Sunteți pe pagina 1din 8

Curs1MP

Cap.1Noiuniintroductive

1. Noiuniintroductive
Organizareaactivitatilorpeproiectesimanagementulproiecteloraureprezentat,initial,
osolutiefoarteeficientapentruatingereaunorobiectivedeanvergura,dindomeniulmilitarsau
cel al constructiilor. Odata cu dezvoltarea sistemelor informationale pentru conducerea
activitatilor in mod special odata cu generalizarea utilizarii tehnicilor moderne apartinand
tehnologieiinformationalemanagementulproiectelorsaextinslanivelultuturoractivitatilor
dineconomie,deoarecesiadoveditcapacitateadeafacefatanoilortendintemanifestatepe
planmondial:
crestereaaccelerataavolumuluideinformatiesiacunostintelor;
crestereacereriipentrubunurisiserviciitotmaicomplexesimaiputernicpersonalizate;
crestereacompetitieipepiata.

1.1.

ConceptuldeManagement

n limba englez verbul to manage se traduce prin a reui, a se descurca. Ca urmare,


adaptndul,termenulsepoatetraducesauutilizainsensuldecoordonare.
Catiinaconducerii,managementulncepessecristalizezensecolulalXIXleaise
dezvolt i perfecioneaz n secolul XX. Astfel, el poate fi considerat ca fiind o mbinare de
elemente:
esteotiin(managementdeproiectetc.);
esteunproces(procesuldecoordonareantreprinderiiX);
includeopesoan/ungrup(managementulntreprinderiiX).
Dea lungul timpului, managementul a fost definit i studiat de mai multe personaliti
careaucontributladezvoltarealui.Ctevaexemplesuntdatencontinuare:
Managementulesteartadeatipreciscetrebuiesfaci,ctmaibineictmaiieftin
(FriederichTaylorntemeietorulmanagementuluitiinific);
Managementul este arta de a realiza lucrurile (obiectivele) prin ali oameni. (Mary
ParkerFollet);
Managementul presupune atingerea scopurilor organizaionale printro conducere
efectiv i eficent ca urmare a planificrii, organizrii, coordonrii i controlului
resurselororganizaiei(RichardL.Draft).
Managementul(sauconducereatiinific)areoseriedefuncii, nedelimitateunanimi
pentrucarenuexistunconsensnprivinanumruluilor.Urmtoarelesuntmaidesntlnitei
acceptate:
Planificareasauprognozacaracterizatprin:
Scopdefinireaviitoruluiorganizaiei,proiectului,grupului,individuluietc.ceeace
Presupunestabilireade:obiectivestrategiiplandeimplementare
Organizareacaracterizatprin:
Scop proiectarea i meninerea mediului intern adecvat desfurrii eficente a
activitiisaualtfelspusgrupareairepartizareaactivitilorceeace
Presupune: determinarea structurii de organizare (compartimente, arii de
control,autoritate);
existena documentelor structurii de organizare (organigram,
regulamentinterndefuncionareiorganizare).
CriaCarpCiocrdia

Curs1MP

Cap.1Noiuniintroductive

Conducerea personalului care poate fi considerat ca o mbinare ntre Alegerea i


ncadrarea cu personal, Motivaia i Fundamentarea i luarea deciziei caracterizat
prin:
Scopinfluenareapersonaluluipentruantrenarealaaciunenvederearealizrii
obiectivelorstabiliteceeace
Presupune:selectareaipromovareapersonalului,motivarea,diferitemodelede
comportament, stiluri de conducere (autocratic, participativ, liber) n scopul
obineriiunorrezultateoptime.
Controlulcaracterizatprin:
Scopmeninereacursuluiaciunilorspreobiectivestabilite.ceeace
Presupune: existena unor procese de control (feedback; n timp real;
feedforward);
aciunicoercitive(redistribuireatribuii,instruirepersonal);
tehnici de control (audit, CPMMetoda drumului critic, diagrame
PERTetc.).
Comunicareacaracterizatprin:
Scop asigurarea circulaiei informaiilor att n interiorul ct i n exteriorul
organizaiei,proiectuluietc.ceeace
Presupune:alegereaunortehniciimodalitidecomunicare;
existena unor reele informatice ntre membrii organizaiei,
parteneriiproiectuluietc;
n timp ce toi managerii se ocup de planificare, organizare i control, managerii
operaionali au responsabilitatea direct s duc treaba la bun sfrit. Ei trebuie s aib
capacitatea de conducere care este necesar pentru a realiza produsul sau serviciul cerut de
clieni.Sistemuldeoperaiunireprezintaceaparteaorganizaieicareproducebunurilefizice
sauserviciileorganizaiei.
Procesul de conversie este procesul de transformare a intrrilor for de munc,
capital,echipament,teren,managementetc.nieiribunuriiservicii.
Folosimastfeloseriedenoiunidescrise,pescurt,ncontinuare:
Resurse:oamenii(resurseleumanemunca)

mainileimaterialele(resurselematerialematerialele)

banii(resurselefinanciarecapital)
Proces de conversie: succesiune de activiti care transform resursele n rezultate
(produse).Acesteapotfi:
A.Procesedeconversierepetitive(nntreprinderiiinstituii)carelarndullorsunt:

a)procesedeproduciecareaucarezultat:

produseindustriale

bunurideconsum

b)procesedeservirecareaucarezultat:

serviciiinterne

serviciidepia

serviciipublice
B.procesedeconversienerepetitivecaresecaracterizeazprin:

necesitrealizareauneistructuritemporarenumitPROIECT:
CriaCarpCiocrdia

Curs1MP

Cap.1Noiuniintroductive

lacareprinproiectpotfirealizateproduse,servicii,lucrritehnice,construcii
etc.
Esenialfiinddeciobinereaprodusuluiacestatrebuiedefinitlarndulsu.
Astfel, produsul reprezint orice entitate care se obine dintrun proces de
transformare.Potfi:
produsehardcaresunttangibile:maini,produseindustriale,bunuridelargconsum;
produsesoftcaresuntrealizriintelectuale:regulamente,proceduri,softwareetc.;
produseprocesatecaresuntmaterialeceausuferitprelucrri:ulei,brnzetc.;
serviciicaresuntprestriceauvaloarepentruunclient:serviciidepia,seviciiinterne,
iserviciipubliceetc.
Rolulmanagerilorestedeaconcepeprocesuldeconversieideaurmrirealizareasa
cueficen,pentruobinereaprodusului.

1.2.

ConceptuldeProiect

Etimologia cuvntului proiect pleac de la cuvntul proiectum (din lb. latin) care
nseamn a arunca ceva nainte. n limba englez,cuvntul project se traduce prin ceva ce
vinenaintecaoricealtcevasfiefcut.
Iniialcuvntulproiectnsemnaunplan.Dup1950,acelaicuvntacaptativalenade
realizareefectivaplanului.
Diferiteorganismeistandardedefinescproiectuldupcumurmeaz:
Comisia European: Un proiect reprezint un grup de activiti care trebuie realizate
ntro secven logic, pentru a atinge un set de obiective prestabilite, formulate de
client.
GuvernulRomniei:Proiectulesteunscopbinedefinit,careesteprevzutafirealizat
ntroperioaddeterminatinlimiteleresurseloralocateicruiaiesteataatunset
dereguliobiectiveiactiviti.
Standardul francez X50 105: Proiectul este un demers specific care permite
structurarea metodic i progresiv a realitii ce va veni. Proiectul este definit i
executat pentru a da un rspuns la nevoile utilizatorului sau a unui client, i implic
definireaunuiobiectiviaunoractivitidentreprins,folosindresurseledate.
StandardulbritanicBS6079:Unproiectartrebuisaiburmtoareletrsturi:
sfienerepetitiv;
saibonoutatedinpunctdevederemanagerial;
simplicerisciincertitudine;
saibrezultateimpuse,ocalitatedeterminat,parametriidesiguran;
costurilesuntclarmenionateiarresurseleimpuse;
realizareasefaceprintroechipconstituitnmodspecial.
PMBOK (Project Management Body of Knowledge) Guide: Un proiect este un efort
temporarasumatpentruarealizaunprodus,unserviciusauunrezultatunic
n concluzie, n prezent proiectul se poate defini ca fiind o investiie de resurse pe o
perioaddeterminat,avndcascoprealizareaunuiobiectivsauaunuisetdeobiectiveprecise.
nalitermeni,unproiectesteoideedembuntaireauneistridelucruri.Astfel,proiectulnu
este sinonim nici cu planul de afaceri (care trebuie s evidenieze situaia unei organizaii i a
CriaCarpCiocrdia

Curs1MP

Cap.1Noiuniintroductive

mediului su economic concurenial la un moment dat), nici cu studiul de fezabilitate (care


trebuiesevideniezenecesitateaiavantajeleimplementriiideiiunuiproiect).
Caurmare,seobservcnoiuneadeproiectareprezentatoinovaremanagerial.

Elementelecaracteristicealeunuiproiectsunt:
areunnceputiunfinalbinedefinite;
implicunnumrdeactiviti,evenimenteisarcini;
utilizeazoseriederesurse;
areunanumitgraddeautonomiefadeactivitilecurentealeorganizaiei;
arecascoposchimbareperceputcadurabildeiniiatoriisi.
Unproiectmaipoateficaracterizatprin:
Scop. Proiectul este o activitate cu un set bine precizat de obiective, este destul de
complex pentru putea fi divizat n sarcini care necesit coordonare i control ai
termenelor,succesiuniiindepliniriisarcinilor,costuriloriperformanelor.
Ciclu de via. Proiectele trec printro etap lent de iniiere, cresc apoi rapid, ating
apogeul,ncepdeclinulinfinalseincheie.
Interdependene.Proiectulinteractioneazcuoperaiunilecurentealeorganizaieii,
adesea,cualteproiecte.
Unicitate.Fiecareproiectconineelementecarelfacunic.
Conflict.Realizareaunuiproiectpresupuneutilizareaunorresurseumaneimateriale
utilizate deja in cadrul departamentelor funcionale ale organizaiei; foarte adesea,
proiectul concureaz proiecte sau aciuni similare propuse sau derulate de alte
organizaii.
Conceptelecheiealeunuiproiectsunt:
realizareaunuiprodusnouiaunorlucrricucaractercomplexieterogen
folosireauneistructuritemporareunice
ordonareaactivitilordupuncalendaroptimcaretrebuierespectat
utilizareaeficientaresurselor
Proiectulesteoaciunespecific,nou,carestructureazmetodiciprogresivorealitate
viitoare,cenuareunechivalentexact.
Proiectul are drept scop orientarea resurselor pentru obinerea unui produs printrun
procesnerepetitivcuoeficienmaimare.

Proiectepotficlasificatedupmaimultecriterii,dupcumurmeaz:
1.Dupamploareaobiectivelor,proiectelesunt:
organizaionale
locale
regionale
naionale
internaionale
2.Dupnaturalorproiectelesunt:
proiectesociale
proiecteculturale
proiecteeconomice,carelarndullorpotfi:
proiectedeconstruciicaracterizateprin:
CriaCarpCiocrdia

Curs1MP

Cap.1Noiuniintroductive

suntpredictibile
ausiguranlandeplinire
permiturmrireafermprincosturi
proiectedeingineriecaracterizateprin:
realizeazunstudiutehnicpentruunproduscesatisfaceocerindepia
utilizeazcunotinetehnice,echipamenteitehnologie
rareorieueazisuntabandonate
proiectedecercetaredezvoltarecaracterizateprin:
nuaupregtireanterioar
apeleazlanoiconcepteinoitehnologii
suntnesigure,nepredictibile
presupunmulteschimbrialeariilordecuprindereialeobiectivelor
proiecteartistice
proiecteecologice
proiectedemanagement
3.Dupmrimealorproiectelesunt:
proiectelemicicaracterizateprin:
autermenedemaximunan
auvalorireduse
permitangajrileparttime
aucerinetehnologicemodestesaumedii
permitourmriredirectzilnic
proiectemediicaracterizateprin:
autermenecuprinsentre2i3ani
auvaloarimedii
permitangajrilepart/fulltime
aucerinetehnologicemedii
urmrireaserealizeazprinraportri
proiectemaricaracterizateprin:
autermenelungi,maimultde35ani
auvaloareridicat
permitnumaiangajrifulltime
aucerinetehnologiceperformante
apeleazlainstrumenteiprogramespecifice
urmrireaserealizeazprinraportridecontrol

Planificarea i realizarea activitilor necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului


presupuneutilizareatehniciloriinstrumentelorspecificemanagementuluiproiectelor.

1.3.

CadrulconceptualdeManagementdeproiect

Managementul proiectelor reprezint aplicarea ansamblului de metode, instrumente i


tehnici care permit managerului s ndeplineasc cerinele fiecrui proiect n scopul realizrii
unuiproiectechilibratdinpunctuldevederealperformanei,timpuluiicosturilor.

CriaCarpCiocrdia

Curs1MP

Cap.1Noiuniintroductive

Managementul proiectului cuprinde: planificarea, organizarea, monitorizarea, controlul


i raportarea tuturor aspectelor unui proiect, precum i motivarea tuturor celor implicai n
activitileiproceseleacestuia,nvedereandepliniriiobiectivelorproiectului.
Planul de management al proiectului este documentul care indic elementele necesare
princaretrebuiesfiendepliniteisatisfcuteobiectiveleetapelorproiectuluipentruatingerea
scopuluifinalalacestuia.
Managementul proiectelor a aprut ca o disciplin multideterminat utilizat pentru
culegereadeinformaiidinconstrucii,inginerie,aprareetc.
Scurtistoric:
Henry Gantt ntemeietorul managementului de proiect (supranumit i printele
planificrii i a tehnicilor de control) , a studiat ordinea operaiilor n munc fiind
cunoscutpentrudiagramGantt,tehnicdebaznManagementuldeproiect.
Anii 1950 nceputul erei Managementului de proiect modern (nainte de anii 1950,
proiecteleeraucoordonateutilizndusenprincipalDiagrameGanttidiversetehnicii
instrumenteinformale);
1955metodaprobabilisticPERT(ProgramEvaluationandReviewTechnique)ctre
BoozAllen & Hamilton pentru Marina Militar a Statelor Unite n cadrul proiectului Polaris
(Polarisesteorachetbalisticculansaredepesubmarin);
1957 Metoda drumului critic (CPM) dezvoltat de ctre DuPont n colaborare cu
RemingtonRandCorporationpentrucoordonareaproiectelordentreinereauzinelor;
1967 ia natere, n SUA, Institutul Managementului de proiect (Project Management
InstitutePMI).Premisaacestuiinstitutesteaceeactehnicileiinstrumenteleutilizate
de ctre managementul de proiect sunt aceleaiindiferent de industria ncadrul creia
suntutilizate.
1967sanfiinat,nEuropa,AsociaiaInternaionalpentruManagementuldeproiect
(TheInternationalProjectManagementAssociationIPMA)
1981 PMIcreaz A Guide to the Project Management. Body of Knowledge PMBOK
Guide)
TermenuldeManagementulproiectelornutrebuieconfundatcumanagementulprin/pe
proiectecaretrateazactivitileviitoarealeuneiorganizaiicapeniteproiecte,pentrualise
puteaaplicatehniciledemanagementalproiectului.
Managementul prin/pe proiecte are o serie de avantaje i dezavantaje, dup cum
urmeaz:
avantaje:
permiteuncontrolfoartebunasuprautilizriiresurselor,fiindextremdeutilnsituaiile
cndresurseledisponibilenactivitateauneiorganizaiisuntrestrnse;
permiterelaiimaibunecuclienii;
permite timpireduidedezvoltareaorganizaiei,costurimaimici,calitatemainalti
marjedeprofitmaimari;
permite creterea eficienei activitii n ansamblu, prin orientarea spre rezultate,
mbuntireacoordonriiinterdepartamentaleimbuntireamoraluluiangajailor.
dezavantaje:
cretereacomplexitiiorganizaiei;

CriaCarpCiocrdia

Curs1MP

Cap.1Noiuniintroductive

apariia unei tendine mai accentuate de nclcare a unor componente ale politicii
interne a firmei, dat fiind gradul ridicat de autonomie a personalului implicat n activitile
organizatepebazdeproiecte;
cretereacosturiloranumitoractiviti,apariiaunordificultinorganizare,utilizarea
incomplet a personalului n intervalul de timp dintre finalizarea unui proiect i iniierea
urmatoruluiproiect.
Managementul proiectelor este o activitate complex, care necesit respectarea
anumitoralgoritmispecifici.
Reuitaunuiproiectdepindedemsurancareorganizaiainiiatoarereuestesevite
(sausreduclaminim)efecteleaciuniiunorfactoriinterniiexterni:
A.Factoriinterni:
evaluareaeronatabazeideresursedisponibilepentruderulareaproiectului;
planificareadefectuoasaactivitilordincadrulproiectului(sauaactivitilorde
realizareacereriidefinanare,ceeaceareunimpactnegativasupraposibilitilorde
planificareiderealizareaactivitilordincadrulproiectului);
problemelelegatedeaprovizionare;
lipsaderesurse(fondurisaupersonalcalificat);
ineficienaorganizatoric.
B.Factoriexterni:
factoriinaturali(dezastrenaturale);
influeneeconomiceexterne(deexemplu,modificareanefavorabilacursuluideschimb
amonedeiutilizatencadrulproiectului);
reaciaoamenilorafectaideproiect;
lipsadevointpoliticnimplementareaunormsuridepoliticeconomicsausocial
necesarepentruderulareanbunecondiiiaproiectului;
nepotrivirea cultural dintre obiectivele i activitile proiectului i mediul n care se
desfoar proiectul, care apare ca urmare a necunoaterii specificului local; astfel de
neconcordaneduclarespingereaproiectuluidectrebeneficiariicroraleesteadresat
proiectul.
Alturi de instrumentele utilizate n mod curent pentru colectarea, sistematizarea i
analiza informaiilor privind organizaia solicitant i mediul economicosocial n care aceasta
funcioneaz(bilan,contdeprofitipierderi,alteevidenefinanciarcontabilealeorganizaiei,
studii de pia etc.), managementul proiectelor utilizeaz o serie de instrumente i tehnici
specifice (de exemplu: metoda cadrului logic, diagramele de tip Gantt sau de tip PERT sau
analizeleSWOT).
Managementul proiectelor sa dezvoltat inclusiv ca urmare a creterii accesului la
tehnologii informaionale moderne, astfel nct n prezent au devenit instrumente curente
tehnologiile care faciliteaz lucrul n echipe multidisciplinare (groupware), utilizarea unor
sisteme informaionale dedicate managementului proiectelor (care utilizeaz lucrul n cadrul
unor birouri virtuale, programe pentru planificarea, realizarea i evaluarea proiectelor,
evaluareariscuriloraferenteunuiproiectetc.).
Un instrument la fel de util, chiar dac de o natur diferit, l reprezint asociaiile
profesionale pentru managementul proiectului, care faciliteaz accesul la informaii de ultim
CriaCarpCiocrdia

Curs1MP

Cap.1Noiuniintroductive

orrelevantepentruorganizaiilecareutilizeazsauintentioneazsidezvolteoorganizare
managerialbazatpeproiecte.

CriaCarpCiocrdia