Sunteți pe pagina 1din 1

Stimata Doamna Decan,

Va a d r e s e z a c e a s t a s c r i s o a r e d e i n t e n t i e p e n t r u a - m i e x p r i m a
d o r i n t a d e a c a n d i d a p e u n u l d i n l o c u r i l e s p e c i a l i z a r i i Ad m i n i s t r a t i e
E u r o p e a n a , d i n c a d r u l F a c u l t a t i i d e Ad m i n i s t r a t i e P u b l i c a .
Mentionez ca am luat la cunostinta cu interes de beneficiile si
oportunitatile pe care mi le ofera aceasta specializare. Experienta
acumulata pe parcursul celor trei semestre in cadrul Facultatii de
Administratie Publica m-au determinat sa-mi aprofundez cunostintele
pe o specializare superioara, la nivel european. Doresc sa-mi continui
studiile in cadrul acestei specializari deoarece consider ca aceasta va fi
garantia unei formari de calitate unde voi putea dobandi cunostinte
solide pentru o dezvoltare a carierei mele profesionale in administratie
europeana.

D o a m n e i D e c a n a F a c u l t a t i i d e Ad m i n i s t r a t i e P u b l i c a d i n c a d r u l S c o l i i
N a t i o n a l e d e S t u d i i P o l i t i c e s i Ad m i n i s t r a t i v