Sunteți pe pagina 1din 28

ANUL XIV

ORADEA

Sept.Octomb. 1933.

BCU Cluj / Central University Library Cluj

B A R B U

D E L A V M A N C E A

CELE TREI CRIURI"


Centrala: ORADEA, str. Regele Ferdinand, 11 (Casa Naional)Telefon 119.
Redacia i Administraia din BucuretiStr. Regal, 14.
ABONAMENTE :
^S5g>gv#

J^P^f

fr-^v^i

^s^V^

Pe un an, particulari
. L e i 200.
f"
?
gradele i unitile militare Lei 500.
Pe un an autoriti
Lei 1000.
Abonament de ncurajare
Lei 2000.
e

c o u

/PlPC

jllfif

t o a t e

Z^^*^

In strintate : Europa 1500 lei ; America 7 dolari.


Anunuri i reclame dup tarif. Manuscrisele nu se napoiaz.
Abonamentele de ncurajare se certific, publicnd dup dorin, numele abonatului la o rubric special.
In abonamente, pe lng plata integral a costului normal al revistei, se consider i ncurajarea pentru aciunea
de propagand cultural i naional ntreprins, mai ales n provinciile alipite.

CUPRINSUL:
Cele Trei Criuri
Col. George Bacaloglu.
A. Lupii Antonescu
N. Petracu
Corneliu Moldovanu
Eugeniu
Sperantia
/. Gr. Perieeanu
Constantin
Bacalbaa
AI.
* * *
O. Densuianu-fiul
AI.
lorgu Petrovici
G. B.
Gr. Tuan
C. Steanu
/. Gr. Perieeanu
Robert de Fiers
Prof. I. Petrovici
Alexandru
Olteanu
George I. Vldoi
George Negrea
G. B.
A L
G..B.
. . . . . .
Delavrancea
Barbu Delavrancea
Delavrancea

. . . .

Iniiativele n o a s t r e .
. Barbu DelavranceaNaionalist.
DelavranceaArtistul.
DelavranceaAmintiri.
DelajvranceaDramaturg.
Delajvrancea n B u c e g i .
D e l a v r a n c e a n o r a t o r i a j u d i c i a r .
D e l a v r a n c e a O m politic.
U m o r u l lui D e l a v r a n c e a .
S e r b r i l e d e la C a s t e l u l Pele.
P e marginea unor prefaceri.
Scriitorul P. Locusteanu despre Delavrancea.
DelajvranceaAvocat.
Manevrele Regale.
M o n u m e n t u l lui D e l a v r a n c e a .
D e l a v r a n c e a n a n e c d o t .
D o u s o n e t e ( P a l e r m o i Sorrento).
D i s e u r s la n m o r m n t a r e a lui D e l a v r a n c e a . (Iai, 1 Mai 1918).
D i s e u r s la n m o r m n t a r e a lui D e l a v r a n c e a . (Iai, 1 Mai 191s;.
M i c a r e a c u l t u r a l la g r a n i a d e V e s t .
H o t a r u l (Versuri).
S c r i s o a r e (Poezie).
Vlhu despre Delavrancea.
B. P . H a d e u d e s p r e D e l a v r a n c e a .
Maiorescu despre Delavrancea.
A f o r i s m e (culese d e O c t a v Minar).
A p u s d e S o a r e ( F r a g m e n t . A c t u l IV,.
A f o r i s m e (culese d e O c t a v Minar).

BCU Cluj
. . . / .Central University Library Cluj
. . . .

. . . .

N O T E : D a r u l p r o m o i e i d e ofieri 1893, oferit M. S. Regelui. E x p o z i i a d e n u m i s m a t i c , m e d a l i s t i c i


arheologie.
C R I : O p e r a i p e r s o n a l i t a t e a profesorului J. B o n n e c a s e . George So fronte:
Dem. I. Dobrescu : C a r a c t e r e . Const. Constantinescu
: Catilina, d e Alex.

Securitatea internaional.Olteanu.

N o u t i l e zilei. S p i r i t e i M o r a v u r i . Bibliografie. Note. N u m e r o a s e cliee.

/j\

/ A A N AO,

A/\ r*\rj^AAfjkK*S

AA AA \ /JA/ a \ /.

A Art Art f a \

Ai> A N / a >

/a> A \ / a \

A A / W N ^ > A N / A AC* N m

Anul XIV No.

S e p t Oct 1933

9-10

INIIATIVELE
Cin decursul a 14 ani de nentre*s rupt activitate,
dintr'un
senti
ment de binemeritat
recunotina
fa de un academician
ardelean.
Reuniunea
Cele Trei Criuri* a ri
dicat la Oradea un bust lui
Iosi
Vulcan.
Pe vremea
aceia
Reuniu
nea mplinea
nou ani de rodnic
propagand
romneasc
la grania
de vest. i a fost desigur
pentru
ea o frumoas
consacrare de patrio
tism gestul pe care l-a fcut
prea
mrind figura unui mare
romn.
Acum, o iniiativ
cu un i mai
mare rsunet
a fost luat de noi.
In curnd, cu prilejul
vizitei
pe
care M. S. o va face oraului
Ora
dea, se va inaugura
sub
auspiciile
i din iniiativa
Reuniunei
noas
tre, un monument
lui
Delavrancea.
Pentru ce Delavrancea
?
Fiindc
figura
acestui romn ilustru,
desigur,
n istoria
noastr
literar a depit marginea
acestei
glorii, contopindu-se
cu marile n
cordri naionale
care au
ntregit
ara noastr.
La grania
aceasta
pndit,
ne trebuia un simbol
nu
numai de ceiace este cultura
rom
neasc dar, mai ales, un simbol de
patriotism
menit s
statorniceasc
pe un punct de frontier
drepturile

NOASTRE

pe care le-am aprat. i printre per


sonalitile
neamului,
Delavrancea
era cel mai indicat
att prin
acti
vitatea lui naionalist,
ct i prin

ional), pentru
inimoii
autori
ai
acelui cntec patriotic,
creat
acum
douzeci de ani i astzi
universal
consacrat
care poart
titlul:
*La
arme. E vorba de poetul St. O. Iosi
i de artistul
Alfons
Castaldi.
Omagiul pe care l aducem
aces
tora (cel dinti, din nenorocire
stins
din via), s fie interpretat
ca un
nou gest de patriotism
i de avn
tat simire
romneasc,
n
vre
muri n care patriotismul
nsui
este primejduit.
Iar faptul c Al
fons
Castaldi,
nrdcinat
pe p
mnt romnesc,
este italian, va al
ctui o not de frumoas
latinitate.
Este un gest semnificativ
i o ex
presiv ntlnire de mprejurri
care
leag, printre attea i attea
leg
turi, Italia i
Romnia.
i naintea
acestei inaugurri
i
nem s aducem mrturia
dragostei
noastre poetului
disprut
dar viu
nc printr'o
avntat
inspiraie
i
artistului
care a mbogit
cu o vi
brant armonie
repertoriul
nostru
de art i patriotism
druindu-le
strigtul de mbrbtare
n neastm
prul cruia am izbutit s
ntindem
mai departe graniele
romneti.

BCU Cluj / Central University Library Cluj

faptul
c ne-a fost contimporan.
i
Ardealul
care l va srbtori
va
face de sigur un gest de
meritat
recunotin.
Cu inaugurarea
acestui
monu
ment, Reuniunea
Cele Trei Criuri
face deci un mare pas nainte.
Pe
lng aceasta
i ctig un nou
titlu de mndrie pentru ceiace a do
vedit c poate s
nfptuiasc.
i printre
iniiativele
romneti
luate n ultimii ani, aceasta va r
mne de sigur nu ne sfiim
s'o
spunem
una din cele mai
fru
moase.

*
*

Cu prilejul
acestei srbtoriri
se
va inaugura
totodat o plac come
morativ
n bronz, la sediul
Reu
niunei Cele Trei Criuri* {Casa Na

Cele Trei Criuri

M ^ M g M M M M CELE TREI CRISURl M M M M S M S *

BARBU DELAVRANCEA

-Naionalist
de: Col. George

Bacaloglu.

7 ) e p a r t e , la h o t a r u l d e a p u s al Rotori : n A n g l i a , B y r o n , c a r e a r e a b i
m n i e i n t r e g i t e n B i h o r u l ro
litat o v i a d e z o r d o n a t p r i n t r ' o in
m n e s c , R e u n i u n e a c u l t u r a l Cele
t e r v e n i e e r o i c n r z b o i u l i n d e p e n
T r e i Criuri i-a l u a t s a r c i n a , cond e n e i g r e c e t i ; n F r a n a , V i c t o r
s i d e r n d ' o ca u n p u n c t d e c i n s t e n
H u g o i B a r r s ; n Italia Mazzini i
a c t i v i t a t e a ei n a i o n a l , s i m o r t a
m a i t r z i u D ' A n n u n z i o ; n Polonia
lizeze n b r o n z n faa U n g a r i e i re
Mickiewicz, n R o m n i a . D e l a v r a n c e a .
vizioniste, la p i a t r a d e h o t a r , vi
D e s p r e D e l a v r a n c e a s u b diferitele
b r a n t a i i m p u n t o a r e a figur a lui
lui a s p e c t e . v o r vorbi o a m e n i m a i comBarbu Delavrancea.
p e t i n i d e c t m i n e . V o r b i n d d e De
l a v r a n c e a n u voi a m i n t i d e c t locul
U n d e , n a l t p a r t e , d a c n u p e
p e c a r e l'a o c u p a t n c r e a r e a u n e i
p m n t u l B i h o r u l u i , n s t r i n a t i n
noi c o n t i i n e n a i o n a l e : a c e i a c a r e
s n g e r a t , t r e b u i a fixat p e n t r u eter
a pregtit ntregirea noastr.
n i t a t e s e m e a figur a acelui m a r e
T e m p e r a m e n t vijelios, c o n t i i n
r o m n , c a r e a r s c o l i t u n n e a m n
a v n t a t u n d e a r m o n i i l e sensibilit
t r e g c u f e r m e c t o a r e l e lui nsuiri
ii s e c o n t o p e a u n t r ' o s p l e n d i d sin
i a f r m n t a t c u furtunosul lui at e z cu ndrjirile u n e i n e n d u p l e
vnt, ideia nfrirei i n t r e g i r e i ro
c a t e voini ; i n t e l i g e n c l a r i tot
mneti ?
o d a t a d n c , D e l a v r a n c e a a fost,
Micul R e g a t d e eri c u m z i c e a
p e n t r u n e a m u l n o s t r u , u n a din a c e l e
d n s u l f r A r d e a l , s u p o r t a cu g r e u
liguri d e c a r e v a t r e b u i s s e vor
o adnc ran chinuitoare.
b e a s c d e c t e ori v o m a t i n g e capi
Ardealul pentru Delavrancea era
tolul a t t d e d u r e r o s d a r a t t d e str
viaa neamului.
lucit totui, al r z b o i u l u i m o n d i a l .
In v r t e j u l d e e m o i i d e tot felul
In t i m p ce n F r a n a , o g e n e r a i e
al s b u c i u m a t e i lui viei, a l t u r i d e
u m i l i t d e p r b u i r e a d e l 1870 as
T a k e I o n e s c u , N . F i l i p e s c u , Ion I.
c u l t a g l a s u l lui B a r r e s i, m b r b
C. B r t i a n u , O. G o g a , P r . L u c a c i
t a t d e a c e s t g l a s i r e g s e a tra
i alii, D e l a v r a n c e a , p e t i m p u l neu
diia d e b i r u i n ; n t i m p ce n Ita
tralitii, f u l g e r n d p r i n v o r b i ne
lia o g e n e r a i e c u l t i v a t la a r m o n i
a s t m p r , s'a n l a t , a c o n v i n s i a
ile s p i r i t u l u i i r e g s e a vechiul envins.
m u l t u o s a sfrit p r i n a r u p e z r o i s m n g e s t u r i l e a s t z i l e g e n d a r e
S o a r t a a v r u t n s , ca n p l i n
s t r l u c i r e a epopeii n o a s t r e istorice, g a z u r i l e c o n t e m p l a i e i r o m a n t i c e ale celui m a i n f l c r a t d i n t r e poe
n l a t n z r i s e n i n e , p e culmile bi s p r e a c l u z i i m o d e l a sufletul ii ei ; n t i m p c e n t o a t E u r o p a ,
r u i n e i , D e l a v r a n c e a s n c h i d ochii mulimii. Scriitori c a r i a u r m a s , p e s t e e r o i s m e l e t r a n e e i , t r e c e a u vi
la Iai n a n u l 1918, n refugiu, c n d p r i n a c e a s t a , n istoria politic a j e l i o a s e g l a s u r i l e u n o r s p l e n d i d e in
p r o c e s u l istoric n u e r a n c des rii lor ; scriitori c a r e a u realizat, t e l i g e n e r z v r t i t e , o i n t e l i g e n i
v r i t . I n i m a lui D e l a v r a n c e a , c a r e la a n u m i t e r s c r u c i h o t r t o a r e , ce- u n suflet a s e m n t o r , u n s c r i i t o r p e
s realizeze,
dea- c a r e a r m o n i i l e nu-1 m a i m u l u m e a u ,
a t r e s l t a t la fiecare a d i e r e a n iace n'au izbutit
politici u n d r a m a t u r g p e n t r u c a r e fretele
zuinelor n o a s t r e n a i o n a l e , n aju lungul anilor, profesioniti
nzestrai
cu viclenie dar sraci de istorice n u m a i p u t e a u fi d e c t o
nul t r i u m f u l u i final al r o m n i s m u
s l a b pild fa d e m u l i m e , u n ga
lui, la c a r e a c o n t r i b u i t a t t d e mult, avnt.
V o i a m i n t i c i v a din a c e t i scrii- z e t a r c a r e n e l e s e s e c g a z e t r i a
copleit d e s u f e r i n e e p i c e , i-a o p r i t
n u p o a t e sluji o a
marul.
r de ct avntnDelavrancea a
du-se n a c i u n e , u n
t r i t i s'a n l a t
o r a t o r c a r e tia c
p e n t r u u n nobil io r a t o r i a n u se p o a t e
deal ; neamul rom
m r g i n i la umflate
n e s c i A r d e a l u l n
sonoriti de cate
s p e c i a l p e c a r e 1-a
d r , u n r o m n , n
s e r v i t cu c r e d i n ,
sfrit c a r e , p r i n t r e
i d a t o r e t e neuitar o m n i i c e ne-au c
r e i r e c u n o t i n .
*
luzit r m n e o lu
minoas prevestire
In i s t o r i a p o p o a
a mririi noastre, a
relor, p e s t e activi
p r s i t t e a t r u l , a p
t a t e a i p e s t e biru
r s i t l i t e r a t u r a i coinele b r b a i l o r po
b o r n d del c a t e d r a
litici a e x i s t a t ade
vechilor discursuri,
s e a o b i r u i n afir
a s t r n s n piee, a
m a t d e o a m e n i ca
r e a u i n t e r v e n i t n
d e s f u r a t p r i n str
anumite c l i p e de
zi i p r i n o r a e aprimejdie pentru a
vntul unui patrio
t r e z i c o n t i i n a utism nenduplecat.
nei n a i u n i . E vor
D i n ziua a c e i a , din
ba de o categorie
ziua a d i c n c a r e
liarbu Delavrancea,
Pr. V. Lucaci, N. Filipescu,
Od. Goga, Prof. Em.
Antonescu
d e scriitori n c a r e
ovelile n o a s t r e asi alii, eind de la meetingai
Aciunei
Naionale,
care cerea intrarea
n
rzboi,
u n t e m p e r a m e n t tum e n i n a u s desalturi
de aliai, pentru
realizarea
unitei
neamului
(1915).

BCU Cluj / Central University Library Cluj

Delavrancea,

mint o m n d r alian latin, De


l a v r a n c e a a d e v e n i t t r i b u n u l nver
u n a t al a c e s t e i a l i a n e . N e u t r a l i t a
t e a r o m n e a s c a fost c l t i n a t d e
a c e s t om, n t r e g i r e a r o m n e a s c a
fost p r o v o c a t , n m a r e p a r t e , d e acest om. C o n t i i n a r o m n e a s c toa
t, tot ce a r m a s a s t z i din fru
m o s u l p a t r i o t i s m al r z b o i u l u i poar
t pecetea acestui om. D u p cum
g e n e r a i a b i r u i n e i f r a n c e z e din ul
timul r z b o i , i g e n e r a i a b i r u i n e i
italieneti p r e l u n g i t c u F i u m e din
colo d e p a c e , p o a r t p e c e t e a scrii
torului B a r r s i a p o e t u l u i D ' A n
n u n z i o n i s t o r i a r z b o i u l u i mon
dial, D e l a v r a n c e a s t a l t u r i d e acetia. C a a v n t a r e p a t r i o t i c , ca vo
in ndrjit de lupt, ca aprig
cluz a unei generaii mbrb
t a t e . Monumentul
pe care l ridi
cm la grani,
este
monumentul
contiinei
romneti
i a
drepturi
lor noastre
sfinite.

nsufleete

mulimea

pentru

intrarea

n marele

i fatale. P o p o a r e l e mici t r e b u i e s
d i s p a r n faa p o p o a r e l o r m a r i , c a
i micile i n d u s t r i i fa d e m a r i l e
u z i n e . Idealul o m e n i r i i ? L a p m n t !
O omenire mai bun, mai blnd
i m a i d r e a p t . . . ? B a s m e p e n t r u co
p i i ! Glorificarea forei n t o a t or o a r e a ei, c c i fora e s t e d r e p t u l ,
e s t e a d e v r u l , e s t e binele, p e n t r u
i m p l a c a b i l i i s u p r a o a m e n i d e as
tzi i d e m i n e .
In c o n t r a a c e s t u i s p a s m d e ne
b u n i e c a n i b a l i c s'au r i d i c a t F r a n a ,
A n g l i a , R u s i a , Italia, n s c r i i n d p e
d r a p e l u l l o r : d r e p t a t e , l i b e r t a t e , i
aezarea statelor dup naionaliti.
D e ele s ' a u alipit S e r b i a i B e l g i a
p r e f e r i n d o m o a r t e b r b t e a s c ne
suferitei sclavii c u c a r e le p n d e a
fora, r e c e , o a r b i f r ideal.
i noi, d o m n i l o r , c e t r e b u i a s
facem? Alturi de Germania, s
isbim n m a r e a R u s i e ? Izbind n
R u s i a i z b i a m n A n g l i a , i z b i a m n
F r a n a , i z b i a m n Italia, n r a s s a
n o a s t r , n i n s t i n c t e l e n o a s t r e , n con
tiina n o a s t r d e p o p o r latin. Izbind
n R u s i a a m fi a j u t a t p e M a g h i a r i
s t r i u m f e i s s u g r u m e d e veci

rzboi

(1915).

p e u n popor-frate, s n g e din s n
g e l e n o s t r u . A m fi s v r i t u n as a s i n a t n p o t r i v a o b r i e i n o a s t r e .
A m fi sfiat p a g i n i l e cele m a i glo
r i o a s e din istoria n e a m u l u i n o s t r u .
A m fi a b d i c a t la fiina n o a s t r
e t n i c . i n i m e n i p e l u m e n ' a r m a i
fi p r e u i t o astfel d e t u r m d e sclavi
m b o g i i i pui la g u r i l e celui m a i
m n d r u fluviu din E u r o p a . T o i c i
n e - a u n d e m n a t la o a a a t i t u d i n e
v r o i a u , c u s a u fr tiin, s a s i s t e
la s i n u c i d e r e a n o a s t r . Noi n ' a m fi
m e r i t a t d e c t u r a i d i s p r e u l : u r a
P u t e r i l o r a l i a t e i d i s p r e u l p u t e r i
lor c e n t r a l e . U r a c o n t r a u n o r tr
d t o r i d e r a s s i d i s p r e u l c o n t r a
u n o r n e t r e b n i c i fr v l a g . E r a c u
n e p u t i n . P u t e r i l e l a t e n t e c a r e
d o r m i t a u n g i n t a n o a s t r s'ar fi
a p r i n s i flcrile a r fi c u p r i n s n
t r e g u l edificiu al s t a t u l u i r o m n e s c .
Noi a m fi clcat, ca n i t e r t
cii, i p o r u n c a i s t o r i c i p o r u n c a
etnic. Istoria povestete izbnzile
i s u f e r i n e l e , g l o r i a i u r g i a p e c a r i
le-a g u s t a t i le-a n d u r a t n e a m u l
n o s t r u n e f e r i c i t a d e s e a o r i i p u r u
r e a c u , a c e l a i i n s t i n c t i c u a c e l a i
g n d d e u n i r e . C r o n i c a r i i istorici
m o l d o v e n i , a r d e l e n i i m u n t e n i
necontenit cu aceiai grije: s nu
u i t m c s u n t e m acelai n e a m din
aceiai tulpin. Etnicete a m mci
n a t i s o r b i t s m n a s t r i n scu
t u r a t d e o p a r t e i d e a l t a a m u n
ilor. N e a m lipit d e C a r p a t i c n d
a u n v l i t v a l u r i l e invaziilor i n e - a m
sculat iari, dup cutremurele care
preau c ne ngroap, cu aceeai
c o n t i i n n t r i t c s u n t e m Ro-

BCU Cluj / Central University Library Cluj

Pentru a ilustra entusiasmul de


care a fost cluzit Delavrancea
n legtur cu intrarea noastr
n rzboi, dm mai jos o parte
din magistralul discurs rostit n
Academia Romn, la 2 Septem
brie 1916. Cuvintele ce urmeaz
sunt cea mai expresiv afirmare,
nu numai a acestor drepturi, dar
i a omului care le-a aprat.
7V>mnilor, d e p e la j u m t a t e a se ^ c o l u l u i a l XIX-lea a n c e p u t pro
cesul r e c o n s t i t u i r i i s t a t e l o r d u p na
ionaliti.
G e r m a n i a i A u s t r o - U n g a r i a se
m p o t r i v e s c a c e s t e i t e n d i n e istorice

wmmmmmmma
m n i i cretini. N e - a m p s t r a t ac e e a i l i m b fr d e o s e b i r i p r o f u n d e ,
fr d i a l e c t e , a a ca Moul din Ar
d e a l s n e l e a g p e M u n t e a n u l del
D u n r e i p e pleul din Moldova.
S u n t e m o fiin p e c a r e C a r p a i i
n u o d e s p a r t , ci o n t r e g e s c . A v e m
a c e l a i dor, aceleai d u r e r i , a c e l e a i
a s p i r a i u n i . C n t m a c e l e a i cn
tece, i a c e e a i d o i n s e a u d e del
Tisa p n la M a r e a N e a g r . D u r e
rile i bucuriile celor d e dincolo
s u n t i ale n o a s t r e , i ale n o a s t r e
s u n t i ale lor. D u m a n i i lor s u n t
i ai n o t r i . T l h a r i i c a r i i p r a d
i i ucid, n e p r a d i n e ucid, vi
sul a t t o r g e n e r a i i d e s t r m o i , d e
moi i d e p r i n i , l-am v i s a t i noi,
i, a c u m , l v e d e m a e v e a . N ' a v e m
d e c t s s n g e r m cu b r b i e
ca s-1 r e a l i z a m . i s n g e l e g e n e r o s
al ostailor n o t r i a n c e p u t s c u r g
i v a m a i c u r g e n c .
U n n e a m n u p i e r e p r i n siluire,
ci n u m a i p r i n a b d i c a r e . i noi n ' a m
a b d i c a t nici la t r e c u t , n i c i la con
tiina n a i o n a l . i azi, c n d h a r t a
E u r o p e i s e v a s c h i m b a , noi ce-am
fi p u t u t face ? D u p doi a n i d e g r e a
a t e p t a r e n e - a m h o t r t D o u gru
p r i e r a u n faa n o a s t r . U n a lup
tnd pentru hegemonia Germaniei,
A u s t r i e i i U n g a r i e i , i c e a l a l t pen
t r u D r e p t , p e n t r u L i b e r t a t e i pen
tru aezarea tihnit a Europei.Ne-am
ales g r u p a r e a n f r u n t e a c r e i a st
r a s s a n o a s t r , r e p r e z e n t n d civili
z a i a s t r v e c h e , elocina, o r d i n e a i
b l n d e e a neo-latin.
Ni s e i m p u t c a m t r d a t tra
tatul de alian cu Austro-Ungaria.
A c e a s t c o n v e n i e e r a p u r defen
siv. D i n m o m e n t ce A u s t r o - U n g a
r i a a l u a t ofensiva n e c o n s u l t n d
nici p e Italia, nici p e R o m n i a
conveniunea a czut. A m r m a s
liberi i s t p n i p e h o t r r e a n o a s
t r . i e r a s d m ajutor A u s t r i e i ?
Istoria A u s t r i e i e p l i n d e perfidie
i d e n e l c i u n i , d e c r i m e i d e or o r i . A u s t r i a a fost t o t d e a u n a m
p o t r i v a n o a s t r . i c n d ne-a r p i t
Bucovina, i c n d ne-a o c u p a t dis
trictele Olteniei ; i c n d s'a o p u s
la a l e g e r e a lui C u z a ; i c n d a v r o i t
s m p i e d e c e u n i r e a Moldovei cu
M u n t e n i a ; i n 1913, s u s i n n d p e
furi pe B u l g a r i a i n g r a t i s l b a
tic n c o n t r a aliatului ei, R o m n i a .
D a r U n g a r i a ? I m p e r i a l i s m u l ma
g h i a r e s t e odios i abject. a s e mi
l i o a n e d e M a g h i a r i in s u b clci
t r e i s p r e z e c e m i l i o a n e d e sclavi :
C r o a i S r b i , Slovaci i R o m n i . Ei
i-au fcut legi d e p r i g o n i r e , d e si
luire i d e jaf, n d e o s e b i m p o t r i v a
celor trei m i l i o a n e i j u m t a t e d e
R o m n i , izbind n b i s e r i c a lor, n
coalele lor, n l i m b a lor. P r e a pu
in d u p nfiinarea d u a l i s m u l u i n
A r d e a l , n u s'a m a i a u z i t d e c t u n
l u n g v a e t d e j a l e i d e d u r e r e . . . i
noi, liberi d e orice l e g t u r , d a c
a m fi d a t ajutorul n o s t r u A u s t r o -

CELE T R E I CRIURI

wMmmmzm&mm&

U n g a r i e i , a r fi fost ca i c u m a r fi
n v i a t din m o r i B a s t a i V o i v o d u l
Mihai, i i-am fi v z u t m p r e u n , la
b r a : clul cu v i c t i m a , l a i t a t e a c u
eroismul, r u i n e a c u m n d r i a . Stea
g u r i l e n o a s t r e n u p u t e a u s flfe
printre steagurile Austro-Ungariei.
Natura are oroare de unele mprcheri monstruoase.
i d e a c e e a b u n u l R o m n , m a r e l e
Romn, Regele nostru Ferdinand,
a s i n t e t i z a t t r e c u t u l cu p r e z e n t u l
n e a m u l u i n o s t r u , c n d a zis osta
ilor s i :
V'am chemat s purtai
steagu
rile noastre peste hotarele unde fra
ii votri v ateapt cu
nerbdare
i cu inima plin de ndejde.
Um
brele marilor
Voevosi,
Mihai
Vi
teazul i tefan cel Mare, ale cror
rmie
sac n pmnturile
ce vei
desrobi, v ndeamn
la
biruin
ca vrednici urmai ai ostailor
cari
au nvins la Rsboieni,
la Clugreni i la
Plevna!*.
i R o m n i a , simindu-i ochii n
c r c a i cu l a c r i m i la a u z u l a c e s t o r
c u v i n t e , a b i n e c u v n t a t i a s l v i t
pe Suveranul care a izbutit s se
n v i n g p e El nsui p e n t r u a chezui triumful n e a m u l u i n t r e g . D a ,
d o m n i l o r , s u n t s i g u r c m nele
gei,cci n R e g e l e n o s t r u e s t e i
u n m a r t i r i u n erou. P e f r u n t e a
Lui va sta pururea o r a m u r verde

d e s t e j a r m p l e t i t cu a l t a d e me
lancolic m e r i o r .
Noi n ' a m i n t r a t n h a o s u l a c e s t u i
m c e l p e n t r u c u c e r i r i , ci p e n t r u
desrobiri... Noi n u v r e m ce n u e s t e
a l n o s t i u , ci v r e m u n i r e a c u fraii
n o t r i din A r d e a l , din B a n a t i din
Bucovina... V r e m C a r p a i i , cu tot
podiul lor, u n d e ne-a a e z a t m p
r a t u l T r a i a n ca s fim v e g h e i
straje civilizaiunii r o m a n e m p o t r i
v a h o r d e l o r d e b a r b a r i nvlitori...
Noi n u n e c r o i m cu s a b i a o P a t r i e
n o u , ci ne-o n t r e g i m . . . D u h u l ad e v r u l u i , al d r e p t i i i al frater
nitii m n v i t e z e l e n o a s t r e otiri...
C a r p a i i a u fost t r e c u i n t r ' o clip,
i clipa a c e a s t a o v o m p r e f a c e n
tr'o venicie... i v o m a v e a d e su
ferit, i v o m suferi m u i d e a d m i r a
ie n faa jertfelor... i n u n e v a
c o v r i d u r e r e a , h o t r i s b i r u i m
n n u m e l e sfintei c a u z e a n e a m u l u i
nostru...
O r i c e d e o s e b i r i d e v e d e r i a u n
cetat. L a semnalul dat de Regele
F e r d i n a n d n e - a m s i m i t cu toii o
a p i-un p m n t . C n d s ' a p r i n d e
focul l m a r e , l u m n r i l e se s t i n g .
Bisericuele i-au p e c e t l u i t uile, pen
tru ca tot c e e R o m n e s c i s i m t e
r o m n e t e s-i p r e g t e a s c sufletul
i s-i p l e c e f r u n t e a n u r i a u l tem
plu al R o m n i e i d e m i n e . . .

BCU Cluj / Central University Library Cluj

DELA VRANCEA - Artistul


de:

7jelavrancea a cultivat literatura


p r o p r i u zis i o r a t o r i a .
S'a i l u s t r a t n a m b e l e g e n u r i , deo
p o t r i v . D a r fiec p o v e s t i a , fiec
c u v n t a , fiec n t o c m i a o n u v e l , or
o d r a m , fiec a p r a u n a c u z a t la
jurai or o c a u z n p a r l a m e n t , pro
d u c i a e r a a e z a t p e a c e l e a i prin
cipii t e h n i c e , i i z v o r a din a c e l e a i
s e n t i m e n t e . In l u c r r i l e lui, o m e n e s
cul ine loc d e frunte. A u t o r u l pen
t r u a d a n e l e s a c i u n i l o r , aprofun-

A.

Lttpii-Aiiloiiesat.

A.

Lupu-Antonescu.

d e a z i n t e r i o r u l sufletesc. i expri
m a r e a a c e s t u i a , p r e c u m i a u r m
rilor fireti, a m e d i u l u i n c a r e se
p e t r e c e actul, o face c u a t t a colorit
c simi c u m sufletul a u t o r u l u i nsui

traeste n ele. In a d e v r , D e l a v r a n c e a i t r i a eroul. A c u m cincizeci


ani, c n d a a p r u t Sultnica,
a fost
o revelaie.
O m e n e s c u l i coloritul a u stabilit
deodat reputaia scriitorului.
A c e s t e d a r u r i m p i n g p e scriitor
la d e c l a m a i e , m a i a l e s n o r a t o r i e .
Meritul lui D e l a v r a n c e a e s t e c n ' a
c z u t n a c e s t p c a t , c h i a r c n d ca
u z a nlesnia i p o a t e c h i a r s c u z a .
P r o b : a p r a r e a la j u r a i a a r h i t e c
tului Socolescu, p r i e t e n u l s u i n t i m ,
i d i s c u r s u l m p o t r i v a d e c o r r i i lui
Iezinschi, n C a m e r a d e p u t a i l o r .
D e l a v r a n c e a e r a a r t i s t n t e h n i c
i p o e t n v i z i u n e n c din clasele
i n f e r i o a r e ale liceului ; se d i s t i n s e s e
n d e s e n u l a r h i t e c t o n i c i, p t r u n s
d e a d m i r a i e p e n t r u A m a n , se sem
n a l a s e c a u n viitor m a e s t r u n pe
ni, s u b sfaturile i c o n d u c e r e a pro
fesorului p i c t o r C. S t n c e s c u . Subi
ectele alese d e D e l a v r a n c e a i tra
t a t e cu m u l t finee, a v e a u c e v a din
nsufleirea p o e t i c a t i n e r e e i vis
toare.

Vlahu

Al.

Viahuf d.

M a r e l e poet, p r i e t e n d e s v r i t
al lui D e l a v r a n c e a , i-a a n a l i z a t
n d e s e r n d u r i o p e r a c u fin
c l a r i t a t e , socotindu-1, n u n u m a i
o for i n t e l e c t u a l , d a r i u n
c r e a t o r de limb i fraz r o m
neasc.

Lupule,

Delavrancea

R e p r o d u c e m un portret al lui Delavrancea scris de Vlahu, n rubrica sa Albumul


Nostru din Viaa.
.34 ani. nalt, puin adus de spate; singurul
dintre literaii notri care are n
adevr un cap de artist*. Natura i-a dat cu amndou
minile toate talentele cari
pot mpodobi viaa unui om. Delavrancea poate fi pictor mare, cum e scriitor i orator
mare. Temperament
aprins, inim larg, de o sensibilitate aproape maladiv,
suflet
generos i entuziast,
ntodeauna
mi-a fcut impresia unui erou pe care nimic n'ar
putea s-l
nspimnte.
Are un cull pios pentru popor i nimeni n'a neles mai bine ca el, sufletul i
adncimea
cntecelor i legendele btrneti. In toate articolele lui politice, se recu
noate tampila
artistului,
tetura de fraz a literatului
cult, stpn pe gndul i
cuvntul
su. De la cea mai fin ironie, pn la cea mai violenta franchefd
ae
expresii, Delavrancea i preumbl degetele pe claviatura limbei cu o agilitate de ade
vrat maestru. Stilul lui e variat, impetuos i ncrcai de imagini
ca nsi
viaa
noastr, pe care Delavrancea
a tiut s'o observe i s'o zugrveasc cu o nentrecut
putere de sugestie n frumoasele
i nepieritoarele lui opere. E cel mai iubit i mai
admirai dintre scriitorii notri, cu toate .amarnicele
concluzii" ale ctorva
criticatri,
cari l-au cetit cu pasiune, n accepiunea rea a cuvntului,
i nu l-au neles.
.Semne particulare:
n'are benemerenti*.
( v i a a A n . i, N o 6, 2 i a n u a r i e 1894).

A r h i t e c t u r a lucrrilor l i t e r a r e i a
celor o r a t o r i c e a l e lui D e l a v r a n c e a
amintete aceste manifestri de art,
p r e c u m i e s t u r a s e n t i m e n t a l , ca
liti c a r i n u s'au s c h i m b a t nici s ' a u
modificat ci n u m a i s'au a c u z a t m a i
p u t e r n i c , m a i b r b t e s c , m a i conti
ent. I n m o m e n t u l c n d t i p r i a volu
mul Sultnica,
m i explica c u m ur
m e a z , n t r ' o scrisoric n m n a t ,
nu prin pot:
Drag

despre

i v z u s e visul, i n c h e a s e g n d i
r e a poetic prin p r e a m r i r e a e r o
ilor i a c t e l o r lor d e vitejie p e cm
piile b u l g a r e . S e n l a a c u m o n o u
pleiad, o p l e i a d d e n d r g o s t i i ai
m u z e l o r , c a r e a v e a u s d e a cuge
trii r o m n e t i u n c a r a c t e r n o u , c u
a s p i r a i u n i n a i o n a l e m a i nalte, cu
r e a l i z r i e s t e t i c e m a i culte ; o ple
i a d c a r e a v e a s d e a limbii r o m
neti o f r u m u s e e n e b n u i t nc,
n r i t m , n c l a r i t a t e , n p u r i t a t e , n
colorit. D i n a c e a s t e p o c n c e p n d
a u u r c a t t r e p t e l e nalte a l e g n d i r i i
i a l e frumosului : M a c e d o n s c h i i
Eminescu, D e l a v r a n c e a ,
Duiliu

Zamfirescu, V l a h u , Olnescu, B r tescu-Voineti, C r e a n g i I s p i r e s c u .


A c e s t e i g e n e r a i u n i i-a s t a t n d e m n
i n d r u m t o r i : Maiorescu, p e n t r u
c u r i a limbii, H j d u p e n t r u nd r s n e a l a c u g e t r i i , O d o b e s c u cu
stilu-i C i c e r o n i a n , p e n t r u c l a r i t a t e a
i o r d o n a n a stilului !
In a c e a s t p l e i a d d e g n d i t o r i
i a r t i t i ai g r a i u l u i i ai c o n d e i u l u i
de o egal valoare pe terenurile pro
prii, s t B a r b u D e l a v r a n c e a p e n t r u
c o m p l e t a r e a figurii c r u i a , o m e
n e a s c i l i t e r a r , m voiu n c e r c a
eu n capitole v i i t o a r e .

BCU Cluj / Central University Library Cluj

Credinele mele asupra literaturii pot reei


din c e l e c e s c r i u :
1. Stilul t r e b u e s v a r i e z e c t s e v a p u t e a
mai mult, dup situaii (compar orce p a r t e
din Sultnica
c u Fanta Cella : s v a r i e z e ; a)
c a n o i u n i b) c a fras c) c a m u z i c .
2. Colorile
s t i l u l u i : a) v o r b e c o n c r e t e c u
t e n d i n c o n c r e t i z a b i l ; b) v o r b e speciale,
n u m a i e l e a u n e l e s i v a l o a r e ; c) U r a
a b s t r a c i u n i l o r , v a g u l u i (cci c h i a r v a g u l s e
p o a t e p r i n d e n v o r b e i f o r m e de-o p r e c i z i u n e
aproape minunat.
Verbele:
a ) v e r b e c u a c i u n e i c u l o a r e
fac d i n l i m b a n o a s t r u n m o n u m e n t
filologic.
Aciuni:
a) se prefer aciunile interne ce
lor externe.
1. P e n t r u c p;; c e l e e x t e r n e t o a t l u m e a le
v e d e i s n t n i t e r e z u l t a t e b r u t e a l e l u p t e l o r
interne.
2. P e n t r u c n u m a i astfel s e p o a t e u n i na
t u r a d i n p r e j u r c u tipul p e c a r e l d e s c r i i .
N a t u r a t r e b u e s j o a c e r o l n s e m n a t , c a p i t a l
att ct m r e t e emoiunile persoanelor des
c r i s e i a l e c e l o r c e le c i t e s c .
N u e v o r b c a r e s fie u r t d u p s u n e t :
toate snt bune cnd ne dau o nuan.
E x i s t o l e g t u r i n t i m n t r e obiectul c e
d e s c r i i i m u z i c a frasei t a l e . U n tablou
de
mare n u l p o i c i o p r i n frase s c u r t e c h i a r
d a c ai a v e a stilul c e l m a i b o g a t , c e l m a i
c o r e c t d i n l u m e . S e p o a t e zice e x a g e r n d
l u c r u r i l e : e s t e o metafizic n g n d i r e a n o a
s t r c a r e a c i s e umfl, s e l e t e , a c i s e t a e ,
cade, moare,apoi se urc, se tae, m e r g e re
p e d e e t c . , e t c . , d u p c u m situaiile din n a t u r
s n t m a r i , mici, i n t e n s i v e , e x t e n s i v e , n p r a z nice or umile etc.
In a c e s t e v o r b e , r e p e d e s c r i s e e n t r e a g
nzuina mea,
Al t u a m i c i c o l e g
Barbu

A c e s t e le s c r i a a c u m cincizeci d e
a n i . A c e s t e n d r u m r i d a t e lui n
sui, e r a u , m a i c o m p l e t a t e , a l e tutulor scriitorilor epocii. A c e a e p o c
(18801890) e r a d i m i n e a a n s o r i t
a literaturii de dup rzboiul pentru
independen. Din trecut, Alexandri

DELAVRANCEA
A m i n t i r i
T

de : A .

7)rivind napoi, prin ceaa deas


- a u n e i j u m t i d e v e a c , z r e s c
printre studenii Universitii din
B u c u r e t i i, m a i d e a p r o a p e , n res
t a u r a n t u l d e s t u d e n i L a pisica
A l b " d e l n g A t e n e u , u n adoles
c e n t d e 1819 a n i c a r e , m o d e s t i
t c u t , l u a m a s a n t r ' u n col al bir
tului i c a r e r s p u n d e a a t u n c i la
n u m e l e d e B a r b u tefnescu. D u p
m a s , el t r e c e a n t r ' o c a m e r d e
a l t u r i , u n d e e r a u n biliard, l u a ta
cul n m n i j u c a s i n g u r c a r a m bolaul, p r e o c u p a t i vistor.
Potrivit de statur, subirel, cu
p r u l p i e p t e n a t i r e t e z a t dinapoi,
m b r c a t c u r e l , el a v e a a e r u l un u i o m n c h i s n t r ' n s u l i nedes
luit nc, ai fi zis u n p o m , n ince

Petracu.

p u t d e p r i m v a r , al c r u i r o d nu-1
g h i c e t i n c , d a r n al e c r u i r a m u r i
vezi d e s t n u i n d u - s e o r a s b u n .
L - a m z r i t apoi, p u i n m a i t r z i u ,
n r e d a c i a Romniei
Libere" din
C o v a c i , d e u n d e d i s p r u n c u r n d
d u c n d u - s e la P a r i s , a j u t a t d e ziar,
s p r e a-i polei c u n o t i n e l e i u n d e
sttu ctva timp trimend articole
l i t e r a r e G a z e t e i , n t r e altele, d r i
d e s e a m a s u p r a s a l o a n e l e d e pic
t u r d i n anii a c e i a , scrise n t r ' o
l i m b ce a t r g e a i fixa a t e n i a ceti
torului i n c a r e a r t i c o l e se a r t a
p e n t r u n t i a o a r l a n o i u n cond e i u ce a p r o f u n d a t e c h n i c a picturii
i sculpturii cu u n t a l e n t special d e
p t r u n d e r e i s i m i r e . E l s e n
t r e c e a , n acele d r i d e s e a m , c u
Gion care trimetea articole asupra
aceleiai m a t e r i i la Binele
Public.
L ' a m r e v z u t apoi n t o r s la Bu
c u r e t i s t n d n t r ' o c a m e r d e ho
tel la Metropol, c u o s u t d e v o l u m e
galbene nirate jos pe lng perei,
citind s e a r a p e R e n a n i p e Celini,
f c n d o b s e r v a i i p e r s o n a l e i d n d
d o v a d a u n u i spirit d e o s a g a c i t a t e
surprinz toare,

B. P. Hadeu despre Delavrancea


de seam povestire a lui Delavrancea, Hagi-Tudose", a aprut n ReCC' eavistamai Noua
condus de B. P. Hadeu, n numrul de la 15 Decembre 1887.

Peste trei luni, directorul revistei tiprea o balad realist* intitulat Multiplicamini, n legtur cu nravul lui Hagi-Tudose, fapt care a atras asupra lui
Hadeu gluma contimporanilor, cari l porecleau Hagi-Tudose n loc de sgrcit,
aa cum, de pild, un trancez ar fi zis Harpagon" n loc de avare".
Hadeu ns 1-a socotit totdeauna pe Delavrancea nu numai unul dintre cei
mai mari scriitori din literatura noastr, dar un scriitor mare n sensul cel mai
desvrit al cuvntului. Intr'una din vestitele sale sacherline, vorbind n 1903
despre diferii scriitori romni, zice undeva : Delavrancea ! A, iat un adevrat
talent nu departe de a fi mare, un enfant terrible", pe care poi s-1 desaprobi
uneori, dar nu poi s n u l iubeti, cci este numai inim, chiar dac se contra
zice. Delavrancea crede cnd te laud, Delavrancea crede cnd te njur, i tria
de credin l mnuiete".
Aceste rnduiri despre Delavrancea au aprut, mult mai n urm, n lucrarea
lui B. P. H a d e u : Sarcasm i ideal".
B. P.

Hadeu.

D u p aceea, l'am vzut i l'am


apropiat n toate mprejurrile i
manifestrile vieii lui.
L'am auzit citind nuvelele Li
nite" i Milogul" n casa lui Grigore Pucescu, unde era iubit i apreciat. L'am vzut la el acas n
str. Primverei, Cantacuzino i Icoa
nei, unde m lua s gust alturi de
el un epure cu msline, din care
mnca cu o poft special, sau s
ascult pe copila lui Celica cntnd
la piano o nocturn de Chopin, pe
care el n'o g s e a destul de ritmat
sau de expresiv, mustrndu-i gen
tila i att de talentata lui copil
c n u calc a pop", sau s asist
la jocul lui de table cu Carageale,
pe care, cnd greea cte o micare,
l fcea de ocar cu cele mai tari
epitete de nepricepere i netalent,
pe care acesta n u le auzea, jucnd
linitit mai departe i btndu-1 adeseaori.
In sfrit l'am vzut venind la
mine acas, la unele serate ale re
vistei Literatur
i Art
Romn,
fcnd observaiile cele mai curioase
i mai neateptate fa de cel c e
citea ceva, sau venind ziua cu o
bunvoin rar ca s-mi vorbeasc
de bine asupra unui articol de po
lemic uoar, cu tineri ca V a s c h i d e ,
comparnd pe cel c e scrie aceste
rnduri cu un cine m a r e de stn,
mrind ncet numai i privind aproape indiferent la ltratul unui
cel mic", sau discutnd aprins cu
Duiliu Zamfirescu, pe care nu-1 sim
patiza, dealtfel ca i Duiliu pe el,
i nici nu prea se apreciau n ta
lentele lor, ntocmai ca Verlaine
i Leconte de Lisle, cari, cum se
tie, se salutau numai. D e cte ori
s e ntlneau la mine ei a v e a u dis
cuii v e h e m e n t e n cari, de cele mai
multe ori, Duiliu prsea terenul
neputnd suferi, zicea el, violena
lui D e l a v r a n c e a .
Cu civa ani mai nainte i ci
tisem volumele Sultnica" i Tru
badurul", asupra crora a m fcut o
critic nu tocmai binevoitoare n
Convorbirile
Literare
i unde ap

s a m asupra stilului lor prea ncr


cat, cu o profuzie de flori cmpe
neti ce mprtiau o mireazm tare
sub aria de soare a tinereii au
torului. In acela timp, artam cum
n ele erau descrieri poetice, cari
alctuiau o mulime de tablouri, ca
nite cadre suspendate, nfind
s c e n e i priveliti minunate, uneori
ns cu o insisten de precizie n
cuvinte populare i c'o voin de
a-i complecta senzaiile duse pn
la saturaie. I-am citit i ascultat n
urm lucrrile de maturitate, P
rsiii i trilogia pieselor Apus de
Soare,
Viforul
i Luceafrul
de o
viziune istoric mrea, de o fru
musee calm, de o amploare for
mal definitiv.
In sfrit l'am auzit vorbind n
Camer, n apogeu, n marile i ar
ztoarele lui discursuri n chestia
naional, discursuri sonore, ale c
ror fraze onduloase, lapidare i nl
toare la extrem, rscolitoare de
sentimente i energii, evocatoare de
glorie strmoeasc i strigtoare
de dreptate i de contiin naio
nal, erau ponctuate de gestul lui
Maiorescu i urmrite de monoclul
lui Carp, i unde el s'a artat atunci
ca cel mai mare i mai cald orator
al acelor m o m e n t e s u p r e m e ale is
toriei noastre.

Crescnd i desvoltndu-se zi cu
zi, el fu necontenit i pretutindeni
talentul cel mai original pe care
l'am vzut printre contimporani, original n scris, n vorb, n atitu
dini, n fapte, original specific, sin
gular, tare i neclintit ca o stnc
de munte.
Intre amici, adeseaori pe cnd al
ii disertau, el, strfulgera c u origi
nalitatea lui, turbura ; ptima, tea
tral, strident cteodat, totdeauna
colorat ca n i m e n e a altul, cu trs
turile unui t e m p e r a m e n t profund
caracterizat, trind cnd pe piscu
rile din nori ale idealului, cnd n
fundul prpstiilor realitii, admi
rabil n escaladarea i e x a g e r a r e a
ideilor pn la paradoxe, fcnd
lux de obria lui umil : M
btea m a m a cnd f u g e a m de lng
oala de la foc, pe care m lsa s'o
pzesc", nervos la extrem de-i
jucau buzele n tremur nainte de
a ncepe s zic ceva ; vorbind o
romneasc a lui, alctuit din nu
ane populare i poetice i intrat
aa de total i adnc n limba ro
mneasc, n melodiile i fioriturile
ei, c era refractar altor limbi str
ine ; romantic i b o e m n suflet i
n port, pn i n prul mare c e l
resfira ca o clae afnat deasupra
capului, podoaba mea", a v n d un
rspuns gata pentru orice extrava
g a n ; delicat i cu atenii mari
pentru cei ce-1 admirau mai cu m
sur ; injurios, pe ton amical, cu cei
pe care-i iubea, cu un cuvnt omul
cel mai puin banal din generaia lui.
A fi att de original n timpurile
noastre, cnd bibliotecile cu pirami
dele lor de cri i cnd curentele
literare i modelele timpului ne d
rm fiina, e nsuirea sufleteasc
cea mai rar, dac nu unic.
A c e a s t originalitate a fost trs
tura caracteristic dominant a lui
Delavrancea...
Mai mult, s'ar putea zice. Ca s
confirme oarecum patima lui de originalitate, de i a fost Primar al
Capitalei i Ministru, el a trit i a
murit srac.

BCU Cluj / Central University Library Cluj

Aforisme:
C i c e r o s i m e a n s i m e t r i a l u c r u r i l o r su
p r e m a frumuse.
D e aceia cnd inea faimoasele discursuri,
c u t a cu p r i v i r i l e sale s g s e a s c n j u r u l
su acea divin simetrie a lucrurilor, dac
n u o g s e a c a u n ultim r e f u g i u , a s c u l t a i s e
ncnta de ecoul propriei sale voci.
Asistena social-colectiv este n t o t d e a u n a
s u s p e c t a t d e i n t e r e s e c o l e c t i v e ; n u m a i asis
tena individual r m n e cu a d e v r a t sincer
i f o l o s i t o a r e u m a n i t e i .

*
A iubi, n s e a m n a te c o n t o p i c u
ntr'o suprem fericire.

natura

*
P a g i n i l e i s t o r i e i s u n t foile d e c a l e n d a r a l e
l u m e i , p e e l e s'au s c r i s a m i n t i r i l e s t r m o i l o r
din parfumul crora mprosptm prezentul
p e n t r u a domina viitorul.
Delavrancea.
Culese de Octav Minar.

Delavrancea

DELAVRANCEA

: Apus

de Soare.

din actul

Dramaturg
de : Cornelia

Cp e una din pajitele del oseaua


Kiseleff, ntre trandafiri, o statu,
pe un piedestal n gustul antic, amin
tete trectorilor splendida i multipla
personalitate a lui Barbu Delavrancea.
Sculptorul Medrea a evocat n piatr
o fire ae rsvrtit, cu fruntea boltit,
tiat de gnduri aspre, umbrit de
plete bogate, ca o criniera de leu, i
cu ochii fierbini n care inspiraia se
contopete cu patima.
Din iniiativa reuniunii culturale
Cele Trei Criuri se va inaugura n
curnd i la Oradea un monument n
bronz, pentru cinstirea memoriei ma
relui Delavrancea
Poet, orator, tribun al poporului, nici
un gen literar nu-i putea convine mai
potrivit lui Delavrancea, ca dramatur
gia, i n deosebi teatrul de aciune,
evocarea vremurilor de vitejie cnd
datina egaliza, n faa morei eroice,
pe Voievod, pe boieri i pe rani.
Alturi de Alecsandri, Hadeu, Caragiale, cei trei stlpi ai Teatrului ro
mnesc, Delavrancea i-a cucerit deasemeni slava unui mare ctitor al dra
maturgiei noastre, ca i prietenul i
contemporanul su, Alex. Davila, a c
rui capodoper ..Vlaicu
Vod" este
de asemeni una din temeliile reperto
riului naional.
Deoarece spaiul nu ne ngduie,
iar rbdarea cititorilor nu trebuie co
pleit, nu ne vom ocupa n acest
articol dect de Dramaturgul
Dela
vrancea.
A scris ase piese de teatru, ase
drame, dintre care trei alctuesc tri
logia moldoveneasca
i a n u m e : Apus
de soare, Viforul i Luceafrul, iar
celelalte trei, Irinel i Hagi
Tudose,
d r a m e realiste, dei evocri din trecut,
i n sfrit, A doua
contiina.
Ultima sa pies n'a fost nici repre
zentat, nici tiprit, aa c e n totul
necunoscut opiniei publice.
Delavrancea ndjduia, dac a r mai
fi avut zile, s scrie i o Trilogie
Munteneasca,
ntregind astfel marea
fresc a neamului romnesc.
Pe ct mi s'a spus, eroii acestei proectate trilogii a r fi fost Mircea-cel-Btrn, Vlad-epe i Mihai-Viteazul
Lsnd la o parte nuvelele drama
tizate Irinel i Hagi-Tudose,
d e i pu
ternice ca evocare i pitoresc, bogate

Scen

Moldovanu.

n frumusei de stil, ne vom ocupa n


deosebi de drama istoric a lui Dela
vrancea.
* *
Drama istoric, de obicei eroic, cutndu-i temeiul artistic, motivele de
inspiraie n trecut, e prin firea ei ro
mantic.
Nu ne putem atepta la deslegarea
unei probleme sociale, nu se vor face
nici dizertaii, nici teorii psihologice,
nu vom avea deci a face cu o tez;
eroii nu vor fi subordonai unei idei,
ci ideile vor fi subordonate faptelor,
fiind isvorte i rsfrnte din caracte
rul eroic, cu un scop bine tiut
In d r a m a istoric, circumstanele,
teza, (dac a r e ce cuta), feluritele pro
bleme de situaii, au o mai mic pre
cdere, fiind necesar n ntiul rnd
s ni se nfieze eroi, suflete mari,
prin avntul sau patima lor, care, co
vrind orice mprejurri, stpnind
cu desvrire logica aciunii, sunt
piesa nsi. Toat gama sufleteasc
vibreaz ; nici o for de pasiune, orict
de intim i tainic ar fi, nu rmne
n adormire.
Drama istoric nu se poate mulumi
numai cu o teorem psihologic, a c
rei demonstraie se risipete apoi n
5 acte, ori a crei soluie se trage de
pr ntr'un desnodmnt adeseori pre
vzut tiinificete. D r a m a istoric nu
se poate mulumi cu o pasiune mrunt,
vremelnic, episodic, din care apoi,
cu un r a r meteug, s se stoarc toate
efectele i lacrimile posibile.
D r a m a istoric cere pasiuni mari,
oameni mari, fapte mari, suflete bo
gate n avnt, clocotind de patim i
zbucnind de aciune. Pasiuni i fapte
aci st toat taina romantismului.
i, pentru a se atinge acest el artis
tic, s'a vzut c forma prozei e nepo
trivit i nendestultoare, i atunci s'a

IV.

ales versul, singurul mijloc propriu


pentru a exprima poteniarea unei pa
siuni. Toate concepiile mari s'au n
vesmntat n purpura poeziei. Inchipuii-v un Richard
III un
Bernant
sau un Doti Carlos scrise n proz !
Cele cteva d r a m e istorice pe care le
avem, sunt de a s e m e n i n versuri.
Delavrancea a reuit, totui s scrie
cele 3 drame istorice ale sale n proz.
* * *
tefan, vrednicul i viteazul Voevod
tefan, e n asfinit : asfinitul trupului,
nu al inimii, asfinitul braului nu al
vitejii.
Dei n al patruzeci i aptelea an al
domniei, dei btrn, cu pletele crunte
i cu un picior bolnav, i strnge
ostile i d o rait prin inutul Haliciului, potolind duhul rzvrtirii, aat
de papistai n norod. Se rentoarce
cu bucuria biruinii n suflet, ns cu
trupul biruit de boal. R a n a pe care
o cptase n lupta del Chilia l to
pete zi cu zi, fr odihn, fr rgaz,
i zi cu zi, grija Moldovei l chinuete
tot mai mult, pn ce-i smulge hot
rrea.
In via fiind, chiama sfatul boerilor,
adun fruntaii otilor i mulimea cur
tenilor, i n faa lui Dumnezeu i-a
oamenilor urc n scaunul Sucevii pe
Bogdan, singurul su fiu din Maria de
Mangop, aezndu-i astfel coroana pe
cap i ntrindu-i grumajii cu mantia-i
domneasc
Poruncind boerilor credin, srut
mna noului Voevod, i apoi se prvale, istovit de boal i mai ales de
zbuciumare, la picioarele tronului.
In cel din u r m act, trei doftori stre
ini i pricepui, se strduesc s vin
dece piciorul bolnav al lui tefan, ar
znd r a n a cu fiare nroite n foc.
Trei boeri rsvrtitori, n cap cu pa
harnicul Ulea, simind apropiatul sfr
it, rscoal norodul, alegnd Domn
pe tefni, refugiat la arigrad.
tefan aude l a r m a rsvrtirii, se
scoal, i reculegndu-i puterile ador
mite de durere, coboar din castel, n
mijlocul norodului, i r p u n e pe Ulea
cu paloul. Rentors. i d duhul, ros
tind cu cea din u r m suflare, numele
Moldovei.
Toat aciunea se rezum la suirea
lui Bogdan n scaun i la pedepsirea
rsvrtitului paharnic. Cealalt aciune
e narativ, decurge din povestiri. Ac
tul I i al II sunt povestirea unor n
tmplri, nu ntmplarea unor fapte.

BCU Cluj / Central University Library Cluj

mmsmsmmsmm

CELE T R E I CRIURI

mpotriva poruncilor domneti, ceeace


a pricinuit terea lor de ctre nsi
sabia lui Cristos, n Viforul,
boerii
<7**itu Maiorescu, despre care se tie c e r a
sunt pinea lui Dumnezeu, sutlete n
*3 foarte avar n aprecieri, vorbind de con
gereti, buni i supui pn ntr'atta,
gresul partidului conservator - junimist, inut n
nct de bun voe se pleac sbiei
anul 190-', face o not distinct pentru Delaucigtoare a lui tefni. Nici unul
vrancea:
dintre boeri, n afar de slugarnicul
.Delavrancea
e i de astdald (ca la Iai
Moghil, nu cunoate invidia ori rvna
i la Dacia) oratorul jenomenal,
cu nepilduita
de mrire. i iat c ase dintre ei,
putere de a electrisa un auditor popular i de
n loc s apuce drumul pribegiei pen
a-l zgudui pn 'n mduv. i ce m minu
tru a scpa de pieire, i pleac volnic
neaz mai mult la el, este c produce ace/a
frunile crunte sub paloul mutului,
efect, cnd ntrebuineaz
nu frase banale
care de ase ori cade cu sgomot surd,
de oratorie, ci deadreplul termenii
speciali de
sfietor. Domnul privete pe fereastr
tiin modern, din sociologie, din
jurisprui se bucur, nsetat de snge.
dend, din filozofie, chiar din fiziologie.
Ceeace ns menine Viforul ca un
,,Lui i se trec toate i toate contribue la re
succes viu al scenei noastre, ceeace
zultatul cel puternic.
ns te mbie s uii numeroasele i
capitalele cusururi ale acestei zgomo
(Scrisoare ctre I. Negruzzi, d a t a t la
toase drame, ntocmai ca o ademenire,
S
t
.
Moritz,
1
6
1
9
iunie
1902).
Titti
Maiorescit.
ca un miraj,e acel suflu puternic de
avnt, cu care ne-a uimit Delavran
cea n Apus de Soare, avnt nves
mntat n cea mai colorat i mai bo
Cele dou aciuni sunt nendestul ostile i le acoper, care prinde no gat limb romneasc.
toare pentru personalitatea lui tefan roadele i le acoper".
Este o feerie de frumusei literare,
pe care istoria ni-1 arat venic n mi
In cel dinti poem dramatic ne-a po
care i pornit la fapte; cu att mai
vestit minunate lucruri despre nelep un torent de cuvinte frumoase, care te
orbesc pn ntr'atta, nct te trezeti
mult vor fi nendestultoare pentru des ciunea i vitejia sfintei umbre del
furarea a patru mari acte de dram. Putna, iar n Viforul ne nfieaz aplaudnd chiar scenele pe care min
Piesa const mai mult dintr'o perin ticloia i neputina lui tefni-Vo tea le condamn ca neverosimile. Dia
dare de povestiri, dintr'o defilare de d, fiul lui Bogdan i nepotul marelui logul curge viu, sclipitor, urzit din zi
cale vechi i nelepte i din metafore
personagii. Mai mult o suprapunere tefan. Dup cum reese uor, intenia
fragede i noui. Acest suflu strbate
de naraiuni, dect o mbinare de fapte, fundamental a lui. Delavrancea a fost
dect u n circuit de energie dramatic, de-a statornici o antitez ntre cei doi toate actele, cnd luminos i dulce ca
o adiere de zefir, cnd mnios i uvenic n micare del un suflet la altul. Voevozi, cu chiar preul adevrului
ertor ca vntul de toamn trzie, i
O singur not reese puternic : sen istoric, care de data aceasta, a fost
cte-odat chiar, maestos i nprasnic
zualitatea din vremile acelea. Aceast jertfit fr ovire.
ca viforul S'ar putea cita pagini n
not, destul de verosimil dup istorie,
Btrnii cronicari, boeri i dnii,
tregi, incomparabile prin noutate i
dei aparent contradictorie cu simul ori ct de mult pic a r fi putut s
adnc de evlavie i dreptate al lui aib mpotriva acestui Domn, vrma frgezime, care vor r m n e venic
tefan, cadreaz bine c u mreaa fi boerimh, cum era necoptul tefni, pild de frumusee a limbii romneti.
gur, i se mpac minunat cu toate n'au cutezat s ascund viitorimii me
Cu Luceafrul"
se nchide trilogia
celelalte trsturi sufleteti. Aceast ritele i iscusina n rsboae a acestuia. Moldovii. Apus de Soare" a avut toat
not conine ceva specific romnesc, Letopiseii stau mrturie.
mreia unui a m u r g . Viforul" a fost
una din semnele caracteristice ale vieii
D a r Delavrancea, cu puterea ne zbuciumat i nfricoetor .Luceaf
noastre din trecut. Cele cteva tipuri mrginit a tuturor creatorilor, i-a rul" ns e palid i sfios, cu toate c-i
de boeri pe cari i gsim n opera lui conceput eroul dup anumite scopuri primete lumina del soarele artei.
Sadoveanu, vin n sprijinul afirmrii artistice.
L'am vzut rsrind n actul nti, l'am
mele. De aceia Delavrancea a dovedit
Poate u m b r a nefericitului tefni, privit apunnd n al cincelea, fr ns
o m a r e art n r e d a r e a armonic a care, de patru veacuri odihnete al s fi luminat cu prisosin cerul is
acestei mbinri de note sufleteti, att
turi cu drepii, a mnstirea Bistria, toric al Moldovei.
de disparate i totui att de fireti.
s'a sbtut mnioas n racla-i dom
Petru, feciorul Rreoaei i al ma
Din opera lui Delavrancea, se des neasc, simindu-i pomenirea att de relui tefan, flcul romantic cu plete
nedrept pogort, prin pana unui Luca
blai din 'Apus de Soare', se ntoarce
prinde nu att figura lui tefan, figura
Crje al zilelor noastre.
din pribegie cu sufletul i nfiarea
dramatic a eroului, ct personalitatea
autorului. In toat lucrarea traeste i
Dup c u m tefan cel Mare avea schimbat ; Oana, nebuna Oana, i-a
vibreaz poetul. El tresalt n toate toate calitile, tefni-Vod va avea recptat minile ca prin minune, ns
mprejurrile, vorbete prin toate gla numai cusururi, i nc dintre cele e b t r n i tcut.
surile, gestul lui larg i marele su
mai n e e r t a t e : afemeeat, ambiios, ci
Revine de asemeni i mil, vorb
avnt domineaz toate actele piesei.
nic, beiv, crud, fr credin i n reul i plicticosul doctor e v r e u ; re
setat de snge nevinovat. Ucide la n vine i Mogrdici, chelarul beiv i
Apus de Soare este de fapt un poem
tuneric sau prin vicleug.
fricos, bufonul lui tefni-Vod, ade r a r poezie i nentrecut avnt.
Dup cum n Apus de Soare, boerii jungnd n u r m om de isprav, cre
ntreg poemul dramatic al lui Dela
vrancea e de un romantism sntos i erau ri, clevetitori, ncercnd uneltiri dincios i viteaz. O frumoas ivire n
trilogie e Genuna, fiica lui Balo i
senin. Atmosfera cald i bogat, risipa
satelitul cel mai d r a g al Luceafrului...
de frumusei de stil ce se urzesc ca o
horbot nesfrit, acest isvor nese
Patru sunt personagiile mai nsem
cat de metafore, nentrecute n proza
n a t e : R a r e i Genuna, cari in nota
noastr prin frgezimea i noutatea lor,
dramatic, mil i Mogrdici cari n
sclipirea arhaismelor renviate, flexiu
veselesc cu rost sau fr rost, atmos
nea nou a unor cuvinte tiute, avntul
fera monoton a dramei, cci Dela
i, poezia care se desprind din dialo
vrancea a consacrat mai bine de o
guri, firile aprinse i pornite ale eroi
treime din pies, comedie, asigurndu-i
lor, a u ceva asemntor cu bogia
prin aceasta oarecum succesul....
operei Byroniana.
Care e conflictul fundamental din aDup Apus de Soare, poetic i nceast dram? Exist vre-un conflict
duetor ca toate amurgurile, Barbu
ntre Domn i ar?Nici unul. Intre
Delavrancea ne-a dat Viforul, i n
Domn i boeri?Unul singur, parial,
gustele noastre zri literare s'au cu
n actul al IV-lea. Intre Domn i Ge
tremurat.
nuna? O und de dragoste, i att
. Vifor, vifor nprasnic, care prinde
Exist vre-un conflict intern n su
pe cltor i-1 acoper, care prinde
fletul lui Rare, vre o lupt sufleteasc

Maiorescu

despre

Delavrancea

BCU Cluj / Central University Library Cluj

BBunwHsnggm

vmammamsmm

CELE T R E I CRIURI

DELAVRANCEA

IN

W J i n i m b o l d u l n e o s t e n i t al c t o r v a R o m n i i u b i t o r i
d e a r i d e v i e a s p i r i t u a l , se ridic p e r m u l
a p u s e a n a l insulei n o a s t r e latine, figura d e b r o n z a c e
lui m a i m a r e p o e t d i n t r e p r o z a t o r i , figura d e i l u m i n a t ,
e l o c v e n t , t u l b u r t o a r e , p e c a r e a p u r t a t - o p r i n t r e noi,
p n a c u m c i n c i s p r e z e c e a n i , a v n t a t u l suflet al lui
Delavrancea.
D e l a v r a n c e a n ' a fost a r d e l e a n i n ' a fost b i h o r e a n .
U z u r p el o a r e u n l o c c e l o r d e aci ? D e l a v r a n c e a n ' a
c l c a t n i c i c n d p r i n O r a d e a . P o a t e el o a r e s r m n
i d e aci n a i n t e d e p a r t e d e e a
U n fapt c u r i o s p o a t e s u g e r a r s p u n s u l :
D e c u r n d , u n i n i m o s turist, n z e s t r a t d e altfel cu
mult s i m a r t i s t i c i spirit d e o b s e r v a i e , mi-a s e m n a l a t
o d e s c o p e r i r e p e c a r e a fcut-o n t i m p u l u n e i a s c e n
s i u n i n B u c e g i . P e m u n t e l e CHncea, la 2200 m e t r i n l
i m e , pe u n p l a t o u catifelat>, d o m i n o s t n c al c r u i
profil i m p u n t o r a m i n t e t e i s b i t o r profilul lui D e l a
vrancea.
D e l a v r a n c e a n B u c e g i ? D e l a v r a n c e a , m o d e l a t d e
f o r e l e ' o a r b e a l e n a t u r i i i cizelat t i m p d e v e a c u r i d e
p i c t u r a p l o i l o r D e l a v r a n c e a , s t r j u i n d d i n n e g u r a tim
pului p e linia c a r e o d i n i o a r r u p e a n d o u p m n t u l
neamului romnesc
A, d e s i g u r , m u l t i p l e , v a r i a t e i m i n u n a t e s u n t j o c u
rile n a t u r i i . U n fizician, u n g e o l o g , v o r e x p l i c a g r a v ,
u s c a t i c u o d i h n i t o a r e suficien a m n u n t e l e p r o c e s u
lui c a r e a s p a t p i a t r a p e u n p i s c d e m u n t e , d n d u - i u n
chip s a u a l t u l . D a r tot a a a r p u t e a e x p l i c a ei, tiinilicete, c u m d i n m a r m o r , p r i n l o v i t u r i d e d a l t i c i o
c a n , p r i n f u n c i o n a r e a fiziologic a u n o r n e r v i i a un o r m u c h i , natura a r fi s c o s l a l u m i n p e V e n e r a
d e Milo, c r e z n d u - s e d i s p e n s a i d e a m a i a d m i t e i n t e r v e n i a u n e i
i n t e n i u n i , a u n e i inspiraiuni o r i a u n u i g n d .
F r s u p e r s t i i e , fr p r e a l a b i l e n c l i n r i m i s t i c e , l u n e c i i n v o l u n
t a r s p r e n t r e b a r e : D e c e ? T o c m a i el, t o c m a i c h i p u l lui D e l a v r a n c e a ,
aci, n s i h s t r i a C a r p a i l o r ? T o c m a i el, t o c m a i c h i p u l a c e l u i a c a r e ,
p r i n visul s u s c n t e e t o r i p r i n v e r b u l s u c l o c o t i t o r , a a p r i n s ini
m i l e i a n d r u m a t r u l l o r d e foc n t r u d e s r o b i r e a frailor subjugai...
N u tiu d a c n u c u m v a , r e p e t a t n n e n u m r a t e e x e m p l a r e , n ' a
v e g h i a t tot el d e a l u n g u l C a r p a i l o r secol d u p secol. Nu tiu d a c
nu c u m v a , a c e l a c h i p , nfipt p e o s t n c la fel, n u v e g h e a c u m v a
p e s t e t r e c t o a r e a u n d e s'a p r b u i t trufia lui C a r o l R o b e r t .
A c i ns, n vrful C l i n c e i , c h i p u l lui D e l a v r a n c e a e s i g u r c a
struit peste valurile timpului, din v e c h i m e a istoriei noastre, vorbind
p r o f e t i c n o r i l o r i s t n c i l o r s i n g u r a t i c e , a n u n n d p s t o r i l o r i z r i l o r
r o b i t e c m n t u i r e a s u f e r i n e l o r v a v e n i n zilele n c a r e a c e l a c h i p
se v a n t r u p a n c a r n e i o a s e , c r e s c u t din a c e i a i g r e s i e r o m n e a s c

BUCEGI

Delavrancea

de: Eugen*

Specia.

Bucegi".

a C a r p a i l o r , c r e s c u t d i n a c e i a i g r e s i e cu c a r e se a s c u t c o a s e l e i
s p a d e l e . i zilele n t r u p r i i a u v e n i t , p r o f e t u l c u n u m e d e m u n t e a
v o r b i t i m n t u i r e a s'a a r t a t .
Azi c h i p u l i n s p i r a t u l u i c o b o a r n v a l e a C r i u r i l o r , n v e s t m n t
de bronz.
V i n e el o a r e c a s v e g h e z e a s u p r a sufletelor r o m n e t i c e a u
r m a s r z l e e , ori c a s n t r e a s c inimile c a r e a r p u t e a slbi ?
O r i c u m , ' d a c c u m v a duhurile rele sau rscolitoare de vrajb a r
n c e r c a v r e o d a t s-i a t i n g s i n i s t r e l e a r i p i d e c h i p u l d i n O r a d e a al
lui D e l a v r a n c e a , s tie c m o d e l u l a u t e n t i c al c h i p u l u i , cu t r s t u r i
d u r e i c o l u r o a s e , d a r d e o r i g i n e d i v i n , st n e m i c a t n c r e t e t u l
C a r p a i l o r . M n a lui D u m n e z e u 1-a p u s a c o l o , cu ochii a i n t i i s p r e
A r d e a l . V o i n a C e r u l u i e s c r i s d e s l u i t n s t n c i l e m u n i l o r . A e z a
r e a b r o n z u l u i aci n O r a d e a n u e d e c t c e t i r e a c u v o c e t a r e , a a c e l e i
scrisori de sus.

BCU Cluj / Central University Library Cluj

ntre sentimente potrivnice, ntre dra


goste i datorie, ntre ambiie i sl
biciune, ntre dorin i ndoial?
Nici unul.
Puin ne intereseaz, din punct de
vedere artistic, dac autorul, n con
cepia lui Rares, a pzit sau nu ade
vrul istoric, ci ne ntrebm numai
dac Rares, aa cum ni Ta nfiat
Delavrancea, exist?
Un erou se nate din pasiune, din
conflicte omeneti i din ncruciri
de fapte. D a r n Luceafrul
faptele
iiind puine, ncrucindu-se r a r sau
aproape de loc, nu sunt n m s u r s
dea un contur personagiilor, s le dea
via.
Psihologia spectatorului e special.
El poate crede orice, chiar faptele cele
mat paradoxale, cu o singur condiie
i anume, ca aceste fapte s se pe
treac n ochii lui. El nu crede, nu
poate s cread, pe cuvnt. Poi s
ntrebuinezi metaforele cele mai calde,
imaginele cele mai alese, cuvintele cele
mai iscusite, i el tot nu va crede : va
admira, dar nu va fi micat, va fi
micat, dar nu va fi convins. In piesa
lui Delavrancea totul e povestitiat
cusurul fundamental, al Luceafrului".
Nu ne-a dat o d r a m propriu zis,
ci o defilare de momente istorice, fru
mos, sugestiv, minunat povestite.
Opera dramatic a lui Delavrancea,
cu toate inegalitile ei, st la baza culturei noastre naionale, slujind cu cinste
i slav idealurile romnismului.

DELAVRANCEA
n oratoria

judiciar
de : / . Gr.

uini sunt aleii artei oratorice, c


rora le este hrzit s intre n
imortalitate, prin moarte, i mai puini
sunt aceia crora nemurirea le asigur
o amintire clar, ferit de estomprile
vremei.
Glasul care s'a stins, ori ct ar fi fost
el de naripat, de vibrat-, r i de puter
nic, i pierde rsunetul odat cu dis
pariia mediului care l'a reinut o clip;
iar chipul oratorului sfrete prin a
deveni, n ochii altor generaii, o vag
i nedesluit icoan.
In panteonul oratoriei noastre judi
ciare ns, verbul cald, scnteetor i
viguros al lui Delavrancea va fi deapururi frmntat de glasul morii, iar
figura lui energic se va deslui din
ce n ce mai luminoas n crescnda
perspectiv a timpului.
Cci, dac nu este exclus ca Barbu
Delavrancea, ca maestru al tribunei
publice s intre, cndva, n penumbra
i chiar n umbra uitrii, am ferma
convingere, c va continua s triasc,
ca o pild vecinie vie, n forul Justiiei
pe care l'a ilustrat.
E drept c stenograma n'a transmis
analelor oratoriei noastre judiciare de
ct dou din marile i numeroasele ple
doarii pe cari le-a rostit, n deosebi la

Periefeanu.

bara corecional ; dar aceste splendide


pagini de elocin sunt suficiente pen
tru a-i perpetua nealterat memoria.
S'ar putea chiar afirma c aprarea
pe care a fcut-o Delavrancea, naintea
Curei cu Jurai a judeului Ilfov, n
crima de incendiu imputat decedatu
lui architect Socolescu, constituie un
model de elocin judiciar, care su
port ori ce comparaie i din care se
desprind, cu preciziune, trsturile eseniale ale genului oratoric n c a r e
a excelat, fr egal
In adevr, temperamentul su cloco
titor n'a avut n nici o alt mprejurare
un mai nimerit prilej de culminant
manifestare. Pus n serviciul prieteniei
care-1 lega de acuzat i n lupt drz
cu -fiara cuvntului, cum i zicea el
lui T a k e lonescu, Delavrancea, n acel
proces, a utilizat ntreaga bogie de
resurse oratorice, de care dispuneaDe sigur, numai cine a avut norocul
s-1 vaz i s-1 auz, n procesul So
colescu sau n altele, declannd toate
resorturile emotivitii omeneti, cu
privirea, cu gestul, cu nvalnica i
tiutoarea-i argumentare, strbtut de
imagini, cu inflexiunile glasului su ini;
mitabil, aci mngios ca o und, aci
vijelios ca un talaz, a putut s-i for-

m&mmmmm

meze o idee precis despre magia ora


toriei lui Delavrancea.
D-r E. Lovinescu, care a avut acest
noroc, schiindu-i portretul n Biblio
teca Marilor Procese (No. 4 5 / 924), i
mrturisete n aceti termeni, de o
admirabil for evocativ, impresia
pe care i-a produs-o una din pledoariile
monstrului :
... peste capu-mi nfrigurat a trecut,
ca o limb de foc, elocina marelui orator... Cuvintele zburau nvlmite,
icoanele ropoteau, frazele se desfu
rau erpuitoare ; largi priveliti se des
chideau : graiul romnesc se lumina de
o podoab nebnuit..."
L a rndu-i, confratele distins M.
Mora, n coloanele aceleai reviste, l
descrie astfel:
Se ridic greoi. Aplecat de mijloc,
rezemat n pumnii ncletai, ncepea
ncet. Une ori abia s'auzea.
Iat-1 c se descleteaz. i-a scutu
rat coama. S'a nlat drept i ame
nintor.
Ca Lachaud, leul se oprete niel,
d o roat n ochii cenuii, alege, s'asvrl ntr'un salt fioros, apuc sdravn
i vai de biata prad !
Circomflexul sprncenelor se adnccte. Scapr ochii. Degetul vetijitor
cade ca o lam de eafod. Vocea tun
i totui captiveaz.
R a r aa perfect armonie la cuvnt,
ton i gest.
Oratoria lui Delavrancea avea ns
atte de mari i de multiple nsuiri, n
ct poate fi apreciat chiar n forma
rigid a tiparului.
Pentru mine, care l'am ascultat extactic de attea ori, lectura pledoariei
din procesul Socolescu e pe deplin edi
ficatoare.
Tot ca odinioar sentimentul meu
estetic este impresionat, cnd citesc i
recitesc :
Privii la un codru cu copaci de aceeai vrst, crescui pe aceeai nl
ime, n aceleai condiiuni de clim i
de sol.... Orict s'ar deosebi ca esen,
copacii ntre ei, unii pe alii se susin,
m p r t i n d u i u m b r a n timp de se
cet, sprijinindu-se ca s nu fie frni
n timp de vijelii. i dac trznetul isbete pe unul, peste golul celui disp
rut se ntind ramurile celor din prejur,
ca nite brae n pregtire spre a ajuta
n momente de primejdie".
Nu m las indiferent nici acel pa
sagiu, n care a izbutit s caracterizeze
aa de bine instituia juriului:

wssm^smmssm

CELE T R E I CRIURI

Domnilor jurai, eu nu ceresc mil


pentru un nevinovat, eu nu v zic s
renunai la judecat, dar v cer s
fii brbai ntregi, aa cum se cuvine,
aa cum e plsmuit omul s fie, aa
cum 1-a fcut Dumnezeu, care nu-i ce
deaz locul avocailor ca s-i poceasc
fpturile. Eu nu v cer s fii slabi i
moleii de pledoariile noastre, dar am
dreptul s v denun o fals concepie
despre instituia jurailor. Cum, D-lor,
D-voastr s fii intimidai de ncheerile preparatorii ale judectorilor de
profesiune? D-voastr, s luai locul
jurisconsulilor i s nvrtii pe degete
codicele de legi? D-voastr s renun
ai la plenitudinea fiinei ca s ajun
gei o judecat desprit de toate fa
cultile sufletului omenesc? D a r ce
concepie au acuzatorii despre institu
ia jurailor?
Atunci ce a r nsemna nemotivarea
verdictului? Ce nsemneaz un .nu"
sau un .da" care r e d pe un om so
cietii purificat de ori ce bnuial sau
l arunc n ntunecimea temniei ? D e

unde aceast putere supra-uman n


tr'un nu" sau un . d a " ? A ! domnilor,
justiia jurailor e singura care se apropie de justiia divin. Justiia D-voa
str ca i justiia divin, afund sau
nal, distruge sau salveaz, fr ca
noi s tim dece. Din taina neptruns
de sus, i din misterul contiinei d-voa
str, fulger verdicte naintea crora
ne nclinm ca n faa unei puteri in
discutabile, hotrrea celui de sus i a
D-voastr neavnd nici un motiv pe
care s-1 tim. Si cnd lumea modern
v'a dat o misiune supra-uman n ra
port cu a judectorilor ordinari, vi se
cere s fii nite jumti de oameni !
Eu nu aduc onor. notri adversari ofensa de a le confunda temerea cu con
vingerea lor. Sunt prea nvai ca s-i
socotesc incapabili de a-i da seama
de oameni i de instituia jurailor".
Acum, ca i atunci m turbur me
morabila fraz:
.In contra dovezilor formulate e po
sibil controlul, i justiia ctig. In
contra argumentelor e posibil lupta
de argumente, i justiia se prepar.
In contra rstlmcirei faptelor necon
testate e posibil desfurarea lor lo
gic i documentat, i justiia se lu
mineaz. In contra unei atmosfere pa
sionate e posibil alta curat i nalt,
i justiia triumf. Dar n contra per
fidiei, cnd n'ai nimic categoric de n
vins, cnd nu poi s tii pn la ce
adncimi de contiin a dus confuziunea, nu e alt a r m dect denunarea
ei, pentru ca contiinele cari vor da
verdictul s o nlture ca pe o for
duman justiiei nsi'Generaii dup generaii se vor scur
ge. Oratoria judiciar romn va nre
gistra nendoielnic, noi i strlucite
triumfuri. Chipuri noi se vor perinda
la bar, pentru a o cinsti. i totui,
din glorioasa-i firid, figura lui De
lavrancea va lumina deapururi pre
toriile.

BCU Cluj / Central University Library Cluj

DELAVRANCEA-Om

politic
de : Constantin

CTn alt a r civilizat c u p l e t o r a


de intelectuali, B a r b u Delavran
cea n u a r fi fost om politic. I n s
n R o m n i a , a r t n r i cu o re
c e n t d e s v o l t a r e c u l t u r a l , scriitorul
Delavrancea a trebuit s intre n
a c t i v i t a t e a c a r e d u c e la b a n c a mi
nisterial.
N u m e l e a d e v r a t al lui D e l a v r a n
c e a e r e a t e f n e s c u . C a B a r b u te-

Constantin

Bacalbaa.

) no (

Bacalbaa.

fnescu i-a fcut studiile, ca B a r b u


t e f n e s c u l'am c u n o s c u t ; d a r in
t r a t n v i a a p u b l i c prin p o a r t a
n u m i t literatur, i-a l u a t u n
n u m e c a r e s-1 d e o s e b e a s c . Mai
n t i u a fost Barbu
tefnescu-Dela
vrancea
i a p o i p e n t r u t o t d e a u n a ,
Barbu
Delavrancea.
C e e a ce l'a m p i n s p e D e l a v r a n
cea n c m p u l politicei, a fost tem
peramentul
su
nclcat:
avea
p o r n i r i d e t r i b u n i m u l t nsufleire
n a i o n a l ; ca n a i o n a l i s t a a p r u t
n a r e n a politic, f r s d e a p r e a
mare importan cadrelor nchise
ale porilor d e a t u n c i .
Mai n t i u l'a a t r a s p r e s t i g i u l grup r e i j u n i m i s t e c a r e a v e a n f r u n t e
intelectuali d e m a r e a v a l o a r e a lui
P e t r e C a r p i T i t u M a i o r e s c u , apoi
e r e a z i a r u l Romnia
Liber d e s u b
d i r e c i u n e a lui D i m i t r i e A u g u s t Lau r i a n . In a c e s t z i a r B a r b u D e l a v r a n
cea i-a fcut d e b u t u l l i t e r a r a l t u r i

CABINETUL

M. Cantacuzino,

Al.

P. P. CARP

(mo-im)

Marghiloman,
P . P. Carp, Titu Maiorescu,
C. C. Avion,
N. Filipescu,
Ion Lahovari,
D.
Nenifescu.

d e cei m a i n s e m n a i t i n e r i cari n
c e p e a u s n s e m n e c e v a n litera
tur : Alexandru Vlahu, Duiliu
Zamfirescu, D . R a c o v i i ali
civa.
Dar literatura nu ajungea acestui
t e m p e r a m e n t d e pugilist, i t r e b u i a
u n c m p m a i vast, i t r e b u i a m a i
m u l t m i c a r e , m a i m u l t l u m i n i
mai mult zgomot.
L i t e r a t u r a e r e a u n n c e p u t d e int r o d u c i e , d a r b u c a t a d e fond e r e a
politica. S p r e a fi p u s n l u m i n a tu
t u r o r i a n s e m n a c e v a n v i a a pu
blic a R o m n i e i , D e l a v r a n c e a tre
buia s a j u n g o m politic.
P e n t r u ca s '1 a i b d e p a r t e a lor
a u n c e p u t s '1 solicite i din d r e a p t a
i din s t n g a , corifeii. D e l liberali
recrutorul erea Gogu Cantacuzino.
G o g u C a n t a c u z i n o , cu s i t u a i a lui
p r e c u m p n i t o a r e n p a r t i d u l liberal
a voit s '1 a i b p e D e l a v r a n c e a n
p a r t i d , a t u n c i a fost p u s n f r u n t e a
u n u i ziar liberal d e lupt m p o t r i v a
p a r t i d u l u i c o n s e r v a t o r , a t u n c i la
crm.
In p a r t i d u l liberal a s t r u i t B a r b u
D e l a v r a n c e a u n n u m r d e ani, a
fost ales n opoziie d e c t r e o r a u l
Ploeti i a i n u t c t v a t i m p t r i b u n a ,
fiind cel m a i f u r t u n o s o r a t o r d e a t a c .
D a r e r e a i Nicolae F i l i p e s c u , t
n r u l n c e p t o r al familiei conser
vatoare.
Nicolae F i l i p e s c u a v e a m a r e sim
p a t i e p e n t r u o m u l c a r e d e b u t a s e at t d e s t r l u c i t n c m p u l literilor,
i a r p r i n n t r u n i r i l e publice c t i n
p a r l a m e n t d o v e d i s e c e s t e u n pu
t e r n i c l u p t t o r . L u i F i l i p e s c u , lupt
tor n e a s t m p r a t i el, i p l c e a acest t e m p e r a m e n t n p e r m a n e n t
a t r i b u i e . i astfel, n u r m a frmn
t r i l o r din p a r t i d u l liberal, i, m a i
ales, n u r m a m o r e i lui G o g u C a n
tacuzino, Delavrancea se desprinse
din l e g t u r i l e c a r e '1 i n e a u p r i n s
d e p a r t i d u l liberal i se n s c r i e n
p a r t i d u l c o n s e r v a t o r . In a c e s t p a r t i d

i-a n c h e i a t , p r e a d e t i m p u r i u , ca
r i e r a politic.
In p a r t i d u l c o n s e r v a t o r u r c a t r e p
tele, c n d P e t r e C a r p , la sfritul
lui 1910, f o r m e a z g u v e r n u l , Dela
vrancea, recomandat de Filipescu,
p r i m e t e portofoliul L u c r r i l o r Pu
blice. D a r c e a p r o p i e r e p u t e a fi n
t r e poetul i scriitorul D e l a v r a n c e a
i d e p a r t a m e n t u l ce 'i se n c r e d i n
a s e ? N e a p r a t c la a c e s t d e p a r t a
m e n t n'a avut personalitate.
D a r f r m n t r i l e n c e p n parti
dul c o n s e r v a t o r , apoi vine p e r i o a d a
n e u t r a l i t e i i n tot t i m p u l a c e s t a
B a r b u D e l a v r a n c e a , n a i o n a l i s t u l n
flcrat st a l t u r i d e a c e i a c a r i
c e r e a u i n t r a r e a n r z b o i , a l t u r i d e

Barbu

Delavrancea,

F r a n a , A n g l i a i R u s i a .
n a i n t e ca r u p t u r a s s e fac de
finitiv n t r e M a r g h i l o m a n , eful par
tidului c o n s e r v a t o r i n u a n a Fili
pescu, un n u m r de ntruniri ale
c o m i t e t u l u i e x e c u t i v s'au inut n
c a s a efului din s t r a d a M e r c u r .
In tot d ' a u n a D e l a v r a n c e a , a l t u r i
d e N i c o l a e F i l i p e s c u , a s u s i n u t eir e a din n e u t r a l i t a t e i p r s i r e a alianei cu G e r m a n i a . L a u n a din a c e s t e
n t r u n i r i D e l a v r a n c e a a r o s t i t emi
n e n t a lui fraz :
<Eu nu pot concepe lumea
fr
Frana; Frana ar Paris,
Parisul
fr Luvru
i Luvrul
fr
Gio
conda*. V o r b a nu e r a a u n u i o m
politic, e r a m a i m u l t a u n u i p o e t ;
dar acesta era Delavrancea.
P l e c a t la Iai n u r m a e v a c u r e i
Bucuretilor, u n d e a i c u t p a r t e i
din g u v e r n u l n a i o n a l , D e l a v r a n c e a
s'a s t i n s n a m a r u l i n c e r t i t u d i n e i ,
r p i t d e o b o a l a rinichilor.
A d e v r u l este c D e l a v r a n c e a
dei a fcut politic i a n a i n t a t
p n la r a n g u l d e m i n i s t r u , n u a
fost o m politic. D e l a v r a n c e a a fost
literat.
De aceea, dac acest om a r m a s
i v a r m n e , n u a c t i v i t a t e a lui po
litic face s s u p r a v i e u i a s c d a r
n u m a i a c t i v i t a t e a lui l i t e r a r . C a
fost m i n i s t r u d e l u c r r i publice, ni
m e n i n u 'i a d u c e a m i n t e , d a r d a c
a r e u n b u s t i u n p a r c p e o s e a u a
Kiselef i d a c n u m e l e lui e s t e citat
i d a c a c t i v i t a t e a lui e s t e c i t a t , e
n u m a i fiindc a fost u n m a r e frun
t a al scrisului r o m n e s c .
El a r m a s i t r a e s t e v i a a fr
de moarte, aa dup cum a nceput,
prin l i t e r a t u r . Politica a fost nu
mai o manifestare de suprafa.
D e l a v r a n c e a om politic, n u !

BCU Cluj / Central University Library Cluj

Umorul lui

Delavrancea

D a c a stilul lui D e l a v r a n c e a e v i g u r o s i n
c r c a t d e d e s c r i p i a a m n u n i t a , a firii i p o r
n i r i l o r o m e n e t i , m u l t e d i n p a g i n i l e lui zu
g r v e s c n c h i p p l a s t i c s c d e r i l e n d e o s e b i
a l e slujbailor S t a t u l u i , n r v i i i n v e c h i i n
n e a p r o f u n d a r e a l u c r u r i l o r . Astfel, n
Linite,
u n t n r c i n s t i t i d r e p t i p o v e s t e t e n c e
p u t u l vieii d e o m , n l u m e . Ori d e c t e o r i
intra n mai d e a p r o a p e legturi cu cineva,
trebuia s a i auz cam vorbele acestea, spuse
c u u n t o n a c r u , furios ori b a t j o c o r i t o r , d u p
mprejurri :
D-ta p r e a c i t e t i m u l t e , p r e a tii m u l t e ,
p r e a o b s e r v i m u l t e i p r e a v o r b e t i m u l t e .
n t r ' o zi eful su i d e t e s c o p i e z e c i o r n a
u n u i r a p o r t , c o m p o z i i e l u n g , fr d e ir,
d e m u l t e ori fr d e n e l e s , cu g r e e l i d e
tot felul i d e t o a t m n a .
C n d n c e r c s-i a r a t e s u p e r i o r u l u i u n e l e
d i n c e l e m a i b t t o a r e l a ochi n e r o z i i , el se
s u p r a i-i r e p e t , s p r e u i m i r e a b i e t u l u i stu
d e n t , a c e i a i l r a z , d e a t t e a ori a u z i t : D-ta
p r e a tii m u l t e ; p r e a o b s e r v i m u l t o . T n r u l
n c e r c a s-i d o v e d e a s c d r e p t a t e a s p u s e l o r
l u i ; d a r a t u n c i eful s e vzu n i m i c i t n faa
m a i m i c i l o r si. S'a n r o i t sfecl, a b t u t cu
p u m n u l n m a s , cci a v e a c i u d a t a m a n i e
d e - a i m i t a p e m i n i s t r u l su, i-a r s p u n s fu
rios i a m e i t :
N u eti b u n d e n i m i c ; te a m e s t e c i n
toate ca mrarul. Ei, ce e O s cad cerul
p e noi ? C e e s t e u n r a p o r t ? Un r a p o r t . U n
r a p o r t . P a r c tot o s-1 c i t e a s c d-1 M i n i s t r u ,
c alt treab n'are.
Nu t i a m c d-1 Ministru c e r e r a p o a r t e
p e c a r i nu le c i t e t e , i s'a r s p u n s .

) IU

SERBRILE

DELA

CA<

Peleaceast
Castelul
ansamblu e susinut

minune arhitectonic n care concepia de


de cea mai reuit realizare a amnuntelor
este cldit cu ncetul, i este o oper de studiere pasionat n care
Regele constructor, cum l a numit un literat francez, se complcea ca
omul de gust ales ce era mndrul i neleptul Prin de Hohenzollern,
pe vremea cnd Castelul i nfigea temeliile pe coama de munte a
Carpailor. Castelul este astfel ntemeiat zi de zi, dup planuri, dup
intuiii de viitor, dup gustul artistic al Regelui Carol, care i n cl
direa Castelului su a voit s fac ceva temeinic, i ptruns de n
semntatea simbolic a rezistenei poporului ce avea s se mndreasc
pe drept cuvnt, de frumuseea artistic i de teatrala apariiune n
mijlocul umbrelor brazilor, a elegantului i totui enormului Castel.
D a r cldirea pe care Regele Carol I a ridicat-o cu jertfe i pa
siune, a fost i-a rmas unul din cminurile cele mai democratice din
seria marilor lcauri regeti ale pmntului. In el s'au perindat mici
i mari, fruntai ai otirei, ca i tineri militari, oameni politici, scrii
tori i artiti, n el s'au inut concerte i eztori artistice, patronate
Regina
Elisabeta.
de marea animatoare spiritual ce avea s-i nscrie numele la litera
tur, cu pseudonimul Carmen-Sylva, n ele s'au inut consilii de co
roan de care a depins soarta rei i marile ei directive politice i militare ; n el n fine a nchis
ochii deapururi Regele Carol I, n micul pat ascuns n firida camerei lui de culcare, martor at
tor nopi de veghe i de gnduri nchinate rei i neamului romnesc.
i de aceia srbtorirea semi-centenarului Castelului Pele n mod firesc reamintete opera
istoric n care Regele ce a cldit Castelul, a stpnit i-a dominat evenimentele ce aveau s creieze independena rei, ridicarea Romniei la rangul de Regat i ntreaga munc de consolidare
economic, financiar i cultural, ce a servit ca minunat pregtire a Romniei Mari de azi.
Cnd Regele Carol I a pus temeliile falnicului Castel, el nu era de ct Prin, asculttor de
Poarta otoman- D a r cu mndria ce-o purta n sngele su, i cu concepia de via superioar
romneasc, El nelege i susine proectul ndrsne al lui Ion Brtianu, i face rsboiul de pe
urma cruia Prinul de ieri va deveni Regele respectat de ntreaga Europ pe ct era de iubit n
ara Sa. Dup ce rsboiul se sfrete, Regele Carol I presideaz opera de recldire i de conso
lidare a statului romn, trecut de la vasalitatea politic la situaia de stat liber i puternic prin
bogiile fireti i prin isteimea poporului romn. In aceast epoc se plmdete astfel viaa de
stat a Romniei, se legifereaz pe toate terenurile publice, se creiaz coli de la cele mai mici
pn la cele mai nalte, se pregtete i se organizeaz otirea, se chiama energiile la producia
economic, se normalizeaz finanele, se fac ci de comunicaie, i se rnduete astfel Romnia n
cadrul statelor organizate i de viitor.
Cnd a nchis ochii pentru totdeauna, Regele c a r e ctitorise o ar i druise poporului su
minunatul Castel atta de mult legat de viaa istoric a poporului romn, soarta nu i-a ngduit
s vad nfptuirea marelui vis al Romniei ntregite
D a r monarhul care i cldise pentru secole, Castelul iubit chiar lng vechea grani, avea
nu numai presentimentul dar i convingerea adnc n provizoratul unei frontiere, ce-avea s cad
pentru totdeauna, ca barier de desprire monstruoas ntre fraii aceluiai neam !
Regele Carol al II-lea chemnd astfel pe fruntaii vieei de azi a Romniei, la serbrile Cas
telului, nu a fcut de ct s creieze un fericit prilej de r e m e m o r a r e istoric, i de legare fericit
a trecutului cu prezentul.

BCU Cluj / Central University Library Cluj

Sinaia:
Eirea
din
a M. S. Regelui Carol a
I a t doc. de i n a u g u r a r e a Cast. Pe

E u , Carol I Domn i Rege cu E

Srbtorirea a avut loc la 26 Septembrie.Sinaia n'a cunoscut niciodat atta strlucire, atta solemna mreie.
Ziua a fost splendid. Brdetul ce acoper culmile muntoase, dimprejurul orelului de pe
valea Prahovei, e att de verde i primvratec n ct nici nu se poate spune c ne gsim la
sfritul lunii lui Septembrie.

D u p e o silin neobosit de doi an


btut de i s v o a r e , i s b u t i t - a m a pune
diri, in anul mntuirei 1875, iar at 1
pe timpul rsboiului p e n t r u Neatrn
str In anul mntuirei 1883, iar al 1

n u m e : ^Castelul

Peleului".

/ ^ a d e s v e l i r e a m o n u m e n t e l o r R e g e l u i C a r o l I i al R e g i n e i
E l i s a b e t a , M. S. R e g e l e C a r o l al II-lea a r o s t i t u r m t o a
r e a c u v n t a r e a d r e s a t c t r e r e p r e z e n t a n i i E l o r i e i i S p i t a
l e l o r Civile.
Domnule
Efor,
Din adncul sufletului
v mulumesc,
d-voastre
nti,
i
tuturor acelora cari, prin gndul,
prin munca i prin obo
lul lor, v'au permis s nfptuii
aceste simboluri,
care de
mult ar fi trebuit s fie n aceast
ar.
Este o fericire, poate, c primele statui ale Regelui
Ca
rol I i Reginei
Elisabeta,
se gsesc aci, n acest colf de
ar, att de iubit de ei; a Regelui Carol I, alturi
de aceste stnci de granit,
aa cum a fost caracterul
Lui i a
Reginei Elisabeta
n mijlocul
frumoaselor
pajiti,
care sunt
oglinda sufletului
Ei.
Simbolizarea
i semnul pe care tofi trectorii
l vor
pu
tea vedea oricnd, s fie, pentru
toat
romnimea,
un n
demn i o nlare
sufleteasc
i o venic
amintire
a ace
lora cari, prin sufletul,
prin munca i prin sacrificiul
Lor,
au creat Romnia
de azi.
Versurile spate pe faada Castelului Pele rspirate de ne
muritorul Vasile Alecsandri cu o c a i u n e a inaugurarci
acestui regesc Palat.
Sinaia : Monumentul
Regelui Carol I, ridicat
din iniiativa
Eforiei
Spitalelor
Civile
i inaugurat
la 36 Stpt.
1933.

Eu Carol i-al meu


popor
Zidit-am,
ntr'un gnd i dor,
In timp de lupte al meu
regat,
In timp de pace al meu
palat.

M. S. Regina Maria, Regina


Elisabeta
Arh. Ileana de Habsburg,
Arn
ia
serbrile

ELUL

PE LE

(18831933)

Razele soarelui continu s ne dea iluzia primverii


Dealungul oselei principale stau niruii oameni venii de de
parte, rani i rance n pitoretile i curatele lor costume de munte,
trgovei n haine de srbtoare, oreni amatori de parad, defilri
i iluminaii.Un serviciu de ordine excelent.
Pe trotuarul din dreapta, dincolo de piaet, unde fusese insta
lat statuia primarului Manolescu, s'au construit tribune unde iau loc
Familia Regal, invitaii i oficialitile.
Plastroanele albe ale fracurilor, varietatea uniformelor, conste
late de decoraii i clarul colorit al toaletelor doamnelor, dau tribu
nelor un aspect impozant i unic.
Lumea a nesat trotuarele din apropierea tribunelor, n aa fel
c nu se mai gsete nici un loc liber Fiecare ncearc s vad, unde
sunt instalai membrii Familiei Regale, unde sunt minitrii, marii dem
nitari, ori oamenii politici de seam.
Ateptarea nu dureaz mult i la ora precis mulimea freamt,
anunnd ivirea celor doi Suverani n fruntea trupelor. M S. Regele
f Regele Carol 1.
Alexandru al Iugoslaviei e n uniforma romneasc a reg. 9 vntori
cu plrie i pan, iar M. S. Regele Carol al ll-lea, e .i uniforma v
ntorilor de munte, de culoare deschis. Defileaz pe rnd unitile.
Cei doi Suverani i Principele Nicolae defileaz pe rnd i apariia lor e salutat cu ovaii,
cum e salutat i prezena n capul unei coloane, a Marelui Voevod Mihai.
inuta trupelor e excelent: totul strlucete de curenie i de atent ngrijire. Varietatea
uniformelor face impresia asupra oaspeilor strini.
Vntori, grniceri, marin, artilerie, tinereea vnjoas a naiei, defileaz timp de o or n
sunetul marurilor militare, sub privirile mulimii ncntate
Cnd ultimele uniti au trecut de tribun, oaspeii Regali s'au ndreptat, n automobile, spre
Pele, salutai de mulimea, ce se ris pea cu regretul de a vedea terimnndu-se att de repede pa
rada, ce simboliza un crmpei din fora a r m a t a Romniei moderne.
Programul serbrilor a fost completat spre sear cu admirabilul concert al maestrului Enescu
i cu produciile muzicilor militare, cari au participat la parad. Ecoul muzicii purta pn departe
fiorul clipelor de nlare, impresionnd profund mulimea, care se strnsese pe pajitea din jurul
Castelului. Retragerea cu tore i jocurile de artificii au fost o feerie a unei nopi, pe care Sinaia
n'a cunoscut-o niciodat.
L a banchetul oferit oaspeilor strini, dup cuvntarea d-lui Prim-Ministru, Vaida-Voevod, M.
S. Regele a rspuns, ntre altele, urmtoarele cuvinte, pline de adevr i de nelepciune :
Adnc micat de vorbele calde ce le-ai rostit att Mie ct i alor Mei, din adncul sufletului v
aduc aci sincerele Mele mulumiri. Hotrnd a serba, n aceast zi, 50 de ani de cnd Marele Vod
Carol a pit p r a g u l acestui palat, am inut, mpreun cu ntreaga ar, i ntregul Meu popor, s
prznuesc sdirea unor rdcini de nescos, cari au fcut legtura definitiv ntre Dinastie i p
mntul romnesc. Istoria cldirii castelului Pele se aseamn aa de mult cu istoria poporului no
stru. nceput pe un teren fugitiv, pe un teren continuu nvlit de ape i n care cele cldite ntr'o
zi se surpau n ziua urmtoare, numai prin struina acelui nelept Domnitor, s'au aezat, n sfrit
temeliile solide, pe care se ridic astzi, falnic, aceast cldire.
In aceast zi, gndul Meu, ca al tuturor romnilor, nu poate dect s se ndrepte, cu pioas
evlavie i cu adnc recunotin ctre Aceia, ale cror suflete au btut cu atta dragoste de ar,
ntre aceste ziduri. Cci dac noi, astzi, stm aci, dac noi, astzi, cu fruntea sus, putem s prznuim aceast serbare, o datorm faptului c Ei au fost. Dac nu a r fi fost neleptul Rege Carol
i dac nu a r fi fost Viteazul Rege Ferdinand, noi astzi nu e r a m aci.
Eu n faa rii, mi iau solemn, acest angajament, c voi fi aci, n centrul chiar al rii, ne
clintit strjuitor al intereselor i nestrjuit inovator a tot ceeace este bun i sntos.
Cui pot astzi s ridic acest pahar? Poatei sunt sigur c vei fi de prerea Mea, - c u evlavie,
n amintirea celor 2 Regi i a Reginelor, prin sunetele crora aci s'a nfptuit ceeace s'a nfptuit.

BCU Cluj / Central University Library Cluj

i xastire, dup
iT-lea i Regele

Tedeum,
Alexandru.

citit n faa F a m . R e g a l e , la 7 Oct. 1883 :

beta Regin.
n lupt c u u n t r m nestatornic s t r poalele B u c e g i u l u i , temelia acestei cliniei N o a s t r e al I X - l e a . Zidirea s'a oprit
>m. I n t r a t - a m n a c e a s t c a s a n o a miei N o a s t r e al X V l I - l e a , datu-i-am

V e r s u r i l e lui O c t a v i a n G o g a r o s t i t e c u o c a z i u n e a s e r b r i l o r
S e m i c e n t e n a r u l u i C a s t e l u l u i P e l e la 26 S e p t e m b r i e 1933

18831933
ntiul
Rege-aci, n brazi, sub creste,
i-a prznuit
n piatr
biruina,
i-asemeni
lui Mauole din
poveste
La temelie i-a zidit
credina.
De-atunci,
irag, cincizeci de ani
trecur,
Potop de snge le-a 'nroit
veleatul,
i-un vis slvit de-a veacurilor
mur
S'a isbndit
dealungul
i
de-alatul.
,, Btrne
Domn, cnd
I/i cer povafa Ta s-Mi
Eu, Regele, nepotul i
Al treilea n Scaun de
Spre
deprtri
azi
t vorba Mea dau
C voi cldi, prin
Pe ziduri vechi, o

vin s-i
renvie,
urmaul,
Domnie.

vd

ochii Mi se
'udreapt
chezie
Vou,
cumpnire
dreapt,
Romnie
nou".
de : Octavian

Gr

slaul

Goga.
Sinaia : Monumentul
Regina Elisabela
iniiativa
E/oriei Spitalelor
Civile i
la 26 Sept. 1933.

ei

, ? ', >
Regina Marioara
a
Jugoslavie!',
Habsburg,
Principesa
de Wied
la Sinaia.
e

1lO

ridicat
dit.
inaugurat

m m 8 n m B H i

C E L E T R E I CRIURI

M H S n K S
etenii i o d e s t i n d e r e s i m i t o a r e a
u n o r n e n e l e g e r i ce n ' a v e a u , p o a t e ,
gravitate, dar care nu c a d r a u cu
sentimentele romneti de perma
n e n t p r i e t e n i e cu vecinii.
A d o g m , la a c e a s t c l t o r i e ,
conferina Micii n e l e g e r i la S i n a i a
i n t l n i r e a Regilor C a r o l II i Bo
ris al B u l g a r i e i ; conferin i ntl
n i r e ce a u fost d e s i g u r , b o g a t e n
foloase.

Bled:

Cronica

Reedina

de var

a M. L. Regelui Alexandru
a
Jugoslaviei.

i Regina

Marioara

Politic

Pe marginea unor prefaceri


de : O.
e p a r t e c u m n e - a m i n u t ntot
d e a u n a d e m i c a r e a politic in
t e r n i d e f r m n t r i l e p a r t i d e l o r
n o a s t r e , c r o n i c a n o a s t r n u v a fi d e
a c u m ncolo d e c t o s o b r n i r a r e
a mprejurrilor externe.
A s i s t m azi, n politica e x t e r n ,
la u n f e n o m e n p e c a r e l-am p u t e a
n u m i d e : d e s t i n d e r e . T o a t politica
european del rzboi p n anul
t r e c u t , n ' a fost n fond d e c t o
c o n c e n t r a r e din ce n c e m a i com
p l e x n j u r u l u n e i c l u z e a s t z i
n d e c a d e n : S o c i e t a t e a N a i u n i l o r .
T o a t e p r o b l e m e l e , t o a t e conflictele,
s e n t l n e a u acolo ; i t o a t e p r o b l e
m e l e , t o a t e a c e s t e conflicte, a u r
m a s n p e r m a n e n n e d e s l e g a t e . Con
ferina e c o n o m i c , ca i a c e i a a de
z a r m r i i n ' a u d a t niciun r e z u l t a t . Ac e a s t a n u fiindc L i g a n ' a r fi a v u t
posibilitile d e a p l a n a r e a a t t o r
n e n e l e g e r i , d a r fiindc la G e n e v a ,
n loc ca iniiativele s se sprijine
p e h o t r r i i n t r a n s i g e n t e , s'au risi
pit d i m p o t r i v n d i s c u r s u r i diplo
m a t i c e ineficace. In orice caz, pen
tru noi, i n s t i t u i a del G e n e v a a fost
ntr'o b u n m s u r folositoare, de
o a r e c e a d a t u n s t r l u c i t prilej d e
m a n i f e s t a r e u n u i o m c a r e a contri
buit foarte m u l t la r i d i c a r e a presti
giului r o m n e s c p e s t e g r a n i : a m
n u m i t p e E. S. Nicolae T i t u l e s c u .
Care e a c u m a situaia creat de
n l o c u i r e a p r e p o n d e r e n e i Ligii p r i n
spiritul pactului celor p a t r u ?
C c e n t r u l d i p l o m a t i c al lumii s'a
d e p l a s a t s i m i t o r s p r e R o m a . I a r ini
i a t i v e l e del R o m a g s e s c u n rsu
n e t n s e m n a t ntr'o a r cu puter
n i c v i t a l i t a t e : G e r m a n i a . In ultimul
s u discurs, Mussolini a s p u s c anul al XH-lea fascist i n i i a z e p o c a

Densuianu-fiul.

u n e i fascistizri a lumii. C u mijloace


i p r o c e d e u r i d e o s e b i t e , d u p pro
b l e m e l e fiecrui popor, d a r cu doc
t r i n e i i n t r a n s i g e n e ce v o r t r e b u i
s fie a s e m n t o a r e . In d o u cu
vinte, civilizaia d e m o c r a t i c c u so
n o r i t i p a r l a m e n t a r e a pierit. P e s t e
ea s e afirm azi o c o n c e p i e a sta
tului i a o m u l u i m a i m u l t d e c t
d e o s e b i t : o p u s . C a s p e r i t i l e ac e s t e i e x t r e m e n e c e s a r e s e v o r ne
tezi, lucrul e c e r t : c e i a c e a a l c t u i t
ntotdeauna superioritatea latin a
fost o n e d e s m i n i t f a c u l t a t e d e a
echilibra extremele pentru a armo
niza e x t r e m e l e n disciplina u n e i
sinteze.
Astfel, d e a c u m ncolo, politica
lumii i n t r n t r ' o faz d e a c c e l e r a t
p r e f a c e r e . Locul R o m n i e i n a c e a s t
prefacere ? Timpul n'a venit nc
pentru a l preciza. Un lucru e sigur
c, p s t r n d u - i a l i a n e l e i r e s p e c td t r a t a t e d e p r i e t e n i e t r a d i i o n a l ,
R o m n i a v a t r e b u i s e v o l u e z e , al t u r i d e ri i m a i m a r i , p e ori
zontul l a r g d e s c h i s al u n e i noi e r a r hii d e valori. D a c e x i s t o m a t e
m a t i c ce p o a t e u n e o r i s d e a g r e ,
s u n t p r e s i m i r i ce se r e a l i z e a z .
Paradoxul conine, cteodat, o
logic m a i p u t e r n i c d e c t logica
nsi.

N u se p o a t e t r e c e cu u u r i n ,
n a c e l a t i m p , p e s t e s t r u i t o a r e a r v n d e a s e n a r m a , a Ger
m a n i e i . In m a r e l e s u d i s c u r s , can
celarul H i t l e r afirm c t o a t e popoa
rele s'au n a r m a t n t r ' a s c u n s , n t i m p
ce p r i v e a u cu n e n c r e d e r e d e s a r m a r e a G e r m a n i e i . A u fcut o a c e a s t a ,
d u p c u m r e i e s e din a c e l a d i s c u r s ,
d e fric. i, b i n e neles, G e r m a n i a
se s o c o t e t e n d r e p t i t s-i ia m
surile d e r i g o a r e . E a , a v n d m a r i
u z i n e n O l a n d a , se p r e g t e t e te
m e i n i c , n e n c r e z t o a r e la r n d u - i n
d i s c u r s u r i l e d i p l o m a t i c e neeficace
del G e n e v a .
i, ca s d e a d o v a d c, p s t r n
du-i calmul, se i n t e r e s e a z ndea
p r o a p e d e f r m n t r i l e celorlalte
state, organizeaz recunoateri cari
s s p i o n e z e d e p o z i t e l e d e m u n i i i , cu
ndelung luare-aminte.
E u r o p a se n t r e a b : c e n s e a m n
narmarea Germaniei ? Rzboi. nar
m r i l e g e r m a n e pot m p i n g e F r a n a
la h o t r r i e x t r e m d e g r a v e .
T o t astfel s'ar p u t e a n t m p l a i
cu celelalte s t a t e , ct t i m p la spa
tele F r a n e i , ca u n p u t e r n i c s c u t mo
ral, vor fi A n g l i a i S t a t e l e - U n i t e .
D a c v o r fi.

BCU Cluj / Central University Library Cluj

R e s t r n g n d u - n e a c u m la o m a
n i f e s t a r e d e politic e x t e r n p u r ro
mneasc, amintim recenta cltorie
a E. S. Nicolae T i t u l e s c u n c a p i t a l e l e
B a l c a n i c e . A c e a s t c l t o r i e a fost
desigur o frumoas contribuie a
m i n i s t r u l u i n o s t r u d e e x t e r n e n do
m e n i u l r e l a i u n i l o r r o m n e t i cu Ori
entul. A fost o m p r o s p t a r e d e pri
) I H

Sinaia : Conferina
Micii
nelegeri
D-nii N. Titulescu,
Bene i Jejtici,
Mi
nitrii Afacerilor
strine ai
Romniei
Cehoslovaciei
i
Jugoslaviei.

Scriitorul

P. Locusteanu

^ e f u n c t u l scriitor P. Locusteanu,
pe cnd redacta Flacra" i pe cnd Delavrancea
era ministru n cabi
netul conservator, scrie despre Delavrancea u r m t o a r e l e :
Ministru
de lucrri publice i autor de lucrri dra
matice- Distribuitor
de bilete de liber parcurs pe cile fe
rate i n Teatral Naional, cumuleaz banca
ministerial
i rampa.
Este cel dinti ministru
romn, care apare pe scen.
Prin urmare este un rsvrtit
contra tradiiei
autorul
Viforuluifiindc
numai un rsvrtit poate fi n state
sd-i expue gravitatea oficiala n cadrul vesel sau tragic
al unei scene, alturi cu nite simplii oameni de talent.
De altfel ntreaga sa nfiare nfptuete
parca, n
trsturi de piatr, rsvyirea. Prul viscolit, nasul re
pezit n sus, ochii fulgertori,
buzele nervoase,
uguiate
fiecare amnunt
al figurei sale cu mobiliti expresive de
actor poart semnul
rsvratirii.
Parc peste capul su de leu al artei bate
ntr'una

despre

Delavrancea

vijelia rscolitoare a pasiunei poetice. Dar i


nuntrul
su sufletesc, Delavrancea face impresia c nchide o vijelie.
Cnd vorbete, glasul pare un vjit nprasnic de co~
paci cari se frng n btaia apei i a aerului
rscolit,
tiat din cnd n cnd de tunete nfiortoare. Un aseme
nea copac btut de vijelie pare ntreg trupul su, cnd,
la tribun, oratorul Delavrancea se frmnta,
se ndoaie
n ritmul vorbei sale vehemente.
Chiar cnd zmbete cu
buntate senin, rsul n ochii si furtunatici
pare o raza
de soare ce se strecoar o clip printre nouri negri. Parc
e nsui
viforul.
Bate viforul cu turbare i, din scuturarea attor par
fumai
pomi n floare, cntai nlr'o splendid
prim
var de Trubadur, se atern acum n parul rsvrtit al
autorului dramatic floricele albe ca
argintul...
E singurul argint pe care Delavrancea la putut ago
nisi de pe urma creaiunilor sale artistice".
r

DELAVRANCEA-Avocat
de:

Iorgu

Petrovici

P r o - d e c a n u l baroului d e Ilfov.

e s p u n e c pledoariile a v o c a i l o r
n u s u p r a v i e u e s c a c t u a l i t e i ca
uzei p l e d a t e , t o t u i s u n t a v o c a i
m a r i , a l e c r o r p l e d o a r i i s'au t r a n
s m i s p o s t e r i t e i c a m o d e l d e logic
i e l o c i n j u d i c i a r .
E l o c i n a j u d i c i a r a c r e i a t i e a
opere neperitoare, asemeni operilor
d e a r t p l a s t i c , s a u d e filosofie i
l i t e r a t u r , i e a e s t e tot a t t d e ve
c h e , ca i c i v i l i z a i u n e a .
C i c e r o n e definea e l o c i n a , o mi
c a r e c o n t i n u a sufletului, i a r E u r i
p i d e o califica d r e p t r e g i n a ini
milor.
B a r o u l r o m n e s c , dei a r e n u m a i
u n secol d e e x i s t e n , a a v u t feri
c i r e a n s , c a del n c e p u t s a i b
n s n u l s u , a v o c a i d e m a r e ta
lent, c a r i a u c r e i a t i la noi, o elo
cin judiciar.
Printre avocaii mari, despre a
c r o r e l o c i n j u d i c i a r se va v o r b i
a t t a t i m p c t va e x i s t a b a r o u l no
s t r u , v a r m n e n p r i m a linie fi
g u r a lui B a r b u - t e f n e s c u - D e l a v r a n c e a . In 1882, s u b d e c a n a t u l m a r e l u i
civilist i s m e r i t u l u i p r o f e s o r P a s c a l i ,
d e p u n e a j u r m n t u l d e c r e d i n n
faa C u r i i d e a p e l din B u c u r e t i ,
D e l a v r a n c e a , c u n o s c u t ca l i t e r a t d i n
p u b l i c a i u n i l e sale a p r u t e n c din
a n u l 1880, iar ca o r a t o r d e m a r e
viitor, c u n o s c u t n c d e p e c n d i
fcea s t u d i i l e u n i v e r s i t a r e .
In a c e a v r e m e b a r o u l n o s t r u e r a
n e p o c a s a d e aur. A v o c a i i cei
m a i ilutri p e c a r e i-am a v u t , e r a u
n plin d e s f u r a r e a t a l e n t u l u i lor
la b a r i n p l i n r e a l i z a r e a ope
r e i lor c o n s t r u c t i v e , p e n t r u o t e m e i
n i c a e z a r e a rii n o a s t r e .
D e l a v r a n c e a cu t a l e n t u l s u ex
t r a o r d i n a r i cu studiile t e m e i n i c e
d e d r e p t ce fcuse, a r fi p u t u t s se
c o n s a c r e n u m a i profesiunei, s a u profesiunei i politicei i n chipul ac e s t a , i-ar fi a s i g u r a t i clientel i
o s i t u a i u n e politic i m a t e r i a l .

D u m n e z e u s d i s e n s n sufletul
lui m a r e , a s p i r a i u n i l e l e g i t i m e ale
n e a m u l u i n o s t r u . M r e i a n a t u r e i n
mijlocul c r e i a v z u s e l u m i n a zilei,
s n g e l e d e r z e care-i h r n e a i n i m a
i fiina lui, e d u c a i u n e a ce o pri
m i s e n mijlocul alor si, cari n
povetile lor v o r b e a u d e s p r e sufe
rinele neamului nostru, frumuseea
poeziei p o p u l a r e i a c n t e c e l o r ce
le a u z i s e d e mic, u n i t e t o a t e aces
tea, cu c u l t u r a c e 'i a p r o p i a s e p r i n
m u n c m a i t r z i u i c u t o a t e nsu
irile m a r i cu c a r e venise p e l u m e ,
l'au d e t e r m i n a t din p r i m e l e clipe,
s 'i m p a r t a c t i v i t a t e a lui n t r e
b a r o u , t r i b u n a public i l i t e r a t u r .
In b a r o u , v o c a i u n e a lui fireasc
l'a fcut s m b r i e z e c a u z e l e pe
n a l e , i a r n v i a a public, c a u z a
noastr naional, unirea tuturor
celor ce s e e x p r i m a u n g r a i u l no
stru, ntr'o singur naiune, m a r e
i i n d e p e n d e n t .
P e n t r u c r n d u r i l e a c e s t e a a u
m e n i r e a s-1 nfieze p e D e l a v r a n
cea ca a v o c a t , n e v o m o c u p a n u m a i
despre aceast latur a activitii
sale.
Iat-1 la C u r t e a cu j u r i .
P r e e d i n t e l e C u r i i i d c u v n t u l .
In sal se a u z e a m a i n t i u n
m u r m u r : auditorii pronunau numele
lui D e l a v r a n c e a i d u p cte-va cli
p e se f c e a o t c e r e m o r m n t a l .
Ochii t u t u r o r , se n d r e p t a u a s u p r a
a v o c a t u l u i , c h e m a t s-i r o s t e a s c
pledoaria.

C u s t a t u r a lui n a l t , cu nfia
r e a lui i m p u n t o a r e , cu c h i p u l lui
f r u m o s , cu f r u n t e a lui l a r g , f r u n t e
s u b c a r e s c l i p e a u ochii si a p r i n i
i vii, c a r e d e g a j a u u n f a r m e c deo
sebit,la v o c e a p r e e d i n t e l u i care-i
d a s e c u v n t u l , el se ridica c u mi
c r i n c e t e d u p b a n c a a p r r e i , i
a p l e c a p u i n n a i n t e c a p u l s u m
p o d o b i t cu u n p r m a r e , p r i v e a
C u r t e a i p e j u r a i i la n c e p u t n
cet i s c a n d n d c u v i n t e l e , 'i nce
pea pledoaria.
E r a clipa d e fixare a j u r a i l o r , a
j u d e c t o r i l o r i a publicului a s u p r a
f a p t e l o r e s e n i a l e ale c a u z e i ce o
pleda.
N a r a r e a faptelor. E r a n e n t r e c u t
n a r t a d e a n a r a faptele u n u i pro
ces. In a c e a s t p r i v i n e r a a v a n t a
j a t , de lirismul vocei lui i d e imag i n e l e vii ce tia n u m a i el s le
exprime.
E x p r e s i u n i l e s t r i l o r sufleteti, pro
d u s al sufletului lui s u p e r i o r , influ
e n a i c o v r e a sufletul colectiv al
auditorului.
A r m o n i a e x p r e s i u n i l o r , c l d u r a n
c a r e le m b r c a , i a d i a n j u r u l s u
a d m i r a i u n e a p e n t r u t a l e n t u l s u i
n c r e d e r e n a r g u m e n t a r e a sa.
D e a c e i a , fiecare p l e d o a r i e a lui
Delavrancea era un succes de bar.
D e s p r e nsuirile elocinei lui ju
d i c i a r e , v o m insista c t e v a clipe.
C u v n t u l lui e r a :
C n d , lin, ca a p a u n u i l a c d e m u n t e ;
C n d p u t e r n i c , ca r o p o t u l u n e i cas
cade ;
C n d d u l c e c a simfonia c r e a i u n e i ;
C n d f e r m e c t o r ca c h i p u l u n u i ftfrumos ;
C n d s t p n i t o r i n l t o r d e inimi.
L i r i s m u l vocei lui e r a d e s v r i t .
D a c la a c e s t e nsuiri a l e cu
v n t u l u i s u a d o g m cultul ce avea pentru graiul nostru, coloratura
c e tia s o d e a n u a n e l o r g n d i r e i ,
g e s t u r i l e a r m o n i o a s e c u c a r e tia s
n s o e a s c e x p r e s i u n e a fonetic a
c u v n t r i l o r lui, p u t e r e a d e inspiraiune sub care creia imaginele ce
le e x p r i m a p r i n g r a i i d a r u l d e
p o v e s t i t o r n e n t r e c u t , a j u t a t d e cui-

BCU Cluj / Central University Library Cluj

f a r m e c irezistibil, t e r m i n a p r i n t r ' o
peroraie de o nlare fermectoare.
D e m u l t e ori, p l e d o a r i i l e lui s e
t e r m i n a u t r z i u d e tot, p e s t e m i e z
d e n o a p t e i totui, j u d e c t o r i i , pu
blicul i j u r a i i , n i m e n i din cei pre
zeni, n u p i e r d u s e r nici u n m o m e n t
s p r e a s e i n t e r e s a d e or, s a u s p r e
a face o m i c a r e , s a u a i m a n i f e s t a
oboseala, ci s t p n i i d e p u t e r e a elocinei lui, l m b r i a u c u privi
rile lor d e a d m i r a i u n e , p e n t r u c a
apoi, n t r ' u n e l a n d e n e n v i n s , s-1
a p l a u d e frenetic.
D i n t o a t e pledoariile lui m a g i s
trale, n'au r m a s pentru posteritate,
d e c t d o u : P l e d o a r i a n p r o c e s u l
C a r a g e a l e - C a i o n , p r o c e s n c a r e a
p u s concluziuni ca p a r t e civil i
p l e d o a r i a n p r o c e s u l a r h i t e c t u l u i
Socolescu, n c a r e a p u s c o n c l u z i u n i
p e n t r u Socolescu a c u z a t d e c r i m a
de incendiu.
Delavrancea.
G r a i e t a l e n t a t u l u i avo
c a t i p o e t I. G r . Perie
Un autograf al lui Delavrancea
eanu, dornic de a pstra
operile d e e l o c i n judi
Extragem dintr'o veche scrisoare a lui Dela
c i a r p e n t r u acei c e n e
vrancea cotre d- Lupu Antonescu, cteva rnduri,
vor u r m a n c a r i e r , ple
pentru a remprospta in original sloua marelui
doariile lui D e l a v r a n c e a
romn Delavrancea.
n a c e s t e d o u p r o c e s e
m a r i , a u c u n o s c u t publi
c i t a t e a i vor p u t e a fi ori
c n d c o n s u l t a t e cu folos,
d e a c e i a ce v o r s n v e e
a r t a g r e a a a c e s t e i elocine.

giuire. C e a s e m n a r e a r fi posibil
cu d r a m a lui C a r a g i a l e ? Nici u n a .
C a r a g e a l e n u se o c u p d e n t u n e cimea minii. A c i o femeie d e o
voin e x t r a o r d i n a r n serviciul
dreptii, v r e a cu ori-ce p r e s
d e s c o p e r e i s p e d e p s e a s c p e asasinul p r i m u l u i s u b r b a t . A n c a
e t o a t d r a m a , n n v e r u n a r e a ei
de a d e s c o p e r i c r i m a , c o n s i m t e s
se m r i t e cu a c e l a pe care-1 b n u i a
c e ucigaul, n s c o p d e a descoperi teribilul a d e v r . Conflictul psichologic, d e o e m o i e profund tragic, n u u r m r e t e , del n c e p u t i
pn la i s p r v i t d e c t u n scop :
justiia !.
U r m e a z a n a l i z a tipurilor i ca
r a c t e r e l o r din a c e s t e d o u d r a m e .
C u t o a t e c, u n e i p l e d o a r i i r e p r o
d u s n scris, i lipsete lirismul vo
cei c a r e a p r o n u n a t - o , a n a l i z a com
p a r a t i v a celor d o u d r a m e , a lui
Tolstoi i C a r a g i a l e , n e p u n e n m
s u r s a p r e c i e m p u t e r e a sa d e analiz, c l a r i t a t e a e x p u n e r e i , frumu
s e e a frazelor sale i d a r u l s u d e
coloritor al n u a n e l o r g n d i r e i .
In c t e v a fraze, i a t f c u t dem a r c a i u n e a definitiv n t r e cele
d o u o p e r e , c a r i c o n s t i t u e s c i d o u
c o n c e p i u n i i d o u finaliti deose
bite. D a r a n a l i z a p e r s o n a g i i l o r aces
tor drame, ce dovad puternic a
spiritului s u d e p t r u n d e r e a u n e i
o p e r e l i t e r a r e . Al doilea p a s a j , din
a c e e s t p l e d o a r i e , n c a r e D e l a v r a n
c e a a j u n g e la c a r a c t e r i z a r e a operilor celor doi m a r i d r a m a t u r g i , e s t e
mai impresionant:
Tolstoispune D e l a v r a n c e a ' i
a p r o p u s s d o v e d e a s c n infiortoarea lui d r a m , p u t e r e a n t u n e cimii i triumful c r e d i n e i s i m p l e
i p r o f u n d e n A k i m , c a r e c r e d e ,
i n u b e a i n u fumeaz. C a r a g i a l e
a c r e i a t u n c a r a c t e r , p e A n c a i
prin A n c a t r i u m f d r e p t a t e a omeneasc. In Tolstoi, l u m e a e vnturat n v r t e j u l n t u n e c i m i i , a l in contienii, n valurile b i g o t i s m u lui, ale c r e d i n e i , ale s e n s u a l i t i i ,
i m i c a t d e t r e b u i n e m a t e r i a l e ,
asociaz fr s-i d e a s e a m a , crima cu religia. r a n i i lui C a r a g e ale s u n t contieni, a g e r i la m i n t e ,
tiu ce fac, tiu ce v o r i p r i n capul nici u n u i a n u i a r t r e c e ideia,
s-i n c h i n e victima, s a u s-i p u e
crucea p e p i e p t d u p ce a r fi dobort-o s u b loviturile d e cuit. L a
Tolstoi v a g u l , c o n f u z i u n e a n t r ' o
epopee g r a n d i o a s . L a C a r a g e a l e ,
lumin perfect n t r ' o d r a m profund e m o i o n a n t .

BCU Cluj / Central University Library Cluj

t u r a lui l i t e r a r v a s t , n e p u t e m uor n c h i p u i , f a r m e c u l pledoarii lui.


P u t e r e a lui d e a a n a l i z a faptele
c a u z e i ce p l e d a e r a e x t r a o r d i n a r .
Scriitor de m a r e valoare, cunosc
tor al obriei folclorului n o s t r u , ob
s e r v a t o r p u t e r n i c al v i e e i poporu
lui p e c a r e a descris-o cu a t t a fru
m u s e e n operile sale, el a v e a pen
t r u b a r , t o a t e nsuirile ce d u c la
s u b l i m , la r e c o m p e n s a s u p r e m a
o r a t o r u l u i i a a v o c a t u l u i : ncoro
n a r e a pledoarii, prin c o n v i n g e r e .
D u p n a r a r e a faptelor, u r m a disc u i u n e a p r o b l e m e l o r d e o r d i n su
fletesc ce s e n t e a u din p r e m i s e l e
p r o c e s u l u i i dovezile a d m i n i s t r a t e
n c a u z .
A c u m f p t u r a lui, lua o alt n
fiare : t i m b r u l vocei lui lua alte
nuane.
P r e c i z a m a i nti p r o b l e m e l e d e
d e s b t u t . A p o i , l u n d n p a r t e fie
care problem, degaja personalitatea
clientului lui, s f r m a a r g u m e n t e l e
a d v e r s a r u l u i i ale m i n i s t e r u l u i pu
blic, n t r ' o f o r m a t t d e d e s v r
it, n c t r e p l i c a n u e r a posibil
i d u p o l u p t a p r i g n c a r e nu
a n r i l e c u v i n t e l o r lui d e g a j a u u n

In procesul C a r a g i a l e Caion, D e l a v r a n c e a a r e
prilejul s p u n la contrib u i u n e c u n o t i n e l e sale
v a s t e d e literat, s p i r i t u l
>
lui profund de a n a l i z li
t e r a r i n a c e l a t i m p
s glorifice p e m a r e l e d r a m a t u r g Car a g i a l e . S u n t n a c e a s t p l e d o a r i e ,
p a s a g i i d e o f r u m u s e e clasic i
vom r e m a r c a n u m a i d o u din ace
s t e p a s a g i i : p r i m u l , n c a r e Dela
vrancea analizeaz prin comparaie
o p e r a lui Tolstoi La p u i s s a n c e d e s
t n b r e s , cu o p e r a lui C a r a g i a l e
Npasta
In s u b i e c t nici o
a s e m n a r e posibil ; n spiritul general, afirm c aceti a u t o r i , Tolstoi i C a r a g e a l e , p o r n e s c d e la
dou inspiraii cari se e x c l u d u n a
pe alta. L u m e d e o s e b i t d e i rani i r a n i ; suflete d e o s e b i t e ,
contrarii, p o r n i r i profunde, d a r dia m e t r a l o p u s e . La p u i s s a n c e d e s
tnbres nfiortoare p u t e r e a ntunecimii! C o n t i i n e d i s t r u s e , bigotism, abis al b e z n e i ! C r e d i n ,
crim, c r u z i m e , n e s i m i r e , l a c r i m i

i n i m e n i nu-i d s e a m a d e ce
face, d e c e v r e a : c r i m e l e se s v r esc d e cei cari n u v o r s le s v r e a s c i cei c a r i v o r c r i m e l e ,
nu le-ar s v r i . In a c e a s t genial m o n s t r u o a s e p o p e e a c r i m e i , se
invoac i m a g i n e a d i v i n a lui C h r i s t
i c r u c e a se p u n e d e u c i g a i p e
pieptul victimelor. Religie i nele-

C u a c e a s t p r e c i z a r e d e o clari
t a t e i p u r i t a t e clasic, a d e v r u l e r a
d e m o n s t r a t , p e n t r u ca p l e d o a r i a s
c u l m i n e z e , n t r ' u n colorit viu a ma
relui d r a m a t u r g C a r a g i a l e , calom
n i a t n m o d odios, el c a r e este ad
m i r a t d e n t r e g n e a m u l n o s t r u , pen
t r u o p e r a sa l i t e r a r n e p e r i t o a r e .
N e c o n t e s t a t c, n t r ' u n articol o-

mmmsmmmm

CELE T R E I CRIURI

mmsmimsmmm
MANEVRELE

REGALE.

Intr'un cadru, desvrit disciplinat,


s'au desfurat n acest an, n regiu
nea Corpului l de armat, obinuitele
m a n e v r e regale, sub conducerea Insp.
general de armat, general Paul Angelescu, avnd ca ef de stat major
pe general Antonescu.
Cadrul n care s'au desfurat mane
vrele regale a dovedit odat mai mult
c instrucia, disciplina i inuta tru
pelor sunt ncoronate de succes, iar
comandamentele la nlimea misiunii
lor. Avem ndejdea c guvernele rii
romneti, innd seam de frmnt
rile politicei externe i revendicrile ve
cinilor revizioniti, vor nelege ce g r e a
datorie au de ndeplinit pentru nzes
trarea armatei cu materialul de rzboi
necesar, pentru aprarea rii.
In fruntea Ministr. Aprrii Naio
nale avem un ncercat osta, care i-a
dat dovada destoiniciei pe cmpul Mretilor, gen. N. Samsonovici, care con
stituie unul din factorii cei mai impor
tani ai conducerii i nzestrrii armatei.
B.

m a g i a l , n u se p o a t e a n a l i z a o ple
d o a r i e c a r e v a r m n e c a u n mo
n u m e n t de elocin judiciar.
E s t e d e d a t o r i a tinerilor a v o c a i
de a cerceta activitatea naintailor
lor in b a r o u i d e a glorifica p e
m a e t r i i c u v n t u l u i baroului r o m
n e s c . P e n t r u c, o p l e d o a r i e a u n u i
m a r e a v o c a t , n ori-ce fel d e c a u z
a r fi r o s t i t , n a f a r d e p a r t e a p u r
s u b i e c t i v i d e s p e , c o n i n e n
t o t d e a u n a i o p a r t e d e d o c t r i n
s a u d e l i t e r a t u r juridic, contribu
ie p e r s o n a l a a c e l u i a ce a rostit-o.
O p l e d o a r i e , n m o d n e c e s a r z u g r -

v e s t e i o s t a r e social, e s t e o op e r d e stilist, c o n i n e e x p r e s i u n i
i c u v i n t e c a r i r m n ca f r u m u s e e
d e fraz i d e i m a g i n i i n e p r o c u r
l u m i n a i a r m o n i a d e c a r e a v e m at t a n e v o i e n v i a a n o a s t r profe
sional.
I a r a t u n c e a c n d s r b t o r i m elo
cina judiciar a unui Delavrancea,
a c e i a ce ne-a r m a s din pledoariile
lui, c o n s t i t u e s c a d e v r a t e p e r l e ju
ridice, c u c a r e n e a m u l n o s t r u s e
poate mndri.
E l v a r m n e p e n t r u venicie u n
m a r e a v o c a t i u n m a r e r o m n .

Delavrancea

lui

Delavrancea
de : Gr.

Tuan.

' 7)evista Cele Trei Criuri" care lu- sugestiei dramatice, n fastul ajuttor
& \ creaz la graniele romnismului, al transpunerei artistice, un mijloc de
pentru cultura noastr, a luat mai de propagand romneasc, o cale de amult iniiativa ridicrei unui monument
lipire a sufletelor la idealul su.
la Oradea, imortaliznd pe acela ce a
Iar oratoria s a : o poesie aezat n
fost Barbu Delavrancea.
cadena frazei retorice, este toat p
Ideea ridicrei unui monument lui truns de pasiunea dragostei de ar.
Delavrancea la grania rei, este sim
A r fi greit s gsim n discursul lui
bolic, cci cu greutate s'ar fi putut Delavrancea, arhitectura dialectic a
gsi un soldat mai devotat rei, un os lui T a k e Ionescu, meteugul lui Titu
ta mai convins de rolul de paznic, un Maiorescu, finea de ciseleur" a lui
strjer mai convins de averea ce-o p Djuvara, ori masivitatea lui Alex. Lazete, de ct nficratul, romanticul, hovari^Delavrancea este poetul roman
entusiasmi scriitor i orator.
tic al romnismului: e bardul namo
**" In tot ce-a fcut, n tot ce a scris rat de poesia popular, de arta de la
Delavrancea, transpir o dragoste de ar, este intelectualul pentru care cro
pmnt strmoesc, o dragoste de tre- nica prfuit serv ca breviar de ru
gciune n cadrul unei religii legate de
^cut, care ne ncnt. Activitatea lui
felurit, este toat n funcie de ar. glie, de via romneasc, de dureri ale
Un amant statornic al unei singure ^trecutului, de doruri ale fiinei noastre.
iubite : un pasionat de ceea-ce aparine
Azi cnd visul lui Delavrancea ia
visului su nobil
formele concrete geografice i istorice
Delavrancea a scris teatru, i ne-a ale Romniei-Man, desigur glorificarea
dat trilogia care a intrat n repertoriul
pasionatului iubitor de tot ce este ro
permanent i mare al teatrului rom mnesc i care se numea Barbu De
nesc, pornit din o dragoste pasionat lavrancea, este o chemare ce-o nele
de trecutul nostru. Ne vine s credem
gem profund.
c Delavrancea a devenit autor drama
Revistei Cele Trei Criuri" i revine
tic, nu pentru-c avea nsuirea aceasta, meritul acestei iniiative. L a u m b r a lui
dar pentru-c iubind prea mult ara, Delavrancea suntem fraii, cari cinstim
a gsit n rezonana scenei, n feeria acelai trecut i dorim acelai viitor.

anecdota
Steanu.

Dup cincisprezece ani del moartea


sa, n refugiu, la Iai, n primvara anului 1918 (la 1 Mai) iat c se or
ganizeaz cea dinti pomenire come
morativ a lui Delavrancea, cu carac
ter aproape oficial, i n scopul de a
i-se nla i eterniza chipul la grania
cea mai ndeprtat a rii, la Oradea,
iniiativa Reuniunei i revistei Cele
Trei Criuri".
Delavrancea
murea n dureroas i
istoric pribegie la Iai, n aceleai clipe
n care Cobuc se stingea n nu mai
puin dureroasa ocupaie duman la
Bucureti dou din cele mai scumpe
jertfe pe altarul idealului naional, i
crora nu li-a mai fost dat s-1 tie
realizat...
Cteva reminiscene cu acest pios
prilej al evocrii sale.
*
Delavrancea
a aparinut acelei mi
nunate triniti care a fost cea mai
frumoas podoab a literaturii romne
de pe la sfritul veacului trecut : Vldhu-Delavrancea-Caragiale.
Tustrei au fost legai ntre ei, printr'o freasc prietenie, dei tempe
ramente deosebite fr a se com
place ntr'o reciproc admiraie. Acest
trio armonios radia i lumina feeric
ntreaga micare literar, atrgnd n
jurul su pe cei mai talentai meteri
ai scrisului, btrni i t i n e r i : /. Slavici,
G. Cobuc, St. O. losif, I. A. Roman,
I. Gorun, I. Puu-Pincio,
Constana
Hodo, Anton Bacalbaa, dr. A. Ure
che, G. Ranetti
i toi acei cari au
ilustrat paginile revistelor . Viaa" (lui
Vlhu) i Vatra" (Iui Caragiale)
*
Ca mai toi marii prozatori, Creang,
Brdtescu- Voineti, Caragiale, N. Gatte,
M. Sadoveanu& scris i Delavrancea
versuri Firete, n anii tineri, ca elev
al liceului Sf. Sava. Cu semntura
Barbu G. Stephnescu
Intr'un caet intitulat .Cmpeneti",
Delavrancea a scris 15 poezii Iat n-

BCU Cluj / Central University Library Cluj

Monumentul

n
de : C.

mmsmsgm^sm
V E D E R I

DIN

CELE T R E I CRIURI

mm^mmmim^

P A L E R M O .

P a l e r m o e s t e a e z a t p e m a r g i n e a u n u i golf s e n i n , n t r ' o c i m p i e n c o n j u r a t
d e m u n i i a t t d e r o d n i c i n c t a fost n u m i t c m p i a d e a u r ; n v e c h i m e
P a l e r m o se n u m e a P a n o r m u s . A fost s t p n i t d e B u r b o n i fa d e c a r i s'a
r s c u l a t n 1848 p e n t r u a-i c p t a i n d e p e n d e n a p r i n G a r i b a l d i , n 1868.
P o r t nsemnat. Posed printre altele un Observator astronomic,, un antier
naval, o Universitate, Catedral, Teatrul Massimo, o foarte frumoas gra
d i n p u b l i c . L o c u i t o r i , v r e - o 400.000.

ceputul odei nchinat unei eleve, o


tnr copilit care-i cnta cu mult
sim Barcarola", cntecul su favorit.
Marea limpede s t a n pace,
B a r c a v i e i i tot c h e m a m ,
O plngeam vznd c u m zace
Triste resturi sfariniate ;
D a r pe cnd eu suspinam,
T u cu d e g e t e c u r a t e
Barcarola mea cntai
i, p e lucii a v n t a t e ,
Mica m e a glorificai.

Pentru prima oar vorbisem cu dom


nul Sturdza. i-a ncheiat conversaia
spunndu-mi :
Eu pe un om de spirit nu dau
dou parale !"
i am plecat, muncindu-m cu gn.
d u i : Cam ct ar da un om de spirit
pe d- Sturdza?!".
Acest apropos al lui Delavrancea a
fost un deliciu pentru junimiti. Petre
Carp zmbia iret sub mustaa sa ct
vrabia, iar Pogor i lanov nu mai pu
teau de bucurie i aplaudau tvlindu-se de r s . .
*
Deputat fiind, Delavrancea ocup la
Camer o edin ntreag desvoltnd
0 interpelare adresat ministrului lu
crrilor publice, pentru a-1 convinge
s ntrebuineze la calea ferat iei,
n loc de crbuni.
Olnescu, ministrul respectiv, urmri
foarte atent argumentaiile lui Dela
vrancea. Interpelarea inu aproape do1 ore. Dupce Delavrancea
a ter
minat, Olnescu, obligat, a rspuns :
A m ascultat cu toat atenia cu
venit pe distinsul interpelator, care
m'a convins c ieiul e mai superior
i mai convenabil dect crbunele i
am plcerea s-1 anun c de cteva
luni ntrebuinm la c. f. r. iei n loc
de crbuni
Tablou !
Totui Camera i banca ministerial
n'au regretat de a fi ascultat oratoria
lui Delavrancea,
care-ori-cnd era
magnific.

Intr'un rnd Anghel Demetrescu che


stiona pe un elev la geografie, despre
Anglia.
Anglia sau Englitera, ncepu ele
vul, se mrginete la nord...

BCU Cluj / Central University Library


Cluj
la nord cu m a r e a Nordului zise

i iat Adio la Poiana L u n g " n


care Delavrancea, poetul ocazional se
desparte de locuri pitoreti cari l'au
fermecat :
Ploi cu flori m i r o s i t o a r e
Cmp de raze parfumat,
Psrele cnttoare,
V n t de frunze 'namorat.
L u n c i p l c u t e i d u i o a s e
Unde lcrmioare cresc,
Doine dulci, a r m o n i o a s e ,
Adio, v prsesc.

Tnrul licean, cum arat stihurile,


se afla sub nrurirea lui
Alexandri.
Versurile dateaz din iarna anului 1876
*
Primul discurs politic, pe care auto
rul .Trubadurului''
1-a rostit n ntru
niri publice a fost cel del Iai, la n
trunirea convocat de conservatori i
junimiti n Octombrie 1893.
Domina n partid elementul junimist
i la acea ntrunire a participat floa
rea junimismului: P. P. Carp, eful
gogomanilor*, V. Pogor, I. lanov, P.
Missir, A- Naum.
1. Pallet, toi dis
prui i C. Meisner, Al.
Philippide,
P. P. Negulescu, etc.
Delavrancea a rostit un discurs, ce
avea caracterul unei adevrate confe
rine i n care, cu maestria retoricei
sale, a executat pe fostul su ef poli
tic de alt dat, Dimitrie A. Sturdza.
Pentru a fi n not i 'n atmosfera...
junimitilor, Delavrancea a istorisit anecdotic, prima sa ntlnire cu Cc.
Miti

Evocnd pe eruditul scriitor i pro


fesor care a fost Anschel
Demetrescu,
colaboratorul lui Hadu la Revista
Nou, Delavrancea care 1-a avut pro
fesor, nareaz dou anecdote :
1) Purtnd prul mare i vlvoinc
de pe bncile liceului, profesorul su,
Anghel Demetrescu, l tachina mereu
ca s se tund .
Ei, pe cnd tcm p d u r e a ?
Totui Delavrancea nu se tundea..

elevul dup o matur chibzuin.


Foarte bine! l ncuraja profe
sorul.
La sud cu ..."
?...

... cu marea Sudului!"


Foarte bine! zise profesorul.
La vest cu m a r e a . . "
?..
.. cu m a r e a . . Vestului !"
i la est? ntreb profesorul.
La est?" repet elevul i ddu
repede r s p u n s u l : La est cu marea
Estului!"
Clasa hohoti spontan. Anghel
De
metrescu, n seriozitatea sa impun
toare, oarecum suprat c colarii r
deau n timpul practicei didactice, n
treb apoi pe elev:
Ia spune, tii d-ta ce este Est?
Est? Est este persoana treia sin
gular del verbul Essen.
De astdat profesorul noteaz
Delavrancea n amintirea sa,izbucni
i el ntr'un r s omeric. Rdea clasa
rdea profesorul.
2) Altdat Delavrancea fiind capul
rutilor mpotriva unui pedagog de
clas, Anghel Demetrescu l amenin
cu darea afar din coal.
Cu glasul su vibrant, autorul Linitei" rspunse meditativ :
Prea bine... Intre cer i pmnt
se va mai gsi vre-un locuor i pen
tru un om !
Cu un zmbet senin i n buntatea
sa profund" Anghel Demetrescu, zise
sentenios elevului su :
Comptez pe omul despre care mi
vorbeti... El i va recunoate gre
eala !.
i curnd Delavrancea deveni peda
gogul clasei

fmmOkmmmmm
V I Z I U N I

CELE TREI CRIUR1

H H K ^ H K ^

I T A L I E N E .

PALERMO

SORRENTO

Citt felice", falnica r e g i n


A ' n t r e g u l u i i n u t sicilian,
A d o a r m e alintat d e noian.
In p i a a Q u a t t r o C a n t i ', l u n a plin

S u n t e r b u l tu, e t e r n i z a t n c a l e ;
De g l e b a t a mi-e sufletul l e g a t ,
D e c r e s t e l e p e c a r i i-a r e v r s a t
Cerescul Tat harurile Sale.

A stins, p e rnd, lumin cu lumin.


Lmii, portocalii, cearc'n v a n ,
Cu l a m p a d a r u l l o r V e n e t i a n ,
S ' a l u n g e albul m a g i c d i n g r d i n .

S u n t c r a i n i c u l c e n t u r i i l o r tale
De-arbuti vnioi, cu r a m impltoat.
A g a v e l e n g n d m i a u n p l n t a t ,
Adine, damaschinatele pumnale.

E - a t t d e v i u m a g n e t i c u l fluid,
C p o r i l e l e g e n d e i s e d e s c h i d :
V i n s a r a z i n i , c u faa m o r m l n t a l ,

Cnd jaritea e'n toi, nepstor,


D a u r a i t , c a u n flutur, p r i n r z o r ,
S u b pinii s v e l t i , f a n t a s t i c e u m b r e l e ;

Vslind galere'n m e r s cotropitor,


i m i i d e flori fac g a r d a t r i u m f a l a
Lui Garibaldi, spectru veghetor.

Iar cnd pornesc prin rtcni, hoinar,


S a l i n u n d o r , n n o a p t e a fr s t e l e ,
U n c a c t u s nflorit mi-e l a m p a d a r .

O reminiscen trist din timpul rz


boiului, amintit cndva de d. M. Sadoveanu.
Delavrancea
ducnd la Iai traiul
pribegiei se refugia n grupul restrns
al scriitorilor i ziaritilor, cari redac
tau cotidianul de nsufleire naional
.Romnia".
E r a lips m a r e de nclminte, n
acea iarn grozav, de toate lipsurile
i de toate mizeriile Prin intermediul
unui scriitor mobilizat la marele car
tier, Delavrancea obinu o pereche de
bocanci".
In schimbul articolelor mele pen
tru .Romnia" nu c e r alt plat dect
o pereche de bocanci pentru pribegia

mea!" fu oferta de colaborare a lui


Delavrancea
la acest cotidian de is
toric amintire.
Delavrancea a fost nhumat n cimi
tirul Eternitatea" din lai, acolo unde
dorm n pace i'n uitare
Koglniceanu. Conta, Creang, Beldiceanu, Ga
tte, D . Anghel i atia eroi mori n
rzboi.
P e mormntul su s'a nlat un pie
destal pe care i s'a aezat chipul tur
nat n bronz, opera sculptorului l. Mateescu, din iniiativa fostului primar d.
Constantin Toma. Cnd i cnd mini
pioase i presar mormntul cuflori
florile eternei admiraiuni.

/.

Gr.

Perieeanu.

calapoade, isclituri fudule... i pra


ful s'a ales de nvoeli. Vladislav un
molu, un ntristat; Alexandru u n
fudul, u n Iagelon, o slug a popii
de la R o m a ; Ivan u n nuc, czut
n copilrie... (Un t u n e t u r m a t i m e d i a t d e
u n t r s n e t ) . Cnd v o i fi n faa lui,

voi ndrzni s i zic: Doamne, tu


singur tii ce-a fost p e inima mea,
c 'n tine a m crezut, c nici-o de
ertciune nu s'a lipit de sufletul
meu, c a m stat zid neclintit n faa
pgnilor... D a r toi m'au prsit...
D o a m n e osndete-m dup pca
tele mele, ci n u m osndi d e pa
c e a cu turcii spre mntuirea sr
manului m e u popor ! ( F u l g e r e i t u
n e t e ) . Bogdane, turcii sunt mai cre
dincioi ca cretinii, cuvntului dat...
inei minte cuvintele lui tefan
care v'a fost baciu pn la adnci
btrnee, c Moldova n'a fost a
strmoilor m e i , n'a fost a m e a i
nu e a voastr, ci a urmailor v o
tri 'a urmailor urmailor votri
n veacul vecilor.... Ah!... nimic...
Btrn, bolnav i neputincios.... Man
tia asta e prea grea... S'o poarte

BCU Cluj / Central University Library Cluj

APUS

DE

D r a m in IV acte de :

Barbu

T E F A N (se ridic din je).

....Ostai, boeri, curteni, v'am adunat aci s stai mrturie dup c e


n'oi mai fi. Sunt p a t r u z e c i i apte
de ani.... muli i puini.... d e cnd
Moldova mi iei nainte c u Mitro
polit, episcopi, egumeni, boeri, rzi i rani, n cmpul del Direptate, i c u m v r u Moldova aa
vrusei i e u . C v r u e a u n D o m n
drept, i n'am despuiat p e unii c a
s mbogesc p e alii.... c v r u e a
un d o m n treaz, i a m v e g h e a t , ca
s-i odihneasc sufletul ei ostenit....
c v r u e a numele ei s-1 tie i
s-1 cinsteasc cu toii, i numele
ei trecu grania, del Cafra pn la
Roma, c a minune a Domnului no
stru Isus Christos.
HATMANUL ARBORE
N u m e l e tu, mria ta !
TOI
Aa e !
TEFAN
Nu.... nu....! E u a m fost biruit la
Rzboeni i la Chilia, Moldova a
biruit pretutindenea ! A m fost no
rocul, a fost tria!.... Sunt btrn...
( S e n t o a r c e i p r i v e t e g r u p u l u n d e s t a u
P a h a r n i c u l U l e a , S t o l n i c u l D r g a n i j i t n i cerul Stavr).

MULIMEA
Nu ! nu !

SOARE
Delavrancea.

(Fragment)

TEFAN
Oh ! pdure tnr !.... Unde sunt
moii votri? Presrai.... la Orbie,
la Chilia, la Baia, la Lipnic, la Soci,
pe Teleajen, la Racova, la Rzbo
eni.... U n d e sunt prinii votri ? L a
Cetatea Alb, laCtlbugi, laScheia,
la Cosmin, la Leneti... U n d e sunt...
btrnul Manuil i Goian i tibor
i Gnde, i Dobrul, i Juga, i Gangur, i Gotc, i Mihai sptarul, i
Ilea Huru Comisul, i Dajbog pr
clabul i Oan, i Gherman, i fiara
paloului.... Boldur?... Pmnt!... i
pe oasele lor s'a aezat i st tot
pmntul Moldovei ca pe umerii unor uriai ! ( S e o p r e t e o s t e n i t ) . Suflarea...
btrneea.... (Sgeteaz cu privirea grupul
lui Ulea). C a m ncercat s unesc a-

altcineva mai tnr...

(Micare n mul.
i m e . M i r a r e ) . B o g d a n e !.... (I'o p u n e p e
u m e r i ) . i voi, mrturie a c e e a c e ai
vzut, spunei rii. ( T u n e t e l e s e n
t e e s c ) c voina m e a e s s e u n g

B o g d a n d e cnd sunt n viea....


C voina m e a 'a ei a fost pururea
una... ( C a p e t e l e b o e r i l o r s e p l e a c n s e m n
d e a s c u l t a r e ) . Signore, d-mi
mna.
(tefan t r a g e p e B o g d a n s p r e t r o n u l Moldovei).

Bogdane... vino... sue-te... aeaz-te...


pune coroana.... Bine. ( i n g e n u n c h e ) .

pusul ntr'un gnd, c zic c sunt A h ! . . . ( S r o s t o g o l e t e d e p e t r e p t e l e t r o


cretini, i trimeii m e i a u btut nului n b r a e l e M r i e i 'a d o f t o r u l u i C e s e n a .
din poart n poart, rugndu-se
MARIA
mai mult pentru ei ca pentru noi,
s lase rzboaiele de zavistie i s
t e f a n e ! ( S r e p e d c u toi s p r e tefan).
s e ridice mpotriva primejdiei ob
D O F T O R U L MIL
teti a cretintii.... L e trebuia
un om?.... Era.... A fost... A c u m e
Altfel n u s'ar fi putut !
bolnav.... V z n d c rmi c u fHATMANUL ARBORE
gduelile, a m cutat s unesc rs
ritul. ( F u l g e r , p l o u r e p e d e ) . 'am tri
A murit ?
m e s la Unguri, la Iei, la litvani,
C L U C E R U L MOGHILA
la rui, la ttari.... A u fcut crri
btnd drumurile pustii oamenii mei,
Cine s moar ? Soarele nostru
i d e geaba. Invoeli c u pecei 'n n'a apus nc !....
1

^smaasnnsa
SERBRILE

C E L E T R E I CRIURI

mtmmmmmvmm

ASTREI"

Braov
Deschiderea
Congresului
lAstrei*,
sub preedenia
M. S.
Regelui.
La dreapta : Prof. Dr. Iuliu Moldovan,
Prof. D. Gusti, Ministrul
lnstr.
Publice,
Secretarul
<Astrei>. La stnga:
Voicu Niescu, Ministrul
Domeniilor,
P. S. Episcop
Niculescu,
Emil Ha/iegan,
Ministru.
(Sept.
1933).

Discursurile

lui Robert de Flers i I. Petromci

La nmormntarea

lui Delavrancea, Iai. (1 Mai 1918)

I n zilele d e r e s t r i t e a l e bejeniei, n Mol


d o v a o c r o t i t o a r e a sufletului i a s p i r a i i l o r
n o a s t r e n a i o n a l e , la 1 Mai 1918. n b i s e r i c a
Manu d i n lai, se p r o h o d e a c h e m a r e a c t r e
c e l e v e n i c e a sufletului m a r e l u i r o m n , D e
l a v r a n c e a , c a r e v e d e a n e n f i r i p a t i n g e n u n c h i a t idealul p e n t r u c a r e l u p t a s e . D m m a i
j o s s t r l u c i t e l e d i s c u r s u r i r o s t i t e la n m o r
m n t a r e a lui d e c t r e R o b e r t d e F l e r s i Prof.
I. P e t r o v i c i , n c e a s u r i d e a m a r n i c d e s n dejde pentru ar.

era Barbu Delavrancea. Faa lui cu tre-

admirabil e de constatat: De 18 luni


Romnia, copleit de multe dureri, a
pierdut pe doi din cei mai glorioi fii
ai e i : Nicolae Filipescu i Barbu De
lavrancea Ei bine, amndoi au murit
n acela fel Singurul fel de a muri
glorios ast-zi dac nu eti n faa du
manului, au czut lovii n inim. ..Cine
poate zice oare c ei sunt mori ? F r
ndoial c n u ! Cnd n u r m a ta lai
asemenea pilde i o astfel de brazd
de lumin, nu mori ! Atta timp ct mai
plpe nc lumina unei fclii, flacra
ei s'a putut deprta, dar arde nc ...
Delavrancea s'a consacrat rii, toate
forele vii ale unui mare spirit i mare
talent, i cei mai exigeni din D-voastr, Domnilor, sunt de acord n a lu
da bogia i sobrietatea cu care el a
scris limba romneasc... Graia, fan
tezia, imaginaia nuvelelor lui ferme
ctoare i viguroase n acela timp, nu
e r a u necunoscute n F r a n a Noi am
auzit vorbindu-se de h inel, de Sult
nica, de Intre Vis i Via, de Tru
badurul....
L a Revue de deux Mondes", care ca
toate persoanele prea n vrst nu e
totdeauna ospitalier, i-a primit eroi
nele ce ne aduceau nou cu braul plin
b u c h e t e de flori culese din cmpia
munteneasc i din pdurile Moldovei....
De asemenea i faima marilor drame
istorice ale lui Delavrancea a ajuns
pn la noi. tiam c mprumutase su
biecte din istoria naional a Romniei,
att de tragic i att de frumoas, din
aceast istorie n care mpotriva celor
mai crude ncercri, instinctul de ras
prin puterea rbdrii i a tenacitii
sfrete prin a nfrnge violena vr
maului i nedreptatea soartei protivnice.... In acest chip Delavrancea a
contribuit mult la mbogirea patri
moniului nostru literar. Sunt bogii
cu att mai preioase pentru o ar, cu
ct acestea nu i pot fi smulse nici de
cel mai cinic cutropitor....
Istoriei lui tefan cel mare i perioa
dei ce i-a u r m a t i-a dedicat Delavran
cea splendida i mictoarea epopeie
care i-a consacrat gloria. Cele trei pie
se poart titlul : Apus de soare", Vi-

sturi att de precise, att de remar


BCU Cluj
/ Central
University
Library Cluj
cabile
va birui infirmitatea
memoriei

D i s c u r s u l lui Robert d e

Flers

cTmilia marelui scriitor i orator pe


& care Romnia l'a perdut ast-zi, a
binevoit s-i arate dorina, ca n nu
mele literilor francese att de iubite
de dnsul,ori ct de modest ar fi in
terpretul lor,s fie rostite cuvinte de
pietate i de bun r m a s n faa sicriu
lui unde se vor odihni pentru eterni
tate n snul pmntului natal pe care
att de arztor l'a ndrgit, osmintele
muritoare ale lui Barbu Delavrancea.
ntmplarea a fcut s-1 ntlnesc zil
nic, sunt cteva luni de atunci, ntr'un
mic orel din Moldova unde se re
trsese,pe marele Romn, pe care fa
milia lui i ara abia ncep s-1 plng
Vzut odat, Barbu Delavrancea, era
peste putin de a-1 mai uita. Cunoscndu-1 era peste putin de a nu-1 iubi.
Sunt fee pentru care aducerea aminte
are o sarcin grea de mplinit Ori ct
de mult s'ar trudi ca s le pstreze, ele
se destram prea repede, fiecare zi le
diformeaz i le slbete, pn ce n
u r m dispar....
Mintea a uitat cnd inima i mai amintete nc. Este ceiace copii, cari
sunt fr mil poate fiindc nu sunt
ipocrii, exprim cte odat zicnd des
pre prinii lor pe care i-au pierdut:
Totdeauna are s-mi fie d r a g , dar cum
era nu-mi mai aduc aminte". Noi n
totdeauna ne vom aduce aminte cum

noastre. Obraz sculptat n relief, din


umbre i lumini, schimbtor i mobil ca
un peisaj la diferitele ciasuri ale zilei,
ntunecat de grab, nseninndu-se re
pede, capabil s treac fr transiie
del violen la gingie, del mnie la
o blndee duioas, del ameninare la
iertare, el avea ochii limpezi, culoarea
apei i a luminei att de vii nc i p
rul ondulat att de alb c nu puteai alege n prip dac pe dinaintea lui
trece o iarn precoce ori o primvar
ntrziat.
Dac impresia i se schimba, carac
terul lui r m n e a neschimbtor. II tr
da toat fiina lui exterioar.
Odat s-1 fi ntlnit n drum, s i
remarci mersul distrat i ritmic, felul
de a-i purta capul drept i sus, cum
tiu s-1 poarte numai acei crora firea
nu le-a ngduit s fie nencreztori,
s se piard n concesii i n calcule.
Odat i era de ajuns ca s-i zici:
Nu este o persoan, e un personaj".
Avea ntr'nsul ceva care se impunea
del nceput : era ceva nobil, ceva liber,
ceva dintr'o fiin foarte sensibil, foarte
artist, care schia din cnd n cnd i
un gest puin brusc, puin aspru... Curnd ns te lmureai c aceast brusche nu era dect o mndrie care se
ascunde, c asprimea lui acoperea o
blndee care se apr .. El iubea tot
ce era frumos, mare i simplu, marea,
soarele, florile, poesia, copii, tot ce nu
poate m i n i . . El nu ngduia artei s
se ndeprteze de natur, cum nu n
gduia spiritului s se ndeprteze de
inim O patim ns i-a umplut viaa:
a r a lui. Cnd a venit ceasul cel m a r e ,
ne mai avnd vrsta de a putea servi,
el i-a mobilizat inima i a trimes-o n
prima linie de btae. A czut Un fapt

f Robert

de

Flers.

mmmsm^Bfflmsi
forul" i Luceafrul". Nu par a nsem
na oare aceste cuvinte popasurile unui
drum pe care destinul l ncepe astzi ?
Ridicnd i nfind acest triptic pen
tru mrirea patriei sale, Delavrancea
fr ndoial c a voit s semnifice, c
dup cruzimile viforului, ori ct de lung
i grozav a r fi el, zorii pun pe goan
noaptea i o alung, pentru ca ziua
s-i desvreasc biruina ei... Cnd
a cntat cocoul, aurora se nal...
Delavrancea era dintre aceia care nici
odat nu s'au ndoit c va cnta co
coul.... I
In inima marelui scriitor romn, dup
dragostea pentru ara lui, venea n cea
mai apropiat vecintate, dragostea
pentru Frana. Unul din poeii notri
a spus : Fiecare are dou ri, a lui i
apoi Frana". El a zis a lui nti i a
avut dreptate, fiindc n acest chip do
rete F r a n a s fie iubit.
Din literatura noastr, din poesia
noastr, din teatrul nostru, Delavran
cea nu ignora nimic. mi amintesc de
vehemena admiraiei cu care vorbea
de marele Corneille. El l cunotea bine,
era din iamilie.
Pentru a luda, pentru a se exalta
cu acel dor al entusiasmului care era
al lui, Delavrancea nu avea nevoe s
ias din graniele Romniei. Cu ct
cldur, cu ct mndrie cita el nu
mele nemuritoare ale lui Eminescu i
Caragiale! Cu ct orgoliu i bucurie
freasc, i mpletea n cunun epite
tele, ca s mpodobeasc gloria mpli
nit a poetului Alexandru Vlahu, to
varul lui de culme, ca i gloria ce
mijea lui Octavian Goga n care el se
fericia de a fi gsit att de puternic
unit'talentul curajului cu curajul talen
tului. Un suflet modern socoate c a
admira este a te srci ; Delavrancea
credea c a admira nseamn a te m
bogi. Astfel s'a mbogit el zi cu zi,
dar numai astfel.... Ii era de ajuns.
Nici o art nu i-a fost strin. E r a n
pictur un critic admirabil, de o eru
diie remarcabil i de un perfect gust.
Cnd venea la Paris, Luvrul primea
zilnic vizita lui... Paznicii cunoteau
pe acest domn de un aspect att de
particular. Ei nelegeau privindu-1, c
avea tot dreptul s vorbeasc n mod
familiar cu pnzele maetrilor i ezitau
numai n a ti ntruct era pictorul sau
modelul. Din cele dinti clipe el se n
druma spre vechea lui prieten: Gio
conda. Declara ns, c nu poate s'o
visiteze dect atunci cnd i simea
contiina mpcat. A r fi putut s'o vad
n fiecare zi.
Dup o via ntreag de cinste, vred
nicie i neatrnare, Barbu Delavrancea
prsete viaa n ceasul cnd ea i se
prea mai preioas ca ori cnd, mai
plin de cel mai formidabil viitor, n
faa cruia s'a gsit vre-o dat uma
nitatea. De sigur c lunile din u r m
ale existenei sale au fost tulburate de
o temere din ce n ce mai sfiitoare,
credina ns totui nici odat nu l'a
prsit. In delir, cteva ceasuri nainte
de a se stinge, el m u r m u r a nc: F
Doamne ca visul meu mare s se n
deplineasc". i-a fcut apoi semnul
crucii, care e tovar de drum tuturor
care vor s urce neinfrni pn n cul
mea calvarului. In acest sui chinuitor
Delavrancea n'a slbit o clip, fiindc
el tia c dup ziua rstignirei pe cruce
strlucete ziua nvierei.

C E L E T R E I CRIURI

wz<mx^m^%%%%
SERBRILE

B r a o v : Cortegiul

etnografic,

care a defilat

R m a s bun, Domnule Delavrancea.


Odihnete-te n pace i-ai ndeplinit
bine ziua grea i aspr ce i-a fost dat.
Noi i-om pstra cu scumptate marea
amintire.
A'i fi dorit s-i pot aeza pe sicriu,
amestecate cu florile din vile voastre,
trandafirii din Frana, l-a fi legat cu
dou fii din culorile drapelelor noas
tre, att de asemnate, c e de ajuns
o btae de soare pe una i puin rou
pe alta ca s nu le mai poi deosebi,
in locul acestor flori, las-m, nainte
de a te prsi, las-m s le spun aci,
unindu-le cele dou cuvinte pe care
nici o putere omeneasc nu le va mai
putea despri, cele dou cuvinte pe
care aceast moarte le face i mai sfinte
i care vor tri deapururi parfumate
de mireasma dragostei i speranei
noastre : Romnia i Frana.

n faa

A l u p t a e s t e a verifica e n e r g i a d e c a r e
dispui. A lupta pentru patrie, nseamn a
verifica p o t o p u l d e e n e r g i e a s c u n s n sufle
tele p o p o r u l u i . A r fi o c r i m s c o n s e r v m
a c e a s t e n e r g i e a t u n c i c n d la p o r i l e c e t ei a s u n a t g o a r n a l i b e r t e i n a i o n a l e .
Acum, ori niciodat, a strigat poetul.
A c u m i n i c i o d a t n a i a r o m n e a s c nu va
c n t r i j e r t f a d e s r o b i r e i a frailor.
V e n i m ca fulgerul, ca vntul, pe culmile
Carpailor !

- ' vL
O m u l t r e b u e s s e n f r e a s c cu n a t u r a i
din amestecul acesta s creiezecreaiunea
a c e a s t a a r e suflet din sufletul d i v i n i t e i p e
c a r e noi p t r u n i d e e n t u z i a s m arn b o t e z a t - o
art !
Delavrancea.

Regelui.

D i s c u r s ! d - l u i P r o t . I. P c t r o v i c i

C7h numele teatrelor naionale, crora


lui Barbu Delavrancea le-a
druit seri de art nltoare, vin s
aduc o smerit i ndurerat nchinare
n faa corpului su nensufleit.
nc un vrf de munte pe care l
pierdem, nc o culme care trece din
colo de hotarele noastre 1
Cu el nu s'a stins o lumin i a amuit un glas ; cu el s'a stins un cer
ntreg de atri i o furtun de glasuri,
un clocot de voci care ndeamn, care
mn, care rscolesc.
De mult nu se va fi simit o tcere
aa de adnc, cum este aceia care se
coboar n jurul nostru, acum !
nzestrat cu talentul lucrurilor mari
i cu patima lucrurilor frumoase, Barbu
Delavrancea a strbtut mai toate i
nuturile artei, amator merituos n toate,
maestru nentrecut n cteva. Cu g r e u
se vor gsi nuvele superioare acelora
ale lui Delavrancea i mai cu seam,
g r e u se vor gsi discursuri care s nu
par plpnde alturi de cuvntrile
lui! Ce isvor de vorbe fermecate, ce
peter de vijelii nvalnice era aceast
gur, pecetluit astzi pentru totdea
u n a ! Cine a rezistat cuvntului lui
Delavrancea, cine n'ar fi m e r s la po
r u n c a lui, cine mai cuteza s vorbeasc
ndat dup dnsul, s prseasc npat portul tcerii n uriaa agitare de
talazuri pe care o lsau dup ele pe
roraiile elocvenii lui ! i
Consacrndu-se toat vremea nuve
lei pe care a nlat-o i tribunei pe
care a sfinit-o, Delavrancea a abordat
teatrul trziu. S'ar fi putut crede c
genul acesta va r m n e a complect n
afar de rodnica sa activitate literar.
i totuiorict de trziuDelavran
cea trebuia s urce scena i s'o um
ple cu plsmuirile puterii lui creatoare.
Meterul vorbei artistice i impetuoase,
a expresiunii care mic, a ripostei
care nemerete, nu putea s nu se lase
ispitit pn la u r m de dialogul dra
matic, unde toi vorbesc bine i toi
rspund la timp, unde chiar acela care

tjtalentul

BCU Cluj / Central University Library Cluj

AFORISME

M. S.

ASTREI"

HH^nl

Delavrancea

n caricatur.

(Jiquidi).

se exprim cu nendemnare, trebue


s-i arate stngcia tot cu art i cu
meteug. Istoria trecutului nostru i-a
dat cadrele cele mai potrivite, per.tru
ntruprile lui dramatice. S'a sculat
tefan del Putna i Rares del Pro-

Micarea

CELE T R E I CRIURI
buta, s'au revzut adui de dnsul, n este curios c aciunea de
romanizare,
mijlocul urmailor, n mijlocul nostru, a produs cele mai frumoase efecte toc
pentru a ne fi pild de vorb nl mai la Oradea, unde a luptat cu cele
toare, de gnd cuminte, de fapt str mai mari greuti i nu la Arad, de
lucit ! Delavrancea a proslvit n dra pild, care chiar sub regimul
ungar
mele acestea c'o dragoste duioas p a fost un important
centru
cultural
mntul Moldova, unde nu i-a nceput /romanesc.
zilele, unde nu i le-a tors, dar unde
Acest fenomen pare cu att mai cu
i-a fost dat s le sfreasc, coborn- rios, cu ct Biharia, nainte de unire,
du-i acuma oasele sale alturi de toi a- a fost inut prea departe de micrile
cei strmoi despre care zicea n drama naionale romneti.
Apusului de Soare* c proptesc p
Problema de mai sus prezint o de
mntul Moldov ca umerii unor uriai... osebit importan pentru noi, romnii,
Creator ctre finele vieii sale de pentru c ungurii fac eforturi s do
eroi de tragedie, i-a fost dat lui nsui vedeasc strintii c cele ase ju
s sfreasc n estura celei mai gro dee, din punct de vedere etnografic,
zave tragedii. Moare r p u s i fr s a r fi pur u n g a r e . Este momentul n
fi putut ca eroii pe c a r e i alctuise care lozinca usata a Graniei
de
dup chipul i asemnarea sa, fr s-i
Vest" trebue s capele n
limbajul
fi putut striga suferina care-i mistuia nostru sensul unui program
contient.
fptura, n strlucita tirad a unei sgu- Ardelenii trebue s se debaraseze de
duitoare ncheieri. Fiindc n tragedia umanitarismul utopic care a caracte
c a r e 1-a rpus pe dnsul nu se vor rizat toate aciunile lor p n alalteri
bete, se spune numai din ochi i se i suntem obligai s elaborm planul
picur numai dintre g e n e !
dup care campania de romnizare
Dormi suflet amrt i nemngiat ! poate fi continuat fr mari conflagraOdihnete-te n pmntul acestei Mol iuni i dus la bun sfrit.
dove, ospitalier a tuturor suferinelor.
Culc-te cu faa ctre rsrit, s vezi
Analiznd evenimentele care s'au
numai florile care rsar din vi, nu i
zbranicul care se las peste muni ! desfurat neobservate sub ochii no
Aduc-i vnturile numai sunetul lan tri, micarea cultural a zonei del
urilor care cad, nu i al ctuelor care Grania de Vest, din punct de vedere
se prind ! Viseaz ceiace n'ai putut naional, poate fi divizat n trei epoci.
Prima epoc se poate numi epoca
vedea i uit ceeace ai vzut !...
influenelor ungare, care dureaz pn
la promulgarea cunoscutelor legi co
lare ale Profesorului Angelescu (1926).
In aceast epoc preponderanta cultu
ral a minoritilor ia forma unui im
perialism spiritual, care paralizeaz
orice ncercare cultural romneasc,
de : Alexandru
Olteauu.
sprijinindu-se exclusiv pe judeele mr
aprut 330 periodice i 1066 volume re ginae.
Dup 1926 ncepe m a r e a ofensiv a
dactate n limba maghiar L a aceast
producie literar Timioara a contri culturei romneti care ncet cu ncet
buit cu 42 periodice i 50 volume (4 9 ), sfarm rezistena presei i societi
Oradea cu 36 periodice i 106 volume lor culturale minoritare subvenionate
(10.1 / \ Aradul cu 25 periodice i 56 din bugetele ntreprinderilor industri
volume (5.3 /o) i Satu-Mare cu 13 pe ale i comerciale, p r e c u m i din fon
durile secrete ale guvernului din Bu
riodice i 28 volume (2.7 ).
In statistica anului 1926 Timioara dapesta. Organele de pres minoritare
figureaz cu 24, Arad cu 23, S t m a r dispar unul cte unul, teatrul e n per
manent criz, literaii se refugiaz la
cu 19, iar Oradea cu 18 volume.
Nu este cazul ca din aceste cifre s snul caselor de editur din Budapesta,
t r a g concluziuni prea ndrznee pri tirajul cotidianelor care rezist crizei
vitor la politica cultural pe care tre se reduce la 25%, ziarele din capital
bue s'o u r m r e a s c statul nostru spre ctig teren n Ardeal, iar la reprezen
a atinge cel mai nalt g r a d de perfeci taiile teatrale organizate de trupele
une al unitii sufleteti. Evident c bucuretene spre a populariza slova
micarea cultural minoritar n aceste romneasc, i face apariia i publi
inuturi este n plin decaden. Totui, cul minoritar.
P n la 1931 acest curent nu se poate
dispensa de ajutorul material al statu
lui i municipiilor, dar del aceast
dat nainte se consolideaz treptatHOTARUL.!.
treptat i dup deschilibrarea bugetu
lui statului i municipiilor, aslsi se
R o m n verde ca stejarul
bazeaz exclusiv pe sprijinul
citito
Sunt aa cum m-am nscut ;
rilor i spectatorilor, ncheind
epoca
T r i c u l o r u 'mi e s t e s c u t ,
cucerirei.
i-'mi p z e s c , c u d r a g , h o t a r u l ;
Guvernanilor ardeleni li se cuvine
S t n d d e v e g h e , l s r u t
gloria de a aproba intrarea n ar a
C a p e u n sfnt, i a m d a r u l
ziarelor i crilor editate la Budapesta,
De-a vedea cum ard, ca jarul,
n anii 1928 30. Aceast msur, care
Cei c e ' m i '1 d o r e a u p i e r d u t ,
pe acel timp a fost viu criticat de
presa bucuretean ca fiind n contra
Pn cnd m a u cunoscut
intereselor statului, a avut repercusi
Cnd am tras odat'cu zarul
Norocului lor pierdut,
uni fatale asupra vieii culturale a mi
noritarilor notri. Ziarele i crile e.i c o n v i n i c'i g r e u s a m a r u l
ditate n strintate
cu cheltueli
de
L c o m i e i ce-au a v u t ,
producie relativ reduse i n condii'Mi-au lsat, p e v e c i , h o t a r u l ! . . .
uni tehnice mult superioare celor din
Ardeal, au paralizat complet
micarea
George
I.
Vldoi

cultural
la Grania
de Vest Library Cluj
BCU Cluj
/ Central University

C~kl i se impune pregtirea unui studiu


statistic aprofundat despre efec
tele principiului naionalitilor apli
cat n judeele Timi-Torontal, Arad,
Bihor, Slaj, Stmar i Maramure pe
care Ungaria le revendic n baza utopicului plan al lordului Rothermere.
Acest studiu nu a r face un serviciu
real numai conductorilor statului ro
mn, dar a r demonstra, prin puterea
convingtoare a cifrelor, c principiul
naionalitilor, de fapt este unul dintre
cele mai viguroase principii pe care se
poate ntemeia un stat.
* Puterea de asimilare a poporului ro
mn n aceste judee este pus la n
cercare i este important, de pild, s
cunoatem schimbrile pe care legile
colare i bisericeti le-au produs n
configuraia lor etnografic i social.
Numai prin acest studiu ne-am putea
da seama i de importana unei reviste
sau ziar n aceste inuturi invadate de
strini, crora autoritile n drept nu
le acord cea mai mic atenie, dei
ele pot ndeplini o adevrat misiune
n campania de naionalizare.
*
* *
Dup prbuirea statului ungar, n
primii ani ai imperiului romnesc,
Criana a fost ultimul refugiu al culturei naionale ungureti. La Oradea
se editeaz primele reviste i cri ma
ghiare care reiau contactul cu turmele
mprtiate de cele dou revoluii i
de invazia armatei romne la Buda
pesta.
Dup o statistic ntocmit de dis
tinsul profesor u n g u r : Dr.
Ludovic
GyOrgy, ntre 1919-1923, n Ardeal au

cultural minoritar
care, dup rsboiu, a luat un avnt
nspimnttor.
Astzi cultura u n g a r n regiunile de
grani agonizeaz i graiul romnesc
a nceput s ptrund n cel mai as
cuns bordei minoritar.
In aceast campanie de romnizare
prin mijloace pacifice armata i re
vista .Cele trei Criuri" ocup un loc
de frunte. Trebue s dispar generaia
contimporan orbit de pasiunile poli
tice i numai generaia n formare va
ti n stare s aprecieze importana acestor doi tactori romnizatori i cul
turaliza tori
Incontestabil c i coala i-a fcut
datoria n ceeace privete romnizarea
teritoriilor alipite, dar nu e mai puin
adevrat c, n instruciunea public,
minoritile ne opun o rezisten mult
mai eficace prin colile confesionale i
particulare pe care aproape le-au du
blat sub imperiul romn.
Dup o obositoare i costisitoare
campanie de zece ani, limba rom

N O T E
Darul

promoiei
de ofieri,
oferit M. S.
Regelui

1893,

M S. Regele a primit la Sinaia o de


legaie a promoiei de ofieri ai anului
1893, anul naterii M. S Regelui, com
pus din d-nii generali Balif, Rcanu,
Dabija, coloneii Victor Bacaloglu, Jipa,
Poenaru, Bobeica. Delegaia a oferit
M. Sale un tun n miniatur lucrat n
uzinele Reia i un obuz adunat del
inamic n luptele del Cireoaia cu tru
pele vntorilor de munte, comandate
de M. S. pe atunci Principe motenitor.
Obuzul este transformat n lamp electric, luminnd prin sprtura din el
i reflectnd n rou cuvntul Cireoaia.
In numele promoiei d. Colonel Ba
caloglu a fcut Suveranului urri de
vieaa lung i rodnic, prezentndu-i
i darul

neasc a ajuns cunoscut n cel mai


ndeprtat col al rii. Minoritarii s'au
convins c i noi, romnii, avem sa
vanii, literaii i artitii notri. Razele
binefctoare ale culturei romneti
s'au revrsat asupra regiunilor inva
date de strini i la orizont a aprut
curcubeul unitii etice a tuturor pro
vinciilor realipite patriei-mum
De aci i pn la o raional politic
cultural este numai un pas. Energiile
spirituale
viguroase
ale
tineretului
nostru trebuesc disciplinate ntr'o con
cepie naional
sintetic.
Academia
Romn trebue s realizeze colabora
rea sincer i rodnic a tuturor socie
tilor culturale romneti spre a ela
bora planul n baza cruia s se poat
ataca marele probleme ce ne impun
o i mai ntins activitate n vederea
exploatrii succesului.
F a c aluzie la propaganda revizioni
st, care n ultimul timp lupt cu ar
ma dup aparen inofensiv a
superioritii culturale" i pe care nu
o vom putea combate, dect numai cu
arme similare.

Monetele oraelor pontice, V. Canarache, George Buzdugan, Emil Becker,


Cornel Secanu, Mihescu Petre.
Monetele regilor Scii, au fost ex
puse de d-1 V. Canarache.
Monete greceti diferite, au fost ex
puse de d-nii Popescu Blteni, George
Buzdugan, Dr. Metzulescu, Academia
Romn, P. Mihescu i Cornel Sec
anu.
Monete romane Republicane,
d-1 Emil Becker, P. Mihescu, Cornel Se
canu, May o i George Buzdugan.
Monete Romane i Bizantine,
Aca
demia Romn, Emil Becker, Alex.
Berza, I. Furnic, George Buzdugan,
Muzeul naional de antichiti, Cornel
Secanu, Ing. Orghidan i D r Metzu
lescu.
Monete Medievale i Moderne, Banca
Naional, Dr. A Metzulescu, Farma
cist Rou, C. Schafiitl, D. Simicu, G.
Buzdugan, Natalia Zamfirescu i Ing.
Urziceanu (dou colecii complecte de
bani romneti del Carol I pn astzi).
Bilete de banc romneti, d-nii Zam
firescu i Ing. Urziceanu.

Delavrancea

n caricatur,

(Jiquidi)

Monete vechi romneti, au fost ex


puse de prof. Gassauer Cernui,
Banca Naional, George Buzdugan i
Cornel Secanu.
Tezaure
monetare.
Academia Ro
mn a expus tezaurele din Obad, Da
rabani, Turbini i Arad i d-1 George
Buzdugan un tezaur de monete ro
mane de la Constanius II, Constanius
Gallus, Valius i Valentinian, gsit
ntr'un sarcofag la Constana, d-1 Cor
nel Secanu (tezaur gsit la Trgovite).
Ponduri antice i moderne, au fost
expuse de Academia R o m n , Maria
Golescu, G. Oltewski (o foarte fru
moas colecie), i George Buzdugan.
Medalistic
este reprezentat prin
coleciile complecte i foarte frumoase
de medalii romneti i strine expuse
de Natalia Zamfirescu, Capsa, George
Buzdugan, sculptorii Stnescu, Becker
i Stere, Romeo Alexandrescu i pro
fesor Anastasiu.
Sigilografia,
este reprezentat prin
frumoasa colecie a d-lui G. Olsewski
i d-nei Seulescu.
Obiecte arheologice, expun Muzeul
naional de antichiti, Institutul arheo
logic al OltenieiCraiova, Muzeul Mu
nicipal, Dr. Horia Slobozeanu, Nadyda
Romalo i C. D. Vasiliu.
Expozia a fost u r m a t de un congres
numismatic care a dat la iveal multe
lucruri n legtur cu trecutul rei
noastre, lucruri necunoscute pn n
prezent.

BCU Cluj / Central University Library Cluj

Expoziia de numismatic,
medalistic i arheologie.
Cu ocazia mplinirei a 30 de ani de
existen, Societatea Numismatic Ro
mn a organizat n slile fundaiei
Dalles o frumoas i interesant ex
poziie de numismatic, medalistic i
arheologie. Aceast frumoas iniiativ
a fost luat de d-nii profesori I. Andrieescu i Const. Moisil directorul
Arhivelor Statului i Preedintele So
cietii.
Dei este prima manifestaie la noi
n ar de acest fel, totui foarte muli
colecionari s'au grbit s pun la dis
poziia expoziiei materialul lor pentru
a se putea cunoate i pe aceast cale
trecutul istoric al rei noastre.
Astfel au expus monete greceti de
mare circulaie n rsritul
Europei
i Dacia: Academia Romn, d-1 Geor
ge Buzdugan, Dr. Metzulescu A-, Ing
Mihescu Petre, Cornel Secanu, Munteanu Rmnic, profesor Popescu BlteniCluj.

SCRISOARE
C e r u l a plit s p r e s o a r e a p u n e
D e s r u t a r e a d e foc ;
D u r e r e a nu i-o m a i p o t s p u n e
D e i l u n e c i - a c u m n m i n e
Ca umbra unui nor n limpezime.
Au czut frunzele nverzite ast primvar,
Totui t o a m n a colorat
A s u r p r i n s sufletul m e u d e r u g i n
S r i n d p e s t e florile d i n g r d i n ,
Din g r d i n a melancoliilor de toamn . . .
O, c t a v r e a s n u te d e s t r a m i .
S r m i l u m i n , v e n i c l u m i n !
Nimeni

n'a mai

d e c n d ai
plecat,
T o a t e a u r m a s a a c u m lc- c u n o t i . . .
D o a r anii, a n i i s i n g u r i s'au a d n c i i
In c u t e l e s u f e r i n e l o r
Ca n i t e c a r i i in l e m n z u g r v i t
Cu c h i p u l sfinilor.
O c t o m b r i e 1933

t r e c u t p e aici

George

Negrea

C R I
O p e r a i p e r s o n a l i t a t e a profesoru
l u i J . B o n n e c a s e . propos
de
recenta
sa lucrare
: La Pense
Juridique
Fran
aise
de 1804
l'heure
presente.
Ses
variations
et ses traits
essentiels
(2
vol. Dehnas
Editeur,
Bordeaux,
1933).

Recenta lucrare a profesorului Julien


Bonnecase del Bordeaux este o sin
tez a activitei sale tiinifice de mai
bine de un sfert de secol i tot
odat o oglind fidel a personalitei
sale. lat dece, voind s consacram

^mmmmmmsam
cteva rnduri noii sale lucrri, nu pu
tem s nu vorbim de opera i perso
nalitatea autorului
nc del nceputul carierei sale pro
fesorale, d-l J. Bonnecase a fost atras
de studiul evoluiunei gndirei juridice
franceze. A descrie i a analiza mi
carea juridic tiinific care a marcat
secolul al XlX-lea i cea care carac
terizeaz timpul de fa, n special n
ce privete dreptul privat, a degaja n
acest scop curentele de idei ce s'au

Prof. J.

Bonnecase

ivit, a studia cauzele, rezultatele i evoluiunea lor, a situa, n fine, mica


rea juridic n cadrul celorlalte micri
tiinifice, iat, dup nsi mrturisirea
autorului, preocuparea n jurul creia
au evoluat toate lucrrile sale, chiar i
cele de drept pozitiv.
Ultima sa lucrare La Pense Juri
dique franaise de 1804 l'heure pr
sente, este o sintez a operei sale an
terioareprezentat ntr'o form nou
i dup un plan diferit dar totodat
i o continuare a ei, cci autorul ne
mprtete i reflexiunile pe cari re
zultatele dobndite pn acum i le-au
sugerat Volumul 1, de ordin pur des
criptiv, are drept obiect, n primul rnd,
lmurirea noiunei de gndire
juridic
francez cu schiarea turburrei ei ac
tuale i descrierea mediului politic, so
cial i intelectual n care ea a evoluat
del 1804 i pn astzi, iar, n al doilea
rnd, analiza i clasificarea doctrinelor
i a teoriilor cele mai reprezentative
a gndirii juridice franceze din perioada
aceasta, precedat de schiarea personalitei autorilor lor. Punctului de
vedere descriptiv, i urmeaz, n voi.
II, punctul de vedere critic. Autorul
grupeaz curentele de idei pe care le
supune criticei sale viguroase i con
structive n jurul noiunilor de misticism
juridic i romantism juridic, varieti ale
misticismului i romantismului n ge
nere, i constat n urma observaiunilor sale critice, c le monde
juridique
s'est laiss accabler par un
matasses
semblable a celui qui mina le monde li
ttraire, il y a un sicle. Nous voil
derechef, continu autorul, aux prises
avec un nouveau 'mal du sicle'. Le
Romantisme
juridique
opre en sour
dine ses ravages; c'est peine si l'on
commence s'en rendre compte et si
les regards se retournent vers la seule
tendance qui soit susceptible de ra
mener l'quilibre dans les esprits: le
classicisme
juridique.
Aproape nu
mai e nevoie s adugm, c autorul
se pronun n favoarea unui neo clasi
cism juridic,
a crui orizonturi le i
vede n reaciunele ce s'au produs, pe
baza datelor experienei i a directi
velor raiunei, n contra misticismului
i romantismului juridic.

CELE T R E I CRIURI
Profesorul Bonnecase a muncit un
sfert de secol pentru a dota literatura
juridic cu prima lucrare de ansamblu
asupra gndirii juridice franceze i a
luptat, tot att, spre a introduce un
nou obiectiv n preocuprile tiinei
dreptului n istoria doctrinelor juridice.
A.

lonacu

Prof. Ia F a c u l t de Drept din Oradea.

G e o r g e S o f r o n i e . Securitatea
naional.
Bucureti
1933.
pag.

Inter
145.

In Editura Curierul Judiciar a ap


rut recent noul studiu al Prof. Sofro
nie del Facultatea de Drept din Ora
dea. Pe ct de documentat pe att de
clar sunt prezentate, n nlnuirea lor
de principii i fapte, realizrile primu
lui deceniu de existen a Societii
Naiunilor, n domeniul securitii in
ternaionale. Cu ncepere del tratatele
de pace din 191920 pn la memorandum-ul Briand pentru organizarea
federal a Europei, trecnd printr'o
serie de etape i faze, se evideniaz
sforrile fcute pentru consolidarea
securitii Statelor, element constitutiv
al pcii naiunilor. Citind aceasta in
teresant lucrare de vie actualitate,
rmi cu impresia c timpul. ce ur
meaz rzboiului mondial nu a fost
pierdut. D a r trebue s urmeze orga
nizarea sanciunilor
pentru ca securi
tatea convenional
(diplomatic) s
fie de efectiv utilitate.
L u c r a r e a d-lui Sofronie vine s um
ple un gol n literatura juridic de
drept internaional, i prin caracterul
ei unic i prin nota ei de actualitate.

ymsmmmmmm
cere n salonul Semproniei, soia adul
ter a lui Juniu Brut i amanta lui
Catilina, la care e invitat i Fulvia, o
bacant, concubina lui Curius, unul
dintre principalii conjurai.
Beivanul Curius destinuete Fulviei planul lugubru al conjurailor, ns
spre peirea conjurailor, cci ntre Ful
via i Sempronia se isc un scandal.
Sempronia o face bacant" i o isgonete din cas, umilind-o i ultragind-o n demnitatea ei de femee.
Ura care se nate n sufletul Fulviei
i face efectul: Fulvia se prezint n
audien la Cicerone i i trdeaz to
tul. Cicerone ia msurile preventive.
Perfidia Semproniei ns nu cunoate
margini. A t r a g e n curs pe Rutuba,
un brav i tnr ofier din a r m a t a ma
relui general Pompei, distins n luptele
din Orient, care se arunc la picioarele
ei, oferindu-i cel mai m a r e sacrificiu
spre a-i dovedi afeciunea.
Este mpins de Sempronia ca, la ale
gerile consulare din Cmpul lui Marte
s-i nfig pumnalul n pieptul omu
lui nou". Cicerone nfrunt pericolul
cu brbie. Fcnd uz de prerogativele
sale de consul, anuleaz votul Veturianilor dat pentru Catilina i asigur
reuita candidailor oficiali : Silanus i
Murena
Asasinatul d gre, pumnalul lui Ru
tuba se mpiedec de platoa de a r a m
pe care Cicerone a mbrcat-o fiind
prevenit de Fulvia c viaa sa va fi n
pericol n ziua de alegeri.
Senatul roman are cuvntul' Conju
raii, n frunte cu Catilina, sunt con
damnai unii la moarte, alii la exil.
Verdictul e primit cu ovaii de popor,
afar de Caesar, care este de p r e r e
c sentina dat este prea aspr.
Sempronia pete pe drumul ispirei. Pierzndu-i amantul, casa, bog
ia i tot ce i putea oferi viaa pmn
teasc, rostogolindu-se n braele scla
velor, ultimii martori ai prbuirei sale,
se refugieaz la amintirea afeciunei
nevinovate a lui Rutuba.
Prad unei dureri crncene, ntm
pin convoiul Fulviei srbtorit ca
salvatoare a Romei. Rutuba mustrat
de contiin se prezint lui Cicerone,
mrtunsindu-i asasinatul ncercat, pre
cum i motivele cari l-au determinat
la acest act funest.
Consulul mrinimos l iart. Ii res
titue pumnalul care a fost destinat s-i
ridice viaa i-1 trimite la Pistoia unde
Catilina n fruntea unei a r m a t e de
mercenari se pregtete s vin asu
pra Romei, poruncindu-i s-1 aduc pe
Catilina sau captiv sau s-1 ucid
In lagrul del Pistoia se d o sn
geroas btlie ntre a r m a t a consular
i ntre conjurai, cari sunt nfrni,
iar Catilina ucis de Rutuba n lupt.
D. Constantinescu, excelent cunos
ctor al vieei romanilor, cu aceast
pies se prezint ca un autor dramatic
format. Calitile excepionale ale ope
rei d-sale: aciunea bine condus, in
triga miestrit esut, r a r a sa putere
de dramatizare i caracterizarea per
sonagiilor, vor fi apreciate, suntem si
guri, i de ctre comitetul de lectur
al Teatrului Naional.

BCU Cluj / Central University Library Cluj


V. T.
D e m . I. D o b r e s c u : .Caractere",
Bu
cureti 1933, Intr'un volum ce a con
sacrat calitile de intelectual pe care
le posed precum i un sugestiv dar
de a expune, d-l Dem. Dobrescu a
fixat cu mult relief multe din figurile
nsemnate aleRomniei contimporane.
Volumul, care poart semnificativul
titlu de Caractere alctuete astfel
o ct se poate de interesant galerie
romneasc unde arta, literatura i po
litica se ntlnesc i se complecteaz.
Urm acestui volum al d-lui Do
brescu s se bucure de un succes ct
mai ndelungat ndjduind c alte lu
crri vor urma acesteia, deopotriv de
interesante i de utile.
B.
Const. Constantinescu :
Conjuraia
lui Catilina, tragedie n 5 acte. D Con
stantin Constantinescu, preedinte de
secie la Tribunalul Bihor, a scris o
pies n cinci a c t e : Conjuraia lui Ca
tilina", care a fost depus n comitetul
de lectur a Teatrului Naional din Bu
cureti.
Opera d-sale trateaz cel mai tragic
moment din istoria Romei, n care
ambiia unor patricieni deczui, gru
pai n jurul lui Catilina, au organizat
o conjuraie pentru asasinarea consu
lului Cicerone, omul nou" i a pro
clama dictatura.
Conjuraii se adun n casa efului.
Catilina ine un discurs fulminant i
stabilete felul cum se vor distribui
demnitile ntre conjurai n caz dac
va nvinge.
Consftuirea e urmat de o petre

Alexandru

r^-Z'^f

KmsZ-*f K^Z'^

Olteanu.

-?>.

>

SPIRITE

CELE T R E I CRIURI

SI

Uu m a r e a l francez, a v n d solide p r i n c i p i i
r e l i g i o a s e i fcu i n t r a r e a n t r ' u n o r a din
Lorena.
O d e l e g a i e d e e v r e i d o r e a s e x p r i m e m a
r e a l u l u i s a l u t u l lor. M a r e a l u l e s t e a n u n a t
c d e l e g a i a d e e v r e i s e g s e t e n a n t i c a m e r .
Nu v r e a u s i v d . A c e t i a a u o m o r t
pe Cristos.
R s p u n s u l M a r e a l u l u i a fost t r a n s m i s delegaiunii.
' A d u c e m , d-lui M a r e a l u n c a d o u d e z e c e
mii f r a n c i ! zise eful d e l e g a i u n e i i n e p a r e
r u c d-nul M a r e a l refuz a c e a s t m r t u r i e
a loialitei n o a s t r e .
Transmind distinsului personaj acest rs
p u n s , a c e s t a le zisr : S i n t r e d e l e g a i a ; nu t r a u c h i a r a c e t i a c a r e a u crucificat p e C r i s t o s !

MORAVURI
Din v i a a c o n j u g a l a : Un so necjit a r e
n e p l c e r e a s u r m r e a s c paii u u r a t e c e i
sale soii. Afla c r u d u l a d e v r , d a r se c o n s o
leaz zicndu-i c e s t e o n t m p l a r e . . . D u p
c t e v a zile, afl i a r i l u c r u r i n e p l c u t e p e
c o n t u l ei. S o u l reflecteaz, c d a c d i v u l g
flagrantul, se face s c a n d a l i nu c o n v i n e .
D u p a l t e c t e - v a zile bietul o m , a j u n g e
u r m r i n d u - i soia, la u a c a m e r e i cu p r i c i n a . .
Afl n s , c d o n j u a n u l e r a t o c m a i d i r e c t o r u l
lui d e Minister, i s e n e l e g e u n e v e n
t u a l s c a n d a l i a r p e r i c l i t a s i t u a i a d e ef
de birou.
In fine s o u l se r e c u l e g e , i c n d o a l t
M a r i a n e p e n i b i l l a d u c e p e d i s c r e t u l so
la g a u r a unei ui n c u . a t e h e r m e t i c , st i
filosofeaz : a p o i c e sa m a i i n t e r v i n , m ' a m
obicinuit a c u m . ..

P e n t r u H i t l e r , femeile t r e b u e s c n d r e p t a t e
s p r e cei p a t r u K, p r e c o n i z a i d e r e g i m u l
imperial : Kinder, Kche, Klaider, Kirhe
s a u copiii, b u c t r i a , m b r c m i n t e a , bise
rica.
O d r g u domnioar, educat dup ritmul
nou, s e p r e z i n t la u n m a g a z i n d e m u z i c a ce
r n d diferite a n s o n e t e cu m u l t i n t e r e s : T e s
l v r e s , D o n n e m o i t o n c o e u r , J e t ' a i m e la
folie, G a r d e - m o i t o n a m o u r
N e g u s t o r u l i m p r e s i o n a t d e a c e a s t ofert,
i r s p u n d e :
Imi pare ru domnioar, dar sunt prea
b t r n i s e a r a n e v a s t - m e a nu m las s
ies n i c i o d a t singur....

KPIGRAMA
L u i S o a r e Z. S o a r e .
Prerea este unanim
C a 'n t e a t r u l n o s t r u u r g i s i t
D i n toi d i r e c t o r i i d e s c e n
T o t S o a r e e mai.... r s r i t .
Virgil ht

Slvcscil.

I n t r e doi p r i e t e n i veseli : Unul d i n t r n i i


l a u d vinul lui t i r b e y , cel l'alt p r i e t e n , cu
n o s c t o r n m a t e r i e a d a o g : Eu cred c vi
nul D e a l u l Z o r i l o r e i m a i fain. D u p c
t e v a p a h a r e te a m e e t e i... uii s i p l t e t i .

NOUTILE

ZILEI
Dl

Inginer

Cezar

Atereu/,

vechiul

sub

> m & ^ & w m m m s m


L a C a r a c a l , s'a d e s v e l i t cu o d e o s e b i t
s o l e m n i t a t e , b u s t u l s c r i i t o r u l u i Haralamb
G.
Lecca ; n e u i t a t p e n t r u a c e i c e tiu s p r e u i a s c u n t a l e n t i o m u n c , H a r a l a m b G.
L e c c a a s c r i s m u l t : poezii, p r o z , n u v e l e i
l u c r r i d r a m a t i c e : C a s t a D i v a , Cinii, J u c
torii d e C r i , S u p r e m a F o r , e t c .
Senatul universitei din A t e n a a con
ferit titlul d e d o c t o r n d r e p t h o n o r i s causa
d-lui m i n i s t r u T i t u l e s c u .
R e m i t e r e a d i p l o m e i s'a fcut n sala d e
festiviti a u n i v e r s i t e i , n c u r s u l u n e i e
d i n e s o l e m n e la c a r e a u a s i s t a t toi m e m b r u
g u v e r n u l u i i n u m e r o i i n t e l e c t u a l i .
S'a s r b t o r i t cu m a r e s o l e m n i t a t e , n
p r e z e n a M. S. R e g e l u i , 20 a n i del p u n e r e a
p i e t r e i f u n d a m e n t a l e a p a l a t u l u i c u l t u r a l , ri
d i c a t p e malul D u n r e i , la T.-Severin, p r i n
m u n c a i j e r t f e l e d-lui T. C o s t e s c u .
T o t n a c e a zi, a a v u t loc s r b t o r i r e a c e n
t e n a r u l u i o r a u l u i T.-Severin, d e s v e l i r e a m o n u m e n t u l u i - c r i p t a e r o i l o r m e h e d i n t e n i i
s e m i c e n t e n a r u l liceului Traian.
P r o t . univ. G. ieica, m e m b r u a c a d e m i e i
r o m n e , r e p u t i m i o m d e tiina, a fost s r
b t o r i t d e colegii i a d m i r a t o r i i si, p e n t r u
m p l i n i r e a a 60 a n i d e v r s t .
U r m distinsului s a v a n t , v i a l u n g i rod
nic, p e n t r u m n d r i a tiinei r o m n e t i .
C u o d e o s e b i t s o l e m n i t a t e , s'a s r b t o r i t
n c u r s u l lunei O c t o m b r i e la Iai la T e a t r u l
Naional c e n ' e n a r u l primei scene moldove
neti.
F e s t i v i t a t e a a fost d e s c h i s a p r i n c u v n t a r e a
d-lui p r i m a r P B o g d a n .
A v o r b i t a p o i publicistul Ionel T e o d o r e a n t i ,
d i r e c t o r u l t e a t r u l u i , c a r e d u p c e a fcut u n
s c u r t istoric al p r i m e i s c e n e d i n Moldova, a
c o m p a r a t s o c i e t a t e a i p u b l i c u l t e a t r a l d i n
t r e c u t cu s o c i e t a t e a i publicul d e a c u m .
A u m a i v o r b i t d-nii P e t r e A n d r e i , s u b s e
c r e t a r d e s t a t n n u m e l e g u v e r n u l u i , G h . M.
Zamfirescu, d i r e c t o r u l d e s c e n , c u n o s c u i i
publiciti M. S a d o v e a n u i S a n d u T e l e a j e n ,
e t c . L a sfrit s a u r e p r e z e n t a t m a i m u l i e
scene din teatrul romnesc.
C o n g r e s u l n a i o n a l b i s e r i c e s c s'a n t r u n i t
n c o l e g i u e l e c t o r a l , a l e g n d e p i s c o p n scau
n u l r m a s v a c a n t al e p a r h i e i C a r a n s e b e u l u i ,
p r i n m o a r t e a r e g r e t a t u l u i Iosif B d e s c u , p e
Arhiereul Yasile Lzrescu.
Noul E p i s c o p s'a n s c u t la 1 I a n u a r i e 1894,
n c o m u n a J a d a n i , j u d . Timi T o r o n t a l , d i n
prinii s r a c i . A u r m a t studii t e o l o g i c e la
C e r n u i u n d e i-a l u a t l i c e n a d e d o c t o r a t
n t e o l o g i e . A p o i i-a fcut s t u d i i l e la B u d a
p e s t a i Y i e n a .
D e l 1920 p n la 1924 a f u n c i o n a t c a p r o
fesor d e t e o l o g i e la A c a d e m i a din Sibiu, i a r
d e a t u n c i i p n azi la A c a d e m i a t e o l o g i c
din Oradea.
N o u l E p i s c o p a fost m e m b r u n C o m i t e t u l
C e n t r a l al R e u n i u n e i CeL- T r e i C r i u r i
Oradea.
S'a d e s v e l i t b u s t u l lui C i p r i a n P o r u m
b e s c u la S u c e a v a n B u c o v i n a . I n i i a t i v a ri
dicrii a c e s t u i b u s t p r e c u m i r e a l i z a r e a ei
se d a t o r e t e r e u n i u n i i d e c n t a r e C i p r i a n
Porumbescu.
In c u r n d va a p a r e R o m a n u l Tubila d i n
P a r i s d e distinsul s c r i i t o r H o r i a F u r t u n .
;

director general al C.F.R. a Jost numit


prin
BCU Cluj
Central
Cluj
Decret / Regal
n mod University
definitiv,
director Library
ge

In cursul
Iun, i Octombrie,
Al. Sa Re
gele Carol II-lea a mplinit
vrsta de 40 de
ani. int a speranelor
noastre pentru
n
trirea
i prosperitatea
rii, Regele
Carol
al II-lea rmne simbol al vieii i
aspiraliunilor
neamului
romnesc
At. S. Regina Alarla i-a serbat
nate
rea. A fost un prilej pentru poporul
nostru
cu al crui set i aspiraii
Alajestatea
Sa
s'a identificat
att de deplin i care,
alturi
de Regele ntregitor
de neam a
contribuit
cu atta rvn la isbnda
idealurilor
lui,
s-i exprime
nc odat sentimentele
de afecie i
gratitudine.
Alarele Voevod M thai, sperana
neamu
lui i set al generaiei
de mine, a m
plinit vrsta de 12 ani.
Din premiile Seciei L i t e r a r e a Acade
miei R o m n e . P r e m i u l A l e x a n d r u B o b e s c u
d e 2000 lei se v a d a n s e s i u n e a g e n e r a l
1934 c e l e i m a i b u n e l u c r r i p r e z e n t a t e n m a
n u s c r i s cu s u b i e c t u l Poeii Bihorului ( D e
cizia 27 Mai 1930) T e r m e n u l p r e z e n t r i i m a
n u s c r i s u l u i e s t e 31 D e c e m b r i e 1933.

neral.
Este o numire fericit,
din toate
punctele
de vedere, d-sa timp de 32 de ani de cnd
servete cile ferate
dnd dovad de hrni
cie, cinste i pricepere,
n a/ar de
politic
i numai
pentru
desvritul
ei
progres.
D-l Cezar Alereu,
este o ndejde
pentru
aceast nalt Instituie
de Stat.
L a B r a o v , s'au p u s b a z e l e u n u i c o m i t e t
s u b p r e e d i n i a d-lui Dr. C l i m a n , p r e e d i n
tele Astrei, p e n t r u r i d i c a r e a u n u i m o n u
m e n t lui Andrei Atureanu.
Mreul monu
m e n t v a r e p r e z e n t a c e l e t r e i idei c l u z i t o a r e
a l e v i e e i lui M u r e a n u , a c e a a n a i o n a l i s m u
l u i a libertii i a u n i r i i .
Marea bibliotec Napoleon, proprietatea
fostului p r e m i e r d e c e d a t al A n g l i e i , lord R o s e beery, care a scris cteva cri despre mprat,
e s c o a s a la licitaie. D i n m u l t i p l e l e d o c u m e n t e
i n t e r e s a n t e din v i a a lui N a p o l e o n s u n t d o u
s c r i s o r i d e d r a g o s t e p e c a r e le-a scris p r i m e i
sale soii, losefina. S c r i s o r i l e a u fost f u r a t e
d u p m o a r t e a Iosefinei d e c t r e o s e r v i t o a r e
i a u a i u n s , d u p m u l t e p e r i p e i i , n m i n i l e
lui R o s e b e e r y .

SERVICIUL
Bucureti

MARITIM
Bulevardul

ROMN.
Elisabeta

Adresa telegrafic: S E M E R E Bucureti.


de
pasageri:
s s P r i n c i p e s a Maria. /. Con%tan!a-Varna-Istaiibul-Saloiiic
P l e c a r e din C o n s t a n a
L u n e a la fiecare d o u s p t m n i cu n c e p e r e d e l 2 I a n u a r i e 1933, o r a 11.
s s R o m n i a . 2. Coiistanta-Istanbnl-Pireu-Alexandria.
P l e c a r e din Constana S m b t a
la fiecare d o u s p t m n i , cu n c e p e r e d e l 7 I a n u a r i e 1933, o r a 23.
s s D a c i a . 3.
Constana-Istanbul-Pireu-Beirut-Haifa-Alexandria-Pireu-Istanbnl-Constana. P l e c a r e d i n C o n s t a n t a S m b t a la fiecare p a t r u s p t m n i , cu n c e p e r e del 14
I a n u a r i e 1933 o r a 23.
s s D a c i a . Constana - Istanbul Pireu-AIexainlria-HaiJa-Beirut-PireuIslanbul-Coiistan/a. P l e c a r e d i n C o n s t a n t a S m b t a la fiecare p a t r u s p t m n i , cu n c e p e r e d e l 28
I a n u a r i e 1933 o r a 23.
Linii

Curse

regulate

de mr Juri

i pasageri

ntre

porturile

.-

1. D u n r e - C o n s t a n a - I s t a n b u l - P i r e u - ( P a t r a s - V o l o ; p l e c r i la 30 zile. 2. D u n r e - C o n stana-Istanbul-Pireu-Tripoli-Beirut-Haifa-Jaffa-P. Sai'd-Alexandria ; p l e c r i la 15 zile.


P e n t r u o r i c e i n f o r m a i u n i , b i l e t e , etc., a se a d r e s a D i r e c i u n e i S e r v . M a r i t i m R o m n ,
B u c u r e t i , A g e n i i l o r sale din p o r t u r i l e d e e s c a l a s a u la p r i n c i p a l e l e b i r o u r i d e v o i a din
a r i s t r i n t a t e .

BIBLIOTECA REVISTEI CELE TREI CRIURI

BIBLIOGRFIC
X X X X X X X X X X X X X X
C R I

* X X X X X X J

P R I M I T E :

George Sof rouie: Tratatul de la Trianon i Aciunea Re


vizionist". Tip Scrisul Romnesc. 31 pag. Oradea.
Nie loan Butucescu : Oraul cu corbii". Ed. Albina,
Constana 1932, pag. 78, lei 30.
Engeniu
Sperania : Problemele Sociologiei Contempo
rane". Tip. Bucovina, Bucureti. 70 pag. 1933.
Fanait /strati:
Spovedania unui nvins . Ed. Cugetarea,
Bucureti. 226 pag. 50 lei.
Panait /strali:
Haiducii". Ed. Cugetarea, Bucureti 213
pag. 25 lei.
D. V. Barnoschi:
A suta necredin". Ed. Cartea Rom
neasc, Bucureti. 222 pag. 60 lei.
George Sofronie:
..Dreptul Statului de a declara Rzboiu".
Impr. Naional, Bucureti 32 pag 1933.
Damian Stnoiu:
Alegere de Stan". Ed Cugetarea,
Bucureti. 260 pag. 60 lei.
Damian Stnoiu:
Camere mobilate". Ed Adevrul", Bu
cureti. 275 pag. 60 lei.
Damian Stnoiu:
Clugri i ispite". Ed Cartea Rom
neasc, Bucureti 223 pag. 75 lei.
Emil Ludwig:
. D e vorb cu Mussolini". Ed. Cugetarea,
Bucureti. 207 pag. lei 50.
Lucia Alioth: Noi care nu simim" Inst de Arte Grafice
Tiparnia, Bucureti 90 pag. 60 lei
Isidor Bimberg:
Cnt Milenar". Ed Universul, Bucu
reti. Lei 80.
Gh. I. Chelaru i Grisante Popescu. Senine de punctuaiune i semne ortografice". Ed. Cartea Romneasc,
Bucureti. 103 p a g 32 lei.
Petre Taria : Penumbre". Ed Orient, Dej 223 pag.
Tache lonescu:
.Amintiri". Atelierele Socec, Bucureti.
197 pag. lei 40.
Ion Jelecuteanu : Vasile Goldi". A r a d 1932, 34, pag lei 50.
N. Rdulescu-Niger
: Strin n ara lui". Ed. I. Negreanu,
Bucureti 404 pag 84 lei
Jean Pohonu:
Boabe de rou". Colecia Orizont 17 pag.
20 lei.
Constantino
Kirisescu : II decimo comandamento". Dott
Gino Carabba Editore Lanciano.

Mussolini:
Le fascisme". Doctrine Institutions Paris Denoel et Steele Ed Paris 1933
General C. Gvnescul
Din genie neamului E d i t Uni
versul". 1932.
Dem. I. Dobrescu. Caractere" Buc. 1933.
N. PetracuVasile
Alecsandri. Tip. Bucovina" Buc. 1933.
A. FetracuAnghel
Demetriecu.
Tip.

M. G. Vgunescu- Ostaii dm Cimitirul Eroilor Bacu


Edit. Tip. Primria" Bacu
Reviste i publicaii periodice.

Aria i Omul An. I No. 3, Bucureti.


Buletinul
Demografic al Romniei
An II Xo. 8 i 9, Bu
cureti 1933.
Boabe de gru. An. IX No 7, Bucureti 1933.
Buletinul
Ofierilor de Res. No 3 Secia Bihor", Oradea.
Buletinul
Cartei Romneti.
An. V Xo 8 i 9, Bucu
reti 1933
Convorbiri Literare An. 6. Iunie, Iulie, August 1933, Buc.
Cl. IV B. An. II No 6, Cluj
Cultura Poporului. An. IV No 7. 8, 9, 1933, Cetatea Alb.
Documente Rseseti. An I No. 7, Brlad
Flori de Crin. An II No. 7, imleul Silvaniei
Gaseia Ilustrat.
An. II No. 8, 9, 10, 1933, Cluj
Grai Moldovenesc. An II No 14 i 15, 1933, Iai
Hiperion. An. II No. 7, 8, 9, 1933, Cluj.
nmuguriri.
An. II No 7 i 8, Flticeni.
Libertatea. An. I No. 18 i 19, 1933, Bucureti
Legea Romneasc.
An XIII No. 18, Oradea.
Monitorul
Municipiului
Timioara.
No. 24 27, 1933, Ti
mioara.
Micarea Medical- An. VI No. 5 i 6, Craiova
Magazinul.
A n II No 3 i 4, 1933, Bucureti.
Obria. An I No. 1, 1933, Bucureti
Poporul RomnescAn II No 1315, gara Chitila, Ilfov
Revista Vntorilor. An. XIV No. 8, 1933, Bucureti.
Revista Subofierilor.
An XIX Xo 206 -207, 1933, Buc
Realitatea
Ilustrat. An. VII Xo 313346, 1933, Buc.
Romnia
Militar An. L X X No 7 i 8, 1933, Bucureti.
Revista Infanteriei
An XXXII No. 378, 1933, Bucureti.
Revista Artileriei
An. X L V No 7. i 8, 1933, t i m i o a r a
Sntatea. An X X X No 13 i 14, Bucureti.
coala i Familia de mine. An. VI No 57, 1933, Buc
coala Prahovei. An III No 8 i 9, 1933, Ploeti.
Vasruap An XVI No. 17, 1933, A r a d

BCU Cluj / Central University Library Cluj

Adm.

FUMATI-

Bibliotecar

Vasile Vornicu.

EXCELENTELE
IGRI

V O E V O D U L MIHAI I T O M 1 S
HIGIENICE, DELICIOASE.
30.370.

S C R I S U L

R O M A N E S C

C R A I O V A .