Sunteți pe pagina 1din 1

Proiect de actiwitate didacfici

pu#) ---

PROPUI{ Af OR: Radu Perj ea

DATA: 1.04.2016

esLcr

Scoala : C.D Aricescu

CLASA:

III A

ARIA CITRRICULARA: Limba si comunicare


Disciplina: Lectura
STIBIECTTIL Solicitarea qi oferirea de informatii
TIPUL DE LECIIE:Predare' invitare

OBIECTIYE OPERATIONALE

Ol - si citeasci corect, congtient gi fluent un text propus;


sI formuleze rispunsuri pe baza conlinutului textului citit;

OZ

03

- s[ identifice mesajul textului "La cirese de Ion Creanga

04

- sa alatuiasca propozitii cu cuvintele date

&F*;

hffi,
.'{,t -

STRATEGIA DIDACTICA

METODE

$I

PROCEDEE DIDACTICE: conversatia, lectura

model,citirea selectivd, citirea integral,exerciliul

MIJLOACE DIDACTICE:

caiet auxiliar

FORME DE ORGAI\ilZARE: frontal, individual

--

S-ar putea să vă placă și