LAZĂR CÂRJAN

CRIMINALISTICĂ ŞI ŞTIINŢE DE CONTACT Bibliografie
Ediţia a II-a revizuită şi adăugită

Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor – Bucureşti, 2006 –

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României CÂRJAN, LAZĂR Criminalistică şi ştiinţe de contact/Lazăr Cârjan. – Ediţia a II-a, rev. – Bucureşti: Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, 2006 ISBN (10) 973-745-027-2; (13) 978-973-745-027-2 016:343.9 019.922

Culegere text, tehnoredactare şi copertă: Neli TÂRŢĂU Tipărit la Tipografia Ministerului Administraţiei şi Internelor

Prof. univ. dr. Lazăr Cârjan

CRIMINALISTICĂ ŞI ŞTIINŢE DE CONTACT Bibliografie

Cuvânt înainte
La apariţia primei ediţii, în 2004, „Criminalistică şi ştiinţe de contact – Bibliografie selectivă” – aşa cum s-a subintitulat atunci, a reprezentat o veritabilă provocare pentru lumea ştiinţifică din ţară. Era prima lucrare de acest gen (şi aşa a rămas şi astăzi!) din spaţiul românesc şi, totodată, una de pionierat, practic, şi pe plan internaţional. Pe cât de necesară, după cum avea să o dovedească interesul stârnit printre criminalişti, mai ales printre cei cu aplicaţie către domeniul teoretic, pe atât de dificilă de alcătuit prin imensul efort de cercetare impus autorului, bibliografia „selectivă” propusă de prof.univ.dr. Lazăr Cârjan era, de fapt, o micro-enciclopedie, căreia nu-i lipsea decât suportul imaginii pentru a-şi confirma pe deplin acest statut. Epuizarea grabnică a ediţiei, pe de o parte, şi nevoia de a ţine pasul cu factorul noutate, pe de altă parte, ce caracterizează universul informaţional al unei ştiinţe atât de dinamice cum este criminalistica, l-au determinat pe autor să procedeze la o revizuire şi completare a lucrării sale, ediţia de faţă (cu peste 900 de titluri noi!) având darul să satisfacă setea de cunoştinţe a confraţilor cărora li se pune acum la dispoziţie un instrument de lucru perfecţionat şi „adus la zi” mai ales în ceea ce priveşte publicaţiile ştiinţifice în domeniu apărute în lume în ultimii doi ani. Des consultată (dar foarte rar citată ca atare), „Criminalistică şi ştiinţe de contact – Bibliografie” se oferă aşadar publicului românesc (ar fi de avut în vedere şi o versiune în engleză, pentru cercetătorii străini!), nu numai cu un conţinut mai amplu, ci şi într-o ţinută grafică mai frumoasă şi mai funcţională ce-i sporeşte atractivitatea şi, deopotrivă, facilitatea consultării. E aici şi meritul incontestabil al Editurii Ministerului Administraţiei şi Internelor, care a rezervat în planul său de publicaţii locul cuvenit unei asemenea lucrări, ce nu face cu siguranţă parte din categoria titlurilor comerciale. Subliniind acest fapt, nu trebuie uitat că această ediţie are caracterul uneia definitive sui generis, lucrarea de sine rămânând una deschisă înnoirilor şi completărilor viitoare. Nici nu s-ar putea altfel, câtă vreme o bibliografie destinată conexiunilor dintre criminalistică şi celelalte ştiinţe este menită să urmeze cursul acumulărilor succesive, mai ales în condiţiile permanentei accelerări a procesului, de ansamblu, al cunoaşterii. Acest demers firesc se va realiza însă, de acum încolo, prin fascicule periodice care vor cuprinde, cu precădere, dar nu exclusiv, lucrările nou apărute. Nu exclusiv, pentru că autorul, în ciuda dificultăţilor legate de identificarea fizică a apariţiilor mai vechi – fondul de carte criminalistică veche din marile biblioteci româneşti fiind extrem de limitat – nu va renunţa la încercarea de a întregi permanent portofoliul „istoric” al bibliografiei sale. Cu aceasta, fără a mai insista asupra îmbunătăţirilor aduse în ediţia de faţă din „Criminalistică şi ştiinţe de contact – Bibliografie”, inclusiv în ceea ce priveşte unele corecţii, operate cu onestitate în spiritul cuvenitului respect pentru rigoarea ştiinţifică, mai subliniem efortul excepţional în realizarea unei cărţi, care, prin felul cum se prezintă, dovedeşte că a meritat să fie făcut, atât de autor, cât şi de editură. Desigur, în beneficiul tuturor celor care, consultând-o, vor avea posibilitatea să acceadă, mai direct şi mai simplu, la o sursă sau alta de informaţie criminalistică românească sau străină. Prof. Vasile Lăpăduşi Secretar General al Asociaţiei Criminaliştilor din România, Redactor-şef al Revistei Române de Criminalistică

PARTEA I
Bibliografie în ordinea alfabetică a autorilor

A
1.

ABRAHAM, Pavel. Poliţia, comunitatea şi tranziţia. Editura Naţional, Bucureşti, 1996, 270 p. 1 ABRAHAM, Pavel. Legislaţie în asistenţă socială – Reglementări internaţionale. Editura Naţional, Bucureşti, 1999, 479 p. ABRAHAM, Pavel; CRĂCIUN, Adriana. Legislaţie în asistenţă socială. 2 vol. Editura Naţional, Bucureşti, 2000, vol.I, 496 p.; vol. II, 862 p. ABRAHAM, Pavel. Legislaţie în asistenţă socială – Note de curs. Editura Naţional, Bucureşti, 2000, 246 p. ABRAHAM, Pavel; HURDUBAIE, Ioan. Convenţii europene în materie penală. Editura Naţional, Bucureşti, 2001, 300 p. ABRAHAM, Pavel; NICOLĂESCU, Victor; IAŞNIC, Bogdan. Introducere în probaţiune. Editura Naţional, Bucureşti, 2001. ABRAHAM, Pavel. ADDENDA la lucrarea Administrarea justiţiei în comunitate – Standarde şi reglementări internaţionale / Autor Graham W. Giles. Bucureşti, Editura Expert, 2001, p. 315-336. ABRAHAM, Pavel; DERŞIDAN, Emil. Codul penal al României – comentat şi adnotat. Editura Naţional, Bucureşti, 2002, 695 p. ABRAHAM, Pavel; FĂRŢALĂ, Valeriu. Legislaţie în asistenţă socială – Note de curs. Editura pentru Ştiinţe Naţionale, Bucureşti, 2002, 262 p. ABRAHAM, Pavel; NICOLĂESCU, Victor; IAŞNIC, Bogdan. Poliţia comunitară. Editura Expert, Bucureşti, 2002, 405 p. Bibliografie la p. 369-405. ABRAHAM, Pavel; CRĂCIUN, Adriana; RIZON, Lucica. Legislaţie în asistenţă socială. 2 vol. Editura Naţional, Bucureşti, 2003, vol. I, 939 p.; vol. II, 981 p.

12.

2.

ABRAHAM, Pavel; IONEA, Dumitru. Poţi să fii detectiv particular. Editura Detectiv, Bucureşti, 2004, 282 p. Bibliografie la p. 278-279. ABRAHAMS, Peter; DILLNER, Luisa; SNOW, Tom. Corpul omenesc. O fascinantă incursiune în tainele alcătuirii şi funcţionării corpului omenesc. Traducere din limba engleză de Adriana Bădescu. Editura Colosseum, 2000, 1995, 16 p. ABRIC, Jean-Claud. Psihologia comunicării. Teorii şi metode. Traducere din limba franceză de Luminiţa şi Florin Botoşineanu. Editura Polirom, Iaşi, 2002, 205 p. ACHIŢEI, Gheorghe; AGARICI, Paul; DIMITRIU, Mihai; IAROVICI, Eugen; NUSS, Fred; ORĂDAN, Adrian. Coordonator: IAROVICI, Eugen. Audiovizual şi diaporama. Colecţia Foto-Film. Editura Tehnică, Bucureşti, 1983, 163 p. ADAM, T. Afacerea Dreyfus. Istoricul documentat al unui proces celebru, de T. Adam. [Partea I, fasc. 2 1-13; II, fasc. 1430], Bucureşti [Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu], 1898, 478 p. ADAMCIUC, I.; GOTCĂ, I.; SIMONA, S.; JUVERDEANU, M. Comportamentul infracţional la copii şi adolescenţi, în Buletin de psihiatrie integrativă, an XI, vol. X, nr. 1 (24), 2005, Iaşi, p. 187-197. ADLER, Freda. Notions not obsessed with crime. Rothman, Litteton, California, 1983. ADLER, Freda; MUELLER Gerharg O.W and Laufer; WILLIAM, S. Criminology. 1995. AFLOROAIEI, Ştefan. Lumea ca reprezentare a celuilalt. Institutul European, Iaşi, 1994, 228 [-232] p. AIONIŢOAIE, Constantin; BADEA, Ion; CORA, Ioan; CREŢU, Ovidiu. Curs de criminalistică. Metodică. Colaborator

13.

3.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

9.

18.

19.

10.

20.

11.

21.

1

Pagină, pagini.

2

Fasciculă.

Eugeniu Gacea. Ministerul de Interne, Şcoala militară de ofiţeri activi, Catedra de criminalistică, Bucureşti, 1971, 264 p.
22.

28.

AIONIŢOAIE, Constantin. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul infracţiunilor de tâlhărie, în Tratat practic de criminalistică, vol. I, Ministerul de Interne, 1976, p. 446-448. AIONIŢOAIE, Constantin; ASANACHE, Gheorghe. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul unor infracţiuni contra sănătăţii publice, în Tratat practic de criminalistic, vol. I, Ministerul de Interne, 1976, p. 468469. AIONIŢOAIE, Constantin; SANDU, IonEugen. Folosirea fotografiei judiciare operative în reconstituire, în 20 de ani de expertiză criminalistică, Ministerul Justiţiei, Bucureşti, 1979, p. 185-188. AIONIŢOAIE, Constantin; CORA, Ioan; SANDU, Ion-Eugen; BERCHEŞAN, Vasile; BOŢOC, Ioan; MARCU, Ilie. Curs de tactică criminalistică. 2 vol. Ministerul de Interne, Şcoala militară de ofiţeri activi. Bucureşti, 1983, (litografiat), vol. I, 134 p.; vol.II, 140 p. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile; BOŢOC, Ioan; PLETEA, Constantin; MARCU, Ilie. Curs de criminalistică. Anexă. Ministerul de Interne. Bucureşti, 1985, (litografiat), 307 p. AIONIŢOAIE, Constantin; STĂNICĂ, Tudor; VASILE, Gheorghe, (coordonatori). Autori: AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile; BOŢOC, Ioan; BUTOI, Tudorel; COCA, Nicolae; FLOREA, Gheorghe; MANDACHE, Ion; MARCU, Ilie; OLARU, Alexandru; PĂLĂNCEANU, Eugen; PLETEA, Constantin; SANDU, Ion-Eugen; SCARLET, Gheorghe; SIMA, Ion; STANCU, Emilian; TUDOR, Stănică; VASILE, Gheorghe. Tactica criminalistică. Ministerul de Interne, Serviciul Editorial şi Cinematografic, 1989, 290 p. Bibliografie la p. 289-290. 10
29.

23.

AIONIŢOAIE, Constantin; SANDU, IonEugen (coordonatori). Autori: AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile; BUTOI. Tudorel; MARCU, Ilie; PĂLĂNCEANU, Eugen; PLETEA, Constantin; SANDU, Ion-Eugen; STANCU, Emilian. Tratat de tactică criminalistică. Ediţia a II-a, revăzută şi completată. Editura Carpaţi, Craiova, 1992, 328 p. Bibliografie la p. 326-328. AIONIŢOAIE, Constantin; SANDU, IonEugen. Tactica criminalistică - rolul ei în prevenirea şi combaterea infracţiunilor, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a II-a revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 9-16. AIONIŢOAIE, Constantin; STANCU, Emilian. Planificarea urmăririi penale, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a IIa revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 17-25. AIONIŢOAIE, Constantin; MARCU, Ilie. Executarea măsurilor preventive, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a IIa revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 76-89. AIONIŢOAIE, Constantin; BUTOI. Tudorel. Ascultarea învinuitului sau inculpatului, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a II-a revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 90-120. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile. Ascultarea părţii vătămate, părţii civile şi părţii responsabile civilmente, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a IIa revăzută şi completată, Editura Carpaţi, 1992, p. 150-165. AIONIŢOAIE, Constantin; BUTOI, Tudorel. Confruntarea, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a II-a revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 166-177. AIONIŢOAIE, Constantin; STANCU, Emilian. Prezentarea pentru recunoaştere, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a II-a revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 178-193.

24.

30.

25.

31.

32.

26.

33.

27.

34.

35.

36.

AIONIŢOAIE, Constantin; PĂLĂNCEANU, Eugen. Ridicarea de obiecte şi înscrisuri, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a II-a revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 194-205. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile; BOTOC, Ioan. Percheziţia, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a IIa revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 206-237. AIONIŢOAIE, Constantin; PLETEA, Constantin. Constatarea tehnico-ştiinţifică şi expertiza, în Tratat de tactică criminalistică, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 238-254. AIONIŢOAIE, Constantin; STANCU, Emilian. Reconstituirea, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a II-a revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 255-277. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile; MARCU, Ilie. Luarea măsurilor asiguratorii, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a II-a revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 278-291. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile; SANDU, Ion-Eugen. Constatarea infracţiunii flagrante, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a II-a revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 292-303. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile (coordonatori). Autori: AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile; DUMITRAŞCU, Ion N.; PLETEA, Constantin; SANDU, Ion-Eugen. Tratat de metodică criminalistică, vol. I. Editura Carpaţi, Craiova, 1994, 376 p. Bibliografie la p. 365-367. Tablă de materii şi în limbile engleză, franceză şi germană. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile. Metodica criminalistică şi rolul ei în prevenirea infracţiunilor, în Tratat de metodică criminalistică, vol. I, Editura Carpaţi, Craiova, 1994, p. 11-20. 11

44.

AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile. Cercetarea infracţiunilor de furt şi tâlhărie, în Tratat de metodică criminalistică, vol. I, Editura Carpaţi, Craiova, 1994, p. 164-218. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile. Metodica cercetării delapidării, în Tratat de metodică criminalistică, vol. I, Editura Carpaţi, Craiova, 1994, p. 219-254. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile. Particularităţile cercetării înşelăciunii, în Tratat de metodică criminalistică, vol. I, Editura Carpaţi, Craiova, 1994, p. 255-283. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile; SANDU, Ion-Eugen. Cercetarea infracţiunii de trecere frauduloasă a frontierei, în Tratat de metodică criminalistică, Editura Carpaţi, Craiova, 1994, p. 348-364. ALĂMOREANU, Sorin, Elemente de criminalistică. Cluj-Napoca, Editura Alma-Mater, 2000, 224 p. Bibliografie la p. 221-224. ALĂMOREANU, Sorin. Criminalistica. Note de curs. Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2000, 204 p. Bibliografie la p. 199-202 (Fundaţia Universitatea „BogdanVodă”. Universitatea „Bogdan-Vodă”). ALĂMOREANU, Sorin. Elemente de criminalistică, Editura Alma-Mater, ClujNapoca, 2002, 240 p. ALĂMOREANU, Sorin. Clasic şi modern în examinarea documentelor suspecte. Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2003. ALĂMOREANU, Sorin, Dr., Universitatea Babeş-Bolyai; SZOSTAK, Maciej, Dr. hab. Criminalistica: paradox sau paradigmă?, în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică, Editura Alma Mater, ClujNapoca, 2003, p. 122 – 125. ALĂMOREANU, Sorin; ZAMFIRESCU SPIREA, Neculai. Introducere în interpretarea fenomenologică a urmelor. Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2003, 171 p. Bibliografie la p. 171.

37.

45.

46.

38.

47.

39.

40.

48.

49.

41.

50.

42.

51.

52.

43.

53.

54.

ALBINARU, Adina; BATANEANC, Lucian; BOBAR, Eugen. Modalităţi de fals în paşapoarte străine, în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică, Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2003, p. 48 – 62. ALBISHAUSEN, Wilfried, Aktenaufbau und - führung in umfangreicheren Ermittlungsverfahren (Întocmirea şi circuitul documentelor în procedurile de anchetă amplă), în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Ştiinţe criminalistice. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică, ediţie revăzută şi adăugită. Coordonator Rolf Rainer Jaeger, vol. II, Editura Schmidt Römhild, Lübeck, Berlin, Essen, 2002, 28 p. ALBU-VASLUI, Constantin, Regulamentul Monopolului de stat al stupefiantelor. Legea pentru combaterea abuzului de stupefiante… Regulament pentru autorizarea vânzării produselor cosmetice şi parfumuri „Timbrul cosmetic“. Das Reglement des Staats-monopols. Cu adnotări şi comentarii. Culegere de Constantin Albu-Vaslui. Traducere din limba germană de Albert Weiss, Bucureşti, 1933, 84 p. ALECU, Gheorghe; DRĂGAN, Jenică; TIPIŞCĂ, Mariana. Dreptul drogurilor – elemente introductive. Editura Dobrogea, 2003. ALECU, Gheorghe, Lector univ. drd. Universitatea Constanţa. Constatarea şi probarea stării de intoxicare alcoolică voluntară în Criminalistica, anul V, nr. 5, septembrie 2003, p. 34-36. ALECU, Gheorghe, Lector univ. drd. Universitatea Constanţa, Universitatea „Spiru Haret“. Investigarea modurilor de operare a traficanţilor de droguri. Particularităţi ale cercetării la faţa locului, în Investigarea criminalistică a locului faptei, Bucureşti, 2004, p. 211-222. ALECU, Gheorghe, Lector universitar dr. Criminalistica. Curs universitar. Editura Ovidius, University Pres, Constanţa, 2004, 934 p. Bibliografie la p. 907-934. 12

61.

ALECU, Gheorghe, Facultatea de Drept Constanţa, Universitatea „Spiru Haret”. Particularităţi tactice şi administrarea probelor în cazul cercetării infracţiunii de contrabandă, în Criminalistica, anul VI, nr. 6, noiembrie 2004, p. 41-44. ALECU, Gheorghe, Lector univ. dr., Facultatea de Drept Constanţa, Universitatea „Spiru Haret”. Aprecierea valorii probante a concluziilor rezultate din constatările tehnico-ştiinţifice, medico-legale şi din expertize, în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”, Editura Luceafărul, Bucureşti, 2005, p. 198-203. ALECU, Gheorghe, Lector univ. dr., Facultatea de Drept Constanţa, Universitatea „Spiru Haret”. Cercetarea urmelor accidentelor de navigaţie feroviare şi aeriene, în Criminalistica, anul VII, nr. 1, ianuarie 2005, p. 28-30. ALECU, Gheorghe, Lect. univ. dr. Facultatea de Drept Constanţa,. Universitatea „Spiru Haret”. Unele consideraţii referitoare la psihologia victimei unei infracţiuni şi factorii ce influenţează formarea declaraţiei acesteia, în Criminalistica, anul VII, nr. 2, martie 2005, p. 28-30. ALECU, Gheorghe, Lect. univ. dr., Universitatea „Spiru Haret” – Facultatea de Drept Constanţa. Particularităţi ale investigaţiei penale şi criminalistice a unor infracţiuni din domeniul informatic, în Criminalistica, anul VII, nr. 3, mai 2005, p. 16-18. ALECU, Gheorghe, Lector univ. dr., Facultatea de Drept Constanţa, Universitatea „Spiru Haret”. Particularităţi ale investigaţiei penale şi criminalistice a unor infracţiuni din domeniul informatic (II), în Criminalistica, anul VII, nr. 4, iulie 2005, p. 5-8. ALECU, Gheorghe, Lector universitar, doctor, Universitatea „Spiru Haret”, Facultatea de Drept Constanţa. Noi metode şi tehnici de investigare a accidentelor de navigaţie maritimă, în

55.

62.

63.

56.

64.

57.

65.

58.

66.

59.

67.

60.

Metode şi tehnici de identificare criminalistică, Bucureşti, 2006, p. 414419.
68.

79.

ALMANDOS, Luis, Reyna. Union Internationale D’Identification, în R.I.C., no.10, 3e année, 1931, p. 728-737. ALMOG, Joseph; SPRINGER, Eliot. Proceedings of the International Symposium on Fingerprint Detection and Identification, June 26-30, 1995, Neurim, Israel. Edited by Dr. Joseph Almog [,] Director, Division of Identification and Forensic Science (D.I.F.S.) Israel nationalPolice; Eliot Springer [,] Head Fingerprint Development Laboratory, Division of Identification and Forensic Science (D.I.F.S.) Israel National Police. Jerusalim, Israel, 1996, 438 p. ALONSO, Iulio Nieto. Profesor de Criminalistică, Especialista en Balistica Forense, Documentoscopia y Lofoscopia. Apuntes de Criminalistica. Secunda Edician, Madrid, 2002, 195 p. Bibliografia consultada p. 195. ALTAVILLA, Enrico. Il riconoscimento del colpevole nel nuovo codice di procedura penale. Note di psicologia giudiziaria, în e R.I.C., no.2, 4 année, 1932, p. 86-107. ALTAVILLA, Enrico. Il riconoscimento e la ricognizione delle persone e delle case. Roma, Foro Italiano, [1935]. ALTAVILLA, Enrico. Psicologia giudiziaria. Vol. I şi II. Unione Tipografico, Editrice Torinese. Torino, 1955. ARTIŞEVSKII, G. V. Elaborarea şi verificarea versiunilor de anchetă. Literatura juridică, Moscova, 1978. Almanahul Revistei Jandarmeriei. Redactori Gheorghe Boblea şi Oana Cioboată; apariţie anuală începând cu 1998. Editura Fundaţiei Revista Jandarmeriei, 240 p. ÁMBELAIN, Robert. Traité d’Astrologie Ésotérique. Éditions Adyar, Paris, 1937, 272 p. AMBLER, Eric. Epitaf pentru un spion. Traducere din limba engleză de Paul B. Marian. Editura Univers, Bucureşti, 1970, 224 p. (Enigma). Titlul original în limba engleză: Epitaph for a spye.

ALECU, Gheorghe, Dr.; BARBĂNEAGRĂ, Alexei, dr. Reglementarea penală şi investigarea criminalistică a infracţiunilor din domeniul informatic. Pinguin Book, Bucureşti, 2006, 271 p. Bibliografie la p. 263-271. ALEXANDRESCU, Lucian Ionuţ, Jurist. Criminalistica – o profesie de înaltă utilitate socială, în Criminalistica, anul VII, nr. 6, noiembrie 2005, p. 1-3. ALEXANDRESCU, Vladimir. Amprenta olfactivă – o metodă ştiinţifică? în Criminalistica, anul I, nr. 1, martie 1999, p. 31-32. ALEXANDRIAN. Istoria filozofiei oculte. Traducere din limba franceză de Claudia Dumitru. Editura Humanitas, Bucureşti, 1994, 444 p. ALEXIU, [Nicolae I.], Judecător la Tribunalul Romanaţi. Manualul ofiţerului de poliţie judiciară. Craiova, 1893, 62 p. Alcool et Drogue. Programmes d’assitance aux travailleurs. Genève, Bureau international du Travail, [1989], VII + 220 p. (Bureau Internationale du Travail Genève). ALMANDOS, Reyna. Dactiloscopia argentina. La Plata, 1901. ALMANDOS, Luis, Reyna. Dactiloscopia Argentina. La Plata Joaquim Sese, 1909. ALMANDOS, Luis, Reyna. Origen e influencia juridico-social del sistema dactiloscopico argentino. La Plata, Impresiones oficiales, 1912. ALMANDOS, Reyna. Documentation del Museo Vucetich. La Plata, 1928. ALMANDOS, Reyna. Las lineas blancas dactiloscopicas, în R.I.C., 1 no.9, 2e année, 1930, p. 652-661.

80.

69.

70.

81.

71.

82.

72.

73.

83.

84.

74. 75. 76.

85.

86.

77. 78.

87.

88.

1

Revue Internationale de Criminalistique 13

89.

AMBLER, Eric. Lumina zilei [roman]. Traducere din limba engleză de Ecaterina Bucur. Bucureşti, Editura Vivaldi, 1993, 248 p. AMELINE, Léon. Ce qu’il faut connaître de la police et de ses mystères, par Léon Ameline. Paris, Boivin, [1926], 160 p. AMMONIUS; STEPHANUS. Comentarii la tratatul Despre Interpretare al lui Aristotel [,] însoţite de textul comentat. Traducere, cuvânt înainte, note şi comentariu de Constantin Noica. Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1971, 213 [-216] p. (Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice. Centrul de Logistică). (Scriitori greci şi latini XII). AMZA, Tudor, Dr. Ţiganii, necunoscuţii de lângă noi. Editura Atlas-Lex, Bucureşti, 1996, 495 p. AMZA, Tudor, Conf. univ. dr. Conotaţii criminogene şi noi riscuri pentru ordinea publică. Fenomenul satanist. Copiii străzii şi piaţa sexului. Criminalitatea economico-financiară a „gulerelor albe“. Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997, 264 p. AMZA, Tudor, Conf. univ. dr. Criminologie teoretică. Teorii reprezentative şi politică criminologică. Editura Lumina Lex, 2000, 816 p. (Universitatea „Nicolae Titulescu“ Bucureşti, Facultatea de Drept), Bibliografie la sfârşitul fiecărei secţiuni. AMZA, Tudor. Criminologie. Tratat de teorie şi politică criminologică. Bucureşti, Lumina Lex, 2002, 1085 p. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol. Glosar criminologic, p. 1028-1068. AMZA, Tudor; AMZA, Cosmin-Petronel. Criminalitatea informatică. Bucureşti, Lumina Lex, 2003, 520 p. Glosar p. 493508. AMZA, Tudor, Conf, univ. dr.; AMZA, Cosmin - Petronel, Drd. Crima cibernetică: înţelegere, prezentare şi definiţie, în Investigarea criminalistică a locului faptei, Bucureşti, 2004, p. 231233. 14

98.

ANDER, Z.; Bilgan, I.; MOLNAR, V. Medicină legală. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1966, 232 p. cu 1 fig. + erată (Ministerul Învăţământului). ANDREESCU, Anghel; GEGEA, Nicolae; NEDELCU, Gheorghe; PRUNĂ Ştefan. Noţiuni ale managementului din Ministerul de Interne. Coordonator Vasile-Gabriel Niţă. Editura Ministerului de Interne, 1998, 296 p. Dan, Maior. Terorismul, analiză psihosociologică. Editura Timpolis, 1999, 120 p.

90.

99.

91.

100. ANDREESCU, Anghel, Gl. bg.; NIŢĂ,

101. ANDREESCU, Anghel, Gl. bg.; PRUNĂ,

Ştefan, Cpt. Psihopedagogie militară. Editura Timpolis, 1999, 340 p.
102. ANDREESCU,

92.

Anghel, Gl. bg.; GRIGOROIU, Valentin, Lt. col. Securitatea României şi condiţiile contemporane. Editura Artprint, 2000, 200 p.

93.

103. ANDREESCU,

94.

Anghel; LIŢĂ, Ştefan (coordonatori). Managementul stresului profesional. Ghid pentru personalul din domeniul ordinii şi siguranţei publice (Ministerul Administraţiei şi Internelor. Centrul de Psihosociologie.) Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, 2005, 272 p. Anghel: LIŢĂ, Ştefan (Coordonatori). Autori: ALBU, Cristina; ANDROSIAC, Eugen; BOZAI, Violeta; GRIGOROIU, Marian; MIHALCEA, Andreea; MILCU, Marius; MUREŞAN, Genoveva; LIŢĂ, Ştefan; TAT, Cristina; TURC, Darius; TURC, Mirela; RUSAN, Adrian. Managementul stresului profesional. Ediţia a II-a. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, Bucureşti, 2006, 387 p. Bibliografie după fiecare capitol.

104. ANDREESCU,

95.

96.

105. ANDREESCU,

97.

Ion; BUCUR, Cecilia. Valoarea expertizei medico-legale a firului de păr în identificarea autorului unei infracţiuni, în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică, Ministerul de Interne, 1979, p. 99-100.

1

Figură, figuri

106. ANDREESCU,

M. Mihail. Istoricul Mănăstirii Trivale de la fondare până la 1800. Domeniul funciar şi fondul de documente. Tipografia „Curtea Veche” S.R.L., Bucureşti, 2001, 343 [344] p. de contur în criminalistică, în Revista Română de Drept, nr. 2/1974, p. 80-84.

114. ANDREI, Petre. Prelegeri de istorie a

filosofiei: De la Kant la Schopenhauer. Cuvânt înainte de Ştefan Afloarei, Polirom, Iaşi, 1997, 224 p. (Collegium: Filosofie).
115. ANDREI,

107. ANDREI, I. Contribuţii la studiul urmelor

Petre. Sociologie generală. Ediţia a IV-a, Polirom, Iaşi, 1997, 392 p. (Sociologie: Ştiinţe politice, Collegium). Organizarea poliţienească şi statutul funcţionarilor civili. Compilaţie după textul italian al legilor şi regulamentelor de reorganizare din anii 1907-1908 şi 1909. Tipografia „Universala“ Iancu Ionescu, str. Covaci nr. 14, Bucureşti, 1912, 75 p. (legislaţie italiană).

108. ANDREI,

I.; SĂRĂROIU, I. Triumful adevărului. Editura Cordial Lex, ClujNapoca, 1997.

116. ANDRIESCU, V. (inspector de poliţie).

109. ANDREI, Petre. Opere sociologice [vol.] 1.

Sociologia cunoaşterii şi a valorii. Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note de dr. Mircea Mâciu. Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1973, 467 p.
110. ANDREI, Petre. Opere sociologice [vol.]

117. ANDRONESCU,

2. Sociologia politicii şi a culturii. Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note de dr. Mircea Mâciu. Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1975, 405 p. cu facs. 1+ 1 f. 2 portret.
111. ANDREI, Petre. Opere sociologice [vol.]

Şerban. Cadmos. Scurtă istorie a scrisului. Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1966, 360 p. cercetări în identificarea persoanelor după voce. Ministerul de Interne, Serviciul Cultural, Presă şi Editorial, 1971.

118. ANGHELESCU, Ion. Rezultatele primelor

3. Sociologie generală. Ediţia a III-a, îngrijită şi notă introductivă de dr. Mircea Mâciu, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti,1978, 460 p. cu portret şi facs. Titlu şi în limbile engleză şi rusă. Rezumat în limba engleză. Tablă de materii şi în limba engleză. Bibliografie la p. 445-451.
112. ANDREI, Petre. Opere sociologice [vol.]

119. ANGHELESCU, Ion. Cercetarea la faţa

locului în cazul catastrofei feroviare din Staţia C.F.R. Bucerdea. Ministerul de Interne, Serviciul Cultural, Presă şi Editorial, 1972.
120. ANGHELESCU,

4. Istoria filozofiei. Epoca kantiană; Etică generală. Sociologie specială. Ediţie îngrijită, cuvânt introductiv, note şi comentarii de dr. Mircea Mâciu. Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1983, 368 p. Titlu şi în limba engleză.
113. ANDREI, Petre. Filosofia valorii. Prefaţă

Ion; BARCIUC, Alexandru. Filmul judiciar. Ministerul de Interne, Serviciul Cultural, Presă şi Editorial, 1973, 174 p.

121. ANGHELESCU,

de Nicolae Râmbu. Ediţia a III-a, Polirom, Iaşi, 1997, 240 p. (Collegium: Filosofie).
1 2

Ion. Expertiza fonobalistică judiciară. Ministerul de Interne, Serviciul Cultural, Presă şi Editorial, 1975, 143 p. Bibliografie la p. 127-128. Rezumate în limbile franceză, engleză, germană şi rusă. de identificare criminalistică în România, în Şcoala românească de criminalistică, Ministerul de Interne, 1975, p. 39-45 (uz intern).

122. ANGHELESCU, Ion. Evoluţia cartotecilor

Facsimil, facsimile Filă, file 15

p. în Tratat practic de criminalistică. 1976. 1979. ANGHELESCU. Ion. 1978. vol. Ion. Urme specifice catastrofelor navale. Ministerul de Interne. vol. Definiţia. Ion. vol. 130. p. Ministerul de Interne. lăsate de aparatul de filmat. 56-59. în Tratat practic de criminalistică. în Tratat practic de criminalistică. 74-79. 1976. p.E. Examinarea urmelor . 132. I. 1979. GEAMBAŞU. 96-111. p. URUCU. Ion. ANGHELESCU. Ministerul de Interne. 382-384. I. ANGHELESCU. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. vol. p. 17-20. Ilona. 377-382. ANGHELESCU. listică a vocii şi vorbirii. Unele rezultate obţinute pe plan mondial. Ministerul de Interne. 127. 59-62. în Tratat practic de criminalistică. în Tratat practic de criminalistică. vol. p. 136. ANGHELESCU. 459-461. 465-466. Lupu. Ion. Filmul şi video- Ion. Ion. I. Examinarea bancnotelor. p. 1979. Ion. vol. în Tratat practic de criminalistică.. 69-83. vol. Alfred ale cercetării la faţa locului în cazul infracţiunilor contra siguranţei circulaţiei feroviare. II. ANGHELESCU. 1978. Expertiza de portret. ANGHELESCU. Ministerul de Interne. în Tratat practic de criminalistică. vol. II. 1978. 127-135. obiectul şi metodele de studiu ale criminalisticii. Ion. Ministerul de Interne. p. Posibilitatea stabilirii disimulării adevărului în voce cu ajutorul aparatului P. 16 141. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Ion. Ministerul de Interne. 125. p. p. Unele particularităţi Unele consideraţii cu privire la identificarea persoanei după semnătură. 137. ANGHELESCU. MOISE. p. 128. 131. Ministerul de Interne. Ministerul de Interne. Ministerul de Interne. I. 124. vol. în Tratat practic de criminalistică. COMAN. p. Ion. Rolul constatării 126. 1978. 1976. în Tratat practic de criminalistică. Ion. tehnico-ştiinţifice şi al expertizei în garantarea principiului prezumţiei de nevinovăţie. 64-67. Ministerul de Interne. VOCHESCU. Ion. 1979. Adrian. 1980. ANGHELESCU. Examinarea microurmelor-formă. Ion. Ministerul de Interne. 370-377. p. în Tratat practic de criminalistică. Ion.S. PETRE. sonore ale vocii şi vorbirii în limba română. Ion.123. ANGHELESCU. KÖNIG. I. ANGHELESCU. Ion. în Tratat practic de criminalistică. Ion. Ministerul de Interne. 13-19. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. ANGHELESCU. ANGHELESCU. 357-367. Ministerul de Interne. 1980. ANGHELESCU. R. MANEA. în Tratat practic de criminalistică. Ministerul de Interne. RADU. p. ANGHELESCU. I. 1976. Ministerul de Interne. Urme specifice accidentelor şi catastrofelor de cale ferată. III. Ion. 138. 1976. vol. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul catastrofelor maritime şi fluviale. vol. 142-144. Dan. Alexandru. ANGHELESCU. fonograma judiciare la faţa locului. vol. 1976. Ministerul de Interne. Legătura criminalisticii cu alte ştiinţe. II. NICHIFOR. ANGHELESCU. Ion. p. vol. p. Constatarea stresului psihologic cu ajutorul sonagrafului şi al detectorului de stres psihologic în voce. Nicolae. I. Ion. Ministerul de Interne. 1980. în Tratat practic de criminalistică. p. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. p. Urmele sonore create de obiecte. vol. 1976. 1976. Jean. Expertiza urmelor BUTA. 305-308. Metodă de expertiză fonocriminalistică a monedelor. Urme specifice catastrofelor aeriene. Bucureşti. I. 139. în Tratat practic de criminalistică. Valeriu. 394-405. Ion. 129.. III. 135. ANGHELESCU. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. ANGHELESCU. Expertiza crimina- 140. Ion. CONSTANTIN. III. 133. 134.

Ilie (coordonatori). educaţia fizică şi fizica profesională. SANDU. Educaţie şi cunoştinţe profesionale. şi erori ce pot apărea în expertiza criminalistică. ZORZOR. Inspectoratul General al Miliţiei. Olga. Examinarea urmelor lăsate pe bandă magnetică. vorbirii. în Tratat practic de criminalistică. Ion Petre. Petre Cravă. p. în Tratat practic de criminalistică. Ministerul de Interne. Ediţia a II-a. Genève. 1980. IV. Ministerul de Interne. Ministerul de Interne. vol. în 20 de ani de expertiză criminalistică. 154. ANGHELESCU. IV. în Tratat practic de criminalistică. 1979. V. în Tratat practic de criminalistică. 1982. Ion. armării şi percuţiei. 1982. (Société de Nations. Agent de poliţie şi jandarm în termen. Dionisie Păcurar. p. Ministerul Justiţiei. ANGHELESCU. Călăuza Jandarmului. 1980. Eugen. Ministerul de Interne. Alfred 150. vol. Ion Sandu. Securitatea şi protecţia informaţiei în sistemele electronice de calcul. Mihai. Ilie. 379 p. ANGHELOIU. vol. lor sonore ale împuşcăturii. TOMESCU. Institutul de Criminalistică. în Tratat practic de criminalistică.I. 468-485. III. Victor. p. 144. în Tratat practic de criminalistică. Alexandru. Ion. 153-156. p. 181-193. 203-219. 571 p. (uz intern). 1940. 158. DOBRILĂ. 259-264. PATRICIU. Expertiza urmelor de hârtie. 148. 1985. Cartoteca fonobalistică. Cartoteca vocii şi Jean. 153. Tudorel. (uz intern). BUTA. 1984. RADU. vol. Examinarea urme- Cartoteca balistică judiciară. p. 149. vol. 155. V. Ion. ANGHELESCU. RADU. Viorel. vol. [Bucureşti].142. în Tratat practic de criminalistică. DUMITRESCU. 17 Vasile. p. Ilie Vasiliniuc. 1931. 1980. ANGHELESCU. 1985. (uz intern). ANSELMINO. Ilie. VASILINIUC. 1980. 146-152. 249-287. 151. Serviciul Editorial şi Cinematografic. Ministerul de Interne. NICHIFOR. Norme de deontologie Olga. ANGHELESCU. Ion. Ministerul de Interne. vol. MOLDOVAN. Ilona. ANGHELESCU. Alexandru. 144-149. ANGHELESCU. vol. Filmul şi video- ILISIE. în Tratat practic de criminalistică. p. Comité central permanent de l’opium). 48 p. ANGHELESCU. Eugen Dumitrescu. Ministerul de Interne. ANGHELESCU. ANGHELESCU. 1985. Ministerul de Interne. Colectivul de autori: Ion Anghelescu. în Tratat practic de criminalistică. Mihaela. Ministerul de Interne. p. Ion. p. ANGHELESCU. Marcel. VASILINIUC. în Tratat practic de criminalistică. Ion. Îndrumar practic de criminalistică pentru subofiţeri de miliţie. Ilustrarea îndrumarului: Ion Petre. vol. Ion. Ion. 125-129. 1986. IONESCU. în Tratat practic de criminalistică. III. ABC des Stupéfiants. 146. p. Ion Voinescu. ANGHELESCU. Gheorghe Gheorghe. (uz intern). Ministerul de Interne. VASILINIUC. BUTOI. Ministerul de Interne. 145. vol. vol. instrucţie şi regulamente militare. III. 308 p. 152. V. Colonel. V. 147. 156. Ion. p. Ministerul de Interne. III. (uz intern). Colonel. p. în Tratat practic de criminalistică. Bucureşti. Editura Militară. Ministerul de Interne. Conceptul de cartotecă criminalistică. . 194-204. 5-14. 143-152. Dr. 1982. fonograma de examinare. DOBRILĂ. O. 143. Modernizarea conducerii activităţii cartotecilor şi colecţiilor criminalistice. ANGHELESCU. V. Sorin. p. Ion. Ion. Marcel. Ion. 194-210. 1985. Diagramele de examinare. 1985. Ion. IV. cu fig. Constantin. vol. Examinarea urmelor suplimentare ale tragerii. Mircea Constantinescu. ANGHELESCU. 157. ANTON. Ion. Identificarea cri- minalistică a hârtiei pe baza compoziţiei fibroase. GYORFI. Eugen.

I. Bucureşti. Reforma legislaţiei penale. Editura Academiei Române. Vasile. Vasile. NEAGU. p. George. 165. MITRACHE. STĂNOIU. în Criminalistica. Constantin Bulai. 1992. 1988. George. Tip. 1-51 Codul penal). Bibliografie la p. 175. 358-360. 167. 1. ANTON. Editura Alma Mater. Concepte. Editura Labirint. Bucureşti. Editura Academiei Române. 257 p. 161. Partea generală (art. revăzută şi adăugită. Ştefan. Constantin Bulai. 1 2 Ion. Povestiri. VOLONCIU. Tempus. 162. 2 Fără an Planşă. în dreptul penal. 52-154 Codul penal). 272 p. 440 p. M. Comisar-şef de poliţie. Nicolae Volonciu. Tradiţii de cercetare. 2003. Gheorghe. Valeriu. 232 p. Bucureşti. FILIŞANU. ARAMĂ. PAPADOPOL. 173. ANTONIU. Constantin. 163. Ion. Rodica Mihaela. Coordonatori: George Antoniu. 160. 340 p. 96 p. Practica judiciară penală. ANUARUL PREFECTUREI DE POLIŢIE 166. STĂNOIU. Ediţia a V-a. Avram. ANTOHIE. George. Editura Academiei Române. Practica judiciară penală. Expert criminalist. Bucureşti. Ştiinţifică. Raportul de cauzalitate George. Bucureşti. Constantin. Bucureşti. Partea generală (art. Vasile D. Practica judiciară penală. BULAI. 1991. Bucureşti. ANTON. 170. Singur împotriva lui Ceauşescu. pl. POPESCU. vol. 171. Bucureşti. Editura Calypso. vol.a. 172. Pasagerul clandestin. 199 p. Coordonator George Antoniu. Editura Bucureşti. p. 187 – 193. V[asile] [D].159. Editura Vasile. Avram. Paradigme. ANTONIU. Constantin Bulai. 1990. Dana. 2004. POPA. 5. septembrie 2004. Emilian. Marin. Vinovăţia penală. planşe . 1995. Tiberiu. Marketing. BULAI. STOICA. ClujNapoca. FILIPAŞ. ANTONIU. 302 p. Nicolae. 164. ANTONIU. Constantin. STĂNOIU. 18 George. MITRACHE. Vasile. PAPADOPOL. ANTONIU. Oradea. Cristiana. 169. Bucureşti. PAPADOPOL. Tudor. Cristiana. 2003. Avram. ARAMĂ. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol. FILIPAŞ. Marketingul resurselor umane. Coordonatori George Antoniu. 197-199. STROE. Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Iaşi. FILIŞANU. ANTONIU. DANEŞ. FILIŞANU. 1995. 155-363 Codul penal). ANTONIU. PAPADOPOL. Dan. Trei ani de prefectorat 12 iunie 1930 – 12 iunie 1933. vol. + 3 f. Pericol în amonte. Partea specială (art. 30. „Moartea albă” – un flagel periculos. 184 p. 208 p. Coordonatori: George Antoniu. Editura Academiei Române. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. FILIPAŞ. Editura Militară. Rodica Mihaela. 331 p. DEMETRESCU. 1964. vol. Bucureşti. A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI. Practica judiciară penală. 360 p. 1993. George. Editura Imprimeriei de Vest. Editura Expert. 174. Coordonatori: George Antoniu. nr. Universităţii din Oradea. Şerban. Codul penal pe înţelesul tuturor. Editura Academiei Române. 288 p. 2001. Cristiana. ARAMĂ. IV. STĂNOIU. Ion. anul VI. Violatorii au fost recunoscuţi pe calculator. „Oltenia“ Imperială 2 – Bucureşti. ANTONENCO. Constantin. III. George. ANTON. II. George. ANTONIU. Procedura penală (art. Constantin. Ion. 1-254 Codul de procedură penală). BULAI. Rodica Mihaela. 168.192 p. 339 p. Bibliografie la p. Constantin. Baze ale cunoaşterii în marketing. 1968. 1990. 2001. MITRACHE. f. DOBRESCU. DIANU.C. Cristina. V[asile] D. Editura Academiei Române. AVRIGEANU. Bucureşti.

p. Chestor de 1 196. Bucureşti. 259-268. 181 p. Asociaţia 178. Ion. Editura Antet. George. Atac în bibliotecă. 2002. an XI.176. Ştefan. X. 1985. 195. Enigmele anchetelor 182. ARSENESCU. Rezumat şi tablă de materii în limba germană (Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice a Republicii Socialiste România. Necuratul din Colga. Jănică. George. Bucureşti. 310 p. 238 [240] p. George. Arta falsificatorilor. 272 p. Profesionistul. ROŞU. vol. 2002. 184. 1970. Soldaţii ultimei şanse. Editura Eminescu. Călin. 1992. f. 2001. 2004. Editura Militară. 2001. Dan.Iorga” Biblioteca istorică XXXV). judiciare. 180.. PAINA. Editura Meridiane. Janică. antiterorism. Editura Antet. 1986. Romanitatea românilor. 267-276. în Buletin de psihiatrie integrativă. Bucureşti. 19 Inspectoratul General al Poliţiei Române Ilustraţie. 186. 109-118.. LIŢĂ. 1983. 1913. Bucureşti. 1991. 187. Penale din cadrul I.. ARAMĂ. ARĂDĂVOAICEI. Manual de teorie pentru uzul Gardianului de închisoare. Teste psihologice de autoevaluare. Ion. Dr. 189. 205 p. p. Bibliografie la p. 192.. George. Bucureşti. Atlas de anatomie. 183. 1992. Editura Phobos Publishing House. Trucaj. 188. Traducere din limba franceză de Gheorghe Szekeley. ARĂDĂVOAICEI. TRĂISTARU. Frank. 251-254. POPESCU. Istoric. ARMBRUSTER. Editura Corint. G. Urgenţe psihiatrice prespitaliceşti. ARDELEAN. Gheorghe. poliţie dr. p. în Investigarea criminalistă a locului faptei. Nu trage Sahib. ARION ŢIGĂNAŞU. Bucureşti. Nesfârşita zi de ieri. 2004. Terorism. 317 p. ARION. nr. ARAMĂ. Chestor de 179. Metodologia folosirii rezultatelor cercetării la faţa locului în cazul evenimentelor de navigaţie maritimă pentru realizarea probaţiunii judiciare. (seria Atlase Corint). Editura „Flacăra”. 215 p. Ţinta în mişcare. Ionel. Culturală Sophia.. Şeful Direcţiei Cercetări 2 3 În text.+105 ilustr. 194. Bucureşti. Crimele din Barintown. Bucureşti. Ion. 206 p. poliţie 1 dr. Aurel. 1997. ISTRATE. 185. Bucureşti. Istoria unei idei. falsificatorii artei. Bucureşti. 304 p. perspective. 82 p. Gheorghe. 282 [-284] p. 206 [208] p. VAIDA.G. Editura Lumina Lex. Criminalistica şi Criminologia în acţiune. H. Adolf. 338 p. 2005. 2. Bucureşti. Ion. Editura Fundaţiei „Premiile Flacăra”. Pe ce picior dansaţi? Misterul din fotografie. actualitate. ARION. Bucureşti. Mareşalul şi soldatul. Şeful Direcţiei Cercetări Penale. (Civica). 2005. Ţigănuşu. Iaşi. 193. 191. Editura Academiei Republicii Socialiste România. 1972. ARION.. 2002. 49 p. Editura Eminescu. 181. 208 p. ARION. ARDELEAN. ILIESCU. contraterorism. ARION. George. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 191 p. ARAMĂ.P. 1998.a. Editura Flacăra. ARGEŞANU. ARION. Editura Luceafărul. Dr. Bucureşti. Editura Eminescu. ARION. ARION ŢIGĂNAŞU . Din însemnările unui procuror criminalist.R. Editura EDITIS. ARGEŞANU. Bucureşti. Bucureşti.. 3 St. Probele şi mijloacele de probă în contextul noilor reglementări ale Codului de procedură penală. 112 p. R. Dumitru. Bucureşti. Institutul de Istorie „N. Ion. George. 190. 1 (24). H. 177. George. Cunoaşterea de sine. Editura Albatros. Bucureşti. ARNAU. ilustraţii .

în Tratat practic de criminalistică. antropologiei judiciare din România. L. 1975. p. p. ASANACHE. DĂNĂILĂ. 1976. Expertiza scrisului cursiv alterat din cauza unor stări patologice. II. Mina.. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Gheorghe. în Tratat practic de criminalistică. (II). ASANACHE. Bucureşti. 1986. 210. Expertiza prin 204. în Tratat practic de criminalistică. 25-35. Urme ale altor ţesuturi moi. Apărută cu ocazia celui de-al XVI-lea Congres internaţional de istorie a ştiinţei. ASANACHE. Mina. vol. p. 244-245. Psihoneurologie.197. Ministerul de Interne. Urmele de natură piloasă. Gheorghe. Gheorghe. în Tratat practic de criminalistică. p. Urmele de spermă. I. Gheorghe. în Tratat practic de criminalistică. Ministerul de Interne. p. 1981. ASANACHE. vol. Urme biologice de natură vegetală. Gheorghe. în Tratat practic de criminalistică. 183-184. dr. Mina. MĂRCUŞ. ROMAN. M. ASANACHE. Mina. p. Ministerul de Interne. Gheorghe. în Tratat practic de criminalistică. ASANACHE. 1979. în Tratat practic de criminalistică. 201. 236-239. DRAGOMIR. Gheorghe. vol. Bucureşti. VASILINIUC. ARSENI. Ministerul Justiţiei. vol. ASANACHE. 1976. I. II. Gheorghe. p. vol. Identificarea de persoane prin utilizarea metodei supraproiecţiei. 209. [multigrafiate]. [2] + VIII + 40 p. 208. I. Constantin. Constantin. 203. 213. ARSENI. p. Atlas clinic de electroencefalografie. Gheorghe. 1976. Ministerul de Interne. Ministerul de Interne. 200. Academiei. I. doc. univ. p. Bucureşti. (I) + I + 46 p. 1976. Lucia. 1979. ASANACHE. Gheorghe. Ministerul de Interne. 198. 207. Editura Bucureşti. p. Ignat. 1976. ASANACHE. 2 Vol. 1976. în Tratat practic de criminalistică. vol. ASANACHE. I. Urmele de natură osteologică. L. 210-214. ASANACHE. Vol. 211. Ministerul de Interne. doc. Istoricul neurochirurgiei româneşti. Ministerul de Interne. + erată. vol. II.. DRAGOMIR. Urmele de salivă. DRAGOMIR. 199. Gheorghe.. 1976. Ministerul de Interne. 214. ARSENI. în Tratat practic de criminalistică. Cu un cuvânt înainte de prof. Aspecte etolo- 206. MĂRCUŞ. ASANACHE. şi portrete. fig. 202. în Tratat practic de criminalistică. 508 p. ASANACHE. Gheorghe. gice desprinse din cercetarea la faţa locului. metoda supraproiecţiei. Ioan Moraru. PĂŞESCU. Urme formă lăsate de vegetaţie. Mina. 1976. Gheorghe. 217-220. 155-159. Gheorghe. p. 348-356. vol. Identificarea persoanelor după resturile osoase. I. 68-75. I. Rezumat în limba engleză. 265-280. 215. 203-207. DRAGOMIR. 23 p. Gheorghe. DRAGOMIR. GOLU. C. dr. p. vol. Ministerul de Interne. II. 214-216. Mircea. Expertiza urmelor de spermă. Alexandru Vladimir. vol. 239-241. vol. ASANACHE. în Şcoala românească de criminalistică. Ministerul de Interne. 1978. II. CONSTANTINESCU. Prof. Gheorghe. Expertiza urmelor lăsate de dinţi pe corpul uman. 118-121. vol. 207-209. 1983. p. dr. Ilie. 216. Editura Medicală. Gheorghe. ASANACHE. Ministerul de Interne. 1978. p. Contribuţii la istoria medicinii legale şi a 20 Fundamentul ştiinţific al constituirii . 212. 372 p. ASANACHE. cu fig. 1981. p. G[heorghe].. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1978. în Tratat practic de criminalistică. ASANACHE. Expertiza urmelor lăsate de mâini pe corpul omenesc. 1978. Bucureşti. 1978. Ministerul de Interne. CIUREA. 205. I-II. Bucureşti. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Ministerul de Interne..

Ministerul de Interne. ASANACHE. Gheorghe. nr. 1979. p. în Realităţi şi perspective în criminalistică. septembrie 2004. Examinarea urmelor lăsate de noduri pe corpul uman şi pe obiecte. ASANACHE. 2003. anul VI. Ministerul de Interne. STROILĂ. noiembrie 2003. iulie 2004. 1. p. Valoarea practică demonstrată prin desen-schiţă ilustrând principalele trăsături morfofiziologice ale făptuitorului. Rezultatul Gheorghe. 3. Bucureşti. în Criminalistica. Gheorghe. 6. p. Ministerul de Interne. 101-105. vol. p. Expertiza urmelor practica medico-biocriminalistică de cercetare la faţa locului. în Tratat practic de criminalistică. 140-149. 217. în Criminalistica. anul VI. 6. 6. ianuarie 2004. 231. Bucureşti. 21 eronată a naturii semnului de violenţă principal determină căutarea unui autor „fantomă”. ASANACHE. IV. 227. 175-177. 219. vol. ASANACHE. Gheorghe. 4. noiembrie 2004. CRĂCIUN. Gheorghe. 234. 29-30. 2. în Investigarea criminalistică a locului faptei. ASANACHE. 2004. 5. p. în Criminalistica. nr. p. Interpretarea 224. Ministerul de Interne. 16. Alina. în Criminalistica. Dr. III. în Tratat practic de criminalistică. III. ASANACHE. Mircea. 146-147. 220. Dr. p. 173-174. a cadavrului . în Criminalistica. 106-109. în Criminalistica. vol. Dr. Dr. Dr. Dr. ASANACHE. 2003. Examinarea urme- reicipientelor găsite lângă cadavru a împiedicat stabilirea eventualelor surse a intoxicaţiei. ASANACHE. Gheorghe. Dr. 12-17. p. septembrie 2003. 14-15. Examinarea 218. ASANACHE. Gheorghe. 11-12. Gheorghe. nr. 1980. 225. ASANACHE. nr. ASANACHE. Distrugerea practic totală prin calcinare. Gheorghe. ASANACHE. Gheorghe. În absenţa modificărilor specifice se demonstrează totuşi particularitatea stării de fapt consideraţiuni medico-biocriminalistice. p. nr. 1980. Mihăiţă. 22-23. Mihăiţă. Expertiza urmelor radiologice judiciare în serie relevă rezultate neaşteptate. 242-244. Dr. nr. 233. p. 31. Dr. anul VI. 226. în Tratat practic de criminalistică. Constantin. Examinarea anatomo-radiologică medico-criminalistică a materialului cadaveric evidenţiază detalii descriptive vizând indicii despre starea de sănătate a persoanei. p. ASANACHE. CONSTANTINESCU. Aspecte din lor de îmbrăcăminte lăsate pe corpul uman. 229. anul VI. 230. mai 2004. ASANACHE. p. Gheorghe. p. în Criminalistica. 228.portretului vorbit. 1982. martie 2004. 110-113. vol. 232. Dr. Gheorghe. 44. în Tratat practic de criminalistică. IV. CRĂCIUN. III. nr. radiologice judiciare în serie avantajează decursul examinărilor balistice judiciare. Gheorghe. Alina. Ministerul de Interne. STROILĂ. p. Ministerul de Interne. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. examinării materialului osos cranian prin transluminare este corespondent cu cel al investigaţiei anatomo-radiologice medico-biocriminalistice. anul VI. ASANACHE. Gheorghe. Gheorghe. vol. Particularităţi ale dentiţei folosesc la identificarea omorului. p. p. Factori ce intervin în procesul reconstituirii trăsăturilor fizionomiei în portretul vorbit. 1979. în Tratat practic de criminalistică. ASANACHE. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. 222. anul V. nr. Investigaţiile biologice de natură vegetală. 221. 1980. Bucureşti. ASANACHE. Investigaţiile – formă lăsate de vegetale. Examinarea urme- comparativă de material cadaveric scheletat – osos. Gheorghe. Neprelevarea lor de încălţăminte lăsate pe corpul uman. 223. 22. ION. Gheorghe. anul VI. în Criminalistica. anul V. R. p. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 29-30. ASANACHE. Ministerul de Interne. p. 1982. Gheorghe.

ASANACHE. Gheorghe. 41-45. Mandibula Gheorghe. în Criminalistica. anul VIII. în Criminalistica. 23.. nr. anul VII. p. în Criminalistica. 240. 2. 236. p. iulie 2005. Cercetări asupra dinamicii evenimentelor rutiere pietonautomobil. p. FURNICĂ. nr. 16. ASANDREI. 2005. 235. Aspectul particular al cicatricelor postoperatorii urgentează identificarea cadavrului. ASANACHE. Dr. 22 litate. 2. Dr. ATHANASIU. Dr. . Canibalismul. Scris şi persona- medico . 373-381. 1983. noiembrie 2005. ASANACHE.nou-născutului nu a împiedicat stabilirea vinovăţiei pruncucigaşei. Iaşi. 2002. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. iunie 2006. ASANACHE. Dr. Editura Luceafărul. 2005. Amputaţia omorului prin accident mortal de tren. Dr. Gheorghe. p. Modalităţi facilitează identificarea victimei prin prezenţă restantă de proteză dentară. în Criminalistica. 382-384. Gheorghe. Gheorghe. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. în Criminalistica. Hans. 4. Traducere din limba engleză de Irina Nicolaescu. cadru din activitatea Laboratorului de Antropologie judiciară din Institut. Elemente de psihologie medicală. Dr. Bibliografie la p. 31-32. Dr. în Criminalistica. 1. ianuarie 2005. Gheorghe. Gheorghe. p. nr. Rolul şi Vasile. 2005. ASANACHE. 13. Repere – postumă de gambă – motiv de suspiciune a identităţii stabilite. 242. Dana. 249. Dr. p. 2001. Dr. Particularităţi 246. p. 237. 244. Andrei. 245. 239. mai 2005. Gheorghe. Prof. în Criminalistica. Bucureşti. în Criminalistica. nr. nr. 324 p. Ploieşti. 8. august 2006. Editura Luceafărul. de la sacrificiu la supravieţuire. aprilie 2006. 238. anul VII. Editura Medicală. p. 251-256. ASTĂRĂSTOAE. DAMIR. 39.. Bucureşti. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. ASANACHE. 248. 241. Bucureşti. martie 2005. 156 p. Gheorghe. 2006. p. 247. ASANACHE. Criteriologie şi lege ferenda în unele instituţii penale. V. în Criminalistica. ASANACHE. 3. Dr. 6. Gheorghe. 38.. Eleva. nr. cu fig. 2006. Bucureşti. nr. 252. nr. p. ASANACHE. Dr. Andrei. 250. ATHANASIU. 3. ASANACHE. anul VIII. 223 p. Genetică versus bioetică. Gheorghe. decedată virgină. Modalităţi de identificare de persoane aplicând metoda portretului vorbit – documente de arhivă (sec. anul VIII. XIX) în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Institutul de Medicină Legală Iaşi. ale dentiţiei servesc la identificarea victimei omorului. în Criminalistica. anul VII. nu a comis un act suicidar. Bucureşti. ASKENASY. septembrie 2005. Ortansa. anul VII. ASANACHE. Dr. p. bio-criminalistică complexă pentru stabilirea identităţii cadavrului de identitate necunoscută. 4. Dr. 144 p. 33. p. 1996. Cristina. doc. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. nr. Disimularea 243. Braşov. Dr. Prezentare a raportului de expertiză. Editura Polirom. p. Dr.biocriminalistică complexă demonstrează o disimulare a omorului. 157-162. 306-309. Expertiza 251. 1970. Bucureşti. de determinare a agentului vulnerant – documente de arhivă din secolul XIX. Universitatea Transilvania. Gheorghe. 19. 256 [258] p. anul VII. contribuţia probelor de natură predominant medico-biocriminalistică în stabilirea adevărului. Editura Ştiinţifică. Expertizare C. ASTĂRĂSTOAE. anul VII. ASANACHE. 5. p. Editura Elensis. STOICA.

(12th edition). Atlas de semne convenţionale pentru 258. Bucureşti. Expert criminalistic. Prof. Andrei. doc. Prof. Tiberiu Maroş. Andrei. Constantin. 205 p. 262. 266. SMITH. 1983. Cunoaşterea personalităţii prin scris. 2006. 263. Bibliografie la p. 2000. Grafologia criminologică.. 1996. dr. Seria Medicina pentru toţi 38). ATKINSON. Atlas al Societăţii Române de Grafologie. 111 p. 1962. Mircea Ifrim. Editura Tehnică. Mircea Ifrim. Trunchiul.000. Tendinţa criminală în scris. D. ATHANASIU. 212 p. Ilustr. Prof. Mircea Gh. Andrei. Bucureşti. Române de Grafologie. Editura Oscar Print. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.. Dr. Analele Universităţii „Titu Maiorescu“. ATHANASIU. 264. 260. planurile topografice la scările: 1:2. nr. Atlas de anatomie umană. 142 [-144] p. Andrei. & NOLENHOEKSMA. Marin Voiculescu. 107-113. Curs de grafologie. dr. univ dr. Constantin. Andrei. anul V.E. Bareliuc. dr. 254. 265. Gheorghe Niculescu. revăzută şi adăugită. Homo musicalis. Editura Tehnică. 469-494. (Ştiinţa şi tehnica pentru toţi. Membru al Asociaţiei Grafologice Italiene. Fla. Portret vorbit. dr. 494 p. docent. dr. 268. Coordonator: 259. 186 p. Editura Minerva. R. 1996. 1996. dr.253. Vol. Andrei.. Atlas. Bucureşti. Tiberiu Maroş. Prof. Suferinţă şi creaţie. Harcourt Brace & Co. Gheorghe Niculescu. în forzaţ. cu fig. RADU. Secretar general al Societăţii 23 de anatomie umană. doc. în Criminalistica. Membru al Societăţii Franceze de Grafologie. Organele interne. Bibliografie selectivă la p. Silviculturii şi Apelor. R. 1998. Vol. Bibliografie la p. doc. Constantin. RADU. ATHANASIU. 184-186 p. doc. Editura Paco. Prof. ex-preşedinte conf. II. 104 p. ianuarie 2003. Bucureşti. Prof. RADU. BEM. Tabla de materii şi în limba engleză. Membru al Societăţii Internaţionale de Psihologie a Scrisului.J. Prefaţă de dr. Eseuri. Direcţia Generală de Fond Funciar şi Cadastru). 127 [-128] p. Tratat de grafologie. Bucureşti.. 303 p. 1:1. Extremitatea cefalică. Facultatea de Drept. Preşedinte al Societăţii Române de Grafologie. (Universitatea Independentă Titu Maiorescu. p. Autori: prof. Constantin. 1971. Editura Pan-Publishing House. S. Bucureşti. Bucureşti. dr. cu ilustr. Conf. Eseuri. dr. Andrei. Industriei Alimentare. prof. ATHANASIU. RADU. I. Andrei. Cerbulescu . ATHANASIU. Andrei. ATKINSON. (Ministerul Agriculturii. ATHANASIU. Prof. ATHANASIU. Bucureşti. 1. ATHANASIU. (Seria Interferenţe). univ. RADU. dr. Influenţa suferinţei şi a bolii asupra personalităţii şi operei marilor creatori de cultură. doc. 93 [-96] p. 1998. 2003-2004. Expert criminalist. (Direcţia Generală a Miliţiei. Bucureşti. doc. 2003. Caracterologie şi grafologie. Coordonator: conf. E. Bucureşti. Bucureşti.000. Preşedinte al Societăţii Române de Grafologie. Andrei. N. dr. univ. Ifrim. Mircea Ifrim. Introduction to Psychology. 11-12. Andrei. Constantin. 257. 256. membru al Societăţii Române de Grafologie. 143 p. L. Medicină şi muzică.. Membrul superior. şi 1:5. Tratat de psihologie medicală.. 267. B. univ. ATHANASIU.C. Editura Tehnică. ATHANASIU. Ediţia a II-a. Editura Humanitas. Despre autenticitate. 34 p. univ. ATHANASIU. Autori: C. doc. 255. Gheorghe Niculescu.00.. Editura Medicală. dr. Prefaţă şi cuvânt înainte şi în limbile engleză şi rusă. cerbulescu. Cerbulescu. Secretar general al Societăţii Române de Grafologie. Serviciul Tehnico-Ştiinţific). 128 p. 261. C. Facultatea de Psihologie). Despre autenticitate. Orlando. dr. Caracterologie şi grafologie. 1988. Muzică şi medicină. Membrul inferior [de] Dr.1997. Prefaţă de Constantin BălăceanuStolnici. doc. Modul de trăire autentică şi neautentică.

. Lisboune. no. Facultatea de Sociologie-Psihologie). Belgique. dr. 1933.C. Gheorghe Niculescu. 1933. E. Imprimerie nationale. 276.. S.I. Medicină legală. 296 p. Bareliuc.I. postfaţă şi în limba engleză. în parte color. 272. Publicat sub logie şi logopedie. Mioara. V. Defecto- 270. Iu. AVERIANOVA. Ediţia a 2-a. + 187 p. Berlin. ilustr. Bibliografie la p. 1942.C. p. Chişinău. 5 année. univ. dr. T. 293-296. Atlasul Lingvistic Român. ilustr. Coordonator: conf. 2002. Monica Delicia. prof. Profesor la Universitatea din Cluj / Regele Ferdinand I Sibiu. Manual. Bucureşti. (Universitatea Spiru Haret. Partea II (ALR II) / Vol. J.. Publikationsabteilung (Direcţia Publicaţiilor). R. 1931. N.A. 2001. Doctor în Medicină şi Medic al Districtului Ilfov. Ioan Pop de Popa]. 277. Sibiu. CORUHOV. Neves. 278. dr. Ministerul de Interne al RDG). AZNAR. Sub redacţia profesorului universitar R. Belkin. no. 274 p.N. AZEVEDO. AUERBACH. Regelui Mihai I / De Muzeul Limbii Române / Sub conducerea lui Sextil Puşcariu / Profesor la Universitatea din Cluj / Regele Ferdinand I Sibiu / Membru al Academiei Române. Bucureşti. dactyloscopiques. 1987.[postfaţă de prof. 477-480. Bucuresci (Impr. în R. înaltul patronaj al / M. dr. ROSSINSKAIA. 481-483. 990 p. AVRAM. Mircea Ifrim. Ministerium des Innern der DDR (Manual pentru Criminalişti. Cerbulescu. 24 . 5e année. 8. Vol. I / Suplement / Termeni consideraţi obsceni / De / Emil PETROVICI /. Prefaţă şi tabla de materii şi în limbile engleză şi rusă. Leipzig Otto Harrassowitz. Bibliografie la p. 275. Muzeul Limbii Române. Ediţia a II-a. doc.P. Redigeată de I. Editura Litera. Bucureşti. univ. 1984. 4 f. 10 pagini format A2. Sur l’origine des lignes blanches 271. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. univ. Voiculescu. p.S. 280 p.R. Anunţătorului Român). dr. Sistemul nervos şi organele de simţ.. La photomicrographie métrique dans la Police Scientifique et dans la e Médecine Légale. Moscova. Editura Norma. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Auerbach. postfaţă de prof. Ortografie pentru toţi (30 de dificultăţi). Editura Fundaţiei România de Mâine. prof. 1860.G.V. (France. univ. în R. III. univ. Antriche et Italie). Criminalistica. doc.. Iosif N. în forzaţ. 273. B. Atlas 272. 274. 8. de anatomie umană. 1985. BELKIN. Médecine légale et police criminelle. AZNAR. 1983 [Oradea]. AUTORENKOLLEKTIV (COLECTIV): Handbuch fur Kriminalisten. de. dr.S. 296 p. AVRAMESCU. 269. 286 p.

Berlin. în Aspecte medico-sociale ale accidentului rutier. Sorin. Determinarea vitezei de impact a unui autovehicul în cazul ruperii unui stâlp din beton armat (exemplu de calcul). diagrame. Bayle..-B. DROC. martie 2000. officiers de police judiciaire. 292. Paşaport pentru infern. anul I. Librairie J. Lt. Librairie. (Banca Naţională a României.. 281. V.. pl. Petrescu-Adam şi alţii. 2001.A. E[ditura] P[olitică]. 283. BAINBRIDGE.. mai 1999. I. D. prisonns. Editura Continent XXI. gardiens de Dan.. Ex-Conseilleur technique du Service de l’Identité judiciaire.G.. BALSAMO. expert criminalist. anul 8. Ex-Conseilleur technique du Service de l’Identité judiciaire. Précis de Police Scientifique.. Payent et Ruby. BANCIU. médecins légistes. J. 3. săvârşită de G. 284. 289. 290. médecins légistes. + 2 f. 2 + 10 f. BANCIU. 1908.-B.. BALLSCHMIETER A. 1970.P. Librairie J. Bucureşti. 1912.. Avec 21 figures. pl. BALTHAZARD. Law. Corupţia şi crima organizată în România. 1977. ** Eléments de Médecine Légale. Titlul de la începutul textului: Memoriu asupra falsificării biletului de 100 lei. Constantin. George. + 82 p. BALTHAZARD. PERJU. A. Paris. N. p. D. I. Baillière et Fils. Costel. cu ilustr. A l’usage des magistrats. 1936. Bibicescu. col.col. avec 139 figures noires et coloriées dan le texte et 2 planches coloriées. SLAVOV. William. şeful 3 Serviciului Criminalistic din I. I (A-C). 487 p. 285. 1971. Professeur de médecine légale á la Faculté de médecine de Paris. Bucureşti. BALACI. 1987. Paris. Légale. 390 p. C. Paris. 256. Précis de police 286. membru de l’Académie de médecine. scientifique. nr. 12-14. HELMBOLD. 79 [84] p. Pitman. A l’usage des magistrats. Istoria secretă a crimei organizate din America: povestea primilor 100 de ani ai Mafiei. Orientări filosofice contemporane. officiers de police judiciaire. gardiens de prisonns. BANCIU. R. N[icolae]. V. Unele aspecte ale consumului de alcool în accidentele rutiere. 1831-1918. 2.J .. Halucinanta aventură a stupefiantelor. Lt. Spărgători identificaţi după urmele de… mănuşi. Computers and the 282.a. în Expertiza Tehnică 62. BAGDASAR. Paris. Serviciul Biletelor False). p. XI + 612 p. în Ministerium des Innern Publikationsabteilung (Direcţia Publicaţiilor din Ministerul de Interne). tabele 3 Inspectoratul de Poliţie al Judeţului . 262 [264] p. Editura Sport-Turism. Falsificarea biletului de bancă de 100 lei [de] Gheorghe Adam-Petrescu şi alţii. nr. 288. Troisième éntièrement revisée. Paris. inspecteurs de la sureté. Naţională a României 1. Professeur de médecine légale á la Faculté de médecine de Paris. CARPOZI Jr. 1994. 2 f. BALTHAZARD. V. Bucureşti.. 1-15.I. Banca ş. Societatea crimei sau Sub ceas. vol. 287. semnat de I. Mafia S. 2 Tabel. RĂDULESCU. în Revista Criminalistica. Note de Victor Ionescu. Daktyloskopie (Dactiloscopie). (Imprimeria Băncii Naţionale a României). 128 p. Précis de Police Scientifique. S.B 279. Précis de Médecine DROC. 1990. tab. 280. 1 Bibliografia românească modernă. 1921. Traducere din limba engleză de Florin Sicoe. Dic. Editura ALLFA..+ 16 f. 291. p. Bucureşti.-B. 1922. Buletin documentar editat de Corpul Experţilor Tehnici din România. BARA. 181 [-183] p. BERDAC. Baillière et Fils. Baillière et Fils. inspecteurs de la sureté. membru de l’Académie de médecine.. BALTHAZARD. TEŞAN. 1934. London. Mihăiţă. BABOIAN. Bihor.

Unificat de maiorul Vasile Barbu. 1978. septembrie 2002. BARBU. II. vol. geamuri şi parbrize. în Tratat practic de criminalistică. tab. 1973. Cluj-Napoca. Falsuri ale paşaportului românesc. Matei. Prof. 453-458. 247. Separatum). Ligia. Laboratorul de Genetică. V. no. 5. 245.C. Oradea. în Tratat practic de criminalistică. Dr. III. Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici“. Vasile. Drept penal. Editura All Beck. . VAIDA. 320 p. London. 248. BARBU. The notion of criminal invetigation. Examinarea fragmentelor din faruri. p. Editura Alma Mater. I. Partea generală. Ministerul de Interne. BASARAB. Oradea. Cartoteca monedelor false.. univ. 256. 307 p. Baroul de Avocaţi Caraş-Severin. Vol. Conf. Cromozomul Y . BASARAB. Series Jurisprudentia.a. 252. 131-141. Importanţa valorificării datelor în investigaţia criminalistică a locului faptei. Comisar-şef de poliţie.. BASARAB. 150-155. 1967. 156-159. p. BARBUC. 2 vol. 207-209. ALBINARU. p. Bucureşti. Ediţia a IV-a. 26 294. Teodor. 2003.. 503 [-504] p. BARBU. Drept penal. Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bihor. 764 [-768] p. dr. nr. Constantin.293. 246. p. Ediţia a II-a. Ediţia a II-a. Tudor. Teodor. vol. BARBUC. II. Introducere în dreptul poliţienesc român. 698 p.I. lanterne. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. I. Lidia. Tipografia „Cosmos“ [1927]. 272-276. 1980. prof. (Maiorul Vasile). 336 p. Editura Ştiinţifică. 1930. doctorand în ştiinţe medicale. Concluziile expertului criminalistic şi rolul lor în procesul penal. Subcomisar de poliţie dr. Editura Lumina Lex. Introducere în dreptul poliţienesc român unificat. f. revăzută şi adăugită. în Realităţi şi perspective în criminalistică. p. BATTLEY. 260. 2002. III. în Investigarea criminalistică a locului faptei. dr. Hadrian. Matei. Matei. 259. Partea generală. 463 [-464] p. Constanţele şi variabilele dreptului penal. Serviciul Criminalistic. 415 p. vol. 2001. BATANEAC. 143 – 153. 255. Ministerul de Interne. BASARAB. VAIDA. în Studia Universitatis Babeş-Bolyai. vol. 253. Curs. Bucureşti. 254. BARRAL. p. medic primar legist. 270 – 279. 262. p. vol. 480 p. Etienne. Vol. 249. Drept procesual penal. Examinarea actelor nedatate sau cu datare falsă. Cluj. 2 vol.5. BARA. Matei. + 1 f. Cluj [1967] p. în Tratat practic de criminalistică. Partea generală. Lucian. anul IV. Expertiza scrisului cursiv deghizat. p. Ministerul de Interne. Cluj. 1969. dr. Tudor. 250. 258. Harry. + 1 Anexă. BASARAB. Posibilităţi de examinare prin tehnica poligraf a persoanelor cu diagnostic psihiatric. 251. Series Jurisprudentia. Cluj-Napoca. p. 4 année. 1932. Single finger prints. Cuvânt înainte de Nicolae Barac. Constantin. Editura Lex. în R. BARA..o nouă perspectivă pentru identificările ADN judiciare. Criminalistică. BARBU. (Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Ministerul de Interne. Stationery office. 261. vol. [Bucureşti]. Matei. Jurisprudenţă penală. Aplicarea legii penale în spaţiu şi timp. BARAC. 27-29. Litografia Universităţii “Babeş Bolyai“. 2004. BASARAB. 257. 350-355. its object and relations with the juridical sciences. 1972. în Tratat practic de criminalistică. BARBARII. 54-56. 1985. în Criminalistica. Bucureşti. II. 1970. p. Bucureşti. Adina. Constantin. Matei. BARBU.. A propos d’une récente épidémie d’intoxications par les e gateaux a la crème. 1980. 2003. Hadrian. 1997.

în Tratat practic de criminalistică. Editura Tehnică. 2005. Colonel. Schmidt Römhild. ABRAHAM. În miezul Afacerii Dreyfus Traducere din limba franceză de A. BĂLAN. Cartoteca urmelor digitale. Contribuţii la studiul istoriei regimului internaţional de navigaţie pe Dunăre. Ilie. CANJA. Darie. Editura Eurosong & Book. 268. Patrick. BĂLTEANU. Ştiinţe criminalistice. 1998. în Criminalistica. nr. Ministerul de Interne. 277. Editura Politică. Cătălin. nr. DEGERATU. Radu. 1957. BALTAZIU. BAUMBACH. Lübeck. Cauzele tehnice ale incendiilor şi prevenirea lor. 1. Editura Universităţii din Bucureşti. 141-146. 88-90. Anca Elena. Procuror. vol. . 1980. Bibliografie la p. BĂLUŢĂ. 199-204. 273. Titlul original: Au cœur de L’Affaire Dreyfus. Berlin. Editions Mondiales. 38 p. p. L[ucian]. 158 p. BĂLTEANU. 570 p. Traducere din limba franceză de Alina Mihaela Băluţ. ianuarie 2000. Seminarul de perfecţionare a procurorilor criminalişti. 1980. Bucureşti. 271. VORNICU. anul II. Maurice. p. 267. Aurel. 432 p. MĂRGINEAN. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Regimul de drept internaţional al navigaţiei pe Dunăre până la Convenţia Dunării din 18 august 1948. 54-58. Essen. 22-23. 3. Bucureşti. Examinarea actelor alterate prin ştersături. Silogistica tradiţională şi modernă. 10-16. nr. 266. Bucureşti. Hacker. DUNGACIU. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. vol. p. mai 2001. procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti. Colonel. Cartoteca scrisului dactilografiat. BĂLIN. Noile tendinţe mondiale în acţiunea politicilor de apărare a securităţii statelor şi de combatere a terorismului. p. Ionel. 346348. 1. în Tratat practic de criminalistică. Cătălin. în Criminalistica. Claudiu. George. Dan. p. 1985. Călin. Alexandru. III. anul III. Elena. p. Erotismul şi pornografia. Ion. V. Geopolitica integrării europene. 269. P. p. BĂDESCU.263. Cercetarea la faţa locului în cazul infracţiunilor de omor.R. Sandra. 204 p. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Gh[eorghe]. vol. (uz intern). 27 270. 7-9. 276. Sinaia. 1996. Pavel. 278. ZAMFIR. BAUMONT. Editura Nemira. Armele LEP. Contribuţii româneşti. MIHĂIESCU. DUNGACIU. Drd. 276-284. BAUDRY.G. 274. Toader şi B. p. Ministerul de Interne. vol. Paris. p. Bucureşti. în Tratat practic de criminalistică. 2006. I. Ionel Nicu. Editura Luceafărul. Comisar-şef de poliţie. Institutul de criminalistică al I. Editura Ştiinţifică. Constantin. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 566-570. Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt. 424-432. SAVA. Cătălin. Masterand. BĂDULESCU. în Criminalistica. 1971. Consideraţii privind identificarea persoanei după semnalmente. TOMA. BĂDULESCU. Bucureşti. Ioan. V. Bucureşti. BĂLAN. expert criminalist. GLASER E[dwin]. 2002. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. anul VIII. BĂRBULESCU. februarie 2006. (uz intern). Cătălin. BOROI. BĂLTEANU. Valorificarea urmelor de destratificare în probarea vinovăţiei autorilor unor infracţiuni. Octavean. 1976. ediţie revăzută şi adăugită. Subcomisar de poliţie. 275. Schleusungs und Schleuserkriminalität [Criminalitate la frontieră (călăuzire)]. 1985. RADU. 265. Ioan.. 384 p.P. 2002. BĂLTEANU. 264. Bibliografie la p. Expert criminalist. Balistica – o ştiinţă cu bătaie lungă. 272. Membru al Institutului Franţei. 20-24 noiembrie 2000. Ministerul de Interne. Bucureşti. Cătălin. BĂLTEANU. Jörg. CRISTEA.

1990. 153-160. BELIŞ. 107-111. NICOLESCU. Medicină legală. Traumatologie mecanică în practica medico-legală şi judiciară. D. Gheorghe. DERMENGIU. Vladimir. Marius. dr. Cristina. II. I. Vladimir. Vladimir. 198-199. Editura Medicală. Constantin. Manual de instrucţiuni pentru sergenţii de oraş şi agenţii de poliţie. 3. Tratat de medicină legală. 286. PODOLEANU. Gh[eorghe]. 1988. Dan. nr. DRAGOMIRESCU. 976 p. cu fig. POPA. II. Mihaela. BELIŞ. Despre infracţiuni şi pedepse. NANEŞ. dr. GHEORGHIU. DERMENGIU. BELIŞ. Vladimir. BEDA. BELIŞ. Editura Academiei R. Bucureşti. 1 . Vladimir (coordonator). C[onstanţa]. 282. Aspecte toxicologice. dr. DERMENGIU. IOSIPESCU. Oradea-Mare. vol. nr. Valentin. 280. Conf. Bucureşti. CIUREA. Investigarea microscopică în medicina legală. Milan Leonard. CONSTANTINOVICI. Ionuţ. dr. Titlul şi tabla de materii în limbile engleză şi rusă. 226-227. 2004. 285. Valeriu. 190 p. 2. DRUGESCU. ŞCHIOPU. V[iorel].. BELIŞ. univ. (Premiul „Victor Babeş“ al Academiei Române). TRANDAFIR. f. STATE. Bucureşti. 1979. 289. 1992. 1 N[atalia]. Cristian. 1985. 95 p. 2. Dan. 290. Virgil. În ajutorul medicului de medicină generală. 1995. vol. VASILESCU. BELCEA. Post Mortem Interval Estimation (II). p. Octavian. PANAITESCU. 1973. Carmen. Vol. Vladimir. BECHEANU. Vladimir (sub redacţia). Ion. p. Prof. Editura Ştiinţifică. 175 p. 137-149. BELIŞ. 1981. I.e. 284. Elisabeta. Editura Medicală. Bucureşti. NANEŞ.279. I. clinice şi medico-legale în etilism. SCRIPCARU. nr. Bucureşti. Ioan. Ministerul Justiţiei. 1993. 236 p. Vladimir. Lucian. CURCĂ. 292. CIORNEI. 199 p. Editura Medicală. SCRIPCARU. 283. 1. GRIGORUI. M. Riscurile consumului de alcool. GANGAL. DROC. BELIŞ. 1993. DRAGOMIRESCU. univ. Prof. Vasile.R. BELIŞ. Constanţa. PANAITESCU. E[ugeniu] M[imii]. Prof. BELIŞ. Vol. Bibliografie la p. Bibliografie la p. T. p. 287. Editura Medicală. Bucureşti. DRAGOTEANU. 1993. TAŞCĂ. 281. Dan. 288.. Vladimir. Bucureşti.. DERMENGIU.. Infecţia cu virusul imunodeficienţei umane la cadavre autopsiate. Editura Ion Creangă. Determinarea intervalului postmortem – IPM (I) în Revista Română de Medicină Legală. Paul. Călin. Lucian. vol. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Cristian. Studiu introductiv de Vasile Papadopol. Vladimir. 43 p. Dan. I. Autorii (în ordine alfabetică): ASTĂRĂSTOAE. Vlad Alexandru. BELIŞ. Traducere din limba italiană de Armand Roşu. nr. POPESCU. IONESCU. prefaţă de Alexandru Balaci. BELIŞ. 279 p. 2 vol. 342-357. Dan. V[irgil]. ABC filatelic. Organizarea învăţământului medico-legal în România. DROC. Corneliu. cu ilustr. DRESSLER. 1965. Romania. Constanţa. 28 Fără editură . Viorel. 294. Vladimir. BECCARIA. BELIŞ. 158 p. 212 p. în Revista Română de Medicină Legală. PANOZA. Natalia. p.S. dr. univ.. Lucian. 1994. GACEA. în Revista Română de Medicină Legală. SCRIPCARU. Alexandru. NANEŞ. Dan. GĂICULESCU. Bucureşti. univ. POPESCU. (Ştiinţa pentru toţi – Seria Medicală). CURCĂ. vol. Bucureşti. I. 293. 165 p.. Gheorghe. 1993. Cesare. 291. 1923. în Revista Română de Medicină Legală. Silvia. BUDA. Bucureşti. şi tab. Prof. Editura Teora. Constantin. Îndreptar de practică medico-legală. Aromânii în imagini până la jumătatea secolului XX / Les Aroumains dans images jusqu a la moitié du XX-é Siécle / The Aroumainians an illustrated life in the first half of the twentienth centurii. Posibilităţile expertizei balistice în stabilirea poziţiei victimei şi a trăgătorului. 832 p. Ioan. BEJAN. Editura Academiei Române. univ. DRUGESCU. Vladimir.

. Vladimir. vol. dr. Dimensiunea etică şi medico-legală a consimţământului la actul medical. p. Vladimir. Vătămarea corporală şi abuzul sexual intrafamilial la minori. Vladimir. nr. în Revista Română de Medicină Legală. Vladimir. Tiberiu. nr. BELLETTI. Bucureşti. GANGAL. BELIŞ. volum 13. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. BELIŞ. Edmund. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. volum 13. 3. Medicina legală. CURCĂ. CURCĂ. p. Un cod al deontologiei medico-legale. Vladimir. BELIŞ. vol. BELIŞ. Cristian. BELIŞ. 1997. nr. GANGAL. Quo vadis medicinal legalis? în Revista Română de Medicină Legală. 3. 308. 311. Editura Juridică. Ghid de medico-judiciare. Vladimir. în Revista Română de Medicină Legală. vol. BELIŞ. 1985. vol. Ministerul de Interne. 307. BELIŞ. Bilanţul activităţii reţelei naţionale de medicină legală pe anul 2004. în Tratat practic de criminalistică. 79-81. 1997. BELIŞ. 1-4. volum 12. Editura Ştiinţifică. Cartoteca modului de operare. 300. în Revista Română de Medicină Legală. univ. 315. (uz intern). 1. BELIŞ. 2000. 305. nr. CURCĂ. 1959. Editura Juridică. septembrie 2004. Rio de Janeiro. nr. 2002. Curs pentru facultăţile de drept. VI. dr. BELIŞ. BELIŞ. 2000. 303. dr. 127 p. 2003. 280 p. 2. BELIŞ. 314. Marius. 28-39. 309. 1998. 296. Vladimir. 310 p. Republicat în 2001. Editura Viaţa Medicală Românească. 312. Vladimir. 3. univ. p. 301. 302. univ. PĂŞESCU. Vladimir. 129-133. nr. De la opinii la doctrină. (uz intern). 20-24 noiembrie 2000. 1997. vol. Dimensiunea etică şi legislativă a transplantului de ţesuturi şi organe. Prof. 29 304. V. Cartoteca antropometrică. dr. Bucureşti. Vladimir. DRESSLER. nr. ŢEBEICA. 297. BELIŞ. volum 13. V. în Revista Română de Medicină Legală. Rolul şi calitatea activităţii de expertiză în probaţiunea judiciară. 12. Nicolae. Vladimir. BELDIE. Amprenta genetică în practica medico-legală. Ministerul de Interne. BELIŞ. 2. Prof. Vladimir. în Revista Română de Medicină Legală. Vladimir. Vladimir. 298. Cristian. vol. 1997. V. 1995. 3. 2. 313. vol. urgenţe Scripta. 1985. 310. Milan L. BELIŞ. Locul bioeticii în medicina modernă. univ. Bucureşti. V. în Medicina Modernă nr. V. Val. 299. 1998. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. nr. 162 p. 2002. Manualul filatelistului. 1934. GANGAL. nr. 3. Moartea programată – o realitate doar la nivel celular?. p. nr. BELIŞ. vol. Marius. Prof. p. iunie 2005. Prof. p. Marius.295. IAROSIEWICZ. 306. Gheorghe. Vladimir. Cadru juridic şi deontologic al practicii medicale – responsabilitatea medicală. V. 157-160. martie 2005. 1997. Nicolae. III. Vladimir. V. Editura Bucureşti. vol. PĂŞESCU. 275-276. Gheorghe. Felisbello M. Bucureşti. BELIŞ. Identificando a impressao palmar. 133-140. Vladimir. p. nr. iunie 2005. Civilisation et infractionalité. Sinaia. BELGRADER.1. în Tratat practic de criminalistică. 2. în Revista Română de Medicină Legală. 1995. BELDIE. Cristian. „Medicina Legalis tota prudentia est”. 330 p. Medicina legală în practica judiciară (manual pentru jurişti). Simpozionul de perfecţionare a procurorilor criminalişti.

17-19. Editura Ministerului de Interne. B. Editura Carpaţi. p. Bergisch-Gladbach (1999). BERCHEŞAN. 330. Editura Ministerului de Interne al RDG). 1962. PLETEA. Cercetarea infracţiunii de pruncucidere. Vasile. [1938]. IonEugen. Craiova. BENOIT-GUYOD.2. Constantin.316. BENECKE. Ion-Eugen. Vasile. BERCHEŞAN. Editura Carpaţi. Spectru ştiinţific).. Noi principii în Tehnica Jandarmeriei. traducere 30 de Constantin Gâdea. 21-77. Kriminalbiologie: Forensische Entomologie und DNATypisierung (Biologie criminalistică: Entomologie judiciară şi tipizare ADN). 325. 1931. coordonator Rolf Rainer Jaeger. no. Auflage. Sixième édition. Cercetarea infracţiunilor săvârşite la regimul produselor şi substanţelor toxice sau stupefiante. Colonel. în Tratat de tactică criminalistică.. Lübeck. vol. 323. Cercetarea omorului. 14 p. 1938. 2002. 1. Mic manual de specialitate. vol. p. + IV anexe. mai 2001. C. Georges. Editura Carpaţi. p. martie 2001. Craiova. p. Verlag des Ministeriums des Innern der DDR. ediţia a II-a revăzută şi completată. Vasile.I. BERCHEŞAN. Essen. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Craiova. II. Ion N. 284323. vol. Maior. (Experimentul. în Tratat de metodică criminalistică. 329. în Tratat de metodică criminalistică. BENECKE. 3. 321. în R. Constantin. BENDESCU.C. în Tratat de tactică criminalistică. A. I. vol. 324. Editura Carpaţi.săvârşite ca urmare a accidentelor de circulaţie. muniţiilor şi materialelor explozive. Paris. în Tratat de metodică criminalistică. Gallimard. 1994. ediţie revăzută şi adăugită. p. p. p. Springer.. 324-347. BENSIMON. 1992. Félix. BENECKE. Bucureşti. p. 2001. Probele şi mijloacele de probă (mic îndrumar de cercetare penală). BERCHEŞAN. 1992. BERCHEŞAN. Heidelberg. Mark. Craiova. 327. ediţia a II-a revăzută şi completată.S. V. 317. 2002. I. 322. Vasile. Ştiinţe criminalistice. 318. Tokyo. 331. 328.42-48. Spektrum der Wissenschaft (Insecte pe cadavre. Craiova.I. 218 [-221] p. Ediţia a 2-a. Vasile. MADEA. BENECKE. Schmidt Römhild. 290 p. SANDU. Editura Carpaţi. 332. IRIMESCU. 96-145. Philipage. I. Berlin. Leichenbesiedlung durch Gliedertiere (Popularea cadavrelor de către artropode) în: BRINKMANN.. PLETEA. în Criminalistica. caiet 12. IonEugen. 1994. p. în Tratat de metodică criminalistică. I. N. Vasile. Handbuch Rechtsmedizin (Manual de Medicină legală). BERCHEŞAN. Insekten auf Leichen Gliedertierkunde als Spezialität der Kriminalbiologie (Insectele de pe cadavre – Entomologia ca specialitate a biologiei judiciare). nr. BERCHEŞAN. Ascultarea martorilor. 319. Cernăuţi. vol. 1994. prima ediţie. 82-101. Particularităţile cercetării infracţiunilor săvârşite la regimul armelor. anul III. Editura Carpaţi. DUMITRAŞCU I. Editura Carpaţi. Nouvelles histoires de gendarmes. Cercetarea la faţa locului. în Tratat de metodică criminalistică. SANDU. New York. 1994. SANDU. Kleine Fachbücherei Heft 12. Le dessin et la main d’oeuvre artistique des malfaiteurs. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. DUMITRAŞCU. 1994. M. BERCHEŞAN. Particularităţile cercetării uciderii şi a vătămării corporale din culpă . 121-149. Insekten auf Leichen. Craiova. . 326. 1994. BENOIT. p. vol. Berlin. 320. 10e année. BELKIN. Vasile. R. M. 26-75. 78-95. B. Das Untersuchungsexperiment. M. I. Caracteristicile armelor de mână şi trăsăturile de personalitate ale ucigaşului. 144 p.

373377. Aspecte de ordin teoretic şi practic în investigarea infracţiunii de contrabandă. Constantin. Vasile. 14-15. Vol. Aspecte de ordin teoretic şi practic ale investigării criminalistice a infracţiunii de evaziune fiscală. Curs de criminalistică. Bucureşti. Vasile. BERCHEŞAN. BERCHEŞAN. Bibliografie la p. univ. nr. Editura Luceafărul. 306 p. anul III. Metodologia investigării criminalistice a omorului. Editura Little Star. p. Tratat de tehnică criminalistică. anul III.333. decembrie 2000. p. 234 p. Vasile. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. p. 2004. Vasile. 346. Tablă de materii şi în limbile franceză. Vasile. BERCHEŞAN. univ. p. 2. februarie 2001. . 419 p. Bucureşti. BERCHEŞAN. Vasile. I. Bucureşti. nr. 343. 1998. 900 p. Editura Paralela 45. Vasile. Bucureşti. 31 342. în Criminalistica. Piteşti. 3. în Criminalistica. 2004. 2002. Piteşti. Cercetarea penală (criminalistica – teorie şi practică). Unele consideraţii privind valoarea probantă a testării tip poligraf în activitatea organelor de urmărire penală. Vasile. Metodologia investigării infracţiunilor. Cuza”. 2006. 338. 341. Evaziunea fiscală şi bancruta frauduloasă. Bucureşti. Curs de tehnică criminalistică. engleză şi germană. în Criminalistica. 2003. 339. Bibliografie la p. p. BERCHEŞAN. martie 2005. nr. 337. Bibliografie la p. 896-900. Bibliografie la p. nr. 420 p. dr. 49-62. Prof. 66-68. Conf. Vasile. Vasile. 2001. BERCHEŞAN. 345. Editura Little Star. Formarea viitorilor specialişti criminalişti în instituţiile de învăţământ din structura Ministerului Administraţiei şi Internelor. nr. 221-223. p. RUIU. 344. Îndrumar complet de cercetare penală. univ. Curs de tehnică criminalistică. 2003. 6-7 (I). Investigarea criminalistică a infracţiunilor de evaziune fiscală şi bancrută frauduloasă. 377 p.. anul II. Conf. mai 2000. Vasile. BERCHEŞAN. 29-30. Bucureşti. Descoperirea şi valorificarea ştiinţifică a urmelor în cazul traficului şi consumului ilicit de droguri. p. BERCHEŞAN. Editura Little Star. Vol. 233-234. Nicolae. în Criminalistica. 246 p. Conf. BERCHEŞAN. 416-420. 381-396 334. 1. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Criminalistică. Mileniul III. I. 347. dr. 5. O manifestare ştiinţifică de tradiţie: Simpozionul internaţional de criminalistică „Învăţământul românesc de criminalistică şi medicină legală la început de mileniu”. + XXVIII. dr. Vasile. Bucureşti. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. dr. septembrie 2001. BERCHEŞAN. Vasile. Drogurile şi traficanţii de droguri. 340. BERCHEŞAN. Editura Little Star. BERCHEŞAN. Editura Paralela 45. Piteşti. 349. 335. Unele implicaţii de ordin teoretic şi practic ce decurg din modificările aduse Codului penal privitoare la infracţiunile la viaţa sexuală. BERCHEŞAN. Valorificarea ştiinţifică a urmelor infracţiunii. Vasile. Editura Paralela 45. BERCHEŞAN. Vol. anul II. Vasile. GROFU. 223 p. 348. Teorie şi practică. 5. în Criminalistica. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Vasile. Editura Little Star. 305-306. 2005. Editura şi Tipografia Icar. p. Marin. 125-131. 1998. Bibliografie la p. Bibliografie la p. univ. Unele consideraţii privind noile reglementări referitoare la combaterea traficului şi consumului de droguri. Prof. 396 p. Vasile. PLETEA. BERCHEŞAN. 86-94. anul VII. 336. Bibliografie la p. BERCHEŞAN. univ. univ. dr. 1998.. 5-6. 404-407. p. 2003. Bucureşti. Bibliografie la p. Prof. Şeful Catedrei de criminalistică a Academiei de Poliţie „Al. 2002. III. Nicolae. BERCHEŞAN. Bucureşti. 6. GROFU. dr. I. Valorificarea ştiinţifică a urmelor infracţiunii. Bucureşti.

Un cas d’empoisonnement par la veratrine. 1923. BEZEICHNE-BESCHREIBE. By… Third Edition. 460 [462] p. 146 [-152] p. B. p. I. 38 p. 1984. Georges. 1933. Imprimerie administrative. BERTRAND. 1983. A study in consciousness. p. 1921. Photographie des Couleurs par la méthode interférentielle de M. 5 année. 32 359. London. Faux en ecritures par alteration. BERGER. Melun. Annie. Schmidt Römhild. Richting. Paris.350. Instructions signalétiques. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Identification de la e nature d’une balle. jud. Berlin. Payot. 366. B. 1918. Imprimeurs-Libraires [. Essen. Paris. Dipl. 364. + VI (Bibliothèque Théosophique) 365. BERTRAND. BÉROUD. Le Purification – L’Entrainement metal. 1933. Bibliografie la p. 361. P. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 285-287..I. no. Tipografia Vremea. Holger. 128 p. 128 [-132] p. BÉROUD. 156-160.4. 239-242. Berlin. BÈROUD. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Préface de M. Gerhard Preitz. Alphonse. BERTILLON. La Photographie judiciaire avec un appendice sur la classification et l’identification anthropométriques. 353. 1890. Paris. Möglichkeiten der Klassifizierung und Identifizierung von Laserdruckern (Posibilităţi de clasificare şi identificare a imprimantelor cu laser). Paris. Aplicaţii software folosite în expertiza criminalistică a accidentelor de trafic rutier. Editions „Rhéa”. cu ilustr. 351. Arbeitsdelikte – Straftaten auf dem legalen und illegalen Arbeitsmarkt (Delicte de muncă – Infracţiuni comise pe piaţa legală şi ilegală a muncii). Précis de criminologie et de police scientifique. Georges. A contribution to the science of psychology.C.3. 1893. FRENSEL. Georges. caietele 1+2/1999. 2002.F. – Krim. Lübeck. în R. 154-155. BHAAS. BESANT. Alphonse. no. 1891. Grigoraş. p. 360. Mannheimer Hefte für Schriftvergleichung (Caiete din Mannheim pentru compararea scrisului).I. 5 année. + 1 f. A.C. Analyse de terre. Georges. Ministerium Des Innern. Traducere din limba franceză. 362. în e R.C. Georges.. Dr. Publications Théosophiques. 58 [64] p.. Imprimeurs-Libraires. vol. Paris. Paris. Quatrième Édition. BÈROUD.A. f. Ştiinţe criminalistice. BÉROUD. Par Alphonse Berget.U. Annie. . 367. BERGET. Identification antropométrique.’analyse du caractere.. Theosophical Publishing House.. 1933.5. BERTILLON. P. 357. Les contracts informatiques. Identification des traces de pas. Rolf Friedemann. Mit einem Auhang über das Identi-kit-Verfahren von: Dipl.I. BÈROUD. Compendiu de criminologie şi de poliţie ştiinţifică. 207 p. Traité pratique d. 358. Kurt Baranowski.. Georges. Lyon. Cu o prefaţă de Eugen Bianu. Attaché au Laboratoire des Recchercjes (Physique) de la Sorbonne. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică.-jur. 2003. Traduit de L’Anglais par F.] Éditeurs de la Bibliothéque Photographique. p. 115 p. A. Bucureşti. BESANT. L’Alchimie spirituelle – sur le Seuil. p. Rol. 1970. Lippmann. Paris. 1938. Publikationsabteilung. Les Paques. e no. BERNSEE. BEŢIU. Docteur ès Sciences. Alphonse. Gauthier-Villarset Fils. 131. 355. p. Protection juridiques du logiciel. 356. Verfasser: Dr.a. 1974. La construction du caractère. Vers Le Temple.. Les Paques. ediţie revăzută şi adăugită. Gauthier-Villars et fils. 363. 5 année. 75 – 79. 354. în R. 352.B.

Editura Antib. 371. Bucureşti. Craucuic. Salonul crimei. Tom II-III. Aurelian Ionaşcu. Savelly Zilberştein. 377. 410 p. Îndreptar practic profesional. Funcţiunile creatoare ale subconştientului. Editura Academiei Române. Bucureşti. 373 p. Victor Duculescu. Eugen]. 374. Vladimir Hanga. G. Rezumat în limbile engleză şi rusă. BIANU. Bibliografia românească veche 15081830. Prefaţă de Gabriel Ştrempel. Grupul de cercetători.. redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania. Autori: Neonila Onofrei (Litera A). Fundaţia pentru Literatură şi Artă „Regele Carol II“. Bibliografia românească veche 1508 – 1830. BIANU. HODOŞ. Petre Marica. Dan. Bibliografie juridică română. sprijinit pe numeroase alte osteneli. 365 [-370] p. Liana Miclescu (Litera B). Nerva. România. 370. Nicoleta Iliescu. Îndreptar profesional în ştiinţa poliţienească. Vintilă Dongoroz. Maria Ioana Eremia. Ştiinţa veghei şi pazei publice. SIMONESCU. Vol. 372. Bibliografia românească modernă (18311918). Eugen. Bucureşti. 254 p. Editura Academiei. Vladimir Hanga. XXIX + 511 p. versiune diortosită după Septuaginta. 1993. 292 p. Siegfried Kahane. 4 fasc.S. Timişoara. Coordonator: Dragoş Rusu. Nicoleta Iliescu. 1939. Prisacaru. 95 p. Yolanda Eminescu. Bibliografie juridică română. Mihaela Rodica Stănoiu. Tiparul Cartea Românească. Dragoş Rusu. Savelly Zilberştein. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Traian Ionaşcu. Salvator Brădeanu. 375. Ion Nestor. Eugen. 1969. 293 p. 376. Aurelian Ionaşcu. 1716-1808. 2001. Ordinea obştească. 1938. Sub conducerea: Traian Ionaşcu. Ioan Gliga. I (A-C). Ioan Gliga. Ioan. Olimpiu A. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. Tipărită cu binecuvântarea şi prefaţa Prea Fericitului Părinte Teoctist. Maria Ioana Eremia. ediţie jubiliară a Sfântului Sinod. Eugen]. Sofia Popescu. Dan Sulică. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1938. BIALOT. Biblia sau Sfânta Scriptură. 1984. IX + 572 p. 378. Popescu. Ioan Vântu. Lucian Stângu. Atelierele Grafice Socec. Cornelia Gilorteanu şi Tamara Teodorescu (Litera C). Societatea de Ştiinţe Filologice din R. BIANU [Dr. Radu Filip. Alexandru Bolintineanu. Ştiinţa veghei şi pazei publice. 1968-1973. 1944. Tom I. 1942. Mircea Anghene. Sub conducerea: Traian Ionaşcu. Siegfried Kahane. Leonid Miller. Lucreţia Angheluţă şi Dr. Bucureşti. Joseph. Bucureşti. Mariana Gheciu. BIANU. Ioan. în ordinea diviziunilor bibliografiei: Ioan Ceterchi. Bucureşti. Sanda Ghimpu. Ion. 288 p. 1941. Tactica şi tehnica percheziţionării. Salvator Brădeanu. care a ajutat la selectarea bibliografiei. . Autorii introducerilor. Ion Popescu. este compus din: Paul Cosmovici. Bucureşti.368. Îndreptar practic profesional. Emil Teodor C. Vintilă Dongoroz. Arhiepiscopul Clujului. 373. Mihaela Rodica Stănoiu. 369. Yolanda Eminescu. Autorii 33 introducerilor în ordinea diviziunilor bibliografiei: Ion Vântu. 1941. Ion Popescu. (Biblioteca Academiei Române). Eleonora Roman. Octavian Căpăţână. 313 p. BIANU [Dr. Florica Bejan. Georgeta Duculescu. BIANU. 1944-1968. Bucureşti. Coordonare generală: Gabriel Ştrempel. Editura Academiei. 1974. Valentin I. 901 [-914] p. Tom IV – Adăugiri şi îndreptări. BIBERI. 379.. Coordonator: Dragoş Rusu. Bucureşti. Traducere din limba franceză de Alexandra Medrea-Danciu. 1508-1716. Coordonare bibliografică: Neonila Onofrei şi Valeria Trifu. Traian Ionaşcu. Specialişti: Constantin Bulai. Lucian Stângu. Pavel Suian. Nicolae Vrabie. Octavian Căpăţână. Bucureşti. Ediţia a doua revăzută şi întregită. 1830 p.

R.380. 1968. Poliţia. România şi Institutul de Istorie „Nicolae Iorga“ al Academiei R. Coordonare bibliografică: Lucreţia Angheluţă. Forţă publică. BICĂ. Bibliografia analitică a periodicelor româneşti. 451-955 [-960] p. Sumar şi în limbile franceză. cifre.S. Caracteristici ale identificării scrisului în cazul expertizelor grafice. 1971. 1111 [-1114] p.. 1851-1858. Vol.S.S. II (D-K). Nicolae Al. Colaboratori: Virgil Cândea. Coordonare generală: Gabriel Ştrempel. Inspectoratul General al Miliţiei.. Biblioteca Academiei R. Salomeea Rotura (litera U). 386. Bucureşti. Bibliografia românească modernă [18311918]. Grigore Goanţă (litera N).R. Neonila Onofrei. 1970. Liana Miclescu şi Marina Vazaca (Litera S). I. 1790 – 1850. Partea a II-a. 385. 534-538. 893 [-898] p. Editura Academiei R. 237-238. Editura Academiei R. România [Bucureşti].. Florin. BIDIAN. Coordonare bibliografică: Lucreţia Angheluţă. anul IV. Partea I. Bucureşti. Autori: Tamara Teodorescu (literele D-E). 1972. Liana Miclescu. Marilena Apostolescu (Literele V-Z. + erată. Bibliografie românească modernă (18311918). III (L-Q). [Bucureşti]. 1996.S.R. BOBIN. Întocmită de Ioan Lupu. 961-1344 [-1350] p. Bibliografia generală a etnografiei şi folclorului românesc. Fochi.). 387. p. Lovinescu. 1989. .R. Rodica Fochi. 14-16. Societatea de Ştiinţe Filologice din R. Institutul de Criminalistică. p. în Criminalistica. Marina Vazaca (literele P-Q). Bibliografia românească modernă (18311918). 383. colaboratori: Teofil Bugnariu. VICOL. F. Editura Academiei Române. Editura pentru Literatură. [Vol. Dan Berindei. p. noiembrie 2002. 388. 739 [-740] p. Prefaţă de A. Florin. Bucureşti. (Biblioteca Academiei R. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Gheorghe. 126 p. Editura Academiei R. 382.R.R. semne).S. Ordine şi siguranţă publică. Poliţie socială. Rodica Fochi. Partea I. Liana Miclescu (Literele N-O). engleză şi germană. Redactor: Adrian Fochi. Mironescu (Bucureşti) şi Silvia Moşneguţu (Iaşi).. 446 [-448] p. Liviu. Societatea de Ştiinţe Filologice din R.S. Bibliografia analitică a periodicelor româneşti. 1248 [-1248] p. Dr. Emil Micle. Marilena Apostolescu. p. Vol. Editura Academiei R. Marina Vazaca (litera Ţ). Eva-Maria Marian şi Tamara Teodorescu (Litera M). Moralitate publică. 540575 (Biblioteca Academiei R. Coordonare generală: Gabriel Ştrempel. Bucureşti.S. Colaboratori: Colectivul bibliografic Bucureşti: responsabil Adrian Fochi. 2003. Jandarmerie. p. 381.S. Lucreţia Anghelescu (literele Î-K). Bucureşti. 384. Administraţie locală şi centrală. Paşapoarte. Autori: Lucreţia Angheluţă (Litera L). în Realităţi şi perspective în criminalistică.S. România. 1986. Întocmită de Ioan Lupu. Coordonare bibliografică: Neonila Onofrei. Valeria Trifu. Nestor Camariano şi Ovidiu Papadima. p. Lucreţia Angheluţă (Literele Ş-T). Autori: Salomeea Rotura (Litera R). Pop. Prefaţă de Gabriel Ştrempel. Prefaţă de Gabriel Ştrempel. Ioan. Vol. Vol. 538. Nestor Camariano şi Ovidiu Papadima.S. 1970. p.). Vol. Emil Sklenka (Cluj) şi Pimen Constantinescu (Sibiu). 1966. Rodica Fochi (literele FG).R. BICĂ. Prefaţă de Gabriel Ştrempel. Circulaţie. 531-534. Mihăilescu (Bucureşti). Florenţa Sădeanu (litera H). Gheorghe. Măsuri de 34 poliţie privitoare la locuitori şi străini. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. (Biblioteca Academiei Române). Falsuri cu impact “SCHENGEN”. Cenzură. 871 [-871] p. Mihai şi R. Liana Miclescu (litera I). Miliţie. Colectivul bibliografic Cluj: responsabil Ion Muşlea. Îndrumarul specialistului în grafoscopie. p. Colaborări mai depărtate: Gheorghe Ciobanu (material muzical) şi N. Coordonare generală: Gabriel Ştrempel. Cuvânt înainte de M.] I (18001891). BOBIN. IV (R-Z). Partea a III-a. II.

45-65. cu fig. Marinela. 393. 355 p. Innenministerium des Landes Nordrheim-Westfalen (Polizei NRW. die fremden und einheimischen Posten bis 1875.A. 236 p. V. în R. Editura Luceafărul. The Free Press. 325 – 332. M. Interferenţe religioase în cadrul restricţiilor alimentare: postul şi anorexia. 396. 1933. Science oculte et science moderne. III partie. BIERTHER. an XI. Ştefan. 1926. 1977. (Bibliothèque Thèosophique). an XI. BIRNBACH. parte color. 403. 1982. La doctrine secrète / synthèse / de la Science / de la religion & de la Philosophie / par… Traduit de l’anglais. 1929. vol. 1929. 399. C. 1930. (Bibliothèque Thèosophique). BLAVATSKY. Stefanie. 1965. Quatrième édition. Berlin. BLAJ. în Buletin de psihiatrie integrativă. Miscellanées. The Manners and Customs of the Police. BLAVATSKY. 232 p. Quatrième volume.. Le Professeur R. [2005].bzw. H. 406. 149-154.A. 2005. 2006. 411-413. Cinquieme volume. pl. BLAVATSKY. BISCHOFF. Avec 45 figures hors texte. Bürgerorientierf. p. p. BIELUSICI.C. Paris. La Police scientifique. Paris. Heinrich.P. ANNIKA. BLAVATSKY. . Academie. 390. 2005. NINK. BLAN. Comportamentul la volan. Iaşi. IIe partie. nr. Iaşi.P.P. (Traduçtion française. Reiss. Feldpost.I. p. 293-296. 320-328.P. 2e volume). Paris (VII ). H. TACK. p. Anton. Rechtstaatlich). la Famille Thèosophique S. „Umdruckblöcke“. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 397.389. 400. M. Inequality. BLACK.. Donald. Al. Les fausse maonuaie. CHIRIŢĂ.. p. + XXIV pl. Bucureşti. BÎNDAR. Fischer. vol. 391. Editura Ştiinţifică. X. Paris. 1925. Die Rekonstruktion der Umdruckblocks der rumänischen Briefmaricenausgaben von 1866-1872. 1.D. Bucureşti. Editura Medicală. BIRNBACH. Peter M. 35 398. Valerică. în R. H. Le symbolisme archaique des religious & Appendice. la Famille Thèosophique S.A. Marc.I. Crime and Public Policy. BIRNBACH. Moldau-Walachei (Rumänien). Les incendies criminels. 1 (24). + 8 f. Jochen (Der Fotograf). 2005. Fotografia în culori. Drd. Roxana. 464 p. CHIRIŢĂ. Paris.A. nr.. Les faux. BISCHOFF. 392. Evolution du e Symbolisme. Bucureşti. 405. 402. „Moldau-Walachei“. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 401. 4 (27). Heinrich. 110. 395.C. Bertold. Octobre. 455 p. 1re anée. unter besonderer Berücksichtigung der österreichischen Konsulats. 404. Patrick. New York.. Drd. H. 226 p. Professionell. Unele aspecte privind reţinerea şi arestarea preventivă a minorului. Valerică. Reportogen aus dem modernen Polizeialltag in Nordrhein-Westfalen. 1938. New Zork.A. Factori de risc şi prevenţia suicidului în tulburările depresive în Buletin de psihiatrie integrativă. la Famille Thèosophique S. 394. Publications Thèosophique. X. BIRŢ. BÎSCĂ. – A. no. M. p. La doctrine secrète / synthèse / de la Science / de la religion & de la Philosophie / par… 4e édition. La doctrine secrète / synthèse / de la Science / de la religion & de la Philosophie / par… Traduit de l’anglais. Cosmogenèse. 1980. Troisième e édition. 214 p. Troisième édition. BÎNDAR. BISCHOFF. Les homicides. 1931. Berlin. La doctrine secrète / synthèse / de la Science / de la religion & de la Philosophie / par… Anthropogenèse. Bucureşti. Consideraţii privind valoarea probelor criminalistice şi medico-legale în vederea luării măsurii arestării preventive. Les méthode scientifiques de récherche en a matière d’incendie. BISPING. Sonder-edition.

Dr. La doctrine secrète / synthèse / de la Science / de la religion & de la Philosophie / par…H. Editura Alma Mater. 410. Walter. 250-252. 2000. 411. 350 [354] p. De la Cezar la Churchill. Tipărită cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Dr. BOBOŞ. Imaginea – obiect de patrimoniu. Ediţia a II-a. 256 p. Târgovişte. Episcopul Aradului. la Famille Thèosophique S. Bucureşti. Bucureşti. Editura Nemira. Bucureşti. Arsenie. IX. Ieromonah. Cluj-Napoca. p. În apărarea prostituatelor. 354 p. în ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. 414. Ministerul Justiţiei. 1979. BLAVATSKY. Editura Limes. Cărarea Împărăţiei. 409. 159 [-160] p. în 20 de ani de expertiză criminalistică. 2003. (Traduçtion française. BLUCHE. Daniil Stoenescu. Editura Sfintei Episcopii Ortodoxe Române a Aradului. 319 p. 6e volume). . Arsenie. BLÂNDA. Bibliografie la p. Traducere din limba poloneză de Mircea Petean. 421. Identificarea persoanei după urmele de dinţi. Revelion 214 [roman]. Stabilirea falsului prin adăugire în acte. 556 p. Laurenţiu. Episcop. a spărgătorilor de grevă. édition. 416. Laurenţiu. Manual de înţelepciune pentru oamenii de rând. 1973. La doctrine secrète / synthèse / de la Science / de la religion & de la Philosophie / par… Traduit de l’anglais. Paris. 322 p. H. 1979. 407. George [Marius]. vol. Ediţie îngrijită de Preot Prof. Investigaţia penală în Comunicări pirateria software. Laurenţiu. BOBOŞ. 418. H. cu fig. Auteur d’Isis dévoillée <<Il n’ya pas de Religion supèrieure à la Vèritè>> Miscellanées. Ion. + Erată. Timotei Seviciu. 422. Argument: Vasile Igna. BLIDARU. BLAVATSKY.A. 140-142. Prefaţă: Kornelius Politzski. locţiitor de Vârşeţ Deva. BOCA. Bucureşti. Cinquieme er partie. IIIe volume). ŢICAL. 167-170. 181-187. Univ. Craiova. Tipărită cu binecuvântarea Prea Sfinţitului dr. Tipărită cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Dr. Pledoarii imposibile.P. 420. 120 [124 p. Premier volume. P. 413. (Traduçtion française. Timotei Seviciu [. BOCHENSKI.. p. Editura Fundaţia Revistei Jandarmeriei. 1 Evolution cosmique-Stances de dzyan. 282 p. 36 415. Institutul de Medicină Legală. Simion Todoran şi Monahia Zamfira Constantinescu. Editura Sfintei Episcopii Ortodoxe Române a Aradului. Arsenie. Unele probleme privind determinarea distanţei de tragere şi stabilirea mărimii alicelor la tragerile efectuate cu arme de vânătoare. la Famille Thèosophique S. BOCA. cu o postfaţă a autorului. Blavatsky. Bucureşti. p. Legislaţie antidrog internaţională. Cosmogenèse. Primul ajutor în accidente auto. Vorbe memorabile explicate în contextul lor istoric. 1938. p. Ioan. 1969. Cărarea Împărăţiei.P. BOBOŞ. a patronilor şi a altor stigmatizaţi.. Ministerul Justiţiei. 412. 2003. Ediţie îngrijită de Preot Prof. în Probleme de medicină legală şi criminalistică. Petru. 2000. 309 p. Ieromonah. Gheorghe. Manual pentru şcoli profesionale. Simion Todoran şi Monahia Zamfira Constantinescu. Prefaţă: Edwars Swiderski. Paul. 2006. Univ. Editura Pildner & Pildner. Paris. 417. 1995.A. Editura Didactică şi Pedagogică. 419. BOCA.1935. 1995. 158 p. 95 p.] Episcopul Aradului. Editura Humanitas. 1971. 2003. BOBOŞ. în 20 de ani de expertiză criminalistică. 408. Joseph – Maria. 350 p. (Bibliothèque Thèosophique). Traducere din limba franceză de Petru Creţia. BOBLEA. 1998. a cămătarilor. 184 – 186. BLOCK. ClujNapoca. BODUNESCU. 1935. François. Părintele. „Cuvinte vii”. „Scrisul românesc“. Traducere din limba engleză de Valentin Nicolaie.

1970. (Colecţia Sfinx. I. Bibliografie la p. Moartea şi moartea subită. 1985. 436. 433. Editura Militară. II. Craiova. „Sport-Turism“. Tiberiu. Editura Cartea Românească. (Pentru părinţi). [Bucureşti]. BODUNESCU. Editura Didactică şi Pedagogică. Bibliografie la p. Tipografia H. Ediţia a II-a. 351 p. 1975. SEVERIN Icard. Ion. cu ilustr. 1997. 435. RUSU-ŞIRIANU. BOGDAN. BOGDAN. Editura Militară. tab. BOGDAN. tab. 1958. 439. Bibliografie la p. Goldner. Rezumat în limba engleză. revăzută. T[iberiu]. Atentate în contra sănătăţii şi a vieţii prin răniri şi loviri din punctul de vedere juridic şi medico-legal. 144 p. George. îngrijită de Aurel Dicu). Ion. . 427. 221 [-224] p. [Bucureşti]. STĂNCULESCU. Inspectorul şef [Povestiri]. BOGDAN. 376 p. Bibliografie la p. dr. Vol. 1974. „Victimologia“ lui B. BODUNESCU. Iaşi. I. Flagelul terorismului internaţional. 27). III. Editura Didactică şi Pedagogică. 416 p. (Cartea de vacanţă). Editura Militară. cu ilustr. 432. 438. Bucureşti. Ion. George. Editura Ştiinţifică. 416 p. 1978. I. 271 p. BODUNESCU. Editura Cartea Românească. 1979. Vol. Ilie. Tiberiu. (Cartea de vacanţă). Inspectorul şef. BOGDAN. Terorismul – fenomen global. 645 p. Ion.8. 1921. 176 p. 442. 343-349. Ion. Vol. 431. 1925. 1979. 224 p. 150-156. 1971. 424. 645 p. Seria Ştiinţe Sociale nr. Vol. Editura Militară. Iaşi. (litografiat) (Ministerul Învăţământului şi Culturii). 10-11). NICA. Ion. III. 213-219. Bucureşti. 276 p. 76 rapoarte medicolegale. 429. „Sport-Turism“. 352 p. Psihologia copilului şi psihologia pedagogică. George. Vol. Bucureşti. „Scrisul Românesc“. comentată şi mărită. Ion. George. Inspectorul şef [Povestiri]. Tiberiu. Curs de psihologie judiciară. Mendelsohn. 440. Bucureşti. BOGDAN. BODUNESCU. 337-349. BODUNESCU. 441. I şi II. 432 p. Manual pentru liceele pedagogice de învăţători. BODUNESCU. 267-170. Tiberiu. 1924. George. + 1 f. doc. RUSU-ŞIRIANU. Descifrarea unei istorii necunoscute. BOGDAN. Bucureşti. BOGDAN. Cluj. Tiberiu. 1971. Bucureşti. Tiberiu. Grigore Geamănu. Curs introductiv în psihologia judiciară. BODUNESCU. BOGDAN. 1925. 368 p. (Cartea de vacanţă). Editura Didactică şi Pedagogică.423. Psihologia copilului şi psihologia pedagogică. 1973. (litografiat) (Ministerul Învăţământului). 425. 426. 444. (Colecţia Sfinx. STĂNCULESCU. Ion. Bucureşti. 486 p + IX. 1957. BODUNESCU. 1957. +VIII. Tipografia Fondul cărţilor funduare. Probleme de psihologie judiciară. Bucureşti. Bibliografie la p. Povestea Microperei [roman]. 430. Ion. „Sport-Turism“. Tipografia H. BODUNESCU. BOGDAN. Atentatele contra bunelor moravuri din punctul de vedere 37 juridic şi medico. 116 p. Copiii excepţionali. „Sport-Turism“. (Colecţia Psyché. Editura Odeon. Avortul – pruncuciderea şi deontologia medicală din punctul de vedere medicolegal. 432 p. Iulian. Goldner. Bucureşti. 428. BOGDAN. Ion. 1973. Piraţii în acţiune [Povestire]. + 1 f. Descifrarea unei istorii necunoscute. Analele Universităţii din Bucureşti. Marşul cormoranilor [roman]. BODUNESCU. Bucureşti. 443. 1979. 160 p. Ediţia a III-a. Bucureşti. Ion. I[lie]. 437. 1979. 1922.legal. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. Ion. Sarcina – naşterea. Vol. Prefaţă: prof. BOGDAN. 434.

Traducere din limba franceză de Mihai C. 191 p. BOILEAU . p. BOIŞTEANU. (Caiete de pedagogie modernă. Aurel. p. 462. 15-20. p. caiet 1/82. BOGDAN. Editura Academiei. Tiparul Universitar. Direcţii de cercetare în boala Alzheimer. BOIA. Bucureşti. 360 p. no. Elemente de anatomie grafică. şi tab. 1943. 63 p. Analiza psihosocială a victimei. 454. 234 p. 1975). Tiberiu. 123-128. ROSCH. 120 p. 197. Bucureşti. Bucureşti. Editura Ştiinţifică. 94 p. nr. BOILEAU . BOIA. BOIA. Serviciul Cultural. 2005. 450. BOGDAN. Tiberiu. Paris. 1967. Ministerul de Interne. 1944. BOGDAN. Direcţia Publicaţiilor din Ministerul de Interne al RDG).N. DRĂGAN-CORNIANU. BUTOI. Bucureşti. Elena. Cercetări privind antigenele salivare şi importanţa lor în expertizele biologice. 459. Rolul ei în procesul judiciar. 36-41. în: Forum der Kriminalistik. Doctor în Filozofie şi Litere.NARCEJAC.9. Stenodactilografia [Manual]. Rekonstruktion und Untersuchungsexperiment . 1988. 448. VASILIU. BOGDAN. Delescu. 658-680. 348 p. BOLINTINEANU. 9). MALIŢA. Ministerul de Interne.I. SÎNTEA. Destinat cadrelor didactice şi studenţilor – viitori profesori. 200 p.. Bibliografie la sfârşitul textelor. Éditions Médicales Norbert Maloine. Marcela. Presă şi Editorial. în Tratat practic de criminalistică. 1981. X. BÖHME. Bucureşti. Ioan. Editura Politică. 126-127. Expert grafolog pe lângă Curţi şi Tribunale. II. Selecţia textelor: Tiberiu Bogdan. Bucureşti. Serviciul Editorial şi Cinematografic. Alexandru. Constatări şi propuneri. Carta O. 4e année. 447. Tiberiu. BOLDRINO. Mircea. SÎNTEA Ioan. 446. Boldrini. (Ministerul de Interne. 455. 440 p. Comportamentul uman în procesul judiciar. Hélène. 91-92. Tudorel. Exercitarea funcţiunii de expert grafic. 1970. 1930. 1978. BOGDANOVICI. 1983. Studiu de drept internaţional. 463. Publikationsabteilung des Ministerium des Innern der DDR (Forumul criminalisticii. 24 p. 1992. BOLINTINEANU. Identificazione di veicolo in un caso di investimento mortale. Serviciul Editorial şi Cinematografic. Editura Univers. vol. Bucureşti.U. Ministerul de Interne. Bucureşti. 1 (24). 226 p. Ministerul de Interne. P[etru]. Bucureşti. 1973. Aurel. Importanţa pregătirii în domeniul psihologiei judiciare. 1944. p. vol. Copiii capabili de performanţe superioare. 1932. an XI. 458. Bibliographie p. cu fig. 38 453. Altérations graphiques dans quelques maladies nerveuses et mentales. Constatarea stresului psihologic cu ajutorul poligrafului. 452. 457. Paralelism istoric. POPESCU. în R. Suceava. Tiberiu. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Rodica. Bibliografie la p. Tiberiu.445. BOLINTINEANU. Editura Atena. Raport între grafologie şi expertiza grafică. Traducere din limba franceză de Georgeta Raţă. Introducere în grafologie şi expertiza grafică. Thèse. BOGDANOVICI. 60 p. Bucureşti. Tipografia Vremea. Alexandru. 1960. 460.C. 1979. BOGDAN. p. Mijloacele juridice prin care statele devin părţi la tratate. 225-234. Marea teritorială. 449. în Şcoala românească de criminalistică. . Editura Didactică şi Pedagogică. Alexandru.wichtige Methoden in der Untersuchungspraxis (Reconstituirea şi experimentul investigaţiei – metode importante în practica investigaţiei). p. Complot. Editura Didactică şi Pedagogică. Dumitra. Iaşi. 369-393.NARCEJAC. În pădurea adormită. – document al erei noastre. Bibliografie la p. în Buletin de psihiatrie integrativă. 1970. Lia. Bucureşti. Aurel. 456. Bucureşti. 461. 451. 126 p. BOIA. cu figuri.

JIDOVU. Magistrat militar drd. Bern. Pantelimon. Ediţia a III-a. Investigarea criminalistică a locului accidentului de circulaţie rutieră. 481. Alexandru.000 de dolari. Steluţa. FURNICĂ. BORZA. Colonel magistrat drd. ŞTEFĂNACHE. Ediţia a II-a. Bucureşti. Alexandru. 1863. Cercetarea la faţa locului în cauzele cu autori neidentificaţi în cadrul accidentelor de circulaţie.. STANCA. 465. BOŞTINĂ. 2003. noiembrie 2003. Gerard. Partea specială. DRIGA. Colonel magistrat drd.. p. 224229. Cristina. p. an XI. Editura Ministerului de Interne. BOROI. Loredana Luminiţa. 95-96. Bucureşti. Colonel magistrat drd. BOROI. 322-329. Contradicţii între rapoarte de expertiză tehnică. POSTELNICU. BOSIANU. anul V. Cauzalitate. 1977. Bucuresci (Typ. în Criminalistica. nr. în Revista Română de . 126 p. Monodacktyloskopie. BOŞTINĂ. Aspecte teoretice şi practice privind infracţiunile de omor şi lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte. Editura Militară. Magistrat militar drd. BORN. p. J. 2004. BOROI. 5. SCRIPCARU. Pantelimon. X. Drd. Academia de Poliţiei „Alexandru Ioan Cuza“. 98 p. p.. Rösch. Accidentul de circulaţie. BOŞTINĂ.33-34. p. O. Pantelimon. 2005. 466 [-468] p. I. Traducere din limba franceză de Teodora Pavel. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. BOLOCAN. 6. septembrie 2003. anul VI. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 191 p. în Criminalistica. BOŞTINĂ. Pantelimon. 466. Pantelimon. Bucureşti. 2005. 469. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. revizuită conform noului Cod Penal. Raiffeisen Bank păgubită cu peste 270. BOŞTINĂ. Editura Ştiinţifică. 823 [828] p. Importanţa tehnicilor şi metodelor de identificare criminalistică asupra stabilirii cauzelor şi mecanismelor producerii accidentelor de circulaţie. BOTEZ. Tratatu de stenografie şi cryptografie. noiembrie 2004. Bucureşti. 471. ANDREI. Marius. 463-468. p.. 1926.. nr. BOROI. în Buletin de psihiatrie integrativă. Alexandru. Consideraţii semasiologice legate de noţiunea de tulburare şi utilizarea acesteia în psihiatria contemporană. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 39 474. în Criminalistica. POPA. Coodonatŭ în Limbra română de Elie Bosianu. Georgeta-Ştefania. BONNET. Ed. II. Bucureşti. Iaşi. Drd. anul V. Editura All Beck.. Alexandru. Nicu. 476. Drept penal. 472. Rolul expertizei criminalistice la stabilirea adevărului în evenimentele rutiere. Bucureşti. GREJDINOIU. NISTOREANU. 2005. Pantelimon.464. 475. Jurist drd. 470. Editura Luceafărul. vol. Bibliografie la p. Perversiunile sexuale. 6. 2002. Drept procesual penal. 246 p. 1991. BORZA. Gheorghe. Alexandru. F. 166 p.. Franco-Roumaine). L. 468. răspundere. Lector universitar. Consideraţii medico-legale privind asfixiile posturale. 1996. 480. 1992. 61 p. UNGUREANU. Bucureşti. 5-6. 1999. [Bucureşti]. 246-250. 2006. 433-452. Editura Naţional. 479. vinovăţie. Pantelimon. 477. 34-25. nr. 467. Unele aspecte medico-sociale ale accidentului de trafic rutier. BOŞTINĂ.. p. 473. BOROI. R. Bucureşti. Editura All Beck. Bucureşti. Pruncuciderea şi uciderea din culpă. Serviciul Editorial. 4 (27). Infracţiuni contra vieţii. nr. Ministerul de Interne. BOŞTINĂ. p. 478. Rada Liana. Elie. Călin. C. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Ştefan.

James W. iulie 2002. p. 2005. 482. 486. 1982. Mircea. BOTOŞ. Locotenent-colonel magistrat dr. 1981. Bucureşti. Piese şi dispozitive care pot influenţa acţiunea factorilor suplimentari ai împuşcăturii şi implicit urmele secundare ale tragerii. 176-178 (Fundaţia „Universitatea Bogdan Vodă”. mai 2002. BOTEZATU. Humanitas. Ilie. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 178 [-180] p. Adevăruri despre adevăr. 496. BOŢOC. Universitatea Bogdan Vodă). Ilie. 1981. BOTKIN. 94-98. Editura Facla. Bucureşti. Bucureşti. Semiotică şi negaţie. Bibliografie la p. dr. 198 [-203] p. 149 [-152] p. BOTIŞ. BERCHEŞAN. 487. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 491. 121126. 8-9. COMĂNESCU. Cluj-Napoca. dr. 490. Constituirea logicităţii. VULIŞICI-ALEXANDRESCU. Ioan. Editura Junimea. 493. Ilie. 227 p. 2004. nr. anul IV. Petre. în Criminalistica. dr. Realizarea de mulaje şi tipare care ajută la protejarea probelor. Aspecte teoretice şi practice în cercetarea infracţiunilor de pruncucidere. 495. 2. 494. Bucureşti. Valeria. Editura Risoprint. Conf. anul II. Studiu epidemiologic al alcoolismului în Europa şi România. 2002. X.. 223-225.145-149. univ. Petre. Consideraţii privind obţinerea şi înregistrarea datelor şi informaţiilor pe timpul investigării criminalistice a locului faptei. Locotenent-colonel magistrat dr. Lichidarea decalajului uman. Criminalistică. Prof. Liviu. MALIŢA. BOTUL. BOTEZATU. Iaşi. BOTOŞ. 106 p. 1973. Texte şi analize. în Seminarul de perfecţionare a procurorilor criminalişti. 4 (27). Prof. Maria. Ilie. Mahdi. BOTOŞ. 2004. BOTEZATU. „Junimea“. 4. Editura Ştiinţifică. în Criminalistica. Tablă de materii şi în limba engleză. Conf. martie 2000. nr.Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. nr. Iaşi. 492. p. Bucureşti. Ilie. Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu. 3. în Buletin de psihiatrie integrativă. Petre. Orientare critică în logica modernă. Junimea. cu o prezentare şi note de Frédéric Pagès. LĂPĂDUŞI. 1977. [Traducere din limba engleză: Tatiana Maliţa]. Bucureşti. 48-51. 249-252. Sintaxa propoziţiei. Bucureşti. p. an XI. Vasile. 498. BOTEZATU. Tradusă din germană. Petre (coordonator). p. 312 p. anul IV. Leziunile produse de muniţia armelor de foc cu ţeava ghintuită. 488. în Investigarea criminalistică a locului faptei. p. 485. BOTEZAT. 2. ELMANDJRA. Particularităţi ale incriminării deţinerii şi portului fără drept al armelor albe sau instrumentelor special confecţionate pentru atac ori care pot fi folosite pentru comiterea unor agresiuni. (Idei contemporane). Ştefan Celmare. Procuror c. Valoarea deducţiei. vol. 8-10. 351 p. BOTOŞ. Teodor Dima. nr. Sinaia. Iaşi. BOTOŞ. XXI + 326 [-329] p. Petre. BOTEZATU. p. univ. 2002. Iaşi. iunie 2004. univ. 484. Interpretări logicofilozofice 1937-1981.. 29-32. p. volum 12. Identificarea armei de foc după gloanţele deformate sau fragmentate. 198-216. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 3-5. . 1971. p. Particularităţile cercetării locului faptei şi a folosirii expertizei judiciare în cercetarea acestor infracţiuni. 20-24 noiembrie 2000. (Humanitas). Orizontul fără limite al învăţării. Jean-Baptiste. în Criminalistica. 40 Bibliografie la p. 2006. Bibliografie la p. 1983. Vasile. BOTOŞ. 497. Viaţa sexuală a lui Immanuel Kant. 483. 489. Editura Politică. BOTOŞ. Ilie. nr. dr. Ilie. Conferenţiar univ. Ioan. 204 p. Traducere din franceză de Valentin Dumitrescu.. p.

Bibliografie la p. p. în Şcoala românească de criminalistică. Gheorghe. Iaşi. Librairie ie Hachette et C . BOJA. 152-157 (Ministerul de Interne). Petre. Editura Helicon. 1978. CHABERT. BRAŞOVEANU. SCRIPCARU G[heorghe]. Precizări cu privire la organizarea şi planificarea urmăririi penale – Planul de urmărire penală. Cosma. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. BREZEANU. 41 509. BRAŞOVEANU. 1994. Consideraţii cu privire la cercetarea pluridisciplinară a infracţiunilor de omor cu dezmembrări sau mutilări ale cadavrului şi corpului uman. Rontledge & Kegan Paul. Crime and Public Policy. NEGOMIREANU. ŞERBAN. On palm prints. 70-74. .. + erată. 451-453. BRAŞOVEANU. Sabina. în Ghidul procurorului criminalist. 514. 505. BRÂNZEI. Kjeld. 503. Bucureşti. Iaşi. Editura Ştiinţifică. 20-24 noiembrie 2000. 654 p. COMŞULEA. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul incendiilor. 516. Vasile (coordonator).) Det. lexic. I. London. All Beck. BOUCHÉ-LECLERCQ. VOCHIN. Gheorghe. Rezumat în limbile engleză. 1771. Ministerul de Interne. 512. Noul manual TAT Abordare psihanalitică. p. Bibliografie la p. Itinerar psihiatric. vol. franceză. Cosma. Dunod. Editura Trei. Editura Dacia. Bucureşti. 515. 447 p. Editura SportTurism. Cosma. 513. Bucureşti. Inequality. 1979. Doina. Psihiatrie. 245-255. 510. 2004. Ion. 372 p. Copenhagen. no. Editura Militară. Catherine (sub redacţia). Maria. SÂRBU. Françoise. Posibilităţi de cunoaştere a personalităţii învinuiţilor (inculpaţilor). Paris. [Textes. Bucureşti. 1979. Paris. 1975. Chief Insp. Cluj-Napoca. Nicolae. Limba română corectă. 1975. 1976. BRÂNZEI. A. Sinaia. 1975. Gheorghe. BREBAN. 67 p. Faculté de Medecine et de Pharmacie. Minorul şi legea penală. Bucureşti. BRATU. TEIUŞ. p. ZĂHĂRĂCHESCU. Approche psychanalytique. 255 [256] p. Ortansa. résultats et améliorations proposées). BRATU. rusă şi spaniolă. BRELET-FOULARD. 1970. Autoturisme şi performanţe. vol. 506. PIROZYNSKI T[adeusz]. 1983. I. BREBENEL. Aurelia. A. Elena. 1979. 483 p. Rezumat în limbile franceză. Petre. Gheorghe. 511. BRATU. A new system of classification by Kjeld Bransner(. D. Editura Militară. 2003. Registration of palm prints (Search register and alphabetic registers of criminals in Denmark. Thèse… Gap. 382 p. română. 1975. BRÂNZEI. 223 p. Posibilităţi actuale de identificare a persoanei după urmele de buze. Manuel des institutions romaines..) 504. 118-120. 1973. 501. 502. BOUTHIER-BLANC. Un martor incomod. Probleme de ortografie. 191 p. BRANSNER. în Tratat practic de criminalistică. 279 p. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. 384). engleză. Editura Junimea. Editura Junimea. Fuga. P[etre]. 508. BRACACIU. Timişoara. 102 p. gramatică. BRAŞOVEANU. 507. Comportamentul aberant în relaţiile cu mediul. 339 p. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). 517. Ministerul de Interne. 1886. Valentina. Procuror. Odette: La lutte coutre les stupefiants. 261-275. 1998. Omul fără umbră. Editura Didactică şi Pedagogică. 500.499. (Université de Lyon. BRAITHWAITE. p. NIŢĂ. p. 1981. Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş. germană. Gheorghe. Bucureşti. John. 1946. Traducere din limba franceză de Daniela Luca după: Nouveau manuel du TAT.

1895. 522. Paris [. Baillière et Fils / 19. Rue Hautefeuille. BROUARDEL. P. Brouardel / Professeur de médecine légale a la Faculté de Médecine de Paris [. Paris [. Brouardel [. mariage. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris). Librairie J. Les aspyhyxies / Par lesqaz. Baillière et Fils / 19. Brouardel / Professeur de médecine légale et doyen de la Faculté de Médecine de Paris / Président du Comité Consultatif d’Hygiène / Membre de L’Institut . 694 [708] p. 516 p. 516 p.518. P. BROUARDEL.-B. Les blessures / et / Les Accidents du travail / Par / P.-B. Brouardel / Professeur de médecine légale / et doyen de la Faculté de Médecine de Paris / Président du Comité consultatif d’Hygiène / Membre de L’Institut (Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine. 19. Baillière et Fils / 19. BROUARDEL. La mort / et/ la mort subite / par / P. P. Brouardel / Professeur de médecine légale / Et doyen de la Faculté de Médecine de Paris / Président du Comité Consultatif 42 d’Hygiène / Membre de L’Institut (Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine. Boorberg. Rue Hautefeuille.-B. 1901. 376 p. 288 p. 420-512p. 1995. 19. KrimmalistikGrundlagen der Verbrechensbekämpfung (Bazele criminalisticii pentru combaterea infracţionalităţii). etc. La pendaison.-B. Le secret medical / Honoraires.-B. assurances sur la vie / Déclaration de naissance. 1995. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris). Stuttgart. Rue Hautefeuille. Editura R. / Par / P. 527. 521. 519. BROUARDEL. Ediţia a 7-a. Brouardel / Professeur de médecine légale et Doyen de la Faculté de Médecine de Paris / Membre de L’Institut. Rue Hautefeuille.-D.] Membre de L’Institut (Académie des Sciénces).-B. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris). (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris). p. declaration des causes de décès / etc. Paris [. BROUARDEL. Kriminalistik (Criminalistica). près du Boulevard Saint-Germain. Rue Hautefeuille. P. Baillière et Fils. BROUARDEL. BRODAG. Baillière et Fils / 19. 19. 525. Avec 18 figures dans le texte. Avec 3 planches en couleurs et 43 figures. Paris [. 520. P. Les intoxications. 19. 1892. Wolf-Dietrich. L’avortement / Par / P. Paris. 19.] Librairie J. près du Boulevard Saint-Germain. P. 1897. Brouardel / Professeur de médecine légale / Et doyen de la Faculté de Médecine de Paris / Président du Comité Consultatif d’Hygiène / Membre de L’Institut (Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine. la suffocation / La submersion / Par / P. 524.B. 1906.] Librairie J. Paris [. Pièces annexes. 19. / Témoignage. les vapeurs / et les anesthèsiques / Par / P. Deuxième édition [. Brouardel / Doyen Honoraire et professeur de médecine légale / de la Faculté de Médecine de L’Université de Paris / Président honoraire de Comité consultatif d’Hygiène / Membre de L’Institut (Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine. Baillière et Fils / 19. Rue Hautefeuille. BROUARDEL.] Revue et augmentée. Par P. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris).] Doyen Honoraire et professeur de médecine légale / de la Faculté de Médecine de L’Université de Paris / Président honoraire de Comité consultatif d’Hygiène / Membre de L’Institut (Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine. 455 p. 526. La strangulation. BRODAG. Paris [. P. Par P. Baillière et Fils / 19. 584 p. P. Editura Richard Boorberg. W. Stuttgart.] Librairie J.] Librairie J.] Librairie J.] Librairie J. Les intoxications. 523. BROUARDEL. expertise.

536. Les Timbres du Royaume de Roumanie.(Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine. près du Boulevard Saint-Germain. Baillière et Fils.. 2002. 1899. neumbearbeitete und erweiterte 2. Lt.] Librairie J. Paris [. CRĂCIUN. 1960.-B. Baillière et Fils. Paris [. în Der kriminalist (Criminalistul) nr. Cătălina. Schmidt Römhild.. p. 19. Lübeck. 531. MURZEA. 1 Următoarele .-B.11/95. Les explosifs / Et / Les explosions / Au point de vue médicolégal / Par / P. 19. 19. 19.col. 119 p. Brouardel / Professeur de médecine légale / Et doyen de la Faculté de Médecine de Paris / [. BÜCHLER. Vasile Vasilescu şi Col. Membre de L’Institut. 272 p. GEORGESCU. 19. 515 – 519. Coordonatori: Col.] Librairie J. Ghidul relaţiilor cu massmedia.. vol. Berlin. vol.] Librairie J. auflage. Stuttgart 1992. Col. Préface du Professeur Thoinot. Der Einsatz von Vertrauenspersonen . 272 p. ediţie revăzută şi adăugită. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris). 476 [480] p. 528. 564 [568] p. BRUCKERT. 1897. BRÜHL. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris). Photogrammetrie. P. Nicolae. Baillière et Fils. 416 p. 19. Rue Hautefeuille. Mr. BROWN. Georges. 539. Dan. Rue Hautefeuille. 538. Carlrichard. Lt. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Rue Hautefeuille.ein „Fulltime-Job" für professionelle VP-Führer (Misiunea informatorului). Paris [.) Krimmalistik-Handbuch für Praxis und Wissenschaft. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris). 1896. 694 [700] p. 535. (Manual criminalistic pentru practică şi ştiinţă). veb berlag für Bauwesen. 18 p. 530.-J. Carl-Ernst. BROUARDEL. 520 p. p. Essen.-B. P. BRUNEL. Ioana. SCHNEIDER. Rue Hautefeuille. RAO. I. 534. BROUARDEL. Paris [. Brouardel / Professeur de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris / L’Université de Paris/ Membre de L’Institut (Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine. Rue Hautefeuille. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris). MoldoValachie-Roumanie. Brouardel / Professeur de médecine légale à la Faculté de Médecine de 43 Paris. 2002. Ada.. Codul lui Da Vinci. Baillière et Fils / 19. Constantin Galiceanu. Paris [. H. près du Boulevard Saint-Germain. P. 533. Les blessures / Et / Les accidents du travail / Par / P. P. L’exercice de la médecine et le charlatanisme/ Par / P. Les attentats aux mœurs/ Par / P.-B. Ştiinţe criminalistice. Kriminalistiche Handlungslehre în Kube / Störzer / Timm (publ. BKA. 1906. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris) 532.] Président du Comité Consultatif d’Hygiène / Membre de L’Institut (Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine. BROUARDEL. 529. R. Baillière et Fils. 167 şi urm. Avec 8 planches don tune en couleurs et 5 figures. 19. 19. Neues Auswerteverständnis (Noi evaluări) în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică.-B. Paris 1913. Editura Ministerului de Interne. 537. Verfahren und geräte. I. Geschichte der Philatelie I. Brouardel / Professeur de médecine légale / et doyen de la Faculté de Médecine de L’Université de Paris / Président du Comité Consultatif d’Hygiène / Membre de L’Institut (Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine. Avec 39 figures intercalées dans le texte. S/p 169-203. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Berlin. BUCUR. A.] Librairie J. BRSACH. BROUARDEL. 2004. Traducere din limba engleză Adriana Bădescu.] Librairie J. BUCHHOLTZ. Editura 1 Boorberg. 1909.

Secretariat tehnic: Cecilia Darie. T. dr. prof. GOGĂLNICEANU. univ. I. Anii I-V 1930-1934. prof. BUDAI-DELEANU. martie 2005. Cercetarea infracţiunilor de furt. 2004.. Bucureşti. Bibliografie la p. CHIRILĂ. Dr. Elemente sociojuridice de contest social pe terenul devianţei speciale. Redacţia: Spitalul Clinic de Psihiatrie „Socola” Iaşi. Curs selectiv pentru examenul de licenţă. 574 p. Ana Maria Grigorescu. Colectiv de referenţi: Academician Prof. Academician Prof.. Florescu. Tadeusz Pirozynski. M. 244 p.. dr. D. 242-244. 543. 2 vol. 551. C. 549. Bucureşti. Răspunderea juridică şi deontologică a medicului reanimator. psiholog Marinela Paraschiv. 2001. Drept penal român. Buletin de Psihiatrie Integrativă. 2001. BULAI. Ion. Casa de Editură şi Presă Şansa S. dr. univ. Editura Fundaţiei România de Mâine. 1992.L. V. M. Secretariat de redacţie: Dr.. şeful Direcţiei Poliţiei Judiciare.. 13 p. Romanescu. SURPĂŢEANU. dr. BULAI. Adriana Medvichi. N. în Investigarea criminalistică a locului faptei. dr. dr. Colegiul de redacţie: Redactor şef: Dr. 161 p. V. 1 Cercetarea la faţa locului în cazul infracţiunii de tâlhărie cu legarea victimei. Constantin. Editura Medicală. Gabriel. Constantin. 1981. BULIBAŞA. Borza. C. R. Petre. Editura Mediamira. prof. 44 În prezent Direcţia de Investigaţii Criminale .. „Minerva“. Partea responsabilă civilmente în procesul penal. Repere istorico-literare de Andrei Rusu. Curs selectiv pentru examenul de licenţă 2001 şi 2002 cu ultimele modificări ale Codului Penal. 385-397. FILIPAŞ. 1970. Nechifor. Bibliografie la p. 547. Bucureşti. Consiliul ştiinţific: Prof. 546. GĂNUŢĂ. Tudorel. BUHAŞ. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. în Studii şi cercetări juridice. Editori fondatori ai noii serii: prof. Berlescu. Colectiv de Redacţie: Editor coordonator Prof. Vol. 1312. 133-134. BUJOR. Instituţii de drept penal. Instituţii de drept penal. Chirurgie orală şi maxilofacială. psiholog Magda Luchian. Prof.. BUNECI. 2002. Scripcaru. MITRACHE. I şi II.. Ediţie îngrijită de Florea Fugariu. Partea generală. (Serie Nouă – a „Buletin de L’Association des 1 Psychiatres Roumains”. nr. 2002. BUTOI. 512 p. Rodica Enache. Vlad. prof. Constantin. Buletinul Societăţii Istorico-Arheologice „Bucureştii Vechi“. 180 p. Premise teoretice şi metodologice ale cercetării criminologice. p. 580 [585]p. Bucureştii Vechi. Avram. Astărăstoae. C. Costică. Ţiganiada. dr. p. ediţia a II-a. Cluj-Napoca. Drept procesual penal. nr. Avram. 3. (colaborator). Dr. BUNEA. volum 13. 541. C. Camelia. L. M. Roxana Chiriţă.E. Petre. Aliona. Chiriţă. URTILĂ. BUNECI. Editura Fundaţiei România de Mâine. (colectiv de autori)..540. 553.. Ediţia a III-a revizuită şi adăugită. 548. BUNECI.. Bucureşti. Bucureşti. C. dr. Costică. 75-78. Editura Trei. Gioconda Dobrescu. Ştefănescu. dr. Petru Boişteanu.. Gheorghe. I. PRICOP. 1935. 545. 271 p. E. editat de Spitalul de Psihiatrie „Socola” Iaşi în perioada 1917-1946). ELEDU. FILIPAŞ. 542. problemă majoră a perioadei de tranziţie. dr. Costică.R. 1. ROTARU. Ioana Teodora. MAFTEI. MIHALACHE. dr. Dr. 550. Partea generală. Vol. 544. BULAI. LUNG. N. Petru Boişteanu. Academician Prof. Al. N. Bibliografie la p. M. BULAI. („Patrimoniu“). V. 2002. MITRACHE. HERESCU. Publicat cu prilejul „Lunii Bucureştilor“ şi cu concursul Primăriei Municipiului. Editura Trei. Andrei. 1312 p. BÎLBÎIE. Gh. 134 p.. Petre. Cosmovici. 552. BUTOI. Chestor de poliţie dr. dr. 85-90. p. dr.

4. 558. Vol.. 560. 6. Petre. Manuel de criminalistique moderne. BUNECI. Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti. Bucureşti. Alexandru. Petre. în Criminalistica. Bibliografie la p. Bucureşti. 98-105. BUNECI. 310-313. Facultatea de Drept. 549 [560] p. nr. 383384. în Criminalistica. p. Editura SEMNE. 150. Conf. Ilona. în Tratat practic de criminalistică. 568. 554. Editura Tritonic. Valorificarea scriptelor de comparaţie în expertiza criminalistică asupra scrisului [discuţii]. Editura Luceafărul. 1980. BUNECI. în Tratat practic de criminalistică. Marcel. nr. 333-336. BUNECI. p. vol. 295-296 p. Alain. Bucureşti. BUTA. Vol. 34. 2. 356-357. univ. p. La sciense et la recherche de la preuve. [245-246]. 243 [248] p. 137-143. Nicolae. vol. septembrie 2005. Ioana Teodora. II. 296 p. 569. poligraf şi hipnoză. Examinarea actelor supuse acţiunii îndelungate a apei.. Petre. 2006. III. Daniel. 2006. Protejarea dreptului de autor asupra programelor de calculator. Partea generală. Editura Fundaţiei România de Mâine. Universitatea Ecologică Bucureşti. BUTA. 2004. 567. 2006.. Actele premergătoare efectuate în vederea începerii procesului penal. Editura SEMNE. 271. univ. Facultatea de Drept – Universitatea Ecologică. BUŞ. Vol. dr. 2006. DAVID. 122-127. Petre. Bibliografie la p. Procedura în caz de dispariţie a înscrisurilor judiciare. 556. Bibliografie la p. DOBRILĂ. BUQUET.Bibliografie la p. Proceduri speciale. Deosebiri faţă de infracţiunile comise prin CEC. BUTA. Bibliografie la p. 486-500. BUNECI. 557. Publishing House. BURCHEL. Ioan. nr. anul VIII. Martorul pe tărâmul justiţiei. Petre. 45 561. 1980. Ilona. p. 570. Petre. BÜRING. prodecan Facultatea de Drept. Ministerul de Interne. prodecan al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Spiru Haret” Dispoziţii procedurale privind combaterea criminalităţii informatice. 124-129. în Criminalistica. vol. p. Bucureşti. 2003. Conf. Tatrekonstruktion (Reconstituirea faptei). BUUŞ. 1980. 562.1.. în Tratat practic de criminalistică. tuş şi pastă de scris. 171 p. IONESCU. Psihologie judiciară. Expertiza metalelor preţioase. p. Drept procesual penal. în Criminalistica. Repararea pagubei în cazul condamnării sau luării unei măsuri preventive pe nedrept. 34-36. 2001. p. Mileniul III. 2003. p. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Anexe 1-4 la p. „Spiru Haret” Bucureşti. Bibliografie la p. Editura Phobos. 563. Editura Pinguin Book. 5. dr. 549. Ediţia a IIa. Ministerul de Interne. univ. Petre. Presses Univeritaires de France. univ. 559. Stuttgart/München/Hannover / Berlin/Weimar. 357 [360] p. BUNECI. III. 253-257. 2006. III. Consideraţii juridice privind infracţiunea de înşelăciune. Editura Richard Boorberg. Partea specială. Conferenţiar universitar dr. Editura SEMNE. 384 p. 566. Bucureşti. în Revista Română de Drept. Drept Procesual Penal. Petre. 144-167. Ilona. BUNECI. Bibliographie p. 555. Bucureşti. dr. Bibliografie la p. anul VII. BUNECI. 2005. Petre. 2003. Facultatea de Drept. Conf. p. Conf. . anul VII. Expertiza urmelor de cerneală. p. 1971. 150 p. Bibliografie la p. Petre. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 564. 2004. nr. 1992. 19-22.. 531-546. 264 p. BUNECI. Bucureşti. BUTOI. Univ. august. Partea Specială. A. Ministerul de Interne. noiembrie 2005. 1. 565.

univ. 2001. 2002. Bucureşti. Tudorel. 4. Tudorel. NICOLAE. Bucureşti. 46 579. Alexandru. Tudorel. Vol.571. Tudorel. în Investigarea criminalistică a locului faptei. dr. BUTOI. 575. 2004. Conf. 214 [-224] p. BUTOI. Valentin. BUTOI. Tudorel.Studiu aplicativ de psihocriminalistică judiciară. expert criminalist. Conf. Bucureşti. dr. IFTENIE. Constantin. dr. Conf. Avocat. Editura Phobos. Conf. socio-psihologică şi medico-legală asupra cuplului penal victimă-agresor). Bibliografie la p. 160 p. 6.. iulie 2004. 580. ZĂRNESCU. psih[olog] dr. 4. IFTENIE.472] p. nr. în Criminalistica.. Ioana Teodora.. Psihologie judiciară. Investigaţia conduitelor simulate . membru al Societăţii Franceze de Grafologie şi al Asociaţiei Grafologice Italiene. univ. NICOLAE. Societatea Ştiinţă & Tehnică SA. Victima şi victimologia din perspectiva urmăririi penale. BUTOI. psiholog criminalist.. Radu.. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Psihanaliza crimei. 2004. p. Bibliografie la p. BUTOI. Conf. 160 p. Publishing House Word Keeper. Tudorel-Severin B[adea]. BUTOI. Tudorel-Severin B[adea]. Cercetarea câmpului faptei din perspectiva psihologului criminalist (Aplicaţie practică în omorurile de natură sexuală). Valentin. p. BUTOI. Ioana Teodora. BUTOI. Cercetarea câmpului faptei din perspectiva psihologului criminalist (aplicaţie practică în omorurile de natură sexuală). Editura Fundaţiei România de Mâine. Criminali în serie. BUTOI. univ. univ. Victimologie (Curs universitar). Asist[ent] univ[ersitar]. Lector univ. Tudorel. Manuela Cristina. Bucureşti. Ioana Teodora. (Perspectiva juridică. 467 [. anul V. Aportul tehnicii poligraf în procesul penal. Teroarea „cifrelor” criminalităţii. univ. Tudorel. BUTOI. Edit Press Mihaela S. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 2 vol. Bucureşti. 159-160. 573. 577. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. 299 p. BUTOI. Ioana-Teodora. în Criminalistica.L. Bucureşti. Ministerul de Interne. psiholog criminalist. Ioana Teodora. univ. p. Avocat. 2001. BUTOI. Constantin.. Tratat universitar. expert criminalist. psiholog criminalist. Bucureşti. 584. Conf. în Criminalistica. Crima sub lupa detectorului de minciuni. Editura Pinguin Book. p. BUTOI. 1979. Avocat. Editura Enmar. Tudorel Badea. 572. p. BUTOI. 527-529. nr. noiembrie 2003. ZĂRNESCU. 315 p. VOINEA. psiholog criminalist. anul VI. în „Rolul şi contribuţia . Bucureşti. Psihologia crimei – Serial kiler –profiler – psihopatul sexual pe terenul criminalităţii. BUTOI. 582. Tudorel. ZĂRNESCU. 150-154. psiholog criminalist. 24-25. vol. 2003. Conf. anul III nr. dr. BUTOI. PRODAN. Avocat Cuplul penal: victimă-agresor. univ. 585. Luminiţa Georgeta. Conf. Luminiţa. Dan. Ioana Teodora. anexe. manipulare – coerciţie – intervenţie psihanalitică – detecţia comportamentelor duplicitare (simulate). Avocat.tehnica „Lie detector“. 581.. dr. Editura Phobos Publishing House Word Keeper.. dr. 2004. 208 p. 2004. Tratat universitar de psihologie judiciară – teorie şi practică. CONSTANTIN. Prof. 576. Tudorel-Severin B[adea]. 578. Bucureşti. I. p. Femeia asasin. Avocat. Tudorel-Severin B[adea]. Bibliografie la p. 298-299. 19-20. TudorelSeverin B[adea]. Constantin. BUTOI. 184188. BUTOI. BUTOI. iulie 2001.R. univ. BUTOI. BUTOI. 459-460. 2003. 20-21. BUTOI. dr. + 31 p. Tudorel-Severin B[adea]. 1997. 209-213. Psihologia interogatoriului judiciar – invasiune mentală. dr.. dr. NICOLAE Luminiţa. BUTOI. 574. II. Dimensiuni psiho-grafologice asupra gestului suicidar. Ioana Teodora.. univ. 583. Conversia indicilor comportamental-simulatorii în probatoriu asasinat. avocat apărător. 213-214. 189 [-192] p. Bibliografie la p. p.

2. POPA. p. Editura Dacia Europa Nova. anul III. Entomological Evidence: Utility of Arthropods in Legal Investigations (Dovezi entomologice: Utilitatea artropodelor în investigaţiile legale). în Criminalistica. 593. p. 5. BYRD. nr. 1.C. 592. 6-7. 1925. nr. 16-17. Filosofia dreptului penal.. martie 2001. Bucureşti. SAVU. BUZATU. în Criminalistica.R. anul II. nr. nr. anul III. (III). 190-192. 6. anul V. 4. 362 p. 3. 24. Foarte scurtă introducere. Bibliografie suplimentară la p. (I). noiembrie 1999. 17-19. anul II. 266-267 598. 1. februarie 2001. Psihologia.000 lei. 5. nr. Mijloace şi modalităţi de depistare a valorilor monetare false. BUZATU. 4.a.. p. anul I. f. 2. 586. Gheorghe. Iaşi. 589. nr. martie 2005. Criminalistica. Tip. 205 p. Freda.. p. Editura Allfa. 241-254. în Criminalistica. 2005. CORNEAN. martie 2003. 600. p. iulie 2000 p. Contrafacerea bancnotelor euro a intrat în cotidian. Bibliografie la p. p. MCMANUS. Cecurile de călătorie American Express. Profesor universitar. psiholog criminalist. Gillian. Cărţile de credit. 597. în Criminalistica. (IV). Boca Raton. iulie 2001. decembrie 2000. septembrie 2000. 16/17 (I). 599. Institutul de Arte Grafice „Tătăraşi“. 5. nr. anul III. Nicolae. BUQUET. Dumitru. anul II. 13-15. Little Star Impex S. 588. BUTOI. 16-17. N. H. mai 2000.probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. CÂRPINEAN. p. J. M. Editura Luceafărul. 2002. septembrie 1999. 1617 (II). nr. 16-17. anul IV. anul II. nr. 14-15. mai 1999. Prima contrafacere a bancnotei de 500. Universitatea „Spiru Haret”. iulie 1999. în Criminalistica. BUTLER. 47 . 4. anul I. 16-17 (IV).15. BUZEA. S. (II). 2.A. BUZATU. nr. Alain. 2003. dr. Criminalistica. p. 16-17 (III). 4. în Criminalistica. Nicolae. 267 p. p. capturarea şi probarea faptelor comise de psihopaţii sexuali – Criminali în serie –. p.L. 468 p. Tudorel. versiune românească Lucian Alexandrescu. nr. anul II. 590. Bucureşti. 594. Tiparul Românesc S. BUZATU. Criminalistica. septembrie 2002. Criminalistica. anul I. Tehnici de reconstituire fotografică prin suprapunerea şi prelucrarea imaginii. nr. 193-196. în Criminalistica. L. în Criminalistica. Criminalistica. Expertiza bancnotelor şi a altor instrumente de plată. Sinoptic operativ-explicativ în identificarea. nr. Nicolae. anul I. Nicolae. 2. p. 21. Lugoj. CASTNER. Nicolae. (V). ianuarie 2000. Bucureşti. anul I. Traducere din limba engleză de Gabriel Nagâţ. Nicolae. (2000). 16. BUZATU. 118 p. p. Cristian. 595. BUZATU. Bibliografie la p. p. BUZATU. 591. anul VII. nr. Călăuza poliţienească. septembrie 1999. BUZATU. 596. Nicolae. 2003. în Criminalistica. 27-28. Nicolae. prodecan al Facultăţii de drept. J. Contrafaceri performante ale dolarului american.. Nicolae.T. p. p. nr. CRC Press. 3. 118.. BUZESCU. nr. 587. Referinţe bibliografice la p. BUZATU Nicolae. Elemente de protecţie a bancnotelor străine. p. Bucureşti.

615. Protecţia împotriva incediului. procedee şi tehnici de lucru în procesul identificării cadavrelor cu identitate necunoscută. Thierry. 5e année. glosar. Bucureşti. Colecţia Opere Fundamentale. 616. CANTEMIR. prof. PFISTER. ŞERBU. I. vol.: Vol. Procuror. Editura Lucman.R. Divanul – Istoria ieroglifică. 605. Bucureşti. p. III. Iaşi. LENCU. LENCU. 1970. p. în R. introducere. 608. rue Royale. Ediţie critică publicată sub îngrijirea lui Virgil Cândea. 1929. şef birou în modernă a arderii. de filme. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. p. primari. indice de autori şi opere şi introducere Divanul de VIRGIL CÂNDEA. 1998. Editura Academiei Române [şi] [Editura] Univers Enciclopedic. + 14 f. Editura Ministerului de Interne. CARANFIL. III.a. Bucureşti. 1055 [1058] p. Traducere din limba franceză de Marga şi Gheorghe Wolff. anul VII. Editura Litera şi Editura Litera internaţional. 359-360. Sorin. Omor sau sinucidere? „Cazul Erbaşu”. 604. 2. CALDWELL. L’Edition Universelle. de l’identification. SACHELARIE. Bucureşti. Noël. Lungmetraje de ficţiune. Bucureşti...I.C. Vol. CALICO. Jan & Thomason. ŞERBU. C. Sorin. 448 p. 2005. Vol. Dimitrie. + IX. Caracteristica criminalistică ţiunilor.C. Analele lucrărilor Moscova. Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor. Texte. în R. CANTEMIR. ediţie îngrijită. Text stabilit şi glosar de Stela Toma. Volumul I. CALEF. 602.S. LĂPĂDUŞI. Constantin. 607. EUGEN SIMION). 1933. + 8 f. Victor. (motor cu aprindere prin scânteie). Indice de autori la p. Diana. Metode. Bucureşti. Les rayons x an service 606. Studiul Jandarmeriilor Streine. Editura Univers. CALICO. Divanul. 1990. 2001. a infracştiinţifice. II. José. Dicţionar de filme 612. Traiean. Bibliografie la p. Editura Litera şi Editura Litera Internaţional. f. José. CANTEMIR. planşe. 367 p. 3 vol. Physiologie de l’écriture cursive. Traducere din limba engleză de Bogdan Nicolae Marchidanu. Maior. Dicţionar universal 611. CALAPODESCU. 1995. pompieri. Opere.. 136-157. + 13 f. 603. Coordonatorul colecţiei: acad. CAPOTĂ.A.C 601. 796-839. Bruxelles. Traducere. Elemente de teoria Dimitrie. Fabrizio. în Ghidul procurorului criminalist. 665-726. Editura “Service Pompieri”. nr. Tudor. 2003. cronologie. Turbotronica M. 106 p. 6 e année. Traiean. 727-798. Victor. 618. CALOTĂ. Introducere Istoria ieroglifică de NICOLAE STOICESCO. Chişinău. Ediţia a doua. Bucureşti. no. pl. 282 p.I. referinţe critice şi introducere Hronicul de STELA TOMA. CALVI. Indice de actori la p. Ghid pentru manageri. Misterul manuscrisului. Prefaţă. CANARI. Marian. Editura Service Pompieri. 410 [416] p. no. 213-225. Istoria ieroglifică. CALOTĂ. vol. Editura Gh. 1984. De antiquis et hodiernis Moldaviae. Tudor. 2002. 617. . (Academia Română. CALLEWÆRT. I. 151 p. 53.. note şi indici de Dan Sluşanski. Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă. CALOTĂ.3. CARANFIL. Classification du système d’identification radiologique. 360 p. Timişoara. A. 610. America secretă. Editura Helicon. Editura Academiei R. Protecţia împotriva incendiilor. 491 p.. 118-143. Opere complete. facs. Sorin. ediţie critică. 475 p.. Chişinău. Vasile. 1973 – 1983. 246 p. RAO. Indice de titluri străine la p. H. 1934. 613. martie 2005. Ascensor spre eşafod. româneşti. Asachi. p. 840 p. 614. patroni. Traducere din limba engleză de Mihai Chiriţă. 1999.4.S. studiu introductiv şi comentarii de Virgil Cândea. Dustin. Ediţia a-II-a revizuită. în Criminalistica. 43-48. 609.

nr. Metodologia cercetării sociologice. Editura Dacia.. 219 p. Magnétisme – Somnambulisme. CAROL. 634. 626. 620. Procuror. II B. Catalogul Gheorghe. Cartea tehnică a anvelopelor. KROLL. Bibliografie la p. An XI. E. 55 p.] Fl. CAROL II von Rumänien. CARŞINESCU. Ştrempel. Învăţăturile lui Don Juan. p. 118119. în Buletin de psihiatrie integrativă. The Carlos. 631. Lt. HASKELL. 2005. Bucureşti. Catalogul manuscriselor româneşti. în Buletin de psihiatrie integrativă. Ion. Metode şi tehnici de cercetare. Clemson. Coordonator general de brigadă Gheorghe Carp. V. 108-115. Ministerul 627. Coordonatori: Constantin Negulescu şi Andrei Veress. nr. Vol. ŢONEA. Stoianovici. The London Philatelist. Întocmit de G. din Ministerul 625. 1-1600. vol. A. 156 p.a. X. Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna. Industriei Construcţiilor de Maşini. BOIŞTEANU. (Biblioteca Academiei Române). II. legislaţie şi jurisprudenţă. P. 2003.. Coordonator dr. 1858. 504 p. I. 621. Întocmit de G. CATTS. Laura. Seminarul de perfecţionare a procurorilor criminalişti. Ghid de procedură). vol. Editura Univers Encliclopedic. CARTAS. Moisil [. vol. 629. 97 p.. 630. 1999.R. 633. 694/1950 p. Institutul European. Entomology & Death. de Elena Mosora şi Doina Hanga. Traducere din limba franceză de Tudor Vlădescu. Catalogul incunabulelor. Beatrice. 4 (27). Tipografia Joyce. STOIAN. 2(25).] Serviciul Georgrafic al Armatei [. 173-182. 623.-col.Traducere din limba engleză de Lidia Iancu. Bucureşti. Tablă de materii şi în limbile engleză şi franceză (Biblioteca Centrală Universitară Cluj-Napoca). Anxietatea: aspecte etno-socioculturale. Editiond du Goéland. S. DÂRMON. MANU. CASAMAYOR.] Şeful Secţiei de reproducere. I. CASTANEDA. 239-246.619. Ştrempel (redactor responsabil) [. 1967. II. p. MIRIŢOIU. (Biblioteca Academiei Române). X. N. Editura Academiei Republicii Socialiste România. Dreptul frontierei de stat. de Răsboiu [. RODEWALD. CARDOS. CARÂMB. 2005. PÂRLEA. Cluj-Napoca. 1999. Vol. 431 p. Editura Fundaţiei România de Mâine. P[etru]. Bucureşti. B. CAUC. Fotografii: Ella Karsai. Docteur Les Mystéres du sommeil. N. Grigore Stamate. Consultant ştiinţific: prof. 1979 122 [-124] p. I.. 632.. Expertiza medico-legală psihiatrică în infracţiunile de omor. Librăria Socec. 622. A Procedural Guide (Entomologie şi moarte. Bucureşti.A. manuscriselor româneşti. 2 volume (Seria bibliografii şi biografii): Vol. 1990. IV (1062-1380).A. an XI. 238 [240] p. COMŞA. Victor. A. Sinaia. Nicoleta. Vol. 1988. H. 700 [-704] p. 49 Daniela. Editura Ministerului de Interne. Lucrare întocmită first issue of Moldavia. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1940. Curs de fotografie pentru amatorii şi fotografii de profesiune. Crenguţa. V. G. vol. Iaşi.. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. CAUFEYNOU. Prefaţă de Traian D. (Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România). Prezentare grafică: Vasile Pop Silaghi. 4.. A. Neurostenia – entitate cu o veche istorie. nr. Institutul de Arte Grafice „Antigona”. 1995. Catalog general al cărţilor de drept. O cale de cunoaştere Yaqui..] C. No. 1978-1983. 635. Lecture de la . Stănculescu. VOSS. p. 20-24 noiembrie 2000. CARP. Arta de a trăda. 40-53. volum 12. Bucureşti. Paleo – mt DNA analysis and population genetic aspects of old thracicm population from SouthEast of Romania.R. 2004. 215. Fabian. 267-272. p. 628. Iaşi. f. AELENEI. GORAN. Pompiliu Teodor. Bogdan. Bucureşti. 624. vol. Hypnotisme – Suggestion. Gabriel.

volum 13.. p. nr. DRĂGUŞ. Libraire. Harghita. nr. 646. CĂLINESCU. 1990. Probleme specifice pe care trebuie să le lămurească cercetarea în cazul principalelor infracţiuni silvice (II). D. drd. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Editura Tehnică. 2003. anul V.a. martie 2003. p. Sorinel. CĂRĂUŞU. Cluj-Napoca. Constatarea sau expertiza medicolegală şi rolul ei în stabilirea vinovăţiei persoanelor implicate în accidentul de trafic rutier. în Criminalistica. SURDEA. Dorin. Lector univ. nr.P. 2. 2. C. Căpitan asistent universitar. Editura Alma Mater. p. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi .P. Bucureşti. CĂRĂUŞU. Cu figuri în text. Sorinel. martie 2005.P. în Criminalistica. Comisar-şef de poliţie. 163-169. Scurtă comparaţie între sistemul procesual penal finlandez şi român în privinţa cercetării penale şi a măsurilor preventive în cadrul procesului penal. CĂRĂUŞU. 188 p. CĂRĂUŞU. 637. mai 2002. p. 1914. Sorinel. p. 2006. 640. 648. anul IV. I. Căpitan. Sorinel. Consideraţii privind constatările tehnicoştiinţifice şi expertizele judiciare în cazul accidentelor de muncă. ALEXANDRESCU. 51-55. 643. 642. Valorificarea portretului robot ca mijloc ştiinţific de probă. Cu o prefaţă de dr. CĂPRUCIU. Iuliu. CĂTUNA. Portretul vorbit perfecţionat de D. Marius Mihai. (Studiu de poliţie ştiinţifică). Bucureşti. 639. N.. 107 p. 132 – 141.. Probleme teoretice şi practice în cercetarea la faţa locului în echipă complexă în cazul infracţiunilor de omor. în Criminalistica. Lector univ. Harghita. 1. CĂTUNA. CORDEA. iulie 2001. MĂDĂLINA. Sorinel. 644. Timiş. 645. BARBU. 638. ianuarie 2005. 7-8. 50 I.J. Aspecte privind metodologia investigării infracţiunilor silvice (I) . Viorel. Repere în gestionarea situaţiilor de criză. Colonel. 650. HERNEA 641. CĂTINEAN. Bucureşti. Viorel N. 63-66. în Revista de criminologie. Craiova. p.. Anvelopele autovehiculelor. Bucureşti. Paris. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Patte. Editura Luceafărul. p. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Viorel. de criminalistică şi de penologie nr. nr. Minovici. martie 2005. Drd. p. Drd.J. CĂTINEAN. Bucureşti. nr. 2004. 1. CAUTIS. în Criminalistica.J.. anul III. Sorin. Posibilitatea stabilirii rolului victimei în producerea accidentului de circulaţie rutieră prin efectuarea expertizelor tehnice auto. N. f. Procédés d’hypnotisation etc. 19-21. drd. Călinescu. 430-431. Editura Luceafărul. p. drd. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. 192 p. Evaluarea clinică şi medico-legală a sechelelor psihice posttraumatice. I. A. nr.. 33-36.Pensée – Spiritisme. Alin. p. 13-15. CAZANCIUC. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. CĂPÎLNEAN. Posibilitatea identificării persoanelor în baza semnelor particulare survenite după naştere. 178-182. PERIDE. 649. Sorinel.J. anul VII. Robert. 3. CĂRĂUŞU. F. 636. Consideraţii de ordin teoretic şi practic privind interpretarea criminalistică a urmelor descoperite la faţa locului. Ioan. Silviu. 175-177. p. 647.P. Boulevard Magenta 139. 2005. Procuror criminalist. p. Asistent univ. 13-16. Adrian. CĂTUNA. 4. Dactiloscopie sau identificarea prin impresiunile digitale de la mâini. anul VII. I. Timiş. Lector univ. P. 2005. Aspecte privind cercetarea criminalistică a accidentelor rutiere urmate de părăsirea locului faptei. Comisar-şef de poliţie. în Criminalistica. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 2/2004.

Editura Enciclopedică. iulie 2000. CÂRJAN 657. Procuror. dr. LĂPĂDUŞI. 5. Lazăr. Ion. septembrie 1999. p. 413 p. Mileniul III. CÂRJAN.. CÂRJAN. vol. Noi elemente privind stabilirea vechimii cernelurilor.9-11. (Polonia-Venezuela) în prerogative. Prof. Lazăr. Ucigaşul de sub cagulă era fiul victimei. 655. Moartea unei prostituate. Bucureşti. p. Istoria Poliţiei Române în serviciul de poliţie al Jandarmeriei. 273 p. Deva.. română rediviva! Editura Călăuza. . 15-18. în Criminalistica.. 3. Lazăr. Poliţia împotriva noilor droguri. Mircea. mai 2001. p. p. (Albania-Grecia) 602 p. 18-20. Nicolae. Baze de date generală. Editura Vestala. Lazăr. noiembrie. Depesajul criminal. Traian. univ. 1. ianuarie 2002. FLORESCU. Lazăr. Vasile. Conf. dr. anul I. General de brigadă. Ion. CÂRJAN.J. 665. anul II. în munca operativă de poliţie. p. nr. General de brigadă. dr. Lazăr. p. Lazăr. nr. Dinu C. Editura Curtea Veche. Bucureşti. Partea 652. 51 conf. nr. 2001. 656. Lazăr. General de brigadă dr. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol. 210-215. 653. General de brigadă dr. 2-3. Pedofilia – o încălcare gravă a libertăţii şi moralităţii vieţii sexuale. Editura Politică. în Criminalistica. 1966. nr. anul II. TANDIN. 6 decembrie. 659. CÂRJAN. General de brigadă dr. Bucureşti. CÂRJAN. 658. în Criminalistica. p. CIOBANU. pl. 97-112. 661. în Criminalistica. 2005. Editura Luceafărul. nr.medico-legale în stabilirea adevărului”. anul IV. 9-10. 1991. nr. nr. 26-27. 668. p. Bibliografie la fiecare piesă de patrimoniu. I. iulie 2001. în Realităţi şi perspective în criminalistică. General de brigadă. MALIŢA. II. Bucureşti. nr. VĂDUVA. Câinele 660. 2. 8-10. CÂRJAN. 29-30. GIURESCU.2. Giurgiu.. nr. Amprenta digitală. Lazăr. 2001. 2003. Mărturii româneşti peste hotare. CÂRJAN. 253 p. Bucureşti. 664. Drept penal. Enigma cadavrului din pădurea Buceşti. LĂPĂDUŞI. Lazăr. MORARU. haita ucigaşă de pe strada… Lupu a fost identificată. Vasile. Prefaţă de prof. CÂRJAN. 351-363. Institutul de arte grafice „Marvan“ S. LĂPĂDUŞI. de la origini până în 1949. anul II. 3-5. Titi. Titus. „Haiducul” din satul Sen. dr. 2000. 663. După aproape şapte ani.R. Bucureşti. 669. 6. Mică enciclopedie de creaţii româneşti şi de izvoare despre români în colecţii din străinătate. Colonel. vol. Paul Ştefănescu. Vasile. CÂNDEA. în Criminalistica. 667. Virgil. 10-12. Alexandru. Ioan. anul III. Lazăr. + 15 f. CÂMPEANU. Virgil. 654. CÂRJAN. (India-Olanda – Supliment Albania-Grecia). în Criminalistica. Vol. General de brigadă dr. în Criminalistica. (Inspectoratul General al Jandarmeriei). 2000. Vasile.. CÂRJAN.A. 2001. martie 2000. CÂRJAN. anul III. în Criminalistica. + 32 f. Perversiuni sexuale. pl. 4. III. CÂRJAN. Adrian. Colonel. anul IV. nr. 2000. Pagini din trecutul diplomaţiei româneşti. CÂRJAN. în Criminalistica. Lazăr. 662. 127 p. Crima din strada Dreptăţii. în Criminalistica. CIOBANU. anul III. 2 vol. în Criminalistica. Dr.. LĂPĂDUŞI. 3-4. 4. p. 666. univ. cu sprijinul I. anul III. + 16 f. CÂNDEA. 367 p. 1937. Bucureşti. 4. DUŢĂ. CÂRJAN...P. General de brigadă. Poliţia PITULESCU. în Criminalistica. anul III. 651. p. Lazăr. Lazăr. martie 2002. Bucureşti. Lazăr. nr.. pl. p. Locotenent-colonel. 2001. p. p. septembrie 2001. 3 mai. 301 p. p.

dr. EMILIAN STANCU. conf. 343-344. Bibliografie la p. CÂRJAN. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. CÂRJAN. mai 2005. CÂRJAN. Din istoria criminalisticii (II).. nr. Introducere: Pledoarie pentru Criminalistică de Prof. Lazăr. Lazăr. 2002. 31-32. Bucureşti. 6.. Bibliografie la p. 6. Lazăr. iulie 2005. în Criminalistica. Mama a vândut pontul… iar fiul a ucis cu ferocitate. în Criminalistica. Investigarea video la demascat pe criminal. 674. 671. dr. p. 2005. nr. Conf. Răzbunare probată prin mijloace criminalistice. Lazăr. General de brigadă dr. univ. Gheorghe. 52 univ. 687. de contact: Bibliografie selectivă. I.4. Cele şapte întrebări Pinguin Book. anul IV. Gorj. dr. Florin. General de brigadă dr. Compendiu de criminalistică. Editura Luceafărul. 828 p. în Criminalistica. 684. CÂRJAN. univ. 676. 35-36. 679. Bucureşti. CÂRJAN. dr. Chestor de poliţie.J.670. nr. 62-85. nr. Lazăr. Curs de criminalistică. CRĂC. noiembrie 2002. Criminalistică şi ştiinţe LĂPĂDUŞI. Bucureşti. în Criminalistica. p. anul V. dr. General de brigadă dr. 2002. CÂRJAN. Editura Curtea Veche. nr. Publishing House. 2003. nr. univ. CÂRJAN. 677. Tratat de Criminalistică. Lazăr. 681. septembrie 2003. Chestor de poliţie conf. p. . noiembrie 2003. 675. p.. Chestor. 2004. 50-62. 682. univ. 673. univ. Lazăr.. p. anul V. Lazăr. nr.dr. 441-450. 688. în Criminalistica. univ. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. Editura Curtea Veche. p. 344 p. 25-49. Ionuţ. CÂRJAN. anul IV. Chestor de poliţie conf. 685. 41-42. iulie 2002. anul IV. 2. 9-10. Lazăr. Lazăr. Subcomisar de poliţie. Bibliografie la p. p. CHEREGI.19-21. Din istoria criminalisticii (I). Conf. 5. Vasile. anul VII. Bucureşti. p. Crima din Valea Popii. p. CÂRJAN. CÂRJAN. anul IV. Lazăr..P. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 20-23. Bucureşti. 450 p. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. univ. Chestor de poliţie. 2. vice- fundamentale ale investigării omorului. Lazăr. 2005. Chestor de poliţie conf. Bucureşti. martie 2003. 2004. dr. univ. anul VII. nr. p. în Criminalistica. 224 p. Expertizele criminalistice şi medicolegale au confirmat rezultatele muncii informative. Din istoria criminalisticii. CÂRJAN. Chestor conf. BOBIN. 3. în Criminalistica. 4. în Criminalistica. Bucureşti. preşedinte al Asociaţiei Criminaliştilor din România. conf. p. 5. Asistent univ. 4-5. Reguli tactice privind pregătirea şi efectuarea cercetării locului faptei. 17-20. Fapte comise cu ferocitate de un grup organizat. 745-820. în Criminalistica. CÂRJAN. 223-224. dr. 683. martie 2005. Fraţii Minovici – ctitori ai criminalisticii româneşti. CÂRJAN. p. univ. 11-13. dr. 4. mai 2002. CÂRJAN. 582 [-584] p. p. CÂRJAN. CÂRJAN. anul VII. Note de curs. Sfaturi aducătoare de moarte. iulie 2003. CÂRJAN. CÂRJAN. Vasile. p. Lazăr. anul V. General de brigadă dr. conf. CÂRJAN. dr. Bucureşti. nr. Lazăr. 680. Editura Fundaţiei România de Mâine. septembrie.3. nr. Moartea dramatică a unei taximetriste. în Criminalistica. 2003. 6-8.. nr. preşedintele Asociaţiei Criminaliştilor din România. Lazăr. Lazăr. Lazăr. LĂPĂDUŞI. Comisarşef. 678. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Lazăr. Lazăr.25-27. Compendiu de crimina- listică. în Criminalistica. anul V. 686. 672. Bibliografie la p.

141-144. Recunoştinţă [Portret: academician Marius Sala. CECCALDI. Bibliografie p. Serviciul Cultural. univ. Ministerul de Interne. p. 692. 12-20. 1962. Dumitru. august. Bucureşti. 278 p. Catalogul timbrelor poştale româneşti. color. prof. 691. CEACANICA.. nr. nr. S. 1. SÂNTEA. p.. în Globalizare şi identitate naţională – Simpozion. Presă şi Editorial. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. România şi Ministerul Justiţiei. Bucureşti. dr. La criminalistique.. CEACANICA. Bucureşti. p. 696. Cazuistică şi studii judiciare. CÂRJAN. 2006. anul VII. Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti. Chestor de poliţie. PH. dr. Ministerul de Interne. univ. în Criminalistica. Casa de editură şi presă „Şansa“ SRL. p. Chestor de poliţie. 39-40. Emil. Editura Militară. 20-30. în Criminalistica. septembrie 2005. DRĂGAN. Paşaportul electronic românesc – o realizare la nivel mondial. Importanţa cunoaşterii elementelor de diferenţiere dintre reconstituire şi experimentul judiciar. anul VIII.. Enciclopedia RAO. 701. Henri. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. director general al Direcţiei Generale de Paşapoarte. nr. CÂRJAN..1. Aspecte ale practicii privind descoperirea şi cercetarea omorurilor cu mobil bizar.C. p. CEACANICA. Chestor de poliţie. Dumitru. Comisar-şef de poliţie. Evoluţia criminalisticii româneşti. [1993]. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. dr. Laboratorul de identificare judiciară a Prefecturii Poliţiei din Paris. . MOLCUŢ. Dumitru. Dumitru. univ. 58-65. Dumitru. Bucureşti. 144-148. 705. Lazăr. MARANO. Presses Universitaires de France. În luptă cu necunoscutul. CECCALDI. Dănuţ. 698. Ministerul de Interne. conf. Plan 695. Cuvânt înainte de Leonard Paşcanu. 1975. CÂRJAN. [Bucureşti]. 4. 292 [-295] p. în Criminalistica. vicepreşedinte al Academiei Române. Istoria statului şi dreptului român.689. de défense sociale contre le crime. 2006. p. CERNEA. CEACANICA. dr. nr. Aurel-Vasile. criminalist. Emil. CÂRJAN.. în Şcoala românească de criminalistică. al Revistei Criminalistica]. SIME. preşedinte al Federaţiei Filatelice Române. 53-64. preşedinte de onoare – Consiliul Ştiinţific 53 703. conf. Însemnările unui 700. 6e année. CÂRJAN. Paris. Chestor de poliţie. 3-5. Serviciul Cultural. Ediţia a IV-a. în Şcoala românească de criminalistică. Volumul I. februarie 2006. CEACANICA. Noi contribuţii la Istoria Criminalisticii. CÂRJAN. 13-15. Pierre Fernand. 1994. 2006. în R. p.. 18 mai 2006.I. no. Identificarea criminalistică – de la intuiţia ştiinţei la ştiinţa intuiţiei sau de la Vidocq la Bertillon. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. 365 [-368] p. 2005. Lazăr. Dumitru. L’âme du crimínel. Ion. 694. 1980. 704. aplicarea măsurilor restrictive şi relaţii consulare. 690. 2006. Lazăr. Mircea Gheorghe. Dreptul la libera circulaţie în contextul globalizării. p. criminalist. Consilieri ştiinţifici: Leonard Paşcanu şi Silviu Dragomir. Lazăr. univ. 699. Unele aspecte criminalistice privind diferenţierea omorului de sinucidere şi de morţi accidentale. 5. 4/1981. 1980. în Criminalistica. Lazăr. conf. 348 [352] p. anul VIII. [Editura] Lucky. 1975. 697. univ. CHEVET.. Supliment al Buletinului intern editat de Procuratura R. Amintirile unui 702. dr. 341-348. 1858 – 1947. CÈNAC. (Colecţia Nevermore). 1976. CÂRJAN. MANOLE. Criminalistique. 693. prim-vicepreşedinte al Asociaţiei Criminaliştilor din România. cu ilustr. Cuvânt înainte de Eugen Teodoru. Chestor conf. 1934. P. Lazăr. Lazăr.F. C. p. şef Serviciu pentru prevenirea şi constatarea cazurilor de încălcare a regimului paşapoartelor. CEACANICA.

1992. Raymond. Coşmarul. Traducere din limba franceză de Dodo Bărbulescu. Editura Tineretului. 1993. Jiu. p. Traducere după ediţia „The Big Sleep“. Tg. Editura Z. („Enigma“). Tg. Morţii nu vorbesc. 1978. Nicholls and Co. (Roman poliţist). Raymond.U. main. Enigma) Traducere după ediţia The long good-bye C. CHARTERIS. Editura Tineretului.706. 392 p. „Sfântul“ la New York. p. „Univers“. 238 [-240] p. Editura Univers. Raymond. CHANDLER. În româneşte de 54 James Hadley. (Aventura). 1977. Raymond. 1969. Rămas bun pentru vecie. 713. 718. Bucureşti. 108. Raymond. Astă-seară. Robert. CETIN. „Univers“. Ucigaş în ploaie. Editura Luceafărul. 1999. Istoria secretă a 710. în e R. Totul se plăteşte. London. Raymond. 1991. CHASE. James Hadley. 207 p. 213 p. Les Edition Rieder. Cem. 1994. 712. Bucureşti. 272 p. CHARROUX. Editura Lucman. Leslie. CHAMBON. Titlul original în limba engleză: The long good-bye. Traducere din limba engleză de Constantin Popescu. În româneşte de Gherasim Ţic. Raymond. Fereastra de sus. Traducere din limba engleză de Constantin Popescu. CHANDLER. Editura Z. 192 p. 1978. L’écriture de Constantin Popescu. E. Cosma. 722. (Maeştrii literaturii poliţiste. Traducere din limba engleză de Sanda Aronescu. omenirii. Jiu. Bucureşti.. 191 p. Bucureşti. Bucureşti. 708. În româneşte de Constantin Popescu. 714. 1930. . 711. 304 p. 720. CHANDLER. 1991.I. CHASE. [1937]. 723. Penguin Book. Bucureşti. London. Raymond. Ltd. 334-341. CHANDLER. CHARPENTIER. 213 [-215] p. 1961. CHANDLER. Raymond. 1968. General în poliţia turcă. Traducere din limba engleză de Angela Lereanu şi Aristiţa Avramescu. Titlul original în limba engleză: The little sister. 238 [-239] p. trenul spre iad [roman].a. Marlow [roman].P. Editura Point. 724. Sora cea mică. Editura Diamant. [Bucureşti]. 721. Paris. Editura „Z“. Traducere din limba engleză de Constantin Popescu. Editura Univers. Editura Point. (Enigma). 715. Bucureşti. gauche chez les réédu ques. Traducere din limba engleză de S. 298 p. 2005. 716. Bucureşti. crini. 719. Avantaj … Marlowe. 255 p. Armand. Somnul de veci. CHANDLER. 1993. Traducere din limba engleză de Veronica Focşeneanu. Misterul crimelor de la Little Fawn Lake. James Hadley. („Enigma“). 1993. 717. Les câtés mystérieux de l’Affaire Dreyfus. 263 p. 379 p. 1969. Bucureşti.5. Raymond. 1983.L. Bucureşti. Bucureşti.. Timişoara. Joannès. 2 année. James Hadley. CHANDLER. CHANDLER. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Traducere din limba engleză de Anda Teodorescu. AFIS. Titlul original în limba engleză: „The lady on the lake“. 238 p. [Bucureşti]. Titlul original în limba engleză: „Killer in the rain“. Titlul original în limba engleză: Safer dead (Enigma). boulevard Saint-Germain. 707. Traducere după ediţia „The Little sister“. Editura S&C. 1993. Abonament pe Traducere din limba engleză de Constantin Popescu. Rămas bun pentru vecie [roman]. 1994. Editura Datina. Editura Datina. Bucureşti. CHANDLER. Traducere de Anda Teodorescu. CHANDLER. CHASE. f.C. 1953. Hamish Hamilton. no. James Hadley. 709. 483 [-488] p. CHASE. Culcaţi-o între 725. Cyrano. Bucureşti. Sistem automat de identificare a amprentelor. 26-31. CHASE.

1936. 187 p. 1934. CHASE. 1993. Baillière. no.C. Traducere din limba engleză de Dan Dumitrescu. CHAVIGNY. Après Glazel. M.. 8e année. e no. 191 p.L. 732. 1994. expertises d’écritures (Particularités personnelles du graphisme).. Traducere din limba engleză de Ileana Soldea. CHASE. no. 1936. p. Editura Z.. 55 745. 1936.I. 487-494.I. 747. 734. 1994.I. 10e année. în R.C. V. L’expertise des plaies Traducere din limba engleză de Irina Lisca. 134-135. CHAVIGNY. no. 1936.10. J.C. 6e année. 1958. C. 1936. 3 e année. 191 p. no. 1933.5.. Traducere după ediţia: The World in my pachet. Paul. Am lumea în M. 532-538. Bucureşti. Editura Criss Cezar. p. 8e année. 8. p. 1994.3. CHAVIGNY. 730. Etienne. Paris. Procédés d’identification 735. Traducere din limba engleză de Dan Dumitrescu. 198-203. p. Cercetarea filiaţiei la Institutul de Medicină Legală Timişoara în perioada 2000-2003 prin metoda ADN. La mémoire des dactylografes. Editura Vivaldi. în R. 272 p. CHAVIGNY. Bucureşti. 1994. în R... în R. Classement 748. Titlul original în limba engleză: Wold rather stay poor. James. James Hadley.5.C. M. Bucureşti.3. CHAVIGNY. p. (Colecţia Cobra).. Police Scientifique. M. 582-588. 256261. Editura Z. 1931.C. p. no. 8 année.C. Traducere din limba engleză de Dan Dumitrescu.I. procédé du pliage. à l’usage des honnêtes gens. Hadley.C. Moarte de calibru 45. 731. 8e année. 1933. în R. ENACHE.. p.C. în R. 82-101. CHASE. 221 p. CHAUCHEFILEN. 4. 5e année. BELEI. în R. p. 247 [-248] p. 741. 1994. în R. Mai bine sărac. 2004. CHASE. CHASE. CHAVIGNY. 5 année. 141-161. 746.C. 8 année. 738. Identification des ecrits dactylographiés et des machines à ecrire. CHAVIGNY. no. O adunătură de 742.. autostradă. 1913. 736. James Hadley. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. no. buzunar. V. CHAVIGNY. 743. M. CHATZINIKOLAOU. p. James Hadley.726.C. no. Deux recherches de 728. în R.I. 740.. James Hadley. M. Les documents du préhistorique et leurs méthodes d’expertise. Les mauvaises ecritures. Paul. Dactyloscopique.I.I.I. Editura S&C. Comparaison par le . CHASE.. 5e année.I. Bucureşti. 737. DRESSLER. Expertise d’une explosion.. 1938. Paul.I. 264-269.. James Hadley. Bucureşti. James Hadley.I. 111-116. grands écrasements par train de chemin e de fer. no. no. Bucureşti. Paul. Fă-mi plăcerea par armes à feu. Les „idiotismes“ en lichele.. 264-266. p. CHASE. Bucureşti. Expertise de la section d’un papier par une paire de e ciseaux. 733. no. CHAVIGNY. nr. no. London: Robert Hale Ltd.I. Paul. p. p. Editura Z.C. în R. în R. volum 12. A. La machine a écrire et şi crapă.. Editura Z. Origine d’un papier. Paul. Traducere din limba engleză de Aristiţa Avramescu. [Bucureşti]... 648-703. Editura S&C. 1936. les expertises dactylographiques. 235 p.C. 1994. Paul.2.2. Pumnalul cu diamante. Chronologie de deux traits de crayon. în R. F. CHASE. CHAVIGNY. p. 8e année. 739. CHAVIGNY.7.9..I.6. în R.4. 326-332. CHAVIGNY. 8e année.-B. Médecine légale des 729. Paul. Un Hippie pe 744. MARIAN. CHAVIGNY.C. Les ecritures illisibles. 1933. MATEI. 173 [-176] p. 1994. James Hadley. În româneşte de Dinu Gerogescu.. 936. p. 9. Nici o orhidee pentru Miss Blandish. 727. 395-407. Principes d’un classement par formule chiffrée.

7. Claudiu Degeratu.. lector univ. univ. 9e année. Editura Medicală. 759. Adios. CHEVASSUS. Septimiu. drd. Le „bordereau“ est-il de Dreyfus on d’Esterhazy. 224 p. 1937. drd. Adina. Ce le pasă damelor! Traducere din limba engleză de Sergiu Marcus. CHIRIŢĂ. dr. cercet. univ. şt. univ. 276-300. Maria Constantinescu. Traducere din limba engleză de Dan Duţescu. Une expertise de faux en écrit dactylographié. 255 p.I. drd. 1986.. p.. lector univ.1. CHIRIŢĂ. 1966. 56 Peter. Traducere din limba engleză de Dinu Georgescu. univ. Ultimul pahar. în e R. p. Bucureşti. Petru Iluţ. CHAVIGNY.. 1937. univ. 1937. prof. CHAVIGNY. Loredana Ivan. ŞTEFĂNESCU.I. Les expertises de section du bois particulièrement dans les cas de mutilation d’arbres fruitiers. no. Mihai Milca. Paul.P. 9e année. 752. Septimiu Chelcea. 370406. Gabriela. Misiunea cea mare. dr. p. Cristina Chiru. CHAVIGNY. 207 p. Paul. Traducere din limba engleză de George Amilcar Tăslauanu. CHELCEA. Radu Baltasiu. Alin Gavreliuc. ILUŢ. dr. Debutul psihotic la vârstnici în Buletin de psihiatrie integrativă. Septimiu. Ed. Aplicarea metodei difuzo- copiative în studiul şi expertizarea documentelor. dr. 756. Editura Univers. 1993. p. Dumitru Sandu. prof. CHELES. Identification des verros de 751. dr. lector univ. Bucureşti. CHIRIAC. drd. Editura Economică. în R. în R.. asis. 753. 10e année. univ. Editura Clusium. Autori: cercet.I. Sorin Băncilă. Enciclopedie de psihosociologie. C. 760. 758. 9 année. Editura Vivaldi. Andreea Silvana. 1993. Bucureşti. 161-162.5. no. univ. 1982. CHELCEA. 201-212. CHEYNEY. 1937. dr. Lucian Radu Geng. p. 761. 390 [-392] p. în R.. Veronica Mihalache.I. 1937. 1 (24). CHAVIGNY. univ. Octobre 1929. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti.. .8-9. drd.749. asist. 764. 767. Septimiu. Leur expertise médico-légale. CHEYNEY. Paul. 374-380. 766. Marilena. Bucureşti. univ. 1991. p. Terorism. 256 p.6.. Cluj-Napoca. asist. lector univ. 757. Armand. 207 p. 765. Bucureşti. psihosociolog dr. CHEYNEY. 388-389. prof. 325-336.I. Petru (coordonatori). 1938. Paul. 2003. CHELCEA.I. în R. vol. conf. Iaşi. Cristian Ciupercă. 324-339. Cristina Tîrhaş. V. CHELCEA. psihosociolog Adina Chelcea.C. şt. CHELCEA. E. SZALONTAY. drd. Virginia Bădescu. no. 755. L’Analyse graphométrique appliquee à une cause célèbre. Ilie Bădescu. 1992.C.L. lector univ. 2005. lector univ. drd. Peter. CHEYNEY. Ella Elinschi-Ciupercă. Septimiu. CHAVIGNY.C. 1969. Reconstitution médico-legale de la trayectoire d’un projectile. şt. phares d’automobiles. 283 p. Editura Militară. CHELCEA. 246 p. Editura Fulga SRL. Prefaţă de Petru Iluţ şi Septimiu Chelcea. Adina. Editura Albatros. Peter. vol. dr.. asist. no. Peter. CHELE. Experimentul în psihosociologie. nr. Traducere din limba engleză de Sergiu Marcus. p. Cachets d’obltération Terminologie de specialitate. în R.C. V. 9 année. Bucureşti. conf. Bucureşti. 762. lector univ. Les preuves multiple sen expertises criminologiques. 1975. Paul. antiterorism. dr. p. cercet. des timbres mobiles. 1990. no. dr. Camil Postelnicu. Ce le pasă damelor. CHAVIGNY. Fernanda. an XI. conf. Mihaela Vlăduţ. Bucureşti. în Probleme de medicină legală şi judiciară. dr. drd. X. Roxana. 6-18. univ. Bibliografie la fiecare termen. dr. no. Gina Anghelescu. Din universul autocunoaşterii. Cunoaşterea de sine – condiţie a înţelepciunii.C.4. drd. prof. CHEYNEY. Elena Stănculescu.U. 754. dr. 763. p. P. Peter. e 750. univ. en Revue International de Criminalistique. 9e année. 190 p.C.

214 [-215] p. Prefaţă de D. Editura Excelsior. 1973. 1966. 769. 2001. (Universitatea Bucureşti. pl. Studii de caz. Editura Univers. by Agatha Christie. FACKLER. Magdalena. Titlul original în limba engleză: The murder of Roger Ackroyd. Cursa de şoareci 774. 775. (The Crime Club). Appointment with 771.R.. CHRISTIE. Cine l-a ucis pe Roger 784. Agatha. 262 p. 1977. cu ilustr. Anunţul mortuar. + 8 f. 1979. 223 p. Magdalena. ROTZOLL. Editura Univers. Agatha. Ackroyd. 200 p. Hotelul Bertram. Text stabilit şi indice de… Introducere de Alexandru Mareş. Traducere din limba engleză de Adina M. . 252 p. Titlul original în limba engleză: At Bertram’s Hotel. Agatha. Editura Meridiane. Traducere după ediţia „The Monsetrap“. Kim B. McKEE. 1968. 779. Etica mass-media. I. 271 p. 776. 780. Editura Luceafărul. Misterul de la Sittaford.R. 781. MAREŞ. Agatha. CHRISTIE. Expert criminalist. Autentic şi fals în semnăturile executate de persoanele în vârstă. Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Bucureşti. Editura Tineretului. 254 [-255] p. Arsenescu. Agatha. Traducere din limba engleză de E. Agatha. anul V. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. 1980. 773. Editura Univers. Ponderea probelor extragrafice în expertiza documentelor. (Enigma) Textul original în engleză: Murde is easy. 2005. CHRISTIE. IONIŢĂ. 1968. 783. Agatha Christie. CHRISTIE. GEORGESCU. Postfaţa de Dan Grigorescu. Constanţa. Traducere din limba engleză de Constantin Streia şi Mihai Atanasescu. CHIVU. Bogdan. Traducere din limba engleză de Virgil Lefter. Titlul original în limba engleză: Murder on the Orient Express.768. Suchianu. ianuarie 2003.U. 1954. [Bucureşti]. Agatha. Editura Tineretului. Bucureşti. Bucureşti. Agatha. 499 p. Alexandru. 1973..I. în Criminalistica. Tipărit de Samuel French Ltd. Progress Publishers. CHRISTIE. ROMAN-MORARU. CHRISTIE. 326 p. Cinci purceluşi. Agatha.L. Traducere din limba engleză de Radu J. CHRISTIE. [Traducere şi adaptare: Vasile Rebreanu] Sfinx – V. Titlul original în limba engleză: Ten little niggers. E. Editura Academiei R. nr. 1983. Documente şi însemnări româneşti din secolul al XVI-lea. portret. 57 Traducere din limba engleză de Doina Topor. Agatha. Clifford G. 298-305. 782. CHIVU. 1976. Bucureşti. Cortina sau ultimul 772. 623 p. 295 p. 35-36. Editura Univers. Bucureşti. 1991. CHRISTIE. Mark. Stamatescu. p. Titlul original în limba engleză: An autobiography 1977. 112 p.S. Alexandra. 1969. 1986. Moscow. cu ilustr. Agatha. Bucureşti. Bucureşti. Expert. Limited Ballantine Books-New York.. Editura pentru literatura universală.. Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Bucureşti. Traducere din limba engleză de D. + 1 f. CHIVU. Suchianu. Traducere din limba engleză de Veronica Focşeneanu. Death Novel. Gheorghe. 143 p. CHRISTIE. Traducere din limba engleză coordonată de Ruxandra Boicu. Kathy B. Marilena. Bucureşti. În româneşte de Aristiţa Avramescu. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. p. 778. Zece negri mititei. şi cel mai de seamă caz al lui Hercule Poirot. 777. Collins. Selected stories by 770. 1.. 1990. 335 p. CHRISTIE.. Crima din Orient Expres. Londra. CHRISTIE. Agatha. Agatha. Oglinda mortului. Marilena. 190 [-191] p. Bucureşti. CHRISTIANS.. CHRISTIE. CHRISTIE. Editura Polirom.P. Institutul de Lingvistică). Bucureşti. O autobiografie.

Crima pe terenul de . Agatha. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. 1993. Peniţa otrăvită. Bucureşti. CHRISTIE. Cluj Napoca. Bucureşti. 787. 1995. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănease. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Excelsior Multi Press. traducere din limba engleză de Doina Topor. 223 p. 32 p. 1992. CHRISTIE. Agatha. 192 p. La Hotelul Bertram. 1994. Agatha. CHRISTIE. Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Ghicu Coman. Crăciunul lui Hercule Poirot. Traducere din limba engleză de George Doru. 219 p. După funeralii. Regele de treflă. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. Misterul vasului albastru. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Parteneri contra crimei. Prima ediţie integrală în limba română. 798. („Christie“). Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Victor Tănăsoiu. 796. Agatha. Prima ediţie în limba română. CHRISTIE. (Detectiv. Agatha. 799. 1994. Bucureşti. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Excelsior Multi Press. (Colecţia „Christie“). Crima din Mews. 221 p. Cântecul lebedei. 191 p. 212 p. Editura Multi Press. 800. Martorul mut. Moarte pe Nil. CHRISTIE. Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Lidia Grădinaru. Agatha. Excelsior Multi Press. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Traducere din limba engleză de Daniela Elena Radu. Agatha. 1994. Agatha. Primul caz al lui Hercule Poirot. Traducere din limba engleză de Doina Topor.785. Agatha. Bucureşti. Bucureşti. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. (Detectiv). 191 [-192] p. Agatha. 1994. 208 p. 269 p. 208 p. Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Teodor Dogaru. 794. Agatha. Roman. Traducere din limba engleză de Doina Topor. 1994. Editura Excelsior Multi Press. Multi Press. Câinele morţii. Îngrijirea ediţiei Valeriu Câmpineanu. Bucureşti. 803. Excelsior Multi Press. 788. Triunghiul din Rhodos. de la Styles. CHRISTIE. Agatha. CHRISTIE. Ediţia I în limba română. Cuvânt introductiv de Sherley Kenneth Saintsbury. Traducere din limba engleză de Traducere din limba engleză de Doina Topor. (Colecţia „Christie“). Expresul de Plymonth şi alte povestiri. Bucureşti. CHRISTIE. (Colecţia „Christie“). CHRISTIE. („Christie“). 160 p. Excelsior Multi Press. 4). Agatha. CHRISTIE. 789. Agatha. CHRISTIE. Misterioasa afacere 790. 1993. Primul ministru a 795. 1994. 58 801. 802. Agatha. fost răpit! (povestire). Agatha. Casa de editură Excelsior Multi-Press. CHRISTIE. 1995. Biblioteca Apostrof. Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Lidia Grădinaru. Editura Multi Press. Agatha. 205 p. Crimă în Mesopotamia. CHRISTIE. CHRISTIE. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. 224 p. Multi Press. Bucureşti. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Traducere din limba engleză de Dana Bucerzan. Editura Tribuna. 792. Agatha. Agatha. Editura Apollo. 204 p. Bucureşti. Traducere din limba engleză de Doina Topor. 791. CHRISTIE. Multi Press. Coordonatorul ediţiei: Constantin Tănase. CHRISTIE. 226 p. 793. Prima ediţie în limba română. Bucureşti. Bucureşti. Excelsior. Bucureşti. 192 p. 1993. 1994. 1991. Casa de editură Excelsior – Multi Press. 1992. 1994. CHRISTIE. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Bucureşti. CHRISTIE. Multi Press. Craiova. 797. CHRISTIE. 786. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Smaraldul Rajahului. 1992. Titlul original în limba engleză: Death on the Nile. golf.

C. Agatha. Excelsior Multi Press. Omul în costum niciodată. murit. Bucureşti. 204 p. Bucureşti. 818. Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Doina Cernica. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. CHRISTIE. 817. Agatha. Bucureşti. Doamna McGinty a 805. Agatha. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Misterul celor şapte 811. 192 p. 1997. Editura Multi Press. Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Lidia Grădinaru. („Christie“). E uşor să ucizi. Editura Multi Press. Agatha. Multi Press. 1996. Bucureşti. Agatha. Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Lidia Grădinaru. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Pollensa. 224 p. Editura Multi Press. Elefanţii nu uită Agatha. 809. [1996]. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Agatha. 1996. Misterul trenului albastru. Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Doina Cernica. 221 [-224] p. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. (Colecţia „Christie“). 804. Traducere din limba engleză de Doina Topor. 224 p. 1995. Agatha. CHRISTIE. 1996. Sprinteroiu Simina. CHRISTIE. CHRISTIE. Crimele A. Traducere din limba engleză de Doina Topor. de la Stiles. (Colecţia „Christie“). CHRISTIE. Editura Multi Press. Ghica Coman. 185 p. A. Bucureşti. Traducere din limba engleză de Doina Topor. 1995. 221 [-224] p. 812. Multi Press. 224 p. cadrave. 1996. 308 p. Bucureşti. Agatha. Secretul casei dintre Traducere din limba engleză de Doina Topor. Spre zero. Bucureşti. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. CHRISTIE. Casa din Shiraz. Simina Andreea Sprinteroiu. 59 . 1995. Agatha. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Sprinteroiu Simina. Roşu. S. Frica de adevăr. Lidia Grădinaru. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Editura Excelsior. CHRISTIE. („Christie“ Opere complete). Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Editura Multi Press. („Christie“). Agatha. Multi Press. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Roşu. 813. 216 p. Agatha. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Bucureşti. Împuşcături la Stonygates. Ghicu Coman. Bucureşti. Bucureşti. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. 1997. CHRISTIE. CHRISTIE. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Bucureşti. 1996. 1995. Traducere din limba engleză de Doina Topor.Doina Topor şi Ghicu Coman. 192 p. Bucureşti. (Colecţia „Christie“ Opere complete). Bucureşti. 1996. Excelsior. Adversarul secret. Coordonatorul ediţiei: Constantin Tănase. 220 p. Probleme în golful lauri. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Traducere din limba engleză de Doina Topor. (Colecţia „Christie“ Opere complete). A. 821. 212 p. CHRISTIE. Excelsior Multi-Press. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Moarte în nori. CHRISTIE. Agatha. Agatha. 4:50 din Paddington. S. Bucureşti. Agatha. CHRISTIE. 220 p. CHRISTIE. 1996. Bucureşti. (Colecţia „Christie“). 201 p. 806. Sprinteroiu Simina. Bucureşti. CHRISTIE. B. („Christie“). Bucureşti. Agatha. Agatha. Editura Excelsior. CHRISTIE. 807. CHRISTIE. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Lidia Grădinaru. Multi Press. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Bucureşti. 1996. Oracolul din Delphi. Misterioasa întâlnire maro. (Colecţia „Christie“). 820. Multi Press. 200 p. 224 p. CHRISTIE. 815. 1995. 1996. Lidia Grădinaru. Editura Excelsior. 814. 819. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. 1995. 224 p. 810. 816. Lidia Grădinaru. 808. CHRISTIE. („Christie“). Editura Multi Press. Editura Multi Press. Agatha.

Sprinteroiu Simina. Povara. Pâinea gigantului. Bucureşti. 834. Bucureşti. Editura Bucureşti. lui Evans? Editura Bucureşti. Agatha. Management strategic. anul VI. Tipografia H. Goldner. 4. Catedra de Criminalistică Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. în Criminalistica. Identificarea urmelor lăsate de mănuşi. Adrian. Bucureşti. Agatha. Fulvia. CHRISTIE. Portret neterminat. Alina. Consideraţii privind poliţia judiciară. 1999. iunie 2005. p. CIOBANU. p. 1 Investigarea P. Editura Multi Press. Viorel. cu tab. 1999. CIOBANU. volum 13. Aspecte de natură tehnică ale interceptării şi înregistrării convorbirilor şi comunicărilor. Agatha. Iaşi. 1997. 370. Editura 838. PETRE. nr. Nelu. CIOBANU. Ioan. 1907. 2003. 160-165. S. CHRISTIE. Editura Multi Press. Editura Multi Press. 1999..N. 208 p. Cele două adevăruri. Lidia. 831. Un buzunar plin Press. 822. P. 3. 224 p. Editura Multi Press. 60 Parchetul Naţional Anticorupţie. procuror militar. Agatha. 833. 1997. De ce nu i-au cerut 841. Maior magistrat. Traducere de Sprinţeroiu Simina şi Grădinaru Lidia. – Departamentul Naţional Anticorupţie . 221 p. 839. 31-32. nr. Comentarii referitoare la cadrul juridic şi organizatoric al expertizei medico-legale pedopsihiatrice. Norme şi exerciţii. 823.A. Maria. Bucureşti. Bucureşti. Multi de la Press. Procuror militar. CIOBAN. Grupuri de hoţi de ţiţei sub protecţia unor poliţişti. 150 p. 824. Editura Multi Press. Procuror. CIOBAN. Aspecte practice privind infracţiunile de luare şi dare de mită. Multi Press. CHRISTIE. 2. Agatha. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. („Christie“). în Criminalistica. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Biologia şi femeia criminală. Tehnician criminalist. Lidia Grădinaru. CIOBAN.A. 830. CIOBANU. Dr. CIOBANU. Agatha. Vasile. 835.A. Traducere din limba engleză de Doina Topor. 1970. CHRISTIE. nr. nr. procuror Nelu. în lucrarea Realităţi şi perspective în criminalistică. Cezar. Multi Press. CHRISTIE. 837. 1999. CHRISTIE. 272 p.375. în Criminalistica. 256 p. scriem.N. Agatha. p. 1998. 832. + 6 anexe. 1 În prezent D. CIOBAN. iulie 2002. 826. Bucureşti. Agatha. CIOBANU. Bucureşti. Editura Multi Press. CIOACĂ. 210 p. 35-39. anul VII. p. 86 p. 216 p. Maior magistrat. de secară. Iaşi. p. 836. CIOBANU. Secretul Chimneys.N. 38-40. subcomisar de poliţie. P. 223 p. volum 12.A. 308317. CICHERSCHI. Bucureşti. 827. Nelu. Editura Polirom. Viorel. 840. SFÎRLEA. Doina Cernica.N. 825. 828. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. 2004. Sprinteroiu Simina. 1997. Bucureşti. CHRISTIE. 2006. Agatha. Lordul Edgware moare. 4. Bucureşti. Bucureşti. Alina. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Pisica printre porumbei. p.C. 842. CHRISTIE. LĂPĂDUŞI. Editura Multi Bucureşti. Nelu. 309 p. 224 p. „Luceafărul” S. . Căpitan magistrat.A. Editura Ştiinţifică. anul IV. Cum Editura Multi Press. iulie 2005. 4. cum pronunţăm corect. mai 2004. Nelu. Agatha. p. The Hollow. 294-298. Aspecte metodologice ale expertizei medico-legale pedopsihiatrice (triada expertală). Traducere din limba engleză de Simona Sprinteroiu. CHRISTIE. 829. 211 p. CHRISTIE. 224 p. nr.

III. 853. 2 vol. CIOPRAGA. 153-156. Editura Autorului. Cu o prefaţă de acad. Ion. 12-18. 61 Aurel. Interferenţa dintre criminologie şi criminalistică. 481 [-484] p. anul VIII. 846. 144 p. GOLU. Ştiinţe juridice. de 850. de vedere istoric şi medical. 357 p. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Bucureşti. 511 p. Arthur Kreindler. Editura Helicon. Aportul acestora la prevenirea infracţiunilor. în Criminalistica. 1986. 2. Ştiinţe juridice. Tratat teoretic şi practic de procedură civilă. Nelu. 1996. Facultatea de Drept. Cercetări psihofiziologice experimentale. 1995. Ioan. CIOBANU. Bucureşti. Bibliografie la p. 854. CIOPRAGA. GHIU. Cum operează pungaşii de buzunare. criminalistic şi procesual. CIOFU. CIOFU. 184 [-187] p. 1974. Iaşi. în Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al. Căile de atac. Bibliografie la p. 448-481. 848. 1997. p.I. cu ilustr. Timişoara. Criminologia etio- Aurel. în Investigarea criminalistică a locului faptei.R. Ioan. 847. 1978. 734 p. 271 p. Editura Academiei. Valerian. aprilie 2006. Vol.. CIOPRAGA. 845. 1945. CIOBANU. 298-310. Aurel. IACOBUŢĂ. Bucureşti. Comportamentul simulat. 1996. Diferenţe individuale. 1997. 1979. II. Editura Actami. I. Criminalistica. Teoria generală. (Multigrafiat). 857. CIOBANU. CIOCLEI. 425-431. Mihai. Editura All Beck. logică. I. dr. 115-122. CIOPRAGA. Aurel. vol. Sondarea sentimentului de culpabilitate-procedeu psihotehnic de interogare a învinuiţilor sau inculpaţilor şi martorilor de rea-credinţă. I. CIOCLEI. p. p. Valerian. Mobilul în conduita Aurel. Traian. 859. Criminalistica – Tratat de tactică. Emoţie. Arbitrajul. 1979. 1999. Referinţe bibliografice p. Bucureşti. Cuza“ din Iaşi [serie nouă]. Ministerul de Interne. Cuza“ din Iaşi [serie nouă]. Editura All Beck. Omorul ritual din punct 855. Activitatea notarială. Criminalistica. Secţiunea III. vol. Bibliografie la p. Judecata în primă instanţă. Consideraţii cu privire la obiectul şi locul criminalisticii în cadrul ştiinţelor juridice. Bucureşti. CIOPRAGA. 318 [324] p. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Iaşi. 1924. Proceduri speciale. hoţii la bănci şi magazine prin sistemul „grant“ şi escrocii cu aur şi monede false. Editura „Chemarea”. Manual criminologie. 9-63. Valerian. 259-263. vol. . Editura Academiei R. Ioan. + erată (I). 860. Procuror. 1979. 237-240. I. 1970. p. CIOPRAGA. criminală. 130-139. p. Universitatea “A. Editura Naţional. Evaluarea probei testimoniale în procesul penal. Virgil. AIONIŢOAIE. Constantin. CIOCLEI. Sumar şi tablă de materii în limba engleză. p. p. Aurel.. Fundaţiei 437 p. nr. CIOBANU. Tratat de psihofiziologie. Ioan. 849. Remarque sur l’acception de la notion d’identification en criminalistique [discussions]. univ. 1998. Editura Junimea. SIMA. Studiu psihologic. Viorel Mihai. CIOC. în Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al. Bucureşti. Interferenţa 852. dintre dreptul la libertatea de exprimare şi garantarea autorităţii şi imparţialităţii justiţiei în jurisprudenţa Curţii Europene a drepturilor Omului. 851. Senzualitate. cu tab.S. 1996. 31 p. Bibliografie şi note la p. 843. Ioan. Cuza. 1973. Ministerul de Interne. Facilitatea detecţiei (obiective) a simulării prin sensibilizarea reflex-condiţionată şi factorii de sugestibilitate.criminalistică a locului faptei în cazul infracţiunilor de corupţie. 858. Secţiunea III. Ion. Iaşi. A[urel]. Elemente de tactică. CIOPRAGA. 168179. în Ghidul procurorului criminalist. 42-48. Editura Gama. 856. CIOFU. Prof. Iaşi. 358 p. 844.

Definiţii şi interpretări. 375 p. 408 p. Editura Ştiinţifică. 1973. Ediţia a 2-a. 862. 878. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. 4 e année . nr. 2. cu ilustr. CLAGES. 6. I . Jerome. n o .C. vol. 869. Despre diferendele internaţionale şi căile soluţionării lor. volum 13. 1986. Maria. Octavia-Cornelia.I. London. Despre război. Ionel. SUCEAVĂ. R. Kriminalistik . O perspectivă critică. 2004. Teodor (coordonator). CLOŞCĂ. Medicină legală. 251 p. nr. 876. CLAPS. Dr. p. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. no. 2000. Institutul de Cercetări pentru drepturile omului (Drepturile omului în sistemul Statelor Unite). IACOBUŢĂ. nr. 120-138. Liviu. 2005. 1930.I. 880. Dorin. 2. care generează şi condiţiile care favorizează corupţia. 875. 873. no. 193 2. Rolul tacticii şi metodicii Albert.I. Stuttgart. 1. X. Bucureşti. XIII – 254 p. CIORNEA.. Cuvânt înainte de prof. CLAPS. 4e année. în R. CLAGES. 864. 3e année. 1975. 879. 867.. 741-745. 1997. Traducere din limba engleză de Agop Bezerian. Bucureşti. Manual pentru pregătire şi practică). CLOŞCĂ. anonymographes. Editura R. 877. no. Iaşi. Editurile Saeculum I. Aspecte medico-legale posibile în medicina muncii. în Revista de criminologie. Emil PoenaruBuc. Iaşi. Iaşi. (asistent al laboratorului de poliţie tehnică şi diplomat al Facultăţii de Drept din Lyon). Bucureşti. 62 . 1932. CLARK. Aurel. Ministerul de Interne. în R. Un procédé de détermination de la date relative de deux textes. CLAPS. Les indices dans le 863. criminalistice în prevenirea infracţiunilor. 2001. CIUCĂ. CIOPRAGA. M. în STOIA. 1931. Universitatea Europeană – Lugoj. Ediţia a 3-a. Editura Antet. de criminalistică şi de penologie nr.861. 6-24.I. an XI. Ion. Maior (profesorul cursului de tehnică poliţienească la Şcoalele de jandarmi). Nicolae. proces pénal. p. 4e année. BĂTRÂNU. [1978]. Routledge & Kegan Paul. Bucureşti. Mihail. p. George N. 10. Horst. 1932. The Psychology of vasculare cerebrale şi moartea subită. Dorin Iosif. 872.. 2/2004.. Cura prodigi. 868. Ionel. 874. 406-452. 865. COCA. Corneliu Soare. 1974. o quasi curatelă a insanilor în epoca veche romană. 496 p. CLAUSEWITZ. 166-180. von Carl. p. . Stuttgart. p.C. 871. Rectorul Universităţii Europene Lugoj. R.O. Valerino. volum 12. COCA-COZMA. 707-712. mice prevăzute în Codul Penal.. 4. CIUCEA. 427 [-428] p. Les empreintes labiales. Apariţii stranii. Accidentele Note şi verificarea ştiinţifică a textului de general-maior dr. 1994.. Ioan. p. 1 (24). Editura Junimea. CIUNCAN. întâmplări incredibile şi fenomene fizice anormale care uluiesc.C. Editura Junimea. p.I. p. Editura Ştiinţifică. COCORA. Studiu privind cauzele Person Identification [by] Brian R. univ. 279-284.col. dr. Brian R. 1999. în R. 208-211. no. Editura Richard Boorberg. 4e année. no. iunie 2005. CLIFFORD. p. p. Mihaela. p. CIREŞ. H.Lehrbuch für Tratat de drepturile omului. 308 p. 9. Clifford and Ray Bull. Enciclopedia fenomenelor inexplicabile. 870. Infracţiuni econo- Ausbildung und Praxis (Criminalistică. Kriminalistik-Lehrbuch für Ausbildung und Praxis (Manual de criminalistică pentru pregătire şi practică). [1995].C. Henley. 866. & Vestala. 408416. CLAPS. Dr. Tehnică poliţienească în descoperirea şi dovedirea infractorilor. Bibliografie la p. 496 p. 559 p. Editura Europa Nova. 1932. Albert. Boorberg. 3 . R.. Contribution a l’étude des Criminalistica. în Buletin de psihiatrie integrativă. + erată. în Şcoala românească de criminalistică. Albert. 143-161. 1940.C. 128-137. 2e année. C . BARDAC. Lt. Albert. 1348-137.

cu practică judiciară 1969 – 2000 [de] Constantin Sima. Actes du XIVe Cours International de Criminologie (Lyon – ie Octobre 1964). Cu modificările aduse până la data de 10 martie 2003. Editura Academiei. Octavian. 893.C.-V.a. COHEN. procedură în legi speciale. Eugen Herovanu. Coordonator: Andrei Rădulescu. f. 887.G. 1911. Colectivul pentru vechiul drept românesc. p. 1995. 895. nr. 63 . Bucureşti. Vasile Grecu. Codul de procedură penală. P. p. Edouard. 1945. Constantin Tegăneanu. Piatra lunii. COLLINS. Bucureşti. 1936. Codul penal. Marcu Clarian. p. Philippe. Codul de procedură penală. 891. Autori: Alexandru Costin. Bădulescu [şi] George T. COHEN. Contribution à l’Etude pentru vechiul drept românesc. în R. Aurel Sava. în R. Considerations sur quelques planches des Emissions Lithographes des Timbres de Roumanie. Infracţiuni în legi speciale. Wilkie. Pravilniceasca Condica. 7. COLLIN. 1930. Coordonator: Andrei Rădulescu. 1957. 110 [-112] p.C. Bucureşti. Ionescu. Deux cas dé Legiuirea Caragea. Albert K. 882.C.881. 9 1937. 8 e année. 213-217.-E. 896. Faux e année. Crişu. Eugen Herovanu. Legi speciale doctrina română şi franceză [de] George Şt. COECKELBERGH. Constantin Tegăneanu. Gheorghe Vlădescu-Răcoasa. [Bucureşti]. Edouardo. 1785. 2003. Ediţie critică. 2002. 9 année. [1964]. Constantin Tegăneanu. Bucureşti. pentru vechiul drept românesc. Lisabonne. Vasile Grecu. J. Vintilă Gaftoescu. 1835. Culegere de texte cu adnotări. 237 p. Editeurs. 894. 268 p. Nicolae Daşcovici. Bantaş. 600 p. 1955. Ion Rosetti-Bălănescu. 2000. Serghie şi A. 1868-72. IV. Traducere îngrijită şi adnotată de Neagu.U. Anastasiu. Editura Academiei. în R. Masson & C . no. COLLINS. 885. 884. Editura Lumina Lex. Francisco. 336 [-342] p. Editura All Beck. Editura şi Tiparul Ziarului Curierul Judiciar.I. no. 888. COJOCARU. Modificările şi completările aduse prin O.I. Delinquent Boys: The 889. 412-414. Gheorghe VlădescuRăcoasa. 215-217. Editura Lumina Lex. Nicolae Daşcovici. Ediţie critică. Vintilă Gaftoescu. Ediţie îngrijită şi adnotată de judecător Andreea Stoica. Sobornicescul hrisov. Codul penal adnotat cu jurisprudenţă şi 892. The Free Press. Editura Continent XXI. 3. Cu prefaţă de I.I. în e R... Bucureşti.C. Vasile Grecu. 1958. no. Ediţia 2003 avec la collaboration de Simone Buffard et Daniel Gonin. Marcel. 1839. La valeur de la méthode de Locend dans les faux par surcharge. 897. 235 p. HOCHMANN. Editura All Beck. 886. Colectivul routants en expertise de signatures. de 898. (Collection de médecine légale et de toxicologie médicale). COECKELBERGH. 1992. Colectivul 890. des essais des timbres poste Roumanie. Jacques. 1955. Ediţie critică. no. Colecţia „Adunarea izvoarelor vechiului drept românesc scris“. Aurel Sava. 463 [-468] p. Autori: Alexandru Costin. Editura Academiei. New York. Some cases of fraud involvineg postage stamps. (Lisbonne) 1950. COHEN. 379 p. 390-402. Codul cuprinzând sancţiuni penale. 7. L’équipement en criminologie. 863 p. + erată. p. 494 [-496] p. + erată. 2003. Culture of the Gang. 4. 1780.109 din 24 octombrie 2003 sunt redate la sfârşitul codului. Coordonator Andrei Rădulescu.I. penal adnotat. Gheorghe Nicolăiasa. 2e année.. Vintilă Gaftoescu. Autori: Alexandru Costin. 883. Tanoviceanu. Ion.. chèques. 1937. Vintilă Dongoroz. Norme de din limba engleză de Em. 473 [-474] p. COIMBRA.

color. 421-432. COLLET. Colectivul Lupu. Aspecte privind 901. 1975. I. Lupu. 64 908. Editura Academiei. COMAN. COMAN. DINIŢĂ. Gheorghe Vlădescu-Răcoasa. de de 909. Inspectoratul General al Miliţiei. I. vol. p. 1016 p. Bucureşti. COMAN. 25-27. Cum putem citi gândurile / oamenilor din acţiunile lor / de psihologul emisiunii Big Brother. Gheorghe Cronţ.E. Noţiuni generale cu privire la cercetarea la faţa locului. Alexandru Costin. 101 p. Inspectoratul General al Miliţiei. Vintilă Gaftoescu. Constantin Tegăneanu. Coordonator: Andrei Rădulescu. Anibal Teodorescu. Vintilă Gaftoescu. Colectivul pentru vechiul drept românesc. Gheorghe Nicolăiasa. p. Ministerul de Interne. Codul Calimach. Gheorghe VlădeasaRăcoasa. Cercetarea la faţa locului. Gheorghe. Ediţie critică. 903. pentru vechiul drept românesc. 1971. vol. V. Vasile Grecu. Ministerul de Interne. Maior dr. Caracteristica criminalistică a infracţiunilor. Colectivul 910. pl. 1959. pentru vechiul drept românesc. Urmele mijloacelor de transport. în Şcoala românească de criminalistică. 433-436. Radu Dimiu. Vintilă Gaftoescu. Colecţia „Adunarea izvoarelor vechiului drept românesc scris”. 1961. Ediţie critică. Ion Rosetti-Bălănescu. Ovid Sachelarie. 1958. p. Nicolae Daşcovici. 902. Cartea gesturilor. Autori: Alexandru Costin. Manual. Ediţie critică. 1976. Ovid Sachelarie. 1646. Lupu. Editura Trei.899. Coordonator: Andrei Rădulescu. . Institutul de Criminalistică. COMAN. Ministerul de Interne. Coordonator Andrei Rădulescu. 912. Colectivul pentru vechiul drept românesc. 905. 1976. Anibal Tedororescu. Vintilă Dongoroz. Bucureşti. 193 p. Folosirea polistirenului pentru relevarea urmelor digitale. Autori: Vasile Grecu. Îndrumar. 78-82. 1976. Aurel Sava. 904. Ministerul de Interne. 911. Nicoleta Cojan.N. Autori: Alexandru Costin. p. 1976. CONOVALOVA. în Tratat practic criminalistică. cercetarea la faţa locului în infracţiunile de omor. vol. Radu Dimiu. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în infracţiunile de omor şi în cazul cadavrelor neidentificate. Ministerul de Interne. CONSTANTIN. Editura Academiei. 1975. I. Ovid Sachelarie. Cercetarea la faţa locului a accidentelor de circulaţie. Ion R. Eugen Herovanu. Coordonator Andrei Rădulescu. Ministerul Interne. Institutul de Criminalistică şi Direcţia Circulaţiei. COMAN. 431 p. 1652. Gheorghe Nicolăiasa. Institutul de Criminalistică. în Tratat practic de criminalistică. 1013 p.. Gheorghe Nicolăiasa. + erată. COMAN. Lupu. CONSTANTINESCU. COLESNICENCO. MIRCEA. Lupu. CONSTANTINESCU. 327 [-328] p. în Tratat practic de criminalistică. Bucureşti. Mircea. 906. Inspectoratul General al Miliţiei. Ministerul de Interne. Lupu. Peter. Anicuţa Popescu. 258-274. Vasile Grecu. A. vol. Gheorghe Cronţ. 1962. 104 p. Editura Academiei. Reguli tactice ale efectuării cercetării la faţa locului. Marcu Clarian. COMAN. Constantin Tegăneanu. COMAN. Vintilă Gaftoescu. Îndreptarea Legii. Constantin Tegăneanu. I. în Tratat practic de criminalistică. Gheorghe Nicolăiasa. Manualul juridic al lui Andronachi Donici. 1970. Traducere din limba engleză de Alexandra Borş. Anibal Teodorescu. Carte românească de învăţătură.. Gheorghe Vlădescu-Răcoasa. VI. Gheorghe VlădescuRăcoasa. Ediţie critică. 1985. Eugen Herovanu. Lupu. Vasile Grecu. Lupu. Autori: Alexandru Costin. Radu Dimiu. 2005. Ministerul de Interne. Constantin Tegăneanu. cu fotografii albnegru. 178 [-184] p. 900. Gheorghe Cronţ. p. + 4 f. Editura Academiei. 105 p. Harkov (Ucraina). Îndrumări metodice. 907. Bucureşti.

tabel cronologic. univ. Bucureşti. Iaşi. foto. DINU. În româneşte de dr. vol. în „Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică”.] Preşedintele Societăţii Române de Criminologie şi Criminalistică. Comunicări Vasile. Bucureşti. Lupu. 919.. Comisar-şef de 922. 152 p. 318 p. Autori: Colonel Nicolae Conea. 439-440. Manual ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de criminalistică. Serviciul Editorial şi Cinematografic al M. (Publications des Nations Unies) 923. Ministerul de Interne. New York. Editura Polirom. I. Valabilitatea individuală a profilelor genetice evidenţiate prin genotiparea . Bucureşti. în Tratat practic de criminalistică. 87 + VIII pl. biolog. 921. 915. COMAN. Octavian. Unele particularităţi ale sur les stupéfiants de 1961. CONFUCIUS [Kong Fu Zi]. (Ministerul de Interne. 1928. Analecte. COMAN. Mihai (coordonator). Editura Polirom. Commentaires sur la Convention unique sur les stupéfiants de 1961… New York. p. Editura Humanitas. Commission Consultative du trafic de cercetării la faţa locului în cazul infracţiunilor contra siguranţei circulaţiei rutiere. Doctrina CONSTANTINESCU. COMAN. (Ministerul de Interne). Procesul pozitiv (alb-negru). Editura Alma Mater. p. 916. Editura Timpul. studiu introductiv. Îndrumar practic de cercetare penală pentru uzul subofiţerilor de miliţie. cercetării la faţa locului în cazul accidentelor şi catastrofelor miniere. maior Ştefan Popa. dr. CONICESCU. COMAN. Fotografia în relief. Mihai. 2000. Vasile Dobrinoiu. 929.Hon. Lt. 1984. Bucureşti. maior Ion Dinu. Fiap. 1972.Hon. Subinspector de poliţie. biochimist. Lupu. 928. CONEA. I. (Societatea Română de Criminologie şi Criminalistică). Aspecte privind eficienţa practică a lucrărilor elaborate şi publicate de Institutul de Criminalistică. Lupu. E. Rodica Mihaela Stănoiu [. Sylviu . Procès-verbal de la ouzième session. cu 16 fotografii color. Iaşi. Lupu. (Société des Nations).. ASANACHE.. Inspectoratul General al Miliţiei. ClujNapoca. Alexandru. colonel Liviu Trandafiridi]. Colecţia Foto-film. p. VIII + 468 p. Elena.I. Nations Unies. 1977. I şi II. 920. de jurnalism. Nations Unies. (uz intern). în Tratat practic de criminalistică. Bucureşti. 2003. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul infracţiunilor privitoare la viaţa sexuală. VIII + 101 p. dr. DRAGOMIR. + 12 pl. 1975. COMAN. Unele particularităţi ale l’opiu et autres drogues nuisibles. Lt. p. amendement de la convention unique 65 Traducere din limba chineză veche. 918. 1994. 367 p. 438-440. 88 + VII pl. Mesaj de prof. 926. I. cu ilustr. 1976. E. 141 p. COMAN. 207-209. Ion. 914. [Bucureşti]. Comportamentul infracţional. 1976. fait à Genève le 25 mars 1972. (Publication des Nations Unies. Ştefan. 476 p. Tenue à Genève. 2003. Sylviu . Mass-media în România post-comunistă. Vol. 229 p. Editura Tehnică. Tehnici fundamentale de redactare. 261 [-264] p. 1979. 281 p.col. în Tratat practic de criminalistică. vol. COMĂNESCU. POPA. Ministerul de Interne. CONFUCIUS (Kong Fu Zi). 1978. 1976. Iaşi. Fiap. 1973. Ministerul de Interne. Traducere din limba franceză de Vlad Cojocaru. LĂPĂDUŞI.913. COMĂNESCU. 924. Editura Tehnică. 927. I. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol. Vol. 190 p. 461-464. 1995. Gheorghe. Coman Lupu. lui… sau Cele patru cărţi clasice ale Chinei. 917. Nicolae. Serviciul Editorial şi Cinematografic). 925. [Coordonatori: colonel dr. [290] p.col. vol. note şi comentarii de Florentina Vişan. Commentaires sur le protocole portants poliţie.

Procedee şi tehnici de ridicare. Ministerul de Interne. 1982. Ministerul de Interne. univ.judiciară. Ion R. Bucureşti. CONSTANTIN. 933. II. Ion R. Bibliografie la p. B. 1978. Dactiloscopia. vol. NICHIFOR.. în Tratat practic de criminalistică. 936. vol. cu fig. Brânzei. Inteligenţa materiei. 359 p. 1980. I. vol. vol. Ministerul de Interne. [Cuvânt înainte de prof. 113-115. CONSTANTIN. vol. NEAGU-SADOVEANU. Bucureşti. 385-400. 934. Octavian. Prefaţă de prof. Serviciul Cultural. Bibliografie la p. Gheorghe. CONRAD W. Ion R. CONSTANTINESCU. Vizită de documentare a unei grupe de studenţi de la Universitatea Huddersfield din Regatul Unit al Marii Britanii. CONSTANTIN. CONSTANTINESCU. 1976. Ion R. CONSTANTINESCU. Dumitru. CONSTANTIN. CONSTANTIN. în Tratat practic de criminalistică. p. vol. în Şcoala 66 946. 143-150. Inteligenţa materiei. 1976. p. 179-192.. 937. p. Ediţia a II-a. I. COMAN. p. poliţie. Tabla de materii şi în limbile engleză. MOCSY. Ministerul de Interne. Ion R. 1975. Consideraţii generale privind constatarea tehnico-ştiinţifică şi expertiza criminalistică. Ion R. 16-17.. 930.. vol. (Baze. 1975. 407-415. Ghid. Doru Blaj. 1981. vol. Marius. 935. în Tratat practic de criminalistică. Tablă de materii şi în limbile franceză. Lübeck. 1976. 940. Ion R. 1978. Bucureşti. CONSTANTIN-[DULCAN]. Bucureşti. 939. în Criminalistica. I. Mircea. Urmele mâinilor. Presă şi Editorial. Lupu. Viorel Soran]. Urmele legăturilor Methoden und Ergebnisse der Forensischen Schriftuntersuchung. Gheorghe. ROMAN. Determinarea distanţei şi principii ale criminalisticii. în Tratat practic de criminalistică. Bucureşti. Ladislau. dr. şeful Serviciului biologie judiciară. doc. Editura Militară. Alfred Jean. Vlad Voiculescu. Ministerul de Interne. CONSTANTIN. p. P. Editura Medicală. 943. 1976. 1989. în Tratat practic de criminalistică. p. CONSTANTIN. CONSTANTINESCU. p. p. CONSTANTIN. CONSTANTIN. Ion R. . 938. 2006. 1992. Grundlagen. franceză şi rusă. Urmele buzelor. 4. 931. ambalare şi transportare a urmelor şi a altor mijloace materiale de probă. III. Mircea. anul VIII. Editura Militară. Bucureşti.. metode şi rezultate ale examinării judiciare a scrisului). CONICESCU. Examinarea urmelor lăsate de legături pe corpul uman şi pe obiecte. Ministerul de Interne. Editura Teora. CONSTANTIN. Ion R. Sebastian. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. CONSTANTIN-[DULCAN]. CONSTANTIN. Dumitru. 125-148. dr. Dumitru. p. I. revăzută şi adăugită. Institutul de Criminalistică. CONSTANTIN. Comisar-şef de românească de criminalistică. CONSTANTIN-[DULCAN]. Procedee şi tehnici criminalistice de fixare a urmelor şi a altor mijloace materiale de probă. engleză şi rusă. 944. Ignat. Expertiza scrisului dactilografiat în scopul identificării dactilografului. Ministerul de Interne. 932. Electroencefalografie. Ministerul de Interne. Rezumat în limbile engleză. în Tratat practic de criminalistică. în Tratat practic de criminalistică. Gheorghe. univ. august 2006. 942. franceză şi rusă. 323-334. PĂŞESCU. Ministerul de Interne. 294-297. 238 p. 19-24. II. Comportamentul la volan. 158-164. p. 941. Ion R. RĂDULESCU. Ministerul de Interne. 146 p. ASANACHE. 227-229. 131-133. I. 348 p. şi nodurilor. Mircea. cu figuri. Ion R. PĂŞESCU. STIER.. 1986. Unele metode şi 945... 69-71. Mircea. 1976. Postfaţă de dr. nr. p. în Tratat practic de criminalistică. Bibliografie la p.

raţii privind concluziile în identificarea criminalistică. MOISE. Ion. 963. anul II. 67 Mircea. Niculae. III. în Tratat practic de criminalistică. Avocat. (Extras din Revista de Medicină Legală. Profesorul Denis Szabo la a 75-a aniversare. univ. 1979.direcţiei de tragere. 43-45. 948. Bucureşti. în Tratat practic de criminalistică. Mircea. Ministerul de Interne. Motivarea sinelui. Sibiu. în Tratat practic de criminalistică. RADU. p. 193-229. 1979. p. Convorbiri cu Aurelian Titu Dumitrescu. Ministerul de Interne. Mircea. 951. 31-53. 270 p. Ministerul Justiţiei. 1998. p.. 5-7. Cartoteca scrisului de mînă (scriptoteca). p. CONSTANTIN. Cartoteca dactiloscopică decadactilară. vol.P.3-4. Mihai. No. Bucureşti. CONSTANTIN. Colecţia „Şcoala de la Bucureşti“. 956. Vasile. vol. 1985. Marius. p. LĂPĂDUŞI. 356-362. CONSTANTINESCU. ianuarie. CONSTANTIN. Preot. p. Ministerul de Interne. Sfârşitul lui Terente. Dan.J. în Revista de criminologie. CONSTANTINESCU. Ion R. anul VII. p. 1985. CONSTANTINESCU. Conside- poliţie. în Criminalistica. SIMION. 205-206. KABAN. Ministerul de Interne. 220-233. 959. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. III. vol. Aura. 121-125. şeful Serviciului Criminalistic din I. Ministerul de Interne. Expertiza nodurilor şi legăturilor. anul VI. Ion R. Dr. nr. Subcomisar de noi ale tacticii criminalistice privind efectuarea cercetării la faţa locului în condiţiile extinderii dreptului de asistenţă judiciară încă din faza primelor cercetări. Ion. 947. p. Ministerul de Interne. Alexandru. CONSTANTIN. Ioan. Republicată după ediţia din 1940 cu un preambul al editorului şi o prefaţă de George Sbârcea. CONSTANTINESCU. II. Mihaela Irina. Editura Anandakali. 2/2004. 1980. CONSTANTINESCU. Editura Ministerului de Interne. PĂCURARU. Nicolae. Ministerul de Interne. Cer şi TIMARU. dr. în Criminalistica. 76-83. CONSTANTINESCU. cu 3 Anexe. p. 958. CONSTANTIN. 66-84. vol. vol. p. în Tratat practic de criminalistică. CONSTANTIN. Ministerul de Interne. Bucureşti. VICOL. p. PETRE. V. Valentin. DOBRILĂ.. 38. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Octavian. Marcel. TOMA.. 1978. 1982. SAVA.. 326 p. Expertiza picturilor. 955. p. CONSTANTIN. CONSTANTINESCU. anul VII. nr. 2001. 1. RADU. Ion R. 952. III. Constantin. p. 2004. 960. nr. Fotografia de examinare. în Tratat practic de criminalistică.. mai 2005. CONSTANTIN. Unele reguli privind efectuarea identificării criminalistice. Mircea. de criminalistică şi de penologie nr. 1980. Ministerul de Interne.. SANDU. . Octavean. p. 1938. Alexandru. 962. 12 p. 953. 225-229. Asist. Mircea. 1980. Identificarea dactiloscopică a cadavrelor. în Criminalistica. MOROŞANU. în Tratat practic de criminalistică. 957. 1979. 15-45. V. Ministerul de Interne. CONSTANTINESCU. IV. 1938). 961. Conside- prostituată omorâtă cu 43 lovituri de cuţit. IONESCU. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Examinarea urmelor lăsate de instrumente. Ilie. p. Ion R. O raţii privind conceptul de identificare în expertiza criminalistică.. destin. Aspecte Ion R. VASILINIUC. 123-180. Ştefan. 3. vol. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Armand G. vol. Tulcea. Constatarea tehnico-ştiinţifică mixtă a stabilit cauza unei morţi suspecte. Avocat. 1979. Marin. CONSTANTINESCU. Dionisie. 954. în Tratat practic de criminalistică. Baroul Bucureşti. 5. 202-205. 950. 949. septembrie 2005. Mihaela Irina.

Ministerul Justiţiei. Tehnică criminalistică. Determinarea locurilor unde s-au aflat trăgătorul şi persoana în care s-a tras. Mircea. Bucureşti. Prof. Cinema… un secol şi ceva. Ministerul Justiţiei. Ioan. Şcoala de ofiţeri activi. p. investigations.577) 973. 968. Vol. Ing. NIŢĂ. M. CORA. Bucureşti. Cluj-Napoca. 767 din 31 octombrie 2003. . Curs de criminalistică. Text stabilit [. 2003. 89 – 94. Tehnică 68 980.964. Partea I. Conside- raţii privind conceptul de identificare în expertiza criminalistică. Constantin. Preuve par l’ADN. prim ajutor). COQUOZ. Spitalul de urgenţă al Municipiului Bucureşti. la 28 iunie 1936. NIŢĂ. Leicester. Bucureşti. Imprimeria Centrală. în 20 de ani de expertiză criminalistică. CORA. Eugeniu [Mimii]. 1979. Ministerul de Interne. 976. Ioan. PĂŞESCU. R. 977. Ion. Presses polytechniques et universitaires romandes. 254 p. 189-192. nr. 193-196. VOCHESCU. GACEA. T. Bucureşti. Mircea. Ion. 1969. CORCIOVESCU. 256 p. Bucureşti. Curs de Criminalistică. Editura Academiei Republicii Socialiste România. 972. Partea I.. la scară prin supraproiecţie a unei fotografii ocazionale sau judiciare. 1980. dr. ŞT. RÎPEANU. 76-83. 1989. AIONIŢOAIE. BOBOŞ. p. VOCHESCU.. în 20 de ani de expertiză criminalistică. p. CONSTANTINESCU. 979. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. (Ministerul Regal al Afacerilor Străine). CORA. Mircea. Ministerul de Interne. RÎPEANU.. 2003. Constantin. 969. of Fire Unele consideraţii privind interpretarea urmelor descoperite la faţa locului în vederea elaborării versiunilor şi corectei orientări a cercetărilor în cauză. în Tratat practic de criminalistică. Bogdan. p. I. 327 p. 1995. Editura Curtea Veche. p. DUMITRESCU. Gheorghe. Curs de Criminalistică. GACEA. 967. 233-246. BRATU. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Principles of fire Cristina. Textul Constituţiei României a fost publicat în Monitorul Oficial al României. p. R. Bucureşti. BRATU. (Academia 971. ştiinţe medicale.] Introducere şi Indice de Stela Toma. CORA. + 52 fig. Bucureşti. Nicolae. Ministerul de Interne. Bujor T. CORCIOVESCU. ing. Gheorghe. / în comparaţie cu psaltirile coresiene din 1570 şi din 1589. Doctor în ridică reconstituirea în cauzele privind accidentele rutiere. Ioan. Tehnică criminalistică. Ion. Lausanne. 171 p. III. vol. Gheorghe. 1975. Editura Alma Mater. CORA. Vol. Unele probleme pe care le Gheorghe. Constituţia României 2003. 1979. Semnată la Geneva. DUMITRESCU. 363-382. CONSTANTINESCU. 779 [-780] p. 974. Şcoala militară de ofiţeri. 1976. Partea a II-a. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Bujor (coordonatori). IONETE. 1938. 2002. IDE. 1980. Gheorghe. O istorie cronologică a cinematografului mondial [. 1969. 975. Ioan. III. ilict cu droguri vătămătoare. Aducerea criminalistică. Cristina. CORESI. I şi II.] 3 martie 1895-31 decembrie 2000. Constantin. The Institute Engineers. CONSTANTINESCU. Secolul cinematografului. Accidentele de circulaţie (cauze. Ministerul Justiţiei. Ministerul de Interne. cu un protocol de semnătura şi un act final. Editura Medicală. în Tratat practic de criminalistică. Bucureşti. CONSTANTINESCU. 965. COOKE. Vol. vol. Şcoala militară de ofiţeri. Psaltirea slavo-română (1. Mimii Eugeniu. 1975. I. 970. prevenire. (Collection sciences forensiques). CORDOŞ. Convenţiune pentru reprimarea traficului 978. SIMA. 695 p. Mică enciclopedie a cinematografiei universale. 28 p. Bucureşti. Cercetări privind stabilirea stării de funcţionare a becurilor auto în momentul producerii coliziunii. Raphaël. 966. Dumitru. Ioan. 1979. Ministerul de Interne.

991. Opere. 206 p. Delinquency and Crime: A Biopsychosocial Approach.P. I. Sezonalitatea sinuciderilor în Transilvania în Buletin de psihiatrie integrativă. Genetica medicală. CALOTĂ. X. medic legist. Cronica poloneză. p. Juan. p. Versuri. George. Bibliografie la p. Annette. LENCU. 807 p. XLIX + 329 p. Bibliografie. în Buletin de psihiatrie integrativă. Seminar Press. Editura All. Introducere în lingvistica şi filologia românească. Daniela. vol. Mircea N. Panaitescu. 1978. Repere teoretice.807. CONSTANTIN. 688 p. 345 [-348] p. ŞTEFĂNESCU. COSTIN. portret şi facs. COROAMĂ. nr. 1 (24). COSMAN. Bibliografie la p. COSTEA. I. august 2006. an XI. Gabriela. Bucureşti. Ghidul dumneavoastră în lumea calculatorului. Discursuri. şi facs. vol. COMAN. Bucureşti. 215 p. Cluj-Napoca. Editura „Universul“. COVIC. Probleme. CRĂCIUN. HASNAŞ. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 40-42. anul VIII. Nicolae. Teora. Aspecte criminalistice şi medicolegale în legătură cu traumatismele provocate de animale. Doina.. 1998. Traducere din limba latină de…. 2003. COSTIN. COUTER. nr. Ceasornicul domnilor Ilie. 1976. Vol. I-II. H. Editura Bren. Dr. Tulcea. nr. 1965. Lidia. Agresiunea umană. Consideraţii privind metodica cercetării criminalistice a incendiilor în sectorul feroviar. Editura pentru Literatură. Răspunderea penală şi civilă pentru încălcarea regulilor de circulaţie pe drumurile publice. p. . 315-319. Dermatoglifele în practica medicală şi judiciară. p. 348-355. Vol. p. Editura Tehnică. CRĂCIUN. SANDOVICI. Victor. 69 Tulcea. 2006. Gini. 997. Bucureştii vechiului 982.Republicii Socialiste România. DĂNĂILĂ. Ionel. Reflectarea judiciară a valorilor markerilor morfologici lezionali în investigarea criminalistică a morţii violente în Criminalistica.. Editura Minerva. Bucureşti. 981. Scrisori. Bucureşti. DAŞANU. ilustr. Iaşi. anul VI. 986.. Iaşi. în Criminalistica. Miron. 987. Leziuni mortale produse omului de către animale. 995. 6. 2003. Comisia de texte româneşti vechi). Stabilirea şi prevenirea cauzelor de incendii. Ediţie critică şi studiu introductiv de Gabriel Ştrempel. Editura Dacia. 1998. 988. Doina. expert criminalist. An XI. 300 p. Dragoş. nr. Ediţie 996. Bucureşti. + 6 f. COSMAN.. Letopiseţul Ţării Moldovei de la Aron Vodă încoace. 990. 173-175. Bucureşti. De neamul moldovenilor. 1944. Vol. Mircea. 401 p. Ionel. Bucureşti. 983. COSTIN. Editura Academiei Republicii Socialiste România. Astrologia practică. 2005. 2001. COSTESCU. CORTES. medic primar regat. p. B. Polirom. Ionel. Florentin. COTROBESCU. în Criminalistica. 335 p. ilustr. Mileniul III. Vasile. 992. False mituri despre comportamentul suicidar. noiembrie 2004. 1993. (Colecţia Bio) 994. 28-31. 1972. Sorin. Poema polonă. Marin. New York. 207-215. COTEANU. Bucureşti. 138-143. Bibliografie la p. 2004. CRĂCIUN. 205-206. 4. 984. Cabinetul de medicină legală Rădăuţi. Bucureşti. Craiul solului Tătărăscu. + 10 f. Tulcea. de Antonio de Guevara. critică îngrijită şi studiu introductiv de P. medic legist. 989. legist. 985. Mihaela Ada. judeţul Suceava. COTUŢIU. 2(25). SCALEŢCHI. Cuvânt înainte de academician Nicolae Cazac. Iaşi. II. Comisar de poliţie. Adrian. CORNACIU. I. Dr.. 2005. 998. 607 p. 993. X. Drept umanitar european comparat. Editura PsihOmnia. 1970. Istorie de Crăiia Ungurească. MARQUIS. Luminiţa.

1009. Bazele fundamentale ale grafologiei şi expertizei în scrieri.. 615 p. CRÉPIEUX-JAMIN J. Portraites graphologiques. 7 année.F. la noi şi în alte ţări. p. 1014. 313-315. 1935. no. Genetica şi viitorul omenirii. JENSEN Luana-Leonora. le caractère. VIII + 461 [-463] p. J[ules].C. Traité pratique de Graphologie. 1011. Septieme edition revue. L’âge et le factor de extensiune a boalelor venerice. 2003. 1929.C. 254 p. Carlo. Paris.. 1885.a. Libres propos sur l’expertise en ecritures et les leçons de l’affaire Dreyfus. 1015. 1017.. Charles Richet.I. CRÉPIEUX-JAMIN. 177-187. La graphologie en 1001. Marpon et Flammarion. Historique. 1003. Paris. sexe dans l’écriture. 1013. Gheorghe.M. Paris. 317-327. Profesor la „Şcoala Superioară de Arhivistică şi Paleografie”. Paris. Avec 28 planches hors texte. Edinburgh…]. Paris.I. 1924. Paris. CRÉPIEUX-JAMIN. Editura Sylvi. J[ules]. J[ules]. Vasile. XXX + 394 + 16 p.a. I. Éditeur. Oxford University Press. Regles. Bucureşti. 1935. CRÉPIEUX-JAMIN. exemples. J[ules]. No. Şt. f. Rue Racine. L’écriture et le caractère. Crépieux – Jamin. 1923. J[ules]. VII + 327 p. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Teofil. X. [1929]. J[ules]. J[ules]. 62 p.999. Tome I-II. 123 [-125] p. With an introduction by E. Traité pratique de 1000. Editura Albatros. 2006. L’écriture et I.. 1012. + 5 planches. Felix Alcan. Traité pratique de graphologie. p. CRÉPIEUX-JAMIN. Utilisation de la graphologie. Maria. Les éléments de l’écriture des canailles. Definition. [Bucureşti]. Jamin. CRÉPIEUX-JAMIN. Etude du caractere de l’home d’apres son ecriture. în R. Bucureşti. CRÉPIEUX-JAMIN. Dr. Bucureşti. Table analytique p. avec 179 figures. Enquête sur la graphologie. 1004. Locotenent-colonel 1005. CRÉPIEUX-JAMIN.a. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Nouvelle edition. Paris. Avant propos par le Pr. CREMA. Humphrey Millford. Ernest Flammarion. p. 2004. illustré de 169 documents graphologique. Crime and Detection [An anthology of 1008. prof.B. CRĂCIUN. Leningrad. Éditeur. CRISTACHE. Felix Alcan. CRÉPIEUX. 26. Aplicarea acestora la comiterea infracţiunilor în Republica Moldova. de poliţie. din 1010. 327 p. Sulla pretesa atipicità del foro d’ingresso da proiettili blindati nelle ossa craniche (Note critiche e e ricerche sperimentali). 1018. f. 434-443. Dispozitivele explozive. tom I: 357 p. Teză… Iaşi. Paris. doc.. Descoperirea şi probarea delictelor în sistemul informatic cu ajutorul tehnicii de calcul şi al expertizei criminalistice. 1931. f. Paris.. 40 p. VII + 61 p. A. .. CRÉPIEUX-JAMIN. şef al Direcţiei tehnicocriminalistice a M. Les éléments de 1002. 70 Simbolurile naţionale ale României. Wrong [London. 8. Editura Universităţii Leningrad. Étude du caractère de l’Homme d’aprês son écriture par J. 2006. CREŢU. tom II: 368 p. Ernest Flammarion. 1006. 117 [-119] p. dr. Prefaţă şi traducere de Henri [H] Stahl. 1294). Augmentee avec Planches et Documents. Table des matières p. 1926. Republica Moldova. 454-472. 276 [-278] p. 609-615. În lumea criminalisticii. CRÉPIEUX-JAMIN.A. CRĂCIUN. Adyer. inspector principal de poliţie. Mihăiţă-Marian. CRÉPIEUX-JAMIN. CREŢULESCU. graphologie. (The World’s Classics). 1921. 168 p. Éditeur. Ernest Flammarion. Masterand. DOGARU. 1980. Prostituţia ca 1007. Bucureşti. l’écriture des canilles. Bibliografie la p. de la short stories about crimes]. 1016. Paris. (Facultatea de Medicină din Iaşi. Gheorghe. graphologie. 1891. univ. CRÂLOV.

p. „Centenary”. 2006. 3 /1983. actelor teroriste şi de diversiune la adresa securităţii naţionale. 1028. Editura Helicon. 1039. 149-206. CRISTEA. Rumäniensammler. 1020. în Ghidul procurorului criminalist. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. RPS Vol. Editura Tehnică. von 20. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea 71 1038.. Jan. 149-206. 5. Constantin. 1024. Unele investigaţii pentru descoperirea infracţiunilor contra siguranţei statului şi verificarea actelor de sesizare în legătură cu aceste infracţiuni. Particularităţile cercetării infracţiunii de omor în cazul cadavrelor dezmembrate. Albatros. 1037. Dr. Editura Helicon. Die Freimarkenausgabe Fürst Cuza von 1865. Bucureşti. 1025. Persoana denunţătorului în cazul infracţiunii de luare de mită. CRIŞAN. 1026. CRISTESCU. Sammler-Dienst Coburg. 1963. nr. 301 [302] p. Ilustr. la faţa locului a infracţiunilor contra securităţii naţionale şi actelor teroriste produse prin incendiere şi/sau explozii. vol. în Criminalistica. Die 3 Bani-Marke von 1029. 1034. Liviu N. în Ghidul procurorului criminalist. Cluj-Napoca. în forzaţ. CRISTEA. CRISTEA. Tehnici de Munţii şi fotografia. Din instanţă adunate. Ioan-Doru. CRISTEA. Dr. Liviu N. VII. 4. 43-54. anul VII. CRISTEA. Simpozion naţional de Criminalistică. CRISTACHE. Ioan-Doru. 22-23. CRISTEA. pentru clasa a III-a gimnazială. Timişoara. issue of 1866/67. Liviu N. CRIŞU. CRISTEA. No. The Prince Carol I 1023. p. Die Freimarkenausgabe 1036. 196 [-200] p. CRISTESCU. august 2006. Maria. expert criminalist. 1030. p. Liviu N. The Stamp Lover. 1868. anul V. No 11/12 1958. Timişoara. Editura Alma Mater. CRISTESCU. 234-247. 1032. Bruxelles. Lenuţa. Liviu N. II. CRISTESCU. III. 1980. nr. Bucureşti. 196 p. Sinistrografia în expertiza semnăturilor. Eugen. 1995. cu fig. 1984. Fritz. 26-33. III. Liviu N. 1027. CRISTEA. noiembrie 2003. CRISTESCU. Rumäniensammler R 41 / 1981. Rumäniensammler R 34 /1979. Dr. în Criminalistica.1019. Rumäniensammler R 43 / 1981. 1994. Balasse Magazin 144/1962. CRISTESCU. Laboratorul Interjudeţean de expertize Criminalistice Bucureşti. 1022. p. în Ghidul procurorului criminalist. Stamp Collecting No. Editura Helicon. 1021. Ausgabe 1869: Die beiden hohen Werte. p. RUMANIA 1858. CRISTEA. nr. Cercetarea Centenary of the „Moldavian Bulls“. Balasse Magazine. septembrie 2005. 1035. Liviu N. Bucureşti. Liviu N. Liviu N. 1033. Fals tratat de geto-dacă 1031. Liviu N. Ioan-Doru. „Burrus”. 247260. p. 21/1969. 1870. CRISTESCU. Ioan Doru. Doru Ioan. Dialoguri incredibile. . vol. Dec. Die Furst Carol Doru Ioan. 209 – 224. Heft 20/1977 (Rumäniensammler 26/1977). + 16 pl. 2003. obţinere a materialelor de comparaţie necesare unor constatări şi expertize dispuse cu prilejul investigării infracţiunilor contra securităţii naţionale şi de terorism. 2003. CRISTEA.6. Doru Ioan.La collection Burrus. în Criminalistica. vol. CRISTEA. 1995. Editura Biblioteca Bucureştilor. Roumanie: Les Timbres-Poste CIassiques Fractionnes. Particularităţile cercetării infracţiunilor de omor în cazul cadavrelor dispărute. Fürst Carol I. Romania . anul VIII. Particularităţi ale investigării criminalistice a locului faptei în cazul atentatelor. Emilian. HEIMBÜCHLER. p. A Romanian Postal Document found in France. p. Procuror. IAROVICI. R 33/1979. Die Fürst Carol Ausgabe 1869: Die drei niedrigen Werte. Timişoara.

XII. 1986. Constantin. 2004. Codul Juristului. 1056. Anicuţa. 2. 1043. Prefaţa de Eugen Barbu. vol. 10.R. 1044. Bucureşti. Codul penal adnotat. Comercial. 1898. CRIŞU. CRONŢ. 8. Grigore.1040. 1054. Civil. Podul Mogoşoaei. . 3. internaţional de management. X. Editura Antet. Constantinescu. CRUTZESCU. 1050. Brânduşa Popescu. Cronţ şi Alex. Theodora. Gheorghe. 9. Conduită Etică. Bucuresci. 2005. I. 776 p. Legi speciale de mare aplicabilitate. Codul juristului. Ministerul de Interne. Taxe de timbru. TEGĂNEANU. 1987. CRIŞU. CUFNER. Vol. III. Constantin. vol. Prefaţă de Horia Hulban. Codul şedinţei de judecată. Editura Argessis. Constantin. Ediţia a III-a revăzută. Partea I. Curtea de Argeş. 4. 1989.. 1046. 1067 p. Note de Virgiliu Teodorescu. 1048. CRIŞU. 4 (27). Editura Academiei R. 1049. 1052. Elena Florina.. cu practică judiciară 1989 – 1999. 227 p. Bucureşti. Experţi. Familiei. (Colecţia Cogito). Principalele acţiuni civile în justiţie. 5. 307-311. Contencios Administrativ. Editura Albatros. Locativ. 363 p. Teorie şi practică judiciară. 1775-1781. 1047. Editura Argessis. POPESCU. CRIŞU. 1051. Procedură civilă. CRIŞU. 10. Principalele modele de acţiuni şi cereri în justiţie. Contracte civile şi comerciale. Gheorghe.1996. Ştefan. an XI. 1995. 758 p. Principalele instituţii din domeniul dreptului: 1.S. Dumitru Dorobăţ. literele A-E. Traducere. Povestea unei străzi. Partea a II-a. Familiei. Muncii. Editura Academiei. Editura Juris Argessis. Nicorina. Rumäniensammler 92 / 1053. CONSTANTINESCU. CRIŞU-MAGRAON.140 p.R. Constantin. 1996. Anarhismul. 1042. 5. Gh. Civil.S. II. adăugită şi completată cu modificările până la 01.. 3. 1041. Cereri penale adresate organelor judiciare. Examinarea cioturilor de arbori. 1997. 9. Silvic. Codul Juristului. I. Vamal. 11. Craiova. în Buletin de psihiatrie integrativă. 1045. 14. Studiu. Penal. Alexandru. Audit. 1980. II. 15. Constantin. 13.01. 4. Constantin. Curtea de Argeş. 6. Ghidul Juristului. 1944. Cu modificările. Repertoriu de doctrină şi jurisprudenţă română. Dumitru. CRIŞU. Ediţia a VII-a. Teorie şi practică judiciară. 67 p. literele F-Z. Procesual civil.040 + 1. Statute de societăţi comerciale. Cugetări engleze. Nicorina. 72 CHITAŞ. 48-54. Curtea de Argeş. 7. CSERNI. vol. CRIŞU. George. Curtea de Argeş. Acte judiciare în Ţara Românească. Constantin. POPA. CRIŞU. Bucureşti. adăugită şi completată cu modificările la zi. Ştefan. Comercial. indice de autori şi titluri. Introducere de Gh. CRIŞU-MAGRAON. CRIŞU. Elena-Denisa. Constantin. 16. Conduită Etică. Editura Argessis Print. 8. 992 [-994] p. 342 [-344] p. CULCEA. Regulamentul Rutier şi Anexă. Colecţie de acte normative. Editura Juris Argessis. Editura Meridian. Editura Academiei R. CRIŞU. Codurile: 1. Iulian. Notariat. Epilepsia la 1055. Ştefan. copil. Iaşi. 1989 -1994. CUCU. Nicorina. Muncii. Contencios Administrativ. Curtea de Argeş. Bucureşti. 377 p. Constantin. Antologie. completările şi adăugirile intervenite până la data de 8 septembrie 2002. CROWDER. 2. Bucureşti. Revăzută. Procedură penală. nr. 1984. 2003. 800 p. bibliografie: Horia Hulban. Vol. CRIŞU. 7. Editura Juris Argessis. Cuprinde 769 de speţe. Bucureşti. 290 [-292] p. 1973. 1. în Tratat practic de criminalistică. CRIŞU. 2001. 6. p. Tratat de acţiuni civile în justiţie. Scrisul Românesc. CRIŞU. Cuprinde: I. indice tematic. Aerian. 1980. p. Penal şi Procesual penal. Constantin. RĂDULESCU. 1999. Poliţia administrativă. 12.

Culegere de materiale documentare privind expertiza tehnică în specialitatea „Autovehicule-Circulaţie rutieră“. anul 12. Moarte prin hipotermie: problematica medico-legală. CYZBORRA. 1865. 1961. POMANĂ. 1064. Partea a II-a. Bibliografie la p. CURCĂ. In. 288 p. volum 12. M.1057. 2000. CĂPĂŢÂNĂ. CURCĂ. 287-288. 266 p. New York. Curs de limba engleză pentru studenţii de curs. 220 p. nr. 256-261. Dover Publications. Curs de pregătire anti-narcotice şi anti- 1059. 1063. 1065. Bucureşti. facultăţilor cu profil juridic [de] Nicoleta MOLNAR OPREA. 2004.. 4. Bucureşti. Editura ALL EDUCAŢIONAL. Codice Penale şi de Procedura Criminale. nr. Blakiston. Dumitru. 1994. Ediţiune oficiale. p. 1998. Bucuresci. Bucureşti. Braşov. Criminalistică. Curs de pregătire anti-narcotice şi anti- 1060. H. Livia. 135 p. CULCEA. CUMMINS. Note 1062. experimentale asupra dinamicii sistemelor tractor-încărcător frontal. MIDLO. 1066. Editura Naţional. martie 2004. 2004. 1943. Imprimeria Statului. 1061. Marinela Carmen MATEESCU şi Cosmin SUCIU. p. Partea I.. 1058. Cercetări teoretice şi Corneliu. contrabandă. Corneliu. 2004. Studiu privind un caz de suicid prin intoxicaţie cu cianide şi tăierea gâtului. Finger-prints. 1. Universitatea Transilvania. [CUZA] Alexandru Ioan I. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. BCET. George Cristian. contrabandă. (USCG International Trening Division). 79 p. George-Cristian. Philadelphia. 26-36. CĂPĂŢÂNĂ. Bucureşti. în Revista Română de Medicină Legală. Unde I (Osborn) şi o prezentare de caz. 220p. 73 . C. 2003. palms and soles. 125 p. (USCG International Trening Division).

documente de evidenţă primară şi de evidenţă contabilă. DABU. Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy“. CĂTINEAN. Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy”. 2004. Autonomă Monitorul 1069. Constituţionalitate. p. dr. Dreptul la tăcere. 1075. Ana-Maria. Harghita. în Investigarea criminalistică a locului faptei. februarie 2006. septembrie 2003. în Criminalistica. DABU. Valerică. anul VIII. 2. Avocat. Petre. 1994. Conf. 7-10. Valerică. nr. MĂCELARU. Dispoziţii penale abrogate. DABU. Regia Oficial. Sorin. . univ.20-22. înşelăciune – infracţiune la Legea Cecului (II). Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy“. Valerică. DADUS. 6. 32-35. 1078. Sorin. 241 din 15 iulie 2005. 1072. fiscală şi fals cu implicaţii de miliarde lei la bugetul statului. Bucureşti. nr. univ. Noua lege pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. CĂTINEAN. 21-24. 1068. Ministerul de Interne. DABU. mai 2004. Evaziune 1076.. p. anul V. dr. 1980. Comisar-şef de poliţie. Prim procuror. dr. Noua lege pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale nr. Tronsen. Dreptul învinuitului sau inculpatului de a nu face nici o declaraţie. 241 din 15 iulie 2005. DABU. 234-248. Ioan. 1907. DABU Valerică. Unele opinii cu privire la cecul garanţie. Constituţionalitate (II). A. Conf. în Criminalistica. DABU. nr. nr. Constituţionalitate (I). dr. Înşelăciune în serie şi alte infracţiuni cu prejudicii de miliarde de lei. nr. în Criminalistica. dr. Despre dreptul şi arta apărării. în Tratat practic de criminalistică. 1080. Petre. 25-26. 1. în Criminalistica. Fingeraftryksegnalementer. univ. Petre. în Criminalistica. ianuarie 2004. DABU. în Criminalistica. Dispoziţie penală abrogată. Stabilirea stării de funcţionare a muniţiei. Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy”. Drd. p. PEŞTINĂ. 2004. Drd. anul VI. p. Prim-procuror. GUŞANU. p. DABU. univ. Vasile. p.. Reflecţii privind unele modificări aduse Legii nr. 1071. nr. dr. 20-22. Constituţionalitate (III). Unele opinii cu privire la cecul garanţie. DABU. Sorin.. Legalizarea interceptării şi înregistrările audio sau video a declaraţiei învinuitului sau inculpatului. Valerică. 1079. dr. în Criminalistica.P. nr. univ. 2. anul VI. nr. Omor deosebit de grav comis de un recidivist. 87/1994. LIVINSCHI. Drd. VOINESCU. Infracţiune flagrantă. 503-517. 3. Bucureşti. Valerică. Conf. aprilie 2006. VASILINIUC. Sorin. 31-34.D 1067. GUŞANU.. Valerică. nr. Prim-procuror. anul VI. Conf. univ. p. p. 9-13. nr. Dispoziţii penale abrogate. CĂTINEAN. în Criminalistica. univ. Ioan. dr. 165-182.. 12-13. anul V. 241 din 15 iulie 2005. nr. 4. LĂPĂDUŞI. p. I. anul VII.J. Percheziţie. Victoria. 5. noiembrie 2005. 1074. Conferenţiar univ. martie 2004. Vasile. (II) în Criminalistica. anul VI. Conf. 28-32. Valerică. vol. în Investigarea criminalistică a locului faptei. CĂTINEAN Sorin. univ. CĂTINEAN. 2. 1070. nr. III. înşelăciune – infracţiune la legea cecului (I) . Valerică. anul VI. p. septembrie 2004. Valerică. 16/2003. p. dr. iulie 2003. Conf. în Criminalistica. 5. Conf. Subcomisar de poliţie drd. prin Legea nr. 1081. Formulare. în Criminalistica. p. drept fundamental (I). Drd. 1077. 4. martie 2004. univ. nr. anul VI. Conf. Marius Daniel. DAAE. DADAY. 1073. Kristiana. p. 1. Ana-Maria. VOINESCU. DABU. anul VIII. VOINESCU. dr. Valerică. Conf. Valerică. Noua lege pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. p. DABU. 20-22. Ilie. iulie 2004.

Ion. noiembrie 2002. Editura 1970. Iaşi. + V. Chestor principal de 1083. 1088. DAN. p. nr. 1094.A. nr. poliţie Radu Dascălu. în Criminalistica. Editura Humanitas. Colonel dr. p. Imprimeria Statului. procesul penal şi civil. DAGENAIS. p. volumul XIV. p. Mihai Marius. 75 1102. 1. Mihai Marius. I. DAN. Ştefan. Strategii. Mihai Marius. 2005. Elena. in Kriminalistik (Aspectul infracţiunii. metode.A. 584 p. 25. 1976. I. R. 2004. DAFINOIU. Emoţiile.. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Expertiza în accidente 1087. 1996. Discernopatia şi delincvenţa infantilojuvenilă. raţiunea şi creierul uman. 20 de ani de expertiză 1097.1082. Şeful Direcţiei Medicale din M. p. tehnici. DAN. 9-12. anul IV. 1090. vol. Mihai Marius. (Psihologie) 1092. 1996. Chestor principal. 291 p. Editura Polirom. Seria Relaţii publice şi publicitate. VARGHA. Ministerul Justiţiei. Bucureşti. DAN. directorul Direcţiei Medicale a M. ianuarie 2003. 1091. Paşi peste graniţe. Braşov – Serviciul Criminalistic.I. DAN. DASCĂLU. Bibliografie la p.. p. 5-7 (I). I. 1899. Armele biologice în actualitatea mileniului III. profesor la Facultatea de Drept din Bucureşti. S.. 1098. 2002. anul VIII. Explicaţiunea primar. 3-4 (II). în Criminalistica. vol. DAN. în 20 de ani de expertiză criminalistică. DAN. Ioan. Mihai Marius. Ministerul de Interne. Utilizarea agenţilor biologici în scopuri teroriste. Traducere din engleză de Irina Tănăsescu. 139. 215-225. vol. Rolul preventiv al criminalisticii. 5. anul IV. 1095. BONDARICI. Bucureşti.A. Editura Ministerului de Interne. nr. 46-48. în Criminalistica. nr. Jenő-László. Traducere din limba franceză de Anca-Magdalena Frumuşani. 2001. W. 2000. p. februarie 2006. 1093. Marian. DAMIR. Identificarea criminalistică. 1085. Colonel dr. DAN. 108 p. 140 p. 1. 6). Ministerul de Interne. 1978. nr. Expertiza criminalistică în 1084. septembrie 2002. DASCĂLU. Antonio. 1101. Bucureşti. Editura Sfinx. p. „Ştiinţă & Tehnică“ S. . directorul Direcţiei Medicale a M. în Criminalistica nr. 1. în Şcoala românească de criminalistică. Polirom. II. Nicolae. Profesia de relaţionist. Die Geschichte des Verbrechens. 1979. anul VII. Ion. dr. poliţie. Diţă.J. Dana. Frauda în domeniul cardurilor. 1100. Ştiinţifică. George. Bucureşti. criminalistică la Ministerul Justiţiei. în 20 de ani de expertiză criminalistică. 2005. Sfaturi medicale pentru criminalişti. în Criminalistica. Bibliografie la p. 101-114. Ministerul de Interne. p. 5. în Tratat practic de criminalistică. p. DANIELOPOLU. 1096. ISACU.C. 225 p. STAICU. 20-24. Fulvius. Bucureşti.. Rolul specialistului şi expertului în cercetarea la faţa locului. TOADER. 1086. 63-69. 5-9. Bernard. anul V. Consideraţii privind degajarea victimelor blocate în autovehicule. DAN. Psihoterapii scurte. 331 [332] p. în Realităţi şi perspective în criminalistică. DAN.I. Principalele arme instituţiilor lui Justinian de George Danielopolu. Bucureşti. Bucuresci. p.I. martie 2006. Sugestie şi hipnoză. septembrie 2005. 1099. Nicolae. DAN. în Tratat practic de criminalistică. Inspector principal de biologice susceptibile de a fi folosite în scopuri teroriste. medic de circulaţie.P. Manual de prim ajutor. medic penale. 84-88. DAFINOIU. 1089. Eroarea lui Descartes. în Revista Română de medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. 6. nr. 1979. TOMESCU. Ion. p. Ministerul Justiţiei.I. Nicolae. p. 2003. DAMASIO. 51-55. DASCHNER. 1975. Mihai Marius. Înlocuirea răspunderii primar. 345 [352] p. 499502. Bucureşti. DANEŞ. 9-18. Nicolae. 229 p. Radu. Nicolae. Şeful Direcţiei Medicale din M.

Prefaţă de Prof. 1109. DELEANU. Bucureşti. 1114. DEAK. 1 1120. Deleanu. 1934 .. Paris. E. DEAK. Editura Academiei Române. 1936. no. 1113. DCRR Max. Cluj-Napoca. Ion. 315 p. porţi spre cunoaştere. Paul S. Mariana Vartic. Editura Albatros. Parhon“. 1106. DĂNESCU. 10. 1969-2002. Istoricul reşe- 1112. I. DEMETRESCU. 60 [-64] p. Doina Modola. Teoria generală a obligaţiilor. 416 p. Oradea. Besonders R 1119. Editura Ştiinţifică. Pierre. Sergiu. 455 p. 384 p. Inteligenţa Foarte scurtă M. 1277 [-1280] p. Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu” ClujNapoca). 1118. Introducere în studiul Francisc. 1960. 1105. Drept civil. DELVAL. DECHAMBRE. Faculté de droit).C. DĂNESCU. 1107. vol. Editura Dacia. Universitatea „C. 52 p. enciclopedie a dreptului. (Université de Lausanne. 1115. 1939. 1973.. DAŞKEVICI [Vasile V.I. 3 vol. Ediţia a II-a. Filatelia de la A la Z. 1111. Évolution des mesures de contrôle et des mesures réprossives prévues par les Conventions internationales et la législation fédérale sur les stupefiants. Fundamente ale rezolvării problemelor de marketing. Cu 25 gravuri. 8e année. Proble- me judiciare în psihiatrie.C. Mică Dicţionarul cronologic al romanului românesc de la origini până la 1989. fosta Agie. (Collection Criminalité internationale dirigée par Xavier Raufer). Faux et fraudes. DEHELEAN. 1104.]. 1117. 1977. p. 1116. Bucureşti. 1987. I. (Facultatea de Medicină din Bucureşti. Editura Sport-Turism. Din tainele vieţii şi ale universului. II. Editura BIC ALL. Norme lexicografice şi revizie: Ion ISTRATE. Marcel. criminalité internationale des faux documents.I. [Bucureşti]. 1963. 1972. 2 planuri hors texte şi diferite vignete. 1 (24). Mircea Popa. vol. 1934. X. 228 p. 168 p. 1 Bucureşti.. Grigore. Bazele biologice şi dinţelor poliţiei Capitalei. Dreptul obligaţiilor. V.. Editura particulară Bucureşti. 66-70. Teoria contractelor speciale. 2001. nr. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol. Bucureşti.1103. 1998. Adagii şi locuţiuni latine în dreptul românesc. Elena Stan. DELACHAUX. Ioan Milea. Lausanne.. vol. 285 p. Teză….. Aurel Sasu. cu ilustr. 1962. cu tab. Curs de drept civil. No. 421 p. DAVIDESCU. DEARY. 308 p.4108). în Buletin de psihiatrie integrativă. Partea I-a. (Academia Română. 2000. Signalement et identification des chevaux par les épis. p. Edmond. dreptului. Valentin Taşcu. de Paul S. Drogues et législation. Presses Universitaires de France. Gh. N. 246 p. Vol. Traducere din limba engleză de Sabina Dorneanu.D. Editura Medicală. Dactiloscopia în medicina legală. Liana. an XI. DEMETER. 6 facs. Ministerul Învăţământului şi Culturii. Augustin Pop. Editura Imprimeriei de Vest. Bucureşti.. 2005. 132 [134] p. DEMETRESCU. Tipografia „Presa“. Scarlat. TOMORUG. Editura Didactică şi Pedagogică. 223 p. Iorga. Bucureşti. 2004. Ian.116. ANTON. Iaşi. 5 simţuri?… 5 psihologice ale comorbidităţii dintre anxietate şi depresie. Le Book Production Unit. Ministerul Învăţământului. 595-601. 524 p. I[oan]. introducere. Fr[ancisc]. DER RUMÄNIENSAMMLER – Rundbrief Pe copertă anul 1937 76 . La 1108. Thèse… par Max Delachaux. 1110. 2005. DELEANU. o planşă în culori. Autori: Ion Istrate. în R. Universitatea din Bucureşti. der Arbeitsgemeinschaft Rumänien und des internationalen Studienkreises. Bucureşti. Hefte 1 . DELEANU. Bibliographie 161-165 p. III. Bucureşti.

Le Diagnostic 1123. R 34. Infracţiuni în 1130. DERMENGIU. 1997. Dan. 1126.V. 1136. DERMENGIU. curs. 1128. Elena Contraş. 1127.. 160 p. 1135. Partea specială. Traducere din limba franceză de Dan C. Libraire J. în Criminalistica. Ediţia a II-a. în Criminalistica. Valentina Hristea. A colaborat la revizia şi definitivarea etimologiilor dr. Editura Fundaţiei România de Mâine. Henyer. 1125. dr. Gheorghe. 1998. Spionul. Conducătorii lucrării: Ion Coteanu. Medicina Legală în anul 2003. Alain. DERMENGIU. Bucureşti. Dan. 32-33. Gabriel. Editura Fundaţiei România de Mâine. DIACONESCU. GHEORGHIU. R 51/1983. 200 p. Bucureşti. I. 2001. Curs. Paris. 2001. revăzută şi adăugită. 1132. Dan. 217 p. Dan. Bucureşti. G. vol. 43-44. Lucreţia Mareş. legale. 2002. Gheorghe. I şi II.G. Gheorghe. Paris. 3. Dan. Gheorghe. 42-48. Dan. Prof. 1131. DERMENGIU. Prof. 555 p. secretului de stat contemporan. DERMENGIU. directorul Institutului Naţional de medicină Legală „Mina Minovici”. DEX. reţeaua de medicină legală în anul 2004. 1912 1134. dr. Bucureşti. p. Zizi Ştefănescu-Goană. Dr. DERMENGIU. Zorela Creţa. 1976. 1996. univ.. L’alcoolisme aign et chronique. 1137. 296 p. Infracţiuni în legi . Valentin. Infracţiunile 1129. 6. Bibliografie la p. Bailliére et Fils. DERMENGIU. Paris. 453 p. Dan. 564 p. Mileniul III. iulie 2004. Editura ALL. mai 2005. 120 p. 368 p. „Rumäniensammler“.. DIACONESCU. R 40-42. 1998. Redactori: Alexandra Burnei. legală. Préface du Dr. Dr. 119 p. DERVIEUX et LECLERQ. Tanatochimie medico-legală. Editura Viaţa Românească. anul VI. în Criminalistica. 3-4. 1122. Drept penal. noiembrie 2004. Toxicologie medico-legale. Laboratorul de genetică al Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici”. nr. DIACONESCU. 2001. DEWERPE. CURCĂ. 2003. Elena Ciobanu.29/1976. DEROBERT. Dan. p. Prof. Antropologia 1124. Bucureşti. DERMENGIU. Prof. Baillière. DIACONESCU. 295-296. Infracţiunile în legi speciale şi legi extrapenale. 1139.-B. Investigaţii biochimice actuale în tanatologie. Editura Oscar Print. (Academia Română. 2001. DERMENGIU. 4. V. Patologie medico- Medicală Dicţionarul explicativ al limbii române. Editura Tehnoplast. DÉROBERT L. Cristian. dr. Principiile fundamentale ale activităţii expertale în medicina legală. p. 1942. p. în Codul penal român. DUCHÊNE. 1133. Mircea Seche. DIACONESCU. univ.. Drept Penal. Medicine Flammarion. 364 p. Bucureşti. 1998. 1138. Univers Enciclopedic. Editura Bucura Mond. Tatiana Ţugulea. Éléments d’une défense sociale. anul VII. Editura Viaţa Medicală Românească. 480 p. 1192 p. Lucrări practice în medicina legală. anul VI. Editura Nemira. Lucrări practice de medicină legală. Theodor Hristea. C. dr. în Criminalistica. Gheorghe. GHEORGHIU. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan“). nr. CURCĂ. 1121. Problème médico-légal et psychiatrique. Elena Stîngaciu. univ. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“. 2002. 2006. Note de Editura Tehnoplast. Partea specială. GORUN. Luiza Seche. DERMENGIU. Consideraţii privind 77 legi speciale şi în legi extrapenale. nr. dr.B. Bucureşti. Ediţia a II-a. Ileana Vulpescu. [L] et H. 1140. Dan. des taches en Médecine légale. Mihăilescu. Dan. Directorul Institutului de Medicină Legală „Mina Minovici”.

Bucureşti. Coordonare generală: Marcel D. 1984. Folosirea unor moderne procedee şi mijloace tehnice criminalistice în cercetarea infracţiunilor de omor. 1154. I A – C. Studiu morfo-fiziopatologic şi medicojudiciar. Editura Fundaţiei România de Mâine. 1998. Ion Grigorescu. Sinaia. Carmen Zgăvârdici. 1995. Anicuţa Tudor. Gr. Moartea subită. Ediţia 2. Constantin. 2001. expresii. Partea specială. 622 p. Volumul I. Coordonatori: 1142. Editurile Saeculum I. Facultatea de Drept). Horia. Alexandru Stănciulescu. F. Tipografia Curţii Regale. Vol.R. 2001. Ion Anghelescu. Partea specială. 78 Coordonare generală: Marcel D. 143 [144] p. 96 p. II D – G.R. 1152. Dicţionar de argou francez-român [de] Gheorghe.speciale şi în legi extrapenale. Drept Penal. 492 p. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. Editura Coresi S. [de] Gabriel Anghelescu. III H – K. + 4 planşe color. Coordonare generală: Marcel D. 218 p. Coordonare: Rodica Chiriacescu. Autori: Ion Anghelescu. Dicţionar Enciclopedic. Studiu comparativ. Drept Penal. (Universitatea Spiru Haret. III. 1149. ing. Nicolae Dan şi dr. Alexandru Stănciulescu. I. 518 p. Nicolae Dan. Cu 18 planşe şi 2 tabele statistice. Director General al Închisorilor. Göbl Fii. Curs universitar. citate celebre [de] I. + 4 planşe color. Bucureşti. Bucureşti. Editura Fundaţiei România de Mâine. Editura Teora. 1989. Bibliografie la p. 1147. Partea specială. 1155. 159 p. Alexandru Stănciulescu. Bucureşti. Text anastatic după ediţia 1993. Ion Sima. vol. I. de cuvinte. Bucureşti. DIACONESCU. Nicolescu. 2005. Bucureşti. Bucureşti. Drept penal. Raport general / asupra Închisorilor Centrale / şi / aresturilor preventive / pe anul 1897 / presentat Dlui ministru de interne la 20 aprilie 1898 / de… Bucuresci. 382 p. p. 1957. 19. Anicuţa Tudor. DUVAC. 20-24 noiembrie 2000. + 4 planşe color. 1993. Editura Academiei R. 221 p.O. Editura Enciclopedică. DIACONESCU. Editura Nemira. Societăţile de patronagiu. 362. Curs. Bucureşti. Carmen Zgăvârdici. Popa. 2004. Text anastatic după ediţia 1999. DIACONIŢĂ. Ediţia 2. Ion. vol. . Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 219-221. 1151. Editura All Beck. Constantin FROSIN. 546 p. DIANU. Director General al Închisorilor. 1993. I. Cu un Supliment: Documentele citate în text. DUVAC. Gheorghe. Facultatea de Drept 1141. Valoarea probantă a rezultatelor obţinute. Legi şi obiceiuri. 506 p. dr. vol. 275 p. Bibliografie la p. Constantin. Gheorghe. Popa. 2001. 1150.10. Dicţionar 1144. Strada Regală. Bucureşti. vol. Imprimeria Statului. Editura Fundaţiei România de Mâine. Bucureşti. Nicolescu.. Dicţionar Enciclopedic. Ion R. Coordonare: Nicolae C. Berg.L. Editura Enciclopedică. Dicţionar Enciclopedic. 621 [624] p. Dicţionar de criminalistică. Bucureşti.. 362 [-368] p. (Universitatea Spiru Haret. Mircea Constantinescu. Bibliografie la p. DIACONESCU. + Erata + Planşe şi Tabele. DIACONESCU. 64 p + 6 Tabele. 577 p. Bucureşti. Popa. Constantin. Nicolae C. ing. (Ministerul de Interne) 1148.P. Noul Cod penal. Editura Enciclopedică. DIANU. 98-101. 19. Ediţiunea a III-a. Dicţionar de dificultăţi ale limbii române 1153. 1145. 2005. Istoria închisorilor din România. (Curs universitar) 1143. 1146. Gr. Dumitru Sandu. şi Vestala. Volumul II. Bucuresci. 560 p. Anicuţa Tudor. Dicţionar de argou francez-român [de] Dan DUMITRESCU. Text anastatic după ediţia 1996.

articole. D-G. Coordonare: Rodica Chiriacescu. Constantin Teodorovici. Bucureşti. 506 [-510] p. Anicuţa Tudor. Editura Enciclopedică. IV. Cristina Florescu. Bucureşti. Jenică Drăgan. Nicolescu. Coordonare generală Marcel D. VI R – S. 1993. Bucureşti. Gabriela Barbu. – Q-Z. Atanase…. O. V. Coordonare generală Marcel D. I. Editura Cartier. Nicolescu. IV. 1. dr. Anicuţa Tudor. Bucureşti. Bucureşti. Nicolescu. 1987. 1992. Editura Enciclopedică. Nicolescu. Nicolae C. + 3 f. Anicuţa Tudor. II. I. Popa. ing. vol. M-R.808 p. Editura Medicală. 1159. Eugenia Dima. Alexandru Stănciulescu. Carmen Zgăvârdici.1156. Doina Cobeţ. + 4 planşe color. 1158. Nicolae C.. dr. 960 p. Carmen Zgăvârdici. Coordonare: Rodica Chiriacescu. 1999. Papadina. Lucia Cifor. V O – Q. Dicţionar enciclopedic de psihiatrie [de] 1164. IV L – N. 2001. Constantin Popescu. Dicţionar Enciclopedic.. 991 p.. Dicţionar de etnologie şi antropologie [de] Pierre Bonte. O-Q. Coordonare: Rodica Chiriacescu. Vol. 1987-1992. Nicolae C. 883 p. Nicolescu. I. Em. Alexandru Stănciulescu. Constantin Gorgos (sub redacţia). Dicţionar enciclopedic român. 2006. Popa. vol. 2004. Autori: Lăcrămioara Chihaia. Dicţionar Enciclopedic.000 de definiţii. Maria Teodorovici. 880 p. Coordonare: Nicolae C. H-K. ing. Popa. 79 enciclopedic. III. Anicuţa Tudor. 918 p. Bucureşti. Dicţionar Enciclopedic. Anicuţa Tudor. Doina Cobeţ. cu indicatoare rutiere. 1989. Alexandru Stănciulescu. Prefaţă: Mioara Avram. 910 p. 1996. Coordonare: Rodica Chiriacescu. 529 [-534] p. Editura Ministerului de Interne. Personalităţi [de] Romulus Vulcănescu. Bucureşti. Editura Politică.. Coordonare: Rodica Chiriacescu. 1979. AD. Ediţia a V-a revizuită şi actualizată. Vol. Coşman. Jean-Pierre . dr.. Popa. 98. 1160. II. cu ilustr. 1157. Bucureşti. Editura Enciclopedică. Terminologie. Bucureşti.. Dicţionar Coordonare generală: Marcel D. Popa. Mircea Ciubotaru. JOJA. 2004. 549 [-556] p. 1. Editura Enciclopedică. 1999. Bucureşti. Alina Ciobanu. Vol. IV. Mircea Ciubotaru. II – D-J. Alexandru Stănciulescu.338 de definiţii. + 4 planşe color. 1962-1966. 1162.674 p. A-C. Dicţionar Enciclopedic de droguri [de] Coordonare generală: Marcel D. Alexandru Stănciulescu. Editura Enciclopedică.. I. P. SZ. Michel Izard (colaboratori) în colaborare cu Marion Abeles. Dicţionar enciclopedic. C. Editura Albatros. vol. Comitet de redacţie: Preşedinte acad. Maria Teodorovici. Iordăchel. 2001. Coordonare generală Marcel D. Lucia Cifor. Vol. Vol. 240 p. 1163. 641 p. GalaicuPăun. cu ilustr. Valentin Guţu. Alexandru Stănciulescu. vol. Nicolae C. II. Nicolaescu. Petrescu. Anicuţa Tudor. Referenţi ştiinţifici prof. 502 [-506] p. Popa.. Nicolae C. Editura Enciclopedică. Philipage Descola. Coordonare generală Marcel D. vol. Popa. + 4 planşe color. III – K-P. vol. Anicuţa Tudor. Eugenia Dima. Alexandru Stănciulescu. Vol. Anicuţa Tudor. Ileana Botezat-Antonescu. 568 [-570] p. Autori: Nicolae Teofil Andriescu. 61. vol. 4 volume: Vol.. I – A-C. 1165. 4 vol. Coordonare: Rodica Chiriacescu. 568 p. Autori: Lăcrămioara Chihaia.635 de Coordonare generală: Marcel D. 1988. 2. E-L. L-N. 437 p. 1166. Popa. 950 p. Coordonare generală Marcel D. 1992.. Vol. Editura Enciclopedică. Nicolescu. Cristina Florescu. 1132 p. Alexandru Stănciulescu. Alina Ciobanu. Constantin Teodorovici. Editura Enciclopedică. George Gheţu. Vol. 1161. 96. Au mai colaborat: Anatol Eremia. Nicolae C. Dicţionar de etnologie.320 de ilustraţii. Bucureşti. 1999. Editura Cartier. 649 p. Dicţionar enciclopedic ilustrat. III.

LXVIII + 716 p. 1327 p. Jean-Claude Galey. [Bucureşti]. Victor Dumitrache. 2002. Dicţionar englez-român 70. Bucureşti. Bibliografie la p. Leon Leviţchi. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. 80 ortografic. Bibliografie la p. 1913. Sfetea. [de] Leon LEVIŢCHI [şi] Andrei BANTAŞ [Volumul 1]. 1327. Mihaela Ioncica. Bucureşti. 79 p. 212 p. Librăriile Socec & Comp. Ediţia a I-a. de ziarul „Universul”. Teora. Bucureşti. 1168. Leon Leviţchi. 1344 p. Dicţionar analogic şi de sinonime al limbii române [de] M. (Academia Română. Marina RĂDULESCU SALA. Bucureşti. Partea II. 1056-1066. Ioana VINTILĂ-RĂDULESCU. 2002.. 1982. Raport către Comisiunea Dicţionărului de Sextil Puşcariu. Univers Enciclopedic. 1098 [-1100] p. 1995. 2005. D. Dicţionar 1169. Tomul I. Bucureşti. Bucureşti. XVI) [de] G. dr. Cráşoveanu. DICŢIONARUL de argou. publice şi publicitate [de] Cristian Florin Popescu. Dicţionar de argou al limbii engleze [de] George VOLCEANOV şi Ana-Dolores DOCA. 30 p. Bucureşti. Dicţionar limbii române [Tezaur]. Imprimeria Naţională. Jean Jamin. Univers Enciclopedic. Editura Teora. Editura Tritonic. şi C. 2004. Dicţionar englez-român. DICŢIONAR francez-român. Tipărit gratuit de la pagina 641 înainte. Mihăilă. Bibliografie la p. Partea a IV-a. Traducere de Smaranda Vultur. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Autori: Cristiana ARANGHELOVICI. 1173. Andrei Bantaş. 480 p. Tipografia ziarului „Universul”. Editura Academiei. . 1940. Dicţionar al greşelilor de limbă [de] francez-român [de] Elena GORUNESCU. Leon Leviţchi. dr. 1172. francez. Andrei Bantaş.000 cuvinte filatelic poliglot (german. Elena. XLIII – XLIX. Bibliografie la p. 528 p. Adrian Nicolescu. Ediţia a II-a. Bucureşti. DICŢIONAR englez-român. dr. 211. 1178. Editura Enciclopedică Română. 955 p. aprilie 2001. 1177. I. Tomul II. Bibliografie la p. 1978. Prefaţă de George Volceanov. ortoepic şi morfologic al limbii române (DOOM). 2004. Partea I. englez. dr. român). Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. Alexandru Graur. Dicţionar explicativ de jurnalism. C. Tematici filatelice. 718 p. 1174. 1176. Coordonator: Ioana VINTILĂ RĂDULESCU. 2002. Dicţionar al limbii române vechi (sfârşitul 1179. Prefaţă la volumul II de Sextil Puşcariu. Cuvânt înainte de Ştefan Stoenescu. 467 p. Editura Polirom. Editura Univers Enciclopedic. Adrian Nicolescu. Radu Răutu (coordonatori). Editura Nemira. Bucă. Prefaţă de Sextil Puşcariu. 1327. Bucureşti. 1327 p. Catherine Duby. 1171. Mioara POPESCU. 1934. Fr. relaţii Leon Leviţchi. Cătălin Adrian Lazurcă. 1999. Rezumat în limbile franceză şi rusă. Ciprian Nicolae Vâlcan. Revizie finală: Prof. Redactor responsabil ediţia I: prof. Dicţionar Redactor responsabil: Prof. 44 p.Digard. Iaşi. Bucureşti. Editura Teora. 1170. Gerard Lenclud. 1066 p. 871 p. Editura Teora. Jana BALACCIU MATEI. 1167. Partea I. F-I. X – începutul sec. 1999 p. 348 p. Livia Vasiluţă. Király. Recenzie finală prof. 2004. Bucureşti. Întocmit şi publicat după îndemnul şi cu cheltuiala Maiestăţii Sale Regelui Carol I. Bucureşti. Partea I A-B. 1974. Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului. eufemisme şi expresii familiare englez-român [de] Ştefan BALABAN. aprilie 2001. Bucureşti. Evseev. Dicţionarul sec. GORUNESCU. Tomul I. Constantin Jinga. Rosetti”) 1175. 1180. 2001. Bucureşti. Denumirea culorilor în filatelie [de] Angelo-Barbu Popescu. Dana Buglea.

Editura 1200. XX). 1182. (Gnosis. 1997.. Nicolae Zaharia. . 1995. Bucureşti. Editura Naţional. Bucureşti. Dicţionar 1185. QZ. Criminologie. Editura Vox S. Aretia. de maxime comentat [de] Tudor Vianu. al magistraţilor şi nu numai. Bucureşti. LEVIŢCHI.L. Editura Curtea Veche. 1997. Rodica Radu şi Victoria Zăstroiu. 90 p. căldărăresc şi rrom (ţigănesc) . 381 [-383] p.. Bibliografie la p. DICU. Vol. Editura Ştiinţifică. + 54 p. 286 p. A-P.. 1999. Dicţionar universal al limbii române [de] 1184. [Elaborat de Mioara Avram. reflecţii. 2003.. Probleme de 1188. + 45 p. Dialog cu ştiinţa sec. 1985. dr. 727 p. DICU.O. Criminologie. (Dicţionare enciclopedice). Mydo Center. Cu un cuvânt înainte de George Astaloş. 480 p. Marian Speriatu. Fulvia Ciobanu…]. Bucureşti. Ediţia a II-a îngrijită de Iancu Lucica. DICU. Dicţionar român-rrom (ţigănesc) în grai Leon. Dicţionar de termeni juridici uzuali [de] 1183. Editura Facla. 1194. Dicţionar ortografic. 382 p. 1982.S. 1997. Bucureşti. Nicolae Volonciu. cu tab. Pamfil. tab. Dicţionar Lazăr Şăineanu. 148 [-152] p. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 472 p. DICŢIONAR englez-român. 1196. expresii latine comentate [de] Virgil Matei. Aurel. 93 [-95] p. Ortografie. 511 p. Dicţionar de maxime. II. Teora. 249-259. Dicţionar juridic penal [de] George Antoniu.R. Fonetică. f. Nicolae Biţu. Facultatea de Drept). Volumul 2 supliment până la 102. DICU. Editura Saeculum I. 2001. Editura Proarcadia. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Oprişan. Elena Carabulea. DICU. 244 p. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Bazele criminologiei. Bucureşti. Bibliografie la p. Ediţie critică şi studiu introductiv de I. Dicţionar 1197. DICU. Dicţionar de procedură penală [de] George Antoniu. Punctuaţie. (Ştiinţa pentru toţi. 1199. Constantin Bulai. Bucureşti. 761 p. 633 p. revăzută şi adăugită de Alexandru Dobrescu. Aurel. 2001. Prof. Timişoara. Aurel. 256. Carmen Gabriela Pamfil. 256 p. al magistraţilor şi nu numai. Editura Academiei R. Dr. Ortoepie. Nicolae Biţu. DIMITRIU. Bucureşti. 1190. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 2001. Dicţionar Pavel Abraham. 1976. 2 vol. vol.000 cuvinte. 1993. Aurel. Ediţia a XII-a. 57). Gramatică. 1193. ortoepic şi morfologic al limbii române. Bucureşti. I. Autori: Lazăr Cârjan. Editura Scripta. Prefaţă: Ed.(Academia Română. Emil Derşidan. 318 p.a. 1978. 1187. Cu un cuvânt înainte de George Astaloş. 81 p. Gheorghe Chivulescu.. XL + 698 p. 81 Aurel. Editura Curtea Veche. Ioan Oprea. DICU. Editura Junior. vol. (Universitatea din Bucureşti. de pleonasme [de] Doina Dascălu. Bucureşti. Rosetti”) 1181. Bucureşti. BANTAŞ. Editura Tehnică. I. 1186. Pentru uzul lucrătorilor de poliţie. ment. psihosociologie a educaţiei. 1195. Andrei. 262 [-264] p. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Autori: Lazăr Cârjan. spoitoresc şi rrom (ţigănesc) . Bucureşti. Pentru uzul lucrătorilor de poliţie. Bucureşti. Ce este psihanaliza?. Conştiinţă şi comporta- 1189. Bucureşti.. Bucureşti. Bucureşti. 1191. cu fig. Limba română. 1977.R.român [de] Lazăr Cârjan (coordonator). Dicţionar român-rrom (ţigănesc) în grai 1984. Lexic.. Şansa. 288 p. Aurel. Bucureşti. 1198. E. de logică [de] Gheorghe Enescu. de logică [de] Gheorghe Enescu. 1973.român [de] Lazăr Cârjan (coordonator). 1998. 1988. Marian Speriatu. 1192.

noiembrie. Curierul Judiciar. cu ilustr. Corneliu. 1218. 9-11. Procuror militar. Corneliu. Alexandru Stănciuleriu. Poliţişti şi jandarmi care şi-au vândut onoarea şi demnitatea. Bazele criminologiei.. iulie. Traducere din limba rusă [prefaţă de ing. Editura Şansa. Drd. 971-982. Petre.. 1979. L. Petre. 82 1221. BOTEZATU. 320-324. PĂTRAR. vol. DITTON. no. Repere bibliografice p. Bacău. p. Comitetul Judeţean de Cultură şi Educaţie Socialistă. DINU. Legalitatea inter- Empire (pre-adhesive Petersburg. CIOBANU. 244 p. Bucureşti. I. 1976 (Silogistica). pl. vol. 477 p. Acsinte. 1929. Vasile. penal special – aspecte teoretice şi practice. DOANĂ. dr. St. Bucureşti. Matei. 25-27. Camelia. Drept 1203. Insp. Bucureşti. Semnificaţii. Traficul şi consumul ilicit 40 comisariate cu Decretul no. XVI + 215 p. DIMA-DRĂGAN. 1216. 1213. Vasile. LĂPĂDUŞI. Marcel D. drd. Introducere în episte- mologie. 480 p. 239 p. Ion. dr. Criminologie. Bibliografie la p. Aurel. Vasile. 1217. Vasile. 4. DIDLESCU. Bucureşti.N. Simona. de stupefiante. DOANĂ. 2005. fotografică. Teoria clasică şi interpretările moderne. 2003. 1210. Editura Didactică şi Pedagogică. p. 1209. 961 din Codul de procedură penală. Organizare. Gheorghe Rădulescu. DIMA-DRĂGAN. Autorii nu sunt indicaţi pe copertă. . an XI. LĂPĂDUŞI. Introducere în biblioteconomie. 23 p. Jason. Petre. Gheorghe. Bucureşti. 1961. DINU. prin constrângere. 1995. Nelu. în Criminalistica. Vasile. României în date elaborată de Dinu C. IOFIS. art. anul VI. Giurescu (coordonator). DIDILESCU. pr. 39-40.A. DINDELEGAN. 200 p. 235-239. C. 2005. Organizarea cărţii. docent Gheorghe Cronţ. 1998. [Bucureşti]. DINCU. + 4 f. 1993. 477 [-480] p. 256 p. P. Bibliografie la p. Facultatea de Drept). 2001. (Biblioteca Legilor Uzuale Adnotate. Editura Fundaţiei „România de Mâine”. DINU C. DOBIN.1201. 2003. Criminologie. mai 2004. Cogniţii iraţionale în depresie şi suicid în Buletin de psihiatrie integrativă. nr. Atlantic Highlands. în Criminalistica. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. DINUICĂ. Corupţie la RADET Bucureşti. Competenţa procurorului de a certifica înregistrările audio efectuate de denunţător. 1974. 1984. DOBRE. cu tab. Editura Proarcadia. p. Mită Bucureşti. Dumitru. Ion. Editura Didactică şi Pedagogică. Maria. Iaşi. Bucureşti. 6. Dr. 1207. 1214. Editura Tehnică. X. Contrology: Beyond the 1204. Popa. DÎKO. Doinel. 1 (24). anul V. Dumitru. Horia C. 1993. p. p. BUNECI. 1060 p. Giurescu. Silistrarianu].N.. E. Editura Luceafărul. 1976.A. LĂPĂDUŞI. P. Vasile. Cuvânt înainte de prof. în Criminalistica. + erată. period). 1208. 1973. 2003. Procuror militar. Istoria 1202. VINTILĂ.. Bucureşti. 2001. Teoria clasică şi interpretările moderne. Tehnica şi arta 1206. Divizarea Bucureştiului în 4 sectoare şi 1205. 1220. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. BOTEZATU. de poliţie. 3. Aurel. publicat în Monitorul Oficial no. Traian. DINCU. Istoric. 244 din 1 noiembrie 1929. tab. New Criminology. DIMA. TRIP. 1215. ceptării convorbirilor. Bucureşti. Editura Fundaţiei România de Mâine. Nicolae C. anul V. Aurel. nr. Prof. Biblioteca Litera. Biblioteci umaniste româneşti.54). Bucureşti. 450-452. Silogistica. 3566. (Unioversitatea din Bucureşti. Bucureşti. 364-367. Editura Lumina Lex. 1212. p. 2006. Editura Enciclopedică. nr. Manfred. nr. Nicolescu. Postmarks of Russian 1211. 444 p. Humanitaus Press. 199-200. DINCU. 1219. DOANĂ.

Expertiza urmelor de 1231. DOMINGUES. Editura C. 1237. Poliţia tehnico- ştiinţifică în bibliografia română. DOBRILĂ.I. 1999. Introducere de Alexandru Mareş. Traducere de Mihai-Eugen Avădanei. Vol. PASCU. MOLDOVAN. Marcel. no. Dolgov şi S..I. e 4 année. 1228. Nicolae. p. . Maxim. Ilie. în Tratat practic de criminalistică. 1224. D. p. 352 p. DOBROGEANU.C. dr. Kleines kriminologisches Wörterbuch (Mic dicţionar criminologic). natură piloasă prin activare cu neutroni. drd. Frustration und Aggression (Frustrare şi agresiune). Editura Lumina Lex. 1980. DOMINGUES. Focşani. Nicolae. 831 p. III. MOLNAR. 2003. Institutul European. G. în R.. DOBRINOIU. p. no.C. Editura Atlas Lex. Ministerul de Interne. Expertiza urmelor de metale. NISTOREANU. vol. Eugen. 2002. Alexandru. DOBRINOIU. 292-299. PĂTRU. Vasile.. 1235. 401 p. F. 310 p. 299-308.H. DOBRINOIU. Teorie şi practică judiciară. Prefaţă de Liviu Chelcea. IV. DOBRINOIU. II. DOBRILĂ. Theorie und Erklärung (Teorie şi explicaţie). Ministerul de Interne. 576 p. p. Kerner. Alexandru MAREŞ şi Alexandra ROMAN-MORARU. 1978. 1982. în R. Beck. RADU Alexandru. vol. H. S.. univ. 1239. Viorel.. 1232. 31-39. Drept penal. Teorie şi practică judiciară. Bucureşti.a. Les lamelles transparentes pour le transfert des empreintes digitales. Vasile.. Rectificare la p. 1980.. 342 p. în Tratat practic de criminalistică. Cauze penale comentate – partea specială – Editura Semne. Marcel. 608-614. 423-439. PĂIŞ.. p. 8. DODD. Gabidor. 1940. POPA. Editura Academiei Republicii Socialiste România. Nigel. Lector univ. Moscova. Marcel. în: Kaiser. Marcel. LAZĂR. Schellhoss. Vol. A. p. Il n’y a pas de 1230. penal român. 1932. Bibliografie la p. Mihaela. Editura Europa Nova.I. (Colecţia Praxis). 1229. 1225. p. Ministerul de Interne. DOBRILĂ. III. 2000. în Tratat practic de criminalistică. 83 Aurelio.1. DIACOV. 1971). Sociologia banilor. G.-J. Valerică. p. Partea generală. Procedee matematice ce pot fi utilizate în expertiza criminalistică. Bucureşti. 335 p. dessin digitaux identiques. 1979. ediţie revăzută şi adăugită cu dispoziţiile Legii nr. DOBRINOIU. Sub redacţia A. 140/1996 pentru modificarea şi completarea Codului Penal. 1238. DOLLARD. Bucureşti. DOBRILĂ. DOLGOV. Expertiza urmelor de sol. 1233. 1978. Literatura juridică. Infracţiuni în domeniul informatic. Economia. 440-458. DOLDE. Tablă de materii şi în limbile franceză. dr. Vasile. Sack. Crimina- Vasile. + Anexe. 1933. Maxim. Partea specială. CONEA. în Tratat practic de criminalistică. RADU. DOBRILĂ.V. Ministerul de Interne.1995. drd. engleză şi germană. Expertiza urmelor de natură piloasă prin microscopie electronică.. New Haven 1939 (Berlin. II. Drept penal. ROMIŢAN. 2000. Partea specială. 1234. 501. 1226. Bucureşti. Bucureşti. DOBRINOIU. 399 p. 1223. II. 798 p. în Tratat practic de criminalistică. Ministerul de Interne. vol. raţiunea şi societatea contemporană. vol. I. Prof. Infracţiuni prevăzute în legi speciale. Documente şi însemnări româneşti din MOLDOVAN. Magdalena GEORGESCU. 5e année. ş. Magdalena IONIŢĂ. Drept penal. Vasile. Ionel. 1989. Editura Lumina Lex. 1227.V.. CONEA. 111-122. BOROI. DOBRINOIU. Bucureşti.1222. 1236. J. Text stabilit şi indice de Gheorghe CHIVU. 2006. Diacov.I. Mihaela. Bucureşti. litatea organizată. vol. Ciprian Raul.. Ioan. Marcel. Gheorghe. Aurelio. Alexandru. Corupţia în dreptul secolul al XVI-lea. 1240. 311499. 387-491.

ILIESCU. 1939. Editura Academiei Române şi Editura All Beck. 8e année. 450 [442] p. Siegfried. POPOVICI. Iosif. Nicoleta. p. FODOR. DONGOROZ. Prezentare comparativă. FODOR. Partea specială.I. Vintilă. KAHANE. 1969.. Cuvânt înainte de prof. BULAI. Dumitru. Constantin Bulai. Victor Roşca. DONGOROZ. 1935. Profesor de Drept Penal la Facultatea de Drept din Bucureşti. Ion. Editura Academiei Române şi .. Siegfried. ILIESCU. Explicaţii teoretice ale Codului penal român. George Antoniu. Constantin. Rodica Mihaela. Victor. vol. SÂRBULESCU. 70-76. KAHANE. KAHANE. Partea specială. 215 p. avocat. Vol.2. STĂNOIU. Editura Academiei Republicii Populare Române. Vasile. 1972. Bucureşti. I. Institutul de Cercetări Juridice). Editura Academiei. LUCINESCU. Partea generală. Explicaţii teoretice ale Codului penal român.. FODOR. Victor. Rodica.III. Ediţia a II-a.1969. Bucureşti. R. Siegfried.C. 1036 p. I. 676 p. KAHANE. 1249. DĂRÂNGĂ. ILIESCU. KAHANE..1957. 84 OANCEA. Institutul de Cercetări Juridice). 1933. 1970. Gheorghe. Vasile.I. Editura Academiei Române şi Editura All Beck. 455 p. Partea generală.I. Vol. univ. STOICAN.1975. Ion. 35-45. Bucureşti. FODOR. Ion Oancea. ROŞCA.1241. Vintilă. NEMEŞ. I. Nicoleta Iliescu. II. Ediţia a II-a. KAHANE. Aurelio. Constantin. vol. vol. Noul cod de procedură penală şi Codul de procedură penală anterior. Rodica. George. III. Bucureşti. p. Iosif. Siegfried. S. Partea generală: vol. Siegfried. I – IV. Vol. BULAI. OANCEA. (Academia Română. Souvenirs d’un ANTONIU.10. I.C. Aurel. Bucureşti. Bucureşti. STĂNOIU. 1246. STĂNOIU.9. DĂRÂNGĂ. Siegfried. Partea generală. 1250. 2003. 1036 p. Ion.. 1242. 2003. Bucureşti. Nicoleta. OANCEA.IV. Institutul de Cercetări Juridice). Explicaţii teoretice ale Codului penal român. policier brésilien. Mihai. Ediţia a II-a. DONGOROZ.S. Partea generală. Rodica. DOMINGUES. Ion. 616-621. Vintilă. 436 p. Nicoleta. dr. 471 p.. Iosif Fodor. Explicaţii teoretice ale Codului penal român de Vintilă Dongoroz. I. Mihai.. 471 p. (Academia Română. II. Explicaţii teoretice ale Codului penal român.I.. (Academia Română. Vintilă. Dumitru. 1244. DONGOROZ. director ştiinţific al Institutului Juridic al Academiei Române. Vintilă. no.. BULAI. STĂNOIU. 640 [644] p. 558-563. KAHANE. 1969-1972. ROŞCA. STĂNOIU. no. Bucureşti. ILIESCU. Ion.1968. POPOVICI. Partea specială: vol. Partea specială. Bucureşti. Constantin. no. Aurel. 1936. 1245. p. SÂRBULESCU. Noul Cod penal şi Codul penal anterior. Nicoleta. R. ILIESCU. 436 p. Editura Politică. ROŞCA. în R. Vintilă. Vintilă.. II. BULAI. Vol. 7e année. 1936. no. Gheorghe.C. DOMINGUES. Înlocuirea răspunderii penale pentru unele infracţiuni cu răspundere administrativă sau disciplinară. Rodica. 5e année. 772 p. vol..C. 399 [402] p. Les lignes blanches. LUCINESCU. 1971. NEMEŞ. Editura Academiei Române şi Editura All Beck. Rodica [Mihaela] Stănoiu. Vintilă. 1248. 271 p. Siegfried Kahane. III. OANCEA. OANCEA. Siegfried. Vol. N. KAHANE. IV. BULAI. 1252. FODOR. DONGOROZ. 676 p.. p. Nicoleta. OANCEA. Editura Politică. Petre. 8e année. Siegfried. STOICAN. + erată. Victor. Aurelio. în R... 1243. ILIESCU. DONGOROZ. Constantin. Vol.. Vintilă. Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală român. Iosif.. Prezentare comparativă. Constantin. Petre. Iosif. DONGOROZ.R. Editura Academiei R. KAHANE. 2003. 1247. DONGOROZ. V. Vol. Partea specială. DONGOROZ. 1251. IV.1. Drept penal. DONGOROZ. Ediţia a II-a.

Siegfried. 1259. BULAI. Arthur Conan. George. 1971. 264 p. Bucureşti. (Cutezătorii).. BULAI. 2003. (Academia Română. 7. of Sherlock Holmes.2001. 2001. Der Top. DOSTOIEVSKI.. O lume dispărută. 1958. Aus dem Amerikanischen von Andreas Rieger. 9e année. Bucureşti. A[rthur] Conan. în R. 10. Vintilă. 1990 [Oradea „Crişana“]. Idiotul. Traducere de Marin Preda şi Nicolae Gane. Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală român. 757 [-760] p. 2003. Oameni sărmani. Bucureşti. p. 1970. Roman în şase părţi cu epilog.. 1957. London. Mysteries and [Feodor Mihailovici]. V. 783 p. OLSHAKER. (Academia Română. (Academia Română. 1893. 5. Bucureşti. 619 [-624] p. de Emma Beniuc. Inimă slavă. [2] f. Aparatul critic de Ion Ianoşi. [Bucureşti]. Traducere 85 Adventures. 20 de ani de expertiză criminalistică la ANTONIU. no. Heinemann and Balastier. . 443 p. (The English Library. Un roman în nouă scrisori. Aparatul critic de Ion Ianoşi. Institutul de Cercetări Juridice). George. 1902. 1. Mark. Bucureşti. Editura Academiei Române şi Editura All Beck. Leipzig. DONZALLAZ... Amintiri din Casa morţilor. 1253. ANTONIU. Bucureşti. KAHANE. Aparatul critic de Ion Ianoşi. STĂNOIU. 1258. 1255. Partea specială. Leipzig. Paris. 926 [932] p.Editura All Beck. Traducere din limba engleză de Mircea Alexandrescu şi Costache Popa. Partea generală. 8. 3. Demonii. 1937. 2003. Arthur Conan. [Feodor Mihailovici]. Institutul de Cercetări Juridice). 218 p. Umiliţi şi obidiţi. Institutul de Cercetări Juridice). Bucureşti. 315 p. Câinele din Baskerville. DOYLE. Agent des FBI enthülltdie Motive won Gewaltverbrechern.6. Nicoleta. 1254. DONGOROZ. 1966. 1969. 1257. Ministerul Justiţiei. Editura pentru Literatură Universală.STĂNOIU. Editura Tineretului. vol. Un pom de Crăciun şi o nuntă. Ediţia a doua. Laboratorul Central de Expertiză Criminalistică. + 293 p. Rodica. 431 p. 214 [-215] p. Ediţia a doua. by A. Traducere de Ovid Constantinescu şi Izabella Dumbravă. ILIESCU. Editura RAO. vol. Editura Univers. Conan Doyle. Détermination Ministerul Justiţiei. În româneşte de Otilia Cazimir şi Rodica Nenciulescu. DOUGLAS. Constantin. Vol. Constantin. În româneşte de Nicolae Gane. Dublul. Un hoţ cinstit. 1972. Elder. 445 p. Robert – I. 505 [512] p. Bucureşti. Editura pentru Literatură Universală. 9 şi 10. Aparatul critic de Ion Ianoşi. Fraţii Karamazov. The Adventures 1263. O altă aventură a lui Sherlock Holmes.I. Anatomie des Mőrders. Smith. Vintilă. Traducere de Nicolae Gane.. 159). John. 549 [-552] p. Nevasta altuia şi un soţ sub pat. DOYLE. Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală român. 767 [-770] p. Nicoleta. No. Siegfried. qualitative de la nicotine. 1979. Republicată de Editura Mondero. Rodica. Bernard Tauchnitz. with a frontispiece. Bucureşti. 350-362. Arthur Conan. Bucureşti. vol. Traducere după ediţia „The Hound of the Bas Kervilles Another adventure of Sherlock Holmes“. 1912. 9. Berlin. 1262. 1261. Opere în 11 volume [selecţie]. Adolescentul. ILIESCU. 1967. Goldman.. Studiu introductiv de Tudor Vianu. Bucureşti. Hachette. vol. Aparatul critic de Ion Ianoşi. Crimă şi pedeapsă. (Lucrările sesiunii de referate şi comunicări din 15-16 decembrie 1978). KAHANE. Editura Tineretului. Roman în patru părţi. DOYLE. 224 p. Editura Univers. 679 p. 1256. vol. Editura Univers. Polzunkov. 646 p. Domnul Proharcin. vol. 1260. Gazda. DOSTOIEVSKI. DONGOROZ. Vol. Traducere revăzută de Ştefana Velisar Teodoreanu şi Isabella Dumbravă. vol.C. Editura Academiei Române şi Editura All Beck. Editura pentru Literatură Universală. DOYLE. Aparatul critic de Tamara Gane.

Coama leului. (Colecţia Arhiva lui Sherlock Holmes Nr. 1985. Arthur Conan. p. Semnul celor patru [Romane]. Sibiu [Transpres]. Serie 1 nouă. DOYLE. (Integrala A. contraatacă. Prelegeri re-construite de Gabriel Liiceanu şi Cătălin Partenie. În româneşte de Otilia Cazimir. 1270. Bucureşti. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Prefaţă de Mihai Dascăl. Editura Unisens. Conan. poliţie. În româneşte de Andrei Bantaş. 1274. Traducere de Lazăr Cassvan şi Rodica Lackner. 1980. 1266. 1971. 1990. Lord John Roxton. Bucureşti. Markeri S. 157-161 1278. Prefaţă de Gabriel Liiceanu. Editura Ion Creangă. Bucureşti. DOYLE. 123 [-127] p. Markeri S. 1277. 1273. Firma Gridlestone. Arthur Conan. Editura Tineretului. Iaşi. A. Conacul Shoscombe. În româneşte de Andrei Bantaş. biolog. Conan Doyle. Semnul celor patru. Elena. 435 [-455] p. DOYLE. [1966]. Al. În româneşte de Lucia Gogan. Subinspector. Prefaţă: Ion Hobana]. Romane. cuprinzând relatarea uimitoarelor aventuri ale profesorului Geroge E. 4-6). Arthur Conan. 258 [-263] p. 1993. Postfaţă de Andrei Pleşu. DOYLE. romane poliţiste [de] Sir Arthur Conan Doyle. Bucureşti. 222 [-224] p. Cîinele din Baskerville. Hera. Bucureşti. 763 ). 224 [-231] p. Minerva. Crase banalităţi Arthur Conan. 288 p. (Colecţia „Fantomas“). pe cotorul cărţii. p. 1970. Semnul celor patru.1264. Cuprinde: Un studiu în roşu. Traducere din limba engleză de Lazăr Cassvan şi Rodica Lackner. 258 [262] p. [Bucureşti]. DRAGOMIR. Kiriac. Enigma diademei de berile.T. Arthur Conan. 86 . DRAGOMIR. O lume dispărută. Bucureşti. (Clasicii literaturii universale). anul VII. DOYLE. biolog. Aventurile profesorului Challenger [nuvele]. (Aventura). Sherlock Holmes Holmes. Editura Humanitas. Arthur Conan. [1991]. 1268. În româneşte de Andrei Bantaş şi Nicolo Della Pupa. XXVIII + 313 [316] p. [Bucureşti]. Bucureşti. 1958.T. Aventurile lui Sherlock 1272. metafizice.R. DRAGOMIR. Rodica Nenciulescu. utilizaţi în identificarea judiciară. 1276. DRAGOMIR. Arthur Conan. 1966. roşu. În româneşte de Andrei Bantaş. D. Elena. 260 p. Iaşi. (Mărcile Litografiate).R. Editura Tineretului. DOYLE. Editura Junimea. Memoriile lui Arthur Conan. 6. Un studiu în 1275. profesor Summerlee şi E. 1992. I. 1265. 1269. 259 [-263] p. Vol. 1267. Editura Odeon. Junimea. [Bucureşti]. Arthur Conan. Scandal în Boemia. În româneşte de Mircea Alexandrescu şi Costache Popa. Ştefănescu-Medeleni. Editura Ploscău. O altă aventură a lui Sherlock Holmes. 1280. Aventura celor Sherlock Holmes [de] Sir Arthur Conan Doyle. 1 Numărul volumului în cadrul colecţiei. În româneşte de Marius Măgureanu. DOYLE. Arthur Conan. noiembrie 2005. 141 [-144] p. DOYLE. 1980. nr. Alexandru. Challenger. DOYLE. Îngerii răzbunători şi Comoara din Agra. 1973. 1279. Mărcile poştale clasice românesti litografiate în perioada 1865-1872. Cristian V. În româneşte de Otilia Cazimir. Bucureşti. 429 [-432] p. 2004. 205 p. Subinspector de 1271. DOYLE. în Criminalistica. 2). Editura Tineretului. trei lucarne. DOYLE. Traducere de Lazăr Cassvan şi Rodica Lackner. Chirurgie plastică şi reparatorie. Noţiuni fundamentale. 47-48. DOYLE. 2006. 280 [-288] p. Mondero. (Biblioteca pentru toţi. DRAGOMIR. utilizaţi în identificarea judiciară. [Bucureşti]. Arthur Conan. 1991. Malone de la „Daily Gazette“.

DRAGOMIR. p. Editura Medicală. Kiriac. DRAGOMIRESCU. Contributions to the sanguine din firul de păr. 1288. Bucureşti.1857. Editura Viaţa Medicală românească. T. Bucureşti. Ministerul de Interne. Stabilirea grupei sanguine după firul de păr. DRAGOMIR. Mina. Editura Ştiinţifică. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Mina. Compania Diligenţelor Moldovei 1852 . Mihai. 4. 287 p. în 20 de ani de expertiză criminalistică. cu fig. 1286. LĂPĂDUŞI. Almanah Filatelic '89. Kiriac. Determinarea grupei Study of The First Moldavia Issue. 321-323. Kiriac. Expertiza urmelor de natură piloasă pentru stabilirea grupei sanguine. p. Darstellung des Umlaufs der 2. 161-164. Ministerul de Interne. natură piloasă pentru stabilirea sexului. Bucureşti. Octavian. Bibliografie la p. 377 p. Kiriac. Mircea. cu fig. 1283. 1300. vol."Cap de Bour". DRAGOMIR. anul VIII. 122-125. Otto Binder in Rumăniensammler Nr. DRAGOMIRESCU. Bucureşti. Ştampilografie poş- tală (România 1822-1910). DRAGOMIRESCU. Bucureşti. DRAGOMIR. Bucureşti. 624 p. Filatelia Nr. Contribuţii privind sanguine din firul de păr. Ministerul de Interne. metodologie medico-legală.Y. Prim-procuror. . Expertiza medico-legală psihiatrică. 1972. Gheorghe. 1297. 195-203. Übersetzung Translation Dr. în Tratat practic de criminalistică. 209 p. Filatelia Aug. DRAGOMIR. 1978 („Contributions”). 73 . „Umlauf 2. Tipografia şi Librăria „Lexandri“. Bucureşti. 1301. Catalogul mărcilor poştale româneşti. circulaţia mărcilor Cuza 1865. 1904. vol. 2. Kiriac. No. Mina. Mina. PRELIPCEANU.N. 1978. A. 317-320. 1284. DRAGOMIRESCU. 1293. 271-278. Problematică şi 1290. Virgil. Nestor. DRAGOŞ. în Tratat practic de criminalistică. 1976. Mina. p. 1992 („Ştampilografie"). Alexandria. 25-28. Expertiza 1292. 1979. Bucureşti. gendarmi rurali şi agenţi auxiliari. 1289. DRAGOMIR. Contribuţii cu privire la circulaţia primelor mărci poştale româneşti. 122-125.1281. 142-160 („Compania”). Bucureşti. Determinarea grupei 1282. în Tratat practic de criminalistică. p. medico-legală în psihiatria judiciară. p. Ministerul Justiţiei. Vol. 65/1987. Vasilescu. 325 p. p. 1974. 392 p. 1291. SURPĂEANU. Bibliografie la p. în Criminalistica. 1978. DRAGOMIR. DRAGOMIR. Mina. Editura Ştiinţifică. DRAGOMIR. Ministerul Justiţiei. + erată. august 2006. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. 4.87. DRAGOMIR. sub-comisari. Reconstituirea circulaţiei mărcilor „ Cap de Bour“ Emisiunea a doua. DRAGOMIRESCU. Vasile. Dan. Bucureşti. Aurel. 1990. 87 1302. Ministerul de Interne. Sublocotenent. Mircea. 2002. nr. Orientări actuale în teoria şi practica medicolegală. 280 p. Kiriac. Introducere în programarea convexă. V. p. Romanian Philatelic Studies. DRAGOMIR. ASANACHE. Urmele de sânge. DRAGOMIR. Programare neliniară. II. DRAGOMIR. vol. p. I. 1299. 1980. DRAGOMIR. 1979. 1285. Mihai. l/89-l/90. 1968. Expertiza urmelor de Virgil. Virgil. Noua metodă practică pentru a învăţa cu înlesnire legile privitoare pe toţi oficerii de poliţie judiciară şi în special comisari. Kiriac. Editura Medicală. Bucureşti. 1980. Radu. N. Ausgabe der Ochsenkopfmarken: Der Rumäniensammler Nr. DRAGOMIRESCU. 1979. DRAGOMIR. II. 386+392. 1295. Prof. Legitima apărare. Bucureşti („Contribuţii”). 1296. MALIŢA. Almanah Filatelic 1985. HANGANU. 1298. MALIŢA. 1294. Kiriac. Kiriac.Ausgabe". 1287.

Editura Europa Nova. Interferenţe între eroarea medico-legală şi eroarea judiciară. 2005. Mariana. Bucureşti. 6. Jenică. Drogurile în viaţa românilor. Jenică. Editura Ministerului de Interne. OANCEA.. DRĂGAN. 1304. 367 p. în Criminalistica.O. CORNEANU. Svedlovsc.. P. DRĂGHICI.. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. DRĂGAN. vol. 29-30 (I).C. vol.. DRAGOTEANU. Jenică. Jenică. 1. XI. TRÎMBIŢAŞU. dr. şi Vestala. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. 1994. 21-22. 108-122. 415 p. nr. GRECU. Consideraţii teoretice şi practice. I. CĂRPINEAN. IV. Conf. DRAPKIN. Colonel lector univ. anchetă.IX. vol. Milan. 1307. Economistul mileniului III. Lector univ. 145-165 p. Tortura. în Revista Română de medicină Legală /Romanian Journal of Legal Medecine. Constantin. 1998. Editura Militară. vol. vol. DRĂGAN. G. DUCA. NICOLAE. Aparatura criminalistică modernă şi sisteme de procesare a imaginilor. drd. 4. 463 p. Mihai. Editura Ministerului de Interne. 1996. nr. A. anul VIII. anul II. Alexandra. Bucureşti. dr. 142 p. Prof. februarie 2006. 384 p. 1.. în Analele Universităţii „Spiru Haret“. M. POPESCU. 2003. Silvia. 42 p. 413 p. 5. George. 447 p. Consideraţii privind rolul ştiinţei criminalisticii în cadrul investigaţiei penale. STĂNESCU. 1316. Gheorghe. p. 415 p. DRĂGAN.. volumul XIV. 1311. DRĂGAN. Ion. Prep. volum 12.F. DRĂGAN. VI. dr. Jenică. Ligia. (Inspectoratul General al Poliţiei. 463 p.. DEMETRESCU. III. Depistarea toxicomanilor. Sesiunea de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice. Bucureşti. 19-20 (II). Constantin. 1987. 284 [286] p. 180 p. DUCA. DRĂGAN. Bucureşti. V. anul II.. 351 p. vol. ROMAN. septembrie 2000. Drogul. 1305. VREJU. Dicţionar. 1313. 1995. p.S. II. L. vol.. DRĂGOI. Jenică. RUSU. Ion. p. Editurile Saeculum I. 1312. iulie 2000.R. vol. 1308. Ediţie definitivă. nr. 11 vol. Criterii de evaluare ale „punerii în primejdie a vieţii” în leziunile vasculare. DRESSLER.. 1306. Preparator universitar slt. MELINTE. obiect al reglementărilor juridice. 1314.1303. lt. DERMENGIU. Dumitru. Bibliografie la p. Substanţe chimice M. 558 p. nr. 1993. I. Zei.. Jenică. Dan. Nicholas Georgescu – Roegen – profetul arhitect al noii gândiri. X. Constantin. 2001. 1319. Implicaţii în expertiza medico-legală. Direcţia arme. DRĂGAN. 399 p. 2. esenţiale şi precursori. Istoria culturii şi civilizaţiei. MEŞINĂ. 379-381.R. Jenică. Facultatea de Drept.. DRĂGAN. p. Sinergisme morfogene în evoluţia sistemului osteomedular. în Criminalistica. DRĂGAN. univ..C. p. în Criminalistica. nr. vol. DRIMBA. Ovidiu. 433-437. Editura Luceafărul. 1994. VIII. SUCEAVĂ. C. p. Jenică. univ. 70 p.col. nr. vol. Noi . DERMENGIU. 2005. Polixenia. 208 p. Editura Magicart Design. MARTIUS. 1309. explozivi şi substanţe toxice). Editura Fadrom. 54 p. eroi şi personaje din mitologia drogului. Cristian Ion. Lt. 88 Constantin. vol. iunie 2004. 3-15. decembrie 2000. 2001. 1317. univ. anul II. p. Bucureşti. TIPIŞCĂ. 41-42. Manual de educaţie antidrog pentru ciclu gimnazial. martie 2006. 383 p. Bazele teoriei situaţiilor de Procedura reorganizării judiciare şi falimentul. mijloace tehnice de examinare a 1320. VII. 143. Bucureşti.. 1318. dr. Bibliografie la p.. Elisa. Editura Craiova. Constanţa.. 1310. 1315. Aproape totul despre droguri.. în Ştiinţele juridice la început de mileniu.

226-233. Petru. 1976. vol... Marseille. 2. 1972. identificări judiciare din Institutul de Criminalistică. p. Al. Editura Casa 1992. 216 p. 1331. 277 [-280] p. Decémbre. expert criminalist. în Tratat practic de criminalistică. 1978. DUME. Dan Toma. DUCULESCU. 1339. 116-141. Bucureşti. I. 620-668. Petru. DUCULESCU. TOMA. 1342. anul VIII. Europeană. NĂSTASE. Octavean. Editura Militară. 1341. Subcomisar de limba germană de Mihai Moroiu. Studii de drept internaţional. România la Organizaţia Naţiunilor Unite. 1338. 1340.S. ĎUD’A. Bucureşti. 186-190. Traducere din 89 – Expert grafic diplomat al Şcoalei Superioare de Arhivistică şi Paleologie. 344 p. şeful Serviciului de 1330. Philatelic poliţie. II. BECKTON W. 1979. DUCULESCU. Victor. Journal of Great Britain No. Examinarea actelor deteriorate prin rupere şi ardere. 1985. 17-18. Scrisul. Bucureşti. Noul sistem integrat de identificare balistică din cadrul Institutului de criminalistică al I. DUME. 1986. ANGHELESCU. Ministerul de Interne. p. 2001. Sinaia. Urme lăsate de animale. Inspectoratul pentru Cultură al Judeţului Botoşani. 1336. p. Succesiunea sta- 1324. 1909.R. Roxana. 1929. 25-26. DUCULESCU. p. nr... DUME. Ion.P. 1995. 307-310. Victor. Descoperirea falsurilor în acte şi .S. în Tratat practic de 1325. Ministerul de Interne. 1321. Constatarea tehnicoştiinţifică a urmelor lăsate de mâini. 2001. DUCULESCU. Expertiza scrisului cursiv. Editura Academiei Republicii Socialiste România. vol. 1976.documentelor. Albatros. în Tratat practic de criminalistică. 342 [-344] p. Bucureşti. Manuel vocabulaire du portait parlé. februarie. III. vol. 1337. 77-79. Victor. Diplomaţia păcii. aprilie 2006. DULCIU. Bucureşti. Marius. 170 [-175] p. Căpitan – din Geniu Editura Continent XXI. (I). 269 [-271] p. în Criminalistica. 318-320. 2. 40 p. Principii şi forme juridice ale cooperării economice internaţionale. criminalistică. biblioteciambrozie şi aguridă.F. după imprimarea prin apăsare. Rudolf. Continuitate şi discontinuitate în dreptul internaţional. Ministerul de Interne. DUME. 1973. R. 232 p. DUERST G. Victor. p. Victor. DUCRY.R. 1980. I. în Tratat practic de criminalistică. Bucureşti. ROGOJANU. 191 p. DUCULESCU. 1335.I. 101 p.D.G. 64 [-68] p. O cerinţă a contemporaneităţii. p. Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu“. Victor. 1984.C. Editura Academiei R. DUCULESCU. Dreptul tratatelor. în R. Colonel. DUCULESCU. Victor. Petru. Pietre preţioase. G. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. 1334. Efectuarea examinărilor dactiloscopice în sistemul A. telor la tratatele internaţionale. Ipostaze ale diplomaţiei. DUME. vol. C. 5/1895. Victor. 1327. p. Bucureşti. Victor. Ion 1323. Les Formules dactyloscopique réelles. 1322. Biblioteca Eminescu. Reconstituirea scrisului 1328. Editura Politică. Editura RAO (Enciclopedia RAO). Editura Academiei Republicii Socialiste România. 1980. Petru. DUCA. anul III. III. în Criminalistica. Petru. Diplomaţia secretă. Luboš.I. Bucureşti. 1982. 20-24 noiembrie 2000. Mouillot. Coordonator: Dumitru Popescu. vol. 1333. Arhive.B. în Tratat practic de criminalistică. 1998. nr. 1332. Editura Geea. Bucureşti. p. p. MUNTEANU.. REJL. Mică enciclopedie. 1326. Bucureşti. DUFFAUX. Ministerul de Interne. 1329. Petru. Titlu şi tablă de materii şi în limbile engleză şi rusă. DUMITRESCU. Editura Militară. Constantin. DUME. DUCULESCU. Adrian. Ministerul de Interne.

Crăciun. Didactică şi Pedagogică. Bibliografie la p. Martori mincinoşi şi documente false. (Academia Română. 1993. Alexandru Şt.R. STÎRCEA. 45-48. 1351. Bibliografie la p. (Enciclopedia de buzunar. directorul Intendenţei Stabilimentelor Centrale. p. 1943. Anton. Bucureşti. DUMITRIU. Bucureşti. Alexandro. + 22 planşe color şi alb-negru. Paradoxele logice. editat de Fundaţia Anastasia cu prilejul expunerii colecţiei şi arhivelor RAINER la Galeria Catacombelor. Comisar-şef de 1356. Anton.S. în Criminalistica. „Junimea“. 1359. Rezumat în limba franceză.R. 1968. Elemente de antropologie judiciară. Viorel. Logica polivalentă. Bucureşti.R. DUMITRESCU. 181 p. 1049 [-1051] p. Ioan Florin. Editura 1348. nr. GACEA. 200 p. 1944. Eugeniu. Ediţie nouă. 210 p. EFTIMIE. Rezumat în limba franceză.R. Bibliografie la sfârşitul capitolelor. DUMITRESCU. Recunoaşterea falsurilor în administraţie şi prevenirea lor. Iaşi. în Criminalistica. gândirea impresiunile „cap de bour". 1969. Moneta. 1345. [2004]. Anton. Comisar-şef de poliţie. Acupunctura ştiinţifică modernă. Constantin. 1973. GHEORGHICI. Informatică juridică. 367-383. DUMITRIU. Actualitate şi perspective privind utilizarea tehnicilor de identificare criminalistică în pregătirea viitorilor tehnicieni criminalişti. DUMITRESCU. 2001. cu fig. Tipografia „Geniului”. Alexandru. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Anton. DUMITRESCU. VI (Cotroceni). Schimbul. Profesor de expertiză grafică la Şcoala Superioară de Arhivistică şi Paleografie. 90 Academiei R. Ediţia a Editura . 249-254. Mileniul III. 1357. Mecanismul logic al matematicilor. Constantin. 1346. Istoria logicii. Logica polivalentă. 1355. 384 p. 200 p. DUMITRESCU. rusă. Anton. Tablă de materii şi în limbile franceză. Doru. engleză. Matei. 135-142. RAINER. 1350. Tipografia Revista Geniului. 1358. 1971. Dorel. 401-409. complet refăcută şi adăugită de autor cu colaborarea lui Teodor Stihi. 1344.. revăzută şi adăugită. p. noiembrie 2004. Soluţia paradoxelor logico-matematice. 1998. Sorin. cu ilustr. Subcomisar de poliţie. Bucureşti. 1966. DUMITRIU. Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă. Technica şi monetară. 1928 (Arhivele Statului. 1360. 115 p. CONSTANTIN. 1354. DUMITRIU. 2006. DUMA. poliţie. 1352. Istoria logicii. Dumitru. Filatelia 11/1958. Anton. DUMITRIU. anul VI. Pregătirea viitorilor agenţi de poliţie în domeniul Criminalisticii şi al Medicinei Legale. DUMITRESCU. GHIORGHICI. forzaţ ilustrat. Editura Ministerului de Interne.S. 6. Inspector principal de poliţie. Un album document al Centrului de Cercetări Antropologice în memoria Profesorului Rainer. Centrul de logică). 391 p. Bucureşti. Comisar de poliţie. DUMITRIU. (Academia R. DUMITRESCU. DUMITRIU. Mimii 1353. Marius.. Bucureşti. Editura Academiei R. 1944. Tiparul: R. Anton. Bucureşti. Centrul de Cercetări Antropologice). 424 p.A. Editura Ştiinţifică. 385 p. Centrul de logică). 1343. Bucureşti. 1349. 590 p.. (Academia R. DUMITRESCU. 1977. Timişoara. Şcoala Superioară de Arhivistică şi Paleografie). Seria „Sinteze“). Editura Viaţa literară. Despre re- Ştefan I. Bucureşti. Capcane judiciare. Viorel. 1347. Teoria logicii. cu portret şi facs.. Editura Mircea. II-a. Bucureşti. Cu o prefaţă de Intendentul general Florescu. 1938. Editura Solness. Bucureşti.S. Editura Enciclopedică Română. DUMITRESCU. DUMITRESCU.S. DUMITRIU. „Monitorul Oficial”. Anton.documente prin ajutorul fotografiei cu o prefaţă de D-l Stahl. p.

Texte şi în limbile franceză. studiu. Le suicide. dr. nr. Bucureşti. 1369. 91 . Sandu. DUMITRU. 1924. (Faculte des Lettres de Paris). 162 p. 1371. Tabla de materii şi în limbile engleză şi franceză. (Cultura Naţională. Note. DUMITRIU-SNAGOV. 1372. XII . + IC + 471 p. 1979. Bougle. 1990. Problematica ricoşeului metodei sociologice. Centrul de logică). SAVIC.. fig. 2. (A Free Press Paperback). Bibliografie la sfîrşitul capitolelor. 1361. DURKHEIM. C. Text latin (facsimile şi transcriere) Traducere şi comentarii /Studiu/ Note / Glosar / şi / Indici / de Ion Dumitriu Snagov. (Bibliotheque de Philosophie Contemporaine). Etude de în secolul al XIV-lea. Bucureşti. 22-28. Paris. DUMITRU. Prof. Paris. DUNJIC. Tablă de materii şi în limba franceză. Paris: Felic Alcan. Editura Eminescu. De la division du III-a revăzută şi adăugită. Editura Tehnică. Institutul de Medicină Legală al facultăţii de Medicină. Pauli Sanctini Ducensis [. Cristian.W.. dr. în Revista Română de Drept. Anton. Ion. Émile. Colecţia de manuscrise. DURKHEIM.. Les regles de la methode sociologique. p. anul VII. DUMITRIU. Tratat despre arta militară şi maşinile de război. DUMITRIU. 1893. Eseuri. DURKHEIM. p. Traducere şi comentarii. Paris. Émile.R. Biblioteca Naţională Paris. Codex Latinus Parisinus. Istoria logicii. 1924. Ţările române 1370. 1973. Ţările Române Sociologie. Rezumate în limbile engleză şi franceză. Émile. Émile. Biblioteca socială). Codex Latinus Parisinus – 7239. Traducere de Constantin Sudeţeanu. în: Mills. regulile în secolul al XIV-lea. Preface de C. 35-36. 1212 p. DUMITRIU-SNAGOV.] Tractatus de re militari et machinis bellicis / Paulus Sanctinus Ducensis [. 1366. 1966. DUMITRIU. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 1975. Text latin (facsimile şi transcriere). Editura Eminescu. Biblioteca Naţională. P. (Codiciele Latin de la Paris – 7239 Paulus Sanctinus Ducensis).Didactică şi Pedagogică. 1986. Über die Anomie (Despre anomie). Bucureşti. 224 p. Bucureşti. cu portret şi facs. DURKHEIM. XV 143 p. Sociologie et philosophie.U. Émile. Anton. (Bibliotheque de Philosophie Contemporaine). în Criminalistica. Libraire Felix Alcan.F. Translated from French by Joseph Ward Swain. Index. Thèse… par Émile Durkheim. Homo universalis: Încercare asupra naturii realităţii umane. 507 p. 1365. 1362. în balistica judiciară. ilustr.S. 1956. 1373. Ediţia a Dusan.] Tratat despre arta militară şi maşinile de război. 1979. 1375. Bucureşti.) Klassik der Soziologie eine polemische Auslese (Clasic al sociologiei. Émile. 1374. DURKHEIM. 1368. DURKHEIM. 416 p. Anton. 1364. Bibliografie la p. Ion. 1993. Glosar şi Indici de Ion Dumitriu-Snagov. Ştiinţă şi 1367. DURKHEIM. Slobodan. (Academia R. Editura Cartea Românească. nr. New York: The Free Press. Cartea Românească. 684 p. É. 144-153. p. Prof. Gropile comune şi câteva dintre problemele apărute în procesul de identificare a cadavrelor din gropile comune. Sociologia. 1363.462 p. Bucureşti. travail social. 1897. The Elementary Forms of the Religious Life. o selecţie polemică) Frankfurt/Main. (publ. 373. London: Collier Macmillan. 1965. germană şi latină. Colecţia de manuscrise. Universitatea din Belgrad.767 p.8. martie 2005. 2003. [1] f. cunoaştere * Alétheia * Cartea întâlnirilor admirabile. Prevenirea falsului în înscrisuri în lumina unor constatări din practica expertizei criminalistice.

320 [-324] p. (publ. Louis. CONSTATIN. DUVAC. 1974. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. în: Sack. Hendri Durville. 308 p. postfaţă de Emil Păun. 200 p. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Luceafărul. cu portret. 1974. Institutul European.. Despre sinucidere [de] Émile Durkheim.P. 23. DURKHEIM.. Prefaţă de Victoria Petrescu. Prefaţa la ediţia în limba română de Romulus Pătru Bena. 92 .G. F. La Science secrète. Evoluţia pedagogiei în Franţa. 282-290. 2001. DURLEA. DURKHEIM. Educaţie şi socio- logie. Émile.) Kriminalsoziologie (Sociologie criminală). Bucureşti. É[mile]. Regulile metodei Constantin. Elvira Balmuş. Sudeţeanu. Editura Galaxia. 1995. imprimeur-editeur. DURKHEIM. emerit dr. Kriminalität als normales Phänomen (Criminalitatea ca fenomen normal). MORARIU. Versiunea originală: Le protocole. Editura Ministerului de Interne. 1381. Traducere: prof. Bucureşti. 393 p. 1993. DUSSAULT. Émile. Ionel. Ediţie îngrijită. Montreal. Mic dicţionar teologic. Editura Didactică şi Pedagogică. sociologice. Traducere de C. Bucureşti.R. Bucureşti. Niculae. König. DURKHEIM. DURVILLE. p. 1385. Editura Ştiinţifică. 1382. Oficiul Informaţii şi Documentare – Ministerul Aprovizionării şi Gospodăririi Fondurilor. Frankfurt / Main. Rue Saint Merri. DURKHEIM. Prefaţă de Mihai Dinu Gheorghiu. univ. Îndrumar şi 1383.. 223 p. expertize tehnice auto. Bucureşti. 1380. R. IONESCU. Unele probleme pe care trebuie să le lămurească investigarea în cazul infracţiunilor în domeniul intermedierii de valori mobiliare. H.. Canada. AlexandruRăzvan. 289 p. dr. Ediţia a II-a revăzută de Ioan Mihăilescu. Iorgu Stoian. Traducere din limba franceză de Alana şi Călin Şabac. 1996. Victoria Petrescu şi prof. Iaşi. În româneşte de Mihaela Calcan. Émile. 1379. 1384. C. Titlul în original în limba franceză: L’évolution pédagogique en France. Subcomisar de poliţie drd.1376. 893 [898] p. Protocolul. Editions Protos. cu portret aplicat (Lucrări fundamentale de pedagogie). directorul Corpului de Control din I. DURLUŢ. Montreal. Preot. Paris (IV). aprilie 1996. Preot. instrument de communication. 1377. 2005. Québec. Henri. Preot. 1378. Émile. note şi comentarii. Traducere şi studiu introductiv de prof. Instrument de comunicare. 1980. 1986. 112 p. 1972.

1934. în e R. 480 p. Mignon G. reginei Loana. Minunea Sfântului Bau- narcotics control. 3.4-5. ECO. Thèse… London & Working. 1. ECO. (Mari prozatori ai sec. 9 année. 335 p. II. Editura Dacia. Editura Pontica. 1394. Editura Humanitas. Iaşi. ECARD. Stoianovici. Misterioasa flacără a de moulage la „Pateu Lapierre‫ . 580-600. EBERHART. 179 p. I. p. Les mineurs délinquants. 1388. Bibliografie la p.. 1938. Constanţa. Traducere din limba italiană de Oana Sălişteanu. Polirom.C.C. Ei s-au jertfit pentru patrie. 40-41.I.I. Insula din ziua de ieri. dolino. EHRMAN. 2005. Editura Pontica. . 10 année. 512 p. ECO. 1406. (Colecţia „Pentru Patrie“). Ediţie 1390. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Constanţa. O Traducere din limba italiană de Ştefania Mincu şi Marin Mincu. no. Postfaţă de Marin Mincu. Traducere din limba italiană de George Popescu. Umberto. 225-256. ECO. EHSES. no. 1387. 1996.. Codul lui Da Vinci. Traducere din limba italiană de Florin Chiriţescu. 438 [440] p. Flonta.I. I. p.. 308 p. Prof. Bart. Adevăr şi ficţiune în 1391. anul VIII. 1389. EINAUDI. 1938. Editura Pontica. 1407. în Criminalistica. 414 p. Cugetări. Umberto. vol. Traducere din limba engleză de M. EATSAN. no.I.8. Selecţia textelor: M. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Albert. ECARD. D. International 1396. Constanţa. 2006. Les Encres invisibles. II. Editura Hiperion. Les Argots étrangers. Traducere din limba italiană de Ştefania Mincu şi Daniela Bucşă. Numele Trandafirului. auriculare). 203 p.C. Roman ilustrat. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Despre comportamentul anti-social: abordarea britanică. Flonta. D. 1984. 1405. 8 p. nr. Bucureşti. p. Istoria frumuseţii. ECO. Georges. 1393.. [2005].15). Umberto. Georges. 1937. Umberto. În căutarea limbii perfecte. ECO. no. Ediţie îngri- jită [şi prefaţată] de Marin Bucur. 10e année. Numele Trandafirului.. Flotna. Ohrabdruckspuren (Amprente 1392. Traducere din limba italiană şi postfaţă de Florin Chiriţescu. Jean-Luc. Ştiinţe criminalistice. EMINESCU. ECO.. Univer1397. 1991. 1395. Traducere din limba italiană de Dragoş Cojocaru. I. 1398. Humanitas. [Bucureşti. 28-44. Georges. Librairie Arthème Fayard. Lübeck. Conacul groazei. ilustr. 304 p. Schmidt Römhild. Umberto. vol. 1995. Disciplinele umaniste. 511 p. iunie 2006. 238 p. 1404. Michael. Umberto. îngrijită de Umberto Eco.״‬în R. Pârvu. 387-405. XX). (Université de Genève. Traducere din limba italiană de Ştefania Mincu şi Marin Mincu. 1995. Thèse No. 1401. 308 [312] p. Umberto. ECO. ClujNapoca. Pendulul lui Foucault. 1992. antologie. Umberto. Pârvu. Umberto. 1964]. 10. Enciclopedia RAO. Note de M. Cum văd eu lumea. 412 p. 452-468.. Essen. ECARD.E 1386. Bucureşti. 192 p. 1400. p. EINSTEIN. 2000. Berlin. Une nouvelle technique Umberto. Editura Pontica. Limitele interpretării. 1399. 77 [-79] p. Traducere din limba engleză de Melania Dumitrache. 1937. (Biblioteca Italiană). ECO. e R. 295 p. Traducere din italiană de Ştefania Mincu. EISENHOVR (Louise Elisabeth). Marea Britanie. ediţie revăzută şi adăugită. vol. 1402. 2000. Cum se face o teză de sitatea din Bath. Bucureşti. în R. 2004. 1403. p. 2002. 459 [464] p. Mihai. Polirom Pontica. Editura Humanitas. univ. Chişinău. 9 année. ECO. 1991.C. 2002. Ediţie îngrijită de Doina Papuc. licenţă.

Florin Zăgănescu. 3. Bucureşti. 228 [-230] p. 240 p. . 1411. ENACHE. ENĂTESCU. Colonel. şeful Serviciului Criminalistic din Poliţia Capitalei. Florin. univ. Yolanda. p. 12-13. Editura Academiei R. 4. 2005. Particularităţi ale expertizei 94 istoria. Particularităţi ale expertizei semnăturilor neevoluate. 2003. Editura Lumina Lex. nr. Magistrat asistent. Editura Ştiinţifică. ENACHE. Gheorghiţă. p. 63 – 72. 1415. Bucureşti. 1 (24). 1957. 1987. 1969. 1410. 1972. în Criminalistica. ENACHE. Apărarea desco- Căpitan. Drept român şi comparat. Editura Orizonturi. 332 p. 1962. Constantin. 2001. Particularităţi clinice ale schizofreniei la sexul feminin. MOISESCU. EMINESCU. Opera de creaţie 1425. 536 p. Bucureşti. Bucureşti. 120 [-123] p. EMINESCU Yolanda. p. (Antologie de oratorie judiciară).P. Pledoarii celebre. 1408. BĂHNEANU. Jurist. invenţiilor şi inovaţiilor în dreptul socialist. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. EMINESCU. în Criminalistica. prof. (Extras). 1994. 1979. 1427. dr. martie 2003. 1423. 1416. RADULIAN. Editura Lumina Lex. Mihai Stratulat. Interferenţe psiho- Antologie de oratorie judiciară. 1995. p. Nicolcioiu [. anul V. în Buletin de psihiatrie integrativă.R. Probleme juridice Sorina. Editura Academiei Republicii Socialiste România. Detectivul particular. Editura Academiei RSR. 1414. 293 [-296] p. X. nr. p. 122-137. Expert criminalist. EMINESCU. 2. „Albatros“. Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Bucureşti. o profesiune de mare viitor. Mari procese din istoria justiţiei. EMINESCU Yolanda. Concurenţa neloială. 1994. Coordonator general Ion Văduva-Poenaru. Ion. 1420. Editura Lumina Lex.R. Bucureşti. Adrian. Enciclopedia marilor personalităţi din 1419. vol. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 260 p. ENĂCHESCU. în îmbunătăţirea calităţii produselor. Editura Academiei RSR. etice ale dreptului de citare. p. Pledoarii celebre 1424. ENACHE. I. dr. Mihai Golu. 216 p. 380-393. Limitele juridice şi Ion. 1422. EMINESCU Yolanda. prof. RĂICAN. 1970. Iaşi. Investigarea criminalistică a incendiilor. 1428.. Bucureşti. Căpitan. 160 p. Bucureşti. 1421. Editura Ştiinţifică. ENACHE. 2(25). An XI. Bucureşti. an XI. Editura Academiei RSR. Editura Tehnică. în Buletin de psihiatrie integrativă.] Prim Vice Preşedinte al Consiliului legislativ. somatice la pacienţii cu tulburare depresivă recurentă. 37-40. 2005. Vol. anul II. nr. şi dreptul. 1979. Micaela. Iaşi. (Colecţia Cogito). p. 1973.[Bucureşti]. X. Falsuri realizate în documente de călătorie. Bucureşti. tator în RSR. Rodica Mihaela. dr. expert criminalist. ENĂCHESCU. EMINESCU Yolanda. ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului. Ra- peririlor. Cuvânt înainte de E. 1418. nr. 1409. ENACHE. Tratat de psihopatologie. univ. anul III. Procese celebre. în Criminalistica. 1412. nr. 145-159. vol. Jurist. mai 2000. Bucureşti. univ. EMINESCU Yolanda. VI + 216 p. 1993. Yolanda. 263 p. + erată. Bucureşti. Cluj-Napoca. EMINESCU Yolanda. 1417. Ion. M. iulie 2001. Rolul dreptului civil fotografiilor de portret. 1426. BOIŞTEANU. A-G. P[etru]. ale transferului de tehnologie. Ion. EMINESCU Yolanda. Yolanda. Dreptul de inven- portul de constatare tehnico-ştiinţifică. 31-32. Colonel. Editura Alma Mater. XXII + 409 p. 1413. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Coordonatori pe grupe de domenii: prof. V. Editura Academiei. Expert criminalist. 2004. Bucureşti. 10 p. Bucureşti. EMINESCU Yolanda.

chimie. Dumitru Enescu. prof. Mihai Stratulat. dr. G-O. scriitor şi istoric. Editura Geneze. univ. prof. Toma Runcanu. Graziella Baicu. biologie. ştiinţe agricole. ştiinţe juridice. medicină. acad. ec. filosofie. prof. prof. Ionescu-Târgovişte. Dorin Iormeanu Dimitriu. Mircea. dr. dr. Corneliu Zeană. univ. Dumitru Prunariu. dr. dr. Vergiu Chilimari. Ion Bostan. ştiinţe agricole. Rodica Zăgănescu. Aurel Chivu. informatică. Coordonatori pe grupe de domenii: prof. univ. dr. Gheorghe Popa. acad. Mihai Golu. Ileana Berlogea. Graziella Baicu. prof. 2000 499 [-510] p. univ. univ. univ. prof. dr. ştiinţe juridice şi militare. Petru Demetru-Popescu. arhitectură. prof. D. Constantin Udroiu. univ. acad. Ion Bostan. Narcisa Fornea. medicină. univ. Studiu introductiv. univ. III. prof. prof. Virgil Constantinescu-Galiceni. prof. dr. muzicologie. univ. Voicu Bugariu. fizică aplicată.prof. Editura Geneze. Dimensiuni ale spiritualităţii româneşti. Ileana Berlogea. univ. farmacie. Gheorghe Creţoiu. medicină. metrologie. conf. dr. mihai Stratulat. univ. acad. dr. dr. Realizatori pe domenii: dr. Alexandru Forje. Florin Zăgănescu. prof. prof. scriitor. Mircea Snegur. prof. George Popa. univ. dr. politologie. dr. prof. dr. univ. Ionescu-Târgovişte. dr. dr. istoria teatrului. Studiu introductiv de Ion Văduva-Poenaru. Dumitru Prunariu. Gheorghe Duca. II. Ioan Mogoş. medicină. pr. dr. prof. dr. M. filologie. ing. dr. dr. Toma Runcanu. univ. acad. ştiinţe agricole. meteorologie. C. prof. univ. dr. dr. Viorel Cosma. dr. dr. Virgil ConstantinescuGaliceni. Mihai Golu. teologie. Viorel Cosma. univ. univ. univ.prof. Mircea Snegur. acad. dr. Mircea Snegur. Mihai Golu. dr. . sociologie. dr. 1999. dr. informatică. Virgil Constantinescu-Galiceni. prof. Nicolae N. Corneliu Zeană. dr. acad. D. prof. Vasile Micu. Gheorghe Cazan. univ. teologie. univ. univ. Vasile Micu. Enciclopedia marilor personalităţi din istoria. Iancu Ştefan. Barbu. ştiinţe agricole. Ioan Mogoş. drd. economie. Constantin Nedelcu. dr. Dumitru Ghiţu. de Ion Văduva Poenaru. Narcisa Fornea. medicină. critică literară. dr. critică literară. Mircea. dr. prof. ştiinţe juridice şi militare. dr. Dumitru Enescu. Voicu Bugariu. prof. dr. scriitor. Florin Zăgănescu. ştiinţe tehnice. Vergiu Chilimari. doc. dr. critică de film. univ. Viorica Munteanu. Mircea Adrian Teodorescu. acad. cosmonautică. dr. Barbu. univ. ştiinţele Pământului. chimie. ing. chimie etc. critică de film. Duţu. ştiinţe juridice. Dumitru Ghiţu. Gheorghe Creţoiu. prof. dr. neurochirurgie. dr. scriitor. dr. Arcadie Percek. Iancu Ştefan. arte plastice. dr. dr. univ. dr. P-Z. medicină. neurochirurgie. acad. dr. prof. prof. ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului. ştiinţe agricole. prof. Realizatori pe domenii: dr. dr. Arcadie Percek. farmacie. univ. arte plastice. Viorica Munteanu. Mircea Deac. univ. dr. prof. Dorin Iormeanu Dimitriu. dr. prof. dr. ştiinţe tehnice. 1429. prof. meteorologie. Nicolae N. dr. scriitor şi istoric. ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului. George Popa. univ. C. prof. M. pr. dr. filologie. arhitectură. prof. critică literară. Gheorghe Cazan. fizică aplicată. (Pe copertă Ediţia a II-a). prof. prof. Virgiliu Constantinescu-Galiceni. Aurel Chivu.prof. univ. dr. Petru Demetru-Popescu. ştiinţe tehnice. dr. prof. Gheorghe Cazan. prof. Constantin Udroiu. dr. ştiinţe agricole. Coordonator general Ion Văduva-Poenaru. ec. 404 [-413] p. univ. chimie etc. ing. univ. arte plastice. ştiinţele Pământului. Călin Căliman. filosofie. univ. Gheorghe Duca. dr. Florin Zăgănescu. drd. univ. Vol. Tudor 95 Colesnic. ştiinţe tehnice. Enciclopedia marilor personalităţi din istoria. univ. doc. conf. Bibliografie la fiecare personalitate. Coordonator general Ion Văduva-Poenaru. Călin Căliman. Mircea Deac. critică literară. Mircea Adrian Teodorescu. muzicologie. Duţu. univ. istoria teatrului. economie. dr. univ. acad. sociologie. arte plastice. Bibliografie la fiecare personalitate. Coordonatori pe grupe de domenii: prof. dr. metrologie. Vol. univ. prof. univ. prof. dr. Rodica Zăgănescu. Viorel Cosma. Mircea Deac. 1430. cosmonautică. biologie. Florin Zăgănescu. scriitor. politologie. prof.

prof. V. M. Mihai Cimpoi. teologie. meteorologie. Corneliu Zeană. dr. metrologie. Aurel Chivu. univ. Arcadie Percek. univ. prof. Arcadie Percek. Aurel Chivu. Dumitru Ghiţu. acad. Mihai Stratulat. univ. acad. dr. univ. Mircea Deac. arte plastice. ştiinţei şi culturii de Ion Văduva-Poenaru. filosofie. politologie. dr. prof. univ. medicină. Coordonatori speciali: acad. Vergiliu ConstantinescuGaliceni. dr. ştiinţele Pământului. economie. dr. istoria teatrului. dr. scriitor.prof. Paulina Constantinescu. chimie etc. dr. prof. ec. Mihai Stratulat. Mircea Deac. univ. univ. Constantin Nedelcu. prof. D. acad. univ. medicină. . acad. univ. medicină. univ. ştiinţe agricole. Gheorghe Creţoiu. Graziella Baicu. dr. prof. Studiu introductiv: Dimensiunile fenomenului românesc de Ion Văduva-Poenaru. Barbu. ştiinţe tehnice. Florin Zăgănescu. prof. prof. medicină. univ. Mircea Snegur. Tudor Colesnic. Gheorghe Cazan. Petru Demetru-Popescu. Dumitru Prunariu. univ. Ileana Berlogea. Dr. ştiinţe juridice. univ. prof. dr. scriitor. Rodica Zăgănescu. univ. dr. prof. Mircea. dr. dr. medicină. ştiinţe tehnice. Narcisa Fornea. Duţu. dr. univ. univ. Constantin Udroiu. ing. acad. Barbu. critică literară. prof. IV. muzicologie. critică de film. dr. dr. drd. Viorel Cosma. prof. economie. D. ştiinţe juridice şi militare. dr. ec. dr. Mihai Golu. Mircea Snegur. dr. acad. Gheorghe Duca. muzicologie. chimie. arte plastice. critică de film. univ. chimie. conf. Călin Căliman. neurochirurgie. Toma Runcanu. Gheorghe Creţoiu. dr. Petre Demetru Popescu. dr. univ. dr. Graziella Baicu. Editura Geneze. prof. prof. dr. vol. 1431. Mircea. pr. 96 Contemporanii A – I. IonescuTârgovişte. Constantin Nedelcu. ştiinţe tehnice. univ. univ. dr. critică literară. biologie. prof. Vergiu Chilimari. acad. dr. IonescuTârgovişte. Mihai Golu. dr. biologie. Ioan Mogoş. ştiinţele Pământului. ştiinţe agricole. scriitor şi istoric. metrologie. dr.prof. univ. Ioan Mogoş. Vergiu Chilimari. dr. dr. Coordonator general Ion Văduva – Poenaru. pr. prof. Bibliografie la fiecare personalitate. C. filologie. drd. dr. Studiu introductiv: Vârstele istoriei. dr. medicină.univ. univ. Realizatori pe domenii: dr. dr. scriitor. arhitectură. Ion Bostan. prof. Coordonatori pe grupe de domenii: prof. teologie. prof. Constantin Udroiu. Vasile Micu. Tudor Opriş. ştiinţe tehnice. univ. univ. dr. prof. acad. prof. univ. George Popa. farmacie. acad. Tudor Opriş. ştiinţe juridice. Ileana Berlogea. cosmonautică. George Popa. David Davidescu. dr. Dumitru Ghiţu. dr. arte plastice. Dorin Iormeanu Dimitriu. Paulina Constantinescu-Stoleru. Mircea Snegur. Nicolae Cajal. Narcisa Fornea. meteorologie. prof. dr. ştiinţe agricole. ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului. Iancu Ştefan. prof. doc. dr. Nicolae N. prof. ştiinţe juridice şi militare. Enciclopedia marilor personalităţi din istoria. prof. Ion Bostan. dr. informatică. dr. scriitor şi istoric. Voicu Bugariu. politologie. sociologie. dr. dr. acad. dr. dr. Florin Zăgănescu. Nicolae N. informatică. prof. Dumitru Prunariu. C. dr. critică literară. prof. Voicu Bugariu. univ. 531 [-532] p. acad. dr. Mircea Adrian Teodorescu. Viorel Cosma. acad. prof. arhitectură. Gheorghe Duca. ştiinţe agricole. filosofie. dr. prof. Toma Runcanu. univ. dr. Vasile Micu. prof. Ioan Anton. univ. Andrei Andrieş. Dumitru Enescu. dr. prof. filologie. fizică aplicată. chimie etc. dr. Virgil Constantinescu-Galiceni. ing. dr. acad. Gheorghe Cazan. univ. albnegru. Tudor Colesnic. Rodica Zăgănescu. dr. Viorica Munteanu. prof. univ. arte plastice. 2001. dr Corneliu Zeană. ştiinţe agricole. Viorica Munteanu. univ. M. prof. dr. sociologie. cosmonautică. Călin Căliman. dr. istoria teatrului. acad. Mihai Stratulat. univ. Tudor Opriş. doc. prof. dr. George Popa. conf. Mihai Golu. dr. prof. Duţu. ştiinţe agricole. Dorin Iormeanu Dimitriu. neurochirurgie. fizică aplicată. univ. Realizatori pe domenii: dr. dr. prof. Dumitru Enescu. Mircea Adrian Teodorescu. scriitor. univ. critică literară. univ. univ. Iancu Ştefan. Petru Demetru-Popescu. farmacie. prof.

Viorel Cosma. Mircea Snegur. dr. dr. ENE. Studii logico-filosofice. Realizatori pe domenii: dr. 25-26. Lt. nr. Călin Căliman. 238 p. Editura Geneye. prof. Gheorghe Ene. în Criminalistica. Gheorghe. Radu. 1437. ENE. medicină. Paulina Constantinescu . dr. prof.prof. expert criminalist. dr. ec. scriitor. Paradoxuri. V. Petre Demetru-Popescu. prof. Gheorghe. critică literară. Mircea Adrian Teodorescu. dr. 1968. Gheorghe. Ediţie îngrijită de Iancu Lucica. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. anul I. 572 [-578] p. Eseuri despre valoarea omului şi umanismul valorilor. informatică. politologie. 1435. 2000. acad. Aurel Chivu. dr. Ioan Mogoş. ENGELS. chimie etc. ştiinţe agricole. TERBANCEA. Petru Demetru-Popescu. ştiinţe agricole. dr. ENE. Gheorghe Creţoiu. aporii. 2/1980. 525-544. p. arte plastice. Nicolae N. George Popa. Moise. p. în Criminalistica.G. BUGARIU. acad. M. Gheorghe Cazan. arhitectură. metrologie. Gheorghe Duca. Rodica Zăgănescu. nr. ENESCU.colonel. scriitor şi istoric. Enciclopedia marilor personalităţi din Wolfson and Maurice Edwards. Bucureşti. dr. dr. univ. Mecanica. K. ştiinţe tehnice. chimie. anul II. prof. D. critică literară. doc. Vasile Micu. vol. Bucureşti. prof. expert criminalist în cadrul lnstitutului de Criminalistică al I. dr. univ. univ. prof. ing. 1443. ENESCU. muzicologie. 4. Mircea Deac.Constantinescu . Fundaţia Realitatea Românească C. univ. Timişoara. filosofie. 1440. Arcadie Percek. ENESCU. prof. Narcisa Fornea. prof. Bucureşti. Lt. 1442. univ. teologie. Contrafacerea documentelor prin editare computerizată. Edited by Rose 97 der Rekonstruktion von Straßenbahnunfällen (Posibilităţi şi limite în reconstituirea accidentelor rutiere). Möglichkeiten und Grenzen lexicon for Graphology & Other Aspects of Writing. 1436. 468 p. Constantin Udroiu. scriitor. Ion Bostan. dr. Encyclopedia of the writter word. Editura Facla. dr. 1439. 1985. 320 p.. Vergiu Chilimari. Editura Geneze. Bibliografie la p. Mihai Stratulat. p. septembrie 1999.P. meteorologie. univ. Coordonator general Ion Văduva – Poenaru. Ţ. dr. Gheorghe. univ. 1433. 132-136.Stoleru. în: Deutsches Autorecht (Dreptul auto german). expert criminalist – Institutul de Criminalistică al I. dr. în Criminalistica. 1434. Toma Runcanu. univ. 232 p. Fundamentele logice ale gândirii. 564 [-570] p.. IANCU. istoria. 1438. ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului. Examinarea criminalistică a urmelor de dinţi. univ. Editura Medicală. Duţu. prof. noiembrie 1999. Iancu Ştefan. mai 2000. Dumitru Ghiţu. Mihai Golu. Ion. p. 2003.P. 3. 18-20. critică de film.Galiceni. în Realităţi şi perspective în criminalistică. acad. ENESCU.col. Mircea. ştiinţe tehnice. Voicu Bugariu. economie. M. Semnătura invizibilă. dr. neurochirurgie. univ. 2003. ştiinţe agricole. sofisme. Bucureşti. Editura Printech. prof. Graziella Baicu. Florin Zăgănescu. Lt. 554 p. cosmonautică. Gheorghe Cazan. Anel. nr. 1432. pr. 18-20. Ab urbe condita. fizică aplicată. 1441. anul I. sociologie. ştiinţe juridice şi militare. Contemporanii K-Z. medicină. Ileana Berlogea. ENESCU. p. Dumitru Enescu. drd. Exami- narea grafoscopică a documentelor contrafăcute şi falsificate cu tehnica de calcul. 5. prof. N. 1980. prof. arte plastice. conf. univ. 47-50. Bazele juridice şi genetice ale expertizei medico-legale a filiaţiei. prof. . 2003. Viorica Munteanu. Dumitru Prunariu. filologie. dr. farmacie. ştiinţele Pământului. medicină.G. acad. ENE. George Popa. ştiinţe juridice.col. 1990. A Gheorghe. istoria teatrului. Dorin Iormeanu Dimitriu. dr. univ. Gheorghe. acad. biologie. 316 p. dr. dr. Barbu. univ. dr. Editura Tehnică. dr. IonescuTârgovişte. C.

Office for Official Publications of the European Communities. Ediţia a II-a. Paris. studiu introductiv şi note de Gustavo-Adolfo Loria-Rivel. Ch. 2002. Ileana Chersan. în Criminalistica. Ileana Catina. după Toma. Zur Problematik der Rekonstruktion von Sitzpositionen angegurteter PKWInsassen (Problematica reconstituirii poziţiei pasagerilor asiguraţi cu centura de siguranţă). 2002. le moyen de les écarter. Berlin. 728 p. nr. p. 1456. Prefaţă de Traian Diaconescu. Evanghelia 1448. 37 p. English language course dor lawenforcement students and professionals. Inspector de Traducere din limba coptă. 98 . EUSTATZIU. EULITZ. lutte du siècle. iunie 2006. 119 p. Erlag. La grande 1454. H. Paul Langenscheidt). Polirom. în: Kriminalistik und forensische Wissenschaften. chois de termes de comparaison. 1910. 2005. 1446. A practical 1451. Ioana Bordeianu. 2003. 1930. Valentin Iulian. Berlin. Secretul investigaţiilor judiciare moderne. Neunte Auflage. (ENZYKLOPÄ DIE DER MODERN KRIMINALISTIK. Membre de la Société de Graphologie. Zakaria. H. Feldeş şi D. 1929. (British Council) 1445. Evanghelia după Toma. Poliţia Technică. 1922. Nicolae Minovici. Avec une préface de M. 1449. 127 p. Bucureşti.]. 146 [154] p. 1452. Editura germană a Ştiinţelor). Stuttgart. Kriminalität und Persönlichkeit (Criminalitate şi personalitate). EYSENCK. 1447. VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften (Criminalistică şi Ştiinţe judiciare. Wien. introducere. Les Experts J. [Bucureşti]. Traducere de C. Autres conoraissances nécessaires. EPURE. Honghton Mifflin. EUROPOL XTC Catalogue 2002. Dr. 4244. HEROLD. et les Expertises en écritures par Nicolas Episcopescu. Emoţia. EPISCOPESCU. Joachim. VII + 111 p. 2003. Sebastian S. ERZINÇLIOGLU. Andreea Călugăriţa. Edmond Locard. Les étude de l’écriture. p. Gabriela Şerbănoiu. 3. Dylan. 193 p. caietele 7172/88. SpheronCam HDR. 94 [96] p. 40 p. Foarte scurtă 1450. Crime and Personality. Der Sexualverbrecher. 1455. Le Dr. anul VIII. avec l’aide de la lumière transmise. Nicolae. 140 [142] p. + 1 f. poliţie. conclusions imprécis. Editura BIC ALL. 2002. EVANS. Editura Saeculum Vizual.J. 1987. EULFFEN. Policiers et malfaiteurs.. EPICTET. Herausgegeben Von Dr. Ediţie bilingvă. Cătălina Harabagiu-Dimitrescu. ERHARDT. Erich. Barnes & Noble Books. Samlung Von Einzelwerken Berufener Fachmänner. Editura Paralela 45. Traducere din limba engleză de Sabina Dorneanu. Les expertises les plus fréquentes. Burtea. L’étude l’examen optiques. Tradusă şi comentată de Vasile Andru. La Chimie. 1977. 1457. Camelia Budişteanu. Boston. Editura Ministerului de Interne. A. Die FerraryAuktionen 1921 -25 / 1929. Lyon. Dr. Nachdruck mit Ergebnissen. True crime scene investigations. Prefaţa de profesor dr.J. La necessité de photographie des actes. EUSTATZIU [Sebastian S. 256 p. donteuses. Expert en écritures. 1459. Mark Roberts (coordinator). Manual şi Fragmente. Quelques mots sur les experts. Ediţie îngrijită de Ioan-Florin Florescu. Amalia Niţu. Michalon. EYSENCK.84-86.1444. 1458. L’étude des documents. 1453. Forensics. English for modern policing. Galaţi. 1964.

FARBER. 1465. New York. FERRI. 1472. p. 524-526. 1463. p. Suzanne BRESARD. p. Fanchette LEFÉBURE. FERRIS. Cu o prefaţă de G. Thomas. 1468. 459-462. 1981. Basic Books. Bucureşti. a) Partea filosofică. Germaine TRUPPIER. Band 7). în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Criminalistica din Poliţia Română la început de mileniu. 463 [464]p. 1920-1932. MarieThérèse PRÉNAT. II. b) Delincventul. Wiley. San Francisco. Serviciul secret chinez. Asist. II. a) Delictul. 1470. Vol. Jacqueline PEUGEOT. Dr.F 1460. cu portrete. Ediţia a II-a. Dan Valentin. univ. 6 rue Émile – Dubois 75014 Paris. În colaborare cu dl. Particularităţi ale cercetării furturilor din auto. 1929. Pe 1467. Umb. KAUFFER. Charlotte DUQUEYT.I. Catherine de BOSE. Editura Revista Pozitivă Penală şi Penitenciară. 1998. Vol. Franz M. 2 vol. Martine FREUDIGER. Freiburg 1988 vol. I. Pratique. Traducere din limba franceză de Cezar Ionescu. Gersbach. vol. Ediţia a II-a. 1967. 324-327. FALCAN. Polizei und Technik. Catedra de ştiinţe penale de la Facultatea de Drept. (Die Polizei in Einzeldarstellungen. Traducere de Petre Ionescu-Muscel. vol. 241 – 248. p. 134 p. Bucureşti. Rosine de GOURSAC. Colette COBLENCE... în Criminalistica. 35 p. Identical Twins Raised Apart: A Realalysis. Bucureşti. 1977. 2004. 1464. în Investigarea criminalistică a locului faptei. XXII + 185 p. La graphologie. I. London. FAIDEAU Pierre. 1462. Universitatea din Pecs. Madeleine de NOBLENS. Susan L. Polizeiliches Alltagshandeln (Acţiunea poliţienească cotidiană) în „Kriminologische Forschung in den 80iger Jahren" (Cercetarea criminologică în anii ‘80). 2005. 2-4 1466. FENYVESI. inspector general al Poliţiei Române. Claude BOURREILLE. 2 édition revue. Cluj-Napoca. Aspecte legate de A Psychological Analysis. cu ilustr. Bucureşti. Éditions.A. FĂTULOIU. (II). Camelia. Bibliographie p.. Actualitatea criminalisticii ca disciplină de studiu. Perspectives mis en œuvre par e Pierre Faideau. constatarea tehnico-ştiinţifică a sistemelor de închidere-asigurare. Robert E. 411 p. FALIGOT.L. II. 1926. Phillip. 1940. Chicago Sociology: . b) Proiectul c. Editura Nemira. Rémi. XIII + 305 p. Roger. Şcoala positivă de drept penal.. FELTES. pozitiv. Denise de CASTILLA. 1461. vol. Bucureşti. Janine MONNOT. 2003. Del Devo. Jhon. Camelia. Jacqueline BERTHELOT. Enrico. Enrico. Criminal Behaviour: copertă: La graphologie Histoire. Anne-Marie SIMOND. Claude J. XIV + 305 p. Micheline DELAMAIN.1934. M. Csaba. FELDHAUS. Sociologia criminală. Les Auteurs: Pierre FAIDEAU. Ungaria. Claude VILLARD Docteur. Studiu sintetic de Petre Ionescu Muscel. Cu o prefaţă a autorului specială pentru România. Editura Revista Pozitivă Penală. vol. 1471. Traducere de Petre Ionescu-Muscel [şi] Dna Lavinia IonescuMuscel. 125 şi urm. vol. Chandler. Rătescu. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. BERLIR. Principii de Drept Criminal. 2003. Berlin. M. Chestor de poliţie. cu portrete. vol. FALCAN. Enríco. 344 p. XXII + 185 p. Nicole BORIE. Principii de drept criminal. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 1469. Christiane VERVIER. Cu o prefaţă a autorului specială pentru România.. 1473. Editura Alma Mater. şi erate. 1. Traducere de Lavinia Ionescu-Muscel şi Petre Ionescu-Muscel. I. I şi II. FELDMAN. II.p. FERRI. FERRI. 184 p. Vol. 1983.

. 260-278. FILIPESCU. 3. septembrie 2005. iulie 2003. FIERBINŢEANU. 2. Mircea. ianuarie 2003. 3. Mircea. expert Mircea. Bibliografie generală la p. judiciar.Revista filateliştilor din Republica Socialistă România . 44-45. nr. Ing. Reconstituirea accidentelor: motorete. martie 1996. p. 1479. [Bucureşti]. Determinarea vitezei în urma coliziunii autovehicul-pieton. Expertiza accidentelor rutiere prin metodele retrospectivă şi introspectivă. în Criminalistica. FIERBINŢEANU. 1481. Mircea. mai 2002. p. Posibilităţi de evitare a producerii accidentelor de circulaţie rutieră. Mircea. 2006. 5. 26-27. Ing. Mircea.. 2002. 4. FIERBINŢEANU. mai 2004. Buletin documentar editat de Corpul Experţilor Tehnici din România. în Expertiza Tehnică 26. anul 11. Editura Bibliotheca Târgovişte. scutere. Mircea. Ing. p. p. p. 1485. în Expertiza Tehnică 83. Certitudinea probelor criminalistice şi corelarea lor în accidentele de trafic rutier. FIERBINŢEANU. Ing. 642-644. 100 1491. expert judiciar. Mircea. în Criminalistica. 365-374. 1. FIERBINŢEANU. Editura Didactică şi Pedagogică. plăşilor şi atribuţiile poliţieneşti pretorului. nr. Ing.. în Criminalistica. 2-14. 10-14.. Ing. FIERBINŢEANU. Bucureşti. Editura Luceafărul. în Investigarea criminalistică a locului faptei. În domeniul expertizei criminalistice nu există dreptul de ultimă opinie. FILIPESCU [Ioan]. anul V. martie 2003. Bucureşti. 1484. motociclete şi autoturisme. Bucureşti. Mircea. p. FIERBINŢEANU. 1483. Reconstituirea . FIERBINŢEANU. iulie. Mircea. nr. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Buletin documentar editat de Corpul Experţilor Tehnici din România. anul VII. Ing. Dinamica producerii accidentului rutier în cazul copiilor (intimitate şi specificitate). p. 119-124. expert judiciar. Expert judiciar ing. 11-12. Bucureşti. FILATELIA 1482. în Criminalistica. Reconstituirea 1488. . nr. expert 1476. nr. p. Evoluţia metodelor de reconstituire a accidentelor de trafic rutier. Ing. 1490. în Criminalistica. anul IV. Reconstituirea accidentelor rutiere de circulaţie prin metodele retrospectivă şi introspectivă. Expert judiciar. anul 4. 2. 1486. Rezolvarea accidentelor autovehiculbiciclist. 17-18. 2005. 2003. Revista Federaţiei Filatelice Române. ing. 1475. în Criminalistica. 9-12. anul VIII. 1965. Ing. FIERBINŢEANU. nr. expert ing. 3. 4. în Criminalistica. 2006. expert auto judiciar. Ing. Calcularea lipsei de folosinţă a autovehiculelor în cazul de culpă exclusivă. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. anul V. 22-23. 305 p. judiciar. 1489. FIERBINŢEANU. tehnic auto judiciar. FIERBINŢEANU. Problematica expertizei autocriminalistice. 1-4. p.Momentul apariţiei stării de pericol în accidentele rutiere. FIERBINŢEANU. Mircea. Mircea. Expert judiciar tehnică auto judiciară şi criminalistică. expert auto judiciar. FIERBINŢEANU. FIERBINŢEANU. expert judiciar. nr. 1480. p. Mircea. p. anul V. noiembrie 2002. Mircea. p. în Realităţi şi perspective în criminalistică. aprilie 2006. p. Dreptul familiei. în Criminalistica. anul IV. Ion P. Poliţia pe teritoriul 1492. 8 p. Mircea. p. 1477. ale accidentelor de circulaţie rutieră cu ajutorul programelor de calculator. 1478. Bucureşti. 6. [1936]. 644 [646] p. nr. Despre modul de cercetare a accidentelor vehicul-pieton. p. FIERBINŢEANU. nr. 188-198. 4...din 1990. noiembrie 2003. în Criminalistica. Mircea. anul VI. 35-36. 16.1474. 1487. nr. nr. 2004. expert judiciar. anul IV. FIERBINŢEANU.

Nicolae. MILLER. Ion R. 1502. introductiv. Zodiacul Sion Gherei şi Andronic. 1978. românească / Tentamen Historiae Vallachicae. Iaşi. (r). 1979. vol. Silvia. X. Ilie. 1496.Moruzi (Extras din Naţiunea) Comorriştii în Bucureşti. p. Moscova. p. (Extras din Epoca). 1497. ediţie revăzută şi adăugită. Ocupaţia rusească şi Regulamentul organic. FIRU. 301 [-304] p. Ştiinţe criminalistice. Scotland Yard. Ioan. BORZA. prof.G. 43-46. Col. Jurisprudenţa. Revista Literară). Misterele Biological Theories in the United States. 2005. C.Gherei. Bucureşti. Criminalistica. Examinarea cojilor de bâtă a contribuit decisiv la soluţionarea unei crime. Misterele poliţiei Capitalei sub Kneazul Dimitrie Moruzi. 464 p. 1504. în Tratat practic de criminalistică. Introducere în ştiinţele comunicării. 101 canonic ortodox. I[on]. Editura Didactică şi Pedagogică. 385 p. A. Partea generală. 1990. în Buletin de psihiatrie integrativă. 1499. coordonator Rolf Rainer Jaeger.. Ministerul de Interne. Editura Academiei Române. Povestite de Nicolae Fleva. Scandaloasa afacere Andronic. ediţia textului şi note [de] Adolf Armbruster. 1968. FINK. Editura Schmidt Römhild. LĂZUREANU. FLACH.G. Observation und Nachteile (Observare transfrontalieră şi dezavantaje). Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Principatele române de la 1828 la 1834. 1887. Vestita escrocherie cu Apa de aur. FLEVA. Tipărit cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist. Phialdelphia. M[ihai]. Traducere din limba engleză de Monica Mitarcă. Johann. O descriere fenomenologică a stării de victimizare ca suport în înţelegerea dezvoltării psihopatologice (cronice) ce urmează agresiunii fizice. 80-88. coordonator Rolf Rainer Jaeger. dr. Bucureşti. C.1493. University of Pensylvania Press. 352 p. 2003. Persoana juridică în dreptul internaţional privat. an XI. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Manual. FLEMING. FLOCA. 1909. Berlin. nr. Bucureşti (Tip. Institutul de arte grafice. The Causes of crime: Crişan Mucenic. 34 p. 472 p. 2000. 171-178. I. . legislaţie şi administraţie bisericească. 1 (24).a. Ştiinţe criminalistice. Penguin Books. FLACH. anul VIII. R.. vol. 2002. FILIPESCU. p. FLEVA. 300 p. Nicolae (1840-1914). Subcomisar de poliţie. Bucureşti. 1495. I. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Drept internaţional privat. 32 p. 1507. Lübeck. FILIPESCU. Filipov. 2 vol. Lübeck. Studiu. 1498.. FILSTICH. 572 p. FLEACĂ. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. II. Traducere de Radu Constantinescu. FIRICEL. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. FILIPOV. 1. Bucureşti. Expertiza reconstituirii fizionomiei după urmele dinţilor. Berlin. JAEGER. în Criminalistica. 1938. Rolf. 17 p. 1991. 257-285. 1505. f. II. 38 p. 2002. ediţie revăzută şi adăugită. Încercare de istorie (Protecţia martorilor). Condiţia juridică a străinului. Psihopatologia victimizării. (Bucureşti. 1500. 1503. Polirom. Ioan. 1508. vol. 1994. Bucovina. Note [bibliografice] la p. Conflictul de jurisdicţie. GOCĂ. Essen. Schmidt Römhild.) Pătru. Gerhard. Drept internaţional privat.. Essen. vol. London. JACOTĂ. H. Arhid. 1506. Poliţieĭ Capitaleĭ. vol. Grenzüberschreitende 1494. II. Arthur E. RIŞCUŢIA. februarie 2006. Drept 1501. Zeugenschutz Sub redacţia profesorului universitar A. 254 p. FILITTI. II. Conflictul de legi. Cantemir. nr. Bucureşti. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. John. vol. FISKE.

128 p. Vasile. grafică şi portret. expert 1511. 1523. Baroul Bucureşti.. 326 [-328] p. Identificarea autorilor şi probarea vinovăţiei prin expertize chimice. Bucureşti. General de brigadă. Editura All Veck. FLOREA. FLORESCU. Editura Ştiinţifică. Gheorghe. Bibliografie la p. anul VI. no. anul I. 405-411.. Coordonator Academician prof. 1525. Mesajul simţurilor.R.N. LĂPĂDUŞI. FLORU. 307 p. Traducere din limba engleză de Radu Berceanu. Ion Sorin. (Colecţia „Mari descoperiri“). 1966. 496 p. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. FLORU. Editura Universal Pan. nr. Marin. 1996. 240 p. Veghea şi somnul. Bibliografie la p. 2004. Editura Antet. iulie 2000. 1522. Logică şi epistemologie. în Criminalistica. 104 p. FLORU.P. Editura Ştiinţifică. Examinarea. 1516.1509. nr. Editura Ştiinţifică. Studiu istoric de la origini până la sfârşitul secolului al XVIII-lea. Dr. cu fig. Gheorghe. Ivanciu. Robert. STERIADE. Cu o postfaţă de Barbu Theodorescu. nr. Bucureşti.D. în R. p. Marin. anthropometric. punct de vedere Bucuresci. Colonel. Albert. ALEXANDRESCU. 102 Editura Ştiinţifică. FLORESCU. FLORU.7. Anul nou se naşte în sânge! – continuare a volumului „Şase zile care au zguduit România” – Ministerul de Interne în decembrie ’89 (vol. 2002. 1976. LAZĂR. Şase zile care au zguduit România – Ministerul de Interne în decembrie 1989 – Pledoarie pentru istorie (vol. 1967.C. judiciar. 12-14. R[obert]. Colonel. FLORESCU.. Forţele de elită. Editura Militară. 91 p. 1998. demonstraţia şi ilustrarea în cazul semnăturilor copiate după un model comun. ALEXANDRESCU. CONSTANTIN. Editura Alma Mater. Universul cărţilor. cu fig. Bucureşti. adjunct al directorului Institutului de Criminalistică din I. Gabriel. Noqueira. II). FLORESCU. Identitatea din taină. Cazuri şi acţiuni în justiţie. Mihai. FLOREA. cu figuri (Orizonturi) 1524. Avocat dr.G. Biologie). CONSTANTIN. Bogdan. Bucureşti. Editura Ştiinţifică. Bucureşti. Mircea. Ion. Vasile.2. dr. Armata secolului XXI. 1936. Memoria historica do serviço de identificacâo no Rion Grande do Sul. 1514. Dumitru Andreiu Petre. Rezumat în limbile engleză şi franceză. 1965. Bucureşti. FLORESCU. Ediţia 2. 1967. Bucureşti. Robert. Cluj-Napoca. în Revista Criminalistica. Identificarea probei biologice prin comparare în bazele de date A. Popescu. 1513. Ion Sorin. Bucureşti. 1995. Psihologia atenţiei. 80 p. Logică generală. 2. 1517. adjunct al şefului Institutului de Criminalistică al I. FLOCON.. Călăuza juristului. Ion Sorin.. Expert criminalist. Bucureşti.P. Robert. I). 1520. (Enciclopedia de buzunar. 2003. Probleme legate de interpretarea rezultatelor genotizării probelor biologice ridicate de la faţa locului. 1964. Const. Judecător – preşedinte de secţie Tribunalul Dâmboviţa. Bucureşti. FLORESCU. prefaţată şi note de Nicolae Gogoneaţă şi Ioan C. în Criminalistica.G. 1521. p. 1903. anul II. 1515. Tipuri şi temperamente. . 8e année. 1519. FLORIAN. Vladimir. p. Ediţie îngrijită. în Comunicări ştiinţifice la al 7lea Simpozion naţional de Criminalistică. Mircea. Robert. FLORU. BODREA. 290-315. 1518. Bucureşti. FLORES. Vladimir. poliţie. † Tudor R. Judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Ion. N. Adrian. 217-235. 34-35. 698 p. şi portrete. 312 p. Sufletul nu mai este o Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Timişoara. cu fig. LĂPĂDUŞI. Dr. p. 230 – 254. BĂLAŞA.I. 24-25. 4. 1510. p. FLOCA. mai 1999. LAZĂR. Comisar-şef de 1512.. martie 2004.

Robert. (Orizonturi. 530 p. Timişoara. Directeur de L’École de 1537. Impulsul curiozităţii. Haarspuren (Urme ale Enciclopedică Română. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Bucureşti. 2002. S. Prefaţă de Sorin Antohi. (Orizonturi. A. Editura Ştiinţifică. 1995. 104 p. 2002. II. cu fig. Bibliografie la p. fiziologie. 183 p. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Ancien Président Du Groupement des Graphologues Professionnels. 93 p. 38). X. II. FLORU. 1535. Pierre. 1540. CORNUŢIU. vol. FORKER. Ştiinţe criminalistice. vol. + 16 ilustr. FORENSIC SCIENCE. 1997. 1968. La Graphologie dans la vie moderne suivi de l’orientation professionnelle par la Graphologie. R. Dialog asupra atenţiei. 1532. FOIX. Berlin. 208 p. 480 p. (Enciclopedie de buzunar). Einführung in die Kriminalistik (Introducere în criminalistică). Berlin. Berlin. G. Essen. Michel. ediţie revăzută şi adăugită. 106. Editura Enciclopedică Română. Control ştiinţific al traducerii Marius Ioan. 1971. vol. Bucureşti. OLARIU. Îngrijită de Aurel Dicu. Professeur a L’École D’Anthropologie. E. În româneşte de dr. FLORU. Robert. FOUCAULT. FORKER. Avec la colaboration de Lucile Chatinière. 11/12. Traducere din limba franceză şi note de Bogdan Ghiu. 1541. FRAENKEL. 60 p. Heinrich. ediţie revăzută şi adăugită. 103 pedepsi. membres de la Société de Graphologie. doc. Essen. Préface de Louis Marin. [Bucureşti]. Bucureşti. 200 p. an XI. R[obert]. 1971. FOUCAULT. 1538. Michel. Editura de Vest. Nr. 1533. 1976. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. (Colecţia „Psyche“). (Consiliul pentru răspândirea cunoştinţelor cultural-ştiinţifice). 204-216. Quality Manual. FORDON. Hugo Krotzsch. Bucureşti. p. Payot. Karlheinz. Robert. . 1974. coordonator Rolf Rainer Jaeger. FLORU. cu fig. Iaşi. 1529. 1528. Brésard. Orizonturi noi în psihologie. Graphologie. Introducere în psiho- M. A supraveghea şi a Alina. Traducere din limba franceză de Beatrice Stanciu şi Alexandru Onete. Schmidt Römhild. dr. Kriminalistische Rekonstruktion 1527. 1539. 1531. Editura Enciclopedică Română. 300 [304] p. Was wissen wir über die Moldaumarken? Deutsche BfmZtg. Editura 1536. Naşterea închisorii. (Caleidoscop. H. 68). 3/2 Editura Germană a Ştiinţelor. nr. 8 p. Ştiinţe criminalistice. Schmidt Römhild. Editura Ştiinţifică. 2002. Istoria sexualităţii. Avec 95 figures. Atenţia. Ancien Président de L’Académie des Sciences Morale set Politiques. Leipzig 1899. cu ilustr. 179 p. 18). în: Sozialistische Kriminalistik (Criminalistica socialistă). Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Robert. Boulevard Saint-Germain. FOOS. firului de păr). Lübeck. Prefaţă de Prof. Somnul şi visele. Armin. Mircea Păduleanu. 448 p. 206. Editura Ceres. Isabela. Saint-Morand.1526. Paris. 187 p. Directeur de L’École D’Anthropologie. membre de L’Institut. Robert. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 172-181. De Rougemont – graphologues. vol. 1959. 1973. Editura Humanitas. und kriminalistisches Experiment (Reconstituirea criminalistică şi experimentul criminalistic). Rezumat în limba franceză. 1972. p. Bucureşti. FOSS. Stressul psihic. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. FLORU. în Buletin de psihiatrie integrativă. 4 (27). 1984. 1530. London. Brian (coordonator). Lübeck. FLORU. Aspecte ale dinamicii prevalenţei deliriumului tremens. Bucureşti. 2005. foto. FLORU. TRĂISTARU. 1534. Vasile Pavelcu.

1995.. 1563. cu 11 fig. Zamfirescu. Sistemele de frânare ale autovehiculelor. Editura Continent XXI. Andreea Diana. Bucureşti.. Traducere din limba engleză de Dan Şerban Sava. Originile. Opere. întreţinere şi reparaţii. 1999. Colecţie coordonată 1552.. 2002. Roma. 29 fig. caiet 1+2/1999. Bucureşti. 1544. Persifor. 168 p. PĂŞESCU. . 110 p. 300 p. Editura Colosseum. 2003. 2000. Adrian. p. 1548. 24-25. 2003. Editura Global Lex. FRĂŢILĂ. Zamfirescu. FRĂŢILĂ. nalităţii. 1979. Adrian. Concluzia raportului de expertiză criminalistică. FRENSEL. Constantin. în R.. Nevroza la copil. Editura Tehnică. Expertiza criminalistică a semnăturii. Gheorghe. Expertiza grafică şi raţionamentul prin analogie. Editura Colosseum. 1553. FRĂŢILĂ. 1558. SAMOILĂ.4. iulie 2001. 15 vol. oglinda perso- VASILESCU.. 2000. Posibilitatea imitării perfecte a semnăturii. Gh. 303 p. Les constantes dans l’écriture appuyée. p. 1546. FRĂŢILĂ. FRĂŢILĂ. 2 Anexe. FRĂŢILĂ. 9e année. în R. 70-74. 14 fig. MIREA. 2002. 124 p. FREUD. 442 p. 1899. 1561. Criminalistica şi grafologia. [2000] 88 p. Bucureşti. Augus. 1557. Editura Didactică şi Pedagogică. PĂŞESCU.C. Automobile: cunoaştere. 1997. Adrian. 290292. Adrian. 1549. Bucureşti. 198-200.I. 1550. 2-7. PĂŞESCU. în 20 de ani de expertiză criminalistică. 171-172. 1556.. Editura Naţional. 1998. Editura Continent XXI. p. Bucureşti.. I. în Realităţi şi perspective în criminalistică. no. Editura Humanitas. 1559. vârstă. Bibliografie la p. Gh. St. Bucureşti. Editura Ştiinţifică & Tehnică. nr.. Adrian. Reconstituirea judiciară. 95 p. Bucureşti. Gh. p. 1562. P.I. 104 de Vasile Dem. II. Cum să ne ferim de 1560. Zur Geschichte der Maschinenschriftuntersuchung. FRĂŢILĂ. Gheorghe. 1932. p. Adrian. Ruxandra Hosu. Guillaumin. 1997. RADU. Profilo di un terrorista. 1551. Bucureşti. Sigmund. Ministerul Justiţiei. Opere. 651-657. Bucureşti. Adrian. Caiete din Mannheimer privind compararea scrisului). Constantin. FRASER. 71 p. M. RADU. Gheorghe.. FRÉCON. VASILESCU. 1543. Bucureşti. no. VASILESCU. cu 107 fig. 317 p. FRAZER. Mannheimer Hefte für Schriftvergleichung (Despre istoria cercetării urmelor lăsate de maşina de scris. FRĂŢILĂ. Expertiza testamentară. Empreinte de morsure sadique dans la verge. Editura Oscar Print. 47 fig. Adrian. Bibliografie la p. hoţi. FRĂŢILĂ. Pio. Koinè Nuove Edizioni. 342 p. MĂRCULESCU. Bucureşti: Opere. Ţiganii. 1937. Conclu- zia raportului de expertiză criminalistică. A. 1554. FRANÇOIS. Constantin. anul III. escroci şi falsificatori. Andreea Diana. FRĂŢILĂ. FRĂŢILĂ. Adrian. Andreea Dana.1542. 23 fig. 2001. Expertiza criminalistică a scrisurilor dezorganizate. p.. Bucureşti. 1547. Editura Continent XXI. 1555. vol. Editura Tehnică. 1995. Bucureşti. 1986. FRĂŢILĂ. 4. Bucureşti. FRĂŢILĂ. şi ilustr. FRATTASIO. 91 [96] p. Adrian. Scrisul. Bucureşti. 4e année. 2006. în Criminalistica. A. Antonio. FRĂŢILĂ. Gheorghe. 126 p. cu 141 fig. Adrian. Tablă de materii şi în limba engleză. migraţia şi prezenţa lor în Europa. Eseuri de psihanaliză aplicată. Des faux en ècriture. 131-135.C. Paris.. Expertiza criminalistică a cifrelor. 2001. 172 p. Traducere din limba germană şi note introductive de Vasile Dem. Traducere din limba germană de Rodica Matei. 49 fig. 35 fig. FRĂŢILĂ. Editura Trei.D.9. FRĂŢILĂ. PĂŞESCU. Scrisul persoanelor în VASILESCU. 1545. Adrian. vol.

FULGA. Bibliografie la p. Opere. zamfirescu. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. angoasă. Humanitas. 96-98. Opere. Traducere din limba germană de Ondine Dăscăliţa. Studii despre isterie. Francis. Lübeck. V. 2005. Nevroză. XIV. Bucureşti. 2004. 1567. Zamfirescu. Traducere din limba germană de Maria şi Ion Nastasia. Vasile Dem. volum 12. revederea traducerii Vasile Dem. FRIEDMANN. Berlin. rutiere. 2004 1569. Inhibiţie. verificarea traducerii şi coordonarea terminologică Roxana Melnicu. Consecinţele revoluţiei biotehnologice. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Constanţa. Traducere din limba germană şi note introductive de Roxana Melnicu. Traducere din limba germană şi note introductive de Rodica Matei. Edwin.. 272 p. Reiner Wilhelm.. Bibliografie la p.. p. Şt. Analiza retrospectivă a omuciderilor în judeţul Galaţi în perioada 1571. Studii despre societate şi religie. Zamfirescu. Dinamica patternurilor violului heterosexual în Galaţi între 1996-2003. note introductive şi coordonarea terminologică Roxana Melnicu. vol. M. D. 2003. Cuvânt înainte de Vasile Dem. Vis şi telepatie. George Purdea. 662 p. Zamfirescu. Ponto. FUKUYAMA. Comicul şi umorul. (Despre uitare. Traducere din limba germană de Roxana Melnicu. 489 p. XII. 2000. IV. 1975. George Purdea. Traducere din limba germană de Roxana Melnicu. Opere. vol. Viitorul nostru postuman. Roxana Melnicu. ISTRATE. Psihopatologia vieţii cotidiene.. 1570. Ştiinţe criminalistice. Opere. Traducere din limba germană de Gilbert Lepădatu. 258 p.. Cynthia. CIAFALON. 2006. Carol. 306 p. Vasile. Corneliu Irimia. 2001. perversiune. Ex. CĂRARE. 627 p. Opere. vol. Teora. vol. septembrie 2004. Polizeiliche Verbechensbekämpfung – kriminalpolitische und strategische Ebene (Combatere poliţienească a infracţiunii. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. II. p. Prefaţă de Vasile Dem. 234 [240] p. 2002. 2004. Compendiu de psihanaliză. psihoză. Opere. Traducere din limba engleză de Ruxandra Merghişescu Radu. BOTEZ. vol. Wien. Ediţie revăzută şi adăugită. Studii despre sexualitate. vol. 2001. Editura Schmidt Römhild. 2005. S. Interpretarea viselor. X. VI. 191-194. Tehnica psihanalizei. revederea traducerii Vasile Dem. FUCHS. 456 p. Opere. Zamfirescu. Essen. Psihologia circulaţiei 1568. Niveluri de politică judiciară şi strategică). VII. PEARSON. Opere. 2002. I. John. 58 p. . Bernd. Traducere din limba germană de Daniela Ştefănescu şi Herta Spuhn.. Traducere din limba germană de Roxana Melnicu. Prefaţă de Vasile Dem. vol. Următoarea apariţie: XV. Zamfirescu. 3. 264 p. 1564. note introductive şi coordonare terminologică Vasile Dem. vol. I.. Zamfirescu. Rumänen-Machwerke în Die Postmarke Mai/Juni 1947.. 2000. Introducere în psihanaliză. Zamfirescu. IX.. MÜLLER. 366 p. Revizuirea traducerii de Vasile Dem. 2002. vol. vol. FULGA. FRUNZĂ. Psihologia inconştientului. Silviu Dragomir. Opere. Zamfirescu. Opere. Coordonator Rolf Rainer Jaeger. vol. I. 287 p. Psihiatrie. Traducere din limba germană de Roxana Melnicu. 2000. Editura 1566. greşeala de vorbire. Editura Ştiinţifică. nr. XIII.. Bucureşti. Vasile Dem. PERJU-DUMBRAVA. 1999. Traducere din limba germană de Daniela Ştefănescu. 114 [120] p. 318 p. 408 [414] p. 1565.221 p. superstiţie şi eroare). simptom. 105 apucarea greşită a unui obiect. Vasile Dem. revederea traducerii Vasile Dem. FRIENDLANDER. III. Traducere din limba germană de Daniela Ştefănescu.. Opere. 273-281. FRIEDL Otto W. Opere. Zamfirescu. Georgeta Mitrea. 356 [360] p. 465-481. vol. VIII. Zamfirescu. XI. vol. Folosirea practică a capacităţilor paranormale. Titlul original: The Practical Psychic.

Boorberg. Francis. Alecu. Roques. H. FURSAR de.2000-2004. martie 2006. 411 p. MEIER-WELSER. FUKUYAMA. Bucureşti. TRUM. 1990. Marea ruptură. 2002. C. J. U. Editura R. volumul XIV. 1. 1572. L’écriture et les dessins dans les maladies nerveuses et mentales. Traducere din limba engleză de Liana V... nr. Stuttgart. Masson. 1905. HOMTHAL. ST. în Revista Română de medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Editura Humanitas. Polizeipsychologien (Psihologie poliţienească). 106 . 1573.. Paris. Natura umană şi refacerea ordinii sociale. 1574. PLOCH. 61-64. p. FÜLLGRABE.

în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Personal identification. Departamento de Zoologia y Antropologia Fisica. în Buletin de psihiatrie integrativă. 494 p. Macmillan. Asist. . 494 p. J. ing. Bibliografia la sfârşitul fiecărui capitol. Iaşi.C. Chirurgie esthétique 1582. 328-372. no. 1581. X. Institutul de Criminalistică Bucureşti. Sección de Antropologia. 1593. 1992. Traducere din limba franceză de Vlad Muşatescu. Editura Univers. Dr. (Facultatea de Drept din Bucureşti). GALLOIS. Editura Ministerului de Interne. 1992. Craiova. dr. Afacerea Boiscoran. 18921893. 1932. NECHIFOR.. Afacerea Lerouge. 1585.. vol. 1975. Drd. London. 351 p. GALERA. GALTON. Politehnica Bucureşti. 2002.I. GALAN. Traducere din limba franceză de Hertha Perez şi Doina Florea Ciornei. Bucureşti. Bucureşti. 4 (27). Gheorghe.. Traducere din limba franceză de Rodica Chiriacescu. nr. Méthodes d’évaluation de leurs dommages. 2005. G.. an XI. Gónzales José Luis. 1577. Cu ştreangul de gât. 168-176. Carmen. F[rancis]. Caftangioglu. drd. London. no. ing. Fingers-prints directories. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Afacerea Lerouge. Prof. Otrava geloziei. Emile. Bucureşti. Universidat de Alcalá. terapeutice în alcoolism. Domnul Lecog. GABORIAU. preface de M.. Les incendies de forêts. Paris. Cluj-Napoca. dr. vol. Ovidiu. 2006.. La dactyloscopie et e les sceaux. Traducere din limba franceză de Rodica Chiriacescu. 269 p. 285 p. ing. René. GALTON. 161-167. Editura Tribuna. 2003. Constantin. Radu. 1993. 1888. GABORIAU. Bucurescĭ (Imprimeria Statului). Emile. p. Sentinţa a fost anulată. Emile. Iulian. + 17 pl. Prof. Mimii Eugen. 1587.5. GANDILHON. ing. Leurs dévastations et leurs causes. dr. Traducere din limba franceză de Vlad Muşatescu. GALTIER. Despre F[rancis]. prefaţă de Hertha Perez. cu tabele. Studiu de caz în post-cură. Editura Junimea. F[rancis]. 1589. 1950. Emile. 1899. 1592. Bucureşti.. 1578. Iaşi. XVI + 216 p. I. 4 année. Finger-prints + Supplementary chapter. 1590. Bucureşti. GABORIAU. Editura Tehnică. Chimia supramoleculară – instrument analitic în chimia judiciară. GACEA. Emilie. London. 1980. GAIGINSCHI. Bibliografie la p. 760-762. GAFTANGIOGLU. p. fals. 264 p. Bucureşti. 1991. 1931. 1586. ing. GABORIAU. Les lois qui les punissent ou les préviennent. Bouchet. în R.I. p. 1588. 2 vol. 3e année. Emile. Emile. Inst. 1576. GABORIAU. 377 p. Ediţie prescurtată. ŞERBAN. Teză pentru licenţă susţinută de Constantin C. 1584. Facultatea de Chimie. + 16 pl. GABORIAU.10. p. Bogdan. Investigarea criminalistică a accidentului de trafic rutier. p. 1579. în R. Editura Lucman SRL. GALTON. Comisaría General de Policía Cientifica.C. Roy. univ. Asist. Strategii Traducere din limba franceză de Vlad Muşatescu. avec 172 figures dans le texte. nasale. GALEŞ. Marcel. 1580. 2006. Dezvoltarea identificării criminalistice prin colaborarea dintre Universitatea din Alcala şi Agenţia Generală a Poliţiei Ştiinţifice spaniole. II. VLAD. Editura Porto Franco. 1591. Galaţi. 287-292. Traducere din limba franceză de Hertha Perez şi Doina Florea Ciornei.G 1575. 1583. GABORIAU. Cristina. N. Doid & Cie Éditeurs. C.. vol. 78 p. 592 p. Bucureşti. 1895. Editura Porus. 18 p. 222-232. Expertiza tehnică a accidentelor rutiere. 233 p. 292 p. Virginia. NECHIFOR. FILIP. 1986.

La criminologie. 163. GAYET. D.1594. Bibliographie Générale 705-710 p. 1961. p. GAVRILIU. Bibliografie la p. 2005. I. Nathan. anul VI. ianuarie 2004. Editura Infomin. Constantin. 4. 1608. Étude Constantin. Note de curs. univ. Prof. Universitatea „Nicolae Titulescu” Bucureşti. J. Les traces. 1600. 1 – Brigada I. 2003[pàr] Raymond Gassin Professeur honoraire à la Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Aix-en-Provence. Prof. Copilul meu. Payot. Ouvrage traduit d l’italien….C. 18-20. 1595. XV. 1606. R. anul III. Paris. 1602. Portretul robot prin identificarea facială. în Criminalistica. Les fausses mounaies. Valentin.G. dr. Studii de caz. 235-239 (Facultatea de Drept şi Relaţii Internaţionale. Profesor. 1605. Paris. Profesor. Bibliografie la p. în Criminalistica. Braum. GASTI. Steluţa. GĂBUREAC. IFTENIE. Facultatea de Marketing şi Comerţ Exterior Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti). 200245. văzută de marii lideri ai lumii. anul VI. Paris. GAROFALO. Les incendies et les explosions. Noile orizonturi juridice şi globalizarea. 1914. p. R. nr.4. Editura Antet. Bucureşti. Précis 1601. GARCIA-RODRIQUEZ. Elena.. Editura Fundaţiei România de Mâine. no. 164 p. Jean. Ministerul de Interne.R. GAVADIA. Les expertises d’armes. XIII + 420 p.17-18.C. 1888. IONESCU. GASSIN. 6.. GAYET. 462 p. 1934. Mic tratat sofistică. Boston.. 1910. anul VI. Felix Alcan. 1905. Tot ceea ce trebuie să ştie părinţii şi educatorii despre educaţie şi prevenirea consumului de droguri în rândul adolescenţilor. 5e édition. Préface de Jacques Bourret. e în R. Raymond. drogurile şi eu. 196 p. 1996. Ioan. Istruzioni per il segnalmento 1612. (Universitatea Spiru Haret). ABC de police scientifique. 304 p. 36 p.C. GÂDEA. noiembrie 2002. La criminologie.P. Procuror criminalist. GREJDINOIU. 1611. GARBON. Dactiloscopia 1 Direcţia Generală de Combatere a Crimei Organizate şi Antidrog 108 . nr. GAROFALO. p. 1597. Abuzul de semnătură “Blanc-seing”. Criminologie. Les faux en écriture: textes dactylographiés et textes manuscrites. Maria.I. nr. Manuel de police scientifique.. Drd. Dalloz. 1603. 2002. XV + 479 p. [Editura] Cetatea Doamnei. nr. LĂPĂDUŞI. 1988. 1599. Program finanţat prin Pahre (Tu şi copilul tău). 5. în Criminalistica. Conf. (Bibliothéque Scientifique). Îndrumar pentru aplicaţii de management. Prix Beumont-Tocqueville de l’Association internationale des criminologues de langue française. p. G. GARDELS. septembrie 2001. GÂF-DEAC. de Jean. Felix Alcan. Constantin. Little. Dalloz. în Criminalistica. Payot.O. 1973. Criminologie. GASIÉR. GÂDEA. – regina identificărilor. Roma. Uniunea Europeană. Schimbarea ordinii Sergiu-Marian. 1604. Florin. 1. GAROFALO. Seminarizare. noiembrie 2004. Paris. GÂDEA. Lector univ. 1607. Entomologia ca ştiinţă a Criminalisticii. Prévention et repression du vagabondage des mineurs de 18 ans. Traducere din limba engleză de Marius Conceatu. 1998. 2000. 740 p. José Antonio. 36-38. 239 p. Cinquième édition…. sur la nature du crime et la théorie de la pénalité. cu ilustr. 6 année. Raymond. Metodele de descoperire şi limitele lor. Traducere din limba spaniolă. dactiloscopico. Leonard.A. Piatra-Neamţ. iulie 2004. 1610. 1598. 1609. Erori filatelice 1922-2000. 216 p. Antidrog. Paris. Editura Iri. p.G. 38-39. Raffaele. Vasile. globale. GÂF-DEAC. Criminologie. Avec 23 figures. 1596.

Marcel MOLDOVAN. Paris. Practical Homicide 1630. Ediţie îngrijită şi prefaţată de Nicolae Mareş. FBINA. vol. GEERDS.A. 170-175. Editura Albatros. GEAMĂNU. Editura Schmidt Römhild.S. GEORGESCU. 1965. GEERDS. Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului.. GENSSHEIMER. 1620. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 37-41.P.. 400 p. 1972. 1626. şi B. Echipa multidisciplinară de intervenţie în cazul accidentelor rutiere produse în Finlanda. Lieutenant Commander (Retired) New Zork City Police Department. Bucureşti. III. 350 p. DOBRILĂ. MOLDOVAN. 2003. 999 p. Alexandru. GEANTĂ. Andreea.1613. Lübeck. 1619. 1972. Investigation. Procedures and Forensic Techniques. Practical Homici de Investigation. 363 p. MAY. 46 p. 1932. Ştiinţe criminalistice. Nqaire E. 1988. II. 1977. 47-48. Imprimeria Naţională. ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Dumitru Bălăeţ. p. Tokyo.. Ministerul de Interne. în Criminalistica. Amsterdam. New-York. Ediţie revăzută şi adăugită. p. în Revista Română de Drept. Comisar-şef de poliţie. Handbuch der (Manual de crimina- 1616. GEAMBAŞU. în Tratat practic de criminalistică. Berlin. Sever. Aspecte din istoria dactiloscopiei. 785 p. 1615. Nicolaiza. Nicolae. Editura Academiei Republicii Socialiste România. de criminalistică şi de penologie nr. drd. 404-422. Studii şi cercetări XVIII). public. Elektronische Informationsverarbeitung (Prelucrarea electronică a informaţiei). 2/2004. GEBERTH. N. GEORGESCU-TISTU. nr. Editura Schmidt-Römhild pentru literatură poliţienească de specialitate. Sorin. Éditions J’ai lu. în Revista de criminologie. Kriminalistik listică). Mihaela. (Colecţia Cogito). pentru siguranţa circulaţiei. Bibliografia literară română. 1622. vol. Grigore. 501-515. Kriminalistik (Criminalistică). anul VIII. Dreptul internaţional 1625. p.. GEAMĂNU. 1980. 599 p. Bucureşti. 1623. Drept internaţional dossier. Gânduri nemuritoare. Grigore. M. Elsevier. 1980. 1618. Grigore. Ministerul de Interne. Procedures. Marcel. 1614. indice de M. 2. GEAMBAŞU. 109 . p. Second edition. 1986. Ion. 1629. Grigore. vol. 358 p. Cartea şi bibliotecile. and Forensic Techniques. Essen. Ion.1977. DAN. Tactics. Expertiza urmelor de produse textile. Editura Ştiinţifică. 1628. KOTOWSKI. GEAMĂNU. RADU. GEBERTH. Editura Didactică Pedagogică. 1967. Dreptul internaţional Friedrich. 1621. GEAMĂNU. 1981.S. 161 p. 1627. III. 1980. Bucureşti. GENGE. Bucureşti. + XX planşe (Academia Română. 2002. Police scientifique: le penal şi infracţiunile internaţionale. London. Groß. Taylor & Francis (CRC series in practical aspects of criminal and forensic investigations). Bucureşti. Vernon I. DOBRILĂ. 2. Proverbe şi cugetări poloneze. Tactics. 1624. Vernon J. Principiile fundamentale ale dreptului internaţional contemporan. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. aprilie 2006. în Tratat practic de criminalistică. Studii de bibliologie. contemporan. Quand la science traque le crime.. GÂFEI. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. Mihaela. Bucureşti. Lübeck. Traduit de l’americain par Paul Benita. Fourth Edition. GOHR. nr.B. Comisia Interministerială Metodica şi tehnica criminalistică şi aportul lor în activitatea de urmărire penală. Editura Didactică şi Pedagogică. 1617. N. M. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 2005. Expertiza urmelor de vopsea. 254 p. p. GEORGESCU-TISTU.

GHEORGHIŢĂ. 2002. Remus. ŞPAN. 1970. 580 p. sensibile. Bucureşti. vol. profesor universitar 1 interimar. Material ştiinţifico-didactic. GERN SHEIM. Chişinău.I. Diversitatea modalităţilor de valorificare a urmelor în criminalistică. p. nr. Berlin. Editura Eminescu. Doctor habilitat în 1638. 1632. ŞERBU. Schmidt Römhild. 1637. mai 2003. GHEORGHE. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 110 În text: Nicolae . 122 p. 1643. Aspecte criminalistice privind cercetarea infracţiunii de contrabandă. GFROERE. Bucureşti. 4. p. ediţie revăzută şi adăugită. 296 p. Doctor habilitat în 1635. 1647. Bucureşti. probleme cercetare. 15 p. Niculae 1. Miniştrii de interne ai României (1862-2001). Editura Ministerului de Interne. GHEORGHE. nr. Bucureşti. 152 p. 2001. Helmut. anul IV. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Cercetarea criminalistică a infracţiunilor de vătămare corporală gravă. Ion. 252 p. GHEORGHE. Antroponimie românească. 2003. în Criminalistica. BALDAUF. 187-188. 1974. Niculae. iulie 2001. Criminalistica. 1640. Prevenirea crimi- nalităţii prin mijloace criminalistice. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. Partea I. Fotografia artistică. Editura Biblioteca Judeţeană „Nicolae Iorga“. Doctor habilitat în 1636. interimar. Mihai. în Criminalistica. Chişinău. 2004. GHEORGHE. anul III. Niculae. Bucureşti. Mileniul III. 144 p. Gabriel. Sprechererkennung. Mihai. Bucureşti. GHEORGHE. BOBIN. nr. GHEORGHE. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. profesor universitar interimar. Miniştrii de interne în Parlamentul României. Lübeck. 5. 71 p. Chişinău. Constantin. 1998. Tendinţe estetice 1839-1960. Niculae. 1995. Cuvânt înainte de conf. Ioan. Bibliografie selectivă la p. Comisar-şef de 1634. 474-482. Mihai. Florin. 1641. p. poliţie. Locotenent-colonel. Ioan. 1646. Î. Introducere în criminalistică. univ. Colonel. unde trebuia să fim (album al monumentelor Internelor). anul V. + 242 ilustr. 2004. GHEORGHE. Drept. 1642. 1645. Mihai. ULIM. „Angela Levinţa“. Tonträgerauswertung und Autorenerkennung (Recunoaşterea vocală. 2001. Constantin. p. în Criminalistica. Mileniul III. Miliana. în Criminalistica. profesor universitar interimar. Lazăr Cârjan. Asistent univ. Essen. GHEORGHE. 11-12. 270-281.+40 planşe foto. în Criminalistica. Comisar-şef. Niculae. GHEORGHE. Doctor habilitat în Drept. 167 p. GHEORGHE. OANCEA. Am fost acolo poliţie. 142-154. 19-20. 112-116. Bucureşti. dr. Bucureşti. 1648. OANCEA. 192 p. p. septembrie 2002. GHEORGHE. 464-467. GHEORGHIŢĂ. 2001. 1639. Bibliografie la p. Ploieşti. Aspecte practice specifice cercetării la faţa locului în cazul infracţiunilor comise cu violenţă. Materiale foto- Drept. Traducere din limba germană şi cuvânt înainte de Eugen Iarovici. GHEORGHE. Comisar-şef de 1633. p. 33-36. Constantin. Aspecte privind fotografia judiciară executată la locul faptei. zburătorului (Opiniile poetului despre lumea miturilor autohtone). 2003. 2004. Niculae. profesor universitar Criminalitatea organizată: teoretice şi practice de Monografie în limba rusă. 1644. Comisar de poliţie drd. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 3. Comisar-şef de poliţie.1631. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Tactica cercetării la faţa locului. 2004. Ştiinţe criminalistice. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Niculae. II. evaluarea mijlocului de înregistrare audio şi recunoaşterea autorului). Cultul Drept. GHEORGHIŢĂ. p. Editura Meridiane. GHEORGHIŢĂ.

1978. 1656. 1653. 2004. dr. Mihai. 2004. Profilul psihologic al tatălui incestuos. GROSU. de 1659. Ion. nr. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 103 p. GHEORGHIŢĂ. GHERGHESCU. A. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. dr. Noţiunea. Reacţia societăţii româneşti faţă de criminalitate. 1993.. Cazul „Catacomba”. I. anul VII. Vasile. 1649. 2001. Coordonator: Lazăr Cârjan. Alexandru. Bucureşti. Ion. nr. Traduceri. 116269. Universitatea Liberă Internaţională din R. Premisele criminologiei moderne. martie 2005. Sugestie şi sugestibilitate. 208 p. profesor universitar interimar. Ghid de expertize judiciare. 1661. GHEORGHIŢĂ. IACOB. MAREŞ. Criminologia generală românească. ZABOROT. Tablă de materii şi în limba engleză. Valentin. Autori: Lazăr Cârjan. Editura Academiei R. doctor habilitat în drept.. selecţie Lazăr Cârjan. N.. Prof. Bibliografie la p. T. 1662. 218-220. 1650. GHEORGHIU. Ion. 1982. Editura Militară. Bucureşti. 1652. în Criminalistica.R. psiholog criminalist. p. LÂSÂI. Bucureşti. inspector de poliţie. CIOBANU. 1. martie 2004. 2 volume. Bibliografie la p. Originile Scrisului în limba română. Ghidul anchetatorului. 1654. I. Mihail (coordonator). GHEORGHIU-BRĂDET. Literatura juridică. Ani-Maria. Întemeierea criminologiei româneşti. Ionel. 1. GHERGHEL.. poliţie. p.. 244 p. Chişinău. 1655. V. Particularităţi ale investigaţiilor criminalistice la faţa locului. în Criminalistica. Gabriel. Logică generală. Privire sintetică. Editura ARC. dr. pr. 1657.. cu fig. GHEORGHIU. Institutul Republican de Expertiză Judiciară şi Criminalistică).. Bucureşti. Titlul şi în limbile engleză şi rusă. GHEORGHIŢĂ. Bucureşti. Criminologia şi domeniul său de cercetare. psiholog. Cu un cuvânt înainte de George Astaloş.. Istoria limbii române literare. (Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova. 56-64. IACUB. Metodologia cercetării criminalităţii. GHEORGHIU. 1985. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. anul VIII. Dumitru. Mihai. 1658. p. Editura Curtea Veche. 121 p. 8-9. SANDU. A. nr. 2006. 111 de conversaţie român-rrom (ţigănesc) în grai căldărăresc. CLOŞCĂ. 464 p... Editura Fundaţiei România de Mâine. 275 p. GHEŢIE. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Valoarea şi limitele probatorii ale metodei de măsurare a concentraţiei alcoolului etilic din aerul expirat (CeAE). Aspecte psihologice şi psihofiziologice. Prof. GHEORGHIŢĂ. 185-189. CIOFU. Pentru uzul lucrătorilor de poliţie. Profesor universitar interimar. 2001. martie 2005. CAZANGIU..Tezele generale ale tacticii criminalistice. al magistraţilor şi nu numai. 17-18.S. Criminalitatea şi consecinţele sale. E. 188-194. Inspector principal de poliţie. 1663.. anul VI. p. în Criminalistica. univ. Moldova. Moscova. L. volum 13. 358 p. 1660. februarie 2006. 220 [-224] p. p. Mihail. Conf. MALCOCI. VOZNIUC. Braşov. Ion. GHEŢIE. 1651.. Ani-Maria. STATIVCA. p. 268 p. BREGA. . 2. GHERGHEL. respectiv 288 p. Habilitat în drept. p. Vladimir A. Diagnosticarea criminalistică – premisă a identificării criminalistice.2. 1990. A. habilitat în drept (Chişinău). Z. 23-25. Nicolae Biţu. Criminalitatea şi victimologia sa. 1972. Bucureşti. Ghid Vol. Obiectul şi sistemul Criminalisticii. cu desene de Florin Preda-Dochinoiu. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. universitar Reguli de drept internaţional privind starea de pace şi starea de război. şi 592 p. D. 233-239. Marian Speriatu. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Chişinău. nr. Criminalistica practică: acţiunile de anchetă. [Bucureşti]. 2005. Insp.

Written Texts. Traducere din limba engleză de Bianca Pop şi Albert Borbely. Autori: Lazăr Cârjan. Larcier. Limbajul publicităţii. 1666. selecţie Lazăr Cârjan. Dr. al magistraţilor şi nu numai. traces produites par l’ecriture au crayon. Lübeck. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 20 p.. p. (Collegium. Octobre. Editura Polirom. 187 [192] p. 1922. Criminality Theories 1678.. no. p.C. 1998. 1973. 274 p. Bruxelles. în: Donald R. Les empreintes de 1673.C. Cu un cuvânt înainte de George Astaloş. 1679. Drept internaţional fluvial. 1929. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Lübeck. 1981. Bucureşti. Marian Speriatu. Index de termeni la p. Academiei.C. Deviance and Edwin. 2001. Nae. 179-187. Crime and Social Process (Delincvenţa. Editura Schmidt Römhild. 1677. Constantin C. GLASER. Constatări istorice. Jack P. 399 [-400] p. Brânduşa. Editura Academiei. economice şi statistice pe temeiul hărţii ruse din 1835. „Un sourcier policier". Traduceri. Olimpiu. FRITSCH. Crime in our changing de police scientifique. JEAN-CHARLES. GODDEFROY. 1670. GODDEFROY. Essen. GLAUM. cu desene de Florin Preda-Dochinoiu.I. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. GLASER. Rezervele la tratele pattes de chieus comme moyen d’identification. 25 p. GLASER. Edwin. 1668. G. and Behavioral Images (Teorii criminalistice şi imagini comporta-mentale). ŞTEFĂNESCU. internaţionale. II. Manuel élémentaire 1671. E. 390-397. DUGULESCU. E. 1680. p. Editura Sport-Turism. Jürgen. 521-529. Norms. New York. ediţie revăzută şi adăugită. 2002. p. Ştiinţe criminalistice. Berlin. BOLINTINEANU. 189-190. Roland. 1675. 293 p. 1957. November. Ward (publ.. Daniel. GODDEFROY. 318 p. 5 année. GIBBS. Alexandru. 283 p. De l’Identification des Society. 112 . Ştiinţe criminalistice.. 1672.): Delinquency. Edwin. CRAUCIUC. nesc) în grai spoitoresc. 2002. Bibliografie la p. 1933. D[aniele]. Davis a. Editura Ştiinţifică. GIRAND. Mothers. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Bibliografie la p. Paris. crima şi procesul social). Sonderkommissionen (Sokos) [de] Mordkommissionen (MK) (Comisiile speciale/Comisiile desemnate pentru omor). vol. 489496. 1667. în R. Titlul original: The Language of Advertising. Editura Academiei. în R. 1665. Principatele e române la începutul secolului XIX. New York. Dumitru. Culegere de studii. Angela. Regulile de interpretare a tratatelor internaţionale. Nicolae Biţu. 1669. Berlin.8. I. Jürgen. GLASER. POPESCU. cu foto color şi alb negru + hartă. London. Coordonatori Dumitru Popescu şi Victor Dugulescu. Editura Schmidt Römhild. GLAUM.. GIURESCU. 310 p. 173-198. Istoria Bucureştilor. Pentru uzul lucrătorilor de poliţie. R. Constantin C. New York. ANDRONE. 2002. Evanston. Bucureşti. 126-283. ediţie revăzută şi adăugită. 1929. Essen. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. E. 1968. Psychologie de l’écriture. Bucureşti. GILLE-MAISANI.I. Payot. Relaţii publice şi publicitate). în (Investigarea dispariţiilor de persoane). Bucureşti. GODDARD. GLASER. 1988. 1676.. 1979. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică.I. Victor. 1969. Ghid de conversaţie român-rrom (ţigă- 1674.1664. Bucureşti. geografice. vol. 1978. 1971. Iaşi. Coordonator Rolf Rainer Jaeger. GIURESCU.. Coordonator: Lazăr Cârjan. Vermisstensachbearbeitung Social Control: Conceptual Elsevier. Editura Curtea Veche. Editura Bucureşti. 289 p.

univ. Cercetare. GOLDHAAR. Le cachet a la cire în psihologie. 327 p. 1972. E. şi grafică. 237 [240] p. Introducere technique. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Editura Ştiinţifică. Culoare şi protège-t-il notre courrier? sur les empreintes de cachets à la cire en natière de recherches criminelles. Mihai. 192-198. 206 p. 1699. Bucureşti. GOGEANU.1681. în R. Noţiuni de bază ale ciberneticii teoretice. GODDEFROY comportament. 316 p. Serviciul criminalistic din I. 592-596. Expert criminalist. 1702. GODDEFROY. GODDEFROY.I. în Criminalistica. Paul.. 1936. 1993. 200 p. 159 p. în cercetarea la faţa locului. GOLU. p. GOLU. Mihai. 1691. I. Manuel de police cu fig. 1683. Chişinău. E. 1697. nr.. 1974. Aurel. Editura Universitară. DICU. Urmele infracţiunii (Teoria şi practica examinării la faţa locului). în e R. 1695. Editura Politică. Paul. p. Bacău. 1682. ilustr. Conf. 227 p. GOLDAN. Bucureşti.I. în R. 1936. 22-25. p. în Tratat practic de criminalistică. 1693. 1975. Editura Ştiinţifică. Bucureşti. Bucureşti. Modalităţile de recepţie senzorială. Bucureşti. no. (Colecţia „Psyche“ îngrijită de Aurel Dicu). 103-107. Craiova. Bucureşti. 94. GOLU. 8 année. 1931. Bibliografie la p. în Şcoala românească de criminalistică. dr. 1970. 1694. Bibliografie la p. cu fig. Psihologia şi cibernetica. Subsistemul comunicaţional (limbajul). cu fig. GOGEANU. 341-346. Subsistemul afectiv. acţiune. cu fig. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.. Bucureşti. GOLU. 1930. 106-110. 316 p. 2e année. Editura Fundaţiei România de Mâine. Autorizaţia de circulaţie provizorie – elemente de siguranţă. 1686.. 1989. Editura Ştiinţifică. univ. Garuda .C. cu fig (Ştiinţa pentru toţi. Editura Politică. Gheorghe. Principii de psihologie E. Rezumat în limba engleză. Aurel. GOLU. Universitatea Liberă . Subsistemul motivaţional. p.. GOLU. Natura şi bazele neurofiziologice ale psihicului. 2002. anul VII. Percepţie şi activitate. cu fig. Bucureşti.J. Bucureşti. 127 p. Editura Geneze. 1696. p. Mihai. Contribuţii româneşti 1698. 1684. Strâmtorile Mării Negre de-a lungul istoriei. 1936.. POPESCU-NEVEANU. 1688. Gheorghe. no. Iozsef. 266 p. Dinamica personalităţii. GOLUBENCO. GOLUBENCO. 1692. Psihicul uman ca sistem informaţional. Mihai. 1980. vol. Fundamentele psihologiei. cibernetică. no.6.I. 1689.10. 8e année. privind aplicaţiile izotopilor radioactivi în criminalistică. 1687. Editura Scrisul Românesc. p. Paul. 1701. 113 dr. no. 589-594. 1970. cunoaştere.. Folosirea detectoarelor Mihai. Dunărea în relaţiile internaţionale. Bucureşti. 301-317. Eugen.5. 1966. GOLDHAAR. iulie 2005. GOLU. 1690. Bruxelles. cu fig.C. GOLU. 1975. Bucureşti. Sensibilitatea.I. Iosif. Şeful catedrei de Procedură penală şi Criminalistică. Pantelimon. Conf. Sumar în limba engleză. Cunoştinţe despre om şi societate). 319 p.Art. 8 année.. p. 1999. Universitatea „Spiru Haret“. Mihai. GOLU.C. Bucureşti. Subsistemul cognitiv. Fenomene şi pro- cese psihosociale. Ernest. DICU. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Organizarea comportamentului. Sur la valeur de la méthode pour le traît postécrit dans les cas de faux par surcharge. GOLU. 335 p. 2000.C. 4.P. E. 1685. Bazele psihologiei generale. GODDEFROY. (Colecţia Psyche). Ministerul de Interne. GODDEFROY. Mihai. Comment un cachet postal défectueux m’aide à découvrir un voleur. 272-299. Sur une empreinte e sanglante de pied. Mihai. 1971. 1700. în R. Mihai. Compendiu.8. Ministerul de Interne.

univ.I. GOLUBENCO. iunie 2006. GORGOS. Prof.I. GOLUNSKI. C. p. 1709. Tehnica criminalistică: concept. München. 104 p. 1980. Terziev. Constantin.. Editura Ştiinţifică. L. Sistemul ştiinţei şi al cursului de Criminalistică în contextul învăţământului specializat: evoluţie şi probleme de dezvoltare. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). şeful catedrei Drept procesual penal şi Criminalistică. C. 1705. S. GOLUBENCO.1961.1976. Bucureşti. dr. 1714. Bucureşti. Constantin. Gheorghe. 1980.. 151-160.Internaţională din R. Editura . umane şi medicale ale personalităţii. 2. COROI. univ. Cu o prefaţă de Dl. Moldova. Terebilov. Conf. N. München. 3. (Probleme de patologie socială). Kocearov. Ileana Botezat Antonescu. Ovidiu. anul VI. Comisaria General de Policia Cientifica – Espana. V. Contribuţia echipei complexe la valorificarea probelor în procesul penal. Moldova. Gheorghe. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. p.M. 1971.I.. Seria Medicina pentru toţi. G. Gheorghe. Bucureşti. A. Kriminologie. Stănescu. A. S. 912. Furtul dr. S. U. GORESCU. profesional şi Furtul sportiv.I. M.L. Criminalistica. 1715. B. Doliţki. GOPPINGER. GÖPPINGER.N. Dimensiuni 1707. Autori: Constantin Gorgos. Ce ştim şi ce nu ştim despre accidentele de circulaţie.V. GÖPPINGER. 1703. nologie). dr. Vinberg. Mitricev. GORGOS. Gheorghe. anul VIII. Medicina socială [Curs]. Consideraţii privind aprecierea raportului de expertiză şi a constatării tehnicoştiinţifice în procesul penal al Republicii Moldova. Şevcenko.A. cu fig. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. E.B. + 3 pl.I. 1997. Dr. Bucureşti. în Criminalistica. p.. 407 p. Golunski. München. Autori: univ. în Criminalistica. S. Moldova. 2005. F. Traducere din limba rusă. Dr.I.. Editura Didactică şi Pedagogică. Rozemblet. univ. Kriminologie (Crimi- nologie). (Ştiinţe şi tehnica pentru toţi. Constantin. Bech.A. 23). Dr. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Vademecum în psihiatrie. H.A.A. 190-193. José. Conf. GOLUBENCO. Bucureşti. Luis. 2006. cu fig. obiective. 1984. 195-202. Bibliografie la p.A. HUSZAR. 1704. GONZÁLES MÁS. Kriminologie (Crimi1712. p. p. Conferenţiar 1708. GORGOS. Karnovici.P. G. Şef de catedră Drept procesual penal şi Criminalistică. nr. Constantin (sub redacţia). Şelivanov. Liviu Botezat Antonescu. Editura Luceafărul. tendinţe. p. 1716. Seccion de Antropologia Forense. Reglementarea aplicării metodelor şi mijloacelor tehnico-criminalistice în actele de urmărire prevăzute de noul Cod de procedură penală al Republicii Moldova. GORGOS. martie 2004.I. G. Bucureşti. 2005. 1711. univ.A.. Cătălina Tudose. V. Gheorghe. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Consideraţii privind controlul asupra calităţii producerii expertizelor judiciare. Jefe de la dr. Universitatea Liberă Internaţională din Republica Moldova. NEICUŢESCU.. 114 1717. GOLUBENCO. Conf. şef al Catedrei de drept procesual penal şi criminalistică. Vasiliev. Editura Luceafărul. Bucureşti.M. 11-13. O. Bucureşti. nr. 2004. H. A. Kustanovici. Minkovski. T. N. H. 95-100. Universitatea Liberă Internaţională din R. Eisman. Parhon. 1710. Drd. Editura Medicală. 1713. 567 p. 101-104. Universitatea Liberă Internaţională din R. 160 p. Florin Tudose. Bucureşti. Universitatea Liberă Internaţională din R. 2006. p. 1706. GOLUBENCO.H. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Moldova. Conf. Editura Medicală. 162-167.(sub redacţia). dr. Şalamov. Răspunsul operaţional al Poliţiei Ştiinţifice spaniole în cazul dezastrelor. III + 72 p. Bucureşti.P.

nr. Bucureşti. Centrul de Studii Postuniversitare Bucureşti. GRACIÁN. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 2001. Editura All. 385-390. p. Vol. Isabela Nedelcu. retipărită de Patterson Smith. 191-199. Subcomisar de poliţie. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. CRĂC. Gabriel Ştefan. Mic dicţionar de termeni argotici – „slang” la p. Cum funcţionează 1720. Gramatica 1721. GORING. 1722. şeful Serviciului Criminalistic al I. Ştefan.J. Simona Irina. 1726. Rosetti”.P. Tabele. Semnătura electronică în Polonia / (noi reglementări)/ Electronic signature in Poland (new legal regulations). 310 [-312] p. Editura Academiei. Editura Vestala. . 1725. Subcomisar de poliţie. Bucureşti. Rodica Zahiu. Bucureşti. Universitatea Sileziei Katowice. Autori: Raluca Brăescu. GOŞA. 224 p. London. 2003. Traducere din limba spaniolă. Ch. Anexe la p. Timişoara. Preston. Blanca Croitor Balaciu. Baltasar. Adrian. 327-335. DUMITRIU. Anexe. GORUN. Mic dicţionar de termeni argotici – „slong” la p. Institutul de lingvistică „Iorgu Iordan – Al. GRALLA. Facultatea de Drept. 2003. Cuvânt înainte de profesor universitar doctor DAN DERMENGIU. SÎRBU. Particularităţi ale identificării criminalistice în cazul corpurilor delicte. fig. 2006. 715 p. Al[exandru]. 1723. Internetul. GRACIÁN. 1719. Dumitru. POPESCU. Editura All. Manual al His Majesty’s Stationery Office. Bibliografie la p. I. 2. 1987. Editura Alma Mater. ASTĂRĂSTOAE. 127 p. volum 12. Gabriel Ştefan. 1913. Cuvântul. limbii române.1985. Puţină gramatică. New York. D. 2003. Baltasar. 1727. 1724. 1036 p. Laurenţia Dascălu Jinga. Bucureşti. Computergestützte Handschriftenvergleichung (Compararea computerizată a scrisului de mână). Bucureşti. Raportare de caz. Ionuţ. Aforisme. iunie 2005. 260-292. Margareta Manu Magda. 1732. p. p. Editura Academiei Române. Manual. comentarii de Sorin Mărculescu. Elena Carabulea. Andra Vasilescu. 1729. Ileana Vântu. 676 p. II. Marina Rădulescu Sala. GRAFL. Andreea Dinică. 1728. Bucureşti. 1. GRALLA. AGROSOAIE. Discernătorul. Cărţile omului desăvârşit. caiet 1/1992. Mihaela Gheorghe. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Paradisuri artificiale: toxicomaniile. tab.. 493 p. Valeria Guţu Romalo. Bibliografie la p. LUPAŞCU. Politicanul. 37-40. Bucureşti. II. Magdalena PopescuMarin. Body-packing – aspect inedit în practica medico-legală românească. drd. GRĂMADĂ. nr. I. Cluj-Napoca. înţelepciunii în viaţă. Internetul. Oracolul. Pe copertă indicat numai primul autor. Ionuţ. Gabriela Pană Dindelyan. Domniţa Tomescu. GORUN. Coordonator: Valeria Guţu Romalo. GORUN. Ciprian. GORUN. Charles. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Gabriel Ştefan. în Der Sachverständige (Specialistul). p. volum 13. Gorj. Catedra de prof. martie 2004. Adriana Gorăscu. 2005. Bucureşti. 191-199. Vol.Medicală. Dana Manea. 203-206. GRAUR. GRAMATYKA Ph. 2003. 260-292. Markerii externi ai uzului de droguri. Paradisuri artificiale: toxicomaniile. Fulvia Ciobanu. 1972. Polonia. Irina. 26-28. 15 – 20. Enunţul. Cuminecătorul. Editura Viaţa Medicală Românească. note şi 115 1731. Montclair.. În româneşte după traducerea germană făcută de Arthur Schopenhauer de Sandi Constantinescu. Prefaţă. Preston. Gabriel Ştefan. (ACADEMIA ROMÂNĂ. Editura Humanitas.. Eroul. Vol. directorul Institutului Naţional de medicină Legală „Mina Minovici”. Vol. p. 1718.. Camelia Stan. 1994. Michal. The English Convict. Oracolul. 1944. Bibliografie la sfârşitul capitolelor. Criminalistică.) 1730.

1737. 303 p. 1992. Adriana. Traducere din limba engleză de Petre Solomon. Căpitanul şi inamicul. Marieta.P. Letopiseţul Cantacuzinesc. Traducere din limba engleză. 406 p. 291 p. p. p. Graham. COVALCIUC. Traducere din engleză de Petre Solomon. 253 p. 1965. Editura Sirius. Ministerul de Interne. 1742. GREENE. Editura Luceafărul. GREENE. Ediţia a II-a revăzută. Istoria Ţării Româneşti. engleză de Petre Solomon. Bucureşti. GRECU. 1968. Doctorul Fischer din Geneva. Al zecelea om. vol. Ediţie critică. 1991. p. + erată. GRECU GABOS. 1745. 222 p. limba E. GRECESCU. Un caz de mutilare. vol. 1290-1690. 1982. E.. p.P. Editura Univers. Traducere din limba engleză de Petre Solomon. Gh. 207 p. GREENE.. Editura Univers. Divertisment. V. volum 12. GREENE. C. 1739. 1748. Consideraţii asupra suicidului comis în condiţii de spitalizare în clinica de psihiatrie din Târgu-Mureş între anii 1960-1999 în Buletin de psihiatrie integrativă. GREBLEA. 297-309.L. 318 p. Comedianţii. Traducere din limba engleză de Petre Solomon. GREENE. Traducere din limba engleză de Liana Dobrescu. Adevăr. p. Mihai. 1967. Bucureşti. Theodor. în Buletin de psihiatrie integrativă. GREENE. GREENE. 1 (24).. Graham. 2005. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine..Vasile. 1960. 2005.L. La drum cu mătuşa-mea. Bucureşti. an XI. Divertisment.A.U. Bucureşti. Bucureşti.L. an XI. GREENE. 1985.S. 413 p. Agentul secret. Urmele de miros. LUPAŞCU. Ion-Eugen. probabilitate şi deontologie în expertiza medico-legală.Graham. 159-160. Simona. GRECU. GABOS GRECU. procuror. 1987. X. Aurel. I. . 1976. 1746. nr. Ciprian. Traducere din limba engleză şi note de Petre Solomon. Nicolae. 1743. 220-225. Ioan. nr. Tradu- cere din limba engleză de Petre Solomon. Traducere din limba engleză şi prefaţă de Petre Solomon. Gh. E. 1736. La drum cu mătuşa- 1740. 456 p. Ministerul groazei. Traducere din limba 116 mea. Iaşi. GABOS GRECU. Editura Univers. Graham.I. Dr. VESA.L. GRĂMADĂ. prefaţă şi tabel cronologic de Petre Solomon.. Graham. Ministerul groazei. 2005. Graham. 1733. Marieta. 1749. Bucureşti. Bucureşti. GREENE. Parchetul de le lângă Curtea de Apel Iaşi. vol. SANDU. Havana. în Tratat practic de criminalistică. 1750. martie 2004. Editura Academiei.. Iosif. în Tratat practic de criminalistică. Graham. Dr. Traducere din limba engleză de Petre Solomon. 223 p. Editura Divers Press. 1734. Consideraţii privind coeficientul de fidelitate al mărturiei infantilo-juvenile. Omul nostru din Agentul secret.. 1991. Editura Univers. 260-276. MOICA. I. Traducere din limba engleză şi prefaţă de Radu Lupan. SIMONESCU. Bucureşti. 1741. D. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 342-344. 1744. Traducere din limba engleză de Petre Solomon.P. Bucureşti.P. 1965. Divertisment. Ediţia a II-a revăzută. GREENE. Graham. Bucureşti. 1738. 1 (24). GREENE. 1751. Graham. Graham. 1747. 271 p. 2. Editura Tineretului. Miezul lucrurilor. Divertisment. Iaşi. 145-148... Divertisment. 279 p. Depresii şi acte suicidare aniversare. nr. 159 p. GRECU. 323 p. GREENE. 1960. vol. GREENE. 1969. Editura Sirius. Cartoteca obiectelor furate. Ucigaşul plătit. STOICA. Bucureşti. X. Graham. Bucureşti. Bucureşti. Graham. GRECU GABOS. Institutul de Medicină Legală Iaşi. 1735. Editura Tineretului.1991. E. Ministerul de Interne. p. 1979. Graham.

C. consilier juridic B. 117 de poliţie. 275-289. Editura Alma Mater. 38-44. Mihai. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 2003. Cătălin. în Criminalistica. GRIGORESCU. Ioan. nr.. Dr. p. Editura Antet. GRIGORESCU. Bucureşti. Expertiza înregistrărilor audio. vol. 1980. Inspector Em. Ioan. 56-66. Iaşi. 1753. 73 – 80. (1924). GRIGORAŞ. p. p. Tot ceea ce trebuie să ştii pentru a susţine o discuţie. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 2004. 1763. Oana-Roxana. Sandra. Gheorghe. Ministerul de Interne. Falsurile de tablouri. judecător P[etru]. Traducere şi note de Radu Lupan. Subcomisar de poliţie. 6. Editura Polirom. Editura Alma Mater. 39-41. Oana-Roxana. 1 (24). GREJDINOIU. 101-111. Cluj-Napoca. 12-14. GRIGORESCU. principal. f. 1755. Carmen-Lorena. noiembrie 2003. 1762. în Tratat practic de criminalistică. Cătălin Dr. Fobia socială – sexul ca factor de risc. Un pionier american al folosirii poligrafului în investigarea ştiinţifică a infracţiunilor. expert Ion. aprilie 2006. Stabilirea autenticităţii înregistrărilor audio. Drept Procesual Penal. Drd. la orice nivel. 1758. nr. vol. 5. a. Cum să pari mai deştept decât eşti. ing. GREENE. dr. III. Carmen-Lorena. Expertiza urmelor de cosmetice.a. expert George. Aplicarea criteriului ENF în expertiza judiciară a înregistrărilor audio şi video a mijloacelor de telecomunicaţii şi a mijloacelor de calcul. 1766. Falsificarea cărţilor de credit istoric. Oscar Print. 1759. Ilona. 265 p. Conf. POPA. 438-440. univ. GRIGORAŞ. Pe copertă: George Grisham & Sandra Lee. Steluţa. Editura Luceafărul. IV. dr. Unele probleme pe care trebuie să le lămurească investigarea în cazul infracţiunii de bancrută frauduloasă. p. anul VI.R. expert criminalist. 1765. Traducere de Aurelian Ardeleanu. Bucureşti. POPA. 2003. principal de poliţie. GRIGORESCU.C. Secţia Penală. Teorie. Expertiza urmelor de substanţe toxice. p. Ana Maria. în Criminalistica. ing. GRIGORAŞ. nr. Contribuţia sistemului AFIS-2000 la identificarea făptuitorilor – studiu de caz. p. Examinarea documentelor tipărite utilizând tehnica de calcul. în Comunicări ştiinţifice la al 7lea Simpozion naţional de Criminalistică. 574 p. p. 516-530. Cultura Naţională. în Criminalistica. 131 [-136] p. GRIGORESCU. BUTA. jurisprudenţă şi aplicaţii practice. Criptografia şi istoria românească. dr. vol. Gabriel Mălin. GRIGORAŞ. Cluj-Napoca. actualitate şi perspective. Ing. Bucureşti. BOIŞTEANU. anul V. dr. univ. Bucureşti. Manualul tău de cultură generală. LEE. Nicolae. 1982. lector univ. 2005. criminalist. septembrie 2004. GRIGORESCU. Ministerul de Interne. în Tratat practic de criminalistică. 108-111. GRIGA. f. p. 1761. 2003. Cătălin. 1767. NOVAC. Jurist... an XI. Graham. expert criminalist. Manipularea prin idei. 1760. Institutul Naţional de Expertize Criminalistice. POPA. HURDUBAIE. GRIGORAŞ. Manipularea prin idei. la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Partea Generală. p. 51 p. 39 – 47. p. Americanul liniştit. . PĂŞESCU. 1756. 2006. 2003. 156-159. în Buletin de psihiatrie integrativă. Subcomisar 1757. 1764. Conf. Cum să pari mai deştept decât eşti. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Inspector criminalist. GROFU. nr. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică.1752. Iaşi. anul VIII. 2. Oana-Roxana. p.. Ion. GRISHAM. p. Bucureşti. 2003. 1754. X. Cătălin. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 2005.

1905. Graz. Etapele efectuării investigaţiilor într-un sistem informatic.] professeur de droit criminel a la Faculté de Nancy.. XII + 701 p. Asist. practical textbook for magistrates. 1783. GURGUŢĂ. Hanns Gross [. Hans. / * des Officiers et des Agents de police judiciaire. Cuza”. Bucureşti. în Criminalistica. ianuarie 2005. p. 1779. Third edition. drd. MIXICH. Schweitzer. în Criminalistica.] professeur à la Faculté de droit de Nancy [et] Wintzweiller [. 1780. GROSS. Editura Albatros. Vogel. Agents du service de la sûreté etc. F. des juges d’instruction 118 Identificarea medico-legală prin amprenta genetică (ADN). Bourcart [. drd. univ. Din nou despre armele LEP. Roxana. Nicolae. GROSS. Academia de Poliţie „Al. Otton. 79 p. Editura Luceafărul. p. Dr. 182-184. 1784. GROSS. ZĂVOI. Asist. 42-44. Ioan Cuza” Bucureşti. Manuel pratique D’INSTRUCTION JUDICIARE / a l’usage / des procureurs. GROFU. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Aspecte din practica judiciară americană. Ionel Lulu. Hipnoterapia: o negociere „somnolentă” a suferinţei. 4. Asistent universitar. GROFU. 4. 484 p. Hans. Traducere din limba poloneză de Eugenia Vişinoiu şi Eugenia Dănescu. Nicolae. 3-5. Hans Gross. GROFU. GROFU. Liliana. 1898. 17-18. Asist. Cuza” Bucureşti. police officers and lawyers of… by John Adam… and J. Nicolae. univ. 1. asistent universitar – Facultatea de Drept. Asistent universitar 1781. London. drd. L. Nicolae. Avec un Préface de M. 1. 1934. Tome premier. februarie 2006. anul VIII. VLAD. BIC. W. 1778. Bucureşti. Academia de Poliţie „Al. Tome deuxième. Bibliografie la p. 291-297. p. 27.1768.] conseiller de justice a Graz (Autriche). Hanns. 2004. Paris. drd. Imprimeurs – éditeurs. anul VII. Craiova. GROFU. Kriminal – Psychologie 1772. Editura MJM. GROSS. GROFU. p. GROSS. p. N. Subinspector. Kazimierz. Zweite Auflage [de] Dr. GROFU. 514 p. anul V. Sweet & Maxwell. p. drd. Asist. nr. 7. p. univ. Drd. Gesammelte Kriminalistiche Aufsatz. GROSS. Leipzig. 2003. Bucureşti. în Criminalistica. Editura Medicală Universitară. GRYŹEWSKI. Gendarmes. Alis. Cercetarea la faţa locului în infracţiunile comise cu arme şi muniţii.. în Criminalistica. Criminalpsychologie. GROSS. nr. I. Daniel. Identificarea criminalistică a armelor de foc. Constatările tehnico-ştiinţifice şi expertizele în cazul infracţiunilor la regimul armelor şi muniţiilor. Libraires de la cour de cassation. Academia de Poliţie „Al. Hans. nr. 197-199. Academia de Poliţie „Al. Traduit d’allemand par mm. nr. [De] dr. München. Hans. I. Medicina legală. MARINESCU. Nicolae. Francisc. 2006.] professeur d’allemand au Lycée de Nancy. Gardeil [.. drd. Criminal investigation. în .. 1771. 1902. 2005. Edited by Norman Kendal. Cuza”. anul VII. 1769. Hans. Handbuch für Untersuchungsrichter. 1775. 1782.C. Nicolae. 1776. Leipzig. Ionel Lulu. STANCA. univ. Sucursale Rue Soufflot. Marchal & Billard.. GROZA. I. Nicolae. 11-12. Craiova. Incursiune în lumea timbrelor. A 1773. Problematica existenţei concursului de infracţiuni şi posibilitatea extinderii cercetărilor în cazul infracţiunilor la regimul armelor şi muniţiilor. iulie 2003. 199 p. Bucureşti. 397-401. 1908. iulie 2005. 1770. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 1899. GROZA. XII + 721 p. Pledoarie pentru înfiinţarea unei baze naţionale de date genetice. Collyer Adam. 1774. Maison principale: Place Dauphine. 1983. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 1777. 2002. Fonctionnaires de la Police.

GUSTI. no. GYLDEN. Bucureşti. p. GUSTI. Bibliografie la sfârşitul capitolelor II şi IV. Scrieri pedagogice. în R. note de conf. p. note de Ovidiu Bădina şi Octavian Neamţu.R. Ion Berca. Texte 1794. 1968. Iaşi. franceză. 423-481 1788. 1931. introductiv de conf. Ţara Românească. no.. Vol. 1930. 72-89. I. Yves.I. (vol. 248-256. IV. cu ilustr. Comentarii şi note la p. Opere. Fragmente autobiografice. 1. 4. Dimitrie. Editura Academiei R. D.. e în R. Curs de logopedie. în R.. Opere. Yves. Economia naţională. GUSTI. 1796. stabilite. 1932. dr.. 387-495. Bucureşti. 1790. 1080 p. R... nr. Dimitrie. 1971. 4 (27). Editura Academiei R.C. (vol.. GUSTI. 437 p.I. Dimitrie. indice de materii şi indice de nume de Ilie Sulea-Firu.S. no. stabilite. (vol. Bucureşti. Comentarii: Octavian Neamţu. Essais cryptografiques.050 p. GYLDEN.S.R. 3.S.C.. M.C. (Multigrafiat). Texte Dimitrie. p. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. 4.) 2. Bucureşti. GYLDEN. 756 p. Yves. Sumarul în limbile rusă.S. 485 p. 1787. 499 p. p. Oraşe şi judeţe. 4e année. Texte stabilite. 1933.C.C. GUSTI. 4 vol. membru al Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice..Buletin de psihiatrie integrativă. p. vol.. Opere. Dimitrie. Cryptologues italiens aux XVe et XVIe siécles. e 5 année. univ. Opere. GYLDEN. comentarii.C. note de Ovidiu Bădina şi Octavian Neamţu. an XI.. 1932. 1789. GUŢU. Texte Loius XVI et de Marie-Antoinette lors de la fuite de varennes. 1974. 2 année.I.I. Editura Academiei R. Bucureşti. 1791. Editura Academiei R. 2005.S. 1938 – 1943. Glosar Gusti. Editura Academiei R. Yves. an. Economia naţională. (vol. engleză şi germană. GUSTI. 1785. vol. II. Statul. 1180 p.. 1970. X.R. 119 . 246-250.I. Dimitrie. 1969..S. GYLDEN. Cluj-Napoca. 1970. (Universitatea „BabeşBolyai“ Cluj).) 4. Bucureşti. Dimitrie. dr. 1793.R. 1786. 3e année. univ.R. Editura Monitorul Oficial. Studiu stabilite..) 6. 2. portrete şi facs. Le chiffre particulier de stabilite. comentarii. Bucureşti. p.I. Un cas tipique de complication illusoire: le chiffre de rozier.) 5. note de Ovidiu Bădina. 398 p. Enciclopedia României. 4e année. 195-209. în R. 1795. (vol. 549-554.. GUSTI. vol. 1798. Studiu introductiv: prof. 5e année. 1977. Histoire du d’écryptement. comentarii. Texte Sub redacţia prof. Texte alese: Ion Berca. şi Octavian Neamţu. GUSTI.5. 420 p. (vol. no. comentarii. no. 363380. no. 1973.) 1. 1797. 1933. Ovidiu Bădina şi Octavian Neamţu.R. 563 p. 328 p. Gusti.I. vol. Vol. Bibliografie la p. univ.1. Autosociologia unei vieţi 1880-1955. Dimitrie. 297-300.. Opere. doc. Comentarii şi note la p. 8-30.) 3. 272 p. Editura Academiei R. p. note şi postfaţă de Ovidiu Bădina şi Octavian Neamţu. Ovidiu Bădina şi Octavian Neamţu. dr. în R. Organizarea politicoadministrativă. Chiffres autoclares avec réglettes de Saint-Cyr. Yves. cu ilustr. III. comentarii. 1792. Opere.

27-28. 392 p. 1820. 1815. 1977. 352 [-364] p. HANGA. 1809. Editura Lumina Lex. HANGA. 527 p. Pedagogică. Editura Tineretului. Un risc Editura Didactică şi Bucureşti. 208 p. Vladimir. 134 [-136] p. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Vladimir. Drept privat roman. Investigarea criminalistică a coroziunii metalelor. Editura Luceafărul. cu ilustr. anul III. HANGA. Scherz Verlag Bern (Moştenirea neacceptată). 1816. 1807. Editura Datina. HAMMET. Drept privat roman. Editura Z. Dashiell. 1806. Editura Didactică şi Bucureşti. Cheia de sticlă. Bucureşti. 1818. Vladimir. HANGA. 1804. citaţi în: Spiegel nr. 1958. p. Bucureşti.. 1969. Drept privat roman. HANGA. mae tri. 119 p. Editura Didactică şi Bucureşti. Principiile dreptului privat roman. Editura Academiei Române. 1808. 1819. HANGA. Editura pentru Literatură Universală. HAMMET. Dreptul şi calculatoarele. 1801. Vladimir. Locotenent-colonel. 1805. 1989. 1817. Vladimir. Editura Didactică şi Bucureşti. Vladimir. Să învăţăm fotografia de la 1814. Vladimir. HANGA. Vladimir. Bucure ti. 363 p. Şoimul maltez. Vladimir. D. 255 p. 1811. 306 p. Locotenent-colonel. Universitatea „Victor Babeş“. HAMER. 1973. 190 p. toarele. Cluj-Napoca. COPELAND. Editura Tehnic . Alexandru cel Mare. 1958. nr. Cetatea celor şapte coline. Gheorghe. 1957. în Criminalistica. 189 p. 1978. 261 [264] p. Das unausweichliche Erbe. Editura Univers. Vladimir. Vladimir. Istoria generală a statului i dreptului. Un om subţire. Vladimir. P. Ing. Bucureşti. Bucureşti. Curs de drept privat 1800. 1998. Manual de drept privat roman. Ministerul Învăţământului şi Culturii. exploziv: dispozitive improvizate cu iniţiere prin radiocomandă. în Criminalistica. martie 2001. Traducere din limba engleză de Constantin Popescu. Dashiell. 191 p. Dumitru. Dashiell. roman. HANGA. Pedagogică. nr.H 1799. HANGA. Albatros. Vladimir. HAMMET. Pedagogică. martie 2000. 1993. Facultatea de ştiinţe juridice. HANGA. 1821. 1810. Bucureşti. HANGA. 1991. anul II. Adagii juridice lati- neşti. MIHAI. 1803. 1991. „Eltern sind austauschbar“ („Părinţii sunt interschimbabili“). 1994. 363 p. Dreptul şi calcula- Gheorghe. HANGA. Bucureşti. Dashiell. HANGA. 1987. Bucureşti. Cluj. 47/1998. Comisar-şef de poliţie inginer chimist. 22-23. Identificarea microurmelor metalice prin spectometrie de fluorescenţă de raze X. HAMMET. 1812. 2. Cazuistică din România. Dacia. HANGA. Editura Tineretului. 2. Editura Academiei Române. HANGA. 1813. 380 p. Bucure ti. 1971. Bucureşti. Traducere din limba engleză de Mihnea Popescu. Criminal în toată legea. pl. . I.[adimir]. Nic. 1967. p. Cluj. 87 p. Drept privat roman. Vl. Pedagogică. Caius Iulius Caesar. 189 [-192] p. 128-135. Traducere din limba engleză de Elena Stamatescu Greavu. 1802. HANGA. + 8 f. p. 2005. 1964. Bucureşti. 197 [-199] p. 1992. Gheorghe. chimist. HANGA. HANU. vol. 1974. Traducere din limba engleză de Mircea Dimitriu.

A. p. 195-200. HEIMBÜCHLER. 3. Introducere în psihologie. Drăgulănescu. Gewinnabschöpfung im Strafverfahren (Reţinerea profitului în procedura penală). HARTINK. 170 p. HAAS. J. 1829. Teora. H. Secretele lui Colin Powell. HECSER. HARR. 229-237. Der Rumäniensammler Nr. Essen. „Postpächter“. (Echivalent revers: Principatele Ţării Româneşti: 1820-1862. HAYES. martie 2006. Atlas der Schreibmaschinenschriften Fritz. ediţie revăzută şi adăugită. Sue. Criminal Procedure. Iulia Dumitriu. în Revista Română de medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. 529 p. 360 p. HARDER. HESS. HEIMBÜCHLER. 1. volumul XIV. II. alb negru şi color. J. 18521862). HEGEDUS. 2002. 416-418. 2003. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. De 1834. Bucureşti. I. West Publishing Company. Biopsihologie. la desene simple la holografie. 1836. 416 p. 1835. Polizeiliche Kriminal- prävention (Prevenţia judiciară poliţienească). 1999. 1833. Fritz. Los Angeles. Scott. Bucureşti. Anca Tureanu. Sheila. ORRELL. 2002. Paul. St. 2001. cu ilustr. Rumänien. 240 p. Fritz. HECSER. James. Management total în firma secolului 21. Kären M. Bodo. HAYWARD. Rumänien. Tocan. Lübeck. Tra- ducere din limba engleză de Leonard Băiceanu. Traducere din limba engleză de Niculiţă Damaschin şi Aurora Damaschin. coordonator Rolf Rainer Jaeger. p. Principatele Unite 1862-1872) München. coordonator Rolf Rainer Jaeger. vol. New York. Emeric. Fritz. 2002. (National Bestseller. Grange Books. 1827. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. HEIMBÜCHLER. 2006. Christian. volum 12. HARRINGTON. VEITH. edi ie rev zut i ad ugit . Essen. 28-33. Tulburările psihice 1824. L. septembrie 2004.1822. Ediţia a III-a. Bibliografie la p. Berlin. 1978. Intoxicaţie voluntară letală Oren. Traducere din limba engleză de Alexandru Grumaz şi Diana Botezatu. 1828. nr. James S. The complete encyclo- pedia of Pistols and Revolvers. Stempel und Formulare der Postpächter und Postmeister in den Fürstentümern Moldau und Walachei von 1822 . Bucureşti. HARARI. Schmidt Römhild. Genoveva Teleki. color şi alb negru. America Azi). Rumänien – Die Ochsenköpfe der Moldau 1852-1862 – Romania-The Bull's Heads of Moldavia . 1826.F. Ochsenköpfe der Moldau/The Bull’s Heads of Moldavia 1852-1862 (România / Capul de bour moldovenesc. Berlin. Lübeck. (Atlas pentru scrisuri Stuttgart. Fürstent um Walachei (România / Principatul Ţării Româneşti) 1820-1862 Vereinigte Fürstartümer (Principatele Unite) 1962-1872/ Principality of Wallachia 1820-1882/United Principalities 18621872. HEIMBÜCHLER. Cătălina 121 1837. 1990. 1994. München. HARRINGTON. Editura Tritonic. San Francisco. Schmidt Römhild. Nicky. Index p. 1972. 408 p. Editura Tehnică. Die 1825. 1832. Zeller. 62 p. Ladislau. 1830. 1823. Bibliografie (Surse/Note) la p. Bibliografie la p. Editura BIC ALL. BARNA. vol. cu un betablocant (verapamil). Ştiinţe criminalistice. cu ilustr. nr. Dirk. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. HARALD. 20 p. de maşină). 401-408 postpartum.1866. Editura Facla. Traducere din limba engleză de Corneliu C. 248 p. 2002. 418 [420] p. 1831. Ştiinţe criminalistice. 357-360. 23/1976. Drept comentat şi tactică criminalistic pentru studiu i practic .

la physiologie 1859. Walachei und der unteren Donau. HERBERT.10. 1838. 1860. La baquette divinatoire. St. tatouages des prisonniers marocains. 1901. Robert. E.. 1933. Berlin. San Francisco. 318 p.9. f.I. 454-486. HERBERT.C.. J. M. 18 p. 1930. HEYROTH. New York. 3 année. HESS. jurisprudence et le Détatouage. Berlin. Octobre. 446-456. Bernd. dans l’Afrique du Nord. London.C. 5 année. 1848. . HEIMBÜCHLER. 5/1991.C. Oxford. 8e année. Psychologie du crime. p. 1963. e no. HERREN. 1929. 584-589. Berlin. de Gruyter.I. 518-531.. Le dé tatouage indigène Fritz. Heft 4/1990. 2 année. 1933. Bildeberg. 360-371.6.C. Fritz. ONU. 8 année. HERBERT. 1933. în 1853. ediţie revăzută şi adăugită. 1916. of Finger der Daktyloskopie. Furstentum Rumänien. Die Verbrechenswirklichkeit 1841. p. e în R. (RumänienHandbuch I) „Die Ochsenköpfe". în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică.. HERBERT. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Ştiinţe criminalistice. de Séte.C. 1857. 1847. 1849. ediţie revăzută şi adăugită. Le dé tatouage des empiriques. coordonator Rolf Rainer Jaeger.I. 496 p. II. 417-460. 1982. Traducere de Cornelia Spânu.9. Essen. HERBERT. HEINDEL. Le Dé tatouage et ses Procédés. Tatouages de soldats. J. et la pathologie de l’ecriture. Graw-Hill. Fritz. Albert. Notes sur les 1839.I.. p.. J. Textile Mikrospuren finger-prints. Lübeck. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Editura Samizdat. der fremden Postanstalten in den Fürstentümern Moldau. 1936. no. no. Routledge. HEIMBÜCHLER. R. 1842. Tatouages curatifs an Maroc. Schweizer Briefmarken Zeitung 12/1999. CFR. a Înaltei Finanţe şi a Politicii: Comisia Trilaterală. J. Berühmte Briefe R. Berlin. HELSING. HESNERD. 266-275.C. Forensische Handschriftenuntersuschung (Examinarea grafoscopic judiciar ).. Ausgabe. p. Police operations. 1856. în R. 1993. Ştiinţe criminalistice. 5 année. 1850. La 122 – Faserspuren (Microurme textile – urme de fibre). 1936. J. J. Tatouage Crapuleux. în R. Bernd.C. 1843. HEKER. Reprinted in DBZ Nr. 1852.2. p. Payot. Die 3. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 1861. no. in Schriftenreihe des Münchener Briefmaricen Club e. în R. Explainning Crime. HEIMBÜCHLER.. p. no. Editura Schmidt Römhild. Schweizer Briefmarken Zeitung. HEINDEL. e R. HERBERT. HENRY.. HERSHELL.1852-1862. Kären M. R. no. în 1840. 3-rd ed. (Realitatea infracţiunii)..I.R. p. no. Lübeck. J... 1993. 1846. C.I. A. Organizaţiile secrete şi puterea lor în secolul XX sau Cum nu este lumea guvernată. 1844.I. Janvan. 520-536. în R.6. 5e année. München 1995.V München 2001. Marques de naissance.8. J. Classification and uses of de sol). Bodenspuren (Urme 1845. L’origine. în e R. Ghid în reţeaua lojilor. Heidelberg. 8e année.C. Halbierungen der Steindruckmarken Rumäniens 1871 / 72. Mc. II. Editura Schmidt Römhild. 1931. în 1855.a. vol. Robert. 2002. Les causes du dé tatouage. 15 p. p. Paris. West Publishing Company. Walter de Gruyter. WROBLESKI. 77-105. Paul.. 1927. Essen. Gwynn. e 1851. HETTLER. 1858.C.I. HERBERT. R. 2002. Daktyloscopie.I. 1927. System und Praxis The origin printing. HEYROTH. HERBERT. Henry M. p. New York. 1984. no. Freiburg. HEKKERS. vol. 1854. Post in der Levante. 1936.6. Los Angels.

1938. vol. Persons in Hiding by J. Jane’s Guns recognition 1868. Lübeck. HOWORKA. vol. Ministerul de Interne. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. ianuarie 1998. 1999. Führung von V- Personen (Dirijarea persoanelor de legătură). Von. 440-442. Die Postwertzeichen- H. Harper Collins Publishers. Larisch München. 1864. adăugită. Evaziunea fiscală. Heft 9. metodă de investigare şi analiză energetică. Identifizierung von Ohrabdrücken (Identificarea după amprenta auriculară). 1867. 1863. Portorož. HRISTEA. Datenerhebung John Edgar. Carmen. Essen. 15 p. Andrej. Ştiinţe criminalistice. Visa Document EU Visa – Fit for Biometries. HRISTENCO. 2003. Editura Teora. în Kriminalistik (Criminalistica). în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. HUELKE. Radiestezia – 1865. Kunde. Berkeley.1862. 1869. Paris. vol. University of California Press. Consens of Delinquency. coordonator Rolf Rainer Jaeger. vol. + 1 f. Rolul alcoolodependenţei în recurenţa tulburărilor depresive în Buletin de psihiatrie integrativă. 1997. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. With foreword by Courtney Ryley Cooper. Berlin. KAATZ. Bernd. investigatori acoperiţi). Ian. 2002. Camelia. ediţie revăzută şi adăugită. 17 p. 1980. 1877. ediţie revăzută şi adăugită.-H. Essen. 348-354. Berlin. 125 p. 155-160. an XI. Robeyr. Brown. Editor „Tribuna economică“. Forensische (gerichtliche) Handschriften. 4 (27). PERCIUN. p. Examinarea actelor al căror conţinut a fost alterat prin adăugiri. 2005. 1878. Achim. Examinarea scrisului de tipar. I-II. 1874. Crime aux Etats Hans-Christian. 1970. Berlin. Anschmelzspuren (Urme de topire). nepublicat). Editurile Saeculum I. Bucureşti. portret. HRIBAN. Tainele istoriei. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Little. 2002. Spurenkunde – Sicherung und Verwertung von Tatortspuren (Traseologia – Asigurarea i valorificarea urmelor de la locul faptei). HRISTEA. în: Bildungsinstitut der Polizei Niedersachsen Januar 1998 (unveröffentlicht) (Institutul de Formare al Poliţiei Saxonia Inferioară. Lübeck. HILDEBRANDT. HOGG. III. HIRSCHI. Bibliografie la p. Schmidt Römhild. 1940. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică.und Maschinenschriftenuntersuchung (Examinarea criminalistică (judiciară) a înscrisurilor de mână şi de maşină). Verdeckte Ermittler (Obţinerea de date prin investigaţii acoperite. Lübeck. III. 1875. Edgar Hoover. Diomid. HOANŢĂ. nr. 1870. HOOVER. HORRAK. Editura Criminalistică. Ediţia a II-a. Ştiinţe criminalistice. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. p. Schmidt Römhild. Boston. şi Vestala. vol. Nicolae. HEYROTH. Dumitru. HUNSICKER. 1969. HUNSICKER. Schmidt Römhild. HIRSCHI. în Tratat practic de criminalistică. September 25-27. II. Essen. Ştiinţe criminalistice. vol. ediţie revăzută şi adăugită. 2002. Simposium. . Traducere din limba germană de Magda Petculescu. 1872. 1996. II. 2002. 1873. în Tratat practic de criminalistică. E. 1871. Travis. 1893. Edgar J. 1980. 442 [-478] p. 1866. Heidelberg. Šter. 1876. Ministerul de Interne. Gheorghe. durch Verdeckte Ermittlerungen. 123 1879. 284-289. HUF. COVRIG.O. HOOVER. 1976. X. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Ernst. Iaşi. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. EU Gheorghe. Sfinx. 18 p. Dr. guide. XIX [-XX] + 325 p. Unis. 507 p. Bucureşti. II.

. Bucureşti. HURDUBAIE. în Criminalistica. II. p. I. Particularităţi şi dificultăţi ale investigării criminalistice cibernetice. nr. Ioan. în Criminalistica. HUNSICKER. dr. Inspector principal. iulie 2003. mai 2001. Bancnotele – între hârtie şi polimer. Bibliografie la p. anul I. HURDUBAIE.. Cooperarea judiciară europeană. HURDUBAIE. p.. Ioan. 4. anul VI. 1895. mai 2004. 2. nr. p. p. Ioan. nr. Bibliografie la p.. HURDUBAIE. 1890. Colonel dr. 1896. anul V. 1. Ioan. 1994. Ioan. în Criminalistica. . 1 Biroului Naţional 124 Ioan. HURDUBAIE. p. executat prin imitarea caracterelor tipografice. în Criminalistica. în Criminalistica. în Criminalistica. anul V. ianuarie 2003. Dr. 82 p. Oana-Roxana. 1 Interpol. 141-149. Ioan. 2 vol. Traducere şi adaptare după „International Criminal Police Review“. 2003. Bibliografie la p. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. NEGOIŢĂ. 1. Cadrul convenţional penal. Traducere din limba franceză. o experienţă australiană. Editura Universal Pan. România în Interpol. în Criminalistica. ediţie revăzută şi adăugită. nr. 1982. 1886. vol. Documentele de securitate şi protecţia lor împotriva falsificării. Oana-Roxana. HURDUBAIE. 1888. dr. Ernst. 1978. GRIGORESCU. 1894. Un om al legii. Lector univ. p. 2002. 1983. Dumitru. SAPPELT. Ioan. anul II. nr. martie 2003. 15-16. Lector univ. 25-27. Ioan Hurdubaie. HURDUBAIE. Criminalistica în lupta împotriva pirateriei muzicale. în Criminalistica. iulie 1999. Inspector principal de poliţie. în Criminalistica. dr. coordonator Rolf Rainer Jaeger.3. Berlin. 13-15 1893.N. O filă din istoria dactiloscopiei. ianuarie 2004. 23-25. Elemente noi privind protecţia bancnotelor împotriva contrafacerii. p. 184 p. Ministerul de Interne. 3. 6-8. nr. GRIGORESCU. 1. HURDUBAIE. II. Rolf. HURDUBAIE. Gheorghe. vol. 16-18. anul III. 4. Ministerul de Interne – Serviciul Editorial şi Cinematografic. Möglichkeiten und Grenzen besonderer Beweissicherungsmaßnahmen (Posibilităţi şi limite în luarea măsurilor speciale de asigurare a probelor). HURDUBAIE. Colonel dr. Ioan. Spaţiul penal paneuropean din perspectiva Consiliului Europei. anul I. Ştiinţe criminalistice. HURDUBAIE 1885. 311-322. GRIGORESCU. Col. martie 1999. 292 p. Ministerul de Interne – Serviciul Editorial şi Cinematografic. Colonel dr. nr. 1887. 29-31. HURDUBAIE. p. Ioan. GRIGORESCU. în Tratat practic de criminalistic . 1882. 1892. Bucureşti. JAEGER. Bucureşti. HURDUBAIE. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Vol. 230233. ianuarie 2000. Ioan. Ioan. Atentatorii de la World Trade Center din New York identificaţi cu mijloace criminalistice. HURDUBAIE. 1889. p. 140 p. Jurist. 1884. Ioan. anul VI. Şef B. 29-31 (I). 3. Bibliografie la p. 2003. Oana-Roxana. anul V. Testele de identificare genetică în materie penal. Lübeck. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 1883. p. mai 2003. nr. 322 p. Editura Ministerului de Interne. II.1880. Bucureşti. 1999. Ioan. Mondocriminalistica. Ioan. Schmidt Römhild. Ioan. Bucureşti. TRONECI V. Dr. 179-181. anul V. p. HURDUBAIE. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. Oana-Roxana. nr. 3. Informatica în criminalistică.. nr. 281-291. Essen. vol. PELE. 17-20 1881. Inspector principal. Dr. Interpolul şi criminalitatea internaţională. Expertiza scrisului 1891. HURDUBAIE. 309317. Heinz. 1. 388 p. p.

3. Subcomisar. p.. lector univ. august 2006. 35-36.7. consilier la Agenţia Naţională Antidrog. Inspector principal. Dr.. dr. 2005. 1904. anul VIII. Lector univ. Dr. General de brigadă Ioan. în Criminalistica.1897. Elemente de noutate ale acquis-ului comunitar în vederea asigurării probaţiunii. Criminalistica în atenţia Interpolului. (r) dr. nr. HURDUBAIE.). HUSSON. p. 1901. p. 333-336. „Capcanele Interpolului”: Sistemul de urmărire internaţională a persoanelor şi obiectelor. Gen. 2006.. Exploatarea criminalistică a urmelor de paşi. anul VIII. august 2006. HURDUBAIE. Ioan.C. Ioan. 125 . 10-11.D. în Criminalistica. în Criminalistica. nr. 4. 2004. Ioan. Acces direct la baza de date A. instituit de organizaţia internaţională de poliţie criminală. 24. 1900. 7-8. Lorena-Carmen. (r) lector univ. dr. Jurist. Contribuţia Criminalisticii la combaterea traficului de droguri. 1934. nr. anul VIII. în Criminalistica. 4. Mapamond criminalistic. Ioan. în Criminalistica. a Interpolului pentru poliţiştii de teren. André. POPA. nr. 1899. anul II. 18. p. în Criminalistica. Jurist. anul VII. septembrie 2000. În organizarea Grupului Pompidou al Consiliului Europei: seminar consacrat influenţei drogurilor asupra traficului rutier. de brigadă 1907. noiembrie 2005. în R. Bucureşti. HURDUBAIE.. 4. par la lumière de Wood. Lector univ. GRIGORESCU.I. p. HURDUBAIE. Lector univ. General de brigadă 1906. l’identification des taches de sperme. mai 2005. 1905. în Investigarea criminalistică a locului faptei.. 88-95. 1902. Mălin Gabriel. 1903. iulie 2004. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 231-238. Oana Roxana. Editura Luceafărul. 407437. General de brigadă 1898. 6. p. 17. 39-40. p. dr. nr. p. p. Bucureşti.) dr. în Criminalistica. dr. 5. HURDUBAIE. en criminalistique. 6e année. nr.N. OanaRoxana. Hurdubaie. (rez. HURDUBAIE. nr. Bucureşti. POPA. dr. 1. HURDUBAIE. Ion. Ioan. Ioan. februarie 2006. p. Ioan. O filă din istoria Dactiloscopiei. HURDUBAIE. De la détection et de (rez. HURDUBAIE. p. anul VII. no. Utilizarea amprentelor digitale pentru identificarea nou-născutului. anul VI.

IABLOCOV. anul V. Moscova. Farmecul luminii. Marius. Portretul modern. IABLOCOV. 1911. Steliana Carmen. O nouă 1909. Bucureşti. Prof. Aspecte medico-legale. Remus. Bucureşti. Karl. interpretare. vol. GRUNFELD. IFTENIE. Prim-procuror adjunct al 1918. Bucure ti. Constatarea şi expertiza 1925. Gheorghe. Iamandi. 140 p. p.P. Sinaia. 380 p. Editor Deborah Russell. IAROVICI. Bucureşti. Editura Universităţii de Stat din Moscova. GÂDEA. 2002. Bucureşti. Tabla de materii şi în limbile engleză şi rusă. 368-373. David. BUDĂI. Vol. 1 (24). 1988. 1910. Criminologie. X. Iaşi. Intenţie sau culpă? Cazul „Ciomu”. 1 (24). Bucureşti. 1970. 1995. după „Guardia Civil“. Iluminarea cu lămpi fulger. Computer Crime: A Crimefighter’s Handbook. + 20 pl. Criminalistica. Studiul cadavrului uman în stabilirea adevărului privind comiterea unui act criminal. 21-27. Editura Tehnică. + 14 pl. 1914. 1989. N. Ileana. de azi. Eugen. Alexandru. p. 1915. Tehnica şi arta iluminatului în fotografie. 1972. 1913. Aurelian. anul VII. Editura tiin elor Medicale. Primul episod de psihoză – bilanţ evolutiv pe termen scurt în Buletin de psihiatrie integrativă. Medicină legală pentru facultăţile de drept. STOICA. Măiestria în arta fotografică. 1. N. Eugen. IACOBUŢĂ. an XI. 1985. IFTENIE. NICULESCU. Bibliografie la p. IACOB.P. Eugen. IACOB. 2005. nr. 1919. Fost intern al secţieĭ chirurgice din Spitalul Sf. + 116 fotografii. 2001. 372 p. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. 277-283. IFRIM. Valentin. 1. vol. Editura Tehnică. Fotografia şi lumea 1912. + 21 fig. p. în Buletin de psihiatrie integrativă. IANA. nr. I. Spiridon. în Criminalistica. + 83 p.I 1908. 199). 2005. Corina. Infracţiunile de lovire şi vătămare a integrităţii corporale a sănătăţii. Editura Tehnică. Editura Tehnică. (Facultatea de Medicină din Iaşi. 325 p. Metodica cercet rii criminalistice. Editura Junimea. nr. Editura Norma. Editura 1926. Antropologia în slujba criminalisticii (I). 20-24 noiembrie 2000. 1977. Cadru juridic. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 144 p. 1921. . X. IENCIU. Eugen. Radiografia crimei. IACOB. William. p. 1917. 254 p + 22 pl. Constantin. 751-753. 230 p. Iaşi. 1923. Bibliografie la p. în Criminalistica. 41-44. ICOVE. nr. Monica. Simpozionul de perfecţionare a procurorilor criminalişti. p. Studiu medico- 1924. mai 2005. nr. BOROI. legal asupra morţei şi în special Moartea subită la cele două vârste extreme Copiĭ şi Bătrînĭ. în Criminalistica. 1995. 3. ianuarie 2005. von STORCH. Dimitrie Gr. Iaşi. 98 p. nr. 1905. Procuror-şef la Secţia de Urmărire Penală a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. 1971. 198-211. IANCU. Observaţii clinico-paraclinice asupra unui lot de bolnavi schizofreni care asociază modificări morfologice cerebeloase. metodă de lucru în demonstrarea identităţii. Iaşi. 768 p. Compendiu de anatomia omului. Manual. august 2002. II. Mircea. Ioan. Susţinută în Februarie 1905 de Dimitrie Gr. IAROVICI. Bucureşti. cu fig. anul VII. ianuarie 2003. Moscova. vol. Iaşi. Editura Tehnică. 34-36. 1920. IAROVICI. forţa probantă. Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. Profesor. Ioan Al. SEGER. IAROVICI. Constanţa. 22-23. 1922. 93 p. Procuror. 2000. Valentin. IAMANDI. medico-legală. 1916. Editura Graphis. IACOBUŢĂ. an XI. p. Autorii nu sunt indicaţi pe copertă. Marius. Tezele generale.

dr. 6. Dr. univ. în Criminalistica. mai 2002. nr. Coordonator 1935. univ. 5. Studiul cadavrului uman în stabilirea adevărului privind comiterea unui act criminal. John E. IFTENIE. Conf. IFTIMESCU. p. IFTENIE. Bucureşti. anul VII. Conf. Medicul legist – expert oficial sau expert parte?. 171 p. GÂDEA. Valentin.. Valentin. p. septembrie 2005. Bucureşti. Bucureşti. în Investigarea criminalistică a locului faptei. IFTENIE. dr. Profesor. Centrala Industrială de Producerea Maselor Plastice. p. 91-96. Particularităţi ale activităţii medicului legist în cadrul echipei complexe de cercetare a infracţiunii de omor. Valentin. univ. IFTENIE. Bucureşti. Prof. Conf.. Conf. dr. Bucureşti. 21-22. în Criminalistica. Dan. p. 2006. REID. Tudorel. 1932. INBAU. nr. Dr. 2006. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. nr. nr. dr. psiholog criminalist. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Jaqueline. Bucureşti. 1942. Prof. Cercetarea la faţa locului din perspectiva medico-legală. p. Valentin. IFTENIE. Conf. 6-7.. 1927. nr. Competenţa în medicina legală. 2004. 1928. nr. 2002. Conf. medic primar legist. în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. volum 13. 1931. Editura Ştiinţelor Medicale. Constantin. IFTENIE. Valentin. 13-15. Constantin. în Criminalistica. Medicina legală şi ştiinţele de contact din perspectiva noilor orientări din domeniul învăţământului juridic. Tudorel. nr. mai 2004. preşedintele Comisiei de antropologie şi etnologie a Academiei Republicii Socialiste . septembrie 2004. p. IFTENIE. Constantin. IFTENIE. 349-353. Ediţie revăzută şi adăugită. IFTENIE.. 1. Medicina Legală. 277-280. Medicul-legist – expert parte şi excepţia 127 1943. Second edition. IFTENIE. TAŞU. în Criminalistica. 3. 1964. Bogdan. Valentin. dr. G. Danubiana Victoria. Bibliografie la p.. 79-82. în Criminalistica. în Criminalistica. Valentin. univ. 1982. Antropologia în slujba criminalisticii. DERMENGIU.. 1937. IFTENIE. anul VII. nr. BUTOI. anul VIII. în Criminalistica. iunie 2005. Constatarea medico-legală necroptică – temei al punerii în mişcare a acţiunii penale în infracţiunea de omor. Bibliografie la p. 5. 1944. Baltimore. Valentin. dr. 1. p. 45 p. 16-17. p. Instrucţiuni de exploatare a pneurilor. univ. dr. iunie 2006. Investigarea criminalistică a omorului la faţa locului. Romulus Vulcănescu. februarie 2006. Valentin. dr. IFTENIE. Tudorel. vol. de neconstituţionalitate. IFTENIE. DRAGOTEANU. Valentin. în Investigarea criminalistică a locului faptei. p. Fred E. Conf. p. 1941. p. ianuarie 2005. 353 [360] p. iulie 2005. Introducere în etnologie. Unele metode de cercetare criminalistică a peliculelor de lacuri provenite de la accidentele de circulaţie. 4. 3-4. univ dr. p. 1930. 1936. 37. anul VI. Perspectiva medico-legală necroptică în împuşcarea cu alice. nr. dr. Prefaţă de acad. în Criminalistica. Editura Medicală. BUTOI. anul VI. 125-127. 1940. Prof. p. dr. univ. în Criminalistica. 1967. BUTOI. anul VIII. 2. anul VII. din perspectivă medico-legală. ianuarie 2004. 166-171. Criminal 1934. [univ] dr. DRAGOTEANU. 1933. univ. anul VI. 1939. I. dr. Valentin. Valentin. TUREAC. 530-538. Conf. director adjunct al Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici”. 1938. Valentin. 1929. Sinucidere prin împuşcare sau prin spânzurare. Conf. univ. 27-28. Competenţa în medicina Legală. 2004. 3. univ.Juridică. Ştefan Milcu. nr. 14-16. univ. Conf. anul IV. Medicina legală pro criminalistică. interrogation and confessions. 3. univ. dr.. ştiinţific: prof. p.1. IFTENIE. Valentin..

1963. No. IONESCU.]. 1945. Profesor de Cursul de „Informaţii şi contra informaţii la secţiunile ofiţeri şi şefi de secţie” şi Maiorul George Belloiu [.S. IONAŞ. (Imprimeria Statului). Salvator. Audierea prin poligraf - facultăţile de ştiinţe juridice. 1969. Ministerul Învăţământului şi Culturii.] Ajutorul comandantului Şcoalei de Jandarmi. anul II. EMINESCU. 1967. Partea generală. 176 p. Cornel. IONAŞCU. 1946. ECONOMU. Virgil. 1. Înalta Curte de Casaţie. Bibliotheca Anthropologica et Ethnologica II). Cu un cuvânt înainte al autorilor. Drept civil. Maria Ioana.R. Descinderea procedeu specific în tactica audierii învinuitului şi inculpatului în cazul infracţiunilor de omor. Condiţiunile de admisibilitate. Fraţii la faţa locului. Directorul Institutului Medico-Legal „Prof. ZLĂTESCU. Carol al II-lea din 1937. Persoanele. Preşedinte la Consiliul Legislativ. Probele în procesul civil. 1908. Atribuţiunile oficerului şi agentului de poliţie. IONAŞCU. 1954. IONESCU. IONAŞCU. 1949. 31 p. Victor Dan. Beatrice. vol. Aurelian. adjunct al Inspectorului General al Poliţiei. 1957.I.] Licenţiat în drept. Eugen A. După notele stenografice. 1953. cu o prefaţă de I. Editura Ştiinţifică. Profesor de „Poliţia Technică” la ofiţerii elevi ai Şcoalei Speciale de Jandarmerie Oradea. Editura Ştiinţifică. Bucureşti. 1959. IOANID. Editura Academiei. 1970. III. IONESCU-DOLJ. Moraru. martie 2006. 46-50. I. Curs de procedură penală română (întocmit după principiile noului cod de procedură penală. IONAŞCU. Ionescu. Universitatea „C. Bucureşti. 1955. I. Bucureşti. BASARAB. BRĂDEANU. Instrucţie sumară a ofiţerului de poliţie. comisar-şef al biroului verificării actelor penale dela Serviciul Siguranţei. Discurs rostit cu Minovici. IOANA. B. Partea generală. p. mai 2000. Mihail. cuprinzând în fiecare capitol referinţe asupra originii instituţiilor procedurale şi 128 . ANGELESCU. RUCĂREANU. Bucureşti.. Vasile. p. BELLOIU. Conferinţă ţinută la Prefectura Poliţiei Capitalei la 25 Noemvrie 1906 de câtre Const. 1951. nr. General de brigadă ocaziunea discuţiunii generale asupra proiectului de lege pentru organizarea poliţiei şi siguranţei. Secţiunea de Drept Public). Mihai. 1906. Yolanda. în Revista Română de medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Bucureşti. Oradea. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. p. în şedinţa Camerei din 24 iunie 1929. Bucureşti. Detecţia electronică şi identificarea documentelor. 3-5. 1948. ELIESCU. volumul XIV. Editura Didactică şi Pedagogică. Alexandru. Vicepreşedinte al Academiei de Medicină. ROMAN. Tipografia Atheneum. (fost consilier la dr. ASTĂRĂSTOAE. Comisia de antropologie şi etnologie. din Prefectura Poliţiei Capitalei. Ministerul Învăţământului. Sinaia. Constantin N. Parhon“. IONAŞCU. 211 p.. nr. Aurelian. Executărei mandatelor şi Caziere. Noţiuni 1950. Traian. 20-24 noiembrie 2000. Comisar-şef al biroului Arhivei Corespondenţei.România (Academia R. 320 p. IOAN.. 490 p. Mina Minovici“. IONESCU [Dimitrie D. [1926]. Eleonora... 344/1926). M. De maiorul Mihai Ioan [. (Lucrare aprobată şi recomandată de Comandamentul Corpului de Jandarmi cu Ord. 198 p. Ion. 1956. IOAN. George. Constantin N. Implicaţii medico-legale în tulburările de vigilenţă şi somn. în Criminalistica. N. 1929. BULGARU ILIESCU. Aurelian. Partea a II-a. 24 p. 232 p. 1952. Diana. Drept civil pentru de poliţie technică / Întocmite după programul Şcoalei Speciale de Jandarmerie. Bucureşti. Pentru folosinţa tuturor ofiţerilor de poliţie judiciară şi oricărui cetăţean. 1947. Traian. 74-76. EREMIA. 8 p. Tratat de drept civil.

Unele probleme privind identificarea victimelor în cazul cutremurelor majore. Gh. 81-88. Bucureşti. 2003. cu ilustr. 1958. (Extras din Revista medicală „Spitalul“). Falsul în materie de drept civil şi drept penal.. Bucureşti.. + 173 [-175] p. Laureat al Facultăţei de medicină (Medalia de aur). Lector universitar din 1964. (Extras din rev. 711-712. în Criminalistica. 1965. 1 Informaţii preluate din Bibliografia românească modernă [1831-1918. 223 p. Avort traumatic 1 (Un caz complicat). Andrei . în Realităţi şi perspective în criminalistică. IONESCU. prim-preşedinte la Consiliul Legislativ). Andrei . Instanţele criminale (Înfiinţate prin Legea din 6 august 1938 pentru a înlocui Curţile cu juraţi desfiinţate. 2 Idem 3 Idem 4 Idem 129 . p. 1962. p. precum şi sumare expuneri de legislaţie comparată. Şef de lucrări în Institutul Medico-Legal. Contribuţiuni la studiul otrăvirilor cu sublimat corosiv. Bucureşti. pl. Şef de lucrări Anatomo-Patologice la Institul MedicoLegal din Bucureşti. Andrei . Şef de lucrări AnatomoPatologice la Institutul Medico-Legal. Moarte subită Valeriu. + 2 f. Un caz complicat de pneumonie traumatică. 1909. 22-23. Gh. (Extras din Revista medicală „Spitalul“. Consideraţii privind determinarea înălţimii persoanei prin examinarea urmelor de picioare. Medic însărcinat cu îndeplinirea Expertizelor Medico-Legale din judeţul Ilfov. 18 p. Medic însărcinat cu îndeplinirea Expertizelor Medico-Legale în jud. no. Laureat al Facultăţii de Medicină (Medalia de aur). IONESCU. IONESCU. (Extras din Revista Spitalul. Lector univ. Afacere medicojudiciară [de] Dr. Bucureşti. IONESCU-DOLJ. vol. asasinat prin ştrangulare. noiembrie 2001. Medico-Legal. Florin. 1959. Andrei Ionescu. Medic însărcinat cu îndeplinirea Expertizelor Medico-Legale din judeţul Ilfov [Bucureşti]. Şef de lucrări Anatomo-Patologice la institutul MedicoLegal. Gh. Medic însărcinat cu îndeplinirea expertizelor medico-legale în judeţul Ilfov. IONESCU. 1967. Florin. Ilfov [Bucureşti]. Două cazuri de 4 nalităţii. Andrei 2. [1938]. 6. Bucureşti. cadrul Academiei de Poliţie „Al. + 30 p. Afacere medico-judiciară de Dr. IONESCU. cu ilustr. Afaceri medico-judiciare de dr. (Lucrare din Institutul Medico-Legal din Bucureşti). f. Având la fine Legea din 6 august 1938 şi textele referitoare la Legea de organizare judecătorească din 20 august 1938). IONESCU. Supliment la Cursul de procedură penală Carol II. 1938. p. dar cu leziuni inflamatorii cronice. „Spitalul“ no. Gh. MANEA. 14 p. Fost intern al Spitalelor Civile. Gh. S. Gh. 1996. nr. anul III. IONESCU.. Bucureşti. George. cu ilustr. miocardice înaintate. Andrei Ionescu (Bârlad).. 1960. 1963.a. din 1909). Gh. Tulburările perso- prin traumatizmul regiunei precordiale de la un individ tânăr. 20 p. anul I. Andrei Ionescu.A. IONESCU. Col. II [D-K]. 11. no. Bucureşti. Gh. IONESCU. [1909]. [1908]. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie prezentată şi susţinută la 18 Februar 1906 de Dr. Editura Asklepsios. nr. Gh. Afacere medico-judiciară [de] Dr. I. Gh. p. 2. Editura Socec & Co. 1906. Şef de lucrări AnatomoPatologice la Inst. Andrei Ionescu. 1961. cu ilustr. Andrei Ionescu. în Criminalistica. Andrei. 1907. cu ilustr. 3 1966. iar la fine având tablouri sinoptice). I. 7 din 1907). 17). 6. 1 f. 31 p. Florin. 17 p. 596 p. mai 1999.principiilor adoptate. (fost consilier la Înalta Curte de Casaţie. Fost intern al Spitalelor Civile. Cuza”.

(Institutul Medico-Legal din Bucureşti. Gh. 1983. Bibliografie la p. în Şcoala românească de criminalistică. Maior. vol. 303-316. IONESCU. 1979. IONESCU. 342-343. IONESCU. Expertiza crimina- Vasile. Istoria Bucurescilor. Otrăvire cu 1 arsenic (Orpiment). Un caz de ruptură a inimeĭ neînsoţită de alte semne de violenţă (Afacere Medico-Judiciară). Serviciul Cultural. Lucian. Lucian. Lt. Cu privire aprecierea caracteristicilor grafice expertiza criminalistică a scrisului. vol. Gh. 14 p. p. II [D-K]. Fost intern al Spitalelor Civile. 129 şi urm. Une expertise de 1971. intercurent (Caz complicat de „Loviri şi Răniri“). 1973. Lucian. 12 p. 1980. Andrei 2. 1972. 67 şi urm. 3 cazuri medico-legale de otrăvire criminală cu arsenic [de] Dr. 1970. I. Gh. Andrei Ionescu (Bârlad). 231 şi urm. Pemfigus bubus. Andrei . 1910. Afacere medicojuridică de Dr.col. p. p. în Revue internationale de Criminologie et de Police technique nr. Lucian. 1975. 1974. Probleme de medicină judiciară criminalistică. p. 113 şi urm. în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. 1966. IONESCU. cu ilustr. IONESCU. 1969. VII-VIII. 1976. Ilarian. Flegmon al mânei consecutiv unor muşcături cu dinţii. IONESCU. 711-712. 49 şi urm. Despre identificarea autorului cifrelor în expertiza criminalistică a scrisului. 1970. 1982. 2 Idem 3 Idem 130 specializare ale experţilor laboratoarelor de criminalistică din sistemul Ministerului Justiţiei. Andrei . 318 p. Presă şi Lucian. IONESCU.. pericol ignorat. în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. 1970. vol. 2003. IONESCU. Ilie George. p. 340 p. Editorial M. LĂPĂDUŞI. 1965. IONESCU. miliţie. mortal. George I. IONESCU. Despre identificarea autorului semnăturilor false în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. L’admissibilité et l’utilité des conclusions à caractére de probabilité dans le cadre de l’expertise des écritures. IV. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Director Profesor M. Şef de lucrări Anatomo-patologice la Institutul Medico-Legal Bucureşti. Lucian. Bucureşti. 1964. IONESCU. Crimă săvârşită dar neizbutită. 3 Lucian. IONESCU. vol. 3. Medic însărcinat cu îndeplinirea Expertizelor Medico-Legale din judeţul Ilfov [Bucureşti]. + 818 p. Medic legist al judeţului Ilfov. Dr. Gh. Contravenţii – culegere de acte normative pentru uzul cadrelor de 1 listică a scrisului. p. Iaşi. IONESCU. 1981. . M. l’écriture pour l’identification d’un dessin de Van Gogh în Revue internationale de Criminologie et de Police technique nr. 13 p. Raport Medico-Legal [de] Dr. 1899. 1973. 143 şi urm. Minovici). 1978. 1975. 1977. (Extras din Revista „Ştiinţelor Medicale“ no. II. Editura Junimea. Minovici). p. Şef de lucrări în Institutl Medico-Legal [greşit: Megal]. (Lucrare din Institutul Medico-Legal Prof. Forme de pregătire şi Informaţii preluate din Bibliografia românească modernă [1831-1918. Andrei Ionescu [Bucureşti. Bucureşti.. Intoxicaţiile acute cu monoxid de carbon.1968. Andrei. Gh. Câteva observaţii asupra copierii prin transparenţă a semnăturilor. Data stabilită din text. 1910]. 1 f + 17 p. 1964.I. 1. vol. vol. 141 şi urm. Gh. 1976. p. Ministerul de Interne. 3. cu efecte devastatoare. Lucian. 2 f. 1907. în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. I. la în în şi p. Despre stabilirea vechimii actelor dactilografiate. 73-78. Martie 1910). Bucuresci. IONESCU. IONESCU. IONNESCU-GION. Lucian. generalizat. 1967. 1910. p.

Cu privire la apre- 1988. 1981. Lucian. în Ştiinţă şi Tehnică nr. 1996. 9. în Ştiinţă 2003. 2. în „20 de ani de expertiză criminalistică“. Eficienţa expertizei criminalistice în activitatea de judecată. 1983. L’expertise complexe de producere a leziunilor prin metoda proiecţiei. p. 14 şi urm. 108-121. grafică. 1. în Probleme de criminalistică şi criminologie. 2001. 58 şi urm. p. nr. de tehnică criminalistică în cercetarea inscripţiilor interesând patrimoniul naţional. dactilografiate. şi urm. Lucian. IONESCU. 55 şi urm. Noţiunea de armă médico-légale et criminalistique. nr. IONESCU. 1982. 7. Lucian. Expertiza grafică „Van Gogh“. nr. 1983. filatelie. 1982. Lucian. 126 şi urm. Aprecierea deose- 1999. 8. Aplicarea metodelor Lucian. de expertiză criminalistică. în Probleme de criminalistică şi criminologie. Ministerul ustiţiei. a scrisului în expertiza grafică. Autentic şi fals în . 3-4. p. în Probleme de criminalistică şi criminologie. în Revue internationale de Criminologie et de Police technique nr. Lucian. 1. 2. IONESCU. cu referire specială la tablouri. IONESCU. în Ştiinţă şi Tehnică nr. 1989. 2004. 1982. Demonstrarea modului 2000. Expertiza textelor 1994. Lucian. IONESCU. 1982. 1987. nr. 1983. p. Lucian. 1982. nr. Bucureşti. p. 143 şi urm. IONESCU. nr. Urmele analizabile criminalistic în traumatologia mecanică. 155. p. 8 şi urm. IONESCU. IONESCU. 156. Ministerul Justiţiei. în Probleme de criminalistică şi criminologie. în Revista Română de Drept. Concluzia raportului birilor în identificarea criminalistică. 107 şi urm.1984. 3. 1978. nr. Traseologie şi trau- militară în sensul dispoziţiilor legale. p. 1981. p. în „Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică“. 108 şi urm. p. p. Propuneri pentru o reglementare proprie a expertizelor complexe. în Probleme de criminalistică şi criminologie. p. 1990. 4. IONESCU. Lucian. Aspecte tehnicocriminalistice ale determinării autenticităţii operelor de artă. IONESCU. IONESCU. 8 şi urm. IONESCU. în Probleme de criminalistică şi criminologie. 1978. 1993. Ministerul de Interne. Valoarea probantă a 1985. IONESCU. în 20 de ani de expertiză criminalistică. 98 şi urm. şi urm. în Revista „Ateneu“. Lucian. IONESCU. p. IONESCU. nr. în Probleme de criminalistică şi criminologie. Grafologia şi expertiza Lucian. IONESCU. 71 şi urm. Lucian. în Probleme de criminalistică şi criminologie. p. Lucian. IONESCU. p. Lucian. 109 şi urm. nr. 1983. 1981. 1979. Criminalistică şi Criminologie. IONESCU. matologie mecanică. p. p. 1997. 8. concluziilor de identificare generică în expertiza urmelor create pe corpul uman. p. 1981. 3. 2002. IONESCU. în Probleme de criminalistică şi criminologie. 10. IONESCU. de expertiză criminalistică a scrisului şi aprecierea valorii sale probante. şi Tehnică nr. 1986. 1979. Falsul în acte. 2005. p. Conceptul de calitate cierea mai multor expertize efectuate în aceeaşi cauză. Autentificarea tabloului „Cumpăna satului“ de Ioan Andreescu în Ştiinţă şi Tehnică nr. 131 şi urm. Eficienţa expertizei criminalistice în activitatea de judecată. Ministerul Justiţiei. 1992. Lucian. 1998. 2-3. 40. 1983. Lucian. 1995. Cazuri din practica laboratoarelor 131 Lucian. 4. p. 1983. 1983. 3. în 20 de ani de expertiză criminalistică. în Revista „Ateneu“. nr. nr. Lucian. Rolul probelor grafice în expertiza scrisului. Lucian. în Probleme de criminalistică şi criminologie. 1979. 67 şi urm. 11. Lucian. 43 şi urm. p. 1. Lucian. 1991. nr. 40-50. nr. IONESCU. IONESCU. 1983. Lucian.

Dumitru. Editura Ştiinţifică. Identificarea criminalistică. Lucian. 106 şi urm. O simplă problemă de Lucian. 1987. Expertiza înscrisu- terminologie? în Probleme de criminalistică şi criminologie. 247 p. Lucian. în Probleme de criminalistică şi criminologie. IONESCU. p. Rezumat în limba engleză. 28 şi urm. ticităţii cu ajutorul urmelor de pensulă. 5. IONESCU. în Ştiinţă şi Tehnică nr. p. IONESCU. 1985. Lucian. 10. Lucian. Computerul în crimina- Ştiinţă şi Tehnică nr. L’expertise de l’écriture exécutée sous l’empire d’une forte émotion. p. p. 27 şi urm. IONESCU. 1986. Este scrisul stabil? în 2028. 10 şi urm. IONESCU. Lucian. nr. Examinarea crimina- listică în Ştiinţă şi Tehnică nr. 2023. Două semnături identice sunt şi autentice? în Ştiinţă şi Tehnică nr. 2011. nr. 26 şi urm. IONESCU. 1983.. 9. p. 2. 38 şi urm. Grafometria în criminalistică. p. p. în Ştiinţă şi Tehnică nr. 2022. 1984. 1986. p. în Ştiinţă şi Tehnică nr. 1985. 2024. 110 şi urm. 2029. Lucian. Expert examination of signatures influenced by the writer’s 132 . Lucian. p. IONESCU. 2031. în Ştiinţă şi Tehnică nr. p. 1-2. 152 şi urm. Identificarea obiectului vulnerant în traumatologia mecanică. 1984. 12. în Revue internationale de Criminologie et de Police technique nr. IONESCU. 2021. nr. IONESCU. Lucian. 2014.2006. 1985. în Ştiinţă şi Tehnică nr. p. 2. 108 şi urm. p. 142 şi urm. 6. în Probleme de criminalistică şi criminologie. Lucian. 1984. 234-239. p. 1986. IONESCU. 2. 2019. Examinarea crimina- artă. condusă. Authenticity judgement Ştiinţă şi Tehnică nr. 2025. Lucian. în Ştiinţă şi Tehnică nr. Particularitès de l’expertise des signatures des tableaux. IONESCU. 20 şi urm. 1988. p. Amprentele digitale. 18. nr. 2010. with the help of paint-brush traces. p. p. 1984. p. SANDU. 1989. 4. IONESCU. 1984. 1985. 1-2. listică a obiectelor de îmbrăcăminte. p. Lucian. IONESCU. 2015. 23 şi urm. în autorul scrisorilor anonime. în Ştiinţă şi Tehnică nr. Forensic Science International. 7. Lucian. IONESCU. Lucian. Verificarea semnă- turilor prin prelucrarea automată a datelor. 4. 109 şi urm. IONESCU. IONESCU. 27 şi şi urm. IONESCU. IONESCU. Identificarea prin amprenta genetică. 2017. 1990. Furtul operelor de listică a probelor de vopsea. 1. p. şi urm. Scrierea cu mâna Lucian. Criminalistica şi inscripţiile interesând patrimoniul naţional. 2012. 9. Lucian. în Ştiinţă şi Tehnică nr. 23 şi urm. 1988. Lucian. 17 şi urm. 1985. 2008. Lucian. 3-4. în Probleme de criminalistică şi criminologie. Cum se identifică al hainelor. 20 şi urm. Bucureşti. 10. 12. 349 şi urm. IONESCU. IONESCU. 23 şi urm. 1984. IONESCU. în Ştiinţă şi Tehnică nr. în Revue internationale de Criminologie et de Police technique nr. Lucian. 76 şi urm. Bibliografie la p. 2030. Lucian. 2. Determinarea auten- Regula celor 12 puncte comune în Ştiinţă şi Tehnică nr. Degetul acuzator. 2016. 2027. IONESCU. 1985. IONESCU. p. Lucian. în Probleme de criminalistică şi criminologie. 7. p. Lucian. IONESCU. 7 şi urm. nr. p. 2009. IONESCU. 2013. 2007. Limbajul criminalistic rilor în cercetarea omorurilor. 2026. în Almanahul Ştiinţă şi Tehnică pe anul 1986. Biletul ucigaşului. 34 şi urm. p. 20 şi urm. 2020. Particularităţi ale examinării semnăturilor de pe tablouri. 2018. nr. în Ştiinţă şi Tehnică nr. Lucian. 1988. 1-2. 12. 9. Lucian. p. Lucian. Lucian. 1984. 1984. 1986. IONESCU.

Lucian. nr. Sinaia. Ediţie îngrijită de Dora Mezdrea. p. în Criminalistica. Lucian. Nae. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. 325 şi urm. p. Editura Medicală. 1995. nr. IONESCU. în Tratat practic de 2050. IONESCU. anul VIII. în Tratat de Medicină Legală. Bibliografie la p. IONESCU. Examinarea crimina- curs. Lucian. Istoria Logicei. Ediţie îngrijită de Marin Diaconu. în Revista de Medicină Legală. în Probleme de criminalistică şi criminologie. 102-117. 2048. 1996. Bibliografie la p. în Şcoala românească de criminalistică. Note Nae. 60-63. Humanitas.. Identificarea pe persoană. Teoria cunoaşterii metafizice. Cdor. 2. Criminalistica. 2046. (Filosofia Creştină). 1941. 272 p. 2044. I. vol. 3. IONESCU. 1995. 2033. Nae. p. Nae. IONESCU. Teoria cunoştinţei. 139. Aprilie/June 1995. Editura Helicon. IONESCU. Imprimeria Naţională. în Realităţi şi perspective în criminalistică.U. International Journal of Forensic Document Examiners (Canada). Aspecte criminalistice ale traumatologiei mecanice. Dr. vol. p. 2032. în Tratat de Medicină Legală. 3. Examinarea crimina- indiciu de autenticitate a semnăturilor. IONESCU. 2037. Fotografia judiciară la faţa . p. August 22th. 2002. Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”. vol.E. 20-24 noiembrie 2000. IONESCU. vol. 99 şi urm. vol. p. 80-81. 2036. 2039. Noi reglementări în domeniul efectuării expertizei criminalistice. IONESCU. Advances in Forensic Sciences. 1995. IONESCU. p. 335 p. Prefaţă de Octav Onicescu. 2003. 1975. listică a urmelor de vopsea. Lucian. IONESCU. 1995. 571-578. Humanitas. 1993. Curs de istorie a logicii. Lucian. Lucian. Lucian. I. Curs de metafizică: 2038. 39. în Boletin de Información Grafopsicológica. în Probleme de criminalistică şi criminologie. Bucureşti. Aportul expertizei scrisului în stabilirea filiaţiei. IONESCU. 174 şi urm. 29-34.psychosomatic state. II. Bucureşti. Ultimul curs (1934 / 1935). p. Ministerul de Interne. peritación caligrafica para el establecimiento de la paternidad. locului. 133 2051. Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului. 3. Lucian. 1929-1930. IONESCU. Proceedings of the 13th Meeting of IAFS.2. IONESCU. Reproduce textul ediţiei: Logica I – Logica generală. Vladimir Beliş. 141 p. Nicolae. Editura Medicală. 1993. 399-418. în Buletinul de Criminologie şi Criminalistică nr. sub redacţia prof. Aportaciones de la 2049. 2043. p. p. IONESCU. Lucian. IONESCU. 246-266. 2040. 118 şi urm. IONESCU. în Ghidul procurorului criminalist. august 2006. Oportunităţi Lucian. nr. Nicolae. 92 şi urm. Bucureşti. Reţeaua europeană de criminalistică. 1-2 din 1994. Cunoaşterea imediată: 1928-1929. IONESCU. Noţiuni generale asupra identificării. Nae. Editura Anastasia. 2034. Examinations of Ediţie îngrijită de Marin Diaconu. Timişoara. 2047. III. Al doilea 2035. Fotografia de semnalmente în România. sub redacţia prof. Mircea. IONESCU. 3-4. p. Lucian. Lucian. p. iunie 1995. listică a obiectelor de îmbrăcăminte. Humanitas. Peculiarities of signature on carbon-copies. nr. Deviaţiile scrisului ca 2041. 67-69. IONESCU. 243 p. Bucureşti. 238 p. Bucureşti. 4. Junio 1998. vol. manageriale privind prevenirea şi contracararea actelor teroriste comise prin caputarea unei aeronave în S. Bucureşti. 1993. nr. p. 2045. Bucureşti. Curs de logică. Vladimir Beliş. signatures. de curs. 2042.

Bucureşti. Vălenii de Munte. Brăila. 303 [-304] p. Vol. Dicţionar al numelor de familie româneşti. Victor. 1937-1939. româneşti. 269 p. pl. Alfred Jean. IFTENIE. Editura Cartea Românească. pl. p. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. Ctitorii. Rolul expertizei matematice în identificarea dactiloscopică. Alexandru. + 52 f. Ion. Vol. 351 p. 345 p. 1976. + 66 f. cuprinzând: Dreptul constituţional… Dreptul administrativ… Dreptul penal. Maior CONSTANTINESCU. Sigiliul Romei. 1979. + Erată (Ministerul Învăţământului – Universitatea Bucureşti). 80-92. Editura Didactică şi Pedagogică. Antigona. Editura Ceprohart. Oradea. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. 9. NICHIFOR. + 18 f. Introducere în studiul limbilor romanice. ATHANASIU. + 29 f. Iaşi. 2064. I. Introducere în lingvistica romanică. GÂŞTESCU. septembrie 2004. la o nouă clasificare a armelor de foc şi a muniţiei în balistica judiciară. 2067. 2062. Folosirea calculatorului electronic în expertiza criminalistică.. Sorin Alexandru. 296 p. Monarhii. Indicatorul localităţilor din România. Nicolae Th. Iorgu. cu portret. 1976. IORDAN. IORDAN. IONESCU. 2055. Valentin. 5. 2052. 4. Cugetări.I. 359 p. IORGA. + 18 f. Unele probleme privind modul de dispunere. Editura Institului de Filologie Română. Bucureşti. 398 p. 2066. vol. IONESCU. 220-229. IONETE. IONESCU. + 38 f. 2. Urmele picioarelor. 1998. pl. IORDAN. 1983. IONNESCU-GION. 1932.. Sorin Alexandru. Ministerul Justiţiei. Tipografia „Datina Românească“. Procedura penală… Limba română… Istoria poporului român… Geografia României… Manual didactic oficial.. pl. 817 p. 1974. pl. MANOLIU. 2059. 134 Nicolae.I. vol. Gheorghe. 231 p. Bucureşti. Istoria Bucurescilor. 26-32. pl. IV. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Editura Ştiinţifică. Strămoşii înainte de Romani. pl. Stabilimentul grafic I. p. Iorgu. 451 p. Bucureşti. Evoluţia şi starea actuală a lingvisticii romanice. + 20 f. 1972. p. 2054. 2065. Eutanasia: legislaţie comparată. vol. Bucuresci. Editura Academiei Republicii Socialiste România. Vol. Partea a 2-a. starea de necesitate. Oamenii pământului (până la anul 1000). 1979. 518 p. Ministerul de Interne. Vol. p. pl. şi prefaţă de Barbu Theodorescu. IONESCU. G. efectuare şi valorificare a expertizelor în procesul penal. Editura Tineretului. Nicolae. + 62 f. 228-248. Vol.criminalistică. IORGA. 1965. Legitima apărare şi 2058. Profesor de Filologie Romanică la Universitatea din Iaşi. 1943. Cavalerii. Socecu. + 36 f. Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului. 1979. Ministerul de Interne. Ediţie îngrijită 2057. I. Ministerul de Interne. Petre. 44-68. Istoria Românilor. 502 [-504] p. D. Vol. 148-158. IORDANA. p. V.M. GRĂMESCU. Partea 1. Vol. 7. 164-167. 2053. Dumitru. Ministerul de Interne. 2061. 276 [-278] p. IONESCU. 1982. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.V. pl. Contribuţii 2068. Revoluţionarii. Vlad Constantin. 1899. Istoria editurii Simion. 329 p. IONESCU. Valente. 8. Iorgu. 1968. p. 10 vol. 1929. 427 p. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalisticii. în Tratat practic de criminalistică. 2063. Alexandru. . 2056. A. IONNIŢIU. IONESCU. volum 12. 255 p. Vitejii. 480 p. p. 2060. Bucureşti. în Tratat practic de criminalistică. IORDAN. nr. Reformatorii. 1. Vol. 3. Ghidul expertului tehnic. Vol. OANCEA.. 3. SOFRONIE. Ministerul de Interne. 345 p. Manualul practic al ofiţerului de poliţie. Maria. 6.

277 p. Istoria Jandarmeriei Române. Sergiu-Călin Drd. Vol. şef compartiment cercetare ştiinţifică şi expertizare odorologică. ISAC. ISAC. conf. Ing. 2004. Câinele de intervenţie. 2004. Bibliografie la p. ISAC. + 60 f. Puiu Gheorghe. Dr. dr. ştiinţific: Anghel Andreescu. ISAC. 2005. Dr. în Criminalistica. + 33 f. Centrul chinologic Sibiu. 1981. Bibliografie la p. Volumul 1. cu ilustr. martie 2005. Bibliografie la p.. 113-120. 124 p. Editura Alma Mater. 135-144. în Criminalistica. TĂTĂRUCĂ. IROD. 163 p. anul VII. Puiu Gheorghe. Editura Tehnică. Prevenţia primordială în psihiatrie. ASAN. 33-34. ISAC. Editura Alma Mater. TĂTĂRUCĂ. 2074. Editura Meridiane. Puiu Gheorghe. Amprenta olfactivă. anul VII. Volumul 5. BOTOŞ. SergiuCălin Drd. p. Puiu Gheorghe. 2078. Câinele pentru detectarea explozivilor. 3. univ. 409 p. anul VII. 2004. ISAC. p. Criminalistica şi învăţământul chinotehnic. Investigarea odorologică şi probaţiunea 135 . Ing. pl. ISAC. 2001. Grigorie. Editura Alma Mater. 3. Coordonator poliţie dr. 445-454. 139 p. nr. 31-33. Prelucrarea filmelor fototehnice. 2075. Traducere din limba franceză de Pavel Popescu. 1 (24). 1976. Editura Ministerului de Interne. ISAC. Câinele de patrulare. ASAN. 2070. SergiuCălin Drd.Unificatorii. Bucureşti. Valorificarea urmelor de miros ridicate cu ocazia cercetării la faţa locului. 123-124. 2004. 392 p. 2071. Câinele de urmărire. p. 2. 2005. Ioan. Ioan. Perspectiva înfiinţării Centrului Internaţional Antidrog. Volumul 4. Alexandru. 2077. în Buletin de psihiatrie integrativă. Comisar-şef de Svetlana. MĂLĂESCU. Comisar-şef de MĂLĂESCU. Volumul 2. Comisar-şef. Chinotehnie. Bibliografie la p. poliţie. Ion. Puiu Gheorghe. Iaşi. Bucureşti. Comisar-şef de 2085. 2083. Sibiu. Sibiu. 161-163. ISAC. ISNARD. Viorel Andronie. univ. expert odorogologie judiciară. Sibiu. Decanul Facultăţii de Drept – Universitatea Româno-Germană Sibiu. în Criminalistica. 131-132. 2081. Un Sherlock Holmes printre tablouri. Examinarea armelor de foc confecţionate special pentru a împrăştia gaze nocive iritante sau neutralizante. odorologic. Bibliografie la p. 2000. 2004. Puiu Gheorghe. Sibiu. Ioan. Câinele de pază. în Criminalistica. IROD. Conf. Neculai Munteanu. Ion. nr. 137-139. p. poliţie. Autori: Octavian Burcin. Ion. 420-429. 10. Identificarea persoanelor prin metodele odorologiei judiciare. Bibliografie la p. pl. 2082. ASAN. ISTODOR. Bucureşti. p. 38. director Centrul de chinologie Sibiu. Dr. ISAC. Bucureşti. Chinotehnie. ianuarie 2005. Folosirea câinilor antidrog pentru detectarea stupefiantelor. Bucureşti. MĂLĂESCU. Sibiu. p. 2072. Puiu Gheoghe. 2076. Întregitorii. TĂTĂRUCĂ. Editura Alma Mater. iunie 2006. Guy. 133-134. Chinotehnie. ISAC. Centrul Chinologic Sibiu. ISAC.. 263-270. Sibiu. 212 p. SergiuCălin Drd. Editura Luceafărul. MĂLĂESCU. TĂTĂRUCĂ. 2004. 134 p. 2084. nr. dr.. an XI. mai 2005. Puiu Gheorghe Dr. ASAN. Ioan. 2069. 2079. ASAN. Chinotehnie. anul VIII. Ion. Dr. SergiuCălin Drd.. expert odorologie judiciară. Puiu Gheorghe. 499 p. Ion. judiciară. X. IRIMIA. p. în Criminalistica. Volumul 3. Comisar-şef de poliţie. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Criminalistica. 132 p. 401 p.. ing. nr. Puiu Gheorghe. nr. vol. Universitatea RomânoGermană Sibiu. p. Puiu Gheorghe. Mileniul III. 2080. Ing. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică.. 28-30. Chinotehnie. Editura Alma Mater. Mihaela. 1. Dr. 2006. TĂTĂRUCĂ. Ilie. 2073. Puiu Gheorghe. Ing. Identificarea criminalistică prin metodele odorologiei judiciare.. Editura Alma Mater.

color. Iorgu IORDAN. Vol. Istoria Românilor. Petre Otu. Emil VRABIE. 1993. Tom II. 2003. (Academia de Poliţie „Al. Vol. Facultatea de poliţie). VII. 2001.] dr. Editura Enciclopedică. 2087. IŞCENCO. 1978. Bucureşti. I. Coordonatori: Ştefan Ştefănescu. Bucureşti. Bucureşti. Constituţia României moderne. poliţienesc. Coordonatori: Mircea Petrescu-Dîmboviţa. Ruth KISCH. înnoiri în spirit european (16011711/1716). Bucureşti. coordonator [. Vol. Vol. 748 p. O epocă de 1 Numele editurii. + 48 pl. 2003. Valeria Guţu ROMALO. Istoria Românilor. Vol. Marius SALA.] Secretar ştiinţific: Constantin Bălan. color. Mirela SECHE. Virgil Cândea.P. Flora ŞUTEU. Editura Enciclopedică. De la universalitatea creştină către Europa „patriilor“. + 64 pl. univ. Bucureşti. E. Drept Romanici. secretar. 176 p. Istoria Românilor. 136 2091. 2090. Ion GHEŢIE. 2003. Lucia WALD. Luiza SECHE. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. + 40 pl. Alexandru Vulpe. 695 p. IONIŢĂ. 974 p. Editura Enciclopedică. A. Constantin Rezachevici. Paul Cernovodeanu. 2001. 865 p. Istoria Românilor.. Editura Enciclopedică Bucureşti. Vol. Moştenirea timpurilor îndepărtate. 2089. Bucureşti. Vol. Bucureşti. Editura Enciclopedică. 2093. VIII. Firma juridică „Contract“ – Infra. Iorgu IORDAN. Bela KELEMEU.2086. Coordonatori: Pascu Ştefan. + 41 pl. Daco-Romani. Alexandru Suceveanu. Stelian. Partea generală. Alogeni. V. 842 p. Bucureşti. 2002. Moscova. Vol. Coordonator: Acad. Coordonator: acad. 856 [-858] p. Bucureşti. 1072 p. Vladimir DRIMBA. Istoria lingvisticii româneşti [de] Mioara AVRAM. Gheorghe Platon. Criminalistica. TOPORCOV. + 26 pl. 1 Romfel .P. IVAN. Manual. Tudor Teoteoi. Editura Enciclopedică. România Întregită (19181940). color. + 79 pl. + 64 pl. Secretar ştiinţific: Dr. Tudor. 878 p. 2003. 1123 [-1126] p. Genezele româneşti. Prof. color + 5 Anexe. Tom I. Istoria Românilor. II. III. color + 16 Anexe. color. color şi erată. Coordonator: Dan Berindei. 2092. membru de onoare al Academiei Române [. Sub redacţia E. Editura Enciclopedică. VI. Liana LUPAŞ. IV. Editura Enciclopedică. Camil Mureşanu. Vol. I. Işcenco. Ioan Scurtu. color. De la Independenţă la Marea Unire (1878-1918). pe copertă . Coordonator: Acad.A. dr. + 48 pl. 2088. 2003. Coordonatori: Dumitru Protase. + 64 pl. 2001. 277 [-280] p. 692 [-694] p. Cuza“. 2001. color. Românii între Europa Clasică şi Europa Luminilor (1711-1821) Coordonatori: Dr. VII. Editura Enciclopedică. Răzvan Teodorescu. Bucureşti.

– Phare „Lupta împotriva drogurilor”). şi St. ortografic. G. M Carmen Jover Celdran Carlos Sanchez Gutiérrez.C. – Brigada Antidrog. 276 p. 137 .G..R. Editura Univers Enciclopedic.C. Întâmplări poliţieneşti [de] M. Bucureşti. (Academia Română. D. (Inspectoratul General al Miliţiei. Programul U.E. Îndreptarul organului de cercetare penală a Miliţiei. 1997. 2097.G.160 p. Bucureşti. 136 p. droguri [de] Carmen López Sánchez. Îndreptar privind alcoolul.P. o José A. 1939. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”). Garciá – Rodriquez.C. Colaborator: Susana Fernández Ruiz. (Ministerul de Interne prin Centrul de Resurse Juridice. ortoepic şi de punctuaţie. Serviciul studii şi documentare). I.A. 244 p. tutunul şi alte 2095. Ediţia a V-a. INID – Instituto de Investigation de Drogodependencias. Bucureşti. Îndreptar 2096. 1969. Traducere din limba spaniolă.Î 2094. noiembrie 2002.

Schmidt Römhild. I.und . vol. şi vol. JAEGER. Berlin. 2002. 51 p. Rolf. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 2102. Schmidt Römhild. Ştiinţe criminalistice. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Erpressungsdelikte (Tâlhărie şi şantaj). Berlin. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 2002. 2105. 2108. 2002. Ştiinţe criminalistice. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. JAEGER. I. Schmidt Römhild. Sexualdelikte (Delicte sexuale) în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Rolf. Schmidt Römhild.J 2098. Hehlerei (Spargeri. înşelăciune). 156 p. ediţie revăzută şi adăugită. Ştiinţe criminalistice. în Tratat de criminalistică: competenţă Rolf. Rolf. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 53 p. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Editura Schmidt Römhild. Editura Schmidt Römhild. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Ediţie revăzută şi adăugită. MÄRKERT. Tăinuire). 27 p. Berlin. I. Lübeck. 2002. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Lübeck. vol. I. vol. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. I. Berlin. Ştiinţe criminalistice. Urkundendelikte (Falsi- 2100. Rolf. Berlin. JAEGER. Diebstahl. Essen. JAEGER.II. vol. 2002. JAEGER. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. vol. vol. (Furt. Nötigung (Imoralitatea). Rolf. Essen. Essen. Rolf Rainer. Unterschlagung 2106. PAULUS. JAEGER. Ştiinţe criminalistice. Schmidt Römhild. Ştiinţe criminalistice. 2002. Lübeck. I. Ştiinţe criminalistice. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Lübeck. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 2002. 2104. Schmidt Römhild. Ştiinţe criminalistice. I. 60 p. vol. ediţie revăzută şi adăugită. Essen. Berlin. ediţie revăzută şi adăugită. I. Einbruchskriminalität. vol. Essen. Werner. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. ediţie revăzută şi adăugită. Lübeck. Raub. vol. 2107. JAEGER. 1600 p. Editura Schmidt Römhild. Berlin. 2099. STETTIEN. I. I. vol. 2002. ediţie revăzută şi adăugită. JAEGER. ediţie revăzută şi adăugită. 2103. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Ştiinţe criminalistice. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Ştiinţe criminalistice. Rolf. Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Essen. Essen. 9 p. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Berlin. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Rolf. Lübeck. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Ştiinţe criminalistice. Vortäuschen einer Straftat (Suspiciuni privind fapta penală). Bedrohung (Ameninţarea) în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Berlin. Rolf. BTM – Kriminalität (Investigarea infracţiunilor la regimul stupefiantelor). Lübeck. Lübeck. Essen. Körperverletzungskriminalität (Infracţiuni privind vătămări corporale). criminalistică. Editura Schmidt Römhild. Essen. Essen. coordonator. JAEGER. 2101. Berlin. ediţie revăzută şi adăugită. 6 p. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 129 p. 1566 p. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 2002. 82 p. Rolf. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Lübeck. ediţie revăzută şi adăugită. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Lübeck. ficarea documentelor). JAEGER. ediţie revăzută şi adăugită. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 2002. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. JAEGER.

JAEGER. Schmidt Römhild. ediţie revăzută şi adăugită. JAEGER. 2002. Schmidt Römhild. 2002. Lübeck. coordonator Rolf Rainer Jaeger. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Schmidt Römhild. vol. Hausfriedensbruch (Tulburarea liniştii domestice). 2002. Essen. vol. 2002. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. . Trunkenheit im Verkehr / Gefährdung des Straßenverkehrs Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr (Beţia în trafic / Periclitarea traficului rutier. Schmidt Römhild. coordonator Rolf Rainer Jaeger. JAEGER. Berlin. Rolf. Werner. Wolfgang. Deliktsbezogene Sachbearbeitung einer Sprengstoffexplosion (Activităţi de tip delictual în cazul unei explozii). JAEGER. 2002. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Ştiinţe criminalistice. Berlin. 2114. 10 p. Rolf. Berlin. Rolf. I. Rolf. II. 2111. 2112. Sicherstellung. Essen. ediţie revăzută şi adăugită. Deliktsbezogene Sachbearbeitung von Gefährlichen Eingriffen in den Bahn-.und Luftverkehrs (Activităţi de tip delictual cu intervenţii periculoase în traficul feroviar. ediţie revăzută şi adăugită. ediţie revăzută şi adăugită. vol. JAEGER. vol. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. ediţie revăzută şi adăugită. Ştiinţe criminalistice. 28 p. Schmidt Römhild. JAEGER. Schmidt Römhild. Rolf. Schmidt Römhild. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Berlin. vol. ediţie revăzută şi adăugită. Entziehung der Fahrerlaubnis (Asigurarea bunurilor. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Schiffs. JAEGER. retragerea permisului de conducere). II. Essen. 8 p. Rolf. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. coordonator Rolf Rainer Jaeger. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Lübeck. vol. confiscarea. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Essen. referitoare la persoane). Lübeck. coordonator Rolf Rainer Jaeger. I. 2109. Kriminalakten (KA) [de] Kriminalpolizeiliche personenbezogene Sammlungen (KpS) [de] Anhaltemeldungen (Documente judiciare / Colecţii ale Poliţiei Judiciare. naval şi aerian / Periclitarea traficului feroviar. 31 p. Essen. II. ediţie revăzută şi adăugită. postconfiscarea. Rolf. naval şi aerian). Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 2110. Lübeck. Essen. MÄRKERT. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 2116. Schiffs. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 2002. Ştiinţe criminalistice. Ştiinţe criminalistice. Intervenţii periculoase în traficul rutier).und Luftverkeh r/ Gefährdungen des Bahn-. Schmidt Römhild. Berlin. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. I. II. Essen. Rolf. 10 p.ediţie revăzută şi adăugită. JAEGER. THIEL. Postbeschlagnahme. 2002. Strafprozessuale Ermächtigungen mit Bezug zur naturwissenschaftlichen Kriminalistik (Împuterniciri procesual-penale cu referire la tehnica criminalistică). Berlin. Ştiinţe criminalistice. Ştiinţe criminalistice. I. 22 p. Ştiinţe criminalistice. Lübeck. vol. Lübeck. Gesetzestext mit Kommentar und kriminaltaktischen Hinweisen (Text de lege cu comentariu şi indicii criminalistice). coordonator Rolf Rainer Jaeger. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. coordonator Rolf Rainer Jaeger. vol. Lübeck. 4 p. Lübeck. Ştiinţe criminalistice. 2002. Drept comentat şi tactică criminalistică 139 2115. 7 p. vol. Essen. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Essen. Berlin. ediţie revăzută şi adăugită. 14 p. 2002. Identitätsfeststellung (Stabilirea identităţii). Beschlagnahme. Berlin. Lübeck. Schmidt Römhild. Berlin. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. I. pentru studiu şi practică. 2113.

Bucureşti. 946 p. Editura Academiei R. Emil. 1930. Madrid. p. . 311 p. Procuror criminalist.] Duşmanii[. 527 p. Librairie Polytechnique. Athanase. Athanase. E. 2124. 2118. Baudry et ie C Éditeurs. L’identifation à 2132. avec 64 figures dans le texte. 1966. Strategi recomandate celor oneşti dar mai ales celorlalţi… Manipulaţi: Şeful [. Tablă de materii şi în limba franceză. des substances commerciales minérales et organiques.R. [Paris].R. Oloriz.] Acum e rândul tău să îi foloseşti pe Ei. Athanase. 1967. [Bucureşti]. 176 p. JOHNSON. JAY GOULD. Joule & J. Foloseşte-ţi aproapele! De multe ori ei te-au folosit[. Athanase.] R. în R. vestimentaţiei şi armelor prin utilizarea Internetului). [Thèse].S. Third Edition. 201 [-203] p.] Piciorul în uşă [.V. 2133. Soutern Illinois. Scopul tău contează [. 1976. 1913. JORDA.] Nu cădeţi în plasă. Studii de logică.. Alvarez. [Bucureşti]. of man. no. Schmidt Römhild.). JOULE. 1874. 1888. 2002. distance. 662-677. Logos şi Ethos. 2122. X + 647 p. Traducere din limba franceză de Nicolae-Florentin Petrişor. J. Analyse chimique Editura Academiei R. classification plantaire chez les e nouveaux-nés. ediţie revăzută şi adăugită. Identificarea autorului în caz de omor prin administrarea probatoriului susţinut de examinarea microurmelor biologice ridicate de la locul faptei. 140 de manipulare. [Bucureşti]. 2 année.B. Society. Baudoni. Bucureşti. 2126. Raoul. Titlul original: Petit traite de manipulation à l’usage des honnêtes gens. Éditious Montchrestien. Editura Academiei R. Stephen. vol. Editura Antet. JEREZ. 2130. JAGNAUX. 392 p.] Familia[.. Sistema dactiloscopico. Paris. 1971. The Mismeasure Maurice. XX + 512 p. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Ştiinţe criminalistice.. 24 p. Editura Politică. JOSS.S.I]. 1974. H. 2119. Lübeck. Larcier. 1970. Titlu şi în limbile engleză şi rusă. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. JAEGER. De la prostitution 2131. Epure. Logos architekton „Dacia“. 2128.2117. în Metode şi tehnici de 2134. Editura Politică. Crime. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 1921.. 112 p. Athanase.9. Baillière et Fils. Studii de logică [vol. + 5 f. JUGASTRU.L. Editura Academiei. Paris. correction and 2125. 2129. 1982. 1981. GOERGENS. 1997. 392 p. vol. Paris. JOJA. 1960. 2127.I. Tratat Jimenez. JOJA.S. JEANNEL (Dr. New York. Editura Academiei R. 1971. Beavois. Bekleidung und Waffen durch Internetnutzung (Sprijinirea urmăririi cu ajutorul autovehiculelor. Cunoaştere şi acţiune. JOJA. R. JOJA.] Manipulaţi: Uşaîn-nas[.] Prietenii[. Fahndungsunterstützung nach Kraftfahrzeugen. Bucureşti. La Cryptographie et ses dans les grandes villes au dix-neuvième siècle et de l’extinction des maladies vénériennes… Deuxième édition. & BEAUVOIS.R. Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu. Hakon.R.. IV.C.V.. vol. Norton. Remus. 1966. Bruxelles.S. 2121. III. (Faculté de droit de Montpellier).] Să spui „stop”[.H. J. II. + erată (Biblioteca de filozofie şi sociologie). pl. Bucureşti. Berlin.L. applications à l’art militaire. Project de système de 2123. [Omagiu închinat eroilor miliţiei]. JORGENSEN. 1960. Rolf.. Les délinquants aliénés et anormaux mentaux. 297 p. (Colecţia „Pentru Patrie“). 2120. 160 p. J. Ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Gh. [Cluj]. JOJA. Pe copertă: Tratat de manipulare. 1885. Bucureşti. II. JERLOV. 156 p. Essen.. vol. Jertfe supreme.

2005. Traducere din limba germană de Dana Verescu şi Vasile Dem. vise. Lavinia Valeria Lefterache. Bucureşti. 2137. Bucureşti. Erosul şi arhetipul mamei. Dezvoltarea personalităţii. 330 [336] p. Cercetări asupra separării şi unirii contrastelor sufleteşti în alchimie. 2003. Universul Juridic. Justiţia pentru minori. Traduse din limba germană de Dana Verescu. 376 p. 2004. Glosar la p. Cristiana-Mihalea Crăciunescu. Bucureşti. 2. Editura Humanitas. 478 [-480] p. vol. Simbol şi libido. Bucureşti. JUNG. Mysterium Coniunctionis. Zamfirescu. C(arl) G(ustav). + 368 p. 618 p. II. 14/2. 2139. Vol. Aion Contribuţii la simbolistica Sinelui. Vol. Traducere şi notă de Daniela Ştefănescu. 2005. 461-476. 2006. Vol. Traducere din limba germană de Dana Verescu.10/84. KAISERSLAUTERN. Traducere din limba germană de Viorica Nişcov. Bucureşti. 2004. Vol. Tipuri psihologice. Editura Trei. 2138. Amintiri. Vol. 1999. Psihogeneza bolilor spiritului. Traducere din limba germană de Dana Verescu. 254 p. Editura Trei. Cuvânt înainte de Vasile Dem.identificare criminalistică. Separarea şi compunerea contrariilor psihice în alchimie. 328 p. Opere complete. 17. JUNG C. Consemnate şi editate de Aniela Jaffé. C.G. W. în curs de apariţie. 2003. Bucureşti. Coordonatori: Maria Coca-Cozma. 18 volume. 2136. Bucureşti. 2135. 245 p. Zamfirescu. Colecţie coordonată de Vasile Dem Zamfirescu (Biblioteca de psihanaliză). Ediţie revizuită şi întregită. Traducere de MariaMagdalena Anghelescu. p. vol.[arl] G[ustav]. Arhetipurile şi inconştientul colectiv. 3. Traducere din limba germană de Daniela Ştefănescu. 6. 2001. 14/1. 425 [432] p. JUNG. Cuvânt înainte de Vasile Dem. 2005.. Vol. reflecţii. 141 . Editura Universitas. Traducere din limba germană de Daniela Ştefănescu. Zamfirescu. Zamfirescu. JUNG. 2006. Simboluri ale transformării. 9. Traducere din limba germană de Vioricea Nişcov. 1. Psihologia fenomenelor oculte. Über das Ohr zum Täter (Despre ureche în relaţia cu făptuitorul) în: Krimininalistik (Criminalistul) nr. Mysterium Coniunctionis. Vol. Cuvânt înainte de Vasile Dem. Vol. 256 p. Bucureşti. I. 462 p. Bucureşti. 2006. Bucureşti. 291-295.

în Criminalistica. D. 2147. 1988. [1971]. 34/1936 şi 7-8/1936). Kleines kriminologisches Wörterbuch (Mic dicţionar criminologic). 1935. ing. G. Manual pentru studenţii în medicină. 7-8. prefaţă de Septimiu Chelcea. Const. Scrisul Românesc. Diamante faimoase şi Rekonstruktion bei der Untersuchung von Vorkommnissen mit Schußwaffenanwendung (Reconstituirea balistică judiciară în investigarea incidentelor cu arme de foc). KAPFERER. (Extras din Revista de Drept Penal şi Ştiinţa Penitenciară. 320 p. în R. Contribuţiuni la cunoaşterea personalităţii criminale. misterul şi legendele celor mai preţioase nestemate din lume. 186 [-191] p. Editura Humanitas. Traducere din limba franceză de Marina Vazaca. KAHANE. . Prof. Heidelberg. 2157. Siegrfried. Leo P. 2153. Zvonurile. medici şi jurişti. Manual practic de Medicină Legală şi noţiuni sumare de anatomie şi fiziologie. no. Craiova. fatale. p. Nr. 1937. KERNBACH. 1989. 4e année. 305-313. 743 p. médico-légales avec application criminalistiques. Mihail. 2142. în: Die Polizei (Poliţia) nr. Berlin.. cel mai 2155. Bucureşti. iulie 2004. 1993. M[ihail]. KERNBACH. 2144. 2150. 2149. Expertiza grafică G. nr. 1961. 45 p. sabilitatea penală şi tendinţele medicolegale actuale. dr. Mihail. TĂNĂSESCU. Heidelberg. SHACK. 2154. Rolf. Cluj. 2003. 2141. KENDALL. La Cryptografie militaire. p. KAPLAN. (Mişcarea Medicală Română.. Editurile Saeculum I. SCHELLHOSS. cu 150 figuri în text. 21 p. 1929.. 1996. 2145. KAISER.A. Kriminologie (Criminologie). SCHAIRER. Trois observations vechi mijloc de informare din lume. Oradea. 151 p. în: Institutionen der inneren Sicherheit (Instituţii ale securităţii interne). Respon- Prohibition. John. Hand in Hand die Kriminalität bekämpfen – Wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Baden-Württemberg M[ihail]. Paris. New York. KERNBACH. 2148. 11-12. Jean-Noël. 2151. Martin.O. Heidelberg. 2143. 1932. KERNER. 1883.P. 2152. G. KERNBACH. 41-42.88/1997. KERNBACH. Dr. + erată. KAYE. Bucureşti. 1938). Marijuana. Eine Einführung in die Grundlagen (Criminologie. Introducere în elementele fundamentale). 4. dr. şi Saeculum Vizual. KERNBACH. 1993.R. [Bucureşti]. Biometria şi controlul la frontieră. Tipografia Dieceziană. Partea I. The New 2156. studenţii în drept.. 16 p.C. în conformitate cu dispoziţiile Codului Penal Regele Carol al II-lea şi a noii proceduri penale. ştiinţifică şi experţii caligrafi. KAISER. 1928. KAHLFELD. anul VI.I. 2158. N. Prof. Învăţăminte folositoare pentru ofiţerii de poliţie judiciară. Kriminologie (Criminologie). 1990. Cuneyt. Dreptul procesual penal în R. Tipografia Universală S. Director Meteksan-Biometrics Turcia. CUPCEA.. 108-119. Editura de Stat Didactică şi Pedagogică. 2146. Brian H. 239 p. KAISER. Die gerichtsballistische zusammenarbeiten (Mână în mână să combatem criminalitatea – Cum cooperează Procuratura şi Poliţia din Baden-Württemberg). Drd. KAPTANOGLU.. p. Mihail. Istoria. S. Medicina legală. Science and the detective New York 1995 (deutsch: „Mit der Wissen schaft auf Verbrecherjagd" Editura WILEY-VCH Weinheim 1997 („Cu ajutorul ştiinţei la vânătoare de infractori“). XII + 402 p. Pocket Books. Kriminologie. Cluj.K 2140. Extras din No. Mihail. ARHIRIADE. Baudoin. Heidelberg. KAISER.. Traducere din limba engleză de Agop şi Daniela Bezerian.2. 1961. KERCKHOFFS. KELLER.

2163. Mihail. 401 p. 111 p. Mihail. Subcomisar de poliţie legală. 559 p. Bucureşti. 2168. Bucureşti. 346 p. Essen. 1982. 179 p. enciclopedie. p. 1966. Mihail. KERNBACH. Profilul psihologic al criminalului Konstantinos Passaris. 212-219. nr. KISS. Bibliografie la p. Täterprofil von Verkehrsunfällen (Reconstituirea accidentelor de circulaţie). Editura Medicală. Csaba. KERNBACH. Moneda.G. Interscience Publishers Inc.I.2159. caietele 1-2/1981. 1947. KISS. Rolf. Lübeck. 1998. (I-III) (Frontul Democrat Universitar. 126-130. 2172. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Costin C. Editura All Educaţional. Cornelia. Considerations about the Post Traumatic Stress Disorders. Bucureşti. KIJEWSKI. în: Kriminalistik (Criminalistica). KIRK. 2004. Fascicolele I – III. H. p. Lübeck. Bucureşti. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Ştiinţe criminalistice. New York. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal 1 Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti . Laura. Crima. KISS. Berlin. 1982. KLAUS. Willey & Anton. Medicină recidiva ca factori care influenţează reactivitatea persoanelor testate prin metoda poligraf. Universitatea Regele Ferdinand I din Cluj la Sibiu. KNIELING. p. Anton. Prof. W. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Ronald. GLAUM. 2171. Csaba. 3. vol. Bucureşti. I. Anti Hacker – Ghidul limba engleză de Radu Săndulescu. p. Mord- (Manual de psihologie Munchen. PRIBILLA. Crime investigation. Medicină judiciară. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 143 IOAN. Rolul caracteristicilor topografice în identificarea persoanelor după scris. KINDLERS HANDBUCH PSYCHOLOGIE und andere Methoden (Analize de caz. Monica. 2002. Fire investigation. profilul făptuitorului şi alte metode) în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică.M. dr. 1. 2174. dr. Rekonstruktion securităţii reţelelor de calculatoare. Lars. Heidelberg.. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 2000.P. în 20 de ani de expertiză criminalistică. 2167. 876-878. Kindlers). 2165. Ştiinţe criminalistice. 884 p. p. 424-432. KNIELING.L. Schmidt Römhild. Centrul studenţesc Cluj) [Litografiat]. 2162. 2003. Cluj. KNIELING. Prof. JAEGER. ediţie revăzută şi adăugită. în: Archiv für Kriminologie (Arhivă pentru criminologie). KERNBACH. J. 1943. şeful laboratorului de Detecţie a Comportamentului Simulat din cadrul D.. Son.159-162. PLAHTEANU. 21-32. 1969. vol. Editura Schmidt-Römhild. 1979. KLOSE. New York. Editura ALLFA. Tipografia Cartea Românească din Cluj. + erată.. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. KESSLER.B. KIRIŢESCU. 2166. F. KLANDER. 1958. Bucureşti. p. 2169.L. KIRK. Traducere din psiholog Kiss Csaba. FLOREA. 2164. HILGERS. I. caiet 3/1990. 2160. Beatrice.B. Essen. 15 p. KLOSE. cu ilustr. 2173. Physical evidence and police laboratory. Gravitatea infracţiunii şi biologic universal şi permanent. Editura Criminalistică. Fallanalyse. O. Lübeck. Mică und Tötungsdelikte (Crimă de omor) în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. R. Consideraţii medico-legale asupra arsurilor letale. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Schmidt Römhild. ediţie revăzută şi adăugită. septembrie 2004. Bucureşti. Sibiu. 2161. volum 12. 2176. 239-254. Welter. 2175. Ministerul Justiţiei. P. 2002. Das „Wunder“ von Lübeck (Minunea din Lübeck). Berlin. fenomen 2170. P. Mihai.

Ausgaben 1866 und 1871/72. KRAPP. Chemnitz 1912. 1. 1913. Punerea sub supraveghere a conturilor bancare şi a conturilor assimilate conturilor bancare. TEGTMEYER. Letopiseţul Moldovei (1662-1711) dă Logofetul Nicolae Costin. 2. Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu. Springer-Verlog.V. Klaus Jürgen (Hrsg). 748 p. 36-38. Ediţia a II-a. 2186. Kramer et D. VAHLE. p. volum 13. KONBITSKY. p. Briefmarken-Handbuch und großer Katalog Paul Kohl. Laura Codruţa. 2190. Chicago. Genève [Imprimé en Roumanie]. Edwin.). în: Grundlagen der Kriminalistik (Bazele criminalisticii). 2183. 536-539. 300-311. ştiinţei criminalistice asupra sistemului de justiţie penală: trecut. în Criminalistica. Editura criminalistică. Tabele istorice ale României de la 1766 până la 11 februarie 1866. ianuarie 2005.. în R.Medecine. Chemnitz (o. KOGĂLNICEANU. Edition Francaise.. KNIESEL. „Kriminalistik -Handbuch fur Praxis und Wissenschaft" (Manual de criminalistică pentru practică . sources of Delinquency. Social tionsverarbeitung und Datenschutz im künftigen Polizeirecht .F. 2185. prezent şi viitor. + XVIII. atribuitŭ lui Nicolai Mustediacu stare de divanu (16621729). 37. KORNHAUSER. Letopiseţul Moldovei (1662-1793) de Ion Neculce – Vornicu şi Tera de susu. în Revista de criminologie. 9 année. Ernst. J. Medecine legale 2179.. A doua domnie a lui Nicolae A. KNIESEL. KRAFFT. tomu II. Unbekanntes und unbekanntes Bekanntes von Rumänien. Polizeiliche Informa- Moldau und Walachei. 1872-1874. Y. XLIII + 501 p. 2191.F. Vertrauliches Korrespondenz . de Miron Costin. Cameron. Mavrocordatŭ în Moldova (1711-1716) de Acsinte Uricarul. anul VII. KOBILINSKY. Die Moldau 5 paras schwarz vom S. p. 2182. 1986. Handbuch 2181. „Kohl-Handbuch 1912“. par J. Bucureşti. La pharmacodépendance.Datenschutz und Informationsverarbeitung in der sicherheitsbehördlichen Praxis (Manual de protecţie a datelor pentru organele de siguranţă – Protecţia datelor şi prelucrarea informaţiilor în practica organelor de siguranţă). 2180. Ruth Rosner. 2/2004. 2178.9. tom III. Impactul des Alienes. Korpeban und charakter. Cartea pentru descălecatul de’nteiu a Ţerei Moldovei şi a neamului moldovenescŭ. Tomu. 1911. Hans Udo/ Timm. Traducere şi adaptare de general de brigadă (rez. 144 Manuel étable d’après les rapports de groupes de l’OMS et d’antres publications de l’OMS. 2177. nr. KOHL.I. p. Ebing. Wilhelm. 2187. 1990. 8. KRETSCHMER.N. 1975. Identification de la hache avec les traces laissées sur les e branches coupées. KŐVESI. Editura W. nr. 1978.Blatt philatelistischer Vereine Nr. vol. 192197. Mihail. DBZ Nr.8 S/p 120/21 Hannover (1898?).V. November 1858. KRÖTZSCH. 1921. iunie 2005. până la a treia domnie a lui Mihai Racoviţă V. KUBE.C. 15 Bani 1869 mit falsch gezeichnetem N in CINCIS. Kohlhammer. de criminalistică şi de penologie nr. STÖRZER. VAHLE. J.Kommentierung der einschlägigen Bestimmungen des Vorentwurfs zur Änderung des ME PolG (Prelucrarea şi protecţia poliţienească a datelor în viitorul drept poliţienesc – Comentarea condiţiilor implicite ale anteproiectului de modificare a Legii Poliţiei). 2184. Ioan Hurdubaie şi inspector principal Mălin Gabriel Popa. 3 vol. Heft 23/1912. von R. Letopiseţul Ţerei Moldovei de la domniea lui Istrati Daliga V. Dr. (Organisation Mondiale de la Santé). Paul. Vorphilatelistisches aus der des Datenschutzes für Sicherheitsbehörden . ParisToulouse.) dr.C. KOHL Paul. University of Chicago Press. Berlin. Hugo. Cronicele României sau Letopiseţele Moldaviei şi Valahiei. 2189. 2188. no. 1937. Lawrence. carele au fostu logofetu mare în Moldova. KRAMER. 111 p.

Sudebnaia Balistica Bernd. Entwicklungsbedingungen und Tendenzen der Kriminalistik (Condiţii de dezvoltare şi tendinţe în criminalistică). TIMM. în Kube / Störzer / Timm (publ. Klaus. 381 p. Klaus Jürgen. Schmidt Römhild.1994. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 1994. 1956. p. F. vol. Berlin. coordonator Rolf Rainer Jaeger.A. KUSTANOVICI. 2196. vol. ediţie revăzută şi adăugită. Elemente fundamentale). NORDMEYER. Berna. 2193. 1982. 145 . II. Ediţia a 2-a. Edwin. în: Forum der Kriminalistik. coordonator Rolf Rainer Jaeger. KUNZ. 2002. 1992 vol. KUNZE. I. Publikationsabteilung (Direcţia Publicaţiilor) Berlin. KUHLMANN. Editura Richard Boorberg Stuttgart. Stuttgart. Organisierte Kriminalität – Begriff und Indikatoren (Crimă organizată – noţiuni şi indicatori) în Tratat de criminalistică: competenţă (Balistica judiciară). vol. Viena. KÜRZINGER. 1994. KÜNKLER. Einsatzmöglichkeiten criminalistică. 14 p. 2002. R. Mockva. Ministerul de Interne al RDG). Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Holger. 788. Traducere manuscris. 2195. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 8 p. II. des Hubschraubers und anderer Fluggeräte (Posibilităţi de intervenţie cu elicopterul şi alte aparate de zbor). Essen. KUBE. Lübeck. I. Ştiinţe criminalistice. ediţie revăzută şi adăugită. Kriminologie.15-18. p. Schmidt Römhild. Essen. 2197.) KriminalistikHandbuch für Praxis und Wissenschaft (Manual de criminalistică pentru practică şi ştiinţă). 2194. 2198. Berlin. Gosiurizdat. caiet 6/1977. Rekonstruktion und Experiment (Reconstituire şi experiment). II. Eine Grundlegung (Criminologie. 2192. Lübeck.şi ştiinţă). vol. Kriminologie (Criminologie). Ştiinţe criminalistice. Ministerium des Innern der DDR (Forumul criminalisticii.

1937. în R. în e R. LANGE.2. Jean.. Polirom. no..I. Paris. 203 p. 2213..N. Apel Timişoara.. 233 p. 592 p. [1936]. organizarea. Étienne. LASCU. 74 p.G. LANGE. LACROIX À L’Henri. Grig. Editor. LAMNECK.M. LABARTHÈTE. 7 année. Moscova.L 2199. 8-44. Theorien abweichenden Paris. 1929. 2003. 1934. A. LACASSAGNE. 203 p. 2216. Jean. Arnauld du Moulin de. LACASSAGNE. no. Editura Tritonic. f. Prim-procuror. 2208. Paris. Masson. Bucureşti. Précis de Médecine Verhaltens (Teorii referitoare la comportamentul deviant).. Leipzig. Teoria legăturii ritualice. R.C.] Manipularea în relaţiile publice. 2215. 1886. Ioan. 1993.. 1970. Teorie şi practică. 2000. Traducere din limba franceză de Aurelian Perşinaru şi Teodor Atanasiu. Le tatouage thérapeutique. (procuror general Curtea de Apel Timişoara).. Iaşi. inspector judecătoresc). Studii efectuate asupra gemenilor infractori). 2209. p. LACASSAGNE. HERBERT. Călăuza ofiţerului de poliţie judiciară întocmită conform noilor legiuiri penale. „Fehlerquellen im Ernittlungsverfahren . Bucuresci. Tatouages professionnels des tréfileuses. 9e année. Essai d’Étude critique. J.I. HERBERT. et MARTIN. de pe lângă Judecătoria Mediaş. tatouage chez les prostituées de France et d’Afrique du Nord. Grig. 1934. 6 année. J. Grigore Ioan. R. Despre Psychologia Criminală. 223 p. LUNGULESCU. Cercetarea cauzei penale: tatouage chez les prostituées de France et d’Afrique du Nord. 6e année. S. Haimann.. Du 2214. p. a. 1881. LAHOVARI. Postfaţă de Alain Caille. Jean. LACASSAGNE. A. Protecţia martorilor [-] noutate de reglementare în legislaţia românească. 520556. CARMER.a. LAHOVARI. LACASSAGNE. 2210.N. 2205. 2203. Verbrechen ist Schicksal. consilier Curtea de Précis de Médecine Légale. 1980. Jean. Mementos Dalloz. p. de deux tableaux en couleur et de 4 planches en couleur. Reguli de aur: Nu scuipa auditoriul! Propoziţii scurte! Fără glume în doi peri! Fără transpiraţie! Pauza de toaletă! O rezervă de colanţi! Verifică-ţi şliţul şi pe al adversarilor… Ghiorţăitul maţelor interzis! 2200. I. Baillère. 189 p. procuror general Curtea de Apel Timişoara. LARDELLIER. J. XXIV + 850 p. I. 77-79. 564-619.. f. 2211. Criminologie et science pénitenciare. Quatrieme edition. 2202. 2206. 2201..C. (consilier Curtea de Manipularea în relaţiile publice. 2207. 1. 1935. Judiciaire. Masson.I. Apel Timişoara. no. Editura Kriminalistik.I. A. în e R. Heidelberg. p. LUNGULESCU. Profesor la Curtea de casaţiune. LACASSAGNE. I. 112 p. 1929. LARIN. deuxième édition. Traducere din limba franceză de Valentina Procopie. Călăuza ofiţerului de poliţie judiciară. Parchetul radiestezie. René.C. Literatura juridică. LARQUIER. Manual de 2217. LACASSAGNE. Doctor în drept. 10. p. Antropologie şi comunicare.I.C. ROUSSET. 2204.C. . Pe copertă: Arnauld du Moulin de Labarthète [. în R. Decémbre. 584-603. 1980. München. Editura Antet. 2212. Ouvrage accompagné de 47 figures dans le text. 1921.Eine Auswertung von 1110 Wiederaufnahmeverfahren" (Surse de eroare în procedura de investigare – O evaluare a 1110 proceduri de înregistrare). Paris. no. G. J. Seducţia maselor… îţi vor ciuguli din palmă ca guguştucii. LAHOVARI. Les tatouage. 9. Jean. éditeur. Studien an kriminellen Zwillingen (Infracţiunea este destin. 1888. Pascal. Du Regina. A. Traducere din limba franceză de Giuliano Sfichi. planificarea.

2004. 1968. mai 1999. ALEXANDRESCU. Serviciul Cultural. no. Alba-Iulia. Ministerul de Interne (uz intern). Vasile. 2231. anul I. anul II. 2. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică.P. Atrocităţile unui ucigaş. LĂPĂDUŞI. 2221. martie 1999. 2218. p. în Criminalistica. 2003. nr. Vladimir. anul I. LĂPĂDUŞI. 9e année. Vasile. LĂPĂDUŞI. LĂPĂDUŞI. 26-29. 4. martie 2000. ALEXANDRESCU. 2226. BOBIN. Bibliografie selectivă p. 2230. 5. 2227. Înregistrările audio sau video prezentate de părţi. mai 1999. Decodificarea unei „crime perfecte”. Macabra descoperire din apartamentul 8. Îndreptar profilactic şi terapeutic de medicină naturistă. Editura Venus. LĂPĂDUŞI. 1937. p. p. în Criminalistica. p. p. p. LATTES. anul II. şef serviciu judiciar I. Doru. 13-15. Colonel. LĂPĂDUŞI. 3. p. Vasile. 181188. ENACHE. 1936. LAZA. Cluj-Napoca. Vladimir. autori neidentificaţi. Unele mijloace şi metode ale muncii de informaţii. Bucureşti. Vasile. p. p. Une affaire d’intoxication 2224. 2/2004. Soluţionarea crimi- nalistică a unui caz cu puternice accente mediatice. Dr. Vladimir. 5-7. LĂPĂDUŞI. în R. Presă şi Editorial al Ministerului de Interne. ALEXANDRESCU. nr.C. nr. 5-8. 2. în Criminalistica. Florin. LĂPĂDUŞI. 2233. 2. 8-10. LAZĂR. Făgăraş. Cauze rămase cu 2219. 26-27. NISTOR. Augustin. 388 p. în Criminalistica. BOBIN. ALEXANDRESCU.I. Titlul original în franceză: Psychologie et sexualité des grands contemporains. p. Jose E. 320 p.13. LĂPĂDUŞI. 2235. Vasile. 81 – 88. 2. p. nr. nr. de criminalistică şi de penologie nr. Editura „Păzitorul Adevărului”. 2222. Leone.. 20. în Criminalistica. LĂPĂDUŞI. Florin. Bucureşti.23. anul II. Editura Alma Mater. p. Silviu Puiu. în Criminalistica. Prefaţă de Arno Breker. 3. LĂPĂDUŞI. anul I. Bibliografie la sfârşitul prezentărilor. Ion. 1993. Vladimir. în Criminalistica. BRAUN. Psihologie şi sexualitate la mari contemporani.4 (Nouvelles). în Criminalistica. Vasile.. Traducere din limba franceză de Mariana Grancea. LAZZARINI. no. L’individualité du sang. dr. 2229. LĂPĂDUŞI. 2000. 380 [-384] p. anul I. 267 p. Vasile.în Revista de criminologie. Reconstituirea – etapă decisivă al drumului către adevăr. 1973. 2232. LĂPĂDUŞI. martie. 26 -28. normative pentru uzul lucrătorilor Ministerului de Interne. Cu generalul de brigadă magistrat Dan Voinea pe urmele celui mai mare terorist al secolului.J. 2228. anul II. 2220. e în R. în Criminalistica. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia. 2237. Adevărul obiectiv al probelor. Un boschetar ars de viu. Vasile. 8 année.9. Operaţiunea „Valuta”. Jacques de.C. 21-23. 4. LAUNAY. 2236. nr. 2225. Culegere de acte Colonel. celebrul „Carlos”. 147 . Istoria neştiută a monstrului de la Suceava. nr. 1. PĂTRUŢ. nr. septembrie 1999. Augustin. mai 2000. 2234. Nicoleta Daniela. 1993. anul I. nr. 11. în Criminalistica. Procuror general adjunct. iulie 2000.I. p. p. 375-380. 10-13. O abominabilă tâlhărie. Vasile. + XX planşe color. anul I. Bistriţa Năsăud. 1. Vasile. iulie 1999. Căpitan. 3. Vasile. Criminalistica. LĂPĂDUŞI. anul II. par l’arsenic on par les cyanures. 4-7. nr. în Criminalistica. Vasile. Vasile. LAZĂR. Grigore. expert criminalist. nr. 2223. nr. p. 516-535. în Criminalistica. noiembrie 1999. p. 286 p. Editura ALTIP. anul II. mai 2000. 232-246. mijloc de probă în procesul penal. Vasile. 2000. Lector univ.

Tragedia unei familii de intelectuali. 2256.L. Identificarea după schelete: Ucigaşul din Râmnicelu. Mileniul III. LĂPĂDUŞI. 2001. p.probă indubitabilă. 320 p.R. februarie 2001.305. Conf.. p. ALEXANDRESCU. Bucureşti. anul III. Mihaiţă. Editura „Little Star Impex” S.R. 2001. 2001. 1. în Criminalistica. LĂPĂDUŞI. LĂPĂDUŞI.L.R. p. Vasile. în Criminalistica.L. GHEORGHIU. 317-319. 2001. Mileniul III. Bucureşti. 2001. LĂPĂDUŞI. p. LĂPĂDUŞI.L. LĂPĂDUŞI. în Criminalistica. Bucureşti. LĂPĂDUŞI. România – membru fondator al Interpolului. LĂPĂDUŞI. Vasile. POPOVICI. POPOVICI.L. Bucureşti. în Criminalistica. Ulise ucide din nou!. 2. Bucureşti. Mileniul III. CÂRJAN. Mileniul III. anul III. LĂPĂDUŞI. 303.L. FLORESCU.R. 2246. Lazăr. Editura „Little Star Impex” S. din canalul de irigaţii. p. LĂPĂDUŞI. 4. Mileniul III. Crima de la vârful măgurei. Medic primar legist. Vasile. 5. Catastrofa de la Mogoşeşti. 2251. 2242. Mileniul III. 5-7. LĂPĂDUŞI. septembrie 2000. 2001. 336 p. DUŢĂ.R.L. LĂPĂDUŞI. Vasile. BOBIN. Lazăr. 9-12. Editura „Little Star Impex” S. 308-310. Criminalistica. 2244. 334-336. p. Vasile. p. p. p. Editura „Little Star Impex” S. în Criminalistica. Bucureşti. LĂPĂDUŞI. Violarea şi uciderea cu ferocitate a unei minore. 13-14. Mircea. BARA. univ. în Criminalistica. Doru. Vasile. Criminalistica – Almanah 2002. CÂRJAN.L. Adrian. 2001. Vasile.. nr.L. VINTILESCU. 5. LĂPĂDUŞI. p. p. anul III. 4-7. 2253. Vasile. O casă sub semnul ororii. Vasile. Lazăr. iulie 2001. 2255. 2250. 1. CÂRJAN. 2248. p. p. septembrie 2000. 10-17. martie 2001. CÂRJAN. 2001. Editura „Little Star Impex” S. GÂDEA. Editura „Little Star Impex” S. Sărăcia generează fapte antisociale. instanţa se convinge de fapta unui periculos infractor.. Bucureşti. Crima din Otomani în Criminalistica. anul III. LĂPĂDUŞI. Ion. Grigorie. Mileniul III.L. Vasile. 290292. Mileniul III. p. MARIN.L. 2247. 2254. ENACHE. TEŞAN. în Criminalistica. Vasile. Răzbunare… sub tirul armelor. strada Volumului. anul III. Mileniul III. De 2245. Vasile.R. 2257. LĂPĂDUŞI. nr. Vladimir. Misterul cadavrului în Criminalistica. Incursiuni în criminalistica românească. Bucureşti. în Criminalistica. FLORESCU. Editura „Little Star Impex” S. Constantin. 2001.R. anul II. Valentin Medic primar legist. 320-322. Editura Little Star Impex SRL. Vasile. Editura „Little Star Impex” S. 2001. Radu. Editura „Little Star Impex” S. p. Vasile. anul II. dr. septembrie 2001. februarie 2001. Omucidere sau sinucidere? în Criminalistica. Bucureşti. Expertiza medicolegală . 2001. Vasile. GÂDEA. ISTODOR.R.R. în Criminalistica.. în Criminalistica. Bucureşti. LĂPĂDUŞI. în Criminalistica. în Criminalistica. nr. 2252. FLORESCU. 2239. GREJDINOIU. Bucureşti. 148 . 329-331. Mileniul III. Doru. Steluţa. Constantin. Adrian. Adrian. 1. LĂPĂDUŞI. Editura „Little Star Impex” S. Vasile. 2240.. Editura „Little Star Impex” S. 17-20.L. Vasile. la jafuri… la crime. Incident de tragere sau omor comis cu bună ştiinţă?. TEŞAN. Editura „Little Star Impex” S. în Criminalistica.R.R. 5. După 16 ani. 2001.2238. 2243. Vasile. Constantin. Mileniul III.298. p. 25-26. 246-248. ENACHE. Lazăr. 2001. Titus. Ion (coordonatori). LĂPĂDUŞI. Mileniul III. Lovitură sub centură. Bestiala crimă din Vasile. 2241. nr. Constantin. în Criminalistica. Bucureşti. DRAGOTEANU. Bucureşti. Florin.R. CÂRJAN. 296. p. După cinci ani. Vasile. 327-328. Lazăr. nr. Vasile. nr. LĂPĂDUŞI. p. nr. în Criminalistica. 2249..

3.. 3-6. 2.. PĂTRUŢ. 2265. 2. Vasile. 2001. Dan. p. 1. LĂPĂDUŞI. O educatoare şi-a „educat” satul cu securea!. Chestor de poliţie dr. iulie 2002. p. Spioni şi trădători. nr. iulie 2003. Steluţa. Constantin. anul IV. p. Cristina. 2266. nr. LĂPĂDUŞI. p. nr.C. LĂPĂDUŞI. „Luceafărul” S. magistrat. 23-24. Lecţie de neuitare – Drd. VOINEA. Vasile. noiembrie. LĂPĂDUŞI. 224 p. Picu a fost transformat unor înscrisuri oficiale. Vasile. Vasile. Dan.A. 17. anul IV. anul V. în Criminalistica. 22-24. VOINEA. anul IV. 2268. în Criminalistica. 4. 13-15. Trecerea de la „Dreptul Statului” la „Statul de Drept” constituie un proces îndelungat şi anevoios. Viraj cu „scântei”. Vasile. Bucureşti.. Etelka îi străpunge inima concubinului. Vasile. General maior dr. LĂPĂDUŞI. în Criminalistica. în Criminalistica. nr. „Little Star Impex” S. nr. Marin. 3. PĂTRUŢ. nr. 2270. în Criminalistica.F. p. p. p. S. Papucii au condus la identificarea criminalului. Bolnavii psihic . anul IV. Comisar-şef. Steluţa. 3-4. 2. 2264. nr. 1. mai 2003. ianuarie 2002. anul V. MAN. General maior magistrat dr. Vasile. Vasile. anul IV. 9-10. martie 2003 p. în Criminalistica. LĂPĂDUŞI. 4. Subcomisar de poliţie. PĂTRUŢ.R. 11. Colonel. în Criminalistica. ianuarie 2003. 4. p. p. GÂDEA. GREJDINOIU. Dan. p. Vasile. PREŞMEREANU. noiembrie 2003. în Criminalistica. în Criminalistica. 4. Vasile. 2271. p. 4-7. 2267. ŞTEFAN. Vasile. LĂPĂDUŞI. în cenuşă de prietenul său. anul V. Jurist. p. anul IV. Vasile. 15-16. Lazăr. LĂPĂDUŞI. 2273. 378 p. Realităţi şi perspective în criminalistică. nr. LĂPĂDUŞI. 2269. noiembrie. Marian. în Criminalistica. Căpitan magistrat. Iancu. Jurist. 149 . nr. legale confirmă abuzuri şi ilegalităţi. Ioan Valea Man. în Criminalistica. 2263. CĂRĂUŞU. mai 2002. LĂPĂDUŞI. 69 de ani de la naşterea generalului dr. 3. Vasile. Grigore. UŢICĂ.. nr. anul IV. martie 2002. infractorul numărul unu al Greciei. în Criminalistica. iulie 2003. S. anul III. 33-36. Drd. nr. anul IV. p. Passaris. Cu o lovitură de cuţit. 12-13. 6. 2277. Vasile.2258. p. în Criminalistica. 6. Expertizele medico- 2259. Vasile. anul V. anul IV. 1-2. Grigore. 2276. anul IV. p. Bătrân ucis de doi minori. GREJDINOIU. LĂPĂDUŞI. nr. ianuarie 2002. martie 2002. GREJDINOIU. în Criminalistica. CÂRJAN. în Criminalistica. Steluţa. a ucis şi în România. anul V. 2274. nr. LĂPĂDUŞI. 6. MIRCEA. mai 2003. Omor cu sadism în parcul Giuleşti. LĂPĂDUŞI. nr. LAZĂR. 2261. Vasile. Chestor de poliţie. Asistent univ. Steluţa. LĂPĂDUŞI. Colonel. 2272. 2002. Vasile. nr. GREJDINOIU. 3. LĂPĂDUŞI. în Criminalistica. Vasile. LĂPĂDUŞI. Banca „Carpatica” păgubită prin manopere frauduloase. Ion Eugen Sandu general de divizie (post-mortem). în Criminalistica. 1. 2275. 2003. Sorinel. 2260. Lucrările simpozionului din 29 octombrie 2002. nr. Jurist.L. Vasile. Bucureşti. anul IV. Abominabilă crimă din fundătura C. Vasile. LĂPĂDUŞI. 21-22. anul V.R. p. ANTONESCU. Generalul George Vasile. nr. GREJDINOIU. iulie 2002. 2278. Omor cu premeditare. anul V. 27-28. în Criminalistica. mai 2002. 6-9. 2-5. 11-12. p. Prof. Fraudă prin folosirea 2262. 2. Maior. LĂPĂDUŞI.C. Acte teroriste cu implicaţii deosebit de grave. 2002. Ion Anghelescu. LĂPĂDUŞI. nr. Steluţa. Vasile. 13-14. în Criminalistica. LĂPĂDUŞI. nr. septembrie 2002. martie 2002.un pericol social: Un elev şi-a ucis bunicul şi mama după un ritual. LĂPĂDUŞI. p. Ioan Dănescu a trecut în nefiinţă. Grigore. 5.

Florin. Bucureşti. LĂPĂDUŞI.. 2003.R. Bucureşti. în Criminalistica. p. noiembrie 2004. ŞTEFAN. Vasile. ianuarie 2004. LĂPĂDUŞI. 21-24. LĂPĂDUŞI. Magistrat dr. Dan. dr. anul VII. CÂRJAN. p. General de divizie (r). VASILE. VOINEA. p. 1. nr. p. Col. Constantin. Lector univ.. Bucureşti.. General maior magistrat dr. LĂPĂDUŞI. Profesor. 2282. 15-18. Editura Luceafărul. şef de serviciu în cadrul Direcţiei de Investigaţii criminale. 33. Incertitudini cu privire la autenticitatea documentelor. Vasile.. Bucureşti. p. Prof. GÂDEA. Constantin.... Mită pentru obţinerea permisului de conducere auto. 2004. Situaţii cu împrejurări de la locul crimei greu de stabilit. GREJDINOIU. Coordonatori dr. Abominabila crimă din Vladimireşti. 2004. LĂPĂDUŞI. 2004. în Criminalistica. „Luceafărul” S. în Criminalistica. General-maior magistrat. nr. Constantin. Steluţa. Chestor. în Criminalistica. LĂPĂDUŞI. Comisar-şef. 2289. nr. 2291. Iancu. nr. Prof. anul VII. 13-14. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Drd. Vasile.. mai 2004. 2005. anul VI. în Criminalistica. p. 469-473. Dan. Vladimir Alexandrescu. ŢĂRMUREAN. Ron Smith – criminalist britanic în lupta pentru adevăr. Dan Voinea şi dr. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. în Realităţi şi perspective în criminalistică. în Criminalistica. Prof. 2285. VASILE. anul VI. 2286. 2293. 2281. 304 p. 5.. nr. Editura Luceafărul. Expertiza medicolegală.G. Marius Daniel.C. Viorel. p. Bucureşti. Consideraţii privind investigarea criminalistică a locului faptei. Vasile. p. LĂPĂDUŞI. CONSTANTINESCU. Toleranţă zero corupţiei. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Chestor dr. 5. 20-23. Prof.. GÂDEA. Dan. p. Bucureşti. 2283. Vasile. S. nr. PEŞTINĂ. VASILE. 2005. LĂPĂDUŞI. anul VI. (r) prof. în Criminalistica. 6. secretar Vasile.. 2005. p. nr. LĂPĂDUŞI. BOBIN. Florin. Consideraţii privind rolul probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului. Prof. Prof. p. 20-24. Mihaela. 13-14. O istorie fascinantă a Capitalei. Viorel. Rolul şi contri- buţia Asociaţiei Criminaliştilor din România în dezvoltarea ştiinţei criminalistice.P. 10-11. p. Vasile. Investigarea criminalistică a locului faptei. organizat de către Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Asociaţia Criminaliştilor din România. 150 . Lazăr Cârjan. Vasile. Gavril Dorelu. septembrie 2004. VOINEA. Vasile. anul VII. Vasile. general al Asociaţiei Criminaliştilor din România. Comisar-şef de poliţie. BOBIN. VOINEA. Bucureştiul necunoscut. care a avut loc în perioada 28-29 octombrie 2003. 2292. 2287. în Criminalistica. 11 13. 2280. 2290. 4. anul VII. Lazăr. Lucrarea cuprinde comunicările prezentate la Simpozionul „Investigarea criminalistică a locului faptei“. Comisar-şef. Avocat Baroul Bucureşti. probă indubitabilă. 1. Prof. Triplul asasinat din Mangalia.A. ianuarie 2005. 6. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. şef serviciu în Direcţia Investigaţii Criminale. Prof. 2284. 541 [-542] p. iulie 2005.2279. 3.. LĂPĂDUŞI. LĂPĂDUŞI. Prof. LĂPĂDUŞI. noiembrie 2005. DRAGOTEANU. Prof. nr. Vasile. Vasile. Vasile. anul VI. Vasile. 39-40. 15-19. în Criminalistica. 41-46. LĂPĂDUŞI. locul potrivit. Prof. (coordonatori). p. 2288. consilier şi cuvânt introductiv prof. Medic primar legist. Vasile. LĂPĂDUŞI. Dublu asasinat din Farmacia Theea. septembrie 2005. şef serviciu în I. Contribuţii pe plan ştiinţific şi editorial ale Institutului de Criminalistică. LĂPĂDUŞI. Viorel. Editura Luceafărul. Un om potrivit la General-maior.

anul VIII.3. 142 – 151. Criminalistica 2305. 2. 2304. Vasile. LE BLANC. Luceafărul S. LÉAUTÉ. Gheorghe. Prof. POPA. TĂUT.. Maurice. Aspecte ale cooperării Institutului de Criminalistică cu structuri din ţară şi străinătate. p. 2005. 2295. ŢĂRMUREAN. p. Subcomisar de poliţie. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. p. p. Noi sisteme de asigurare mecanice antiefracţie. anul VIII.. în cazul infracţiunilor de omor. Sibiu. LĂPĂDUŞI. Cluj-Napoca. 136-144. Comisar-şef de poliţie drd. nr. Subcomisar de poliţie. Bucureşti. Prima promoţie a masteratului european. Identifi- carea criminalistică prin acte de cunoaştere sub forma înscrisurilor. Cluj-Napoca. Crişan Mucenic. 26-27. Prof. 5-7. aprilie 2006. 2003. Chestor principal drd. 2303. în pas cu timpul. Vasile. p. organizat în zilele de 26 şi 27 octombrie 2005 de către Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Asociaţia Criminaliştilor din România. Tiparul executat la S. în Criminalistica. nr. în Criminalistica. ŞTEFAN. Lucrarea cuprinde comunicările prezentate în programul Simpozionului internaţional. Scms. Comisar-şef de poliţie drd. LĂZUREANU. (r) prof. TĂUT. director adjunct al Institutului de criminalistică. august 2006.C. în cazul infracţiunilor de omor. p. Editura Alma Mater. Gavril DORELU General de divizie (r) dr. în Criminalistica. 2006. Generalmaior magistrat dr. 2307. Petre Buneci. 2302. Editor: Asociaţia Criminaliştilor din România.. 2006. nr. 4. 2003. (coordonatori). 3. Identificarea criminalistică a persoanei pe baza imaginilor filmate în câmpul infracţiunii. 1972.. Crişan-Mucenic. 280 – 2281. Bucureşti. anul VII. Director general Petre Marinescu. p. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. în Criminalistica.P. 2299. J. Col. anul VIII.2294. Dalloz. 39. în Criminalistica. Chestor dr. p. 2306. VOINEA.. 3. iunie 2006. 2300. Liviu. (r) prof. Crişan-Mucenic. Traducere 151 . Crişan-Mucenic. LĂPĂDUŞI. 15-18. secretar general al Asociaţiei Criminaliştilor din România. Prof. 28-30. LĂZUREANU. director adjunct al Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. 2.. 2005. Consideraţii privind evoluţia unor metode şi tehnici de identificare criminalistică. Iancu. iunie 2006. LĂPĂDUŞI. Vasile. p. Vasile. nr. Criminologie et science 2308. Metode şi tehnici de identificare criminalistică. LĂZUREANU. Col. mai 2005. LĂZUREANU. (r) Disimularea unei sinucideri în omor. p. în Criminalistica. CÂRJAN. Vasile. Liviu. de poliţie. nr. Identificarea criminalistică prin aceste de cunoaştere. p. director adjunct al Institutului de criminalistică. aprilie 2006. col. 3-4. LĂZUREANU. 2298. Colaborare română-germană. anul VIII. Paris. anul VIII. 478 [450] p. Subcomisar. în care au fost implicate persoane ce practică pederastia. Chestor dr.. 2006. Bucureşti.. Arséne Lupin contra lui Herlock Sholmes.A. penitenciaire.. în Criminalistica. Editura Alma Mater. specializarea Criminalistică. 5-6. Ilie. Scms. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. 2296. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Crişan-Mucenic. Consideraţii privind evoluţia unor metode şi tehnici criminalistice. Dan. FLEACĂ. Bucureşti. LĂZUREANU. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. nr. 2297. Un valoros penalist – Dr. în care au fost implicate persoane ce practică pederastia [Rezumat]. LĂPĂDUŞI.3-5. Editura Luceafărul. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 83-87.. Comisar şeful serviciului criminalistic I. 2301. Crişan-Mucenic. LĂZUREANU. Activarea Asociaţiei Criminaliştilor din România în anul 2005.. LĂPĂDUŞI. Vasile.J. Crişan-Mucenic. Lazăr. director adjunct al Institutului de Criminalistică. LĂPĂDUŞI. p.

din limba franceză de Constantin Ioncică. Editura Univers, Bucureşti, 1971, 286 p.
2309. LE BLANC, Maurice. Afacerea Kesselbach.

prefaţă de Nicolae Mareş. [Iaşi]. Junimea, 1971, 136 p. cu ilustr. şi portret (O sută şi una de cărţi).
2322. LEC, Stanislaw Jerzy. Gânduri nepieptănate.

Traducere din limba franceză de Paul Derian, Editura DAB, 1991, 191 p.
2310. LE BLANC, Maurice. Arséne Lupin şi

comoara regilor Franţei. Editura H., 1991, 223 p.

Culegere, prefaţă şi traducere de Nicolae Mareş. Bucureşti, Colosseum, 1991, 64 p. (Colecţia Aforisme, cugetări, reflecţii). D. La reconstitution cinematique des accidents. INRTS Joinville, 1986.

2323. LECHNER, D.; MALATERRE, G.; FLEURY,

2311. LE BLANC, Maurice, Femeia cu două

surâsuri. Traducere din limba franceză de Veronica Popescu. Editura Doina, 1991, 173 p. goale. Editura Centaurus, 1991.

2324. LE

2312. LE BLANC, Maurice. Imaginea femeii 2313. LE BLANC, Maurice, Misterul eşarfei

CLÉRE [Marcel]. Histoire de la Police. Paris, Presses Universitaires de France, 1947, 130 [-136] p. (Que sais-je? Le point des connaissances actuelles, 257). technique. Editura Police Revue, Paris, 1974.

purpurii. Traducere din limba franceză de Teodora Popa-Mazilu. Editura Ulise, 1991, 110 p. enigma acului scobit. Editura Danubius, 1992, 200 p.

2325. LE CLERE, Marcel. Manuel de police

2314. LE BLANC, Maurice. Arséne Lupin şi

2326. LE DORAN, Serge; ROSÉ, Philippe.

Cyber-Mafia. Editura Antet, Bucureşti, 1998.
2327. L’éducation et les drogues. Prévenir.

2315. LE BLANC, Maurice. Domnişoara cu

ochii verzi. Traducere din limba franceză de Teodor Constantinescu. Editura Eden, 1992, 190 p. BLANC, Maurice. Contesa de Cagliastro. Traducere din limba franceză de Teodora Popa-Mazilu. Editura Porus, 1992, 243 p. se răzbună. Traducere din limba franceză de Liviu Cristea. Editura Excelsior, 1993, 147 p.

[Paris, 1987], 76 p., ilustr. + 3 f. pl. (UNESCO).
2328. LEE C. Henry; PALMBACH M. Timothy;

2316. LE

2317. LE BLANC, Maurice. Contesa Cagliastro

MILLER T. Marilyn. Henry Lee’s Crime SceneHandbook. Elsevier Academic Press. Amsterdam. Boston. Hejdellberg. London. New York. Oxford. Paris. San Diego. San Francisco. Singapore. Sydney. Tokyo, 2005. 418 p.
2329. LEFTER, Alexandru; TUN, Ion; DINU,

2318. LE BLANC, Maurice. Agenţia Barnett/Co.

Traducere din limba franceză de Costache Ursu. Editura Sturion, 1994, 125 p. Traducere din limba franceză de Doina Lereanu. Editura Baricada, 1992, 158 p. cere din limba franceză de Ionescu. Editura Nemira, 1998. Lidia

2319. LE BRUN, Michel. Castelul cu monştri.

Ion; STAN, Niţă Ion; MIHĂLCIOIU, Serghie; POPA, Ştefan. Cercetarea penală – aspecte teoretice şi practice. Coordonatori: CÂRJAN, Lazăr; MANOLOIU, Constantin; POPESCU, Ion, Editura Global Print, Bucureşti, 1999, 397 p.
2330. Lege

2320. LE BRUN, Michel. Autostrada. Tradu-

2321. LEC, Stanislaw Jerzy. Gânduri nepieptănate.

Culegere [de maxime]. Traducere şi

pentru organizarea poliţiei generale a Statului. Însoţită de Expunerea de motive a D-lui Ministru Al. Vaida-Voevod şi a D-lui Sub-secretar de Stat D.R. Ioaniţescu… Bucureşti, Curierul Judiciar, 1929,134 p. + 4 f. tab. (Biblioteca Legilor Uzuale Adnotate, No.33).

152

2331. Legile lui Murphy, principiile lui Peter şi

2342. LEROUX, Gaston. Crima lui Rouletabille

alte 999 teoreme, postulate, axiome, paradoxuri, observaţii & descoperiri + corolarele respective şi nouă confesiuni în exclusivitate. Editura Universal Dalsi, 1995, 159 p.
2332. LEGRAIN (Le

Docteur). Les grands narcotiques sociaux. Paris, A. Maloine, 1925, 459 p. Amable (Dr. Magnus). Timbres de Moldavie et de Roumanie par le Docteur Magnus. Deuxième Edition; Veriag J.-B. Moens, Brüssel 1869. in puerperalitate şi a noului născut. Studiu clinico-social. Teză / pentru / Doctorat în medicină şi chirurgie / prezentată şi susţinută la 22 iunie 1927, ora 6 ¾ d.a. (Facultatea de medicină din Bucureşti, No. 2828)

(Aventurile extraordinare ale reporterului Joseph Rouletabille). Traducere din limba franceză de Mirella Bartă, Editura Valahia, 1992, 152 p. Traducere după ediţia: Les aventures extraordinares de Joseph Rouletabille, reporter, Editious Robert Laffont, Paris, 1898.
2343. LEROUX, Gaston. Parfumul doamnei în

2333. LEGRAND,

negru. Traducere de Rodica Chiriacescu şi Adriana Sofian. Cluj-Napoca, 1984, 248 p. (Scorpionul).
2344. LEROUX,

2334. LEIBNER, Mamy, D-ra. Protequirea femeii

Gaston. Misterul camerei galbene. Traducere din limba franceză de Vlad Muşetescu. Universul familiei, Bucureşti, 1991, 268 p. Traducere din limba franceză de Rodica Iacob. Editura Vivaldi, 1991, 157 p.

2345. LEROUX, Gaston. Secretul lui Toth.

2346. LEROUX,

2335. LEKSCHAS;

HARRLAND; HARTMANN; LEHMANN. Kriminologie (Criminologie), Staatsverlag der DDR (Editura de Stat a RDG), Berlin, 1983. arabe déchire, în R.I.C., no.3, 4 année, 1932, p. 210-216.
e

Gaston. Secretul marelui Loustalot. Traducere, prefaţă şi tabel cronologic de Aurelia Batali. Editura Minerva, Bucureşti, 1992, 128 p. (Cartea de succes). Gaston, Misterul camerei galbene. Prefaţă de Jean Cocteau. Traducere din limba franceză de Adriana Fianu. Editura Porto Franco, 1993, 199 [-200] p. (Detectiv).

2336. LERICH, L. Reconstitution d’un texte

2347. LEROUX,

2337. LERICH, L. Recherche d’interprétation des

traces dans les affaires de lettres anonymes, în R.I.C., no.4, 4e année, 1932, p. 268-277.
2338. LERICH, L. Note an suyet du décryptement

2348. LEROUX, Gaston. Parfumul doamnei în

des cryptogrammes par transpositions, în R.I.C., no.10, 4e année, 1932, p. 763-765.
2339. LERICH, L. Valeur probante des lignes

negru. Aventurile extraordinare ale reporterului Joseph Rouletabille. Traducere din limba franceză de Rodica Pânzaru, Editura Vestala, 1993, 351 [-352] p. (Mister).
2349. LEROUX,

blanches dactyloscopiques, în R.I.C., no.5, 5 année, 1933, p. 264-269.

e

Gaston. Regele ocnaşilor. Traducere din limba franceză de Petre Lascu. Editura Mondial-Press, 1993, 367 p. Gaston. Fotoliul cu stafii. Traducere în limba română de Roxana Veleanovici. Bucureşti: Junior, 1994, 183 p. Titlul original: Le fouteuiel haute

2340. LERICH, L. Note sur la valeur de la

2350. LEROUX,

preuve dactyloscopique, în R.I.C., no.10, 5e année, 1933, p. 603-609.
2341. LERICH, L. Note complémentaire sur le

classemenet des empreintes digitales an service de l’identité judiciaire de Lattaquié, în R.I.C., no.6, 8e année, 1936, p. 350-354.

2351. LEROUX,

Gaston. Fantoma de la Operă. Traducere din limba franceză de Cornelia Matasă şi Dan Marinescu. Editura Rombelion, 1994, 328 p. Titlul

153

original în franceză: La fantôme de l’Opera.
2352. LEROUX, Gaston. Păcatul dragostei.

les cristaux de strzyzowski, în R.I.C., e no.10, 3 année, 1931, p. 738-741.
2361. LEUNG, Fan. Les Formules dactyloscopiques

Traducere de Cornelia Mătasă şi Dan Marinescu. Romhelion, Bucureşti, 1995, 328 p.
2353. LEU, Carmen, Preparator universitar,

réeles chez les femmes, în R.I.C., no.3, e 4 année, 1932, p. 181-188; R.I.C., no.4, 4e année, 1932, p. 251-267.
2362. LEWIS, Dorothy Otnow. Vinovaţi de

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“. Hărţuirea sexuală – analiza infracţiunii (I), în Criminalistica, anul V, nr. 5, septembrie 2003, p.14-16; (II) în Criminalistica, anul V, nr. 6, noiembrie 2003, p.31-32.
2354. LEU, Carmen, Preparator universitar.

demenţă. Pe coridoarele morţii un psihiatru dezvăluie mecanismele minţii criminalilor în serie. Traducere din limba engleză de Florin Şlapac şi Gabriela Inea. Editura ALLFA, 2001, 251 p.
2363. Lexicon al greşelilor de limba română.

Cercetarea la faţa locului în cazul infracţiunilor informatice (Criminalitatea informatică), în Investigarea criminalistică a locului faptei, Bucureşti, 2004, p. 285-287.
2355. LEU, Carmen, Preparator universitar,

Fonetică, Lexic, Ortografie, Ortoepie, Gramatică, Punctuaţie, Stilistică [de] Cristian Niţulescu, Editura Junior, Bucureşti, f.a. 165 [168] p.
2364. LIEURY, Alain, Manual de psihologie

Academia de Poliţie „Al. I. Cuza” Bucureşti. Comisia rogatorie – Proceduri de obţinere a mijloacelor de probă, în Criminalistica, anul VI, nr. 6, noiembrie 2004, p. 36-37.
2356. LEU, Carmen, Preparator univ. Modalităţi

generală. Traducere din limba franceză de Iulia Haşdeu. Editura Antet, f.a., 191 p.
2365. LIICEANU, Aurora, Prof. univ. Violenţa

domestică, în Revista de criminologie, de criminalistică şi de penologie nr. 2/2004, p. 61-83.
2366. LIMA, Hermeto. A identitade do homen

atipice de luare a declaraţiilor, în Criminalistica, anul VII, nr. 4, iulie 2005, p. 40-41.
2357. LEU, Carmen, Preparator univ. Probe ce

pela impressao digital. Rio de Janeiro, 1908.
2367. LIN, Henri B. Ce dezvăluie faţa ta.

pot fi administrate în timpul procesului penal, în cazul infracţiunilor informatice, în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”, Editura Luceafărul, Bucureşti, 2005, p. 415-419.
2358. LEU, Carmen, Prep. univ. dr. Identificări

Secretele chineze ale citirii feţelor. Traducere din limba engleză de Oana Negureanu. Titlul original: „What your face reveals” Published by Llewellyn Publications, St. Paul, MN 55164 USA. Editura Samizdat, f.a., 184 p. Bibliografie la p. 184.
2368. LITTMAN,

ce pot fi realizate în cazul cercetării unor infracţiuni săvârşite în mediul electronic, în Metode şi tehnici de identificare criminalistică, Bucureşti, 2006, p. 318-321.
2359. LEU, Carmen, Subinspector. Percheziţia

J. The Watchman: The Twisted Life and Crime of Serial Hacker Kevin Poulson. Little, Brown and Co., 1997. récidivistes. Avec 85 figures. Maloine, Paris, 1909, IV + 428 p. (Bibliothèque de Criminologie). les Hébreux,. Lyon, 1909.

2369. LOCARD, Edmond. L’identification des

calculatorului, în Criminalistica, anul VIII, nr. 3, iunie 2006, p. 13-15.
2360. LEUNG, Fan. Une nouvelle méthode de

détermination de l’origine du sang par

2370. LOCARD, Edmond. Le tatouage chez

154

2371. LOCARD, Edmond. La Police. Ce qu’elle

est, Ce qu’elle devrait ètre. Payot & Cie, Paris, 1919, 239 p.

2385. LOCARD, Edmond. La valeur de la

2372. LOCARD,

dr. Edmond. L’Enquête criminelle et les méthodes scientifique, in Bibliothèque de philosophie scientifique. Flammarion, Paris, 1920, 300 p. (Bibliothèque de Philosophie scientifique).

preuve dans l’expertise des documents e écrits, în R.I.C., no.8, 3 année, 1931, p. 617-622.
2386. LOCARD, Edmond. Un grand cryptologue

français: Le Commandant Bazeries, în R.I.C., no.10, 3e année, 1931, p. 749-756.
2387. LOCARD, Edmond. Traité de criminalistique.

2373. LOCARD, Edmond. Manuel de technique

policière. Avec 43 figures. Paris, Payot, 1923, 291 p. + 1 tab.
2374. LOCARD, Dr. Edmond. Les Anonymo-

Tomes I et II, Les empreintes et les traces dans l’enquete criminelle, avec 250 figures. Joannè Desvigne et ses Files, Lyon, 1931, 500 + 500 p. Tomes III-IV, Les preuves de l’identité, avec 76 figures. Joannè Desvigne et ses Files, Lyon, 1932, 432 [-440] p.

graphes. Bruxelles, 1923, 14 p. (Extrait de la Révue de Droit Penal et de Criminologie et Archives Internationales de Médecine legale, Mars, 1923). et policiers de laboratoire. Payot, Paris, 1924, 277 [-279] p.

2388. LOCARD, Edmond. Traité de criminalistique.

2375. LOCARD, Edmond. Policiers de roman

2389. LOCARD, Edmond. L’évolution actuelle

2376. LOCARD, Edmond; PETISNÉ, Gabriel.

du tatouage et son importance en criminalistique, în R.I.C., no.3, 4e année, 1932, p. 189-194.
2390. LOCARD, Edmond. La recherche des

Instructions pour les recherches techniques dans les enquêtes criminelles, avec 8 figures. Laboratoire de police, 35, rue Saint-Jean, Lyon, 1924.
2377. LOCARD, Edmond. Le crime et les

traces diverses dans l’enquête criminelle, în R.I.C., no.4, 4e année, 1932, p. 284-289.
2391. LOCARD, Edmond. Une affaire de faux

criminels. La Renaisance du Livre, Paris, [1925?], 278 p. + 7 f. pl.
2378. LOCARD, 2379. LOCARD,

sur découpage, în R.I.C., no.7, 4e année, 1932, p. 503-523. Edmond. Contes apaches (Souvenirs d’un policier). 2 vol. Editions Lugdunum, Lyon, 1933. Edmond, Les choix des pièces dans l’expertise des documents e ecrits, în R.I.C., no.9, 5 année, 1933, p. 549-557.
e policière. 2 édition. Payot, Paris, 1934.

Edmond. Expertise documents ecrits. Lyon, 1925.

des

2392. LOCARD,

Edmond, L’analyse des poussières en criminalistique, în R.I.C., Septembre, 1929.

2393. LOCARD,

2380. LOCARD, Edmond. L’imitation typographique.

Lyon, 1929, 7 p.
2381. LOCARD, Edmond. R. – A. Reiss, în

2394. LOCARD, Edmond. Manuel de technique 2395. LOCARD, Edmond. La détermination

R.I.C., Octobre, 1929, p. 333-336.
2382. LOCARD,

Edmond. L’Histoire de la e dactyloscopie, în R.I.C., no.4, 2 année, 1930, p. 269-291.

des taches de sang par le bromure de e sodium, în R.I.C., no.2, 6 année, 1934, p. 90-95.
2396. LOCARD,

2383. LOCARD, Edmond. L’écriture de main

gauche, în R.I.C., no.5, 2e année, 1930, p. 324-333.

2384. LOCARD, Edmond. L’expertise des faux
e timbres-posté, în R.I.C., no.7, 2 année, 1930, p. 496-520.

Edmond, Un nouveau microcomparateur le synchrisiscope de William Stirling, în R.I.C., no.5, 6e année, 1934, p. 267-271. méthodes scientifiques. Les Editions

2397. LOCARD, Edmond. La Police et les

155

Rieder. Paris, 1934, 82 p. + XLVII (Bibliothèque Générale Illustrée).
2398. LOCARD, Edmond. Manuel de technique

2406. LOCARD,

Edmond. Les empreintes digitales des frères siamois, în R.I.C., no.8, e 8 année, 1936, p. 501-504. Le paragerm étude d’un produit e microbicide, în R.I.C., no.10, 8 année, 1936, p. 602-617.

policière (Les constats – Les empreintes digitales – Les traces – Les taches – L’ expertise des documents écrits – Les correspondances secrètes – La fausse mounaie – Les armes et les explosifs – Les drogues – L’identification des e récidivistes – L’expert et l’expertise. 2 édition, entièrement refondue et considérablement augmentée, avec 43 figures. Payot, Paris, 1934.
2399. LOCARD, Edmond. Traité de Criminalistique.

2407. LOCARD, Edmond; LOCARD, Jacques.

2408. LOCARD, Edmond. La Criminalistique,

à l’usage des gens du monde et des auteurs de roman policiers. Desvigne, Lyon, 1937, 159 p. l’expertise des documents écrits, în R.I.C., no.2, 9e année, 1937, p. 143-172. formation des experts en ecriture, în R.I.C., no.6, 9e année, 1937, p. 340-349. Edmond. Les empreintes e digitale set la lèpre, în R.I.C., no.8, 9 année, 1937, p. 492-496.

2409. LOCARD, Edmond. L’affaire Dreyfus et

Tomes V-VI, L’expertise des documentes écrits, avec 180 figures. Les correspondances secrètes. Les falsifications. Joannès ie 1 Desvigne et C , Lyon, 1935-1936 , 486 2 p. (V) [24 ] 1014 p. (VI).
2400. LOCARD,

2410. LOCARD, Edmond. Le recrutement et la

2411. LOCARD,

Edmond. Le faux par e déquisement, în R.I.C., no.1, 7 année, 1935, p. 45-49. de Millery. Gallimard, Paris, 1935.

2412. LOCARD, Edmond. Premier Congrès

2401. LOCARD, Edmond. La malles sanglante 2402. LOCARD, Edmond. Le truquage des

International de Criminologie. Theme qui donneront lieu a un voeu, în R.I.C., no.8 (Nouvelles), 9 e année, 1937, p. 507-512.
2413. LOCARD, Edmond. Traité de Criminalistique.

timbres-poste par l’acide sulfhydrique, în e R.I.C., no.2, 8 année, 1936, p. 106-110.
2403. LOCARD, Edmond. Comment fouctionne

Tome VII, L’Enquête criminelle. Desvignes, Lyon, 1939, 350 p. 2e édition, Payot, Paris, 1942, 359 p.

un laboratoire de criminalistique, în e R.I.C., no.6, 8 année, 1936, p. 355-362.
2404. LOCARD, Edmond. Manuel de technique

2414. LOCARD, Edmond. Manuel du Philatéliste. 2415. LOCARD,

policière, Les constats. Les empreintes digitales. Les traces, Les taches. L’expertise des documents écrits. Les correspondances secrètes. La fausse mounaie. Les armes et les explosifs. Les e drogues. L’identification des récidivistes. 3 édition, entièrement refondue et augmentée, avec 43 figures. Payot, Paris, 1939, 366 p.
2405. LOCARD, Edmond. L’identification des

Edmond. Manuel de technique policière. Les constats. Les empreintes digitales. Les traces, Les taches. L’expertise des documents écrits. Les correspondances secrètes. La fausse mounaie. Les armes et les explosifs. Les drogues. L’identification e des récidivistes. 4 édition corrigée, avec 38 figures. Payot, 106, Boulevard St.Germain, Paris, 1948, 308 p. et leur expertise. Payot, Paris, 1959, 391 p. (Bibliothèque scientifique)

2416. LOCARD, Edmond. Les faux en ecriture

animaux, în R.I.C., no.7, 8 année, 1936, p. 415-418.
1

e

2417. LOCARD, Jacques. Le destruction des

Pe copertă: 1937 2 Număr pe cotorul cărţii

cadavres par les caustique, în R.I.C., no.8, 4 année, 1932, p. 582-589.

e

156

2418. LOCARD, Jacques. L’analyse destraits

de crayon en criminalistique. Thèse de doctorat èssciences de l’Université de Lyon. Lyon, Pâtissier, 1936. du cuivre en criminalistique, în R.I.C., no.9, 8e année, 1936, p. 539-556.

Quarta edizione. Idem Vol. II, Torino, 1889, 2 vol.
2429. LOMBROSO, Cesare.

2419. LOCARD, Jacques, La microanalyse

L’anthropologie criminelle et ses récents progrès. Deuxieme édition. Paris, 1891, 185 p. de l’anthropologie criminelle… Paris, 1892, 224 p. de Psychiatrie et d’anthropologie criminelle. Paris, 1892, 180 p.

2430. LOMBROSO, Cesare. Les applications

2420. LOCARD,

Jacques, Contribution à l’analyse des taches de matières colorantes, în R.I.C., no.7, 9e année, 1937, p. 422-436. Octavian; FILIPAŞ, Avram. Drept Penal Român, Partea specială. Bucureşti, Editura Şansa SRL, 1992.

2431. LOMBROSO, Cesare. Nouvelles recherches

2421. LOGHIN,

2432. LOMBROSO, Cesare. Le crime politique

2422. LOGHIN, Octavian; TOADER, Tudorel.

Drept penal român. Partea specială. Ediţia a IV-a revăzută şi adăugită cu modificările aduse Codului penal prin Legea nr. 197 din 13 nov. 2000 şi Ordonanţa de Urgenţă nr. 207 din 15 nov. 2000. Bucureşti,Casa de Editură şi Presă „Şansa“ S.R.L., 2001, 736 p.
2423. LOLU, Diana. Relevarea urmelor papilare

et les rèvolutions par rapport au droit à l’anthropologie criminelle et à la science du gouvernement. Traduit par A. Bouchard. Tom I-II, Paris, 1892, XIII + 269 p. + 2 planches.
2433. LOMBROSO, Cesare. L’uomo bianco et

l’uomo di colore. Secunda edizione, con aggiunta de 7 appendici e con imasioni. Firenze – Torino – Roma, 1892, 395 p.
2434. LOMBROSO,

de pe suprafeţe adezive, în Criminalistica, anul V, nr. 4, iulie 2003, p. 13-14.
2424. LOMBARDI, Giovanni. Costume sociale

Cesare. La donna delinquente. La prostituta e la donna normale. Torino, Roma, 1893, XI + 640 p. 2 tavolo e 5 figure neltesto. Orino, Firenze…, „Fratelli Bocca”, 1894, 96 p.cu ilustr. + 27 portr.

2435. LOMBROSO, Cesare. Glianarchici. Con

e delinquenza. Nuovi orizzonti di Sociologia Criminale. Alfredo Guia Editase, Napoli, 1933, 447 p.
2425. LOMBROSO, Cesare. Due tribuni studiati

2436. LOMBROSO, Cesare. Les palimpsestes

da un alienista. Roma, 1883, XIII + 128 p.
2426. LOMBROSO, (César). L’Home Criminel…

des prisons, rececillis par […] Lyon, Paris, 1894, 404 p. + 1 pl.
2437. LOMBROSO, Cesare. Graphologia. Con

Étude anthropologique et médico-legale. Traduit par Régnier et Bournet. Préface du Dr. Gh. Létourneau. Paris, Félix Alcan, 1887, XXIV + 683 p.
2427. LOMBROSO, Cesare. L’ Homme de
e genie. Traduit sur la VI edition italienne par Fr. Colouna D’Istoria agrégé de philosophié et précédé d’une préface de Mr. Ch. Richet, professeur à la Faculte de Médecine de Paris. Paris, Félix Alean, Editeur, 1889, 499 p.

470 facsimili. Milano, 1895, [1 f.] + 245 p.
2438. LOMBROSO, Cesare. L’homme criminel…

Étude anthropologique et psychiatrique. Deuxieme édition française traduite sur la cinquième édition italienne. Tome I – II + Atlas, Paris, 1895, 3 vol.
2439. LOMBROSO, Cesare. L’ Homme criminel.

2428. LOMBROSO, Cesare. L’uomo delinquente

Atlas. Deuxième édition. Traduction en langue française. Paris, Felix Alcan, Éditeur, 1895, 31 p. + LXIV planches + XXVI.
2440. LOMBROSO, Cesare. Les anarchistes.

in rapporto all’antropologia, alla Giurisprudenza ed alle discipline cercerarie. Vol. I.

Traduit de la 2e édition italienne par les

157

docteurs M. Hamel et A. Marie, Paris, Ernest Flammarionm Éditeur, 1896, 259 p.
2441. LOMBROSO,

2450. LOMBROSO, Cesare. Hypnotisme et

Cesare. L’homme de génie par… 2 éme édition traduite sur la VIe édition italienne par Fr. Colonna d’Istria et M. Calderini et précédé d’une préface de Mr. Ch. Richet… Paris, 1896, XXVI + 582 p. + 15 pl. nerazione. Nuovi studi e nuove battaglie. Palermo, Remo Sandrom, 1897, 318 p.

Spiritisme. Traduction de Ch. Rossigneux. Paris, „Ernest Flammarion”, 1910, 308 p.
2451. LOMBROSO, Cesare. Geniu şi nebunia.

(Traducere) Iaşi [1913], 62 p.
2452. LOMBROSO, Cesare. Hypnotisme et

Spiritisme. Traduction de Ch. Rossigneux. Paris, „Ernest Flammarion”, 1926, 308 p. Criminal Man. Patterson Montclair, New York, 1972. Smith,

2442. LOMBROSO, Cesare. Genio e dege-

2453. LOMBROSO, FERRERO, Gina. Lombroso’s

2443. LOMBROSO, Cesare. L’antisémitisme.

e Traduit de la 2 édition italienne par le Docteurs A. Marie et M. Hamel. Paris, 1899, XIX + 149 p.

2454. LOMBROSO, Cesare. Omul delincvent.

Traducere de Nicolae Frigioiu. Vol. I. Măiastra, Bucureşti, 1992, 158 [-160] p. (I).

2444. LOMBROSO, Cesare. Le crime. Cuses

2455. LOMBROSO, Cesare. Omul delincvent.

et remèdes. Avec un appendice sur le progrès de l’anthropologie criminelle pendant les années 1895 – 1898. Paris, 1899, VII + 583 p.
2445. LOMBROSO, Cesare.

Traducere de Nicolae Frigioiu. Măiastra, Bucureşti, 1992, [-161] p., ilustr.

2456. LOMBROSO, Cesare. Gemie und Irrsinn

L’anthropologie criminelle et ses récents progres, 5-e édition revue et augmentée d’une préface nouvelle. Avec 13 figures dans le texte. Paris, Felix Alean, 1904, XI + 185 [-187] p. Cesare. Problémes du jour. Traduction française de M. Charles Raymond. Paris, Libraire Universell, [1906], [1] f. + 304 p. + 1 f. portret.

in ihren Bezichungen zum Gesetz, zur Kritik und zur Geschichte. Mit Bewilligung des Verefassers nach der 4.Aufl. des italienischen Original textes übersetzt von A. Courth. Leipzig, Philipp. Reclam jun, 434 [-437] p. cu 1 tab.
2457. LOMBROSO, Cesare. Handbuch der

2446. LOMBROSO,

Graphologie. Autorisiente Űbersetzung mach dem Italienischen der erstem Auflage mit neuen Zusätzen des Verfassers von Gustav Brendel. Mit graphologischen Anmerkungen und 470 Faksimiles. Leipzig, 200 p. + 24 pl.
2458. LOMBROSO,

2447. LOMBROSO, Cesare. Le crime. Causes

et remèdes, deuxième édition avec une introduction sur les derniers progrès de l’anthropologie criminelle et un appendice, illustré de 22 figures dans le texte et de XI planches. Félix Alcan, Éditeur, Paris, 1907, 583 p.
2448. LOMBROSO, Cesare. Procesul Steinheil

Cesare. Hipnotism şi spiritism. Traducere de Fingal. Bucureşti, 47 p. spiritistiche Untersuchungen, Pl. şi a. 384 p. + 22 f. pl.

2459. LOMBROSO, Cesare. Hypnotische und

2460. LORENZ,

şi femeia criminală. Bucureşti, 1909, 15 p.
2449. LOMBROSO,

Editura

Lumen,

Cesare. L’homme de génie. 4-me édition traduite sur la VI-me édition italienne par Fr. Colonna d’Istria et M. Calderini et précédée d’une préface de Ch. Richet. Paris, Félix Alcan, 1909, XXVI + 616 p.

K[onrad]. Vergleichende Verhaltensforschung. Grundlagen der Ethologie (Cercetare comparativă a comportamentului, Elemente fundamentale ale etologiei). Viena, 1978. istoria naturală a agresiunii. Traducere din limba germană de Ioana Constantin. Editura Humanitas, 1998, 299 p.

2461. LORENZ, Konrad. Aşa-zisul rău. Despre

158

2462. LOUWAGE, F.-E. Mesure à prendre

2473. LUNGAN, Georgeta. Expertiza băuturilor

pour assurer l’identification des nouveaux-nés et des jeunes bébés, în R.I.C., no.3, 8e année, 1936, p. 134-140.
2463. LOUWAGE, F.-E. Cadavres d’inconnus.

nealcoolice (răcoritoare), în Tratat practic de criminalistică, vol. IV, Ministerul de Interne, 1982, p. 52-55.
2474. LUNGAN,

Méthodes pour l’identification, în R.I.C., no.4, 8e année, 1936, p. 213-215.
2464. LOUWAGE, F.E. Curs de poliţie tehnică

Ştefan. Examinarea urmelor lăsate de armă pe glonţ, în Tratat practic de criminalistică, vol. III, Ministerul de Interne, 1980, p. 246-250.

şi tactică de poliţie criminală [traducere]. Cu o prefaţă de dr. Eugen Bianu. Bucureşti. Tiparul „Cartea Românească“, [1940], XVI+357 p.
2465. LUCACI, Iosif; MARIN, Robert. Investi-

2475. LUNGAN, Ştefan; MATACHE, Vasile;

CONSTANTIN, Ion; DOBRILĂ, Marcel. Expertiza urmelor lăsate de mijloacele de transport, în Tratat practic de criminalistică, vol. III, Ministerul de Interne, 1980, p. 98-108.
2476. LUNGU, Mihail-Daniel, Ce spune Biblia

garea fraudelor informatice. Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 2002, 207 p.
2466. LUCIA, Marina. Particularităţile exami-

despre crimă. Cu un cuvânt înainte de P.S. dr. Irineu Slătineanu. Colecţia Credinţa ta, România Creştină, 1998, 30 p.
2477. LUNGU, Simona, Magistrat. Tribunalul

nării semnăturilor furate, în 20 de ani de expertiză criminalistică, Bucureşti, Ministerul Justiţiei, 1979, p. 136-139.
2467. LUFF, John N. Reprints of the Stamps of

Moldavia. The American Journal of Philately 15/1902 S/p 339-43.
2468. LUNDSGAARD, Henry P. Murder in

Bucureşti; ŢILEA, Mihaela, Jurist; VOINEA, Dan, General maior magistrat dr. Cercetarea la faţa locului în cazul infracţiunilor săvârşite prin mijloace electronice, în Investigarea criminalistică a locului faptei, Bucureşti, 2004, p. 406-411.
2478. LUNGU, Simona, Magistrat Tribunalul

Space City. Oxford University Press, New York, 1977.
2469. LUNGAN, Georgeta; CRĂCIUN, Wilhelmina.

Expertiza cărnii, grăsimilor şi produselor lactate, în Tratat practic de criminalistică, vol. IV, Ministerul de Interne, 1982, p. 9-22.
2470. LUNGAN, Georgeta; CRĂCIUN, Wilhelmina.

Bucureşti; TILEA, Mihaela, Jurist; VOINEA, Dan, Procuror militar general. Cercetarea la faţa locului în cazul infracţiunilor săvârşite prin mijloace electronice, în Revista de criminologie, de criminalistică şi de penologie nr. 2/2004, p. 176-180.
2479. LUPO, Salvatore. Istoria mafiei – de la

Expertiza cafelei, în Tratat practic de criminalistică, vol. IV, Ministerul de Interne, 1982, p. 23-27.
2471. LUNGAN, Georgeta; CRĂCIUN, Wilhelmina;

începuturi până în zilele noastre. Editura Polirom, Bucureşti, 1999.
2480. LUPULESCU, Ana; LUPULESCU, Nicolae.

GRIGORESCU, Ion. Expertiza mierii şi cerii de albine, în Tratat practic de criminalistică, vol. IV, Ministerul de Interne, 1982, p. 28-35.
2472. LUNGAN, Georgeta; CRĂCIUN, Wilhelmina;

Investigarea accidentelor aviatice. Editura Luceafărul, Bucureşti, 2005, 150 p.
2481. LUPULESCU, Ana; LUPULESCU, Nicolae,

GRIGORESCU, Ion; NOVAC, Mihai; MOLDOVAN, Mihaela. Expertiza băuturilor alcoolice, în Tratat practic de criminalistică, vol. IV, Ministerul de Interne, 1982, p. 36-51.

Dr. Factorii care influenţează criminalitatea în afaceri, în Criminalistica, anul VII, nr. 3, mai 2005, p. 32-33.
2482. LUPULESCU,

Emilia, Medic primar; LUPULESCU, Nicolae, Col. mag. dr. Rolul expertizei medico-legale a urmelor

159

biologice în stabilirea adevărului, în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”, Editura Luceafărul, Bucureşti, 2005, p. 313-319.
2483. LUPULESCU, Nicolae, Colonel magistrat

2485. LUPULESCU, Nicolae, Procuror militar

dr. Formele de cooperare internaţională în lupta împotriva criminalităţii, în Criminalistica, anul VII, nr. 1, ianuarie 2005, p. 7-10.
2486. LUPULESCU, Nicolae, Colonel magistrat

drd. Ministerul Public. Particularităţile cercetării la faţa locului a accidentelor aviatice, în Investigarea criminalistică a locului faptei, Bucureşti, 2004, p. 483-495.
2484. LUPULESCU, Nicolae, Colonel magistrat

dr. Interpretarea criminalistă a datelor înregistrate de cutia neagră, în Metode şi tehnici de identificare criminalistică, Bucureşti, 2006, p. 112-121.

dr. Urmele create de gloanţe pe elemente de construcţie şi elemente metalice, în Criminalistica, anul VI, nr. 4, iulie 2004, p. 32-34.

160

M
2487. MACDONALD, Ross. Coasta barbară.

Traducere din limba engleză de Taina Duţescu. Editura Univers, Bucureşti, 1970.
2488. MACDONALD, Philip. Odihnească-se în

Rolf Rainer Jaeger, vol. II, Schmidt Römhild, Lübeck, Berlin, Essen, 2002, 32 p.
2496. MAIORESCU, Titus. Scrieri de logică.

pace! Traducere din limba engleză de Lida Constantinescu. Editura Univers, Bucureşti, 1970.
2489. MACÉ, Gustave, La police parisienne.

Stabilirea textelor, traducerea, studii introductive şi note de Alexandru Surdu. Prefaţă de Sorin Vieru. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1988, 303 p.
2497. MAIOROV, N.I.; OBRAZŢOV, V.A. Problema

Le service de la sureté. Par son ancien chef G. Macé. Paris, G. Charpantier, 1887 (pe copertă 1885), 394 p. cu tab. (Bibiliothèque Charpentier).
2490. MACHALE, Des. Antologie de vorbe de

tipologiei infractorului în criminalistică, în Analele Institutului de cercetări a MAI, U.S.S.R., Moscova, 1978, nr. 47, p. 81-88.
2498. MAJURU, Adrian. Bucureştii mahalalelor

duh. Traducere din engleză de Radu Paraschivescu. Humanitas, Bucureşti, 256 p.
2491. MACHIAVELLI, Niccolo. Arta războiului.

sau periferia ca mod de existenţă. Compania, Bucureşti, 2003, 246 [248] p.
2499. MAJURU, Adrian; STĂNESCU, Florin

Traducere din limba italiană de Alexandru I. Constantin. Editura ANTET, 1999.
2492. MACIEJEWSKI, Alfred. Einsatzmöglichkeiten

Alexandru (coordonatori). Bucureştiul subteran. Sinuciderea. Editura Paralela 45, 2006, 347 [352] p.
2500. MALAURIE, Philipage. Antologia gândirii

des Diensthundes (Posibilităţi de intervenţie cu câinele de serviciu), în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Ştiinţe criminalistice. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică, ediţie revăzută şi adăugită, coordonator Rolf Rainer Jaeger, vol. II, Schmidt Römhild, Lübeck, Berlin, Essen, 2002, 16 p.
2493. MAESTRO, Marcello. Cesare Beccaria

juridice. Traducere din limba franceză de Doina Jela-Despois. Humanitas, Bucureşti, 1996, 373 p.
2501. MALIŢA,

Mihaela; MALIŢA, Mircea. Bazele inteligenţei artificiale. Editura Tehnică, Bucureşti, 1987, [vol.] 1. Logici propoziţionale, 264 p. Bibliografie la sfârşitul capitolelor. instituţii. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970, 576 p. cu anexe.

2502. MALIŢA, Mircea. Diplomaţia, Şcoli şi

and the Origins of Penal Reform. Temple University Press, Philadelphia, 1973.
2494. MAGHIAR,

2503. MALIŢA, Mircea; ZIDĂROIU, Corneliu.

Teodor (coordonator); CĂLUGĂREANU, Mircea; BONDOR, Karoly. Sisteme cosmice. Editura Universităţii din Oradea, 2002, 624 p. Kurt. Darstellung der Kriminalitätsbekämpfung in Medien (Prezentarea combaterii criminalităţii în massmedia), în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Ştiinţe criminalistice. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică, ediţie revăzută şi adăugită, coordonator

Matematica organizării. Editura Tehnică, Bucureşti, 1971, 400 p. cu fig. (Seria Bazele matematice ale cercetării operaţionale). Rezumat în limbile: engleză, franceză, germană şi rusă. Bibliografie la sfârşitul capitolelor.
2504. MALIŢA,

2495. MAIER,

Mircea. Teoria şi practica negocierilor. Editura Politică, Bucureşti, 1972, 300 p. cu fig.

2505. MALIŢA, Mircea; ZIDĂROIU, Corneliu.

Modele matematice ale sistemului educaţional [Prefaţă de prof. univ. Miron Constantinescu]. Editura Didactică şi

Pedagogică, Bucureşti, 1972, 295 p. cu fig. şi grafică. Bibliografie la p. 287-290.
2506. MALIŢA, Mircea. Şcoli şi instituţii. Ediţia

2515. MANEA, L.C.; MANEA, A.T. Mecatronica

a II-a revăzută şi adăugită. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975, 608 p. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). Bibliografie la p. 569-589.
2507. MALIŢA, Mircea; ZIDĂROIU, Corneliu,

Incertitudine şi decizie. Vol. I, Analiza incertitudinii. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1980, 472 p. Bibliografie la p. 467-468.
2508. Manual de 1 Poliţie technică, 2 Medicina

automobilului modern. Vol. II. Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2000, 140 p. 2516. MANEA, Valeriu. Determinarea distanţei de la care s-a produs împuşcătura prin examenul urmelor descoperite pe ţintă [Pentru uz intern. Bucureşti, 1967, 72 p. cu ilustr. + Erată . Bibliografie la p. 72. (Ministerul Afacerilor Interne. Direcţia Generală a Miliţiei. Serviciul criminalistic).
2517. MANEA, Valeriu. Expertiza semnăturilor,

în Tratat practic de criminalistică, vol. II, Ministerul de Interne, 1978, p. 163-176.
2518. MANEA, Valeriu; CONSTANTIN, Ion.

legală, 3 Igienă. Bucureşti, 1935, 252 p. + 94 p. + 69 [-71] p. (Inspectoratul General al Jandarmeriei).
2509. MANDORLA, Jacques. Dezvoltaţi-vă

puterile paranormale. Traducere din limba franceză de Liviu Radu. Nemira, 1999, 262 [272] p.
2510. MANDY,

Influenţa factorilor subiectivi în concluziile expertizei grafice, în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică, Ministerul de Interne, 1979, p. 38-42.
2519. MANEA, Valeriu. Examinarea urmelor de

Georges A. , Les assassinats. Mobiles et Procédés, în R.I.C., no.9, 4 e année, 1932, p. 646650.

1

ricoşeu, în Tratat practic de criminalistică, vol. III, Ministerul de Interne, 1980, p. 200-203.
2520. MANEA, Valeriu. Reconstituirea inscripţiilor

2511. MANDY, Georges. Crime politique et

crime religieux, în R.I.C., no.3, 5e année, 1933, p. 136-146.

ştanţate pe metale, în Tratat practic de criminalistică, vol. III, Ministerul de Interne, 1980, p. 320-327.
2521. MANEA, Valeriu; DUMITRESCU, Constantin;

2512. MANDY, Georges. Les Causes du Crime,
e în R.I.C., no.7, 5 année, 1933, p. 414-423.

2513. MANEA, C.; STRATULAT, M. Fiabilitatea

şi diagnosticarea automobilelor. Editura Militară, Bucureşti, 1982, 415 p.
2514. MANEA, L.C.; MANEA, A.T. Mecatronica

NIŢĂ, Gheorghe; VOCHESCU, Ion; DUMITRAŞCU, Ion; GACEA, Mimii Eugeniu; IONESCU, Florin; CORA, Ioan; SIMA, Ion. Curs de tehnică criminalistică, vol. I. Ministerul de Interne, Şcoala de ofiţeri activi, Bucureşti, 1983, 178 p.
2522. MANEA, Valeriu; DUMITRESCU, Constantin;

automobilului modern. Vol. I. Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2000, 177 p.

„M. Georges A. Mandy était un trés distingué criminaliste roumain, récemment décédé en France (Asnières, 28 septembre 1932). Il laisse inédit, un remarquable ouvrage sur les techniques des malfaiteurs. Mme Mandy a bien voulu nous confier le présent chapitre de a travaie“ (Edmond Locard, Revue Internationale de criminalistique).

1

GACEA, Mimii Eugeniu; IONESCU, Florin; CORA, Ioan; PLETEA, Constantin. Curs de tehnică criminalistică, vol. II. Ministerul de Interne, Şcoala de ofiţeri activi, Bucureşti, 1983, 240 p.
2523. MANEA, Valeriu (coordonator). Curs de

tehnica criminalistică, 2 vol. Ministerul de Interne, Şcoala militară de ofiţeri, Catedra de criminalistică, 1983, 250 p. litografiate.

162

2524. MANGIN-BALTHAZARD,

Henri. La chiroscopie. Lois-principes-buts, în R.I.C., no.6, 5e année, 1933, p. 334-354. 2525. MANGIN-BALTHAZARD, Henri. Ce qu’il fant counaître de l’homme d’après sa main, Boivin et Cie, Paris, f.a. (1933).
2526. MANFRED, Mandel. Strafe, Strafwirkungen,

modernă folosită de falsificatori la îndepărtarea seriilor auto, în Criminalistica, anul VIII, nr. 1, februarie 2006, p. 17-19. 2533. Manual de Drept Penal. Bucureşti, Librăria Alcalay & Comp. Calea Victoriei nr. 37, 1920, 239 [250] p. (Biblioteca juridică „M.A. Dumitrescu” No. 3).
2534. Manual de poliţie technică. Bucureşti,

Resozialisation (Pedeapsa, efectele ei, resocializarea) în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Ştiinţe criminalistice. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică, ediţie revăzută şi adăugită, coordonator Rolf Rainer Jaeger, vol. I, Editura Schmidt Römhild, Lübeck, Berlin, Essen, 2002, 25 p.
2527. MANOLE, Adrian. Tehnician criminalist.

1931, 319 p. cu ilustr. (Inspectoratul General al Jandarmeriei).
2535. MANUAL TELEGRAPHO – POŞTAL.

Instrucţii de Serviciu. Maiu 1871 - Maiu 1875. Bucuresci, 1875.
2536. MARCELLI, Daniel, Profesor de Psihia-

Metode şi tehnici de identificare criminalistică a seriilor autoturismelor, în Criminalistica, anul VII, nr. 6, noiembrie 2005, p. 37-38.
2528. MANOLE,

Mircea Gh. Catalog numismatic – Moneda metalică – 18671994. Consultant ştiinţific Aurică Smaranda. S.C. Zimbrul Carpatin, Bucureşti, 1995. Mircea Gh. Catalog numismatic – Bancnote 1853-1897. Consultant ştiinţific Aurică Smaranda, Zimbrul Carpatin, Bucureşti, 1997.

tria copilului şi adolescentului [,] Medic şef în serviciul de pedopsihiatrie [,] Spitalul la Milétrie, Poitiers. Tratat de psihopatologia copilului. Traducere din limba franceză de Sorina Pătraşcu, Camelia Petcu, Daniela Popa. Editura Fundaţiei Generaţia. Bucureşti, 633 [-640] p. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol. tria copilului şi adolescentului, Medic şef în serviciul de pedopsihiatrie, Spitalul Le Milétrie Poitiers. Tratat de psihopatologia copilului. Traducere din limba franceză de Sorina Pătraşcu, Camelia Petcu, Daniela Popa. (Spaţiul Psy). Editura Fundaţiei Generaţia EFG, 2003, 633 [640] p. tria copilului şi adolescentului [,] Medic şef în serviciul de pedopsihiatrie [,] Spitalul la Milétrie, Poitiers. Tratat de psihopatologia copilului. Traducere din limba franceză de Sorina Pătraşcu, Camelia Petcu, Daniela Popa. Editura Fundaţiei Generaţia. 633 [-640] p. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol.

2537. MARCELLI, Daniel, Profesor de Psihia-

2529. MANOLE,

2530. MANOLE,

Mircea Gh. Catalog numismatic – Moneda metalică – 18672004. Romania Numismatic Catalogue, Metal coin 1867-2004. Prefaţă de prof. dr. Constantin Preda, preşedintele Societăţii Numismatice Române. Societatea Comercială de numismatică şi filatelie „Impex Zimbrul Carpatin“ S.R.L., Bucureşti, 2004, 278 [-280] p. cu ilustr. Bibiliografie la p. 274. dreptului. Metodologie şi sociologie juridică. Fundaţia Regele Mihai I, Bucureşti, 1946, 314 p.

2538. MARCELLI, Daniel, Profesor de Psihia-

2531. MANOLESCU, Mircea I. Teoria şi practica

2539. MARCU, Florin. Marele dicţionar de

2532. MANOLESCU, Teodor, Comisar-şef de

poliţie, I.P.J. Dâmboviţa; TOCAN, Leonard, Inspector principal de poliţie, I.P.J. Dâmboviţa. Laserul – metodă

neologisme. Ediţia a VII-a revăzută, augmentată şi actualizată. Editura Saeculum I.O. Bucureşti, 2004, 1007 [-1008] p. cu ilustr. şi 15 Anexe.
2540. MARCU, Liviu, P. Prof. Istoria dreptului

românesc. Note de curs. Universitatea

163

Terorismul islamic – evoluţia conceptului de „Război Sfânt“.S. MARCUS. Bibliografie la sfârşitul capitolelor. 343-348. MARCUS. MARCUS. Solomon. 281. 1982. Bucureşti. Panoptic de vechi întâmplări criminalistice. 2550. Bucureşti. Editura Tehnică. Edmond. 1975. Editura Academiei R. MARCUS. STATI. Rezumat şi tablă de materii în limba engleză. Editura Cartea Românească. MARCU. 239 p. Albatros. cu fig. Editura Alma Mater. Solomon.. Artă şi ştiinţă. Istoria dreptului românesc. Solomon. 1967. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. 224 p. 336 p. Jiři. MARCUS.1987. asoc.Internaţională Deschisă „Tehnoeconomia Europeană“ Academia de Tehnoeconomie şi Cooperare Româno-Americană. 2546. 112 p. Modele matematice 2544. Editura Lumina Lex. Solomon. Solomon. 1985. 132 p. Solomon. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.. 336 p.R.R. 2541. 1973. Lingvistică mate- matică. 1986. 120 p. 2543. 401 p. MARCUS. 388 p. tab. (Ministerul Învăţământului. 1988. 2545. Sibiu. în problematica dezvoltării. Bibliografie la p. 2549. MARCUS. 1984. (Ştiinţa pentru toţi. Solomon. Soloman. MARCUS. Bucureşti. Sub redacţia prof. Editura Ştiinţifică. Bucureşti. 1970. Rezumat în limba engleză. 2551. 2558. activitatea de cercetare]. 368 p. Editura Univers. p. (Idei contemporane) Tablă de materii şi în limbile engleză şi franceză. Titlul şi în limbile engleză şi rusă. Semne despre semne. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti.. Eseuri. Bibliografie la sfârşitul studiilor (Academia R. Albatros. Bibliografie la sfârşitul capitolelor. Terorismul – fenomen al lumii contemporane. Bucureşti.a. Bucureşti. 471 p. ale dezvoltării sociale [Studii]. 2555. Comisia „Revoluţie ştiinţifică şi tehnică“). Timpul [studiu]. Solomon. 2548.. 296 p. Solomon Marcus. Cunoştinţe despre om şi societate). MARCUS. 375 p. MARCUS. Bucureşti. Traducere din limba cehă de Jean Grosu. Rezumat în limba engleză. Provocarea ştiinţei.S. concursuri. [Consideraţii privind învăţarea matematicii. 1966. 348 [-350] p. Editura Academiei R.R. 1986. 256 p. Bucureşti. tab. Editura Eminescu. Originea. Din gândirea mate- matică românească [Prefaţă: Miron Nicolescu]. Viorel. Cunoştinţe despre om şi societate). 199 Editura Politică. (Ştiinţa pentru toţi. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. NICOLAU. Violeta. 1979. 192 p. Solomon.R. cu fig. dr. P. Solomon.. Universitatea Bucureşti). Ediţia a II-a. Coordonatorul lucrării Marcus Solomon. MARCUS. Sorin. 2554. Moduri de gândire. Bibliografie la p. Solomon. 1987. Editura Academiei R. MARCUS. Prof. MARCU. Titlul şi în limbile engleză şi rusă. Şocul matematicii: Solomon. Liviu. 164 . MARCUS. 2547. Bucureşti. GEORGESCU. cu fig + 1 f. Bibliografie la sfârşitul capitolelor. Tabla de materii şi în limba engleză. 2553. Poetica matematică. 376 p. Solomon. Introducere în lingvistica matematică. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Editura Albatros. evoluţia şi semnificaţia lor. Tabla de materii şi în limba engleză. Invenţie şi descoperire. cu fig. 2552. 1989. Bucureşti. Paradoxul [noi viziuni sistemice şi sinergetice]. MAREK. Editura Ştiinţifică. + erată (Matematică Enciclopedia de buzunar). Metode matematice 2559. 2557. f. 2556. 1997. MARCUS. 217. Solomon. (Ştiinţa şi tehnica).S. 2542. Bucureşti. Rezumat în limba engleză. 1966. Bucureşti. Gândirea algoritmică. Solomon. MARCUS. Noţiuni de analiză matematică. MARCUS. [1982]. şi tab. 80.S.

No. 131 p. Tul- URECHE – MIRON COSTIN – NICOLAE COSTIN – ION NECULCE. corespondenţă în România 1852-1992. 455 şi urm. vol. 18. D. Crime. Elena. 1982. 1983. principii. (Caiete de psihanaliză. Barbu. PĂCURARU. 144 p. 2565. p. MARICIUC. Coordonatorul colecţiei: acad. 2003.a. ABĂITĂNCEI. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. 2574. Alina. Ediţie. an XI. Ediţie revizuită şi completată de Eugen şi Paul B. A[lexandru]. 2576. 1979. 486 p. D. CHIRU. 1993. [Lt. Bucureşti. Colecţia Opere Fundamentale. Taxarea Gropurilor cu Bani şi a Mesageriilor Poştale în Principatele Române şi în România. (Academia Română. f.. Dicţionar de citate şi locuţiuni străine. MARINESCU. Gabriel. seria a II-a. POP. nr.. Vladimir. MARINESCU. p. studiu introductiv. colonel Mihail]. EUGEN SIMION). MARINCAŞ. 2577. Alexandru. 388 p. Introducere în Cinematografia aplicată. 1993. repere istorico-literare de GABRIEL ŞTREMPEL. Editura Garamond. Evoluţia Tarifelor Poştale şi a Taxelor pentu obiectele de Werner. MARINESCU. Scriere şi cultură românească veche (Old Romanian writing and culture) Editura Academiei Române. Bucureşti. 648 p. Trucaje cinematografice. Gr. Călin. MARIO 2567. MARIN. Die Observation (Observarea). I[uliu]. XXXII. Editura Jurnalul Literar. Şerban. + 15 pl. Combustibili. în Analele Academiei Române. 193 p. 296 p. 2566. Colecţia Foto-Film. [Bucureşti]. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Consideraţii privind obiectele pirotehnice de distracţie. MARIAN. 2564. E. 1935. lubrifianţi şi materiale speciale pentru automobile. + 11 pl. Traducere din limba franceză de Brânduşa Orăşanu. T. 2003. X. RADU. modele. Alexandru (coordonator). Editura Tehnică.. culpabilităţi în „Crimă şi pedeapsă“. IONESCU. 2568. MÄRKERT 2569. 1983. Ştiinţe criminalistice. Vol. în Buletin de psihiatrie integrativă. vol. 340 [-344] p. aplicaţii. Editura Academiei Române [şi] [Editura] Univers Enciclopedic. 1 (24). MARIN. 2563. ediţie revăzută şi adăugită. Expert criminalist. 1595 [1598] p. coordonator 165 . I şi II. 288 p. Bucureşti. 2003. Călin. MARIN. C. 2005. Sensuri etice ale responsabilităţii medicale în psihiatrie.2560. Bucureşti. MARINESCU. Valentina. Editura Tritonic. 2571. A. Fabricarea şi repararea autovehiculelor rutiere. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Editura Tehnică. Manualul practic al ofiţerului de poliţie judiciară. 1905. „Evoluţia tarifelor“. Gh. 1852-1876. Alexandru. MARINESCU. 340 p. 2573. Postfaţă de Vasile Dem Zamfirescu.. Editura Tehnică. NEGRUŞ. Marii cronicari ai Moldovei: GRIGORE LAZARONEANU. Scrierea. Cluj-Napoca. Gheorghe. glosare.. Bucureşti. Dostoievski. Filatelia 2/3 1999.. VĂCARU. 2575. 1975. 2572. Editura Alma Mater. Îndrumări practice pentru Ofiţerii de Poliţie judiciară. MARICIUC. Editura Didactică şi Pedagogică. Marian. deliruri. 2562. Figuri ale crimei la filmului de la A la Z. Alexandru. Tehnica teoria comunicării. Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Cluj.2) (Supliment al săptămânalului Jurnalul Literar). 2570. Perieţeanu. Bucureşti. Cecilia. 2005. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. p. 2561. Cu o prefaţă de Domnul avocat I. POPESCU.. Iaşi. D.. 1936. burările ei şi grafologia. 222-226. MARINESCU. G. MARINCAŞ. 225 – 229. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. MAREŞ. MARINOV. nr. Fundaţia pentru Ştiinţă şi Artă.

p. Ştiinţe criminalistice. Consi- 2579. Drd. Rolf. 2583. Dr. Gabriela. 5-6. nr. Werner. Berlin. Essen. nr. Rolf. N. Essen. Testul Farwell Brain Fingerprints (FBF). La criminalite informatique. Berlin. în R. In memoriam Hans Gross (1847-1915). MATEICIUC.. bani jumătate. ZEGHERU. Paris. no. nr. februarie 2001. Consilier juridic. vol. iulie 2001. 2587. G. Lübeck. Fotogrammetrie. Berlin. II. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. ediţie revăzută şi adăugită. Bibliografie la p. Paris. MARTIN. 196 p. Traducere din limba engleză de Elizabeta Marian. 31-32 (I). Biology. Schmidt Römhild. Omorul: leziuni tanatogeneratoare – criterii de diagnostic medico-legal. Ştiinţe criminalistice. vol. 26-28. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Bucureşti. Essen. 4. anul III. Pali- 2580. septembrie 2004. JEGER. Editura Ştiinţifică. 297) Dana Ileana. 2590. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Werner. JEGER. MAUGHAM. 166 . Editura Schmidt Römhild. Consilier juridic. Editura Galaxia. anul III. 2589. MÄRKERT. Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. ediţie revăzută şi adăugită. Somerset W. Gabriela. Gabriela. 85 p. aplicable al Vucetichismo. Le crime. în Criminalistica. Ashenden (Inteligence service) Traducere din limba engleză de Andrei Bantaş. Aplicaţii în probarea violului şi infestării voluntare cu virusul HIV. Lübeck. 1971. anul V. 1. Bucureşti. vol. 229 p. Ştiinţe criminalistice. 1997. Lübeck. martie 2001. anul VII. ediţie revăzută şi adăugită.I. 2588. Presses Universitaires de France. 2. 46. MAUGHAM. coordonator Rolf Rainer Jaeger. p. 16 p.. 13 p. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Werner. Lübeck. Daniel. Berlin. Luna şi doi 2582. II. Rolf. volum 12. anul III. Cincinatti. 2002. nr. Ştiinţe criminalistice. jurist. Editura Schmidt Römhild. Essen. Durchsuchung (Percheziţia). Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. KATZ. II. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. MÄRKERT. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Benjamin A. [de] Haft [de] Sichertieitsleistung (Arestare/Deţinere/Măsuri de siguranţă).. Editura Schmidt Römhild. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. nr. 164-170. 2002. e 8. MARTON. cu fig. Crime and Ethics. JAEGER. Anderson. p. p. Frank H. în Criminalistica. p. 124 [-128] p. 2592. MATEI.. Bucureşti. ediţie revăzută şi adăugită. 2586. 2585. nr. 2. martor infailibil al acţiunilor umane. 3. Gabriela. p.C. 2002. 6. 51 p. Festnahme nologia în criminalistică. II.Rolf Rainer Jaeger. Lübeck. noiembrie 2005. 1948. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 2002. martie 2003. Jean. Editura Meridian. 99 p. 2591. MARTINEZ. Vernehmungslehre (Procedură). în deraţii privind amprenta genetică. Subclasificacion Werner. MATEI. MÄRKERT. Janet. vol. 2584. 260 p. Ceres. MARQUISET. 2002. 2 année. în Criminalistica. 348 p. MATEI. 1930. Alibi (Alibiul). („Que sais-je?“ Le point des connaissances actuelles. 2581. Essen. 1985. 346-347. în Criminalistica. II. Berlin. MÄRKERT. MARSH. Somerset W.. 2578. 1972. 31-32 (II). p. MATEI. 570-588. 1992. Editura Schmidt Römhild. vol. Creierul. 2593. Presses Universitaires de France.

Editura Institutului de Psihologie al Universităţii din Cluj la Sibiu. cu ilustr. ANGHELESCU. (Universitatea din Cluj „Regele Ferdinand I“ la Sibiu). p. [Bucureşti]. p. 1973. 2609. Editura Albatros. MĂNDĂŞESCU. Aspecte ale cercetării la faţa locului în cazul produselor rezultate din dizolvarea şi combustia corpului uman. 399-402. Bucureşti. Cauze. 2606. 1985. 2604. Bucureşti. Ioan. 2595. Psihologia persoanei. Curs. p. Valeriu. 52-123. logie politică. [Bucureşti]. poliţie. Marcel. MĂRGINEANU. ASANACHE. Condiţia umană. Coordonator Virgil Măgureanu. efecte şi măsuri de combatere. Virgil. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 1979. Studii şi cercetări). Iulia. USINEVICIU. MĂNDĂŞESCU. p. Comisar-şef de Nicolae. 1998. Direcţia Pregătirii şi Calificării Profesionale. 1997. MĂNDĂŞESCU. MAXIM. 2006. în Ghidul procurorului criminalist. Psihotehnica. Aspecte teoretice şi practice privind interpretarea ştiinţifică a urmelor existente în câmpul infracţiunii. 2004. Bucureşti. Comisar-şef de internaţional public. Ministerul de Interne. Traducere şi prefaţă de Mihaela Haşeganu. 2005. Criterii de identificare a mamei pruncucigaşe. 2003. Bucureşti. Victoria. Maxime şi cugetări din folclorul şi literatura americană. Dreptul consumul ilicit de droguri. Aspectul ei bio-psiho-social şi cultural. dr. 2610. Antologie. Ministerul Justiţiei. Horaţiu. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. 127-131.2594. Horaţiu. Bibliografie la sfârşitul studiilor. MĂCELARU. sistemul social [studii]. Prof. Universitatea Româno-Americană. Editura Politică. Ediţia a II-a. Expertiza casetelor audio. 288 p. MĂGUREANU. Horaţiu. vol. 176 p. Bucureşti. 2596. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. vol. 1974. 2597. 2001. Ion. alb-negru şi tab. 2607. MĂRCUŞ. Examinarea tehnicocriminalistică a armelor de foc. p. Cercetarea criminalistică a evenimentelor feroviare. Bucureşti. 279-290. Bucureşti. MAZĂRE. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Virgil. 308-323. poliţie. dr. Horaţiu. 2599. MĂNDĂŞESCU. 606 [-608] p. Ion. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Aspecte de ordin teoretic şi aplicativ privind prevenirea şi cercetarea faptelor de corupţie. MĂGUREANU. Incidente procesuale în administrarea probei prin înscrisuri. Florea. Ministerul de Interne. Editura Helicon. Tabla de materii şi în limba engleză. MĂCELARU. 1943. 2611. MĂGUREANU. 1944. Editura Ştiinţifică. Gheorghe. 153-165. Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale. Rezumat în limba engleză. 167 . Studii de socio- 2600. Comisar-şef de Editura Institutului Psihotehnic din Cluj la Sibiu. (Colecţia Cogito). 557 p. 515 p. MAZILU. 212-219. 2608. univ. Vasile. MĂRGINEANU. 1994. p. III. în Tratat practic de criminalistică. Prof. Bucureşti. Bucureşti. Timişoara. Editura Luceafărul. 2603. Terorismul. 259 p. poliţie. Nicolae. MĂRGINEANU. Aspecte de noutate privind anchetarea şi probarea crimelor şi delictelor referitoare la traficul şi FLĂMÂNDU. II. în 20 de ani de expertiză criminalistică. p. 102-108. p. DOBRILĂ. 1980. Editura Politică. 2598. Institutul Psihotehnic din Cluj la Sibiu. Lucia. Accepţiunea de loc al faptei şi importanţa determinării corecte a acestuia în perspectiva cercetării la faţa locului. 392 p. 2601. (Ministerul Muncii. Dumitru. 2006. 2602. Nicolae. Bucureşti. Puterea politică şi Editura Ministerului de Interne. 1979. 330-345. Lumina Lex. p. Balistica judiciară. MĂRGINEANU. Bucureşti. Vasile. 1972. 2605. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Editura Albatros. univ.

Tiberiu-Constantin. şi P. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. 2004. Aspecte nopţi. p. Vol. nr. 18 şi urm. p. Utilitatea de muncă. 189 p. Gheorghe. Constatări din practica cercetării infracţiunilor de omor şi a accidentelor de circulaţie. Tiberiu-Constantin. care săvârşise şi un mare număr de furturi. Năvodaru. nr. 140 şi urm. 1997. în vederea stabilirii identităţii unui cadavru aflat în stare avansată de descompunere. în cazul accidentelor de muncă din sectorul exploatărilor miniere subterane. Verificarea cu întârziere a unei infracţiuni de omor. p. McLUHAN. Evitarea larităţile cercetării la faţa locului. MEDEANU. Bucureşti. 2/1981. 103 şi urm. 82 şi urm. 1999. Tiberiu-Constantin. MEDEANU. Accidente practice privind efectuarea reconstituirii în cazul infracţiunilor de omor. nr. MEDEANU. 1-2/1986. Traducere din limba engleză de L. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. p. Tiberiu-Constantin. indiferent de natura infracţiunilor sau aparenţa de vinovăţie a unor persoane. 2623. Descoperirea carea autorilor unor infracţiuni de omor. comisă de mamă asupra fiicei sale. MEDEANU. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. MEDEANU. p. în Buletin de criminologie şi de criminalistică. MEDEANU. Tiberiu-Constantin. 1997. MEDEANU. I. nr. Patru zile şi patru 2622. 2621. Bucureşti. 12/1989. pe baza înscrisurilor lăsate la locul comiterii faptei. nr. 2625. Bucureşti. p. 67 şi urm. p. Tiberiu-Constantin. 1998. 2624. p. MEDEANU. Înşelăciunea cu cecuri şi bilete la ordin. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. MEDEANU. tuturor versiunilor şi valorificarea integrală a probelor. Mass-media sau criminalistice şi medico-legale privind diferenţierea leziunilor cu caracter suicidar de cele produse prin heteroagresiune. MEDEANU. nr. 2617. p. MEDEANU. 32 şi urm. 2 vol. MEDEANU. Aspecte verificării concomitente a tuturor versiunilor. 72 şi urm. 2618. MEDEANU. în cazul sinuciderilor prin metode multiple. Tiberiu-Constantin. p. Editura Lumina-Lex. Descoperirea carea expertizelor medico-legale şi criminalistice. Tiberiu-Constantin. 1975. în Buletin de criminologie şi de criminalistică. 168 . 327 p. 2614. 2627. nr. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. 1-2/1986. 2619. MEDEANU. 2628. 12/1993. Traducere din limba engleză de Mihai Moroiu. 453 p. Crima şi criminalul. Marshall. 119 şi urm. nr. Tiberiu-Constantin. Tiberiu-Constantin. 2626. MEDEANU. în cazul unei infracţiuni de omor. Bucureşti. Valorifi- pistelor false ce ar rezulta din primele cercetări. 102 şi urm. 3-4/1986. nr. p.2612. Tiberiu-Constantin. Editura Nemira. McLUHAN. 2613. 91 şi urm. Marshall. Editura-Lumina Lex. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. 83 şi urm. Omul şi era tiparului. Aspecte mediul invizibil. 1/1995. Cuvânt înainte de Victor Ernest Maşek. 300 p. MĂRIUŢĂ. Identifi- specifice privind cercetarea la faţa locului în accidentele de muncă produse în sectorul minier. Particu- autorului unui omor deosebit de grav. 2616. Galaxia Gutenberg. 3-4/1987. 398 p. 12/1988. nr. 12/1987. Editura Lumina-Lex. în Buletin de criminologie şi de criminalistică. Culegerea textelor esenţiale şi cuvânt înainte de Eric McLuhan şi Frank Zingrone. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. 2620. Tiberiu-Constantin. Bianca. Editura Quadrat. nr. Tiberiu-Constantin. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. 2615. Editura Politică. Tiberiu-Constantin. 1-2/1993.

Rolul investigaţiilor şi a cercetării la faţa locului în descoperirea autorilor unui omor comis în scop de jaf.. Tiberiu-Constantin.. 2630. Luarea 2640. 3/1999. Dispu- 2638. 2646. elementelor de profesionalism în infracţiunile comise de tineri şi minori. 1/1999. 39 şi urm.. 87 şi urm. 2639. Tiberiu-Constantin. în Revista de criminologie şi criminalistică. în cazul accidentelor de muncă. 51 şi urm. Tiberiu-Constantin. 51 şi urm. Desco- carea activităţii de urmărire penală în cazul accidentelor de muncă. nr. 2643. p. 8/2000. Tiberiu-Constantin. noiembrie 2005. nr. 3/2001. 2/1999. p. PETRESCU. p. MEDEANU. p. Cerceta- 2634. 11/1997. 2/1998. nr. 3/1998. în Criminalistica. Tiberiu-Constantin. Sinuci- de mită în viziune criminologică şi criminalistică. în Revista juridică. perirea autorului unei infracţiuni comise împotriva unei femei şi a fetiţei ei. 2632. nr. 2 şi urm. nr. 29-32. de criminalistică şi de penologie. 175 şi urm. Valorificarea concluziilor expertizelor tehnice în cazul accidentelor de circulaţie. p. PECINCU. nr. 195 şi urm. în Criminalistica. p. p. 3/2002. nr. p. p. Apo- calipsa lui Francisc. p. MEDEANU. 86 şi urm. p. nr. 1/1999. nr. rea accidentelor de muncă din domeniul forestier. în Revista de criminologie. de criminalistică şi de penologie. nr. Tiberiu-Constantin. p. în Revista juridică. în Revista juridică. Tiberiu-Constantin. Tiberiu-Constantin. Tiberiu-Constantin. Apariţia Diana. 58 şi urm. în 169 . de criminalistică şi de penologie.12/1998. nr. în Revista de criminologie. p. 2631. 1/1999. în Revista de criminologie. p. Tiberiu. Tiberiu-Constantin. p. în Revista minelor. rea persoanelor accidentate. MEDEANU. Tiberiu-Constantin. MEDEANU. Cerceta- 2637. MEDEANU. 19 şi urm. nr. 2642. Asculta- nerea şi valorificarea constatărilor tehnico-ştiinţifice şi expertizelor tehnice în cazul accidentelor de muncă. MEDEANU. Tiberiu-Constantin. în Revista juridică. p.. p. rea infracţiunilor din domeniul minier. dr. p. Planifi- rea martorilor în cazul accidentelor de muncă. 1/2001. Tiberiu-Constantin. nr. Rolul expertizelor criminalistice în cercetarea unui omor prin împuşcare (Aim of Criminology Surveys in the Gun shot Murder Investigation). anul VII. univ. criminalistică şi de penologie. Asasinul Marianei. MEDEANU. MEDEANU. 2636. MEDEANU. în Revista juridică. Recunoaşterea şi retractarea în cazul infracţiunilor contra patrimoniului. 78 şi urm. nr. 9/1996. 6/1998. nr. MEDEANU. p. 140 şi urm. în Criminalistica. derea în parametrii actuali. dr. în Revista de criminologie. MEDEANU. p. de criminalistică şi de penologie. Conf. MEDEANU. MEDEANU. în Revista juridică. univ. MEDEANU. nr. în Revista de criminologie şi criminalistică şi de penologie. 14/1999. 14 şi urm. prim-procuror Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara. 114 şi urm. 2644. în Obiectiv. 2633. MEDEANU. nr. 29 şi urm. în Revista de criminologie. tactica şi metodica investigării infracţiunilor de omor. 164 şi urm. Portret de criminal. Tiberiu-Constantin. 11/2001. MEDEANU. 56 şi urm. în Obiectiv. în Revista juridică. 72 şi urm. nr. 2/1999. de criminalistică şi de penologie. de criminalistică şi de penologie. p.2629. 37 şi urm. MEDEANU. Conf. nr. nr. nr. 163 şi urm. MEDEANU. Importanţa stabilirii unor aspecte referitoare la victime. Tiberiu-Constantin. MEDEANU. p. Tiberiu-Constantin. Tiberiu – Constantin.. nr. 2645. 8/1996. 2635. 2641. nr. nr. de criminalistică şi de penologie. 19 şi urm.. 12/1998. Tiberiu-Constantin.. Asculta- Adina. p. 2647. 9/2001. în Revista de criminologie. Cercetarea infracţiunilor de omor în Landul Bremen. p. 48 şi urm. 88 şi urm. 10/1996. 6. în Revista de criminologie. 1-2/1998. în Tehnica. în Revista criminologie.

Tiberiu Constantin. Criminalistica în acţiune. MICHEL – Europa – Katalog. [Bucureşti]. Berlin. 2003. vol. 1995. în R. des arms à feu. Paris. tipologii. o prezentare sistematică). de criminalistică şi de penologie nr. legislaţie. X. MEYER K. Félix. Bibliografie la p. 280 p. 3e année. p. în R. 117-130. 2002. generală). Factorii implicaţi în determinarea comportamentului deviant al minorilor. MICHAUD. Lübeck. an XI. 2/2004.7. Rodica. Thèse. Teodor. nr. 2654. p. 2664. MICLEA. p. MEDEANU. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Institut Universitaire des Hantes Etudes Internationales. 5. A. Pruncucidere versus neonaticid – dileme psihiatrice legale. Combaterea crimei organizate – evoluţie. septembrie. II. Institutul Naţional de Criminologie.I. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. dr. Bucureşti. Editura Lumina Lex. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. München. Band 4.. Die Kriminologie. Geritchtliche Schriftvergleichung diagnostic de traces minimes de sang.9. 493-506. MICLE. 12/84. von Tatverdächtigen anhand von Ohrabdrücken (Identificarea suspectului pe baza amprentei auriculare) în Kriminalist (Criminalistul) nr. Vasile. Vol. Drd. p. MICHEL Europa-Katalog 2001/2002 Osteuropa. I. Dr. 2006. Conf. 257-263. 20 ans d’expérience avec le réactif leucovert-malachite.I. p. MICLUŢIA. 34-37. Interviul – 2652. Félix. 2649. 2 année. 2650. martie 2006. Rumänien p. MEDVICHI. Mihai Ioan. Curs. aprilie 2006. 317-628. 2661. 2. 17-19. particularităţi.Noblat de.C. în Buletin de psihiatrie integrativă. p. MEDEANU. Cazuistica unui procuror criminalist. 1973. (Comparare judiciară a scrisului). 399 [400] p. MERGEN. 2663. Beţia patologică – o entitate controversată. volumul XIV. Berlin. 1. Tiberiu-Constantin. dr. FREIBURG: Identifizierung univ. Schwaneberger Verlag GMBH. 1931. în R. Bucureşti. p. II. Osteuropa 2003/2004. L. în Criminalistica. SchwanebergerVerlag. MACREA. Ştiinţe criminalistice. p. METZ. MICHEL. 30 p. Essen. 1933. 1 (24). MEDEANU. Lumina Lex. Université de Genève. 2656. 2653. La responsabilité definiţie şi cadru teoretic –. MERTN. no. nr. 486-495. Marius. VARTIC. MEDINGER.7. MICLUŢIA. 1982. p. ediţie revăzută şi adăugită. Additions et intercalations e frauduleuses. LĂPĂDUŞI. 2648. Bucureşti. 179-186. Conf. Bernhard. Editura Schmidt Römhild. 2658. nr. 5e année. în Revista Română de medicină Legală/Romanian 170 . Berger-Levrault. 211-221. 263 p. 302 [304] p. Vol. 1889. MELEŞCANU. Maniement et usage 2666. no. Dreptul penal al afacerilor.I. 2659. Contributions an 2660. Escroc din sfera înaltei societăţi. Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara. Marius.. anul V. 420 p. Iaşi. Fahndung (Urmărirea 2665. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Ioana. Autodenunţul şi recunoaşterea în cercetarea criminalistică a infracţiunilor contra vieţii. Ioana. 2006. 1802 [-1808] p. nr. Rodica. în Revista de criminologie. systematische Darstellung (Criminologia.. Tiberiu-Constantin. prim-procuror. MICHAUD. în Revista Română de medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. MICLESCU. 2667. Adriana. Pierre. no. 2657. München. VARTIC. 2662. Eine Damian. 2651..C. 537-548. anul VIII. Horia Adrian.Criminalistica.. 2655.C. 42-43. Les leçons d’un scandale. pour dommages nucléaires. vol. Volumul I. München. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 1930. 2005. 2004. MACREA. 2006.

MIHĂILĂ. Cuvânt înainte de Eugen Simion. Rosetti”). Bucureşti. Căile extraordinare de atac în procesul penal. ROŞEANU. 673 [-676] p. (Colecţia Syracuza) criminologice.J.. p. 2. nr. MIDDLETON. MIHAI. Dicţionar al limbii române de poliţie technică / Întocmite după programul Şcoalei Speciale de Jandarmerie. 128-133. contra informaţii la secţiunile ofiţeri şi şefi de secţie” şi Maiorul George Belloiu [. Gabriel. Cercetarea criminalistică a incendiilor intenţionate (ARSON). MORARU. VAIDA. Robert.. 2677. 285289. Bucureşti. Literele I-Pr. RĂMUREANU. Editura Ştiinţifică. Profesor de „Poliţia Technică” la ofiţerii elevi ai Şcoalei Speciale de Jandarmerie Oradea. 2680. 2668. an XI. nr. Determinarea alcoolului din aerul expirat: metoda alcooltest versus alcool din sânge – metode de corecţie. p. volum 13. V. 2671. 1974. Legislaţia comunicării publice. 2005. Traducere din limba engleză de Mălina Iordan. No. De maiorul Mihai Ioan [. Volumul I. Dumitru-Valeriu. Volumul III.Journal of Legal Medecine. Bill F. 1. anul VI. Căpitan magistrat. Alexandru. 18-19. 1407 p. Vasile. Locotenent magistrat. Gândirea comunicaţională. Comisar-şef de poliţie. Ioan. Cartea Românească. p. Cu un cuvânt înainte al autorilor. MIEGE. 2672. 1 (24). X. I. Oradea. G. ianuarie 2004. 1248 p. p. Editura enciclopedică română. 1970. Marius-Florin. 232 p. Gabriel. 2681. 2678. 221-223. nr. 2003. 2003. Camelia. Literele D-H. [1926]. Editura Univers Enciclopedic. ARMAŞU. Caraş-Severin. 2679. 2001. Editura Lumina Lex. X – începutul sec. Prefaţă de Ioan Stanomir. Bucureşti. 4 volume. Kent. MIHĂESCU. 399 p.P. Bucureşti. 2669. 56-60.] Ajutorul comandantului Şcoalei de Jandarmi. 2000. 2675. Probarea vino- văţiei prin diferite metode psihologice. MATICA. MIHALACHE. MIHALACHE. Tipografia Atheneum. MIHAI. Editura Univers Enciclopedic. martie 2006. 171 . în Realităţi şi perspective în criminalistică. 128 p. Bucureşti. 344/1926). 1. Evaluarea Bernard. Volumul IV. în Realităţi şi perspective. 163-170. Laura. 2002. Editura Univers Enciclopedic. 2676. 348 p. (Academia Română. Prefaţă de Marius Sala. Traducere din limba franceză de Maria Ivănescu. 2004. vol. 1998. p. 2004. Micul dicţionar academic. 246 p. Dumitru. Şeful Serviciului Criminalistic din I. Pentru folosinţa tuturor ofiţerilor de poliţie judiciară şi oricărui cetăţean. Volumul II. Traian. Redactori responsabili: Acad. Gheorghe. nr. Literele A-C. POPA. p. Bucureşti. Iaşi. Marius Sala şi Ion Dănăilă. în Buletin de psihiatrie integrativă. Repere 2674. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. 4. 2003. 776 [-778] p. MIHALACHE. BELLOIU. şi predicţia periculozităţii bolnavului psihic. Gabriel. 348-362. Rusu. nr. TRAGER. Bucureşti. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. iunie 2005. XVI). Valorificarea examenului psihologic în expertiza medicolegală psihiatrică a bolnavilor psihic încadraţi în prevederile articolului 114 şi 113. 216-220. Bucureşti. MICU. volum 12. Dumitru. Codruţ. 2673. Profesor de Cursul de „Informaţii şi vechi (sfârşitul sec. Consumator de heroină. 2002. Literele Pr-Z. Metodă rapidă de prelucrare a urmelor papilare ridicate cu ocazia cercetării la faţa locului. Noţiuni V[irgil]. Editura Polirom. MIHALACHE.] Licenţiat în drept. (Lucrare aprobată şi recomandată de Comandamentul Corpului de Jandarmi cu Ord. Editura Univers Enciclopedic. Hadrian. 2003. în Criminalistica. volumul XIV. în Investigarea criminalistică a locului faptei. MIHĂILĂ. p. BUHAŞ. George. 2670. CHAMBERLIN. MICU. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. p.

Tablă de materii şi în limbile engleză şi rusă.. 2687. 456 p. p.S. Facultatea de Ştiinţe Juridice din Oradea. 1999. nr. MIHUŢ. Bucureşti. MIHEŞ. Consideraţii privind procesul psihologic al formării declaraţiilor în conştiinţa martorului. 2004. 1987. Editura Universităţii 2700. Editura Didactică şi Pedagogică. Tablă de materii şi în limbile engleză şi rusă. Lector univ. 248 p. Asist. 363-364. în Criminalistica. Bucureşti.. 2006. Tehnica şi 172 . Ştiinţa conducerii şi profilul conducătorului. 262– 269. Bucureşti. Emil. Elena Ana. Identificarea persoanelor 2699. 288-295. Cristian. Contri- Elena. Editura Academiei R. 349 [-351] p. Editura Alma Mater. Emil. Lector univ. Bucureşti.S. Elena. 1977. MIHĂILĂ. Emil. Criminalistică. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Asistent univ. Cretoscopia şi poroscopia. Marko.. Bucureşti. MIHULEAC. Ştiinţa conducerii: metodologie şi metode de conducere. Bucureşti. MIHEŞ. Elena. p. Bucureşti. Editura Tempus. 2003. 248 p. 1970. Dr. univ. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Editura Ştiinţifică. Bibliografie la p. Universitatea din Oradea. Bucureşti. 1994. 2685. 2004. 1982. 2005. 2004. cu fig.2682. Asist. 2689. 2688. 1. 2691. MIHULEAC. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol. Bazele managementului. 301 [304] p. engleză şi rusă. după urmele reliefului papilar.. Cluj-Napoca. 368 p. Stan. univ. Editura Didactică şi Pedagogică. drd. MIHUŢ. MIHUŢ. Cristian. Dr. Bucureşti. Sistemul probator în Mijloace tehnico-ştiinţifice la faţa locului a urmelor în stare latentă. ianuarie 2005. Bucureşti. 489 p. Editura Luceafărul. Consideraţii privind implicaţiile utilizării ADN-ului uman în criminalistică. MIHUŢ. Emil. Bucureşti. Bucureşti. univ. Bibliografie la p. tactica criminalistică. Cristian. Tablă de materii şi în limbile franceză. Bucureşti. Editura Tempus. MIHULEAC. p. Emil. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Managementul profesionist. 2683. 2696. rezumat şi tabla de materii şi în limbile engleză şi rusă. 2690. MIHUŢ. 1994. 296-302. Bucureşti. Titlul. 2695. anul VII. MIHULEAC. 192 p. Poligraful-metodă eficientă de inocentare. Editura Academiei R. Emil. Dr. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. p. Ştiinţa managementului.. 2697. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. 2005. 2684. MIHUŢ. Universitatea din Oradea. Procedee noi folosite în cercetarea criminalistică. MIHULEAC. Bucureşti. Asist. Rezumat în limba engleză. Evidenţierea urmelor latente prin vaporizare. procesul civil. 2693. 2686. Coordonarea. MIHULEAC. STÂNGACIU. psiholog specialist în tehnica poligraf. Editura Academiei. Emil. drd. Teorie şi practică. p. Tablă de materii şi în limbile engleză şi rusă. Conducerea. în Investigarea criminalistică a locului faptei. drd. dr. p. 1977. 2694. buţii la elaborarea ştiinţei conducerii. Elena. MIHUŢ. Editura Luceafărul. 308 p. p. Rezumat în limbile engleză şi rusă. Inspector de poliţie. Consideraţii privind importanţa declaraţiilor martorului în cadrul sistemului probator în procesul penal. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). 376-383. Lector univ. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 293-301.R. MIHULEAC. MIHULEAC. 332-349. Ştiinţa conducerii. 2004. Emil. 1971. 16-19. MIHULEAC. Emil. Stabilirea unor elemente de personalitate după desenul papilar. MIHEŞ. Ana Elena. Expertiza judi- ciară. Lumina Lex. Marius-Florin. atribut al conducerii. 262-266. p.R. Editura 2692. 2698. Elena. Bucureşti. dr. 362-372.

Dor. Librairie Ollier-Henry (Impr. 2706. farmacieĭ în România. Mina. Editura IRI. Editura Humanitas. 1999. 2006. Traducere de Zoe DumitrescuBuşulenga. Traducere din limba franceză de Mircea Ionescu. 1888. 2711. réformes a apporter à l’enseignement et l’expérience de la médecine légale en Roumanie par Le Docteur M. Expert près les tribunaux de Roumanie. + 121 [-125] p. Étude médico-légale leţul. P.S. Par M. 374 p. Milano. Bucureşti. Winnie ursu- al turbării. Editura Bucureşti. Minovici. Espunerea de motive pentru reorganizarea „Şcólei de Farmacie“. 314 p. 2710. Elena. Mina. 219 p. 2707. C. M. Bucureşti (Imprimeria Statului). MIHUŢ. Impr. [Bucureşti. III-a poştală. MINOVICI. Alan.. 1967. Miliţia în slujba poporului (1949-1979). în Criminalistica. Ramolini). Dupe metoda lui Pasteur. 1916. Minovici]. Bibliografie la p. Anexe la 287-305. Paris. du jardin des Plantes. 305-314. 2. Poppini. impr. 1979]. Atât textul cât şi filele manuscrise poartă semnătura autografă a autorului. 2705. 1 662 + 11 p. p. + 40 p. 142 [-144] p. telegrafică şi telefonică. 2 f.. Istoria Poştelor Române. 2702. 2713. Secretele Vaticanului. (Revista „Pentru Patrie“). + 62 p. aprilie 2006. Bucureşti. Psihopatologia schizoizilor şi schizofrenicilor. Ştiinţifică. et stéréotypie E. Ollier-Henry. nr. Mina. avanprefaţă şi note de dr. Licencié en Pharmacie. MINOIS. les alcaloides cadavériques par Le Docteur M. Membre corespondent de la Société de Médecine Légale de France. pl. Mina. 351 p. 2 1 hartă 173 . Câteva 2709. Editura Tineretului. anul 1885) asupra studiului publicat de D-nu farmacist S. + 1 h. 1889. Lect. Lit. 259-283. MINOVICI. 189 p. 2 f. Paris. Raportor M. Alexander. MINKOWSKI. Chestiunea învăţămêntuluĭ consideraţii cu privire la necesitatea introducerii unor date biometrice în actele de identitate. + 10 f. 2701. Lucrarea cuprinde şi 2 f. 305 [308] p. Docteur en Médecine de la Faculté de Paris. Paris. 1967. anul VIII. Inspectorul sur la mort subite à la suite de Coups sur l’Abdomen et le Larynx. 2712. dr. Notele autorilor şi ale traducătorului la p. Cucu). anatomie-pathologique. MINESCU. 2002. 1885. (Laboratoire de Médecine légale de Paris). Libraire-Editeur (Mayenne.S. Georges. I. MILLENARI. desvoltarea şi legislaţiunea lor. Traducere din limba italiană de Sorin Sergentu după Via col vento in Vaticano. MILNE. MINOVICI. Originea. Expert près les tribunaux de Roumanie. de l’Ouest A. studiŭ ce s’a trimes spre cercetare de către Ministerul instrucţiunei publice unei Comisiuni speciale. Minovici. MINOVICI. Coordonatorul colecţiei Lumea în care trăim: Victor Ionescu. 28 f. ŞT. Minovici. Membre corespondent de la Société de Médecine Légale de France. Note şi anexe: Victor Ionescu. 9-11. 1888. Étude médico-légale sur Reg. 34 p. Bucuresci (Tip. Schizofrenia. Expert près les Tribunaux de Roumanie. Librairie Ollier-Henry (Laval. 2 f. 2708. (şapirografiat) . [Raport către Ministerul de Interne de 2 Mina S. Psysiologie. Traducere din franceză. 1999. Istoria sinuciderii. univ. Minovici. manuscrise. Introducere în antropologie.din Oradea. MAXIMILIAN. MILCU. 2001. Tratamentul profilactic [Album]. Societatea occidentală în faţa morţii voluntare. Editura ALLFA. MINOVICI. Constantin N. Nézan). Médecine légale. 2703. Referat (Înaintat Ministeruluĭ Instrucţiuneĭ publice în luna Februarie. cu ilustr.. 2704. Jamin). Leonard Gavriliu. Étude comparative des Eugène.

Libraire-Editeur (Mayenne. Raport asupra Congresului de antropologie criminală / Ţinut la Bruxelles în 1892 / Adresat / Domnului ministru de justiţie/ de Dr. Mina. 62 p. 2717. 1896). Minovici. 51 p. Identificarea anthropometrică Methoda Bertillon. 2722. M. Medic legist şi director 2726. Minovici. [1896]. 174 . 1896. 2716. Traducţiunea instrucţiunilor signaletice cu una introducere de Doctorul M. Bucuresci (Tip. Maretheux). MINOVICI. Mina. (Lito-Tip. MINOVICI. Otrăvirile cu Phytolacca Decandra. Mina. Medic legist al Capitaleĭ. 2724. Mina. en aout 1896. Novembre. (Archives d’Anatomie et de Chirurgie et de l’Institut de Pathologie et de Bactériologie de Bucarest. 13. Imprimeria Statului. Delegat al Guvernului din întreaga ţară în cursul anului 1892. 1893. Nézan). Mina. Ed. 20 p. Bucuresci. nr. MINOVICI. MINOVICI. pl. Paris. MINOVICI. 1896. Minovici. 8 p. de l’Ouest. Minovici. 51 p. 15 p. Bucuresci. Câteva les tribunaux de Roumanie /. 223 p.. Membru corespondent al Societăţei de Medicină legală din rancia. Discurs ţinut cu ocazia deschiderii Morgei în ziua de 20 Decembrie 1892 de Doctorul M. Editeurs (Corbeil. 1893. 1894. membre correspondant de la Société de Médecine Légale / de France. 1892. pl. Dr. 20 p. MINOVICI. MINOVICI. M. Bucureşti. Par le docteur Minovici. (Imprimeria Statuluĭ). relatives à l’anthropologie du criminel par M. MINOVICI. medic legist al capitalei. şi preşedinte de onoare al Congresului. MINOVICI. Crété). 98 p. laureat al Facultăţei de Medicină din Paris. Médic-legist. Mina. 1894. Mina. A. 11. Raport asupra Congre- sului de antropologie criminală ţinut la Bruxelles în 1892. Dr. 2719. Antropologia criminală şi responsabilitatea. Remarques statistiques şi preşedinte de onoare al Congresului. Mina.. Carol Göbl). Ollier-Henry Libraire-Éditeur. Carol Göbl). Médecin légiste à Bucarest. De l’influence des ptomaïnes dans la recherche toxicologique des alcaloides végétaux. Mina. + 1 f. 6. 2727. Bucurescĭ. Massons et Cie. 11. Impr. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu). Mina. MINOVICI. medic legist. 1889. M. Communication faite au quatrième Congrès d’anthropologie criminelle tenu à Genève. MINOVICI. Delegat al guvernului şi preşedinte de onoare al congresului. Impr. 2718. Le Docteur. Delegat al guvernuluĭ şi preşedinte de onoare al Congresuluĭ. Remarques statistiques al morgei. Raport asupra Congresului de antropologie criminală / Ţinut la Geneva în 1836 / Adresat / Domnului ministru de justiţie. 1893. [1896]. OllierHenry. p. 8 p. 1896. MINOVICI. MINOVICI. Bucurescĭ. (Estras din revista „România Medicală“). Paris. L.2714. Pars. M. 13 rue de l’École de Médecine. Catalog de condamnaţi relatives à l’anthropologie du criminel. Paris. M. (Lito-Tip. 2720. Minovici. 1891. 536-542. Delegat al Guvernului 2723. Raport asupra congre- sului de antropologie criminală ţinut la Geneva în 1896 adresat Domnuluĭ Ministru de Justiţie de Dr. Paris (Impr. consideraţiunĭ medico-legale asupra maladiilor mintale simulate. M. XX + 57 [-60] p. MINOVICI. + 20 f. Cu o observaţie şi douě fotografii. adresat Domnuluĭ Ministru de Justiţie de Dr. Bucuresci (Imprimeria Statutului). Expert près 2721. 2725. Minovicĭ. Dr. 94 p. Bucurescĭ (Imprimeria Statuluĭ). Mina. Etude comparative / des/ réformes a apporter a l’enseignement & exercice de la / Médecine Légale en Roumanie. 2715.

1899 (IoanidAngelescu. p. Paris (Impr. Socecŭ). Paris. Josph Göbl).. 15 p. Mina. 1899.V. Mina. Bucurescĭ (Tipografia “Dreptatea“). 24 p. Importanţa şi evoluţia zoizilor în organele femeieşti după moarte. Mina. (Extrait de la „Médecine Orientale“. Mina. Dr. medic legist al Mina. Medic Legist. 2733. 1901. Bucurescĭ. Imprimeurs-Editeurs. 2735. Minovici. Mina. Minovici. Ziaruluĭ „Curierul Judiciar“ Sterie Grigorescu). M.. Professeur de médecine légale à l’Université de Bucarest. Rue Berzei. 1899. Profesor suplinitor la Universitate. Mort de l’enfant et de la mère. G. Responsabilitatea medicală. Bucarest (Etablissement graphique I. MINOVICI.2728. MINOVICI. Rezistenţa spermato- mântului medicinei legale în facultăţile de drept. 1899. Par les Drs. Bucureştĭ (Tip. MINOVICI. M. Mina. 24 p. 24 p. Minovici de Bucarest. 2737. L’anthropologie criminelle et la responsabilité. 1897-1898). Bucureşti. 1898. Lyon. 159: Bibliografia publicaţiilor). Dr. Responsabilité médicale. MINOVICI. 2742. Mina. Medic-legist al Capitaleĭ. Mina. 46 p. Éditeurs A. 1897. Imprimeurs-éditerus. 2739. Quelques considérations / Mêdico-légale / sur / Les maladies mentales simulées / Avec une observation et deux photographies / par le… Bucarest. experts près les tribunaux (Roumanie). Médecin légiste. 2734. MINOVICI. IV + 146 p. Doctor. 1899 (Minovici. Alcan Lévy). Bucuresci. + 1 f. p. Putrefacţia din punct de vedere medico-legal şi hygienic. MINOVICI. 2730. Par M. de l’utérus pendant l’accouchement. 1897. Mina S. MINOVICI. 2743. Dr. 10. professeur de médecine légale à la Faculté de Bucarest. MINOVICI. M. cu ilustr. Viabilitatea în dreptul român din punctul de vedere medico-legal. de L’Indépendance Roumaine). Sur la criminalité féminine en Roumanie [par] Dr. BOGDAN. Bogdan. Mina. (Facultatea de Medicină din Bucuresci) 2732. Docteur. 1900. Mina. MINOVICI. Ioanid – Angelescu. Profesor suplinitor. Utilitatea învăţă- 2736. de arte grafice şi Editură „Minerva“. Rey et C-ie. Rupture la Facultatea de Medicină. Diagnosticul medico- Capitaleĭ. Mina. Profesor suplinitor. Quelques considérations Médico-légales sur les maladies mentales simulées. 1901. Storck & Cie. MINOVICI. Masson et 175 . MINOVICI. MINOVICI. Importanţa / şi/ Evoluţiunea Medicinei Legale / Lecţiune de deschidere / de […] Bucuresci. 159: Bibliografia publicaţiilor). Avec une observation et deux photographies par le Docteur Minovici. Bucarest (Impr. 2738. [1897-1898]. M. profesor de medicină legală la Universitatea din Bucureştĭ. Un caz de nebunie morală înaintea justiţiei. pl. L’asphyxie par Le Docteur Minovici. + 1 f. 14 p. Inst. directeur de l’Institut Médico-Légal. Mina. Telefon 15. Proffesseurs de médecine légale.. 2731. Dr. Storck & C-ie. 1899. 28 p. 2741. 1899. A. Minovicĭ. 16 p. Lecţiune de deschidere de Dr. Minovici et G. Socecŭ. A. Rapport médico-legal. Bucurescĭ (Tip. MINOVICI. M. Médecin légiste. La viabilité en droit legal al rănirilor prin examenul hainelor. 22 p. professeur suppléant à la Faculté de Médecine. 24 p. Lyon. Profesor Suplinitor la Facultatea de Medicină. Lyon. Directorul Institutului Medico-legal. 24 p. MINOVICI. MINOVICI. 59. Profesor Suplinitor roumain au point de vue médico-légal par le Dr. 2729.V. Membru al Societăţii de medicină legală din Franţa. Gutenberg. Tipografia „Dreptate” / Strada Sărindar 10. Dreptatea). Lyon. 16 p. p. Lecţiune de deschidere a cursuluĭ de medicină legală la Facultatea din Bucureştĭ. MINOVICI. medicinei legale. 2740. Bucurescĭ (Tip. Établissment graphique I. 1897.

Dr. Grafice I. Principii sub-directorul Institutului Medico-legal şi al Serv. Mina.V. tab. vol. generale de deontologie medicală. Afecţiuni pulmonare consecutive traumatismelor capului. Ilfov. 2751. Socecu). medic-legist. Omul viu – moartea (cu 275 fig.V. Bucureşti. VIII + 31 p. 21 p. Doctorul. Antropometric. MINOVICI. Bucureşti. Mina. Antropometric. N. MINOVICI. Impr. Doctor. IX + 145 p. pl. Nicolae S. Şcoala antropologică pentru agenţii de poliţie. Sub- ţământului medicinei legale în facultăţile de drept. Ediţia a II-a. MINOVICI. Bucureşti (Tip. N[icolae]. [1904]. Societate Anonimă. MINOVICI. 952 p. Tratat complet de medicină legală. Prof. „Universală“.. 1897. 565-580 (Archives d’Anthropologie normale de médecine légale et de psychologie normale et pathologique. pe lângă Tribunalul Ilfov. Societatea pentru Profilaxia Tuberculozei şi Asistenţa Tuberculoşilor săraci din Bucureşti. 176 . vol. Bucureşti (Atel. „Anuarul general“). MINOVICI.V. MINOVICI. 1909. 1930. Moartea subită la epileptici. MINOVICI. I. Tome XXII. 2748. cu ilustr. Medicina legală Sub-directorul Institutului Medico-Legal. BOGDAN.164-165. cu ilustr. generale a medicilor din ţară. Doctorul. 2752. No. cu ilustr. 2757. Medic-legist. Asistent pe lângă catedra de medicină legală de la Facultatea de Medicină din Bucurescĭ. în text) Atelierele grafice Socec & Co. IONESCU. Tatuajurile în România. MINOVICI. Bucuresci (Atel. + 7 f. tab. 2745. G. (Atel. (Palatul Justiţiei. aplicată la arta dentară. Bucureşti (I. Deontologia – Expertizele. Medic-legist. 1120 p. 1904. Dr. MINOVICI. sub-directorul Institutului Medico-legal şi al Serv. Manual tehnic de medicină legală. 1898. asistent la cursul de medicină-legală. A. 1904. Serviciul Anthropometric). Nicolae. în text). 22 p. Antropometric. 2746. N[icolae]. în timpul somnului… (Tip. grafic I. Bucureşti. (Stab. medic legist pe lângă Tribunalul Ilfov. 15 Aout-15 Septembre 1907. (Institutul medico-legal din Bucuresci). în legislaţie şi jurisprudenţă românească şi străină. pl. Socecŭ) [1904]. + 1 f. Mina. fost Secretar Resumatul cursului de Dr. 60 p. Tratat complet de medicină legală. Andrei. Dr. Atelierele grafice Socec. Mina. 2755. MINOVICI. Socecu). 1907. Dr. Socecu). Ionescu). (Institutul medico-legal din Bucuresci). II. cu legislaţia şi jurisprudenţa românească şi străină. 23 p. MINOVICI. 160 p. Asistent la cursul de medicină-legală.. Bucuresci. + 18 f. Rey).. Cu o prefaţă de Profesorul Brouardel. Raport presintat congresuluĭ al V-lea al Asoc. Nicolae. (cu 185 fig. Un caz medico-legal de asfixie prin ştrangulare cu o sfoară. 1900. Şeful Serviciului anthropometric. Examenul şi Interpretarea faptelor medicale. + 1 f. Bucureşti (I..V. MINOVICI. directorul Institutului medico-legal şi al Serv. Profesorul Şcolei de Anthropologie. 1901. 1930. Bucureşti. XVII [XX] + 1006 p. Utilitatea învă- 2756. Dr.C-ie Paris (Lyon. 1910. asistent la cursul de medicină-legală. docent- (Bertillon) N. Profesorul Şcolei de Anthropologie medico-legal.V. universitar. Comunicări făcute la Societatea de anatomie. 2744. Mina. 2750. 2754. Socecŭ). medic legist al jud. 48 p. Grafic I. Asistent la cursul de medicină-legală. cu ilustr. general al Societăţei. Nicolae S.. Nicolae S. SérieTome VI.1928. Iaşi. Studiu asupra spânzurărei.. VI + 239 p. Dr. 2749. Doctor. 90 p. Nicolae. Subdirectorul Institutului Medico-Legal. MINOVICI. Grafic I.V. 22-e Année Nouvelle.. I. 2753. + 59 f. Minovici (Junior). Medic-legist.. MINOVICI.. Subdirectorul Serviciului Anthropometric. Medic-Legist 2747. Bucuresci (Imprimeria Statului). p. 1904. Socecu). Bucureşti. dr.

. MINOVICI. 2775. MINOVICI. Bucureşti. 2761. Nr. KERNBACH. 27 p. + 3 f. STĂNESCU. dr. Mihai. Prof. (Universitad Nacional de La Plata Dacultad de Ciencias Juridicas y Sociales. 1924.A. Bucureşti. Anul II. MINOVICI. 2776. Bucureşti. (Extras din „Revista de Medicină Legală“. I. 2770. Nicolás.... Conceptions nouvelles sur l’étiologie du crime. Dr. Dr. KERNBACH.. MINOVICI. Bucureşti. dr. Mihai. Nicolae. medic legist al Jud.. I. N. Nicolae. Bucureşti. Prof. 13 p. No. STĂNESCU. MINOVICI. KERNBACH. Anul I.. Maladia lui Roger şi maladia albastră (Cianoza) la acelaşi copil. Atelierele Grafice Socec & Co. Dreptul de 2766. COTUŢIU C. MINOVICI. Nr. dr. Cluj. Nicolae.. Ilfov. dr. Valentin. N[icolae]. Dr. 8 p. Bucureşti. 2760. (probleme de medicină legală) [Extras din „Revista de Medicină Legală“. dr. Iancu Ionescu). Bucarest. Anul I. 2759.. Iaşi. dr. Nicolae. dr. Dr. Dr. 1934. 1). 1937].1911. prof.1.. 2773. 2768. (Extras din „Revista de Medicină Legală“. MINOVICI. N. N. La social al practicării ocultismului (Magie. MINOVICI. I. Ilfov. ROMANESCU. Dr. 24 p. 8 p. M. N. 189 p. Prof. I. STANESCO J. pl. Prof. 2).. 1937). Paranoizii. 2763... Anul II.. MINOVICI. Bucureşti. XIII + 63 p. Nuseo Uncetich. (Institutul medico-legal din Bucureşti).. Prof. Tipografia Văcăreşti. STĂNESCU. 82 p. N. medic legist pe lângă Trib.. dr. [Bucureşti]. Nicolae. VII + 602 p. 1937.. Hereditatea în criminologie.3-4). 67 [-69] p. Nr. CONSTANTINESCU. Tehnica autopsiei medico-legale. Nicolae. 8 p. MINOVICI. + 1 f. Dr.. tabel (Institutul de Medicină Legală Cluj). (Extras din „Spitalul“ No.. 1911. „Universală“. MINOVICI. Medicină Legală Cluj. 2772. MINOVICI. Expertiza psihiatrică contradictorie. Bucureşti. Bucureşti. Crimă sau sinucidere? (Tip. N. 36 p. (Extras din „Revista de Medicină Legală“.11). Bucureşti. + 3 f. Bucureşti. 2762. Nicolae. SAVA. Bucureşti. VIII + 189 p. 1930. MINOVICI. Pericolul 2767. I. f. [Comunicare prezentată la Congresul Internaţional de medicină legală şi socială din Lille (27-31 mai 1934)]. 8). profesor de Dr. 2). 2758. Osteologia medico-legală. Dr. Nr. KERNBACH. (Extras din Revista „Spitalul“ No. Prof. colorarea părului şi manichiura) în faţa medicinii legale. Anul I. Nicolae. Secretul profesional. 1932. I. 22 p. MINOVICI. Anul I. I... Nicolae. dr. f. Docent universitar.. N.. MINOVICI. 1936. Procedee 2764. 24 p. Prof. Dr. + 2 pl. Consideraţiuni generale asupra asistenţei alienaţilor.. ondulaţia permanentă. Prof. Prof. Contribution à l’étude de la délinquance chez les sénils. Osteologia medico-legală. 1938. STĂNESCU. dr.. (Problèmes de pathologie sociale). 2765. Le vagabondage. Dr. N.2. Dr. 1931. a vindeca. MINOVICI. MINOVICI. Contribuţiuni la istologia şi isto-chimia putrefacţiei. I. cu ilustr. 13 p. Dr. Prof. 1935. No... Un caz medicolegal de asfixie prin spânzurare.. 1937. Cluj.. cu ilustr. Dr. Mihai. 11 p. Dr.. (Probleme de Deontologie). (Extras din „Revista de Medicină Legală“. 30 p... de înfrumuseţare (chirurgia estetică. STĂNESCU. Prof. Anomalii congenitale ale inimii. 9 p. pl. IONESCU. Plata.a. 2774. S.. Dr. Cluj. Nicolae. 2771. Dr. dr. 1937. Tipografia „Lumea şi Ţara“. La Dactyloscopie Roumaine. MINOVICI. 2769.. 1935. 1932.. (Extras din „Revista de Medicină Legală“.a. 177 . cu ilustr. Andrei. STĂNESCU. STĂNESCU. Asupra raportului medico-legal pentru internarea bolnavului mintal. MINOVICI. Dr. Biblioteca de la „Revista de Identificacion y Ciencias Penales“ Numero 18).

prof. Dr. de arte grafice „Eminescu“). Institutul de Arte Grafice şi Editura „Minerva“. Raport asupra expertiselor chimico-legale în Germania adresat D-luĭ Ministru de Interne de Dr. Şarlatanismul. Berlin. pl. MINOVICI. Über einige aromatische Oxazole und Imidazole (Despre unii oxazoli şi imidazoli aromatici). 2780. Popovicĭ şi Tălăşescu. No. Bucureşti. Ştefan. tenu à Paris la 23 juillet 1900. „Minerva“ Inst. 35 p.. Minovici (Aus Bucarest). 37 p. dr. 2783. I. MINOVICI. par le Dr. Les faux en écritures et Légiste. cu ilustr. STĂNESCU. Prof. 2786. 28 p. Ştefan. Moroianu. 95 p. Moroianu. Bucureştĭ. 1901. MINOVICI. Bucurescĭ. de la picrotoxine. Doctor în Chimie de la photographie au service de la justice. Stéphane Minovici. la Şcóla Superióră de farmacie. 9 p. 2787. 2779. 1903. Popovicĭ şi Tălăşescu. 1907. Popovici şi Tălăşescu. Bucureşti. Ştefan S. de Arte Grafice şi Editură „Minerva“. „Minerva“. Chimiste 2781. La p. Profesor şi Director al Laboratorului de Chimie Analitică. la Universitatea din Berlin. Chimiste légiste à Bucarest. 1900. chiromanţie etc.. de Arte grafice şi Editură „Minerva“ Filip. de Arte Grafice şi Editură „Minerva“. 2784. Ştefan. patronul gimnasiuluĭ din localitate. 2788. MINOVICI. Inst. Bucarest.. Serviciul nostru Chimico-Legal. Ştefan. Tiparul Inst. (Extras din „Revista de Medicină Legală“. 21 p. 1907. Dr. Directeur du Laboratoire de chimie analitique de l’Université de Bucarest. Minovicĭ. Professeur agrégé à l’Université de Bucarest. Druck von Reinhold Kühn. 1941. MINOVICI. Bucureşti. 2777. [1899]. 1900. MINOVICI. Communication faite au 4-ème Congrès international de chimie appliquée tenu à Paris le 23 jullet 1900. 1. Bucurescĭ. Moroianu. + 7 f. Berlin).. Stephan S. de Arte Grafice şi Editură „Minerva“ Filip. Inst. Filip. Berlin). 16 p. + 6 f. Bucureştĭ (Inst. Inst. Etica responsabilităţii medicale. chimiste légiste. Bucarest. Communication faite au 4-ème congrès international de chimie appliquée. Ştefan. S. 2782. 415 p. 1900. Stéphane Minovici. 14 p. MINOVICI. Ştefan. Ştefan.). Bucurescĭ. Minovicĭ. point de vue judiciaire par le Dr. Inaugural-dissertation zur erlangung der doctorwürde von der Philosophischen Facultät der Friederich Wilhelms – Universität zu Berlin (Disertaţie cu ocazia susţinerii tezei de doctorat la Facultatea de Filozofie din Universitatea Friederich Wilhelms. chimiste-légiste. Inst. Prof.S. Beiträge zur Kenntniss der Zellbau Veränderungen in der Fleischhüle der Pflaumen bei verschiedener Zubereitung von Dr. Bucureşti. MINOVICI. Carol Göbl). de arte grafice. de Arte Grafice şi Editură [1903]. La graphologie judiciaire. Profesor agregat la Universitate. Chimist expert pe lîngă Ministerul de Interne. Ştefan. Anul II. 17 p. [Vol. N.vrăjitorie. de arte grafice şi Editură. Chimist legist. (Universitatea din Bucureşti). Inst. Une réaction caractéristique Dr. 5 menţiunea: Conferinţă ştiinţifică ţinută la Brăila cu ocasia serbăreĭ a 50 aniversărĭ a Morţeĭ marelui istoric şi naţionalist român Nicolae Bălcescu. Otrăvurile ali- mentare şi poliţia sanitară. MINOVICI. par le Dr. Professeur à l’Université de Bucarest. pl. 1897 (Tipografia Reinhold Kühn. MINOVICI Ştefan. St. Chimist expert pe lângă Ministerul de Interne. 2778. 1938. directeur du laboratoire de chimie analytique. Manual teoretic şi practic de chimie analitică. 49 p. I] (Analiza calitativă).3-4). Profesor. Memoriu adresat d-luĭ ministru de interne de Dr. MINOVICI. 6 p. 24 p. Dr. de Arte Grafice şi Editură „Minerva“. MINOVICI. Falsurile în documente şi fotografia în serviciul Justiţiei. 1897.. 1902. Stephan Minovici. Bucurescĭ (Inst. L’examen du sang au Ştefan. 2785. 178 ..

nr. MINOVICI. Docteur en pharmacie. C. Şt[efan]. IV. Ştefan. 1910). Cercetări asupra aerului oraşului Bucureşti. 11 p. E. Sfetea. (Academia Română). Sur une synthèse practic de chimie analitică. Memoriile Secţiunii Ştiinţifice. 2792. GROZEA. Paru le 15 avril 1914. (Academia Română) (Extrait du Bulletin de la Section Scientifique de l’Académie Roumaine. Minovici. Extrait). 61-71 cu ilustr. (Extrait. 1914/5. Inst. Laboratoire de chimie analitique. 9 Paru le 9 avil 1915). Institutul de Arte Grafice şi Editură „Minerva“. ZenoviciEremie. 351 p. MINOVICI. „Minerva“. 11 p. p. St. pl. Bucureşti. cu ilustr. Rasidescu). 3. 9). Rasidescu. Appareil général macro et microphotographique pour l’identification graphique et l’examen des faux en écriture. Minovici und Dr.7) 2790. VLAHUŢĂ. de Arte grafice şi Editură. Directorul Laboratorului de Chimie Analitică al Universităţei din Bucureşti. Mem. 1914. Universitatea din Bucureşti). 1914. 1912. p. p. 280-290 cu ilustr. III. Ştefan. Ştefan. 2791. 1914. MINOVICI. Professeur à l’Université de Bucarest et Dr. 2799. Université de Bucarest. Manual teoretic şi 2797. MINOVICI. Grozea. Rasidescu). Ştefan. 9. II (Analiza cantitativă) Gravimetri. Bucureşti). Le Dr. 1915. dr. 1915/6.. 1911. MINOVICI. + 1 f. d’Arts Graphiques „Carol Göbl“ S-r Ion St. Bucureşti. Eugen. 4). Communication faite au Congrès de chimie appliquée à Rome (Minovici.275286 cu ilustr. des diazines et des nouveaux dérivés du chloral et de bromal par St. Prof. Cu 1 stampă.2789. Ştefan. Th. Bucarest (Inst. 1910. Tom XXXVI. Ştefan. Manual teoretic şi practic de chimie analitică. Sur quelques nouveaux dérivés d’oxydation de la cholestérine par Mr. MINOVICI. St. Professeur à l’Université de Bucarest et M-me Th. (Academia Română). Bente. Emil. Kollo. VLAHUŢĂ. 2800. Dr.) 2796. Ştefan. (Academia Română). Gazometrie. Seria II. Bucureşti. Ştefan. p. Bucureşti. Minovici.ème années. MINOVICI. (Academia Română) (Bulletin de la Section Scientifique de l*Académie Roumaine. Electroliză. MINOVICI. (Extras din Buletinul de Chimie. Institut de Arte Grafice şi Editură „Minerva“. Minovici. Vol. St. Bulletin de la Section Scientifique de 2794. Inst. p. Ueber die azidimetrische 2795. D’Arts Graphiques „Carol Göbl“ S-r Ion St. 1915 p.ème année 1915/6. d’Arts Graphiques „Carol Göbl“ S-r Ion St. de Arte grafice şi Editură. (Extras din Buletinul de Chimie nr. 16 p. MINOVICI. E. III. 2793. Von Prof. no. III-ème année 1914/15 nr. Bucarest (Inst. 1915. 185-194 (Academia Română) (Buletin de la Section Scientifique de l’Académie Roumaine. Librăriile Socec & Comp. Bucarest (Inst. nr. d’Arts Graphiques „Carol Göbl“ S-r Ion St. Par Dr. Bestimmung der Pikrinsäure und die Atomumlagerung des Indikators Methylrot. Unification des methodes dans les expertizes judiciaires. a naşterii Profesorului Nicolai Teclu. nr. 179 . GROZEA. cu ilustr.2. IV. ZENOVICI-EREMIE. Dr. Dr. VIII + 315 p. II-ème années. 1914. Docteur en pharmacie. Ştefan. 1909.ème année. (Extras din Analele Academiei Române. 1915. Bulletin de la Section Scientifique de l’Académie Roumaine. Professeur à l’Université de Bucarest et V. Bucarest (Inst. Minovici. Th. MINOVICI. (Extrait. „Minerva“. Rasidescu). Dr. MINOVICI. Bucureşti.2. nr. Par le Prof. Ştefan. Paru le 15 juillet 1914). (Laboratorul de Chimie analitică. A 70-a aniversare l’Académie Roumaine. şi C. St. nr. cu ilustr. Toxicologia. L’Action du perhydrole en présence de l’acide sulfurique concentré sur la cholestérine par Stefan Minovici et Eugen Vlahuţă. 4 Paru le 15 nov. Volumetrie. 1909. d’Arts Graphiques „Carol Göbl“ S-r Ion St. Bucarest (Inst. Rasidescu). Recherches sur l’air de la ville de Bucarest. 2798. Vol. 195-206. Ştefan. MINOVICI.

I-II. Ion. 1994. IV-ème Année 1915/6. Osvaldo.I. Dr.C. 2807. MIRCEA. 406-431. Minerva. Dr. (I). no. 1 2 Colaborator numai la Vol. I 180 . 97 [-99] p. Une noveele Editura Fundaţiei Chemarea. papillaires dans la série animale. Series Iurisprudentia. 2808. 1930. Ion. Analiza biologică.. Bucureşti. Rolul fotografiei judiciare 2803. Osvaldo. Minovicĭ et Dr. 19221924. 1998. V. Dr. 1929. Ştefan. Al. 2e Anée. MIRCEA.. 287 p. Em. Manual teoretic şi practic de chimie analitică.7. Iaşi. (Multigrafiat) (Universitatea „Babeş-Bolyai“ Cluj-Napoca. Şef de lucrări la Laboratorul de Chimie Analitică de la Universitatea din Bucureşti. 260 p. V. Îndrumar de expertiză grafică. 1960. Volumetrie. Bibliografie la p. 1915. Prof. 2815. 30-35. la nota 1. 1930. 2804. Dr. GROZEA Em. p.. (II) Vol. Osvaldo. Criminalistica. Nicolae. MIRANDA-PINTO. Osvaldo.V. An point de vue chimique et physiologique. 1976. Editura Lumina Lex. 2818. Manual practic de chimie organică. IV: Analiza organică şi preparatele organice sub tipar. MIRCEA. Bucureşti. Rasidescu). Ştefan. Vol. Iaşi. Electroliză.C. 2819. I.. p. cu fig. Cluj. în R. 6. Institutul de Arte Grafice şi Editură „Minerva“. 2817.C. Ediţia a II-a. 1978. 2e année. (Academia Română). BUZATU. Vol. 2816.. Ion. Ion. Action du doiqnt dans les recherches dactyloscopiques. Manual teoretic şi practic de chimie analitică. 1re année. MIRCEA. Constantin. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). no. d’Arts Graphiques „Carol Göbl“ S-r Ion St. 227-230. operative.. MIRANDA-PINTO. MIRANDA-PINTO. Ion. Gravimetrie. I Editura numai la Vol. Manual teoretic şi practic de chimie analitică. nr. dr. în Studia Universitatis BabeşBolyai. 2813.1. MINOVICI. (Bulletin de la Section Scientifique de l’Académie Roumaine. 1930. cu ilustr. Cultura Naţională. p. 545-546. Lector dr. 2812. p. Osvaldo. 1996. Dr. MIRANDA-PINTO. 2809. 2814. Bucarest (Inst. Criminalistica. Institutul de criminalistică.162. Criminalistica (uz intern). Lyon. 2806. Criminalistica. Ministerul de Interne. cu ilustr. 39 p. 1916. MINOVICI. Şt[efan].6. des sels de mercure sur l’aluminium en lame par Le Prof. Analiza calitativă. Editura 2805. MINOVICI. 270 p. 2e année. În prefaţa vol. Facultatea de Drept). 2801. MIRONESCU. II. apărut în 1915.I. se menţionează: Vol. Contribution à la morphologie comparée des empreintes. în R. MIRCEA. unor urme de la locul faptei. 351 p. 208 p. MIRANDA-PINTO.I. Bucureşti. 1933. Marin. KOLLOS 1. Bucureşti. Criminalistica Ediţia a II-a. Dr. MIRCEA. VLAHUŢĂ. de la cholestérine. MINOVICI. 1915. 195-203. Editura Didactică şi Pedagogică. no. în R. MIRCEA. 1930. Bucureşti. Vol. 2811. Gazometrie. MIRCEA. L’empreinte en arc chez le climpanzé.Eugen. Lyon..C. 1992. Contribution à l’étude Ion. St. Cluj-Napoca. Extrait). 82-98. 1927. Bucureşti. Grozea. Arad. 429 [-431] p. Valoarea criminalistică a méthode de classement dactyloscopique et ses applications. MINOVICI. Osvaldo.I. 1996.. Ion. 1916. p. Editura Vasile Goldiş. MIRANDA-PINTO. VIII + 160 p. Les crêtes Ştefan. Eugen. Analiza biologică. în R.. Inspectoratul General al Poliţiei. Prof. p. Desvigne. Ştefan. cu ilustr. Vol. 1930. La détermination 2802. Bucureşti. Paru le 13 janv. 2810. Contribution à la morphologie comparée des crêtes papillaires. Fundaţiei Chemarea. 33 p.. Bucureşti. Cartea Românească 2.

2004. şef al Institutului 2828. Circumstantial Evidence from Hairs and Fibres. şef serviciu în Institutul de Criminalistică.I. p. 1930. 431 [-432] p. 2821. candidat în ştiinţe juridice. Editura Luceafărul. MITRACHE. Utilizarea sistemului automat de identificare a amprentelor în investigaţia dactiloscopică. MITRACHE.M. în Criminalistica. P. Constantin. 2003. Autori: A. candidat în ştiinţe juridice. Drept penal român – partea generală. Bucureşti. Aspecte psihologice legate de activitatea echipei de cercetare a locului faptei în cazul infracţiunilor de omor. MITEA. 3-4. în R. PRIBEK. p... DUME. 2827. 2824. MIRCEA. B.. p. MITRICEV. martie 1999.2820. Ainsworth.col. Metodologia de cercetare a accidentelor de muncă. 37-41.M. iulie 2000.. Facultatea de Drept. Universul Juridic. KOLMAROV. 2833. dr. MIRCEA. MITRACHE. candidat în ştiinţe juridice. Bucureşti. 2005. Marian Bogdan. p. Marian. Bucureşti. în Criminalistica. Aspecte psihologice legate de activitatea echipei de cercetare a locului faptei în cazul infracţiunilor de omor. Lector universitar drd. 2829. Col. Jurist drd. FOCA. dr. TARASOVRODIONOV. NIKIFOROV. Cristian. Importanţa constatărilor tehnico-ştiinţifice şi a expertizelor pentru stabilirea adevărului în cazul accidentelor de muncă. 4. Vasile. Ioan Mircea. Magistrat consultant. candidat în ştiinţe juridice. Profesor universitar Sistemele automate de identificare a amprentelor (AFIS) – prezent şi perspectivă – sau „Dactiloscopia rediviva”. 21-23. Partea generală. 2826. S. Tradus după originalul din limba rusă: Institutul 181 . MITRIC. 2001. MIRCEA. 310-312. Col. docenţi. Bucureşti. p. C. MIRCEA. P. Universitatea Bucureşti. 4-7. Bogdan Marian. S. în Criminalistica. p.I. Marin. nr.R. (Coordonatori) Criminalistica. 75-80. 2830. 2000.P. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 429 [-432] p. Amprenta vocală. Cluj-Napoca. anul I. 2823. nr.P. RODIONOV. Bucureşti. Institutul de Criminalistică. 2825. Partea generală. 1. Manual. Editura Alma Mater. Constantin. 340-347. Ion. Editura Militară. 678-689. Universitatea Bucureşti. 2832. Colonel. 2831.. Marin. Marin. Partea [a] II-[a]. Bucureşti. MITRICEV. Valentin. COMAN. Adrian. Viorel. 2003. drd. în Investigarea criminalistică a locului faptei. candidat în ştiinţe juridice.P. Col. Acţiunile psihologice dincoace de mit şi legendă. Comisar-şef de poliţie. Editura Şansa. 375-379. NICULA. DUME. Constantin. MITCHELL. 4. Petru. 2001. Marin. V. Expert criminalist. VASILE. Utilizarea de către poliţia română a tehnologiei AFIS-2000. TARASOV. MIHAI. BUTOI. MITRACHE. Constantin. 126 – 131. MITRIC. 2003. Drept penal român. Marin. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. Cristian. MIREA.9. doctor în ştiinţe juridice. – Unele consideraţii privind concluziile de probabilitate în expertizele criminalistice. p. Ionel. ENACHE. p.. Gabriel. Casa de Editură şi Presă „Şansa“ S. Mileniul III. ŞAVER. anul I. 2002. 2822.. p. MIHĂILĂ. anul II..I. Comisar de poliţie. p. Tudorel. Prof. Bucureşti. Bucureşti. drd. de criminalistică din Inspectoratul General al Poliţiei. Prof. Marian. Bucureşti. componentă majoră a sistemului naţional de apărare a ordinii publice. Col. Colonel. în Realităţi şi perspective în criminalistică. MITRACHE.L. univ. în Criminalistica. VINBERG. Marin. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Jurist judiciar ŢÎRU. Facultatea de Drept. Col. septembrie 1999. V.. 2e année. M. Asistent univ. MIRCEA. no. SAVIŞCHII. 2834.I. MIRCEA. 2004. Petru. dr.I. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”.. Col. Drept penal român. Tribunalul Constanţa..C. nr. Lt.

1889. MOCSY. dr. 1997. în Şcoala românească de criminalistică. Izdatelstv. 2000. PĂUN. MOGA. Ladislau. MOCUŢA. 2835.Panunional de cercetări Criminalistice al Procuraturii U. Vol. Cercetarea infracţiunii de spălare a banilor murdari. II. g-ral. 544 p. investigării infracţiunii de spălare a banilor. 2851. T.. Cercetarea infracţiunilor de spălare a banilor murdari. 2840. noiembrie 2004. Kriminalistika. Le Cylindrographe Appareil Panoromique. Valori europene şi respectarea drepturilor omului în activitatea Poliţiei Române. în Probleme de medicină legală şi criminalistică. Fotografierea la (Microfotografia). nr. T. şi efectuării suplimentului de expertiză. MOCUŢA. + ilustraţii. Ion. Brüssel 1864-1899. 2839. etapă de lucru importantă în activitatea de expertiză criminalistică. septembrie 2004. 386-393. 260 p. 2842. drd. Le Cylindrographe Photographique. Nicolae. 2836. cu aplicarea metodei falsului tehnic. Bucureşti. Bucureşti. MOENS. MOCSY. DUMITRAŞCU. 1889. 2852. 210-216. T. 56-60. Ladislau. 359 p. dr. SRL. 68-71. Bucureşti. 1996. univ. 200 exerciţii şi probleme. 176 p. MOGOŞ. MITROFAN. 193 p. univ. 1954. MOCUŢA. VOICU.P. 188 p. Editura Aius. dr. 40 p. VASILE. Craiova. Bibliografie la p.. Bucureşti. 133-134. Cercetarea infracţiunilor de spălare a banilor murdari (II). g-ral. Dr. Colecţia 182 . Craiova. MITRICEV. 2847. Imitarea scrisului Gheorghe. Paris. anul VI. Florin. Gheorghe. Practica dispunerii Diagnostic. 6. în 20 de ani de expertiză criminalistică. SANDU. 2004. Gheorghe.S. 2846. 2844. MOËSSARD. univ.S.. Jean-Baptiste. 2838. Bucureşti. 1963. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 19-21. Premiére Partie. 2841. Noul Orfeu. 2843. Proiect finanţat de Programul Phare pentru Democraţie al Uniunii Europene. T. Mockva. 1979. altei persoane. în Criminalistica. 100 formule utile. Hanibal. anul VI. Paris. 54 p. Tratat de poliţie ştiinţifică. Costică. p. Conf. Agenţia de informaţii Cami. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Nicolae. Conf. Manual. p. 2837. MOCUŢA. Coordonator ştiinţific Marius PIELARU lect. 1975. MOCSY. în Criminalistica. p. Ministerul Justiţiei. Metodologia SALAMANOV. Ion. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. în cazul textelor de amploare mare. MOHAN. Tudorel. 1981. 1979. Pavel. dr. 2845. p. Ministerul Justiţiei.S. Editura Aius. procuror. BĂTRÂNU şi BOTA. 495 p. dr. 2848. Dan. 105-113. + ilustraţii. p. Casa de editură şi presă „Şansa”.a juridiceskaia literatura. Gheorghe. ABRAHAM. Magistrat dr. P. Dumitru. 5.R. ZDRENGHEA Voicu. Demonstraţia – Probleme de patologie chirurgicală – note de curs – 2 vol. univ. Editura Medicală. p. Căpitanii. Ladislau. Editura Luceafărul. univ.. 395 [398] p. I. MITROFAN. nr. LeTimbre Poste. M. Aspecte ale dezvoltării fotografiei judiciare în România. 2849. Lect. 1969. g-ral. Dr. MOCIORNIŢA. Ministerul de Interne. Gheorghe. 2850. 72-75. 1994. MOGOŞ. Intoxicaţiile acute. dr. BUTOI. 420 schiţe explicative. MOCSY. Prof. 136 p. 1930. Seconde Partie. Ladislau. Editura Trei. Tratament. 16-19. Magistrat. Psihologia judiciară.. Oradea. Lect. Bucureşti. 2005. microscop Gheorghe. Tehnica fotografică. Vol. Le Cylindrographe. Bibliografie la p. p.P. Bucureşti.

Lecţii despre logica 2867. 31). 215 p.R. monede. MOISIL. II. 2855. 2854. Grigore C. Editura Tehnică. 2853. Bucureşti. vol. STOLERU. Criminali- raţionamentului nuanţat. 1974. Traducere din limba franceză de Claudiu Dumitriu şi Ion Pascadi. 1972. Grigore C. Academician Prof. 58). MOISE. poliţe. Editura Meridiane. Buletin documentar editat de Corpul Experţilor Tehnici din România. Prefaţă de Ion Pascadi. Despre protecţia pasivă a conducătorilor auto şi pasagerilor la coliziunile frontale sau laterale. 751-812. Grigore C. iunie 1990. MOLDOVANU. Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita. Cristea. Ministerul de Interne. a. Buletin documentar editat de Corpul Experţilor Tehnici din România. Asupra ecuaţiilor echilibrului corpurilor elastice. p. p. 32 p. 456 p.Foto-Film. Chimie. N. anul 6. 180 p. 1975. MOLDOVAN. Tratat de graphologie şi expertize în falsuri de acte. 2866. în Expertiza Tehnică 47. Bucureşti. Bucureşti. 2865. anul 8. Ştiinţă şi umanism Locotenent. chitanţe. 1968. [Bucureşti]. 1979. MEILĂ. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul infracţiunilor de omor săvârşite de autori neidentificaţi. MOLDOVAN. de natură piloasă prin spectrofotometrie de absorbţie atomică. Bucureşti. 821 p. 35-36. MOISIL. 308-317. 2861. tatea economico-financiară în societăţile comerciale. bancnote. Marius. cu fig. Aplicarea spectro- fotometriei de absorbţie atomică la identificarea urmelor de metale în fibrele textile.S. 6-19. 11-29.P. p. Bucureşti. Încercări vechi şi noi Mihalache. Mircea. Mihaela. 433-458. Testamente. MOLES. Timpul şi viteza necesare la efectuarea manevrei de depăşire. Colonel. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. MOISIL. Grigore C. în Tratat practic de criminalistică. în Expertiza Tehnică 62. nr. + erată (Enciclopedia de buzunar. 128 p. Secţia [Culegere de articole]. de logică neclasică. în Criminalistica. 1965. 2856. STOICA. nr. cu fig. Tom III. Ediţie şi note de Solomon Marcus.. Essais sur les logiques non chrysipagiennes.. martie 2000. Gheorghe. f. Sinaia. p. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. (Analele Academiei R. Editura Ştiinţifică. 6. Expertiza urmelor Urmărire Penală. 2859. 183 . f. MOISE. Mihaela. 463 p. Fizică. p. MOLDOVEANU. Depăşirea – legătura dintre spaţiul. 2864. Grigore. nr. Bibliografie la p. Îndoieli şi certitudini. Global Print. 76-79. cu fig. 2868. Elemente de logică matematică şi de teoria mulţimilor. Bucureşti. MOLDOVANU. Tablă de materii şi în limba engleză. Petre. 3. mărci. 296 p. Grigore C. efigii. 79 p. Criminalistica – un atribut şi o sarcină relativ nouă pentru Jandarmeria Română.. Editura Enciclopedică Română. Introducere de Constantin Noica.P. noiembrie 2005. Timbre. Gheorghe. (Orizonturi. Matematică). anul VII. Abraham A. Ministerul de Interne. Bibliografie la p. Aurel. 216 p.a. 2. Editura Academiei. Bucureşti. 20-24 noiembrie 2000. Nicolae. Ediţia a II-a. 2860. etc. ştampile. Procuror şef. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Dr. cu 106 figuri în text.R. Junimea. MOLDOVEANU. Seria matematică. MOISIL. FIERBINŢEANU. 2857. [1997]. MOISIL. Bucureşti. Grigore C. p. 1979. Iaşi. Bibliografie la p. 167-170. 115-117. Editura Academiei R. Bucureşti.] cu colaborarea lui Marie-Luce André. 1982. 2863. + 13 pl. Editura Ştiinţifică. 1978. 2858. MOISIL. MOISIL. Artă şi ordinator [. 2862. 1910.

257-264. 3. p. Procuror militar. 5. 32-33. Medicina legală. Cătălina. Vol. Călinescu”) 2879. 1976. p. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Traian. Editura Medicală. Romulus. MOLNAR. Drd. vol. nr. sub îngrijirea confruntării şi experimentului judiciar în investigarea accidentelor de muncă şi 184 . 3 (26). Prof. Vincenţiu. mai 2004. Efectuarea Mihai. 230-256. MORARU. vol. 17-19. MORARU. dr. 568 p. 1978. Banciu. 2874. 281-291. 2. Introducere trezirea conştiinţei. vol. p. octombrie 2005.C. 2881. p. G. vol. 2878. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Procuror militar.. nr. tarea la faţa locului în cazul accidentelor de muncă miniere. X. Bucureşti. 1964. MIHĂILESCU. Basiliade. I[on]. MOLNAR. MORAR. Procuror militar. II. 2872. anul V. anul VI. 2 vol. Judecător. Drd. MIHĂILESCU. Expertiza şi constatarea tehnico-ştiinţifică în procesul conlucrării procurorului cu specialistul criminalist. 2880. Vol.1974. Pauline. Ion. Traducere din limba franceză de Mihaela Larionescu. 2884.R. 420-423. Vincenţiu. 2870. în Criminalistica. Ştefania. 2004. (Academia de ştiinţe sociale şi politice. Rolul 2883. 2877. Bucureşti. 120 p. p. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. I. POPA. MORARU. ANTOHI. MOREGA. 2003. 126) 2869. nr. IV. Traian. 155-159. p. Editura Luceafărul. Interacţiunea activităţii dintre procuror şi medic legist în cazul cercetării la faţa locului. Partea I. 2005. Vincenţiu. pl. Bucureşti. A. 2004. Psihologia copilului. Cerce- Colaboratori Dr. 448 p. Memorii. iunie 2005. în Criminalistica. Bibliografii. Editura Academiei R. în Buletin de psihiatrie integrativă. 311 [312] p. nr. 1978. p. 2886. VELCULESCU. 242 [-246] p.1978. 888 p. MOREGA. Ministerul de Interne. nr. p. An XI. Editura Medicală. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Expertiza urmelor de sânge. + 1 f. Ministerul de Interne. 2876. Inteligenţa emoţională şi coordinates of accomplished suicide in Sibiu country. Traian. 2. MORAR. Silviu. S. Traian. MOLNAR. 1982. constatărilor tehnico-ştiinţifice în investigarea accidentelor de muncă. MOLNAR. MORARU. Particularităţile cercetării la faţa locului în cazurile de suicid. II. Ministerul de Interne. Romulus. Silviu. p. 273-274. 85-100. de salivă. 1998. Expertiza urmelor biologice provenite de la animale. Institutul de istorie şi teorie literară „G. 2885. 2004. II. 330-332. Importanţa în genetica moleculară. Ministerul de Interne. în Tratat practic de criminalistică. Eseuri. Editura Teora. Chilimia. volum 13. 42-49. p. (Biblioteca de artă. + 2 f. cu ilustr. în Tratat practic de criminalistică. anul VI. Gabidor. MOREAU. Bucureşti. DOICAN. I. vol. 2875. 1978. 1967. 2871. Bucureşti. septembrie 2003. 2873. MORARU. MOREGA. probelor criminalistice în procesul interacţiunii procurorului cu expertul criminalist. Bucureşti. 412-418. D. în Tratat practic de criminalistică. pl.. Ştefania. 7-8. în Criminalistica. Bibliografia analitică a cărţilor populare laice.S. Bucureşti. p. Romulus. în Tratat practic de criminalistică. Ioan. MORARU. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Ethical 2882. Expertiza urmelor de natură piloasă prin microscopie clasică. Avariile în domeniul rutier. Interacţiunea activităţii procurorului cu cea a expertului criminalist în cazul expertizei criminalistice a scrisului. Vincenţiu. Expertiza urmelor ştiinţifică a lui S. Procuror militar. Partea a doua. p. MORARU. cu ilustr. MORAND DE JOUFFREY. jur. p.

Conf. MOROŞANU. 2894. Lucian. A. 375 p. 1858-1938. Infracţiuni de corupţie. Pintilie. pl. Leipzig 1888. Reflexionen über Philatelie. Identitate pierdută. în Criminalistica. ROŞU. 2892. Editura Tritonic. p. MREJERU. Bucureşti. MOUBRAY. 1997. Bucureşti. Valoarea şi importanţa lor culturală şi filatelică. 2005. Gebr. MÜLLER. 2903. Paris. ENSKAT. Zoscsak expert filatelic şi Iancu Ionescu. Guvernment Printing office. 432.C. Corneliu. 286 p. Ion. 2887. Bucureşti. 1973. Vizionare. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. vol. 1964. David. Editura Elit. 1998. de scrisurile executate cu creioane de culori asemănătoare. inspector P. FLORESCU. vol.. International Control. Tiberiu- Ioan.S.Senf. Limite şi posibilităţi în expertiza criminalistică a pneurilor auto. Editura Universitas Timisiensis. Graphologische Diagnostik. MORRELL.G. vol. I. Ioan. 2897. Avocat Baroul Bucureşti. Metode fizicochimice folosite în expertiza criminalistică pentru diferenţierea scrisurilor prin intermediul hârtiei copiative. 2896. Editura Tehnică. Bibliografie la p. Colecţia Foto-Film. 2895. + 5 f. 368-375. VIII + 102 [110] p. Bucureşti. 121 p. Magistrat drd. p. III.. 304 p. Consilier Garda Financiară. MOREGA. R. 2890.avariilor din domeniul minier. 2889. Jean François. 111-112. 2899. I. p. cu colaborarea şi concursul domnilor: Gh. Ion. Editura ALL BECK.. Petre. MUNTEANU.J. TÉTU. p.T. CÂMPEANU. II. 640 p. 2900. 2891. IFTIMIE.F. W. 185 . 65 p. Realizare. 180 p. II. MÜLLER-MARK.S. 1984. Realizarea şi exploatarea diapozitivelor. 3.F. Bucureşti. + 42 p. Dumitru. Claudia. II. MOROZAN. Overseas Maurice. Romulus. Iaşi. SAFTA. 2000. Consilier D. nr. Washington. ilustr. Charles A. MOTICA I. p. 89-107. MUSCELEANU. ACHIŢEI. SERBINA. I. foto. SAFTA. Die 50 besten Marken Europas. 161 p. Tg. Florin. Handbuch für Postmarken-Sammler. learning disabilities an juvenile delinquency. 2898. Radu. + 2 anexe.. Ewald. 2003. Dreptul afacerilor interne şi internaţionale. Multilingual List of Narcotic Drugs Under PENCIUC. 1980.. 142 p. 1984.S. 12-15. Marieta. Berlin 1942-45. univ. Traducere de Roxana Diaconu. H. VERLAG HANS HUBER BERN STUTTGART WIEN. Costache. The Link between Constantin. MEDEANU. British Letter Mail to Destinations 1840-1875. Aspecte teoretice şi practice. Dr. Michael. 2901. MOSCHKAU. vol. Protecţia copilului şi practicianul social. anul VII. în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. + 8 fotografii. Dan. 224 p. 2902. Alfred. dr. MUREA. + 8 fotografii. 2893. 1979. vol. Jane. MIHĂILESCU. Rolul şi importanţa expertizei criminalistice în stabilirea adevărului în investigarea accidentelor de muncă şi avariilor din domeniul minier. Nicolae. 1976. 2888. MUNTEANU. D. vol. Liste multilingue des stupéfiants placés sous contrôle international. I. BERCEA. MOUILLAND. mai 2005. Editura Tehnică. Tipografia Rapid. Formatul Super Preşedintele Secţiei Contencios Administrativ a C. vol. foto. 1982. Editura Luceafărul. Timişoara. 1958. Dumitru Andreiu Petre. Bucureşti. MURRAY. Ministerul Justiţiei. [United Nations]. U. Mihai.. I. 1938. + 16 ilustr. 269-279.T. Editura Moldova. 91 p. Matheescu-Sinaia. Presa cotidiană. Istoricul timbrelor poştale româneşti. în 20 de ani de expertiză criminalistică. MOUBRAY.C. Jiu. 8. vol. 2002. Theodor.P..

68-81.2904. Extraits de la Thèse de Doctorat de l’Université de Lyon. Thèse de doctorat de l’Université de Lyon. Les empreintes de la date et de la quantité des taches de sang.. Lausanne. 1937. 2905. în R. des signes. 1937.1. p.2.C. Henry. Imprimerie de l’Ere Nouvelle. p.I. MUTRUX-BORNOZ. des déqónérés humains de toutes races. 36-47.. digitales des singes et des dégénéré humains. Détermination digitales et palmaires des lémurieus. 186 . 9 année. MUTRUX-BORNOZ. des pygmeès et des py gmoïdes du basin du Congo. în e R. Henry. 1938. no. Les empreintes 2906. MUTRUX-BORNOZ. no. 10e année.I. Henry.C.

222 [-224] p. Ion.267-270.E. 1982. informaţiei între factorii fluizi (apă. Editura Ministerului de Interne. II. Middlebury. Ion. Niculae. p. SĂLĂJAN. dr. Bucureşti. 247 p. Teste grilă. 318 p. 1899. 2925. 1982. Teste grilă. Anatol. Bucureşti. T. Drept Mihai. 2001. univ. Practică judiciară. The Great Carmen-Silvia. (Seria Artă şi meserie). 492 [-496] p. . p. 1992. NANDRIŞ. Editura Pro. Prof. Când eram fotograf. 2914. Partea specială. 2919. Editura Rapana. NEAGU. NEAGU. Traducere din limba franceză de Gabriela CIUBUC. Tipografia Centrală. 2003. Mircea. 2003.. 2924. NACHTIGALL. F. 2911. Elisabeta. Poliţia civilă a Naţiunilor procesual penal. Mina Minovici. Curs selectiv pentru licenţă. Ion. Cuvânt înainte. 1997. Psihiatrie judiciară. Editura Global Lex. Editura Helicon. NEAGU. timpul ciclului oestral. 558 [-560] p. 2003. Editura Lumina Lex. Ion. univ. [1989]. Vol.. NĂSTASE. O anchetă dificilă. Editura Universul Juridic. În balon cu Nadar de Mihai Oroveanu. NEAGU. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Compania. NACU. 2910. vol. Asist. 2908. C. Teste grilă. 1987. DAMASCHIN. 2003. 272 p. în Ghidul procurorului criminalist. Editura Didactică şi Pedagogică. I ALexandru. Materielle Beweismittel 2917. Ion. 1994. Drept procesual penal. NEAGU. 1 (24). CarmenSilvia. nr. lumina minţii. Bucureşti. Iaşi. NAUM. XI + 300 p. Editura Academiei Române.. aer) şi cei biologici ai mediului înconjurător. Editura Ministerului de Interne.P. 2915. dr. Global Lex. 96104. Bucureşti. NAHAS. Bucureşti. NEAGU. Metodica cercetării Roman. PARASCHIV. Drept procesual penal. Ion. Cocaine. 2921. 2002. DAMASCHIN.. White Plague [By] Gabriel G. Niculae. Prof. NEAGU. Emil. DAMASCHIN. univ. Eriksson. Ovidiu. Vol. 2001. 1994. 2927. NEAGU. Sinuciderile la femei în Ion. NACU. Controlul în Ministerul de Interne. Paul S. NAGY. Bibliografie la p. infracţiunilor de luare şi dare de mită. Practică judiciară. Bucureşti. 236 p. NEAGU. 736 p. Berlin. 2916. 416 p. Rolul interactiv al 2926. în Buletin de psihiatrie integrativă. Titlul original: Quand j’étais photographe. Bucureşti.. 2909. 2928. 1997. tab. dr. Mircea. Editura Şansa SRL. Drept procesual penal. Partea specială. Inteligenţa. Editura Ministerului de Interne. Drept procesual penal. Foreword by Jacques Yves Cousteau. (Vermont). I. 1927. 282 p. NĂSTASE. Institutul medicolegal Prof. Bucureşti. APOSTOL. Lucica. Drept procesual penal. NEAGU. alias Tourne à Dard]. Drept procesual penal. 1997. Gabriel G. Flammarion. Carmen. Ion. 2920. X. Îndreptar de practică judiciară. 2912. Tratat. MOLDOVAN. 352 p. 2006. vol. Nahas. 205-233. Drept procesual penal. Conf. PARASCHIV. 2929.N 2907. Chişinău. Mircea. NEAGU. 2913. Niculae. NEAGU. 280 p. Bucureşti. (Teill) (Mijloace materiale de probă – Partea I). Managementul schimbării în Ministerul de Interne. NADAR [Félix-Gaspard TOURNACHON. 107 p. 2005. 2922. PARASCHIV. Universul Juridic. Niculae. an XI. Gabriel I. Editura Oscar Print. I. Exploatarea şi tehnica transportului auto. 2923. Unite în operaţiunile de pace. Tratat. univ. Tratat de procedură penală. Bucureşti. Bucureşti. TĂTUŢ. 2918. H. NEAGU. şi II. 2002. Timişoara. Drept procesual penal. Editura Ministerului de Interne. Ion. NEAGU. Bucureşti. Ion. 1988. 1994.

2005. noiembrie 2005. în cazul unor infracţiuni privind protecţia mediului. NEGOESCU. în Criminalistica. anul I. 2934. Mihai. Laboratorul de genetică judiciară din Institutul de Criminalistică al I.1895 / de…. 30-31. anul II. p. General de brigadă (r). Evaluarea şi managementul şocului. biolog. Irina. Cercetarea la faţa locului din zonele de ecoton. în Criminalistica. Căpitan. NEGHINĂ. 2939. Comisar de poliţie. biolog. Comisar-şef de poliţie. 1895. p. NEGOESCU. Subinspector de poliţie biolog. VĂDUVA. 116 p. Ilie. anul IV. 2. mai 1999. Dispozitiv pentru proiectile trase cu arme de foc. 2006. 368-371. nr. NEGOESCU. biochimist. p. Costul crimei. nr.G. Amprenta papilară în oglindă sau adevăr contra minciună. NECULA. NEDELCU. 383 [-384] p. Expert criminalist. Studiu statistic şi medico-legal / asupra / suicidului în Bucuresci / de la / 884 – 1895 / Tesă / pentru / doctorat în medicină şi chirurgie / Susţinută la…. p. 2944. 2935. p. Sever. şef Serviciu Identificări judiciare din Institutul de Criminalistică. p. NECULA. 27. Subinspector de poliţie. 99. în Criminalistica. Bucureşti. Subinspector de poliţie biochimist. 2. Mihaela-Carmen. NECULA. Inspector principal de 2932. Irina. ORĂŞTEANU. nr. 20-22. p. 2004. 6.R. Laboratorul de genetică judiciară din Institutul de Criminalistică al I. Ionel. Niculae. 2937. Subcomisar de poliţie. Calea Victoriei. p. NECULA. Istoria grănicerilor şi a începutului poliţiei de frontieră.. ORĂŞTEANU. p. 2003. Gheorghe. NEGOESCU. 2940. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. martie 2000. 29. Ioan. NEGOESCU. 303-305. ORĂŞTEANU. 4. iunie 2005. anul VII. Infracţiunea de viol din perspectiva serologiei judiciare şi a testului ADN. 29. TENDER. Irina. Laboratorul inter- 2931. Braşov. NECULA. 2. 2. 2936. 6. Tipografia şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu. 345-350. Inspector principal de 2933. 21-22. 2938. Institutul de Criminalistică. anul VI.P. Alina. 188 . în Criminalistica. august. anul VII. 2943. noiembrie 2005. nr. p. 6. nr. Ion. căpitan. Bucureşti. în Criminalistica. în Criminalistica. Direcţia Cercetări Penale. în Criminalistica. NEAGU. anul VII. Ion. nr. 1. 31-34. NEAMU. General de brigadă (r) dr. 32-33. p. 2003. nr. Metodologia determinării profilului genetic.P. 2006. Bucureşti. noiembrie 2002. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Bibliografie la p. Editura Triumf. Repere medico-legale. General de brigadă (r). Petre. Procedee de revelare a urmelor papilare în laboratoarele Poliţiei tehnicoştiinţifice din Franţa. Fingerprinting genetic molecular sau Amprenta ADN pentru identificarea de persoană. biochimist. volum 13. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”.G. poliţie. 6-7. 2942. nr. poliţie. Infracţiunea de viol din perspectiva serologiei judiciare şi a testului ADN. Ionel. Direcţia Cercetări Penale. Ionel. Teoria şi practica întrebuinţării poliţiei civile în operaţiunile de pace ale Naţiunilor Unite. Bibliografie la p. 25. Alina. Conferinţa Internaţională a utilizatorilor de sisteme biometrice. Motorola Printrak Bis 2005. p. IVANICI. în Criminalistica. Editura Luceafărul. judeţean de expertize criminalistice Timişoara al Ministerului Justiţiei. Subinspector. Institutul Naţional de Criminologie. Alina. Interferenţa dintre biometrie şi criminalistică (I). Consilier juridic. Bucureşti. anul VIII. Cristian. 637-642. Bucuresci. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Editura Scaiul. Ionel.R. nr. ianuarie 2004. 642 [-644] p. 2941. Subinspector de poliţie. 444-449. Subinspector. martie 2005.2930. NEAGOE.

M. Collection Constats et Prospective Chlorofeuilles édition. I şi II. F. Paris.3. Pe pagina de titlu.a. 1990. 140-171. Râmniceanu [M]. 1937.I. NELKEN.-S. 2956. NÉGRIER-DORMONT. Lygia. 368 p. Ion. 2954. Garenne-Colombes. Institut de Editură şi Arte Grafice. 1938. 2965. Essai de criminologie sur l’acte. Crima pasio- nală (studiu). 1995. Lygia. 1999. NEGREA. 1984. 1938. Bucureşti. 410-420 (Biblioteca de filozofie a culturii româneşti). Drept procesual civil. I. NEGULESCU. 2961. Ioan.A. 365 p. no. 181 [-185] p. Étude anthropologique et médico-legale. Les Cours de Droit. NÉGRIER-DORMONT. Traduit… par Mr.. 2951. 239 p. Cesare. 1997. Târgovişte.2945. 1988. BEJAN. Tratat practic de grafologie ştiinţifică la îndemâna marelui public. P. Editura Humanitas. [1990]. Ecole d’Anthropologie de Paris. 192 p. 1984. Banii şi puterea. NÉGRIER-DORMONT. 2946. Atelierele Adevărul S. Priviri critice asupra factorilor ei determinanţi. Bucureşti. Era digitală. 1983. 1935. SOARE. A. în R. 1 G. Lygia. Editura Eminescu. Mars 1989. NÉGRIER-DORMONT. pl.C. Bocca Frères. 2953. în R. 1887-1888. XL planches Deuxième édition. 10 année. NÉGRIER. nologue dans la cité. 189 . NEGREA. E. p. 2960. Letourneau + Atlas. 131-139. Lygia. L’incendie volontaire et nologie (manuel polycopie). no. M. Sinaia. Procuror. Editions Européennes Erasme. 251 p. NEGREA-RÂMNICEANU. NEGREA. Ornea. Bucureşti. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. Vasile.R. 1992. N. 132-139. Bucureşti. 2949. Félix Alcan. NEGRUŞ. vol. Bucureşti. NELKEN. Bibliografie la p. Turin. Paris. Etude sur les tueurs en serie. Lecţia de fotografie. cu tab. Radu. NEGRU. 15 p. + 40 f.3. 2948. Criminologie de l’Acte. Mihail. Bucureşti. RADU. Editura Didactică şi Pedagogică. France. Încercarea autovehiculelor. Le crimi- de pe lângă Tribunalul Vrancea Tactica audierii martorilor (infracţiuni contra vieţii). L’homme criminel. NÉGRIER-DORMONT. Aplicaţiuni practice. 2964.. 2959.I. De la scoicile- logie (manuel). Nicholas. 2958. „Cultura Românească“. Ediţie şi studiu introductiv de Z.-S. Bucureşti. NEGREA. Bucureşti. 1972. NEGOIESCU. Bucureşti. Regnier et Mr. 1933. Intelectua- litate şi criminalitate..3 din 20 martie 1935) 2952. Dumitru. Paris. Paris. p. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. 10e année. 169 p.A. Moneda. Editura Pandora. 520 p. 2947. 2963. 1995. 1988. 208 p.. NÉGRIER-DORMONT. 432 p. Nanterre. TĂNASE. l’actued et les postulats des droits de l’Homme. Bournet . Editura Albatros. 2955.. Les causes des e incendies. monedă la cecul electronic. republicată sub titlul Tratat practic de grafologie. Preface de Jean-Claude Soyer. Geneza formelor chronologique de Criminologie et d’Anthropologie Philosophique.. f. Itineraire 2962.. 20-24 noiembrie 2000. NEGRU. XXIV + 682 [-684] p. F. p. Parchetul 2957.. 218 p. Edition Litec. Editura All. (Extras din Gazeta Tribunalelor nr. par Cesare Lombroso. Radu. Regards 2950. Lygia.P. Crimino- Editura Albatros. cu peste 150 autografe şi exemple (Caracterul omului dezvăluit prin scris). (Anexa). 1 l’alibi. posés Le Criminel et La Victime depuis la nuit des temps jusqu’à nos jours.. Edition Litec. Avec préface par M. NEGRAPONTE. Civilizaţiune şi criminalitate. La Crimi- culturii.C. [par] Lygia Négrier-Dormont.. NEGREA-RÂMNICEANU. S. Lygia. imprimat greşit: Bernet F.

1 f. nr. [2] f.. Joe.. 2978. Ministerul de Interne. Pedagogică. Paris. + VII + 445 [. M. Colonel. Manual pentru acţiuni de căutare-salvare. 2980.D. KRUCKEBERG. Cu un cuvânt înainte de Constantin Ciopraga. tabele + erată (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). în Tratat practic de criminalistică. John. Viorel. 1972. NICOLAE. NESSELRODE. e în R. Dean. vol.1999. în Tratat practic de criminalistică. 406-413. 2976. Index 36 p.. vol. 403 p. 49 p + 1 anexă. Colecţia Media Business. Grafologie.-S. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. NICA. cu fig. Mirajul televiziunii. 4. Analiza corelaţională a factorilor de risc în declanşarea tulburărilor psihice reactive. Consulting Editor. X. Vasile. VANSLYKE TURK. NEMEŞ.. NETTER. Titlul original în limba engleză: This is PR.C. 2975. Gheorghe. p. în Criminalistica. Editura Didactică şi Pedagogică. Traducere coordonată de Cristina Coman. 10 année. Ghid practic de ambientare. Basle.4-5. şi omul. The Realities of public Relations. Berlin. 2983. reeditată 1936 (Editura „Bibliofilia“. Dong. 2981. 190 . Constantin. 1907. NICHIFOR. Ciba-Geigy Limited. Editura Polirom. Switzerland. D. OPREA. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. 2003. [1980]. Unităţi de măsură. NICA. anul IV. fig.I. 1291 p. 2003. NENIŢESCU. Frank H. + 40 p. nicare. Dan. Bucureşti. 247-258. p. NENIŢESCU. PARASCHIV. Scrisul Didactică şi 2003. 97. Institutul de Arte Grafice. Expertiza urmelor formă lăsate de animale: Examinarea urmelor sonore. NICOLAE. Carol. 194-211. Tabla de materii şi în limba engleză şi rusă. Judy. vol. Dresde et Lausanne. Wadsworth. Mihai Eminescu. Alfredo Niceforo avec préface du Docteur Lacassagne et nombreux documentes photographiques des services d’identité judiciarie de Paris. no. Cuvânt înainte de comisar-şef Gheorghe Boblea.. NEREMZA. Dr. Editura Eminescu. Dr. manuscrise şi fotografii. anatomy.. Chimie organică. Totul despre relaţii publice. Sharon Colacino. NICEFORO. Bibliografie la p. an XI.+ 1 f. 2979. 1991. par Prof. 1985. Tradiţie şi comu- 2977. 2971. Bucureşti. Răzvan. Thomson Learning. Iaşi. Ediţie revăzută de Ecaterina Ciorănescu şi Mihai Elian. Colonel. 684 [-688] p. 1926. 2974. 1982. NICKELL.. 514 p. Bucureşti. Manuela. Marian. NICHIFOR. 1 (24). grafică. 2003. p. Constatarea Ediţia a V-a. Locotenent-colonel. Oradea. 1938. vol. Metode şi mijloace de comitere a falsurilor în documentele pentru trecerea frontierei. Locotenentcolonel. 2003. 170 p. 108 p. 2000. Tabelele în forzaţ. Crime al minorilor. iulie 2002. 381 p. p. Alfredo. color. Les Incendies volontaires. 2005. Bucureşti. PIRTEA. La police et l’enguête judiciaire scientifique. Ministerul de Interne. II. Ion. II 1053 p. p. Maior ing. 932 p. F. 2972. Bucureşti. Nemo [Nae Ionescu]. 2967. 2970. Costin D. FISCHER F. Chimie generală. 76-84. I şi II. 2973. 183 p. IV. 1929. 160 p. Alfred Jean. NICOLESCU. NEWSOM. disimulării adevărului cu ajutorul aparatului pentru detectarea efectelor emoţiei asupra scrisului. Librairie Universelle. Tipografia şi litografia românească Societate anonimă. 33-35.2966. Bucureşti). Atlas of human 2982. Ediţia a IV-a. Costin D. 2969. I. Metods of Forensic Detection. Editura „Tiparniţa“. Science.. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura 2968. NELKEN. The University Press of Kentucky. cu fig. Bucureşti. vol. Stan. Dreptul penal Alfred Jean. 1978. pl. Ph.447] p. LV. Structura somato-psihică. Manual. Drăguţa. NENCESCU. în Buletin de psihiatrie integrativă. vol. pl. nr.

Simion E. 2989. The Sociology and E. Călăuza Gardianului. 1998. Traducere din germană şi studiu introductiv de Claudiu Baciu. G. New York. Editura Militară. 2990. Oxford University Press. Consideraţii privind metodologia infracţiunilor prevăzute de Legea nr. Coordonatorul colecţiei: Gabriel Vasile Niţă. 217-218. I. Paza penitenciarelor.. Sergiu. Prevenirea infracţiunilor prin măsuri de siguranţă. 735 p. 2002. Consideraţii inactuale I-IV. Poezia. 2987. 222 p. Dr. Costică. 3003. Îndrumar pentru poliţişti. 1996. 2988. în Criminalistica. Vasile. Mircea Aurel. NIETZSCHE. 2000. Bibliografie la p. 2985. Ilie. Montinari. NICULĂIASA. p. 7-9. Dr. anul VIII. Paris. Ediţie critică în 15 volume GIORGIO Colli şi MAZZINO. 2006. Editura AION [Oradea]. Mişcarea autovehiculelor. 2995. Timişoara. Editura Polirom. Bucureşti. Culegere de acte normative. Gheorghe. NIEWENGLOWSKI. 2006. Gheorghe. Bucureşti. în Criminalistica. NISTOR. Chelcea. Sociologia banilor. Florenţa. p. Ion. Expertiza tehnică a accidentului de circulaţie. LUNGU. Aspecte metodologice ale investigaţiei penale în domeniul infracţionalităţii informatice. NICULAE. [selecţie]. univ. Editura Europa Nova. NIETZSCHE. vol. Dumitru. NIGEL. GOŞA. 1996. 678/2001. 269 p. Marketing & Mana- gement electoral. Naşterea tragediei. Cristian. Editura Universitară „Ion Mincu“. Protecţia patri- 2986. GHEORGHEDIAC. violenţă în România – 1990-2002. Institutul 2994. Note de curs. nr. Editura Hestia. Bucureşti. arh. DRAGOMIRESCU. PĂUN. Traducere din limba engleză de Mihai-Eugen Avădanei. NICULAE. PASCU. DOBRINOIU. Prevenirea abuzurilor îndreptate împotriva minorilor. Aforisme. LAZĂR. Alexandru. 2996. BOROI. 1999. GORESCU. Marina. 2002. dr. 3. poliţie drd. Editura Europa Nova. anul V. NIŢĂ.. Bucureşti. Editura Ager. Partea specială. 1974. Dr. Friedrich. Criminalistică. poliţie prof. 1. Bucureşti. Editura Ministerului de Interne. NISTOREANU. + 2 f. 2003. 2992. Valerică. 2997. 1931. Gheorghe. Comisar-şef de Încercare de transmutare a tuturor valorilor (Fragmente postume). Prof. 220 p. I. Vol. STOLERU. NIŢĂ. 1912. cu ilustr. Editura Universitas XXI. p. Marcel. Dodd. Bucureşti. Serviciul Editorial. 639 p. NISET. MOLNAR. 33-35. 2001. ROMAN. Iaşi. Libraires-Éditeurs. Gabriel Vasile. Traducere din limba germană de Simion Dănilă. 151 p. p. mai 2003. pl. Ediţia a II-a. Humanitas. Comisar-şef de moniului cultural în România. Friedrich. V. ROŞCA-FRIDOLIAN. 2998. iunie 2006. Gheorghe. vol. Gabriel Vasile. Criminalitatea cu Traducere din limba germană de Amelia Pavel. Garnier Fréres. 245 p. Voinţa de putere. A. nr. Gheorghe. Gheorghe. 3001. 1991. Bucureşti. 3002. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 3000. NICULAE. Traité Pratique des Projections Lumineuses Spéciales. 293 [-295] p. Robert A. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“. 2999. în Realităţi şi perspective în criminalistică. NISTORESCU. NISTOREANU. Octav. NIŢĂ. 1987. TEODORESCU. Drept penal. NISTOR.-H. II. Scrieri postume (1870-1873). Bucureşti. Florin. 202 p. Neculai. 3.2984. NISTOREANU. 2993. NIETZSCHE. Durkheim. Friedrich. raţiunea şi societatea contemporană. Mihalache. 2991. NICULESCU. 258-267. 1998. Ioan. 663 [-669] p. Prefaţă de Liviu European. 278 p. directorul Institutului pentru Cercetarea şi Prevenirea Criminalităţii – Inspectoratul General al 191 . vol. 131 p. 529 [-531] p. Economia. ilustr. 407-410. Opere complete. vol.. Situaţii deosebite ce pot interveni în identificarea criminalistică. Criminologie.II.

26-28. lexic. NOICA. Editura Junior. Cristian. Editura Tehnică. stilistică. Cooperarea internaţională în domeniul combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri. Bucureşti. Fonetică. gramatică. 232 p. 1973. 3006. nr. NOVAC.Poliţiei. 1996. Chestor de poliţie. ortografie. 3007. Constantin. 165 p. 1986. p. 192 . Scrisori despre logica lui Hermes. martie 2005. drd. anul VII. Bucureşti. ortoepie. 71 p. în Criminalistica. 2003. 446 p. Editura Cartea Românească. Lexicon al greşelilor de limbă română. NIŢULESCU. punctuaţie. 3005. NIŢĂ. Fotografia de la A la Z. 2. Gabriel Vasile. Mircea. 3004. Editura Ministerului de Interne.

Constantin-Daniel. 262 p. R. Bucureşti. 237 [-239] p. 271-277. 1971. reeditată. univ. OANCEA. USA. Thomas Publisher. 3025. OJOG-BRAŞOVEANU.7) 3024. Bucureşti. ODOBLEJA. London. Rodica. Îngrijirea ediţiei. 202 p. Ion. ODOBLEJA. (Aventura. Editura Didactică şi Pedagocică. Bibliografie la p. cu fig. anul III. Minerva se nantistă. Bucureşti. 1976. 215 [-223] p. Bucureşti. Introducere în logica 3009. Editura Albatros. nr. 16). 771 p. 261 [-263] p.A. Editura Polirom. Pantelimon Golu. Bucureşti. Accidentele de automobil. ODOBLEJA. Rodica.9). 1971. Pantelimon Golu. Rodica.O 3008. Mileniul III.C. O’HARA. şi tab. dr. O’ COONNOR. Editura Militară. (Aventura. . p. p. 3028. Editura Albatros. 1974. Florida. Cluj. P. (Facultatea de Medicină din Bucureşti). Practical fire and mansardă. OJOG-BRAŞOVEANU. Craiova. Plan diabolic. 661-674. 1974. 3015. Springfield Illinois. în Criminalistica. 3020. 309 [-312] p. Editura Dacia. 1984. Studiu medico-legal. Teză… de Odobleja Ştefan. 3027. Comisar drd. conf. SULLIVAN. 2004. Rezumate în limbile engleză şi franceză. Ion. 3013. 1973. 3026. Bucureşti. 284 p. 3017. Editura Eminescu. Ioan Constantin-Daniel. Comisar-şef de poliţie. Bucureşti. ŞPAN. Bucureşti. cu fig. (Fantastic Club). Psihologia conso- nantistă şi cibernetica. USA. Charles C. Albert. Criminals Investigation (Principiile fundamentale ale investigaţiei criminale). Editura Albatros. 1971. O’BRIEN. Aspecte metodice privind administrarea probelor în activitatea de cercetare penală a poliţiei. Tipografia „Avântul“.. 680 p. Iaşi.N. Editura ALL. Charles E. 227-238. Spionaj arson investigation. Remus. OANCEA. Fundamentals of 3011. OJOG-BRAŞOVEANU. Studiu introductiv de prof. 2002. Ştefan. 1973. 3023. Rodica. 3012. 3022. Sociologia devianţei. Ioan. Traducere manuscris. Bucureşti. Prefaţă de Constantin Noica. Bucureşti.a. Omul de Ştefan. Centrul de Studii Postuniversitare. univ. 1975. Iacob. 1972.19). Editura Albatros. OANCEA. f. fourth edition. la capătul firului. 3021. 1993. Rodica. p. Enciclopedică. Bucureşti. OJOG-BRAŞOVEANU. 3010. 205 [-207] p. 223-230. OANCEA. (Colecţia Sfinx. 3014. Editura Scrisul Românesc. Rodica. studiu introductiv şi note de Alexandru Surdu. la mănăstire. Craiova. OJOG-BRAŞOVEANU. Traducător [din limba franceză] P. dr.P. Rezumat în limba engleză. 243 [-247] p. Republicat în 1998. [Bucureşti]. OGIEN. Rodica Cocoşatul 3016. Rodica.. (Colecţia Sfinx. OJOG-BRAŞOVEANU. Cluj-Napoca. J. în Investigarea criminalistă a locului faptei. Ştefan. OANCEA. 3018. Psihologia conso- are alibi. (Scorpionul). 1978. 1976. 2001. Editura Ştiinţifică şi dezlănţuie. Scrieri inedite. şi facs. OJOG-BRAŞOVEANU. ODOBLEJA. 1994. Bună seara. 207 p. Sisteme de securitate. Mihai Drăgănescu. OJOG-BRAŞOVEANU. Moartea semnează indescifrabil. 24 [-28] p. univ. [1928]. Bibliografie la p. Probleme de crimino- Traducere din limba franceză de Dana Lungu şi George Neamţu. 571 p. 277 [-279] p. 3019. Criminalistics. Drept penal. 1982. dr. CRC Press Boca Raton.. (Clepsidra). Holbrook Press. 2. potrivit ultimelor modificări legislative. rezonanţei. 18-19. Editura Scrisul Românesc. logie. K. martie 2001. Enigmă la Theory and practice. Melania! Editura Dacia. în Criminalistica. Partea generală. Rolul organelor de cercetare penală în activitatea de investigare criminalistică a locului faptei. Ştefan. Note de conf.

3050. Editura Juventus. OJOG-BRAŞOVEANU. Editura Odeon. 253 [-255] p. Să nu 3032. Bucureşti. (Colecţia Sfinx. 292 p. 194 . Rodica. OJOG-BRAŞOVEANU. Cluj-Napoca. (Colecţia „Sfinx“. 1990. Editura Albatros. Rodica. reeditată. Militară. 1975. 1981. (Colecţia Sinx. Melania de argint. 1985. 1982. Bucureşti. Craiova. 336 p. OJOG-BRAŞOVEANU. 3044. pisici negre. Rodica Dispariţia 3030. Ştafeta. Editura 1980. 3047. Rodica. Editura Militară. Crimă prin mica publicitate. OJOG-BRAŞOVEANU. Rodica. 221 [-224] p. Editura Militară. Agentul statuii din parc. 1998. Editura Nemira. nasturi. OJOG-BRAŞOVEANU. 1992. 320 de de miercuri. OJOG-BRAŞOVEANU. 1988. 75). vol. OJOG-BRAŞOVEANU. 235 [-239] p. 3033. as. OJOG-BRAŞOVEANU. dincolo de Cornul lunii. Rodica. Rodica. Rodica. 1998. Bucureşti. Bucureşti. 288 p. 68). Editura Nemira. 3055. 1994. Bucureşti. OJOG-BRAŞOVEANU. Violeta din seif. Rodica. Bucureşti. Cutia cu 3034. Editura Militară. 251 [-253] p. 3052. Editura Canova. Întâlnire la Elizeu. Bucureşti. Rodica. 270 [-272] p. şi misterul din parc. 1981. 272 p. Bucureşti. OJOG-BRAŞOVEANU. Cianură pentru un surâs. (Cutezătorii). 3056. OJOG-BRAŞOVEANU. Bucureşti. 364 [-367] p. 1978. Nopţi albe pentru Minerva. 398 [-400] p. OJOG-BRAŞOVEANU. Dab Editura Albatros. Editura Dacia. 3031. OJOG-BRAŞOVEANU. Editura Militară. Bucureşti. 320 de 3049. OJOG-BRAŞOVEANU. 304 p. Rodica. A înflorit 3036. (Colecţia Sfinx.3029. Anonima la Elysée. OJOG-BRAŞOVEANU. Rodica. Editura Albatros. O toaletă a 3039. Bucureşti. Bucureşti. 1979. Bucureşti. 1983. 228 [-230] p. Editura Militară. 253 [-255] p. 270 [-272] p. Logofătul de taină. 1976. (Scorpionul). Bucureşti. Editura Militară. 3048. Bucureşti. 320 de pisici negre. Rodica. 1987. Bucureşti. jupâniţei. Editura Militară. OJOG-BRAŞOVEANU. Telefonul necunoscut. 3043. Rodica. 268 [-271] p. 3041. Iaşi. Rodica. Coşmar. Rodica. din bikini. OJOG-BRAŞOVEANU. Rodica. (Aventura). Rodica. 1977. OJOG-BRAŞOVEANU. liliacul. Editura Militară. Bucureşti. 3042. Editura Dacia. 226 p. Rodica. Rodica. 189 [-191] p. 3054. OJOG-BRAŞOVEANU. (Colecţia „Sfinx“. 3035. (Colecţia „Sfinx“). 60). 1984. (Colecţia Sfinx. la Liz Taylor. OJOG-BRAŞOVEANU. Editura Bucureşti. 1986. 3037. OJOG-BRAŞOVEANU. Bucureşti. 3053. Serie nouă 5).. Al cincilea ne uităm la ceas. Rodica. Editura Nemira. 1992. 1990. 1989.. (Aventura). (Scorpionul) secret al lui Altin Bey. OJOG-BRAŞOVEANU. Rodica. Bucureşti. 1999. vol. Ochii Militară. OJOG-BRAŞOVEANU. Bucureşti. Rodica. Rodica. Cluj-Napoca. Editura Militară. OJOG-BRAŞOVEANU. 1978. Editura Marin Preda. Editura Militară. 1991. 3057.70). 80 p. 35). 3038. OJOG-BRAŞOVEANU. [Bucureşti]. OJOG-BRAŞOVEANU. Bucureşti. 214 p. Editura Nemira. Editura Militară. Poveste imorală. Letopiseţul Editura Militară. (Colecţia „Aventura“). Bucureşti. I. Rodica. Bucureşti. Panică la căsuţa cu zorele. 2 vol. Editura Albatros. 268 [-270] p. 222 [-224] p. Anchetă 3045. OJOG-BRAŞOVEANU. Rodica Apel din pisici negre. OJOG-BRAŞOVEANU. 312 p. 3051. Rodica. 304 p. Rodica. Întâlnire 3040. Vulturul în infern. 1999. Editura Militară. II. 1992. OJOG-BRAŞOVEANU. 1977. Rodica. 3046. 269 [-271] p.

2002. Rodica. 3066. Gabriel. Ministerul de Interne. dr. Mimandez. Rodica. OLTEANU. 3079. Aguilera. 3074. 2000. Cercetarea infracţiu- Editura Nemira. Sinaia. Editura Scriptum. OLTEANU. Rodica. OLTEANU. nr. 2002. 96-100. Rodica. OJOG-BRAŞOVEANU. Editura Nemira. 2001. OJOG-BRAŞOVEANU. Ion Gabriel. Guia pare extender la as. Bucureşti. OJOG-BRAŞOVEANU. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. 290-303. 2001. OJOG-BRAŞOVEANU. O toaletă a la Elisabeth Taylor. 3072. Poliţia Municipiului Cluj-Napoca. 18-20. Coşmar. drd. Şcoala de solo- sunt nişte porci. OJOG-BRAŞOVEANU. Dezvoltarea şcolii româneşti de criminalistică. OJOG-BRAŞOVEANU. Ion Gabriel. Editura Dareco. Editura Nemira. Apel din necunoscut. Madrid. Bucureşti. OJOG-BRAŞOVEANU. Rodica. anul VIII. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Editura Scriptum. Bucureşti. 3075. 3078. Nopţi albe pentru Minerva. Bucureşti. Rodica. 2000. Lector univ. Divinaţie şi vrăjitorie în context comparat. Bucureşti. Bucureşti.. OLTEANU. 3064. 3061. în Criminalistica. 2000. Rodica. Necu- noscuta din congelator. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. OJOG-BRAŞOVEANU. 1999. p. Bucureşti. p. 2003. 2002. 2004. Editura Nemira. se dezlănţuie. Rodica. Bucureştilor – însemnările unui primar general – Editura ALDO. 3082. Bucureşti. OJOG-BRAŞOVEANU. Bucureşti. 3077. statuii din parc. Rodica. Bucureşti. ne uităm la ceas. Rodica. 2000. Editura Nemira. Editura Nemira. OLTEANU. 2004. Despre necesitatea existenţei unei metodologii a cercetării activităţilor ilicite. Bucureşti. Ioan. OJOG-BRAŞOVEANU. p. în Realităţi şi perspective în criminalistică. OLORIZ. Bucureşti. 3073. 518-523. OLTEANU. iunie 2006. 23-27. Lect. Plutonier – tehnician criminalist. Univ. Editura Nemira. 2000. Minerva pe care le îmbracă constatarea infracţiunii flagrante în cadrul investigării infracţiunilor de trafic de droguri. Editura Paideia. 3081. 2001. OLARU. Editura Nemira. 3065. Dispariţia Reguli tactice ce guvernează desfăşurarea cercetării la faţa locului. 2002. Rodica. Bucureşti. Rodica. OJOG-BRAŞOVEANU. OJOG-BRAŞOVEANU. Ioan. 3071. Bucureşti. Editura Nemira. 20-24 noiembrie 2000. Editura Nemira. 3080. Bucureşti. Editura Nemira. TRUŢĂ. 3067. p. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. Rodica. 72-73. 1999. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. Bucureşti. 2000. Al cincilea de criminalistică. 3059. Aspecte specifice 3063. 1909. 1975. Grasă şi monie. OJOG-BRAŞOVEANU. Folosirea rezultatelor şi constatărilor tehnico-ştiinţifice şi expertizelor criminalistice în cadrul anchetei penale. Să nu Gabriel. 3060. 3070. 609 p. File din istoria proastă. 2006. Editura Nemira. OJOG-BRAŞOVEANU. dr. Metoda chimică de 195 . şeful de taină. 3062. 2000. Răzbunarea sluţilor. Constantin Dr. ONUL. 3076. Rodica.3058. Rodica. Bărbaţii tarjeta de identidad. Anonima de miercuri. în Şcoala românească Biroului criminalistic. 3068. 278 p. Antoaneta. 3. p. Bucureşti. Lector univ. Locotenent-colonel. p. 3069. A înflorit liliacul. OLTEANU. Ioan. Logofătul nilor de omor în echipa complexă. OJOG-BRAŞOVEANU. Stelian.

1999. Essen. 2002. nr. 4. nr. anul III. Editura Printech. Ordinea publică. 3088. în Criminalistica. Coordonator ştiinţific: Gl. Irina. Col.punere în evidenţă a urmelor latente cu ajutorul adezivului universal „superglue“. după intrarea în vigoare a Legii nr. ORTIZ.M. Ruiz. 3086. Editura Turism. Lübeck. 1930 . Competenţa după calitatea persoanei în ceea ce priveşte lucrătorii de poliţie. 3092. 349 p. OXENTIERN. 3084. New York. Transmisii automate pentru automobile. Gheorghe Apostol-Ion. Questioned Documents. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 1986. I. 2002. Sport- 3095. Ştiinţe criminalistice. iulie 2001. Autori: Anghel Andreescu. chimist. H. selecţie. 222 p. mai 2004. anul V. Coordonator ştiinţific: Constantin Sfichi. Second edition. München. anul VI. Barnes & Noble Bookes. Octavian. 196 . Subinspector biolog. 3094. Personenerkennung – Fernando. Traducere şi prefaţă de Adrian Mitu. second printing. 159 p. 2004. NEGOESCU. Gesellschaftsstruktur (Comportament deviant şi structură a personalităţii). ORĂŞTEANU. 3083. p. Schmidt Römhild. 1996. ediţie revăzută şi adăugită. 18-19. 1913. laboratorul de genetică judiciară din Institutul de Criminalistică al Inspectoratului General al Poliţiei Române. OSBORN. Autori: Col. în Criminalistica. 1974. OPRAN. Cugetări. II. dr. p. Petre. 37-39. Editura Ministerului de Interne. David. bg. 192 p. 13-14. Daktyloskopie (Identificarea persoanei Dactiloscopie). Editura Ministerului de Interne. with an introductions by prof. OPRIŞ. Albert S. Klaus. ianuarie 2003. 3. nr. Criminal minds. Abweichendes Verhalten und 3090. Alina. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. John Henry Wigmore. 23 p. OSTERMEYER. Bucureşti. Contele de Johan. vechi din Bucureşti. 131 p. 3093. 3091. Strafrecht und Psychoanalyse (Drept penal şi psihoanaliză). CIOBANU. OPPERMANN. Itinerar inedit prin case 3087. La identificacion dactiloscopica. Gheorghe Apostol-Ion.-D. Anghel Andreescu. K. OPREA. 360/2002 privind Statutul poliţistului. Darmstadt. Bucureşti. p. Constantin Sfichi. Subinspector bio- 3089. 1998. OWEN. Boyd Printing Cy Albany. componentă a securită- ţii naţionale. Habana. Ordinea publică în unele state ale lumii. 3085. Berlin. în Criminalistica. 247 p. 1. Bucureşti. Testul ADN – primele rezultate. Nelu. Opp. Editura Vestala. The Science and Psychology of Profiling. vol. 1972.

Adriana. Editura de Stat Didactică şi Pedagogică. 1945. PANAITESCU. 759 p. Viorel. Călăuza ofiţerului de TRÎMBIŢAŞU. 3111. Bibliografie la p. N. 3104. Funcţionare motorie în autism. Petre. Serviciul Cultural. 219 p. nr.. Activitatea medico- 3099. Editura Tritonic. Portretul vorbit. 3105. PALL. Denis. Prof. PANAITESCU. Criminologia dialectică. RUELLAN. 190-194. p. ziarişti şi istorici confruntaţi cu conflictele iugoslave. Bucureşti.P 3096. Editura Litera. Dr.P. 3113. 1976. Cu colaborarea comisarilor G. volum 12. 1984. Mariana. Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. POPA.. Eseu de antropologie. 2002. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. 216-219. nasului şi ale altor părţi ale feţei şi corpului uman. Corespondenţi de război. 3100. ROŞU. Nicolae: 3114. scribi sau conţopişti. 1961. 2. . 1965. PANAITESCU. Identitatea pedopsihiatriei în „tranziţia românească”. Viorel. OGODESCU. GĂNUŢĂ. 273-279. iunie 2005. Michael. 281 p. Corneliu. PAMFIL. PANAITESCU. PALMER. 269-274. Iaşi. NEGURESCU. 105-108. Viorel. 133 p.G. P. Alexandra. Adriana. 218 p. Bucureşti. Bucureşti. în Tratat practic de criminalistică. 170-177. Ministerul de Interne. Mirto. vol. 3. Metode de investigaţie în practica medico-legală. Bucureşti. Michael. PANAITESCU. Bucureşti. Evoluţia metodelor de lucru cu cartotecile <modus operandi> în România. 3108. 1909. PALMER. Bucureşti. martie 2005. PANAITESCU. C. [Bucureşti]. 3098. PANĂ. 2005. legală în catastrofele cu număr mare de victime. vedete. 4 (27). 3112. Începuturile şi biruinţa scrisului în limba română. 201-211. Ministerul de Interne. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.. PANAITESCU. PANAITESCU. Bătălia pentru ştiri. Bucureşti. Constantin. p. 3110. Bibliografie la p. Expertiza medico-legală pentru stabilirea vârstei. Institutul de Criminalistică. p. + XV. BELDIE. 1976. DUMITRESCU. 2004. 111-116. Editura Matrix Rom. 230 p. MUREŞAN. 51-56. 2000. în Buletin de psihiatrie integrativă. în Revista Română de Medicină Legal / Romanian Journal of Legal Medecine. Nicolae. nr. Presă şi Editorial. ROŞU. p. 2005. Mariana. Bucureşti. 2003. PANDREA. M. Bucureşti. 3103. PALLADY. nr. Atelierele Grafice Socec & Co. p. 3109.Andreescu şi P. p. 3107. Iaşi. 3097. Corneliu. TRÎMBIŢAŞU. Viorel. 465 p. I. în Revista Corneliu. 3115. p. Motoare cu ardere internă. Doru. septembrie 2004. 3106. dr. Societate Anonimă. nr. Traducere din limba franceză de Carmen Ionescu. 4. Ministerul de Interne. volum 13. Editura Academiei. în Buletin de psihiatrie integrativă. an XI. Inspectoratul General al Miliţiei. Editura Tritonic. Realizarea portretului vorbit la faţa locului. nr. Jurnaliştii. Traducere din limba franceză de Carmen Ionescu. PANGHE. Mariana. Fundaţia Regele Mihai I. nr. Petru C. Probleme medico-legale ale activităţii în cabinetele stomatologice. Difficulties in anthropological sex determi/nation on coxal bones. p. 4 (27). X. Anatomia regională a feţei şi gâtului. Francisc.. Viorel. PANGHE.. PANAITESCU. Mariana. 1974. PANGHE. X. 3102. ROŞU. p. în Tratat practic de criminalistică. volum 13. Camil. I. poliţie însoţită de Călăuza cetăţeanului. Urmele urechilor. ROŞU. Bucureşti. 280 p. PANGHE. Alexandra. 196 [-198] p. Persoană şi devenire. vol. în Şcoala românească de criminalistică. Eduard. vol. Lecturi din izvoarele istoriei Evului Mediu. Viorel. volum 12. 1. 232 p. Editura Medicală Naţională. 31-41. an XI. 1975. vol. 2002. 312-316. 1976. 3101. Dr. Ministerul de Interne. Corneliu.

3132. I. suprarenale.P. 194 p. 3130. V. PARHON. Grai.C. Traducere din limba franceză. Jassy (Impr. Hipnoză. 89-95. 528 p. PAPAZOGLU. I. M. Ministerul de Interne. III. nr. 349 p. 1954.P. 1982. PAROT. 89-112. 15 p. NICHIFOR. cu facs. Editura Ziarului Universul. 1961. Michele.. 198 . Corneliu. Mihai. 1917. BARBU. 640 p. (militară şi ordinară).R.C. 672 p. H. PAPAHAGI. În timp de mobilizare şi război. IV. 738 p. Essai de graphologie 3117. Tache. grafie.8 et 9. Bucureşti. Traducere din limba italiană de A. F. Constantin I. note şi indici de MarcelDumitru Ciucă. (Restituţio) 3126. Opere. Ediţie îngrijită. PANTALEONE. Şt. PARHON. POPOVICI. glandele paratiroide şi timus. Poliţia judiciară 3128. 164 p. 3125. 3133. Professeur de clinique de maladies nerveuses et mentales à la Faculté de Médecine de Jassy. Bucureşti. 1978. vol. II. francesă şi spaniolă. 1943. PAPADOPOL. Istoria fondărei epifiză. RICHELLE M. Milcu]. PARHON. Bucureşti. 3124. 1 f. Endocrinologie generală. p. 3121. PARHON. + p.1916). Bibliografie la sfârşitul capitolelor. 3127.). scientifique. I. 3131. Folklor.R. portret + 11 f. Opere alese. pl. Goldner). (Academia R. portret + 1 tabel + erată.P. Rezumat în limbile rusă şi franceză. Glanda tiroidă.. Goldner. 1980. PARHON. Editura Humanitas. 584 p. Toate legile speciale cu infracţiuni date în competenţa Instanţelor Militare. ANGHELESCU.R. Bucureşti. 3129. Bucureşti. Bucureşti. Editura Minerva.). Nr.8 et 9).3116. În timp de pace. cu fig. Editura Academiei R. Redactor responsabil: Academician St.8. Raportul dintre Psihiatrie. 3122. Mafia şi stupefiantele. 3120.. Iaşi. C..F. italiană. POPOVICI. PARHON. Bucureşti. Tache. Vol. Moscova. În Anexă: formulare tip pentru ofiţerii de poliţie judiciară. 120-127. 9). I. PANTELEEV. SELIVANOV. Criminalistica. II. 3119.I. 488 p. Caractères objectif d’écriture par C. no.P. 415 p. Pe un teritoriu sub stare de asediu. în Tratat practic de criminalistică. Neurologie. (Extrait des Bulletins des medecins et naturalistes de Jassy. 1981. Vasile. Ediţia a treia. 3123. 1959. Tudor. Lăzărescu şi E. (Extrait des Bulletins des médecines et naturalistes de Jassy. Essais de Graphologie Scientifique. N. Repertoriu alfabetic de practică judiciară în materie penală pe anii 1969-1975. RADU. Manual. 89112. 1977. Editura Politică. în Tratat practic de criminalistică. Dimitrie. BARBU. Alexandru. Parhon. Mihai. PANGHE. M. Opere alese. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Examinarea monedelor. Editura Academiei R. Editura Minerva. + 1 f. PAPAHAGI. Editura Academiei R. PANTELIMONESCU. Etno- Vol. 3118. Manual de fonetică romanică romînă. Milcu. Alfred Jean. introductiv. PARHON. 2000. + 1 f. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. vol. [Redactor responsabil Acad. Ion. 1970.I. Tudor. ovar şi testicul. AoûtSept. Opere alese. Vol. + erată (Academia R. III. p. p. Bucureşti.A. Psihologie şi psihiatrie.C. 1995. 374 p. cuvânt psihologie.R. Vol. 1936. 1943. Corneliu. Expertiza urmelor lăsate de urechi. Repertoriu alfabetic de practică judiciară în materie penală pe anii 1976-1980. şi ilustr.R. nas şi alte părţi ale feţei. [Bucureşti]. Literatura juridică. Caractères objectifs de l’écriture. I. Ştiinţa dreptului şi Criminologie. cu fig. H. Ediţie şi prefaţă de Valeriu Rusu. Casa Şcoalelor. I. Introducere în oraşului Bucureşti.P. Constantin I. PAPADOPOL. Costescu. PANGHE. Ministerul de Interne. 1988.C. pancreas.. Vasile. 1917. (Extras din Revista de Drept Penal şi Ştiinţă Penitenciară.

Infracţiunea de delapi- ediţie Brunschvicg. PASCU. 1974. 1973. Editura Ştiinţifică. 277-282. 135 p. Silogistica aristotelică. 164 p. dr. Editura de Stat Didactică şi Pedagogică. 1970. 566 p. (Orizonturi). Editura Ştiinţifică. 44 p. Editura Didactică şi Pedagogică. 3152. p. O nouă ramură a dreptului public. Editura Ştiinţifică. Günther. Scrisori provinciale. 1970. doc. p. Dreptul şi procedura poliţienească. Bucureşti. Vasile. + 4 f. Prof. Editura Ştiinţifică. PAVELCU. 150-164. Editura AION. dr. PASCU [Iuliu]. policière. notiţe introductive. Une nouvell branche du droit public. 455 p. 405 p. Bucureşti. Traducere de Gheorghe Szekely. Bucureşti. Un Iuliu. PASSALEGA. Almanah filatelic 1984. 3150. La Poroscopie (La Vasile. PAVELCU. de sine. Le droit et la procédure profil psihologic al feminităţii. PASCU. 341-344. 1936. Vasile. în R. 317-334. PATZIG. 1900.. 1999. Viaţa aventuroasă a operelor de artă. Vasile. Victor-Valeriu. Bucureşti. 1929. Alfredo. Text integral. Ioana. Vasile.a. 1971. 255 p. Bucureşti. [Fascicula I]-II. Cunoaşterea de sine şi cunoaşterea 199 . 3140. Bucureşti. 21-23. Un nouvelle branche du droit public.R. Almanah Filatelic Bucureşti. 352 p. Dumitru. 3136. PAVELCU. 3156. Bucureşti. Internet-ul şi dreptul. Din viaţa sentimentelor.I.C. Junimea. Metamorfozele lumii lumii. Cezar Librecht. Doru. Editurile Saeculum I. 3138. 1999. Bucureşti. Berlin. Cercetări logico-filologice asupra cărţii „A” a „Analiticelor prime”. 152 p. 334 [-336] p. Îngrijită de Aurel Dicu). Bibliografie la p. 3154. Rezumat în limba franceză. PAVELCU. Bucureşti. 1998. f. Iaşi.. policière. 159-164 3151. Marile enigme ale 3155. Editura Didactică şi Pedagogică.6-7. PAVEL. 3137. Vol. tab. Traducere din limba germană de Mircea Constantinescu şi Niels Őffenberger. poştei rurale în Romania. 308 p. Bucureşti. PAŞCANU. 3141. 3144. revăzută şi adăugită. 3146. 1976. inferioare. Eseuri. 3145. PAUL. PASCU [Iuliu]. creator al prozei franceze moderne. Traducere din limba franceză. Editura Didactică şi Pedagogică. Academician.3134. nature an service de la police). Invitaţie la cunoaşterea Prefaţă de D. PATRICIU. Bibliografie la p. 1968. 104 p. de Florica Neagoe. Editura Meridiane. O. 44 p. Felix R. Psihologie pedagogică (Studii). Bucureşti. Editura Enciclopedică Română. şi Vestala. 130 p. PAVELCU. [Bucureşti]. (Colecţia Psyche. 3153. Traducere de Maria şi Cezăr Ivănescu. 1984. 3149. PAVELCU. I. Vasile. Colecţie îngrijită de Idel Segall. no. Handbuch der kriminalische Photographie. Blaise Pascal filosoful. Editura All Beck. 1969.. Studii: Pascal. univ. Traducere de Mihai Popescu. 3147. Le droit et la procédure Introducere în ştiinţa examinării. 1959. Bucureşti. 288 p. PATURI. Eseu asupra constituirii psihologiei ca ştiinţă. PAVELCU. 3148. Principii de docimologie. 1972. Drama psihologiei. Blaise. + erată. Prof. de Ion Brăescu. p. Ediţia a II-a. 1962. Aspecte din istoria dare. PAVELCU. 3143. (I+II). Şerban George. 10e année. Prezentarea textului de lege şi a practicii judiciare. Ioaniţescu. 3142. [Oradea]. PASSERA. note şi indici de George Iancu Ghidu. Bibliografie la p. (Extrait de „Revista de Drept Penal“). VASIU. 1938. Bucureşti. 160 p. Iuliu. PASCAL. docent. 84 p. [Louvain]. Dreptul poliţienesc român. Cugetări. Vasile. PASCAL [Blaise]. Dialog. F. PATRICIU. PARS HANS H. Vasile. Leonard. Bucureşti. 3139. 3135.

în Tratat practic de criminalistică. de reconstrucţie şi modele sistematice ale structurii şi dinamicii teoriilor ştiinţifice. Drd. 3170. Laboratorul Interjudeţean Iaşi.C. Die bedingten Reflexe (Reflexele condiţionate). I. 113 – 121. 3162.7.I. Depresurizarea unei roţi – cauza sau consecinţa accidentului de trafic rutier – coroborarea urmelor descoperite la faţa locului cu examinarea criminalistică a pneurilor. Editura Luceafărul. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul falsificării de monede. München. p.. 1982. în R. în Tratat practic de criminalistică. 45-53. 1976. 9 année. PAVELIUC. 1999. PAYOT. Gheorghe. PĂŞESCU.8. 403-421.personalităţii. Ministerul de Interne.8. Editura Alma Mater. p. Bucureşti. în Tratat practic de criminalistică. Trusele criminalistice. 18-19. 3165. Editura Didactică şi Pedagogică. p.. şeful Biroului criminalistic I. p.C. ing. Ministerul de Interne. Gabriel.. R. Rull et Hess. e 1937. p. Mihai. no. Institutul Naţional de Expertize Criminalistice.. vol. Minovici / Admiraţiune şi recunoştinţă”/ Dr. 1976. R. Metodă de identi- ficare a urmelor de combustibili lichizi. 3164. în Investigarea criminalistică a locului faptei.G. Meseria de a trăi Doamnei nr. 468-473. 2004. 1908. 495-500. Coroborarea investigaţiilor medicale cu cercetarea la faţa locului în expertiza criminalistică a accidentelor de muncă produse de organe de maşini în mişcare. Mihail. Timbre şi alte valori.10. iulie 2004. PÂRVU. 123 [124] p. Pe copertă: „Profesorului meu Dr. Comisar-şef de poliţie.I. Gheorghe. Bucureşti. 10 année. Marc.F. Ministerul de Interne. 1937. 1981. 1938. 200 . des encres suivvant les méthodes de Metzger. Contribuţiuni la studiul medico-legal / al ştrangulărei cu mâna / Teză pentru / doctorat în medicină şi chirurgie / Presentată şi susţinută în ziua de 7 iunie 1903 / de…. Prefaţă: prof. criminalist. expert Criminalistique. Editura Allfa. 9e année. vol. Bibliografie la p. Cesare.. Gheorghe. e 1937. no. 601-623. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. Bucureşti.C.I. 28-34. no. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. E. 8e année. 170-172. 1 Evoluţia şi importanţa măsurilor de siguranţă la paşapoarte. no. Modalităţi 3168.I. 9 année. I. PĂŞESCU. PĂŞESCU. vol. expert (Jurnal 1935 – 1950). 275 p. în R. jur. Universitatea Torino-Italia. 3166. 2003. 255-261. PĂNESCU. L’analyse du papier en 3167. Gabriel. p. Marziano Guglielminetti. univ. 2003. criminalist la Institutul Naţional de Expertize Criminalistice – Laboratorul Interjudeţean Iaşi. 1936. 3163. Marc.P. Noţiunea şi clasificarea generală a urmelor. Bucureşti. 1. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. ing. Gabriel. în Tratat practic de criminalistică. no. p.. Cluj-Napoca. Ilie. 1 Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Gheorghe. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. I. La détermination de l’âge 3161. Drd. ing.. Bibliografie la p. procuror. PAVLOV. 1972. vol. Constantin. 3159. PAVESE.C. 9e année.9. Teoria ştiinţifică. PĂŞESCU. 469-491. p. R. în Realităţi şi perspective în criminalistică.I. 117-124. din Institutul medico-militar. 35-43. Păulescu. Tipografia „Munca” Strada 3171. Traducere din limba italiană. M.C. p. e 1937. Bacalaureat / intern 3169. 366-380. p.. Ministerul de Interne. 1976. Gabriel. p. 540-562. p. Bucureşti.I. 2005. COVALCIUC. Drd. I. PĂDURARU. Bucureşti. PĂDURARU. Drd. Limite ale previzibilităţii în accidentele de trafic rutier la trecerile marcate pentru pietoni. p. PĂDURARU. Laboratoarele criminalistice mobile. no. 3160. 1976. 440 [-448] p. PĂDURARU. p. 4. nr. 3158. R. 123. anul VI.C. PAYOT. 467-468. în Criminalistica. p.9. 3157. note şi postfaţă de Florin Chiriţescu.

Crime Scene: Blood trace investigation (Examinarea urmelor de sânge la faţa locului) în Romanian Journal of legal medicine. 8-11. Bucureşti. p. 3181. în Criminalistica. 2002. II. Gheorghe. Falsificarea docu- Examinarea urmelor de îmbrăcăminte lăsate pe obiecte. 3175. în Criminalistica. de criminalistică şi de penologie nr. 2000. PĂŞESCU. 204. în 20 de ani de expertiză criminalistică. 247-254. Gheorghe. p. 36-42. 3185. 258-264. p. 4/2001. Gheorghe. Ion.. Interpretarea criminalistică a orificiilor descoperite în sticla ferestrelor. PĂŞESCU. minalistică a orificiilor descoperite în sticla ferestrelor în Revista de criminologie. 31-36. Interpretarea urmelor de sînge descoperite la locul faptei într-un caz de omor. PĂŞESCU. formă lăsate de animale: Examinarea urmelor de picioare. 3178. Bucureşti. Gheorghe. IV. PĂŞESCU. de criminalistică şi de penologie nr. p. CULCEA. 3. Secretele amprentelor papilare. III. p. Bibliografie la p. Bucureşti. vol. 171-176. + 2 Anexe p. 205/1992. Bibliografie la p.3/1999. Gheorghe. Ministerul de Interne. PĂŞESCU. în Tratat practic de criminalistică. PĂŞESCU. p. p. Bucureşti. 174-186. Principiile interpre- 3179. 133 p. PĂŞESCU. 3184. 511522. PĂŞESCU. Editura Naţional..3172. 1980.1982. 3191. PĂŞESCU. bantă a urmelor nr. Ministerul de Interne. PĂŞESCU. PĂŞESCU. 3177. ilustr. p. în Valoarea proCriminalistica 3183. de criminalistică şi de penologie nr. Examinarea urmelor 3182. III. 528 p. p. p. Editura Naţional. La Bundeskriminalamt Gheorghe. 343-357 + 249. Col. Teste grilă. PĂŞESCU. PĂŞESCU. şeful Servi- 3190. în Tratat practic de criminalistică. p. vol. Identificarea persoanelor după urmele lăsate de ureche în Revista de criminologie. Gheorghe. 1/1999.3/1994. 3188. anul I. 203. în Revista „Fotografia & video“ nr. vol. Expertiza urmelor- mentelor cu ajutorul copiatorului sau computerului în Revista de criminologie. Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir. Ministerul de Interne. Bucureşti. CONSTANTIN.6/2001. PĂŞESCU. nr. Gheorghe. printre specialişti în Revista „Lumea interpol“ nr. 3176. Abordarea exper- tizei documentelor redate prin mijloace copiatoare în Criminalistica nr. Dumitru. R. p. PĂŞESCU 3187. PĂŞESCU. PĂŞESCU. 1979. 165-175. în Realităţi şi perspective în criminalistică. în Tratat practic de criminalistică. Gheorghe. de criminalistică şi de penologie nr. Ministerul Justiţiei. Posibilităţi de identificare traseologică a obiectelor pe baza unor caracteristici temporare. 160-165. Determinarea ve- Gheorghe. 2001. 2003. Posibilitatea imitării ciului Criminalistic din Poliţia Municipiului Bucureşti. 3189. 67-76. 8-11. Gheorghe. 247-254. 1/1999. 7/1992. PĂŞESCU. tării criminalistice a urmelor la locul faptei. 26-27. 2/2001. Gheorghe. Gheorghe. PĂŞESCU. Gheorghe. 3180.1/1999. PĂŞESCU. Dumitru. 213. de criminalistică şi de penologie nr. 3174. PĂŞESCU. Interpretarea cri- perfecte a semnăturii în Criminalistica nr. Vol. 3186.1/1999. Gheorghe. Gheorghe. Special photokina – 92. 358-359. Bucureşti. 201 . CULCEA. chimii urmelor papilare în Revista de criminologie. p. 359 [-360] p. lăsate de mănuşi. 24-25. Interpretarea criminalistică a urmelor la locul faptei. cu 390 ilustr. p. 127-133. Gheorghe. Reconstituirea fizionomiei corpului şi îmbrăcămintei cadavrelor depesate în Revista de criminologie. 1980. Gheorghe. 3192. 3173. 1996. Gheorghe. Criminalistica. Gheorghe. Gheorghe. p. nr. mai 1999. p. Mileniul III.

expert criminalist. Teora. Din lumea interlopă a mărcilor poştale. 34-35. Deficienţa min- tală şi organizarea personalităţii. 3204. adjunct al şefului Serviciului Criminalistic din D. anul V. Editura Aldus. Bucureşti. Conf. 330 [336] p. 202 . PĂŞESCU.P.G. PĂTRĂŞCOIU. 26 p. falsuri. 386-387.). p. 1-517. – Ministerul Justiţiei. 5 p. aprilie 2006. PĂUNESCU. 5-8. expert criminalist. nr. PĂŞESCU. august 2006. Catalog specializat al mărcilor poştale româneşti cu – Greşeli de machetare – 1958-1998. 3195. PĂUNESCU. Curtea Veche. p. Constantin. dr.. 3209. 1999. Consideraţii privind analiza genetică. Leliana Valentina. Editura Luceafărul. în Criminalistica. PELLAT. PECK. Gheorghe.N. p. Constantin. 1997. Bucureşti. p. Editura Didactică şi Pedagogică. Vagabondajul şi 3210. PEIRCE. 128-134. nr.C. 51 p. 3194. expert criminalist. Braşov. Gheorghe. furturi. expert criminalist. expert criminalist. Consideraţii generale despre cioburi de sticlă şi crăpături în geamuri. Erori în cercetarea la faţa locului şi efectele lor asupra expertizelor criminalistice. 2005. în „Criminalistica”. Penney. Numărul de puncte caracteristice necesare identificării dactiloscopice. 1983. univ. Bancă de articole – Revista „Magazin de filatelie.. Mircea-Nicolae. Competenţa expertului criminalist cu privire la probele de comparat . univ. PĂTRĂŞCOIU. 21 – 24. Prof. în Criminalistica. nr. nr. noiembrie 2003. 1984. Constantin. Gheorghe. mai 2004. Tudorel. Agresivitatea şi condiţia umană. 26 p. Adrian. Bucureşti. p. PÂRLOGEANU. Psihologia minciunii. cerşetoria. dr. Bucureşti. Conf. Librairie Vuibert. Coordonatele 3196. Cluj-Napoca.M. Bucureşti. 1-105. dr. 36-38. de articole – Revista „Filatelia“ – 19541999. Gheorghe. Mircea [-] Nicolae. 1997.. psiholog. escrocherii. anul VI. Bucureşti. Bucureşti. Traducere din limba engleză de Anca Perl. Grigore..6.. anul VIII. 1921. 3197. Particularităţile expertizei semnelor auxiliare scrisului.16. cartofilie şi numismatică“. 1977.3193. metodologice ale recuperării minorului inadaptat. 2003. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. nr. Conf. dr. 1-58. Conf. 1998. 1990-1999. nr. PĂTRĂŞCOIU. Gheorghe. Catalog specializat al plicurilor şi cartoanelor filatelice – Prima zi – România – Ediţiile „Colecţionarului“. 77 p. Conf. 37 p. 3201. anul VIII. Bancă de articole – Almanahul filatelic.. în Criminalistica. 17 p. univ. 2001. 3208. Paris. nr. 3200. Editura Tehnică. PELLA (Vespasian V. (Observaţiuni asupra legii din 4 iulie 1921).B. 1999. Scott. 2006. PĂŞESCU. 3. Dr. 1977-1990. Bancă Speranţa de a vindeca răul uman. PÂRVULESCU. Titlul original People of the lie. PĂŞESCU. dr. 1-15. Bucureşti. Bucureşti. BUTOI. Bucureşti. 2. 36 p. 3203. Bucureşti. 2000. 1995-1998. 1995 – 1999.E. Ediţiile „Colecţionarului“. genetician. PĂTRUŢ. 3205. M. Bancă de articole – Revista „Colecţionarul“. univ. 246 [248] p.. 4. Bancă de articole – Revista „Filatelistul feroviar“. 1927. 1994. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Bucureşti. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Bucureşti. 2000.. nr. 8-10.. PĂUNESCU. I. Solange. 19951999. Traducere din engleză de Lucian Popescu. 1999. 1999. 1999. univ. Bucureşti. Les lois de l’écriture. Mircea-Nicolae. dr. p. Editura Didactică şi Pedagogică. p. 3199. univ. Bucureşti. Bancă de articole – Revista „Curierul filatelic“. 135 p. 3202. 7 p. Editura Alma Mater. PĂŞESCU. The Hope for Healing Human Evil. 3207. Subcomisar de poliţie. nr. Expertizele balisticojudiciare în dosarul „Vasile Milea”. 3198. 2004. 3206. Folosiţi-vă intuiţia! Titlul original: The Intuitive Way. Crime.

[Marius] Dan[iel]. Institutul de Arte Grafice „Vremea”. ianuarie 2005. nr. Precis de istoria dreptului Marius Daniel. Bucureşti (Inst.Eine Untersuchung der Wiederaufnahmeverfahren in der Bundesrepublik Deutschland (Surse de eroare în procesul penal – O examinare a procedurii de redare a înregistrărilor în Republica Federală Germania). André de. Gr. DUMITRESCU. Criptografia – cel mai important aspect al sistemelor de management al securităţii informaţiei. 3220. 1904. 296-300. p. Bucureşti. vol. PELIN. A pune regulile în acţiune. Penal Reform International şi Ministerul St. Bucureşti. Diomid. Ing. Gr. mai 2003. Fehlerquellen im Strafprozess . Ucidere din culpă comună. CĂLUGĂREANU. Stătescu. Ministerul Interne. 1999. în Criminalistica. Un manual internaţional privind o bună practică în penitenciare. Traducere din limba franceză de Gabriela Sandu. de Arte Grafice „Universala“). PERIEŢEANU. 155-181. Monumentele vechiului drept român. Licenţiat în drept. Bucureştĭ (Stab. Principiul lui Peter: cum funcţionează o ierarhie. HULL. 391 [-392] p. LEGRAND. 3217. PERCIUN. Ştiinţele educaţiei). Studiu istoric şi critic. I. juridic şi de legislaţie comparată.. 203 . 3213. 15-16 (II). PERIEŢEANU. 28 p. vol. Expert tehnic. Tehnici de comunicare. Editura Luceafărul. Studiu social. general E-sign România S. 88 p. Ing. Editura Polirom. procuror la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. în Criminalistica. Marius Daniel. 30 p. + erată. (avocat). (Extras din „Revista Judiciară“). vol. Drd. Ediţia a II-a revăzută. Ciprian Marius. partea a II-a. 2005. 456 p.3211. partea I. partea I. Bucureşti.36 (I). 145-156. Ion. 25-27. 200 p. moravuri. 1980. 1926. 3224. Traducere din limba engleză de Gheorghe Mateescu. Jurist. Bucureşti.15-16. Carol nr. Iaşi. anul V. I. (Collegium. II. p. Semnătura electronică şi soluţiile PKI. GREJDINOIU. ediţia a II-a revăzută. BONIFACE. PEŞTINĂ. PEŞTINĂ. în Investigarea criminalistică a locului faptei. p. Discurs rostit în şedinţa Adunării deputaţilor dela 26 iunie 1929 în calitate de raportor al legii asupra organizării poliţiei. Gr. 1907. I. 3215. PERIEŢEANU. PERETZ. vol. partea a II-a. Poliţia de 3225. 167 p.A. p. p. 1905. I. 2004. comisar pe lângă Prefectura Poliţieĭ Capitaleĭ. Semnătura electronică. Legiuirile greceşti. 442 p. PERETZ. 4. Humanitas. Bucureşti. Vol.. nr. 6. Mihai. PEŞTINĂ. nr. de de 3222. 3221. Bucureşti. Jurist. de ştampilă.. Cuvânt înainte de general de divizie Ioan Chiş. Marius Daniel. fără an. Traducere din limba engleză de Gheorghe Florian. Licenţiat în drept. PETER. CĂLUGĂREANU. Jean- André. p. Rolul poliţiei în Justiţiei al Olandei. I. 1. noiembrie 2003. PEŞTINĂ. iulie 2003. Str. PERETTI. II. 1931. Examinarea urmelor statul modern. I. de Arte Grafice „Eminescu“). Manual teoretico-practic de poliţie judiciară. Ediţia a II-a revăzută. Cu o prefaţă de Domnul Karl. 3227. 1999. în Criminalistica.A. 3. Bucureşti. anul VII. 2001. în Tratat practic criminalistică. anul V. 526 p. 1930. Laurence I. 3218. Jean. Istoria Europei Libere prin documente de securitate. PERIEŢEANU. 393 p. Bucureşti.. 10. Gr. 1995].. nr. 3219. Editura Albatros. român. Originile dreptului român. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. ţiei. 3216. Semnătura electronică – un pilon important al sistemelor de management al securităţii informaţiei. Ciprian Marius. XVI + 703 + 59 p. PEŞTINĂ. Organizarea poli- Marius Daniel. Ion. 588 p. III. p. Steluţa. Operaţiunile „Meliţa“ şi „Eterul“. 3226. 1928. Bucureşti. [Bucureşti. I. Raymond. Curs de istoria dreptului 3223. Inginer. 3214. Bucureşti. 3212. anul V. director român. PETERS.

Expert criminalist. I. PETRESCU. Bucureşti. 1971. Ion. PETRESCU. Jean. Traducerea: Dan Răutu. 1929. 93-96. Profesor la Facultatea de 3231. F. Psihologie şi pedagogie. Bucureşti. histochimice şi tanatochimice. De la scaunul lui Ştiinţe din Geneva. 132 p.. Dacia. Editura Luceafărul. Ediţia a III-a. tehnici şi performanţe. Răspunsurile marelui psiholog la problemele învăţământului. 1936. 176 p. 88 p.]. PETROVICI.A. Eseu asupra relaţiilor dintre reglările organice şi procesele cognitive. 163 p. Evoluţii şi tendinţe în criminalistica modernă. Probleme de logică. Tratat elementar… Bucureşti. (Pedagogia secolului XX). INHELDER. 386 [-391] p. Consideraţii privind metodologia de recoltare a fragmentelor de ţesuturi şi organe. profesor la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei de pe lângă Universitatea din Geneva. a probelor biologice necesare examinărilor histopatologice. (Utopica). 1994. Biologie şi cunoaştere. 3233. PIAGET. Ion. nr. Instrucţiuni practice pentru cercetări la faţa locului în crime. Iaşi. C. Logica. 3230. PETROVICI. Lucian. 1992 (Utopica). BURICESCU. (Din publicaţiunile Casei Şcoalelor. Cluj. Editura Librăria Academică S. conferenţiar la Universitatea din Aix-Marseille. Ioan. Biblioteca Pedagogică). 1994. 1935. Universul fotografiei digitale. 40. p. Probleme de logică. Materiale şi truse criminalistice moderne destinate investigării locului faptei. PIAGET. 3236. 212 p. Lucian. + erată (Direcţiunea Generală a Poliţiei). în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Agora. Agora. p. Timişoara. 3243. Bucureşti. vol. Natalia. Jean. Expert-criminalist. Pecker. în Criminalistica. Iaşi. PIAGET. Editura Didactică şi Pedagogică. 3241. Editura Didactică şi Pedagogică. PETROVICI. 3239. în Ghidul procurorului criminalist. Eseu asupra relaţiilor dintre reglările organice şi procesele cognitive. Lucian. atentate … etc. Mileniul III. Ediţia a II-a adăugită. Bucureşti. cu ilustr. Cartea Românească. 288 p. Înţelepciunea şi iluziile Bertillon la calculator. PETROVICI. 204 . 3244. 3234. Bucureşti. DRUGESCU. 1971. 2001. p. Reproduce textul original apărut la Editura Casa Şcoalelor. 3242. în Criminalistica. 1998. Bucureşti. Essai sur les relations entre les regulations organiques et les processus cognitifs. 1970. Studiu introductiv şi note de Constantin Sălăvăstru. Editura Helicon. p. anul V. Bibliografie la p. 3232. 3. PETROVICI. Introducere în meta- fizică. 137 [-139] p. 194-210. PAMBUCCIAN. Gr. Bibliografie la p. 1923. Iaşi. 1928. Jean. 283-286. Titlul original în limba franceză: Biologie et connaisance. în Investigarea criminalistică a locului faptei. PETRESCU [Corvin M. Jean. Ion. PIAGET. Diana Zamfira. Ion. Cartea ofiţerului universitare despre Immanuel Kant. 10-12. Traducere din limba franceză de Liviu Damian şi Octavian Madan. Cluj. PETROVICI. mai 2003. Consideraţii Ion. PETRICĂ. Editura Dacia. 3237. PIAGET. Bucureşti. 2005. Psihologia copilului. Ion. Polirom.3228. filozofiei. 26 p. (Collegium. spargeri. 1969. Bucureşti. PETRESCU. Teoria noţiunilor. Douăsprezece prelegeri 3229. Filosofie). Victor. STOICAN. 136 p. 218-226 3238. de poliţie. [Traducere de Liviu Damian şi Octavian Madan]. 391 p. PETRICĂ.. p. 1911. 1972. Traducere din limba franceză de Dan Rădulescu. 254 [-256] p. D. Jean. 352 p. 135.. 3245. privind strategia de examinare cu tehnica poligraf. Svetlana. Reproduce textul ediţiei din 1924 (Utopica). Editura Ştiinţifică. 3240. PANAITESCU. 455-462. 3235. Iaşi. PETRICĂ. Traducere din limba franceză de I. Bärbel. Biologie şi cunoaştere. 2004.

44 p. Bucureşti. 508 [512] p. 3256. dra. Lübeck. PIAGET. PIAGET. 3252. 1853 – Crimean 3247. 1980. PINTEA. univ. dr. Epistomologia genetică. Jean. 2006. univ. Ştiinţe criminalistice. 3257. Alexandru. Editura Didactică şi Pedagogică. 632 p. Editura Schmidt Römhild. anul VII. ediţie revăzută şi adăugită. Teorii ale învăţării: Dezbaterea dintre Jean Piaget şi Noam Chomsky [Organizată la Centrul tactică criminalistică în investigarea delictelor informatice. Alexandru. Misterul templierilor. Bibliografie la p. 483-505. 427-433. 3254. (Informare tehnică. Traducere din limba franceză de Dan Răutu. Construirea realului la und Beweismittel – Computerkriminalität (Computerul ca instrument şi mijloc de probă – Criminalitatea electronică). (Pedagogia secolului XX).…] Prefaţă de prof. 3250. PICKNETT. Jean. Dr. 1963. N. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Ioan A. 168 p. dr. Der Computer als Tat- 3248. I. Jean. War – 1856. Judecata morală la copil Lynn. Chronological Table. 320 p. Structuralismul. efectuării şi terminării urmăririi penale. Lambecier. Bucureşti. Traducere: Mariana Ceauşu. cu portret aplicat (Lucrări fundamentale de pedagogie). Alexandru. Pecker. 2002. Baechler. Elemente de Jean. 1972. 340 p. Ediţie revăzută şi adăugită. Conf. Titlul original în limba franceză: Le jugement moral chez l’enfant. 104 p. copil. Cluj. Royaumont pentru o ştiinţă a omului în 1975] [de] Studiu introductiv: Călina Mare. Dimensiuni interdisci- plinare ale psihologiei. Essen. PIAT DEWAVRIN. în Criminalistica. Feldweg. Aspecte teoretice şi practice. Bucureşti. vol. Procedura începerii. Paris. 3253. Urmărirea penală. 3258. PIAGET. PINTEA. Bucureşti. 34-35. Traducere de Dan Răutu. Editura Didactică şi Pedagogică. 1973. PIAGET. Aspecte teoretice şi practice.X. PINATEL. Bucureşti. Traducere după ediţia Théories du langage. fază a procesului penal. Titlul original în limba franceză: La construction du réel chez l’enfant. Din volumul intitulat în orginal în limba franceză: Tendances principales de la recherche dans les sciences sociales et humaines. 205 . Mihaela Toader. Traducere din limba engleză şi note Adriana Bădescu. Naşterea inteligenţei la copil. PIAGET. Editura Didactică şi Pedagogică. Popa. Jean. Bondues 1994. Criminalogie. Dacia. Jean.3246. Théories de l’apprentissage. 3249.M. Traducere: I. Editura Didactică şi Pedagogică. 94 p. nr. Bibliografie la p. PIAGET. 1976. Tiberiu Toader. J. Editura Ştiinţifică. 450-457. Noam. Titlul original în limba franceză: L’épistémologie génétique. Lumina Lex. În româneşte de Ecaterina Popa. 256 p. Biblioteca Centrală Pedagogică. dra. Jean. 1. p. 1988. Dalloz. 102-103. Traducere de Dan Răutu. Tradu- cere din limba franceză de Alexandru Gheorghe. 64 p. 8). A. 471 [472] p. PIAGET. 2004.Ursula Şchiopu. coordonator Rolf Rainer Jaeger. PIAGET. PICKO. 1973. Berlin. 2004. Clive. Păstrătorii secreţi ai adevăratei identităţi a lui Iisus Hristos. 1983. Helmut. (Idei contemporane). [Colaboratori: dra. 3259. Editura Politică. Jean. 436 p. Bibliografie la p. PINTEA. (despre) Psihologia inteligenţei în concepţia lui Jean Piaget. Editura Ştiinţifică. 3260. ianuarie 2005. Bibliografie la p. Bucureşti. Dr. RAO. 3255. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. F. Bucureşti. PRINCE. M. 3251. Cu o prefaţă a autorului pentru ediţia românească. CHOMSKY. 1973. Teorii ale limbajului. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Bucureşti.

PROFIRESCU. 1968. PITULESCU. General de brigadă (r).K. POE. Ana. PIŞLEAG. Scrierile lui Gordon 3265. 384-385.3261. 1989. 487 p. Psihogeniile în patologia medico-relaţională. I. 192 p. XLI + 435 p. Edgar Allan. vol. PITULESCU. 3268. Editura Lumina Lex. Criminalitatea juvenilă. POE. PLATT. 1958. Daniel.col. 3263. CONSTANTIN Ion.. Edgar Allan. Editura Luceafărul. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor.col. POE. 1. 520 p. Drd. 1. Bucureşti. Mr. 3276. 454 p. LAZĂR. ALEXANDRESCU.. Petru. POE. BOIŞTEANU. PITICARU. Traducere de Mircea Alexandrescu şi Marius Măgureanu. Cezar. Vasile. 3278. 3266. expert criminalist. p. Publishing. Colonel. LĂPĂDUŞI.. Partea generală.. 2 vol. Curs universitar. Constantin Noica. 3269. PLATON. pl. Editura Tineretului. II. 32 p. PIROZIŃSKY. 1997. 232 p. 443 p. Stalin. Teoria evoluţiei spirituale. Editura Luceafărul. Bucureşti. Tadeusz. Marin. Cristian. Editura pentru literatură. Legile morale şi politice. Edgar Allan. Lt. Combinatul Poligrafic „Casa Scânteii“. Editura pentru literatura universală. POE. Bucureşti.V. Edgar Allan. Mellonta Tauta. PLEŞEA. Bucureşti. 2005. 2000. 5. dr.. Edgar Allan Scrieri alese în două volume. 272 p. 1963. 253-254. Constatarea Traducere din limba franceză de Anca Pîntea. 3-6. 3273. septembrie 2005. PITULESCU. PLOSCĂ. Bucureşti. Mr. 1966. Tiparul „Cartea Românească“. Subcomisar. 3264. Pledoarie pentru istorie. General de divizie dr. Particularităţi ale cercetării locului faptei în cazul infracţiunilor săvârşite prin folosirea armelor de foc. infracţiunilor flagrante săvârşite prin folosirea armelor de foc. Colonel (r). 254 p. anul VII. vol. 2004. ilustr. foto. p. PITAGORA. 144 p. Editura pentru literatura universală. Proză. Iaşi. STANCIU..a. D.. 461-463. [Povestiri]. 208 p. BUTEREZ. 2: Anunţurile lui Gordon Pym din Nantucket. Relevarea urmelor papilare de pe diverse obiecte folosind instalaţia de vaporizare cu cianacrilat din dotarea laboratorului. Ministerul de Interne în decembrie ’89.. Fenomenul „Copiii străzii. 287 p. 3277. Ion. 3262. The ultimate guide to forensic sciense. 813 p. Ion Vinea şi Mircea Alexandrescu. vol. 1965. Traducere de Ion Vinea. 3271. Bibliografie la p. Vol. Ţuţu. Ion. 206 . Tiberiu- Traducere de Raoul Laur. Edgar Allan. Traducere de Ion Vinea şi Petre Solomon. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 2005. Mr. Opere. Vladimir. Drd. MEDEANU. Scrisoarea furată. Bucureşti. (Biblioteca „Luceafărul“. Drept Penal. Pym. POE. 3275. 283-286. 3270. Gheorghe. Bazele tragerii cu armamentul. + 21 p. Dumitru. Vol. Traducere de Constantin.. Bibliografie la p. Editura Psihomnia. Ilie. Bucureşti. ŞTEFĂNACHE. 205-216. Elena Popescu. Avocat drd. în Criminalistica. Bucureşti. Traducere de Livia Deac. Col. Bucureşti. 3272. Editura Antet. f. Ediţie îngrijită de Petru Creţia şi Constantin Noica. Marian Cuică. Traduceri: Sorin Vieru. Ion. nr. APOSTOLESCU. Lt.. 64). Ion. Prof. XXII + 289 p.2. 2005. 304 p. 1998. Bucureşti. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Anul nou se naşte în sânge! Continuare a volumului Şase zile care au zguduit România. Introducere la dialogurile logice: Alexandru Surdu. p.. 3267. Bucureşti. Editura Universal Pan. PEŢA. SCRIPCARU. 6 f. Richard. Editura Naţional. Cristian. Prăbuşirea casei Usher. Dr. Bibliografie selectivă la p. PLOSCĂ. 1996. 3274. Vincent Buranelli.. Crime Scene. Luminiţa-Loredana. Ana.

1. Editura Saeculum. essentials of forensic medicine. p. POMETCU. tica în drept. în Criminalistica. Traducere de Mircea Alexandrescu. Sydney. 3291. 3282. 240 p. 3296. Bancnota de polimer cu valoare nominală de 500. 2003. N. în Criminalistica. 1995. nr. POE. 3300. Traduceri din limba engleză de Liviu Cotrău. POE.000 lei. POHL. Misterul Mariei Roget. K. Imagination. 1992. POMETCU.S. Schiţe. 3298. Şef serviciu în cadrul Băncii Naţionale a României Noi elemenete privind introducerea bancnotelor de polimer în România. 1931 – 1842. 232 p. Richard. Masca morţii roşii. 3284. moartea – „pro“ sau „contra“. Iuliu. Scrieri alese. Oxford. Vonghizas. Bucureşti. 3. Scrieri alese. 1993. Sub redacţia N. decembrie 2000. Cyril John. Bucureşti. Traducere şi ediţie îngrijită de Agop Bezerian. Moscova. Polevoi. Bucureşti. Literatura juridică. POE. povestiri 1831-1842.145. 2003. Iulian. 728 p.S. Richard. povestiri. a bancnotei reproiectate cu valoarea nominală de 10. Dan Botea. Tales of Mystery and 3287. p. 2002. 109 p. XX + 604 p. Edgar Allan. Despina Neagoe. Pergamon Press. Edgar Allan. Edgar Allan. Edgar Allan.R. Bucureşti. 1970. Bancnota cu valoare de 2. 2003. Ion. Editura Univers. 1 Banca Naţională a României 207 . 127 p. mai 2005. Cluj. 120 p. Fotografia – de la teorie la practică. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Traducere de Ion Voinea.N. D. Dr. Bucureşti. 6.. Traducere de 3286. Al patrulea val: Network Marketing-ul în secolul XXI.15. POE. Ediţie revizuită. Traducere din limba engleză de Monica Şerban.J. 175 p. p. Mihaela Mazilu. Crimele din rue Morgue. Grundlagen (Investigarea incendiilor). POIANA. 1995. în Criminalistica. Editura Lumina Lex. 16-18. POLEVOI. Edgar Allan. 3294. POE. Petre Solomon. Editura Eminescu. Corint. Untersuchungen bei Bränden. Prim-procuror al parche- 3283. Al treilea val: noua eră în Network Marketing. 1987. Editura Amaltea. POENARU. 3280. anul II. Press. Pedeapsa cu 3281. 136 p. 533 p. Masca morţii roşii: 3297. POE. Edgar Allan. introductiv de Zoe Dumitrescu Buşulenga. Scarabeul de aur. Prăbuşirea casei Usher.0000 lei. Bucureşti. POMETCU. 1973. anul VII. de aur. POLSON. X/1984. anul I. Aventurile lui Gordon 3292. 25-26. Tradu- cere de Ion Vinea. Studiu 3293. 3. New York. Traian. Ion Vinea.3279. în: Die Schriftenreihe der Kriminalistik. POE. Mihu Dragomir şi C. Editura Amaltea. Punerea în circulaţie 3299. POE. ediţie bilingvă. Ware. Vonghizas. 250 p. 1999. Braunschweig. Traducere de Ion Vinea. Bucureşti. The 3285. Edgar Allan. Toronto. Pym. 3295. 143 p. Edgar Allan. Third editon. nr. 47-48. Manual. Edgar Allan. 1990. Traian. 4. Edgar Allan. POGANY. 1991. septembrie 1999. 299 p. Bucureşti. (ediţie de lux). 679 p. Diana Cotrău. Editura Orion. Mihu Dragomir şi C. în Criminalistica. p. 729 p. S. „Dacia“. nuvele. Traducere de Ion Vinea. 3290. 1969. Informatica şi ciberne- schiţe. Editura Polirom. GEE. The Gold Bug/Cărăbuşul Traian. 3289. Editura Univers. 528 p. D. POE. Poeme. Editura pentru literatură universală. tului de pe lângă Tribunalul Sibiu. 3288. nr. v.v. Wordwort. Mihu Dragomir şi Constantin Vonghizas. nuvele. 1994. POE. iulie 1999. 276 p. Maria-Ana Tupan. POE. Traducere din limba engleză de Dan Pavelescu. Ediţie îngrijită. POE. Edgar Allan. anul I. POE. Expert B.000 lei – emisiune 2000. note şi comentarii de Liviu Cotrău. nr. Bucureşti. 1979. Interdependenţa expertizelor criminalistice şi filatelice în identificarea mărcilor poştale falsificate sau contrafăcute. studiu introductiv. Traducere de Dan Starcu.

Curs de criminologie. în Criminalistica. Metodă nouă de relevare. 3303. anul II. Expert bancar. POP. POMETCU. 2001. Particularităţi în investigarea ştiinţifică a morţii prin electrocutare. PONCELET. p. 2001. Prefaţă de prof. decembrie 2000. 224 p. 234-236. Gheorghe. p. Traian. POMETCU. ianuarie 2004. Bucureşti. Caracteristicile noilor bancnote şi monede. Tipografia Naţională. 1976. Bancnota polimer cu valoare nominală de 1.P. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Şef serviciu în cadrul B[ăncii] N[aţionale] R[omâne]. Ion. nr. Traian. 5. Emilian Stancu. p. 135-141.20-21. p. anul II. 3313. expert criminalist I. 108 p. Leul nou. bancnota de 50 euro. Les Timbres des Gheorghe. 3307. Octavian. Editura Sfinx. Târgovişte. Traian. PONS. Dorel. 24-25. Doru. 2003. 3302. şeful Poliţiei Municipiului Târgovişte. Introducere. Noi 3320. A antologie realizată şi comentată de Doru Pop. Traducere din limba franceză de Gabriela Ciubuc.. Editura Macarie. anul I. anul III. p.3301. POP. V + 716 p. Le Philateliste Belge. Microurmele – o O minoritate în tranziţie. Bucureşti. bancară – B. în Tratat practic de criminalistică.000. Gheorghe. p. Dr. POMETCU. 3312. Drept procesual penal. Posibilităţi şi limite de identificare a copiatorului albnegru pe baza urmelor create pe materialul xerografiat. I. 470-480. nr. metode de examinare – caroiajul. 3316. POP. în Criminalistica. Criminologie. conservare şi exploatare cu ajutorul tehnicii de calcul a urmelor papilare create pe suporturi vegetale. Editura Compania.J. p. Bucureşti. 3. 1921. 3309. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. POPA. POP. 104-106. Gheorghe. nr. nr. Traian. muniţiilor şi materialelor explozive. Mr.135/1932-146/1933-147/1934 3317. în Criminalistica. Orăştie. anul IV. Bancnota de 1. Vol. nr. Dr. POPA. noiembrie 2002. Traian. MITRESCU. nr. POMETCU. Drept penal. Mr.000 lei. vol. medic legist – Laboratorul de Medicină Legală Târgovişte. 1928. Investigarea crimina- listică a infracţiunilor la regimul armelor. 1947. şeful Poliţiei Municipiului Târgovişte.31. 3310.N. René. I. în Criminalistica. Dr. Interpretarea tehnico-ştiinţifică a urmelor descoperite la faţa locului. în Criminalistica. nr. Elemente moderne 3311. 3315. 2006. 2000. POP. POMETCU. în Criminalistica. POPA. Traian. 14-15. 261 p. Maior. Vol. 135/1932 -Vol. septembrie 2000. Ţiganii din România. 158 p. Mass-media şi democraţia. Brüssel. Dâmboviţa. anul VII. Traian. Seria Media coordonată de Mihai Coman. ANGHELESCU. p. Les Timbres des Principautés danubiennes et de la Roumanie (1858 a 1872) Le Philatéliste Belgé. Principautes danubiennes et de la Roumanie (1858 a 1874). Bucureşti. POPA. noiembrie 2001. 3314. Traian. POMETCU. 3304. 3308. vol. în Criminalistica. început numărătoarea inversă… Euro… înaintea lansării!. Prima contrafacere a Cluj. Emmanuelle. dr. Editura Polirom. Cluj. 16-17. Mileniul III. p. septembrie 1999. Banca Naţională a României. 6. anul VI. 4. 18-19. 3319. Bibliografie la p. Iaşi. Rene. POPA. PONCELET. 6. Şef Serviciu securitate Chestiuni de istorie şi filosofie penală. p. 1999. 208 . p. Gheorghe.000. 6. Nicolae. Şef serviciu.. mai 2005. monedei Euro din România..000 lei. 31-32. 3318. Prima contrafacere a monedei Euro din România – bancnota de 50 Euro. de siguranţă şi edificarea „baricadei” împotriva contrafacerilor. 382 p. în Criminalistica. POP. 190/1937. emisiunea decembrie 2003. univ.R. 3305. Ministerul de Interne. 2001. Traian. 470-476. 1. Tipografia Libertatea. 3306. Inspector de poliţie. problemă pentru practica criminalistică românească.

Metode şi tehnici moderne de identificare criminalistică a persoanei. Descoperirea. I. 2004. NECULA. nr. POPA. nr. 3-4. 2005. 3327. p. vicepreşedinte al Asociaţiei Criminaliştilor din România. anul VI. BĂRBĂRII. Conferenţiar universitar 3333. în Criminalistica. nr. februarie 2006.. Vasile. 6. directorul Institutului de Criminalistică din I. 124 p. 122-124. Master european. septembrie 2003. nr. 1. dr.. POPA.. Comisar-şef de poliţie 3331. Gheorghe. 3323. şef Serviciul identificări judiciare din cadrul Institutului de Criminalistică. 5. Ionel. Comisar-şef de poliţie. 25-26. Maior.J. POPA. 3335. 141-143. cu ilustr. 3332. mai 2004. 2005. Bucureşti. Crişan. 3324. 7-12. utilizate de Poliţia Română. p. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. POPA. I. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. 4. anul V. 4. Ligia. 3. nr. adjunct al inspectorului general al Poliţiei Române. 3328. Comisar-şef de poliţie Gheorghe.G. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. p. p. 31-41. Autorul faptei a fost în legitimă apărare. VASPEAN. Note de curs. 2006. Jurist. 1989. Comisar-şef de poliţie CĂRĂUŞU. Analiza ADN mitocondrial – validarea în medicina legală. + 1 f. 3334. DERMENGIU. în Criminalistica. 1. în Realităţi şi perspective în criminalistică. NECULA. în Criminalistica.. POPA. Gheorghe.3321. dr. nr. Bucureşti. nr. Căpitan. p. în Criminalistica. Bibliografie selectivă p. LĂZUREANU. 41-48. Identificarea instrumentelor de spargere pe baza urmelor / microurmelor descoperite la locul faptei. Gheorghe. dr. POPA. POPA. dr. tab. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. POPA. 209 . anul VI. Utilizarea de către Poliţia Română a sistemului IMAGETRAK[. Consideraţii privind Criminalistica românească. martie 2004. p. Mucenic. Dan. Comisar de poliţie. 3330. Bucureşti. Prevenirea criminalităţii prin mijloace criminalistice. Gheorghe. Serviciul Editorial şi Cinematografic. POPA. 97-101. Posibilităţile de lucru ale Institutului de Criminalistică din Inspectoratul General al Poliţiei Române. ridicarea şi conservarea microurmelor la locul faptei. iulie 2005.R. în Criminalistica. Ionel. 3-5. Mirela. Editura Luceafărul. dr. Carmen. POPA.. p. rtizei scrisului de mână în limba arabă. Expert criminalist. Conf. Subcomisar de poliţie. 2005. volum 12. p. Gheorghe. Microurmele – o problemă pentru practica criminalistică din România. Gheorghe. în Criminalistica. în Criminalistica. Ioviţă-Viorel. p. Particularităţile expe- 3329. anul VII.P. Gheorghe. anul V. 29-30. Bucureşti. Dâmboviţa. în Criminalistica. p. Editura ERA. POPA. Metodica organizării şi desfăşurării pregătirii fizice a cadrelor din unităţile Ministerului de Interne. POPA. 32-51. adjunct al Inspectorului general al Poliţiei Române. 2003. Comisar-şef dr. anul VIII. nr. POPA. dr. Sorinel.. Subcomisar. (Ministerul de Interne. Dr. p. Carmen-Lorena. POPA. Subcomisar de poliţie asistent univ. Gheorghe. 3325. CONSTANTINESCU. Rolul probelor criminalistice în stabilirea adevărului. 8 3326. POPA.. Univ. Comisar-şef de poliţie dr. Direcţia Organizare-Mobilizare). Comisar-şef. Criminalistică. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 1-2. 3322. noiembrie 2004.] sistem de recunoaştere şi compunere facială. Comisar-şef de poliţie Mălin. iulie 2005. Europolul semnalează din nou pericolul drogurilor. 5. 249 [251] p. Gheorghe. 34. Comisar-şef de poliţie dr. Gheorghe. Gheorghe. anul VII. p.P. p. POPA. septembrie 2003.

Cluj-Napoca. vol. Tratat. subterană şi spălarea banilor. Dreptul familiei. Genurile redacţionale. Investigarea evenimentelor aviatice. 300 p. nr.. Urmele de încălţăminte l-au trădat pe infractor. Nicolae. Consecinţele interpretării greşite a unor asemenea expertize. Judecător. în Criminalistica. 3353. I. I. Dan. 360 p. Tudor R. Seminarul de perfecţionare a procurorilor criminalişti. Oradea. Vol. Ştefan. martie 2004.II. 134 p. Tactica intervenţiei poliţieneşti. Editura Detectiv. nimia. Bucureşti. Curs de drept 3344. 1970. univ. anul II. POPA. 200. Adrian. 89-94. Editura Alma Mater. volum 12. Bucureşti. în Criminalistica. Expresia plastică a înscrisului şi personalitatea.3336. POPESCU. Editura Discipol. Editura Universităţii din Oradea. prof. NEICU. Editura 3342. Teodor. POPA. 3337. POPA. CONSTANTINESCU. Ştefan. p. nr. Interpretarea şi valorificarea expertizelor criminalistice şi medico-legale în procesul penal. POPA. Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş. Eventuale erori în aprecierea concluziilor. 152 – 183. coordonator ştiinţific chestorşef. 29-31. Teodor. ENE. 2005. de sociologie juridică. POPA. POPA. 1983. Mărturia. Terorismul internaţional-flagel al lumii contemporane. Ştefan. POPESCU-MIHĂIEŞTI. 2003. Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră. Ediţie revăzută. Ligia. septembrie 2000. 536 p. 2. 3355. Editura Didactică şi Pedagogică. Limite psihologice. 1965. univ. 292 p. Forţa probantă. POPA. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. Mirela. POPESCU. Editura Didactică şi Pedagogică. Monografie juridică. 3343. p. expert criminalist la Poliţia Turda. Editura Tritonic. Editura Ministerului de Interne.. Chestor de poliţie conf. 3351. Tudorel. 437 p. Speţe şi soluţii din practica judiciară. 288 p. 296 p. POPESCU.. Tudor R. nr. Economia internaţional privat. Bucureşti. Ion. marcă. 2. 3347. 2003. 3348. Fotografia judiciară. Locotenent. Nicolae. Anghel Andreescu. Bibliografie la p. 292 p. Procuror criminalist. 2002. Nicolae. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. 2000. dr. Omo- 3350. Alexandru. p. 3341.. 367 p. 449-460. Cristian Florin. Prelegeri 3338. Drept civil. cu un studiu introductiv de prof. Bucureşti. Arhitect diplomat. Criminalitatea transfrontalieră. 233 p. Editura Didactică şi Pedagogică. 263-270. Tipografia Universităţii Bucureşti. p. Ion P. 2002. Redactarea textului jurnalistic. POPESCU. Sinaia. Bucureşti. Bucureşti. 468 p. 3340. POPESCU. Tudor R. 219 [-220] p. STOIAN. Manual de jurnalism. vol. Bibliografie la p. 133-134. POPESCU. cu tab. univ. Dumitru. Dreptul familiei. univ. Editura Expert. Cardul bancar. Ovidiu Horia. 3339. Teodor. vice- Ion. Conf. p. Dobândirea dreptului la 3352. Nicolae. Speţe şi soluţii din practică judiciară. Bibliografie la p. 3354. Carmen. 20-24 noiembrie 2000. 5. Editura Ministerului de Interne. Ion P. POPESCU.. Tipografia Universităţii din Bucureşti. 275 p. 1969. anul VI. DERMENGIU. BĂRBĂRII. 123-128. Universităţii Oradea. Tudor R. 210 . dr. 3345. RĂDULESCU. POPA. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. CUCU. Ediţia a III-a. Probleme teoretice şi dicţionar de omonime româneşti. 357-360. Vasile. I. 1973. 3349. Ilie. Bibliografie la p. 2002. Oradea. 1998. FILIPESCU. FILIPESCU. dr. POPESCU. POPESCU. STANCIU. Editura Imprimeriei de Vest. POPA. dr. Rodica Aida. preşedinte Curtea de Apel Bucureşti. 1992. POPESCU. Victor Duculescu. 92 p. martie 2004. Mircea. 3346. 2003. POPESCU. Analiza ADN mitocondrial – validarea în medicina legală (II). 21-23.

M. 3361. [Bucureşti]. Bucureşti.R. biochimist. 1930. POPESCU-NEVEANU. Romică. Paul. anul VI. 216 p. Paul. biocriminalist. 447 p. POROT. Studiu introductiv şi note de Mircea Flonta. Arif [and] W. Marian. Paul. 6.E. POSTOLACHE. în Criminalistica.P. nr. şeful Sistemului de Analize Genetice din Institutul de criminalistică al I. Psihologie 3370. 1986. 1977. în Criminalistica. Bucureşti. 3362. + 8 Anexe. W.. Persona- Alexandru Surdu şi Erwing Tivig. 1999. Subinspector de poliţie. Editura de stat pentru literatură ştiinţifică. POTORAC. Traducere din limba rusă. N. 3359. litatea şi cunoaşterea ei. Traducere de Mircea Flonta. 1981. vol. 3371. p. Florica. COCIOARĂ. iulie 2004. 3358. + erată 3357. drd.G.E.. 1970. Editura Didactică şi Pedagogică. I.R. Curs de Ginel. + erată. POPOV.R. biochimist.G. Editura Ştiinţifică. Les Tiganes. 3365.I. Histoire-Ethnographie. aprilie 2006. 459 p. cu fig.J. Smolianinov şi V. Linguistique. Editura Ştiinţifică. II. Payot. 2. CURRAN. Toxicomaniile. 3368.I. Editura Ştiinţifică. POTORAC. Romică. Orter. Cervacov. L. Vizele electronice versus paşapoartele electronice. 29-33. 397 [390] p. 1954. Bucureşti. în Metode şi tehnici de Sèminaire de Blaj (Roumanie). 4. Bucureşti. POPESCU-NEVEANU. A. Grammaire-Dictionnaire.. Dicţionar Romică. Subcomisar de poliţie drd. Bibliografie la p. Subcomisar de poliţie. A comparative study of existing legislation. 3367. Institutul de Criminalistică al I. 3-5. 4. Paul. POPESCU-NEVEANU. 216 p. Studii psihopedagogice privind dezvoltarea copiilor între 3 şi 7 ani. Bucureşti. de poliţie drd. Paul.. Strategii de interpretare a informaţiilor furnizate de către profilele genetice. Insp. POPP ŞERBOIANU. ARIF. 3360. 1976.V. 458 p. Modalităţile de recepţie senzorială. A. nr. psihologie generală. 1974. noiembrie 2004. 262 [-264] p. POROT. Geneva: World Health Organisation.. Bucureşti. Antoine. 11-13. Ediţie prelucrată şi completată de V. Identificarea persoanei care a executat înscrisuri pe baza profilului genetic al celulelor epiteliale remanente în interstiţiile fibrelor de celuloză din structura hârtiei. vol. Tipurile de activitate nervoasă la om Editura Academiei R. Paul. Maurice.R. şi grafică. Traducere din limba franceză de George David. p. p. 192 p.3356. Manual pentru anul IV liceu. 319 p. 3364. POTORAC. POPPER. By L. 3363. POPESCU-NEVEANU. E. 3373. Genetica judiciară în România. POPESCU-NEVEANU. Editura Didactică şi Pedagogică. BEJAT. pr. C. POPESCU-NEVEANU. Editura Militară.G. Romică. cu fig. POPESCU-NEVEANU. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.dependent Persons. cu ilustr. nr. anul VIII.P. drd. cu tab. Paris. 1969. Karl R. în Criminalistica. Mihail. ANDREESCU. PORTER. Medicina Judiciară. Psihologie generală. Daniela. Tipografia Universităţii Bucureşti. Comisar de poliţie. 51-52. 3366. Paul. biochimist. 301-317. expert criminalist în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie. POTORAC. The Law and the Treatment of Drug and Alcohol . nr. 1971. Paul. 1970. Logica cercetării. Inspector principal de psihologie. FISCHBEIN. anul VII. [1961]. 295 p. în Criminalistica. POPESCU-NEVEANU. 211 .P. Editura Didactică şi Pedagogică. biochimist. Prefesseur au 3372. Strategii de interpretare a informaţiilor furnizate de către probele genetice. p. Sensibilitatea. 3369.F. Institutul de criminalistică al I. GOLU. (Dicţionarele Albatros). 1978. Bucureşti. anul VI. Bucureşti.P. Curran. iulie 2005.. Bucureşti. 784 p. generală şi noţiuni de logică.

Sanda Măgureanu. 4. 2000. I. C. 3384. vol. dr. Sport şi Presă.C. 3375. Simionescu. 3390. nr. Bucureşti. (Ministerul de Interne. St. anul VII. 1. 2003.identificare criminalistică. Oancea. dr. Editura Continent XXI. doc. 1989. Bucureşti. dr. Nicolae. Ştiinţe criminalistice. 264-265. T. Sanda Măgureanu. Psihiatrie. 3385. Natalia Braslă…]. 3380. prof. 531-544. Bucureşti. Bucureşti. 265 p. Georg. şi Dobriţa. Prelipceanu. Alexandru. POŢINCU. anxietate-adicţie în tulburări de personalitate ale adultului. PRÜFLING. Meiu. Damian.J. şi erată. PREDA. 5. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1990. 312 p.144 p. Editura Didactică Pedagogică. Predescu în colaborare cu: Natalia Braslă. Prevenirea recăderilor în drogodependenţe. I. 3377. Milea. D. 2005. iulie 2005. 1976. Din experienţa miliţiei judiciare în combaterea infracţiunilor comise prin violenţă. Cucu. N. V. 83 p. T. Lohan. (r). Meiu. Serviciul Editorial. p. Cunoştinţe despre om şi societate. în Criminalistica. R. D. O. Bogdana Tudorache. Christodorescu. Direcţia Judiciară). Ionescu. PREDESCU. Damian. Ovidiu. X. NICA-UDANGIU. Prezent bucureştene. PREDESCU. Rodica Ionescu. GRIGOROVICI. nr. SCÎNTEI. G. M. p. univ.I. cu tabele şi scheme (Ştiinţa pentru toţi. Giurgiu. A. Col. 104 p. I. Bucureşti. Gheorghe. Gh. Predescu. III (uz intern). PREDESCU. 4 (27). 178 p. I. V[asile]. 434 p. SÂNTEA. Daniela. PREDA. Cuplul simptomatologic: 3381. FLORESCU. St. PRIBOI. Werkzeugspuren (Urme de unelte). 3378. 1990. 121 p. Romila. Roman. Giurgiu. cu fig. 201-207. Florescu. Bucureşti. PREDESCU. Universitatea Transilvania. p. în Buletin de psihiatrie integrativă. în Buletin de psihiatrie integrativă. 1981. 1998. Iaşi. p. Col. Neicu. Bucureşti. Vianu. Nica-Udangiu. 1983. Une langue internationale reintegrarea socială. Automobile. I. 3389. TABACU. HARA. 153). V. II. 1979. G. Constantinescu. 4 (27). D. Lidia. septembrie 2004. RÉTROZINNE. Bucureşti. p. Vol. R.. I. Potcoava care stabileşte adevărul. an XI. Milea. Bibliografie la sfârşitul capitolelor. V.N. Margareta Ştefan. Editura Medicală. doc. Subcomisar de poliţie. November. Victoria Lohan. în R. Editura Medicală. Sub redacţia prof. Violatorul în serie. Psihiatrie [Sub redacţia 3376. Roman. D. O. Cercetări energetice în 3382. Neicu. PREDA. Bibliografie selectivă p. în colaborare cu: L. PREDA. Dreptul penal al afacerilor. 3374. Inspectoratul General al Miliţiei. Serviciul Editorial şi Cinematografic.. (sub redacţia). Valentin Neicu. Vol. X. N.. Conf. Ionescu. Niţurad. Editura Medicală.. Drept 212 . 3383. Ion. 2005. V. 151-156. N. I. Marilena Alexianu. Carmen. Urgenţa în psihiatrie. 23-24. G. vol. 3379. 834 p. Subcomisar de poliţie. coliziunile autoturismelor. Hanganu. Hanganu. Oana. PREDA. THIEL. 28. Profilaxia delincvenţei şi 3386. Florescu. 3 vol. (Uniunea Juriştilor din România). A. şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică.144 p. Bibliografie la p. N. Nicolae. Ciurezu. 1929. Vremuri vechi 3387. N. 2006.P.J. 256 p. anul VI.. PRITZKOW. D. I. ŞT. Wolfgan. an XI. Şt. G. LĂUDAT. vol. NICA-UDANGIU.P. Nedelcu. 3388. Sub În colaborare cu: L. 139-141. Psihiatrie. Iaşi. des malfaiteurs. Alexandrescu.. Institutul de Criminalistică. în Criminalistica. Departamentul Poliţiei.N. C. 830-834 p. Cucu. Natalia Braslă. PREDESCU. 1980. PREDESCU. V. Mirela. Christodorescu. Marilena Alexianu. Vasile. I. p. nr. Editura Medicală. A. nr. ŞUTIC. Alexandrescu. G. Editura pentru Turism. Ministerul de Interne. Oancea. Braşov. Direcţia de Cultură. V. 1.

coordonator Rolf Rainer Jaeger. 2 année. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică.C. Aneta Măciucă. în R. Ştiinţe criminalistice. II. Berlin. Vasile D. 342-351. Aneta Măciucă. 3393. PRÜFLING.I. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Ştefan. şi MARINESCU-HIMU. vol. II. 147-155. PRUNĂ. 223 [-224] p. II. Les tatouage traditionnels Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. Schuhspuren (Urme împotriva incendiului. 2e année. Psaltirea 3397. Facsimile. ediţie îngrijită de DIACONU. prefaţă. e no. Berlin. ediţie revăzută şi adăugită. Vol II. Lübeck. Partea I. Prelegeri de psihologie 3405. 9 p. J. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Editura Academiei Române. no. Essen. Mihai Roth. 5e année.I. 211 p. Editura Schmidt Römhild. 3391. şi cugetări latine. 1976. în Tratat practic de criminalistică. Faux par adjonction on grattage de points diacritiques dans les documents arabes. Proverbe Reifenspuren (Urme de autovehicule. no. Essen. Editura Schmidt Römhild. 2000. J. 3392. 455-457. 3401. Expertise et analyse graphométrique des Ecriture sé e mitiques. Aurelian Niţă. Essen. 2002. Ion Gherghinoiu. I. Studiu filologic. Ştiinţe criminalistice. Bucureşti. vol. Tiberiu. vol. Editura Albatros. 1967. coordonator Rolf Rainer Jaeger. ediţie îngrijită de Amita Bhose.I. Hurmuzaki.. 2002. Ediţia a II-a. 726-737. ediţie revăzută şi adăugită. PROBST. Georg. Editura Schmidt Römhild. Iaşi. Editura Schmidt Römhild. PROBST. Vol. Bibliografie la p. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Ediţie alcătuită. Editura Albatros. 1933. Tatouages locaux et marques de tribus..I. Studiu lingvistic şi ediţie de Ion Gheţie şi Mirela Teodorescu. Ghid pentru aplicarea normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor. 3396. Urme de pneuri).H. 267 p. Berlin. Victimizarea judiciară. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. p. vol. 3406. Essen. Aurelian Niţă. 2002. în R. 555 [-556] p. Autori: Vladimir Secară. Ion Vale. Lübeck. Georg. Schusswaffen. ediţie revăzută şi adăugită. 1930. PROBST. 8 p. Anexe p. + 125 p.H.C. Editura Fundaţiei „Chemarea“. 1930. PROBST. Proverbe şi cugetări bengaleze. 206-214. Vol. Răzvan Bălulescu. 3395. Ghid pentru aplicarea normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor. Protecţia Schussspuren (Urme de arme de foc şi de tragere). Emanoil. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul infracţiunilor de trafic de stupefiante. PRÜFLING. Protecţia de încălţăminte). II. Lübeck. [Bucureşti].und 3398.10. Vol. 49 [-51] p.3. 1930. 3404. Colecţia Cogito. Lübeck. Proverbe des indigènes algériens. 2002. PRUNĂ. Georg. 1993. J. Note de curs. 219-223. Autori: Vladimir Secară. J. p. 3399. 1975. p. Coordonator: Ionel Crăciun. p. 3394. 1976.5. Editura „Service Pompieri“. no. Ştiinţe criminalistice. p. Fahrzeugspuren [de] împotriva incendiilor. (Colecţia Cogito). Bucureşti. 2003. Editura „Service Pompieri“. des indigènes algériens. Les tatouage traditionnels 3402. vol. 7 p.C. 3400. 13 p. judiciară. Traiean Şerbu. Ion Gherghinoiu.comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Editura pentru Literatură. 2003. Coordonator: Ionel Crăciun..H. Berlin. româneşti. 248 p.C. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Bucureşti. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 3403. II. Indice 213 . Ministerul de Interne. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. PRODAN. I.H. Traiean Şerbu. Maria. 155 p. 248 p. 2 année. în R. II. PRÜFLING. ediţie revăzută şi adăugită. 209-217. în R. glosar şi indici de George MUNTEAN. Partea I. 2005. Sorin Calotă.3.. Sorin Calotă. Mihai Roth.

PUŞCAŞU. Ioan. Control al M. Comisar de poliţie. I. p. volumul XIV. Narcis. p. 2005. PUŞCAŞU. 14-16. în Criminalistica. p. Comisar-şef de poliţie. comisar. nr.I. în Criminalistica. PUŞCAŞU. septembrie 2004.P. 195 p. (ACADEMIA ROMÂNĂ. Simulatorul auto. iulie 2004. Rosetti”). PUŞCAŞU. p. Corpul de Claudia. în Revista Română de medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. BUHAŞ. martie 2006. 6-8. Camelia. Comisar-şef de poliţie. Scrisul – mijloc de identificare criminalistică (II). 3410. Bucureşti. 3409. . nr. Ioan. 3408. 1. PUSTA. anul VI. VĂLCEANU. nr. un sistem tehnic inventat pentru pregătirea şi perfecţionarea conducătorilor auto. anul VI. Comisar-şef. Simulatorul auto.. PUŞCAŞU. Editura Academiei Române. 5. Vasile. Aprecieri statistice privind cauzalitatea în sindroamele toxico-septice din morţile violente. 35-37. 4. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. anul VI.J.de cuvinte de Rovena Şenchi. 214 . Bacău. nr. Vasile. 6.A. noiembrie 2004. în Criminalistica. 3407. 65-69. Ioan.

Conceptul colaborării interdisciplinare a medicinei legale cu criminalistica în integrarea cercetării ştiinţifice cu practica. Editura Z. 324-344. Ioan. 275 p. Expertiza urmelor osteologice pentru determinarea sexului şi taliei persoanei după schelet. M[oise].Q 3411. Ministerul de Interne. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. în Şcoala românească de criminalistică. QUEEN. . Cluj-Napoca. 1978. QUAI. 219 p. p. Ministerul de Interne. Ministerul de Interne. Editura Dacia. 1975. vol. O cameră în care se poate muri. vol. Rolul şi aportul medicului Raportul criminalisticii cu medicina legală şi perspectivele sale de dezvoltare. I[oan]. TERBANCEA. V[ictoria]. 166-170. MĂRGINEANU. C[onstantin]. Expertiza urmelor osteo- 3417. Bibliografie la p. I[oan]. 1979. în Şcoala românească de criminalistică. QUAI. 270 p. în Tratat practic de criminalistică. p. QUAI. 3416. p. QUAI. 3413. 3419. 3418. p. 151 p. Editura Nemira. 1979. I. SUHĂREANU. Ioan. 159-162. QUAI. Ellery. Ministerul de Interne. 1979. Constantinescu. Expertiza pentru stabilirea vechimii osului. vol. I[oan]. 32-34. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. 3415. V[ălean]. 2 vol. 269-275. Expertiza urmelor osteologice pentru stabilirea vârstei. II. 231-234. I[oan]. Traducere din limba engleză de N. D[umitru]. CEACANICA. 3414. Introducere în teoria şi practica medico-legală. 1994. QUAI. 1978-1979. logice: Fundamentul ştiinţific al expertizei. 141-143. MĂRGINEANU. II. p. 1975. V[ălean]. legist la cercetarea locului faptei în infracţiunile contra vieţii. QUEEN. Ministerul de Interne. Contribuţia medicului legist la examenul la faţa locului în pruncucidere. 1992. Ioan. Ellery. p. FLĂMÂNDU. Bibliografie la p. Valoarea expertizei medico-legale în infracţiunea de omor. 261-270. Ministerul de Interne. Misterul crucii egiptene. QUAI. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Traducere din limba engleză de Gherasim Tic. 3412.

10/2001. membru aderent al Societăţii Franceze de Grafologie. Carmen. 2. mai 2002. membru al Societăţii Române de Grafologie. 3436. 108-127. Ministerul de Interne. p. 3428. Bucureşti 1963. Eveniment în grafo- 3422. Gabriel. MIHALACHE. RADU. Ch. 271 – 275. în Revista de criminologie. vol.1/2001. DRĂGHICI. RADU. de criminalistică şi de penologie nr. HAID. Pompil. în Revista de criminologie. în Tratat practic de criminalistică. 3435. Expertizele. în Tratat practic de criminalistică. Constantin. 70-74. 4. 2. de criminalistică şi de penologie nr. 326-330. Constantin. 125-134. siunii trăsăturilor intersectate.16 (1)/2000 a Facultăţii de Drept a Universităţii din Craiova. p. Mircea. RADU. Constantin. membru aderent al Societăţii franceze de Grafologie. 138-144. secretar general al Societăţii Române de Grafologie. IONIŢĂ.16 (1)/2000 a Facultăţii de Drept a Universităţii din Craiova. Expert criminalist. RADU. martie 2006. Paris. 3438. dezvoltare a grafologiei în România. Expertiza urmelor de natură pulverulentă. al Asociaţiei Grafologice Italiene. MIHALACHE. Constantin. III. 3423. nr. GEORGESCU. 36-38. de criminalistică şi de penologie nr. mijloc de probă în procesul penal. (Spânzurarea şi decapitarea. Marcel. Ştampilele poştale folosite în Ţările Române până în anul 1881. vol. iulie 2002.10/2001. Expert criminalist.. RADU. IV. Studiul . p. RADU. Grigore. Erhängen und Dekapitation. 1. Constantin. ţional de Grafologie. 1982. p. p. nr. Mijloace procedurale de investigare a accidentelor colective. BOGDAN. Constantin. nr. în Revista de criminologie. 1980. Alexandru. Constantin. Constantin. în „Revista de ştiinţe juridice“ nr. Camelia. nr. Bibliografie la p. p. 39/40 (I). Criminal şi sinucigaş (I). în Criminalistica. nr. Stadiul actual de 3421. Expert criminalist. de criminalistică şi de penologie nr.. Folosirea filtrajului 3427. martie 2002. Bucureşti. Secretar general al Societăţii Române de Grafologie.11/2001. logie. Lector univ. 205-227. p. RABL. iunie 2005. 3433. 1980. Alexandru. Alexandru. Constantin. p. p. Archiv für Kriminologie. RADU. 3424. KATZGRABER F.R 3420. martie 2004. p. WALSER. III. de criminalistică şi de penologie nr. RADU. în Revista de criminologie. Grafologia. DOBRILĂ. Gabriel. W.. Identificarea cadavrelor cu identitate necunoscută rezultate din catastrofe şi accidente colective. RADU. Editura Tehnică. optic în expertiza criminalistică. Expertiza grafică şi grafologia – paralelism (aspecte comune şi deosebiri).10/2001. 3437. în Tratat practic de criminalistică. Camelia. 3425. Constantin. în Criminalistica. 2000. RACOVICEANU. 3430. Pledoarie pentru grafologie. volum 13. RADU. RADU. 248-252. 195. Arhiva pentru criminologie). expert 3429. RADU. RADU. 11 . nr. 3. 464-467. RADU. anul IV. p. Constantin. al Asociaţiei Grafologice Italiene. 3434. DOBRILĂ. 2. Constantin. RADU. 23-26. în Revista Română de medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. Ministerul de Interne. (Colecţia Proverus).12 ianuarie 2002 în Revista de criminologie. 129-133. 135-137. Criminal şi sinucigaş (II). Expert criminalist. Expert criminalist şi BUHAŞ. Management şi grafologie. Ministerul de Interne. 459-463. p. p. p. 3426. Determinarea succesiunii trăsăturilor intersectate. B. 275 p. 3431. p.. în „Revista de ştiinţe juridice“ nr. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. Determinarea succe- Expertiza urmelor de sticlă. Marcel. Carmen. Sorin. vol. anul IV. 5/7 (II). p. 3432. în Criminalistica. anul VI. vol. 115-119. anul IV. Congresul Interna- BUHAŞ. criminalist. RADU. Victor. volumul XIV. RADU.

. [Studiu]. Ianuarie 1903. Tentativă de omor şi sinucidere – studiu grafologic. mai 2004. RADU. Expert criminalist. Criminal şi sinucigaş (II). mai 2005. nr. Mihai. 2005. în Criminalistica. Lector universitar. Editura Cartea Românească. vicepreşedinte al Asociaţiei Grafologice din România. RALEA. 1947. e’tabli en execution de la Convention de l’opiu de Genève. Imprimeria Statului. Bucureşti. în Criminalistica. 31 p. Petre. Mihai. Rapport sur les travaux du Comité. Prefaţă şi tabel cronologic de Florin Mihăilescu. doc. Editura ASAB. RADU. IV + 146 p. 3451. f. p. anul VII. noiembrie 2004. Bibliografie la p. Constantin. noiembrie 2005. vice-preşedinte al Asociaţiei Grafologice din România. 3452. Constantin. RADU. Minerva. Textul ediţiei stabilit şi îngrijit de Ion Pascali. anul VI. Explicarea omului. membru al Societăţii Franceze de Grafologie şi al Asociaţiei Grafologice Italiene. Prelegeri de estetică.. 1996. 133/12). 596 p. Explicarea omului. 3441. în Criminalistica. Lector universitar. membru al Societăţii Franceze de Grafologie şi al Asociaţiei Grafologice Italiene.F. nr. 414-416. 1972. 3440. nr. Constantin. Lector univ. autorul studiului introductiv şi al notelor.scrierilor provenite de la P. membru al Asociaţiei Grafologice Italiene. Grafologie. Congresul Naţional de Grafologie – Bologna. 36-37. anul VI. RADU. RALEA. 8 p. 2. Expert criminalist. 26-28. 1987. Constantin. Mihai D. al Asociaţiei Grafologice Italiene. dr. nr. lector univ. Bucureşti. XXXVII.F. 299 [-300] p. în Criminalistica. mai 2004. Constantin. Constantin. Ediţie îngrijită de N. RADU. anul VII. p. RALEA. în Crimina-listica. 1903. p. Psihologie şi vieaţă. 6.. vicepreşedinte al Asociaţiei Grafologice din România. Studiul scrierilor provenite de la P. memebru al Societăţii Franceze de Grafologie. 22-25. Bucureşti. 3443. secretar general al Societăţii Române de Grafologie. Constantin. signée le 19 février 1925… Genève. T. 350 p. Mihai. martie 2005. Sociologia succesului. Prof. anul VII. Mihai. Nations Unies. [-372] p. Expert criminalist. 2006. 3. nr. în Criminalistica.a. membru al Societăţii Franceze de Grafologie. 3. lector univ. 565 [-568] p. 6. Editura Ştiinţifică. p. Bucureşti. 3448. 5. Anul VI. Vienne. 3. criminalist. Editura Ştiinţifică. 542 p. septembrie 2005. p. 1974. Editura Didactică şi Pedagogică. 1938. 3449. Bucuresci. În memoria lui Andrei Athanasiu. 3453.. p. 17-20. Bucureşti. 366. HARITON. în Criminalistica. 3450. membru al Societăţii Franceze de Grafologie şi al Asociaţiei Grafologice Italiene.. p. anul VII. (Biblioteca pentru toţi). nr. membru al Societăţii Franceze de Grafologie şi al Asociaţiei Grafologice Italiene. RADU. RAICU. membru al Societăţii Franceze de Grafologie şi al Asociaţiei Grafologice Italiene. (Publication de Nation Unies. 9-12. Genetică. 1962. RALEA. Tertulian. RADU. 19. 3444. New York. 3442. 416 p. Afacerea „Dreyfus”. Acad. (Commité Central Permanent de l’opiu Nations Unies). RALEA.. Raportul Comitetului de delegaţi al Senatului relativ la Legea organisărei Poliţiei Generale a Statului. 217 . Expert criminalist. 3439. 3454. 36-37. 3446. Fundaţia pentru Literatură şi Artă „Regele Carol II“. Bucureşti. Rapport de la Conférence internationale sur l’abus et le trafic illicite des drogues. nr. Bucureşti. 17-26 Juin 1987. Rolul şi contribuţia studiilor grafologice în stabilirea adevărului.. A/Conf. expert 3445. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului) 3447.

Redacţia revistei „Studii filosofice“ (Inst. 1970. 3462. + 159 p. BANCIU.. S-r I. note şi studiu introductiv de Irina Rădulescu-Valasoglu. RASQUIN. şi 19 ilustr. Andrei. Editura Librăriei Leon Alcalay.] Marius Sala. Directorul Biroului din România al Uniunii Latine. Andrei. Bucureşti. 808 p. RĂDUICĂ. Constantin. Metodologia. Bucureşti. Prefaţă de Olsen A. Adevăr şi minciună. Bucureşti. I şi II. Andrei. Dan. JOSÉ A. 1996 (Dragoprint). 773) fesor la Universitatea din Bucureşti. Valorarea silogismului.. studiu introductiv. ilustr. 3 f. bibliografie şi note de Irina Rădulescu-Valasoglu. Uniunea Latină. RĂDULESCU. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. 3459. 28 p. 3471. RĂDULESCU. 347-353. Dan. I. Text stabilit de Gheorghe Pienescu. Psihologia martorului. RĂDULEŢ. Hartmut. Optica foto-cinema- 3464.‚ p. Calendare şi almanahuri româneşti 17311918. 3469. 205-216. Studiu de logică generală.N. Profesor la Universitatea din Bucureşti. Gândire creativă şi Brainstorming. RĂDULESCU. Bucureşti. Bibliografie la p. Notă asupra ediţiei de [Acad. Editura Academiei R. Al. 3461. Bucureşti. 1943. Introducere în sociologia delincvenţei juvenile (Adolescenţa – între normalitate şi devianţă). 1996. Libr. RAWLINSON.3455. Pro- civil. Bucureşti. fesor conferenţiar pe lângă Facultatea de litere şi filozofie din Bucureşti. de logică. 1 f. [1912]. Studiu.255-337 [-340] p. Casa 3465. (Biblioteca de filozofie a culturii). Editura Esotera. 156 p. (Studii Filosofice I). Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 96 p. Cazan. Curs de drept Constantin. 143 p. 1938. Rasidescu). 3456. 1908. Pagini din istoria 3470. Rekonstruction von Farzeugkolissionen mit hilfe von gewegungsgleichungen. 151 p. Ediţie îngrijită. Geoffrey. portret. antologie şi note de Gh. Pro- 3458. Lecţii tografică. 3468. Editura Eminescu. Bucureşti. Caracteristicile obiectivelor foto-cinematografice. Bucureşti. 2003. 3463. RĂDULESCU-MOTRU. Bibliografie la p. Brătănescu. ediţia a III-a. Berlin. Nicolin. Libr. Editura Şansa. Perso- nalismul energetic şi alte scrieri. 218 . 1906. RAU. St. Caracterul. Manual de latină juridică. 1977. 1998.] Rectorul Universităţii Naţionale din Cordoba (Argentina). II. 332 [-334] p. Constantin. Cuvânt înainte de Mircea Zaciu. BANCIU. RĂDULESCU-MOTRU. 3460. 799 p. cu ilustr. 400 p. Mecanismul actului voluntar. Editura Tehnică. De Arte Grafice Carol Göbl. Editura Şcoalelor. Vox. RĂDULESCU-MOTRU. Toma.S. 1990. Sociologia crimei şi criminalităţii. Teoria cunoştinţei. Bibliografie la p 143-146. Socec & C-ie. comentarii. 1984. Bucureşti. Traducere din limba spaniolă de Valeria Neagu. (Biblioteca pentru toţi. RĂDULESCU-MOTRU. Ghirardi [. Bucureşti. I. RĂDULESCU-MOTRU. 3467. 164 p. 1991. 1981. nr. Vol. 1975. Constantin. vol. 364 p. Sorin M. Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale. 216 p. Constantin. & G. Ediţie îngrijită. Sorin. istoria dreptului vechi românesc. vol. Constantin. foto. de psihologie. Universitatea Facultatea de Drept. Profesor la Universitatea din Bucureşti. Pagini inedite din Constantin. Bucureşti. Socec. Editura Medicală. Traducere din limba engleză: Adriana Bădescu. Georgeta. 3472. Logica genetică. Editura Codecs. Curs de istoria dreptului românesc. RĂDULESCU-MOTRU. Editura Academiei Române. Andrei. + p. 1919. Elemente de optică fotografică. dreptului românesc. RĂDUICĂ. 1897.. 219-247 (Studii Filosofice V). Curs 3457. Dicţionar bibliografic.R. cu portret. Psihologie martorului. Ediţie îngrijită de Dana Menrath. RĂDULESCU. RĂDULESCU. RĂDULESCU-MOTRU. 3466. RĂDULESCU. (Studii filosofice IV Prima jumătate).

John E. II. III. 1936. Truth and Deception. 219 . 1977.184-442. 3485. S.. 3481.1-183. Bucuresci. 1969. REID. REGELE. Bucureşti. 374 p. p. Vol. Sebastian.R.. Hinsdale (Illinois). I. TRIFAN.G. Fred E.a. Second edition. 1921. Bucuresci. STAN. 2001. 1980. 3475. The Polygraph (“Lie Detector”) Technique. 159 p. (Ministerul de Interne). Grigore. Editura Ştiinţifică. Partea specială II. 2000. I. Anexă: Codul de Justiţie Militară. PAPADOPOLU. auxiliari ai Poliţiei generale a statului… publicat prin Monitorul Oficial no.17. REID. Baltimore. PERIEŢEANU. REID. cu ilustr. Dec. Juli 1868. DONGOROZ. Virgil. RĂMUREANU.A. X. Editura Tehnică. XVII + 740 p. 1996. 4 (27). Partea generală.. (Ministerul de Interne). 3491. Ştiinţe Juridice. anul IV.3473. Bucureşti..R. Dreptul penal şi ciului de cazier şi identificare judiciară… Regulament pentru organizarea şi funcţionarea Societăţilor de patronaj şi a Consiliului Central de patronaj… Bucureşti. vol. Indice: Mariana Jaklovszky. Regulament asupra serviciului agenţilor 3474. The Dryden Press. Imprimeria Statului. Art. N. 86 p. Apostolischen Majestät und der Regierung seiner Hoheit des Fürsten der vereinigten Fürstenthümer. REES. SĂULEANU. Galaţi. Interrogation. 1903. Imprimeria Statului. GAVRILIUC. Bucureşti. Lucian. 3483. Iaşi. INBAU. In Kraft ab 1. 3478.. 443-603. Reflecţii şi maxime. Registrul Auto Român. RÂPEANU. Papadopolu.. 701 p. Anexe + 74 p. G. 707 (II). 3479. RĂTESCU. Ruxandra. Bucureşti. 3477. I. noiembrie 2002. IONESCU-DOLJ. 18 p. Art. Bucureşti. H. zwischen Seiner kaiserl. Vol. p. RĂDULEŢU. Editura Socec & Co. 127-138. Ediţie îngrijită de Constantin Bădescu. 476 p. fost Ministru al Justiţiei şi cu o prefaţă de Valeriu Pop. Vintilă. PAVELESCU. publicat în Monitorul Oficial no. 176. 8 p. Bogdan Victor Toader. 1953. 495 [496] p. INBAU FRED E. 315 p. Partea specială I. Bibliografia românească für das Kaiserthum Oesterreich. Editura Alma. (Ministerul de Interne). Traian.April 1869. Arta managementului. Vol. 259 p. David W. Analiza unui paşaport contrafăcut. nr. în Analele Universităţii Bucureşti. Regulament asupra serviciului de poliţie la punctele de fruntarie în porturi şi gări. RĂICAN. REICHSGESETZBLATT criminalitatea. 3489. 65 din 20 iunie 1903. RĂŞCANU. Tatiana. Markus. în Criminalistica. Regulamente ECE-ONU. f. (I). Competenţa penală a organelor judiciare. ASNAVORIAN. Art. Interacţiuni între factorii de personalitate şi de mediu în consumul de droguri al dependenţilor. Mihail. Rodica. POP. 1903. 3488. Sue Titus. 91-99. 3484.. Untersuchungen in Bezug auf die Dynamic der PKWFahrrad-Kollisionen. Post-Obereinkunft vom 24. Index alfabetic al celor trei volume de Cod Penal întocmit de Mihail I. 3482.. + 129 p. Const. Traducere din limba engleză după ediţia a III-a de Luminiţa Roxin. Crime and Criminology. Editura Ştiinţifică. în Buletin de psihiatrie integrativă. 2005. 3486. (Editura Monitorului Oficial). [1976]. 3487. 1999. Additamenta. p. Andreea. Dan Simonescu. Rottweil. 16. 3490. I (1536-1830). Cu un cuvânt înainte de Mircea Djuvara. Codul penal adnotat. John E. Bucureşti. CRĂCIUN. fost Ministru al Justiţiei la data votării şi promulgării codului. 6 p. Florin. Regulament pentru funcţionarea servi- I. Dicţionar de expresii juridice latine. 2000.1869. Lie veche. Barbara. Regulament asupra însemnelor poliţienescĭ… 3476. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Detector and Criminal Baltimore. nr. 1968. 181 din 4 noembre 1903. 3480. 449 p. Cuvânt înainte: Acad. RÂPĂ-BUICLIU. 6. an XI. und königl.

R. ediţie revăzută şi adăugită. Bucureşti. Berlin. 3502. I. 38 p. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Ştiinţe criminalistice. Paris. Vols et homicides. Paris. vol. Docteur ès sciences. Nisse.-A. Schmidt Römhild. Berlin. I. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 3498. Vaney-Brunier. Lübeck. 515 p. Lübeck. parlé.a. 3497. Berlin. Schmidt Römhild. Viktimologie (Victi- mologie). coordonator Rolf Rainer Jaeger. 2002. Instructions pour la sauvegrade des preuves an début des enquêtes. Payot. ediţie revăzută şi adăugită. Nisse. REISS. Librairie Payot & Cie. REISS. 14 p. 2002. La Photographie judiciaire. 2004. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Essen. Essen. I. 28 p. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 1906. 3494. I. Kriminologische Tätertypologien (Tipologii criminologice ale făptuitorilor). Essen. 1914. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică.-A. Contribution a la réorganisation de la police. Paris. ediţie revăzută şi adăugită. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică.3492. Berlin. 2002. Lübeck. Berlin. ediţie revăzută şi adăugită. Charles Mendel. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. REINGARD. R. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 2002. Félix Alcan. Lübeck.. préfet de police de Paris. Ştiinţe criminalistice. REISS. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Ştiinţe criminalistice. Ch. R. vol. 3501. Valoarea Crimi- Nisse. Essen. REINGARD.. Lausanne. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Essen. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Berlin. vol. Nisse. 3505. 2002. 3504. Louis Lépine. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Lübeck. und Dunkelfeld (Criminalitate în lumină şi penumbră). REINGARD. Editura Schmidt Römhild. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Nisse. 3495. Préface de M. vol. ediţie revăzută şi adăugită. în: Archiv für Kriminologie (Arhivă pentru criminologie). Nisse. 159 p. Librairie Payot et Cie. Ştiinţe criminalistice. I. 7 p. ediţie revăzută şi adăugită. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică.-A. Einführung in die Kriminologie (Introducere în criminologie). ediţie revăzută şi adăugită. R. I.-A. Le portait Schlachter. Schmidt Römhild. Prof. Lübeck. vol. 3506. police 3503. 3500. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. REISS. Schmidt Römhild. Essen. 1911. vol. 67-72. Editura Schmidt Römhild. 3493. REINGARD. 3499. 30 p. REINGARD. Ansätze zur Erklärung des Verbrechens (Consideraţii privind clarificarea infracţiunii).-A. Unfall beim Versuch der 220 . Untersuchungsgegenstand der Kriminologie (Momente ale cercetării în criminologie). Ştiinţe criminalistice. avec 149 figures dans le texte. 2002. R. I. Manuel de Police Scientifique (Technique). REINGARD. Ştiinţe criminalistice. Kriminalität im Hell- R. Paris. 3496. p. Manuel de scientifique. I. Essen. Professeur à l’Université de Lausanne. 2002. REISS. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Lausanne. 21 p. Paris. coordonator Rolf Rainer Jaeger.Ştiinţe criminalistice. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 1905. REITER. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 1911. Selbsttötung (Accident în cursul tentativei de suicid). 23 p. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. REISS. Nisse. Editura Schmidt Römhild. Berlin. Nisse. vol. vol. REINGARD. REINGARD.-A. Lübeck. f. nalisticii în Germania. Jugendkriminalität (Criminalitate juvenilă).

Editura Schmidt-Romhild. încă de la primul număr. un mare dramaturg. vicepreşedinţi: conf. Titus Duţă. I. Consideraţii privind consumul de substanţe psihoactive în mediul tineretului studios din Republica Moldova. Mass. cu propunerea unor soluţii criminalistice inedite şi îndrăzneţe. Revistă de informare. valoarea nu aşteaptă ca anii s-o măsoare“. Şi totuşi. Tudorel Butoi. procuror lector univ. Aici. REVENCO. sunt o validare a acestei valori. Emilian Stancu. Constantin Pletea. Neath Lexington. de o jumătate de veac. dedicându-se cu toate forţele acestei minunate ştiinţe în slujba descoperirii şi probării adevărului judiciar. în cazul Revistei Criminalistica. an XI. caietele 1-2/1982 p.. The Search for Criminal Man. cei cinci ani de apariţie neîntreruptă. surprinzător. Era. Paris. competenţele recunoscute ale criminalisticii româneşti. Cu această credinţă. OPREA. 1978. Când. univ. Vasile Bercheşan. în justiţie. în parchetele civile şi militare şi. Vasile Lăpăduşi a crezut – cum puţini ar fi îndrăznit poate – în şansa criminaliştilor din România de a avea o publicaţie pe măsura tradiţiilor şi potenţialului actual al uneia dintre cele mai vechi şi mai prestigioase şcoli criminalistice din lume. N. univ. univ. X. 3510. conf. în această adevărată artă de a face să fie unite. Lucian Ionescu. apărută în martie 1999. s-a demarat astfel o veritabilă bătălie în marş pentru ca. conf. Ion Vochescu. prof. 398 p. vedea lumina tiparului primul număr al Revistei Criminalistica. în lumea criminalisticii. 4 (27).. OPREA. documentare şi opinii. medic legist Constantin Dragoteanu. De altfel. Spunea.. dr.. general de divizie (r) Corneliu Diamandescu. colonel Ion Sorin Florescu. univ. principalul merit al mentorului revistei. Traité de psychologie 3509. într-adevăr. Tatiana. Toate într-o prezentare grafică excepţională. Iaşi. general de brigadă dr. colonel Gheorghe Plăşescu. în Buletin de psihiatrie integrativă. Marian Mircea. conf. dar şi cu scepticism. Lazăr Cârjan. nr. Şi mai surprinzător încă era să se constate că în paginile acestei reviste se regăsesc – premieră absolută! – cele mai prestigioase nume ale ştiinţei criminalistice româneşti de astăzi. + 386 p. M. univ. cu articole mereu mai incitante. dr. vol. Lübeck. a consistenţei acesteia. Vasile Lăpăduşi. în medicina legală. rationnelle d’après les principes du criticisme. nu în ultimul rând. general de brigadă (r) Stoian Rusu. 1912. în condiţiile în care se cunosc dificultăţile pe care le are de depăşit orice editor de presă. ţinând permanent pasul cu tot ceea ce este nou şi modern în criminalistica internaţională. aşa se explică de ce. prof. intrându-se într-o firească relaţie de interdependenţă. 2005. în martie 1999. în tiraje mereu mai mari. Librairie Armand Colin. dr. dr. conf. dr. să apară o publicaţie de acurateţea ştiinţifică şi modernitatea – ca stil şi mod de prezentare ale acestei reviste.. Svetlana.I et II. dr. V. CONDRATIUC. colonel dr. într-o singură echipă. stă. p. Primul Consiliu Ştiinţific: preşedinte. cu simpatie. că „pentru un suflet mare. de altfel. RENNIE. Revista CRIMINALISTICA. univ. Ch. evenimentul publicistic a fost primit cu interes. pe măsura „creşterii“ revistei. entuziasmul începutului să-şi găsească resursele pentru a transforma un vis în realitate. 3508. general de brigadă magistrat Dan Voinea. în învăţământul superior şi în institutele de cercetare. redactor-şef adjunct Vladimir Alexandrescu. 3507. membri: procuror Ovidiu Sârbu. Integrat. T. Ysabel. COŞCIUG. Ioan Hurdubaie. 226-233. a crescut şi numărul criminaliştilor – nu numai din ţară – doritori să-şi vadă numele înscris pe lista 221 .17-24. cu certitudinea că nu există obstacol care să nu poate fi depăşit. prof. PRIGODA. redactor-şef Vasile LĂPĂDUŞI. col. indiferent de domeniile în care acestea îşi desfăşoară activitatea: în poliţie. RENOUVIER.

Revista CURIERUL FILATELIC. Lazăr Cârjan. la acel moment. prof. Vasile Bercheşan. Emilian Stancu. În toamna lui 1945 a apărut. Vasile Lăpăduşi). deopotrivă printre profesori şi studenţi – a fost printre obiectivele de star ale revistei şi ea s-a materializat prin aceea că această publicaţie a constituit nucleul în jurul căruia s-a creat. Din această contrapondere. încă de la primul număr. Pentru că. într-o perioadă nu numai grea. La 1 aprilie 1932 vedea lumina tiparului revista „Grănicerul“. premisă a unor dezvoltări viitoare. În primii ani de apariţie. o reacţie firească. în două pagini. Vasile Bercheşan. în relevarea importanţei criminalisticii. Revista Criminalistica s-a dovedit a fi un vector eficient în sensibilizarea societăţii civile. cultivând şi promovând cu bună ştiinţă neadevărul. Noua publicaţie era prezentată. comandantul Brigăzii de grăniceri Bucureşti. nume precum prof. atâta vreme cât în consiliul ştiinţific şi printre autorii publicaţi în Revista Criminalistica s-au regăsit. Florin Sandu. s-a arătat prea uşor dispusă la compromisuri. univ. dr. Ea reprezintă o împlinire. însă pentru scurtă vreme. rezidă în bună măsură credibilitatea publicaţiei noastre şi există în această privinţă certitudinea că acest statut va continua să rămână printre principiile prioritare ale revistei“ (Prof. Prima revistă a străjuitorilor fruntariilor româneşti – „Revista Grănicerilor“ a apărut la 1 aprilie 1920. A rămas o 222 . prof. de generalul Ilie Creţulescu. 26 p. până spre sfârşitul anului 1949. univ. 3512. Bucureşti. iar secretar de redacţie era maiorul Ştefan Opriş. secretar general: prof. cultură şi informaţie a Regimentului 1 Grăniceri“. Bucureşti. conf. Ea a fost de la început şi a rămas deschisă publicului larg. La conducerea acesteia s-a aflat. comandantul trupelor de grăniceri. general de brigadă. Asociaţia Criminaliştilor din România (preşedinte: prof. pe atunci la comanda trupelor de grăniceri. magistrat dr. 2000. vicepreşedinţi: prof. uşor de evaluat pentru orice cititor obiectiv. Vladimir Alexandrescu). 2000. univ. ulterior ministru al apărării naţionale. dr. „editată de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române. 1990- 1999. Pe de altă parte. chestor de poliţie Ştefan Iancu. rămânând una dintre puţinele alternative la o presă care. La 23 octombrie 1945 se tipărea întâiul număr al revistei grănicereşti „Cuvântul Grănicerilor“. dr. comitetul de direcţie era prezidat de generalul Nicolae Uică. univ. de absolută acurateţe în abordarea ştiinţifică a faptelor. univ. general de brigadă dr. Este. o altă publicaţie grănicerească. Revista Criminalistica nu a încercat nici un moment să se transforme într-o publicaţie exclusivistă. ce se numea „Frontiera“ şi se dorea a fi. dr. faţă de impostură şi minciună. constituindu-se într-o etapă memorabilă a evoluţiei criminalisticii româneşti. 26 p. un „organ militar de educaţie. destinată numai specialiştilor. cu apariţie săptămânală şi o redacţie propriu-zisă. fost combatant în cel de-al doilea război mondial. în anul 2003. De altminteri. univ. dr. Revista FRONTIERA. Bancă de articole – Almanahul filatelic. univ. dr.colaboratorilor publicaţiei.. primvicepreşedinte: conf. dr. maiorul Constantin Marin. sub îndrumarea generalului Toma Lişcu. Dan Voinea şi mulţi alţii. magistrat Dan Voinea. dar şi complicată pentru cei de la hotare. Cultivarea acestei emulaţii ştiinţifice – probată de marea audienţă a revistei în spaţiul universitar românesc. În fruntea comitetului de redacţie se afla colonelul Grigore Cornicioiu. printr-un cuvânt înainte. Lazăr Cârjan. comandantul Corpului Grănicerilor. Emilian Stancu. din goana după senzaţional. nr. 1977-1990. 1-105. încadrată cu oameni a căror unică preocupare era scrisul. a locului şi rolului pe care îl merită nu doar în planul ştiinţelor conexe ci şi în practica actului de justiţie. 3511. în lupta pentru adevăr. având acelaşi profil şi acelaşi format ca şi „Revista Grănicerilor“.

credinţă.3451/13 martie 1923. cu privire la serviciul tehnic al Jandarmeriei (…). a devenit „o adevărată călăuză“ a bărbaţilor de arme. ulterior în 8 pagini. a apărut „Grănicerul“. secretar de stat pentru ordine publică şi personalitate de prim-rang a vieţii militare şi culturale româneşti. Ultimul număr al acestei reviste lua drumul unităţilor şi subunităţilor în ziua de 11 mai 1982. În această a doua perioadă. cu acte normative de interes pentru poliţiştii de frontieră“ (Redactor-şef Marius Ionescu). conţinând suplimente trimestriale sau semestriale. având acelaşi format A3. apoi în 8 pagini. al cărei prim număr a apărut la 15 decembrie 1922. „De strajă Patriei“. publicaţia a fost organizată pe compartimente de specialitate – educaţie patriotică. iar din 2001 în format A4 minim 28 pagini. practică juridică. din colectivul redacţional făceau parte alţi şase ofiţeri. Acest drum a fost reluat prin apariţia. redactor şef – maiorul Gheorghe Beloiu.gazetă insolită. Din 24 februarie 2000 apare cu coperte policrome. a luat fiinţă Asociaţia „Casa Jandarmeriei“. În perioada celui de-al doilea război mondial.000 exemplare/ediţie. în 4 pagini tabloid alb-negru. luându-i locul. gazeta „În slujba patriei“ îşi face apariţia la 28 ianuarie 1956. „publicaţie înfiinţată la 1 decembrie 1922. cinste. publicaţia a dobândit în timp scurt o largă audienţă în rândul Jandarmilor. la Şcoala de Ofiţeri Jandarmi Oradea. Primul director a fost locotenentcolonelul Constantin Bendescu. publicaţia nu şi-a încetat apariţia ci. şi se adresa cu precădere ofiţerilor. sufletul ei fiind Pantelimon Comişel. iar apoi de locotenentul-major Constantin Tatu (1954-1956). după trecerea grănicerilor în subordinea Ministerului Forţelor Armate. – fiind îndrumată de însuşi generalul de corp de armată Constantin (Piki) Vasiliu. specific unei reviste. la începutul acelui an. ea i-a avut ca redactori-şefi pe căpitanul Mihai Pânzaru (1956-1958) şi căpitanul Constantin Tatu (1958-1960). REVISTA JANDARMERIEI.000 de exemplare (tirajul primului număr). Un ordin abuziv şi stupid al cuplului dictatorial întrerupea. a săptămânalului „Frontiera“. bilunar. iar colaboratori erau consideraţi toţi ofiţerii jandarmi. pentru o vreme. devenit ulterior. Iniţial în 6. La 7 aprilie 1960. Prin conţinut şi formă. la 15. iar potrivit primului articol din Statutul adoptat la înfiinţare. în 20 de pagini. 3513. scopul urmărit era „a) completarea si perfecţionarea cunoştinţelor profesionale (…) dând îndrumări practice. ca urmare a intrării în vigoare a noii legi a Jandarmeriei. tot cu apariţie săptămânală. naţional şi moral”. prin publicarea articolelor cu caracter patriotic. c) deşteptarea şi dezvoltarea spiritului naţional şi al simţămintelor de ordine. din redactor-şef. cum îşi amintea generalul de divizie (r) Mihai I. general-locotenent şi comandant al trupelor de grăniceri (1948-1950). Prin Ordinul nr. prin ordin al ministrului apărării. în format A4. condus de maiorul Constantin Tatu. drumul prestigios al presei grănicereşti. Baron. revista era tipărită în 24 pagini. „Cuvântul Grănicerilor“ îşi încetează apariţia. Spre sfârşitul anului 1950. noutăţi de tehnică poliţienească în ţară şi în lume etc. b) îmbogăţirea culturii generale a ofiţerilor şi jandarmilor (…). Redactor responsabil era colonelul Constantin Nicolescu. policromie integral. şi-a extins spaţiul editorial la 96 pagini. Corpul de jandarmi a dispus difuzarea revistei în întreaga ţară. La 21 mai 1938. gazetă condusă mai întâi de căpitanul Leonte Silvestru (1952-1954). iar revista a trecut sub conducerea Direcţiei culturale şi educative a asociaţiei. O a doua etapă în evoluţia publicaţiei a început după 1929 când. inspector general al Jandarmeriei. La început. dimpotrivă. „crescând“ de la 1. Ultima ediţie a acestei serii „vechi“ a 223 . continuând să publice acţiunile şi faptele de arame ale eroilor Jandarmeriei. format A4. a dobândit o periodicitate lunară şi a fost luată sub oblăduire de Inspectoratul General al Jandarmeriei (aprilie 1931). Continuând tradiţia publicaţiilor anterioare. la 6 decembrie 1990.

generalul de divizie (r) Mihai I. psiholog Tudorel Butoi. univ. în două culori). publicaţia editează suplimentul gratuit „Revista Jandarmeriei literară şi artistică“. cu contribuţia ziariştilor care s-au transformat şi afirmat în redacţia acesteia. d) influenţarea opiniei publice în direcţia respectării şi apărării valorilor şi instituţiilor fundamentale ale statului. Oana Cioboată. anual. revista a crescut. Ca expresie a preocupării pentru sporirea prestigiului Armei.N. Stabilindu-se la 16 pagini/ediţie. cu o lună înaintea desfiinţării Jandarmeriei Române. format tabloid. general (r) Gheorghe Ilie. dr. În prezent. dr. univ. numeroase articole făcându-se ecoul celor care au îmbrăţişat deja această profesie şi care au acţionat hotărât pentru definitivarea şi adoptarea legii ce o reglementează. Revista este profilată îndeosebi pe problematica de specialitate a exercitării profesiei de detectiv şi se adresează cu precădere acestora.. Mihai Popescu. Baron a devenit director onorific iar. Publiciştii: prof. conf. constituindu-se alături de A. dr. „Revista Jandarmeriei” a apărut într-o serie nouă (opt pagini. general (r) Constantin Simion. simţită româneşte. paginile sau au găzduit semnături prestigioase: prof. timp de şase ani. Pavel Abraham. univ. anual. precum şi unor personalităţi ale vieţii publice româneşti. dr. c) prezentarea calificată a locului şi rolului trupelor de jandarmi în cadrul forţelor de ordine publică şi sistemul naţional de apărare. dr. prof. prin conţinutul său variat. director Maria Bumbaru.R. Scriitorii: Dan Gâju. prof. în luna decembrie.“ „Sufletul” „Revistei Jandarmeriei“ (serie nouă) a fost – şi este – Gheorghe Boblea (pseudonim Gheorghe GorjanuIoneşti) care. în 240 pagini. 1 Asociaţia Naţională a Detectivilor din România 224 . Anton Gagiu. Scopul publicaţiei. publicaţia are o periodicitate bilunară şi este editată de „Fundaţia Revistei Jandarmeriei“ care. decernează diplome de onoare şi excelenţă celor mai merituoşi jandarmi. aprobat prin sentinţă civilă de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti: „a) popularizarea activităţii şi problematicii cu care se confruntă trupele de jandarmi în apărarea ordinii statului de drept.D. Paul Ceauşu. c) educarea cetăţenilor în spiritul respectării legilor statului (…). preşedinte executiv al A. în septembrie 2002. Gheorghe Felea.D. al principiului dreptului umanitar şi al drepturilor omului.D.apărut în decembrie 1948. dr.N. Liviu Vişan. unicul almanah editat de o structură a ministerului. fiind „o gazetă gândită româneşte.a. începând din 1998. scrisă româneşte“. în noul context. promovată în proiect de Ministerul Administraţiei şi Internelor încă din anul 1998. De la apariţie şi până în prezent. acesta fiind. Prin conţinutul său. a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti (…). b) popularizarea în rândul personalului propriu şi al populaţiei a prevederilor legilor statului (…). chestor de poliţie Ion Stoica. „Fractura“ a fost vindecată la 15 decembrie 1991 când. Radu Constantin ş. preşedinte de onoare al A. Gheorghe Musliu (pseudonim Titi Grecea).N. de la an la an. Revista LUMEA DETECTIVILOR. începând cu 15 decembrie 1999. Pavel Abraham. a configurat publicaţia ca un prestigios „purtător de cuvânt“ al oamenilor de arme. „fondată şi editată de Asociaţia Naţională a Detectivilor din România. sprijinit de generalul-erou Ion Bunoaica şi de succesorii acestuia la comanda Jandarmeriei Române. Ion Aramă etc. În acelaşi timp. Ca semn al preluării tradiţiei seriilor interbelice ale revistei. într-un factor hotărâtor în respectarea legii. Nicolae Rotaru. Mircea Stoian.R. comisar-şef Paraschiv Peţu. sub patronajul Comandamentului Naţional al Jandarmeriei şi cu acordul ministrului de interne Victor Babiuc. 3514.R. drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.“ (Comisarşef Vasile Ursache). este consemnat în Statutul de organizare şi funcţionare. redacţia editează. „Almanahul Revistei Jandarmeriei“. revista militează pentru afirmarea detectivismului în ţara noastră. la 1 martie 1996. 1 Preşedintele colegiului de redacţie – chestor principal de poliţie.

Revista PENTRU PATRIE. Nichita Stănescu. critic literar. în perioada 1951-1952. Laurenţiu Fulga şi Mircea Dinescu. în colaborare cu Direcţia Generală a Penitenciarelor din Ministerul Justiţiei. Petre Hladchi Bucovineanu şi mulţi alţii“ (Nicuşor Dulgheru). La cererea cititorilor. pentru decembrie 1989 şi ianuarie 1990.R. publicaţia îşi reia apariţia. fiind în pregătire numărul 10 pentru luna noiembrie 2004. Tirajul revistei ajunsese la 275. colonel Nicolae Rotaru (19931998). a avut apariţii lunare. locotenent colonel loan Tudor Vasilescu (pseudonim literar Jean Vasilescu). 225 . de fapt. sub impulsul evenimentelor. Mircea Micu. Primul număr a apărut în noiembrie 1949.Popescu. ziarist. Alexandru Spânu. ziarist. Olimpian Ungherea şi Nicolae Rotaru. doctorul Gheorghe Stoicescu povestea despre capcanele sănătăţii noastre. scriitor (decedat). Până în perioada 19491972. Mihai Tunaru şi Paul Anghel. fiindcă un abonament la revista „Pentru Patrie“ era condiţionat şi de un abonament la „Scânteia“. Otilia Cazimir. locotenent-major Adrian Roşca (1955-1956). Fănuş Neagu.. din 1987 până în 1994. Emil Manu şi Alexandru Hanţă. În martie 2004 a apărut numărul 9.. Şerban Cioculescu şi Edgar Papu. Din ianuarie 1957. Petre Vârlan (19821986). Mihai Beniuc şi Marin Preda. căpitan lon Blaj (1957-1959). Primul director al revistei a fost colonel Nicolae Rotaru. în lipsa altor soluţii. conferenţiar universitar Savin Bratu (1953-1955).revista se adresează şi societăţii civile. iar din februarie 1990 a revenit la denumirea iniţială. Eugen Teodoru. Rodica Ojog Braşoveanu şi lon Tipsie. îşi suspendă apariţia la numărul 104. (Redactor-şef Firiţă Carp) 3515. la conducerea revistei este împuternicită ziarista Elena Popescu. „editată de Ministerul Administraţiei şi Internelor. În perioada în care nu au fost numiţi redactori şefi. scriitor şi ziarist. colonel Grigore Cuza (1963-1982). ziarist. Eugen Teodoru. precum: Theodor Constantin şi Haralamb Zincă. care. Horia Zilieru. Au urmat: locotenent-colonel loan Tecşa. La un moment dat. Redactorii şefi ai revistei au fost: Constantin Nisipeanu (noiembrie 1949-1952). colonel dr. Perpessicius. Mihail Sadoveanu. Tudor Negoiţă. denumit „Detenţia“ (doar două numere au fost în total). Constantin Chiriţă. almanahul „Pentru Patrie“. avea distribuţie gratuită în cadrul unităţilor. În prezent. ziarist. Radu Tudoran. a vândut şi oficiosul PCR. Petrică Vizitiu şi Nicolae Oprea. Începând cu anul 1998. până în prezent. scriitor şi ziarist. în ianuarie 1957. când revista „Pentru Patrie“ va sărbători 55 de ani de existenţă. Aurel Mihale. iar din 1972 a ieşit pe piaţă. publicaţia şi-a schimbat denumirea în „Patria Liberă“. În perioada iulie 1956-ianuarie 1957. devenind una dintre cele mai căutate publicaţii. scriitor. revista a funcţionat sub conducerea secretarilor generali de redacţie: Radu Vaida. În 1993 a editat un supliment color de 16 pagini. îndeosebi celor care. scriitor şi ziarist. Revista „Pentru Patrie“ a editat anual. În paginile revistei au semnat personalităţi de prestigiu: Tudor Arghezi. maior loan Popa (aprilie-septembrie 1998). Venerabilul profesor universitar Gheorghe Poalelungi semna rubrica „Limba română este patria mea“. D. În decembrie 1989 a apărut numărul 500. În paginile revistei au publicat autori de policier-uri. academicianul Dan Berindei. Alexandru Piru şi Eugen Barbu. colonel Olimpian Ungherea (1990-1992). scriitor şi ziarist. Constantin Preda. ziarist. la conducerea revistei a fost numit şi un director. Scriitori de mare forţă creatoare ca Zaharia Stancu. Vasile Rebreanu. colonel Virgil Vochină. cu apariţie lunară. sunt puşi în situaţia de a apela la serviciile unui detectiv”. revista apare bilunar.000 exemplare. Adrian Păunescu şi Gheorghe Tomozei. comisar-şef Nicuşor Dulgheru (octombrie 2000-aprilie 2004). colonel Octavian Goga (1962-1963).

când a fost cazul. Revista PENTRU PATRIE. colonelul Florin Zagoneanu. iar. 240 [-244] p.3516. Revista „POLIŢIA ROMÂNĂ“. Primul director al revistei „Poliţia Română“ a fost colonelul Marcel Popescu. De la apariţie. editată de Ministerul Administraţiei şi Internelor. În paginile sale a fost reflectată activitatea tuturor structurilor şi armelor ministerului. şi a fost intransigentă cu cele care au încălcat. în paginile revistei au apărut noutăţile legislative. până în prezent. gazetă ostăşească. Revista PENTRU PATRIE. redactor şef este comisar-şef Nicuşor Dulgheru. legea sau normele de conduită specifice. Redactor şef.1 aprilie 2004.000 de exemplare. revista „Poliţia Română“ a evidenţiat. 3520. Radu Mocanu. [-244] p. care a funcţionat ca organ de presă central al Ministerului de Interne din noiembrie 1959. Periodic. are 16 pagini şi. Almanah Pentru Patrie 1987 – 1992. a făcut cunoscute etapele reformei instituţionale. sa reorganizat Ministerul de Interne. în prima perioadă fiind preponderent evenimentul de poliţie. 240 p. Au urmat coloneii: Virgil Vochină. împuternicită la comandă a fost comisarşef Ina Bălan. Prin tematica abordată. Publicaţia a fost creată pe fundaţia oferită de structura revistei „În slujba patriei“. cu apariţie săptămânală. revista a cunoscut o seamă de transformări. situaţiile deosebite din perioada de tranziţie. deci până în 1990. axate pe tematică de strictă actualitate” (Florica Pârvu). Alexandru Boroi. 3517. cazurile de încălcare gravă a liniştii şi ordinii. Alexandru Spânu. redactor-şef 3519. în principal cele vizând activitatea lucrătorilor instituţiei. secretar responsabil Olimpian Ungherea. Revista a fost prezentă în viaţa ministerului. cu toţi miniştrii din această perioadă şi cu alte cadre de comandă. 226 . fiecare moment în devenirea sa fiind inserat în spaţii acordate în funcţie de importanţa evenimentelor. un tiraj de 7.1 decembrie 2003. care avea o tentă literarpoliţistă. De la apariţie. la 75. Au urmat. comisar-şef Vasile Ursache. revista a susţinut apariţia legilor organice. fiecare. actualmente. Revista PENTRU PATRIE. în perioada martie 1990-iunie 1993. prin camapanii de presă. redactor şef a fost colonelul Marcel Popescu. Nicolae Rotaru. de la 6. Ziarul a avut 16-20 de pagini şi tirajul a crescut. ca redactori şefi: maiorul Petre Crăciun. În perioada iunie 1993-noiembrie 1999. 1 decembrie 2003 . până în prezent. la ora actuală. într-un fel sau altul. intitulat „Police Magazin“. timp de 30 de ani. a fost colonelul Octavian Goga. Dumitru Fulger ş. publicaţia a inserat suplimente profesionale. august 2000-18 august 2001. În paginile revistei au semnat şi o seamă de personalităţi: Tudor Negoiţă. iar revista „În slujba patriei“ a devenit organ central de presă al ministerului. noiembrie 1999august 2000. Revista PENTRU PATRIE. Eugen Teodoru. măsurile şi modalităţile de acţiune a structurilor implicate în restabilirea ordinii. apărând. Revista Pentru POLIŢIA ROMÂNĂ „a fost înfiinţată în martie 1990. 240 [-244] p. fie în format tabloid. fie în format A4. treptat. Almanah Patrie 2004. Almanah Pentru Patrie 1993. a fost editat suplimentul revistei „Poliţia Română“. 1 octombrie 2001 .000. Între anii 1991 – 1993. prin interviuri cu toţi şefii de arme.a. redactor-şef Petre Vârlan. Director onorific a fost colonelul Costică Voicu. redactor-şef Nicuşor Dulgheru. Ioan Hurdubaie. Petrică Vizitiu şi Nicolae Oprea. Almanah Pentru Patrie 1984. în primă fază. prin diverse modalităţi publicistice. Vasile Troneci. cadrele care s-au remarcat în muncă. „În slujba patriei“ a fost.000 de exemplare. 3518. Au fost marcate. Primul redactor-şef al acestei publicaţii a fost colonelul Traian Tandin. Săptămânal. În anul 1962. a transmis cititorilor săi toate ordinele de linie emise în acest timp. care se tipărea pentru militarii în termen. 240 [-244] p.

s. incendii din ţară şi străinătate. pagini de cultură generală. istorie ş. dar explicit: „Revistei noastre trasându-i-se sarcini noi. prin transformarea Inspectoratului Pompierilor în Comandamentul Pompierilor Militari (la 2 august) şi apariţia primei reviste de specialitate (la 1 aprilie) sub numele Buletinul Pompierilor Români. localizare şi stingere a incendiilor“. rezumându-se la materiale tehnice dedicate prevenirii incendiilor şi reflectând închiderea generală la care era supusă întreaga societate românească. vechiul titlu de Revista Pompierilor a devenit necorespunzător (…).i. istoria pompierilor. Marelui Stat-Major al Ministerului de Război. Titlu pe care îl păstra până în decembrie 1989. În ianuarie 1954 publicaţia îşi schimba denumirea şi structura. 127/03/1986 emisă de Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste). Tematica articolelor devine mai variată. izolare. prevenirii şi stingerii incendiilor sau cunoştinţelor tehnice de specialitate apărând şi articole de cultură generală. în ceea ce priveşte conţinutul ei. organizarea şi funcţionarea formaţiilor de pompieri civili. şi prezentării unor rezultate din activitatea pompierilor. Pe viitor.a. anul 1929 marca pentru pompierii români două date semnificative: prima individualizare la nivel naţional a instituţiei. dedicată prevenirii incendiilor. cât şi o reaşezare a întregii armate. Anii ’70 o găsesc cu cel mai mare colectiv redacţional si publicişti de talent. Revista POMPIERII ROMÂNI.3521. se întrerupea apariţia ritmică a publicaţiei. alături de materiale dedicate organizării şi instruirii formaţiilor civile de pompieri. reflectând “măreţele înfăptuiri ale epocii de aur”. popularizării normelor de p. publicaţia avea drept scop „popularizarea ştiinţei focului (…) şi a mijloacelor de prevenire. apărând în două serii paralele. conform anunţului laconic. cultură generală ş. La sfârşitul celui de-al doilea război mondial. Ultimul număr al anului 1989 este oprit in tipografie şi înlocuit cu o ediţie speciala – sub denumirea de POMPIERII ROMÂNI – care reflecta efervescenţa momentului şi conţinea o „profesiune de credinţă“: 227 .s. instruirea cadrelor. care. „prima revistă naţională a pompierilor români a apărut după primul război mondial şi reîntregirea României. în ianuarie 1944. În acest context. reapar informaţii profesionale din presa străină de specialitate. În aprilie 1948 se modifica denumirea în Revista Pompierilor iar conţinutul scădea în varietate. într-o perioadă de dezvoltare şi redefinire a structurilor militare din ţară.. După doi ani i se schimba din nou denumirea (urmând-o pe cea a instituţiei. mozaic. apărut în ianuarie 1948. când are loc atât o reorganizare a administraţiei centrale şi locale. Revoluţia din decembrie 1989 găseşte revista pompierilor în postura unei publicaţii profesionale de calitate. revista prezenta conceptul şi dezvoltarea activităţii de prevenire a incendiilor. Către sfârşitul anilor ’80. disimulate sub forma unor rubrici de noutăţi tehnice p. umor şi sport. Reflectând procesul de reorganizare şi modernizare a pompierilor români. din Comandamentul Pompierilor devenise Direcţia de Pază contra Incendiilor) din ianuarie 1956 publicaţia intitulându-se PAZA CONTRA INCENDIILOR. În această perioadă revista îşi reînnoieşte statutul (prin autorizaţia de funcţionare nr. doi ani mai târziu se propunea reapariţia acesteia şi se elabora proiectul unui nou număr. întreţinerea şi funcţionarea echipamentelor de intervenţie. cunoştinţe tehnice de specialitate. Titlul revistei pentru sectorul industrial va fi Prevenirea incendiilor. o organizare eficientă şi o prezentare grafică în continuă modernizare. un organ de propagandă. ea devine o publicaţie de strictă specialitate. care acoperă aproape toate domeniile apărării împotriva incendiilor. 44/1929. Cu un conţinut mai bogat în materiale profesionale.a. iar pentru sectorul agricol Paza contra incendiilor“. Înfiinţată conform aprobării nr.i.

(…) luptând pentru a apăra de flăcările incendiilor vieţile concetăţenilor şi avuţia poporului”. o fluctuaţie de personal care îşi pune amprenta şi asupra revistei. Deschiderea societăţii româneşti se regăseşte şi în paginile sale.„vom relata în paginile publicaţiei (…) despre curajul şi abnegaţia pompierilor români. cerut de transformările societăţii româneşti. acte normative de profil şi comentarii ale modului de aplicare a acestora. Valentin Uban). ca în întreaga structură a societăţii şi instituţiei editoare. opţiunilor de dezvoltare si nevoilor de dotare. Revista de Criminologie. având aceeaşi tematică profesională şi aceeaşi periodicitate lunară şi difuzare naţională. relaţii internaţionale ş. 3522. cadre tehnice p. Asociaţiile pentru protecţia populaţiei civile (Liga Antigaz. Ministerul Justiţiei. adaptându-se permanentelor transformări din viaţa pompierilor români şi ţinând pasul cu noutăţile apărute în societatea românească. autorităţi publice locale şi centrale. 1981 – 1990. care contribuie la creşterea calităţii publicaţiei. noutăţi ştiinţifice. 3523.. la dispoziţia celor implicaţi în activitatea de apărare împotriva incendiilor – pompieri militari şi civili. Organizaţiile obşteşti.i. după o perioadă de dificultăţi financiare depăşite cu o mobilizare a pompierilor din ţară. care găzduiesc traduceri din presa străină de specialitate. Societatea de criminologie şi de criminalistică.col. a fost o oglindă a vieţii şi activităţii pompierilor români. angajaţi într-un continuu proces de restructurare şi modernizare. „Apariţia revistei „Protecţia Civilă“ de astăzi a fost determinată de necesitatea informării populaţiei asupra măsurilor de protecţie pe care trebuia să le adopte în diferite situaţii de urgenţă. portrete de pompieri. dar al cărei conţinut se stabilizează prin menţinerea unui grup de colaboratori şi corespondenţi. prezentări de incendii din ţară şi străinătate şi experienţe ale altor servicii de pompieri în organizarea şi desfăşurarea activităţii de protecţie antiincendiu. Înfiinţată în aprilie 1929 şi funcţionând sub mai multe titulaturi. Revista POMPIERII ROMÂNI devenea o publicaţie deschisă. odată cu schimbările în viaţa ţării începând şi o nouă etapă în viaţa publicaţiei. (Redactor-şef. singura istorie publicată”.s. Sunt publicate documente inedite şi informaţii altădată trecute sub tăcere. Din 1990. „Buletin de Criminologie şi de Criminalistică“. Apare trimestrial. constituindu-se într-o adevărată istorie a „cavalerilor focului” din ţara noastră: fragmentară. până în prezent. apar dezbateri profesionale şi opinii menite să limpezească problemele ce stau în faţa specialiştilor pompieri. Publicaţia îşi redefineşte statutul printr-o hotărâre de guvern (nr. Din 1999. cetăţeni. Liga Apărării Aerochimice. de Criminalistică şi de Penologie. Asociaţia Naţională Română de Apărare Pasivă). Revista pompierilor a urmărit nedezminţit înfăptuirea scopurilor pentru care a fost creată: indiferent sub ce titulatură a apărut. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie.a. materiale tehnice. Evoluţia ulterioară a revistei a confirmat această promisiune. redactor şef Vasile Teodorescu (Ministerul Public. 638/1997) care reglementează modul de funcţionare şi statutul administrative. mai târziu Comandamentul Apărării Pasive 228 . redactor şef Ion Argeşeanu. nesistematică şi lipsită de o viziune de sinteză dar. dar cu acelaşi editor. solicitaţi să sprijine continuitatea revistei. Devin tradiţionale rubrici destinate prezentării activităţii pompierilor şi problemelor cu care aceştia se confruntă. a cărei omogenizare oscilează. Revista publică noul cadru legislativ. Se înregistrează. redactor şef Ion Argeşeanu. chiar şi cu jertfa supremă. Revista PROBLEME DE CRIMINALISTICĂ ŞI DE CRIMINOLOGIE (Ministerul Justiţiei şi Procuratura RSR). lt. prof. care înţeleg să slujească. apoi. Direcţia Generală a Penitenciarelor). Revista PROTECŢIA CIVILĂ.

colonel Marin Boboc. prima de acest fel în România. elevi.aveau nevoie de mijloace de propagandă pentru instruirea populaţiei. cât şi folosirea publicaţiei ca material de protocol. de răspândirea cunoştinţelor şi a regulilor de comportare la calamităţi şi catastrofe. studiu. Sumarele în engleză. Iulian Mihalcea. 3524. REVISTA „ROMÂNĂ DE MEDICINĂ LEGALĂ”. Textele fiecărei ediţii sunt asigurate de cadre din structurile militare şi civile de Protecţie Civilă. M 7924/30. Apariţia revistei era stringent necesară. În prezent. Tematica abordată de revistă se referă la urgenţele civile. militari în termen. comentariu. când directorul revistei devine comandorul (r) dr. Florea Dan. germană şi spaniolă facilitează atât schimbul de publicaţii cu reviste similare din alte ţări. În perioada menţionată. Revista capătă. ajutat de colegiul revistei. După plecarea acestuia. al cărui preşedinte este colonel dr. La conducerea ei rămân colegiul de redacţie şi redactorii şefi sau directorii. Ştefan Geantă. începând cu anul 2002. În anul 1993. anchetă. Iulian Mihalcea (din anul 2002). organizarea apărării pasive a luat o amploare deosebită în instituţiile şcolare. precum şi de către colaboratori din instituţii civile care au tangenţă cu arma. coordonat de către Direcţia Informare şi Relaţii Publice din Ministerul Administraţiei şi Internelor. Mai târziu. interviu. profesori ş. profesorul Nicolae Minovici (1868-1941) a pus bazele Asociaţiei de Medicină Legală. Publicul – ţintă este format din cadre militare şi personal contractual. Între anii 1950 şi 1990.1993 al ministrului Apărării Naţionale marchează apariţia revistei „Protecţia Civilă“ de astăzi. inspectori de la agenţi economici din întreaga ţară. respectând procedura de copyright. Alexandru Şuţu (1834-1919) şi al său “Jurnal de psihiatrie şi medicină legală“. începând cu acel an. o ţinută grafică deosebită dar şi un conţinut atractiv şi instructiv. În 1936. colonel dr. Iconografia este asigurată de director şi de colaboratori sau este preluată din alte componente massmedia. aplicaţii etc. comandor (r) dr. specialişti din diferite alte structuri – Secretariatul Tehnic Permanent (entitate guvernamentală).12. ştire. în anul 1939. în două volume). Protecţia Civilă (atunci se numea Apărare Locală sau Apărare Civilă) editează Buletinul Apărării Locale Antiaeriene şi Buletinul Apărării Civile. o dată cu prof. Ilie Manole şi maior psih. „Revista încearcă să readucă în prim plan o îndelungată tradiţie care a început în anul 1884. comisii de apărare împotriva dezastrelor (comisii organizate la diferite niveluri – guvern. în perioada interbelică apar broşuri cu această destinaţie. şi a publicat “Revista de Medicină Legală“ care poate fi 229 . militari angajaţi pe bază de contract şi militari cu termen redus. Era nevoie de informare periodică asupra măsurilor de protecţie. Buletinul… a avut ca responsabili pe colonel Gheorghe Florea Creangă – Stoileşti (istoric militar care de altfel a realizat şi Istoria Apărării Civile. franceză. De remarcat este anul 2000. documentar. Întotdeauna. revista „Protecţia Civilă“ este parte componentă a sistemului mass-media. poster „Învăţământ“ cu modele de exerciţii.a. maiorul psih. la apariţia lui a contribuit un colegiu de redacţie format din 5-6 specialişti şi un redactor responsabil (director). reportaj. administraţie publică). antrenamente. cuprinzând diferite genuri publicistice: articol. după cel de-al doilea război mondial. cum ar fi „Pericolul aer-chimic“ sau „Pericolul Aerian şi Măsurile de Apărare“. întreprinderi şi administraţia publică locală.“ (Alexandrina Sonea). ministere. Astfel. Fiecare ediţie este structurată pe rubrici şi generice. Ilie Manole. după cum urmează: colonel Ioan Sturza. studenţi. şi colonel Ion Marinache. Ordinul nr. fiind singura publicaţie cu acest profil din ţară. reuşeşte nu numai să menţină calitatea publicaţiei dar să o şi îmbunătăţească.

în 1961. Jeffrey T.E. Inayat. 3534. Essen. II. REVUE INTERNATIONALE DE CRIMI- NALISTIQUE. p. 5 année. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Almanahul Geneva.I. În prezent. 3525. I. Potra şi Delia Răzdolescu. (World Health Organisation). no. precum şi calitatea grafică şi standardele ştiinţifice. 1978. Bror. K. în timpul celui de-al doilea război mondial. REXED. Directives pour le contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes dans le contexte des conventions internationales. Robert I. 3526.8. Guidelines for the Control of Narcotic and Psychotropic Substances. dr. României literare 1984. RICOEUR. RHODES. speranţelor şi idealurilor medicinii legale româneşti“ (Dan Dermengiu).. Inayat Khan [et] M. iar “Revista Română de Medicină Legală“ poate fi privită drept un simbol al tradiţiei. Inayat. prof. Samsom. 1996. publicarea revistei a fost încă o dată întreruptă. K. Henry T. redactor-şef (ulterior director). Ştiinţe criminalistice. no. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. In the context of the international treaties. Expertiza pentru reconstituirea fizionomiei după craniu. dr. K. Robert I.I. 1984. Serviciile de informaţii în secolul XX.C. ediţie revăzută şi adăugită. 230 . RICHE. Paris. Wirtschaftskriminalität (Delicte privind bunurile. întrerupt în 1940.C. SAMSOM. o nouă eră pare să înceapă.U. no. După 20 de ani. RIBEIRO. Ministerul de Interne. Buletinul a suferit o transformare... Deşi a avut o slabă calitate grafică şi o difuzare limitată. 3531.I. Istorie şi Anastasia. Press. RICHTER. 3527. REXED. RIŞCUŢIA. 1986. Edmondson. 1937. Mina Minovici (1858-1933). 623 p. reuşind să creeze o legătură profesională între experţii criminalişti români. 456-481. The psychological interpretation of handwriting with special reference to the handwriting of criminals. În anul 1971. în e R. (Organisation Mondiale de la Santé). K. schimbându-şi titlul în „Probleme de medicină legală şi criminalistică“. RICHELSON. Samsom. Robert I. 148 p. în R. 6e année. RHODES.4. Edmondson. adevăr. Baillière. director al Laboratorului de Poliţie Tehnică din Lyon. în Tratat practic de criminalistică.. 3536. dr. Henry. Inayat Khan [and] Mr. The development and photography of fingerprints. Bror. By professor Bror Rexed. 1934. 9e année. EDMONDSON. Bucureşti. p. KHAN. Monnaie. 142 p. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 1889. Fondată în 1929 de Edmond Locard. 218-222. médailles et bijoux. revista a supravieţuit timp de 10 ani. Traducere din limba engleză de George G. 3535. Lübeck.-F. criminalitatea economică). 3530. 3529. în R. 3528. SAMSOM.considerată primul periodic academic de criminalistică în care se oglindesc realizările „Şcolii Minovici“ de medicină legală. un simbol şi o moştenire lăsate de cel care a pus bazele sistemului românesc modern de medicină legală. Vermögensdelikte. 3533. T. 118 p. J. Ademenitoarele capcane… Aventuri ale memoriei şi tranziţiei. [Bucureşti]. EDMONDSON. Berlin.F. Cantemir. Editura C. 2000. 320 p. Altérations des dessins papillaires et maladies professionnelles. vol. profesorul Ioan Moraru (1927-1989) a publicat “Buletin documentar de medicină legală şi criminalistică“. Revista ROMÂNIA LITERARĂ. Humanitas. vol.6. Sigmar-Marcus. 328-333. KHAN. 2002. A. dr. p.C. Leonidio. Organ officiel de l’Academie Internationale de Criminalistique. 344-348. Un secol de spionaj. În ultimii ani ai regimului comunist care a marcat demolarea Institutului de Medicină Legală construit în 1892. Paul. Schmidt Römhild. p.-B. 1933. Robert I. Genève. 3532. [par] professeur Bror Rexed.

RIZESCU. ROLL. (Reconstituirea criminalistică). Dr. PreticeHall. Le 3551. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Begriff und Bedeutung 3545. Englewood Cliffs. ediţie revăzută şi adăugită. Moldau. ROCHAT. nr. München. 45-46. 3539. în Criminalistica. ROLL. RIZEA.B. (Public Health Papers. 715 p. Heimbüchler. sa psychologie et ses interprétations. Die Postwerthzeichen von Rumänien. cu tabele (World Health Organisation). ediţie revăzută şi adăugită. 2001. Madrid. Munich. Königreich Rumänien. Andrew. Mileniul III. ROBERTS. Kriminalistische Rekonstruktion 3544. Die kriminalistische Beurteilung der Lage/Kriminalistisches Denken (Evaluarea criminalistică a situaţiei / Reflecţii criminalistice). p. Jurist. 191 [914] p. Paris. Loi pénale. Magdeburg (1894). 1995. English for Modern Policing. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Review of an international study [By] E. Concepts and applications. vol.C. 3540. 286-309. RIŞCUŢIA. Studentă. „Rumäniensammler" The Bulletin of the 3541. 255-257. Lübeck. II. Gabriela. Metode de identificare antropologică şi aplicaţii. Reus.1. Cătălina. Berlin. vol. University. ediţie revăzută şi adăugită. 3549. ROLL. 14 p. IRINA. Second edition. CĂLUGĂRIŢA.5. Corectitudinea calificării juridice a unei fapte soldată cu leziuni produse prin arme de foc. Paul. CHERSAN. Ileana. 1979. RODRIGUEZ FERRER. Bulletins 1-116. în Criminalistica. 1988. 3550. 3546. Berlin. nr. 1985. Ştiinţe criminalistice. Lübeck. Moldau Walachei. Schmidt Römhild. Thames & Hudson. anul IV. 1937. 15-16. Geneva.. San Diego State 3553. no. Essen. Consideraţii privind identificarea criminalistică a unor categorii de persoane şi cadavre. 9e année. Holger. ROBERT. coordonator Rolf Rainer Jaeger.I. 231 . RITSON. RIZAC MÂRZA. Holger. aprilie 2006. 3543. Ştiinţe criminalistice. Ioana. II. RIŞCUŢIA. p. A practical English language course for law-enforcement students and professionals. IX + 58 p. Les méthodes de transfert dans l’etude des empreintes digitales. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Mark (coordinator). Eugeniu. Les compiles du crime. 81). 2002. Schmidt Römhild. Identi- fication judicial. Camelia. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Sycomore. 1934. IONESCU. 1985.. 50 in colour. p. Cantemir. ROBINSON. septembrie 2002. Emanuel.. Ph. 3552. J-Paul. International Study Circle for Romanian Philately and Postal History. no. în R. Student’s Book. 3547. ŞERBĂNOIU. Alexandra Andreea. der naturwissenschaftlichen Kriminalistik (Noţiunea şi semnificaţia criminalisticii bazate pe ştiinţele naturale). 35-38. 2002. anul VIII. Noutăţi în criminalistică privind relevarea urmelor latente de mâini. Vicente. Management. ROBBINS.I. BORDEIANU. 2003. în Criminalistica. Community response to alcohol – related problems. ROGGENSTROH. BUDIŞTEANU. Andreea.3537. Stephen P. The Story of Writing . p. 1921. 2. Constantin. 5. 3542. E. Ştiinţe criminalistice. HARABAGIUDIMITRESCU. Editor F. ROCHAT. p.with over 350 illustration. Ritson. Hermann.C. Fürstenthum Rumänien. Ministerul de Interne. 51 p.B. 19-35 3548. Amalia. 6e année. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. p. Bucureşti. Editura Ministerului de Interne. New Jersey. NIŢU. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalisticii. Considérations sur la 3538. în R. Essen. Holger.

3569. şi grafică. 6 année. an XI. 144 p. Lübeck. Prefaţă de Florian Ştefănescu-Goangă. 38 p. Roşca. 3558. 4 (27). 328 p. În anexe. p. 1981. ROŞCA. p. franceză şi engleză. (Sub 3556. Editura Ştiinţifică. Studiu psihofiziologic şi social. vol. Alexandru. Al. 2005. X. ROŞCA. Ciprian Raul. Ordonanţe de poliţie. Delincventul minor. Bucureşti. Alexandru. 2005. 3566.Y. ROMANESCU. CIORNEI. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. şi facs.. (Sub redacţia). Rezumat în limbile engleză şi rusă. Impactul imigraţiei şi adaptarea psihosocială. Dreptul proprietăţii intelectuale. Eugen.3. 3554. 3574. Alexandru. Ciprian Raul. Cluj. ROMIŢAN. Editura Alma Mater. Prof. Etologie şi psihiatrie. 3570. pl. Editura Semne. Ileana. 368-388. f. septembrie 1990.R. rului. ştiinţă şi magie. Editura Academiei R.I. O. p. Proc. Masterand. adj.. Stabilirea identităţii 3562. vol. Cu 232 . Bucureşti. cu fig. rezumate în limbile rusă. X. 168-171. 2(25). ROPOTĂ. Bucureşti. Dana. Alexandru. 156 p. Editura 3560. Bibliografie selectivă. nr. coin. Al. ROŞCA. Editura Elit. în Buletin de psihiatrie integrativă. 652 p. 2006. Cristina. ROMIŢAN. 512 p. în Buletin de psihiatrie integrativă. penală a proprietăţii intelectuale. Iaşi. Iaşi. Timişoara. 1971. 25 – 38. vol. 2006.. ROMANESCU. Libertyville. 1994. Titlul original: Where Science and Magic Meet. Beck. Londra. 227-240.C. no. e în R. FLORESCU. în Buletin de psihiatrie integrativă. Editura Helicon. Alexandru. cu fig. Berlin. Stresul şi bolile psihice. ROŞCA. II. vol. 2004. 3572. CONSTANTIN. ROŞCA. ROPOTĂ. 1934. 2003. 359 [360] p. Orizonturi.. p. ROMANESCU. nr. ROŞCA. metal Alexandru. Incompatibilităţi cu funcţia de expert criminalist autorizat. gen. 1966. Editura Academiei. Schmidt Römhild. Serena. 3559..S. An XI. an XI. redacţia). Adunate şi adnotate de Iuliu I. nr. 27-35. Creativitatea. Eugen 3563. ROŞCA. 2002. Bell. p. 3557. în Ghidul procurorului criminalist. cu fig. Protecţia şi specifică. 1977-1985 N. XI. V. 1932. Cluj. 3573. ROLLAND.R. Bibliografie selectivă la p. Enciclopedică Română. Bibliografie la p. RONEY-DOUGAL. 1934.. 3571. 1 (24). 141. vol. Societatea Comercială de Numismatică şi Filatelie „Impex Zimbrul Carpatin” S. şi grafică + 3 anexe. CHIRIŢĂ. p. Iuliu I. IL. C. 158-170. Editura Institutului de Psihologie. Numismatic catalogue. 3565. p. Dr.a. nr. I. 1963. Cluj-Napoca. Bibliografie la p. cu fig. 3567. ROŞCA. 1972. 261-266. X. vol. an XI.coordonator Rolf Rainer Jaeger. Metodologie şi tehnici experimentale în psihologie. Creativitatea generală 3561.. ROMANIAN PHILATELIC STUDIES - Psihologie generală. Iaşi. Prof. L’emploi de la coramine. "RPS".L.Editor Robert M. VII + 179 p. 395 [398] p. Alexandru. univ. ROMANIA. Essen. cadavrelor desfigurate în cursul unor evenimente deosebite. Tratat de psihologie experimentală. Bucureşti. în Buletin de psihiatrie integrativă. Cuvânt înainte de John Mitchell. 229-242. Editura Didactică şi Pedagogică. Sorina. ROŞCA. X. Iaşi. (Asociaţia Ştiinţifică de Dreptul Proprietăţii Intelectuale). (Consiliul pentru difuzarea culturii şi ştiinţei. 1991. Rosita Mădălina. Alcoolismul şi stilul de viaţă în familie. Roşca. 272 p. City. 38). Psihologia marto- 3555. cu fig. 92-98. 3564. HÎŢU. Titlu şi în limbile engleză şi rusă. Alexandru. Editor George Pataki. 4 (27). ROMANIAN POSTAL HISTORY BULLETIN . Dr. Bucureşti. Bucureşti. Sorina. Editura C. „RPHB". 320 p. ROŞCA. Bucureşti. 1 f. 2005.H. 3568. 2005.

Ed. nr.32). Bucureşti. RUDICĂ. Iaşi. Ilie. volumul XIV. 3590. 2003. München. 3578.J. în Investigarea criminalistică a locului faptei. XI.. NEICU. (Prefectura Poliţiei Capitalei). Maturizarea perso- nalităţii. Eu şi celălalt (de la poziţia egocentrică la poziţia altruistă). p. Subcomisar de poliţie. II. 1936.C. PETRICĂ. p. Pantelimon. Universitatea Bucureşti [.] Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială. anul VI. Cercetarea la faţa locului. anul VI. procesual penal). Editura RAO. 3584. 3588. 231-234. 254-255. Bucuresci. Lucian. TAŞU. p. 192 p. A. 3580. Editura Junimea. Tiberiu.. 2004. Tiberiu. 1. univ. Galaţi. Ştefan. 25-27. Marin. 316-319. p. de criminalistică şi de penologie nr. Bucureşti. Omuciderea. ROXIN. 239 p. Editura Luceafărul. VIII + 126 p. 1887. CREŢU. Constantin. Prefaţă: Acad. Bibliografie la p. Editura Ministerului de Interne. 3581. 1981. 1979. II. Iaşi. Cercetarea la faţa locului în cazul producerii catastrofelor feroviare. Bucureşti. POPA. Bogdan. 5.un apendice şi un indice alfabetic. Marin. p. în R.P. + 90 anexe. Florin. formă a criminalităţii şi implicaţiile sale sociale. 320 p. (Pentru părinţi). Managementul comunicării în structuri de tip ierarhic. Ediţia a II-a. ENACHE. Strafverfahrensrecht (Drept garea criminalistică la faţa locului în cazul producerii catastrofelor aeriene. (Humanitas. Bibliografie la p. Nicolae. Marin. Lect. RUJOIU. Ediţia a 25-a. 80 p.4. p.J. Comisar de poliţie. 3587. RUDICĂ. Tulburări psihice în 3585. revăzută şi adăugită. Bucureşti. 75 -81. p. De la Epoca luminilor până la Junimea. Paris. Curs de tehnica criminalistică. Covasna. 186-191. 2005. Marin. 3592. 280-284. Editura Little Star. Editura Didactică şi Pedagogică. 3586. Tiberiu. RUDICĂ.P. (Humanitas 10). 2003. Inspector de poliţie. RUIU. drd. 1977. Junimea. MOROIANU. nr. Bucureşti. Octavian. 1998. Une nouvelle science sociale: la Graphologie. 356 p. 3940. Familia în faţa conduitelor greşite ale copilului. Dialogul familial. ROTARU. Vasile. Viorel. 8 année. (Menţiune despre Zilot – p. no. Urmele de la locul faptei. RUIU. Bibliografie la p. 1932. I. STOIAN. ROUX-Champion. Vasile Pavelcu. 3575. 355 [-356] p. 1994. Editura Didactică şi Pedagogică. Drd.I. RUJIOIU. Investi- marques secrêtes sur l’œuvre du Vinci et les sculptures du Moyen-Age et de la e Renaissance. Bogdan. Valorificarea ştiinţifică a expertiza medico-legală a leziunilor corporale. 3583. RUIU. 3582. GHIORGHICI. în Criminalistica. Criză şi dialog. vol. Claus. Niveluri ale conduitei 233 . 4. Editura Porto Franco. I. Lector univ. 3591. Bibliografie la p. Tabla de materii şi în limba engleză. RUDICĂ. Ştefan. 221-224. Vol. Iaşi. ROTARU. Editura Junimea. martie 2006. RUJOIU. nr. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 38-45. Nicolae. septembrie 2004. Lector univ. Les signatures et 3589. 1990. 255 p. RUIU. ROUGEMONT. 232 p. V. drd. RUDICĂ. 131-142. în Criminalistica. în Revista Română de medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. 388-389. 1984. Covasna. 3576. p. drd. istorie a Literaturii Române. Tiberiu. în Revista de criminologie. în O urmelor infracţiunii. Tiberiu. ROŞU. umane [Probleme de psihologie medicală]. Ion. iulie 2004. 75) 3577. 3579. 2/2004. Sexualitatea umană şi deviaţia sexuală în infracţiunile cu violenţă. (Pentru părinţi). 1996. de. Zilot Românul.

Prefaţă: profesor universitar doctor Adrian Năstase. Comisar de poliţie. 2003. Bucureşti. 4. 2003. 46-48. RUŞITORU. august 2006. nr. p. Editura Cartea Universitară. O introducere în arta uzuală diplomatică şi de drept internaţional. 95 – 112. 287 [288] p. Pledarea şi respingerea argumentelor. Bucureşti. p. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Editura Academiei Republicii Socialiste România. 1970. Elemente autohtone în limba 3597. 2004. Cornel. Karin. 269 [-272] p. Institutul Naţional de expertize Criminalistice. Comisar de poliţie. 3596. Editura Cartea Universitară. 234 . 2004. 3598. Florin. Petre. Dicţionar de terminologie uzuală diplomatică şi de drept internaţional. RUSU.. Polirom. Gabriel-Virgil. RUSU. jur. 255257. BEŢIU.. [Iaşi].3593. Dicţionar de terminologie 3599. Simularea şi animaţia computerizată a accidentelor de circulaţie. Aplicaţii software folosite în expertiza criminalistică a accidentelor de trafic rutier.I. Ing. Petre.5-6 argumentării. 3595. Ing. Bucureşti. Bibliografie la p. Grigoraş. jur. p. Florin. Prefaţă: profesor universitar doctor Adrian Năstase. RUSU.5-6. Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan”. + 3 hărţi. Bibliografie la p. şef sector Inginerie Criminalistică. RUSSU. Bucureşti. Substratul comun românoalbanez. română. adjunct. Cluj-Napoca. Cluj-Napoca. anul VIII. I. director POP. 2004. Editura Alma Mater. 3594. RUŞITORU. 287 [288] p. în Realităţi şi perspective în criminalistică. în Criminalistica. RYBACKI.

3605. Criminalistics. 2005. SAINT-EXUPÉRY. Manuel de Graphologie Sodomei sau şcoala libertinajului. 140 [-143] p. (Colecţia San Antonio nr. 1926. În misiune secretă.a. Frédéric]. Cele o sută douăzeci de zile ale româneşti. Traduction de Claude Dignoire. Tipografia „Moderna“. 1985. 1). L’Harmattan. 116 [-119] p. 1992. Bucureşti. Enseignée par l’exemple en dix léçons et par six cent quarante-neuf types d’écriture (cingt-deuxiéme mille). (Colecţia Enigma). II. Prentice Hall. Antonio [Dard. Marius.V. Antonio [Dard. Abrevieri bibliografice la p. Bucureşti. 3613. 221-228 (Academia Română. Bibliographie selective p. Institutul de istoria medicinei. 209 p. SACKS. Rybikon. 319 p. SALBERG.I. SAMARIAN.E. Paris şi Univers Enciclopedic. Bucureşti. Lecturer. [1936]. 1999. Aventurile unor cuvinte soţia cu o pălărie.I. 1948. Ph. 1938. 3610. 2). Bucureşti. Bucureşti. Frédéric]. Univers Enciclopedică. Ediţia a doua. Paris. Principesa Elena. 3601. Bucureşti. Antonio [Dard. (Colecţia San Antonio. no.a. 1998. Bucureşti. Frédéric]. f. SAN. L’enquête farmacia în trecutul românesc. nr. Introducere în etimologia 3616. Pompei Gh. Călăraşi – Ialomiţa. 3611. 604 [608] p. „Bucovina“ I. Editura Forum. M. R. Antoine de. D. vol. Du latin au roumain. Traducere din limba franceză de Tristana Ir. Upper saddle River. historique et les recherche policiére. 3603. 632 p. SALA. 3606. Antoine de. 187 [188] p. 1992.164-197. Titlul original Citadelle. San-Antonio. Paul. Editura Humanitas. Rosetti”. 3602. 3607. 1938. Bucureşti. Frédéric]. Bucureşti. Marius.S. SAGREDO. 2005. Editura Ariane. 1992. V. 286 [288] p. Antonio [Dard. 2005. 185-186. p. Gomoiu). Marius. 3608. NI 07458. 2005. Bucureşti. Gânduri. III. Omul care îşi confunda 3609. SAINT-EXUPÉRY. Merge. 718 p. Librairie Hachette. Editura Forum. Forensic usuelle. 92 [-96] p. 2 Anée. Bibliografie la p. Barcelona. 1992. La Policia. I. director general dr. SAINTE-CLAIRE DEVILLE.. Mt. Editura Univers. Etymologica 20). Traducere din limba italiană de Horia Tecuceanu. Kriminalistika.S 3600. 638 p. Editions Gallimard. Tipografia Cultura. prezentare şi comentarii de Anghel Ghiţulescu. Richard. Toronţiu. 3604. limbii române. SALTEVSKI. 274-286. Bucureşti. (Colecţia Superpoliţiste). Am onoarea să vă pun la punct. Frédéric]. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Laurel. Traducere din limba italiană de Matilda Banu şi George Anania. Editura Albatros. 1775-1834. Traducere din limba engleză de Dan Rădulescu. Antonio [Dard. . Traducere din limba italiană de Jeanne-Claire Lutic. 2002. Am onoarea să vă pun la punct! Versiunea românească [de] Alexandru Spânu. Medicina şi Sciense Consultant. f. „Sade filosof” de Jean Deprun. 3615. SALA. (Asociaţia Scriitorilor din Bucureşti. culegere. 158 [-160] p.P. SADE. (Aşezămintele A. Supliment al Almanahului literar). SALA. se poate. Citadela. SAN. 3617.. Traducere din limba italiană de Horia Tecuceanu. 254 [256] p. Harcov. Vol. Am încercat. 3612. Editura Trei. 475 [480] p. Editura Academiei Române. RAO International Publishing Company. 1382-1775. 269 [272] p. Traducere din limba franceză de Şerban Florea. SAN. 1979.C. Widener University School of law. 207 p. N. de. Vol.. Bucureşti.3. (Colecţia Cogito). 3614. SAN. Oliver. An Introduction to Forensic Science. Sistima de identificacion monodactilar. SAFERSTEIN. 1997. de José. Asistenţa publică în trecutul românesc până la 1834. în e R. 443 p. Introducere de Michel Delon. 1930. SAN.

(Colecţia San Antonio. SAN. SAN. Frédéric]. Editura Forum. Bucureşti. 3632. 3620. 192 p. Editura Forum. Bucureşti. Bucureşti. nr. Antonio [Dard. 1994. Lichidaţi- unde ştii tu. Lichidăm 3627. Editura Forum. în serai. 192 p. Traducere din limba italiană de George Anania. 1994. SAN. (Colecţia San Antonio. (Colecţia San Antonio. SAN. 190 [-192] p. nr. Cine 3624. 1993. 1994. Traducere din limba italiană de Tania Şiperco. SAN. (Colecţia „San Antonio“). Bucureşti. Antonio [Dard. 3628. 3634. Frédéric]. 176 p. Berurier 3625. 1993. 19). 7). 3619. Circul sifiliticilor. 13). Frédéric]. Antonio [Dard. Frédéric]. SAN. 8). Antonio [Dard. 220 [-223] p. Traducere din limba italiană de Michaela Sergescu şi Eugen Mandric. 3629. Bucureşti. (Colecţia San Antonio. Editura Forum. 221 [-224] p. Editura Forum. 189 [-191] p. Traducere din limba italiană de Michaela Sergescu şi Eugen Mandric. Bucureşti. Galanterii părinţele. Traducere din limba italiană de Dumitru Purnichescu. 174 [-176] p. 203 [-208] p. 1994. Frédéric]. SAN. Bucureşti. Frédéric]. 1992. Se îngroaşă gluma. Descalecă şi du-te. Editura Forum. SAN. Bucureşti. Editura Forum. nr. Pieptănând girafa. (Colecţia San Antonio nr. Traducere din limba italiană de Tania Şiperco. 172 [-176] p. 1992. 3633. Antonio [Dard. Antonio [Dard. pentru dame frivole. SAN. Începe Antonio [Dard. Splina în 3631. 5). lumânarea pregătită. Arhipeleagul mitocanilor. (Colecţia San Antonio. Editura Forum. (Cronică a unor vremuri căcăcioase). Traducere din limba italiană de Tania Siperco – San Antonio: Revelaţiile mele despre Frédéric Dard [numele real al scriitorului]. 12).17). 11). SAN. Antonio [Dard. nr. Bucureşti. prindeţi şi aduceţi whisky. (Colecţia San Antonio. 208 p. 3635. 1992. SAN. Frédéric]. 3630. Traducere din limba italiană de Matilda Banu şi George Anania. 1993. 1994. 1993. Editura Forum. SAN. Traducere din limba italiană de Iulian Drăghicescu. Traducere din limba italiană de Michaela Sergescu şi Eugen Mandric. Bucureşti. Traducere din limba italiană de Marie-Jeanne Vasiloiu. Frédéric]. Antonio [Dard. Frédéric]. 3621. Antonio [Dard. 4).15) acţiunea. Editura Forum. nr. Sărutări Antonio [Dard. (Colecţia San Antonio. nr.6). 1993. l. 1993. Antonio [Dard. nr. Urmăriţi. (Colecţia San Antonio. Traducere din limba italiană de Dumitru Purnichescu. 1993. Editura Forum. SAN. Antonio [Dard. SAN. 1993. 236 . 160 p. 9). 14). Traducere din limba italiană de Tania Siperco. Traducere din limba italiană de Anca Boglea. nr. Frédéric]. 3623.3618. Bucureşti. 224 p. Editura Forum. Bucureşti. Antonio [Dard. Editura Forum. Frédéric]. Editura Forum. Bucureşti. Bucureşti. (Colecţia San Antonio. Frédéric]. Bucureşti. nr. nr. Frédéric]. Bucureşti. Frédéric]. Traducere din limba italiană de Şerban Velescu. 176 p. Traducere din limba italiană de Dumitru Purnichescu. Antonio [Dard. (Colecţia San Antonio. Vino cu făcut varză. 240 p. nr. 3622. Frédéric]. (Colecţia San Antonio. suc propriu. Editura Forum. SAN. SAN. Antonio [Dard. nr. Traducere din limba italiană de Andrei Duşescu. (Colecţia San Antonio. Editura Forum. 3). Salutare 3626. (Colecţia San Antonio. 1993. Editura Forum. 260 [-264] p. Bucureşti. Frédéric]. (Colecţia San Antonio. nr. Traducere din limba italiană de Michaela Banu şi George Anania. 1993.15). Frédéric]. SAN. 204 [-207] p. Antonio [Dard. Adevărul pentru viespi. 10). (Colecţia San Antonio. 255 p. nr. SAN. Bucureşti. trage primul. Sirop şi ne luăm valea. Frédéric]. nr. Editura Forum. Antonio [Dard.

D. SANDU. dr. av. 1995. Les marques particulieres et l’utilisation du signalment individuel. 219 [-224] p. Hermann & Cie. Unora le banilor. 1994. Elements de 3645. Concluzii rezultate din investigarea criminalistică a locului faptei – 9 luni 2003 –. Traducere din limba italiană de Ştefan Iureş. La signalment descriptif (Portrait parle).m. (Colecţia San Antonio. Management. univ. Antonio [Dard. Curs. 3643. 1995. C. Antonio [Dard. Ion Dogaru şi prof. dr.. SANDING. la Z“. 3653. SAN. B. Bibliografie la p. police scientifique. Gheorghe-Iulian. Editura Forum. 1997. (Colecţia San Antonio. SANDU. 127-128. 3638. I. Editeurs. SAN. Unele aspecte privind pe lumea ailaltă. Profeţiile interpretarea concluziei raportului de expertiză criminalistică. 3647. 247 p. 188 [-191] p. O cruntă 3646. (Colecţia San Antonio. Gl. Dumitru. Traducere din limba italiană de Ştefan Ghivirigă. 253 [254] p. Frédéric]. 3640. GUERIN. în Investigarea criminalistică a locului faptei. (p. Chestor principal de place cheală. SAN. 1976. 3650. 88 p. nr. SANNIE. Prof. Stilistik der deutschen faţa locului. IX. Bucureşti. Dumitru. SAN. Alexandra. SANDU. Frédéric]. 3654. Mijloace de stabilire a spargere de nuntă. Bucureşti. 3639. Ministerul de Interne. SANDU. Câte ceva despre mass-media. dr. SANDU. p. (Colecţia San Antonio. Paris. p. Bucureşti. Bibliografie la p. SANDU. Te-am trimis Dumitru. 3637. nr. în 20 de ani de expertiză criminalistică. 5. 3642. Institutul de Medicină Legală. Sprache (Stilistica limbii Berlin. Descoperire şi combatere prin mijloace tehnico-criminalistice. Antonio [Dard. Ziauddin. Bucureşti. Bucureşti. nr. Bibliografie la p. Bucureşti. dr. Editura Dacia. Frédéric]. 84-100. SAN. septembrie 2005. Editura Forum. IONIŢĂ. Frédéric]. Editura Forum. SARDAR. prof. 1999. 203 [-207] p. Bucureşti. Falsul în acte. Constantin. 1979. 3651. 1995. Conf. Referenţi: prof. Bucureşti. Editura Forum. 1994. 2003. 3644. p. De la „A datei întocmirii înscrisurilor. Editura 2004. Paris. Frédéric]. Ion-Eugen. SAN. BORIN. div. Editura Forum. 1977.3636. Criminologie. Infernul României în spaţiul de libertate. 1996. în Probleme de medicină legală şi criminalistică. Antonio [Dard. vol. Editura Trei. Alexandra. 22). 23). 228 p. în Criminalistica. 559 p. Editura Universitaria. p. dr. Florin. Bucureşti. 20-24. 496 p. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol. SANDU. Ch. 1938. Editura Forum. Intocmirea schiţei la verde. univ. CONSTANTIN. 24). univ. 20). 25). germane). Editura Forum. 237 . nr. Asist. nr. 487-492. SAN.. Bulion pe poliţie. Ion-Eugen. VAN LOON. RADU. 185 [-191] p. Contrabanda şi albirea lui Nostradamus. univ. 230 p. Traducere din limba italiană de Michaela Sergescu şi Eugen Mandric. 2001. p. Florin. anul VII. Ministerul Justiţiei. 254 [-256] p. 20-23. Traducere din limba italiană de George Anania. Universitaria. Traducere din limba italiană de Mărgărit Vavi Petrescu. 3655. Florin. Integrarea canapea. 219-226..). 2004. univ. 3648. Frédéric]. vol. Editura Sylvi. 223-230. Traducere din limba italiană de George Anania. Tumbăr. C. (Colecţia San Antonio. 1971. 232 p. New York. SANDU. Bucureşti. securitate şi justiţie. Florin. SANDU. 3641. nr. Antonio [Dard. Frédéric]. 51-67. 1997. SANDU. Bucureşti. 3652. SANDU. în Tratat practic de criminalistică. 3649. univ. Antonio [Dard. Radu. Cluj-Napoca. Traducere din limba italiană de George Anania. Antonio [Dard. Managementul resurselor umane şi grafologia.

Contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale la stabilirea adevărului în cauzele soluţionate de procurori. prim-adjunct al 3665. Gheorghe. [1931]. 26-31. Gabriel. Cooperare criminalistică cu ţările vecine.R. 1930. SAVA. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Editura Luceafărul. Ministerul de Interne. Bucureşti. Teodor. 25.I. 3657. Serviciul Editorial şi Cinematografic. (Extras din Revista „Poliţia Modernă“ no. Lt. no. Subcomisar de poliţie. SASSOWER. 127 jours après inhumation. Ministerul de Interne. 3656. 3670. PREDA. Nicolae. 3667. Extras din Revista de Drept Penal şi Ştiinţă Penitenciară. august 2006. Valentin. (Ministerul de Interne. 1980. în Şcoala românească de criminalistică. Editura Curtea Veche. anul VIII. The London Philatelist 1213/1994. Securitatea paşapoartelor electronice (epassport): Implicaţii în privinţa documentelor de identitate electronice (e-ID). SASSOWER. 14-15. p. SASSOWER. 395-403. Noi Gabriel.col. Expertiza urmelor de produse petroliere.. Dr. 3668. p. Imprimeria Penitenciarului Corecţional „Văcăreşti”. SAVIN. NOVAC. instituţii şi texte celebre în dreptul roman. Mihai. 7e année. Registrul internaţional 3674. Gabriel.Moroiu". în Criminalistica.L. metode fizico-chimice şi perspectiva folosirii lor în criminalistică. 3658. „AUSTRIA" No. Casa de editură şi presă „Şansa“ S. The Manuscript Octavian. SAVA. SAVU. 125-126. the Danubian Principalitiés. 1975. 3666. 3663. Criminology in The Making: 3664. ciarului Văcăreşti. 238 . John. 383-394. Inspectoratul General al Miliţiei. 3672. SÂNTEA. 3669. vol. SASSOWER. 2001. SAVU. Marcel. III. No. noiembrie 2005. Direcţia judiciară). Imprimeria şi legătoria Peniten- Ion.1983. Endorsements „Cu Vaporu". Austrian Army in Octavian. 3660. 14 p. SAVA. p. The latest recorded use ofthe Prince Cuza Issue. Danubian Principalities. (r). SAUB. 1943. Gabriel. Bucureşti. 352-359.Octombrie 1929). Bibliografie la p. Col. Iosif-Daniel. Octavian. 1983. SASSOWER. Dobrudja and a few related matters. nr. 44. 3673. RADU. în R. SASSOWER. Valentin. vol. 2002. III.C. Expertiza urmelor de materiale plastice. 1989. 24 p. în Criminalistica. p. vol. SAVIN. in the Danube and the Black Sea. 128 p. Austrian Post Offices Abroad. în Tratat practic de criminalistică. 1978. SAVA. Dr. Inspector de poliţie. Valentin. 3661. p. Gabriel. Bucureşti. 6. Catalogul C. a known „paid" mark found to be private. Philatelist May. NOVAC.6. 2005. Ministerul de Interne. anul VII. Romania. Filatelia 1/1994 „Catalogue. Drept roman. 176 p. 3662. Mihai. Gabriel. French Reflections POP. în Tratat practic de criminalistică. An oral History. loscopie d’un cadavre non embaumé. SÂMBRIAN. p. Bucureşti. II. Identification par dacty- procurorului general al României. Romanian Philatelic Studies.63.M. de identificare la distanţă. 1935. July-Aug. 108-112. Valentin. 112 p.Traducere din limba engleză de IrinaMargareta Nistor. 3675.. The London Philatelist. Another position conquered? London. March / April 1980. nr. Gabriel. Expert criminalist. Nicolae. Principii. 4. The London Philatelist. 3671. 5. Din experienţa miliţiei judiciare în combaterea infracţiunilor comise prin violenţă (uz intern). Moroiu. UK. p. SÂMPETRU. Bucureşti.. SASSOWER. 3659. Manual de dactiloscopie. SAVIN. 1980. Bucureşti. Alexandru. 1 /1981. Northeastern University Press. Bucureşti. Vol. Boston. 1994. Dactiloscopia în servi- ciul justiţiei.

Bucureşti. Editura Cartea Românească. SĂLCUDEANU. nr. Bunicul şi porunca Militară. De la legiune străină la jafuri şi crimă. Vasile. 1993. biată aventură. Detectiv la paisprezece ani. Petre.R. 202 [-204] p. Bucureşti. 3692. 3680. lacrimă de fată. (Scorpionul). în Criminalistica. Petre. 1992. Petre. 1976. Petre. Editura „Ion Creangă“. Bucureşti. 1974. Aurelia (Sub redacţia). Tr. 3699. Bucureşti. Editura Minerva. Liviu. SĂLCUDEANU. Petre. SĂLCUDEANU. Bunicul şi doi delincvenţi minori. mai. Bucureşti. 270 [-272] p. (Colecţia Clepsidra). Editura Militară. Front fără tranşee. SĂLCUDEANU. 3682. Petre. Ediţia a II-a. Ochiul şi marea. SĂLCUDEANU. 444 [-447] p. 3697. SĂLCUDEANU. 1971. SĂLCUDEANU. 480 [-483] p. Editura Dacia. 1984. [1999]. Editura Cartea Românească. Petre. SĂLCUDEANU. 492 [-495] p. 1990. Asasinatele comise de Râmaru. 3689. 3683. SĂLCUDEANU. 1984. LĂPĂDUŞI. Editura pentru literatură. Editura Eminescu. Petre. Bucureşti. SĂLCUDEANU. SĂLCUDEANU. 1974. 3681. Psihiatrie clinică. f. 3684. Judecata de apoi. Petre. Bucureşti. Biblioteca din Alexandria. Albatros. Bucureşti. 1992. SĂLCUDEANU. Prefaţa de D. 3702. Bucureşti. 234 [-240] p. Autori: B. Ediţie necenzurată. Editura „Ion Creangă“. SAMSAN. SĂLCUDEANU. Editura Albatros. 368 p.3676. Bucureşti. Bucureşti. Nunta cu garoafe Petre. SĂLCUDEANU. Editura Dacia. 1974. 1972. 292 [-295] p. Petre. Cuparencu. Petre. Bucureşti. Bucureşti. 2001. 3687. Bucureşti. 226 [-228] p. Un biet bunic şi o 3695. SÂRBU. Editura Eminescu. Cluj-Napoca. 20). Judecata de apoi. Bunicul şi o 3677. Editura pentru literatură. Păcatele lumii. 552 p. Biblioteca din Alexandria. Editura 3685. (Clepsidra). Umbre. SĂLCUDEANU. 3. (Biblioteca contemporană). 222 [-224] p. Bucureşti. SĂLCUDEANU. să nu ucizi. 372 p. p. Petre. Bunicul şi doi Petre. 1987. Bucureşti. Bucureşti. 1992. 2 vol. SĂLCUDEANU. SÂRBU. Bucureşti. Un bunic şi o 3701. SĂLCUDEANU. Editura Dacia. Editura Fundaţiei Culturale Române. Petre. Petre. 3690. 1971. Editura Eminescu. 3700. Biblioteca din Alexandria. Front fără tranşee. 1989. 3688. 581 [-584] p. Moartea mane- chinului. Cluj. 3698. Ediţia a III-a. Biblioteca din Alexandria. Editura Cartea Românească. Petre. Rodica Macrea… Autorii nu sunt indicaţi pe copertă. 333 [-335] p. 181 p. Petre. 300 [-302] p. delincvenţi minori. 1963. Editura Cartea Românească. 1990. Nopţi sângerânde. Post-faţe de Gabriel Dimisianu. Popescu. 237 [-240] p. Un biet bunic şi o 3679. SĂLCUDEANU. SĂLCUDEANU. 1980. 20-24. 364 [-367] p.a. Petre. anul III. 3686. 195 [-200] p. Editura Adevărul. Petre. Cina cea de taină. Ovidiu. (Aventura. Hotico. biată crimă. Ucenicie printre gloanţe. (Colecţia Clepsidra). Editura Militară. SĂLCUDEANU. Editura Albatros. 222 [-224] p. 365 [-368] p. 1970. 3). Petre. Editura Cartea Românească. 217 [-220] p. 3694. Ghid alfabetic. SĂLCUDEANU. tele lumii. 3691. 3693. SÂNTEA. Bucureşti. SĂLCUDEANU. (Biblioteca contemporană). (Colecţia „Caron“). SĂLCUDEANU. 239 . 1980. Ioan. Petre. Ediţia a II-a revăzută. Bucureşti. biată cinste. 462 [-464] p. 3678. (Aventura. 244 [-247] p. 1961. Cluj-Napoca. Petre. Editura „Ion Creangă“. Bunicul şi păca- 3696. mov. 1970. Bucureşti. (Excelsior). 1979. Petre. Editura Metropol. 404 [-408] p. Bucureşti.

Securitatea comunitară şi terorismul.C. Le Dr. SĂLCUDEANU. Strafprozessrecht Editura Militară. 2005. 3719. (Romanul poliţist). 366 [-368] p. G. Heidelberg. (Biblioteca pentru toţi. 3706. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. (publ. SBÂRCEA. Fotografia în culori. 3717. 1994. E. 3718. Bucureşti. O.4. în: Zeitschrift für Rechtsmedizin (Revista de medicină legală). II. XVI + 350 [-352] p. Traducere din limba germană de dr. SCHEERER. Traducere din limba germană. 213-218. Editura. culegerea datelor din dosarele penale şi centralizarea lor). K. de criminalistică şi de penologie nr. CUPŞA. 1995. ediţie revăzută şi adăugită. 171 p. Petre. Serie nouă. 3704. 12 p. Prof. II. Ediţia a 2-a. psiholog. Kindlers Handbuch Psyhologie. Editura Tehnică. SĂLCUDEANU. caiet 3/1994. no. New York. p. TEIGE. Hans. SCHNEIDER. SCHAFIER.. Kriminologie (Crimi- Editura Albatros. SCHNEIKERT. 2/2004. 207-208. Lübeck. dr. SCHWARZ. 3720. 1987. Valeriu. HOCKS. drd. Rafael. Berlin. Études cliniques sur les maladies des femmes. Fericiţilor! Strafrecht (Criminalistică şi drept penal). Öffentlichkeitsfahndung mit neuen Medien . Lübeck. Bucureşti. Die Rekonstruktion der Sitzposition durch Mikrospurenanalyse (Reconstituirea poziţiei de şedere prin analiza microurmelor). Petre. Vasile Botiş şi Ramona Florica. Suizid durch 3710. MOGOŞ. vol. Bucureşti. Law and Order: Street Crime and Public Policy. 3/1985. SĂLCUDEANU.. în: Stalmann. 1995. 1976. Bucureşti. Essen. 300 [-303] p.Neue Wege zum Erfolg (Urmărirea publică cu noile mijloace media – noi căi spre succes). Éditeur. după ediţia a doua revizuită şi completată. p. 209-211. SĂUCAN. sociolog (analiza sociologică privind identitatea socială şi criminală). vol. Gareis. TomescuAfiap. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Dan. Editura Albatros.-J. Paris. 3705. consilieri juridici (redactarea fişelor criminologice. Ellen. SCHNELL. Heiko. Doina Ştefana. Editura Aius. Scrisul nu minte! Amintiri. în Revista de criminologie. SCHNEIDER. în R. Bunicul şi lacrima 3712. 189 [-192] p. 200-212. I. 3715. Noaptea calomniei. SCHEINGOLD. 5e année. univ. 3707. Entdeckung des Unbewüssten (Psihologie profundă – Descoperirea subconştientului).. R. Editura Schmidt-Romhild. 1984. 3713. Kriminalistik und din carburator. SCALEŢCHI. Lupaş şi ing. Henri. Fotografiere – Laborator – ExperienţeProiecţie. 3714. EuWi. H.. Tiefenpsychologie . G. 2002. 1994. F. Steinheil. 3709. Coordonarea secţiunii şi redactarea: Dr. p. Editura Criminalistică. p. 124-130. nologie). 208 p. coordonator Rolf Rainer Jaeger. SCHLÜCHTER. 189 p. Editura Schmidt Römhild. Ştiinţe criminalistice. 1994. B. 84-116. 276 p. 240 . Doina Ştefana Săucan. Principii de diagnostic şi tratament în bolile inflamatorii ale intestinului. 124 [-127] p. 1933. Tipografia Adevărul. Colaboratori: Marius Şerbănescu. Longamn. A. 1997. Florentin. 1435-1436). (Drept procesual penal). SCHULZ. Bibliografie la p. Nürenberg.I. BRINKMANN. Bucureşti. SCHERMANN. 1982. Octavian Rujoiu. 132 p. Petre.Die 3708.). 3711. Berlin. în: Kriminalistik (Criminalistica). Femeia „criminal” – dimensiuni psihosociale. Craiova. Bibliografie la p.1994. Stuart A. Méthode de classification des écritures. 3703. Editura BREN. The Politics of Erschießen im fahrenden Auto (Suicidul prin împuşcare în autovehiculul în mers). Măi. SCHLÜCHTER. Ellen. 1931. Bucureşti.. 1886.. Augustin. 3716. vol. N. München.

230-233. CIORNEA. X. Bucureşti. C[ălin] Scripcaru. 433-436. Bibliografie la p. 1979. Universitatea Mihail Au colaborat V. 2004. SCRIPCARU. SCRIPCARU. Astărăstoaie şi C. 1995. 3727. cu ilustr. an XI. Editura Junimea. N. 3732. 2006. CÂRLAN. volum 12.3721. revăzută şi adăugită.] Ruhr-Universität Bochum Kriminalistik Verlag. 551 p. Medicina legală. 1973. Criminologie clinică şi relaţională. Iaşi. p. Popa Iaşi. 62-65. Eine praxisorientierte Einführung mit Beispielen (Criminologie – Introducere orientată pe pratică. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). Anca Indrei. LEONTE. Veronica. SCRIPACU. Dr. Heidelberg. Kriminologie. T. 3724. 3730. 244 p. Editura Junimea. Ianovici. PIROZYNSKI. Bioetica – o perspectivă europeană. Gh. 4. BOTEZ. Editura Didactică şi Pedagogică. Simona. Editura Didactică şi Pedagogică. 2005. p. p. Iaşi. LEONTE. 3722. Expertiza medico-legală în evaluarea adevărului istoric (Masacrul de la Katyn). 3733. 3723. în Buletin de psihiatrie integrativă. T. volum 12. SCRIPCARU. 219 p. 1983. La lucrare au mai colaborat: T. SCRIPCARU. 6. (Ministerul Învăţământului). Ştefan. 1979. Călin. nr. CIORNEA.L. Eine prax isorientierte Einführung mit Beispielen. 241 . Iaşi. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. SCRIPCARU. 3734. 1998 SCHWIND. Hans-Dieter. Patologie medico-legală. ediţia a 9-a. H. neubearbeitete und erweiterte Auflage / won Prof.. 202-207. T[adeusz]. Editura Junimea. Pirozynski. 1995. Roxana. Heidelberg. Heidelberg 1995. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. 3731. cu un cuvânt înainte de profesor Pierre H. Medicină şi drept. 290-293. Călin. SCRIPCARU. Universitatea de Medicină Gr. Kriminologie - în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Cristina. Evaluarea prejudiciilor morale în practica medico-legală. nr. + 24 fig. SCRIPCARU. Müller. Dr. Medicină legală. Medicină şi drept (Sinteze aplicative medico-legale). Keterina. CHISTOL. Editura Kriminalistik. 3736. Indrei. Bucureşti.-D. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. 149-153. 1 (24). Ciornea.. p. 3. SCRIPCARU. KANAKI. Editura Didactică şi Pedagogică. volum 12.. Raluca. SCHWIND. GH. cu exemple). Gh[eorghe].. M[oise]. SCRIPCARU. 2.I. 208 [-210] p. Hans-Dieter. nr. PIROZYNSKI. N. Irina. M. 402-406. coautori: V[asile] Astărăstoae. Kogălniceanu Iaşi. IANOVICI. Iaşi.. 208 p. 3729. SCRIPCARU. dr. TERBANCEA. Bibliografie la p. BOTEZ. septembrie 2004. G[heorghe]. AGROSOAIE. Manual pentru facultăţile de drept. N. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). BOTEZ. Colecţia Bioetică4. martie 2004. 1970. CHIRIŢĂ. Ştefan. Gheorghe. T. Bucureşti. TERBANCEA M[oise]. Scripcaru. M[oise].. Reconstrucţia facială – actualităţi medico-legale în România. Ediţia a II-a. HansDieter Schwind [. Oana. (Sinteze aplicative medico-legale). 438 p. 661 p. Gh[eorghe]. Editura Synposion. 251 [-253] p. prelucrată şi extinsă. vol. GRĂMADĂ. Călin. 253 p. Gh. L. Relaţia om-vehicul-stradă.. Bucureşti. SCHWIND. KANAKU. Universitatea de Medicină Ovidius Constanţa. 3726. Veronica. 1993. Iaşi. FURNICĂ. T. Katerina. TERBANCEA.. 1978. LEONTE. G[heorghe]. 3725. 537 [538] p. 1997. 3728. Veronica. Ştefan. Patologie medico-legală. SCRIPCARU. Modelul genetic în etiopatogenia schizofreniei. Gh[eorghe]. Bucureşti. Călin. Orientarea sexuală şi drepturile omului. IANOVICI. Universitatea din Lille-Franţa. SCRIPCARU. SCÎNTEI. Editura Didactică şi Pedagogică. nr. Iaşi. 3735. p. Kriminologie (Criminologie).

Popa Iaşi. 337-341. 1939. Prof. nr. Vladimir. SURDEA HERNEA. Bucureşti. 3743. Institutul de Medicină Legală Iaşi. 197-203. 20-24 noiembrie 2000. SECARĂ. şeful Serviciului Criminalistic Timiş. Călin. Buletinul nr. SCRIPCARU. şeful Biroului Criminalistic profesor universitar. SELLIN. Robert. ISAC. Subcomisar de poliţie. Liliana. Editura Polirom. FURNICĂ. 3742.C. Bucureşti. 15-16. Ştefan. Iaşi. Corneliu. Moscova. CHISTOL. Ataşamentul şi proiecţia sa comportamentală. D. Reconstrucţia facială – actualităţi medico-legale în România. Vasile. SCRIPCARU. BOTEZ. Petru. expert criminalist. Universitatea de Medicină Gr. 6-19. SEIDMAN. BOIŞTEANU. 2000. Consideraţii pe marginea unui caz de incest fraterno-fraternal urmat de omucidere.J.I. Iaşi. Gheorghe. Prof. 3746. 3741. Seminarul de perfecţionare profesională 3744. Manual de descarcerare. Identificarea unui violator pe baza particularităţilor dentiţiei. Bucureşti. Editura Ministerului de Interne.. Ioan. 3. anul VI. Petru. OLARU. 293 p. Universitatea Mihail Kogălniceanu Iaşi. SCRIPCARU. 306-317.. p. NAGY. Editura PsihOmnia. 205 [-206] p.. Gheorghe. în Criminalistica. SEIBOLT. cuprinzând 68 ilustraţii în text şi o hartă geografică. în Criminalistica. Gheorghe. Comitetul de Cercetare pentru ştiinţe sociale). Universitatea „Ovidius” Constanţa. ASTĂRĂSTOAE. iulie 2004. St. p. Liliana. mai 2004. BOTEZ. a procurorilor criminalişti. VASILE. C. New York. DRAGOMIR. SELIVANOV. Adrian. Prep. 2000. Unele aspecte ale dinamicii accidentelor rutiere. 288-291. 3753. Editura Norma. „Justiţie şi ştiinţă” sau „Despre bazele epistemologice ale criminalisticii”. Bibliografie la p. 6-8. Cu o prefaţă de D-l Prof. SĂLĂJAN. The State. Iaşi. Călin. tactica şi metodica investigării infracţiunilor de omor şi a celor săvârşite cu intenţie. 2002. Cercetarea locului faptei în cazul efracţiei încuietorilor sau a distrugerii acestora. Bucureşti. Editura Cugetarea. nr. Subcomisar de poliţie drd. habilitat în drept. 3740. dr. 2006. 79 p. Nicolae Iorga. Bibliografie la p. Cornel. Remus. p. Aspecte evolutive şi metadeschideri. SCRIPCARU. DUMITRACHE. 3738. Timişoara. anul VI. dr. 4. 2005. Bucureşti. Medicină legală expertală în România. 3748. 387-397.I. SECOŞANU. Cristina. Dr. STRUGARIU. Corpul Experţilor Tehnici din România. Corneliu. 3747. Numismatica antică. Gheorghe. anul VII. Crimă şi psihanaliză. PIROŻYŃSKI. 1998.A. Călin. 3751.3737. 41. Tipografia ziarului Universul. C. Remus. N. Culture Conflict and Crime. şeful Serviciului Criminalistic al I. Călin. 402-406. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 1936.. Development. Epistemologie şi adevăr judiciar (Adevăr şi sens în medicina legală). p.1. dr. în Criminalistica. Vasile. conducătorul colectivului de autori şi responsabil de redacţie. p. 2001. mai 2005.. p. SCROB. Martin’s Press. SCROB. Subcomisar de poliţie. Ballistic’s information. N. Dr. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”.. Edward I. 1978. Cristina. nr. FURNICĂ. 2001. Sinaia. SCRIPCARU. 8 année. 727 p. Tadeusz. Universitatea de Medicină Ovidius Constanţa. Ştefan. 2004. no. Alexandru. DIMA. Psihiatrie medico-legală. Ghidul criminalistic. SCRIPCARU. drd. ISAC.. Editura Luceafărul. Bibliografie la p. SCRIPCARU. e în R. Law and 3749. Conf. p. SCRIPCARU. Tehnica. 3739. 3750. 9-11. New York. SCRIPCARU. Gheorghe. 3745.. BOIŞTEANU. Dumitru. Raluca. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 3752. care 242 . 397 p. SELTZ. Timiş. Social Science Research Committee (Conflictul cultural şi infracţiunea. CHIRIŢĂ..P. Asistent univ. Monete greceşti.. univ. T. 3. Dr. 250 p.

3762. 3759. p. SILJ. SHAW. Cuprinzând: Influenţa personală. Nume de toreador. Germany. Titlul original: Diario de un killer sentimental. 3766. Teza pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. (Facultatea de Medicină din Iaşi. 231 [-240] p. Centrul de Resurse Juridice. 139 [-142] p. S. Editura Nemira. Editura Alma Mater. 1940. 3768. SIBIAN. SIDOR. Lucien. 2 f. Traducere de Irina Dogaru. p. Bad Homburg. 1998. Anul III. 231. tirea profesorului Fr. Drepturile şi îndatoririle sale. 3760. Desvoltarea magnetismului personal. 193 [204] p. Fost intern al clinicei chirurgicale. 235 – 240. 2004. Traducere de Irina Dogaru. Hipnotismul propriu-zis. RayGüde Mertin. (coordonator). în Tratat practic de 243 . SENOV. 3756. Prefaţă de Mihail Bogdan. paradoxuri. Cristaloterapia. SEVASTOS. Bucureşti. Grafologia. Dicţionar de psihologie. SERACU. Eugen. corupţie şi politică în Italia 1943-1994. München 1818. 1939/1940.A. 149 p. Editura Polirom. Bad Homburg. J. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul exploziilor. Vollständiges Lehrbuch der Steindruckerey. 1970. 2003. Scrisul delincvenţilor. Luis Sepúlveda. Al. Luis Sepúlveda. Unele probleme privind cercetarea urmelor exploziilor. Paris. Iaşi. control şi reprezentare. RayGüde Mertin. Identitatea în medicina legală. SEPÚLVEDA. University of Chicago Press. Judecător de instrucţie al Tribunalului Ilfov. 113 [-117] p. + 55 p. Criminalitate. Bucureşti. SERANDOUR. Editura Albatros. 2000. 1900. James F. 3755. 1975. 3761. Traducere din limba italiană de Mihaela Gliga. SIMA. Ediţie îngrijită de Claudia Dumitriu.au avut ca urmare moartea unei persoane (Ministerul Public. SEVESCU. 1996. 196 p. Secţia de studii. Aforisme. poing modernes. M. SEPIANU. Germany. cunoaştere în medicina legală. cugetări. 1996. Rainer. Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului. Modelul pietonal PC – Crash – metodă de investigare şi simulare a accidentelor autovehiculpieton. Ofiţerul de poliţie judecătorească. Yacaré. SILAMY 3758. 1994. Modul de cercetare al crimelor şi delictelor celor mai obicinuite. Phare. Chicago. Biroul programe şi perfecţionare profesională. 2004. Ing. Atelierele Grafice Socec & Co. Luis. Ion. Luis. nr. Asistance for the Development of the National Institute of Magistracy). nr. 1905. 543 p. Bucureşti. În amin- 3770. Published by arrangement with Dr. 173 [192] p. Bucureşti. 3765. în Şcoala românească de criminalistică. ALDO PRESS. (Colecţia Cogito). 1997. Bucuresci. Grigore P. Published by arrangement with Dr. 16 p. 227 p.192). Yacaré. Iaşi. SIMA. Român. Ediţie îngrijită de Horia Hulban. Literarische Agentur. Literarische Agentur. Ministerul de Interne. Cluj-Napoca. Dănuţ. Editura Univers Enciclopedic. Iaşi. Titlul original: Nombre de torrero. Alexandru.3/4. George Bernard. SEPÚLVEDA. SHORT. SENEFELDER. Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie. 1946. Botoşani. 148-152. Auflage.. 2. 3767. Bibliografie la p. Dan. Presentată şi susţinută în Noembrie 1904 de Alexandru Sepianu. Ateneul Ion. Antologie şi traducere de Mihail Bogdan şi Horia Hulban. Curs practic de hipnotism. Editura Polirom. Crime and Society. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Les armes de 3769. Imperiul Mafiei. 1983. Andrée Balland. 3763. Mesmerism şi magnetoterapia. Extras din Revista de Medicină Legală.. Bucureşti. Aloys. Alexandru. Jurnalul unui killer sentimental. 3754. Bucureşti. Metoda de 3757. Editura N. 1976. 3764.

1935.10. BULUŢĂ. Editura Tineretului. Bucureşti. 191 p. Traducere din limba franceză de S. Ministerul Interne. Bucureşti. 2000. Traducere din limba franceză de Teodora Cristea. Maigret şi hoţul A. Herbert A. 1054 p. 144 p. Prefaţă de Al. Bucureşti. SIMENON. SIMENON.criminalistică. Trei camere în 3771. Medecine. 1969. Consideraţii privind evoluţia unor metode 244 . 1965. 3779. 118 [-119] p. Traducere din limba franceză de Raul Joil. Manhattan. 3775. 1965. 151 p. Paris. Titlul original în limba franceză: Trois chambres á Manhattan. SIMONESCU. Bucureşti. 204 [208] p. SIMENON. Câinele galben. 190 p.I. 1972. 3784. SIMENON. Cu o nouă introducere de Herbert A. 150 p. Georges. Titlul original în limba franceză: Maigret et le coteur paresseux. Paris. Mirodan. din limba franceză de Radu Vlăduţ. Georges. 3786. Editura Univers. Gallet. Viorel. 1971. Bucureşti. Colonel magistrat dr. Şantajul agenţiei Imagini din istoria cărţii româneşti. Editura Minerva. Cadavrul în apă 3774. Professeur a la Faculté Traducere din limba franceză de Marga Cosaşu. 141 p. Traducere de Florica Eugenia Condurachi. Georges. Bucureşti. Maigret. Minerva. Directeur de L’Institut de Médecine Legale et de Medecine Sociale de L’Université de Strassbourg. 1992. Comisarul Maigret a fost prădat. Georges. Editura pentru Literatura Universală. SIMENON. e în R. Editura pentru Literatură Universală. Titlul original în limba franceză: M. Le Chat. (Aventura). Georges. Romane. 255 p. Titlul original în limba franceză: Le chien joume. Georges. 3787. 3788. Georges. 175 [-179] p. Editura Univers. XXXIV + 357 p. de 3780. Traducere din limba franceză de Al. (Biblioteca pentru toţi). SIMONIN. Tudorică. 3783. Subsolurile Majesti- Georges. Victor 3776. Identification Expérimentale „0“. Motanul. 3781. p. Gallet décédé. 3773.C. Dan. decedat. 1996. Traducere din limba franceză de Teodora Cristea. 3778. SISERMAN. 167 p.. cului. leneş. (Seria Maigrét). Traducere din limba franceză de Liviu Ţică. 582615. I. Georges. 1970. Traducere din limba engleză de Aurelia Anghel. 1944 3785. Maigret. SIMENON. Georges. 1969. (Aventura). Donald W. Editura Albatros. Inspectorul Cadavre. Georges. vol. Dl. SMITHBURG. 126 [-127] p. Editura Lucman. THOMPSON. Editura Ion Creangă. 453-455. Georges. 1981. Editura pentru Literatura Universală. Constantin. Librairie Maloine. 1976. C. Cătălina Hârceag şi Simona Constantinescu. Traducere din limba franceză de Al. Maigret şi fantoma. Gheorghe. SIMON.. Titlul original: L’Inspecteur Cadavre. Mirodan. SIMENON. Georges.. Médecine-légale judiciaire. 2004. SIMENON. (Enigma). SIMENON. Editura Polirom. des traces de pneus d’automobile relevées sur les vêtements de la victime. Thompson. Georges. Bucureşti. Editura Tineretului. Administraţie publică. SIMENON. 3789. Cazul Louise Laboine. 1970. 1966. SIMENON. Traducere Traducere din limba franceză de Raul Joil. 232 p. Editura Cartier. 3777. no. Traducere din limba franceză de Nicolae Constantinescu. Traducere din limba franceză de Paula Găzdaru. Inelele de la Bicetre. p. 299 p. Simon şi Victor A. SIMONIN. Prima anchetă a lui dulce. Editura Rombelion. C. (Enigma) Titlul original în limba franceză: Maigret et le fantome. 1966. SIMENON. 7 année.. 3772. SIMENON. Iaşi. 3782. SIMENON. Editura Tineretului. 755 p. 1962.

99-112. 757 p. Aspecte teoretice şi 3807. no.1973. în R.C. 3797. 5 année. Ştiinţe criminalistice. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. ediţia a 2-a. 1929. 654 [-660] p. 1933. Editura Amarcord. Ministerium des Innern – Publikationsabteilung (Forumul criminalisticii. 3796. While Coolar 3808. Ausländerkriminalität 3795. Proble- 3800. 48-50. I. P. Istanbul Polis Okulu ve Florya Polis Eğitim Merkezi Öğretim Üyesi.. 1930. Timişoara. Bucureşti. H. Aspecte psihosociale 3799. SONTHERLAND. V. 3798. 434 [436] p. Sinaia. Istanbul. Berlin.I. 60 p.C. Adrian. SOFIAN... Thomas. nr.C. 57. Mockba. Schmidt Römhild. 64 p. p. Accertamento di tăţii. Kriminalistik Uzmani.I. K. Direcţia Publicaţiilor). Harry. vol. SÖYLEMEZ. Traducere de Daniela Mişcov şi Alexandru Petrea. Dana.I. iunie 2005. Ernst. Metodologia della Washington D. Harry. Po cлegam ogнoŭ pedkoŭ moнmы (On the track of a rare coin).2. p. 20-24 noiembrie 2000. 5. 82-88.I. F. Md. Georg.. Petre. în R. 1964. Éléments de cristallographie me etice şi juridice în identificarea medico-legală în catastrofe. 1988. 3792.şi tehnici criminalistice. Ugo. New York. indetita personale. ANDERS. ş.a. caiet special nr. Ministerul de Interne. 2. 1961. FONTELL. SOUZENELLE. şi judiciare în conduita bolnavului psihic. 278 p. Iüçü Polis Laboratuvarlari Em. Détermination d’un système de pistolet à l’aide des Balles et des Douilles déchargées. SPANG. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti... 2e année. Bucureşti. în e R. SMÂNTÂNESCU. Traducere din limba franceză de Margareta Gyurcsik. 1930.. Incendies de e tableaux. 1999. SPECKHARDT. 3793. Daire Başkani. corpului uman. SPASSKI. Kriminalistik ve suc 3794.] Gauthier-Villars [. în R. WIESBACHER. 1998. Simbolismul A. no. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 3790. 1996. 5 année. Harry. Ugo. yeri incelemesi. p.C. 104 p. 3791. no. 3805. practice privind constatarea tehnicoştiinţifică şi expertiza criminalistică. Gheorghe.] Professeur a L’Université de Genève [. Editura Cartega.H. Ministerium des 3806. Editura BIC ALL. Berlin. Lübeck. Crimele umani- physique par Charles Soret [. 1933. Handbok i Kriminalteknik. SŐDERMAN. perizia segnaletica applicata nei confronti de scriitture a machina. Stockholm. 456-476. 3804. Gn.1. Ediţia a II-a cu o postfaţă a autoarei la ediţia românească. Serviciul Editorial şi Cinematografic. SPĂTARU. p. SŐDERMAN. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Ahmet. Em. Handbuch für Kriminalisten (Manual pentru criminalişti). 3801. Kriminalistische Identifizierung und kriminalistische Diagnostik (Identificarea criminalistică şi diagnoza criminalistică) în: Forum der Kriminalistik. Charles. Crime. Genève. Dan. 90-110. I. SŐDERMANN. SORRENTINO.] avec 1 planche et 538 figures dans le texte. Edwin H. Desvignes. în Criminalistica. p. Jocul puterii: Politica la 3802. 245 . (Infracţiuni săvârşite de cetăţeni străini). 521-544. Bibliografie la p. Лeнuнгpad. SÂRBU.] Bale: Méme Maison. SNETKOW. SORRENTINO.C. aprilie 2006. Paris [.] Grande-Augustin. anul VIII. 1928. Renehort and Winston. 55 p. 2. Harry. Lyon. p. 1893. 3803. Holt. SÖDERMAN. SÎRBU. Ministerul de Interne. SORET. 1re année. Essen. ediţie revăzută şi adăugită. 1982. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 359-365. 2002. Uzgateљsmbo „Sovetckuŭ нygomнuk“. nr.G. L’expertise des armes à feu courtes. Annick De. p.7. volum 13.8. Hedrick. SMITH. éditeur [. no.

R. 1943. 8 année. Editura Cartea Românească. 10e année. Gusti şi şcoala sociologică de la Bucureşti. no.I. p. 7e année. 9 année. II.6-7. 345-347. 3810. 1937.1. 1937.Innern – Publikationsabteilung (Ministerul de Interne – Direcţia Publicaţiilor).C. Sibiu. STAHL. în R. Un faux magistral. Bucureşti. STAHL. Iaşi. no. în e R. p.. Editura Polirom.I. 1936..C.. 5. D. în e R. 20-21. Cu un adaos: I.C. Henri.C. p. 3827. p. 1978. STAHL. 4e année. Henri. cu 204 autografe şi documente grafologice. Implicite dans les postulats de toute counaissance possible. Henri. p. Gusti.T. Henri. no. VULCĂNESCU.I. Luigi. 1932. no. R.2..5. p. Biblioteca de Sociologie. + 8 f.C. Bucureşti. Les Autographes. 3823.I. Cornel. e în R.C. 1933. Editura Institutului Social Român.C..C. P.C. STAHL. Tactică şi Politică condusă de D. Henri. 272-276. 9 année. SPINEANU. 3828. Le leggi della scrittura. Faux dactylographique. 1935. 6e année. 116-143. Falsuri amuzante şi falsuri artistice la B.A. 134-142. Falsuri. 1987.. 1984. Editura Germană a Ştiinţelor. 3. 1938. Henri. 1937. STAHL. p. Henri. (Institutul Social Român.I.. în R. 7e année.. 3816. p. no.C. 3812.. în R. H[enri] H. … [Bucureşti]. 96-108. SPOTTI. în e R. H[enri]. 3817. 28 p. S. no. der Methodologie und Methodik der Psychologie (Bazele metodologiei şi metodicii în psihologie) Ediţia I-a. 3824. L’hérédité dans l’écriture. 70-76. 8 année. H. în R. STAHL. Grundlagen an verso des pièces de question.I. Institutul de Arte Grafice „Marvan“.I. 1924.. 183 p. STAHL. 3819. 333-340. Henri. no. Henri.. Tehnica monografiei sociale. STAHL. 303-309. STAHL H. Bucureşti. şi Datoria Publică. STAHL.I.R. Faux par lavage proprement dit. Bucureşti.. p. no. 140-185.F. Henri.C. STAHL. 121 p. 1938. 1936. 204-212. Eugeniu. şi 56 schiţe grafologice. STAHL. 48 p. 1937. 1977. Henri. e 10 année. Berlin. Henri. Mărvan. + [24 pl] (XXV Ani de Învăţământ Universitar 1910-1935). 131 [-137] p. 1934. 1936.C. Système de Métaphysique. Henri. în 3830. Henri.. Henri.. 3826. 9e année.10. Studiu asupra celor două emisiuni de mărci poştale „Principitale Unite" şi a „Poştei de Scrisori" din perioada anilor 18621864. Marvan. Îndrumătorul Filatelistului. p. în R. no. Bucureşti. SPERANDIO. Traducere din limba franceză de Sergiu Ciocoiu. în R. 329 [-331] p. fraude şi raze ultraviolete. 6. 3814. Editura „Cartea românească din Cluj“. STAHL. STAHL. 2. 726749. 370-406.. vrăjitorul Abraxas. STAHL.I. Corneliu. 1936.I. Grafologia şi expertizele în scrieri. 1938. C. 390-398. în Almanahul Filatelic '77 p. STAHL. Bucureşti. Seria A – 3832. no. în R. 3811.T. Anonimul-falşul. Institutul de Arte Grafice E. Henri. croisement de traits. 8e année. Résurection d’Écriture. 10 année. no. p. Institutul de Arte Grafice E.I. p. 3809. Cuvântări omagiale. STAHL. 221 [222] p. p. SPERANŢIA. Iniţiere în magia albă şi în magia neagră. e R.N.. 3821. Berlin. Mircea. Eric Pier în colaborare cu Studii şi contribuţii). Cuvântări de masă. Un cas plus difficile de 3818. Date vraie d’une signature. 3822. Faux passeports. Importance de l’examen 3813. 3820. Signatures d’Associés. 1934.. 2006.I. 246 .R. 273-275. Despre autografe.C. p. 1938.I. 3825.7. 4. 3831. 1935. SPRUNG H. (La limita cunoaşterii). L’écriture des aveugles.8-9.. SPINEANU. STAHL. 3829. 6-7. SPRUNG. no. no. în 3815. Studiu asupra valorii mărcilor din emisiunea II-a „Cap de bour".

H[enri].. satelor devălmaşe româneşti. 2001. FIRU. III. Henri [H]. BOIA. Cum putem învăţa uşor stenografia. 324 p. Dr. Vol. 1983. Bucureşti. Organizarea administrativ- Unele consideraţii de ordin general privind investigarea infracţiunilor la regimul drepturilor de autor. Expertiza urmelor lăsate de dinţi pe obiecte. în Criminalistica. p. STAHL. Bucureşti. Aurel. 3840. 3851. Bucureşti. STAHL. Bucureşti. 2003. 1949. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Cercetări interdisciplinare zonale. teritorială. Editura Academiei Române. BOIA. Editura Tineretului. 1981. 1992. Investi- istorică. 3845. 338 [-340] p. Editura Medicală. 1959. Vol. Metode şi tehnici. 276 p. Editura Ştiinţifică. Ordonanţă definitivă dată în crima de tîlhărie cu omor săvârşită asupra lui Stroe Belloescu din Bârlad şi a vizitiului său Nicu Oprişan. STANCIU. Emil. II. 323-324. 75-79. Aparatele ortodontice. Bucureşti. Bucureşti. STAHL. Mircea. Editura Militară. 3844. Bucureşti. p. Bucureşti. 1913. Henri H. STAHL. Bucureşti. 1958. STANCIU.11-12. STANCA. 3850. STAN. 3837. 233 [235] p. Conferinţă rostită în sala Dalles în ziua de 18 noiembrie 1938. 215 p. Emanuel. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 3838. STAN. STAHL. BOBOC. 1976. Bucureşti. cu ilustr. 238 [-240] p.V. Ortodonţie practică. ŢICAL. Henri [H]. Frontiera de stat a 3854. Societate anonimă). 3835. I. Editura Ştiinţifică. Covurlui. 3843. 91 p. 1974. 457 p. 165-169. Lidia. 3836. Vicenţiu. 3846. 328-332. garea unui caz de pedofIlie şi probarea infracţiunii cu ajutorul calculatorului. cab. 360 p. (Seria „Memorialistică“). Criminologie. Editura Minerva. Bibliografie la p. Minerva. Horaţiu.. 1972. în istoria socială a României. 510 p. în Tratat practic de criminalistică. 3841. Vol. George [Marius]. 17 p. STAHL. 374 p. Studii de sociologie Noi dimensiuni ale schimbării – Informatizarea Ministerului de Interne. Teoria şi practica investigaţiilor sociale. STAMATE. Editura Academiei. 3849. Henri. 204 p. 1960. Urmele dinţilor. cultura românească. Editura Ştiinţifică. României. p. II Trib. (Extras din Revista „Cursurilor şi Conferinţelor Universitare“.3833. 1978. Galaţi. Henri H. Aurel. Vol. N. 1927. vol. Eseuri critice despre 3852. Anul III. Bucureşti. I. Ministerul de Interne.. Ministerul de Interne. STAHL. Comentarii sociologice. Vicenţiu. Arad. Henri H. Vol. Pledoarii pentru criminalii din literatură. Amintiri şi gânduri din Dragoş. Manual de stenografie. ciară. STAHL. p. Emil. Controverse de istorie socială românească. Contribuţii la studiul instrucţie. Teoria şi practica Editura „Concordia“ – Arad. Emil. CÎMPIAN. Henri H. STAHL. 94 [-96] p. Victor I. Henri [H]. STAN. Iustin. 2002. 3839. STAHL. (Sinteze sociologice). STANCIU. 1997. Investigaţiunea judi3847. II. Tratat practic de criminalistică. Probleme confuze în V. Bucureşti (Atelierele Grafice Socec & Comp. 425 [-428] p. 1975. 3848. Vol. IanuarieFebruarie 1939). Să scriem repede. Bucureşti. Henri H. 365 p. STAMATOPOL. II. Mileniul III. 84 [-88] p. Editura Ştiinţifică. Bucureşti. Bucureşti. 235 p. portr. vol. STANCIU. MĂNDRĂŞESCU. Editura de Stat. 197-203. I. 3842. 1965. 1969. vechea şcoală a „monografiilor sociologice“. 3853. + 2 f. 2001. 247 . Bucureşti. judecător de 3834. [Bucureşti]. cu ilustr. 1969. I. Bucureşti. Grigore. STAN. 277 [-280] p.. Henri H.cu ilustr. Bucureşti. STAHL. Pătru. 2003. investigaţiilor sociale. nr.

Timişoara. Editura Proarcardia. anul III. STANCU. 3866. STANCU. PERCIUN. [univ] dr. Ştiinţa şi tehnica investigaţiilor penale.. vol. Criminalistica. Pledoarie pentru criminalistică. + 36 pl. 1972. Prof. Emilian. ilustr. + 60 pl. vol. Emilian. Criminalistica. 1994. Emilian. Timişoara. Bibliografie la p. Tipografia Universităţii 1988. Emilian. Editura Tempus. I. 248 . 1997. Stancu. Vol. Timişoara. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. a II-a. Examinarea scrisului dactilografiat. Tehnică criminalistică. 3857. Facultatea de Drept). ANGHELESCU. p. Editura Metropol. şi schiţe. VICOL. Emilian. nr. Ioan. p. foto. orizonturi: Geologia legală. 6. III. 3868. STANCU. dr. 3874. Bucureşti. Curs de criminalistică pentru învăţământul juridic universitar şi postuniversitar. Criminalistica. p. univ. Particularităţi meto- 3856. Vol. I. STANCU. Ştiinţa investigaţiilor penale. Emilian.1986. 380-385. 1994. în Ghidul procurorului criminalist.I. 495 p. Bucureşti. a infracţiunilor. vol. 376 p. Bucureşti. STANCU. Noi 3860. 224 p. nr. 376 p. 5. Curs de criminalistică pentru învăţământul juridic universitar şi postuniversitar. nr. Editura Actami.. STANCU. STANCIU. Tehnica criminalistică. 349 p. Curs universitar. în Tratat practic de criminalistică. 3872. I. 1971. 399 p. II. Crimi- 3863. 224 p. Emilian. 151-159. Tactica şi metodologia criminalistică. Emilian. investigaţiei infracţiunilor. Vicenţiu. 1. STANCU. dr. în Criminalistica. 129-142. Probleme privind cercetarea criminalistică a omorurilor cu autori necunoscuţi. 290 p. Investigarea ştiinţifică Emilian. + 44 pl. Criminalistica. în Analele Universităţii Bucureşti. 736 p. univ. în Analele Universităţii Bucureşti. Bucureşti. p. Introducere în criminologia generală. Criminalistica. Vol. STANCU. 709-714 (Universitatea din Bucureşti. şi schiţe. ştiinţa nalistica. p. 3858. 446 p. 3873. Universitatea din Bucureşti. 1994. Vol. 1997. Emilian. Vol. 1992. Editura Actami. Criminalistica. Emilian. Emilian. Bucureşti. Ştiinţe juridice. Actami. + 30 pl. Bibliografie la p. ilustr. 1981. 3869. 20-24 noiembrie 2000. Emilian. STANCU. 1-2. II. Emilian. Universitatea 1 Bucureşti] . Emilian. + 48 pl. STANCU. II. II. Partea I. nr. a III-a. noiembrie 2001. p. 1 În text: Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj (sic!) 3865. Vol. vol. 330-347. Tipografia Universităţii Bucureşti. Editura CARRO. Investigarea ştiinţifică a infracţiunilor. p. STANCU. STANCU. STANCU. STANCU. Tipografia Universităţii Bucureşti. + 142 pl. 377 p. Editura Helicon. 445-447. 3871. 95-97. Prof. vol. 3861. + 44 pl. [univ] dr. II. 3870. Vol. Editura Actami. Prof. Sinaia. anul I. adăugită. Criminalistica – tehnica criminalistică. STANCU. STANCU. Editura Didactică şi Pedagogică. Ion. Emilian. 124-160. Ediţia a II-a. Ediţia 3859. în Criminalistica. Bucureşti. STANCU. 1983. Ministerul de Interne.I. Tipografia Universităţii Bucureşti.3855. 344 p. II. [Facultatea de Drept.. Ediţia 3862. Diomid. 2001. Identificarea persoa- dologice privind cercetarea accidentelor de muncă şi avariilor din domeniile minier şi petrochimic. Emilian. 310 p. Introducere în criminologia generală. 1993. Bucureşti. 1980. 3867. Emilian. Bucureşti. Bibliografie la p. Curs universitar. Emilian. STANCU. Emilian 3864. 282 p. Prof. Editura nelor şi cadavrelor după semnalmentele exterioare. ştiinţa investigaţiei infracţiunilor. 2000. Ştiinţe juridice. Criminalistica. 10-11.1. STANCU. Elemente de tactică şi de metodologie criminalistică. 299 p. 1995. Partea a II-a şi a III-a. 432 p. noiembrie 1999.

în Criminalistica. conceptul. Mircea. Tiberiu. Rodica Mihaela. Prof. nr. nr. Emilian. Criminalistic – I. şef Serviciul 3879. p. STANCU. româneşti (1948-1965). STĂNOIU. Rodica Mihaela. Bucureşti. STĂNOIU. criminologie. STĂNOIU. 735 p. Editura Luceafărul. revăzută şi adăugită. 1989. p. după ediţia a treia revizuită. dr. 29-31. Metode şi 3880. Bucureşti. Editura Oscar Print. STANCU. univ. Metodă de prelevare a amprentelor papilare de la cadavrele aflate în fază avansată de putrefacţie. în Criminalistica. dr. univ. Gabriela. protejate. Bucureşti. Crima organizată. 3878.P. of the First Romanian Postage Stamps. formele de manifestare şi de combatere a crimei organizate. tehnici de cercetare în criminologie. 50-61 Gabriela.3875. STĂNOIU. 3884. MATEI. 3892. Emilian. STĂNICĂ. tehnicile de analiză nucleară aplicate în investigaţiile criminalistice. Emilian. Rodica Mihaela. noiembrie 2005. Practica fotografică. 2005. Profiling-ul criminal în investigaţiile criminalistice. 387 p. The Reprints 3877. 2004. Emilian. 6-10. 2001. Prof. Emilian. Editura Vremea. Rodica Mihaela. anul III. STANCU. p. 1992. dr. dr. Romanian Philatelic Studies No 4/1979 N. în Criminalistica. 2004. 3886. Prof. Ioan. Traducere din limba germană de ing. Evoluţii în sistemele de identificare biometrică nord americane. 3883. 52-61. 689692 (Universitatea din Bucureşti. 2003. 3887. 543 p. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. conţinutul.C. Editura S. Tiberiu. Jac. Bucureşti. 1981. Bucureşti. Coordonator: STĂNOIU. Editura Academiei. Ministerul Public. MATEI. p. STĂNESCU. 3882. p. 3888. STANCULESCU. Gabriela. 3890. Dr. Universul Juridic SRL. Prof. Gabriela. 1994. MATEI. STANCU.. Ediţia a II-a. Drd. Importanţa entomologiei în investigaţia criminalistică. univ. p.. Editura Academiei. Drept penal. 3876. 13-14. Traficul şi consumul ilicit de droguri. Sălaj. STĂNOIU. Dr. Consilier juridic. Implicaţii asupra stabilităţii economice şi politice a ţărilor din estul Europei. Gabriela. Prof. univ. Gabriela. 6. MATEI. 6. 2002. dr.. STANCU. univ.. (Universitatea din Bucureşti. STANCU.. STANCU. Bucureşti. 1994.J. Bucureşti. Bucureşti.Y. Bibliografie la p. anul VII. Rodica Mihaela. Facultatea de Drept). Bucureşti. 3881. univ. Colonel. Tranziţia şi criminalitatea. Metode de identificare criminalistică a traficului ilicit şi a braconajului cu specii rare şi Rodica Mihaela. Bucureşti. 2006. 3891. Documente privind instituţiile şi practicile. Corneliu Silistrarianu. STAPF. 1958. Editura Tehnică. GRIGA. 212 p. nr. dr. Universul juridic. Tratat de criminalistică. Prof. STANCU. STANCU. Sumar şi tablă de materii şi în limba engleză. 3889. MATEI. 3885. DIANU. Tratat de criminalistică. ing. Controlul ştiinţific al traducerii: ing. dr. anul II. iulie 2000. Emilian. Editura Hyperion XXI. noiembrie 2001. în Criminalistica. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Teroarea microscopică. 14-16. Ediţia a IV-a revăzută şi adăugită. 52-57. Facultatea de Drept). Organismele politice Emilian. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Dr. Producţia. Consideraţii privind Helmut. Mileniul III. MATEI.Leon Bedighian. 184 p. Bucureşti. p. BREZEANU. 4. Emilian. univ. Mircea. Virgil Bălan. Culegere de studii. 33-39. Partea generală. 2003. Introducere în Emilian. Bucureşti. 249 . în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 704 p. Prof. DIANU. p. Ortansa.

Selfridge & Co. Sozialistische Krimmalistik (Criminalistică socialistă). Published by arrangement with: Sanibala Publication. 3898. livrarea nr. Aurel. Editura Germană a Ştiinţelor.. Criminologie. STĂNOIU. Lieferung nr. STELZER.I. Philatelia Departament. Otto E.3893. 1977. 3904. Editura Oscar Print. 1998. Editura Germană a Ştiinţelor. 2000. pentru uzul ofiţerilor şi agenţilor de poliţie. I. în: MschKrim..43). Philatelia Departament. Agenţi pe cont propriu pentru Imperiul Britanic). STEVENS. 43 p. John. 1996. Editura Oscar Print. STĂTESCU. Fotografia color pentru amatori. STIEDL. livrarea nr. Kontinuität und Diskontinuität sozialer Auffälligkeiten im Lebenslauf (Continuitatea şi discontinuitatea elementelor incidentale în cursul vieţii). 81 Vergrößerungen von Originalen und Fälschungen.44). Mare manual Billig privind falsificările. Patronaj. William.. STECLACI. Rumanien I (România I) (MoldauWalachei) (Moldova. 111 [128] p. Billiq’s großes Handbuch der Fälschungen. Criminologie. Bucureşti. Stan. 224 p. Sole Agents for the British Empire 129 imagini mărite privind originalele şi falsificările. Republicată în 1998. 1999. Editura Mix. Lieferung nr. W1.. II. Massachusetts Avenue Boston. E. 3906. 1938 (Expert. Valahia). THOMAS. 122 p. 1895. STIEDL. Billiq’s großes Handbuch der Fälschungen. Anthony. W1. I. Mare manual Billig privind falsificările. Secretele Budoului. STIEDL. Horticultural Hall. STERESCU. no. STELZER. E.C. BILLIG. Ltd. 1979. 350-355. 3901. Dicţionar administrativ 3903. Naturwissenschaftlich-technische Kriminalistik (Tehnică criminalistică).5.. Fritz. Sole Agents for the British Empire (81 imagini mărite privind originalele şi falsificările. J. + 8 pl. Sole Agents for the British Empire (104 reprezentări foto ale originalelor şi falsurilor. Editura Ştefan. (Criminalistică socialistă) vol. Adrian. Lieferung nr. Editura Tehnică. Selfridge & Co.. (Maeştrii spiritului) 3905. Ltd. livrarea nr. 42) (Expert. Cazierul judiciar. Fritz. STĂNOIU. medicilor comunali etc. Berlin. 2006. Învăţăturile marilor maeştrii în artele marţiale. 3899. London. 4e année. STEVENS. Fritz. (Colecţia „Alternative spirituale”). Jung.. 3896. W1.. Vol. Agenţi pe cont propriu pentru Imperiul Britanic). Mare manual Billig privind falsificările. BILLIG. 104 Abbildungen der Originale u(nd) Fälschungen. 1938 (Expert. Philatelia Departament. Traducere Ediţia a V-a revăzută şi adăugită. vagabondaj şi cerşetorie de Ştefan Stătescu. 1994. London. Bucureşti. 1932. Rumanien III (România II). 3894. H. Otto E. Otto E. 1938 (Expert. 2002. Humanitas. 42). 215 p. Selfridge & Co. Traducere din limba engleză de Cristian Hanu. WEITKAMP. Editura Oscar Print. Braşov. Rodica Mihaela. W. terorismului şi diversiunii. 3897. 44) (Expert. Bucureşti. STIRLING. 43) (Expert. 3900. taking impressions from the palms of the human hand. Agenţi pe cont propriu pentru Imperiul Britanic). BILLIG. Berlin. 3902. Sozialistische Kriminalistik 3907. 1967. Criminologie. E.. p. Strategia combaterii din limba engleză de Oana Vlad. 189 [192] p. 223 p. STĂNOIU. 300. VI + 534 p. Rodica Mihaela. 2001. Titlu original: „Budo 3908. Inc. Ltd. Secrets”. 3895. Rodica Mihaela.. Ediţie revăzută. 1995. A simple method of 250 . Rumanien II (România II). 129 Vergrößerungen von Originalen und Fälschungen. primarilor. Republicată în 2003. vol. Editura Librăriei Socec. London. procurator de secţiune pe lângă Curtea de Apel. Ministerului de Interne.-J. 1904. Billiq’s großes Handbuch der Fälschungen. STELLY. în R. KERNER. Allgemeine Kriminalistische Theorie und Methodologie (Teorie şi metodologie criminalistică generală). STÂNGACIU.

Bibliografie selectivă. Timişoara. II. Zilberştein. Mihai. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică..2.5. 12). p. 764 p. Jürgen. vol. 5 année. Editura RAO. Lecţie de deschidere a cursului de medicină legală la Şcoala de ştiinţe de Stat. Editura RAO. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. Arthur. 1996. 484-488. 14 p. 1971. A note on „forgery“ by tracing. p. STIRLING. 811-828. Revoluţie şi francmasonerie. 96-98. 2001. 2000. Cele trei dictaturi.3909. 12-20. în R. Vol. vol. 3911. ediţie revăzută şi adăugită. 6 1934. Savelly.C. p. 3920. 464 p. Lecţiune de deschidere a cursului de medicină legală la şcoala de ştiinţe de stat ţinută de Doctor N. 2004. Essen. no. Eşecul democraţiei române.. 1936. p. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică.2. 3923. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Editura RAO. 2004. Tratat de drept procesual civil. 3.I. coordonator Rolf Rainer Jaeger. STOENESCU. 4 année. Lübeck. 2002. 1973. 404 p.. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. no. Rolf. 3918. STONESCU. 830 p. Medic expert al Parchetului Ilfov.. Centrul de multiplicare al Universităţii din Bucureşti. Ilie. 3915. 3913. 3917. 6 année. Nicolae. Bucureşti. Berlin. Beweisführung (Administrarea probelor). as an aid to the furtherance of technical criminal research. no. 2002. nr. 4 (2). 4 (I). Zusammenarbeit mit N[icolae]. în R. no. (Extras din Revista de Drept şi Sociologie. în R. (Extras din Revista de Drept şi Sociologie). STIRLING. STOCK. STIRLING. Zilberştein. anul III. An ingenious case of cheque raising.8.C. vol.I. Examinarea criminologică a utilizării legislaţiei poliţieneşti).. 3914. p. STOENESCU. STIRLING. Istoria loviturilor de stat în România – 1821 – 1999. Jürgen. p. STOENESCU. 46 p. der Staatsanwaltschaft (Cooperarea cu Procuratura). Essen. 28 p. no. I. e année. STIRLING. Editura RAO. 3922. 3921. 1901. William. coordonator Rolf Rainer Jaeger. STOCK. Berlin.I. vol. Identification by the e palmar surface. 262-271. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 1966. vol. Bonn. în R.. Ştiinţe criminalistice..1. 494 p. 1934. 639 p. 70 p. Jürgen. Lübeck.C. Some observances on the value of the lines and designs on the skin of the palms of the human hands. no. 2002. vol. ediţie revăzută şi adăugită. William. în R. 3912. Alex. Eine kriminologische Untersuchung polizeilicher Rechtsanwendung (Droguri şi poliţie. STIRLING.. II. KREUZER. Stoenescu.I. Schmidt Römhild. Drogen und Polizei. 2. 251 . 1933. Essen. 1934. Lübeck. vol. 14 p. Timişoara.C. Insanity and the lines of the hands. Ilie. II.C. Graţian. Centrul de multiplicare al Universităţii din Bucureşti. William. „Revoluţia din decembrie 1989” – o tragedie românească. 566-581. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică.8. 6e année.I. 1. II. William.C. 1932. p.. Jaeger. Supliment. 3924. 3916. Importanţa studiului medicinei legale. William. ediţie revăzută şi adăugită. 1901. Judicial tattooing.I. Asistent al cursului de medicină legală la Universitatea din Bucureşti.. Schmidt Römhild. 99-100. Editura Schmidt Römhild. vol. 8e année. Berlin. 12 p. Savelly. STOCK. Besondere Arten der Verfahrenserledigung und –gestaltung. Ştiinţe criminalistice. Bucureşti. Drept procesual civil. vol. PORUMB. 2002. Jürgen. Ştiinţe criminalistice. STOENESCU. e 3910. Timişoara. e (Tipuri speciale de configurare şi rezolvare a procedurii). 380 p. 3919. în R. STOCK. Ilie. Drept procesual civil. William. STOENESCU.

Cunoştinţe practice asupra medicinei legale. Botoşani. Teodor. Nicolae. Editura Didactică şi Pedagogică. medic legist. Tipografia B. Coordonator prof. STOENESCU. universitar de medicină legală. 252 . univ. MARGA. Dr. STOENESCU. Bucureşti. STOENESCU. Şcoala de oficerĭ şi jandarmi plutonieri majori. STOIANOVICI. STOICA. Stoenescu. Studii şi cercetări privind legăturile mecanice dintre vehicule rutiere remorcante şi remorcate. 12 p. 2 f. Bucureşti. 271 p. Nicolae. Assistent al cursului de medicină legală la Universitatea din Bucureşti. Dr. Medic expert al Parchetului Ilfov. 196 p. din punct de vedere medico-legal (cu 10 pl.. Universitatea Transilvania. 1902. Nicolae. 1905. STOENESCU. Cunoştinţe practice asupra medicinei legale. Bucureşti. Comunicare făcută Onor.. STOENESCU. 48 p. Mina Minovici. Medic expert al Parchetului Tribunalului Ilfov. cu ilustr. (Orizonturi.. Bucureşti. Mina Minovici. medic expert al tribunalului Ilfov. Nicolae. 1921. 3929. no. Ilfov. Saidman. 3931. Curs predat la Şcoala jandarmeriei rurale. 1918 [pe copertă: 1919]. 3933. (Extras din Revista de Drept. (Inspectoratul General al Jandarmeriei Rurale). DIMA. Cunoştinţe practice asupra Medicinei Legale. 8 septembrie 1921. conferenţiar de medico-legale asupra otrăvirilor cu fosfor şi în special asupra noilor mijloace de căutare a fosforului de Doctorul N. I. Lecţiune de deschidere a Cursului de medicină legală practică la Facultatea de medicină din Iaşi. Editura Enciclopedică Română. anul IV. + 3 f. 3936. 1972. Profesor agreat Universitatea de Medicină Legală. STOENESCU. Bucureşti. Tipografia Jandarmeriei. 1910. medicină legală la Facultatea de Medicină din Bucureşti. Nicolae. Ediţia a II-a. medic legist pe lângă Parchetul Tribunalului Ilfov. + 6 pl.. Minori în derivă. (Extras din Revista de Drept şi Sociologie. Dr. ţinută la 5 martie 1905. Importanţa lucrărilor de laborator pentru studiul şi practica medicinei legale. Stonescu. anatomiei şi ajutor în caz de accidente pentru uzul şcoalelor jandarmeriei. + erata. Medic expert al Parchetului Tribunalului Ilfov şi asistent de medicină legală la Facultatea din Bucureşti. Asistent la Universitatea Bucureşti. Despre lesiunile 3930. 1990. 2001. (Comandamentul Corpuluĭ Jandarmerieĭ). Conferenţiar de Medicină Legală la Facultatea de Medicină din Bucureşti [. dr. 3934. Andrei. STOENESCU. 88 p. Prefaţă de Prof. STOENESCU. profesor la 3935. docent universitar. Consideraţiuni N[icolae]. Docent de medicină legală la Facultate. + 223 p. 216 p. medic expert al Parchetului Tribunalului Ilfov. 206 [-298] p. Moartea subită 3928. Dr. Bibliotecarul Societăţii ştiinţelor medicale din Bucureşti. 12 p. Prefaţa la prima ediţie de prof. Bucureşti. Cunoştinţe practice asupra medicinei legale. N.. Medic expert al Parchetului Ilfov. 3932. STOIAN. produse pe oasele capului de arma Mannlicher (model românesc) cu 6 planche. Dr. Profesor agregat 3927. Tipografia Jandarmeriei. Botoşani.] Medic legist pe lângă Parchetul Trib. STOENESCU. Dr.. 68 [-71] p. Saidman. Societăţii ştiinţelor medicale din Bucureşti în octombre 1901 de Doctor N. 42). 1921. cu ilustr. Bucureşti. Tipografia B. 1929. Mihai. Cunoştinţe practice asupra Medicinei Legale. Braşov. N. Bucureşti. N[icolae] Dr.3-4). dr. 216 p. cu ilustr. Nicolae. 271 p.3925. Logică generală. 3937. Stoenescu. 3926.) de Doctor N. Bucureşti. asistent al cursului de medicină legală. Sociologie şi Economie Politică).. C. Dr. vol. 1939. Medic legist. Bucureşti. Teodor Dima. docent de medicină legală la Facultate. Cunoştinţe practice asupra medicinei legale. STOENESCU. Drăgan. 248 p. 1903.

6. STOICULESCU. Comisar-şef 3941. 3. STOICULESCU.P. STOICA. Mircea. Editura Detectiv. III. anul II. STOICA. STRACHINA. 283-284. Editura Mirador. Oliviu. nr. p. 23-24 (I). 28-30 (II).A.3938. Arheologia scrisului în Dacia.und Emittlungszwecken (Montaje foto – „Fotografii-fantomă“/ Reconstituirea fotografică a persoanelor urmărite). 253 . Braşov. Editura Helicon. 31. Repere şi mărturii. 2004. p. Sisteme de frânare cu ABS şi derivatele sale – Partea I. 3945. Unele aplicaţii ale procedeelor fotografice în practica investigării tehnico-judiciare a accidentelor.. 333-338. Bibliografie la p. STOICA. în Expertiza Tehnică 47. Timişoara. 1. fondator al Centrului de Studii „Ioan Rus” -Habit. 2. STOICA. Septimiu. p. Droguri în drept. Rolf. Paşaport pentru mapa- mond. 3949. anul 6. 2. Olivia. Cercetarea evenimen- 3952. Diagnosticarea automobilului. Nicolae. Berlin. în Ghidul procurorului criminalist. urmărire în cercetarea la faţa locului. 37-40. Montagebilder . p. în Ghidul procurorului criminalist. IONIŢĂ. anul V. decembrie 1998. Editura Helicon. vol. STOICA. 137 p. STOICA. în Realităţi şi perspective în criminalistică. nr. 1994. 2005. 1995. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică.. 2-5. Petre. Gheorghe. în Expertiza Tehnică 43. STOICULESCU. 3943. noiembrie 2003. 3948. Ion. C. Botoşani. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Timişoara. ianuarie 2000. 1979. Sisteme de frânare cu ABS şi derivatele sale – Partea a II-a. ARON. 2003. p. 2002. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Bucureşti. STOICA. Bucureşti. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Mircea. p. 419-423. martie 2000. ediţie revăzută şi adăugită. nr. 14 p. FIERBINŢEANU. 2-9. Cercetarea acciden- 3953. 1998. nr. p. 161-204. II. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 3946. 5. vol. STORM.„Phantombilder“/ Die Bildrekonstruktion gesuchter Personen zu Fahndungs. STRACHINĂ TULBURE. Lübeck. Serviciul Criminalistic – I. 10-15. Alexandru. STOICA. p. noiembrie 1999. p. Bucureşti. p. 226 [228] p. STOICA. 3951. p. martie 2005. Gheorghe. 11. Buletin documentar editat de Corpul Experţilor Tehnici din România. Editura Societatea Ştiinţă şi Tehnică S. Doctrină şi legislaţie internă şi internaţională. II. ANDREESCU. Buletin documentar editat de Corpul Experţilor Tehnici din România. 3940. Tudor. în Criminalistica. 37-39. STRATULAT. p. Editura Helicon. 217-253. p. anul VII. vol. şef 3954. şeful Serviciului Criminalistic din I. decembrie 1997. Mureş. Preşedinte telor de circulaţie.P. Gheorghe. Bucureşti. 3944. 284 p. Fotografia cu vedere deasupra (aeriană). Petre. 302-307. Essen. Examinarea criminalistică a scrisului de mână la gemeni. 1994. M. Vladimir. Rolul Ştiinţei Criminalisticii în formarea profesională a juriştilor. II. Editura Schmidt Römhild. Vicepreşedinte al Comitetului Bursei de Valori Bucureşti. Editura AXA. 7-51. 3942. nr. Infracţiuni specifice pieţe de capital. anul 5. Metamorfoza tehnologică a catehismului Medicinii Legale în reconstituirile ştiinţifice documentare. anul II. p. Vladimir. Unele consi- Mihai Gheorghe. 3950. în Ghidul procurorului criminalist. în Criminalistica. 2001. anul I. Ştiinţe criminalistice. Bucureşti. de poliţie. nr. Gheorghe. 320 p. Lothar. Braşov. 3939. Ministerul Justiţiei. Timişoara. Colonel. vol. Bucureşti.J. 1997. STOICULESCU. FIERBINŢEANU. nr. JAEGER. 3947. în Criminalistica. Ion.J. 2006. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Folosirea câinilor de deraţii privind interrelaţiile dintre cercetarea ştiinţifică şi aplicarea legii în cazul accidentului de circulaţie. telor deosebite (incendii şi explozii).

SUCIU. 1970. Terorism.. 116 [-120] p. Bucureşti. CIMEG – Institutul de Memorie Culturală. Camille. p. Strasbourg.3955..125-135. 230 [-232] p. 1986. Academia in Brandenburg aus der Perspektive der Jugendforschung (Extremismul de dreapta în Branderburg din perspectiva cercetării juvenile). Vigot Prèges. 3970. în Analele Universităţii Bucureşti.1. 1997. Camil. nr. univ. STURZBECHER. Utilitatea de la main gauche (Aplication de la méthode Locard). 270 p. Curs. SUCIU. SUCIU. 3956. p. (Universitatea Bucureşti. p. STUDER. Capcanele technicoştiinţifice folosite în urmărirea penală. p. în principal. SUCEAVĂ. Ion. Sinaia.. SUCEAVĂ. General de divizie (r). Locotenent-colonel dr. Cosmin. Facultatea de Ştiinţe Juridice). 3961. 3968. adevărului: Memorii. SUCEAVĂ. 107-115. Editura Luceafărul. Cicerone Sbanţu. dr. Bucureşti. 3973. 2005. 1997. + erată şi 33 ilustr. Prof. Ion. Asist. 3959. 3971.A. Petre. Ştiinţe juridice. SUCIU. Ştiinţe juridice. Metode fizice adoptate în cercetările criminalistice. Aspecte ale consumului şi traficului ilicit de stupefiante. Camil. Paris. Bucureşti.1. Metode criminalistice folosite în cercetarea urmelor în formă de striaţii. 3960. Chavigny. Editura Cris-Book Universal. Camelia. Mihai Dragu. SUCIU. (coordonator) Îndrumar privind controlul vamal antidrog. foto. Ion. Camil. 1936. 15 f. STRELETSKI. Gl. univ. Bucureşti. în Analele Universităţii Bucureşti. 105-107. Toxicomanie. Camelia. 1968. 458 p. OLARU. Bucureşti. „Dosoftei“ S.117-124. SUCIU. cu ilustr. SUCEAVĂ. Partea I. 1989. 2006. Drept vamal. 3958. p. OLARU. nr. S. lt. Avec 500 specimen d’écritures. comentate şi adnotate. (uz intern) Serviciul Editorial şi Cinematografic. Venus. D. 408-414. SUCEAVĂ. 1999. Thèse du laboratoire du Pr.univ. Bucureşti. Autori: Ştefan Mihai. în Analele Universităţii Bucureşti. 341 [-344] p. Mioara Botez. Georgeta Mitroi. p. 3969. Maurice. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. STOICA. Editura Militară. Dr. Coordonare Mariana Iova şi Dan Matei. în Analele Universităţii Bucureşti. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. STROIE. 1985. Ramona Marin. 349-350. 3962. 1970.C. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medicolegale în stabilirea adevărului”.129-141. Cătălin Rînciog. Măsurătorile biometrice utilizate la sistemele de asigurare. Expertise de l’écriture 3966. Lumea drogurilor – O lume a degradării umane. 254 . Petre. 3963. 3965. (Ministerul de Interne Inspectoratul General al Miliţiei). SUCEAVĂ. Universal. Précis de graphologie pratique. Tiberiu Popescu. 452 p. 3964. Ştiinţe juridice.. 1928. Ion.1. Rechtsextremismus bazelor de date criminalistice în probaţiunea judiciară. Didactică şi Pedagogică. Bibliografia de referinţă a cărţii vechi (manuscrisă şi tipărită). Robertina. dr. Ştiinţe juridice. în cercetarea unei infracţiuni de omor datorate. Drept vamal. SUCEAVĂ. p. Camil. Ion. Aplicaţiile practice ale Paradis iluzoriu. 3972. Bucureşti. 1963. SUCIU. 1969. 304 p. Mihaela Dragoş. Asist. 1995. Profesor universitar doctor. 242-244.. Dr. violenţă. de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. Bibliografie la p. 20-24 noiembrie 2000. Bucureşti. [Bucureşti]. Codul vamal şi Regulamentul vamal. Camil. nr. abilităţii deosebite a autorului. Ion. Editura Militară. Flagelul stupefiantelor. Editura Cris Book. Bucureşti. 245 p. 3957. 1991. Dificultăţi întâmpinate Ion. 3967. În numele analizei spectrale în cercetările criminalistice. Editura Miraj şi realitate. Les Edition universitaires.

Bucureşti. 1 f. Studiu intro- ductiv şi îngrijirea ediţiei de generalmaior Constantin Antip [Versiunea românească Felicia Antip. Alexandru. Unele aspecte ale utilizării tehnicii de calcul în tehnica criminalistică. 20. Alexandru. decembrie 2000. Elemente de logică intuiţionistă. Adrian. Istoria 3989. 1971. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Adrian. SURDEA HERNEA. Adrian. 3987. în Criminalistica. 1971. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie prezentată şi susţinută în Iunie 1910 de Estera H. Traducere din engleză de Domnica Drumea. (Documente de Medicină Legală şi de Criminologie). Bibliografie la p. 3981. p. SURDEA 3977. 14-16. 1976. Rezumatul tezei de doctorat. p. 255 . 351-361. + 45 [48] p. şeful Biroului Criminalistic Timişoara. HERNEA. 3990.R. 3983. mai 2000. (Logos–Colecţie îngrijită de Pompiliu Caraioan). SUCIU. Bucureşti. 1975. 2004. Ministerul de Interne. 2004. şeful Biroului Criminalist – Poliţia Municipiului Timişoara. Şeful Biroului Criminalistic – Poliţia Timişoara. Dinamica criminalităţii în domeniul transportului produselor petroliere prin conducte magistrale şi evoluţia „modusoperandi“ în producerea sustragerilor de produse petroliere. p. p. în Criminalistica. Simon. logică formală.S. 23 p. Editura Ştiinţifică. 1996. anul II. SURDEA 3975. Conducător ştiinţific: Prof. no. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Căpitan. 204 p. Subcomisar 3978. Problematica cercetării interdisciplinare a locului faptei. 336). nr. p. 373 [376] p. nr. Camil. p. Rezumat în limba engleză. martie 2001. Adrian. 318-329. Contribuţiune la studiu morţii subite şi în special a morţii subite prin inhibiţiune. Subcomisar 3986. Bucureşti. criminalistic şi medico-legal. şeful Biroului Criminalist – Poliţia Municipiului Timişoara. Constantin Antip]. Editura Ştinţifică. Locotenent. Cartea codurilor. Valentin. Humanitas. 6. 1971.3974. Dezvoltarea învăţământului criminalistic în România. anul III. Căpitan. Şeful Biroului Criminalistic – Poliţia Municipiului Timişoara. SURDU. SUCIU. Editura Aurelia. Metode fizice adaptate în cercetările criminalistice. anul V. şeful Biroului criminalistic – Poliţia municipiului Timişoara. SUN Tzu.. martie 2003. Subcomisar 3979. 35-36. SUNGH. Bucureşti. Adrian. nr. expert criminalist. HERNEA. 3976. nr. în Criminalistica. 2005. Editura HERNEA. 3984. SURDU. p. SURDEA HERNEA. 175 p. 2006. 2. 96 p. Logică clasică şi secretă a codurilor şi a spargerii lor. SUCIU. drd. Didactică şi Pedagogică. Centrul de multiplicare al Universităţii Bucureşti. în Şcoala românească de criminalistică. Editura Militară. Camil. Bucureşti. 3982. Sufrin. SURDU. Estera N. Arta războiului. Facultatea de Drept). anul II. 199-200.. 656 p. 1910. Camil. SURDEA logică matematică. Bucureşti. Iaşi. 3988. Identificarea textelor acoperite. Bucureşti. Ion. Importanţa cercetării la faţa locului în cazurile de sinucidere atipică. Alexandru. Metode de cercetare empirică în identificarea criminalistică. SURDEA HERNEA. Nici mănuşile nu mai ajută…. Ion Oancea. Chestor de poliţie. 2. în Investigarea criminalistică a locului faptei. cu ilustr. 1972. dr. SULTĂNESCU. Bucureşti. 394-405. 3. Adrian. (Facultatea de Medicină din Iaşi. 3980. Criminalistică. SUFRIN. Logică clasică şi limba franceză. (Universitatea Bucureşti. 3985. p.. de poliţie drd. 28-31. Editura Academiei R. SAFTA. 1976. modificate sau suprapuse cu ajutorul tehnicii de calcul. Bucureşti. în Criminalistica. 95 p. 28-29. Arta războiului. SUN Tzu. Traducere din de poliţie.

în Criminalistica. Teoria formelor prejudicative. SZABO. Discurs rostit la 15 aprilie 1994 în şedinţă publică. Cujas. WENDELL. SURDU. 23-28. Alexandru. 3. anul VII. Denis. Vocaţii filosofice româneşti.H. Catedra de Criminalistică. 4006. Bucureşti. în R. Editura Academiei R. univ. nr. Les Presses de l’Universite de Montréal. Titlul şi în limbile engleză.C. 256 .6.. SURDU. Tabla de materii şi în limba engleză. Retuş când şi cum. Karl.T. Paris. 1960.. SWENSON. Actualitatea relaţiei Traducere din limba germană. Bucureşti. C.S. 2/2004. C. 3998. 21 [-24] p. Denis. Metode 3996. 3995. Techniques of crime scene investigation. Crimes et villes. Alexandru. în Revista de criminologie. 565 p. D. mai 2005. 3997.I. A. 3992. Rezumat şi în limba engleză. SUTTERLIN. SYMONS. moderne de investigare criminală. SZABO. 163 p.] Preşedinte onorific al Societăţii Internaţionale de Criminologie şi al Asociaţiei Criminologilor de limba franceză. Bucureşti. SZABO.S. p. SZABO. 239 p. p. Paris. Canada. Principes de criminologie. CRESSEY. 6128. O. Maria. 1978. Criminology and Crime Policy. franceză şi rusă. 190 p. Discursuri de recepţie). O. New-York.. Paris. Manuscris din limba rusă de Ghenadie Prusacov.. Profesor emerit.. Alexandru. Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”. Fotografii de Gheorghe Teodor. 1978 4002. 4004. SWENSON. Criminologie. SZABO. Universitatea din Montreal [..P. Editura Academiei Române. American Elsevier Publishing Company Inc. SUTHERLAND. 1989. de criminalistică şi de penologie nr. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 1966.R. 1934. 2006. Mass. 365 p. Vrin. gândire-limbaj. SURDU. Criminologia în Europa şi America: diferenţe culturale. 3994. Dan Rădulescu. Heath. 1965. Editura Academiei R. 1974. 4005. Mihai Drăgănescu. 1994.. 1962. Denis. 4000.R. SURDU. Identification of weapons e from wounds. Valeria Maria. Denis. Prep. Neointuiţionismul. Rezumat în limba engleză. 3993. (Academia Română. Stockholm. Cujas. 1965. 1995. Prof. 3999. 296-301. 6 année. no. E. Cuvânt de deschidere a şedinţei de acad. Denis.. WENDELL. Tablă de materii şi în limba engleză. Bucureşti. 4001. A.3991. Lexington. p. Identificarea criminalistică a mijloacelor de transport. Editura Academiei Române. Bucureşti. p.. Cu răspunsul acad. Elogiul filozofiei româneşti. 328-337. Alexandru. 39-40. Criminologie et politique 4003. univ. SURDULEAC. criminelle. Particularităţile ascultării victimei traficului de persoane.R. 1954. Bucureşti. Bucureşti. SURDULEAC. Montréal. Editura Tehnică.

464 p. imagine şi poziţionare. Comisar de poliţie. Ministerul de Interne. ŞOICA. Braşov. Ursula. 1979. 1975. 4016. Comportamentul sexual 4019. 271 p. III. 208 p. Şcoala românească de criminalistică. 1865-1991. 206 p. Bucureşti. Tipografia Cartea Românească. Bucureşti. ŞERBĂNESCU. vol. anul VIII. vol. 1876-1991. 49 p. conducător ştiinţific Gheorghe Scripcaru. Psihologia copilului. Prof. Universitatea Bucureşti). Varietăţi de material. 98-103. Erori..O. 1992. şi Vestala. Teză de doctorat. 400 p. ZAMFIR. 63 p. Tritonic. ŞOTROPA. Anexă – Îndrumar privind aprecierea valorică a unor curiozităţi cu semne suplimentare. Curs practic. Editura Didactică şi Pedagogică. Varietăţi de dantelură. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Didactică şi Pedagogică. Ministerul de Interne. Bucureşti.. 1864-2000. Cluj. ŞCHIOPU. în Criminalistica. Elisabeta. ŞCHIOPU. 4013. Bucureşti. cu fig. Urme tehnologice. Bucureşti. GUŢ. exerciţii. 1993. Law & Crime . 4017. 4010. în Şcoala românească de criminalistică. 1993. Marius. Curiozităţi cu semne suplimentare. univ. 67 p. Subcomisar de poliţie. cu fig. Bucureşti.480/1964. 1997. Criza de originalitate la adolescenţi. vol. Ediţia a II-a. Bucureşti. Editurile Saeculum I. 323-331.Ş 4007. Ursula. 50 p. Iaşi. 4012. 4020. Bucureşti. 232 p. Universitatea Bucureşti). Bucureşti. Presă şi Editorial. 1965. Bucureşti. Iaşi. impactului autoturism-pieton. Aspecte atipice ale orificiului de ieşire în împuşcarea cu pistolul TT. 4015. 217 p. 437 p. 1993. nr. 168 p. Editura Didactică şi Pedagogică. august 2006. Ursula. 1858-1992. 366 p. Ediţia a II-a revăzută şi completată. 140 p. Vasile. Vol I. Bucureşti]. 1963. p. 2001. 74 p. Contribuţii la etiologia şi 4018. p. + 1 f. A. Dezvoltarea operativităţii gândirii copilului de 7 – 11 ani. Semne punctiforme. 4023. modele. ŞCHIOPU. ŞCHIOPU. 331-346. 4014. 233 p. Editura Didactică şi Pedagogică. Catalogul mărcilor poştale româneşti atipice. Bibliografie la p. Mihai. Tehnician criminalist. Emil. IV. 397 [-399] p. tabel. ŞERBAN.O. ŞCHIOPU. Psihologia vârstelor – ciclurile vieţii. Coordonatori: Octavian Pop. Dan. vol. 4.. II. Institutul de Criminalistică. Bucureşti. 53. Introducere şi blibliografie la Istoria dreptului român. Bibliografie la p. 4011. Editura Sigma. Valeriu. Universitatea Transilvania. ŞCHIOPU. Curs de psihologia Monica. 2002. Psihologia copilului. ŞERFEZEU. ŞCHIOPU. ŞELARU. Radu-Nicolae. Bucureşti. aberant. Scrierea corectă. Vasile Lăpăduşi. Sintaxa limbii române.Net. 4021. Ursula. Institutul de Medicină şi Farmacie. Marcel. Bucureşti. Editura Sigma. morfologia leziunii de impact în împuşcarea cu pistoletul. Varietăţi percepute prin transparenţă. 165-168. 1970. TEŞAN. Editura Ştiinţifică. Semne aleatorii. ŞAPIRA. 4009. 227-228. (Ministerul Învăţământului. 1858-1992. 185-200. Dumitru. Cercetări privind modelarea Manual pentru institutele şi şcolile pedagogice de învăţători [Elaborat pe baza programei aprobate de Ministerul Învăţământului cu nr. 348 p. 1978. . 1992. Ursula. ŞCHIOPU. 4022. Reguli. Serviciul Cultural. Editura Sigma. cu ilustr. ŞOŞA. 4008. Ion Anghelescu. Ilie. Editura Didactică şi Pedagogică. 1975. V. 11-13. 1981. Semne lineare. Varietăţi de culoare. revăzută şi completată. Bucureşti. 1966. copilului. Dan. Varietăţi ale supratiparelor. 2003. Probarea vinovăţiei prin identificarea traseologică. 1937. BOTOŞ. Inspectoratul General al Miliţiei. Editura Moldova. Ursula. Varietăţi percepute pe verso mărcilor.. VERZA. Nicolae. Bibliografie la p. (Ministerul Învăţământului.

16-18. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 4035. ŞTEF. ŞTEFAN. 4027.000 lei. ianuarie 2004. 4029. p. 4040. în Criminalistica. nr. anul IV. ŞTEFAN. nr. Un alcoolic a ucis cu ferocitate şi a dezmembrat corpul victimei. după ce şi-a văzut portofelul în ziar s-a predat. Felicia. Editura Oscar Print. General de brigadă. 213 p. 29-32. Crimă inspirată din filme. Chestor de poliţie. LĂPĂDUŞI. p. Vasile. p. Prof. ŞTEFAN. 5. 4031. 2002. 22-24. Iancu. anul IV. p. ŞTEFAN. 13-15. 4042. 2003. General de brigadă. DINULESCU.. anul IV. 4033. Iancu. Chestor de poliţie. Niculae. Urmele papilare descoperite la locul faptei. drd. 38-40. adjunct al inspectorului general al Poliţie Române. ŞTEFAN. ŞTEFAN. General de brigadă. în Criminalistica. Iancu. Criminalul din Tântava. bătrână a fost tăiată în bucăţi şi apoi incendiată. mijloc de identificare a autorilor. Reglementări juridice privind activitatea de cercetare la faţa locului. O Iancu. 9-12. p. în Criminalistica.N. LĂPĂDUŞI. Aspecte privind descrierea locului faptei şi identificarea martorilor. 496-498. Colonel. Vasile. p. Chestor de poliţie. VRABIE. Ucigaş în serie. MARINESCU. în Criminalistica. 4039. anul VI. ŞTEFAN. 4025. Marian. Iancu. nr. Iancu. în Criminalistica. LĂPĂDUŞI. în Criminalistica. în Criminalistica. Iancu. în Criminalistica. 4. adjunct al inspectorului general al Poliţiei Române. anul VI. Chestor. p. adjunct al 4041. anul V. 21-23. Iancu. CÂRJAN. nr. septembrie 2004. iulie 2002. nr. 6. Iancu. GRECU. CODIŢĂ. 5. Un cerşetor ucide pentru 500. Chestor. 5-6. 2004. Chestor de poliţie. în Criminalistica. anul VI.. anul V. septembrie. Chestor de poliţie. anul VI. în Investigarea criminalistică a locului faptei. PEŞTINĂ. adjunct al Inspectorului general al Poliţiei Române. 1. p. p. 4026. ianuarie 2004. p. anul VI. Vasile. Becul care a făcut lumină într-un caz cu A. în Criminalistica. ŞTEFAN. adjunct al Inspectorului general al Poliţiei Române. Chestor.1. Lazăr. 4-7. General de brigadă. 3.2.4. nr. 2. p. în Criminalistica. p. drd. Ioan. 37-40. p. Chestor. Misterul cadavrului de pe prundul râului Râmnic. Inspectorului general al Poliţiei Române.2-4. ianuarie. Dicţionar de expresii juridice latine. p. Chestor de poliţie. LĂPĂDUŞI. 4034. mai 2002. ŞTEFAN. 258 . Bucureşti. Vasile. nr. nr. ŞTEFAN. 4030. 4037. Constantin. 4038. ŞTEFAN. Marius Daniel. funcţionarea poliţiei judiciare. Misterul cadavrului din atelajul hipo. ianuarie 2002. p. în Criminalistica. 5. nr. Iancu. o viitoare mamă a doi copii. Iancu. anul VI. 25-28. nr. 2. iulie 2004. martie 2002. anul V. 5-8. ŞTEFAN. noiembrie 2004. anul VI. anul IV.4024. mai 2003. ŞTEFAN. ŞTEFAN. anul IV. Chestor de poliţie dr. Chestor de poliţie. ŞTEFAN. în Criminalistica. Contribuţia criminaliştilor din Poliţia Română în examinarea şi interpretarea probelor. Chestor. Vasile.. nr. 4036. ŞTEFAN. 1995. nr. adjunct al inspectorului general al Poliţiei Române. Comisar-şef de poliţie. nr. Organizarea şi 4032. septembrie 2003. Un obsedat sexual a ucis cu sînge rece două fete. Chestor drd. Abominabila crimă din Pogoanele. 2004. 5. Chestor de poliţie. p. nr. LĂPĂDUŞI. Iancu. Cadavrul din fântâna părăsită. în Criminalistica. Iancu. Iancu. 4028. 31-33. Subcomisar de poliţie. Comisar-şef.1. Iancu.3. martie 2003. p. Chestor. în Criminalistica. martie 2004. adjunct al Inspectorului general al Poliţiei Române. nr. 10-12. Iancu. Bucureşti. 32-36. De la furt la crimă…. Iancu.. în Criminalistica.3. Vasile. p. anul V.. 1. Iancu. mai 2004. ŞTEFAN. ŞTEFAN. nr.

5-6. Analiza ADN – mijloc de probă valoros al justiţiei. lector SPOREA. anul VI. 4. Vasile. LĂPĂDUŞI. soldate cu o abominabilă crimă. ŞTEFĂNACHE. în Criminalistica. 2005. nr.. Iancu. în Revista de Criminalistică şi Penologie nr.. nr. Un mijloc de probă revoluţionar – amprenta genetică. 98-107. 7-9. 207-220. ŞTEFAN. 13-47). Vasile. Dr. 4048. Chestor de poliţie. CĂLIN. D. drd.. în Criminalistica. T. 205-210. Dumitru. Chestor principal de – Institutul de Medicină-Legală. Drd. în Rolul probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului. p. anul VI. iulie 2004. ŞTEFĂNESCU. ŞTEFĂNESCU. în Revista Dreptul nr.. Probele criminalistice stabilesc adevărul. p. Profesor – Institutul de Medicină-Legală. 4052. SPOREA. 2005. august 2006. 5. L. Vasile. Chestor principal de T. Dr. 2005. nr. D. 21-23. 4. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. 4055. adjunct al inspectorului general al Poliţiei Române.. 207-220. 4049. 259 . Contribuţia poliţiştilor şi criminaliştilor la identificarea autorilor unor fapte deosebit de grave. 2005. 4. Andreea Silvana. p. 6. p.T. Chestor principal. poliţie drd. Iancu. Editura Luceafărul. MOVILEANU. anul VII. 2006. p. nr. p. 4057. în Dreptul. Avocat. S. în Criminalistica. 2001. D. 4051. Iancu. în Criminalistica. Progrese recente. 4053. LĂPĂDUŞI. 192 p. ŞTEFAN. (Capitolul 1. 4. p. Abominabila crimă din B-dul Petrochimiştilor. drd. TOROIMAN. T. S. Dragoş. Chestor principal. Genetică medicală. Gabriela. D. ŞTEFAN. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medicolegale în stabilirea adevărului”. 1998. ŞTEFĂNESCU. anul VII. 25-26. 4054. în Dreptul. drd. Editura Luceafărul.. SZALONTAY. 26-27. ŞTEFĂNESCU.T. BARBARII. Delia. 4056. p. p. ŞTEFAN. drd. ŞTEFAN. Comisar-şef de poliţie. ŞTEFAN. septembrie 2005. ianuarie 2005. nr. p. Iancu. Dragoş. poliţie. CHELE. 4 (27).. nr. 2005. X. Iancu. p. SPOREA. 9. Posibilităţi şi limite ale constatărilor tehnico-ştiinţifice şi ale expertizelor în investigarea criminalistică a evenimentelor rutiere. în Criminalistica. Iancu. Neînţelegeri între doi traficanţi de canabis. Chestor de poliţie drd. 2005. şeful Departamentului de Genetică. Chestor principal de CHIRIŢĂ. 215-222. univ. 4058. 277-281. Fulvia.. Prof. LĂPĂDUŞI. Luminiţa-Loredana. p. lector univ. Dragoş. Chestor de poliţie. poliţie drd. Iancu. vicepreşedinte al Asociaţiei Criminaliştilor din România.4043. profesor 4050. Consideraţii privind activitatea Poliţiei Române în anul 2004. 3-5. Bucureşti. Iaşi. 4047.T. noiembrie 2004. Chestor principal. 2. C. Roxana. C.. nr. an XI. în Criminalistica. p. p. adjunct al inspectorului general al Poliţiei Române. nr. vol. Iancu. Procesarea urmelor biologice în vederea stabilirii profilului ADN. Bucureşti. 3. anul VII. Drumul morţii…. ŞTEFĂNESCU. TOROIMAN.. anul VIII.. ŞTEFĂNESCU. 4046. Prof. nr. SPOREA. 2004. Analiza ADN – mijloc de probă valoros al justiţiei. Avocat. 4045. ŞTEFĂNESCU. D. De la alcool la lovituri cauzatoare de moarte. Gena – Un concept în continuă evoluţie. 1. Utilizarea internetului de către copii şi adolescenţi – între normal şi patologie. 19-30. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 4044. ŞTEFAN. Delia. ŞTEFĂNESCU. drd. ŞTEFAN. p. 35-38. Editura Tehnică. în Criminalistica. George. Bucureşti. mai 2005. Contribuţia criminaliştilor din Poliţia Română la examinarea şi interpretarea probelor. Prelevarea probelor – etapă critică în stabilirea profilelor ADN. p. în Buletin de psihiatrie integrativă. STOICA. Şeful Departamentului de Genetică. Ion. 19-25.

196 p. Editura All. Bucureşti. 1996. ŞTEFĂNESCU. 255 p. 222 p. nelor paranormale. 4070. 4073. Iniţiere şi mari 4065. Vestala. Editurile Saeculum I. Paul. 4078. „Nebunii“ istoriei. 1997. Bucureşti. 1998. 4068. Bucureşti. ŞTEFĂNESCU. Prof. Editura Saeculum Vizual. Editurile Saeculum I. P. ŞTEFĂNESCU.O. 206 p. 2002. 2006. Lazăr. [Bucureşti]. Bucureşti. Editurile Saeculum I. Misterele francmasoneriei. Editura Miracol. Aşii crimei. ŞTEFĂNESCU. Vol.O. T. + 318 p. Simbolismul numerelor. Editura Bucureşti. societăţilor secrete. 2005. Crime insolite. Îngerii morţii. Editura Saeculum Vizual (Criminali celebri). Iniţiere în ocultism. ŞTEFĂNESCU.p. Bucureşti.. ŞTEFĂNESCU. vol. Bucureşti. ŞTEFĂNESCU. Editura Vestala. 2001. 351 p. Enigme ale istoriei universale. 400 p. 302 [-303] p. Moarte naturală sau moarte provocată?. Asasinatele politice în istoria României. Alte enigme neelu- cidate ale istoriei.1991. 1998. CÂRJAN. mari conducători de stat. Editura Orizonturi. I-1981. 260 . III-1985. Ştiinţă versus crimă. Bucureşti. 4062. 270 p. Editura Medicală. 1999. 1995. ŞTEFĂNESCU. ŞTEFĂNESCU. în Criminalistica. 350 p. Bucureşti. 4061. ŞTEFĂNESCU. iulie 2001. Bucureşti. Paul. şi Vestala. ŞTEFĂNESCU. 638 p. + 270 [-271] p. 4075. 291 p. Editura Obiectiv. ŞTEFĂNESCU. Dicţionar de termeni masonici. TOROIMAN. 223 p. 4. 204 p. Miracol. Editura Saeculum I. vol. 2003. I. 366 p. Editura Vestala. Paul. 206 [208] p. Lazăr. Bucureşti. ŞTEFĂNESCU. Paul. Războaiele secrete. Criminalişti celebri. Istoria francma- ucide. şi Vestala. Editura Saeculum Vizual. I şi II. Otrăvuri şi otrăvitori celebri. Prof. Paul. II. şi Paul. 4084. Bucureşti. 2002. nr. Mari bolnavi. Misterul otrăvurilor iniţiaţi. 22-23 4077. ŞTEFĂNESCU 4072. Paul. 2003. Paul. Bucureşti. SPOREA. 4063. Boală şi viciu la personalităţi celebre. Bucureşti. Paul. 4079. anul III. celebre. 366 p.1992. De la Sherlock Holmes la Maigret. 4081. 174 p. Plăcerea de a 4071. Enigme ale istoriei române. Paul. Editura Saeculum Vizual.O. Paul. 2001. Bucureşti. Continent XXI. Bucureşti. ŞTEFĂNESCU. Paul. 2003. Delia. Paul. 287 p. 264 [-267] p. Magia neagră. ŞTEFĂNESCU. ŞTEFĂNESCU. Lumea fenome- Paul. II-1984. 4074. Editura Medicală. Definiţie. Editura Saeculum Vizual. Bucureşti. 2003.. ŞTEFĂNESCU. ŞTEFĂNESCU. Paul. Enigme neelucidate ale istoriei.. Bucureşti. ŞTEFĂNESCU. În slujba vieţii şi a adevărului. Pagini din istoria medicinii legale şi a criminalisticii. Editura Vestala. Magia înaltă. 4069. Paul. ŞTEFĂNESCU. P. Bucureşti. Editura Curtea Veche. Prelevarea şi procesarea urmelor biologice în vederea stabilirii 4086. ŞTEFĂNESCU. Istoria mondială a Paul. soneriei române. 190 [192] p. 4066. 224 p. Vol. Vol. Paul. Editura Miracol. ŞTEFĂNESCU. 403 p. 4083. Paul. 4082. Chimist. Eliminarea adversarului.O. Paul. CÂRJAN. 158 p. Dragoş. ŞTEFĂNESCU. dr. Craiova. Istorie. Bucureşti. ŞTEFĂNESCU. 4076. 4067. 2000. Editura ALL. 318 p. 4085.4059. Afaceri criminale celebre. Editura Miracol. Paul.. Editura Vestala. 388 p. Dicţionarul marilor iniţiaţi. dr. 145 p. Simona. vol. ŞTEFĂNESCU. 1997. PAUL.1997. 2001. ŞTEFĂNESCU. şi Vestala. dr. Editura Vestala. Bucureşti. 1995. Bucureşti. Paul. 4064. Avocat. 239 p. Paul.1980. Paul. Conf. 2000. Paul. Drama otrăvirilor. Paul. 2003. 4080. 4060. Editura Vestala. Plante de vrajă. 229 p. ŞTEFĂNESCU.

în slujba aflării adevărului. 140 p. 261 . 1978. Traducere din limba germană de Egy Gerda.profilului ADN. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 4087. Bucureşti. Flora. 1986. (Uz intern). (Ministerul de Interne). 277-281. Serviciul Editorial. p. 183 p. Bucureşti. Etapele chimiei şi biologiei judiciare. Ştiinţa 4088. Editura Luceafărul. Dificultăţile ortografiei limbii române. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. ŞUTEU. 2005.

TANDIN. Jos mâinile. Dilemele căpitanului Editura Militară. TANDIN. Traian. Jafuri celebre în România. TANDIN. Editura Societatea. TANDIN. Traian. 636 p.. nr. 240 p. 120 p.. Phobos publishing house. 158 p. 40 de hoţi. TANDIN. TANDIN. 196 p. TANDIN. Editura Societatea. 140 p. TANDIN. TANDIN. nr. Editura Paco. TANDIN. TALAU. p. Sus mâinile. Editura Ministerului de Interne. 384 p. 1994. 4112. domnilor Antologia crimelor din România. TANDIN. Editura Aldo Press. Traian. Bucureşti. TANDIN. de poliţie. TANDIN. Traian. 1993. Căpitanul Roman şi cei 4099. TANDIN. 210 p. 4104. Marian. 223 p. Cuvânt înainte de Eugen Teodoru. în Buletin de psihiatrie integrativă. Pedeapsă în stil american. Din jurnalul unui poliţist. Adio. 235 p.T 4089. D. 4. Bucureşti. Râmaru. Editura Militară. 4114. A. 284 p. Traian. 2004. 4105. 102 p. Bucureşti. TANDIN. domnilor infractori! Editura Societatea. Cazul Rîmaru. 1983. Editura Lider. vol. SÂNTU. 4109. 1991. Bucureşti. 1990. Traian. Iaşi.. 240 p. Istoria 4093. Bucureşti. Traian. DUICĂ. 2002. 6-7. R. Jargonul infractorilor. 208 p. p. 720 p. Ringo! Editura Militară. 1978. TANDIN. 102-107. 220 p. 2001. Cluj-Napoca. 2000. Traian. Bucureşti. TANDIN. TANDIN. 4111. Editura Societatea. Evadări celebre. 1993. Criminali condamnaţi la Traian. L. Enigmele căpitanului 4108. infractori! Editura Labirint. 4100. 2003. 1 (24). în Criminalistica. Roman. 4110. 2003. septembrie 1999. 2002. an XI. Galeria marilor criminali. TANDIN. Bucureşti. 231 p. . 1992. 710 p. TANDIN. Bucureşti. Traian. Editura Ministerului de Interne. Editura marilor evadări din toate timpurile din închisorile româneşti şi străine. TANDIN. Traian. Traian. Gh. 1992. TANDIN. Traian. Comisar la omoruri. Un nou Editura Paco. 4117. 2004. 4106. 420 p. 4098. În duel cu căpitanul Roman. 4115. Cum să ne ferim de 4090. 2005. Editura Aldo Press.. 2002. 1996. Din arhiva unui comisar Dacia. Editura Aldo Press. TANDIN. fără voie. 600 p. Editura Labirint. TANDIN. Traian. 190 p. 153 p. Grind. 210 p. Analiză de caz: stabilirea paternului motivaţional infracţional într-un caz de omor deosebit de grav. anul I. Editura Paco. criminali români. Traian. TANDIN. Aldo Press. X. 4097. Traian. Bolidul verde. Ucigaş Editura ZET. BĂHNEAN. Traian. Ne putem apăra cunoscând limbajul infractorilor. TANDIN. 120 p. 2001. Editura Aldo Press. NICOARĂ. Traian. Bucureşti. Editura Aldo Press. Traian. Traian. Editura Cartea Românească. 4094. Roman. I. TAIFAS. Traian. 1981. Traian. 1991. Editura 4092. 2003. TANDIN. mijloc modern de investigare a unor comportamente criminale. Aspecte neurobiologice ale comportamentului suicidar. TALAU. infractori. TANDIN. Traian. moarte. 4096. 1997. O 100 cei mai odioşi 4102. 2004. 4113. 4101. Jafuri celebre în lume. Isprăvile căpitanului Roman.. Traian. 4118. 2004. 1979. Editura Roman. Editura Ministerului de Interne. 4116. Editura Aldo Press. Editura Societatea. Traian. 4103. Erori judiciare. 4107. 550 p. 4095. Bucureşti. 600 p. Pe urmele căpitanului Traian. 290 p. Traian. Traian. 430 p. Interviul de tip psihanalitic. 4091. urmaşul lui Ringo. 1995.D. Bucureşti.

1994. TARDIEU. vol. 627 p. TANISLAV. Ambroise. Baillière et Fils 19. TANISLAV. Jurisprudenţia de Eugen C. doctor în Drept. doctor în drept. Grafice Socec & Co. 2003. I. II. G. II. 4133. TARASIUC.]. New York. Ana Maria. A Handbook of European Software Law. près le boulevard Saint-Germain. 204 – 208. Cluj-Napoca.B. 1044 p. 4128. 888 p.a. 296 p. 1988.. consilier Înalta Curte de Casaţie şi dr. Cuvânt înainte de Eugen Teodoru. 1896. 2006. Infracţiuni privind regimul protecţiei şi asistenţei martorilor. Étude médicolégale / sur / Atentats aux mœurs / Par/ Ambroise Tardieu / Professeur de médecine légale à la Faculté de Médecine de Paris. p. négligence ou transmission contagieuse / comprenant / l’histoire médico-legale de la syphilis / de ses divers modes de transmission / par/ Ambroise Tardieu / Professeur de médecine légale à la Faculté de médecine de Paris. Elena. TARDE. doctrina de Vintilă Dongoroz. revăzut şi completat. Baillière et Fils [. (Atel. Societate anonimă. 1912. Eliodor. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. avocat. IV. Crima din strada Speranţei soluţionată după opt ani şi jumătate. Direcţia stats. 19 [. cuprinzând şi indexul alfabetic pentru vol. f. Madrid [. Schina. + 5 pl. Protecţia penală a dreptului la intimitate în perspectiva noului Cod penal. M. judiciară. vol.. Editeur. Ştefan Laday.] Baillière. Decuseară. noiembrie 2003. Cluj-Napoca. criminali şi poliţişti. Cauzele ei şi mijloacele de îndreptare. Ediţia a II-a a Cursului de drept şi procedură penală.4119. 1913. TANDIN. C.a. anul V. I[on]. Ion. poliţie. vol. Oxford Univ. 1879. 796 p. 2 f. poliţie.-B. cuprinzând şi indexul alfabetic pentru vol. TANISLAV.. 4130. V. 4123.] près boulevard SaintGermain. Pantheon. Troisième édition revué. I. Félix Alcan. Tratat de drept şi procedură penală. Corneliu Chiseliţă. nr.. Rue Hautefeuille. rue Hautefeuille. (Tipografia Naţională). vol. Profesor de legislaţiune penală la Universitatea din Iaşi. III. Crime. TARDE. f. 1894. fost vicepreşedinte Curtea de Apel Bucureşti. f.] 19. 4122. Un pericol naţional – Creşterea criminalităţii în România. Press. TANOVICEANU. Colecţia Total. 25-26. 779 p. 4125. Étude médicolégale / sur les / maladies produites accidentellement / ou involontairement / par imprudence. Dr. p. Recidiva internaţională în materie de droguri. Tip. 1878. TANOVICEANU. F. Inspector principal psiholog. 194 – 198. f. GHERGHINEL. 4120. 4132. în Criminalistica. 851 p.. vol. Editura Alma Mater. Profesor la Facultatea de Drept din Bucureşti. Editura Alma Mater.. Penal Philosophy. [1925]. Cluj-Napoca. 199– 203. 868 p. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică.. Subinspector de 4129. jurisconsult Cluj. Paris. vol. 4127. Septième édition / Accompagnée de cinq planches gravées. (Crimă şi comunitate). 4126. I –III. 4121. Curs de drept penal.C. Curs de drept penal. Crime and Community Dorel. Traian. Jr. „Curierul judiciar“. 263 . Subinspector de I[on]. referinţe la legislaţiile din Bucovina şi Ardeal de dr. 1938 4124. p.). TANNENBAUM. Atelierele Grafice Socec & Co. p. TARDIEU. Tindall and Cox. [1924]. TANOVICEANU. TAPPER. vol.a. 2003. cu o prefaţă de N. Librairie J..a. XI + 724 p. Eliodor [jr. 346 [-352] p.] Librairie J. Piteşti. LEHMANN. Comisar-şef de poliţie. TANOVICEANU. La criminalité comparée. Ambroise. 4131. Gabriel. Bucureşti. Paris . în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. I. Editura Alma Mater. f.] Carlos Bailly – Baillière. IV-V. Paris [. + 100 p.a. London. 215 p. 2003.. Bucureşti.6. Londres [. Editura Paralela 45.

Tipografia Buciumul Român Spiridon Gheorghiu.-B. Londres [. Ordonanţa D-lui JudeInstructor al Cabinetului 5 C N. 39-40. 4136. 1880. Göbl Fiĭ). Comisar-şef. Étude médicolégale / sur / L’avortement / suivie d’une / Note sur l’obligation de déclarer a l’étatcivil / Les fœtus mort nés/ Et d’observations er recherches pour servir a l’historie médico-légale/ Des grossesses fausses et simulées /Par/ Ambroise Tardieu / Professeur de médecine légale à la Faculté de Médecine de Paris. pl. (prezident la Curtea de 4137. Londres [. Jock. Inspector de poliţie. TĂNĂSESCU. WALTON. Deuxième édition augmentée. Vol. Ambroise. 1973. F. Consideraţii privind desfăşurarea fazei dinamice a cercetării locului accidentelor de circulaţie. TĂNĂSESCU. Rue Hautefeuille. nr. în Criminalistica. 4139. Investigarea sinuciderilor.] Carlos Bailly – Baillière. Ioan Liviu.-B. Bucureşti. vol. De la furt de animale la un „comportament animalic”. 474 p. 372 [376] p.] Librairie J. près le boulevard Saint-Germain. 4143. Baillière et Fils [. II. Baillière et Fils [.] 19.-B. / Avec 3 planches coriées. Deuxième édition augmentée avec planches. Paul. I. TĂUT. Rue Hautefeuille. 124 p. anul VI. doctor în drept de la Facultatea din Paris (Instrucţiune începută la 21 Decembrie 1888 şi terminată la 4 Aprilie 1889). ianuarie 2005. vol. Efecte şi trucaje fotocinematografice. V. Vol. ianuarie 2004. Tindall and Cox. 1. Madrid [.J. Efecte speciale cinematografice. TARDIEU. p. Constantin N. Tindall and Cox. (Tip. propr. 4142. Olt): INS. Prezidentul Tribunalului în legislaţia română. Galaţi.] près le boulevard Saint-Germain.P. TĂNASE. 4140. pl. în Criminalistica.. I.] Carlos Bailly – Baillière. The New Criminology. TARDIEU. 4135. 4141. près le boulevard SaintGermain.]Rue Hautefeuille. Editura INS. 1994]. Jan. 289 [-295] p.] Librairie J. 1997. Comisar de poliţie. I.] Baillière. TARDIEU. TĂTARU. la strangulation / Et la suffocation / Par/ Ambroise Tardieu / Professeur de médecine légale à la Faculté de Médecine de Paris. 1971. Londres [. Colecţia Foto-Film. Étude médicolégale / sur / La pendaison. TAYLOR. Alexandresco. Efecte şi trucaje fotografice. p. TARDIEU. Tindall and Cox. Paris.J. Baillière et Fils [. Madrid [. nr. D. Madrid [. Prefaţă de D. Étude médicolégale / sur / L’infanticide / Par/ Ambroise Tardieu / Professeur de médecine légale à la Faculté de Médecine de Paris. revue et augmentée. Bucurescĭ. Ambroise. Crima din strada Soarelui. 6. Curţeĭ Regale. Studii victimologice. 4146. MOROZAN. YOUNG. Paris. drd. Eugen. 364 p.-B. TAŞU.] 19. Bogdan. (Colecţia Exclusive). 4144. Tatăranu. refăcută şi adăugită. Gabriel. 356 p. 1879. 1. Quatriéme editions. psiholog. noiembrie 2005.]Rue Hautefeuille. 4-8. 19. şeful 4138. Victima şi agresorul [Brâncovenii] (jud. 1879. I. Librairie J. FLORESCU. New York. Bujor.P. Ambroise. 19. 4145. + 10 f. Ionel. Ediţia a II-a. 1881. 19 [. Paris [. FLORESCU. + 6 f. TĂNĂSESCU. anul VII. Apel din Galaţi). Paris [. L.] Baillière. 1916. Ambroise.] Carlos Bailly – Baillière. Iancu. în Criminalistica. Bucureşti. Librairie J.] Baillière. Iancu. p. 296 p. Bujor. Editura Tehnică. Baillière et Fils [. nr. – EFIAP. Satu Mare. TĂTĂRANU. GOLDON. TĂNĂSESCU. conţinând şi o bogată colecţie de maxime juridice latine şi franceze. Étude médicolégale / sur / Les blessures / Comprenant / Les blessures en général / Et / Les blessures par imprudence / Les coups et l’homicide involontaires /Par/ Ambroise Tardieu / Professeur de médecine légale à la Faculté de Médecine de Paris. Comisar de poliţie. 264 . 37-40. anul VII.G. 84 p.4134. II.

TEODORESCU. din Paris. 4168. e année. anul VIII. Bucureşti. Editura Facla. 1969.I. Editura Cartea Românească.. Doctor în drept nului Apostolescu. TECUCEANU. 324 p. Horia. Cartea 4170. 463 p. Amprentarea persoanelor. STEPHEN. 4165. Editura Tineretului.I. Horia. Horia. Horia. infracţiunilor de omor şi a celor săvârşite cu intenţie care au ca urmare moartea unei persoane. 4158.. Bucureşti. p. 20-24 noiembrie 2000. Căpitanul Aposto- l’étude criminalistique et médico-légale de la „pathologie“ du fusil. Bucureşti. Horia. Căpitanul Aposto- Facla. profesor la Şcoala de Ştiinţe de Stat. lescu şi identificarea. Sinaia. Eugen. Editura Dacia. Căpitanul Aposto- 4153. Joseph Göbl. 482-491. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. 160 p. TEACĂ. Editura Timişoara. Editura Românească. 6e année. Căpitanul Aposto- lescu şi dubla enigmă. 151 p. TEODORU. Eugen. 4157. TECUCEANU. TEODORU. Unele procedee privind identificarea şi ridicarea urmelor papilare. 4167.I. Comisar-şef de poliţie. Seminarul de perfecţionare a procurorilor criminalişti. în Criminalistica. Horia. 1934. Căpitanul Aposto- lescu şi cifrul D-237. Bucureşti. W. Editura Cartea Românească. Contribution à lescu şi filiera. Editura Dacia. Bucureşti. 323 p. p. Tactica şi metodica investigării 4151. nr. TCHERWAKOFF. Căpitanul Aposto- LĂPĂDUŞI. Editura pentru Literatură. Liviu.9. 4152. 1964. Austrian Post Offices Abroad.1966. 271 p. 1971. în R.. 1993. 199 p. Editura Militară. 4161. Timişoara. 4148. 4162. e 6 année. Diana.C. Bucureşti. 383 p. TECUCEANU. TECUCEANU. 265 . Ion. TERZIEV. lescu şi spionii. 1972. de pe corpurile delicte. Iulian. TECUCEANU. 151 p. 1979. Surprizele căpita- nului Apostolescu. TECUCEANU. Moartea boxerului. Minoritatea în faţa legii penale. Traducere din limba rusă. Eugen. 139 [-142] p. Editura Dacia. lescu şi piromanul. 1952. 1978. Ministerul Public. TECUCEANU. Cercetarea urmelor biologice Cozmici. 1969. p. 20-24 noiembrie 2000. Afacerea Samoilescu- 4150. 1986. 1904.C. 4154. Bucureşti. R. Horia. TCHILINGHIRIAN.8. Fraţii et Co.C. Editura Militară. no. Editura Cartea Românească. Horia. 1934. 4163. 1973. Editura Bucureşti. Bucureşti. Part Six. lescu intervine. Bucureşti. Horia. 1991. Tehnica. 1.S. 604-628. 1978. TECUCEANU. 108-110. Militară. Tipografia „Gutenberg“. 1982. lescu şi S. 199 p.I. A. Prof.V. no. Bucureşti. TECUCEANU. TEODORU. TECUCEANU. Medicală. drd.F. Bucureşti. 181 p. Căpitanul Aposto- S.D. Horia. p. Eugen.E. Horia. Bucureşti. 1934. Aberlour . Vasile. TECUCEANU.. Căpitanul Apostolescu anchetează. Horia.10. TECUCEANU. Tipografia Direcţiunii Generale a Miliţiei. Greşeala Căpita- N. februarie 2006. Microbuzul de seară 4156. judecător pe lângă Tribunalul Ilfov. Cluj. 4159. Răgaz – schiţe şi nului Apostolescu. 4164. Căpitanul Aposto- povestiri. A. 215 p. 1981. W.. EISMAN. 107 p. 1975. 557-574.. TEODORU. 37-38. Obstinaţia căpita- – povestiri. 4149. Bucureşti. ClujNapoca. 1974.4147. 294 p. Studiu statistic şi de legislaţie comparată. TĂUT. 288 p. 331 p. 6 no. 4166. Horia. Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie. Bucureşti. 4155. Editura 1965. TECUCEANU. Introducere în cercetarea criminalistică. R. p. 270 p. Editura Cartea Românească. 4160.A. Sinaia. 4169. Editura Eminescu.

1975. nuvele – povestiri. ŢURAI. TEŞAN. Zori în ceaţă. Contribuţia medi- cilor legişti la dezvoltarea şcolii de criminalistică din România. 4176. 4186. Istoricul descoperirii făptuitorului după urmele desenelor papilare în România. Anca.J. 182-199. p. 1979. 1975. vol. A.J. p.A. în Şcoala românească de criminalistică. Moise. ENESCU. Editura Helicon. Eminescu. Anca. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. TERBANCEA. ducere în cercetarea documentelor. Jean. Nunta cu sănii. TEŞAN. p. nr. Lidia. 1979. Ministerul Justiţiei. ŢURAI. Moise. TEODORU. Implicaţiile criminalistice în practica medico-legală. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. ŢURAI. SIMIONESCU. în Şcoala românească de criminalistică. p. Florin.. Bucureşti. Bihor. în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. 4172. vol. 1952. COTUŢIU. I. 201-207. 1975. Hadrian. Moise. 144-148 4187. TERBANCEA. Moise. London. mijloc eficient de probă în procesul judiciar. ROTESCU. TEODORU. COTUŢIU. Editura Helicon. Roman. Moise. 1980. Expertiza complexă I. 4180. TEODORU. I. N. 370 p. 4178. Bucureşti. BALTAG. The Pharmacological and Epidemiological 266 . Moise. 33-39. Lidia. 4184. p. CONSTANTINESCU. Metodologia recoltării probelor pentru examenul biocriminalistic în infracţiunile de omor. p. TERBANCEA. p. Comisar-şef. TERBANCEA. în Ghidul procurorului criminalist. nr. Subcomisar de poliţie dr. Constantin. 1975. I. 6. VAIDA. Beţie patologică cu consecinţe deosebit de grave. SIMIONESCU. Constantin. 310 p. Aspecte ale orificiului de intrare în împuşcările cu arme de vânătoare. Editura 4175. Lidia. 31-35. TEODORU. 1982. Ministerul de Interne.. Ministerul de Interne. oft The Society for the Study of Addiction. p. p. p. 4174. medico-legală şi criminalistică. Comisar de poliţie. Ministerul de Interne. TERZIEV. 45-51. TERBANCEA. Unele consideraţii privind caracteristica generală a scrisului reprezentată prin poziţia rândurilor. Timişoara. în Şcoala românească de criminalistică. 1989. Bucureşti.. III. Eugen. III. Editura Eminescu. III.V. Editura Eminescu. Corabia mistuită – COTUŢIU. p. 4183. Bucureşti. erată. Mihăiţă. fotografii alb-negru. Mihăiţă. 121-125. TERBANCEA.4171. Editura Cartea Românească. p. Editura Sport-Turism. Tipografia Direcţiunii Generale a Miliţiei. Ministerul de Interne. 4185. Timişoara. vol. în Ghidul procurorului criminalist. Bihor. TERBANCEA. Ministerul de Interne. TEODOSIU. Câteva precizări în legătură cu aspectele medico-legale şi criminalistice în identificarea traseologică. 57-59. Ministerul de Interne. Moise. TERBANCEA. 4177. Ministerul de Interne. 1994. în Şcoala românească de criminalistică. Pasagera. septembrie 2005. 4188. 3-4.P. 270 p. C. Dana. 248 p. TEODORU. anul VII. EISMAN. Editura Medicală. Bucureşti. Eugen. 4173. p. Moise. vol. noiembrie 2003. 4189. 156 p. anul V. Bucureşti. 47-48. Eugen. TERBANCEA. Din legendele Dunării. 1983. Consideraţii medicolegale şi criminalistice privind condiţiile reale în care s-a produs moartea violentă. 1965. TERBANCEA. Moise. Moise. Etica cercetării în echipă. 1995. Examinarea urmelor de intrare şi ieşire a proiectilelor. 1980. 1979. Ilie. 1985. 4182. 20-25. în Criminalistica. STĂNESCU. Intro- 4179. Constantin.. Elucidarea împrejurărilor negative sau controversate ale cercetării la faţa locului.I.P. 4181. 91-97. VASILINIUC. în Tratat practic de criminalistică. Camelia. 1 and 2 September 4190. 295 p. în 20 de ani de expertiză criminalistică. 5. Eugen. Eugen. 162-165. în Criminalistica.

8 p. vol. II. MOLDOVAN.]. Universitatea „Al. II. Berlin. I. Die kriminalistische grafiei române. Drept procesul 4199. Iaşi. Wolfgang. Lucia. THIEL. Lübeck. 272 p. 8 p. ediţie revăzută şi adăugită. penal. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi am Tatort (Acţiunea de tehnică criminalistică la locul faptei). 4194.+ 2 f. 2002. 431 [-434] p.W. Editura de Stat Didactică şi Pedogogică. 1979. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. ediţie revăzută şi adăugită. THEODORU. Cuza“. 4198. Lübeck. 374 p. I. 4 p. Ştiinţe criminalistice. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Biblioteca documentară. THEODORU. 4203. Wolfgang. THIEL. Grigore. II. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Essen. THEODORESCU. THIEL. vol. Lübeck. coordonator Rolf Rainer Jaeger. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Iaşi. Grigore. drept procesual penal. Ştiinţe criminalistice. Lübeck. 4193. Wilson. ediţie revăzută şi adăugită. 2002. 352 p. 4192. 4191. MOLDOVAN. 1986. und Spurensicherung (Elemente practice de căutare şi asigurare a urmelor). Partea generală.1966. Pergamon Press. The United Nations and Ducq Abuse Control. Fundaţia Regele Mihai I. 1972. 1996. 2002. cu ilustr. [1] f. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. coordonator Rolf Rainer Jaeger. THEODORU. Berlin. 4196. New York. THEODORESCU. [1968]. 4200. vol. M. Edited by C. V + 102 [-104] p. Iaşi. Theodorescu 267 . (Măsurători la locul faptei). în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Aufnahme des objektiven Tatbefundes (Înregistrarea expertizei obiective). Schmidt Römhild. Editura Enciclopedică Română. Ştiinţe criminalistice. Curs de 4202. + XVIII + 354 p. Barbu . THEODORU. Iaşi. 1960. 1976. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Editura Didactică şi Pedagogică. II. Berlin. Aufnahme des subjektiven Tatbefundes (Înregistrarea expertizei subiective). 1959. Grigore [Gr. Istoria biblio- tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Universitatea „Al. Cuza“ Iaşi. Editura Didactică şi Pedagogică. Essen. Schmidt Römhild. Kriminaltechnikeinsatz Wolfgang. Grigore. Drept procesual penal. T[H]EODORU. Essen. 2 p. Bucureşti. 4195. Drept procesual penal. 4197. Lucia. Berlin. Essen. Ştiinţe criminalistice. Istoria biblio1 grafiei române. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 2002.]. Gr[igore Gr. 2002. Wolfgang. Bucureşti. 4204. THIEL. Essen. London. Bucureşti. Editura Schmidt Römhild. 490 p. Partea generală. THEODORU. 1945. Barbu. Ştiinţe criminalistice. 16 p. THIEL. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). Wolfgang. Schmidt Römhild. Tatortmessverfahren drept penal. Ministerul Învăţământului şi Culturii. Partea specială. Partea generală. II. Pe copertă: B. vol. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. ediţie revăzută şi adăugită. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Oxford. THIEL. ediţie revăzută şi adăugită. Bucureşti. Editura Cugetarea. (United Nations Publication). Facultatea de ştiinţe juridice. 1989. Schmidt Römhild. Facultatea de ştiinţe juridice. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Drept procesual penal. Praktische Spurensuche Grigore. Curs de Fotografie und Videografie (Fotografia criminalistică şi videografia). Berlin. Wolfgang. Drept comentat şi 1 4205. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 4201. Bucureşti. vol. Lübeck. Ştiinţe criminalistice. XVIII + 515 p.

(Livre club des Tuileries. security and surveillance in the information age.R. Cybercrime. Lübeck. 2002. mai 2003. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Schmidt Römhild. Essen. 2004. Doris. Bucureşti. Ştiinţe criminalistice. în Criminalistica. Ştiinţe criminalistice. Lübeck. în Investigarea criminalistică a locului faptei. vol. Spionii lui Ghedeon. Ştiinţe criminalistice. Les cent un chefs – doeuvre du génie humain). THOMPSON. G. THOMPSON. ediţie revăzută şi adăugită. vol. E. THOMAS. pl. 4211.practică. Pascu şi Gh. II. ediţie revăzută şi adăugită. Essen. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Prefaţă. 2002. Essen. W. (Bibliotheque Dumarais) [sic !]. şeful compartimentului materii explozive 1 din I. 2003. coordonator Rolf Rainer Jaeger. LOADER. der Praxis (Reconstituirea faptei în practică). [Bucureşti]. Les grandes affaires 4208.P. Scripcaru. 4217. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Tatrekonstruktion in 4216. Dorobăţ şi Gh. II. THUT. vol. coordonator Rolf Rainer Jaeger. ediţie revăzută şi adăugită. + 1 f. XXIII + 553 p. Cercetarea la faţa locului în cazurile post-explozie a dispozitivelor explozive. ediţie revăzută şi adăugită. G. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Subcomisar de poliţie. Understanding copyright. 1991. Essen. 24-34. 4212. Crimă şi ştiinţă. THIEL. THORWALD. 47 p. 380 p. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Brandstiftung (Investigarea criminalistică a incendiilor). 4210. 2002. 4213. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Scripcaru. Essen.1. I. Beispiel für einen möglichen Tatbefundbericht (Exemplu posibil de raport de expertiză). în R. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. THIEL. note. 4 p. Constantin. 8e année. 2000. 4214. 576 [-580] p. anul V. Un secol de luptă cu delincvenţa. London. THOM.I. 1 Inspectoratul General al Poliţiei Române 268 .W. Jürgen. 4209. 1990. 4 p. coordonator Rolf Rainer Jaeger. p. Berlin. criminelles françaises. THOMAS. Jay Books. Explozivi şi Substanţe Toxice. Berlin. THORWALD. 4215. II. – Serviciul Independent Arme. p. Ştiinţe criminalistice. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 2002. Schmidt Römhild. p. basé sur la classification décimale. Editura Schmidt Römhild. 4218. Jurgen. THIEL. coordonator Rolf Rainer Jaeger.C. Lübeck.G. 3. În româneşte de D. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Istoria secretă a Mossad-ului. [-557] + 2 f. Douglas. 1936. Essen. II. Cybercrime: low Enforcement. cazuistică). Berlin. Berlin. Wolfgang. Schmidt Römhild. 4 p. Schmidt Römhild. Brandermittlungen. Schmidt Römhild. ediţie revăzută şi adăugită. Les grandes affaires criminelles françaises. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Traducere din limba engleză de Alexandru Dovăncescu. THIEL. Paris. TICU. Berlin. Wolfgang. Wolfgang. pl. Junimea. Iaşi. Diebesfallen (Furturi - Traducere din engleză de Al. 119-129. Erstellung von Tatbefundberichten (Întocmirea rapoartelor de expertiză). Gordon. Ştiinţe criminalistice. Lübeck. 276 [-279] p. Fichier monodactylaire 4219. TILEA. Editura Allfa. ediţie revăzută şi adăugită. JAEGER. Rolf. vol. THIEM. Berlin. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. no. 4220. 21-22. 4206. Bucureşti. A Practical Guide. 368 p. 4 p. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Roberto. II.A. 2 p. 1981. Erori posibile în examinarea semnăturilor. Bellevue (Printed in Romania). Paris. France Inter Éditions (Imprimé en Roumanie). vol. 2002. Brian. Wolfgang. Lübeck. 4207.. [1973]. 2002. Mihaela. [1987]. nr. vol. Lübeck. comentarii şi anexe de Victor Ionescu.

Analiza minerală tisulară. Alexandre. (Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Iaşi). et Bucarest. TOADER. Accidentul rutier şi cauzele care duc la producerea acestuia. Nicolae. anul VII. 329-332. jr. practica judiciară şi literatura de specialitate la data de 1 martie 2003. Alvin. anul VI. Experimentul tehnico-ştiinţific – procedeu necesar şi indispensabil în efectuarea expertizelor şi constatărilor tehnico-ştiinţifice. 4225. Mihai Horia. Consideraţii privind răspunderea expertului judiciar. 894 p. 9-10. 1932. 4236. Bucureşti.4221. 73 p. Paris. Ştefan. mai 2005. Dimitrie. III. TIMARU. Aspecte privind metode şi tehnici de identificare a semnăturii în cadrul expertizei criminalistice de gen. Cuvânt înainte de Silviu Brucan]. Les influences étrangères sur le droit constitutionnel roumain. Editura All Beck. 203-210. Drept Penal. 3. nr. Psihologia temperamentului. în Criminalistica. 4234. nr. col. Mihaela. 119 p. anul IV. Partea 4223. Cugetarea – Georgescu Delafras. 4228. în Tratat practic de criminalistică. 4237. Dâmboviţa. Ştefan. 23-24. Drd. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Serviciul Criminalistic Dâmboviţa. Octavian. Şocul viitorului [Tradu- 269 . p. 4233. Bucureşti. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. (Studii şi cercetări psihologice publicate de Institutul de psihologie experimentală. p.P. 324 p. p. Expertiza criminalistică a semnăturii – factor determinant în stabilirea adevărului. 403-407. 19-20. Pagini de istorie contemporană: Doctorul Lupu. 2005. Ministerul de Interne. 621 p. cere de Leontina Moga şi Gabriela Mantu. TILMAN 4226. TOFFLER. Mihaela. 1967. în Criminalistica. director prof. anul VI. 1946. p. 170 p. 33-34. Victor. TODORANU. Infracţiunile cu violenţă între prevenire şi combatere. comparată şi aplicată al Universităţii din Cluj. în Criminalistica. TOARBĂ. nr. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Doctorand. 2005. Leonard. 4229. pr. 6. 425 p. Preparator univ. 23-24. 1998. Editura Luceafărul. p. p. p. septembrie 2004. TITULESCU. BRÎNZĂ. 264-268. 4232. TIRON. Confesiuni jenante. Tudorel. Analiza minerală 4238. iulie 2004. 4222. p. Preparator univ. Examinarea armelor Serviciul Criminalistic I. Ştefan. Dr. Cu un 4230. cu un studiu introductiv de George Macovescu. criminalist. 1980. Col. anul VI. 165-170.. TITULESCU. 4. RAŢĂ. 1967. Mihaela. în Criminalistica. 3. Dr. de foc atipice. Documente diplo- matice. Drd. Bucureşti. Insp. TOCAN. TITA. TILEA. 5. Bucureşti. TIRON. – TIMON. în Criminalistica. 2003. anul VI. Inspector de poliţie. Nicolae. noiembrie 2002. Sirey. mai 2004. Cătălin. TILEA. procesul de formare a semnăturii. nr. mai 2004. p. 4235. Editura Institutului de Psihologie al Universităţii din Cluj. în Criminalistica. nr.. Discursuri.. nr. 3. Bucureşti. TOADER. Lt. Consideraţii privind 4224. Bibliografie la p.J. vol. specială. TILEA. Mihaela. F. Bucureşti. studiu introductiv de Robert Deutsch. p. TILEA. Dr. tisulară. Editura Politică. 37-39. Editura Luceafărul. Ştefănescu Goană). 2006. Iaşi. Turneanu. Aspecte practice de relevare a seriilor îndepărtate de pe caroseriile auto. Determinarea şi diagnosticarea temperamentului pe bază de experiment şi chestionar. Ion. Editura Tipografiei „Carmen-Sylva” M. TOCAN.A. Leonard. Editura Ştiinţifică. specialist 4227. Culegere de probleme din practica judiciară – pentru uzul studenţilor – Cu modificările aduse Codului penal. 4231.

Bucureşti. fotografie. Sofia.T. p. TOROIMAN. 4251. Antet. Editura Tritonic. Alvin. Alexandru Hasnaş. Parchetul de pe C. Istoria cărţii româneşti de la începuturi până la 1918. TOMESCU. 481-508. TOMESCU. Editura Politică. 4255. 216 p.Editura Politică. în Criminalistica. 4253. lăsate de pistoalele cu bolţuri. 273-279. Ministerul de Interne. Seminarul de perfecţionare a procurorilor criminalişti. TOMESCU. Inspectoratul General al Miliţiei. Ministerul de Interne. Editura Antet. 1976. Traducerea din limba engleză: Georgeta Bolomey şi Drăgan Stoianovici. + 20 pl.J. Alvin. GRIGORE. p. 224 p. Examinarea urmelor în mişcare [Cunoaşterea. 4243. Traducerea Mihnea Columbeanu. 4248. Jurnalism radio. V. III. Ion R. Război şi antirăzboi: Supravieţuirea în zorii secolului XXI. 1995. nr. Bibliografie la p. 1973. 516 p. Bucureşti. septembrie 2003. 352 p. 4239. CONSTANTINESCU. Procuror. Constantin. 13-17. 1968. Mihai. 250-256. Bucureşti. Heidi. TOFFLER. Bucureşti. III. Traducere din limba engleză de Robert Adam. [1999].P. Const[antin] Şt. Gheorghe. vol. Antet. vol. (Idei contemporane). 1996.. 4250. 16 versus 9 str loci typing in paternity testing Romanian I. [Bucureşti]. 684 p. vol. 59-63. Antet. 349 [352] p. 216 p. 1980. Prefaţă: Ioniţă Olteanu. Previziuni şi premise: Interviu cu autorul cărţilor „Şocul viitorului“. 1995. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Bucureşti. Corporaţia adaptabilă.. Sinaia. 2003. 56 p. şeful I. Traducere din limba engleză de Mihnea Columbeanu. în Tratat practic de criminalistică. 502 p. TOMESCU. 4245.. TOMESCU. Powershift – Puterea Ion. 256-259. Ion Anghelescu. [Studii 4247. 4254. 184 p. Ion Grigorescu. bogăţia şi violenţa în pragul secolului XXI]. TOFFLER. în Tratat practic de criminalistică. p. 5. p. 4252. 2004. Presă şi Propagandă în rândul populaţiei. lângă Tribunalul Suceava. Ştiinţa conştiinţei. Editura Tehnică. Editura Ştiinţifică. Alvin. 9. Bucureşti. Mircea Constantinescu. Romică. (Idei contemporane). anul V. POPA. 45-88. Ministerul de Interne. Expertiza urmelor lăsate de obiecte şi a urmelor materie. Traducerea de Mihnea Columbeanu. 1971. Leg. Redarea mişcării în 4242. TOMESCU. TRACIUC. Lupu Coman. Titlul original în limba engleză: The third wave. Manual de drept privat roman. p. Ministerul de Interne. Marinela. Vasile. 4246. Bibliografie la p. în Tratat practic de criminalistică. Chestor de poliţie. Bucureşti. 347-349. ŞTEFĂNESCU. Editura Kamala. şi 22 fig. Mod. p. I. Claudiu. Examinarea urmelor lăsate de armă pe tubul de cartuş. Reguli ce trebuie respectate pentru efectuarea unei cercetări la faţa locului eficiente. Mircea. Titlul original în limba engleză: Future shock. Tipografia Învăţământului. 270 . TOMA. 2003. Comisar-şef de poliţie dr. 4240. SIMA. TOFFLER. 1985. Bucureşti. 480 p. Răzbunare cu violenţă. TOMULESCU. Ing. N. p. TOFFLER. Institutul de Criminalistică. TRANDAFIR. Alvin. Vasile Lăpăduşi. Vol. Bucureşti. 4256. 1066 p. 1980. 1983. S.. Tratat practic de criminalistică. Alvin. Aspecte teoretice şi practice privind tactica cercetării la faţa locului în infracţiunile de omor. D. Chestor de poliţie. 2002. TOFFLER. 4249. Al treilea val. SĂVULESCU. 4241. Ionel. „Al treilea val“ şi „Powershift – Puterea în mişcare“. TOFFLER. Cartoteca dactiloscopică monodactilară. 37-40. 4244. Bucureşti. Cercetarea la faţa locului. TOMA. Curs teoretic şi practic de parapsihologie. 1956. Dâmboviţa. despre viitor]. Ion. 20-24 noiembrie 2000. Ministerul Învăţământului. Serviciul Editorial. Octavean. Mihai. Coordonatori: Octavian Pop.

Cartoteci şi colecţii de identificare criminalistică (uz intern). Gegenüberstellung Expertiza urmelor de produse alimentare. Nicolae Dan. Vasile Lăpăduşi. Institutul de Criminalistică. Coordonator: Ion Anghelescu. Serviciul Editorial şi Cinematografic. II. TRENSCHEL. engleză. Serviciul Editorial şi Cinematografic. Schmidt Römhild. Institutul de Criminalistică. Tablă de materii şi în limbile franceză. Coordonatori: Octavian Pop. coordonator Rolf Rainer Jaeger. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică.C. Alte metode şi procedee de expertiză criminalistică. vol. Lübeck. Tablă de materii şi în limbile franceză. Bucureşti. Serviciul Editorial şi Cinematografic. Constantin. Dr. Aprecierea medico-legală a intervalului de timp de la deces în cadrul cercetării la faţa locului. 72-89. Tratat practic de criminalistică. Ion Anghelescu. 25 p. Ministerul de Interne. 1978. Berlin. Tablă de materii şi în limbile franceză. Schmidt Römhild. Tratat practic de criminalistică. Ministerul de Interne. germană şi rusă. Bucureşti. vol. II. 547-549. Institutul de Criminalistică. Vol. Valeriu Manea. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. vol. 271 . Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici“ Bucureşti. p. 30 p. 2002.. competiţie. Bibliografie la p. Inspectoratul General al Miliţiei. Ministerul de Interne. ediţie revăzută şi adăugită. selecţie şi traduceri de Eugen B.. IV. 2002. Berlin. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Tratat practic de criminalistică. 4266. engleză. 24 p. e în R. Ştiinţe criminalistice. 272 p. Marian. Serviciul Editorial. 306 p. engleză. 40-49. Lupu Coman. 215 p. Sorin Ionescu. cosmetice. germană şi rusă. 2002. 4257. Lübeck. 1983. Bibliografie la p. Bucureşti. Essen. Silvian Iosifescu. II. Ministerul de Interne. 4261. Nicolae Dan. 1982. Wolfgang. (Confruntarea). Bucureşti. 4262. Inspectoratul General al Miliţiei. Un nuevo a método de clasificacion dactiloscopica. Bibliografie la p. Bucureşti. 2004. Coordonatori: Ion Anghelescu. V. Essen. Editura Albatros. p. 1980. Der Tatort (Locul faptei). Alexandra. Mircea Constantinescu. 431 p. studiu – Editura Sport-Turism. Tabla de materii şi în limbile franceză. Nicolae. Schmidt Römhild. în Investigarea criminalistică a locului faptei. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. de Criminalistică. Ion R. Moise Terbancea. Constantin.I. Bucureşti. 289-290. 1985. Wolfgang. Tratat practic de criminalistică. a celor lăsate de animale şi vegetale. Expertiza urmelor lăsate de obiecte şi a urmelor materie. ediţie revăzută şi adăugită. Ion R. II. TRENSCHEL. 481-482. Essen. Inspectoratul General al Miliţiei.2. SALEM. vol. Coordonatori: Octavian Pop. 4258. Constantin. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Alexandru Hasnaş. ediţie revăzută şi adăugită.Bibliografie la p. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Dr. 4264. Ştiinţe criminalistice. Norme de deontologie ale expertului criminalist. Jose M Duran. Prefaţă de Constatarea tehnico-ştiinţifică şi expertiza urmelor lăsate de om. (Colecţia Cogito). Bucureşti. 1985. 581 p. Valeriu Manea. no. Filatelia – pasiune. Berlin. 4263. Lübeck. Institutul Abdo. 317 p. TRENSCHEL. 4260. Ion Anghelescu. germană şi rusă. TRONCOSO. Alexandru Radu. 4267. Vol. 4259. fig. TRIPCOVICI. Anzeigenaufnahme bei Straftaten (Ridicarea de urme în cazul infracţiunilor). germană şi rusă. Vol. III.. TRÎMBIŢAŞU. Mircea Constantinescu. 4265. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 415-416. 1934. Wolfgang. Ştiinţe criminalistice. engleză. Ion R. 6 année. Inspectoratul General al Miliţiei. Trei secole de paradox. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Alexandru Radu.

S. Bucureşti. Tratat de drept procesual penal. „De la Cuza la Ceauşescu“. 243-244. 237-240. Übersetzung ins Deutsche. 312 p. TUCICOV-BOGDAN. Cluj-Napoca. dr. Horaţiu. Bucureşti. BOGDAN. Ana. univ. R. Le problème actuel de délinquance contre les biens culturels en Pologne/ Problema actuală a delincvenţii contra bunurilor culturale în Polonia. 137 [-139] p. p. 4286. Cristian. Avocat – Baroul Sibiu. anul V. Ion. 288 p. 4284.A. 4269. 3 vol. TURCU. Bucureşti. Vasile. 4279. Bucureşti.A. TURCU. în Criminalistica. Septimiu. BLIDARU. Lugoj. TRONCOTĂ. GOLU. TUCICOV-BOGDAN. TRONECI. Serviciile secrete ale Marii Britanii. Editura Didactică şi Pedagogică. 1999. 4283. TRONCOTĂ. 287 [-288] p. 456 p. Eugen Cristescu: 4276. Ioan.U. Prof. Roza Vânturilor. 2 vol. HURDUBAIE. Vol. 503 [-504] p. Dicţionar de psihologie socială. TRONECI. Editura Lumina Lex. 90 p. Cu o prefaţă de dr. GOLU. 4277. 2003. 4282. 5. Istoria serviciilor Ana. 258. Manual poliţienesc. 480 p. Ioan. Postfaţă Ion Cristoiu. mărturii. Bibliografie la p. II. 1999. Interpolul intervine. Editura Ministerului de Interne. 5. TUCICOV-BOGDAN. III. [Nicolae I. 652 p. vol. 256 p. Bucureşti.. VI + 288 p. 1996. O cronică a frontului secret la răspântie de milenii. Bibliografie la p. Cătălin. septembrie 2003. Editura Dacia Europa Nova. 1984. p. HURDUBAIE. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. TURCU. MAMALI. Răzvan. TULBENDJIAN. 9-11. Bucureşti. Bibliografie la p. 4275. a serviciilor de informaţii şi securitate ale regimului comunist din România. Copiii sunt răi sau înrăiţi? Societatea pentru răspândirea ştiinţei şi culturii. în Criminalistica.4268. TULBURE. Memorii. cu fig. Cartea ofiţerului de poliţie. avocat – Baroul Sibiu.A.].. Bibliografie la p. TRUŢĂ. Pantelimon. PETRESCU [Corvin M. Beiträge in Bezug aufdie I. Rusiei. p. Maciej. Cameră portabilă de relevare a urmelor papilare latente cu ajutorul vaporilor de superglue. documente. 1994. Editura All Beck. Israelului. vol. Bucureşti. Agent principal de poliţie. 287-294. II. Mărci din a doua România în Interpol. 4273. 44 [-48] p. Der Rumäniensammler 19/20 1975. 4274. Dr. 2003. nr. vol. anul V. Adrian Ştefan. 249 – 254. „Contribuţii“. 4270. Universitatea din Wroclaw Polonia. Sistem de comparare a elementelor faciale. Filatelia 7/1974. 242 [-244] p.. S. I. Angela Maria. 2003. Careul de aşi. 282287. TRUŢĂ. Ausgabe Rumäniens. CHELCEA. 272 . O istorie 4278. TULBENDJIAN. Duplicitarii. TATU. Editura „Ion Cristoiu“. 100 p. 1928. Bibliografie la p. Vasile.]. Tiberiu. Mihai. Facultatea de Drept. Bucureşti. Psihologie generală şi psihologie socială. iulie 2003. 1973. 1958. Cristian. 244 p. Bucureşti. Pe copertă subtitlul Memorii 1916-1944. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Bucureşti.. 294 [-296] p.. judecător Curtea de Apel Cluj. Universitatea „Babeş- Bolyai“.. I. Criminalistică. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. Comisar de poliţie. Prof. dr.. vol. 1981. Cuvânt înainte: Florin Constantiniu. TRONCOTĂ. Catedra de Adrian Ştefan Tulbure. PÂNZARU. Ana. TRZCIŃSKI. Filatelia 1/1974. Cristian. 4272. 4280. 4. Tratat elementar. Asul Serviciilor Secrete Româneşti. 651-652. Petru. 4285. TRONCOTĂ. 1935. Dan Zamfirescu. Ioan.I. Iosif. Drept bancar. Lector univ. Contribuţii cu privire la prima emisiune Românească. Onig. 4271. Onig.. nr. nr. Cristian. emisiune a Moldovei circulate în dauna Poştei. Onig. Editura Elion. TULBENDJIAN. Editura Alma Mater. (Faţa nevăzută a istoriei). secrete româneşti. 4281.

Practica judiciară comentată şi adnotată. Infracţiuni contra siguranţei rutiere. Chicago. TURIANU. Milan. TURIANU Corneliu..C. 176 p. 1986. TURK. 408-416. Coordonatorul seriei: prof. 4293.Varro E. 4290. Siegfried. p. 1974. les 8. dr.10. La Crittografia. Pinguin Book. Mazilu). 4288. London 1976 S/p 31. Dr. Octobre. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Order. Dumitru I. TURKEL.C. Bucureşti. Corneliu. Philatelic Forgers. TURIANU. Gioppi. Cristiana. 215 p. 254 p. univ. Bucureşti. 4296.. 1931. Marc-A. Editura Ştiinţifică.I. TURKHEIM di. e R. Criminality and Legal 4294. no. 4289. 4295. 568-604. Corneliu.. Bucureşti. 3 annèe. R. Editura All Beck. Corneliu. 237 p. Contracte civile speciale. 2000. în R. 2004.C. Corneliu. Infracţiuni contra 4292. 1930. Legislaţia rutieră comentată şi adnotată. 1988.I. Bucureşti. TYLER. Austin. 1931. Bucureşti.7. 273 . 3 annèe. 1995. demnităţii persoanei.6. TURIANU. TURIANU. Editura Continent XXI. (Biblioteca juridică a cetăţeanului. dr. TURIANU. e no. Răspunderea juridică pentru faptele penale săvârşite de minori.4287. Their Lives and Works. 9. 1968. 520 [528] p. Roud McNalby. Infracţiunile rutiere.. BISCHOFF. 4291. Corneliu.I. Bucureşti. Compte rendu officiel de la deuxième Assemblée Internationale de Criminalistique à Vienne. TURIANU. p. 464 p. 1897. Napoli. no. Dr. Prof.

Vol. 4302. nr. 451 [-455] p. ŢÎRU. 2005. Prisma Quality Sistem SRL. vol. 4308. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. . în Criminalistica. p. ŢÎRU. 4310. Institutului de Criminalistică. 3. p. Parchetul 4300.R. MIXICH. iunie 2006. 3.P. 4306. 81-85. Editura Luceafărul. Bucureşti. Comisar-şef. 2003. director general al S. directorul Institutului de Criminalistică. Bibliografie la p. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. ŢĂŢULESCU. Val. 4305. Dactiloscopia. 192 p. 2005. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Editura Pildner & Pildner. Alexandru. în Criminalistica. A.G. ENACHE. 16-19. directorul 4298. ŢURAI. Die ersten rumänischen Postmarken 1858 -1865. Identificarea armelor de foc după tuburile arse şi proiectilele găsite la locul faptei. 1966. Gabriel. Expertiza dactiloscopică. 1937]. Bucureşti. Sanda. 146-154. anul VIII. A.Ţ 4297. Managementul re- de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Comisar-şef. Milan. 4304. Vlad. iunie 2005. Fişierul de identificare. Târgovişte. C. Terminologia ADN în identificarea de persoană. ŢÎRU.R. Valerian. L. Institutul de Criminalistică – prezent şi perspective. 188-192. Cazierul dactiloscopic. George-Marius. Mihai. 2003. [Bucureşti. 104 p. Constantin. Vlad. Constantin.G. Comisar-şef. p. Bucureşti. 6-8. 4. II. p. DRESSLER. 163-167. ONU. în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. C. 74-78. George-Marius. Terorismul – ameninţare globală. Gabriel. + 58 fig. 342-350. nr. Gabriel. Elemente de criminalistică şi tehnica criminală (poliţie ştiinţifică). Constantin. ŢURAI. Tipuri şi frecvenţe la populaţia română în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. 159 p. Politici şi proceduri de management al calităţii stabilite pentru tale. directorul 4299. Milan. Prevenirea şi combaterea traficului şi consumului de droguri. DRESSLER. ENACHE. Manual antidrog. 4303.P. Combaterea crimei organizate – antidrog. iunie 2005. 2.. Constantin. p. Reglementarea procedural penală a percheziţiei ca mijloc de investigaţie. 241-244. Bukarest 1962. Bucureşti. vol. Gabriel.. Mihai. Metoda clasificării globale a dermatoglifelor. Comisar-şef de poliţie. specialiştilor şi tehnicienilor criminalişti din Poliţia Română. 5. 2003. Dr. 4301. Târgovişte. nr. volum 13. volum 13. 31-32. Primele mărci poştale Institutului de Criminalistică. 4309. Elemente de poliţie tehnică. Descoperirea autorilor necunoscuţi după urmele digitale lăsate la locul faptei. Vasile. 213 p. Editura Pildner & Pildner. ŢURAI. Elemente de identificare şi efectele drogurilor. iunie 2006. Codul de conduită a experiţilor. ŢÎRU. Expert principal. surselor umane în Ministerul Administraţiei şi Internelor. MIXICH. ŢEBEICA. 1947. nr. Sanda. ŢUCULEANU. Bibliografie la p. Tipografia Prefecturii Poliţiei Capitalei. ŢURAI. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. 1962. 4312. Descoperirea autorilor necunoscuţi prin identificarea modului caracteristic în care au operat. Cu 35 clişee explicative în text. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 2. româneşti 1858-1861. 1965 p. 4311. 264 p. Editura Meridiane. în Criminalistica.C. anul VIII. Dermatoglifele digi- director al Institutului de Criminalistică al I. 2006. Evaluarea statistică în analiza ADN în scop medico-legal. p. 89-109. ŢICAL. George-Marius. 4307. + XXVI laboratoarele Institutului de Criminalistică al I. Curs universitar. ŢĂŢULESCU. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. p. ŢEBEICA. ŢICAL. p. ŢICAL.

în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. Bomba drogurilor. Despre posibilităţile şi necesitatea unei expertize antropologice-dermatoglifice în cunoaşterea personalităţii minorului infractor şi delincventului recidivist. Constantin. comentarii şi note. 254 [-256] p. Constantin. de poliţie. de predicaţie. în reproducerea ereditară a dermatoglifelor. 1979. Editura Academiei Române. 4318. Bucureşti. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. + erată (Studii filosofice II). Ion. Tipuri şi frecvenţe la populaţia română. Octavian Ovidiu. Bibliografie la p. Constantin. 250-254. Enigmele unor amprente. 197-202. 4316. Albatros. 4315. C. 4322. p. 310 [-315] p. Bucureşti. ŢURAI. Ministerul de Interne. Ioan. Comisar-şef toglifică criminalistică. Ministerul Justiţiei. Editura Humanitas. traducere. LEONIDA. ENESCU. 208 [-212] p. Ion. Importanţa examinării prealabile a urmelor papilare în identificarea criminalistică. 2005. în Şcoala românească de criminalistică. Elena. LEONIDA. Bucureşti. Ioan. Anca. Bucureşti. Dermatoglifele palmare. Stelian. 4321. HORNOIU. ŢURAI. univ. 483-487. COTUŢIU. Dermatoglifologia – amprente palmoplantare. Editura Medicală. ŢURLEA. ŢURAI. Bucureşti. Agentşef adj. 1975. ŢURAI. ŢURAI. Constantin. SIMIONESCU. Cercetarea eredobiologică a desenelor papilare în expertizele medico-legale şi studiile criminologice. 1971. Ministerul Justiţiei. Florea. 488 p. 4320. 1979. cu fig. 4314. 86-91. Silogistica judecăţilor 4317. 1984. Editura Luceafărul. 304 p. în 20 de ani de expertiză criminalistică. 1968. Constantin. 1957. 4319. 203-211. ŢURAI. în 20 de ani de expertiză criminalistică. 1979. p. 441-444. 6. Alexandru. p. 1991. C. Identificarea derma- Constantin. ŢURAI. ŢURLEA. 83-116. Selecţia textelor. Editura Medicală. 275 .4313. p. Lidia. Bucureşti. Bucureşti. ŢUŢUGAN. Amprentele papilare. comparativ cu principiile şi tehnica identificării structurilor. Constantin. Bucureşti. de poliţie. prep. MOCANU. Bibliografie la p. şi tabele. ENESCU. vol. Palmoscopia şi plantoscopia în medicină. p.

180 p. Craiova. spion. VIII. Egreta Brânco- venilor. 4333. Editura „Cartea Bucureşti. Editura „Scrisul Românesc“. Editura „Ion Creangă“. Bucureşti. Editura Phobos. Propulsia şi circulaţia autovehiculelor pe roţi. 128 p.. TABACU. 273 p. Gh.. UNTARU. 4336. Editura Lumina Lex. IX.. Volumul reproduce textul ediţiei: Letopiseţul Ţării Moldovei. V. Bucureşti.. UNTARU. Pădurea cu plopi argintii. 230 p. 628 p. M. UNGHEREA.D. Letopiseţul Ţării Moldovei. metri. 4324. 1976. 894 p. 404 p. TABACU. vol. UNGHEREA. Olimpian. 4347. Dinamica autovehiculelor pe roţi. II. 2000. POŢINCU. Misterele Templului şoară n-are alibi. 226 p. Bucureşti. Editura Fundaţiei „României de Mâine“. Drept penal Olimpian. 4343. URDĂREANU. CÂMPEANU. UNGHEREA. I. Dispoziţii penale din legi speciale române. Spovedania unui 4328. 190 p. V. Aurel. vol. Craiova. M. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 815 p.P. E. III. UNGHEREA.. 4338. Iaşi. Iaşi. 170 p. Editura „Scrisul Craiova. studiu introductiv. 1991. Text stabilit. 1996-1998. 4325. 1983. Editura „Dacia“. Augustin. Victor. 1968. 2002. Partea generală. românesc“. 199 p. Olimpian. Olimpian. II.. 1987. Gh. Ediţia a II-a revăzută. UNGHEREA. Bucureşti. Editura Lumina Lex. 240 p. 1978. Scară către infern – Confesiunile criminalistului Andrei Zavera. UNGHEREA. Olimpian.. Bucureşti. Olimpian. 578 p. Editura Didactică şi Pedagogică. vol.. 4335. Bucureşti. indice şi glosar de P. român. Olimpian. Universitatea Transilvania. Olimpian... Editura Didactică şi Pedagogică. PEREŞ.. Olimpian. Vol. UNGHEREA. C.. 462 p. 4332. Diverse 4337.. Minerva. 4340. 1982. vol. Iaşi.. Editura „Omega“. Gh. Craiova. Cercetări privind Editura „Junimea“. 767 p. Olimpian. UNGUREANU. Versiunea maio- Masonic. 2 vol. procedee de a coresponda cifrat. 4327. UNGUREANU. 1997.. Bucureşti. 347 p. Olimpian. 224 p. UNGHEREA. „Phobos“. 463 p. vol. 862 p. 195 p... UNGHEREA. Olimpian. 1985. Braşov. 311 p. Postfaţă şi bibliografie de Mircea Scarlat. 1977. 283 p. E. 1995. Bucureşti. 4342. UNGHEREA. vol. 1996. 4346. Editura „Juventus“. Testamentul.. Capcană pentru asasin. 4334. 4344. Gh. M. 210 p. 4341. GORIANU. Editura „Scrisul românesc“. 1979. URECHE. Olimpian. M. 2004. . 325 p. PEREŞ. VI. T. Ultima sută de românescă“. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura TIPO-AKTIS. UNGHEREA. T.P. 1987. UNGHEREA.L. Agent secret. Bucureşti. 1993.. SELTZ. 431 p. IV. Iaşi. UNGHEREA. MACARIE.A.. 555 p. 4331. vol. 254 p. Agonia. 1981.II. 440 [-448] p. FRĂŢILĂ.. 199 p. Editura „Junimea“.. SELTZ. Editura „Junimea“. Clubul cocoşaţilor [policier politic]. UDRINSCHI. T. SOARE. 941 p. Iaşi. 9 vol. 1986. vol. Bătrâna domni- Editura „Phobos“. N. dinamica accidentelor de circulaţie în vederea îmbunătăţirii securităţii rutiere. VASILIU. UNTARU. Panaitescu. Criptografia. I. 486 p. Augustin. Gh. Automobile. 1990. Calculul şi construcţia automobilelor. Editura 4339. I. POŢINCU. 4326. 4345. Editura „Junimea“.S. vol. 160 p.. vol. A. 213 p. Olimpian. UNGHEREA. Bucureşti.. cu 66 ilustr. Olimpian. 4329. CIOPRAGA. Preţul tăcerii. Statueta sfântului Leonard.. UNGHEREA. Prizonierul spe- ranţelor. I. Bucureşti. vol. Olimpian. 2003. CANŢĂ.. Grigore. I. UNGHEREA. 4330. N. STOICESCU. 1997. rului Vlad. I-IX. 1982. Bucureşti. UNGUREANU.U 4323.

Eugen. I-III. noiembrie 2005. URICARU. UŢICĂ. Eugen. Editura 4355. 253-272. I. 4351. PĂUNACHE. 4349. Vasile. (Ministerul de Interne). Aşteptându-i pe învingători. 219-223. vol. 1994-1999. Bucureşti. [Traducere realizată de Egy Gerda]. vol. în Criminalistica. expert criminalist. 4352. Roman. 255 p. Bucureşti. 4360. 248 p. UŢĂ URIŢESCU. (Romanul românesc contemporan). Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Cartea Românească. 169 [-172] p. vol. Aspecte ortografice controversate.Colecţia „Clasicii români“. Viitorul Românesc. Bucureşti. 4356. Editura Helicon. Cristian. medico-legală în procesul penal. 6. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. a persoanelor şi cadavrelor cu identitate necunoscută. Comisar. Editura Eminescu. URECHEATU. Eugen. Bucureşti. Dan. URICARU. Bucureşti. UŢĂ. (coordonatori). Ministerul Public şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş. UŢICĂ. Eugen. Roman. Urma care nu se şterge (uz intern). mijloc modern destinat identificării persoanelor dispărute în condiţii suspecte. p. III. Lucia. FLORESCU. Ion. URICARU. 248 p. URSU. CRISTESCU Ioan Doru. nr. administrator baze de date. URECHEATU. p. Ieronim. Comisar de poliţie. Investigarea şi cercetarea infracţiunilor de mare violenţă – omucideri. 1986. 2003. 1958. vol.. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Comisar-şef de poliţie. 1973. Editura Lumina Lex. Stăpânirea de sine. Eugen. 28. 1 În prezent Direcţia de Investigaţii Criminale 277 . expert criminalist. [Bucureşti]. Bujor. Aplicaţia CDN. 1981.. 347 p. 241p. 285 [-287] p. 4353. Aspecte teoretice şi practice. Ghidul procurorului criminalist. Cercetarea locului faptei în cazurile de omor comise prin folosirea obiectelor înţepător-tăietoare. 4348. Roman. Valorificarea semnelor particulare în identificarea criminalistică a persoanei prin sistemul de recunoaştere facială IMAGETRAK. URICARU. 1886. Timişoara. 453-465. 1987. 464 p. 1990. Vasile. Complotul sau Leonard Bîlbîie contra banditului Cocoş. URICARU. 2003. 2003. Dorin N. Expertiza Ion. Bibliografie la p. Bucureşti. despicătoare şi contondente. 336 p. Complotul. 4359. 2004. anul VII. 4357. inginer. URIŢESCU. JORA. Editura Militară. Glorie. 2006. 230 [-232] p. Albatros. Rodica. 292 [-295] p.. Bucureşti. Roman. adjunct al şefului Direcţiei Poliţiei Judiciare 1. Subcomisar. Bucureşti. p. 4350. II. 314 p. 4354. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Bucureşti. 4358..

1977. 163-165. I. 1980. 176 p. Bucureşti.. 4362. Comisar-şef. Ilie. Bihor. 1. 4369. VASILINIUC. Hadrian. 208-217. Situaţii şi moravuri ale presei de tranziţie. 4363. în Criminalistica. MIHUŢ. Aspecte noi privind identificarea instrumentelor folosite la comiterea infracţiunilor. p. nr. de pe lângă Tribunalul Constanţa. În româneşte (din limba franceză) de Ion Samarineanu. Parchetul de în Tratat practic de criminalistică. I. VAIDA. Kriminalistika. 190-195. VALERIO. BARA. I. VALENTIN. 4366. 2001. 7-12. p.J. în Realităţi şi perspective în criminalistică. vol. De la Cryptographie. 2005. anul VIII. VASILIU. 4371. dr. Factori psihopatologici şi de mediu implicaţi în apariţia conduitelor dezadaptative la minori. p. Identificarea judiciară – o metodă ştiinţifică de stabilire a adevărului în procesul penal. 177-181. 3. Cercetarea la faţa locului în cazul infracţiunilor îndreptate împotriva vieţii. în Criminalistica. TĂNĂSESCU. [Studiu istoric-critic].J. 2005. 4365. nr. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. de criminalistică şi de penologie nr. Nodurile şi legăturile. în Ghidul procurorului criminalist. 20-24 noiembrie 2000. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Editura Helicon. VASILE. p.N. Editura Luceafărul. VASILIEV. 26-27. anul VIII. Ştefan. TERBANCEA. Comisar-şef de poliţie. 2. 4368. Editura Curtea Veche. în Criminalistica. Bucureşti. iulie 2005. LĂPĂDUŞI. VASILE. Editura Didactică şi Pedagogică. Comisar-şef de poliţie. Ilie. Constantin. p. 4376.P. dr. iunie 2006.V 4361. 19-24. 21-25. Comisar-şef de poliţie. cea mai Elena Ana. p. Mihăiţă. Prof. Lia. p. Crima în serie. aprilie 2006. A. VARTIC. Editura Luceafărul. Mass-comedia. 4372. Cu vechea prefaţă de prof. Tudor. ANIŢAN. martie 2005. 4364. 4. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. mutilarea. Bucureşti. Procuror. 2 vol. VASCHIDE. Ştefan. Parchetul şeful Serviciului omucideri din Inspectoratul General al Poliţiei Române. subcomisar de tulburătoare deformare de comportament. Hadrian. TEŞAN. Ridicarea urmelor create în suporturi de hârtie. poliţie. pe lângă Tribunalul Bacău. Marius. 4375. Bibliografie la p.. Comisar-şef de poliţie. Subcomisar. Auto- LĂPĂDUŞI. 2003. Ministerul Justiţiei. Tabel cronologic. nr. Bucureşti. Rădulescu-Motru. 239-240. Moise. p. p. Simpozionul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. 2/2004. Tactica audierii de către procuror a martorului şi autorului faptei. 1994. p. Sinaia. Dr. Paris. Lector univ. Vasile. Bucureşti. 1896. 4373. 183-187. p. Iancu. volum 13. note marginale de Ion Biberi. Moskovskogo Universiteta. 4370. Fiul şi doi complici ucid cu ferocitate. I. Expertiza complexă medico-legală şi criminalistică. VASILE. VASILE. Somnul şi visele Mircea. VASILESCU. 1979. 1976. C. Procuror. vol. nr. 189-191. în Revista de criminologie.P. . anul VII. Timişoara. cu portrete (Lucrări fundamentale de pedagogie) Titlul original în limba franceză: Le sommeil el les réves. Nicolae. Bihor. Ministerul de Interne. Dr. Prof. Metodologia recoltării probelor pentru examen serologic în infracţiunile de omor. Vasile. studiu introductiv. Baudoin. p. Investigaţiile ştiinţifice au contribuit la identificarea criminalului. P. 4367... 187 p. Viorel. Izdatelistvo 4374. Viorel. în 20 de ani de expertiză criminalistică. 65-69. 198-203. VAIDA. Viorel. VASILE. VASILINIUC. Viorel.

PAVEL. Partea specială (de) Teodor Vasiliu. Craiova. VĂDUVA. nr. 775 p. Editura Nemira. VĂDUVA. 379-386. Criminalitatea informatică. Criminalitatea informatică. doctor în ştiinţe Poliţie „Al. VĂDUVA. nr. Particularităţi ale investigării criminalistice a locului faptei în cazul catastrofelor aeriene. (Business Club. Cybercriminali. p. Doru Pavel. 5. Doru. del Giorgio. Ştefan. 4388. Codul Penal al Republicii Socialiste România. filozofie juridică. Cu o introducere de Mircea Djuvara. 2004. II. Nicolae. muniţiilor şi a materiilor explozive. Ioana. martie 2002. în Criminalistica. nr. Controverse privind valoarea probantă a expertizei amprentelor genetice. 4379. Nicolae. 16-18. Colonel dr. 4393. p. 224 p. Ioana. 4. Bucureşti.. p. Nicolae.. VECCHHIO.4377. Editura Albastră. Dr.T. Metodica cercetării infracţiunilor săvârşite la regimul armelor. VASIU. rusă. 5. Nicolae. iulie 2004. Nicolae. 4392. Nicolae. VĂDUVA. 235-260. Poliţie „Al. 34-36. Bucureşti. Informa- tica juridică şi Drept Informatic.P. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 361-362. Nicolae. 386 p. Colecţie coordonată de Dana Moroiu). Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”. anul VI. p. septembrie 2001. anul VII. Lucian. George. 696 p. George Dimitru. Bibliografie la p. Societatea română de filozofie. I. Biblioteca economiei de piaţă. nr. 17-21. martie 2005. VASILIU. Editura Universitaria. nr. anul VI. Comentat şi adnotat. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Dr. ANTONIU. Constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale. Consideraţii privind armonizarea legislaţiei penale române cu cea europeană. Criminalitatea informatică. Nicolae. VĂDUVA. Craiova. Editura Universitaria. 2002. p. Bibliografie la p. 185 [192] p. în Criminalistica. Dr. DIMITRIU. nr. VASIU. Craiova. Academia de 4378. VĂDUVA. VĂDUVA. Cuza” Bucureşti. Cuza“. VĂDUVA. 4394. I. 1997. univ. Ediţia a IV-a. nr. dr. anul VII. 4387. [Grupul microInformatica]. în Criminalistica. noiembrie 2004. 31-32. Bucureşti. Dr. anul VI. 4. 6. 2000 [pe pagina de gardă 2001]. 292 p. 583 p. Probleme crimi- 4395. I. Cluj-Napoca. Criminalistica. Poliţie “Al. sau rebeli cu o cauză? Editura Nemira. III. Hackerii. George.. franceză şi română. Nicolae. 2003. Expertiza judiciară. 4383. p. p. Nicolae dr. VĂDUVA. 2002. Deontologia experţilor. 1998. Teodor. 25-26. Nicolae. Nicolae. 4390. 1998. Vol. Academia de Expertizele. în Criminalistica. Partea generală (de) Teodor Vasiliu. I. 1943. Editura Nemira.. Ioana. 4384. 6-8. VĂDUVA. 4391. cercetării locului faptei în cazul infracţiunilor la regimul materiilor explozive. I. juridice. 2. Ediţia a II-a. Metodologia cerce- tării infracţiunilor prevăzute de noul cod rutier.. 2001. anul IV. Academia de 4382. Bucureşti. 3 volume: Vol. iulie 2005. septembrie 2004. 4389. Activităţi specifice 4385.. VASIU. Traducere de Constantin Drăgan. DANEŞ. 362 p. Partea specială (de) Teodor Vasiliu. 4381. Dr. Academia de 4380. Bibliografie la p. Cuza” Bucureşti. Craiova. Editura Terathopius. 26-30. 279 . 418 p. Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti. în Criminalistica. 4386. Doru Pavel. VASIU. Curs de tactică şi metodică. anul III. 1972-1977. Rezumat în limbile engleză. Lecţiuni de nalistice şi medico-legale ce se pot rezolva în cazul morţii violente prin împuşcare. în Criminalistica. Ştefan Daneş. Bucureşti Particularităţi ale investigării criminalistice a locului faptei în cazul furturilor săvârşite în sistemul transporturilor feroviare. 337-339. VASIU. VASIU. Editura Nemira. VĂDUVA.. 2001. Ioana. VĂDUVA. Craiova. 2. în Criminalistica. p. Editura Universitaria. Col. George Antoniu.. Conf. Vol. Loredana. Ioana. VĂDUVA.

p. BOERESCU. Librairie J. 80 p. Dr. Jean. Bibliografie la p. avec 92 figures intercalées dans le texte. 1936. III. 4397. VIDOQ. 1868.a. 308 p. 1993. VIDAL. Essai d’identification des chevaux pur-sang par le moyen de la mèthode électrocardiographique. (Faculté Mixte de Médecine et de Pharmacie de Marseille. 4398. 1980. în Tratat practic de criminalistică. III. 2004. Paris. Charles-Joseph. VERZA. III. Bucureşti. 4406. VICOL. 34). Dominique. 133 p. G. 4407. VERNETTE. Précis de médecine légale. Gheorghe. 4409. A. Psihologia vârstelor. Coordonatul colecţiei Lumea în care trăim: Victor Ionescu. cu ilustr. BARBUC. p. Thèse… [Roanne. 155-192. Bucureşti. Ministerul de Interne. vol. Teodor. Curs de medicină legală în acord cu legile ţării. 484 p. în Tratat practic de criminalistică. Vasile. Examinarea traseelor intersectate. Éditeur. Nouvelle édition illustrée. [1979]. 1977. 399 p.7. 79-80. 4408. Éditeur. Cartoteca dactiloscopică palmară. Les mémoires de Vidocq.C. vol. E. Brouardel. în R. PERCIUN. f. Florin Emil. 1975. Medecin stagiaire au Val-de Grâce. p. 908 p. Sectele. penal. p. Baillière et fils. cabluri. et 6 planches dessinees d’aprés naturer reproduites en chromotypographie. Ioan. 46-47. 84-95. Éditions de la Pensée moderne. 78. Examinarea actelor falsi- Léonce. 158 p. 1980. 289-296. Paul. 1980. Le livre des armes. 192 p.. 339-404. 48. VICOL. 4415. 116 p. facs. 1891. Ministerul de Interne. Bucureşti. VICOL. Masson. Armes de combat individuelles. no. V. VICOL. 305-307. 4399. 4403. 1985. 1891. în Tratat practic de criminalistică. 4405. VERZA. boulevard St. Emil. vol. p. 301 p. Eugène François. 1974. VERZA. Sixième édition revue et corrigée. VICOL. vol. Manipularea hologia vârstelor. creierelor. Paris. Editura ALLFA. în Tratat practic de criminalistică. HRISTEA. Interpretarea de către expertul criminalist a modificărilor survenite în starea urmelor şi a mijloacelor materiale de probă în cursul procesului Vidocq. 1996. (6e). MATACHE. Ministerul de Interne. Alexandru. Psi- 4412. Paris. p. vol. VENNER. Editura 4400. ficate prin contrafacerea scrisului sau a semnăturii. 82-86. Ioan. 1980. Ch. 1903. Ministerul de Interne. Editura Hyperion. Examinarea fragmentelor Dominique. Le Dr. No. în Şcoala românească de criminalistică. 300-307.I. VENNER. p.. 4410. A. Ioan.. 75006. Memoire de Ioan. 4402. Pistolets et revolvers. Bucureşti. VERZA.-B. Application de précédé d’une introduction par le professeur P. VERSE. Emil. VIBERT. Armen. chef de la police de sûreté jusqu’au 1827 publiés par lui même en 1828. Index bibliographique p. 120. 8e année. Prodifu (Printed in Romania). Le livre des armes. Ioan. VICOL. 4404. Eugène François. în Tratat practic de criminalistică. Meridiane. 4401. Examinarea urmelor lăsate de instrumentele scripturale. + 1 f. VIDOQ. Storek.4396. 2000. de furtunuri. sticlă şi vopsele. la sélection médico-psychologique au personnel de la police. Paris. Traducere din limba engleză de Anastasia Stroia. Ioan. rue Monsieur-le-Prince. 307 p. Ministerul de Interne. rue de l’Hôtel-deVille. Paris. VEIL. III. VICTORIAN. 4413. 91-121. Paris. Dislalia şi terapia ei. Note la p. Diomid. Editura Didactică şi Pedagogică. rue Monsieur-lePrince. 4411. Ministerul de Interne. Bucureşti. Editura Pro Humanitate.-Germain. Éditions de la Pensée moderne. 48. 4414. VIANU. De la pendaison / incomplèou ratée / et des accidents consécutifs par… Lyon. 280 . 1946].

352 p. 198-204. coordonator Rolf Rainer Jaeger. VINTILESCU. année. 4424. 4420. MITRICEV. 223 p. nr. Ioaneta. f. 742-748.M. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Bucureşti. Bucureşti. Procuror. iulie 2002. et e 3 281 . Sao Paulo. Violeta – experţi români. (Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice a R. Bucureşti.R. 2003. Dragan. MARKOVIC. Crimi- nalistica. 1953. Dragana. 15 p. ediţie revăzută şi adăugită. în Revista de criminologie. 17-18 (II). 1910. de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 352 p. Timişoara. VIOTTI. p. Besonderheiten bei der Vernehmung von Asiaten (Particularităţi în cazul participaţiei). Georges. BABOVIC. Ştiinţe criminalistice. Traficul de persoane şi traficul de femei şi copii. VIERU.. nr. (Ministerul de Interne.I. Dactyloscopie Anthropologie. VINTILEANU. Traducere şi studiu introductiv: Sorin Vieru. Ioaneta. Centrul de logică). de criminalistică şi de penologie nr. Editura Amarcord. Diario Officiál. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. p. Istoria violului Vasile V. Partea I. VINBERG. Manuel. 220 p. p. 4425. Interferenţe de ordin procesual penal şi criminalistic în investigarea infracţiunilor de omor şi a celor săvârşite cu intenţie care au avut ca urmare moartea unei persoane. Procuror. VIETZE. de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. le soldat et le bagnard). Promovarea cooperării în prevenirea şi combaterea traficului de persoane.4416. în Criminalistica. Cluj. 4418. Editura Luceafărul. 363 p. Secţia urmărire penală şi criminalistică. 1979. Prevenirea şi gestionarea conflictelor la nivelul comunităţilor multiculturale. acţiune. Center for Advanced Legal Studies. cu aplicaţii în etică şi în drept. Ádám sistemelor silogistice. Adina. Editura Academiei R. 4428. A. 4427. Selecţia textelor. în localitatea Mihăileşti. SECHELY.C.. 2005. vol. Sorin. VINTILESCU. 2002. Editura Politică. p. VINTILESCU. Paris. Margareta. 4426. PETRESCU. Sorin. Contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale la stabilirea cauzelor. Eugène François. GÁBOR. 4. Traducere din limba franceză de Beatrice Stanciu. 1931. Bucureşti.. Essen. Lübeck. Axiomatizări şi modele ale iulie 2001. p. mai 2002. 119 p. 2/2004. Sinaia. Forumul regional România – Iugoslavia. Snezana – experţi iugoslavi. Bibliografie la p. 20-24 noiembrie 2000. VIDOQ. Cercetarea la faţa locului în echipă în cazul accidentelor de muncă. anul IV. Procuror. Vasile. (Centrul de resurse pentru Diversitate Etnoculturală / Ethnocultural Diversity Resource Center).R. p. Hans-Peter. 4429. 219-230. 4423. VIOTTI. 122 p. Mémoires de Vidocq. 115-116. no. Cercetarea la faţa locului în echipă în cazul accidentelor de muncă. PLAZINIC. 4419. VIGARELLO. Berlin.S.10. STOIANOVICI. Traducere din limba rusă. Parchetul Norme.a.S. Vasile. judeţul Buzău. Identificaças et filiaças. S.. 14-15 (I). 3-6. chef de la police de sûreté jusqu’au 1827 écrits par lui même. Analiza logică a discursului practic. Partie II (Le chef de la sûreté). VINTILESCU. dr. Drăgan. 1998. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. Partie I (Le voleur. (secolele XVI-XX). Poliţia şi comunităţile multiculturale din România. (La Bibliotheque Precieuse) 4417.I. Drăgan Stoianovici. 223 p. Schmidt Römhild. anul IV. + erată. 4422. Vasile. Budimir. FLESNER. Centrul de Resurse Juridice). valori. Bucureşti. II. condiţiilor şi împrejurărilor în care a avut loc evenimentul din 24 mai 2004. 1975. 21 – 23 iunie 2001. Librairie Gründ. 3. NIKOLOC-GAROTIC. (Teorie şi metodă în ştiinţe sociale). VIERU. în R. Manuel. VINTILEANU. Parchetul 4421. (coordonatori).

VOICU. Management organizaţional în domeniul ordinii publice. [1932].TOMA. Ioan. Bibliografie la p. Istoria statului şi dreptului românesc. Bucureşti. 2001. Traducere din limba germană de ing. An XI. BADEA. Marius. Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj. 4439. 1977. VOICU.. 398-400.. univ. 1976. Florin.. Costică. 232 p. N. 4432. George. Drept penal al afacerilor. BEDA. Reinhard. Lupaş. [Coperta de Constantin…]. Valeriu. 287 p. Alexandru. 4445. Editura Lumina Lex. 336 p. VOICU.L. 4431. 120 p. Editura Bucureşti. dr. vol. 1983. Tactica cercetării la faţa locului în infracţiunile de omor. Georgeta Ştefania. univ. ŞERB. 348 p. 4438. Circulaţia rutieră. O. Editura Sylvi. Profesor universitar. Paris. natori. XII + 245 p. 3 (26). Mihail 4441. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. Costică. Ion. Editura Ministerului de Interne. VOCHESCU. 2002. VLĂSCEANU. [Bucureşti]. 4443. Ştefan. Dr. Editura Sport-Turism. Florin. GURGUŞĂ. MOLNAR. DASCĂLU. Costică. 429 p. CĂPĂŢÂNĂ.. Particularităţi Costică. VOICU. în Realităţi şi perspective în criminalistică. N. VOICU. 1996. 1997. 158-164. vol. Cu un cuvânt înainte de prof. VOGEL. Costică. SANDU. Bucureşti. dr. Adriana Camelia. Editura Ministerului de Interne. BUZEA. 1968. Expunerea corectă.4430. „Sport-Turism“. 349 p. VLĂDOIANU.. BOROI. Bucureşti. Drum cu prioritate.. VLAD. Bucureşti. VLĂSCEANU. VLAI. Investigarea criminalităţii financiar-bancare. Marin. Conf. 1970. Bucureşti. Adrian. Autori: VOICU. VOICU. Editura Polipress. Stancu. Sinaia. Bucureşti. VLĂSCEANU. Bucureşti. Haralambie. 2003. V. Editura Didactică şi Pedagogică. Metodica investigării şi Haralambie. H. Edit. Bucureşti. Eminescu din punct de vedere psihanalitic. 4447.. Tomescu-Afiap. Curs universitar. George Antoniu. Bucureşti. Bucureşti. VOICU.. PRUNĂ. nr. p. privind psihodiagnostice ale suicidului la pacienţii depresivi. Acţiunile teroristdiversioniste şi implicaţiile acestora asupra securităţii naţionale a României. Sinaia. Editura Rosetti. Editura Ministerului de Interne. A. octombrie 2005. Vasile. 393 p.. Drd. 36 p. 160 p. Préface par Michel Virally. 4437. 25-32. C. Florin. UNGUREANU. cu fig. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. dr. 2002. 2 vol. 4446. VOICU. 4448. Conf. 4436. 4444. II. Teoria generală a dreptului. SANDU. director ştiinţific al Institutului de Cercetări Juridice. 4434. Procuror. 2002. cu fig. Costică. Criminalistica. politice. 4433. dr. Circulaţia rutieră modernă. 458 p. cercetării infracţiunilor financiar-bancare. Întrebări şi răspunsuri privind circulaţia rutieră. X. BEDA. De l’interprétation authentique des traités internationaux. cu ilustr. Editura ACR. univ. 4435. Ion. POPESCU. Prof. 334 p. Constantin. Victor. 1996. 4450. Costică. H. 1977. 2000. Criminalitatea aface- rilor. Pédone. p. SANDU. I. docent universitar. p. 192 p. 20-24 noiembrie 2000. Bancnota şi falsificatorii de bancnote. Editura Academica. Costică. Casa de Editură şi Presă „Şansa“ S. 64-68. univ. Costică. VOICU. Bucureşti. V. Dr. Istoria doctrinelor 282 . 2003. Victor. în Buletin de psihiatrie integrativă. vol. I. Marin. 111-114.. Vol. VOICU. 20-24 noiembrie 2000. Bucureşti. Zaharia. Editura Tehnică.R. 1968. Bucureşti. p. Ioan. 437 p. Criterii de apreciere a 4442. VOICULESCU. coordo- leziunilor care pun viaţa în pericol. 407 [-408] p. dr. VOCHESCU. BERCHEŞAN. Ioan. 4440. L. VLĂSCEANU. VLAD. 4449. BUZEA. Editura Cartea Românească. Ştiinţifică. TOMA.

p. nr. de drept comun. anul II. Ilie. nr. noiembrie 1999.] în Investigarea criminalistică a locului faptei. p. Asist. Ravagiile stupefiantelor. în Criminalistica. 2. în Criminalistica. Valentin. Maior magistrate. General maior magistrat 4455. nr. martie 2005. Tehnica portretului vorbit. 20-21.. General de brigadă magistrat. ianuarie 2004. 2004. anul I. Dan. General maior magistrat Dan. Dan. ianuarie 2000. 4453. în Criminalistica. p. Dan. anul VI. 15-16. Valentin. nr. LĂPĂDUŞI. p. Măsuri ce se pot lua în cazul ameninţărilor cu bombe în Criminalistica. p. Reconstituirea. mai 2004. Toate leacurile COVEI. Dr. Prof. BOŞTINĂ. Magistrat dr. 3. 3. General de divizie magistrat. 1-2. Dan. VOINEA. LĂPĂDUŞI. Dan. 4467. 1. VOINEA. Dosarul „Carlos“ – radiografia atacului de la Viena. Dan. anul V. BUTOI. General maior magistrat la îndemână. p. 4. anul VII. anul I. 2. 16-17. VOINEA. nr. univ. medic legist. anul II. VOINEA. General de brigadă magistrat. 29-30.. septembrie 1999. VOINEA. anul V. dr. 5. nr. 73-83. 1. în Criminalistica. Bucureşti. p. 4461. „Carlos“ – actualitatea unui dosar „clasat“. Aspecte procesual-penale. Hoţi cu gulere albe. dr. ianuarie 2003. p. VOINEA. Identităţile „Şacalului”. 18-19. Bucureşti. General maior magristrat 4456. Bucureşti. VOICULESCU. Lovitură cauzatoare de moarte. Beţia rece. 4468. VOINEA. 17-18. Bucureşti.. iulie 2002. martie 2000. 4457. VOINEA.4451. 15 p. dr. PEŞTINĂ. Pantelimon. 5. Marcările chimice în probarea corupţiei. General-maior. 321 p. nr. Nelu. 5-7. 4469. 4452. Vasile. [Editura Fulgerul]. VOINEA. Asistent univ. Dan. 24-26. Cătălin. p. dr. Ordinea şi disciplina sub tirul armelor. 40-42. anul VI. VOINEA. în Criminalistica. Dan.. iulie 2003. mai 2003. Prevenirea şi combaterea terorismului. anul V. magistrat dr. General-maior magistrat 4460. mai 2005. 37.3-4. 4454. BOŞTINĂ. p.. VOINEA. 4462. General de brigadă magistrat. VOINEA. 4465. anul V. nr. p. Dan. 4470.. nr. f. BOBIN. Dan. General magistrat dr. în Criminalistica. [1940]. VOINEA.. Cercetarea la faţa locului. 4458. 4459. CIOBANU. martie 2001. Radu... 18-19. nr. în Criminalistica. General de brigadă magistrat. 4466. Florin. Corupţia – formă a degradării morale. Victima – ca titular al plângerii prealabile. în Criminalistica. Maior magistrate. Tipografia Românească. Pantelimon. 2. VOINEA. septembrie 2003. Locotenentcolonel magistrat dr. în Criminalistica. 73-79. 24-25. anul VII. p. VOICULESCU. Dan. p. nr. Stelea. General de brigadă magistrat. anul III. avocat. 1. dr. Fundaţia Culturală Regală <<Principele Carol>> (Cartea Satului).a. 2001. 4. VOINEA. Vasile.5. în Criminalistica. în Criminalistica.. nr. anul VII. Conf. p. Dan. 4463. Dan. 2003. anul IV. Investigarea criminalistică a exploziilor (I). IFTENIE. Dan. 62-66. Brăila. VOINEA. Prof. Colonel magistrat. în Criminalistica. p. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Crima din Tancodrom.. p. Dan. IFTENIE. nr. Expert tehnic. Dan. BOTOŞ. septembrie 2005. nr. Dan. VOINEA. Mileniul III. Ioana Teodora. V[asile]. General maior dr. folosită pentru identificarea teroristului „CARLOS” în România. univ. STOIAN. VOINEA. în Criminalistica. 3. 283 . Victima – într-o nouă perspectivă [. p.. Victimele infracţiunilor dr.4. Terorismul legionar (I). în Criminalistica. în Criminalistica. p. nr. 20-21. 4464. Dan. Cu o copertă colorată după Luchian şi cu numeroase figuri în text. General maior dr.

Petre. Florin. Ediţia a treia. Traducere din limba franceză de Mihnea Columbeanu. Situalogia crimi- 4480. nalistică. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Marian. dr.. Editura Antet. Limba daco-geţilor. p. Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice „Ogilvy”Vaida Aurel Dragoş. 5. Unele aspecte ale cercetării traficului de influenţă în lumina noului Cod penal. 4484. Drept procesual dr. 2 vol. revăzută şi adăugită. p. 168-174. Timişoara. Petre. 4482. Tratat de proce- Valerică. anul VII. f. 4474. Vol. Vladimir. p. Zadig. Partea generală. Ariton. Dan. 284 . Petre. Bucureşti. Tratat de dezinfor- LĂPĂDUŞI. VOLONCIU. VOINEA. VOLONCIU. S.. Iablocov. nr. VOINEA. germană şi rusă. Thomas dr.. în Criminalistica. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. LAZĂR. p. Prof. 1980. VOLONCIU. T. II. vol. Traducere din limba franceză de Nicolae Năstase. I. în Criminalistica. 543 p. 2006. Asociaţia Criminaliştilor din România – continuatoare a Şcolii de Criminalistică. vol. Rezumat în limbile franceză. 369 [-372] p. vicepreşedinte al Asociaţiei Criminaliştilor din România.univ. George B. 1972. Manualul corecti- tudinii politice. 69-73. 184-210. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. 4473. dr.. VOLCEŢKAIA. nr. în Criminalistica. 1988. Bibliografie la p.P. Bucureşti. 1993. Tratat de proce- dură penală. 4481. p. 248 p. 4479. 248 p. Editura Didactică şi Pedagogică. 1962. Nicolae. Nicolae. I. 4485. VOINESCU. Editura Facla. Editura Luceafărul. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. François Marie). Nicolae. Bucureşti. VRACIU. T. VOINESCU. 391-396. VOINEA. Particularităţi metodologice ale investigării înşelăciunii. II. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. J. 505 p. 332 p. magistrat. Traducere din limba franceză de Alexandru Philippide. p. 17-18. 1. Bucureşti. VOLONCIU. 1998. VOLKOFF. VOINEA. 4489. 4475. Terorismul legionar (II). Parte specială. BARNARD. Căpitan magistrat. 1997. 2005.a. 24-27. vicepreşedinte al Asociaţiei Criminaliştilor din România. Prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5. penal.. mai 2005. General-maior magistrat 4478. Theoretical criminology. Bucureşti. 4487. VOLTAIRE (AROUET. 4476. VOINESCU. Tratat de proce- dură penală. VOINEA. 2005.. p. Nicolae. I. Vol. Investigarea criminalistică a exploziilor (II). Dan. 39-40. Editura Padeia. Acte teroriste. Particularităţi ale identificării criminalistice pe timpul investigării incendiilor şi exploziilor. septembrie 2005. General maior. Editura Paideia. Editura Paideia. VOLONCIU N[icolae]. 2006. 3. Oxford University Press. 108 p. DABU. Editura Minerva.B. 218 [-220] p. Vasile. Bucureşti.. 4483. 4488. Moscova. 4472. Bucureşti. Editura Antet. BOBIN. De la Calul Troian la Internet. Caliningrad. General-maior. anul VII. f. februarie 2006. în Criminalistica. anul VIII. VOLD. Bucureşti. General-maior magistrat mare. dură penală. Dan.. Conf. VOLKOFF.4471. General-maior magistrat. Sub redacţia profesorului universitar N. Înşelăciunea învăluie întotdeauna delictul într-o aparentă legalitate.a. Lector univ. Prim-procuror. p.U. implicaţii deosebit de grave – prezentare de caz. Monografie. 204-218. Parte generală. Vol. 2003. Prof. Vasile. Drept procesual penal. Editura Luceafărul. 2005.. Dan. Prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5. Dan. LĂPĂDUŞI. 1986. 4486. 4477. magistrat. New York. 29-31. Vladimir. nr.

607 [-612] p. 1980. Juan. Bibliografie şi comentarii de Ioan Şerb. VUCETICH. Studii de etnografie şi Prefaţă de Mihai Pop. folclor. 1901. Romulus. 285 . II. Antologie de Mihai Pop şi Ioan Şerb. Editura Minerva. Conferencia sobre et sistema dactiloscopico. VUIA. 4491. Vol. La Plata. Text stabilit de Florica Şerb. Bucureşti.4490.

Edgar. Editura Colocvii. Holmes. WALLACE. 257 p. Edgar. 4515. Traducere din limba engleză de Al. 1974. WALLACE. Tradu- 4496. Editura Realitatea. F. 4512. Editura Porto-Franco. 4498. Traducere din limba engleză de Al. WALLACE. Misterul narcisei galbene. Omul de la „Carlton“. Tradu- 4510. Crima din Maxfield. Castelana din Ascot. 216 p. 4508. WALLACE. Barbu. Gangsterul. Universität Zürich (Institutul de Medicină legală. WALLACE. Iaşi. Edgar. 1994. Edgar. Renunţătorul. 1991. Traducere din limba engleză de Mirella Domniteanu. 1991. 142 p. WALLACE. Editura Flamingo. Editura Griu-Prospero. Traducere din limba engleză de C. Un individ periculos. 350 p. 128 p. 4502. WALLACE. Editura Milionul tăinuit. Valea fantomelor. WALKER. cere din limba engleză de Constantin Badea. Traducere din limba engleză de Antoaneta Tănăsescu. 327 p. Trişorul. 4503. Editura Soc. 4511. WALLACE. 4513. 1991. E. 4507. 240 p. Berlin 1898. 4516. Tradu- cere din limba engleză de Sorin Moise. Vrăjitorul. Măştile morţii. Editura Sagittarius. 2006. Editura Univers. 455 p. 4504. 4501. 1991. WALLACE. 1992.W 4492. Traducere din limba engleză de Irina Pătraş. Editura Vremea. Editura Vestala. Edgar. 164 p. London. WASSERMANN. WAGNER. Traducere din limba engleză de Romeo Pascu. Traducere Edgar. Bucureşti. Petrea. Secretul cheii de argint. FRAENKEL. WALLACE. 4506. Editura Vremea. 244 p. Edgar. Dunăreanu. Edgar. Fantoma din întu- Traducere din limba engleză de Aurel Covaci. 1993. Arthur. 1991. 4497. Substituirea. Edgar. Editura Valahia. 1993. 160 p. WALLACE. Edgar. 4494. Edgar. Colecţia Argo. 144 p. Edgar. Editura Nova. Definitionen aus biomechanischer Sicht" („Ce este un accident grav?“ Definiţii din punct de vedere biomecanic). DaEI. Editura Omega. Nova. Editura Valahia. 4499.J. Secretul cercului purpuriu. 1992. Victima care ucide. Edgar. . Inc. Traducere din limba engleză de Roxana Petcu. WALLACE. 1991. Institut Rechtsmedizin. 4500. WALLACE. cere din limba engleză de Aurel Cogean. to the Behind Cases. The Science of Sherlock 4505. Editura Garamond Internaţional. From Baskerville Hall Valley of Fear. 1992. WALLACE. 1993. 157 p. 1990. Misterul casei singu- 4493. Traducere din limba engleză de Alexandra Dogaru. Vrăjitorul. 1991. WALLACE. Traducere din limba engleză de Irina Cosma. Cristale care vindecă. 231 p. Editura Excelsior. 104 p. WALLACE. Editura Alutus. 221 p. 4517. The Opiu war Through Chinese Eyes. 1991. 1991. Editura Colocvii. 158 p. WALLACE. Bibliography 218-234 p. 4514. Edgar. WALLACE. 159 p. Edgar. 1991. 4495. Cei trei din Cordova. 1991. George Allen & Unwin. Edgar. Edgar. 1991. 174 p. WALEY. 176 p. WALLACE. Arcaşul verde. Editura Polis. Traducere din limba engleză de Em. „Was ist ein schwerer Unfall'? din limba engleză de Mariana Ciobanu. Cartea cristalelor. the Real Forensic the Great Detective’s Greatest John Wiley & Sons. Petrea. 4509. Domaco SRL. Otto. Rumänien: Ausgaben 18661872. WALLACE. 121 p. neric. ratice. 179 p. Edgar. Heinrich. WALZ. 127 p. Festschrift des Berliner Philatelisten-Club. Edgar. WALLACE. Edgar. Colierul de diamante. Edgar. [1958]. Universitatea din Zürich). Cartea autoputerniciei.

Dr. WEBSTER. 80-84. Oxford University Press. 214 [216] p.7. New Jersey 07458.U. Michael. 4528. chez les suyet bilingues. Leicester. 2006. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminologie. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Graham. Dental Identification and JAEGER.. 170 p. 472 p. (La limita cunoaşterii). anul V. noroc şi protecţie. Editura Alma Mater. Michael. Jacques. LÉSNIAK. WELLS. HIRST. 2005. WENZEL. Essen. Outline of e proceedure. WATSON. nr. Regatul Unit. pentru dragoste. Paul M. Ştiinţe criminalistice. drept. Richard. WIDLA. Les Editions Universitaires. Crime and the Computer. WARREN. (1934). Catedra de Criminalistică. p. 1996. John Nicholas. I Cartea mărcilor „Cap de bou”. Lübeck. WILLY. Editura 4536. Strasbourg f. WATSON. Londra. 4535.. THIEL. WASIK. dr. E. Pauly. WEDDERBURN. vol. penal).5. Finger prints can be forged. Bath. 33-35. Numerical code for the classification of single finger prints and main collections. The Managing of police organizations. 399-415. conferenţiar în 4529. London. 4523. + 162 p. Prof. compatibilităţi. II. Dr. WHARRY. 27-28.J. WEHDE. hab. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. conferenţiar în drept. Marea Britanie. Maxwell Ltd. sănătate. Forensic science. 1919. Richard. Fourth edition. Fire technology. FERGUSON.. Editura Polirom. 1935. 1982. 8e année. iulie 2003. 2003. Docu- Forensic odontology. Fred. 4520. p.. 4519. M. Traducere din limba engleză de Dorin Nistor. 187 p. Badger. Editura Cartea Românească.. 4524. 1945. chemistry and combustion. H. 20 p.C. carieră. Boston. Paranormal explanations in forensic sciences / Argumentul paranormal în criminalistică. (La limita cunoaşterii). 390-398. R. p. WEBSTER.A.7. Single finger print classification. 1968. WEBSTER. 1976. 7 année. Traducere din limba engleză de Viorica Horga.. Prentice Hall.4518. 4531. Dr. WILDER and WENTWORTH. Editura Teora. Iaşi. în Criminalistica. în Criminalistica.C. mentele poştei române. 4. II. Editura Schmidt Römhild. Michael. WHISENAND. The Institute of Fire Engineers. 1936. ediţie revăzută şi adăugită. Legea privind autoapărarea în ţările cu drept comun. 9-14. Henry Nimpton. 1924. Personal identification. WEDDERBURN. septembrie 2003. p. coordonator Rolf Rainer Jaeger. în R. Bucureşti. Wolfgang. 4532. Cartea mărcilor „Principatele Unite“. 4533. vol. Colegiul Universitar Bath Spa. Chicago. L’expertise en écritures 4527. Cluj-Napoca. 4537. Finger impressions of persons affected by tuberculosis. p.. Investigarea şi răspunderea pentru prejudiciile aduse mediului înconjurător în Anglia şi S. 1994. Manual de chiromanţie pentru începători. Marek. Strafverfahrensrecht (Drept procedural Boorberg. no. 4521. 2006. WIECZOREK. 2002. Berlin. Dreptul penal: studiu comparat. 4522. în R. anul V. D.I.a. Richard. Numerologie magică 4526. Ghiceşte-ţi viitorul în palmă. Personalitate. 203 [206] p. Facultatea de Drept a Universităţii Sileziei. Editura Polirom. Katowice Polonia. 4534. Totul despre chiromanţie. Upper Saddle River. Vol. Traducere din limba engleză de Miruna Andriescu. WATSON. Graham. Iaşi.I. Rolf. 287 .. Tadensz. WERTHEIMER-GHIKA. nr. no. 4525. H. R. DNA – Spurenkomplex (Complexul de urme ADN). Protecţia mediului şi Albert and BEFFEL. Colegiul universitar Bath Spa.. Sweet 4530. 1993. p.

WINDT and KODICEK. 4540.W. 1904. 16. München-Wien. WILSON. W. Romania. J. 1928. Daktiloskopie. Die Postmarke Nr. Aug. 288 . Sir John. No. Wien 1928 bzw. The Lithographs from 1866 to 1872. Sammler-Woche. Halbierte Maricen von Rumänien bis 1872. 4539. Nr. 784/785/1958. Wien. 811/1960. von.4538. WITZLEBEN. The London Philatelist. 174. Braumuller.

ilustr. portret. XENOPOL. comentarii. 2. pl. Dacia romană şi năvălirile barbare: 513 înainte de Hristos – 1290. De la moartea lui Petru Rareş până la Matei Basarab şi Vasile Lupu: Epoca lui Mihai Viteazu. portret. . pl. Bucureşti. prefaţă. pl. indice şi ilustraţii de Nicolae Stoicescu.. Ediţie critică publicată sub îngrijirea lui Al. Text stabilit.X 4541. Mihăilescu-Bîrliba. postfaţă şi indice de V. 4542. Nicolae D. comentarii. în parte color. Prefaţă şi studiu introductiv de Al. vol. 1546 [de] Text stabilit de Nicolae Stoicescu şi Maria Simionescu. Alexandru D. III. 1966. 504 p. Istoria româ- nilor din Dacia Traiană. Zub. 580 p. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 22 f. Note. 519 p. 10 f. Tipografia „Voinţa Naţională“. Text stabilit de Nicolae Stoicescu şi Maria Simionescu. Dacia anteromană.. 24 p. De la întemeierea Ţărilor Române până la moartea lui Petru Rareş. 1988. Glosar de Maria Simionescu. ilustr. indice şi ilustraţia de Nicolae Stoicescu. XENOPOL.. color. I-IV.. note. ilustr. Zub. vol.. Psihologia mulţimii. Note. vol. Vol. Istoria românilor în Dacia traiană. 1895. Ediţia a IV-a. [26] f. Bucureşti. 1985. comentarii. (Conferinţele Ateneului Român). prefaţă. I.

4544. GROSS.C. Boston. 597-612. 151 [-152] p. 1997. 2 année.L.I. C. p. Ketherine. Peter. USA. în R. e Sharon. . L’expertise des faux en Intterviewing. Editura NIM. YESCHKE. Butterworth-Heinemann.Y 4543. écriture chinoise.8. The Art of Investigative 4545. no. Bucureşti. Introducere în Relaţii Publice. MILO. 1998. YODER. YUI FAN. NICULESCU-MAIER. Ştefan. 1930. Leung..

Vol. Imprimeria Statului. X. V. + Erată. inimii şi logica minţii. IX. VOINEA-POPESCU. ZAMFIRESCU-SPIREA. Bucureşti. 1897. IV. Entwicklung der polizeilichen Informations-technik (Dezvoltarea tehnicii informative poliţieneşti) în Kube / Storzer / Timm (publ. 2003. Institutul de Arte Grafice. Vol.. Istria şi Macedonia.R. 327 p. Breviar de psihologie. cuvinte adevărate. Colonel dr.A. dicétorĭ. Editura Librăriei Socecŭ & Comp. Editura Ministerului de Interne. 2003. Neculai. Proverbe.. Ungaria. Pavel. în Criminalistica. Neculai. Basarabia. p. Vol. Editura Librărieĭ Socecŭ & Comp. Editura Socec & Co. Jürgen. 379 p.. 4550. 1901. ZACHERT. 1901. Cluj-Napoca. 326 p. Elena. 771 [-772] p. Colonel dr. 1947. I. 1994. Neculai. Ploieşti.V. XIX + 939 [-942] p. 27-28. Timişoara. anul universitar 2004-2005 (Centrul de Cercetări Psihocriminalistice Studii şi practici Universitare) Editura Printeuro. Neculai. revizuită. dezvoltarea expertizei ipotezelor. 1895. ZAMFIR. Editura Librăriei Socecŭ & Comp. Bibliografie la p. / asemănări. ZAMFIRESCU [Spirea]. VI. Bucureşti. p. XXVI + 424 [426] p. Proverbele românilor / 4549.Z 4546. Logica probabilităţilor. Tudorel. ZAMFIRESCU. Vol. Logica din / România. 4554. Vol.. Editura Helicon. Guniţă. ZAMFIRESCU. Bucureşti. 1900. Bucureşti. vol. ZAMFIR. Cătălin. Ilie. FOARFECE. 2001. Magdalena. Investi- garea ştiinţifică a infracţiunilor de omor rămase cu autori neidentificaţi. 4552. Stabilimentul Grafic I. Politici sociale. Bucureşti. Studiu iniţial pentru Gheorghe. Vol. Vol. 103-114. Ion. ZAMFIRESCU-SPIREA. Ploieşti. cercetării criminale. 121 p. Ediţia a III-a.. în Criminalistica. februarie 2001. 2005. 360 p. Vol. Editura Naţional. 2000. XXIII + 772 p. 123 p. 264 p. O abordare cognitiv-constructiv-operaţională. Editura Expert. 171 p. 302 p. Curs postuniversitar de poliţie judiciară. 84-92. Bucureşti. 1899. Bibliografie la p. 4555. BĂDESCU. 72-201. Psihocriminalistica. 4548. Bucuresci. 1903. în Ghidul procurorului criminalist. Editura Alma Mater. 1995. BUTOI. 739 p. povăţuirĭ. Introducere în interpretarea fenomenologică a urmelor. ZAMFIRESCU. 1900. idiotisme şi cimilituri / cu un / Glosar româno-frances / de / Iuliu A. ZAMFIR. ZĂHĂRĂCHESCU. Editura Printeuro. Socecŭ. + Erată 954 [-956] p. Zanne. + Erată [-746] p. Carol Gőbl. XLIX + 780 [784] p. 1. anul III. Vasile Dem. 4558. nr. ZAMFIRESCU-SPIREA. ABRAHAM. Bucuresci. III.. Voicu. Vol. 1992. Editura Didactică şi Pedagogică. Biodetecţia judiciară. Hans-Ludwig. ZEIGER. 4557. ZDRENGHEA. Spirea Neculai. Bucuresci. Editura Little Star Impex SRL. ZAMFIRESCU-SPIREA. Dumitru. VLĂDUŢESCU. Interpretarea fenomenologică a urmelor.) Kriminalistik-Handbuch (Manual de criminalistică). S. 4553. XXVI + 949 p. XXVI + 740 [-742] p. Cu un cuvânt înainte de Constantin Noica. . p. ALĂMOREANU. 1900. I. Erată + XXVIII + 759 [-762] p. Ştefan. Bucovina. 4556. Între logica Percepţie şi audiorecepţia. VIII. Editura Trei. 255-264. II. 2002. VII. Contribuţii la metodologia de cercetare a infracţiunilor contra vieţii şi a unor evenimente deosebite în economie. Vol.. Operă premiată de Academia Română. ZANNE. 4551. Neculai. Sorin. ZAMFIRESCU. Rolul enunţului ipotetic în investigarea infracţiunilor de omor rămase cu autori neidentificaţi. pag. Cercetarea la faţa locului – aspecte practice. Curs recapitulativ nivel masterat. 4559. 709 4547. XXVI + 776 + Erată [-782] p. 10 volume. Iuliu A. Mileniul III. Oana Maria. Locotenent psihocriminalist.

p. Taina cavalerului de 4566.col. Jurnal de front. 4570. 296 p.Zur Frage der Verwertbarkeit von Zufallsfunden im Rahmen einer im Ausland angeordneten Telefonüberwachung (Supravegherea telefonică – Chestiunea posibilităţii de valorificare a descoperirilor accidentale în cadrul unei supravegheri telefonice dispuse în străinătate). The Illustrated Encyclopedia Haralamb. 1963. Berlin. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). [Bucureşti]. Gheorghe Arădăvoaice. 261 p. Editura Tineretului. Haralamb. HAŞDEU. 175 p. Editura Militară. Prefaţa: gl. Translated by N. + III p. Lupta de stradă: procedee întrebuinţate de armată şi poliţie pentru contracararea actelor de violenţă. Constantin. 294 p. Drept. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Asistent. 64 p. (Biblioteca juridică a cetăţeanului). Haralamb. Editura 1965. 4561. Prof. vol. 1963.N. Bucureşti.1821).. (r) dr. ZILBERŞTEIN. JAEGER. Haralamb. ZGURIADESCU. Ediţia a III-a. Dolenga. Dintre sute de catarge. Haralamb. ZINCĂ. Ştiinţe criminalistice. 4565. 1964. Bucureşti. Essen. 167 p. 129-131. Editura Militară. Bucureşti. Melonul domnului comisar. 1997. CIOBANU. 4574. Bucureşti. Bucureşti. 157 p. Viorel [Mihai]. Traducere şi adaptare: lt. Repere într-o nouă poetică a romanului poliţist clasic. 268 [272] p. Recursul şi recursul extraordinar în procesul civil. I. dr. Greenhill Books. Du. ZILBERŞTEIN. dr. Tanoviceanu. 2000. Bobrov. ZINCĂ.S. ZINCĂ. 4575. ZINCĂ. 168 p. 118 p. 4573. 1995. ZECK. Constantin. [ZILOT 4562. 168 p. of Handguns – Pistols and Revolvers of the World – 1870 to the Present. 255-265. 419 p.P. Bucureşti. Editura Militară. 4567. 1959. Drept procesual civil. Savelly. Daniela. Jürgen. Prof. Haralamb. 4577. 4569. Şi a fost ora „H“. 1970. Antet. Lübeck. Bucureşti. ZINCĂ. ZGURIADESCU. 4579. E. 2002. 4572.A. 208 p. Haralamb. Editura Tineretului. 163 p. 227 p.L. 4578. Bucureşti. London. Un civil în tranşee. Haralamb. ZHENGAO. dv. Editura Didactică şi Pedagogică. 2 f. 319 p. O invitaţie după miezul nopţii. (Imprimeria de Vest). coordonator Rolf Rainer Jaeger. ediţie revăzută şi adăugită. ZINCĂ.B. (Laboratori Români). Bucureşti. Îndreptar de practică judiciară. Viorel Mihai. Bucureşti. 292 . 2/1996. A. Editura Militară. ZINCĂ.. 4564. Laura-Anca Pacepa. 2005. 1959. [1913]. (Stabiliment Grafic „Universala“ Iancu Ionescu). Sfârşitul spionului fantomă. 4568. 1961. 1800 . Bibliografie la p. Lector dr. 1967. Palma lui Hercules. + Erată. Poliţia tehnică şi ancheta judiciară ştiinţifică. Schmidt Römhild. Tipografia Academiei Române. Crima de la 217. Imprimeria Statului. cu ilustr. Editura Militară. CIOBANU. 4576. 279 p. ZIETSCH. + 252 p.. 4571. Poliţai. 4563. Prefaţă de Dl. Bucureşti. în: Kriminalistik (Criminalistica) nr. Umweltkriminalität (Delicte ecologice). 1971. Curtea Veche. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Rolf. Haralamb. Bucureşti. 1987. Licenţiat în ROMÂNUL] Ultima cronică română / din / Epoca Fanariotilorŭ / Reprodusă / După manuscriptulŭ din archiva statului din Bucurescĭ / Cu o inducere/De / B. Bucureşti. Edited by John Walter. [Bucureşti]. ZHUK. ZINCĂ. Strada Academii No.26 (Înainte de Tudorŭ Vladimirescu. Savelly. Profesor universitar. 1980.4560. Zefirul. Poliţia tehnică şi Ancheta judiciară ştiinţifică Cu 17 figuri în text şi 6 pl. Editura pentru Literatură.P. Militară. Bucuresci. ZINCĂ. Telefonüberwachung . revăzută şi adăugită. 1922. ZECA. ZINCĂ. Haralamb.

Ultima noapte de document. G. 1993. Ultima toamnă. Editura Militară. 287 p. Dosarul aviatorului Haralamb. 1991. 231 p. Haralamb. 95 p. 4581. Militară. Editura Cartea Bucureşti. H. Haralamb. 303 p. război. 4593. 4604. 219 p. ZIRK. 366 p. 4585. Destinul căpitanului Iamandi. 415 p. ZINCĂ. 1991. ZINCĂ. Bucureşti. ZINCĂ. Haralamb. 1991. Bucureşti.1995. Mapa cenuşie. Suspecta moarte a lui 4586. Bucureşti. Bucureşti. 4608. Bucureşti. 4606. ZINCĂ. Editura 1975. Revelion ’45. 2 vol. ZINCĂ. ZINCĂ. 288 p. Militară. Românească. ZINCĂ. 4607. 1984. Bucureşti. Editura Cartea Românească. Dispărut fără urmă. Haralamb. Bucureşti. 299 p. O crimă aproape Haralamb. Editura Militară. 4584. Editura Militară. ZINCĂ. „Spion“ prin arhive rierul. Haralamb. 1972. Bucureşti. Moartea vine pe bandă de magnetofon. Bucureşti. Editura Militară. Moartea miroase a „Christian Dior“. Ion Creangă. Editura Militară. Haralamb. Editura Militară. Bucureşti. 1972. 1972. 4598. 4596. prima zi de pace. 1972. Editura Garamond. ZINCĂ. 4599. ZINCĂ. Haralamb. ZINCĂ. 161 p. Bucureşti. ZINCĂ. VORDERMAIER. Haralamb. Dragul meu Sherlock 4589. lungă. 4583.4580. 239 p. Noaptea cea mai Anchete sociale. 310 p. ZINCĂ. Limuzina neagră. Haralamb. Haralamb. Haralamb. 1978. 148 p. Bucureşti. Bucureşti. ZINCĂ. Toamna cu frunze 4605. 1974. 4595. război. 273 p. 231 p. E. 1976. 1993. Roman- Mielu. ZINCĂ. perfectă. Bucureşti. 4601. Temerarul. Editura Militară. Editura Holmes. 1975. secrete. ZINCĂ. Marea confruntare. ZINCĂ. Bucureşti. Bucureşti. Editura 4600. Editura Cartea Românească. 4597. Editura Garamond. 1986. ZINCĂ. Editura Militară. 4590. ZINCĂ.. Oradea. 221 p. 1998. Ochii doctorului King. 1983. (Pe urmele agentului B-39). Eu. Bucureşti. Editura 4587. ZINCĂ. Soarele a murit în K-05. ZINCĂ. 1997.A. Bucureşti. 4592. Bucureşti. Coşciugul agentului 4588. Haralamb. Ultima noapte de naltechnik und Spurenkunde (Tehnică criminalistică şi traseologie). 1989. Haralamb. 4582. 4602. 1982. 167 p. Haralamb. ZLATE. 351 p. ZINCĂ. Editura Cogito.. 4610. 1985. Bucureşti. 1973. Interpolul transmite: negre. Haralamb. aventu- arestaţi-l. ZINCĂ. W. Militară. Haralamb. Haralamb. 1977. 285 p. 328 p. Stuttgart. Krimi- (Pe urmele agentului „B-39“). Un caz de dispariţie. singuratic. 201 p. Haralamb. Editura Bucureşti. Editura Militară. rezident. Dragoste moartă. Haralamb. 1993. Z. 161 p. 235 p. Oradea. ZINCĂ. Operaţiunea „Soare“ 4609. Supersonicul 01 decolează în zori. 303 p. Militară. 4594. Haralamb. Un glonte pentru Quintus. Haralamb. Editura Militară. Editura Boorberg. ZINCĂ. ZINCĂ. Editura Militară. 179 p. Psihologia socială a grupurilor şcolare. Casa Editorială Bucureşti. 1973.S. Editura Bucureşti. Editura Garamond. 311 p. 4591. Mario Campanella. Editura Militară. Haralamb. 339 p. zori. Cartea întâi: Dincolo de întuneric. ZINCĂ. Haralamb. Haralamb. Editura Cogito. 1979. 93 p. 334 p.P. Haralamb. Editura Militară. 335 p. (Pe urmele agentului „B-39“). Editura Politică. 1991. 4603. Haralamb. „Odeon“.L. 1987. ZINCĂ. ZINCĂ. Bucureşti. Haralamb. 1985. Tablă de materii 293 . 336 p. Bucureşti.

SANDU. 137/1927 ünd folgende Hefte bzw.. Constantin. Mielu. ZOSCSAK. ZLATE. Mielu. Bucureşti.W. 2000. instrucţie şi regulamente militare. Bibliografie la p. Fundamentele psihologiei. Nr. ZOSCSAK. expert criminalist la Poliţia Municipiului Topliţa. germană şi rusă. 2. Sammlerwoche. în Criminalistica. Cartea I. Vasile.col. 1939.col. anul VIII. Secretele memoriei. Mielu. 4621. ZORI. Mielu. 4616. mit besonderer Berücksichtigung der Poststempel. 296 p. [Bucureşti]. Călăuza jandarmului. 274 p. 556 p. Bucureşti. Ediţia a III-a. ANTON. „Beiträge". Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. SAMMLER-WOCHE München-Wien 1927-1942 cognitive. Editura Polirom. 27-31. Col. Comisar de poliţie. Psihologia mecanismelor Beiträge zur Geschichte der runänischen Post und deren Postwertzeichen. 2000. Introducere în psihologie. Iaşi. Mielu. 4622. Die 294 . Bucureşti.. educaţie fizică şi profesională. Cunoştinţe despre om şi societate). ZLATE. Omul faţă în faţă cu 4614. Rudolf. ZLATE. 4615. Bucureşti. franceză. adăugită. Bibliografie la p.şi în limbile engleză. Besonders: 1932 S. Filatelia Română. (Ştiinţa pentru toţi. MünchenWien. Bucureşti. Mielu. Contribuţia grafoscopiei la aflarea adevărului. 4620. 1999. ZOSCSAK. 4617. 67. Eul şi personalitatea. 313-325. Paul. Editura Trei. Vasile. 412-413. Grupul primar de muncă. ZORZOR.W. WTTZLEBEN J. Rudolf. Mielu. Col. 413 p. lumea. Nr. p. DIE POSTMARKE Wien. Wien 1927-1942. 4611. 330 p. ZLATE. Editura Politică. Lt. Agent de poliţie şi jandarm în termen. Postmarke. 2002. 4612. BARBU. ZLATE. 4618. 4613.. Rudolf. 1-6/1937 şi 1-6/1938. nr. 144 p. 1936 S. 1988. 137/1927 und folgende. 1939 S 134. Bucureşti. cu fig. 99. Psihologie socială şi organizaţională industrială. Nr. ZLATE. Lt. 519-521. Editura Polirom. 1979. Constantin. Ediţia a III-a. 521 [-530] p. Editura Albatros. 224. ZLATE. Iaşi. aprilie 2006. Beiträge zur Geschichte der rumänischen Post und deren Postwertzeichen. 4619. 1975. Educaţie şi cunoştinţe profesionale. Bibliografie la p. WTTZLEBEN J. Editura Pro Humanitate. mit besonderer Beräcksichtigung der Poststempel.

PARTEA a II-a CRIMINALISTICĂ Clasificări tematice 295 .

Vasiliev. Vasile. Graz. 5. Şevcenko. F. NINK. Publishing House. Second edition. F. Eugen. S. New-York. 1899. Pinguin Book. Terziev. BERCHEŞAN. Constantin. AIONIŢOAIE. Editura Ştiinţifică.. Autori: AIONIŢOAIE. Ion N. IonEugen.A. 567 p. 1922. Taylor & Francis (CRC series in practical aspects of criminal and forensic investigations). Vernon I. 365-367. 6. Traducere din limba rusă. FBINA. Hans. Vasile. Jochen (Der Fotograf). Herausgegeben Von Dr. Expertiza tehnică auto judiciară şi criminalistică. 2 vol. revăzută şi completată. PĂLĂNCEANU. Practical Homici de Investigation. Ilie. Eisman. Lazăr.S. 13. 1961. Emilian. 376 p. 7. Şalamov. Criminalpsychologie. Bibliografie la p. GROSS. DUMITRAŞCU. Reportogen aus dem modernen Polizeialltag in Nordrhein-Westfalen. 484 p. ANNIKA. N. CÂRJAN. FIERBINŢEANU. 642-644. Constantin. XII + 701 p.I. (ENZYKLOPÄ DIE DER MODERN KRIMINALISTIK. Autori: AIONIŢOAIE. BERCHEŞAN. Paul Langenscheidt).. Dr. Bibliografie la p.I. SANDU. XXVII + 514 p. Marin. STANCU. 728 p. TRATATE 1. S. BUTOI. 1988. Patrick. GROSS. W. Bibliografie generală la p. Bürgerorientierf. [2005]. SANDU. G. Tratat de metodică criminalistică. Amsterdam. EULFFEN. Stefanie.. Kustanovici. I. Rechtstaatlich). Tablă de materii şi în limbile engleză.1. Procedures. Mircea. Karnovici. Tratat de tactică criminalistică. Constantin. 896-900.A. BERCHEŞAN. Tactics. SANDU. des Juges d’Instruction. Practical Homicide Investigation. Marchal & Billard. Constantin. Ion-Eugen. Tudorel. Erich. G. Neunte Auflage. coordonatori.A. GEBERTH. Kocearov. Elsevier. Constantin. 999 p. E. Erlag. M. Bibliografie la p. Minkovski. 2004.A. II. M. Manuel practique d’instruction judiciare à l’usage des Procureurs. Leipzig..B. Preface de Gardeil. G.I. Paris. Mitricev. and Forensic Techniques.A. franceză şi germană. 828 p. Innenministerium des Landes Nordrheim-Westfalen (Polizei NRW. GEBERTH. Vogel. Tactics. Procedures and Forensic Techniques. 1898. V. 10. Bucureşti. 12. M. 4. BIERTHER.P. Traduit de l’allemand par Boucart Wintzweiller. Dr.I. Ştefan. RUIU. coordonatori. Berlin. 2. Vasile. Craiova. MARCU. Vernon J. Vol. XII + 721 p.M. Constantin. Criminalistica. I. Ediţia a II-a. Vol. London. 8. 644 [646] p. Hans. Professionell. 9. TACK.N. N. Bibliografie la p. Editura Carpaţi. Editura Carpaţi. BISPING. 1905. 110. GROSS. 900 p. Terebilov. AIONIŢOAIE. Der Sexualverbrecher. Samlung Von Einzelwerken Berufener Fachmänner. Doliţki.C. Tratat de Criminalistică. (sub redacţia). 226 p. Dr. PLETEA. PLETEA.A.P. 326-328. 2005. Editura Little Star. 745-820. Şelivanov. 11.B. Sonder-edition. 2005. Hans. Autori: A.S. 3. Fischer. Tratat de tehnică criminalistică. 297 . Craiova. Vinberg. 599 p. 1992. Golunski. Bucureşti. 1994. BERCHEŞAN. Vasile.I. Rozemblet. GOLUNSKI. Lieutenant Commander (Retired) New Zork City Police Department. S. A. S. vol. Ing. B. Editura Bibliotheca Târgovişte. Fourth Edition. B. 2006. Bucureşti.A. 328 p. Ion-Eugen.P. Tokyo.V. A.. Kriminal – Psychologie Zweite Auflage..

350 p. 1600 p. Editura Schmidt Römhild. (V) [24 2] 1014 p. 1911. Traité de criminalistique. Edmond. Traducere manuscris. 22. 1988. Third edition. 21. pl. Traité de Criminalistique.-A. Vol. 1994. p. 432 [-440] p. 15. Thomas Publisher. Singapore. Avec 250 figures. Les empreintes et les traces dans l’enquete criminelle. Sydney. 26. Rolf Rainer. 1908. 1976. NI 07458. 2005. SELIVANOV. Holbrook Press. 2002. 23. Les correspondances secrètes. SULLIVAN.C. Librairie Payot & Cie. 788. 1 2 Pe copertă: 1937 Număr pe cotorul cărţii 298 . San Diego. 638 p. 1939.. Charles C. Schweitzer. San Francisco. 2003. Firma juridică „Contract“ – Infra. Timothy.. Ştiinţe criminalistice. Les falsifications. Paris. 486 p. LOCARD. L’expertise des documentes écrits.P. Edmond. 500 + 500 p. Criminalistics. Les preuves de l’identité. Alfredo Niceforo avec préface du Docteur Lacassagne et nombreux documentes photographiques des services d’identité judiciarie de Paris. REISS. TOPORCOV. 19. LOCARD. 1907. R. Félix Alcan. Essen. Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Mt. LEE C. Vols et homicides. (VI). 1566 p. NICEFORO.F. Edmond. Lausanne. I. Criminal investigation. O’HARA. Elsevier Academic Press. Springfield Illinois. în Kube / Störzer / Timm (publ. 28. MILLER T. L’Enquête criminelle. La police et l’enguête judiciaire scientifique. Lyon. avec 149 figures dans le texte. Upper saddle River. A practical textbook for magistrates. 1934. O’BRIEN. Tomes I et II. Amsterdam. Işcenco. 672 p. Berlin. A. Collyer Adam. I. [2] file + VII + 445 [-447] p.. KUBE. Tomes III-IV.I. K.P. 29. Joannès Desvigne et Cie. SAFERSTEIN. Manual. GROSS. Moscova. + 1 f. 25. Forensic Sciense Consultant. Ediţie revăzută şi adăugită. An Introduction to Forensic Science. Tokyo. Joannè Desvigne et ses Files. 17. Edwin. 1976. Lyon. Hejdellberg. LOCARD. Boston. 20. Moscova. Manuel de Police Scientifique (Technique). Traité de criminalistique. Entwicklungsbedingungen und Tendenzen der Kriminalistik (Condiţii de dezvoltare şi tendinţe în criminalistică). coordonator. E. Tomes V-VI. 24. Edited by Norman Kendal. Richard. 1931. Librairie Universelle. Dresde et Lausanne. Henry. Literatura juridică. Marilyn. 771 p.A. 515 p. Charles E. 18. Professeur à l’Université de Lausanne. Lyon. Paris. D. préfet de police de Paris. Widener University School of law. Docteur ès sciences. Laurel. Henry Lee’s Crime SceneHandbook.14. Criminalistica. 1998. GROSS. New York. Paris. PANTELEEV. Hans. Préface de M.P. Ph. London. Criminalistics. München. Prentice Hall. şi vol. Lübeck. police officers and lawyers of… by John Adam… and J. Berlin. N. Klaus Jürgen. USA. Hans. vol. Joannè Desvigne et ses Files. Tome VII. vol. Theory and practice. Fundamentals of Criminals Investigation (Principiile fundamentale ale investigaţiei criminale). Handbuch für Untersuchungsrichter. R.) KriminalistikHandbuch für Praxis und Wissenschaft (Manual de criminalistică pentru practică şi ştiinţă). Desvignes. PALMBACH M. Criminalistica. 16. Lecturer. TIMM. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică.A. avec 76 figures. Oxford. 418 p. Louis Lépine. II. JAEGER. LOCARD. Lyon. Traité de Criminalistique. avec 180 figures. Manual. 748 p. N. par Prof.II. 27. London. I. 1932. London. Alfredo. 1935-1936 1. Edmond. IŞCENCO. Sweet & Maxwell. fourth edition. Sub redacţia E.

Bibliografie la p. Emilian. Berlin. 380-385. univ. Vol. Emilian. Ion R. Emilian. 2000. 2000. 376 p. Alexandru Hasnaş. Expertiza urmelor lăsate de obiecte şi a urmelor materie. (Universitatea din Bucureşti. ilustr. SALTEVSKI. + 44 pl. 1980. Editura Actami. Vol. Bibliografie la p. I. engleză. Presă şi Propagandă în rândul populaţiei.C. Bucureşti. Ediţia a III-a. Cercetarea la faţa locului. Sozialistische Krimmalistik (Criminalistică socialistă). II. germană şi rusă. 34. Camil. Alte metode şi procedee de expertiză criminalistică. II. Tablă de materii şi în limbile franceză. Facultatea de Drept). 581 p. M. ilustr. Selivanov. Sozialistische Kriminalistik (Criminalistică socialistă). Institutul de Criminalistică. E. Berlin. Ministerul de Interne. E. 33. 709-714 (Universitatea din Bucureşti. Ministerul de Interne. 704 p. Alexandru Radu. Serviciul Editorial. Tratat practic de criminalistică. Valeriu Manea. Constantin. 36. Coordonatori: Octavian Pop. Inspectoratul General al Miliţiei. I. Bucureşti. a celor lăsate de animale şi vegetale. Facultatea de Drept). 376 p. Serviciul Editorial. revăzută şi adăugită. STANCU. 1977. 1972. Constantin. Rybikon. + 44 pl. Bibliografie la p.. STANCU. 736 p. Institutul de Criminalistică. Vasile Lăpăduşi. 2004. + 36 pl. Constantin. STANCU. Prof. dr. Emilian. 431 p. Tehnică criminalistică. germană şi rusă. Editura Didactică şi Pedagogică. II. Mircea Constantinescu. Norme de deontologie ale expertului 41. Ministerul de Interne. STANCU. 42. Naturwissenschaftlich technische Kriminalistik (Tehnică criminalistică). Bucureşti. 689692. (Universitatea din Bucureşti. 2002. 1997 SELIVANOV. 2001. STELZER. 38. Alexandru Hasnaş. Mircea Constantinescu. conducătorul colectivului de autori şi responsabil de redacţie. Vol. 727 p. Bibliografie la p. Bucureşti. 39. Vol. cu ilustr. 40. Ştiinţa şi tehnica investigaţiilor penale. Inspectoratul General al Miliţiei. IV. Serviciul Editorial şi Cinematografic. 31. Criminalistica. Editura Actami. Tablă de materii şi în limbile franceză. Nicolae Dan. Bucureşti. Tratat practic de criminalistică. Tratat practic de criminalistică. Editura Germană a Ştiinţelor. univ. Mircea Constantinescu. Vol. Universul juridic. dr. Dr. Bibliografie la p. Expertiza urmelor de produse alimentare.I. Institutul de Criminalistică. 44. Tabla de materii şi în limbile franceză. Criminalistica. Lupu Coman. 399 p. Bucureşti. Facultatea de Drept). engleză. Criminalistica. Bucureşti. Vol. 35. Tratat de criminalistică. Tratat practic de criminalistică.30. 735 p.A.I. Emilian. Coordonatori: Octavian Pop. N. vol. 37. 547-549. 481-482. dr.. 1979. Kriminalistika. Ion Anghelescu. Harcov. Editura Actami. 377 p. 32. Vol. Nicolae Dan. Tratat de criminalistică. Moscova. Bucureşti. III. Prof. Inspectoratul General al Miliţiei. Moise Terbancea. engleză. univ. Ion R. Universul Juridic SRL. Editura Germană a Ştiinţelor. 415-416. Allgemeine Kriminalistische Theorie und Methodologie (Teorie şi metodologie criminalistică generală). 1995. Valeriu Manea. Ion Angheelscu. STANCU. Constatarea tehnico-ştiinţifică şi expertiza urmelor lăsate de om. Ion Grigorescu. 1976. Bucureşti. Bibliografie la p. I. adăugită. vol. Vasile Lăpăduşi. Vol. STANCU. 299 . Ediţia a II-a. Criminalistică. Vol. Editura S. II.V. Lupu Coman. Ghidul criminalistic Editura Norma. 432 p. Editura Actami. STELZER. Emilian. SUCIU. Ediţia a II-a. Ediţia a IV-a revăzută şi adăugită. habilitat în drept. 502 p. Ion Anghelescu. Prof.. profesor universitar N.A. II.. 656 p. vol. 495 p. 1978. 1997. 43. Criminalistica. Ion R. + 48 pl. cosmetice. Coordonatori: Octavian Pop. germană şi rusă. Tactica şi metodologia criminalistică.

VASILIEV. 47. Serviciul Editorial şi Cinematografic. Inspectoratul General al Miliţiei. 272 p. 306 p. 45. 1982. Sweet Maxwell Ltd. Izdatelistvo Moskovskogo Universiteta.. Serviciul Editorial şi Cinematografic. A. 1985.J.criminalist. Ministerul de Interne. Institutul de Criminalistică. 1980. Tablă de materii şi în limbile franceză. Bibliografie la p. 289-290. Coordonator Ion Anghelescu. Alexandru Radu. 1968. engleză. Cartoteci şi colecţii de identificare criminalistică. Bucureşti. Ministerul de Interne. Sorin Ionescu. 300 . Coordonatori: Ion Anghelescu. WELLS. Vol. Tratat practic de criminalistică.N. Inspectoratul General al Miliţiei. Kriminalistika. (Uz intern). London. Constantin. germană şi rusă. Bucureşti. 46. Ion R. Forensic science. H. Institutul de Criminalistică. V.

CORUHOV. Sorin.. 54. 301 . BADEA. 2001. 58. AIONIŢOAIE. Catedra de criminalistică. Ministerul de Interne. BUTOI. Bibliografie la p. Ilie. 134 p. Anexă. 224 p. Ilie (coordonatori). Payent et Ruby. Autori: AIONIŢOAIE. Nicolae. Emilian. Serviciul Editorial şi Cinematografic. Ioan. Ilie. Documentoscopia y Lofoscopia. Curs de tactică criminalistică. Ion-Eugen. Manualul ofiţerului de poliţie judiciară. PLETEA. 199-202 (Fundaţia Universitatea „Bogdan-Vodă”. Ovidiu. 907-934. Bucureşti. Constantin. MANDACHE.. Ion Voinescu. 1985. Ilie. Vasile. 53. Note de curs. Mircea Constantinescu. (litografiat). 2002. AUTORENKOLLEKTIV (COLECTIV). Ion. Moscova. Îndrumar practic de criminalistică pentru subofiţeri de miliţie. Serviciul Editorial şi Cinematografic. MARCU. Constantin. Cluj-Napoca. T. Ion. 379 p. Sub redacţia profesorului universitar R.S. Editura Ovidius. Ministerul de Interne. BALTHAZARD. 195. 57. Criminalistica. Ministerul de Interne. 195 p. Şcoala militară de ofiţeri activi. Constantin. CORA. Constanţa. Constantin. R. ALEXIU. Vasile. Gheorghe Gheorghe. I. University Pres. Eugen. Curs de criminalistică. Colaborator Eugeniu Gacea. Ion. VASILE. Cluj-Napoca. 55. Ministerul de Interne. Ioan. 140 p.. COCA. Editura Alma-Mater. CORA. Tudorel. 296 p. AIONIŢOAIE. 2000. Ioan. 307 p. BERCHEŞAN.G. E. 2 vol. Constantin. ROSSINSKAIA. Criminalistica. Ilie Vasiliniuc. Curs universitar. 1971. Colectivul de autori: Ion Anghelescu. Craiova. AIONIŢOAIE. 1922. 934 p. Petre Cravă. OLARU. Gheorghe. MARCU. 52. STĂNICĂ. Gheorghe. 1987. ALĂMOREANU. Cluj-Napoca. Ediţia a 2-a. Ion-Eugen. Bucureşti. BELKIN. SCARLET. 49. CREŢU. AVERIANOVA. ALECU. Précis de police scientifique. Tudor. TUDOR. 240 p. Bibliografie la p. 1983.II. Bibliografia consultada p. 2004. 990 p. coordonatori. SANDU. Belkin. [Nicolae I. Iulio Nieto. Editura Risoprint. 204 p. vol. 2002. Apuntes de Criminalistica. Stănică. 264 p. Gheorghe.. vol. Metodică. Sorin. Editura Alma-Mater. 2000. Bayle. MARCU. Elemente de criminalistică.]. 62 p. Bibliografie la p. Constantin. Berlin. Ion Petre. 60. Şcoala militară de ofiţeri activi. Eugen Dumitrescu. 61. STANCU. BERCHEŞAN. Bucureşti. Manual. Gheorghe. 50. 1893. Judecător la Tribunalul Romanaţi. 1989. Secunda Edician. Ministerul de Interne. ALĂMOREANU. Ion. BERCHEŞAN. BOŢOC.2. Paris. SIMA. PĂLĂNCEANU. Elemente de criminalistică. Constantin. Vasile. 56. Handbuch fur Kriminalisten.V. Ioan. VASILINIUC. SANDU. Alexandru. Ioan. ALĂMOREANU. 221-224. Ion Sandu. Lector universitar dr. Profesor de Criminalistică. PLETEA. Madrid. 289-290. Ministerium des Innern der DDR (Manual pentru Criminalişti. Bibliografie la p. 51. Especialista en Balistica Forense. Universitatea „Bogdan-Vodă”). AIONIŢOAIE. Editura Norma. Ministerul de Interne al RDG). 290 p. Tactica criminalistică. BOŢOC. Gheorghe. S. ALONSO. Curs de criminalistică. Dionisie Păcurar. Institutul de Criminalistică. Inspectoratul General al Miliţiei. Ilustrarea îndrumarului: Ion Petre. Sorin. Iu. Criminalistica. 59. BOŢOC.R. Publikationsabteilung (Direcţia Publicaţiilor). VASILE. CURSURI ŞI MANUALE 48. FLOREA. (litografiat). ANGHELESCU. 1984.

Curs de tehnică criminalistică. Probele şi mijloacele de probă (mic îndrumar de cercetare penală). 1969. 176-178 (Fundaţia „Universitatea Bogdan Vodă”. 79. Valorificarea ştiinţifică a urmelor infracţiunii. 302 . Criminalistica. 224 p. Criminalistică. BALTHAZARD. MARANO. Editura Dacia Europa Nova. Les homicides. Editura Boorberg. Les fausse maonuaie. BERCHEŞAN. Litografia Universităţii „Babeş Bolyai”. 1938. 78. BOTOŞ. Préface de M. BERCHEŞAN. BÈROUD. DUMITRAŞCU I. CÂRPINEAN. Bibliografie la p. 246 p. Librairie. Carl-Ernst. 128 [-132] p. + XXIV planşe. CÂRJAN. Editura R. Bibliografie la p. 70. BRSACH. V. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. 74. 167 şi urm. Editura Risoprint. Lugoj. Ioan. Avec 45 figures hors texte.. Cluj-Napoca. Compendiu de criminalistică. 67. Bucureşti. 416-420. 68. Editura Fundaţiei „Chemarea”. Dr. La sciense et la recherche de la preuve. Cluj-Napoca. BASARAB. Editura Little Star. Paris. Bibliografie la p. Marc. 343-344. Curs de tehnică criminalistică. Boorberg. CÂRJAN. CECCALDI. Bibliografie la p. Criminalistică. PH. Cu o prefaţă de Eugen Bianu. Kriminalistiche Handlungslehre în Kube / Störzer / Timm (publ. 425-431. Pierre Fernand. Paris. Vasile.. BERCHEŞAN. 1980. A l’usage des magistrats. IACOBUŢĂ. Georges.-B. a. 63. Traducere din limba franceză. 1998. Stuttgart 1992. 1995. médecins légistes. Compendiu de criminologie şi de poliţie ştiinţifică. Bibliografie la p. (Manual criminalistic pentru practică şi ştiinţă). BERCHEŞAN. inspecteurs de la sureté. 420 p. BRODAG. 178 [-180] p. 2002. 233-234. 146 [-152] p. Précis de Police Scientifique. Metodologia investigării infracţiunilor. officiers de police judiciaire. Bibliografie la p. 373-377. pl. Stuttgart. 75. V. Vol. 73. 71. 131. Editura Paralela 45. J. Les faux. Vol. Presses Universitaires de France. Piteşti.) Krimmalistik-Handbuch für Praxis und Wissenschaft. 344 p. 2004. Bucureşti. Bucureşti. 1962. Bucureşti. Bibliografie la p. BUQUET.. CÂRJAN. Iaşi. 1997. 2003. 82. 2003. 81. W. La Police scientifique. cu ilustr. Bucureşti. Bibliografie la p. 437 p. 234 p. P. Alain. Editura şi Tipografia Icar. Compendiu de criminalistică. Editura Little Star. Editura Curtea Veche. I. 450 p. Ilie. Editura Fundaţiei România de Mâine. 127 p. Note de curs. BÉROUD. Lazăr. Matei.-D. Vol. Vasile. Kriminalistik (Criminalistica). Aurel. 2002.62. Bibliographie p. 2002. III.A. f. Bibliografie la p. Îndrumar complet de cercetare penală. 1934. 253-257. 64. Curs de criminalistică. 1938. 441-450. Précis de criminologie et de police scientifique. BISCHOFF. Universitatea Bogdan Vodă). 69. Criminalistica. CORNEAN. I. Manuel de criminalistique moderne. Paris. Georges. 2003. 223-224. BERCHEŞAN. CIOPRAGA. 236 p. Cristian. Rol. 2003. Paris. Curs de criminalistică.. I. N. gardiens de prisonns. Payot. CECCALDI. 72. Editura Ministerului de Interne. 77. 66. 267 p. La criminalistique. Cercetarea penală (criminalistica – teorie şi practică). Bucureşti. 290 p. 76.F. CHEVET. 2002. p. Valorificarea ştiinţifică a urmelor infracţiunii. Editura Curtea Veche. 264 p. Lazăr. Lazăr. Presses Univeritaires de France. 65. Vasile. Bibliografie la p. 377 p. BUZATU Nicolae. 1994. Les incendies criminels. Criminalistique. Laboratorul de identificare judiciară a Prefecturii poliţiei din Paris. + IV anexe. Vol. C. Tipografia Vremea. 80. 266-267. Baillière et Fils. + 1 f. Vasile. Dumitru. Bucureşti.

GHEORGHIŢĂ. 462 p. 84. Vol. Editura Schmidt-Römhild pentru literatură poliţienească de specialitate. Gheorghe. Ion. 1994. 100. 2001. Editura Naţional. Barnes & Noble Books. Groß. Friedrich. Leningrad. Partea I. (USCG International Trening Division). Kriminalistik-Lehrbuch für Ausbildung und Praxis (Manual de criminalistică pentru pregătire şi practică). Paris. Drept. Gheorghe. Éditions J’ai lu. Jean. 144 p. Curs de Criminalistică. Ioan. GENGE. Nqaire E. I. GHEORGHIŢĂ.G. Quand la science traque le crime. I. 2000. 1975.Lehrbuch für Ausbildung und Praxis (Criminalistică. I şi II. 102. dossier. Doctor habilitat în 92. 2004. Jurisprudenţa. 121 p. 2004. CORA. 97. Introducere în criminalistică ULIM. Manual. BRATU. Chişinău. 1980. 168 p. Bucureşti. Vol. Partea a II-a. Constantin. Ministerul de Interne. Partea I. Editura Richard Boorberg. Editura Universităţii din Leningrad. Iaşi. CONOVALOVA. 1969. Editura R. Doctor habilitat în 91. Ion. Aurel. CRÂLOV. Bucureşti. Tezele generale ale tacticii criminalistice Editura ARC. Mimii Eugeniu. Partea I. 2004. DUMITRESCU. 2002. 352 p. Payot. I. 266 p. 87. Handbuch der Kriminalistik (Manual de criminalistică).E. CIOPRAGA. DUMITRESCU. Pierre. NIŢĂ. 96. Caracteristica criminalistică a infracţiunilor. 98. La criminalité internationale des faux documents. Şcoala militară de ofiţeri. 89. Chişinău. CULCEA. True crime scene investigations. Şcoala militară de ofiţeri. 1995. Ioan. GACEA. GACEA. Kriminalistik . GEERDS. 1961. IACOBUŢĂ. 85. CLAGES. 220p. 303 . 256 p. 86. Les fausses mounaies. Eugeniu [Mimii]. Horst. 408-416. Curs de criminalistică. 1997. Faux et fraudes. Paris. Criminalistică. Criminalistica. V. SIMA. Criminalistica. Bibliographie 161-165 p. CORA. Les expertises d’armes. Tehnică criminalistică. 125 p. Mihai. Curs de pregătire anti-narcotice şi anticontrabandă.83. Filipov. 171 p. Partea a II-a. Gheorghe. 99. Les incendies et les explosions. Lübeck. CLAGES. Ioan. 88. cu ilustr. (Collection Criminalité internationale dirigée par Xavier Raufer). Harkov (Ucraina). 254 p. (Bibliothéque Scientifique). Paris. 2003. Bucureşti. Editura Junimea. 350 p. 101. Kriminalistik (Criminalistică). Ioan. În lumea criminalisticii. Dumitru. Gheorghe. Criminalistica. 95. 1985. 193 p. Dumitru. Tehnică criminalistică. H. A. Bucureşti. 256 p. Ediţia a 3-a. Drept. Ion. 1998. COLESNICENCO. 1980. 1998. Stuttgart. Bucureşti. Ministerul de Interne. Şcoala de ofiţeri activi. Police scientifique: le 90. 1977. Forensics. A. Note de curs. Ediţia a 2-a. profesor universitar interimar. Curs de Criminalistică. Vol. ERZINÇLIOGLU. Manual. Avec 23 figures. Bucureşti. Manual pentru pregătire şi practică). Curs de pregătire anti-narcotice şi anticontrabandă. 427 [-428] p. (USCG International Trening Division). CORA. Ministerul de Interne. BRATU. Les traces. Dr.N. VOCHESCU. profesor universitar interimar.. Presses Universitaires de France. Moscova. Préface de Jacques Bourret. 93. NIŢĂ. VOCHESCU. 94. Mihai. FILIPOV. Manuel de police scientifique. Bibliografie la p. Sub redacţia profesorului universitar A. Tehnică criminalistică. Les faux en écriture: textes dactylographiés et textes manuscrites. GAYET. Zakaria.F. Stuttgart. Traduit de l’americain par Paul Benita. GEERDS. Boorberg. 1975.G. Constantin. IONETE. DELVAL.

Marcel.] professeur d’allemand au Lycée de Nancy. Edmond. Niţă Ion. 514 p. Tome deuxième. BELLOIU.] Ajutorul comandantului Şcoalei de Jandarmi. Tome premier. Editura Ştiinţelor Medicale. 349-353. 1923. Paris. avec 43 figures. Marchal & Billard. Gesammelte Kriminalistiche 105. Paris.P. Sucursale Rue Soufflot. GROSS. GODDEFROY. 1922. Hanns. Manuel pratique D’INSTRUCTION JUDICIARE / a l’usage / des procureurs. Noţiuni policière (Les constats – Les empreintes digitales – Les traces – Les taches – L’ expertise des documents écrits – Les correspondances secrètes – La fausse mounaie – Les armes et les explosifs – Les drogues – L’identification des e récidivistes – L’expert et l’expertise. MANOLOIU. technique. Bruxelles. LEFTER. 2004. technique. Editura Global Print. Bruxelles. Constantin. TUN. dr. Medicina Legală. Edmond. Payot. Manual. 117. Bibliografie la p. 1999. MIHĂLCIOIU. IFTENIE. Desvigne. GODDEFROY. 1931. II. 115. 1992. 104. Moscova. Editura ALTIP. Profesor de „Poliţia Technică” la ofiţerii elevi ai Şcoalei Speciale de Jandarmerie Oradea. Cercetarea penală – aspecte teoretice şi practice. [De] dr. No. Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”. Klaus Jürgen (Hrsg). Vol. POPESCU. Hanns Gross [. Oradea.] Licenţiat în drept. 27. des juges d’instruction /*des Officiers et des Agents de police judiciaire. 110. Imprimeurs – éditeurs. Bourcart [. Lucian. Augustin. Bibliografie selectivă p. 111. Manuel élémentaire 113. 159 p. Manuel de police 114. Pentru folosinţa tuturor ofiţerilor de poliţie judiciară şi oricărui cetăţean. N. Paris. La Criminalistique. DINU. Cu un cuvânt înainte al autorilor.Handbuch fur Praxis und Wissenschaft" (Manual de criminalistică pentru practică şi ştiinţă). Lyon. 141 p. LOCARD.] professeur à la Faculté de droit de Nancy [et] Wintzweiller [. 139. E. Ediţie revăzută şi adăugită. 116. 2 édition. Mihai. Coordonatori: CÂRJAN. „Kriminalistik . Note de curs. 1902. Bibliografie la p. 388 p. LAZĂR. STAN. IONESCU. 108. Criminalistica. Alexandru. STÖRZER. Libraires de la cour de cassation. LE CLERE. Editura Richard Boorberg Stuttgart. + 1 tab. 1934. Bucureşti. LOCARD. Hans Udo / Timm. Ştefan. Traduit d’allemand par mm. E. 344/1926). Lazăr. Tipografia Atheneum. [1926]. 232 p. Gardeil [. KUBE. Alba-Iulia. Larcier. 372 p. Hans. 1899. entièrement refondue et considérablement augmentée. 112. IOAN. 1974. Agents du service de la sûreté etc. Aufsatz. Manuel de technique 109. George. Criminalistica. Gendarmes. IABLOCOV. 304 . I. vol. Leipzig. 1994. Criminalistica. 106. Ion. POPA. 375-380. 1937. 397 p. Bucureşti. Ion. şi recomandată de Comandamentul Corpului de Jandarmi cu Ord. de poliţie technică / Întocmite după programul Şcoalei Speciale de Jandarmerie. Payot. à l’usage des gens du monde et des auteurs de roman policiers. 107.103. 353 [360] p. Avec 43 figures. Profesor de Cursul de „Informaţii şi contra informaţii la secţiunile ofiţeri şi şefi de secţie” şi Maiorul George Belloiu [.] conseiller de justice a Graz (Autriche). (Lucrare aprobată policière. 2006. Maison principale: Place Dauphine. 291 p. Manuel de technique Valentin. Avec un Préface de M. 484 p. Bucureşti. Edwin. Lector univ. Fonctionnaires de la Police. De maiorul Mihai Ioan [.] professeur de droit criminel a la Faculté de Nancy. Serghie. Edmond. 2002. Editura Police Revue. Paris. GROSS. Ion. 7. 2001. LOCARD. Editura Norma. Manuel de police de police scientifique.

Les correspondances secrètes. MANEA. S. Iaşi. Ion. Tehnica şi tactica criminalistică. Ministerul de Interne. Constantin. Les traces.. candidat în ştiinţe juridice.P. 127. Ministerul de Interne. 125. 195-203. 122. Joe. Bibliografie la p. SALAMANOV. KOLMAROV. MANEA. 319 p. 1994. Criminalistica. 429 [-431] p. Curs de Ion. Ministerul de Interne. NICKELL. 130. DUMITRESCU.. 1976. MIRCEA.I. Curs de tehnică criminalistică. Elena. Criminalistica. 252 p. Prof. Bucureşti. DUMITRAŞCU.P. LOCARD. Bibliografie la p. Curs de tehnică criminalistică. L’expertise des documents écrits. 3e édition. 305-314. Ion. MITRICEV. Şcoala de ofiţeri activi. + 69 [-71] p. V. litografiate. 1935. Editura Lumina Lex. MITRICEV. Bucureşti. F. 366 p. 120.P. NIŢĂ. PLETEA. La fausse mounaie. 128. entièrement refondue et augmentée. Ion. Bucureşti. Lector dr. Izdatelstva juridiceskaia literatura. M.I. The University Press of Kentucky. Manual de poliţie technică. Les armes et les explosifs. Criminalistica Valeriu. candidat în ştiinţe juridice. 1992. Editura Universităţii din Oradea. Editura Didactică şi Pedagogică. L’expertise des documents écrits. 308 p. avec 38 figures. 193 p.P. Editura Fundaţiei Chemarea. [1940]. candidat în ştiinţe juridic