Sunteți pe pagina 1din 2

Procedura P05: Analiza riscului

Entitatea Public
Serviciul de Audit Intern
Misiunea de audit: Administrarea impozitelor i taxelor
locale

LISTA CENTRALIZATOARE A OBIECTELOR


AUDITABILE

Data:08.05.2014
Nr.
crt.
1.

Obiective

Obiecte auditabile

Modalitatea de stabilire a
impozitelor si taxelor locale

1.Impozitul pe cladiri pentru persoane fizice.


2.Impozitul pe cladiri pentru persoane juridice.
3. Impozitul aplicat asupra terenurulor.
4.Impozitul aplicat asupra mijloacelor de transport.

Lista centralizatoare a obiectelor auditabile reprezint primul


document care se elaboreaz n cadrul procedurii Analiza riscurilor i
cuprinde 4 obiecte auditabile, structurate pe 1 obiectiv, care vor fi evaluate n
continuare pentru obinerea Tematicii n detaliu a misiunii de audit intern

Procedura P05: Analiza riscului


Entitatea Public
Serviciul de Audit Intern

IDENTIFICAREA RISCURILOR

Misiunea de audit: Administrarea impozitelor i taxelor locale


Perioada auditat: 01.01.2014.-31.12.2014
ntocmit:
Popescu Daniel

Data: 09.10.2015

Nr.
crt.
1.

Obiective
Modalitatea de stabilire a
impozitelor si taxelor locale

Obiecte auditabile
1.Impozitul pe cladiri pentru
persoane fizice.

2.Impozitul pe cladiri pentru


persoane juridice.
3. Impozitul aplicat asupra
terenurulor.

Riscuri sem

1.Evidentierea persoanelor fizice


2.Inexistenta unor cote aplicate c
3.Completarea incorecta a declar
4.Calculul eronat al impozitelor
5.Nedeclararea tuturor cladirilor
6.Subevalurea cladirilor in urma
7.Nedeclarare modernizarilor sau
8.Concesionarea unor cladiri afla
9.Schimbarea incadrarii in alta c
10.Declararea unei suprafete de
11.Instrainarea(cedarea)terenuril
impozitelor(persoane cu handica

12.Schimbarea destinatie folosir


4.Impozitul
aplicat
mijloacelor de transport.

13.Inmatricularea masinilor intrasupra 14.Nedeclararea proprietarului re


15.Plata anticipata a impozitului
16.Folosirea mijloacelor de trans