Sunteți pe pagina 1din 86
Virgitiu Niculescu Andrei MOTOC + Sorin BOLINTINEANU Monica VAIDA Marius NICULESCU ANATOMIA OMULUI VOL It ABDOMENUL Prot de Vira Nislsou Deemed. And Motos coneengar Dr me. Sorin Bolininsana sefdeluc Demed Monica Ws sere univeior i med. Mais Nilsen eaneonar (Cate de Anatomie UME “Victor Babe” Tiara ‘asters CIP = ibloul Natale « Renn ‘Atstomisemulal Melos Virgin Blan Si, “ia Monk, Timi Exasape,25. ISON. (10 97-647203 10N 13) 9789736872059 Vol. 2- 206 iio“ (10) 973662396 aN (1) 9TE7367866 Leo, Via Waitin Sn Iai, Mone ‘sow-onena03 Tae dia Bioeng Tigo, bi Revol 26 ‘Tine t256204816 Ems esampaapertio ‘Tiprexest a Bartana CAPITOLULI Peretii abdomenului Abdomenul, definiio, limite ‘Abdomenil reprint arta tunchi locoleat intr torace, ‘svat superior, pelvis, situa inferor.Caviatea abdominals formeoaz’ ‘segment majors superior a mari cavi bdominopeine Lina avi abdominal sunt: anter,atral gpostrior pert abdominal, ‘superior se af oa inferioara (abdominal) a mugchiulcatazra, in timp co inferior cavitatea abdominals se continua cu cavitaoa pein ‘alstarea acstora find apertura pean supenoa, identheats do lumitoorete reper: promontorl, marginea antercar a aigioarlor ‘sacl, lila arcuatd a osuli coxa creastapectnoal §!marginos ‘tperioaasimsizei pubene (care alestuses nea arminas), De apt, avitatea abdominald se extnde In crecti superioars naive spatula Val cul raccnoxteocaragieases astolincitunel scere abdominal sunt protest de patos erica ‘seesolovitomcice (Seas, spn, stomscul, pol superior al enschoy, ee Pelvis major confer super 9 potoefe mecanie pari viscerolor sladomina suateinfror (pain lum, cee, colon sigmo), ‘racc, coves abdominal confine coa mare pata ati ¢igestvcu glandel sale anexe gi paral uiar PERETELE ABDOMINAL ANTEROLATERAL 4 Praloleabdorinal este ostructut continus lest subir In scop desi n poof anterior, lateral (lancur dep isting 6 Postror Protele abdominal anterolateral se exinde de lac traci na la pov are Tn cea mal mare para a sao strut musculo- tendinoasd Granja dnte pertee anterior perfilatra nueste ict ett. In consecin ermenul de poreta abdominal anorlatiral sto lz recventdooarece unalstuct amar fimshiginandictanas, ‘se altin portale antag, cat gin porofilatra, In tpul unut examen fe, protela anterolateral este aupus Inspect, palpi, percufel auscultao. Chur, do obi, india ‘scest perete in impul ntervenilorabdominalo. Parole abdominal antoriatralestodeimitat super, de carol coastelor VIX l de procesul soi al stout + laerior, de igamentu inghinal, crestole ace, spinale lace anierosuperioare, tubercull uber, crestoopubion ale caslorcoxala sista pubiand lateral roapta gi stanga, dine adareantercare Peratle const in polo jsut subcutanat (taeda supers) ‘compus in principal cn rime, mshi cs tendoanele lr, de pul = cilor musculare, fascia profunds (fascia traneversalie), fascia tendoabdominala (extrapenioneal) i portoneul pata. La rivet ‘mbes pil ard fer aes suboutanat, nest aeast adore fied mut redus. Regiunilo abdomenutui -Abdomenui este dizat de ogi format din dua tn rans ‘versalo caro so Tncrucigesza cu dou lin vartcale, Rezu ase po pereele abdominal anterior nova regiunclilootopogaten. De regula, planul transpire este svat ta jumatatea ditanol dare ‘nczura jugar asters siefzapubiand,darun epermal prec ‘esl estanivolla care magica tral. aught rept abdorina ‘raversoazA margnea rebordul costal (vel por este de fapt ‘varia dn moment ce cesta est obi, Plan ranetuboroular este stuatla nivel uberozttlorrstlor aoe, Lave vertabal laure anspor, subcostal (cea manera porjune amargini costal), omblaltranstuberculr so vorrei nivel marginorinferoar ae vertobrlor 1, L2, LS 9 respect LA Din pune de vedere lnc, ce ten! sunt recvertinoc, Regn lige est n mod obigait num fea iad, Noga est recent umitegi¢nea supropubianiarzona posterior a regi lobar ta Lunghi cnt a doutsprezecea coast iia modiand este enum umghiolroral Fascia pretolu abdominal antrolatoral ‘es subcutarat dn coa mal mare porjune prea const ‘inicun svat de tosut conjunc care conjne 0 cantate vail de ‘rise (in obeztate stall de grsime are 0 grosime de mal mul conimet oman desor adorat pli) In pata salar, pst -suboulanatesio fora in dud statu un strat supers de jsut apos (asia Carer) un sratprofund membranos sca Scarpa) ‘Strat interior de fsce profunda este atagat de moschil cbc exten gn post soparat cu upurins de acest, Fascia profunds a ere abdominal est extrom de subfro, nd reprezenata doar de teaca feoas ops) amuschlorsupera, Un vel membrane | relat fem, fascia ransversals, poten cea mai mare pari pect | abdominal Aces stra fascial acopert supra profunda armushiu | I ‘ransversal abdomen aponeyroza i xem aera (éeaptd ‘slang ale facie so continu pret pn la ia sb. Pertoneul Patotalese stat intem de facia tansversa, find separate aceasta Pinto canto varsba de esut gris endoabdorinal(extapertonea), ‘Stratul membranos a fasclel superficie (Fascia tu Scarpa) ‘Acosta protund las supertiaoest deosabit de donsin ‘abdomen infer. El taverseazd igamental inghinal gest atagat do fascia lta coop, maljos de igament. Else prelungeste doasupra Penis pla baza glenda, penta forma facia pon Iconian, ‘lacopers scot, unde confine rele mucularenetede ale muschte ‘ros no coapse fascia so prelungoste pin in peitoney, frmand {ascii Cols. La fel, asa so uneste cu fascia labile ma “Muschi pereteul abdominal anterolateral, Peretele abdominal antrciateral ost consti cin cine! mupch ‘tmgch ta (bicextem, cbicintom tranever) gdimugh longa ‘ceclspone vertical rept abdominal praia, (Calvo mutt erate abdoina anterolateral foreaz8defapt tists muscubtendinaase since, Scare avin Roele ena h ‘rat cette, dnd nastore une stucur wpa sraticato, smth co 90 in spat intercostal Flocare cn cttreimuschila nastre ca un corp muscular, care se exe spre medial in nterorl porte abdominal anterolateral Le ‘marginea lteralé a mugchiuidrept abdominal corp muscular se ‘ransiorm In insarti tendnoasd I, cu fre ujer even (enurta eponewozl Apone azole caer mgt fsoncazh meen ‘entra a forma de amok pir oaca mugchiuhirept abcminal tase Aponevroticd durs, tendinoass. interectarea si intrepatunderen ‘2ponewozolorinteaca muchili drptaboina se face doar te ‘paren cea gin protunzime, -Aponevrozele coor rel mugch se comport dfn cle dud trem superoare fle tomes interiors a toi, Acoast deltas este evident pe peretole postr al ec pinto fine curb, cu concavilatea orienta spre inoriccla area (acada Douglas) ale lr’ extrem corespund ilo abe abdominal aera ¢ medians. Infvor inl arcuate, aponevozele coor toi mug fomeaza pao ntiard a tecs moyenivs dept abdominal a ‘Superior til arcuate, aponewroza muse able axe gun ‘sat supericialalsponevrezol mugtiuobicintern frmeazd partea nteroard a tect! mugchivlui drept abdominal; un srat prfund al ponawazeimuchuluoblicinlem sal aponewoo| muschidlransvors ‘slabdomenuluformeszd prtea posterioars atc. (Ce doi machi vortcal a porta abdominal aniooaters, tua ‘ntoaca musi doptatdominal, sunt -mugehil dept abdorinal much praidal (an mic mush tinge, udimonta, cre este sontla aproximatv 20% dtr inv. ‘Mugchiu obile exter (M.obliquus extormus) (Obie extom este col mal mare cl mai superficial dine col. ‘reimupcilja porte anooatral abdeinal Porbunea muscle contribue fa partea anteroaterali a peretelul abdominal lar c2a aponewoted -laparea atoioara. Majoritatea tbolor mugchiuu obie exten sunteriontat iforomoda fle pozifa dogo tune end ‘nine suntntoduse Tn buzunare, rye origins pe suprafja exam coasolor¥ arnseria ‘erminai pina ab, tuber pubian gjumdtatoaantosoarsacraste lia, nervaja este reslzaa de tin gase nr loracoabdominal si de ner subcostal. Aunea principal esto coa do compresie 9 suport pent vcore abdorinalo,fexiunea gictjiatunctid,socundar avn ‘olde antagonist al catragmal spring expirata, Deoarece fbrele musculae ale muschiluiobc exten sunt ‘nla inferomodial oe devin aponewotoe apex in cep medclaicutre gfomeazio aponevoz care se continu parla ina sb, bersactind ex paral cel in parea opus Modal de uborcut publanaponevrozachicuuiextem se insex pe crastapubiand ner, maria infricaraaponoviozi cic xt s nga gs paz, fomindigamentlinghina bend boast care seextnde inte spina Tae anterosyperoar ltuborcllpuban Mugchiul obtic intern (If obifquus interns) ‘Mugchiul oe ntem, exo siuofe normed inte mages abe ‘extem gl ransvers, este 0 banda muscular subre care se extinds anteromoda, ca un evans Fel sale davn de asomencaaponestoce ‘aaproximaty acoagrivl(meciodaviulay) ca soe al cboullextom ‘parc a formar tol mugchill dropt absominal Muschi pomeste de pe fascia toracolombar, de po cola dou ‘win anteroare ale erestlitace gi cin jundtatoa lateral igamentu lnghnal se exindo pana la margin inforoae ale coastotor x nia al screaeta poctinoad apubol, via tondonul comune. Ineraya ul rove din navi toracoabdominal(Snramurle vera al lor gave nor toraci) pr ner lamba Ine machi obi inom gransvors a abdomanul exist un plan ‘eurvasculal peel abdominal anteaters corepunce unuian Smilar én spat ntorcosale, Acet plan nourovascular al pereteit bornal antoroatoral conte: -nervitoracoabdominal—ramuseulle anteroaboinal (cutanate) ae ramurtor pare venrale (intercostal) dla pinta 11 ern subcostal -marearamura venvalé arena 12 endohipogasticgiinghnal-cin ama vont a nevi. arterel itecostal friar, subcostal silombars aera ae crcumfaxpofunda,oramuré a rtrlitae exome Tnparea antericar.a peel abdorinal nari givasse pes lanl neurovascular peru tee nan plan ma superical Muschiultransvers alabdomenulul (M. ransversus abdomins) Fisele mischiui ranavers al abdomenull,oamsiprotund dite 2 el mugch la ~ sunt exentato aproximaty tansversmedal, cu except celr nferioar, care sunt paralele cu coe ale mughiui cbc nt. Pele tansversald abdominal stem iio aponewoz cae contbuoaformaxea toc mugchiulcreptabdominal ‘rignea acasta mugci eo af pe supra interns acarjolor costal VIN, pe fascia oraolombar, pe eeast acd go tuimea lateral a igemontullinghnal Fibrete se continua cu 0 porfune aponewotc ce se inser pe nia aba (pround cu cola similar ale ‘mupchibllobicinte), pe creasta pubiand spe creasta pectineal, via tendon conjunc Inawaia st sar cu coa.amuschiil bina. ‘Acunea principal esta cea de comprosio gi canton a viserear abdotnae, ‘Mugehial drept abdominal (M,rectus abdomins) - Mayet drptabdorsnal un mg lung pia asomntr ‘cxocarea, esto muschil principal vercalal pera aoninal anterio, interac Cel doi muschi op abdominal sunt ma propia in parteaintroar ‘Mupenul ropt abdorinal este de crimailatnprjunca supra, Peniry ca inferior el s8 se inqustaze g se ingroage; in partea sa ‘suporigr ol este subj a iar n prea infarct el este ingut 0s, Origine use ata nivel sine pubone ga crstel pub larinserta pe procesul iid stomuli spe caraee coasttor Vv, ‘orvaia este asinrat de ner tracoabdoinal. Roun principale este de fe trunchis 1s nvelulcoloanl vertebrae lombare gi de contonica vscerlorabminale ‘Coa maimare perfune a uyjciuhi dept abdominal ete confut Intro toad tendinoas, aca much rapt abdominal, cirimaryine lateral se numoste na aba tral, Margie mediates tor color oi musi dept se unos=de-aungul inl meine, déndnasteo inet abe medina, . "Mugehiu rept abdominal este ancora ransversa de peratle “ani ltoci much dep abominal pin sa mai mute nerds tenxnoase, nda prin depres aval pil, evident de otce, 2 nivel procesuts xo, al ombicui gia junatate distant dine acest struct. La persoanele cs 0 muscular dezvolat conracia scestuimuge determing proominene rie oud ineseofitendinoase ‘consecutive, “Teaca mujchiul drop abdominal ete format prin ntrsecarea Siimpletresapenevrzelor mugclr abdominal bic extn, alc intom ‘tansvers Cole dous trim superioare ste aponevozeiobculsntm *eimpartn dou strat sau larinao, le margins lateral a much ‘rept abdominal un stat rece antaior de mug iar cea taco Posterior dee. tatu anteorimpreund cu aponewroza abu exter formoazi stratl anterior a tect mugchius dept abdominal. Ftele Satur antrioare gi posteyoare ale tec se inrepaund pe nia ‘median anterior penta deternina complex fomafunecunoscita ub numa do Ina ala. Confiutl tec este reprezenat de mugchit trop abomina pail “Toaca mugchia droptabsorinaprzht + un pera anor, constind din nropétrunderea aponewozsi bul extor culamaanteroa’.aaponevrozioullintn; “un perete postr, constna dn fuzionarealamelposteoarea aponevrezatobicull item eu aponevroza muschiuu transversal lbdominuli ptimes foroar a acoctu stat esta dfetard dooaraco toate aponewozele coor ei much rec anterior de mugchi crept abdominal, sind suprafaa postrioar.a mucha contact doar cu fasciatransversals, + Inia semiinard la areust, care marcheaza vanzta dno peretole posterior aponewote a tec (care acoperd col opin ‘uporoare a mugchivl) fascia tansversals care acopecpivimea ** Intros, ‘Satu posterior altel mogchiuui dept abdominal ete doficar superior spre margnea costal, deoarece maychilvansver rece pe fo inten a cartiajlr costal, iar mugchil ob6 intr sneer po ‘marge inferior coastlrVI-XI Atl superior do reberdul costa, much rept abdominal ete ita ect pe poet tora. Pimea Inteiar tock mugcill rept abdominal est, de asemenes, defsars ‘astute comportamant aponewzn ghd obcintam | 12 acest vel, Limit inferioard a pretli posterior al tcl mogul rept borrinal este marctd de ini arcuat, care desnege punctln ‘carolame postcard a bleu laponevroza muh transvers| slabdomenulidovn part tclantercarearmuychil drptabdorinl, sind doar fascia transversal, rlaivsubfre, 58 acopere postaior ‘muschiu dept abdominal. Inferior era arcuat care de oie sea 'a aproximatv 0 treme a distanfel dite omic i creasta pubis, aponevrozele celor tel muschi la tree anterior de mugchieleropt Abdominal perry a forma peratoe anterior atc much opt ‘born [Una este obanda tboast care raversoaz4 vertical inroaga |ungime aperetehs abdominal anterior Ea este ezuitatlinyspatvundes pelia median a sponewrozslor muychior laf al abdomen Acoust ‘uur tendinaas este ingust inferior de ombie 9 lt superior de ‘acest, Linea alba transmit in plete vase sanguine mil 9 ae, La pereoaneleslabe cu musculatura bine devota se poate obsowa © ‘danced ub forma de gant verical In plclea corespunzitoare do oasupea iil ato, nmiocue, dedesubtlemicu, nea ba confine lnglulombilcal, un ofc fn accast ine prin care vasele mba ale ‘ttl (ven dou artere) vee spre inspre cordnul emia g ‘placontd Teal stature poretlu abdominal anerlaterlfuzoneaza a ‘mb, Pa maurice in perioada postal se acumuloazs grime In {esutul subcutanat, pol din jurul nell ombilcal est idea ar ‘ombllcl se adancast, Aceastasentdmplla 7-14 io dup nastero, ind cordonul ombiical aoa se desprince. MMugehlulpiramidal atabdomenului (Mt. pyramidalis abdominis) ‘2e0 ford de paid iunghiularsapiatizatéanoropostror gi ‘est statin parte inflooar a poretoll abderrina, artrce de mush ‘ropt abdominal deasupra pute, deo pate g de calat a nisialbo ‘mediane. Prin contratia i el determin tensionarea line abe. Desi prezent in modinconstnt In teaca mh dopa oc i do Ineo pe nab poate uizatn chirurgie ca reper pent o ince dominala median preci Funct gi acfiuile muschilor abdominal anterolateral ‘Mugehi abdominal ntrolatral ndeplnesc uraiearee acfun stung formeaza un puternic suport elastic pentu peretele abdominal antral proejeazs viscoree abdominal de vil extome; compa confauttabdorinal sé lamenferea sau coglerea presiuninrasbdominel y,nacest ‘mod, suntantagonital atagre pilin act oxpiata; -contbule la mig runchiuki ila mentnerea postu. ‘Mugehi bic gtransvor, in acfune comund blatrala,formoazl 0 centuré muscular care exec opresune fem’ asupra vseerelor abdoninale(mugchil drept abdominal partcpa prea pth, sau chia loc, aceast acne), Aefondnd impreund, mugchl abdominal comprimd wscerele _bdominae grid datagma tn Urpul respira, Atunc cand dargra s@conracta, presto abdominal antoroatral so extindo g mugchi si sereaxasn8 petra faco bc oanoor (doa, eau care sunt inpinse intr. Cand atagma se rlaxe2zi, porte soreract gradual ofald ‘evoontacismugchr Aunt combina ale muscle antroatra jt fa expuzarea aul tn timpulexiai prouc ota necesard Aetecayel chun = parturitel Mugcht abdominaf anteroatra sunt de avemenes implica in migcitle tunchiuli de Ia ive cleans \ertabalelombare sn contelaea icine pobisulinpesiia crest ent mentnerea postr. In consacn trroamuscultuil poof _bdominaaeolatra bunts alt posture In pia pezind, ct in coa deevosiatsm. Mugchiuldrept abdominal este un exo putemic reg torace sin special areglunitiombare a coloanet vertebra, mpingnd rebordul costal anterior spre coast puband. Muschi cbc sbdominalparicpa de asemonea, a mca tunchii, in special {os trai'arotatacoloael vertebrate ombare itera nena Muschi traversal abdomenulyina ae, probabil ric un serial asupra caloane vertebrae ct ‘Vaseleperotelul abdominal anterolateral Vasole sanguine ale porotlu abdominal anterolateral sunt -vasele epigastice supercar din vasele oracie intone: vaseleepigatceiferioare vaso lace crcumeneprounde din ‘vasol ace extrne =vasee lace superical supereisleepigatice din rer fomurals sn marea vend safend -remurileantecoar i colateral a vasolor intercostal postoioare din ‘sali ltercostale 10 gi 11, gi dn ramurleantaroae ale vaseor subcostal; rami alevaselor musculotonice din vase trace nteme. ‘Arta epigasticé supercar este contnuarea drecté a atere ‘oracice ineme. Ea pitrunde Tn teaca mughius! drept abdominal ‘uperoinfevor si alimenteaza pariea superioaré a acostui mugchi, ‘snastomozsndu-se cu arteraepigasticinfroar, ‘Astra epigasca inferior provine dn ater ita extomd chiar leasupr ligament nghinal. Ea este oiontaté superior in fascia ‘anaversaldpatrunde in toaca musi rept abdoninal dadesubtul {ot arcunte, Ramu el pairund in mugen reptabdorina infer gi ‘0 anastomozesz’ cu acsiea ale arterei epigastiice superioare ‘aproximatiI grep regiun obi, Vasolelimatice care contribu la drenajulinfati al peretelut vase lifatice superficial nsoese vonela subeutanate aces situate ‘easupra ombiculudrenesz n pncpal, in gangfoni infact, \Vasele limfatice superficie Inferoare ombiiculi doneaza cétre ganglion att inghinal suporcia. vasellifatice profunde insofescvenel profunde 9 ronoazs ctr angle imfattitac oxtom, isc comun glombar(aotlatra. "Nervi peretolui abdominal anterolateral Peles smuschi pret abdominal antorlaterasuntinerva in Principal, do: + neni toracoabdominal (ila inferior intercostal), de ramurile bdorrnaioanterioar cutanta) lo rami ventae primare ae cole 230 ord toraci inferior (77 = Tit); nor subcostal -nedviichipogasticoinghinal |Neritraccabdominal tec inoroantarie de spa iatoroostal ‘toc pn planul neurovascular dine oblouintem gimugchiulanavers labdpmenvtipeniuainerapotoaabsorinal ql mugchl abdominal |Ramurile cutanate abdominale anteroare stripung teaca mupet rot abdominal ao mid distant de plan median. Rare ‘utangeabominale antarioae a nanilertoracoubdominainerveazs: poles de deasupra ombicull dela 7 la; pelea din jurul ombiiculi—T10; pelea de dedesubtul omic -T11 impreund curamunie catanate| ener subcostal 12, ohipogaste gilonghina 1, Pe parcursl lr prin preisle abdominal, ner oracoabdomina, -suboostal illhipogastrc se anasiomozoazi ne, Suprafoa interna aperetell abdominal anterolateral ‘Supratta interna (poston pretohi abdominal anterolateral este acoperiti de postoneul paietal Parte infaombicala a acest suprafee print multiple pi pertoneao, une dn ele conn esti ale vatolor car ransportau singe Inspe i dinspre fl. Exit ‘nc plc pertonoale,dous do fecare parte guna in plan median, care ‘converg spre ombike: plc ombilcaé modiand se extnde de a apex vez urinare pnd ‘ombie siacoperd igamentuombiical median, rmagi'a rachis, care ‘urea apexul vezi tks cmb dou pc embcale medi, situate atralde plea median, acoperd ‘igamentale omblicale medial, rams ale artoelar ombilele fella ocho - doupil omblical lateral, tut trade pie mba medial, ‘coped vasele epigastriceInleroare, care sdngoreazd dacd sunt soctonate, Depresunil sate ite ple ombicale se numesefose peritoneal, ‘ecare dite ele consuind un pote pur lab, favorabl pei herie, ocalzarea unt hem int-una din aceste ose determing moduin care este claslicati homia Fosele, pun adane cnt ple mba sunt upicum ureaz: “ose supravezical, situate inte plista median gi cele ‘medio, 50 frmeaz prin refectarea prtonelu de pe flaposteroar «&peretli abdominal antorce pesto vezioa uinarfarma acestra so ‘modica in tunctie de grad de repeal vezi, *fosele nghinale mediale,stuate inte pole ombitale medal latorae, sunt cunosote sca Wiunghiure ingle epezints locu pin care co produc hee inghinala ect; + foseleinghinal lateral, situate lateral até de pe ‘mace ater nara lor so anal nghinal profundisuntinante ‘2lmaifeeventhemile, care paar danumiea de insect, Omit ‘Ombilicl este 0 cleatce, 0 zona do leoutfivos dens care cbsteaz oil dn peretele abdoinal cares pais vecoes vaso ‘omblicale (Jou artere go von) la. Vos ale acestor vase sunt pruzent la acu ae glvesiie lanier g uncon, duct vilo- Intestinal Cole doua are omblical suntroprezenate de igamentle bieale mediane.Atecle se ntindeau rial dela aot pnd inom, (dr partes proximald a acestusistom = extns penta forma artele Hace comune gi rami for, in remo o» ligament, CupB nasere, fermeazho band Sbroast de tera vezi supra pnd aombite. ‘Aantoid so ilindea ijl de a snusul uogontalnfrmare psi is ordonulembiizal. Duplce contain igaeavezsnae, etre ‘slantldlorfomeaza un cordon Eos din vr vez pina la ombile— traca rach) Vena oical toca ii dela cordon omic pn Ia copra irfordafcatu ides single curgea pr duc venos pind fa vena cavi friar. Dupd nastere, ea ese reprezonia de Tgamentulrotund careeste stutla cast iberal game nttaionm {eit unl dn ele nefin, do ap, garment), Ea est softs. de unele ‘yon mii care unese vena pt cu voncle pret abdominal artroc ‘final, mai pt prezente girstur ale duct wl sntestnal costa toca din parton dal aloof pana oii pina fa proximal este coe care port de oboe. Acoasta a forma uns ‘vero Mackel un sacinhia lun cpa, de aproximatc Sem ungime, ‘uot a 60 em de joncjiunea Teococal ql przenta 2% in cazut. poot feng de omblc pxnt-un cordon vos sau, reo, poate ex ‘fet complet, Un cordon fbros poate duce la obstruct intestinal ‘selondnd cao ax Tn jurul ala so poate produce vous (suse anselntostsl) analog Canal nl eo un pple rice per srs cre) tr pate iia wet ate omohn tees an pretest trl ac dates, msc ptr sau pert shorn Paso eae unos tin caren ebtnest ‘ert n moran cares Posen nama Gra ial nen coresi un seat cr ste doa desc epee a ho ees se potata nih escent peowcen gi ‘bile exter, in 7 rl eee toner rt cheese * et ea senna mens ahem mpm wk Sie a ont ra 9 fo ert trees ome hers tae feah carr cordon epee cotece sh peat oea Onion fort te st cit prt mean rt ome st pital one ssa uteapain apne tveeas mena ft sap pr toni snc! pene, Poon pa Seco ot sth ns mon ah era pian, eli grgen onl oemate Cag ou ceva si ra ema ‘bli inter gi cel ransvers in momentul in care acest: aes sc jevowereitee ‘ses ov porte psoas Dom cern np coon aemete so pecngetsor tte conn remeron napa fxr eso at ca como $ mon coat ste sonore get ranean este un much sat, care ns se 288 sub contol vlunlar. poate f ‘cut €3 co contacto gi astfll 8 rice testi pin shure pi Invricare a coapest (Coa doa toa doschidoro, inl inghinalpofind, se fin fascia transversal, dar nu este vor vb dooaroce este contin cu fascia spermatid inter, Maaju de suprtai linet potindestimgevtant else gisoste chiar deasupraBgemeniulnghinallajumétatoa stants ‘ine spina liad anterosupertoard gi tuborcul puban. tora liad! ‘emurai exer rece infrr sub igamentlinghnalajunstatna distro ‘ive sina iad anerosupeiordlinia median decinll ate suat lateral fo de rtrd ramura aces, arora eigastd iteioara In toate cole el siratur ate cordonull spermatic se 98 duc oferont vaso tesculare. Colo ri deschidor dn poretse abdominal formeaza, ast, un pasa) oble prin care pot rece acest stud in| us nau supercias el prfund se bucuté de oproactesupientars. ‘Ast, nell super este ntltpostarerdotananul conjunc aroou rote esto init ant do Sree mascuare prover dnobiclintam est relat mobil, rest duodenuiu find ratoperioneal Al dodea segment duodenal descinde vorcalin eof inroar pind la nivel 3, deschidewa in olal ductal bilarcomun marcind firgtintstinut _anloir embrionar. Cel de al trelea segment ravorseazs ila mediond ‘zontal in inp cea pata parte ascansionoazaspestnga fie mediane nd la voll L2. Oda localizat duodenul est ugor si inserim anereasulal cri cap este incavat in obra uodenu DDuodenulpancreasul sunt ghidate pt poi nil Adoua aria duodenuitoce pesto ul rich depts ai pest peau CAPITOLULIL Porfiunea abdominala a tubului digestiv Esofagul (Qcsophagus) sofagl est un conduct muscul-mombranos, cu ngimea do prorat 25 om, care face legdur nto faring stoma. contormatis exter’ Esoaglcontina fringe a nivel gl n drop margin Inferioare a carta cicol corespunzator nivel vertebrei C3, strate mediastnul posterior supra, anterior de colana vrata, stabato crag in dept compu veabel 0 sso tering lane carl fic prin care asofogul se deschide a stomac. “Topografic sofa se descr tei prfuntporfunea conical | (Pors corvcalis;Pars coll), porunea toracicd (Pars thoracica) si | porfunoe abdominal (Pars ebdominas). ! Figura 1. eee ees oleic ferries cease peated mea eae RET Secuencia ‘emia ees croc an ipa ries Od Shigeo noes eesecearece on Cait este nereguatprezontnd vo zone agua, lave era calbrl esofagull esto de 1,52 om, care allemoaz eu porn! mat lait, lanvell ror carat estaguil este de aproximativ2S cm, Zoneeingustate, nuit i stmtor, suntreprezentate de srémioeroa ‘tcotlans, corespunzatoare oii superior alecfagu sémoaea bronho- aorta (Constrito patos thoraceae; Cnsttobronchoaor- ca, determinata de artera aor gi bronhia stings, 9 stramloarea datragmatea (Constcto plrenca; Conta aphvogmatica), stats ‘arivell hiatulu esofagian sl diatagmei format col maiadeseadin fixe ‘museujreprovente ce a nivel tlpuu dept aiaragm,mairarde fore masculareprovenite din sap crop ting a datagm. Parte abdominal Raporturt Prunes abdominald a esofaguul este siuata inve hiatut esofugian al frag tem infrior de orl cara oars nuele {de eofag terminal, zona de tocar esofagosgatied eau ant cardi rezint doul foe sidous marin Fa antsiors cope da pertone, aroraportsicu: + ner vag sting: + fata vscerald a tobululstang al featulal pe care determing Impresiunoa esofagion. Fela postroar, psi de pertoney, vine tn raport cu: “+ nervlvag dopt 4+ staput stangatciatagmet = arora aorta ‘+ partes c2a mal dete a pliménul sting, esofagulul Margie drapti vine Tn report * Porton! (care a acest rive se dedubleazfomnd cola dou ‘of antrioard sposterioars ale omentuli ic): + lobuteaudata fetal Marginea stnga vin a report cu + fundulstomacul, + pertoneu + Boamenttunghisaral ata, |inzona'n care sate frag eso ate separa de pret hiatus esotanian prin doua spade elunecare care provin dn fascia _sbsltrogmati, conn ramur ale vaselorranic Inerioare scone ‘membrana renoesofagiani curonfxareaesotagulsila dogma Structuri, Conformatie interna Peretle esofgulpreznt I tutu ss pat satu: * tunica seraas (Tunic soos), roprazentaté de peitoneul care ‘oper doar fata anterioara a esotaguhi, do unde se continu ‘p78 slinga pe fala antercard a fund stoma ar spre ‘teaptaformeazs omental mc. Profund de tunic seoasi se a8 ‘Strat subseros formal dint pale subj de esut conju, + tunica muscular (Tinice muscular, fom cin fre muscure etode dlspuse Tn-un strat superficial, cu free orientate Tongitucinal stun strat profund, cu ferele vena crcular, "+ srtulsubmucos Tala submucosa} frmatcin osu conjunctivax aro permite deplasarea tunicior mucoas’ muscular Una fata {ean timp migeaiorpeisalice scone gland estagiene (Gtondutse oesophagese), fore nervoase gio relea vasculars importants; + tunica mucoasd (Tunica mucoss), este patra geste scopes deun tin de muces secede gndele soto, curlpotector f.d0 a sure slunacareaboluulaimentar. La exterior tunica rnucoasé prezinté musculara mucoasei (Lamina musculon's mucosa) fomat in Se muscular netodedspuse longs, caro se tole sl trol in apdearoa poroti esofaian de pilunderes unor cori sti Figura 2. Conformatia interns save 2 Salonga 3 St eel Trea somos irs noosa & Meco per 7. St apes Gondor ‘otagomn ‘vascularizatio orele : Parte abdominal. a exofagulu maine vasculazat a vel portunilor anterioars si dreapta, primeste ramuriesofagiene(Rr ‘esaphageoles) cao provn in aera gas tng din rtera rics Infroar tng sau dttinatera crt Figura3.Arterele esofagulul {Ramu stagione ae tae toto ria, 2 Ata verte, 3. A ‘sco 4 lr crt canun nga 8 Pure erecta aca ‘arin & Arar gestiet tgs ~ramtr sean 7. Areata sane ‘Tnchcete 8 Datapma 10 Eston Toon, 12a cate oma, 13 Aerated ero enoie Venele part atdominale a esotaguui formeazé ta nivelut ubmucoaseiun plex ven submucos de unde singel ext rena in ‘un plex venos perosofaian iar dola nivel! acest in vena gastcd sting (Vgasticasinista), Venlo plu venassubmacos potfsedul —_Liatcele ‘ariceleresotogine ila acos rive se reaizeazi oanastomaz poro- LUmtacele pari abdominal a esotagului au nastre fa nivela «availed one gastice stngtiutsrveei pos iavenacr consi, frmeazd un pox Ih submucoasd wl dronoaeé In secon li oracle esofaglu rbutare vene| cave infra, limiatice gastioe stngl (Nod gastet sins sn nour face ale ilu tinfatc al cari (Anulue ymphatcus cardia, nerve ‘Nori pi abdominale esofagutl provin din tanh vagal “nieve (Truncus vagais ante trunchu vagal postoror Truncus agai poster. ‘Anatomie eines : Esofagul poste f| explora prin endoscopies transit barat ‘exogestc, Ref gastroesotagian poate fl apreciat prin p-mi. ‘Stramiore evofagululrprezintobstacole mecanic ta vel irra se pot opi boluro aimentare prea marisa comi str, aut ‘seit stonozlorciatcile rezlate nua vindocdrilezunir mas ‘upa ingestiaunor chide cove. Stomacul (Gaster) Reprint cea ma att poriune a tubuli digest, find stuot ine esofag si duoden. Din punct de vedere topograi, stomacul ‘orespunde epigastulughpocondnduisting. Forma slomaculi esto rabid, coa maicomund ind oa altro volun stomacub capt eta 25.30 dem, nmomentulnagios pindla 1500-1600de mila aul. Conformate extern ‘Stomaeupreznt douse operas dows curb. ‘+ Powjunoa cardiac sau carci (Core; Par cariaca) este pina podiune a stomaculi iar oll cardia (Ostium earaacum) repreznt deschiderea esotaguliinstomac Maginea éeapts ‘esofaguusecontnus cucrburamicda toma, merges tang esoteguld se continud cu cuore marea stomacutlet ‘care formesza un unghi ascuft ~ineizura earlea(ncisura cords). Fundul tomacului(Fundusgostrius) este elutla un ‘iva ina daca cardia, ‘+ Portjunea plc (Pas pylarce reprezints porunea terminal a stomacul esto format in antl poi Antu pyoicum), ‘canall plo (Cans porous) 9 plo (Pen). rfc pion: (©stum pyloricum) reprezina comunicarea cine slomac si ‘duoden 9 este de obicel indicat de vena preporcd care ‘ncrcigeaz ajasaantoroar, Oniclplricateprevlzutcsun sinter care regeazi cantata de mente care weed stoma induoden, + Curtura mica (Curvatura min se innde ine care por ‘reprezentind marginea drapta a stomscui pe cae se neers ‘ments ic La ive pou sae ioc preci incira angular (cir angular) Un pan care rece pinning separa copulstomaodkd(instinga) de porn lori fr ceapa. + Curbura mare (Curvatura maja) este de 4-5 or mailing decdt ‘arbura ricd noepe a nivel carci desaind un are de core pr stinga, care dlintoazi fund stomacdk, pcre untae la droapta cu riddcina mezenterui si procesul uncinat al pancreasul “+ lasting curichilstng puree sting, 15 Voutmerairch er, 18 rates var eaga 7 toting, 1. ora mecatret roars Sirueturd, Conformaio interna Insiicture duodenal int pat tui ‘unica seroasé (Tunica serosa) reprezentata de petonewacopers Ininregime prima jumstate ape supvioae a duodenal care {est nrestexrapertoneal, find acopan de petoneu doar po tla ‘3 aneioard, Ridcna mezocolonulitansversinvetale partes ‘descondonté a duodenuli, ar riécna mezenteriu inelaio parla orzonad a duoderulu Pe fa pro‘unds.apertaneuk co ‘to paturd de esutcojuncviax care consti sat subseros (ola subserosa); ‘unica musculard (Tunica muscularis) este alestutadntcun sat ‘xtom format in re longtunal (Satu orginal; Sratum ‘efcotae longi redus un stratintom format din tre crculare (Sratum erevare; Stratum hkcoidle brovis gradu). Inreatate Abela ambelr strani musculare au © dispoziie spralald helcldal, ar ine cle dou stratur se goesteplexul nerves ‘miontaric Auerbach; tunica submucoasa (Tela submucosa) formats din jesut ‘conjunctive elastilax confine vase sangvie, vas inf, nar, ‘slexu Meissner, fofcul inate gi glandole duodenale Brunner (Glanduloe dvodonses), ‘unica mucoasd (Tunica mucosa frmat® dn eptou sl eorion prezint: plete creulare (Picae crcularos) sau valu ‘Korlsng, care suntabsontoin parca superioari.a duodenuis care au rolul de a mri suprafaa de absorb a intestinal, leat intestinal (Vili intestine), famajun ale mucoase! ‘urolinindopnioa inc de absorb; ccanona oc infaic, plcalengiucnalé a uodonuiui(Piealongiudnasduoden), cs Jongitudinala © mucoase! stunt in parts medial a paretek posterior al pari descendent; papla duodenal mare (Papi duodoni majo prosminont sua ls exemitateainfericar 3 pic longiucinaa la nivelul crea se deschi duck coledoe tutu panretic Wrsun: pana ducenal cd (pala duoden ‘ino stuata deasupra pick longitudinale f9 neu ee se \eschide duc pancreatic acvesr Santon ara muscular. ‘mucoasel(Lamna muscularis mucose) formats in dou sath rmuscalre,extem longtucnalsintom excl, esto siut ia Vascularizaie Aner ‘Adele éuedenulprovinn aterclegastics creapt(A.gostica desta). Sipraduedenal (A. supradiodenal), gastoeipoics éeants (A. gastroomentais dextra) si pancreaticodvodenaie supercar i lneroara Veneto Vente wieazd ralectlatereiar sunt ibulare venel splenice (Vena splenica; V. lenatis), venel mezenterice superoare (Vena ‘mesonterca superior veneipore hepatica (Vana poiae hepatis). Lintatcoie Ginfatiole cuedenuusevareSin ned imate hepatica (Nod ‘hepatic si celiace (Ned! coelin), Inervaio [Neri éuodenuu provn din plex cline frmoaza a well © orto plexu Meissner iplexul Auerbach, Anatomie clinics ‘Duodenu in special partes a supercar este seal ot ma ‘teeventalinfamapilor acute saucronice- duodente, cent eaneen (sir Explores duodenuluse face prin pape, ib) duodenal pasa) bart ondoscopio Jojunul gi ileonul (Gojunum; Hleum) jung leonul ste perjunoa ntastnu subre cuptins ine fexura duodenopjnal gl valva leocacala,Ocupaceamaimaro parte jul subrezocol al cai abdominal ga pelvis gest legat {de perelle abdominal posterior pin mezentor. Contormatie extern Jojunu are impround cu Hoon lungmea de 6-6 m gun caine ‘vail de 3 cmin porjunes ina gido2emfn porjunea tonal lest format cn 14-16 anseintastinae, dnte care pimele au epozije vizontl jr ulimele au dspocfevertcall Foca ansd intestinal ete format in dout rama egal paraoerieo, una aforent reat ‘pre flaxura duodnojeunalé g una efornta orients spre valva lTeocecal, Porunea nial aramutlafrent portanea terminal a ‘amu eferente consul ioral ange, ‘ivorull eal (Civrculum io) sau verso Meckel est ‘un apengic, rest al ductulul omtaloenterstuteeazlenan prunea ‘einai leon cam a1 on stant do vala eocecal. Else poate Intama, simuland o apendica seu poate determina anumite forme de ous Figura 16. Jejunut siteonu! ‘.Jontine vodenoijmat, 2. Coat 3 ences nococe, 4 Duodenal Raporturt + anleircu omental mar preole abdominal ant * Posterior cnc, duedenul ureterel, atera art, vena cava infrcer,coloana vetsbral portale abdominal posterior, + supatorcumeaocolonultransvrs colo ranevers; “infor vezi urna, ec ute + atra,dreapa gi stang, cu porurilo ascondents gi repectv ‘descendent ale colon CContormati intend, Struct ‘nsuturajojunuligdeonul int pati ‘unica serasd, formats de pertoneu! visceral, care inveleste compltjjunu sideond ge conious x mezententinte fae crula se psescramunieehnale gale ale vasdor mezentarce superioare, noni, du gi vase ifatce Pe fata profunda a pestoneulise afl plu de ut conunciv lax care consi stat subsoros; tunica mused ctu dh dou eat, extom longitudinal inte rus bree evand nso dspate holes. Contac frelor muscular asigu contactu ¢!amastculcontnutvu intesinalcusuouteintestralegrogesunea acoshia de-akngul ‘censlubil dgesiv, ‘tunica submucoasd, seat dn osu eonjuntlv ax n care ‘986056 abe latin, vase sangvine snen, ‘unica mucoasé, fommatl dn eptetu gi cron cone: pce Geulare sau vate Kercriog eu ok de amir supraate de absorb aintestinul vlc inestinale cu fol in absorb Intestinal; glandole intestinale (Glanduae intestinal) sau landee Lsberkihn; focal imfatc sltar (Nadal ymphoideh solar) foul inate! agroget (Nod hmphoke ogorogat): lamina muscular. a mucossei stat spe submucnass Figura 17 biterenteexterestinteme Inte fjunslileon ‘A-1 Ade maze siperoar, 2 Arcade aati, 8 Soul 4 Pato, 8-1 Atoamesuo sted fees wae ss, ‘Tico entre mucus | Vaseularzatie tole ‘Ateroa jejuni geen sunt reprezentae deatreejeunale (a. fjuntes) 9 Hoale (Aa, loales),ramuri al arterel mezentarica ‘suparcare gid aa eal artrileocoice pana porunea erminalé ‘alecnul (A eocofeaR leas). numa de 12-18, acstoa abordeaz run itocnula vl arg mozenteal 9s ci, anastoroandi- ‘ec ramutleadlacente penta forma pt tur de arcade arterial, primar excundao, arog custorare. in acestoa din umd iaunastr ‘veel rope care ce dtr tuturor components portalinestna sinus anastomazeaz% cu rare adacent,obseucjauru somone ‘vs deternéndnecrozaansolintetnalerespoctve infarctintestina. ene \eneljejunus leonuu peacd dala ive mucsasal fomeaz ‘roa ubmucoasd, apoio roja subsoroas, dupa care sunt colette ‘e venee jjunae (Vv. jjunaes) ale (W.jals) care se vars in ‘vena mezenteica superna. Figura 18, Vascutariafiaartriaté gdronajul venos al ntestinutl subgie |. Pancreas 2 Ara mera sipetor Vara mecetre saprie ‘Sunt Adare une, 8 Acad ary, 7S ty Vac ec, Silent Apnea, 1. Cac 12 Raman ba, Dua "4 Arr gosto omental das 1 Aare gacodero, Area hopte comin 17. Tacos Ufaticole ‘Vase lifatice plead de la nivel chiferelor centrale ale ‘oatiler intestine fomeazd evccedvo relea mucoasé, 0 reoa ‘bmucoasa,oretea intramuscular lo reea subceroasa. Des acest rival vasole ge colecteaz cite marginea mezantericS a intestinui stabat nodule imfatice da anivehimezentenAd pol nodule fice ‘mazentoco superar (Nod! mesenters superres) gn rune intestinal ce vars in cisterna chi Pecquet(Cistora ey). "Nori slunuli st Hoon provin dn plex calle cn care ee spine lox mezenti supa iat pei ators mezentaca suporcare. Din acest plead fb neroaso care, umn raieti ‘amurior artret mezentericesuperoare, jung a poretsaintstinl, a gosimea cdi formeszs cle dou pox intraural, plex mentee ‘Avorbach, ale cia be controlea24 matitata intestinal plex! ‘ubmuces Meissner, care asgur nora mucoasei a cemmponentlor sae, Anatomie clinics -unulsidzonupotf expiorae prin papar,auscultae gexamnen ‘hdolege. Dire aeciunte cole mal ecvent ae intestnull subiee ‘menfontim octuza intestinal (aracterzats pn oprivea complet de ‘ung durat a ranztintostnal) cae poate mecaric (strat unor couze enatomice) ciara (datorats une derelr'aapaatuluinenes intramural, avand crept consecint pati nestnvli sau un spasm putomiclaun anu. Intestinul gros (intestinum crassum) Intestin gos continu eon ominald ani vabsleoceate tise deschise ln extern prin anus. re kngea de 1+18m siun ean care destoste de a7, cninporjuneainiiatsla33.5emin peranea {ermina, ite porn: coc care este next apendcele ver {erm colenul (cu subinesae respecte cond ascendent cand ‘ranevers, colonul descendents colonlsigmoldian iret Contormatio exter Intestnul gros ncpe a vl ool ina depo print pote ‘mai litt, cocul (Caecum) care are anaxat apendicee vernon (Appendix vermitormis), urea apei ea st eolon ascendent (Colon ‘ascondens corespunzatorregunillmibare cept lhipocondui dept in a nivel fee infrioarea cal unde coast, forms Mexura colle dreapd (Flaxura col deta; Floxura col hepatica) 8 conti 21 colon transvers (Colon ransvorsum) pin a rivehlPipecond ‘tng, unde cotest cin nou, forménd fexara coed sng (Flxura col ‘sinistral col splice). Acoasta se cotnuc clon descendent {elon descondens), care caboar anv egunilonibarestingi gia {oso iisce sténgl si se continul cu colonul sigmeidian (Colon ‘sipmoiéeun) a nivel pets ar acosta ou retul (Rectum) scan ‘nal (Conafs anal) cafe se deste la exter prin anus (Anus). ‘Figura 20. Conformatia extern a ntestinului gros Intestinal gros prezins cétova patculart morologic care oaseboscde testinal subi: *+ teil clout Tari con nude de te suntbenai muscular Indviduaizato la nivellcoostis clon, + haustele colon (Husa cof, porn bombato ale protlu Intestinal separate de sanju ransversale adn, care prosmind ‘nietonirtumenuiintestnl sb forma pckor sua (Picae somiknares cl + apendicole epipoice (Appendices omentales; Appendices ‘2diposae col; Appendices epploicae) repezentai de Gvcu 3609 stat nivel tenor, Cecul (Caecum) Ceculesteporiunoa nial a intestinli gros, Are aspect uni fund de sac Tn care la nivel! ffs medale se deschide apendicele ‘ernie, iar supvior so continu ov colonulascendent. ‘Are lungimea de 65-7 cm iinalimaa de 7 cm so capaciate de 00cm" Inmajortata cazrior ose stun fosalacd reap Malar poate aves o poze nal, respect lobar prerenal sau subhepatcd ‘suo pea joas5 in pabs, unde poste cobor pnd a nivel fund de Raporturt | | Contormatioinornd, Structurs Perel cocal preznl patntunic: sontine glande intestinal (Glandvlag intestinales), iar spre ‘+ eneriorcu peel aoinal ane iar cindeste gone coc submucoasé este dubia de lamina muscular a muccaset ‘iperelleabdominalsoinorpunanseeintestiulisubjre; | {Lomine musciors maosso + posteriorcurecesul retroceal cand cocul ete nveltinnvecime de portoneu sau cu fascia Tot, dacs cecu este fa, ar prin u——____ invrmdtior cu magchiulopsoas, fascia lacs, nervuleutanat femoral toa newt fererat + ter cu mugchll ac fascia acd “+ medial ultimate nso ese, eon deschicnd sola acest nivel corespunzator valve lsocncale: ‘+ superorse continua cu colonulasoendent; | 1+ nero, cn cca ef nivel! ice cept, vine napa | ‘@1 peretele abdominal anterior si cu fascia iiaca. Cand cecul se | ain poze nat, prezint aperture sii ert aka Inferioor a eau. lar cd sean poziteeass vine report ‘curectu, vezca rina, vers anes, + tunica seroasd (Tunica sorosa,reprezentaté de pertoneu care ‘ ‘cxlmal ecventnveaga csc tog, rar doaracopera. oa Petoneulestedublat de statu subse (Tol subserasa pares coe + tcamisaiad Tinka moatsesatoracndousiai | counsarinan, omens ee eet Lnstatetemcrtiaongtudrae gupnit eapcie | Medinet mio cpa na aneroar, una postoreStaraé guna postero modal gun Samba, hase 1 eneioog 2 stratinom eu fe crea + tunica suomucoass (Tela sutmucos) confine vase sangvine fi Iai, nord fle inal etter, In interior cocuu, enor do la supra le corespund nto + tunica mucoasé (Tunica mucose)fomats cn eps scorn, | PDEmnen npc, havstelrle corepund souls ease oe ‘anjutlortransversale care separa haustee le cocespund piste _surunaro ale coos. Larval poets modi a eacub se at onl {de deschider al dean (Ostia fa) corespunziter vale deocecale ciel de deschidore al apendicell vermfonn (Ostum appends ‘vormifomis,stuat la 2 cm inferior de precedent Vala Beocecald sual la joncjunea cocuul cu coloul este formats dn dows buze ‘upargar (Labrum Beocoleum Latvum super) glinfor®(Labrum |lecesecale;Labrum nfrus care se unesc la extreme or, formand {tau valvolHoocecale (Frenulum ost Heals) I dlimteaza erful opoocal Vascularzatio ‘Arlo ‘Artrole cocululprovin din atra Heocolica (ramura attra mezentrioe supernare)ssuntreprezentate do atoracocldanterioars (A. deocais anterior) cate vascularizoazé fafa antaroar a cect sh ‘tra cecal posterior (A. cecal posteron care vasoularzeaza fata posteoard.acocul Verte ‘Vonelecocuuitnsoesc areal se vars in venaieocolic (V. ‘ecole butara vonel mazantarce speroare Latote \Vasol linac au nator la nol tunic submucoaso,Tnsojese _vaselesangvie si dronoaz fan nodule infticeprecacae Nout ‘brecaecaie) gl in nodule face revocecale (Nod retecaecales) ‘entero nodulorinfatce mazentorce superiors Inorvayo Inertia simpetied @ ceculi protne in plex colic ar cea parasitic dn eri vagh Anatomie clinics Cou poate fi explora prin palparee peretli abdominal, pin ‘adlograte abdominals pe gol si dupa ingeraree unei substente Apendicele vermiform (Appendix vermiformix) Apendieele vermiform este un organ lind, deforma unui tub ‘con, care se deschide anivell pret medial cecuki, cama 2 em Interior de oii de deschitere alleonui. Are lungimea de apraxia 8-9cmsicatbrulde -8mm, Reporturi Poaiiaanendicoli ei de coc este fort varbil, atl epoatef sat * posterior de coc i de colonul ascendent, adi retrococal g ‘etrocof, cn vine In raport nto cx ceo scolonul scandent, lar posterior eu mugchiul lac gfascin lcd; *+ inferior de oc, ungind pand ia nvell trimtonl superioare a elvsulu(apendie pln sau descondnt), poxf in cae viral ‘tu vine in raportia free romp uteri deat cu ovarul rept ‘+ subceca, tat postrior lapel inferir fal de coc: * prea, cénd este situa! anteor de pounea terminal aon vine In aportcu porto abdominal anterior + ‘etralea, stat postror de porunea terminal a loon Structura.Conformatie interns Perotaleapendcular prez in uti sa pat unc + tunica soreasd esto reprezonats de partaneu cae inveleste ‘complet apendiol fomeazdunmezcapendce cae so 10328 ‘pe cecspe leon Peronou ost dublat de sat subseros + tunica musculard est format da dou strata un tat ext cu ‘roe orontatelongtudnal care spre deossbire de cle de la rive cecul suntdspuse Int-un stat conta, arf baza apendiclu grupéndu-seincse weiter gun sratintem outros eta cer 1 tunica submucoasd, cone numerogl fc info: * tunica mucoas formats in pital corian canine pe ing Sandel iobeckuhn inumeros fll fate agrega (Nodal ‘ymphoide‘agarequt) esto dubai sre submnicoasé de lamina muscularba mucoas : Vascularzaio ‘torte Vasculaizapaararialé @ apendicolul este asiguald de artera pencil (A. appendutars) ramus a aterelileccoice Venele Vascularizaja venoasd a apendalul este asiquats de vena spendicularé (V7. appendcutrs) care insojeste aterm omonima ise ‘ars in vera foocotc Linfatiole Limfaticle apendiceluiau nastere la nivelal submucoase! 9 ‘roneaza lita fn node intaticeapendiculae (Nod appenalculares) 162 acl in modu iaicemezentricesupeioare Inervatie Inertia simpatc a apendicoluprovne din pen caac, arco arasimpatea dn eral vag Anatomlectinick Cea mai frecventa afeciune 2 apendice, este infiamstia, pends, In agnostic! cela important dest de mare © at Punetole de preci cutanata a sonsibitt drercase apendculro, ‘espectivpunctl ui Me Burney stuat pe tia care uneste spin aes ‘aniorosupecar reap cy obi, aurires tetera cutie noc gipunctullu Lanz stuatpe tna care unegt cele dou pine ice antorosupriare fa uniea ei cropte eu treimea moc. Colonul (Colon) ‘Salonul este porfunea ntostinll groscuprin ina cc rat, ‘are lungimea cuprined inte 1,251 1.5m giun cllrucare desceste le Semin porjunea nial la2,5-3cminporbunea terminal gto ‘impart convenional tn patry segmente: exlonul ascendent, colon tranavors,colonul descendents colon sigmeidan “cand aecondr 12 ea ad Gap Raportur Colonuascondent Colonu! ascandent continua ceculcorespunztor nivel plan ‘transversal care teo2 prin vava leococala gis Ininde pn a nivel {eohnteriare a featuiunce clog spre stinga foméns fone col ‘teapta. Are lungimea do apreximaty 15 cm, un calor de 5-6 om, ‘iapunde fosei face drepte 3 regunil lombare crept si prezints umStoarol report * anterior cu ansolointestrullsubre, omental mare gi peretele abdomialantarior, + ostrior vino in por, prin informed fase de coalescent retrocoie Told, cu esc ita, much ac, much palatal lombelor aja anteroar a chia drepk Fnura coc droapts Floxura goles dreapts, situa la jonctiunea dine colonul ‘senentsclonul ansvers, segment carefomeazi in oe un urght ( 60-80%, corespunde exremitai antroare a coasteor 10 9 1t si point umitoroeraporta ‘+ superior iateralcu a iriar a lobulicroptalfestulu unde etermindimpresinea coe; ‘+ antero-medial ev porfunoa descendant a duodenul gi undul venir: + posterior cu ata antoricard a inhi dept tut wansvors (Colonultansvers est cupcns Inve fexura col drat gfexura cof sting, ae o deci ob usar ascendont dla dreapta unde ‘ispunde extremitai anterioare @ coastel X. a stinga unde réspunde | _extremitafi anterioare a.coastel Vill, corespunzittorhipocondrukuidrept, | Soencinrraay ino aberraore | = etc en mh a ‘nterioae i cu pereteleabdorsnal anterior | ‘posterior, prin intormadiuimezocolonditransverscare se inserd | ‘aacest nivel, vine in raportcu poriunea descendent a duodenuti, | Spsvconipnmuat chemrsgsesscses | ‘ror cetera «ete terete en + eooreu arate tasks Tren stat hones ctr | colnul descendent, segment care formeaza ne eo un ngtign 4 | 50° spundo poco tng srespectv extent anarore a | east i pein uaa apr + super cuoa cole. sone! cond ponceasu + media gosto cua antroa chivsting ilande spree tng Colontdescendent Colon descendent continua clon ranevors avelox ‘calc sang stibat hpccondul sting egunoa mbar stings so ‘ermine ceselace une se cones ccna gman Ae \ungineade 1825 on, cable 2.59.5 ongiprecnts umstoaree apr *+antrio,ebte scopart de pone gi vine in raprt cu ansele Jeiunate su peretele abdominal anterior, * posterior vine tn rapot, prin intormedil asco de coalescents ‘ercale Tl, 2 marina aera a richtig, mug, transversal abdomeruli, tat allomtolor, iia psoas mare, ‘sole finer subcostal nerilchipogastiicinghinal, canal ferura lateral, omural i goriofemura, vaso testculare sau ovaronegiatraliacs exten, (Colnat sigmesain CColonul siynoidian nui colonulilopehin sau signa (deoarece tralectu sd desrio forma teri) incopelanivell xesteiiace, unde continu coll descendent, srbate fea ited tng sipohvisul ql se ‘termina nivel margin superioae a vorabrei 3 unde se continu cs Fectul Are ungimea de 25-80 om gi un calcu varabil dats dstensbitat sale foate mar. Clan! sigolan poate impart ‘coment in ous segment: porunealiac (colon ac) iporunes hind (ctrl pain, Porfunea iad, fil curt sorting dela croacta acd pnd lo marginea medal a mgchiu psoas sting i prezins urmatoarele "peru + antetiorcuanscloitestnls ste sipeetle abdominal anti, * posterior prin intermedi ascii de coslescon retrocokc Tl, ‘nan pacholulvasculenenos suprarena Raporturt (Giana suprarenalé dreapa prez urmtoareleraportur Fataonteroars| ‘+ Vena cava inteioar moda) + Flatter + Duoden Foja postroara ‘© Diatagmut euperon: + Poli superr at rich (iron. Merginea most + Gangionul colic dept + Arterafrenieainfrioar droop : (Ganda suprarenalé sting prezint umatoreerapotu Fealaanteroara| * Zona sasuperioar este acoper de pertoneul basal omentale ate 0 separi de carlos de poll posterior al spline, *+ Zona sa inferioar, neacoperé de pertone, ete in contact eu paneroasul gv arte splenic Fala postroara| inch (ators; + Staputstng al atragutal media. Margins mois + Gangionul cet sting + Arora rnicdinorioars tangs; + Avoca gases tings, structurd (Ganda suprarenali este format in cota modular. CCoticala (Cortex) Este format ine zone colar: “+ Zona glomerular, stat exer, aorolin product de harman rinoraocorSo.i "+ Zona fasciculat, situata sub precednta, produce hormoni jcncoricna| 1+ Zonal, situatéinprofurine, aero dea socetahomeri semua Modutara (Mesut) ete format in coloane de clue cromatine separate ne ee ‘de nus vonoase, Celle comafne ale edule sore adrenalin sf noraerenalind, care ajung in sinusurteveroase 9 de ald In vena suprarenal, Produc denoradrenn adtenaind esta conta do Soma simpati. Vascularizato. \Vascuarzatia atrial clandolsuprarenale esto asiguat de tel grup de artre(superi, mlloc erie care provin in atora ‘tei inforioar, aorta abdominal artra renal, Majoriateaacosir ramurise raf a exterionl capsule, dup care pare in intron ‘Jando! formeaza plex subcapsulare care sa conirué cu sinusu fenestatonprofuncimea glandel ‘Venele confoazs pana forma vena supareal cae vars ‘vena cavdinferoard (in deapt) pin vora ronal sling (in stnga}. Utatonle dena’ in nodule aoe ata, Inervatie ‘Ramurle nervoase sunt in prncpal-fbre newoase mictinzate simpatice pregangionare, care formeaza plexur nervoas innit ander Glande suprarenale accesori (Glandulvesuprarenalesacvessvie). ‘compuse unr doar dn cocala pot evidenfata In aprcpera glandelor suprarenale sau tn cordonul spermatic, epi gl garment arg a ena CAPITOLULIV Arterele abdomenulut (Pars abdominalis aortae; Aorta abdominalis) ‘Acta abdominal neape la nivel iat acta rag, In droptl magi nferioae a vertebreitaracaleT12,contnusind aor (ora e tring ta nivel cool dows Va verte lmbare (4) unde are loc biuret sot (tua ortao),dindnastere clo dous tre lace comune, rst snes eee eoeetiecea, eee eerie a =e. Sane | Gemeente Fett ee eee Raportur Anterior (inspre superior spent: ‘+ tunchul cole amu sal; + pleuloaie: ‘+ bursa omental (are o sopara de proces papa feat) de omental mi); ‘+ capulpancreaallsivasle plone ference separate e.ea pn intermedi atere mezentariceeupericara gi 2 vane ronalo sting + poxjunea orzntall aduoderuhd, + pentoneu! pare posterior, + incon prot a mezontrs (oinerucioaz ester ‘+ colana vertbra (dela nivlul margin iferoataaT*2Ia LA); + aterelotombare; + vonelelombare cng! to patra tnerucioaz in ait or pre vonacavaintroard); Lateral dreapa + cstemna ci + ductor + vonaangos; ‘+ 8pulcroptaleiatagmull (creo copa de vena ev nerd ‘deganglonuleoae rep); + vena cvdinferopd (6ub nivel. 2) Lateral tinge ‘+ salpulstang al datregmutl qf gangtonul cata sting (proxima) 1 fru duodonojjunale + trunchs simp: ‘+ vasola mazentrios inferiare. Ramuri colaterale: Antes: ‘+ unchis cata; + area mezontocd supercars ‘dora mezentees interiors ostrcare: + terielombare; ‘+ ator sacral median’; Laterae: + anercle rence nfecoare; 4+ aterel suprarenal moc + arprelerenao; + serele ovarione (a fe) eavartree testicular (a barb rezontarearamutlor ccs abdominal In func de emergent lordin aorta abdominal este umstoaen Artora frenica inferioara (A. phrenica inferior) anager din arta abdominal doasupra rg unc cokac De ta origine 40 orontoaz super, anterior 9 atral spre tsp ‘corespunvitoralitragmulu, in properea margin medal land ‘uprarenae,vascularzind datagrl. vor rnc inferioard stings ‘reco posterior de diag, i pce ater fren nteroar dreapt trooe posterior de ona cavinfrioar In apropirea marglpstroare ‘8 atragmuu so vide dnd oramuré mex care se anatomoeeazh ‘artorele musculotronil gi carotene, 0 ramurd lateral care so anastomozaaza cu aiterele intercostale posteroareinferioar gi ‘uscuotenieS. Ramura laterals 2 ararel ene ifetire orepte \vasoularizeaza vena cavdinfecard ar ramuraltoralé are rence inferioare sting vascularizeaz’ porjunea distal a esofagu Flecare arte reni infrioaré a nagtro la dou, tel atere suprarenae supeiare(Aa,supraranale super destnateglandelor suprrenale ‘neo, arterele fence inferioare, pot ua nagtere dn unc cela, sau una din aorta abdominal gaa din ater renal, Trunchiul collac F (Truncus coeliacus) Este oramurd nepereche, care ia nastre dn porte antrie ‘ort abdominale a 11,25 cm sub nivel hat artical dag, ‘eta crigne s rinteazs anterior ugorladreapta ar dupiun lack ‘sour nagloe coor trier teminale ale sl: roa gastit tng, _attora haptic comunaglartora splenic Figura. Trunchiul celiac 1. Canaieeace 2 Vin pot, 3. ana ca inocu 4 ra tna oars & aro ecto tanga 6 Tact, fats abso a rs oso 0 Frigate Cops "Ata gseop pict ligs, 18 Nore open 16 Argos ‘oan Atom apes 1 far ena 17 Atra paecuosena, ‘8 ane, Arter, 20 Carob 21 Pr 22 Lad ‘mpatsapt 23 Coal te 2 Vers tars, 2 tre co, 2 Canali hepa, 27 Uoamert ai Peat, 2 Loalepae i, Bi Nagin osenae fest Raportur: tore + bursa omental + penulcalin cae Inconparatuncis col), Inert + ganglonutosiac crept; ‘+ sap croptal drags 4+ procesucaudatal fiat Instinga: + ganglonull tang: + tipulstingal atau, + mica curburta stomacit. nero + pancreas + vena splenic. Artora gastricd stanga (A. gastrica sinistra) Esto a mal mic ramur a tunehivseoac. Dela rigine 52 ‘ndwapt ble superior ila stnge, postr de bursa omental in {a nivel cardi ndroptul curbur mit stomagul. All dé nasa a cova mil ramur esoagione (Rr, oesophageal). care sabat hist! ‘sola al datagmut gs arastomozeazs cu ramurleesotagene care lau nagtere cin aorta trace ila etova ram mci care $2 ‘anastomezeaz cu amurprovenite dn aera inal, vaseline ona til Anos, arora gases tng se ncrenpt anton, des Nungut isc stoma pu Pina in aropiorea por unde se _anastomozeazé cu atora gastied dreapt arora in artara hepatica -Artera gastca sting sigur impreuns cartera gusta reap ‘vaseulazaia ambor prea stomacsi de part mi curbun Artera hepatica comuna (A. hepatica comunis) Dela eigine ce oientsaz aoral spre deapt,ncrucigoaza vena ort ar pol, urs spre il hepatic, dizndu-so nto amura sting foremurd reaps Ramuri 1. Arteragasroduodenati (A. gastroduodenal) anager, col ma ‘recvent deasupra parjuni supercar a duodenuu se ointoaza Inferior, tare duoden gi colu pancreas, ara valu margin Inferioare duodenului se bitured dand nagtere Ia artera pancroaticoduodenala superoara antrioars(A. pancroatico- duodenalis superior entarislaartragastroorental deeapts (A. gastoomentals xtra). Inainte de a se biuca, ea emo artorle reroduodenale (Aa. retroduodenali), atera supra- ‘suadenala (A. syroduodenais arora pancreaicodvodenals superior postarioaré (A. pancreaticaduodenals superior pos- teria), care descind posterior de capul pancresuu,danastoe ‘a ramur pancratce (Rr. pancreatic) ramus duodenale (Rr duodenal gisa anastomazeaz8curamura poteioaka atte ‘pancrealcoduedenaleifrioare. Artara pancreticoduodenal ‘upotoardantecard, coboara inte capulpanceasuls dvoden, anasto la mur pancreatic (rc. pancreas) ramus duo-