Sunteți pe pagina 1din 6

8.

TABELE ANEXA

DOMENI|LE DE UT|L|ZARE ALE SCULELOR ASCHIETOARE DE TIP N, D 9l

Scule
Scule
Scule

(prelucrare dupi STAS 9901-74)


general,
a fontelor moi, a metalelor neferoase de duritate medie.
prelucrarea olelurilor de uz
prelucrarea materialelor foarte dure Si a materialelor cu duritate li tenacitate foarte ridicati'
prelucrarea mateiialelor foarte moi fi tenace.

tip N:
tip D:
tip M:

Tipul sculei

Materialul
Ogel

or pini 500 N/mm:

moale

Olel turnat
Fonti cenu;ie
Fonti cenugie
Fonti maleabili

(M)

N
N
N

Olel de duritate medie or pini 800 N/mmz


Olel dur gi tenace or pini 1000 N/mmz
Oqel dur f i tenace ' ' or pini 1300 N/mm'

(D)
D

(D)

N
N

duritate HB pini 180


duritate HB oeste 180

(N)

Cupru, aliaje de cupru moi


Aliaie de cupru casante
Aliaje de zinc
Aliaje de aluminiu, moi
Aliaje de aluminiu cu duritate medie
Aliaje de aluminiu dure, viteze mici de agchiere
Aliaje de aluminiu dure, viteze mari de agchiere
Aliale de magneziu

(D)

(N)

N
N

(M)

(N)

(M) \

Materiale olastice nestratificate


Materiale plastice stratifi cate

tip N se vor utilizo de preferingd cu exceptio cozurilor core sint indicote in tobet
Tipurile de scule indicote in tobel in porontezd i;e vor utilizo numoi in cozuri speciole.

Sculele de

'

in

poro'ntezd.

oTELURI RAPIDE PENTRU SCULE


(prelucrare dupi STAS 7283-66)
Procentaj mediu de elemente de aliere 9i duritate.

Duritatea in stare

Procentai mediu de elemente de aliere

"'"r",1

Recoapti

lsi

Mn

maxim HB

Rpl

,|

Rp2

0,75

RP3

0,75

Rp4
Rp5
Rp6

RP7

Rp8

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

0,45
0,45
0,45

0,9
0,8

0,4

1,32

0,4s

't,25

0,45
0,4

0,4

0,85

0,3
0,3
0,6
0,3
5,05
0,9

9,75
17,75
18,5
9,25
6,5
12

4,1

4,'l
4
4
3,1

41
4,15

12'

4,'.|

12

0,8s
0,85

t?

240-300

5,5

't,2

t6o-3oo

1,2
2,3

240-300

220-270
220-270

't,9
3,7s
3,75
2,45

4,75

240-300
240-300
240-300

63-66
63-66
63-66
63-66
53-66
64-67
63-66
63-66

oTELURI ALIATE PENTRU SCULE


(Prelucrare duPi STAS 3611-66)
duritate.
de
aliere
elemente
mediu
de
Procentaj
9i
Procentai mediu de elemente de aliere
Marca

vc06

cvw10
cvw50
c15

csl,+
MCW14
VM18

vscw9

0,8s
1,12
1,3s

0,45
0,28

1,02
0,9
0,98
0,9

0,28
0,48
0,95
1,5
0,75
0,28

vwcs0

0,92

VMoCI

vwc62
c120
VMoCI 20

vcwSs

wc80
vscw45
MoCN15

VMoCNlT
MoCM14
MoSM20
MoSe30

1,1
2

't,55
0,3

0,4
0,3
0,5s
0,57
0,55

0,4
0,5

wcN40

0,4

VN06

0,7
0,45
0,45

VSCl

vscwzo

Cr

Mn

0,28

0,28
0,29
0,3
0,3
0,35
0,28
0,35
0,65
0,7
1,4
1,4
0,3
0,45

0,3s
0,6
0,3

0,25
0,25
0,25
0,25
1,4
0,35
0,35
0,82
0,3
0,25
0,25
0,25
0,2s
0,28
0,28
0,75
0,25
0,2s
0,45
0,75

v,2L
0,22
0,22

0,.55

1,05

9,38
,0,55
1,48
1,1
1,1

1,4

0,35
0,85

0;85

rJt
0,12
0,22
0,18
0,55

1,48
6,25
17
11,75
2,45

n 11
0,35

8,25
2,5

,:

1,15
0,7

1,45

o,n

1,1

1,7 5

0,55

0,22
0,3s

0,75

't,95

0,22
0,32
1,35

1,35

Ni

0,2
1,35
1;15

0,22

'j

r]t
4,15
0,65
2

0,15
0,12
0,22

255
230

285
230
230
255

242
242
242
225
279

260
255
255
255
230

57-63

62-64
64-66
60-64
s8-62
60-63

s7-63
58-63

58-62
48*64
58-63

54-63

58-63
360-470 HB
360-440 HB
360-470 HB

240

320-4'10 HB

255

400-450

240
240
240
265
240
230
230

HB

360-410 HB
325-430 HB
340-440 HB

51-54
54-62

54-58
370-460 HB

o
o
c.{

cro

o
\o

oO

t@
o o - oit F $ f c.t c.,I o
o
o do N
F. F. F. Fm \O @
N
ci-Z-FFYYYT

*d

-tl

o o
o o
O \O F

c.t co @
\O rt O

oic.l*coc.too
Ond@9F
YM
f

I
.T

nd
-tl
c]

-tl

oo
$ci
-ll

\O \O \O

o clddo
h c.t d@ o o d @d @ o e s
c',lF...lO-OOO\O
o
OOFoo
@o
FF4FFFc.{C.,loo

U o

.9

uic'to-oom

.X
6O

t66NhOr

'6. oL

n
oo

o
c.{

co@
o.odot r{'- s @@ o \o o \o o o o o o co@
s F
{
{'m m l'h @ 6 ht @ o l'
FF4FFFomOm

6\0l
ood\ot\bhc{c.rooc\toco
oFo@-co@@otF.o(\hoo
F 0o A
c.l c{ c.l e{

oon

o
o

odo.oscooc.t
ooN66N
c.l c.{

I o6oodoc{
I o\m+d6
c.{ c.,l
|

d6
E

OJ

9c
o.v
I

)6
!

od

)d
UE
o.-

hx

R-

tc'lo
o o ddo
o\ N F\ \o rt o o \o f
@ cot\E--gRddc{c.|t\oc.{

:o-o
ll

S8:
sFq

s;?
dllll
rh6:13-X

s;?
dllll
FhA

RiE
$.;ll
Cr

a3E

s;d
dllll

lFn
--6

at

xR5

s;"
dllll
t\n
$ $s.

l*-o
ci ll

66N

c.l

n
Joe.ts.oc.tot
NOO@c..tn
dF

O@O\F\OO
FFFdtn
dd

-F

o vl\\vl

.o-ol

4O!

.f<t+
N-hh6
64666dm
t{

oi .o ui ir' o,
tb-Fd*

o
$xoxo.xoq
n d'O F\ F !q-

c.l
Or n
ori'mnnuio-'
m c.,l-$ crl s 6

OmF

C{FOOFo

h
o-

oI

c{
c.l

F6
-:L
do

>H

d
F@FF6

o d-4FFFOO66
t'oi- oiodo - o +

o.

C\

o oN
li o
Fdd

c{

t\

)dO
N

SN

rci
*N

.=o
2p
o o:=
trc
.la:

-'a.F9'a

N
\O\On
dhoFdn
h
h
q
cio
qi { n oi o li+.j
J d.j-i rr (\ @'' o
od4rtNNOOF..'lF-do

horh

do

r..

o Jc.r.j

ll

SN=
L

o
6_.

h tt- 6 l-

rro

.t
66
otd$
aioai
ti+ci-sc.lo
\O \O nz+6nh@o\
i
I

.:w!

o\

dtqorir--

NFOF\

s sn
'oS?
'E.- s
c
o':
u<= d

*9*

'S='5
i.iE
9:s

=i-

o
@o
N

6
\OF
N 4 @t
t m t rt
-F4FF-ONO

O\

m
h O O ol'

\O

F-N

F h

0\6
0
$ F F\ a'l \O c.,l F
c.l
-srOrO

c{

N6t
6N\Oc.|bO\F
6h

\o
o6Glt
oid;c.ioiE
F

b
6c.t6b
o. cri o. rix ot -isicdri.o.o
h4\O\O
N

-F

ll

-:n

o.-- r
>!'iJdO
O-'oo!l

* s.=
*>c,F
x;
ja, !
d=e.

gHH
x33
-- d
ollll

F
IJJ

o
(J

h
oO
fld

I
'c

-tl

3 or*
oio oid

|
I

h4Otbh

lo-o

E..8B3Sdd3

Nl
or
d rao.rinhl-

h
cro
fld
-ll

UI

--t$

I loSB I | | | I I I l-

o^SR

t;pi-3

l tln3 | |.t l| t^ - | --lo3


'flN

o
u
N

^6

.c

X
E

xG

X X

*3^* i *

E E

.o

rE<m
_=

.U

.o

Od-g'J'ddo*i-sio-o.o

4)

.-d.. - | o'o'---.oo= *

E
@

.E
.-N
C6

9<,
i5

bE5'p

ci1F

!tsYf
=

;+ea!
fi:E"';
EaEs=

*l .srr
.:'r .l"U U

5-b'E
E OUU

.S a,n
!

tn

s;
$ =f
u:+p
<.6 E U-'\

IJrt^

.o'-

co
rro.iX

=
'a " xuu
L-E.9
" E FNN'a.t:oo

i;i66

o t'=uu

d'iI
F(\o

'e
rrct c

RUGOZITATEA SUPRAFETELOR .PRELUCRATE PRIN


DIFERITE PROCEDEE

Proced eu

prelucrare
dh
oooc.l.t@\cctmra-9

-eadJa-:-;JciRge
struniire

(exterior;i

,i

nterior)

foarte fini (CM")

foarte fini
geomtric
Rabotare

Pnn

foarte fini

agch i e re

Tiig

normal (honuire

geometric
nedefinit

Sablare

in

cochile

foarte fini
Lar.ninare

lara
a!ch

re

Finisare. prin
P resare

in matrifl
in matri!i

ABATERI LIMITE PENTRU' DIMEN.


sruNr pAnA tNDtcATl DE ToLE,
"nnnrlA oBTINUTE pRtN As-cHtERE
(dupi STAS 2300-75)
Abateri limite pentru dimensiuni lineare
Intervalele de dimensiuni nominale (mm) de la

pini la (inclusiv)
0,5-3 3-6 6-30 30-120 .t 20-31 5 3,1 s-1
(exclusiv)

SERIA

1000-2000 Abateri Iimiti (mm)

fini
+0,05 +0,05 +0,1 +0,15 +0,2 +0,3 +0,5
mijlocie +0,1 +0,1 +0,2 +0,3 +0,5 +0,8 +1,2
grosolani
*0,2 +0,5.+0,8 +1,2 +Z +3
*
+0,5.
+1 +'t,5 +Z , *3 +4
x Aceste toleranle se utilizeazi in produclia de scule pentru lungimea carialelor gi lungimea totali a'sculelor cu coadi i'ele nu sint
cuprinse in STAS 2300-75).

ABATERI LIMITA PENTRU DIMENSIUNI UNGHIULARE


Lungimea laturii celei mai scurte (mm)
de la (exclusiv)
pini la ( inclusiv)

Unitatea de

misurd
abate ri

grade gi

a
i

-10

minute +1o
mm +1,8

mm/100

10-50

50-1

Abaterea limiti

+30'
*0,9

20

120-400

+20'
+0,6

+10'
+0,3

TOLERANTELE ABATERILOR DE
POZTTtE
Seria

Abaterea

fini

qi mijlocie grosolani
Toleranca (mm)

de la coaxialitate respectiv

simetrie
Bitaia radiali

0,6
0.2

0,6

GAURI DE TRECERE PENTRU ORGANE DE ASAMBLARE FILETATE


(dupn sTAs 3336),_
Diametru I. ..-

filet,,

d1

Seria

Seria

Diame-

fini
mijlocie grosola
DH12 DH13 DH14

trul

fitet.

Jx?,

1,1

1,2

1,2

t1

13

1,1

1,3

14

1,2
1,4

1,3
1,5
1,7
1,9

't,4,

16

15
17

1,6

2,2

18
20
22

2,6

24

2,8

27
30

1,6
1,8
2

2,2

2,s

2,4
2,7

3,2

ZrL

3,5

t,7

4,3

4,5

4,8

5,3

6
7

6,4
7,4
8,4

10

10,5

1,8
2
2,4
2,6
2,9
3,4
3,9
4,5.
5
s,5
6,6
7,6
9
11

3,1

3,6
4,1

33
36

4,8

39

5,3
5,8
7

42

10
12

45
48
52
56
60

19
21

23
25
28

T1.,.,.r'"
14
16'

58

62

c..fflTt
15

17

18

19

20
22
24
26
30

21

31

34
37
40
43
46
50
54

24
26
28
32
35

36
39

42

42

45

45
48

48

38

58

52
56
62

62
66

66
70

J/-

Seria

Diame-

tru

filet.

64
68
72
76
80
85
90
9s
100
105
110
115
120
125
130
140
150
160

fini
DH12

66
70
74
78
82

87
93
98

104
109

114
119

124
129

134
144
155

165

mijlocie
. DH13

70
74
78
82
86
91
96
101
107
112
117
122
127
132
137
147
158
168

grosola
DH.t4

74
78
82
86
91

96
101
107

112
117

122
127

132
137

144
155
165

175

TABEL COMPARATIV AL N-UNGIMILOR BI-'RGHIELOR ELICOIDALE'EU COADA

coNtcA

Trepte de
diametre:

de la

STAS

pini

excl. la

Burghie elicoidale cu coadi conici con Morse), seria:


scurt;
Iungi extralungi
extralungi

scurtd

STAS
8157-73

STAS
78El-74

incl. 575-76

STAS

STAS

6t27-73

5727-76

9128-72

Lungimea canalelor/ Lungimea

t,50 -1,70 1,90 2,12


2,36 2,65 -

1,32
1,50
1,70
1,go
2,72
2,36
2,55
3,00

3,00
3,35
3,75

3,35
3,75
4,2s

t,18
1,32

4,25:
4,75
5,30
6,00
5,70

|
U

331114

4-,75
5,30
6,00

s7 1138

6,7O

631t44

7,50

69

tt

s2lr33

I
|
I

llso

101 l17s

14,00

08/r 89

15,00

1141212
1201218

57,00
71,00 75,04 76,20 -

100,00
80,00
8s,00
90,00
9s,00

{9,00

35/233
,l40/238

2.

2l

,20

37,50
40,00
42,50
45,00
47,5A

50,00
50,80
53,00
56,00
50,00
63,00
67,00

1451243

r881205

12s1223
13s1223

20,00

2t2,50 *
45,0CJ
47,50 50,00 50,80
53,00
55,00.60,00 63,00:

101 1199

18,00

- 22,40 f50/248
21,2822,40 - 23,82 {55i253
23,02 - 23,50 1551273
23,60 - 25,00 1681281
25,00 - 26,50 1651286
26,50 - 28,00 1V01291
28,-00
- 30,00 1751296
30,00 - 31,50 t80/301
31,50
- 31,75 185/306
31,75 - 33,50 1851334
33,50 - 35,50 190/339
35,50
.37,50
40,00

13,20

.17,00

20,00

35/256
140126l

2 1451243
2 1s8l27l
2 15s1275
3l
I
I

1701319

tTs1324
180i329
1 8s/334

I
I

2
2
|
|
|
I
3
3
?
?
3

2Osl3s4
210/35e

1s01244

t62l2s8

1151197
1251206

1741273
r881289

134121s
1421225
147124s

1s9l2s7

235l3se

t6sl263

2441370

1711269

2s3l381

.2

177 1275

2631393

1s3l2s1

1B4l2B2
1911289
1981296
r 9B/31 9

222134s

230l3sr

2391360
4 2481369
I 2481397

I 2s7l4g6

2tsl402

22sl4t2

)tr

2381417

I
I
I

22A1407

22s1412

'55
,5

23s1422
24AJ42t
24s1432

24s1499

2s0ls04

zssls09

6
6

7l,00

2s01437

75,00
76,20
80,00

zssl442

2601447

260lst4

85,0G

2651519

6
6

260l514

,2981447

31ol4s9
32t l47o

2
2

2
3
3
3
3
3

4
4

I
I

I
I

50lt40
6slr4s

7Ol17o

2
2

7slr7s

80/r 80

85/r8s
eall.eo

2
2
2

too1220

3
3
3

1001220 3
r05l22s 3
1ospzs , 3
1051225 3

o
ct
tr
OI
n
d

o
o
1'l

3
3
3

ra

tl tltt
tl
l..l tl
tl
tl
t/
?,

tl
tt
tl
tl
tt
ll

t101230

12sl27s

1101230 3
1201270 .4

.3
0

\o

o
o
s

'e

.ts

o
4

t,,t,
II

ll

tl
tl

tl
tt
tl
tl

7sl17s

I
I
I

II
tl

70ll7o

I
I

o
al

4
4

tltttt
tt

!e_o

\o

3051462

3Ssl52l

4
4
4
4

60b
al

ltl CLe tr

3291490
3421s05

&

2
2

tr71476

tt
eo
ta
o'
da{t

t 5 'i-e"'ii
". l3;S :
'tr 5 .X'{hg
t
I

2831417
2941430
2941449

3
3

273l40s

l. E ic
t.z:8",E

I
2
2

2151364
2201369
2251374

2o21305
2r 0/31 s
2181339
225134e

2r4l33s

2101397 5

I
I

00/r 8l
t07 1188

|
| 2571416
|
1.2v71426
2ssl392 '5 2871436

19s 1344
2Ao1349

90,00 2701s24
95,00 2751529
100,00 280lst4
106,00 285/539

931t74

2051327
4
4

II

I
4

1201208 I
1291219 |
1391231 1

801151
851157

loo
lo6

ttltt
t!ttt
ttttt
ttttt

361117

39n24
431124
47 1128

16,00

lzlzlz
tttttl

totali (--)
I

tt
tl
tl

l.t.t.
ILl!/!

8,50 7slrs6
- 9,50
8llt62
- 10,50 87
1168
10,60
- 1.1,8$ 941175
16,00
17,00
18,00
19,00
-

lclele ooo
9Uu

tl
tl

I!/l/L

7,s0
8,50
9,s0

11,80
13,20
14,00
15,00

l9,l3,lg,
t.ototo
tz,t2t2

q)

extrascurti

STAS

tl
tl
tt

t.,

TABEL COMPARATIV AL LUNGIMILOR BURGHIELOR ELICOIDALE

CU COADA CILINDRICA

Burghie elicoidale cu coadi cilindricd, seria:

Trepte

de

diametre:

de la excl.
pini la incl.

extrascu rte
STAS

scurte

lungd

STAS

STAS

lungi

extra-

extralu ng

scurta

tso

STAS

4566-73 573-76 8156-73 574-76

STAS

9129-72

3292

Lungimea canalelor/ Lungimea totali' (mm)

0:t9-

0,240,300,38-

0,480,530,600,67

0,24
0,30
0,38
0,48
0,53
0,60
0,67
0,75

1e
1e
2/ 1e

1,s/
1,s/

2,s/

3/

1e

4/
s/

3/

20

6/

3,s/

21

z,sl

4 /22

4,s/

23

1e
19
1e

20'
22

v/ 24
8/ 26
el 28

//
//
//
//
/,
//
/I
//

/
./
///
/ "/
//l
/,

10/30 /
/
1'.t/ 32
/
/
6/
12/ 34 26/ 48 33/ 48
37/
60
28/
s0
14/
36
7/
, 1,06- 1,18
8/ 30 16/ 38 30/ s2 41/ 6s
1,18- 1,32
9/ 32 181 40 33/ ss 4s/ 70
1,32- 1,50
-1
10/ 34 Z0/ 43 3sl s8 50/ 76
,50- 1,70
11/ 36 72/ 46 38/ 62 s3l 80
1,70- 1,90
41/ 66 s6/ 8s
17/ 38 24/ 4e
1,90- 2,12
44/ 70 se/ e0
13/ 40 27/ st
2,12- 2,36
47/ 74 62/ es
13/ 43 30/ s7
2,36- 2,65
51/ 79 66/100
16/ 46 331 61
2,65- 3,00
69/106
18/ 49 36/ 65 ss/ 84
3,OO- 3,35
73/112
70/ s2 3e/ 70 60/ e1
3,35- 3,75
78/119
22l 5s 4t/ 7s 64/ 96
3,75- 4,25
82/126
24/ s8 4T/ As 69/102
4,2s- 4,75
26LAL s2/ 86 74/108 87/132
4,75- 5,30
wl
66 s7/ e3 801116 e't/13e
5,30- 6,00
' 6,00- 6,70
31/ 70 631101 86/t24 97/148
34/ 74 69/109 9t/',t33 102/1s8
6,70- 7,50
37/ 79 7s/117 100/142 109/16s
7,s0- 8,s0
8,so- e,sO >40/ 84 rt-811L29107/1s1 1'ts/175
s,so-ro,eo -lEl-}rt -wrcs. f6/162 1?1/191
0,75-

0,85

- 0,95
0,951,06

0,85

s/

s,s/

24
2s
26
28

ro,io-rr,eo EfE

11,80-13,20

sll100

13,20-14,00
14,00-'15,00

s6/111-

s41107

5,00-16,00

sE/11s

16,00-17,00

60/119
62/123

:l

17,00-18,00
18,00-19,00
19,00-20,00
20,00-21,20
2't,20-22,40
22,40-23,02
73,02-23,60
25,00
23,60
,_25,00:_2_6*50-

26,50-28,00

28,00- 30,00
30,00
31

,50-

,50
31,75
31

31,75-33,50

64/'t27
66/131

3.50

///
///
///
///
///
///
///
///
//
//
//
//

,,

6
d

/,
,/ |/
i/

/,

Execugie cu

carbu

plicule din

ri

metalice

//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//

o/
ol

//
//
//
//
//
'/

o,

S\

"O

//
//

36/70

8\
s{\

s'

Or
c.l\m

o\o
'o

6
d

o
o
Y
>
n
c{

t6/70

40/ 7s
47/ 80

4s/
s2/

8s
95
ss/1 00

e4'/142 12s:/173 1zell'es

60/10s

101/1s1
108/160
114/169
120/'178

134/184

',t34/20s

1421194

1401214

6s/110
70/122
7s/130
80/138

12s/18s

'tss/z1e $4/23s
16s/226 1s8/241

130/19s

13s/700
140/20s

68/136
70/141 //
7?/146 I
72/146 /
7sl1s1 /
----- -:r*/-lsL-- . l
8't/162 /
841168 /
e7/174 /
e0/180 /
e0/180 /

e3/186 /
- 35,50
96/193
/
- 35.50-37.50
- /
37,s0:40,0b'*- ---T001T063

147/202 144/220
1s3/21:t 149/227

171/234
177/242

/
/
I
I

80/1 38

e0/160
90/160
90/160

162/747
16612s4

171/261
176/26e

180/27s
180J27s

18s/282
190/290

19s/298
201/307
207/318

/
///
///
///
///

/--''

t//
tl/
///
///
t//
///
/

t//
t//

//
//
//
/./
//
//

/t
tl
'/

/t
/t
//
//

t/
/t