Sunteți pe pagina 1din 4

Evaluarea angajatilor societatii SC AGROLAND SRL

NR.
CRT

DEPART.

ANGAJAT

ORG.
ACTIVITATII

1.

BAR

-Alexandru
Nicolae

Barman

-bon consum
-fisa necesitate
mobilier
-stocuri

-Alexandru
Theodor

Barman

-bon consum
-fisa necesitate
mobilier
-stocuri

-Cazacu Luiza

Manager
restaurant

-Centarlizator
preparate/lichiditati
-fisa necesitate
-fise stocuri

Timpul s-a
respectat,insa
actele au avut
nevoie de mici
modificari

-Caldare
Ruxanda

Sef sala

-Stocuri
- Centarlizator
preparate/lichiditati
-fisa necesitate

Timpul s-a
respectat,insa
actele au avut
nevoie de mici
modificari

-Pisoschi
Radu

Organizator
evenimente

-meniu eveniment
-contract prestare
servicii
-fisa necesitate
-factura

Nu s-a respectat
mereu

2.

3.

RESTAURA
NT

Organizare
evenimente

IND.

DOCUMENTE

IND.

INCADRAREA
IN TIMP

Termenul limita a
fost respectat chair
daca documentele
nu au fost
complete

IND.

COMUNICARE

Cmunicarea a fost
buna,angajatul a
colaborat si a
prezentat interes

Buna
S-a respectat

Comunicarea a fost
buna,angajatul s-a
implicat

Comunicarea a fost
buna,angajatul s-a
implicat
Comunicare buna

IND.

MASURI

NR.
CRT

4.

DEPART.

ANGAJAT

ORG.
ACTIVITATI
I

Organizare
evenimente

-iu Sorin
Dumitru

-Organizator
evenimente

-Sbrnea
Marius

-Organizator
evenimente

IND.

DOCUMENTE

-Desfasurator
eveniment
-Oferta eveniment
-Fisa necesitate
-Patrimoniu
-contact servicii
-contract clienti
-meniu eveniment
-contract servicii
-contract clienti
-factura fiscala
-chitanta fiscala

IND.

INCADRAREA IN
TIMP

Angajatul a
respectat termenul
limita

Angajatul nu a
respectat termenul
limita mereu

IND.

COMUNICARE

Comunicarea a fost
foarte buna,anajatul
s-a implicat

Comunicarea a fost
buna

IND.

MASURI

NR.
CRT

DEPART.

ANGAJAT

ORG.
ACTIVITATII

IND.

DOCUMENTE

IND.

INCADRAREA
IN TIMP

IND.

COMUNICARE

IND.

MASURI

NR.
CRT

DEPART.

ANGAJAT

ORG.
ACTIVITATII

IND.

DOCUMENTE

IND.

INCADRAREA
IN TIMP

IND.

COMUNICARE

IND.

MASURI