Sunteți pe pagina 1din 22

class A {

public static void main(String args[]) {


int i = 2;
int x= (i==2) ? 5 : 10;
int y= (i==5) ? 3 : 8;
System.out.println(x);
System.out.println(y);
}
}
In legtur cu codul de mai sus, care e iesirea programului?
Select one:
a.
0
8
b.
10
0
c.
5
8
d.
10
8
e.

10
3
Question 2
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Question text

class A {
final const int count=0;
private int x=4,y=8;

void setCount(int newCount) {


count = newCount;
}
int getSize() {
return x*y;
}
}
Ce e greit n codul de mai sus?
Select one:
a. variabilele final nu pot fi declarate ntr-o clas care nu e abstract
b. variabilele x i y nu pot fi folosite n metoda getSize()
c. nu se pot face calcule ntr-o linie de return
d. n aceai linie nu se pot iniializa mai multe variabile
e. variabilele final nu pot fi modificate dup iniializare

Question 3
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00
Flag question

Question text

int total = 0;
for(int j=0; j < 2; j++); {
int count=0, i=0;
do {
count += i;
i++;
} while(i<4);
total+=count;
}
Care este ieirea programului de mai sus?

Select one:
a. 0
b. 3
c. 6
d. 1
e. 2

Question 4
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00
Flag question

Question text

public class Outer {


public void someOuterMethod()
//Line 5

public class Inner { }


public static void main(String[] argv) {
Outer ot = new Outer();
//Line 10
}
}
In codul de mai sus, care din urmtoarele fragmente inserate la linia 5 sau 10 va genera un cod care
compileaz?
Select one:
a. new Inner(); //la linia 10
b. new Inner(); //la linia 5
c. new ot.Inner(); //la linia 10
d. new Outer.Inner(); //la linia 10

Question 5
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Question text

class Class1 {
static int total=0;
public static void main(String args[]) {
doIt();
}
static void doIt() {
for(int i=0;i<5;i++) total += i;
System.out.println(total);
}
}
In legtur cu codul de mai sus, cum trebuie schimbat prima linie a metodei main() ?
Select one:
a. Nu e necesar nici o modificare
b. (new Class1()).doIt();
c. Class1().doIt();
d. Class1();
e. Class1 class1 = new Class1().doIt();

Question 6
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

char ch1,ch2;
try { ch1 = (char) System.in.read(); }
catch(Exception e) {}
switch(ch1) {
case 'b':
ch2 = '2';
case 'c':
ch2 = '3';
default:
ch2 = '4';
}
In timpul execuiei, utilizatorul tiprete x. Care este valoarea final a lui ch2 ?
Select one:
a. niciuna din celelalte optiuni
b. 3
c. 2
d. 4
e. null

Question 7
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Question text

class Ticker extends Component {


public static void main (String [] args)
Ticker t = new Ticker();
/* Missing Statements ? */
}
}

Care din urmtoarele afirmaii poate fi inserat in locul codului lips astfel incat acesta s compileze?
1.
2.
3.
4.

boolean
boolean
boolean
boolean

test
test
test
test

=
=
=
=

(Component instanceof t);


(t instanceof Ticker);
t.instanceof(Ticker);
(t instanceof Component);

Select one:
a. 2 si 4
b. 1 si 3
c. 2 si 3
d. 1 si 4

Question 8
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00
Flag question

Question text
class Foo {
class Bar{ }
}
class Test {
public static void main (String [] args) {
Foo f = new Foo();
/* Line 10: Missing statement ? */
}
}
Care din urmatoarele instructiuni inserate la linia 10 va crea o instan din clasa Bar?
Select one:
a. Foo.Bar b = f.new Bar();

b. niciuna din aceste instructiuni nu creaza o instanta din clasa Bar


c. Foo.Bar b = new Foo.Bar();
d. Bar b = f.new Bar();
e. Bar b = new f.Bar();

Question 9
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00
Flag question

Question text
class Exc0 extends Exception { }
class Exc1 extends Exc0 { } /* Line 2 */
public class Test {
public static void main(String args[])
{
try
{
throw new Exc1(); /* Line 9 */
}
catch (Exc0 e0) /* Line 11 */
{
System.out.println("Ex0 caught");
}
catch (Exception e)
{
System.out.println("exception caught");
}
}
}
Care va fi iesirea programului de mai sus?
Select one:
a. eroare la compilare din cauza liniei 9
b. Ex0 caught
c. eroare la compilare din cauza liniei 2

d. exception caught

Question 10
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Question text

value1;value2;value3;word1;word2;word3;word4
Ce clas separ corect irul de mai sus in obiecte de tip String lund ; ca i delimitator ?
Select one:
a. StringTokenizer
b. ObjectParser
c. StringBuffer
d. String
e. Array

Question 11
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Question text
import java.util.*;
class I {
public static void main (String[] args) {
Object i = new ArrayList().iterator();

System.out.print((i instanceof List)+",");


System.out.print((i instanceof Iterator)+",");
System.out.print(i instanceof ListIterator);
}
}
Care va fi iesirea programului de mai sus?
Select one:
a. afiseaz false, true, true
b. afiseaz false, false, false
c. afiseaz false, true, false
d. afiseaz false, false, true

Question 12
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Question text
Care din alternativele de mai jos descrie cel mai bine ce se ntmpl cnd se apeleaz System.gc() ?
Select one:
a. Threadul programului se blocheaz ct timp garbage collector se execut
b. Garbage collector ia o decizie de execuie
c. Garbage collector se execut imediat ce threadul curent este blocat
d. Garbage collector se execut ntr-un thread cu prioritate sczut
e. Garbage collector se execut ntr-un thread cu prioritate ridicat

Question 13
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

interface Base {
boolean m1 ();
byte m2(short s);
}
Doua din fragmentele de cod de mai jos vor compila. Care sunt acestea?

1 interface Base2 implements Base {}


2

abstract class Class2 extends Base


{ public boolean m1(){ return true; }}

3. abstract class Class2 implements Base {}


4. abstract class Class2 implements Base
{ public boolean m1(){ return (7 > 4); }}
5. abstract class Class2 implements Base
{ protected boolean m1(){ return (5 > 7) }}
Select one:
a. 1 si 5
b. 2 si 4
c. 3 si 4
d. 2 si 3
e. 1 si 2

Question 14
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00
Flag question

Question text

class A {
int doubleValue(int i) {
return i*2;
}
}
In legtur cu codul de mai sus, care secven de cod suprascrie (overriding) corect metoda
doubleValue() ?
Select one:
a. class

B extends A {

int doubleValue(float f) {
return ((int)f*2);
}
}
b. Java nu suport suprascrierea metodelor
c. class

B extends A {

int doubleValue(int i) {
return super.doubleValue(i);
}
}
d. class

B extends A {

float doubleValue(float f) {
return f*2;
}
}
e. class

B extends A {

double doubleValue(int i) {
return (double) super.doubleValue(i);
}
}
Question 15
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

public int m1(int x) {


int count=1;
count += x;
count += m2(count);
count++;
return count;
}
In legtur cu codul de mai sus, cand se apeleaz m1(2), m2 arunc o excepie de tipul
ArithmeticException. Ce va returna m1 ?
Select one:
a. sistemul termin execuia programului
b. Nimic, deoarece m1() va arunca o excepie de tipul ArithmeticException metodei care a invocato
c. 1
d. compilatorul va genera o eroare deaorece m1() trebuie s prind excepia aruncat de m2()
e. 2

Question 16
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Question text
for(int i=0;i<5;i= X ) {

System.out.println("Line " + i); i++;


}
Ce valoare a lui X va cauza un ciclu infinit?
Select one:
a. apare o eroare la compilare
b. 10
c. 4
d. 5
e. 6

Question 17
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00
Flag question

Question text

class Boo {
Boo(String s) { }
Boo() { }
}
class Bar extends Boo {
Bar() { }
Bar(String s) {super(s);}
void zoo()

// insert code here


}
}
Care din urmtoarele linii de cod este corect din punct de vedere a propriet ii de polimorfism?
Select one:

a. Bar f = new Boo(String s) { };


b. Boo f = new Bar() { };
c. Boo f = new Boo.Bar(String s) { };
d. Boo f = new Boo(24) { };

Question 18
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Question text

char ch1=' ';


int j = 0;
for(int i = 0 ; i < 5; i++) {
try { ch1 = (char) System.in.read(); }
catch(Exception e) {}
if (ch1 == 'a') break;
else if (ch1 == 'b') continue;
else if (ch1 == 'c') i--;
else if (ch1 == 'd') j++;
j++;
}
System.out.println( j );
Care este iesirea secvenei de mai sus, dac utilizatorul introduce de la tastatur secvena bdcda?
Select one:
a. 6
b. 4

c. 5
d. 2
e. 3

Question 19
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00
Flag question

Question text
Care din urmatoarele 2 afirmatii sunt corecte referitoare la metodele hashCode si equals suprascrise
corect?
a. hashCode() nu trebuie sa fie suprascrisa daca este suprascrisa equals()
b. equals() nu trebuie sa fie suprascrisa daca este suprascrisa hashCode()
c. hashCode() poate returna intotdeauna aceasi valoare, indiferent de obiectul care o invoca
d. equals() poate fi true chiar daca se compara obiecte diferite
Select one:
a. a si b
b. b si d
c. a si c
d. a si d
e. c si d

Question 20
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Prin care din urmtoarele conversii rezult o pierdere de informaie?
Select one:
a. short convertit in long
b. short convertit in byte
c. short convertit in double
d. short convertit in int
e. short convertit in float

Question 21
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00
Flag question

Question text

int count = 0;
while(count < X ) {
System.out.println("Line " + count++);
}
Ce valoare a lui X va tipri exact 10 linii la iesire?
Select one:
a. 11

b. 10
c. 0
d. 5
e. 9

Question 22
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00
Flag question

Question text
Care este iesirea afisata de programul de mai jos?

public class TestObj


{
public static void main (String [] args)
{
Object o = new Object() /* Line 5 */
{
public boolean equals(Object obj)
{
return true;
}
}

/* Line 11 */

System.out.println(o.equals("Fred"));
}
}
Select one:
a. apare o exceptie la runtime

b. afiseaza Fred
c. afiseaza true
d. programul nu compileaza

Question 23
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Question text
Care din urmatoarele sunt declaratii legale in java?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

final abstract class Test {}


public static interface Test {}
final public class Test {}
protected abstract class Test {}
protected interface Test {}
abstract public class Test {}

Select one:
a. 4 si 6
b. 1 si 4
c. 3 si 6
d. 2 si 5
e. 2 si 6

Question 24
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Unde se poate pune cod de clean-up dup execuia unui bloc try?
Select one:
a. Intr-o metod release() a fiecrei clase apelate de blocurile try si catch
b. Intr-un bloc finally
c. Intr-un thread daemon
d. Intr-o metod public final destroy()
e. Nicieri, deoarece clean-up ul este gestionat de JVM

Question 25
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Question text
Care din urmtoarele este adevrat pentru un obiect persistent?
Select one:
a. utilizeaz pachete TCP (conexiune dedicat) pentru comunicaie
b. este salvat ntr-o baz de date relaional in loc s fie salvat in memoria intern
c. este referit de un thread daemon
d. exist dincolo de ciclul de existen a programului care l-a creat

e. nu poate fi colectat de garbage colector

Question 26
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Question text
import java.awt.Color;
Ce face codul de mai sus?
Select one:
a. i spune compilatorului s se uite n package-ul java.awt cand se refer clasa Color
b. i reamintete programatorului c clasa Color se afl n package-ul java.awt
c. i spune compilatorului s insereze n fiierul curent tot textul surs a clasei java.awt.Color
d. Definete o clas interioar
e. declar acest clas ca i subclas a clasei java.awt.Color

Question 27
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Question text
La compararea a dou obiecte din aceasi clas, in condiiile in care metodele equals() si hashCode() sunt
corect suprascrise, care din urmatoarele afirmaii sunt adevrate?
1. dac equals returneaz true, compararea cu hashCode() prin == trebuie s returneze true
2. daca equals returneaz false, compararea cu hashCode() prin != trebuie s returneze true

3. daca compararea cu hashCode() prin == returneaz true, atunci equals trebuie s returneze true
4. dac compararea cu hashCode() prin == returneaza true, atunci equals ar putea s returneze true
Select one:
a. 2 si 3
b. 3 si 4
c. 1 si 4
d. 1 si 3

Question 28
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Question text
Cnd sunt invocai constructorii?
Select one:
a. cnd se instaniaz un obiect superclas
b. cnd java virtual machine pornete garbage collection
c. cnd se invoc o metod a unui obiect
d. cnd se instaniaz un nou obiect dintr-o clas
e. cnd obiectele necesit s fie colectate de garbage collector

Question 29
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Intr-o colectie dorim s salvm elemente astfel nct s ne asigurm c nu se vor salva obiecte duplicate.
Care din urmtoarele interfee furnizeaz aceast capabilitate?
Select one:
a. Nici una din cele de mai sus
b. java.util.Collection
c. java.util.Map
d. java.util.List

Question 30
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Question text
Care din urmtoarele afirmatii este adevrat pentru clasa java.util.hashSet ?
Select one:
a. colectia este garantat s fie imutabil (elementele nu pot fi modificate)
b. elementele din colectie sunt ordonate
c. elementele din colectie sunt accesate utilizand o cheie unic
d. elementele din colecie sunt garantate s fie unice