Sunteți pe pagina 1din 16

1.

class A {
public static void main(String args[]) {
int i = 2;
int x= (i==2) ? 5 : 10;
int y= (i==5) ? 3 : 8;
System.out.println(x);
System.out.println(y);
}
}
In legtur cu codul de mai sus, care e iesirea programului?
Select one:
c.
5
8
2. class A {
final const int count=0;
private int x=4,y=8;
void setCount(int newCount) {
count = newCount;
}
int getSize() {
return x*y;
}
}
Ce e greit n codul de mai sus?
e. variabilele final nu pot fi modificate dup iniializare
3. int total = 0;
for(int j=0; j < 2; j++); {
int count=0, i=0;
do {
count += i;
i++;
} while(i<4);
total+=count;
}
Care este ieirea programului de mai sus?
d. 1
Care este valoarea din variabila total dup ieirea din ciclul for?
(e) 6

4. public class Outer {


public void someOuterMethod()
{
//Line 5
}
public class Inner { }
public static void main(String[] argv) {

Outer ot = new Outer();


//Line 10
}
}
In codul de mai sus, care din urmtoarele fragmente inserate la linia 5 sau 10 va
genera un cod care compileaz?
d. new Inner() ; //la linia 5
5. class Class1 {
static int total=0;
public static void main(String args[]) {
doIt();
}
static void doIt() {
for(int i=0;i<5;i++) total += i;
System.out.println(total);
}
}
In legtur cu codul de mai sus, cum trebuie schimbat prima linie a metodei main()
?
a. Nu e necesar nici o modificare
6. char ch1,ch2;
try { ch1 = (char) System.in.read(); }
catch(Exception e) {}
switch(ch1) {
case 'b':
ch2 = '2';
case 'c':
ch2 = '3';
default:
ch2 = '4';
}
In timpul execuiei, utilizatorul tiprete x. Care este valoarea final a lui ch2 ?
Select one:
a. niciuna din celelalte optiuni
b. 3
c. 2
d. 4
e. null
7. class Ticker extends Component {
public static void main (String [] args) {
Ticker t = new Ticker();
/* Missing Statements ? */
}
}
Care din urmtoarele afirmaii poate fi inserat in locul codului lips astfel incat
acesta s compileze?
1.
boolean test = (Component instanceof t);

2.
boolean test = (t instanceof Ticker);
3.
boolean test = t.instanceof(Ticker);
4.
boolean test = (t instanceof Component);
Select one:
a. 2 si 4
b. 1 si 3
c. 2 si 3
d. 1 si 4
8. class Foo {
class Bar{ }
}
class Test {
public static void main (String [] args) {
Foo f = new Foo();
/* Line 10: Missing statement ? */
}
}
Care din urmatoarele instructiuni inserate la linia 10 va crea o instan din clasa
Bar?
Select one:
a. Foo.Bar b = f.new Bar();
9. class Exc0 extends Exception { }
class Exc1 extends Exc0 { } /* Line 2 */
public class Test {
public static void main(String args[])
{
try
{
throw new Exc1(); /* Line 9 */
}
catch (Exc0 e0) /* Line 11 */
{
System.out.println("Ex0 caught");
}
catch (Exception e)
{
System.out.println("exception caught");
}
}
}
Care va fi iesirea programului de mai sus?
Select one:
b. Ex0 caught
10.value1;value2;value3;word1;word2;word3;word4
Ce clas separ corect irul de mai sus in obiecte de tip String lund ; ca i
delimitator ?

Select one:
a. StringTokenizer
11.import java.util.*;
class I {
public static void main (String[] args) {
Object i = new ArrayList().iterator();
System.out.print((i instanceof List)+",");
System.out.print((i instanceof Iterator)+",");
System.out.print(i instanceof ListIterator);
}
}
Care va fi iesirea programului de mai sus?
Select one:
b. afiseaz false, true, false
12.Care din alternativele de mai jos descrie cel mai bine ce se ntmpl cnd se
apeleaz System.gc() ?
Select one:
b. Garbage collector ia o decizie de execuie
13.Interface Base {
boolean m1 ();
byte m2(short s);
}
Doua din fragmentele de cod de mai jos vor compila. Care sunt acestea?
1 interface Base2 implements Base {}
2 abstract class Class2 extends Base
{ public boolean m1(){ return true; }}
3. abstract class Class2 implements Base {}
4. abstract class Class2 implements Base
{ public boolean m1(){ return (7 > 4); }}
5. abstract class Class2 implements Base
{ protected boolean m1(){ return (5 > 7) }}
Select one:
c. 3 si 4

14.class A {
int doubleValue(int i) {
return i*2;
}

}
In legtur cu codul de mai sus, care secven de cod suprascrie (overriding) corect
metoda doubleValue() ?
Select one:
(b). class B extends A {
int doubleValue(int i) {
return super.doubleValue(i);
}
}
15.public int m1(int x) {
int count=1;
count += x;
count += m2(count);
count++;
return count;
}
In legtur cu codul de mai sus, cand se apeleaz m1(2), m2 arunc o excepie de
tipul ArithmeticException. Ce va returna m1 ?
Select one:
a. sistemul termin execuia programului
16.for(int i=0;i<5;i= X ) {
System.out.println("Line " + i); i++;
}
Ce valoare a lui X va cauza un ciclu infinit?
Select one:
(c) 4

17.class Boo {
Boo(String s) { }
Boo() { }
}
class Bar extends Boo {
Bar() { }
Bar(String s) {super(s);}
void zoo()
{
// insert code here
}
}
Care din urmtoarele linii de cod este corect din punct de vedere a proprietii de
polimorfism?
b. Boo f = new Bar() {};
18.char ch1=' ';

int j = 0;
for(int i = 0 ; i < 5; i++) {
try { ch1 = (char) System.in.read(); }
catch(Exception e) {}
if (ch1 == 'a') break;
else if (ch1 == 'b') continue;
else if (ch1 == 'c') i--;
else if (ch1 == 'd') j++;
j++;
}
System.out.println( j );
Care este iesirea secvenei de mai sus, dac utilizatorul introduce de la tastatur
secvena bdcda?
Select one:
(d)5
19. Care din urmatoarele 2 afirmatii sunt corecte referitoare la metodele hashCode
si equals suprascrise corect?
a. hashCode() nu trebuie sa fie suprascrisa daca este suprascrisa equals()
b. equals() nu trebuie sa fie suprascrisa daca este suprascrisa hashCode()
c. hashCode() poate returna intotdeauna aceasi valoare, indiferent de obiectul care
o invoca
d. equals() poate fi true chiar daca se compara obiecte diferite
Select one:
d. c si d
20.Prin care din urmtoarele conversii rezult o pierdere de informaie?
Select one:
b. short convertit in byte
21.int count = 0;
while(count < X ) {
System.out.println("Line " + count++);
}
Ce valoare a lui X va tipri exact 10 linii la iesire?
Select one:
b. 10

22.Care este iesirea afisata de programul de mai jos?


public class TestObj
{
public static void main (String [] args)
{

Object o = new Object() /* Line 5 */


{
public boolean equals(Object obj)
{
return true;
}
}
/* Line 11 */
System.out.println(o.equals("Fred"));
}
}
Select one:
c. Programul nu compileaza
23. Care din urmatoarele sunt declaratii legale in java?
1.
final abstract class Test {}
2.
public static interface Test {}
3.
final public class Test {}
4.
protected abstract class Test {}
5.
protected interface Test {}
6.
abstract public class Test {}
Select one:
c. 3 si 6
24.Unde se poate pune cod de clean-up dup execuia unui bloc try?
Select one:
b. Intr-un bloc finally
25.Care din urmtoarele este adevrat pentru un obiect persistent?
Select one:
d. exist dincolo de ciclul de existen a programului care l-a creat
26.import java.awt.Color;
Ce face codul de mai sus?
Select one:
a. i spune compilatorului s se uite n package-ul java.awt cand se refer
clasa Color

27. La compararea a dou obiecte din aceasi clas, in condiiile in care metodele
equals() si hashCode() sunt corect suprascrise, care din urmatoarele afirmaii sunt
adevrate?
1. dac equals returneaz true, compararea cu hashCode() prin == trebuie s
returneze true

2. daca equals returneaz false, compararea cu hashCode() prin != trebuie s


returneze true
3. daca compararea cu hashCode() prin == returneaz true, atunci equals trebuie
s returneze true
4. dac compararea cu hashCode() prin == returneaza true, atunci equals ar putea
s returneze true
Select one:
c. 1 si 4
28.Cnd sunt invocai constructorii?
Select one:
d. cnd se instaniaz un nou obiect dintr-o clas
29.Intr-o colectie dorim s salvm elemente astfel nct s ne asigurm c
nu se vor salva obiecte duplicate. Care din urmtoarele interfee
furnizeaz aceast capabilitate?
Select one:
c. Nici una !! (doar hashSet)
30.Care din urmtoarele afirmatii este adevrat pentru clasa
java.util.hashSet ?
d. elementele din colecie sunt garantate s fie unice
31.void printOut( int I ) {
if (I==0) return;
for(int i=I;i>0;i--) {
System.out.println("Line " + i);
}
printOut(I-1);
}
Ce valoare trebuie transmis metodei printOut de mai sus, pentru a afisa 10 linii de
text la ieire?
d.4
32.public static void main(String[] s) {
2 String n1, n2, n3;
3 n1 = "n1";
4 n2 = "n2";
5 n3 = "n3";
6{
7 String n4 = "inner";
8 n2 = n1;
9}
10 n3 = null;
11 }
Cate instane de tip String vor fi disponibile s fie colectate de garbage collector
dup executarea
liniei 10 din codul de mai sus? a.3

33. public static void main( String args[] ) {


byte b = 10;
byte c = 15;
b = (byte) (b ^ c);
System.out.println( b );
}
Ce afiseaz la ieire codul de mai sus?
b.5
34. import java.lang.reflect.Constructor;
Constructor con;
con=new Constructor(Class.forName("System"));
Ce este gresit in codul de mai sus?
b. Nu pot fi create obiecte din clasa System

35.try {
int values[] = {1,2,3,4,3,2,1};
for (int i = values.length-1; i >= 0; i++)
System.out.print( values[i] + " " );
} catch (Exception e) {
System.out.print("2" + " ");
} finally {
System.out.print("3" + " ");
}
Care e iesirea programului de mai sus?
b. 1 2 3
int values[] = {1,2,3,4,5,6,7,8};
for(int i=X-1;i>=0; i--)
System.out.println(values[i]);
Ce valoare a lui X va tipri toi membrii sirului values de mai sus?
(a) Values.length

36.Care este iesirea in programul de mai jos?


public class Foo
{
public static void main(String[] args)
{
try
{
return;
}
finally
{
System.out.println( "Finally" );

}
}
}
(e)Finally
class A {
int getAbs(int i) {
return Math.abs(i);
}
}
In codul de mai sus, de ce nu se instaniaz un obiect de tipul Math nainte de
apelul metodei abs() ?
(f) metoda abs() este static

Interfaa Runnable contine metoda run() ca si component a acestei interfee. Care din
urmtoarele construieste un obiect Runnable, instan a unei clas interioare anonime?
(d)System.out.println(new Runnable() {public void run() { }});

n care din urmtoarele cazuri, obiectele pot fi convertite ctre o alt clas?
Select one:
(b) clasa int este o subclas a clasei surs

int ii;
java.util.Random r = new Random();
ii = Math.abs(r.nextInt())%5 + 4;
Dup execuia codului de mai sus, ii va conine o valoare distribuit uniform
intre (intervale inchise):
d) 4 si 8
int j;
for(int i=0;i<14;i++) {
if(i<10) {
j = 2 + i;
}
System.out.println("j: " + j + "
i: " + i);
}
Ce este greit in codul de mai sus?
c) Variabila ntreag j nu este iniializat
class A {
public final void methodA() {}
public static void methodB() {}
public final static void methodC() {}
private void methodD() {}

}
class B extends A {
}
Care dintre metodele clasei A poate s fie rescris in clasa B?
(d) methodB()
Care din urmatoarele afirmatii este adevarata?
(c) obiectele care pot fi accesate dintr-un fir de executie existent nu vor fi colectate niciodata de catre garbage
collector
public class MyOuter {
public static class MyInner {
public static void foo() { }
}
}
Care din urmatoarele instructiuni, plasata intr-o clas alta decat MyOuter sau MyInner creaz
o instanta din clasa interioar?

(b) . MyOuter.MyInner m = new MyOuter.MyInner();


long numbers[];
Care din urmtoarele este o construcie echivalent cu cea de mai sus?

(d) long[] numbers;


static {
Additional code here
}
Un bloc static de instruciuni inseamn una din urmtoarele:
(c) codul din interior este executat o singur dat, atunci cnd clasa este
incrcat pentru prima dat
Care din urmtoarele descrie o diferen dintre StringBuffer si String?
(c) StringBuffer permite textului s fie schimbat, dup instaniere

Care din urmatoarele afirmatii sunt adevrate?


1. Interfaa Iterator declar doar 3 metode: hasNext, next si remove
2. Interfaa ListIterator extinde amandou din interfeele List si Iterator
3. Interfaa ListIterator furnizeaz modaliti de iterare forward si backrawd
4. Interfaa ListIterator furnizeaz posibilitatea modificrii obiectului de tip List in timpul
iterrii

5. Interfala ListIterator are abilitatea de a determina pozitia elementului in List


(d) 1,3,4, si 5

class Class1 {
public static void main(String args[]) {
int total = 0;
for(int j=0;j<10;j++) {
for(int i=0;i<3;i++) total++;
}
System.out.println(total);
}
}
Care e iesirea programului de mai sus? (e) 0
if(check4Biz(str).equals("Y") || count == 2) {}
Ce tip de data este returnat de metoda check4Biz() ? (c) int

int a = 250;
byte b = 8;
int i = a + b;
In legatura cu codul de mai sus, care e valoarea lui i dupa executie?
258
int count=0;
for(int i=0;i<10;i++) count++;
Care e valoarea lui count dupa executie? 10

class Class1 {
public static void main(String args[]) {
int total = 0;
for(int j=0;j<10;j++) {
for(int i=0;i<3;i++) {
if(j > 3) continue;
total++; } }
System.out.println(total); } }
Care este iesirea programului de mai sus? (c) 12

Care din urmatoarele afirmatii este adevarata?

d. obiectele cu cel putin o referinta nu vor fi niciodata colectate de catre garbage collector

Care este iesirea in programul de mai jos? 57 22


public abstract class AbstractTest
{ public int getNum() {
return 45;
}
public abstract class Bar {
public int getNum()
{ return 38;
}
}
public static void main (String [] args)
{.
+
AbstractTest t = new AbstractTest()
{
public int getNum()
{
return 22;
}
};
AbstractTest.Bar f = t.new Bar()
{
public int getNum()
{
return 57;
}
};
System.out.println(f.getNum() + " " + t.getNum()); }}
class A {
int i=0;
public A() { i=8; }
public static void main(String args[]) {
A h = new A();
while (h.i <= 10) h.doIt();
}
public static void doIt() {
i++;
System.out.println("Hello"); } }
Ce face programul de mai sus? nu va compila
deoarece doIt() nu poate referi variabila ne-statica i corect

class B extends A {
int flag = 0;
public int getFlag() {
return flag;

}
public void setFlag(int newSetting) {
flag = newSetting;
}
}
n legatura cu codul de mai sus, care din urmatoarele afirmatii descrie relatia dintre clasele A si B ?
B este subclasa a lui A

class A {
private int getIt(int i) {
return i*4; } }
Ce clase pot accesa metoda getIt() din clasa A? (c) clasa A
Care din urmatoarele afirmatii este adevarata in ceea ce priveste clasele inner statice?
a.

nu are acces la membrii ne-statici ai clasei exterioare

interface DoMath {
double getArea(int rad);
}
interface MathPlus {
double getVol(int b, int h);
}
/* Missing Statements ? */
Care dintre fragmentele de cod de mai jos inserate la sfarsitul programului de mai
sus va furniza un program care compileaza? b. 3 si 5 corect
1. class AllMath extends DoMath
{ double getArea(int r); }
2. interface AllMath implements MathPlus
{ double getVol(int x, int y); }
3. interface AllMath extends DoMath
{ float getAvg(int h, int l); }
4. class AllMath implements MathPlus
{ double getArea(int rad); }
5. abstract class AllMath implements DoMath, MathPlus
{ public double getArea(int rad)
{ return rad * rad * 3.14; } }

int total = 0;
for(int j=0; j < 2; j++); {
int count=0, i=0;

do {
count += i;
i++;
} while(i<4);
total+=count;}
Care este iesirea programului de mai sus? (e) 3

Care din urmatoarele este o diferenta intre java.io.FileInputStream si RandomAccessFile, in cea ce priveste citirea
din fisiere? RandomAccessFile permite sa fie controlata pozitia urmatoarei citiri

Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate? 2,3,5


Constructorul default initializeaza variabile din metodele clasei
Constructorul default are acelasi nivel de acces ca si clasa
Constructorul default apeleaza constructorul fara argumente a superclasei
Daca din definitia unei clase lipseste constructorul fara argumente, atunci compilatorul va crea automat un
constructor default
Compilatorul creaza constructorul default doar daca nu sunt definiti alti constructori pentru clasa
respectiva.

String st1,st2;
st1 = new String("Hello world!");
st2 = st1.substring(5,12).trim();
st2 =
st2.replace('l',st1.charAt(4)).substring(1,4);
n legtur cu codul de mai sus, care este valoarea lui st2 dup execuie?
(a)oro
if(check4Biz(storeNum) < 10) {}
In legtur cu codul de mai sus, ce tip de date poate fi returnat de metoda check4Biz?

(e) int

int count=0;
for(int i=0;i<10;i++) count++;
Care e valoarea lui count dup execuie? C.10
String s = "Chase the ball.";
StringBuffer sb = new StringBuffer(s);
Care din secvenele de cod de mai jos, va produce un string egal cu

Chase kicked the ball." folosind s si sb de mai sus?


b. sb.insert(6,"kicked "); s = sb.toString();
double x=0;
x= (check().equals("1")) ?
getSales() : nextStore();
Ce tip de date trebuie s fie returnat de metoda check() din exemplul de mai sus?

(d) int

Care din urmatoarele afirmatii este adevrat?

(d) obiectele instantiate in cadrul claselor interioare anonime sunt plasate in heap-ul susceptibil
de a fi curatat de garbage collector

Care din urmtoarele clase permite s asociem elemente la valori de tip cheie si in
acelasi timp, s regsim obiectele salvate in ordinea FIFO (first-in first out):
(b) java.util.LinkedHashMap
Care din urmtoarele metode este de obicei potrivit pentru o stocare
persistent?
(b) obiecte de tipul java.io input i output stream