Sunteți pe pagina 1din 2

Poprirea asiguratorie

-poate avea ca obiect sume de bani, titluri de valoare sau alte bunuri mobile incorporale
urmaribile pe care un tert I le datoreaza debitorului sau pe care I le poate datora in viitor, dar in
temeiul unor rap. jurid. existente la momentul popririi
Infiintarea popririi
-cond. de la art. 952
- existent a 2 rap. jurid. in care aceeasi persoana participa, pe de o parte, in calitate de debitor, pe
de alta parte, in calitate de creditor:
a) un rap. jurid. intre creditorul popritor si debitorul poprit
b)intre debitorul poprit si tertul poprit.
Debitorul poprit
este CREDITOR al tertului poprit in R2
(dator al cred. Poprit in R1)
R1: A(cred. popritor) este cred. B (debitor poprit)
R2: B este cred. C
-scopul popririi este de a indisponibiliza sumele de bani, titlurile de valoare sau alte bunuri
mobile incorporale datorate debitorului poprit de catre tertul poprit sau pe care I le va datora in
viitor, in temeiul unor rap. jurid. existente
-in momentul in care cred popritor=> poprire executorie=> cel de al treilea raport juridic intre
CREDITORUL POPRITOR SI TERTUL POPRIT=> creditorul poate sa ii pretinda tertului
sa ii plateasca lui ceea ce ii datora debitorului, desigur in limita creantei pe care creditorul
popritor o are fata de debitorul poprit.

SECHESTRUL JUDICIAR
-specific s.j.=> bunurile ce pot fi indisponibilizate formeaza obiectul litigiului la finalizarea
caruia se va obtine titlu ptr asigurarea executarii caruia se doreste indisponibilizarea.
-prin exceptie=> poate avea ca ob. bunuri cu privire la care nue exista un proces
-paza bunurilor este incredintata administratorului-sechestru
CONDITII ptr infiintare
Art. 972 alin. (1)
-cel interesat in instituirea s.j. poate fi una dintre partile din process ori creditorul partilor, care
actioneaza pe calea actiunii oblice

-daca litigiul poarta asupra mai multor bunuri=> ptr valabilitate, nu este obligatoriu ca masura
asig. sa fie dispusa asupra tuturor bunurilor
-pot fi puse sub sechestru judiciar atat bunuri corporale, cat si bunuri incorporale
(actiuni sau parti sociale), bunuri individual determinare sau universalitati de bunuri.
-sechestrarea bunurilor trebuie sa fie necesara pentru conservarea dreptului care formeaza
obiectul judecatii=> existent procesului nu este suficienta ptr aplicarea s.j.
Solutionarea cererii- art. 974
- alin. (1)- se judeca de urgenta cu citarea partilor
-alin. (2)- in caz de admitere, instant va putea s ail oblige pe reclamant la darea unei cautiuni
->cautiunea nu trebuie sa fie depusa odata cu cererea de sechestru ptr ca ea nu este necesara
pentru judecarea cererii de sechestru judiciar, ci pentru a se asigura executarea masurii.
-> intrucat cererea de sechestru judiciar nu are obiecte evaluabil in bani=>cautiunea nu poate
depasi 10000 de lei