P. 1
Criminal is Tic A

Criminal is Tic A

|Views: 1,762|Likes:

More info:

Published by: Maria Magdalena Dumitru on Jan 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2014

pdf

text

original

LAZĂR CÂRJAN

CRIMINALISTICĂ ŞI ŞTIINŢE DE CONTACT Bibliografie
Ediţia a II-a revizuită şi adăugită

Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor – Bucureşti, 2006 –

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României CÂRJAN, LAZĂR Criminalistică şi ştiinţe de contact/Lazăr Cârjan. – Ediţia a II-a, rev. – Bucureşti: Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, 2006 ISBN (10) 973-745-027-2; (13) 978-973-745-027-2 016:343.9 019.922

Culegere text, tehnoredactare şi copertă: Neli TÂRŢĂU Tipărit la Tipografia Ministerului Administraţiei şi Internelor

Prof. univ. dr. Lazăr Cârjan

CRIMINALISTICĂ ŞI ŞTIINŢE DE CONTACT Bibliografie

Cuvânt înainte
La apariţia primei ediţii, în 2004, „Criminalistică şi ştiinţe de contact – Bibliografie selectivă” – aşa cum s-a subintitulat atunci, a reprezentat o veritabilă provocare pentru lumea ştiinţifică din ţară. Era prima lucrare de acest gen (şi aşa a rămas şi astăzi!) din spaţiul românesc şi, totodată, una de pionierat, practic, şi pe plan internaţional. Pe cât de necesară, după cum avea să o dovedească interesul stârnit printre criminalişti, mai ales printre cei cu aplicaţie către domeniul teoretic, pe atât de dificilă de alcătuit prin imensul efort de cercetare impus autorului, bibliografia „selectivă” propusă de prof.univ.dr. Lazăr Cârjan era, de fapt, o micro-enciclopedie, căreia nu-i lipsea decât suportul imaginii pentru a-şi confirma pe deplin acest statut. Epuizarea grabnică a ediţiei, pe de o parte, şi nevoia de a ţine pasul cu factorul noutate, pe de altă parte, ce caracterizează universul informaţional al unei ştiinţe atât de dinamice cum este criminalistica, l-au determinat pe autor să procedeze la o revizuire şi completare a lucrării sale, ediţia de faţă (cu peste 900 de titluri noi!) având darul să satisfacă setea de cunoştinţe a confraţilor cărora li se pune acum la dispoziţie un instrument de lucru perfecţionat şi „adus la zi” mai ales în ceea ce priveşte publicaţiile ştiinţifice în domeniu apărute în lume în ultimii doi ani. Des consultată (dar foarte rar citată ca atare), „Criminalistică şi ştiinţe de contact – Bibliografie” se oferă aşadar publicului românesc (ar fi de avut în vedere şi o versiune în engleză, pentru cercetătorii străini!), nu numai cu un conţinut mai amplu, ci şi într-o ţinută grafică mai frumoasă şi mai funcţională ce-i sporeşte atractivitatea şi, deopotrivă, facilitatea consultării. E aici şi meritul incontestabil al Editurii Ministerului Administraţiei şi Internelor, care a rezervat în planul său de publicaţii locul cuvenit unei asemenea lucrări, ce nu face cu siguranţă parte din categoria titlurilor comerciale. Subliniind acest fapt, nu trebuie uitat că această ediţie are caracterul uneia definitive sui generis, lucrarea de sine rămânând una deschisă înnoirilor şi completărilor viitoare. Nici nu s-ar putea altfel, câtă vreme o bibliografie destinată conexiunilor dintre criminalistică şi celelalte ştiinţe este menită să urmeze cursul acumulărilor succesive, mai ales în condiţiile permanentei accelerări a procesului, de ansamblu, al cunoaşterii. Acest demers firesc se va realiza însă, de acum încolo, prin fascicule periodice care vor cuprinde, cu precădere, dar nu exclusiv, lucrările nou apărute. Nu exclusiv, pentru că autorul, în ciuda dificultăţilor legate de identificarea fizică a apariţiilor mai vechi – fondul de carte criminalistică veche din marile biblioteci româneşti fiind extrem de limitat – nu va renunţa la încercarea de a întregi permanent portofoliul „istoric” al bibliografiei sale. Cu aceasta, fără a mai insista asupra îmbunătăţirilor aduse în ediţia de faţă din „Criminalistică şi ştiinţe de contact – Bibliografie”, inclusiv în ceea ce priveşte unele corecţii, operate cu onestitate în spiritul cuvenitului respect pentru rigoarea ştiinţifică, mai subliniem efortul excepţional în realizarea unei cărţi, care, prin felul cum se prezintă, dovedeşte că a meritat să fie făcut, atât de autor, cât şi de editură. Desigur, în beneficiul tuturor celor care, consultând-o, vor avea posibilitatea să acceadă, mai direct şi mai simplu, la o sursă sau alta de informaţie criminalistică românească sau străină. Prof. Vasile Lăpăduşi Secretar General al Asociaţiei Criminaliştilor din România, Redactor-şef al Revistei Române de Criminalistică

PARTEA I
Bibliografie în ordinea alfabetică a autorilor

A
1.

ABRAHAM, Pavel. Poliţia, comunitatea şi tranziţia. Editura Naţional, Bucureşti, 1996, 270 p. 1 ABRAHAM, Pavel. Legislaţie în asistenţă socială – Reglementări internaţionale. Editura Naţional, Bucureşti, 1999, 479 p. ABRAHAM, Pavel; CRĂCIUN, Adriana. Legislaţie în asistenţă socială. 2 vol. Editura Naţional, Bucureşti, 2000, vol.I, 496 p.; vol. II, 862 p. ABRAHAM, Pavel. Legislaţie în asistenţă socială – Note de curs. Editura Naţional, Bucureşti, 2000, 246 p. ABRAHAM, Pavel; HURDUBAIE, Ioan. Convenţii europene în materie penală. Editura Naţional, Bucureşti, 2001, 300 p. ABRAHAM, Pavel; NICOLĂESCU, Victor; IAŞNIC, Bogdan. Introducere în probaţiune. Editura Naţional, Bucureşti, 2001. ABRAHAM, Pavel. ADDENDA la lucrarea Administrarea justiţiei în comunitate – Standarde şi reglementări internaţionale / Autor Graham W. Giles. Bucureşti, Editura Expert, 2001, p. 315-336. ABRAHAM, Pavel; DERŞIDAN, Emil. Codul penal al României – comentat şi adnotat. Editura Naţional, Bucureşti, 2002, 695 p. ABRAHAM, Pavel; FĂRŢALĂ, Valeriu. Legislaţie în asistenţă socială – Note de curs. Editura pentru Ştiinţe Naţionale, Bucureşti, 2002, 262 p. ABRAHAM, Pavel; NICOLĂESCU, Victor; IAŞNIC, Bogdan. Poliţia comunitară. Editura Expert, Bucureşti, 2002, 405 p. Bibliografie la p. 369-405. ABRAHAM, Pavel; CRĂCIUN, Adriana; RIZON, Lucica. Legislaţie în asistenţă socială. 2 vol. Editura Naţional, Bucureşti, 2003, vol. I, 939 p.; vol. II, 981 p.

12.

2.

ABRAHAM, Pavel; IONEA, Dumitru. Poţi să fii detectiv particular. Editura Detectiv, Bucureşti, 2004, 282 p. Bibliografie la p. 278-279. ABRAHAMS, Peter; DILLNER, Luisa; SNOW, Tom. Corpul omenesc. O fascinantă incursiune în tainele alcătuirii şi funcţionării corpului omenesc. Traducere din limba engleză de Adriana Bădescu. Editura Colosseum, 2000, 1995, 16 p. ABRIC, Jean-Claud. Psihologia comunicării. Teorii şi metode. Traducere din limba franceză de Luminiţa şi Florin Botoşineanu. Editura Polirom, Iaşi, 2002, 205 p. ACHIŢEI, Gheorghe; AGARICI, Paul; DIMITRIU, Mihai; IAROVICI, Eugen; NUSS, Fred; ORĂDAN, Adrian. Coordonator: IAROVICI, Eugen. Audiovizual şi diaporama. Colecţia Foto-Film. Editura Tehnică, Bucureşti, 1983, 163 p. ADAM, T. Afacerea Dreyfus. Istoricul documentat al unui proces celebru, de T. Adam. [Partea I, fasc. 2 1-13; II, fasc. 1430], Bucureşti [Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu], 1898, 478 p. ADAMCIUC, I.; GOTCĂ, I.; SIMONA, S.; JUVERDEANU, M. Comportamentul infracţional la copii şi adolescenţi, în Buletin de psihiatrie integrativă, an XI, vol. X, nr. 1 (24), 2005, Iaşi, p. 187-197. ADLER, Freda. Notions not obsessed with crime. Rothman, Litteton, California, 1983. ADLER, Freda; MUELLER Gerharg O.W and Laufer; WILLIAM, S. Criminology. 1995. AFLOROAIEI, Ştefan. Lumea ca reprezentare a celuilalt. Institutul European, Iaşi, 1994, 228 [-232] p. AIONIŢOAIE, Constantin; BADEA, Ion; CORA, Ioan; CREŢU, Ovidiu. Curs de criminalistică. Metodică. Colaborator

13.

3.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

9.

18.

19.

10.

20.

11.

21.

1

Pagină, pagini.

2

Fasciculă.

Eugeniu Gacea. Ministerul de Interne, Şcoala militară de ofiţeri activi, Catedra de criminalistică, Bucureşti, 1971, 264 p.
22.

28.

AIONIŢOAIE, Constantin. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul infracţiunilor de tâlhărie, în Tratat practic de criminalistică, vol. I, Ministerul de Interne, 1976, p. 446-448. AIONIŢOAIE, Constantin; ASANACHE, Gheorghe. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul unor infracţiuni contra sănătăţii publice, în Tratat practic de criminalistic, vol. I, Ministerul de Interne, 1976, p. 468469. AIONIŢOAIE, Constantin; SANDU, IonEugen. Folosirea fotografiei judiciare operative în reconstituire, în 20 de ani de expertiză criminalistică, Ministerul Justiţiei, Bucureşti, 1979, p. 185-188. AIONIŢOAIE, Constantin; CORA, Ioan; SANDU, Ion-Eugen; BERCHEŞAN, Vasile; BOŢOC, Ioan; MARCU, Ilie. Curs de tactică criminalistică. 2 vol. Ministerul de Interne, Şcoala militară de ofiţeri activi. Bucureşti, 1983, (litografiat), vol. I, 134 p.; vol.II, 140 p. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile; BOŢOC, Ioan; PLETEA, Constantin; MARCU, Ilie. Curs de criminalistică. Anexă. Ministerul de Interne. Bucureşti, 1985, (litografiat), 307 p. AIONIŢOAIE, Constantin; STĂNICĂ, Tudor; VASILE, Gheorghe, (coordonatori). Autori: AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile; BOŢOC, Ioan; BUTOI, Tudorel; COCA, Nicolae; FLOREA, Gheorghe; MANDACHE, Ion; MARCU, Ilie; OLARU, Alexandru; PĂLĂNCEANU, Eugen; PLETEA, Constantin; SANDU, Ion-Eugen; SCARLET, Gheorghe; SIMA, Ion; STANCU, Emilian; TUDOR, Stănică; VASILE, Gheorghe. Tactica criminalistică. Ministerul de Interne, Serviciul Editorial şi Cinematografic, 1989, 290 p. Bibliografie la p. 289-290. 10
29.

23.

AIONIŢOAIE, Constantin; SANDU, IonEugen (coordonatori). Autori: AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile; BUTOI. Tudorel; MARCU, Ilie; PĂLĂNCEANU, Eugen; PLETEA, Constantin; SANDU, Ion-Eugen; STANCU, Emilian. Tratat de tactică criminalistică. Ediţia a II-a, revăzută şi completată. Editura Carpaţi, Craiova, 1992, 328 p. Bibliografie la p. 326-328. AIONIŢOAIE, Constantin; SANDU, IonEugen. Tactica criminalistică - rolul ei în prevenirea şi combaterea infracţiunilor, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a II-a revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 9-16. AIONIŢOAIE, Constantin; STANCU, Emilian. Planificarea urmăririi penale, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a IIa revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 17-25. AIONIŢOAIE, Constantin; MARCU, Ilie. Executarea măsurilor preventive, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a IIa revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 76-89. AIONIŢOAIE, Constantin; BUTOI. Tudorel. Ascultarea învinuitului sau inculpatului, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a II-a revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 90-120. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile. Ascultarea părţii vătămate, părţii civile şi părţii responsabile civilmente, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a IIa revăzută şi completată, Editura Carpaţi, 1992, p. 150-165. AIONIŢOAIE, Constantin; BUTOI, Tudorel. Confruntarea, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a II-a revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 166-177. AIONIŢOAIE, Constantin; STANCU, Emilian. Prezentarea pentru recunoaştere, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a II-a revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 178-193.

24.

30.

25.

31.

32.

26.

33.

27.

34.

35.

36.

AIONIŢOAIE, Constantin; PĂLĂNCEANU, Eugen. Ridicarea de obiecte şi înscrisuri, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a II-a revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 194-205. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile; BOTOC, Ioan. Percheziţia, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a IIa revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 206-237. AIONIŢOAIE, Constantin; PLETEA, Constantin. Constatarea tehnico-ştiinţifică şi expertiza, în Tratat de tactică criminalistică, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 238-254. AIONIŢOAIE, Constantin; STANCU, Emilian. Reconstituirea, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a II-a revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 255-277. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile; MARCU, Ilie. Luarea măsurilor asiguratorii, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a II-a revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 278-291. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile; SANDU, Ion-Eugen. Constatarea infracţiunii flagrante, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a II-a revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 292-303. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile (coordonatori). Autori: AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile; DUMITRAŞCU, Ion N.; PLETEA, Constantin; SANDU, Ion-Eugen. Tratat de metodică criminalistică, vol. I. Editura Carpaţi, Craiova, 1994, 376 p. Bibliografie la p. 365-367. Tablă de materii şi în limbile engleză, franceză şi germană. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile. Metodica criminalistică şi rolul ei în prevenirea infracţiunilor, în Tratat de metodică criminalistică, vol. I, Editura Carpaţi, Craiova, 1994, p. 11-20. 11

44.

AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile. Cercetarea infracţiunilor de furt şi tâlhărie, în Tratat de metodică criminalistică, vol. I, Editura Carpaţi, Craiova, 1994, p. 164-218. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile. Metodica cercetării delapidării, în Tratat de metodică criminalistică, vol. I, Editura Carpaţi, Craiova, 1994, p. 219-254. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile. Particularităţile cercetării înşelăciunii, în Tratat de metodică criminalistică, vol. I, Editura Carpaţi, Craiova, 1994, p. 255-283. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile; SANDU, Ion-Eugen. Cercetarea infracţiunii de trecere frauduloasă a frontierei, în Tratat de metodică criminalistică, Editura Carpaţi, Craiova, 1994, p. 348-364. ALĂMOREANU, Sorin, Elemente de criminalistică. Cluj-Napoca, Editura Alma-Mater, 2000, 224 p. Bibliografie la p. 221-224. ALĂMOREANU, Sorin. Criminalistica. Note de curs. Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2000, 204 p. Bibliografie la p. 199-202 (Fundaţia Universitatea „BogdanVodă”. Universitatea „Bogdan-Vodă”). ALĂMOREANU, Sorin. Elemente de criminalistică, Editura Alma-Mater, ClujNapoca, 2002, 240 p. ALĂMOREANU, Sorin. Clasic şi modern în examinarea documentelor suspecte. Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2003. ALĂMOREANU, Sorin, Dr., Universitatea Babeş-Bolyai; SZOSTAK, Maciej, Dr. hab. Criminalistica: paradox sau paradigmă?, în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică, Editura Alma Mater, ClujNapoca, 2003, p. 122 – 125. ALĂMOREANU, Sorin; ZAMFIRESCU SPIREA, Neculai. Introducere în interpretarea fenomenologică a urmelor. Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2003, 171 p. Bibliografie la p. 171.

37.

45.

46.

38.

47.

39.

40.

48.

49.

41.

50.

42.

51.

52.

43.

53.

54.

ALBINARU, Adina; BATANEANC, Lucian; BOBAR, Eugen. Modalităţi de fals în paşapoarte străine, în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică, Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2003, p. 48 – 62. ALBISHAUSEN, Wilfried, Aktenaufbau und - führung in umfangreicheren Ermittlungsverfahren (Întocmirea şi circuitul documentelor în procedurile de anchetă amplă), în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Ştiinţe criminalistice. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică, ediţie revăzută şi adăugită. Coordonator Rolf Rainer Jaeger, vol. II, Editura Schmidt Römhild, Lübeck, Berlin, Essen, 2002, 28 p. ALBU-VASLUI, Constantin, Regulamentul Monopolului de stat al stupefiantelor. Legea pentru combaterea abuzului de stupefiante… Regulament pentru autorizarea vânzării produselor cosmetice şi parfumuri „Timbrul cosmetic“. Das Reglement des Staats-monopols. Cu adnotări şi comentarii. Culegere de Constantin Albu-Vaslui. Traducere din limba germană de Albert Weiss, Bucureşti, 1933, 84 p. ALECU, Gheorghe; DRĂGAN, Jenică; TIPIŞCĂ, Mariana. Dreptul drogurilor – elemente introductive. Editura Dobrogea, 2003. ALECU, Gheorghe, Lector univ. drd. Universitatea Constanţa. Constatarea şi probarea stării de intoxicare alcoolică voluntară în Criminalistica, anul V, nr. 5, septembrie 2003, p. 34-36. ALECU, Gheorghe, Lector univ. drd. Universitatea Constanţa, Universitatea „Spiru Haret“. Investigarea modurilor de operare a traficanţilor de droguri. Particularităţi ale cercetării la faţa locului, în Investigarea criminalistică a locului faptei, Bucureşti, 2004, p. 211-222. ALECU, Gheorghe, Lector universitar dr. Criminalistica. Curs universitar. Editura Ovidius, University Pres, Constanţa, 2004, 934 p. Bibliografie la p. 907-934. 12

61.

ALECU, Gheorghe, Facultatea de Drept Constanţa, Universitatea „Spiru Haret”. Particularităţi tactice şi administrarea probelor în cazul cercetării infracţiunii de contrabandă, în Criminalistica, anul VI, nr. 6, noiembrie 2004, p. 41-44. ALECU, Gheorghe, Lector univ. dr., Facultatea de Drept Constanţa, Universitatea „Spiru Haret”. Aprecierea valorii probante a concluziilor rezultate din constatările tehnico-ştiinţifice, medico-legale şi din expertize, în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”, Editura Luceafărul, Bucureşti, 2005, p. 198-203. ALECU, Gheorghe, Lector univ. dr., Facultatea de Drept Constanţa, Universitatea „Spiru Haret”. Cercetarea urmelor accidentelor de navigaţie feroviare şi aeriene, în Criminalistica, anul VII, nr. 1, ianuarie 2005, p. 28-30. ALECU, Gheorghe, Lect. univ. dr. Facultatea de Drept Constanţa,. Universitatea „Spiru Haret”. Unele consideraţii referitoare la psihologia victimei unei infracţiuni şi factorii ce influenţează formarea declaraţiei acesteia, în Criminalistica, anul VII, nr. 2, martie 2005, p. 28-30. ALECU, Gheorghe, Lect. univ. dr., Universitatea „Spiru Haret” – Facultatea de Drept Constanţa. Particularităţi ale investigaţiei penale şi criminalistice a unor infracţiuni din domeniul informatic, în Criminalistica, anul VII, nr. 3, mai 2005, p. 16-18. ALECU, Gheorghe, Lector univ. dr., Facultatea de Drept Constanţa, Universitatea „Spiru Haret”. Particularităţi ale investigaţiei penale şi criminalistice a unor infracţiuni din domeniul informatic (II), în Criminalistica, anul VII, nr. 4, iulie 2005, p. 5-8. ALECU, Gheorghe, Lector universitar, doctor, Universitatea „Spiru Haret”, Facultatea de Drept Constanţa. Noi metode şi tehnici de investigare a accidentelor de navigaţie maritimă, în

55.

62.

63.

56.

64.

57.

65.

58.

66.

59.

67.

60.

Metode şi tehnici de identificare criminalistică, Bucureşti, 2006, p. 414419.
68.

79.

ALMANDOS, Luis, Reyna. Union Internationale D’Identification, în R.I.C., no.10, 3e année, 1931, p. 728-737. ALMOG, Joseph; SPRINGER, Eliot. Proceedings of the International Symposium on Fingerprint Detection and Identification, June 26-30, 1995, Neurim, Israel. Edited by Dr. Joseph Almog [,] Director, Division of Identification and Forensic Science (D.I.F.S.) Israel nationalPolice; Eliot Springer [,] Head Fingerprint Development Laboratory, Division of Identification and Forensic Science (D.I.F.S.) Israel National Police. Jerusalim, Israel, 1996, 438 p. ALONSO, Iulio Nieto. Profesor de Criminalistică, Especialista en Balistica Forense, Documentoscopia y Lofoscopia. Apuntes de Criminalistica. Secunda Edician, Madrid, 2002, 195 p. Bibliografia consultada p. 195. ALTAVILLA, Enrico. Il riconoscimento del colpevole nel nuovo codice di procedura penale. Note di psicologia giudiziaria, în e R.I.C., no.2, 4 année, 1932, p. 86-107. ALTAVILLA, Enrico. Il riconoscimento e la ricognizione delle persone e delle case. Roma, Foro Italiano, [1935]. ALTAVILLA, Enrico. Psicologia giudiziaria. Vol. I şi II. Unione Tipografico, Editrice Torinese. Torino, 1955. ARTIŞEVSKII, G. V. Elaborarea şi verificarea versiunilor de anchetă. Literatura juridică, Moscova, 1978. Almanahul Revistei Jandarmeriei. Redactori Gheorghe Boblea şi Oana Cioboată; apariţie anuală începând cu 1998. Editura Fundaţiei Revista Jandarmeriei, 240 p. ÁMBELAIN, Robert. Traité d’Astrologie Ésotérique. Éditions Adyar, Paris, 1937, 272 p. AMBLER, Eric. Epitaf pentru un spion. Traducere din limba engleză de Paul B. Marian. Editura Univers, Bucureşti, 1970, 224 p. (Enigma). Titlul original în limba engleză: Epitaph for a spye.

ALECU, Gheorghe, Dr.; BARBĂNEAGRĂ, Alexei, dr. Reglementarea penală şi investigarea criminalistică a infracţiunilor din domeniul informatic. Pinguin Book, Bucureşti, 2006, 271 p. Bibliografie la p. 263-271. ALEXANDRESCU, Lucian Ionuţ, Jurist. Criminalistica – o profesie de înaltă utilitate socială, în Criminalistica, anul VII, nr. 6, noiembrie 2005, p. 1-3. ALEXANDRESCU, Vladimir. Amprenta olfactivă – o metodă ştiinţifică? în Criminalistica, anul I, nr. 1, martie 1999, p. 31-32. ALEXANDRIAN. Istoria filozofiei oculte. Traducere din limba franceză de Claudia Dumitru. Editura Humanitas, Bucureşti, 1994, 444 p. ALEXIU, [Nicolae I.], Judecător la Tribunalul Romanaţi. Manualul ofiţerului de poliţie judiciară. Craiova, 1893, 62 p. Alcool et Drogue. Programmes d’assitance aux travailleurs. Genève, Bureau international du Travail, [1989], VII + 220 p. (Bureau Internationale du Travail Genève). ALMANDOS, Reyna. Dactiloscopia argentina. La Plata, 1901. ALMANDOS, Luis, Reyna. Dactiloscopia Argentina. La Plata Joaquim Sese, 1909. ALMANDOS, Luis, Reyna. Origen e influencia juridico-social del sistema dactiloscopico argentino. La Plata, Impresiones oficiales, 1912. ALMANDOS, Reyna. Documentation del Museo Vucetich. La Plata, 1928. ALMANDOS, Reyna. Las lineas blancas dactiloscopicas, în R.I.C., 1 no.9, 2e année, 1930, p. 652-661.

80.

69.

70.

81.

71.

82.

72.

73.

83.

84.

74. 75. 76.

85.

86.

77. 78.

87.

88.

1

Revue Internationale de Criminalistique 13

89.

AMBLER, Eric. Lumina zilei [roman]. Traducere din limba engleză de Ecaterina Bucur. Bucureşti, Editura Vivaldi, 1993, 248 p. AMELINE, Léon. Ce qu’il faut connaître de la police et de ses mystères, par Léon Ameline. Paris, Boivin, [1926], 160 p. AMMONIUS; STEPHANUS. Comentarii la tratatul Despre Interpretare al lui Aristotel [,] însoţite de textul comentat. Traducere, cuvânt înainte, note şi comentariu de Constantin Noica. Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1971, 213 [-216] p. (Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice. Centrul de Logistică). (Scriitori greci şi latini XII). AMZA, Tudor, Dr. Ţiganii, necunoscuţii de lângă noi. Editura Atlas-Lex, Bucureşti, 1996, 495 p. AMZA, Tudor, Conf. univ. dr. Conotaţii criminogene şi noi riscuri pentru ordinea publică. Fenomenul satanist. Copiii străzii şi piaţa sexului. Criminalitatea economico-financiară a „gulerelor albe“. Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997, 264 p. AMZA, Tudor, Conf. univ. dr. Criminologie teoretică. Teorii reprezentative şi politică criminologică. Editura Lumina Lex, 2000, 816 p. (Universitatea „Nicolae Titulescu“ Bucureşti, Facultatea de Drept), Bibliografie la sfârşitul fiecărei secţiuni. AMZA, Tudor. Criminologie. Tratat de teorie şi politică criminologică. Bucureşti, Lumina Lex, 2002, 1085 p. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol. Glosar criminologic, p. 1028-1068. AMZA, Tudor; AMZA, Cosmin-Petronel. Criminalitatea informatică. Bucureşti, Lumina Lex, 2003, 520 p. Glosar p. 493508. AMZA, Tudor, Conf, univ. dr.; AMZA, Cosmin - Petronel, Drd. Crima cibernetică: înţelegere, prezentare şi definiţie, în Investigarea criminalistică a locului faptei, Bucureşti, 2004, p. 231233. 14

98.

ANDER, Z.; Bilgan, I.; MOLNAR, V. Medicină legală. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1966, 232 p. cu 1 fig. + erată (Ministerul Învăţământului). ANDREESCU, Anghel; GEGEA, Nicolae; NEDELCU, Gheorghe; PRUNĂ Ştefan. Noţiuni ale managementului din Ministerul de Interne. Coordonator Vasile-Gabriel Niţă. Editura Ministerului de Interne, 1998, 296 p. Dan, Maior. Terorismul, analiză psihosociologică. Editura Timpolis, 1999, 120 p.

90.

99.

91.

100. ANDREESCU, Anghel, Gl. bg.; NIŢĂ,

101. ANDREESCU, Anghel, Gl. bg.; PRUNĂ,

Ştefan, Cpt. Psihopedagogie militară. Editura Timpolis, 1999, 340 p.
102. ANDREESCU,

92.

Anghel, Gl. bg.; GRIGOROIU, Valentin, Lt. col. Securitatea României şi condiţiile contemporane. Editura Artprint, 2000, 200 p.

93.

103. ANDREESCU,

94.

Anghel; LIŢĂ, Ştefan (coordonatori). Managementul stresului profesional. Ghid pentru personalul din domeniul ordinii şi siguranţei publice (Ministerul Administraţiei şi Internelor. Centrul de Psihosociologie.) Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, 2005, 272 p. Anghel: LIŢĂ, Ştefan (Coordonatori). Autori: ALBU, Cristina; ANDROSIAC, Eugen; BOZAI, Violeta; GRIGOROIU, Marian; MIHALCEA, Andreea; MILCU, Marius; MUREŞAN, Genoveva; LIŢĂ, Ştefan; TAT, Cristina; TURC, Darius; TURC, Mirela; RUSAN, Adrian. Managementul stresului profesional. Ediţia a II-a. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, Bucureşti, 2006, 387 p. Bibliografie după fiecare capitol.

104. ANDREESCU,

95.

96.

105. ANDREESCU,

97.

Ion; BUCUR, Cecilia. Valoarea expertizei medico-legale a firului de păr în identificarea autorului unei infracţiuni, în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică, Ministerul de Interne, 1979, p. 99-100.

1

Figură, figuri

106. ANDREESCU,

M. Mihail. Istoricul Mănăstirii Trivale de la fondare până la 1800. Domeniul funciar şi fondul de documente. Tipografia „Curtea Veche” S.R.L., Bucureşti, 2001, 343 [344] p. de contur în criminalistică, în Revista Română de Drept, nr. 2/1974, p. 80-84.

114. ANDREI, Petre. Prelegeri de istorie a

filosofiei: De la Kant la Schopenhauer. Cuvânt înainte de Ştefan Afloarei, Polirom, Iaşi, 1997, 224 p. (Collegium: Filosofie).
115. ANDREI,

107. ANDREI, I. Contribuţii la studiul urmelor

Petre. Sociologie generală. Ediţia a IV-a, Polirom, Iaşi, 1997, 392 p. (Sociologie: Ştiinţe politice, Collegium). Organizarea poliţienească şi statutul funcţionarilor civili. Compilaţie după textul italian al legilor şi regulamentelor de reorganizare din anii 1907-1908 şi 1909. Tipografia „Universala“ Iancu Ionescu, str. Covaci nr. 14, Bucureşti, 1912, 75 p. (legislaţie italiană).

108. ANDREI,

I.; SĂRĂROIU, I. Triumful adevărului. Editura Cordial Lex, ClujNapoca, 1997.

116. ANDRIESCU, V. (inspector de poliţie).

109. ANDREI, Petre. Opere sociologice [vol.] 1.

Sociologia cunoaşterii şi a valorii. Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note de dr. Mircea Mâciu. Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1973, 467 p.
110. ANDREI, Petre. Opere sociologice [vol.]

117. ANDRONESCU,

2. Sociologia politicii şi a culturii. Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note de dr. Mircea Mâciu. Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1975, 405 p. cu facs. 1+ 1 f. 2 portret.
111. ANDREI, Petre. Opere sociologice [vol.]

Şerban. Cadmos. Scurtă istorie a scrisului. Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1966, 360 p. cercetări în identificarea persoanelor după voce. Ministerul de Interne, Serviciul Cultural, Presă şi Editorial, 1971.

118. ANGHELESCU, Ion. Rezultatele primelor

3. Sociologie generală. Ediţia a III-a, îngrijită şi notă introductivă de dr. Mircea Mâciu, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti,1978, 460 p. cu portret şi facs. Titlu şi în limbile engleză şi rusă. Rezumat în limba engleză. Tablă de materii şi în limba engleză. Bibliografie la p. 445-451.
112. ANDREI, Petre. Opere sociologice [vol.]

119. ANGHELESCU, Ion. Cercetarea la faţa

locului în cazul catastrofei feroviare din Staţia C.F.R. Bucerdea. Ministerul de Interne, Serviciul Cultural, Presă şi Editorial, 1972.
120. ANGHELESCU,

4. Istoria filozofiei. Epoca kantiană; Etică generală. Sociologie specială. Ediţie îngrijită, cuvânt introductiv, note şi comentarii de dr. Mircea Mâciu. Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1983, 368 p. Titlu şi în limba engleză.
113. ANDREI, Petre. Filosofia valorii. Prefaţă

Ion; BARCIUC, Alexandru. Filmul judiciar. Ministerul de Interne, Serviciul Cultural, Presă şi Editorial, 1973, 174 p.

121. ANGHELESCU,

de Nicolae Râmbu. Ediţia a III-a, Polirom, Iaşi, 1997, 240 p. (Collegium: Filosofie).
1 2

Ion. Expertiza fonobalistică judiciară. Ministerul de Interne, Serviciul Cultural, Presă şi Editorial, 1975, 143 p. Bibliografie la p. 127-128. Rezumate în limbile franceză, engleză, germană şi rusă. de identificare criminalistică în România, în Şcoala românească de criminalistică, Ministerul de Interne, 1975, p. 39-45 (uz intern).

122. ANGHELESCU, Ion. Evoluţia cartotecilor

Facsimil, facsimile Filă, file 15

VOCHESCU. III. în Tratat practic de criminalistică. listică a vocii şi vorbirii. Ministerul de Interne. p. ANGHELESCU. Ministerul de Interne. R. Ministerul de Interne. 1978. 64-67. 1976. Ion. 1979. Dan. p. Ministerul de Interne. Lupu. Ministerul de Interne. I. p. p. 16 141. I. Expertiza urmelor BUTA. 1976. Ministerul de Interne. tehnico-ştiinţifice şi al expertizei în garantarea principiului prezumţiei de nevinovăţie. 1980.. 1976. vol. 1979. 1979. KÖNIG. ANGHELESCU. Filmul şi video- Ion. Ministerul de Interne. Ion. 133. Alexandru. URUCU. ANGHELESCU. ANGHELESCU. Legătura criminalisticii cu alte ştiinţe. 135. în Tratat practic de criminalistică. în Tratat practic de criminalistică. I.. p. Adrian. Ion. 382-384. Constatarea stresului psihologic cu ajutorul sonagrafului şi al detectorului de stres psihologic în voce. ANGHELESCU. în Tratat practic de criminalistică. Ministerul de Interne. CONSTANTIN. Urme specifice catastrofelor navale. Ministerul de Interne. ANGHELESCU. Rolul constatării 126. 56-59. Ion. 136. Ion. III. 1976. Ion. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. în Tratat practic de criminalistică. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Examinarea microurmelor-formă. Ion. ANGHELESCU. ANGHELESCU. Ministerul de Interne. 370-377. PETRE. ANGHELESCU. Alfred ale cercetării la faţa locului în cazul infracţiunilor contra siguranţei circulaţiei feroviare. Ministerul de Interne. Unele particularităţi Unele consideraţii cu privire la identificarea persoanei după semnătură. ANGHELESCU. ANGHELESCU. Ion. p. Posibilitatea stabilirii disimulării adevărului în voce cu ajutorul aparatului P. 1976. Urme specifice catastrofelor aeriene. 1976. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Ion. Expertiza de portret. I. în Tratat practic de criminalistică. 13-19. Examinarea urmelor . ANGHELESCU. p. Ministerul de Interne. Expertiza crimina- 140. I. II. ANGHELESCU. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul catastrofelor maritime şi fluviale. Ion. Ion. Ion. Ion. Ilona. 138. ANGHELESCU.123. vol. MANEA. vol. Metodă de expertiză fonocriminalistică a monedelor. 130. 1978. 1978. p. 394-405. p. p.S. 124. 125. 465-466. în Tratat practic de criminalistică. 69-83. Urmele sonore create de obiecte. Unele rezultate obţinute pe plan mondial. 127-135. în Tratat practic de criminalistică. RADU. I. Bucureşti. COMAN. obiectul şi metodele de studiu ale criminalisticii. vol. Ion. Jean. 128. ANGHELESCU. 96-111. Ion. vol. 1976. p. p. în Tratat practic de criminalistică. Ion. MOISE. Ion. Ministerul de Interne. 1976. Examinarea bancnotelor. în Tratat practic de criminalistică. 1980. vol. Urme specifice accidentelor şi catastrofelor de cale ferată. 357-367. GEAMBAŞU. Ion. în Tratat practic de criminalistică. Ministerul de Interne. p. vol. ANGHELESCU. p. vol. vol. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. vol. 142-144. în Tratat practic de criminalistică. 129. p. vol. vol. 1978. Ion. Ministerul de Interne. III. vol. Ion. 139. ANGHELESCU. 377-382. lăsate de aparatul de filmat. Ion. p. I. Ministerul de Interne. 132. 137. 127. 74-79. Valeriu. 1979. Ministerul de Interne. Ion. ANGHELESCU. Nicolae. ANGHELESCU. 1980. vol. sonore ale vocii şi vorbirii în limba română. 305-308. 134. NICHIFOR. în Tratat practic de criminalistică. I. p. 131.E. fonograma judiciare la faţa locului. 17-20. Ministerul de Interne. în Tratat practic de criminalistică. Definiţia. II. 59-62. II. p. 459-461.

ANSELMINO. RADU. în Tratat practic de criminalistică. ANGHELESCU. în Tratat practic de criminalistică. ANGHELESCU. 1982. p. 149. (uz intern). Institutul de Criminalistică. PATRICIU. Ministerul Justiţiei. 156. Cartoteca vocii şi Jean. în Tratat practic de criminalistică. Ministerul de Interne. 1986. 155. Expertiza urmelor de hârtie. 1985. Gheorghe Gheorghe. Eugen Dumitrescu. (Société de Nations. Comité central permanent de l’opium). în Tratat practic de criminalistică. V. 147. 1982. 146-152. Ministerul de Interne. în Tratat practic de criminalistică. SANDU. VASILINIUC. vol. Mihaela. vol. ANGHELESCU.142. BUTA. Victor. p. Identificarea cri- minalistică a hârtiei pe baza compoziţiei fibroase. în Tratat practic de criminalistică. ANGHELESCU. Olga. DOBRILĂ. Ion Petre. ZORZOR. ANGHELESCU. 145. p. Ilie Vasiliniuc. 151. GYORFI. [Bucureşti]. p. p. ANGHELESCU. Eugen. DUMITRESCU. vorbirii. în Tratat practic de criminalistică. 153-156. (uz intern). ANGHELESCU. ANGHELESCU. Ministerul de Interne. 143-152. Ion. 158. 308 p. 379 p. IV. Ion. Ion. în 20 de ani de expertiză criminalistică. 571 p. p. 1980. Ion. V. O. Viorel. Petre Cravă. 1931. Ion. Diagramele de examinare. Ion. III. Cartoteca fonobalistică. p. Educaţie şi cunoştinţe profesionale. vol. Ministerul de Interne. 1985. TOMESCU. Sorin. 1980. Alexandru. p. 1980. 154. Inspectoratul General al Miliţiei. ANGHELOIU. 48 p. Ministerul de Interne. Examinarea urmelor suplimentare ale tragerii. RADU. 468-485. 1940. educaţia fizică şi fizica profesională. vol. şi erori ce pot apărea în expertiza criminalistică. 1980. 148. 146.I. 259-264. p. Ion. Ilie. Examinarea urmelor lăsate pe bandă magnetică. Serviciul Editorial şi Cinematografic. Agent de poliţie şi jandarm în termen. 1985. Marcel. vol. vol. V. Examinarea urme- Cartoteca balistică judiciară. 1979. lor sonore ale împuşcăturii. Bucureşti. Editura Militară. 249-287. 143. Colonel. p. BUTOI. ABC des Stupéfiants. ANGHELESCU. vol. în Tratat practic de criminalistică. NICHIFOR. Mihai. ANGHELESCU. III. Colonel. V. Conceptul de cartotecă criminalistică. 125-129. Ion. 203-219. Constantin. ANTON. Eugen. vol. 17 Vasile. Tudorel. Călăuza Jandarmului. Securitatea şi protecţia informaţiei în sistemele electronice de calcul. (uz intern). 1985. Ion. ANGHELESCU. Ion. Ion. vol. Îndrumar practic de criminalistică pentru subofiţeri de miliţie. vol. fonograma de examinare. Ion Sandu. IV. armării şi percuţiei. Dionisie Păcurar. Marcel. ANGHELESCU. Ediţia a II-a. 1982. Ilie (coordonatori). Ministerul de Interne. Ion. Dr. Ministerul de Interne. . Ilona. Norme de deontologie Olga. în Tratat practic de criminalistică. 194-210. Ministerul de Interne. Ministerul de Interne. Alfred 150. Ministerul de Interne. (uz intern). 194-204. 153. vol. vol. p. ANGHELESCU. MOLDOVAN. V. VASILINIUC. cu fig. VASILINIUC. ANGHELESCU. 157. 181-193. Ilustrarea îndrumarului: Ion Petre. 1984. Ion. DOBRILĂ. Ministerul de Interne. Modernizarea conducerii activităţii cartotecilor şi colecţiilor criminalistice. Ministerul de Interne. 1985. IONESCU. în Tratat practic de criminalistică. III. Ilie. Genève. în Tratat practic de criminalistică. Filmul şi video- ILISIE. Alexandru. instrucţie şi regulamente militare. Colectivul de autori: Ion Anghelescu. 5-14. p. în Tratat practic de criminalistică. III. Ministerul de Interne. 144. 152. (uz intern). p. Ion. Ion Voinescu. 144-149. IV. Mircea Constantinescu.

III. Tudor. Gheorghe. Editura Academiei Române. 168. POPA. MITRACHE. Coordonatori: George Antoniu. Tempus. 1. M. Practica judiciară penală. AVRIGEANU. Constantin. Ion. 1968. II. George. ANTON. ANTOHIE. Editura Academiei Române. Coordonatori George Antoniu. Bucureşti. 18 George. Cristiana. FILIŞANU. George. George. Tip. Povestiri. 302 p. anul VI. Editura Expert. Bibliografie la p. Nicolae Volonciu. 160. Marin. Concepte. George. Vinovăţia penală. Expert criminalist. Marketingul resurselor umane. PAPADOPOL. 172. STĂNOIU. Tiberiu. în Criminalistica. 163. Editura Labirint. Partea generală (art. 199 p. ARAMĂ.C. 1988. p. STOICA. 170. Bucureşti. Rodica Mihaela. Trei ani de prefectorat 12 iunie 1930 – 12 iunie 1933. Ştiinţifică. 1990. George. Vasile. Practica judiciară penală. 1-51 Codul penal). PAPADOPOL. Baze ale cunoaşterii în marketing. revăzută şi adăugită. Constantin Bulai. ANTONIU. Editura Imprimeriei de Vest. Constantin Bulai. pl. MITRACHE. Practica judiciară penală. Dana. ANTON. STĂNOIU. Rodica Mihaela. 340 p. „Oltenia“ Imperială 2 – Bucureşti. Bucureşti. Procedura penală (art. 155-363 Codul penal). ANUARUL PREFECTUREI DE POLIŢIE 166. Editura Academiei Române. 339 p. 162. V[asile] [D]. vol. 169. VOLONCIU. 164. 1 2 Ion. NEAGU. DIANU. Editura Academiei Române. ANTONIU. Constantin. Codul penal pe înţelesul tuturor. Pasagerul clandestin. Partea specială (art. Ion. ANTON. 2 Fără an Planşă. Marketing. f. Valeriu. Avram. Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Iaşi. Nicolae. George. Avram. Raportul de cauzalitate George. 272 p. Bucureşti. FILIPAŞ. MITRACHE. Bucureşti. Avram. ANTONIU. Bucureşti. 161. Cristiana. Cristina. Partea generală (art. în dreptul penal.192 p. ARAMĂ. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol. Bucureşti. PAPADOPOL. ANTONIU. septembrie 2004. 208 p. Bucureşti. Editura Militară. Editura Academiei Române. ARAMĂ. Editura Vasile. FILIPAŞ. 171. 173. vol. Editura Academiei Române. 2003. Ion. Vasile D. p. BULAI. Universităţii din Oradea. ANTONIU. 2001. Cristiana. Singur împotriva lui Ceauşescu. Constantin. BULAI. Vasile. 5. Coordonatori: George Antoniu. Şerban. Practica judiciară penală. STĂNOIU. 174. Dan. 1-254 Codul de procedură penală). în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. 232 p. Ediţia a V-a. STĂNOIU. Bucureşti. 167. Pericol în amonte. 1993. vol. Rodica Mihaela. 1964. 331 p. POPESCU. 2001. IV. 165. 360 p. Violatorii au fost recunoscuţi pe calculator. Editura Calypso. FILIŞANU. DOBRESCU. Editura Alma Mater. 257 p. 187 – 193. 288 p. Comisar-şef de poliţie. Tradiţii de cercetare. ANTONENCO. Coordonatori: George Antoniu. Paradigme. 197-199.a. STROE. Constantin.159. 175. PAPADOPOL. 2004. Bucureşti. 52-154 Codul penal). Vasile. I. planşe . BULAI. nr. V[asile] D. Oradea. DEMETRESCU. 1995. Bucureşti. ANTONIU. Bibliografie la p. FILIŞANU. Constantin Bulai. A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI. + 3 f. ClujNapoca. 1991. 2003. FILIPAŞ. „Moartea albă” – un flagel periculos. 184 p. Reforma legislaţiei penale. Editura Bucureşti. DANEŞ. 30. 1992. 1995. Ştefan. 96 p. ANTONIU. Constantin. Emilian. 1990. Constantin. ANTONIU. Coordonator George Antoniu. 440 p. vol. 358-360.

ARĂDĂVOAICEI. Urgenţe psihiatrice prespitaliceşti. Bucureşti. Dumitru. 2001. 2004. 238 [240] p. Editura Eminescu. Metodologia folosirii rezultatelor cercetării la faţa locului în cazul evenimentelor de navigaţie maritimă pentru realizarea probaţiunii judiciare. Bucureşti. ARSENESCU. Editura EDITIS. (seria Atlase Corint). 2001. 1972. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Bucureşti.Iorga” Biblioteca istorică XXXV). Ion. 1986.. Bucureşti.. Bucureşti. Bucureşti. 317 p. 208 p. 2004. ARĂDĂVOAICEI. Bucureşti. 338 p. ARION. Teste psihologice de autoevaluare. Istoric. 3 St. 1970. ARION. PAINA. Traducere din limba franceză de Gheorghe Szekeley. Editura Corint.a. 2. Bucureşti. Bucureşti. p. 1 (24). Şeful Direcţiei Cercetări Penale. Chestor de 179. 185.P. 2002. ilustraţii . ARDELEAN. Frank. Călin. ARMBRUSTER. 195. ROŞU. 259-268. VAIDA. Culturală Sophia. Aurel. 2005. ARION. Bucureşti. Atac în bibliotecă. Bucureşti. ARION. 1992. Chestor de 1 196. nr. Probele şi mijloacele de probă în contextul noilor reglementări ale Codului de procedură penală. Nesfârşita zi de ieri. Editura Eminescu. perspective. LIŢĂ. Editura Lumina Lex. Editura Flacăra. Enigmele anchetelor 182. 205 p. 310 p. 2002. 181 p. 282 [-284] p. Atlas de anatomie. poliţie 1 dr. 304 p. Ţigănuşu. Istoria unei idei. R. Bucureşti. 2005. 1913. George. Şeful Direcţiei Cercetări 2 3 În text. 194. H. 206 p. Bucureşti. 251-254. Editura Albatros. Editura Eminescu. Trucaj. Arta falsificatorilor. Dr. Editura Luceafărul. X. Manual de teorie pentru uzul Gardianului de închisoare.176. falsificatorii artei. Adolf. Dr. Criminalistica şi Criminologia în acţiune. Ion. 2002. ARION. Editura Militară.+105 ilustr. 112 p. Rezumat şi tablă de materii în limba germană (Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice a Republicii Socialiste România. George. 177. Asociaţia 178. Bucureşti. Bucureşti. H. 272 p. Gheorghe. 206 [208] p. Ştefan.. Jănică. Editura Academiei Republicii Socialiste România. 189. 186. Iaşi. Editura Phobos Publishing House. p. George. Profesionistul. ARAMĂ. Necuratul din Colga. 193. 191 p. 192. antiterorism. ARION ŢIGĂNAŞU . George. Nu trage Sahib. Ion.R. 1998. (Civica). Editura Antet. Bucureşti. 1992. 109-118. 180. Penale din cadrul I. 184. Ion. 1983. 187. Editura Antet. 1997.. în Investigarea criminalistă a locului faptei. 183. ARION. Mareşalul şi soldatul. 82 p. 190.G. Terorism. 49 p. ARAMĂ. f. ARGEŞANU. contraterorism. George.. 188. vol. Editura Meridiane. Janică.. George. ARION. ARDELEAN. Bucureşti. poliţie dr. ILIESCU. Pe ce picior dansaţi? Misterul din fotografie. TRĂISTARU. actualitate. Institutul de Istorie „N. ARNAU. 181. judiciare. Ion. Romanitatea românilor. an XI. Soldaţii ultimei şanse. George. ARGEŞANU.. 1991. ARAMĂ. 1985. Din însemnările unui procuror criminalist. 215 p. 19 Inspectoratul General al Poliţiei Române Ilustraţie. POPESCU. G. în Buletin de psihiatrie integrativă. Cunoaşterea de sine. Ionel. Dan. Editura Fundaţiei „Premiile Flacăra”. ARION ŢIGĂNAŞU. Gheorghe. Bibliografie la p. 191. Crimele din Barintown. Editura „Flacăra”. ISTRATE. 267-276. Ţinta în mişcare. p.

Urmele de natură piloasă. 265-280. ASANACHE. Rezumat în limba engleză. Ignat.. 372 p. 213. Cu un cuvânt înainte de prof. în Tratat practic de criminalistică. Gheorghe. 207. p. p. Mina. 1986. Ministerul Justiţiei. MĂRCUŞ. 207-209. II. 1981. I. 236-239. 202. CONSTANTINESCU. VASILINIUC. Gheorghe. I. Gheorghe. Ministerul de Interne. Gheorghe. Prof. Identificarea persoanelor după resturile osoase. I. Mircea. Psihoneurologie. DRAGOMIR. în Tratat practic de criminalistică. ASANACHE. (I) + I + 46 p. 1976. C. Constantin. vol. vol. Ministerul de Interne. p. Expertiza urmelor lăsate de dinţi pe corpul uman. ASANACHE. în Tratat practic de criminalistică.. Istoricul neurochirurgiei româneşti. 201. Urmele de natură osteologică. vol. 210. DRAGOMIR. vol. GOLU. gice desprinse din cercetarea la faţa locului. (II). 348-356. 508 p. vol. 198. 1976. dr. în Tratat practic de criminalistică. Mina. Ministerul de Interne. şi portrete. vol. ASANACHE. Ministerul de Interne. ROMAN. în Tratat practic de criminalistică. Expertiza prin 204. ASANACHE. 1976. p. II. Vol. DRAGOMIR. Ministerul de Interne. Urmele de spermă. p. ASANACHE. II. ASANACHE. Bucureşti. 1983.197. 25-35. ARSENI. Mina. p. fig. 1979. Ministerul de Interne. p. Expertiza urmelor de spermă. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. 200. ASANACHE. 209. doc.. Contribuţii la istoria medicinii legale şi a 20 Fundamentul ştiinţific al constituirii . vol. 244-245. DĂNĂILĂ. Academiei. Ministerul de Interne. în Tratat practic de criminalistică. vol. Urme ale altor ţesuturi moi. Apărută cu ocazia celui de-al XVI-lea Congres internaţional de istorie a ştiinţei. Ministerul de Interne. 215. 1978. ASANACHE. dr. 1978. 118-121. ASANACHE. 1978. Gheorghe. Gheorghe. 211. MĂRCUŞ. + erată. Editura Bucureşti. în 20 de ani de expertiză criminalistică. 68-75. p. 1981. p.. 1979. Bucureşti. doc. vol. Gheorghe. Gheorghe. PĂŞESCU. ASANACHE. 217-220. Lucia. cu fig. Gheorghe. 1976. Expertiza scrisului cursiv alterat din cauza unor stări patologice. 208. în Tratat practic de criminalistică. Editura Medicală. Gheorghe. în Tratat practic de criminalistică. vol. ASANACHE. 1978. în Tratat practic de criminalistică. în Tratat practic de criminalistică. G[heorghe]. Urmele de salivă. Ministerul de Interne. 205. Bucureşti. Mina. Gheorghe. p. 212. p. L. ASANACHE. Alexandru Vladimir. Ministerul de Interne. în Tratat practic de criminalistică. Ministerul de Interne. 203-207. 1975. I. 1976. Atlas clinic de electroencefalografie. CIUREA. vol.. Ilie. univ. 183-184. 214. Gheorghe. 203. 199. II. ASANACHE. Identificarea de persoane prin utilizarea metodei supraproiecţiei. Ministerul de Interne. M. p. 1976. Gheorghe. ARSENI. p. Bucureşti. 23 p. Aspecte etolo- 206. I. p. Constantin. Gheorghe. 216. II. I. DRAGOMIR. antropologiei judiciare din România. Ministerul de Interne. Bucureşti. L. Expertiza urmelor lăsate de mâini pe corpul omenesc. 239-241. 1978. Ministerul de Interne. ASANACHE. Gheorghe. dr. metoda supraproiecţiei. DRAGOMIR. Gheorghe. [2] + VIII + 40 p. 214-216. p. Gheorghe. Urme formă lăsate de vegetaţie. vol. I-II. I. ASANACHE. [multigrafiate]. Urme biologice de natură vegetală. 1976. 210-214. Ioan Moraru. ASANACHE. 2 Vol. 1976. Mina. ARSENI. 155-159. în Şcoala românească de criminalistică. în Tratat practic de criminalistică. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.

21 eronată a naturii semnului de violenţă principal determină căutarea unui autor „fantomă”. 230. vol. ASANACHE. în Criminalistica. vol. III. III. p. p. Ministerul de Interne. Constantin. Ministerul de Interne. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Distrugerea practic totală prin calcinare. anul VI. 2004. Gheorghe. Dr. 12-17. 31. Dr. noiembrie 2003. 6. p. Factori ce intervin în procesul reconstituirii trăsăturilor fizionomiei în portretul vorbit. Mihăiţă. 1979. noiembrie 2004. 233. Bucureşti. Gheorghe. Ministerul de Interne. septembrie 2004. 11-12. III. 1982. 221. p. în Tratat practic de criminalistică. nr. p. IV. 3. Dr. martie 2004.portretului vorbit. 1980. 219. Alina. în Tratat practic de criminalistică. Ministerul de Interne. 106-109. Examinarea urmelor lăsate de noduri pe corpul uman şi pe obiecte. 225. 227. ASANACHE. în Criminalistica. 220. p. ASANACHE. a cadavrului . vol. Rezultatul Gheorghe. p. 1980. vol. Investigaţiile biologice de natură vegetală. Dr. Alina. Expertiza urmelor radiologice judiciare în serie relevă rezultate neaşteptate. p. Gheorghe. p. anul V. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Mircea. ASANACHE. 229. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Ministerul de Interne. nr. Gheorghe. în Criminalistica. 4. Gheorghe. 232. 226. p. nr. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Gheorghe. în Criminalistica. nr. Dr. Dr. Neprelevarea lor de încălţăminte lăsate pe corpul uman. Dr. Ministerul de Interne. Dr. Gheorghe. anul VI. Examinarea urme- reicipientelor găsite lângă cadavru a împiedicat stabilirea eventualelor surse a intoxicaţiei. în Criminalistica. ASANACHE. 231. 234. Investigaţiile – formă lăsate de vegetale. Ministerul de Interne. Examinarea urme- comparativă de material cadaveric scheletat – osos. 22. 2. Gheorghe. ASANACHE. Bucureşti. CRĂCIUN. 44. Gheorghe. p. STROILĂ. 16. examinării materialului osos cranian prin transluminare este corespondent cu cel al investigaţiei anatomo-radiologice medico-biocriminalistice. Interpretarea 224. În absenţa modificărilor specifice se demonstrează totuşi particularitatea stării de fapt consideraţiuni medico-biocriminalistice. Gheorghe. p. 14-15. Dr. Gheorghe. Gheorghe. ASANACHE. ASANACHE. mai 2004. p. 228. Valoarea practică demonstrată prin desen-schiţă ilustrând principalele trăsături morfofiziologice ale făptuitorului. IV. în Criminalistica. anul V. ASANACHE. ASANACHE. CRĂCIUN. Dr. nr. Gheorghe. Aspecte din lor de îmbrăcăminte lăsate pe corpul uman. nr. ASANACHE. septembrie 2003. Gheorghe. ASANACHE. STROILĂ. 29-30. 1. în Tratat practic de criminalistică. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. p. Gheorghe. în Tratat practic de criminalistică. nr. Gheorghe. ASANACHE. 146-147. anul VI. vol. p. în Criminalistica. radiologice judiciare în serie avantajează decursul examinărilor balistice judiciare. 6. Examinarea anatomo-radiologică medico-criminalistică a materialului cadaveric evidenţiază detalii descriptive vizând indicii despre starea de sănătate a persoanei. anul VI. 242-244. 175-177. Gheorghe. Examinarea 218. ASANACHE. 2003. 140-149. 110-113. 1982. ASANACHE. 223. 6. p. în Tratat practic de criminalistică. Expertiza urmelor practica medico-biocriminalistică de cercetare la faţa locului. ION. p. p. în Criminalistica. Mihăiţă. 22-23. CONSTANTINESCU. anul VI. Bucureşti. ASANACHE. ASANACHE. 5. 101-105. nr. ASANACHE. ianuarie 2004. anul VI. 1980. 217. 173-174. iulie 2004. 1979. Particularităţi ale dentiţei folosesc la identificarea omorului. 2003. R. 29-30. 222.

ASANACHE. în Criminalistica. Ortansa. 1983. Gheorghe. în Criminalistica. în Criminalistica. p. Bucureşti. Editura Polirom. nr. 2. ASANACHE. de determinare a agentului vulnerant – documente de arhivă din secolul XIX. Dr. anul VII. aprilie 2006. Cercetări asupra dinamicii evenimentelor rutiere pietonautomobil. Dr. ASANACHE. ianuarie 2005. 249. 2. în Criminalistica. Repere – postumă de gambă – motiv de suspiciune a identităţii stabilite. ATHANASIU. ASANACHE. Expertizare C. anul VII. ASANDREI. Gheorghe. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. anul VIII. anul VIII. Editura Ştiinţifică. Andrei. 256 [258] p.. 13.nou-născutului nu a împiedicat stabilirea vinovăţiei pruncucigaşei. august 2006. 1970. p. Dr. 31-32. Gheorghe. 324 p. în Criminalistica. 2006. ASANACHE. p. 144 p. Expertiza 251. Mandibula Gheorghe. ASANACHE. ASKENASY. Dr.. p. 248. decedată virgină. V. nr. Bucureşti. Gheorghe. 251-256. Dr. FURNICĂ. anul VII. p. ASANACHE. septembrie 2005. 2006. în Criminalistica. 2005. 3. Gheorghe. Modalităţi de identificare de persoane aplicând metoda portretului vorbit – documente de arhivă (sec. Bucureşti. 2005. Prof. Dr. Editura Luceafărul. p. Andrei. 306-309. 19. 2002. martie 2005. Disimularea 243. DAMIR. în Criminalistica. Prezentare a raportului de expertiză. nr. 250. 33. 2005. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. 3. 237. Dr. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 242. Traducere din limba engleză de Irina Nicolaescu. Iaşi. 1996. anul VII. Gheorghe. 236. 6. 23. în Criminalistica. nr. Gheorghe. Hans. Dr. Dr. ASANACHE. ASTĂRĂSTOAE. Dr. anul VII. 157-162. anul VII. 156 p. nr. Editura Luceafărul. nr. doc. Amputaţia omorului prin accident mortal de tren. Universitatea Transilvania. 247. ale dentiţiei servesc la identificarea victimei omorului. 252. nr. Aspectul particular al cicatricelor postoperatorii urgentează identificarea cadavrului. Modalităţi facilitează identificarea victimei prin prezenţă restantă de proteză dentară. 39. Gheorghe. XIX) în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. anul VIII. 244. Ploieşti. p. cadru din activitatea Laboratorului de Antropologie judiciară din Institut. 41-45. 22 litate. Editura Elensis. noiembrie 2005. p. Elemente de psihologie medicală. 373-381. 4. 5. p. 4. nr. 2001. p. cu fig. ASTĂRĂSTOAE. ASANACHE. Genetică versus bioetică.. Bucureşti. Gheorghe. Dr. 245. în Criminalistica. . Dr. ATHANASIU. nu a comis un act suicidar.biocriminalistică complexă demonstrează o disimulare a omorului. Dana. Canibalismul. nr. Bucureşti. 38. 8. 382-384. 223 p. Scris şi persona- medico . Criteriologie şi lege ferenda în unele instituţii penale. Editura Medicală. Gheorghe. bio-criminalistică complexă pentru stabilirea identităţii cadavrului de identitate necunoscută. Bucureşti. p. Dr. Dr. iulie 2005. 239. 240. p. Institutul de Medicină Legală Iaşi. ASANACHE. STOICA. Eleva. p. 241. Braşov. 238. Particularităţi 246. Dr. iunie 2006. Rolul şi Vasile. de la sacrificiu la supravieţuire. în Criminalistica. p. mai 2005. 235. Gheorghe. ASANACHE. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Bibliografie la p. ASANACHE. contribuţia probelor de natură predominant medico-biocriminalistică în stabilirea adevărului. Cristina. 16. 1.

ATHANASIU. Prof. Editura Tehnică. Direcţia Generală de Fond Funciar şi Cadastru). 184-186 p. Mircea Gh. RADU. ATHANASIU. dr. 1988. membru al Societăţii Române de Grafologie. 494 p. Mircea Ifrim. Preşedinte al Societăţii Române de Grafologie. 186 p. 1996. Cerbulescu. Editura Pan-Publishing House. 303 p. Andrei. 260. doc.1997. Marin Voiculescu. Prof. dr. Despre autenticitate. 111 p. Bucureşti. Editura Humanitas. nr. Secretar general al Societăţii Române de Grafologie. Constantin. Prof. Facultatea de Drept. Editura Oscar Print. Editura Tehnică. 266.. Facultatea de Psihologie). ex-preşedinte conf. Andrei. RADU. Ilustr. Mircea Ifrim. Atlas de anatomie umană. Industriei Alimentare. Editura Medicală. cerbulescu. dr. S. dr. dr. 1971. Bucureşti. doc. Introduction to Psychology. Gheorghe Niculescu. R. Influenţa suferinţei şi a bolii asupra personalităţii şi operei marilor creatori de cultură. & NOLENHOEKSMA. Autori: prof. Prof. dr. în forzaţ. 1. Secretar general al Societăţii 23 de anatomie umană. ATHANASIU. Extremitatea cefalică. Eseuri. ianuarie 2003. dr. cu fig. şi 1:5. Silviculturii şi Apelor. Harcourt Brace & Co. univ. Dr. 469-494. D.253. RADU. Bibliografie la p. revăzută şi adăugită. doc. Bucureşti. 264. univ. doc. Orlando. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. p. 2003-2004. Andrei. Coordonator: 259. Bucureşti. Bibliografie la p. Andrei. Prof. (Ştiinţa şi tehnica pentru toţi. Andrei. Tiberiu Maroş. ATHANASIU. prof. docent.00. 212 p. 34 p. Modul de trăire autentică şi neautentică. univ. Membru al Asociaţiei Grafologice Italiene. Vol. Caracterologie şi grafologie. 254. 256. doc. Grafologia criminologică. 128 p. Tratat de grafologie. Andrei. II. doc. (Universitatea Independentă Titu Maiorescu. Seria Medicina pentru toţi 38). Suferinţă şi creaţie. dr. 267. dr. Analele Universităţii „Titu Maiorescu“. 127 [-128] p. Bareliuc. C. Trunchiul. (12th edition).. univ. Caracterologie şi grafologie. 2000. Române de Grafologie.J. E. Conf. Constantin. 265. Andrei. ATHANASIU. Constantin. 1996. Gheorghe Niculescu. SMITH. Membru al Societăţii Franceze de Grafologie. Andrei. Andrei. L. Editura Minerva. dr. Bucureşti. ATHANASIU.. (Seria Interferenţe). Bucureşti. BEM.C. (Ministerul Agriculturii. ATHANASIU. Prof. Prefaţă de Constantin BălăceanuStolnici. Editura Paco. Atlas de semne convenţionale pentru 258. 93 [-96] p. 1998. 1:1. Bucureşti. în Criminalistica. Ediţia a II-a. 263. 2006. 1998. Homo musicalis. Gheorghe Niculescu. ATHANASIU. Tiberiu Maroş. 255. ATHANASIU. Coordonator: conf. Serviciul Tehnico-Ştiinţific). 268. Fla. Atlas al Societăţii Române de Grafologie. B. Mircea Ifrim.000. 257. ATHANASIU. Muzică şi medicină.000. Membrul inferior [de] Dr. Prefaţă de dr. 104 p.. 1962. Organele interne. Prof. Bucureşti. dr.. Expert criminalistic. doc. N. Cunoaşterea personalităţii prin scris. Preşedinte al Societăţii Române de Grafologie. Bucureşti. univ dr. 205 p. 11-12. ATHANASIU. 1996. 142 [-144] p. 2003. Prefaţă şi cuvânt înainte şi în limbile engleză şi rusă. Constantin. Autori: C. Medicină şi muzică. Membru al Societăţii Internaţionale de Psihologie a Scrisului. Eseuri. dr. 1983. (Direcţia Generală a Miliţiei. RADU. Expert criminalist. Membrul superior. Tendinţa criminală în scris. ATKINSON. planurile topografice la scările: 1:2. Tabla de materii şi în limba engleză. Bucureşti. anul V. Andrei. RADU. Cerbulescu . Constantin. cu ilustr. Ifrim. Vol. Portret vorbit. Andrei. 262. R.. Curs de grafologie. I. Atlas. Editura Tehnică. Bibliografie selectivă la p.. Despre autenticitate. 107-113.E. 261. ATKINSON. Bucureşti. Tratat de psihologie medicală. 143 p. doc.

280 p. univ. postfaţă de prof. La photomicrographie métrique dans la Police Scientifique et dans la e Médecine Légale. Ministerul de Interne al RDG).C. Criminalistica. 2001. J. Partea II (ALR II) / Vol. Anunţătorului Român). 5e année. Atlasul Lingvistic Român. de. Bibliografie la p. dr. Editura Litera. S. Monica Delicia. Médecine légale et police criminelle. dr. 274. dr. Chişinău. AVERIANOVA. no. Ioan Pop de Popa]. Mircea Ifrim. univ. N. 1942. Ortografie pentru toţi (30 de dificultăţi). 1984.N. de anatomie umană.S. I / Suplement / Termeni consideraţi obsceni / De / Emil PETROVICI /. Lisboune. p. 273. Bucureşti. în R. ilustr. 477-480. Belgique.C.A. 296 p.[postfaţă de prof. 1933. 272. Bucureşti. dr. Muzeul Limbii Române. dr. în parte color. 277. AZNAR. AUTORENKOLLEKTIV (COLECTIV): Handbuch fur Kriminalisten. Ediţia a 2-a. Sub redacţia profesorului universitar R. Leipzig Otto Harrassowitz. Imprimerie nationale. 4 f. Gheorghe Niculescu. 1985. 2002. 286 p. AVRAMESCU. no. Vol. Sibiu..P. Bucuresci (Impr. 990 p. Bareliuc. BELKIN. ROSSINSKAIA. Moscova. (Universitatea Spiru Haret. 5 année. Auerbach. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. dr.. 8. 1931.V. AUERBACH. III. CORUHOV. dactyloscopiques. B. Belkin. Bibliografie la p. R. Manual. 8. 293-296. + 187 p. 1860. prof.I. Voiculescu.S. postfaţă şi în limba engleză. univ. înaltul patronaj al / M. Regelui Mihai I / De Muzeul Limbii Române / Sub conducerea lui Sextil Puşcariu / Profesor la Universitatea din Cluj / Regele Ferdinand I Sibiu / Membru al Academiei Române. Coordonator: conf. 10 pagini format A2. doc. Profesor la Universitatea din Cluj / Regele Ferdinand I Sibiu. 296 p.R. Atlas 272. E. T. Ediţia a II-a. AZNAR. prof. Ministerium des Innern der DDR (Manual pentru Criminalişti. 24 . Neves. Bucureşti.. în forzaţ. Antriche et Italie).. Iu. 1983 [Oradea]. 275. 274 p. ilustr. AVRAM. univ. 269. Iosif N. Publicat sub logie şi logopedie. Doctor în Medicină şi Medic al Districtului Ilfov. Mioara. univ. în R. Berlin. 1987. 481-483. Sur l’origine des lignes blanches 271. Editura Norma. Medicină legală. Facultatea de Sociologie-Psihologie). Prefaţă şi tabla de materii şi în limbile engleză şi rusă. V. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Editura Fundaţiei România de Mâine. AZEVEDO. 276. 278.I. Publikationsabteilung (Direcţia Publicaţiilor). Defecto- 270. Sistemul nervos şi organele de simţ.. 1933. Cerbulescu. (France. doc. p.G. Redigeată de I.

pl. 1990. Istoria secretă a crimei organizate din America: povestea primilor 100 de ani ai Mafiei. A l’usage des magistrats. D. pl. Orientări filosofice contemporane. Unele aspecte ale consumului de alcool în accidentele rutiere. officiers de police judiciaire. 2. BAINBRIDGE. Avec 21 figures. BABOIAN. 1994. BANCIU. Paris. în Expertiza Tehnică 62. 289.A. Titlul de la începutul textului: Memoriu asupra falsificării biletului de 100 lei. Précis de Police Scientifique. semnat de I. Précis de Police Scientifique. London. 2 + 10 f. 1831-1918. Bihor. officiers de police judiciaire. Mafia S. tab. E[ditura] P[olitică]. şeful 3 Serviciului Criminalistic din I. diagrame. nr. Précis de Médecine DROC. Law. Ex-Conseilleur technique du Service de l’Identité judiciaire. 1987. Editura ALLFA.. George. (Banca Naţională a României. A. R. Societatea crimei sau Sub ceas.. médecins légistes. Costel.. Halucinanta aventură a stupefiantelor.I. nr.col. 287. Falsificarea biletului de bancă de 100 lei [de] Gheorghe Adam-Petrescu şi alţii. în Revista Criminalistica. Paris. Professeur de médecine légale á la Faculté de médecine de Paris. D. anul I. Bucureşti. médecins légistes. + 2 f. inspecteurs de la sureté. martie 2000. I (A-C). 290. 283. 487 p. V. TEŞAN. gardiens de Dan. Buletin documentar editat de Corpul Experţilor Tehnici din România. săvârşită de G. 288. 1922. N[icolae]. Lt.. Determinarea vitezei de impact a unui autovehicul în cazul ruperii unui stâlp din beton armat (exemplu de calcul).-B. BARA. Librairie J. Baillière et Fils. Serviciul Biletelor False). în Aspecte medico-sociale ale accidentului rutier. V. BALTHAZARD.. 1977. Paris. Traducere din limba engleză de Florin Sicoe. 2001.. Troisième éntièrement revisée. SLAVOV. Baillière et Fils. Précis de police 286. BERDAC. A l’usage des magistrats. p. BALLSCHMIETER A. Daktyloskopie (Dactiloscopie). N. BAGDASAR. 262 [264] p. 2 f. HELMBOLD. anul 8. J. 291. 1-15.. Spărgători identificaţi după urmele de… mănuşi.. avec 139 figures noires et coloriées dan le texte et 2 planches coloriées. prisonns. (Imprimeria Băncii Naţionale a României). 390 p. Bayle. Note de Victor Ionescu. CARPOZI Jr. Pitman. 12-14. 285. XI + 612 p. membru de l’Académie de médecine. Légale. 281. BALACI. 1970. scientifique.. 3... Librairie J. 280. Editura Sport-Turism. Ex-Conseilleur technique du Service de l’Identité judiciaire. V. BALTHAZARD. mai 1999. vol. ** Eléments de Médecine Légale. BALSAMO. tabele 3 Inspectoratul de Poliţie al Judeţului . Dic. 292. BALTHAZARD. I. Bibicescu. DROC. Constantin. Baillière et Fils.G. 1908. inspecteurs de la sureté. Editura Continent XXI. expert criminalist. Paşaport pentru infern. Payent et Ruby. I. gardiens de prisonns. Computers and the 282. Lt. Paris. Bucureşti. BALTHAZARD. Banca ş. Corupţia şi crima organizată în România. p. 284. col. Berlin. Paris.a. 1 Bibliografia românească modernă. Professeur de médecine légale á la Faculté de médecine de Paris.. C.P. p. cu ilustr.-B. S. BANCIU. 1921. 1936. 1934.B 279. 181 [-183] p. Mihăiţă. Sorin. 1971. 128 p. Bucureşti. membru de l’Académie de médecine.J . Bucureşti.+ 16 f. Naţională a României 1. Librairie. în Ministerium des Innern Publikationsabteilung (Direcţia Publicaţiilor din Ministerul de Interne). 2 Tabel.-B. + 82 p. 256. PERJU.. William. RĂDULESCU. Petrescu-Adam şi alţii. 1912. BANCIU. 79 [84] p.

dr. în Criminalistica. 253. 1980. anul IV. p. Litografia Universităţii “Babeş Bolyai“. Examinarea actelor nedatate sau cu datare falsă. Editura Lumina Lex. Separatum). Matei. septembrie 2002. 320 p. Editura All Beck. BASARAB. Cluj. Oradea. 4 année. în R. (Studia Universitatis Babeş-Bolyai. doctorand în ştiinţe medicale. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Examinarea fragmentelor din faruri. geamuri şi parbrize. . Criminalistică. BASARAB. BARBU. 255.. 26 294.o nouă perspectivă pentru identificările ADN judiciare. 250. II. în Tratat practic de criminalistică. Series Jurisprudentia. dr. Jurisprudenţă penală. tab. 698 p. 1978. BARBARII. Tipografia „Cosmos“ [1927]. 254. Bucureşti. BARBU. 1973. Matei. Curs.. Editura Alma Mater. 415 p. II. Subcomisar de poliţie dr. Conf. 1972. Baroul de Avocaţi Caraş-Severin. Cartoteca monedelor false. BARBUC. p. Lidia. 261. 2 vol. Constantin. II. 453-458.. Constantin. 307 p. 336 p. Editura Lex. Matei. Drept procesual penal. Bucureşti. BASARAB. Matei. Harry. p. 248. Aplicarea legii penale în spaţiu şi timp. Constanţele şi variabilele dreptului penal. 246. Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bihor. 251. 1932. 54-56. Series Jurisprudentia. p. BARBU. VAIDA.C. 1980. 350-355. BARBU. 5. BARAC. [Bucureşti]. p. 156-159. III.5. 2 vol. Introducere în dreptul poliţienesc român. 131-141.. Bucureşti. Ministerul de Interne. Ministerul de Interne. 257. Introducere în dreptul poliţienesc român unificat. Ediţia a IV-a. 27-29. + 1 f. lanterne. 2004. Oradea. A propos d’une récente épidémie d’intoxications par les e gateaux a la crème. VAIDA. Drept penal. Cuvânt înainte de Nicolae Barac. Partea generală. Cluj-Napoca. prof. I. Cromozomul Y . 503 [-504] p. V. p. Hadrian. Posibilităţi de examinare prin tehnica poligraf a persoanelor cu diagnostic psihiatric.293. BARBUC. p. Hadrian. Constantin. BASARAB. 262. Vol. BATANEAC. nr. 1930. 463 [-464] p. 1970. vol. 2003. 270 – 279. vol. Serviciul Criminalistic. no. Lucian. Expertiza scrisului cursiv deghizat. III. London. în Tratat practic de criminalistică. Concluziile expertului criminalistic şi rolul lor în procesul penal. Tudor. Falsuri ale paşaportului românesc. Single finger prints. BARA. p. 259. Ediţia a II-a. BASARAB. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Ediţia a II-a. Bucureşti. 207-209. Cluj-Napoca. 256. vol. 480 p. 245. Stationery office. Ministerul de Interne. revăzută şi adăugită. BATTLEY.I. Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici“. 1969. Adina. în Tratat practic de criminalistică. univ. Importanţa valorificării datelor în investigaţia criminalistică a locului faptei. + 1 Anexă. 258. p. Etienne. 1967. Ligia. Comisar-şef de poliţie. Ministerul de Interne. 272-276. 1985. BARRAL. 143 – 153. Vasile. 764 [-768] p. 260. în Investigarea criminalistică a locului faptei. ALBINARU. I. Teodor. 2001. medic primar legist. vol.a. 1997. în Tratat practic de criminalistică. Laboratorul de Genetică. Editura Ştiinţifică. p. Matei. its object and relations with the juridical sciences. Vol. Unificat de maiorul Vasile Barbu. 249. BARA. Partea generală. 2003. Drept penal. dr. Matei. Cluj [1967] p. (Maiorul Vasile). vol. BASARAB. în Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Teodor. BARBU. Tudor. 150-155. Prof. Partea generală. The notion of criminal invetigation. Cluj. 2002. f. vol.. Dr. 247. 252.

424-432. Colonel. Erotismul şi pornografia. p. Elena. 141-146. BAUMONT. Bucureşti. Paris. Bucureşti. DUNGACIU. Alexandru. Comisar-şef de poliţie. BĂLAN. în Tratat practic de criminalistică. 264. Subcomisar de poliţie. Dan. 1971. 54-58. Consideraţii privind identificarea persoanei după semnalmente. 1985. Examinarea actelor alterate prin ştersături. 22-23. MIHĂIESCU. Editura Ştiinţifică. Cătălin. Bibliografie la p. Drd. ZAMFIR. Radu. în Criminalistica. Berlin. BĂLTEANU. Cătălin. 273. L[ucian]. Regimul de drept internaţional al navigaţiei pe Dunăre până la Convenţia Dunării din 18 august 1948. în Criminalistica. Noile tendinţe mondiale în acţiunea politicilor de apărare a securităţii statelor şi de combatere a terorismului. BĂLTEANU. 266. vol. Jörg. Hacker. 272. BĂLIN. Essen. Bucureşti. 10-16. CRISTEA. 277. BĂLTEANU. Gh[eorghe]. Geopolitica integrării europene. I. BĂDULESCU. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Aurel. BĂDULESCU.P. Călin. 278. . p. procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti. BAUDRY. ianuarie 2000. februarie 2006. Bucureşti. VORNICU. Toader şi B. nr. BALTAZIU. 265. Editura Politică. BĂLUŢĂ. Valorificarea urmelor de destratificare în probarea vinovăţiei autorilor unor infracţiuni. Claudiu. Cătălin. CANJA. Lübeck. 2006. MĂRGINEAN. Bucureşti. BĂRBULESCU. Schmidt Römhild. 1980. Contribuţii la studiul istoriei regimului internaţional de navigaţie pe Dunăre. 268. Cătălin. în Criminalistica. 158 p. Editura Universităţii din Bucureşti. 276. anul III. nr. Ministerul de Interne. Bucureşti. anul VIII. Pavel. 38 p. 275. vol. Darie. ABRAHAM. anul II. Silogistica tradiţională şi modernă. Traducere din limba franceză de Alina Mihaela Băluţ. p. p. 1976. George. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică.G. V. DUNGACIU. 1980. TOMA. 1. Masterand. Editions Mondiales.. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 7-9. Cartoteca urmelor digitale. III. expert criminalist. BĂLAN. DEGERATU. Ministerul de Interne. 204 p. 432 p. Cauzele tehnice ale incendiilor şi prevenirea lor. Sinaia. (uz intern). 1996. RADU. Ionel Nicu. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Ştiinţe criminalistice. mai 2001. 346348. vol. 27 270. ediţie revăzută şi adăugită. Cercetarea la faţa locului în cazul infracţiunilor de omor. Editura Nemira. Octavean. Schleusungs und Schleuserkriminalität [Criminalitate la frontieră (călăuzire)]. 274. Expert criminalist. 2002.263. 2002. GLASER E[dwin]. Constantin. 267. Bibliografie la p. Ilie. BĂLTEANU. Contribuţii româneşti. Seminarul de perfecţionare a procurorilor criminalişti. Anca Elena. 1998. p. (uz intern). Titlul original: Au cœur de L’Affaire Dreyfus. BAUMBACH. coordonator Rolf Rainer Jaeger. BOROI. Armele LEP. Editura Tehnică. vol. 570 p. Maurice. p. Sandra. 2005. 20-24 noiembrie 2000. Institutul de criminalistică al I. Membru al Institutului Franţei. Editura Luceafărul. în Tratat practic de criminalistică. Ionel. 199-204. Ion. p. în Tratat practic de criminalistică. P. Procuror. Ioan. p. 276-284. 3. Balistica – o ştiinţă cu bătaie lungă. 88-90.R. BĂLTEANU. p. nr. BĂDESCU. 1985. Cătălin. Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt. Ioan. Ministerul de Interne. 566-570. 384 p. 1. Bucureşti. 269. 271. Patrick. V. În miezul Afacerii Dreyfus Traducere din limba franceză de A. Editura Eurosong & Book. Colonel. 1957. Cartoteca scrisului dactilografiat. SAVA.

Ministerul Justiţiei. TAŞCĂ. Editura Medicală. Călin. Prof. Vol. 287. 288. 832 p. Constanţa. 28 Fără editură . univ. Dan. Milan Leonard. 2. T. 1993. CIORNEI. 285. VASILESCU. Cristina. Cristian. BELIŞ. CIUREA. în Revista Română de Medicină Legală. GHEORGHIU. Vladimir (coordonator). 1995.. univ. Ion. 1993. Vladimir. NANEŞ. BELCEA. DRUGESCU. 281. POPESCU. Vladimir. 1 . dr. DRUGESCU. Paul. 175 p. f. Constantin. POPESCU. (Premiul „Victor Babeş“ al Academiei Române). Cristian. Gheorghe. Editura Ştiinţifică. univ. 1985. BELIŞ. Investigarea microscopică în medicina legală. vol. Conf. Posibilităţile expertizei balistice în stabilirea poziţiei victimei şi a trăgătorului. Gheorghe. p. PANAITESCU. Editura Academiei R. Silvia. 284. STATE. I. CURCĂ. Vladimir. şi tab. Alexandru. Bucureşti. 236 p. 2 vol. 107-111. p. DERMENGIU. Titlul şi tabla de materii în limbile engleză şi rusă. Infecţia cu virusul imunodeficienţei umane la cadavre autopsiate. DERMENGIU. V[irgil]. Traducere din limba italiană de Armand Roşu. 342-357. Virgil. Bucureşti. 43 p. 1. TRANDAFIR. Aspecte toxicologice. Despre infracţiuni şi pedepse. Vladimir (sub redacţia). vol. 153-160. Corneliu. nr. PANAITESCU. BELIŞ. ABC filatelic. în 20 de ani de expertiză criminalistică. 1990. Prof. dr. Vasile... 286. vol. dr. Dan. I. Bucureşti. Valeriu. Gh[eorghe]. Bibliografie la p. Studiu introductiv de Vasile Papadopol. în Revista Română de Medicină Legală. Constanţa. C[onstanţa]. Bucureşti. Bibliografie la p. Octavian. Editura Medicală. 1993. 292. CONSTANTINOVICI. nr. 1993. M. cu fig. Dan. 1988. BEDA. BELIŞ. dr. I. Dan. Vol. 976 p. BELIŞ. DROC. 2. Lucian. Vladimir. univ. 226-227. Vlad Alexandru. Autorii (în ordine alfabetică): ASTĂRĂSTOAE. I. NANEŞ. GACEA. univ. Editura Medicală. V[iorel]. Bucureşti.. În ajutorul medicului de medicină generală. 279 p. Prof. E[ugeniu] M[imii]. SCRIPCARU. IONESCU. Vladimir.e. Organizarea învăţământului medico-legal în România. Bucureşti. 137-149. Editura Ion Creangă. BUDA. Determinarea intervalului postmortem – IPM (I) în Revista Română de Medicină Legală. Carmen. 280. Bucureşti. GRIGORUI. BELIŞ. DRAGOTEANU.R. BELIŞ. Ioan. Ioan. Îndreptar de practică medico-legală. BEJAN. BECHEANU. DROC. PANOZA. 1923. 212 p. POPA.S. clinice şi medico-legale în etilism. Vladimir. Manual de instrucţiuni pentru sergenţii de oraş şi agenţii de poliţie. SCRIPCARU. 198-199. Natalia. Vladimir.. Romania. DERMENGIU. Prof. Traumatologie mecanică în practica medico-legală şi judiciară. Tratat de medicină legală. Lucian. 291. nr. 95 p. Vladimir.279. 283. prefaţă de Alexandru Balaci. 282. Marius. Riscurile consumului de alcool.. CURCĂ. Ionuţ. BELIŞ. 294. II. 2004. Bucureşti. Editura Academiei Române. SCRIPCARU. Editura Teora. Elisabeta. NANEŞ. nr. DRAGOMIRESCU. Mihaela. Medicină legală. Valentin. 190 p. 290. BELIŞ. DRAGOMIRESCU. 165 p. Dan. BELIŞ. 1992. PODOLEANU. GĂICULESCU. vol. cu ilustr. Bucureşti. BELIŞ. BECCARIA. GANGAL. 158 p. 199 p. în Revista Română de Medicină Legală. DRESSLER. BELIŞ. (Ştiinţa pentru toţi – Seria Medicală). p. Lucian. 1 N[atalia]. 3. Cesare. D. NICOLESCU. dr. Oradea-Mare. 1979. 289. Editura Medicală. Post Mortem Interval Estimation (II). 1965. Dan. 293. Constantin. p. Vladimir. IOSIPESCU. Bucureşti. 1981. Viorel. II. Aromânii în imagini până la jumătatea secolului XX / Les Aroumains dans images jusqu a la moitié du XX-é Siécle / The Aroumainians an illustrated life in the first half of the twentienth centurii. 1994. I. 1973. DERMENGIU. Vladimir. ŞCHIOPU.

312. 1997. Cartoteca antropometrică. 314. 313. 315. BELIŞ. 297. Prof. BELIŞ. Bucureşti. dr. BELIŞ. Un cod al deontologiei medico-legale. 2. Marius. V. Gheorghe. CURCĂ. 2. GANGAL. Vladimir. BELDIE. Vladimir. martie 2005. Editura Viaţa Medicală Românească. BELLETTI. Medicina legală. Vladimir. 1997. 310 p. volum 12. 306. p. Locul bioeticii în medicina modernă. dr. IAROSIEWICZ. Ministerul de Interne. Editura Juridică. Milan L. 1985. 20-24 noiembrie 2000. Bilanţul activităţii reţelei naţionale de medicină legală pe anul 2004. 1934. 311. 2002. 302. 330 p. 1959. p. 1995. în Tratat practic de criminalistică. Identificando a impressao palmar. PĂŞESCU. 298. Vătămarea corporală şi abuzul sexual intrafamilial la minori. V. Vladimir. Prof. BELIŞ.1. 307. Amprenta genetică în practica medico-legală. nr. 2000. volum 13. vol. Vladimir. Vladimir. Dimensiunea etică şi medico-legală a consimţământului la actul medical. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. GANGAL. Vladimir. 162 p. Edmund. Ghid de medico-judiciare. nr. Cartoteca modului de operare. 3. 296. Manualul filatelistului. Felisbello M. Cristian. V. Vladimir. Bucureşti. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. 28-39. BELIŞ. în Revista Română de Medicină Legală. Cristian. Vladimir. CURCĂ. V. 79-81. în Revista Română de Medicină Legală. BELIŞ. Quo vadis medicinal legalis? în Revista Română de Medicină Legală. 275-276. 1997. 29 304. Republicat în 2001. Vladimir. p. iunie 2005. volum 13. V. nr. 2. Ministerul de Interne. 301. în Revista Română de Medicină Legală. p. V. Vladimir. BELIŞ. Prof. 303. univ. Vladimir. în Medicina Modernă nr. 3. nr. nr. III. BELIŞ. vol. Rio de Janeiro. 2000. 300. 157-160. 1998. Dimensiunea etică şi legislativă a transplantului de ţesuturi şi organe. volum 13. univ. Tiberiu. De la opinii la doctrină. „Medicina Legalis tota prudentia est”. BELIŞ. septembrie 2004. BELIŞ. dr. 280 p. PĂŞESCU. BELIŞ. Cadru juridic şi deontologic al practicii medicale – responsabilitatea medicală. nr. 1997. Nicolae. nr. Vladimir. Medicina legală în practica judiciară (manual pentru jurişti). Vladimir. Simpozionul de perfecţionare a procurorilor criminalişti. 1-4. 310. Gheorghe. 127 p. Vladimir. 308. 299. Curs pentru facultăţile de drept. 1997. . Cristian. vol. 2002. 1995. vol. BELIŞ. Vladimir.295. BELIŞ. DRESSLER. nr. GANGAL. BELDIE. Editura Bucureşti. 1. p. Prof. Bucureşti. 1985. ŢEBEICA. BELIŞ. urgenţe Scripta. univ. 309. vol. 1998. 129-133. V. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. 3. Editura Juridică. Marius. vol. 12. Bucureşti. VI. nr. Rolul şi calitatea activităţii de expertiză în probaţiunea judiciară. în Revista Română de Medicină Legală. 3. BELIŞ. p. Sinaia. Nicolae. vol. p. nr. (uz intern). Val. în Revista Română de Medicină Legală. (uz intern). vol. Vladimir. BELIŞ. 133-140. BELGRADER. CURCĂ. în Tratat practic de criminalistică. BELIŞ. Moartea programată – o realitate doar la nivel celular?. în Revista Română de Medicină Legală. iunie 2005. 2003. 305. Marius. Civilisation et infractionalité. univ. 3. dr. vol. 2. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. nr. Editura Ştiinţifică.

2002. Mic manual de specialitate. muniţiilor şi materialelor explozive. Ion N. 1931. 328. V. p. 320. Auflage. în Tratat de metodică criminalistică. BERCHEŞAN. BENECKE. 332. Particularităţile cercetării infracţiunilor săvârşite la regimul armelor. BERCHEŞAN. Kleine Fachbücherei Heft 12. 1994. 144 p. Craiova. 290 p. 1962. Editura Carpaţi. BELKIN. Insekten auf Leichen Gliedertierkunde als Spezialität der Kriminalbiologie (Insectele de pe cadavre – Entomologia ca specialitate a biologiei judiciare). [1938]. în Tratat de metodică criminalistică. Mark. Vasile. Cercetarea infracţiunii de pruncucidere. 317. Lübeck. BERCHEŞAN. 17-19. Ediţia a 2-a.. 2001. 10e année. Probele şi mijloacele de probă (mic îndrumar de cercetare penală). 1994. p. mai 2001. Editura Carpaţi. A. 324-347. Georges. Berlin. I. 329. caiet 12. Kriminalbiologie: Forensische Entomologie und DNATypisierung (Biologie criminalistică: Entomologie judiciară şi tipizare ADN). în Tratat de metodică criminalistică. 318. nr. IonEugen. BENOIT-GUYOD. 319.42-48. Cercetarea omorului. 1994. ediţie revăzută şi adăugită. Sixième édition. Leichenbesiedlung durch Gliedertiere (Popularea cadavrelor de către artropode) în: BRINKMANN.săvârşite ca urmare a accidentelor de circulaţie. New York. 1994. 1992. 330. 1.I. martie 2001. Colonel. Spektrum der Wissenschaft (Insecte pe cadavre. BERCHEŞAN. p. Craiova. 323. Vasile. p. I. BENOIT. 1994. Le dessin et la main d’oeuvre artistique des malfaiteurs. II.. BERCHEŞAN. DUMITRAŞCU. Cercetarea infracţiunilor săvârşite la regimul produselor şi substanţelor toxice sau stupefiante. Spectru ştiinţific). Craiova.S. Gallimard. traducere 30 de Constantin Gâdea.316. BENECKE. Schmidt Römhild. Cernăuţi. PLETEA. BERCHEŞAN. I. Verlag des Ministeriums des Innern der DDR. PLETEA. I. + IV anexe. BERCHEŞAN. Ştiinţe criminalistice. 324. Vasile. SANDU.. în R. 96-145. 121-149. Berlin. vol. 284323. BENSIMON. p. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Handbuch Rechtsmedizin (Manual de Medicină legală). BENDESCU.C. M. Editura Carpaţi. I. B. Craiova. Bucureşti.. Essen. p. 14 p. Caracteristicile armelor de mână şi trăsăturile de personalitate ale ucigaşului. p. Nouvelles histoires de gendarmes. 325. în Criminalistica. 3. Particularităţile cercetării uciderii şi a vătămării corporale din culpă . ediţia a II-a revăzută şi completată. Bergisch-Gladbach (1999). 1938. B. Editura Ministerului de Interne. Insekten auf Leichen. vol. (Experimentul. Vasile. în Tratat de metodică criminalistică. Das Untersuchungsexperiment. MADEA. p. Félix. 331. Vasile. Maior. Heidelberg. 26-75. Ascultarea martorilor. în Tratat de tactică criminalistică. Philipage. Noi principii în Tehnica Jandarmeriei. Vasile. ediţia a II-a revăzută şi completată. Ion-Eugen. Craiova. SANDU. vol. Editura Carpaţi. N. no. 2002. 218 [-221] p. Editura Carpaţi. BENECKE. 1992. vol. coordonator Rolf Rainer Jaeger. vol. Constantin. R. BENECKE. 327. SANDU. Constantin. BERCHEŞAN. IRIMESCU. 322.2. Editura Ministerului de Interne al RDG). Craiova. 321. DUMITRAŞCU I. Editura Carpaţi. 326. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. anul III. vol. 21-77. 82-101. Editura Carpaţi. în Tratat de tactică criminalistică. Vasile. Tokyo. în Tratat de metodică criminalistică. M. M.I. IonEugen. Cercetarea la faţa locului. prima ediţie. Springer. Paris. p. . 78-95. p. C. 1994.

Cercetarea penală (criminalistica – teorie şi practică). 336. Bucureşti. Descoperirea şi valorificarea ştiinţifică a urmelor în cazul traficului şi consumului ilicit de droguri. 349. Formarea viitorilor specialişti criminalişti în instituţiile de învăţământ din structura Ministerului Administraţiei şi Internelor.. 2003. în Criminalistica. 341. 419 p. PLETEA. 420 p. 335. 5. BERCHEŞAN. Bucureşti. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Vasile. Bucureşti. p. Vasile. Constantin. 347. septembrie 2001. Vasile. univ. BERCHEŞAN. 1998. Bibliografie la p. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 223 p. dr. p. 66-68. 31 342. BERCHEŞAN. 345. Tratat de tehnică criminalistică. 337. Vasile. BERCHEŞAN. Prof. 2004.. în Criminalistica. I. 233-234. Nicolae. BERCHEŞAN. 2004. Aspecte de ordin teoretic şi practic ale investigării criminalistice a infracţiunii de evaziune fiscală. Metodologia investigării infracţiunilor. Conf. 343. Bibliografie la p. Bibliografie la p. 340. I. 14-15. p. 2005. Vasile. Drogurile şi traficanţii de droguri. dr. nr. Bucureşti. 2001. Tablă de materii şi în limbile franceză. 1998. 2002. BERCHEŞAN. 3. 234 p. Şeful Catedrei de criminalistică a Academiei de Poliţie „Al. p. Conf. 896-900. 86-94. Vasile. dr. I. Bibliografie la p. dr. p. 404-407. anul II. nr. Marin. GROFU. BERCHEŞAN. + XXVIII. . martie 2005. BERCHEŞAN. 6-7 (I). 1998. p. Editura Paralela 45. în Criminalistica. Vol. BERCHEŞAN. Vol. 5. Unele implicaţii de ordin teoretic şi practic ce decurg din modificările aduse Codului penal privitoare la infracţiunile la viaţa sexuală. 338. 344. engleză şi germană. Editura Luceafărul. Bucureşti. Vasile. BERCHEŞAN. Vasile. Metodologia investigării criminalistice a omorului. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Vasile. Vasile. 373377. Vasile. 396 p. Criminalistică. Bibliografie la p. Vasile. Prof. O manifestare ştiinţifică de tradiţie: Simpozionul internaţional de criminalistică „Învăţământul românesc de criminalistică şi medicină legală la început de mileniu”. III. Bucureşti. 377 p. BERCHEŞAN. 221-223. 5-6. Editura şi Tipografia Icar. GROFU. 2. Editura Little Star. 2003. 1. 6. Valorificarea ştiinţifică a urmelor infracţiunii. Îndrumar complet de cercetare penală. Vasile. 339. BERCHEŞAN. Evaziunea fiscală şi bancruta frauduloasă. Curs de tehnică criminalistică. Aspecte de ordin teoretic şi practic în investigarea infracţiunii de contrabandă. Editura Little Star. nr. anul VII. Unele consideraţii privind valoarea probantă a testării tip poligraf în activitatea organelor de urmărire penală. Teorie şi practică. Mileniul III. Bibliografie la p. 125-131. 29-30. Bucureşti. nr. BERCHEŞAN. Nicolae. Prof. 381-396 334. Vasile. în Criminalistica. anul III. Cuza”. Curs de criminalistică. Conf. Piteşti. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Piteşti. Bucureşti. p. 346. Valorificarea ştiinţifică a urmelor infracţiunii. Editura Little Star. univ. dr. 2006. Editura Paralela 45. Unele consideraţii privind noile reglementări referitoare la combaterea traficului şi consumului de droguri. Bucureşti. 348. decembrie 2000. 305-306. 2003. 900 p. în Criminalistica. Vasile. 306 p. univ. p. BERCHEŞAN. RUIU. mai 2000. Bibliografie la p. Editura Little Star. 416-420. BERCHEŞAN. februarie 2001. Vasile. 2002.333. univ. Bibliografie la p. Vol. BERCHEŞAN. anul II. Bucureşti. Piteşti. Curs de tehnică criminalistică. nr. 49-62. Editura Little Star. Editura Paralela 45. Vasile. anul III. p. 246 p. dr. univ. Investigarea criminalistică a infracţiunilor de evaziune fiscală şi bancrută frauduloasă. univ. BERCHEŞAN.

Georges. A study in consciousness. Traducere din limba franceză. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Paris. Cu o prefaţă de Eugen Bianu. Georges.’analyse du caractere. 356. Mit einem Auhang über das Identi-kit-Verfahren von: Dipl. Imprimeurs-Libraires [. London. no. La construction du caractère. Ministerium Des Innern. BÉROUD. L’Alchimie spirituelle – sur le Seuil. în e R. Le Purification – L’Entrainement metal. Paris. Möglichkeiten der Klassifizierung und Identifizierung von Laserdruckern (Posibilităţi de clasificare şi identificare a imprimantelor cu laser). în R. A. BEZEICHNE-BESCHREIBE. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 75 – 79. 460 [462] p. p.. 1974.I. 360. 1933. P.] Éditeurs de la Bibliothéque Photographique. BERTRAND.A. 285-287. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 366. Identification des traces de pas. Compendiu de criminologie şi de poliţie ştiinţifică. BERTRAND. Protection juridiques du logiciel. Identification de la e nature d’une balle. BÈROUD. 1891. jud. P. 351. Les contracts informatiques. 352. Mannheimer Hefte für Schriftvergleichung (Caiete din Mannheim pentru compararea scrisului). Lippmann. 154-155. Dipl. Gerhard Preitz. BERNSEE.U. La Photographie judiciaire avec un appendice sur la classification et l’identification anthropométriques. 1921. 362. Préface de M. 363. 38 p. 367.I. Annie. Georges. . Photographie des Couleurs par la méthode interférentielle de M. 1970. Georges. 131. I. 2003. Gauthier-Villars et fils. + VI (Bibliothèque Théosophique) 365.. By… Third Edition. Attaché au Laboratoire des Recchercjes (Physique) de la Sorbonne. 353. Imprimerie administrative. 32 359.. 156-160. 355. Lübeck. Alphonse. 364. Verfasser: Dr. ediţie revăzută şi adăugită. vol. Tipografia Vremea. cu ilustr. Paris. BERTILLON. 1983. BÈROUD. 1918. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Analyse de terre. 207 p. FRENSEL. Holger. Schmidt Römhild. p. p.3. 2002. 1933. Georges. Melun.I. Ştiinţe criminalistice. Vers Le Temple. BESANT. Par Alphonse Berget. Essen. BERGET. Editions „Rhéa”.C. Bibliografie la p. 1938. 239-242. Alphonse.-jur. + 1 f. Rolf Friedemann. Identification antropométrique. p. Publications Théosophiques. 1984. B. Payot. Annie. 128 [-132] p. Grigoraş. BÉROUD. Dr. Docteur ès Sciences.F. 1923. Instructions signalétiques. 5 année. p. 128 p. Précis de criminologie et de police scientifique. Bucureşti. Kurt Baranowski. Imprimeurs-Libraires. Paris. Rol. 5 année. BHAAS. Theosophical Publishing House. Quatrième Édition. 1890. BERGER. no. Faux en ecritures par alteration. Paris. caietele 1+2/1999. BÈROUD.C. 58 [64] p. Paris. A contribution to the science of psychology..B. Berlin. Berlin. Traduit de L’Anglais par F. 1893. Traité pratique d. 115 p. e no. 357.5. Gauthier-Villarset Fils.a. în R. BÉROUD. 361. Un cas d’empoisonnement par la veratrine. 1933. 5 année. Georges. Lyon. Paris. 354. Arbeitsdelikte – Straftaten auf dem legalen und illegalen Arbeitsmarkt (Delicte de muncă – Infracţiuni comise pe piaţa legală şi ilegală a muncii). f.4. 146 [-152] p.350.. Aplicaţii software folosite în expertiza criminalistică a accidentelor de trafic rutier. BERTILLON.. Publikationsabteilung. Alphonse. BESANT. BEŢIU. Les Paques. 358. p. – Krim.C. B. Richting. Les Paques.. A.

Dragoş Rusu. Alexandru Bolintineanu. 373 p. 369. Salvator Brădeanu. Aurelian Ionaşcu. Traian Ionaşcu. Savelly Zilberştein.S. BIANU. Tiparul Cartea Românească. Bucureşti. BIALOT. Lucian Stângu. IX + 572 p. Ştiinţa veghei şi pazei publice. Bucureşti. Traducere din limba franceză de Alexandra Medrea-Danciu. Florica Bejan. sprijinit pe numeroase alte osteneli. Siegfried Kahane. 1939. 1974. Lucian Stângu. Lucreţia Angheluţă şi Dr. 1944. Craucuic. Olimpiu A. 293 p. BIANU. 1969. Siegfried Kahane. SIMONESCU. 292 p. Maria Ioana Eremia. Eleonora Roman. BIBERI. 377. Radu Filip.. Specialişti: Constantin Bulai. Bibliografia românească veche 15081830. Coordonare generală: Gabriel Ştrempel. Mircea Anghene. Eugen. 379. Vladimir Hanga. Eugen]. HODOŞ. Sub conducerea: Traian Ionaşcu. BIANU. 376. Mihaela Rodica Stănoiu. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. BIANU. Bibliografie juridică română.368. Octavian Căpăţână. 1941. Eugen. Arhiepiscopul Clujului. Ioan Vântu. Dan. 1968-1973. Ediţia a doua revăzută şi întregită. Editura Academiei. Biblia sau Sfânta Scriptură. Tom I. Îndreptar practic profesional. Aurelian Ionaşcu. (Biblioteca Academiei Române). Bucureşti. 1941. Victor Duculescu. 288 p. redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania. Bucureşti. Fundaţia pentru Literatură şi Artă „Regele Carol II“. Autorii introducerilor. Timişoara. Bucureşti. 1508-1716. 1944-1968. 313 p. Ion Popescu. Vladimir Hanga. Editura Antib. Autori: Neonila Onofrei (Litera A). XXIX + 511 p. Editura Academiei. Coordonator: Dragoş Rusu. Bibliografia românească modernă (18311918). Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Sofia Popescu. Pavel Suian. 1984. Emil Teodor C. 1716-1808. 95 p. 373. Ion. I (A-C). Bibliografie juridică română. Editura Academiei Române. Nicolae Vrabie. 1938. Atelierele Grafice Socec. 374. ediţie jubiliară a Sfântului Sinod. Ioan. 901 [-914] p. Yolanda Eminescu. Bucureşti. Vintilă Dongoroz. Îndreptar profesional în ştiinţa poliţienească. . Leonid Miller. 375. Nerva. Bucureşti. Tom II-III. Prisacaru. 1942. Octavian Căpăţână. 371. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. 4 fasc. Valentin I. BIANU [Dr. Ion Popescu. Traian Ionaşcu. Bibliografia românească veche 1508 – 1830. Sanda Ghimpu. Nicoleta Iliescu. BIANU [Dr. Mariana Gheciu. Savelly Zilberştein. Vintilă Dongoroz. 365 [-370] p. Salonul crimei. Ştiinţa veghei şi pazei publice. Societatea de Ştiinţe Filologice din R. Sub conducerea: Traian Ionaşcu. Nicoleta Iliescu. Autorii 33 introducerilor în ordinea diviziunilor bibliografiei: Ion Vântu. versiune diortosită după Septuaginta. Petre Marica. Mihaela Rodica Stănoiu. Liana Miclescu (Litera B). Joseph. 370. Coordonator: Dragoş Rusu. Eugen]. Ordinea obştească. Îndreptar practic profesional. Tom IV – Adăugiri şi îndreptări. 372. 2001. 254 p. 1993. Vol. Funcţiunile creatoare ale subconştientului. Yolanda Eminescu. 1938. 378. Popescu. Prefaţă de Gabriel Ştrempel. Rezumat în limbile engleză şi rusă. Grupul de cercetători. Georgeta Duculescu.. Cornelia Gilorteanu şi Tamara Teodorescu (Litera C). Bucureşti. G. 410 p. Bucureşti. Salvator Brădeanu. Dan Sulică. 1830 p. Tipărită cu binecuvântarea şi prefaţa Prea Fericitului Părinte Teoctist. Maria Ioana Eremia. Bucureşti. Ioan Gliga. România. Ion Nestor. Coordonare bibliografică: Neonila Onofrei şi Valeria Trifu. Tactica şi tehnica percheziţionării. este compus din: Paul Cosmovici. care a ajutat la selectarea bibliografiei. Ioan Gliga. în ordinea diviziunilor bibliografiei: Ioan Ceterchi. Ioan.

R. 381. 1971. Rodica Fochi (literele FG). 1970. Editura Academiei Române. Bucureşti. Mihai şi R. Îndrumarul specialistului în grafoscopie. Pop. colaboratori: Teofil Bugnariu. Bucureşti. BOBIN. 1970. 1966. Bibliografia românească modernă [18311918]. Colaborări mai depărtate: Gheorghe Ciobanu (material muzical) şi N. Administraţie locală şi centrală. Prefaţă de Gabriel Ştrempel. Grigore Goanţă (litera N). Vol. Rodica Fochi. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Coordonare bibliografică: Lucreţia Angheluţă. România. IV (R-Z). Colaboratori: Colectivul bibliografic Bucureşti: responsabil Adrian Fochi. Nestor Camariano şi Ovidiu Papadima. Prefaţă de Gabriel Ştrempel. Editura Academiei R. anul IV. Bibliografia românească modernă (18311918).S. Bibliografia analitică a periodicelor româneşti. Falsuri cu impact “SCHENGEN”. Întocmită de Ioan Lupu. Bibliografia generală a etnografiei şi folclorului românesc. 961-1344 [-1350] p. p.S.R. Partea a III-a. 388. Partea a II-a.R. Lovinescu. Partea I. Eva-Maria Marian şi Tamara Teodorescu (Litera M). Redactor: Adrian Fochi. 385. Liana Miclescu. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Fochi. 451-955 [-960] p.. Emil Sklenka (Cluj) şi Pimen Constantinescu (Sibiu). Florin. Coordonare generală: Gabriel Ştrempel. II (D-K). Caracteristici ale identificării scrisului în cazul expertizelor grafice. Editura Academiei R. p. Neonila Onofrei. Coordonare bibliografică: Neonila Onofrei. p. Societatea de Ştiinţe Filologice din R. Vol. Autori: Tamara Teodorescu (literele D-E).380. 1986. cifre. 387. Marilena Apostolescu. Marina Vazaca (literele P-Q). Marina Vazaca (litera Ţ). Editura pentru Literatură. (Biblioteca Academiei Române). Întocmită de Ioan Lupu. Măsuri de 34 poliţie privitoare la locuitori şi străini. Marilena Apostolescu (Literele V-Z. Valeria Trifu. 14-16. VICOL. Gheorghe. Sumar şi în limbile franceză. Liana Miclescu (Literele N-O). în Criminalistica. 237-238. 126 p. p. Jandarmerie. Ordine şi siguranţă publică.R. I. 386. Liana Miclescu (litera I). Lucreţia Anghelescu (literele Î-K). Nicolae Al. semne). BICĂ. Bibliografia analitică a periodicelor româneşti.R.S. Liviu. Lucreţia Angheluţă (Literele Ş-T). p. 1111 [-1114] p. Mihăilescu (Bucureşti). [Vol.S. Poliţie socială. Florin. 1989. (Biblioteca Academiei R. II.S. F. Vol. engleză şi germană. Bucureşti.). Paşapoarte. Autori: Lucreţia Angheluţă (Litera L). Bucureşti.S. Coordonare generală: Gabriel Ştrempel. Liana Miclescu şi Marina Vazaca (Litera S).. BOBIN. Biblioteca Academiei R. Bucureşti. 538.R.R. [Bucureşti].). Salomeea Rotura (litera U). Poliţia. p. Cenzură. Partea I. Gheorghe. 871 [-871] p. Mironescu (Bucureşti) şi Silvia Moşneguţu (Iaşi).. BIDIAN. Coordonare bibliografică: Lucreţia Angheluţă. noiembrie 2002. Forţă publică. Prefaţă de A. Dr. 382. Colaboratori: Virgil Cândea. Miliţie. 534-538. 1248 [-1248] p. p. Societatea de Ştiinţe Filologice din R.S. Editura Academiei R. 1790 – 1850. 1972. 893 [-898] p. Autori: Salomeea Rotura (Litera R). Moralitate publică. Inspectoratul General al Miliţiei. p. 446 [-448] p. România şi Institutul de Istorie „Nicolae Iorga“ al Academiei R.] I (18001891). Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Emil Micle. 739 [-740] p. 384. Prefaţă de Gabriel Ştrempel. + erată. Vol. Circulaţie.S. . Institutul de Criminalistică.S. Cuvânt înainte de M. 531-534. 2003. Editura Academiei R. România [Bucureşti]. Dan Berindei. 1851-1858. BICĂ. Vol. Rodica Fochi. 1968. Colectivul bibliografic Cluj: responsabil Ion Muşlea. Bibliografie românească modernă (18311918). Coordonare generală: Gabriel Ştrempel. Ioan. Florenţa Sădeanu (litera H).S. 383. 1996. III (L-Q).. Nestor Camariano şi Ovidiu Papadima. 540575 (Biblioteca Academiei R.

1re anée. Sonder-edition. Moldau-Walachei (Rumänien). Miscellanées. BÎNDAR. H. BIERTHER. vol. vol. H. 1926.C. an XI. „Moldau-Walachei“. BIRNBACH. Roxana. 149-154. Quatrième édition. 2e volume). 391. 1. 2005. BLAVATSKY. CHIRIŢĂ. 1965. 1930. 45-65. Science oculte et science moderne. Reportogen aus dem modernen Polizeialltag in Nordrhein-Westfalen. (Bibliothèque Thèosophique). nr. 1982. Academie. BLAJ. 293-296. parte color. M. Professionell. 395. Bertold.P. BÎSCĂ.A. Donald. 1980. 232 p. 403. BLACK. Les homicides. 400. Jochen (Der Fotograf). BIRNBACH. Editura Luceafărul.. Berlin. 1929. Marinela. în R. La doctrine secrète / synthèse / de la Science / de la religion & de la Philosophie / par… Anthropogenèse. Cinquieme volume. La doctrine secrète / synthèse / de la Science / de la religion & de la Philosophie / par… 4e édition. The Manners and Customs of the Police. Patrick. Le symbolisme archaique des religious & Appendice. p. Marc. 1938. p. p.I. Interferenţe religioase în cadrul restricţiilor alimentare: postul şi anorexia. Les incendies criminels. 397. Evolution du e Symbolisme. BISCHOFF. Iaşi..I. die fremden und einheimischen Posten bis 1875. p. Bürgerorientierf. 1929. IIe partie. + 8 f. Stefanie. M. la Famille Thèosophique S. Reiss. Avec 45 figures hors texte. 1977. H. Drd. CHIRIŢĂ.P. (Bibliothèque Thèosophique). ANNIKA.. X. Crime and Public Policy. „Umdruckblöcke“. 226 p. Fotografia în culori. Bucureşti.. Innenministerium des Landes Nordrheim-Westfalen (Polizei NRW. cu fig. Octobre. [2005]. 2005.C. 214 p. 411-413. 320-328. Bucureşti. 401. BLAVATSKY. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Bucureşti. 110. Troisième édition. Comportamentul la volan. la Famille Thèosophique S. nr. Valerică.A.P. 396. Al. Bucureşti. 394. Die Rekonstruktion der Umdruckblocks der rumänischen Briefmaricenausgaben von 1866-1872. 390.D. Inequality. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 2006. Cosmogenèse. BLAN. New York. H. la Famille Thèosophique S. TACK. 404. Drd. New Zork. BISCHOFF. Heinrich. Factori de risc şi prevenţia suicidului în tulburările depresive în Buletin de psihiatrie integrativă. The Free Press. 455 p. III partie. . Paris.A. 392. Anton. Consideraţii privind valoarea probelor criminalistice şi medico-legale în vederea luării măsurii arestării preventive. p. 393. 2005. Paris. M. BIRŢ. BISCHOFF. Editura Ştiinţifică.A. 405. 4 (27). unter besonderer Berücksichtigung der österreichischen Konsulats. Paris (VII ).P. pl. 399. Berlin. Editura Medicală. Ştefan. 236 p. Les méthode scientifiques de récherche en a matière d’incendie.bzw. La doctrine secrète / synthèse / de la Science / de la religion & de la Philosophie / par… Traduit de l’anglais. Paris. BLAVATSKY. Paris. Peter M. NINK.389. an XI. – A. 1931.A. 1 (24). 1925. 1933. 35 398. Quatrième volume.. Les fausse maonuaie. Heinrich. Publications Thèosophique. La Police scientifique. 325 – 332. BISPING. Troisième e édition. Feldpost. Valerică. BIRNBACH. + XXIV pl. La doctrine secrète / synthèse / de la Science / de la religion & de la Philosophie / par… Traduit de l’anglais. 402. X. Rechtstaatlich). 406. BLAVATSKY. 355 p. (Traduçtion française. BÎNDAR. în Buletin de psihiatrie integrativă. BIELUSICI. în R. V. Le Professeur R. Unele aspecte privind reţinerea şi arestarea preventivă a minorului. Les faux. Fischer. p. Iaşi. 464 p. C. no.

Paris.P. Bibliografie la p. la Famille Thèosophique S. 167-170. Editura Alma Mater. Cluj-Napoca. BOBLEA. Simion Todoran şi Monahia Zamfira Constantinescu. 2000. . Gheorghe. H. IX. BLUCHE. Arsenie. Editura Nemira. Traducere din limba franceză de Petru Creţia. cu o postfaţă a autorului. François. BLAVATSKY. Joseph – Maria. 350 [354] p. BOBOŞ. IIIe volume). BLÂNDA. Cărarea Împărăţiei. Tipărită cu binecuvântarea Prea Sfinţitului dr. În apărarea prostituatelor. Editura Didactică şi Pedagogică. Ieromonah. Episcopul Aradului. Legislaţie antidrog internaţională. Cărarea Împărăţiei. Walter. Craiova. Ministerul Justiţiei. 420. (Traduçtion française. Premier volume. 184 – 186. 2003. Episcop. Timotei Seviciu. Părintele. Editura Limes. p. „Cuvinte vii”. a patronilor şi a altor stigmatizaţi. Editura Sfintei Episcopii Ortodoxe Române a Aradului. 411. La doctrine secrète / synthèse / de la Science / de la religion & de la Philosophie / par…H. BODUNESCU. Paris. BLIDARU. BOCA. ClujNapoca. Paul. + Erată. 159 [-160] p. Tipărită cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Dr. Simion Todoran şi Monahia Zamfira Constantinescu. Identificarea persoanei după urmele de dinţi. cu fig. BLOCK. BOBOŞ. Institutul de Medicină Legală. a cămătarilor. 120 [124 p. 354 p. p. p. 6e volume). 1969. 556 p. Prefaţă: Edwars Swiderski.A. 95 p. Blavatsky. locţiitor de Vârşeţ Deva. Editura Fundaţia Revistei Jandarmeriei. 140-142. 417. Ediţie îngrijită de Preot Prof. Bucureşti. Editura Humanitas. 1995. 282 p. La doctrine secrète / synthèse / de la Science / de la religion & de la Philosophie / par… Traduit de l’anglais.] Episcopul Aradului. Vorbe memorabile explicate în contextul lor istoric.P. ŢICAL. Manual de înţelepciune pentru oamenii de rând. Revelion 214 [roman]. Laurenţiu. Editura Sfintei Episcopii Ortodoxe Române a Aradului. la Famille Thèosophique S. 181-187. Dr.A. Ministerul Justiţiei. în 20 de ani de expertiză criminalistică. H. Argument: Vasile Igna. 1998. 1 Evolution cosmique-Stances de dzyan. (Bibliothèque Thèosophique). 409. 2006. 419. Ediţia a II-a. Cinquieme er partie. De la Cezar la Churchill. Bucureşti. Ion. (Traduçtion française. Laurenţiu. 414. Pledoarii imposibile. Traducere din limba poloneză de Mircea Petean. Târgovişte. Bucureşti. „Scrisul românesc“. în ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. 2003. Auteur d’Isis dévoillée <<Il n’ya pas de Religion supèrieure à la Vèritè>> Miscellanées. Ediţie îngrijită de Preot Prof. BOCA. Arsenie. Bucureşti. 2000. 309 p. 407. Editura Pildner & Pildner. vol. Petru.. BOBOŞ. p. Unele probleme privind determinarea distanţei de tragere şi stabilirea mărimii alicelor la tragerile efectuate cu arme de vânătoare. 319 p. Ioan. 1938. 418. George [Marius]. 350 p. Prefaţă: Kornelius Politzski. 410. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Arsenie. Manual pentru şcoli profesionale. 1971. Univ.. Ieromonah. édition. 421. Daniil Stoenescu. 1973. 2003. Laurenţiu. 256 p. BOBOŞ.1935. BOCA. Bucureşti. Cosmogenèse. 158 p. P. 36 415. Investigaţia penală în Comunicări pirateria software. 250-252. 1979. Univ. a spărgătorilor de grevă. Traducere din limba engleză de Valentin Nicolaie. BLAVATSKY. 1995. 322 p. 413. Timotei Seviciu [. BOCHENSKI. Imaginea – obiect de patrimoniu. 416. Tipărită cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Dr. 1935. în Probleme de medicină legală şi criminalistică. Primul ajutor în accidente auto. Stabilirea falsului prin adăugire în acte. 408. 412. 422. 1979.

Tiberiu. 435. Bucureşti. 437. Sarcina – naşterea. (Cartea de vacanţă). 429. George. Editura Militară. Editura Cartea Românească.423. 352 p. Vol. Ion. 1957. Descifrarea unei istorii necunoscute. Iaşi. Ion. Moartea şi moartea subită. 432 p. Craiova. BODUNESCU. 224 p. Inspectorul şef. Bucureşti. comentată şi mărită. T[iberiu]. 1979. BODUNESCU. 1985. 267-170. Goldner. Avortul – pruncuciderea şi deontologia medicală din punctul de vedere medicolegal.legal. BODUNESCU. +VIII. 276 p. 376 p. 343-349. „Sport-Turism“. 440. Curs introductiv în psihologia judiciară. II. Editura Militară. 1958. 337-349. Descifrarea unei istorii necunoscute. Rezumat în limba engleză. Ion. 271 p. 1921. (Cartea de vacanţă). 442. Editura Odeon. RUSU-ŞIRIANU. 1979. BOGDAN. BOGDAN. 443. Vol. 428. Marşul cormoranilor [roman]. + 1 f. Psihologia copilului şi psihologia pedagogică. (Colecţia Sfinx. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Militară. 1997. 441. 431. 645 p. Editura Cartea Românească. Bucureşti. Bucureşti. cu ilustr. 1974. (Cartea de vacanţă). „Sport-Turism“. Tiberiu. Terorismul – fenomen global. tab. 426. BODUNESCU. + 1 f. Bibliografie la p. BODUNESCU. Atentatele contra bunelor moravuri din punctul de vedere 37 juridic şi medico. revăzută. 150-156. 221 [-224] p.8. (litografiat) (Ministerul Învăţământului). 416 p. 438. BOGDAN. 425. [Bucureşti]. Bucureşti. 144 p. (Colecţia Psyché. 368 p. 436. I. Bucureşti. Probleme de psihologie judiciară. Bibliografie la p. Bucureşti. Goldner. Tipografia H. Ion. III. Tiberiu. 444. Ediţia a III-a. 1971. 433. 176 p. BOGDAN. Ion. 427. BOGDAN. STĂNCULESCU. Ediţia a II-a. 1924. 486 p + IX. III. 27). (litografiat) (Ministerul Învăţământului şi Culturii). (Pentru părinţi). 430. 351 p. Grigore Geamănu. Psihologia copilului şi psihologia pedagogică. Editura Didactică şi Pedagogică. BOGDAN. 1975. Bucureşti. Bucureşti. Manual pentru liceele pedagogice de învăţători. [Bucureşti]. Bucureşti. BODUNESCU. Ion. Vol. Ion. 1973. Inspectorul şef [Povestiri]. 1925. Tiberiu. Ion. SEVERIN Icard. Vol. BOGDAN. RUSU-ŞIRIANU. 439. Atentate în contra sănătăţii şi a vieţii prin răniri şi loviri din punctul de vedere juridic şi medico-legal. Analele Universităţii din Bucureşti. „Victimologia“ lui B. George. 1971. Seria Ştiinţe Sociale nr. Tiberiu. îngrijită de Aurel Dicu). 1957. Povestea Microperei [roman]. BODUNESCU. I. 116 p. 1925. NICA. . Ilie. „Sport-Turism“. Editura Militară. George. Bucureşti. STĂNCULESCU. Mendelsohn. I şi II. BODUNESCU. Bucureşti. BOGDAN. doc. Piraţii în acţiune [Povestire]. Vol. Bucureşti. BOGDAN. dr. 424. Tiberiu. Tipografia H. Bibliografie la p. 1922. Iaşi. 416 p. tab. 76 rapoarte medicolegale. Cluj. Curs de psihologie judiciară. Iulian. I[lie]. 1978. BODUNESCU. 432 p. BOGDAN. 432. Copiii excepţionali. 1979. Ion. Ion. 10-11). George. Ion. 213-219. Bucureşti. Editura Ştiinţifică. „Sport-Turism“. George. Bibliografie la p. 1973. 434. Editura Didactică şi Pedagogică. BOGDAN. 160 p. Ion. Flagelul terorismului internaţional. BOGDAN. Vol. cu ilustr. Bibliografie la p. Inspectorul şef [Povestiri]. BODUNESCU. „Scrisul Românesc“. (Colecţia Sfinx. Prefaţă: prof. 645 p. I. Tipografia Fondul cărţilor funduare. 1970. 1979.

Ministerul de Interne. Aurel. Bucureşti. în: Forum der Kriminalistik. BOGDAN. 1988. Editura Didactică şi Pedagogică. Tudorel. 461. 225-234. 455. 126 p. p. În pădurea adormită. Alexandru. BOLINTINEANU. 4e année. X. Boldrini. Lia. Suceava. Aurel. BOIA. 9). în Tratat practic de criminalistică. . Bucureşti. Hélène. Tipografia Vremea. Identificazione di veicolo in un caso di investimento mortale. Carta O. 120 p. 446.9. 234 p. 360 p. Iaşi. Ministerul de Interne. 126-127. Bucureşti. Mijloacele juridice prin care statele devin părţi la tratate. 1978. 1992. Direcţia Publicaţiilor din Ministerul de Interne al RDG). Stenodactilografia [Manual].C. p. Serviciul Cultural. BOLDRINO. Tiparul Universitar. 348 p. Paris. 94 p. 456. 452. Thèse. Analiza psihosocială a victimei. p. Bucureşti. Elemente de anatomie grafică. BOGDANOVICI. Constatarea stresului psihologic cu ajutorul poligrafului.NARCEJAC. Bucureşti.U. 24 p. Ministerul de Interne. Mircea. Éditions Médicales Norbert Maloine. 1979. 1944. Tiberiu. Bucureşti. Bibliografie la sfârşitul textelor.445. 1967. 191 p. 451. 1 (24). POPESCU. Paralelism istoric. 658-680. Serviciul Editorial şi Cinematografic. 458. Bucureşti. Traducere din limba franceză de Mihai C. SÎNTEA. no. 1970. p. Aurel. 1930.I. VASILIU. 1960. 1981.. Bucureşti. p. 197. Traducere din limba franceză de Georgeta Raţă. 450. Tiberiu. 15-20. II. vol. Ioan. Bucureşti. 226 p. Bibliografie la p. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Dumitra. Comportamentul uman în procesul judiciar. Publikationsabteilung des Ministerium des Innern der DDR (Forumul criminalisticii. Editura Univers. 448. Introducere în grafologie şi expertiza grafică. BOIA. 2005. BOIŞTEANU. SÎNTEA Ioan. 1970. 462. BUTOI. an XI. Constatări şi propuneri. BOGDAN. Exercitarea funcţiunii de expert grafic. BOLINTINEANU.NARCEJAC. 60 p. 457. Selecţia textelor: Tiberiu Bogdan. nr. 463. 200 p. Tiberiu. Direcţii de cercetare în boala Alzheimer. Marea teritorială. Bucureşti. Delescu. BOLINTINEANU. Bibliographie p. BOGDAN. Editura Ştiinţifică. P[etru]. (Caiete de pedagogie modernă. Cercetări privind antigenele salivare şi importanţa lor în expertizele biologice. Doctor în Filozofie şi Litere. 454. Editura Didactică şi Pedagogică. 440 p. caiet 1/82. Alexandru. BOGDANOVICI. Altérations graphiques dans quelques maladies nerveuses et mentales. 123-128. – document al erei noastre. p. în Buletin de psihiatrie integrativă. 91-92. Elena. Tiberiu. Copiii capabili de performanţe superioare. 460. BOIA. Editura Academiei. MALIŢA. Complot. cu fig.wichtige Methoden in der Untersuchungspraxis (Reconstituirea şi experimentul investigaţiei – metode importante în practica investigaţiei). 459. 1973. Raport între grafologie şi expertiza grafică. Marcela. BOGDAN. Editura Atena. Bucureşti. ROSCH. Serviciul Editorial şi Cinematografic. Destinat cadrelor didactice şi studenţilor – viitori profesori.N. şi tab. 38 453. Editura Politică. 447. Studiu de drept internaţional. 63 p. în R. DRĂGAN-CORNIANU. Alexandru. BOGDAN. în Şcoala românească de criminalistică. Rolul ei în procesul judiciar. 449. Expert grafolog pe lângă Curţi şi Tribunale. Presă şi Editorial. Rodica. 1983. BOILEAU . BÖHME. 1932. Ministerul de Interne. BOILEAU . Bucureşti. Importanţa pregătirii în domeniul psihologiei judiciare. BOIA. (Ministerul de Interne. 1943. cu figuri. Tiberiu. 36-41. 1975). vol. 1944. Rekonstruktion und Untersuchungsexperiment . Bibliografie la p. 369-393.

BOROI. Raiffeisen Bank păgubită cu peste 270. Partea specială. BOŞTINĂ. Bucureşti. Rösch. BOROI. L. 469. 823 [828] p. 1991. Alexandru. BOROI. Drd. Pantelimon. JIDOVU. în Criminalistica. Editura All Beck. 1977. BOTEZ. BOROI. răspundere. Cristina. revizuită conform noului Cod Penal. Bibliografie la p. Rada Liana. Pantelimon. Bucureşti. Magistrat militar drd. Steluţa. Georgeta-Ştefania. 1926. Editura Ştiinţifică. Bern. SCRIPCARU. nr. 4 (27).. septembrie 2003. Aspecte teoretice şi practice privind infracţiunile de omor şi lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte. 463-468... Rolul expertizei criminalistice la stabilirea adevărului în evenimentele rutiere. Călin... Tratatu de stenografie şi cryptografie. 2006. Magistrat militar drd. 468. Accidentul de circulaţie. J. 433-452. Consideraţii medico-legale privind asfixiile posturale. FURNICĂ. Jurist drd. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Editura Luceafărul.. 2005. Bucureşti. în Buletin de psihiatrie integrativă.464. 1996. Editura Naţional. noiembrie 2003. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Ediţia a III-a. Bucureşti. 98 p. BOSIANU. II. 1863. ANDREI. BOROI. noiembrie 2004. BORN. Iaşi. în Criminalistica. Contradicţii între rapoarte de expertiză tehnică. ŞTEFĂNACHE. X. 2003. BOŞTINĂ. Pantelimon. I. Drept procesual penal. Bucureşti. Editura All Beck.. GREJDINOIU. Serviciul Editorial. p. Consideraţii semasiologice legate de noţiunea de tulburare şi utilizarea acesteia în psihiatria contemporană. 2005. 480. p. BOŞTINĂ. p. anul V. p. Editura Ministerului de Interne. Ediţia a II-a. Drd. 473. 475. Lector universitar. O. Bucureşti. Cercetarea la faţa locului în cauzele cu autori neidentificaţi în cadrul accidentelor de circulaţie. p. Franco-Roumaine). Pruncuciderea şi uciderea din culpă. vinovăţie. 39 474. 467. Pantelimon. Bucureşti. p. Alexandru. Pantelimon. Marius. Gerard. Unele aspecte medico-sociale ale accidentului de trafic rutier. anul V. BONNET. nr. UNGUREANU. BOŞTINĂ. 6. 5-6. nr. p. Bucureşti. 246-250. Coodonatŭ în Limbra română de Elie Bosianu. STANCA. Bucureşti. 479. C. BORZA. Loredana Luminiţa. Alexandru. 2004. Editura Militară. în Criminalistica. BOŞTINĂ. Ministerul de Interne. 1992. POSTELNICU. Alexandru. DRIGA. nr. Cauzalitate. 6. Pantelimon. 191 p. 1999. 478.000 de dolari. 471. 322-329. NISTOREANU.33-34. Traducere din limba franceză de Teodora Pavel. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 246 p. Investigarea criminalistică a locului accidentului de circulaţie rutieră. 95-96. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 61 p. 2005. BORZA. R. Drept penal. Ed. Elie. Academia de Poliţiei „Alexandru Ioan Cuza“. [Bucureşti]. vol. 5. 465. Pantelimon. în Revista Română de . 476. Gheorghe. Infracţiuni contra vieţii. Colonel magistrat drd. Bucuresci (Typ. 2002. BOŞTINĂ. 166 p. 470. anul VI. Nicu. POPA. Alexandru. 224229. 481. 466. Importanţa tehnicilor şi metodelor de identificare criminalistică asupra stabilirii cauzelor şi mecanismelor producerii accidentelor de circulaţie.. 477. 466 [-468] p. BOŞTINĂ. F. Ştefan. 126 p. Colonel magistrat drd. p. BOLOCAN. Perversiunile sexuale. Colonel magistrat drd. 34-25. 472. an XI. Monodacktyloskopie.

483. 486. Petre (coordonator). în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu. Traducere din franceză de Valentin Dumitrescu. 2004. Viaţa sexuală a lui Immanuel Kant.. 490. Bucureşti. COMĂNESCU. BOTOŞ. Petre. p. 223-225. Bucureşti. Ioan. cu o prezentare şi note de Frédéric Pagès. p. Interpretări logicofilozofice 1937-1981. BOTUL. VULIŞICI-ALEXANDRESCU. BOTEZATU. Lichidarea decalajului uman. 2002. univ. 2. Bucureşti. Ilie. în Seminarul de perfecţionare a procurorilor criminalişti. 498. Mahdi. univ. Ioan. Iaşi. . BOŢOC. nr. Locotenent-colonel magistrat dr. 351 p. 198 [-203] p. „Junimea“. Bibliografie la p. BERCHEŞAN. Identificarea armei de foc după gloanţele deformate sau fragmentate. BOTEZATU. Jean-Baptiste. dr. BOTOŞ. 121126. 489. Ilie. 487. (Idei contemporane). Mircea. Petre. Texte şi analize. Bucureşti. MALIŢA. 485. 176-178 (Fundaţia „Universitatea Bogdan Vodă”. BOTEZATU. Ilie. 149 [-152] p. 29-32. XXI + 326 [-329] p. 497. nr. Liviu. p.. 249-252. LĂPĂDUŞI. Valeria. 198-216. Studiu epidemiologic al alcoolismului în Europa şi România.145-149. Bucureşti. în Criminalistica. Adevăruri despre adevăr. 8-10. 1977. BOTKIN. 494. Ilie. Iaşi. Bucureşti. Junimea. 1971. Constituirea logicităţii. 94-98. Humanitas. Sintaxa propoziţiei. vol. Universitatea Bogdan Vodă). 2002. Bibliografie la p. Petre. p. Editura Politică. 492. 227 p. Orientare critică în logica modernă. 178 [-180] p. Criminalistică. Prof. 482. Particularităţi ale incriminării deţinerii şi portului fără drept al armelor albe sau instrumentelor special confecţionate pentru atac ori care pot fi folosite pentru comiterea unor agresiuni. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 496. 2. 2004. 4 (27). Consideraţii privind obţinerea şi înregistrarea datelor şi informaţiilor pe timpul investigării criminalistice a locului faptei. Realizarea de mulaje şi tipare care ajută la protejarea probelor. James W. Semiotică şi negaţie. BOTEZATU. Tablă de materii şi în limba engleză. Prof. 3-5. dr. Iaşi. BOTIŞ. Orizontul fără limite al învăţării. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 493. iunie 2004. p. Bucureşti. BOTEZAT. BOTOŞ. 484. martie 2000. iulie 2002. 495. 106 p. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 1981. dr. 312 p. 48-51. dr. Ilie. Vasile. ELMANDJRA. nr. Vasile. Maria. 1982. Conferenţiar univ. 40 Bibliografie la p. anul IV. Editura Junimea. mai 2002.. 1983. 491. în Buletin de psihiatrie integrativă. BOTOŞ. BOTOŞ. 8-9. BOTOŞ. 20-24 noiembrie 2000. 488. Tradusă din germană. [Traducere din limba engleză: Tatiana Maliţa]. Teodor Dima. Cluj-Napoca. p. volum 12. Editura Facla. Conf. 1981. Editura Ştiinţifică. 204 p. Ilie. p. p. Valoarea deducţiei. 3. Sinaia. BOTOŞ. X. nr. BOTEZATU. Ilie. Iaşi. Aspecte teoretice şi practice în cercetarea infracţiunilor de pruncucidere. în Criminalistica.Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Piese şi dispozitive care pot influenţa acţiunea factorilor suplimentari ai împuşcăturii şi implicit urmele secundare ale tragerii. Ştefan Celmare. 4. Petre. 2005. anul IV. în Criminalistica. 2006. (Humanitas). Conf. 1973. Editura Risoprint. Particularităţile cercetării locului faptei şi a folosirii expertizei judiciare în cercetarea acestor infracţiuni. anul II. Procuror c. univ. Leziunile produse de muniţia armelor de foc cu ţeava ghintuită. nr. Locotenent-colonel magistrat dr. an XI. p.

Cosma. Un martor incomod. Noul manual TAT Abordare psihanalitică. [Textes. Bucureşti. Editura SportTurism. Bibliografie la p. 382 p. 508. engleză. Editura Dacia. 1771. vol. Bucureşti. SÂRBU. 512. BRAŞOVEANU. BRATU. BREZEANU. în Ghidul procurorului criminalist. A. 1973. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul incendiilor. franceză. română. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. A new system of classification by Kjeld Bransner(. Kjeld. Omul fără umbră. Maria. Gheorghe.. 67 p. ZĂHĂRĂCHESCU. 510. lexic. I. 384). 1979. John. 1970. BRÂNZEI. Itinerar psihiatric. BOUTHIER-BLANC. 514. 511. Registration of palm prints (Search register and alphabetic registers of criminals in Denmark. Precizări cu privire la organizarea şi planificarea urmăririi penale – Planul de urmărire penală. BRATU. I. Doina. CHABERT. 1976. 2003. Consideraţii cu privire la cercetarea pluridisciplinară a infracţiunilor de omor cu dezmembrări sau mutilări ale cadavrului şi corpului uman. Probleme de ortografie. Paris. Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş. p. Elena. London. + erată. 516. Ortansa. 500. 41 509. 1975. COMŞULEA. Crime and Public Policy. Ministerul de Interne. în Şcoala românească de criminalistică. Gheorghe. All Beck. Petre. Rezumat în limbile engleză. Bibliografie la p. Ion. Editura Junimea. 261-275. BRÂNZEI. 20-24 noiembrie 2000. 503. BRATU. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). 1994. Editura Militară. PIROZYNSKI T[adeusz]. 1975. Bucureşti. Rezumat în limbile franceză. p. 502. D. Gheorghe.. 515. p. Manuel des institutions romaines. BREBENEL. Fuga. Valentina. no. 102 p. 1886. On palm prints. 372 p. Bucureşti. Rontledge & Kegan Paul. 245-255. p. P[etre]. VOCHIN. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Militară. Editura Helicon. Sabina. 447 p. Gheorghe. résultats et améliorations proposées). 505. Françoise. 483 p. 191 p. Librairie ie Hachette et C . 1946. Autoturisme şi performanţe. BRELET-FOULARD. 1975. NIŢĂ. 118-120. 2004. Cluj-Napoca. 70-74. Minorul şi legea penală. Thèse… Gap. BRACACIU. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. BREBAN. Aurelia. NEGOMIREANU. Iaşi. 501. 1978.499. Cosma. rusă şi spaniolă. . Timişoara. gramatică. Editura Junimea. BOJA. (Université de Lyon. Petre. Bucureşti. Limba română corectă. 1998. Iaşi. 1979. Inequality. Psihiatrie. Comportamentul aberant în relaţiile cu mediul. 223 p. Copenhagen. în Tratat practic de criminalistică. Posibilităţi actuale de identificare a persoanei după urmele de buze.) 504. BRANSNER. Nicolae. BOUCHÉ-LECLERCQ. 451-453. 507. ŞERBAN. germană. BRAŞOVEANU. Posibilităţi de cunoaştere a personalităţii învinuiţilor (inculpaţilor). 513. 1979. Approche psychanalytique. A. Vasile (coordonator). 506. 1983. 279 p. Dunod. 1981. 152-157 (Ministerul de Interne). 1975. Paris. 255 [256] p. Sinaia. BRAŞOVEANU. Faculté de Medecine et de Pharmacie. Bucureşti. Editura Ştiinţifică. Gheorghe. vol. TEIUŞ. Traducere din limba franceză de Daniela Luca după: Nouveau manuel du TAT. Procuror. Chief Insp.) Det. SCRIPCARU G[heorghe]. Ministerul de Interne. p. Editura Trei. 339 p. Catherine (sub redacţia). Odette: La lutte coutre les stupefiants. BRAŞOVEANU. 517. BRÂNZEI. BRAITHWAITE. Cosma. 654 p.

BROUARDEL.-B. 19. Paris [. Boorberg. 1897. L’avortement / Par / P. Rue Hautefeuille. BROUARDEL. 1995.] Librairie J. Brouardel / Professeur de médecine légale / Et doyen de la Faculté de Médecine de Paris / Président du Comité Consultatif d’Hygiène / Membre de L’Institut (Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine. Paris [. P. assurances sur la vie / Déclaration de naissance. Baillière et Fils. Par P. 522. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris). 524. Brouardel / Professeur de médecine légale et Doyen de la Faculté de Médecine de Paris / Membre de L’Institut. KrimmalistikGrundlagen der Verbrechensbekämpfung (Bazele criminalisticii pentru combaterea infracţionalităţii). Paris [. 19. Baillière et Fils / 19. Rue Hautefeuille. Librairie J. 19. 694 [708] p. W. P. Editura Richard Boorberg. Paris. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris). BROUARDEL. P.-B. P. Rue Hautefeuille. expertise. 525. 455 p.] Membre de L’Institut (Académie des Sciénces). La strangulation. BROUARDEL. Stuttgart. près du Boulevard Saint-Germain. Les blessures / et / Les Accidents du travail / Par / P.] Doyen Honoraire et professeur de médecine légale / de la Faculté de Médecine de L’Université de Paris / Président honoraire de Comité consultatif d’Hygiène / Membre de L’Institut (Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine. 376 p. Rue Hautefeuille.B. P. Baillière et Fils / 19. P. BROUARDEL. 19. 523. P. Wolf-Dietrich. BROUARDEL. 1995.518. / Par / P. Brouardel / Professeur de médecine légale et doyen de la Faculté de Médecine de Paris / Président du Comité Consultatif d’Hygiène / Membre de L’Institut . / Témoignage. Baillière et Fils / 19. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris). Brouardel [. Baillière et Fils / 19. Les intoxications. Pièces annexes. p. 1892. Baillière et Fils / 19. Paris [. Par P. Avec 18 figures dans le texte. La mort / et/ la mort subite / par / P. Brouardel / Professeur de médecine légale / Et doyen de la Faculté de Médecine de Paris / Président du Comité Consultatif 42 d’Hygiène / Membre de L’Institut (Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine. Kriminalistik (Criminalistica). declaration des causes de décès / etc. BRODAG. Stuttgart. 288 p. Baillière et Fils / 19. près du Boulevard Saint-Germain. 584 p.-B. 519. Brouardel / Professeur de médecine légale a la Faculté de Médecine de Paris [. 516 p. Le secret medical / Honoraires.-D. Paris [. Editura R. 520. Les aspyhyxies / Par lesqaz.] Librairie J. etc. BROUARDEL. Ediţia a 7-a. BRODAG. BROUARDEL. Brouardel / Doyen Honoraire et professeur de médecine légale / de la Faculté de Médecine de L’Université de Paris / Président honoraire de Comité consultatif d’Hygiène / Membre de L’Institut (Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris). les vapeurs / et les anesthèsiques / Par / P.] Librairie J.] Librairie J. Brouardel / Professeur de médecine légale / et doyen de la Faculté de Médecine de Paris / Président du Comité consultatif d’Hygiène / Membre de L’Institut (Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine. 19. 1906. Avec 3 planches en couleurs et 43 figures. 1901. la suffocation / La submersion / Par / P. 19.] Revue et augmentée. Deuxième édition [. Rue Hautefeuille. La pendaison.-B.] Librairie J. Rue Hautefeuille. 420-512p. 1895. 516 p. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris). Paris [. 527. 526. P. 521. mariage. Les intoxications.] Librairie J.-B.-B.

(Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris). P. Kriminalistiche Handlungslehre în Kube / Störzer / Timm (publ. 531. Les blessures / Et / Les accidents du travail / Par / P. în Der kriminalist (Criminalistul) nr. près du Boulevard Saint-Germain. 2002. Verfahren und geräte. BROUARDEL. R. Ştiinţe criminalistice. Préface du Professeur Thoinot. MoldoValachie-Roumanie. Geschichte der Philatelie I. Avec 39 figures intercalées dans le texte. ediţie revăzută şi adăugită. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Der Einsatz von Vertrauenspersonen .] Librairie J. 538. Mr. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris). 520 p. 18 p. Berlin. Stuttgart 1992. BUCHHOLTZ. 1909. I. près du Boulevard Saint-Germain.] Librairie J. BRUCKERT. RAO.-B.. vol. 1960. P. 564 [568] p. Paris [. 533. Essen. 529. neumbearbeitete und erweiterte 2. I. 1896.-B.) Krimmalistik-Handbuch für Praxis und Wissenschaft. 537. BÜCHLER. Ioana.11/95. 19..-B. BUCUR. (Manual criminalistic pentru practică şi ştiinţă). Paris 1913. 694 [700] p. 119 p. 530. 1897. veb berlag für Bauwesen. p. Paris [. BRUNEL. Col. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris). Coordonatori: Col.] Librairie J. Les attentats aux mœurs/ Par / P. BRSACH. Lübeck. Codul lui Da Vinci.col. Nicolae. BROUARDEL. Constantin Galiceanu. BROWN. BROUARDEL. 1906. Baillière et Fils. Schmidt Römhild. Editura 1 Boorberg. Paris [. Lt. P. 19. 1 Următoarele . Brouardel / Professeur de médecine légale à la Faculté de Médecine de 43 Paris. Neues Auswerteverständnis (Noi evaluări) în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică.. vol. BRÜHL. Baillière et Fils. Les explosifs / Et / Les explosions / Au point de vue médicolégal / Par / P. 19. Rue Hautefeuille. 19.] Président du Comité Consultatif d’Hygiène / Membre de L’Institut (Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine. 539. Rue Hautefeuille. Carl-Ernst.] Librairie J. H. S/p 169-203. Les Timbres du Royaume de Roumanie. 476 [480] p. Vasile Vasilescu şi Col. Photogrammetrie. Georges. Paris [. Brouardel / Professeur de médecine légale / et doyen de la Faculté de Médecine de L’Université de Paris / Président du Comité Consultatif d’Hygiène / Membre de L’Institut (Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine. P. 19. Baillière et Fils. Membre de L’Institut. Baillière et Fils / 19. 536.. MURZEA. 528. 272 p.-J. Brouardel / Professeur de médecine légale / Et doyen de la Faculté de Médecine de Paris / [. Paris [. Lt. 272 p. SCHNEIDER. Berlin.] Librairie J. Carlrichard. BKA. 515 – 519. 1899. Rue Hautefeuille. 416 p. 534. 19. Baillière et Fils. Rue Hautefeuille.(Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine. Brouardel / Professeur de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris / L’Université de Paris/ Membre de L’Institut (Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine. 167 şi urm. Dan. p. BROUARDEL. GEORGESCU. Rue Hautefeuille. 19. 19.-B. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 535. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris). 2004. auflage. Traducere din limba engleză Adriana Bădescu. CRĂCIUN.-B. Ada. L’exercice de la médecine et le charlatanisme/ Par / P. 2002.ein „Fulltime-Job" für professionelle VP-Führer (Misiunea informatorului). Ghidul relaţiilor cu massmedia. Editura Ministerului de Interne. Avec 8 planches don tune en couleurs et 5 figures. Cătălina. A. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris) 532.

2002.. Avram. Premise teoretice şi metodologice ale cercetării criminologice. BULAI. dr. Ioana Teodora. URTILĂ. Ion. Petru Boişteanu. M. L. 1 Cercetarea la faţa locului în cazul infracţiunii de tâlhărie cu legarea victimei. 547. 542. FILIPAŞ. nr. prof. Răspunderea juridică şi deontologică a medicului reanimator. univ. 549.. Bucureşti. „Minerva“. MIHALACHE. 242-244. Buletin de Psihiatrie Integrativă. problemă majoră a perioadei de tranziţie. 75-78. Partea generală. BUHAŞ. dr. 574 p. Bibliografie la p. 1312 p. Chiriţă. PRICOP. Petre. Avram. SURPĂŢEANU. martie 2005. Constantin. psiholog Marinela Paraschiv. Consiliul ştiinţific: Prof. Adriana Medvichi. Casa de Editură şi Presă Şansa S. prof. Gh. V. dr. Dr. 44 În prezent Direcţia de Investigaţii Criminale . Scripcaru. R. 1935. V. Redacţia: Spitalul Clinic de Psihiatrie „Socola” Iaşi. M. Academician Prof. BUTOI.R. dr. 580 [585]p. Florescu. Colectiv de Redacţie: Editor coordonator Prof. CHIRILĂ. BUNECI. 13 p. Vlad. dr. psiholog Magda Luchian. Dr. Constantin. Borza. Gabriel. Constantin. V. BUTOI. Ana Maria Grigorescu. Repere istorico-literare de Andrei Rusu. FILIPAŞ. 385-397. Secretariat tehnic: Cecilia Darie. prof. Ţiganiada. Editori fondatori ai noii serii: prof. Instituţii de drept penal. 161 p. 553. univ. HERESCU. 548.. 550. 1981. C. p. 3. 1992. Editura Fundaţiei România de Mâine. Bucureşti. E. Nechifor. 134 p. I. 271 p. Partea generală. 133-134. Partea responsabilă civilmente în procesul penal.. (Serie Nouă – a „Buletin de L’Association des 1 Psychiatres Roumains”. Editura Mediamira. Elemente sociojuridice de contest social pe terenul devianţei speciale. Vol. 2 vol. BULAI. prof. Bibliografie la p. M. BUDAI-DELEANU. Roxana Chiriţă.. Tadeusz Pirozynski. Anii I-V 1930-1934. p. BUNEA. Prof.. C. Vol. nr. Gioconda Dobrescu.. 85-90. Buletinul Societăţii Istorico-Arheologice „Bucureştii Vechi“. Instituţii de drept penal. BUNECI. Petre.. BULAI. BUNECI. Bucureşti. Editura Trei. D. Bucureşti. Petre. 551.E. (colaborator). Bucureşti. 2002. Academician Prof. 2004. Colectiv de referenţi: Academician Prof. N. Cluj-Napoca. 1970. editat de Spitalul de Psihiatrie „Socola” Iaşi în perioada 1917-1946). Gheorghe. MITRACHE. Drept procesual penal. T. Aliona. C. Petru Boişteanu. BULAI. 180 p. volum 13. Dr. Rodica Enache. ediţia a II-a. 541. Ediţie îngrijită de Florea Fugariu. dr.. Astărăstoae. Curs selectiv pentru examenul de licenţă 2001 şi 2002 cu ultimele modificări ale Codului Penal. dr. 544. 2001. LUNG. 1312. ELEDU. C. (colectiv de autori). 1. Editura Fundaţiei România de Mâine. N. M. BÎLBÎIE. MAFTEI. Costică. Drept penal român. Costică. 545. în Investigarea criminalistică a locului faptei. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. dr. Al. Tudorel. 552. I şi II. Cosmovici. Curs selectiv pentru examenul de licenţă. Chestor de poliţie dr. Romanescu. I.L. în Studii şi cercetări juridice. Bibliografie la p. Ştefănescu. BUJOR. GĂNUŢĂ. dr. ROTARU. şeful Direcţiei Poliţiei Judiciare. dr. Editura Trei. BULIBAŞA.. Secretariat de redacţie: Dr. 546. 2002. C. Bucureştii Vechi. Cercetarea infracţiunilor de furt. Ediţia a III-a revizuită şi adăugită. p. Colegiul de redacţie: Redactor şef: Dr. Editura Medicală. Berlescu. dr. („Patrimoniu“).. GOGĂLNICEANU. dr. N.540. 512 p. 543. Costică. Camelia. Chirurgie orală şi maxilofacială. Andrei. 2001.. 244 p. MITRACHE. dr.. Publicat cu prilejul „Lunii Bucureştilor“ şi cu concursul Primăriei Municipiului.

Presses Univeritaires de France. IONESCU. în Criminalistica. Editura Richard Boorberg. nr. BUQUET. Editura Luceafărul. 1. 549 [560] p. 144-167. Bucureşti. 384 p. tuş şi pastă de scris. 566. Alain. III. p. Ediţia a IIa.. p.1. în Tratat practic de criminalistică. Martorul pe tărâmul justiţiei. BUNECI. Alexandru. 554. 383384. în Revista Română de Drept. 271. Conf. august. dr. Bibliografie la p. anul VII. 5. BURCHEL. Ioana Teodora. Actele premergătoare efectuate în vederea începerii procesului penal. Mileniul III. . Bibliografie la p. Editura Pinguin Book. Ministerul de Interne. Bibliographie p. II. p. 569.. Petre. p. Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti. Ilona. Psihologie judiciară. 253-257. BUTA. 171 p. Petre. dr. 34. poligraf şi hipnoză. BUTA. [245-246]. în Criminalistica. 531-546. 2004. Editura SEMNE. Petre. BUNECI. în Tratat practic de criminalistică. 243 [248] p.. 1980. anul VII. prodecan al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Spiru Haret” Dispoziţii procedurale privind combaterea criminalităţii informatice. A. Editura SEMNE. 570. 486-500. Tatrekonstruktion (Reconstituirea faptei). 333-336. 568. Bucureşti. BUNECI. La sciense et la recherche de la preuve. Facultatea de Drept – Universitatea Ecologică. Expertiza metalelor preţioase. Expertiza urmelor de cerneală.. 296 p. Conf. 565. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 264 p. BUUŞ. nr. Petre. dr. 2003. 1980. Vol. p. 558. 567. Manuel de criminalistique moderne. 560. 295-296 p. 556. 1992. nr. BÜRING. 1971. Deosebiri faţă de infracţiunile comise prin CEC. Bucureşti. 2006. 34-36. Petre. anul VIII. Protejarea dreptului de autor asupra programelor de calculator. Bibliografie la p. Petre. BUNECI. Proceduri speciale. Editura Phobos. Consideraţii juridice privind infracţiunea de înşelăciune. Editura SEMNE. 2. 2004. Editura Fundaţiei România de Mâine. Bucureşti. Procedura în caz de dispariţie a înscrisurilor judiciare. Facultatea de Drept. nr. Bibliografie la p. 45 561. univ. Petre. Partea generală. în Criminalistica. 564. BUTOI. vol. p. Stuttgart/München/Hannover / Berlin/Weimar. Bucureşti. 150. univ. 562. Conferenţiar universitar dr. BUTA. BUNECI. 98-105. p. Bibliografie la p. Vol. 19-22. 357 [360] p. 2001. Petre. vol. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Conf. Bucureşti. septembrie 2005. 124-129. 563. Publishing House. Petre. III. Valorificarea scriptelor de comparaţie în expertiza criminalistică asupra scrisului [discuţii]. Ilona. p. Examinarea actelor supuse acţiunii îndelungate a apei. univ. 2006. BUNECI. Univ. 4. Marcel. 150 p. 122-127. Drept procesual penal. Bibliografie la p. Conf. prodecan Facultatea de Drept. Nicolae. BUNECI.Bibliografie la p. III. BUNECI. DAVID. Daniel. Ilona. p. 2006. 1980. „Spiru Haret” Bucureşti. vol. Bibliografie la p. Ioan. Petre. Drept Procesual Penal. 555. 2003. 6. în Criminalistica. 557. p. Anexe 1-4 la p. Bucureşti. 356-357. Editura Tritonic. Repararea pagubei în cazul condamnării sau luării unei măsuri preventive pe nedrept. BUNECI. noiembrie 2005. în Tratat practic de criminalistică. 2006. Ministerul de Interne. 2003. 2006. Vol.. Facultatea de Drept. 2005. Ministerul de Interne. Partea specială. Partea Specială. Universitatea Ecologică Bucureşti. DOBRILĂ. univ. 310-313. BUŞ. 549. 137-143. 559.

Bucureşti. Tudorel. Aportul tehnicii poligraf în procesul penal. Tudorel-Severin B[adea]. Tudorel-Severin B[adea]. 19-20. 213-214. BUTOI. socio-psihologică şi medico-legală asupra cuplului penal victimă-agresor). 315 p. Victima şi victimologia din perspectiva urmăririi penale. dr. dr. NICOLAE. Tudorel. BUTOI. BUTOI. avocat apărător. Teroarea „cifrelor” criminalităţii. p. Bucureşti. Luminiţa. NICOLAE Luminiţa. 576. 2003. Bucureşti. 583. Tudorel. Tudorel. psiholog criminalist. 4. în Criminalistica. 2 vol. Crima sub lupa detectorului de minciuni. Investigaţia conduitelor simulate . dr. Asist[ent] univ[ersitar]. 581. Conf. Prof. expert criminalist. Bucureşti. 159-160. TudorelSeverin B[adea]. psiholog criminalist. 46 579. membru al Societăţii Franceze de Grafologie şi al Asociaţiei Grafologice Italiene. 585. Cercetarea câmpului faptei din perspectiva psihologului criminalist (aplicaţie practică în omorurile de natură sexuală). 573. PRODAN. univ. 2001. univ. expert criminalist. Luminiţa Georgeta. Psihologia interogatoriului judiciar – invasiune mentală. Dan. Manuela Cristina. Valentin. Vol. Valentin. Tudorel. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 574. Editura Fundaţiei România de Mâine. 6. Ioana-Teodora.. I. Avocat. 527-529. ZĂRNESCU. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Cercetarea câmpului faptei din perspectiva psihologului criminalist (Aplicaţie practică în omorurile de natură sexuală). 208 p. Tratat universitar de psihologie judiciară – teorie şi practică. dr. 20-21. 584. univ. BUTOI. BUTOI. dr. 467 [. p. BUTOI. BUTOI. psiholog criminalist. 1979.. Avocat.472] p. 582. Bucureşti. iulie 2004. Bibliografie la p. univ. BUTOI. 459-460. dr. anul III nr. 2001. 2004. Avocat. Conf. 4. univ. BUTOI. p. Victimologie (Curs universitar). psih[olog] dr. Bibliografie la p. BUTOI. Editura Phobos. univ. dr. 2004. Femeia asasin. p. Conf. p. 2004. Ministerul de Interne. 299 p. Psihanaliza crimei. BUTOI. 572. Ioana Teodora. BUTOI. Dimensiuni psiho-grafologice asupra gestului suicidar. Alexandru. Ioana Teodora. Editura Pinguin Book. Psihologie judiciară. în „Rolul şi contribuţia .tehnica „Lie detector“. Avocat Cuplul penal: victimă-agresor. Tudorel. BUTOI. Tudorel Badea. Bibliografie la p. nr. Societatea Ştiinţă & Tehnică SA. Conf. Lector univ. Editura Phobos Publishing House Word Keeper. 575. dr. Radu. BUTOI. BUTOI. Tudorel-Severin B[adea]. Constantin. 298-299. BUTOI. psiholog criminalist. noiembrie 2003. Conf. anul VI. Ioana Teodora. BUTOI. (Perspectiva juridică. Avocat. Bucureşti. 189 [-192] p. Tratat universitar. în Investigarea criminalistică a locului faptei. + 31 p.. manipulare – coerciţie – intervenţie psihanalitică – detecţia comportamentelor duplicitare (simulate). IFTENIE. Tudorel-Severin B[adea]. Editura Enmar.Studiu aplicativ de psihocriminalistică judiciară. Bucureşti. în Investigarea criminalistică a locului faptei. p. BUTOI. Edit Press Mihaela S. Criminali în serie. 577. în Criminalistica. Avocat. anul V. 580. Psihologia crimei – Serial kiler –profiler – psihopatul sexual pe terenul criminalităţii. univ.. IFTENIE.. dr. NICOLAE. Ioana Teodora. 2004. Ioana Teodora. Conf. univ. Constantin. ZĂRNESCU. psiholog criminalist. Ioana Teodora. Constantin. 2003. nr. 184188. vol. Tudorel.R. Conf. univ.. II. Tudorel. VOINEA. ZĂRNESCU. iulie 2001.571. 209-213. în Criminalistica. BUTOI. 150-154.. Publishing House Word Keeper... Conf. BUTOI. BUTOI. 2002. Conversia indicilor comportamental-simulatorii în probatoriu asasinat. p. 214 [-224] p. 578. 1997.. 24-25. anexe. BUTOI. 160 p.L. Bucureşti. CONSTANTIN. BUTOI. Bucureşti. 160 p. Tudorel-Severin B[adea]. Bibliografie la p.

(V). Bucureşti. nr. nr. Tip. p. Bucureşti. nr. anul III. ianuarie 2000. (2000). anul II. în Criminalistica. Sinoptic operativ-explicativ în identificarea. 592. anul III. 1617 (II). nr. BUTOI. 16-17. 596. BUQUET. Alain.. septembrie 2000. 118 p. septembrie 2002. martie 2005. 468 p. p. 3. BUZATU. 118. Prima contrafacere a bancnotei de 500. 2. anul II. anul I. noiembrie 1999. f. Editura Dacia Europa Nova. decembrie 2000. Dumitru. anul II. Nicolae.probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. nr. 3. (III). CRC Press. Elemente de protecţie a bancnotelor străine. p. BYRD. 588. L. Cecurile de călătorie American Express. J. Bibliografie la p. 16. 5. Institutul de Arte Grafice „Tătăraşi“. Filosofia dreptului penal. nr. capturarea şi probarea faptelor comise de psihopaţii sexuali – Criminali în serie –. Contrafacerea bancnotelor euro a intrat în cotidian. (IV). p.. 24. versiune românească Lucian Alexandrescu.. anul II.T. Nicolae. nr. 14-15. nr. Nicolae. 587. Entomological Evidence: Utility of Arthropods in Legal Investigations (Dovezi entomologice: Utilitatea artropodelor în investigaţiile legale). 589. Gheorghe. anul VII. nr. CASTNER. 6. anul I. Nicolae. 2. BUZATU. SAVU. anul V. Editura Allfa. 266-267 598. p. Mijloace şi modalităţi de depistare a valorilor monetare false. 6-7. 2003. în Criminalistica. 4. iulie 2001. BUZEA. 5. J. în Criminalistica. nr. Criminalistica. MCMANUS. p. 17-19.R. septembrie 1999. BUZATU. Lugoj. CORNEAN. M. anul III. martie 2003. anul IV. Nicolae. 47 . BUZATU. 2003. Little Star Impex S. nr. BUZATU Nicolae. în Criminalistica. p. în Criminalistica. Bibliografie suplimentară la p. p. Călăuza poliţienească. Criminalistica. (I). 21. 586. 590. BUZESCU. p. Nicolae. 599. Psihologia.a.L. N. 205 p. în Criminalistica. Bucureşti. mai 2000. 2. Expertiza bancnotelor şi a altor instrumente de plată. 5. nr. mai 1999. 1. 27-28. (II). Freda. BUZATU. Bucureşti. Criminalistica. Editura Luceafărul. nr. 16-17 (III). 16/17 (I). în Criminalistica. psiholog criminalist. p. BUZATU. 2005. Traducere din limba engleză de Gabriel Nagâţ. anul I. 16-17 (IV).000 lei. p. Bibliografie la p. 1925. Foarte scurtă introducere. 4. H. 593. nr. 190-192. 16-17. Universitatea „Spiru Haret”. 362 p. 1. Referinţe bibliografice la p. Criminalistica. p. anul I. POPA. Tiparul Românesc S. 591. anul II. martie 2001. februarie 2001. nr. Cărţile de credit. Iaşi. iulie 1999.. 594. prodecan al Facultăţii de drept. Cristian. Criminalistica. p. Tehnici de reconstituire fotografică prin suprapunerea şi prelucrarea imaginii. 193-196. nr. în Criminalistica. Tudorel. anul I. 241-254. Nicolae. BUZATU. p. CÂRPINEAN. 600. Nicolae. Boca Raton. S. 267 p. în Criminalistica. 4. 595. 2. Gillian. 2002. BUTLER. Profesor universitar. 597. dr. BUZATU. Contrafaceri performante ale dolarului american. Nicolae. 13-15. septembrie 1999.. p. 4. p. 16-17. iulie 2000 p.A.C.15.

609. ŞERBU. anul VII. 213-225.. CALICO. Bibliografie la p. Tudor.: Vol. Indice de actori la p. Bucureşti. Bucureşti. 282 p. 2.. Protecţia împotriva incendiilor. p.. Editura Service Pompieri. L’Edition Universelle. Diana. Editura Univers. Editura “Service Pompieri”. 1984. Tudor. primari. José. Traducere din limba engleză de Mihai Chiriţă. Omor sau sinucidere? „Cazul Erbaşu”. 2003. Dustin. p. cronologie. 605. CALOTĂ. 6 e année. 665-726. Indice de titluri străine la p. CARANFIL.3. 136-157. III. Timişoara. vol. I.C. CALAPODESCU. Editura Ministerului de Interne. 1055 [1058] p. Bucureşti. Editura Lucman. CALOTĂ. Vol. Editura Gh. Opere. a infracştiinţifice. româneşti. Dicţionar universal 611. Ghid pentru manageri. 1934. Indice de autori la p. studiu introductiv şi comentarii de Virgil Cândea. Editura Helicon. Texte. Ediţia a doua. 118-143.C. Traducere.I. + 13 f. 727-798. Fabrizio. în Ghidul procurorului criminalist. Physiologie de l’écriture cursive. Divanul – Istoria ieroglifică. 603. no. 607. Colecţia Opere Fundamentale. 367 p. 106 p. (Academia Română. 1990. glosar. + IX. III. 796-839. Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă. 608. Traducere din limba franceză de Marga şi Gheorghe Wolff. Vol. martie 2005. f. CALDWELL.4.. Text stabilit şi glosar de Stela Toma. 359-360. + 8 f. planşe. II.A. 360 p. 618. . Traducere din limba engleză de Bogdan Nicolae Marchidanu. p. indice de autori şi opere şi introducere Divanul de VIRGIL CÂNDEA. 491 p. nr. PFISTER. procedee şi tehnici de lucru în procesul identificării cadavrelor cu identitate necunoscută. Prefaţă. p. Editura Litera şi Editura Litera internaţional. Traiean. 614. Iaşi. Marian.S. prof. LENCU. Sorin. Bruxelles. Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor. Introducere Istoria ieroglifică de NICOLAE STOICESCO. 448 p. în R. note şi indici de Dan Sluşanski. Misterul manuscrisului. 610. 1995. Noël. CANTEMIR. 602. CALICO. 1998. 1929.I.a. 615. Classification du système d’identification radiologique. introducere. Bucureşti. pompieri. 617. 1973 – 1983. Bucureşti. Sorin. America secretă. Procuror. 246 p. Editura Litera şi Editura Litera Internaţional. Protecţia împotriva incediului. H. patroni. Ediţie critică publicată sub îngrijirea lui Virgil Cândea. LĂPĂDUŞI. Victor. LENCU. CALLEWÆRT. 53. (motor cu aprindere prin scânteie). De antiquis et hodiernis Moldaviae. Divanul. 1970. 2001. EUGEN SIMION). Lungmetraje de ficţiune. C. vol.R. 2005. Studiul Jandarmeriilor Streine. 3 vol. Asachi. Elemente de teoria Dimitrie. RAO. CALOTĂ. şef birou în modernă a arderii. CALEF. Traiean. Analele lucrărilor Moscova. Bucureşti. Chişinău. Opere complete. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Turbotronica M. de filme. ŞERBU. 43-48. facs. 1999. pl. Thierry.. A. 410 [416] p. Dimitrie. 475 p. Istoria ieroglifică.S. + 14 f.C 601. ediţie critică. Coordonatorul colecţiei: acad. Dicţionar de filme 612. Jan & Thomason. CALVI. Editura Academiei R. no. CANARI. CARANFIL. Maior. rue Royale. Sorin. în R. Chişinău. Victor. 5e année. 616. ediţie îngrijită. CANTEMIR. Constantin. Vasile. Ediţia a-II-a revizuită. 613. Les rayons x an service 606. SACHELARIE. Bucureşti. de l’identification. 151 p. Editura Academiei Române [şi] [Editura] Univers Enciclopedic. CAPOTĂ. José. Volumul I. Caracteristica criminalistică ţiunilor. referinţe critice şi introducere Hronicul de STELA TOMA. Metode. în Criminalistica. CANTEMIR. Ascensor spre eşafod. 604. 840 p. 1933. I.. 2002.

Tipografia Joyce.] Fl. p. 49 Daniela. vol. f.A. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. S. nr. 633. Beatrice. Expertiza medico-legală psihiatrică în infracţiunile de omor. KROLL. Întocmit de G. Librăria Socec. Lt. (Biblioteca Academiei Române).R. Traducere din limba franceză de Tudor Vlădescu. A Procedural Guide (Entomologie şi moarte. 215. vol. 219 p. Iaşi. 2003. Gabriel. Editura Dacia. Pompiliu Teodor. 20-24 noiembrie 2000. 1990. 1967. The London Philatelist. MIRIŢOIU. Crenguţa. CARÂMB. 97 p. 1995. 623. 2 volume (Seria bibliografii şi biografii): Vol. HASKELL. VOSS. 621. Vol. 108-115. Entomology & Death. CATTS. 624. O cale de cunoaştere Yaqui. Bucureşti. Fotografii: Ella Karsai.. Sinaia. în Buletin de psihiatrie integrativă. Nicoleta.. ŢONEA. II. 700 [-704] p. 629. I. 2005. CARTAS. V. CASAMAYOR. 1988. MANU. de Răsboiu [. Prezentare grafică: Vasile Pop Silaghi.. Catalogul Gheorghe. A. 630. CAROL. 267-272. Grigore Stamate. II B. 1999. Clemson.-col. Bucureşti. 239-246. Cartea tehnică a anvelopelor. An XI.. Industriei Construcţiilor de Maşini. RODEWALD. Arta de a trăda. Întocmit de G. CAUC. II. 55 p. 635. vol. 1999. în Buletin de psihiatrie integrativă. nr. Neurostenia – entitate cu o veche istorie. CAUFEYNOU. Fabian. Moisil [. E. Bibliografie la p. P. GORAN. Prefaţă de Traian D. 2(25). 40-53. Coordonatori: Constantin Negulescu şi Andrei Veress. Docteur Les Mystéres du sommeil. Institutul de Arte Grafice „Antigona”. 620. 1978-1983.] Şeful Secţiei de reproducere. Catalogul incunabulelor. Catalogul manuscriselor româneşti.Traducere din limba engleză de Lidia Iancu. Bucureşti. Învăţăturile lui Don Juan. 118119. 626. Magnétisme – Somnambulisme. Ştrempel. 628. an XI.] Serviciul Georgrafic al Armatei [. 156 p. 694/1950 p. A.. 622. DÂRMON. 2005. Hypnotisme – Suggestion. P[etru]. de Elena Mosora şi Doina Hanga. p. Lecture de la . CASTANEDA. CAROL II von Rumänien. N.a. Stoianovici. (Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România). No. Bucureşti. The Carlos. Paleo – mt DNA analysis and population genetic aspects of old thracicm population from SouthEast of Romania. STOIAN. 2004. Institutul European. Bogdan. H. 4 (27). p. manuscriselor româneşti. 504 p. A. Ion. Vol. BOIŞTEANU. Procuror. IV (1062-1380).. Coordonator dr. Editiond du Goéland. Ministerul 627. I. Ştrempel (redactor responsabil) [. Tablă de materii şi în limbile engleză şi franceză (Biblioteca Centrală Universitară Cluj-Napoca). p. 4. CARŞINESCU. Cluj-Napoca. 632. X. COMŞA. I. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. CARP. 173-182. N. Bucureşti. Metodologia cercetării sociologice.. Victor. Ghid de procedură). Editura Ministerului de Interne.A. Bucureşti. B. vol. Iaşi. Dreptul frontierei de stat. 1858. Laura. Metode şi tehnici de cercetare. Editura Fundaţiei România de Mâine. legislaţie şi jurisprudenţă. 431 p. G.R. Anxietatea: aspecte etno-socioculturale. (Biblioteca Academiei Române). 631. Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna. Stănculescu. volum 12.] C.619. din Ministerul 625. Vol. Curs de fotografie pentru amatorii şi fotografii de profesiune. Editura Univers Encliclopedic. 1-1600. PÂRLEA. Seminarul de perfecţionare a procurorilor criminalişti. 1940. nr. vol. V.. 1979 122 [-124] p. Lucrare întocmită first issue of Moldavia. 634. Catalog general al cărţilor de drept. Consultant ştiinţific: prof. X. 238 [240] p. CARDOS. AELENEI. Coordonator general de brigadă Gheorghe Carp. Editura Academiei Republicii Socialiste România.

în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. PERIDE. 13-16. Portretul vorbit perfecţionat de D. Călinescu. Dactiloscopie sau identificarea prin impresiunile digitale de la mâini. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Silviu. 638. 4. anul VII. 636. p. Comisar-şef de poliţie. Patte. 2. 637. în Criminalistica. CORDEA. Editura Luceafărul. 2006. Editura Alma Mater. CAZANCIUC. f. Cluj-Napoca. 19-21. 646. Sorinel. Posibilitatea stabilirii rolului victimei în producerea accidentului de circulaţie rutieră prin efectuarea expertizelor tehnice auto. 51-55. 1990. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. p. nr. Colonel. Bucureşti. Adrian. Editura Luceafărul. p. p.J. 50 I. Sorinel. (Studiu de poliţie ştiinţifică). p. în Revista de criminologie. CĂRĂUŞU. martie 2005. MĂDĂLINA. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi . CAUTIS.. nr.. 7-8. Minovici. Bucureşti.J.P. 645. CĂTUNA. 430-431. 639. 640.P. 647. Dorin. DRĂGUŞ. 2004. Paris. Procuror criminalist. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 648. drd. 1914. p. nr. 642. Aspecte privind cercetarea criminalistică a accidentelor rutiere urmate de părăsirea locului faptei. Alin. Robert. 107 p. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. 643. I. Aspecte privind metodologia investigării infracţiunilor silvice (I) . Bucureşti. Consideraţii de ordin teoretic şi practic privind interpretarea criminalistică a urmelor descoperite la faţa locului. 63-66. p. martie 2005. în Criminalistica. N. CĂTUNA. p. ALEXANDRESCU. 649. Sorinel. Repere în gestionarea situaţiilor de criză. 3. 178-182. SURDEA. CĂRĂUŞU. CĂRĂUŞU. anul III. Lector univ. Bucureşti. 650. Probleme specifice pe care trebuie să le lămurească cercetarea în cazul principalelor infracţiuni silvice (II). P.. martie 2003.Pensée – Spiritisme. CĂPRUCIU. Libraire. HERNEA 641. BARBU. p. p. ianuarie 2005. Căpitan. 192 p. CĂRĂUŞU. Cu figuri în text. 132 – 141.P. Sorinel.a. Constatarea sau expertiza medicolegală şi rolul ei în stabilirea vinovăţiei persoanelor implicate în accidentul de trafic rutier. Timiş. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. D. Consideraţii privind constatările tehnicoştiinţifice şi expertizele judiciare în cazul accidentelor de muncă. N. Iuliu. C. CĂPÎLNEAN. Lector univ. Anvelopele autovehiculelor. Editura Tehnică.. de criminalistică şi de penologie nr. I. CĂRĂUŞU. Drd. 2003. 1. Asistent univ. 33-36. CĂLINESCU.. Harghita. în Criminalistica. Drd. p. Comisar-şef de poliţie. 188 p. volum 13.. în Criminalistica. Lector univ. Craiova. Probleme teoretice şi practice în cercetarea la faţa locului în echipă complexă în cazul infracţiunilor de omor. Sorinel. CĂTINEAN. Posibilitatea identificării persoanelor în baza semnelor particulare survenite după naştere. 13-15. F. Căpitan asistent universitar. nr. 1. 2/2004. 2005. 163-169. Viorel N. nr. nr. anul VII.P.J. anul IV. Bucureşti. Ioan. Timiş. Evaluarea clinică şi medico-legală a sechelelor psihice posttraumatice. I. CĂTUNA.J. Cu o prefaţă de dr. iulie 2001. A. Harghita. Viorel. în Criminalistica. 2005. Sorinel. drd. drd. p. Viorel. CĂTINEAN. 2. Boulevard Magenta 139. Sorin. Valorificarea portretului robot ca mijloc ştiinţific de probă. 175-177. mai 2002. Procédés d’hypnotisation etc. anul V. 644. Scurtă comparaţie între sistemul procesual penal finlandez şi român în privinţa cercetării penale şi a măsurilor preventive în cadrul procesului penal. Marius Mihai.

p. 2-3. 655.2. anul I. MORARU. Lazăr. 301 p. Bucureşti. GIURESCU. pl. Lazăr. în Criminalistica. 2005. în Criminalistica. Editura Enciclopedică. septembrie 2001. Titi. anul III. 2000. DUŢĂ. Lazăr. p. 2 vol. 15-18. Paul Ştefănescu. p. Mileniul III. Lazăr. Bucureşti. 2001. Mărturii româneşti peste hotare. CÂRJAN. Adrian. Colonel. General de brigadă dr. în munca operativă de poliţie. Drept penal. nr. Bucureşti. Prefaţă de prof. 4. TANDIN. 6 decembrie. anul III. Vol. în Criminalistica. Editura Luceafărul. General de brigadă dr. 127 p. nr. + 16 f. General de brigadă. CÂRJAN.. 3 mai. 663. noiembrie. iulie 2001. + 15 f. Mircea. 2003. Vasile. septembrie 1999. Procuror. anul III. Partea 652. 1937. Bucureşti. Editura Vestala. Vasile.. CIOBANU. General de brigadă dr. CÂRJAN. nr.P. Moartea unei prostituate. 5. LĂPĂDUŞI. în Criminalistica. în Realităţi şi perspective în criminalistică. p. 18-20. Bucureşti. Pedofilia – o încălcare gravă a libertăţii şi moralităţii vieţii sexuale. în Criminalistica. Dinu C.R. ianuarie 2002. în Criminalistica. Giurgiu. p. După aproape şapte ani. Noi elemente privind stabilirea vechimii cernelurilor. 651.. în Criminalistica. 9-10. nr. Bucureşti. anul IV. Virgil. Editura Curtea Veche. 4. Institutul de arte grafice „Marvan“ S. univ. (Albania-Grecia) 602 p. Ucigaşul de sub cagulă era fiul victimei. anul III.medico-legale în stabilirea adevărului”. CÂRJAN. Depesajul criminal. (Inspectoratul General al Jandarmeriei). Bucureşti. LĂPĂDUŞI. Câinele 660. CÂRJAN. 658. dr. General de brigadă. p. Editura Politică. 3-5. 51 conf.. 661. (India-Olanda – Supliment Albania-Grecia). nr. Lazăr. nr. LĂPĂDUŞI. 210-215. CÂRJAN. Prof. Ion. Lazăr. vol. Nicolae. (Polonia-Venezuela) în prerogative. Lazăr. 2001. dr. 10-12. Mică enciclopedie de creaţii româneşti şi de izvoare despre români în colecţii din străinătate. haita ucigaşă de pe strada… Lupu a fost identificată. General de brigadă. 253 p. 664. Istoria Poliţiei Române în serviciul de poliţie al Jandarmeriei. pl. Baze de date generală. p.. nr. dr. CÂMPEANU. 668. Ioan. 654. 26-27. CIOBANU. Amprenta digitală. 662. în Criminalistica. dr. p. vol. martie 2002.. Lazăr. + 32 f. 351-363. 1. CÂRJAN. anul II.. p. p. Lazăr. 8-10. Conf. 2000.. 667. nr. 2001. 1991. CÂRJAN. 665. în Criminalistica. anul IV. nr. Deva. Crima din strada Dreptăţii. 2000. anul II. 666. Virgil. . 4. „Haiducul” din satul Sen. nr. CÂRJAN. 2001. anul III. CÂRJAN. martie 2000. CÂRJAN. română rediviva! Editura Călăuza.. în Criminalistica. de la origini până în 1949. LĂPĂDUŞI. în Criminalistica. 3. p. 97-112. 413 p. CÂNDEA. 659. 1966. Lazăr. VĂDUVA. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol. Alexandru. Lazăr. Traian. Ion. Poliţia împotriva noilor droguri. pl. 653. Titus.A. Perversiuni sexuale. în Criminalistica. mai 2001. iulie 2000. 656. Colonel. CÂRJAN. Dr. Lazăr. III. 273 p. 2. 3-4. 669. General de brigadă dr. Poliţia PITULESCU.J.9-11. CÂRJAN. p. anul II. Enigma cadavrului din pădurea Buceşti. II. Locotenent-colonel. Lazăr. Pagini din trecutul diplomaţiei româneşti. Lazăr. p. FLORESCU. Bibliografie la fiecare piesă de patrimoniu. CÂRJAN 657. General de brigadă. CÂNDEA. nr. 6. cu sprijinul I. Bucureşti. 367 p. I. univ. Lazăr. MALIŢA. Vasile. p. Vasile. 29-30. CÂRJAN.

p. Lazăr. Bibliografie la p. 4. nr. p. EMILIAN STANCU. Lazăr. Expertizele criminalistice şi medicolegale au confirmat rezultatele muncii informative. Bucureşti. în Criminalistica. univ. 2005. Gorj. Sfaturi aducătoare de moarte. 2003. dr. Fapte comise cu ferocitate de un grup organizat. dr. nr. Chestor de poliţie. univ. Editura Curtea Veche. p. CÂRJAN. 9-10. 2002. Crima din Valea Popii. CHEREGI. septembrie. p. noiembrie 2002. Din istoria criminalisticii. Ionuţ. mai 2005. anul V. în Criminalistica. 2003.25-27. univ. CÂRJAN.. General de brigadă dr. conf. Editura Fundaţiei România de Mâine. CÂRJAN. Bucureşti. nr. Lazăr. Lazăr. dr. Bucureşti. anul IV. p. Publishing House. 688. Lazăr. anul IV. nr. Conf. CÂRJAN. 686. 828 p. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. Bibliografie la p. CÂRJAN. 687. 675. Lazăr. 684. Subcomisar de poliţie. noiembrie 2003. în Criminalistica. CÂRJAN. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. dr. univ. CÂRJAN. în Realităţi şi perspective în criminalistică. CÂRJAN. anul VII. Bucureşti. Lazăr. 223-224. 224 p. General de brigadă dr. martie 2003. în Criminalistica. conf. 2. dr. iulie 2005. 62-85. Lazăr. dr. univ. anul V. 343-344. 682. nr. Cele şapte întrebări Pinguin Book. univ. 685. Tratat de Criminalistică. 674. Din istoria criminalisticii (I). Mama a vândut pontul… iar fiul a ucis cu ferocitate. 6. Editura Curtea Veche. 681. Conf.J. Editura Luceafărul. Introducere: Pledoarie pentru Criminalistică de Prof. Lazăr. CÂRJAN. Curs de criminalistică. p. Lazăr. 35-36. CÂRJAN. General de brigadă dr. în Criminalistica. Compendiu de criminalistică. Chestor conf. martie 2005. Lazăr. mai 2002. Vasile. anul V. CÂRJAN. 344 p. conf.3. 745-820. Gheorghe. de contact: Bibliografie selectivă. p. în Criminalistica. CÂRJAN. CÂRJAN. dr. în Criminalistica. Chestor. CÂRJAN. Chestor de poliţie conf. 52 univ. 31-32. 6-8. Bibliografie la p. 677. General de brigadă dr.dr. univ. Lazăr. în Investigarea criminalistică a locului faptei. nr. Lazăr. CÂRJAN. preşedinte al Asociaţiei Criminaliştilor din România. nr.P. 2004. în Criminalistica. preşedintele Asociaţiei Criminaliştilor din România. Bucureşti. 2. Răzbunare probată prin mijloace criminalistice. 5. univ. Fraţii Minovici – ctitori ai criminalisticii româneşti. dr. 41-42. p. CRĂC. anul IV. Comisarşef. 20-23. Compendiu de crimina- listică. 679.. anul VII. LĂPĂDUŞI. nr. anul IV. Chestor de poliţie. Lazăr. 676. anul VII. 4. nr... I. Florin. Din istoria criminalisticii (II). Vasile. 582 [-584] p. iulie 2002. p.4.. 6. Bucureşti. Moartea dramatică a unei taximetriste. p. Lazăr. 3. p. p. Bucureşti. 11-13. nr. CÂRJAN.19-21. CÂRJAN. 17-20. CÂRJAN. Note de curs. 2005. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. în Criminalistica. CÂRJAN. 671. septembrie 2003. Chestor de poliţie conf.. iulie 2003. Asistent univ. în Criminalistica. 5. Lazăr. 672. Criminalistică şi ştiinţe LĂPĂDUŞI. 4-5. 441-450. 680. 2002. Reguli tactice privind pregătirea şi efectuarea cercetării locului faptei. 50-62. Chestor de poliţie conf. în Criminalistica.670. BOBIN. Bucureşti. anul V. 450 p. p. 673. Investigarea video la demascat pe criminal. Lazăr. 25-49. dr. 683. Bibliografie la p. p. 678. vice- fundamentale ale investigării omorului. univ. . nr. Lazăr. 2004. Lazăr.

p. 1975. prim-vicepreşedinte al Asociaţiei Criminaliştilor din România. CEACANICA. Dumitru. Ion. 39-40. 1976. anul VIII. p. CECCALDI. în Criminalistica. dr. Însemnările unui 700. în Criminalistica. univ. în Şcoala românească de criminalistică. 1980. 698. 1934.. 4/1981. 3-5. CÂRJAN.689. Criminalistique. Evoluţia criminalisticii româneşti. Bucureşti. criminalist. p. [Bucureşti]. 144-148. SIME. Volumul I. în Şcoala românească de criminalistică. Lazăr. 1975. dr. Dumitru.. Chestor de poliţie. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. 694. dr. Enciclopedia RAO. 341-348. Paşaportul electronic românesc – o realizare la nivel mondial.. Amintirile unui 702. preşedinte de onoare – Consiliul Ştiinţific 53 703.. Dumitru. CÂRJAN. nr. 292 [-295] p. 1. criminalist. CEACANICA. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Bucureşti. Chestor de poliţie. 365 [-368] p. Bucureşti. Chestor conf. Noi contribuţii la Istoria Criminalisticii. februarie 2006. 18 mai 2006. Unele aspecte criminalistice privind diferenţierea omorului de sinucidere şi de morţi accidentale. Comisar-şef de poliţie. 699. Cuvânt înainte de Leonard Paşcanu. Laboratorul de identificare judiciară a Prefecturii Poliţiei din Paris. conf. 2006. p. dr. Lazăr. CECCALDI. p. Cazuistică şi studii judiciare. Aurel-Vasile. conf. august. L’âme du crimínel. Chestor de poliţie. Editura Militară. CÂRJAN. prof. Dănuţ. 58-65. 691. conf. 278 p. SÂNTEA. aplicarea măsurilor restrictive şi relaţii consulare. Aspecte ale practicii privind descoperirea şi cercetarea omorurilor cu mobil bizar. cu ilustr. CÂRJAN. 5. Consilieri ştiinţifici: Leonard Paşcanu şi Silviu Dragomir. no. al Revistei Criminalistica]. [1993]. Presă şi Editorial.. Lazăr. p. Presses Universitaires de France. p. şef Serviciu pentru prevenirea şi constatarea cazurilor de încălcare a regimului paşapoartelor. 1858 – 1947. Cuvânt înainte de Eugen Teodoru. 53-64. 693. anul VII. nr. Plan 695. 2006. România şi Ministerul Justiţiei. p. dr. CÂRJAN. Catalogul timbrelor poştale româneşti. Lazăr. vicepreşedinte al Academiei Române. CEACANICA. CEACANICA. 690. CEACANICA. Ministerul de Interne. 704. 4. Serviciul Cultural. Emil. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. MANOLE. Bucureşti. Importanţa cunoaşterii elementelor de diferenţiere dintre reconstituire şi experimentul judiciar. Dumitru. Lazăr. 2006. 2006.. C. color. La criminalistique. Pierre Fernand. Ediţia a IV-a.I. CÂRJAN. PH. 1994. p. CERNEA. nr. 1980. 348 [352] p. Istoria statului şi dreptului român. în R. 12-20. 141-144. nr. 705. Dumitru. 6e année. Casa de editură şi presă „Şansa“ SRL. CÈNAC. Supliment al Buletinului intern editat de Procuratura R. Recunoştinţă [Portret: academician Marius Sala. în Criminalistica. preşedinte al Federaţiei Filatelice Române. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. în Globalizare şi identitate naţională – Simpozion. DRĂGAN. univ. Chestor de poliţie. . Lazăr. anul VIII. 20-30. univ. Identificarea criminalistică – de la intuiţia ştiinţei la ştiinţa intuiţiei sau de la Vidocq la Bertillon. Ministerul de Interne. CÂRJAN. Dreptul la libera circulaţie în contextul globalizării.F. S.. MARANO. Paris.1. Emil. Mircea Gheorghe. Dumitru. CHEVET. septembrie 2005. (Colecţia Nevermore). Bibliografie p. CEACANICA. univ. univ. în Criminalistica. [Editura] Lucky. 692. de défense sociale contre le crime. P.. 696. În luptă cu necunoscutul. MOLCUŢ. Lazăr. Henri. Ministerul de Interne.C. 13-15. 2005. 1962. director general al Direcţiei Generale de Paşapoarte. Serviciul Cultural. 701. 697. Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti.

CHASE. 379 p.. CHARROUX. L’écriture de Constantin Popescu. Traducere din limba engleză de Angela Lereanu şi Aristiţa Avramescu.a. General în poliţia turcă. 2 année. Raymond. gauche chez les réédu ques. În româneşte de 54 James Hadley. James Hadley. Bucureşti. [Bucureşti]. Traducere de Anda Teodorescu.I. Editura Tineretului. Ucigaş în ploaie. no. („Enigma“). 1992. Enigma) Traducere după ediţia The long good-bye C.U. Editura Lucman. Raymond. CHANDLER. Traducere din limba franceză de Dodo Bărbulescu. Editura Z. Editura S&C. Raymond. Jiu. Sora cea mică. Traducere din limba engleză de Veronica Focşeneanu. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. CHASE. Bucureşti. „Univers“. Totul se plăteşte. Bucureşti. Les câtés mystérieux de l’Affaire Dreyfus.5. 1961. p. 1993. 1993. Abonament pe Traducere din limba engleză de Constantin Popescu. Coşmarul. Astă-seară. CHANDLER. Leslie. Rămas bun pentru vecie [roman]. Avantaj … Marlowe. Titlul original în limba engleză: „Killer in the rain“. (Roman poliţist). 713. Penguin Book. Bucureşti. 392 p. Titlul original în limba engleză: The little sister. Cosma. Traducere după ediţia „The Little sister“. p. 709.L. Titlul original în limba engleză: Safer dead (Enigma). 711. Paris. 213 [-215] p. 1994. James Hadley. 1991.. 483 [-488] p. CHARTERIS. 716. CHANDLER. 263 p. Traducere din limba engleză de Constantin Popescu. (Aventura). CHAMBON. Raymond. 1978. Editura Datina. Raymond. 714. 719. Bucureşti. 712. Morţii nu vorbesc. 1968. 1978. în e R. 720. Les Edition Rieder. 191 p. E. Fereastra de sus. Raymond. CHASE. Cyrano. Bucureşti. [1937]. CETIN. 1969. 707. 717. Traducere din limba engleză de Constantin Popescu. 1993. Traducere din limba engleză de Sanda Aronescu. Editura Datina. Editura Diamant. 1991. 255 p. Traducere din limba engleză de Constantin Popescu. Editura Point. Bucureşti. 238 [-240] p. CHANDLER. Traducere din limba engleză de Anda Teodorescu. 722. Marlow [roman]. Bucureşti. Titlul original în limba engleză: „The lady on the lake“. Raymond. Cem. Raymond. 724. Editura Univers. 1999. („Enigma“). 721. Jiu. Hamish Hamilton. 1969. Bucureşti. Misterul crimelor de la Little Fawn Lake. Editura Point. Traducere după ediţia „The Big Sleep“. CHANDLER. 723. London. f. Tg. Editura Univers. 1953. 334-341. 192 p. Sistem automat de identificare a amprentelor. Istoria secretă a 710. Rămas bun pentru vecie. omenirii. (Maeştrii literaturii poliţiste. Culcaţi-o între 725. Timişoara. În româneşte de Gherasim Ţic. 1930. Editura „Z“. James Hadley. Tg. 213 p. 1983. Bucureşti. 708. 238 p. Somnul de veci. 272 p. Joannès. CHASE. CHANDLER. CHANDLER. . „Univers“. Nicholls and Co. 207 p. 718. Traducere din limba engleză de S. 715. CHARPENTIER. trenul spre iad [roman]. Titlul original în limba engleză: The long good-bye. Robert. 1977. crini. 238 [-239] p. 304 p. main. În româneşte de Constantin Popescu.706. 2005. CHANDLER. Ltd. Bucureşti. 1993. Armand. 298 p. Editura Z. Editura Luceafărul. Bucureşti. James Hadley. „Sfântul“ la New York. boulevard Saint-Germain. 26-31. CHASE. Raymond. (Enigma). Raymond. [Bucureşti]. Editura Tineretului. AFIS. CHANDLER.P. 1994. Bucureşti. London.C. 108. CHANDLER.

737..3. Après Glazel. CHAVIGNY. în R.. no. Baillière. p. Paul. O adunătură de 742. 747. 1994. 141-161. CHAVIGNY. M.. à l’usage des honnêtes gens. 2004. Editura S&C.. Editura Z. Am lumea în M. în R.C. p.I. 235 p.7. Comparaison par le . Hadley. p. Médecine légale des 729. volum 12. 743. 1993. Etienne..I.I. 1936. p.. 746. în R. 1994. no.. 1936. CHAUCHEFILEN. Bucureşti.2. CHAVIGNY. buzunar.I. 5e année. 1936.. M.6. C.4. James Hadley. 55 745. 1933. expertises d’écritures (Particularités personnelles du graphisme). p. 198-203. Identification des ecrits dactylographiés et des machines à ecrire. în R. no. 326-332. Traducere din limba engleză de Dan Dumitrescu.C.I. Chronologie de deux traits de crayon. e no. James Hadley. 191 p. 1994. în R. Principes d’un classement par formule chiffrée. CHAVIGNY. 741.L. 6e année.. CHASE. în R. James Hadley..I. A. CHAVIGNY.I. Editura S&C. 936. 4.C. L’expertise des plaies Traducere din limba engleză de Irina Lisca. CHASE. Editura Z. 734. p. Paul. 8 année. La machine a écrire et şi crapă.-B. James Hadley. 111-116. Pumnalul cu diamante. 256261. Deux recherches de 728. CHAVIGNY. Editura Vivaldi. 1994. 1994. Moarte de calibru 45. DRESSLER. CHAVIGNY. James Hadley.. 532-538.. în R. CHASE.C.I. p.10. Bucureşti. no. 8e année. Editura Criss Cezar.C. no. 1936. Classement 748.5. Titlul original în limba engleză: Wold rather stay poor. BELEI. CHASE. p. no.3. Paul. Les ecritures illisibles.. M. 5e année. Expertise d’une explosion. CHAVIGNY. 1958. CHAVIGNY. 3 e année.C. 1994. 134-135. Bucureşti. 582-588. Paul. 731. les expertises dactylographiques. 736. 1933. CHATZINIKOLAOU. p. Editura Z. Paul. no. p. Procédés d’identification 735. [Bucureşti]. 173 [-176] p. 191 p.C.I. M. Traducere după ediţia: The World in my pachet. nr.9. Police Scientifique. Paul. MARIAN... autostradă. 8. în R. Traducere din limba engleză de Dan Dumitrescu.C. 727. în R. 739. Traducere din limba engleză de Ileana Soldea. J. Dactyloscopique.. 1913. Bucureşti. La mémoire des dactylografes. (Colecţia Cobra). 10e année. 732. Traducere din limba engleză de Dan Dumitrescu. CHASE.C. 187 p. James. James Hadley. Bucureşti. în R. CHAVIGNY.C.C. 733. F. Paul.I. 395-407. Bucureşti. 1936. 1936. p. 221 p. CHASE. 1931. 8e année. 247 [-248] p. procédé du pliage. Origine d’un papier. Traducere din limba engleză de Aristiţa Avramescu. 648-703. Fă-mi plăcerea par armes à feu. Editura Z. p. 272 p.. V. 5 année. 1934. CHASE. CHASE. no. Mai bine sărac.C. M.I. în R.. Cercetarea filiaţiei la Institutul de Medicină Legală Timişoara în perioada 2000-2003 prin metoda ADN. 264-266. 82-101. Les mauvaises ecritures. Paul. grands écrasements par train de chemin e de fer. Expertise de la section d’un papier par une paire de e ciseaux. V. CHAVIGNY. James Hadley. 487-494. 1994. CHAVIGNY. 740. no. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. no.5. Les documents du préhistorique et leurs méthodes d’expertise. p.726.2.. 264-269. 738. CHAVIGNY. 1938.I. Paris.C. no. ENACHE. În româneşte de Dinu Gerogescu.I. Un Hippie pe 744. 1933. 8e année. Bucureşti. 8e année. în R. 8e année. no. Nici o orhidee pentru Miss Blandish. Les „idiotismes“ en lichele. 9. London: Robert Hale Ltd. 8 année. p. 730. MATEI. în R.

Bucureşti. Les preuves multiple sen expertises criminologiques. no. ŞTEFĂNESCU. 283 p. 388-389. 766. 1969.. 756. no.L. drd.C. Editura Vivaldi. 9e année. în R. antiterorism.. Fernanda. CHEYNEY.. CHELCEA. Andreea Silvana. Marilena. Identification des verros de 751. en Revue International de Criminalistique. 1986. 1992. CHIRIŢĂ. Peter. în R. 374-380. şt. în R. p. Aplicarea metodei difuzo- copiative în studiul şi expertizarea documentelor. Leur expertise médico-légale. Debutul psihotic la vârstnici în Buletin de psihiatrie integrativă. prof. Petru Iluţ. Ce le pasă damelor. X. Maria Constantinescu. univ.. Traducere din limba engleză de George Amilcar Tăslauanu.U. univ. dr. Peter. Paul. 1993. 324-339. Adios. Radu Baltasiu. Septimiu. şt.. Editura Albatros. p.I.. an XI. drd. CHIRIŢĂ. Misiunea cea mare. Septimiu. Peter. lector univ. dr. Dumitru Sandu. Paul. Ed.. Octobre 1929. CHEYNEY. 9 année. C. psihosociolog dr. 754. conf. Alin Gavreliuc.4. Experimentul în psihosociologie. 1937. 1975. p. CHEVASSUS. 1937. 758.I. Bucureşti.I. 1991. 56 Peter. 1937. conf. asist.C. Traducere din limba engleză de Sergiu Marcus. nr. prof. Paul. 1937.I. vol. 1982. 760. 207 p. CHAVIGNY. Loredana Ivan.749. CHELE. 1966. Editura Economică. 9e année. Bucureşti. CHELCEA. CHAVIGNY. 9e année. Traducere din limba engleză de Dinu Georgescu. şt. 207 p. în Probleme de medicină legală şi judiciară. CHAVIGNY. Paul. Septimiu. Din universul autocunoaşterii. 767. Reconstitution médico-legale de la trayectoire d’un projectile. în R. dr. Claudiu Degeratu. univ. dr.. dr. Virginia Bădescu. Autori: cercet. dr. Cristina Chiru. drd. Sorin Băncilă. Editura Militară. dr. Peter. p. Bibliografie la fiecare termen. no. Bucureşti. Editura Univers. Cristina Tîrhaş. 390 [-392] p. CHAVIGNY. 764. 2003. Bucureşti. 224 p. dr.C. lector univ. 190 p. 161-162. asis. CHELES. 276-300. Elena Stănculescu. 2005. Bucureşti. 755. 765. dr. Bucureşti. 762.8-9. no. univ. Terorism. phares d’automobiles. Lucian Radu Geng. prof. 763. E. Editura Clusium. V.I.5. 757.1. CHEYNEY. Paul. drd. Ce le pasă damelor! Traducere din limba engleză de Sergiu Marcus. cercet. Ilie Bădescu. univ. 1993. p. 1937.7. Cunoaşterea de sine – condiţie a înţelepciunii. drd. univ. univ.I. dr. p. no. conf. Une expertise de faux en écrit dactylographié. Editura Fulga SRL. prof. Mihai Milca. 759. univ. Veronica Mihalache. Gina Anghelescu. vol. 6-18. CHELCEA. univ. cercet. Les expertises de section du bois particulièrement dans les cas de mutilation d’arbres fruitiers. 10e année. drd. CHAVIGNY. lector univ. Le „bordereau“ est-il de Dreyfus on d’Esterhazy. lector univ. lector univ.C. SZALONTAY. 752. lector univ. Cluj-Napoca. Ella Elinschi-Ciupercă. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. P. Iaşi. univ. Adina. Prefaţă de Petru Iluţ şi Septimiu Chelcea. Mihaela Vlăduţ. Roxana. drd. CHEYNEY. p. L’Analyse graphométrique appliquee à une cause célèbre. Septimiu. 1 (24). 246 p. CHELCEA. dr. 761. asist. Ultimul pahar.C. 325-336. drd. p. des timbres mobiles. 201-212. Traducere din limba engleză de Dan Duţescu. Editura Medicală. CHEYNEY. 9 année. univ.C.P. 370406.. Adina. no. Bucureşti. Camil Postelnicu. CHAVIGNY. Bucureşti. . p. Cachets d’obltération Terminologie de specialitate. în e R. psihosociolog Adina Chelcea. drd. ILUŢ. Cristian Ciupercă. CHELCEA. lector univ. asist. dr. Enciclopedie de psihosociologie. Armand. CHELCEA. Petru (coordonatori). V.6. 255 p. 1990. Septimiu Chelcea. în R. 1938. CHIRIAC. 256 p. e 750. 753. Gabriela.

p. Traducere din limba engleză de D. 773. Documente şi însemnări româneşti din secolul al XVI-lea. Cinci purceluşi. Editura Univers. Hotelul Bertram. 1968. McKEE. (Universitatea Bucureşti. Zece negri mititei.. CHIVU. Agatha. În româneşte de Aristiţa Avramescu. 1969. 1980. Bucureşti. 295 p. ianuarie 2003. by Agatha Christie. Editura Luceafărul. (The Crime Club). Tipărit de Samuel French Ltd. Prefaţă de D. CHRISTIANS. 1990. Magdalena. CHRISTIE. Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Bucureşti. 1983. 335 p. 1954. Titlul original în limba engleză: An autobiography 1977. Death Novel. Editura Tineretului. I. CHRISTIE.768. GEORGESCU. Text stabilit şi indice de… Introducere de Alexandru Mareş.U. Bucureşti. + 1 f. Moscow. 623 p. 1968. Bucureşti. 782. ROTZOLL. Traducere din limba engleză coordonată de Ruxandra Boicu. Studii de caz. Agatha. Suchianu. 298-305. E. Agatha. O autobiografie..R. Bucureşti. 1976. CHRISTIE. Marilena. CHRISTIE. 1979. IONIŢĂ. CHRISTIE. Editura Univers. CHRISTIE. Magdalena. Expert criminalist. CHIVU. 779. Bucureşti. CHRISTIE. 252 p. 783. Titlul original în limba engleză: At Bertram’s Hotel. Traducere din limba engleză de Virgil Lefter. Alexandru. Appointment with 771. 778. Kim B.L. CHRISTIE. 1991. 223 p.I. Suchianu.. Selected stories by 770. Ponderea probelor extragrafice în expertiza documentelor. p. anul V. 214 [-215] p. 1966. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Titlul original în limba engleză: The murder of Roger Ackroyd. Titlul original în limba engleză: Ten little niggers. Traducere din limba engleză de Radu J.. Traducere din limba engleză de E. 262 p. Constanţa. 499 p. Cursa de şoareci 774. CHRISTIE. CHRISTIE. Kathy B. 769. nr. FACKLER. Misterul de la Sittaford. 254 [-255] p. Agatha.P. Bucureşti. Expert. Traducere din limba engleză de Constantin Streia şi Mihai Atanasescu. Alexandra. 190 [-191] p. Arsenescu. Editura Meridiane. Agatha. 775. Editura pentru literatura universală. Marilena. CHRISTIE. Editura Polirom. CHIVU. Agatha Christie. 2001.S. Bogdan. şi cel mai de seamă caz al lui Hercule Poirot. Editura Academiei R. 1973. Crima din Orient Expres. 200 p. 1. 1973. Bucureşti. în Criminalistica. Agatha. Agatha. (Enigma) Textul original în engleză: Murde is easy. Titlul original în limba engleză: Murder on the Orient Express. 2005. Autentic şi fals în semnăturile executate de persoanele în vârstă. Mark. 57 Traducere din limba engleză de Doina Topor. CHRISTIE. Traducere din limba engleză de Adina M. Agatha. 1977. Editura Univers. 112 p. 326 p. Agatha. Progress Publishers. 1986. Postfaţa de Dan Grigorescu. portret. Traducere din limba engleză de Veronica Focşeneanu. Stamatescu.R.. Agatha. + 8 f. ROMAN-MORARU.. Editura Excelsior. cu ilustr. Cortina sau ultimul 772. 271 p. Agatha. Limited Ballantine Books-New York. Agatha. Etica mass-media. 781. [Bucureşti]. Collins. MAREŞ. Bucureşti. Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Bucureşti. Bucureşti. Editura Univers. pl. Institutul de Lingvistică). Anunţul mortuar.. Londra. Clifford G. 143 p. 776. Bucureşti. Bucureşti. Ackroyd. CHRISTIE. Agatha. . cu ilustr. 780. Editura Tineretului. Traducere după ediţia „The Monsetrap“. 777. [Traducere şi adaptare: Vasile Rebreanu] Sfinx – V. Oglinda mortului. Gheorghe. Cine l-a ucis pe Roger 784. Bucureşti. 35-36.

221 p. La Hotelul Bertram. Traducere din limba engleză de Dana Bucerzan. Excelsior. de la Styles. 791. 204 p. Peniţa otrăvită. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Bucureşti. 788. 793. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. 1994. Agatha. Cluj Napoca. (Colecţia „Christie“). Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Ghicu Coman. Bucureşti. Agatha. Agatha. CHRISTIE. Editura Excelsior Multi Press. Moarte pe Nil. 191 p. Primul ministru a 795. Agatha. Misterul vasului albastru. 191 [-192] p. 798. Prima ediţie integrală în limba română. Editura Tribuna. traducere din limba engleză de Doina Topor. Bucureşti. 1994. Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Lidia Grădinaru. Agatha. CHRISTIE. (Detectiv). Bucureşti. 1992. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Editura Multi Press. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Agatha. 1994. 802. Multi Press. 205 p. 1994. Bucureşti. 192 p. Biblioteca Apostrof. Agatha.785. 224 p. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Craiova. CHRISTIE. Agatha. Bucureşti. 4). 789. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănease. Prima ediţie în limba română. Ediţia I în limba română. 1994. Agatha. Câinele morţii. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. CHRISTIE. 796. 219 p. 792. Excelsior Multi Press. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Agatha. (Colecţia „Christie“). Îngrijirea ediţiei Valeriu Câmpineanu. 794. Traducere din limba engleză de Doina Topor. (Colecţia „Christie“). golf. 799. Misterioasa afacere 790. 797. Editura Multi Press. Crăciunul lui Hercule Poirot. Excelsior Multi Press. Agatha. 1995. Titlul original în limba engleză: Death on the Nile. 208 p. 1995. Triunghiul din Rhodos. Bucureşti. Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Teodor Dogaru. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Bucureşti. Bucureşti. Regele de treflă. CHRISTIE. Bucureşti. 226 p. Martorul mut. Primul caz al lui Hercule Poirot. Bucureşti. Traducere din limba engleză de Daniela Elena Radu. CHRISTIE. CHRISTIE. Bucureşti. 208 p. 160 p. Crima pe terenul de . Agatha. 1993. fost răpit! (povestire). Agatha. 1992. 1994. CHRISTIE. 787. 269 p. După funeralii. Multi Press. CHRISTIE. Cântecul lebedei. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Bucureşti. 1993. Excelsior Multi Press. Traducere din limba engleză de Doina Topor. CHRISTIE. Bucureşti. Editura Apollo. 32 p. Multi Press. Casa de editură Excelsior Multi-Press. Agatha. 1991. 192 p. Multi Press. („Christie“). 1993. CHRISTIE. Crimă în Mesopotamia. Agatha. Traducere din limba engleză de George Doru. Traducere din limba engleză de Doina Topor. CHRISTIE. Prima ediţie în limba română. 1994. Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Victor Tănăsoiu. 786. Agatha. Agatha. Roman. Crima din Mews. CHRISTIE. CHRISTIE. 1994. Casa de editură Excelsior – Multi Press. Traducere din limba engleză de Traducere din limba engleză de Doina Topor. Agatha. 1992. Smaraldul Rajahului. („Christie“). 800. CHRISTIE. CHRISTIE. Parteneri contra crimei. (Detectiv. 223 p. Expresul de Plymonth şi alte povestiri. Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Lidia Grădinaru. CHRISTIE. Bucureşti. CHRISTIE. CHRISTIE. Coordonatorul ediţiei: Constantin Tănase. Excelsior Multi Press. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Bucureşti. 803. Cuvânt introductiv de Sherley Kenneth Saintsbury. Traducere din limba engleză de Doina Topor. 58 801. 212 p. Excelsior Multi Press. Agatha.

(„Christie“). 1996. 224 p. 1995. Editura Multi Press. Agatha. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Crimele A. Bucureşti. Bucureşti. Ghicu Coman. Agatha. Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Doina Cernica. Bucureşti. 200 p. CHRISTIE. Adversarul secret. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Omul în costum niciodată. 1995. 821. Agatha. 812. Agatha. Lidia Grădinaru. Editura Multi Press. Bucureşti. CHRISTIE. 221 [-224] p. Bucureşti. CHRISTIE. Agatha. 59 . Agatha. Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Lidia Grădinaru. Împuşcături la Stonygates. CHRISTIE. 804. 201 p. A. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Moarte în nori. CHRISTIE. Multi Press. Misterul trenului albastru. 1996. CHRISTIE. 1995. Editura Multi Press. Roşu. Traducere din limba engleză de Doina Topor. 192 p. Oracolul din Delphi. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Ghica Coman. S. Bucureşti. Editura Multi Press. Multi Press. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Coordonatorul ediţiei: Constantin Tănase. („Christie“). Editura Multi Press. Probleme în golful lauri. 809. Bucureşti. CHRISTIE. Spre zero. Bucureşti. Agatha. Agatha. („Christie“). 1996. Agatha. [1996]. Traducere din limba engleză de Doina Topor. murit. Doamna McGinty a 805. Excelsior Multi Press. 220 p. 1996. Bucureşti. 1995. Sprinteroiu Simina. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. 1996. Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Lidia Grădinaru. 808. Agatha. Sprinteroiu Simina. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Agatha. Bucureşti. 220 p. CHRISTIE. (Colecţia „Christie“ Opere complete). Frica de adevăr. A. Lidia Grădinaru. 4:50 din Paddington. CHRISTIE. (Colecţia „Christie“ Opere complete). Editura Excelsior. 1995. Bucureşti. 212 p. Agatha. E uşor să ucizi. 224 p. C. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Bucureşti. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. 224 p. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Bucureşti. 1995. 192 p. 204 p. CHRISTIE. Agatha. 819. Bucureşti. 224 p. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. B. Lidia Grădinaru. Excelsior. Simina Andreea Sprinteroiu. 810. 185 p. Multi Press. 1996. (Colecţia „Christie“). 308 p. CHRISTIE. CHRISTIE. Lidia Grădinaru. Editura Multi Press. 1997. Roşu. 221 [-224] p. Casa din Shiraz. 816. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Editura Excelsior. Elefanţii nu uită Agatha. 817. Secretul casei dintre Traducere din limba engleză de Doina Topor. Bucureşti. Agatha. 820. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. CHRISTIE. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Multi Press. Pollensa. Editura Multi Press. 813. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Agatha. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Agatha. CHRISTIE. 224 p. („Christie“). 815.Doina Topor şi Ghicu Coman. (Colecţia „Christie“). Bucureşti. cadrave. (Colecţia „Christie“). Bucureşti. CHRISTIE. 216 p. CHRISTIE. („Christie“ Opere complete). 814. Excelsior Multi-Press. Bucureşti. Multi Press. Misterul celor şapte 811. 1997. Agatha. Sprinteroiu Simina. 807. de la Stiles. CHRISTIE. Editura Excelsior. 806. Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Doina Cernica. (Colecţia „Christie“). 1996. 818. CHRISTIE. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. S. Misterioasa întâlnire maro. 1996. 1996.

221 p. The Hollow. 1970. Aspecte de natură tehnică ale interceptării şi înregistrării convorbirilor şi comunicărilor. Cezar. 826.N. Pâinea gigantului. Multi de la Press. Nelu. p. P. – Departamentul Naţional Anticorupţie . Editura Multi Press. anul IV. 224 p. 1998. Multi Press. Adrian. Multi Press. Identificarea urmelor lăsate de mănuşi. CIOBANU. Editura Multi Press. Aspecte practice privind infracţiunile de luare şi dare de mită. 834. subcomisar de poliţie. Editura Multi Press. Pisica printre porumbei. CIOBAN. CHRISTIE. 1999.A. nr. Sprinteroiu Simina. Agatha. CHRISTIE. mai 2004. 832. 831. iunie 2005. 824.A. Bucureşti. CIOBANU.A.N. Nelu.A. Traducere de Sprinţeroiu Simina şi Grădinaru Lidia. Agatha. 830. Editura Ştiinţifică. Fulvia. 825. Management strategic. Catedra de Criminalistică Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. 150 p. Editura Bucureşti.N.. Grupuri de hoţi de ţiţei sub protecţia unor poliţişti. („Christie“). 294-298. Procuror militar. CIOBAN. Bucureşti. nr. cum pronunţăm corect. 1999. Editura Multi Bucureşti. în Criminalistica. Bucureşti. volum 12. 1 Investigarea P. 829. anul VII. Tehnician criminalist. Lidia. 827. Portret neterminat. Lidia Grădinaru. 835. CHRISTIE. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Iaşi. 370. procuror militar. CIOBANU. 4. 224 p. Viorel. Bucureşti. CHRISTIE. Secretul Chimneys. CICHERSCHI. 1 În prezent D. Consideraţii privind poliţia judiciară. 3. 35-39. CHRISTIE. CIOBANU.Sprinteroiu Simina. în lucrarea Realităţi şi perspective în criminalistică. Bucureşti. Un buzunar plin Press. Editura Polirom. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. CIOBANU. CHRISTIE. 256 p. Editura Multi Press. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Bucureşti. p. în Criminalistica. LĂPĂDUŞI. 2006. 828. CIOBAN. De ce nu i-au cerut 841. 836. 833. Agatha. CIOBANU. 309 p. 1997.A. Alina. CHRISTIE. 208 p. 224 p. Povara. Nelu. Bucureşti.C.375. Procuror. S. Cum Editura Multi Press. 223 p. Agatha. iulie 2002. scriem. Agatha. 216 p. CHRISTIE. 211 p. 86 p. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. p. Iaşi. 823. 308317. CHRISTIE. P. nr. anul VI. în Criminalistica. 2004. „Luceafărul” S. 60 Parchetul Naţional Anticorupţie. iulie 2005. Dr. Bucureşti. procuror Nelu. Lordul Edgware moare. Bucureşti. nr. 837. Maria. Traducere din limba engleză de Simona Sprinteroiu. Agatha. nr. Alina. 4. Bucureşti. 160-165. Ioan. p. 4. Agatha. volum 13. Comentarii referitoare la cadrul juridic şi organizatoric al expertizei medico-legale pedopsihiatrice. Goldner. Nelu. 38-40. 31-32. Editura 838. p. Aspecte metodologice ale expertizei medico-legale pedopsihiatrice (triada expertală). 2003. 210 p. Cele două adevăruri. 272 p. Vasile. Doina Cernica. 840. 2. Editura Multi Press. SFÎRLEA. cu tab. CIOBANU. CIOBAN. 1997. + 6 anexe. 842. Maior magistrat. Viorel. 822. . Bucureşti. Tipografia H. Agatha. Biologia şi femeia criminală. PETRE. 1907. Editura Multi Press. CHRISTIE. lui Evans? Editura Bucureşti. CIOACĂ. 1999. Agatha.N. p. Maior magistrat. 839. 1999. p. 1997. Căpitan magistrat. Agatha. de secară. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Norme şi exerciţii.

în Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al. Valerian. 858. 851. p. CIOPRAGA. Comportamentul simulat. de 850. Senzualitate. p. Iaşi. de vedere istoric şi medical. Cuza“ din Iaşi [serie nouă]. 1974. Interferenţa 852. Cercetări psihofiziologice experimentale. Bibliografie la p. Remarque sur l’acception de la notion d’identification en criminalistique [discussions]. Editura Naţional. p. CIOPRAGA. Aurel. în Criminalistica. 859. Editura „Chemarea”. Bucureşti. 9-63. Editura Academiei R. 853. 42-48. + erată (I). Editura Academiei. 425-431. 511 p. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Facilitatea detecţiei (obiective) a simulării prin sensibilizarea reflex-condiţionată şi factorii de sugestibilitate. Secţiunea III. Consideraţii cu privire la obiectul şi locul criminalisticii în cadrul ştiinţelor juridice. Ion. CIOBANU. IACOBUŢĂ. III. p. 1996. 481 [-484] p. Editura Gama. Ion. vol. CIOPRAGA. 848. 1945. 153-156. anul VIII. Mihai. Ştiinţe juridice. 1986. . Sondarea sentimentului de culpabilitate-procedeu psihotehnic de interogare a învinuiţilor sau inculpaţilor şi martorilor de rea-credinţă. Căile de atac. 845. Editura All Beck.I. Omorul ritual din punct 855. hoţii la bănci şi magazine prin sistemul „grant“ şi escrocii cu aur şi monede false. Judecata în primă instanţă. 130-139. A[urel]. Editura Junimea. 1970. Tratat de psihofiziologie. 846. Studiu psihologic. Ioan. Cuza. vol. CIOBANU. Mobilul în conduita Aurel. 849. Iaşi. Bibliografie şi note la p. 854. CIOPRAGA. Ioan. Iaşi. Tratat teoretic şi practic de procedură civilă.criminalistică a locului faptei în cazul infracţiunilor de corupţie. Sumar şi tablă de materii în limba engleză. AIONIŢOAIE. 237-240. vol. Arthur Kreindler. 1996. 734 p. 1998. 1973. GOLU. 1979. Bucureşti. Ioan. Valerian. Ioan. SIMA. CIOPRAGA. Fundaţiei 437 p. I. CIOPRAGA. (Multigrafiat). II. Teoria generală. dintre dreptul la libertatea de exprimare şi garantarea autorităţii şi imparţialităţii justiţiei în jurisprudenţa Curţii Europene a drepturilor Omului. Virgil. 184 [-187] p. 168179. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Activitatea notarială. Referinţe bibliografice p. Cu o prefaţă de acad. Criminalistica. CIOBANU. Viorel Mihai. 1979. 259-263. 844. CIOFU. p. Facultatea de Drept. Criminologia etio- Aurel. CIOBANU. aprilie 2006. Bucureşti. CIOCLEI. Traian. 298-310. 448-481. Proceduri speciale. nr. univ. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Nelu.. Bucureşti. Secţiunea III. Timişoara. CIOFU. 1999. 31 p. GHIU. p. Universitatea “A. 2. 1995. în Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al. 1978. Manual criminologie. Diferenţe individuale. CIOPRAGA. Aportul acestora la prevenirea infracţiunilor. 1979. 318 [324] p. Ştiinţe juridice. Cum operează pungaşii de buzunare. Ministerul de Interne. 1997. 115-122. în Ghidul procurorului criminalist. CIOCLEI. 358 p.R. Emoţie. Bibliografie la p. 1996.. dr. cu ilustr. Bibliografie la p. I. I. Editura Helicon. Constantin. Bucureşti. Editura All Beck. 144 p. Procuror. Editura Autorului. Arbitrajul. 271 p. Prof. 1924. Criminalistica – Tratat de tactică. 843. Bucureşti. criminalistic şi procesual. I.S. Valerian. Aurel. p. cu tab. 856. 12-18. 61 Aurel. 860. 1997. Iaşi. Vol. CIOCLEI. 2 vol. logică. 857. 847. CIOFU. Interferenţa dintre criminologie şi criminalistică. Criminalistica. Evaluarea probei testimoniale în procesul penal. 357 p. CIOC. Ministerul de Interne. Ioan. Editura Actami. Elemente de tactică. Aurel. Cuza“ din Iaşi [serie nouă]. criminală.

p. 874. 1940. în Revista de criminologie. 1994. p. CLIFFORD. Emil PoenaruBuc. 279-284. Editura Junimea. no. dr. Les empreintes labiales. 2001. Traducere din limba engleză de Agop Bezerian. Valerino. The Psychology of vasculare cerebrale şi moartea subită. R. Maior (profesorul cursului de tehnică poliţienească la Şcoalele de jandarmi). O perspectivă critică. 2e année. Ion.C. Dorin. CIORNEA. Universitatea Europeană – Lugoj. Lt. no.. Bucureşti. Stuttgart.. Kriminalistik . 1931. 879. Editurile Saeculum I. Cura prodigi. 877. no. SUCEAVĂ. 866. H. BĂTRÂNU. în Buletin de psihiatrie integrativă. 870. Rectorul Universităţii Europene Lugoj. BARDAC. C . 408 p. Aurel. 308 p.. p.col. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. an XI.C. R. Nicolae. & Vestala.. Boorberg. 4 e année . 62 . criminalistice în prevenirea infracţiunilor. 375 p. univ. Horst. p. George N. CIUCEA. 867. Editura Ştiinţifică.. 4e année. 707-712. Manual pentru pregătire şi practică). nr. (asistent al laboratorului de poliţie tehnică şi diplomat al Facultăţii de Drept din Lyon). CLAPS. von Carl. 878. 166-180. 10. I . p. proces pénal. 873. 871. 864. Aspecte medico-legale posibile în medicina muncii. Liviu. COCORA. Accidentele Note şi verificarea ştiinţifică a textului de general-maior dr. Institutul de Cercetări pentru drepturile omului (Drepturile omului în sistemul Statelor Unite). CLAPS. Bucureşti. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Definiţii şi interpretări. 3 .C. 1975. 1986. CIUCĂ. 193 2. 1932. Contribution a l’étude des Criminalistica. Editura R.C. Dr. p. 2004. Medicină legală. 1 (24). Dr. Editura Richard Boorberg. 2000. Albert. Octavia-Cornelia. în STOIA. Editura Ştiinţifică.O. R. p. Studiu privind cauzele Person Identification [by] Brian R. Tehnică poliţienească în descoperirea şi dovedirea infractorilor. o quasi curatelă a insanilor în epoca veche romană.I. CIREŞ. CLAGES. 868. Les indices dans le 863. 1999. Rolul tacticii şi metodicii Albert. 869. în R. Routledge & Kegan Paul. de criminalistică şi de penologie nr. Enciclopedia fenomenelor inexplicabile. 1932.C. 128-137. Ministerul de Interne. Ioan. Editura Junimea. 876. care generează şi condiţiile care favorizează corupţia. 875. p. 4e année. n o . nr. + erată. iunie 2005. 496 p. Dorin Iosif. CLAGES. Iaşi. COCA. Bucureşti. X.I. Bibliografie la p. [1995]. CIUNCAN. 251 p. Clifford and Ray Bull. Ediţia a 2-a. Despre diferendele internaţionale şi căile soluţionării lor. 862. CLAPS. Iaşi. Brian R. CLARK. p. Iaşi. XIII – 254 p. 1973. volum 12. Editura Europa Nova. volum 13. în R. Ionel. IACOBUŢĂ. 872. 408416. CLAPS.861. 2005. Un procédé de détermination de la date relative de deux textes. cu ilustr. Henley. Corneliu Soare. 9. 6-24. COCA-COZMA. CIOPRAGA.. CLOŞCĂ. 6. 880. 559 p. Kriminalistik-Lehrbuch für Ausbildung und Praxis (Manual de criminalistică pentru pregătire şi practică). 741-745. în R.. p. 1997. anonymographes. nr. Mihail. CLOŞCĂ. [1978]. 865. Editura Antet. Albert. 208-211. 496 p. 1930.Lehrbuch für Tratat de drepturile omului. 2. 3e année. întâmplări incredibile şi fenomene fizice anormale care uluiesc. . 4e année. M. Ediţia a 3-a. 4. mice prevăzute în Codul Penal. vol.I. Despre război. Apariţii stranii. 427 [-428] p. Bucureşti. Infracţiuni econo- Ausbildung und Praxis (Criminalistică. 2/2004. Maria. no. Mihaela. Ionel. 143-161. London.I. 406-452. 2. 1974. 1. în Şcoala românească de criminalistică. no. Teodor (coordonator). p.I. 120-138. 1932. Cuvânt înainte de prof. CLAUSEWITZ. Albert. 1348-137. Stuttgart. Jerome.

Constantin Tegăneanu. 1785. Editura Continent XXI. Vintilă Dongoroz. no. Francisco. Vintilă Gaftoescu. Gheorghe Nicolăiasa. Bucureşti. Aurel Sava. de 898. New York. penal adnotat. 1835. Coordonator: Andrei Rădulescu. Aurel Sava. Nicolae Daşcovici. Gheorghe Vlădescu-Răcoasa. 863 p.I. chèques. f. COHEN. Vasile Grecu. COECKELBERGH. COHEN. 887. Norme de din limba engleză de Em. no. 3. P. 1937. Ediţia 2003 avec la collaboration de Simone Buffard et Daniel Gonin. 884. COLLINS. Marcel. Anastasiu. Actes du XIVe Cours International de Criminologie (Lyon – ie Octobre 1964). Bantaş. 1930. Cu prefaţă de I.109 din 24 octombrie 2003 sunt redate la sfârşitul codului. Contribution à l’Etude pentru vechiul drept românesc. 883. Bucureşti. La valeur de la méthode de Locend dans les faux par surcharge. 891. 9 1937. Masson & C . 885. 1955. + erată. 1955.a. 1958.I. 9 année. Editura Academiei. 237 p.G. 235 p.C. Editura All Beck.I. Philippe. des essais des timbres poste Roumanie... Octavian. no. Modificările şi completările aduse prin O.C. Editura Lumina Lex. procedură în legi speciale. 882. Delinquent Boys: The 889. Codul de procedură penală. [Bucureşti]. Edouard. 2003. 494 [-496] p. Autori: Alexandru Costin. Sobornicescul hrisov. Editura Academiei. Culture of the Gang. Cu modificările aduse până la data de 10 martie 2003. Nicolae Daşcovici. (Collection de médecine légale et de toxicologie médicale). p. Lisabonne. p. 886. Editura All Beck. Ion. nr.C. 2003.. 1936. 215-217. 336 [-342] p. Vintilă Gaftoescu. Marcu Clarian. Bucureşti. COLLIN. 412-414. Colectivul pentru vechiul drept românesc. IV.U. 1992. (Lisbonne) 1950. Constantin Tegăneanu. Legi speciale doctrina română şi franceză [de] George Şt. Serghie şi A. Vintilă Gaftoescu. Crişu. Codul cuprinzând sancţiuni penale. 1911. în R. 8 e année. Eugen Herovanu. COHEN. Infracţiuni în legi speciale. Bucureşti.-E. Ediţie critică. Coordonator: Andrei Rădulescu. pentru vechiul drept românesc. 4. Editura şi Tiparul Ziarului Curierul Judiciar. Codul de procedură penală. în e R. Autori: Alexandru Costin. Jacques. Editura Lumina Lex. 600 p. Editura Academiei. p. Traducere îngrijită şi adnotată de Neagu. p. Colecţia „Adunarea izvoarelor vechiului drept românesc scris“. 7. Codul penal adnotat cu jurisprudenţă şi 892.I. 379 p. Bădulescu [şi] George T. Editeurs. 897. Ediţie critică. Ionescu. 1957. Edouardo. în R. COLLINS. Colectivul routants en expertise de signatures. 894. COIMBRA. Culegere de texte cu adnotări. Constantin Tegăneanu. în R. Some cases of fraud involvineg postage stamps. COECKELBERGH. [1964]. Albert K. Ediţie îngrijită şi adnotată de judecător Andreea Stoica.. 63 . 268 p. Vasile Grecu. 895. Piatra lunii. Tanoviceanu. 2002. 1995. Vasile Grecu. Autori: Alexandru Costin.-V. COJOCARU. HOCHMANN. no. Faux e année. Pravilniceasca Condica. Gheorghe VlădescuRăcoasa.881.C. Ion Rosetti-Bălănescu. 893. 7. Bucureşti. 1780. cu practică judiciară 1969 – 2000 [de] Constantin Sima. Codul penal. 2e année. Eugen Herovanu. 896. 390-402. L’équipement en criminologie. 2000. Coordonator Andrei Rădulescu. 888. 463 [-468] p. Ediţie critică. + erată. 1945. 1839. 473 [-474] p. 213-217. 110 [-112] p. Colectivul 890. Deux cas dé Legiuirea Caragea. Considerations sur quelques planches des Emissions Lithographes des Timbres de Roumanie. 1868-72. Wilkie. J. The Free Press.

Ion R. Noţiuni generale cu privire la cercetarea la faţa locului. Lupu. Autori: Alexandru Costin. p. VI. 902. Folosirea polistirenului pentru relevarea urmelor digitale. CONSTANTINESCU. Gheorghe Cronţ. Gheorghe Vlădescu-Răcoasa. 906. 78-82. Anibal Teodorescu. color. Coordonator Andrei Rădulescu. Îndreptarea Legii. 903. 1962. Institutul de Criminalistică. Nicoleta Cojan. Eugen Herovanu. 1976. Reguli tactice ale efectuării cercetării la faţa locului. 1976. Vasile Grecu. 421-432. A. Bucureşti. Nicolae Daşcovici. 1970.. Gheorghe Nicolăiasa. Gheorghe Cronţ. 101 p. p. 193 p. Editura Academiei. Anibal Teodorescu. 1975. 105 p. COMAN. vol. Vintilă Gaftoescu. Îndrumări metodice. Autori: Alexandru Costin. 327 [-328] p. cu fotografii albnegru. I. Autori: Alexandru Costin. 1976. Editura Trei. Ovid Sachelarie. 1971. vol. Aspecte privind 901. 431 p. Alexandru Costin. 25-27. COMAN. I. 2005. Colectivul 910. cercetarea la faţa locului în infracţiunile de omor. Lupu. Ministerul de Interne. p.N. pl. Coordonator: Andrei Rădulescu. Ovid Sachelarie. Îndrumar. Colecţia „Adunarea izvoarelor vechiului drept românesc scris”. Eugen Herovanu. Constantin Tegăneanu. COLESNICENCO. Gheorghe. în Tratat practic de criminalistică. pentru vechiul drept românesc. Ministerul de Interne. Maior dr. vol. 1959. Caracteristica criminalistică a infracţiunilor. Ediţie critică. Coordonator: Andrei Rădulescu. p. Gheorghe VlădescuRăcoasa.E. Ministerul de Interne. + erată. Radu Dimiu. COMAN. vol. Gheorghe Nicolăiasa. Bucureşti. Ediţie critică. 433-436. în Tratat practic de criminalistică. 907. Urmele mijloacelor de transport. Lupu. COMAN. Constantin Tegăneanu. Inspectoratul General al Miliţiei. Colectivul Lupu. COMAN. Autori: Vasile Grecu. Carte românească de învăţătură. Ministerul de Interne. în Şcoala românească de criminalistică. Anibal Tedororescu. Gheorghe Nicolăiasa. în Tratat practic criminalistică. 104 p. Cercetarea la faţa locului. Ion Rosetti-Bălănescu. Radu Dimiu. Lupu. Editura Academiei. 1013 p. Cum putem citi gândurile / oamenilor din acţiunile lor / de psihologul emisiunii Big Brother. Vasile Grecu. MIRCEA. Constantin Tegăneanu. Ministerul de Interne. 911. Marcu Clarian. pentru vechiul drept românesc. Gheorghe Vlădescu-Răcoasa. Ediţie critică. Codul Calimach. Vintilă Gaftoescu. Gheorghe Nicolăiasa. Peter. Institutul de Criminalistică şi Direcţia Circulaţiei. Vintilă Gaftoescu. DINIŢĂ. Ovid Sachelarie. 1985. COMAN. Editura Academiei. 1958. Manualul juridic al lui Andronachi Donici. 1976. 1961. Colectivul pentru vechiul drept românesc. Lupu. Bucureşti. Vintilă Dongoroz. Lupu. Institutul de Criminalistică. Constantin Tegăneanu. Inspectoratul General al Miliţiei. 258-274. Mircea. CONOVALOVA. Ministerul de Interne. 1016 p. I. Harkov (Ucraina). 900. Vintilă Gaftoescu. Vasile Grecu. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în infracţiunile de omor şi în cazul cadavrelor neidentificate. Inspectoratul General al Miliţiei. 1975. Aurel Sava. + 4 f. Anicuţa Popescu. 1646. 178 [-184] p. 904.. COMAN. CONSTANTINESCU. p. 905. Coordonator Andrei Rădulescu. Manual. I. COMAN. Lupu. Cercetarea la faţa locului a accidentelor de circulaţie. 912. Bucureşti. de de 909. Ministerul de Interne. Traducere din limba engleză de Alexandra Borş. în Tratat practic de criminalistică. Radu Dimiu.899. Ministerul Interne. 64 908. Gheorghe VlădeasaRăcoasa. Ediţie critică. COLLET. CONSTANTIN. Cartea gesturilor. Colectivul pentru vechiul drept românesc. Editura Academiei. . Gheorghe Cronţ. 1652. V.

Alexandru.. Coman Lupu. (Publication des Nations Unies. Mihai. Bucureşti. CONFUCIUS (Kong Fu Zi). tabel cronologic. vol. New York. [Coordonatori: colonel dr. 917. p. Octavian. 918. Colecţia Foto-film.col. univ. (Societatea Română de Criminologie şi Criminalistică). 1977. Îndrumar practic de cercetare penală pentru uzul subofiţerilor de miliţie. COMAN. 1994. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol. (Publications des Nations Unies) 923. 281 p. Comportamentul infracţional. 2000. 914. I. Autori: Colonel Nicolae Conea. Serviciul Editorial şi Cinematografic al M. 925. 229 p. 926. Editura Polirom. Fotografia în relief. fait à Genève le 25 mars 1972. Bucureşti. 1979. I şi II. 920. Vol. VIII + 101 p. cercetării la faţa locului în cazul accidentelor şi catastrofelor miniere. 915. Procesul pozitiv (alb-negru). 1976. foto. Bucureşti. CONEA. DRAGOMIR. Lt. p. 1976. biochimist. 2003. 1995. Commission Consultative du trafic de cercetării la faţa locului în cazul infracţiunilor contra siguranţei circulaţiei rutiere. Bucureşti. Gheorghe. p. POPA. în Tratat practic de criminalistică. 190 p. Lupu. Sylviu . Nations Unies.. 87 + VIII pl. 2003. Serviciul Editorial şi Cinematografic). amendement de la convention unique 65 Traducere din limba chineză veche. maior Ştefan Popa. Comisar-şef de 922. 924. Iaşi. Commentaires sur la Convention unique sur les stupéfiants de 1961… New York. Elena. dr. E. ClujNapoca. 916. Iaşi. 1928. I. Tehnici fundamentale de redactare. lui… sau Cele patru cărţi clasice ale Chinei.Hon. Doctrina CONSTANTINESCU. COMAN. Editura Humanitas. 438-440. 921. Vasile Dobrinoiu. 152 p. în Tratat practic de criminalistică. 476 p. Aspecte privind eficienţa practică a lucrărilor elaborate şi publicate de Institutul de Criminalistică. COMAN. Commentaires sur le protocole portants poliţie. (uz intern). 88 + VII pl. Traducere din limba franceză de Vlad Cojocaru. 141 p. Ion. 1975.I. COMAN. Valabilitatea individuală a profilelor genetice evidenţiate prin genotiparea . Nicolae.913. VIII + 468 p. în „Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică”. COMĂNESCU. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul infracţiunilor privitoare la viaţa sexuală. în Tratat practic de criminalistică. cu ilustr. COMĂNESCU. Ministerul de Interne. [290] p. 367 p. I. Ministerul de Interne. 318 p. Ştefan. p. Editura Polirom. Lupu. Unele particularităţi ale l’opiu et autres drogues nuisibles. Mass-media în România post-comunistă. colonel Liviu Trandafiridi]. CONFUCIUS [Kong Fu Zi]. Manual ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de criminalistică.] Preşedintele Societăţii Române de Criminologie şi Criminalistică. + 12 pl. 1972. Rodica Mihaela Stănoiu [. CONICESCU. 919. Lupu. 439-440. Fiap. de jurnalism. I. 1984. Mihai (coordonator). ASANACHE. Fiap. DINU. 1976. 929. Inspectoratul General al Miliţiei. În româneşte de dr. Vol. Editura Alma Mater. Editura Timpul. Ministerul de Interne. 928. 261 [-264] p. [Bucureşti]. Unele particularităţi ale sur les stupéfiants de 1961. Editura Tehnică. Analecte. dr. vol. Procès-verbal de la ouzième session. E. biolog. cu 16 fotografii color. vol. Lupu. Editura Tehnică. 461-464.col. 927. Tenue à Genève. Bucureşti. COMAN. note şi comentarii de Florentina Vişan. (Société des Nations). COMAN. LĂPĂDUŞI. (Ministerul de Interne).. Comunicări Vasile. Lt. studiu introductiv.Hon. Subinspector de poliţie. 207-209. Iaşi. maior Ion Dinu. (Ministerul de Interne. 1978. Sylviu . 1973. Mesaj de prof. Nations Unies.

Ion R. vol. Tablă de materii şi în limbile franceză. 294-297. vol. Bibliografie la p. Ignat. Doru Blaj. în Tratat practic de criminalistică. 158-164. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Postfaţă de dr. 1982. NEAGU-SADOVEANU. cu figuri. II.. Ministerul de Interne. Institutul de Criminalistică. Mircea. Ion R. Ion R. NICHIFOR. 4. CONSTANTIN. revăzută şi adăugită. în Tratat practic de criminalistică. în Tratat practic de criminalistică. PĂŞESCU. franceză şi rusă. Marius. P. vol. CONSTANTIN. Dumitru. poliţie. CONSTANTIN. 930.. ASANACHE. Bucureşti. Ministerul de Interne. Inteligenţa materiei. Octavian. 1976. 1989. Bucureşti. CONSTANTIN. Lübeck. p. [Cuvânt înainte de prof. Ministerul de Interne. 69-71. univ. Brânzei. Editura Teora. 1976. 942. august 2006. 113-115. I. în Tratat practic de criminalistică. 323-334. CONSTANTIN-[DULCAN]. 932. Rezumat în limbile engleză. CONSTANTINESCU. Comportamentul la volan. 1976. CONICESCU. Gheorghe. Ministerul de Interne. 1976. 938. Ministerul de Interne. MOCSY. 943. 16-17. Urmele legăturilor Methoden und Ergebnisse der Forensischen Schriftuntersuchung. I. Lupu. COMAN. Gheorghe. vol. vol. Comisar-şef de românească de criminalistică. 1975. PĂŞESCU. univ. Dumitru. 939. 1978.. 385-400. Ion R. 359 p.judiciară. în Criminalistica. CONSTANTINESCU. 1981. în Tratat practic de criminalistică. CONSTANTIN. p. Vizită de documentare a unei grupe de studenţi de la Universitatea Huddersfield din Regatul Unit al Marii Britanii. CONSTANTIN. Ion R. Urmele buzelor. Tabla de materii şi în limbile engleză. în Şcoala 66 946. RĂDULESCU. CONSTANTIN-[DULCAN]. 1986. Bucureşti. 125-148. 936. Ion R. 941. Bibliografie la p. 238 p. CONSTANTIN. I.. Ion R. 1978. Editura Militară. . Unele metode şi 945. Ministerul de Interne. 933. 937. CONSTANTINESCU. 227-229. p. Ion R. vol. 131-133. Editura Medicală. Gheorghe. 146 p. 1975. p. Bucureşti. în Tratat practic de criminalistică. metode şi rezultate ale examinării judiciare a scrisului). Examinarea urmelor lăsate de legături pe corpul uman şi pe obiecte. Ghid. 1980. Bibliografie la p. I. 179-192. Determinarea distanţei şi principii ale criminalisticii. vol. p. Consideraţii generale privind constatarea tehnico-ştiinţifică şi expertiza criminalistică. Ministerul de Interne. 19-24. şeful Serviciului biologie judiciară. franceză şi rusă. Grundlagen. anul VIII. 143-150.. Urmele mâinilor. ROMAN. Procedee şi tehnici criminalistice de fixare a urmelor şi a altor mijloace materiale de probă. Ministerul de Interne. Mircea. II.. 934. B. 2006. Editura Militară. şi nodurilor. p. Ministerul de Interne. Ladislau. 1992. Dactiloscopia. 935. în Tratat practic de criminalistică.. 944. Mircea. în Tratat practic de criminalistică. CONSTANTIN. Vlad Voiculescu. engleză şi rusă. CONSTANTIN. Alfred Jean. III. p. CONSTANTIN. p. Inteligenţa materiei. Bucureşti. (Baze. nr. Sebastian. Serviciul Cultural. 1976. Ministerul de Interne. I. p. Expertiza scrisului dactilografiat în scopul identificării dactilografului. Ion R. CONSTANTIN. dr. Ion R. Mircea. vol. 931. doc. 407-415.. 348 p. Bucureşti. 940. p. Prefaţă de prof. CONSTANTINESCU. STIER. Presă şi Editorial. dr. Dumitru. Ediţia a II-a. Ion R. cu fig. CONSTANTIN. CONSTANTIN-[DULCAN]. ambalare şi transportare a urmelor şi a altor mijloace materiale de probă. Viorel Soran]. CONRAD W. Electroencefalografie. p. Procedee şi tehnici de ridicare.

1979. p. p. Colecţia „Şcoala de la Bucureşti“. Sibiu. III. Bucureşti. Valentin. 270 p. p. anul VII. 1979.J. CONSTANTINESCU. 2004. Nicolae. Marius. Tulcea. Conside- poliţie. în Tratat practic de criminalistică. Ministerul de Interne. Ministerul de Interne. O raţii privind conceptul de identificare în expertiza criminalistică. Profesorul Denis Szabo la a 75-a aniversare. Ion R. Convorbiri cu Aurelian Titu Dumitrescu. vol. 12 p. şeful Serviciului Criminalistic din I. Avocat. Ilie. Mircea. CONSTANTINESCU. Fotografia de examinare. 1998. 202-205.. p. în Criminalistica. Cer şi TIMARU. 1938). 951. III. cu 3 Anexe. Octavian. Asist. Expertiza nodurilor şi legăturilor. în Tratat practic de criminalistică. Cartoteca dactiloscopică decadactilară. SIMION. Constatarea tehnico-ştiinţifică mixtă a stabilit cauza unei morţi suspecte. 121-125. 949. Expertiza picturilor. 953. în Tratat practic de criminalistică. Examinarea urmelor lăsate de instrumente. MOISE. 123-180. Dionisie. 960. Unele reguli privind efectuarea identificării criminalistice. p. SANDU. Mircea. CONSTANTINESCU. RADU. 5. 1979. DOBRILĂ. 1979. 950. 2001. Dan. Bucureşti. 961. SAVA. Ministerul de Interne. CONSTANTIN. Ion. 959. Ministerul de Interne. CONSTANTIN. Ministerul de Interne. ianuarie. 356-362. 962. Mihai. CONSTANTINESCU. 15-45. Ministerul de Interne. Ion. Baroul Bucureşti. 43-45. 205-206. 66-84. în Tratat practic de criminalistică. p.direcţiei de tragere. CONSTANTIN. IONESCU. nr. mai 2005. Motivarea sinelui. 225-229. Alexandru. anul VI. p. 5-7.. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Mihaela Irina. Editura Ministerului de Interne. 1. CONSTANTIN. p. în Tratat practic de criminalistică. Constantin. 954. V. vol. 963. 1980. CONSTANTINESCU. Vasile. Armand G. 326 p. 38. 1980. 220-233. 1985. 952. în Tratat practic de criminalistică.. Ioan. KABAN. vol. 948. Republicată după ediţia din 1940 cu un preambul al editorului şi o prefaţă de George Sbârcea. 76-83. MOROŞANU. vol. PETRE. Avocat. Marin. în Criminalistica.P. p. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică.. (Extras din Revista de Medicină Legală. CONSTANTINESCU. vol. p. Ion R. 957. Subcomisar de noi ale tacticii criminalistice privind efectuarea cercetării la faţa locului în condiţiile extinderii dreptului de asistenţă judiciară încă din faza primelor cercetări. Preot. Aspecte Ion R. în Revista de criminologie. p. CONSTANTIN. vol. în Criminalistica.. de criminalistică şi de penologie nr. TOMA. nr. p. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. 193-229. CONSTANTINESCU. Mircea. VASILINIUC. RADU. VICOL. . Cartoteca scrisului de mînă (scriptoteca). Ministerul de Interne. Sfârşitul lui Terente. Octavean. anul VII. II. III. 947. Ministerul de Interne. Ministerul Justiţiei. Niculae. Ministerul de Interne. vol. în Tratat practic de criminalistică. Ministerul de Interne.3-4. 1985. 3. p. Conside- prostituată omorâtă cu 43 lovituri de cuţit. 1980. dr.. 958. raţii privind concluziile în identificarea criminalistică. CONSTANTIN. Bucureşti. V. CONSTANTIN. Mircea. IV. Editura Anandakali. 1938. CONSTANTIN. Alexandru. Ion R. Mihaela Irina. Ştefan. 31-53. CONSTANTINESCU. 67 Mircea. Dr. p. LĂPĂDUŞI.. No. în 20 de ani de expertiză criminalistică. nr. p. septembrie 2005. 956. anul II. PĂCURARU. 955. univ. Ion R. destin. Identificarea dactiloscopică a cadavrelor. CONSTANTINESCU. Aura. 1978. 2/2004. Marcel. 1982.

577) 973. Textul Constituţiei României a fost publicat în Monitorul Oficial al României. 779 [-780] p. 974. 1969. 965. IONETE. Bucureşti. Doctor în ridică reconstituirea în cauzele privind accidentele rutiere. Gheorghe. of Fire Unele consideraţii privind interpretarea urmelor descoperite la faţa locului în vederea elaborării versiunilor şi corectei orientări a cercetărilor în cauză. Cinema… un secol şi ceva. 2002. Prof. la scară prin supraproiecţie a unei fotografii ocazionale sau judiciare. 327 p. COQUOZ. 1969. Accidentele de circulaţie (cauze. Ministerul Justiţiei. Bucureşti. Raphaël. Mircea. p. 1989. Bujor T. The Institute Engineers. Bucureşti. 976. Bucureşti. CORCIOVESCU. CORA.. 966. Ministerul Justiţiei. p. 767 din 31 octombrie 2003. CORESI. Bucureşti. 76-83. 972. Ministerul de Interne. CONSTANTINESCU. Ion. Bogdan. Leicester. Gheorghe.. . dr. CORA. M. CORCIOVESCU. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Mică enciclopedie a cinematografiei universale. Ioan. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Mimii Eugeniu. cu un protocol de semnătura şi un act final. GACEA. Bujor (coordonatori). prevenire. 1979. Ioan. 977. 1979. 254 p. la 28 iunie 1936. Psaltirea slavo-română (1. 1980. Şcoala de ofiţeri activi. NIŢĂ. 89 – 94. Partea I. BRATU. CONSTANTINESCU. Tehnică criminalistică. BRATU. 969. 1979.. investigations. Vol. Cluj-Napoca. O istorie cronologică a cinematografului mondial [. ilict cu droguri vătămătoare. Editura Curtea Veche. 975. (Academia 971. Eugeniu [Mimii]. Constantin. în Tratat practic de criminalistică. 1995. în 20 de ani de expertiză criminalistică. p. 1976. (Collection sciences forensiques). Vol. I şi II. 193-196. 2003. Ioan. RÎPEANU. Nicolae. ing. DUMITRESCU. Principles of fire Cristina. 1938. Preuve par l’ADN. 28 p. 233-246. BOBOŞ. Ministerul Justiţiei. Ioan. Gheorghe. Tehnică 68 980. 1975. Bucureşti. Mircea. 2003. 189-192. p. Curs de Criminalistică. Ministerul de Interne. ŞT. Ion. VOCHESCU. Presses polytechniques et universitaires romandes. 171 p. GACEA. Secolul cinematografului. 970. CORA. Cercetări privind stabilirea stării de funcţionare a becurilor auto în momentul producerii coliziunii. (Ministerul Regal al Afacerilor Străine). I. 695 p. Dumitru. CONSTANTINESCU. PĂŞESCU. Convenţiune pentru reprimarea traficului 978. R. + 52 fig. Bucureşti. Şcoala militară de ofiţeri. Ioan. Partea I. Unele probleme pe care le Gheorghe. VOCHESCU. ştiinţe medicale. Cristina. Ministerul de Interne. p. AIONIŢOAIE. III. R. CORA. Editura Alma Mater. Tehnică criminalistică. 979. Lausanne. vol.964. CONSTANTINESCU. IDE. Ion. Determinarea locurilor unde s-au aflat trăgătorul şi persoana în care s-a tras. Spitalul de urgenţă al Municipiului Bucureşti. vol. Aducerea criminalistică. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Conside- raţii privind conceptul de identificare în expertiza criminalistică. în Tratat practic de criminalistică. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.] 3 martie 1895-31 decembrie 2000. 967. RÎPEANU. Vol. nr. Ministerul de Interne. prim ajutor). I. Bucureşti. Text stabilit [. Editura Academiei Republicii Socialiste România. 1980. / în comparaţie cu psaltirile coresiene din 1570 şi din 1589. 1975. Partea a II-a. Mircea. p. Constantin. 968. Bucureşti. Constituţia României 2003. Curs de Criminalistică. T. 363-382. Ministerul de Interne. Şcoala militară de ofiţeri.] Introducere şi Indice de Stela Toma. SIMA. III. Gheorghe. NIŢĂ. Ing. CORA. CORDOŞ. DUMITRESCU. Imprimeria Centrală. Semnată la Geneva. 256 p. Editura Medicală. COOKE. Curs de criminalistică. Constantin.

Gini. 986. Comisia de texte româneşti vechi). XLIX + 329 p. Iaşi. Editura PsihOmnia. Scrisori. 1998. Agresiunea umană. p. Annette. vol. august 2006. 1970. Dragoş. Astrologia practică. 983. ilustr. p. Iaşi. Bucureşti. Doina. Lidia. Editura Academiei Republicii Socialiste România. COSTIN. CORTES. 300 p. I. Iaşi. 997. Bucureşti. 2(25). Aspecte criminalistice şi medicolegale în legătură cu traumatismele provocate de animale. în Criminalistica. Bucureşti. 1978. 990. Craiul solului Tătărăscu. Sorin. Mihaela Ada. Bucureştii vechiului 982. Bucureşti. Daniela. Editura pentru Literatură. 28-31.. nr. în Criminalistica. de Antonio de Guevara. CALOTĂ. p. Victor. 207-215. Bucureşti. 345 [-348] p. + 6 f. 984. Doina. legist. Vol. CRĂCIUN. Comisar de poliţie. Luminiţa. Editura Dacia. 2004. Tulcea. 335 p. Teora. Reflectarea judiciară a valorilor markerilor morfologici lezionali în investigarea criminalistică a morţii violente în Criminalistica.807. Cabinetul de medicină legală Rădăuţi. 348-355. Bibliografie. medic legist. Seminar Press. 995. Ediţie 996. Drept umanitar european comparat. 6. 2003. An XI. în Realităţi şi perspective în criminalistică. LENCU. New York. 993. De neamul moldovenilor. ilustr. Răspunderea penală şi civilă pentru încălcarea regulilor de circulaţie pe drumurile publice. Nicolae. 315-319. 1972. COSTEA.. + 10 f. 981. Vasile. an XI. Tulcea. Polirom. CRĂCIUN. 1993. I-II. Bibliografie la p. 2005. critică îngrijită şi studiu introductiv de P. CONSTANTIN. Mileniul III. 215 p. Genetica medicală. 688 p. Sezonalitatea sinuciderilor în Transilvania în Buletin de psihiatrie integrativă. 401 p. Cronica poloneză. Mircea. H. COSTIN. Leziuni mortale produse omului de către animale. Juan. Mircea N.. Poema polonă. Editura All. 4. 173-175.. 607 p. 1944. Editura Bren. anul VIII. II..Republicii Socialiste România. Bibliografie la p. p. Ionel. Florentin. 998. COSMAN. COUTER. Dr. 69 Tulcea. 2001. Repere teoretice. SCALEŢCHI. 807 p. 987. 1976. DĂNĂILĂ. HASNAŞ. expert criminalist. MARQUIS. George. Marin. COVIC. judeţul Suceava. Vol. Cluj-Napoca. Traducere din limba latină de…. 985. în Buletin de psihiatrie integrativă. CORNACIU. nr. Editura Minerva. COTROBESCU. p. . 2005. CRĂCIUN. Editura „Universul“. Ionel. 138-143. 205-206. Introducere în lingvistica şi filologia românească. 40-42. DAŞANU. noiembrie 2004. Bucureşti. I. Gabriela. Discursuri. COSTIN. X. COTUŢIU. Probleme. 992. Dermatoglifele în practica medicală şi judiciară. Vol. medic legist. False mituri despre comportamentul suicidar. 2006. Ceasornicul domnilor Ilie. Adrian. Stabilirea şi prevenirea cauzelor de incendii. COTEANU. Opere. Dr. Istorie de Crăiia Ungurească. nr. Versuri. 989. X. COROAMĂ. Panaitescu. 206 p. B. p. Miron. Delinquency and Crime: A Biopsychosocial Approach. anul VI. Consideraţii privind metodica cercetării criminalistice a incendiilor în sectorul feroviar. 2003. medic primar regat.P. 1 (24). COMAN. 988. 991. Cuvânt înainte de academician Nicolae Cazac. vol. SANDOVICI. Ionel. Bibliografie la p. nr. portret şi facs. ŞTEFĂNESCU. Letopiseţul Ţării Moldovei de la Aron Vodă încoace. Bucureşti. COSTESCU. (Colecţia Bio) 994. Bucureşti. Ediţie critică şi studiu introductiv de Gabriel Ştrempel. şi facs. COSMAN. Ghidul dumneavoastră în lumea calculatorului. Bucureşti. 1965. I. 1998. Editura Tehnică.

Traité pratique de 1000. Maria. Traité pratique de graphologie. Leningrad. Table des matières p. Mihăiţă-Marian. 327 p. CREŢU. Enquête sur la graphologie. 1006. Republica Moldova. CRÉPIEUX-JAMIN. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Editura Universităţii Leningrad.999. Les éléments de l’écriture des canailles. Portraites graphologiques. 1016. Paris. Ernest Flammarion. Table analytique p. Prefaţă şi traducere de Henri [H] Stahl. 1015. 40 p. CRĂCIUN. 434-443.I.. CRISTACHE. [Bucureşti]. CRÉPIEUX-JAMIN. VIII + 461 [-463] p. Şt. 26..F. Bibliografie la p. + 5 planches. Paris. Paris. CRÉPIEUX-JAMIN.a. Humphrey Millford. p. Editura Sylvi. 1980. 1885. Libres propos sur l’expertise en ecritures et les leçons de l’affaire Dreyfus. Locotenent-colonel 1005. illustré de 169 documents graphologique. Historique. Dispozitivele explozive. Crime and Detection [An anthology of 1008. Definition. Vasile. Éditeur. CRÉPIEUX-JAMIN. J[ules]. 1891. 254 p. Sulla pretesa atipicità del foro d’ingresso da proiettili blindati nelle ossa craniche (Note critiche e e ricerche sperimentali).a. tom I: 357 p. 609-615. în R. 1003. J[ules]. VII + 327 p. 1012. A. Éditeur. . 1009. CREMA. Augmentee avec Planches et Documents. Traité pratique de Graphologie.M. la noi şi în alte ţări. JENSEN Luana-Leonora. With an introduction by E. 1921. Adyer. Charles Richet. X.C. 117 [-119] p. Editura Albatros. Paris. 1294). L’âge et le factor de extensiune a boalelor venerice. Teofil. şef al Direcţiei tehnicocriminalistice a M. Rue Racine. J[ules]. tom II: 368 p. Paris. Felix Alcan. Ernest Flammarion. 2003. Crépieux – Jamin. 1018. p. (Facultatea de Medicină din Iaşi. [1929]. 2004. Septieme edition revue. le caractère. Avant propos par le Pr. sexe dans l’écriture. 1013. univ. CREŢULESCU. din 1010. de poliţie. Genetica şi viitorul omenirii. Étude du caractère de l’Homme d’aprês son écriture par J. 1926. Carlo.. 1924. CRÉPIEUX. doc.a. 1923. L’écriture et I. Dr. Edinburgh…]. 8. 1929. 1014. f. Paris. Marpon et Flammarion. no. Bucureşti. CRÉPIEUX-JAMIN. 1935. Bazele fundamentale ale grafologiei şi expertizei în scrieri. Descoperirea şi probarea delictelor în sistemul informatic cu ajutorul tehnicii de calcul şi al expertizei criminalistice. CRÉPIEUX-JAMIN. inspector principal de poliţie. CRĂCIUN.. CRÂLOV. Aplicarea acestora la comiterea infracţiunilor în Republica Moldova. Nouvelle edition. XXX + 394 + 16 p. 7 année. Avec 28 planches hors texte. VII + 61 p. Gheorghe. Wrong [London. l’écriture des canilles. 2006. Oxford University Press. p. 317-327. 615 p. În lumea criminalisticii. Profesor la „Şcoala Superioară de Arhivistică şi Paleografie”. 123 [-125] p. J[ules]. dr. Gheorghe. 2006. Bucureşti. CRÉPIEUX-JAMIN. Teză… Iaşi. Bucureşti. Paris. 454-472. CRÉPIEUX-JAMIN J. Regles. J[ules]. Tome I-II. La graphologie en 1001. 177-187. prof. Paris. 1931.B. CRÉPIEUX-JAMIN.. Éditeur. Utilisation de la graphologie. Ernest Flammarion. 276 [-278] p. 1011. No. graphologie. Prostituţia ca 1007. avec 179 figures.C. f. Les éléments de 1002. graphologie. 168 p. 70 Simbolurile naţionale ale României. Etude du caractere de l’home d’apres son ecriture. 313-315. 1004. f.I. I. CRÉPIEUX-JAMIN. J[ules]. de la short stories about crimes]. L’écriture et le caractère. DOGARU. Masterand. Felix Alcan.. (The World’s Classics). CRÉPIEUX-JAMIN. Paris. J[ules]. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică.A. Bucureşti. 62 p. Jamin.. 1017. 1935. Paris. exemples.

CRISTACHE. Liviu N. nr. cu fig. Din instanţă adunate. Jan. CRISTESCU. Fals tratat de geto-dacă 1031. Timişoara. Ioan Doru. Lenuţa. RPS Vol. Rumäniensammler R 41 / 1981. Simpozion naţional de Criminalistică. + 16 pl. III. 22-23. CRIŞU. Bucureşti. Cluj-Napoca. expert criminalist. septembrie 2005. Stamp Collecting No. Liviu N.La collection Burrus. 1022. Ioan-Doru. Timişoara. p. anul VII. Roumanie: Les Timbres-Poste CIassiques Fractionnes. 1027. Unele investigaţii pentru descoperirea infracţiunilor contra siguranţei statului şi verificarea actelor de sesizare în legătură cu aceste infracţiuni. 1035. în Criminalistica. 1995. noiembrie 2003. Laboratorul Interjudeţean de expertize Criminalistice Bucureşti. No 11/12 1958. Liviu N. CRISTESCU. Particularităţile cercetării infracţiunilor de omor în cazul cadavrelor dispărute. 26-33. Particularităţi ale investigării criminalistice a locului faptei în cazul atentatelor. Doru Ioan. 1037. Bucureşti. VII. The Prince Carol I 1023. Editura Helicon. 1963. 1021. Dec. III. CRISTESCU. obţinere a materialelor de comparaţie necesare unor constatări şi expertize dispuse cu prilejul investigării infracţiunilor contra securităţii naţionale şi de terorism. Ilustr. The Stamp Lover. „Burrus”. în Ghidul procurorului criminalist. Heft 20/1977 (Rumäniensammler 26/1977). 234-247. Liviu N. p. Romania . 3 /1983. CRISTESCU. 1024.. în Criminalistica. 43-54. CRISTESCU. Fürst Carol I. p. CRISTEA. Die 3 Bani-Marke von 1029. Die Fürst Carol Ausgabe 1869: Die drei niedrigen Werte. 1868. R 33/1979. A Romanian Postal Document found in France. CRISTEA.1019. 1995. CRISTEA. vol. 1026. II. Liviu N. Rumäniensammler R 34 /1979. Rumäniensammler R 43 / 1981. CRISTEA. CRISTEA. 1870. CRISTEA. Doru Ioan. CRIŞAN. vol. Dr. 247260. august 2006. . Emilian. Die Furst Carol Doru Ioan. Dr. Cercetarea Centenary of the „Moldavian Bulls“. 2003. 301 [302] p. Balasse Magazine. CRISTESCU. 196 [-200] p. von 20. 1984. nr. CRISTEA. Sinistrografia în expertiza semnăturilor. p. Liviu N. Sammler-Dienst Coburg. p. anul VIII. CRISTEA. Editura Biblioteca Bucureştilor. „Centenary”. IAROVICI. Procuror. p. Particularităţile cercetării infracţiunii de omor în cazul cadavrelor dezmembrate. Rumäniensammler. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea 71 1038. 1034. 4. 1025. Liviu N. Constantin. 149-206. 5. 196 p. No. 209 – 224. 149-206. la faţa locului a infracţiunilor contra securităţii naţionale şi actelor teroriste produse prin incendiere şi/sau explozii. Dialoguri incredibile. Bruxelles. Maria. Fritz. CRISTESCU. Die Freimarkenausgabe 1036. Tehnici de Munţii şi fotografia. Balasse Magazin 144/1962. HEIMBÜCHLER. RUMANIA 1858. 1994. Ioan-Doru. Editura Tehnică. p. pentru clasa a III-a gimnazială. Timişoara. 1032. Editura Alma Mater. Liviu N. Editura Helicon. 21/1969. în Criminalistica. vol. în forzaţ. p. 1033. 1028. 1039. Liviu N. CRISTEA. nr. actelor teroriste şi de diversiune la adresa securităţii naţionale. Persoana denunţătorului în cazul infracţiunii de luare de mită. 2006. Ausgabe 1869: Die beiden hohen Werte. issue of 1866/67. CRISTEA.6. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Die Freimarkenausgabe Fürst Cuza von 1865. Ioan-Doru. în Ghidul procurorului criminalist. 2003. CRISTEA. 1980. Bucureşti. Editura Helicon. în Ghidul procurorului criminalist. Eugen. Dr. Albatros. anul V. Liviu N. 1020. 1030.

Cugetări engleze. Cronţ şi Alex.S. Teorie şi practică judiciară. Editura Argessis. Silvic.01. Codul penal adnotat. Constantin. 12. I. 363 p. 290 [-292] p. CRUTZESCU. CRIŞU. Editura Argessis. 16.S. 1041. 1987. 1898. 3. adăugită şi completată cu modificările până la 01. Muncii. Ştefan. X. CRIŞU. Contracte civile şi comerciale. copil. CRONŢ. Penal şi Procesual penal. 1056. Civil. . literele A-E. 13. 1048. Statute de societăţi comerciale. Curtea de Argeş. Constantin. Experţi. Dumitru Dorobăţ. Traducere. 10. Principalele acţiuni civile în justiţie. 1995. Bucureşti. 227 p. RĂDULESCU. I. Ghidul Juristului. (Colecţia Cogito).. Curtea de Argeş. Bucureşti. Anarhismul. 1043. Ediţia a III-a revăzută. literele F-Z. Conduită Etică.. Constantin. 2001. CRIŞU. Editura Juris Argessis. CRIŞU. Codul Juristului. Bucureşti. Elena-Denisa. Editura Juris Argessis. XII. CRIŞU. 6. 800 p. Penal. CRIŞU. Ştefan. 1986. 5. CRIŞU-MAGRAON. Nicorina. cu practică judiciară 1989 – 1999. vol. Gh. Bucureşti. Alexandru. Cu modificările.040 + 1. Brânduşa Popescu. completările şi adăugirile intervenite până la data de 8 septembrie 2002. Introducere de Gh. Iulian. 10. Notariat. 1996. p. Partea a II-a. 1980. Taxe de timbru. 2005. Cuprinde: I. Rumäniensammler 92 / 1053.1996.R. 6. Theodora. Codul Juristului.R. 1989. vol. 1973. Constantinescu. 2. Antologie. Gheorghe. Bucureşti. internaţional de management. CRIŞU. Nicorina. CRIŞU. Dumitru. Familiei. Editura Antet. Prefaţa de Eugen Barbu. 1051. Constantin. indice tematic. 15. 4. Iaşi. 992 [-994] p. Note de Virgiliu Teodorescu. 67 p. 1997. Acte judiciare în Ţara Românească. Regulamentul Rutier şi Anexă. CSERNI. 2003. Procedură penală. POPESCU. 7. 1044. Vamal. Teorie şi practică judiciară. 307-311. CUCU. bibliografie: Horia Hulban. Revăzută. an XI. Editura Academiei R. Poliţia administrativă. Vol. 72 CHITAŞ. Locativ. Grigore. 2004. Codurile: 1. Constantin. 342 [-344] p.. 1046. 1067 p. 4 (27). Editura Academiei. Ştefan. Curtea de Argeş. 8. Repertoriu de doctrină şi jurisprudenţă română. 1045. Legi speciale de mare aplicabilitate. 1050. Bucuresci. 48-54. în Tratat practic de criminalistică. 377 p. Prefaţă de Horia Hulban. Cuprinde 769 de speţe. Editura Academiei R. 9. Editura Argessis Print. vol. Gheorghe. Civil. CULCEA. Colecţie de acte normative. Constantin. Studiu. 1. Codul juristului. Epilepsia la 1055. 11. Nicorina. CRIŞU. 2. Bucureşti. Tratat de acţiuni civile în justiţie. Codul şedinţei de judecată. 1047. 14. Editura Albatros. Partea I. CRIŞU-MAGRAON. Constantin. CRIŞU. Anicuţa. nr. POPA. TEGĂNEANU. indice de autori şi titluri.140 p. CRIŞU. 9. Ediţia a VII-a. 1984. Contencios Administrativ. Aerian. Curtea de Argeş. 1054. 3. CRIŞU. 1999. Vol. 5. 1049. Ministerul de Interne. II. George. Examinarea cioturilor de arbori. 8. Elena Florina. adăugită şi completată cu modificările la zi. Contencios Administrativ. Procesual civil. III. Constantin. Conduită Etică. în Buletin de psihiatrie integrativă. Craiova. 1775-1781. Comercial. Procedură civilă. Povestea unei străzi. Constantin. 4. 1944. Cereri penale adresate organelor judiciare. CONSTANTINESCU. Editura Meridian. CROWDER. Principalele instituţii din domeniul dreptului: 1. 1989 -1994. Familiei. 776 p. Muncii. Editura Juris Argessis. Comercial. 1980. 7. Constantin. 1052. Principalele modele de acţiuni şi cereri în justiţie. 758 p. Podul Mogoşoaei. CUFNER. 1042.1040. II. CRIŞU. Scrisul Românesc. Audit. Curtea de Argeş. p.

Universitatea Transilvania. Criminalistică. Blakiston. Note 1062. [CUZA] Alexandru Ioan I. Bucureşti. Marinela Carmen MATEESCU şi Cosmin SUCIU. 2000. 287-288. CULCEA. MIDLO. facultăţilor cu profil juridic [de] Nicoleta MOLNAR OPREA. New York.. M. Dumitru. Bibliografie la p. CĂPĂŢÂNĂ. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. Livia. (USCG International Trening Division). contrabandă. Moarte prin hipotermie: problematica medico-legală. 1061. George-Cristian. 2003. Culegere de materiale documentare privind expertiza tehnică în specialitatea „Autovehicule-Circulaţie rutieră“. Curs de limba engleză pentru studenţii de curs. H. BCET. contrabandă. CYZBORRA. 1998. 1063. Partea a II-a. Curs de pregătire anti-narcotice şi anti- 1060. 1058. CUMMINS. 2004. 1943. palms and soles. Partea I. 1064. CĂPĂŢÂNĂ. Braşov. martie 2004. 266 p. George Cristian. 79 p. 220 p. experimentale asupra dinamicii sistemelor tractor-încărcător frontal. Editura ALL EDUCAŢIONAL. 288 p. 26-36. p. 1865. Cercetări teoretice şi Corneliu. Dover Publications. C. 125 p. 135 p. Bucureşti. nr. volum 12. 2004. (USCG International Trening Division). POMANĂ. CURCĂ. în Revista Română de Medicină Legală. Bucuresci. 256-261. Philadelphia. p. Unde I (Osborn) şi o prezentare de caz. anul 12. CURCĂ. In. 1. Corneliu. Curs de pregătire anti-narcotice şi anti- 1059. 1961. 2004. 1066. 1994. Finger-prints. 73 . Studiu privind un caz de suicid prin intoxicaţie cu cianide şi tăierea gâtului. Editura Naţional. Ediţiune oficiale. Imprimeria Statului. 220p. Bucureşti. 1065. nr. Codice Penale şi de Procedura Criminale.. Bucureşti.1057. 4.

anul VIII. septembrie 2004. LIVINSCHI. 87/1994. dr. VOINESCU. Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy”. nr. CĂTINEAN Sorin. 165-182. 31-34. Sorin. Valerică. p. Conf. anul VI. Percheziţie. univ. univ. Despre dreptul şi arta apărării. vol. prin Legea nr. DABU. Vasile. septembrie 2003. 9-13. anul VI. nr. Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy“. 241 din 15 iulie 2005. Petre. Petre. aprilie 2006. anul V. Reflecţii privind unele modificări aduse Legii nr. nr. p. 20-22. 234-248. în Criminalistica. în Criminalistica.P. univ. p. univ. în Criminalistica. p. p. Kristiana. Sorin. p. dr. Conf. Ministerul de Interne. dr. februarie 2006. Sorin. GUŞANU. 1077. în Criminalistica. 1074. Valerică. DABU. 16/2003. Dispoziţii penale abrogate. Constituţionalitate (II). DABU. I. noiembrie 2005. Drd. 1068. Marius Daniel. 2. Conf. p. univ. 2004. 2004. în Criminalistica. anul VI. martie 2004. 2. Sorin. 4. Dreptul la tăcere. univ. 1070. DABU. Ioan. ianuarie 2004. Autonomă Monitorul 1069. anul V. Dispoziţii penale abrogate. în Tratat practic de criminalistică. nr. VASILINIUC. p.J. anul VI. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Ilie. 1072. anul VII. Petre. Ana-Maria. 1071. 5. în Criminalistica. Stabilirea stării de funcţionare a muniţiei. Valerică. Unele opinii cu privire la cecul garanţie. nr. nr. nr. iulie 2003. PEŞTINĂ. Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy“. Constituţionalitate (III). dr. (II) în Criminalistica. Subcomisar de poliţie drd. Conf. anul VI. 20-22. Valerică. iulie 2004. Valerică. Valerică. DADUS. Tronsen. DABU. Valerică. 1073. documente de evidenţă primară şi de evidenţă contabilă. Fingeraftryksegnalementer. 25-26. Ioan. Conf. Evaziune 1076. DABU. Valerică. Bucureşti. p. 5. dr. Regia Oficial. Noua lege pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale nr. nr. Valerică. Conf. dr. dr. Înşelăciune în serie şi alte infracţiuni cu prejudicii de miliarde de lei. Drd. CĂTINEAN. 1. dr. p. GUŞANU. univ. DABU. Conf. Formulare. Constituţionalitate (I). Comisar-şef de poliţie. nr. . dr.. 3.. dr. 503-517. Valerică. univ. p. CĂTINEAN. fiscală şi fals cu implicaţii de miliarde lei la bugetul statului. nr. martie 2004. p. DADAY. MĂCELARU. Avocat. Infracţiune flagrantă. Omor deosebit de grav comis de un recidivist. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 241 din 15 iulie 2005. 2. 12-13.D 1067. 1079. drept fundamental (I). Drd. Valerică. 4. 28-32. anul VI. Unele opinii cu privire la cecul garanţie. CĂTINEAN. DABU Valerică. DABU. Drd. Conf. în Criminalistica. 1078. Harghita. DABU. 1. Legalizarea interceptării şi înregistrările audio sau video a declaraţiei învinuitului sau inculpatului. Dreptul învinuitului sau inculpatului de a nu face nici o declaraţie. Prim-procuror. 1080. 1907. înşelăciune – infracţiune la Legea Cecului (II). 7-10. anul VIII. p. nr. p. Noua lege pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. DABU. DABU. Conferenţiar univ. 1075. 21-24. înşelăciune – infracţiune la legea cecului (I) . Ana-Maria.20-22. Vasile.. în Criminalistica. Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy”. 1994. Prim procuror. VOINESCU. 241 din 15 iulie 2005. nr. 1980. A. 1081.. Victoria. 32-35. în Criminalistica. Bucureşti. Constituţionalitate. 6. nr. Conf. univ. III. Prim-procuror. în Criminalistica. Dispoziţie penală abrogată. Noua lege pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. CĂTINEAN. DAAE. mai 2004. VOINESCU.. LĂPĂDUŞI.

Bucureşti. 1088. DAN. Jenő-László. Mihai Marius. criminalistică la Ministerul Justiţiei. 1094. p. vol. 2005. Chestor principal de 1083. I. DAN. 5-9. 1975. p. 2004. 1099. Nicolae. DAN. DASCHNER. Editura Polirom. Mihai Marius. Nicolae. Fulvius. I. poliţie. Seria Relaţii publice şi publicitate. Eroarea lui Descartes. în Tratat practic de criminalistică. Braşov – Serviciul Criminalistic. Strategii. Diţă. p. 140 p. DASCĂLU. anul IV. metode. Şeful Direcţiei Medicale din M. DAFINOIU. în Tratat practic de criminalistică. nr. 499502. 5-7 (I). STAICU. Ion. 1979. 6. 108 p. Editura Ministerului de Interne. Polirom. (Psihologie) 1092. medic penale. în Criminalistica nr. p. p. procesul penal şi civil. I. Mihai Marius. p. nr. Editura Sfinx. 1089. Rolul specialistului şi expertului în cercetarea la faţa locului. Rolul preventiv al criminalisticii. 1085. 1978. Marian. TOADER. februarie 2006. profesor la Facultatea de Drept din Bucureşti. W. Nicolae. Editura 1970. Ştiinţifică. 5. nr. p. în Şcoala românească de criminalistică. 25. Înlocuirea răspunderii primar. 84-88. Ministerul Justiţiei. volumul XIV. 1979. în Criminalistica. 1899. 1098.A. Utilizarea agenţilor biologici în scopuri teroriste. martie 2006. Colonel dr. ianuarie 2003. Elena..1082.P. II. Ministerul de Interne. Chestor principal. Bernard. Bucureşti. Bucureşti. 139. în 20 de ani de expertiză criminalistică.I. 2003. DASCĂLU. 46-48. 2005. DAMASIO. Nicolae. în Criminalistica. p. 1. . p.A. 101-114. Expertiza în accidente 1087. Sugestie şi hipnoză. 291 p. poliţie Radu Dascălu. 1976. Imprimeria Statului. Bucuresci. Emoţiile. în Criminalistica. 20-24. Ioan.C. 9-12. anul V. în 20 de ani de expertiză criminalistică. DAN. Şeful Direcţiei Medicale din M. tehnici. DAN. nr. Expertiza criminalistică în 1084. Consideraţii privind degajarea victimelor blocate în autovehicule. Manual de prim ajutor. p. 229 p. 2000. directorul Direcţiei Medicale a M. 63-69. R. în Revista Română de medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. anul VIII. anul VII. + V.. Sfaturi medicale pentru criminalişti. vol. DAGENAIS. Frauda în domeniul cardurilor. DANEŞ..I. 1101. TOMESCU. 1093.J. 1096. Dana. DAN. ISACU. vol. Ministerul Justiţiei. 20 de ani de expertiză 1097. Bucureşti. 51-55. Armele biologice în actualitatea mileniului III. Discernopatia şi delincvenţa infantilojuvenilă. medic de circulaţie. Die Geschichte des Verbrechens. 1. Mihai Marius. Antonio. Bibliografie la p. Bibliografie la p. anul IV. Explicaţiunea primar. Profesia de relaţionist. 1996. DAN. 1090. directorul Direcţiei Medicale a M. 345 [352] p. Traducere din engleză de Irina Tănăsescu. DAN. Paşi peste graniţe.A. nr. 2002. Ion. septembrie 2002. în Investigarea criminalistică a locului faptei. p. 331 [332] p. Bucureşti. nr. Traducere din limba franceză de Anca-Magdalena Frumuşani. Radu. Ion. în Criminalistica. septembrie 2005. 3-4 (II). Nicolae. 75 1102. Ministerul de Interne. Editura Humanitas. S. DAMIR. Iaşi. Mihai Marius. 215-225. „Ştiinţă & Tehnică“ S.I. noiembrie 2002. 6). Principalele arme instituţiilor lui Justinian de George Danielopolu. 1996. 9-18. Ministerul de Interne. 1. p.. Inspector principal de biologice susceptibile de a fi folosite în scopuri teroriste. 1086. DAFINOIU. Ştefan. Bucureşti. 1095. 5. DAN. Psihoterapii scurte. raţiunea şi creierul uman. dr. DANIELOPOLU. Bucureşti. BONDARICI. 1091. 1100. Colonel dr. DAN. în Realităţi şi perspective în criminalistică.I. VARGHA. Identificarea criminalistică. 225 p. Mihai Marius. 2001. p. George. 584 p. DAN. in Kriminalistik (Aspectul infracţiunii.

p. 132 [134] p. X. 315 p. Editura Ştiinţifică. fosta Agie. DCRR Max. Pierre. DELACHAUX. Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu” ClujNapoca). Deleanu. I[oan]. Paris.. Teză…. Hefte 1 . 1117. 52 p.116. 1114. 1939. Faculté de droit). Iorga. 595-601. 2005. (Collection Criminalité internationale dirigée par Xavier Raufer). cu ilustr. 524 p. 8e année.C. Iaşi. DAŞKEVICI [Vasile V. DEMETER. Gh. Inteligenţa Foarte scurtă M. DEHELEAN.I. 2001.. Editura Dacia. 5 simţuri?… 5 psihologice ale comorbidităţii dintre anxietate şi depresie. 1106. Curs de drept civil. Bucureşti. Signalement et identification des chevaux par les épis. Ioan Milea.1103. der Arbeitsgemeinschaft Rumänien und des internationalen Studienkreises. 1998. 1111.]. 384 p. Dactiloscopia în medicina legală. 1107. în Buletin de psihiatrie integrativă. 1 Bucureşti. (Academia Română. 223 p. 246 p. Lausanne. ANTON. I. DĂNESCU. Ion. 2004. DĂNESCU. DAVIDESCU. Mică Dicţionarul cronologic al romanului românesc de la origini până la 1989. Universitatea „C. Besonders R 1119. 1110. 416 p. în R. 1105. Drept civil. Dreptul obligaţiilor. Doina Modola. an XI. vol. 1118. 421 p. Ian. Ministerul Învăţământului şi Culturii. Mircea Popa. Edmond. 168 p. Prefaţă de Prof. 455 p. Faux et fraudes. Bucureşti. Sergiu. introducere. Ediţia a II-a. Universitatea din Bucureşti. criminalité internationale des faux documents. 1934. 2 planuri hors texte şi diferite vignete.. DEARY. Editura Sport-Turism. I.C. Marcel. II. 1934 . 1960. nr. enciclopedie a dreptului. Vol. Valentin Taşcu. Bucureşti. V. Autori: Ion Istrate. vol. DEAK. Bazele biologice şi dinţelor poliţiei Capitalei. 1962. 1104. 1969-2002.I. de Paul S. Introducere în studiul Francisc. III. Teoria generală a obligaţiilor.4108).. Évolution des mesures de contrôle et des mesures réprossives prévues par les Conventions internationales et la législation fédérale sur les stupefiants. 3 vol. o planşă în culori. Editura Didactică şi Pedagogică. Bibliographie 161-165 p. Oradea. Augustin Pop. Norme lexicografice şi revizie: Ion ISTRATE. Proble- me judiciare în psihiatrie. 10. Le Book Production Unit. 1 (24). Bucureşti. p. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol. 2000. Parhon“. 1116. Filatelia de la A la Z. 285 p. DEMETRESCU. DELEANU. (Université de Lausanne. Editura Medicală. Drogues et législation. DEMETRESCU. no. Bucureşti. Editura Albatros. Grigore. Cluj-Napoca. 1277 [-1280] p. Editura Imprimeriei de Vest. 1 1120. Elena Stan. DER RUMÄNIENSAMMLER – Rundbrief Pe copertă anul 1937 76 .. Bucureşti. 6 facs. Partea I-a. 2005. Scarlat. E. 66-70. Ministerul Învăţământului. (Facultatea de Medicină din Bucureşti. vol. Thèse… par Max Delachaux. 228 p. 308 p. Bucureşti. Teoria contractelor speciale. Paul S. 60 [-64] p. DEAK. No. TOMORUG. Mariana Vartic. Fr[ancisc]. DECHAMBRE. 1109. Tipografia „Presa“.D. cu tab. 1973.. [Bucureşti]. 1963. 1972. Fundamente ale rezolvării problemelor de marketing. porţi spre cunoaştere. 1936. 1115. Din tainele vieţii şi ale universului. 1987. Istoricul reşe- 1112. Traducere din limba engleză de Sabina Dorneanu. Adagii şi locuţiuni latine în dreptul românesc.. Cu 25 gravuri. N. Editura Academiei Române. Editura particulară Bucureşti. Presses Universitaires de France. DELVAL. 1113. Aurel Sasu. dreptului. DELEANU. Editura BIC ALL. La 1108. DELEANU. 1977. Liana.

Dan. Partea specială. anul VI. Dr. 217 p. univ... DERMENGIU. 1133. p. Mircea Seche. 3-4. 295-296.G. Bucureşti. Editura Viaţa Românească. Dan. Gheorghe. 564 p. DERMENGIU. DERMENGIU. Bucureşti. 1132. Bucureşti. Gheorghe. nr. DIACONESCU. dr. Editura Oscar Print. 1996. Zizi Ştefănescu-Goană. R 34. Gheorghe. Mileniul III. Note de Editura Tehnoplast. 2002. Dr. Gheorghe. 1128. mai 2005. Cristian. Dan. 1135. Redactori: Alexandra Burnei. 453 p. Libraire J. Henyer. Baillière. DEROBERT. „Rumäniensammler“. vol. DERMENGIU. Ediţia a II-a. Investigaţii biochimice actuale în tanatologie. Drept Penal. Editura Tehnoplast. Le Diagnostic 1123. 1140. reţeaua de medicină legală în anul 2004. Paris. Medicina Legală în anul 2003. DIACONESCU. Directorul Institutului de Medicină Legală „Mina Minovici”. 1138. anul VI. 42-48. directorul Institutului Naţional de medicină Legală „Mina Minovici”. Bucureşti. în Criminalistica. Editura Fundaţiei România de Mâine. DIACONESCU. DEWERPE. Paris. Problème médico-légal et psychiatrique. Bailliére et Fils. 1122. Paris. în Criminalistica. p. 200 p. 1942. Prof. Tatiana Ţugulea. (Academia Română. 2006. Dan. 2001. Ediţia a II-a. Bucureşti. 1127. Curs. secretului de stat contemporan. Lucrări practice în medicina legală. Medicine Flammarion. anul VII. Dan. DIACONESCU. 364 p.B. Éléments d’une défense sociale.V. Theodor Hristea. Drept penal. Infracţiunile în legi speciale şi legi extrapenale. DÉROBERT L. 480 p. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan“). Dan. dr. DERVIEUX et LECLERQ. noiembrie 2004. 2001. Bucureşti. A colaborat la revizia şi definitivarea etimologiilor dr. CURCĂ. Editura Viaţa Medicală Românească. 3. Toxicologie medico-legale. nr. 1192 p. L’alcoolisme aign et chronique. 368 p. 1137. p. DERMENGIU. 1139. 119 p. Dan. Conducătorii lucrării: Ion Coteanu. Editura ALL. C. R 40-42. legale. Editura Fundaţiei România de Mâine. V. 2002. DIACONESCU. DERMENGIU. legală. Laboratorul de genetică al Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici”. p. Bucureşti.. Gheorghe. Ileana Vulpescu. în Codul penal român. 1997. Spionul. Editura Bucura Mond. Dan.-B. 43-44. DEX. Elena Ciobanu. Tanatochimie medico-legală. Infracţiuni în legi . Prof.. R 51/1983. 1998. Zorela Creţa. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“. 1998. 1136. 1912 1134. Dan. 1976. Prof. dr. Elena Stîngaciu. Luiza Seche. G. 1121. 6. I şi II. GHEORGHIU. Partea specială. DERMENGIU. Alain. CURCĂ. 2001. nr. 32-33. GORUN. 1125. DERMENGIU. Gabriel. Bibliografie la p. Valentin. 160 p. DERMENGIU.29/1976. 2001. 1131. Univers Enciclopedic. 296 p. [L] et H. Mihăilescu. DERMENGIU. Antropologia 1124. Lucreţia Mareş. Consideraţii privind 77 legi speciale şi în legi extrapenale. 120 p. univ. 2003. GHEORGHIU. 555 p. DUCHÊNE. 4. iulie 2004. des taches en Médecine légale. 1998. dr. Editura Nemira. Prof. Infracţiuni în 1130. revăzută şi adăugită. univ. în Criminalistica. Traducere din limba franceză de Dan C. curs. Principiile fundamentale ale activităţii expertale în medicina legală. Elena Contraş. Patologie medico- Medicală Dicţionarul explicativ al limbii române. Infracţiunile 1129. dr. 1126. Dan. I. în Criminalistica. Préface du Dr. Valentina Hristea. Lucrări practice de medicină legală.

Bibliografie la p. vol. Folosirea unor moderne procedee şi mijloace tehnice criminalistice în cercetarea infracţiunilor de omor. Bucureşti. 1146. Bucuresci. 2004. + 4 planşe color. Text anastatic după ediţia 1996. citate celebre [de] I. Bucureşti. Constantin. Alexandru Stănciulescu. I. 1998. Carmen Zgăvârdici. DIANU. 621 [624] p. DIACONESCU. Ion Anghelescu. 577 p. Bibliografie la p. Studiu morfo-fiziopatologic şi medicojudiciar. 221 p. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. (Universitatea Spiru Haret. 1155. 2001. Coordonatori: 1142. Imprimeria Statului. Constantin. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. III H – K. Nicolescu. Dicţionar de argou francez-român [de] Dan DUMITRESCU. Gheorghe. Bucureşti. Societăţile de patronagiu. Nicolae Dan. Volumul II. [de] Gabriel Anghelescu. 1993. Curs universitar. Göbl Fii. Dicţionar Enciclopedic.P. 1989. Sinaia. Editura Enciclopedică. Partea specială. Text anastatic după ediţia 1999. Gheorghe. Gr. Dicţionar de dificultăţi ale limbii române 1153. Dicţionar de argou francez-român [de] Gheorghe. 546 p. 64 p + 6 Tabele. 78 Coordonare generală: Marcel D. + Erata + Planşe şi Tabele. Editura Fundaţiei România de Mâine. (Curs universitar) 1143.L. Dicţionar 1144.speciale şi în legi extrapenale. 2001. 1145. III. Popa. Ion Sima. Bucureşti. 219-221. . DIACONESCU. Curs. DIACONESCU. Coordonare: Nicolae C. 492 p. Editura Teora. Legi şi obiceiuri. Valoarea probantă a rezultatelor obţinute. vol. Ion. I. 96 p. Editura Fundaţiei România de Mâine. Berg. ing. Director General al Închisorilor. Volumul I. Constantin. + 4 planşe color. Nicolae Dan şi dr. Bucureşti. Coordonare generală: Marcel D. DIANU. Bucureşti. (Universitatea Spiru Haret. ing. dr. 362 [-368] p. Ion R. Editura Enciclopedică. Editura Fundaţiei România de Mâine. Alexandru Stănciulescu. Drept penal. Cu 18 planşe şi 2 tabele statistice. 560 p. Coordonare generală: Marcel D. Ion Grigorescu.R. I. vol. expresii. 275 p. I A – C. Bucureşti. (Ministerul de Interne) 1148. Horia. 143 [144] p. Studiu comparativ. 1147. 518 p. DIACONESCU. Anicuţa Tudor. Anicuţa Tudor. Constantin FROSIN. Popa. 1152. 2005. Raport general / asupra Închisorilor Centrale / şi / aresturilor preventive / pe anul 1897 / presentat Dlui ministru de interne la 20 aprilie 1898 / de… Bucuresci. Mircea Constantinescu. Facultatea de Drept).R. Vol. p. Moartea subită. Dumitru Sandu. Ediţia 2. DUVAC. Editura Academiei R. 1957. Autori: Ion Anghelescu. Cu un Supliment: Documentele citate în text. Facultatea de Drept 1141. şi Vestala. 2001. Bucureşti. Editurile Saeculum I. F. Bucureşti. 622 p. 1154. Text anastatic după ediţia 1993. Editura Coresi S. 20-24 noiembrie 2000. 19. DUVAC. 362. Bucureşti. Strada Regală.. Coordonare: Rodica Chiriacescu. Carmen Zgăvârdici. 1149. Nicolescu. Gr. 1151. Tipografia Curţii Regale. Anicuţa Tudor. Director General al Închisorilor. Partea specială. 159 p. Nicolae C. Dicţionar Enciclopedic. Alexandru Stănciulescu. DIACONIŢĂ. 1993. II D – G. 506 p. 1995. Drept Penal. 218 p. Dicţionar de criminalistică.. 1150. vol.10. Editura All Beck. Ediţiunea a III-a. Bucureşti. + 4 planşe color. 1984. Drept Penal.O. Editura Enciclopedică. Popa. Dicţionar Enciclopedic. 98-101. Editura Nemira. 2005. 19. Bibliografie la p. 382 p. Istoria închisorilor din România. Partea specială. de cuvinte. Noul Cod penal. Bucureşti. Ediţia 2.

Popa. Popa. II. 641 p. 910 p. Gabriela Barbu. 649 p. II. Editura Cartier. II. Coordonare: Rodica Chiriacescu. Doina Cobeţ. 568 p. vol. I. Prefaţă: Mioara Avram. Carmen Zgăvârdici. Anicuţa Tudor. 61. Iordăchel. Coordonare: Rodica Chiriacescu. Dicţionar enciclopedic ilustrat. A-C.. vol.. I. Autori: Lăcrămioara Chihaia. + 4 planşe color. 1992. Editura Medicală.. Dicţionar enciclopedic. Nicolae C. 1992. Editura Ministerului de Interne. Michel Izard (colaboratori) în colaborare cu Marion Abeles. 1999. Coşman. 1166. Carmen Zgăvârdici. Dicţionar Enciclopedic. Bucureşti. Nicolescu. SZ. H-K. Constantin Gorgos (sub redacţia). M-R. Editura Enciclopedică. E-L. Atanase…. 960 p.. Eugenia Dima. 950 p. L-N. Alexandru Stănciulescu. Dicţionar enciclopedic român. Dicţionar Enciclopedic. Comitet de redacţie: Preşedinte acad. 4 vol. + 4 planşe color. 1999. D-G.338 de definiţii. Autori: Lăcrămioara Chihaia. 1158. Bucureşti. Dicţionar Enciclopedic de droguri [de] Coordonare generală: Marcel D. Vol. Bucureşti. vol.320 de ilustraţii. Alexandru Stănciulescu. Anicuţa Tudor. GalaicuPăun. Editura Enciclopedică. 2. 529 [-534] p. dr. Anicuţa Tudor..000 de definiţii. Em. Jean-Pierre . Alexandru Stănciulescu. 1987. Nicolae C. VI R – S. Vol. Alina Ciobanu. Valentin Guţu. I. Nicolaescu. O-Q. Coordonare generală Marcel D. Editura Enciclopedică. Philipage Descola. 883 p. Nicolescu. 1999. Coordonare: Rodica Chiriacescu. vol.. dr. III. Papadina. Alexandru Stănciulescu. Popa. 880 p. cu ilustr. Alina Ciobanu. Anicuţa Tudor. Mircea Ciubotaru. V. IV. Bucureşti. cu indicatoare rutiere. Nicolae C. Bucureşti. Popa. Coordonare: Rodica Chiriacescu. 437 p. Editura Enciclopedică. 502 [-506] p. 1132 p. 1988. Maria Teodorovici. Anicuţa Tudor. 1. Dicţionar de etnologie. Editura Cartier. 1989. cu ilustr. Coordonare generală Marcel D. George Gheţu. Coordonare generală Marcel D. 2001. Terminologie. IV. Bucureşti. vol. 1157. IV L – N. Cristina Florescu. Maria Teodorovici. 79 enciclopedic. 2004. Popa. Vol. C. + 3 f. 1979. Popa.. Bucureşti. 2004. Ediţia a V-a revizuită şi actualizată. Constantin Teodorovici. Vol.. JOJA. Nicolescu. 549 [-556] p. Constantin Teodorovici. 1159. I – A-C. 1987-1992. 1996. Petrescu. Coordonare: Nicolae C. 1. – Q-Z. Editura Albatros. Anicuţa Tudor. Alexandru Stănciulescu. 918 p. 98. Personalităţi [de] Romulus Vulcănescu. Editura Enciclopedică. Autori: Nicolae Teofil Andriescu. Bucureşti. 4 volume: Vol.674 p. I. Ileana Botezat-Antonescu. vol. Vol. Vol. 2006. articole. 1962-1966. 991 p. Coordonare: Rodica Chiriacescu.1156. Bucureşti. III. 2001. ing. Alexandru Stănciulescu. Referenţi ştiinţifici prof. P. + 4 planşe color. IV. 1162. Vol. V O – Q. Jenică Drăgan. 1161. Coordonare generală Marcel D. Coordonare: Rodica Chiriacescu. Nicolescu. Bucureşti. Editura Enciclopedică. AD. Doina Cobeţ. Cristina Florescu. 240 p. Bucureşti. Nicolae C. Editura Enciclopedică. Mircea Ciubotaru. Lucia Cifor. 506 [-510] p. O. Dicţionar Coordonare generală: Marcel D. Lucia Cifor. vol. dr. Anicuţa Tudor. 1165. 96. Au mai colaborat: Anatol Eremia. Eugenia Dima. II – D-J. Dicţionar Enciclopedic.635 de Coordonare generală: Marcel D. Popa. Anicuţa Tudor. Nicolescu. 1160. 568 [-570] p. Alexandru Stănciulescu. Nicolescu. Constantin Popescu.808 p. Nicolae C. Vol. ing... Editura Politică. 1993. Dicţionar de etnologie şi antropologie [de] Pierre Bonte. 1163. Dicţionar enciclopedic de psihiatrie [de] 1164. Editura Enciclopedică. Alexandru Stănciulescu. Coordonare generală Marcel D. III – K-P. Nicolae C. Popa.

Tipografia ziarului „Universul”. Catherine Duby. Ioana VINTILĂ-RĂDULESCU. Tipărit gratuit de la pagina 641 înainte. Partea a IV-a. Raport către Comisiunea Dicţionărului de Sextil Puşcariu. 211. relaţii Leon Leviţchi. 1327 p. 44 p. Bucureşti. Bibliografie la p. Dicţionar de argou al limbii engleze [de] George VOLCEANOV şi Ana-Dolores DOCA. Cráşoveanu. Dicţionar englez-român 70. Bucureşti. 1327. I. Librăriile Socec & Comp. Rezumat în limbile franceză şi rusă. Victor Dumitrache. Univers Enciclopedic. Andrei Bantaş. Livia Vasiluţă. aprilie 2001. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1995. Ediţia a I-a. 528 p. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. Gerard Lenclud. Dicţionar Redactor responsabil: Prof. Partea II. 2004. Bibliografie la p. 718 p. Jean Jamin. 80 ortografic. Dicţionarul sec. Editura Academiei. GORUNESCU. Bucureşti. Autori: Cristiana ARANGHELOVICI. Recenzie finală prof. Király. Bucureşti. 1066 p. eufemisme şi expresii familiare englez-român [de] Ştefan BALABAN. Dicţionar al greşelilor de limbă [de] francez-român [de] Elena GORUNESCU. Editura Tritonic. Bucureşti. 1934. Bucă. Întocmit şi publicat după îndemnul şi cu cheltuiala Maiestăţii Sale Regelui Carol I. 1173. Rosetti”) 1175. Revizie finală: Prof. Mihăilă. Adrian Nicolescu. DICŢIONAR englez-român. Editura Nemira. 79 p. Dicţionar al limbii române vechi (sfârşitul 1179. 1327. Dicţionar 1169. Tomul I. 480 p. Traducere de Smaranda Vultur. DICŢIONAR francez-român. Adrian Nicolescu. 2002. 955 p. 871 p. Bucureşti. .Digard. 1327 p. Dana Buglea. 2001. Editura Enciclopedică Română. Editura Univers Enciclopedic. dr. 2004. 1056-1066. 1974. LXVIII + 716 p. 1171. 348 p. Bucureşti. Dicţionar explicativ de jurnalism. Bibliografie la p. publice şi publicitate [de] Cristian Florin Popescu. Bucureşti. Radu Răutu (coordonatori). Tematici filatelice. Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului. Prefaţă de Sextil Puşcariu. Alexandru Graur. 1168. Editura Polirom. Tomul II. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Bucureşti. Bucureşti. dr. Bucureşti. Evseev. Editura Teora. Iaşi. Ciprian Nicolae Vâlcan. X – începutul sec. dr. Dicţionar englez-român. [Bucureşti]. 1174. DICŢIONARUL de argou. 1177. Coordonator: Ioana VINTILĂ RĂDULESCU. Fr. Imprimeria Naţională. [de] Leon LEVIŢCHI [şi] Andrei BANTAŞ [Volumul 1]. ortoepic şi morfologic al limbii române (DOOM). Constantin Jinga. Leon Leviţchi. F-I. Cătălin Adrian Lazurcă. C. Univers Enciclopedic. 1178. 1999. Elena. Bucureşti. Editura Teora. Editura Teora. 2002. dr. 1167. 1180. 1999 p. Marina RĂDULESCU SALA. Denumirea culorilor în filatelie [de] Angelo-Barbu Popescu. Partea I. englez. Redactor responsabil ediţia I: prof. Dicţionar limbii române [Tezaur]. Partea I A-B. 1982. şi C. Jean-Claude Galey. 1978. Cuvânt înainte de Ştefan Stoenescu. 2004. aprilie 2001. Prefaţă de George Volceanov. 30 p. Partea I. Mioara POPESCU. 212 p. Mihaela Ioncica. Ediţia a II-a. (Academia Română. 1172. 1170. 1940. D. 2005. de ziarul „Universul”. Leon Leviţchi. Bibliografie la p.000 cuvinte filatelic poliglot (german. 2002. 467 p. 1344 p. Dicţionar analogic şi de sinonime al limbii române [de] M. Andrei Bantaş. 1098 [-1100] p. Bucureşti. 1913. Prefaţă la volumul II de Sextil Puşcariu. Sfetea. Leon Leviţchi. Tomul I.. francez. român). XLIII – XLIX. Teora. XVI) [de] G. Jana BALACCIU MATEI. Bibliografie la p. 1176. Bucureşti.

Editura Ştiinţifică. Aurel. Editura Vox S.O. Editura Junior. Dicţionar juridic penal [de] George Antoniu. Conştiinţă şi comporta- 1189. DICU. 1195. Lexic. Bucureşti. DICU. 2 vol.a. Autori: Lazăr Cârjan. 57). dr. 1190. E. Dicţionar român-rrom (ţigănesc) în grai Leon.român [de] Lazăr Cârjan (coordonator). Gheorghe Chivulescu. + 45 p. Aurel. 81 Aurel. Şansa. 1973. 2001. Aretia. Fulvia Ciobanu…]. Dialog cu ştiinţa sec. Ce este psihanaliza?. I. Bucureşti.. Dicţionar 1197. 2001. 1199. Dicţionar universal al limbii române [de] 1184.. Editura Tehnică. 256. Editura Saeculum I. Bucureşti. BANTAŞ. Pamfil. Bucureşti. vol.R. Aurel. Editura Curtea Veche. 249-259. 1192. XX). ortoepic şi morfologic al limbii române. Marian Speriatu. Ediţie critică şi studiu introductiv de I. tab. Nicolae Zaharia. 1186. Mydo Center. I. 1998. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. 1988. 1978. Facultatea de Drept). Bucureşti. Autori: Lazăr Cârjan. Ioan Oprea. 93 [-95] p. Cu un cuvânt înainte de George Astaloş. 633 p. 727 p. Timişoara. DICU. DICŢIONAR englez-român.. 1198. 81 p. 1196. Cu un cuvânt înainte de George Astaloş.S. spoitoresc şi rrom (ţigănesc) . Ediţia a XII-a. căldărăresc şi rrom (ţigănesc) . Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1193. [Elaborat de Mioara Avram.(Academia Română. Bucureşti.. ment. Marian Speriatu. Vol. 244 p. 1999. Criminologie. 381 [-383] p. (Ştiinţa pentru toţi. Editura 1200. cu tab.român [de] Lazăr Cârjan (coordonator). DICU. 1997. 2001. f. 2003. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 472 p. Dicţionar 1185. 1976. Aurel. Bibliografie la p.. Fonetică. Bucureşti. Emil Derşidan. II. A-P. reflecţii. 288 p. + 54 p. 286 p. de logică [de] Gheorghe Enescu. DIMITRIU. Dicţionar de termeni juridici uzuali [de] 1183. 1194. DICU. Bucureşti. Editura Naţional. Volumul 2 supliment până la 102. Bibliografie la p. Limba română. 382 p. 761 p. 480 p. de pleonasme [de] Doina Dascălu. Bucureşti. 90 p. 318 p. Punctuaţie. Criminologie. Bucureşti. (Dicţionare enciclopedice). (Universitatea din Bucureşti. Andrei. 1997. Rodica Radu şi Victoria Zăstroiu. Carmen Gabriela Pamfil. Ediţia a II-a îngrijită de Iancu Lucica. vol. al magistraţilor şi nu numai. Editura Proarcadia. 1982. 1985. Prof. Bucureşti. Nicolae Biţu. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. (Gnosis. Editura Curtea Veche. Ortografie. XL + 698 p. 1191. Bucureşti. Pentru uzul lucrătorilor de poliţie. Aurel. 1187. Rosetti”) 1181. Pentru uzul lucrătorilor de poliţie. 1995. 1993. Dr. Prefaţă: Ed. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. QZ. expresii latine comentate [de] Virgil Matei. Bucureşti. 262 [-264] p. Bucureşti. 148 [-152] p. DICU.000 cuvinte. al magistraţilor şi nu numai. Oprişan. de maxime comentat [de] Tudor Vianu. 1997.. Bucureşti. Probleme de 1188. 256 p. Elena Carabulea. 511 p. revăzută şi adăugită de Alexandru Dobrescu. Nicolae Biţu. Gramatică. Bucureşti. LEVIŢCHI. de logică [de] Gheorghe Enescu. Constantin Bulai.R. Editura Scripta. Dicţionar de maxime. DICU. Editura Facla.L. Dicţionar român-rrom (ţigănesc) în grai 1984.. . 1182. cu fig. Bazele criminologiei. Dicţionar ortografic. Bucureşti. psihosociologie a educaţiei. Editura Academiei R. Dicţionar Lazăr Şăineanu. Teora. Nicolae Volonciu. 1977. Dicţionar Pavel Abraham. Ortoepie. Dicţionar de procedură penală [de] George Antoniu.

Editura Proarcadia. 1214. 235-239. VINTILĂ. Criminologie. Teoria clasică şi interpretările moderne. Istoria 1202. DOANĂ. 23 p. Alexandru Stănciuleriu. Editura Didactică şi Pedagogică. Aurel. docent Gheorghe Cronţ. DITTON. DINDELEGAN. Ion. 1208. Postmarks of Russian 1211. 961 din Codul de procedură penală. 477 [-480] p. 1 (24). Camelia. 4. Vasile. 1979. 2003. DINU. Legalitatea inter- Empire (pre-adhesive Petersburg. Gheorghe Rădulescu. Cogniţii iraţionale în depresie şi suicid în Buletin de psihiatrie integrativă. anul VI. Vasile. 1998. dr. DOANĂ.1201. 364-367. pr. P.. Poliţişti şi jandarmi care şi-au vândut onoarea şi demnitatea. Cuvânt înainte de prof. Giurescu. Acsinte. Bazele criminologiei. nr. E. Organizarea cărţii. Silistrarianu]. Doinel. 971-982. penal special – aspecte teoretice şi practice. Corupţie la RADET Bucureşti. 9-11. X. Mită Bucureşti. României în date elaborată de Dinu C. 2006. Nicolescu. Tehnica şi arta 1206. tab.. Traducere din limba rusă [prefaţă de ing. Bibliografie la p. . BUNECI. CIOBANU. Simona. DOBIN. Horia C. (Biblioteca Legilor Uzuale Adnotate. DIDILESCU. 1961. Curierul Judiciar. 256 p. DINCU. vol. Bucureşti. Bucureşti. cu tab. LĂPĂDUŞI. Popa. 199-200. Bucureşti. iulie. DIMA. Biblioteca Litera. Autorii nu sunt indicaţi pe copertă. Corneliu. nr. + 4 f. 39-40. Editura Tehnică. 1995. DINU. Nelu. Bucureşti. Editura Enciclopedică. Drept 1203. pl. 2001. Humanitaus Press. Marcel D. 1207. p. XVI + 215 p. DIMA-DRĂGAN. 320-324. 1219. Jason.54). în Criminalistica.A. Procuror militar. Insp. 1209. Vasile. Bacău. St. Aurel. 82 1221. 1993. Manfred. Gheorghe. Editura Didactică şi Pedagogică. period). + erată. p. 2003. 3566. Drd. 1218. DINUICĂ. Atlantic Highlands. DOANĂ. drd. an XI. Introducere în biblioteconomie. Nicolae C. 1976. DINCU. p. noiembrie. 1217. anul V. Petre. IOFIS. Teoria clasică şi interpretările moderne.N. 3.. în Criminalistica. 480 p. Bucureşti. Petre. 1974. fotografică. Editura Fundaţiei România de Mâine. Organizare. ceptării convorbirilor. Introducere în episte- mologie. 1976 (Silogistica). p. Bucureşti. Dumitru.N. publicat în Monitorul Oficial no. LĂPĂDUŞI.A. 1929. 1213. Bucureşti. nr. DINU C. DIDLESCU. 1220. Dr. P. 2005. p. Istoric. Repere bibliografice p. Competenţa procurorului de a certifica înregistrările audio efectuate de denunţător. anul V. L. Bibliografie la p. în Criminalistica. 1973. DOBRE. 244 din 1 noiembrie 1929. Iaşi. DIMA-DRĂGAN. Editura Luceafărul. DINCU. nr. 1212. dr. 2003. prin constrângere. 239 p. Contrology: Beyond the 1204. 477 p. 6. Traian. 2005. TRIP. Matei. Silogistica. Vasile. 1993. I. 450-452. 444 p. Vasile. New Criminology. Traficul şi consumul ilicit 40 comisariate cu Decretul no. Vasile. C. Giurescu (coordonator). de poliţie. Ion. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Editura Lumina Lex. Procuror militar. 1216. Semnificaţii. Comitetul Judeţean de Cultură şi Educaţie Socialistă. mai 2004. Dumitru. 1060 p. (Unioversitatea din Bucureşti. Prof. PĂTRAR. 1984. art. 1215. Biblioteci umaniste româneşti. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică.. BOTEZATU. cu ilustr. Bucureşti. p. Aurel. Facultatea de Drept). BOTEZATU. de stupefiante. Editura Fundaţiei „România de Mâine”. 2001. 25-27. vol. Petre. Divizarea Bucureştiului în 4 sectoare şi 1205. 200 p. 1210. [Bucureşti]. no. 244 p. Corneliu. Bucureşti. LĂPĂDUŞI. Bucureşti. Editura Şansa. DÎKO. Criminologie. Maria.

Nicolae. Expertiza urmelor de 1231. Sociologia banilor. 1236. în Tratat practic de criminalistică. 423-439. II. Editura Europa Nova. 1978. Tablă de materii şi în limbile franceză. 1982. ROMIŢAN. Editura Academiei Republicii Socialiste România. Sub redacţia A. 1234. 1238. III. Dolgov şi S. DOBRILĂ.1222. în R. în Tratat practic de criminalistică. Vasile. Ministerul de Interne. Bucureşti. Alexandru. DODD. în Tratat practic de criminalistică. 1232. 501. ediţie revăzută şi adăugită cu dispoziţiile Legii nr. Documente şi însemnări româneşti din MOLDOVAN. Expertiza urmelor de natură piloasă prin microscopie electronică. Vasile. G. 798 p. Bucureşti. PĂTRU. Theorie und Erklärung (Teorie şi explicaţie). 342 p. Expertiza urmelor de metale. 1978. PASCU. Moscova. în Tratat practic de criminalistică. Maxim. ş.I. DOBRINOIU. p. 1227. 576 p. 299-308. în R. Editura Atlas Lex. Nigel. Editura Lumina Lex. vol. 1239. Bucureşti. 292-299. p. DOLGOV.. Alexandru. RADU Alexandru.. Ilie.I. p. Mihaela. 1240. II. Bucureşti. Aurelio. 1971). Bucureşti.. p. Sack. vol. 399 p. Text stabilit şi indice de Gheorghe CHIVU. no. Partea specială. A. Lector univ. DOMINGUES. LAZĂR. Partea specială. 311499. 1235. PĂIŞ. Marcel. 1999.. 1226. Kerner.. DOBRILĂ. Prof. Teorie şi practică judiciară.. Nicolae. 1229. Ministerul de Interne. Ionel. 5e année.a. DOBRILĂ. p.I. Gabidor. J. Ministerul de Interne. DOBRINOIU. I. Infracţiuni prevăzute în legi speciale. drd.V. Poliţia tehnico- ştiinţifică în bibliografia română. Les lamelles transparentes pour le transfert des empreintes digitales. 310 p. DOBROGEANU.C. IV. Marcel.. Magdalena IONIŢĂ. (Colecţia Praxis). Partea generală. Teorie şi practică judiciară. Kleines kriminologisches Wörterbuch (Mic dicţionar criminologic). Schellhoss. Economia.I. raţiunea şi societatea contemporană. DOBRINOIU. Vol. vol. DOBRILĂ. H. Ioan. Vol. 1224. Focşani. p. Crimina- Vasile.-J.1995. Ministerul de Interne. S. 2006. Traducere de Mihai-Eugen Avădanei. no. 335 p.H. 1940. III. DOBRINOIU. DOLLARD. Magdalena GEORGESCU. vol. RADU.1. Corupţia în dreptul secolul al XVI-lea. dr. e 4 année. DOBRILĂ. natură piloasă prin activare cu neutroni. p. p. Diacov. Prefaţă de Liviu Chelcea.. 608-614. vol.C. Il n’y a pas de 1230. Mihaela. . 440-458. 2000. 1980. Drept penal. univ. 8. NISTOREANU. Procedee matematice ce pot fi utilizate în expertiza criminalistică. engleză şi germană. + Anexe. 1237. 111-122. DOBRINOIU. Expertiza urmelor de sol. Cauze penale comentate – partea specială – Editura Semne. 1233. DIACOV. Drept penal. Ciprian Raul. CONEA. Marcel. Rectificare la p. 1223. Editura C. II. 352 p. 1225. Bucureşti. Alexandru MAREŞ şi Alexandra ROMAN-MORARU. MOLDOVAN. DOBRINOIU. dessin digitaux identiques. Valerică.. 140/1996 pentru modificarea şi completarea Codului Penal. DOLDE. drd. D. 387-491. Institutul European. în Tratat practic de criminalistică. BOROI. Infracţiuni în domeniul informatic. Maxim. Marcel. Vasile. Editura Lumina Lex. litatea organizată. New Haven 1939 (Berlin. Marcel. Literatura juridică. Ministerul de Interne. DOBRINOIU. Frustration und Aggression (Frustrare şi agresiune). DOMINGUES. Eugen.. Viorel. 831 p. Drept penal. Introducere de Alexandru Mareş. CONEA. penal român. 2003. în: Kaiser. G. 2002. Gheorghe.V. Beck. 1980. dr. 401 p. 1989. Bibliografie la p. 1932. 1933. Bucureşti. MOLNAR. POPA. 2000. 83 Aurelio. 1228. F. 1979.. 31-39. Vasile.

STĂNOIU. Partea generală.2. Bucureşti. 1242. Vasile. OANCEA. KAHANE. POPOVICI. 8e année. Gheorghe. Les lignes blanches. Partea specială. 1969-1972. ILIESCU. 450 [442] p. I. I – IV. Ion. I. Editura Academiei R. vol. Siegfried. KAHANE. 1969. Partea generală: vol. Ion. Institutul de Cercetări Juridice). 1036 p. 1245. 35-45. Rodica Mihaela.. DONGOROZ. 676 p. 1246. 1243. DONGOROZ. George Antoniu. ROŞCA. p. Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală român. II.I. Siegfried. FODOR. Editura Academiei Române şi Editura All Beck.R. Iosif. Vol. ILIESCU.. 2003. Siegfried. N. Vintilă. Constantin. 271 p. Editura Academiei Române şi . KAHANE.C. Vintilă. Siegfried Kahane. Explicaţii teoretice ale Codului penal român de Vintilă Dongoroz. (Academia Română. 772 p. 1249. policier brésilien. Ion.. Partea specială. DONGOROZ. 1251. + erată. III. BULAI.1969. Bucureşti. Vol. ILIESCU. Vintilă. Nicoleta. 1935. 215 p. 1250.I. OANCEA.S. ILIESCU. Vintilă. 84 OANCEA. Aurel. 1972... Vintilă. Înlocuirea răspunderii penale pentru unele infracţiuni cu răspundere administrativă sau disciplinară. DOMINGUES. Vol. 8e année. Bucureşti. no. III. NEMEŞ. Partea generală. IV. 7e année. LUCINESCU.. Noul Cod penal şi Codul penal anterior. Petre. Petre. Victor.. George. Editura Academiei Române şi Editura All Beck. Siegfried. V. ROŞCA. Bucureşti. Ediţia a II-a. Bucureşti. S. Dumitru. 2003. Aurel. Partea specială. Prezentare comparativă. Iosif. 436 p. Rodica. Partea generală. KAHANE. DONGOROZ. Vol. (Academia Română. Constantin. Ediţia a II-a. ROŞCA. dr. 616-621. 455 p.. Mihai. Siegfried.10. Victor. 1244. DĂRÂNGĂ. Iosif. 1248. FODOR. DONGOROZ. vol. Institutul de Cercetări Juridice). Explicaţii teoretice ale Codului penal român.. Noul cod de procedură penală şi Codul de procedură penală anterior.1957. 1933. 70-76. STĂNOIU. Partea specială. Vintilă. Nicoleta.1968. FODOR. I.C. vol. Partea specială: vol. Siegfried.C. Nicoleta. avocat. POPOVICI. vol. STĂNOIU. II.. în R. Gheorghe. DONGOROZ. 1936. Nicoleta. 1936. SÂRBULESCU. Drept penal. Siegfried. Bucureşti. Editura Politică. Cuvânt înainte de prof. R. Aurelio. no. Constantin. Aurelio. Vol. 676 p. DONGOROZ. Vintilă. STĂNOIU. 1036 p.IV.. Explicaţii teoretice ale Codului penal român. no. Profesor de Drept Penal la Facultatea de Drept din Bucureşti. Vasile. Iosif Fodor. I. Constantin. univ. Iosif. 640 [644] p. Nicoleta.C. 1252. 5e année. Rodica. p. OANCEA. BULAI. ILIESCU. SÂRBULESCU. Ion. Institutul de Cercetări Juridice). Editura Academiei Republicii Populare Române. Rodica [Mihaela] Stănoiu. OANCEA. Victor Roşca. p. Rodica. FODOR. 1971. Bucureşti. DONGOROZ.. Editura Academiei. 558-563. DĂRÂNGĂ. 1970. Rodica. 1939.I.9.III. Editura Politică. NEMEŞ. DOMINGUES.. Explicaţii teoretice ale Codului penal român. BULAI. 2003. Vol. 471 p. în R. STĂNOIU. 436 p. DONGOROZ. BULAI.1. Ion Oancea. no. FODOR. Partea generală. KAHANE. Bucureşti. Editura Academiei Române şi Editura All Beck. Souvenirs d’un ANTONIU. Ediţia a II-a. Prezentare comparativă. Nicoleta Iliescu. LUCINESCU. STOICAN. Siegfried. ILIESCU. Explicaţii teoretice ale Codului penal român. Mihai. Ion. 1247. Constantin Bulai. IV. Dumitru.1975.. OANCEA.I. I.. KAHANE. Bucureşti. Ediţia a II-a.. KAHANE. BULAI. STOICAN. 471 p. KAHANE. II. KAHANE. Vol. (Academia Română.1241. Vintilă. Vintilă. p. DONGOROZ. director ştiinţific al Institutului Juridic al Academiei Române. 399 [402] p. Constantin. R. Victor.

218 p. Roman în patru părţi. 1254. Adolescentul. 1971. 1261. Arthur Conan. 8. 1. Traducere 85 Adventures. Leipzig. Agent des FBI enthülltdie Motive won Gewaltverbrechern. Un roman în nouă scrisori. John. 1259. 445 p. Editura pentru Literatură Universală. Smith. Ediţia a doua. 1967. 1958. (The English Library. Oameni sărmani. 9e année. Polzunkov. Robert – I. Aparatul critic de Ion Ianoşi. George. Crimă şi pedeapsă. 2003. Heinemann and Balastier. În româneşte de Nicolae Gane. Nicoleta. 783 p. Bucureşti.6. 1260. Conan Doyle. Rodica. (Lucrările sesiunii de referate şi comunicări din 15-16 decembrie 1978). 926 [932] p. 431 p. vol. Siegfried. Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală român. Arthur Conan. DOYLE. 2003. de Emma Beniuc. 1972. 1902. Aus dem Amerikanischen von Andreas Rieger. Republicată de Editura Mondero. Goldman. Mark.STĂNOIU. Câinele din Baskerville. [Feodor Mihailovici]. Constantin. p. Traducere de Ovid Constantinescu şi Izabella Dumbravă. V. 619 [-624] p.. Un pom de Crăciun şi o nuntă. vol. 1257. London.. [Bucureşti]. 1256. Editura Univers. (Academia Română. Institutul de Cercetări Juridice).. 1979. 20 de ani de expertiză criminalistică la ANTONIU. Ediţia a doua. Constantin. (Cutezătorii). 1262. Opere în 11 volume [selecţie]. Institutul de Cercetări Juridice). 767 [-770] p. DONGOROZ. Editura Tineretului. Bucureşti. ANTONIU. 350-362. Bucureşti. DOSTOIEVSKI.Editura All Beck. Aparatul critic de Ion Ianoşi. BULAI. 224 p. 5. Aparatul critic de Ion Ianoşi. Bucureşti. Vintilă.C. + 293 p. Paris. 1937. 1966. 1990 [Oradea „Crişana“]. ILIESCU. vol. 1970. Hachette. Siegfried. KAHANE. O altă aventură a lui Sherlock Holmes. 443 p. with a frontispiece. în R. DOYLE. Amintiri din Casa morţilor. The Adventures 1263. Bucureşti. Studiu introductiv de Tudor Vianu. Gazda. Détermination Ministerul Justiţiei. 757 [-760] p.I. ILIESCU. DOSTOIEVSKI. 646 p. Aparatul critic de Tamara Gane. Editura pentru Literatură Universală. DOYLE. . 10. Arthur Conan. Vol. Dublul. vol. 1957. (Academia Română.. Institutul de Cercetări Juridice). Vol. O lume dispărută. 1912. Berlin. 159). Nicoleta. (Academia Română. 264 p. George.. Editura Academiei Române şi Editura All Beck. 1253. Editura Univers. Traducere de Marin Preda şi Nicolae Gane. KAHANE. DOYLE. A[rthur] Conan. Domnul Proharcin. Fraţii Karamazov. Bucureşti. DONZALLAZ. 1258. Aparatul critic de Ion Ianoşi. [2] f. STĂNOIU. Bucureşti. Partea generală. 1893. Inimă slavă. 7. of Sherlock Holmes. Nevasta altuia şi un soţ sub pat. qualitative de la nicotine. 214 [-215] p. no. Elder. Bucureşti. DOUGLAS. Demonii. Aparatul critic de Ion Ianoşi. Idiotul. 505 [512] p. vol. Laboratorul Central de Expertiză Criminalistică. Leipzig. Editura pentru Literatură Universală. Der Top. Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală român. Editura Academiei Române şi Editura All Beck. OLSHAKER. Umiliţi şi obidiţi. Bernard Tauchnitz. Bucureşti. Mysteries and [Feodor Mihailovici]. 315 p. Editura RAO. 2003. 2001. Traducere din limba engleză de Mircea Alexandrescu şi Costache Popa. 679 p. vol. BULAI. DONGOROZ. Ministerul Justiţiei. Editura Univers. Vintilă.. Bucureşti.. 9. Roman în şase părţi cu epilog. Bucureşti. Anatomie des Mőrders. Un hoţ cinstit. 9 şi 10. Traducere revăzută de Ştefana Velisar Teodoreanu şi Isabella Dumbravă. Rodica. Traducere de Nicolae Gane. În româneşte de Otilia Cazimir şi Rodica Nenciulescu. 549 [-552] p. vol. Partea specială.2001. 3. by A. Editura Tineretului. 1255. No. Traducere după ediţia „The Hound of the Bas Kervilles Another adventure of Sherlock Holmes“. 1969.

Semnul celor patru [Romane]. Prelegeri re-construite de Gabriel Liiceanu şi Cătălin Partenie. 141 [-144] p. Bucureşti. 1980. 1958. 47-48. 429 [-432] p.1264. Sibiu [Transpres]. Arthur Conan. Markeri S. poliţie. DRAGOMIR. Serie 1 nouă. 6. DOYLE. 1973. 1280. Junimea. 1274. 258 [262] p. Iaşi. Cîinele din Baskerville. pe cotorul cărţii. Prefaţă: Ion Hobana]. DOYLE. Editura Humanitas. biolog. 435 [-455] p. În româneşte de Andrei Bantaş şi Nicolo Della Pupa. Arthur Conan. 1991. DOYLE. Challenger. Aventurile profesorului Challenger [nuvele]. Îngerii răzbunători şi Comoara din Agra. 222 [-224] p. Markeri S. 1277. 1966. 1276. (Colecţia „Fantomas“). Conacul Shoscombe. p. (Biblioteca pentru toţi. În româneşte de Otilia Cazimir. [Bucureşti]. Malone de la „Daily Gazette“. Un studiu în 1275. în Criminalistica. Traducere de Lazăr Cassvan şi Rodica Lackner. DOYLE. 280 [-288] p. [Bucureşti]. Ştefănescu-Medeleni. 1993. Romane. 1266. În româneşte de Mircea Alexandrescu şi Costache Popa. Semnul celor patru. Aventurile lui Sherlock 1272. 1 Numărul volumului în cadrul colecţiei. 157-161 1278. [Bucureşti]. DRAGOMIR. Firma Gridlestone. În româneşte de Andrei Bantaş. Conan. roşu. Noţiuni fundamentale. 1269. utilizaţi în identificarea judiciară. [Bucureşti]. anul VII. Semnul celor patru. 260 p. [1966]. Vol. DRAGOMIR. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 1265. Elena. Cuprinde: Un studiu în roşu. DOYLE. Chirurgie plastică şi reparatorie. A. 2006. Arthur Conan. Rodica Nenciulescu. DOYLE. 1970. Arthur Conan. Hera. (Integrala A. Postfaţă de Andrei Pleşu. metafizice. DOYLE. 1992. 1268. DOYLE.R. Subinspector. 288 p. Elena. DOYLE. DOYLE. (Clasicii literaturii universale). p. Iaşi. 1279. Mărcile poştale clasice românesti litografiate în perioada 1865-1872. 205 p. Editura Unisens. În româneşte de Marius Măgureanu. O altă aventură a lui Sherlock Holmes. Arthur Conan. contraatacă. 123 [-127] p. Arthur Conan. DRAGOMIR. Editura Tineretului. DOYLE. 1990. 224 [-231] p. Memoriile lui Arthur Conan. [1991]. DOYLE. 1267.T. Coama leului. 1985. biolog. Mondero. Traducere de Lazăr Cassvan şi Rodica Lackner. 258 [-263] p. 1270.T. O lume dispărută. Kiriac. 763 ). Alexandru. Cristian V. Sherlock Holmes Holmes. (Aventura). Editura Junimea. romane poliţiste [de] Sir Arthur Conan Doyle. XXVIII + 313 [316] p. Prefaţă de Mihai Dascăl. nr. (Colecţia Arhiva lui Sherlock Holmes Nr. Arthur Conan. Subinspector de 1271. 1971. 86 . Aventura celor Sherlock Holmes [de] Sir Arthur Conan Doyle. În româneşte de Andrei Bantaş. Bucureşti. Al. D. Editura Ion Creangă. trei lucarne. Arthur Conan. Bucureşti. utilizaţi în identificarea judiciară. Bucureşti. Scandal în Boemia. În româneşte de Andrei Bantaş. Bucureşti. 1980. Lord John Roxton. cuprinzând relatarea uimitoarelor aventuri ale profesorului Geroge E. În româneşte de Otilia Cazimir. Editura Tineretului. Conan Doyle. Bucureşti. Prefaţă de Gabriel Liiceanu. noiembrie 2005. Bucureşti. (Mărcile Litografiate). 2004. Crase banalităţi Arthur Conan. 2). Traducere din limba engleză de Lazăr Cassvan şi Rodica Lackner. 1273.R. În româneşte de Lucia Gogan. Editura Ploscău. Enigma diademei de berile. DRAGOMIR. Editura Odeon. I. 259 [-263] p. 4-6). profesor Summerlee şi E. Minerva. Bucureşti. Arthur Conan. Editura Tineretului.

Editura Medicală. Mihai. T. Mina. Tipografia şi Librăria „Lexandri“. 1990. Prof. „Umlauf 2. 195-203. p. Expertiza 1292. Determinarea grupei 1282. Bucureşti. 25-28. Virgil. Bucureşti. Radu. 1904. 122-125. în Criminalistica. 1284. Filatelia Nr. DRAGOMIR. 87 1302. p.Ausgabe". DRAGOMIR. în Tratat practic de criminalistică. Ministerul Justiţiei. 1979.87."Cap de Bour". 1295. Mircea. cu fig. Legitima apărare. vol. Reconstituirea circulaţiei mărcilor „ Cap de Bour“ Emisiunea a doua. Mircea. în Tratat practic de criminalistică. 1980. Bucureşti („Contribuţii”). Problematică şi 1290. 1978. Editura Viaţa Medicală românească. 1976. Kiriac. DRAGOMIRESCU. Octavian. Ministerul de Interne. Übersetzung Translation Dr. Expertiza urmelor de Virgil. p. Dan. Expertiza urmelor de natură piloasă pentru stabilirea grupei sanguine. ASANACHE. Aurel. Vol. Alexandria. PRELIPCEANU. în Tratat practic de criminalistică. natură piloasă pentru stabilirea sexului. 1287. DRAGOMIR. Bibliografie la p. + erată. Mina. Mina. DRAGOMIR. 1978. Kiriac. 1968. DRAGOMIR. în 20 de ani de expertiză criminalistică. anul VIII. N. DRAGOMIR. 1298. MALIŢA. MALIŢA. 271-278. 386+392. HANGANU.1857. II. 1297. Ştampilografie poş- tală (România 1822-1910). p. Mina. Bucureşti. Ausgabe der Ochsenkopfmarken: Der Rumäniensammler Nr. A. Introducere în programarea convexă. Contribuţii privind sanguine din firul de păr. 624 p. Ministerul Justiţiei. Kiriac.Y. Filatelia Aug. 2. DRAGOMIRESCU. DRAGOMIRESCU. Almanah Filatelic 1985. vol. Catalogul mărcilor poştale româneşti. 1285. No. DRAGOMIRESCU. Mina. 1283. gendarmi rurali şi agenţi auxiliari. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Stabilirea grupei sanguine după firul de păr. Ministerul de Interne. 1301.1281. 1291. p. Editura Ştiinţifică. Gheorghe. Bucureşti. 209 p. Kiriac. DRAGOMIR. Orientări actuale în teoria şi practica medicolegală. circulaţia mărcilor Cuza 1865. DRAGOMIR. 1974. Kiriac. Vasile. Bucureşti. Mihai. II. 1289. DRAGOMIR. Compania Diligenţelor Moldovei 1852 . Almanah Filatelic '89. Nestor. 161-164. DRAGOMIRESCU. DRAGOMIR. DRAGOMIR. 1296. Kiriac. DRAGOMIR. 1294. I. 1980. medico-legală în psihiatria judiciară. Urmele de sânge. 4. în 20 de ani de expertiză criminalistică. 1286. 377 p. p. LĂPĂDUŞI. 1978 („Contributions”). Sublocotenent. Expertiza medico-legală psihiatrică. 280 p. V. DRAGOMIRESCU. Kiriac. 317-320. Bibliografie la p. Ministerul de Interne. Programare neliniară. 287 p. 1979. Bucureşti. 1300. Virgil. sub-comisari. Contribuţii cu privire la circulaţia primelor mărci poştale româneşti. Darstellung des Umlaufs der 2. l/89-l/90. 1293. august 2006. Bucureşti. DRAGOMIR. cu fig. Determinarea grupei Study of The First Moldavia Issue. Editura Medicală. 1972. Mina. Bucureşti. Kiriac. DRAGOMIR. metodologie medico-legală. 142-160 („Compania”). 73 . 1979. Romanian Philatelic Studies. 1288. 325 p. Otto Binder in Rumăniensammler Nr. 4. DRAGOŞ. 1992 („Ştampilografie"). p. Contributions to the sanguine din firul de păr. Bucureşti. p. Bucureşti. Ministerul de Interne. Prim-procuror. Bucureşti. 1299. 321-323.N. 2002. Noua metodă practică pentru a învăţa cu înlesnire legile privitoare pe toţi oficerii de poliţie judiciară şi în special comisari. Kiriac. 65/1987. SURPĂEANU. DRAGOMIR. nr. 122-125. Vasilescu. vol. 392 p. . Editura Ştiinţifică.

dr. M. univ. Mariana. lt. 1319. Editura Magicart Design. Jenică.. Depistarea toxicomanilor. Zei. 19-20 (II). Editura Europa Nova. Ion. anul II. 1313. DUCA. DRĂGAN. 1304. februarie 2006. 2001. Jenică. 415 p.. 2001. SUCEAVĂ. Constantin. TIPIŞCĂ. 54 p. 142 p. vol. Mihai. Jenică. 108-122. MEŞINĂ. CORNEANU. Implicaţii în expertiza medico-legală. 1317. Facultatea de Drept. univ. p. Drogurile în viaţa românilor. 4. p. DRAGOTEANU. p. MARTIUS. VREJU. 5. nr. 1311. anchetă. iulie 2000. Ligia. OANCEA. Bibliografie la p. 1987.. Milan. 367 p. nr. GRECU. decembrie 2000. Bucureşti. volum 12. Conf.. 88 Constantin. Manual de educaţie antidrog pentru ciclu gimnazial.. DEMETRESCU. DRĂGAN. Editurile Saeculum I.. Jenică... p. 1315.R. I. 399 p. 383 p. 1. Nicholas Georgescu – Roegen – profetul arhitect al noii gândiri. 1307. (Inspectoratul General al Poliţiei.. p.. Criterii de evaluare ale „punerii în primejdie a vieţii” în leziunile vasculare. 21-22. Editura Luceafărul. Editura Ministerului de Interne. anul VIII. VI. 463 p. DRĂGAN. Sinergisme morfogene în evoluţia sistemului osteomedular. 463 p. Direcţia arme. vol. esenţiale şi precursori. L. 1993. Drogul.1303.O. 29-30 (I). Aparatura criminalistică modernă şi sisteme de procesare a imaginilor. 42 p.R. DERMENGIU. 145-165 p. DRĂGAN. Noi . Economistul mileniului III. DERMENGIU. vol. eroi şi personaje din mitologia drogului. DRĂGAN. Bibliografie la p. 384 p. nr. obiect al reglementărilor juridice. vol. Svedlovsc. mijloace tehnice de examinare a 1320. Jenică. II.. 2005. Sesiunea de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice. 3-15. TRÎMBIŢAŞU. DRĂGAN.IX. 1312. Jenică. martie 2006. Consideraţii teoretice şi practice. 1316.. Constantin. Lt. Aproape totul despre droguri. DRIMBA. DRĂGOI. 208 p. vol. Bucureşti. nr. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. III. Colonel lector univ. Preparator universitar slt. IV. 1996. p. Gheorghe.. anul II. 70 p. în Revista Română de medicină Legală /Romanian Journal of Legal Medecine. DRAPKIN. Bazele teoriei situaţiilor de Procedura reorganizării judiciare şi falimentul. în Analele Universităţii „Spiru Haret“.S. 284 [286] p. în Criminalistica. Cristian Ion. 433-437. X. explozivi şi substanţe toxice). în Ştiinţele juridice la început de mileniu. volumul XIV. Jenică. 1. STĂNESCU. 351 p. Bucureşti. şi Vestala. Editura Craiova. Consideraţii privind rolul ştiinţei criminalisticii în cadrul investigaţiei penale. DRESSLER. vol. Alexandra. Elisa. DRĂGAN. vol. Jenică.. 1305. DRĂGHICI.. 2. MELINTE. 6.. Jenică. Substanţe chimice M. Silvia. nr. Dan. vol. Prep. 1994. 1310. Constantin.col.C. Dicţionar. 1318.F. 1998. Polixenia. Interferenţe între eroarea medico-legală şi eroarea judiciară. 415 p. 1306.. 2003. Ediţie definitivă. VII. C. XI. vol. dr. în Criminalistica. 2005. POPESCU. Bucureşti. G. nr. Istoria culturii şi civilizaţiei. 413 p. vol. 11 vol. vol. Editura Fadrom. DUCA. DRĂGAN. George. DRĂGAN. 41-42. p. drd. Ion. septembrie 2000. 1314. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Editura Militară. iunie 2004. univ. Bucureşti. I. 379-381. RUSU. CĂRPINEAN. dr. Lector univ. P. Bucureşti. Dumitru. Ovidiu. Constanţa. VIII. DRĂGAN. anul II. V. dr. A. 180 p. Tortura. 143. 1309. 1994. 558 p.C. NICOLAE. 1308. ROMAN. 447 p. 1995. Editura Ministerului de Interne. Prof. în Criminalistica.

DUFFAUX. Colonel. Mouillot. Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu“. I. p.. 1321. NĂSTASE. 1980. 269 [-271] p. Bucureşti. Victor. 620-668. DUME. Diplomaţia secretă. DUCA.documentelor. 344 p. III. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. 1342. 1322. Studii de drept internaţional. 1995. C. Subcomisar de limba germană de Mihai Moroiu. DUME. Dan Toma. ANGHELESCU. DUME. Al. 116-141.F. expert criminalist. p. România la Organizaţia Naţiunilor Unite. Noul sistem integrat de identificare balistică din cadrul Institutului de criminalistică al I. în Tratat practic de criminalistică. 20-24 noiembrie 2000. Scrisul.D. R. DUCULESCU. DUMITRESCU. Urme lăsate de animale. 5/1895. II.P. 307-310. anul VIII. Ministerul de Interne. vol.I. Bucureşti. identificări judiciare din Institutul de Criminalistică. Petru. DUCULESCU. 1972. Marius. Decémbre. Principii şi forme juridice ale cooperării economice internaţionale. Biblioteca Eminescu. 2. Continuitate şi discontinuitate în dreptul internaţional. 1998. Bucureşti.I. Victor. DUERST G. p. vol. 1980.. Pietre preţioase. DUCULESCU. DULCIU. 1985. Bucureşti. anul III. 1327. Manuel vocabulaire du portait parlé. în Criminalistica. Titlu şi tablă de materii şi în limbile engleză şi rusă. 2001. BECKTON W. Petru. 1986. 186-190. Ministerul de Interne. Editura Geea. 77-79. 1338. 1332. Bucureşti. vol. ROGOJANU. p. 1339. 1982. Victor.R. în Tratat practic de criminalistică. Coordonator: Dumitru Popescu. Journal of Great Britain No.. 1329. Petru. vol. 1978. 342 [-344] p. Sinaia. criminalistică. 1334. Arhive. în Tratat practic de criminalistică. DUCULESCU. 1335. MUNTEANU. DUCRY. Editura Casa 1992. 2001. p. 1340. REJL. 1909. în R. 318-320. Petru.G. în Criminalistica. Editura Politică..R. Les Formules dactyloscopique réelles. 232 p. Luboš. 1984. DUME. Constatarea tehnicoştiinţifică a urmelor lăsate de mâini. 25-26. ĎUD’A. Mică enciclopedie. în Tratat practic de 1325. şeful Serviciului de 1330. în Tratat practic de criminalistică. DUME. Europeană. p. (I). nr. 1976. Dreptul tratatelor. O cerinţă a contemporaneităţii. vol.C. 40 p. 1976. Roxana. TOMA. 1979. Ministerul de Interne. Bucureşti. 1337. Reconstituirea scrisului 1328. 2. Bucureşti. Traducere din 89 – Expert grafic diplomat al Şcoalei Superioare de Arhivistică şi Paleologie. Victor. 1336. 191 p. nr.. Victor.B. Philatelic poliţie. Bucureşti. 216 p. Diplomaţia păcii. Ministerul de Interne. Victor. DUCULESCU. Expertiza scrisului cursiv. biblioteciambrozie şi aguridă. aprilie 2006. Editura RAO (Enciclopedia RAO). III. Ion. după imprimarea prin apăsare. DUCULESCU. Albatros. Succesiunea sta- 1324. DUME. Căpitan – din Geniu Editura Continent XXI. Editura Academiei Republicii Socialiste România. Bucureşti. Petru. Editura Militară. 1929. p. 1326. Editura Militară. Examinarea actelor deteriorate prin rupere şi ardere. 17-18. 1333. Ministerul de Interne. DUCULESCU.S. Adrian. 226-233. 101 p. Marseille. Editura Academiei R. Victor. Ion 1323. p. Victor. 1331. februarie. 64 [-68] p. Efectuarea examinărilor dactiloscopice în sistemul A. Constantin. 1341. DUCULESCU. Descoperirea falsurilor în acte şi . Editura Academiei Republicii Socialiste România. Victor. p. telor la tratatele internaţionale. Petru.S. I. Inspectoratul pentru Cultură al Judeţului Botoşani. G. 170 [-175] p. DUCULESCU. 277 [-280] p. 1973. Ipostaze ale diplomaţiei. Octavean. Rudolf. Bucureşti.

Dumitru. 385 p. Martori mincinoşi şi documente false. [2004]. Mecanismul logic al matematicilor. 1998. Constantin. „Monitorul Oficial”. Schimbul. Ediţia a Editura . Filatelia 11/1958. Capcane judiciare. Logica polivalentă. Elemente de antropologie judiciară. 2001. 45-48. Centrul de logică). Editura Enciclopedică Română. Actualitate şi perspective privind utilizarea tehnicilor de identificare criminalistică în pregătirea viitorilor tehnicieni criminalişti. Viorel. Alexandru Şt. Editura Solness. engleză. DUMITRESCU. Rezumat în limba franceză. „Junimea“. 200 p. Anton. în Criminalistica. DUMITRESCU. 1360. Şcoala Superioară de Arhivistică şi Paleografie). Moneta. Bibliografie la p. Inspector principal de poliţie. Recunoaşterea falsurilor în administraţie şi prevenirea lor. gândirea impresiunile „cap de bour".. Soluţia paradoxelor logico-matematice. Tablă de materii şi în limbile franceză. Comisar-şef de 1356. DUMITRIU. CONSTANTIN. complet refăcută şi adăugită de autor cu colaborarea lui Teodor Stihi. cu portret şi facs. editat de Fundaţia Anastasia cu prilejul expunerii colecţiei şi arhivelor RAINER la Galeria Catacombelor. nr. 115 p.R. directorul Intendenţei Stabilimentelor Centrale. Dorel. (Enciclopedia de buzunar. 424 p. DUMA.R. 1358. Alexandru. 135-142. (Academia R. Crăciun. Bucureşti. GACEA. Editura Mircea. noiembrie 2004. (Academia R. DUMITRESCU. Ediţie nouă. Paradoxele logice. Ioan Florin. 1971. Subcomisar de poliţie. Viorel. Anton. Despre re- Ştefan I. 210 p. Editura 1348. 1352. DUMITRIU. DUMITRESCU.R. Bibliografie la p. Bucureşti. rusă. Editura Ştiinţifică. DUMITRESCU. p.. 1973. DUMITRESCU. Centrul de Cercetări Antropologice). Eugeniu. Editura Viaţa literară. Doru. Bucureşti. revăzută şi adăugită. Anton. 1943. DUMITRESCU.S. Mimii 1353. 181 p. 1049 [-1051] p. DUMITRESCU. p. 1355. Editura Ministerului de Interne. (Academia Română. Tipografia „Geniului”. Sorin. 401-409. Technica şi monetară. DUMITRIU. cu fig. RAINER. anul VI.A.. Un album document al Centrului de Cercetări Antropologice în memoria Profesorului Rainer. Bucureşti. Anton. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Bucureşti. DUMITRIU. Rezumat în limba franceză. 1343. Editura Academiei R. + 22 planşe color şi alb-negru. Tiparul: R. Bucureşti. STÎRCEA.R. în Criminalistica. forzaţ ilustrat.S. Bucureşti. DUMITRESCU. Teoria logicii. Istoria logicii. 1357. Iaşi. Matei. Logica polivalentă. 90 Academiei R. 1346. Istoria logicii. Informatică juridică. Marius. II-a. 200 p. Anton. 1354. VI (Cotroceni). Cu o prefaţă de Intendentul general Florescu. 1944. 590 p. Timişoara. 367-383.S. 1969. GHEORGHICI.documente prin ajutorul fotografiei cu o prefaţă de D-l Stahl.S. Acupunctura ştiinţifică modernă. Bucureşti. p. Bibliografie la sfârşitul capitolelor. Profesor de expertiză grafică la Şcoala Superioară de Arhivistică şi Paleografie. Centrul de logică). DUMITRIU. Anton. Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă. Tipografia Revista Geniului. GHIORGHICI. DUMITRIU. Anton. 1344. Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. Constantin. DUMITRIU. Comisar de poliţie. poliţie. 1359. 1345. DUMITRIU. 391 p. 384 p. DUMITRESCU. 1350. 1944. Pregătirea viitorilor agenţi de poliţie în domeniul Criminalisticii şi al Medicinei Legale. Bucureşti. cu ilustr. 2006. 6. Alexandro. Seria „Sinteze“). 1968. 1966. 1977. Bucureşti. Comisar-şef de poliţie. 1347. 1938.. Anton. 1349. EFTIMIE. 1993. 249-254. Mileniul III. 1928 (Arhivele Statului. 1351.

DURKHEIM. 1371. Bucureşti. Centrul de logică).8. Etude de în secolul al XIV-lea. fig. 684 p. DUMITRIU. DURKHEIM. Editura Eminescu. (Academia R. 1979. 1990. Bucureşti.S. Paris. Prof. DUNJIC. Sociologia. Editura Eminescu. Ion. 1924. DURKHEIM. + IC + 471 p. (Codiciele Latin de la Paris – 7239 Paulus Sanctinus Ducensis). 162 p. Émile. 1363. [1] f. XV 143 p. DURKHEIM. 1924. 416 p. Codex Latinus Parisinus – 7239. p. 1956. Bougle. travail social. 1893. (Bibliotheque de Philosophie Contemporaine). É. DUMITRIU.. Index. 22-28. Über die Anomie (Despre anomie). nr. Codex Latinus Parisinus. DUMITRU. Bibliografie la sfîrşitul capitolelor. Ştiinţă şi 1367. 1986. Biblioteca Naţională Paris. Homo universalis: Încercare asupra naturii realităţii umane.) Klassik der Soziologie eine polemische Auslese (Clasic al sociologiei.U. Cristian. Prevenirea falsului în înscrisuri în lumina unor constatări din practica expertizei criminalistice. 1965. Eseuri. 2003. Anton. 1973. 1374. XII . în balistica judiciară.] Tratat despre arta militară şi maşinile de război. Tratat despre arta militară şi maşinile de război. Pauli Sanctini Ducensis [. Note. Prof. DURKHEIM. (Bibliotheque de Philosophie Contemporaine). DUMITRIU-SNAGOV. DUMITRIU-SNAGOV. 91 . 1375. 1365. Biblioteca Naţională.R. Text latin (facsimile şi transcriere) Traducere şi comentarii /Studiu/ Note / Glosar / şi / Indici / de Ion Dumitriu Snagov. Tabla de materii şi în limbile engleză şi franceză.. Thèse… par Émile Durkheim. anul VII.462 p. De la division du III-a revăzută şi adăugită. SAVIC. o selecţie polemică) Frankfurt/Main. (publ. Universitatea din Belgrad. cunoaştere * Alétheia * Cartea întâlnirilor admirabile. Paris. P. Editura Cartea Românească. 1212 p. Ion. Tablă de materii şi în limba franceză.Didactică şi Pedagogică. Émile. Anton. 1966. Colecţia de manuscrise. 1993. (A Free Press Paperback). (Cultura Naţională. (Faculte des Lettres de Paris). în Realităţi şi perspective în criminalistică. 373. Rezumate în limbile engleză şi franceză.W. 1361. DUMITRU. 1362. 224 p. 1975. Problematica ricoşeului metodei sociologice. p. Glosar şi Indici de Ion Dumitriu-Snagov. DURKHEIM. Anton. Bucureşti. Editura Tehnică. Texte şi în limbile franceză. Slobodan. martie 2005. Émile. Ţările române 1370. Le suicide.] Tractatus de re militari et machinis bellicis / Paulus Sanctinus Ducensis [. New York: The Free Press.767 p. DUMITRIU. 1979. Sandu. 1372. 2. 507 p. Libraire Felix Alcan. Émile. studiu. Traducere de Constantin Sudeţeanu. p. 144-153. 1373. 1364. în Revista Română de Drept. Colecţia de manuscrise. Cartea Românească. Preface de C. C. ilustr. Paris. Paris: Felic Alcan. Sociologie et philosophie. regulile în secolul al XIV-lea.F. Bucureşti. Bucureşti. Biblioteca socială). Ţările Române Sociologie. London: Collier Macmillan. germană şi latină. 35-36. Traducere şi comentarii. dr. 1369. Bibliografie la p. nr. cu portret şi facs. 1366. DURKHEIM. Istoria logicii. Institutul de Medicină Legală al facultăţii de Medicină. Ediţia a Dusan. Text latin (facsimile şi transcriere). Les regles de la methode sociologique. dr. 1368. Bucureşti. Translated from French by Joseph Ward Swain. 1897. Gropile comune şi câteva dintre problemele apărute în procesul de identificare a cadavrelor din gropile comune. The Elementary Forms of the Religious Life. în Criminalistica. Émile.. Émile. în: Mills.

Hendri Durville. Editura Didactică şi Pedagogică. p. Bucureşti. DURVILLE. H. Niculae. F. Émile. 320 [-324] p. R. Educaţie şi socio- logie. aprilie 1996. Ionel. 393 p. Preot. 1974. Elvira Balmuş. 1980. 1384. Protocolul..R.. 1379. Evoluţia pedagogiei în Franţa. Mic dicţionar teologic. 1972. imprimeur-editeur. 1381. 1380. 200 p. Victoria Petrescu şi prof. Oficiul Informaţii şi Documentare – Ministerul Aprovizionării şi Gospodăririi Fondurilor. Sudeţeanu.) Kriminalsoziologie (Sociologie criminală). Unele probleme pe care trebuie să le lămurească investigarea în cazul infracţiunilor în domeniul intermedierii de valori mobiliare. postfaţă de Emil Păun. Subcomisar de poliţie drd. Louis. Bucureşti. AlexandruRăzvan. 282-290. C. Versiunea originală: Le protocole. (publ. 1996. IONESCU. În româneşte de Mihaela Calcan. cu portret. Traducere din limba franceză de Alana şi Călin Şabac. Frankfurt / Main. Bucureşti. Traducere de C. note şi comentarii. König. Rue Saint Merri. sociologice. Editura Luceafărul. 1385. Traducere şi studiu introductiv de prof. Instrument de comunicare. DUVAC. 289 p. Titlul în original în limba franceză: L’évolution pédagogique en France. 1986. 2001. Editura Didactică şi Pedagogică. 1378. Prefaţa la ediţia în limba română de Romulus Pătru Bena. Bucureşti. 23. DURKHEIM. DURKHEIM.G. Émile. Preot. 2005. 112 p. 1377. Ediţia a II-a revăzută de Ioan Mihăilescu. Ediţie îngrijită. expertize tehnice auto. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. CONSTATIN. Kriminalität als normales Phänomen (Criminalitatea ca fenomen normal). Prefaţă de Victoria Petrescu. DURKHEIM. Émile. emerit dr. Institutul European.. DURLUŢ. DUSSAULT. Preot. 223 p. 92 . Montreal. La Science secrète.P. directorul Corpului de Control din I. Montreal. Bucureşti.. 1995. 1382. în: Sack. Iaşi. cu portret aplicat (Lucrări fundamentale de pedagogie). Prefaţă de Mihai Dinu Gheorghiu. MORARIU. DURKHEIM. univ. Paris (IV). Iorgu Stoian. Editura Ministerului de Interne. 308 p. 1993. Canada. dr. DURKHEIM. Îndrumar şi 1383. instrument de communication. Editura Ştiinţifică. 1974. Regulile metodei Constantin. Émile. Traducere: prof.1376. É[mile]. 893 [898] p. Editions Protos. Québec. Despre sinucidere [de] Émile Durkheim. Editura Galaxia. Henri. DURLEA.

în Criminalistica. ECO. Traducere din limba engleză de Melania Dumitrache.C. 1938. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. ECO. 1403. 1992. 40-41. Umberto. 2002. Ediţie îngri- jită [şi prefaţată] de Marin Bucur. Umberto. 438 [440] p. Bucureşti. Les mineurs délinquants. EBERHART. 2002. 238 p. Essen. Umberto.. 308 [312] p. p. p. Pendulul lui Foucault. EMINESCU. Iaşi. 3. Umberto.״‬în R. Ei s-au jertfit pentru patrie.I. Conacul groazei. XX). Minunea Sfântului Bau- narcotics control. Flotna. Codul lui Da Vinci. 1995. p. Traducere din limba italiană de Oana Sălişteanu. I. 295 p.. Disciplinele umaniste. II. Flonta. Traducere din limba italiană de Florin Chiriţescu. Les Argots étrangers. Pârvu. Bart. International 1396. Polirom Pontica. Constanţa. Bucureşti. ECO. Cum se face o teză de sitatea din Bath. Ştiinţe criminalistice. ClujNapoca. Umberto. Chişinău. Roman ilustrat. 1407.. Traducere din limba italiană de George Popescu. (Université de Genève. 308 p. univ. Polirom. vol. Umberto. 1938. 1984. (Colecţia „Pentru Patrie“). Editura Hiperion. Umberto. D. 225-256.E 1386. 1394. 580-600. EHSES. Umberto. ECARD. 9 année. Traducere din limba italiană de Dragoş Cojocaru. reginei Loana. 459 [464] p. no. 203 p. Thèse No. I.I. Editura Dacia. 2004. Editura Pontica. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 2000. [2005]. Editura Pontica. Pârvu. 452-468. 1404. vol. Ediţie 1390. Traducere din limba italiană de Ştefania Mincu şi Daniela Bucşă. ilustr. no. ECO. EINSTEIN. Enciclopedia RAO.4-5. Georges. p. 2000. Thèse… London & Working. Bibliografie la p. 1996. Editura Humanitas. p. Univer1397. Postfaţă de Marin Mincu. în R.I. vol.. Numele Trandafirului. Traducere din limba italiană de Ştefania Mincu şi Marin Mincu. 1402. Flonta. 1388. 179 p. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Traducere din limba italiană şi postfaţă de Florin Chiriţescu. no. Georges. 335 p. 512 p.. iunie 2006. Editura Pontica. în e R.. Constanţa. 412 p. Berlin.C. EHRMAN. Insula din ziua de ieri. EATSAN. Prof. Umberto. nr. 2005. Note de M. 1937. 1. 1389.I. 192 p. 414 p. Georges. Constanţa.15). 77 [-79] p. Editura Humanitas. îngrijită de Umberto Eco. 10. D. 1393. 1964]. Traducere din italiană de Ştefania Mincu. EINAUDI. ECO. 1395. antologie. Misterioasa flacără a de moulage la „Pateu Lapierre‫ . Mihai. . I.C. 1937. Istoria frumuseţii. licenţă. auriculare). 1401. Librairie Arthème Fayard. (Mari prozatori ai sec. Mignon G. 8 p. anul VIII. Cugetări. Editura Pontica. 10e année. Stoianovici. 1399. dolino. 1400.. 1398.C. ECARD. 1991. EISENHOVR (Louise Elisabeth). II. ECO. Michael. 1387. Une nouvelle technique Umberto. 9 année. 304 p. Humanitas. 2006. O Traducere din limba italiană de Ştefania Mincu şi Marin Mincu. 1991. Jean-Luc. În căutarea limbii perfecte. ECO. ECO. Ohrabdruckspuren (Amprente 1392. (Biblioteca Italiană). Despre comportamentul anti-social: abordarea britanică. 387-405. Les Encres invisibles. 480 p. Bucureşti. ECO. Albert.8. 10 année. ECO. ECARD. 1995. 1934. Limitele interpretării. Traducere din limba engleză de M. Selecţia textelor: M. ediţie revăzută şi adăugită. no. Lübeck. Cum văd eu lumea. Ediţie îngrijită de Doina Papuc. Numele Trandafirului. e R. [Bucureşti. 28-44. 511 p. 1405. Marea Britanie. Schmidt Römhild. Adevăr şi ficţiune în 1391. 1406.

iulie 2001. p. M. ENACHE. 12-13. Particularităţi clinice ale schizofreniei la sexul feminin. Iaşi. Florin. Expert criminalist. p. Vol. 1410. 228 [-230] p. EMINESCU Yolanda. 536 p. Ra- peririlor. Bucureşti. Probleme juridice Sorina. Pledoarii celebre. V.. VI + 216 p. etice ale dreptului de citare. în Buletin de psihiatrie integrativă. Coordonatori pe grupe de domenii: prof. 1409.P. nr. 1957. Particularităţi ale expertizei 94 istoria. Rolul dreptului civil fotografiilor de portret. . somatice la pacienţii cu tulburare depresivă recurentă. Opera de creaţie 1425. Limitele juridice şi Ion. 263 p. 1979. (Colecţia Cogito). 2(25). Jurist. Bucureşti. 1979. 240 p. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 2005. 2003. nr. 1415. în Buletin de psihiatrie integrativă. ENACHE. Bucureşti. EMINESCU Yolanda. I. Editura Ştiinţifică. Bucureşti. Cuvânt înainte de E. Pledoarii celebre 1424. Bucureşti. Constantin. ENACHE. prof. 1413. nr. anul V. ENACHE. 1427. 1411. Editura Academiei R. Yolanda. 1416. 380-393. 10 p. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. Bucureşti. P[etru]. Particularităţi ale expertizei semnăturilor neevoluate. 332 p. EMINESCU Yolanda. Investigarea criminalistică a incendiilor. 1423. 1428. EMINESCU Yolanda. 1994. ENĂTESCU. p. Bucureşti. Procese celebre. 1422. Editura Tehnică. X. Mihai Stratulat. EMINESCU. A-G. 1973. univ. 37-40. expert criminalist. 1 (24). nr. p. Concurenţa neloială. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. în îmbunătăţirea calităţii produselor. Drept român şi comparat. 3. (Antologie de oratorie judiciară). ale transferului de tehnologie. „Albatros“. Detectivul particular. Iaşi. X. EMINESCU Yolanda. XXII + 409 p. 1994. An XI. Colonel. 1993. EMINESCU Yolanda. ENACHE. MOISESCU.R. Editura Orizonturi. Nicolcioiu [. Micaela. BOIŞTEANU. dr. nr. ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului. Editura Academiei RSR. Mihai Golu. 160 p. p. Cluj-Napoca. Editura Academiei RSR. 1414. şi dreptul. o profesiune de mare viitor. Jurist. + erată. în Criminalistica. 1970. Editura Lumina Lex. 1412. Interferenţe psiho- Antologie de oratorie judiciară.] Prim Vice Preşedinte al Consiliului legislativ. Tratat de psihopatologie. Adrian. 122-137. Magistrat asistent. p. Yolanda. ENACHE. 31-32. martie 2003.[Bucureşti]. dr. ENĂCHESCU. vol. 216 p. 260 p. Bucureşti. 2005. în Criminalistica. Bucureşti. Editura Alma Mater. 4. (Extras). BĂHNEANU. Editura Lumina Lex. EMINESCU Yolanda. 2001. ENĂCHESCU. 1418. Florin Zăgănescu. univ. Gheorghiţă. Editura Academiei Republicii Socialiste România. 120 [-123] p. 293 [-296] p. Ion. 63 – 72. 1421. Colonel. Bucureşti. prof. univ. şeful Serviciului Criminalistic din Poliţia Capitalei. 1972. Editura Ştiinţifică. Coordonator general Ion Văduva-Poenaru. vol.R. Editura Academiei RSR. Yolanda. Editura Lumina Lex. Editura Academiei. Ion. Mari procese din istoria justiţiei. EMINESCU Yolanda. Bucureşti. Expert criminalist. Căpitan. RADULIAN. RĂICAN. 2. Rodica Mihaela. dr. invenţiilor şi inovaţiilor în dreptul socialist. 1417. 1408. anul II. 145-159. 1987. an XI. Ion. p. Apărarea desco- Căpitan. Dreptul de inven- portul de constatare tehnico-ştiinţifică. mai 2000. 1420. Falsuri realizate în documente de călătorie. Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. în Criminalistica. 1969. 2004. anul III. 1426. 1962. EMINESCU. Enciclopedia marilor personalităţi din 1419. 1995. EMINESCU. tator în RSR.

univ. dr. D. filosofie. filologie. Constantin Udroiu. prof. M. economie. ştiinţe juridice şi militare. chimie. arte plastice. prof. univ. dr. dr. Nicolae N. univ. Dumitru Enescu. dr. muzicologie. medicină. acad. univ. dr. ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului. scriitor. dr. ştiinţe agricole. Ileana Berlogea. dr. de Ion Văduva Poenaru. Dorin Iormeanu Dimitriu. prof. dr. dr. prof. Mircea. Graziella Baicu. ştiinţe tehnice. dr. 1429. Voicu Bugariu.prof. prof. acad. dr. prof. medicină. Rodica Zăgănescu. acad. univ. Călin Căliman. Vasile Micu. Barbu. Gheorghe Cazan. Gheorghe Cazan. dr. univ. dr. Gheorghe Creţoiu. II. Constantin Nedelcu. prof. univ. Vergiu Chilimari. univ. Gheorghe Popa. prof. medicină. ştiinţe juridice. Mihai Golu. univ. dr. ştiinţe agricole. Barbu. Editura Geneze. dr. Virgil Constantinescu-Galiceni. prof. D. univ. acad. Mircea Snegur. Florin Zăgănescu. III. Mircea. Viorel Cosma. istoria teatrului. ştiinţe agricole. Bibliografie la fiecare personalitate. dr. critică literară. dr. Florin Zăgănescu. Mircea Snegur. Florin Zăgănescu. Vol. dr. dr. univ. Mircea Deac. prof. prof. Gheorghe Duca. Virgil Constantinescu-Galiceni. Ioan Mogoş. Dimensiuni ale spiritualităţii româneşti. C. dr. dr. prof. univ. arte plastice. dr. istoria teatrului. univ. univ. Dumitru Ghiţu. Dumitru Prunariu. prof. prof. arte plastice. dr. prof. ştiinţe juridice şi militare. Voicu Bugariu. univ. conf. dr. muzicologie. Aurel Chivu. Petru Demetru-Popescu. dr. Toma Runcanu. univ. prof. dr. economie. ştiinţele Pământului. acad. C. Dorin Iormeanu Dimitriu. 2000 499 [-510] p. neurochirurgie. univ. ştiinţe juridice. dr. informatică. Viorica Munteanu. Virgiliu Constantinescu-Galiceni. sociologie. ştiinţe tehnice. dr. fizică aplicată. Coordonatori pe grupe de domenii: prof. Ionescu-Târgovişte. Toma Runcanu. arhitectură. farmacie. Mircea Deac. doc. dr. dr. Editura Geneze. univ. drd. ştiinţe tehnice. Gheorghe Duca. medicină. prof. dr. Studiu introductiv. prof. univ. prof. dr. George Popa. Alexandru Forje. ec. Arcadie Percek. scriitor. Graziella Baicu. cosmonautică. Duţu. Narcisa Fornea. univ. Ileana Berlogea. univ. dr. Virgil ConstantinescuGaliceni. acad. univ. Nicolae N. politologie. univ. sociologie. acad. univ. ec. Ion Bostan. dr. prof. prof. Vasile Micu. neurochirurgie. prof.prof. chimie etc. Enciclopedia marilor personalităţi din istoria. informatică. dr. acad. univ. acad. medicină. mihai Stratulat. Mihai Stratulat. dr. Ion Bostan. metrologie. ştiinţe agricole. dr. univ. prof. dr. Gheorghe Cazan. univ. Realizatori pe domenii: dr. Dumitru Enescu. prof. Petru Demetru-Popescu. Studiu introductiv de Ion Văduva-Poenaru. medicină. Mircea Deac. . ing. Constantin Udroiu. chimie etc. Realizatori pe domenii: dr. prof. Duţu. politologie. Ioan Mogoş. dr. prof. Arcadie Percek. Florin Zăgănescu. drd. scriitor şi istoric. Dumitru Ghiţu. ştiinţele Pământului. Corneliu Zeană. univ. Narcisa Fornea. dr. teologie. Ionescu-Târgovişte. critică de film. ştiinţe agricole. ing. Bibliografie la fiecare personalitate. prof. metrologie. filologie. univ. Coordonator general Ion Văduva-Poenaru. teologie. dr. prof. prof. univ. 1999. univ. farmacie. meteorologie. (Pe copertă Ediţia a II-a). George Popa. pr. univ. G-O. cosmonautică. dr. Mircea Snegur. ştiinţe tehnice. univ. 404 [-413] p. Vergiu Chilimari. scriitor. Vol. critică literară. ştiinţe agricole. Viorel Cosma. doc. Viorel Cosma. dr. critică literară. ing. univ. biologie. conf. chimie. Călin Căliman. P-Z. prof. dr. scriitor. Coordonatori pe grupe de domenii: prof. 1430. prof. Mircea Adrian Teodorescu. prof. Mihai Golu. prof. critică de film. Aurel Chivu. critică literară. Rodica Zăgănescu. Mircea Adrian Teodorescu.prof. Iancu Ştefan. dr. dr. Gheorghe Creţoiu. dr. univ. prof. Enciclopedia marilor personalităţi din istoria. acad. meteorologie. filosofie. ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului. univ. pr. univ. Iancu Ştefan. fizică aplicată. Corneliu Zeană. Dumitru Prunariu. dr. Mihai Golu. dr. prof. prof. Tudor 95 Colesnic. arte plastice. dr. Viorica Munteanu. biologie. arhitectură. univ. dr. dr. M. dr. scriitor şi istoric. dr. dr. Coordonator general Ion Văduva-Poenaru. dr.

prof. prof. univ. dr. cosmonautică. prof. acad. prof. Andrei Andrieş. istoria teatrului. prof. farmacie. univ. univ. prof. dr. Mircea Snegur. dr. Coordonatori speciali: acad. Iancu Ştefan. Toma Runcanu. Iancu Ştefan. ştiinţe agricole. Tudor Opriş. dr. David Davidescu. dr. Coordonator general Ion Văduva – Poenaru. C. acad. Călin Căliman. albnegru. prof. dr. Gheorghe Creţoiu. Enciclopedia marilor personalităţi din istoria. vol. meteorologie. Corneliu Zeană. Viorica Munteanu. univ. ştiinţele Pământului. Duţu. ştiinţe agricole. dr. univ. filosofie. dr. prof. Gheorghe Duca. Rodica Zăgănescu. dr. cosmonautică. dr. medicină. C. Arcadie Percek. Tudor Opriş. Mihai Golu. Nicolae N. prof. meteorologie. univ. Coordonatori pe grupe de domenii: prof. V. Gheorghe Cazan. Dumitru Enescu. prof. univ. Ioan Mogoş. prof. critică literară. acad. dr. prof. scriitor şi istoric. George Popa. doc. arte plastice. Ion Bostan. Gheorghe Cazan. 1431. Rodica Zăgănescu. Dumitru Prunariu. prof. critică literară. Mircea. univ. . prof. Constantin Nedelcu. farmacie. dr. acad. 2001. Gheorghe Creţoiu. Narcisa Fornea. medicină. Studiu introductiv: Vârstele istoriei. Voicu Bugariu. Ileana Berlogea. dr. Ileana Berlogea. filologie. Constantin Udroiu. acad. dr. Vasile Micu. medicină. Mihai Stratulat. prof. Toma Runcanu. Mircea Adrian Teodorescu. informatică. Dorin Iormeanu Dimitriu. univ. neurochirurgie. scriitor. acad. Aurel Chivu. Vasile Micu. dr. prof. pr. Graziella Baicu. Dumitru Prunariu. teologie. univ. 96 Contemporanii A – I. prof. Narcisa Fornea. Paulina Constantinescu. prof. Constantin Udroiu. univ. economie. Mircea Snegur. Duţu. prof. neurochirurgie. arhitectură. Mircea Adrian Teodorescu. univ. dr. ştiinţei şi culturii de Ion Văduva-Poenaru. univ. Mircea Deac. 531 [-532] p. Petru Demetru-Popescu. fizică aplicată. politologie. teologie. dr. fizică aplicată. dr. Graziella Baicu. Tudor Colesnic. dr. univ. Studiu introductiv: Dimensiunile fenomenului românesc de Ion Văduva-Poenaru. dr. biologie. Mircea Deac. dr. Mihai Golu. filosofie. acad. Realizatori pe domenii: dr. critică literară. univ. dr. dr. sociologie. istoria teatrului. ştiinţe tehnice. medicină. chimie etc. dr. dr. prof. Viorica Munteanu. prof. Paulina Constantinescu-Stoleru. acad. univ. prof. IV. Petre Demetru Popescu. dr. acad. dr. univ. dr. dr. Virgil Constantinescu-Galiceni. Mircea. ştiinţe agricole. univ. Mihai Golu. dr. Ioan Anton. dr. critică literară. prof. Dorin Iormeanu Dimitriu. univ. acad. M. scriitor. Viorel Cosma. dr. D. prof. Mircea Snegur. chimie etc. univ. dr. ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului. metrologie. Editura Geneze. ştiinţe tehnice. dr.prof. IonescuTârgovişte. Florin Zăgănescu. ec. prof. univ. acad. univ. ştiinţele Pământului. ing. Nicolae N. Vergiu Chilimari. ştiinţe juridice. univ. acad. prof. dr. ştiinţe agricole. dr. dr Corneliu Zeană. M. dr. Mihai Stratulat. ştiinţe tehnice. dr. univ. Gheorghe Duca. acad. Tudor Opriş. drd. conf. Dr. univ. univ. Dumitru Ghiţu. dr. dr. ştiinţe juridice şi militare. ştiinţe agricole. prof. dr. Mihai Cimpoi. Vergiliu ConstantinescuGaliceni. arte plastice. prof. dr. dr. George Popa. Aurel Chivu. prof. dr. medicină. Constantin Nedelcu.prof. Nicolae Cajal. prof. Voicu Bugariu. Barbu. Barbu. prof. univ. ştiinţe agricole. dr. scriitor şi istoric. univ. D. doc. univ. Florin Zăgănescu. prof. politologie. pr. univ. muzicologie. dr. arhitectură. arte plastice. ştiinţe juridice. univ. dr. dr. muzicologie. ştiinţe tehnice. prof. Realizatori pe domenii: dr. Arcadie Percek. univ. univ. prof. univ. Călin Căliman. univ. dr. dr. Dumitru Ghiţu. IonescuTârgovişte. dr. acad. scriitor. univ. Bibliografie la fiecare personalitate. medicină. dr. dr. Mihai Stratulat. scriitor. sociologie. chimie. filologie. critică de film. critică de film. Vergiu Chilimari. conf. biologie. Petru Demetru-Popescu. dr. George Popa. Dumitru Enescu. prof. Ioan Mogoş. chimie. Tudor Colesnic. arte plastice. ing. Ion Bostan. metrologie. Viorel Cosma.univ. drd. ec. informatică. economie. ştiinţe juridice şi militare. dr. prof.

p. dr. arhitectură.G. 1436. Bucureşti. p. acad.G. pr. 47-50. Ţ. Rodica Zăgănescu. acad. dr. scriitor. Ediţie îngrijită de Iancu Lucica.. muzicologie. 132-136. Bucureşti. informatică. aporii. prof. 1440. Editura Medicală. dr. Lt. anul I. nr.colonel. 1990. univ. 564 [-570] p. metrologie. filosofie. Contemporanii K-Z.Stoleru. cosmonautică. univ. prof. 316 p. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. în Criminalistica. vol. Examinarea criminalistică a urmelor de dinţi. IANCU. Narcisa Fornea. Dorin Iormeanu Dimitriu.P. 238 p. istoria teatrului. 525-544. medicină. Arcadie Percek. nr. 468 p. Editura Tehnică. Dumitru Enescu. N. ENESCU. C. ing. ştiinţe juridice şi militare. Lt. Moise. M. prof. septembrie 1999. Editura Facla. Constantin Udroiu. Eseuri despre valoarea omului şi umanismul valorilor. în Criminalistica. Anel. Ioan Mogoş. univ. ştiinţe agricole. 232 p. expert criminalist. dr. ENE.Galiceni. ENESCU. acad. ştiinţe agricole. Contrafacerea documentelor prin editare computerizată. Mecanica. dr. Viorica Munteanu. p. dr. 4. neurochirurgie. în Criminalistica. critică literară. 1442. ENE. Mircea Deac. Fundaţia Realitatea Românească C. Barbu.prof. farmacie. dr. prof. scriitor. IonescuTârgovişte. dr. Fundamentele logice ale gândirii. scriitor şi istoric. dr. George Popa. Ab urbe condita. Bucureşti. dr. Mihai Stratulat. Aurel Chivu. istoria. TERBANCEA. critică literară. univ. în: Deutsches Autorecht (Dreptul auto german). Petru Demetru-Popescu. Editura Printech. Bibliografie la p. drd. Gheorghe. ec.. 1435. mai 2000. ştiinţe juridice. Ion Bostan. Toma Runcanu. Realizatori pe domenii: dr. dr. prof. ştiinţe tehnice. 1434. univ. ENESCU. p. 2/1980. 1968. Exami- narea grafoscopică a documentelor contrafăcute şi falsificate cu tehnica de calcul. conf. Edited by Rose 97 der Rekonstruktion von Straßenbahnunfällen (Posibilităţi şi limite în reconstituirea accidentelor rutiere). filologie. univ. noiembrie 1999. Gheorghe Creţoiu. dr. prof. Dumitru Ghiţu. A Gheorghe. dr. medicină. Voicu Bugariu. prof. Möglichkeiten und Grenzen lexicon for Graphology & Other Aspects of Writing. ştiinţele Pământului. univ. dr. prof. Paulina Constantinescu . acad. meteorologie. Semnătura invizibilă. Editura Geneze. 320 p. Bucureşti. ENE. 1432. . Gheorghe. Viorel Cosma. chimie etc. Nicolae N. p. biologie. fizică aplicată. 1443. Duţu. Encyclopedia of the writter word. George Popa. prof. acad. teologie. 1437. sofisme. Ileana Berlogea. dr. anul II. 18-20. univ. ENESCU. Gheorghe. dr. sociologie. Mircea. critică de film. chimie. Enciclopedia marilor personalităţi din Wolfson and Maurice Edwards. 2003.Constantinescu . 1980. nr. univ. arte plastice. 572 [-578] p. Gheorghe Cazan. 3. prof. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Bazele juridice şi genetice ale expertizei medico-legale a filiaţiei. univ. 25-26. BUGARIU. Vergiu Chilimari. Gheorghe. ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului. 2003. dr. univ. economie. doc. Florin Zăgănescu. ştiinţe tehnice. ştiinţe agricole. 1433. prof. Călin Căliman. ENE. K. dr. Paradoxuri. 18-20. univ. 554 p. Petre Demetru-Popescu. V. politologie. Ion. Timişoara. expert criminalist – Institutul de Criminalistică al I. prof. medicină. Mircea Adrian Teodorescu. prof. Gheorghe. 1441. 2003. M. Graziella Baicu.col. expert criminalist în cadrul lnstitutului de Criminalistică al I. Coordonator general Ion Văduva – Poenaru. 1985. D. dr. Vasile Micu. Gheorghe Cazan. Dumitru Prunariu. dr. 1438. Gheorghe Duca. univ. ENESCU. 2000. Studii logico-filosofice. anul I. Editura Geneye. Mihai Golu. Lt. Mircea Snegur. arte plastice. 1439. ENGELS. Gheorghe Ene. 5.col. dr. Radu. Iancu Ştefan.P.

+ 1 f. 1453. Traducere din limba engleză de Sabina Dorneanu. 1458. 2003. Foarte scurtă 1450. Dr. La Chimie. VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften (Criminalistică şi Ştiinţe judiciare. Expert en écritures. Prefaţa de profesor dr. Sebastian S. 40 p. EULFFEN. Erlag. EPISCOPESCU. Cătălina Harabagiu-Dimitrescu. ERZINÇLIOGLU. EPICTET. Michalon. English for modern policing. Berlin. EVANS. Boston. Wien. 98 . Crime and Personality. A practical 1451. Ediţie îngrijită de Ioan-Florin Florescu. Dr. 1456. Evanghelia după Toma. True crime scene investigations. 1929. anul VIII. 1922. Les étude de l’écriture. Inspector de Traducere din limba coptă. 193 p. Honghton Mifflin. caietele 7172/88. Joachim. Amalia Niţu. Valentin Iulian. 140 [142] p. (ENZYKLOPÄ DIE DER MODERN KRIMINALISTIK. introducere. Membre de la Société de Graphologie. 1457. 2005. 94 [96] p. 1459. Neunte Auflage. Evanghelia 1448. Ch. H. 1977.1444. Kriminalität und Persönlichkeit (Criminalitate şi personalitate). Edmond Locard. 2002. Gabriela Şerbănoiu.J. 1452. La grande 1454. EUSTATZIU. A. La necessité de photographie des actes. EYSENCK. Nicolae Minovici. [Bucureşti]. Andreea Călugăriţa.84-86. în Criminalistica. Feldeş şi D. după Toma.]. p. Les Experts J. Lyon. Le Dr. Policiers et malfaiteurs. poliţie. EPURE. Polirom. 1446. Mark Roberts (coordinator). 127 p. Nachdruck mit Ergebnissen. 1449. EULITZ. studiu introductiv şi note de Gustavo-Adolfo Loria-Rivel. Zakaria. 1455. Traducere de C. EUROPOL XTC Catalogue 2002. 728 p. Erich. Poliţia Technică. p. et les Expertises en écritures par Nicolas Episcopescu. Emoţia. Editura BIC ALL. Stuttgart. lutte du siècle. chois de termes de comparaison. Ediţie bilingvă. Camelia Budişteanu. Der Sexualverbrecher. Berlin. English language course dor lawenforcement students and professionals. Tradusă şi comentată de Vasile Andru.J. H. Secretul investigaţiilor judiciare moderne. (British Council) 1445. L’étude l’examen optiques. 37 p. SpheronCam HDR. Ediţia a II-a. EYSENCK. 2003. Editura Paralela 45. Les expertises les plus fréquentes. Ioana Bordeianu. Avec une préface de M. 146 [154] p. Manual şi Fragmente. Samlung Von Einzelwerken Berufener Fachmänner. nr. Quelques mots sur les experts. Dylan. iunie 2006. L’étude des documents. Editura germană a Ştiinţelor). 1987. Bucureşti. 256 p. Paris. Die FerraryAuktionen 1921 -25 / 1929. Ileana Chersan. 1447.. donteuses. Editura Ministerului de Interne. 3. Galaţi. Burtea. 1910. Barnes & Noble Books. Forensics. Office for Official Publications of the European Communities. ERHARDT. conclusions imprécis. EUSTATZIU [Sebastian S. 2002. în: Kriminalistik und forensische Wissenschaften. HEROLD. Editura Saeculum Vizual. Autres conoraissances nécessaires. 4244. Zur Problematik der Rekonstruktion von Sitzpositionen angegurteter PKWInsassen (Problematica reconstituirii poziţiei pasagerilor asiguraţi cu centura de siguranţă). VII + 111 p. 1930. 1964. 2002. Prefaţă de Traian Diaconescu. 119 p. Herausgegeben Von Dr. Nicolae. avec l’aide de la lumière transmise. Paul Langenscheidt). Ileana Catina. le moyen de les écarter.

1473. Serviciul secret chinez. I. I. 1469. XIV + 305 p. New York. Jhon. Freiburg 1988 vol. în Investigarea criminalistică a locului faptei. vol. Thomas. Traducere din limba franceză de Cezar Ionescu.1934. MarieThérèse PRÉNAT. 1465. 35 p. Gersbach. 1929. Editura Revista Pozitivă Penală. FERRIS. p. 1983.L. I. Suzanne BRESARD. Basic Books. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. vol.F 1460. Claude J. Principii de Drept Criminal. inspector general al Poliţiei Române. Christiane VERVIER. 1926. M. Chandler. Studiu sintetic de Petre Ionescu Muscel. Les Auteurs: Pierre FAIDEAU. Bibliographie p. 1472. Enrico. Cu o prefaţă a autorului specială pentru România. 1462. Roger. Rosine de GOURSAC. 184 p. Nicole BORIE. Dan Valentin.. FALIGOT. Madeleine de NOBLENS. (II). vol. 1471. a) Delictul. Polizeiliches Alltagshandeln (Acţiunea poliţienească cotidiană) în „Kriminologische Forschung in den 80iger Jahren" (Cercetarea criminologică în anii ‘80). Camelia. Csaba. Pratique. Şcoala positivă de drept penal. XIII + 305 p. În colaborare cu dl. Editura Revista Pozitivă Penală şi Penitenciară. univ. FĂTULOIU. Martine FREUDIGER. 411 p. Phillip. La graphologie. Bucureşti. Claude VILLARD Docteur. Rătescu. 2 édition revue. XXII + 185 p. 2005. 1977. FELDMAN. FARBER. cu ilustr. Vol. 524-526. 2003. Cluj-Napoca. Umb. 1940. KAUFFER. Colette COBLENCE. 344 p. p. Bucureşti.. p. Dr. Enrico. Camelia. b) Proiectul c. 2004. Del Devo. Chicago Sociology: . Editura Nemira. a) Partea filosofică. San Francisco. (Die Polizei in Einzeldarstellungen. Traducere de Lavinia Ionescu-Muscel şi Petre Ionescu-Muscel.A. Anne-Marie SIMOND. 1461. 2-4 1466. b) Delincventul. 134 p. 1998. FERRI. Éditions. M. II. II. Catedra de ştiinţe penale de la Facultatea de Drept. 6 rue Émile – Dubois 75014 Paris. Perspectives mis en œuvre par e Pierre Faideau. Claude BOURREILLE.. în Criminalistica. FELDHAUS. Denise de CASTILLA. Berlin. II. Criminalistica din Poliţia Română la început de mileniu. Jacqueline PEUGEOT. 463 [464]p. BERLIR. Traducere de Petre Ionescu-Muscel. Rémi. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. 2003. Jacqueline BERTHELOT. Criminal Behaviour: copertă: La graphologie Histoire. Polizei und Technik. FAIDEAU Pierre. cu portrete. Cu o prefaţă a autorului specială pentru România. vol. Principii de drept criminal. 1981. Cu o prefaţă de G. Band 7). Bucureşti. 1468.. Franz M. Bucureşti. Actualitatea criminalisticii ca disciplină de studiu. 1967. Susan L. Wiley. 241 – 248. cu portrete. Ediţia a II-a. FELTES. Identical Twins Raised Apart: A Realalysis. vol. FALCAN. 324-327. Ungaria. XXII + 185 p. şi erate. I şi II. 125 şi urm.p. Germaine TRUPPIER. Enríco. p. Catherine de BOSE. Robert E. Charlotte DUQUEYT. FENYVESI. Editura Alma Mater. London. Ediţia a II-a.. Sociologia criminală. 1920-1932. FALCAN. 1464. Universitatea din Pecs. Bucureşti. Janine MONNOT. Particularităţi ale cercetării furturilor din auto. Asist. Vol. Aspecte legate de A Psychological Analysis. FERRI. Chestor de poliţie. 1470. 1463. 459-462. FERRI. Vol. Fanchette LEFÉBURE. II. în Realităţi şi perspective în criminalistică. pozitiv. 1.I. Traducere de Petre Ionescu-Muscel [şi] Dna Lavinia IonescuMuscel. Pe 1467. 2 vol. vol. Micheline DELAMAIN. constatarea tehnico-ştiinţifică a sistemelor de închidere-asigurare.

anul V.. Despre modul de cercetare a accidentelor vehicul-pieton. martie 2003. în Criminalistica. FIERBINŢEANU. 4. p. 100 1491.. Reconstituirea . p. FIERBINŢEANU. nr. FIERBINŢEANU. ing. 16.Revista filateliştilor din Republica Socialistă România . 8 p. judiciar. 2-14. FIERBINŢEANU. FIERBINŢEANU. anul 11. 10-14. 1486. 2003. Mircea. expert judiciar. mai 2002. p. motociclete şi autoturisme. iulie. 6. Mircea. nr. 4. ale accidentelor de circulaţie rutieră cu ajutorul programelor de calculator. Ing. expert Mircea.1474. FIERBINŢEANU. Dreptul familiei.din 1990. în Criminalistica. 1480. Calcularea lipsei de folosinţă a autovehiculelor în cazul de culpă exclusivă. 1-4. 22-23. Ing. FIERBINŢEANU. Bucureşti. 1483. anul 4. în Criminalistica. anul V. p. Mircea. 1477. . Mircea. nr. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 1489. Ing. FIERBINŢEANU. 1487. Ing. septembrie 2005. nr. anul IV. nr. Ing. p. FILIPESCU. FIERBINŢEANU.. nr. martie 1996. în Criminalistica. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Expert judiciar ing. p. p. în Expertiza Tehnică 26. 44-45. Mircea. în Criminalistica. 1479. mai 2004. Mircea. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Ing. 2. Buletin documentar editat de Corpul Experţilor Tehnici din România. Certitudinea probelor criminalistice şi corelarea lor în accidentele de trafic rutier. 35-36. nr. 3. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Mircea. 4. în Criminalistica. expert auto judiciar. p. FILATELIA 1482. FIERBINŢEANU. FIERBINŢEANU. 2002. plăşilor şi atribuţiile poliţieneşti pretorului. iulie 2003. Buletin documentar editat de Corpul Experţilor Tehnici din România. 2006. În domeniul expertizei criminalistice nu există dreptul de ultimă opinie. expert auto judiciar. nr. nr. [1936]. Expert judiciar tehnică auto judiciară şi criminalistică. 119-124. Editura Bibliotheca Târgovişte. p. 1490. în Criminalistica. 1478. Ing. Bucureşti. 1485. 642-644. 1481... anul V. FIERBINŢEANU. p. 2004. expert ing. 17-18. 11-12. 305 p. p. aprilie 2006. Ion P. Expert judiciar. nr. Editura Luceafărul. anul VIII. p. Ing. expert judiciar. Evoluţia metodelor de reconstituire a accidentelor de trafic rutier. 260-278. 2006. FILIPESCU [Ioan]. Editura Didactică şi Pedagogică. 9-12. Mircea. expert judiciar. [Bucureşti]. 1. 365-374. Mircea. Determinarea vitezei în urma coliziunii autovehicul-pieton. noiembrie 2003. 3. expert 1476. Bucureşti. anul VII. Mircea. FIERBINŢEANU. tehnic auto judiciar. Mircea. p. nr. judiciar. Posibilităţi de evitare a producerii accidentelor de circulaţie rutieră. Revista Federaţiei Filatelice Române.. p. Mircea. noiembrie 2002. în Criminalistica. Ing. 26-27. Problematica expertizei autocriminalistice. 1475. 5. 3. expert judiciar. anul IV. FIERBINŢEANU. Bucureşti. Mircea. Mircea. Mircea. Bibliografie generală la p. anul IV. Rezolvarea accidentelor autovehiculbiciclist. 2. FIERBINŢEANU. 188-198. Poliţia pe teritoriul 1492. 1965. p. Ing. 644 [646] p. Dinamica producerii accidentului rutier în cazul copiilor (intimitate şi specificitate). Reconstituirea 1488. Reconstituirea accidentelor rutiere de circulaţie prin metodele retrospectivă şi introspectivă. ianuarie 2003. Bucureşti. FIERBINŢEANU. scutere. 2005. 1484.Momentul apariţiei stării de pericol în accidentele rutiere. anul VI. în Expertiza Tehnică 83. Reconstituirea accidentelor: motorete. în Criminalistica. Expertiza accidentelor rutiere prin metodele retrospectivă şi introspectivă.

Arthur E. în Tratat practic de criminalistică.G. Bucureşti (Tip. Essen. Filipov.1493. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 1909. FLACH. Bucovina. (Bucureşti. FLEACĂ. 1979. nr. Moscova. coordonator Rolf Rainer Jaeger. în Buletin de psihiatrie integrativă. în Criminalistica. vol. Grenzüberschreitende 1494. FLOCA. ediţie revăzută şi adăugită. vol. Zodiacul Sion Gherei şi Andronic. Berlin. prof. Traducere din limba engleză de Monica Mitarcă. ediţia textului şi note [de] Adolf Armbruster. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Drept internaţional privat. FINK. FILIPESCU. FILSTICH. II. 43-46. Bucureşti. FLEVA. 464 p. 1.. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. C. ediţie revăzută şi adăugită. Ion R. 1968. 2000. 472 p. Lübeck. 254 p. 34 p. 257-285. 1498. Manual. 385 p. Ioan. Introducere în ştiinţele comunicării. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. introductiv. Ilie.a. X. Conflictul de legi. FLEVA. 1887. Scotland Yard. Note [bibliografice] la p. Berlin. 1 (24).Moruzi (Extras din Naţiunea) Comorriştii în Bucureşti. Observation und Nachteile (Observare transfrontalieră şi dezavantaje). 352 p. Povestite de Nicolae Fleva. 2002.. JAEGER. vol. Polirom. 1499. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1503. 1495. Conflictul de jurisdicţie. dr. Nicolae.Gherei. Revista Literară). p. Expertiza reconstituirii fizionomiei după urmele dinţilor.. Ocupaţia rusească şi Regulamentul organic. 80-88. 1504. 1497. Johann. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. 32 p. Bucureşti. p. (r).) Pătru. 1994. 101 canonic ortodox. Silvia. Jurisprudenţa. românească / Tentamen Historiae Vallachicae. BORZA.. legislaţie şi administraţie bisericească. A. Editura Schmidt Römhild. 171-178. 1938. FLACH. 1990. FLEMING. FILITTI. 1505. Cantemir. Condiţia juridică a străinului. C. II. John. Bucureşti. Bucureşti. 1496. Ştiinţe criminalistice. Poliţieĭ Capitaleĭ. Misterele Biological Theories in the United States. (Extras din Epoca). 301 [-304] p. GOCĂ. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 1507. FISKE. FILIPOV. Iaşi. H. Penguin Books. Editura Didactică şi Pedagogică. 2 vol. Persoana juridică în dreptul internaţional privat. Criminalistica. Rolf. Col. vol. 572 p. 300 p. Zeugenschutz Sub redacţia profesorului universitar A. Lübeck. 1508. Editura Academiei Române. Ioan. 38 p. anul VIII. Gerhard. Phialdelphia. . FIRU. Vestita escrocherie cu Apa de aur. Drept 1501. Traducere de Radu Constantinescu. februarie 2006. MILLER. Subcomisar de poliţie. 1500. FIRICEL. II. Misterele poliţiei Capitalei sub Kneazul Dimitrie Moruzi. Arhid. I. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Ministerul de Interne. Examinarea cojilor de bâtă a contribuit decisiv la soluţionarea unei crime. R. Drept internaţional privat. 1991. 1978. vol. London. Ştiinţe criminalistice. Schmidt Römhild. LĂZUREANU. The Causes of crime: Crişan Mucenic. Tipărit cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist. 2003. FILIPESCU. M[ihai]. an XI. Psihopatologia victimizării. 1506. 2002. RIŞCUŢIA. I. JACOTĂ. vol. Bucureşti. II. 17 p. Scandaloasa afacere Andronic. 1502. Nicolae (1840-1914). O descriere fenomenologică a stării de victimizare ca suport în înţelegerea dezvoltării psihopatologice (cronice) ce urmează agresiunii fizice. nr. f. I[on]. Institutul de arte grafice. University of Pensylvania Press. Studiu. Principatele române de la 1828 la 1834. Încercare de istorie (Protecţia martorilor). p.G. Essen. 2005. Partea generală.

dr. Bucureşti.. Traducere din limba engleză de Radu Berceanu. Dumitru Andreiu Petre. 1967. Gheorghe. 1520. Identificarea autorilor şi probarea vinovăţiei prin expertize chimice. Judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. FLORESCU. FLORES. † Tudor R. 496 p. Editura Militară. 1903. Identificarea probei biologice prin comparare în bazele de date A. poliţie. Bucureşti.I. Colonel. Universul cărţilor. Colonel. Ion. Adrian.D. 1519. Robert. 91 p. Identitatea din taină. 307 p. Şase zile care au zguduit România – Ministerul de Interne în decembrie 1989 – Pledoarie pentru istorie (vol. Comisar-şef de 1512. cu fig. FLORU. N. R[obert]. 1516. LĂPĂDUŞI. FLORESCU.2. Robert. FLOREA. Avocat dr. mai 1999. anul I. adjunct al directorului Institutului de Criminalistică din I. 1514. Logică generală. 312 p. Veghea şi somnul. Judecător – preşedinte de secţie Tribunalul Dâmboviţa. Mihai. Vladimir. Editura Ştiinţifică. 1964. Forţele de elită. 2002. 80 p. Bucureşti.. 1965. anthropometric. FLORU. FLORIAN. Bucureşti. Memoria historica do serviço de identificacâo no Rion Grande do Sul. iulie 2000.R. BODREA. 1976. Gabriel. prefaţată şi note de Nicolae Gogoneaţă şi Ioan C. Editura Ştiinţifică. Armata secolului XXI. Sufletul nu mai este o Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Timişoara. 34-35.P. Ediţia 2. Mesajul simţurilor. FLORU. 405-411. martie 2004. Noqueira. BĂLAŞA. p. 1521. FLOREA. FLOCON. Albert. 1525. 1518. Ion Sorin. în Criminalistica. cu fig.. 1936. 1517. ALEXANDRESCU.. Bibliografie la p. nr.. 2. 2004. 1996. Bucureşti. Mircea. Probleme legate de interpretarea rezultatelor genotizării probelor biologice ridicate de la faţa locului. Cu o postfaţă de Barbu Theodorescu. STERIADE. 698 p. FLORU. în Revista Criminalistica. Bucureşti.. nr. Editura Ştiinţifică. în Criminalistica. 1966. Vasile. 2003.N. p. FLORESCU. Ediţie îngrijită. Marin. Mircea. 1995.C. Ivanciu. . Anul nou se naşte în sânge! – continuare a volumului „Şase zile care au zguduit România” – Ministerul de Interne în decembrie ’89 (vol. LĂPĂDUŞI. FLOCA. în Comunicări ştiinţifice la al 7lea Simpozion naţional de Criminalistică. Robert. LAZĂR. Marin. expert 1511. Editura All Veck. judiciar. CONSTANTIN. şi portrete. 1515. Editura Antet. Rezumat în limbile engleză şi franceză. Const. 1522. General de brigadă. în R. LAZĂR. Bucureşti. adjunct al şefului Institutului de Criminalistică al I. no. 290-315. 230 – 254. p. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Examinarea. Călăuza juristului. (Enciclopedia de buzunar. 24-25. 102 Editura Ştiinţifică. Popescu. Studiu istoric de la origini până la sfârşitul secolului al XVIII-lea. 12-14. cu fig. anul VI. I). nr. 1967. Vasile. p. Ion Sorin. Editura Universal Pan. Robert. 1510. 8e année. 1523. Bucureşti. CONSTANTIN.G. demonstraţia şi ilustrarea în cazul semnăturilor copiate după un model comun. Psihologia atenţiei. 217-235. FLORU. Baroul Bucureşti. FLORESCU.P. 240 p. (Colecţia „Mari descoperiri“). Ion. FLORESCU.1509. Bibliografie la p. grafică şi portret. Bucureşti. Bucureşti. Dr. Cluj-Napoca. anul II. ALEXANDRESCU. Logică şi epistemologie. Dr. 4.7. Vladimir. Bucureşti. cu figuri (Orizonturi) 1524. 326 [-328] p. Expert criminalist.G. Coordonator Academician prof. Editura Alma Mater. II). punct de vedere Bucuresci. 104 p. Ion Sorin. 128 p. Tipuri şi temperamente. Cazuri şi acţiuni în justiţie. Biologie). 1513. p. Bogdan. FLORESCU. 1998. Gheorghe. Editura Ştiinţifică.

FRAENKEL. Istoria sexualităţii. FLORU. 4 (27). 2002. în: Sozialistische Kriminalistik (Criminalistica socialistă). R[obert]. 1535. 2002. vol. Paris. Michel. 200 p. 8 p. 103 pedepsi. cu fig. Michel. 1531. 172-181. Directeur de L’École de 1537. Bucureşti. Brian (coordonator). FORKER. Control ştiinţific al traducerii Marius Ioan. 187 p. Naşterea închisorii. Editura Humanitas. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Ştiinţe criminalistice. (Caleidoscop. 1984. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. vol. 183 p. (Colecţia „Psyche“). FLORU. 1532. Kriminalistische Rekonstruktion 1527. Isabela. 1534. FLORU. 300 [304] p. 480 p. Prefaţă de Prof. în Buletin de psihiatrie integrativă. Editura de Vest.1526. În româneşte de dr. Payot. Nr. 179 p. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Bucureşti. Was wissen wir über die Moldaumarken? Deutsche BfmZtg. A. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. (Enciclopedie de buzunar). Graphologie. Directeur de L’École D’Anthropologie. Dialog asupra atenţiei. CORNUŢIU. membres de la Société de Graphologie. 204-216. doc. Einführung in die Kriminalistik (Introducere în criminalistică). 1541. 2002. Berlin. Bucureşti. Ancien Président Du Groupement des Graphologues Professionnels. Editura Ştiinţifică. FLORU. 1540. 206. an XI. 1959. Traducere din limba franceză şi note de Bogdan Ghiu. London. 60 p. FLORU. Prefaţă de Sorin Antohi. Timişoara. p. G. 68). 1974. Schmidt Römhild. A supraveghea şi a Alina. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Somnul şi visele. FOSS. Editura Ştiinţifică. FOUCAULT. Vasile Pavelcu. [Bucureşti]. Berlin. Editura 1536. Professeur a L’École D’Anthropologie. Îngrijită de Aurel Dicu. Pierre. 1976. Karlheinz. Bucureşti. 1529. Robert. FOIX. X. De Rougemont – graphologues. 1972. La Graphologie dans la vie moderne suivi de l’orientation professionnelle par la Graphologie. Orizonturi noi în psihologie. (Orizonturi. vol. FORDON. 38). FORKER. membre de L’Institut. Berlin. H. + 16 ilustr. 3/2 Editura Germană a Ştiinţelor. (Consiliul pentru răspândirea cunoştinţelor cultural-ştiinţifice). Editura Enciclopedică Română. E. coordonator Rolf Rainer Jaeger. FOUCAULT. nr. 208 p. Hugo Krotzsch. II. Heinrich. Lübeck. 1973. Bibliografie la p. (Orizonturi. 1971. 106. Quality Manual. 93 p. Editura Enciclopedică Română. 1997. und kriminalistisches Experiment (Reconstituirea criminalistică şi experimentul criminalistic). R. firului de păr). 1995. p. 1538. Introducere în psiho- M. 1971. Avec la colaboration de Lucile Chatinière. FOOS. Ştiinţe criminalistice. FLORU. Brésard. Aspecte ale dinamicii prevalenţei deliriumului tremens. Lübeck. Armin. Ancien Président de L’Académie des Sciences Morale set Politiques. ediţie revăzută şi adăugită. OLARIU. Bucureşti. FORENSIC SCIENCE. 1968. Haarspuren (Urme ale Enciclopedică Română. 1528. 530 p. Robert. Editura Ceres. Robert. Rezumat în limba franceză. 448 p. II. 11/12. Atenţia. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 1530. dr. Saint-Morand. TRĂISTARU. Leipzig 1899. Avec 95 figures. Essen. ediţie revăzută şi adăugită. foto. fiziologie. cu ilustr. Schmidt Römhild. . 18). Robert. Essen. vol. Iaşi. Mircea Păduleanu. Stressul psihic. Traducere din limba franceză de Beatrice Stanciu şi Alexandru Onete. Préface de Louis Marin. cu fig. S. 2005. Boulevard Saint-Germain. 104 p. Robert. 1533. Impulsul curiozităţii. 1539. Bucureşti.

1986. 171-172. Gh. Editura Humanitas.. Scrisul persoanelor în VASILESCU. no. 2001. Adrian. Adrian. Adrian. Antonio. FREUD. Eseuri de psihanaliză aplicată... Bucureşti. 9e année. Bucureşti. Opere. Zamfirescu. 1555. 1549. Bucureşti. Mannheimer Hefte für Schriftvergleichung (Despre istoria cercetării urmelor lăsate de maşina de scris. Editura Ştiinţifică & Tehnică. cu 107 fig. 1556. Bucureşti. 1899. FRĂŢILĂ. iulie 2001. PĂŞESCU. Concluzia raportului de expertiză criminalistică. Scrisul. 124 p. vârstă. Adrian. FRĂŢILĂ. 1998. Ţiganii. Caiete din Mannheimer privind compararea scrisului). Bucureşti. Adrian. p. Editura Continent XXI. Expertiza criminalistică a cifrelor. 303 p. Adrian. Colecţie coordonată 1552. Gheorghe. FRAZER. 71 p. p. 442 p.. 1546. Ministerul Justiţiei. în R. FRĂŢILĂ. 14 fig. 1543. Bucureşti. Ruxandra Hosu. Paris. 23 fig. Gh. P. Andreea Dana. Gheorghe. 2003. Bucureşti. Bucureşti.C. SAMOILĂ. St. 4e année. Andreea Diana. Adrian. PĂŞESCU. Profilo di un terrorista. hoţi. Conclu- zia raportului de expertiză criminalistică. Editura Tehnică. Posibilitatea imitării perfecte a semnăturii.. Gheorghe. 1979. 1547. FRĂŢILĂ. 1937.9.. 2002. Koinè Nuove Edizioni. 47 fig. Bucureşti: Opere. II. nr. 1551. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Bibliografie la p. Expertiza testamentară. 198-200. MĂRCULESCU. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Constantin. 1554. 1558. Sistemele de frânare ale autovehiculelor. 1559. Editura Continent XXI. Expertiza criminalistică a semnăturii. RADU. Originile. şi ilustr. Bucureşti. Expertiza grafică şi raţionamentul prin analogie. caiet 1+2/1999. 4. RADU. Editura Oscar Print. Bucureşti. Zamfirescu. Persifor. Cum să ne ferim de 1560. FRÉCON. nalităţii.. 110 p. Adrian. Sigmund. Andreea Diana. Expertiza criminalistică a scrisurilor dezorganizate. 342 p.. 35 fig. Traducere din limba germană şi note introductive de Vasile Dem. Gheorghe. Constantin. Bucureşti. FRASER. FRĂŢILĂ. escroci şi falsificatori. FRĂŢILĂ. FRĂŢILĂ. Editura Global Lex. 1545. 1999. FRĂŢILĂ. 2-7. 95 p. Empreinte de morsure sadique dans la verge. FRĂŢILĂ.4. cu 141 fig. Criminalistica şi grafologia.. Automobile: cunoaştere. M. 1932. PĂŞESCU. Pio. FRĂŢILĂ. 1995. 2006.C. Augus. MIREA. PĂŞESCU. I. cu 11 fig. Editura Naţional. p.. 172 p. Adrian. 300 p. Gh. 1997. Constantin. 168 p. în R.I. FRĂŢILĂ. Bucureşti. Editura Tehnică. 2001. 2 Anexe. 2000. 1544. 70-74. A. . 1561. 1562. întreţinere şi reparaţii. 2002. Opere. Reconstituirea judiciară. 1553. migraţia şi prezenţa lor în Europa. Tablă de materii şi în limba engleză. 1995. vol. 1557. 317 p. 1548. FRENSEL. 49 fig. FRĂŢILĂ. Bucureşti. p. Zur Geschichte der Maschinenschriftuntersuchung. anul III. Adrian.1542. p. Traducere din limba germană de Rodica Matei. p.I. 1563. Les constantes dans l’écriture appuyée. 104 de Vasile Dem. Bucureşti. 15 vol. FRĂŢILĂ. 1997. Guillaumin. Bibliografie la p. Roma. 2003. 131-135. VASILESCU. în Criminalistica. no. 290292. Editura Colosseum. VASILESCU. vol. Editura Trei. FRĂŢILĂ. FRĂŢILĂ. 2000. A. FRĂŢILĂ. 1550. 91 [96] p. Des faux en ècriture. Editura Didactică şi Pedagogică. 29 fig. Traducere din limba engleză de Dan Şerban Sava. 126 p. Adrian. Adrian. [2000] 88 p. 24-25. Editura Continent XXI. Nevroza la copil.. oglinda perso- VASILESCU.D. FRATTASIO. Editura Colosseum. FRANÇOIS. 651-657.

M. Opere. note introductive şi coordonarea terminologică Roxana Melnicu. Studii despre societate şi religie. 2000. Ediţie revăzută şi adăugită. vol.. 287 p. Compendiu de psihanaliză. S. Zamfirescu. Editura Schmidt Römhild. Traducere din limba germană de Gilbert Lepădatu. Bucureşti. FRUNZĂ. Silviu Dragomir. IX. vol. 2000.. 273-281. Tehnica psihanalizei. vol. Rumänen-Machwerke în Die Postmarke Mai/Juni 1947. Comicul şi umorul. Inhibiţie. Opere. George Purdea. Vasile Dem. Francis.. Prefaţă de Vasile Dem. FRIENDLANDER. 58 p. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Lübeck. zamfirescu. 272 p.. Ex. George Purdea. simptom. Psihologia circulaţiei 1568. Editura 1566. vol. p. Georgeta Mitrea. Opere. FULGA. FRIEDMANN.. Opere. 3. D. Analiza retrospectivă a omuciderilor în judeţul Galaţi în perioada 1571. V. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. nr. Titlul original: The Practical Psychic. 264 p. XIV. Opere.221 p. Viitorul nostru postuman. vol. vol. Traducere din limba germană de Roxana Melnicu. Traducere din limba engleză de Ruxandra Merghişescu Radu. FUKUYAMA. Opere. Corneliu Irimia. vol. Psihopatologia vieţii cotidiene.. 2004 1569. 2004. 2001. 2000. FULGA. volum 12. revederea traducerii Vasile Dem. XI. Editura Ştiinţifică. CĂRARE. PERJU-DUMBRAVA. Traducere din limba germană de Roxana Melnicu. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Polizeiliche Verbechensbekämpfung – kriminalpolitische und strategische Ebene (Combatere poliţienească a infracţiunii. vol. 1564. 489 p. Bibliografie la p. revederea traducerii Vasile Dem. Zamfirescu. Nevroză. Traducere din limba germană de Ondine Dăscăliţa. superstiţie şi eroare). Traducere din limba germană de Roxana Melnicu. Traducere din limba germană de Daniela Ştefănescu. 2004. 2005. I. Zamfirescu. Traducere din limba germană şi note introductive de Roxana Melnicu. 356 [360] p. Carol. p. Interpretarea viselor. Zamfirescu. 1975. Zamfirescu. 2005. 2001. Cuvânt înainte de Vasile Dem. Opere. Opere. rutiere. Zamfirescu. vol. verificarea traducerii şi coordonarea terminologică Roxana Melnicu. 234 [240] p. septembrie 2004. Cynthia. ISTRATE. FRIEDL Otto W. 258 p. Vasile. Vis şi telepatie. (Despre uitare. XIII. 627 p. Introducere în psihanaliză. vol. XII. Vasile Dem. vol. Zamfirescu. PEARSON. 662 p. 465-481. Zamfirescu. revederea traducerii Vasile Dem. VI. III. 191-194. Opere. . Ponto. Vasile Dem. Ştiinţe criminalistice. X. Opere. 1567. Traducere din limba germană de Maria şi Ion Nastasia. Wien. 2002. Revizuirea traducerii de Vasile Dem. FUCHS. 1999. 306 p. 408 [414] p. greşeala de vorbire.. note introductive şi coordonare terminologică Vasile Dem.. Opere. Zamfirescu. 1565. 456 p. psihoză. Consecinţele revoluţiei biotehnologice. Dinamica patternurilor violului heterosexual în Galaţi între 1996-2003. Traducere din limba germană şi note introductive de Rodica Matei. BOTEZ. 96-98. Teora. Roxana Melnicu. 318 p. MÜLLER. Bucureşti. Berlin. Traducere din limba germană de Roxana Melnicu. Bibliografie la p. Folosirea practică a capacităţilor paranormale. 2006. Niveluri de politică judiciară şi strategică)... II. Essen. Şt. Prefaţă de Vasile Dem. vol. I. John. Humanitas. Bernd. VIII. 2002. Studii despre sexualitate. Psihologia inconştientului. CIAFALON. 366 p. Studii despre isterie. IV. 2002. Opere. 114 [120] p. 1570. 2003. Traducere din limba germană de Daniela Ştefănescu şi Herta Spuhn. vol. VII.. Reiner Wilhelm. Traducere din limba germană de Daniela Ştefănescu. Coordonator Rolf Rainer Jaeger. Psihiatrie. angoasă. I. Următoarea apariţie: XV. Edwin. 105 apucarea greşită a unui obiect. perversiune. Zamfirescu. Constanţa.

Bucureşti. FÜLLGRABE. 61-64. martie 2006. J. FURSAR de. U. Editura R. Roques. în Revista Română de medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. 2002. volumul XIV. Francis. 1572. nr. FUKUYAMA. Paris. C. 1573. Editura Humanitas.2000-2004. HOMTHAL.. Alecu. PLOCH. 1. MEIER-WELSER. Polizeipsychologien (Psihologie poliţienească). Boorberg. 106 .. 1574. 1905. 1990. 411 p. ST. Natura umană şi refacerea ordinii sociale. p. Marea ruptură. H. TRUM.. Traducere din limba engleză de Liana V. Stuttgart. Masson. L’écriture et les dessins dans les maladies nerveuses et mentales.

C. 4 année. Otrava geloziei. Dezvoltarea identificării criminalistice prin colaborarea dintre Universitatea din Alcala şi Agenţia Generală a Poliţiei Ştiinţifice spaniole. nasale. dr. G. GANDILHON.. Mimii Eugen. nr. p. 1579. Emilie. vol. 2006. Dr. 1580. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică.10.I. Traducere din limba franceză de Rodica Chiriacescu. 269 p. prefaţă de Hertha Perez. 1590. 1992. GABORIAU. Bouchet. 1577.. ing. Iulian. terapeutice în alcoolism. 2003. X. GALLOIS. Bucureşti. Bogdan. NECHIFOR. Departamento de Zoologia y Antropologia Fisica.I. Gónzales José Luis. Cristina. Studiu de caz în post-cură. Traducere din limba franceză de Vlad Muşatescu. + 17 pl. F[rancis]. Bucureşti. Editura Tehnică. 494 p. Despre F[rancis]. 1587. 1931. 1991. GABORIAU. 1583. Bibliografia la sfârşitul fiecărui capitol.5. Radu. 2006. GABORIAU. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. VLAD. 1593. GACEA. GABORIAU. Afacerea Lerouge. N. Traducere din limba franceză de Vlad Muşatescu. Inst. an XI. Drd. Traducere din limba franceză de Hertha Perez şi Doina Florea Ciornei. Galaţi. p. 1992. 1986. Macmillan. Asist. Méthodes d’évaluation de leurs dommages. Chimia supramoleculară – instrument analitic în chimia judiciară. Paris.. (Facultatea de Drept din Bucureşti). London. ing. Sección de Antropologia. René. Traducere din limba franceză de Hertha Perez şi Doina Florea Ciornei.. Afacerea Lerouge. London. La dactyloscopie et e les sceaux. Editura Ministerului de Interne. 592 p. Editura Porus. 233 p. 1585. p. Politehnica Bucureşti. Les incendies de forêts. Bucurescĭ (Imprimeria Statului). GABORIAU. p. Cluj-Napoca. Emile. Emile. Emile. Chirurgie esthétique 1582. Doid & Cie Éditeurs. 2002. Virginia. 1932. Afacerea Boiscoran. no. 1975. GALERA. univ. Asist. 3e année. 1899. 2005. Bibliografie la p. Emile. 1895. 2 vol. Ovidiu. Traducere din limba franceză de Rodica Chiriacescu. ing. GAIGINSCHI. Bucureşti. Emile. în Buletin de psihiatrie integrativă. 1592. Comisaría General de Policía Cientifica... 1980. Editura Lucman SRL. drd. Roy. 1589. Craiova. GAFTANGIOGLU.. ing. 161-167. Cu ştreangul de gât. London. NECHIFOR. . vol. 1993.. Fingers-prints directories. Teză pentru licenţă susţinută de Constantin C. Finger-prints + Supplementary chapter. I. Les lois qui les punissent ou les préviennent. Bucureşti. 1578. 377 p. GALAN. Domnul Lecog. 264 p. fals. în R. Constantin. Bucureşti. GALTON. no. 78 p. Editura Junimea. Personal identification. preface de M. Leurs dévastations et leurs causes. GALTIER. Caftangioglu. vol. Strategii Traducere din limba franceză de Vlad Muşatescu. GALTON. 1591. Ediţie prescurtată. Carmen. 287-292. 1581. cu tabele. 351 p. 1588. 168-176. 1576. Iaşi. Universidat de Alcalá. 760-762. GALEŞ. Marcel. ing. GABORIAU. p. F[rancis]. 18921893. C. 1950. + 16 pl. 328-372. Investigarea criminalistică a accidentului de trafic rutier. GABORIAU. 494 p. dr. 1584. avec 172 figures dans le texte. 222-232. 292 p. Emile. Editura Porto Franco. 285 p. Expertiza tehnică a accidentelor rutiere.G 1575. 1888. Sentinţa a fost anulată. Gheorghe. Editura Tribuna. Prof. dr. 4 (27). GALTON. FILIP. Bucureşti. Bucureşti. Prof. II. J. 18 p. Facultatea de Chimie. ŞERBAN. în R. Institutul de Criminalistică Bucureşti. XVI + 216 p. 1586.C. Editura Univers. Iaşi.

1961. 38-39. anul VI.G. Raymond. Erori filatelice 1922-2000. e în R. Little. 740 p. Antidrog. GAROFALO. Maria. Bucureşti. Paris. 1603. nr. dr. Prof. Prix Beumont-Tocqueville de l’Association internationale des criminologues de langue française. septembrie 2001. R. anul III. 1611. GREJDINOIU. 1988.C. 1934. Mic tratat sofistică. IFTENIE. Felix Alcan. Studii de caz. 200245. GAYET. 462 p. Dactiloscopia 1 Direcţia Generală de Combatere a Crimei Organizate şi Antidrog 108 . XV. Profesor. 1605. Editura Fundaţiei România de Mâine. 1607. 235-239 (Facultatea de Drept şi Relaţii Internaţionale. p. Universitatea „Nicolae Titulescu” Bucureşti. Nathan. Note de curs. Tot ceea ce trebuie să ştie părinţii şi educatorii despre educaţie şi prevenirea consumului de droguri în rândul adolescenţilor. 1888. 1596. GARCIA-RODRIQUEZ.P. ABC de police scientifique. Profesor. Istruzioni per il segnalmento 1612. Criminologie. GĂBUREAC. Steluţa. în Criminalistica. în Criminalistica. drogurile şi eu..C. 1604. Editura Iri. Les incendies et les explosions. 18-20. Abuzul de semnătură “Blanc-seing”.17-18. GARBON. univ. noiembrie 2004. GAYET. 1595. Drd. Traducere din limba spaniolă. ianuarie 2004. GAVADIA. GÂF-DEAC. Program finanţat prin Pahre (Tu şi copilul tău). 164 p. GÂF-DEAC. GAVRILIU. Leonard. 1905. D. anul VI. Dalloz. 1600. LĂPĂDUŞI. nr.. Les fausses mounaies. Constantin. în Criminalistica. Seminarizare. 1. Ioan. 36 p. Procuror criminalist. Ministerul de Interne. GASSIN. 1597. La criminologie. Bibliografie la p.O. GÂDEA. Raffaele. Raymond. Valentin. Payot. de Jean. Jean. Paris. nr. 239 p.C. 216 p. dactiloscopico. p. Noile orizonturi juridice şi globalizarea. 2002. GAROFALO. Conf. IONESCU. Ouvrage traduit d l’italien…. R. Les expertises d’armes. 1609. 36-38. Les faux en écriture: textes dactylographiés et textes manuscrites. p. 2003[pàr] Raymond Gassin Professeur honoraire à la Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Aix-en-Provence. Braum.G. iulie 2004. GARDELS.1594. XIII + 420 p. Précis 1601. Paris. Copilul meu. (Bibliothéque Scientifique). 1 – Brigada I. Payot. globale. cu ilustr. 4. Editura Infomin. Dalloz. 1996. Portretul robot prin identificarea facială. 304 p. Boston. no. 1914. Manuel de police scientifique. 1973. sur la nature du crime et la théorie de la pénalité. GÂDEA. Paris. 1599. Bibliografie la p. 1602. Prévention et repression du vagabondage des mineurs de 18 ans. Schimbarea ordinii Sergiu-Marian. p. Prof. Felix Alcan. 1910. José Antonio. Vasile. (Universitatea Spiru Haret). GAROFALO. La criminologie.. 6 année. Traducere din limba engleză de Marius Conceatu. G. văzută de marii lideri ai lumii.R. Paris.. p. 163. nr. în Criminalistica. 5. 2000. Criminologie.4. Lector univ. 196 p. Florin. Bibliographie Générale 705-710 p. Avec 23 figures. Cinquième édition….A. Criminologie. Constantin. 1606. Elena. 1998. anul VI. – regina identificărilor. Préface de Jacques Bourret. Piatra-Neamţ. I. 1610. J. GÂDEA. [Editura] Cetatea Doamnei. noiembrie 2002. XV + 479 p.I. 6. Les traces. Editura Antet. 2005. Uniunea Europeană. GASTI. 1608. Metodele de descoperire şi limitele lor. GASIÉR. Îndrumar pentru aplicaţii de management. Entomologia ca ştiinţă a Criminalisticii. Roma. Facultatea de Marketing şi Comerţ Exterior Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti). 1598. Étude Constantin. 5e édition.

785 p. Tactics. Editura Ştiinţifică. Vernon J. 254 p. 1619. GENSSHEIMER. 1628. Proverbe şi cugetări poloneze. 400 p. Paris. 501-515. Bucureşti. Aspecte din istoria dactiloscopiei. Echipa multidisciplinară de intervenţie în cazul accidentelor rutiere produse în Finlanda. Ministerul de Interne.1613. GEORGESCU-TISTU.S. 404-422. GEANTĂ. Bucureşti. Gânduri nemuritoare. Grigore. Amsterdam. Elektronische Informationsverarbeitung (Prelucrarea electronică a informaţiei). Bucureşti. 1624. N. GEAMĂNU. Ştiinţe criminalistice. în Tratat practic de criminalistică. GEAMBAŞU. 2005. 2002. 1614. vol. Berlin. p. GEBERTH. 363 p. Alexandru. 2. GEORGESCU-TISTU. II. Nicolae. N. Ion.. 1980. Essen. Elsevier. Bucureşti. Andreea. Handbuch der (Manual de crimina- 1616. 1965. Bucureşti. 2003. 1620. Marcel MOLDOVAN. DAN.B. 1618. 350 p. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. III.. Procedures. pentru siguranţa circulaţiei. FBINA. Studii şi cercetări XVIII). 1980. GEAMBAŞU. Editura Albatros. Expertiza urmelor de vopsea. 47-48. 37-41.A. 599 p. 1972. Dreptul internaţional 1625. 170-175. M. III. GEAMĂNU. p. 999 p. p. Lieutenant Commander (Retired) New Zork City Police Department. Lübeck. p. GENGE. Practical Homici de Investigation. Bucureşti. Editura Schmidt-Römhild pentru literatură poliţienească de specialitate. 1980. Taylor & Francis (CRC series in practical aspects of criminal and forensic investigations). DOBRILĂ. Procedures and Forensic Techniques.. Imprimeria Naţională. anul VIII. Comisia Interministerială Metodica şi tehnica criminalistică şi aportul lor în activitatea de urmărire penală. contemporan. M. Quand la science traque le crime. şi B. în Tratat practic de criminalistică. Grigore. public. Nicolaiza. Ion. nr.P. Drept internaţional dossier. 1988. 46 p. 1932. Kriminalistik listică). 1977. GÂFEI. (Colecţia Cogito). 358 p. de criminalistică şi de penologie nr. GEBERTH. Editura Didactică Pedagogică. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. Éditions J’ai lu. Editura Academiei Republicii Socialiste România. vol. Grigore.. New-York. aprilie 2006. Cartea şi bibliotecile. 1967. Bibliografia literară română. 1627. nr. Police scientifique: le penal şi infracţiunile internaţionale. GEAMĂNU. 109 . indice de M. 2. GEERDS. 1972. 2/2004. coordonator Rolf Rainer Jaeger. MAY. Ediţie revăzută şi adăugită. Dreptul internaţional Friedrich. Marcel. MOLDOVAN.S. 1986. vol. Editura Schmidt Römhild. + XX planşe (Academia Română. p. 1615. Tactics. Ediţie îngrijită şi prefaţată de Nicolae Mareş. KOTOWSKI. 1629. drd. 1981. Expertiza urmelor de produse textile.1977. Traduit de l’americain par Paul Benita. Grigore. ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Dumitru Bălăeţ. în Revista Română de Drept. Practical Homicide 1630. Studii de bibliologie. Mihaela. 1622. and Forensic Techniques. Fourth Edition. în Revista de criminologie. GOHR. Nqaire E. Ministerul de Interne. GEERDS. în Criminalistica. Kriminalistik (Criminalistică). 1621. Investigation. GEAMĂNU. Comisar-şef de poliţie. Second edition. GEORGESCU. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Mihaela. RADU.. Principiile fundamentale ale dreptului internaţional contemporan. 1617. Editura Didactică şi Pedagogică. 1626. Groß. Sorin. Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului. 161 p. Tokyo. Vernon I. London. DOBRILĂ. 1623. Lübeck. Sever.

GHEORGHE. Bibliografie selectivă la p. Ion. 2004. Niculae. 296 p. Mileniul III. septembrie 2002. 152 p. Ioan. Mihai. Ştiinţe criminalistice. Remus. Bucureşti. unde trebuia să fim (album al monumentelor Internelor). Î. GHEORGHIŢĂ. Florin. 5. Chişinău. 167 p. 2004. Partea I. 1632. Berlin. GHEORGHIŢĂ. ULIM.I. 2001. Fotografia artistică. Lübeck. Mihai. Constantin. evaluarea mijlocului de înregistrare audio şi recunoaşterea autorului). Bucureşti. 11-12. II. vol. GHEORGHE. Ioan. coordonator Rolf Rainer Jaeger. p. Editura Meridiane. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Niculae. Comisar-şef de poliţie. Aspecte privind fotografia judiciară executată la locul faptei. ediţie revăzută şi adăugită. p. poliţie. 192 p. Doctor habilitat în 1638. GHEORGHE. Editura Ministerului de Interne. p. 474-482. 1639. profesor universitar 1 interimar. Tactica cercetării la faţa locului. GFROERE. Tendinţe estetice 1839-1960. 142-154. Miniştrii de interne ai României (1862-2001). Bucureşti. Tonträgerauswertung und Autorenerkennung (Recunoaşterea vocală. Bucureşti.+40 planşe foto. 110 În text: Nicolae . Doctor habilitat în 1635. Miniştrii de interne în Parlamentul României. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. în Criminalistica. Prevenirea crimi- nalităţii prin mijloace criminalistice. Niculae. Criminalistica. Gabriel. GERN SHEIM. 2003. 1644. Aspecte practice specifice cercetării la faţa locului în cazul infracţiunilor comise cu violenţă. Mileniul III. în Criminalistica. în Criminalistica. GHEORGHE. Editura Biblioteca Judeţeană „Nicolae Iorga“. 122 p. 33-36. în Criminalistica. Helmut. nr. Bibliografie la p. zburătorului (Opiniile poetului despre lumea miturilor autohtone). Editura Eminescu. 71 p. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Antroponimie românească. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Am fost acolo poliţie. nr. Colonel. Schmidt Römhild. GHEORGHE. Cultul Drept. Chişinău. Mihai. 1640. 1998. 1995. Niculae 1. 1646. 2001. GHEORGHIŢĂ. Miliana. Bucureşti. 144 p. profesor universitar Criminalitatea organizată: teoretice şi practice de Monografie în limba rusă. Sprechererkennung. 1974. BALDAUF. 1642. profesor universitar interimar. GHEORGHE. 19-20. 3. Cuvânt înainte de conf. 1643. probleme cercetare. Doctor habilitat în 1636. + 242 ilustr. Mihai. Comisar de poliţie drd. în Criminalistica. 2004. mai 2003. 1648. univ. p. Diversitatea modalităţilor de valorificare a urmelor în criminalistică. 1641. în Investigarea criminalistică a locului faptei. BOBIN. Constantin. 2003. anul IV. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. Asistent univ. interimar. Lazăr Cârjan. 112-116. 4. Doctor habilitat în Drept. GHEORGHE. 1647. 15 p. 270-281. Bucureşti. 2004. Chişinău. Introducere în criminalistică. GHEORGHE. Essen. anul V. GHEORGHE. Comisar-şef de 1633. 1637. 2002. GHEORGHE. Aspecte criminalistice privind cercetarea infracţiunii de contrabandă. Locotenent-colonel. dr. Niculae. Comisar-şef de 1634. „Angela Levinţa“. OANCEA. GHEORGHE. Bucureşti. 1970. 2001. Material ştiinţifico-didactic. ŞPAN. 187-188. nr. Drept. Comisar-şef. GHEORGHIŢĂ. Ploieşti. anul III. Cercetarea criminalistică a infracţiunilor de vătămare corporală gravă.1631. ŞERBU. profesor universitar interimar. p. 1645. Materiale foto- Drept. OANCEA. Traducere din limba germană şi cuvânt înainte de Eugen Iarovici. 464-467. Niculae. p. 580 p. sensibile. Constantin. iulie 2001. Niculae. Bucureşti. 252 p. GHEORGHE. p.

universitar Reguli de drept internaţional privind starea de pace şi starea de război. Nicolae Biţu. 358 p. 1655. 56-64. A. 220 [-224] p. Inspector principal de poliţie. 1990. pr. p. p. 464 p. Criminologia şi domeniul său de cercetare. Bucureşti. Autori: Lazăr Cârjan. 1650. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. nr. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 244 p. A. Braşov. Ion. Editura Curtea Veche. Bibliografie la p. Chişinău. 17-18.. şi 592 p. p. STATIVCA. 1985. februarie 2006. Profilul psihologic al tatălui incestuos. GHEORGHIŢĂ. Diagnosticarea criminalistică – premisă a identificării criminalistice. 1663. Sugestie şi sugestibilitate. GHEORGHIŢĂ. 1649. MAREŞ.. 218-220. Noţiunea. 1. GHEORGHIŢĂ. în Criminalistica. 188-194. Valentin. nr. în Investigarea criminalistică a locului faptei. martie 2005. nr. Bucureşti. CAZANGIU. CIOBANU. Editura Militară. T. Z. Literatura juridică. GHERGHEL. Ion. 2 volume. Vasile. Profesor universitar interimar. Mihail (coordonator). Ghid de expertize judiciare. Prof. volum 13. 1993.2. 2001. Premisele criminologiei moderne. 1978. Criminologia generală românească. BREGA. univ. 268 p. p. dr. Marian Speriatu. psiholog. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova.. Vladimir A. 1652. Bucureşti. Gabriel. Ionel. psiholog criminalist. p. 121 p. 1662.Tezele generale ale tacticii criminalistice. Întemeierea criminologiei româneşti. Dumitru. 23-25.. Istoria limbii române literare. GHEŢIE. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. CLOŞCĂ. 116269. ZABOROT. 2004. Criminalitatea şi consecinţele sale. GHEORGHIU-BRĂDET. Ion. Mihai. p. GHEORGHIU. Bibliografie la p. Traduceri. în Criminalistica. 1661. Ani-Maria. Bucureşti. Universitatea Liberă Internaţională din R.S. Bucureşti. Ani-Maria. 233-239. Alexandru. Mihail. anul VIII. 275 p. Titlul şi în limbile engleză şi rusă. Habilitat în drept. 185-189. cu desene de Florin Preda-Dochinoiu. Conf. D. 2006. respectiv 288 p. 1653. SANDU. poliţie. martie 2004. Obiectul şi sistemul Criminalisticii. I. 2005. Moscova.. GHEORGHIŢĂ. dr. Metodologia cercetării criminalităţii. 2001. Logică generală. Privire sintetică. Criminalistica practică: acţiunile de anchetă. Moldova. Ghid Vol. [Bucureşti]. Insp. 8-9. Institutul Republican de Expertiză Judiciară şi Criminalistică). (Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova. Cu un cuvânt înainte de George Astaloş. 2. cu fig.. Cazul „Catacomba”. 1657. 1654. habilitat în drept (Chişinău). . anul VI. nr. p. inspector de poliţie. Originile Scrisului în limba română. VOZNIUC. GHEORGHIU.. V. Coordonator: Lazăr Cârjan. A. IACOB. anul VII.R. N. 1. Aspecte psihologice şi psihofiziologice. doctor habilitat în drept.. 1656.. Editura ARC. LÂSÂI. GHERGHEL. 111 de conversaţie român-rrom (ţigănesc) în grai căldărăresc.. 103 p. Ghidul anchetatorului.. în Criminalistica. 208 p. 2004. IACUB. E. Prof. Reacţia societăţii româneşti faţă de criminalitate. 1651. de 1659.. 1972. 1660. L. Editura Fundaţiei România de Mâine. selecţie Lazăr Cârjan. Editura Academiei R. Valoarea şi limitele probatorii ale metodei de măsurare a concentraţiei alcoolului etilic din aerul expirat (CeAE). Ion. 1982. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Chişinău. GHEŢIE. Pentru uzul lucrătorilor de poliţie. Criminalitatea şi victimologia sa. GHERGHESCU. Particularităţi ale investigaţiilor criminalistice la faţa locului. martie 2005. GHEORGHIU. profesor universitar interimar. 1658.. I. Bucureşti. CIOFU. Mihai. GROSU. Tablă de materii şi în limba engleză. al magistraţilor şi nu numai. dr. MALCOCI.

25 p. 489496. 521-529. 1981. no.C. 187 [192] p. 112 . 1672. 173-198. p. Coordonator Rolf Rainer Jaeger. Berlin. 179-187. Bucureşti. nesc) în grai spoitoresc. 1969. 1968. E. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 1675. Jack P. 1679. G. Editura Sport-Turism. Davis a.. 20 p. 399 [-400] p. 1922. 1929. GLASER. Pentru uzul lucrătorilor de poliţie. vol. Edwin. Brânduşa. London. GIURESCU. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită.. Norms. 274 p. Bibliografie la p. Roland. în (Investigarea dispariţiilor de persoane).C. 283 p. traces produites par l’ecriture au crayon. 5 année. Ştiinţe criminalistice.. Academiei. GIRAND. Victor. Bruxelles. 1667. Written Texts. De l’Identification des Society. Sonderkommissionen (Sokos) [de] Mordkommissionen (MK) (Comisiile speciale/Comisiile desemnate pentru omor). Traducere din limba engleză de Bianca Pop şi Albert Borbely. Marian Speriatu. Culegere de studii. p. vol. Edwin. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 1677. E. ediţie revăzută şi adăugită. Bucureşti. Lübeck. Editura Schmidt Römhild. Bibliografie la p.C. 293 p. 1978. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Paris.. internaţionale. 1665. Crime and Social Process (Delincvenţa.I. Essen.I. selecţie Lazăr Cârjan. Evanston. Editura Ştiinţifică. 1998. 2002. Manuel élémentaire 1671. Bucureşti. GODDARD. 1979. GLASER. BOLINTINEANU. 289 p. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Constantin C. 318 p. Mothers. Principatele e române la începutul secolului XIX. Angela. E. November. 126-283. economice şi statistice pe temeiul hărţii ruse din 1835. Larcier. Criminality Theories 1678. în R. în: Donald R. geografice. Titlul original: The Language of Advertising. New York. Iaşi. Index de termeni la p. ediţie revăzută şi adăugită. Limbajul publicităţii. Drept internaţional fluvial. Jürgen. Istoria Bucureştilor. 1669. Editura Academiei. 1666. Bucureşti. New York. Psychologie de l’écriture.. 2001. Essen. Olimpiu. Relaţii publice şi publicitate). crima şi procesul social). „Un sourcier policier". Bucureşti. Regulile de interpretare a tratatelor internaţionale. (Collegium. GLASER. Traduceri. 1971. GILLE-MAISANI.8. Payot. Coordonator: Lazăr Cârjan. 1988. ANDRONE. and Behavioral Images (Teorii criminalistice şi imagini comporta-mentale). 1957. 1933. Nicolae Biţu. POPESCU. Dr. 1670. cu foto color şi alb negru + hartă. Deviance and Edwin. Jürgen.): Delinquency. I. Editura Academiei. Les empreintes de 1673. 1676. Cu un cuvânt înainte de George Astaloş. 1973. R. II. Constantin C. DUGULESCU. Rezervele la tratele pattes de chieus comme moyen d’identification. GODDEFROY.I. JEAN-CHARLES. GLAUM. GIURESCU. ŞTEFĂNESCU. 1668. 390-397. Alexandru. 1680. 310 p. al magistraţilor şi nu numai. GODDEFROY. FRITSCH. Crime in our changing de police scientifique. Ward (publ. 2002. coordonator Rolf Rainer Jaeger. GIBBS. GLAUM. în R. Editura Schmidt Römhild. Vermisstensachbearbeitung Social Control: Conceptual Elsevier. Editura Polirom. Daniel. Editura Bucureşti. Autori: Lazăr Cârjan. GLASER.1664. GODDEFROY. Constatări istorice. Ştiinţe criminalistice. Editura Curtea Veche.. p. D[aniele]. Nae. CRAUCIUC. Dumitru. Ghid de conversaţie român-rrom (ţigă- 1674. cu desene de Florin Preda-Dochinoiu. 1929. GLASER. Octobre. p. New York. 2002. Coordonatori Dumitru Popescu şi Victor Dugulescu. 189-190. Berlin.. Lübeck.

Mihai. Gheorghe. 341-346. Autorizaţia de circulaţie provizorie – elemente de siguranţă. Iosif. 1694. acţiune. Aurel. Compendiu. 1682. ilustr. 1700. în R. Introducere technique. 335 p. univ. Bucureşti. Modalităţile de recepţie senzorială. în cercetarea la faţa locului. 1975. Bacău. GOLUBENCO. POPESCU-NEVEANU. Conf. 8e année. Paul. GOLUBENCO. Psihologia şi cibernetica. Sumar în limba engleză. 1687. 1970.. Comment un cachet postal défectueux m’aide à découvrir un voleur. Principii de psihologie E. no. Sur la valeur de la méthode pour le traît postécrit dans les cas de faux par surcharge. Bibliografie la p. Bucureşti. GOLDHAAR. Gheorghe. Bruxelles. 206 p. Ministerul de Interne. 227 p. GOLU. 1686. Mihai. Subsistemul motivaţional. GODDEFROY. 94. cibernetică. 2e année. vol. cu fig. no. 103-107. GOLU. GOLU. Noţiuni de bază ale ciberneticii teoretice. GOLU. 1685. 1936. Editura Fundaţiei România de Mâine. E. 1696. în Tratat practic de criminalistică. 1689. Pantelimon. anul VII. Conf. 272-299. Editura Politică. DICU. Sensibilitatea. 1701. GOGEANU. Bucureşti. cu fig.6. 1974. 159 p. în e R.I. 1971. Eugen.P. Garuda . Bazele psihologiei generale. 1966. 1972.C. Editura Ştiinţifică.Art. Natura şi bazele neurofiziologice ale psihicului. Folosirea detectoarelor Mihai. Mihai. GODDEFROY. şi grafică.I. 319 p. 266 p. p. Subsistemul comunicaţional (limbajul). univ. 200 p. (Colecţia „Psyche“ îngrijită de Aurel Dicu). Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. DICU. GOLU.C. Dunărea în relaţiile internaţionale. în R. 301-317. 113 dr. Universitatea „Spiru Haret“. 1936.I.. Ministerul de Interne. Le cachet a la cire în psihologie. Iozsef. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1684. 1693.1681. 1697. Urmele infracţiunii (Teoria şi practica examinării la faţa locului). Mihai. Manuel de police cu fig. cu fig. 2000. GOLU. Culoare şi protège-t-il notre courrier? sur les empreintes de cachets à la cire en natière de recherches criminelles. Mihai. cunoaştere. Fenomene şi pro- cese psihosociale. GOGEANU. 106-110. Bucureşti. Dinamica personalităţii.. p. Editura Geneze. 127 p. 4. cu fig. Bibliografie la p. 1993. p. Bucureşti.. GODDEFROY. Psihicul uman ca sistem informaţional. în Şcoala românească de criminalistică. 592-596. Cercetare. Mihai. în R. GOLU. 1980. (Colecţia Psyche). GOLU. Serviciul criminalistic din I. 1688. 589-594.. privind aplicaţiile izotopilor radioactivi în criminalistică. Universitatea Liberă . Subsistemul afectiv. Bucureşti. 1702. E. Editura Politică. Bucureşti. 316 p. Mihai. Editura Ştiinţifică. 8 année. GOLDHAAR. no. Subsistemul cognitiv. Bucureşti. Ernest. Paul. I. 2002. Mihai. p. E. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Sur une empreinte e sanglante de pied. GOLU. 1699. 1695. Bucureşti.. 1930. 192-198. Aurel. p. Rezumat în limba engleză. GOLDAN. nr. Percepţie şi activitate. 1989. Paul.10. Contribuţii româneşti 1698. p.8. 22-25. GODDEFROY. 316 p. 1690. Şeful catedrei de Procedură penală şi Criminalistică. dr. Expert criminalist. Craiova. 1975. cu fig. 1691. Bucureşti.5. 8 année. GOLU.. 1683. no. 1931.C. 237 [240] p. Editura Universitară.C. Strâmtorile Mării Negre de-a lungul istoriei..I. Organizarea comportamentului. 1936. Chişinău. 1970. Bucureşti. 1692. cu fig (Ştiinţa pentru toţi. iulie 2005. Editura Ştiinţifică. p. Editura Scrisul Românesc. în Criminalistica. Bucureşti. 327 p. GODDEFROY comportament.J. Fundamentele psihologiei. 1999. Cunoştinţe despre om şi societate).

GOLUBENCO. Dr. 1971. Dr. Şalamov. Liviu Botezat Antonescu. Golunski. şef al Catedrei de drept procesual penal şi criminalistică. (Ştiinţe şi tehnica pentru toţi. în Investigarea criminalistică a locului faptei. S. Bucureşti. Prof. Eisman. Bucureşti. Editura Luceafărul.(sub redacţia). 1709.I.. 190-193. V. Moldova. Bucureşti. HUSZAR.P. Conf. 912.A. N. Gheorghe.H.I. Editura Didactică şi Pedagogică. Răspunsul operaţional al Poliţiei Ştiinţifice spaniole în cazul dezastrelor. profesional şi Furtul sportiv. p. F. p. Şef de catedră Drept procesual penal şi Criminalistică.Internaţională din R. III + 72 p. martie 2004. Consideraţii privind controlul asupra calităţii producerii expertizelor judiciare. Cu o prefaţă de Dl. 104 p. Gheorghe. H. Kriminologie. nr. 195-202. univ. Universitatea Liberă Internaţională din R. cu fig. Consideraţii privind aprecierea raportului de expertiză şi a constatării tehnicoştiinţifice în procesul penal al Republicii Moldova. 1711. E. N. Şelivanov. Terebilov.M. 114 1717. Editura Luceafărul.V. A. Autori: Constantin Gorgos. Ce ştim şi ce nu ştim despre accidentele de circulaţie.I. Kriminologie (Crimi1712. Constantin (sub redacţia). 2005. Kriminologie (Crimi- nologie). Vasiliev. Furtul dr. L.I. GÖPPINGER.I.M. Şevcenko. Tehnica criminalistică: concept. Sistemul ştiinţei şi al cursului de Criminalistică în contextul învăţământului specializat: evoluţie şi probleme de dezvoltare. anul VI. Autori: univ. S. Kocearov. tendinţe. Dr. Bucureşti. Karnovici. Criminalistica. p. B. 1716. Gheorghe. Minkovski..L.A. 3. Reglementarea aplicării metodelor şi mijloacelor tehnico-criminalistice în actele de urmărire prevăzute de noul Cod de procedură penală al Republicii Moldova. Universitatea Liberă Internaţională din Republica Moldova. 1704. A. Moldova. S.B. München. p. GORGOS. Gheorghe. 1980. 2006. Bucureşti. obiective. 1980. Ileana Botezat Antonescu. 1714. în Criminalistica. M. NEICUŢESCU. GORGOS. Universitatea Liberă Internaţională din R.N. dr. Constantin. Moldova. Contribuţia echipei complexe la valorificarea probelor în procesul penal. (Probleme de patologie socială). G. Florin Tudose. COROI. univ. 1703. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). anul VIII. H... Constantin. C. GONZÁLES MÁS. Conf. G. nologie). 1997. dr.. Conferenţiar 1708. iunie 2006. München. Jefe de la dr.P. Rozemblet. GOLUBENCO. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 95-100. Doliţki. cu fig. Bucureşti.A. Ovidiu. Seria Medicina pentru toţi. Parhon. Moldova. GÖPPINGER. Conf. Conf. S.A. Bucureşti. 2004. şeful catedrei Drept procesual penal şi Criminalistică. în Criminalistica. 23). 1713. O. Medicina socială [Curs]. Editura . Seccion de Antropologia Forense. GOLUBENCO. U. univ.A. C. 1706. dr. Vinberg. GOPPINGER. München. 2. 162-167. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Bucureşti..1961. 1710. GORESCU. Bech. 1984. Universitatea Liberă Internaţională din R. 1715. 2006. nr. Bucureşti. GORGOS. Traducere din limba rusă. 160 p. 407 p. 567 p.I. Bibliografie la p. + 3 pl. p.1976. Cătălina Tudose. Editura Medicală. Kustanovici. p. Stănescu. p. umane şi medicale ale personalităţii. GOLUBENCO. Mitricev.I. Luis. Editura Medicală. H. 11-13. GOLUBENCO. 101-104. Editura Ştiinţifică. Vademecum în psihiatrie. GORGOS. G. Gheorghe. 1705. 2005. A.A. Terziev. T. Bucureşti. 151-160. Dimensiuni 1707. univ. Comisaria General de Policia Cientifica – Espana. José. Constantin. Drd.. GOLUNSKI. V.

GRALLA. directorul Institutului Naţional de medicină Legală „Mina Minovici”. D. Cum funcţionează 1720. Aforisme. Mic dicţionar de termeni argotici – „slang” la p. Editura Vestala.. GRAMATYKA Ph. Dumitru. Irina. Andra Vasilescu. II. retipărită de Patterson Smith. Particularităţi ale identificării criminalistice în cazul corpurilor delicte. Anexe. 676 p. 2005. Universitatea Sileziei Katowice. Bucureşti. martie 2004. 1724. volum 12. GRAFL. Baltasar. Bucureşti. GRACIÁN. Pe copertă indicat numai primul autor. Autori: Raluca Brăescu. 1722. Cluj-Napoca. Gabriel Ştefan. 2006. DUMITRIU. Cuminecătorul. Body-packing – aspect inedit în practica medico-legală românească. Isabela Nedelcu. Bucureşti. 1972. Vol. 1994. Internetul. 715 p. Centrul de Studii Postuniversitare Bucureşti.) 1730. Ştefan.J. Camelia Stan. CRĂC. GORING. 191-199. Facultatea de Drept. drd. note şi 115 1731. Criminalistică. Mihaela Gheorghe. 1732. Paradisuri artificiale: toxicomaniile. Valeria Guţu Romalo. Dana Manea. 1723. II. Raportare de caz. POPESCU. 127 p. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Eroul. Puţină gramatică. Preston. Semnătura electronică în Polonia / (noi reglementări)/ Electronic signature in Poland (new legal regulations). Ileana Vântu. Andreea Dinică. Gabriel Ştefan. Discernătorul. Manual al His Majesty’s Stationery Office. Adriana Gorăscu. 493 p. Paradisuri artificiale: toxicomaniile. Manual. Adrian. 2.. New York. Anexe la p. Bucureşti. Editura Humanitas. Bucureşti. 191-199. I. comentarii de Sorin Mărculescu. Bibliografie la p. Editura All. Editura Alma Mater. London. Timişoara. Vol. Fulvia Ciobanu. 26-28. SÎRBU. p. şeful Serviciului Criminalistic al I. p. caiet 1/1992. Coordonator: Valeria Guţu Romalo. fig. iunie 2005. Editura Viaţa Medicală Românească. p. 224 p. nr. GRĂMADĂ. Cărţile omului desăvârşit. Markerii externi ai uzului de droguri. GRAUR.P. Computergestützte Handschriftenvergleichung (Compararea computerizată a scrisului de mână). Prefaţă. în Der Sachverständige (Specialistul).1985. Cuvântul. The English Convict. Vol. . 2003. Politicanul. Gabriela Pană Dindelyan.. p. 260-292. GORUN. GRALLA. Ionuţ. Gorj. limbii române. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Gabriel Ştefan. Rosetti”. 1727. 1729. Editura All. Bucureşti. Rodica Zahiu. p. Montclair. ASTĂRĂSTOAE. Ionuţ. înţelepciunii în viaţă. 1. Tabele. Michal. Magdalena PopescuMarin. I. 385-390. 1726. Mic dicţionar de termeni argotici – „slong” la p. Bibliografie la sfârşitul capitolelor. Baltasar. Preston. 1987. LUPAŞCU. 2003. Traducere din limba spaniolă. Polonia. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică.Medicală. Internetul. Al[exandru]. GORUN. Elena Carabulea. 327-335. 310 [-312] p. Institutul de lingvistică „Iorgu Iordan – Al. AGROSOAIE. Editura Academiei Române. 2003. 1725. Laurenţia Dascălu Jinga. 203-206. Bucureşti. Cuvânt înainte de profesor universitar doctor DAN DERMENGIU. Bucureşti. Gramatica 1721. nr. GORUN. Charles. 1036 p. Subcomisar de poliţie. Oracolul. Oracolul. Editura Academiei. Bibliografie la p. GRACIÁN. Catedra de prof. Enunţul. 260-292. Simona Irina. 37-40. (ACADEMIA ROMÂNĂ. Gabriel Ştefan. Subcomisar de poliţie. Ciprian. 2003. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. 1728. 2001. 15 – 20. Vol. volum 13.. Margareta Manu Magda. tab. Domniţa Tomescu. 1718. 1913. 1944. Marina Rădulescu Sala. 1719. GORUN. Blanca Croitor Balaciu. Ch. În româneşte după traducerea germană făcută de Arthur Schopenhauer de Sandi Constantinescu. GOŞA.

Theodor. D.U. 1735. I. p.L. Urmele de miros. SIMONESCU. GREENE. Editura Sirius. Editura Sirius. Al zecelea om. Un caz de mutilare. Simona. Traducere din limba engleză de Petre Solomon.. 342-344. GREENE. GREENE. 159-160. 413 p. 1744. Bucureşti. Parchetul de le lângă Curtea de Apel Iaşi. Editura Univers. Ucigaşul plătit. Depresii şi acte suicidare aniversare. an XI. Ciprian. 1750. Divertisment. 2005. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Traducere din limba engleză şi note de Petre Solomon. Bucureşti. în Tratat practic de criminalistică. 1745. COVALCIUC. 159 p. La drum cu mătuşa-mea. p. procuror. 1969. Marieta.. Miezul lucrurilor. Bucureşti. engleză de Petre Solomon. martie 2004. Institutul de Medicină Legală Iaşi. Cartoteca obiectelor furate. 1991. 1737. 1290-1690. 1739.P. Tradu- cere din limba engleză de Petre Solomon. 1742. GREENE. Traducere din limba engleză de Petre Solomon. Consideraţii privind coeficientul de fidelitate al mărturiei infantilo-juvenile. 1 (24). Bucureşti. Ediţie critică. vol. 223 p. GABOS GRECU. 1748. 1967. + erată. 1743. Graham. 1965. Istoria Ţării Româneşti. vol. în Buletin de psihiatrie integrativă.S. 2005. 1736. Căpitanul şi inamicul. GREENE. STOICA. Graham. Divertisment. Editura Tineretului.. GREENE.I. SANDU. Traducere din limba engleză. GRECESCU. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Traducere din limba engleză şi prefaţă de Petre Solomon. Graham. vol. GREENE. Traducere din limba engleză şi prefaţă de Radu Lupan.. 291 p. E. GREENE. GREBLEA. GRECU GABOS. GRECU GABOS. Editura Univers.. Editura Academiei. Consideraţii asupra suicidului comis în condiţii de spitalizare în clinica de psihiatrie din Târgu-Mureş între anii 1960-1999 în Buletin de psihiatrie integrativă. Mihai. Ministerul groazei. Graham. Editura Univers. 2005. 2. Bucureşti. vol. GRECU. 303 p. Dr. Bucureşti. Ministerul de Interne. Marieta. GREENE. GREENE. Traducere din limba 116 mea. E. 297-309. 1968. Traducere din limba engleză de Petre Solomon. 220-225. Editura Tineretului.P. Divertisment. Editura Divers Press. 1738. probabilitate şi deontologie în expertiza medico-legală. Gh.P. Graham. Ioan. Graham.. GREENE. 145-148. 1749. 1982. Iaşi.. 323 p. I. 1965. 1991. MOICA. LUPAŞCU. Iaşi. Ministerul de Interne. Traducere din engleză de Petre Solomon. p. Ion-Eugen. 222 p. prefaţă şi tabel cronologic de Petre Solomon. Agentul secret. limba E. Divertisment. Letopiseţul Cantacuzinesc. nr. GRECU. 1960. VESA. p. Nicolae. 456 p. GRĂMADĂ. Iosif. Comedianţii. 318 p.A. Bucureşti. Graham. Ediţia a II-a revăzută. 1960. Dr. Bucureşti. Bucureşti. Aurel. nr. în Tratat practic de criminalistică. 1985. 1746.L. Ministerul groazei. Bucureşti. 1 (24). C. Graham. Editura Univers. 1747. Graham. Divertisment. p. Graham. GABOS GRECU. GREENE. 253 p. X. nr.Graham. 406 p. GRECU. Adriana...L. V. 1741. 1733. 1734. 1987.Vasile. Graham. GREENE.L. Bucureşti. Adevăr. Traducere din limba engleză de Liana Dobrescu. 1979. Doctorul Fischer din Geneva.P. 207 p. Traducere din limba engleză de Petre Solomon. Editura Luceafărul. Traducere din limba engleză de Petre Solomon. E. Omul nostru din Agentul secret.1991. volum 12. 1992. p. Bucureşti. 1751. an XI. X. Gh. Bucureşti. 271 p. . Havana. 279 p. 260-276. 1976. Graham. La drum cu mătuşa- 1740. Ediţia a II-a revăzută.

BOIŞTEANU. p. 12-14. Ing. 1760. Gabriel Mălin. BUTA. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. expert criminalist. dr. Graham. ing. Bucureşti. în Realităţi şi perspective în criminalistică. expert George. 275-289.C. p. Manipularea prin idei. 2004. Stabilirea autenticităţii înregistrărilor audio. noiembrie 2003.a. vol. Drd. Expertiza urmelor de cosmetice. 2005. p. Editura Luceafărul. 2003. principal. Cătălin Dr. anul VIII. 2005. PĂŞESCU. III. GROFU. POPA. Unele probleme pe care trebuie să le lămurească investigarea în cazul infracţiunii de bancrută frauduloasă. în Tratat practic de criminalistică. Editura Antet. Secţia Penală. Conf. 1753. Inspector criminalist. 1762. p. (1924). LEE. Cluj-Napoca. Partea Generală. Bucureşti. 438-440. GRISHAM. Cluj-Napoca. f. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Oana-Roxana. 1763. 131 [-136] p. GRIGORAŞ. în Criminalistica. . Criptografia şi istoria românească. GRIGORAŞ. judecător P[etru]. GRIGORESCU. GRIGORESCU. p.. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Sandra. Oana-Roxana. Traducere şi note de Radu Lupan. Cum să pari mai deştept decât eşti. Falsificarea cărţilor de credit istoric. Inspector Em. Ana Maria. 39-41. univ. în Criminalistica. expert Ion. Falsurile de tablouri. p. aprilie 2006. 56-66. Ioan. Expertiza urmelor de substanţe toxice. Oana-Roxana. 2. vol. p. nr. GREJDINOIU. 1982. Iaşi. dr. 38-44. 2003. p. principal de poliţie.. IV. Contribuţia sistemului AFIS-2000 la identificarea făptuitorilor – studiu de caz. 1759. GRIGORAŞ. Dr. Cum să pari mai deştept decât eşti. p. p. 73 – 80. anul V. POPA. Cătălin. Oscar Print. Institutul Naţional de Expertize Criminalistice. 108-111. 1766. GRIGORESCU.1752. 2003. nr. Ion. GRIGORAŞ. 101-111. la orice nivel. Iaşi. Subcomisar de poliţie. Drept Procesual Penal. Gheorghe. GRIGORESCU. 1756. p. actualitate şi perspective. Cultura Naţională. Teorie. Editura Alma Mater.R. Carmen-Lorena. Pe copertă: George Grisham & Sandra Lee. la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. NOVAC. Americanul liniştit. Carmen-Lorena. HURDUBAIE. Ministerul de Interne. anul VI. POPA. Mihai. f. univ. a. septembrie 2004. Ioan. Editura Polirom. Aplicarea criteriului ENF în expertiza judiciară a înregistrărilor audio şi video a mijloacelor de telecomunicaţii şi a mijloacelor de calcul. 2003. vol. Fobia socială – sexul ca factor de risc. GREENE. 51 p. în Realităţi şi perspective în criminalistică. an XI. Bucureşti. criminalist. lector univ. consilier juridic B. Conf. C. Bucureşti. în Comunicări ştiinţifice la al 7lea Simpozion naţional de Criminalistică. nr. dr. Ilona. Bucureşti. Traducere de Aurelian Ardeleanu. Steluţa. Subcomisar 1757. 1980. p. Manualul tău de cultură generală. 39 – 47. Examinarea documentelor tipărite utilizând tehnica de calcul. 1755. GRIGORESCU. jurisprudenţă şi aplicaţii practice. 1 (24). 2006. în Criminalistica. Editura Alma Mater. 265 p. Manipularea prin idei. Un pionier american al folosirii poligrafului în investigarea ştiinţifică a infracţiunilor. 1765. 5. 516-530.. 6. GRIGORAŞ. în Buletin de psihiatrie integrativă.. dr. 574 p. 1761. expert criminalist. ing. Ministerul de Interne. Tot ceea ce trebuie să ştii pentru a susţine o discuţie. 156-159. 1754. Nicolae. nr. în Tratat practic de criminalistică. 117 de poliţie. GRIGORESCU. 1764. 1758. 1767. Cătălin. Jurist. GRIGA. X. 2003. Expertiza înregistrărilor audio. Cătălin.

nr. Craiova. 2005. 1771. MARINESCU. Hans. Hipnoterapia: o negociere „somnolentă” a suferinţei. Hans. Subinspector. Imprimeurs – éditeurs. drd. Schweitzer. iulie 2005. GROFU. 1769.C. Cuza”. Ioan Cuza” Bucureşti. drd.. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. I. 1783. GROSS. Handbuch für Untersuchungsrichter. 3-5. 1779. Asistent universitar. 1784. L. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Vogel. Kazimierz. 1898. nr. 1780. London. Academia de Poliţie „Al. Liliana. GURGUŢĂ. 1776. nr. 17-18. nr. Cercetarea la faţa locului în infracţiunile comise cu arme şi muniţii. Edited by Norman Kendal.. Avec un Préface de M. GRYŹEWSKI. Drd. februarie 2006. anul VIII. Francisc. Bourcart [.. Tome premier. Nicolae. I. 199 p. Identificarea criminalistică a armelor de foc. Roxana. Paris. Agents du service de la sûreté etc. Daniel. Gesammelte Kriminalistiche Aufsatz. Tome deuxième. Cuza” Bucureşti. Criminal investigation. Editura Luceafărul. Nicolae. în Criminalistica. XII + 701 p. în Criminalistica.] professeur d’allemand au Lycée de Nancy. Asist. GROFU. 7. univ. iulie 2003. univ. p. GROSS. STANCA. Hans. 1983. 291-297. 2003. anul VII. Medicina legală. drd. Bucureşti. 1774. Nicolae. Asist. München. police officers and lawyers of… by John Adam… and J. Editura Albatros. anul VII. 1934. GROFU. 1899. asistent universitar – Facultatea de Drept. BIC. univ. Alis. Etapele efectuării investigaţiilor într-un sistem informatic. F. în Criminalistica. Zweite Auflage [de] Dr. GROSS. Graz. 1770. Pledoarie pentru înfiinţarea unei baze naţionale de date genetice. Dr. Otton. GROSS. univ. Hans Gross. Academia de Poliţie „Al. MIXICH.1768. I. ianuarie 2005. A 1773. XII + 721 p. Criminalpsychologie. Ionel Lulu. 484 p. GROFU. 4. drd. 2004. Nicolae. VLAD. Asistent universitar 1781. 1908. Hanns Gross [. Bucureşti. Leipzig. în Criminalistica. 514 p. Manuel pratique D’INSTRUCTION JUDICIARE / a l’usage / des procureurs. Collyer Adam. 1777. 1. GROFU. Cuza”. Nicolae. Bucureşti. Leipzig. Sucursale Rue Soufflot. p.] conseiller de justice a Graz (Autriche). Traducere din limba poloneză de Eugenia Vişinoiu şi Eugenia Dănescu. GROSS.. GROFU. anul V. 42-44. Third edition. W. 197-199. Marchal & Billard. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Hans. GROZA.] professeur à la Faculté de droit de Nancy [et] Wintzweiller [. N. [De] dr. 11-12. Asist. GROFU. 1. Bucureşti. Academia de Poliţie „Al. Ionel Lulu. 182-184. p. Hanns. Nicolae. Gardeil [. Incursiune în lumea timbrelor. 2002. 27. Din nou despre armele LEP. Editura MJM. Sweet & Maxwell. p. Constatările tehnico-ştiinţifice şi expertizele în cazul infracţiunilor la regimul armelor şi muniţiilor.. p. des juges d’instruction 118 Identificarea medico-legală prin amprenta genetică (ADN). Fonctionnaires de la Police. GROSS. Hans. 1905. / * des Officiers et des Agents de police judiciaire. Problematica existenţei concursului de infracţiuni şi posibilitatea extinderii cercetărilor în cazul infracţiunilor la regimul armelor şi muniţiilor. Nicolae. 2006. ZĂVOI. practical textbook for magistrates. p. în .] professeur de droit criminel a la Faculté de Nancy. 4. Craiova. Libraires de la cour de cassation. drd. 1775. p. 1778. Aspecte din practica judiciară americană. Kriminal – Psychologie 1772. drd. GROSS. Editura Medicală Universitară. 79 p. Asist. 1782. Bibliografie la p. GROZA. 1902. Gendarmes. Traduit d’allemand par mm. 397-401. Maison principale: Place Dauphine. Academia de Poliţie „Al.

Dimitrie. 4e année. no.S. Bucureşti. 756 p. Studiu stabilite. 363380. Ovidiu Bădina şi Octavian Neamţu. Statul. 1. 1970. p. no. Opere. Bucureşti. 5e année.I. vol. cu ilustr. 1931. univ. GUSTI. 1785. 297-300. franceză. GYLDEN. GUSTI. cu ilustr. Comentarii şi note la p. GYLDEN. 1180 p. Economia naţională. vol. Texte alese: Ion Berca. Yves. 1932. 195-209. 2005. comentarii.) 1. dr. Bucureşti.R. nr. 1938 – 1943. Le chiffre particulier de stabilite. Bucureşti. 272 p. dr. 248-256. 3e année. M. 423-481 1788.I.S. 1798.1. I. Gusti. 398 p. GYLDEN. 1970. membru al Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice. GUSTI. Comentarii: Octavian Neamţu. 1796. p. p. Bibliografie la p. Editura Didactică şi Pedagogică.I.. Curs de logopedie. Studiu introductiv: prof. no. GUSTI. introductiv de conf.S. (vol. 119 . note de conf. X. 1789. 420 p. p.C.C.. 328 p. Opere. note de Ovidiu Bădina şi Octavian Neamţu. portrete şi facs. 485 p. Un cas tipique de complication illusoire: le chiffre de rozier. Bucureşti. 549-554.) 5. Sumarul în limbile rusă. comentarii. engleză şi germană.. dr. Yves. II.R. 4 vol.R. indice de materii şi indice de nume de Ilie Sulea-Firu. Editura Academiei R. 1790. no. Texte 1794.. comentarii. Yves. Opere. note de Ovidiu Bădina. în R. 1930.. p. Texte Dimitrie. Yves.5.S. 1933. Bucureşti.I. Bibliografie la sfârşitul capitolelor II şi IV. 1977. Editura Academiei R.. Texte stabilite. în R. 1793.) 2. III. Editura Academiei R. no. 4 (27). (vol.. GUSTI. Dimitrie.I. Dimitrie. Chiffres autoclares avec réglettes de Saint-Cyr. Cryptologues italiens aux XVe et XVIe siécles. univ. Bucureşti. 8-30.. 246-250. (vol. Scrieri pedagogice. Ţara Românească. Vol. no. 499 p. GUŢU. 3. 1786. GUSTI. Editura Academiei R. Texte Sub redacţia prof. p. (vol.R. 1933. 4. 1795. 4e année.S. în R. IV. Iaşi.. Enciclopedia României. Yves.C. 563 p. p. D. Fragmente autobiografice. Autosociologia unei vieţi 1880-1955. 1971. doc.S.C.. comentarii. 72-89. 1973. Dimitrie. şi Octavian Neamţu. e în R. 2 année. 1974. Cluj-Napoca.R. Editura Academiei R. 1932.R.. Opere. univ. (vol. Essais cryptografiques. 1968. GYLDEN. în R.. 1791.. GUSTI. note şi postfaţă de Ovidiu Bădina şi Octavian Neamţu.I. comentarii.. an XI. Editura Monitorul Oficial. Dimitrie. stabilite.) 6. stabilite.C. 387-495.. GYLDEN. 1797. e 5 année.) 3. vol.C.. 1969. Vol. 437 p. (vol. Bucureşti.Buletin de psihiatrie integrativă. Editura Academiei R. Histoire du d’écryptement. 1787. GUSTI. Opere. Comentarii şi note la p. 2. Dimitrie.) 4. 1080 p. 4. Ion Berca. Texte Loius XVI et de Marie-Antoinette lors de la fuite de varennes. Organizarea politicoadministrativă. Opere.050 p. note de Ovidiu Bădina şi Octavian Neamţu. Ovidiu Bădina şi Octavian Neamţu. (Universitatea „BabeşBolyai“ Cluj). vol.I. 1792. an. Dimitrie. R. Economia naţională. Glosar Gusti. Oraşe şi judeţe. (Multigrafiat).

Bucureşti. HAMMET. Şoimul maltez. I. 1971. Caius Iulius Caesar. Manual de drept privat roman. Să învăţăm fotografia de la 1814. Bucureşti. pl. Istoria generală a statului i dreptului. Bucureşti. Vladimir. 1977. 191 p. Nic. Editura Lumina Lex. HANGA. exploziv: dispozitive improvizate cu iniţiere prin radiocomandă. nr. HANGA. 1802. 2. Vladimir. 1978. Ing. HANGA. 1809. roman. Principiile dreptului privat roman.. martie 2001. Investigarea criminalistică a coroziunii metalelor. 1987. Das unausweichliche Erbe. 380 p. p. Gheorghe. 363 p. 190 p. 1815. 1992. p. MIHAI. 134 [-136] p. Vl. 1969. Vladimir. Bucure ti. HANGA. Drept privat roman. Scherz Verlag Bern (Moştenirea neacceptată). Vladimir. Identificarea microurmelor metalice prin spectometrie de fluorescenţă de raze X. Facultatea de ştiinţe juridice. citaţi în: Spiegel nr. HANGA. 1973. HANGA. Dashiell. Cluj. Vladimir. 1957. 392 p. Traducere din limba engleză de Mircea Dimitriu. Universitatea „Victor Babeş“. Adagii juridice lati- neşti. toarele. HANGA. 352 [-364] p. Editura Academiei Române. Un risc Editura Didactică şi Bucureşti. 306 p. 1820. 119 p. Editura Luceafărul. Pedagogică. Dreptul şi calcula- Gheorghe. 1989. Bucure ti. 22-23. 363 p. Dumitru. Cluj-Napoca. 1818. 1810. 1993. 27-28. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Traducere din limba engleză de Constantin Popescu. Editura Z. 1808. 1811. Editura Tineretului. Alexandru cel Mare. HANGA. 87 p. HAMMET. cu ilustr. Pedagogică. Gheorghe. p. 255 p. HANGA. Pedagogică. HANGA. 208 p. 2.H 1799. 47/1998. 1813. 1991. D. HANGA. 1991. 1967. Bucureşti. Bucureşti. 1803. Vladimir. Cazuistică din România. Vladimir. Vladimir. HANU. chimist. nr. HANGA. Bucureşti. în Criminalistica. Albatros. Un om subţire. Dashiell. în Criminalistica. 1807. 1998. 1974. 1801. anul III. HAMER. HANGA. 1958. Vladimir. Editura Datina. vol. Vladimir. Locotenent-colonel. Curs de drept privat 1800. Bucureşti. Editura pentru Literatură Universală. Ministerul Învăţământului şi Culturii. 1805. Cluj. anul II. Locotenent-colonel. Cheia de sticlă. Editura Academiei Române. Dreptul şi calculatoarele. Dashiell. . 1819. HANGA. 1806. Traducere din limba engleză de Elena Stamatescu Greavu. „Eltern sind austauschbar“ („Părinţii sunt interschimbabili“). 1821. martie 2000. 1804. P. 1816. + 8 f. HANGA. Drept privat roman. Drept privat roman. 261 [264] p. Criminal în toată legea. Comisar-şef de poliţie inginer chimist. Bucureşti. 1958. 1812. Editura Tineretului. Vladimir. 527 p. Traducere din limba engleză de Mihnea Popescu. Vladimir. 189 p. Editura Didactică şi Bucureşti. 1994. 1964.[adimir]. Bucureşti. 128-135. Dacia. mae tri. Editura Didactică şi Bucureşti. 1817. 2005. HAMMET. Editura Univers. 197 [-199] p. HANGA. HAMMET. COPELAND. Vladimir. Cetatea celor şapte coline. Editura Tehnic . 189 [-192] p. Pedagogică. HANGA. Editura Didactică şi Bucureşti. Dashiell. Drept privat roman.

HARRINGTON. 1972. HAYES. „Postpächter“. 1990. 248 p. Traducere din limba engleză de Niculiţă Damaschin şi Aurora Damaschin. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. în Revista Română de medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. nr. San Francisco. I. J. Der Rumäniensammler Nr. HESS. 23/1976. Essen. Sheila. West Publishing Company. Gewinnabschöpfung im Strafverfahren (Reţinerea profitului în procedura penală). HEIMBÜCHLER. volumul XIV. Lübeck. 18521862). J. 62 p. Fritz. HEGEDUS. Principatele Unite 1862-1872) München. HARDER. 416 p. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Teora. 229-237. 408 p. Emeric. 357-360. De 1834. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. Criminal Procedure. Drept comentat şi tactică criminalistic pentru studiu i practic . 1833. 1823. New York. 1828. 2002. HECSER. Ştiinţe criminalistice. Traducere din limba engleză de Corneliu C. 1827. Tra- ducere din limba engleză de Leonard Băiceanu. nr. 2002. 1835. Tocan. HARRINGTON. St. 2006. 2002. p. Scott. Berlin. Tulburările psihice 1824. 170 p. 360 p. Rumänien. HECSER. Bucureşti. p. Editura Tritonic. Essen. HAAS. Stempel und Formulare der Postpächter und Postmeister in den Fürstentümern Moldau und Walachei von 1822 . München.1822. ediţie revăzută şi adăugită. Cătălina 121 1837. Ladislau. martie 2006. 1830. (National Bestseller. Die 1825. James. alb negru şi color. Rumänien – Die Ochsenköpfe der Moldau 1852-1862 – Romania-The Bull's Heads of Moldavia . 1994. vol. 2002. Berlin. The complete encyclo- pedia of Pistols and Revolvers. Secretele lui Colin Powell. 1832. 1831. Biopsihologie. 416-418. Anca Tureanu. Schmidt Römhild. HEIMBÜCHLER. Intoxicaţie voluntară letală Oren. Bucureşti. Atlas der Schreibmaschinenschriften Fritz. volum 12. Bodo. Traducere din limba engleză de Alexandru Grumaz şi Diana Botezatu. Bibliografie la p. Ediţia a III-a. Index p. Paul. Schmidt Römhild. Editura Facla. HARARI.1866. vol. Ochsenköpfe der Moldau/The Bull’s Heads of Moldavia 1852-1862 (România / Capul de bour moldovenesc. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 195-200. HEIMBÜCHLER. Fritz. Sue. 401-408 postpartum. 1829. Rumänien. Christian. Genoveva Teleki. Editura BIC ALL. Bucureşti. II. HAYWARD. Management total în firma secolului 21. Fürstent um Walachei (România / Principatul Ţării Româneşti) 1820-1862 Vereinigte Fürstartümer (Principatele Unite) 1962-1872/ Principality of Wallachia 1820-1882/United Principalities 18621872. 1978. 1826. Introducere în psihologie. Drăgulănescu. HARTINK. 1836. Los Angeles. de maşină). Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Dirk. 3. 2001. 1. Editura Tehnică. septembrie 2004. edi ie rev zut i ad ugit . Nicky. Fritz. Grange Books. HARALD. Bibliografie la p. ORRELL. 418 [420] p. America Azi). în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. la desene simple la holografie. color şi alb negru. James S. HEIMBÜCHLER. HARR. L. 529 p. Iulia Dumitriu. Kären M. Lübeck. cu ilustr. (Atlas pentru scrisuri Stuttgart. H. 2003.F. 28-33. cu un betablocant (verapamil). 20 p. VEITH. Bibliografie (Surse/Note) la p. cu ilustr. Ştiinţe criminalistice. (Echivalent revers: Principatele Ţării Româneşti: 1820-1862. BARNA. Polizeiliche Kriminal- prävention (Prevenţia judiciară poliţienească). 1999. Zeller. A. 240 p.

coordonator Rolf Rainer Jaeger. no. HESS. J. 417-460. Classification and uses of de sol). 318 p. Fritz.. Berlin. HESNERD.. HEINDEL. Walter de Gruyter. 5/1991. tatouages des prisonniers marocains. 77-105. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică.I. 496 p. de Gruyter. 454-486. La 122 – Faserspuren (Microurme textile – urme de fibre). L’origine.C. 5 année. HEYROTH. 1860. dans l’Afrique du Nord. R. în R. HERBERT. no. Tatouages de soldats.C. p. p. München 1995. ediţie revăzută şi adăugită. în R. Explainning Crime. 8e année. 1846. II. 1963. der fremden Postanstalten in den Fürstentümern Moldau. Post in der Levante. Henry M. p. Schweizer Briefmarken Zeitung. Heft 4/1990. p. 1858. p. HENRY. 2002.R. 1933. p. Paul. 1933. în 1840..I. de Séte. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. J. J. CFR. no. 1856. 1842. Editura Schmidt Römhild. Notes sur les 1839.C.. A. Die 3. R. 360-371. of Finger der Daktyloskopie.. Editura Schmidt Römhild. Halbierungen der Steindruckmarken Rumäniens 1871 / 72. Le Dé tatouage et ses Procédés. Albert.6.. Heidelberg. Editura Samizdat. no. 5 année. Oxford. în 1855. 1993. HERBERT. Ştiinţe criminalistice.I. HERBERT. 1850.C. Robert.9.I.8. II. La baquette divinatoire. Essen. 1936. HEIMBÜCHLER.6. Furstentum Rumänien. 1854. 1927. R. 2002. Reprinted in DBZ Nr. 8 année. Traducere de Cornelia Spânu. ONU. 266-275. f.I. Paris. no. Lübeck. în 1853. 446-456.I. 1927. 1916. 1849. West Publishing Company. e no. Schweizer Briefmarken Zeitung 12/1999. 1838. HELSING. Mc. jurisprudence et le Détatouage. e 1851. e R. Janvan.. J. Organizaţiile secrete şi puterea lor în secolul XX sau Cum nu este lumea guvernată.C. no. Daktyloscopie. 3-rd ed. Psychologie du crime. 5e année. 1993. Ausgabe. Los Angels. Fritz.I. 518-531. Tatouage Crapuleux. Walachei und der unteren Donau. vol.. Octobre... no. 2 année. C.C. Berlin. Police operations. Freiburg. 1933. 1929. Berühmte Briefe R. 1901.I. 1861.10. Marques de naissance. HERBERT. New York. Payot. HERBERT. Graw-Hill. HERSHELL. System und Praxis The origin printing. 584-589. J. HERBERT. p. Tatouages curatifs an Maroc. J.. HEYROTH. Bildeberg. Gwynn. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. în R.. (Realitatea infracţiunii). Bodenspuren (Urme 1845. J. WROBLESKI. la physiologie 1859.6.a. San Francisco. in Schriftenreihe des Münchener Briefmaricen Club e. HEKKERS.C. Berlin. Les causes du dé tatouage. Bernd. Ghid în reţeaua lojilor. London. M. 18 p. HETTLER. 15 p. Lübeck.2. Bernd. 1936. în e R. et la pathologie de l’ecriture. a Înaltei Finanţe şi a Politicii: Comisia Trilaterală. 1852. . Essen. Forensische Handschriftenuntersuschung (Examinarea grafoscopic judiciar ). ediţie revăzută şi adăugită. 1857. 1843. 8e année. 3 année. 520-536. St. 1844. Le dé tatouage indigène Fritz. HEKER.9. coordonator Rolf Rainer Jaeger. HEIMBÜCHLER. HERBERT. 1931. 1984. 1847.C. HEINDEL. 1936. J. HERREN. Textile Mikrospuren finger-prints.1852-1862. Robert. 1982. (RumänienHandbuch I) „Die Ochsenköpfe". E. p. p. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 1848.V München 2001. Berlin. HEIMBÜCHLER.. HERBERT.C. Le dé tatouage des empiriques. Kären M.I. 1930. e în R. în R. New York. Die Verbrechenswirklichkeit 1841. Ştiinţe criminalistice. Routledge. vol.

Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. ediţie revăzută şi adăugită. II. 2005. Editura Teora. 1863. PERCIUN. 2002. HEYROTH. nr. Kunde. metodă de investigare şi analiză energetică. Nicolae. X. Examinarea scrisului de tipar. HUNSICKER. Ministerul de Interne. XIX [-XX] + 325 p. 1976. III. 1870. Bucureşti. HIRSCHI. Camelia. Unis. III. Bibliografie la p. Heft 9. 1872. Simposium. 4 (27). Ştiinţe criminalistice. Robeyr. Edgar Hoover. HOGG. 1866. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică.O. 1869. Dr. HILDEBRANDT. Berlin. Tainele istoriei. Schmidt Römhild. Ediţia a II-a. 1874. Datenerhebung John Edgar. Essen. 1877. Persons in Hiding by J. HOANŢĂ. p. 1970. Heidelberg. KAATZ. în: Bildungsinstitut der Polizei Niedersachsen Januar 1998 (unveröffentlicht) (Institutul de Formare al Poliţiei Saxonia Inferioară. HUELKE. Carmen. 442 [-478] p. 1969. investigatori acoperiţi). Ernst. HOOVER. Ian. 125 p. 18 p. 1997. Berlin. Boston. 2002. I-II. vol. University of California Press. 1996. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Von. Šter. + 1 f. 1867. Gheorghe. Portorož. Visa Document EU Visa – Fit for Biometries. 155-160. Achim. 2002. Crime aux Etats Hans-Christian. p. Harper Collins Publishers. Examinarea actelor al căror conţinut a fost alterat prin adăugiri. portret. Brown. HUNSICKER. II. Essen. Diomid. 284-289. HRISTEA. 1876. Verdeckte Ermittler (Obţinerea de date prin investigaţii acoperite. Identifizierung von Ohrabdrücken (Identificarea după amprenta auriculară). Evaziunea fiscală. Schmidt Römhild. 1980. 1873. 440-442. Bucureşti. Consens of Delinquency. Rolul alcoolodependenţei în recurenţa tulburărilor depresive în Buletin de psihiatrie integrativă. nepublicat). vol. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 17 p. HRIBAN. vol. Essen. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 348-354. vol. Lübeck. 15 p. ianuarie 1998. Paris.1862. Radiestezia – 1865. vol. 507 p. în Kriminalistik (Criminalistica). Ministerul de Interne. 1999. . Die Postwertzeichen- H. II. COVRIG. HOWORKA. Editurile Saeculum I. Führung von V- Personen (Dirijarea persoanelor de legătură). HORRAK. EU Gheorghe. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Editura Criminalistică. 1940. 1864. Traducere din limba germană de Magda Petculescu. HRISTEA. Bernd. Ştiinţe criminalistice. September 25-27. HUF. Lübeck.-H. HRISTENCO. E. Spurenkunde – Sicherung und Verwertung von Tatortspuren (Traseologia – Asigurarea i valorificarea urmelor de la locul faptei). Dumitru. 1980. şi Vestala. 123 1879. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Andrej. în Tratat practic de criminalistică. HOOVER. Berkeley. Sfinx. 1875. durch Verdeckte Ermittlerungen.und Maschinenschriftenuntersuchung (Examinarea criminalistică (judiciară) a înscrisurilor de mână şi de maşină). Ştiinţe criminalistice. Larisch München. Little. ediţie revăzută şi adăugită. adăugită. an XI. Forensische (gerichtliche) Handschriften. în Tratat practic de criminalistică. 1878. 1871. ediţie revăzută şi adăugită. Jane’s Guns recognition 1868. Lübeck. Editor „Tribuna economică“. Anschmelzspuren (Urme de topire). Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Edgar J. Travis. vol. Berlin. 1893. 2002. With foreword by Courtney Ryley Cooper. HIRSCHI. 1938. guide. Schmidt Römhild. 2003. Iaşi.

JAEGER. Bibliografie la p. 179-181. Documentele de securitate şi protecţia lor împotriva falsificării. p. Ştiinţe criminalistice. 13-15 1893. anul V. 1 Interpol. Oana-Roxana. 3. 2003. anul I. Lübeck. mai 2004. 309317. Ioan. anul V. în Criminalistica.. p. p. vol. Interpolul şi criminalitatea internaţională. 1886. GRIGORESCU. 1978. p. HURDUBAIE 1885. 1983. în Tratat practic de criminalistic . 2. Ioan. p. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 1. Ioan. 2002. Ministerul de Interne – Serviciul Editorial şi Cinematografic. Bibliografie la p. mai 2001. 6-8. II. Vol. nr. 1999. dr. 3. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Bucureşti. HURDUBAIE. anul III. O filă din istoria dactiloscopiei. 1892. Dr. Berlin. 29-31. Colonel dr. p. 2003. executat prin imitarea caracterelor tipografice. vol. 1. Ioan. 23-25. ianuarie 2003. Ioan. Un om al legii. ianuarie 2000. I. 15-16. Oana-Roxana. Ioan. 1894. HURDUBAIE. Colonel dr. Inspector principal. anul II. II. Ioan. Gheorghe. HURDUBAIE. p. nr. Dr. vol. anul I. 140 p.. HURDUBAIE. în Criminalistica. Particularităţi şi dificultăţi ale investigării criminalistice cibernetice. 1 Biroului Naţional 124 Ioan. Oana-Roxana. GRIGORESCU. 17-20 1881. 1883. HURDUBAIE. Ioan. 4. anul VI. NEGOIŢĂ. nr. Bucureşti. Ioan Hurdubaie. p. Traducere din limba franceză. 3. HURDUBAIE. 281-291. 1887. anul V. TRONECI V. II. 1890. 292 p. ianuarie 2004. 1896. Ioan. 1895. GRIGORESCU. HUNSICKER. iulie 1999. Bucureşti. ediţie revăzută şi adăugită. 322 p. Möglichkeiten und Grenzen besonderer Beweissicherungsmaßnahmen (Posibilităţi şi limite în luarea măsurilor speciale de asigurare a probelor). Ministerul de Interne. o experienţă australiană. Elemente noi privind protecţia bancnotelor împotriva contrafacerii. nr. p. 1884. Inspector principal. Inspector principal de poliţie. Şef B. Cooperarea judiciară europeană. 230233. HURDUBAIE. Ioan. . Spaţiul penal paneuropean din perspectiva Consiliului Europei. anul VI.N. Criminalistica în lupta împotriva pirateriei muzicale. 82 p. Dumitru. Schmidt Römhild. în Criminalistica. PELE. nr. 1882. dr. în Criminalistica. 1888. 388 p. dr. mai 2003. Dr. în Criminalistica. Expertiza scrisului 1891. martie 2003. HURDUBAIE. p. 1994. coordonator Rolf Rainer Jaeger. HURDUBAIE. Bibliografie la p. HURDUBAIE. 141-149. Editura Universal Pan.3.. Traducere şi adaptare după „International Criminal Police Review“. p. Ioan. 4. nr. 1889. Ioan. HURDUBAIE. Heinz. Atentatorii de la World Trade Center din New York identificaţi cu mijloace criminalistice. Mondocriminalistica. Rolf.1880. 311-322. Jurist. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. 1. HURDUBAIE. în Criminalistica. Ioan. Informatica în criminalistică. HURDUBAIE. SAPPELT. martie 1999. Colonel dr. Ernst. Ioan. Testele de identificare genetică în materie penal. 1. 1982. 2 vol.. nr. Lector univ. Lector univ.. HURDUBAIE. 25-27. Essen. nr. nr. 16-18. în Criminalistica. Bancnotele – între hârtie şi polimer. Col. HURDUBAIE. GRIGORESCU. nr. Bibliografie la p. Oana-Roxana. Bucureşti. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Ministerul de Interne – Serviciul Editorial şi Cinematografic. Editura Ministerului de Interne. în Criminalistica. Cadrul convenţional penal. în Criminalistica. România în Interpol. p. 29-31 (I). 184 p. anul V. Ioan. iulie 2003. Bucureşti.

6e année. Jurist. l’identification des taches de sperme. (r) dr. anul VIII. Ioan. 6. În organizarea Grupului Pompidou al Consiliului Europei: seminar consacrat influenţei drogurilor asupra traficului rutier. 5. în Criminalistica. Utilizarea amprentelor digitale pentru identificarea nou-născutului. nr. p. de brigadă 1907.N. General de brigadă 1906. en criminalistique. instituit de organizaţia internaţională de poliţie criminală. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 407437. HURDUBAIE. Exploatarea criminalistică a urmelor de paşi. Bucureşti. 1905. p.D. no. 1904. 1901. dr. 18. 17. HURDUBAIE. André. 2005. (rez. Acces direct la baza de date A. 1. Gen.C. 1900. consilier la Agenţia Naţională Antidrog. Lector univ. O filă din istoria Dactiloscopiei. dr. De la détection et de (rez.. p. Ion. Lector univ. HURDUBAIE. 1902. p. nr. HURDUBAIE. dr. HURDUBAIE. nr. nr. Ioan. p. în Investigarea criminalistică a locului faptei. în Criminalistica. 39-40. anul VI. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 4. Lorena-Carmen. anul VIII. noiembrie 2005. HUSSON.) dr. p. 3. nr. POPA. 2006.7. 231-238. Mapamond criminalistic. Contribuţia Criminalisticii la combaterea traficului de droguri. p. în R.). anul VII. p. august 2006. 2004. GRIGORESCU. Bucureşti. Ioan. februarie 2006. Inspector principal. 7-8. nr. 10-11. Subcomisar. Ioan. Dr. Oana Roxana. Editura Luceafărul. HURDUBAIE. anul II. p. HURDUBAIE. Ioan.I. 24. în Criminalistica. POPA. HURDUBAIE. august 2006. Hurdubaie. 88-95. în Criminalistica. a Interpolului pentru poliţiştii de teren. 4. în Criminalistica.. Ioan. Jurist. Bucureşti. 125 . (r) lector univ.. General de brigadă 1898. 1903. mai 2005. 1899. în Criminalistica. HURDUBAIE. 4. Ioan.. anul VII. septembrie 2000. par la lumière de Wood. p. dr. 1934.. 35-36. p. Criminalistica în atenţia Interpolului. Elemente de noutate ale acquis-ului comunitar în vederea asigurării probaţiunii. General de brigadă Ioan. Dr. OanaRoxana.1897. în Criminalistica. dr. iulie 2004. nr. anul VIII. Mălin Gabriel. „Capcanele Interpolului”: Sistemul de urmărire internaţională a persoanelor şi obiectelor. Lector univ. lector univ. 333-336.

Profesor. Farmecul luminii. IACOBUŢĂ. în Criminalistica. Valentin. Editura Tehnică. 21-27. + 83 p. IFTENIE. 230 p. NICULESCU. 20-24 noiembrie 2000. 1916. nr. IAROVICI. 2005. Moscova. 768 p. IACOB. ianuarie 2003. Bucureşti. Aurelian. Eugen. Iaşi. IABLOCOV. nr. Intenţie sau culpă? Cazul „Ciomu”. forţa probantă. Iaşi. 1995.P. august 2002. 34-36. Editura tiin elor Medicale. ianuarie 2005. Editura Norma. IFTENIE. + 20 pl. Editura Universităţii de Stat din Moscova. vol. 1922. 1913. 1972. Corina. 1995. Editura Junimea. 1. Bucureşti. GÂDEA. ICOVE. p. după „Guardia Civil“. 1923. IAROVICI. II. N. în Criminalistica. Medicină legală pentru facultăţile de drept. O nouă 1909. IAROVICI. IANA. 254 p + 22 pl. + 21 fig. Ioan. Măiestria în arta fotografică. Sinaia. Bibliografie la p. vol. 140 p. Bucure ti. von STORCH. 198-211. Procuror-şef la Secţia de Urmărire Penală a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. Ioan Al. BOROI. IACOB. Manual. 751-753. medico-legală. interpretare. 93 p. Dimitrie Gr. Susţinută în Februarie 1905 de Dimitrie Gr. Criminalistica. Portretul modern. Procuror. Marius. Steliana Carmen. 1905. X. nr. IENCIU. Constanţa. p. IAROVICI. Bucureşti. Alexandru. Constatarea şi expertiza 1925. David. Constantin. Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. X. legal asupra morţei şi în special Moartea subită la cele două vârste extreme Copiĭ şi Bătrînĭ. Autorii nu sunt indicaţi pe copertă. IABLOCOV. Observaţii clinico-paraclinice asupra unui lot de bolnavi schizofreni care asociază modificări morfologice cerebeloase. anul VII. 1 (24). Editura Tehnică. 3. Iaşi. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Cadru juridic. 41-44. Aspecte medico-legale. Prof. 1911. 2001. BUDĂI. I. Iaşi.P. Fotografia şi lumea 1912. Iamandi. nr. 368-373. 1914. Radiografia crimei. 98 p. Iluminarea cu lămpi fulger. William. 380 p. Compendiu de anatomia omului. mai 2005. p. Karl. Antropologia în slujba criminalisticii (I). an XI. nr. Valentin. Bibliografie la p. 1989. 1970. (Facultatea de Medicină din Iaşi. Metodica cercet rii criminalistice. Editura Tehnică. Remus. Prim-procuror adjunct al 1918. IACOBUŢĂ. Marius. Simpozionul de perfecţionare a procurorilor criminalişti. p. Tabla de materii şi în limbile engleză şi rusă. Mircea. Primul episod de psihoză – bilanţ evolutiv pe termen scurt în Buletin de psihiatrie integrativă. în Buletin de psihiatrie integrativă. 1915. Vol. + 14 pl. p. 1971. 277-283. Iaşi. vol. Eugen. 1910. + 116 fotografii. 1985. nr. 199). SEGER. Criminologie. 1919. Moscova. Editura 1926.I 1908. Bucureşti. Tehnica şi arta iluminatului în fotografie. Computer Crime: A Crimefighter’s Handbook. Editura Tehnică. anul VII. Gheorghe. de azi. 1. IANCU. N. IAMANDI. Fost intern al secţieĭ chirurgice din Spitalul Sf. an XI. 372 p. 1921. Editura Graphis. Spiridon. 1977. 2005. 2002. 1988. Editor Deborah Russell. Editura Tehnică. 1 (24). GRUNFELD. IFRIM. în Criminalistica. Bucureşti. 144 p. 325 p. Monica. 2000. 1920. Tezele generale. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. p. cu fig. Studiul cadavrului uman în stabilirea adevărului privind comiterea unui act criminal. Infracţiunile de lovire şi vătămare a integrităţii corporale a sănătăţii. . 22-23. Bucureşti. IACOB. STOICA. anul V. Ileana. Eugen. Eugen. 1917. metodă de lucru în demonstrarea identităţii. Studiu medico- 1924.

univ. Prof. dr. p. IFTENIE. DRAGOTEANU. p. Competenţa în medicina Legală. Bibliografie la p. nr. univ. Constantin. Cercetarea la faţa locului din perspectiva medico-legală. Tudorel. univ. IFTENIE. 1937. univ. univ. Bucureşti. 1930. Valentin. 2. Profesor. DRAGOTEANU. 4. 1929. 1927. nr. ştiinţific: prof. 1982. REID. Conf. 171 p. ianuarie 2005. BUTOI. Prof.. Conf. iulie 2005. nr. 1933. nr. 1944. în Criminalistica. dr. 1942. IFTENIE. 2002. Competenţa în medicina legală. 353 [360] p. 2004. dr. univ. 5. preşedintele Comisiei de antropologie şi etnologie a Academiei Republicii Socialiste . DERMENGIU. din perspectivă medico-legală. Valentin. dr. INBAU. interrogation and confessions. 1932. în Criminalistica.. în Criminalistica. univ. anul VII.Juridică. psiholog criminalist. 277-280. 2006. Valentin. medic primar legist. 3. Constatarea medico-legală necroptică – temei al punerii în mişcare a acţiunii penale în infracţiunea de omor. dr. univ dr. Bucureşti. p. Sinucidere prin împuşcare sau prin spânzurare. nr. Conf. Particularităţi ale activităţii medicului legist în cadrul echipei complexe de cercetare a infracţiunii de omor. dr.. Valentin. 6. 1967. p. Antropologia în slujba criminalisticii. Coordonator 1935. BUTOI. februarie 2006. 1938. în Criminalistica. Investigarea criminalistică a omorului la faţa locului. Conf. Constantin.. septembrie 2005. ianuarie 2004. Tudorel. volum 13. Editura Ştiinţelor Medicale. IFTENIE. în Criminalistica. 45 p. 5. TAŞU. Constantin. Valentin. Bucureşti. Dan. nr. 37. Centrala Industrială de Producerea Maselor Plastice. IFTIMESCU. Valentin. p. Instrucţiuni de exploatare a pneurilor. iunie 2005. p. 1941. Unele metode de cercetare criminalistică a peliculelor de lacuri provenite de la accidentele de circulaţie. p. Studiul cadavrului uman în stabilirea adevărului privind comiterea unui act criminal. Medicul legist – expert oficial sau expert parte?. I. 2004. 3-4. mai 2004. Perspectiva medico-legală necroptică în împuşcarea cu alice. 13-15. 91-96. nr. GÂDEA. 1939. Medicul-legist – expert parte şi excepţia 127 1943. IFTENIE. G. de neconstituţionalitate. Fred E. Baltimore. John E. Conf. dr. p.. 27-28. Valentin. 79-82. 1931. 2006. anul IV. Valentin. Bucureşti. IFTENIE. Danubiana Victoria. director adjunct al Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici”. Valentin. anul VI. p. vol. univ. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. IFTENIE. în Criminalistica. p. anul VII. Jaqueline.1. Medicina Legală. Second edition. dr. 1. univ. 21-22. 1928. IFTENIE. 14-16.. IFTENIE. în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. dr. 349-353. 1964. [univ] dr. dr. 530-538. Valentin. Medicina legală pro criminalistică. în Criminalistica. în Investigarea criminalistică a locului faptei. p. 3. 1. anul VI.. în Criminalistica. Conf. TUREAC. nr. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. anul VI. IFTENIE. univ. Romulus Vulcănescu. 166-171. nr. mai 2002. Valentin. IFTENIE. dr. Criminal 1934. IFTENIE. Dr. anul VIII. nr. Valentin. 125-127. în Investigarea criminalistică a locului faptei. p. Prof. Bibliografie la p. Ştefan Milcu. IFTENIE. Conf. Conf. 16-17. în Criminalistica. Introducere în etnologie. Tudorel. anul VIII. IFTENIE. Conf. dr. Ediţie revăzută şi adăugită. 3. Valentin. 1936. iunie 2006. Prefaţă de acad. Editura Medicală. BUTOI. 6-7. Bucureşti. Bogdan. p. Medicina legală şi ştiinţele de contact din perspectiva noilor orientări din domeniul învăţământului juridic. 1940. septembrie 2004. Valentin. Bucureşti. anul VII. Conf. p.. Dr. univ.

Drept civil. 198 p. 344/1926). Bucureşti. EMINESCU. Virgil. IONAŞCU. Bucureşti. 1952. Noţiuni 1950. Sinaia. p. Detecţia electronică şi identificarea documentelor. Bucureşti. Preşedinte la Consiliul Legislativ. 1945. EREMIA. Conferinţă ţinută la Prefectura Poliţiei Capitalei la 25 Noemvrie 1906 de câtre Const. Discurs rostit cu Minovici. Fraţii la faţa locului.România (Academia R. Mina Minovici“. Bucureşti. I. IOAN. IOANA. Ministerul Învăţământului. Victor Dan. IONAŞCU. Înalta Curte de Casaţie. III. 1967. Bucureşti. BULGARU ILIESCU. Parhon“. Ministerul Învăţământului şi Culturii. 211 p. IOAN. din Prefectura Poliţiei Capitalei. cuprinzând în fiecare capitol referinţe asupra originii instituţiilor procedurale şi 128 . Traian. p. Audierea prin poligraf - facultăţile de ştiinţe juridice. Instrucţie sumară a ofiţerului de poliţie. ECONOMU. Universitatea „C. 1948. Editura Academiei. Editura Didactică şi Pedagogică. Probele în procesul civil. Ion. Partea generală. 1. Descinderea procedeu specific în tactica audierii învinuitului şi inculpatului în cazul infracţiunilor de omor. George. Partea a II-a. 1956. Traian. Ionescu. Bibliotheca Anthropologica et Ethnologica II). 1954. 1963.. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. Aurelian. Bucureşti. Mihail. (fost consilier la dr. în Revista Română de medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. B. adjunct al Inspectorului General al Poliţiei. Yolanda. nr. nr. Vicepreşedinte al Academiei de Medicină. 1949. 490 p. mai 2000. Moraru. Oradea. 1929. Comisar-şef al biroului Arhivei Corespondenţei. Beatrice. BASARAB. BELLOIU. 1955. 20-24 noiembrie 2000. 320 p. Eugen A. în Criminalistica. No. General de brigadă ocaziunea discuţiunii generale asupra proiectului de lege pentru organizarea poliţiei şi siguranţei. IONESCU [Dimitrie D. Editura Ştiinţifică. volumul XIV. Curs de procedură penală română (întocmit după principiile noului cod de procedură penală. în şedinţa Camerei din 24 iunie 1929.. 1946.]. IONESCU. Secţiunea de Drept Public). Carol al II-lea din 1937. Profesor de „Poliţia Technică” la ofiţerii elevi ai Şcoalei Speciale de Jandarmerie Oradea.. Persoanele. Atribuţiunile oficerului şi agentului de poliţie. Bucureşti. 8 p. Pentru folosinţa tuturor ofiţerilor de poliţie judiciară şi oricărui cetăţean. 1908. Alexandru. Aurelian.] Licenţiat în drept. 1957. Directorul Institutului Medico-Legal „Prof. 1959. vol. Eleonora. IONAŞCU. Tipografia Atheneum. Drept civil pentru de poliţie technică / Întocmite după programul Şcoalei Speciale de Jandarmerie.I.S. Cornel. M. Mihai. cu o prefaţă de I. Aurelian. Maria Ioana. Editura Ştiinţifică. Partea generală. IONAŞCU. Profesor de Cursul de „Informaţii şi contra informaţii la secţiunile ofiţeri şi şefi de secţie” şi Maiorul George Belloiu [.. [1926]. ASTĂRĂSTOAE. 1953. martie 2006. I. 176 p. 1970. IOANID. 1947. Constantin N.] Ajutorul comandantului Şcoalei de Jandarmi. 24 p. 1906. Condiţiunile de admisibilitate. 31 p. ANGELESCU. După notele stenografice. 1951. Tratat de drept civil. ROMAN. (Imprimeria Statului). 1969. IONAŞ. Cu un cuvânt înainte al autorilor. (Lucrare aprobată şi recomandată de Comandamentul Corpului de Jandarmi cu Ord. RUCĂREANU. ELIESCU. Diana. p. Salvator. 46-50. De maiorul Mihai Ioan [. N. Constantin N. Implicaţii medico-legale în tulburările de vigilenţă şi somn. anul II. Comisia de antropologie şi etnologie.. Vasile. 3-5. IONESCU-DOLJ. BRĂDEANU.R. IONAŞCU. comisar-şef al biroului verificării actelor penale dela Serviciul Siguranţei. ZLĂTESCU. 74-76. IONESCU. Executărei mandatelor şi Caziere. 232 p.

Afacere medicojudiciară [de] Dr. Şef de lucrări AnatomoPatologice la Institutul Medico-Legal. Medic însărcinat cu îndeplinirea Expertizelor Medico-Legale din judeţul Ilfov [Bucureşti]. + 30 p. Consideraţii privind determinarea înălţimii persoanei prin examinarea urmelor de picioare. Florin. Andrei . 1 f. Laureat al Facultăţei de medicină (Medalia de aur). cadrul Academiei de Poliţie „Al. 1938. dar cu leziuni inflamatorii cronice.. [1938]. Editura Asklepsios. 7 din 1907). Andrei Ionescu (Bârlad). [1908]. 18 p. + 2 f. 31 p.. I. Două cazuri de 4 nalităţii. Medic însărcinat cu îndeplinirea expertizelor medico-legale în judeţul Ilfov. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie prezentată şi susţinută la 18 Februar 1906 de Dr. f. Bucureşti. Andrei . Un caz complicat de pneumonie traumatică. IONESCU. 6. Gh. George. Andrei. IONESCU-DOLJ. Andrei Ionescu. 11. S. Supliment la Cursul de procedură penală Carol II. Col. Florin. Afacere medico-judiciară [de] Dr. Falsul în materie de drept civil şi drept penal. Editura Socec & Co. asasinat prin ştrangulare. Gh. nr. Gh. Fost intern al Spitalelor Civile. Laureat al Facultăţii de Medicină (Medalia de aur). (Extras din Revista Spitalul. Moarte subită Valeriu. Bucureşti. IONESCU. I. 1963. Medico-Legal. 2003.A. 1 Informaţii preluate din Bibliografia românească modernă [1831-1918. 22-23. Şef de lucrări Anatomo-Patologice la Institul MedicoLegal din Bucureşti. din 1909).. 1909. Gh.a. Şef de lucrări AnatomoPatologice la Inst. 14 p.principiilor adoptate. 596 p. p. Bucureşti. Bucureşti. vol. 1996. 1959. 223 p. Andrei Ionescu. anul III. nr. 17). Tulburările perso- prin traumatizmul regiunei precordiale de la un individ tânăr. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Fost intern al Spitalelor Civile. Având la fine Legea din 6 august 1938 şi textele referitoare la Legea de organizare judecătorească din 20 august 1938). în Criminalistica. cu ilustr. prim-preşedinte la Consiliul Legislativ). 1967. mai 1999. Şef de lucrări Anatomo-Patologice la institutul MedicoLegal. (Extras din Revista medicală „Spitalul“. Gh. 20 p. 3 1966. no. Lector universitar din 1964. cu ilustr. 1958. IONESCU. p. Gh. Andrei Ionescu. precum şi sumare expuneri de legislaţie comparată. Medic însărcinat cu îndeplinirea Expertizelor Medico-Legale în jud. 1906. no. în Criminalistica. Florin. IONESCU. Andrei 2. 2 Idem 3 Idem 4 Idem 129 . 711-712.. pl. cu ilustr. cu ilustr. IONESCU. Afaceri medico-judiciare de dr. 1907. 1960. Bucureşti. 1965. Şef de lucrări în Institutul Medico-Legal. Lector univ. Bucureşti. cu ilustr. Ilfov [Bucureşti]. II [D-K]. p. Medic însărcinat cu îndeplinirea Expertizelor Medico-Legale din judeţul Ilfov. Contribuţiuni la studiul otrăvirilor cu sublimat corosiv. (Extras din Revista medicală „Spitalul“). Cuza”. + 173 [-175] p. Andrei Ionescu. IONESCU. „Spitalul“ no. Gh. 6. (Extras din rev. Bucureşti. Avort traumatic 1 (Un caz complicat). MANEA. [1909]. IONESCU. 1962. 2. Instanţele criminale (Înfiinţate prin Legea din 6 august 1938 pentru a înlocui Curţile cu juraţi desfiinţate. miocardice înaintate. Afacere medico-judiciară de Dr. 17 p. Gh. p. 1961. Andrei . IONESCU. noiembrie 2001. Gh. Unele probleme privind identificarea victimelor în cazul cutremurelor majore. iar la fine având tablouri sinoptice). Gh. anul I. IONESCU. (Lucrare din Institutul Medico-Legal din Bucureşti). (fost consilier la Înalta Curte de Casaţie. 81-88.

(Lucrare din Institutul Medico-Legal Prof. cu efecte devastatoare. Andrei Ionescu [Bucureşti. Flegmon al mânei consecutiv unor muşcături cu dinţii. cu ilustr. IONESCU. 143 şi urm. 1966. Otrăvire cu 1 arsenic (Orpiment). 12 p. 1 f + 17 p. p. 1970. Bucureşti. 1967. în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. 1964. II [D-K]. IONESCU. Andrei . IONESCU. I. 141 şi urm. 1975.I. Gh. Şef de lucrări Anatomo-patologice la Institutul Medico-Legal Bucureşti. 1975. 1965. I. 1972.. Despre stabilirea vechimii actelor dactilografiate. în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. Gh. Minovici). 231 şi urm. 1977. 2003. 129 şi urm. intercurent (Caz complicat de „Loviri şi Răniri“). IONESCU. IONESCU. IONESCU. 1. IONESCU. Une expertise de 1971. Lucian. Maior. IONESCU. p. Istoria Bucurescilor. Andrei. 340 p. Dr. Ilarian. Lt. Director Profesor M. (Extras din Revista „Ştiinţelor Medicale“ no. II. M. 1907. Medic legist al judeţului Ilfov. vol. vol. în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. Câteva observaţii asupra copierii prin transparenţă a semnăturilor. vol. Andrei Ionescu (Bârlad). p. 1978. Gh. Contravenţii – culegere de acte normative pentru uzul cadrelor de 1 listică a scrisului. Ministerul de Interne. Intoxicaţiile acute cu monoxid de carbon. 3. Un caz de ruptură a inimeĭ neînsoţită de alte semne de violenţă (Afacere Medico-Judiciară). 1910. IONESCU.1968. Lucian. l’écriture pour l’identification d’un dessin de Van Gogh în Revue internationale de Criminologie et de Police technique nr. Despre identificarea autorului cifrelor în expertiza criminalistică a scrisului. 3 Lucian. (Institutul Medico-Legal din Bucureşti. Afacere medicojuridică de Dr. 1973. 2 f. Lucian. 49 şi urm. IONESCU. IONESCU. 303-316. Lucian. generalizat. pericol ignorat. Raport Medico-Legal [de] Dr. Pemfigus bubus. 14 p. Bucureşti. mortal. în Şcoala românească de criminalistică. 1910]. Crimă săvârşită dar neizbutită. 3. IV. p. Serviciul Cultural. 1974. L’admissibilité et l’utilité des conclusions à caractére de probabilité dans le cadre de l’expertise des écritures. Probleme de medicină judiciară criminalistică. 1969. 318 p. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Forme de pregătire şi Informaţii preluate din Bibliografia românească modernă [1831-1918. IONNESCU-GION. Martie 1910). 1982. Despre identificarea autorului semnăturilor false în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. Minovici). 13 p. George I. Gh. 1983. Editura Junimea. 73-78.. Gh. 1964. IONESCU. 2 Idem 3 Idem 130 specializare ale experţilor laboratoarelor de criminalistică din sistemul Ministerului Justiţiei. Lucian. 3 cazuri medico-legale de otrăvire criminală cu arsenic [de] Dr. Andrei 2. Bucuresci. Lucian. 1970. Presă şi Lucian. Andrei . vol. Cu privire aprecierea caracteristicilor grafice expertiza criminalistică a scrisului. 1899. miliţie. 113 şi urm. VII-VIII. 1910. Data stabilită din text. Medic însărcinat cu îndeplinirea Expertizelor Medico-Legale din judeţul Ilfov [Bucureşti]. 1979. 67 şi urm. p. IONESCU. 1973. p. Expertiza crimina- Vasile. Fost intern al Spitalelor Civile. vol. Ilie George. vol. IONESCU. 1976. în Revue internationale de Criminologie et de Police technique nr. Bibliografie la p.col. . 1976. la în în şi p. 342-343. Lucian. + 818 p. p. 1970. LĂPĂDUŞI. Iaşi. Gh. p. 1980. 711-712. p. IONESCU. Şef de lucrări în Institutl Medico-Legal [greşit: Megal]. 1981. Editorial M.

nr. Noţiunea de armă médico-légale et criminalistique. IONESCU. IONESCU. nr. p. p. în Probleme de criminalistică şi criminologie. Grafologia şi expertiza Lucian. Urmele analizabile criminalistic în traumatologia mecanică. în Revista Română de Drept. Falsul în acte. în Probleme de criminalistică şi criminologie. filatelie. 3. 10. 109 şi urm. 1981. p. IONESCU. 1. în Probleme de criminalistică şi criminologie. Expertiza grafică „Van Gogh“. 8 şi urm. 1982. în „Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică“. IONESCU. IONESCU. Criminalistică şi Criminologie. Ministerul Justiţiei. p. 1989. Lucian. IONESCU. 71 şi urm. 1990. Bucureşti. Cu privire la apre- 1988. 1978. IONESCU. 1998. 1995. L’expertise complexe de producere a leziunilor prin metoda proiecţiei. Concluzia raportului birilor în identificarea criminalistică. 58 şi urm. în 20 de ani de expertiză criminalistică. 155. 1981. p. 2-3. 9. IONESCU. Autentificarea tabloului „Cumpăna satului“ de Ioan Andreescu în Ştiinţă şi Tehnică nr. Lucian. Ministerul de Interne. Lucian. p. şi Tehnică nr. IONESCU. 1. IONESCU. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Lucian. 1979. 1. nr. în Ştiinţă şi Tehnică nr. IONESCU. nr. p. p. Lucian. nr. IONESCU. în Probleme de criminalistică şi criminologie. Demonstrarea modului 2000. Lucian. dactilografiate. 1981. p. şi urm. 8. 7. 14 şi urm. 98 şi urm. 1983. în Probleme de criminalistică şi criminologie. p. nr. p. 1983. 131 şi urm. 2005. Aprecierea deose- 1999. în „20 de ani de expertiză criminalistică“. în Revista „Ateneu“. Lucian. 3-4. IONESCU. în Probleme de criminalistică şi criminologie. Aspecte tehnicocriminalistice ale determinării autenticităţii operelor de artă. nr. 1997. Lucian. 126 şi urm. 1996. Ministerul ustiţiei. 1986. nr. p. IONESCU. şi urm. IONESCU. Expertiza textelor 1994. matologie mecanică. 1981. Lucian. p. IONESCU. în Ştiinţă şi Tehnică nr. 43 şi urm. nr. Propuneri pentru o reglementare proprie a expertizelor complexe. 1982. de tehnică criminalistică în cercetarea inscripţiilor interesând patrimoniul naţional. 1992. 107 şi urm. 1983. 1982. 2004. Lucian. Traseologie şi trau- militară în sensul dispoziţiilor legale. în Probleme de criminalistică şi criminologie. 1983. în Probleme de criminalistică şi criminologie. nr. p. Conceptul de calitate cierea mai multor expertize efectuate în aceeaşi cauză. 2. nr. Lucian. a scrisului în expertiza grafică.1984. IONESCU. p. Eficienţa expertizei criminalistice în activitatea de judecată. concluziilor de identificare generică în expertiza urmelor create pe corpul uman. 1979. 2001. 40-50. 1991. Rolul probelor grafice în expertiza scrisului. IONESCU. în Revista „Ateneu“. grafică. Valoarea probantă a 1985. 4. IONESCU. 1993. 40. Lucian. 143 şi urm. 67 şi urm. 108-121. 1983. IONESCU. Eficienţa expertizei criminalistice în activitatea de judecată. în Probleme de criminalistică şi criminologie. 1978. nr. de expertiză criminalistică. Cazuri din practica laboratoarelor 131 Lucian. 1979. 3. Lucian. Lucian. Lucian. Lucian. p. IONESCU. 11. 8 şi urm. în Ştiinţă 2003. 1982. p. 55 şi urm. în Revue internationale de Criminologie et de Police technique nr. 108 şi urm. 1982. Ministerul Justiţiei. în Probleme de criminalistică şi criminologie. 2. 1983. 2002. 156. 1983. p. Autentic şi fals în . p. Aplicarea metodelor Lucian. Lucian. de expertiză criminalistică a scrisului şi aprecierea valorii sale probante. cu referire specială la tablouri. nr. Lucian. 4. 1987. 1983. IONESCU. 3. 8. Lucian. p.

p. 2023. Lucian. 106 şi urm. Grafometria în criminalistică. Degetul acuzator. Lucian. p. Lucian. Expert examination of signatures influenced by the writer’s 132 . Bibliografie la p. IONESCU. IONESCU. Rezumat în limba engleză. Lucian. 1990. Particularităţi ale examinării semnăturilor de pe tablouri. 1985. 2011. p. 18. p. 1984. 12. Expertiza înscrisu- terminologie? în Probleme de criminalistică şi criminologie.2006. IONESCU. 9. în Revue internationale de Criminologie et de Police technique nr. 2009. 10. 2021. Computerul în crimina- Ştiinţă şi Tehnică nr. IONESCU. în Ştiinţă şi Tehnică nr. 1986. nr. 1985. 20 şi urm. în Ştiinţă şi Tehnică nr. 108 şi urm. 6. în Ştiinţă şi Tehnică nr. 2013. Lucian. Bucureşti. în Ştiinţă şi Tehnică nr. IONESCU. Editura Ştiinţifică. 27 şi şi urm. 2016. ticităţii cu ajutorul urmelor de pensulă. Identificarea criminalistică. 2. în Ştiinţă şi Tehnică nr. 2012. Lucian. p. p. 1984. p. p. IONESCU. 1986. Lucian. 1984. 2022. Lucian. 2018. 28 şi urm. Lucian. IONESCU. 1988. 1985. O simplă problemă de Lucian. 3-4. Limbajul criminalistic rilor în cercetarea omorurilor. Determinarea auten- Regula celor 12 puncte comune în Ştiinţă şi Tehnică nr. în Probleme de criminalistică şi criminologie. 234-239. Lucian. 1986. 26 şi urm. IONESCU. 23 şi urm. 76 şi urm. 1988. 2030. Două semnături identice sunt şi autentice? în Ştiinţă şi Tehnică nr. IONESCU. Lucian. 4. SANDU. Este scrisul stabil? în 2028. p. p. în Probleme de criminalistică şi criminologie. Examinarea crimina- artă. 2025. 10 şi urm. 2024. 2007. Authenticity judgement Ştiinţă şi Tehnică nr. 1984. condusă. în Probleme de criminalistică şi criminologie. IONESCU. Lucian. 2. 27 şi urm. 4. p. Biletul ucigaşului. p. Lucian. nr. Amprentele digitale. IONESCU. 10. IONESCU. Lucian. Forensic Science International. 1985. 2010. Cum se identifică al hainelor. 2019. nr. 247 p. 1985. IONESCU. 110 şi urm. 1984. IONESCU. p. 23 şi urm. Lucian. 7. IONESCU. 1-2. în Almanahul Ştiinţă şi Tehnică pe anul 1986. 2020. şi urm. 38 şi urm. 1989. IONESCU. Furtul operelor de listică a probelor de vopsea. p. 1986. IONESCU. 1. Lucian. Scrierea cu mâna Lucian. 1987. p. 1984. nr. 2015. p. p. p. 2017. nr. nr. în Ştiinţă şi Tehnică nr. 1985. IONESCU. IONESCU. în Ştiinţă şi Tehnică nr. 2014. Criminalistica şi inscripţiile interesând patrimoniul naţional. 1988. 9. p. 23 şi urm. p. 20 şi urm. 2026. IONESCU. în Probleme de criminalistică şi criminologie. listică a obiectelor de îmbrăcăminte. Particularitès de l’expertise des signatures des tableaux. IONESCU. p. 12. Examinarea crimina- listică în Ştiinţă şi Tehnică nr. 12. IONESCU. 17 şi urm. p. 349 şi urm. 2029. IONESCU. Lucian. IONESCU. 7 şi urm. 109 şi urm. în Ştiinţă şi Tehnică nr. 2. Lucian. IONESCU. 1-2. în Revue internationale de Criminologie et de Police technique nr. 2027. 7. Lucian. 9. 152 şi urm. 1-2. 1984.. în autorul scrisorilor anonime. p. 1983. 142 şi urm. IONESCU. 34 şi urm. 2. Verificarea semnă- turilor prin prelucrarea automată a datelor. 2008. 20 şi urm. 1984. în Ştiinţă şi Tehnică nr. Lucian. p. Identificarea prin amprenta genetică. Lucian. Lucian. în Ştiinţă şi Tehnică nr. Lucian. with the help of paint-brush traces. Dumitru. Lucian. L’expertise de l’écriture exécutée sous l’empire d’une forte émotion. Identificarea obiectului vulnerant în traumatologia mecanică. 5. 2031.

Imprimeria Naţională. în Revista de Medicină Legală. Prefaţă de Octav Onicescu. 2046. Deviaţiile scrisului ca 2041. Examinarea crimina- indiciu de autenticitate a semnăturilor. Lucian. p. listică a obiectelor de îmbrăcăminte. 141 p. IONESCU. 238 p. nr. manageriale privind prevenirea şi contracararea actelor teroriste comise prin caputarea unei aeronave în S. anul VIII. III. IONESCU. 139. p. IONESCU. Cunoaşterea imediată: 1928-1929. Lucian. Fotografia judiciară la faţa . 99 şi urm. Curs de logică. Aportul expertizei scrisului în stabilirea filiaţiei. 272 p. Lucian. Humanitas. Advances in Forensic Sciences. I. Humanitas. Nae.. IONESCU. IONESCU. Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului. 1993. 3. Reproduce textul ediţiei: Logica I – Logica generală. Curs de metafizică: 2038. 1995. nr. 571-578. IONESCU. 2045. 60-63. IONESCU. Lucian. 3. Oportunităţi Lucian. sub redacţia prof. Teoria cunoştinţei. 20-24 noiembrie 2000. nr. Nae. 2042. Editura Medicală. 243 p. Noţiuni generale asupra identificării. nr. august 2006. Bucureşti. 39. Bibliografie la p. Humanitas. iunie 1995. 325 şi urm. IONESCU. 1996. Bucureşti. Bucureşti. Ediţie îngrijită de Marin Diaconu. în Tratat practic de 2050. Cdor. 3-4. Nae. p. IONESCU. Nicolae. p. IONESCU. 1995. IONESCU. p. Mircea. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. Bibliografie la p. Aportaciones de la 2049. IONESCU. Bucureşti. 2003. Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”. 2043. Ediţie îngrijită de Dora Mezdrea. în Realităţi şi perspective în criminalistică.psychosomatic state. sub redacţia prof. p. Nae.U. Proceedings of the 13th Meeting of IAFS. 2033. IONESCU. Bucureşti. IONESCU. Reţeaua europeană de criminalistică. p. signatures. 2032. Peculiarities of signature on carbon-copies. Identificarea pe persoană. 1993. în Şcoala românească de criminalistică. 2048. 1995. 3. 2040. 1941. IONESCU. în Ghidul procurorului criminalist. IONESCU. (Filosofia Creştină). p. 102-117. IONESCU. de curs. Bucureşti. Editura Anastasia. Ultimul curs (1934 / 1935). Editura Medicală. Examinarea crimina- curs. 2036. p.2. Lucian. IONESCU. p. în Tratat de Medicină Legală. Note Nae. I. vol. Lucian. Timişoara. Lucian. peritación caligrafica para el establecimiento de la paternidad. Examinations of Ediţie îngrijită de Marin Diaconu. Aprilie/June 1995. International Journal of Forensic Document Examiners (Canada). 1993. în Criminalistica. 118 şi urm. 2037. Istoria Logicei. Lucian. în Probleme de criminalistică şi criminologie. Ministerul de Interne. 1929-1930. 1975. Vladimir Beliş. Al doilea 2035. Curs de istorie a logicii. 1995. 174 şi urm. Junio 1998. vol. în Tratat de Medicină Legală. 80-81. 133 2051. 2044. p. II. Nicolae. Lucian. Editura Helicon. 1-2 din 1994. Sinaia. 67-69. în Buletinul de Criminologie şi Criminalistică nr. August 22th. vol. Lucian. în Boletin de Información Grafopsicológica. vol. 2034. Lucian. nr. 2002. p. 246-266. IONESCU. 335 p. 4. Bucureşti. 399-418. 2. IONESCU. Noi reglementări în domeniul efectuării expertizei criminalistice. Teoria cunoaşterii metafizice. vol. listică a urmelor de vopsea. Vladimir Beliş. 92 şi urm. Aspecte criminalistice ale traumatologiei mecanice. Dr. Fotografia de semnalmente în România. 2039. locului.E. 2047. în Probleme de criminalistică şi criminologie. 29-34. p. Criminalistica. vol.

+ 36 f. 2052. 451 p. efectuare şi valorificare a expertizelor în procesul penal. Evoluţia şi starea actuală a lingvisticii romanice. Indicatorul localităţilor din România. 2060.V. Oradea. p. 345 p. cu portret. Ministerul de Interne. pl. IORDAN. Bucureşti. 8. Vol. 2.. 231 p. IORGA. + 52 f. 1982. IONESCU. 518 p. 134 Nicolae. Vol. 3. 164-167.criminalistică. Stabilimentul grafic I. Vol. Rolul expertizei matematice în identificarea dactiloscopică. Bucureşti. Istoria Românilor. Editura Institului de Filologie Română. Partea a 2-a. vol. 80-92. Ministerul de Interne. Ion. 2053. Strămoşii înainte de Romani. Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului. ATHANASIU. vol. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalisticii. Urmele picioarelor. Valentin. IORDAN. 2063. Editura Ceprohart. 7. 228-248. Vlad Constantin. pl. Oamenii pământului (până la anul 1000). 2061. Alexandru.. IORDANA. 2064. 303 [-304] p. 296 p. + 18 f. în Tratat practic de criminalistică. Gheorghe. 1976. 1937-1939. 44-68. 276 [-278] p. D. cuprinzând: Dreptul constituţional… Dreptul administrativ… Dreptul penal. 1932. Dumitru. 1979. Editura Tineretului. I. Victor. pl. p. Petre. 1. 1979. IONESCU. Monarhii. în 20 de ani de expertiză criminalistică. septembrie 2004.I. . + 38 f. 269 p. Bucureşti. + 29 f. + 66 f. + 62 f. IV. Ministerul de Interne. Nicolae Th. Nicolae. p. Istoria Bucurescilor. Vol. vol. 329 p. Ministerul Justiţiei. Antigona. 2059. 1983. Vitejii. Unele probleme privind modul de dispunere. 220-229. Vol. pl. 255 p. Ministerul de Interne. în Tratat practic de criminalistică. Sorin Alexandru. 359 p. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Dicţionar al numelor de familie româneşti. Eutanasia: legislaţie comparată. I. Editura Didactică şi Pedagogică. NICHIFOR.M. 480 p. IORDAN. Valente. 1899. 2067. 1979. Reformatorii. româneşti. 2055. GÂŞTESCU. pl. nr. Iorgu. Iaşi. + 20 f. 1976. Contribuţii 2068. IONESCU. 2066.. IORGA. 2056. p. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 817 p. 2065. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. Bucureşti. Cavalerii. 6. Ediţie îngrijită 2057. 351 p. Partea 1. p. MANOLIU. Procedura penală… Limba română… Istoria poporului român… Geografia României… Manual didactic oficial. 148-158. 10 vol. starea de necesitate. volum 12.I. IONNIŢIU. 398 p. 427 p. Ghidul expertului tehnic. 2062. A. Revoluţionarii. Istoria editurii Simion. 2054. Editura Ştiinţifică. 502 [-504] p. 1968. 3. Maior CONSTANTINESCU. Alexandru. IONESCU. SOFRONIE. + Erată (Ministerul Învăţământului – Universitatea Bucureşti). IONESCU. 1974. Manualul practic al ofiţerului de poliţie. şi prefaţă de Barbu Theodorescu. 9. Tipografia „Datina Românească“. G.. IONETE. Maria. IORDAN. Brăila. Editura Academiei Republicii Socialiste România. p. Vol. Introducere în lingvistica romanică. pl. Vol. Vălenii de Munte. 1943. 1998. 1965. 5. pl. Sigiliul Romei. 345 p. Vol. Socecu. Iorgu. Ctitorii. Editura Cartea Românească. + 18 f. pl. Cugetări. Folosirea calculatorului electronic în expertiza criminalistică. V. Profesor de Filologie Romanică la Universitatea din Iaşi. Bucureşti. Alfred Jean. 1929. Legitima apărare şi 2058. p. 1972. IFTENIE. GRĂMESCU. IONNESCU-GION. Sorin Alexandru. Iorgu. IONESCU. pl. OANCEA. Bucuresci. la o nouă clasificare a armelor de foc şi a muniţiei în balistica judiciară. Ministerul de Interne. IONESCU. 4. Introducere în studiul limbilor romanice. 26-32. Vol.

3. Editura Ministerului de Interne. Editura Tehnică. ing. 2076. 2070. Istoria Jandarmeriei Române. 2075. 135-144. 2004.. Ing. dr. p. Puiu Gheorghe. 2004. Traducere din limba franceză de Pavel Popescu. Examinarea armelor de foc confecţionate special pentru a împrăştia gaze nocive iritante sau neutralizante. 2004. nr.. 2077. Ioan. Ion. Dr. ISAC. 137-139. 161-163. p. 2005. 2073. şef compartiment cercetare ştiinţifică şi expertizare odorologică. ştiinţific: Anghel Andreescu. Ion. odorologic... 1. anul VII. nr. Editura Alma Mater. 2078. conf. Comisar-şef de 2085. Sibiu. nr. Perspectiva înfiinţării Centrului Internaţional Antidrog. Bibliografie la p. poliţie. Criminalistica.. Bucureşti. Câinele pentru detectarea explozivilor. Bucureşti. SergiuCălin Drd. Ion. Volumul 2. 499 p. nr. Identificarea persoanelor prin metodele odorologiei judiciare. Volumul 3. nr. Mihaela. în Criminalistica. Câinele de intervenţie. 3. univ. Comisar-şef de poliţie. Sibiu. 1 (24). Editura Alma Mater. Autori: Octavian Burcin. în Buletin de psihiatrie integrativă. ISAC. expert odorologie judiciară. 2081. Bucureşti. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Dr. 2. ISAC. Chinotehnie. 163 p. ISAC. 420-429. Sibiu. 33-34. Centrul chinologic Sibiu. ASAN. MĂLĂESCU. Investigarea odorologică şi probaţiunea 135 . Un Sherlock Holmes printre tablouri. Câinele de pază. 124 p. dr. 2082. în Criminalistica. Puiu Gheorghe. Ing. cu ilustr. Volumul 5. director Centrul de chinologie Sibiu. 2004. 132 p. Guy. Puiu Gheorghe. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Universitatea RomânoGermană Sibiu. + 60 f. Prelucrarea filmelor fototehnice. 2080. SergiuCălin Drd. Ion.. univ. pl. Puiu Gheorghe.Unificatorii. 409 p. 2006. 2001. Puiu Gheoghe. Chinotehnie. Viorel Andronie. Folosirea câinilor antidrog pentru detectarea stupefiantelor. Editura Alma Mater. Sibiu. 445-454. 113-120. p. 1976. 2004. Coordonator poliţie dr. Amprenta olfactivă. Volumul 1. TĂTĂRUCĂ. Alexandru. în Criminalistica. Identificarea criminalistică prin metodele odorologiei judiciare. 2005. Neculai Munteanu. Dr. Editura Meridiane. Iaşi. Ing. 1981. Mileniul III. Vol. p. TĂTĂRUCĂ. Editura Alma Mater. Decanul Facultăţii de Drept – Universitatea Româno-Germană Sibiu. Câinele de urmărire. ISAC. MĂLĂESCU. an XI. 2079. Comisar-şef de MĂLĂESCU. anul VIII. ASAN. Comisar-şef de Svetlana. ISAC. Chinotehnie. 401 p. 131-132. p. X. ASAN. 2072. Bucureşti. ISAC. Editura Luceafărul. Centrul Chinologic Sibiu. Bibliografie la p. 133-134. Sibiu. Ilie. p. Sibiu. mai 2005. Dr. Ing. Puiu Gheorghe. 123-124. IROD. anul VII. 139 p. Bibliografie la p. 10. TĂTĂRUCĂ. 2071. Bibliografie la p. BOTOŞ. Puiu Gheorghe. Editura Alma Mater. 212 p. Conf. martie 2005. ISAC. p. Ioan. TĂTĂRUCĂ. Bibliografie la p. ASAN. 2084. 2074. ISAC. 2000. poliţie. 2083. pl. ISTODOR. Puiu Gheorghe. Sergiu-Călin Drd. Criminalistica şi învăţământul chinotehnic. Întregitorii. p. Puiu Gheorghe. Grigorie. 28-30. ISAC. vol. SergiuCălin Drd. Chinotehnie. Editura Alma Mater. în Criminalistica. 134 p. Bibliografie la p. ISAC. Ioan.. 2004. Volumul 4. Valorificarea urmelor de miros ridicate cu ocazia cercetării la faţa locului. judiciară. Puiu Gheorghe. Comisar-şef. Puiu Gheorghe. Ioan. IROD. în Criminalistica. IRIMIA. anul VII. MĂLĂESCU. Ion. expert odorogologie judiciară. + 33 f. 31-33. Chinotehnie. ISAC. 392 p. Prevenţia primordială în psihiatrie. 2069. SergiuCălin Drd. iunie 2006. Bucureşti. ISNARD. 277 p. TĂTĂRUCĂ. Puiu Gheorghe Dr. Câinele de patrulare. 38. ASAN. ianuarie 2005. Dr. 263-270.

P. Tudor Teoteoi. color. Coordonator: Acad. Tom I. Prof. III. + 48 pl. Emil VRABIE. IŞCENCO. Editura Enciclopedică. Coordonator: acad. Gheorghe Platon. VI. membru de onoare al Academiei Române [. Bucureşti. pe copertă . Bucureşti. 2001. 878 p. 865 p. Istoria Românilor. Alogeni. Partea generală. Vol. IONIŢĂ. IVAN. Bucureşti. Tudor. Bela KELEMEU. Istoria Românilor. 2001. Istoria lingvisticii româneşti [de] Mioara AVRAM. înnoiri în spirit european (16011711/1716). Liana LUPAŞ. Bucureşti. Işcenco. Editura Enciclopedică. 2002. Vol. Coordonatori: Dumitru Protase. 695 p. Vol. Bucureşti. Moscova. Firma juridică „Contract“ – Infra. Coordonatori: Pascu Ştefan.2086.P. color. Editura Enciclopedică. Paul Cernovodeanu. 2092. 1123 [-1126] p. + 64 pl. Bucureşti. IV. 2093. De la Independenţă la Marea Unire (1878-1918). Alexandru Suceveanu.] Secretar ştiinţific: Constantin Bălan. secretar. color. I. poliţienesc. 2087. VII. Flora ŞUTEU. Marius SALA. Criminalistica. Drept Romanici. color. A. E. 2003. color. II. Vol. color. Genezele româneşti. Editura Enciclopedică. Coordonatori: Ştefan Ştefănescu. V. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. + 48 pl. Istoria Românilor. Virgil Cândea. Mirela SECHE. Daco-Romani. Coordonator: Dan Berindei. Coordonatori: Mircea Petrescu-Dîmboviţa. 2003. 2001. Cuza“. Moştenirea timpurilor îndepărtate. + 40 pl. Bucureşti. Ioan Scurtu. + 79 pl. + 64 pl. 136 2091. Editura Enciclopedică. Constituţia României moderne. Bucureşti. 1978. Coordonator: Acad. Istoria Românilor. dr. 1993. Valeria Guţu ROMALO. I. Vol. Răzvan Teodorescu. Editura Enciclopedică. Stelian. 2003. O epocă de 1 Numele editurii. Petre Otu. coordonator [. 842 p. Tom II. color + 5 Anexe. Manual. Editura Enciclopedică Bucureşti. De la universalitatea creştină către Europa „patriilor“. 2003. 748 p. Românii între Europa Clasică şi Europa Luminilor (1711-1821) Coordonatori: Dr. Constantin Rezachevici. România Întregită (19181940). Vol. VII. univ. + 41 pl. 2090. Bucureşti. Secretar ştiinţific: Dr. Editura Enciclopedică. Vol. (Academia de Poliţie „Al. 1072 p. Alexandru Vulpe. Luiza SECHE. Camil Mureşanu. Sub redacţia E. Editura Enciclopedică. 2001. 277 [-280] p. Ruth KISCH. 1 Romfel .A. Vol. 974 p. VIII. 856 [-858] p. Vladimir DRIMBA. 2088.. color + 16 Anexe. + 26 pl. 2003. Vol. Facultatea de poliţie). Ion GHEŢIE. 2089. TOPORCOV. 176 p. Bucureşti. 692 [-694] p. + 64 pl.] dr. Lucia WALD. Iorgu IORDAN. Iorgu IORDAN. color şi erată. Istoria Românilor.

Colaborator: Susana Fernández Ruiz. Traducere din limba spaniolă. ortografic. 137 . M Carmen Jover Celdran Carlos Sanchez Gutiérrez. Serviciul studii şi documentare).Î 2094. tutunul şi alte 2095. Bucureşti. (Academia Română. 244 p..A. Îndreptar privind alcoolul.R.G. Ediţia a V-a. 276 p.P. Întâmplări poliţieneşti [de] M. 1939. noiembrie 2002. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”). G. INID – Instituto de Investigation de Drogodependencias. 136 p.C. Editura Univers Enciclopedic. droguri [de] Carmen López Sánchez. (Inspectoratul General al Miliţiei. Bucureşti. o José A. I. 2097. Bucureşti. Programul U.C. Îndreptarul organului de cercetare penală a Miliţiei.160 p. Îndreptar 2096. (Ministerul de Interne prin Centrul de Resurse Juridice. – Brigada Antidrog.E. Garciá – Rodriquez. – Phare „Lupta împotriva drogurilor”). 1969. ortoepic şi de punctuaţie. 1997.G. şi St.C. D.

Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. vol. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Essen. 1566 p. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Diebstahl. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Hehlerei (Spargeri. Berlin. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. vol. în Tratat de criminalistică: competenţă Rolf. Rolf. MÄRKERT. 2102. Ştiinţe criminalistice. JAEGER. Lübeck. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Schmidt Römhild. Ştiinţe criminalistice. Vortäuschen einer Straftat (Suspiciuni privind fapta penală). Berlin. Lübeck. 2002. 129 p. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Essen. Ediţie revăzută şi adăugită. 2002. Lübeck. Raub. JAEGER. 9 p. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Berlin. 2108. Editura Schmidt Römhild. Lübeck.und . vol. Editura Schmidt Römhild. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. vol. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 2103. Rolf. Essen. Körperverletzungskriminalität (Infracţiuni privind vătămări corporale).II. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. înşelăciune). vol. ediţie revăzută şi adăugită. 2002. 53 p. 2002. PAULUS. I. Ştiinţe criminalistice. ediţie revăzută şi adăugită. Essen. Sexualdelikte (Delicte sexuale) în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. ediţie revăzută şi adăugită. I. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. I. Essen. 2002. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Berlin. Berlin. Ştiinţe criminalistice. Ştiinţe criminalistice. JAEGER. Unterschlagung 2106. Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 2002. Schmidt Römhild. vol. ediţie revăzută şi adăugită. JAEGER. coordonator Rolf Rainer Jaeger. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. I. Rolf. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 60 p. ficarea documentelor). JAEGER. 2099. Einbruchskriminalität. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Berlin. 6 p. 27 p. Lübeck. Ştiinţe criminalistice. Essen. 156 p. şi vol. ediţie revăzută şi adăugită. Berlin. criminalistică. Editura Schmidt Römhild. I. Rolf. Rolf. Rolf. Essen. ediţie revăzută şi adăugită. Schmidt Römhild. 51 p. Lübeck. vol. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 2105. ediţie revăzută şi adăugită. Werner. Rolf. vol. JAEGER. 2002. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Urkundendelikte (Falsi- 2100. Lübeck. Schmidt Römhild. JAEGER. coordonator Rolf Rainer Jaeger. JAEGER. I. Ştiinţe criminalistice. ediţie revăzută şi adăugită. ediţie revăzută şi adăugită. Berlin. coordonator. JAEGER. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Editura Schmidt Römhild. Rolf. JAEGER. Ştiinţe criminalistice. Ştiinţe criminalistice. I. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Ştiinţe criminalistice. Schmidt Römhild. vol. I. coordonator Rolf Rainer Jaeger. I. Bedrohung (Ameninţarea) în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 2107. Tăinuire). 2002. vol. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Essen. (Furt. 2002. 2101. Erpressungsdelikte (Tâlhărie şi şantaj). BTM – Kriminalität (Investigarea infracţiunilor la regimul stupefiantelor). Rolf Rainer. I. 82 p. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Lübeck. JAEGER. Rolf. Schmidt Römhild. Nötigung (Imoralitatea). Essen. Ştiinţe criminalistice. Berlin. 2002.J 2098. STETTIEN. Berlin. 1600 p. Lübeck. 2104. Lübeck. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Essen.

JAEGER. 31 p. vol. coordonator Rolf Rainer Jaeger. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Berlin. Intervenţii periculoase în traficul rutier). Lübeck. Essen. Lübeck. Ştiinţe criminalistice. Rolf. 2002. Beschlagnahme. Schmidt Römhild. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică.ediţie revăzută şi adăugită. Berlin. JAEGER. Rolf. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Schiffs. Rolf. vol. Ştiinţe criminalistice. coordonator Rolf Rainer Jaeger. confiscarea. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Berlin. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 2111. 7 p. Deliktsbezogene Sachbearbeitung von Gefährlichen Eingriffen in den Bahn-. Essen. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Lübeck. I. 10 p. vol. Berlin. II. pentru studiu şi practică. Schiffs. 22 p. Essen. Schmidt Römhild. Strafprozessuale Ermächtigungen mit Bezug zur naturwissenschaftlichen Kriminalistik (Împuterniciri procesual-penale cu referire la tehnica criminalistică).und Luftverkeh r/ Gefährdungen des Bahn-. 2109. postconfiscarea. II. ediţie revăzută şi adăugită. Identitätsfeststellung (Stabilirea identităţii). Lübeck. Schmidt Römhild. Essen. JAEGER. Werner. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Essen. JAEGER. Hausfriedensbruch (Tulburarea liniştii domestice). 2113. 2002. Lübeck. 2002. JAEGER. Berlin. 2112. Schmidt Römhild. 14 p. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Gesetzestext mit Kommentar und kriminaltaktischen Hinweisen (Text de lege cu comentariu şi indicii criminalistice). Berlin. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. THIEL. Berlin. coordonator Rolf Rainer Jaeger. vol. Entziehung der Fahrerlaubnis (Asigurarea bunurilor. Lübeck. Schmidt Römhild. coordonator Rolf Rainer Jaeger. naval şi aerian). 2002. 2002. 2116. JAEGER. vol. vol. Rolf. 28 p. Ştiinţe criminalistice. Schmidt Römhild. coordonator Rolf Rainer Jaeger. II. ediţie revăzută şi adăugită. Rolf. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. naval şi aerian / Periclitarea traficului feroviar. 2002. JAEGER. Kriminalakten (KA) [de] Kriminalpolizeiliche personenbezogene Sammlungen (KpS) [de] Anhaltemeldungen (Documente judiciare / Colecţii ale Poliţiei Judiciare. referitoare la persoane). Ştiinţe criminalistice. Essen. ediţie revăzută şi adăugită. 4 p. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. retragerea permisului de conducere). vol. Rolf. Ştiinţe criminalistice. Essen. Deliktsbezogene Sachbearbeitung einer Sprengstoffexplosion (Activităţi de tip delictual în cazul unei explozii). 2110. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 10 p. vol. MÄRKERT. Rolf. Rolf. I.und Luftverkehrs (Activităţi de tip delictual cu intervenţii periculoase în traficul feroviar. 2114. vol. Essen. Wolfgang. I. Ştiinţe criminalistice. ediţie revăzută şi adăugită. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Drept comentat şi tactică criminalistică 139 2115. Lübeck. Berlin. ediţie revăzută şi adăugită. ediţie revăzută şi adăugită. Trunkenheit im Verkehr / Gefährdung des Straßenverkehrs Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr (Beţia în trafic / Periclitarea traficului rutier. Ştiinţe criminalistice. Postbeschlagnahme. ediţie revăzută şi adăugită. 2002. I. Essen. I. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. . 2002. Berlin. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Schmidt Römhild. ediţie revăzută şi adăugită. JAEGER. Schmidt Römhild. Lübeck. II. Schmidt Römhild. Lübeck. 2002. Ştiinţe criminalistice. Sicherstellung. 8 p. coordonator Rolf Rainer Jaeger. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică.

2002.] Piciorul în uşă [. 297 p.R. Third Edition. Logos architekton „Dacia“. Pe copertă: Tratat de manipulare. Alvarez. 311 p.] Acum e rândul tău să îi foloseşti pe Ei. JUGASTRU. [Bucureşti]. 2126. 2124. 2121. Soutern Illinois. Berlin. ediţie revăzută şi adăugită. Studii de logică. Ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Gh.] R. . R. Baillière et Fils. + 5 f. 2122. 1967.] Să spui „stop”[. Oloriz. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Ştiinţe criminalistice. 1913.I]. 160 p. & BEAUVOIS.. 2128. II. 1982. 2129.. 1966. Emil. JORDA. 1888.I. JORGENSEN. Sistema dactiloscopico.. 2120. Norton. [Bucureşti]. Strategi recomandate celor oneşti dar mai ales celorlalţi… Manipulaţi: Şeful [. Bucureşti. 1970. Identificarea autorului în caz de omor prin administrarea probatoriului susţinut de examinarea microurmelor biologice ridicate de la locul faptei.S. Schmidt Römhild. 176 p. Scopul tău contează [. Athanase. Editura Academiei R. 2 année..V.. Raoul. no. Fahndungsunterstützung nach Kraftfahrzeugen. IV. Titlul original: Petit traite de manipulation à l’usage des honnêtes gens. + erată (Biblioteca de filozofie şi sociologie). p. Bucureşti. J.R. New York. 1971. Studii de logică [vol.. 156 p. La Cryptographie et ses dans les grandes villes au dix-neuvième siècle et de l’extinction des maladies vénériennes… Deuxième édition. 2130. GOERGENS.] Duşmanii[. Bucureşti.L. Athanase.2117. JOHNSON. De la prostitution 2131. JOSS. în Metode şi tehnici de 2134. vol. Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu. Athanase. Bucureşti. 1930. 2133. 1981. Stephen. vol. 527 p. 662-677. Paris. JOJA. 24 p. JERLOV. Tablă de materii şi în limba franceză.C. Larcier. distance. Bekleidung und Waffen durch Internetnutzung (Sprijinirea urmăririi cu ajutorul autovehiculelor. applications à l’art militaire. Society. 1974. Éditious Montchrestien.] Prietenii[. 1960. în R. Rolf. Madrid. Editura Academiei R. 1885. pl. JAGNAUX. correction and 2125. 112 p. 1921. 1997. JOJA. Joule & J.S.V. [Bucureşti]. L’identifation à 2132. vol. Lübeck. 392 p. Bucureşti.). 1874. Librairie Polytechnique. II. JOJA. Les délinquants aliénés et anormaux mentaux. JOULE. 201 [-203] p.S. Analyse chimique Editura Academiei R. Baudoni. avec 64 figures dans le texte. Procuror criminalist. Paris. Epure. [Thèse]. Remus. Titlu şi în limbile engleză şi rusă. 392 p. The Mismeasure Maurice. classification plantaire chez les e nouveaux-nés. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. JEREZ. Baudry et ie C Éditeurs.S. 2127. Traducere din limba franceză de Nicolae-Florentin Petrişor.R.] Familia[. des substances commerciales minérales et organiques. Project de système de 2123. JOJA. 140 de manipulare. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. [Cluj]. Tratat Jimenez.L. [Paris]. J. JAY GOULD. Essen. Editura Antet.9. H.H. Foloseşte-ţi aproapele! De multe ori ei te-au folosit[. vol. [Omagiu închinat eroilor miliţiei]. J. 1966. Logos şi Ethos. Paris. Hakon.. E. 946 p. vestimentaţiei şi armelor prin utilizarea Internetului). Beavois. 1971.] Manipulaţi: Uşaîn-nas[. JAEGER. JEANNEL (Dr. Bruxelles. Crime. Athanase. Cunoaştere şi acţiune. Editura Academiei R.B. 1976. JOJA. (Faculté de droit de Montpellier).. X + 647 p.R. Jertfe supreme.] Nu cădeţi în plasă. III. (Colecţia „Pentru Patrie“). of man. 1960. XX + 512 p. 2119. Editura Politică. Editura Academiei. Editura Politică. 2118. Athanase.

2005. 141 . Über das Ohr zum Täter (Despre ureche în relaţia cu făptuitorul) în: Krimininalistik (Criminalistul) nr. Cuvânt înainte de Vasile Dem. I. 478 [-480] p. Cristiana-Mihalea Crăciunescu. Traducere din limba germană de Daniela Ştefănescu.identificare criminalistică. 2003. 256 p. Editura Universitas. Zamfirescu. 245 p. Vol. Bucureşti.[arl] G[ustav].G. 2139. Justiţia pentru minori. Bucureşti. p. Cuvânt înainte de Vasile Dem. 254 p. Bucureşti. Traducere din limba germană de Dana Verescu şi Vasile Dem. Tipuri psihologice. vol. 2005. Zamfirescu. 376 p. 2004. Traducere din limba germană de Viorica Nişcov. 2001. 14/1. Vol. 2006. Bucureşti. Consemnate şi editate de Aniela Jaffé. Universul Juridic. Separarea şi compunerea contrariilor psihice în alchimie. 2004. Vol. Bucureşti. Traducere şi notă de Daniela Ştefănescu. 6. 291-295. Vol. Simboluri ale transformării. Glosar la p. C. 2006. 2005. Zamfirescu. JUNG C. JUNG. Psihologia fenomenelor oculte. Vol. C(arl) G(ustav). W. KAISERSLAUTERN. 3. Bucureşti. 328 p. în curs de apariţie. II. Bucureşti. 2135. 425 [432] p. Traduse din limba germană de Dana Verescu. 9. Vol. vol. Traducere din limba germană de Vioricea Nişcov. 330 [336] p. Zamfirescu. 618 p. Cuvânt înainte de Vasile Dem. 1999. Opere complete. Bucureşti. Traducere din limba germană de Daniela Ştefănescu. + 368 p. 2136. vise. 2137. Arhetipurile şi inconştientul colectiv. Lavinia Valeria Lefterache. Coordonatori: Maria Coca-Cozma. Traducere de MariaMagdalena Anghelescu. 2138. JUNG. 2003. Amintiri. Ediţie revizuită şi întregită. Simbol şi libido. 14/2. 2006. 462 p.. 17. 18 volume. 461-476.10/84. Dezvoltarea personalităţii. Bucureşti. Traducere din limba germană de Dana Verescu. 2. Editura Trei. Bucureşti. Vol. Erosul şi arhetipul mamei. Aion Contribuţii la simbolistica Sinelui. Vol. reflecţii. Mysterium Coniunctionis. Psihogeneza bolilor spiritului. Colecţie coordonată de Vasile Dem Zamfirescu (Biblioteca de psihanaliză). Mysterium Coniunctionis. Editura Trei. JUNG. Editura Humanitas. Traducere din limba germană de Dana Verescu. Cercetări asupra separării şi unirii contrastelor sufleteşti în alchimie. 1.

41-42.88/1997. (Extras din Revista de Drept Penal şi Ştiinţa Penitenciară. KAISER. 2143. KAPLAN. Partea I. iulie 2004. 2147. Oradea.2. XII + 402 p.I. KELLER. 1993. 16 p.. Eine Einführung in die Grundlagen (Criminologie. 1990. Craiova. p. p. 1883. 2144. studenţii în drept. KERCKHOFFS. G. Director Meteksan-Biometrics Turcia. CUPCEA. 1929. KAHANE. + erată. KERNER. Contribuţiuni la cunoaşterea personalităţii criminale. D. KERNBACH. Martin. Marijuana. New York. 2158. 305-313. 11-12. KAISER. Traducere din limba engleză de Agop şi Daniela Bezerian. în Criminalistica. în R. Kriminologie (Criminologie). prefaţă de Septimiu Chelcea.R.C. La Cryptografie militaire. Tipografia Universală S. 1989. 2142. Respon- Prohibition. Diamante faimoase şi Rekonstruktion bei der Untersuchung von Vorkommnissen mit Schußwaffenanwendung (Reconstituirea balistică judiciară în investigarea incidentelor cu arme de foc). 4. Medicina legală. dr. 2153. Heidelberg. Mihail. 151 p. Science and the detective New York 1995 (deutsch: „Mit der Wissen schaft auf Verbrecherjagd" Editura WILEY-VCH Weinheim 1997 („Cu ajutorul ştiinţei la vânătoare de infractori“). Kriminologie (Criminologie). Nr. p. Zvonurile. Bucureşti. 7-8. în: Die Polizei (Poliţia) nr. Expertiza grafică G. Rolf. medici şi jurişti. misterul şi legendele celor mai preţioase nestemate din lume.A. Învăţăminte folositoare pentru ofiţerii de poliţie judiciară. 2145. dr. Introducere în elementele fundamentale). G. nr. Heidelberg. 34/1936 şi 7-8/1936). 2003. KAPFERER.. 108-119. Berlin. KAPTANOGLU.. Pocket Books. Mihail. [Bucureşti]. 2141. S.P. 1928. SCHAIRER. 2149. Siegrfried. Die gerichtsballistische zusammenarbeiten (Mână în mână să combatem criminalitatea – Cum cooperează Procuratura şi Poliţia din Baden-Württemberg). 2154. Drd. The New 2156. no. 45 p. Hand in Hand die Kriminalität bekämpfen – Wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Baden-Württemberg M[ihail].. 1937. Bucureşti. 186 [-191] p. Dr. Cluj. Prof. anul VI. N. Biometria şi controlul la frontieră. [1971]. 2152. 2157. fatale. 1961. 4e année. Heidelberg.. M[ihail]. Jean-Noël. 2148.. în: Institutionen der inneren Sicherheit (Instituţii ale securităţii interne). Editura de Stat Didactică şi Pedagogică. ARHIRIADE. Tipografia Dieceziană. 320 p. KAISER. KERNBACH. şi Saeculum Vizual. KERNBACH. Editurile Saeculum I. ing. 2151. Istoria. KAHLFELD. SCHELLHOSS. KERNBACH. KENDALL. Paris. cel mai 2155. TĂNĂSESCU.K 2140. Mihail. Editura Humanitas. în conformitate cu dispoziţiile Codului Penal Regele Carol al II-lea şi a noii proceduri penale. Prof. Traducere din limba franceză de Marina Vazaca. Manual pentru studenţii în medicină. Cluj. Dreptul procesual penal în R. Cuneyt. 1993. SHACK. sabilitatea penală şi tendinţele medicolegale actuale. KAISER. Brian H. Baudoin.O. Manual practic de Medicină Legală şi noţiuni sumare de anatomie şi fiziologie. Kriminologie. 2150. 1961. médico-légales avec application criminalistiques. 239 p. Extras din No. ştiinţifică şi experţii caligrafi. 2146. 1932. 1996. 743 p. Kleines kriminologisches Wörterbuch (Mic dicţionar criminologic).. cu 150 figuri în text. Trois observations vechi mijloc de informare din lume. KAYE. 1935. John. 21 p. 1938). Leo P. . Mihail. Const. KERNBACH. 1988. Scrisul Românesc. KERNBACH. Heidelberg. (Mişcarea Medicală Română.

KLOSE. nr. 1979. Editura Schmidt-Römhild. Bucureşti. KISS. 212-219. 2167. Essen. Costin C.. 1966. J. 1943. Kindlers). caiet 3/1990. septembrie 2004. (I-III) (Frontul Democrat Universitar. Willey & Anton. Ştiinţe criminalistice. Monica. KIRK. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Mihail. 2174. Interscience Publishers Inc. şeful laboratorului de Detecţie a Comportamentului Simulat din cadrul D. enciclopedie. Physical evidence and police laboratory. 2165. Laura. 559 p. ediţie revăzută şi adăugită. 2172. Mică und Tötungsdelikte (Crimă de omor) în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. H. Ministerul Justiţiei. 1.159-162. Lübeck. 424-432. Editura Medicală. 2004. Berlin. p. Tipografia Cartea Românească din Cluj. KESSLER. Csaba. Lars. 2161. Mihail. KNIELING. Fire investigation.. 2002. PLAHTEANU. Crima.L. Cornelia. 3. KERNBACH. 876-878. Editura ALLFA. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal 1 Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti . KLAUS.B. 1998. 884 p. 2003. Subcomisar de poliţie legală. 2175. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Traducere din psiholog Kiss Csaba. KISS. p. Mord- (Manual de psihologie Munchen. KIJEWSKI. I. + erată. Bucureşti. Rekonstruktion securităţii reţelelor de calculatoare. cu ilustr. Essen. dr. volum 12. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 1969.P. Prof. Medicină judiciară. HILGERS. Prof. 401 p. Mihai. KISS. Fallanalyse. Csaba.B. fenomen 2170. p. 1982. GLAUM. FLOREA. P. I. 21-32. Bucureşti. Berlin. Bucureşti. 346 p.G. New York. p. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Lübeck. Bibliografie la p. Ronald. W. 1947. Consideraţii medico-legale asupra arsurilor letale. 239-254. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 2176. 2002. R. p. Mihail. Medicină recidiva ca factori care influenţează reactivitatea persoanelor testate prin metoda poligraf. în: Archiv für Kriminologie (Arhivă pentru criminologie). Centrul studenţesc Cluj) [Litografiat]. Rolul caracteristicilor topografice în identificarea persoanelor după scris. în: Kriminalistik (Criminalistica). KINDLERS HANDBUCH PSYCHOLOGIE und andere Methoden (Analize de caz. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 2000. Bucureşti. Anti Hacker – Ghidul limba engleză de Radu Săndulescu. KLOSE. Schmidt Römhild. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. P.. 2168. Editura All Educaţional. Fascicolele I – III. KNIELING. Ştiinţe criminalistice. Täterprofil von Verkehrsunfällen (Reconstituirea accidentelor de circulaţie). Welter. 179 p. 2171. 2163. Sibiu. 2162. New York. p. KNIELING. vol. JAEGER. Heidelberg.2159. KERNBACH. 111 p.I. KIRIŢESCU. Gravitatea infracţiunii şi biologic universal şi permanent. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Lübeck. 2169. Son. Bucureşti. Das „Wunder“ von Lübeck (Minunea din Lübeck). 2173. 2166. 1982. 2164. Considerations about the Post Traumatic Stress Disorders. vol. Rolf. Cluj. 1958. caietele 1-2/1981. 143 IOAN. Anton. Crime investigation. ediţie revăzută şi adăugită. 15 p. Moneda.L. Bucureşti. dr. 2160. KERNBACH. Profilul psihologic al criminalului Konstantinos Passaris. KLANDER. în 20 de ani de expertiză criminalistică. O. Schmidt Römhild. profilul făptuitorului şi alte metode) în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică.M. Beatrice. 126-130. Universitatea Regele Ferdinand I din Cluj la Sibiu. KIRK. PRIBILLA. F. Editura Criminalistică.

8 S/p 120/21 Hannover (1898?). 2184. Heft 23/1912. Springer-Verlog. KONBITSKY. 2182. 748 p. Letopiseţul Moldovei (1662-1793) de Ion Neculce – Vornicu şi Tera de susu. în Criminalistica. Edwin. Edition Francaise. Impactul des Alienes. Letopiseţul Moldovei (1662-1711) dă Logofetul Nicolae Costin. p. 536-539. în R. Polizeiliche Informa- Moldau und Walachei. Dr. KNIESEL. 1990. Wilhelm. 1978. de criminalistică şi de penologie nr. KRÖTZSCH. p. DBZ Nr. KNIESEL. 1911. 2190.Datenschutz und Informationsverarbeitung in der sicherheitsbehördlichen Praxis (Manual de protecţie a datelor pentru organele de siguranţă – Protecţia datelor şi prelucrarea informaţiilor în practica organelor de siguranţă).. Tabele istorice ale României de la 1766 până la 11 februarie 1866. ianuarie 2005.Blatt philatelistischer Vereine Nr. volum 13. nr. 36-38. în: Grundlagen der Kriminalistik (Bazele criminalisticii). Genève [Imprimé en Roumanie]. KORNHAUSER. 192197. KRAMER. Cartea pentru descălecatul de’nteiu a Ţerei Moldovei şi a neamului moldovenescŭ. tomu II. 8. Mavrocordatŭ în Moldova (1711-1716) de Acsinte Uricarul. Punerea sub supraveghere a conturilor bancare şi a conturilor assimilate conturilor bancare. Medecine legale 2179. Ausgaben 1866 und 1871/72. von R.C. STÖRZER. par J.Medecine. Hugo.F. + XVIII. Y. Chemnitz (o. Bucureşti. de Miron Costin.. 2. Tomu. Editura W. p. Chemnitz 1912. 111 p. XLIII + 501 p. 1975. 2188. 2177.C. 2185. 2178. Vorphilatelistisches aus der des Datenschutzes für Sicherheitsbehörden . Social tionsverarbeitung und Datenschutz im künftigen Polizeirecht .V.. A doua domnie a lui Nicolae A. 300-311. Kohlhammer. KRETSCHMER. până la a treia domnie a lui Mihai Racoviţă V. no. 3 vol. anul VII. Ruth Rosner. La pharmacodépendance. sources of Delinquency. J. 2183. KŐVESI. KRAPP. Traducere şi adaptare de general de brigadă (rez. KOHL. 1913. 144 Manuel étable d’après les rapports de groupes de l’OMS et d’antres publications de l’OMS. Lawrence. 2/2004. Briefmarken-Handbuch und großer Katalog Paul Kohl. Berlin.).9. November 1858. Cameron. 2180. nr. prezent şi viitor. KUBE. tom III. 1. „Kriminalistik -Handbuch fur Praxis und Wissenschaft" (Manual de criminalistică pentru practică . vol. Handbuch 2181. University of Chicago Press. Ernst. KOGĂLNICEANU. Hans Udo/ Timm. 1872-1874. 1937. (Organisation Mondiale de la Santé). KRAFFT. Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu. 1986. Identification de la hache avec les traces laissées sur les e branches coupées. 2186. TEGTMEYER.Kommentierung der einschlägigen Bestimmungen des Vorentwurfs zur Änderung des ME PolG (Prelucrarea şi protecţia poliţienească a datelor în viitorul drept poliţienesc – Comentarea condiţiilor implicite ale anteproiectului de modificare a Legii Poliţiei). în Revista de criminologie. 37. Mihail. ParisToulouse. Kramer et D. Chicago. Letopiseţul Ţerei Moldovei de la domniea lui Istrati Daliga V. J. Editura criminalistică. Cronicele României sau Letopiseţele Moldaviei şi Valahiei. 2191. KOHL Paul. Ioan Hurdubaie şi inspector principal Mălin Gabriel Popa. carele au fostu logofetu mare în Moldova. iunie 2005. VAHLE. Vertrauliches Korrespondenz . Korpeban und charakter. Unbekanntes und unbekanntes Bekanntes von Rumänien.I. 2187. Paul. 15 Bani 1869 mit falsch gezeichnetem N in CINCIS. 1921. Laura Codruţa. atribuitŭ lui Nicolai Mustediacu stare de divanu (16621729). VAHLE.F. Klaus Jürgen (Hrsg).) dr. „Kohl-Handbuch 1912“. p. KOBILINSKY. 2189. Die Moldau 5 paras schwarz vom S.N.V. Ediţia a II-a. 9 année. ştiinţei criminalistice asupra sistemului de justiţie penală: trecut. Ebing.

caiet 6/1977. II. Schmidt Römhild. Gosiurizdat. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. KUSTANOVICI. KUNZE.1994. p. Ştiinţe criminalistice. Edwin. Viena. 8 p. vol. Ediţia a 2-a. 2193. vol. 788. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică.) KriminalistikHandbuch für Praxis und Wissenschaft (Manual de criminalistică pentru practică şi ştiinţă). 2002. 1982. Mockva. 145 . I. I. Klaus Jürgen. Essen. Rekonstruktion und Experiment (Reconstituire şi experiment). coordonator Rolf Rainer Jaeger. R. 2192. TIMM. Einsatzmöglichkeiten criminalistică. în: Forum der Kriminalistik.şi ştiinţă). 2194. Organisierte Kriminalität – Begriff und Indikatoren (Crimă organizată – noţiuni şi indicatori) în Tratat de criminalistică: competenţă (Balistica judiciară). p. 1956. 1994. Sudebnaia Balistica Bernd. II. Berna. 2197.15-18. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. în Kube / Störzer / Timm (publ. II. 1994. KÜNKLER. Kriminologie (Criminologie). Berlin. Elemente fundamentale). Eine Grundlegung (Criminologie. Kriminologie. KUNZ. Klaus. 2195. Ştiinţe criminalistice. 1992 vol. Stuttgart. Holger. F. Entwicklungsbedingungen und Tendenzen der Kriminalistik (Condiţii de dezvoltare şi tendinţe în criminalistică). KUBE. KÜRZINGER. vol. 381 p. Ministerul de Interne al RDG). NORDMEYER. ediţie revăzută şi adăugită. KUHLMANN. Ministerium des Innern der DDR (Forumul criminalisticii. Publikationsabteilung (Direcţia Publicaţiilor) Berlin. des Hubschraubers und anderer Fluggeräte (Posibilităţi de intervenţie cu elicopterul şi alte aparate de zbor). Traducere manuscris. Editura Richard Boorberg Stuttgart. Essen. 2198.A. Lübeck. Lübeck. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Schmidt Römhild. ediţie revăzută şi adăugită. 2196. 2002. 14 p. Berlin. vol.

a. Traducere din limba franceză de Aurelian Perşinaru şi Teodor Atanasiu... p. Bucuresci. Theorien abweichenden Paris. de pe lângă Judecătoria Mediaş. S. no. Leipzig. R. 1935. 1980. f. 1934. no. 77-79. LACASSAGNE. Judiciaire. Iaşi. Profesor la Curtea de casaţiune. Literatura juridică. Jean.I. 223 p. LARIN. planificarea. Grig. I. Les tatouage. 1921. 2208. 2209.I. Antropologie şi comunicare. .L 2199. 6e année.C. în R. 1929. 2205. Bucureşti. Doctor în drept. Le tatouage thérapeutique.N.I. Grigore Ioan. Paris. A. în e R. Du Regina. LARQUIER. LAHOVARI. Editura Tritonic. Seducţia maselor… îţi vor ciuguli din palmă ca guguştucii. procuror general Curtea de Apel Timişoara. 2210.N.G. 2003. Pe copertă: Arnauld du Moulin de Labarthète [. J. 203 p. 2203. CARMER. Précis de Médecine Verhaltens (Teorii referitoare la comportamentul deviant).M. 1881. 9. no. Moscova.C. Studien an kriminellen Zwillingen (Infracţiunea este destin. 2207. consilier Curtea de Précis de Médecine Légale. Baillère. Paris. München. G. Jean. Jean. Editura Antet. 2206. 8-44. inspector judecătoresc). p. 2215. 2212. tatouage chez les prostituées de France et d’Afrique du Nord. 2216. [1936]. 2202. J. Heidelberg. Paris. Masson. Călăuza ofiţerului de poliţie judiciară întocmită conform noilor legiuiri penale. LABARTHÈTE. Arnauld du Moulin de. LARDELLIER. Despre Psychologia Criminală. p. 2204. no. J. 2201. 1886. R.. Du 2214. Manual de 2217. LACASSAGNE. A.C.Eine Auswertung von 1110 Wiederaufnahmeverfahren" (Surse de eroare în procedura de investigare – O evaluare a 1110 proceduri de înregistrare). 520556. A. Verbrechen ist Schicksal. Étienne. 1. 189 p. 203 p. 7 année. de deux tableaux en couleur et de 4 planches en couleur. 564-619. Protecţia martorilor [-] noutate de reglementare în legislaţia românească. LACASSAGNE. 1937. 1993. éditeur. Studii efectuate asupra gemenilor infractori). Apel Timişoara.. Traducere din limba franceză de Valentina Procopie. LACASSAGNE. Jean. 9e année. Editor.. 112 p. Quatrieme edition. Teorie şi practică. et MARTIN. 1980. Parchetul radiestezie. LAHOVARI.. 1934. A. LASCU. Masson. Tatouages professionnels des tréfileuses. Decémbre. Polirom.. 10. Apel Timişoara. 2213.] Manipularea în relaţiile publice. Essai d’Étude critique. LACASSAGNE. René. HERBERT. ROUSSET. în R.2. Prim-procuror.I.. 1929. p. Reguli de aur: Nu scuipa auditoriul! Propoziţii scurte! Fără glume în doi peri! Fără transpiraţie! Pauza de toaletă! O rezervă de colanţi! Verifică-ţi şliţul şi pe al adversarilor… Ghiorţăitul maţelor interzis! 2200. Teoria legăturii ritualice. Cercetarea cauzei penale: tatouage chez les prostituées de France et d’Afrique du Nord. Jean. I. Ouvrage accompagné de 47 figures dans le text. LANGE. Traducere din limba franceză de Giuliano Sfichi.. J. 1970. LUNGULESCU. 74 p. 233 p. LACASSAGNE. 6 année. 1888. Criminologie et science pénitenciare. deuxième édition. LAHOVARI.C.C. 2211.. Grig. LACROIX À L’Henri.a. Ioan. 584-603. Mementos Dalloz. „Fehlerquellen im Ernittlungsverfahren . în e R. 592 p.I. (procuror general Curtea de Apel Timişoara). HERBERT. I. p. Călăuza ofiţerului de poliţie judiciară. Editura Kriminalistik. Pascal. Postfaţă de Alain Caille. LUNGULESCU. LANGE. organizarea. (consilier Curtea de Manipularea în relaţiile publice. LACASSAGNE. LAMNECK. 2000. f. Haimann. XXIV + 850 p.

în Revista de criminologie. BOBIN. Bistriţa Năsăud. Ion. în Criminalistica. O abominabilă tâlhărie. Cu generalul de brigadă magistrat Dan Voinea pe urmele celui mai mare terorist al secolului. LĂPĂDUŞI. Augustin. p. Un boschetar ars de viu. 2227. 4. 81 – 88. LĂPĂDUŞI. Vasile. ENACHE. 232-246. 2229. nr. în Criminalistica. 13-15. anul I. Silviu Puiu. 2004. 2220. Colonel. Vasile. p. p. Ministerul de Interne (uz intern). Vasile. p. LAZA. LĂPĂDUŞI. 2225. mai 1999. Editura Venus. LĂPĂDUŞI. 2230. LATTES.. Vasile. 320 p. 2231. 2. Bibliografie selectivă p. Vladimir. Florin. 2003. LĂPĂDUŞI.I. în Criminalistica. anul II. Augustin. mai 2000.. 2218. 2228. LĂPĂDUŞI. celebrul „Carlos”. par l’arsenic on par les cyanures. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia. normative pentru uzul lucrătorilor Ministerului de Interne. 1968. nr. Vasile. 2000. e în R. 2235. 375-380. 267 p. LĂPĂDUŞI. p. Une affaire d’intoxication 2224. LĂPĂDUŞI. Vasile. Serviciul Cultural. Adevărul obiectiv al probelor. Unele mijloace şi metode ale muncii de informaţii. Alba-Iulia. 2234. mijloc de probă în procesul penal. 2/2004. nr. p. p. Vasile. Decodificarea unei „crime perfecte”. 3. p. BRAUN. 1. LAUNAY. 26-29. Operaţiunea „Valuta”. 2221. Bucureşti. p. anul I. 1937. Atrocităţile unui ucigaş. 2232. 2226. anul I. în Criminalistica.13. Presă şi Editorial al Ministerului de Interne. 3. Căpitan. ALEXANDRESCU. mai 1999. nr. în Criminalistica. 5-8. Reconstituirea – etapă decisivă al drumului către adevăr. Culegere de acte Colonel. 21-23. 11. anul II. în Criminalistica. 2236. LĂPĂDUŞI. BOBIN. 2.P. noiembrie 1999. nr. anul II.J. nr. 1993. septembrie 1999. Vasile.C. Vasile. nr. 1. 2. 2237. în Criminalistica. nr. iulie 2000.4 (Nouvelles). Prefaţă de Arno Breker. 516-535. Grigore. 2222. p. nr. 388 p. Vasile. Vasile. în Criminalistica. LAZĂR. p. Bucureşti. 2. 2000. Vasile. Psihologie şi sexualitate la mari contemporani. în Criminalistica. PĂTRUŢ. no. 20. 147 . p. Dr. 2223. Jacques de. Doru. NISTOR. martie 2000. Vladimir. Jose E. 1936. nr. 1973. autori neidentificaţi. Titlul original în franceză: Psychologie et sexualité des grands contemporains. expert criminalist. 5-7. Procuror general adjunct. 26-27. anul I. Vladimir. ALEXANDRESCU.I. ALEXANDRESCU. Vladimir. 10-13. Criminalistica. 2233. Îndreptar profilactic şi terapeutic de medicină naturistă. 3. LĂPĂDUŞI. martie. Cluj-Napoca. Înregistrările audio sau video prezentate de părţi. ALEXANDRESCU. şef serviciu judiciar I. Editura Alma Mater. 286 p. Bibliografie la sfârşitul prezentărilor. 8 année. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Editura „Păzitorul Adevărului”. în R. anul I. Leone. L’individualité du sang. 1993. Lector univ. LĂPĂDUŞI. Macabra descoperire din apartamentul 8. nr. LĂPĂDUŞI. Făgăraş. 181188.9. anul II.C. 4. în Criminalistica. 4-7. Editura ALTIP. anul II. no. mai 2000. LAZZARINI. anul I. martie 1999. LĂPĂDUŞI. 9e année.23. iulie 1999. p. 380 [-384] p. Nicoleta Daniela. nr. p. 5. LĂPĂDUŞI. 26 -28. anul II. în Criminalistica. de criminalistică şi de penologie nr. LAZĂR. + XX planşe color. Vasile. în Criminalistica. Soluţionarea crimi- nalistică a unui caz cu puternice accente mediatice. Istoria neştiută a monstrului de la Suceava. p. p. Florin. 8-10. Cauze rămase cu 2219. Traducere din limba franceză de Mariana Grancea. dr. Vasile.

Editura „Little Star Impex” S. 2001. Bucureşti. în Criminalistica. în Criminalistica. VINTILESCU. Mileniul III. Bucureşti. 2001. Editura „Little Star Impex” S. nr. 2243.L. Lazăr. 4. Ion (coordonatori). Constantin. strada Volumului.R. Conf. LĂPĂDUŞI. LĂPĂDUŞI. p. p. FLORESCU. 10-17. 2001. în Criminalistica. TEŞAN. Mihaiţă. 308-310. 246-248. 2001. Bucureşti.L. 2001. în Criminalistica. Mileniul III.305. 5.L. ISTODOR. Florin. Tragedia unei familii de intelectuali. LĂPĂDUŞI. LĂPĂDUŞI. Vasile. 5. nr. DUŢĂ. 2249.R. p. nr. 5. Vasile.R. Vasile. CÂRJAN. CÂRJAN. Bucureşti. Vasile. LĂPĂDUŞI. 2250. Adrian.. Mileniul III. Ulise ucide din nou!. Incursiuni în criminalistica românească.R. p. Adrian. Mileniul III. Medic primar legist. Mileniul III. Identificarea după schelete: Ucigaşul din Râmnicelu.R. Titus. dr. nr. Editura „Little Star Impex” S. POPOVICI. univ. p. LĂPĂDUŞI. în Criminalistica. CÂRJAN. Mileniul III. în Criminalistica. Vasile. 5-7. Bucureşti. în Criminalistica. După 16 ani. ALEXANDRESCU. în Criminalistica. LĂPĂDUŞI. Lazăr. 4-7. 2001. 2001. Steluţa.R. anul III. Editura „Little Star Impex” S. p. p.. 296.. FLORESCU. la jafuri… la crime. 320-322. din canalul de irigaţii. Mileniul III. Editura „Little Star Impex” S.R. Vasile. BARA. Vasile. nr. 13-14. O casă sub semnul ororii. ENACHE. Misterul cadavrului în Criminalistica. Valentin Medic primar legist.. Vasile. CÂRJAN. 327-328. LĂPĂDUŞI. Criminalistica. 2. GREJDINOIU. Editura „Little Star Impex” S. Vasile. GÂDEA. LĂPĂDUŞI. în Criminalistica. LĂPĂDUŞI. Răzbunare… sub tirul armelor. Bucureşti. Editura Little Star Impex SRL. 1. Grigorie. LĂPĂDUŞI. Vasile.R. instanţa se convinge de fapta unui periculos infractor. POPOVICI. p. Bucureşti. 2257. septembrie 2000. Editura „Little Star Impex” S. Vasile. Bucureşti. Vladimir. 2255. Catastrofa de la Mogoşeşti. Vasile. 2244.L. LĂPĂDUŞI. 2001. anul III. 2242.. în Criminalistica. 1. 2256.R. Bucureşti. p. p. LĂPĂDUŞI. p. Mileniul III. Lazăr. BOBIN. 2241. România – membru fondator al Interpolului. Editura „Little Star Impex” S. Editura „Little Star Impex” S. p. p. Vasile. anul II. 334-336. 2001.R..R. TEŞAN. LĂPĂDUŞI. martie 2001. 1. LĂPĂDUŞI.L. Adrian. Editura „Little Star Impex” S. Mileniul III. 2253. februarie 2001. septembrie 2000. 2001. în Criminalistica. anul III. p. Crima din Otomani în Criminalistica. Vasile. 17-20. Crima de la vârful măgurei.2238. GÂDEA. septembrie 2001.probă indubitabilă. 2246. Constantin.298. Doru. Vasile. p. 2001. Vasile. februarie 2001. LĂPĂDUŞI. în Criminalistica. Bucureşti. 2001. 2240. Mileniul III. Lazăr. GHEORGHIU. 9-12. Vasile. anul III.L. DRAGOTEANU.L. Constantin. 336 p. Expertiza medicolegală . 317-319. nr. După cinci ani. Incident de tragere sau omor comis cu bună ştiinţă?. 2251. 290292. Violarea şi uciderea cu ferocitate a unei minore. în Criminalistica. Vasile. FLORESCU. Constantin.L. p. Omucidere sau sinucidere? în Criminalistica. Editura „Little Star Impex” S. anul III. Criminalistica – Almanah 2002. LĂPĂDUŞI. LĂPĂDUŞI. Lovitură sub centură. anul II. 25-26.L. Vasile. Editura „Little Star Impex” S. Vasile. 148 . Mircea. 2239. în Criminalistica. iulie 2001. MARIN. Doru. 320 p. Bucureşti. LĂPĂDUŞI.L. Sărăcia generează fapte antisociale. Bucureşti. Mileniul III. 2001. Radu. Bestiala crimă din Vasile. LĂPĂDUŞI. p. 329-331. Mileniul III. 2248. CÂRJAN. Bucureşti. 2254. ENACHE. în Criminalistica. Lazăr.L.R. nr. p. 303. Ion. 2247. 2252. De 2245.L.

în Criminalistica. p. 2274. 1. Subcomisar de poliţie. O educatoare şi-a „educat” satul cu securea!. GÂDEA. GREJDINOIU. GREJDINOIU. 4.. mai 2002. Dan. 6. 27-28.C. Steluţa. Vasile. nr. Jurist.. Chestor de poliţie. 4. Vasile. anul IV. 17. nr. Vasile. LĂPĂDUŞI. Fraudă prin folosirea 2262.C.F. Realităţi şi perspective în criminalistică. Etelka îi străpunge inima concubinului. 23-24. 2267. Drd. ŞTEFAN. LĂPĂDUŞI. anul IV. 2276. magistrat. în Criminalistica. Banca „Carpatica” păgubită prin manopere frauduloase. Spioni şi trădători. p. LĂPĂDUŞI. Vasile. anul IV. ianuarie 2002. iulie 2003. mai 2002. 2268. anul IV. p. 2278. UŢICĂ. anul V. 2271. Maior. 3-6. Jurist. Passaris. anul V. Vasile. 6. anul IV. 2. 12-13. noiembrie. 1-2. p. mai 2003. S. Trecerea de la „Dreptul Statului” la „Statul de Drept” constituie un proces îndelungat şi anevoios. martie 2003 p. p. nr. Picu a fost transformat unor înscrisuri oficiale. LĂPĂDUŞI. Vasile. 149 . 4-7. anul V. p. Asistent univ. p. 2272. în Criminalistica. LĂPĂDUŞI. 2-5. S. Vasile. Comisar-şef. anul IV. p. nr. Vasile. nr. nr. Jurist. Chestor de poliţie dr. 2275. anul III. Dan. în Criminalistica. 4. LĂPĂDUŞI. în Criminalistica. 2260.2258. 2002. p. în Criminalistica.. Viraj cu „scântei”. 3. Ioan Dănescu a trecut în nefiinţă. martie 2002. Vasile. în Criminalistica. martie 2002. 2270. 2. 2265. Ion Anghelescu. în Criminalistica. 2263. Constantin. LĂPĂDUŞI. 2273. anul V. 22-24. Marin. iulie 2003. infractorul numărul unu al Greciei. 2264. Cristina. 3-4. PĂTRUŢ. nr. Grigore. LĂPĂDUŞI. 2001. p. Vasile. Sorinel. LĂPĂDUŞI. 3. PĂTRUŢ. GREJDINOIU. în Criminalistica. LĂPĂDUŞI. 9-10. Bătrân ucis de doi minori. Grigore. Bucureşti. în cenuşă de prietenul său. CĂRĂUŞU. în Criminalistica. 21-22. anul V. anul V. Vasile. 2003. 1. Acte teroriste cu implicaţii deosebit de grave. în Criminalistica. Prof. Vasile. LĂPĂDUŞI. General maior dr. p. Iancu. Vasile. LĂPĂDUŞI. LĂPĂDUŞI. VOINEA. nr. 4. Ion Eugen Sandu general de divizie (post-mortem). Vasile. p. Papucii au condus la identificarea criminalului. Vasile. Omor cu premeditare. Steluţa. Steluţa. GREJDINOIU. p. Vasile. iulie 2002. p. PĂTRUŢ. Expertizele medico- 2259. LAZĂR. 1. 11-12. Vasile.L. VOINEA. Vasile. MIRCEA. Steluţa. 3. în Criminalistica. 2277. martie 2002. Marian. 11. p.A. MAN. LĂPĂDUŞI. în Criminalistica. PREŞMEREANU. în Criminalistica. în Criminalistica. Vasile. în Criminalistica. nr. 224 p. noiembrie. nr.R. LĂPĂDUŞI. CÂRJAN. Bolnavii psihic . nr. nr. Lucrările simpozionului din 29 octombrie 2002. 2002. LĂPĂDUŞI. anul V. mai 2003. Colonel. LĂPĂDUŞI. Grigore. în Criminalistica. 2. Ioan Valea Man. 5. Dan. 2261. a ucis şi în România. p. Steluţa. nr. 13-15. anul IV.R. ANTONESCU. Generalul George Vasile.un pericol social: Un elev şi-a ucis bunicul şi mama după un ritual. nr. Cu o lovitură de cuţit. 15-16. iulie 2002. în Criminalistica. LĂPĂDUŞI. Colonel. nr. 33-36. p. „Luceafărul” S. Omor cu sadism în parcul Giuleşti. în Criminalistica. Vasile. nr. septembrie 2002. 2269. anul IV. „Little Star Impex” S. nr. 13-14. Bucureşti. Căpitan magistrat. 3. anul IV. 6. LĂPĂDUŞI. 2266. Lazăr. General maior magistrat dr. LĂPĂDUŞI. Vasile.. noiembrie 2003. Lecţie de neuitare – Drd. ianuarie 2003. Abominabilă crimă din fundătura C. legale confirmă abuzuri şi ilegalităţi. GREJDINOIU. nr. 69 de ani de la naşterea generalului dr. LĂPĂDUŞI. anul IV. 378 p. p. ianuarie 2002. nr. 6-9. anul IV. 2.

Constantin. General maior magistrat dr. Prof. p. „Luceafărul” S. 3. 2291. LĂPĂDUŞI. Bucureşti. (r) prof. PEŞTINĂ. (coordonatori). BOBIN. Iancu. 6. Vasile. în Criminalistica. ianuarie 2005. 2005. p. 2287. 304 p. 10-11. în Criminalistica. Comisar-şef de poliţie. 39-40. Vasile. 6. Prof. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. 1. Vasile. Medic primar legist. p. Prof. septembrie 2005. p. 2288... Drd.C. anul VII. Mihaela. LĂPĂDUŞI. Vasile. p. Prof. Editura Luceafărul. 2284. Marius Daniel. Vasile. anul VI. Constantin. Prof.. 2004.A. Consideraţii privind investigarea criminalistică a locului faptei. VASILE. Expertiza medicolegală. 469-473. 20-24. 2004. Investigarea criminalistică a locului faptei. LĂPĂDUŞI. noiembrie 2005. Steluţa. Vasile. general al Asociaţiei Criminaliştilor din România. LĂPĂDUŞI. Chestor. 11 13. Gavril Dorelu. locul potrivit.. Magistrat dr. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. în Criminalistica.G. Bucureşti. nr. Bucureşti. p. anul VII. 2285. anul VI.R. în Criminalistica. 2283. 2290. 41-46. şef de serviciu în cadrul Direcţiei de Investigaţii criminale. noiembrie 2004. p.2279. consilier şi cuvânt introductiv prof. secretar Vasile. 2280. CONSTANTINESCU.. ŢĂRMUREAN. Situaţii cu împrejurări de la locul crimei greu de stabilit. Chestor dr. septembrie 2004. 20-23. Prof. 15-18. Abominabila crimă din Vladimireşti. p. Contribuţii pe plan ştiinţific şi editorial ale Institutului de Criminalistică. Editura Luceafărul. Triplul asasinat din Mangalia. în Realităţi şi perspective în criminalistică. p. Dan. Prof. 2005. în Criminalistica. 2292. VOINEA.. Un om potrivit la General-maior.. care a avut loc în perioada 28-29 octombrie 2003. Prof. p. VASILE. Constantin. iulie 2005. anul VI. nr. 2286. 4. Avocat Baroul Bucureşti. VASILE. Bucureşti. S. Vasile. Vasile. Mită pentru obţinerea permisului de conducere auto. Incertitudini cu privire la autenticitatea documentelor. DRAGOTEANU. 33. nr. Ron Smith – criminalist britanic în lupta pentru adevăr. BOBIN. GÂDEA. Prof. şef serviciu în I. probă indubitabilă. 2289. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Vladimir Alexandrescu. LĂPĂDUŞI. LĂPĂDUŞI. 5. Viorel. 2005. p. organizat de către Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Asociaţia Criminaliştilor din România. Prof.. GREJDINOIU. Coordonatori dr. 150 .. Bucureştiul necunoscut. O istorie fascinantă a Capitalei. Toleranţă zero corupţiei. LĂPĂDUŞI. Vasile. nr. 2003. Lazăr.. anul VI. nr. Editura Luceafărul. Lucrarea cuprinde comunicările prezentate la Simpozionul „Investigarea criminalistică a locului faptei“. VOINEA. LĂPĂDUŞI. LĂPĂDUŞI. ŞTEFAN. General-maior magistrat. Vasile. Comisar-şef. 13-14. 13-14. nr. p. LĂPĂDUŞI. VOINEA. 2293. 15-19. LĂPĂDUŞI. în Criminalistica. 5. în Criminalistica. General de divizie (r). Vasile. Bucureşti. anul VII. Prof. CÂRJAN. 21-24. dr.. Florin. Vasile. Col. Lector univ. 2282. nr. Vasile. p. 541 [-542] p.P. Lazăr Cârjan. mai 2004. Vasile. Dan. şef serviciu în Direcţia Investigaţii Criminale. Rolul şi contri- buţia Asociaţiei Criminaliştilor din România în dezvoltarea ştiinţei criminalistice. GÂDEA. 1. Viorel. LĂPĂDUŞI. LĂPĂDUŞI. Viorel. ianuarie 2004. în Criminalistica. Bucureşti. anul VII. Dan. în Criminalistica.. Florin. LĂPĂDUŞI. 2004. Dan Voinea şi dr. Dublu asasinat din Farmacia Theea. LĂPĂDUŞI. nr. Consideraţii privind rolul probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului. Profesor. 2281. Comisar-şef. în Investigarea criminalistică a locului faptei.

Prof. 142 – 151. Bucureşti. 2299. 4. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. LE BLANC. Tiparul executat la S. Ilie. de poliţie. Criminalistica 2305. Liviu. Prof. Maurice. Crişan-Mucenic. TĂUT. (r) Disimularea unei sinucideri în omor.A. Scms. Lazăr. Cluj-Napoca. director adjunct al Institutului de Criminalistică. august 2006. 2003. 280 – 2281. TĂUT. în pas cu timpul.C. nr. 2298. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Comisar-şef de poliţie drd.. 2302. Subcomisar de poliţie. 2. Scms. Subcomisar. Paris. p. penitenciaire. p. (coordonatori). nr. LĂZUREANU. în Criminalistica. 39. în Criminalistica. Identifi- carea criminalistică prin acte de cunoaştere sub forma înscrisurilor. anul VIII. LĂPĂDUŞI. secretar general al Asociaţiei Criminaliştilor din România. Crişan-Mucenic. anul VII. Activarea Asociaţiei Criminaliştilor din România în anul 2005. iunie 2006. Comisar-şef de poliţie drd. Crişan-Mucenic.. Gheorghe. Editura Luceafărul. p. Bucureşti. 3. în care au fost implicate persoane ce practică pederastia. nr. FLEACĂ. ŞTEFAN. 2296. Iancu. 2006. Petre Buneci. 5-7. p. Bucureşti. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Bucureşti. 2295.J. în Criminalistica. în cazul infracţiunilor de omor. Comisar şeful serviciului criminalistic I. mai 2005. 2. 28-30. Editura Alma Mater. LĂZUREANU. POPA. Prof. p. Noi sisteme de asigurare mecanice antiefracţie. 26-27. Crişan-Mucenic. Dalloz. Vasile. LÉAUTÉ. Editor: Asociaţia Criminaliştilor din România.. (r) prof. în Criminalistica. LĂZUREANU. organizat în zilele de 26 şi 27 octombrie 2005 de către Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Asociaţia Criminaliştilor din România.. p. 2304. 2306. 2006. în care au fost implicate persoane ce practică pederastia [Rezumat]. anul VIII.3-5. specializarea Criminalistică.. Vasile. Vasile. în Criminalistica. anul VIII. 136-144. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 2006. director adjunct al Institutului de criminalistică. 2300. Chestor dr. p. ŢĂRMUREAN. anul VIII. Traducere 151 . p. Chestor principal drd. 2307. Un valoros penalist – Dr. Consideraţii privind evoluţia unor metode şi tehnici criminalistice. 2301. director adjunct al Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. 5-6. Metode şi tehnici de identificare criminalistică. în Criminalistica. în Criminalistica. Cluj-Napoca. Subcomisar de poliţie. p. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. nr. Aspecte ale cooperării Institutului de Criminalistică cu structuri din ţară şi străinătate. Vasile. în cazul infracţiunilor de omor. Col. Sibiu. Liviu. (r) prof. LĂPĂDUŞI. Luceafărul S.. Generalmaior magistrat dr. LĂZUREANU. LĂZUREANU. nr. LĂZUREANU. LĂPĂDUŞI. 2003. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. LĂPĂDUŞI. Chestor dr.. Dan. 83-87. J. p. Identificarea criminalistică a persoanei pe baza imaginilor filmate în câmpul infracţiunii. Vasile. 15-18. Identificarea criminalistică prin aceste de cunoaştere. Lucrarea cuprinde comunicările prezentate în programul Simpozionului internaţional. 3. Arséne Lupin contra lui Herlock Sholmes. iunie 2006. Criminologie et science 2308. p. Gavril DORELU General de divizie (r) dr.. LĂPĂDUŞI. Vasile. 3-4. 478 [450] p. VOINEA. LĂZUREANU. Crişan Mucenic.. col.P.3. Director general Petre Marinescu. anul VIII. Prima promoţie a masteratului european. Col.2294. nr.. 2303. p. 2005. Crişan-Mucenic. 1972. 2005. director adjunct al Institutului de criminalistică. CÂRJAN. Consideraţii privind evoluţia unor metode şi tehnici de identificare criminalistică. aprilie 2006. Colaborare română-germană.. Editura Alma Mater. Crişan-Mucenic. 2297. aprilie 2006. LĂPĂDUŞI.

din limba franceză de Constantin Ioncică. Editura Univers, Bucureşti, 1971, 286 p.
2309. LE BLANC, Maurice. Afacerea Kesselbach.

prefaţă de Nicolae Mareş. [Iaşi]. Junimea, 1971, 136 p. cu ilustr. şi portret (O sută şi una de cărţi).
2322. LEC, Stanislaw Jerzy. Gânduri nepieptănate.

Traducere din limba franceză de Paul Derian, Editura DAB, 1991, 191 p.
2310. LE BLANC, Maurice. Arséne Lupin şi

comoara regilor Franţei. Editura H., 1991, 223 p.

Culegere, prefaţă şi traducere de Nicolae Mareş. Bucureşti, Colosseum, 1991, 64 p. (Colecţia Aforisme, cugetări, reflecţii). D. La reconstitution cinematique des accidents. INRTS Joinville, 1986.

2323. LECHNER, D.; MALATERRE, G.; FLEURY,

2311. LE BLANC, Maurice, Femeia cu două

surâsuri. Traducere din limba franceză de Veronica Popescu. Editura Doina, 1991, 173 p. goale. Editura Centaurus, 1991.

2324. LE

2312. LE BLANC, Maurice. Imaginea femeii 2313. LE BLANC, Maurice, Misterul eşarfei

CLÉRE [Marcel]. Histoire de la Police. Paris, Presses Universitaires de France, 1947, 130 [-136] p. (Que sais-je? Le point des connaissances actuelles, 257). technique. Editura Police Revue, Paris, 1974.

purpurii. Traducere din limba franceză de Teodora Popa-Mazilu. Editura Ulise, 1991, 110 p. enigma acului scobit. Editura Danubius, 1992, 200 p.

2325. LE CLERE, Marcel. Manuel de police

2314. LE BLANC, Maurice. Arséne Lupin şi

2326. LE DORAN, Serge; ROSÉ, Philippe.

Cyber-Mafia. Editura Antet, Bucureşti, 1998.
2327. L’éducation et les drogues. Prévenir.

2315. LE BLANC, Maurice. Domnişoara cu

ochii verzi. Traducere din limba franceză de Teodor Constantinescu. Editura Eden, 1992, 190 p. BLANC, Maurice. Contesa de Cagliastro. Traducere din limba franceză de Teodora Popa-Mazilu. Editura Porus, 1992, 243 p. se răzbună. Traducere din limba franceză de Liviu Cristea. Editura Excelsior, 1993, 147 p.

[Paris, 1987], 76 p., ilustr. + 3 f. pl. (UNESCO).
2328. LEE C. Henry; PALMBACH M. Timothy;

2316. LE

2317. LE BLANC, Maurice. Contesa Cagliastro

MILLER T. Marilyn. Henry Lee’s Crime SceneHandbook. Elsevier Academic Press. Amsterdam. Boston. Hejdellberg. London. New York. Oxford. Paris. San Diego. San Francisco. Singapore. Sydney. Tokyo, 2005. 418 p.
2329. LEFTER, Alexandru; TUN, Ion; DINU,

2318. LE BLANC, Maurice. Agenţia Barnett/Co.

Traducere din limba franceză de Costache Ursu. Editura Sturion, 1994, 125 p. Traducere din limba franceză de Doina Lereanu. Editura Baricada, 1992, 158 p. cere din limba franceză de Ionescu. Editura Nemira, 1998. Lidia

2319. LE BRUN, Michel. Castelul cu monştri.

Ion; STAN, Niţă Ion; MIHĂLCIOIU, Serghie; POPA, Ştefan. Cercetarea penală – aspecte teoretice şi practice. Coordonatori: CÂRJAN, Lazăr; MANOLOIU, Constantin; POPESCU, Ion, Editura Global Print, Bucureşti, 1999, 397 p.
2330. Lege

2320. LE BRUN, Michel. Autostrada. Tradu-

2321. LEC, Stanislaw Jerzy. Gânduri nepieptănate.

Culegere [de maxime]. Traducere şi

pentru organizarea poliţiei generale a Statului. Însoţită de Expunerea de motive a D-lui Ministru Al. Vaida-Voevod şi a D-lui Sub-secretar de Stat D.R. Ioaniţescu… Bucureşti, Curierul Judiciar, 1929,134 p. + 4 f. tab. (Biblioteca Legilor Uzuale Adnotate, No.33).

152

2331. Legile lui Murphy, principiile lui Peter şi

2342. LEROUX, Gaston. Crima lui Rouletabille

alte 999 teoreme, postulate, axiome, paradoxuri, observaţii & descoperiri + corolarele respective şi nouă confesiuni în exclusivitate. Editura Universal Dalsi, 1995, 159 p.
2332. LEGRAIN (Le

Docteur). Les grands narcotiques sociaux. Paris, A. Maloine, 1925, 459 p. Amable (Dr. Magnus). Timbres de Moldavie et de Roumanie par le Docteur Magnus. Deuxième Edition; Veriag J.-B. Moens, Brüssel 1869. in puerperalitate şi a noului născut. Studiu clinico-social. Teză / pentru / Doctorat în medicină şi chirurgie / prezentată şi susţinută la 22 iunie 1927, ora 6 ¾ d.a. (Facultatea de medicină din Bucureşti, No. 2828)

(Aventurile extraordinare ale reporterului Joseph Rouletabille). Traducere din limba franceză de Mirella Bartă, Editura Valahia, 1992, 152 p. Traducere după ediţia: Les aventures extraordinares de Joseph Rouletabille, reporter, Editious Robert Laffont, Paris, 1898.
2343. LEROUX, Gaston. Parfumul doamnei în

2333. LEGRAND,

negru. Traducere de Rodica Chiriacescu şi Adriana Sofian. Cluj-Napoca, 1984, 248 p. (Scorpionul).
2344. LEROUX,

2334. LEIBNER, Mamy, D-ra. Protequirea femeii

Gaston. Misterul camerei galbene. Traducere din limba franceză de Vlad Muşetescu. Universul familiei, Bucureşti, 1991, 268 p. Traducere din limba franceză de Rodica Iacob. Editura Vivaldi, 1991, 157 p.

2345. LEROUX, Gaston. Secretul lui Toth.

2346. LEROUX,

2335. LEKSCHAS;

HARRLAND; HARTMANN; LEHMANN. Kriminologie (Criminologie), Staatsverlag der DDR (Editura de Stat a RDG), Berlin, 1983. arabe déchire, în R.I.C., no.3, 4 année, 1932, p. 210-216.
e

Gaston. Secretul marelui Loustalot. Traducere, prefaţă şi tabel cronologic de Aurelia Batali. Editura Minerva, Bucureşti, 1992, 128 p. (Cartea de succes). Gaston, Misterul camerei galbene. Prefaţă de Jean Cocteau. Traducere din limba franceză de Adriana Fianu. Editura Porto Franco, 1993, 199 [-200] p. (Detectiv).

2336. LERICH, L. Reconstitution d’un texte

2347. LEROUX,

2337. LERICH, L. Recherche d’interprétation des

traces dans les affaires de lettres anonymes, în R.I.C., no.4, 4e année, 1932, p. 268-277.
2338. LERICH, L. Note an suyet du décryptement

2348. LEROUX, Gaston. Parfumul doamnei în

des cryptogrammes par transpositions, în R.I.C., no.10, 4e année, 1932, p. 763-765.
2339. LERICH, L. Valeur probante des lignes

negru. Aventurile extraordinare ale reporterului Joseph Rouletabille. Traducere din limba franceză de Rodica Pânzaru, Editura Vestala, 1993, 351 [-352] p. (Mister).
2349. LEROUX,

blanches dactyloscopiques, în R.I.C., no.5, 5 année, 1933, p. 264-269.

e

Gaston. Regele ocnaşilor. Traducere din limba franceză de Petre Lascu. Editura Mondial-Press, 1993, 367 p. Gaston. Fotoliul cu stafii. Traducere în limba română de Roxana Veleanovici. Bucureşti: Junior, 1994, 183 p. Titlul original: Le fouteuiel haute

2340. LERICH, L. Note sur la valeur de la

2350. LEROUX,

preuve dactyloscopique, în R.I.C., no.10, 5e année, 1933, p. 603-609.
2341. LERICH, L. Note complémentaire sur le

classemenet des empreintes digitales an service de l’identité judiciaire de Lattaquié, în R.I.C., no.6, 8e année, 1936, p. 350-354.

2351. LEROUX,

Gaston. Fantoma de la Operă. Traducere din limba franceză de Cornelia Matasă şi Dan Marinescu. Editura Rombelion, 1994, 328 p. Titlul

153

original în franceză: La fantôme de l’Opera.
2352. LEROUX, Gaston. Păcatul dragostei.

les cristaux de strzyzowski, în R.I.C., e no.10, 3 année, 1931, p. 738-741.
2361. LEUNG, Fan. Les Formules dactyloscopiques

Traducere de Cornelia Mătasă şi Dan Marinescu. Romhelion, Bucureşti, 1995, 328 p.
2353. LEU, Carmen, Preparator universitar,

réeles chez les femmes, în R.I.C., no.3, e 4 année, 1932, p. 181-188; R.I.C., no.4, 4e année, 1932, p. 251-267.
2362. LEWIS, Dorothy Otnow. Vinovaţi de

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“. Hărţuirea sexuală – analiza infracţiunii (I), în Criminalistica, anul V, nr. 5, septembrie 2003, p.14-16; (II) în Criminalistica, anul V, nr. 6, noiembrie 2003, p.31-32.
2354. LEU, Carmen, Preparator universitar.

demenţă. Pe coridoarele morţii un psihiatru dezvăluie mecanismele minţii criminalilor în serie. Traducere din limba engleză de Florin Şlapac şi Gabriela Inea. Editura ALLFA, 2001, 251 p.
2363. Lexicon al greşelilor de limba română.

Cercetarea la faţa locului în cazul infracţiunilor informatice (Criminalitatea informatică), în Investigarea criminalistică a locului faptei, Bucureşti, 2004, p. 285-287.
2355. LEU, Carmen, Preparator universitar,

Fonetică, Lexic, Ortografie, Ortoepie, Gramatică, Punctuaţie, Stilistică [de] Cristian Niţulescu, Editura Junior, Bucureşti, f.a. 165 [168] p.
2364. LIEURY, Alain, Manual de psihologie

Academia de Poliţie „Al. I. Cuza” Bucureşti. Comisia rogatorie – Proceduri de obţinere a mijloacelor de probă, în Criminalistica, anul VI, nr. 6, noiembrie 2004, p. 36-37.
2356. LEU, Carmen, Preparator univ. Modalităţi

generală. Traducere din limba franceză de Iulia Haşdeu. Editura Antet, f.a., 191 p.
2365. LIICEANU, Aurora, Prof. univ. Violenţa

domestică, în Revista de criminologie, de criminalistică şi de penologie nr. 2/2004, p. 61-83.
2366. LIMA, Hermeto. A identitade do homen

atipice de luare a declaraţiilor, în Criminalistica, anul VII, nr. 4, iulie 2005, p. 40-41.
2357. LEU, Carmen, Preparator univ. Probe ce

pela impressao digital. Rio de Janeiro, 1908.
2367. LIN, Henri B. Ce dezvăluie faţa ta.

pot fi administrate în timpul procesului penal, în cazul infracţiunilor informatice, în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”, Editura Luceafărul, Bucureşti, 2005, p. 415-419.
2358. LEU, Carmen, Prep. univ. dr. Identificări

Secretele chineze ale citirii feţelor. Traducere din limba engleză de Oana Negureanu. Titlul original: „What your face reveals” Published by Llewellyn Publications, St. Paul, MN 55164 USA. Editura Samizdat, f.a., 184 p. Bibliografie la p. 184.
2368. LITTMAN,

ce pot fi realizate în cazul cercetării unor infracţiuni săvârşite în mediul electronic, în Metode şi tehnici de identificare criminalistică, Bucureşti, 2006, p. 318-321.
2359. LEU, Carmen, Subinspector. Percheziţia

J. The Watchman: The Twisted Life and Crime of Serial Hacker Kevin Poulson. Little, Brown and Co., 1997. récidivistes. Avec 85 figures. Maloine, Paris, 1909, IV + 428 p. (Bibliothèque de Criminologie). les Hébreux,. Lyon, 1909.

2369. LOCARD, Edmond. L’identification des

calculatorului, în Criminalistica, anul VIII, nr. 3, iunie 2006, p. 13-15.
2360. LEUNG, Fan. Une nouvelle méthode de

détermination de l’origine du sang par

2370. LOCARD, Edmond. Le tatouage chez

154

2371. LOCARD, Edmond. La Police. Ce qu’elle

est, Ce qu’elle devrait ètre. Payot & Cie, Paris, 1919, 239 p.

2385. LOCARD, Edmond. La valeur de la

2372. LOCARD,

dr. Edmond. L’Enquête criminelle et les méthodes scientifique, in Bibliothèque de philosophie scientifique. Flammarion, Paris, 1920, 300 p. (Bibliothèque de Philosophie scientifique).

preuve dans l’expertise des documents e écrits, în R.I.C., no.8, 3 année, 1931, p. 617-622.
2386. LOCARD, Edmond. Un grand cryptologue

français: Le Commandant Bazeries, în R.I.C., no.10, 3e année, 1931, p. 749-756.
2387. LOCARD, Edmond. Traité de criminalistique.

2373. LOCARD, Edmond. Manuel de technique

policière. Avec 43 figures. Paris, Payot, 1923, 291 p. + 1 tab.
2374. LOCARD, Dr. Edmond. Les Anonymo-

Tomes I et II, Les empreintes et les traces dans l’enquete criminelle, avec 250 figures. Joannè Desvigne et ses Files, Lyon, 1931, 500 + 500 p. Tomes III-IV, Les preuves de l’identité, avec 76 figures. Joannè Desvigne et ses Files, Lyon, 1932, 432 [-440] p.

graphes. Bruxelles, 1923, 14 p. (Extrait de la Révue de Droit Penal et de Criminologie et Archives Internationales de Médecine legale, Mars, 1923). et policiers de laboratoire. Payot, Paris, 1924, 277 [-279] p.

2388. LOCARD, Edmond. Traité de criminalistique.

2375. LOCARD, Edmond. Policiers de roman

2389. LOCARD, Edmond. L’évolution actuelle

2376. LOCARD, Edmond; PETISNÉ, Gabriel.

du tatouage et son importance en criminalistique, în R.I.C., no.3, 4e année, 1932, p. 189-194.
2390. LOCARD, Edmond. La recherche des

Instructions pour les recherches techniques dans les enquêtes criminelles, avec 8 figures. Laboratoire de police, 35, rue Saint-Jean, Lyon, 1924.
2377. LOCARD, Edmond. Le crime et les

traces diverses dans l’enquête criminelle, în R.I.C., no.4, 4e année, 1932, p. 284-289.
2391. LOCARD, Edmond. Une affaire de faux

criminels. La Renaisance du Livre, Paris, [1925?], 278 p. + 7 f. pl.
2378. LOCARD, 2379. LOCARD,

sur découpage, în R.I.C., no.7, 4e année, 1932, p. 503-523. Edmond. Contes apaches (Souvenirs d’un policier). 2 vol. Editions Lugdunum, Lyon, 1933. Edmond, Les choix des pièces dans l’expertise des documents e ecrits, în R.I.C., no.9, 5 année, 1933, p. 549-557.
e policière. 2 édition. Payot, Paris, 1934.

Edmond. Expertise documents ecrits. Lyon, 1925.

des

2392. LOCARD,

Edmond, L’analyse des poussières en criminalistique, în R.I.C., Septembre, 1929.

2393. LOCARD,

2380. LOCARD, Edmond. L’imitation typographique.

Lyon, 1929, 7 p.
2381. LOCARD, Edmond. R. – A. Reiss, în

2394. LOCARD, Edmond. Manuel de technique 2395. LOCARD, Edmond. La détermination

R.I.C., Octobre, 1929, p. 333-336.
2382. LOCARD,

Edmond. L’Histoire de la e dactyloscopie, în R.I.C., no.4, 2 année, 1930, p. 269-291.

des taches de sang par le bromure de e sodium, în R.I.C., no.2, 6 année, 1934, p. 90-95.
2396. LOCARD,

2383. LOCARD, Edmond. L’écriture de main

gauche, în R.I.C., no.5, 2e année, 1930, p. 324-333.

2384. LOCARD, Edmond. L’expertise des faux
e timbres-posté, în R.I.C., no.7, 2 année, 1930, p. 496-520.

Edmond, Un nouveau microcomparateur le synchrisiscope de William Stirling, în R.I.C., no.5, 6e année, 1934, p. 267-271. méthodes scientifiques. Les Editions

2397. LOCARD, Edmond. La Police et les

155

Rieder. Paris, 1934, 82 p. + XLVII (Bibliothèque Générale Illustrée).
2398. LOCARD, Edmond. Manuel de technique

2406. LOCARD,

Edmond. Les empreintes digitales des frères siamois, în R.I.C., no.8, e 8 année, 1936, p. 501-504. Le paragerm étude d’un produit e microbicide, în R.I.C., no.10, 8 année, 1936, p. 602-617.

policière (Les constats – Les empreintes digitales – Les traces – Les taches – L’ expertise des documents écrits – Les correspondances secrètes – La fausse mounaie – Les armes et les explosifs – Les drogues – L’identification des e récidivistes – L’expert et l’expertise. 2 édition, entièrement refondue et considérablement augmentée, avec 43 figures. Payot, Paris, 1934.
2399. LOCARD, Edmond. Traité de Criminalistique.

2407. LOCARD, Edmond; LOCARD, Jacques.

2408. LOCARD, Edmond. La Criminalistique,

à l’usage des gens du monde et des auteurs de roman policiers. Desvigne, Lyon, 1937, 159 p. l’expertise des documents écrits, în R.I.C., no.2, 9e année, 1937, p. 143-172. formation des experts en ecriture, în R.I.C., no.6, 9e année, 1937, p. 340-349. Edmond. Les empreintes e digitale set la lèpre, în R.I.C., no.8, 9 année, 1937, p. 492-496.

2409. LOCARD, Edmond. L’affaire Dreyfus et

Tomes V-VI, L’expertise des documentes écrits, avec 180 figures. Les correspondances secrètes. Les falsifications. Joannès ie 1 Desvigne et C , Lyon, 1935-1936 , 486 2 p. (V) [24 ] 1014 p. (VI).
2400. LOCARD,

2410. LOCARD, Edmond. Le recrutement et la

2411. LOCARD,

Edmond. Le faux par e déquisement, în R.I.C., no.1, 7 année, 1935, p. 45-49. de Millery. Gallimard, Paris, 1935.

2412. LOCARD, Edmond. Premier Congrès

2401. LOCARD, Edmond. La malles sanglante 2402. LOCARD, Edmond. Le truquage des

International de Criminologie. Theme qui donneront lieu a un voeu, în R.I.C., no.8 (Nouvelles), 9 e année, 1937, p. 507-512.
2413. LOCARD, Edmond. Traité de Criminalistique.

timbres-poste par l’acide sulfhydrique, în e R.I.C., no.2, 8 année, 1936, p. 106-110.
2403. LOCARD, Edmond. Comment fouctionne

Tome VII, L’Enquête criminelle. Desvignes, Lyon, 1939, 350 p. 2e édition, Payot, Paris, 1942, 359 p.

un laboratoire de criminalistique, în e R.I.C., no.6, 8 année, 1936, p. 355-362.
2404. LOCARD, Edmond. Manuel de technique

2414. LOCARD, Edmond. Manuel du Philatéliste. 2415. LOCARD,

policière, Les constats. Les empreintes digitales. Les traces, Les taches. L’expertise des documents écrits. Les correspondances secrètes. La fausse mounaie. Les armes et les explosifs. Les e drogues. L’identification des récidivistes. 3 édition, entièrement refondue et augmentée, avec 43 figures. Payot, Paris, 1939, 366 p.
2405. LOCARD, Edmond. L’identification des

Edmond. Manuel de technique policière. Les constats. Les empreintes digitales. Les traces, Les taches. L’expertise des documents écrits. Les correspondances secrètes. La fausse mounaie. Les armes et les explosifs. Les drogues. L’identification e des récidivistes. 4 édition corrigée, avec 38 figures. Payot, 106, Boulevard St.Germain, Paris, 1948, 308 p. et leur expertise. Payot, Paris, 1959, 391 p. (Bibliothèque scientifique)

2416. LOCARD, Edmond. Les faux en ecriture

animaux, în R.I.C., no.7, 8 année, 1936, p. 415-418.
1

e

2417. LOCARD, Jacques. Le destruction des

Pe copertă: 1937 2 Număr pe cotorul cărţii

cadavres par les caustique, în R.I.C., no.8, 4 année, 1932, p. 582-589.

e

156

2418. LOCARD, Jacques. L’analyse destraits

de crayon en criminalistique. Thèse de doctorat èssciences de l’Université de Lyon. Lyon, Pâtissier, 1936. du cuivre en criminalistique, în R.I.C., no.9, 8e année, 1936, p. 539-556.

Quarta edizione. Idem Vol. II, Torino, 1889, 2 vol.
2429. LOMBROSO, Cesare.

2419. LOCARD, Jacques, La microanalyse

L’anthropologie criminelle et ses récents progrès. Deuxieme édition. Paris, 1891, 185 p. de l’anthropologie criminelle… Paris, 1892, 224 p. de Psychiatrie et d’anthropologie criminelle. Paris, 1892, 180 p.

2430. LOMBROSO, Cesare. Les applications

2420. LOCARD,

Jacques, Contribution à l’analyse des taches de matières colorantes, în R.I.C., no.7, 9e année, 1937, p. 422-436. Octavian; FILIPAŞ, Avram. Drept Penal Român, Partea specială. Bucureşti, Editura Şansa SRL, 1992.

2431. LOMBROSO, Cesare. Nouvelles recherches

2421. LOGHIN,

2432. LOMBROSO, Cesare. Le crime politique

2422. LOGHIN, Octavian; TOADER, Tudorel.

Drept penal român. Partea specială. Ediţia a IV-a revăzută şi adăugită cu modificările aduse Codului penal prin Legea nr. 197 din 13 nov. 2000 şi Ordonanţa de Urgenţă nr. 207 din 15 nov. 2000. Bucureşti,Casa de Editură şi Presă „Şansa“ S.R.L., 2001, 736 p.
2423. LOLU, Diana. Relevarea urmelor papilare

et les rèvolutions par rapport au droit à l’anthropologie criminelle et à la science du gouvernement. Traduit par A. Bouchard. Tom I-II, Paris, 1892, XIII + 269 p. + 2 planches.
2433. LOMBROSO, Cesare. L’uomo bianco et

l’uomo di colore. Secunda edizione, con aggiunta de 7 appendici e con imasioni. Firenze – Torino – Roma, 1892, 395 p.
2434. LOMBROSO,

de pe suprafeţe adezive, în Criminalistica, anul V, nr. 4, iulie 2003, p. 13-14.
2424. LOMBARDI, Giovanni. Costume sociale

Cesare. La donna delinquente. La prostituta e la donna normale. Torino, Roma, 1893, XI + 640 p. 2 tavolo e 5 figure neltesto. Orino, Firenze…, „Fratelli Bocca”, 1894, 96 p.cu ilustr. + 27 portr.

2435. LOMBROSO, Cesare. Glianarchici. Con

e delinquenza. Nuovi orizzonti di Sociologia Criminale. Alfredo Guia Editase, Napoli, 1933, 447 p.
2425. LOMBROSO, Cesare. Due tribuni studiati

2436. LOMBROSO, Cesare. Les palimpsestes

da un alienista. Roma, 1883, XIII + 128 p.
2426. LOMBROSO, (César). L’Home Criminel…

des prisons, rececillis par […] Lyon, Paris, 1894, 404 p. + 1 pl.
2437. LOMBROSO, Cesare. Graphologia. Con

Étude anthropologique et médico-legale. Traduit par Régnier et Bournet. Préface du Dr. Gh. Létourneau. Paris, Félix Alcan, 1887, XXIV + 683 p.
2427. LOMBROSO, Cesare. L’ Homme de
e genie. Traduit sur la VI edition italienne par Fr. Colouna D’Istoria agrégé de philosophié et précédé d’une préface de Mr. Ch. Richet, professeur à la Faculte de Médecine de Paris. Paris, Félix Alean, Editeur, 1889, 499 p.

470 facsimili. Milano, 1895, [1 f.] + 245 p.
2438. LOMBROSO, Cesare. L’homme criminel…

Étude anthropologique et psychiatrique. Deuxieme édition française traduite sur la cinquième édition italienne. Tome I – II + Atlas, Paris, 1895, 3 vol.
2439. LOMBROSO, Cesare. L’ Homme criminel.

2428. LOMBROSO, Cesare. L’uomo delinquente

Atlas. Deuxième édition. Traduction en langue française. Paris, Felix Alcan, Éditeur, 1895, 31 p. + LXIV planches + XXVI.
2440. LOMBROSO, Cesare. Les anarchistes.

in rapporto all’antropologia, alla Giurisprudenza ed alle discipline cercerarie. Vol. I.

Traduit de la 2e édition italienne par les

157

docteurs M. Hamel et A. Marie, Paris, Ernest Flammarionm Éditeur, 1896, 259 p.
2441. LOMBROSO,

2450. LOMBROSO, Cesare. Hypnotisme et

Cesare. L’homme de génie par… 2 éme édition traduite sur la VIe édition italienne par Fr. Colonna d’Istria et M. Calderini et précédé d’une préface de Mr. Ch. Richet… Paris, 1896, XXVI + 582 p. + 15 pl. nerazione. Nuovi studi e nuove battaglie. Palermo, Remo Sandrom, 1897, 318 p.

Spiritisme. Traduction de Ch. Rossigneux. Paris, „Ernest Flammarion”, 1910, 308 p.
2451. LOMBROSO, Cesare. Geniu şi nebunia.

(Traducere) Iaşi [1913], 62 p.
2452. LOMBROSO, Cesare. Hypnotisme et

Spiritisme. Traduction de Ch. Rossigneux. Paris, „Ernest Flammarion”, 1926, 308 p. Criminal Man. Patterson Montclair, New York, 1972. Smith,

2442. LOMBROSO, Cesare. Genio e dege-

2453. LOMBROSO, FERRERO, Gina. Lombroso’s

2443. LOMBROSO, Cesare. L’antisémitisme.

e Traduit de la 2 édition italienne par le Docteurs A. Marie et M. Hamel. Paris, 1899, XIX + 149 p.

2454. LOMBROSO, Cesare. Omul delincvent.

Traducere de Nicolae Frigioiu. Vol. I. Măiastra, Bucureşti, 1992, 158 [-160] p. (I).

2444. LOMBROSO, Cesare. Le crime. Cuses

2455. LOMBROSO, Cesare. Omul delincvent.

et remèdes. Avec un appendice sur le progrès de l’anthropologie criminelle pendant les années 1895 – 1898. Paris, 1899, VII + 583 p.
2445. LOMBROSO, Cesare.

Traducere de Nicolae Frigioiu. Măiastra, Bucureşti, 1992, [-161] p., ilustr.

2456. LOMBROSO, Cesare. Gemie und Irrsinn

L’anthropologie criminelle et ses récents progres, 5-e édition revue et augmentée d’une préface nouvelle. Avec 13 figures dans le texte. Paris, Felix Alean, 1904, XI + 185 [-187] p. Cesare. Problémes du jour. Traduction française de M. Charles Raymond. Paris, Libraire Universell, [1906], [1] f. + 304 p. + 1 f. portret.

in ihren Bezichungen zum Gesetz, zur Kritik und zur Geschichte. Mit Bewilligung des Verefassers nach der 4.Aufl. des italienischen Original textes übersetzt von A. Courth. Leipzig, Philipp. Reclam jun, 434 [-437] p. cu 1 tab.
2457. LOMBROSO, Cesare. Handbuch der

2446. LOMBROSO,

Graphologie. Autorisiente Űbersetzung mach dem Italienischen der erstem Auflage mit neuen Zusätzen des Verfassers von Gustav Brendel. Mit graphologischen Anmerkungen und 470 Faksimiles. Leipzig, 200 p. + 24 pl.
2458. LOMBROSO,

2447. LOMBROSO, Cesare. Le crime. Causes

et remèdes, deuxième édition avec une introduction sur les derniers progrès de l’anthropologie criminelle et un appendice, illustré de 22 figures dans le texte et de XI planches. Félix Alcan, Éditeur, Paris, 1907, 583 p.
2448. LOMBROSO, Cesare. Procesul Steinheil

Cesare. Hipnotism şi spiritism. Traducere de Fingal. Bucureşti, 47 p. spiritistiche Untersuchungen, Pl. şi a. 384 p. + 22 f. pl.

2459. LOMBROSO, Cesare. Hypnotische und

2460. LORENZ,

şi femeia criminală. Bucureşti, 1909, 15 p.
2449. LOMBROSO,

Editura

Lumen,

Cesare. L’homme de génie. 4-me édition traduite sur la VI-me édition italienne par Fr. Colonna d’Istria et M. Calderini et précédée d’une préface de Ch. Richet. Paris, Félix Alcan, 1909, XXVI + 616 p.

K[onrad]. Vergleichende Verhaltensforschung. Grundlagen der Ethologie (Cercetare comparativă a comportamentului, Elemente fundamentale ale etologiei). Viena, 1978. istoria naturală a agresiunii. Traducere din limba germană de Ioana Constantin. Editura Humanitas, 1998, 299 p.

2461. LORENZ, Konrad. Aşa-zisul rău. Despre

158

2462. LOUWAGE, F.-E. Mesure à prendre

2473. LUNGAN, Georgeta. Expertiza băuturilor

pour assurer l’identification des nouveaux-nés et des jeunes bébés, în R.I.C., no.3, 8e année, 1936, p. 134-140.
2463. LOUWAGE, F.-E. Cadavres d’inconnus.

nealcoolice (răcoritoare), în Tratat practic de criminalistică, vol. IV, Ministerul de Interne, 1982, p. 52-55.
2474. LUNGAN,

Méthodes pour l’identification, în R.I.C., no.4, 8e année, 1936, p. 213-215.
2464. LOUWAGE, F.E. Curs de poliţie tehnică

Ştefan. Examinarea urmelor lăsate de armă pe glonţ, în Tratat practic de criminalistică, vol. III, Ministerul de Interne, 1980, p. 246-250.

şi tactică de poliţie criminală [traducere]. Cu o prefaţă de dr. Eugen Bianu. Bucureşti. Tiparul „Cartea Românească“, [1940], XVI+357 p.
2465. LUCACI, Iosif; MARIN, Robert. Investi-

2475. LUNGAN, Ştefan; MATACHE, Vasile;

CONSTANTIN, Ion; DOBRILĂ, Marcel. Expertiza urmelor lăsate de mijloacele de transport, în Tratat practic de criminalistică, vol. III, Ministerul de Interne, 1980, p. 98-108.
2476. LUNGU, Mihail-Daniel, Ce spune Biblia

garea fraudelor informatice. Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 2002, 207 p.
2466. LUCIA, Marina. Particularităţile exami-

despre crimă. Cu un cuvânt înainte de P.S. dr. Irineu Slătineanu. Colecţia Credinţa ta, România Creştină, 1998, 30 p.
2477. LUNGU, Simona, Magistrat. Tribunalul

nării semnăturilor furate, în 20 de ani de expertiză criminalistică, Bucureşti, Ministerul Justiţiei, 1979, p. 136-139.
2467. LUFF, John N. Reprints of the Stamps of

Moldavia. The American Journal of Philately 15/1902 S/p 339-43.
2468. LUNDSGAARD, Henry P. Murder in

Bucureşti; ŢILEA, Mihaela, Jurist; VOINEA, Dan, General maior magistrat dr. Cercetarea la faţa locului în cazul infracţiunilor săvârşite prin mijloace electronice, în Investigarea criminalistică a locului faptei, Bucureşti, 2004, p. 406-411.
2478. LUNGU, Simona, Magistrat Tribunalul

Space City. Oxford University Press, New York, 1977.
2469. LUNGAN, Georgeta; CRĂCIUN, Wilhelmina.

Expertiza cărnii, grăsimilor şi produselor lactate, în Tratat practic de criminalistică, vol. IV, Ministerul de Interne, 1982, p. 9-22.
2470. LUNGAN, Georgeta; CRĂCIUN, Wilhelmina.

Bucureşti; TILEA, Mihaela, Jurist; VOINEA, Dan, Procuror militar general. Cercetarea la faţa locului în cazul infracţiunilor săvârşite prin mijloace electronice, în Revista de criminologie, de criminalistică şi de penologie nr. 2/2004, p. 176-180.
2479. LUPO, Salvatore. Istoria mafiei – de la

Expertiza cafelei, în Tratat practic de criminalistică, vol. IV, Ministerul de Interne, 1982, p. 23-27.
2471. LUNGAN, Georgeta; CRĂCIUN, Wilhelmina;

începuturi până în zilele noastre. Editura Polirom, Bucureşti, 1999.
2480. LUPULESCU, Ana; LUPULESCU, Nicolae.

GRIGORESCU, Ion. Expertiza mierii şi cerii de albine, în Tratat practic de criminalistică, vol. IV, Ministerul de Interne, 1982, p. 28-35.
2472. LUNGAN, Georgeta; CRĂCIUN, Wilhelmina;

Investigarea accidentelor aviatice. Editura Luceafărul, Bucureşti, 2005, 150 p.
2481. LUPULESCU, Ana; LUPULESCU, Nicolae,

GRIGORESCU, Ion; NOVAC, Mihai; MOLDOVAN, Mihaela. Expertiza băuturilor alcoolice, în Tratat practic de criminalistică, vol. IV, Ministerul de Interne, 1982, p. 36-51.

Dr. Factorii care influenţează criminalitatea în afaceri, în Criminalistica, anul VII, nr. 3, mai 2005, p. 32-33.
2482. LUPULESCU,

Emilia, Medic primar; LUPULESCU, Nicolae, Col. mag. dr. Rolul expertizei medico-legale a urmelor

159

biologice în stabilirea adevărului, în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”, Editura Luceafărul, Bucureşti, 2005, p. 313-319.
2483. LUPULESCU, Nicolae, Colonel magistrat

2485. LUPULESCU, Nicolae, Procuror militar

dr. Formele de cooperare internaţională în lupta împotriva criminalităţii, în Criminalistica, anul VII, nr. 1, ianuarie 2005, p. 7-10.
2486. LUPULESCU, Nicolae, Colonel magistrat

drd. Ministerul Public. Particularităţile cercetării la faţa locului a accidentelor aviatice, în Investigarea criminalistică a locului faptei, Bucureşti, 2004, p. 483-495.
2484. LUPULESCU, Nicolae, Colonel magistrat

dr. Interpretarea criminalistă a datelor înregistrate de cutia neagră, în Metode şi tehnici de identificare criminalistică, Bucureşti, 2006, p. 112-121.

dr. Urmele create de gloanţe pe elemente de construcţie şi elemente metalice, în Criminalistica, anul VI, nr. 4, iulie 2004, p. 32-34.

160

M
2487. MACDONALD, Ross. Coasta barbară.

Traducere din limba engleză de Taina Duţescu. Editura Univers, Bucureşti, 1970.
2488. MACDONALD, Philip. Odihnească-se în

Rolf Rainer Jaeger, vol. II, Schmidt Römhild, Lübeck, Berlin, Essen, 2002, 32 p.
2496. MAIORESCU, Titus. Scrieri de logică.

pace! Traducere din limba engleză de Lida Constantinescu. Editura Univers, Bucureşti, 1970.
2489. MACÉ, Gustave, La police parisienne.

Stabilirea textelor, traducerea, studii introductive şi note de Alexandru Surdu. Prefaţă de Sorin Vieru. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1988, 303 p.
2497. MAIOROV, N.I.; OBRAZŢOV, V.A. Problema

Le service de la sureté. Par son ancien chef G. Macé. Paris, G. Charpantier, 1887 (pe copertă 1885), 394 p. cu tab. (Bibiliothèque Charpentier).
2490. MACHALE, Des. Antologie de vorbe de

tipologiei infractorului în criminalistică, în Analele Institutului de cercetări a MAI, U.S.S.R., Moscova, 1978, nr. 47, p. 81-88.
2498. MAJURU, Adrian. Bucureştii mahalalelor

duh. Traducere din engleză de Radu Paraschivescu. Humanitas, Bucureşti, 256 p.
2491. MACHIAVELLI, Niccolo. Arta războiului.

sau periferia ca mod de existenţă. Compania, Bucureşti, 2003, 246 [248] p.
2499. MAJURU, Adrian; STĂNESCU, Florin

Traducere din limba italiană de Alexandru I. Constantin. Editura ANTET, 1999.
2492. MACIEJEWSKI, Alfred. Einsatzmöglichkeiten

Alexandru (coordonatori). Bucureştiul subteran. Sinuciderea. Editura Paralela 45, 2006, 347 [352] p.
2500. MALAURIE, Philipage. Antologia gândirii

des Diensthundes (Posibilităţi de intervenţie cu câinele de serviciu), în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Ştiinţe criminalistice. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică, ediţie revăzută şi adăugită, coordonator Rolf Rainer Jaeger, vol. II, Schmidt Römhild, Lübeck, Berlin, Essen, 2002, 16 p.
2493. MAESTRO, Marcello. Cesare Beccaria

juridice. Traducere din limba franceză de Doina Jela-Despois. Humanitas, Bucureşti, 1996, 373 p.
2501. MALIŢA,

Mihaela; MALIŢA, Mircea. Bazele inteligenţei artificiale. Editura Tehnică, Bucureşti, 1987, [vol.] 1. Logici propoziţionale, 264 p. Bibliografie la sfârşitul capitolelor. instituţii. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970, 576 p. cu anexe.

2502. MALIŢA, Mircea. Diplomaţia, Şcoli şi

and the Origins of Penal Reform. Temple University Press, Philadelphia, 1973.
2494. MAGHIAR,

2503. MALIŢA, Mircea; ZIDĂROIU, Corneliu.

Teodor (coordonator); CĂLUGĂREANU, Mircea; BONDOR, Karoly. Sisteme cosmice. Editura Universităţii din Oradea, 2002, 624 p. Kurt. Darstellung der Kriminalitätsbekämpfung in Medien (Prezentarea combaterii criminalităţii în massmedia), în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Ştiinţe criminalistice. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică, ediţie revăzută şi adăugită, coordonator

Matematica organizării. Editura Tehnică, Bucureşti, 1971, 400 p. cu fig. (Seria Bazele matematice ale cercetării operaţionale). Rezumat în limbile: engleză, franceză, germană şi rusă. Bibliografie la sfârşitul capitolelor.
2504. MALIŢA,

2495. MAIER,

Mircea. Teoria şi practica negocierilor. Editura Politică, Bucureşti, 1972, 300 p. cu fig.

2505. MALIŢA, Mircea; ZIDĂROIU, Corneliu.

Modele matematice ale sistemului educaţional [Prefaţă de prof. univ. Miron Constantinescu]. Editura Didactică şi

Pedagogică, Bucureşti, 1972, 295 p. cu fig. şi grafică. Bibliografie la p. 287-290.
2506. MALIŢA, Mircea. Şcoli şi instituţii. Ediţia

2515. MANEA, L.C.; MANEA, A.T. Mecatronica

a II-a revăzută şi adăugită. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975, 608 p. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). Bibliografie la p. 569-589.
2507. MALIŢA, Mircea; ZIDĂROIU, Corneliu,

Incertitudine şi decizie. Vol. I, Analiza incertitudinii. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1980, 472 p. Bibliografie la p. 467-468.
2508. Manual de 1 Poliţie technică, 2 Medicina

automobilului modern. Vol. II. Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2000, 140 p. 2516. MANEA, Valeriu. Determinarea distanţei de la care s-a produs împuşcătura prin examenul urmelor descoperite pe ţintă [Pentru uz intern. Bucureşti, 1967, 72 p. cu ilustr. + Erată . Bibliografie la p. 72. (Ministerul Afacerilor Interne. Direcţia Generală a Miliţiei. Serviciul criminalistic).
2517. MANEA, Valeriu. Expertiza semnăturilor,

în Tratat practic de criminalistică, vol. II, Ministerul de Interne, 1978, p. 163-176.
2518. MANEA, Valeriu; CONSTANTIN, Ion.

legală, 3 Igienă. Bucureşti, 1935, 252 p. + 94 p. + 69 [-71] p. (Inspectoratul General al Jandarmeriei).
2509. MANDORLA, Jacques. Dezvoltaţi-vă

puterile paranormale. Traducere din limba franceză de Liviu Radu. Nemira, 1999, 262 [272] p.
2510. MANDY,

Influenţa factorilor subiectivi în concluziile expertizei grafice, în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică, Ministerul de Interne, 1979, p. 38-42.
2519. MANEA, Valeriu. Examinarea urmelor de

Georges A. , Les assassinats. Mobiles et Procédés, în R.I.C., no.9, 4 e année, 1932, p. 646650.

1

ricoşeu, în Tratat practic de criminalistică, vol. III, Ministerul de Interne, 1980, p. 200-203.
2520. MANEA, Valeriu. Reconstituirea inscripţiilor

2511. MANDY, Georges. Crime politique et

crime religieux, în R.I.C., no.3, 5e année, 1933, p. 136-146.

ştanţate pe metale, în Tratat practic de criminalistică, vol. III, Ministerul de Interne, 1980, p. 320-327.
2521. MANEA, Valeriu; DUMITRESCU, Constantin;

2512. MANDY, Georges. Les Causes du Crime,
e în R.I.C., no.7, 5 année, 1933, p. 414-423.

2513. MANEA, C.; STRATULAT, M. Fiabilitatea

şi diagnosticarea automobilelor. Editura Militară, Bucureşti, 1982, 415 p.
2514. MANEA, L.C.; MANEA, A.T. Mecatronica

NIŢĂ, Gheorghe; VOCHESCU, Ion; DUMITRAŞCU, Ion; GACEA, Mimii Eugeniu; IONESCU, Florin; CORA, Ioan; SIMA, Ion. Curs de tehnică criminalistică, vol. I. Ministerul de Interne, Şcoala de ofiţeri activi, Bucureşti, 1983, 178 p.
2522. MANEA, Valeriu; DUMITRESCU, Constantin;

automobilului modern. Vol. I. Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2000, 177 p.

„M. Georges A. Mandy était un trés distingué criminaliste roumain, récemment décédé en France (Asnières, 28 septembre 1932). Il laisse inédit, un remarquable ouvrage sur les techniques des malfaiteurs. Mme Mandy a bien voulu nous confier le présent chapitre de a travaie“ (Edmond Locard, Revue Internationale de criminalistique).

1

GACEA, Mimii Eugeniu; IONESCU, Florin; CORA, Ioan; PLETEA, Constantin. Curs de tehnică criminalistică, vol. II. Ministerul de Interne, Şcoala de ofiţeri activi, Bucureşti, 1983, 240 p.
2523. MANEA, Valeriu (coordonator). Curs de

tehnica criminalistică, 2 vol. Ministerul de Interne, Şcoala militară de ofiţeri, Catedra de criminalistică, 1983, 250 p. litografiate.

162

2524. MANGIN-BALTHAZARD,

Henri. La chiroscopie. Lois-principes-buts, în R.I.C., no.6, 5e année, 1933, p. 334-354. 2525. MANGIN-BALTHAZARD, Henri. Ce qu’il fant counaître de l’homme d’après sa main, Boivin et Cie, Paris, f.a. (1933).
2526. MANFRED, Mandel. Strafe, Strafwirkungen,

modernă folosită de falsificatori la îndepărtarea seriilor auto, în Criminalistica, anul VIII, nr. 1, februarie 2006, p. 17-19. 2533. Manual de Drept Penal. Bucureşti, Librăria Alcalay & Comp. Calea Victoriei nr. 37, 1920, 239 [250] p. (Biblioteca juridică „M.A. Dumitrescu” No. 3).
2534. Manual de poliţie technică. Bucureşti,

Resozialisation (Pedeapsa, efectele ei, resocializarea) în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Ştiinţe criminalistice. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică, ediţie revăzută şi adăugită, coordonator Rolf Rainer Jaeger, vol. I, Editura Schmidt Römhild, Lübeck, Berlin, Essen, 2002, 25 p.
2527. MANOLE, Adrian. Tehnician criminalist.

1931, 319 p. cu ilustr. (Inspectoratul General al Jandarmeriei).
2535. MANUAL TELEGRAPHO – POŞTAL.

Instrucţii de Serviciu. Maiu 1871 - Maiu 1875. Bucuresci, 1875.
2536. MARCELLI, Daniel, Profesor de Psihia-

Metode şi tehnici de identificare criminalistică a seriilor autoturismelor, în Criminalistica, anul VII, nr. 6, noiembrie 2005, p. 37-38.
2528. MANOLE,

Mircea Gh. Catalog numismatic – Moneda metalică – 18671994. Consultant ştiinţific Aurică Smaranda. S.C. Zimbrul Carpatin, Bucureşti, 1995. Mircea Gh. Catalog numismatic – Bancnote 1853-1897. Consultant ştiinţific Aurică Smaranda, Zimbrul Carpatin, Bucureşti, 1997.

tria copilului şi adolescentului [,] Medic şef în serviciul de pedopsihiatrie [,] Spitalul la Milétrie, Poitiers. Tratat de psihopatologia copilului. Traducere din limba franceză de Sorina Pătraşcu, Camelia Petcu, Daniela Popa. Editura Fundaţiei Generaţia. Bucureşti, 633 [-640] p. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol. tria copilului şi adolescentului, Medic şef în serviciul de pedopsihiatrie, Spitalul Le Milétrie Poitiers. Tratat de psihopatologia copilului. Traducere din limba franceză de Sorina Pătraşcu, Camelia Petcu, Daniela Popa. (Spaţiul Psy). Editura Fundaţiei Generaţia EFG, 2003, 633 [640] p. tria copilului şi adolescentului [,] Medic şef în serviciul de pedopsihiatrie [,] Spitalul la Milétrie, Poitiers. Tratat de psihopatologia copilului. Traducere din limba franceză de Sorina Pătraşcu, Camelia Petcu, Daniela Popa. Editura Fundaţiei Generaţia. 633 [-640] p. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol.

2537. MARCELLI, Daniel, Profesor de Psihia-

2529. MANOLE,

2530. MANOLE,

Mircea Gh. Catalog numismatic – Moneda metalică – 18672004. Romania Numismatic Catalogue, Metal coin 1867-2004. Prefaţă de prof. dr. Constantin Preda, preşedintele Societăţii Numismatice Române. Societatea Comercială de numismatică şi filatelie „Impex Zimbrul Carpatin“ S.R.L., Bucureşti, 2004, 278 [-280] p. cu ilustr. Bibiliografie la p. 274. dreptului. Metodologie şi sociologie juridică. Fundaţia Regele Mihai I, Bucureşti, 1946, 314 p.

2538. MARCELLI, Daniel, Profesor de Psihia-

2531. MANOLESCU, Mircea I. Teoria şi practica

2539. MARCU, Florin. Marele dicţionar de

2532. MANOLESCU, Teodor, Comisar-şef de

poliţie, I.P.J. Dâmboviţa; TOCAN, Leonard, Inspector principal de poliţie, I.P.J. Dâmboviţa. Laserul – metodă

neologisme. Ediţia a VII-a revăzută, augmentată şi actualizată. Editura Saeculum I.O. Bucureşti, 2004, 1007 [-1008] p. cu ilustr. şi 15 Anexe.
2540. MARCU, Liviu, P. Prof. Istoria dreptului

românesc. Note de curs. Universitatea

163

Editura Academiei R. STATI. Bucureşti. Bucureşti. Sub redacţia prof. 132 p. 2545. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Din gândirea mate- matică românească [Prefaţă: Miron Nicolescu]. Bucureşti. (Ştiinţa pentru toţi. Solomon. MARCUS. 256 p. Bibliografie la sfârşitul studiilor (Academia R. Soloman. 1966. MARCUS. Paradoxul [noi viziuni sistemice şi sinergetice]. 1967. 1986. NICOLAU. Panoptic de vechi întâmplări criminalistice. Albatros. MARCUS. Lingvistică mate- matică. Bucureşti. Timpul [studiu]. Tabla de materii şi în limba engleză. Sibiu. evoluţia şi semnificaţia lor. 2547. Gândirea algoritmică. Bibliografie la p. MARCUS. Solomon. 2557. + erată (Matematică Enciclopedia de buzunar).R. Bucureşti. Jiři. Solomon. asoc. tab. 2555. Bibliografie la p. tab. p. 120 p. Editura Ştiinţifică. 80. (Ştiinţa şi tehnica). 192 p. 336 p. MARCUS. Solomon. Sorin. Bucureşti. 2551. Solomon. Bucureşti. 199 Editura Politică. Cunoştinţe despre om şi societate). 401 p. MARCUS. Eseuri. Noţiuni de analiză matematică. Bucureşti. 281. Poetica matematică.R. 348 [-350] p. concursuri. Comisia „Revoluţie ştiinţifică şi tehnică“). Bucureşti. Titlul şi în limbile engleză şi rusă. Solomon. 1970. Editura Eminescu. MARCUS. Bucureşti. 2553. Solomon.R. GEORGESCU. Metode matematice 2559. Rezumat în limba engleză. Rezumat în limba engleză. MAREK.S. Solomon. şi tab. 1989. Bucureşti. Solomon. Bucureşti. 1985. MARCUS. Rezumat în limba engleză. Bucureşti. 1979.. dr. Introducere în lingvistica matematică. Edmond. Bibliografie la sfârşitul capitolelor. MARCUS. Bibliografie la sfârşitul capitolelor. 1997. (Idei contemporane) Tablă de materii şi în limbile engleză şi franceză. (Ministerul Învăţământului. Editura Cartea Românească. Editura Academiei R. 471 p. MARCUS.S. MARCUS. MARCU. Moduri de gândire. (Ştiinţa pentru toţi. 2554. Traducere din limba cehă de Jean Grosu. 1966. Modele matematice 2544. Provocarea ştiinţei. Bucureşti.Internaţională Deschisă „Tehnoeconomia Europeană“ Academia de Tehnoeconomie şi Cooperare Româno-Americană. 2550. Solomon. 1982. Solomon. Bucureşti. MARCUS. 336 p. [Consideraţii privind învăţarea matematicii. cu fig. Coordonatorul lucrării Marcus Solomon. P. Artă şi ştiinţă. Albatros. Terorismul – fenomen al lumii contemporane. Editura Ştiinţifică.. 2541.a. Titlul şi în limbile engleză şi rusă.1987. 2549. Solomon. Bucureşti. Solomon. MARCU. cu fig. 239 p. 2558. Ediţia a II-a. 296 p. cu fig. Editura Univers.S. activitatea de cercetare]. 1984.. Terorismul islamic – evoluţia conceptului de „Război Sfânt“. Istoria dreptului românesc. Editura Academiei R. 2546. Editura Tehnică. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. f. ale dezvoltării sociale [Studii]. 164 . Violeta. 388 p. Rezumat şi tablă de materii în limba engleză.. Editura Albatros. Originea. 1987. 368 p. Invenţie şi descoperire. MARCUS. 2552. Liviu. 376 p. Semne despre semne. Prof. Editura Lumina Lex. 224 p. în problematica dezvoltării. Solomon. Editura Alma Mater. 1975. Universitatea Bucureşti). Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Cunoştinţe despre om şi societate). 2542. 2543.. 2556. MARCUS. 112 p. Solomon Marcus. 375 p. Şocul matematicii: Solomon. MARCUS. 2548. 217. cu fig + 1 f. 1986. Tabla de materii şi în limba engleză. 343-348. Viorel. MARCUS.R. [1982]. 1973. Editura Didactică şi Pedagogică.S. 1988. Bibliografie la sfârşitul capitolelor.

Bucureşti. + 15 pl. Tehnica teoria comunicării. 2003. 455 şi urm. Dostoievski. Fundaţia pentru Ştiinţă şi Artă. Bucureşti. MARINESCU. Colecţia Opere Fundamentale. Ediţie. aplicaţii.2560. 2575. I şi II. T. Alexandru. MARIN. burările ei şi grafologia.. 2572. Gh. Trucaje cinematografice. vol. Editura Alma Mater. Gr. 2576. 2005. Perieţeanu. 2561. Taxarea Gropurilor cu Bani şi a Mesageriilor Poştale în Principatele Române şi în România. 225 – 229. Ediţie revizuită şi completată de Eugen şi Paul B. 1979. VĂCARU. Coordonatorul colecţiei: acad. 340 p. f. glosare. 2564. (Caiete de psihanaliză. Manualul practic al ofiţerului de poliţie judiciară. ediţie revăzută şi adăugită. 2566.2) (Supliment al săptămânalului Jurnalul Literar). X. Consideraţii privind obiectele pirotehnice de distracţie. Editura Didactică şi Pedagogică. modele. 2005. MARINESCU. 193 p.. Editura Tehnică. 288 p. MARIN. Scrierea. A. I[uliu]. 131 p. MARINESCU. Gheorghe. Bucureşti. Editura Tritonic. Combustibili. [Bucureşti]. 296 p. 2573. Bucureşti. MARIN. Cecilia.. Editura Garamond. 2574. D.. RADU. Alexandru. No. p. 340 [-344] p. G. D. deliruri. 1936. MARICIUC. 1852-1876. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. seria a II-a. Crime. Postfaţă de Vasile Dem Zamfirescu. 2577. Barbu. POP. 2003. principii. Valentina. 1 (24). Gabriel. 1993. an XI. Traducere din limba franceză de Brânduşa Orăşanu. p. nr. 1993. 2003. 1975. MÄRKERT 2569. POPESCU. MARIO 2567. MARIAN.. în Buletin de psihiatrie integrativă. studiu introductiv. 222-226. ABĂITĂNCEI. Scriere şi cultură românească veche (Old Romanian writing and culture) Editura Academiei Române. Marii cronicari ai Moldovei: GRIGORE LAZARONEANU. Introducere în Cinematografia aplicată. PĂCURARU. Dicţionar de citate şi locuţiuni străine. XXXII. nr. Evoluţia Tarifelor Poştale şi a Taxelor pentu obiectele de Werner. 648 p. D. Alina. 2563. colonel Mihail]. MARINOV. 388 p.. Editura Tehnică. C. Cu o prefaţă de Domnul avocat I. corespondenţă în România 1852-1992. Bucureşti. Alexandru.. Călin. E. IONESCU. [Lt. Figuri ale crimei la filmului de la A la Z. Editura Jurnalul Literar. CHIRU. Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Cluj. Bucureşti. Îndrumări practice pentru Ofiţerii de Poliţie judiciară. MAREŞ. 1983. Fabricarea şi repararea autovehiculelor rutiere. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Ştiinţe criminalistice. Colecţia Foto-Film.a. coordonator 165 . Expert criminalist. EUGEN SIMION). „Evoluţia tarifelor“. + 11 pl. 2571. 2570. Filatelia 2/3 1999. Bucureşti. 1905. Sensuri etice ale responsabilităţii medicale în psihiatrie. Editura Didactică şi Pedagogică. 1982. MARINCAŞ. MARINCAŞ. Elena. 1595 [1598] p. 1983. Tul- URECHE – MIRON COSTIN – NICOLAE COSTIN – ION NECULCE. Editura Academiei Române [şi] [Editura] Univers Enciclopedic. Bucureşti. 1935. p. Bucureşti. 2565. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. MARINESCU.. în Analele Academiei Române. Bucureşti. repere istorico-literare de GABRIEL ŞTREMPEL. MARINESCU. 144 p. Vladimir. Cluj-Napoca. Marian. A[lexandru]. NEGRUŞ. culpabilităţi în „Crimă şi pedeapsă“. Vol. (Academia Română. Călin. MARICIUC. Alexandru (coordonator). Editura Tehnică. 486 p. Iaşi. 2568. Bucureşti. 18. MARINESCU. lubrifianţi şi materiale speciale pentru automobile. Şerban. Die Observation (Observarea). vol. 2562.

nr. 13 p. Rolf. Rolf. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Editura Schmidt Römhild. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 2586. MÄRKERT. p. Crime and Ethics. în R. vol. volum 12.. Consi- 2579. Essen. Editura Meridian. e 8. ediţie revăzută şi adăugită. Berlin. 2 année. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 196 p. G. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 2. Omorul: leziuni tanatogeneratoare – criterii de diagnostic medico-legal. 1992. 2590. 2002. Gabriela. Paris. în Criminalistica. Ştiinţe criminalistice. 2585. Bucureşti. Cincinatti. KATZ. 85 p. Lübeck. II. 570-588. nr. MAUGHAM. Janet. MATEI. 16 p. Essen. cu fig. p. 124 [-128] p. N. II. Drd. Bucureşti. Vernehmungslehre (Procedură). nr. Editura Galaxia. MAUGHAM. 1971. Bucureşti.. Paris. 2583. Biology. martie 2001. Essen. Lübeck. Essen. MARQUISET. Le crime. MÄRKERT. Luna şi doi 2582. nr. noiembrie 2005. Traducere din limba engleză de Elizabeta Marian. anul III. 51 p. JAEGER. p. aplicable al Vucetichismo. 297) Dana Ileana. Presses Universitaires de France. 164-170. Ştiinţe criminalistice. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 346-347. nr. Berlin. 2589. Editura Schmidt Römhild. vol. Consilier juridic. 99 p. II. 2588. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Lübeck. Somerset W.. Testul Farwell Brain Fingerprints (FBF). Bibliografie la p. 4. Editura Ştiinţifică. II. II. vol. Creierul. Alibi (Alibiul). p. 1930. Editura Schmidt Römhild. 1997. Berlin. MATEI. 2587. Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. („Que sais-je?“ Le point des connaissances actuelles. anul VII.I. Frank H. vol. martie 2003. 2002. 2002. în Criminalistica. ediţie revăzută şi adăugită. no. 2584. Gabriela. p. Jean. 229 p. Lübeck. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. La criminalite informatique. MARTON. iulie 2001. Ceres. JEGER. In memoriam Hans Gross (1847-1915). 2581. 260 p. Festnahme nologia în criminalistică.. ZEGHERU. în Criminalistica. MATEICIUC. 31-32 (I). anul III. 2578. Berlin. MARTIN. Daniel. Editura Schmidt Römhild. ediţie revăzută şi adăugită. [de] Haft [de] Sichertieitsleistung (Arestare/Deţinere/Măsuri de siguranţă). coordonator Rolf Rainer Jaeger. februarie 2001. MARTINEZ. 2591. MATEI. Pali- 2580. 2002. 31-32 (II).. anul V. 6. anul III. 2002. 166 . 46. Ştiinţe criminalistice. martor infailibil al acţiunilor umane. Benjamin A. 1. MÄRKERT.Rolf Rainer Jaeger. Ashenden (Inteligence service) Traducere din limba engleză de Andrei Bantaş. Gabriela. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Gabriela. Presses Universitaires de France. jurist. Werner. 348 p. 3. Schmidt Römhild. Werner. Anderson. 2593. 5-6. coordonator Rolf Rainer Jaeger. nr. p. Werner. 1948. MARSH. JEGER. Berlin. septembrie 2004. vol. 1985. MATEI. în deraţii privind amprenta genetică.C. ediţie revăzută şi adăugită. Durchsuchung (Percheziţia). în Criminalistica. bani jumătate. 2592. Dr. Lübeck. Essen. p. 26-28. MÄRKERT. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Aplicaţii în probarea violului şi infestării voluntare cu virusul HIV. 2. Somerset W. Fotogrammetrie. Ştiinţe criminalistice. Rolf. Consilier juridic. 1972. Subclasificacion Werner.

Aspecte de ordin teoretic şi aplicativ privind prevenirea şi cercetarea faptelor de corupţie. Ion. Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale. (Universitatea din Cluj „Regele Ferdinand I“ la Sibiu). MĂGUREANU. Terorismul. MĂRGINEANU. Bucureşti. Editura Institutului de Psihologie al Universităţii din Cluj la Sibiu. (Colecţia Cogito). Aspectul ei bio-psiho-social şi cultural. Incidente procesuale în administrarea probei prin înscrisuri. Horaţiu. Bucureşti. Dreptul consumul ilicit de droguri. (Ministerul Muncii. MĂRGINEANU. Virgil. Cauze. 2001. MĂGUREANU. cu ilustr. p. dr. MĂNDĂŞESCU.2594. MĂCELARU. 1973. 2603. Aspecte ale cercetării la faţa locului în cazul produselor rezultate din dizolvarea şi combustia corpului uman. Puterea politică şi Editura Ministerului de Interne. Cercetarea criminalistică a evenimentelor feroviare. 2608. MAXIM. Horaţiu. Vasile. Lucia. Horaţiu. [Bucureşti]. 606 [-608] p. MAZĂRE. Criterii de identificare a mamei pruncucigaşe. p. Traducere şi prefaţă de Mihaela Haşeganu. Editura Politică. 279-290. Gheorghe. II. 2611. Valeriu. 1979. 1998. Bucureşti. Victoria. 330-345. 2604. Aspecte de noutate privind anchetarea şi probarea crimelor şi delictelor referitoare la traficul şi FLĂMÂNDU. Editura Helicon. 52-123. Balistica judiciară. USINEVICIU. 2609. Florea. Curs. Ediţia a II-a. Universitatea Româno-Americană. Ministerul Justiţiei. Lumina Lex. MĂNDĂŞESCU. Prof. Psihologia persoanei. 2606. Comisar-şef de Editura Institutului Psihotehnic din Cluj la Sibiu. MĂGUREANU. Horaţiu. Accepţiunea de loc al faptei şi importanţa determinării corecte a acestuia în perspectiva cercetării la faţa locului. 1944. ANGHELESCU. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Coordonator Virgil Măgureanu. poliţie. 167 . DOBRILĂ. MĂNDĂŞESCU. 2003. MĂCELARU. MĂRGINEANU. p. p. 2599. vol. poliţie. Ministerul de Interne. 2596. 1943. Bucureşti. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Tabla de materii şi în limba engleză. ASANACHE. 2598. Virgil. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 1994. 2595. 308-323. Bibliografie la sfârşitul studiilor. Bucureşti. Bucureşti. alb-negru şi tab. 176 p. Institutul Psihotehnic din Cluj la Sibiu. Bucureşti. 1979. Ioan. 127-131. univ. Marcel. în Tratat practic de criminalistică. MĂNDĂŞESCU. MAZILU. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Iulia. poliţie. 2006. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Ion. sistemul social [studii]. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. 288 p. Bucureşti. III. 102-108. Bucureşti. Bucureşti. 2601. Prof. Rezumat în limba engleză. 1974. 2006. 153-165. vol. dr. p. p. 1985. Studii de socio- 2600. 2005. 399-402. 2607. 557 p. univ. Examinarea tehnicocriminalistică a armelor de foc. 2602. Ministerul de Interne. Maxime şi cugetări din folclorul şi literatura americană. efecte şi măsuri de combatere. p. Comisar-şef de Nicolae. Nicolae. 212-219. Editura Albatros. Psihotehnica. Bucureşti. 2597. [Bucureşti]. 392 p. Comisar-şef de internaţional public. Editura Albatros. 259 p. 515 p. 1997. Timişoara. 2004. în Ghidul procurorului criminalist. Expertiza casetelor audio. Nicolae. Dumitru. Antologie. p. 1972. MĂRCUŞ. Aspecte teoretice şi practice privind interpretarea ştiinţifică a urmelor existente în câmpul infracţiunii. 2610. 2605. Editura Ştiinţifică. Studii şi cercetări). Condiţia umană. MĂRGINEANU. 1980. Editura Luceafărul. Direcţia Pregătirii şi Calificării Profesionale. Vasile. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. logie politică. p. Editura Politică.

327 p. MEDEANU. în Buletin de criminologie şi de criminalistică. nr. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. MEDEANU. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. 12/1989. 2615. Bucureşti. MEDEANU. 32 şi urm. Înşelăciunea cu cecuri şi bilete la ordin. McLUHAN. Tiberiu-Constantin. nr. 2616. Descoperirea carea expertizelor medico-legale şi criminalistice. Năvodaru. Tiberiu-Constantin. MEDEANU. Constatări din practica cercetării infracţiunilor de omor şi a accidentelor de circulaţie. p. 2627. 398 p. 2/1981. Aspecte nopţi. p. p. Omul şi era tiparului. Descoperirea carea autorilor unor infracţiuni de omor. Editura Nemira. Particu- autorului unui omor deosebit de grav. Tiberiu-Constantin. 72 şi urm. 12/1987. 103 şi urm. 1998. tuturor versiunilor şi valorificarea integrală a probelor. p. 2617. p. Tiberiu-Constantin. Crima şi criminalul. Vol. I. MEDEANU. 1/1995. în vederea stabilirii identităţii unui cadavru aflat în stare avansată de descompunere. 18 şi urm. Bucureşti. Tiberiu-Constantin. 3-4/1986. 1-2/1986. Tiberiu-Constantin. MEDEANU. Accidente practice privind efectuarea reconstituirii în cazul infracţiunilor de omor. MEDEANU. 67 şi urm. nr. Tiberiu-Constantin. Traducere din limba engleză de L. 1-2/1986. 1975. Tiberiu-Constantin. 12/1988. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. Utilitatea de muncă. Bucureşti. MEDEANU. 453 p. indiferent de natura infracţiunilor sau aparenţa de vinovăţie a unor persoane. Aspecte verificării concomitente a tuturor versiunilor. în Buletin de criminologie şi de criminalistică. 2619. 82 şi urm. Bianca. 2624. Editura Lumina-Lex. 140 şi urm. 83 şi urm. 300 p. MEDEANU. 2613. 1997. care săvârşise şi un mare număr de furturi. Tiberiu-Constantin. 2628. MEDEANU. 2623. 168 . pe baza înscrisurilor lăsate la locul comiterii faptei. comisă de mamă asupra fiicei sale. 2625. MEDEANU. 102 şi urm. Patru zile şi patru 2622. nr. 1-2/1993. nr. Tiberiu-Constantin. Editura Politică. MĂRIUŢĂ. şi P. p. Marshall. 12/1993. Aspecte mediul invizibil. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. Valorifi- pistelor false ce ar rezulta din primele cercetări. p. Evitarea larităţile cercetării la faţa locului. p. 2004. McLUHAN. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. nr. MEDEANU. Cuvânt înainte de Victor Ernest Maşek. 1999. 2618. Culegerea textelor esenţiale şi cuvânt înainte de Eric McLuhan şi Frank Zingrone. Identifi- specifice privind cercetarea la faţa locului în accidentele de muncă produse în sectorul minier. în Buletin de criminologie şi de criminalistică. nr. 1997. nr. 3-4/1987. în cazul sinuciderilor prin metode multiple. Traducere din limba engleză de Mihai Moroiu. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. MEDEANU. Gheorghe. în cazul accidentelor de muncă din sectorul exploatărilor miniere subterane. Mass-media sau criminalistice şi medico-legale privind diferenţierea leziunilor cu caracter suicidar de cele produse prin heteroagresiune. MEDEANU. Tiberiu-Constantin. nr. p. 119 şi urm. Marshall. p. Tiberiu-Constantin. nr.2612. Editura Lumina-Lex. Editura Quadrat. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. 2621. Bucureşti. Verificarea cu întârziere a unei infracţiuni de omor. p. 2614. nr. Tiberiu-Constantin. 2620. 189 p. 2 vol. în cazul unei infracţiuni de omor. Tiberiu-Constantin. MEDEANU. Galaxia Gutenberg. 2626. Editura-Lumina Lex. 91 şi urm.

Recunoaşterea şi retractarea în cazul infracţiunilor contra patrimoniului. 12/1998. 1/1999. rea persoanelor accidentate. Tiberiu-Constantin. PETRESCU. anul VII. p. 1/1999. Tiberiu-Constantin. nr. MEDEANU. în Revista criminologie. nr. 2636. univ. MEDEANU. nr. 39 şi urm. Tiberiu-Constantin. 140 şi urm. MEDEANU. Cerceta- 2637. 10/1996. univ. p. p. 6. 78 şi urm. 58 şi urm. în Obiectiv. Conf. nr. 56 şi urm. în Revista juridică. Apariţia Diana. MEDEANU. de criminalistică şi de penologie. 11/2001. nr. nr. în 169 . 14/1999. Importanţa stabilirii unor aspecte referitoare la victime. în Revista de criminologie. în Revista de criminologie. 88 şi urm. 2647. 2/1999. nr. 48 şi urm. rea infracţiunilor din domeniul minier. în Revista juridică. nr. de criminalistică şi de penologie. Cercetarea infracţiunilor de omor în Landul Bremen. 2642. de criminalistică şi de penologie. de criminalistică şi de penologie. 87 şi urm... nr. 86 şi urm. criminalistică şi de penologie. derea în parametrii actuali. 2639. 51 şi urm. nr. nr. tactica şi metodica investigării infracţiunilor de omor. MEDEANU. MEDEANU. 72 şi urm. Portret de criminal. Tiberiu-Constantin. elementelor de profesionalism în infracţiunile comise de tineri şi minori. p. p. 2635. p. Tiberiu-Constantin. 2633. în Obiectiv. în Revista de criminologie. Luarea 2640. MEDEANU. nr. în Revista juridică. MEDEANU. 11/1997. în Criminalistica. în Revista de criminologie. 9/2001. în Revista de criminologie. Cerceta- 2634.. Tiberiu-Constantin. Sinuci- de mită în viziune criminologică şi criminalistică. în Revista de criminologie. MEDEANU. p. în Revista de criminologie şi criminalistică. în Criminalistica. p. în Criminalistica. 2 şi urm. p. p. nr. în Revista juridică. nr. 29 şi urm. nr. perirea autorului unei infracţiuni comise împotriva unei femei şi a fetiţei ei. 19 şi urm. Conf. p. Tiberiu-Constantin. nr. p. p.. Tiberiu – Constantin. 19 şi urm. 8/2000. 3/1998. p. 3/1999. 2631. dr. Valorificarea concluziilor expertizelor tehnice în cazul accidentelor de circulaţie. Tiberiu. MEDEANU. în Revista juridică. p. Rolul investigaţiilor şi a cercetării la faţa locului în descoperirea autorilor unui omor comis în scop de jaf. 2644. 2/1999. Desco- carea activităţii de urmărire penală în cazul accidentelor de muncă. 195 şi urm. rea accidentelor de muncă din domeniul forestier. nr. noiembrie 2005. Dispu- 2638. în Revista de criminologie. Tiberiu-Constantin. Tiberiu-Constantin. p. 114 şi urm.. de criminalistică şi de penologie. Tiberiu-Constantin. p. Apo- calipsa lui Francisc. 3/2001. 1/2001. p. Tiberiu-Constantin. MEDEANU. nr. în Revista minelor. 6/1998. p. în Revista de criminologie şi criminalistică şi de penologie. de criminalistică şi de penologie. 1-2/1998. 37 şi urm. nr. Tiberiu-Constantin. MEDEANU. Tiberiu-Constantin. 175 şi urm. 1/1999.. 2630. Asculta- Adina. Tiberiu-Constantin. în Tehnica. MEDEANU. Asasinul Marianei. 2641. Tiberiu-Constantin. PECINCU. MEDEANU. 51 şi urm.2629. nr. nr. Rolul expertizelor criminalistice în cercetarea unui omor prin împuşcare (Aim of Criminology Surveys in the Gun shot Murder Investigation). 9/1996. în Revista juridică. Tiberiu-Constantin. 2/1998. 2646. 2645.12/1998. p. MEDEANU. Tiberiu-Constantin. dr. MEDEANU. 8/1996. de criminalistică şi de penologie. MEDEANU. nr. prim-procuror Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara. 29-32. 14 şi urm. MEDEANU. în cazul accidentelor de muncă. nr. 163 şi urm. p. în Revista juridică. 3/2002. p.. 164 şi urm. MEDEANU. p. p. 2632. Asculta- nerea şi valorificarea constatărilor tehnico-ştiinţifice şi expertizelor tehnice în cazul accidentelor de muncă. 2643. Planifi- rea martorilor în cazul accidentelor de muncă. nr.

nr. Fahndung (Urmărirea 2665. 1933. METZ. 1931. Félix. 537-548. 2662. 1930. Criminalistica în acţiune. 257-263. Dr. Contributions an 2660.Criminalistica. 1973. 2656. p. München. Berlin. Autodenunţul şi recunoaşterea în cercetarea criminalistică a infracţiunilor contra vieţii. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Berlin. 2004. Maniement et usage 2666. Beţia patologică – o entitate controversată. Editura Schmidt Römhild.7. Université de Genève. volumul XIV. 280 p. Interviul – 2652. p.7. MACREA. 2661. 2659. Institut Universitaire des Hantes Etudes Internationales. 2648. în Revista Română de medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine.C. Thèse. 3e année.I. Marius. 1802 [-1808] p. pour dommages nucléaires. 420 p. München. Félix. Mihai Ioan. Rodica. 2 année. 2006. 12/84. II. des arms à feu.. Pruncucidere versus neonaticid – dileme psihiatrice legale. A. de criminalistică şi de penologie nr. 117-130. în Criminalistica. MICHEL – Europa – Katalog. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 2650. 2005. MEDEANU. Rumänien p. Conf. 1889. Lübeck. 20 ans d’expérience avec le réactif leucovert-malachite. Rodica. Combaterea crimei organizate – evoluţie. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. generală).I. MICLESCU. 5. Vol. München. 211-221. p. o prezentare sistematică). 2654. Escroc din sfera înaltei societăţi. systematische Darstellung (Criminologia. MEDINGER. p. dr. 17-19. 1982. 317-628. Bucureşti. Additions et intercalations e frauduleuses. MICHEL Europa-Katalog 2001/2002 Osteuropa. 2664. MEYER K. p. an XI. MEDEANU. nr. MICLE. 2006. MACREA. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 302 [304] p. Tiberiu-Constantin. p. Essen. MICLUŢIA. 2649. ediţie revăzută şi adăugită.C. în R. anul V. Ştiinţe criminalistice. MEDEANU. Bernhard. Factorii implicaţi în determinarea comportamentului deviant al minorilor. Band 4. Tiberiu-Constantin. no. SchwanebergerVerlag. MICHAUD. particularităţi. Volumul I. Pierre. 2657. în Revista de criminologie. 5e année. MICLUŢIA. 2651. în Buletin de psihiatrie integrativă. MICHAUD. Paris. L. 1995. în R. Drd. VARTIC. vol. MEDVICHI. Vasile. 263 p. LĂPĂDUŞI. 486-495. Iaşi. Horia Adrian. von Tatverdächtigen anhand von Ohrabdrücken (Identificarea suspectului pe baza amprentei auriculare) în Kriminalist (Criminalistul) nr. Curs. Conf. 2655. vol. no. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Les leçons d’un scandale. legislaţie. p. [Bucureşti].. Institutul Naţional de Criminologie. Ioana. Die Kriminologie. 2006.C. p. Bucureşti.. (Comparare judiciară a scrisului). 179-186. 30 p. MERGEN. tipologii. 2. în R. Osteuropa 2003/2004. II. martie 2006. Cazuistica unui procuror criminalist. 2658.Noblat de. MELEŞCANU. 42-43. 2002. MERTN.. FREIBURG: Identifizierung univ. MICHEL. Dreptul penal al afacerilor. 2653. nr. 34-37. în Revista Română de medicină Legală/Romanian 170 . septembrie. Vol. Bibliografie la p. no. Eine Damian. Schwaneberger Verlag GMBH. dr. Ioana. 2003. prim-procuror. 2663. VARTIC. I. 493-506. Bucureşti. Teodor.I. 1. Marius. 2/2004. Lumina Lex. Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara. Berger-Levrault. Tiberiu Constantin. La responsabilité definiţie şi cadru teoretic –. aprilie 2006. X. 1 (24). 2667. nr..9. anul VIII. p. MICLEA. Editura Lumina Lex. 399 [400] p. Adriana. Geritchtliche Schriftvergleichung diagnostic de traces minimes de sang.

] Ajutorul comandantului Şcoalei de Jandarmi. nr. şi predicţia periculozităţii bolnavului psihic. Oradea. 2675. 2001. Editura Univers Enciclopedic. în Criminalistica. Codruţ. MIHALACHE. Tipografia Atheneum. 1974. 246 p. Editura enciclopedică română. volumul XIV. 2679. 2003. 163-170. p. Bucureşti. martie 2006. 216-220. Editura Univers Enciclopedic. 2. 2676. MIHALACHE.J. (Lucrare aprobată şi recomandată de Comandamentul Corpului de Jandarmi cu Ord. Dumitru. G. Determinarea alcoolului din aerul expirat: metoda alcooltest versus alcool din sânge – metode de corecţie. Profesor de „Poliţia Technică” la ofiţerii elevi ai Şcoalei Speciale de Jandarmerie Oradea. 2005. (Colecţia Syracuza) criminologice. Redactori responsabili: Acad. Traducere din limba franceză de Maria Ivănescu. 2004. Camelia. Bill F. 2681. Evaluarea Bernard. Traian. Iaşi. Bucureşti. în Realităţi şi perspective. 776 [-778] p. în Buletin de psihiatrie integrativă. Rusu. 1. Probarea vino- văţiei prin diferite metode psihologice. MIHĂESCU. ARMAŞU. 1407 p. 128-133. Gândirea comunicaţională. POPA. nr. Consumator de heroină. (Academia Română. 2677. 2002. 1 (24). 1970. 4 volume. Gabriel. Literele A-C. 2002. I. De maiorul Mihai Ioan [. Editura Lumina Lex. Cercetarea criminalistică a incendiilor intenţionate (ARSON). 1. MIEGE. 399 p. Volumul I. Kent. Dumitru-Valeriu. 2672. Volumul IV. Robert. vol. BUHAŞ. TRAGER. MIHAI. Prefaţă de Ioan Stanomir. Cuvânt înainte de Eugen Simion. Căile extraordinare de atac în procesul penal. 1998. 221-223. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. p. Şeful Serviciului Criminalistic din I. 285289. Marius Sala şi Ion Dănăilă. 128 p. Volumul II. nr. 348 p. 171 . ROŞEANU. MIHAI. anul VI. 2673. 2668. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Literele I-Pr. Legislaţia comunicării publice. p. nr. Gheorghe. 2671. MORARU. X. XVI). Metodă rapidă de prelucrare a urmelor papilare ridicate cu ocazia cercetării la faţa locului. Comisar-şef de poliţie. 2003. 2669. MIHALACHE. 18-19.. 232 p. Literele D-H. BELLOIU. p. 2680. Literele Pr-Z. 344/1926). MATICA. volum 13. 348-362. ianuarie 2004. Editura Univers Enciclopedic. 1248 p. Repere 2674. Căpitan magistrat. 2000. MIHALACHE. Bucureşti. Prefaţă de Marius Sala. Bucureşti. 2004. VAIDA. RĂMUREANU. George. V. Cartea Românească. p. 673 [-676] p. CHAMBERLIN. Gabriel. Bucureşti. Ioan. în Investigarea criminalistică a locului faptei.Journal of Legal Medecine. Vasile.P. Micul dicţionar academic.] Licenţiat în drept.. [1926]. Valorificarea examenului psihologic în expertiza medicolegală psihiatrică a bolnavilor psihic încadraţi în prevederile articolului 114 şi 113. Rosetti”). MIDDLETON. Locotenent magistrat. Editura Ştiinţifică. Bucureşti. 56-60. MICU. an XI. Laura. iunie 2005. Traducere din limba engleză de Mălina Iordan. Caraş-Severin. 4. Volumul III. Cu un cuvânt înainte al autorilor. MIHĂILĂ. Bucureşti. volum 12. Noţiuni V[irgil]. Hadrian. 2670. Gabriel. în Realităţi şi perspective în criminalistică. contra informaţii la secţiunile ofiţeri şi şefi de secţie” şi Maiorul George Belloiu [. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. p. Alexandru. 2003. p. p. nr. X – începutul sec. 2678. Pentru folosinţa tuturor ofiţerilor de poliţie judiciară şi oricărui cetăţean. Dicţionar al limbii române de poliţie technică / Întocmite după programul Şcoalei Speciale de Jandarmerie. Editura Univers Enciclopedic. Editura Polirom. Marius-Florin. 2003. Dumitru. No. MICU. Bucureşti. MIHĂILĂ. Profesor de Cursul de „Informaţii şi vechi (sfârşitul sec.

Editura Universităţii 2700. 1987.. buţii la elaborarea ştiinţei conducerii. Editura Luceafărul. 2685. Bucureşti. p. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). în Investigarea criminalistică a locului faptei. Emil.. univ. drd. p. 248 p. 2005. 362-372. 368 p. 288-295. Editura Ştiinţifică. Bazele managementului. Conducerea. Bucureşti. drd. MIHULEAC. Editura 2692. Editura Didactică şi Pedagogică. drd. 2693. Asist. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Poligraful-metodă eficientă de inocentare. Editura Didactică şi Pedagogică. Elena. cu fig. MIHĂILĂ. Tablă de materii şi în limbile franceză. Cristian.. Sistemul probator în Mijloace tehnico-ştiinţifice la faţa locului a urmelor în stare latentă. MIHULEAC. psiholog specialist în tehnica poligraf. 296-302. MIHUŢ. Tablă de materii şi în limbile engleză şi rusă. Emil. Inspector de poliţie. 248 p. Ana Elena. 293-301. Tablă de materii şi în limbile engleză şi rusă. 1. 192 p. Bucureşti. anul VII. 2004. MIHUŢ. Emil. p. 2695. 2004. Contri- Elena. 1982. Rezumat în limbile engleză şi rusă. Cristian. MIHULEAC. 2005. Bucureşti. 2688. Bucureşti. Lector univ. Emil. Asist. Cluj-Napoca. univ. p. rezumat şi tabla de materii şi în limbile engleză şi rusă. procesul civil. Editura Academiei R. univ. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 363-364. Consideraţii privind importanţa declaraţiilor martorului în cadrul sistemului probator în procesul penal. 16-19. MIHULEAC. 349 [-351] p. Lector univ.S. 2684. Elena Ana. Marko. Universitatea din Oradea. Bucureşti.2682. Asistent univ. engleză şi rusă. MIHEŞ. MIHULEAC. Bucureşti. MIHEŞ. Procedee noi folosite în cercetarea criminalistică. nr. 489 p. 308 p. 2004. 2697. Editura Luceafărul. Bucureşti. 1994. 2006. MIHUŢ. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Cristian. 1994. Ştiinţa conducerii: metodologie şi metode de conducere. Ştiinţa conducerii. Emil. MIHUŢ. Bucureşti. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. tactica criminalistică. p. Dr. Bucureşti. dr. 1971. Facultatea de Ştiinţe Juridice din Oradea. Bucureşti. 376-383. Rezumat în limba engleză. MIHEŞ. Emil. Consideraţii privind implicaţiile utilizării ADN-ului uman în criminalistică. p. Editura Tempus. 1970. MIHUŢ. ianuarie 2005. Editura Academiei. 2687. Managementul profesionist. 2004. Universitatea din Oradea. Bucureşti. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol. Stan. Marius-Florin. 2696. 2003. Bibliografie la p. 456 p. Stabilirea unor elemente de personalitate după desenul papilar. Tehnica şi 172 . Titlul. 262-266. MIHULEAC. MIHULEAC. Cretoscopia şi poroscopia. Ştiinţa managementului. Lector univ. 1977. Criminalistică. Expertiza judi- ciară. Lumina Lex. Consideraţii privind procesul psihologic al formării declaraţiilor în conştiinţa martorului. 2698. Editura Academiei R. după urmele reliefului papilar. Elena. 1999. atribut al conducerii. MIHULEAC. p.R.. MIHUŢ. Teorie şi practică. dr. 332-349. Bucureşti. 1977. Emil. Ştiinţa conducerii şi profilul conducătorului. MIHUŢ. Identificarea persoanelor 2699. Bibliografie la p. Emil. Elena. Asist. Tablă de materii şi în limbile engleză şi rusă. 301 [304] p. 2690. Evidenţierea urmelor latente prin vaporizare. Editura Tempus. 2694. Emil. Coordonarea. Bucureşti. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Elena. p. 2683. Bucureşti. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 2691. 2686. Editura Alma Mater.S. 2689. 262– 269. Dr.. STÂNGACIU. în Criminalistica. Bucureşti. MIHULEAC. Dr.R.

1967.. Schizofrenia. de l’Ouest A. MILCU. 1999. MINOVICI. Elena. manuscrise. Médecine légale. Licencié en Pharmacie. 2712. 2703. Traducere din franceză. telegrafică şi telefonică. Étude médico-légale leţul. Étude médico-légale sur Reg. Minovici. farmacieĭ în România. MIHUŢ. MAXIMILIAN. 34 p. Georges. 2 1 hartă 173 . et stéréotypie E. MINOVICI. Editura ALLFA. C. ŞT. 2708. Raportor M. Notele autorilor şi ale traducătorului la p. P. Minovici. Societatea occidentală în faţa morţii voluntare. univ. [Bucureşti. MILLENARI. Étude comparative des Eugène.. Paris. 2. nr. Psysiologie. Expert près les tribunaux de Roumanie. Paris. Traducere din limba italiană de Sorin Sergentu după Via col vento in Vaticano. + 62 p. M. 305 [308] p. Lit. Originea. 1888. Bucureşti (Imprimeria Statului). anatomie-pathologique. Bucuresci (Tip. Anexe la 287-305. 2710. 2 f. Psihopatologia schizoizilor şi schizofrenicilor. pl. 2713. Istoria sinuciderii. 1999. 28 f. Constantin N. Editura Humanitas. (Revista „Pentru Patrie“). 2001. MILNE. Expert près les tribunaux de Roumanie. Coordonatorul colecţiei Lumea în care trăim: Victor Ionescu. 1916. 2706. 2 f. MINOVICI. 142 [-144] p. 1889. MINOIS. p. 2711. MINESCU. studiŭ ce s’a trimes spre cercetare de către Ministerul instrucţiunei publice unei Comisiuni speciale. 2707. Ramolini). + 121 [-125] p. Introducere în antropologie. 2704. Nézan). Lucrarea cuprinde şi 2 f. 2701. I. Minovici]. 2002. Lect. Membre corespondent de la Société de Médecine Légale de France. + 40 p. MINOVICI. Mina. 259-283. 1885. Câteva 2709. Mina. Traducere de Zoe DumitrescuBuşulenga. du jardin des Plantes. Alexander. dr. Istoria Poştelor Române. (şapirografiat) . Ollier-Henry. Editura IRI. réformes a apporter à l’enseignement et l’expérience de la médecine légale en Roumanie par Le Docteur M. Note şi anexe: Victor Ionescu. Bibliografie la p. Alan. Editura Tineretului. Librairie Ollier-Henry (Impr. Atât textul cât şi filele manuscrise poartă semnătura autografă a autorului. Inspectorul sur la mort subite à la suite de Coups sur l’Abdomen et le Larynx. 314 p. (Laboratoire de Médecine légale de Paris). 2 f. Leonard Gavriliu. anul VIII. 1967. Par M. impr. Impr. 305-314. Bucureşti. în Criminalistica. Docteur en Médecine de la Faculté de Paris. Minovici. MINKOWSKI. Dor. 351 p. 219 p. Bucureşti. Tratamentul profilactic [Album]. + 10 f. Libraire-Editeur (Mayenne.S. aprilie 2006. 189 p.din Oradea. Expert près les Tribunaux de Roumanie. Espunerea de motive pentru reorganizarea „Şcólei de Farmacie“. [Raport către Ministerul de Interne de 2 Mina S. Secretele Vaticanului. Poppini. 1979]. MINOVICI. Minovici. 2006. cu ilustr. Ştiinţifică. Mina. Miliţia în slujba poporului (1949-1979). 1888. + 1 h. Chestiunea învăţămêntuluĭ consideraţii cu privire la necesitatea introducerii unor date biometrice în actele de identitate. Traducere din limba franceză de Mircea Ionescu. Librairie Ollier-Henry (Laval. 374 p. anul 1885) asupra studiului publicat de D-nu farmacist S. Referat (Înaintat Ministeruluĭ Instrucţiuneĭ publice în luna Februarie. les alcaloides cadavériques par Le Docteur M. Dupe metoda lui Pasteur. III-a poştală. avanprefaţă şi note de dr. Cucu). desvoltarea şi legislaţiunea lor.S. 9-11. Editura Bucureşti. 2705.. Milano. Jamin). Membre corespondent de la Société de Médecine Légale de France. Paris. Mina. 1 662 + 11 p. Winnie ursu- al turbării. 2702.

adresat Domnuluĭ Ministru de Justiţie de Dr. Bucuresci (Imprimeria Statutului). Carol Göbl). 2717. M. de l’Ouest. (Lito-Tip. Novembre. 2724. Delegat al Guvernului din întreaga ţară în cursul anului 1892. 8 p. 8 p. Bucurescĭ. Minovici. XX + 57 [-60] p. Mina. 15 p. MINOVICI. Mina. Mina. Delegat al guvernului şi preşedinte de onoare al congresului. Massons et Cie. Ed. Mina. Cu o observaţie şi douě fotografii. şi preşedinte de onoare al Congresului. Minovici. MINOVICI. Remarques statistiques al morgei. M. 1891. Membru corespondent al Societăţei de Medicină legală din rancia. 1892. 62 p. Traducţiunea instrucţiunilor signaletice cu una introducere de Doctorul M. Imprimeria Statului. (Estras din revista „România Medicală“). 20 p. medic legist. A. Raport asupra Congresului de antropologie criminală / Ţinut la Bruxelles în 1892 / Adresat / Domnului ministru de justiţie/ de Dr. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu). 1896). Câteva les tribunaux de Roumanie /. 11. 2727. (Lito-Tip. Mina. 2719. MINOVICI. MINOVICI. M. MINOVICI. 6. Bucuresci (Tip. 1894. Médecin légiste à Bucarest. MINOVICI. pl. Paris. L. Dr. Editeurs (Corbeil. Expert près 2721. Etude comparative / des/ réformes a apporter a l’enseignement & exercice de la / Médecine Légale en Roumanie. Raport asupra congre- sului de antropologie criminală ţinut la Geneva în 1896 adresat Domnuluĭ Ministru de Justiţie de Dr. Pars. 13. 1896. Bucureşti. [1896]. membre correspondant de la Société de Médecine Légale / de France. 2715. 20 p. MINOVICI. Antropologia criminală şi responsabilitatea. medic legist al capitalei. 1896. en aout 1896. OllierHenry. Bucuresci. Maretheux). Paris.. Ollier-Henry Libraire-Éditeur. Mina. 1894. M. Paris (Impr. 1889. nr. Mina. p. Paris. Raport asupra Congre- sului de antropologie criminală ţinut la Bruxelles în 1892. M. 98 p. Impr. relatives à l’anthropologie du criminel par M. Medic legist şi director 2726. Bucurescĭ. 2716. pl. Mina. Minovicĭ. Remarques statistiques şi preşedinte de onoare al Congresului. Mina. [1896]. 51 p. MINOVICI. MINOVICI. 2718. Carol Göbl). Catalog de condamnaţi relatives à l’anthropologie du criminel. Dr. Delegat al Guvernului 2723. De l’influence des ptomaïnes dans la recherche toxicologique des alcaloides végétaux. Impr. Minovici. Mina. Par le docteur Minovici. Delegat al guvernuluĭ şi preşedinte de onoare al Congresuluĭ. Medic legist al Capitaleĭ. + 20 f. MINOVICI. MINOVICI. 174 . laureat al Facultăţei de Medicină din Paris. Minovici. Dr. Communication faite au quatrième Congrès d’anthropologie criminelle tenu à Genève. 223 p. MINOVICI. 2725. Bucurescĭ (Imprimeria Statuluĭ). 1893. 1893. 51 p. MINOVICI. M.2714. 94 p.. 2722. 13 rue de l’École de Médecine. (Archives d’Anatomie et de Chirurgie et de l’Institut de Pathologie et de Bactériologie de Bucarest. Libraire-Editeur (Mayenne. Discurs ţinut cu ocazia deschiderii Morgei în ziua de 20 Decembrie 1892 de Doctorul M. Crété). Nézan). 11. 1896. 1893. (Imprimeria Statuluĭ). Médic-legist. Raport asupra Congresului de antropologie criminală / Ţinut la Geneva în 1836 / Adresat / Domnului ministru de justiţie. Otrăvirile cu Phytolacca Decandra. Minovici. Identificarea anthropometrică Methoda Bertillon. 2720. Mina. consideraţiunĭ medico-legale asupra maladiilor mintale simulate. 536-542. MINOVICI. Bucuresci. Le Docteur. + 1 f.

159: Bibliografia publicaţiilor). 1899 (IoanidAngelescu. Mina. 2739. 159: Bibliografia publicaţiilor). 2734. Profesor Suplinitor roumain au point de vue médico-légal par le Dr. 1897. Inst. MINOVICI. MINOVICI. Utilitatea învăţă- 2736. 2733. Avec une observation et deux photographies par le Docteur Minovici. 2735. Mina S. Imprimeurs-éditerus. Quelques considérations / Mêdico-légale / sur / Les maladies mentales simulées / Avec une observation et deux photographies / par le… Bucarest. Par les Drs. MINOVICI. MINOVICI. Profesor suplinitor. 1899. 2731. 1900.. Imprimeurs-Editeurs. Mina. Alcan Lévy). + 1 f. Sur la criminalité féminine en Roumanie [par] Dr. Lyon. Mort de l’enfant et de la mère. Lecţiune de deschidere de Dr. Rey et C-ie. de arte grafice şi Editură „Minerva“. Medic Legist. Mina. pl. [1897-1898]. Socecŭ. Éditeurs A. Gutenberg. Bucurescĭ (Tipografia “Dreptatea“). Doctor. MINOVICI. Paris (Impr. 2738. 46 p. 16 p. Mina. L’asphyxie par Le Docteur Minovici. Bucureşti. Rue Berzei. MINOVICI. Bogdan. Mina. Bucuresci. 2740. Professeur de médecine légale à l’Université de Bucarest.V. 28 p. MINOVICI. Mina. BOGDAN. Un caz de nebunie morală înaintea justiţiei. Paris. de l’utérus pendant l’accouchement.. 1897-1898). Minovici. 15 p. Mina. Bucarest (Impr. Minovici. p. MINOVICI. Dreptatea). Bucureştĭ (Tip. 2730. IV + 146 p. professeur de médecine légale à la Faculté de Bucarest. 2741. cu ilustr. 1901. Mina. 1899 (Minovici. MINOVICI. Membru al Societăţii de medicină legală din Franţa. Docteur.V. 24 p. 24 p. Bucurescĭ (Tip. Storck & Cie.2728. Lyon. Tipografia „Dreptate” / Strada Sărindar 10. Médecin légiste. 14 p. Profesor suplinitor. MINOVICI. M. (Facultatea de Medicină din Bucuresci) 2732. 2742. Bucurescĭ (Tip. 1899. 1899. Mina. Socecŭ). 2737. directeur de l’Institut Médico-Légal. Putrefacţia din punct de vedere medico-legal şi hygienic. Rezistenţa spermato- mântului medicinei legale în facultăţile de drept. Masson et 175 . M. Ziaruluĭ „Curierul Judiciar“ Sterie Grigorescu). p. + 1 f. 1898. 1897. Établissment graphique I. Minovicĭ. MINOVICI. Dr. Par M. (Extrait de la „Médecine Orientale“. Directorul Institutului Medico-legal. MINOVICI. MINOVICI. Profesor suplinitor la Universitate. 22 p. L’anthropologie criminelle et la responsabilité. Proffesseurs de médecine légale. medicinei legale. Mina. 1901. Lyon. Diagnosticul medico- Capitaleĭ. 59. Minovici et G. Storck & C-ie. La viabilité en droit legal al rănirilor prin examenul hainelor. 24 p. Medic-legist al Capitaleĭ. Responsabilité médicale. Dr. 1897. Ioanid – Angelescu. p. Mina. 2729. G. Lecţiune de deschidere a cursuluĭ de medicină legală la Facultatea din Bucureştĭ. de L’Indépendance Roumaine). MINOVICI. Viabilitatea în dreptul român din punctul de vedere medico-legal. 1899. 2743. 24 p. Profesor Suplinitor la Facultatea de Medicină. profesor de medicină legală la Universitatea din Bucureştĭ. 10. Responsabilitatea medicală. Josph Göbl). Dr. Bucurescĭ. M. M. Importanţa / şi/ Evoluţiunea Medicinei Legale / Lecţiune de deschidere / de […] Bucuresci. M. 16 p.. Rupture la Facultatea de Medicină. professeur suppléant à la Faculté de Médecine. Quelques considérations Médico-légales sur les maladies mentales simulées. Médecin légiste. A. A. Telefon 15. Minovici de Bucarest. experts près les tribunaux (Roumanie). Bucarest (Etablissement graphique I. Lyon. MINOVICI. MINOVICI. 1899. Mina. Dr. medic legist al Mina. Rapport médico-legal. 24 p. Importanţa şi evoluţia zoizilor în organele femeieşti după moarte.

Grafice I.. (Institutul medico-legal din Bucuresci). Antropometric. Deontologia – Expertizele. 60 p. Tatuajurile în România. universitar. (Palatul Justiţiei. VI + 239 p. grafic I. aplicată la arta dentară. Profesorul Şcolei de Anthropologie.V. 2745. 2749.. Bucureşti (I. asistent la cursul de medicină-legală. Mina. 22 p. Medic-legist. Raport presintat congresuluĭ al V-lea al Asoc. pe lângă Tribunalul Ilfov. (Atel. 1910. Iaşi. cu legislaţia şi jurisprudenţa românească şi străină. 23 p. Societatea pentru Profilaxia Tuberculozei şi Asistenţa Tuberculoşilor săraci din Bucureşti. MINOVICI. generale de deontologie medicală. Bucuresci. Socecŭ). 90 p. Bucureşti. No. Socecu). pl. directorul Institutului medico-legal şi al Serv. 1120 p. A. Doctor. Bucureşti. Studiu asupra spânzurărei. 160 p. Şcoala antropologică pentru agenţii de poliţie. Bucureşti (Atel. Socecu). Socecŭ) [1904]. 1904. 48 p. medic-legist. Bucuresci (Atel. Bucuresci (Imprimeria Statului). Nicolae S. 1930. Antropometric. sub-directorul Institutului Medico-legal şi al Serv. + 18 f. generale a medicilor din ţară. în timpul somnului… (Tip. Asistent la cursul de medicină-legală. Nicolae. Afecţiuni pulmonare consecutive traumatismelor capului. MINOVICI. fost Secretar Resumatul cursului de Dr. MINOVICI. 176 . Nicolae S. 2746. 1904. Medic-Legist 2747. BOGDAN. MINOVICI. 1907. 2751. Serviciul Anthropometric). N. Dr. 1904. vol. Atelierele grafice Socec. MINOVICI.. docent- (Bertillon) N. Comunicări făcute la Societatea de anatomie. Un caz medico-legal de asfixie prin ştrangulare cu o sfoară. 21 p. Mina. Examenul şi Interpretarea faptelor medicale. p. Impr. 2750. 565-580 (Archives d’Anthropologie normale de médecine légale et de psychologie normale et pathologique. Minovici (Junior). MINOVICI. MINOVICI.164-165. MINOVICI. 1901. 2753. + 7 f. Bucureşti. Asistent la cursul de medicină-legală. Tratat complet de medicină legală. (Institutul medico-legal din Bucuresci). cu ilustr. medic legist pe lângă Tribunalul Ilfov. Bucureşti. tab.V. Medicina legală Sub-directorul Institutului Medico-Legal. 2748. în text). Tome XXII. Utilitatea învă- 2756.. Medic-legist. tab.V. [1904]. 1897. + 59 f. Omul viu – moartea (cu 275 fig. Şeful Serviciului anthropometric. 15 Aout-15 Septembre 1907. cu ilustr.C-ie Paris (Lyon. IX + 145 p. Bucureşti. + 1 f. 1909. Societate Anonimă. 952 p. în legislaţie şi jurisprudenţă românească şi străină. Ilfov. 1930. 2752. Principii sub-directorul Institutului Medico-legal şi al Serv. Socecu). în text) Atelierele grafice Socec & Co.V. Cu o prefaţă de Profesorul Brouardel. 2754. MINOVICI. Antropometric. 2744. Dr.. Tratat complet de medicină legală. Subdirectorul Serviciului Anthropometric. IONESCU. Ionescu). (cu 185 fig. Mina. G. N[icolae]. II.V. pl. Nicolae. vol. MINOVICI. cu ilustr. SérieTome VI. Nicolae S. medic legist al jud. MINOVICI. Doctorul. Bucureşti (Tip. MINOVICI. XVII [XX] + 1006 p. Sub- ţământului medicinei legale în facultăţile de drept. asistent la cursul de medicină-legală.. Grafic I.. Mina. 1900. Profesorul Şcolei de Anthropologie medico-legal. dr.1928. Nicolae. Moartea subită la epileptici. „Universală“. Asistent pe lângă catedra de medicină legală de la Facultatea de Medicină din Bucurescĭ. 22-e Année Nouvelle. Andrei. 1898. Manual tehnic de medicină legală. cu ilustr. (Stab.. Mina. MINOVICI. Ediţia a II-a. I.V. general al Societăţei. Grafic I. Rey). Dr. Medic-legist. Dr. MINOVICI. Doctor. „Anuarul general“).. + 1 f. Dr. VIII + 31 p. 2757. Dr. N[icolae]. Socecu). Bucureşti (I. Prof. Doctorul. 2755. I. Subdirectorul Institutului Medico-Legal.

8 p. 2765. Nicolae. Prof. dr. MINOVICI. 2773.3-4). MINOVICI.. Nr. Dr. Medicină Legală Cluj. 2759. 2770.. Dr. + 3 f. Nr. Ilfov. Nicolae. (Extras din „Revista de Medicină Legală“. cu ilustr.. Bucureşti. Nicolae. 1935. Prof. Nicolae.. 22 p. f.. Mihai. MINOVICI. Mihai. Tehnica autopsiei medico-legale. Cluj. STĂNESCU. 1937]. Tipografia „Lumea şi Ţara“. 1937. MINOVICI. Anul I. de înfrumuseţare (chirurgia estetică. Dreptul de 2766. Bucureşti. Dr. (Institutul medico-legal din Bucureşti). Dr.. 2775. (Extras din Revista „Spitalul“ No. KERNBACH. Tipografia Văcăreşti. 67 [-69] p. Iancu Ionescu). M. Dr. Bucureşti. MINOVICI. cu ilustr. CONSTANTINESCU. S. 2763. IONESCU. MINOVICI. 1). dr. No.. Anul II. Prof. La Dactyloscopie Roumaine. N[icolae]. Dr.1911. Bucarest. 2). 82 p. 2). Dr. Plata. + 2 pl.. Maladia lui Roger şi maladia albastră (Cianoza) la acelaşi copil. 1932. VII + 602 p. dr. Bucureşti. STĂNESCU.. KERNBACH. I. 30 p.a.1. 1935. Nr. Nuseo Uncetich.. Prof.. 8 p. f. Mihai. (Problèmes de pathologie sociale). 2768. Anul I. 24 p. I. Crimă sau sinucidere? (Tip. MINOVICI.. Docent universitar. 13 p.. MINOVICI. Prof. Iaşi. No. (Probleme de Deontologie). pl. MINOVICI. 2771... XIII + 63 p. N.. Andrei. Prof. dr. Prof. Nicolás. I. Hereditatea în criminologie. MINOVICI. 13 p. Dr. Un caz medicolegal de asfixie prin spânzurare. medic legist pe lângă Trib. Cluj. 24 p.. MINOVICI. 2758. dr. STANESCO J. 8). SAVA.11). 1936. STĂNESCU. VIII + 189 p.. Anul I. Bucureşti. 2774. 1937). Prof.. Anul I. La social al practicării ocultismului (Magie. (Extras din „Revista de Medicină Legală“. MINOVICI. KERNBACH. (Universitad Nacional de La Plata Dacultad de Ciencias Juridicas y Sociales. Osteologia medico-legală. dr. Ilfov. 1924. profesor de Dr. N. Atelierele Grafice Socec & Co. 11 p. 1931. N. (Extras din „Revista de Medicină Legală“. Prof.. 1937. 9 p. 2776.. 189 p. Nicolae.. „Universală“. Bucureşti.. Asupra raportului medico-legal pentru internarea bolnavului mintal. Contribution à l’étude de la délinquance chez les sénils. MINOVICI.. 2760. I. MINOVICI. 1930. MINOVICI. Bucureşti. 1911. 1937.. tabel (Institutul de Medicină Legală Cluj). + 3 f.. Dr. Nicolae. I. I. Nr. ondulaţia permanentă. Dr. STĂNESCU. Dr.a. colorarea părului şi manichiura) în faţa medicinii legale. 2761. MINOVICI. MINOVICI.2. Expertiza psihiatrică contradictorie.. dr.. [Bucureşti]. STĂNESCU. dr. N.. medic legist al Jud. dr. Prof. Paranoizii. KERNBACH. I. Prof. N. Bucureşti. ROMANESCU. Bucureşti. Consideraţiuni generale asupra asistenţei alienaţilor. N. Osteologia medico-legală. dr. Conceptions nouvelles sur l’étiologie du crime. MINOVICI. 1932. 36 p. MINOVICI. Nicolae. N. Secretul profesional. COTUŢIU C. Nicolae. Valentin. + 1 f. Procedee 2764. Biblioteca de la „Revista de Identificacion y Ciencias Penales“ Numero 18). Anul II. 2769. Dr. pl. 2772. Dr. dr. [Comunicare prezentată la Congresul Internaţional de medicină legală şi socială din Lille (27-31 mai 1934)]. 27 p.. STĂNESCU. (Extras din „Revista de Medicină Legală“. Bucureşti. Nicolae. Dr. (probleme de medicină legală) [Extras din „Revista de Medicină Legală“. 177 . 2762. Pericolul 2767... (Extras din „Revista de Medicină Legală“. Contribuţiuni la istologia şi isto-chimia putrefacţiei.. prof. a vindeca.. Le vagabondage. (Extras din „Spitalul“ No. STĂNESCU. cu ilustr. Dr. Anomalii congenitale ale inimii. 1934. N. Nicolae. Cluj. 8 p. Bucureşti. Dr. I. 1938.. Dr.A. Bucureşti.

MINOVICI. Chimiste légiste à Bucarest. Minovicĭ. 1938. + 7 f. 95 p. 9 p. Ştefan. Serviciul nostru Chimico-Legal. 2784. 2788.vrăjitorie. 37 p. Ştefan. de Arte Grafice şi Editură „Minerva“. Profesor agregat la Universitate. Professeur à l’Université de Bucarest. Stephan Minovici. pl. [1899]. 28 p. Minovicĭ. dr. „Minerva“ Inst. S. Falsurile în documente şi fotografia în serviciul Justiţiei. de la picrotoxine. MINOVICI. Ştefan. de Arte grafice şi Editură „Minerva“ Filip. 1897 (Tipografia Reinhold Kühn. Moroianu. L’examen du sang au Ştefan. Inst. MINOVICI. 6 p. point de vue judiciaire par le Dr. Communication faite au 4-ème Congrès international de chimie appliquée tenu à Paris le 23 jullet 1900. Filip. 1900. STĂNESCU. [Vol. Ştefan. Minovici (Aus Bucarest). 16 p. MINOVICI. Berlin). de arte grafice „Eminescu“). de Arte Grafice şi Editură „Minerva“. 2787. pl. de Arte Grafice şi Editură „Minerva“ Filip. chiromanţie etc. 49 p. Professeur agrégé à l’Université de Bucarest. Memoriu adresat d-luĭ ministru de interne de Dr. Inst. 2778. Ştefan. MINOVICI. Popovici şi Tălăşescu. Şarlatanismul. Bucarest. No. 1903. Chimiste 2781. Beiträge zur Kenntniss der Zellbau Veränderungen in der Fleischhüle der Pflaumen bei verschiedener Zubereitung von Dr. 1907. (Extras din „Revista de Medicină Legală“. 14 p. Dr. Inst. chimiste légiste. 2782. Über einige aromatische Oxazole und Imidazole (Despre unii oxazoli şi imidazoli aromatici). La graphologie judiciaire. Bucarest. directeur du laboratoire de chimie analytique. + 6 f. chimiste-légiste. cu ilustr. La p. MINOVICI. MINOVICI. Bucureşti. MINOVICI. MINOVICI Ştefan. de Arte Grafice şi Editură [1903]. la Şcóla Superióră de farmacie. Moroianu.. Prof. MINOVICI. Anul II. Dr. Tiparul Inst. I. Bucurescĭ. 415 p. Chimist expert pe lîngă Ministerul de Interne. de arte grafice şi Editură. Carol Göbl). Stéphane Minovici. 24 p. 2786. Inst. 1900. Ştefan. St. de Arte Grafice şi Editură „Minerva“. 2779. Ştefan. Stéphane Minovici. (Universitatea din Bucureşti). 1901. 5 menţiunea: Conferinţă ştiinţifică ţinută la Brăila cu ocasia serbăreĭ a 50 aniversărĭ a Morţeĭ marelui istoric şi naţionalist român Nicolae Bălcescu. 1900. par le Dr. 1941. Profesor şi Director al Laboratorului de Chimie Analitică. Chimist legist. Bucureşti. Profesor. „Minerva“. 2785. Moroianu. Doctor în Chimie de la photographie au service de la justice. Inst. I] (Analiza calitativă). 178 . patronul gimnasiuluĭ din localitate.. 35 p. Une réaction caractéristique Dr. Ştefan. Dr. 17 p. Chimist expert pe lângă Ministerul de Interne. la Universitatea din Berlin. Raport asupra expertiselor chimico-legale în Germania adresat D-luĭ Ministru de Interne de Dr. Bucureşti.. 2777. 1. Otrăvurile ali- mentare şi poliţia sanitară. 21 p. Bucureşti.). 1897. Les faux en écritures et Légiste. Bucureştĭ (Inst. MINOVICI. Popovicĭ şi Tălăşescu. MINOVICI.S.3-4). Bucureştĭ. Berlin). Prof. Institutul de Arte Grafice şi Editura „Minerva“. Communication faite au 4-ème congrès international de chimie appliquée. Stephan S. 1902.. par le Dr.. Ştefan S. 2780. Bucurescĭ (Inst. Directeur du Laboratoire de chimie analitique de l’Université de Bucarest. Berlin. 2783.. Popovicĭ şi Tălăşescu. Bucurescĭ. Bucurescĭ. Etica responsabilităţii medicale. tenu à Paris la 23 juillet 1900. N. prof. 1907. Inaugural-dissertation zur erlangung der doctorwürde von der Philosophischen Facultät der Friederich Wilhelms – Universität zu Berlin (Disertaţie cu ocazia susţinerii tezei de doctorat la Facultatea de Filozofie din Universitatea Friederich Wilhelms. Manual teoretic şi practic de chimie analitică. Druck von Reinhold Kühn. de arte grafice.

Bucarest (Inst. VLAHUŢĂ. Ştefan. a naşterii Profesorului Nicolai Teclu. 1915 p. 195-206. MINOVICI. E. Unification des methodes dans les expertizes judiciaires. Minovici und Dr. MINOVICI. III. 2798. IV. Le Dr. (Extrait. Communication faite au Congrès de chimie appliquée à Rome (Minovici. GROZEA. cu ilustr. p. Librăriile Socec & Comp. no. MINOVICI. Bucureşti. 1909. St. GROZEA. MINOVICI. 2793. Memoriile Secţiunii Ştiinţifice. cu ilustr. Bucureşti. „Minerva“. şi C. MINOVICI. Toxicologia. (Academia Română). Laboratoire de chimie analitique. p. 1909. ZenoviciEremie. Dr. Prof. Rasidescu). Von Prof. Paru le 15 avril 1914. Bucarest (Inst. Inst. 9 Paru le 9 avil 1915). Grozea. Minovici. pl.2. MINOVICI.) 2796. Bulletin de la Section Scientifique de 2794. MINOVICI. III. Ştefan. Sur quelques nouveaux dérivés d’oxydation de la cholestérine par Mr. des diazines et des nouveaux dérivés du chloral et de bromal par St. 1914. E. 1910. St. Institutul de Arte Grafice şi Editură „Minerva“. IV. Manual teoretic şi 2797. d’Arts Graphiques „Carol Göbl“ S-r Ion St. nr. 1915. Ştefan. Seria II. Cercetări asupra aerului oraşului Bucureşti. d’Arts Graphiques „Carol Göbl“ S-r Ion St. Directorul Laboratorului de Chimie Analitică al Universităţei din Bucureşti. Ştefan. III-ème année 1914/15 nr. Appareil général macro et microphotographique pour l’identification graphique et l’examen des faux en écriture. MINOVICI. Rasidescu). „Minerva“. Rasidescu. 351 p. Tom XXXVI. Ştefan. 11 p.7) 2790. 1915. VLAHUŢĂ. 1914/5. Gazometrie. Bucureşti. + 1 f. St. Dr. MINOVICI. 1914. 185-194 (Academia Română) (Buletin de la Section Scientifique de l’Académie Roumaine. 2799. nr. VIII + 315 p. Paru le 15 juillet 1914). Bulletin de la Section Scientifique de l’Académie Roumaine.275286 cu ilustr.ème année 1915/6. Dr. 1915/6. 1914. 1915.2789. II-ème années. Extrait). (Extras din Buletinul de Chimie. Bucureşti. nr. 9). cu ilustr. Bucarest (Inst. Professeur à l’Université de Bucarest et M-me Th. C. Bestimmung der Pikrinsäure und die Atomumlagerung des Indikators Methylrot. (Laboratorul de Chimie analitică. d’Arts Graphiques „Carol Göbl“ S-r Ion St. Universitatea din Bucureşti). Bucarest (Inst. Vol. 2791. Eugen. 1911. ZENOVICI-EREMIE. St. Bucarest (Inst.. Par Dr. Institut de Arte Grafice şi Editură „Minerva“. (Extras din Buletinul de Chimie nr. 4). 11 p. 1910). Rasidescu). Ştefan. MINOVICI. (Academia Română). Bucureşti). Ueber die azidimetrische 2795. p. Minovici. Ştefan. Sfetea.ème années. p. L’Action du perhydrole en présence de l’acide sulfurique concentré sur la cholestérine par Stefan Minovici et Eugen Vlahuţă. MINOVICI. 2792. 2800. Th. de Arte grafice şi Editură. Vol. Ştefan. Recherches sur l’air de la ville de Bucarest. 1914. (Academia Română) (Extrait du Bulletin de la Section Scientifique de l’Académie Roumaine. 1912. Mem. A 70-a aniversare l’Académie Roumaine. Ştefan. Inst. (Extras din Analele Academiei Române. Ştefan. Manual teoretic şi practic de chimie analitică. Emil. (Academia Română). Bucureşti. 3. 61-71 cu ilustr. 280-290 cu ilustr. Professeur à l’Université de Bucarest et Dr. 179 . dr. Kollo. Docteur en pharmacie. Bente. 16 p. Par le Prof. II (Analiza cantitativă) Gravimetri.ème année. Ştefan. Professeur à l’Université de Bucarest et V. Volumetrie. Th. Minovici. Université de Bucarest. d’Arts Graphiques „Carol Göbl“ S-r Ion St. 4 Paru le 15 nov. 9. Rasidescu). MINOVICI. de Arte grafice şi Editură. (Academia Română) (Bulletin de la Section Scientifique de l*Académie Roumaine. Şt[efan]. nr. Minovici. (Extrait.2. p. Electroliză. nr. Docteur en pharmacie. D’Arts Graphiques „Carol Göbl“ S-r Ion St. Cu 1 stampă. Dr. Sur une synthèse practic de chimie analitică.

Analiza biologică. 1996. Iaşi. în R. 270 p. MIRCEA. Vol. 2811. Îndrumar de expertiză grafică. V. MIRANDA-PINTO. Iaşi. Bucureşti. VIII + 160 p. Bucureşti. d’Arts Graphiques „Carol Göbl“ S-r Ion St. Marin. Analiza biologică. Şt[efan]. 2817. p.. MIRANDA-PINTO. Rasidescu). 1916. Les crêtes Ştefan. Ion. p. se menţionează: Vol. IV: Analiza organică şi preparatele organice sub tipar. Ştefan. Cluj. 33 p. p.6. Cultura Naţională. Manual practic de chimie organică. Em. Ion. MIRONESCU. Ministerul de Interne. 545-546.I. Facultatea de Drept). Grozea. cu ilustr. (I). Bucureşti. la nota 1. 2807.1. p. I. Analiza calitativă. 2e année. 1915. 2812. în R. Desvigne. Series Iurisprudentia. Nicolae. MIRCEA.. Contribution à la morphologie comparée des crêtes papillaires. unor urme de la locul faptei. (Bulletin de la Section Scientifique de l’Académie Roumaine. în R. Osvaldo. 1996. An point de vue chimique et physiologique. Une noveele Editura Fundaţiei Chemarea. I 180 . Bucureşti. Fundaţiei Chemarea. Ştefan. 1960. Osvaldo. Extrait).. 1915. MINOVICI. 260 p. Vol. Volumetrie. 2e Anée. Inspectoratul General al Poliţiei. 1 2 Colaborator numai la Vol. Dr. Prof. Criminalistica (uz intern). dr.I.7. În prefaţa vol.. Criminalistica Ediţia a II-a. 1930. Lyon. 2804. (Multigrafiat) (Universitatea „Babeş-Bolyai“ Cluj-Napoca. 1927. Vol. KOLLOS 1.. MIRANDA-PINTO. 1916. MINOVICI. 97 [-99] p. p. Minerva. MINOVICI. Valoarea criminalistică a méthode de classement dactyloscopique et ses applications. (Academia Română). Constantin. 1929. Institutul de criminalistică. Cluj-Napoca. cu ilustr. Manual teoretic şi practic de chimie analitică. Editura Didactică şi Pedagogică. 1930. Action du doiqnt dans les recherches dactyloscopiques. 1976. 6. Institutul de Arte Grafice şi Editură „Minerva“. 1998. 287 p. BUZATU. MINOVICI. în Studia Universitatis BabeşBolyai. Gazometrie. 2801. 2810. 2e année. MIRCEA. 2813. Minovicĭ et Dr. Arad.Eugen. Contribution à l’étude Ion. VLAHUŢĂ. MINOVICI. Dr. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). La détermination 2802. Prof. Bucureşti. p. 2815.. Paru le 13 janv. 1978. 2808.. Osvaldo. 2814. Bucureşti. des sels de mercure sur l’aluminium en lame par Le Prof. MIRANDA-PINTO.C. Eugen. 195-203. Manual teoretic şi practic de chimie analitică.162. Bucureşti.C. IV-ème Année 1915/6. Osvaldo. 30-35. de la cholestérine. no. MIRANDA-PINTO. 406-431. Dr. MIRCEA. Manual teoretic şi practic de chimie analitică.. nr.. Bucarest (Inst. St. 351 p. apărut în 1915. Vol. Rolul fotografiei judiciare 2803. 1994. II. în R. Bibliografie la p. Cartea Românească 2. no. no. L’empreinte en arc chez le climpanzé. Editura Vasile Goldiş. Criminalistica. (II) Vol. 1930. Lyon. cu ilustr. Osvaldo. 429 [-431] p. 2819. I Editura numai la Vol. 1992. V. Ştefan. cu fig. I-II. Ion. 208 p.C. 2809.C. 1930. MIRCEA. Editura 2805. Electroliză. Şef de lucrări la Laboratorul de Chimie Analitică de la Universitatea din Bucureşti. 1930. 1re année. 39 p.V. 2806. Editura Lumina Lex. 2816. Ediţia a II-a. papillaires dans la série animale. Ion.. 19221924. Osvaldo. Dr. Lector dr. Criminalistica. 82-98. Gravimetrie. MIRANDA-PINTO. operative. MIRCEA. 1933.I. Bucureşti. 227-230. MIRCEA. Al. Ion.I. Dr. Criminalistica. Ion. 2818. Dr. Contribution à la morphologie comparée des empreintes. GROZEA Em. MIRCEA.

univ. Col. Constantin. DUME. 2004. S. 2003. MITEA. Partea generală. şef al Institutului 2828. Marin.. TARASOVRODIONOV. Marian Bogdan. 2005. candidat în ştiinţe juridice. 2004. candidat în ştiinţe juridice.I. VINBERG. 2834. în Criminalistica.C. Bucureşti. Viorel. Constantin. doctor în ştiinţe juridice.. 2824. Marian. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 2001. MIRCEA. Tudorel. Comisar de poliţie. de criminalistică din Inspectoratul General al Poliţiei. p. MITRIC. Col. PRIBEK. KOLMAROV. drd. Tribunalul Constanţa. 21-23. BUTOI. Editura Militară. ŞAVER. C. ENACHE. p. Aspecte psihologice legate de activitatea echipei de cercetare a locului faptei în cazul infracţiunilor de omor. M. în Criminalistica. Asistent univ. în Criminalistica.P. MITRACHE. 2826.. p.P. 2001. 2829.. nr. 37-41. Autori: A. 375-379. COMAN. Colonel. MIRCEA. Petru. Ion. Bucureşti. MITRACHE. Amprenta vocală. Bogdan Marian. 2823. anul I. P. Universitatea Bucureşti. 4-7. 429 [-432] p. Profesor universitar Sistemele automate de identificare a amprentelor (AFIS) – prezent şi perspectivă – sau „Dactiloscopia rediviva”. Cristian. TARASOV. Manual. Editura Alma Mater. Editura Luceafărul. Aspecte psihologice legate de activitatea echipei de cercetare a locului faptei în cazul infracţiunilor de omor. candidat în ştiinţe juridice. Comisar-şef de poliţie. Bucureşti. nr. 4. MIRCEA. şef serviciu în Institutul de Criminalistică..I.I. Colonel. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. martie 1999. Bucureşti. 2002. Universitatea Bucureşti. (Coordonatori) Criminalistica. Importanţa constatărilor tehnico-ştiinţifice şi a expertizelor pentru stabilirea adevărului în cazul accidentelor de muncă. în Criminalistica. 1930. Expert criminalist. Valentin. DUME. 2822. Facultatea de Drept. V. 2833. Metodologia de cercetare a accidentelor de muncă. 2821. Facultatea de Drept. 126 – 131. MITRICEV. 2e année. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 2831. Drept penal român. 2832. Prof.. Marian. B. Adrian.L. p. Bucureşti.9. NICULA. p. Marin. MIRCEA. Acţiunile psihologice dincoace de mit şi legendă. Lt. Petru. Ainsworth. S. Prof. 310-312.P. Constantin. 2003. iulie 2000. docenţi. Cluj-Napoca. dr. SAVIŞCHII. candidat în ştiinţe juridice. Mileniul III. Partea generală. 2827. MITRACHE.I. Bucureşti. no. Vasile. dr. MIRCEA. – Unele consideraţii privind concluziile de probabilitate în expertizele criminalistice. MIHĂILĂ. componentă majoră a sistemului naţional de apărare a ordinii publice.M. 1. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. Cristian. 2830. Bucureşti. 3-4. Gabriel.I. Institutul de Criminalistică. 678-689. MITRIC. V. Drept penal român – partea generală. Utilizarea de către poliţia română a tehnologiei AFIS-2000. MITRACHE. 75-80. MITCHELL. în Realităţi şi perspective în criminalistică. p. NIKIFOROV. FOCA. Editura Şansa. 2003. 2000. Casa de Editură şi Presă „Şansa“ S. septembrie 1999. candidat în ştiinţe juridice.2820. Drept penal român.. Col. Jurist judiciar ŢÎRU. Utilizarea sistemului automat de identificare a amprentelor în investigaţia dactiloscopică. anul II. 2825. Ioan Mircea.col. p. MIHAI. în R. Magistrat consultant. p. Marin. MITRACHE.M. Lector universitar drd. Circumstantial Evidence from Hairs and Fibres.. anul I. Tradus după originalul din limba rusă: Institutul 181 . în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 4. VASILE. Col. Marin. Marin. MIRCEA. Col.R. Constantin.. 340-347.. Col. Marin. p. nr. RODIONOV. Bucureşti. MITRICEV. drd. p. Bucureşti. Jurist drd.. P. Ionel. MIREA. Partea [a] II-[a]. dr. 431 [-432] p. Universul Juridic.

I. Nicolae. + ilustraţii. 1930. MOCUŢA. 188 p. 6.P. şi efectuării suplimentului de expertiză. MOCUŢA. univ. LeTimbre Poste. 2845. Ladislau. 1969. 2840. Ladislau. T. 40 p. Noul Orfeu. în Şcoala românească de criminalistică. anul VI. Fotografierea la (Microfotografia). Ladislau. 1963.a juridiceskaia literatura. altei persoane. 2841. Ion. II. Colecţia 182 . 1997. Metodologia SALAMANOV. 2004. Bucureşti. T. 544 p. Intoxicaţiile acute. p. Nicolae. Dr.. 1994. drd. Bibliografie la p.P. Paris. procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Bucureşti. 16-19. 1979. Premiére Partie. Magistrat dr. g-ral. PĂUN. Lect. MOGOŞ. 1996. 72-75. MOCSY. univ. p. MOHAN. DUMITRAŞCU. Florin. 2839. univ. Tudorel. univ. Brüssel 1864-1899. MOCSY. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Seconde Partie. 1954. Le Cylindrographe Appareil Panoromique. 420 schiţe explicative. 2848. MITROFAN. Ladislau. 2005. Căpitanii. 200 exerciţii şi probleme. în Criminalistica. Ministerul de Interne. 2838. univ. Proiect finanţat de Programul Phare pentru Democraţie al Uniunii Europene. dr. 176 p. în Probleme de medicină legală şi criminalistică. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Oradea. + ilustraţii. 133-134. Tratat de poliţie ştiinţifică.Panunional de cercetări Criminalistice al Procuraturii U. Aspecte ale dezvoltării fotografiei judiciare în România.. Manual. MOGOŞ.. Mockva. anul VI. MOËSSARD. Editura Trei. nr.. Bucureşti. investigării infracţiunii de spălare a banilor. 2837. Coordonator ştiinţific Marius PIELARU lect. 359 p. Gheorghe. T. Pavel.S. 68-71. MITROFAN. Editura Aius. cu aplicarea metodei falsului tehnic. MOCIORNIŢA. T. MOCUŢA. Le Cylindrographe. BUTOI. Cercetarea infracţiunilor de spălare a banilor murdari (II). SANDU. Cercetarea infracţiunii de spălare a banilor murdari. Craiova. 1975. Agenţia de informaţii Cami. Psihologia judiciară. dr. Bucureşti. Lect. Costică. dr. MOCSY. 56-60. ZDRENGHEA Voicu. Bucureşti. Paris. Dr. Editura Luceafărul. nr. 193 p. SRL. etapă de lucru importantă în activitatea de expertiză criminalistică. 2836. p. p. 2851. 2849. MOENS. Bucureşti. Jean-Baptiste. 1979. VOICU. Conf. Imitarea scrisului Gheorghe. p. MOCSY. Le Cylindrographe Photographique. VASILE.. 105-113. 386-393. dr. Casa de editură şi presă „Şansa”. procuror. Magistrat. în cazul textelor de amploare mare. dr. 395 [398] p. Tehnica fotografică. ABRAHAM. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. BĂTRÂNU şi BOTA. p. Editura Medicală. 1889. Dumitru. 260 p. 495 p. Vol. septembrie 2004. Cercetarea infracţiunilor de spălare a banilor murdari. Dan. 2847. 100 formule utile. 19-21. MOGA. Izdatelstv. în Criminalistica. 1981. Demonstraţia – Probleme de patologie chirurgicală – note de curs – 2 vol. Prof. Vol. Ministerul Justiţiei. Bucureşti. 2000. MITRICEV. 2846. Valori europene şi respectarea drepturilor omului în activitatea Poliţiei Române. M. 2850.S. Gheorghe. Bibliografie la p. P. Editura Aius. Hanibal. Gheorghe. 5. Ion. Kriminalistika. 2843. Practica dispunerii Diagnostic. dr. 2852. microscop Gheorghe.R. în 20 de ani de expertiză criminalistică. 136 p. 54 p. Conf. Craiova. MOCUŢA. 2835. 1889. 2844. Ministerul Justiţiei. Gheorghe. g-ral.S. 210-216. noiembrie 2004. p. Tratament. g-ral. 2842.

Bucureşti. Matematică). Bucureşti. 31).] cu colaborarea lui Marie-Luce André. Tablă de materii şi în limba engleză. efigii. Prefaţă de Ion Pascadi. 2854. MOISIL. Petre. de logică neclasică. 2859. Editura Ştiinţifică. Artă şi ordinator [. p. 751-812. Mircea. Colonel. + erată (Enciclopedia de buzunar. MOLES. Introducere de Constantin Noica. Timbre. Grigore C. Mihaela. Academician Prof. MOLDOVAN. 2862. Timpul şi viteza necesare la efectuarea manevrei de depăşire. MOISIL. MOISIL. MOLDOVANU. 1975. Bibliografie la p. MOISE. Criminali- raţionamentului nuanţat. MOLDOVEANU. MOISIL. Fizică. în Expertiza Tehnică 47. 2866. 2863. nr. 79 p. cu fig. Editura Enciclopedică Română. Elemente de logică matematică şi de teoria mulţimilor. [Bucureşti]. Junimea. anul 6. 1982. 58). Grigore C. nr. Aplicarea spectro- fotometriei de absorbţie atomică la identificarea urmelor de metale în fibrele textile. 2858. Grigore C. 433-458.a. Bucureşti. cu fig. 1974. Essais sur les logiques non chrysipagiennes. Editura Meridiane. Buletin documentar editat de Corpul Experţilor Tehnici din România. Ministerul de Interne.R. p. Bucureşti. Grigore C. Grigore. Aurel. p. Bucureşti. Abraham A. Tom III. 2856. Îndoieli şi certitudini. Editura Ştiinţifică. Cristea. Gheorghe. de natură piloasă prin spectrofotometrie de absorbţie atomică. 6-19. 216 p. Grigore C. Criminalistica – un atribut şi o sarcină relativ nouă pentru Jandarmeria Română. nr. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul infracţiunilor de omor săvârşite de autori neidentificaţi. cu 106 figuri în text. N. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. MEILĂ. noiembrie 2005. 2865. anul VII. p. a. Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita. 2. Asupra ecuaţiilor echilibrului corpurilor elastice. etc. 35-36. MOLDOVAN. 6. vol. Tratat de graphologie şi expertize în falsuri de acte. Bucureşti. 1965. Mihaela. Bucureşti. 821 p. 1968. Bucureşti. în Expertiza Tehnică 62. Sinaia. Despre protecţia pasivă a conducătorilor auto şi pasagerilor la coliziunile frontale sau laterale. II. [1997]. Bibliografie la p. în Tratat practic de criminalistică. 2857. Editura Tehnică.. (Orizonturi. 11-29. 296 p. 32 p. STOICA. iunie 1990. Testamente. 2864. 2868. Gheorghe. 183 . cu fig. Bucureşti. MOISE. + 13 pl. Global Print. monede. Lecţii despre logica 2867. 128 p. Ştiinţă şi umanism Locotenent. 1979. Secţia [Culegere de articole]. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1910.S. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. 1978.R. anul 8. Ministerul de Interne. FIERBINŢEANU. ştampile. Procuror şef. 167-170. Editura Academiei R. Ediţie şi note de Solomon Marcus. Expertiza urmelor Urmărire Penală. 115-117.Foto-Film. în Criminalistica. 2860. Dr. Chimie. f. 1972. Nicolae.P. 3. poliţe.. 20-24 noiembrie 2000. Marius. chitanţe. Bibliografie la p.. MOISIL. Traducere din limba franceză de Claudiu Dumitriu şi Ion Pascadi. 180 p.P. 215 p. martie 2000. Editura Academiei. 76-79. 2853. MOISIL. MOLDOVANU. f. Buletin documentar editat de Corpul Experţilor Tehnici din România. 463 p. p. p. 456 p. (Analele Academiei R. Seria matematică. tatea economico-financiară în societăţile comerciale. 2855. 308-317. MOLDOVEANU. Ediţia a II-a. MOISIL. mărci. Grigore C. 2861. Încercări vechi şi noi Mihalache. Iaşi. bancnote. STOLERU. 1979. Depăşirea – legătura dintre spaţiul.

311 [312] p. Expertiza urmelor de sânge. Basiliade. p. Chilimia. ANTOHI. Romulus. Ministerul de Interne. 1978. 3. Prof. 85-100. în Buletin de psihiatrie integrativă. 257-264. Rolul 2883. anul VI. 2004. 2004. MOREGA. nr. Romulus. în Criminalistica. MOLNAR. VELCULESCU. MOLNAR. constatărilor tehnico-ştiinţifice în investigarea accidentelor de muncă. sub îngrijirea confruntării şi experimentului judiciar în investigarea accidentelor de muncă şi 184 . p. Silviu. Traian. anul VI. 420-423. volum 13. S. p. 1967. MORARU. 2005. Banciu. Procuror militar. MOREGA. Inteligenţa emoţională şi coordinates of accomplished suicide in Sibiu country. 5. Bucureşti. 2. Drd. vol. Procuror militar. MORAR. D. 2884. 273-274. Vincenţiu. Interacţiunea activităţii procurorului cu cea a expertului criminalist în cazul expertizei criminalistice a scrisului. Expertiza urmelor de natură piloasă prin microscopie clasică. Editura Academiei R. Partea a doua. 242 [-246] p. Editura Medicală. MORARU. + 1 f. Ioan. MOREAU. 3 (26). în Tratat practic de criminalistică. în Tratat practic de criminalistică. Ethical 2882. p. MIHĂILESCU. jur. Bucureşti. Memorii. p. 1998. MORARU. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Ministerul de Interne. vol. Editura Luceafărul. 155-159. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. MOLNAR. în Tratat practic de criminalistică. + 2 f. 2880. Partea I. Psihologia copilului. IV. în Criminalistica.S. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Expertiza urmelor ştiinţifică a lui S. Vincenţiu. Traian.1978. 230-256. tarea la faţa locului în cazul accidentelor de muncă miniere. MOREGA. 2877. Avariile în domeniul rutier. vol. I[on]. Bucureşti. 120 p. nr. octombrie 2005. 2. 7-8. în Investigarea criminalistică a locului faptei.. 126) 2869. MORAR. Editura Teora. 42-49. Introducere trezirea conştiinţei. POPA. p. 281-291. Ministerul de Interne. Vincenţiu. II. Editura Medicală. vol. Importanţa în genetica moleculară. Vol. în Tratat practic de criminalistică. MORARU. septembrie 2003. MORARU. Gabidor. Bucureşti. pl. II.C. 2885. p. Ştefania. p. mai 2004. 2872. DOICAN. 2003. 2881. 888 p. de salivă. în Criminalistica. 2876. 2873. 2871. (Academia de ştiinţe sociale şi politice. 2886.1974. MORARU.R. Medicina legală. 1976.. Ion. 1978. Ştefania. 17-19. A. Traian. 1978. 1982. (Biblioteca de artă. Traducere din limba franceză de Mihaela Larionescu. Eseuri. 1964. nr. iunie 2005. Bibliografia analitică a cărţilor populare laice. 2878. MORARU. p. cu ilustr. 448 p. Traian. Procuror militar. probelor criminalistice în procesul interacţiunii procurorului cu expertul criminalist. 568 p. II. Judecător. Ministerul de Interne. 2004. Cătălina. X. An XI. Interacţiunea activităţii dintre procuror şi medic legist în cazul cercetării la faţa locului. I. anul V. Bucureşti. G. Efectuarea Mihai. 32-33. 2875. 2870. MOLNAR. Particularităţile cercetării la faţa locului în cazurile de suicid. p. Drd. Vincenţiu. Institutul de istorie şi teorie literară „G. MIHĂILESCU. Bibliografii. Bucureşti. Procuror militar. vol. p. I. 330-332. MORAND DE JOUFFREY. Bucureşti. pl. nr. în Realităţi şi perspective în criminalistică. dr. p. Călinescu”) 2879. p. Cerce- Colaboratori Dr. Expertiza şi constatarea tehnico-ştiinţifică în procesul conlucrării procurorului cu specialistul criminalist. 2 vol. Expertiza urmelor biologice provenite de la animale. cu ilustr. nr. Silviu. Pauline. 2874. Vol. Romulus. 412-418.

p. 1984. 121 p. Iaşi. MREJERU. 375 p.J. 2891. 2900. SAFTA. în 20 de ani de expertiză criminalistică. cu colaborarea şi concursul domnilor: Gh. Bibliografie la p. 1976. 2000. II. Costache. Vizionare.. 111-112. Tg. Formatul Super Preşedintele Secţiei Contencios Administrativ a C. p. VIII + 102 [110] p. 3. Pintilie. 2890. Mihai. I. + 8 fotografii. III. 89-107. Tiberiu- Ioan. MORRELL. 142 p. Limite şi posibilităţi în expertiza criminalistică a pneurilor auto. 2895. 286 p. Colecţia Foto-Film. MÜLLER. nr. MIHĂILESCU.S. 640 p. Editura Moldova. 224 p. II. Theodor. W. + 8 fotografii. vol. vol. 2902. Bucureşti. ROŞU. The Link between Constantin. MUNTEANU. 2888. SAFTA. Charles A. + 2 anexe. Ministerul Justiţiei. Petre. Bucureşti. Ioan. MUSCELEANU. vol. mai 2005. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. vol. Consilier Garda Financiară. Handbuch für Postmarken-Sammler. MOUBRAY. Reflexionen über Philatelie. Ion. 8. 1980. Gebr. Identitate pierdută. learning disabilities an juvenile delinquency. Presa cotidiană. SERBINA. univ.. Editura Luceafărul. 368-375. Bucureşti.Senf. vol. Bucureşti. I. 2003. Editura Universitas Timisiensis. Graphologische Diagnostik. Avocat Baroul Bucureşti.F. Dan. Realizarea şi exploatarea diapozitivelor. pl. 2889. 161 p. Editura Tritonic. Ewald. Alfred. vol.. MEDEANU. Michael. BERCEA. 2898.T.avariilor din domeniul minier. Metode fizicochimice folosite în expertiza criminalistică pentru diferenţierea scrisurilor prin intermediul hârtiei copiative. MOROZAN. FLORESCU. inspector P. 1979. Conf. 304 p. Editura ALL BECK. 2892. H. 2005. David. 2002. foto. 2887. Jiu. 185 . CÂMPEANU. Radu. I. în Criminalistica. Guvernment Printing office. dr. Marieta. Editura Tehnică. în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. Liste multilingue des stupéfiants placés sous contrôle international. 2896. Magistrat drd. p.F. A. 65 p. 1938.S. Matheescu-Sinaia. Consilier D. foto.T. D. MOREGA. I. anul VII. 2893. Lucian. ACHIŢEI. 1858-1938. 2899. Rolul şi importanţa expertizei criminalistice în stabilirea adevărului în investigarea accidentelor de muncă şi avariilor din domeniul minier. 91 p. Berlin 1942-45. International Control. U. 1964.. p. MOUBRAY. 1984. Traducere de Roxana Diaconu. Paris.P. MURRAY. R. ENSKAT. 1958. 2901. 1982.. Die 50 besten Marken Europas. MOTICA I. Overseas Maurice.C. 180 p. + 5 f. Editura Elit. 269-279. Timişoara. MOUILLAND. Jean François.. Realizare. VERLAG HANS HUBER BERN STUTTGART WIEN. Valoarea şi importanţa lor culturală şi filatelică. TÉTU. vol.C. Corneliu. Claudia. Florin. Infracţiuni de corupţie. I. Tipografia Rapid. 1997. 1998. + 42 p. Washington.. MOSCHKAU. II. 12-15. [United Nations].G. 1973. Leipzig 1888. vol.S. MUREA. Dumitru Andreiu Petre. ilustr. de scrisurile executate cu creioane de culori asemănătoare. 432. Istoricul timbrelor poştale româneşti. MUNTEANU. + 16 ilustr. Dr. Bucureşti. Dreptul afacerilor interne şi internaţionale. MÜLLER-MARK. 2894. p. Jane. Zoscsak expert filatelic şi Iancu Ionescu. 2897. Nicolae. MOROŞANU. British Letter Mail to Destinations 1840-1875. Ion. Bucureşti. Editura Tehnică. Protecţia copilului şi practicianul social. Romulus. Multilingual List of Narcotic Drugs Under PENCIUC. IFTIMIE. 2903. Dumitru. Aspecte teoretice şi practice.

Imprimerie de l’Ere Nouvelle. Henry. Détermination digitales et palmaires des lémurieus.1. des déqónérés humains de toutes races. no. 1937. 186 . MUTRUX-BORNOZ.2. des pygmeès et des py gmoïdes du basin du Congo. 1937.I. MUTRUX-BORNOZ. Les empreintes 2906. în e R. Thèse de doctorat de l’Université de Lyon. 2905.C. în R.. no. 68-81.I. 10e année.C. Lausanne.. Henry. des signes. MUTRUX-BORNOZ. 36-47. Les empreintes de la date et de la quantité des taches de sang. 1938. p. Henry.2904. digitales des singes et des dégénéré humains. p. Extraits de la Thèse de Doctorat de l’Université de Lyon. 9 année.

. NAUM. 416 p. 205-233. Editura Oscar Print.P. (Seria Artă şi meserie). Psihiatrie judiciară. univ. 1997. Mircea. 1997. Drept procesual penal. Unite în operaţiunile de pace. 2918. 1997. 2924. Conf. alias Tourne à Dard]. Berlin. NEAGU. 2929.267-270. 2912. Drept procesual penal. Ion. Editura Pro. Flammarion. Bucureşti. Mircea. Niculae. 2910. 2925. nr. în Buletin de psihiatrie integrativă. Managementul schimbării în Ministerul de Interne. 2927. dr. PARASCHIV. dr. Universul Juridic. p. Gabriel G. 107 p. tab. White Plague [By] Gabriel G. Drept procesual penal. Practică judiciară. Tipografia Centrală. Drept procesual penal. 272 p. 2001. Asist. Când eram fotograf. Drept procesual penal. Niculae. Prof. 2005. DAMASCHIN. Editura Global Lex. Nahas. NEAGU. (Teill) (Mijloace materiale de probă – Partea I). [1989]. O anchetă dificilă. Niculae. Bucureşti. Teste grilă. 2914. Bucureşti. NEAGU. (Vermont). NĂSTASE. I ALexandru. I. PARASCHIV. NAGY. 2920. 282 p. 1992. Bucureşti. 2913. 492 [-496] p. F. NEAGU. p. Practică judiciară. 1994. Iaşi. Ion. Poliţia civilă a Naţiunilor procesual penal. 247 p. Ion. Editura Helicon. Paul S. Bibliografie la p. 1987. Exploatarea şi tehnica transportului auto. 236 p. Ion. NAHAS. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. I. Cuvânt înainte. dr. NEAGU. Drept Mihai. 352 p. Ion. Controlul în Ministerul de Interne. Editura Şansa SRL. Editura Academiei Române. infracţiunilor de luare şi dare de mită. 222 [-224] p. 1 (24). 2002. Bucureşti. univ. Bucureşti. În balon cu Nadar de Mihai Oroveanu. lumina minţii. Titlul original: Quand j’étais photographe. Editura Rapana. Partea specială. 1994. Gabriel I. TĂTUŢ. MOLDOVAN. Ion. Vol.E. Drept procesual penal. Global Lex. NEAGU. Sinuciderile la femei în Ion. Editura Ministerului de Interne. NEAGU. Niculae. Bucureşti. Middlebury. Ion. Drept procesual penal. NADAR [Félix-Gaspard TOURNACHON. Metodica cercetării Roman. Editura Compania. Bucureşti. NEAGU. NANDRIŞ. Editura Ministerului de Interne. Rolul interactiv al 2926. 736 p. The Great Carmen-Silvia. Timişoara. NEAGU. 2003. 2001. Bucureşti. XI + 300 p. Editura Ministerului de Interne. Editura Didactică şi Pedagogică. timpul ciclului oestral. NEAGU. informaţiei între factorii fluizi (apă. în Ghidul procurorului criminalist. Foreword by Jacques Yves Cousteau. 2006. . Carmen.. 1927. CarmenSilvia. Teste grilă. NEAGU. Mina Minovici. 2921. PARASCHIV. Tratat. univ. Lucica.. an XI. Editura Lumina Lex. Materielle Beweismittel 2917. Ovidiu. Bucureşti. 2002. NACU. Drept procesual penal. Teste grilă. NEAGU. Prof. 1994. 96104. NACHTIGALL. APOSTOL. Emil. Mircea. Editura Universul Juridic. Elisabeta. univ. 558 [-560] p. 2922. NEAGU. 2919. 2916. Chişinău. Vol. 2911. H. Inteligenţa. Partea specială. 1982. 2003. Tratat. 280 p.N 2907. şi II. 2003. DAMASCHIN. Traducere din limba franceză de Gabriela CIUBUC. Ion. X. 2928. vol. 2909. 2915. 318 p. Bucureşti. Tratat de procedură penală. 2923. SĂLĂJAN. NACU. 1899. Cocaine. Institutul medicolegal Prof. Curs selectiv pentru licenţă.. Anatol. II. 2908. NEAGU.. Îndreptar de practică judiciară. Ion. Editura Ministerului de Interne. vol. 1988. 1982. C. aer) şi cei biologici ai mediului înconjurător. DAMASCHIN. 2003. Eriksson. NĂSTASE. T.

NEGOESCU. 2943. martie 2005. 2. Subinspector de poliţie biolog. p. NECULA. anul II. Infracţiunea de viol din perspectiva serologiei judiciare şi a testului ADN. poliţie. 2936. 637-642. anul VI. NEGOESCU. 2005. p. Dispozitiv pentru proiectile trase cu arme de foc. în Criminalistica. Conferinţa Internaţională a utilizatorilor de sisteme biometrice. volum 13. Subinspector. 2938. Institutul de Criminalistică. Ionel. p. Ionel. 303-305.G. p. Repere medico-legale. 188 . anul I. Amprenta papilară în oglindă sau adevăr contra minciună. 31-34. IVANICI. Editura Triumf..R. anul IV. biolog. Expert criminalist. Tipografia şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu. Direcţia Cercetări Penale.P. în Criminalistica. Laboratorul de genetică judiciară din Institutul de Criminalistică al I. Căpitan. nr. 444-449. p. 2. NEAMU. p. Bucureşti. 25. Teoria şi practica întrebuinţării poliţiei civile în operaţiunile de pace ale Naţiunilor Unite. Ionel. 2. 6-7. biochimist.2930. Gheorghe. 2940. Comisar de poliţie. NEDELCU. noiembrie 2005. ianuarie 2004. 6. Alina. 2004. p. biochimist. Consilier juridic. în Criminalistica. Alina. Irina. în Criminalistica. nr. NEGOESCU. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Petre. General de brigadă (r). Braşov. 2939. nr. Subcomisar de poliţie. anul VII. 2941. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 2006. Istoria grănicerilor şi a începutului poliţiei de frontieră. Bibliografie la p. Laboratorul de genetică judiciară din Institutul de Criminalistică al I. martie 2000. nr. 4. Costul crimei. Fingerprinting genetic molecular sau Amprenta ADN pentru identificarea de persoană. 2. Alina. biolog. anul VII. în cazul unor infracţiuni privind protecţia mediului. Editura Scaiul. în Criminalistica. Calea Victoriei. 2944.P. ORĂŞTEANU. 6. Motorola Printrak Bis 2005. judeţean de expertize criminalistice Timişoara al Ministerului Justiţiei. NECULA. 32-33. General de brigadă (r). NEAGU. Mihaela-Carmen. Bucuresci. NEGHINĂ. 99. mai 1999. Cercetarea la faţa locului din zonele de ecoton. NECULA. Direcţia Cercetări Penale. Bibliografie la p. NEGOESCU. noiembrie 2005. 27. Ionel. august. Subinspector de poliţie. 1. 6. General de brigadă (r) dr. 30-31. p. VĂDUVA. în Investigarea criminalistică a locului faptei. noiembrie 2002. TENDER. NEGOESCU. în Criminalistica. Inspector principal de 2933. Subinspector. 1895. Irina. nr. Institutul Naţional de Criminologie. Irina. căpitan. în Criminalistica. 20-22. Editura Luceafărul. ORĂŞTEANU. Interferenţa dintre biometrie şi criminalistică (I). 2003. Evaluarea şi managementul şocului. nr. Laboratorul inter- 2931. 29. nr.1895 / de…. NECULA. Subinspector de poliţie biochimist. p.R. şef Serviciu Identificări judiciare din Institutul de Criminalistică. NEAGOE. 383 [-384] p. iunie 2005. Niculae. nr. Bucureşti. Ilie. p. 368-371. Cristian.G. Ioan. 2937. 2003. 21-22. p. Studiu statistic şi medico-legal / asupra / suicidului în Bucuresci / de la / 884 – 1895 / Tesă / pentru / doctorat în medicină şi chirurgie / Susţinută la…. poliţie. Ion. Bucureşti. 29. anul VIII. în Criminalistica. Procedee de revelare a urmelor papilare în laboratoarele Poliţiei tehnicoştiinţifice din Franţa. Sever. 2935. anul VII. 2942. ORĂŞTEANU. Ion. 2006. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. 116 p. Inspector principal de 2932. 345-350. Infracţiunea de viol din perspectiva serologiei judiciare şi a testului ADN. p. nr. 2934. Mihai. Metodologia determinării profilului genetic. NECULA. Subinspector de poliţie. Bucureşti. Comisar-şef de poliţie. 642 [-644] p.

. I. Institut de Editură şi Arte Grafice. 169 p. 181 [-185] p. 2946. De la scoicile- logie (manuel). Încercarea autovehiculelor. Vasile. 1999. Félix Alcan. cu tab.. Lygia. par Cesare Lombroso. Bibliografie la p. 140-171. 192 p. 520 p. p.A. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. vol. Bucureşti. NELKEN. Regards 2950. Era digitală. TĂNASE. (Anexa). Bucureşti. NEGRAPONTE. Geneza formelor chronologique de Criminologie et d’Anthropologie Philosophique. Moneda. Lygia. NEGRU. (Extras din Gazeta Tribunalelor nr. 432 p. Intelectua- litate şi criminalitate. 239 p. Ediţie şi studiu introductiv de Z. M. 365 p. 1990. 1992. Editura Albatros. N. 1997.a. Drept procesual civil. 2947. Paris. p.3. 1935. I şi II. 2959. Étude anthropologique et médico-legale. 10 année. 2964. Pe pagina de titlu. Crima pasio- nală (studiu). Râmniceanu [M]. Radu. Turin. 2963. NEGULESCU. Regnier et Mr. NÉGRIER-DORMONT. 1937.. Bucureşti. 2955. Cesare. 1933. Editura Pandora. P. Parchetul 2957. E. 2961. 1972. NEGREA-RÂMNICEANU. NELKEN.C. [1990]. L’incendie volontaire et nologie (manuel polycopie). 189 . NEGREA. 2965. Sinaia. Aplicaţiuni practice. XXIV + 682 [-684] p. Edition Litec. Bucureşti. Editura Eminescu. 132-139. nologue dans la cité. 20-24 noiembrie 2000. Mars 1989. NÉGRIER-DORMONT. NEGREA-RÂMNICEANU. 2953.3 din 20 martie 1935) 2952.. Lygia. 1988. Bucureşti. 1938. 1887-1888. Paris.. NEGOIESCU. Bournet . 2956. Editura Didactică şi Pedagogică. Lygia. M. Bocca Frères. Etude sur les tueurs en serie. L’homme criminel. Editura Humanitas. Itineraire 2962.R.3. 15 p. Bucureşti. Garenne-Colombes. NEGREA. NÉGRIER-DORMONT. 410-420 (Biblioteca de filozofie a culturii româneşti). 2960. RADU. 368 p. Editions Européennes Erasme. A. „Cultura Românească“. Le crimi- de pe lângă Tribunalul Vrancea Tactica audierii martorilor (infracţiuni contra vieţii). NÉGRIER-DORMONT. 1984.. no. monedă la cecul electronic. Collection Constats et Prospective Chlorofeuilles édition. Paris. pl. p. Bucureşti. 2954. Atelierele Adevărul S. BEJAN. 2951. Nicholas. NÉGRIER.. 251 p. Editura Didactică şi Pedagogică. Paris. NÉGRIER-DORMONT. imprimat greşit: Bernet F. Bucureşti. NÉGRIER-DORMONT. posés Le Criminel et La Victime depuis la nuit des temps jusqu’à nos jours. Les Cours de Droit.I. 131-139. 1938. Lecţia de fotografie. Mihail. S. no. F. 208 p. 2958. 1988. Dumitru. Avec préface par M. NEGRU. La Crimi- culturii. Banii şi puterea. 10e année. Bucureşti. Preface de Jean-Claude Soyer. Priviri critice asupra factorilor ei determinanţi.A. F. Bucureşti. Traduit… par Mr. France. NEGRUŞ. Crimino- Editura Albatros. Nanterre. 2948. 218 p. în R... 1984. Letourneau + Atlas. Criminologie de l’Acte. cu peste 150 autografe şi exemple (Caracterul omului dezvăluit prin scris).I. 1995. 1983. Essai de criminologie sur l’acte. l’actued et les postulats des droits de l’Homme.P. NEGREA.2945. 1995. f. + 40 f. în R. Lygia. Ioan. Târgovişte. Editura All. Edition Litec.. Ecole d’Anthropologie de Paris. Ion. 1 l’alibi. Civilizaţiune şi criminalitate. Lygia. republicată sub titlul Tratat practic de grafologie. XL planches Deuxième édition. Procuror. NEGREA. Radu. 1 G. Les causes des e incendies.-S.C. Ornea. [par] Lygia Négrier-Dormont. 2949. Tratat practic de grafologie ştiinţifică la îndemâna marelui public.-S. SOARE.

381 p. Sharon Colacino.. Joe. NEREMZA. vol. Ministerul de Interne. NICHIFOR. NICEFORO. PARASCHIV. II 1053 p. Bucureşti). Manual. p. Thomson Learning. Colonel. 33-35. Structura somato-psihică. vol. 97. 1 f. Ghid practic de ambientare. Science. Titlul original în limba engleză: This is PR. Nemo [Nae Ionescu]. Colonel. Editura Didactică şi Pedagogică. Viorel. 2967. 10 année. NICA. 406-413. 170 p. anatomy. p. Paris. 1938. II. 2979.. Dan. Ciba-Geigy Limited. 2973. 1291 p. 1985. Ediţia a IV-a. Tabelele în forzaţ. e în R. pl. 932 p. 2981. Alfredo Niceforo avec préface du Docteur Lacassagne et nombreux documentes photographiques des services d’identité judiciarie de Paris. 2005. Bibliografie la p. 2983. Frank H.I. Oradea. [2] f. Ph. NEWSOM. + 40 p. Analiza corelaţională a factorilor de risc în declanşarea tulburărilor psihice reactive. 1978. NICOLAE. nicare. NETTER. NICOLAE. John. Expertiza urmelor formă lăsate de animale: Examinarea urmelor sonore. Chimie generală. The Realities of public Relations. NESSELRODE. fig.4-5. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. 2980. 2003. Dresde et Lausanne. Constantin. 2975. Chimie organică. Crime al minorilor. disimulării adevărului cu ajutorul aparatului pentru detectarea efectelor emoţiei asupra scrisului. no.. 2974. Editura Eminescu. Carol. Tradiţie şi comu- 2977. Les Incendies volontaires. p. 76-84. 49 p + 1 anexă. The University Press of Kentucky.D. par Prof. NENIŢESCU. Editura 2968. Tabla de materii şi în limba engleză şi rusă. Mihai Eminescu. 183 p. vol. Berlin. grafică. Cu un cuvânt înainte de Constantin Ciopraga. 1926. Locotenent-colonel. 1907. 1929. Costin D. Stan. Dr. I. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. 247-258. IV. 1982. Editura „Tiparniţa“. Institutul de Arte Grafice. I şi II. Ediţie revăzută de Ecaterina Ciorănescu şi Mihai Elian. an XI. 684 [-688] p. F. Bucureşti. Scrisul Didactică şi 2003. Metode şi mijloace de comitere a falsurilor în documentele pentru trecerea frontierei.1999. şi omul. Wadsworth. NENCESCU. Dean. Atlas of human 2982. Editura Didactică şi Pedagogică.. 2003. NICKELL. Alfredo. Răzvan. Bucureşti.. Basle. 1972. + VII + 445 [. NELKEN. NENIŢESCU. Bucureşti. 1991.447] p. reeditată 1936 (Editura „Bibliofilia“.-S.. Totul despre relaţii publice. Constatarea Ediţia a V-a. 2976. [1980]. Pedagogică. manuscrise şi fotografii. nr. Tipografia şi litografia românească Societate anonimă. La police et l’enguête judiciaire scientifique. Dreptul penal Alfred Jean. Grafologie. Index 36 p. 2971. nr. Switzerland. Bucureşti. Unităţi de măsură. 2003. Marian. 403 p. 1 (24). 514 p. NICA. Librairie Universelle. 2970. Mirajul televiziunii. anul IV. Ion. în Tratat practic de criminalistică. D. VANSLYKE TURK. în Tratat practic de criminalistică. KRUCKEBERG. Bucureşti.2966. pl. Consulting Editor. LV. NICOLESCU. Colecţia Media Business. M. Vasile. 190 . Manual pentru acţiuni de căutare-salvare. 2003. p. în Criminalistica. tabele + erată (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). vol. FISCHER F. Judy. Dr. iulie 2002. vol. Ministerul de Interne. X. Bucureşti. Manuela. 160 p. Cuvânt înainte de comisar-şef Gheorghe Boblea. 108 p. cu fig. cu fig.C. NICHIFOR. 2969. 2978. vol. Costin D. Gheorghe. PIRTEA. NEMEŞ. Metods of Forensic Detection. Iaşi. p. Drăguţa.+ 1 f. color. în Buletin de psihiatrie integrativă. Maior ing.. 2972. 194-211. Locotenentcolonel. OPREA. 2000.. Dong. Editura Polirom. 4. Traducere coordonată de Cristina Coman. Alfred Jean.

Simion E. NIGEL. Opere complete. Marketing & Mana- gement electoral. 222 p. 2988.II. Protecţia patri- 2986. Durkheim. Octav. Prevenirea infracţiunilor prin măsuri de siguranţă. 1996. Bucureşti. Note de curs. V. Traducere din limba engleză de Mihai-Eugen Avădanei. 1912. NISTOREANU. 258-267. 2996. NICULESCU. NISTORESCU. Humanitas. Dr. Florenţa. 2985. 1996. 2001. Scrieri postume (1870-1873). dr. Dr. poliţie prof. Cristian.. Editura Hestia. Mircea Aurel. NICULAE. Serviciul Editorial. 293 [-295] p. Friedrich. 2997. G. 131 p. 1991. NISET. 3. Paris. Mişcarea autovehiculelor. Friedrich. NIŢĂ. Editura Universitară „Ion Mincu“. Alexandru. Sociologia banilor. Robert A. Aspecte metodologice ale investigaţiei penale în domeniul infracţionalităţii informatice. 1998. Ilie. Prof. NICULĂIASA. nr. 2990. Aforisme. 2998. Garnier Fréres. 3001. 1931. Poezia. Vasile. 2987. 220 p. 1. Bucureşti. p. Mihalache. Ediţia a II-a. Friedrich. NIEWENGLOWSKI. Gheorghe. Comisar-şef de moniului cultural în România. Gheorghe. Vol. Ediţie critică în 15 volume GIORGIO Colli şi MAZZINO. 2006. NIETZSCHE. Timişoara. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“. 529 [-531] p. NICULAE. Naşterea tragediei. Traité Pratique des Projections Lumineuses Spéciales. Oxford University Press. Iaşi. NIETZSCHE. Sergiu. Dr. Gheorghe. Gabriel Vasile. Editura Ager. Îndrumar pentru poliţişti. 639 p. Marcel. Costică. II. vol. Bucureşti. PĂUN. NISTOR. ROMAN. GOŞA.. STOLERU. NISTOREANU. Economia. ilustr. BOROI. Situaţii deosebite ce pot interveni în identificarea criminalistică. Paza penitenciarelor. 735 p. pl. NIŢĂ. LUNGU. 2993. + 2 f. 678/2001. vol. Bucureşti. Dodd. 2995. p. Editura Universitas XXI. TEODORESCU. 278 p. 2002. DOBRINOIU. Ioan. 663 [-669] p. Expertiza tehnică a accidentului de circulaţie. DRAGOMIRESCU. p. MOLNAR. vol. Prefaţă de Liviu European. arh. 269 p. Dumitru. iunie 2006. 1999. The Sociology and E. mai 2003. 2991. 2002. cu ilustr. Partea specială. 7-9. 217-218. violenţă în România – 1990-2002. Criminalitatea cu Traducere din limba germană de Amelia Pavel. 1974. Comisar-şef de Încercare de transmutare a tuturor valorilor (Fragmente postume). Voinţa de putere. Chelcea.2984. Consideraţii inactuale I-IV. I. Bucureşti. p. Florin. 2003. NICULAE. Gabriel Vasile. în Criminalistica. NIŢĂ. Institutul 2994. LAZĂR. univ. anul V. 3002. Culegere de acte normative. anul VIII. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Bucureşti. GHEORGHEDIAC. 151 p.. directorul Institutului pentru Cercetarea şi Prevenirea Criminalităţii – Inspectoratul General al 191 . Libraires-Éditeurs. Ion. GORESCU. NISTOR. Consideraţii privind metodologia infracţiunilor prevăzute de Legea nr. PASCU. 33-35. 2989. I. Coordonatorul colecţiei: Gabriel Vasile Niţă. 1998. 2000. 202 p. ROŞCA-FRIDOLIAN. Editura AION [Oradea]. Criminalistică. NISTOREANU.-H. Montinari. Bibliografie la p. Criminologie. 3003. 2006. 3. Gheorghe. 407-410. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Editura Polirom. 2992. A. Editura Militară. Prevenirea abuzurilor îndreptate împotriva minorilor. nr. în Criminalistica. Traducere din germană şi studiu introductiv de Claudiu Baciu. 245 p. Gheorghe. Neculai. Traducere din limba germană de Simion Dănilă. 1987. NIETZSCHE. Marina. Editura Ministerului de Interne. New York. [selecţie]. Drept penal. Editura Europa Nova. Gheorghe. 3000. Valerică. vol. 2999. Editura Europa Nova. Bucureşti. Călăuza Gardianului. Bucureşti. poliţie drd. raţiunea şi societatea contemporană.

Cooperarea internaţională în domeniul combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri. Editura Junior. 446 p. lexic.Poliţiei. Lexicon al greşelilor de limbă română. 3006. 3004. 2. 71 p. punctuaţie. Editura Cartea Românească. NIŢULESCU. Gabriel Vasile. Fonetică. anul VII. 165 p. 192 . 1996. 1986. 232 p. NOVAC. Mircea. 3005. Scrisori despre logica lui Hermes. Editura Ministerului de Interne. Bucureşti. stilistică. Constantin. nr. Chestor de poliţie. 1973. p. Bucureşti. Editura Tehnică. 2003. în Criminalistica. ortografie. NIŢĂ. 26-28. NOICA. martie 2005. Cristian. ortoepie. 3007. gramatică. drd. Fotografia de la A la Z.

Rodica. 1975. Remus. (Aventura. Psihologia conso- nantistă şi cibernetica. 1971. 1971. nr. Aspecte metodice privind administrarea probelor în activitatea de cercetare penală a poliţiei. (Colecţia Sfinx. Scrieri inedite. Bucureşti. în Criminalistica. Accidentele de automobil. 3010. O’ COONNOR. 1971.P. Rolul organelor de cercetare penală în activitatea de investigare criminalistică a locului faptei. Bucureşti. Ştefan. 271-277.. Bibliografie la p. 661-674. Craiova. 261 [-263] p. J. 227-238. OANCEA. potrivit ultimelor modificări legislative. 2. Plan diabolic. şi facs. Introducere în logica 3009. Rodica.O 3008. Traducere manuscris. Editura ALL.a. Editura Dacia.. Centrul de Studii Postuniversitare. 215 [-223] p. Psihologia conso- are alibi. p. Springfield Illinois. ŞPAN. 3019. 24 [-28] p. Charles C. 284 p. conf. 1974. 1976. (Fantastic Club). 207 p. Editura Scrisul Românesc. Iacob. [1928]. dr. 1974. p. Teză… de Odobleja Ştefan. Studiu introductiv de prof. Editura Albatros. 262 p. Bucureşti. 771 p. OJOG-BRAŞOVEANU. rezonanţei. 1984. Prefaţă de Constantin Noica. 3021. 1973. 1972. 1978. fourth edition. 1973. Omul de Ştefan. Rodica Cocoşatul 3016. Constantin-Daniel. Pantelimon Golu. 3023. Bucureşti. f.C. şi tab. Ioan Constantin-Daniel. Editura Militară.N. Probleme de crimino- Traducere din limba franceză de Dana Lungu şi George Neamţu. Comisar-şef de poliţie. 243 [-247] p. Rodica. OANCEA. Ştefan. USA. Practical fire and mansardă. p. Studiu medico-legal. 3018. cu fig. Enciclopedică. univ. ODOBLEJA. 2001. Drept penal. reeditată. 3014. Bibliografie la p. OJOG-BRAŞOVEANU. Tipografia „Avântul“. Iaşi. . Ioan. Editura Didactică şi Pedagocică. London. Sisteme de securitate. 237 [-239] p. 205 [-207] p. CRC Press Boca Raton. Traducător [din limba franceză] P. Partea generală. Bucureşti. martie 2001.A. Ştefan. 202 p. Moartea semnează indescifrabil. Bucureşti. Holbrook Press. Rezumat în limba engleză.7) 3024. 2004. Ion. Rodica. Criminals Investigation (Principiile fundamentale ale investigaţiei criminale). (Aventura. 571 p. 3013. Cluj-Napoca. 277 [-279] p. 3015. OJOG-BRAŞOVEANU. univ. R. (Clepsidra). Spionaj arson investigation. 1993. Editura Eminescu. Note de conf. Thomas Publisher. Charles E. P. univ. în Investigarea criminalistă a locului faptei. ODOBLEJA. 1994. Editura Scrisul Românesc. 223-230. dr. la capătul firului. (Colecţia Sfinx. OJOG-BRAŞOVEANU.19). OANCEA. OJOG-BRAŞOVEANU. 3022. Enigmă la Theory and practice. K. Pantelimon Golu. Îngrijirea ediţiei. Bucureşti. Mihai Drăgănescu. 1976. Rodica. Cluj. Rodica.9). cu fig. Editura Albatros.. Bucureşti. în Criminalistica. Editura Ştiinţifică şi dezlănţuie. Albert. OGIEN. OJOG-BRAŞOVEANU. 18-19. OANCEA. OJOG-BRAŞOVEANU. Minerva se nantistă. Sociologia devianţei. Editura Polirom. (Facultatea de Medicină din Bucureşti). 2002. 16). Comisar drd. ODOBLEJA. 3027. USA. 1982. Fundamentals of 3011. Mileniul III. (Scorpionul). logie. OJOG-BRAŞOVEANU. Editura Albatros. Craiova. Melania! Editura Dacia. Bucureşti. Bucureşti. Republicat în 1998. Bucureşti. Rodica. la mănăstire. anul III. 680 p. 309 [-312] p. 3012. Florida. Rezumate în limbile engleză şi franceză. 3020. dr. Ion. Bună seara. studiu introductiv şi note de Alexandru Surdu. Editura Albatros. SULLIVAN. [Bucureşti]. 3017. Criminalistics. 3026. 3028. 3025. ODOBLEJA. O’HARA. O’BRIEN. OANCEA.

80 p. Întâlnire 3040. 1992. 3038. Editura Albatros. dincolo de Cornul lunii. OJOG-BRAŞOVEANU. Craiova. 75). Bucureşti. OJOG-BRAŞOVEANU. Editura Militară. Rodica. 1990. 1978. (Colecţia Sfinx. Editura Militară. 3057. Bucureşti. Bucureşti. O toaletă a 3039. Rodica. 270 [-272] p. 3055. 398 [-400] p. 228 [-230] p. 1988. vol. 2 vol. 3037. Editura Militară. Bucureşti. 1986. Logofătul de taină. OJOG-BRAŞOVEANU. OJOG-BRAŞOVEANU. A înflorit 3036. Editura Odeon. Bucureşti. Editura Militară. Rodica. Ştafeta. vol. la Liz Taylor. Să nu 3032. 253 [-255] p. Militară. 1992. 292 p. Bucureşti. 3056. 1998. Rodica Dispariţia 3030. 214 p. Rodica. 304 p. 3052. Rodica. Rodica. 3051. 1975. Rodica. OJOG-BRAŞOVEANU. Anonima la Elysée. Rodica. Rodica. Bucureşti. 272 p.70). 3047. Rodica. Rodica. Al cincilea ne uităm la ceas. Rodica. 1979. reeditată. (Scorpionul). Editura 1980. Bucureşti. Editura Militară. şi misterul din parc. Anchetă 3045. OJOG-BRAŞOVEANU. 3050. 269 [-271] p. 3041. 1977. Bucureşti. 320 de pisici negre. Agentul statuii din parc. 3044. OJOG-BRAŞOVEANU. Editura Albatros. 1981. 1976. 1992. 1999. (Colecţia „Aventura“). Editura Militară. 1990. 3046. OJOG-BRAŞOVEANU. Rodica. 226 p. Bucureşti. Bucureşti. 1984. Rodica. Bucureşti. (Cutezătorii). Editura Nemira. Bucureşti. 3033. 3048. 68). Bucureşti. Rodica. Nopţi albe pentru Minerva.. OJOG-BRAŞOVEANU. Editura Nemira. liliacul. Vulturul în infern. Rodica. Cianură pentru un surâs. OJOG-BRAŞOVEANU. Cluj-Napoca. OJOG-BRAŞOVEANU. 235 [-239] p. Editura Canova. 221 [-224] p. Editura Nemira. (Colecţia Sinx. 320 de 3049. Rodica. (Colecţia Sfinx. Violeta din seif. II. 1983. 3031. 194 . (Colecţia „Sfinx“). Cutia cu 3034. Editura Militară. 320 de de miercuri. 1991. 288 p. Bucureşti. OJOG-BRAŞOVEANU. Bucureşti. Rodica. Rodica. Editura Dacia. Rodica. Bucureşti. OJOG-BRAŞOVEANU. OJOG-BRAŞOVEANU. Dab Editura Albatros. 3043. 1994. OJOG-BRAŞOVEANU. 1982. as. 312 p. Cluj-Napoca. Editura Dacia. Întâlnire la Elizeu. [Bucureşti]. OJOG-BRAŞOVEANU. (Colecţia Sfinx. Bucureşti. OJOG-BRAŞOVEANU. Editura Militară. 364 [-367] p. 1989. Bucureşti. Poveste imorală. 251 [-253] p. 253 [-255] p. Rodica. 304 p. 1998. Melania de argint. OJOG-BRAŞOVEANU. 3035. Editura Albatros. Crimă prin mica publicitate. 1977. Ochii Militară. 3054. 3042. 35). (Scorpionul) secret al lui Altin Bey. OJOG-BRAŞOVEANU. OJOG-BRAŞOVEANU. Rodica Apel din pisici negre. Panică la căsuţa cu zorele. 270 [-272] p. Editura Militară.. 1985. 1978.3029. 60). 268 [-271] p. 1981. 189 [-191] p. Editura Nemira. OJOG-BRAŞOVEANU. Rodica. 222 [-224] p. jupâniţei. (Aventura). (Colecţia „Sfinx“. Rodica. Rodica. Telefonul necunoscut. Rodica. OJOG-BRAŞOVEANU. (Colecţia „Sfinx“. Editura Militară. OJOG-BRAŞOVEANU. Rodica. Iaşi. Serie nouă 5). OJOG-BRAŞOVEANU. Bucureşti. Editura Bucureşti. Editura Juventus. Editura Militară. OJOG-BRAŞOVEANU. pisici negre. OJOG-BRAŞOVEANU. OJOG-BRAŞOVEANU. OJOG-BRAŞOVEANU. OJOG-BRAŞOVEANU. I. 268 [-270] p. (Aventura). 1987. 336 p. nasturi. Bucureşti. Letopiseţul Editura Militară. din bikini. 1999. Coşmar. Editura Militară. Bucureşti. 3053. Editura Marin Preda. Rodica. Bucureşti.

3077. p. Bucureşti. Nopţi albe pentru Minerva. Bucureşti. 3. OJOG-BRAŞOVEANU. Anonima de miercuri. p. Bucureşti. 2002. Editura Nemira. 18-20. OJOG-BRAŞOVEANU. şeful de taină. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 2002. Rodica. Cercetarea infracţiu- Editura Nemira. Bucureşti. Bucureştilor – însemnările unui primar general – Editura ALDO. Ioan. OLTEANU. Rodica. 2000. Metoda chimică de 195 . Rodica. Editura Nemira. se dezlănţuie. OJOG-BRAŞOVEANU. 96-100. Apel din necunoscut. 2000. Divinaţie şi vrăjitorie în context comparat. 3075. OLTEANU. Editura Nemira. Bucureşti. Rodica. 3070. OLTEANU. Mimandez. Constantin Dr. Editura Nemira. O toaletă a la Elisabeth Taylor. 2004. 2004. 3068. Bucureşti. 2000. OJOG-BRAŞOVEANU. Rodica. Dezvoltarea şcolii româneşti de criminalistică. Poliţia Municipiului Cluj-Napoca. 2000. 2002. Logofătul nilor de omor în echipa complexă. OJOG-BRAŞOVEANU. Lector univ. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. Bucureşti. Aguilera. Univ. Dispariţia Reguli tactice ce guvernează desfăşurarea cercetării la faţa locului. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 3079. ne uităm la ceas. Editura Nemira. Gabriel. Bucureşti. în Criminalistica. 3071. Bucureşti. 3067. 3073. Bucureşti. 2001. Bucureşti. File din istoria proastă. 3059. Editura Nemira. 3065. Ion Gabriel. Răzbunarea sluţilor. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. 2000. în Şcoala românească Biroului criminalistic. 3078. OJOG-BRAŞOVEANU. 3080. Locotenent-colonel. OLORIZ. 518-523. iunie 2006. Ioan. OLTEANU. Antoaneta. 3082. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 20-24 noiembrie 2000. Editura Nemira. 1999. 2001. Aspecte specifice 3063.3058. Bucureşti. 3072. p. OLTEANU. p. Rodica. Editura Nemira. 3064. OJOG-BRAŞOVEANU. Necu- noscuta din congelator. Ion Gabriel. 290-303. OLTEANU. drd. 2000. 1999. Minerva pe care le îmbracă constatarea infracţiunii flagrante în cadrul investigării infracţiunilor de trafic de droguri. OLTEANU. anul VIII. 3066. 3081. Editura Paideia. 1975. Guia pare extender la as. Editura Scriptum. 609 p. Să nu Gabriel. 23-27. Editura Scriptum. 3062. Rodica. Rodica. OJOG-BRAŞOVEANU. Editura Nemira. OJOG-BRAŞOVEANU. Editura Dareco. Editura Nemira. 3076. OJOG-BRAŞOVEANU. 2003. Lect. Rodica. Bucureşti. Sinaia. Bucureşti. Rodica. Plutonier – tehnician criminalist. Grasă şi monie. 2006.. Bucureşti. 2002. OJOG-BRAŞOVEANU. 3060. OLARU. Bucureşti. Rodica. Coşmar. p. OJOG-BRAŞOVEANU. OJOG-BRAŞOVEANU. Editura Nemira. Ioan. Bucureşti. dr. OJOG-BRAŞOVEANU. Rodica. Rodica. 72-73. Lector univ. p. OJOG-BRAŞOVEANU. 3069. 278 p. Stelian. dr. Bucureşti. Şcoala de solo- sunt nişte porci. Bucureşti. TRUŢĂ. Folosirea rezultatelor şi constatărilor tehnico-ştiinţifice şi expertizelor criminalistice în cadrul anchetei penale. 2000. 2001. Despre necesitatea existenţei unei metodologii a cercetării activităţilor ilicite. nr. Bărbaţii tarjeta de identidad. 3061. Ministerul de Interne. Madrid. ONUL. Rodica. A înflorit liliacul. 1909. Bucureşti. statuii din parc. Rodica. 3074. Al cincilea de criminalistică.

Schmidt Römhild. în Criminalistica. Alina. Bucureşti. H. Autori: Anghel Andreescu. 3086. nr. 196 . John Henry Wigmore. 23 p. 1999. Testul ADN – primele rezultate. 2004. Ordinea publică. ORĂŞTEANU. Anghel Andreescu. 1. Essen. 1996. anul V. 3094. 222 p. 3085. Itinerar inedit prin case 3087. Col. ianuarie 2003. II. 192 p. anul III. Coordonator ştiinţific: Constantin Sfichi. Constantin Sfichi. 1972. 3088.M. Subinspector biolog. p. Editura Ministerului de Interne. second printing. OPRAN. 1930 . Ştiinţe criminalistice. 3093. Bucureşti. Strafrecht und Psychoanalyse (Drept penal şi psihoanaliză). NEGOESCU. după intrarea în vigoare a Legii nr. 13-14. nr. Albert S. New York. Editura Ministerului de Interne. 1913. Daktyloskopie (Identificarea persoanei Dactiloscopie). Editura Printech. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. OWEN. Personenerkennung – Fernando. 349 p. 1974. Subinspector bio- 3089. ediţie revăzută şi adăugită. p. OSBORN. Barnes & Noble Bookes. OSTERMEYER. Opp. Criminal minds. Contele de Johan. vol. Traducere şi prefaţă de Adrian Mitu. K. 3. 131 p. p. vechi din Bucureşti. Sport- 3095. ORTIZ. Gheorghe Apostol-Ion. chimist. David. 360/2002 privind Statutul poliţistului. 3092. Gesellschaftsstruktur (Comportament deviant şi structură a personalităţii). 159 p. mai 2004. Questioned Documents. anul VI. Competenţa după calitatea persoanei în ceea ce priveşte lucrătorii de poliţie. Boyd Printing Cy Albany. 3084. Editura Vestala. 3083. OXENTIERN. OPRIŞ. 1986.-D. Second edition. Transmisii automate pentru automobile. Ruiz. dr. CIOBANU. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 37-39. Bucureşti. OPREA. Editura Turism. OPPERMANN. Autori: Col. 3091. Abweichendes Verhalten und 3090. La identificacion dactiloscopica. Cugetări. în Criminalistica. 1998. Habana. Berlin. Darmstadt. The Science and Psychology of Profiling. componentă a securită- ţii naţionale. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 18-19. bg. with an introductions by prof. Nelu. Petre. 2002. Lübeck. München. Octavian.punere în evidenţă a urmelor latente cu ajutorul adezivului universal „superglue“. I. 2002. selecţie. nr. Ordinea publică în unele state ale lumii. Klaus. 247 p. în Criminalistica. Irina. iulie 2001. Gheorghe Apostol-Ion. laboratorul de genetică judiciară din Institutul de Criminalistică al Inspectoratului General al Poliţiei Române. Coordonator ştiinţific: Gl. 4.

218 p. Călăuza ofiţerului de TRÎMBIŢAŞU. Constantin. 269-274. 3111. Iaşi. Bătălia pentru ştiri. Anatomia regională a feţei şi gâtului. ROŞU. p. Bucureşti. Atelierele Grafice Socec & Co. DUMITRESCU. vedete. Camil. nr. ROŞU. Fundaţia Regele Mihai I. Presă şi Editorial. Bucureşti. PANGHE. Adriana. 280 p. 281 p. 3110. PANAITESCU. Editura Medicală Naţională. în Tratat practic de criminalistică. 3098. nasului şi ale altor părţi ale feţei şi corpului uman. 3104. Expertiza medico-legală pentru stabilirea vârstei. Portretul vorbit. 31-41. 1976.. Nicolae: 3114. 1. Corneliu. Editura Academiei. Bucureşti. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. septembrie 2004. iunie 2005. Editura Litera. 3108. Editura Matrix Rom. PANĂ. volum 12. Ministerul de Interne. Corneliu. Ministerul de Interne. vol. 3115. Ministerul de Interne. C. PANAITESCU.. X. 3112.. 3109. Traducere din limba franceză de Carmen Ionescu. PANAITESCU. Metode de investigaţie în practica medico-legală. Viorel. Motoare cu ardere internă. Bucureşti. Dr. Probleme medico-legale ale activităţii în cabinetele stomatologice. PALMER. Bucureşti. dr. 3101. nr. Dr. 3103. 3105. scribi sau conţopişti. Bucureşti. PAMFIL. I. 3097. 2000. Denis. Mariana. Prof. 3102. 4.Andreescu şi P. 1961. Iaşi. PANAITESCU. an XI. TRÎMBIŢAŞU. 2005. 1945. Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Bucureşti. p. 3107. Viorel. 2003. Bibliografie la p. BELDIE. Michael. Activitatea medico- 3099. Lecturi din izvoarele istoriei Evului Mediu. Michael. legală în catastrofele cu număr mare de victime. volum 13. nr. în Revista Română de Medicină Legal / Romanian Journal of Legal Medecine. PANAITESCU. nr. p. PANAITESCU. Mariana. nr. P. I. Editura Tritonic. p. PALMER. Mariana. Realizarea portretului vorbit la faţa locului. Viorel. RUELLAN. 2002. PANDREA. PANGHE. 51-56. NEGURESCU. 2005. în Buletin de psihiatrie integrativă. Persoană şi devenire. nr. Nicolae. Traducere din limba franceză de Carmen Ionescu. Adriana. Funcţionare motorie în autism. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. Ministerul de Interne. în Revista Corneliu. 170-177. în Buletin de psihiatrie integrativă. 1965. + XV. GĂNUŢĂ. POPA. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Alexandra. Difficulties in anthropological sex determi/nation on coxal bones. 312-316. volum 12. M. 196 [-198] p. Bucureşti. 1976. Inspectoratul General al Miliţiei. Bucureşti. 1976. Corneliu. ROŞU. Jurnaliştii. 273-279. vol. Petru C. PANGHE.G. Eduard. PANAITESCU.P. Eseu de antropologie. ROŞU. vol. p. 1975. MUREŞAN. volum 13. . vol. Institutul de Criminalistică. Serviciul Cultural. 759 p. Evoluţia metodelor de lucru cu cartotecile <modus operandi> în România. Urmele urechilor. 133 p. 3106. 201-211. 2. 230 p. PANAITESCU. Viorel. ziarişti şi istorici confruntaţi cu conflictele iugoslave. an XI. 4 (27). 111-116. 3113. în Tratat practic de criminalistică. Mirto. Viorel. Francisc.. Identitatea pedopsihiatriei în „tranziţia românească”. Petre. 3. Editura Tritonic. 1974. N. Cu colaborarea comisarilor G. Doru. p. 1984. [Bucureşti]. 3100. Bucureşti. 4 (27). Societate Anonimă. p. 190-194. Bibliografie la p. 2004. p. p. 105-108. 465 p. Criminologia dialectică. Începuturile şi biruinţa scrisului în limba română. PALL. Corespondenţi de război. 219 p. PALLADY. Alexandra.P 3096. X. PANGHE. 2002. în Şcoala românească de criminalistică.. 1909. Viorel. PANAITESCU. Editura de Stat Didactică şi Pedagogică. OGODESCU. Mariana. martie 2005. 216-219. poliţie însoţită de Călăuza cetăţeanului. 232 p.

I. no. Ion. 1978.8 et 9. I. Tache.C. I.C. 3132. M. Bucureşti. 640 p. 3133. Istoria fondărei epifiză. 198 . note şi indici de MarcelDumitru Ciucă. Editura Minerva. 584 p. Examinarea monedelor. PAROT. Michele. Poliţia judiciară 3128. Vasile. nas şi alte părţi ale feţei. (militară şi ordinară). ANGHELESCU. cu fig. Iaşi.). Constantin I. Bibliografie la sfârşitul capitolelor. grafie. 1982. 374 p. 1936. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 3122. + 1 f. III. italiană. 1988. Moscova. 9).I. PARHON. H. 672 p. 3120.. p. Opere alese. Alfred Jean. Lăzărescu şi E. 3124.P. [Bucureşti]. I. PAPAZOGLU. II. în Tratat practic de criminalistică. RICHELLE M. H. I.. 349 p. Editura Minerva. suprarenale. PARHON. 3129. 3131. PAPADOPOL. Corneliu. F. Opere alese. 15 p.). Tudor. Folklor. Traducere din limba italiană de A. Milcu]. Bucureşti. Editura Academiei R. Ediţie şi prefaţă de Valeriu Rusu. Grai. [Redactor responsabil Acad.F. 1 f. Essai de graphologie 3117. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Literatura juridică. Rezumat în limbile rusă şi franceză.. Ministerul de Interne. 738 p. Opere alese. 1943. PANTELIMONESCU.R. V. III. Casa Şcoalelor. în Tratat practic de criminalistică. 3130. 1943.P.. PARHON. PANTELEEV. 89-112.R.P.3116. Editura Humanitas. PANTALEONE. Vol. 89112. Corneliu. Hipnoză. Dimitrie. 1977. În timp de pace. Bucureşti. Repertoriu alfabetic de practică judiciară în materie penală pe anii 1976-1980. M. 120-127.8. (Extrait des Bulletins des médecines et naturalistes de Jassy. Criminalistica. pl. pancreas. 1917. Ştiinţa dreptului şi Criminologie. + p. Endocrinologie generală. Vol. cu fig. şi ilustr. PARHON. Opere. PARHON. + 1 f. 1961. PANGHE. Editura Ziarului Universul. 1917. 3121.R.8 et 9). 89-95. Parhon. vol. 3118. (Academia R. Jassy (Impr.A. 1980. vol. AoûtSept. 1954.R.P. Manual de fonetică romanică romînă. Professeur de clinique de maladies nerveuses et mentales à la Faculté de Médecine de Jassy. portret + 11 f. IV. 3125. 1959. 528 p. Mihai. Ediţia a treia. Introducere în oraşului Bucureşti. POPOVICI.. Mafia şi stupefiantele. Pe un teritoriu sub stare de asediu. Mihai. PARHON. II. Editura Academiei R. Alexandru. Expertiza urmelor lăsate de urechi. PAPAHAGI. 194 p.R.C.I. Psihologie şi psihiatrie. I. scientifique. Manual. (Extras din Revista de Drept Penal şi Ştiinţă Penitenciară. Milcu. Tudor. Traducere din limba franceză. Bucureşti. PARHON. Ediţie îngrijită. SELIVANOV. ovar şi testicul. Repertoriu alfabetic de practică judiciară în materie penală pe anii 1969-1975.C. POPOVICI. Editura Politică. Neurologie. Goldner). 3119. PAPAHAGI. 1995. Ministerul de Interne. Etno- Vol. Toate legile speciale cu infracţiuni date în competenţa Instanţelor Militare. 488 p. (Extrait des Bulletins des medecins et naturalistes de Jassy. cuvânt psihologie. PANGHE.P. + erată (Academia R. Bucureşti. portret + 1 tabel + erată. C. 164 p. francesă şi spaniolă. BARBU. Vol. Vasile. RADU. Redactor responsabil: Academician St. Glanda tiroidă. Bucureşti. Caractères objectifs de l’écriture. Nr. PAPADOPOL. NICHIFOR. Goldner. 1970. Caractères objectif d’écriture par C. 2000. Şt. (Restituţio) 3126. N. Tache. p. În Anexă: formulare tip pentru ofiţerii de poliţie judiciară. BARBU.1916). introductiv. p. Constantin I. În timp de mobilizare şi război. Raportul dintre Psihiatrie. Bucureşti. 415 p. Essais de Graphologie Scientifique. Editura Academiei R. Bucureşti. 3123. nr. glandele paratiroide şi timus. Costescu. 3127. cu facs. 1981.

şi Vestala. Bucureşti. Le droit et la procédure profil psihologic al feminităţii. Blaise. Vasile. 3149. Vol. Bucureşti. 3156. 1976. PAVELCU. 21-23. docent. PAVELCU. 10e année. Alfredo. 334 [-336] p. 130 p. în R.a. Editura AION. Metamorfozele lumii lumii. Principii de docimologie. Une nouvell branche du droit public. 288 p. Drama psihologiei. 405 p. 1936.. Vasile. 3150. (I+II). Editura Didactică şi Pedagogică. [Oradea]. Almanah Filatelic Bucureşti. 1900. Infracţiunea de delapi- ediţie Brunschvicg. Editura Ştiinţifică. Academician. PAUL. de Florica Neagoe. Prof. La Poroscopie (La Vasile. 3141. Cunoaşterea de sine şi cunoaşterea 199 . Scrisori provinciale. 3140. Bucureşti. Dialog. 3152. Dumitru. Cugetări. PASCU [Iuliu].. Günther. 1959. 1974. notiţe introductive. nature an service de la police). Dreptul poliţienesc român. dr. 1969. 341-344. Iuliu. 3142. Cezar Librecht. PATZIG. Aspecte din istoria dare. 3144. Editura Ştiinţifică. 317-334.C. Bucureşti. 3148. 3135. 255 p. no. Bucureşti. 3145. O nouă ramură a dreptului public. Editura Ştiinţifică. Bucureşti. Îngrijită de Aurel Dicu). PASCU. inferioare. 3146. 277-282. Bucureşti. Bucureşti. Almanah filatelic 1984. 1972. 3154. Junimea. Text integral. Editura Didactică şi Pedagogică. 1998. Vasile. 159-164 3151. (Orizonturi). 352 p. Bucureşti. Marile enigme ale 3155. Bucureşti. Traducere de Maria şi Cezăr Ivănescu. PASCU. Editura Enciclopedică Română. Traducere de Mihai Popescu. Bucureşti. 44 p. O. policière. 150-164. Bibliografie la p. 1962. PAVELCU.R. Editurile Saeculum I. Vasile. 3153. I. Vasile. 3139. 1970. 3138. p. Editura Ştiinţifică. PARS HANS H. 1971. PAVEL. PASCAL. 455 p. Handbuch der kriminalische Photographie. VASIU. 308 p. Ioaniţescu. Studii: Pascal. Rezumat în limba franceză. 44 p. PASCAL [Blaise]. + erată. Traducere din limba germană de Mircea Constantinescu şi Niels Őffenberger. PAŞCANU. 1973. Invitaţie la cunoaşterea Prefaţă de D. 135 p. [Bucureşti]. Editura Meridiane. Iaşi. Le droit et la procédure Introducere în ştiinţa examinării. [Fascicula I]-II. Silogistica aristotelică. Victor-Valeriu. Bibliografie la p. Psihologie pedagogică (Studii). Felix R. Eseuri. Cercetări logico-filologice asupra cărţii „A” a „Analiticelor prime”. PAVELCU. Berlin. policière. 160 p. Editura Didactică şi Pedagogică. Dreptul şi procedura poliţienească. 3136. 1999. Traducere de Gheorghe Szekely. Viaţa aventuroasă a operelor de artă. Ediţia a II-a. PASSALEGA. Un nouvelle branche du droit public. Şerban George. Vasile. poştei rurale în Romania. de sine. 1984. Traducere din limba franceză. PATRICIU. 1999. PATURI. revăzută şi adăugită. 1968. 104 p. Ioana. p. 3143. dr. Bucureşti.. Leonard. Din viaţa sentimentelor. F. (Extrait de „Revista de Drept Penal“). PASSERA. Un Iuliu.6-7. + 4 f. PAVELCU. 3147. Colecţie îngrijită de Idel Segall. PAVELCU. Eseu asupra constituirii psihologiei ca ştiinţă. PATRICIU. de Ion Brăescu. creator al prozei franceze moderne. [Louvain]. Editura de Stat Didactică şi Pedagogică. PASCU [Iuliu]. (Colecţia Psyche. univ. Editura All Beck. Bibliografie la p.3134. 152 p. note şi indici de George Iancu Ghidu. tab. 3137. 566 p. PAVELCU. Vasile. PAVELCU. Internet-ul şi dreptul. Blaise Pascal filosoful. p. 164 p. Prezentarea textului de lege şi a practicii judiciare. Doru. 1938. Prof. Bucureşti. f. Bucureşti. doc. 1929. 84 p. 1970.I.

I.I. în R. Constantin. 1999. Meseria de a trăi Doamnei nr. Bucureşti. PĂDURARU. Laboratoarele criminalistice mobile. Ilie. p.I. p. 468-473. 495-500. 1 Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Gheorghe. 275 p. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. e 1937.8. expert Criminalistique. no. 123 [124] p. ing. Gabriel. criminalist. Noţiunea şi clasificarea generală a urmelor. PAVELIUC. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Luceafărul. 3163. p. Timbre şi alte valori. 1937. ing. Limite ale previzibilităţii în accidentele de trafic rutier la trecerile marcate pentru pietoni. 9 année. de reconstrucţie şi modele sistematice ale structurii şi dinamicii teoriilor ştiinţifice. Bibliografie la p. 1976. I. p. în R.I. R. p. Pe copertă: „Profesorului meu Dr. no. Bucureşti. 403-421. PAYOT. 1981. Cesare.personalităţii.. Minovici / Admiraţiune şi recunoştinţă”/ Dr.I. în Tratat practic de criminalistică. Institutul Naţional de Expertize Criminalistice. 10 année. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Cluj-Napoca. 3160. PĂŞESCU. PĂDURARU. 601-623. 4. 28-34.I. Laboratorul Interjudeţean Iaşi. 170-172. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 3162. Păulescu. PĂŞESCU. PAVLOV. 1. 2003. 2004. no. Traducere din limba italiană. PÂRVU.10. 467-468.. şeful Biroului criminalistic I. no. R. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul falsificării de monede. Marc. e 1937. 18-19. Ministerul de Interne. Mihai. 1972. I. în Tratat practic de criminalistică. 2005.F.. Rull et Hess. 3170. PĂDURARU. 9e année. 3165. 1908. Ministerul de Interne. 1982. Die bedingten Reflexe (Reflexele condiţionate). Bibliografie la p. Gabriel. vol. 200 . 9e année. criminalist la Institutul Naţional de Expertize Criminalistice – Laboratorul Interjudeţean Iaşi. jur. procuror. Drd. Marc.9. 1976. Depresurizarea unei roţi – cauza sau consecinţa accidentului de trafic rutier – coroborarea urmelor descoperite la faţa locului cu examinarea criminalistică a pneurilor. ing. p. note şi postfaţă de Florin Chiriţescu.. PĂNESCU. p. PAVESE.8. iulie 2004. PĂŞESCU. vol.P. p. 366-380. Drd. Drd. anul VI. e 1937. Tipografia „Munca” Strada 3171. Metodă de identi- ficare a urmelor de combustibili lichizi. univ. Modalităţi 3168. R.C. COVALCIUC. 1 Evoluţia şi importanţa măsurilor de siguranţă la paşapoarte. 1938. I.C.C. PAYOT.C. 469-491. Bacalaureat / intern 3169. p. 3166.7. Universitatea Torino-Italia. Comisar-şef de poliţie. Editura Allfa. p. Ministerul de Interne. Editura Alma Mater. 123. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Prefaţă: prof.. 3159. 35-43. vol. 255-261. 440 [-448] p.C. E. Bucureşti.. 9 année. München. PĂŞESCU. în Tratat practic de criminalistică. Gheorghe. M.G. PĂDURARU. Coroborarea investigaţiilor medicale cu cercetarea la faţa locului în expertiza criminalistică a accidentelor de muncă produse de organe de maşini în mişcare. 1936. R. p. din Institutul medico-militar. 8e année. 540-562. vol. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. La détermination de l’âge 3161.I. Bucureşti. no.. no. 45-53. nr. p. 1976. p. Bucureşti. des encres suivvant les méthodes de Metzger.C. L’analyse du papier en 3167. 3164. Trusele criminalistice. 113 – 121. în Investigarea criminalistică a locului faptei. în Criminalistica. Gheorghe. în Tratat practic de criminalistică. expert (Jurnal 1935 – 1950). Drd. 1976. Gabriel. Bucureşti. 117-124. Teoria ştiinţifică. p.9. 3158. Ministerul de Interne. Gheorghe. Marziano Guglielminetti. Gabriel. Contribuţiuni la studiul medico-legal / al ştrangulărei cu mâna / Teză pentru / doctorat în medicină şi chirurgie / Presentată şi susţinută în ziua de 7 iunie 1903 / de…. 2003.. p. 3157. Mihail.

165-175. p. vol. Principiile interpre- 3179. 174-186. Interpretarea criminalistică a urmelor la locul faptei. Bucureşti. Reconstituirea fizionomiei corpului şi îmbrăcămintei cadavrelor depesate în Revista de criminologie. Determinarea ve- Gheorghe. 3173. Gheorghe. Gheorghe. chimii urmelor papilare în Revista de criminologie. Bucureşti. Criminalistica. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Bucureşti. mai 1999. ilustr. Gheorghe. PĂŞESCU. II. 258-264. PĂŞESCU. în Revista „Fotografia & video“ nr. Ministerul de Interne. 2/2001. 3191. Editura Naţional. Gheorghe. în Criminalistica. 24-25. p. nr. Bibliografie la p. p. Gheorghe. Gheorghe. Secretele amprentelor papilare. Identificarea persoanelor după urmele lăsate de ureche în Revista de criminologie. 204. Bibliografie la p. cu 390 ilustr. PĂŞESCU. PĂŞESCU. 359 [-360] p. p. Gheorghe. PĂŞESCU. PĂŞESCU. vol. Interpretarea urmelor de sînge descoperite la locul faptei într-un caz de omor. p. p. Gheorghe. de criminalistică şi de penologie nr. 8-11. lăsate de mănuşi. 2001. 1980. III. Bucureşti. Examinarea urmelor 3182. Vol. în Criminalistica. Dumitru. Gheorghe. formă lăsate de animale: Examinarea urmelor de picioare. 8-11. CONSTANTIN. 1996. PĂŞESCU. PĂŞESCU 3187. PĂŞESCU. 3175. 343-357 + 249. Gheorghe. PĂŞESCU. 203. 358-359. Expertiza urmelor- mentelor cu ajutorul copiatorului sau computerului în Revista de criminologie. 3180. vol. Editura Naţional. p. 528 p. de criminalistică şi de penologie nr. 3177. 2000. minalistică a orificiilor descoperite în sticla ferestrelor în Revista de criminologie. Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir. 133 p. 36-42. 3181. Gheorghe. 3174.3/1999. de criminalistică şi de penologie nr. Gheorghe. în Realităţi şi perspective în criminalistică. PĂŞESCU. Ministerul de Interne. p. în Tratat practic de criminalistică.1982. 247-254. 26-27. şeful Servi- 3190.3/1994. PĂŞESCU. 3176. CULCEA. 1/1999. p. Teste grilă. 3184. Dumitru. p. 3. nr. Crime Scene: Blood trace investigation (Examinarea urmelor de sânge la faţa locului) în Romanian Journal of legal medicine. Ministerul Justiţiei. în Tratat practic de criminalistică. tării criminalistice a urmelor la locul faptei. Gheorghe. 3185. Interpretarea criminalistică a orificiilor descoperite în sticla ferestrelor. Ministerul de Interne. Posibilităţi de identificare traseologică a obiectelor pe baza unor caracteristici temporare. 2003. 3189. 1/1999. Abordarea exper- tizei documentelor redate prin mijloace copiatoare în Criminalistica nr. R. p. Falsificarea docu- Examinarea urmelor de îmbrăcăminte lăsate pe obiecte. + 2 Anexe p. Bucureşti. PĂŞESCU. PĂŞESCU. PĂŞESCU. p. La Bundeskriminalamt Gheorghe. Ion. în Tratat practic de criminalistică. PĂŞESCU. 247-254. Gheorghe.6/2001. p. 3188. p. de criminalistică şi de penologie nr. Gheorghe. 171-176. Posibilitatea imitării ciului Criminalistic din Poliţia Municipiului Bucureşti. Gheorghe.1/1999. 205/1992. 201 . Interpretarea cri- perfecte a semnăturii în Criminalistica nr. Gheorghe. 160-165. printre specialişti în Revista „Lumea interpol“ nr. PĂŞESCU. 3186. Col. bantă a urmelor nr. PĂŞESCU. Mileniul III. Gheorghe. 2002. p. 511522. în Valoarea proCriminalistica 3183.. 4/2001. Special photokina – 92. PĂŞESCU. 3192. 31-36. 127-133. IV. Bucureşti. 7/1992. Gheorghe. p. III. anul I. 3178. 1979.3172. de criminalistică şi de penologie nr. 1980. CULCEA. 213.1/1999.. PĂŞESCU. 67-76. PĂŞESCU.

Bucureşti.. 3198. Prof. Traducere din engleză de Lucian Popescu. august 2006. 2000. 1997. 3203. Scott. (Observaţiuni asupra legii din 4 iulie 1921). Folosiţi-vă intuiţia! Titlul original: The Intuitive Way. 1-15. 36-38. p. 1977. nr. 1-105. Conf. 1-517. 2005. Paris. Bucureşti. Bucureşti. Subcomisar de poliţie. Expertizele balisticojudiciare în dosarul „Vasile Milea”. Penney. Consideraţii generale despre cioburi de sticlă şi crăpături în geamuri. Gheorghe. 1998. Bucureşti. Les lois de l’écriture. Coordonatele 3196. 1995-1998. 1984. 3.M. 3208. 2001. p. nr. Bucureşti. expert criminalist. univ. Bancă de articole – Revista „Filatelistul feroviar“. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. PĂTRĂŞCOIU. nr. 17 p. Mircea-Nicolae.16. PĂUNESCU. nr.6. 246 [248] p. dr. în „Criminalistica”. PĂTRUŢ. 3200. nr. M. 3195. Erori în cercetarea la faţa locului şi efectele lor asupra expertizelor criminalistice. 1983. PĂTRĂŞCOIU. Conf. Editura Didactică şi Pedagogică. 1999. nr. PĂŞESCU. psiholog. Leliana Valentina. Gheorghe. PELLAT.. 2004. în Criminalistica. 1921. 128-134. anul VIII. Bancă de articole – Revista „Curierul filatelic“.P. Numărul de puncte caracteristice necesare identificării dactiloscopice.B. 19951999. furturi. Catalog specializat al plicurilor şi cartoanelor filatelice – Prima zi – România – Ediţiile „Colecţionarului“. nr.3193. 26 p. 386-387. PELLA (Vespasian V. escrocherii. falsuri. 21 – 24. 2. 3194. Catalog specializat al mărcilor poştale româneşti cu – Greşeli de machetare – 1958-1998. Bucureşti. în Criminalistica. 2003. Agresivitatea şi condiţia umană. Conf. PĂŞESCU. 1927. Conf. de articole – Revista „Filatelia“ – 19541999. Solange. nr. expert criminalist. Gheorghe. Constantin. Titlul original People of the lie. Dr. metodologice ale recuperării minorului inadaptat.. BUTOI. 3197. 1999.. p. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. univ.. cartofilie şi numismatică“. dr. Gheorghe. 5 p. 1990-1999. PÂRLOGEANU. 1994. Vagabondajul şi 3210. noiembrie 2003. dr.. Bucureşti.). Mircea [-] Nicolae. Competenţa expertului criminalist cu privire la probele de comparat . 1995 – 1999. univ. PĂUNESCU. Constantin. cerşetoria. Bancă de articole – Revista „Magazin de filatelie. expert criminalist. 202 . 1999. 77 p. Din lumea interlopă a mărcilor poştale.. Mircea-Nicolae. p. anul VIII. nr. mai 2004. Editura Alma Mater. PĂŞESCU. 3201. Editura Tehnică. 3199. PEIRCE. anul V. Curtea Veche. Bucureşti.C. 8-10. 37 p. Bancă Speranţa de a vindeca răul uman. anul VI. dr. PECK. Editura Aldus. 3202. Consideraţii privind analiza genetică. Braşov. – Ministerul Justiţiei. Editura Didactică şi Pedagogică. PĂTRĂŞCOIU. 1-58. 135 p.G.. PĂUNESCU. The Hope for Healing Human Evil. Tudorel. univ. p. în Criminalistica. expert criminalist. Cluj-Napoca. Bancă de articole – Almanahul filatelic. aprilie 2006. Constantin. Bucureşti. expert criminalist. Grigore. Bucureşti. 1997. 51 p. 4. Bancă de articole – Revista „Colecţionarul“. Deficienţa min- tală şi organizarea personalităţii. genetician. p. Conf. univ. Crime. 1999. 3206. 36 p. 3209. I. adjunct al şefului Serviciului Criminalistic din D. Bucureşti. PĂŞESCU. 1999. 26 p. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. univ. Bucureşti. Psihologia minciunii. Adrian. Gheorghe. 3204. 3205. 34-35. PĂŞESCU. Particularităţile expertizei semnelor auxiliare scrisului. dr. 5-8. 2006. Teora. 2000. PÂRVULESCU. Traducere din limba engleză de Anca Perl. 3207. dr.. 7 p. 330 [336] p. Bucureşti.N. p.E. Librairie Vuibert. 1977-1990. Bucureşti. Bucureşti. Ediţiile „Colecţionarului“. Editura Luceafărul.

1926. 588 p. Manual teoretico-practic de poliţie judiciară. Fehlerquellen im Strafprozess . vol. Raymond. Ministerul Interne. 145-156. partea I. (Extras din „Revista Judiciară“). 1907. Jean- André. Semnătura electronică. XVI + 703 + 59 p. 1930. Gr. Carol nr. Expert tehnic. Mihai. Diomid. Bucureşti. Semnătura electronică – un pilon important al sistemelor de management al securităţii informaţiei. I. Studiu social. 3226. Editura Albatros. PETERS. Precis de istoria dreptului Marius Daniel. partea I. p. juridic şi de legislaţie comparată. nr. LEGRAND. Monumentele vechiului drept român. HULL. Ediţia a II-a revăzută. Bucureşti. Bucureşti. Steluţa. CĂLUGĂREANU. 456 p. Legiuirile greceşti. director român. 3224. Curs de istoria dreptului 3223. 1995]. Traducere din limba franceză de Gabriela Sandu. Iaşi. Licenţiat în drept. III. PERETTI. 3214. 30 p. Licenţiat în drept. GREJDINOIU. 391 [-392] p. moravuri. 3.A. mai 2003. Studiu istoric şi critic. Ciprian Marius. anul V. vol. 2004. PERIEŢEANU. Marius Daniel. 3213. Examinarea urmelor statul modern. Ciprian Marius. vol. Ion. 1904. PERETZ. fără an. 3218. Bucureşti.A.15-16. I. în Tratat practic criminalistică. de de 3222. I. I. 3221. Ion. CĂLUGĂREANU. Bucureşti. p. nr. general E-sign România S. Traducere din limba engleză de Gheorghe Mateescu. 200 p. Ştiinţele educaţiei). p. Ing. Ing. PEŞTINĂ. Ediţia a II-a revăzută. Tehnici de comunicare. I. Laurence I. iulie 2003. comisar pe lângă Prefectura Poliţieĭ Capitaleĭ. Un manual internaţional privind o bună practică în penitenciare. 3215. Rolul poliţiei în Justiţiei al Olandei. Marius Daniel. 167 p. 3212. partea a II-a. 3220. Gr. Inginer. Traducere din limba engleză de Gheorghe Florian. Criptografia – cel mai important aspect al sistemelor de management al securităţii informaţiei. 526 p. BONIFACE. 1999. Cu o prefaţă de Domnul Karl. Bucureşti. p. 15-16 (II). 1980. Editura Luceafărul. ianuarie 2005. anul VII.36 (I). Organizarea poli- Marius Daniel. PELIN. 2005. PERETZ. Discurs rostit în şedinţa Adunării deputaţilor dela 26 iunie 1929 în calitate de raportor al legii asupra organizării poliţiei.3211. PEŞTINĂ. + erată. 1905. PERIEŢEANU. Cuvânt înainte de general de divizie Ioan Chiş. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Istoria Europei Libere prin documente de securitate. anul V. Principiul lui Peter: cum funcţionează o ierarhie. Bucureşti (Inst.. 25-27. nr. 4. Bucureşti. procuror la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Originile dreptului român. Jurist. Gr. de Arte Grafice „Universala“). p. Semnătura electronică şi soluţiile PKI. 2001. 1999. de Arte Grafice „Eminescu“).. 88 p. PERCIUN. 6. noiembrie 2003. PERIEŢEANU. în Criminalistica. partea a II-a. nr. Gr. 28 p. 10. 296-300. 155-181. anul V. Bucureşti. Stătescu.. Institutul de Arte Grafice „Vremea”. [Bucureşti. ediţia a II-a revăzută. ţiei. Penal Reform International şi Ministerul St. în Criminalistica. Vol. PETER. Bucureşti. 442 p. Ucidere din culpă comună. DUMITRESCU. André de. (avocat). (Collegium. 203 . PERIEŢEANU. 3227..Eine Untersuchung der Wiederaufnahmeverfahren in der Bundesrepublik Deutschland (Surse de eroare în procesul penal – O examinare a procedurii de redare a înregistrărilor în Republica Federală Germania). Jurist. 3219. în Criminalistica. A pune regulile în acţiune. Poliţia de 3225. II. Editura Polirom. român. Jean. 1928. I. PEŞTINĂ. Bucureşti. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 3216. 393 p. p. PEŞTINĂ. I. de ştampilă. PEŞTINĂ. 1931. [Marius] Dan[iel]. 3217.. Drd. vol. Humanitas. Operaţiunile „Meliţa“ şi „Eterul“. Str. Bucureştĭ (Stab. II. 1. p.

Instrucţiuni practice pentru cercetări la faţa locului în crime. 288 p. Materiale şi truse criminalistice moderne destinate investigării locului faptei. spargeri. Ediţia a III-a. Ion.. PETRESCU. Pecker. Bucureşti. 3241. PETROVICI. (Utopica). Bucureşti. Profesor la Facultatea de 3231. 3232. conferenţiar la Universitatea din Aix-Marseille. Bibliografie la p. (Collegium. I. Jean. Editura Librăria Academică S. 135. Traducere din limba franceză de Dan Rădulescu. Evoluţii şi tendinţe în criminalistica modernă. 352 p. vol. 88 p. în Criminalistica. PETRICĂ. Essai sur les relations entre les regulations organiques et les processus cognitifs. Înţelepciunea şi iluziile Bertillon la calculator. Consideraţii privind metodologia de recoltare a fragmentelor de ţesuturi şi organe. Iaşi. în Ghidul procurorului criminalist. PIAGET. Cluj. Teoria noţiunilor. privind strategia de examinare cu tehnica poligraf. 3235. 1923. Bucureşti. 212 p. Traducerea: Dan Răutu. Filosofie).A. De la scaunul lui Ştiinţe din Geneva. PIAGET. Biologie şi cunoaştere. Ion. Ion. + erată (Direcţiunea Generală a Poliţiei). Timişoara. Logica. Jean. PIAGET. p. cu ilustr. Bucureşti. anul V. 2001. 386 [-391] p. Universul fotografiei digitale. Agora. p.. (Din publicaţiunile Casei Şcoalelor. 1992 (Utopica). PETROVICI. PETROVICI. C. Douăsprezece prelegeri 3229. Probleme de logică. Tratat elementar… Bucureşti. PETROVICI. Ediţia a II-a adăugită. Jean. 93-96. Bucureşti. 204 . Eseu asupra relaţiilor dintre reglările organice şi procesele cognitive. 391 p. Mileniul III. atentate … etc. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 3230. Ion. Cartea Românească. Editura Helicon. 254 [-256] p. Bucureşti. F. 1994. 194-210. Bucureşti. 3245. Psihologia copilului. Răspunsurile marelui psiholog la problemele învăţământului. PETROVICI. p. Dacia. 3243. Agora. Reproduce textul original apărut la Editura Casa Şcoalelor. 3239. de poliţie. Bibliografie la p. Polirom. Iaşi. Iaşi. Editura Didactică şi Pedagogică. 2005. Introducere în meta- fizică. 1935. 3240. Biologie şi cunoaştere. (Pedagogia secolului XX). PETRICĂ. Cluj. histochimice şi tanatochimice. Titlul original în limba franceză: Biologie et connaisance. p. PIAGET. 3242. PETRESCU. Lucian. Diana Zamfira. 163 p.. 1994. STOICAN. 136 p. Lucian.]. 1928. 1969. 1929. 283-286. Bärbel. Consideraţii Ion. Studiu introductiv şi note de Constantin Sălăvăstru. tehnici şi performanţe. 1970. Eseu asupra relaţiilor dintre reglările organice şi procesele cognitive. profesor la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei de pe lângă Universitatea din Geneva. Biblioteca Pedagogică). Traducere din limba franceză de I. BURICESCU. 3236. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Reproduce textul ediţiei din 1924 (Utopica). [Traducere de Liviu Damian şi Octavian Madan]. Lucian. PIAGET. în Criminalistica. 3237. 1936. p. 10-12. 1972.3228. 1911. PETRESCU. Traducere din limba franceză de Liviu Damian şi Octavian Madan. Svetlana. PETROVICI. PETRESCU [Corvin M. Ioan. 26 p. Natalia. 455-462. 3244. Psihologie şi pedagogie. PAMBUCCIAN. DRUGESCU. INHELDER. filozofiei. 40. Victor. Bucureşti. Editura Ştiinţifică. a probelor biologice necesare examinărilor histopatologice. 1971. Probleme de logică. 3233. mai 2003. 1971. 3. Cartea ofiţerului universitare despre Immanuel Kant. 1998. 218-226 3238. Jean. Jean. Editura Didactică şi Pedagogică. 3234. 2004. Gr. Editura Dacia. PETRICĂ. PANAITESCU. Expert-criminalist. nr. Ion. Editura Luceafărul. 137 [-139] p. 176 p. Iaşi. Expert criminalist. 132 p. D.

Lumina Lex. Ştiinţe criminalistice. Conf. 104 p. 1973. 1983. Biblioteca Centrală Pedagogică. Bibliografie la p. fază a procesului penal. Essen. 1853 – Crimean 3247. Feldweg. Bucureşti. Traducere din limba engleză şi note Adriana Bădescu. 3252. 1963. 94 p. 1988. Titlul original în limba franceză: La construction du réel chez l’enfant. Alexandru. 632 p. Ediţie revăzută şi adăugită. efectuării şi terminării urmăririi penale. Editura Didactică şi Pedagogică. M.M. Traducere după ediţia Théories du langage. PICKNETT. Jean. Royaumont pentru o ştiinţă a omului în 1975] [de] Studiu introductiv: Călina Mare. 1976. 1980. PIAGET. Criminalogie. Naşterea inteligenţei la copil. univ. Théories de l’apprentissage. PINTEA. PIAGET. Dimensiuni interdisci- plinare ale psihologiei. Misterul templierilor. Traducere de Dan Răutu. A. 205 . (Idei contemporane). 3259. F.…] Prefaţă de prof. 427-433. Construirea realului la und Beweismittel – Computerkriminalität (Computerul ca instrument şi mijloc de probă – Criminalitatea electronică). Der Computer als Tat- 3248. PIAGET. Alexandru. 2004. Tiberiu Toader. (Informare tehnică. 3258. 3249. Urmărirea penală. 1973. Aspecte teoretice şi practice. 508 [512] p. 44 p. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Didactică şi Pedagogică. 436 p. Lübeck. Dalloz. univ. Helmut. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Cluj. 3251. Noam. Din volumul intitulat în orginal în limba franceză: Tendances principales de la recherche dans les sciences sociales et humaines. [Colaboratori: dra. PICKO. Teorii ale limbajului. Bucureşti. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. 3250. 2002. ianuarie 2005. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Jean. Traducere: Mariana Ceauşu. PIAGET. anul VII. Lambecier. Editura Schmidt Römhild. Bibliografie la p. Teorii ale învăţării: Dezbaterea dintre Jean Piaget şi Noam Chomsky [Organizată la Centrul tactică criminalistică în investigarea delictelor informatice. 340 p. 102-103.X. Bibliografie la p. dr. Mihaela Toader. p. Jean. cu portret aplicat (Lucrări fundamentale de pedagogie). 3257. 2004. ediţie revăzută şi adăugită. Traducere de Dan Răutu. Editura Didactică şi Pedagogică. vol. 1973. 483-505. Titlul original în limba franceză: L’épistémologie génétique. Cu o prefaţă a autorului pentru ediţia românească. Clive. Jean. Bibliografie la p. Pecker. Jean. Dr. Dacia. Alexandru. 34-35. PIAGET. Dr. 3260. 64 p. Păstrătorii secreţi ai adevăratei identităţi a lui Iisus Hristos. Chronological Table. Elemente de Jean. Judecata morală la copil Lynn. 2006. copil. 3255. dra. 3253. (Pedagogia secolului XX). Titlul original în limba franceză: Le jugement moral chez l’enfant. Editura Ştiinţifică. Traducere din limba franceză de Dan Răutu. Procedura începerii. nr. 256 p. PRINCE. PIAGET. În româneşte de Ecaterina Popa. 471 [472] p. Structuralismul. în Criminalistica. 168 p. Bucureşti. Tradu- cere din limba franceză de Alexandru Gheorghe. PIAT DEWAVRIN.Ursula Şchiopu. dr. Epistomologia genetică. N. 8). coordonator Rolf Rainer Jaeger. dra. 1. PIAGET. Bucureşti. CHOMSKY. Bucureşti. Popa. I. Bondues 1994. Bucureşti. Ioan A. 320 p. PINTEA. Paris. Bucureşti. PIAGET. Aspecte teoretice şi practice. 1972. Jean. War – 1856. (despre) Psihologia inteligenţei în concepţia lui Jean Piaget. Editura Ştiinţifică. J. Jean. 3256. Editura Politică. PINTEA.3246. 3254. Traducere: I. Bucureşti. 450-457. Baechler. PINATEL. RAO. Berlin.

2: Anunţurile lui Gordon Pym din Nantucket. Prăbuşirea casei Usher. Psihogeniile în patologia medico-relaţională. [Povestiri]. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Marin. ŞTEFĂNACHE. Tiberiu- Traducere de Raoul Laur. Teoria evoluţiei spirituale. SCRIPCARU. BUTEREZ. POE. 1. Ana. 206 . LĂPĂDUŞI. 272 p. Bazele tragerii cu armamentul. Bibliografie la p. Edgar Allan. Bucureşti. Drd. PLATT.. Scrisoarea furată. Bibliografie selectivă la p. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Mellonta Tauta. General de divizie dr. dr. 3277. Editura pentru literatura universală. 283-286. Criminalitatea juvenilă. Prof. 3267. Fenomenul „Copiii străzii. Ilie. Ion Vinea şi Mircea Alexandrescu. 1996. pl. Pym. 1958... 3263. foto. Constantin Noica. Ion. Pledoarie pentru istorie. Anul nou se naşte în sânge! Continuare a volumului Şase zile care au zguduit România. Particularităţi ale cercetării locului faptei în cazul infracţiunilor săvârşite prin folosirea armelor de foc. Traducere de Constantin. PIROZIŃSKY. 2000. 461-463. 2005. Scrierile lui Gordon 3265. Tadeusz.. Traducere de Mircea Alexandrescu şi Marius Măgureanu. Lt. Proză. 3270. Iaşi. 1968. 3273. Cristian. în Investigarea criminalistică a locului faptei. ALEXANDRESCU. STANCIU. PLATON. 144 p. Petru. Gheorghe. Constatarea Traducere din limba franceză de Anca Pîntea. Crime Scene. Cristian. Legile morale şi politice. Tiparul „Cartea Românească“. 3268.col. 1966. septembrie 2005. 1965. Partea generală. MEDEANU. Traducere de Ion Vinea. Bucureşti. Ţuţu. Editura Lumina Lex. Bucureşti. infracţiunilor flagrante săvârşite prin folosirea armelor de foc. Editura pentru literatura universală. 6 f.. Traducere de Ion Vinea şi Petre Solomon. Editura Luceafărul. 3275. Stalin. 520 p. expert criminalist. Ion. 254 p.. Richard. Dumitru. PITULESCU. Opere. (Biblioteca „Luceafărul“. Editura Antet. Daniel. APOSTOLESCU. Editura Luceafărul. 1. Editura pentru literatură.K. Bucureşti. POE. p. Edgar Allan.. vol. 3276. PITULESCU. 253-254.. POE. Curs universitar. 384-385. Traduceri: Sorin Vieru. Traducere de Livia Deac. 3278. Mr. PLOSCĂ. Colonel.2. 3264. 3262. I. Mr.. Col. Ana. 287 p. 1963. 3271. Dr. PITULESCU. LAZĂR. 304 p. POE. Luminiţa-Loredana. p. D. Vladimir. Bucureşti.V. Bucureşti. Relevarea urmelor papilare de pe diverse obiecte folosind instalaţia de vaporizare cu cianacrilat din dotarea laboratorului. Publishing. Edgar Allan. PROFIRESCU. 813 p.. 443 p. 64). 3272. Drept Penal. 2005. Vol. 3269. 205-216. 3-6. 2005. CONSTANTIN Ion. Elena Popescu. Editura Naţional. Editura Tineretului. 454 p. p. PLOSCĂ. nr. 232 p. Bucureşti. 32 p. PITAGORA. XXII + 289 p.3261.col. 208 p. + 21 p. 2 vol. PLEŞEA. Ion. POE. Mr.. Vasile.a. Edgar Allan. 487 p. Editura Universal Pan. 2004. Introducere la dialogurile logice: Alexandru Surdu. 192 p. Bucureşti. 1998. Edgar Allan Scrieri alese în două volume. 3274. f. 1997. Bucureşti. XLI + 435 p. Subcomisar. The ultimate guide to forensic sciense. Bucureşti. Drd. 5. Cezar. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. Bucureşti. Editura Psihomnia. BOIŞTEANU. II.. vol. ilustr. 3266. Vincent Buranelli. Combinatul Poligrafic „Casa Scânteii“. Lt. Vol. General de brigadă (r). Ministerul de Interne în decembrie ’89. Bibliografie la p. Avocat drd. în Criminalistica. Marian Cuică. PITICARU. 1989. Edgar Allan. Ion. PIŞLEAG. PEŢA. POE. vol. Colonel (r). Ediţie îngrijită de Petru Creţia şi Constantin Noica. anul VII.

anul I. Iuliu. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Tradu- cere de Ion Vinea. Informatica şi ciberne- schiţe. XX + 604 p. D. Bancnota cu valoare de 2. 1973. Grundlagen (Investigarea incendiilor). 47-48. Traducere de Mircea Alexandrescu. 175 p. Bucureşti. Punerea în circulaţie 3299. Mihaela Mazilu. POE. 1987. Manual. 533 p. Traducere de 3286. Ediţie îngrijită. Despina Neagoe. Bucureşti. Editura Univers. Scrieri alese. POE. 1969. Schiţe. Untersuchungen bei Bränden. 2003. Edgar Allan. Pedeapsa cu 3281. în: Die Schriftenreihe der Kriminalistik. introductiv de Zoe Dumitrescu Buşulenga. Prim-procuror al parche- 3283. 250 p. 109 p. POLEVOI. Masca morţii roşii. Edgar Allan. Bucureşti. POMETCU. Iulian.15. Editura Orion. Editura Univers. Wordwort. iulie 1999.0000 lei.R. Traduceri din limba engleză de Liviu Cotrău. Ware. nr. Studiu 3293. X/1984. 136 p. 4. Editura Amaltea. 3284. ediţie bilingvă.145. Traducere de Ion Vinea. 6. anul I. POE. Oxford. povestiri. POE. POE. 16-18. p. Press. Pergamon Press. Editura Amaltea. 299 p. Traducere de Ion Vinea. Edgar Allan. 2003. Masca morţii roşii: 3297. POGANY. 679 p. essentials of forensic medicine. Bucureşti. a bancnotei reproiectate cu valoarea nominală de 10. 1991.3279. 3289. 1 Banca Naţională a României 207 . S.S. POE. POE. moartea – „pro“ sau „contra“. Bucureşti. 728 p. Edgar Allan. POLSON. 120 p. Mihu Dragomir şi C. Tales of Mystery and 3287. Bucureşti. Aventurile lui Gordon 3292. 3. Edgar Allan. în Criminalistica. Traducere de Ion Voinea. Mihu Dragomir şi Constantin Vonghizas. Literatura juridică. nr. Traian. Dr. (ediţie de lux). 3295. 2002. Mihu Dragomir şi C. septembrie 1999. Bucureşti. anul II. POMETCU. Bucureşti.v. tului de pe lângă Tribunalul Sibiu. Richard. nr. Sydney. 3300. D. în Criminalistica. 3298. Fotografia – de la teorie la practică.J. Cyril John. 1990. 1995. Ion Vinea. Editura Eminescu. Maria-Ana Tupan. Ediţie revizuită. 528 p. 232 p. Richard. 729 p. Al treilea val: noua eră în Network Marketing. Toronto.N. 143 p. Editura Polirom. decembrie 2000. Traducere de Dan Starcu. N. 2003. K. POENARU. de aur. Interdependenţa expertizelor criminalistice şi filatelice în identificarea mărcilor poştale falsificate sau contrafăcute. Vonghizas. Edgar Allan. Expert B. The Gold Bug/Cărăbuşul Traian. Petre Solomon. Al patrulea val: Network Marketing-ul în secolul XXI. Scrieri alese. Ion. POE. note şi comentarii de Liviu Cotrău. Pym. 1995. POE. Edgar Allan. mai 2005. studiu introductiv. p. POE. 1979. „Dacia“. 3291. POE. POE. Misterul Mariei Roget. nuvele. 1. Traducere din limba engleză de Monica Şerban. 3296. v. 127 p. în Criminalistica.000 lei – emisiune 2000. Scarabeul de aur. Imagination. Diana Cotrău. 240 p. Edgar Allan. Polevoi. 3294. 3. 1993. GEE. Şef serviciu în cadrul Băncii Naţionale a României Noi elemenete privind introducerea bancnotelor de polimer în România. 3282. Corint. POMETCU. 1992. Cluj. Crimele din rue Morgue.S. POHL. 3288. povestiri 1831-1842. Traducere din limba engleză de Dan Pavelescu. nuvele. Prăbuşirea casei Usher. Moscova. Editura pentru literatură universală. Editura Saeculum. anul VII. tica în drept.. 1970. 1994. Bucureşti. Edgar Allan. 1999. New York. Braunschweig. Bancnota de polimer cu valoare nominală de 500. Edgar Allan. Editura Lumina Lex. 3280.000 lei. Traian. 25-26. Vonghizas. The 3285. Traducere şi ediţie îngrijită de Agop Bezerian. 1931 – 1842. Edgar Allan. Dan Botea. 276 p. Poeme. Third editon. POE. în Criminalistica. nr. p. Sub redacţia N. POIANA. 3290. p.

expert criminalist I. POP. Cluj. POP. Ministerul de Interne. 2003. Microurmele – o O minoritate în tranziţie. Prefaţă de prof. 3310.N.. Traian.000 lei. 3315. POMETCU. Caracteristicile noilor bancnote şi monede. POMETCU. Doru. Rene. 2001. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. nr. 2001. POMETCU.000 lei.R. Bibliografie la p. Traian. Vol. Traian. POPA. în Criminalistica. muniţiilor şi materialelor explozive. Drept procesual penal. Emmanuelle. p. 3309. metode de examinare – caroiajul. problemă pentru practica criminalistică românească. 224 p. în Criminalistica. POPA. Traian. în Criminalistica. V + 716 p. 234-236. p. Criminologie. Metodă nouă de relevare. 3305. Maior. Nicolae. 1947. I. nr. 135-141. 208 . anul II. Traian. Gheorghe. 108 p. 2006. POPA. şeful Poliţiei Municipiului Târgovişte. POP. anul VII. 6. 3312. Traian. anul III. Ion. Octavian.. I. Dâmboviţa. Dr. în Criminalistica. POMETCU. nr. A antologie realizată şi comentată de Doru Pop. anul II. Les Timbres des Principautés danubiennes et de la Roumanie (1858 a 1872) Le Philatéliste Belgé. vol. Bucureşti. Bucureşti. decembrie 2000. nr. 158 p. Editura Polirom. 1928. 3. septembrie 2000. Principautes danubiennes et de la Roumanie (1858 a 1874). Leul nou. POPA. început numărătoarea inversă… Euro… înaintea lansării!. Orăştie. p. septembrie 1999. Seria Media coordonată de Mihai Coman. p. nr. Mr. 3306. POMETCU. POP.000. nr. în Criminalistica. 16-17. p. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Expert bancar. Editura Compania. Gheorghe.31. medic legist – Laboratorul de Medicină Legală Târgovişte. Le Philateliste Belge. Iaşi. Bucureşti. în Criminalistica. Ţiganii din România. Bancnota polimer cu valoare nominală de 1. Posibilităţi şi limite de identificare a copiatorului albnegru pe baza urmelor create pe materialul xerografiat. Şef serviciu. univ. anul I. Gheorghe. POP. 1921. 261 p. ANGHELESCU.135/1932-146/1933-147/1934 3317. în Criminalistica. PONCELET. 3304. 31-32. Mileniul III. Editura Sfinx. conservare şi exploatare cu ajutorul tehnicii de calcul a urmelor papilare create pe suporturi vegetale. Brüssel. 1. Curs de criminologie. Banca Naţională a României.J. p. ianuarie 2004. Traian. Şef Serviciu securitate Chestiuni de istorie şi filosofie penală. Dorel. Mass-media şi democraţia. Traian. 14-15. POP. 3316. Drept penal. bancnota de 50 euro. Prima contrafacere a Cluj. Tipografia Libertatea. p. Traian. de siguranţă şi edificarea „baricadei” împotriva contrafacerilor. Elemente moderne 3311. Traducere din limba franceză de Gabriela Ciubuc. Gheorghe. MITRESCU. noiembrie 2001. POPA. Dr. anul IV. Bancnota de 1. 3307. 3319. Inspector de poliţie.3301. 24-25. p. 6. Les Timbres des Gheorghe. mai 2005. 382 p. p. Prima contrafacere a monedei Euro din România – bancnota de 50 Euro. monedei Euro din România. în Criminalistica. POMETCU. 1999. Noi 3320. 3314. 104-106. Tipografia Naţională. Vol. dr. 135/1932 -Vol. Particularităţi în investigarea ştiinţifică a morţii prin electrocutare.000. PONCELET.. nr. bancară – B. Emilian Stancu. 470-480. 3303. Târgovişte. PONS. p. 1976. 6. p. 3313. 2001. 5. 470-476. 4. emisiunea decembrie 2003. René. 18-19. Şef serviciu în cadrul B[ăncii] N[aţionale] R[omâne]. Introducere. Dr. Interpretarea tehnico-ştiinţifică a urmelor descoperite la faţa locului.20-21. şeful Poliţiei Municipiului Târgovişte. Bucureşti. 3308. 3302. vol. Mr. noiembrie 2002. 190/1937. 3318. Editura Macarie. 2000. Investigarea crimina- listică a infracţiunilor la regimul armelor. anul VI.P. în Tratat practic de criminalistică.

29-30. p. ridicarea şi conservarea microurmelor la locul faptei. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Gheorghe. volum 12.J. p. POPA. 41-48. în Criminalistica. Crişan. 3324. BĂRBĂRII. iulie 2005. adjunct al inspectorului general al Poliţiei Române. 2003. 3-4. Ligia. nr. directorul Institutului de Criminalistică din I. p. 4. dr. POPA. 8 3326. anul V. în Criminalistica. POPA. 1-2. nr. POPA. Comisar-şef de poliţie 3331. Rolul probelor criminalistice în stabilirea adevărului. 3325. Mirela. p. POPA. POPA. Gheorghe. 3330. Bucureşti. 3334. I. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Bucureşti. p. noiembrie 2004. tab. Europolul semnalează din nou pericolul drogurilor. rtizei scrisului de mână în limba arabă. p. nr. I. Gheorghe. vicepreşedinte al Asociaţiei Criminaliştilor din România. 3328. 3-5. p.. POPA. dr. nr. 2005. 5. 2005. 7-12. Prevenirea criminalităţii prin mijloace criminalistice. 2005. Direcţia Organizare-Mobilizare). 1989. 124 p. Comisar de poliţie. Gheorghe. DERMENGIU. utilizate de Poliţia Română. 25-26. Expert criminalist. 209 . nr. dr. Consideraţii privind Criminalistica românească. Subcomisar de poliţie asistent univ. 3327. cu ilustr. Identificarea instrumentelor de spargere pe baza urmelor / microurmelor descoperite la locul faptei. Jurist. nr. Note de curs. în Criminalistica. Dan. p. 34. 3323.P. 97-101. Comisar-şef de poliţie Mălin. Vasile. p. POPA. şef Serviciul identificări judiciare din cadrul Institutului de Criminalistică. în Criminalistica. Ionel. POPA. p. Conferenţiar universitar 3333. 2004. 5. Comisar-şef. Carmen-Lorena. 1. Bucureşti.. p. POPA. Utilizarea de către Poliţia Română a sistemului IMAGETRAK[. 3322. nr. Subcomisar de poliţie. în Criminalistica. Autorul faptei a fost în legitimă apărare. Microurmele – o problemă pentru practica criminalistică din România. VASPEAN.3321. Gheorghe. mai 2004. POPA.R. Gheorghe. Particularităţile expe- 3329. martie 2004.. POPA.. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. POPA. dr. CONSTANTINESCU. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. POPA. anul V. anul VII. Comisar-şef de poliţie CĂRĂUŞU. anul VIII. Metode şi tehnici moderne de identificare criminalistică a persoanei. Ioviţă-Viorel. Editura Luceafărul.] sistem de recunoaştere şi compunere facială. dr. Gheorghe. anul VI. Gheorghe. iulie 2005. în Criminalistica. septembrie 2003. Master european. dr. 249 [251] p. 32-51. în Criminalistica. Univ. Gheorghe.. Gheorghe. în Realităţi şi perspective în criminalistică.P. Descoperirea.G. 6. Comisar-şef dr. 3335. NECULA. POPA. Comisar-şef de poliţie. 1. 3332. Mucenic. Ionel. Maior. adjunct al Inspectorului general al Poliţiei Române. (Ministerul de Interne. Editura ERA. Comisar-şef de poliţie Gheorghe. Posibilităţile de lucru ale Institutului de Criminalistică din Inspectoratul General al Poliţiei Române. Dr. 2006. Serviciul Editorial şi Cinematografic. septembrie 2003. Carmen. + 1 f. nr.. anul VII. Comisar-şef de poliţie dr. p. Bucureşti. p. 141-143. în Criminalistica. Analiza ADN mitocondrial – validarea în medicina legală. 122-124. NECULA. Conf. 4. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Căpitan. februarie 2006. Metodica organizării şi desfăşurării pregătirii fizice a cadrelor din unităţile Ministerului de Interne. POPA.. Bibliografie selectivă p. 3. Criminalistică. LĂZUREANU. Sorinel. anul VI. 31-41. Subcomisar. Comisar-şef de poliţie dr. Dâmboviţa. Gheorghe.

Omo- 3350. Nicolae. preşedinte Curtea de Apel Bucureşti.. p. univ. Editura Detectiv. 1969. POPA. p. 5. Fotografia judiciară. 536 p. Editura Ministerului de Interne. POPESCU. Bibliografie la p. Ion P. nr. I. Bibliografie la p. 367 p. 1965.3336. Cardul bancar. 3341. 2002. 2003. univ. STANCIU. Analiza ADN mitocondrial – validarea în medicina legală (II). 21-23. în Criminalistica. POPESCU. Investigarea evenimentelor aviatice. DERMENGIU. expert criminalist la Poliţia Turda. Ediţie revăzută. 3346. Anghel Andreescu. Consecinţele interpretării greşite a unor asemenea expertize. 1983. FILIPESCU. cu tab. Bibliografie la p. Nicolae. 296 p. 2003. Mircea. 3340. Nicolae. Interpretarea şi valorificarea expertizelor criminalistice şi medico-legale în procesul penal. Universităţii Oradea. 3355. Economia internaţional privat. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. 2002. Ediţia a III-a. 3348. 3343. POPESCU. 468 p. Cluj-Napoca. Forţa probantă. Ştefan. 300 p. CUCU. Urmele de încălţăminte l-au trădat pe infractor. Genurile redacţionale. Editura Alma Mater. martie 2004. 219 [-220] p. POPESCU. 3345. p. 29-31. Editura 3342. Editura Didactică şi Pedagogică. Manual de jurnalism. 288 p. Criminalitatea transfrontalieră. 1973. Ion P. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine.. 89-94. marcă. 133-134. dr. 1998. de sociologie juridică.. Oradea. 2. POPA. FILIPESCU. 292 p. Seminarul de perfecţionare a procurorilor criminalişti. septembrie 2000. POPESCU. Ştefan. 2. Alexandru. 292 p. Dreptul familiei. Arhitect diplomat. I. Dumitru. vice- Ion. Speţe şi soluţii din practică judiciară. 3347. Oradea. NEICU. Expresia plastică a înscrisului şi personalitatea. nr. Eventuale erori în aprecierea concluziilor. Limite psihologice. 152 – 183. Sinaia. 2000. Monografie juridică. Editura Didactică şi Pedagogică. Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră. cu un studiu introductiv de prof. 210 . Teodor. Editura Tritonic. dr. CONSTANTINESCU. Tudorel. 360 p. STOIAN. Editura Universităţii din Oradea. POPA. p. Editura Ministerului de Interne. Ligia. Editura Imprimeriei de Vest. Bibliografie la p. Mirela. 134 p. POPESCU. Ion. Tratat. Mărturia. Bucureşti. POPESCU. Drept civil. Tudor R. vol. Bucureşti. POPA. RĂDULESCU. Speţe şi soluţii din practica judiciară. Conf. 1992. Victor Duculescu. dr. 3339. Adrian. 233 p. Nicolae. Cristian Florin. Ovidiu Horia.II. vol. Probleme teoretice şi dicţionar de omonime româneşti. 200. Bucureşti. 3353. Ilie. 357-360. POPESCU. Tudor R. Locotenent. Procuror criminalist. Terorismul internaţional-flagel al lumii contemporane. ENE. POPESCU-MIHĂIEŞTI. Dreptul familiei. Rodica Aida. anul II. subterană şi spălarea banilor. 1970. 437 p. Dobândirea dreptului la 3352. 2002. anul VI. POPESCU. POPA. Tipografia Universităţii Bucureşti. POPA. Carmen. Editura Expert. 449-460.. 3349. Tudor R. prof. dr. 2003. p. POPESCU. I. martie 2004. Dan. în Criminalistica. 123-128. Bucureşti. POPA. Bucureşti. Vasile. univ. coordonator ştiinţific chestorşef. Redactarea textului jurnalistic. 3354. Ştefan. Tudor R. Editura Didactică şi Pedagogică. Prelegeri 3338. Curs de drept 3344. Chestor de poliţie conf. 20-24 noiembrie 2000. nr. 92 p. Teodor. 2005. 275 p. Vol. POPESCU. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică.. 263-270. nimia. Teodor. POPA. volum 12. 3351. Judecător. Tipografia Universităţii din Bucureşti. Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş. Editura Discipol. univ. Bucureşti. BĂRBĂRII. 3337. Tactica intervenţiei poliţieneşti. POPA.

drd. 3-5. cu fig. 211 . iulie 2005. nr. Daniela. 3358. Vizele electronice versus paşapoartele electronice.. [Bucureşti].F.E. Subinspector de poliţie. drd. Bucureşti. POPPER. Payot.P. PORTER. 1978. Identificarea persoanei care a executat înscrisuri pe baza profilului genetic al celulelor epiteliale remanente în interstiţiile fibrelor de celuloză din structura hârtiei. nr. biocriminalist. 3369. Institutul de criminalistică al I.. II. A comparative study of existing legislation. 192 p. By L.R. p. (Dicţionarele Albatros). POPESCU-NEVEANU. 784 p. biochimist. vol. Medicina Judiciară. POROT. Mihail. 4. anul VI. 1999. 3367. cu fig. 3371. Paul.V. C. 1974. biochimist. The Law and the Treatment of Drug and Alcohol . anul VII. Romică. POPESCU-NEVEANU.G. Bucureşti. POTORAC. 1977.R. biochimist. Editura Didactică şi Pedagogică. Geneva: World Health Organisation. p.. Romică. Cervacov. POPESCU-NEVEANU. 301-317.I. Psihologie 3370. 3364. Bucureşti. Editura Ştiinţifică. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Les Tiganes. în Criminalistica. 1970. expert criminalist în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie. + erată 3357. 459 p. Paul. 1954. 1981.G. 1930. 3363. Curran. Paul. Modalităţile de recepţie senzorială. Linguistique. litatea şi cunoaşterea ei.. Karl R.R.P. 295 p. FISCHBEIN. Editura de stat pentru literatură ştiinţifică. Tipurile de activitate nervoasă la om Editura Academiei R. POPESCU-NEVEANU. în Criminalistica.. 1971.M. Manual pentru anul IV liceu. 29-33. 3373. Grammaire-Dictionnaire. Bucureşti. W. BEJAT. 3362. I. 216 p. Curs de Ginel. 262 [-264] p. Paul. 216 p. Tipografia Universităţii Bucureşti. şeful Sistemului de Analize Genetice din Institutul de criminalistică al I. Ediţie prelucrată şi completată de V. Editura Didactică şi Pedagogică. Marian. Paul. POPESCU-NEVEANU. POPOV. Editura Ştiinţifică. Strategii de interpretare a informaţiilor furnizate de către profilele genetice. Bucureşti. Bucureşti. Arif [and] W. p. Smolianinov şi V.P. p. Romică. 3359. anul VIII. 3361. 11-13. COCIOARĂ. Paris.J. Histoire-Ethnographie. cu tab. de poliţie drd. Paul. în Criminalistica. 6. biochimist. Toxicomaniile. Subcomisar de poliţie. Bucureşti.dependent Persons. cu ilustr. Bucureşti. POPP ŞERBOIANU. nr. Traducere din limba franceză de George David. A. 397 [390] p. 1969.G. [1961]. E. Traducere de Mircea Flonta. L. 3368. anul VI. POTORAC.I. psihologie generală. 1970.P.3356. Maurice. Editura Didactică şi Pedagogică. 319 p. 2. Editura Ştiinţifică.R. 458 p. generală şi noţiuni de logică. N. Subcomisar de poliţie drd. 3366. 3365. Logica cercetării. Traducere din limba rusă. 1986. noiembrie 2004. Prefesseur au 3372. Paul. aprilie 2006. în Metode şi tehnici de Sèminaire de Blaj (Roumanie). POPESCU-NEVEANU. 1976. pr. GOLU. 51-52. + 8 Anexe. Institutul de Criminalistică al I. Studiu introductiv şi note de Mircea Flonta. POTORAC. Editura Militară. POTORAC.E. Dicţionar Romică. iulie 2004. Psihologie generală. 3360. Bucureşti. Orter. Sensibilitatea. Florica. Studii psihopedagogice privind dezvoltarea copiilor între 3 şi 7 ani. POROT. Paul. Comisar de poliţie. Strategii de interpretare a informaţiilor furnizate de către probele genetice. ARIF. Antoine. 4. CURRAN.. POPESCU-NEVEANU. Insp. 447 p. ANDREESCU. Persona- Alexandru Surdu şi Erwing Tivig. în Criminalistica. şi grafică. A. POPESCU-NEVEANU. Bibliografie la p. + erată. Inspector principal de psihologie. POSTOLACHE. vol. nr. Genetica judiciară în România.

Editura Medicală. I. Iaşi. V[asile]. II. D. an XI. 1980. 3380. PRITZKOW. anul VI. PREDESCU. 434 p. Oana. Carmen. dr. 1983.144 p. Ionescu. 2000. Cuplul simptomatologic: 3381. N. Sub redacţia prof. Nicolae. A. 4 (27). Romila. 3388. Psihiatrie [Sub redacţia 3376. Damian. Ion. PREDESCU. vol. Dreptul penal al afacerilor. Universitatea Transilvania. Mirela. PREDA. iulie 2005. (sub redacţia). G. 1. Wolfgan. I. 2005. 1. Ionescu. PREDA. 2005. Bucureşti. Bucureşti. Hanganu. I. Vol. Meiu. Predescu. Bibliografie selectivă p. III (uz intern). Psihiatrie.P. Automobile. şi Dobriţa. Natalia Braslă. 4 (27). Col. Cercetări energetice în 3382. Gh. Florescu. 3390. PREDESCU. p. 3383. X. TABACU. SÂNTEA. 23-24.I. R.. Neicu. Drept 212 .144 p. Profilaxia delincvenţei şi 3386. Christodorescu. Subcomisar de poliţie. Lidia. dr. Editura pentru Turism. Violatorul în serie. Departamentul Poliţiei. 3377. (Uniunea Juriştilor din România). în Buletin de psihiatrie integrativă. p. D. nr. Bucureşti. Nicolae. Potcoava care stabileşte adevărul. O. 3378. 830-834 p. 5. FLORESCU.N. 264-265. PREDESCU. Neicu. Braşov. Giurgiu. 1976. THIEL. Sanda Măgureanu. Prezent bucureştene. Editura Continent XXI. Ministerul de Interne. I. Niţurad. Direcţia Judiciară). PREDA. 531-544. Editura Medicală. Oancea. 1990. Conf. Vol. Gheorghe. Une langue internationale reintegrarea socială. Roman. Bibliografie la sfârşitul capitolelor. Lohan. N. ŞT. p.. anul VII. Sanda Măgureanu. SCÎNTEI. doc. Milea. 1998. anxietate-adicţie în tulburări de personalitate ale adultului. Rodica Ionescu. p. Victoria Lohan. A. Alexandrescu. 3374. T. Georg. I. 104 p. R. Bogdana Tudorache. V. Simionescu. Institutul de Criminalistică. A. 3 vol. an XI. Iaşi. Inspectoratul General al Miliţiei. Bucureşti. Natalia Braslă…]. G. Ovidiu. 151-156. în Criminalistica. Florescu. Nica-Udangiu. NICA-UDANGIU. 121 p. ŞUTIC. Hanganu. 1990. PREDA. St. G. Serviciul Editorial şi Cinematografic. PREDESCU. November. Col. Cunoştinţe despre om şi societate. X. Prevenirea recăderilor în drogodependenţe. Giurgiu. Vasile. Marilena Alexianu. HARA. în R. Psihiatrie. (Ministerul de Interne.. nr. Bucureşti. G. O. 83 p. N. Margareta Ştefan. Roman. Editura Didactică Pedagogică. Oancea. 834 p. 1989.. 28. PREDA. Cucu. D. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 256 p. Constantinescu. vol. Alexandru. Milea. 1929. St. Christodorescu. dr. V. D. 3385. 139-141. Serviciul Editorial. în Criminalistica. 201-207. 3384. D. 153). în Buletin de psihiatrie integrativă. cu fig. Damian. Daniela. C. univ. în colaborare cu: L. Bucureşti. N. V. Nedelcu. I. Urgenţa în psihiatrie.. RÉTROZINNE. G. Bibliografie la p. V. des malfaiteurs. Ciurezu. GRIGOROVICI. I.. 3375.N. Din experienţa miliţiei judiciare în combaterea infracţiunilor comise prin violenţă. PRÜFLING.identificare criminalistică. T. Ştiinţe criminalistice. 1981. Alexandrescu. Bucureşti. 2006. Werkzeugspuren (Urme de unelte). 178 p. I. C. NICA-UDANGIU. Cucu. 3389. Şt. septembrie 2004. Sport şi Presă. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. nr. Predescu în colaborare cu: Natalia Braslă. şi erată. prof. Prelipceanu. p. Editura Medicală. coliziunile autoturismelor. V. Meiu. I. N. cu tabele şi scheme (Ştiinţa pentru toţi. Editura Medicală. 265 p.P. 4. Direcţia de Cultură. 1979. Subcomisar de poliţie. Marilena Alexianu. 312 p. p. 3379. nr. Vianu. LĂUDAT. Bucureşti. (r).J. Vremuri vechi 3387. şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. PRIBOI. vol. V. Valentin Neicu. 2003. doc. Sub În colaborare cu: L.J. PREDESCU.C. M. POŢINCU.

C. Autori: Vladimir Secară. Lübeck. p. 219-223. 49 [-51] p. Faux par adjonction on grattage de points diacritiques dans les documents arabes. 2003. Ghid pentru aplicarea normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor. 1930. Ion Gherghinoiu. Essen.H. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. + 125 p. 455-457. 2003. Facsimile. 3400. 3399. [Bucureşti]. Urme de pneuri). PRODAN. PROBST. PRUNĂ. Partea I.. 3394. Ministerul de Interne. vol. 2002. judiciară. Editura Academiei Române. 2002. 3396. vol. Bucureşti. 2002. Iaşi. II. ediţie revăzută şi adăugită. 3403. Vol. II. 13 p. 9 p. Georg. 147-155. Sorin Calotă. 1967. Bucureşti. Sorin Calotă. PRÜFLING. II.10.I.I.C. Berlin. 206-214. Berlin. PROBST. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. PROBST. Ion Vale. des indigènes algériens. 2005. Protecţia de încălţăminte). coordonator Rolf Rainer Jaeger. p. Traiean Şerbu. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 3401. 2e année. 3395. I. Editura Schmidt Römhild. în R. Aneta Măciucă. 3392. în Tratat practic de criminalistică. 3391. J. e no. Ion Gherghinoiu. Traiean Şerbu. Ediţia a II-a. Coordonator: Ionel Crăciun. Bucureşti. Vol. Essen.I. în R. 209-217. 211 p. Editura Fundaţiei „Chemarea“. Georg.H. 248 p. 3406. Coordonator: Ionel Crăciun. 3393. coordonator Rolf Rainer Jaeger.3.. Hurmuzaki. 1930. Editura Schmidt Römhild. 248 p. Bibliografie la p. no. în R. Schusswaffen. Schuhspuren (Urme împotriva incendiului. Les tatouage traditionnels Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. ediţie îngrijită de DIACONU. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 1976. româneşti. Editura „Service Pompieri“. Ştiinţe criminalistice. Răzvan Bălulescu. II. Fahrzeugspuren [de] împotriva incendiilor. Prelegeri de psihologie 3405. vol. ediţie revăzută şi adăugită. 5e année. Colecţia Cogito. 1975. Berlin. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Tatouages locaux et marques de tribus.comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Ghid pentru aplicarea normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor. Georg. Autori: Vladimir Secară. 555 [-556] p. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Aneta Măciucă. Essen. ediţie revăzută şi adăugită. ediţie îngrijită de Amita Bhose. Editura Albatros. Editura Albatros. II. 8 p. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul infracţiunilor de trafic de stupefiante. Berlin. Victimizarea judiciară. Proverbe Reifenspuren (Urme de autovehicule. Anexe p. glosar şi indici de George MUNTEAN. Ştiinţe criminalistice.C. PRÜFLING. Tiberiu. ediţie revăzută şi adăugită. PROBST. prefaţă. 2000. I. Vol. Editura pentru Literatură.. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Lübeck. 2 année. Les tatouage traditionnels 3402. Vasile D. 1976. Note de curs. 342-351. Ştefan. şi MARINESCU-HIMU.3. no.H. PRUNĂ. p. Emanoil. Ediţie alcătuită. PRÜFLING. 1933. Maria. Mihai Roth.C. J. 155 p. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 726-737. Indice 213 . Studiu lingvistic şi ediţie de Ion Gheţie şi Mirela Teodorescu. vol. 1930. 2002. Aurelian Niţă. II. Expertise et analyse graphométrique des Ecriture sé e mitiques. 223 [-224] p.I. p. Lübeck. Aurelian Niţă. Mihai Roth. Partea I. Vol II. 2 année. J. 1993. Proverbe şi cugetări bengaleze. Editura Schmidt Römhild. 267 p. Lübeck. Studiu filologic. Protecţia Schussspuren (Urme de arme de foc şi de tragere). Ştiinţe criminalistice..und 3398. no. şi cugetări latine. 3404. Psaltirea 3397. p. în R. J. (Colecţia Cogito). vol. Editura „Service Pompieri“. 7 p.5. Proverbe des indigènes algériens.H. Editura Schmidt Römhild. Essen.

2005. comisar.I. p. volumul XIV. nr. martie 2006. Aprecieri statistice privind cauzalitatea în sindroamele toxico-septice din morţile violente. BUHAŞ. Comisar de poliţie. I. VĂLCEANU. Ioan. 35-37. PUSTA. 214 . 14-16. 1. Scrisul – mijloc de identificare criminalistică (II). 3407. Editura Academiei Române. Simulatorul auto. 6-8. Simulatorul auto. PUŞCAŞU. p. p. în Revista Română de medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. 6. în Criminalistica. Comisar-şef de poliţie.P. 4. anul VI. nr. 3409.J. 5. Comisar-şef. septembrie 2004. 195 p. PUŞCAŞU. nr. Bacău. Vasile. Corpul de Claudia. Control al M. p. noiembrie 2004. Bucureşti. 65-69. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Camelia. nr. în Criminalistica. în Criminalistica.de cuvinte de Rovena Şenchi. 3408. 3410. PUŞCAŞU. un sistem tehnic inventat pentru pregătirea şi perfecţionarea conducătorilor auto. Vasile. . PUŞCAŞU. Ioan. PUŞCAŞU.. Ioan. anul VI. (ACADEMIA ROMÂNĂ. Narcis. iulie 2004. Comisar-şef de poliţie.A. anul VI. Rosetti”).

MĂRGINEANU. 231-234. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. C[onstantin]. QUAI. 3414. MĂRGINEANU. I[oan]. V[ălean]. TERBANCEA. I[oan]. CEACANICA. 3418. logice: Fundamentul ştiinţific al expertizei. QUAI. 269-275. V[ictoria]. p. M[oise]. Expertiza urmelor osteo- 3417. Contribuţia medicului legist la examenul la faţa locului în pruncucidere. V[ălean]. p. Bibliografie la p. . în Şcoala românească de criminalistică. Expertiza urmelor osteologice pentru determinarea sexului şi taliei persoanei după schelet. vol. I. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Editura Nemira. 32-34. 1978. Introducere în teoria şi practica medico-legală. Ioan. în Tratat practic de criminalistică. 1975. SUHĂREANU. Valoarea expertizei medico-legale în infracţiunea de omor. QUEEN. Expertiza urmelor osteologice pentru stabilirea vârstei. 3415. în Şcoala românească de criminalistică. 3412. vol. Ministerul de Interne. Expertiza pentru stabilirea vechimii osului. 1994. Ioan. Ministerul de Interne. 1978-1979. Traducere din limba engleză de Gherasim Tic. I[oan]. Ministerul de Interne. 141-143. Bibliografie la p. Ministerul de Interne. 159-162. 1992. legist la cercetarea locului faptei în infracţiunile contra vieţii. II. II. 1979. p. Ministerul de Interne. Editura Dacia. Ellery. Rolul şi aportul medicului Raportul criminalisticii cu medicina legală şi perspectivele sale de dezvoltare. p. Cluj-Napoca. 270 p. QUAI. I[oan]. FLĂMÂNDU. QUAI. Conceptul colaborării interdisciplinare a medicinei legale cu criminalistica în integrarea cercetării ştiinţifice cu practica. O cameră în care se poate muri. 324-344. 3416.Q 3411. 219 p. Constantinescu. QUEEN. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Ellery. p. 3419. D[umitru]. QUAI. 2 vol. 1975. 1979. Ioan. 3413. 1979. Traducere din limba engleză de N. Ministerul de Interne. vol. p. 275 p. 151 p. 166-170. Editura Z. 261-270. Misterul crucii egiptene. QUAI. QUAI.

RADU. iulie 2002. Constantin.16 (1)/2000 a Facultăţii de Drept a Universităţii din Craiova. expert 3429. martie 2002. Constantin. DOBRILĂ. secretar general al Societăţii Române de Grafologie.10/2001. Folosirea filtrajului 3427. (Spânzurarea şi decapitarea. Expert criminalist. IV. anul IV. 3. KATZGRABER F. RADU. p. 4. p. al Asociaţiei Grafologice Italiene. Constantin. WALSER. anul IV. 3426. Ştampilele poştale folosite în Ţările Române până în anul 1881. p. Victor. B. 271 – 275. p.. 3431. în Revista de criminologie. Pompil. IONIŢĂ. RADU. nr. RADU. 1980. III. în Revista Română de medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. 248-252. în Revista de criminologie. GEORGESCU. 2. Archiv für Kriminologie. 275 p.. MIHALACHE. vol. RADU. RADU. în „Revista de ştiinţe juridice“ nr. Gabriel. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. Expert criminalist. Paris. Camelia. RADU. Constantin. 3430. vol.11/2001. Marcel. p. Studiul . 3428. Constantin. RADU. p. Congresul Interna- BUHAŞ. martie 2006. 3438. Camelia. Secretar general al Societăţii Române de Grafologie. Arhiva pentru criminologie). 3423. volumul XIV. 70-74. Alexandru. 459-463. membru aderent al Societăţii Franceze de Grafologie. Criminal şi sinucigaş (II). de criminalistică şi de penologie nr. 464-467. mijloc de probă în procesul penal. ţional de Grafologie. Constantin. RADU. Editura Tehnică. Pledoarie pentru grafologie. membru al Societăţii Române de Grafologie. 3435. p. în Revista de criminologie.10/2001. 3425. de criminalistică şi de penologie nr. DRĂGHICI. RADU. Stadiul actual de 3421. Expert criminalist şi BUHAŞ. Identificarea cadavrelor cu identitate necunoscută rezultate din catastrofe şi accidente colective. Erhängen und Dekapitation. 39/40 (I). optic în expertiza criminalistică. criminalist. în Tratat practic de criminalistică. Expert criminalist. 3433. Constantin. Marcel. 195. Constantin. Eveniment în grafo- 3422. RABL. Constantin. RACOVICEANU. Expertizele. Sorin.1/2001. Grafologia. W. MIHALACHE. p. Ministerul de Interne. în Criminalistica. în Revista de criminologie. p. 2000. 1980. al Asociaţiei Grafologice Italiene.R 3420. p. 3432. RADU. 326-330. Alexandru. dezvoltare a grafologiei în România. p. 1982. de criminalistică şi de penologie nr..16 (1)/2000 a Facultăţii de Drept a Universităţii din Craiova. Management şi grafologie. Expertiza urmelor de natură pulverulentă. Constantin. în Tratat practic de criminalistică. 3434. Mijloace procedurale de investigare a accidentelor colective. 115-119. Carmen. Expertiza grafică şi grafologia – paralelism (aspecte comune şi deosebiri). 138-144. DOBRILĂ. anul VI. în „Revista de ştiinţe juridice“ nr. Gabriel.. Grigore. Ministerul de Interne. 3424. 129-133. volum 13. Mircea. HAID. Determinarea succesiunii trăsăturilor intersectate. anul IV. III. p. de criminalistică şi de penologie nr. RADU. Determinarea succe- Expertiza urmelor de sticlă. Criminal şi sinucigaş (I). 23-26. (Colecţia Proverus). nr. Expert criminalist. Lector univ. nr. siunii trăsăturilor intersectate. Bucureşti 1963. p. RADU. iunie 2005. martie 2004. 2. Constantin. 5/7 (II).12 ianuarie 2002 în Revista de criminologie. 2. nr. RADU. în Tratat practic de criminalistică. RADU. Bucureşti. 205-227. Constantin. logie. BOGDAN. RADU. p. mai 2002. în Criminalistica. p. în Criminalistica. 135-137. p. nr. nr. Ministerul de Interne. RADU.10/2001. 1. 11 . vol. membru aderent al Societăţii franceze de Grafologie. 3436. 3437. 125-134. de criminalistică şi de penologie nr. Carmen. 36-38. Ch. 108-127. vol. Bibliografie la p. Alexandru.

Explicarea omului. membru al Asociaţiei Grafologice Italiene. 3450. criminalist. 17-26 Juin 1987. Constantin. RALEA. RADU. Acad. 26-28. 1962. Studiul scrierilor provenite de la P. p. Editura Didactică şi Pedagogică.. 36-37. 3444. vicepreşedinte al Asociaţiei Grafologice din România. RALEA. Rolul şi contribuţia studiilor grafologice în stabilirea adevărului. martie 2005.scrierilor provenite de la P. Criminal şi sinucigaş (II). p. 5. RADU. Bucureşti. membru al Societăţii Franceze de Grafologie şi al Asociaţiei Grafologice Italiene. 3443. nr. membru al Societăţii Franceze de Grafologie şi al Asociaţiei Grafologice Italiene. membru al Societăţii Franceze de Grafologie şi al Asociaţiei Grafologice Italiene.. vice-preşedinte al Asociaţiei Grafologice din România. autorul studiului introductiv şi al notelor.. Expert criminalist. 19. membru al Societăţii Franceze de Grafologie şi al Asociaţiei Grafologice Italiene. Grafologie. 1996. Ianuarie 1903. în Criminalistica. în Criminalistica. 3452. Constantin. RALEA. Ediţie îngrijită de N. 2. Psihologie şi vieaţă. Lector universitar. Constantin. Congresul Naţional de Grafologie – Bologna. Bucureşti. Bibliografie la p. 1987. membru al Societăţii Franceze de Grafologie. 3. T. RALEA. 6. Editura Ştiinţifică. A/Conf. (Commité Central Permanent de l’opiu Nations Unies). lector univ. 133/12). 542 p. 2006. 299 [-300] p. Tertulian. RADU. anul VI. 414-416. al Asociaţiei Grafologice Italiene. Genetică. anul VII. nr. Mihai. f. RADU. 8 p. 350 p. 217 . anul VII. în Criminalistica. Constantin. RALEA. mai 2004. 22-25. Constantin. Expert criminalist. Raportul Comitetului de delegaţi al Senatului relativ la Legea organisărei Poliţiei Generale a Statului. Nations Unies. 6. membru al Societăţii Franceze de Grafologie şi al Asociaţiei Grafologice Italiene. În memoria lui Andrei Athanasiu. 366. 3454. Minerva. RAICU. IV + 146 p. Lector univ. anul VII.. lector univ. RADU. Prefaţă şi tabel cronologic de Florin Mihăilescu. septembrie 2005. nr. Petre. în Criminalistica. noiembrie 2005. 17-20. Textul ediţiei stabilit şi îngrijit de Ion Pascali. Prelegeri de estetică. Imprimeria Statului. 2005. Bucureşti. (Publication de Nation Unies. 3. 1903. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului) 3447. RADU. nr. Editura Cartea Românească. Expert criminalist. în Criminalistica. nr. (Biblioteca pentru toţi). nr.F. 596 p. p. RADU. Constantin. 416 p.a. signée le 19 février 1925… Genève. Rapport sur les travaux du Comité. Anul VI. Editura Ştiinţifică. Bucureşti. e’tabli en execution de la Convention de l’opiu de Genève. 3453. mai 2004. Mihai D. vicepreşedinte al Asociaţiei Grafologice din România. anul VI. în Crimina-listica. Afacerea „Dreyfus”. XXXVII. Constantin. 565 [-568] p. 9-12. New York. p. Tentativă de omor şi sinucidere – studiu grafologic.. Lector universitar. 3440. Bucureşti. 1972. p. Fundaţia pentru Literatură şi Artă „Regele Carol II“. Bucureşti. Mihai.. dr. [-372] p. Rapport de la Conférence internationale sur l’abus et le trafic illicite des drogues. nr. 1974. 3449. p. 31 p. memebru al Societăţii Franceze de Grafologie. mai 2005. 3448. 3446. Mihai.. 1938. Vienne. 3. 1947. în Criminalistica. doc. secretar general al Societăţii Române de Grafologie. 3442. Mihai. Editura ASAB. Bucuresci. 36-37. [Studiu]. anul VII. Prof. Sociologia succesului. noiembrie 2004. p. 3441. Expert criminalist. 3451. Bucureşti.F. Explicarea omului. expert 3445. HARITON. 3439.

Metodologia.] Rectorul Universităţii Naţionale din Cordoba (Argentina). nr. Adevăr şi minciună. 1977. Sorin M. Notă asupra ediţiei de [Acad. Manual de latină juridică. Directorul Biroului din România al Uniunii Latine. Sorin. (Biblioteca pentru toţi. 1906. 3463. De Arte Grafice Carol Göbl. RĂDULESCU-MOTRU.3455. Pro- civil. BANCIU. Profesor la Universitatea din Bucureşti. 156 p.. RASQUIN. Bibliografie la p. Bibliografie la p. Bucureşti. 28 p. Casa 3465. Andrei. de psihologie. 400 p. Editura Esotera. 1990. St. Psihologia martorului. RĂDUICĂ. 218 . portret. + p. 799 p.‚ p. 773) fesor la Universitatea din Bucureşti. Constantin. Dan. Rasidescu). 1984. RĂDULESCU-MOTRU. 96 p. 143 p. 1 f. Mecanismul actului voluntar. Editura Şansa. Berlin. 1991. Curs de drept Constantin. Vol. studiu introductiv.R. 3461. Pagini inedite din Constantin. (Studii filosofice IV Prima jumătate). I şi II. 3459. Profesor la Universitatea din Bucureşti. 364 p.] Marius Sala. Hartmut. comentarii. RAWLINSON. Psihologie martorului. Dan. RĂDULESCU. Editura Medicală. Editura Şcoalelor. 3462. 216 p.255-337 [-340] p. Perso- nalismul energetic şi alte scrieri. Constantin. fesor conferenţiar pe lângă Facultatea de litere şi filozofie din Bucureşti. 1938. 2003. Bucureşti. Andrei. & G. vol. 1998. Studiu. (Biblioteca de filozofie a culturii). 1975. Editura Codecs. 219-247 (Studii Filosofice V). Text stabilit de Gheorghe Pienescu. vol. cu portret. Brătănescu. Editura Eminescu. Constantin. RĂDULESCU. 1943. Curs de istoria dreptului românesc. Elemente de optică fotografică. Introducere în sociologia delincvenţei juvenile (Adolescenţa – între normalitate şi devianţă). Bucureşti. Traducere din limba engleză: Adriana Bădescu. 1897. 1996 (Dragoprint). Logica genetică. Studiu de logică generală. Ediţie îngrijită. RĂDULESCU-MOTRU. 1919. Bucureşti. 1908. Rekonstruction von Farzeugkolissionen mit hilfe von gewegungsgleichungen.N. (Studii Filosofice I). RĂDULESCU-MOTRU. Constantin. Andrei. cu ilustr. RAU. Bucureşti. Caracterul. 808 p. Universitatea Facultatea de Drept.. RĂDULESCU. Cuvânt înainte de Mircea Zaciu. Uniunea Latină. Toma. Gândire creativă şi Brainstorming. Socec. Bucureşti. Ediţie îngrijită de Dana Menrath. Nicolin. 1970. Libr. Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale. Socec & C-ie. RĂDULEŢ. Andrei. 3472. Bibliografie la p 143-146. S-r I. 205-216. RĂDULESCU-MOTRU. Teoria cunoştinţei. Bucureşti. Editura Academiei Române. Editura Academiei R. Georgeta. 3456. RĂDULESCU-MOTRU. Pagini din istoria 3470. Constantin. foto. 3471. Bucureşti. Sociologia crimei şi criminalităţii. 3466. + 159 p. şi 19 ilustr. Bucureşti. II. Bucureşti. RĂDULESCU. [1912]. 3469. Bucureşti. RĂDUICĂ. Valorarea silogismului. Ghirardi [. Al. de logică. ilustr. Editura Tehnică. ediţia a III-a. JOSÉ A. RĂDULESCU. RĂDULESCU. I. Caracteristicile obiectivelor foto-cinematografice. 347-353. 151 p. Vox. 164 p. 332 [-334] p. Pro- 3458. Traducere din limba spaniolă de Valeria Neagu. Geoffrey. Ediţie îngrijită. 1996. RĂDULESCU-MOTRU. Bucureşti. dreptului românesc. Editura Librăriei Leon Alcalay. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti. Redacţia revistei „Studii filosofice“ (Inst. Optica foto-cinema- 3464. 1981. Prefaţă de Olsen A. Libr.. BANCIU. 3468. Bucureşti. Curs 3457. Calendare şi almanahuri româneşti 17311918.S. Lecţii tografică. istoria dreptului vechi românesc. 3 f. Dicţionar bibliografic. Cazan. 3460. bibliografie şi note de Irina Rădulescu-Valasoglu. note şi studiu introductiv de Irina Rădulescu-Valasoglu. I. antologie şi note de Gh. 3467.

fost Ministru al Justiţiei şi cu o prefaţă de Valeriu Pop. Art. publicat în Monitorul Oficial no. 3480. 707 (II). REID.. Arta managementului. POP. 374 p. 1903. Juli 1868. Partea generală. (Ministerul de Interne). S. Regulament asupra serviciului agenţilor 3474. 176. 8 p. RĂDULEŢU. Imprimeria Statului. Interacţiuni între factorii de personalitate şi de mediu în consumul de droguri al dependenţilor.17. Fred E.a. 65 din 20 iunie 1903. Imprimeria Statului. Bucureşti. Mihail. [1976]. CRĂCIUN. 449 p. p. STAN. Interrogation. 3475. ASNAVORIAN. INBAU FRED E. Virgil. 91-99. Anexe + 74 p.G. Bucureşti. 3479.3473. N. 3489. RÂPEANU. Registrul Auto Român. 2000. DONGOROZ. Lie veche. John E.April 1869. (Ministerul de Interne). noiembrie 2002. 1903. Const.R. 3481. Rodica. Bucuresci. Crime and Criminology. 1980. auxiliari ai Poliţiei generale a statului… publicat prin Monitorul Oficial no. INBAU. RĂTESCU. TRIFAN. Regulament asupra însemnelor poliţienescĭ… 3476. Editura Socec & Co. Traducere din limba engleză după ediţia a III-a de Luminiţa Roxin. Apostolischen Majestät und der Regierung seiner Hoheit des Fürsten der vereinigten Fürstenthümer. X. 6 p.. an XI. Bibliografia românească für das Kaiserthum Oesterreich. G. Galaţi. The Dryden Press. Second edition. REID. Editura Tehnică. Barbara. RĂŞCANU. Florin. Untersuchungen in Bezug auf die Dynamic der PKWFahrrad-Kollisionen. Sue Titus. Partea specială II. Cuvânt înainte: Acad. PAVELESCU. 18 p. Index alfabetic al celor trei volume de Cod Penal întocmit de Mihail I. Bucureşti. Bucureşti. 2001. (Ministerul de Interne). 1969. Baltimore. Rottweil. 4 (27). p. Bucureşti.. Dicţionar de expresii juridice latine. Tatiana. Ştiinţe Juridice. 443-603. und königl. RÂPĂ-BUICLIU. 86 p. 159 p. 3487. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. REES. Detector and Criminal Baltimore. Lucian. Editura Alma. Art. II. 3488. Bogdan Victor Toader. SĂULEANU.1869. 3482. Partea specială I. Truth and Deception. 476 p. 1921. RĂICAN. PERIEŢEANU. RĂMUREANU. 16. 1953. 3490. Ediţie îngrijită de Constantin Bădescu. nr. Indice: Mariana Jaklovszky. 3486. Markus. John E. 259 p. The Polygraph (“Lie Detector”) Technique. Ruxandra. Post-Obereinkunft vom 24. 1999. zwischen Seiner kaiserl.1-183. 495 [496] p. + 129 p. Sebastian. Bucuresci. 1977. REICHSGESETZBLATT criminalitatea. Bucureşti.. I (1536-1830).. Hinsdale (Illinois). Anexă: Codul de Justiţie Militară. Dan Simonescu. 315 p. Editura Ştiinţifică. vol. I. Codul penal adnotat. nr.. 6. 3477.. Vol. cu ilustr. Vol. Dreptul penal şi ciului de cazier şi identificare judiciară… Regulament pentru organizarea şi funcţionarea Societăţilor de patronaj şi a Consiliului Central de patronaj… Bucureşti. Reflecţii şi maxime. f. 2005. Vintilă. Regulamente ECE-ONU. în Buletin de psihiatrie integrativă. 3485. Traian. REGELE. 127-138. în Analele Universităţii Bucureşti. In Kraft ab 1. 1968. Editura Ştiinţifică. p. Papadopolu.A. Additamenta. I. Andreea. Art. fost Ministru al Justiţiei la data votării şi promulgării codului. Cu un cuvânt înainte de Mircea Djuvara. Iaşi. (I).. H. PAPADOPOLU. 3483. III. 1996. David W. REID. 2000. IONESCU-DOLJ. Regulament pentru funcţionarea servi- I. Vol. 181 din 4 noembre 1903. Dec. GAVRILIUC. XVII + 740 p. (Editura Monitorului Oficial). 3478. Grigore. 3484. 219 . 701 p. Regulament asupra serviciului de poliţie la punctele de fruntarie în porturi şi gări. anul IV. 1936.184-442. 3491. în Criminalistica. Analiza unui paşaport contrafăcut.R. Competenţa penală a organelor judiciare. I.

Unfall beim Versuch der 220 . 2002. REISS. Ştiinţe criminalistice. 7 p. f. I. Lübeck. Nisse. REINGARD. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Essen.. 3497. REINGARD. REISS. vol. REISS. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Charles Mendel. I. Lübeck. REISS. Librairie Payot et Cie. Berlin. Ştiinţe criminalistice. Essen. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. REINGARD. 3505. Essen. coordonator Rolf Rainer Jaeger. vol. Paris. 3506. Nisse. Instructions pour la sauvegrade des preuves an début des enquêtes. vol. Lübeck. 3496. 1914. 3500. Le portait Schlachter.-A. p. Berlin. Schmidt Römhild. 38 p. ediţie revăzută şi adăugită. I. Schmidt Römhild. I.3492. Berlin. 2002. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Paris. vol. nalisticii în Germania. I. Bucureşti. Vaney-Brunier. Kriminologische Tätertypologien (Tipologii criminologice ale făptuitorilor). coordonator Rolf Rainer Jaeger. und Dunkelfeld (Criminalitate în lumină şi penumbră). 3504. 2002. 159 p.-A. 2002. Lausanne. 3501. ediţie revăzută şi adăugită. Professeur à l’Université de Lausanne. R. R. 2002. Editura Schmidt Römhild. vol. 3502. Nisse. 3498. 3495. 1905. préfet de police de Paris. ediţie revăzută şi adăugită. 2002. Untersuchungsgegenstand der Kriminologie (Momente ale cercetării în criminologie). Paris. Payot. REISS. REINGARD. REITER. parlé. Nisse. ediţie revăzută şi adăugită. Ştiinţe criminalistice. ediţie revăzută şi adăugită. în: Archiv für Kriminologie (Arhivă pentru criminologie). Lübeck. ediţie revăzută şi adăugită. Nisse. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 3493. La Photographie judiciaire. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Manuel de Police Scientifique (Technique). Einführung in die Kriminologie (Introducere în criminologie). I. Berlin. REINGARD. R. Manuel de scientifique.a. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Félix Alcan.-A. vol.Ştiinţe criminalistice. vol.-A. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Viktimologie (Victi- mologie). vol.-A. Jugendkriminalität (Criminalitate juvenilă). Essen. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Valoarea Crimi- Nisse. Lübeck. 14 p. 1911. R. Prof. REINGARD. 1906. 3494. 515 p. REISS. Schmidt Römhild. I. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Ştiinţe criminalistice. Préface de M. Selbsttötung (Accident în cursul tentativei de suicid). Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Lübeck. avec 149 figures dans le texte. I. Nisse. Berlin. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Editura Schmidt Römhild. Essen. Paris. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Contribution a la réorganisation de la police. Vols et homicides. Ştiinţe criminalistice. 1911. REINGARD. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Nisse. R. Lausanne. Editura Schmidt Römhild. Docteur ès sciences. Librairie Payot & Cie. ediţie revăzută şi adăugită. Paris. Essen. 2004. 28 p. 23 p. Berlin. 2002. Berlin. Ştiinţe criminalistice. REINGARD. 21 p.. 30 p. Essen. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Ch. police 3503. 3499.-A. Ansätze zur Erklärung des Verbrechens (Consideraţii privind clarificarea infracţiunii). Kriminalität im Hell- R. Lübeck. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Louis Lépine. Schmidt Römhild. 67-72.

cu simpatie. I. apărută în martie 1999. dr. valoarea nu aşteaptă ca anii s-o măsoare“. Neath Lexington. univ. Toate într-o prezentare grafică excepţională. Şi mai surprinzător încă era să se constate că în paginile acestei reviste se regăsesc – premieră absolută! – cele mai prestigioase nume ale ştiinţei criminalistice româneşti de astăzi. vicepreşedinţi: conf. redactor-şef Vasile LĂPĂDUŞI. prof. Revista CRIMINALISTICA. Vasile Lăpăduşi a crezut – cum puţini ar fi îndrăznit poate – în şansa criminaliştilor din România de a avea o publicaţie pe măsura tradiţiilor şi potenţialului actual al uneia dintre cele mai vechi şi mai prestigioase şcoli criminalistice din lume. p. cu propunerea unor soluţii criminalistice inedite şi îndrăzneţe. să apară o publicaţie de acurateţea ştiinţifică şi modernitatea – ca stil şi mod de prezentare ale acestei reviste. conf. în lumea criminalisticii. RENOUVIER. în medicina legală. Lazăr Cârjan. general de brigadă (r) Stoian Rusu. membri: procuror Ovidiu Sârbu.I et II. în această adevărată artă de a face să fie unite. sunt o validare a acestei valori. COŞCIUG. indiferent de domeniile în care acestea îşi desfăşoară activitatea: în poliţie. V. surprinzător.. într-adevăr. Paris. pe măsura „creşterii“ revistei. s-a demarat astfel o veritabilă bătălie în marş pentru ca. Vasile Lăpăduşi.17-24. în justiţie. dr. Când. Ch. REVENCO. The Search for Criminal Man. colonel Ion Sorin Florescu. M. de altfel. Tatiana. entuziasmul începutului să-şi găsească resursele pentru a transforma un vis în realitate. cei cinci ani de apariţie neîntreruptă. Librairie Armand Colin. medic legist Constantin Dragoteanu. 4 (27). Şi totuşi. Emilian Stancu. CONDRATIUC. Ysabel. dedicându-se cu toate forţele acestei minunate ştiinţe în slujba descoperirii şi probării adevărului judiciar. nu în ultimul rând. Lübeck. colonel Gheorghe Plăşescu. redactor-şef adjunct Vladimir Alexandrescu. documentare şi opinii. Marian Mircea. a consistenţei acesteia. conf. PRIGODA. Titus Duţă. în învăţământul superior şi în institutele de cercetare. conf. prof. univ. Mass. Vasile Bercheşan. Spunea. 3507. că „pentru un suflet mare. stă. aşa se explică de ce. dr. Lucian Ionescu. vedea lumina tiparului primul număr al Revistei Criminalistica. general de brigadă dr. procuror lector univ. prof. Ion Vochescu. vol. cu articole mereu mai incitante. Tudorel Butoi. + 386 p. în cazul Revistei Criminalistica. 3508. dr. univ. 398 p. Aici. 1912. col. evenimentul publicistic a fost primit cu interes. 226-233. Cu această credinţă. univ. Traité de psychologie 3509. OPREA. un mare dramaturg. Iaşi. de o jumătate de veac. dr. De altfel. în parchetele civile şi militare şi. în condiţiile în care se cunosc dificultăţile pe care le are de depăşit orice editor de presă. RENNIE. 3510. ţinând permanent pasul cu tot ceea ce este nou şi modern în criminalistica internaţională. nr. Integrat. a crescut şi numărul criminaliştilor – nu numai din ţară – doritori să-şi vadă numele înscris pe lista 221 . conf. în tiraje mereu mai mari. în martie 1999. cu certitudinea că nu există obstacol care să nu poate fi depăşit. Ioan Hurdubaie.. rationnelle d’après les principes du criticisme. Constantin Pletea.. X.. caietele 1-2/1982 p. 1978. an XI. Svetlana. într-o singură echipă. dr. Revistă de informare. OPREA.Editura Schmidt-Romhild. 2005. încă de la primul număr. în Buletin de psihiatrie integrativă. intrându-se într-o firească relaţie de interdependenţă. principalul merit al mentorului revistei. competenţele recunoscute ale criminalisticii româneşti. general de divizie (r) Corneliu Diamandescu. univ.. general de brigadă magistrat Dan Voinea. Era. N. Consideraţii privind consumul de substanţe psihoactive în mediul tineretului studios din Republica Moldova. dar şi cu scepticism. univ. Primul Consiliu Ştiinţific: preşedinte. T. colonel dr.

Vasile Bercheşan. în lupta pentru adevăr. 26 p. 2000. dr. având acelaşi profil şi acelaşi format ca şi „Revista Grănicerilor“. 1990- 1999. primvicepreşedinte: conf. s-a arătat prea uşor dispusă la compromisuri. dar şi complicată pentru cei de la hotare. cultivând şi promovând cu bună ştiinţă neadevărul. Vladimir Alexandrescu). 1-105. 3512. vicepreşedinţi: prof. Ea a fost de la început şi a rămas deschisă publicului larg. maiorul Constantin Marin. Revista FRONTIERA. univ. În primii ani de apariţie. Pentru că. atâta vreme cât în consiliul ştiinţific şi printre autorii publicaţi în Revista Criminalistica s-au regăsit. dr. Revista CURIERUL FILATELIC. 3511. Vasile Bercheşan. nume precum prof. sub îndrumarea generalului Toma Lişcu. Cultivarea acestei emulaţii ştiinţifice – probată de marea audienţă a revistei în spaţiul universitar românesc. uşor de evaluat pentru orice cititor obiectiv. magistrat dr. Vasile Lăpăduşi). Pe de altă parte. chestor de poliţie Ştefan Iancu. La 23 octombrie 1945 se tipărea întâiul număr al revistei grănicereşti „Cuvântul Grănicerilor“. o reacţie firească. dr.colaboratorilor publicaţiei. premisă a unor dezvoltări viitoare. dr. la acel moment. pe atunci la comanda trupelor de grăniceri. faţă de impostură şi minciună. comandantul Corpului Grănicerilor. încadrată cu oameni a căror unică preocupare era scrisul. A rămas o 222 . dr. Florin Sandu. destinată numai specialiştilor. Prima revistă a străjuitorilor fruntariilor româneşti – „Revista Grănicerilor“ a apărut la 1 aprilie 1920. La 1 aprilie 1932 vedea lumina tiparului revista „Grănicerul“. din goana după senzaţional. La conducerea acesteia s-a aflat. în două pagini. printr-un cuvânt înainte. a locului şi rolului pe care îl merită nu doar în planul ştiinţelor conexe ci şi în practica actului de justiţie. univ. cultură şi informaţie a Regimentului 1 Grăniceri“. iar secretar de redacţie era maiorul Ştefan Opriş. univ. Lazăr Cârjan. comandantul trupelor de grăniceri. Este. până spre sfârşitul anului 1949. În fruntea comitetului de redacţie se afla colonelul Grigore Cornicioiu. univ. ulterior ministru al apărării naţionale. însă pentru scurtă vreme. prof. comandantul Brigăzii de grăniceri Bucureşti. Din această contrapondere. de generalul Ilie Creţulescu. fost combatant în cel de-al doilea război mondial. Revista Criminalistica nu a încercat nici un moment să se transforme într-o publicaţie exclusivistă. univ. un „organ militar de educaţie. „editată de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române. magistrat Dan Voinea. ce se numea „Frontiera“ şi se dorea a fi. Bancă de articole – Almanahul filatelic. 2000. rezidă în bună măsură credibilitatea publicaţiei noastre şi există în această privinţă certitudinea că acest statut va continua să rămână printre principiile prioritare ale revistei“ (Prof. general de brigadă dr. dr. cu apariţie săptămânală şi o redacţie propriu-zisă. Lazăr Cârjan. în relevarea importanţei criminalisticii. Ea reprezintă o împlinire. în anul 2003. conf. o altă publicaţie grănicerească. general de brigadă. deopotrivă printre profesori şi studenţi – a fost printre obiectivele de star ale revistei şi ea s-a materializat prin aceea că această publicaţie a constituit nucleul în jurul căruia s-a creat.. De altminteri. univ. 26 p. univ. constituindu-se într-o etapă memorabilă a evoluţiei criminalisticii româneşti. Noua publicaţie era prezentată. Dan Voinea şi mulţi alţii. Emilian Stancu. Bucureşti. secretar general: prof. dr. rămânând una dintre puţinele alternative la o presă care. comitetul de direcţie era prezidat de generalul Nicolae Uică. într-o perioadă nu numai grea. Asociaţia Criminaliştilor din România (preşedinte: prof. nr. 1977-1990. Bucureşti. În toamna lui 1945 a apărut. de absolută acurateţe în abordarea ştiinţifică a faptelor. Revista Criminalistica s-a dovedit a fi un vector eficient în sensibilizarea societăţii civile. încă de la primul număr. Emilian Stancu. prof.

având acelaşi format A3. ca urmare a intrării în vigoare a noii legi a Jandarmeriei. şi se adresa cu precădere ofiţerilor. a dobândit o periodicitate lunară şi a fost luată sub oblăduire de Inspectoratul General al Jandarmeriei (aprilie 1931). a apărut „Grănicerul“. Spre sfârşitul anului 1950. în 4 pagini tabloid alb-negru. scopul urmărit era „a) completarea si perfecţionarea cunoştinţelor profesionale (…) dând îndrumări practice. la Şcoala de Ofiţeri Jandarmi Oradea. din redactor-şef. Corpul de jandarmi a dispus difuzarea revistei în întreaga ţară. 3513. Prin Ordinul nr. cum îşi amintea generalul de divizie (r) Mihai I. La 7 aprilie 1960. „crescând“ de la 1. specific unei reviste. Ultima ediţie a acestei serii „vechi“ a 223 . publicaţia a fost organizată pe compartimente de specialitate – educaţie patriotică.000 exemplare/ediţie. ulterior în 8 pagini. prin ordin al ministrului apărării. b) îmbogăţirea culturii generale a ofiţerilor şi jandarmilor (…).000 de exemplare (tirajul primului număr). în 20 de pagini. „publicaţie înfiinţată la 1 decembrie 1922. Redactor responsabil era colonelul Constantin Nicolescu. Iniţial în 6. bilunar. la 6 decembrie 1990. după trecerea grănicerilor în subordinea Ministerului Forţelor Armate. Primul director a fost locotenentcolonelul Constantin Bendescu. Un ordin abuziv şi stupid al cuplului dictatorial întrerupea. iar din 2001 în format A4 minim 28 pagini. „Cuvântul Grănicerilor“ îşi încetează apariţia. format A4. tot cu apariţie săptămânală. iar revista a trecut sub conducerea Direcţiei culturale şi educative a asociaţiei. al cărei prim număr a apărut la 15 decembrie 1922. Baron. luându-i locul. inspector general al Jandarmeriei. redactor şef – maiorul Gheorghe Beloiu. REVISTA JANDARMERIEI. a luat fiinţă Asociaţia „Casa Jandarmeriei“. Din 24 februarie 2000 apare cu coperte policrome. la 15. a săptămânalului „Frontiera“. noutăţi de tehnică poliţienească în ţară şi în lume etc. Acest drum a fost reluat prin apariţia. sufletul ei fiind Pantelimon Comişel. cinste.3451/13 martie 1923. În perioada celui de-al doilea război mondial. La început.gazetă insolită. practică juridică. „De strajă Patriei“. dimpotrivă. apoi în 8 pagini. din colectivul redacţional făceau parte alţi şase ofiţeri. Continuând tradiţia publicaţiilor anterioare. condus de maiorul Constantin Tatu. drumul prestigios al presei grănicereşti. Ultimul număr al acestei reviste lua drumul unităţilor şi subunităţilor în ziua de 11 mai 1982. iar potrivit primului articol din Statutul adoptat la înfiinţare. general-locotenent şi comandant al trupelor de grăniceri (1948-1950). naţional şi moral”. iar apoi de locotenentul-major Constantin Tatu (1954-1956). policromie integral. pentru o vreme. credinţă. gazetă condusă mai întâi de căpitanul Leonte Silvestru (1952-1954). a devenit „o adevărată călăuză“ a bărbaţilor de arme. O a doua etapă în evoluţia publicaţiei a început după 1929 când. ea i-a avut ca redactori-şefi pe căpitanul Mihai Pânzaru (1956-1958) şi căpitanul Constantin Tatu (1958-1960). continuând să publice acţiunile şi faptele de arame ale eroilor Jandarmeriei. secretar de stat pentru ordine publică şi personalitate de prim-rang a vieţii militare şi culturale româneşti. revista era tipărită în 24 pagini. – fiind îndrumată de însuşi generalul de corp de armată Constantin (Piki) Vasiliu. conţinând suplimente trimestriale sau semestriale. La 21 mai 1938. devenit ulterior. c) deşteptarea şi dezvoltarea spiritului naţional şi al simţămintelor de ordine. În această a doua perioadă. la începutul acelui an. publicaţia nu şi-a încetat apariţia ci. Prin conţinut şi formă. gazeta „În slujba patriei“ îşi face apariţia la 28 ianuarie 1956. cu privire la serviciul tehnic al Jandarmeriei (…). publicaţia a dobândit în timp scurt o largă audienţă în rândul Jandarmilor. şi-a extins spaţiul editorial la 96 pagini. în format A4. prin publicarea articolelor cu caracter patriotic. iar colaboratori erau consideraţi toţi ofiţerii jandarmi. cu acte normative de interes pentru poliţiştii de frontieră“ (Redactor-şef Marius Ionescu).

Revista este profilată îndeosebi pe problematica de specialitate a exercitării profesiei de detectiv şi se adresează cu precădere acestora. „Fractura“ a fost vindecată la 15 decembrie 1991 când. Pavel Abraham. „Revista Jandarmeriei” a apărut într-o serie nouă (opt pagini. a configurat publicaţia ca un prestigios „purtător de cuvânt“ al oamenilor de arme. este consemnat în Statutul de organizare şi funcţionare. prof. Radu Constantin ş. d) influenţarea opiniei publice în direcţia respectării şi apărării valorilor şi instituţiilor fundamentale ale statului. general (r) Constantin Simion. la 1 martie 1996. dr.D. c) prezentarea calificată a locului şi rolului trupelor de jandarmi în cadrul forţelor de ordine publică şi sistemul naţional de apărare. „Almanahul Revistei Jandarmeriei“. dr.D..N. 3514. acesta fiind. în 240 pagini. dr. constituindu-se alături de A. publicaţia are o periodicitate bilunară şi este editată de „Fundaţia Revistei Jandarmeriei“ care. Mihai Popescu. Scopul publicaţiei. scrisă româneşte“. univ. Mircea Stoian. dr. anual. în două culori). În prezent. Ca semn al preluării tradiţiei seriilor interbelice ale revistei. psiholog Tudorel Butoi. b) popularizarea în rândul personalului propriu şi al populaţiei a prevederilor legilor statului (…). numeroase articole făcându-se ecoul celor care au îmbrăţişat deja această profesie şi care au acţionat hotărât pentru definitivarea şi adoptarea legii ce o reglementează. în noul context. prin conţinutul său variat.N. Publiciştii: prof. dr. începând cu 15 decembrie 1999. Gheorghe Musliu (pseudonim Titi Grecea). revista militează pentru afirmarea detectivismului în ţara noastră. generalul de divizie (r) Mihai I. paginile sau au găzduit semnături prestigioase: prof.R.N. Baron a devenit director onorific iar. Scriitorii: Dan Gâju. începând din 1998. Nicolae Rotaru. cu o lună înaintea desfiinţării Jandarmeriei Române. a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti (…). format tabloid. fiind „o gazetă gândită româneşte. sub patronajul Comandamentului Naţional al Jandarmeriei şi cu acordul ministrului de interne Victor Babiuc. Anton Gagiu. general (r) Gheorghe Ilie. simţită româneşte. În acelaşi timp. Revista LUMEA DETECTIVILOR. c) educarea cetăţenilor în spiritul respectării legilor statului (…).apărut în decembrie 1948. timp de şase ani. univ. Prin conţinutul său. precum şi unor personalităţi ale vieţii publice româneşti. redacţia editează. univ.D. Gheorghe Felea.“ (Comisarşef Vasile Ursache). 1 Asociaţia Naţională a Detectivilor din România 224 . Paul Ceauşu. drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. conf. preşedinte executiv al A. „fondată şi editată de Asociaţia Naţională a Detectivilor din România. Stabilindu-se la 16 pagini/ediţie. anual. promovată în proiect de Ministerul Administraţiei şi Internelor încă din anul 1998. De la apariţie şi până în prezent.a. al principiului dreptului umanitar şi al drepturilor omului. chestor de poliţie Ion Stoica. decernează diplome de onoare şi excelenţă celor mai merituoşi jandarmi.R. unicul almanah editat de o structură a ministerului. preşedinte de onoare al A. revista a crescut. Ion Aramă etc. Ca expresie a preocupării pentru sporirea prestigiului Armei. dr. sprijinit de generalul-erou Ion Bunoaica şi de succesorii acestuia la comanda Jandarmeriei Române. 1 Preşedintele colegiului de redacţie – chestor principal de poliţie. Pavel Abraham. în luna decembrie. cu contribuţia ziariştilor care s-au transformat şi afirmat în redacţia acesteia. director Maria Bumbaru. Oana Cioboată. prof. Liviu Vişan. de la an la an. aprobat prin sentinţă civilă de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti: „a) popularizarea activităţii şi problematicii cu care se confruntă trupele de jandarmi în apărarea ordinii statului de drept. într-un factor hotărâtor în respectarea legii.R. în septembrie 2002. publicaţia editează suplimentul gratuit „Revista Jandarmeriei literară şi artistică“. comisar-şef Paraschiv Peţu.“ „Sufletul” „Revistei Jandarmeriei“ (serie nouă) a fost – şi este – Gheorghe Boblea (pseudonim Gheorghe GorjanuIoneşti) care.

Mihail Sadoveanu. Rodica Ojog Braşoveanu şi lon Tipsie. până în prezent. ziarist. În 1993 a editat un supliment color de 16 pagini. ziarist. În decembrie 1989 a apărut numărul 500. colonel Octavian Goga (1962-1963). de fapt. Petrică Vizitiu şi Nicolae Oprea. revista apare bilunar. Nichita Stănescu. almanahul „Pentru Patrie“. Aurel Mihale. scriitor şi ziarist. Constantin Preda. iar din februarie 1990 a revenit la denumirea iniţială. La cererea cititorilor. în colaborare cu Direcţia Generală a Penitenciarelor din Ministerul Justiţiei. În perioada iulie 1956-ianuarie 1957. precum: Theodor Constantin şi Haralamb Zincă. Tirajul revistei ajunsese la 275. în ianuarie 1957. la conducerea revistei este împuternicită ziarista Elena Popescu.. denumit „Detenţia“ (doar două numere au fost în total). În martie 2004 a apărut numărul 9. scriitor şi ziarist. Perpessicius. cu apariţie lunară. La un moment dat. Olimpian Ungherea şi Nicolae Rotaru. Revista „Pentru Patrie“ a editat anual. revista a funcţionat sub conducerea secretarilor generali de redacţie: Radu Vaida. Mihai Tunaru şi Paul Anghel. căpitan lon Blaj (1957-1959). în lipsa altor soluţii. Redactorii şefi ai revistei au fost: Constantin Nisipeanu (noiembrie 1949-1952). Eugen Teodoru. când revista „Pentru Patrie“ va sărbători 55 de ani de existenţă. Au urmat: locotenent-colonel loan Tecşa. îndeosebi celor care. Constantin Chiriţă. conferenţiar universitar Savin Bratu (1953-1955). maior loan Popa (aprilie-septembrie 1998). comisar-şef Nicuşor Dulgheru (octombrie 2000-aprilie 2004). Până în perioada 19491972. scriitor. locotenent colonel loan Tudor Vasilescu (pseudonim literar Jean Vasilescu). Laurenţiu Fulga şi Mircea Dinescu. ziarist.revista se adresează şi societăţii civile. scriitor şi ziarist. „editată de Ministerul Administraţiei şi Internelor. critic literar. Scriitori de mare forţă creatoare ca Zaharia Stancu. care. sub impulsul evenimentelor. Revista PENTRU PATRIE. colonel Grigore Cuza (1963-1982). sunt puşi în situaţia de a apela la serviciile unui detectiv”. devenind una dintre cele mai căutate publicaţii. publicaţia şi-a schimbat denumirea în „Patria Liberă“. pentru decembrie 1989 şi ianuarie 1990. colonel dr.Popescu. Alexandru Spânu. Tudor Negoiţă.R. a avut apariţii lunare. academicianul Dan Berindei. D. 225 . colonel Nicolae Rotaru (19931998). a vândut şi oficiosul PCR. Petre Hladchi Bucovineanu şi mulţi alţii“ (Nicuşor Dulgheru).. Otilia Cazimir. în perioada 1951-1952. Eugen Teodoru. din 1987 până în 1994. Vasile Rebreanu. Şerban Cioculescu şi Edgar Papu. Primul director al revistei a fost colonel Nicolae Rotaru. scriitor şi ziarist. Horia Zilieru.000 exemplare. În perioada în care nu au fost numiţi redactori şefi. Începând cu anul 1998. publicaţia îşi reia apariţia. fiindcă un abonament la revista „Pentru Patrie“ era condiţionat şi de un abonament la „Scânteia“. colonel Virgil Vochină. locotenent-major Adrian Roşca (1955-1956). Emil Manu şi Alexandru Hanţă. În prezent. colonel Olimpian Ungherea (1990-1992). Radu Tudoran. În paginile revistei au publicat autori de policier-uri. iar din 1972 a ieşit pe piaţă. Petre Vârlan (19821986). Adrian Păunescu şi Gheorghe Tomozei. fiind în pregătire numărul 10 pentru luna noiembrie 2004. Din ianuarie 1957. ziarist. În paginile revistei au semnat personalităţi de prestigiu: Tudor Arghezi. Mihai Beniuc şi Marin Preda. Fănuş Neagu. ziarist. Mircea Micu. (Redactor-şef Firiţă Carp) 3515. scriitor (decedat). avea distribuţie gratuită în cadrul unităţilor. îşi suspendă apariţia la numărul 104. Alexandru Piru şi Eugen Barbu. doctorul Gheorghe Stoicescu povestea despre capcanele sănătăţii noastre. la conducerea revistei a fost numit şi un director. Venerabilul profesor universitar Gheorghe Poalelungi semna rubrica „Limba română este patria mea“. Primul număr a apărut în noiembrie 1949.

000 de exemplare. Dumitru Fulger ş. gazetă ostăşească. 3517. „În slujba patriei“ a fost. şi a fost intransigentă cu cele care au încălcat. situaţiile deosebite din perioada de tranziţie. redactor-şef 3519. a fost colonelul Octavian Goga. Alexandru Spânu. treptat. legea sau normele de conduită specifice. redactor-şef Nicuşor Dulgheru. cu toţi miniştrii din această perioadă şi cu alte cadre de comandă. cadrele care s-au remarcat în muncă. 3520. Revista „POLIŢIA ROMÂNĂ“. redactor şef este comisar-şef Nicuşor Dulgheru. editată de Ministerul Administraţiei şi Internelor.1 decembrie 2003. când a fost cazul. sa reorganizat Ministerul de Interne. Almanah Pentru Patrie 1993. apărând.3516. 226 . Vasile Troneci. până în prezent. 1 decembrie 2003 . Periodic. prin interviuri cu toţi şefii de arme. redactor şef a fost colonelul Marcel Popescu. De la apariţie. În perioada iunie 1993-noiembrie 1999. Au urmat. timp de 30 de ani. cu apariţie săptămânală. Publicaţia a fost creată pe fundaţia oferită de structura revistei „În slujba patriei“. Revista PENTRU PATRIE. noiembrie 1999august 2000. Redactor şef. Petrică Vizitiu şi Nicolae Oprea. care a funcţionat ca organ de presă central al Ministerului de Interne din noiembrie 1959. până în prezent. care se tipărea pentru militarii în termen. a fost editat suplimentul revistei „Poliţia Română“. fie în format A4. iar. la ora actuală. Ziarul a avut 16-20 de pagini şi tirajul a crescut. Nicolae Rotaru. în perioada martie 1990-iunie 1993. a transmis cititorilor săi toate ordinele de linie emise în acest timp. În paginile sale a fost reflectată activitatea tuturor structurilor şi armelor ministerului. actualmente. un tiraj de 7. Alexandru Boroi. Director onorific a fost colonelul Costică Voicu. 240 [-244] p. prin diverse modalităţi publicistice. redactor-şef Petre Vârlan.1 aprilie 2004. 240 p. Revista PENTRU PATRIE. în primă fază.000. revista a susţinut apariţia legilor organice. în principal cele vizând activitatea lucrătorilor instituţiei. în prima perioadă fiind preponderent evenimentul de poliţie. de la 6. În anul 1962. cazurile de încălcare gravă a liniştii şi ordinii. împuternicită la comandă a fost comisarşef Ina Bălan. iar revista „În slujba patriei“ a devenit organ central de presă al ministerului. 240 [-244] p. august 2000-18 august 2001. prin camapanii de presă. ca redactori şefi: maiorul Petre Crăciun. De la apariţie. Au urmat coloneii: Virgil Vochină. colonelul Florin Zagoneanu. [-244] p. care avea o tentă literarpoliţistă. revista a cunoscut o seamă de transformări. a făcut cunoscute etapele reformei instituţionale. publicaţia a inserat suplimente profesionale.a. măsurile şi modalităţile de acţiune a structurilor implicate în restabilirea ordinii. Revista PENTRU PATRIE. fiecare moment în devenirea sa fiind inserat în spaţii acordate în funcţie de importanţa evenimentelor. în paginile revistei au apărut noutăţile legislative. Între anii 1991 – 1993. Almanah Pentru Patrie 1987 – 1992. deci până în 1990. Revista PENTRU PATRIE. revista „Poliţia Română“ a evidenţiat. fiecare. În paginile revistei au semnat şi o seamă de personalităţi: Tudor Negoiţă. Prin tematica abordată. Revista a fost prezentă în viaţa ministerului. Săptămânal. are 16 pagini şi. Primul redactor-şef al acestei publicaţii a fost colonelul Traian Tandin. Radu Mocanu. Almanah Patrie 2004. comisar-şef Vasile Ursache. intitulat „Police Magazin“. Au fost marcate. la 75. într-un fel sau altul. 1 octombrie 2001 . fie în format tabloid. 3518.000 de exemplare. Eugen Teodoru. 240 [-244] p. axate pe tematică de strictă actualitate” (Florica Pârvu). Almanah Pentru Patrie 1984. Ioan Hurdubaie. Primul director al revistei „Poliţia Română“ a fost colonelul Marcel Popescu. Revista Pentru POLIŢIA ROMÂNĂ „a fost înfiinţată în martie 1990. secretar responsabil Olimpian Ungherea.

Anii ’70 o găsesc cu cel mai mare colectiv redacţional si publicişti de talent. un organ de propagandă. conform anunţului laconic. istorie ş. în ianuarie 1944.a. În aprilie 1948 se modifica denumirea în Revista Pompierilor iar conţinutul scădea în varietate. La sfârşitul celui de-al doilea război mondial. Titlu pe care îl păstra până în decembrie 1989. mozaic. o organizare eficientă şi o prezentare grafică în continuă modernizare. ea devine o publicaţie de strictă specialitate. revista prezenta conceptul şi dezvoltarea activităţii de prevenire a incendiilor. Tematica articolelor devine mai variată.i.a. 44/1929. vechiul titlu de Revista Pompierilor a devenit necorespunzător (…). cultură generală ş. prin transformarea Inspectoratului Pompierilor în Comandamentul Pompierilor Militari (la 2 august) şi apariţia primei reviste de specialitate (la 1 aprilie) sub numele Buletinul Pompierilor Români.i. în ceea ce priveşte conţinutul ei. Revoluţia din decembrie 1989 găseşte revista pompierilor în postura unei publicaţii profesionale de calitate. În acest context. În ianuarie 1954 publicaţia îşi schimba denumirea şi structura. reflectând “măreţele înfăptuiri ale epocii de aur”.. istoria pompierilor. dedicată prevenirii incendiilor. cât şi o reaşezare a întregii armate. 127/03/1986 emisă de Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste).s. pagini de cultură generală.s. Reflectând procesul de reorganizare şi modernizare a pompierilor români. care acoperă aproape toate domeniile apărării împotriva incendiilor. şi prezentării unor rezultate din activitatea pompierilor. publicaţia avea drept scop „popularizarea ştiinţei focului (…) şi a mijloacelor de prevenire. Revista POMPIERII ROMÂNI. din Comandamentul Pompierilor devenise Direcţia de Pază contra Incendiilor) din ianuarie 1956 publicaţia intitulându-se PAZA CONTRA INCENDIILOR. disimulate sub forma unor rubrici de noutăţi tehnice p.3521. Ultimul număr al anului 1989 este oprit in tipografie şi înlocuit cu o ediţie speciala – sub denumirea de POMPIERII ROMÂNI – care reflecta efervescenţa momentului şi conţinea o „profesiune de credinţă“: 227 . prevenirii şi stingerii incendiilor sau cunoştinţelor tehnice de specialitate apărând şi articole de cultură generală. într-o perioadă de dezvoltare şi redefinire a structurilor militare din ţară. umor şi sport. reapar informaţii profesionale din presa străină de specialitate. întreţinerea şi funcţionarea echipamentelor de intervenţie. cunoştinţe tehnice de specialitate. apărut în ianuarie 1948. care. Cu un conţinut mai bogat în materiale profesionale. se întrerupea apariţia ritmică a publicaţiei. localizare şi stingere a incendiilor“. izolare. rezumându-se la materiale tehnice dedicate prevenirii incendiilor şi reflectând închiderea generală la care era supusă întreaga societate românească. După doi ani i se schimba din nou denumirea (urmând-o pe cea a instituţiei. Titlul revistei pentru sectorul industrial va fi Prevenirea incendiilor. apărând în două serii paralele. dar explicit: „Revistei noastre trasându-i-se sarcini noi. când are loc atât o reorganizare a administraţiei centrale şi locale. organizarea şi funcţionarea formaţiilor de pompieri civili. Pe viitor. iar pentru sectorul agricol Paza contra incendiilor“. În această perioadă revista îşi reînnoieşte statutul (prin autorizaţia de funcţionare nr. Marelui Stat-Major al Ministerului de Război. doi ani mai târziu se propunea reapariţia acesteia şi se elabora proiectul unui nou număr. incendii din ţară şi străinătate. popularizării normelor de p. Către sfârşitul anilor ’80. Înfiinţată conform aprobării nr. alături de materiale dedicate organizării şi instruirii formaţiilor civile de pompieri. anul 1929 marca pentru pompierii români două date semnificative: prima individualizare la nivel naţional a instituţiei. „prima revistă naţională a pompierilor români a apărut după primul război mondial şi reîntregirea României. instruirea cadrelor.

Liga Apărării Aerochimice. chiar şi cu jertfa supremă. care înţeleg să slujească. mai târziu Comandamentul Apărării Pasive 228 .i. prof.s. Sunt publicate documente inedite şi informaţii altădată trecute sub tăcere. Revista PROBLEME DE CRIMINALISTICĂ ŞI DE CRIMINOLOGIE (Ministerul Justiţiei şi Procuratura RSR). Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie. relaţii internaţionale ş. „Buletin de Criminologie şi de Criminalistică“. Din 1990. Înfiinţată în aprilie 1929 şi funcţionând sub mai multe titulaturi. Apare trimestrial. apoi. cetăţeni. dar al cărei conţinut se stabilizează prin menţinerea unui grup de colaboratori şi corespondenţi. Revista PROTECŢIA CIVILĂ. Asociaţiile pentru protecţia populaţiei civile (Liga Antigaz. Revista publică noul cadru legislativ. portrete de pompieri.. având aceeaşi tematică profesională şi aceeaşi periodicitate lunară şi difuzare naţională. autorităţi publice locale şi centrale. Se înregistrează. de Criminalistică şi de Penologie. Asociaţia Naţională Română de Apărare Pasivă). acte normative de profil şi comentarii ale modului de aplicare a acestora. Direcţia Generală a Penitenciarelor). redactor şef Vasile Teodorescu (Ministerul Public. „Apariţia revistei „Protecţia Civilă“ de astăzi a fost determinată de necesitatea informării populaţiei asupra măsurilor de protecţie pe care trebuia să le adopte în diferite situaţii de urgenţă. 3523. Revista de Criminologie. Deschiderea societăţii româneşti se regăseşte şi în paginile sale. o fluctuaţie de personal care îşi pune amprenta şi asupra revistei.a. care găzduiesc traduceri din presa străină de specialitate. 3522. materiale tehnice. Din 1999. apar dezbateri profesionale şi opinii menite să limpezească problemele ce stau în faţa specialiştilor pompieri. după o perioadă de dificultăţi financiare depăşite cu o mobilizare a pompierilor din ţară. 638/1997) care reglementează modul de funcţionare şi statutul administrative. Revista pompierilor a urmărit nedezminţit înfăptuirea scopurilor pentru care a fost creată: indiferent sub ce titulatură a apărut. singura istorie publicată”. noutăţi ştiinţifice. constituindu-se într-o adevărată istorie a „cavalerilor focului” din ţara noastră: fragmentară. a cărei omogenizare oscilează. odată cu schimbările în viaţa ţării începând şi o nouă etapă în viaţa publicaţiei. nesistematică şi lipsită de o viziune de sinteză dar. Valentin Uban). prezentări de incendii din ţară şi străinătate şi experienţe ale altor servicii de pompieri în organizarea şi desfăşurarea activităţii de protecţie antiincendiu. cadre tehnice p. Societatea de criminologie şi de criminalistică. lt. redactor şef Ion Argeşeanu. Organizaţiile obşteşti. redactor şef Ion Argeşeanu. opţiunilor de dezvoltare si nevoilor de dotare. (Redactor-şef. Evoluţia ulterioară a revistei a confirmat această promisiune. Revista POMPIERII ROMÂNI devenea o publicaţie deschisă. la dispoziţia celor implicaţi în activitatea de apărare împotriva incendiilor – pompieri militari şi civili. Devin tradiţionale rubrici destinate prezentării activităţii pompierilor şi problemelor cu care aceştia se confruntă. Publicaţia îşi redefineşte statutul printr-o hotărâre de guvern (nr. solicitaţi să sprijine continuitatea revistei. dar cu acelaşi editor. (…) luptând pentru a apăra de flăcările incendiilor vieţile concetăţenilor şi avuţia poporului”. a fost o oglindă a vieţii şi activităţii pompierilor români. cerut de transformările societăţii româneşti.„vom relata în paginile publicaţiei (…) despre curajul şi abnegaţia pompierilor români. Ministerul Justiţiei. ca în întreaga structură a societăţii şi instituţiei editoare. angajaţi într-un continuu proces de restructurare şi modernizare. adaptându-se permanentelor transformări din viaţa pompierilor români şi ţinând pasul cu noutăţile apărute în societatea românească.col. 1981 – 1990. care contribuie la creşterea calităţii publicaţiei. până în prezent.

în perioada interbelică apar broşuri cu această destinaţie. anchetă. Mai târziu. aplicaţii etc. în anul 1939. Iconografia este asigurată de director şi de colaboratori sau este preluată din alte componente massmedia. şi colonel Ion Marinache. fiind singura publicaţie cu acest profil din ţară. La conducerea ei rămân colegiul de redacţie şi redactorii şefi sau directorii. prima de acest fel în România. întreprinderi şi administraţia publică locală. al cărui preşedinte este colonel dr. Sumarele în engleză. colonel dr. militari în termen. franceză. ajutat de colegiul revistei. Ilie Manole şi maior psih. revista „Protecţia Civilă“ este parte componentă a sistemului mass-media. când directorul revistei devine comandorul (r) dr. De remarcat este anul 2000. cuprinzând diferite genuri publicistice: articol. ministere. începând cu anul 2002. interviu. cum ar fi „Pericolul aer-chimic“ sau „Pericolul Aerian şi Măsurile de Apărare“. militari angajaţi pe bază de contract şi militari cu termen redus. Întotdeauna. Ilie Manole. coordonat de către Direcţia Informare şi Relaţii Publice din Ministerul Administraţiei şi Internelor. respectând procedura de copyright. maiorul psih. poster „Învăţământ“ cu modele de exerciţii. Iulian Mihalcea (din anul 2002). cât şi folosirea publicaţiei ca material de protocol. După plecarea acestuia. colonel Marin Boboc. Ordinul nr. de răspândirea cunoştinţelor şi a regulilor de comportare la calamităţi şi catastrofe. 3524. specialişti din diferite alte structuri – Secretariatul Tehnic Permanent (entitate guvernamentală). profesori ş. Tematica abordată de revistă se referă la urgenţele civile. Florea Dan. „Revista încearcă să readucă în prim plan o îndelungată tradiţie care a început în anul 1884. documentar. administraţie publică). organizarea apărării pasive a luat o amploare deosebită în instituţiile şcolare. Revista capătă. Între anii 1950 şi 1990. elevi. Astfel. Publicul – ţintă este format din cadre militare şi personal contractual. M 7924/30. Era nevoie de informare periodică asupra măsurilor de protecţie. şi a publicat “Revista de Medicină Legală“ care poate fi 229 . inspectori de la agenţi economici din întreaga ţară. comandor (r) dr.1993 al ministrului Apărării Naţionale marchează apariţia revistei „Protecţia Civilă“ de astăzi. precum şi de către colaboratori din instituţii civile care au tangenţă cu arma. începând cu acel an.12.aveau nevoie de mijloace de propagandă pentru instruirea populaţiei. studiu. Textele fiecărei ediţii sunt asigurate de cadre din structurile militare şi civile de Protecţie Civilă. comentariu. în două volume). o ţinută grafică deosebită dar şi un conţinut atractiv şi instructiv. după cel de-al doilea război mondial. după cum urmează: colonel Ioan Sturza. Ştefan Geantă. Iulian Mihalcea. În prezent. ştire. REVISTA „ROMÂNĂ DE MEDICINĂ LEGALĂ”. Protecţia Civilă (atunci se numea Apărare Locală sau Apărare Civilă) editează Buletinul Apărării Locale Antiaeriene şi Buletinul Apărării Civile. profesorul Nicolae Minovici (1868-1941) a pus bazele Asociaţiei de Medicină Legală. Fiecare ediţie este structurată pe rubrici şi generice. germană şi spaniolă facilitează atât schimbul de publicaţii cu reviste similare din alte ţări. studenţi.a. Apariţia revistei era stringent necesară. reportaj. antrenamente. la apariţia lui a contribuit un colegiu de redacţie format din 5-6 specialişti şi un redactor responsabil (director). Alexandru Şuţu (1834-1919) şi al său “Jurnal de psihiatrie şi medicină legală“. o dată cu prof. În perioada menţionată.“ (Alexandrina Sonea). comisii de apărare împotriva dezastrelor (comisii organizate la diferite niveluri – guvern. Buletinul… a avut ca responsabili pe colonel Gheorghe Florea Creangă – Stoileşti (istoric militar care de altfel a realizat şi Istoria Apărării Civile. În anul 1993. În 1936. reuşeşte nu numai să menţină calitatea publicaţiei dar să o şi îmbunătăţească.

I. no. Robert I. Samsom. 5 année. Paul. Genève. SAMSOM. o nouă eră pare să înceapă. Press. 1933. Robert I. 3533. 3532. Directives pour le contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes dans le contexte des conventions internationales. 3536. Almanahul Geneva. În anul 1971. K. redactor-şef (ulterior director). Buletinul a suferit o transformare. 118 p. p. Organ officiel de l’Academie Internationale de Criminalistique. 142 p. (Organisation Mondiale de la Santé). no. precum şi calitatea grafică şi standardele ştiinţifice. 3527. Istorie şi Anastasia. Bucureşti.. KHAN.E. 218-222. Lübeck. Robert I. Cantemir. Baillière. REVUE INTERNATIONALE DE CRIMI- NALISTIQUE. vol. 2000. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. întrerupt în 1940. După 20 de ani. 6e année. 320 p. K.F. EDMONDSON. coordonator Rolf Rainer Jaeger. dr. Paris. 1978. 328-333. adevăr. 2002. médailles et bijoux. REXED.C. schimbându-şi titlul în „Probleme de medicină legală şi criminalistică“. 623 p. Fondată în 1929 de Edmond Locard. vol. Leonidio. 9e année.C. Robert I. p. profesorul Ioan Moraru (1927-1989) a publicat “Buletin documentar de medicină legală şi criminalistică“. Deşi a avut o slabă calitate grafică şi o difuzare limitată. II. p. în R. REXED. no. dr. RHODES. în Tratat practic de criminalistică. ediţie revăzută şi adăugită. T. 1984. criminalitatea economică). RICHE. In the context of the international treaties. prof. un simbol şi o moştenire lăsate de cel care a pus bazele sistemului românesc modern de medicină legală. Ştiinţe criminalistice.. Editura C. director al Laboratorului de Poliţie Tehnică din Lyon. Revista ROMÂNIA LITERARĂ. revista a supravieţuit timp de 10 ani.4. 3531. Vermögensdelikte. Un secol de spionaj. K. în R. 1986. Bror. The development and photography of fingerprints. 3530. Humanitas. Inayat Khan [and] Mr. RICHTER. publicarea revistei a fost încă o dată întreruptă. Jeffrey T. [Bucureşti]. 3526. Ademenitoarele capcane… Aventuri ale memoriei şi tranziţiei. 148 p. Berlin. Wirtschaftskriminalität (Delicte privind bunurile. 230 .I. 344-348. A. Ministerul de Interne. 3534. 1996. 3529. Edmondson. în 1961. RIŞCUŢIA. iar “Revista Română de Medicină Legală“ poate fi privită drept un simbol al tradiţiei. Bror. 3535. Inayat. 1937. 3525. By professor Bror Rexed. 1889. speranţelor şi idealurilor medicinii legale româneşti“ (Dan Dermengiu). în timpul celui de-al doilea război mondial. [par] professeur Bror Rexed. În ultimii ani ai regimului comunist care a marcat demolarea Institutului de Medicină Legală construit în 1892.8. Potra şi Delia Răzdolescu. Serviciile de informaţii în secolul XX.. Monnaie.C. Traducere din limba engleză de George G. p. Expertiza pentru reconstituirea fizionomiei după craniu. Altérations des dessins papillaires et maladies professionnelles.I. dr.-B. SAMSOM. Henry. Henry T.I.6. The psychological interpretation of handwriting with special reference to the handwriting of criminals. Mina Minovici (1858-1933).considerată primul periodic academic de criminalistică în care se oglindesc realizările „Şcolii Minovici“ de medicină legală. Inayat. Samsom. 456-481. României literare 1984. Guidelines for the Control of Narcotic and Psychotropic Substances.-F. dr. EDMONDSON. RICHELSON. (World Health Organisation).. RICOEUR. KHAN. Inayat Khan [et] M.U. 1934. K. RHODES. Essen. Edmondson. Schmidt Römhild. în e R. reuşind să creeze o legătură profesională între experţii criminalişti români. Sigmar-Marcus. J. În prezent. RIBEIRO. 3528.

Berlin. aprilie 2006. Sycomore. Die kriminalistische Beurteilung der Lage/Kriminalistisches Denken (Evaluarea criminalistică a situaţiei / Reflecţii criminalistice). sa psychologie et ses interprétations. vol. 35-38. ROBERTS. Corectitudinea calificării juridice a unei fapte soldată cu leziuni produse prin arme de foc. Alexandra Andreea. Thames & Hudson. Holger. 3552. ediţie revăzută şi adăugită. Munich. 5. anul VIII. Gabriela. 1937. Königreich Rumänien. Moldau Walachei. University. Holger. Moldau. PreticeHall. RITSON. Ph. p. Cantemir.B. CHERSAN. IRINA. p. Jurist. A practical English language course for law-enforcement students and professionals. Studentă. 286-309. 1988. 2002. Management. Ministerul de Interne. Mark (coordinator). Consideraţii privind identificarea criminalistică a unor categorii de persoane şi cadavre. (Reconstituirea criminalistică). Geneva. 3543. vol. Eugeniu. der naturwissenschaftlichen Kriminalistik (Noţiunea şi semnificaţia criminalisticii bazate pe ştiinţele naturale). HARABAGIUDIMITRESCU. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Ştiinţe criminalistice. nr. Holger. Madrid. 3539. Editura Ministerului de Interne. 3542. 1934. RIZAC MÂRZA. coordonator Rolf Rainer Jaeger. ROCHAT. International Study Circle for Romanian Philately and Postal History. Lübeck. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Vicente. 1995. Community response to alcohol – related problems.5. în R. nr. Le 3551. Student’s Book. Review of an international study [By] E. 715 p. 6e année. Berlin. San Diego State 3553. IX + 58 p. 19-35 3548. p. Concepts and applications. ROBBINS. Magdeburg (1894). ROGGENSTROH. RODRIGUEZ FERRER. New Jersey. Editor F.C. Kriminalistische Rekonstruktion 3544. anul IV. Begriff und Bedeutung 3545. 50 in colour. 2. Paul. Considérations sur la 3538. Heimbüchler. II. Paris.C. Camelia. ROLL. Reus. Schmidt Römhild.1. Hermann. ROBINSON. Andreea. Mileniul III. Essen. ROBERT. 3550. Amalia. Les méthodes de transfert dans l’etude des empreintes digitales. English for Modern Policing. Bulletins 1-116. ediţie revăzută şi adăugită. IONESCU. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalisticii. Metode de identificare antropologică şi aplicaţii. Andrew. 231 . Noutăţi în criminalistică privind relevarea urmelor latente de mâini. (Public Health Papers. no. 3540. Stephen P. Ileana. Ştiinţe criminalistice. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Ioana. în R. Die Postwerthzeichen von Rumänien. Emanuel. 14 p. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică.. The Story of Writing . ediţie revăzută şi adăugită. 1985. ROLL. 3547. ROCHAT. Englewood Cliffs. Bucureşti.B.. RIZESCU. Fürstenthum Rumänien. 1985. CĂLUGĂRIŢA. RIŞCUŢIA. în Criminalistica. 191 [914] p. ROLL. J-Paul. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. septembrie 2002.3537. 2003. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică.I. 15-16. p. 3549. Les compiles du crime. no. în Criminalistica.I. 1979.. NIŢU. 45-46. II. ŞERBĂNOIU. „Rumäniensammler" The Bulletin of the 3541. Lübeck. coordonator Rolf Rainer Jaeger. în Criminalistica. 2002. Loi pénale. Constantin. 81). Essen. p. p. München. Dr. 51 p. E. Cătălina. Identi- fication judicial. 9e année. 1921. 255-257. RIZEA. 2001. RIŞCUŢIA.with over 350 illustration. Second edition. 3546. cu tabele (World Health Organisation). Ştiinţe criminalistice. BORDEIANU. BUDIŞTEANU. Ritson. Schmidt Römhild.

coin. Editura Didactică şi Pedagogică.a. în Buletin de psihiatrie integrativă. ROŞCA. ROLLAND. ROŞCA. 1994. 2005.I. 512 p. vol. Cluj. vol. 1 f. ROMIŢAN. II. rului. ROŞCA. ROPOTĂ. vol. an XI. 1 (24). Bibliografie selectivă. în Buletin de psihiatrie integrativă. în Ghidul procurorului criminalist. 158-170. 1932. 227-240.Editor Robert M. 92-98. cadavrelor desfigurate în cursul unor evenimente deosebite. 1981. pl. 328 p.. cu fig. Editura Academiei. nr. şi grafică + 3 anexe. X. Ciprian Raul. Bucureşti. Protecţia şi specifică. Numismatic catalogue. Titlu şi în limbile engleză şi rusă. L’emploi de la coramine. Al. 261-266.. adj. an XI. 3558. Psihologia marto- 3555. Bucureşti. ROŞCA. 3571. Bibliografie selectivă la p. 3554. Editura Institutului de Psihologie. „RPHB". 156 p. 3567. 3570.coordonator Rolf Rainer Jaeger. Societatea Comercială de Numismatică şi Filatelie „Impex Zimbrul Carpatin” S. Ciprian Raul. Impactul imigraţiei şi adaptarea psihosocială. Londra. ROŞCA. 1966. Essen. CIORNEI. Alexandru. ROMANIAN POSTAL HISTORY BULLETIN . Iuliu I. O. Serena. 229-242. X. 6 année. (Sub 3556. Alexandru. Bucureşti. p. Bucureşti. CONSTANTIN. Cluj. Beck.. Tratat de psihologie experimentală. ROŞCA. Cu 232 . 3568.3. Prefaţă de Florian Ştefănescu-Goangă. Alexandru. an XI. Al. Eugen. Lübeck. Sorina. 2003. 1971. ROŞCA. Creativitatea. ROPOTĂ. C. 1991. e în R. (Sub redacţia). 1963. 3559. 652 p. ROŞCA.C. 38). Masterand. HÎŢU. Editor George Pataki. ROMIŢAN. p. ROŞCA. ROMANESCU. Bucureşti. Iaşi. CHIRIŢĂ. Timişoara. Roşca. Iaşi. 1934. 168-171. (Asociaţia Ştiinţifică de Dreptul Proprietăţii Intelectuale). univ. Etologie şi psihiatrie. XI. penală a proprietăţii intelectuale. 368-388. vol. Alexandru. Alexandru. 2005. 2006. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Libertyville.S.L. Dana. 2005. ROŞCA. cu fig. 320 p. cu fig. ROMANIAN PHILATELIC STUDIES - Psihologie generală. 38 p. Editura Elit. Bibliografie la p. 3573. 25 – 38. Dr. Schmidt Römhild. 144 p. Editura Alma Mater. Alexandru. nr. Editura Ştiinţifică. 4 (27). Bibliografie la p. no. şi grafică. în Buletin de psihiatrie integrativă. Titlul original: Where Science and Magic Meet. 3557. 1934. nr. ROMANESCU.. V. 3566. În anexe.. vol. Prof. Iaşi. 27-35. 141. Alcoolismul şi stilul de viaţă în familie. An XI. 2(25).R. cu fig. X. Rosita Mădălina. 3564. 2005. 4 (27). I. 3565. p. VII + 179 p. Prof. Editura Semne. f. Proc. 272 p. 3574. Cluj-Napoca. Editura C. 1977-1985 N. Ordonanţe de poliţie. 2002. Stabilirea identităţii 3562. gen. p. IL. Ileana. nr.. Bucureşti. p. FLORESCU. Cuvânt înainte de John Mitchell. Sorina.Y. Stresul şi bolile psihice. p. p. septembrie 1990. şi facs. Incompatibilităţi cu funcţia de expert criminalist autorizat. Iaşi. Delincventul minor. ROMANIA. Berlin. redacţia). 3572. Bell. ROMANESCU. Editura 3560. X. 359 [360] p. Dreptul proprietăţii intelectuale. vol. Alexandru. City. cu fig. Bucureşti. 1972. Editura Helicon. Roşca.. Studiu psihofiziologic şi social. în Buletin de psihiatrie integrativă. 2006. Orizonturi. RONEY-DOUGAL.H. Rezumat în limbile engleză şi rusă. (Consiliul pentru difuzarea culturii şi ştiinţei. Metodologie şi tehnici experimentale în psihologie. Cristina. metal Alexandru. franceză şi engleză. 395 [398] p. 2004. rezumate în limbile rusă. Adunate şi adnotate de Iuliu I. Eugen 3563.R. Editura Academiei R. ştiinţă şi magie. 3569. "RPS". Dr. Creativitatea generală 3561. Enciclopedică Română.

RUDICĂ. Bucureşti. 1990. RUJIOIU. 356 p. no. Zilot Românul. Comisar de poliţie. Iaşi. 3575. ROTARU. 131-142. p. Prefaţă: Acad. nr. iulie 2004.C. 192 p. II. RUIU. anul VI. Vasile Pavelcu. 355 [-356] p. ROXIN. Ştefan. 3583. drd. 1977. în O urmelor infracţiunii. p. VIII + 126 p. + 90 anexe. Editura Junimea. RUDICĂ. (Pentru părinţi). 1981. Nicolae. 3582. 3590. Cercetarea la faţa locului. Tulburări psihice în 3585. Marin. Octavian. 1998. Bucuresci. Universitatea Bucureşti [. anul VI. 320 p. Junimea. Tiberiu. Tiberiu. Bogdan. de. Strafverfahrensrecht (Drept garea criminalistică la faţa locului în cazul producerii catastrofelor aeriene. 3581. 255 p. drd. Editura RAO. Dialogul familial. Vol. de criminalistică şi de penologie nr. ENACHE. A. RUDICĂ. Lector univ. Curs de tehnica criminalistică. Iaşi. 3586. MOROIANU. Editura Didactică şi Pedagogică. Tiberiu. în Investigarea criminalistică a locului faptei. (Prefectura Poliţiei Capitalei).un apendice şi un indice alfabetic. Tiberiu. în Revista de criminologie. vol. Lect. Ed. Bucureşti. Covasna. în Criminalistica. 316-319. 2/2004. Une nouvelle science sociale: la Graphologie. Editura Ministerului de Interne. Covasna. 1936. RUJOIU. Inspector de poliţie. 3580. 80 p. 1979. 1932. (Menţiune despre Zilot – p. Lector univ. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. p. Cercetarea la faţa locului în cazul producerii catastrofelor feroviare.. 388-389. Bucureşti. Ediţia a 25-a. 1996. Galaţi. umane [Probleme de psihologie medicală]. Editura Porto Franco. Bogdan. în Revista Română de medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. 2003. 3592. Familia în faţa conduitelor greşite ale copilului.J. Editura Little Star. 3587. 8 année. V. RUIU. 2005. volumul XIV. 186-191. Bucureşti. ROUGEMONT. GHIORGHICI. Bucureşti. p. Ion. 1887. Tiberiu.32). drd.J.P. 75 -81. München. 3588. Bibliografie la p. (Pentru părinţi). Claus.P. 5. Viorel. 3578. p. 4. De la Epoca luminilor până la Junimea. p. Niveluri ale conduitei 233 . martie 2006. procesual penal). Marin. Tabla de materii şi în limba engleză. Drd. nr. RUDICĂ. Criză şi dialog. Valorificarea ştiinţifică a expertiza medico-legală a leziunilor corporale. Iaşi. 3584. XI. p. 232 p. 38-45. Editura Luceafărul. 1. I.] Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială. Vasile. 75) 3577.4. univ. Eu şi celălalt (de la poziţia egocentrică la poziţia altruistă). Editura Junimea. 2004. 2003.. NEICU. (Humanitas. Lucian. Les signatures et 3589. RUIU. 280-284. 1994. Florin. ROŞU. în Criminalistica. 3576. Bibliografie la p. Ilie. 3940. 3579. ROTARU. Bibliografie la p. Sexualitatea umană şi deviaţia sexuală în infracţiunile cu violenţă. RUJOIU. I. RUIU. PETRICĂ. 254-255. 231-234. Pantelimon. 239 p. STOIAN. formă a criminalităţii şi implicaţiile sale sociale. revăzută şi adăugită. Subcomisar de poliţie. CREŢU. 1984. RUDICĂ. nr. Omuciderea. Paris. istorie a Literaturii Române. septembrie 2004. (Humanitas 10). Investi- marques secrêtes sur l’œuvre du Vinci et les sculptures du Moyen-Age et de la e Renaissance. Urmele de la locul faptei. Managementul comunicării în structuri de tip ierarhic. Maturizarea perso- nalităţii. Marin. POPA. Ediţia a II-a. TAŞU. Marin. ROUX-Champion. Constantin. 221-224. II. 25-27. 3591. în R. Editura Didactică şi Pedagogică.I. Bibliografie la p. Nicolae. p. Ştefan.

Gabriel-Virgil. 2004. Florin. 287 [288] p. RUSSU. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. jur. 1970. Substratul comun românoalbanez. RUSU. RUŞITORU. Editura Alma Mater. + 3 hărţi. 2003. Cluj-Napoca. 3596. 2004. Elemente autohtone în limba 3597. Bucureşti. RUŞITORU. 2004. august 2006. Bibliografie la p. în Criminalistica. Comisar de poliţie. I. 3595. Grigoraş. p. şef sector Inginerie Criminalistică. Cluj-Napoca. Cornel. 234 . p. p. Polirom.3593. 269 [-272] p. 255257. Editura Academiei Republicii Socialiste România. 3598. Ing. director POP. Editura Cartea Universitară. [Iaşi]. 95 – 112.I. Prefaţă: profesor universitar doctor Adrian Năstase. română.. Bucureşti. 46-48. O introducere în arta uzuală diplomatică şi de drept internaţional. Simularea şi animaţia computerizată a accidentelor de circulaţie. Petre. Bibliografie la p. 4. Prefaţă: profesor universitar doctor Adrian Năstase.5-6. 3594. Ing. jur. BEŢIU. nr. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Petre. Institutul Naţional de expertize Criminalistice.. Dicţionar de terminologie uzuală diplomatică şi de drept internaţional. RUSU. Bucureşti.5-6 argumentării. Florin. adjunct. RYBACKI. RUSU. Editura Cartea Universitară. Bucureşti. anul VIII. Pledarea şi respingerea argumentelor. Karin. Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan”. Dicţionar de terminologie 3599. 2003. Comisar de poliţie. Aplicaţii software folosite în expertiza criminalistică a accidentelor de trafic rutier. 287 [288] p.

La Policia. Enseignée par l’exemple en dix léçons et par six cent quarante-neuf types d’écriture (cingt-deuxiéme mille). Bucureşti. Citadela. se poate. Sistima de identificacion monodactilar. 2005. 3606.V. 1999.3. 319 p. Editions Gallimard. 209 p. I. Introducere în etimologia 3616. Editura Forum. SAINTE-CLAIRE DEVILLE. 3610. Traducere din limba italiană de Horia Tecuceanu. Marius. 3612. nr. Rybikon. Antonio [Dard. L’enquête farmacia în trecutul românesc. N. Traducere din limba franceză de Tristana Ir. 1382-1775. 2005. 3617. Traducere din limba italiană de Horia Tecuceanu. Cele o sută douăzeci de zile ale româneşti.. Marius. 185-186. Antonio [Dard. 207 p. SACKS. III. Bucureşti. Asistenţa publică în trecutul românesc până la 1834. Forensic usuelle. în e R. 2002. Bucureşti. 116 [-119] p. (Colecţia Cogito). p. Laurel. SAFERSTEIN. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Antoine de. (Colecţia San Antonio. Mt. 1992. 1992. San-Antonio. Bucureşti. 1938. 632 p. de José. (Colecţia Superpoliţiste). Am onoarea să vă pun la punct. 2005. 3601. Oliver. R. Gomoiu). 3602. Editura Academiei Române. 475 [480] p.. 718 p. 3615.164-197. 1992. SAN.a. Prentice Hall. 3613. Bucureşti. 140 [-143] p. Bucureşti.. 3604. Supliment al Almanahului literar). Medicina şi Sciense Consultant. Marius. SALA. Călăraşi – Ialomiţa. Editura Ariane. 1). Bucureşti. Titlul original Citadelle. 1997. Traducere din limba engleză de Dan Rădulescu. Upper saddle River.S. Am onoarea să vă pun la punct! Versiunea românească [de] Alexandru Spânu.P. Ediţia a doua. 1992. SAN. Rosetti”. SAGREDO. SAN. „Bucovina“ I. Tipografia Cultura. SAMARIAN. 1938. Barcelona. Librairie Hachette. 3605. Lecturer. Gânduri. SAINT-EXUPÉRY. SAN. Du latin au roumain. SAN. culegere. Traducere din limba italiană de Matilda Banu şi George Anania. Introducere de Michel Delon. (Colecţia San Antonio nr. Bibliografie la p. Frédéric]. Bucureşti. Criminalistics. Bucureşti. Antonio [Dard. Manuel de Graphologie Sodomei sau şcoala libertinajului.I. Editura Trei. 2 Anée. Editura Forum. 187 [188] p. M. limbii române. Vol. Paris. Univers Enciclopedică. Toronţiu. Kriminalistika. Traducere din limba italiană de Jeanne-Claire Lutic. Ph. Harcov. Traduction de Claude Dignoire. Bucureşti. 3614. Frédéric]. Am încercat.C. Omul care îşi confunda 3609. 274-286. Frédéric]. de.I. An Introduction to Forensic Science. f. SALTEVSKI. [1936]. Merge. Widener University School of law. În misiune secretă. SALA. (Asociaţia Scriitorilor din Bucureşti. 3608. Tipografia „Moderna“. (Colecţia Enigma). NI 07458. Traducere din limba franceză de Şerban Florea. director general dr. 2005. Frédéric]. historique et les recherche policiére. Vol. Bucureşti. Editura Humanitas. D. Pompei Gh. 1985. 2). 92 [-96] p. 3611. L’Harmattan.S 3600. 158 [-160] p. Antonio [Dard. SALBERG. Paul. (Aşezămintele A. prezentare şi comentarii de Anghel Ghiţulescu. „Sade filosof” de Jean Deprun. 1926. Antoine de. 269 [272] p. Etymologica 20). Bibliographie selective p. II. 1998. Principesa Elena. 3607. 604 [608] p. 221-228 (Academia Română. Abrevieri bibliografice la p. Aventurile unor cuvinte soţia cu o pălărie. 1775-1834. 1948. 286 [288] p. Editura Univers.E. SADE. 1979. 1930. Bucureşti. no. 638 p. 443 p.a. SALA. SAINT-EXUPÉRY. 3603. Paris şi Univers Enciclopedic. Antonio [Dard. 254 [256] p. vol. Editura Albatros. RAO International Publishing Company. . Frédéric]. f. V. Richard. Institutul de istoria medicinei.

Frédéric]. Frédéric]. Editura Forum. Bucureşti. 3620. Frédéric]. 3629. SAN. nr. Frédéric]. 1993. SAN. Începe Antonio [Dard. 3630. 3633. în serai.17). 1993. nr. Editura Forum. (Colecţia San Antonio. Frédéric]. Traducere din limba italiană de Dumitru Purnichescu. Editura Forum. pentru dame frivole. Antonio [Dard. SAN. 221 [-224] p. 208 p. Descalecă şi du-te. Frédéric]. Editura Forum. nr. (Colecţia „San Antonio“). Editura Forum. nr. 3623. (Colecţia San Antonio. nr. (Cronică a unor vremuri căcăcioase). nr. Editura Forum. (Colecţia San Antonio. 11). 3619. 176 p. Traducere din limba italiană de Matilda Banu şi George Anania. 1994. SAN. Bucureşti. Antonio [Dard. Lichidăm 3627. Bucureşti. Bucureşti. Frédéric]. (Colecţia San Antonio. SAN. lumânarea pregătită. SAN. 3). Arhipeleagul mitocanilor. Traducere din limba italiană de Dumitru Purnichescu. SAN. Traducere din limba italiană de Andrei Duşescu. Antonio [Dard. 189 [-191] p. 3635. Traducere din limba italiană de Tania Siperco – San Antonio: Revelaţiile mele despre Frédéric Dard [numele real al scriitorului]. Editura Forum. l. nr.15) acţiunea. 1994. Editura Forum. Antonio [Dard. Sărutări Antonio [Dard. nr. Frédéric]. Bucureşti. Berurier 3625. 1992. Antonio [Dard. 4). 260 [-264] p. Antonio [Dard. 240 p. 160 p. Urmăriţi. Editura Forum. 204 [-207] p. Frédéric]. Bucureşti. Editura Forum. Sirop şi ne luăm valea. 1994. Traducere din limba italiană de Marie-Jeanne Vasiloiu. Pieptănând girafa. 1993. Antonio [Dard. 19). 1993. Antonio [Dard. Traducere din limba italiană de Dumitru Purnichescu. Cine 3624. (Colecţia San Antonio. Frédéric]. SAN. Adevărul pentru viespi. Galanterii părinţele. nr. Traducere din limba italiană de Anca Boglea. Se îngroaşă gluma. Traducere din limba italiană de Michaela Sergescu şi Eugen Mandric. Editura Forum. Bucureşti. Bucureşti. 14). Editura Forum. (Colecţia San Antonio. (Colecţia San Antonio. Bucureşti. (Colecţia San Antonio nr. 3628. (Colecţia San Antonio. 220 [-223] p. Bucureşti. Antonio [Dard. 5). 1992. Traducere din limba italiană de Tania Siperco. 8). Splina în 3631. Editura Forum. Bucureşti. 1994. SAN. (Colecţia San Antonio. Bucureşti. SAN. Vino cu făcut varză. Circul sifiliticilor. Frédéric]. Traducere din limba italiană de Michaela Sergescu şi Eugen Mandric. nr. 3634. trage primul. 7). Lichidaţi- unde ştii tu. Traducere din limba italiană de Iulian Drăghicescu. 1993. Bucureşti. 1993. 10). 9).15). Traducere din limba italiană de Michaela Sergescu şi Eugen Mandric. 3621. 174 [-176] p. 1993. 224 p. 3622. Frédéric]. SAN. Frédéric]. (Colecţia San Antonio. nr. Frédéric]. Bucureşti. Antonio [Dard. 3632. Antonio [Dard. prindeţi şi aduceţi whisky. SAN. Traducere din limba italiană de George Anania. Editura Forum. 1992. (Colecţia San Antonio. SAN. (Colecţia San Antonio. Antonio [Dard. 203 [-208] p. Bucureşti. 1994. Antonio [Dard. Traducere din limba italiană de Şerban Velescu. Bucureşti. nr. Bucureşti. Antonio [Dard. Bucureşti. 1993. nr. 236 . Traducere din limba italiană de Tania Şiperco. Frédéric]. Antonio [Dard. Frédéric]. Antonio [Dard. 192 p. Salutare 3626. 255 p. (Colecţia San Antonio.6). (Colecţia San Antonio. Traducere din limba italiană de Michaela Banu şi George Anania. Frédéric]. 192 p. 190 [-192] p. Editura Forum. SAN. 13). SAN. 176 p. Traducere din limba italiană de Tania Şiperco. (Colecţia San Antonio. 1993. suc propriu. SAN.3618. 12). SAN. nr. Editura Forum. 1993. 172 [-176] p. nr. Frédéric]. Editura Forum. SAN. Editura Forum.

2003. Editura Forum. 2004. Editura Forum. Editura Forum. 3648. 1996. 247 p. 3642. Intocmirea schiţei la verde. univ. police scientifique. p.). 1994. (Colecţia San Antonio. Frédéric]. 3654. anul VII. SARDAR. D. Ion-Eugen. 3649. 230 p. Alexandra. 3652. 3643. în Tratat practic de criminalistică. Infernul României în spaţiul de libertate. La signalment descriptif (Portrait parle). (p. New York. Traducere din limba italiană de George Anania. 3651. 254 [-256] p. Alexandra. Bucureşti. 3655. VAN LOON. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol. Contrabanda şi albirea lui Nostradamus. Descoperire şi combatere prin mijloace tehnico-criminalistice. Prof. SANDU. Asist. SANDU. Frédéric]. SANDU. 3640. p. Bibliografie la p. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Institutul de Medicină Legală. av. Editeurs. B. Bucureşti. Traducere din limba italiană de Michaela Sergescu şi Eugen Mandric.. RADU. 1997. nr. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 22). Bucureşti. Stilistik der deutschen faţa locului. p. C. Câte ceva despre mass-media. nr. Tumbăr. septembrie 2005. 84-100. dr. Sprache (Stilistica limbii Berlin. Concluzii rezultate din investigarea criminalistică a locului faptei – 9 luni 2003 –. Radu. Paris. (Colecţia San Antonio. Management. Bucureşti. 23). vol. Criminologie. Editura Trei. Dumitru. 88 p. Bucureşti. 3639. nr. Profeţiile interpretarea concluziei raportului de expertiză criminalistică. Florin. Bucureşti. Bucureşti. Bibliografie la p. Editura Forum. Ion Dogaru şi prof.. 559 p. Editura Sylvi. Traducere din limba italiană de Ştefan Ghivirigă. Universitaria. Referenţi: prof. Traducere din limba italiană de George Anania. nr. univ. 1977. 1994. GUERIN. 203 [-207] p. 487-492. 127-128. 1979. Frédéric]. univ. 20-23. BORIN. la Z“. Antonio [Dard. 1995. Bibliografie la p. Hermann & Cie. O cruntă 3646. 3644. SANDU. Ministerul Justiţiei. Ion-Eugen. Editura Forum. Dumitru. Conf. 3650. Cluj-Napoca. Editura Forum. univ.m. Antonio [Dard. prof. 20). dr. 1999. 2001. 3638. Traducere din limba italiană de Ştefan Iureş. 3647. Unora le banilor. dr. Editura Forum. 24). Traducere din limba italiană de Mărgărit Vavi Petrescu. Antonio [Dard. CONSTANTIN. SANDING. p. dr. 223-230. Bucureşti. 232 p. Frédéric]. 3641. 1971. Antonio [Dard. Ziauddin. SANDU. Frédéric]. 219-226. 51-67. Unele aspecte privind pe lumea ailaltă. Integrarea canapea. 1997. Elements de 3645. 5. 185 [-191] p. 228 p. SANDU. univ. Les marques particulieres et l’utilisation du signalment individuel. 496 p. SANDU. 1938. SANNIE. germane). nr. Bucureşti. Florin. SAN. 1976. vol. Ch. Te-am trimis Dumitru. în Criminalistica. Falsul în acte..3636. (Colecţia San Antonio. SANDU. Florin. Antonio [Dard. SANDU. Traducere din limba italiană de George Anania. univ. SAN. De la „A datei întocmirii înscrisurilor. Bucureşti. SANDU. Gl. I. 253 [254] p. dr. SAN. SAN. Florin. Paris. Bucureşti. Mijloace de stabilire a spargere de nuntă. în Probleme de medicină legală şi criminalistică. Ministerul de Interne. SAN. securitate şi justiţie. 219 [-224] p. SAN. p. Frédéric]. 1995. Bulion pe poliţie. IONIŢĂ. 188 [-191] p. 3637. 237 . Constantin. SAN. Gheorghe-Iulian. Editura Universitaria. Managementul resurselor umane şi grafologia. Curs. 20-24. (Colecţia San Antonio. Antonio [Dard. SANDU. (Colecţia San Antonio. Frédéric]. 3653. 1995. div. C. Editura 2004. 25). Antonio [Dard. nr. Editura Dacia. IX. Chestor principal de place cheală.

SASSOWER. SASSOWER. [1931]. Valentin.63. a known „paid" mark found to be private. 128 p. Col. p. Danubian Principalities. Gabriel. Principii. SAVA. 3666. de identificare la distanţă. Ministerul de Interne. Octavian. No. SAVA. RADU. 3660. 1980. Mihai. 3670. Nicolae.R. SÂMPETRU.6. 3671. p. SASSOWER. loscopie d’un cadavre non embaumé.. anul VIII. The London Philatelist. Registrul internaţional 3674. 108-112. 3656. 3662. Dr. (Extras din Revista „Poliţia Modernă“ no. Valentin. Moroiu. Vol. în Tratat practic de criminalistică. Dobrudja and a few related matters. ciarului Văcăreşti. „AUSTRIA" No. Alexandru. Teodor. 176 p. Valentin. Romania.. Securitatea paşapoartelor electronice (epassport): Implicaţii în privinţa documentelor de identitate electronice (e-ID). 1980.. Lt. The London Philatelist 1213/1994. 1930. noiembrie 2005. Inspector de poliţie. 5. 383-394. 4. UK. (Ministerul de Interne. 14-15. 3675. Editura Luceafărul.I. SASSOWER. în Criminalistica. Gabriel. An oral History. SASSOWER. vol. Bucureşti. 6. 1943. 2005. 2001. p.C. Bucureşti. Extras din Revista de Drept Penal şi Ştiinţă Penitenciară. Expertiza urmelor de produse petroliere. Catalogul C. 3668. 1978. Filatelia 1/1994 „Catalogue.Traducere din limba engleză de IrinaMargareta Nistor. SAVIN. French Reflections POP. în Şcoala românească de criminalistică. 1989. SASSOWER. 352-359.col. Austrian Post Offices Abroad. July-Aug. 7e année. Criminology in The Making: 3664. no. NOVAC.1983. Valentin. Identification par dacty- procurorului general al României. 1994. 3661. Expertiza urmelor de materiale plastice. în Criminalistica. Bibliografie la p. SAVA. Iosif-Daniel. 26-31. Editura Curtea Veche. Bucureşti. Nicolae.M. SÂMBRIAN. Ministerul de Interne. Ministerul de Interne. the Danubian Principalitiés. Marcel. instituţii şi texte celebre în dreptul roman. în Tratat practic de criminalistică. 1 /1981. Subcomisar de poliţie. 3663. 112 p.L. nr. The Manuscript Octavian. 3673. 1935. Manual de dactiloscopie. Casa de editură şi presă „Şansa“ S. III. SAUB. Direcţia judiciară). 1975. p. March / April 1980. 3672. 125-126. Serviciul Editorial şi Cinematografic. Imprimeria Penitenciarului Corecţional „Văcăreşti”. The latest recorded use ofthe Prince Cuza Issue. SASSOWER. 3669. Austrian Army in Octavian. SAVIN. 238 . Gabriel. The London Philatelist.Moroiu". NOVAC. 3659. 24 p. Mihai. 14 p. 25. 1983. Another position conquered? London.Octombrie 1929). Drept roman. Endorsements „Cu Vaporu". 44. Bucureşti. SAVA. SAVU. 3657. Bucureşti. anul VII. SAVIN. II. Gheorghe. in the Danube and the Black Sea. Contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale la stabilirea adevărului în cauzele soluţionate de procurori. p. 395-403. Dactiloscopia în servi- ciul justiţiei. nr. Gabriel. vol. Noi Gabriel. p. Inspectoratul General al Miliţiei. Boston. p. Northeastern University Press. Bucureşti. Gabriel. Philatelist May. 3667. Imprimeria şi legătoria Peniten- Ion. Gabriel. Expert criminalist. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. SAVU. metode fizico-chimice şi perspectiva folosirii lor în criminalistică. PREDA. Bucureşti. vol. John. Cooperare criminalistică cu ţările vecine. 127 jours après inhumation. III. în R. SÂNTEA. Romanian Philatelic Studies. prim-adjunct al 3665. Din experienţa miliţiei judiciare în combaterea infracţiunilor comise prin violenţă (uz intern). 3658. august 2006. 2002. (r). Dr.

Petre. SĂLCUDEANU. Biblioteca din Alexandria. mai. 1972. Judecata de apoi. 300 [-302] p. Bucureşti. 3693. Păcatele lumii. SĂLCUDEANU. SAMSAN. Petre. Editura Dacia. Bucureşti. Editura Adevărul. SĂLCUDEANU. Bucureşti. 1980. Un biet bunic şi o 3695. 181 p. 1980. Petre. Petre. Biblioteca din Alexandria. Editura Eminescu. 3690. LĂPĂDUŞI. 1984. Editura Militară. Editura Cartea Românească. 226 [-228] p. Ediţie necenzurată. 3694. Editura Albatros. SÂNTEA. SĂLCUDEANU. 1974. SĂLCUDEANU. Editura Eminescu. Petre. biată aventură. Petre. Ovidiu. Editura Cartea Românească. Editura Cartea Românească. 581 [-584] p. Bucureşti. Bucureşti. 3684. SĂLCUDEANU. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. 1987. Aurelia (Sub redacţia). Bunicul şi păca- 3696. Bucureşti. Bunicul şi doi delincvenţi minori. Bunicul şi o 3677. 20-24. Bucureşti. f. 3). în Criminalistica. (Excelsior). 222 [-224] p. (Colecţia Clepsidra). 222 [-224] p. Hotico. 1992. Petre. Editura Dacia. Petre. Bunicul şi porunca Militară. Un biet bunic şi o 3679. 217 [-220] p. 3691. Petre. Petre. Biblioteca din Alexandria. 1993. 1984. 492 [-495] p. SĂLCUDEANU. De la legiune străină la jafuri şi crimă. Ochiul şi marea. Vasile. Rodica Macrea… Autorii nu sunt indicaţi pe copertă. (Biblioteca contemporană). 195 [-200] p. Cuparencu. 1992. (Biblioteca contemporană).3676. mov. 20). Detectiv la paisprezece ani. (Scorpionul). SĂLCUDEANU. Petre. Bucureşti. Liviu. Tr. Ioan. Editura „Ion Creangă“. 1974. Ediţia a III-a. Editura 3685. Bucureşti. 3699. 3681. Editura Fundaţiei Culturale Române. Editura Metropol. lacrimă de fată. SĂLCUDEANU. 270 [-272] p. Nunta cu garoafe Petre. SÂRBU. Editura „Ion Creangă“. Ucenicie printre gloanţe. 404 [-408] p. 3692. (Colecţia „Caron“). SĂLCUDEANU. SĂLCUDEANU. 202 [-204] p. 3697. Bucureşti. 292 [-295] p. Editura Cartea Românească. Cluj-Napoca. 444 [-447] p. Petre. Bucureşti. nr. Petre. Albatros. 2001. Bucureşti. (Aventura. 1971. Petre. 1974. Nopţi sângerânde. Popescu. Petre. Editura „Ion Creangă“. Front fără tranşee. Editura Dacia. p. 1992. 365 [-368] p. 1970. SÂRBU. 3689. delincvenţi minori. 237 [-240] p. SĂLCUDEANU. SĂLCUDEANU. 3. 3678. Moartea mane- chinului. SĂLCUDEANU. 1979. 372 p. SĂLCUDEANU. Editura pentru literatură. Bucureşti. 1963. 234 [-240] p. Cluj. 364 [-367] p. Psihiatrie clinică. Petre. 1971. tele lumii. 333 [-335] p. SĂLCUDEANU. 1990. 3686. Cluj-Napoca. biată crimă. Petre. Bucureşti. Ediţia a II-a revăzută. Cina cea de taină. 3680. biată cinste. Asasinatele comise de Râmaru. Editura pentru literatură. Bucureşti. SĂLCUDEANU. Petre. SĂLCUDEANU. 1961. (Clepsidra). Prefaţa de D. 368 p. 239 . SĂLCUDEANU. Petre. Ghid alfabetic. 3683. Petre. (Colecţia Clepsidra). 3688.a.R. SĂLCUDEANU. Judecata de apoi. Un bunic şi o 3701. Biblioteca din Alexandria. SĂLCUDEANU. (Aventura. Editura Minerva. anul III. Bunicul şi doi Petre. Front fără tranşee. Editura Cartea Românească. Bucureşti. Petre. SĂLCUDEANU. Bucureşti. Bucureşti. 3687. 462 [-464] p. 3682. Editura Albatros. 244 [-247] p. SĂLCUDEANU. SĂLCUDEANU. Post-faţe de Gabriel Dimisianu. Autori: B. 552 p. Bucureşti. Editura Militară. 3700. 1970. Petre. Ediţia a II-a. [1999]. 1989. Umbre. 2 vol. 3698. 1990. Editura Eminescu. să nu ucizi. 1976. 3702. 480 [-483] p.

Bucureşti. Berlin. Doina Ştefana. O. 3704. Prof. H. în: Stalmann.. Coordonarea secţiunii şi redactarea: Dr. 189 p. 1994. în: Kriminalistik (Criminalistica). 3711. 3705. SCALEŢCHI. 1987.1994. Petre. 208 p. Editura Schmidt-Romhild. în Revista de criminologie. 1976. 3714. Serie nouă. TEIGE. Editura Albatros. Strafprozessrecht Editura Militară. în: Zeitschrift für Rechtsmedizin (Revista de medicină legală). The Politics of Erschießen im fahrenden Auto (Suicidul prin împuşcare în autovehiculul în mers). Editura Schmidt Römhild. Bunicul şi lacrima 3712. Steinheil. SCHEERER. sociolog (analiza sociologică privind identitatea socială şi criminală). Rafael. 84-116. 124-130. II. 300 [-303] p. Editura Tehnică. Ediţia a 2-a. Valeriu. Suizid durch 3710. 12 p. Bucureşti. 3709. 3713.4. 3719. SCHNEIDER. SĂLCUDEANU. Hans. în R. Ellen. Dan.. HOCKS. Editura Criminalistică. 1997. Gareis. Ştiinţe criminalistice. Editura. 1994. drd. Securitatea comunitară şi terorismul. culegerea datelor din dosarele penale şi centralizarea lor). G. 3715. nologie).). SCHERMANN. SCHNELL. Méthode de classification des écritures. Editura Aius. Fotografiere – Laborator – ExperienţeProiecţie. Études cliniques sur les maladies des femmes.Neue Wege zum Erfolg (Urmărirea publică cu noile mijloace media – noi căi spre succes). Bucureşti. Éditeur. 276 p. Berlin. Tiefenpsychologie . Traducere din limba germană de dr. dr. SCHAFIER. 1982. 213-218. München. Fotografia în culori. G. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Entdeckung des Unbewüssten (Psihologie profundă – Descoperirea subconştientului). 366 [-368] p.C. 1995. Doina Ştefana Săucan. New York. 5e année. Nürenberg. 3720. (Biblioteca pentru toţi. II. A. 207-208. (publ. XVI + 350 [-352] p. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 3718. TomescuAfiap. Femeia „criminal” – dimensiuni psihosociale. 1931. Editura BREN. 124 [-127] p. consilieri juridici (redactarea fişelor criminologice. SCHEINGOLD. ediţie revăzută şi adăugită. Vasile Botiş şi Ramona Florica. 189 [-192] p. 3706. Bucureşti. SCHLÜCHTER. K. vol. 209-211. 2002. Heiko. 1994. Colaboratori: Marius Şerbănescu. Kriminalistik und din carburator. p. caiet 3/1994. 132 p. vol. F. Craiova. Tipografia Adevărul. Law and Order: Street Crime and Public Policy. MOGOŞ. SĂLCUDEANU.. Noaptea calomniei. Fericiţilor! Strafrecht (Criminalistică şi drept penal). 3717. Octavian Rujoiu. p. după ediţia a doua revizuită şi completată. Essen. Lupaş şi ing. (Drept procesual penal). Bibliografie la p. Măi. Florentin. 3703. Kindlers Handbuch Psyhologie. de criminalistică şi de penologie nr. psiholog. SBÂRCEA. Petre. SCHULZ. 2/2004. p. SCHWARZ. 2005.I. Bucureşti. 3716. 1886. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică.-J. no. N. univ. 1984. Principii de diagnostic şi tratament în bolile inflamatorii ale intestinului. Bibliografie la p. Le Dr. I. SĂLCUDEANU. SCHNEIDER. SĂUCAN. Traducere din limba germană. Paris. SCHNEIKERT. Die Rekonstruktion der Sitzposition durch Mikrospurenanalyse (Reconstituirea poziţiei de şedere prin analiza microurmelor). BRINKMANN. R.. 200-212. p. Stuart A. Lübeck.Die 3708. Longamn. CUPŞA.. E. Heidelberg. vol. Henri. Kriminologie (Crimi- Editura Albatros. (Romanul poliţist). Ellen. B. EuWi. Petre. SCHLÜCHTER. 1995. Bucureşti. 240 . 3707.. 1933. Augustin. Scrisul nu minte! Amintiri. 171 p. Öffentlichkeitsfahndung mit neuen Medien . 1435-1436). 3/1985. Lübeck.

Veronica. IANOVICI. 1970. cu un cuvânt înainte de profesor Pierre H.L. Kriminologie (Criminologie). Călin. 551 p.. Hans-Dieter. TERBANCEA. M[oise]. 2004. Irina. Editura Junimea. LEONTE. Evaluarea prejudiciilor morale în practica medico-legală. p. N. 2. Gh[eorghe]. Ediţia a II-a. Dr. 149-153.] Ruhr-Universität Bochum Kriminalistik Verlag. Relaţia om-vehicul-stradă. Ştefan. LEONTE. SCRIPCARU. Medicină şi drept. Editura Didactică şi Pedagogică. p. 1978. CHIRIŢĂ. KANAKU. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine.. GRĂMADĂ. 3728. L. 3725. LEONTE. 1 (24). an XI. 661 p. Editura Synposion. Iaşi. dr. Iaşi. Heidelberg. 3723. Orientarea sexuală şi drepturile omului. 6. volum 12. PIROZYNSKI. 3722. Reconstrucţia facială – actualităţi medico-legale în România. Iaşi. Iaşi. CIORNEA. 1983. Editura Didactică şi Pedagogică. KANAKI.-D. 4. Ştefan. AGROSOAIE. Hans-Dieter. Popa Iaşi. Editura Junimea. Medicină şi drept (Sinteze aplicative medico-legale). (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). Bucureşti. cu exemple). Ianovici. Bucureşti. Patologie medico-legală. Gh. SCRIPCARU. Gh[eorghe]. SCHWIND. Scripcaru. Călin. 3727. SCRIPCARU. CIORNEA. Editura Kriminalistik. Editura Didactică şi Pedagogică. Medicină legală. 1993. 253 p. Bucureşti. vol. 1998 SCHWIND. ediţia a 9-a. Iaşi. 3729. SCRIPCARU. în Buletin de psihiatrie integrativă. Heidelberg 1995. 3736. cu ilustr. Kriminologie. SCRIPCARU. FURNICĂ. 3724. Kogălniceanu Iaşi. Gh[eorghe]. 1979. Katerina. Universitatea de Medicină Ovidius Constanţa. 251 [-253] p. Universitatea de Medicină Gr. SCRIPCARU. volum 12. Criminologie clinică şi relaţională.. Gh. T. 3733. nr. Pirozynski. 230-233. Heidelberg. BOTEZ. 3726. T[adeusz]. G[heorghe]. BOTEZ. volum 12. Indrei. Expertiza medico-legală în evaluarea adevărului istoric (Masacrul de la Katyn).. N. N. Cristina. Bibliografie la p. revăzută şi adăugită. Veronica. Editura Junimea. Ştefan. 62-65. nr. Medicina legală. G[heorghe]. 433-436.3721. PIROZYNSKI. nr. 1973. Anca Indrei. Călin. CHISTOL. 244 p. 2005. Keterina. Călin. 3730. GH. SCRIPCARU. 1997. Simona.. Universitatea Mihail Au colaborat V. 2006. T. Dr. (Sinteze aplicative medico-legale). C[ălin] Scripcaru. CÂRLAN. 3734. prelucrată şi extinsă. Manual pentru facultăţile de drept. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. SCRIPCARU. 3731. Bucureşti. p.. 3732. La lucrare au mai colaborat: T. Raluca. Eine prax isorientierte Einführung mit Beispielen. martie 2004. H. Bucureşti. Iaşi. 290-293. + 24 fig. 3. Eine praxisorientierte Einführung mit Beispielen (Criminologie – Introducere orientată pe pratică. Bibliografie la p. 1979. SCRIPCARU.I. T. Oana. p. Müller. X. 1995. SCRIPCARU. TERBANCEA M[oise]. 537 [538] p. 219 p. (Ministerul Învăţământului). 202-207. 241 . 438 p. Gheorghe. M. 208 [-210] p. Bioetica – o perspectivă europeană. SCRIPCARU. septembrie 2004. SCÎNTEI. Editura Didactică şi Pedagogică. T. p. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. TERBANCEA. Ciornea. SCRIPCARU. 402-406. SCRIPACU. 1995. nr. coautori: V[asile] Astărăstoae. Universitatea din Lille-Franţa. M[oise]. Veronica.. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). Roxana. Astărăstoaie şi C.. Kriminologie - în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. BOTEZ. IANOVICI. 208 p. Modelul genetic în etiopatogenia schizofreniei. SCHWIND. HansDieter Schwind [. Colecţia Bioetică4. Patologie medico-legală. neubearbeitete und erweiterte Auflage / won Prof. 3735.

Unele aspecte ale dinamicii accidentelor rutiere.. Editura Norma.. în Investigarea criminalistică a locului faptei. D. Ştefan. Corneliu. N. Tehnica. 2002. Bibliografie la p. Bucureşti. 293 p. 15-16. ASTĂRĂSTOAE. Editura PsihOmnia. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Editura Ministerului de Interne. 727 p. iulie 2004. Tadeusz. SĂLĂJAN. 4. 1978. 3751. Gheorghe. Vladimir. Bibliografie la p. SURDEA HERNEA. Călin. univ. Universitatea de Medicină Ovidius Constanţa. p. Psihiatrie medico-legală. Institutul de Medicină Legală Iaşi. 2005. Seminarul de perfecţionare profesională 3744. Călin. 9-11. 3. Universitatea „Ovidius” Constanţa. Liliana. 2000. T. 205 [-206] p. SCRIPCARU. 3742. Subcomisar de poliţie. Remus. drd. care 242 . DRAGOMIR. BOTEZ. nr.1. expert criminalist. SCRIPCARU. Asistent univ. 1939. SECOŞANU. Ştefan.C..3737. BOIŞTEANU. 3750. Aspecte evolutive şi metadeschideri. Tipografia ziarului Universul. tactica şi metodica investigării infracţiunilor de omor şi a celor săvârşite cu intenţie. Petru. Adrian. mai 2005. FURNICĂ. Epistemologie şi adevăr judiciar (Adevăr şi sens în medicina legală). p. 2001. 1998. Bibliografie la p. nr. Cu o prefaţă de D-l Prof. anul VII. 3748. Ioan.. 337-341.. Dumitru. DUMITRACHE. Dr. cuprinzând 68 ilustraţii în text şi o hartă geografică. p. Comitetul de Cercetare pentru ştiinţe sociale). Călin. SCRIPCARU. Universitatea de Medicină Gr. 2006. anul VI. SEIDMAN.. conducătorul colectivului de autori şi responsabil de redacţie. Iaşi. 288-291. Corneliu. p. C. Dr. 41. Universitatea Mihail Kogălniceanu Iaşi. 2001. Subcomisar de poliţie drd. nr. Robert. Crimă şi psihanaliză. PIROŻYŃSKI. dr. Manual de descarcerare.. 397 p. Bucureşti. Prof. Popa Iaşi. Timiş. e în R.I. Cercetarea locului faptei în cazul efracţiei încuietorilor sau a distrugerii acestora. Edward I. DIMA. Iaşi. 402-406. Consideraţii pe marginea unui caz de incest fraterno-fraternal urmat de omucidere. C. Subcomisar de poliţie.. în Criminalistica. 197-203. Ballistic’s information. STRUGARIU. Gheorghe.J. „Justiţie şi ştiinţă” sau „Despre bazele epistemologice ale criminalisticii”. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 3752.P. Liliana. Sinaia. VASILE. şeful Serviciului Criminalistic al I. The State. SELIVANOV. N. 3753. Petru. New York. Bucureşti. Remus. 3738. 3740. 306-317. Conf. no. SELLIN. SCROB. 387-397. mai 2004. SCRIPCARU. habilitat în drept. SCROB. Dr.. BOTEZ. Gheorghe. Medicină legală expertală în România. SCRIPCARU.I. Prep. Călin. Identificarea unui violator pe baza particularităţilor dentiţiei. Bucureşti. Editura Luceafărul. Editura Polirom. 8 année. OLARU. ISAC. p. ISAC. şeful Biroului Criminalistic profesor universitar. Corpul Experţilor Tehnici din România. dr. CHISTOL. p. Ataşamentul şi proiecţia sa comportamentală.A. a procurorilor criminalişti. 79 p. 3743. SCRIPCARU. Monete greceşti. 3747. SECARĂ. anul VI. 250 p. SCRIPCARU. 3741. 2000. Vasile. Gheorghe. Development. Numismatica antică. 3745. BOIŞTEANU. Nicolae Iorga. 2004. Cornel. 6-19. Martin’s Press. Bucureşti. SCRIPCARU. Cristina. Vasile. Reconstrucţia facială – actualităţi medico-legale în România. CHIRIŢĂ. Raluca. 3. New York. Prof. în Criminalistica. Culture Conflict and Crime. dr. Editura Cugetarea. p. SEIBOLT. în Criminalistica. SCRIPCARU. Ghidul criminalistic. Law and 3749. Iaşi. Social Science Research Committee (Conflictul cultural şi infracţiunea. Gheorghe. Buletinul nr. Moscova. FURNICĂ.. 20-24 noiembrie 2000. St. Cristina. 3739. 3746. 6-8. 1936. şeful Serviciului Criminalistic Timiş. NAGY. Timişoara. SELTZ. Alexandru.

1997. (Colecţia Cogito). Phare. Modul de cercetare al crimelor şi delictelor celor mai obicinuite. Fost intern al clinicei chirurgicale. 3762. Editura Polirom. Alexandru. Judecător de instrucţie al Tribunalului Ilfov. RayGüde Mertin. Cluj-Napoca. Published by arrangement with Dr. 1946. 3763. 1940. Drepturile şi îndatoririle sale. 235 – 240. 1970. Traducere de Irina Dogaru. Nume de toreador. 2 f. Cuprinzând: Influenţa personală. 1900. 2004. George Bernard. Dan. p. Mesmerism şi magnetoterapia. SHORT. 1994. 3756. cugetări. University of Chicago Press. (coordonator). Curs practic de hipnotism. Centrul de Resurse Juridice. în Şcoala românească de criminalistică. 16 p. Bad Homburg. Biroul programe şi perfecţionare profesională. Extras din Revista de Medicină Legală. 1983. 231 [-240] p. Botoşani. Literarische Agentur. Luis.au avut ca urmare moartea unei persoane (Ministerul Public. James F. Alexandru. Dănuţ. Criminalitate.. SHAW. Metoda de 3757. Modelul pietonal PC – Crash – metodă de investigare şi simulare a accidentelor autovehiculpieton. Grafologia. 3759. 3755. Published by arrangement with Dr. Ministerul de Interne. SEVASTOS. Anul III. 193 [204] p. Rainer. Bad Homburg. Ing. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Asistance for the Development of the National Institute of Magistracy). 1975. Bucureşti. Literarische Agentur. Ofiţerul de poliţie judecătorească. Antologie şi traducere de Mihail Bogdan şi Horia Hulban. 1996. SIBIAN. 227 p. Andrée Balland. 2. nr. 1998. 1996. Ediţie îngrijită de Horia Hulban. Iaşi. Cristaloterapia. J. Yacaré. 3754. 2003. nr. Lucien. Titlul original: Nombre de torrero. 3760. SIMA. Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului. Bucureşti.A. ALDO PRESS. Bibliografie la p. Imperiul Mafiei.. SENEFELDER. 2004. Paris. 1939/1940. Editura N. Al. München 1818. 1976. Les armes de 3769. Chicago. Germany. Editura Albatros. Yacaré. 3761. Luis Sepúlveda. Editura Univers Enciclopedic. 149 p. p. Presentată şi susţinută în Noembrie 1904 de Alexandru Sepianu. SILJ. corupţie şi politică în Italia 1943-1994. Român. Prefaţă de Mihail Bogdan. paradoxuri.192). 139 [-142] p. SILAMY 3758. Auflage. SEPÚLVEDA. SERANDOUR. 196 p. 543 p. Iaşi. Germany. + 55 p. Dicţionar de psihologie. Ateneul Ion. Grigore P. Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie. Traducere de Irina Dogaru. M. 2000. Vollständiges Lehrbuch der Steindruckerey. Identitatea în medicina legală. 3764. Aforisme. SERACU. SEPIANU. Hipnotismul propriu-zis. Bucureşti. SIMA. cunoaştere în medicina legală. SENOV. Traducere din limba italiană de Mihaela Gliga. Eugen. Unele probleme privind cercetarea urmelor exploziilor. Desvoltarea magnetismului personal. Secţia de studii. Editura Nemira. Editura Polirom. Bucureşti. Editura Alma Mater. Bucureşti. control şi reprezentare. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul exploziilor. 173 [192] p. 3766. 3765. RayGüde Mertin.3/4. SEVESCU. Iaşi. Titlul original: Diario de un killer sentimental. Aloys. Ion. Crime and Society. Teza pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. S. 113 [-117] p. Luis. (Facultatea de Medicină din Iaşi. Atelierele Grafice Socec & Co. SEPÚLVEDA. Ediţie îngrijită de Claudia Dumitriu. 1905. Luis Sepúlveda. Jurnalul unui killer sentimental. Bucuresci. În amin- 3770. Bucureşti. 3768. 3767. SIDOR. în Tratat practic de 243 . 148-152. poing modernes. 231. tirea profesorului Fr. Scrisul delincvenţilor.

Bucureşti. 1966. Editura Tineretului. p. Georges. Consideraţii privind evoluţia unor metode 244 . des traces de pneus d’automobile relevées sur les vêtements de la victime. Georges. 1969. C. Maigret şi hoţul A. Bucureşti. 175 [-179] p. 3775. SIMENON. 150 p. Traducere din limba franceză de S. 2000. SIMENON. Traducere din limba franceză de Teodora Cristea. 1969. 299 p. Gallet décédé. BULUŢĂ. Motanul. Inspectorul Cadavre. Editura pentru Literatură Universală. Gallet. 167 p. 1965. 1976. Georges. Dl.criminalistică. SIMENON. 1972. 255 p. 126 [-127] p. Titlul original: L’Inspecteur Cadavre. Medecine. Georges. Traducere din limba franceză de Liviu Ţică. Prefaţă de Al. 7 année. 141 p. no. Comisarul Maigret a fost prădat. Maigret şi fantoma. SIMENON. p. Editura Polirom. Cadavrul în apă 3774. e în R. Professeur a la Faculté Traducere din limba franceză de Marga Cosaşu. 190 p. 582615. Trei camere în 3771.C. Paris. Editura Tineretului. (Aventura). Câinele galben. Donald W. SIMONESCU. 1992. Bucureşti.. Subsolurile Majesti- Georges. Simon şi Victor A. SISERMAN. Editura Univers. Editura Ion Creangă. 118 [-119] p. Editura Lucman. Titlul original în limba franceză: Trois chambres á Manhattan. 144 p. 1944 3785. Traducere din limba franceză de Teodora Cristea. SIMON. Traducere din limba franceză de Raul Joil. Georges.. SIMONIN. 3786. 3781. cului. 3777. Editura Minerva. Librairie Maloine. Georges. Paris. SIMENON. din limba franceză de Radu Vlăduţ. Victor 3776. XXXIV + 357 p. I. Editura Rombelion. SIMENON. Titlul original în limba franceză: Le chien joume. 1962. SIMENON. Dan. 1054 p. Editura Univers. 2004. 3788. Georges. 1970. Editura pentru Literatura Universală. 3783. Editura Tineretului. Prima anchetă a lui dulce. decedat. Romane. Bucureşti. Georges. 1965. (Enigma) Titlul original în limba franceză: Maigret et le fantome. Identification Expérimentale „0“. 3773. Manhattan. Tudorică. SIMENON. 3779. 204 [208] p. 3772. Thompson. Traducere din limba engleză de Aurelia Anghel. Traducere din limba franceză de Al. SIMENON. Administraţie publică. Iaşi. (Biblioteca pentru toţi). Titlul original în limba franceză: M. Şantajul agenţiei Imagini din istoria cărţii româneşti. Cazul Louise Laboine. Maigret. Traducere Traducere din limba franceză de Raul Joil. 3784. Titlul original în limba franceză: Maigret et le coteur paresseux. Mirodan. 1935. (Aventura). 1971. Inelele de la Bicetre. Bucureşti. Minerva. vol. 232 p. 191 p. SIMENON. Colonel magistrat dr. 755 p. Maigret. THOMPSON. 453-455. SIMONIN. 1996. leneş. Georges. Viorel. Georges. Georges. 3789. Le Chat. Georges. SMITHBURG. 1966. Georges. SIMENON. Directeur de L’Institut de Médecine Legale et de Medecine Sociale de L’Université de Strassbourg. Traducere din limba franceză de Al. Editura Albatros. 3778. Herbert A. Bucureşti.. Mirodan. 151 p. 3787. 1981. SIMENON. Constantin. SIMENON. Médecine-légale judiciaire. C. SIMENON. Bucureşti. (Seria Maigrét).I. Traducere de Florica Eugenia Condurachi. (Enigma). Cătălina Hârceag şi Simona Constantinescu.10. Cu o nouă introducere de Herbert A. Ministerul Interne. Traducere din limba franceză de Nicolae Constantinescu. Editura Cartier. de 3780. Traducere din limba franceză de Paula Găzdaru.. 1970. 3782. Editura pentru Literatura Universală. Gheorghe.

Simbolismul A.2. 3792. Proble- 3800. 1961. SMÂNTÂNESCU. p. Лeнuнгpad. Berlin. SPASSKI. Handbok i Kriminalteknik. 757 p.8. practice privind constatarea tehnicoştiinţifică şi expertiza criminalistică. Adrian. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Bucureşti. 82-88.] avec 1 planche et 538 figures dans le texte. Éléments de cristallographie me etice şi juridice în identificarea medico-legală în catastrofe. Aspecte teoretice şi 3807. SŐDERMANN. SÂRBU. SORRENTINO. Accertamento di tăţii.] Bale: Méme Maison. 3797.C. Charles. Timişoara. aprilie 2006.] Grande-Augustin. SOFIAN. 2. SNETKOW. SONTHERLAND. iunie 2005. 2002. (Infracţiuni săvârşite de cetăţeni străini). 48-50. SPANG. 3798. Iüçü Polis Laboratuvarlari Em. Aspecte psihosociale 3799. SORET. I. Editura Amarcord. I. K. 359-365. 1999. éditeur [. 1933. FONTELL.a. Kriminalistik ve suc 3794. în Criminalistica. nr. Ugo. în e R. Handbuch für Kriminalisten (Manual pentru criminalişti). 3804. coordonator Rolf Rainer Jaeger. L’expertise des armes à feu courtes. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. 20-24 noiembrie 2000. 60 p.. Incendies de e tableaux. 5 année. Thomas. Ştiinţe criminalistice. SÖDERMAN. Ministerul de Interne. Schmidt Römhild. Lübeck. Holt. 1964. Paris [.C. anul VIII. 99-112. 521-544. Serviciul Editorial şi Cinematografic. Ernst.G. p. p. Desvignes. Essen. Traducere de Daniela Mişcov şi Alexandru Petrea. Po cлegam ogнoŭ pedkoŭ moнmы (On the track of a rare coin). Direcţia Publicaţiilor). 3793. New York. Jocul puterii: Politica la 3802. 1933. Editura BIC ALL. Harry.I. Kriminalistische Identifizierung und kriminalistische Diagnostik (Identificarea criminalistică şi diagnoza criminalistică) în: Forum der Kriminalistik. 3790. Metodologia della Washington D.. caiet special nr. ediţie revăzută şi adăugită. în R. Harry. yeri incelemesi. Em. Edwin H. Kriminalistik Uzmani.] Gauthier-Villars [. corpului uman. SORRENTINO. SÖYLEMEZ. Gheorghe. SŐDERMAN.H. no.] Professeur a L’Université de Genève [. 1988. SŐDERMAN. Daire Başkani. no. Ugo. H. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine.. p. Georg. 3805.C. Uzgateљsmbo „Sovetckuŭ нygomнuk“. 64 p. Ministerul de Interne. Stockholm. ANDERS..şi tehnici criminalistice. 1982. F. 3791. Traducere din limba franceză de Margareta Gyurcsik.. Istanbul. 654 [-660] p.. 1930. SÎRBU. WIESBACHER. 3796. SMITH. Dana. Ausländerkriminalität 3795. SOUZENELLE.I. Ahmet. vol. 5. p. Berlin. Md. Bucureşti. 1893. Renehort and Winston. 1996.C.1973. 90-110. Ministerium des 3806. p. ediţia a 2-a. V. în R. Gn.C. şi judiciare în conduita bolnavului psihic. perizia segnaletica applicata nei confronti de scriitture a machina. 1928. Sinaia. 3801. 1930. Crime. Ministerium des Innern – Publikationsabteilung (Forumul criminalisticii. 104 p. în R. indetita personale.7. Détermination d’un système de pistolet à l’aide des Balles et des Douilles déchargées. 434 [436] p. Petre. 57. nr. 1re année. 55 p. SPĂTARU. 1998. Mockba. While Coolar 3808.1. no. 278 p. 2e année. Harry. 5 année. Genève.. Harry. Lyon. 2. Bibliografie la p. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Hedrick. Editura Cartega. Crimele umani- physique par Charles Soret [. no.I. ş. Dan. p. SPECKHARDT.I. Ediţia a II-a cu o postfaţă a autoarei la ediţia românească. Istanbul Polis Okulu ve Florya Polis Eğitim Merkezi Öğretim Üyesi. 1929. 456-476. Annick De. 3803. 245 . volum 13. P.

STAHL.C.I. Anonimul-falşul.I. Henri. Editura „Cartea românească din Cluj“.I. (La limita cunoaşterii). 1987. 9 année. Grafologia şi expertizele în scrieri. P. 390-398. în e R. STAHL. STAHL. no. STAHL. 8e année. Bucureşti. Henri. no. Gusti şi şcoala sociologică de la Bucureşti. Corneliu. p. 1936. croisement de traits. H. p. 3811. STAHL H. p. 3812. Tactică şi Politică condusă de D. VULCĂNESCU. 1938.. Henri. 8 année. 1936. STAHL. p.R. no. C.C. 1934. 3826. e R. 3820. 3825. SPERANDIO.. Henri. 1932. Grundlagen an verso des pièces de question. 3822. e în R. Bucureşti. Faux dactylographique. 1935. 345-347. Editura Germană a Ştiinţelor. Date vraie d’une signature. STAHL. Henri. … [Bucureşti]. Bucureşti. în R. Résurection d’Écriture. 303-309. Henri. Tehnica monografiei sociale. S. Gusti. 3824. Système de Métaphysique. 1977. 1938. p. Luigi. SPRUNG. Henri. p.F. Îndrumătorul Filatelistului. Despre autografe.C. Institutul de Arte Grafice „Marvan“. 3814. Henri. Marvan. Eric Pier în colaborare cu Studii şi contribuţii). 8 année. 3. Henri.I. Faux par lavage proprement dit. Berlin.6-7. 329 [-331] p. Eugeniu. Importance de l’examen 3813. Signatures d’Associés. SPRUNG H. Les Autographes. Bucureşti. Implicite dans les postulats de toute counaissance possible. Traducere din limba franceză de Sergiu Ciocoiu. în R. L’écriture des aveugles. 370-406. Sibiu.. STAHL. 1937. 272-276. p. în 3830. STAHL. Bucureşti. 48 p. 10e année. 1934.C. (Institutul Social Român. în e R.N. 1936. 4.C.I.I. p. 3821.R. + 8 f.. no. Editura Institutului Social Român. 5. Iaşi. Mărvan. Le leggi della scrittura. în R. STAHL. 9e année. no.10. în R. 3831. p. STAHL. 6-7. II. şi 56 schiţe grafologice. 7e année. Henri. no.8-9. 3828. p. 6. SPOTTI. cu 204 autografe şi documente grafologice. D. Henri. 3809. SPINEANU.C.I. 1933. no. no.. în R.I.. Seria A – 3832. STAHL. 1938. în e R. 3819.T. STAHL. Henri. Editura Cartea Românească.1.C..C. Henri. SPINEANU.I. Institutul de Arte Grafice E. Henri. 7e année.7. 140-185. 1937. vrăjitorul Abraxas. Iniţiere în magia albă şi în magia neagră. p. 221 [222] p.I. Mircea. Institutul de Arte Grafice E. p.C. în R. în Almanahul Filatelic '77 p. 116-143. 10 année. 70-76. în 3815. Studiu asupra valorii mărcilor din emisiunea II-a „Cap de bour". STAHL.C. e 10 année. Berlin. Henri. Editura Polirom. 6e année.C. Cu un adaos: I. Studiu asupra celor două emisiuni de mărci poştale „Principitale Unite" şi a „Poştei de Scrisori" din perioada anilor 18621864. 1984.R.5. 1937. L’hérédité dans l’écriture. în R. Biblioteca de Sociologie. 3829. 1943.I.. 1936. 1935. STAHL. 9 année.A. 3816. 1937. 3827. 273-275. 333-340. + [24 pl] (XXV Ani de Învăţământ Universitar 1910-1935). SPERANŢIA. Henri.I. şi Datoria Publică. Falsuri amuzante şi falsuri artistice la B. no.. STAHL. 4e année.. 28 p. STAHL.T. fraude şi raze ultraviolete.. 183 p.2. no. 134-142. 3823. 1938. Cuvântări omagiale. 3817. p. 3810... R. Un faux magistral. p. 2006. 121 p. H[enri] H. Falsuri. 96-108. Faux passeports.Innern – Publikationsabteilung (Ministerul de Interne – Direcţia Publicaţiilor). H[enri]. 2. STAHL.C... 726749. no. no. 1978. der Methodologie und Methodik der Psychologie (Bazele metodologiei şi metodicii în psihologie) Ediţia I-a. Un cas plus difficile de 3818. 20-21. Cornel. 246 .. 131 [-137] p.I. 204-212. 1924.. Bucureşti. no..C. Cuvântări de masă.

cultura românească. Bucureşti. Arad. 1972. Teoria şi practica Editura „Concordia“ – Arad. 3849. Horaţiu. Henri [H]. Bucureşti. Ministerul de Interne. MĂNDRĂŞESCU. Bucureşti. ciară. Henri H. p. II. I. 2003. 3853. III. Editura Ştiinţifică. 2002. (Seria „Memorialistică“). 233 [235] p. STAHL. Aparatele ortodontice. STAN. în Criminalistica. II. 3837. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 457 p. STAMATOPOL. STANCIU. 1969. 374 p. Covurlui. 3848. 276 p. Vicenţiu. 3846. STANCIU. Bucureşti. Henri H. STAN. Amintiri şi gânduri din Dragoş. Bucureşti. 235 p. Bucureşti. Aurel. României. Editura Ştiinţifică. Expertiza urmelor lăsate de dinţi pe obiecte. p.V. 425 [-428] p. vechea şcoală a „monografiilor sociologice“. Cum putem învăţa uşor stenografia. STANCA. H[enri]. Ministerul de Interne. Iustin. Probleme confuze în V. STAHL. vol. garea unui caz de pedofIlie şi probarea infracţiunii cu ajutorul calculatorului. Henri [H]. judecător de 3834. I. portr.11-12. Vol. N. Criminologie. Vol. [Bucureşti]. Controverse de istorie socială românească. 324 p. Vol. Henri [H]. 2001. Mileniul III. vol. Editura Militară. STANCIU. I. Henri H. Contribuţii la studiul instrucţie. Tratat practic de criminalistică. Aurel. Emanuel. 3840. 1958. 3844. 1927. 94 [-96] p. 3838. Editura Tineretului. (Extras din Revista „Cursurilor şi Conferinţelor Universitare“. Investi- istorică. Editura de Stat. BOIA. 75-79. 165-169. 1976. Mircea. STAHL. Vol. Henri H. BOBOC. 1978. Editura Ştiinţifică. Urmele dinţilor. în istoria socială a României. 1997. satelor devălmaşe româneşti. Organizarea administrativ- Unele consideraţii de ordin general privind investigarea infracţiunilor la regimul drepturilor de autor. Bucureşti. Bucureşti. în Tratat practic de criminalistică. Minerva. 1965. 1975. 238 [-240] p. Henri H. 1913. 1949. II. Bucureşti. 510 p. Vicenţiu. cab. Bucureşti. Societate anonimă). STAHL. STAHL. Lidia. Victor I. Bibliografie la p. 91 p. 1960. p. Bucureşti. Vol. 84 [-88] p. CÎMPIAN. Emil. 3839. Bucureşti. Bucureşti. STAHL. investigaţiilor sociale. Vol. 338 [-340] p. Editura Ştiinţifică. Grigore. Ordonanţă definitivă dată în crima de tîlhărie cu omor săvârşită asupra lui Stroe Belloescu din Bârlad şi a vizitiului său Nicu Oprişan. Bucureşti. Editura Minerva.. Editura Medicală. Anul III. teritorială. (Sinteze sociologice). 2001. Bucureşti (Atelierele Grafice Socec & Comp. I. Investigaţiunea judi3847. STAMATE. Comentarii sociologice. 1981. Emil. 3845. 3851. Henri H. 3843.. 2003. STAHL. STAN. Emil. 3841. Metode şi tehnici. II Trib. 215 p. 3850. 365 p. BOIA. IanuarieFebruarie 1939). 247 . Bucureşti. 328-332. Cercetări interdisciplinare zonale.3833. Dr. cu ilustr. Manual de stenografie. STAN. Conferinţă rostită în sala Dalles în ziua de 18 noiembrie 1938. Pătru. 3836. nr.cu ilustr. p.. George [Marius]. Bucureşti. 323-324. Editura Academiei Române. Ortodonţie practică. 277 [-280] p. 1983. 1959. 360 p. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 17 p. Bucureşti. Henri. Studii de sociologie Noi dimensiuni ale schimbării – Informatizarea Ministerului de Interne. 1974. Teoria şi practica investigaţiilor sociale. 1969. + 2 f. STANCIU. 197-203. 3842. FIRU. Galaţi. STAHL. cu ilustr. Editura Academiei. STAHL.. Eseuri critice despre 3852. 1992. ŢICAL. Frontiera de stat a 3854. STAHL. STAHL. Pledoarii pentru criminalii din literatură. 204 p. 3835. Să scriem repede.

248 . Prof. ilustr. vol. 3869. 2000. Editura Actami. Vol. p. I. STANCU. ANGHELESCU. II. nr. Bucureşti. Actami. 1980. 1993. STANCU. Criminalistica. II. Ioan. Prof. a II-a. Criminalistica. STANCU. Vol. 3861. 1971.1. 151-159. Ştiinţe juridice. Probleme privind cercetarea criminalistică a omorurilor cu autori necunoscuţi. STANCU. Curs de criminalistică pentru învăţământul juridic universitar şi postuniversitar. Tactica şi metodologia criminalistică. II. Sinaia. 3870. STANCU. 1995. investigaţiei infracţiunilor. 736 p. 376 p. Editura CARRO. 330-347. dr. Tehnica criminalistică. Bucureşti. în Criminalistica. Curs de criminalistică pentru învăţământul juridic universitar şi postuniversitar. Elemente de tactică şi de metodologie criminalistică.I. 6. p. Prof. Emilian 3864. vol. [Facultatea de Drept. Vol. 1972. Ion. nr. Tehnică criminalistică. + 60 pl. Bucureşti. STANCU. 377 p. Emilian. Emilian.. Emilian. 1997. 290 p. Universitatea 1 Bucureşti] . vol. a infracţiunilor. Tipografia Universităţii 1988. + 44 pl. în Tratat practic de criminalistică. STANCU. 1992. Emilian. Vol. Bucureşti. Curs universitar. 1994. 376 p. p. III. 1 În text: Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj (sic!) 3865. Vicenţiu. nr. Emilian. a III-a. STANCU. Diomid. Curs universitar. 20-24 noiembrie 2000. 399 p. + 36 pl. 380-385. Editura Didactică şi Pedagogică. p. 445-447. Partea I. Ştiinţa şi tehnica investigaţiilor penale. p. orizonturi: Geologia legală. Crimi- 3863. Emilian. ilustr. Bucureşti... 1983. Timişoara. 282 p. 224 p. Editura Metropol. 299 p. 124-160. + 48 pl. 3858. STANCU. Investigarea ştiinţifică a infracţiunilor. 495 p. 709-714 (Universitatea din Bucureşti. Emilian. Emilian. Facultatea de Drept). Ştiinţa investigaţiilor penale. II. Emilian. STANCIU. Editura Proarcardia. 10-11. 3867. 129-142. univ. 224 p. în Analele Universităţii Bucureşti. Bucureşti. Emilian. Ediţia a II-a. Emilian. 432 p. Criminalistica. adăugită. STANCU. Pledoarie pentru criminalistică. Emilian. + 44 pl. p. Emilian. 95-97. vol. I. STANCU. 344 p. Timişoara. Tipografia Universităţii Bucureşti. 3872. STANCU. II.3855. anul I. + 142 pl. Emilian. foto. PERCIUN. STANCU. univ. 1-2. Bucureşti. VICOL. Emilian. şi schiţe. [univ] dr. + 30 pl. STANCU. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. 3871. Introducere în criminologia generală. II. anul III. Partea a II-a şi a III-a. Editura Actami. Ediţia 3862. Timişoara. Introducere în criminologia generală. Criminalistica. 3873. ştiinţa investigaţiei infracţiunilor. 3868. STANCU. STANCU. I. Ştiinţe juridice. Examinarea scrisului dactilografiat. Stancu. Criminalistica – tehnica criminalistică. Bucureşti. Emilian. 446 p. ştiinţa nalistica. Editura Helicon. dr. Prof. Criminalistica. Bibliografie la p. 310 p. 1. 1997. Tipografia Universităţii Bucureşti. în Criminalistica. Criminalistica. STANCU. Noi 3860. 1981. Particularităţi meto- 3856. STANCU. p. Criminalistica. 1994. Emilian. Tipografia Universităţii Bucureşti. Ediţia 3859. Vol.I. şi schiţe. STANCU. Editura Tempus.1986. Bibliografie la p. Universitatea din Bucureşti. în Analele Universităţii Bucureşti. 349 p. Vol. Investigarea ştiinţifică Emilian. Bibliografie la p. Vol. 3866. Emilian. Ministerul de Interne. 1994. noiembrie 2001. 3857. [univ] dr. 2001. 5. Editura nelor şi cadavrelor după semnalmentele exterioare. noiembrie 1999. în Ghidul procurorului criminalist. Editura Actami. 3874. vol. nr. Identificarea persoa- dologice privind cercetarea accidentelor de muncă şi avariilor din domeniile minier şi petrochimic.

Documente privind instituţiile şi practicile. BREZEANU. univ. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. univ. Metode de identificare criminalistică a traficului ilicit şi a braconajului cu specii rare şi Rodica Mihaela. Prof. Rodica Mihaela. MATEI. STĂNOIU. noiembrie 2001. tehnicile de analiză nucleară aplicate în investigaţiile criminalistice. 3878. Gabriela. Profiling-ul criminal în investigaţiile criminalistice. iulie 2000. tehnici de cercetare în criminologie. 6-10. Ioan. după ediţia a treia revizuită.3875. 3882. Editura Academiei. univ. Facultatea de Drept). Emilian. 3891. nr. anul VII. anul III. 1994.C. 1992. 2001. Sălaj. 6. 689692 (Universitatea din Bucureşti. criminologie. 1989. anul II. 29-31. Prof. 2002. Bucureşti. 543 p.. STĂNOIU. 3887. STANCU. Gabriela. p. ing. 249 . Ediţia a IV-a revăzută şi adăugită. româneşti (1948-1965). 735 p. Editura Vremea. Rodica Mihaela. STAPF. Introducere în Emilian. Prof. Partea generală. conceptul. STĂNOIU. conţinutul. Sumar şi tablă de materii şi în limba engleză.. Mircea. Organismele politice Emilian. dr. 2005.Y. Ediţia a II-a. STANCU. DIANU. Prof. Traducere din limba germană de ing. Bibliografie la p. 2004. 3881. noiembrie 2005. STANCU. STANCU. Editura Hyperion XXI. Mircea. Bucureşti.. Dr. Editura S. p. Emilian. 4. 1981. 2006. Facultatea de Drept). GRIGA. 3889. p. Evoluţii în sistemele de identificare biometrică nord americane. Dr. p. MATEI. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Emilian. Gabriela. dr. Culegere de studii. (Universitatea din Bucureşti. STANCU. Emilian. Emilian. 3890. Universul Juridic SRL. Traficul şi consumul ilicit de droguri. dr. Universul juridic. şef Serviciul 3879. Colonel. 212 p.J. Prof. 33-39. 184 p. formele de manifestare şi de combatere a crimei organizate. Metode şi 3880. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. Editura Luceafărul. STANCU. 3884. STĂNOIU. nr. univ. Crima organizată. revăzută şi adăugită. 3883. în Investigarea criminalistică a locului faptei. protejate. STANCU. Prof. Metodă de prelevare a amprentelor papilare de la cadavrele aflate în fază avansată de putrefacţie. Implicaţii asupra stabilităţii economice şi politice a ţărilor din estul Europei. dr. 704 p.. Tiberiu. 6. Mileniul III. The Reprints 3877. în Realităţi şi perspective în criminalistică. dr. p. Emilian. MATEI. Consideraţii privind Helmut. Teroarea microscopică. Tratat de criminalistică. univ. STĂNICĂ. Coordonator: STĂNOIU. Rodica Mihaela. MATEI. Bucureşti. STĂNESCU. univ. Drept penal. Gabriela. STĂNOIU. p. Editura Tehnică. Bucureşti. Bucureşti. Importanţa entomologiei în investigaţia criminalistică. 1994. dr. Virgil Bălan. Practica fotografică. 3885. Producţia. în Criminalistica. 52-57. p. Bucureşti. STANCULESCU. 3888. Ortansa. în Criminalistica. 13-14. MATEI. 50-61 Gabriela. Tratat de criminalistică. în Criminalistica. 2003. Gabriela. Prof.P. Bucureşti. Ministerul Public. 2004. Emilian. 3892. Tiberiu. STANCU. Corneliu Silistrarianu. p. nr. of the First Romanian Postage Stamps. Editura Academiei. 3876. STANCU. 14-16. Drd. univ.. Tranziţia şi criminalitatea. Controlul ştiinţific al traducerii: ing. 1958. Rodica Mihaela. în Criminalistica. Rodica Mihaela. Consilier juridic. Dr. 52-61. Editura Oscar Print. dr.Leon Bedighian. 3886. DIANU. Romanian Philatelic Studies No 4/1979 N. Bucureşti. Criminalistic – I. 2003. Bucureşti. 387 p. MATEI. Jac.

STEVENS. Selfridge & Co. London. Rumanien II (România II).44). STÂNGACIU. I.. Editura Oscar Print. 223 p. 4e année. terorismului şi diversiunii. Criminologie. 3900. Strategia combaterii din limba engleză de Oana Vlad. London. STIEDL. STERESCU. BILLIG. Sozialistische Krimmalistik (Criminalistică socialistă). 300. livrarea nr. primarilor. Ltd. Agenţi pe cont propriu pentru Imperiul Britanic). 43 p. Philatelia Departament. E. Sozialistische Kriminalistik 3907.3893. vol. Billiq’s großes Handbuch der Fälschungen. vagabondaj şi cerşetorie de Ştefan Stătescu. Massachusetts Avenue Boston. E. W1. William. 215 p. Jung.. 129 Vergrößerungen von Originalen und Fälschungen. Valahia). STIRLING. 3897. 1967.. Fritz. 44) (Expert. + 8 pl. I. Criminologie. (Colecţia „Alternative spirituale”). 1938 (Expert. WEITKAMP. 350-355. (Maeştrii spiritului) 3905. A simple method of 250 . Otto E. Secrets”. 1998. STĂTESCU. Sole Agents for the British Empire (81 imagini mărite privind originalele şi falsificările. Editura Mix. Editura Oscar Print. Rumanien I (România I) (MoldauWalachei) (Moldova. Billiq’s großes Handbuch der Fälschungen. Dicţionar administrativ 3903. 1994. W1. medicilor comunali etc. 3895. 3899. în R. Philatelia Departament. 1995. Ltd. Rumanien III (România II). Editura Librăriei Socec. Editura Ştefan. Învăţăturile marilor maeştrii în artele marţiale. J. 122 p. Stan. livrarea nr. Criminologie. STĂNOIU. 3898.. Lieferung nr. Horticultural Hall. 1999. 1932. Secretele Budoului. Traducere din limba engleză de Cristian Hanu. Berlin. Otto E.5. Editura Tehnică. Lieferung nr. Published by arrangement with: Sanibala Publication. Cazierul judiciar. Editura Germană a Ştiinţelor.. Lieferung nr. Sole Agents for the British Empire 129 imagini mărite privind originalele şi falsificările. no. BILLIG. Ediţie revăzută. Naturwissenschaftlich-technische Kriminalistik (Tehnică criminalistică). 3904. Republicată în 2003. Editura Oscar Print.43). 1938 (Expert. 1904. Allgemeine Kriminalistische Theorie und Methodologie (Teorie şi metodologie criminalistică generală). STĂNOIU. taking impressions from the palms of the human hand. 1895. 42). London.. Inc. Anthony. VI + 534 p. 104 Abbildungen der Originale u(nd) Fälschungen. 42) (Expert. 111 [128] p. Bucureşti. pentru uzul ofiţerilor şi agenţilor de poliţie. Fritz. Bucureşti. STIEDL. Bucureşti. THOMAS. Republicată în 1998. Fotografia color pentru amatori. II. STECLACI. Vol. p. 1979. 1996. STELZER. Philatelia Departament. Patronaj. W1. Agenţi pe cont propriu pentru Imperiul Britanic). 2001. W.. Ministerului de Interne. BILLIG. 189 [192] p. 1977. 3901. Fritz. KERNER. Mare manual Billig privind falsificările. Humanitas. Editura Germană a Ştiinţelor. Berlin. STĂNOIU. Titlu original: „Budo 3908. Rodica Mihaela.-J. STEVENS. E. 3894. Kontinuität und Diskontinuität sozialer Auffälligkeiten im Lebenslauf (Continuitatea şi discontinuitatea elementelor incidentale în cursul vieţii). Sole Agents for the British Empire (104 reprezentări foto ale originalelor şi falsurilor. STELLY. 3896. 43) (Expert. Adrian. livrarea nr.C. în: MschKrim. STIEDL. Billiq’s großes Handbuch der Fälschungen. 2002. Selfridge & Co. Braşov. John.. procurator de secţiune pe lângă Curtea de Apel. Ltd.I. STELZER. Aurel. 1938 (Expert. Otto E.. Mare manual Billig privind falsificările.. Traducere Ediţia a V-a revăzută şi adăugită. 81 Vergrößerungen von Originalen und Fälschungen. 224 p. Agenţi pe cont propriu pentru Imperiul Britanic). 2000. Rodica Mihaela. 2006. 3906. 3902. (Criminalistică socialistă) vol. Selfridge & Co. H. Rodica Mihaela. Mare manual Billig privind falsificările.

Berlin. Beweisführung (Administrarea probelor). (Extras din Revista de Drept şi Sociologie. STOCK. 28 p.2. Centrul de multiplicare al Universităţii din Bucureşti. Schmidt Römhild.. „Revoluţia din decembrie 1989” – o tragedie românească. 3922. 1934. Essen. 1934. Eşecul democraţiei române. no. 764 p. Lübeck. 1966. 3919. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. STIRLING. William. STOENESCU. Drept procesual civil. Editura RAO. p. STOENESCU. Cele trei dictaturi. p. Schmidt Römhild. Editura RAO. 4 année. 1971. 3921. 5 année. 484-488. 2002. II. Mihai. Zilberştein. în R. Revoluţie şi francmasonerie. STOCK. 1996. 1932. 2004. Some observances on the value of the lines and designs on the skin of the palms of the human hands. Bonn. 14 p. 6 année. Ilie. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. vol. vol.. no.. Lübeck. no. William. Jaeger. STIRLING. 1901. William. vol. nr. 2000. în R. STOENESCU.I. în R. 3920. p.3909. II. coordonator Rolf Rainer Jaeger. vol. 2001. STONESCU. 1936. Editura Schmidt Römhild. vol. 1. Savelly.C. 2. 14 p. în R. 2002. Nicolae. 4 (2). KREUZER. 464 p. Editura Didactică şi Pedagogică. William. Jürgen. Ştiinţe criminalistice. der Staatsanwaltschaft (Cooperarea cu Procuratura). no. Bibliografie selectivă. STIRLING. Ştiinţe criminalistice. Stoenescu. 3913. Eine kriminologische Untersuchung polizeilicher Rechtsanwendung (Droguri şi poliţie. e (Tipuri speciale de configurare şi rezolvare a procedurii). e 3910. William. 404 p. 2004. Lübeck. Besondere Arten der Verfahrenserledigung und –gestaltung.2. as an aid to the furtherance of technical criminal research.. 830 p. 46 p. 96-98. 3. Rolf. Judicial tattooing. 1933. Ilie. Identification by the e palmar surface. 3918. Jürgen. 3923. William. anul III. Insanity and the lines of the hands. 3911. Jürgen. 1973. 3916. Alex. 494 p. Medic expert al Parchetului Ilfov. Bucureşti. Supliment. p. Examinarea criminologică a utilizării legislaţiei poliţieneşti).8.. STOCK.8. vol. Arthur. Timişoara. 12-20.. PORUMB..I. p. Zilberştein. Essen. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. ediţie revăzută şi adăugită. Jürgen. Graţian. în R. 12 p. 3915. Tratat de drept procesual civil. ediţie revăzută şi adăugită. Zusammenarbeit mit N[icolae]. 1901. ediţie revăzută şi adăugită. Savelly.C. vol.C. II.I. (Extras din Revista de Drept şi Sociologie). STOCK. Istoria loviturilor de stat în România – 1821 – 1999. STIRLING. 4 (I). Berlin. Centrul de multiplicare al Universităţii din Bucureşti. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Vol. 566-581.I. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. no. An ingenious case of cheque raising. 8e année. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 3917. Timişoara.. I. 6 1934. Asistent al cursului de medicină legală la Universitatea din Bucureşti.1. 3914. 380 p. 99-100. 811-828. Drogen und Polizei. 6e année.. Essen. 251 . 2002. Bucureşti. Drept procesual civil.C. p. 3924. 262-271. Lecţiune de deschidere a cursului de medicină legală la şcoala de ştiinţe de stat ţinută de Doctor N. Berlin. no. în R. vol. Ilie..C. Editura RAO. Ştiinţe criminalistice. Importanţa studiului medicinei legale.I. STIRLING.C. Editura RAO. STIRLING.I. STOENESCU. Lecţie de deschidere a cursului de medicină legală la Şcoala de ştiinţe de Stat. e année. 70 p. 2002. 639 p. Bucureşti.5. p. A note on „forgery“ by tracing. Timişoara. 3912. coordonator Rolf Rainer Jaeger. II. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. STOENESCU. 12). vol.

Ilfov..) de Doctor N. 252 . 3934. Comunicare făcută Onor. Asistent la Universitatea Bucureşti. Tipografia Jandarmeriei. Cunoştinţe practice asupra medicinei legale. Bucureşti. Mina Minovici. Stoenescu. STOENESCU. 68 [-71] p. Bucureşti. Medic expert al Parchetului Tribunalului Ilfov şi asistent de medicină legală la Facultatea din Bucureşti. 3936. Cunoştinţe practice asupra Medicinei Legale. 1921. N. asistent al cursului de medicină legală. STOENESCU. cu ilustr. 48 p. Bucureşti. Consideraţiuni N[icolae]. DIMA. 42). 3931. Profesor agregat 3927.3-4). conferenţiar de medico-legale asupra otrăvirilor cu fosfor şi în special asupra noilor mijloace de căutare a fosforului de Doctorul N. Cunoştinţe practice asupra Medicinei Legale. 12 p. Docent de medicină legală la Facultate. Nicolae. 1990. STOENESCU. 216 p. Stonescu. ţinută la 5 martie 1905. medicină legală la Facultatea de Medicină din Bucureşti. docent universitar. N[icolae] Dr. Tipografia B. (Extras din Revista de Drept. 2 f. Andrei. Teodor Dima. profesor la 3935. Prefaţa la prima ediţie de prof. N. Bucureşti. Braşov. Tipografia B.. Ediţia a II-a. Despre lesiunile 3930. Saidman. 248 p. 1939. universitar de medicină legală. docent de medicină legală la Facultate. Bucureşti.3925. Logică generală. Assistent al cursului de medicină legală la Universitatea din Bucureşti. Drăgan. Editura Didactică şi Pedagogică. (Orizonturi. 1903. Universitatea Transilvania. 8 septembrie 1921. 1910. 3929. Lecţiune de deschidere a Cursului de medicină legală practică la Facultatea de medicină din Iaşi.. medic legist. Bibliotecarul Societăţii ştiinţelor medicale din Bucureşti. medic expert al tribunalului Ilfov. Minori în derivă. 1905. 271 p. cu ilustr. Moartea subită 3928. vol. STOENESCU. Mihai. 2001. Medic expert al Parchetului Ilfov. Dr. + erata. MARGA. Importanţa lucrărilor de laborator pentru studiul şi practica medicinei legale. Bucureşti. 1918 [pe copertă: 1919]. 1972. Dr. Studii şi cercetări privind legăturile mecanice dintre vehicule rutiere remorcante şi remorcate. Conferenţiar de Medicină Legală la Facultatea de Medicină din Bucureşti [. Dr. 88 p. no. dr. Dr. 3933. Nicolae. produse pe oasele capului de arma Mannlicher (model românesc) cu 6 planche. STOENESCU. din punct de vedere medico-legal (cu 10 pl.. Sociologie şi Economie Politică).] Medic legist pe lângă Parchetul Trib. Bucureşti. + 223 p. Nicolae. Medic expert al Parchetului Tribunalului Ilfov. Editura Enciclopedică Română. STOENESCU. Curs predat la Şcoala jandarmeriei rurale. 1929. (Extras din Revista de Drept şi Sociologie. medic expert al Parchetului Tribunalului Ilfov. 216 p. 3932. cu ilustr. Bucureşti. Şcoala de oficerĭ şi jandarmi plutonieri majori. Mina Minovici... STOENESCU. 3937. Tipografia Jandarmeriei. STOICA. 3926. Cunoştinţe practice asupra medicinei legale. Coordonator prof. anatomiei şi ajutor în caz de accidente pentru uzul şcoalelor jandarmeriei. Prefaţă de Prof. Dr. 12 p. Saidman. Societăţii ştiinţelor medicale din Bucureşti în octombre 1901 de Doctor N. Dr. dr. Teodor. STOIANOVICI. Nicolae. anul IV. Medic legist. Medic expert al Parchetului Ilfov. STOENESCU. 196 p. Bucureşti. (Comandamentul Corpuluĭ Jandarmerieĭ). + 3 f. Cunoştinţe practice asupra medicinei legale. Profesor agreat Universitatea de Medicină Legală.. Bucureşti. STOENESCU. 1921. STOENESCU. 271 p. 206 [-298] p. univ. (Inspectoratul General al Jandarmeriei Rurale). Dr. Cunoştinţe practice asupra medicinei legale. Stoenescu. medic legist pe lângă Parchetul Tribunalului Ilfov. Botoşani. 1902. C. + 6 pl. Nicolae. STOIAN. Botoşani. Nicolae. I.

JAEGER. nr. 2001. 1994. anul I. 3949. în Criminalistica. Vladimir. 1994. 1979. 253 . ARON. anul 5. anul 6. STOICA. p. Timişoara. STOICA. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Bibliografie la p. Mircea. Droguri în drept. STOICA. 2. 284 p. de poliţie. nr. III. Editura Detectiv.. Editura Mirador. 3. 3944. STOICULESCU. Berlin. Repere şi mărturii. STRACHINA. Petre. anul V. în Ghidul procurorului criminalist. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Editura Helicon. STOICA. Ion. 2. 1. Comisar-şef 3941. Arheologia scrisului în Dacia. p. Fotografia cu vedere deasupra (aeriană). Ion. 1998. Rolul Ştiinţei Criminalisticii în formarea profesională a juriştilor. 6. STOICA. nr. ianuarie 2000. Tudor. Braşov. 3942. p. Petre. STOICULESCU. Infracţiuni specifice pieţe de capital. Bucureşti. Colonel. Editura Helicon. Gheorghe. p. FIERBINŢEANU. p. M. II. vol. în Criminalistica. şef 3954. Diagnosticarea automobilului. ediţie revăzută şi adăugită. Bucureşti. 37-39. p. Gheorghe. Timişoara. p. Alexandru. Cercetarea evenimen- 3952. STORM.J. p. 3950. nr. 14 p. 37-40. 7-51. 419-423. vol. Oliviu.„Phantombilder“/ Die Bildrekonstruktion gesuchter Personen zu Fahndungs. 283-284. Buletin documentar editat de Corpul Experţilor Tehnici din România. anul VII. Septimiu. noiembrie 1999. STOICA. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Rolf. Buletin documentar editat de Corpul Experţilor Tehnici din România. Olivia. p. în Criminalistica. nr. Metamorfoza tehnologică a catehismului Medicinii Legale în reconstituirile ştiinţifice documentare. Unele consi- Mihai Gheorghe. în Expertiza Tehnică 47. 320 p. Lübeck. 5. 1995. în Ghidul procurorului criminalist. Unele aplicaţii ale procedeelor fotografice în practica investigării tehnico-judiciare a accidentelor. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 23-24 (I). 226 [228] p. nr. STOICA. vol. IONIŢĂ. STOICULESCU. 161-204. Braşov. Gheorghe. Ştiinţe criminalistice. 2002. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Sisteme de frânare cu ABS şi derivatele sale – Partea a II-a. C.und Emittlungszwecken (Montaje foto – „Fotografii-fantomă“/ Reconstituirea fotografică a persoanelor urmărite). 2003. Examinarea criminalistică a scrisului de mână la gemeni. 3943. II. decembrie 1998. p. Bucureşti. Ministerul Justiţiei. Botoşani. Nicolae. 3947. 137 p. FIERBINŢEANU.P. 3940. 2-5. 28-30 (II). Vicepreşedinte al Comitetului Bursei de Valori Bucureşti. Folosirea câinilor de deraţii privind interrelaţiile dintre cercetarea ştiinţifică şi aplicarea legii în cazul accidentului de circulaţie. p. 31. Editura Helicon. Editura Schmidt Römhild.3938. 3946. 217-253. 3948. 302-307. şeful Serviciului Criminalistic din I.A. Bucureşti. 1997. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Editura AXA. fondator al Centrului de Studii „Ioan Rus” -Habit.J. Essen. nr. STRATULAT. în Expertiza Tehnică 43. p. Lothar. martie 2005. Mircea. Editura Societatea Ştiinţă şi Tehnică S. 2005. Bucureşti. Doctrină şi legislaţie internă şi internaţională. Timişoara. Bucureşti. 3939. Cercetarea acciden- 3953. decembrie 1997. 2-9. STOICA. Montagebilder . II. p. martie 2000. p. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. STOICA. Paşaport pentru mapa- mond. 2006. ANDREESCU. STRACHINĂ TULBURE.. 3951. Vladimir. 10-15. 333-338. vol. anul II. 2004. 11. Mureş. Sisteme de frânare cu ABS şi derivatele sale – Partea I. Preşedinte telor de circulaţie. urmărire în cercetarea la faţa locului. Serviciul Criminalistic – I. noiembrie 2003. în Ghidul procurorului criminalist. 3945. anul II. telor deosebite (incendii şi explozii). STOICULESCU. Gheorghe.P.

Georgeta Mitroi. Bucureşti. SUCEAVĂ. 230 [-232] p. 1999. Mihai Dragu. 1997. 3963. 452 p. Bucureşti. Bucureşti. lt. Camelia. Bucureşti.. 3959. Coordonare Mariana Iova şi Dan Matei. Cătălin Rînciog. [Bucureşti]. SUCIU. Editura Militară. 3972. dr. General de divizie (r). Dr. 1986. Expertise de l’écriture 3966. Ştiinţe juridice. 3968.1. 3958. p. În numele analizei spectrale în cercetările criminalistice.1. Avec 500 specimen d’écritures. 107-115. Locotenent-colonel dr. 245 p. 1970. Bucureşti. Utilitatea de la main gauche (Aplication de la méthode Locard). Précis de graphologie pratique. Ştiinţe juridice. CIMEG – Institutul de Memorie Culturală. în principal. D. Camil. SUCIU. univ. Partea I. STRELETSKI. 2005.C. Maurice. p. în Analele Universităţii Bucureşti. 270 p. Bucureşti. Terorism. violenţă. Curs. „Dosoftei“ S. Ramona Marin. Autori: Ştefan Mihai. 304 p. Aplicaţiile practice ale Paradis iluzoriu. comentate şi adnotate. Editura Militară. SUCEAVĂ.125-135. 116 [-120] p. adevărului: Memorii. SUCEAVĂ. Bucureşti. 1968. p. STUDER. Editura Cris-Book Universal. abilităţii deosebite a autorului. Capcanele technicoştiinţifice folosite în urmărirea penală. Ştiinţe juridice. SUCEAVĂ.3955. Camil. Editura Luceafărul. 3964. Tiberiu Popescu.. 3960.117-124. Dificultăţi întâmpinate Ion. SUCIU. Camelia. 349-350. p. 242-244..129-141. Strasbourg. cu ilustr. STROIE. Bibliografia de referinţă a cărţii vechi (manuscrisă şi tipărită). SUCIU. 105-107. Robertina. Asist. Asist. 3962. în Analele Universităţii Bucureşti. 3971. Cosmin. Petre. 1970. 1989. de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. 2006. (uz intern) Serviciul Editorial şi Cinematografic. Aspecte ale consumului şi traficului ilicit de stupefiante. Sinaia. Editura Cris Book. Gl. Thèse du laboratoire du Pr. p. Mioara Botez. Academia in Brandenburg aus der Perspektive der Jugendforschung (Extremismul de dreapta în Branderburg din perspectiva cercetării juvenile). Profesor universitar doctor. 458 p.1. SUCEAVĂ. Ion. Paris. (coordonator) Îndrumar privind controlul vamal antidrog. 15 f. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Bibliografie la p. OLARU. dr. nr. STOICA. Ion. Drept vamal. 3956. OLARU. Camille. SUCIU. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. Didactică şi Pedagogică. Ion. Ion. 3973. p. în Analele Universităţii Bucureşti. nr. Chavigny.. + erată şi 33 ilustr. în Analele Universităţii Bucureşti. Ştiinţe juridice. 3969. Bucureşti. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medicolegale în stabilirea adevărului”. Vigot Prèges. 3965. Mihaela Dragoş. (Ministerul de Interne Inspectoratul General al Miliţiei). Drept vamal. 3961. Universal. Flagelul stupefiantelor. 1997. Les Edition universitaires.A. Metode criminalistice folosite în cercetarea urmelor în formă de striaţii. 1936. Editura Miraj şi realitate. Cicerone Sbanţu. SUCIU.. 3970. Lumea drogurilor – O lume a degradării umane. p. 1969. 1985. Camil. SUCEAVĂ.univ. Facultatea de Ştiinţe Juridice). 3957. SUCIU. foto. 1963. 1991. SUCEAVĂ. STURZBECHER. univ. 3967. Venus. Camil. nr. Ion. 254 . 20-24 noiembrie 2000. (Universitatea Bucureşti. Rechtsextremismus bazelor de date criminalistice în probaţiunea judiciară. Toxicomanie. 1928. 341 [-344] p. Metode fizice adoptate în cercetările criminalistice. Prof. Dr. Camil. Petre. Ion. S. Codul vamal şi Regulamentul vamal. în cercetarea unei infracţiuni de omor datorate. Bucureşti. 1995. 408-414. Măsurătorile biometrice utilizate la sistemele de asigurare.

Valentin. Adrian. Alexandru. anul V. 1 f. 351-361. Arta războiului. Camil. şeful Biroului Criminalist – Poliţia Municipiului Timişoara. anul III.. 2. 656 p. Bucureşti. Bucureşti. dr. Conducător ştiinţific: Prof. Subcomisar 3978. Ministerul de Interne. Contribuţiune la studiu morţii subite şi în special a morţii subite prin inhibiţiune. no. în Criminalistica. Bucureşti. SUCIU. Unele aspecte ale utilizării tehnicii de calcul în tehnica criminalistică. 2. SUN Tzu. 95 p. 20. Studiu intro- ductiv şi îngrijirea ediţiei de generalmaior Constantin Antip [Versiunea românească Felicia Antip. (Facultatea de Medicină din Iaşi. nr. 255 . p. 14-16. p.S. Bucureşti. Editura Aurelia. Istoria 3989. p. logică formală. de poliţie drd. 3983. 3987. anul II. Importanţa cercetării la faţa locului în cazurile de sinucidere atipică. SURDEA 3975. Bucureşti. şeful Biroului Criminalistic Timişoara. SUN Tzu. Subcomisar 3986. p. 1976. 1976. 3984.3974. Adrian. Adrian. 199-200. HERNEA. SURDEA HERNEA. SURDEA 3977. 204 p. Subcomisar 3979. Dezvoltarea învăţământului criminalistic în România. Logică clasică şi secretă a codurilor şi a spargerii lor. 96 p. decembrie 2000. (Logos–Colecţie îngrijită de Pompiliu Caraioan). Adrian. martie 2003. Chestor de poliţie. 3976.R. martie 2001. criminalistic şi medico-legal. Ion Oancea. în Criminalistica. Metode de cercetare empirică în identificarea criminalistică. 1972. Ion. în Şcoala românească de criminalistică. Editura Ştinţifică. Identificarea textelor acoperite. Şeful Biroului Criminalistic – Poliţia Timişoara. p. 336). în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 3. Editura Ştiinţifică. şeful Biroului criminalistic – Poliţia municipiului Timişoara.. 3990.. anul II. SUCIU. 318-329. nr. 2006. Metode fizice adaptate în cercetările criminalistice. + 45 [48] p. 3982. p. 3988. SUFRIN. Constantin Antip]. 2005. SURDU. p. p. Dinamica criminalităţii în domeniul transportului produselor petroliere prin conducte magistrale şi evoluţia „modusoperandi“ în producerea sustragerilor de produse petroliere. 3985. 6. Căpitan. 394-405. Estera N. Adrian. Didactică şi Pedagogică. Editura HERNEA. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie prezentată şi susţinută în Iunie 1910 de Estera H. SURDU. Editura Militară. Camil. SURDU. 1975. Alexandru. Rezumatul tezei de doctorat. SURDEA logică matematică. (Documente de Medicină Legală şi de Criminologie). SULTĂNESCU. SURDEA HERNEA. Criminalistică. în Criminalistica. 35-36. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Traducere din de poliţie. Sufrin. 1910. Rezumat în limba engleză. modificate sau suprapuse cu ajutorul tehnicii de calcul. Elemente de logică intuiţionistă. 1971. 28-29. Facultatea de Drept). drd. Simon. Bibliografie la p. (Universitatea Bucureşti. Traducere din engleză de Domnica Drumea. Şeful Biroului Criminalistic – Poliţia Municipiului Timişoara. Problematica cercetării interdisciplinare a locului faptei. HERNEA. Locotenent. Bucureşti. Adrian. 2004. SUNGH. Centrul de multiplicare al Universităţii Bucureşti. Bucureşti. 1971. Căpitan. Logică clasică şi limba franceză. Nici mănuşile nu mai ajută…. Humanitas. Alexandru. Editura Academiei R. 2004. 1971. Iaşi. 3980. Bucureşti. 373 [376] p. 175 p. SURDEA HERNEA. în Investigarea criminalistică a locului faptei. nr. Bucureşti. Arta războiului. nr. 3981. 23 p. SUCIU. cu ilustr. mai 2000. şeful Biroului Criminalist – Poliţia Municipiului Timişoara. în Criminalistica. expert criminalist. 28-31. SAFTA. Camil. Cartea codurilor. 1996.

21 [-24] p. Alexandru. Tablă de materii şi în limba engleză. C. 190 p. Canada. de criminalistică şi de penologie nr. moderne de investigare criminală. SURDU. în Criminalistica. p.6. CRESSEY. SURDULEAC. mai 2005.. anul VII. (Academia Română.. Fotografii de Gheorghe Teodor. 239 p. Mass. Principes de criminologie. SURDU. p. 1960. Cu răspunsul acad. Neointuiţionismul.. Editura Academiei R. Rezumat şi în limba engleză. Identificarea criminalistică a mijloacelor de transport. Crimes et villes.P. SZABO. Cujas.. Montréal. 3992. 1954. 39-40. Catedra de Criminalistică. p. 4000.. Actualitatea relaţiei Traducere din limba germană. American Elsevier Publishing Company Inc. SUTHERLAND. Paris. Paris. Bucureşti. 4001. Heath. Bucureşti. univ. Manuscris din limba rusă de Ghenadie Prusacov. 565 p. Criminologie et politique 4003. SZABO. Editura Academiei Române.I. 6128. 1934.T. 1966. Valeria Maria. 23-28. 1995. Bucureşti. Bucureşti. Maria. no. Editura Academiei R. O. Mihai Drăgănescu. SZABO.. Techniques of crime scene investigation.. 2006. Rezumat în limba engleză. 163 p.R. Retuş când şi cum. 328-337. A. Denis. 3993. 1965. New-York. Editura Academiei Române..R. gândire-limbaj.S. 3. 1978.R. Lexington. Prep.] Preşedinte onorific al Societăţii Internaţionale de Criminologie şi al Asociaţiei Criminologilor de limba franceză. 4004. Metode 3996. 3998. Alexandru. SZABO. 3999. în R. Elogiul filozofiei româneşti. în Revista de criminologie. 3997. Dan Rădulescu. 6 année. Paris. Teoria formelor prejudicative. 4005. 1978 4002. Criminologia în Europa şi America: diferenţe culturale. SUTTERLIN. D. Cujas. 365 p. WENDELL.S. Alexandru. Denis. Les Presses de l’Universite de Montréal. A. Profesor emerit. Criminology and Crime Policy. 1989. SYMONS. C. Cuvânt de deschidere a şedinţei de acad. Discursuri de recepţie). Stockholm. Particularităţile ascultării victimei traficului de persoane. 1994. 2/2004. univ.H. Prof. Criminologie. SURDU. 1965. E. SURDULEAC. Vocaţii filosofice româneşti. Universitatea din Montreal [. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”.. Editura Tehnică. 4006. SZABO. 256 . 1962. Titlul şi în limbile engleză. Vrin. Denis. Alexandru. SWENSON. SURDU. 3995. O. WENDELL. p. SWENSON. Karl. Bucureşti. 1974. Discurs rostit la 15 aprilie 1994 în şedinţă publică. Denis.C. 296-301. 3994. nr. criminelle. Identification of weapons e from wounds. Tabla de materii şi în limba engleză.3991. Denis. franceză şi rusă. Bucureşti. Bucureşti.

Curs practic. 1858-1992. 74 p. Sintaxa limbii române. p. aberant. ŞCHIOPU. 1858-1992. 168 p. ŞCHIOPU. Teză de doctorat. 437 p. Curiozităţi cu semne suplimentare. 4013. Presă şi Editorial. Marcel. vol. 233 p. Universitatea Transilvania. V. Law & Crime . cu fig. ŞOŞA. ŞCHIOPU. 1970. 366 p. Comisar de poliţie. Şcoala românească de criminalistică. ŞCHIOPU. ZAMFIR. IV.480/1964. ŞERFEZEU. 348 p. 464 p. vol. Criza de originalitate la adolescenţi. Vol I. Ilie. Varietăţi de dantelură. ŞCHIOPU. Ursula. Ursula. VERZA. Semne lineare. Universitatea Bucureşti). Editura Sigma. 4009. 4014. 4022. 1992. Editura Didactică şi Pedagogică. Elisabeta. Bucureşti. 1975. Mihai. Bibliografie la p. Bibliografie la p. Reguli. Editura Didactică şi Pedagogică. Aspecte atipice ale orificiului de ieşire în împuşcarea cu pistolul TT. 208 p. în Şcoala românească de criminalistică. Varietăţi ale supratiparelor. copilului. Editura Ştiinţifică. Bucureşti. ŞERBAN. Bucureşti. impactului autoturism-pieton. Bucureşti. 1975. Bucureşti. modele. Bucureşti. Bucureşti. (Ministerul Învăţământului. 400 p. ŞCHIOPU. 323-331.. Universitatea Bucureşti). Cluj. Tipografia Cartea Românească. Ursula. Institutul de Medicină şi Farmacie. Inspectoratul General al Miliţiei. Urme tehnologice. conducător ştiinţific Gheorghe Scripcaru. Ursula. 331-346. în Criminalistica. 1965. Erori. 53. vol. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti]. Cercetări privind modelarea Manual pentru institutele şi şcolile pedagogice de învăţători [Elaborat pe baza programei aprobate de Ministerul Învăţământului cu nr. 1993. 2002. Ursula. 206 p. 1876-1991. Vasile Lăpăduşi. 1992. ŞOICA. 4015. 271 p. BOTOŞ. ŞERBĂNESCU. ŞCHIOPU. 232 p. Bucureşti. nr. Ediţia a II-a. Ion Anghelescu. Iaşi. Serviciul Cultural. Radu-Nicolae. 1997. august 2006. Editura Sigma. ŞCHIOPU. Varietăţi percepute prin transparenţă. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. Scrierea corectă. exerciţii. Contribuţii la etiologia şi 4018. Coordonatori: Octavian Pop. 1981. Institutul de Criminalistică. Tehnician criminalist. 4010. Ministerul de Interne. Varietăţi de culoare. morfologia leziunii de impact în împuşcarea cu pistoletul. cu ilustr.O. 227-228. Vasile. 397 [-399] p. 50 p. Ministerul de Interne. 11-13. Ediţia a II-a revăzută şi completată. cu fig. 49 p. Introducere şi blibliografie la Istoria dreptului român. 4017. Varietăţi de material. . Subcomisar de poliţie. Anexă – Îndrumar privind aprecierea valorică a unor curiozităţi cu semne suplimentare. Editura Didactică şi Pedagogică. vol. 2003. Bibliografie la p. Varietăţi percepute pe verso mărcilor. Dan. Emil. Bucureşti. Editura Sigma. univ.. (Ministerul Învăţământului. 4008. 165-168. 1993. Bucureşti. GUŢ. Psihologia copilului. Psihologia vârstelor – ciclurile vieţii. 67 p. 140 p. 1963. imagine şi poziţionare. 2001. Iaşi. Ursula. 4020. 4016. 1978. Semne punctiforme. Braşov. Prof.. 4. 1865-1991. III. 1993. 4011. Editura Moldova. 217 p. 1966. Nicolae. şi Vestala.Net.Ş 4007. 1864-2000. ŞOTROPA. Psihologia copilului.. Bucureşti. revăzută şi completată. 1937. 4012. 4021. 1979.O. ŞAPIRA. Valeriu. Catalogul mărcilor poştale româneşti atipice. ŞELARU. Bucureşti. tabel. II. anul VIII. p. Marius. Dumitru. 98-103. 185-200. Dan. Curs de psihologia Monica. + 1 f. Tritonic. 63 p. Bucureşti. TEŞAN. A. 4023. Probarea vinovăţiei prin identificarea traseologică. Comportamentul sexual 4019. Editura Didactică şi Pedagogică. Semne aleatorii. Editurile Saeculum I. Dezvoltarea operativităţii gândirii copilului de 7 – 11 ani.

Comisar-şef. ŞTEFAN. anul VI. p. în Criminalistica. Lazăr. Iancu. anul V. nr. în Criminalistica. Iancu. anul IV. în Criminalistica. Subcomisar de poliţie. 1995.. în Criminalistica. Iancu. General de brigadă. adjunct al Inspectorului general al Poliţiei Române. Iancu. adjunct al Inspectorului general al Poliţiei Române. adjunct al inspectorului general al Poliţiei Române. septembrie 2004. MARINESCU. Misterul cadavrului de pe prundul râului Râmnic. nr. ianuarie 2004. în Criminalistica. p. nr. nr. Iancu. nr. p. Marian. LĂPĂDUŞI. nr. ŞTEFAN. LĂPĂDUŞI. CODIŢĂ. 16-18. o viitoare mamă a doi copii. Comisar-şef de poliţie. drd. LĂPĂDUŞI. adjunct al 4041. ŞTEFAN. nr. ŞTEFAN. Abominabila crimă din Pogoanele. Misterul cadavrului din atelajul hipo. Chestor de poliţie. ŞTEFAN. Prof. mai 2004. p. p. Chestor. GRECU. 4025. Iancu. ŞTEFAN. martie 2003. 2. 5.4. ŞTEFAN. Iancu. Chestor de poliţie. în Criminalistica. Urmele papilare descoperite la locul faptei. Becul care a făcut lumină într-un caz cu A. după ce şi-a văzut portofelul în ziar s-a predat. în Criminalistica. 3. 4033.N. Chestor de poliţie. ŞTEFAN. mai 2002. anul V. 4028. 4036. LĂPĂDUŞI. Bucureşti. ŞTEFAN.. 6. 4040. Dicţionar de expresii juridice latine. Chestor de poliţie. 4027. funcţionarea poliţiei judiciare. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 38-40. adjunct al inspectorului general al Poliţiei Române. Niculae. p. 37-40. 9-12. Reglementări juridice privind activitatea de cercetare la faţa locului. ŞTEFAN. nr. ianuarie. 2002. Un alcoolic a ucis cu ferocitate şi a dezmembrat corpul victimei. General de brigadă. anul VI. 5. 1. Aspecte privind descrierea locului faptei şi identificarea martorilor. DINULESCU. CÂRJAN. 13-15. anul VI. Vasile. ŞTEFAN. 2003. anul VI. adjunct al Inspectorului general al Poliţiei Române. Vasile. Chestor drd. LĂPĂDUŞI. septembrie. anul IV. 4-7. în Criminalistica. Crimă inspirată din filme. 1. p. 213 p. Organizarea şi 4032. mai 2003. 5-8. Colonel. 2004. 32-36. General de brigadă. nr. 10-12. Inspectorului general al Poliţiei Române. 4031. în Criminalistica. p. p. Criminalul din Tântava. Cadavrul din fântâna părăsită. General de brigadă. nr. ianuarie 2002. anul V. Un obsedat sexual a ucis cu sînge rece două fete. 5. p. 4. 4034. Constantin. ŞTEF.3. 25-28. nr. Iancu. p. Vasile. ŞTEFAN. mijloc de identificare a autorilor. iulie 2002. ŞTEFAN. p. nr. bătrână a fost tăiată în bucăţi şi apoi incendiată. Ucigaş în serie. Marius Daniel. 4042. nr. 31-33. Chestor.2-4. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 258 . O Iancu. ianuarie 2004. iulie 2004. 4026. p. Vasile. Chestor. ŞTEFAN. martie 2004. nr. Iancu. anul VI. 29-32. noiembrie 2004. septembrie 2003. martie 2002. Felicia. 4038. Iancu. Vasile. ŞTEFAN. Chestor de poliţie. ŞTEFAN. 2004. 2.2. 496-498.1. anul IV. 21-23. în Criminalistica. în Criminalistica. p. în Criminalistica. Chestor de poliţie. anul IV. în Criminalistica. nr. p. Chestor. Un cerşetor ucide pentru 500.1. Contribuţia criminaliştilor din Poliţia Română în examinarea şi interpretarea probelor. p. Iancu.. Chestor. drd. PEŞTINĂ. adjunct al inspectorului general al Poliţie Române. Chestor de poliţie. Iancu. 4039. în Criminalistica. p. anul V.4024. Iancu. Chestor de poliţie. p. 4030. 5-6.000 lei. Iancu. anul VI. Vasile.. în Criminalistica. 4029. Iancu. Chestor. Editura Oscar Print. 5. 4037. Iancu. De la furt la crimă…. Ioan. 4035. nr. Chestor de poliţie dr. ŞTEFAN. anul IV. ŞTEFAN. 22-24. Iancu. anul VI. Bucureşti. VRABIE. în Criminalistica..3.

Posibilităţi şi limite ale constatărilor tehnico-ştiinţifice şi ale expertizelor în investigarea criminalistică a evenimentelor rutiere. ŞTEFAN. 2005. Prelevarea probelor – etapă critică în stabilirea profilelor ADN. Chestor de poliţie. p. 2006.. Ion. Iancu. Gena – Un concept în continuă evoluţie. p. adjunct al inspectorului general al Poliţiei Române. 2005. ŞTEFAN. MOVILEANU. ŞTEFĂNESCU.. L. p. în Dreptul. în Revista Dreptul nr. Delia. drd.. 9. în Criminalistica. ŞTEFAN. Avocat. SPOREA. CHELE. în Dreptul. D. 4049. 4056. Prof. D. drd. 98-107. Roxana. Iancu. SZALONTAY.. în Criminalistica. poliţie drd. 215-222. ŞTEFAN. Dragoş. Iancu. 7-9. septembrie 2005. anul VIII. Chestor principal. 4. nr. p. p. Utilizarea internetului de către copii şi adolescenţi – între normal şi patologie. George. Iancu. p. ŞTEFĂNESCU. soldate cu o abominabilă crimă. Analiza ADN – mijloc de probă valoros al justiţiei. ŞTEFĂNESCU.. ŞTEFĂNESCU. Abominabila crimă din B-dul Petrochimiştilor. şeful Departamentului de Genetică. nr. C. ŞTEFĂNESCU.. Analiza ADN – mijloc de probă valoros al justiţiei. 4054. 207-220. ŞTEFAN. T. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. Un mijloc de probă revoluţionar – amprenta genetică. nr. în Rolul probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului. anul VI. Neînţelegeri între doi traficanţi de canabis. p. în Criminalistica. drd. Delia. ŞTEFAN. STOICA. Avocat. anul VI. anul VII. 207-220. vicepreşedinte al Asociaţiei Criminaliştilor din România. p. nr. 2005. 19-25. ŞTEFAN. în Criminalistica. anul VII. p. 4055. poliţie drd. poliţie. Vasile. 4047. vol. 4058. 277-281. 2. 4. Chestor principal. 19-30. în Criminalistica. p. 2005. Dragoş. p. 21-23. Chestor principal de – Institutul de Medicină-Legală. X. 192 p. noiembrie 2004. 4051. nr. ŞTEFĂNESCU. adjunct al inspectorului general al Poliţiei Române... p. Bucureşti.4043. ianuarie 2005. Şeful Departamentului de Genetică. BARBARII.. Chestor principal de CHIRIŢĂ. univ. Editura Luceafărul. Progrese recente. Prof. profesor 4050. 4057. Profesor – Institutul de Medicină-Legală. Fulvia. 3. Chestor principal. D. TOROIMAN. 26-27. nr. ŞTEFAN. 5. S. lector SPOREA. în Buletin de psihiatrie integrativă. 4. p. mai 2005. Drumul morţii…. Genetică medicală. Probele criminalistice stabilesc adevărul. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. lector univ. 2005. p. 25-26. 2001. Procesarea urmelor biologice în vederea stabilirii profilului ADN. nr. Dumitru. Contribuţia poliţiştilor şi criminaliştilor la identificarea autorilor unor fapte deosebit de grave. LĂPĂDUŞI. Dragoş.T. 1. 259 . 35-38. D. 4045.. T. Bucureşti.T. 13-47). C. SPOREA. p. anul VII. TOROIMAN. 4 (27). 4. Chestor principal de T. Bucureşti. nr. Contribuţia criminaliştilor din Poliţia Română la examinarea şi interpretarea probelor. drd. 6. De la alcool la lovituri cauzatoare de moarte. Dr. Iancu. drd. Andreea Silvana. 4052. ŞTEFĂNESCU. 4044. LĂPĂDUŞI. Iaşi. S. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medicolegale în stabilirea adevărului”. în Revista de Criminalistică şi Penologie nr. Chestor de poliţie. Iancu. 2004. în Criminalistica. Editura Tehnică. august 2006. Drd. an XI. 5-6.. 4046. p. 1998. iulie 2004. 2005. Editura Luceafărul. Vasile. CĂLIN. Iancu. Comisar-şef de poliţie. ŞTEFĂNESCU. D. ŞTEFĂNACHE. 4053. 3-5. Luminiţa-Loredana. SPOREA. Chestor de poliţie drd. în Criminalistica.T. Vasile. Consideraţii privind activitatea Poliţiei Române în anul 2004. (Capitolul 1. Gabriela. 4048. LĂPĂDUŞI. Dr. 205-210. nr. Iancu.

1997. Avocat... 2001. Bucureşti. vol. 400 p. Editura Medicală.1980. 2003. 4079. ŞTEFĂNESCU. 2001. Paul. Afaceri criminale celebre. 4063. Dicţionarul marilor iniţiaţi. ŞTEFĂNESCU. III-1985. I. Definiţie. ŞTEFĂNESCU. Editura Vestala. 264 [-267] p. Paul. Mari bolnavi. nr. 206 [208] p. Otrăvuri şi otrăvitori celebri. ŞTEFĂNESCU. Paul. 2003. anul III. Lazăr. dr. vol. 196 p. Paul. Paul. 4068. 2000. 1997. Istorie.O. 350 p. Paul. Istoria mondială a Paul. 4078. 2001. ŞTEFĂNESCU. Editura Miracol. I-1981. Eliminarea adversarului. Plante de vrajă. Războaiele secrete. Enigme ale istoriei universale. 204 p. 4073. 4075. 4085. 4080. II-1984. Paul. 4061. T. Enigme neelucidate ale istoriei. societăţilor secrete. 1997. Ştiinţă versus crimă. Editura Vestala. Dragoş.p. 1998. CÂRJAN. 4064. ŞTEFĂNESCU. Bucureşti. 4082. ŞTEFĂNESCU. Editura Curtea Veche. ŞTEFĂNESCU. Bucureşti. Bucureşti. 366 p. Iniţiere şi mari 4065. Editura Vestala. Editura Obiectiv. [Bucureşti]. Bucureşti. 223 p. 403 p. Iniţiere în ocultism. 4074. ŞTEFĂNESCU. Magia înaltă. Paul. 4069.1991. P. ŞTEFĂNESCU.4059. celebre. Bucureşti. şi Paul. 302 [-303] p. 270 p. Continent XXI. SPOREA. Enigme ale istoriei române. Paul. 4067. CÂRJAN. 174 p. 4060.O. Aşii crimei. Editura Vestala. Bucureşti. Editura Saeculum I. ŞTEFĂNESCU. Paul. Paul. 260 . ŞTEFĂNESCU. P. Paul. 291 p. Editura Vestala. 2003. Editura Miracol. 255 p. Asasinatele politice în istoria României. 222 p. vol. Boală şi viciu la personalităţi celebre. ŞTEFĂNESCU. Vestala. Prof. iulie 2001. ŞTEFĂNESCU. Plăcerea de a 4071. 224 p. Misterul otrăvurilor iniţiaţi. 4081. 22-23 4077. Editura Saeculum Vizual. 4083. Editura Saeculum Vizual. ŞTEFĂNESCU. şi Vestala. nelor paranormale. Editurile Saeculum I.O. Crime insolite. Bucureşti. Chimist. Editurile Saeculum I.1992. şi Vestala. Magia neagră. dr. Paul. 4. 190 [192] p. 318 p. 158 p. Paul. Paul. Paul. ŞTEFĂNESCU. Editura Medicală. ŞTEFĂNESCU. ŞTEFĂNESCU. Conf. De la Sherlock Holmes la Maigret. Vol. Miracol. Bucureşti. Prof. Bucureşti. Bucureşti. ŞTEFĂNESCU. Editurile Saeculum I. Bucureşti. Editura Saeculum Vizual. ŞTEFĂNESCU. 2002. 2005. ŞTEFĂNESCU. 4066. 4084. Paul. 1995. Delia. Pagini din istoria medicinii legale şi a criminalisticii. Lumea fenome- Paul. 206 p. 388 p. 1999. Craiova. Editura Bucureşti. ŞTEFĂNESCU.O. 145 p. Îngerii morţii. Paul. Paul. ŞTEFĂNESCU. 229 p. II. Istoria francma- ucide. Bucureşti. ŞTEFĂNESCU. Bucureşti. soneriei române. Drama otrăvirilor. Prelevarea şi procesarea urmelor biologice în vederea stabilirii 4086. Vol. Paul. 351 p. Editura All. 1995. Bucureşti. Editura ALL. Bucureşti. Editura Vestala. 366 p.. 2006. ŞTEFĂNESCU 4072. Misterele francmasoneriei. Vol. 4076. Moarte naturală sau moarte provocată?. 239 p. TOROIMAN. Editura Miracol. Simona. I şi II. ŞTEFĂNESCU. 2003. ŞTEFĂNESCU. Simbolismul numerelor. Editura Saeculum Vizual. Paul. Editura Orizonturi. 2003. Dicţionar de termeni masonici. 638 p. 2002. în Criminalistica. Bucureşti. Paul. + 270 [-271] p. 1996. PAUL. + 318 p. Criminalişti celebri. Alte enigme neelu- cidate ale istoriei. Paul. mari conducători de stat. 1998. Editura Saeculum Vizual (Criminali celebri). Bucureşti. ŞTEFĂNESCU. Bucureşti. 2000. 4062. şi Vestala. „Nebunii“ istoriei. 4070. dr. Bucureşti.. În slujba vieţii şi a adevărului. Bucureşti. 287 p. Lazăr.

277-281. 1978. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. p. (Ministerul de Interne). Etapele chimiei şi biologiei judiciare. Editura Luceafărul. Bucureşti. Dificultăţile ortografiei limbii române. Ştiinţa 4088. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. ŞUTEU. Bucureşti. în slujba aflării adevărului. Serviciul Editorial. 261 .profilului ADN. 140 p. (Uz intern). 1986. 183 p. 2005. Traducere din limba germană de Egy Gerda. 4087. Flora.

2002. TANDIN. Bucureşti. 4098. septembrie 1999.. 4103. I. 140 p. 4101. Gh. 231 p. 290 p. 420 p. 4. 1993.. 1979. 153 p. 4115. Erori judiciare. Traian. Editura Labirint. Ne putem apăra cunoscând limbajul infractorilor. 40 de hoţi. Un nou Editura Paco. Editura Ministerului de Interne. Editura Aldo Press. 4114. 220 p. TANDIN. 2002. 4118. 235 p. Editura Societatea. TANDIN. Traian. TANDIN.. 2004. Iaşi. Traian. Editura Societatea. Căpitanul Roman şi cei 4099. TANDIN. 1991. Traian. 120 p. Cum să ne ferim de 4090.D. 4096. 1997. 2001. 210 p. 284 p. Bucureşti. TAIFAS. anul I. Editura Paco. 4095. 102 p. 2001. nr. TANDIN. Editura Lider. Roman. TANDIN. Editura Militară. TANDIN. 4106. Editura Societatea. 2003. 4105. Bucureşti. Editura Societatea. urmaşul lui Ringo. Traian. 1 (24). Traian. Cazul Rîmaru. Traian. Traian. Dilemele căpitanului Editura Militară. mijloc modern de investigare a unor comportamente criminale. an XI. 2004. Adio. domnilor infractori! Editura Societatea. Pe urmele căpitanului Traian. Traian. Editura Ministerului de Interne. 120 p. Traian. Traian. 208 p. 223 p. 1992. 1981. 1983. 4109. X. TANDIN. . L. 636 p. TANDIN. 1990. Traian. Editura Ministerului de Interne. TANDIN. NICOARĂ. 4110. 2003. Traian. Jargonul infractorilor. TANDIN. Jos mâinile. TANDIN. Enigmele căpitanului 4108. 2000. TANDIN. TANDIN. TANDIN. Isprăvile căpitanului Roman. nr. Editura Aldo Press. Interviul de tip psihanalitic. 4113. 2003. 2005. BĂHNEAN. Traian. 4117. 4116. TANDIN. 430 p. Bucureşti. 196 p. Traian. Cluj-Napoca. TANDIN. TANDIN. 4094. 550 p. 240 p. Analiză de caz: stabilirea paternului motivaţional infracţional într-un caz de omor deosebit de grav. Sus mâinile. 240 p. TANDIN. TALAU. TANDIN. Bolidul verde. Aspecte neurobiologice ale comportamentului suicidar. fără voie. SÂNTU. Bucureşti. Din arhiva unui comisar Dacia. 4112. Cuvânt înainte de Eugen Teodoru. Istoria 4093. Editura Cartea Românească. Grind. 710 p. TANDIN. Galeria marilor criminali. O 100 cei mai odioşi 4102. Traian. Pedeapsă în stil american. TANDIN. 1993. Traian. Traian. Editura Aldo Press. Bucureşti. p. Editura Aldo Press. TALAU. 158 p. vol. 1992. A. Bucureşti. domnilor Antologia crimelor din România. Traian. infractori. Criminali condamnaţi la Traian. 4097. 2004. în Buletin de psihiatrie integrativă. Din jurnalul unui poliţist. Bucureşti. Comisar la omoruri. DUICĂ. Phobos publishing house. 720 p. TANDIN. criminali români.. 4104. Ucigaş Editura ZET. Bucureşti. Editura Roman. Traian. Traian. 384 p. Jafuri celebre în România. Traian. 1996. Bucureşti. Aldo Press. 1991. 6-7. p. 4100. TANDIN. 1994. 4107. Editura 4092. Traian. În duel cu căpitanul Roman. de poliţie. Traian. Roman. 2004. Evadări celebre. Editura marilor evadări din toate timpurile din închisorile româneşti şi străine. Jafuri celebre în lume.. 210 p. Ringo! Editura Militară. D.T 4089. Marian. 190 p. 102-107. 600 p. Bucureşti. Traian. 1995. infractori! Editura Labirint. TANDIN. R. TANDIN. 2002. Editura Paco. TANDIN. 4111. Editura Aldo Press. moarte. 1978. Traian. 4091. 600 p. în Criminalistica. Râmaru. Editura Aldo Press.

G. TANOVICEANU. vol. p. fost vicepreşedinte Curtea de Apel Bucureşti. Subinspector de I[on]. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică... 627 p. Direcţia stats. TANISLAV. TARASIUC. consilier Înalta Curte de Casaţie şi dr. 1878. Editeur. vol. Troisième édition revué. 1913.. Bucureşti.. Baillière et Fils 19. 199– 203. 194 – 198. Félix Alcan. „Curierul judiciar“. criminali şi poliţişti. négligence ou transmission contagieuse / comprenant / l’histoire médico-legale de la syphilis / de ses divers modes de transmission / par/ Ambroise Tardieu / Professeur de médecine légale à la Faculté de médecine de Paris. Pantheon. 4132. TANNENBAUM. TARDIEU. TANISLAV. 4120. Crima din strada Speranţei soluţionată după opt ani şi jumătate. 796 p. Tindall and Cox. Corneliu Chiseliţă. TANDIN.a. 296 p. 263 . 4123. 215 p. Colecţia Total. Curs de drept penal. 1894. p. Comisar-şef de poliţie. 2003. Infracţiuni privind regimul protecţiei şi asistenţei martorilor. Atelierele Grafice Socec & Co. Editura Paralela 45. Septième édition / Accompagnée de cinq planches gravées.. 4133. Bucureşti. Ştefan Laday. Societate anonimă. doctrina de Vintilă Dongoroz. 25-26. Étude médicolégale / sur les / maladies produites accidentellement / ou involontairement / par imprudence. III. I. Paris. 4131. noiembrie 2003. Tratat de drept şi procedură penală. Ambroise. 1896. Tip.. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Cluj-Napoca. I. Inspector principal psiholog. cuprinzând şi indexul alfabetic pentru vol.6. Elena. (Crimă şi comunitate). Penal Philosophy. 888 p. 4130. New York. Schina. TAPPER. (Tipografia Naţională). GHERGHINEL.a. 2006. vol. 19 [. 1994.C. Press. revăzut şi completat. 4128.a. Editura Alma Mater. 851 p. Grafice Socec & Co. Cuvânt înainte de Eugen Teodoru. f. [1924]. Recidiva internaţională în materie de droguri. Gabriel. TANOVICEANU. [1925]. IV. Oxford Univ. Madrid [. p. Editura Alma Mater. Un pericol naţional – Creşterea criminalităţii în România. Paris . Cluj-Napoca. Baillière et Fils [. 346 [-352] p. Crime and Community Dorel. 4127. I[on].. vol. în Criminalistica. XI + 724 p. 4126. 204 – 208. Cauzele ei şi mijloacele de îndreptare. M. cuprinzând şi indexul alfabetic pentru vol. Jurisprudenţia de Eugen C. Étude médicolégale / sur / Atentats aux mœurs / Par/ Ambroise Tardieu / Professeur de médecine légale à la Faculté de Médecine de Paris. poliţie. TARDIEU. près le boulevard Saint-Germain. nr. Editura Alma Mater.] 19.] près boulevard SaintGermain. V.]. Eliodor. doctor în drept. vol. TANOVICEANU. Crime. f. 1912.] Librairie J. Londres [. Librairie J. poliţie. 4121. A Handbook of European Software Law. TANISLAV. Rue Hautefeuille. Paris [. IV-V. TARDE. I –III. f. vol. Decuseară.] Carlos Bailly – Baillière. Profesor la Facultatea de Drept din Bucureşti.a. F. 779 p. 2003. Cluj-Napoca. Traian. II. London. rue Hautefeuille. cu o prefaţă de N. 1879. Curs de drept penal. 1988.. 1938 4124.a. 1044 p. 868 p.4119. (Atel. f. I. p. Subinspector de 4129. judiciară. vol. doctor în Drept. Jr. Profesor de legislaţiune penală la Universitatea din Iaşi. TANOVICEANU. jurisconsult Cluj.-B. Piteşti. Ediţia a II-a a Cursului de drept şi procedură penală.. Protecţia penală a dreptului la intimitate în perspectiva noului Cod penal.). Dr.] Baillière. La criminalité comparée. Ambroise. avocat. TARDE. f. 4125. C. LEHMANN. II. + 100 p. Ion. 4122.B. anul V. 2 f. + 5 pl. referinţe la legislaţiile din Bucovina şi Ardeal de dr. 2003. Ana Maria. Eliodor [jr. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică.

Paris. 4142. près le boulevard Saint-Germain. Efecte şi trucaje fotocinematografice. 84 p. Ediţia a II-a. 372 [376] p. II. Iancu. (prezident la Curtea de 4137. 4136. Bogdan. Crima din strada Soarelui. Apel din Galaţi). (Colecţia Exclusive).P. 1994]. Étude médicolégale / sur / La pendaison. Ambroise. Tindall and Cox. Victima şi agresorul [Brâncovenii] (jud.-B. nr. V. Deuxième édition augmentée avec planches. 1. Ioan Liviu. Baillière et Fils [.-B. refăcută şi adăugită. 1879. 19 [. 19.4134. New York. Comisar de poliţie. Vol. I. la strangulation / Et la suffocation / Par/ Ambroise Tardieu / Professeur de médecine légale à la Faculté de Médecine de Paris. pl. în Criminalistica. Iancu. revue et augmentée. 39-40. Étude médicolégale / sur / L’infanticide / Par/ Ambroise Tardieu / Professeur de médecine légale à la Faculté de Médecine de Paris.]Rue Hautefeuille. (Tip. 296 p. 289 [-295] p. Londres [. Comisar-şef. anul VII. 1997. TĂUT. – EFIAP. Studii victimologice. TARDIEU. Deuxième édition augmentée.] Baillière. în Criminalistica. GOLDON. Alexandresco. The New Criminology. 1971. Rue Hautefeuille.J. Paul. Bucurescĭ. 4140. Madrid [. TĂNĂSESCU. Paris. 124 p. Colecţia Foto-Film.] 19. Ambroise. Tatăranu. 4-8. Tindall and Cox. p. Ambroise. TĂNĂSESCU. Constantin N. Comisar de poliţie.] Baillière. psiholog. drd. noiembrie 2005. anul VII. Gabriel. Editura INS. 1879. I. près le boulevard SaintGermain. FLORESCU.J. Jock. pl.] Carlos Bailly – Baillière. I. 474 p. Baillière et Fils [. Paris [. Tindall and Cox. Ambroise. 1. 4139. 4141. Rue Hautefeuille. 4145. De la furt de animale la un „comportament animalic”. Vol. 1880. vol. TĂNASE. Efecte şi trucaje fotografice. Eugen. în Criminalistica. TĂTARU.-B. 364 p. Londres [. 37-40.-B. Bucureşti. Quatriéme editions. nr.] Carlos Bailly – Baillière. FLORESCU. 356 p.. Bujor.]Rue Hautefeuille. Baillière et Fils [. Olt): INS. Inspector de poliţie.] Carlos Bailly – Baillière.] Librairie J. anul VI. MOROZAN. WALTON. I. Ordonanţa D-lui JudeInstructor al Cabinetului 5 C N. Madrid [.P. şeful 4138. Bujor. Paris [. TĂNĂSESCU. p.] près le boulevard Saint-Germain. ianuarie 2005. Librairie J. 1916. p. Göbl Fiĭ). Librairie J. TAYLOR. TĂNĂSESCU.] Librairie J. 6. Madrid [. Londres [. Investigarea sinuciderilor. Curţeĭ Regale. F. L.] Baillière. Étude médicolégale / sur / Les blessures / Comprenant / Les blessures en général / Et / Les blessures par imprudence / Les coups et l’homicide involontaires /Par/ Ambroise Tardieu / Professeur de médecine légale à la Faculté de Médecine de Paris. Satu Mare. 264 . Ionel. Editura Tehnică.G. Baillière et Fils [. 1973. 1881. YOUNG. conţinând şi o bogată colecţie de maxime juridice latine şi franceze. 4144.] 19. Tipografia Buciumul Român Spiridon Gheorghiu. Prefaţă de D. nr. doctor în drept de la Facultatea din Paris (Instrucţiune începută la 21 Decembrie 1888 şi terminată la 4 Aprilie 1889). 4143. TARDIEU. Bucureşti. vol. D. TAŞU. ianuarie 2004. / Avec 3 planches coriées. 4135. II. TARDIEU. Jan. Efecte speciale cinematografice. 19. 4146. + 6 f. TARDIEU. + 10 f. propr. Galaţi. Prezidentul Tribunalului în legislaţia română. TĂTĂRANU. Consideraţii privind desfăşurarea fazei dinamice a cercetării locului accidentelor de circulaţie. Étude médicolégale / sur / L’avortement / suivie d’une / Note sur l’obligation de déclarer a l’étatcivil / Les fœtus mort nés/ Et d’observations er recherches pour servir a l’historie médico-légale/ Des grossesses fausses et simulées /Par/ Ambroise Tardieu / Professeur de médecine légale à la Faculté de Médecine de Paris.

Ion. judecător pe lângă Tribunalul Ilfov. Aberlour . Editura pentru Literatură. 557-574. TECUCEANU. Eugen.C. p. 324 p. Militară. Minoritatea în faţa legii penale. 383 p. Cercetarea urmelor biologice Cozmici. Surprizele căpita- nului Apostolescu. 323 p. e 6 année. 1978. TEODORU. Bucureşti. 1972. TECUCEANU. Răgaz – schiţe şi nului Apostolescu. 4164. Bucureşti. 4169. Horia. TCHILINGHIRIAN. 199 p. 6 no. 181 p. Bucureşti. 271 p. no. Horia. 4155.8. 265 . Editura Timişoara. Bucureşti. Căpitanul Aposto- 4153. Obstinaţia căpita- – povestiri.I. TERZIEV. Eugen..C. Doctor în drept nului Apostolescu.. Editura Tineretului.. Bucureşti. Eugen. Traducere din limba rusă. drd.. Horia. 482-491. 1978. 4158. Editura Dacia. TECUCEANU. Căpitanul Aposto- lescu şi dubla enigmă. Austrian Post Offices Abroad. 4165. TEODORU. Horia.V.I. Editura Cartea Românească. A. 1. Eugen. Horia. 151 p. 215 p. TEODORU. 1964. 4166. 4160. infracţiunilor de omor şi a celor săvârşite cu intenţie care au ca urmare moartea unei persoane. Afacerea Samoilescu- 4150.C. Căpitanul Aposto- l’étude criminalistique et médico-légale de la „pathologie“ du fusil. 1979. 37-38. Studiu statistic şi de legislaţie comparată. EISMAN. 160 p. Editura Militară. Vasile. 1969. Căpitanul Aposto- S. 4168. 1904. 4154. în Criminalistica. profesor la Şcoala de Ştiinţe de Stat. Căpitanul Aposto- lescu şi cifrul D-237. 199 p. 1973. 20-24 noiembrie 2000. 288 p. TECUCEANU. TECUCEANU. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. Horia. TECUCEANU. 1934. Bucureşti. Bucureşti. Editura Eminescu. TEODORESCU. p. Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie.A. 1975. 604-628. Fraţii et Co. p. 151 p. Comisar-şef de poliţie. A. februarie 2006.S.I. ClujNapoca. 4157. 108-110. Horia. 1969. 294 p. 4152. Horia. Bucureşti. Editura Dacia. Căpitanul Aposto- povestiri. Bucureşti. Tactica şi metodica investigării 4151. TECUCEANU. de pe corpurile delicte. Horia. R. 1982. Bucureşti. Editura Militară. în R. Bucureşti.4147. 4148. TECUCEANU. W. 6e année. 463 p.. 270 p. 331 p. anul VIII. 1981. Greşeala Căpita- N. W. Prof. Joseph Göbl.D. Introducere în cercetarea criminalistică. Editura 1965. Diana. Tipografia Direcţiunii Generale a Miliţiei. TCHERWAKOFF. TECUCEANU.9. 4159. 1971. 20-24 noiembrie 2000. Editura Cartea Românească. 1993. Liviu. Moartea boxerului. 4161. Microbuzul de seară 4156. lescu şi identificarea. lescu şi piromanul. Căpitanul Apostolescu anchetează. Contribution à lescu şi filiera. Horia. 1986. Bucureşti. 1952. Editura Dacia.F. 4167.10. e année. 139 [-142] p.1966. 4149. Horia.E. Tehnica. TECUCEANU. TECUCEANU. nr. p. Editura Cartea Românească. Editura Bucureşti. Editura Românească. Seminarul de perfecţionare a procurorilor criminalişti. Bucureşti. TECUCEANU. no. din Paris. Horia. Cartea 4170. Tipografia „Gutenberg“. Horia. p. Căpitanul Aposto- Facla. STEPHEN. Medicală. Part Six. Unele procedee privind identificarea şi ridicarea urmelor papilare. Bucureşti. Timişoara. 1934. Sinaia. Editura Facla. TEACĂ. Editura Cartea Românească. R. Ministerul Public. TEODORU.I. 1991. Iulian. TECUCEANU. lescu şi spionii. 1934.. 107 p. TĂUT. 1974. lescu intervine. Sinaia. lescu şi S. 4163. Cluj. 4162. Căpitanul Aposto- LĂPĂDUŞI. Amprentarea persoanelor.

TEODORU. Elucidarea împrejurărilor negative sau controversate ale cercetării la faţa locului. Editura Helicon. Editura Eminescu. 248 p. III. Moise. p. Lidia. Aspecte ale orificiului de intrare în împuşcările cu arme de vânătoare. 4189. Moise. 1 and 2 September 4190.P. Etica cercetării în echipă. 4186. TEŞAN. Lidia. COTUŢIU. erată. 270 p. BALTAG. TEODORU.. 57-59. 1983. Bucureşti. Contribuţia medi- cilor legişti la dezvoltarea şcolii de criminalistică din România. vol. 1975.4171. VASILINIUC. în Şcoala românească de criminalistică. Eminescu. Bucureşti. Eugen. fotografii alb-negru. vol. Camelia. Ministerul de Interne. Bucureşti. p. ENESCU. 1975. 4184. p. Nunta cu sănii. în Criminalistica. Moise. Editura Sport-Turism. Istoricul descoperirii făptuitorului după urmele desenelor papilare în România. Editura Eminescu. 20-25. 1975. 1989. Ministerul Justiţiei. 1979. Ministerul de Interne. Comisar-şef. Bihor.P. anul VII. TEODOSIU. ŢURAI. Ilie. 295 p. 1980. III. Câteva precizări în legătură cu aspectele medico-legale şi criminalistice în identificarea traseologică. Unele consideraţii privind caracteristica generală a scrisului reprezentată prin poziţia rândurilor. 4177..V. TEODORU. 1995. 1985. Ministerul de Interne. Lidia. nuvele – povestiri. medico-legală şi criminalistică. TERBANCEA. Editura 4175. Din legendele Dunării. Anca. I. N. în Criminalistica. COTUŢIU. CONSTANTINESCU. Pasagera. în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. nr. Bucureşti. 45-51. ducere în cercetarea documentelor. 1965. p. Tipografia Direcţiunii Generale a Miliţiei. 1982. p. TERBANCEA. Metodologia recoltării probelor pentru examenul biocriminalistic în infracţiunile de omor. Constantin. în Şcoala românească de criminalistică. 201-207. 370 p. în Şcoala românească de criminalistică. 4181. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. 144-148 4187.I. 1979. Eugen. Consideraţii medicolegale şi criminalistice privind condiţiile reale în care s-a produs moartea violentă. p. în 20 de ani de expertiză criminalistică. The Pharmacological and Epidemiological 266 . 4178. VAIDA. Constantin. Ministerul de Interne. Moise. London. Examinarea urmelor de intrare şi ieşire a proiectilelor. 3-4. p. Subcomisar de poliţie dr. TEŞAN. Eugen. noiembrie 2003. 31-35. 162-165. Comisar de poliţie. TERBANCEA. 4180. Beţie patologică cu consecinţe deosebit de grave. Bucureşti.J. C. septembrie 2005. Expertiza complexă I. STĂNESCU. Implicaţiile criminalistice în practica medico-legală. Moise. ROTESCU. Editura Medicală. vol. Mihăiţă. SIMIONESCU. SIMIONESCU. în Ghidul procurorului criminalist..J. Editura Cartea Românească. Bihor. Corabia mistuită – COTUŢIU. Intro- 4179. 1994. 4182. Hadrian. 91-97. Timişoara. 47-48. Mihăiţă. Constantin. 4176. TERBANCEA. 4185. Ministerul de Interne. Moise. EISMAN. TERBANCEA. oft The Society for the Study of Addiction. în Şcoala românească de criminalistică. p. 6. în Tratat practic de criminalistică. 4173. 1952. 4183. vol. 310 p. 4172. ŢURAI. nr. 4174. TERBANCEA. p.A. p. Zori în ceaţă. Florin. Moise. TERBANCEA. Bucureşti. Eugen. Jean. A. TERBANCEA. TERBANCEA. p. 121-125. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Dana. I. TERZIEV. 1980.. mijloc eficient de probă în procesul judiciar. ŢURAI. I. 4188. p. Moise. anul V. Editura Helicon. TERBANCEA. în Ghidul procurorului criminalist. Moise. 1979. 182-199. TEODORU. Moise. Ministerul de Interne. 156 p. p. Timişoara. TEODORU. 1975. 33-39. Roman. III. Anca. Ministerul de Interne. Eugen. 5.

Essen. 374 p. Lucia. 4196. Schmidt Römhild. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi am Tatort (Acţiunea de tehnică criminalistică la locul faptei). 1996. THEODORU. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. THIEL. Drept procesual penal. M. II. 4192. Essen. Wolfgang. Drept procesual penal. Wolfgang. London. Editura Didactică şi Pedagogică. THIEL. Praktische Spurensuche Grigore. 4203. 4193. Bucureşti. THIEL. T[H]EODORU. Iaşi. Bucureşti. Berlin. Partea generală. Schmidt Römhild. und Spurensicherung (Elemente practice de căutare şi asigurare a urmelor). THEODORU. Berlin. Kriminaltechnikeinsatz Wolfgang. Editura Enciclopedică Română. vol. THEODORU. penal. THEODORESCU. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Editura Schmidt Römhild. Theodorescu 267 . Ministerul Învăţământului şi Culturii. Istoria biblio- tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 431 [-434] p. 1960. 4200. 1986. 1959. New York. THIEL. Lübeck.+ 2 f. Ştiinţe criminalistice. 1979.]. Bucureşti. 1972.W. MOLDOVAN. Barbu . Drept comentat şi 1 4205. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Fundaţia Regele Mihai I. 352 p. Berlin. THIEL. Editura Didactică şi Pedagogică. Pergamon Press. vol. cu ilustr. ediţie revăzută şi adăugită. 2002. Curs de Fotografie und Videografie (Fotografia criminalistică şi videografia). 490 p. THEODORU. 4195. Ştiinţe criminalistice. Lübeck. Grigore. ediţie revăzută şi adăugită. Grigore. Wolfgang. (Măsurători la locul faptei). 4204. I. Bucureşti. 4197. ediţie revăzută şi adăugită. Schmidt Römhild. Editura Cugetarea. 8 p. ediţie revăzută şi adăugită. Barbu. Universitatea „Al. 4201. Lucia. 4 p. Iaşi. 2002. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 2002. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Partea specială. Cuza“ Iaşi. Aufnahme des objektiven Tatbefundes (Înregistrarea expertizei obiective). Lübeck. 16 p. Tatortmessverfahren drept penal. Berlin. Aufnahme des subjektiven Tatbefundes (Înregistrarea expertizei subiective). I. The United Nations and Ducq Abuse Control. Grigore. + XVIII + 354 p. II. [1] f. II. Wolfgang. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Universitatea „Al. V + 102 [-104] p. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică.]. Curs de 4202. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Iaşi. Lübeck. Grigore [Gr. drept procesual penal. Partea generală. Bucureşti. Cuza“. Die kriminalistische grafiei române. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 4198. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). Essen. Editura de Stat Didactică şi Pedogogică. vol. 2002. vol. Gr[igore Gr. coordonator Rolf Rainer Jaeger. XVIII + 515 p. 2 p. 1945. Ştiinţe criminalistice. Pe copertă: B. Berlin. (United Nations Publication). Essen. [1968]. Ştiinţe criminalistice. Ştiinţe criminalistice. II. THIEL. MOLDOVAN. Istoria biblio1 grafiei române. II. 4191. Facultatea de ştiinţe juridice. ediţie revăzută şi adăugită. vol. THEODORU. 272 p. Facultatea de ştiinţe juridice. Edited by C. 1976. Oxford. Lübeck. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. THEODORESCU. 1989. Ştiinţe criminalistice. Wilson. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Wolfgang. Schmidt Römhild.1966. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 8 p. Essen. 2002. Drept procesual penal. Biblioteca documentară. Drept procesul 4199. Partea generală. Iaşi. 4194. coordonator Rolf Rainer Jaeger.

2002. THIEL. Dorobăţ şi Gh. Schmidt Römhild. Ştiinţe criminalistice. ediţie revăzută şi adăugită. LOADER. THIEL. 8e année. Essen. criminelles françaises. 4 p. Editura Schmidt Römhild. Rolf.P. Beispiel für einen möglichen Tatbefundbericht (Exemplu posibil de raport de expertiză). Ştiinţe criminalistice. coordonator Rolf Rainer Jaeger.1. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 1936. 4209. – Serviciul Independent Arme. II. TILEA. 368 p. şeful compartimentului materii explozive 1 din I. mai 2003. vol. Lübeck. Brandstiftung (Investigarea criminalistică a incendiilor). (Livre club des Tuileries. 2004. ediţie revăzută şi adăugită. Lübeck. coordonator Rolf Rainer Jaeger. II. 576 [-580] p. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. anul V. France Inter Éditions (Imprimé en Roumanie). Berlin.W. Essen. 2 p. Pascu şi Gh. THORWALD. Scripcaru. 2002. Un secol de luptă cu delincvenţa. 4215. 4207. Cybercrime. 2002. în Investigarea criminalistică a locului faptei. + 1 f. cazuistică). p. Roberto. Fichier monodactylaire 4219. Prefaţă. 4 p. [1987]. Jay Books. E. Wolfgang. 2002. G. Paris. Berlin. p. vol. Editura Allfa. THOM. 4214. Lübeck. în R. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Diebesfallen (Furturi - Traducere din engleză de Al.R. 3.. TICU. Essen. Les grandes affaires criminelles françaises. 4 p. În româneşte de D. Mihaela. Brandermittlungen. Cybercrime: low Enforcement. 4210. Understanding copyright. 119-129. [Bucureşti]. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Lübeck. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. [-557] + 2 f. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. no. 4206. basé sur la classification décimale. Essen. ediţie revăzută şi adăugită. Ştiinţe criminalistice.practică.G. vol. THIEM. Subcomisar de poliţie. 4217. Berlin. Ştiinţe criminalistice. Cercetarea la faţa locului în cazurile post-explozie a dispozitivelor explozive. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 4212. pl. Les grandes affaires 4208. în Criminalistica. Erori posibile în examinarea semnăturilor. 2002. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Iaşi.A. THORWALD. Gordon. ediţie revăzută şi adăugită. 2002. Essen. Istoria secretă a Mossad-ului. Douglas. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 2003. 1990. 24-34. comentarii şi anexe de Victor Ionescu. 4220. Schmidt Römhild. G. Doris. Traducere din limba engleză de Alexandru Dovăncescu. Berlin. Brian. (Bibliotheque Dumarais) [sic !]. I. Lübeck. Bucureşti. THOMPSON. THOMAS. Constantin. Wolfgang. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Jürgen. vol. Ştiinţe criminalistice. 1991. Crimă şi ştiinţă. Wolfgang. security and surveillance in the information age. 276 [-279] p.C. 4211. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Essen. pl. [1973]. Wolfgang. Schmidt Römhild. note. 47 p. Bucureşti. London. THOMAS. ediţie revăzută şi adăugită. 1 Inspectoratul General al Poliţiei Române 268 .I. Berlin. der Praxis (Reconstituirea faptei în practică). p. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 21-22. 4218. II. THIEL. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Spionii lui Ghedeon. A Practical Guide. Scripcaru. Jurgen. Bellevue (Printed in Romania). II. vol. Berlin. 380 p. Tatrekonstruktion in 4216. JAEGER. 4213. Schmidt Römhild. THUT. II. Erstellung von Tatbefundberichten (Întocmirea rapoartelor de expertiză). THOMPSON. Explozivi şi Substanţe Toxice. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Les cent un chefs – doeuvre du génie humain). nr. Schmidt Römhild. ediţie revăzută şi adăugită. THIEL. XXIII + 553 p. Lübeck. vol. 2000. W. 1981. 4 p. Paris. Junimea.

(Studii şi cercetări psihologice publicate de Institutul de psihologie experimentală. TOADER. iulie 2004. TOCAN. col. anul VI. director prof. Leonard. 19-20. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Victor. RAŢĂ. procesul de formare a semnăturii. TILEA. Consideraţii privind 4224. 1998. Ion. mai 2004. 1980. 264-268. 1967. 37-39. Analiza minerală tisulară. Mihaela. pr. Pagini de istorie contemporană: Doctorul Lupu. nr. TILMAN 4226. Ministerul de Interne. III. BRÎNZĂ. Dâmboviţa. Şocul viitorului [Tradu- 269 . Editura Ştiinţifică. Expertiza criminalistică a semnăturii – factor determinant în stabilirea adevărului. 4237. Drd. TIRON. Confesiuni jenante. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 4222. jr. Turneanu. Editura Luceafărul. Bucureşti. p. TIMARU. Aspecte practice de relevare a seriilor îndepărtate de pe caroseriile auto. nr. Bucureşti. Consideraţii privind răspunderea expertului judiciar. Mihaela. practica judiciară şi literatura de specialitate la data de 1 martie 2003. TITULESCU. Lt. Experimentul tehnico-ştiinţific – procedeu necesar şi indispensabil în efectuarea expertizelor şi constatărilor tehnico-ştiinţifice. nr. Bucureşti. Doctorand. în Criminalistica. vol. Ştefănescu Goană). Cătălin. 119 p. Accidentul rutier şi cauzele care duc la producerea acestuia. – TIMON. 4228. 4229. 329-332. p. 1967. Sirey.J. 324 p. Dr. 1932. în Criminalistica. 3. nr. Bucureşti. Ştefan. Editura Tipografiei „Carmen-Sylva” M. Mihaela. Iaşi. în Criminalistica. 1946. 403-407. Insp. Preparator univ. 73 p. Mihai Horia. 425 p. 4232. nr. nr. Editura Politică. în Criminalistica. 4225. Cu un 4230. tisulară. 3. 2003. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. (Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Iaşi).P. TITULESCU. în Criminalistica. anul VI. Partea 4223. 4. Editura Luceafărul. TIRON. TODORANU. 165-170. 23-24. TILEA. Paris. p. Bucureşti. Ştefan. cu un studiu introductiv de George Macovescu. 2005. TILEA. Alvin.A. TOARBĂ. anul VI. de foc atipice. în Criminalistica. Cugetarea – Georgescu Delafras. comparată şi aplicată al Universităţii din Cluj. Psihologia temperamentului. Serviciul Criminalistic Dâmboviţa. Editura Institutului de Psihologie al Universităţii din Cluj. Cuvânt înainte de Silviu Brucan]. Bibliografie la p. specială. Aspecte privind metode şi tehnici de identificare a semnăturii în cadrul expertizei criminalistice de gen. p. 4236.. Nicolae. 4231. Drept Penal. Tudorel. Inspector de poliţie. mai 2004. specialist 4227. 170 p. Drd. 33-34. Nicolae. TILEA. Discursuri. TOFFLER. Editura All Beck. 23-24. p. p. 894 p. Dr. mai 2005. Octavian. Leonard.. 3.. p. Culegere de probleme din practica judiciară – pentru uzul studenţilor – Cu modificările aduse Codului penal. et Bucarest.4221. septembrie 2004. 621 p. Determinarea şi diagnosticarea temperamentului pe bază de experiment şi chestionar. 5. Infracţiunile cu violenţă între prevenire şi combatere. Analiza minerală 4238. 203-210. 4233. Dr. Dimitrie. 9-10. 4234. Documente diplo- matice. în Tratat practic de criminalistică. cere de Leontina Moga şi Gabriela Mantu. F. anul VII. 6. anul IV. TOADER. TOCAN. 2005. Preparator univ. criminalist. p. Alexandre. p. Bucureşti. TITA. Col. p. Examinarea armelor Serviciul Criminalistic I. Mihaela. anul VI. studiu introductiv de Robert Deutsch. 4235. Les influences étrangères sur le droit constitutionnel roumain. 2006. Ştefan. noiembrie 2002.

Expertiza urmelor lăsate de obiecte şi a urmelor materie. 5. Editura Antet. Mircea. Ing. Mihai. Vasile Lăpăduşi. N. Mod. Al treilea val. p. 347-349. [Studii 4247. Jurnalism radio. Cartoteca dactiloscopică monodactilară. Coordonatori: Octavian Pop. 480 p. 1066 p. septembrie 2003. SĂVULESCU. Istoria cărţii româneşti de la începuturi până la 1918.. lângă Tribunalul Suceava. 1956. Titlul original în limba engleză: The third wave. 59-63. 4244. 1971. Comisar-şef de poliţie dr. 184 p. Dâmboviţa. 224 p. 4254. în Tratat practic de criminalistică. 2003. Editura Tehnică. Corporaţia adaptabilă. 4253.. Ministerul de Interne. 1995. Leg. Bucureşti. I. Procuror. + 20 pl. vol. Bucureşti. 256-259. 20-24 noiembrie 2000. şeful I. ŞTEFĂNESCU. vol. Antet. Traducerea de Mihnea Columbeanu. Const[antin] Şt. 1985. 4241. Antet. Ion. TOFFLER. 273-279. Ion Anghelescu. lăsate de pistoalele cu bolţuri. Bibliografie la p. Tratat practic de criminalistică. Bucureşti. Previziuni şi premise: Interviu cu autorul cărţilor „Şocul viitorului“. Powershift – Puterea Ion. p. Tipografia Învăţământului. D. şi 22 fig. Titlul original în limba engleză: Future shock. Bucureşti. Octavean. TOMULESCU. în Criminalistica.Editura Politică. [1999]. Alvin. 45-88. Mircea Constantinescu. Marinela. nr. 1996. Traducere din limba engleză de Robert Adam.. 4249. Traducerea din limba engleză: Georgeta Bolomey şi Drăgan Stoianovici. 1976. 4256. Curs teoretic şi practic de parapsihologie. Vasile. Bibliografie la p. Ion R. Chestor de poliţie. Traducere din limba engleză de Mihnea Columbeanu.. TOMA. Examinarea urmelor în mişcare [Cunoaşterea. TOMESCU. anul V. Ion Grigorescu. Ministerul de Interne. TOROIMAN. S. TOFFLER. Examinarea urmelor lăsate de armă pe tubul de cartuş. 502 p. despre viitor].T. Heidi. 4251. Sinaia. 37-40. Editura Ştiinţifică. 1980. 349 [352] p. Editura Tritonic. TOFFLER. „Al treilea val“ şi „Powershift – Puterea în mişcare“. V. TOMESCU. 216 p. TOMESCU. Sofia. 1980. Presă şi Propagandă în rândul populaţiei. p. 1983. 4250. 516 p. 4243. 1973. Răzbunare cu violenţă. Lupu Coman. Bucureşti. în Tratat practic de criminalistică. Cercetarea la faţa locului. Vol. TOFFLER. GRIGORE. Claudiu. 16 versus 9 str loci typing in paternity testing Romanian I. 4239. Ministerul de Interne. TOFFLER. 270 . 4240. Alvin. TOFFLER. Bucureşti. Aspecte teoretice şi practice privind tactica cercetării la faţa locului în infracţiunile de omor. în Tratat practic de criminalistică. Ionel. Inspectoratul General al Miliţiei. 4246. Alvin. Prefaţă: Ioniţă Olteanu. Antet. Ştiinţa conştiinţei. 4245. Bucureşti. Redarea mişcării în 4242. Institutul de Criminalistică. TOMESCU. Război şi antirăzboi: Supravieţuirea în zorii secolului XXI. Editura Politică. CONSTANTINESCU. TOMA. Mihai. Reguli ce trebuie respectate pentru efectuarea unei cercetări la faţa locului eficiente. TOMESCU. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Chestor de poliţie. 2002. Serviciul Editorial. 2004. vol. p. 250-256. 13-17. TRANDAFIR. Gheorghe.J. Ministerul Învăţământului. Traducerea Mihnea Columbeanu. Ministerul de Interne. Alexandru Hasnaş. Bucureşti. III. 216 p. Seminarul de perfecţionare a procurorilor criminalişti. 4248. 56 p. 4252. Bucureşti. 1968. SIMA. Parchetul de pe C. (Idei contemporane). 4255. 684 p. p. p. 352 p. TOMESCU. bogăţia şi violenţa în pragul secolului XXI]. 2003. 1995. fotografie. Editura Kamala. (Idei contemporane). 481-508. Alvin. Bucureşti. 9.P. Alvin. Romică. [Bucureşti]. Manual de drept privat roman. POPA. p. TRACIUC. III. Constantin.

Serviciul Editorial şi Cinematografic. de Criminalistică. Nicolae Dan. 289-290. Bucureşti. Alexandru Hasnaş. Berlin. engleză. Trei secole de paradox. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Mircea Constantinescu. vol. Gegenüberstellung Expertiza urmelor de produse alimentare. Editura Albatros. 1983. Serviciul Editorial şi Cinematografic. TRONCOSO. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 4264. vol. Ion R. 4257. 431 p. Anzeigenaufnahme bei Straftaten (Ridicarea de urme în cazul infracţiunilor). Inspectoratul General al Miliţiei. Serviciul Editorial. Tratat practic de criminalistică. Bucureşti.C. Constantin. Tratat practic de criminalistică. Valeriu Manea. Expertiza urmelor lăsate de obiecte şi a urmelor materie. Bucureşti. Tabla de materii şi în limbile franceză. Dr. Ministerul de Interne. Silvian Iosifescu.I. engleză. engleză. Ministerul de Interne. Nicolae. 4265. Berlin. Institutul Abdo. Cartoteci şi colecţii de identificare criminalistică (uz intern). Ştiinţe criminalistice. Alexandra. 215 p. Inspectoratul General al Miliţiei. TRIPCOVICI. 1978. Vol. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. germană şi rusă. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 271 . 4263. Tratat practic de criminalistică. Wolfgang. TRENSCHEL.. 1980. Lübeck. p. în Investigarea criminalistică a locului faptei.. 30 p. Coordonatori: Octavian Pop.. Norme de deontologie ale expertului criminalist. no. e în R.2. TRENSCHEL. Aprecierea medico-legală a intervalului de timp de la deces în cadrul cercetării la faţa locului. Marian. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 72-89. Der Tatort (Locul faptei). II. II. Sorin Ionescu. III. 6 année. Bucureşti. Tablă de materii şi în limbile franceză. 581 p. Berlin. 272 p. Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici“ Bucureşti. Bucureşti. TRENSCHEL. Wolfgang. Bibliografie la p. 2002. 4258. 1934. Bucureşti. vol. Ministerul de Interne. Vasile Lăpăduşi. Essen. 4267. ediţie revăzută şi adăugită. Alexandru Radu. Schmidt Römhild. 4260. 481-482. (Confruntarea). Bibliografie la p. 4259. Essen. 2004. Dr. V. Vol. 306 p. 1985. Ion R. 317 p. II. IV. 547-549. Un nuevo a método de clasificacion dactiloscopica. Bibliografie la p. Vol. Constantin. Ştiinţe criminalistice. Schmidt Römhild. Alte metode şi procedee de expertiză criminalistică. studiu – Editura Sport-Turism. Ion Anghelescu. SALEM. Tablă de materii şi în limbile franceză. engleză. a celor lăsate de animale şi vegetale. 4262. II. Institutul de Criminalistică. Filatelia – pasiune. ediţie revăzută şi adăugită. 4266. TRÎMBIŢAŞU. 1985. vol. Inspectoratul General al Miliţiei. competiţie. Mircea Constantinescu. 4261. Lupu Coman. selecţie şi traduceri de Eugen B. fig. Coordonatori: Ion Anghelescu. 40-49. Ion Anghelescu. 25 p. ediţie revăzută şi adăugită. Prefaţă de Constatarea tehnico-ştiinţifică şi expertiza urmelor lăsate de om. 24 p. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Alexandru Radu. Ministerul de Interne. Ştiinţe criminalistice. Lübeck. germană şi rusă. Institutul de Criminalistică. Coordonator: Ion Anghelescu. Coordonatori: Octavian Pop. 1982. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică.Bibliografie la p. 2002. Inspectoratul General al Miliţiei. Lübeck. Schmidt Römhild. Moise Terbancea. Institutul de Criminalistică. 2002. Nicolae Dan. Bucureşti. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. (Colecţia Cogito). Jose M Duran. Tratat practic de criminalistică. germană şi rusă. 415-416. Constantin. germană şi rusă. Ion R. p. Essen. Valeriu Manea. cosmetice. Tablă de materii şi în limbile franceză. Serviciul Editorial şi Cinematografic. Wolfgang.

. 652 p. Dr.. Psihologie generală şi psihologie socială. Serviciile secrete ale Marii Britanii. Bucureşti. Editura Dacia Europa Nova. 272 . Agent principal de poliţie. 1958. 1996. Beiträge in Bezug aufdie I.4268. Onig. 480 p. Careul de aşi. Cristian. 312 p. PÂNZARU. GOLU.. 9-11. Contribuţii cu privire la prima emisiune Românească. nr. 4272. BLIDARU.. 2003. 287 [-288] p.U. Mihai. Tratat de drept procesual penal. Petru. VI + 288 p. Universitatea „Babeş- Bolyai“. TUCICOV-BOGDAN. nr.]. 1999. dr. p. TRONECI. vol. O istorie 4278. TRONCOTĂ. Pantelimon. anul V. Maciej. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. Roza Vânturilor. 249 – 254. Bibliografie la p. TURCU. Prof. Bucureşti. I. Cuvânt înainte: Florin Constantiniu. 3 vol. 242 [-244] p. 5. 1981. „De la Cuza la Ceauşescu“. 1994. TATU. Facultatea de Drept. 2003. Bibliografie la p.I. S. 1973.A. Cristian. dr. TURCU. secrete româneşti. Dan Zamfirescu. 4274. septembrie 2003. Avocat – Baroul Sibiu. Drept bancar. 1984. Criminalistică. Asul Serviciilor Secrete Româneşti. vol. TRUŢĂ. Cristian. Israelului. 1935. 237-240. 90 p. [Nicolae I. Bucureşti. Cameră portabilă de relevare a urmelor papilare latente cu ajutorul vaporilor de superglue. 4269. PETRESCU [Corvin M. 2 vol. cu fig. Universitatea din Wroclaw Polonia. Horaţiu. TULBENDJIAN. a serviciilor de informaţii şi securitate ale regimului comunist din România. Eugen Cristescu: 4276. 137 [-139] p.. Ioan. 4271. Lugoj. HURDUBAIE. Istoria serviciilor Ana. iulie 2003. p. 4284. avocat – Baroul Sibiu. Editura Didactică şi Pedagogică. TRUŢĂ. 256 p. Comisar de poliţie. (Faţa nevăzută a istoriei). Cristian. 503 [-504] p. 4277. MAMALI. GOLU. Mărci din a doua România în Interpol. 4281. Ausgabe Rumäniens. Angela Maria. III. Prof. Bucureşti. Catedra de Adrian Ştefan Tulbure. emisiune a Moldovei circulate în dauna Poştei. documente. Pe copertă subtitlul Memorii 1916-1944. Bucureşti. Onig. Vol. anul V. Sistem de comparare a elementelor faciale. TUCICOV-BOGDAN. Ioan. Filatelia 1/1974. Copiii sunt răi sau înrăiţi? Societatea pentru răspândirea ştiinţei şi culturii. S. R. 4283. p. Memorii. 4270. Bucureşti. Editura Alma Mater. TULBURE. Übersetzung ins Deutsche. vol. Bucureşti. TULBENDJIAN. Septimiu. Cartea ofiţerului de poliţie. Editura Elion. Cluj-Napoca. 4273. 294 [-296] p.. Ana. HURDUBAIE. 44 [-48] p. Dicţionar de psihologie socială. TUCICOV-BOGDAN. 2003. 1999. Cătălin. TRONECI. TURCU. 4279. II. 4. 244 p. 288 p. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Interpolul intervine. II. Le problème actuel de délinquance contre les biens culturels en Pologne/ Problema actuală a delincvenţii contra bunurilor culturale în Polonia. I. în Criminalistica. Editura Ministerului de Interne. mărturii. 651-652. Bibliografie la p.]. „Contribuţii“. Duplicitarii. 456 p. BOGDAN. 258. TULBENDJIAN. O cronică a frontului secret la răspântie de milenii. Manual poliţienesc. Răzvan. Adrian Ştefan. 287-294. Postfaţă Ion Cristoiu. Tiberiu. TRZCIŃSKI.. judecător Curtea de Apel Cluj. Bucureşti. Vasile. 4282. Bucureşti. 282287.. TRONCOTĂ. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 4286. Der Rumäniensammler 19/20 1975. vol. Vasile. 243-244. Lector univ. Editura All Beck. 1928. nr. Ioan. în Criminalistica. Iosif. Filatelia 7/1974. Rusiei. 4275. Bibliografie la p. TRONCOTĂ.A. 5. CHELCEA.A. 4285. univ. TRONCOTĂ. 4280. Bibliografie la p. Ana. Editura Lumina Lex. Ion. Bucureşti. Onig. 100 p. Tratat elementar. Editura „Ion Cristoiu“. Cu o prefaţă de dr.

3 annèe. TURIANU. 1974.4287. 1995. TURIANU. TURIANU. Coordonatorul seriei: prof. e R. dr. La Crittografia. Chicago. Milan. Order. Infracţiuni contra siguranţei rutiere. Bucureşti. Legislaţia rutieră comentată şi adnotată. Corneliu. 2004. R. 1931. Bucureşti. 4289.7. Marc-A. demnităţii persoanei. 1968. 1897. Prof. Bucureşti. Napoli. Dr. les 8. Răspunderea juridică pentru faptele penale săvârşite de minori. 4290. Editura All Beck. Infracţiuni contra 4292. 4291.C.. (Biblioteca juridică a cetăţeanului. p. 1988. BISCHOFF.6.I. Octobre. Their Lives and Works. Dumitru I. no. în R. 1986. 176 p. 4296.I. Austin. 273 . Mazilu).. Editura Ştiinţifică.10. 237 p. 215 p. 464 p. TURIANU.. Corneliu. p.. univ. TURIANU Corneliu. Bucureşti. Corneliu. 254 p. Siegfried. dr. 3 annèe. 4288. e no. TURIANU. Criminality and Legal 4294. Philatelic Forgers. Contracte civile speciale. 1931. TURKHEIM di. 520 [528] p. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. TURKEL. Bucureşti. Dr. TURK.C. Corneliu. TYLER. 4295. 408-416. no. 568-604. 4293. 2000. Infracţiunile rutiere.C. Cristiana. Editura Continent XXI. TURIANU. Roud McNalby. Pinguin Book. Practica judiciară comentată şi adnotată. 9. London 1976 S/p 31. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.Varro E. 1930. Gioppi.I. Bucureşti. Corneliu. Compte rendu officiel de la deuxième Assemblée Internationale de Criminalistique à Vienne.

în Criminalistica. DRESSLER. 342-350. directorul Institutului de Criminalistică. Reglementarea procedural penală a percheziţiei ca mijloc de investigaţie. Editura Meridiane. Comisar-şef. 188-192. Bucureşti. 2. Târgovişte. iunie 2005. 192 p. + 58 fig.P. p. 2005. nr. Vol. Identificarea armelor de foc după tuburile arse şi proiectilele găsite la locul faptei. 3. Constantin.R. Mihai. în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. [Bucureşti. Parchetul 4300. 1966. 16-19. 2003.R. 2. Bucureşti. ŢÎRU. 2005.Ţ 4297. ŢEBEICA. p. Comisar-şef de poliţie. Fişierul de identificare. ŢICAL. Tipuri şi frecvenţe la populaţia română în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. iunie 2006. vol. p. 163-167. ŢÎRU. L. 81-85. Constantin. Editura Pildner & Pildner. George-Marius. MIXICH. 4311. Bibliografie la p. ŢĂŢULESCU. Valerian. Institutului de Criminalistică. Tipografia Prefecturii Poliţiei Capitalei. director general al S. C. p. Comisar-şef. Institutul de Criminalistică – prezent şi perspective. Milan. 5.C. 89-109.G. volum 13. Elemente de poliţie tehnică. Evaluarea statistică în analiza ADN în scop medico-legal. ŢUCULEANU. 4304. Descoperirea autorilor necunoscuţi prin identificarea modului caracteristic în care au operat. 4307. nr. româneşti 1858-1861. ENACHE. iunie 2006. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. George-Marius. 4305.P. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. ŢICAL. Expertiza dactiloscopică. 241-244. Milan. 2003. p. 4309. Vlad. 4310. Cu 35 clişee explicative în text. Politici şi proceduri de management al calităţii stabilite pentru tale. anul VIII. Prisma Quality Sistem SRL. p.. Vasile. Vlad. ŢICAL. ŢEBEICA. Terminologia ADN în identificarea de persoană. Die ersten rumänischen Postmarken 1858 -1865. . Constantin. ŢÎRU. Bibliografie la p. 4308. vol. Gabriel. Alexandru. Curs universitar. Dermatoglifele digi- director al Institutului de Criminalistică al I. Editura Pildner & Pildner. Gabriel. 2003. Val. 4. 264 p. 4302. ŢÎRU. George-Marius. Combaterea crimei organizate – antidrog. Bucureşti. Mihai. Constantin. A. II. Sanda. Dr. Metoda clasificării globale a dermatoglifelor. nr. 31-32. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. ENACHE. Bucureşti. 4306. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. ŢURAI. Descoperirea autorilor necunoscuţi după urmele digitale lăsate la locul faptei. Manual antidrog. în Criminalistica. ONU. Dactiloscopia. ŢĂŢULESCU. 4303. C. Târgovişte. Comisar-şef. 2006. volum 13. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. 6-8. 159 p. nr. ŢURAI. p. 3. surselor umane în Ministerul Administraţiei şi Internelor. iunie 2005. DRESSLER. Terorismul – ameninţare globală. Bukarest 1962. Codul de conduită a experiţilor. Gabriel. directorul 4298. Managementul re- de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Elemente de identificare şi efectele drogurilor. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. 74-78. 4301. 451 [-455] p.G. specialiştilor şi tehnicienilor criminalişti din Poliţia Română. Gabriel. Prevenirea şi combaterea traficului şi consumului de droguri. A. 104 p. Expert principal. 213 p. 146-154. MIXICH. Elemente de criminalistică şi tehnica criminală (poliţie ştiinţifică). directorul 4299. Cazierul dactiloscopic. Editura Luceafărul. p. 1937]. în Criminalistica. anul VIII. Primele mărci poştale Institutului de Criminalistică. + XXVI laboratoarele Institutului de Criminalistică al I. ŢURAI. 4312. ŢURAI. Sanda. 1965 p.. 1947. 1962.

Anca. Bucureşti. 254 [-256] p. Tipuri şi frecvenţe la populaţia română. MOCANU.4313. comparativ cu principiile şi tehnica identificării structurilor. ENESCU. 4321. 1991. p. 1971. 4315. Ministerul Justiţiei. 1979. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Alexandru. 4319. Bucureşti. ŢURAI. univ. Palmoscopia şi plantoscopia în medicină. 203-211. 275 . C. LEONIDA. Selecţia textelor. Octavian Ovidiu. Constantin. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. ŢURLEA. Bibliografie la p. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Bibliografie la p. 83-116. Ministerul Justiţiei. Ioan. 310 [-315] p. HORNOIU. Ion. p. Bucureşti. Bucureşti. Amprentele papilare. Despre posibilităţile şi necesitatea unei expertize antropologice-dermatoglifice în cunoaşterea personalităţii minorului infractor şi delincventului recidivist. 1984. SIMIONESCU. de predicaţie. Dermatoglifologia – amprente palmoplantare. ŢURAI. ŢUŢUGAN. ŢURAI. Bucureşti. prep. Editura Luceafărul. 1957. ENESCU. Cercetarea eredobiologică a desenelor papilare în expertizele medico-legale şi studiile criminologice. comentarii şi note. 4322. 4316. 6. Ministerul de Interne. şi tabele. Silogistica judecăţilor 4317. C. ŢURAI. Editura Academiei Române. + erată (Studii filosofice II). 488 p. Dermatoglifele palmare. Importanţa examinării prealabile a urmelor papilare în identificarea criminalistică. Editura Medicală. p. 1975. Identificarea derma- Constantin. Florea. Enigmele unor amprente. Constantin. în Şcoala românească de criminalistică. în reproducerea ereditară a dermatoglifelor. Bucureşti. ŢURAI. Elena. 1979. Constantin. de poliţie. 4318. LEONIDA. 250-254. COTUŢIU. Albatros. Comisar-şef toglifică criminalistică. ŢURLEA. 86-91. 2005. ŢURAI. Ion. 4320. p. Bucureşti. cu fig. Agentşef adj. 483-487. Editura Humanitas. Constantin. Ioan. 304 p. vol. Constantin. Constantin. în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. 4314. traducere. de poliţie. 1968. p. 1979. 208 [-212] p. Bomba drogurilor. Lidia. Editura Medicală. Bucureşti. ŢURAI. 441-444. Stelian. 197-202.

1987. 1993. Ultima sută de românescă“.II. UNGHEREA. vol. UNGHEREA. Editura TIPO-AKTIS. POŢINCU. GORIANU. 1982. 4335. 4332. Cercetări privind Editura „Junimea“.. 862 p. 4331. Egreta Brânco- venilor. Bucureşti. UNGHEREA. 4346. 4330. 1996.L. Ediţia a II-a revăzută. V. 628 p. Gh. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Olimpian.. UNGHEREA. Pădurea cu plopi argintii. rului Vlad. Olimpian. Iaşi. studiu introductiv. 578 p. . UNGHEREA. UNGHEREA. UNGHEREA. UNGUREANU. N. 1991. SOARE. Victor. M. I. Olimpian. 1996-1998. UNGHEREA. Olimpian. Gh. UNGHEREA. Bucureşti. Editura „Scrisul Românesc“. 347 p. 4326. Olimpian. Gh. PEREŞ. Editura Fundaţiei „României de Mâine“. Propulsia şi circulaţia autovehiculelor pe roţi. T. vol. M. Editura „Junimea“. I. PEREŞ. Clubul cocoşaţilor [policier politic]. Letopiseţul Ţării Moldovei. Testamentul. Versiunea maio- Masonic. Capcană pentru asasin. Editura Didactică şi Pedagogică. 4338. Editura „Junimea“.. VI. Bucureşti. vol.. 440 [-448] p. 767 p. Iaşi. 462 p.. 1983. Olimpian. UDRINSCHI.. M. 1997. Partea generală. 2 vol. Editura Phobos.. 311 p. 4333... 4340. Scară către infern – Confesiunile criminalistului Andrei Zavera. M.. 2000.. UNGHEREA. dinamica accidentelor de circulaţie în vederea îmbunătăţirii securităţii rutiere. Bucureşti. Olimpian. Bucureşti. TABACU. 941 p. I. vol. Diverse 4337. N. 273 p. 4329. Prizonierul spe- ranţelor. I-IX. Braşov. românesc“. 431 p. Agonia. UNGHEREA. UNGUREANU. 170 p. 1990. Iaşi.D. Bucureşti. Editura Lumina Lex. CÂMPEANU. Editura „Junimea“. FRĂŢILĂ. Drept penal Olimpian. Olimpian. Editura „Scrisul Craiova. 404 p. 815 p.. 1995. Bătrâna domni- Editura „Phobos“. 254 p. 4327. Bucureşti. IV. Editura Didactică şi Pedagogică. 555 p... 463 p. 180 p. Olimpian. Editura „Ion Creangă“. Universitatea Transilvania. Bucureşti. 1997. 1981. Editura „Scrisul românesc“.. II. 199 p.. URDĂREANU. vol. Olimpian. vol. SELTZ. UNGHEREA. Iaşi. 213 p. Bucureşti.. II. 4343. vol. Vol. 4345. Editura „Dacia“. Bucureşti. Volumul reproduce textul ediţiei: Letopiseţul Ţării Moldovei. Preţul tăcerii. UNTARU. T. V.S. T. Gh. 4344. 2003. procedee de a coresponda cifrat.. 1979. VASILIU. Editura „Cartea Bucureşti. Calculul şi construcţia automobilelor. cu 66 ilustr. 1987. Dispoziţii penale din legi speciale române. 199 p. Gh. indice şi glosar de P.U 4323. CIOPRAGA. 128 p. UNTARU. I. Grigore.P. Agent secret. UNGHEREA. C. 4342. Dinamica autovehiculelor pe roţi.. vol.. Editura „Juventus“. 1978. 210 p. UNGUREANU. I. Criptografia. 240 p. Olimpian. UNGHEREA. Iaşi. Olimpian. A. 4336. 2002. metri. Augustin. IX. 325 p.P. 1977. Spovedania unui 4328. 1985. spion. 2004. Olimpian. UNTARU. Statueta sfântului Leonard. 1982.. vol. VIII.A. Aurel. 9 vol. Misterele Templului şoară n-are alibi. Craiova. Minerva. Editura Lumina Lex.. Editura „Omega“. Editura Didactică şi Pedagogică. Augustin. CANŢĂ.. Text stabilit. 894 p. Automobile. Olimpian. 195 p. E. E. „Phobos“. Postfaţă şi bibliografie de Mircea Scarlat.. 4347. 4341. 486 p. Editura 4339. român. URECHE. 1976. Olimpian. Craiova. Bucureşti. 283 p. 4325. TABACU. 230 p. 160 p. Bucureşti.. Panaitescu. POŢINCU. vol. Craiova. UNGHEREA. 1968. STOICESCU.. UNGHEREA. 1986. 4324. III. 224 p. 226 p. vol. 4334. MACARIE. 190 p. SELTZ.

Bucureşti. 4353. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. mijloc modern destinat identificării persoanelor dispărute în condiţii suspecte. 347 p. 253-272. Rodica. Subcomisar. Bucureşti. Aspecte ortografice controversate. 4359. URECHEATU. Investigarea şi cercetarea infracţiunilor de mare violenţă – omucideri. noiembrie 2005. 4349. URICARU. 2003. anul VII. UŢICĂ. nr. Albatros. Bucureşti. medico-legală în procesul penal. 4348. Bucureşti. 4357. (Ministerul de Interne). vol. 285 [-287] p. 248 p. Glorie. Stăpânirea de sine. expert criminalist. Bucureşti. Aspecte teoretice şi practice. administrator baze de date. 1987.. URICARU. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 4358. Ion. 292 [-295] p. Eugen. Editura Lumina Lex. 1886. URECHEATU. Bujor. [Bucureşti]. Expertiza Ion. URICARU. 453-465. JORA. Cristian. 2003. 4356. 248 p. UŢĂ. URICARU. UŢICĂ. [Traducere realizată de Egy Gerda]. (Romanul românesc contemporan). 4350. p. Timişoara. Editura Helicon. URSU. Cartea Românească. 255 p. vol. Lucia. Editura Eminescu. 4351. 230 [-232] p. Comisar. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Dorin N. 1981. Bibliografie la p. Complotul sau Leonard Bîlbîie contra banditului Cocoş. p. II. URIŢESCU. Vasile. 1973. 1990. 1986. FLORESCU. 336 p.. adjunct al şefului Direcţiei Poliţiei Judiciare 1. Bucureşti. Ghidul procurorului criminalist. Eugen. 1994-1999. Ieronim. Roman. Viitorul Românesc. Editura Militară. 241p. Comisar de poliţie. URICARU. în Criminalistica. a persoanelor şi cadavrelor cu identitate necunoscută. 2003. Ministerul Public şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş. Comisar-şef de poliţie. Vasile. Dan. Roman. 314 p. 169 [-172] p. (coordonatori). Aplicaţia CDN. Complotul. vol. Bucureşti. Roman.. 1 În prezent Direcţia de Investigaţii Criminale 277 . Eugen. 4360. PĂUNACHE. Aşteptându-i pe învingători. Editura 4355. UŢĂ URIŢESCU. 219-223.. Eugen. 4354. 6. Bucureşti. despicătoare şi contondente. 28. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 464 p. inginer. Eugen. I-III. CRISTESCU Ioan Doru. III. vol. 2004.Colecţia „Clasicii români“. Cercetarea locului faptei în cazurile de omor comise prin folosirea obiectelor înţepător-tăietoare. 2006. expert criminalist. Bucureşti. Valorificarea semnelor particulare în identificarea criminalistică a persoanei prin sistemul de recunoaştere facială IMAGETRAK. Roman. I. 4352. Urma care nu se şterge (uz intern). p. 1958.

Ridicarea urmelor create în suporturi de hârtie. poliţie. p. 26-27. Kriminalistika. 4370. anul VIII. Subcomisar. I. Editura Luceafărul. nr.J. Comisar-şef de poliţie. Prof. Editura Helicon. în Criminalistica. martie 2005. I. p. VASILE. 4369. Auto- LĂPĂDUŞI. Ministerul de Interne. Comisar-şef de poliţie. 163-165.J. Editura Curtea Veche. 2003. Mihăiţă. C. 1979. Constantin. TERBANCEA. I. Mass-comedia. P. 1994. I. 177-181. Lia. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Comisar-şef de poliţie. Somnul şi visele Mircea. VASILINIUC. Aspecte noi privind identificarea instrumentelor folosite la comiterea infracţiunilor. VASILE. Prof. Baudoin. Nicolae. Bucureşti. Tactica audierii de către procuror a martorului şi autorului faptei. mutilarea. VALENTIN. Viorel. Comisar-şef. iunie 2006. VASILINIUC. Vasile. VASILE. 189-191. 1896. VASILE. 21-25. Bucureşti. 4365. de criminalistică şi de penologie nr. VASILIU. p. Ştefan. Paris. Bucureşti. pe lângă Tribunalul Bacău. Hadrian.P.V 4361. anul VIII. Crima în serie. Expertiza complexă medico-legală şi criminalistică. cea mai Elena Ana. Lector univ. în Criminalistica. p. p. nr.N. Bihor. în Revista de criminologie. Editura Didactică şi Pedagogică. Simpozionul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. Factori psihopatologici şi de mediu implicaţi în apariţia conduitelor dezadaptative la minori. 4368. vol. Comisar-şef de poliţie. 2005. Marius. Cu vechea prefaţă de prof. Identificarea judiciară – o metodă ştiinţifică de stabilire a adevărului în procesul penal. Metodologia recoltării probelor pentru examen serologic în infracţiunile de omor. VASILE. 4376. Procuror. Viorel. Procuror. în Ghidul procurorului criminalist. BARA. 198-203. LĂPĂDUŞI. 7-12. Parchetul şeful Serviciului omucideri din Inspectoratul General al Poliţiei Române. anul VII. Fiul şi doi complici ucid cu ferocitate. Bihor. 239-240. În româneşte (din limba franceză) de Ion Samarineanu. 65-69. 4364.. 4373. A. Ştefan. p. TEŞAN. cu portrete (Lucrări fundamentale de pedagogie) Titlul original în limba franceză: Le sommeil el les réves. VASILESCU. 2001.. . nr. p.. Nodurile şi legăturile. De la Cryptographie. 2005. Editura Luceafărul. dr. Iancu. VARTIC. în 20 de ani de expertiză criminalistică. 183-187. 4366. 4. volum 13. Situaţii şi moravuri ale presei de tranziţie. VAIDA. Vasile. VAIDA. Ilie. VALERIO. vol. 4367. Viorel. 3. 2 vol. Viorel. MIHUŢ. 1977. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. subcomisar de tulburătoare deformare de comportament. Bucureşti. Izdatelistvo 4374. VASCHIDE.P. TĂNĂSESCU. 2. Sinaia. Cercetarea la faţa locului în cazul infracţiunilor îndreptate împotriva vieţii. în Criminalistica. 2/2004. iulie 2005. Rădulescu-Motru. 190-195. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”.. 4371. Dr. Hadrian. VASILIEV. p. Moskovskogo Universiteta. nr. aprilie 2006. 19-24. de pe lângă Tribunalul Constanţa. 4363. p. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 187 p. 4375. Tabel cronologic. Ministerul Justiţiei. 1. 20-24 noiembrie 2000. 4362. note marginale de Ion Biberi. 1976. 208-217. Bucureşti. studiu introductiv. Timişoara. 176 p. Ilie. Dr. Tudor. 1980. [Studiu istoric-critic]. Parchetul de în Tratat practic de criminalistică. ANIŢAN. p. Bibliografie la p. Moise. dr. Investigaţiile ştiinţifice au contribuit la identificarea criminalului. p. p. 4372.

Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”. Cybercriminali. Lecţiuni de nalistice şi medico-legale ce se pot rezolva în cazul morţii violente prin împuşcare. 2. 2004. Biblioteca economiei de piaţă. în Investigarea criminalistică a locului faptei. VĂDUVA. Cuza“. Ioana. 1997. Bibliografie la p. VĂDUVA. iulie 2005. 379-386. Dr. septembrie 2001. 292 p. 4384. 6-8. VASIU.. anul IV. sau rebeli cu o cauză? Editura Nemira. VASIU. Partea specială (de) Teodor Vasiliu. Metodica cercetării infracţiunilor săvârşite la regimul armelor.. Nicolae. del Giorgio. I.. 583 p. juridice. 4. 185 [192] p. Partea specială (de) Teodor Vasiliu.. 31-32. 235-260. I. septembrie 2004. Doru Pavel. 1972-1977. Poliţie “Al. DANEŞ. Expertiza judiciară. Editura Nemira. Bucureşti. franceză şi română. Editura Universitaria. Doru. Craiova. în Criminalistica. 5. ANTONIU. 4392. 16-18. Editura Albastră. Hackerii. Nicolae.. (Business Club. în Criminalistica. Societatea română de filozofie. VĂDUVA. Colecţie coordonată de Dana Moroiu). Nicolae. I. VĂDUVA. Editura Nemira. martie 2005. 775 p. 4383. în Criminalistica. VĂDUVA. Criminalitatea informatică. 2001. VASIU. Academia de Expertizele. II. I. în Criminalistica. Craiova. George Dimitru. 25-26. Loredana. nr. Nicolae. Conf. Criminalistica. Nicolae. Craiova. Ediţia a IV-a. Ioana. Probleme crimi- 4395. anul VI. p. Bibliografie la p. VĂDUVA. noiembrie 2004. nr. Academia de 4380. George. Ştefan Daneş. [Grupul microInformatica]. Vol. Particularităţi ale investigării criminalistice a locului faptei în cazul catastrofelor aeriene. Consideraţii privind armonizarea legislaţiei penale române cu cea europeană. Bucureşti. Dr.. PAVEL. Ediţia a II-a. 4393.. Nicolae. 2002. VĂDUVA.P. Editura Nemira. p. rusă. Criminalitatea informatică. Nicolae. cercetării locului faptei în cazul infracţiunilor la regimul materiilor explozive. 361-362. 6. 4387. Academia de 4378. VĂDUVA. Cluj-Napoca. p. Col. George Antoniu. VASIU. anul VI. 4394. Nicolae. în Criminalistica. Metodologia cerce- tării infracţiunilor prevăzute de noul cod rutier. 34-36. anul III. Bucureşti. Activităţi specifice 4385. Craiova. filozofie juridică. I. dr. nr. Cuza” Bucureşti. 2. p. Deontologia experţilor. VASILIU. Ioana. Nicolae. univ. 1998. Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti. Partea generală (de) Teodor Vasiliu. Dr. Dr. 1943. anul VII. VECCHHIO. nr. Codul Penal al Republicii Socialiste România. 4388. Ioana. p. 362 p. Academia de 4382. VĂDUVA. doctor în ştiinţe Poliţie „Al. 2003. 1998. 4. 696 p. muniţiilor şi a materiilor explozive. Craiova. Editura Universitaria. 4386. Lucian. în Criminalistica. p. 2002. Cuza” Bucureşti. 4381. Nicolae. Controverse privind valoarea probantă a expertizei amprentelor genetice. nr. 4390. 17-21. anul VI. VĂDUVA. Comentat şi adnotat. Bibliografie la p.4377. DIMITRIU. 4391. Teodor. VĂDUVA. VĂDUVA. Poliţie „Al. VASIU. Editura Terathopius. Bucureşti Particularităţi ale investigării criminalistice a locului faptei în cazul furturilor săvârşite în sistemul transporturilor feroviare. Ioana. 279 . Dr. III. Nicolae.. martie 2002. Vol. Criminalitatea informatică. Traducere de Constantin Drăgan. Bucureşti. 4389. Cu o introducere de Mircea Djuvara. în Criminalistica. Ştefan. Nicolae dr. iulie 2004. Rezumat în limbile engleză. Informa- tica juridică şi Drept Informatic. George. anul VII. 5. nr. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale. 418 p. VĂDUVA. Curs de tactică şi metodică. 2001. Colonel dr. 224 p. 2000 [pe pagina de gardă 2001]. 4379. nr. p. 386 p. 337-339. p. 3 volume: Vol. Editura Universitaria. Doru Pavel. VASIU.T. 26-30.

Ioan. 484 p. VERZA.C. Ministerul de Interne. 300-307. VERZA. VICOL. VICOL. VIDOQ. 1891. Psi- 4412. VEIL. VERSE. Ministerul de Interne. A. p. E. 79-80.4396. Le Dr. VIDOQ. 1993. Bucureşti. 158 p. 1974. rue Monsieur-lePrince. BOERESCU. 339-404. rue Monsieur-le-Prince. PERCIUN. III. Bucureşti. no. Ministerul de Interne. Paris. Ch. p. 301 p. VIDAL. 4407. Armen. în Tratat practic de criminalistică. Dr. p. (6e). Paul. 120. ficate prin contrafacerea scrisului sau a semnăturii. 4405. Editura Pro Humanitate. VIANU. MATACHE. Examinarea traseelor intersectate. 78. Editura 4400. Cartoteca dactiloscopică palmară. Examinarea fragmentelor Dominique.. Emil. VENNER. 1980. VERNETTE. 1975. vol. 1980. 4397. VICOL. Bucureşti. Prodifu (Printed in Romania). VENNER. 1980.. 307 p. Interpretarea de către expertul criminalist a modificărilor survenite în starea urmelor şi a mijloacelor materiale de probă în cursul procesului Vidocq. VICOL. Précis de médecine légale. p. Nouvelle édition illustrée. Coordonatul colecţiei Lumea în care trăim: Victor Ionescu. Application de précédé d’une introduction par le professeur P. Eugène François. 908 p. Sectele. 280 . 4404. Teodor. Editura Didactică şi Pedagogică. Masson. VICOL. rue de l’Hôtel-deVille. VICOL. Paris. 84-95. Bucureşti. Le livre des armes. Jean.-Germain. Pistolets et revolvers. Vasile. 4410. în Tratat practic de criminalistică. boulevard St. facs. Examinarea actelor falsi- Léonce. Editura Hyperion. Paris. Meridiane. Traducere din limba engleză de Anastasia Stroia. G. în Şcoala românească de criminalistică. Sixième édition revue et corrigée. în Tratat practic de criminalistică. 4414. 2004. Ministerul de Interne. 399 p. Éditeur. 192 p. penal. 1868. 8e année.. Ministerul de Interne. avec 92 figures intercalées dans le texte. p. cu ilustr. VERZA. Psihologia vârstelor. în R. vol. Index bibliographique p. 308 p. Éditeur. Eugène François. Ioan. 4403. 155-192. Storek. vol. III. Curs de medicină legală în acord cu legile ţării. Dislalia şi terapia ei. vol. VICTORIAN. 48. 289-296. Bibliografie la p. Ioan. + 1 f. 1946]. 48. De la pendaison / incomplèou ratée / et des accidents consécutifs par… Lyon. Brouardel.7. 82-86. Manipularea hologia vârstelor. 80 p. 1996. 75006. Editura ALLFA. 116 p. Les mémoires de Vidocq. No. Armes de combat individuelles. Paris. 4399. vol. HRISTEA. 91-121. Alexandru. Memoire de Ioan. 4411. sticlă şi vopsele.a. 133 p. 1977. Librairie J. în Tratat practic de criminalistică. 1891. creierelor. 4415. (Faculté Mixte de Médecine et de Pharmacie de Marseille. 1903. III. A. Baillière et fils. Gheorghe. Thèse… [Roanne. BARBUC. 1980. VIBERT. VERZA. [1979]. Note la p. f. Ioan. 4398. Éditions de la Pensée moderne. Medecin stagiaire au Val-de Grâce. Éditions de la Pensée moderne. 1985. Diomid. de furtunuri. 4408. 1936. Paris. cabluri. 34). 4402. Emil. Charles-Joseph. p.-B. V. et 6 planches dessinees d’aprés naturer reproduites en chromotypographie. Examinarea urmelor lăsate de instrumentele scripturale. Florin Emil. la sélection médico-psychologique au personnel de la police. 4401. 4413. în Tratat practic de criminalistică. Paris. 2000. 4406. Dominique.I. Essai d’identification des chevaux pur-sang par le moyen de la mèthode électrocardiographique. Ministerul de Interne. Le livre des armes. p. III. 46-47. Ioan. Bucureşti. 4409. chef de la police de sûreté jusqu’au 1827 publiés par lui même en 1828. 305-307.

dr. Traducere şi studiu introductiv: Sorin Vieru. Vasile. Bucureşti. p. VIGARELLO. 21 – 23 iunie 2001. VINBERG. Ioaneta. NIKOLOC-GAROTIC. Prevenirea şi gestionarea conflictelor la nivelul comunităţilor multiculturale. VINTILESCU. Procuror. Identificaças et filiaças. Sao Paulo. Snezana – experţi iugoslavi. Editura Amarcord. 3. GÁBOR. Paris. Diario Officiál. et e 3 281 . Traducere din limba franceză de Beatrice Stanciu. VIERU.4416. 4429. 742-748. 2003.C. 352 p. nr. 4418. Traficul de persoane şi traficul de femei şi copii. Hans-Peter. Partea I. Bucureşti. Bucureşti.a. cu aplicaţii în etică şi în drept. VIOTTI. Eugène François. anul IV. VINTILESCU. 4420. coordonator Rolf Rainer Jaeger.. 20-24 noiembrie 2000. Essen. de criminalistică şi de penologie nr. Manuel. 1998.M. 4423. 223 p. vol. Poliţia şi comunităţile multiculturale din România.S.. Forumul regional România – Iugoslavia. Vasile. 198-204. PLAZINIC.. VIOTTI.I. nr. VIETZE.10. Schmidt Römhild. 219-230.. Ádám sistemelor silogistice. Cercetarea la faţa locului în echipă în cazul accidentelor de muncă. Analiza logică a discursului practic. no. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 223 p. Editura Luceafărul. mai 2002. anul IV. 1975. p. 2/2004. 1979. Contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale la stabilirea cauzelor. Partie I (Le voleur. în localitatea Mihăileşti. Violeta – experţi români. valori. Bucureşti. Sorin. Procuror. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Adina. iulie 2002. II. de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Traducere din limba rusă. p. Besonderheiten bei der Vernehmung von Asiaten (Particularităţi în cazul participaţiei). BABOVIC. chef de la police de sûreté jusqu’au 1827 écrits par lui même. Lübeck. de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie. Bucureşti. PETRESCU.R. Budimir. Axiomatizări şi modele ale iulie 2001. 2002. le soldat et le bagnard). 4422. + erată. 363 p. VINTILEANU. Berlin. A. 15 p. 2005. 4426. (Teorie şi metodă în ştiinţe sociale). 115-116. Librairie Gründ. Bibliografie la p. Mémoires de Vidocq. 4424. SECHELY. 352 p. Promovarea cooperării în prevenirea şi combaterea traficului de persoane. Margareta. FLESNER. Sinaia.S. Selecţia textelor. 4427. Timişoara. (Centrul de resurse pentru Diversitate Etnoculturală / Ethnocultural Diversity Resource Center). 122 p. 4428. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. în Revista de criminologie. 17-18 (II). Drăgan. p. 14-15 (I). Secţia urmărire penală şi criminalistică. în Criminalistica. Cercetarea la faţa locului în echipă în cazul accidentelor de muncă. Dactyloscopie Anthropologie. Partie II (Le chef de la sûreté). 1953. Manuel. 1931. Dragan. (coordonatori). acţiune. Parchetul Norme. S. Centrul de logică). VINTILESCU. VINTILEANU. MITRICEV. Center for Advanced Legal Studies.R. în R. Dragana. 4. VIERU. Istoria violului Vasile V. 4425. Ştiinţe criminalistice. Editura Academiei R. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Georges. STOIANOVICI. (secolele XVI-XX). Ioaneta. 3-6. Crimi- nalistica. Vasile. VINTILESCU. 1910. (Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice a R. VIDOQ. (Ministerul de Interne. f. p. judeţul Buzău. Centrul de Resurse Juridice). MARKOVIC. Interferenţe de ordin procesual penal şi criminalistic în investigarea infracţiunilor de omor şi a celor săvârşite cu intenţie care au avut ca urmare moartea unei persoane. p. 220 p.I. Parchetul 4421. 4419. Editura Politică. 119 p. Cluj. Sorin. condiţiilor şi împrejurărilor în care a avut loc evenimentul din 24 mai 2004. ediţie revăzută şi adăugită. Procuror. Drăgan Stoianovici. année. (La Bibliotheque Precieuse) 4417.

VOICU. Constantin. Paris. Zaharia. Bucureşti. VOICU. [1932]. Valeriu. 336 p. 25-32. director ştiinţific al Institutului de Cercetări Juridice. Ion.. în Buletin de psihiatrie integrativă. ŞERB. dr. 4434.. Editura Polipress. 2002. X. Haralambie. MOLNAR. nr.TOMA. BUZEA. 160 p. 4439.R.. H. Bucureşti. Bucureşti. Costică. 437 p. N.. II. p. 192 p. VOICULESCU. VLĂSCEANU. George.. dr. 287 p. Marin. vol. Florin. 2002. politice. VOICU. Bucureşti. univ. 1976. 2000. dr. I. 2003. 4447. 1977. VOICU. cu fig. Traducere din limba germană de ing. natori. Dr. Investigarea criminalităţii financiar-bancare. 4446. VOICU. BOROI. 3 (26). Criterii de apreciere a 4442. 4437. VOICU. Istoria statului şi dreptului românesc. 232 p. Tactica cercetării la faţa locului în infracţiunile de omor. privind psihodiagnostice ale suicidului la pacienţii depresivi. p. 4432. Editura Ministerului de Interne. VOICU. Teoria generală a dreptului. BADEA. 158-164. 4448. Victor. 2002. SANDU. Bibliografie la p.. 1977. 4449. Edit. Lupaş. Bucureşti. 36 p. cu ilustr. 64-68. V. Drd. Adriana Camelia. Acţiunile teroristdiversioniste şi implicaţiile acestora asupra securităţii naţionale a României. I. BEDA. Bucureşti. VOGEL. 398-400. Ioan. Editura Rosetti. A. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. Vol. TOMA. 4433. De l’interprétation authentique des traités internationaux. Conf.. Costică. Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj. N. XII + 245 p. Drum cu prioritate. univ.L. Eminescu din punct de vedere psihanalitic. Bucureşti. Ştiinţifică. VLAI. Ioan. Prof. Metodica investigării şi Haralambie. Criminalistica. Préface par Michel Virally. 1968. Curs universitar. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. 1996. VLĂSCEANU. George Antoniu. docent universitar. coordo- leziunilor care pun viaţa în pericol. univ. univ. 2003.. BERCHEŞAN. H. vol. 120 p. 4438. 1996. 1997. Editura Tehnică. [Bucureşti]. 4436. VOICU.4430. 334 p. 348 p. 1983. 407 [-408] p. SANDU. O. vol. VLĂDOIANU. Particularităţi Costică. Mihail 4441. 4444. GURGUŞĂ. Costică. C. Expunerea corectă. Editura Bucureşti. Editura Academica. V. Marin. cu fig. cercetării infracţiunilor financiar-bancare. VLAD. Management organizaţional în domeniul ordinii publice. L. Costică. Editura Ministerului de Interne.. Costică. Profesor universitar. 4443. Vasile. Costică. VOCHESCU. Bucureşti. 1968. DASCĂLU. Cu un cuvânt înainte de prof. 4450. Ştefan. Editura Cartea Românească. Bucureşti. 429 p. VOICU. Editura Sport-Turism. Sinaia. Casa de Editură şi Presă „Şansa“ S. Reinhard. Adrian. Procuror. 20-24 noiembrie 2000. Ion. Bucureşti. CĂPĂŢÂNĂ. PRUNĂ. BUZEA. „Sport-Turism“. Sinaia. Bancnota şi falsificatorii de bancnote. Alexandru. Drept penal al afacerilor. Conf. VOICU. VLĂSCEANU. Florin. Florin. p. 458 p. SANDU. Editura ACR. 111-114. 393 p. dr. Editura Sylvi. Stancu. [Coperta de Constantin…]. VLAD. Costică. 4431. UNGUREANU. Istoria doctrinelor 282 . VOCHESCU. Dr. Autori: VOICU. Victor. 1970. 4435. Ioan. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. Costică. Tomescu-Afiap. 2001. Circulaţia rutieră. Bucureşti. 20-24 noiembrie 2000. Criminalitatea aface- rilor. Marius. p. dr. Editura Ministerului de Interne. octombrie 2005. Editura Lumina Lex. An XI. Georgeta Ştefania. Pédone. 2 vol. Circulaţia rutieră modernă. 349 p.. POPESCU. Întrebări şi răspunsuri privind circulaţia rutieră. Bucureşti. VLĂSCEANU. 4440. BEDA. 4445.

18-19. Dan. Dan. nr. în Criminalistica. Pantelimon. f. p. p. General de brigadă magistrat.a. 4454. Beţia rece. noiembrie 1999. Victima – într-o nouă perspectivă [. anul I. Bucureşti. anul VI. 4458. 3. anul VII. V[asile].5. [1940]. în Criminalistica.. 4461. în Criminalistica. VOICULESCU. 16-17. 4462.. VOINEA. 3. mai 2005. 4467. 5-7. anul VII. BUTOI.] în Investigarea criminalistică a locului faptei. p. nr. nr. nr. VOINEA. 20-21. 321 p. VOINEA. STOIAN. p. VOINEA. Dosarul „Carlos“ – radiografia atacului de la Viena. Cu o copertă colorată după Luchian şi cu numeroase figuri în text. Prof. dr. VOINEA. BOTOŞ. 4457. Valentin. Dan. Dan. Fundaţia Culturală Regală <<Principele Carol>> (Cartea Satului). în Criminalistica. 4469. Pantelimon. Victima – ca titular al plângerii prealabile. p. Tipografia Românească. dr. Brăila. iulie 2002. VOINEA. Lovitură cauzatoare de moarte. p. Ilie. Terorismul legionar (I). VOINEA. în Criminalistica. IFTENIE. LĂPĂDUŞI.4. în Criminalistica. anul V. dr. 2. univ. VOINEA. în Criminalistica. Prevenirea şi combaterea terorismului. LĂPĂDUŞI. Dan. dr. Vasile. Conf. Asistent univ. nr. nr. 1. Dan. BOŞTINĂ. Florin. mai 2004. 2004. Dan. Asist. BOBIN. 1. Ravagiile stupefiantelor. 29-30. septembrie 1999. p.3-4. CIOBANU. în Criminalistica. 3. 20-21. nr. p. VOINEA. Investigarea criminalistică a exploziilor (I). 37. 40-42. septembrie 2005. ianuarie 2000. 1. Marcările chimice în probarea corupţiei. Aspecte procesual-penale. anul V. nr. General de brigadă magistrat. nr. p. Dan. 62-66. Dr. Toate leacurile COVEI. avocat. 4. anul II. 2. Dan. Dan... Maior magistrate. IFTENIE. General magistrat dr. PEŞTINĂ. anul I. Dan. 4464. Maior magistrate. General-maior magistrat 4460. magistrat dr. mai 2003. în Criminalistica. BOŞTINĂ. Dan. p. General de brigadă magistrat. 4463. anul V. Dan. Expert tehnic. nr. Stelea. ianuarie 2004. Măsuri ce se pot lua în cazul ameninţărilor cu bombe în Criminalistica. 4468. în Criminalistica. 73-79.. 18-19. VOINEA. nr. nr. 73-83. Reconstituirea. General de brigadă magistrat. Magistrat dr. Colonel magistrat. Dan. 24-26. anul VI. medic legist. VOINEA. 4452. VOINEA. 1-2.. Tehnica portretului vorbit. 4466.. General maior dr. Dan. VOINEA. 2003. Victimele infracţiunilor dr. VOINEA. în Criminalistica. VOINEA. iulie 2003. Valentin. Ioana Teodora. 4453. VOINEA. 2001. VOINEA. p. 4470. 5. Bucureşti. Dan. p. dr. 4459. General maior magistrat la îndemână. ianuarie 2003. p. în Realităţi şi perspective în criminalistică. în Criminalistica. Dan. 2. Bucureşti. 4465. General-maior. Radu. General maior dr. Prof. Hoţi cu gulere albe. anul VII. Cercetarea la faţa locului. martie 2001. 283 . nr.. de drept comun. în Criminalistica. Dan. Cătălin. 4. Corupţia – formă a degradării morale. General maior magistrat 4455.. General maior magistrat Dan. anul III. anul II. p. General maior magristrat 4456. Crima din Tancodrom. „Carlos“ – actualitatea unui dosar „clasat“. 24-25. martie 2005. Locotenentcolonel magistrat dr. nr. General de brigadă magistrat. Bucureşti. p. 15-16. Identităţile „Şacalului”. în Criminalistica. p.4451. Nelu. anul IV. Vasile. General de divizie magistrat.. VOINEA. 15 p. anul V. 5.. Ordinea şi disciplina sub tirul armelor. [Editura Fulgerul]. Mileniul III. nr. VOICULESCU. folosită pentru identificarea teroristului „CARLOS” în România. p. univ. martie 2000. 17-18. în Criminalistica.. p. septembrie 2003.

Partea generală. februarie 2006. 1980. 1962. Thomas dr. dr. Editura Paideia. 1972. 17-18. Ediţia a treia. dr.B. General-maior magistrat 4478. 4481. Bucureşti. Nicolae. Editura Antet. p. p. Lector univ. I.univ. Nicolae. Bucureşti. Editura Antet. magistrat. General-maior. vicepreşedinte al Asociaţiei Criminaliştilor din România. 391-396. Prim-procuror. Bucureşti. Căpitan magistrat. Parte specială. Caliningrad. 332 p. 4473. Traducere din limba franceză de Nicolae Năstase. 108 p. Dan. Sub redacţia profesorului universitar N. Nicolae. 39-40. Tratat de proce- dură penală. Nicolae. VOLD. Prof. Editura Luceafărul. VOINEA. în Criminalistica. Bucureşti. revăzută şi adăugită. Zadig. magistrat. 369 [-372] p. Dan. 1993. nalistică. 4485. anul VII. p.. 505 p. Editura Paideia. Monografie. Editura Didactică şi Pedagogică. p. 4482. Vladimir. Bucureşti. 1986. Petre. General-maior magistrat. 29-31. anul VIII. Tratat de proce- dură penală. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Terorismul legionar (II). Bucureşti. Bucureşti. germană şi rusă. Vasile. 24-27. 2006. în Criminalistica.. Florin. Editura Luceafărul. VRACIU. Marian. 4489. nr. LĂPĂDUŞI. Ariton. I. p. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică.. DABU.a. 4483. în Criminalistica. nr. 2003. vol. Vol. 184-210. VOLONCIU. VOINEA. 204-218. septembrie 2005. 168-174. George B. 69-73. I. Petre. Unele aspecte ale cercetării traficului de influenţă în lumina noului Cod penal. II. Vladimir. Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice „Ogilvy”Vaida Aurel Dragoş. Traducere din limba franceză de Mihnea Columbeanu. 1. VOLKOFF. 4475. 2005. Manualul corecti- tudinii politice. 218 [-220] p. Tratat de dezinfor- LĂPĂDUŞI. 248 p. mai 2005. Bibliografie la p. implicaţii deosebit de grave – prezentare de caz. General maior.. Editura Padeia.. Vasile. Dan. Prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5. VOINESCU.a. 4474. p. VOLONCIU. nr. VOINEA. BARNARD.. 3.4471. VOLCEŢKAIA. New York. Petre. Bucureşti. Vol. 4477. VOINESCU. J. VOINEA. Dan. Traducere din limba franceză de Alexandru Philippide.. 284 . De la Calul Troian la Internet. Vol. 2 vol. Situalogia crimi- 4480. p. Prof.. Prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5. Limba daco-geţilor. VOLONCIU. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. 4486. Tratat de proce- Valerică. II. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Particularităţi ale identificării criminalistice pe timpul investigării incendiilor şi exploziilor. T. Acte teroriste.P. Iablocov. Investigarea criminalistică a exploziilor (II). Moscova. Editura Facla. 4479. VOINEA. LAZĂR. Particularităţi metodologice ale investigării înşelăciunii. Oxford University Press. 1997. 543 p. VOLKOFF. Înşelăciunea învăluie întotdeauna delictul într-o aparentă legalitate. Drept procesual dr. Timişoara. T. Editura Minerva. François Marie). p. 4484. Rezumat în limbile franceză. VOLTAIRE (AROUET. 248 p. 4487.. vol. VOINESCU. Asociaţia Criminaliştilor din România – continuatoare a Şcolii de Criminalistică. 5. Drept procesual penal. BOBIN. Dan.U. f. Conf. 4472. VOLONCIU N[icolae]. 2006. f. 1998. VOLONCIU. anul VII. penal. dură penală. 1988. 2005. 4488. 2005. Parte generală. în Criminalistica. Theoretical criminology. S. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 4476. General-maior magistrat mare. vicepreşedinte al Asociaţiei Criminaliştilor din România.

Bibliografie şi comentarii de Ioan Şerb. 1980. 285 . Bucureşti. Studii de etnografie şi Prefaţă de Mihai Pop. Antologie de Mihai Pop şi Ioan Şerb. VUCETICH. La Plata. Juan. 4491. 607 [-612] p.4490. 1901. II. Text stabilit de Florica Şerb. Conferencia sobre et sistema dactiloscopico. folclor. Editura Minerva. VUIA. Romulus. Vol.

Edgar. 1993. The Science of Sherlock 4505. Edgar. 128 p. Cartea cristalelor. WALKER. 4495. 1993. 1993. Traducere din limba engleză de Em. Rumänien: Ausgaben 18661872. Editura Valahia. 4515. Editura Vremea. WALLACE. Fantoma din întu- Traducere din limba engleză de Aurel Covaci. 221 p. Edgar. Inc. 4512. WALLACE. WALLACE. Edgar. 1991. WALLACE. Edgar. Traducere din limba engleză de Antoaneta Tănăsescu. 4498. WASSERMANN. WALLACE. Trişorul. 231 p. Editura Polis. Editura Garamond Internaţional. WALLACE. Gangsterul. 1991. 1992. Secretul cercului purpuriu. WALLACE. Editura Griu-Prospero. Edgar. WALLACE. neric. Editura Vestala. 327 p. 159 p. Castelana din Ascot. Edgar. 4514. 4511. Substituirea. 4500. 160 p. WALLACE. Editura Vremea. Editura Realitatea. WALLACE. Traducere din limba engleză de Mirella Domniteanu. 1991. Tradu- 4510. Domaco SRL. Edgar. Petrea. Dunăreanu.W 4492. cere din limba engleză de Constantin Badea. 1991. Traducere din limba engleză de C. 164 p. Cartea autoputerniciei. WALLACE. 176 p. 127 p. Vrăjitorul. 4504. WALLACE. Un individ periculos. Petrea. Cei trei din Cordova. Editura Excelsior. Institut Rechtsmedizin. 142 p. WALLACE. 1991. 1991. Nova. 1991. Traducere din limba engleză de Irina Cosma. WALLACE. the Real Forensic the Great Detective’s Greatest John Wiley & Sons. Universität Zürich (Institutul de Medicină legală. WALLACE. 1991. Editura Valahia. 1991. Renunţătorul. WALLACE. 4497. 244 p. Traducere Edgar. Editura Nova. 455 p. 4502. Edgar. 1991. Editura Porto-Franco. 1990. 1992. 157 p. WAGNER. Editura Colocvii. Edgar. Editura Flamingo. Măştile morţii. Edgar. Valea fantomelor. cere din limba engleză de Aurel Cogean. „Was ist ein schwerer Unfall'? din limba engleză de Mariana Ciobanu. 121 p. Omul de la „Carlton“. 350 p. Festschrift des Berliner Philatelisten-Club. 179 p. [1958]. Bibliography 218-234 p. 216 p. Traducere din limba engleză de Al. 158 p. 4501. Editura Soc. Universitatea din Zürich). Misterul casei singu- 4493. Heinrich. Edgar. Edgar. Crima din Maxfield. Traducere din limba engleză de Al. 4508. Edgar. Barbu. 4516. Tradu- 4496. 4503. The Opiu war Through Chinese Eyes. Traducere din limba engleză de Alexandra Dogaru. . George Allen & Unwin. Tradu- cere din limba engleză de Sorin Moise. 4507. Traducere din limba engleză de Irina Pătraş. DaEI. Traducere din limba engleză de Romeo Pascu. 1991. Traducere din limba engleză de Roxana Petcu. London. Arcaşul verde. Vrăjitorul. 1992. Editura Omega. Victima care ucide. WALLACE. E. 4509. Edgar. Otto. WALLACE. Cristale care vindecă. 4513. 257 p. Editura Colocvii. Misterul narcisei galbene. WALZ. Iaşi.J. Arthur. 4499. Editura Univers. 2006. Edgar. Colecţia Argo. 1974. Editura Milionul tăinuit. 104 p. Holmes. Edgar. F. Bucureşti. 4506. Colierul de diamante. 240 p. WALLACE. Definitionen aus biomechanischer Sicht" („Ce este un accident grav?“ Definiţii din punct de vedere biomecanic). 1994. Secretul cheii de argint. ratice. FRAENKEL. From Baskerville Hall Valley of Fear. Edgar. Edgar. Edgar. 1991. 4517. 144 p. WALLACE. WALLACE. WALEY. to the Behind Cases. Berlin 1898. 174 p. Editura Alutus. 4494. Editura Sagittarius.

Tadensz. Manual de chiromanţie pentru începători.C. Paranormal explanations in forensic sciences / Argumentul paranormal în criminalistică. 4523. Dental Identification and JAEGER. Totul despre chiromanţie. E. nr. I Cartea mărcilor „Cap de bou”. 1982. 4528. Outline of e proceedure. 203 [206] p. D. p. 2002.. Facultatea de Drept a Universităţii Sileziei. Traducere din limba engleză de Miruna Andriescu. DNA – Spurenkomplex (Complexul de urme ADN). coordonator Rolf Rainer Jaeger. WERTHEIMER-GHIKA. Editura Polirom. Personalitate. 1919. 4519. Dr. Henry Nimpton. p. dr. Ghiceşte-ţi viitorul în palmă. Michael. London. 170 p. Les Editions Universitaires. Wolfgang. Docu- Forensic odontology. 1924. The Managing of police organizations. Strasbourg f. pentru dragoste. II. 4524. 2006. 1993. no.I.. Editura Polirom. 399-415. Oxford University Press. compatibilităţi.I.a. în Criminalistica. Finger impressions of persons affected by tuberculosis. WHARRY. H. WHISENAND. WIDLA. drept. Leicester. p. The Institute of Fire Engineers. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică.. 4520. p. vol. 214 [216] p. Dr. 4. 1936. Traducere din limba engleză de Dorin Nistor. Richard. WATSON. vol. 287 . no. John Nicholas. Forensic science. (1934). Lübeck. carieră. 472 p. WILDER and WENTWORTH. Bath.. Editura 4536. Cartea mărcilor „Principatele Unite“. Colegiul Universitar Bath Spa.A. 1968. 187 p. Upper Saddle River. 80-84. FERGUSON.7.. Editura Alma Mater. Badger. Editura Schmidt Römhild. Catedra de Criminalistică. Ştiinţe criminalistice. 9-14. anul V. Katowice Polonia. L’expertise en écritures 4527. Editura Cartea Românească. Vol. WEBSTER. 8e année. Berlin. Rolf. 2005. 1976. WARREN. + 162 p. II. (La limita cunoaşterii). Graham. WIECZOREK. Graham. iulie 2003.7. 2006. Paul M. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminologie. Personal identification. Strafverfahrensrecht (Drept procedural Boorberg. 4531. 390-398. Jacques. în R.. Michael. THIEL.C. WEDDERBURN. WEBSTER. WATSON. nr. R. 4521. p. 7 année. WENZEL. Prof. 1945. chemistry and combustion. în Criminalistica.4518.. penal). sănătate.J. M. R. Iaşi. Dr. ediţie revăzută şi adăugită. Prentice Hall. 1994. WELLS. conferenţiar în drept. Cluj-Napoca. 4533. Marea Britanie. HIRST. chez les suyet bilingues. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. LÉSNIAK. Michael. 4537. Colegiul universitar Bath Spa. 1935. 4535. Pauly. Numerical code for the classification of single finger prints and main collections. Fred.5. septembrie 2003. hab. Investigarea şi răspunderea pentru prejudiciile aduse mediului înconjurător în Anglia şi S.U. WEDDERBURN. 2003. Maxwell Ltd. 4534. 4532. Fourth edition. Single finger print classification. p. Dreptul penal: studiu comparat. 27-28. Richard. Numerologie magică 4526. Editura Teora. în R. Protecţia mediului şi Albert and BEFFEL. 20 p. Finger prints can be forged. 1996. Regatul Unit. Marek. Chicago. conferenţiar în 4529. Boston. (La limita cunoaşterii). Traducere din limba engleză de Viorica Horga.. 4522. 4525. WASIK. anul V. WILLY. Essen. Sweet 4530. mentele poştei române. Legea privind autoapărarea în ţările cu drept comun. Richard. WEHDE. Iaşi. Bucureşti. H.. Crime and the Computer. New Jersey 07458. WATSON. 33-35. Londra. WEBSTER. Fire technology. noroc şi protecţie.

No. Halbierte Maricen von Rumänien bis 1872. von. Aug. 4540.4538. The London Philatelist. Sir John. 16. Wien. WITZLEBEN. 4539. 784/785/1958. München-Wien. Die Postmarke Nr. Wien 1928 bzw. Sammler-Woche. Romania. 1904. 1928. 288 . Daktiloskopie. 174. WILSON. WINDT and KODICEK. The Lithographs from 1866 to 1872. W. Nr. Braumuller. 811/1960. J.W.

De la moartea lui Petru Rareş până la Matei Basarab şi Vasile Lupu: Epoca lui Mihai Viteazu. vol. (Conferinţele Ateneului Român). Zub. pl. note. ilustr. 580 p. ilustr. XENOPOL. Dacia anteromană.. Tipografia „Voinţa Naţională“. 2.X 4541.. prefaţă. 10 f. 1895.. ilustr. portret.. Alexandru D. comentarii. Istoria româ- nilor din Dacia Traiană. 22 f. comentarii. Zub. De la întemeierea Ţărilor Române până la moartea lui Petru Rareş. vol. Prefaţă şi studiu introductiv de Al. III. color. postfaţă şi indice de V.. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Psihologia mulţimii. comentarii. Text stabilit. Text stabilit de Nicolae Stoicescu şi Maria Simionescu. 519 p. Glosar de Maria Simionescu. indice şi ilustraţia de Nicolae Stoicescu. 1546 [de] Text stabilit de Nicolae Stoicescu şi Maria Simionescu. Bucureşti. 1988. vol. Note. 4542. Vol. . XENOPOL. 504 p. pl. I-IV. Dacia romană şi năvălirile barbare: 513 înainte de Hristos – 1290. Istoria românilor în Dacia traiană. în parte color. indice şi ilustraţii de Nicolae Stoicescu. 1966. Bucureşti. [26] f. pl. I. Ediţie critică publicată sub îngrijirea lui Al. Mihăilescu-Bîrliba. portret. Ediţia a IV-a. 24 p. Note. Nicolae D. 1985. prefaţă.

151 [-152] p. Ketherine. C. no. 4544. 597-612. NICULESCU-MAIER.L. 2 année. e Sharon.. Introducere în Relaţii Publice. USA. YESCHKE.Y 4543. The Art of Investigative 4545. 1930. Butterworth-Heinemann. în R.C. L’expertise des faux en Intterviewing. GROSS.I. Editura NIM. YUI FAN. YODER. écriture chinoise. Boston. 1997. Bucureşti. p. Leung.8. 1998. MILO. . Peter. Ştefan.

Între logica Percepţie şi audiorecepţia. 1. XLIX + 780 [784] p. Vol. Vasile Dem. inimii şi logica minţii. Bucureşti. V. Socecŭ. Vol. Investi- garea ştiinţifică a infracţiunilor de omor rămase cu autori neidentificaţi. 1897. Ion. VIII. Editura Little Star Impex SRL. ZAMFIRESCU-SPIREA. Ploieşti. 302 p. Istria şi Macedonia. Vol. Vol. Voicu. Editura Naţional. 10 volume.) Kriminalistik-Handbuch (Manual de criminalistică). Pavel. Ploieşti. Sorin. / asemănări. 123 p. Carol Gőbl. p. Vol. 360 p. cuvinte adevărate. Neculai. Cu un cuvânt înainte de Constantin Noica. Elena. 1901. Editura Didactică şi Pedagogică. Tudorel. IV. 103-114. + Erată 954 [-956] p. Neculai. X. 27-28. Proverbele românilor / 4549. VI. 255-264. 1994.R. 1900. Stabilimentul Grafic I. 1900. XXIII + 772 p. 4559. Vol. ZACHERT. Editura Trei. 1895. Editura Socec & Co. Locotenent psihocriminalist. 1903.. 1900. Psihocriminalistica. Spirea Neculai. ZAMFIR.. Dumitru. + Erată [-746] p. Introducere în interpretarea fenomenologică a urmelor. 4548. 1899. Vol. Ilie. 379 p. 2003.. Neculai. Curs recapitulativ nivel masterat. în Ghidul procurorului criminalist. februarie 2001. 4555. Imprimeria Statului. Institutul de Arte Grafice. Rolul enunţului ipotetic în investigarea infracţiunilor de omor rămase cu autori neidentificaţi. ZAMFIRESCU. Hans-Ludwig. Ştefan. dezvoltarea expertizei ipotezelor. XXVI + 424 [426] p. Editura Printeuro. anul III. Zanne. Editura Expert. 264 p. Editura Librăriei Socecŭ & Comp. ZAMFIRESCU. 171 p. II. 327 p. în Criminalistica. 4552. Jürgen. XXVI + 740 [-742] p. III. Bucureşti. Bucovina. idiotisme şi cimilituri / cu un / Glosar româno-frances / de / Iuliu A. ZAMFIR. 4554. 1901. Neculai. Editura Librărieĭ Socecŭ & Comp. ZAMFIRESCU-SPIREA.. Operă premiată de Academia Română. ZAMFIRESCU. p. Bibliografie la p.. BUTOI. ZAMFIRESCU [Spirea]. Colonel dr. Proverbe. ALĂMOREANU. 1992. Iuliu A. în Criminalistica. 1995. Editura Ministerului de Interne. Ediţia a III-a. ABRAHAM. Editura Helicon. 2002. cercetării criminale. Bucuresci. Mileniul III. S. 709 4547. Curs postuniversitar de poliţie judiciară. 4550. ZAMFIRESCU. Bucureşti. Colonel dr. O abordare cognitiv-constructiv-operaţională. Ungaria. Bucureşti. Bucuresci. I. 84-92. Bucureşti. BĂDESCU. XXVI + 776 + Erată [-782] p. revizuită. Entwicklung der polizeilichen Informations-technik (Dezvoltarea tehnicii informative poliţieneşti) în Kube / Storzer / Timm (publ. Cătălin. ZAMFIR. Bibliografie la p. XXVI + 949 p. 2005. 326 p. pag. 4556.Z 4546. Bucuresci. ZĂHĂRĂCHESCU.. Oana Maria. 2000. Vol. Basarabia. Biodetecţia judiciară. Breviar de psihologie. 2001. Timişoara. 72-201. ZAMFIRESCU-SPIREA. povăţuirĭ. 771 [-772] p. anul universitar 2004-2005 (Centrul de Cercetări Psihocriminalistice Studii şi practici Universitare) Editura Printeuro. XIX + 939 [-942] p. FOARFECE. Politici sociale. Cercetarea la faţa locului – aspecte practice.V. Vol. VII. . + Erată. Bucureşti.. 4553. ZEIGER. Logica probabilităţilor. p. Magdalena. Vol. 121 p. Cluj-Napoca. Contribuţii la metodologia de cercetare a infracţiunilor contra vieţii şi a unor evenimente deosebite în economie. 2003. VOINEA-POPESCU. ZAMFIRESCU-SPIREA. Guniţă. Studiu iniţial pentru Gheorghe. Interpretarea fenomenologică a urmelor. vol. IX. Erată + XXVIII + 759 [-762] p. 4557. Neculai. Editura Alma Mater. I. 4558. VLĂDUŢESCU. Editura Librăriei Socecŭ & Comp. 739 p. nr. ZDRENGHEA.A. 4551. 1947. dicétorĭ. ZANNE. Logica din / România.

p. Tipografia Academiei Române. 1980. 261 p. Repere într-o nouă poetică a romanului poliţist clasic. CIOBANU.B. 292 . ZINCĂ. Editura Tineretului.N. ZINCĂ. (Imprimeria de Vest). 419 p. 4575. (r) dr. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 4561. 129-131. Imprimeria Statului. 1963. Militară. Haralamb. Lübeck. Bucureşti. HAŞDEU. 2/1996. + Erată. Prefaţă de Dl. 4576.Zur Frage der Verwertbarkeit von Zufallsfunden im Rahmen einer im Ausland angeordneten Telefonüberwachung (Supravegherea telefonică – Chestiunea posibilităţii de valorificare a descoperirilor accidentale în cadrul unei supravegheri telefonice dispuse în străinătate). ZILBERŞTEIN. ZILBERŞTEIN. Umweltkriminalität (Delicte ecologice).P. 4569. revăzută şi adăugită. E. Jurnal de front.4560. Jürgen. 1971. Editura Militară. Taina cavalerului de 4566. 4567.. Palma lui Hercules. 268 [272] p. Zefirul. dv. ZECK.P. 279 p. 168 p. (Laboratori Români). Poliţia tehnică şi ancheta judiciară ştiinţifică. Ştiinţe criminalistice. ZINCĂ. [1913].26 (Înainte de Tudorŭ Vladimirescu. Haralamb. ZINCĂ. ZECA. 4574. 319 p. Asistent.1821). Şi a fost ora „H“. Strada Academii No. 1963. 4578. [ZILOT 4562. cu ilustr. 4577. Editura Militară. Bucureşti. + III p. Poliţia tehnică şi Ancheta judiciară ştiinţifică Cu 17 figuri în text şi 6 pl. Gheorghe Arădăvoaice. Bucureşti. Laura-Anca Pacepa. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 163 p. Poliţai. Prefaţa: gl. Lupta de stradă: procedee întrebuinţate de armată şi poliţie pentru contracararea actelor de violenţă. London. O invitaţie după miezul nopţii. Profesor universitar. Haralamb. 1987. 1959. 1961. 64 p.. Editura Didactică şi Pedagogică. Savelly. (Biblioteca juridică a cetăţeanului). Du. Prof. Essen. Bobrov. Dintre sute de catarge. [Bucureşti]. Drept procesual civil. ZINCĂ. ZINCĂ. Bucureşti. of Handguns – Pistols and Revolvers of the World – 1870 to the Present. Editura Tineretului. 4563. 4572. Bucureşti. Melonul domnului comisar. Haralamb. Bibliografie la p. 4568. ZINCĂ. Bucureşti. Prof. Editura 1965. ZGURIADESCU. CIOBANU. 4570. 227 p. Lector dr. 296 p. + 252 p. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). Bucureşti. Viorel [Mihai]. Crima de la 217. ZGURIADESCU. 4565. vol. 1997. 294 p. Drept. Editura Militară. Editura Militară. (Stabiliment Grafic „Universala“ Iancu Ionescu). 1970. Tanoviceanu. ZIETSCH. 1959. Îndreptar de practică judiciară. ediţie revăzută şi adăugită. Haralamb. Ediţia a III-a. Licenţiat în ROMÂNUL] Ultima cronică română / din / Epoca Fanariotilorŭ / Reprodusă / După manuscriptulŭ din archiva statului din Bucurescĭ / Cu o inducere/De / B. Viorel Mihai. Un civil în tranşee.L. 157 p. Bucureşti. Translated by N. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 175 p. Haralamb. Edited by John Walter. 208 p.S. Haralamb. Daniela. 2 f. Bucureşti. 1995. în: Kriminalistik (Criminalistica) nr. Bucureşti. 255-265. The Illustrated Encyclopedia Haralamb. Traducere şi adaptare: lt. Berlin.A. Bucuresci. Recursul şi recursul extraordinar în procesul civil. dr. dr. 1967. Rolf. Sfârşitul spionului fantomă. Bucureşti.. Constantin. 168 p. Curtea Veche. 167 p. ZINCĂ. Editura pentru Literatură. Greenhill Books. Bucureşti. 118 p. ZINCĂ. 2002. 4579. 4564. [Bucureşti]. 2005. 1800 . 1964. 4573. Haralamb. Telefonüberwachung . JAEGER. Antet. Schmidt Römhild. I. Dolenga. A. Constantin. ZINCĂ. Editura Militară.col. ZHENGAO. 1922. Bucureşti. Savelly. 4571. Haralamb. ZHUK. 2000. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică.

221 p. 1982. zori. 1975. 328 p. Bucureşti. Militară. 4582. 1991. Mapa cenuşie. Haralamb. Haralamb. Haralamb. Haralamb. ZIRK. Eu. 1985. 288 p. Noaptea cea mai Anchete sociale. 1972. Roman- Mielu. Oradea. 219 p. Bucureşti. Marea confruntare.L. Limuzina neagră. ZINCĂ. VORDERMAIER. ZINCĂ. ZINCĂ. Interpolul transmite: negre. Psihologia socială a grupurilor şcolare. Bucureşti. Haralamb. Editura Cogito. Editura Militară. 4594. Destinul căpitanului Iamandi. lungă. ZINCĂ. Haralamb.1995. 95 p. 4581. Haralamb. ZINCĂ.. Editura Militară. Operaţiunea „Soare“ 4609. perfectă. Z. Dragoste moartă. Editura 1975. 4602. Revelion ’45. Editura Militară. Editura Cartea Bucureşti. Militară. „Odeon“. Haralamb. Editura Militară. (Pe urmele agentului „B-39“). Editura Boorberg. 148 p. Bucureşti. 311 p. 1991. Haralamb. 335 p. aventu- arestaţi-l. Haralamb. 4592.S. 1987. ZINCĂ. Bucureşti. ZINCĂ. 1979. Coşciugul agentului 4588. Bucureşti. ZINCĂ. Haralamb. 1984. Toamna cu frunze 4605. Haralamb. prima zi de pace. Bucureşti. ZINCĂ. 4596. 4610. Editura Garamond. Editura Militară. Supersonicul 01 decolează în zori. 1998. Haralamb. 231 p. ZINCĂ. Haralamb. 1972. Dispărut fără urmă. Editura Bucureşti. 1993. Dragul meu Sherlock 4589. Bucureşti. ZINCĂ. 303 p. 4608. 1972. 4607. 4590. 339 p. 336 p. 161 p. Editura Cartea Românească. Editura Cartea Românească. Bucureşti. război. Bucureşti. Ultima noapte de document. 93 p. Moartea vine pe bandă de magnetofon. 167 p. 239 p. ZINCĂ. 1976. ZINCĂ. 161 p. Ion Creangă. 1972. ZINCĂ. Dosarul aviatorului Haralamb. Haralamb. Casa Editorială Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. 1973. Temerarul. H. 4603. ZINCĂ. 4606. Editura 4600. ZINCĂ. Haralamb. Editura Bucureşti. Editura Politică. secrete. 4599. Krimi- (Pe urmele agentului „B-39“). 1989. 1978. Bucureşti. Ochii doctorului King. Românească. ZINCĂ. Editura Militară. Editura Garamond. Oradea. 334 p. 1986. 1993. Editura 4587. ZINCĂ. 366 p. Militară. W. Bucureşti. 201 p. Suspecta moarte a lui 4586. 1991. 4598. Editura Holmes. Haralamb. ZINCĂ. Moartea miroase a „Christian Dior“. ZINCĂ. 4593. 415 p. Haralamb. Stuttgart. Haralamb. Haralamb. 4585. ZINCĂ. Un glonte pentru Quintus. 4591. 4595. Ultima noapte de naltechnik und Spurenkunde (Tehnică criminalistică şi traseologie). Editura Militară. 299 p. 179 p. O crimă aproape Haralamb. Editura Cogito.A. Editura Militară. 4601. Soarele a murit în K-05. Editura Garamond. 4583. 1991. ZINCĂ. 1985. (Pe urmele agentului B-39). ZINCĂ. Bucureşti. 273 p. 1997. ZINCĂ. Editura Militară. 4584. Editura Militară. 303 p. Bucureşti. 1993. ZLATE. 285 p. război. Haralamb. 235 p.4580. 1974. Tablă de materii 293 . 231 p. 1983. Haralamb. singuratic. 1973. G. Militară. Haralamb.P. Haralamb. Un caz de dispariţie. Bucureşti. Bucureşti. „Spion“ prin arhive rierul. Mario Campanella. ZINCĂ. Editura Militară. E. ZINCĂ. ZINCĂ. ZINCĂ. 351 p. 310 p. Haralamb. Haralamb. Ultima toamnă. Bucureşti. 287 p. ZINCĂ. 2 vol. 1977. Bucureşti. 4597. Haralamb. rezident.. Editura Militară. 4604. Cartea întâi: Dincolo de întuneric. Bucureşti. Bucureşti. Editura Militară.

Besonders: 1932 S. Mielu. [Bucureşti]. Iaşi. ZLATE. Fundamentele psihologiei. ZORI. Mielu. Bucureşti. 556 p. aprilie 2006. 2000. Nr. Bucureşti. Beiträge zur Geschichte der rumänischen Post und deren Postwertzeichen. Mielu. Die 294 . Constantin. anul VIII. 1979. Rudolf. Vasile. SANDU. Mielu. ZLATE. în Criminalistica. 1-6/1937 şi 1-6/1938.. 1939. 2000. Bucureşti. Cunoştinţe despre om şi societate). Bibliografie la p. 137/1927 ünd folgende Hefte bzw. 274 p. Nr. Bucureşti. ZLATE. ZORZOR. ANTON. Bucureşti. 412-413. expert criminalist la Poliţia Municipiului Topliţa. 4613. germană şi rusă. adăugită. 4622. Educaţie şi cunoştinţe profesionale. DIE POSTMARKE Wien. 313-325. 4611. Editura Polirom. ZLATE. ZLATE. „Beiträge". Rudolf.col.. 296 p. SAMMLER-WOCHE München-Wien 1927-1942 cognitive. 99. mit besonderer Berücksichtigung der Poststempel. Bucureşti. 413 p. WTTZLEBEN J. Introducere în psihologie. 4618. 1999. Secretele memoriei. 1939 S 134. Editura Polirom. 144 p. (Ştiinţa pentru toţi. 521 [-530] p. ZOSCSAK. Mielu. lumea. Omul faţă în faţă cu 4614.W. Cartea I. instrucţie şi regulamente militare. mit besonderer Beräcksichtigung der Poststempel. Agent de poliţie şi jandarm în termen. 519-521. 4612. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. ZOSCSAK. Rudolf. Sammlerwoche. Psihologia mecanismelor Beiträge zur Geschichte der runänischen Post und deren Postwertzeichen. Mielu.. 4615. MünchenWien. Nr.col. Contribuţia grafoscopiei la aflarea adevărului. 330 p. Bibliografie la p. ZLATE. ZOSCSAK. Bibliografie la p. 4616. Editura Politică. 4617. Mielu.şi în limbile engleză. BARBU. Eul şi personalitatea. 4620. Paul. 1936 S. ZLATE. educaţie fizică şi profesională. Ediţia a III-a. franceză. 27-31. Iaşi. 67. Lt. Ediţia a III-a. 4621. WTTZLEBEN J.W. 2. 1975. Postmarke. Editura Pro Humanitate. Col. Psihologie socială şi organizaţională industrială. Vasile. Editura Albatros. Grupul primar de muncă. p. 224. Wien 1927-1942. 1988. 2002. Editura Trei. 137/1927 und folgende. 4619. Constantin. Filatelia Română. Călăuza jandarmului. nr. Comisar de poliţie. cu fig. Col. Lt.

PARTEA a II-a CRIMINALISTICĂ Clasificări tematice 295 .

745-820.P. Preface de Gardeil. MARCU. Constantin.A. Şelivanov. BUTOI. Kustanovici. Procedures. 7. BERCHEŞAN.I.N. N. (ENZYKLOPÄ DIE DER MODERN KRIMINALISTIK.B. Bucureşti. Tratat de tehnică criminalistică.I. Craiova. Terziev. 2. Bibliografie la p. Bibliografie la p.A. Lazăr. 4. TRATATE 1. V. Tactics. Graz. G. Rozemblet. S.1. Paris. Ing. Constantin. Constantin. Tablă de materii şi în limbile engleză. Paul Langenscheidt). Dr. 1905. SANDU. Bürgerorientierf. coordonatori. Fourth Edition. Practical Homici de Investigation. Şevcenko. coordonatori. Hans. Emilian. Bucureşti. Der Sexualverbrecher. Editura Little Star. Ştefan. 896-900. Craiova. Eugen. Elsevier. Reportogen aus dem modernen Polizeialltag in Nordrhein-Westfalen. Bibliografie generală la p.I. Tratat de Criminalistică. Ilie. N.I. Tratat de metodică criminalistică. Traduit de l’allemand par Boucart Wintzweiller. S. 1922. Constantin. TACK. STANCU. 644 [646] p. CÂRJAN. Marin. 12. I. Doliţki. 10. PLETEA. Vasile. Autori: AIONIŢOAIE. Stefanie. AIONIŢOAIE.. 110.P. Vol. XII + 701 p. 297 . and Forensic Techniques. 3. Lieutenant Commander (Retired) New Zork City Police Department. Sonder-edition. 9. S. E. F.I. New-York. XII + 721 p. 2004. Vogel.S. 1988. 484 p. Pinguin Book. GROSS. Ion-Eugen. Vinberg.A. Golunski.B. 642-644. 2005. Vernon I. Editura Bibliotheca Târgovişte. Leipzig. RUIU. BERCHEŞAN. 900 p.S. 2 vol. G. Taylor & Francis (CRC series in practical aspects of criminal and forensic investigations). 1899. Procedures and Forensic Techniques. SANDU. [2005]. AIONIŢOAIE. 365-367. des Juges d’Instruction. BERCHEŞAN. Vasile. 376 p. Dr. Amsterdam. Herausgegeben Von Dr. Vasiliev. 226 p. 6. W. Patrick. I. vol. S. franceză şi germană.M. Karnovici. B. Ediţia a II-a.P. Bucureşti. 728 p. ANNIKA. Vol. revăzută şi completată. IonEugen. SANDU. PĂLĂNCEANU. Marchal & Billard. Expertiza tehnică auto judiciară şi criminalistică. GROSS. II. BERCHEŞAN. 1994. Autori: A.A.A. DUMITRAŞCU. Terebilov. 1961. Vernon J. Constantin. B.. M.V.A. Eisman. F. Hans. London. Second edition. Publishing House. A. GOLUNSKI. Minkovski. GEBERTH. A.. 5.. Mitricev. Editura Carpaţi. GEBERTH. Bibliografie la p. Criminalpsychologie. 2005. 599 p. Neunte Auflage. Erich. 11. Professionell. Tratat de tactică criminalistică. Tokyo. Editura Ştiinţifică. Berlin. (sub redacţia). FIERBINŢEANU. 1992. Kocearov. Vasile. 13. Fischer. Kriminal – Psychologie Zweite Auflage.. Dr. M. Traducere din limba rusă. Practical Homicide Investigation. 2006. Vasile. BIERTHER.A. Ion-Eugen. NINK. 8. 1898. 328 p. Samlung Von Einzelwerken Berufener Fachmänner. XXVII + 514 p. Constantin. PLETEA. FBINA. Autori: AIONIŢOAIE. M. 828 p. G. Mircea. GROSS. EULFFEN. BISPING. 567 p. Hans. 999 p. Şalamov. Bibliografie la p. Tactics. 326-328. Criminalistica. Ion N. Innenministerium des Landes Nordrheim-Westfalen (Polizei NRW. Erlag. Rechtstaatlich). Editura Carpaţi.. Manuel practique d’instruction judiciare à l’usage des Procureurs. Jochen (Der Fotograf). Tudorel.C.

IŞCENCO. Joannè Desvigne et ses Files. Alfredo. avec 76 figures. London. Les empreintes et les traces dans l’enquete criminelle. Librairie Payot & Cie. Schweitzer. N. Klaus Jürgen.I. Thomas Publisher. Marilyn. SAFERSTEIN. Singapore. LOCARD. 24. Edmond. REISS.) KriminalistikHandbuch für Praxis und Wissenschaft (Manual de criminalistică pentru practică şi ştiinţă). Edmond. 1 2 Pe copertă: 1937 Număr pe cotorul cărţii 298 . Editura Schmidt Römhild. 1976. (VI). 1908. SELIVANOV. Firma juridică „Contract“ – Infra.C. Lausanne. 29. L’expertise des documentes écrits. avec 180 figures. Avec 250 figures. LOCARD. 1939. N. Springfield Illinois. Félix Alcan. II. Hans. 25. 432 [-440] p. LOCARD. 26. 748 p. Criminalistics. Traducere manuscris. Traité de criminalistique. Manual. 486 p.F. Lecturer. Berlin. Prentice Hall. Traité de criminalistique. Joannè Desvigne et ses Files. Alfredo Niceforo avec préface du Docteur Lacassagne et nombreux documentes photographiques des services d’identité judiciarie de Paris. 2002. Joannès Desvigne et Cie. Rolf Rainer. Edmond. Ph. JAEGER. coordonator. USA.P. par Prof. Sydney. Edited by Norman Kendal. New York. Tomes III-IV. TIMM. MILLER T. Tomes I et II.A. Hejdellberg. Dresde et Lausanne. Tokyo. 15. NI 07458. 1600 p.P. Theory and practice. Criminalistica. R. 28. şi vol. Tomes V-VI. 1976. GROSS. Lübeck. LOCARD. pl. 1932. 1907. I. A practical textbook for magistrates. 22. 350 p.. Vols et homicides. 17. Tome VII. Entwicklungsbedingungen und Tendenzen der Kriminalistik (Condiţii de dezvoltare şi tendinţe în criminalistică). 515 p. 1934. NICEFORO. în Kube / Störzer / Timm (publ. Sweet & Maxwell. 27. Paris. 418 p. Elsevier Academic Press. 16. 18. Henry. 1998. Essen. préfet de police de Paris. + 1 f. San Diego. police officers and lawyers of… by John Adam… and J. 1911. Handbuch für Untersuchungsrichter. [2] file + VII + 445 [-447] p. Criminalistica. Les preuves de l’identité.-A. 1988. Upper saddle River. 2005. 1935-1936 1. 1931. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. I. Charles E. Les falsifications. Işcenco. Paris. Traité de Criminalistique. San Francisco. Moscova. K. vol. 672 p. La police et l’enguête judiciaire scientifique. 2003. Widener University School of law. 771 p. Amsterdam. Collyer Adam. Hans. Henry Lee’s Crime SceneHandbook. Edwin. 21. London. Literatura juridică. 638 p. (V) [24 2] 1014 p. PALMBACH M. D. Les correspondances secrètes.. 788. Paris. SULLIVAN. Forensic Sciense Consultant. PANTELEEV. Berlin. Richard. fourth edition. London.14. An Introduction to Forensic Science. Ştiinţe criminalistice. Desvignes. 1994. R. L’Enquête criminelle. Lyon. Mt. Sub redacţia E. Laurel. avec 149 figures dans le texte. p. Louis Lépine.A. Criminal investigation.. München.II. Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Manual. Edmond. Timothy. LEE C. 500 + 500 p. Ediţie revăzută şi adăugită. O’HARA. Holbrook Press. Oxford. A. Professeur à l’Université de Lausanne. 23. Charles C. TOPORCOV. vol. Docteur ès sciences. Préface de M. Moscova. E. Criminalistics. GROSS. 19. Lyon. Manuel de Police Scientifique (Technique). Third edition. I. Librairie Universelle.P. O’BRIEN. 20. Vol. Fundamentals of Criminals Investigation (Principiile fundamentale ale investigaţiei criminale). 1566 p. KUBE. Lyon. Lyon. Boston. Traité de Criminalistique.

Criminalistica. Universul Juridic SRL. Vol. Tratat practic de criminalistică. 299 . Ion Anghelescu. Moise Terbancea. Sozialistische Kriminalistik (Criminalistică socialistă).. Bucureşti. 376 p. Bucureşti.V. 376 p. ilustr. Berlin. dr. Alte metode şi procedee de expertiză criminalistică. Bucureşti. 481-482. II. Berlin. II. STELZER. Bucureşti. vol. Bucureşti. Editura Actami. Serviciul Editorial. Criminalistica. Serviciul Editorial şi Cinematografic. Norme de deontologie ale expertului 41. Allgemeine Kriminalistische Theorie und Methodologie (Teorie şi metodologie criminalistică generală). 36. + 44 pl. 44. Ion R. germană şi rusă. Facultatea de Drept). Tehnică criminalistică. Tablă de materii şi în limbile franceză. Selivanov. 42. Moscova. 2000. Lupu Coman. 727 p. Tratat de criminalistică. Constatarea tehnico-ştiinţifică şi expertiza urmelor lăsate de om. Ion R. Bucureşti. Tabla de materii şi în limbile franceză. Ministerul de Interne. Harcov. Vasile Lăpăduşi. Expertiza urmelor de produse alimentare. 432 p. 1976. Emilian. Sozialistische Krimmalistik (Criminalistică socialistă). Institutul de Criminalistică. STANCU. Tratat de criminalistică. Vol. STANCU.I.A. 415-416. Emilian. germană şi rusă. a celor lăsate de animale şi vegetale. Alexandru Hasnaş. Ediţia a III-a. + 36 pl. Mircea Constantinescu. 37. univ. Tratat practic de criminalistică. Bucureşti. Ion Angheelscu. Vol. 33. Presă şi Propagandă în rândul populaţiei. STANCU. + 48 pl. 1977. Alexandru Radu. Serviciul Editorial. 399 p. 1978. 431 p. Editura Actami. SALTEVSKI. 1995. Emilian. Lupu Coman. E. engleză. STELZER. II. 656 p. Prof. SUCIU. Ion R. 2002. 1972. Prof. 581 p. Bibliografie la p. 38. Ion Anghelescu. habilitat în drept. Kriminalistika. Expertiza urmelor lăsate de obiecte şi a urmelor materie. Editura Actami. Emilian. Constantin. Institutul de Criminalistică. Constantin. Tratat practic de criminalistică. Inspectoratul General al Miliţiei. revăzută şi adăugită. II. Vasile Lăpăduşi. germană şi rusă. Ediţia a II-a. Universul juridic. Inspectoratul General al Miliţiei. Constantin.. 709-714 (Universitatea din Bucureşti. Dr. + 44 pl. Camil. 34. 735 p. Criminalistica. 39.. Tactica şi metodologia criminalistică. 1997. Prof. Bibliografie la p. (Universitatea din Bucureşti. 31. vol. 736 p. Editura Actami. Criminalistica. Institutul de Criminalistică. I. 502 p. Mircea Constantinescu. Tratat practic de criminalistică. Criminalistică. Vol. IV. adăugită. E. 495 p. Mircea Constantinescu. 1980. Emilian. univ.. univ. Inspectoratul General al Miliţiei. 40. Nicolae Dan. 35. Vol. Ministerul de Interne. vol. Alexandru Hasnaş. dr. Facultatea de Drept). Emilian. 380-385. engleză. Bibliografie la p. 32. 43. Editura Germană a Ştiinţelor. conducătorul colectivului de autori şi responsabil de redacţie. ilustr. I. Tablă de materii şi în limbile franceză.A.30. (Universitatea din Bucureşti. M. Vol. 2004. Vol. Valeriu Manea. cu ilustr. profesor universitar N. Coordonatori: Octavian Pop. Ediţia a IV-a revăzută şi adăugită. Ediţia a II-a. STANCU. cosmetice. Valeriu Manea. N. Ministerul de Interne. Ghidul criminalistic Editura Norma.I. Vol. Nicolae Dan. III. Rybikon. 1979. STANCU. engleză. Coordonatori: Octavian Pop. Facultatea de Drept). Editura S. 704 p. Cercetarea la faţa locului. Bibliografie la p. Bibliografie la p. Ştiinţa şi tehnica investigaţiilor penale. dr. Editura Didactică şi Pedagogică. Vol. 2001. 2000. Ion Grigorescu. Naturwissenschaftlich technische Kriminalistik (Tehnică criminalistică). 377 p. STANCU. 689692. Editura Germană a Ştiinţelor. Coordonatori: Octavian Pop. Bibliografie la p. II. 1997 SELIVANOV.C. Bucureşti. Bucureşti. I. 547-549.

300 . Sweet Maxwell Ltd. Kriminalistika. 46. (Uz intern). 45. A. 306 p. 1968. Bucureşti. Serviciul Editorial şi Cinematografic. Forensic science. Institutul de Criminalistică.N. Coordonatori: Ion Anghelescu.J. engleză. Tablă de materii şi în limbile franceză. WELLS. 1982. Inspectoratul General al Miliţiei. 1980. Ministerul de Interne. Vol. VASILIEV. 1985. Bucureşti. Alexandru Radu. germană şi rusă. Tratat practic de criminalistică. 272 p. 47. Ion R. 289-290..criminalist. Ministerul de Interne. Sorin Ionescu. Izdatelistvo Moskovskogo Universiteta. V. Coordonator Ion Anghelescu. Cartoteci şi colecţii de identificare criminalistică. H. Inspectoratul General al Miliţiei. Institutul de Criminalistică. Bibliografie la p. London. Constantin. Serviciul Editorial şi Cinematografic.

SCARLET. 296 p. Ioan. Gheorghe. Curs universitar. Cluj-Napoca. 2 vol. MANDACHE. Lector universitar dr. Ion.. Universitatea „Bogdan-Vodă”). Constantin. Iu. Sorin. 990 p. Editura Alma-Mater. Serviciul Editorial şi Cinematografic. AUTORENKOLLEKTIV (COLECTIV). 301 . Editura Risoprint. Payent et Ruby. Institutul de Criminalistică. Şcoala militară de ofiţeri activi. 2002. Curs de criminalistică. Serviciul Editorial şi Cinematografic. 221-224. Handbuch fur Kriminalisten. Constanţa. 907-934. Ion.. Manual. Ediţia a 2-a.S. Gheorghe. Bibliografie la p. Bucureşti. OLARU. STĂNICĂ. Bucureşti. Emilian. Eugen. vol. Tudorel.. Vasile. Sub redacţia profesorului universitar R. Alexandru. STANCU.2. Inspectoratul General al Miliţiei. AVERIANOVA. Ministerul de Interne al RDG). Bibliografie la p. Ioan. Gheorghe. FLOREA. Ion Sandu. BERCHEŞAN. 60. 1989. Editura Norma. 1985. Nicolae. 1983. ALONSO. Ilie. T.V. SIMA. (litografiat). Mircea Constantinescu. BOŢOC. Craiova. SANDU. 2000. Constantin. AIONIŢOAIE. Ion-Eugen. Dionisie Păcurar. ALĂMOREANU. 1987. Belkin. BOŢOC. COCA. Gheorghe. 307 p.G. Constantin. AIONIŢOAIE. 934 p. Petre Cravă. (litografiat). Publikationsabteilung (Direcţia Publicaţiilor). Ion. Constantin. 140 p. Ioan. University Pres. Bibliografie la p. Ministerul de Interne. 49. 134 p. 289-290. Metodică. 59. Ioan. ROSSINSKAIA. PLETEA. Curs de criminalistică. 58. MARCU. Şcoala militară de ofiţeri activi. Cluj-Napoca. 2001. BADEA. 50. Ministerul de Interne. BUTOI. BELKIN. Documentoscopia y Lofoscopia. ALECU. Autori: AIONIŢOAIE. Bayle. Madrid. Gheorghe. Sorin. ANGHELESCU. 2004. Criminalistica. CORA. Vasile. Ion Petre. 290 p. 204 p. 379 p. Ilustrarea îndrumarului: Ion Petre. Ioan. VASILINIUC. Ministerul de Interne. 1984. BERCHEŞAN. Stănică. Bucureşti. Colectivul de autori: Ion Anghelescu. MARCU. Catedra de criminalistică. AIONIŢOAIE. 264 p. Constantin. S. Précis de police scientifique. Ministerium des Innern der DDR (Manual pentru Criminalişti. Tudor. SANDU. ALĂMOREANU. 1971. TUDOR. 2002. 56. 51. BERCHEŞAN. Colaborator Eugeniu Gacea. Criminalistica. PLETEA. Editura Ovidius. CORUHOV. vol.]. Ion Voinescu. Paris. Anexă. 224 p. Judecător la Tribunalul Romanaţi.II. Elemente de criminalistică. Elemente de criminalistică. CREŢU. Note de curs. E. Îndrumar practic de criminalistică pentru subofiţeri de miliţie.. Constantin. Vasile. 1893. Manualul ofiţerului de poliţie judiciară. 195 p. Especialista en Balistica Forense. Bibliografie la p. CORA. Profesor de Criminalistică. I. Ovidiu. 62 p. 53. ALĂMOREANU. Iulio Nieto. Ilie Vasiliniuc. Tactica criminalistică. 240 p. Cluj-Napoca. 195. Curs de tactică criminalistică. VASILE. 61. 2000. MARCU. Constantin. coordonatori. 55. Ion-Eugen. 1922. Ilie. Sorin. [Nicolae I. Editura Alma-Mater. Ministerul de Interne. BOŢOC. 57. Ilie (coordonatori). PĂLĂNCEANU. 199-202 (Fundaţia Universitatea „Bogdan-Vodă”. Gheorghe Gheorghe. 54. Secunda Edician. Apuntes de Criminalistica. R. Ministerul de Interne. Criminalistica. Bibliografia consultada p. Berlin. Ilie. 52. ALEXIU.R. Moscova. Eugen Dumitrescu. Ion. CURSURI ŞI MANUALE 48. BALTHAZARD. AIONIŢOAIE. VASILE.

I. Précis de Police Scientifique. 68. 63. 1994. CÂRJAN. Préface de M. Georges. Les incendies criminels. Editura Fundaţiei România de Mâine. Criminalistica. V. 236 p. Les fausse maonuaie. 377 p. Compendiu de criminalistică. 302 . Avec 45 figures hors texte. BERCHEŞAN. Bibliografie la p. CÂRJAN. 77. Curs de tehnică criminalistică. Cluj-Napoca. Lazăr. BÉROUD.) Krimmalistik-Handbuch für Praxis und Wissenschaft. Presses Univeritaires de France. CECCALDI. Editura Curtea Veche. 67. La sciense et la recherche de la preuve. a. Criminalistică. Précis de criminologie et de police scientifique. C. 2003. CHEVET. Probele şi mijloacele de probă (mic îndrumar de cercetare penală). 1938. Laboratorul de identificare judiciară a Prefecturii poliţiei din Paris. 246 p. W. MARANO. Curs de tehnică criminalistică. Bibliografie la p. Bibliografie la p. 1995. Bibliografie la p. Paris. 2003. Cu o prefaţă de Eugen Bianu. Editura şi Tipografia Icar. Editura Ministerului de Interne. + IV anexe. BUQUET. Paris. gardiens de prisonns. 425-431. CORNEAN. 178 [-180] p. p. 1938. Les faux. 343-344. Georges. Baillière et Fils. La criminalistique. 71. Dumitru. Alain. 65. Les homicides. 2003. inspecteurs de la sureté. 2002. Kriminalistik (Criminalistica). BRODAG. N. Bucureşti. Curs de criminalistică. Bucureşti. Valorificarea ştiinţifică a urmelor infracţiunii. Ilie. Stuttgart 1992. BISCHOFF. 233-234. BRSACH. Matei.. 127 p. f. Note de curs. 66. 266-267. 267 p. médecins légistes. Bucureşti. Litografia Universităţii „Babeş Bolyai”. + XXIV planşe. Bibliografie la p. Editura Risoprint. Editura Little Star. 416-420. Editura Fundaţiei „Chemarea”. officiers de police judiciaire. I. Bucureşti. Lugoj.. BERCHEŞAN. Vol. Librairie. 1962. 76. Kriminalistiche Handlungslehre în Kube / Störzer / Timm (publ. La Police scientifique. Criminalistica. Metodologia investigării infracţiunilor. Vasile. Bibliografie la p. 437 p. Editura R. Vasile. 176-178 (Fundaţia „Universitatea Bogdan Vodă”. Stuttgart. 64. 1997. Rol. Cercetarea penală (criminalistica – teorie şi practică). Aurel. 441-450. (Manual criminalistic pentru practică şi ştiinţă). + 1 f. Lazăr. Paris. J. Cristian. Bibliografie la p. 290 p. 2002. Bibliografie la p. 167 şi urm. Pierre Fernand. Lazăr. Boorberg. 253-257. Universitatea Bogdan Vodă). DUMITRAŞCU I. BASARAB. cu ilustr. 81. 2002. IACOBUŢĂ. 223-224. Piteşti. CIOPRAGA. 82. Compendiu de criminologie şi de poliţie ştiinţifică. 75. 264 p. Îndrumar complet de cercetare penală.F. Bibliographie p. Criminalistique. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. Bucureşti. Tipografia Vremea. 373-377. BÈROUD. A l’usage des magistrats. Bibliografie la p. Iaşi. BOTOŞ. 234 p. Curs de criminalistică. 2003. Editura Little Star. BERCHEŞAN. Manuel de criminalistique moderne. I. Vasile. 420 p. 128 [-132] p. 344 p. pl. BERCHEŞAN. Dr. 1980. Compendiu de criminalistică. Carl-Ernst. Paris. 131. PH. BALTHAZARD. 80. BUZATU Nicolae. Payot. Presses Universitaires de France. 2002. Editura Boorberg. 74. Bucureşti. 2004. Ioan.-D.A. Criminalistică. 78. CÂRJAN. Editura Paralela 45. Vol. Bucureşti. 146 [-152] p. Vol. III. Bibliografie la p. Vasile. Editura Curtea Veche. Marc.62.. 1969.-B. 73. Traducere din limba franceză. CECCALDI. Vol. Cluj-Napoca. 1934. P.. 224 p. 1998. 69. 79. V. Editura Dacia Europa Nova. 450 p. 70. Valorificarea ştiinţifică a urmelor infracţiunii. 72. BERCHEŞAN. CÂRPINEAN.

Préface de Jacques Bourret.E. CLAGES. Harkov (Ucraina). 2004. Note de curs. V. Les faux en écriture: textes dactylographiés et textes manuscrites. 171 p. Bucureşti. Quand la science traque le crime. 1961. Dumitru. Gheorghe. Criminalistica. (Bibliothéque Scientifique). 254 p. Vol. Les fausses mounaies. Moscova. VOCHESCU. Ediţia a 2-a. Mihai. Constantin. Drept. GHEORGHIŢĂ. SIMA. 102. (Collection Criminalité internationale dirigée par Xavier Raufer). Introducere în criminalistică ULIM. Criminalistica. Traduit de l’americain par Paul Benita. Jean. 256 p. Partea I. 256 p. 1977. Curs de Criminalistică. Aurel. Mihai. 266 p. 98. 99. Tehnică criminalistică. 95. FILIPOV.N. Editura Junimea. 408-416. Kriminalistik (Criminalistică). Manuel de police scientifique. 144 p. Tezele generale ale tacticii criminalistice Editura ARC. dossier. Groß. CLAGES. IACOBUŢĂ. Bucureşti. Leningrad. Tehnică criminalistică. Caracteristica criminalistică a infracţiunilor. 1975. 121 p. Presses Universitaires de France. 97. Faux et fraudes. 96. Partea I.G. Tehnică criminalistică. 2001. COLESNICENCO. Editura R. Doctor habilitat în 92. NIŢĂ. Dr. Ion. Partea I. 100. Lübeck. 84. Manual. 1998. Bucureşti. 89. Eugeniu [Mimii]. Curs de Criminalistică. Editura Schmidt-Römhild pentru literatură poliţienească de specialitate. Ministerul de Interne. Chişinău. Curs de pregătire anti-narcotice şi anticontrabandă. Manual pentru pregătire şi practică). Dumitru. Friedrich. Éditions J’ai lu. Ioan. CRÂLOV. DUMITRESCU. Pierre. Chişinău. Gheorghe. 1980. IONETE. Drept. 2003. cu ilustr. 1985. Nqaire E. Ediţia a 3-a. H. GENGE. 350 p. VOCHESCU. 86. La criminalité internationale des faux documents. Şcoala militară de ofiţeri. Partea a II-a. I. 2004. Zakaria. I. I şi II. CIOPRAGA. Gheorghe.. Şcoala militară de ofiţeri. I. Les expertises d’armes. 94. (USCG International Trening Division). 101. Bucureşti. Vol. Bibliografie la p. Bucureşti. Ion. 1997.Lehrbuch für Ausbildung und Praxis (Criminalistică. 1980. 85. CORA. CONOVALOVA. Kriminalistik-Lehrbuch für Ausbildung und Praxis (Manual de criminalistică pentru pregătire şi practică). Les traces. Constantin. Horst. Curs de criminalistică. Ioan. Police scientifique: le 90. GHEORGHIŢĂ. Editura Richard Boorberg. 220p. Criminalistică. Ministerul de Interne. Stuttgart.G. 87. 88. 352 p. NIŢĂ. Ioan. Boorberg. 125 p. Les incendies et les explosions. GACEA. True crime scene investigations. Stuttgart. BRATU. Gheorghe. BRATU. Paris. Bibliographie 161-165 p. Avec 23 figures. Şcoala de ofiţeri activi. Partea a II-a.83. Handbuch der Kriminalistik (Manual de criminalistică). 1994. 462 p. Iaşi. 93. GAYET. Vol. 2002. ERZINÇLIOGLU. Ioan. 193 p. În lumea criminalisticii. GEERDS. Editura Naţional. CORA. Ion. 1969. 303 . Filipov. GACEA. CORA. A. Barnes & Noble Books. 168 p. 1998. Curs de pregătire anti-narcotice şi anticontrabandă. Paris. 1975. 2004. CULCEA. Bucureşti. DUMITRESCU. (USCG International Trening Division). 1995. Paris. 427 [-428] p. profesor universitar interimar. Payot. DELVAL. Doctor habilitat în 91.F. Jurisprudenţa. Mimii Eugeniu. Criminalistica. Manual. GEERDS. Forensics. A. Editura Universităţii din Leningrad. Sub redacţia profesorului universitar A. profesor universitar interimar. Kriminalistik . 2000. Ministerul de Interne.

304 . GODDEFROY. George.P. 116. Larcier. De maiorul Mihai Ioan [. entièrement refondue et considérablement augmentée. 2 édition. Avec 43 figures. Lector univ. Medicina Legală. 1934. Bibliografie la p. Payot. technique. 349-353. LOCARD. LOCARD. 2006. Oradea. 397 p. [1926]. Paris. Manual. Manuel pratique D’INSTRUCTION JUDICIARE / a l’usage / des procureurs. Agents du service de la sûreté etc. II. Manuel de police de police scientifique. Editura Norma. des juges d’instruction /*des Officiers et des Agents de police judiciaire. GROSS. Editura Richard Boorberg Stuttgart. LEFTER. Profesor de Cursul de „Informaţii şi contra informaţii la secţiunile ofiţeri şi şefi de secţie” şi Maiorul George Belloiu [.Handbuch fur Praxis und Wissenschaft" (Manual de criminalistică pentru practică şi ştiinţă). Augustin. Tipografia Atheneum. 514 p. Leipzig. Bibliografie la p. Marcel. IONESCU. Tome deuxième. MANOLOIU. 112. 388 p. 110. 1