Sunteți pe pagina 1din 2

POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI

Nr.crt

Client (Denumire si
adresa)

Valoare - RON 130000

1
90000
2
11160
3
Total vanzari

231160

LICITANTULUI

% din vanzari
56.24
38.93
4.83
100%