Sunteți pe pagina 1din 33

Subiecte proba 1 Verificarea cunostintelor

CALCULATOARE SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI


Programarea calculatoarelor:
1.Ce operatie se realizeaza la linia marcata cu LINIA A?
int *p,q;
q=10;
p=&q;
p++; /* LINIA A */
a. Se incrementeaza valoarea lui p cu 1, adica noua valoare va fi 11
b. Linia va da eroare, deoarece nu putem realiza aceasta operatie cu un pointer
c. Pointerul p va puncta urmatorul element, de la adresa urmatoare
d. Linia nu are nici un efect asupra lui p, deoarece el in continuare va retine adresa lui q
2.Ce se stocheaza in argv[0]?
a.Numele programului
b.Primul parametru dat la linia de comanda, diferit de numele programului
c.Nu contine nici o informatie, informatiile stocate sunt incepand cu elementul 1
d.Constructia de mai sus nu este permisa ;
3. Urmatorii sunt modificatori de tip in limbajul C
a. signed
b. char
c. long
d. short
e. modif
4. Ce valoare va avea variabila x dupa executia urmatoarei secvente de cod?
int i=10;
i+=6;
a. 6
b. 16
c. 10
d. 60
5. Cum putem asigna un tablou unui alt tablou, in limbajul C?
char x[20], y[20];
a. y=x;
b. y[20]=x[20];
c. y[0]=x[0];
d. for (int i=0;i<20;i++) y[i]=x[i];
6. Ce se realizeaza la indirectarea multipla?
a. un pointer va puncta un alt pointer
b. se definesc exact 2 pointeri independenti unul de celalalt, care ambii puncteaza un intreg
c. se definesc 2 sau mai multi pointeri independenti unul de celalalt, care ambii puncteaza un
intreg
d. primul pointer contine adresa celui de-al doilea pointer

7. Se da structura de mai jos:


struct persoana
{char nume [40]; /* numele persoanei */
char prenume [40]; /* prenumele persoanei */
long date; /* data nasterii */
}pers;
Care din urmatoarele refera corect campul prenume?
a. persoana.prenume
b. pers.prenume
c. pers*prenume
d. persoana*prenume
8. Daca la definirea unei functii, nu specificam inainte de numele acesteia, tipul returnat, acesta se
considera implicit a fi:
a. char
b. int
c. void
e. char*
9. Care din urmatoarele structuri de date este cea mai des folosita in procesul de recursivitate al
functiilor?
a. coada
b. lista
c. stiva
d. registrul
10. Cum declaram corect o variabila care puncteaza tipul fisier?
a. FILE fp;
b. struct FILE fp;
c. FILE *fp;
d. fp FILE;
11. Care este rezultatul urmatoarei instructiuni?
int c = 'b' 'a';
a.1
b. nu putem scadea o litera din alta litera
c. b
d. a
12. Ce este gresit in urmatoarea secventa de cod?
void main()
{
int *p;
float x;
x=45.23;
p=&x;
}
a.
b.
c.
d.

Variabila p poate puncta doar intregi


Ultima linie trebuie sa fie p=*x;
Ultima linie trebuie sa fie *p=x;
Codul este corect

13. Ce face secventa de cod de mai jos?


int *p;
p++;
a. aduna 1 la valoarea de la adresa indicate de pointerul p
b. indica elementul de la adresa urmatoare
c. aduna 2 la valoarea de la adresa indicate de pointerul p
d. codul va da eroare, deoarece aceasta operatie nu este permisa
14.Care din urmatoarele reprezinta diferente intre o structura si o uniune?
a. structurile pot stoca mai multe campuri, pe cand uniunile stocheaza un singur camp
b. declaratia unei structuri se face folosind cuvantul cheie STRUCT, iar a unei uniuni folosind
cuvantul cheie UNION
c. la o structura, fiecarui camp i se aloca spatiu de memorie; in cazul uniunilor, se aloca
memorie pentru campul de dimensiune maxima
d. uniunile se pot folosi doar dupa declararea in prealabil a unei structuri
15. Care din urmatoarele sunt caracteristici ale transmiterii parametrilor prin referinta?
a. parametrii sunt transmisi tuturor functiilor din program
b. adresa variabilei este copiata in parametrul formal, iar in corpul functiei, aceasta adresa este
folosita pentru a accesa chiar variabila
c. functia va primi parametrii din alt program C
16. In ce consta procedeul denumit recursivitate mutuala?
a. doua functii recursive independente, in cadrul aceluiasi program C
b. valoarea unei variabile dintr-o functie creste, iar in cealalta scade
c. o functie este recursiva, insa cealalta nu este recursive
d. o functie o apeleaza pe cealalta, care apoi o apeleaza pe prima
17. In ce consta procedeul denumit recursivitate mutuala?
a. doua functii recursive independente, in cadrul aceluiasi program C
b. valoarea unei variabile dintr-o functie creste, iar in cealalta scade
c. o functie este recursiva, insa cealalta nu este recursive
d. o functie o apeleaza pe cealalta, care apoi o apeleaza pe prima
18. Care este rolul operatorului cast?
a. Sa atribuie o valoare temporara unei anumite variabile
b. Sa modifice temporar tipul unei variabile
c. Sa acceseze zona de memorie unde este stocata o anumita variabila
d. Sa aloce o zona de memorie pentru o variabila
19. Ce realizeaza functia de mai jos?
char *functie(char *d, char *s)
{int i = 0;
while( s[i] )
{d[i] = s[i]; i++;}
d[i] = '\0';
return d;}
a. compara 2 siruri de caractere
b. copiaza un sir in alt sir
c. verifica existenta caracterului \0 in sirul d, si compara cele 2 siruri
d. returneaza sirul care se termina cu caracterul \0

20. Ce este gresit in urmatoarea secventa de cod?


void main()
{
int *p;
float x;
x=45.23;
p=&x;
}
a.
b.
c.
d.

Variabila p poate puncta doar intregi


Ultima linie trebuie sa fie p=*x;
Ultima linie trebuie sa fie *p=x;
Codul este corect

21. Se da structura de mai jos:


struct persoana
{char nume [40]; /* numele persoanei */
char prenume [40]; /* prenumele persoanei */
long date; /* data nasterii */
};
struct persoana pers[10];
Care din urmatoarele refera corect campul prenume al persoanei cu indicele 3?
a. persoana[3].prenume
b. pers[3].prenume
c. pers(3)*prenume
d. persoana(3)*prenume
22. Care din urmatoarele sunt caracteristici ale unei functii care returneaza tipul void?
a. functia nu returneaza valori
b. previne folosirea acesteia in partea dreapta a unei operatii de asignare
c. previne folosirea acesteia in partea stanga a unei operatii de asignare
d. functia este o functie abstracta, ea nu poate fi folosita in alte functii
23. Care este cea mai comuna metoda de a-l declara pe argv (tabloul care contine argumentele
programului)?
a. char* argv[];
b. char argv[];
c. char argv;
d. char* argv;
24. Ce face sizeof(tip)?
a. returneaza lungimea in octeti a tipului tip
b. returneaza numarul de valori pe care il poate lua tipul tip
c. returneaza numarul de caractere din numele tipului (de ex 3 pt tipul int)
d. returneaza limita inferioara si superioara a valorilor luate de variabilele de tipul tip
25. Ce valoare va avea variabila x dupa executarea instructiunilor de mai jos?
y = 1;
x = 20 * ++y;
a. 20
b. 30
c. 40
d. 21

26. Care este diferenta intre fprintf() si printf()?


a.
b.
c.
d.

fprintf() se foloseste la fisiere, iar printf() la tiparire pe ecran


Prima functie fprintf() nu exista in limbajul C
fprintf() are un parametru in plus fata de printf()
fprintf() se foloseste la tiparire pe ecran, iar printf() la tiparire intr-un fisier

27 Ce realizeaza functia de mai jos?


char *functie( char *d , char *s )
{int i = 0,j = 0;
while( d[i] ) i++;
while( d[i++] = s[j++] );
return d;}
a. compara sirul d cu sirul s
b. copiaza sirul s in sirul d
c. concateneaza cele 2 siruri si returneaza adresa sirului rezultat
d. returneaza adresa sirului mai lung, ca si numar de caractere
28. Ce face instructiunea continue?

a. continua executia ciclului de un numar infinit de ori


b. trece direct la testul de conditie, apoi procesul de ciclare continua
c. iese din bucla si executa instructiunea urmatoare dupa bucla
d. continua sa execute bucla, dar o va executa inca o data in plus fata de cazul cand nu am fi inclus
continue
29. Ce realizeaza functia de mai jos?

char *functie(char *d, char *s)


{int i = 0;
while( s[i] )
{d[i] = s[i]; i++;}
d[i] = '\0';
return d;}
a. compara 2 siruri de caractere
b. copiaza un sir in alt sir
c. verifica existenta caracterului \0 in sirul d, si compara cele 2 siruri
d. returneaza sirul care se termina cu caracterul \0
30. Ce realizeaza urmatorul apel de functie?

fseek(fp, 100, SEEK_SET);


a.
b.
c.
d.

Se pozitioneaza dupa primii 100 octeti, de la pozitia curenta


Se pozitioneaza dupa primii 100 octeti ai fisierului, de la inceputul fisierului
Cauta valoarea 100 in fisier, de la inceputul fisierului
Scrie numarul 100 in fisier, la inceputul lui

POO:
1.

Instanierea unui obiect se face prin:


a.
b.
c.
d.

2.

Care sunt TOI modificatorii de acces ai unei clase?


a.
b.
c.
d.

3.

private, public i protected


private i public
permitted, blocked i public
permitted i public

Dac a este un obiect din clasa c, iar x este un membru privat de tip int al clasei c, ce va face
instruciunea de mai jos, apelat din funcia main?
a.x=3;
a.
b.
c.
d.

4.

declararea obiectului ;
operatorul new,
apelarea obiectului ;
declarare i atribuire.

va atribui valoarea 3 membrului x din obiectul a


va compara valoarea membrului x din obiectul a cu valoarea 3
va genera o eroare, corect era s scriem c.x=3;
va genera o eroare, nu putem accesa membrul x deoarece este membru privat

O funcie membru a unei clase are prototipul de mai jos. Care din urmtoarele reprezint o
implementare corect a acestei funcii N AFARA CLASEI?

class NumeClasa
{...
public:
int oFunctie(int, int);
...};
a.
b.
c.
d.
5.

int oFunctie(int a, int b) {...}


int NumeClasa : oFunctie(int a, int b) {...}
int NumeClasa -> oFunctie(int a, int b) {...}
int NumeClasa :: oFunctie(int a, int b) {...}

In exemplul de mai jos, constructorul clasei persoana este:


class persoana
{ char *nume;
char *adresa;
int varsta;
public: persoana()
//constructor al clasei persoana
};
#define nr_persoane 100
void main()
{ persoana tablou [nr_persoane];
}
a.
b.
c.
d.

Implicit
Cu list de parametrii
De copiere
De apelare.

6.

Motenirea implementat prin codul de mai jos reprezint ce tip de motenire?

class interfata: public fereastra, public meniu { //membrii clasei };


a.
b.
c.
d.
7.

O clas derivat are acces:


a.
b.
c.
d.

8.

la propriii membri i la toi membrii clasei de baz;


la funciile sale membre i la variabilele membre ale clasei de baz;
la propriii membri i la membrii publici ai clasei de baz.
la funciile membre ale clasei de baz.

Polimorfismul poate s apar din urmtoarele motive:


a.
b.
c.
d.
e.

9.

motenire tripl
motenire multipl
motenire binar
codul este greit

Polimorfism prin motenire;


Polimorfidm datorat tipurilor parametrizate;
Polimorfism prin suprancrcare;
Ca i o combinaie a celor 3 cauze de mai sus;
Polimorfism prin derivare.

Prin polimorfism se realizeaz:


a.
b.
c.
d.
e.

Redefinirea unei funcii membre a unei clase de baz ntr-o clas derivat;
Redefinirea unei metode membre a unei clase de baz ntr-o clas derivat;
Redefinirea unei clase de baz;
Redefinirea unei funcii membre a unei clase derivate n clasa de baz;
Redefinirea unei funcii membre a unei clase derivate n clasa de baz.

10. Care din urmtoarele reprezint proprieti ale unei clase abstracte?
a.
b.
c.
d.

conine cel puin o funcie virtual pur


nu poate fi instaniat
o clas care nu este abstract se numete clas concret
se definete folosind cuvntul cheie abstract

11. Funciile virtuale nu pot fi declarate:


a.
b.
c.
d.

Global;
Inline;
Static;
Dinamic;

12. Funciile virtuale:


a.
b.
c.
d.

Pot fi membri statici ai unei clase;


Pot fi membrii satici ai clasei derivate;
Nu pot fi membri statici ai unei clase;
Pot fi membri statici doar ntr-o clas derivat i dac n clasa de baz nu exist nici o definire
a funciei

13. Suprancrcarea operatorilor se poate face n urmtoarele moduri:


a.
b.
c.
d.

printr-o funcie membr a clasei


printr-o funcie virtual pur
printr-o funcie prieten a clasei
printr-un constructor

14.

Care din urmtoarele secvene de cod reprezint o suprancrcare corect a operatorului de


adunare pentru o clasa punct?
a. punct punct::operator + (punct a)
{ punct p;
p.x=x + a.x; p.y=y + a.y;
return p; }
b. punct punct::operator + (punct a)
{ punct p;
p.x=x + a.x; p.y=y + a.y; }
c. punct punct:: + (punct a)
{ punct p;
p.x=this->x + a.x; p.y= this->y + a.y;
return p; }
d. punct punct::operator + (punct a)
{ punct p;
p.x=this->x + a.x; p.y= this->y + a.y;
return p; }

15. Un obiect este:


a.
b.
c.
d.

instaniere a unei clase;


o abstractizare a unei clase;
o apelare a unei clase;
o structur a clasei.

16. Cu care din urmtoarele structuri de date din limbajul C se poate asocia o clas din limbajul C++?
a.
b.
c.
d.

Structuri
Tablouri
Uniuni
Pointeri

17. Care din urmtoarele sunt proprieti ale membrilor statici?


a.
b.
c.
d.

Toate instanele claselor respective mpart acelai membru


Este un membru care nu poate lua valori
Reprezint soluia optim n cazul n care obiectele unei clase folosesc date n comun i se
reduce astfel numrul de variabile globale
Se declar folosind cuvntul cheie static

18. Instruciunea marcat cu S este:


class clasa_ex{
int i,j;
public:
clasa_ex(int v_init1, int v_init2) {i=v_init1; j=v_init2;}
...};
...
main()
{ clasa_ex exemplu (5,55);
//S
...
return 0;
}
a.
b.
c.

incorect;
corect;
incorect n cele mai multe contexte;

19. Dac persoana este o clas i cineva este un obiect din acea clas, iar clasa are un constructor care
accept trei parametri (numele, prenumele i vrsta), care din urmtoarele reprezint o instaniere
corecta?
a.
b.
c.
d.

persoana->cineva(Popescu, Ion, 20);


persoana cineva(Popescu, Ion, 20);
persoana.cineva(Popescu, Ion, 20);
class persoana cineva(Popescu, Ion, 20);

20. Care din variantele de cod de mai jos lipsete de la Linia A?


class deriv: private baza
{
int x;
public:
deriv(int a1, double w1, int c1, int x1):baza(a1, w1, c1)
{ /* LINIA A */}
... };
a.
b.
c.
d.

x1=x;
x=x1;
strcpy(x,x1);
strcpy(x1,x);

21. Care din urmtoarele reprezint o secven de cod corect pentru a defini o clas Derivata din
clasa Baza, prin motenire de tip public?
a.
b.
c.
d.

class Derivata: public Baza {};


class Baza: public Derivata {};
class Derivata inherits public Baza {};
class Derivata <- public Baza {};

22. Constructorul clasei derivate:


a.
b.
c.
d.

nu trebuie s declare parametrii constructorului clasei de baz;


trebuie s declare doar parametrii proprii;
trebuie n general s declare att parametrii proprii de apel ct i parametrii de apel ai clasei de
baz;
nu are voie s conin declaraii ale parametrilor de apel ai clasei de baz.

23. Care din urmtoarele sunt proprieti ale cuvntului cheie THIS?
a.
b.
c.
d.

este folosit pentru a declara o clas derivat dintr-o clas de baz


nu necesit declarare
nu exist acest cuvnt cheie n limbajul C++
este utilizat n mod explicit pentru referine ctre membrii obiectului i conine adresa instanei
curente a obiectului respectiv

24. Ce este polimorfismul?


a.
b.
c.
d.

redefinirea unei funcii (metode) a unei clase de baz ntr-o clas derivat
un procedeu prin care o clas derivat motenete metodele unei clase de baz
este o alt denumire pentru motenirea multipl
o modalitate prin care operatorii se pot suprancrca

25. Care este cuvntul cheie folosit la redefinirea unei funcii prin procesul de polimorfism?
a.
b.
c.
d.

Polymorphic
Redefined
Virtual
Abstract

26. Clasele abstracte conin:


a.
b.
c.
d.

Cel puin o funcie virtual pur;


Funcii friend;
Funcii inline;
Nici o funcie.

27. Funciile virtuale pot fi:


a.
b.
c.
d.

Nule;
Pure;
Abstracte;
Statice.

28. Care din urmtoarele secvene de cod reprezint o funcie virtual pur?
a.
b.
c.
d.

virtual void draw() = 0;


pure virtual void draw();
virtual pure void draw();
pure virtual draw();

29. Suprancrcarea operatorilor se poate face:


a.
b.
c.
d.

Prin funcii ne-membre;


Prin funcii inline;
Prin funcii membre;
Prin fucnii prieten;

30. Operatorul * din exemplul de mai jos este corect suprancrcat?


class exemplu {
int a,b;
public:
exemplu() {}
exemplu(int i,int j) {a=i; b=j;}
exemplu operator* (exemplu ex);
};
exemplu exemplu::operator* (exemplu ex)
{ exemplu tmp;
tmp.a=ex.a*a;
tmp.b=ex.b*b;
return ex;}
a.
b.
c.

//1
//2
//3
//4
//5
//6
//7
//8
//9
//10
//11
//12

Da
Nu, greeala e la linia 12, trebuie return tmp;
Nu, greeala e la liniile 6 i 8, funcia trebuie s fie de tipul void.

31. Dac ntr-o clas nu este definit nici un constructor:


a.
b.
c.

compilatorul semnaleaz eroare


compilatorul genereaz un constructor implicit ca metod public
nu se ntmpl nimic, nu este necesar s existe constructor n cadrul unei clase

32. Ce caracteristici are un membru al unei clase declarat de tip protected:


a.
b.
c.

membrul este protejat, nefiind permis accesul la acesta


accesul este permis pentru toi membri din interiorul clasei precum i din cadrul claselor
derivate din aceasta
accesul este permis accesul doar din interiorul clasei respective

10

33. O metod static din cadrul unei clase:


a.
b.
c.

poate utiliza n implementare doar membri statici ai clasei


nu poate modifica n implementare membri statici ai clasei
nu se pot declara metode statice n interiorul unei clase, doar cmpuri de date statice

34. O clas poate avea:


a.
b.
c.

mai muli constructori i mai muli destructori


un singur constructor i un singur destructor
mai muli constructori i un singur destructor

35. Ordinea apelrii constructorilor n cadrul unei ierarhii de clase de exemplu: Baza Derivata, la
crearea unui obiect din clasa Derivata, este urmtoarea:
a.
b.
c.

nti se apeleaz constructorul clasei Derivata i apoi constructorul clasei Baza


nti se apeleaz constructorul clasei Baza i apoi constructorul clasei Derivata
nu are importan, ordinea nu este prestabilit

36. Constructorul unei clase:


a.
b.
c.

trebuie s returneze un obiect din clasa respectiv


btrebuie s returneze void
nu returneaz niciun fel de valoare

37. n cazul definirii unei clase abstracte:


a.
b.
c.

ncercarea de a instania o clas abstract este detectat de compilator i semnalat ca i


eroare
instanierea clasei se poate realiza utiliznd new
aceasta este alctuit numai din membri abstraci (fr implementare)

38. Cuvntul cheie this reprezint:


a.
b.
c.

o variabil local care aparine oricrei instane a unui obiect utilizat pentru a declara o clas
derivat dintr-o clas de baz
o variabil local care aparine oricrei instane ne-statice a unui obiect i reprezint o
referin spre obiectul nsui
nu exist acest cuvnt cheie

39. n cazul suprancrcrii codului metodelor din interiorul unei clase, selecia metodei efectiv
apelate se realizeaz pe baza:
a.
b.
c.

tipului valorii returnate de aceasta


numrului sau tipului parametrilor utilizai n momentul apelului
att a numrului ct i a tipurilor parametrilor utilizai n momentul apelului

40. n cazul redefinirii (suprancrcrii) operatorilor, urmtoarele afirmaii sunt adevrate:


a.
b.
c.

este permis alegerea pentru operatori i a altor simboluri dect cele existente deja
redefinirea operatorilor este valabil numai pentru clasele definite de programator,
pentru tipurile standard, operatorii i pstreaz definiia original
este permis schimbarea pluralitii operatorului prin redefinire

11

41. Definirea unei clase generice (parametrizate sau template) presupune:


a.
b.

c.

duplicarea metodelor care difer doar prin tipul argumentelor utilizate din cadrul clasei
respective
definirea formatului general al clasei pe baza unor tipuri generice T, T1, ... etc., pe care
compilatorul le va nlocui n momentul apelului, funcie de tipurile parametrilor actuali
transmii
definirea metodelor clasei fr a preciza implementarea acestora, urmnd ca implementarea s
se particularizeze ulterior

42. n cazul utilizrii metodelor virtuale cu comportament polimorfic:


a. legatura ntre numele metodei apelate i codul efectiv apelat se realizeaz n mod static, n faza
de compilare (static/early binding)
b. legatura ntre numele metodei apelate i codul efectiv apelat se realizeaz n mod
dinamic, n faza de execuie (dynamic/late binding)
c. se poate realiza att static ct i dinamic

ASCL:
1. Functia minoritara este o functie autoduala deoarece:

2.

a.

are un numar impar de variabile

b.
c.

ramane neschimbata la orice permutare a variabilelor ei

fMIN (x1,x 2 ,x 3 ) fMIN (x1,x 2 ,x 3 )

Intr-o retea logica formata numai din elemente SI-NU, un element logic SI-NU aflat intr-un
nivel logic par realizeaza operatia:
a.
b.
c.

3.

Pentru sinteza unui circuit cu elemente SI-NU, la un pret minim se pleaca de la:
a.
b.
c.

4.

c.

Si Ai (Bi Ti)
Si AiBi AiTi BiTi

Convertorul de cod este:


a.
b.
c.

6.

FMD a functiei
FCC a functiei
FND a functiei

Expresia functiei suma a unui circuit sumator pe un rang este:


a.
b.

5.

SI asupra variabilelor de intrare necomplementate


SAU asupra variabilelor de intrare complementate
SI-NU asupra varibilelor de intrare necomplementate

un circuit de convertire care realizeaza transformarea cuvintelor de cod binare in


semnale binare corespunzatoare codurilor respective
un circuit care la activarea unei intrari conduce la aparitia unui cuvant de cod pe
iesire
un ciruit combinational care permite trecerea dintr-un cod binar in alt cod binar

Dupa modul de functionare, circuitele secventiale se impart in:


a.
b.
c.

circuite secventiale sincrone si circuite secventiale asincrone


circuite de tip Mealy si circuite de tip Moore
circuit cu functionare determinista si circuite secventiale probabilistice

12

7.

Circuitul basculant bistabil de tip T:


a.
b.
c.

8.

Pentru numaratorul asincron cu n ranguri:


a.
b.
c.

9.

isi modifica starea interna atunci cand intrarea trece din starea 0 in starea 1
pastreaza starea intrarii in timpul dintre doua impulsuri de tact
se obtine dintr-un bistabil J-K care are intrarile legate impreuna

nu exista restrictii pentru o functionare corecta


frecventa de lucru este limitata de timpul de raspuns al bistabilelor
suma intarzierilor celor n ranguri trebuie sa fie <= cu semiperioada de tact

Exepresia regulata de forma (i1i2)* reprezinta:


a.
b.
c.

orice secventa care se poate forma din intrarile i1 si i2


secventele de intrare formate prin repetarea intrarilor i1i2
toate secventele de intrari care se pot forma cu i1 si i2 si contin o singura data i1i2

10. Un element logic SAU-NU realizeaza asupra variabilelor de intrare complementate, daca se
afla intr-un nivel logic impar functia:
a.
b.
c.

SI
SAU
SI-NU

11. Pentru a preciza comportarea unui circuit secvential trebuie:


a.
b.
c.

pentru fiecare stare a intrarilor sa existe cel putin o stare stabila


specificate ecuatiilor iesirilor si tranzitiile circuitului
sa se cunoasca probabilitatea cu care se face o anumita tranzitie

12. Pentru inlaturarea cursei critice la circuitele basculante distabile de tip RS:
a. se impune conditia: R S = O
b. se reseteaza circuitul
c. se impune conditia ca intrarile sa nu fie niciodata simultan in starea 1
13. Expresia booleana duala se calculeaza:
a.
b.
c.

negand expresia data


inlocuind operatia SI cu SAU si invers
calculand functia negata de variabile negate

14. Urmatoarele sisteme sunt sisteme complete de operatii:


a.
b.
c.

SAU-NU
SAU-EXCLUSIV,SI
SI-NU

15. Daca intr-o retea de comutare cu elemente logice SI-NU care realizeaza o anumita functie de
comutare f se inlocuiesc toate elementele cu elemente logice SAU-NU, negand in acelasi timp
toate variabilele de intrare, se obtine o retea de comutare care realizeaza:
a.
b.
c.

functia autoduala functiei f


functia negata
functia simetrica

13

Microprocesoare
1. Indicatorul C (Carry) al microprocesorului 8086 arat:
a.
b.
c.

transportul auxiliar (intermediar)


transportul la o operaie aritmetic pe 8 sau 16 bii
depirea dup o operaie aritmeticn complement fa de doi

2. Un semnal de ntrerupere sosit la microprocesor va declana:


a.
b.
c.

execuia unui alt program


oprirea microprocesorului n stare de ateptare
iniializarea microprocesorului

3. tergerea unei memorii E2PROM se face:


a.
b.
c.

pe consola de programare pe cale electric


prin expunerea capsulei la radiaii ultraviolete
sub comanda microprocesorului din sistem pe cale electric

4. Starea intrrilor de comand ale unei memorii RAM dinamice n timpul remprosptrii prin metoda
RAS-only refresh este:
a.
b.
c.

RAS =0, CAS =0 , WE =1


RAS =0 , CAS =1 , WE =1
RAS =1 , CAS =0 , WE =0

5. n cazul unei ntreruperi nemascabile la microprocesorul 8086, rutina de ntrerupere va incepe:


a.
b.
c.

de la o adresa fix00A08
de la adresa calculat pe baza cuvintelor aflate la adresele0000A i 00008
de la adresa calculat pe baza vectorului de ntrerupere furnizat pe magistrala de
date

6. n cazul unui transfer paralel de date (la care emitorul are iniiativa), semnalul READY:
a.
b.
c.

este emis de emitori arat c exist date disponibile


este emis de receptor i arat c acesta este gata s primeasc date
este emis de receptor i arat c microprocesorul a preluat datele

7. n cazul comunicaiei seriale prin metoda de transmisie asincron, sincronizarea staiei de recepie
se realizeaza:
a.
b.
c.

printr-un bit de START


printr-un caracter SYNC
prin dou caractere SYNC

8. Indicatorul de instruciuni (IP) al microprocesorului 8086 conine:


a.
b.
c.

adresa vrfului stivei


baza segmentului de cod curent
offset-ul instruciunii urmtoare

9. Starea semnalelor de comandn regim de programare la memoria E2PROM este:


a.
b.
c.

CE =0, OE =1, WE =0
CE =0, OE =1, WE =1
CE =0, OE =0, WE =0

14

10. Un circuit de memorie RAM dinamic cu 8 intrri de adrese are capacitatea:


a.
b.
c.

64 K
128 K
256 K

11. Ordinea operaiilor n cazul unui transfer prin tehnica de interogare este:
a.
b.
c.

efectuarea instruciunii de intrare/ieire; testarea perifericului


ateptarea ntreruperii de la periferic; efectuarea instruciunii de intrare/ieire
testarea perifericului; efectuarea instruciunii de intrare/ieire

12. Care dintre noiunile de mai jos se poate mperechea cu termenul de lan de prioriti (daisy
chain):
a. arbitrare serial
b. arbitrareparalel
c. codificator de prioritate
13. n cazul unui transfer paralel de date (la care receptorul are iniiativa), activarea fanionului PLIN
de la recepie se face ca urmare a:
a.
b.
c.

activrii semnalului RD
activrii semnalului READY
activrii semnalului ACK

14. La o trasmisie serial, relaia dintre debitul binar (D) i viteza de transmisie (Vm) este:
a. Vm = D log2q
b. D = Vm log2q
c. Vm = Dq
unde q reprezinta numrul de stri distincte ale liniei.
15. Transferul prin acces direct la memorie (DMA) este:
a.
b.
c.

iniiat de microprocesor i comandat de controlerul DMA


iniiat de periferic i comandat de controlerul DMA
iniiat i comandat de microprocesor

16. Cererea de acces a unui modul master la magistrala multiprocesor este sesizat de blocul de
interfa cu magistrala pe baza:
a.
b.
c.

adresei depuse pe magistrala multiprocesor


vectorului de ntrerupere transmis pe magistrala multiprocesor
adresei depuse pe magistrala local a modulului master

17. Semnalul de confirmare a accesului unui modul master la magistrala multiprocesor se activeaz
dac:
a.
b.
c.

HoldAcknowledge = 1 i Wait = 0
BusGrant = 1 i BusBusy = 0
BusRequest = 1 i BusBusy = 0

18. Anticiparea ramificaiilor la microprocesoarele Intel se realizeaz de ctre unitatea:


a.
b.
c.

TLB (Translation Lookaside Buffer)


FPU (Floating Point Unit)
BTB (Branch Target Buffer)

15

19. Organizarea intern pe bancuri a circuitelor de memorie SDRAM asigur:


a.
b.
c.

tergerea pe blocuri a coninutului


transferul n rafale de la adrese consecutive
remprosptarea pe rnduri a memoriei

20. Dup iniializare (Reset) microprocesoarele Intel intr n modul de lucru:


a.
b.
c.

real
protejat
virtual 8086

21. Unitatea de paginare a microprocesoarelor Intel furnizeaz:


a.
b.
c.

adresa fizic
adresa liniar
adresa logic

22. Un registru segment al microprocesoarelor Intel conine:


a.
b.
c.

un descriptor
un offset
un selector

23. Registrul IDTR (Interrupt Descriptor Table Register) al microprocesoarelor Intel conine:
a.
b.
c.

descriptorul poart al ntreruperii


adresa de baz a segmentului unde se afl rutina de servire a ntreruperii
adresa de baz a tabelei descriptorilor de ntrerupere

24. Memoria TLB (Translation Lookaside Buffer) a microprocesoarelor Intel conine:


a.
b.
c.

cele mai recent utilizate pagini


informaiile de stare ale taskurilor
adresele celor mai recent utilizate pagini

25. n cadrul mecanismului de protecie al microprocesoarelor Intel:


a.
b.
c.

un segment de cod poate fi apelat dintr-un segment de cod cel mult la fel de
privilegiat ca i acesta
un segment de date poate fi accesat dintr-un segment de cod cel mult la fel de
privilegiat ca i acesta
un segment de cod poate fi apelat dintr-un segment de cod cel puin la fel de
privilegiat ca i acesta

ASC:
1. Specificati categoriile de clasificare a calculatoarelor digitale in functie de fluxurile de date si
instructiuni:
a.
b.
c.

WSBS, WPBS, WSBP, WPBP;


SISD, SIMD, MISD, MIMD;
CISC, RISC.

2. Un procesor necesita 4,5 us pentru a raspunde la o intrerupere. Se presupune ca cererile de


intrerupere I1,I2,I3 necesita urmatoarele intervale de timp de executie, dupa ce intreruperea a fost
recunoscuta:
a. I1 necesita 25 us;
b. I2 necesita 35 us;
c. I3 necesita 20 us;
d. I1 are prioritate maxima iar I3 are prioritate minima.

16

Care este gama posibila de timp in care poate fi executata I3, considerand ca poate sa apara sau nu
simultan cu alte intreruperi?
a.
b.
c.
d.

de la 24,5 us la 93,5 us;


de la 4,5 us la 39,5 us;
de la 4,5 us la 93,5 us;
de la 29,5 us la 93,5 us;

3. Un sistem cu memorie virtuala are 4 pagini in memoria reala iar celelalte sunt plasate pe disc. Sa se
determine procentul adreselor cu succes (hit ratio) pentru urmatorul flux de adrese de pagini , in
conditiile memoriei reale initial vida si al unui algoritm de inlocuire de tip FIFO (primul sosit primul
plecat). Cereri de pagini: 2 5 3 4 1 4 7 2 1 3 1 7 4 5 4 6
a.
b.
c.
d.
e.
f.

10%;
15%;
25%;
35%;
50%;
31,25%.

4. Cum se poate exprima timpul de propagare a transportului intr-un sumator cu transport succesiv (in
cascada), pentru numere de N biti:
a.
b.
c.
d.
e.

constant (independent de N);


logaritmic (Olog(N));
liniar (O(N));
O(Nlog(N));
Patratic (O(Nlog(N2))).

5. Un calculator, care opereaza cu cuvinte de 32 de biti, foloseste reprezentarea in complement fata


de2. Care este gama intregilor care pot fi reprezentati in acest calculator?
a.
b.
c.
d.
e.

de la -232 la 232;
de la -231 la 232;
de la -231 la 231-1;
de la -232 la 231;
de la -232 -1 la 232.

6. Care dintre operatiile de mai jos necesita cele mai multe adresari la memorie?
a.
b.
c.
d.
e.

Adunarile Registru_Registru;
Ramificatiile;
Testari conditii:
Deplasari Registru Stanga;
Toate necesita acelasi numar de adresari la memorie=ciclu fetch

7. Prima etapa in adunarea a doua numere in virgula mobila este:


a.
b.
c.

egalizarea mantiselor si deplasarea spre dreapta a exponentului si decrementarea


mantisei numarului mai mare in modul;
egalizarea exponentilor prin deplasarea spre dreapta a mantisei si incrementarea
exponentului numarului mai mic in modul;
adunarea mantiselor celor doua numere.

8. Deplasarea aritmetica spre dreapta a numerelor reprezentate in cod direct se face :


a.
b.
c.

cu introducerea de zerouri;
cu introducerea de unitati;
cu extensia bitului de semn.

17

9. Care din urmatoarele raspunsuri nu face parte din taxonomia lui Flynn bazata pe relatia dintre
fluxul de instructiuni si cel de date:
a.
b.
c.
d.

SISD (single instruction single data stream)


SIMD (single instruction multiple data stream)
RISC (reduced instruction set computer)
MIMD (multiple instruction multiple data stream)

10. Microinstructiile unui procesor elementar poseda 6 campuri de control, fiecare camp activeaza un
numar de linii de comanda conform urmatorului tabel:
Campul de control: 1 2 3 4 5 6
Campul de comanda: 7 4 5 2 1 3
Care este numarul minim de biti necesari pentru descrierea tuturor bitilor de control?
a.
b.
c.
d.
e.

6
7
12
14
22

11. Se considera un sistem de memorie cu urmatorii parametrii:


Timpul de acces la memoria tampon: Tt=100ns
Timpul de acces la memoria principala: Tp=1200ns
Care trebuie sa fie procentul de adresare cu succes la memoria tampon daca se doreste ca timpul mediu
de acces sa nu depaseasca cu mai mult de 20% timpul de acces la memoria tampon?
a.
b.
c.
d.
e.

80%
90%
98%
99%
95%

12. Se considera urmatorul set de operatiuni elementare:


RA NA
RI RM; NA NA+1
(DCD(RI))
TS1 RG(s1); TS2 RG(s2)
TD MagC; MagC=ADD(MagA;MagB); MagA=TS1; MagB=TS2
RG(d) TD
Care sunt microoperatiile ce intra in componenta fazei <<fetch>>?
a.
b.
c.
d.
e.

3.
4.
5. , 6.
0. , 1.
0. , 1. , 2.

13. Intr-un calculator didactic s-a folosit urmatoarea reprezentare, pe 32 biti, a numerelor reale:
S - bitul 31
Exponent - bitii 30 + 23
Mantisa - bitii 22 + 0
Ca urmare a reproiectarii, s-a ajuns la urmatorul format modificat:
S - bitul 31
Exponent - bitii 30 + 22
Mantisa - bitii 21 + 0
Care sunt consecintele acestei modificari?

18

a.
b.
c.
d.
e.

a crescut gama, si precizia


a crescut gama, iar precizia s-a micsorat
gama s-a redus, iar precizia a crescut
s-au redus atat gama cat si precizia
gama si precizia nu s-au modificat

14. O unitate de inmultire secventiala utilizeaza:


1. un sumator pentru efectuarea adunarilor si scaderilor
2. un numarator de biti care contorizeaza pasii algoritmului
3. un sumator pentru efectuarea adunarilor si un scazator pentru efectuarea scaderilor
a.
b.
c.

1 si 2
1, 2 si 3
1 si 3

15. Daca o memorie tampon rapida (timp de acces 40 ns) prezinta un procent de adresare cu succes de
80% , iar o memorie principala are un timp de acces de 100 ns, atunci timpul mediu de acces al
procesorului la sistemul de memorie este de aproximativ:
a.
b.
c.
d.
e.

50 ns
60 ns
70 ns
80 ns
90 ns

Sisteme de operare:
1.

Care dintre urmatoarele sunt necesare pentru crearea unor sisteme de operare care sa opereze
fara interferente din partea programelor utilizator malicioase sau netestate:
a.
b.
c.
d.

2.

Ce structura se foloseste pentru evidenta blocurilor alocate unui fisier in sistemul FAT:
a.
b.
c.
d.

3.

Mod nucleu si utilizator;


Instructiuni privilegiate;
Intreruperi pe baza de timer;
Protectia memoriei.

coada de blocuri;
lista simplu inlantuita;
lista dublu inlantuita;
noduri index cu o structura arborescenta.

Pentru urmatorul fragment de program indicati care dintre scenarii sunt valabile:
for (i=0; i<10; i++) {
pid[i] = fork();
if (!pid[i]) {
procesare();
exit(0);
}
}
wpid = wait(& retcode);
exit(0);
......
a.
b.
c.

procesul curent creeaza pe rand 10 procese fii asteptand terminarea unuia inainte de
a-l crea pe urmatorul;
procesul curent nu creeaza nici un proces fiu deoarece conditia din if este
incorecta;
procesul curent creeaza 10 procese fii care se executa in paralel, dupa care asteapta
terminarea unuia dintre acestea si se termina.

19

4.

Care dintre urmatoarele afirmatii este corecta?


a.
b.
c.
d.
e.

5.
......

Trecerea unui proces din starea pregatit in starea de executie in mod utilizator se
face direct;
Trecerea unui proces din starea pregatit in starea de executie in mod utilizator se
face trecand mai intai prin executie in mod nucleu;
Un proces nou creat trece direct in starea de executie in mod utilizator;
In momentul in care nu mai exista suficienta memorie fizica un proces in starea
pregatit in memorie trece in starea suspendat pe disc;
In momentul in care nu mai exista suficienta memorie fizica un proces in starea
suspendat in memorie trece in starea suspendat pe disc.

Pentru urmatorul fragment de program indicati care dintre scenarii sunt valabile:
int nul, std;
nul = open(REZULTAT.TXT, O_CREAT | 0_RDWR, S_IREAD | S_IWRITE);
std = dup(1);
dup2(nul, 1);
close(nul);
printf(Mesaj de test !\n);
dup2(std, 1);
close(std);
.......
a.

b.
c.

d.
6.

Executia unui proces utilizator in sistemul UNIX este divizata pe doua nivele si anume utilizator si
nucleu. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte?
a.
b.
c.

7.

Procesele in mod utilizator pot accesa instructiunile si datele proprii, dar nu pot
accesa instructiunile si datele nucleului sau ale altor procese;
Procesele in mod kernel pot accesa atat adresele utilizator cat si adresele nucleului;
Procesele atat in mod utilizator cat si in mod nucleu pot executa orice instructiuni.

Care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte:


a.
b.
c.

8.

Programul deschide fisierul REZULTAT.TXT dupa care atribuie lui std valoarea 2,
rezultata prin dublarea valorii 1, dubleaza dimensiunea fisierului nul, deoarece
valoarea data ca parametru este 1, tipareste pe ecran mesajul dat , dupa care
dubleaza valoarea lui std, rezultand valoarea 4 si intoarce aceasta valoare ca si cod
de terminare a programului;
Punctul a) este corect in afara faptului ca fisierul este si creat nu numai deschis;
Programul creaza fisierul REZULTAT.TXT dupa care duplica iesirea standard in
std, redirecteaza iesirea standard in fisierul nul , dupa care inchide indicatorul nul,
tipareste mesajul dat la iesirea standard , adica in fisierul creat, reface iesirea
standard si inchide duplicatul acesteia;
Nici unul dintre scenariile de mai sus nu sunt corecte.

O partitie extinsa se comporta ca si un harddisk separat, care poate fi impartit in


alte partitii logice;
O partitie extinsa este o partitie speciala care este folosita la extinderea partitiilor
primare in cazul in care acestea din urma nu mai au spatiu disponibil;
Nu exista conceptul de partitie extinsa.

Care din urmatoarele sunt activitati majore ale unui sistem de operare cu privire la gestiunea
proceselor:
a. Crearea si eliminarea proceselor utilizator si sistem;
b. Suspendarea si reluarea proceselor;
c. Oferirea unor mecanisme de sincronizare a proceselor;
d. Oferirea unor mecanisme de comunicare intre procese;
e. Oferirea unor mecanisme pentru tratarea interblocarilor;

20

9.

Considerand organizarea fisierelor UNIX, indicati care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte:
a.
b.
c.
d.

informatiile dintr-un fisier, memorate in blocul fizic f se acceseaza mai rapid decat
cele memorate in blocul f+1, indiferent de valoarea lui f;
informatiile memorate in primele 10 blocuri alocate unui fisier se acceseaza mai
repede decat celelalte informatii;
intr-un fisier cu 100 de octeti nu se poate face o scriere incepand cu octetul 2000;
blocurile logice se definesc la scriere: daca s-au scris in fisier grupuri de cate 10
octeti, nu se pot citi grupuri de 22 octeti.

10. Ce structura se foloseste pentru evidenta blocurilor alocate unui fisier in sistemul FAT:
a.
b.
c.
d.

coada de blocuri;
lista simplu inlantuita;
lista dublu inlantuita;
noduri index cu o structura arborescenta.

11. Care din urmatoarele afirmatii legate de apelurile sistem sunt corecte?
a.
b.
c.

Apelurile sistem se fac prin 112;


Apelurile sistem pot fi efectuate doar de catre utilizatori cu drept de administrare;
Apelurile sistem permit proceselor utilizator sa apeleze la servicii ale sistemului de
operare.

12. In absenta unei protectii corespunzatoare, in ce conditii, un fisier sters in sistemul FAT, poate fi
recuperat:
a.
b.
c.
d.

Un fisier sters nu mai poate fi recuperat;


Un fisier sters se poate recupera intotdeauna;
Un fisier sters poate fi recuperat cu conditia ca intrarea sa in director sa nu fi fost
suprascrisa;
Un fisier sters poate fi recuperat cu conditia ca intrarea sa in director sa nu fi fost
suprascrisa, in plus aceasta trebuia sa ocupe o zona continua de blocuri si aceasta
zona sa nu fi fost suprascrisa cu alte date.

13. Dandu-se programul VERIFY care verifica corectitudinea unui fisier de date, prin intoarcerea
unui cod de terminare (0, 1 sau 2), indicati eventualele corectii si rezultatul executiei fisierului
TEST.BAT:
@ECHO OFF
REM Acesta este fisierul TEST.BAT
FOR %%I IN (*.DAT) DO CMD %%I
@ECHO OFF
REM Acesta este fisierul CMD.BAT
CALL VERIFY %1
IF ERRORLEVEL 0 ECHO Format incorect.
IF ERRORLEVEL 1 ECHO Date incorecte.
IF ERRORLEVEL 2 ECHO Date corecte.
a.
b.

c.

Programele sunt corecte iar executia lui TEST.BAT va avea ca rezultat afisarea
corectitudinii datelor din fisierele avand extensia DAT din directorul curent;
Programul TEST.BAT pentru o functionare corecta trebuie modificat prin
introducerea apelului CALL dupa DO, iar executia lui TEST.BAT modificat in
acest fel va avea ca rezultat afisarea corectitudinii datelor din fisierele avand
extensia DAT din directorul curent;
Rezultatul executiei programului TEST.BAT ar fi afisarea corectitudinii datelor
din fisierele avand extensia DAT din directorul curent, cu conditia modificarii
specificate la punctul (b) si in plus prin inversarea ordinii testarii din CMD.BAT,
adica intai pentru codul 2, dupa care pentru 1 si la sfarsit pentru 0.

21

14. Care sunt drepturile de acces care se pot seta pentru un fisier in sistemul UNIX :
a.
b.
c.
d.

In sistemul UNIX fisierelor nu li se pot asocia drepturi de acces;


Unui fisier in sistemul UNIX i se pot asocia doar doua drepturi: executie si
normal;
Unui fisier in sistemul UNIX i se pot asocia drepturile: citire, scriere si executie
pentru proprietar, grup si altii;
Unui fisier in sistemul UNIX i se pot asocia drepturile: citire, scriere si executie
pentru un anumit utilizator.

15. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte:


a.
b.
c.

Algoritmul de planificare FCFS dezavantajeaza procesele scurte;


Algoritmul de planificare RR dezavantajeaza procesele lungi;
Algoritmul de planificare SJF este algoritmul folosit cel mai des in implementari.

16. In legatura cu algoritmii de planificare a discului, care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte:
a.
b.
c.

Algoritmul C-SCAN ofera un timp de asteptare mai uniform decat SCAN;


Algoritmul C-LOOK este o versiune a C-SCAN;
Algoritmii SCAN i C-SCAN se comport mai bine pentru sisteme care pun o
ncrcare mare pe disc.

17. In legatura cu memoria virtuala, care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte:
a.
b.
c.
d.

Copy-On-Write permite atat procesului parinte cat si celui fiu sa partajeze aceleasi
pagini in memorie;
Pentru executie un program trebuie sa fie in totalitate in memorie;
Trashing apare in momentul in care un process este ocupat cu schimbul de pagini
(in/out);
Trashing-ul apare daca suma dimensiunii de localizare este mai mare decat
dimensiunea totala a memoriei.

18. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte:


a.
b.
c.
d.

Intr-un sistem de operare nu pot coexista procese si fire de executie;


Firele de execuie permit mprirea unui singur program n multiple fire de
execuie;
Nucleul sistemului de operare Windows este orientat pe obiecte;
Windows NT nu permite multitasking preemptiv.

19. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte:


a.
b.
c.
d.

e.

Fiecare fiier pe un volum NTFS este reprezentat printr-o nregistrare n FAT;


Fiiere i directoare mici pot fi coninute n totalitate n MFT;
EFS ofer tehnologia de criptare folosit pentru a stoca fiiere criptate pe volume
NTFS;
Formatarea unui volum cu sistemul NTFS duce la crearea mai multor fiiere
sistem (metadate) care conin informaii despre toate fiierele i directoarele de pe
volum;
Permisiunile sunt disponibile pentru discuri formatate atat NTFS cat si FAT.

Baze de date:
1. ntr-un model fizic a datelor, o relaie este reprezentat ca i un/o?
(Selectai un rspuns)
a. Coloan
b. Rnd
c. Instan
d. Cheie extern (Foreign Key)

22

2. Cnd este o entitate n a doua form normal? (Selectai un rspuns)


a. Cnd toate atributele non-UID sunt dependente de ntregul UID.
b. Cnd atributele nu sunt reciproc independente i sunt n ntregime independente de
cheia primar.
c. Cnd atributele nu sunt reciproc independente i sunt n ntregime dependente de cheia
primar.
d. Niciunul din rspunsurile de mai sus.
3. Identificai toate afirmaiile INCORECTE care completeaz urmtoarea propoziie: O cheie primar
este:
(Selectai trei rspunsuri)
a. O singur coloan care identific n mod unic fiecare coloan din tabel.
b. Una sau mai multe coloane ale tabelului care identific n mod unic fiecare rnd din
respectivul tabel
c. Un set de coloane dintr-un tabel care identific n mod unic rndurile din alt tabel
d. Doar o coloan care trebuie sa fie nul (null)
4. Trebuie s v asigurai c fiecare valoare din coloana SEAT_ID este unic (unique) sau nul (null).
Ce constrngere definii pe coloana SEAT_ID ? (Selectai un rspuns)
a. CHECK
b. UNIQUE
c. NOT NULL
d. PRIMARY KEY
5. Evaluai acest bloc SELECT:
SELECT *
FROM employee e, employee m
WHERE e.manager_id = m.employee_id;
Ce tip de clauz join este creat de acest bloc SELECT? (Selectai un rspuns)
a. self join
b. cross join
c. left outer join
d. full outer join
6. Urmtorul bloc SQL ce rezultat va avea? (Selectai un rspuns)
SELECT last_name, department_name
FROM employees
CROSS JOIN departments;
a. Rndurile lips din condiia de join
b. last_name i department_name din tabelul employees
c. Un produs cartezian ntre cele 2 tabele
d. Un rezultat ncruciat omind cmpurile similare din cele dou tabele.
7. Evaluai acest bloc SELECT:
SELECT MIN(hire_date), department_id
FROM employees
GROUP BY department_id;
Ce valori sunt afiate? (Selectai un rspuns)
a. Data primei angajri din fiecare departament
b. Data primei angajri din tabelul EMPLOYEES
c. Data ultimei angajri din tabelul EMPLOYEES
d. Dile de angajare din tabelul EMPLOYEES care conin valori nule (NULL)

23

8. Care funcie de grup se folosete pentru a afia cea mai mica valoare din coloana SALES_AMOUNT
? (Selectai un rspuns)
a. AVG
b. COUNT
c. MAX
d. MIN
9. Care cuvnt cheie ntr-un UPDATE specific coloanele de schimbat ? (Selectai un rspuns)
a. SELECT
b. WHERE
c. SET
d. HAVING
10. Fie entitatea ADDRESS cu atributele:
ADDRESS:
# House Number
* Street
* Town
* City
* Year of Build
o City Population
Aceast entitate nu este n a treia form normal ("niciun atribut non-UID nu poate fi dependent de alt
atribut non-UID"). Adevrat sau fals? (Selectai un rspuns)
a. Adevrat
b. Fals
11. Pot toate constrngerile s fie modelate ntr-o diagram de relaie a entitilor (ER)?
(Selectai un rspuns)
a. Nu, caz n care administratorul bazei de date se va ocupa de ele
b. Nu, dar se explic utilizatorilor, ca s le poat impune singuri
c. Da, toate constrngerile pot fi modelate i afiate pe diagrama ER
d. Nu, dar trebuie listate separat pentru a fi impuse n mod programat
12. Ce tip de constrngere este urmtorul exemplu:
Valoarea din coloana manager_id a tabelului EMPLOYEES trebuie s fie aceeai cu o valoare din
coloana employee_id a tabelului EMPLOYEES(Selectai un rspuns)
a. Integritate a entitii
b. Integritate definit de utilizator
c. Integritate de coloan
d. Integritate referenial
13. Trebuie s afiai toate rndurile din tabela EMPLOYEES care conin o valoare nul (null) n
coloana DEPARTMENT_ID. Ce operator de comparaie ar trebui folosit? (Selectai un rspuns)
a. "= NULL"
b. NULL!
c. ISNULL
d. IS NULL

24

14. Care afirmaie despre clauza ORDER BY este adevrat? (Selectai un rspuns)
a. Se poate folosi un alias de coloan (column alias) n clauza ORDER BY.
b. Ordinea implicit de sortare a lui ORDER BY e descendent.
c. Clauza ORDER BY poate conine coloane care nu sunt menionate n lista coloanelor
din SELECT
d. Clauza ORDER BY ar trebui s fie imediat naintea clauzei FROM ntr-un bloc
SELECT
15. Care afirmaie despre crearea unui tabel este adevrat? (Selectai un rspuns):
a. Cu o comand CREATE TABLE, tabela va fi creat ntotdeauna n schema
utilizatorului curent
b. Dac nici o schem nu e explicit inclus n comanda CREATE TABLE, tabela e
creat n schema utilizatorului curent.
c. Dac nici o schem nu e explicit inclus n comanda CREATE TABLE, comanda
CREATE TABLE va eua.
d. Dac o schem e implicit inclus n comanda CREATE TABLE dar nu exist, va fi
creat pe loc
16. Care afirmaie despre constrngerea NOT NULL este adevrat? (Selectai un rspuns):
a. Constrngerea NOT NULL trebuie definit la nivel de coloan.
b. Constrngerea NOT NULL poate fi definit la nivel de coloan sau de tabel.
c. Constrngerea NOT NULL necesit coloana s aib valori alfanumerice.
d. Constrngerea NOT NULL mpiedic o coloan de la a conine valori alfanumerice.
17. La care dintre urmtoarele 2 nivele pot fi adugate constrngerile de cheie primar (Primary Key),
cheie strin (Foreign Key), cheie unic (Unique key), i Check? (Selectai dou rspunsuri)
a. Cmp null (Null)
b. Tabel
c. Rnd
d. Dicionar
e. Coloan
18. Evaluai acest bloc SELECT:
SELECT SYSDATE + 30
FROM dual;
Ce valoare este returnat de aceast interogare (query)? (Selectai un rspuns)
a. Data curent plus 30 de ore.
b. Data curent plus 30 de zile.
c. Data curent plus 30 de luni.
d. Nicio valoare nu este returnat deoarece blocul SELECT genereaz o eroare.
19. Care din urmtoarele descrie un join natural (natural join)? (Selectai un rspuns)
a. Un join ntre dou tabele care folosete coloane care au acelai nume, tip de date i
lungime.
b. Un join care produce un produs cartezian.
c. Un join ntre tabele unde nu exist cmpuri asociate.
d. Un join care folosete un singur tabel.

25

20. Evaluai blocul SELECT:


SELECT MAX(salary), department_id
FROM employees
GROUP BY department_id;
Ce valori sunt afiate? (Selectai un rspuns)
a. Cel mai mare salar de la toi angajaii.
b. Cel mai mare salar din fiecare departament.
c. Angajaii cu cele mai mari salarii.
d. Angajatul cu cel mai mare salar pentru fiecare departament.
21. Care din urmtoarele afirmaii e adevrat n ce privete ordinea executrii subinterogrilor
(subquery-urilor) (Selectai un rspuns)
a. Query-ul exterior este executat nti.
b. Subquery-ul se execut o dat dup query-ul principal.
c. Subquery-ul se execut o dat nainte de query-ul principal.
d. Rezultatul query-ului principal e utilizat n subquery.
22. Care din urmtoarele descrie cel mai bine un trigger pentru baza de date? (Selectai un rspuns)
a. Un subprogram care verific dac un utilizator a introdus parola corect pentru a se
autentifica n baza de date.
b. Un subprogram PL/SQL care se execut automat cnd un eveniment asociat din baza
de date are loc.
c. Un subprogram PL/SQL care returneaz ntotdeauna o singur valoare.
d. Un subprogram care este invocat n mod explicit de aplicaie.
e. Un subprogram PL/SQL care insereaz rnduri ntr-un tabel de logging (jurnal).
23.Aranjai comenzile n ordinea corespunztoare:
A. OPEN my_curs;
B. CLOSE my_curs;
C. CURSOR my_curs IS SELECT my_column FROM my_table;
D. FETCH my_curs INTO my_variable;
a. C,D,A,B
b. C,A,D,B
c. A,C,D,B
d. C,A,B,D
24. Care dintre urmtoarele reprezint o diferen dintre o procedur i o funcie? (Selectai un
rspuns)
a. Funciile nu pot fi ncuibate; procedurile pot fi, pn la cel mult 8 nivele.
b. O procedur poate avea valori implicite (DEFAULT) pentru parametri; n timp ce
funcia nu.
c. Un cursor explicit poate fi declarat ntr-o procedur, dar n funcie nu.
d. O funcie nu poate fi utilizat intr-un bloc SQL ; o procedur poate fi utilizat n SQL.
e. O funcie trebuie s returneze o valoare, o procedur poate sau nu.
25. O regul de afaceri (business rule) prevede ca salariul nici unui angajat nu poate fi mai mare dect
99,999.99 sau mai mic dect 0. Cea mai bun metod de a impune aceast regul este folosirea
(Selectai un rspuns):
a. Tip de dat NUMBER(7,2) pentru coloana SALARY
b. Un trigger de tip baz de date (database trigger)
c. Un trigger de tip aplicaie (application trigger)
d. Un view.
e. O constrngere de tip CHECK (check constraint)

26

26. Care din urmtoarele declaraii despre cursori implicii NU este adevrat?(Selectai un rspuns)
a. Sunt declarai de ctre programatorul PL/SQL.
b. Sunt declarai automat de ctre Oracle pentru o declaraie de tip: single-row SELECT.
c Sunt declarai automat de ctre Oracle pentru toate declaraiile DML.
d. Sunt deschii i nchii automat de ctre Oracle.
27. Evaluai blocul SELECT:
SELECT MAX(salary), department_id
FROM employees
GROUP BY department_id;
Ce valori sunt afiate? (Selectai un rspuns)
a. Cel mai mare salar de la toi angajaii.
b. Cel mai mare salar din fiecare departament.
c. Angajaii cu cele mai mari salarii.
d. Angajatul cu cel mai mare salar pentru fiecare departament.
s
28. Care din urmtoarele afirmaii e adevrat n ce privete ordinea executrii subinterogrilor
(subquery-urilor) (Selectai un rspuns)
a. Query-ul exterior este executat nti.
b. Subquery-ul se execut o singur dat, dup query-ul principal.
c. Subquery-ul se execut o singur dat, nainte de query-ul principal.
d. Rezultatul query-ului principal e utilizat n subquery.

29. Fie entitatea ADDRESS cu atributele:


ADDRESS:
# House Number
* Street
* Town
* City
* Year of Build
o City Population
Aceast entitate nu este n a treia form normal ("niciun atribut non-UID nu poate fi dependent de alt
atribut non-UID"). Adevrat sau fals? (Selectai un rspuns)
a. Adevrat
b. Fals
30. Care afirmaie despre clauza ORDER BY este adevrat? (Selectai un rspuns)
a. Se poate folosi un alias de coloan (column alias) n clauza ORDER BY.
b. Ordinea implicit de sortare a lui ORDER BY e descendent.
c. Clauza ORDER BY poate conine coloane care nu sunt menionate n lista coloanelor
din SELECT
d. Clauza ORDER BY ar trebui s fie imediat naintea clauzei FROM ntr-un bloc
SELECT
31. Care afirmaie despre crearea unui tabel este adevrat? (Selectai un rspuns):
a. Cu o comand CREATE TABLE, tabela va fi creat ntotdeauna n schema utilizatorului curent
b. Dac nici o schem nu e explicit inclus n comanda CREATE TABLE, tabela e creat n schema
utilizatorului curent.
c. Dac nici o schem nu e explicit inclus n comanda CREATE TABLE, comanda CREATE TABLE
va eua.
d. Dac o schem e implicit inclus n comanda CREATE TABLE dar nu exist, va fi creat pe loc

27

Limbaje de asamblare:
1.

Memoria unui sistem 8086 este de:


a.
b.

2^20 octeti
1*10^6 octeti

2. Un segment are lungimea minima de:


a.
b.
c.

16 octeti
2^16 octeti
1 octet

3. Un segment are lungimea maxima de:


a.
b.
c.

16 octeti
2^16 octeti
2^20 octet

4. Adresa absoluta se calculeaza prin adunarea:


a.
b.
c.

unui reg. de segment pe 16 biti cu un offset pe 16 biti


unui reg. de segment pe 16 biti cu 4 zero mai putin semnificativi adaugati cu un
offset pe 16 biti
unui reg. baza pe 16 biti cu un reg. index pe 16 biti cu un deplasament pe 16 biti

5. Registrii generali sunt folositi pentru:


a.
b.
c.

pastrarea operanzilor operatiilor aritmetice si logice


pastrarea rezultatelor operatiilor aritmetice si logice
pastrarea instructiunilor

6. Registrii pointer si index sunt folositi pentru:


a.
b.
c.

pastrarea operanzilor operatiilor aritmetice si logice


pastrarea adresei de offset din cadrul segmentului
pastrarea instructiunilor

7. Registrii de segment sunt folositi pentru:


a.
b.
c.

pastrarea adresei de start a segmentului


pastrarea adresei de offset din cadrul segmentului
pastrarea adresei instructiunilor

a.
b.
c.

9 fanioane
6 fanioane de stare
3 fanioane de control

8. 8086 are:

9. Modurile de adresare a operanzilor sunt:


a.
b.
c.

imediat, registru, direct, indirect


baza,index, baza+index, baza+deplasament,
index+deplasament,baza+index+deplasament
imediat, registru, memorie

28

10. O variabila simpla este o variabila care reprezinta:


a.
b.
c.

o valoare fixa
o singura valoare
o secventa de valori

12. Un tablou este o variabila care reprezinta:


a.
b.
c.
d.

o secventa de valor de tipuri diferite


o valoare variabila
o secventa de valor de tipuri diferite
o secventa de valori de acelasi tip

13. O inregistrare (articol, structura) este:


a.
b.
c.

o colectie de campuri de date, identice


o colectie de campuri de date, obligatoriu de diferite tipuri
o colectie de campuri de date, posibil de diferite tipuri

14. O variabila bazata este:


Nici un raspuns
a. o variabila ce are o baza
b. o variabila a carei adresa este data de un pointer
c. o variabila a carei baza este la adresa para
15. O inregistrare de activare este:
a.
b.
c.

o inregistrare ce se activeaza automat


o inregistrare ce se activeaza recursiv
o inregistrare careia i se aloca memorie la fiecare apel de subrutina

16. O subrutina reentranta este o subrutina care:


a.
b.
c.
d.

poate fi apelata in timp ce ea este in executie de la un apel anterior


se apeleaza pe ea insasi
apeleaza anumite subrutine care la randul lor apeleaza subrutina originala
fiind suspendata pe timpul aparitiei unei intreruperi, este apelata din nou de rutina
de deservire a intreruperii

17. Primitivele cu siruri contin:


a.
b.
c.
d.

pasi de contabilitate
pasi de regie
operatii primitive
instructiuni

18. Mutarea unui sir intr-un loc ce se suprapune cu locul de unde vine:
a.
b.

ridica probleme
nu ridica nici un fel de probleme

19. Operatiile primitive sunt:


a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

mutare
scanare
negare
comparare
incarcare
depunere
comprimare

29

20. Instructiunile cu siruri complexe:


a.
b.
c.
d.
e.

contin siruri de o complexitate ridicata


realizeaza operatii primitive asupra sirurilor
realizeaza operatii complexe asupra sirurilor
realizeaza instructiuni complexe asupra sirurilor
realizeaza instructiuni ordinare asupra sirurilor

21. Intreruperile software sunt:


a.
b.
c.
d.

cele ce apar la intervale regulate de timp


cele care sunt apelate din program
cele ce apar datorita aparitiei unor evenimente externe
cele de tipuri rezervate

22. Intreruperile nemascabile sunt:


a.
b.
c.
d.

cele ce apar la pinul NMI al procesorului


cele ce se folosesc de exemplu in cazul caderii tensiunii de alimentare
cele generate de periferice foarte "performante"
cele de tipul 2

23. Intreruperile mascabile sunt:


a.
b.
c.

cele ce apar la pinul INTR al procesorului


cele generate de periferice
cele care au nevoie de un motiv (dintr-un numar dat de motive) pt. a fi acceptate de
catre procesor

24. O rutina de tratare a intreruperii salveaza:


a.
b.
c.

registrii
fanioanele
adresa de revenire

25. Instructia INT:


a.
b.
c.

nu se executa daca IF este activat


nu se executa daca IF este dezactivat
se executa indiferent de starea fanionului IF

26. In depanare se foloseste:


a.
b.
c.

o instructie INT de tipul 3


fanionul TF
o intrerupere hardware

27. O greseala de proiectare (corectata) a lui 8086 a fost


a.
b.
c.

ca adunarea intreaga da un rest negativ


ca ar putea accepta intreruperi dupa modificarea registrului SS
procesorul in virgula flotanta da eroare cind face calcule cu mantisa

28. Un procesor subordonat este:


a.
b.
c.

un procesor care executa ceva la cererea procesorului principal


un procesor care urmareste atent procesorul principal urmarind aparitia instructiunii
ESC cand preia controlul
un procesor ce ajuta procesorul principal in efectuarea calculelor

30

29.Sincronizarea procesorului cu a coprocesorului se face:


a.
b.

hardware (prin semnale de comanda si control)


software (prin instructiunea WAIT)

30. Partajarea resurselor face necesara:


a.
b.
c.
d.

utilizarea prefixului LOCK


utilizarea prefixului REP
existenta unui semnal hardware pe pinul LOCK pe durata unei instructiuni speciale
existenta unui semnal hardware de utilizarie a memoriei in mod exclusiv

31. Partajarea resurselor:


a.
b.

este o forma de sincronizare intre doua procesoare folosind o resursa comuna


nu este o forma de sincronizare intre doua procesoare folosind o resursa comuna

Algoritmi i tehnici de programare


1. O variabil de tip pointer este o variabil
a). static
b). dinamic
c). poate fi att static ct i dinamic.
2.Care algoritm de cautare este cel mai indicat in cazul unui tablou care contine urmatoarele elemente:
1 3 4 5 6 7 8 12 17 16 21 24 30 45 60
a). tehnica fanionului
b). cautare binara
c). cautare prin interpolare
3. Metodele directe de sortare a tablourilor se caracterizeaz printr-o performan proporional cu:
a). O ( log 2 N )
b). O ( N log 2 N )
c). O ( N2)
, unde N reprezint numrul de elemente de sortat.
4. Pornind de la secventa urmatoare 13 65 78 23 56 12 55 21 se construieste un ansamblu. Acesta va
avea urmatoarea forma :
a). 12 23 13 21 56 78 55 65
b). 12 21 13 23 78 56 65 55
c). 12 21 13 23 56 78 55 65
5. Care este numarul minim de chei care trebuie inserate initial intr-un arbore B de grad 3 astfel incit
acesta se creasca in inaltime (ajungind astfel pe doua niveluri) ?
a). 4
b). 6
c). 7
6. In cadrul tehnicii dispersiei, pe baza funciei de dispersie (hashing) se determin:
a). pentru fiecare cheie un indice de tablou unic la care este inserat cheia n tabloul dispersat
b). pentru fiecare cheie un indice de tablou, putnd rezulta indici identici pentru dou chei
diferite
c). mai muli indici de tablou la care cheia poate fi memorat n tabloul dispersat, la alegere,
ntruct funcia de dispersie nu este bijectiv

31

7. Fie urmatorul fragment de program prin care se doreste sa se insereze un numar ntreg x, dat, ntr-o
lista nlntuit ordonat existent, astfel nct aceasta s rmin ordonat. Cnd se va executa secventa
de mai jos pentru o valoare x mai mic dect orice valoare existent n list n acel moment :
struct nod
{
int cheie;
nod *urm;
};
nod *inceput, *p, *q;
int x;
p=inceput;
if (p!=NULL)
{
while (p->cheie<x) p=p->urm;
q=(nod*)malloc(sizeof(nod));
q->cheie=x;
q->urm=p->urm;
p->urm=q;
}
a).secvena de mai sus va funciona corect
b).noul nod se va insera dupa nodul pe care ar trebui s-l precead a in list
c).noul nod se va insera inaintea nodului pe care ar trebui s-l urmeze in list
8. Se doreste realizarea sortrii fisierului care conine secvena de chei : 12 65 78 23 56 13 55 21 prin
interclasare natural. Dup prima etap de defalcare-interclasare fiierul va arta astfel :
a). 12 13 56 65 78 23 21 55
b). 12 23 56 65 78 13 21 55
c). 12 23 65 55 78 21 13 55
9. O structur de arbore echilibrat AVL este un arbore:
a). binar, pentru care nlimea subarborelui stng este egal cu nlimea subarborelui drept
b). binar, pentru care nalimile subarborilor stng i drept difer cu cel puin o unitate
c). binar, pentru care nalimile subarborilor stng i drept difer cu cel mult o unitate
10. Arborele de acoperire al unui graf reprezint:
a). un subgraf care conine toate nodurile grafului dar numai attea arce cte sunt necesare
pentru formarea unui arbore
b). un subgraf conex al grafului iniial
c). un subgraf al grafului iniial, pentru care exist un drum ntre oricare dintre nodurile sale
11. Ce se intelege prin notatia : g(n) este O(f(n)) ?
a). Exist constantele pozitive c i n0 astfel nct g(n) cf(n), oricare ar fi n n0 .
b). Exist constantele pozitive c i n0 astfel nct g(n) = cf(n), oricare ar fi n n0 .
c). Exist constantele pozitive c i n0 astfel nct g(n) cf(n), oricare ar fi n n0 .
12. Algoritmul lui Dijkstra este utilizat pentru:
a). determinarea tuturilor drumurilor dintre dou noduri date dintr-un graf
b). determinarea arborelui de acoperire minim al unui graf
c). determinarea drumurilor minime cu origine unic ntr-un graf

32

13. Arborele binar ordonat rezultat in urma inserarii secventiale a secventei de chei
21,25,20,19,27,18,15,23,16,24 are :
a). 2 niveluri
b). 4 niveluri
c). 6 niveluri
14. Care dintre urmatoarele variante corespunde traversarii arborelui din figura de mai jos in
preordine ?

A
B
E
K

C
G

D
I

J
M

a). ABEFLKGCHDMINOJ
b). ABEFKLGCHDIJMNO
c). ABEFKGLCHDINMOJ
15. O funcie de dispersie f:CHEI->INDICI de forma i=cheie mod N, unde N reprezint numrul de
elemente dintr-o tabel de dispersie, este utilizat pentru a memora n tabela de dispersie de dimensiune
N=7, cu adresare deschisa, urmtoarea secven de chei : 37, 38, 72, 48, 98, 11, 56. Ordinea n care
cheile vor aprea n tabela va fi:
a). 11 48 37 38 72 98 56
b). 98 56 37 38 72 11 48
c). 98 56 37 38 72 48 11

33