Sunteți pe pagina 1din 4

3

Trei Crai

Glas
T
rei
Crai
de e
la

+a

a
r

s
ri it
spre
steaa
au c

to
rit.

du u
i-au
mers
p


cuum
ci
tiim
p
n
la
a
Ie
e

sa

e e
ru u
lim.

li
co
lo o
cu
um
a au+
a
juuns
stea
ua a-n
noori
i

+as cuns.

i i
s-a a


i
le-a
fo ost+a

a +
see
plim
ba
a
prin
o
o
ra
a
a
a

a a

n tre
ba.
n

U
de
S-a a n

s cuut
zi cnd
Un
Cra ai
ma
a
re
e

cu

e e
de e
rnd.

Ia
r
I i
ro
od
m
p
ra at
a
u u
zi
ind s-a
a

a a
tu ul
bu
rat.

e Crai

P
grab
ni


ic i-aa
che
maat
i-n
ta ai
+i-a
a

a a
n
tre
bat.

Is
pi
ti in
du
ui vruu
se
toos
s
a a
fle
e
de
e


e e
spre
e Hri
stos.

i
cu
graa
ai
a
d
o
ga at
foar
te
e
lo
or +li
i

i i
s-a
a
ru
gat.

Zi
cnd:
meer
ge
ei
dee
a
flaai
i
ve
e
ni
ind m

tin


n
ai.


S
merg
s m
-n chiin
i
e eu
ca
u
u
nu
u
ia
a

a a
Du um
ne
zeu.
C
ra
ii

da a
c

a au
ple
ca at,
stea
ua
a
ia
ar s-a
a

a a
r

tat.

i-a
mers
p
n


a
a
st
tuut
und
e e
ra
a pru
u

u un
cu ul
n
scut.

i
cu
to oi
s-a
au
buu
cu
ra at
pe
Hri is
to
os
da
a

a
a ac
a au
flat.
u

C
da
ru uri
s-a
au
n
chi
na at
ca
la
a
u
un
ma
a


a a
re emp
rat.

cees

t
i
n-a
po oi
da
ac
a aupur
pe
a al

ca
a

a a
le e
au mers.
P
re
cum
le-a a
fo

ost
lo
or
i
zi is
de
n
ge
er
noa
a

a ap
tea a
n
vis.

c
Ia
r
I i
ro
od
m
p
ra
at
v
z nd

sa
a

a a
n
e
lat.

Foar
te

r u
s-a
a
ne
e
c
ji it
oas
te
e
ma
a
re
e

ce e
a
a
por
nit.

i-n
Vi
tle e e

em
a
a
in
traat
muli
co
o
pi
ii
mi
i

i i
a a
t
iat.

P
n
la
pa ai spre
e
ze
e
ce
mi
ii
toi
pruunci
m

ru
u

u un
e ei
co
pii.
e
D
doi
a ani
i

ai

i ma
n
jo os
ca
s

ta
a
ie
e

e e
pe
e Hris
tos.
,
O
ti

ra a
nu
ul cruud
I
ro od
mu
ri i-n
ble
e ste
e

e em
de e
no
rod.
e
N
fi

i ind
e
el bu
cu
ro os
de
na a
te
e rea
a

a a
lu ui
Hri
stos.