Sunteți pe pagina 1din 2

Ctre

JUDECTORIA CLUJ NAPOCA

Subsemnata, XXX, cu domiciliul n mun. , XXX, jud....., CNP......., (toate datele de


indentificare).....
In contradictoriu cu ..........
naintez prezenta,
ADRES DE DEPUNERE

Prin care aducem la ndeplinire obligaia impus de art. 197 C. proc. civ., respectiv aceea
de a ataa cererii dovada achitrii taxei judiciare de timbru n valoare de 20 lei, n original,
conform art. 19 din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.
Totodat, n temeiul art. 204 alin. (1) C. proc. civ., depunem la dosarul cauzei urmtoarele
nscrisuri, nscrisuri pe care solicitm respectuos instanei de judecat s le ncuviin eze n
completarea probatoriului propus prin plngere i s le aib n vedere la soluionarea pe fond a
cauzei:
(sa enumere inscrisurile respectiv dovezile; sa indice martorii si adresele complete ale acestora)
IN DREPT:
Inteleg sa invoc prevederile:
-

Normei de Metrologie Legala 021-05 paragraful 3.2.6 si 3.5.1, precum si paragraful 4;

Prevederile art. 204 NCPC.

IN PROBATIUNE:

Inteleg sa solicit:
1. Proba cu inscrisuri;
2. Intimata sa faca dovada certificarii metrologice a cinemometrului despre care se
pretinde ca ar fi inregistrat fapta sanctionata,
3. Dovada instruirii agentului constatator in privinta folosirii corespunzatoare a
cinemometrelor precum si dovada ordinului de serviciu privind activitatea de
control de trafic,
4. Realizarea functiei de autotestare a cinemometrului,
5. Amplasarea corespunzatoare a cinemometrului in vederea folosirii ca mijloc de
constatare a contraventiei,
6. Alte probe a caror necesitate va reiesi din dezbateri.

In masura in care nu ma voi putea prezenta la termen solicit judecata in lipsa conform
prevederilor art. 223, alin.3 Cod.Pr.Civ.
Anexez prezentei:
1. Dovada achitarii taxei judiciare de timbru;
2. Copie comunicare adresa emisa in data de ......
3. .....si ce mai vrea sa anexeze...

Cu deosebit consideraie,