Sunteți pe pagina 1din 104
I Redactor: Mirela Sitoteneo Coperta: Mona Veliov © Editura Sophia, pentru prezenta editio Volumul de fat cuprinde articotele publicate de Stantul Teofan Zavoritul in revista ,Domasniaia Besode Teofan Zivg intre ani Deserierea CHP 4 Bibliotecit Nationale TEOFAN ZAVORATUL, st. Raspunsui la intrebad a Zavoritul: rad. di Ib, ras de Fda 23 ddoxi, 2007 2 vol ISBN 978.973.7623.95.91SBN 978.973-1710-26-6 Vol 1.2007 1SBNOm9 ISBN 978-973-1710. “ 8 Rominiet nteletualilor / sina! Teotan Adrian si Xenia Tiniseseu-Vine Bucuresti : Editura Sophia ; Alexandria - C y ‘area Oro Viata celui intru Sfinti Parintelui nostru Teofan, Zavoratul de la Vasa Terarhul Teofan (in lume Gheorghii Vasilieviei Govorov) sa miseut in ziua de 10 fanuarie 1815 in satul Cerpanskoe, juwletal Eletk, gubemia Orovului, in Familia preotului Vasil Vimofeevici Govorov, care vreme de 30 de ani a indeplinit indatorirea de protopop, edstigandu-si ci prartea mai-marilor si a cclor cdrmuili de el. Pe hii, pirntele Vasilii si sofia Tui, Tatiana Ivanov tei fi gi tei fice. Govorovil duceau o ving erestin’ pi «sitoare, deosebindu-se prin adinea lor evlavie gi prin des- chiderea sufleteasea faa de oameni, in acelagi dul sau st duit siegi creased si odrastele, Fiind un om foarte citit, pain {le Vasilis ocupat personal de pregitirea copilor sii pen tin scoala, iar Tatiana Ivanovna, care ent de o rard bundtate gi win grit de educatia lor duhovniceased. (Cind Gheorghii a iimplinit 8 ani, 2 fost dat la geval dus hhovniceased din Livna. intrueat primise o temeinicd prewatire was, hiatal a inj foarte bine gi se puta, pottivit condu- veri seo, ,ct 0 modestie exemplara” Iw anul 1829, Gheorghii Govoroy a fost transfert, in rin slul velor mui huni elevi, ls seminarul duhovnicese din Orlov. espa wee ainccetahlor ocr an ee Soe ivoorle “Tofbrac ipcen suet Mine nod mes noms eect Hpi i ets ‘etna Come pe Lapa pon sles oye Necanie Credit cust Ade iberite erected sine ‘epitopes Inarpmes de sine Inpajica Domai "nul pst tn te ‘tea Bean Poet SSediere sn ns Been Dons caren ee er pres pica ice (Cum si igi ‘udu pice ae Cole fr deste Cele tsi are ste Te a ae Inspires eroset cee rca tetee done Cn se deta a ah dabovaiceases Sa a Lec eon pel ee Cine ee det mts sisi nest de eine Progra educate Creer Srpuior ovis dbovsicnsc

S-ar putea să vă placă și