LAZĂR CÂRJAN

CRIMINALISTICĂ ŞI ŞTIINŢE DE CONTACT Bibliografie
Ediţia a II-a revizuită şi adăugită

Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor – Bucureşti, 2006 –

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României CÂRJAN, LAZĂR Criminalistică şi ştiinţe de contact/Lazăr Cârjan. – Ediţia a II-a, rev. – Bucureşti: Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, 2006 ISBN (10) 973-745-027-2; (13) 978-973-745-027-2 016:343.9 019.922

Culegere text, tehnoredactare şi copertă: Neli TÂRŢĂU Tipărit la Tipografia Ministerului Administraţiei şi Internelor

Prof. univ. dr. Lazăr Cârjan

CRIMINALISTICĂ ŞI ŞTIINŢE DE CONTACT Bibliografie

Cuvânt înainte
La apariţia primei ediţii, în 2004, „Criminalistică şi ştiinţe de contact – Bibliografie selectivă” – aşa cum s-a subintitulat atunci, a reprezentat o veritabilă provocare pentru lumea ştiinţifică din ţară. Era prima lucrare de acest gen (şi aşa a rămas şi astăzi!) din spaţiul românesc şi, totodată, una de pionierat, practic, şi pe plan internaţional. Pe cât de necesară, după cum avea să o dovedească interesul stârnit printre criminalişti, mai ales printre cei cu aplicaţie către domeniul teoretic, pe atât de dificilă de alcătuit prin imensul efort de cercetare impus autorului, bibliografia „selectivă” propusă de prof.univ.dr. Lazăr Cârjan era, de fapt, o micro-enciclopedie, căreia nu-i lipsea decât suportul imaginii pentru a-şi confirma pe deplin acest statut. Epuizarea grabnică a ediţiei, pe de o parte, şi nevoia de a ţine pasul cu factorul noutate, pe de altă parte, ce caracterizează universul informaţional al unei ştiinţe atât de dinamice cum este criminalistica, l-au determinat pe autor să procedeze la o revizuire şi completare a lucrării sale, ediţia de faţă (cu peste 900 de titluri noi!) având darul să satisfacă setea de cunoştinţe a confraţilor cărora li se pune acum la dispoziţie un instrument de lucru perfecţionat şi „adus la zi” mai ales în ceea ce priveşte publicaţiile ştiinţifice în domeniu apărute în lume în ultimii doi ani. Des consultată (dar foarte rar citată ca atare), „Criminalistică şi ştiinţe de contact – Bibliografie” se oferă aşadar publicului românesc (ar fi de avut în vedere şi o versiune în engleză, pentru cercetătorii străini!), nu numai cu un conţinut mai amplu, ci şi într-o ţinută grafică mai frumoasă şi mai funcţională ce-i sporeşte atractivitatea şi, deopotrivă, facilitatea consultării. E aici şi meritul incontestabil al Editurii Ministerului Administraţiei şi Internelor, care a rezervat în planul său de publicaţii locul cuvenit unei asemenea lucrări, ce nu face cu siguranţă parte din categoria titlurilor comerciale. Subliniind acest fapt, nu trebuie uitat că această ediţie are caracterul uneia definitive sui generis, lucrarea de sine rămânând una deschisă înnoirilor şi completărilor viitoare. Nici nu s-ar putea altfel, câtă vreme o bibliografie destinată conexiunilor dintre criminalistică şi celelalte ştiinţe este menită să urmeze cursul acumulărilor succesive, mai ales în condiţiile permanentei accelerări a procesului, de ansamblu, al cunoaşterii. Acest demers firesc se va realiza însă, de acum încolo, prin fascicule periodice care vor cuprinde, cu precădere, dar nu exclusiv, lucrările nou apărute. Nu exclusiv, pentru că autorul, în ciuda dificultăţilor legate de identificarea fizică a apariţiilor mai vechi – fondul de carte criminalistică veche din marile biblioteci româneşti fiind extrem de limitat – nu va renunţa la încercarea de a întregi permanent portofoliul „istoric” al bibliografiei sale. Cu aceasta, fără a mai insista asupra îmbunătăţirilor aduse în ediţia de faţă din „Criminalistică şi ştiinţe de contact – Bibliografie”, inclusiv în ceea ce priveşte unele corecţii, operate cu onestitate în spiritul cuvenitului respect pentru rigoarea ştiinţifică, mai subliniem efortul excepţional în realizarea unei cărţi, care, prin felul cum se prezintă, dovedeşte că a meritat să fie făcut, atât de autor, cât şi de editură. Desigur, în beneficiul tuturor celor care, consultând-o, vor avea posibilitatea să acceadă, mai direct şi mai simplu, la o sursă sau alta de informaţie criminalistică românească sau străină. Prof. Vasile Lăpăduşi Secretar General al Asociaţiei Criminaliştilor din România, Redactor-şef al Revistei Române de Criminalistică

PARTEA I
Bibliografie în ordinea alfabetică a autorilor

A
1.

ABRAHAM, Pavel. Poliţia, comunitatea şi tranziţia. Editura Naţional, Bucureşti, 1996, 270 p. 1 ABRAHAM, Pavel. Legislaţie în asistenţă socială – Reglementări internaţionale. Editura Naţional, Bucureşti, 1999, 479 p. ABRAHAM, Pavel; CRĂCIUN, Adriana. Legislaţie în asistenţă socială. 2 vol. Editura Naţional, Bucureşti, 2000, vol.I, 496 p.; vol. II, 862 p. ABRAHAM, Pavel. Legislaţie în asistenţă socială – Note de curs. Editura Naţional, Bucureşti, 2000, 246 p. ABRAHAM, Pavel; HURDUBAIE, Ioan. Convenţii europene în materie penală. Editura Naţional, Bucureşti, 2001, 300 p. ABRAHAM, Pavel; NICOLĂESCU, Victor; IAŞNIC, Bogdan. Introducere în probaţiune. Editura Naţional, Bucureşti, 2001. ABRAHAM, Pavel. ADDENDA la lucrarea Administrarea justiţiei în comunitate – Standarde şi reglementări internaţionale / Autor Graham W. Giles. Bucureşti, Editura Expert, 2001, p. 315-336. ABRAHAM, Pavel; DERŞIDAN, Emil. Codul penal al României – comentat şi adnotat. Editura Naţional, Bucureşti, 2002, 695 p. ABRAHAM, Pavel; FĂRŢALĂ, Valeriu. Legislaţie în asistenţă socială – Note de curs. Editura pentru Ştiinţe Naţionale, Bucureşti, 2002, 262 p. ABRAHAM, Pavel; NICOLĂESCU, Victor; IAŞNIC, Bogdan. Poliţia comunitară. Editura Expert, Bucureşti, 2002, 405 p. Bibliografie la p. 369-405. ABRAHAM, Pavel; CRĂCIUN, Adriana; RIZON, Lucica. Legislaţie în asistenţă socială. 2 vol. Editura Naţional, Bucureşti, 2003, vol. I, 939 p.; vol. II, 981 p.

12.

2.

ABRAHAM, Pavel; IONEA, Dumitru. Poţi să fii detectiv particular. Editura Detectiv, Bucureşti, 2004, 282 p. Bibliografie la p. 278-279. ABRAHAMS, Peter; DILLNER, Luisa; SNOW, Tom. Corpul omenesc. O fascinantă incursiune în tainele alcătuirii şi funcţionării corpului omenesc. Traducere din limba engleză de Adriana Bădescu. Editura Colosseum, 2000, 1995, 16 p. ABRIC, Jean-Claud. Psihologia comunicării. Teorii şi metode. Traducere din limba franceză de Luminiţa şi Florin Botoşineanu. Editura Polirom, Iaşi, 2002, 205 p. ACHIŢEI, Gheorghe; AGARICI, Paul; DIMITRIU, Mihai; IAROVICI, Eugen; NUSS, Fred; ORĂDAN, Adrian. Coordonator: IAROVICI, Eugen. Audiovizual şi diaporama. Colecţia Foto-Film. Editura Tehnică, Bucureşti, 1983, 163 p. ADAM, T. Afacerea Dreyfus. Istoricul documentat al unui proces celebru, de T. Adam. [Partea I, fasc. 2 1-13; II, fasc. 1430], Bucureşti [Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu], 1898, 478 p. ADAMCIUC, I.; GOTCĂ, I.; SIMONA, S.; JUVERDEANU, M. Comportamentul infracţional la copii şi adolescenţi, în Buletin de psihiatrie integrativă, an XI, vol. X, nr. 1 (24), 2005, Iaşi, p. 187-197. ADLER, Freda. Notions not obsessed with crime. Rothman, Litteton, California, 1983. ADLER, Freda; MUELLER Gerharg O.W and Laufer; WILLIAM, S. Criminology. 1995. AFLOROAIEI, Ştefan. Lumea ca reprezentare a celuilalt. Institutul European, Iaşi, 1994, 228 [-232] p. AIONIŢOAIE, Constantin; BADEA, Ion; CORA, Ioan; CREŢU, Ovidiu. Curs de criminalistică. Metodică. Colaborator

13.

3.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

9.

18.

19.

10.

20.

11.

21.

1

Pagină, pagini.

2

Fasciculă.

Eugeniu Gacea. Ministerul de Interne, Şcoala militară de ofiţeri activi, Catedra de criminalistică, Bucureşti, 1971, 264 p.
22.

28.

AIONIŢOAIE, Constantin. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul infracţiunilor de tâlhărie, în Tratat practic de criminalistică, vol. I, Ministerul de Interne, 1976, p. 446-448. AIONIŢOAIE, Constantin; ASANACHE, Gheorghe. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul unor infracţiuni contra sănătăţii publice, în Tratat practic de criminalistic, vol. I, Ministerul de Interne, 1976, p. 468469. AIONIŢOAIE, Constantin; SANDU, IonEugen. Folosirea fotografiei judiciare operative în reconstituire, în 20 de ani de expertiză criminalistică, Ministerul Justiţiei, Bucureşti, 1979, p. 185-188. AIONIŢOAIE, Constantin; CORA, Ioan; SANDU, Ion-Eugen; BERCHEŞAN, Vasile; BOŢOC, Ioan; MARCU, Ilie. Curs de tactică criminalistică. 2 vol. Ministerul de Interne, Şcoala militară de ofiţeri activi. Bucureşti, 1983, (litografiat), vol. I, 134 p.; vol.II, 140 p. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile; BOŢOC, Ioan; PLETEA, Constantin; MARCU, Ilie. Curs de criminalistică. Anexă. Ministerul de Interne. Bucureşti, 1985, (litografiat), 307 p. AIONIŢOAIE, Constantin; STĂNICĂ, Tudor; VASILE, Gheorghe, (coordonatori). Autori: AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile; BOŢOC, Ioan; BUTOI, Tudorel; COCA, Nicolae; FLOREA, Gheorghe; MANDACHE, Ion; MARCU, Ilie; OLARU, Alexandru; PĂLĂNCEANU, Eugen; PLETEA, Constantin; SANDU, Ion-Eugen; SCARLET, Gheorghe; SIMA, Ion; STANCU, Emilian; TUDOR, Stănică; VASILE, Gheorghe. Tactica criminalistică. Ministerul de Interne, Serviciul Editorial şi Cinematografic, 1989, 290 p. Bibliografie la p. 289-290. 10
29.

23.

AIONIŢOAIE, Constantin; SANDU, IonEugen (coordonatori). Autori: AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile; BUTOI. Tudorel; MARCU, Ilie; PĂLĂNCEANU, Eugen; PLETEA, Constantin; SANDU, Ion-Eugen; STANCU, Emilian. Tratat de tactică criminalistică. Ediţia a II-a, revăzută şi completată. Editura Carpaţi, Craiova, 1992, 328 p. Bibliografie la p. 326-328. AIONIŢOAIE, Constantin; SANDU, IonEugen. Tactica criminalistică - rolul ei în prevenirea şi combaterea infracţiunilor, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a II-a revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 9-16. AIONIŢOAIE, Constantin; STANCU, Emilian. Planificarea urmăririi penale, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a IIa revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 17-25. AIONIŢOAIE, Constantin; MARCU, Ilie. Executarea măsurilor preventive, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a IIa revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 76-89. AIONIŢOAIE, Constantin; BUTOI. Tudorel. Ascultarea învinuitului sau inculpatului, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a II-a revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 90-120. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile. Ascultarea părţii vătămate, părţii civile şi părţii responsabile civilmente, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a IIa revăzută şi completată, Editura Carpaţi, 1992, p. 150-165. AIONIŢOAIE, Constantin; BUTOI, Tudorel. Confruntarea, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a II-a revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 166-177. AIONIŢOAIE, Constantin; STANCU, Emilian. Prezentarea pentru recunoaştere, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a II-a revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 178-193.

24.

30.

25.

31.

32.

26.

33.

27.

34.

35.

36.

AIONIŢOAIE, Constantin; PĂLĂNCEANU, Eugen. Ridicarea de obiecte şi înscrisuri, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a II-a revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 194-205. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile; BOTOC, Ioan. Percheziţia, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a IIa revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 206-237. AIONIŢOAIE, Constantin; PLETEA, Constantin. Constatarea tehnico-ştiinţifică şi expertiza, în Tratat de tactică criminalistică, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 238-254. AIONIŢOAIE, Constantin; STANCU, Emilian. Reconstituirea, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a II-a revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 255-277. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile; MARCU, Ilie. Luarea măsurilor asiguratorii, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a II-a revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 278-291. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile; SANDU, Ion-Eugen. Constatarea infracţiunii flagrante, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a II-a revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 292-303. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile (coordonatori). Autori: AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile; DUMITRAŞCU, Ion N.; PLETEA, Constantin; SANDU, Ion-Eugen. Tratat de metodică criminalistică, vol. I. Editura Carpaţi, Craiova, 1994, 376 p. Bibliografie la p. 365-367. Tablă de materii şi în limbile engleză, franceză şi germană. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile. Metodica criminalistică şi rolul ei în prevenirea infracţiunilor, în Tratat de metodică criminalistică, vol. I, Editura Carpaţi, Craiova, 1994, p. 11-20. 11

44.

AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile. Cercetarea infracţiunilor de furt şi tâlhărie, în Tratat de metodică criminalistică, vol. I, Editura Carpaţi, Craiova, 1994, p. 164-218. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile. Metodica cercetării delapidării, în Tratat de metodică criminalistică, vol. I, Editura Carpaţi, Craiova, 1994, p. 219-254. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile. Particularităţile cercetării înşelăciunii, în Tratat de metodică criminalistică, vol. I, Editura Carpaţi, Craiova, 1994, p. 255-283. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile; SANDU, Ion-Eugen. Cercetarea infracţiunii de trecere frauduloasă a frontierei, în Tratat de metodică criminalistică, Editura Carpaţi, Craiova, 1994, p. 348-364. ALĂMOREANU, Sorin, Elemente de criminalistică. Cluj-Napoca, Editura Alma-Mater, 2000, 224 p. Bibliografie la p. 221-224. ALĂMOREANU, Sorin. Criminalistica. Note de curs. Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2000, 204 p. Bibliografie la p. 199-202 (Fundaţia Universitatea „BogdanVodă”. Universitatea „Bogdan-Vodă”). ALĂMOREANU, Sorin. Elemente de criminalistică, Editura Alma-Mater, ClujNapoca, 2002, 240 p. ALĂMOREANU, Sorin. Clasic şi modern în examinarea documentelor suspecte. Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2003. ALĂMOREANU, Sorin, Dr., Universitatea Babeş-Bolyai; SZOSTAK, Maciej, Dr. hab. Criminalistica: paradox sau paradigmă?, în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică, Editura Alma Mater, ClujNapoca, 2003, p. 122 – 125. ALĂMOREANU, Sorin; ZAMFIRESCU SPIREA, Neculai. Introducere în interpretarea fenomenologică a urmelor. Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2003, 171 p. Bibliografie la p. 171.

37.

45.

46.

38.

47.

39.

40.

48.

49.

41.

50.

42.

51.

52.

43.

53.

54.

ALBINARU, Adina; BATANEANC, Lucian; BOBAR, Eugen. Modalităţi de fals în paşapoarte străine, în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică, Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2003, p. 48 – 62. ALBISHAUSEN, Wilfried, Aktenaufbau und - führung in umfangreicheren Ermittlungsverfahren (Întocmirea şi circuitul documentelor în procedurile de anchetă amplă), în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Ştiinţe criminalistice. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică, ediţie revăzută şi adăugită. Coordonator Rolf Rainer Jaeger, vol. II, Editura Schmidt Römhild, Lübeck, Berlin, Essen, 2002, 28 p. ALBU-VASLUI, Constantin, Regulamentul Monopolului de stat al stupefiantelor. Legea pentru combaterea abuzului de stupefiante… Regulament pentru autorizarea vânzării produselor cosmetice şi parfumuri „Timbrul cosmetic“. Das Reglement des Staats-monopols. Cu adnotări şi comentarii. Culegere de Constantin Albu-Vaslui. Traducere din limba germană de Albert Weiss, Bucureşti, 1933, 84 p. ALECU, Gheorghe; DRĂGAN, Jenică; TIPIŞCĂ, Mariana. Dreptul drogurilor – elemente introductive. Editura Dobrogea, 2003. ALECU, Gheorghe, Lector univ. drd. Universitatea Constanţa. Constatarea şi probarea stării de intoxicare alcoolică voluntară în Criminalistica, anul V, nr. 5, septembrie 2003, p. 34-36. ALECU, Gheorghe, Lector univ. drd. Universitatea Constanţa, Universitatea „Spiru Haret“. Investigarea modurilor de operare a traficanţilor de droguri. Particularităţi ale cercetării la faţa locului, în Investigarea criminalistică a locului faptei, Bucureşti, 2004, p. 211-222. ALECU, Gheorghe, Lector universitar dr. Criminalistica. Curs universitar. Editura Ovidius, University Pres, Constanţa, 2004, 934 p. Bibliografie la p. 907-934. 12

61.

ALECU, Gheorghe, Facultatea de Drept Constanţa, Universitatea „Spiru Haret”. Particularităţi tactice şi administrarea probelor în cazul cercetării infracţiunii de contrabandă, în Criminalistica, anul VI, nr. 6, noiembrie 2004, p. 41-44. ALECU, Gheorghe, Lector univ. dr., Facultatea de Drept Constanţa, Universitatea „Spiru Haret”. Aprecierea valorii probante a concluziilor rezultate din constatările tehnico-ştiinţifice, medico-legale şi din expertize, în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”, Editura Luceafărul, Bucureşti, 2005, p. 198-203. ALECU, Gheorghe, Lector univ. dr., Facultatea de Drept Constanţa, Universitatea „Spiru Haret”. Cercetarea urmelor accidentelor de navigaţie feroviare şi aeriene, în Criminalistica, anul VII, nr. 1, ianuarie 2005, p. 28-30. ALECU, Gheorghe, Lect. univ. dr. Facultatea de Drept Constanţa,. Universitatea „Spiru Haret”. Unele consideraţii referitoare la psihologia victimei unei infracţiuni şi factorii ce influenţează formarea declaraţiei acesteia, în Criminalistica, anul VII, nr. 2, martie 2005, p. 28-30. ALECU, Gheorghe, Lect. univ. dr., Universitatea „Spiru Haret” – Facultatea de Drept Constanţa. Particularităţi ale investigaţiei penale şi criminalistice a unor infracţiuni din domeniul informatic, în Criminalistica, anul VII, nr. 3, mai 2005, p. 16-18. ALECU, Gheorghe, Lector univ. dr., Facultatea de Drept Constanţa, Universitatea „Spiru Haret”. Particularităţi ale investigaţiei penale şi criminalistice a unor infracţiuni din domeniul informatic (II), în Criminalistica, anul VII, nr. 4, iulie 2005, p. 5-8. ALECU, Gheorghe, Lector universitar, doctor, Universitatea „Spiru Haret”, Facultatea de Drept Constanţa. Noi metode şi tehnici de investigare a accidentelor de navigaţie maritimă, în

55.

62.

63.

56.

64.

57.

65.

58.

66.

59.

67.

60.

Metode şi tehnici de identificare criminalistică, Bucureşti, 2006, p. 414419.
68.

79.

ALMANDOS, Luis, Reyna. Union Internationale D’Identification, în R.I.C., no.10, 3e année, 1931, p. 728-737. ALMOG, Joseph; SPRINGER, Eliot. Proceedings of the International Symposium on Fingerprint Detection and Identification, June 26-30, 1995, Neurim, Israel. Edited by Dr. Joseph Almog [,] Director, Division of Identification and Forensic Science (D.I.F.S.) Israel nationalPolice; Eliot Springer [,] Head Fingerprint Development Laboratory, Division of Identification and Forensic Science (D.I.F.S.) Israel National Police. Jerusalim, Israel, 1996, 438 p. ALONSO, Iulio Nieto. Profesor de Criminalistică, Especialista en Balistica Forense, Documentoscopia y Lofoscopia. Apuntes de Criminalistica. Secunda Edician, Madrid, 2002, 195 p. Bibliografia consultada p. 195. ALTAVILLA, Enrico. Il riconoscimento del colpevole nel nuovo codice di procedura penale. Note di psicologia giudiziaria, în e R.I.C., no.2, 4 année, 1932, p. 86-107. ALTAVILLA, Enrico. Il riconoscimento e la ricognizione delle persone e delle case. Roma, Foro Italiano, [1935]. ALTAVILLA, Enrico. Psicologia giudiziaria. Vol. I şi II. Unione Tipografico, Editrice Torinese. Torino, 1955. ARTIŞEVSKII, G. V. Elaborarea şi verificarea versiunilor de anchetă. Literatura juridică, Moscova, 1978. Almanahul Revistei Jandarmeriei. Redactori Gheorghe Boblea şi Oana Cioboată; apariţie anuală începând cu 1998. Editura Fundaţiei Revista Jandarmeriei, 240 p. ÁMBELAIN, Robert. Traité d’Astrologie Ésotérique. Éditions Adyar, Paris, 1937, 272 p. AMBLER, Eric. Epitaf pentru un spion. Traducere din limba engleză de Paul B. Marian. Editura Univers, Bucureşti, 1970, 224 p. (Enigma). Titlul original în limba engleză: Epitaph for a spye.

ALECU, Gheorghe, Dr.; BARBĂNEAGRĂ, Alexei, dr. Reglementarea penală şi investigarea criminalistică a infracţiunilor din domeniul informatic. Pinguin Book, Bucureşti, 2006, 271 p. Bibliografie la p. 263-271. ALEXANDRESCU, Lucian Ionuţ, Jurist. Criminalistica – o profesie de înaltă utilitate socială, în Criminalistica, anul VII, nr. 6, noiembrie 2005, p. 1-3. ALEXANDRESCU, Vladimir. Amprenta olfactivă – o metodă ştiinţifică? în Criminalistica, anul I, nr. 1, martie 1999, p. 31-32. ALEXANDRIAN. Istoria filozofiei oculte. Traducere din limba franceză de Claudia Dumitru. Editura Humanitas, Bucureşti, 1994, 444 p. ALEXIU, [Nicolae I.], Judecător la Tribunalul Romanaţi. Manualul ofiţerului de poliţie judiciară. Craiova, 1893, 62 p. Alcool et Drogue. Programmes d’assitance aux travailleurs. Genève, Bureau international du Travail, [1989], VII + 220 p. (Bureau Internationale du Travail Genève). ALMANDOS, Reyna. Dactiloscopia argentina. La Plata, 1901. ALMANDOS, Luis, Reyna. Dactiloscopia Argentina. La Plata Joaquim Sese, 1909. ALMANDOS, Luis, Reyna. Origen e influencia juridico-social del sistema dactiloscopico argentino. La Plata, Impresiones oficiales, 1912. ALMANDOS, Reyna. Documentation del Museo Vucetich. La Plata, 1928. ALMANDOS, Reyna. Las lineas blancas dactiloscopicas, în R.I.C., 1 no.9, 2e année, 1930, p. 652-661.

80.

69.

70.

81.

71.

82.

72.

73.

83.

84.

74. 75. 76.

85.

86.

77. 78.

87.

88.

1

Revue Internationale de Criminalistique 13

89.

AMBLER, Eric. Lumina zilei [roman]. Traducere din limba engleză de Ecaterina Bucur. Bucureşti, Editura Vivaldi, 1993, 248 p. AMELINE, Léon. Ce qu’il faut connaître de la police et de ses mystères, par Léon Ameline. Paris, Boivin, [1926], 160 p. AMMONIUS; STEPHANUS. Comentarii la tratatul Despre Interpretare al lui Aristotel [,] însoţite de textul comentat. Traducere, cuvânt înainte, note şi comentariu de Constantin Noica. Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1971, 213 [-216] p. (Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice. Centrul de Logistică). (Scriitori greci şi latini XII). AMZA, Tudor, Dr. Ţiganii, necunoscuţii de lângă noi. Editura Atlas-Lex, Bucureşti, 1996, 495 p. AMZA, Tudor, Conf. univ. dr. Conotaţii criminogene şi noi riscuri pentru ordinea publică. Fenomenul satanist. Copiii străzii şi piaţa sexului. Criminalitatea economico-financiară a „gulerelor albe“. Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997, 264 p. AMZA, Tudor, Conf. univ. dr. Criminologie teoretică. Teorii reprezentative şi politică criminologică. Editura Lumina Lex, 2000, 816 p. (Universitatea „Nicolae Titulescu“ Bucureşti, Facultatea de Drept), Bibliografie la sfârşitul fiecărei secţiuni. AMZA, Tudor. Criminologie. Tratat de teorie şi politică criminologică. Bucureşti, Lumina Lex, 2002, 1085 p. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol. Glosar criminologic, p. 1028-1068. AMZA, Tudor; AMZA, Cosmin-Petronel. Criminalitatea informatică. Bucureşti, Lumina Lex, 2003, 520 p. Glosar p. 493508. AMZA, Tudor, Conf, univ. dr.; AMZA, Cosmin - Petronel, Drd. Crima cibernetică: înţelegere, prezentare şi definiţie, în Investigarea criminalistică a locului faptei, Bucureşti, 2004, p. 231233. 14

98.

ANDER, Z.; Bilgan, I.; MOLNAR, V. Medicină legală. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1966, 232 p. cu 1 fig. + erată (Ministerul Învăţământului). ANDREESCU, Anghel; GEGEA, Nicolae; NEDELCU, Gheorghe; PRUNĂ Ştefan. Noţiuni ale managementului din Ministerul de Interne. Coordonator Vasile-Gabriel Niţă. Editura Ministerului de Interne, 1998, 296 p. Dan, Maior. Terorismul, analiză psihosociologică. Editura Timpolis, 1999, 120 p.

90.

99.

91.

100. ANDREESCU, Anghel, Gl. bg.; NIŢĂ,

101. ANDREESCU, Anghel, Gl. bg.; PRUNĂ,

Ştefan, Cpt. Psihopedagogie militară. Editura Timpolis, 1999, 340 p.
102. ANDREESCU,

92.

Anghel, Gl. bg.; GRIGOROIU, Valentin, Lt. col. Securitatea României şi condiţiile contemporane. Editura Artprint, 2000, 200 p.

93.

103. ANDREESCU,

94.

Anghel; LIŢĂ, Ştefan (coordonatori). Managementul stresului profesional. Ghid pentru personalul din domeniul ordinii şi siguranţei publice (Ministerul Administraţiei şi Internelor. Centrul de Psihosociologie.) Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, 2005, 272 p. Anghel: LIŢĂ, Ştefan (Coordonatori). Autori: ALBU, Cristina; ANDROSIAC, Eugen; BOZAI, Violeta; GRIGOROIU, Marian; MIHALCEA, Andreea; MILCU, Marius; MUREŞAN, Genoveva; LIŢĂ, Ştefan; TAT, Cristina; TURC, Darius; TURC, Mirela; RUSAN, Adrian. Managementul stresului profesional. Ediţia a II-a. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, Bucureşti, 2006, 387 p. Bibliografie după fiecare capitol.

104. ANDREESCU,

95.

96.

105. ANDREESCU,

97.

Ion; BUCUR, Cecilia. Valoarea expertizei medico-legale a firului de păr în identificarea autorului unei infracţiuni, în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică, Ministerul de Interne, 1979, p. 99-100.

1

Figură, figuri

106. ANDREESCU,

M. Mihail. Istoricul Mănăstirii Trivale de la fondare până la 1800. Domeniul funciar şi fondul de documente. Tipografia „Curtea Veche” S.R.L., Bucureşti, 2001, 343 [344] p. de contur în criminalistică, în Revista Română de Drept, nr. 2/1974, p. 80-84.

114. ANDREI, Petre. Prelegeri de istorie a

filosofiei: De la Kant la Schopenhauer. Cuvânt înainte de Ştefan Afloarei, Polirom, Iaşi, 1997, 224 p. (Collegium: Filosofie).
115. ANDREI,

107. ANDREI, I. Contribuţii la studiul urmelor

Petre. Sociologie generală. Ediţia a IV-a, Polirom, Iaşi, 1997, 392 p. (Sociologie: Ştiinţe politice, Collegium). Organizarea poliţienească şi statutul funcţionarilor civili. Compilaţie după textul italian al legilor şi regulamentelor de reorganizare din anii 1907-1908 şi 1909. Tipografia „Universala“ Iancu Ionescu, str. Covaci nr. 14, Bucureşti, 1912, 75 p. (legislaţie italiană).

108. ANDREI,

I.; SĂRĂROIU, I. Triumful adevărului. Editura Cordial Lex, ClujNapoca, 1997.

116. ANDRIESCU, V. (inspector de poliţie).

109. ANDREI, Petre. Opere sociologice [vol.] 1.

Sociologia cunoaşterii şi a valorii. Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note de dr. Mircea Mâciu. Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1973, 467 p.
110. ANDREI, Petre. Opere sociologice [vol.]

117. ANDRONESCU,

2. Sociologia politicii şi a culturii. Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note de dr. Mircea Mâciu. Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1975, 405 p. cu facs. 1+ 1 f. 2 portret.
111. ANDREI, Petre. Opere sociologice [vol.]

Şerban. Cadmos. Scurtă istorie a scrisului. Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1966, 360 p. cercetări în identificarea persoanelor după voce. Ministerul de Interne, Serviciul Cultural, Presă şi Editorial, 1971.

118. ANGHELESCU, Ion. Rezultatele primelor

3. Sociologie generală. Ediţia a III-a, îngrijită şi notă introductivă de dr. Mircea Mâciu, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti,1978, 460 p. cu portret şi facs. Titlu şi în limbile engleză şi rusă. Rezumat în limba engleză. Tablă de materii şi în limba engleză. Bibliografie la p. 445-451.
112. ANDREI, Petre. Opere sociologice [vol.]

119. ANGHELESCU, Ion. Cercetarea la faţa

locului în cazul catastrofei feroviare din Staţia C.F.R. Bucerdea. Ministerul de Interne, Serviciul Cultural, Presă şi Editorial, 1972.
120. ANGHELESCU,

4. Istoria filozofiei. Epoca kantiană; Etică generală. Sociologie specială. Ediţie îngrijită, cuvânt introductiv, note şi comentarii de dr. Mircea Mâciu. Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1983, 368 p. Titlu şi în limba engleză.
113. ANDREI, Petre. Filosofia valorii. Prefaţă

Ion; BARCIUC, Alexandru. Filmul judiciar. Ministerul de Interne, Serviciul Cultural, Presă şi Editorial, 1973, 174 p.

121. ANGHELESCU,

de Nicolae Râmbu. Ediţia a III-a, Polirom, Iaşi, 1997, 240 p. (Collegium: Filosofie).
1 2

Ion. Expertiza fonobalistică judiciară. Ministerul de Interne, Serviciul Cultural, Presă şi Editorial, 1975, 143 p. Bibliografie la p. 127-128. Rezumate în limbile franceză, engleză, germană şi rusă. de identificare criminalistică în România, în Şcoala românească de criminalistică, Ministerul de Interne, 1975, p. 39-45 (uz intern).

122. ANGHELESCU, Ion. Evoluţia cartotecilor

Facsimil, facsimile Filă, file 15

Examinarea urmelor . Ion. obiectul şi metodele de studiu ale criminalisticii. Expertiza de portret. ANGHELESCU. Ministerul de Interne. 138. Examinarea bancnotelor. GEAMBAŞU. NICHIFOR. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul catastrofelor maritime şi fluviale. Ion. lăsate de aparatul de filmat. 1976. ANGHELESCU. ANGHELESCU. Ministerul de Interne. ANGHELESCU. Alexandru. p. 127-135. în Tratat practic de criminalistică. Ion. MOISE. Metodă de expertiză fonocriminalistică a monedelor. ANGHELESCU. vol. I. ANGHELESCU.. Urme specifice accidentelor şi catastrofelor de cale ferată. 465-466. în Tratat practic de criminalistică. Dan. Ministerul de Interne. Alfred ale cercetării la faţa locului în cazul infracţiunilor contra siguranţei circulaţiei feroviare. 74-79. în Tratat practic de criminalistică. Ion. Examinarea microurmelor-formă. p.123. Ministerul de Interne. CONSTANTIN. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. fonograma judiciare la faţa locului. ANGHELESCU.S. I. p. 382-384. Ion. 1978. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Ministerul de Interne. Ion. 125. 64-67. Jean. p. p. 1976. Ministerul de Interne. vol. Valeriu. Ion. 1978. Filmul şi video- Ion. 1976. Ministerul de Interne. I. p. Ion. 459-461. ANGHELESCU. Ion. ANGHELESCU. vol. ANGHELESCU. III. 136. 1979. Ion. MANEA. 1978. Constatarea stresului psihologic cu ajutorul sonagrafului şi al detectorului de stres psihologic în voce. Ministerul de Interne.E. p. sonore ale vocii şi vorbirii în limba română. 13-19. p. Ministerul de Interne.. I. II. Ion. R. III. 370-377. 129. Ion. vol. VOCHESCU. în Tratat practic de criminalistică. 142-144. 137. ANGHELESCU. Ion. 1979. II. 56-59. I. Ministerul de Interne. Ministerul de Interne. 1979. Ministerul de Interne. Ion. vol. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. vol. p. p. 133. 16 141. în Tratat practic de criminalistică. 134. 1979. 69-83. p. 130. p. 131. I. Ministerul de Interne. III. RADU. Bucureşti. 1976. 1976. vol. în Tratat practic de criminalistică. ANGHELESCU. 1978. ANGHELESCU. 1980. Urme specifice catastrofelor navale. 139. Adrian. 96-111. Ion. vol. COMAN. ANGHELESCU. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. 357-367. Unele rezultate obţinute pe plan mondial. p. Ministerul de Interne. ANGHELESCU. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. I. Rolul constatării 126. Ion. în Tratat practic de criminalistică. Lupu. PETRE. 1980. 127. vol. în Tratat practic de criminalistică. vol. Ilona. Unele particularităţi Unele consideraţii cu privire la identificarea persoanei după semnătură. tehnico-ştiinţifice şi al expertizei în garantarea principiului prezumţiei de nevinovăţie. vol. ANGHELESCU. în Tratat practic de criminalistică. 1980. în Tratat practic de criminalistică. vol. Ion. Definiţia. URUCU. 1976. Ministerul de Interne. Urmele sonore create de obiecte. Ministerul de Interne. ANGHELESCU. Expertiza crimina- 140. în Tratat practic de criminalistică. 135. II. ANGHELESCU. ANGHELESCU. Ministerul de Interne. 1976. p. Ion. KÖNIG. în Tratat practic de criminalistică. 128. Ion. Nicolae. 377-382. 17-20. Ion. 394-405. vol. vol. Legătura criminalisticii cu alte ştiinţe. p. în Tratat practic de criminalistică. Ion. p. I. 132. în Tratat practic de criminalistică. 59-62. listică a vocii şi vorbirii. 305-308. Posibilitatea stabilirii disimulării adevărului în voce cu ajutorul aparatului P. 124. Expertiza urmelor BUTA. Ion. Ministerul de Interne. Urme specifice catastrofelor aeriene. p. p. 1976.

Sorin.I. ANGHELESCU. p. în Tratat practic de criminalistică. Ilie. 1980. 1940. DOBRILĂ. Ion Voinescu. Educaţie şi cunoştinţe profesionale. Gheorghe Gheorghe. 1984. V. V. IV. PATRICIU. vol. vorbirii. Mihai. 143. 1980. IV. 149.142. p. Eugen Dumitrescu. 144-149. Călăuza Jandarmului. în Tratat practic de criminalistică. vol. Ministerul de Interne. 181-193. 1931. lor sonore ale împuşcăturii. Ion. 1979. p. 259-264. RADU. 158. 152. Ministerul de Interne. Examinarea urme- Cartoteca balistică judiciară. Mircea Constantinescu. ANGHELOIU. III. 1982. V. Mihaela. ANTON. vol. în Tratat practic de criminalistică. în Tratat practic de criminalistică. Inspectoratul General al Miliţiei. ANGHELESCU. Ilie (coordonatori). Ion Petre. Alexandru. Conceptul de cartotecă criminalistică. (uz intern). Ion. GYORFI. Ion. 468-485. Ministerul de Interne. în Tratat practic de criminalistică. ABC des Stupéfiants. Eugen. Ion. 1982. Ministerul de Interne. educaţia fizică şi fizica profesională. p. ANGHELESCU. Ediţia a II-a. p. Dionisie Păcurar. 194-204. Olga. 153-156. p. Cartoteca fonobalistică. MOLDOVAN. DUMITRESCU. III. Marcel. Agent de poliţie şi jandarm în termen. Ion. Petre Cravă. Ministerul de Interne. DOBRILĂ. armării şi percuţiei. ANGHELESCU. ANGHELESCU. Viorel. 249-287. Examinarea urmelor suplimentare ale tragerii. vol. [Bucureşti]. p. Colectivul de autori: Ion Anghelescu. vol. ANGHELESCU. Ministerul Justiţiei. în Tratat practic de criminalistică. 148. Securitatea şi protecţia informaţiei în sistemele electronice de calcul. Ministerul de Interne. V. 125-129. 5-14. 153. TOMESCU. vol. Alfred 150. în Tratat practic de criminalistică. Îndrumar practic de criminalistică pentru subofiţeri de miliţie. Ministerul de Interne. (uz intern). Constantin. 1985. 1980. vol. ANGHELESCU. (uz intern). 1985. Examinarea urmelor lăsate pe bandă magnetică. ANSELMINO. Expertiza urmelor de hârtie. p. în 20 de ani de expertiză criminalistică. 155. 1986. Ion Sandu. Ministerul de Interne. vol. Ilie Vasiliniuc. Ion. 156. Bucureşti. vol. vol. VASILINIUC. ANGHELESCU. Ion. VASILINIUC. 48 p. Identificarea cri- minalistică a hârtiei pe baza compoziţiei fibroase. SANDU. 157. 379 p. Ion. Ministerul de Interne. Colonel. p. Cartoteca vocii şi Jean. Eugen. Ilie. IONESCU. ANGHELESCU. Ilona. instrucţie şi regulamente militare. Ministerul de Interne. . O. Dr. Ion. vol. Serviciul Editorial şi Cinematografic. 308 p. p. 1980. (uz intern). III. V. Ministerul de Interne. 1985. ANGHELESCU. ANGHELESCU. şi erori ce pot apărea în expertiza criminalistică. 1982. în Tratat practic de criminalistică. IV. Colonel. ZORZOR. 1985. vol. Diagramele de examinare. 194-210. Ministerul de Interne. 143-152. Editura Militară. ANGHELESCU. 147. p. ANGHELESCU. RADU. Modernizarea conducerii activităţii cartotecilor şi colecţiilor criminalistice. Ion. Ion. Tudorel. 571 p. Marcel. VASILINIUC. NICHIFOR. p. în Tratat practic de criminalistică. 146. 145. ANGHELESCU. 154. BUTA. Ion. 203-219. 151. Ilustrarea îndrumarului: Ion Petre. 17 Vasile. Comité central permanent de l’opium). Victor. Alexandru. p. (uz intern). III. fonograma de examinare. Genève. Filmul şi video- ILISIE. în Tratat practic de criminalistică. Norme de deontologie Olga. 1985. cu fig. Ministerul de Interne. în Tratat practic de criminalistică. 144. Ion. în Tratat practic de criminalistică. 146-152. Ion. BUTOI. (Société de Nations. Institutul de Criminalistică.

pl. Partea generală (art. 171. f. în Criminalistica. George. Constantin. 1-51 Codul penal). Nicolae. POPESCU. 172. Constantin. 163. Editura Academiei Române. 52-154 Codul penal). Tudor. 1991. Vasile D. Bucureşti. George. M.C. Universităţii din Oradea. NEAGU. I. Nicolae Volonciu.a. 18 George. Editura Labirint. Partea specială (art. Cristiana. Coordonatori: George Antoniu. George. Tiberiu. FILIPAŞ. Dan. Constantin. Constantin Bulai. Vinovăţia penală. 1990. Bucureşti. Constantin Bulai. Tip. vol. Constantin. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol. A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI. Violatorii au fost recunoscuţi pe calculator. 331 p. 1964. ANUARUL PREFECTUREI DE POLIŢIE 166. IV. 272 p. Tradiţii de cercetare. 1-254 Codul de procedură penală). Expert criminalist. POPA. 358-360. Marin. Editura Vasile. + 3 f. Constantin Bulai. 2001. Ion. FILIPAŞ. George. V[asile] [D]. VOLONCIU.192 p. ANTONIU. Editura Calypso. 162. II. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Baze ale cunoaşterii în marketing. Bucureşti. PAPADOPOL. STĂNOIU. Editura Academiei Române. 257 p. MITRACHE. Pasagerul clandestin. FILIŞANU. STROE. 1995. Bucureşti. 340 p. PAPADOPOL. Povestiri. V[asile] D. vol. Avram. 232 p. STOICA. ANTOHIE. septembrie 2004. DEMETRESCU. Şerban. Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Iaşi. III. ANTONIU. vol. Editura Imprimeriei de Vest. ANTON. Editura Academiei Române. 187 – 193. DOBRESCU. 302 p. ANTON. 160. 288 p. Vasile. Emilian. 168. Avram. în dreptul penal. 161. Rodica Mihaela. Partea generală (art. Gheorghe. Editura Expert. Editura Academiei Române. 175. Bucureşti. BULAI. PAPADOPOL. 170. Paradigme. „Moartea albă” – un flagel periculos. STĂNOIU. 169. vol. Constantin. Constantin. Coordonatori: George Antoniu. Vasile. 1992. Tempus. „Oltenia“ Imperială 2 – Bucureşti. Dana. Ediţia a V-a. Editura Academiei Române. Practica judiciară penală. Cristina. ANTONIU. Bucureşti. Ion. Bucureşti. 1968. Codul penal pe înţelesul tuturor. Pericol în amonte. 155-363 Codul penal). Avram. ANTONIU. Comisar-şef de poliţie. MITRACHE. 2003. ANTON. Oradea. Valeriu. ANTONIU. 1. FILIŞANU. Ştefan. revăzută şi adăugită. Ion. 165. Marketing. Rodica Mihaela. 1 2 Ion. Raportul de cauzalitate George. 1993. Procedura penală (art. ANTONIU. ANTONIU. Practica judiciară penală. DIANU.159. Marketingul resurselor umane. ARAMĂ. 2004. Bucureşti. 2 Fără an Planşă. 96 p. FILIPAŞ. Vasile. Editura Bucureşti. Ştiinţifică. 1990. Bucureşti. ANTONIU. MITRACHE. Bucureşti. 208 p. 30. 184 p. Singur împotriva lui Ceauşescu. 167. 164. p. DANEŞ. Bibliografie la p. BULAI. Concepte. anul VI. Editura Academiei Române. George. PAPADOPOL. Trei ani de prefectorat 12 iunie 1930 – 12 iunie 1933. 5. Coordonatori George Antoniu. 2001. Reforma legislaţiei penale. 199 p. STĂNOIU. Editura Militară. Practica judiciară penală. FILIŞANU. Practica judiciară penală. Cristiana. Rodica Mihaela. ANTONENCO. 197-199. Editura Alma Mater. Coordonatori: George Antoniu. nr. BULAI. Coordonator George Antoniu. ARAMĂ. Bucureşti. George. 173. 174. STĂNOIU. ARAMĂ. 440 p. p. 2003. 1995. Cristiana. planşe . AVRIGEANU. 360 p. 1988. ClujNapoca. Bibliografie la p. 339 p.

2001. (Civica). George. 195. Ţigănuşu. Pe ce picior dansaţi? Misterul din fotografie. 1992. Editura Flacăra. antiterorism. ARAMĂ. ISTRATE. Călin.P. Nu trage Sahib. Bucureşti. 181 p. 2. ARDELEAN. falsificatorii artei. Editura Corint. ilustraţii . Bucureşti. Probele şi mijloacele de probă în contextul noilor reglementări ale Codului de procedură penală. în Investigarea criminalistă a locului faptei. poliţie dr. 1992. POPESCU. 2002. Aurel. LIŢĂ. Frank. 2005. George.G. 82 p. Janică. Editura Meridiane. X. 259-268. ARDELEAN. 49 p. ARĂDĂVOAICEI. Editura Militară. 1 (24).a. ARGEŞANU. Nesfârşita zi de ieri. 1998. Editura „Flacăra”. TRĂISTARU. 1970. 186. Bucureşti. Editura Eminescu. Editura Academiei Republicii Socialiste România. 2004. 1991.+105 ilustr. ARGEŞANU. ARION. Ion. 109-118. ARION. Bucureşti. 205 p. 189. 2001. ARMBRUSTER.176. contraterorism. Necuratul din Colga. Profesionistul. R. Istoria unei idei. 181. ARAMĂ. 206 p.. Bucureşti. în Buletin de psihiatrie integrativă. 215 p. Ţinta în mişcare. Bucureşti. 251-254. an XI. George. Institutul de Istorie „N. Terorism. Atlas de anatomie. Traducere din limba franceză de Gheorghe Szekeley. Cunoaşterea de sine. ARSENESCU. p. 184. ILIESCU. Bucureşti. Bucureşti. Arta falsificatorilor. 185.. Dr. Ion.. Bucureşti. vol. 2002. Criminalistica şi Criminologia în acţiune. Şeful Direcţiei Cercetări Penale. ARION. Editura Lumina Lex. 267-276. ARION. 191. VAIDA. ARION ŢIGĂNAŞU . 1972. Dan. perspective. 1983. p. Bucureşti. Bucureşti. ARAMĂ. Ştefan. ROŞU. Gheorghe. H. 194. (seria Atlase Corint). Editura Eminescu. Editura EDITIS. Metodologia folosirii rezultatelor cercetării la faţa locului în cazul evenimentelor de navigaţie maritimă pentru realizarea probaţiunii judiciare.. Bucureşti.Iorga” Biblioteca istorică XXXV). actualitate. 1985. Crimele din Barintown. Editura Antet. George. Trucaj. 190. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Adolf. 238 [240] p. ARNAU. Editura Fundaţiei „Premiile Flacăra”. Teste psihologice de autoevaluare. ARION. Ion. 282 [-284] p. 2002. 1997. 19 Inspectoratul General al Poliţiei Române Ilustraţie. 338 p. Penale din cadrul I. Şeful Direcţiei Cercetări 2 3 În text. Gheorghe. 304 p. 183. Enigmele anchetelor 182. f. 208 p. ARION ŢIGĂNAŞU. Ion. George. 1913. George. Ionel. poliţie 1 dr. 206 [208] p. Editura Luceafărul. Bucureşti. 187. 2004. Bucureşti. 191 p. 2005. Bibliografie la p. 112 p. Urgenţe psihiatrice prespitaliceşti. ARION. 1986. ARION. Istoric. H. G. Manual de teorie pentru uzul Gardianului de închisoare. 193. Romanitatea românilor. Chestor de 179.R. Editura Eminescu. 177. Bucureşti. PAINA. Ion. Rezumat şi tablă de materii în limba germană (Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice a Republicii Socialiste România. 180.. Bucureşti. 192. Asociaţia 178.. p. Iaşi. Atac în bibliotecă. 310 p.. judiciare. Culturală Sophia. nr. Editura Phobos Publishing House. Chestor de 1 196. 272 p. 317 p. ARĂDĂVOAICEI. Bucureşti. Editura Albatros. George. Din însemnările unui procuror criminalist. Jănică. Dumitru. 188. Soldaţii ultimei şanse. Mareşalul şi soldatul. 3 St. Editura Antet. Dr.

vol. C. Gheorghe. GOLU. [2] + VIII + 40 p. 118-121. Gheorghe. dr. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Atlas clinic de electroencefalografie. 217-220. MĂRCUŞ. vol. I. 1976. ARSENI. 23 p. I.. Ministerul de Interne. 205. gice desprinse din cercetarea la faţa locului. p. Gheorghe. G[heorghe]. 214. Urme formă lăsate de vegetaţie. în Tratat practic de criminalistică. Urmele de natură piloasă. I. 348-356. Contribuţii la istoria medicinii legale şi a 20 Fundamentul ştiinţific al constituirii . Gheorghe. Urmele de natură osteologică. 202. Editura Medicală. Bucureşti. Ministerul de Interne. Mina. Ministerul de Interne. antropologiei judiciare din România. Bucureşti.. 210-214. 1978. p. vol. L. dr. p. vol. ASANACHE. Mina. II. 207. I. Academiei. ASANACHE. Cu un cuvânt înainte de prof. L. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. în Tratat practic de criminalistică. în Tratat practic de criminalistică. Ministerul de Interne. vol. ASANACHE. Editura Bucureşti. Ministerul de Interne. univ. 508 p. 215. în Şcoala românească de criminalistică. Gheorghe. Ministerul de Interne. p. în Tratat practic de criminalistică. Urme ale altor ţesuturi moi. p. ASANACHE. 25-35. p. Ministerul de Interne. Gheorghe. 1976. p. metoda supraproiecţiei. 155-159. ASANACHE. Mina. DRAGOMIR. doc. 201. vol. ASANACHE. Gheorghe. Ministerul de Interne. ASANACHE. în Tratat practic de criminalistică. 1976. Gheorghe. Lucia. 244-245. Gheorghe. ASANACHE. Prof. 214-216. Ministerul de Interne. ROMAN. 207-209. Gheorghe. II. 1978. Expertiza scrisului cursiv alterat din cauza unor stări patologice. Expertiza urmelor lăsate de mâini pe corpul omenesc. [multigrafiate]. Ministerul Justiţiei. p. 68-75. Ministerul de Interne. 1978. 1976. I. II. Gheorghe. Aspecte etolo- 206. Alexandru Vladimir. în Tratat practic de criminalistică. (I) + I + 46 p. ASANACHE. Gheorghe. 1979. 203. Identificarea persoanelor după resturile osoase. 1981. Constantin. Rezumat în limba engleză. 2 Vol. vol. 198. 372 p. ASANACHE. 1978. 1986. p. 239-241. Mina. Ilie. Ministerul de Interne. cu fig. 265-280. vol. ASANACHE. Gheorghe. vol. p. dr. 183-184. vol. 209. 1975. Identificarea de persoane prin utilizarea metodei supraproiecţiei. I. Expertiza prin 204. DRAGOMIR. 216. 1976. II. CONSTANTINESCU. Mina. Ministerul de Interne. I-II. (II). în Tratat practic de criminalistică. VASILINIUC. Mircea.. 211.197. 1981. Istoricul neurochirurgiei româneşti. DRAGOMIR. şi portrete. 212. Gheorghe. Vol. MĂRCUŞ... ASANACHE. Gheorghe. II. fig. în Tratat practic de criminalistică. Urme biologice de natură vegetală. p. + erată. 1979. Expertiza urmelor de spermă. Ministerul de Interne. ASANACHE. Bucureşti. 1976. DRAGOMIR. Apărută cu ocazia celui de-al XVI-lea Congres internaţional de istorie a ştiinţei. ARSENI. în 20 de ani de expertiză criminalistică. ASANACHE. DĂNĂILĂ. Urmele de spermă. PĂŞESCU. 1976. 1983. p. ASANACHE. DRAGOMIR. Psihoneurologie. 213. vol. în Tratat practic de criminalistică. Ministerul de Interne. 210. Constantin. Ioan Moraru. 199. Ignat. 208. Bucureşti. I. Urmele de salivă. în Tratat practic de criminalistică. ASANACHE. ASANACHE. M. 203-207. Expertiza urmelor lăsate de dinţi pe corpul uman. Gheorghe. 236-239. 1976. p. doc. ARSENI. Gheorghe. 1978. Bucureşti. p. CIUREA. în Tratat practic de criminalistică. vol. p. în Tratat practic de criminalistică. 200.

232. 221. 140-149. Gheorghe. Dr. ASANACHE. ASANACHE. Aspecte din lor de îmbrăcăminte lăsate pe corpul uman. Expertiza urmelor radiologice judiciare în serie relevă rezultate neaşteptate. Ministerul de Interne. Dr. p. p. Expertiza urmelor practica medico-biocriminalistică de cercetare la faţa locului. 14-15. Gheorghe. a cadavrului . ASANACHE. ASANACHE. 1980. Bucureşti. ASANACHE. p. Gheorghe. 234. 110-113. 222. Dr. în Criminalistica. în Criminalistica. Dr. p. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 173-174. 44. nr. septembrie 2004. ASANACHE. Ministerul de Interne. Gheorghe. 229. anul V. p. Ministerul de Interne. 1980. nr. iulie 2004. Dr. 228. p. Interpretarea 224. Gheorghe. Constantin. ASANACHE. în Tratat practic de criminalistică. ASANACHE. în Tratat practic de criminalistică.portretului vorbit. Neprelevarea lor de încălţăminte lăsate pe corpul uman. 101-105. Ministerul de Interne. examinării materialului osos cranian prin transluminare este corespondent cu cel al investigaţiei anatomo-radiologice medico-biocriminalistice. p. 2004. p. 29-30. CONSTANTINESCU. martie 2004. 2003. 31. vol. radiologice judiciare în serie avantajează decursul examinărilor balistice judiciare. p. 6. noiembrie 2004. ASANACHE. p. septembrie 2003. ASANACHE. Mihăiţă. Examinarea urme- reicipientelor găsite lângă cadavru a împiedicat stabilirea eventualelor surse a intoxicaţiei. Ministerul de Interne. 2003. Examinarea urme- comparativă de material cadaveric scheletat – osos. Alina. Mihăiţă. Bucureşti. 4. ION. nr. ianuarie 2004. ASANACHE. 1982. 217. 29-30. Dr. Gheorghe. 146-147. 1. ASANACHE. nr. Gheorghe. ASANACHE. 11-12. mai 2004. Alina. Gheorghe. 21 eronată a naturii semnului de violenţă principal determină căutarea unui autor „fantomă”. anul V. ASANACHE. în Criminalistica. vol. Gheorghe. CRĂCIUN. Dr. în Criminalistica. 219. Gheorghe. în Criminalistica. Dr. În absenţa modificărilor specifice se demonstrează totuşi particularitatea stării de fapt consideraţiuni medico-biocriminalistice. III. în Criminalistica. ASANACHE. Rezultatul Gheorghe. 5. în Investigarea criminalistică a locului faptei. vol. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. anul VI. IV. ASANACHE. Examinarea 218. Mircea. Factori ce intervin în procesul reconstituirii trăsăturilor fizionomiei în portretul vorbit. STROILĂ. ASANACHE. p. anul VI. Gheorghe. Distrugerea practic totală prin calcinare. p. Dr. 233. 1980. 22-23. 231. anul VI. 6. 226. IV. Valoarea practică demonstrată prin desen-schiţă ilustrând principalele trăsături morfofiziologice ale făptuitorului. 22. 1979. R. 220. Gheorghe. Bucureşti. p. CRĂCIUN. 230. 3. nr. în Tratat practic de criminalistică. Gheorghe. p. Ministerul de Interne. Investigaţiile biologice de natură vegetală. vol. III. STROILĂ. Dr. Ministerul de Interne. anul VI. 16. 225. în Realităţi şi perspective în criminalistică. p. vol. Examinarea anatomo-radiologică medico-criminalistică a materialului cadaveric evidenţiază detalii descriptive vizând indicii despre starea de sănătate a persoanei. în Criminalistica. 12-17. Examinarea urmelor lăsate de noduri pe corpul uman şi pe obiecte. noiembrie 2003. 242-244. anul VI. Gheorghe. 1982. p. 2. în Tratat practic de criminalistică. în Tratat practic de criminalistică. p. nr. 175-177. ASANACHE. 106-109. 227. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Gheorghe. p. Gheorghe. în Criminalistica. 223. nr. Gheorghe. Investigaţiile – formă lăsate de vegetale. 6. nr. anul VI. Particularităţi ale dentiţei folosesc la identificarea omorului. III. 1979.

martie 2005. 241. nr. Scris şi persona- medico . de la sacrificiu la supravieţuire. 2002. p. ASTĂRĂSTOAE. 33. ASANACHE. 2005. ASANACHE. p.. Expertizare C. Editura Luceafărul.. Dr. nr. nr. 245. p. Bucureşti.. Gheorghe. Andrei. ASANACHE. Aspectul particular al cicatricelor postoperatorii urgentează identificarea cadavrului. 237. doc. Dr. Prof. 248. ASANACHE. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. nr. ASANACHE. V. Traducere din limba engleză de Irina Nicolaescu. 2001. 256 [258] p. Genetică versus bioetică. 19. ATHANASIU. p. 306-309. bio-criminalistică complexă pentru stabilirea identităţii cadavrului de identitate necunoscută. în Criminalistica. Dr. Gheorghe. p. Repere – postumă de gambă – motiv de suspiciune a identităţii stabilite. ASANACHE. Gheorghe. nu a comis un act suicidar. 2006. Rolul şi Vasile. 41-45. p. Gheorghe. 16. 4. 236. 247. anul VII. de determinare a agentului vulnerant – documente de arhivă din secolul XIX. nr. ASANACHE.biocriminalistică complexă demonstrează o disimulare a omorului. anul VIII. XIX) în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Gheorghe. 144 p. Braşov. Prezentare a raportului de expertiză. ATHANASIU. Gheorghe. Dr. contribuţia probelor de natură predominant medico-biocriminalistică în stabilirea adevărului. anul VII. 244. Bucureşti. Andrei. în Criminalistica. Editura Elensis. Eleva. Criteriologie şi lege ferenda în unele instituţii penale. Gheorghe. în Criminalistica. 157-162. Bucureşti. Dr. 1. Dr. noiembrie 2005. 249. Dr. Expertiza 251. septembrie 2005. p. p. 2005. FURNICĂ. 324 p. decedată virgină. 23. Iaşi. anul VII. 3. Dr. Disimularea 243. 1983. cu fig. aprilie 2006. august 2006. Dr. 235. Editura Medicală. în Criminalistica. Bibliografie la p. ASANDREI. DAMIR. Ortansa. 6. 5. Dr. anul VII. 3. Dr. Gheorghe. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 31-32. anul VIII. în Criminalistica. Cristina. 373-381. Dr. 2006. 4. 13. Hans. Amputaţia omorului prin accident mortal de tren. p. Universitatea Transilvania. 22 litate. 2. în Criminalistica. în Criminalistica. 240. nr. Elemente de psihologie medicală. Modalităţi facilitează identificarea victimei prin prezenţă restantă de proteză dentară. iulie 2005. 382-384. p. iunie 2006. Dr. p. Gheorghe. Particularităţi 246. în Criminalistica. 1970. 8. 250. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Bucureşti. 242. ASANACHE. Modalităţi de identificare de persoane aplicând metoda portretului vorbit – documente de arhivă (sec. 2. Gheorghe. 238. anul VII. nr. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. Dr. Institutul de Medicină Legală Iaşi. ASANACHE. STOICA. 251-256. Ploieşti. p. ASANACHE. ale dentiţiei servesc la identificarea victimei omorului. ASANACHE. ASKENASY. ASANACHE. p. anul VIII. Editura Luceafărul. Mandibula Gheorghe. Bucureşti. 156 p. p. anul VII. Dana. cadru din activitatea Laboratorului de Antropologie judiciară din Institut. ASTĂRĂSTOAE. mai 2005. în Criminalistica.nou-născutului nu a împiedicat stabilirea vinovăţiei pruncucigaşei. 239. Bucureşti. Cercetări asupra dinamicii evenimentelor rutiere pietonautomobil. . Gheorghe. 38. nr. 252. 39. 223 p. nr. Dr. 2005. ianuarie 2005. în Criminalistica. 1996. Editura Polirom. Canibalismul. Editura Ştiinţifică.

Portret vorbit. dr. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Curs de grafologie. şi 1:5. Ilustr. SMITH. ATHANASIU. Homo musicalis. 260. 257. ATHANASIU. RADU. Coordonator: conf. Serviciul Tehnico-Ştiinţific). doc. 34 p. docent. Facultatea de Psihologie).1997. Expert criminalist. 1:1. Despre autenticitate. Bucureşti. Eseuri. 143 p. 469-494. univ dr. Prof. doc. planurile topografice la scările: 1:2. Despre autenticitate. Introduction to Psychology.. 184-186 p. Române de Grafologie. Membru al Societăţii Internaţionale de Psihologie a Scrisului. Constantin. C. 262. Medicină şi muzică. anul V. Prefaţă şi cuvânt înainte şi în limbile engleză şi rusă. 1. 266. RADU.000.. 142 [-144] p. Gheorghe Niculescu. B. Mircea Ifrim. dr. 1988. 261. 1996. RADU. Vol. 1998.. Andrei. Membru al Asociaţiei Grafologice Italiene. 2003-2004. 1962. Editura Minerva. Prof. 264. Bucureşti. cerbulescu. Tabla de materii şi în limba engleză. 11-12. Prof. Atlas al Societăţii Române de Grafologie. în forzaţ. 254. nr. Andrei. Tratat de grafologie. Membru al Societăţii Franceze de Grafologie. Bareliuc. doc. Constantin. Harcourt Brace & Co. ATKINSON. ATHANASIU.. Organele interne. Tendinţa criminală în scris. p. Bucureşti.000. 111 p. dr. Membrul inferior [de] Dr. 93 [-96] p. ATHANASIU. Grafologia criminologică. dr. E. 1996. 205 p. 303 p. dr. Trunchiul. 255. Bucureşti. 107-113. Prof. 263. Preşedinte al Societăţii Române de Grafologie. 2003. Bucureşti. Bucureşti. 104 p. cu ilustr. Atlas de anatomie umană. Industriei Alimentare.. ATHANASIU. Bucureşti. Constantin. I. Ediţia a II-a. univ. RADU. doc. Bibliografie la p. Editura Tehnică.00. Editura Oscar Print. Prefaţă de Constantin BălăceanuStolnici. cu fig. 2006. 212 p. Bibliografie la p. Prof. dr. Caracterologie şi grafologie. Prof. Editura Paco. doc. Tiberiu Maroş.J. Vol. univ. Influenţa suferinţei şi a bolii asupra personalităţii şi operei marilor creatori de cultură. (Ministerul Agriculturii. Preşedinte al Societăţii Române de Grafologie. Fla. Editura Medicală. (Ştiinţa şi tehnica pentru toţi. 1971. (Universitatea Independentă Titu Maiorescu. Atlas de semne convenţionale pentru 258. Eseuri. Modul de trăire autentică şi neautentică. Andrei. D. Secretar general al Societăţii Române de Grafologie. ex-preşedinte conf. 267. Constantin. doc. Mircea Ifrim. Andrei. Bibliografie selectivă la p. Andrei. 494 p.. Direcţia Generală de Fond Funciar şi Cadastru). membru al Societăţii Române de Grafologie. Coordonator: 259. Editura Tehnică. dr. Caracterologie şi grafologie. Editura Pan-Publishing House. Andrei. dr. 268.253. 265. ATHANASIU. N. Bucureşti. univ. Prefaţă de dr. Cerbulescu . Tiberiu Maroş. (Seria Interferenţe). Andrei. Suferinţă şi creaţie. 256. ATHANASIU. Andrei. univ. Andrei. Editura Tehnică. 186 p. doc. în Criminalistica. Muzică şi medicină. doc. (Direcţia Generală a Miliţiei. R. Bucureşti. Dr. Gheorghe Niculescu.C. revăzută şi adăugită. 1996. dr. Cunoaşterea personalităţii prin scris. ATHANASIU. Cerbulescu. Analele Universităţii „Titu Maiorescu“. Gheorghe Niculescu. Prof. dr.E. BEM. Facultatea de Drept. (12th edition).. Mircea Gh. Autori: C. ianuarie 2003. dr. 1983. 127 [-128] p. Extremitatea cefalică. prof. R. 1998. Mircea Ifrim. ATHANASIU. Bucureşti. Editura Humanitas. Andrei. Secretar general al Societăţii 23 de anatomie umană. Ifrim. 128 p. Silviculturii şi Apelor. Membrul superior. ATHANASIU. & NOLENHOEKSMA. Atlas. Orlando. Marin Voiculescu. ATKINSON. Autori: prof. Bucureşti. Expert criminalistic. Seria Medicina pentru toţi 38). ATHANASIU. dr. RADU. II. S. L. Andrei. Tratat de psihologie medicală. Conf. Constantin. 2000.

Belgique. 293-296.[postfaţă de prof. 8. Ediţia a 2-a. în parte color. Chişinău. 296 p. doc. AUERBACH. dr. Cerbulescu. 5 année. Bucureşti. 1931.. Criminalistica. 275.. 272. Bibliografie la p. AVRAM. univ. dactyloscopiques. ilustr. p. 990 p. Defecto- 270.S. postfaţă şi în limba engleză. dr. 2001. univ.. 1933. B. ilustr. S. de. 274 p. de anatomie umană. no. 2002. 273. Profesor la Universitatea din Cluj / Regele Ferdinand I Sibiu. Coordonator: conf. AUTORENKOLLEKTIV (COLECTIV): Handbuch fur Kriminalisten. Gheorghe Niculescu. Facultatea de Sociologie-Psihologie). Doctor în Medicină şi Medic al Districtului Ilfov. Bucureşti. Ministerul de Interne al RDG). prof. Sub redacţia profesorului universitar R. univ. 1987. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti. dr. Sibiu. dr. Voiculescu.. N. 276.G. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 286 p. postfaţă de prof. (Universitatea Spiru Haret. Lisboune. CORUHOV. 4 f. în R. AZNAR.S.I. Editura Litera. dr. Medicină legală. V. 1933.A. Ioan Pop de Popa]. Editura Norma. înaltul patronaj al / M. Vol. AZEVEDO. Bibliografie la p. 481-483. 1860. Leipzig Otto Harrassowitz. Prefaţă şi tabla de materii şi în limbile engleză şi rusă. Auerbach. doc. Monica Delicia. Ortografie pentru toţi (30 de dificultăţi). Atlasul Lingvistic Român. 277. Iosif N. + 187 p. Belkin. 274. BELKIN. Mircea Ifrim. 8. I / Suplement / Termeni consideraţi obsceni / De / Emil PETROVICI /. Imprimerie nationale. Muzeul Limbii Române. Antriche et Italie). Bucuresci (Impr. Editura Fundaţiei România de Mâine. no. 477-480.I. E. 296 p. în R. 1985. Neves. Ministerium des Innern der DDR (Manual pentru Criminalişti.N.P. 1984. ROSSINSKAIA.. Publicat sub logie şi logopedie. J.R. în forzaţ. Berlin. Atlas 272.V. 5e année. Iu. La photomicrographie métrique dans la Police Scientifique et dans la e Médecine Légale. Anunţătorului Român). Sistemul nervos şi organele de simţ. 10 pagini format A2. R. Moscova. 24 . Bareliuc.C. Ediţia a II-a. 1942. Mioara. prof. 280 p. AVERIANOVA. Manual. AVRAMESCU. univ. Regelui Mihai I / De Muzeul Limbii Române / Sub conducerea lui Sextil Puşcariu / Profesor la Universitatea din Cluj / Regele Ferdinand I Sibiu / Membru al Academiei Române. p. III.C. 1983 [Oradea]. univ. 269. T. Publikationsabteilung (Direcţia Publicaţiilor). Redigeată de I. 278. Sur l’origine des lignes blanches 271. dr. AZNAR. Partea II (ALR II) / Vol. Médecine légale et police criminelle. (France.

. nr. Bibicescu. Lt. în Expertiza Tehnică 62. George. I (A-C). Law. Halucinanta aventură a stupefiantelor. BARA. col. inspecteurs de la sureté.col. RĂDULESCU. Berlin. 288. tabele 3 Inspectoratul de Poliţie al Judeţului . Unele aspecte ale consumului de alcool în accidentele rutiere. Daktyloskopie (Dactiloscopie). în Aspecte medico-sociale ale accidentului rutier. C. Determinarea vitezei de impact a unui autovehicul în cazul ruperii unui stâlp din beton armat (exemplu de calcul). D. avec 139 figures noires et coloriées dan le texte et 2 planches coloriées. martie 2000. BERDAC. + 82 p. Librairie.. Ex-Conseilleur technique du Service de l’Identité judiciaire. Librairie J. Baillière et Fils. 1971.. 1831-1918. médecins légistes. Istoria secretă a crimei organizate din America: povestea primilor 100 de ani ai Mafiei. 291.A. officiers de police judiciaire. V. 281. Falsificarea biletului de bancă de 100 lei [de] Gheorghe Adam-Petrescu şi alţii. Précis de police 286. Librairie J. 2 + 10 f. gardiens de Dan. 256. 283. anul I. Editura Continent XXI.. J.P. 1912. BALTHAZARD.-B. 1977. 1987. I. BALSAMO.. BABOIAN. 2 f. vol. Avec 21 figures.-B. S. + 2 f. 181 [-183] p. London. 284. BAGDASAR. 1-15. Professeur de médecine légale á la Faculté de médecine de Paris. Costel. 79 [84] p.. 1994. BALLSCHMIETER A. BANCIU. 1934. A. 2. TEŞAN. inspecteurs de la sureté. p. D.. Baillière et Fils. Ex-Conseilleur technique du Service de l’Identité judiciaire. ** Eléments de Médecine Légale. Traducere din limba engleză de Florin Sicoe. Professeur de médecine légale á la Faculté de médecine de Paris. pl. 1 Bibliografia românească modernă. (Imprimeria Băncii Naţionale a României). 487 p. V.. R. nr. 280. officiers de police judiciaire. Societatea crimei sau Sub ceas. BALTHAZARD. Spărgători identificaţi după urmele de… mănuşi. Mihăiţă. Paşaport pentru infern. CARPOZI Jr.I. 128 p. membru de l’Académie de médecine. prisonns. Bayle. 292. Serviciul Biletelor False). Mafia S. Précis de Médecine DROC. 390 p. 289. I. Constantin. Titlul de la începutul textului: Memoriu asupra falsificării biletului de 100 lei. scientifique. DROC. anul 8.+ 16 f. 1922. Troisième éntièrement revisée. Banca ş. E[ditura] P[olitică]. Bucureşti. Computers and the 282. Paris. XI + 612 p. (Banca Naţională a României. Bihor. 1936. Dic. 1908. Buletin documentar editat de Corpul Experţilor Tehnici din România. săvârşită de G..-B.. A l’usage des magistrats. în Revista Criminalistica. Paris. William. N. Orientări filosofice contemporane. A l’usage des magistrats. p. HELMBOLD.G. 1970. 1921. şeful 3 Serviciului Criminalistic din I. Petrescu-Adam şi alţii. médecins légistes. diagrame. V. gardiens de prisonns. în Ministerium des Innern Publikationsabteilung (Direcţia Publicaţiilor din Ministerul de Interne). BALTHAZARD. 12-14. BANCIU. 1990. N[icolae]. Paris. SLAVOV. BALTHAZARD. BANCIU. p. Légale.. Editura ALLFA. Payent et Ruby. 285. Paris. Bucureşti. PERJU. pl. semnat de I.. Lt. Corupţia şi crima organizată în România. 2001. Précis de Police Scientifique. BALACI. 287. BAINBRIDGE.B 279. Pitman. 262 [264] p. membru de l’Académie de médecine. Précis de Police Scientifique. tab.J . Bucureşti. 290. Paris. Baillière et Fils. cu ilustr.a. Note de Victor Ionescu. Naţională a României 1. 2 Tabel. Editura Sport-Turism. mai 1999. 3. expert criminalist. Bucureşti.. Sorin.

Aplicarea legii penale în spaţiu şi timp. p. 250. 249. 26 294. 4 année.5. 463 [-464] p. vol. doctorand în ştiinţe medicale. BARBUC. univ. .. Laboratorul de Genetică. 2002. Editura Ştiinţifică. 254. Cartoteca monedelor false. 2 vol. 698 p. A propos d’une récente épidémie d’intoxications par les e gateaux a la crème. Introducere în dreptul poliţienesc român. Editura Lumina Lex. 270 – 279. BARBUC. 307 p. dr. 1997. 251. VAIDA. BASARAB. 252. Cluj-Napoca. II. 2001. p.I. Matei. Dr. dr. Hadrian. Partea generală. BARA. 262. 261. 1970. Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici“. Ministerul de Interne. 1980. p. 480 p. Falsuri ale paşaportului românesc. 246. Introducere în dreptul poliţienesc român unificat. 336 p. geamuri şi parbrize. VAIDA. BATTLEY. BASARAB. Cluj. BARBU. BATANEAC. Cluj-Napoca. its object and relations with the juridical sciences. Ediţia a II-a. 259. Concluziile expertului criminalistic şi rolul lor în procesul penal. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 5. 54-56. Tudor. I. Examinarea fragmentelor din faruri. 350-355. II. Cluj. Oradea. Oradea. Separatum). p. 2 vol. Editura Lex. BARBU. 1969. vol. Cromozomul Y . Importanţa valorificării datelor în investigaţia criminalistică a locului faptei. Comisar-şef de poliţie. în R. Adina. Teodor. Constantin. BARAC. 453-458. septembrie 2002. The notion of criminal invetigation. Constantin.. vol. p. 1985. [Bucureşti]. 272-276. revăzută şi adăugită. Matei. Harry.a. 248. III. p. 415 p.. Bucureşti. Ministerul de Interne. 255. I. 1980. Etienne. Cluj [1967] p. Teodor. Litografia Universităţii “Babeş Bolyai“. 503 [-504] p. Ediţia a II-a. Vol. 253. BASARAB. în Investigarea criminalistică a locului faptei. anul IV. BASARAB. Matei. Tudor.. 260. 2003. Lidia.C. BARA. Bucureşti. 207-209. în Tratat practic de criminalistică. Ediţia a IV-a. Unificat de maiorul Vasile Barbu. BARBU. 1973. BARBARII. vol. 131-141. Serviciul Criminalistic. Matei. Constantin. ALBINARU. Vasile. prof. dr. 27-29. Vol. Bucureşti. Editura Alma Mater. Matei. Ministerul de Interne. Single finger prints. vol.. no. 764 [-768] p. Baroul de Avocaţi Caraş-Severin. 2003.293. nr. 1932. 256. Ministerul de Interne. f. p. în Criminalistica. Lucian. 1930. Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bihor. Editura All Beck. p. + 1 f. Conf. p. Curs. Drept procesual penal. Stationery office. Hadrian. lanterne. tab. 150-155. în Tratat practic de criminalistică. Matei. 247. Examinarea actelor nedatate sau cu datare falsă. Posibilităţi de examinare prin tehnica poligraf a persoanelor cu diagnostic psihiatric. BASARAB. Ligia. Prof. Partea generală. 245. (Maiorul Vasile). BARBU. Bucureşti. în Tratat practic de criminalistică. Jurisprudenţă penală. Series Jurisprudentia. p. 257. BARBU. Subcomisar de poliţie dr. 2004. Tipografia „Cosmos“ [1927]. Cuvânt înainte de Nicolae Barac. Drept penal. în Tratat practic de criminalistică. 1978. 320 p. 258. III.o nouă perspectivă pentru identificările ADN judiciare. 143 – 153. London. + 1 Anexă. Partea generală. Constanţele şi variabilele dreptului penal. medic primar legist. Series Jurisprudentia. 1972. Drept penal. II. BASARAB. 156-159. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. 1967. în Studia Universitatis Babeş-Bolyai. V. (Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Criminalistică. vol. BARRAL. Expertiza scrisului cursiv deghizat.

204 p. Editura Nemira. VORNICU. 570 p. în Criminalistica. Seminarul de perfecţionare a procurorilor criminalişti. 2002. 277. Subcomisar de poliţie. Drd. Editura Eurosong & Book. ianuarie 2000. ZAMFIR. BAUMONT. Claudiu. Examinarea actelor alterate prin ştersături. Hacker. (uz intern). Bucureşti. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Ministerul de Interne. Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt. 269. 158 p. Sandra. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Gh[eorghe]. Sinaia. P. Radu. 1971. Anca Elena. 267. BALTAZIU. p. Cătălin. BĂLIN. p. Traducere din limba franceză de Alina Mihaela Băluţ. 1. Editura Tehnică. p. BĂLTEANU. Schleusungs und Schleuserkriminalität [Criminalitate la frontieră (călăuzire)]. Darie. Consideraţii privind identificarea persoanei după semnalmente. În miezul Afacerii Dreyfus Traducere din limba franceză de A. p. Ilie. L[ucian]. Călin. V. Contribuţii la studiul istoriei regimului internaţional de navigaţie pe Dunăre. Membru al Institutului Franţei. Cătălin. Cauzele tehnice ale incendiilor şi prevenirea lor. 10-16. Ministerul de Interne. 1. BĂLTEANU. Procuror. BĂLAN. expert criminalist. 275. BĂDULESCU. Editura Luceafărul. 1985. 276-284. Patrick. BĂRBULESCU. 3. mai 2001. în Criminalistica. 271. DUNGACIU. 199-204. Lübeck. MIHĂIESCU. Elena. DEGERATU. 384 p. p. 1980. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 2005. în Criminalistica. Dan.P. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Cartoteca urmelor digitale. Schmidt Römhild. vol. 346348. Bucureşti. BĂLUŢĂ. I. GLASER E[dwin]. Essen. Bucureşti. nr. Editions Mondiales. Silogistica tradiţională şi modernă. BOROI. vol. Alexandru.263. RADU. p. CRISTEA. CANJA. Pavel. 27 270. Berlin. George. în Tratat practic de criminalistică. Regimul de drept internaţional al navigaţiei pe Dunăre până la Convenţia Dunării din 18 august 1948. p. Bucureşti. nr. Geopolitica integrării europene. 273. BĂLAN. 7-9. Masterand. MĂRGINEAN. Ioan. Cercetarea la faţa locului în cazul infracţiunilor de omor. Erotismul şi pornografia. Paris. 264. 1998. 141-146. Bucureşti. BAUMBACH. 1985. Colonel. BĂDESCU. 22-23. procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Maurice. ediţie revăzută şi adăugită. Valorificarea urmelor de destratificare în probarea vinovăţiei autorilor unor infracţiuni. în Tratat practic de criminalistică. Bibliografie la p. 266. nr. Editura Ştiinţifică. anul VIII. Ioan. Ministerul de Interne. 54-58. Ion. Noile tendinţe mondiale în acţiunea politicilor de apărare a securităţii statelor şi de combatere a terorismului. Editura Universităţii din Bucureşti.R. Toader şi B. . Cătălin. anul III. BĂLTEANU. Constantin. 1996. 88-90. ABRAHAM. SAVA. Colonel. Aurel. 1980. 274. TOMA. BĂLTEANU. 2002. 272. 38 p. 566-570. p. 268. 276. Cătălin. 278. Cartoteca scrisului dactilografiat.. Bucureşti. Ştiinţe criminalistice. 2006. Contribuţii româneşti. Bucureşti. BĂLTEANU. Jörg. Balistica – o ştiinţă cu bătaie lungă. BAUDRY. 1957. Octavean. 1976. 432 p. BĂDULESCU. Expert criminalist. Bibliografie la p. Ionel. vol. (uz intern). 265. anul II. Cătălin. p. DUNGACIU.G. Armele LEP. Institutul de criminalistică al I. 20-24 noiembrie 2000. V. Editura Politică. februarie 2006. Ionel Nicu. vol. III. 424-432. Titlul original: Au cœur de L’Affaire Dreyfus. Comisar-şef de poliţie. în Tratat practic de criminalistică.

DERMENGIU. Lucian. GHEORGHIU. DRAGOTEANU. 279 p. SCRIPCARU. vol. DERMENGIU. vol. 1993. Aspecte toxicologice. Titlul şi tabla de materii în limbile engleză şi rusă. Editura Academiei Române. vol. BELIŞ. 293. 1995. DERMENGIU. 28 Fără editură . SCRIPCARU. 832 p. 1992.. vol. PANOZA. Marius. BECHEANU. 286. CIUREA. 1993. p. PODOLEANU. POPA. 175 p. Bucureşti. Ioan. II. Editura Medicală. dr. Cristina. Viorel. BELIŞ. 165 p. Traumatologie mecanică în practica medico-legală şi judiciară. Medicină legală. Vasile. 287. 3. Gheorghe. Vladimir. Bucureşti.. II. 342-357. BELIŞ. Post Mortem Interval Estimation (II). Ion. Editura Medicală. DRESSLER. Dan. Editura Ion Creangă. BELCEA. p. TRANDAFIR. 281. BELIŞ.. BELIŞ. CONSTANTINOVICI. IOSIPESCU. NANEŞ.279. p. Carmen. GACEA. 290. Vladimir. Vladimir. Cesare. Prof. univ. Cristian. BECCARIA. Autorii (în ordine alfabetică): ASTĂRĂSTOAE. Silvia.R. Vol. Bucureşti. Editura Ştiinţifică. 107-111. D. cu ilustr. Vlad Alexandru. 1994. DRUGESCU.. ŞCHIOPU. BEJAN. Determinarea intervalului postmortem – IPM (I) în Revista Română de Medicină Legală. POPESCU. 291. Bucureşti. I. 285. GRIGORUI. (Ştiinţa pentru toţi – Seria Medicală). Dan. 1981. Călin. univ. GANGAL. Editura Teora. Despre infracţiuni şi pedepse. 1 N[atalia]. Bibliografie la p. în Revista Română de Medicină Legală. DRAGOMIRESCU.. Îndreptar de practică medico-legală. univ. Alexandru. Aromânii în imagini până la jumătatea secolului XX / Les Aroumains dans images jusqu a la moitié du XX-é Siécle / The Aroumainians an illustrated life in the first half of the twentienth centurii. Mihaela. Bucureşti. nr. dr. Bibliografie la p. nr. Octavian. Gh[eorghe]. NANEŞ. 236 p. Vladimir. 2 vol. Bucureşti. Prof. E[ugeniu] M[imii]. 1988. Natalia. Constantin. Manual de instrucţiuni pentru sergenţii de oraş şi agenţii de poliţie. 2004. POPESCU. Conf. I. dr. În ajutorul medicului de medicină generală. clinice şi medico-legale în etilism. Bucureşti. 1985. f. I.. NANEŞ. 158 p. VASILESCU. 283. Riscurile consumului de alcool. Ministerul Justiţiei. SCRIPCARU. Bucureşti. dr. 1923. STATE. C[onstanţa]. 1 . Traducere din limba italiană de Armand Roşu. p. I. Vol. Organizarea învăţământului medico-legal în România. nr. prefaţă de Alexandru Balaci. BELIŞ. Cristian. 153-160. 294. Ionuţ. PANAITESCU.e. Valeriu. 2. univ. Prof. 280. 2. Tratat de medicină legală. 282. Valentin. DERMENGIU. NICOLESCU. BELIŞ. Vladimir. Vladimir. 976 p. Vladimir. DRAGOMIRESCU. BELIŞ. 43 p. 137-149. Constanţa. cu fig. BELIŞ. Elisabeta. DROC. nr. 1. V[iorel]. BELIŞ. Virgil. CIORNEI. Vladimir. Lucian. Dan. 1973. Lucian. Gheorghe. Dan. PANAITESCU. Vladimir. 190 p. Editura Medicală. 288. Constanţa. Milan Leonard. Bucureşti. Ioan. în Revista Română de Medicină Legală. 1979. BELIŞ. Oradea-Mare. 95 p. Editura Medicală. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Vladimir (coordonator). BUDA. Dan. T. 289. 1965. BELIŞ. Infecţia cu virusul imunodeficienţei umane la cadavre autopsiate. 199 p. 1993. 226-227. 212 p. şi tab. Vladimir (sub redacţia). Vladimir. în Revista Română de Medicină Legală. Editura Academiei R. Prof. 292. Paul. (Premiul „Victor Babeş“ al Academiei Române). dr. I. DRUGESCU. Bucureşti. IONESCU. Studiu introductiv de Vasile Papadopol. 1990. BEDA. Investigarea microscopică în medicina legală. TAŞCĂ. DROC.S. Constantin. 284. GĂICULESCU. CURCĂ. Posibilităţile expertizei balistice în stabilirea poziţiei victimei şi a trăgătorului. Corneliu. Dan. 1993. 198-199. V[irgil]. Romania. M. univ. ABC filatelic. CURCĂ.

1997. Prof. BELGRADER. Marius. Editura Ştiinţifică. Cartoteca modului de operare. univ. 2003. p. Civilisation et infractionalité. 314. Editura Juridică. (uz intern). Rio de Janeiro. Cadru juridic şi deontologic al practicii medicale – responsabilitatea medicală. Amprenta genetică în practica medico-legală. 3. Curs pentru facultăţile de drept. 306. . vol. Simpozionul de perfecţionare a procurorilor criminalişti. Cristian. 1985. 3. Vladimir. volum 13. Vladimir. IAROSIEWICZ. 275-276. CURCĂ. Felisbello M. 2002. Editura Viaţa Medicală Românească. Medicina legală. în Revista Română de Medicină Legală. BELIŞ. nr. p. Prof. Editura Juridică. BELIŞ. Dimensiunea etică şi legislativă a transplantului de ţesuturi şi organe. Identificando a impressao palmar. V. 162 p. univ. 3. vol. în Revista Română de Medicină Legală. nr. nr. GANGAL. 79-81. Milan L. (uz intern). 310. Editura Bucureşti. dr. p. 315. 2. ŢEBEICA. Cristian. 12. Vladimir. 299. dr. 297. 296. Vladimir. iunie 2005. PĂŞESCU. Nicolae. V. în Revista Română de Medicină Legală. BELIŞ. martie 2005. 312. univ. Marius. în Revista Română de Medicină Legală. 300. 313. 280 p. 29 304. Edmund. Gheorghe. urgenţe Scripta. Nicolae. nr. V. Ministerul de Interne. nr. 1998. BELIŞ. Prof. 1959. Val. „Medicina Legalis tota prudentia est”. volum 13. Vladimir. Vladimir. V. BELIŞ. Bucureşti. Gheorghe. 2. BELIŞ. univ. p. 311. nr. Vladimir. 2000. 1934. volum 12. Bucureşti. în Tratat practic de criminalistică. nr. p. 307. 157-160. 310 p. Vladimir. Bilanţul activităţii reţelei naţionale de medicină legală pe anul 2004. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. BELIŞ. vol. 305. 1998. Medicina legală în practica judiciară (manual pentru jurişti). nr. BELIŞ. BELIŞ. Vladimir. 1997. vol. vol. 308. 298. 301. BELIŞ. Bucureşti. 127 p. 1997. 2002. Sinaia. în Tratat practic de criminalistică. Un cod al deontologiei medico-legale. Cartoteca antropometrică. 3. Vladimir. Ghid de medico-judiciare. dr. vol. V. Vătămarea corporală şi abuzul sexual intrafamilial la minori. Vladimir. vol. BELIŞ. PĂŞESCU. 2. Vladimir. Vladimir. Moartea programată – o realitate doar la nivel celular?. Marius. 1. iunie 2005. 303. 2000. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Quo vadis medicinal legalis? în Revista Română de Medicină Legală. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. BELIŞ. BELIŞ. Vladimir. 20-24 noiembrie 2000. dr. BELLETTI. Vladimir. 1997. V. BELDIE. 1997. Vladimir. p. Cristian. în Revista Română de Medicină Legală. CURCĂ. BELIŞ. 2. Republicat în 2001. De la opinii la doctrină. septembrie 2004. VI. 28-39.295. BELDIE. în Revista Română de Medicină Legală. nr. vol. 302. 1-4. BELIŞ. 1995. Dimensiunea etică şi medico-legală a consimţământului la actul medical. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. 133-140. Manualul filatelistului. 3. 1995. 1985. CURCĂ. Locul bioeticii în medicina modernă. Bucureşti. BELIŞ. volum 13. V. 330 p. Tiberiu. p.1. BELIŞ. GANGAL. 309. nr. Prof. 129-133. DRESSLER. vol. GANGAL. nr. Rolul şi calitatea activităţii de expertiză în probaţiunea judiciară. în Medicina Modernă nr. Vladimir. Ministerul de Interne. III.

Cercetarea omorului. 327. SANDU. 121-149. în Tratat de metodică criminalistică. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Ion N. 329. Constantin. Tokyo. p. vol. I. BENDESCU. New York. 21-77. V. C. BENECKE. Editura Carpaţi. 1992. Editura Ministerului de Interne al RDG). Springer. Particularităţile cercetării uciderii şi a vătămării corporale din culpă . Paris. DUMITRAŞCU I. Caracteristicile armelor de mână şi trăsăturile de personalitate ale ucigaşului. în Tratat de metodică criminalistică. Vasile. 284323. Mic manual de specialitate. MADEA.. II. Colonel. Ediţia a 2-a. Handbuch Rechtsmedizin (Manual de Medicină legală). Craiova. 26-75. BERCHEŞAN. 1994. 2002. 1994. IRIMESCU. Craiova. Heidelberg. în Tratat de metodică criminalistică. Sixième édition. 324. Cercetarea infracţiunii de pruncucidere. Leichenbesiedlung durch Gliedertiere (Popularea cadavrelor de către artropode) în: BRINKMANN. 319. BERCHEŞAN. Ştiinţe criminalistice. vol. ediţie revăzută şi adăugită. 324-347. Editura Carpaţi. Particularităţile cercetării infracţiunilor săvârşite la regimul armelor. Berlin. Editura Carpaţi. muniţiilor şi materialelor explozive. BERCHEŞAN. în Criminalistica.. vol. ediţia a II-a revăzută şi completată. Craiova. I. 1994. 14 p. M. 322.2. BERCHEŞAN. 330. în R. BERCHEŞAN. în Tratat de tactică criminalistică. BENOIT-GUYOD. Editura Carpaţi. p. Editura Carpaţi. Essen. Félix. B. BERCHEŞAN. BENECKE. în Tratat de metodică criminalistică. no. Lübeck. Bergisch-Gladbach (1999). Craiova.S. p. Le dessin et la main d’oeuvre artistique des malfaiteurs. Cercetarea la faţa locului. Georges. 326. 78-95. prima ediţie. Auflage. N. 82-101. 1994. Kriminalbiologie: Forensische Entomologie und DNATypisierung (Biologie criminalistică: Entomologie judiciară şi tipizare ADN). Editura Carpaţi. R. I.săvârşite ca urmare a accidentelor de circulaţie. BENECKE. ediţia a II-a revăzută şi completată. Spektrum der Wissenschaft (Insecte pe cadavre. Schmidt Römhild. PLETEA. anul III. Editura Carpaţi. Vasile. Cercetarea infracţiunilor săvârşite la regimul produselor şi substanţelor toxice sau stupefiante. p. Nouvelles histoires de gendarmes. M. 290 p. în Tratat de tactică criminalistică.C. IonEugen. Constantin. Insekten auf Leichen. Kleine Fachbücherei Heft 12. Ion-Eugen. SANDU. 321. Spectru ştiinţific). 96-145. Noi principii în Tehnica Jandarmeriei. 1994. Craiova. BENECKE. în Tratat de metodică criminalistică. 1.I. Maior. 1992. 10e année. 17-19. Craiova. I.I. B.316. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. A. Vasile. [1938]. DUMITRAŞCU. 144 p. + IV anexe. mai 2001. Vasile. vol. Verlag des Ministeriums des Innern der DDR.42-48. IonEugen. Vasile. BERCHEŞAN. Philipage. PLETEA. Bucureşti. 1938. 328. 1931. I. p. p. 323. Das Untersuchungsexperiment. 218 [-221] p. vol. Cernăuţi. Vasile.. . 325. caiet 12. martie 2001. 3. Mark. (Experimentul. 2001.. p. 331. BERCHEŞAN. 317. M. 1962. BENOIT. 2002. vol. 1994. traducere 30 de Constantin Gâdea. 332. p. BELKIN. BENSIMON. p. nr. Probele şi mijloacele de probă (mic îndrumar de cercetare penală). Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Vasile. SANDU. Berlin. 318. Editura Ministerului de Interne. Gallimard. Insekten auf Leichen Gliedertierkunde als Spezialität der Kriminalbiologie (Insectele de pe cadavre – Entomologia ca specialitate a biologiei judiciare). p. 320. Ascultarea martorilor.

BERCHEŞAN. 1. dr. 5-6. Bibliografie la p. Vasile. Bibliografie la p. 2003. I. 2002. 49-62. Vasile. martie 2005. 416-420. 340. Vasile. dr. Conf. 6-7 (I). Investigarea criminalistică a infracţiunilor de evaziune fiscală şi bancrută frauduloasă. I. Vasile. Bucureşti. 900 p. Editura Little Star. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Curs de tehnică criminalistică. în Criminalistica. 86-94. BERCHEŞAN. BERCHEŞAN. BERCHEŞAN. Bucureşti. univ. I. Editura Paralela 45. Piteşti. nr. mai 2000. 221-223. în Criminalistica. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. dr. Unele implicaţii de ordin teoretic şi practic ce decurg din modificările aduse Codului penal privitoare la infracţiunile la viaţa sexuală. Vol. Conf. Vasile. Bibliografie la p. 5. BERCHEŞAN. 2. dr. decembrie 2000. Valorificarea ştiinţifică a urmelor infracţiunii. univ. Prof. p. p. Editura Little Star. 5. 336. univ. BERCHEŞAN. O manifestare ştiinţifică de tradiţie: Simpozionul internaţional de criminalistică „Învăţământul românesc de criminalistică şi medicină legală la început de mileniu”. 66-68. Vasile. Conf. 233-234. BERCHEŞAN. BERCHEŞAN. Vasile. 305-306. nr. Piteşti. Unele consideraţii privind valoarea probantă a testării tip poligraf în activitatea organelor de urmărire penală.333. BERCHEŞAN. 377 p. 223 p. Bibliografie la p. BERCHEŞAN. în Criminalistica. 396 p. 14-15. Editura şi Tipografia Icar. Vol. Curs de tehnică criminalistică. Tratat de tehnică criminalistică. 1998. Aspecte de ordin teoretic şi practic în investigarea infracţiunii de contrabandă. Bucureşti. GROFU. 404-407. Vasile. univ. 246 p. BERCHEŞAN. Bibliografie la p. Şeful Catedrei de criminalistică a Academiei de Poliţie „Al. 346. Vasile. 2003. Vasile. Metodologia investigării infracţiunilor. în Criminalistica. Valorificarea ştiinţifică a urmelor infracţiunii. 2001. septembrie 2001. anul III. + XXVIII. nr. 335. Vasile. . Piteşti. 339. Drogurile şi traficanţii de droguri. Bucureşti. 896-900. 343. 306 p. Editura Luceafărul. 2003. Bibliografie la p. Editura Paralela 45. GROFU. în Criminalistica. Vasile. Formarea viitorilor specialişti criminalişti în instituţiile de învăţământ din structura Ministerului Administraţiei şi Internelor. 347. dr. anul III. 125-131. Vasile. 381-396 334. BERCHEŞAN. februarie 2001. 419 p. Curs de criminalistică. anul II. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 2005. p. dr. Cercetarea penală (criminalistica – teorie şi practică). Bibliografie la p. Nicolae. Aspecte de ordin teoretic şi practic ale investigării criminalistice a infracţiunii de evaziune fiscală.. 31 342. Cuza”. 3. Vasile. 2004. Nicolae. 1998. engleză şi germană. p. BERCHEŞAN. Mileniul III. nr. BERCHEŞAN. Bucureşti. 337. Vasile. Editura Paralela 45. PLETEA. Descoperirea şi valorificarea ştiinţifică a urmelor în cazul traficului şi consumului ilicit de droguri. 338. univ. Bucureşti. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Vasile. nr. 344. Constantin. Bibliografie la p. Bucureşti. p. Metodologia investigării criminalistice a omorului. 6. 2004. univ. 234 p. Bucureşti. p. BERCHEŞAN. Vol. p. 420 p. 341. Teorie şi practică. Marin. Evaziunea fiscală şi bancruta frauduloasă. Editura Little Star. Criminalistică. BERCHEŞAN. Tablă de materii şi în limbile franceză. p.. Editura Little Star. 2006. 348. anul VII. 349. Îndrumar complet de cercetare penală. RUIU. III. Bucureşti. 1998. anul II. Prof. Editura Little Star. p. BERCHEŞAN. 345. Prof. Unele consideraţii privind noile reglementări referitoare la combaterea traficului şi consumului de droguri. 29-30. Bucureşti. 2002. Vasile. 373377.

38 p. 128 [-132] p. BEZEICHNE-BESCHREIBE. caietele 1+2/1999. Paris. Imprimeurs-Libraires [. Un cas d’empoisonnement par la veratrine. 366. London. Alphonse. Faux en ecritures par alteration. Précis de criminologie et de police scientifique. A. Berlin. Les Paques. Mannheimer Hefte für Schriftvergleichung (Caiete din Mannheim pentru compararea scrisului). Publications Théosophiques. 207 p. 2002. Identification des traces de pas. Lippmann. P.. Lübeck. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 1890. 1974. Imprimerie administrative. 1933.A. Paris. 285-287. . Berlin..B. FRENSEL. Gerhard Preitz. Georges. 131. A.U. Vers Le Temple. Paris. BÈROUD.] Éditeurs de la Bibliothéque Photographique.4. BESANT. Par Alphonse Berget. 363. Quatrième Édition. 352. + VI (Bibliothèque Théosophique) 365. ediţie revăzută şi adăugită. 361. Docteur ès Sciences. 357. Ştiinţe criminalistice. Theosophical Publishing House. Publikationsabteilung. L’Alchimie spirituelle – sur le Seuil. 360. Préface de M. 355. BERTILLON. Les Paques. BERTRAND. e no. BÉROUD. 1893. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. p. Compendiu de criminologie şi de poliţie ştiinţifică. f. Annie. 75 – 79. Cu o prefaţă de Eugen Bianu. Essen. 1923. no. 5 année. BÈROUD. Paris.C. Paris. no. vol. 460 [462] p.I. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 1970. BEŢIU. 1933. P. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Georges. 354. A contribution to the science of psychology. Payot. 1891. 1921. Paris. Paris.a. BHAAS. p. B. 58 [64] p. BERTILLON.C... Photographie des Couleurs par la méthode interférentielle de M. în R. Traduit de L’Anglais par F. 367. 239-242. Georges. 128 p. 356. Mit einem Auhang über das Identi-kit-Verfahren von: Dipl. Rol. + 1 f. BERNSEE. 32 359. Instructions signalétiques. BÈROUD. Analyse de terre.’analyse du caractere. 156-160. în e R. p. cu ilustr.I. Schmidt Römhild. 154-155. 1933. p. Ministerium Des Innern. BESANT. B. 362. p. Traité pratique d. 358. Dipl. Rolf Friedemann. Le Purification – L’Entrainement metal. BERGER.-jur. Gauthier-Villars et fils. Attaché au Laboratoire des Recchercjes (Physique) de la Sorbonne. – Krim. La construction du caractère. 364.3. BÉROUD. La Photographie judiciaire avec un appendice sur la classification et l’identification anthropométriques. Alphonse. Kurt Baranowski. 5 année. în R. 2003. BÉROUD. 146 [-152] p. BERTRAND. I.. Melun. p. jud. Bibliografie la p. 351. BERGET. A study in consciousness. 5 année. Georges. By… Third Edition. Gauthier-Villarset Fils. Aplicaţii software folosite în expertiza criminalistică a accidentelor de trafic rutier. Tipografia Vremea. Grigoraş. 1918. Verfasser: Dr. Editions „Rhéa”.350. 1984.C. Dr. Bucureşti. 115 p. Lyon. Identification de la e nature d’une balle. Georges. Traducere din limba franceză. Holger.I. 1983. Richting. 353. Alphonse. Identification antropométrique.5. Annie.F. Arbeitsdelikte – Straftaten auf dem legalen und illegalen Arbeitsmarkt (Delicte de muncă – Infracţiuni comise pe piaţa legală şi ilegală a muncii)... Georges. 1938. Les contracts informatiques. Protection juridiques du logiciel. Imprimeurs-Libraires. Möglichkeiten der Klassifizierung und Identifizierung von Laserdruckern (Posibilităţi de clasificare şi identificare a imprimantelor cu laser).

Salvator Brădeanu. Joseph. 1944-1968. 1944. Coordonare generală: Gabriel Ştrempel. Funcţiunile creatoare ale subconştientului. 293 p. Fundaţia pentru Literatură şi Artă „Regele Carol II“. Bucureşti. Aurelian Ionaşcu. Îndreptar profesional în ştiinţa poliţienească. Bibliografia românească veche 15081830. Mihaela Rodica Stănoiu. 1830 p. Nerva. Tactica şi tehnica percheziţionării. 370. Cornelia Gilorteanu şi Tamara Teodorescu (Litera C). G. Georgeta Duculescu. XXIX + 511 p. Bucureşti. Grupul de cercetători. Yolanda Eminescu. Autorii 33 introducerilor în ordinea diviziunilor bibliografiei: Ion Vântu. Sub conducerea: Traian Ionaşcu. 1984. BIANU [Dr. Vol. 1941. Mircea Anghene. Bucureşti. BIANU. Siegfried Kahane. SIMONESCU. Specialişti: Constantin Bulai. Ioan. Ediţia a doua revăzută şi întregită. Sub conducerea: Traian Ionaşcu. Îndreptar practic profesional. Rezumat în limbile engleză şi rusă. 1969. Bucureşti. Mariana Gheciu.S. Eugen]. BIANU [Dr. sprijinit pe numeroase alte osteneli. Bibliografie juridică română. Coordonare bibliografică: Neonila Onofrei şi Valeria Trifu. 1974. Petre Marica. Eugen. 1939. 373 p. Sofia Popescu. care a ajutat la selectarea bibliografiei. 1993. Leonid Miller. Popescu. este compus din: Paul Cosmovici. Mihaela Rodica Stănoiu. Ion. 292 p. 254 p. 372. Atelierele Grafice Socec. Craucuic. 1968-1973. Editura Antib. . 377. Ştiinţa veghei şi pazei publice. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. în ordinea diviziunilor bibliografiei: Ioan Ceterchi. ediţie jubiliară a Sfântului Sinod. Bucureşti. Biblia sau Sfânta Scriptură. Olimpiu A. 901 [-914] p. Vintilă Dongoroz. Yolanda Eminescu. Bibliografia românească modernă (18311918). 2001. 1941. Editura Academiei Române. Editura Academiei. Nicoleta Iliescu. 375. Savelly Zilberştein. Tom I. 1938. Lucreţia Angheluţă şi Dr. Emil Teodor C. Eleonora Roman. Bucureşti. Ion Nestor. Tom IV – Adăugiri şi îndreptări. Prisacaru. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. Octavian Căpăţână. BIALOT.. Octavian Căpăţână. 371. Ştiinţa veghei şi pazei publice. Editura Academiei. Liana Miclescu (Litera B). Ion Popescu. Bucureşti. Eugen. Vintilă Dongoroz..368. România. 4 fasc. HODOŞ. I (A-C). redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania. Bibliografie juridică română. Dan Sulică. Ioan Vântu. Bucureşti. 369. Lucian Stângu. Ion Popescu. Nicolae Vrabie. BIANU. Bucureşti. 288 p. Salvator Brădeanu. Pavel Suian. Salonul crimei. Prefaţă de Gabriel Ştrempel. Ioan. Dan. BIANU. 1942. Bucureşti. Savelly Zilberştein. Tom II-III. Tipărită cu binecuvântarea şi prefaţa Prea Fericitului Părinte Teoctist. Siegfried Kahane. 1508-1716. Ordinea obştească. Aurelian Ionaşcu. Maria Ioana Eremia. 373. BIANU. (Biblioteca Academiei Române). Sanda Ghimpu. Vladimir Hanga. Valentin I. Nicoleta Iliescu. Lucian Stângu. Tiparul Cartea Românească. Vladimir Hanga. Traian Ionaşcu. Maria Ioana Eremia. Radu Filip. 374. 313 p. Îndreptar practic profesional. Traian Ionaşcu. 379. Autori: Neonila Onofrei (Litera A). Timişoara. Coordonator: Dragoş Rusu. Alexandru Bolintineanu. 378. Eugen]. 1716-1808. Dragoş Rusu. IX + 572 p. Arhiepiscopul Clujului. 1938. Ioan Gliga. 365 [-370] p. Florica Bejan. 410 p. Bibliografia românească veche 1508 – 1830. 95 p. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Coordonator: Dragoş Rusu. Victor Duculescu. BIBERI. 376. Ioan Gliga. Traducere din limba franceză de Alexandra Medrea-Danciu. Autorii introducerilor. versiune diortosită după Septuaginta. Societatea de Ştiinţe Filologice din R.

Editura Academiei R.R. Marina Vazaca (literele P-Q). Gheorghe. I. 1972. 384. Bucureşti. Editura Academiei R. Vol. p. Liana Miclescu (Literele N-O). 388. Nicolae Al. 1111 [-1114] p. Bibliografia analitică a periodicelor româneşti. F. 961-1344 [-1350] p. Neonila Onofrei. Falsuri cu impact “SCHENGEN”. Prefaţă de A. BOBIN. Partea I. Colaboratori: Colectivul bibliografic Bucureşti: responsabil Adrian Fochi. Florin. 386. 383. Mironescu (Bucureşti) şi Silvia Moşneguţu (Iaşi). 538. 1790 – 1850. 1248 [-1248] p. Dr. România şi Institutul de Istorie „Nicolae Iorga“ al Academiei R.R. Marilena Apostolescu. Vol. Bucureşti. Valeria Trifu. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Liana Miclescu (litera I). p. + erată. cifre. Inspectoratul General al Miliţiei. în Criminalistica. Coordonare bibliografică: Lucreţia Angheluţă. Rodica Fochi. Mihăilescu (Bucureşti). 126 p. Circulaţie. engleză şi germană. Bibliografia românească modernă [18311918]. Fochi. Liviu. p. Marilena Apostolescu (Literele V-Z. 14-16.. Măsuri de 34 poliţie privitoare la locuitori şi străini. Gheorghe. Florenţa Sădeanu (litera H). Pop. [Bucureşti]. Nestor Camariano şi Ovidiu Papadima. Colectivul bibliografic Cluj: responsabil Ion Muşlea. Lovinescu. Nestor Camariano şi Ovidiu Papadima.R. [Vol. Forţă publică. p. Jandarmerie. BOBIN. BICĂ. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Administraţie locală şi centrală. Ioan. Editura Academiei R. Florin. Îndrumarul specialistului în grafoscopie. Bucureşti. noiembrie 2002. Societatea de Ştiinţe Filologice din R.R. Autori: Tamara Teodorescu (literele D-E). Cuvânt înainte de M. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 1971. Lucreţia Anghelescu (literele Î-K). Partea a II-a. Coordonare generală: Gabriel Ştrempel. 381. Emil Micle. Vol.S. Autori: Lucreţia Angheluţă (Litera L). România [Bucureşti]. Rodica Fochi. 739 [-740] p. Întocmită de Ioan Lupu. Rodica Fochi (literele FG). 1970. 534-538. 871 [-871] p. anul IV. Colaboratori: Virgil Cândea.R. 1851-1858. 446 [-448] p. VICOL. p. Poliţia. 385.380. Prefaţă de Gabriel Ştrempel. 1966. Moralitate publică.S. Societatea de Ştiinţe Filologice din R. 1970. Lucreţia Angheluţă (Literele Ş-T).S. 387. p. Bucureşti.).S. Marina Vazaca (litera Ţ). Colaborări mai depărtate: Gheorghe Ciobanu (material muzical) şi N.. Prefaţă de Gabriel Ştrempel.S. Emil Sklenka (Cluj) şi Pimen Constantinescu (Sibiu). Bucureşti. Mihai şi R. III (L-Q).S. BIDIAN. Dan Berindei. Biblioteca Academiei R.] I (18001891). Întocmită de Ioan Lupu. Editura Academiei Române. Partea I.. Bibliografia generală a etnografiei şi folclorului românesc.R. Poliţie socială. 382.S. semne). Sumar şi în limbile franceză. IV (R-Z). Liana Miclescu. Vol. Coordonare generală: Gabriel Ştrempel. Editura Academiei R. Redactor: Adrian Fochi. . Caracteristici ale identificării scrisului în cazul expertizelor grafice. II (D-K).S. 1968. (Biblioteca Academiei R. 531-534. Ordine şi siguranţă publică. colaboratori: Teofil Bugnariu. Autori: Salomeea Rotura (Litera R). Institutul de Criminalistică. 1996. Grigore Goanţă (litera N). 540575 (Biblioteca Academiei R.). 237-238. Bibliografia analitică a periodicelor româneşti. Paşapoarte.R. 1989. Editura pentru Literatură. BICĂ. Coordonare generală: Gabriel Ştrempel. 893 [-898] p. Coordonare bibliografică: Neonila Onofrei. p. Salomeea Rotura (litera U). (Biblioteca Academiei Române).S. Miliţie. II. 1986. Partea a III-a.S. Prefaţă de Gabriel Ştrempel. Bibliografie românească modernă (18311918). Liana Miclescu şi Marina Vazaca (Litera S). Coordonare bibliografică: Lucreţia Angheluţă. p. Eva-Maria Marian şi Tamara Teodorescu (Litera M). România.. Vol. Bibliografia românească modernă (18311918). 2003. 451-955 [-960] p. Cenzură.

P.. Bertold. Editura Medicală. Bucureşti.P. 2006. Academie. Bucureşti. 149-154. BIRŢ. BLAVATSKY. Feldpost. Reportogen aus dem modernen Polizeialltag in Nordrhein-Westfalen. 45-65. la Famille Thèosophique S. BISCHOFF.C. Paris (VII ). 1925. 464 p. H. H. BIERTHER. Les méthode scientifiques de récherche en a matière d’incendie. „Umdruckblöcke“. Quatrième volume. 402. Paris. Fischer. 394. nr. TACK. Innenministerium des Landes Nordrheim-Westfalen (Polizei NRW. Rechtstaatlich).I. 2005. H. Die Rekonstruktion der Umdruckblocks der rumänischen Briefmaricenausgaben von 1866-1872.. X. – A. 1965. La doctrine secrète / synthèse / de la Science / de la religion & de la Philosophie / par… Anthropogenèse. Les homicides. 1. „Moldau-Walachei“. Marc. Evolution du e Symbolisme. Factori de risc şi prevenţia suicidului în tulburările depresive în Buletin de psihiatrie integrativă. Bürgerorientierf..A. 1926. 411-413. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Crime and Public Policy. 393. 1931. BLAJ. CHIRIŢĂ. The Free Press. La doctrine secrète / synthèse / de la Science / de la religion & de la Philosophie / par… Traduit de l’anglais. BIELUSICI. Quatrième édition. Sonder-edition. Bucureşti. 1 (24). p. 232 p. die fremden und einheimischen Posten bis 1875. Bucureşti. M. BLACK. Jochen (Der Fotograf). M. Drd. 1933. 399.. BLAVATSKY. Octobre. parte color.P. Fotografia în culori. Patrick. Reiss. Ştefan. an XI. Troisième e édition.389.bzw. Unele aspecte privind reţinerea şi arestarea preventivă a minorului. Al. Les incendies criminels. ANNIKA. BISCHOFF.C. 236 p.P. Iaşi. La doctrine secrète / synthèse / de la Science / de la religion & de la Philosophie / par… Traduit de l’anglais. BIRNBACH. 214 p. 1re anée. Valerică. 405. 391. 2005. Peter M. Stefanie. Valerică. Drd. . vol.A. 320-328. p. Miscellanées. + XXIV pl. 392. Iaşi. BIRNBACH. 293-296. Paris. BISCHOFF. Anton. no. 2005. Editura Ştiinţifică. 226 p. M. New Zork. 110. 397. Berlin. (Bibliothèque Thèosophique). 455 p. + 8 f. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Science oculte et science moderne. CHIRIŢĂ. Editura Luceafărul. 403. 1938. nr. BÎSCĂ. BLAVATSKY. 1977. 1930. Avec 45 figures hors texte. Roxana. Heinrich. unter besonderer Berücksichtigung der österreichischen Konsulats.A. IIe partie. în R. H. la Famille Thèosophique S. BLAVATSKY. (Traduçtion française. 396. 401. 406. în R. pl. BÎNDAR. Heinrich. în Buletin de psihiatrie integrativă. Donald. X. 4 (27). (Bibliothèque Thèosophique). Cinquieme volume. BISPING. Troisième édition. 1982. Consideraţii privind valoarea probelor criminalistice şi medico-legale în vederea luării măsurii arestării preventive. V. Le symbolisme archaique des religious & Appendice. New York. p. vol. Cosmogenèse. Interferenţe religioase în cadrul restricţiilor alimentare: postul şi anorexia. Publications Thèosophique. The Manners and Customs of the Police. 355 p. Marinela. La doctrine secrète / synthèse / de la Science / de la religion & de la Philosophie / par… 4e édition. 390. an XI. Le Professeur R. Les faux.A. 395. La Police scientifique. 404. 1929.I. BÎNDAR. 400. 325 – 332. Paris. p. cu fig. Professionell.. C. NINK. 1980. Paris. 35 398. la Famille Thèosophique S. III partie. [2005]. BLAN. BIRNBACH. p. p. Les fausse maonuaie. 2e volume). Comportamentul la volan.A.D. Moldau-Walachei (Rumänien). Berlin. Inequality. 1929.

cu fig. BOBOŞ. Prefaţă: Kornelius Politzski. BOBLEA. Ieromonah. 416..] Episcopul Aradului. Gheorghe. 158 p.1935. François. Episcopul Aradului. 1998. p. în Probleme de medicină legală şi criminalistică.A. (Bibliothèque Thèosophique). 120 [124 p. 1969. la Famille Thèosophique S. Cărarea Împărăţiei. Legislaţie antidrog internaţională. Auteur d’Isis dévoillée <<Il n’ya pas de Religion supèrieure à la Vèritè>> Miscellanées. Revelion 214 [roman]. Bucureşti. p. 414. Manual de înţelepciune pentru oamenii de rând. Traducere din limba poloneză de Mircea Petean. Univ. 2000. Ioan. BOBOŞ. Editura Sfintei Episcopii Ortodoxe Române a Aradului. Bucureşti. Prefaţă: Edwars Swiderski. 2003. 408. BOCHENSKI. a cămătarilor. Traducere din limba franceză de Petru Creţia. Simion Todoran şi Monahia Zamfira Constantinescu. BOBOŞ. Tipărită cu binecuvântarea Prea Sfinţitului dr. Pledoarii imposibile. BOCA. Craiova. Walter. 409. 412. 418. 256 p. Ieromonah. Laurenţiu. Cosmogenèse. Editura Didactică şi Pedagogică. 167-170. Ministerul Justiţiei. 413. Simion Todoran şi Monahia Zamfira Constantinescu. H. Editura Nemira. Traducere din limba engleză de Valentin Nicolaie. BOCA. vol. 36 415. + Erată. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Tipărită cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Dr. BLOCK. 184 – 186. Bucureşti. p. Editura Humanitas. cu o postfaţă a autorului. Premier volume. 159 [-160] p. Târgovişte. Ion. 250-252. Vorbe memorabile explicate în contextul lor istoric. Arsenie. Cinquieme er partie. 1935. BLÂNDA. (Traduçtion française. Arsenie. 1995. IIIe volume). 1 Evolution cosmique-Stances de dzyan. Editura Alma Mater. „Scrisul românesc“. Cărarea Împărăţiei. Ministerul Justiţiei. 556 p. Imaginea – obiect de patrimoniu. Arsenie.. 350 [354] p. Editura Fundaţia Revistei Jandarmeriei. IX. 140-142. Episcop. édition. H. 2000. Timotei Seviciu [. BOCA. Daniil Stoenescu. ŢICAL. BODUNESCU.A. Identificarea persoanei după urmele de dinţi. Bucureşti. a patronilor şi a altor stigmatizaţi. Ediţie îngrijită de Preot Prof. 354 p. 1973. 282 p. În apărarea prostituatelor. locţiitor de Vârşeţ Deva. în 20 de ani de expertiză criminalistică. 1979.P. 2006. Joseph – Maria. P. Blavatsky. 1995. Bibliografie la p.P. BLIDARU. Paris. Ediţia a II-a. 410. Editura Pildner & Pildner. 350 p. Laurenţiu. 2003. Institutul de Medicină Legală. 6e volume). Bucureşti. George [Marius]. Părintele. De la Cezar la Churchill. 1979. BLAVATSKY. Petru. 419. Timotei Seviciu. Stabilirea falsului prin adăugire în acte. în ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. BLAVATSKY. Cluj-Napoca. 2003. 322 p. a spărgătorilor de grevă. (Traduçtion française. Unele probleme privind determinarea distanţei de tragere şi stabilirea mărimii alicelor la tragerile efectuate cu arme de vânătoare. Manual pentru şcoli profesionale. la Famille Thèosophique S. 181-187. 420. Investigaţia penală în Comunicări pirateria software. Primul ajutor în accidente auto. 411. 319 p. Dr. Laurenţiu. Editura Sfintei Episcopii Ortodoxe Române a Aradului. p. 417. 422. 1971. „Cuvinte vii”. ClujNapoca. Tipărită cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Dr. Paul. Paris. La doctrine secrète / synthèse / de la Science / de la religion & de la Philosophie / par… Traduit de l’anglais. Univ. 407. BLUCHE. Ediţie îngrijită de Preot Prof. 95 p. . 421. La doctrine secrète / synthèse / de la Science / de la religion & de la Philosophie / par…H. 1938. Argument: Vasile Igna. BOBOŞ. 309 p. Editura Limes.

BOGDAN. Vol. George. Bibliografie la p. Rezumat în limba engleză. NICA. 1971. Ion. comentată şi mărită. Goldner. Tipografia Fondul cărţilor funduare. Ion. 424. Tipografia H. I. Inspectorul şef. Editura Militară. Iulian. tab. 432. 337-349. 271 p. Probleme de psihologie judiciară. 27). Craiova. Ion. BODUNESCU. cu ilustr. Tiberiu. 343-349. RUSU-ŞIRIANU. Curs introductiv în psihologia judiciară. . (Cartea de vacanţă). 437. 443. 351 p. 1957. Seria Ştiinţe Sociale nr. Ion. 432 p. Bucureşti. 434. [Bucureşti]. Bucureşti. 426. George. 431. Atentatele contra bunelor moravuri din punctul de vedere 37 juridic şi medico. Vol. BOGDAN. III. (Colecţia Sfinx. „Scrisul Românesc“. 416 p. BOGDAN. 1979. BOGDAN. [Bucureşti]. Ion. 376 p. Ion. Vol. Mendelsohn. (Pentru părinţi). BODUNESCU. 276 p. George. Tiberiu. BOGDAN. +VIII. + 1 f. dr. Psihologia copilului şi psihologia pedagogică. Sarcina – naşterea. Bucureşti. BOGDAN. Bibliografie la p. Analele Universităţii din Bucureşti. Ion. 1973. „Sport-Turism“. (Colecţia Sfinx. RUSU-ŞIRIANU. George. Editura Militară. 1975.8. 1973. 1958. BODUNESCU. 1924. BODUNESCU. Bucureşti. 1979. Bucureşti. „Sport-Turism“. I. Piraţii în acţiune [Povestire]. 441. 144 p. Ion. (litografiat) (Ministerul Învăţământului). Iaşi. BOGDAN. 1957. Inspectorul şef [Povestiri]. 1979. BOGDAN. 176 p. Descifrarea unei istorii necunoscute. I[lie]. Bibliografie la p. 10-11). 150-156. STĂNCULESCU. Marşul cormoranilor [roman]. Tipografia H. Tiberiu. 425. 1985. Editura Ştiinţifică. 645 p. Terorismul – fenomen global. BODUNESCU. (litografiat) (Ministerul Învăţământului şi Culturii). Bucureşti. Ediţia a III-a. Iaşi. Atentate în contra sănătăţii şi a vieţii prin răniri şi loviri din punctul de vedere juridic şi medico-legal. Ion. BODUNESCU. George. Bucureşti. 160 p. Flagelul terorismului internaţional. 267-170. T[iberiu]. Bucureşti. 436. 1979. revăzută. Cluj.legal. Moartea şi moartea subită. BOGDAN. „Sport-Turism“. Bibliografie la p. Ediţia a II-a. Inspectorul şef [Povestiri]. 1971. Vol. Editura Militară. Copiii excepţionali. 433. 645 p. Povestea Microperei [roman]. Editura Didactică şi Pedagogică. I şi II. Ion. Tiberiu. BOGDAN. Grigore Geamănu. BOGDAN. Manual pentru liceele pedagogice de învăţători. 439. (Colecţia Psyché. Editura Didactică şi Pedagogică. 1925. cu ilustr. „Sport-Turism“. „Victimologia“ lui B. Prefaţă: prof. 1997. II. BODUNESCU. 221 [-224] p. Bucureşti. Bucureşti. Goldner. BODUNESCU. 416 p. (Cartea de vacanţă). Vol.423. Editura Cartea Românească. 368 p. 213-219. I. Bucureşti. Tiberiu. Ilie. Ion. 352 p. 1921. 430. Psihologia copilului şi psihologia pedagogică. Ion. doc. Editura Cartea Românească. Bucureşti. 429. îngrijită de Aurel Dicu). + 1 f. Editura Odeon. 438. Vol. 1978. 486 p + IX. 427. tab. 1970. Bucureşti. BODUNESCU. BODUNESCU. 444. 440. Bucureşti. STĂNCULESCU. 76 rapoarte medicolegale. Editura Didactică şi Pedagogică. 435. 432 p. Bibliografie la p. SEVERIN Icard. 428. 1974. 1922. Curs de psihologie judiciară. III. Descifrarea unei istorii necunoscute. BOGDAN. Editura Militară. Tiberiu. 224 p. 442. (Cartea de vacanţă). Avortul – pruncuciderea şi deontologia medicală din punctul de vedere medicolegal. 1925. 116 p.

Expert grafolog pe lângă Curţi şi Tribunale. (Ministerul de Interne. Publikationsabteilung des Ministerium des Innern der DDR (Forumul criminalisticii. 1975). 2005.I. 36-41. Serviciul Cultural. 458. Serviciul Editorial şi Cinematografic. BOGDAN.wichtige Methoden in der Untersuchungspraxis (Reconstituirea şi experimentul investigaţiei – metode importante în practica investigaţiei). Thèse. 1978. Presă şi Editorial. Ministerul de Interne. Paralelism istoric. 1944. 1979.445. Editura Ştiinţifică. 15-20. 360 p. Tiparul Universitar. cu figuri. Elemente de anatomie grafică. Aurel. II. Exercitarea funcţiunii de expert grafic. Bucureşti. BOLINTINEANU. 126 p. Marea teritorială. Rolul ei în procesul judiciar. 200 p. 369-393. Doctor în Filozofie şi Litere. caiet 1/82. BOGDAN. 457. p. Ioan. în Buletin de psihiatrie integrativă. Editura Academiei. Bucureşti. p. Hélène.9. 1970. vol.NARCEJAC. . 191 p. Tiberiu. BOGDANOVICI. Destinat cadrelor didactice şi studenţilor – viitori profesori. Bucureşti. p. Ministerul de Interne. Selecţia textelor: Tiberiu Bogdan. Studiu de drept internaţional. Paris. BOLINTINEANU. BOIŞTEANU.C. 459. Cercetări privind antigenele salivare şi importanţa lor în expertizele biologice.N. – document al erei noastre. Marcela. Importanţa pregătirii în domeniul psihologiei judiciare. Direcţia Publicaţiilor din Ministerul de Interne al RDG). 455. 440 p. (Caiete de pedagogie modernă. Bucureşti. Tiberiu. an XI. p. 451. 123-128. BOIA. BOGDANOVICI. în: Forum der Kriminalistik. Editura Univers. BOIA. în R. Analiza psihosocială a victimei. 94 p. BOIA. 448. 1981. POPESCU. Ministerul de Interne. 456. 197. Editura Didactică şi Pedagogică. p. Serviciul Editorial şi Cinematografic. SÎNTEA Ioan. 226 p. BÖHME. 4e année. 1960. 1973. în Şcoala românească de criminalistică. 1943. Aurel. 225-234. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Tipografia Vremea. Suceava. Editura Politică. Altérations graphiques dans quelques maladies nerveuses et mentales. BOGDAN. 461. 1988. 38 453. no. Bucureşti. Mircea. Mijloacele juridice prin care statele devin părţi la tratate. Rodica. DRĂGAN-CORNIANU. 463. 120 p. BOILEAU . Bucureşti. Constatări şi propuneri.NARCEJAC. 462. Dumitra. Elena. 1970. Bibliographie p. BOIA. X. Tiberiu. 450. Delescu. P[etru]. 24 p. 126-127. VASILIU. şi tab. Comportamentul uman în procesul judiciar. Complot. 460. 91-92. 1983. vol. Editura Didactică şi Pedagogică. În pădurea adormită. p. Stenodactilografia [Manual]. Bucureşti. Identificazione di veicolo in un caso di investimento mortale. Constatarea stresului psihologic cu ajutorul poligrafului. Bucureşti. SÎNTEA. Direcţii de cercetare în boala Alzheimer. Copiii capabili de performanţe superioare. Rekonstruktion und Untersuchungsexperiment . 454. 1932. Carta O. 1992. 447. 1 (24). Raport între grafologie şi expertiza grafică. Tiberiu. ROSCH. 348 p. cu fig. Bibliografie la sfârşitul textelor. Bibliografie la p. 658-680. BOLINTINEANU. Tiberiu. Bucureşti. Editura Atena. 63 p. Bucureşti. Éditions Médicales Norbert Maloine. BOLDRINO. 234 p. 449. Aurel. 1930. MALIŢA. Traducere din limba franceză de Georgeta Raţă. Lia. Bucureşti. Bucureşti. 9). Iaşi. 452. Introducere în grafologie şi expertiza grafică. BOILEAU . Tudorel. Alexandru. 1967. 60 p. Ministerul de Interne. în Tratat practic de criminalistică. Alexandru. nr. BUTOI. 1944. Traducere din limba franceză de Mihai C. Bibliografie la p. 446. BOGDAN. Alexandru.U. BOGDAN.. Boldrini.

BONNET. 433-452. Gheorghe. Drd. Cauzalitate. Franco-Roumaine). GREJDINOIU. Jurist drd. Ediţia a II-a. p. p. nr. ŞTEFĂNACHE. Pantelimon. în Investigarea criminalistică a locului faptei. p. 480. nr. Alexandru. Consideraţii medico-legale privind asfixiile posturale. 468. BOŞTINĂ. Editura Naţional. 472. Alexandru. BOTEZ. Consideraţii semasiologice legate de noţiunea de tulburare şi utilizarea acesteia în psihiatria contemporană. anul V. Rolul expertizei criminalistice la stabilirea adevărului în evenimentele rutiere. BOROI. STANCA. I. [Bucureşti]. septembrie 2003. 2006. Editura Luceafărul. BOŞTINĂ. Gerard. Editura Militară.. FURNICĂ. 466 [-468] p. Drept penal. Magistrat militar drd. 471. răspundere. în Buletin de psihiatrie integrativă.33-34. Cercetarea la faţa locului în cauzele cu autori neidentificaţi în cadrul accidentelor de circulaţie. Raiffeisen Bank păgubită cu peste 270. Lector universitar. 322-329. în Revista Română de . Pruncuciderea şi uciderea din culpă. Bucureşti. J. Bucureşti. Coodonatŭ în Limbra română de Elie Bosianu. Pantelimon.. în Criminalistica. Alexandru. BOLOCAN. Bucuresci (Typ. Cristina. Drd. 95-96. Steluţa. 467. F. Bucureşti. Unele aspecte medico-sociale ale accidentului de trafic rutier. p.. Alexandru. POSTELNICU. Georgeta-Ştefania. BOŞTINĂ.. Alexandru. 98 p.464. 6. Bibliografie la p. Colonel magistrat drd. anul V. Infracţiuni contra vieţii. 823 [828] p. Editura Ştiinţifică. Pantelimon. 1996. noiembrie 2004. Drept procesual penal. 1992. Ştefan. BOROI. 2005. SCRIPCARU. 477. NISTOREANU. p. Pantelimon. JIDOVU. Accidentul de circulaţie. p. Bucureşti. 34-25. 475. Bern.. 5-6. Magistrat militar drd. Editura All Beck. DRIGA. 1926. Serviciul Editorial. 1999. revizuită conform noului Cod Penal. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 469. 2005. Bucureşti. BOROI. Traducere din limba franceză de Teodora Pavel. 126 p. BOŞTINĂ. 2005. 470.. 1991. noiembrie 2003. 39 474. Importanţa tehnicilor şi metodelor de identificare criminalistică asupra stabilirii cauzelor şi mecanismelor producerii accidentelor de circulaţie. Iaşi. 6. POPA. Contradicţii între rapoarte de expertiză tehnică. Rada Liana. Bucureşti. vol. 1977. 166 p. 246-250. 4 (27). 2003. an XI. 479. Călin. 2004. BOSIANU. Bucureşti. Marius. Ed. p. anul VI. Academia de Poliţiei „Alexandru Ioan Cuza“. vinovăţie. Editura Ministerului de Interne. UNGUREANU. Ediţia a III-a. BOŞTINĂ. 481. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. BOROI. Editura All Beck. nr. p. 476. Colonel magistrat drd. C. Pantelimon. BORZA. BORN. nr. BOŞTINĂ. 463-468. Bucureşti. Investigarea criminalistică a locului accidentului de circulaţie rutieră. 191 p. Monodacktyloskopie. II. Partea specială. 246 p. L. Aspecte teoretice şi practice privind infracţiunile de omor şi lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte. Pantelimon. 1863. Colonel magistrat drd. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 2002. 61 p. X. Rösch. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”.000 de dolari. BOŞTINĂ. BORZA. Perversiunile sexuale. Pantelimon. 473. ANDREI. Bucureşti. Tratatu de stenografie şi cryptografie. Elie. 478. BOROI. O. 224229. în Criminalistica. Loredana Luminiţa. Nicu. Ministerul de Interne. 5. R.. în Criminalistica.. 466. 465.

an XI. Texte şi analize. 1982. iulie 2002. 94-98. 20-24 noiembrie 2000. 8-9. Liviu. ELMANDJRA. James W. Iaşi. 149 [-152] p. Mircea. COMĂNESCU. Ilie. Maria. 490. 1977. Viaţa sexuală a lui Immanuel Kant. Petre (coordonator). Tablă de materii şi în limba engleză. Editura Junimea. 1971. Bucureşti. Consideraţii privind obţinerea şi înregistrarea datelor şi informaţiilor pe timpul investigării criminalistice a locului faptei. Interpretări logicofilozofice 1937-1981. Sintaxa propoziţiei. Ştefan Celmare. BOTEZATU. univ. 1981. Ilie. 2. 40 Bibliografie la p. p. p. în Criminalistica. MALIŢA. Editura Politică. 48-51. Bibliografie la p. Prof. 488. Vasile. nr. p. nr. 1973. p. p. Jean-Baptiste. Bucureşti. Adevăruri despre adevăr. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Iaşi. 204 p. Particularităţile cercetării locului faptei şi a folosirii expertizei judiciare în cercetarea acestor infracţiuni. BOTOŞ. 2004. BOTOŞ. Constituirea logicităţii. Iaşi. 8-10.. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Humanitas. . 2. Locotenent-colonel magistrat dr. Valeria. Conf. 106 p. BOTEZATU. XXI + 326 [-329] p. Locotenent-colonel magistrat dr. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 198-216. mai 2002. iunie 2004. nr. Ioan. Valoarea deducţiei. BOTKIN. anul IV. Tradusă din germană. Petre. Mahdi. nr. 249-252. Bucureşti. 491. Vasile. 121126. vol. BOTEZAT. univ. nr. 2004. 351 p. LĂPĂDUŞI. Ilie. BERCHEŞAN. în Criminalistica. dr. Ilie. 482. 493. 312 p. 2002. Lichidarea decalajului uman. cu o prezentare şi note de Frédéric Pagès. Orientare critică în logica modernă. 176-178 (Fundaţia „Universitatea Bogdan Vodă”. BOTOŞ. 494. BOŢOC. anul II. p. în Buletin de psihiatrie integrativă. 489. 3-5. Ioan. Editura Risoprint. p. martie 2000. BOTOŞ. p. Ilie. „Junimea“. BOTUL. X. 484. 178 [-180] p. 492. BOTOŞ. dr. Realizarea de mulaje şi tipare care ajută la protejarea probelor.Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Universitatea Bogdan Vodă). Traducere din franceză de Valentin Dumitrescu. Semiotică şi negaţie. în Criminalistica. 497. BOTOŞ. 2005. dr. Petre. 486. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Bibliografie la p. Editura Ştiinţifică. Iaşi. 495. Identificarea armei de foc după gloanţele deformate sau fragmentate. Junimea. BOTIŞ. Conf. Cluj-Napoca. 1983. p. Leziunile produse de muniţia armelor de foc cu ţeava ghintuită. 4 (27). Editura Facla. Piese şi dispozitive care pot influenţa acţiunea factorilor suplimentari ai împuşcăturii şi implicit urmele secundare ale tragerii. Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu. volum 12. Petre. BOTOŞ. Criminalistică.145-149. Bucureşti. (Idei contemporane). Petre. BOTEZATU.. 29-32. BOTEZATU. Bucureşti. Teodor Dima. 487. 227 p. 3. 4. Particularităţi ale incriminării deţinerii şi portului fără drept al armelor albe sau instrumentelor special confecţionate pentru atac ori care pot fi folosite pentru comiterea unor agresiuni. 223-225. VULIŞICI-ALEXANDRESCU. Bucureşti. Ilie. Aspecte teoretice şi practice în cercetarea infracţiunilor de pruncucidere. 485. Ilie. Sinaia. [Traducere din limba engleză: Tatiana Maliţa]. 498. 483.. 1981. Orizontul fără limite al învăţării. Studiu epidemiologic al alcoolismului în Europa şi România. Bucureşti. 2002. (Humanitas). în Seminarul de perfecţionare a procurorilor criminalişti. Prof. 198 [-203] p. BOTEZATU. univ. anul IV. Procuror c. 2006. Conferenţiar univ. dr. 496.

223 p. Registration of palm prints (Search register and alphabetic registers of criminals in Denmark. BRÂNZEI. 118-120. 513. Probleme de ortografie. 245-255. COMŞULEA. BOUTHIER-BLANC. 508. On palm prints. Posibilităţi actuale de identificare a persoanei după urmele de buze. Doina. 500. 70-74. A new system of classification by Kjeld Bransner(. 255 [256] p. London. Nicolae. BRAŞOVEANU. 447 p. BRACACIU. Paris. p. Thèse… Gap. 654 p. BRAITHWAITE. BRAŞOVEANU. Gheorghe. 1973. 67 p. Faculté de Medecine et de Pharmacie. Bucureşti. BRAŞOVEANU. 1976. BREBAN. Valentina. Ministerul de Interne. 1979. Un martor incomod. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. vol. 372 p. Omul fără umbră.. Cosma. 261-275. Copenhagen. p. Bibliografie la p. 517. 507. Autoturisme şi performanţe. 501. p. germană. 279 p. Bucureşti. lexic. BRÂNZEI. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. 20-24 noiembrie 2000. 1978. 1970. 516. Sabina. SÂRBU. D. 1975. Rezumat în limbile franceză. Bucureşti. 384). Gheorghe. BRANSNER. Catherine (sub redacţia). Ion. Odette: La lutte coutre les stupefiants. 1979.) Det. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul incendiilor. Minorul şi legea penală. 2004. Cosma. 1975. 1771. Editura Militară.. Petre. Kjeld. Bucureşti. română. Editura Trei. 102 p. Consideraţii cu privire la cercetarea pluridisciplinară a infracţiunilor de omor cu dezmembrări sau mutilări ale cadavrului şi corpului uman. (Université de Lyon. Dunod. în Tratat practic de criminalistică. Iaşi. 510. 191 p. p. SCRIPCARU G[heorghe]. Timişoara. Editura Ştiinţifică. Editura SportTurism. engleză. 502. ZĂHĂRĂCHESCU. NEGOMIREANU. BOUCHÉ-LECLERCQ. Posibilităţi de cunoaştere a personalităţii învinuiţilor (inculpaţilor). Gheorghe. Gheorghe. 1946. BRATU. Paris. Bibliografie la p. Crime and Public Policy. 1886. Precizări cu privire la organizarea şi planificarea urmăririi penale – Planul de urmărire penală. Iaşi. P[etre]. Françoise. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. 451-453. Noul manual TAT Abordare psihanalitică. VOCHIN. BREZEANU. 1975. 515. 1979. Cosma. în Şcoala românească de criminalistică. Traducere din limba franceză de Daniela Luca după: Nouveau manuel du TAT. 1994. 505. 512.) 504. 503. I. 483 p. Itinerar psihiatric. Rezumat în limbile engleză. Elena. CHABERT. 382 p. BRÂNZEI.499. BREBENEL. + erată. 511. Petre. Rontledge & Kegan Paul. PIROZYNSKI T[adeusz]. All Beck. 41 509. Editura Junimea. A. TEIUŞ. Sinaia. 2003. 1981. Ministerul de Interne. 339 p. BRAŞOVEANU. Librairie ie Hachette et C . Procuror. 152-157 (Ministerul de Interne). résultats et améliorations proposées). p. Approche psychanalytique. Comportamentul aberant în relaţiile cu mediul. Maria. Manuel des institutions romaines. vol. [Textes. Editura Dacia. Aurelia. Limba română corectă. Psihiatrie. . BRELET-FOULARD. NIŢĂ. I. 1983. Editura Militară. 514. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). Ortansa. 506. Chief Insp. BOJA. Editura Helicon. rusă şi spaniolă. 1975. ŞERBAN. A. Inequality. Vasile (coordonator). Bucureşti. John. no. gramatică. franceză. Cluj-Napoca. în Ghidul procurorului criminalist. BRATU. Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş. BRATU. Editura Junimea. 1998. Fuga. Gheorghe.

Rue Hautefeuille. 1897. Wolf-Dietrich. 1901. P. Editura R. Stuttgart. declaration des causes de décès / etc. La pendaison. Paris [.B. Par P. 516 p. BRODAG. La mort / et/ la mort subite / par / P. 527. 19. BRODAG. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris). P. Le secret medical / Honoraires. KrimmalistikGrundlagen der Verbrechensbekämpfung (Bazele criminalisticii pentru combaterea infracţionalităţii). BROUARDEL. Les intoxications. BROUARDEL. Paris [. Librairie J. 19. P.] Librairie J. 516 p. 1995.] Revue et augmentée. etc. 524. BROUARDEL. près du Boulevard Saint-Germain. P. près du Boulevard Saint-Germain. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris). 1906. Deuxième édition [. BROUARDEL. BROUARDEL.518. Rue Hautefeuille.] Librairie J. Par P. Baillière et Fils / 19. P. Baillière et Fils / 19. Ediţia a 7-a. 520. BROUARDEL. P. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris). Editura Richard Boorberg.] Librairie J. Brouardel / Doyen Honoraire et professeur de médecine légale / de la Faculté de Médecine de L’Université de Paris / Président honoraire de Comité consultatif d’Hygiène / Membre de L’Institut (Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine. / Par / P. Les intoxications. p. Brouardel / Professeur de médecine légale et Doyen de la Faculté de Médecine de Paris / Membre de L’Institut. 19. 19. Paris [. Brouardel / Professeur de médecine légale / Et doyen de la Faculté de Médecine de Paris / Président du Comité Consultatif 42 d’Hygiène / Membre de L’Institut (Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine.] Librairie J. expertise. Paris [. Boorberg. W. 455 p. Baillière et Fils / 19. Pièces annexes.] Doyen Honoraire et professeur de médecine légale / de la Faculté de Médecine de L’Université de Paris / Président honoraire de Comité consultatif d’Hygiène / Membre de L’Institut (Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine. 584 p.] Librairie J. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris). Baillière et Fils / 19. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris).-B. Paris. 522. 694 [708] p. Stuttgart. Les blessures / et / Les Accidents du travail / Par / P. les vapeurs / et les anesthèsiques / Par / P. Brouardel [. Rue Hautefeuille. Avec 3 planches en couleurs et 43 figures.] Membre de L’Institut (Académie des Sciénces). Brouardel / Professeur de médecine légale a la Faculté de Médecine de Paris [. 523. 288 p. BROUARDEL.-B. 1892. 521. / Témoignage. 420-512p. la suffocation / La submersion / Par / P. 525. La strangulation. P. 376 p. 1995.-B.-B. Avec 18 figures dans le texte. P. Paris [. Brouardel / Professeur de médecine légale et doyen de la Faculté de Médecine de Paris / Président du Comité Consultatif d’Hygiène / Membre de L’Institut .] Librairie J. BROUARDEL. Baillière et Fils / 19.-D. Brouardel / Professeur de médecine légale / et doyen de la Faculté de Médecine de Paris / Président du Comité consultatif d’Hygiène / Membre de L’Institut (Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine. Paris [. Rue Hautefeuille. L’avortement / Par / P. assurances sur la vie / Déclaration de naissance. 19. Rue Hautefeuille. 19. Kriminalistik (Criminalistica). 526. Brouardel / Professeur de médecine légale / Et doyen de la Faculté de Médecine de Paris / Président du Comité Consultatif d’Hygiène / Membre de L’Institut (Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine. Les aspyhyxies / Par lesqaz. Baillière et Fils. Rue Hautefeuille.-B. 1895. 519. mariage. Baillière et Fils / 19.-B.

Vasile Vasilescu şi Col. Rue Hautefeuille.) Krimmalistik-Handbuch für Praxis und Wissenschaft. Cătălina. 272 p. 19. près du Boulevard Saint-Germain. Photogrammetrie. Ghidul relaţiilor cu massmedia. Codul lui Da Vinci. Brouardel / Professeur de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris / L’Université de Paris/ Membre de L’Institut (Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine. 272 p. Coordonatori: Col. Rue Hautefeuille. 1896.-B. Traducere din limba engleză Adriana Bădescu. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris). 530. Les explosifs / Et / Les explosions / Au point de vue médicolégal / Par / P. 537. Les attentats aux mœurs/ Par / P. Avec 39 figures intercalées dans le texte. I. Paris [. Rue Hautefeuille. 416 p. p. Lt. 19. 19. 536.] Librairie J. Kriminalistiche Handlungslehre în Kube / Störzer / Timm (publ. Carlrichard. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Baillière et Fils.-B. 1909. BROWN. Editura 1 Boorberg.-B. 539. MURZEA. P. 533. Lübeck. Carl-Ernst. Paris 1913. 1 Următoarele . Baillière et Fils / 19. auflage. 476 [480] p. Rue Hautefeuille. BUCUR. Geschichte der Philatelie I. Les Timbres du Royaume de Roumanie. BROUARDEL. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 515 – 519. BROUARDEL.] Librairie J. Membre de L’Institut... 1899. în Der kriminalist (Criminalistul) nr.] Librairie J. 119 p. Baillière et Fils. Der Einsatz von Vertrauenspersonen . 19. Paris [. 18 p. Georges. P. 531. RAO. I.-B. 538.] Président du Comité Consultatif d’Hygiène / Membre de L’Institut (Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine. Baillière et Fils. Brouardel / Professeur de médecine légale / Et doyen de la Faculté de Médecine de Paris / [. Ioana. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris). Editura Ministerului de Interne.col. BROUARDEL. 2004. Rue Hautefeuille.ein „Fulltime-Job" für professionelle VP-Führer (Misiunea informatorului). Ada. Neues Auswerteverständnis (Noi evaluări) în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică.-B. 529. 1960. Ştiinţe criminalistice. Verfahren und geräte. Paris [. P. Les blessures / Et / Les accidents du travail / Par / P. Avec 8 planches don tune en couleurs et 5 figures. BRUCKERT. ediţie revăzută şi adăugită. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris). (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris) 532. Paris [. 694 [700] p. 19. BRSACH. (Manual criminalistic pentru practică şi ştiinţă). SCHNEIDER. Schmidt Römhild.-J. Dan. BÜCHLER. Lt. 19. 564 [568] p. 2002. R. 528. H. Paris [. Nicolae. Essen. GEORGESCU. veb berlag für Bauwesen. 19. L’exercice de la médecine et le charlatanisme/ Par / P. Préface du Professeur Thoinot. Constantin Galiceanu. MoldoValachie-Roumanie. 534. p. Berlin. Stuttgart 1992. BRÜHL. CRĂCIUN. P. Brouardel / Professeur de médecine légale à la Faculté de Médecine de 43 Paris. vol. 535. 1897. 19. S/p 169-203. neumbearbeitete und erweiterte 2. près du Boulevard Saint-Germain.(Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine. 167 şi urm. Berlin. Col..11/95. Mr. BRUNEL. A. BROUARDEL. vol.] Librairie J. BKA. 520 p.. Brouardel / Professeur de médecine légale / et doyen de la Faculté de Médecine de L’Université de Paris / Président du Comité Consultatif d’Hygiène / Membre de L’Institut (Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine. Baillière et Fils. 2002.] Librairie J. 1906. BUCHHOLTZ. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris).

Bucureşti. 574 p. Răspunderea juridică şi deontologică a medicului reanimator. dr.. Petre. I.. Ştefănescu. FILIPAŞ. nr. Costică. Editura Medicală. BUHAŞ. Drept penal român. MIHALACHE. Cercetarea infracţiunilor de furt. Casa de Editură şi Presă Şansa S. L. BUNECI. Camelia. Ana Maria Grigorescu. dr. Elemente sociojuridice de contest social pe terenul devianţei speciale. prof. Adriana Medvichi. Instituţii de drept penal. Premise teoretice şi metodologice ale cercetării criminologice. Borza. M. 385-397. Colegiul de redacţie: Redactor şef: Dr. 1 Cercetarea la faţa locului în cazul infracţiunii de tâlhărie cu legarea victimei. Gabriel. 180 p. 2002. MAFTEI. Curs selectiv pentru examenul de licenţă. V. 1935. Cluj-Napoca. dr. BUTOI. 552. ELEDU. Tudorel. prof. Instituţii de drept penal. Partea generală. Drept procesual penal. 542. 1981. BUNEA. Secretariat de redacţie: Dr. Chirurgie orală şi maxilofacială. Buletin de Psihiatrie Integrativă. Ediţia a III-a revizuită şi adăugită. C. MITRACHE. Anii I-V 1930-1934. Constantin. Editura Mediamira. Colectiv de Redacţie: Editor coordonator Prof. Ion. Ţiganiada. dr. 550. Bibliografie la p. I. ROTARU. 242-244. 85-90. dr. nr. Florescu. Bibliografie la p. MITRACHE. Editura Fundaţiei România de Mâine. 2001. Repere istorico-literare de Andrei Rusu. Academician Prof. Bucureştii Vechi. CHIRILĂ. (colaborator). Chestor de poliţie dr. 2001. 244 p. Colectiv de referenţi: Academician Prof. Gh. şeful Direcţiei Poliţiei Judiciare. Buletinul Societăţii Istorico-Arheologice „Bucureştii Vechi“. 2002. prof. 548. N. V. Partea generală.. BULAI. Chiriţă. Curs selectiv pentru examenul de licenţă 2001 şi 2002 cu ultimele modificări ale Codului Penal. 544. volum 13. 546. Constantin. Academician Prof. Editura Fundaţiei România de Mâine. 161 p. univ. 512 p. p. Partea responsabilă civilmente în procesul penal. Ioana Teodora. martie 2005. Astărăstoae. BUNECI. C. 541. Editori fondatori ai noii serii: prof. Avram. p. Gioconda Dobrescu. dr. PRICOP. Ediţie îngrijită de Florea Fugariu. Redacţia: Spitalul Clinic de Psihiatrie „Socola” Iaşi. Publicat cu prilejul „Lunii Bucureştilor“ şi cu concursul Primăriei Municipiului. Bucureşti.. 2004. 1312. Bucureşti. („Patrimoniu“). GĂNUŢĂ. 545. Petre. FILIPAŞ. BULIBAŞA.. 133-134. Dr. Vol. Editura Trei. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Dr. 2002. Avram. 75-78. dr. psiholog Magda Luchian. Bucureşti. prof. Costică.. 1. 543. Rodica Enache. 13 p. 271 p. Vlad. BÎLBÎIE. Prof. 549. R. 553. N. M.. dr. 1312 p. URTILĂ. Roxana Chiriţă. Bibliografie la p. p. Aliona. Gheorghe. N. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. dr. BUTOI. Dr. Editura Trei. Secretariat tehnic: Cecilia Darie. HERESCU. BUJOR. editat de Spitalul de Psihiatrie „Socola” Iaşi în perioada 1917-1946). Romanescu. Scripcaru. dr. 551. Costică. SURPĂŢEANU. GOGĂLNICEANU.540. 1970. Tadeusz Pirozynski. Petre. LUNG.. ediţia a II-a. 547. Petru Boişteanu. E. D. Constantin. univ. Nechifor. psiholog Marinela Paraschiv. 2 vol... C.L. Al. Consiliul ştiinţific: Prof. dr. problemă majoră a perioadei de tranziţie. „Minerva“. 580 [585]p. 134 p. BULAI. în Studii şi cercetări juridice. V. (colectiv de autori).R.E. dr. Vol. Petru Boişteanu. dr. M. BULAI. BULAI. (Serie Nouă – a „Buletin de L’Association des 1 Psychiatres Roumains”.. 44 În prezent Direcţia de Investigaţii Criminale .. Bucureşti. I şi II. Cosmovici. 1992. 3. BUDAI-DELEANU.. T. Berlescu. BUNECI. C. Andrei. M. C.

565. Ioana Teodora. Stuttgart/München/Hannover / Berlin/Weimar. Marcel. Editura Luceafărul. III. A. Proceduri speciale. 253-257. 554. 150 p. Alain. Bucureşti. 2005. p.. 2004. nr. 567.. BUQUET. p. 34-36. Ediţia a IIa. 1980. Editura Phobos. Partea Specială. Mileniul III. Bibliografie la p. 2. III. 2001. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 271. dr. 2006. BUTOI. p. în Criminalistica. Petre. 296 p. Petre.. 555. 333-336. DOBRILĂ. 558. univ. Conf. BUNECI. Editura Tritonic. 1. în Tratat practic de criminalistică. Conferenţiar universitar dr. univ. 559. 5. Editura SEMNE. prodecan al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Spiru Haret” Dispoziţii procedurale privind combaterea criminalităţii informatice. Expertiza urmelor de cerneală. 569. Facultatea de Drept. Editura SEMNE. 356-357. Editura Richard Boorberg.. 384 p. 137-143. Conf. 560. în Revista Română de Drept. . Actele premergătoare efectuate în vederea începerii procesului penal. Bucureşti. 2006. 549 [560] p. poligraf şi hipnoză. Psihologie judiciară. Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti. Protejarea dreptului de autor asupra programelor de calculator. 150. BUTA. p. Bucureşti. Editura SEMNE. septembrie 2005. nr. 2003. Editura Pinguin Book. BURCHEL. 1980. 549. Bibliografie la p. 2006. Vol. p. Anexe 1-4 la p. BUTA. vol. Petre. 2004. Vol. 357 [360] p. Valorificarea scriptelor de comparaţie în expertiza criminalistică asupra scrisului [discuţii]. 98-105. vol. Bibliografie la p. Expertiza metalelor preţioase. Martorul pe tărâmul justiţiei. 2006. nr. 2006. Presses Univeritaires de France. 562. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. BUNECI. Bucureşti.Bibliografie la p. Petre. Bibliographie p. Petre. Ilona. BUNECI. în Tratat practic de criminalistică. 122-127. în Criminalistica. vol. Partea generală. Univ. BUNECI. Petre. anul VII.. Petre. BUNECI. p. noiembrie 2005.1. Ministerul de Interne. Facultatea de Drept – Universitatea Ecologică. nr. Daniel. 566. Bucureşti. anul VII. dr. univ. La sciense et la recherche de la preuve. Procedura în caz de dispariţie a înscrisurilor judiciare. 1971. 310-313. III. BUUŞ. Partea specială. Ministerul de Interne. 2003. Bibliografie la p. 2003. 557. Petre. Publishing House. Alexandru. 264 p. 556. II. 295-296 p. 1980. IONESCU. BUTA. Consideraţii juridice privind infracţiunea de înşelăciune. Ioan. 34. 171 p. 19-22. [245-246]. Drept procesual penal. BUNECI. Bibliografie la p. Nicolae. tuş şi pastă de scris. Deosebiri faţă de infracţiunile comise prin CEC. 1992. univ. 564. 45 561. Bibliografie la p. 486-500. BÜRING. Ilona. Ministerul de Interne. în Tratat practic de criminalistică. 383384. 124-129. în Criminalistica. Petre. anul VIII. 531-546. 243 [248] p. august. 144-167. 6. Tatrekonstruktion (Reconstituirea faptei). Conf. BUNECI. Bucureşti. BUNECI. BUŞ. 4. BUNECI. Editura Fundaţiei România de Mâine. Conf. Petre. 568. Vol. „Spiru Haret” Bucureşti. p. dr. Ilona. Repararea pagubei în cazul condamnării sau luării unei măsuri preventive pe nedrept. Drept Procesual Penal. prodecan Facultatea de Drept. Examinarea actelor supuse acţiunii îndelungate a apei. Universitatea Ecologică Bucureşti. Bucureşti. în Criminalistica. Bibliografie la p. p. p. p. 570. Facultatea de Drept. DAVID. 563. Manuel de criminalistique moderne.

dr. p. dr. 2 vol. p. 583. univ. Avocat. 585. 1997. vol. NICOLAE. avocat apărător. BUTOI. Constantin. expert criminalist. BUTOI. 189 [-192] p. Victimologie (Curs universitar).Studiu aplicativ de psihocriminalistică judiciară. în Criminalistica. univ. Valentin. Avocat. 576. 584.. Tudorel.. Edit Press Mihaela S. noiembrie 2003. I. Editura Phobos Publishing House Word Keeper. Ioana Teodora. expert criminalist. Conversia indicilor comportamental-simulatorii în probatoriu asasinat. Luminiţa Georgeta. 159-160. 214 [-224] p. 2001. 2004. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. nr. 213-214. Tudorel. Prof. 2002. 2003. 160 p. Editura Fundaţiei România de Mâine.. dr. NICOLAE. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Investigaţia conduitelor simulate . 299 p. Valentin. iulie 2001. 20-21. nr. 150-154. Victima şi victimologia din perspectiva urmăririi penale. 24-25. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Femeia asasin. 2004. Societatea Ştiinţă & Tehnică SA.L. BUTOI. Lector univ. în Criminalistica. Psihologia crimei – Serial kiler –profiler – psihopatul sexual pe terenul criminalităţii. 2004. 575. Bucureşti. 467 [. 577. Teroarea „cifrelor” criminalităţii. 6. univ. Editura Phobos. iulie 2004.472] p. Conf. IFTENIE. p. dr. Tudorel. Tudorel. Luminiţa. BUTOI. 573. Bibliografie la p. 2004. Bucureşti. anul III nr. TudorelSeverin B[adea]. Bibliografie la p. BUTOI. BUTOI. Cercetarea câmpului faptei din perspectiva psihologului criminalist (aplicaţie practică în omorurile de natură sexuală). Cercetarea câmpului faptei din perspectiva psihologului criminalist (Aplicaţie practică în omorurile de natură sexuală). Conf. 209-213. Tudorel. 160 p. Bibliografie la p. univ. Tratat universitar de psihologie judiciară – teorie şi practică. BUTOI. 4. BUTOI. 2001. dr. manipulare – coerciţie – intervenţie psihanalitică – detecţia comportamentelor duplicitare (simulate). Bucureşti. univ.571. psiholog criminalist. Avocat. 2003. 315 p.. Psihanaliza crimei. NICOLAE Luminiţa. 578. Editura Enmar. Constantin. Dan. 19-20. BUTOI. Tratat universitar. Bucureşti. Ioana Teodora. univ. BUTOI. Ioana Teodora. în Criminalistica. 298-299.R. Conf. CONSTANTIN. Bibliografie la p. dr. Radu. 459-460. Tudorel-Severin B[adea].. BUTOI. 208 p. Bucureşti. anul VI. membru al Societăţii Franceze de Grafologie şi al Asociaţiei Grafologice Italiene. Conf. dr.tehnica „Lie detector“. Tudorel. Bucureşti. Tudorel-Severin B[adea]. în „Rolul şi contribuţia . Tudorel. Avocat. Aportul tehnicii poligraf în procesul penal. Tudorel-Severin B[adea]. 581. p. p. Tudorel Badea. univ. p. BUTOI. IFTENIE. 582. dr.. Criminali în serie. Constantin. psiholog criminalist. BUTOI. 4. II. Conf. Ioana Teodora. Ioana Teodora.. BUTOI. p. univ. Ioana Teodora.. psiholog criminalist. (Perspectiva juridică. Avocat. Dimensiuni psiho-grafologice asupra gestului suicidar. ZĂRNESCU.. 580. Publishing House Word Keeper. Ioana-Teodora. Bucureşti. BUTOI. psiholog criminalist. Tudorel-Severin B[adea]. Avocat Cuplul penal: victimă-agresor. VOINEA. 572. Conf. 527-529. BUTOI. Bucureşti. Asist[ent] univ[ersitar]. Manuela Cristina. BUTOI. 46 579. BUTOI. socio-psihologică şi medico-legală asupra cuplului penal victimă-agresor). 574. BUTOI. Bucureşti. Ministerul de Interne. BUTOI.. 1979. anexe. 184188. Alexandru. psiholog criminalist. Editura Pinguin Book. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Vol. Tudorel. BUTOI. Conf. Crima sub lupa detectorului de minciuni. psih[olog] dr. Psihologia interogatoriului judiciar – invasiune mentală. dr. Conf. Psihologie judiciară. univ. anul V. + 31 p. PRODAN. Tudorel-Severin B[adea]. BUTOI. ZĂRNESCU. BUTOI. ZĂRNESCU.

(IV). septembrie 2000. SAVU. nr. Criminalistica. psiholog criminalist. 16. POPA. 589. J. anul II. 1617 (II). 241-254. 13-15. anul I. M. 27-28. L.. Bibliografie suplimentară la p. martie 2001. CASTNER. Nicolae. BUTOI. dr.A. nr. iulie 2001. 266-267 598. p. 24. 6-7. Traducere din limba engleză de Gabriel Nagâţ. (2000). Psihologia. BUZATU. în Criminalistica. Entomological Evidence: Utility of Arthropods in Legal Investigations (Dovezi entomologice: Utilitatea artropodelor în investigaţiile legale). Iaşi. 17-19. 4. Profesor universitar. 5. S.15. Gillian. Călăuza poliţienească. în Criminalistica. martie 2003. BUZATU. 6. BUZATU. 21. Nicolae. 594. 587. 2003. 588. Referinţe bibliografice la p. în Criminalistica. 2005.R. (II). în Criminalistica. nr. 267 p. în Criminalistica. nr. 16-17. nr. nr. capturarea şi probarea faptelor comise de psihopaţii sexuali – Criminali în serie –. în Criminalistica. Criminalistica. nr. 362 p. nr. Alain. 597. Criminalistica. Expertiza bancnotelor şi a altor instrumente de plată. februarie 2001. BUZESCU. anul II. iulie 2000 p. nr. CORNEAN. versiune românească Lucian Alexandrescu. p. 590. Criminalistica. p. Nicolae. Institutul de Arte Grafice „Tătăraşi“. nr.. în Criminalistica. 2002. 205 p. 586. Bibliografie la p. Tiparul Românesc S. CÂRPINEAN.probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. noiembrie 1999. septembrie 1999. anul I. Foarte scurtă introducere. 600. Tehnici de reconstituire fotografică prin suprapunerea şi prelucrarea imaginii.L. Cecurile de călătorie American Express. BUTLER. iulie 1999. Contrafaceri performante ale dolarului american. 1925. Nicolae. Bucureşti. p. Bucureşti. 5. 118. p. Sinoptic operativ-explicativ în identificarea. 16-17 (IV). nr. BYRD. Mijloace şi modalităţi de depistare a valorilor monetare false. 592. mai 1999. în Criminalistica. Little Star Impex S. Editura Luceafărul. MCMANUS.. p. 3. 16/17 (I). N. anul III. Cărţile de credit. (III). Editura Allfa. Bucureşti. decembrie 2000. anul II. 4. p. Nicolae. 591. CRC Press. (V). nr. Contrafacerea bancnotelor euro a intrat în cotidian. septembrie 1999. 599. 118 p. anul II. 1. Boca Raton. anul I.a. 468 p. J. 1. 2. 14-15. Bucureşti. 595. Tip. p. BUZATU.000 lei. anul II. martie 2005. 4. p. 596. Cristian. septembrie 2002. BUZATU. f. Prima contrafacere a bancnotei de 500. anul III. 190-192. p. BUZATU. BUQUET. BUZATU. 593. Nicolae. 16-17 (III). 47 . anul I. Criminalistica. BUZEA. p. Editura Dacia Europa Nova. p. anul I. BUZATU. p. nr. 3. Nicolae. nr.. 16-17. anul VII. Freda. Nicolae. Universitatea „Spiru Haret”. 16-17. Gheorghe. p. 5. Dumitru. 2003. în Criminalistica. 2. nr. 2. anul III. anul IV. (I). Lugoj. H.. Bibliografie la p. p. Nicolae. ianuarie 2000. 193-196.C. BUZATU Nicolae. mai 2000. anul V. Filosofia dreptului penal. prodecan al Facultăţii de drept. nr.T. 4. Tudorel. p. 2. Elemente de protecţie a bancnotelor străine.

1929. 608. + 14 f. 359-360. Vol. rue Royale.C 601.I. 613. p.4. III. vol.S. Indice de actori la p. pompieri. 367 p. 2005. în Ghidul procurorului criminalist. Bucureşti. Prefaţă. Traducere din limba engleză de Bogdan Nicolae Marchidanu. CALOTĂ. Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă. Vol. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 136-157. 1055 [1058] p.. Divanul – Istoria ieroglifică.. Editura Litera şi Editura Litera internaţional. 614. LENCU. ŞERBU. Asachi. 617. Bucureşti. 610. Dustin. 151 p. CALICO. 213-225. Traiean. Bruxelles. no. CAPOTĂ. Constantin. Metode. 618. Sorin.3.. Ediţia a-II-a revizuită. 665-726. no. Bucureşti. Editura Helicon. Studiul Jandarmeriilor Streine. în R. 1990. Thierry.I. Dicţionar de filme 612. Fabrizio. de l’identification. A. Analele lucrărilor Moscova. CANTEMIR. româneşti. Physiologie de l’écriture cursive. 616. CALEF. 118-143. Chişinău.: Vol. 2001. 1973 – 1983. 609. 727-798. 615. (motor cu aprindere prin scânteie). Tudor. L’Edition Universelle. Bibliografie la p. H. 796-839. 2. referinţe critice şi introducere Hronicul de STELA TOMA. Editura Lucman. Editura Gh. Traducere. Protecţia împotriva incendiilor. Istoria ieroglifică. p.. 1934. Dicţionar universal 611. Traducere din limba franceză de Marga şi Gheorghe Wolff. + 13 f. în Criminalistica. 53. Opere complete. 360 p. 491 p. Sorin. f. Chişinău. LENCU.a. cronologie. CALDWELL. a infracştiinţifice. facs. studiu introductiv şi comentarii de Virgil Cândea. Editura Service Pompieri. planşe. Jan & Thomason. procedee şi tehnici de lucru în procesul identificării cadavrelor cu identitate necunoscută. ŞERBU. 246 p. Text stabilit şi glosar de Stela Toma. patroni... José. 1998. Editura Univers. Bucureşti. III. José. Introducere Istoria ieroglifică de NICOLAE STOICESCO. p. 1970. + 8 f. Divanul. Ediţia a doua. Tudor. în R. 605. Bucureşti. 448 p. CALOTĂ. Ediţie critică publicată sub îngrijirea lui Virgil Cândea. EUGEN SIMION). Texte. 607. PFISTER. 603. I. ediţie îngrijită. Bucureşti. CANTEMIR.R. Lungmetraje de ficţiune. Indice de titluri străine la p. prof. nr. Diana. introducere. 106 p. Vasile. vol. ediţie critică. anul VII. Misterul manuscrisului. Iaşi. pl. martie 2005. 602. 410 [416] p. Sorin. Les rayons x an service 606. 3 vol. Bucureşti. CALVI. şef birou în modernă a arderii. Timişoara. 604. Elemente de teoria Dimitrie. I.A. RAO. Procuror. II. CARANFIL. Noël.C. glosar. Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor. note şi indici de Dan Sluşanski. Opere. indice de autori şi opere şi introducere Divanul de VIRGIL CÂNDEA. 475 p. 43-48. primari. Editura Litera şi Editura Litera Internaţional. . CANTEMIR. SACHELARIE. Caracteristica criminalistică ţiunilor. CALLEWÆRT. CALOTĂ. Traducere din limba engleză de Mihai Chiriţă. (Academia Română. Editura Academiei Române [şi] [Editura] Univers Enciclopedic. 1984. 1995. CANARI. CALICO. CALAPODESCU. Coordonatorul colecţiei: acad. America secretă. 1999. Classification du système d’identification radiologique. 5e année. Ghid pentru manageri. Protecţia împotriva incediului. 282 p. Editura Ministerului de Interne. LĂPĂDUŞI. 1933.S. Victor. de filme. Marian. Indice de autori la p. 2003. 2002. Turbotronica M. Dimitrie. Maior. p. + IX. C. 6 e année. Editura Academiei R. Omor sau sinucidere? „Cazul Erbaşu”. CARANFIL. 840 p.C. Traiean. Volumul I. Editura “Service Pompieri”. Victor. Ascensor spre eşafod. Colecţia Opere Fundamentale. De antiquis et hodiernis Moldaviae.

Institutul European. 97 p. CAUFEYNOU. Învăţăturile lui Don Juan. Întocmit de G. 1990.-col. 635. Ştrempel. A. Expertiza medico-legală psihiatrică în infracţiunile de omor. Clemson. 156 p. Prefaţă de Traian D. Moisil [. The Carlos. p. Vol. 2003. 633. Editura Ministerului de Interne. CAUC. 219 p. X. volum 12.. Coordonatori: Constantin Negulescu şi Andrei Veress. Tablă de materii şi în limbile engleză şi franceză (Biblioteca Centrală Universitară Cluj-Napoca). în Buletin de psihiatrie integrativă. 267-272. p. Prezentare grafică: Vasile Pop Silaghi. A Procedural Guide (Entomologie şi moarte. vol. 634. 630. Editura Fundaţiei România de Mâine. an XI. 1967. AELENEI. MANU. KROLL. IV (1062-1380). vol. Bibliografie la p. 4 (27). (Biblioteca Academiei Române). 20-24 noiembrie 2000. ŢONEA.R. nr. Librăria Socec. Docteur Les Mystéres du sommeil. I. Vol. CARTAS. de Răsboiu [. 621. Institutul de Arte Grafice „Antigona”. Ministerul 627. Ion.R.a. 1999. Stoianovici. Crenguţa. 504 p. PÂRLEA. Bogdan. CARDOS. Laura. 700 [-704] p. 631. V. (Biblioteca Academiei Române). Bucureşti. CAROL. 173-182. 628.. V. CASTANEDA. Cluj-Napoca. Grigore Stamate. Lt. vol. HASKELL. din Ministerul 625. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. 620. S. Traducere din limba franceză de Tudor Vlădescu. în Buletin de psihiatrie integrativă. Iaşi. N. (Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România). 4. Hypnotisme – Suggestion. Bucureşti. 626.. Dreptul frontierei de stat. G. Procuror. Sinaia. 1-1600. CASAMAYOR. 1995. Arta de a trăda. 2005. Beatrice. Vol. H. P[etru].. CATTS.Traducere din limba engleză de Lidia Iancu. 694/1950 p. I. B. STOIAN. nr. p. Editura Univers Encliclopedic. vol. The London Philatelist. Lecture de la . 1999. Industriei Construcţiilor de Maşini. O cale de cunoaştere Yaqui. 431 p. legislaţie şi jurisprudenţă. 1940. Fotografii: Ella Karsai. CARÂMB. Nicoleta.. A. Paleo – mt DNA analysis and population genetic aspects of old thracicm population from SouthEast of Romania. Catalog general al cărţilor de drept. 1978-1983. Consultant ştiinţific: prof. Editura Academiei Republicii Socialiste România. 629. 2(25). MIRIŢOIU. Bucureşti. Catalogul Gheorghe. 55 p.] C. Catalogul incunabulelor.. 40-53. Ghid de procedură). Metode şi tehnici de cercetare. Curs de fotografie pentru amatorii şi fotografii de profesiune. 2005. Anxietatea: aspecte etno-socioculturale.] Serviciul Georgrafic al Armatei [. N. CAROL II von Rumänien. Metodologia cercetării sociologice. A. manuscriselor româneşti. Întocmit de G. Editura Dacia. 622. 632. vol. DÂRMON. Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna. Victor. II.A. Coordonator general de brigadă Gheorghe Carp. Bucureşti.A. 623. Tipografia Joyce. An XI. Magnétisme – Somnambulisme. 108-115. f. X. nr. Stănculescu. COMŞA. P. 239-246. Neurostenia – entitate cu o veche istorie.. 624. Ştrempel (redactor responsabil) [. 49 Daniela. de Elena Mosora şi Doina Hanga. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti. Gabriel.] Şeful Secţiei de reproducere. I. 2004. CARŞINESCU. Entomology & Death. BOIŞTEANU. 215. 118119. 1988.] Fl. GORAN. Bucureşti. 1858. II. Pompiliu Teodor. Catalogul manuscriselor româneşti. E. II B. Cartea tehnică a anvelopelor. Editiond du Goéland. Iaşi. 2 volume (Seria bibliografii şi biografii): Vol. 1979 122 [-124] p. No. RODEWALD. CARP.. Fabian. Lucrare întocmită first issue of Moldavia.619. VOSS. Seminarul de perfecţionare a procurorilor criminalişti. 238 [240] p. p. Coordonator dr.

639. 51-55. Editura Luceafărul. 175-177. nr. 636. anul V. CORDEA. Căpitan asistent universitar. în Criminalistica. ianuarie 2005. CĂTUNA. Dorin. D. Procuror criminalist. N. p. P.. p. mai 2002. Minovici. 638. Căpitan.a. 13-15. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Colonel. 649. Asistent univ. Dactiloscopie sau identificarea prin impresiunile digitale de la mâini. 3. Viorel. 33-36. Posibilitatea stabilirii rolului victimei în producerea accidentului de circulaţie rutieră prin efectuarea expertizelor tehnice auto. anul VII. Editura Tehnică. Comisar-şef de poliţie. Sorinel.Pensée – Spiritisme. 1914. C. 50 I. în Revista de criminologie. CĂPRUCIU. în Criminalistica. iulie 2001. 645. p. 192 p. Bucureşti. Editura Luceafărul. Consideraţii privind constatările tehnicoştiinţifice şi expertizele judiciare în cazul accidentelor de muncă. Harghita. CĂTUNA. 430-431. 178-182. Bucureşti. Aspecte privind metodologia investigării infracţiunilor silvice (I) . Anvelopele autovehiculelor. Patte.. 646. martie 2005. Bucureşti. Consideraţii de ordin teoretic şi practic privind interpretarea criminalistică a urmelor descoperite la faţa locului. Alin. CĂRĂUŞU. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi . drd. Boulevard Magenta 139. A. 132 – 141. anul III. CĂLINESCU. nr. 7-8. p. Harghita. 163-169. CĂTUNA. DRĂGUŞ. Lector univ. nr. Evaluarea clinică şi medico-legală a sechelelor psihice posttraumatice.. Călinescu. Drd. Paris. 2005. Editura Alma Mater. 2. Sorinel. CĂRĂUŞU. 2/2004. anul IV. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. martie 2005. drd. 2003. CĂRĂUŞU. CĂRĂUŞU. nr.P. Timiş. Portretul vorbit perfecţionat de D. I. Sorinel. Viorel. Bucureşti. Procédés d’hypnotisation etc. p. Sorin. Timiş. CĂRĂUŞU. N. Viorel N. Cu o prefaţă de dr. Posibilitatea identificării persoanelor în baza semnelor particulare survenite după naştere. p. 2006.P. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. ALEXANDRESCU. p. drd. Comisar-şef de poliţie. p. Aspecte privind cercetarea criminalistică a accidentelor rutiere urmate de părăsirea locului faptei. p. 647. Craiova. 644. Marius Mihai. în Criminalistica. p. 1990. Lector univ. PERIDE. Bucureşti. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Sorinel..P. CAUTIS. CĂTINEAN. Iuliu. Constatarea sau expertiza medicolegală şi rolul ei în stabilirea vinovăţiei persoanelor implicate în accidentul de trafic rutier. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”.. Repere în gestionarea situaţiilor de criză. I. Libraire. I. anul VII. p. de criminalistică şi de penologie nr. martie 2003. nr. 1. F. nr. CĂPÎLNEAN. 650. 1. 642. 19-21. 640. 637. 2. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 13-16. 2005.J. 4.J. 643.J. în Criminalistica. 2004. CAZANCIUC. f. Robert. Cluj-Napoca. Cu figuri în text. CĂTINEAN. p. Silviu. Sorinel.. 107 p. Probleme specifice pe care trebuie să le lămurească cercetarea în cazul principalelor infracţiuni silvice (II). MĂDĂLINA. Valorificarea portretului robot ca mijloc ştiinţific de probă. SURDEA. volum 13. Lector univ. HERNEA 641. Sorinel. în Criminalistica. Scurtă comparaţie între sistemul procesual penal finlandez şi român în privinţa cercetării penale şi a măsurilor preventive în cadrul procesului penal. Drd. (Studiu de poliţie ştiinţifică).P. Probleme teoretice şi practice în cercetarea la faţa locului în echipă complexă în cazul infracţiunilor de omor. 648. Ioan. 188 p. 63-66. Adrian.J. BARBU.

654. martie 2002. (Albania-Grecia) 602 p... vol. Alexandru. VĂDUVA. Bucureşti. 273 p. Lazăr. Editura Politică. Bibliografie la fiecare piesă de patrimoniu. 26-27.. III. DUŢĂ. în Criminalistica.P. Dinu C. Giurgiu. 2-3. anul III. p. + 16 f. Colonel. 15-18. nr. Moartea unei prostituate.2. p. în Criminalistica. p. 651. I. nr. 3 mai.A. Titus. septembrie 2001. General de brigadă. anul I. Lazăr. 8-10. Bucureşti. anul II. CÂNDEA. (India-Olanda – Supliment Albania-Grecia). univ. Mircea. cu sprijinul I. 3-5. GIURESCU. anul IV. Perversiuni sexuale. Istoria Poliţiei Române în serviciul de poliţie al Jandarmeriei. Nicolae. După aproape şapte ani. Poliţia PITULESCU. 658. nr. Procuror. FLORESCU. anul III.. MORARU. în Criminalistica. CÂRJAN. Ion. . 10-12. 2001. Lazăr. Bucureşti. Deva. dr. CÂRJAN. p. Lazăr. Ioan. 210-215. LĂPĂDUŞI. General de brigadă dr. anul II. Lazăr. Partea 652. Traian. în Criminalistica. Bucureşti. 2005. 669. Locotenent-colonel. 2001. 667. CÂRJAN. dr. 9-10. General de brigadă. 253 p. TANDIN. CÂRJAN. 2003. 2000. p. pl. în Criminalistica. + 15 f. p.medico-legale în stabilirea adevărului”. pl. Enigma cadavrului din pădurea Buceşti. p. General de brigadă. martie 2000. 5. General de brigadă dr. Prof. 665. Pedofilia – o încălcare gravă a libertăţii şi moralităţii vieţii sexuale.9-11. 367 p. CÂRJAN 657. nr. MALIŢA. 664. 2000. mai 2001. noiembrie. „Haiducul” din satul Sen. Colonel. Baze de date generală. 663. Poliţia împotriva noilor droguri. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol. 413 p. p. Editura Vestala. CÂRJAN. Conf. 3. Dr. ianuarie 2002. CÂRJAN. 1991. 301 p. CÂNDEA. 656. 51 conf. nr. Virgil. Lazăr. II. Ion. Lazăr. 2 vol.. Mărturii româneşti peste hotare. Pagini din trecutul diplomaţiei româneşti. în Criminalistica. 29-30. dr. LĂPĂDUŞI. 18-20. Virgil. Editura Luceafărul. în Criminalistica. Depesajul criminal. General de brigadă dr. în munca operativă de poliţie. 3-4. de la origini până în 1949. 2. Institutul de arte grafice „Marvan“ S. Bucureşti. CÂRJAN. Vasile. 4. vol. CÂRJAN. iulie 2001. română rediviva! Editura Călăuza. p. anul III. Lazăr. 655.R.. Lazăr. 662. Lazăr. în Criminalistica. nr. Bucureşti. Vasile. (Polonia-Venezuela) în prerogative. (Inspectoratul General al Jandarmeriei). dr. Vasile. Bucureşti. 351-363. 659. Lazăr. 4. nr. 2001. 2001. Titi. septembrie 1999. p. haita ucigaşă de pe strada… Lupu a fost identificată. 6. LĂPĂDUŞI. Adrian. CÂMPEANU. Lazăr. Vasile. anul II. p. CÂRJAN. CIOBANU. pl. 1966. p. CÂRJAN. 653. CÂRJAN. 4. Drept penal. Editura Curtea Veche. în Criminalistica. în Criminalistica. Vol. General de brigadă dr. anul IV. Lazăr. anul III.. în Criminalistica. 668. iulie 2000. Ucigaşul de sub cagulă era fiul victimei. nr. Amprenta digitală.. CÂRJAN. Paul Ştefănescu.J. 666. Câinele 660. 127 p. Noi elemente privind stabilirea vechimii cernelurilor. + 32 f. univ. Crima din strada Dreptăţii. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Prefaţă de prof. CÂRJAN. CIOBANU. 2000. LĂPĂDUŞI. Mică enciclopedie de creaţii româneşti şi de izvoare despre români în colecţii din străinătate. 1937. 661. nr. Mileniul III. General de brigadă. Lazăr. CÂRJAN. p. anul III. nr. Bucureşti. 97-112. p. nr. 6 decembrie.. în Criminalistica. Editura Enciclopedică. 1. Lazăr.

344 p. 52 univ. anul V. p. 679. noiembrie 2002. în Criminalistica. CÂRJAN. septembrie 2003. CÂRJAN. 676. Lazăr. preşedintele Asociaţiei Criminaliştilor din România. conf. p. dr. nr. 2004. dr. CRĂC. Ionuţ. 6-8. 2002. Conf. CÂRJAN. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. Lazăr. Lazăr. 5. EMILIAN STANCU. Mama a vândut pontul… iar fiul a ucis cu ferocitate.. Investigarea video la demascat pe criminal. Fraţii Minovici – ctitori ai criminalisticii româneşti. 687. Chestor de poliţie conf. Chestor de poliţie. 3. Bucureşti. Editura Fundaţiei România de Mâine. Lazăr. Bibliografie la p.4. 685. p. dr. univ. 4-5. anul IV. Lazăr. Din istoria criminalisticii (I). Bucureşti. conf. General de brigadă dr. nr. univ.. 11-13. anul IV. anul IV. 671. . Bucureşti.. p. 4. CÂRJAN. CÂRJAN. 41-42. în Criminalistica. 828 p. 672. 17-20. Expertizele criminalistice şi medicolegale au confirmat rezultatele muncii informative. nr. 688. anul VII. Lazăr. iulie 2005. dr. dr. în Criminalistica. în Criminalistica. univ. p. martie 2003. LĂPĂDUŞI. Chestor. Fapte comise cu ferocitate de un grup organizat. 31-32. p. vice- fundamentale ale investigării omorului. Compendiu de criminalistică. p. nr.19-21. 683. CÂRJAN. univ. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. în Criminalistica. 50-62. conf. CHEREGI. dr. I. Bucureşti. 9-10. Subcomisar de poliţie. CÂRJAN. Lazăr. 2. CÂRJAN. anul V. Publishing House. nr. Din istoria criminalisticii. p. 682. anul VII. BOBIN. p. dr. 4. Gheorghe. Lazăr. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. p. Lazăr. Lazăr. CÂRJAN. mai 2005. nr. Sfaturi aducătoare de moarte. Crima din Valea Popii. nr. anul V. anul V. 2. în Criminalistica. Criminalistică şi ştiinţe LĂPĂDUŞI. în Criminalistica. Cele şapte întrebări Pinguin Book.. nr. 35-36. 673. Din istoria criminalisticii (II). CÂRJAN. CÂRJAN. Bucureşti. Răzbunare probată prin mijloace criminalistice. 2004. în Criminalistica. în Criminalistica. 6. Reguli tactice privind pregătirea şi efectuarea cercetării locului faptei. în Criminalistica.670. iulie 2003. CÂRJAN. CÂRJAN. CÂRJAN. de contact: Bibliografie selectivă. în Investigarea criminalistică a locului faptei. nr. septembrie. 2003. Vasile.J. General de brigadă dr. 686. 2005. Lazăr. Vasile. iulie 2002. univ. p. Editura Curtea Veche. 745-820. 25-49. Florin. Gorj. Lazăr. Tratat de Criminalistică. Chestor de poliţie conf. Lazăr. 675. Lazăr.dr. 6. 2002.. Editura Curtea Veche. 681. Bucureşti. noiembrie 2003. Chestor de poliţie. CÂRJAN. Chestor de poliţie conf. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Note de curs. CÂRJAN. 20-23.P. 62-85. dr. Lazăr. 223-224. 2005. CÂRJAN. nr. 684. Conf. p. Bibliografie la p. univ. Bucureşti. Bucureşti. Chestor conf. Lazăr. General de brigadă dr. Lazăr. 5. Moartea dramatică a unei taximetriste. Bibliografie la p. 441-450.25-27.3. p. 450 p. Bibliografie la p.. 678. 677. 680. mai 2002. 224 p. General de brigadă dr. în Criminalistica. anul IV. univ. univ. Curs de criminalistică. CÂRJAN. anul VII. 582 [-584] p. Editura Luceafărul. martie 2005. Lazăr. p. 343-344. 674. Asistent univ. Lazăr. preşedinte al Asociaţiei Criminaliştilor din România. Introducere: Pledoarie pentru Criminalistică de Prof. dr. Compendiu de crimina- listică. Comisarşef. univ. nr. CÂRJAN. 2003.

criminalist. Lazăr. Enciclopedia RAO. 1975. 693. 6e année. în Criminalistica. univ. 141-144. S. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. 1858 – 1947. CÂRJAN.. 2006. . Cuvânt înainte de Eugen Teodoru. 692. 18 mai 2006. 1. în Criminalistica. CEACANICA. Ion. în R. 696. Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti. conf.. Dumitru. 3-5. Dănuţ. Presă şi Editorial. 278 p. Paşaportul electronic românesc – o realizare la nivel mondial. CECCALDI. august. în Globalizare şi identitate naţională – Simpozion. 2006. (Colecţia Nevermore). MANOLE. Evoluţia criminalisticii româneşti. în Criminalistica. CEACANICA. Comisar-şef de poliţie. Paris. CEACANICA. p. cu ilustr. Serviciul Cultural. Dumitru. 2006. CÂRJAN. 2006. p. Bucureşti. în Şcoala românească de criminalistică. 698. DRĂGAN. 2005. CÈNAC. Bibliografie p. 13-15. Lazăr. În luptă cu necunoscutul. 1980. Chestor de poliţie. prof. 694. Dumitru. criminalist. Cuvânt înainte de Leonard Paşcanu. Amintirile unui 702. în Criminalistica. septembrie 2005. Aurel-Vasile. dr. vicepreşedinte al Academiei Române. Lazăr.689. Identificarea criminalistică – de la intuiţia ştiinţei la ştiinţa intuiţiei sau de la Vidocq la Bertillon. 697. Editura Militară. Lazăr. MARANO.1. CEACANICA. aplicarea măsurilor restrictive şi relaţii consulare. Laboratorul de identificare judiciară a Prefecturii Poliţiei din Paris. Istoria statului şi dreptului român. 20-30. 1975. Presses Universitaires de France. prim-vicepreşedinte al Asociaţiei Criminaliştilor din România. în Şcoala românească de criminalistică. 1980. dr. Recunoştinţă [Portret: academician Marius Sala. conf. Bucureşti. Ministerul de Interne. 341-348. preşedinte al Federaţiei Filatelice Române. Bucureşti. 699. C. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. Lazăr. Catalogul timbrelor poştale româneşti. 292 [-295] p. MOLCUŢ. februarie 2006. Consilieri ştiinţifici: Leonard Paşcanu şi Silviu Dragomir. p. L’âme du crimínel. p. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Ministerul de Interne. 1994. color. p. 5. Însemnările unui 700. al Revistei Criminalistica]. 1962. Criminalistique. România şi Ministerul Justiţiei. 690. preşedinte de onoare – Consiliul Ştiinţific 53 703. 1934. Lazăr. Mircea Gheorghe. CERNEA. 144-148. CHEVET. nr.F. dr. p. Dumitru. Pierre Fernand. de défense sociale contre le crime. dr. 53-64. conf..I. Aspecte ale practicii privind descoperirea şi cercetarea omorurilor cu mobil bizar. Chestor de poliţie. Ministerul de Interne. p. CÂRJAN. Serviciul Cultural. univ. p. PH. La criminalistique. 704. CÂRJAN. [1993]. nr. anul VIII. Supliment al Buletinului intern editat de Procuratura R. p. CÂRJAN. Dumitru.C. SIME. Henri.. Emil.. CÂRJAN. Noi contribuţii la Istoria Criminalisticii. 348 [352] p.. 705. univ. Unele aspecte criminalistice privind diferenţierea omorului de sinucidere şi de morţi accidentale. univ. Volumul I. no. 1976. CEACANICA. Dreptul la libera circulaţie în contextul globalizării. anul VIII. 365 [-368] p. Chestor conf. Plan 695. CEACANICA. 701. 39-40. 12-20. 58-65. Bucureşti. CÂRJAN. nr. Chestor de poliţie. Emil. SÂNTEA. şef Serviciu pentru prevenirea şi constatarea cazurilor de încălcare a regimului paşapoartelor. Ediţia a IV-a. [Bucureşti]. [Editura] Lucky. 691.. Lazăr. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. P. nr. Dumitru. Chestor de poliţie. 4/1981. Casa de editură şi presă „Şansa“ SRL. anul VII.. 4. Importanţa cunoaşterii elementelor de diferenţiere dintre reconstituire şi experimentul judiciar. dr. univ. Cazuistică şi studii judiciare. CECCALDI. director general al Direcţiei Generale de Paşapoarte.

„Univers“. CHANDLER. CHARTERIS. 2 année. p. Raymond. 238 p. CHANDLER. 718. 1993. CHANDLER. 298 p. CHANDLER. 207 p. Les câtés mystérieux de l’Affaire Dreyfus. Raymond. Somnul de veci. James Hadley. Editura Z. Fereastra de sus. 720. Leslie. boulevard Saint-Germain. Traducere din limba engleză de Constantin Popescu. 108. 1994. Titlul original în limba engleză: „The lady on the lake“. Robert. 1969. Rămas bun pentru vecie. 304 p. Raymond. Culcaţi-o între 725. Editura Univers. Traducere din limba engleză de Sanda Aronescu. CHANDLER. Traducere din limba engleză de Angela Lereanu şi Aristiţa Avramescu. 238 [-239] p. 192 p. Editura Tineretului. Istoria secretă a 710.5. James Hadley. Editura Univers. Cosma. Editura Datina. Joannès. Raymond.L. 716. Bucureşti. Traducere de Anda Teodorescu. CETIN. 1991.a. CHASE. 1977. 191 p. CHAMBON. Bucureşti. Editura Lucman. 721. 713. f. CHANDLER. Traducere din limba franceză de Dodo Bărbulescu. E. 1953.I. Ltd. Misterul crimelor de la Little Fawn Lake. Enigma) Traducere după ediţia The long good-bye C. 213 [-215] p. Marlow [roman]. 238 [-240] p. Bucureşti. Cyrano. CHANDLER. Titlul original în limba engleză: The long good-bye. 1969. 723. Traducere din limba engleză de Anda Teodorescu. AFIS. CHARROUX. Morţii nu vorbesc. 334-341. Paris. 1961. 707.. Avantaj … Marlowe. Sistem automat de identificare a amprentelor. 2005. 392 p. 379 p. Raymond. Bucureşti. 712. Rămas bun pentru vecie [roman]. 715. 263 p. Abonament pe Traducere din limba engleză de Constantin Popescu. În româneşte de Constantin Popescu. 1992. În româneşte de 54 James Hadley. 26-31. Editura Z. [Bucureşti]. Traducere din limba engleză de Constantin Popescu. General în poliţia turcă. „Univers“. 1991. CHASE. London. Sora cea mică. James Hadley.706. 717.P. Traducere după ediţia „The Little sister“. omenirii.U. Editura „Z“. CHANDLER. 719. 1983. Ucigaş în ploaie. în e R. gauche chez les réédu ques. Editura S&C. Editura Point. p. Titlul original în limba engleză: „Killer in the rain“. 1968. 255 p. 272 p. Bucureşti. Bucureşti. Coşmarul. Traducere după ediţia „The Big Sleep“. Titlul original în limba engleză: The little sister. Tg. trenul spre iad [roman]. 722. CHANDLER. James Hadley. Titlul original în limba engleză: Safer dead (Enigma). 1930.. Jiu. [Bucureşti]. 1994. CHARPENTIER. 714. Editura Datina.C. [1937]. crini. CHANDLER. Raymond. CHASE. 1978. 1999. Bucureşti. Bucureşti. Nicholls and Co. Timişoara. Jiu. Cem. Armand. Editura Tineretului. no. Tg. Bucureşti. Bucureşti. Penguin Book. 709. 711. Hamish Hamilton. Les Edition Rieder. 1978. 1993. 213 p. CHASE. (Maeştrii literaturii poliţiste. (Enigma). 1993. (Aventura). . („Enigma“). Totul se plăteşte. 708. main. „Sfântul“ la New York. Raymond. Traducere din limba engleză de S. CHASE. Astă-seară. London. Editura Luceafărul. Raymond. Raymond. 724. („Enigma“). (Roman poliţist). Traducere din limba engleză de Veronica Focşeneanu. 483 [-488] p. Raymond. Bucureşti. Editura Point. Bucureşti. Bucureşti. 1993. Traducere din limba engleză de Constantin Popescu. Editura Diamant. În româneşte de Gherasim Ţic. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. L’écriture de Constantin Popescu.

în R. 5e année. Bucureşti. Paris. în R. Baillière.I.I. Bucureşti.. A. 1993. Les mauvaises ecritures. 4. 134-135. 1933. p. CHAVIGNY. no. Procédés d’identification 735. Paul. 82-101. Paul.9. CHAVIGNY. 1913. les expertises dactylographiques. Paul. p. Traducere din limba engleză de Dan Dumitrescu. 6e année.I. 532-538. 8e année. CHASE. Nici o orhidee pentru Miss Blandish. 221 p. Dactyloscopique. CHAVIGNY. 741. 739. Médecine légale des 729. CHAVIGNY.. 191 p.. M. Les „idiotismes“ en lichele. p. p. 8e année.. Paul. în R.C. CHAUCHEFILEN. 737.I.C. în R. ENACHE.L. p.. no. Principes d’un classement par formule chiffrée. London: Robert Hale Ltd.C.3. C. autostradă. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. 736.7. no. 730. în R. Traducere după ediţia: The World in my pachet. La machine a écrire et şi crapă. 272 p. à l’usage des honnêtes gens. La mémoire des dactylografes. 1936. Editura S&C. 1936. Bucureşti. 747. no. Cercetarea filiaţiei la Institutul de Medicină Legală Timişoara în perioada 2000-2003 prin metoda ADN. Expertise de la section d’un papier par une paire de e ciseaux.. Paul. 582-588. 5 année. Hadley. 1934. 733. James. (Colecţia Cobra). 1933. 1994. în R. în R. 1936. În româneşte de Dinu Gerogescu.4. 727.5. p. CHASE. 1958. 731. Comparaison par le . BELEI.5. 1933. 648-703. CHASE. 198-203. 235 p. F.I.3. 487-494. J. 1994. CHASE. Bucureşti. Paul. 187 p.. 264-266.I. CHAVIGNY. Am lumea în M. 1994. 8 année... în R.10. Paul. 738. CHASE. Editura S&C. 1994. 746. CHAVIGNY. 740. p. 8e année. Après Glazel. Deux recherches de 728. no.C. CHASE.. Chronologie de deux traits de crayon. Editura Z. CHAVIGNY. 395-407. James Hadley. 141-161. CHASE. p. 1938.. Traducere din limba engleză de Ileana Soldea. grands écrasements par train de chemin e de fer. O adunătură de 742. Expertise d’une explosion. p.. procédé du pliage. expertises d’écritures (Particularités personnelles du graphisme). 1936. V. CHAVIGNY.I.C. CHATZINIKOLAOU. 8. Fă-mi plăcerea par armes à feu. Editura Z. James Hadley. Identification des ecrits dactylographiés et des machines à ecrire. în R. James Hadley. 1994. DRESSLER.6. Les ecritures illisibles. 2004. e no. no.C. Les documents du préhistorique et leurs méthodes d’expertise. no. 256261. nr. în R. în R. 326-332. 743. CHAVIGNY. 936. 247 [-248] p.C. 734. 1936.. MATEI. Mai bine sărac. CHASE. volum 12. p. buzunar. Titlul original în limba engleză: Wold rather stay poor. în R. Police Scientifique. no. Editura Criss Cezar. Bucureşti. James Hadley. M. Bucureşti.C. 5e année. 8 année.. V. M. CHAVIGNY.C.C. p. Paul. 1994. p.2. 111-116. no. James Hadley. L’expertise des plaies Traducere din limba engleză de Irina Lisca. [Bucureşti]. Traducere din limba engleză de Dan Dumitrescu. Editura Z. p.-B. în R. 732.726..I.I. Un Hippie pe 744. James Hadley. James Hadley.I. MARIAN. 1994. CHAVIGNY. no. 8e année. Traducere din limba engleză de Aristiţa Avramescu.2. 10e année..C. 8e année. no. Origine d’un papier. M. 1936. 264-269. 3 e année. p. 173 [-176] p. Editura Vivaldi. 1931. CHAVIGNY. Moarte de calibru 45. no.. Etienne. Bucureşti.C. 55 745. Pumnalul cu diamante.. 9. Classement 748. CHAVIGNY.. Editura Z. 191 p. M.I.I.C. Traducere din limba engleză de Dan Dumitrescu.I.

Une expertise de faux en écrit dactylographié. Armand.C. CHELE. Cluj-Napoca. drd. Paul. Andreea Silvana. an XI. 764. dr. 758. lector univ. 1969. dr. prof. 753. X. Aplicarea metodei difuzo- copiative în studiul şi expertizarea documentelor. şt.. CHELES..C. Ultimul pahar. Peter. 1991. prof. CHAVIGNY. univ. .I. univ.I. Ella Elinschi-Ciupercă. psihosociolog dr. 9e année. 759. 752. 754. drd. 246 p. e 750. Octobre 1929. Editura Univers..749. Cristina Tîrhaş. Maria Constantinescu. CHEYNEY. Editura Militară. 256 p. dr. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. conf.I. în R. Dumitru Sandu. 1975. Radu Baltasiu. Mihai Milca. Adina.1. dr. p. p. 760.. Identification des verros de 751. CHIRIŢĂ. 1992. CHIRIAC. L’Analyse graphométrique appliquee à une cause célèbre. CHEVASSUS. Roxana. 283 p.C. Bucureşti. asis. 56 Peter. Les preuves multiple sen expertises criminologiques. 1937. 201-212. SZALONTAY. lector univ. asist. Virginia Bădescu. şt. 762. lector univ. 1993. prof. drd. lector univ. vol. CHELCEA. Adios. Cunoaşterea de sine – condiţie a înţelepciunii. asist. ILUŢ.. Paul. Bucureşti. 1937. 1937. CHAVIGNY. asist. 1993. dr. în R. 374-380. Adina. univ. Editura Fulga SRL. drd. p. CHEYNEY. Editura Vivaldi. Bucureşti. 224 p.L. Bibliografie la fiecare termen. C. CHELCEA. CHEYNEY. Iaşi. Traducere din limba engleză de Sergiu Marcus. Ilie Bădescu. 190 p. Bucureşti. drd. Septimiu. 2003. în R. 9 année. 1982. Gina Anghelescu. 6-18. p. în Probleme de medicină legală şi judiciară. dr. CHELCEA. Autori: cercet. p.C.I. Editura Albatros. nr.5. V. univ. CHEYNEY. V. 765. phares d’automobiles. 9 année. Les expertises de section du bois particulièrement dans les cas de mutilation d’arbres fruitiers. 1937.. univ.U. CHELCEA. 1986. 9e année. 757. 2005. psihosociolog Adina Chelcea. Sorin Băncilă. Lucian Radu Geng. 255 p. p. 370406. dr. lector univ. vol. conf. 9e année. CHAVIGNY. Septimiu. Misiunea cea mare. Mihaela Vlăduţ. Paul. univ. Peter.6. 325-336. Septimiu. Bucureşti. Cristian Ciupercă. univ. 1 (24). cercet.C. Bucureşti. 1966. Editura Economică. Marilena. drd. CHELCEA. 207 p. 761. dr.I. E. 1937. univ. CHAVIGNY. prof. dr..P.. şt.8-9. Elena Stănculescu. CHEYNEY. univ. Paul. dr. Loredana Ivan. Bucureşti. Traducere din limba engleză de Dinu Georgescu. Claudiu Degeratu. Le „bordereau“ est-il de Dreyfus on d’Esterhazy. Cachets d’obltération Terminologie de specialitate. en Revue International de Criminalistique. drd. Terorism. CHAVIGNY.C. Enciclopedie de psihosociologie. P. Reconstitution médico-legale de la trayectoire d’un projectile.4. no. Fernanda. Editura Medicală. lector univ. Ce le pasă damelor! Traducere din limba engleză de Sergiu Marcus. Peter. Traducere din limba engleză de Dan Duţescu. 276-300. conf. în R. 1938. antiterorism. des timbres mobiles. 767. Din universul autocunoaşterii. 10e année. dr. drd. CHELCEA. Bucureşti. no. în R.7. Gabriela. în e R. Editura Clusium. Leur expertise médico-légale. CHAVIGNY. Septimiu Chelcea. Paul. no. 324-339. no. Debutul psihotic la vârstnici în Buletin de psihiatrie integrativă. 756. 207 p. Ce le pasă damelor. univ. p. 755. Ed. Bucureşti. p. univ. 763.I. no. Prefaţă de Petru Iluţ şi Septimiu Chelcea. CHIRIŢĂ. Traducere din limba engleză de George Amilcar Tăslauanu. cercet. ŞTEFĂNESCU. Veronica Mihalache. Cristina Chiru. 161-162. 388-389. Petru Iluţ. 390 [-392] p. p. 1990. 766.. dr. Experimentul în psihosociologie. Camil Postelnicu. Peter. drd. no. Septimiu. Alin Gavreliuc. lector univ. Petru (coordonatori).

CHRISTIE. Bucureşti.. Agatha. Bucureşti. p. Titlul original în limba engleză: The murder of Roger Ackroyd. Agatha. Bucureşti. Cinci purceluşi. Editura Tineretului. Londra. I. 271 p. Limited Ballantine Books-New York. 112 p.. Anunţul mortuar. Moscow. Zece negri mititei. 2005. + 1 f. Agatha. 1986. Bucureşti. 1983.. Agatha. CHRISTIE. CHRISTIE. 295 p. Cortina sau ultimul 772. şi cel mai de seamă caz al lui Hercule Poirot. 223 p. Editura pentru literatura universală.. Bogdan. 254 [-255] p. 499 p. 143 p. Text stabilit şi indice de… Introducere de Alexandru Mareş. 773. Editura Excelsior. Expert. CHRISTIE. 1954. Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Bucureşti. Stamatescu. 778. Hotelul Bertram. Bucureşti. cu ilustr. Agatha. Traducere din limba engleză de Constantin Streia şi Mihai Atanasescu. CHIVU. ROMAN-MORARU. Titlul original în limba engleză: Ten little niggers. ROTZOLL. 1977. Editura Univers.. 1. Editura Univers. Oglinda mortului. CHRISTIE. Appointment with 771. Ponderea probelor extragrafice în expertiza documentelor. CHRISTIE. CHRISTIE. cu ilustr. E. CHRISTIE. 1991. Bucureşti. CHRISTIE. Editura Meridiane. portret. Agatha. CHRISTIE. 1973. MAREŞ. Traducere din limba engleză de Radu J. Traducere din limba engleză de Adina M. (The Crime Club).I. Bucureşti. 1990. Editura Polirom. pl. 775. [Bucureşti]. Editura Univers. 1968. Death Novel. 623 p. 1966. Bucureşti. 777. Suchianu. Bucureşti. IONIŢĂ. 214 [-215] p. Etica mass-media. (Enigma) Textul original în engleză: Murde is easy. Agatha. p. Agatha. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Prefaţă de D. Agatha Christie. 1973. Editura Tineretului. Traducere din limba engleză de E.R. Editura Univers. Institutul de Lingvistică). Expert criminalist. 776. Titlul original în limba engleză: Murder on the Orient Express. CHIVU. Constanţa. 335 p.U. Agatha. Agatha. Magdalena. Arsenescu. Traducere din limba engleză de Veronica Focşeneanu. Autentic şi fals în semnăturile executate de persoanele în vârstă. CHRISTIE. FACKLER. Agatha. Collins. Alexandra. Cursa de şoareci 774. (Universitatea Bucureşti. 1979. 779.S. Bucureşti. Agatha. 782. Suchianu. ianuarie 2003. 262 p. Kim B. O autobiografie. 2001. Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Bucureşti. Traducere din limba engleză de Virgil Lefter. Marilena. CHRISTIE. Cine l-a ucis pe Roger 784. Misterul de la Sittaford. 326 p. 769. Gheorghe. Alexandru. CHIVU. Traducere după ediţia „The Monsetrap“. Traducere din limba engleză de D. 1976. + 8 f. by Agatha Christie. CHRISTIANS.. Titlul original în limba engleză: At Bertram’s Hotel. nr. Selected stories by 770. Bucureşti.L. în Criminalistica. Editura Luceafărul.. 190 [-191] p. 781. Postfaţa de Dan Grigorescu. Clifford G. Marilena. Traducere din limba engleză coordonată de Ruxandra Boicu. Editura Academiei R. Magdalena. Titlul original în limba engleză: An autobiography 1977. 200 p. GEORGESCU. Tipărit de Samuel French Ltd. Crima din Orient Expres. În româneşte de Aristiţa Avramescu. Mark. 35-36. Progress Publishers. CHRISTIE. .P. Documente şi însemnări româneşti din secolul al XVI-lea.768. 783. Studii de caz. anul V. 1968.R. 1969. McKEE. [Traducere şi adaptare: Vasile Rebreanu] Sfinx – V. 57 Traducere din limba engleză de Doina Topor. 298-305. Bucureşti. 1980. Kathy B. 252 p. Ackroyd. 780. Agatha.

Editura Apollo. 797. Traducere din limba engleză de Dana Bucerzan. Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Teodor Dogaru. Casa de editură Excelsior Multi-Press. 1992. (Colecţia „Christie“). 1994. 1994. 788. CHRISTIE. CHRISTIE. Ediţia I în limba română. 208 p. 1992. Prima ediţie integrală în limba română. golf. Agatha. Bucureşti. Craiova. 1994. Primul caz al lui Hercule Poirot. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. 1994. 1995. Agatha. Excelsior Multi Press. 800. 1993. CHRISTIE. Traducere din limba engleză de Traducere din limba engleză de Doina Topor. (Colecţia „Christie“). Traducere din limba engleză de Doina Topor. Parteneri contra crimei. Traducere din limba engleză de Doina Topor. 799. Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Lidia Grădinaru. 789. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănease. 58 801. CHRISTIE. 204 p. Regele de treflă. 1994. 221 p. CHRISTIE. Traducere din limba engleză de George Doru. CHRISTIE. 226 p. Bucureşti. 794. Traducere din limba engleză de Doina Topor. traducere din limba engleză de Doina Topor. Agatha. 32 p. Traducere din limba engleză de Daniela Elena Radu. 787. CHRISTIE. 803. Editura Multi Press. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Agatha. 223 p. Misterul vasului albastru. CHRISTIE. (Detectiv. Crima din Mews. La Hotelul Bertram. de la Styles. Bucureşti. 1994. 1994. Expresul de Plymonth şi alte povestiri. După funeralii. 191 [-192] p. Crima pe terenul de . Agatha. Prima ediţie în limba română. Primul ministru a 795. CHRISTIE. 1994. Roman. 786. Excelsior Multi Press. Misterioasa afacere 790. Smaraldul Rajahului. CHRISTIE. Cluj Napoca. 1995. Bucureşti. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Editura Multi Press. Bucureşti. Crimă în Mesopotamia. Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Victor Tănăsoiu. CHRISTIE. 1993. Multi Press. Excelsior Multi Press. Multi Press. Titlul original în limba engleză: Death on the Nile. Excelsior. CHRISTIE. Agatha. Bucureşti. 212 p. Casa de editură Excelsior – Multi Press. CHRISTIE. Agatha. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Triunghiul din Rhodos. Martorul mut. Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Ghicu Coman. Agatha. („Christie“). Bucureşti. 793. Biblioteca Apostrof. (Detectiv). Excelsior Multi Press. 219 p. Cântecul lebedei. („Christie“). Agatha. Bucureşti. 192 p. 269 p. CHRISTIE. Cuvânt introductiv de Sherley Kenneth Saintsbury. 224 p. Agatha. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. 791. Agatha. 802. CHRISTIE. 208 p. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Bucureşti. Prima ediţie în limba română. Peniţa otrăvită. fost răpit! (povestire). 205 p. CHRISTIE. Coordonatorul ediţiei: Constantin Tănase. 1993. Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Lidia Grădinaru. Agatha. 160 p. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Bucureşti. Multi Press. Agatha. Traducere din limba engleză de Doina Topor. 191 p. (Colecţia „Christie“). Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase.785. 1991. Bucureşti. 1992. Crăciunul lui Hercule Poirot. Excelsior Multi Press. Editura Tribuna. CHRISTIE. Editura Excelsior Multi Press. Agatha. Agatha. 796. Îngrijirea ediţiei Valeriu Câmpineanu. CHRISTIE. Moarte pe Nil. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Bucureşti. Bucureşti. Agatha. 4). Bucureşti. Agatha. Bucureşti. 192 p. 792. Agatha. Câinele morţii. Bucureşti. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Multi Press. Agatha. 798. CHRISTIE.

Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. 192 p. Bucureşti. 818. 806. 810. 821. CHRISTIE. Misterul celor şapte 811. 1996. 808. Editura Multi Press. Împuşcături la Stonygates. 200 p. 1997. 809. Bucureşti. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Sprinteroiu Simina. CHRISTIE. CHRISTIE. Multi Press. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. 204 p. E uşor să ucizi. Omul în costum niciodată. 820. Ghicu Coman. 1996. Editura Multi Press. Agatha. Sprinteroiu Simina. 1996. 1996. 813. S.Doina Topor şi Ghicu Coman. 1996. A. 201 p. 192 p. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. 1996. Bucureşti. 1996. Editura Excelsior. Editura Excelsior. Editura Multi Press. Pollensa. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Ghica Coman. Bucureşti. Bucureşti. 1995. Coordonatorul ediţiei: Constantin Tănase. 1996. Probleme în golful lauri. 4:50 din Paddington. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Bucureşti. CHRISTIE. cadrave. (Colecţia „Christie“ Opere complete). Sprinteroiu Simina. Roşu. Excelsior Multi-Press. 220 p. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Lidia Grădinaru. Traducere din limba engleză de Doina Topor. CHRISTIE. Agatha. Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Doina Cernica. Spre zero. A. Agatha. 216 p. 1997. Misterul trenului albastru. Lidia Grădinaru. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Multi Press. 224 p. Agatha. Agatha. Agatha. 212 p. 817. (Colecţia „Christie“). Moarte în nori. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Bucureşti. 185 p. 59 . Agatha. CHRISTIE. 819. Lidia Grădinaru. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. 1995. („Christie“). B. 221 [-224] p. Bucureşti. Editura Multi Press. CHRISTIE. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Bucureşti. Roşu. [1996]. 1995. 804. Bucureşti. 812. CHRISTIE. Simina Andreea Sprinteroiu. Multi Press. 224 p. Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Lidia Grădinaru. Bucureşti. 1995. (Colecţia „Christie“). Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. 224 p. 1996. („Christie“ Opere complete). Agatha. CHRISTIE. Bucureşti. Bucureşti. („Christie“). Misterioasa întâlnire maro. 221 [-224] p. Bucureşti. CHRISTIE. 308 p. Bucureşti. („Christie“). 224 p. Editura Multi Press. CHRISTIE. 816. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Bucureşti. 807. 814. Agatha. Frica de adevăr. Editura Multi Press. (Colecţia „Christie“). Casa din Shiraz. Traducere din limba engleză de Doina Topor. (Colecţia „Christie“ Opere complete). Multi Press. Multi Press. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Agatha. Traducere din limba engleză de Doina Topor. CHRISTIE. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Crimele A. 1995. Agatha. Agatha. CHRISTIE. Editura Multi Press. Excelsior. S. 815. CHRISTIE. Adversarul secret. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Oracolul din Delphi. Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Doina Cernica. (Colecţia „Christie“). („Christie“). Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Lidia Grădinaru. Bucureşti. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Agatha. CHRISTIE. CHRISTIE. Agatha. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. 220 p. Bucureşti. Lidia Grădinaru. Agatha. Agatha. murit. 224 p. Agatha. 1995. Excelsior Multi Press. CHRISTIE. CHRISTIE. Elefanţii nu uită Agatha. C. Doamna McGinty a 805. de la Stiles. Editura Excelsior. Secretul casei dintre Traducere din limba engleză de Doina Topor.

CIOBANU.A. Bucureşti. 824. CIOBANU. 1 Investigarea P. anul VII. SFÎRLEA. 836. 309 p. CIOBAN. 308317. nr. Comentarii referitoare la cadrul juridic şi organizatoric al expertizei medico-legale pedopsihiatrice. Pâinea gigantului. CIOBANU.C. Bucureşti. scriem. CIOBAN. S. iulie 2002. 256 p. Tehnician criminalist. Bucureşti. Agatha. Ioan. CHRISTIE. 1907. p. Procuror.A. Alina. P. Multi Press. 828. 1999. CHRISTIE. Lordul Edgware moare. CIOBANU. 829. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Căpitan magistrat. p. Viorel. Bucureşti. Secretul Chimneys. CHRISTIE. Nelu.N. 1 În prezent D. Un buzunar plin Press. Agatha. în Criminalistica. Editura Multi Press. 4. Nelu. 160-165. Editura Multi Press. 294-298. CIOBANU. în lucrarea Realităţi şi perspective în criminalistică. Cele două adevăruri. Editura Bucureşti. Adrian. volum 13. p. Traducere de Sprinţeroiu Simina şi Grădinaru Lidia. 1997. Pisica printre porumbei. 60 Parchetul Naţional Anticorupţie. Goldner. CHRISTIE. 1999. – Departamentul Naţional Anticorupţie . 221 p. Bucureşti. cum pronunţăm corect. Alina. p. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Maior magistrat. Agatha. volum 12. 842. Aspecte de natură tehnică ale interceptării şi înregistrării convorbirilor şi comunicărilor. 224 p. 38-40. iulie 2005. Bucureşti. procuror militar. 2006. 4.A. iunie 2005. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. 2003. Identificarea urmelor lăsate de mănuşi. Agatha. Management strategic. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Editura Ştiinţifică. 4. lui Evans? Editura Bucureşti. CHRISTIE. Nelu. 825. + 6 anexe. PETRE. 208 p. The Hollow. Doina Cernica. Bucureşti. 2004. Vasile. CHRISTIE. nr. 831. p. CIOBAN. 1999. Agatha. subcomisar de poliţie. cu tab. Editura Multi Press. 839. p. „Luceafărul” S. în Criminalistica. 834.N. 1970. 835. 216 p. mai 2004. Sprinteroiu Simina. Traducere din limba engleză de Simona Sprinteroiu. CIOBAN. CHRISTIE. 840. anul IV. Bucureşti. Cezar. Agatha. 1997. 1997. Traducere din limba engleză de Doina Topor. p. Aspecte metodologice ale expertizei medico-legale pedopsihiatrice (triada expertală). CICHERSCHI. 31-32. („Christie“). LĂPĂDUŞI. De ce nu i-au cerut 841.N. Editura Multi Press.375. 837. 830. 224 p. Maior magistrat. 272 p. 2. 224 p. 86 p. 370. 823. 210 p. Consideraţii privind poliţia judiciară. Biologia şi femeia criminală. Multi Press. de secară. 833. 1998. Agatha.A. Editura Polirom. Lidia Grădinaru. Povara. în Criminalistica. Aspecte practice privind infracţiunile de luare şi dare de mită. procuror Nelu. . CIOBANU. P.N. Portret neterminat. Grupuri de hoţi de ţiţei sub protecţia unor poliţişti. 3. Iaşi. Cum Editura Multi Press. Agatha. CHRISTIE. nr. Editura Multi Press. Editura Multi Press. Bucureşti. Editura 838. CHRISTIE. Lidia. nr. Multi de la Press. Agatha. 826. Bucureşti. 223 p. 211 p. 150 p. Procuror militar. 1999. CHRISTIE. 832. 35-39. Dr. Viorel. CIOBANU.. Fulvia.A. Bucureşti. Editura Multi Bucureşti. anul VI. Catedra de Criminalistică Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. Tipografia H. Maria. Agatha. Norme şi exerciţii. nr. CIOACĂ. Nelu. Iaşi.Sprinteroiu Simina. 827. 822.

Studiu psihologic. Traian. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. dintre dreptul la libertatea de exprimare şi garantarea autorităţii şi imparţialităţii justiţiei în jurisprudenţa Curţii Europene a drepturilor Omului. hoţii la bănci şi magazine prin sistemul „grant“ şi escrocii cu aur şi monede false. criminalistic şi procesual. Mihai. Editura All Beck. Cu o prefaţă de acad. III. CIOBANU. Iaşi. 31 p. 61 Aurel. p. AIONIŢOAIE. 511 p. Aurel. Constantin. Proceduri speciale. Criminologia etio- Aurel. Criminalistica. anul VIII. CIOPRAGA. IACOBUŢĂ. Arthur Kreindler. aprilie 2006. CIOFU. Tratat de psihofiziologie. 1996. Cum operează pungaşii de buzunare. Editura Naţional. 1973. 12-18. CIOPRAGA. Ioan. Bibliografie la p. 1995. 1945. Timişoara. Judecata în primă instanţă. Sondarea sentimentului de culpabilitate-procedeu psihotehnic de interogare a învinuiţilor sau inculpaţilor şi martorilor de rea-credinţă. CIOBANU. CIOFU. I. criminală. Editura Actami. I. 1986. 448-481. 271 p. CIOPRAGA. de 850. 318 [324] p. 1974. vol. Remarque sur l’acception de la notion d’identification en criminalistique [discussions]. 42-48. Ion. univ.S. Arbitrajul. 237-240. Criminalistica – Tratat de tactică. CIOCLEI. 115-122. în Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al. Editura All Beck. Diferenţe individuale. CIOPRAGA. 1999. Facilitatea detecţiei (obiective) a simulării prin sensibilizarea reflex-condiţionată şi factorii de sugestibilitate. în Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al.. I. A[urel]. CIOCLEI. Activitatea notarială. Bucureşti. logică. p. Referinţe bibliografice p. Bucureşti. Omorul ritual din punct 855. 734 p. Virgil. în Criminalistica. Sumar şi tablă de materii în limba engleză. Nelu. 859. GHIU. Editura Academiei R. Căile de atac. vol. 1979. 851. Bucureşti. Interferenţa 852. 856. Elemente de tactică. 130-139. Ştiinţe juridice. Ioan. Ion. Editura Helicon. . 844. Senzualitate. 1924. CIOBANU. Editura Academiei. Cuza. Editura „Chemarea”. 1998. SIMA. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Evaluarea probei testimoniale în procesul penal. Universitatea “A. vol. 168179. 849. 1970. (Multigrafiat). 1979. Emoţie. 860. Bibliografie la p. + erată (I). Comportamentul simulat. Ministerul de Interne.. Valerian. p. CIOFU. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Aurel. Aurel. Aportul acestora la prevenirea infracţiunilor. de vedere istoric şi medical.R. Valerian. 425-431. p. Bibliografie şi note la p. cu ilustr. nr. Bucureşti. Ioan. 1996. Criminalistica. Manual criminologie. 845. 854. Editura Junimea. Cuza“ din Iaşi [serie nouă]. p. Iaşi. Editura Autorului. 853. în Ghidul procurorului criminalist. 481 [-484] p. CIOC. 1997. Editura Gama. 858. dr. Bucureşti. 846. 2. CIOPRAGA. 184 [-187] p. I. Iaşi. 1997. Iaşi. Bucureşti. Prof. p. Ştiinţe juridice. 1996. Cuza“ din Iaşi [serie nouă]. Facultatea de Drept. CIOCLEI. 358 p. Secţiunea III. cu tab. 857. Ioan. 259-263. Viorel Mihai. Bibliografie la p.criminalistică a locului faptei în cazul infracţiunilor de corupţie. CIOPRAGA. 144 p. 9-63. Ioan. Vol. Secţiunea III. CIOBANU. p. 1978. Mobilul în conduita Aurel. Consideraţii cu privire la obiectul şi locul criminalisticii în cadrul ştiinţelor juridice. 153-156. Ministerul de Interne. Fundaţiei 437 p. Teoria generală. 357 p. 298-310. GOLU. 843. Cercetări psihofiziologice experimentale. II. Interferenţa dintre criminologie şi criminalistică. 848. Valerian. CIOPRAGA. 1979. Tratat teoretic şi practic de procedură civilă. 2 vol. 847.I. Procuror.

Octavia-Cornelia. Les indices dans le 863. 2004. Ioan. p. Rolul tacticii şi metodicii Albert. Ion. CLOŞCĂ. vol. no. 1 (24). 1973. C . în R. . în Revista de criminologie. 1974.C. 193 2. CIUNCAN. 879. de criminalistică şi de penologie nr.I. 1. 6-24. Aspecte medico-legale posibile în medicina muncii. Traducere din limba engleză de Agop Bezerian. p. Definiţii şi interpretări. 408416. p. 3e année. 868. (asistent al laboratorului de poliţie tehnică şi diplomat al Facultăţii de Drept din Lyon). Rectorul Universităţii Europene Lugoj. 559 p. Maria.I. COCORA.. Despre diferendele internaţionale şi căile soluţionării lor. Bucureşti. p.C. p. no. Editura Europa Nova.. în STOIA. o quasi curatelă a insanilor în epoca veche romană. H. Editura R. nr. 871. Editura Junimea. Clifford and Ray Bull. COCA-COZMA. 864. 120-138. în Şcoala românească de criminalistică. 880. volum 13. Kriminalistik-Lehrbuch für Ausbildung und Praxis (Manual de criminalistică pentru pregătire şi practică). Cura prodigi. CLAPS. 4 e année . 208-211. Les empreintes labiales. CIUCĂ. Iaşi. Accidentele Note şi verificarea ştiinţifică a textului de general-maior dr. 870. 741-745. 1932.. O perspectivă critică. 869. 1932. 866. Stuttgart. 707-712. Jerome. Kriminalistik . întâmplări incredibile şi fenomene fizice anormale care uluiesc. CLAUSEWITZ. Brian R. CLAGES. p. IACOBUŢĂ.I. Bibliografie la p. 4e année. Teodor (coordonator). 408 p. 2000. X. XIII – 254 p. 865. Ionel.. Bucureşti.I. 496 p. 4e année. Mihail. 2e année. 872. 1997.. 862. George N. CIOPRAGA. 427 [-428] p. 1975. von Carl. 10. Infracţiuni econo- Ausbildung und Praxis (Criminalistică. no. univ. Universitatea Europeană – Lugoj.C. 4. cu ilustr. I . R. 2001. 873. CLIFFORD. M. 2. Despre război.861. iunie 2005. BARDAC. Contribution a l’étude des Criminalistica. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. CLAPS.C. no. care generează şi condiţiile care favorizează corupţia. Routledge & Kegan Paul. nr. 1999. Ediţia a 3-a. 867. Corneliu Soare.. p. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. volum 12. 128-137. Dr. Lt. p. 62 . 251 p. dr. CIREŞ. R. Albert. 143-161. 496 p. Aurel. Bucureşti. Un procédé de détermination de la date relative de deux textes. anonymographes. 1940. Enciclopedia fenomenelor inexplicabile. 877. p. Iaşi. Dorin. Ministerul de Interne. nr.col. criminalistice în prevenirea infracţiunilor. Boorberg. R. Dorin Iosif. Editura Richard Boorberg. Bucureşti. 874. 2005. SUCEAVĂ. în Buletin de psihiatrie integrativă.C. Editura Junimea. 2/2004. Studiu privind cauzele Person Identification [by] Brian R. Emil PoenaruBuc. The Psychology of vasculare cerebrale şi moartea subită. no. + erată. 1348-137. 876. CIUCEA. CIORNEA. 3 . Ionel. 6. proces pénal. CLOŞCĂ. Maior (profesorul cursului de tehnică poliţienească la Şcoalele de jandarmi). în R. Horst. [1995]. 1931. Iaşi. 166-180. 308 p. Liviu. 9. Stuttgart. 4e année. 406-452. 375 p. 1994. Henley. & Vestala. Tehnică poliţienească în descoperirea şi dovedirea infractorilor. CLAPS. Albert. Albert. CLARK. [1978]. 1930. Manual pentru pregătire şi practică). Nicolae. mice prevăzute în Codul Penal.Lehrbuch für Tratat de drepturile omului. BĂTRÂNU. 279-284. Mihaela. Valerino. Editurile Saeculum I. London. 1932. p. în R.O. CLAGES. Editura Antet. Dr. Ediţia a 2-a. Apariţii stranii. 2. CLAPS.. Medicină legală. 878. Cuvânt înainte de prof. 1986. an XI. n o . p. Editura Ştiinţifică.I. Institutul de Cercetări pentru drepturile omului (Drepturile omului în sistemul Statelor Unite). Editura Ştiinţifică. 875. COCA.

Gheorghe Nicolăiasa. 883. Serghie şi A. 1958. J. 600 p. Lisabonne. Ediţie critică. no. Vasile Grecu. 895. 3. 1835.I.I. cu practică judiciară 1969 – 2000 [de] Constantin Sima. 1911. Colectivul routants en expertise de signatures. P. 9 1937. Editura Lumina Lex. 2003. în R. 7. Masson & C .. Editura Continent XXI. 235 p. Codul de procedură penală. 1945. 1868-72. Bucureşti. Vintilă Gaftoescu. 1936. Deux cas dé Legiuirea Caragea. 8 e année. Coordonator: Andrei Rădulescu. Wilkie. Constantin Tegăneanu. Edouard. 268 p. [Bucureşti]. Eugen Herovanu. no. des essais des timbres poste Roumanie. IV. 4. 1995. Legi speciale doctrina română şi franceză [de] George Şt. 473 [-474] p. penal adnotat. Delinquent Boys: The 889. Culture of the Gang. Vasile Grecu. Anastasiu. The Free Press. + erată.. 1957. chèques. Infracţiuni în legi speciale.. no. 213-217. nr.U. 63 . Albert K. p. 897. Ediţie critică. Gheorghe Vlădescu-Răcoasa. 1839.a. Modificările şi completările aduse prin O.109 din 24 octombrie 2003 sunt redate la sfârşitul codului. 885. Sobornicescul hrisov. Aurel Sava. 2000. Aurel Sava. COLLINS.I. pentru vechiul drept românesc. Considerations sur quelques planches des Emissions Lithographes des Timbres de Roumanie. Culegere de texte cu adnotări.G. COLLINS. 237 p. Ediţie critică.C. în R. Codul de procedură penală. no. Vintilă Gaftoescu. 894. Bucureşti. Marcu Clarian.-V. 2002. Ediţie îngrijită şi adnotată de judecător Andreea Stoica. COIMBRA.C. 1992. Bădulescu [şi] George T. Francisco. Contribution à l’Etude pentru vechiul drept românesc. Crişu. 882. COHEN. p. La valeur de la méthode de Locend dans les faux par surcharge. Codul penal adnotat cu jurisprudenţă şi 892. Vintilă Gaftoescu.C. 463 [-468] p. COLLIN. 390-402. COHEN. 1785. Faux e année. Constantin Tegăneanu. + erată. Pravilniceasca Condica. Editura Academiei. Ion. 891. 215-217. HOCHMANN. 336 [-342] p.I. Coordonator: Andrei Rădulescu. Editura Academiei. f. Bucureşti. Cu prefaţă de I. Ediţia 2003 avec la collaboration de Simone Buffard et Daniel Gonin. Gheorghe VlădescuRăcoasa. Editura şi Tiparul Ziarului Curierul Judiciar. 412-414. Codul penal. 7. Traducere îngrijită şi adnotată de Neagu.-E. Coordonator Andrei Rădulescu. Codul cuprinzând sancţiuni penale. 1780. p. (Lisbonne) 1950. în R. Colecţia „Adunarea izvoarelor vechiului drept românesc scris“. Some cases of fraud involvineg postage stamps. Tanoviceanu. 1955. New York. Vasile Grecu. Constantin Tegăneanu. Colectivul 890. COECKELBERGH. 896. Ionescu. Ion Rosetti-Bălănescu. Bucureşti. Bantaş.881. COHEN. de 898. Octavian. Autori: Alexandru Costin. COECKELBERGH. Autori: Alexandru Costin. 893. Autori: Alexandru Costin. (Collection de médecine légale et de toxicologie médicale). Eugen Herovanu. Jacques. Editura Academiei. Edouardo. 884. procedură în legi speciale. 2e année. Marcel. Piatra lunii. 1930. Cu modificările aduse până la data de 10 martie 2003. Editura All Beck. Editura Lumina Lex. 1955. 9 année. 110 [-112] p. 887. Bucureşti. 1937.. [1964]. 494 [-496] p.C. Editura All Beck. 863 p. p. L’équipement en criminologie. Nicolae Daşcovici. 379 p. Colectivul pentru vechiul drept românesc. Vintilă Dongoroz. 886. Philippe. în e R. 888. Nicolae Daşcovici. Norme de din limba engleză de Em. Actes du XIVe Cours International de Criminologie (Lyon – ie Octobre 1964). Editeurs. COJOCARU. 2003.

1016 p. p. Aurel Sava. 1959.N. Harkov (Ucraina). 1971. Ediţie critică. Ion Rosetti-Bălănescu. Nicoleta Cojan. CONOVALOVA. 1976. 1970. vol. de de 909. VI. Cercetarea la faţa locului. I. Îndrumări metodice. Vintilă Gaftoescu. + erată. COMAN. în Şcoala românească de criminalistică. Gheorghe Nicolăiasa. 1646. 421-432. Colectivul 910. 907. Colectivul pentru vechiul drept românesc. Marcu Clarian. Ediţie critică. Bucureşti. Gheorghe. CONSTANTIN.. Anibal Teodorescu. Cum putem citi gândurile / oamenilor din acţiunile lor / de psihologul emisiunii Big Brother.899. Ministerul Interne. Vasile Grecu. 1976. pentru vechiul drept românesc. Ministerul de Interne. p. 193 p. 104 p. Cartea gesturilor. Manual. Ion R. 1961.E. Ministerul de Interne. 903. Vasile Grecu. Constantin Tegăneanu. Lupu. Colectivul Lupu. 912. Autori: Alexandru Costin. Caracteristica criminalistică a infracţiunilor. Gheorghe Vlădescu-Răcoasa. Îndreptarea Legii. DINIŢĂ. Carte românească de învăţătură. A. Institutul de Criminalistică şi Direcţia Circulaţiei. Vintilă Gaftoescu. 78-82. CONSTANTINESCU. Editura Academiei. 1962. Coordonator: Andrei Rădulescu. color. COLLET. Îndrumar. 2005. Radu Dimiu. în Tratat practic criminalistică. 25-27. Vintilă Gaftoescu. Eugen Herovanu. Bucureşti. Ministerul de Interne. Nicolae Daşcovici. 258-274. COMAN. Gheorghe Nicolăiasa. Colectivul pentru vechiul drept românesc. vol. Gheorghe VlădeasaRăcoasa. I. Constantin Tegăneanu. Vintilă Gaftoescu. . 1958. Radu Dimiu. Reguli tactice ale efectuării cercetării la faţa locului. I. Editura Trei. Autori: Alexandru Costin. Ovid Sachelarie. CONSTANTINESCU. Coordonator Andrei Rădulescu. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în infracţiunile de omor şi în cazul cadavrelor neidentificate. 64 908. Institutul de Criminalistică. 900. Ediţie critică. Inspectoratul General al Miliţiei. 101 p. 431 p. Ministerul de Interne. Colecţia „Adunarea izvoarelor vechiului drept românesc scris”. 1975. Autori: Alexandru Costin. p. Lupu. Gheorghe Cronţ. cercetarea la faţa locului în infracţiunile de omor. Lupu. Autori: Vasile Grecu. Ovid Sachelarie. Gheorghe Cronţ. Alexandru Costin. Manualul juridic al lui Andronachi Donici. Constantin Tegăneanu. Gheorghe VlădescuRăcoasa. Lupu. Cercetarea la faţa locului a accidentelor de circulaţie. 906. Gheorghe Cronţ. V. Anibal Teodorescu. Aspecte privind 901. COMAN. Anicuţa Popescu. în Tratat practic de criminalistică. Maior dr. Radu Dimiu. vol. Codul Calimach. Bucureşti. Constantin Tegăneanu. p. vol. Institutul de Criminalistică. Noţiuni generale cu privire la cercetarea la faţa locului. I. Lupu. 327 [-328] p. Gheorghe Vlădescu-Răcoasa. 1976. COMAN. 178 [-184] p. Peter. cu fotografii albnegru. Gheorghe Nicolăiasa. COLESNICENCO. Lupu. 1985. în Tratat practic de criminalistică. Editura Academiei. Traducere din limba engleză de Alexandra Borş. pl. Ediţie critică. Coordonator: Andrei Rădulescu. Vasile Grecu. COMAN. Editura Academiei. p. COMAN. Ovid Sachelarie. pentru vechiul drept românesc. Gheorghe Nicolăiasa. Editura Academiei. Inspectoratul General al Miliţiei. Coordonator Andrei Rădulescu. 1652. COMAN. Eugen Herovanu. Urmele mijloacelor de transport. 1013 p. Anibal Tedororescu. 911. Lupu. 902. Inspectoratul General al Miliţiei. Ministerul de Interne. MIRCEA. Ministerul de Interne. 1975. 905. COMAN. 105 p. în Tratat practic de criminalistică. + 4 f. 1976. 904. Vintilă Dongoroz. Mircea. 433-436. Ministerul de Interne. Folosirea polistirenului pentru relevarea urmelor digitale. Bucureşti..

[290] p. note şi comentarii de Florentina Vişan. 1976. Tehnici fundamentale de redactare. Sylviu . Editura Polirom. 2003. 1973. 2000. Iaşi. vol. Serviciul Editorial şi Cinematografic). Ministerul de Interne. maior Ion Dinu. în Tratat practic de criminalistică. 141 p.. Comunicări Vasile. În româneşte de dr. 461-464.col. vol. cercetării la faţa locului în cazul accidentelor şi catastrofelor miniere. Commission Consultative du trafic de cercetării la faţa locului în cazul infracţiunilor contra siguranţei circulaţiei rutiere. 2003. dr. VIII + 468 p. 926. COMAN. Subinspector de poliţie. Bucureşti. 229 p. 915. Doctrina CONSTANTINESCU. Aspecte privind eficienţa practică a lucrărilor elaborate şi publicate de Institutul de Criminalistică. 916. Octavian. 439-440. 1979. (Publications des Nations Unies) 923. 918. colonel Liviu Trandafiridi]. Lupu. Mihai (coordonator). 438-440.I. Alexandru. 190 p. ClujNapoca. CONEA. I. POPA. univ. E. 261 [-264] p. p. dr. 367 p. Mihai. I. (Ministerul de Interne. VIII + 101 p. Ministerul de Interne. 925. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol. 1976. Ion. [Bucureşti]. 1994. maior Ştefan Popa. Editura Tehnică. + 12 pl. 1984. LĂPĂDUŞI. Bucureşti. 919. (Publication des Nations Unies. Bucureşti. Rodica Mihaela Stănoiu [. 1995. 1975. Editura Alma Mater. Iaşi.] Preşedintele Societăţii Române de Criminologie şi Criminalistică. Commentaires sur le protocole portants poliţie. Manual ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de criminalistică. Vol. COMĂNESCU. COMAN. [Coordonatori: colonel dr. cu 16 fotografii color. Ştefan. Comisar-şef de 922. lui… sau Cele patru cărţi clasice ale Chinei. COMAN.. Vol. Iaşi. DRAGOMIR. 924. 914. 152 p.Hon. Tenue à Genève. Lt. în Tratat practic de criminalistică. 1977. (Société des Nations). Coman Lupu. Îndrumar practic de cercetare penală pentru uzul subofiţerilor de miliţie.Hon.col. Nations Unies. vol. cu ilustr.. Editura Humanitas. (Ministerul de Interne). Editura Polirom. Inspectoratul General al Miliţiei. p. 921. 917. 318 p. Autori: Colonel Nicolae Conea. E. CONFUCIUS [Kong Fu Zi]. Nations Unies. Vasile Dobrinoiu. Mass-media în România post-comunistă. 476 p. Elena. Commentaires sur la Convention unique sur les stupéfiants de 1961… New York. Fiap. 281 p. Bucureşti. Mesaj de prof. Nicolae. p. Lupu. fait à Genève le 25 mars 1972. biolog. Procès-verbal de la ouzième session. DINU. Lupu. 1976. p. I. (Societatea Română de Criminologie şi Criminalistică). Gheorghe. Fiap. Traducere din limba franceză de Vlad Cojocaru. în Tratat practic de criminalistică. Lt. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul infracţiunilor privitoare la viaţa sexuală. COMAN. Valabilitatea individuală a profilelor genetice evidenţiate prin genotiparea . Bucureşti. 207-209. CONFUCIUS (Kong Fu Zi). Colecţia Foto-film. Sylviu . biochimist. ASANACHE. 927. 1972. Fotografia în relief. Ministerul de Interne. Comportamentul infracţional. Unele particularităţi ale sur les stupéfiants de 1961.913. Procesul pozitiv (alb-negru). Serviciul Editorial şi Cinematografic al M. 920. de jurnalism. foto. Editura Timpul. amendement de la convention unique 65 Traducere din limba chineză veche. COMAN. în „Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică”. tabel cronologic. 928. CONICESCU. Lupu. 88 + VII pl. COMĂNESCU. studiu introductiv. (uz intern). COMAN. 1978. I. I şi II. 1928. New York. 929. 87 + VIII pl. Editura Tehnică. Analecte. Unele particularităţi ale l’opiu et autres drogues nuisibles.

. p. III. Urmele legăturilor Methoden und Ergebnisse der Forensischen Schriftuntersuchung. dr. CONSTANTINESCU. 227-229. 179-192. Ministerul de Interne. Unele metode şi 945. COMAN. Octavian. vol. Urmele buzelor. vol. p. 2006. 935. Presă şi Editorial. vol. Lupu. Editura Militară. 16-17.. I. II. în Tratat practic de criminalistică. CONICESCU. 941. Procedee şi tehnici criminalistice de fixare a urmelor şi a altor mijloace materiale de probă. 930. P. p. 936. Sebastian. Electroencefalografie. CONSTANTIN-[DULCAN]. Bibliografie la p. 4. Ministerul de Interne. Ion R. Bucureşti. ROMAN. 113-115. 1975. vol. Comisar-şef de românească de criminalistică. Gheorghe. Ministerul de Interne. Bucureşti. 1975. 407-415. Ministerul de Interne. Determinarea distanţei şi principii ale criminalisticii. STIER. 1982. nr. Institutul de Criminalistică. engleză şi rusă. CONSTANTIN. 294-297. Vizită de documentare a unei grupe de studenţi de la Universitatea Huddersfield din Regatul Unit al Marii Britanii. Ignat. Vlad Voiculescu. CONSTANTIN. CONSTANTIN. Inteligenţa materiei. 1980. în Tratat practic de criminalistică. vol. Editura Medicală. CONSTANTIN. Ion R. p. în Criminalistica. dr. Editura Militară. CONSTANTIN. 937. CONSTANTIN. august 2006. MOCSY. 940. Ministerul de Interne. în Şcoala 66 946. 323-334. CONSTANTIN.judiciară. Ion R. Ion R. Examinarea urmelor lăsate de legături pe corpul uman şi pe obiecte. ambalare şi transportare a urmelor şi a altor mijloace materiale de probă. Ion R.. univ. 1976. 942. 1976. p. Mircea. Comportamentul la volan. Ministerul de Interne. 69-71. I. ASANACHE. Ion R. în Tratat practic de criminalistică. 131-133.. Postfaţă de dr. Mircea. 19-24. CONSTANTIN. 939. vol. CONSTANTIN-[DULCAN]. 934. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. cu fig. CONSTANTIN-[DULCAN]. Ministerul de Interne. B. 359 p. cu figuri.. p.. Urmele mâinilor. 125-148. în Tratat practic de criminalistică. Ministerul de Interne.. în Tratat practic de criminalistică. Ediţia a II-a. Ghid. PĂŞESCU. Dumitru. vol. Grundlagen. CONRAD W. 1978. în Tratat practic de criminalistică. 158-164. Bibliografie la p. Consideraţii generale privind constatarea tehnico-ştiinţifică şi expertiza criminalistică. 1978. 938. 1981. 933. poliţie. II. Rezumat în limbile engleză. p. CONSTANTINESCU. Marius. RĂDULESCU. 1986. 143-150. 385-400. metode şi rezultate ale examinării judiciare a scrisului). Bucureşti. Alfred Jean. Dumitru. 1976. Tablă de materii şi în limbile franceză. NEAGU-SADOVEANU. I. vol. NICHIFOR. 1976.. Ion R. Ion R. 146 p. 1989. Mircea. Lübeck. 1992. CONSTANTIN. franceză şi rusă. Mircea. anul VIII. Bucureşti. Dumitru. în Tratat practic de criminalistică. 348 p. CONSTANTINESCU. 238 p. Inteligenţa materiei. în Tratat practic de criminalistică. 931. Ministerul de Interne. şeful Serviciului biologie judiciară. Ladislau. revăzută şi adăugită. Doru Blaj. 1976. franceză şi rusă. [Cuvânt înainte de prof. Brânzei. Bucureşti. Ion R.. p. Ministerul de Interne. 943. 944. CONSTANTIN. Gheorghe. Procedee şi tehnici de ridicare. 932. doc. Dactiloscopia. Viorel Soran]. (Baze. şi nodurilor. p. I. CONSTANTIN. Ion R. Bibliografie la p. PĂŞESCU. Prefaţă de prof. CONSTANTIN. Expertiza scrisului dactilografiat în scopul identificării dactilografului. Tabla de materii şi în limbile engleză. p. Gheorghe. univ. Editura Teora. CONSTANTINESCU. I. Bucureşti. p. Serviciul Cultural. Ion R.

121-125. p. anul VII. 15-45. 1978. anul VII. LĂPĂDUŞI. CONSTANTINESCU. p. nr. Constatarea tehnico-ştiinţifică mixtă a stabilit cauza unei morţi suspecte. Constantin. în Tratat practic de criminalistică. PETRE. Mihaela Irina. CONSTANTINESCU. Conside- poliţie. Mircea. Armand G. DOBRILĂ. Tulcea. în Tratat practic de criminalistică. p. CONSTANTIN. Alexandru. anul II. Unele reguli privind efectuarea identificării criminalistice. p. Identificarea dactiloscopică a cadavrelor. Alexandru. Expertiza picturilor. de criminalistică şi de penologie nr. Ministerul de Interne. 950.. Ion R. p. Octavian. 67 Mircea.3-4. Avocat. în Tratat practic de criminalistică. Dr. MOROŞANU. vol. PĂCURARU. Aspecte Ion R. 951. O raţii privind conceptul de identificare în expertiza criminalistică. Convorbiri cu Aurelian Titu Dumitrescu. ianuarie. Ministerul de Interne. Vasile. CONSTANTIN. V. în Tratat practic de criminalistică. în Criminalistica.. vol. în Criminalistica. 205-206. Ministerul de Interne. 1980. 1. p. Sibiu. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. TOMA. 1979. SANDU. p. Ştefan. 962. vol.J. Profesorul Denis Szabo la a 75-a aniversare. în Criminalistica. CONSTANTIN. Conside- prostituată omorâtă cu 43 lovituri de cuţit. vol. Dan. vol. Ion R. 1998. Asist. Cartoteca scrisului de mînă (scriptoteca). Mircea. 2/2004. Ministerul de Interne.. 947. No. 2004. CONSTANTINESCU. Avocat. Marin. 954. 955. Mircea. Ion R. 948. p. 12 p. II. 1985. în Revista de criminologie. Sfârşitul lui Terente. Ministerul de Interne. p. Ministerul de Interne. Ilie. Ministerul Justiţiei.. Cartoteca dactiloscopică decadactilară. KABAN. Ministerul de Interne. p. 958. Mihai. p. III. III. Editura Ministerului de Interne. Ioan. Ministerul de Interne. în Tratat practic de criminalistică. 76-83. 960. 270 p. în Tratat practic de criminalistică. mai 2005. 356-362. Octavean. Colecţia „Şcoala de la Bucureşti“. Editura Anandakali. Aura. 1980. univ. CONSTANTINESCU. 1979.P. CONSTANTINESCU. 5. 949. III. SIMION. CONSTANTIN. Mihaela Irina. 952. (Extras din Revista de Medicină Legală. Ministerul de Interne. 956. Mircea. Examinarea urmelor lăsate de instrumente. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. 1985. Niculae. p. 66-84. p. nr. Bucureşti. 3. 5-7. p. vol.. vol. 2001. p. VASILINIUC. 31-53. Motivarea sinelui. V. Ion. 326 p. 43-45. anul VI. Ion. Baroul Bucureşti. 1979. Bucureşti. 961. 38.. IONESCU. CONSTANTIN. raţii privind concluziile în identificarea criminalistică. 1938). dr. VICOL. RADU. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. CONSTANTIN. CONSTANTINESCU. 225-229. IV. CONSTANTIN. CONSTANTINESCU. . 959. CONSTANTIN. Marius. MOISE.direcţiei de tragere. cu 3 Anexe. CONSTANTINESCU. Cer şi TIMARU. Expertiza nodurilor şi legăturilor. 957. Republicată după ediţia din 1940 cu un preambul al editorului şi o prefaţă de George Sbârcea. 963. 220-233. septembrie 2005. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Marcel. 1938. Dionisie. Preot. Valentin. 202-205. RADU. SAVA. Nicolae. Bucureşti. 1980. şeful Serviciului Criminalistic din I. Ion R. Fotografia de examinare. 1979. destin. Ministerul de Interne. 193-229. 953. în Tratat practic de criminalistică.. 123-180. CONSTANTINESCU. Subcomisar de noi ale tacticii criminalistice privind efectuarea cercetării la faţa locului în condiţiile extinderii dreptului de asistenţă judiciară încă din faza primelor cercetări. nr. 1982.

1976.. Cristina. în Tratat practic de criminalistică. 189-192. PĂŞESCU. CONSTANTINESCU. O istorie cronologică a cinematografului mondial [. Mică enciclopedie a cinematografiei universale. Partea a II-a. Secolul cinematografului. Ministerul Justiţiei. DUMITRESCU. CORA. Doctor în ridică reconstituirea în cauzele privind accidentele rutiere. Ioan. Presses polytechniques et universitaires romandes. Ion. CORA. Ion.577) 973. prevenire. Preuve par l’ADN. p. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Cercetări privind stabilirea stării de funcţionare a becurilor auto în momentul producerii coliziunii. Bucureşti. M. 1969. III. Bucureşti. 1938. Raphaël. Editura Curtea Veche. Mimii Eugeniu. Editura Alma Mater. 1969. Constituţia României 2003. . Bujor T. Curs de Criminalistică. Ioan. Ministerul de Interne. 171 p. (Academia 971. 2003. 695 p. Curs de criminalistică. Prof. RÎPEANU. 1975. BOBOŞ. CONSTANTINESCU. ing. Gheorghe. CORDOŞ. Tehnică 68 980. Şcoala militară de ofiţeri. vol.. Editura Academiei Republicii Socialiste România. COQUOZ. la 28 iunie 1936. 977. 976. p. NIŢĂ. 2002. VOCHESCU. 2003. SIMA. (Collection sciences forensiques). Psaltirea slavo-română (1. Eugeniu [Mimii]. Editura Medicală.. 1975.964. Bucureşti. T. Semnată la Geneva. Nicolae. Text stabilit [. p. Ion. Bucureşti. în 20 de ani de expertiză criminalistică. The Institute Engineers. RÎPEANU. of Fire Unele consideraţii privind interpretarea urmelor descoperite la faţa locului în vederea elaborării versiunilor şi corectei orientări a cercetărilor în cauză. Leicester. 1979. 975. CORCIOVESCU. Ioan. 1980. Determinarea locurilor unde s-au aflat trăgătorul şi persoana în care s-a tras. CONSTANTINESCU. Ministerul Justiţiei. 327 p. vol. Textul Constituţiei României a fost publicat în Monitorul Oficial al României. Bucureşti. Partea I. + 52 fig. Ministerul de Interne. Imprimeria Centrală. VOCHESCU. 967. 256 p. în 20 de ani de expertiză criminalistică. p. (Ministerul Regal al Afacerilor Străine). IONETE. CORA. 28 p. 966. investigations. CORESI. Tehnică criminalistică. Curs de Criminalistică. Conside- raţii privind conceptul de identificare în expertiza criminalistică. Ministerul de Interne. Vol. Bucureşti. Convenţiune pentru reprimarea traficului 978. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. CORA. I. 979. BRATU. 254 p. Partea I. Constantin. Aducerea criminalistică. 970. Bucureşti. prim ajutor). p. 767 din 31 octombrie 2003. 1979. Mircea. Gheorghe. Bucureşti. ilict cu droguri vătămătoare. Bogdan. BRATU. Constantin. 1979. 779 [-780] p. IDE. Principles of fire Cristina. Ministerul de Interne. GACEA. CORCIOVESCU. 1980. Dumitru. Tehnică criminalistică. Lausanne. p. ştiinţe medicale. / în comparaţie cu psaltirile coresiene din 1570 şi din 1589. I. Ioan. 972. Vol. Spitalul de urgenţă al Municipiului Bucureşti. dr. Ioan. III. Unele probleme pe care le Gheorghe. CORA. 363-382. Ministerul Justiţiei. în Tratat practic de criminalistică. nr. Şcoala de ofiţeri activi. Vol. Ministerul de Interne. 233-246. 89 – 94. Constantin. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Gheorghe. 968. 969. 1995. Cinema… un secol şi ceva. 974. 965. Accidentele de circulaţie (cauze. ŞT. DUMITRESCU. cu un protocol de semnătura şi un act final. GACEA. Mircea. 76-83. NIŢĂ. la scară prin supraproiecţie a unei fotografii ocazionale sau judiciare. R. CONSTANTINESCU. Gheorghe. COOKE. Bucureşti. Şcoala militară de ofiţeri. Bujor (coordonatori). Mircea. Cluj-Napoca. I şi II. AIONIŢOAIE. 1989.] 3 martie 1895-31 decembrie 2000. 193-196. R. Ing.] Introducere şi Indice de Stela Toma.

987. Cluj-Napoca. Traducere din limba latină de…. Bibliografie. X. anul VIII. Nicolae. Introducere în lingvistica şi filologia românească. în Criminalistica. p. Dr. nr. An XI. 991. Panaitescu. Astrologia practică. 997. p. 345 [-348] p. Gabriela. Bibliografie la p. 1998. nr. de Antonio de Guevara. medic legist. I-II.. 986. Bucureştii vechiului 982. 984. Mihaela Ada. Editura Bren.807. Gini. Ceasornicul domnilor Ilie. (Colecţia Bio) 994. Leziuni mortale produse omului de către animale.. 2003. Marin. Tulcea. Stabilirea şi prevenirea cauzelor de incendii. nr. LENCU. CRĂCIUN. 1998. DAŞANU. 2004. 995. Opere. 1976. 990. 985. medic legist. Adrian. De neamul moldovenilor. COSTIN. 989. p. COSMAN. Ghidul dumneavoastră în lumea calculatorului. 992. Bucureşti. SCALEŢCHI. Juan. 993. Versuri. p. legist. Bucureşti. Mileniul III. + 10 f. COSMAN. Mircea N. Cronica poloneză. Bucureşti. 1993. COVIC. august 2006. Dermatoglifele în practica medicală şi judiciară. Victor. Ionel. medic primar regat. Editura Dacia. 2006.. Editura All. 1978. Bucureşti. Tulcea. Aspecte criminalistice şi medicolegale în legătură cu traumatismele provocate de animale.Republicii Socialiste România. Vol. Delinquency and Crime: A Biopsychosocial Approach. Comisia de texte româneşti vechi). Vol. Cuvânt înainte de academician Nicolae Cazac. Ionel. X. 348-355. Doina. 401 p. Cabinetul de medicină legală Rădăuţi. Seminar Press. critică îngrijită şi studiu introductiv de P. 1965. Editura PsihOmnia. Annette. CORTES. False mituri despre comportamentul suicidar. Ionel. Mircea. Istorie de Crăiia Ungurească. Drept umanitar european comparat. 335 p. 28-31. CALOTĂ. 1 (24).. Vol. II. Iaşi. Iaşi. COROAMĂ. 315-319. Ediţie 996. Letopiseţul Ţării Moldovei de la Aron Vodă încoace. Consideraţii privind metodica cercetării criminalistice a incendiilor în sectorul feroviar. Vasile. Scrisori. Dragoş. portret şi facs. 215 p. Bibliografie la p. an XI. Editura Tehnică. CRĂCIUN. Polirom. în Criminalistica. 2001. COSTEA. Comisar de poliţie. vol. SANDOVICI. nr. Bucureşti. Probleme. Editura „Universul“. Daniela. 2(25). H. judeţul Suceava. COUTER. COTUŢIU. 998. Florentin. CONSTANTIN. Sezonalitatea sinuciderilor în Transilvania în Buletin de psihiatrie integrativă. şi facs. Răspunderea penală şi civilă pentru încălcarea regulilor de circulaţie pe drumurile publice. COSTESCU. Editura Minerva. Luminiţa. 1970. MARQUIS. 300 p. Bucureşti. COSTIN. 173-175. HASNAŞ. 69 Tulcea. 607 p. 1972. Repere teoretice. Editura Academiei Republicii Socialiste România. 988. ŞTEFĂNESCU. I. Dr. 983. Doina. ilustr. New York. Agresiunea umană. 807 p. 981. CRĂCIUN. vol. DĂNĂILĂ. Poema polonă. COSTIN. 40-42. expert criminalist.. I. Bucureşti. I. Bibliografie la p. Iaşi. anul VI. Bucureşti. COTROBESCU. p. în Realităţi şi perspective în criminalistică. p. Discursuri. în Buletin de psihiatrie integrativă. noiembrie 2004. CORNACIU.P. Ediţie critică şi studiu introductiv de Gabriel Ştrempel. Genetica medicală. 206 p. Craiul solului Tătărăscu. + 6 f. 688 p. 205-206. COTEANU. XLIX + 329 p. . George. 4. 2005. Bucureşti. 6. Miron. Lidia. 2003. Teora. 207-215. 138-143. ilustr. Sorin. COMAN. B. 1944. 2005. Reflectarea judiciară a valorilor markerilor morfologici lezionali în investigarea criminalistică a morţii violente în Criminalistica. Editura pentru Literatură.

exemples. I. 1004. CRÉPIEUX-JAMIN. 1011. CRÉPIEUX-JAMIN. Historique. Éditeur. J[ules]. 615 p. Editura Albatros. Sulla pretesa atipicità del foro d’ingresso da proiettili blindati nelle ossa craniche (Note critiche e e ricerche sperimentali). doc. 2006. Rue Racine. 1003. Şt. 40 p. 609-615. Dispozitivele explozive. Portraites graphologiques. Dr. J[ules]. Regles. Felix Alcan. La graphologie en 1001. Leningrad. Mihăiţă-Marian. Prostituţia ca 1007. în R. univ.a. 168 p. CRÉPIEUX-JAMIN. No. p. le caractère. Traité pratique de graphologie. CRÉPIEUX-JAMIN. [Bucureşti]. 2003. Paris. din 1010.A. 1924. Bazele fundamentale ale grafologiei şi expertizei în scrieri. 7 année. Carlo. Vasile. Paris. Genetica şi viitorul omenirii.. p. A. L’écriture et I. 317-327. 1931. Paris. 177-187. [1929]. 1012. CREŢU. graphologie. Bucureşti. Les éléments de l’écriture des canailles. 1015. 1294). Marpon et Flammarion.B. DOGARU. CRÉPIEUX-JAMIN.F. CRÉPIEUX-JAMIN. Traité pratique de 1000. 454-472. CRÂLOV. Gheorghe. 1926. Paris. 1006. la noi şi în alte ţări. Éditeur. tom II: 368 p. Prefaţă şi traducere de Henri [H] Stahl. şef al Direcţiei tehnicocriminalistice a M. Definition. 26. + 5 planches. f. Crépieux – Jamin. 1935. Avant propos par le Pr. Étude du caractère de l’Homme d’aprês son écriture par J. Utilisation de la graphologie..C. Oxford University Press.. Bucureşti. 2004. Charles Richet. 1009. 1017. Table des matières p.. X. Republica Moldova. 1016. Paris. CRĂCIUN.C. Libres propos sur l’expertise en ecritures et les leçons de l’affaire Dreyfus. 1923. inspector principal de poliţie. 313-315. VII + 61 p. JENSEN Luana-Leonora.999. Gheorghe. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. (Facultatea de Medicină din Iaşi. 2006. Augmentee avec Planches et Documents. de poliţie. Avec 28 planches hors texte. . în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. l’écriture des canilles. 1980.. Editura Universităţii Leningrad. 62 p. Éditeur. Teofil.a. Edinburgh…]. no. 327 p. Traité pratique de Graphologie. 123 [-125] p. Paris. Septieme edition revue. Maria. Paris. J[ules].I. Paris. Profesor la „Şcoala Superioară de Arhivistică şi Paleografie”. Masterand. Aplicarea acestora la comiterea infracţiunilor în Republica Moldova. illustré de 169 documents graphologique. sexe dans l’écriture. CRÉPIEUX-JAMIN. Felix Alcan..I. Crime and Detection [An anthology of 1008. 1935. J[ules]. 1885. Teză… Iaşi.a. J[ules]. 8. CRÉPIEUX. CREŢULESCU. dr. prof. Descoperirea şi probarea delictelor în sistemul informatic cu ajutorul tehnicii de calcul şi al expertizei criminalistice. 1013. În lumea criminalisticii. Editura Sylvi. p. VIII + 461 [-463] p. 434-443. Paris. CRISTACHE. 1891. 276 [-278] p. 1921. Ernest Flammarion. 117 [-119] p. Paris. CREMA. 1929. VII + 327 p. CRÉPIEUX-JAMIN. Les éléments de 1002. Table analytique p. Tome I-II. Humphrey Millford. Nouvelle edition. J[ules].. Ernest Flammarion. tom I: 357 p. f. XXX + 394 + 16 p.M. Adyer. (The World’s Classics). Locotenent-colonel 1005. de la short stories about crimes]. CRÉPIEUX-JAMIN. 70 Simbolurile naţionale ale României. avec 179 figures. 1014. Bucureşti. CRÉPIEUX-JAMIN. 254 p. graphologie. With an introduction by E. Bucureşti. Jamin. Wrong [London. CRÉPIEUX-JAMIN J. f. CRĂCIUN. Ernest Flammarion. Enquête sur la graphologie. Etude du caractere de l’home d’apres son ecriture. L’écriture et le caractère. 1018. Bibliografie la p. J[ules]. L’âge et le factor de extensiune a boalelor venerice.

în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Editura Helicon. CRISTESCU. anul VII. Timişoara. în Ghidul procurorului criminalist. Timişoara. 5. Procuror. p. CRIŞU. actelor teroriste şi de diversiune la adresa securităţii naţionale. 3 /1983. CRISTEA. Balasse Magazin 144/1962. CRIŞAN. p. 4. 43-54. Cluj-Napoca. obţinere a materialelor de comparaţie necesare unor constatări şi expertize dispuse cu prilejul investigării infracţiunilor contra securităţii naţionale şi de terorism. 1021. 196 p. anul VIII. la faţa locului a infracţiunilor contra securităţii naţionale şi actelor teroriste produse prin incendiere şi/sau explozii. Albatros. 1033. Rumäniensammler R 43 / 1981. Doru Ioan. Liviu N. 1026. cu fig. în Ghidul procurorului criminalist. A Romanian Postal Document found in France. Editura Tehnică. The Stamp Lover. Ausgabe 1869: Die beiden hohen Werte. vol. 149-206. Liviu N. Liviu N. III. Bucureşti. Die 3 Bani-Marke von 1029. Balasse Magazine. CRISTEA. Dec. Jan. vol. Editura Helicon. Die Freimarkenausgabe 1036. Fürst Carol I. Liviu N. Fals tratat de geto-dacă 1031. noiembrie 2003. CRISTEA. Sammler-Dienst Coburg. Rumäniensammler. nr. 1032. Dialoguri incredibile. Emilian. Roumanie: Les Timbres-Poste CIassiques Fractionnes. Unele investigaţii pentru descoperirea infracţiunilor contra siguranţei statului şi verificarea actelor de sesizare în legătură cu aceste infracţiuni. Rumäniensammler R 41 / 1981. în Criminalistica. nr. CRISTESCU. Liviu N. CRISTEA. „Centenary”. Bucureşti. RUMANIA 1858. CRISTEA. Eugen. CRISTEA. în Ghidul procurorului criminalist. Sinistrografia în expertiza semnăturilor. 1995. august 2006. 196 [-200] p. Din instanţă adunate. Stamp Collecting No. Ilustr. Liviu N. IAROVICI. Fritz. CRISTEA. 26-33. 1868. Lenuţa. Particularităţile cercetării infracţiunii de omor în cazul cadavrelor dezmembrate. 1034. Editura Biblioteca Bucureştilor. CRISTESCU. în forzaţ. 1020. Romania . septembrie 2005. No. 209 – 224. 1963.1019. 234-247. 247260. Ioan Doru. Cercetarea Centenary of the „Moldavian Bulls“. 1025. 1995. Particularităţile cercetării infracţiunilor de omor în cazul cadavrelor dispărute. Simpozion naţional de Criminalistică. Maria. Liviu N. 1039. . Dr. 1028. Doru Ioan. III. Liviu N. CRISTEA. expert criminalist. 1984. Dr. CRISTEA. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea 71 1038. Heft 20/1977 (Rumäniensammler 26/1977). CRISTESCU. Laboratorul Interjudeţean de expertize Criminalistice Bucureşti. Dr. p. VII. „Burrus”. Editura Alma Mater. CRISTESCU. 1027. Ioan-Doru. R 33/1979. Ioan-Doru. p. 1035. în Criminalistica. Constantin. p. Bucureşti. 301 [302] p.La collection Burrus. CRISTEA. Liviu N. Rumäniensammler R 34 /1979. 149-206. vol. în Criminalistica. CRISTEA. Tehnici de Munţii şi fotografia. p. RPS Vol. 1994. nr. Liviu N. 1870. CRISTESCU.6. Timişoara. 2003. pentru clasa a III-a gimnazială. Particularităţi ale investigării criminalistice a locului faptei în cazul atentatelor. Editura Helicon. Die Freimarkenausgabe Fürst Cuza von 1865. Die Furst Carol Doru Ioan. CRISTACHE. The Prince Carol I 1023. HEIMBÜCHLER. 22-23. No 11/12 1958. 1037. issue of 1866/67. p. 1030. p. CRISTESCU. anul V. von 20. 1022. 2003. Bruxelles. 1024. 1980. 2006.. + 16 pl. II. 21/1969. Die Fürst Carol Ausgabe 1869: Die drei niedrigen Werte. Ioan-Doru. Persoana denunţătorului în cazul infracţiunii de luare de mită.

290 [-292] p. Civil. 1989 -1994. 1046. Ghidul Juristului. CSERNI. 1980. Studiu. 776 p. adăugită şi completată cu modificările la zi. Bucureşti. Constantin. George. Bucuresci. Tratat de acţiuni civile în justiţie. 12. Antologie. Conduită Etică.S. vol. Podul Mogoşoaei. Nicorina. 14. 2003. CRIŞU. Grigore. Cuprinde 769 de speţe. CRIŞU-MAGRAON. Theodora. 1052. CROWDER. în Tratat practic de criminalistică. Experţi. Iaşi. 1980. Codul Juristului.140 p.R. Vol. Curtea de Argeş. 4 (27). II. CRIŞU-MAGRAON. Penal şi Procesual penal. vol. Gheorghe. CRIŞU. Ministerul de Interne. 2001. 1049. Comercial.1996. Codurile: 1. Teorie şi practică judiciară. Constantin. Ediţia a III-a revăzută. POPA. p. 1047. Elena-Denisa. Constantin. cu practică judiciară 1989 – 1999. Editura Academiei R. Teorie şi practică judiciară. CUFNER. 9. literele F-Z. Contencios Administrativ. 2. . 800 p. Principalele instituţii din domeniul dreptului: 1. Prefaţă de Horia Hulban. Epilepsia la 1055. III. Partea I. CRUTZESCU. RĂDULESCU. 1056. Ştefan. 72 CHITAŞ. Regulamentul Rutier şi Anexă. Bucureşti. Elena Florina. CRIŞU. 1054. Ştefan. Constantin. Examinarea cioturilor de arbori. Silvic. Bucureşti. Note de Virgiliu Teodorescu. Editura Juris Argessis. Vol. Repertoriu de doctrină şi jurisprudenţă română. Scrisul Românesc. Nicorina. indice tematic. Codul şedinţei de judecată. Poliţia administrativă.1040. Editura Academiei R. 1973. Procesual civil. Procedură civilă. copil. 1984. 2004. Gheorghe.. 1999. Colecţie de acte normative. 1041. 307-311. an XI. Familiei. 1042. Constantin. Taxe de timbru. nr. Muncii. 1944. 1898. Rumäniensammler 92 / 1053. Statute de societăţi comerciale. Editura Argessis. 1995. 1045. Principalele modele de acţiuni şi cereri în justiţie. 1986. Editura Meridian. Familiei. 1989. Traducere. Iulian. POPESCU.01. CRIŞU. Constantin. 10. CRONŢ. Editura Albatros. Gh. 13. Codul juristului. Aerian. 2005. Craiova. Conduită Etică. 4. CRIŞU. Penal. Ediţia a VII-a. I. 8. 8. 227 p. Revăzută. Nicorina. Bucureşti. 3. 342 [-344] p.040 + 1. 1050. Acte judiciare în Ţara Românească. Introducere de Gh. Constantin. Locativ. TEGĂNEANU. Contencios Administrativ. Bucureşti. 1067 p. Cuprinde: I. Constantinescu. internaţional de management. CULCEA. CONSTANTINESCU. 7. XII. Principalele acţiuni civile în justiţie. CRIŞU. Contracte civile şi comerciale. Brânduşa Popescu. 1043. 1997. Codul penal adnotat. Vamal. 3. Dumitru Dorobăţ. CRIŞU. II. literele A-E. CRIŞU. completările şi adăugirile intervenite până la data de 8 septembrie 2002. bibliografie: Horia Hulban. X. adăugită şi completată cu modificările până la 01. Anicuţa. 1051. 11. 6. Codul Juristului. Constantin. 15. CRIŞU. Editura Antet. 9. Cu modificările. 377 p. 5. 1996. 16. Notariat. 758 p. Cereri penale adresate organelor judiciare.S. Curtea de Argeş. CRIŞU. Constantin. 1987. Muncii. Audit. 67 p. Curtea de Argeş. 6. 1048. Editura Juris Argessis. 5. 48-54. Constantin. Editura Academiei. p. I. Partea a II-a. 10. Editura Argessis. Editura Juris Argessis. Anarhismul. Curtea de Argeş.. în Buletin de psihiatrie integrativă. Dumitru. Comercial. CUCU. Procedură penală. 992 [-994] p. CRIŞU. 1044. 4. Bucureşti. vol. Ştefan.R. CRIŞU. 7. Cronţ şi Alex. Legi speciale de mare aplicabilitate. indice de autori şi titluri. Cugetări engleze. Curtea de Argeş. Civil. 1775-1781. CRIŞU. Povestea unei străzi. Alexandru.. (Colecţia Cogito). Editura Argessis Print. 1. 363 p. Prefaţa de Eugen Barbu. 2.

Bibliografie la p. contrabandă. Cercetări teoretice şi Corneliu. 2004.. New York. Blakiston. BCET. 1865. 1064. nr. CUMMINS. CĂPĂŢÂNĂ. (USCG International Trening Division). Ediţiune oficiale. palms and soles. Note 1062. 2004. Codice Penale şi de Procedura Criminale. Dover Publications. 1061. 287-288. Curs de pregătire anti-narcotice şi anti- 1059. In. 1943. Bucureşti. anul 12. Editura ALL EDUCAŢIONAL. George Cristian. 220 p. CULCEA. 1998. 4. CURCĂ. p..1057. [CUZA] Alexandru Ioan I. Editura Naţional. CĂPĂŢÂNĂ. 1063. Corneliu. H. Studiu privind un caz de suicid prin intoxicaţie cu cianide şi tăierea gâtului. Curs de limba engleză pentru studenţii de curs. Bucureşti. (USCG International Trening Division). Philadelphia. 135 p. Braşov. 2004. 1065. 220p. Unde I (Osborn) şi o prezentare de caz. Marinela Carmen MATEESCU şi Cosmin SUCIU. Bucureşti. George-Cristian. 79 p. în Revista Română de Medicină Legală. nr. 1994. Culegere de materiale documentare privind expertiza tehnică în specialitatea „Autovehicule-Circulaţie rutieră“. 256-261. MIDLO. p. Partea a II-a. 1066. Curs de pregătire anti-narcotice şi anti- 1060. Bucureşti. 288 p. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. 2000. Criminalistică. 266 p. Imprimeria Statului. POMANĂ. experimentale asupra dinamicii sistemelor tractor-încărcător frontal. 26-36. Livia. CURCĂ. 125 p. Partea I. Dumitru. volum 12. Moarte prin hipotermie: problematica medico-legală. C. 1961. Universitatea Transilvania. contrabandă. Bucuresci. 1058. CYZBORRA. 2003. M. martie 2004. Finger-prints. 1. facultăţilor cu profil juridic [de] Nicoleta MOLNAR OPREA. 73 .

în Investigarea criminalistică a locului faptei. Dispoziţii penale abrogate. dr. în Criminalistica. anul VI. Ioan. Conf. Valerică. Formulare. Conf. 32-35.P. 1. iulie 2003. Conf. documente de evidenţă primară şi de evidenţă contabilă. iulie 2004. 2004. 165-182. în Criminalistica. noiembrie 2005. Noua lege pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. 1077. dr. mai 2004. Constituţionalitate (II). Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy“. DABU. CĂTINEAN. Valerică. 20-22. Bucureşti. 1078. Ana-Maria. septembrie 2004. Petre. Bucureşti. A. Ministerul de Interne. anul VIII. Petre. DABU. Legalizarea interceptării şi înregistrările audio sau video a declaraţiei învinuitului sau inculpatului. Valerică. Infracţiune flagrantă. Dispoziţii penale abrogate. prin Legea nr. dr.. dr. Despre dreptul şi arta apărării. Percheziţie. nr. dr. DABU. Conf. 5. Înşelăciune în serie şi alte infracţiuni cu prejudicii de miliarde de lei. Omor deosebit de grav comis de un recidivist. Conferenţiar univ. dr. Valerică. 4. Sorin. aprilie 2006. în Criminalistica. Constituţionalitate (III). Vasile. p. 503-517. ianuarie 2004. Constituţionalitate (I). în Criminalistica. 1081. dr. Dispoziţie penală abrogată. în Criminalistica. anul V. 1075. 12-13. Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy”. p. Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy”. Stabilirea stării de funcţionare a muniţiei.20-22. în Investigarea criminalistică a locului faptei. univ.. Valerică. martie 2004. DABU. Unele opinii cu privire la cecul garanţie. 234-248. DABU. anul VII. 1071. 7-10. p. VOINESCU. Conf. Dreptul la tăcere. Ana-Maria. DABU. 28-32. februarie 2006. GUŞANU. înşelăciune – infracţiune la legea cecului (I) . Conf. în Criminalistica. Valerică. Dreptul învinuitului sau inculpatului de a nu face nici o declaraţie. VOINESCU. CĂTINEAN. nr. Constituţionalitate. 3. anul V. 87/1994. Valerică. 2004. 1068. Vasile. nr. Kristiana. 241 din 15 iulie 2005. Prim-procuror. LĂPĂDUŞI. Autonomă Monitorul 1069. Prim procuror. Regia Oficial. nr. univ. 241 din 15 iulie 2005. VASILINIUC. nr. univ. univ. GUŞANU. Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy“. CĂTINEAN. drept fundamental (I). Conf. DADUS. PEŞTINĂ. Victoria. Drd. nr. în Criminalistica. DABU Valerică. nr. Reflecţii privind unele modificări aduse Legii nr. anul VIII. 2. Marius Daniel. (II) în Criminalistica. 21-24. MĂCELARU. DABU. univ. Subcomisar de poliţie drd. anul VI. VOINESCU. Drd. Prim-procuror. dr. Valerică. 4. Comisar-şef de poliţie. Drd.. univ. martie 2004. DABU. univ. 16/2003. Petre. nr. Valerică. p. p. nr. Harghita. I. Fingeraftryksegnalementer. 9-13.. univ. în Criminalistica. Avocat. III. anul VI. Valerică. anul VI. Evaziune 1076. 5. nr. Unele opinii cu privire la cecul garanţie. DAAE.D 1067. în Criminalistica.J. fiscală şi fals cu implicaţii de miliarde lei la bugetul statului. nr. Valerică. Tronsen. 1074. 2. septembrie 2003. CĂTINEAN Sorin. DABU. dr.. p. în Tratat practic de criminalistică. 1080. 6. dr. p. p. 1907. Noua lege pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. 1072. nr. vol. Conf. p. 2. anul VI. Ilie. univ. 1073. DABU. Sorin. 1994. 1. Ioan. Sorin. CĂTINEAN. . 20-22. Conf. p. Sorin. anul VI. DABU. 1079. 1070. 25-26. în Criminalistica. 1980. înşelăciune – infracţiune la Legea Cecului (II). 241 din 15 iulie 2005. p. p. DADAY. p. LIVINSCHI. 31-34. Drd. Noua lege pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale nr. p. nr.

Eroarea lui Descartes. 1093. p. Antonio. 584 p. 5-9. p. DAN. Strategii. Editura Humanitas. p. 63-69. VARGHA. p.A. ISACU. criminalistică la Ministerul Justiţiei. Colonel dr. în Tratat practic de criminalistică. septembrie 2005. Rolul preventiv al criminalisticii. 2005. anul VIII. 1096. Frauda în domeniul cardurilor. TOMESCU. 225 p. 1091. 1099. Inspector principal de biologice susceptibile de a fi folosite în scopuri teroriste. Chestor principal de 1083. DAN. Mihai Marius. Ministerul de Interne. tehnici. TOADER. Discernopatia şi delincvenţa infantilojuvenilă. 499502. S.1082. Radu. Bernard. 331 [332] p. Armele biologice în actualitatea mileniului III. W. 1094. + V. DASCHNER. p. Mihai Marius. anul IV. în Şcoala românească de criminalistică. directorul Direcţiei Medicale a M. volumul XIV. Bucuresci. Fulvius. anul V. Bucureşti. Seria Relaţii publice şi publicitate. în Criminalistica. Editura 1970. Nicolae. 5-7 (I). Nicolae. . Expertiza în accidente 1087. DANEŞ. I. 140 p. 1085. 20-24. Bibliografie la p. DAMASIO. nr. p. DAN. Identificarea criminalistică. 6. 1090. 108 p. 2001. Ministerul de Interne. Editura Sfinx. Sfaturi medicale pentru criminalişti. 51-55. Sugestie şi hipnoză. Ion. în 20 de ani de expertiză criminalistică. DAN.I. 2003. Chestor principal. 9-12. p. Psihoterapii scurte. în 20 de ani de expertiză criminalistică. anul VII. Ion. 46-48. 9-18. 1095. 1101. 2000. Înlocuirea răspunderii primar. Elena.P. nr. DAFINOIU. BONDARICI. în Tratat practic de criminalistică. DAN. DASCĂLU. 3-4 (II). 229 p. Bucureşti. anul IV. ianuarie 2003. Ion. 291 p. Consideraţii privind degajarea victimelor blocate în autovehicule. Mihai Marius. DAN. DAN. poliţie. metode. Ministerul Justiţiei. Polirom. Şeful Direcţiei Medicale din M. DAN. 1. p. 5. septembrie 2002. nr. Profesia de relaţionist.I. nr. procesul penal şi civil. Dana. 1979. în Criminalistica. p. Principalele arme instituţiilor lui Justinian de George Danielopolu. 5. medic penale. vol. vol. DAGENAIS.. 2005. 1086. R. Expertiza criminalistică în 1084. februarie 2006. Utilizarea agenţilor biologici în scopuri teroriste. Ministerul Justiţiei. Mihai Marius. în Criminalistica. Emoţiile. 1899. Diţă. 345 [352] p. dr. Bibliografie la p. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Ministerul de Interne. 84-88.I. Nicolae. DASCĂLU. 20 de ani de expertiză 1097.A. Die Geschichte des Verbrechens.C. DAN. Marian. nr. I. în Criminalistica nr. II. nr. Manual de prim ajutor. 1975. Mihai Marius. vol. Imprimeria Statului. 2002. 1996. I. 1089. Traducere din engleză de Irina Tănăsescu. 1976. (Psihologie) 1092. Jenő-László. Bucureşti. directorul Direcţiei Medicale a M. martie 2006. 1088. în Criminalistica. Bucureşti. profesor la Facultatea de Drept din Bucureşti. 1996. p. 139. 215-225. noiembrie 2002. Bucureşti. medic de circulaţie. STAICU. 1098.. DAFINOIU. Bucureşti. 75 1102. Rolul specialistului şi expertului în cercetarea la faţa locului. în Revista Română de medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. George. Explicaţiunea primar.. Braşov – Serviciul Criminalistic. DAN. poliţie Radu Dascălu. 1. DANIELOPOLU. Mihai Marius. 1978. p. DAN. 2004. 1.A. Ştiinţifică. Paşi peste graniţe.J. p. 1979. in Kriminalistik (Aspectul infracţiunii. Iaşi. în Investigarea criminalistică a locului faptei. raţiunea şi creierul uman. 6). Şeful Direcţiei Medicale din M. DAMIR. Traducere din limba franceză de Anca-Magdalena Frumuşani. Editura Polirom. Ioan. Nicolae.I. Ştefan.. Colonel dr. 25. Bucureşti. Nicolae. „Ştiinţă & Tehnică“ S. p. Editura Ministerului de Interne. 1100. 101-114.

1114. an XI. DEMETRESCU. Traducere din limba engleză de Sabina Dorneanu. Bucureşti. Bucureşti. III. 8e année. Scarlat. V. Deleanu. Faculté de droit). Editura particulară Bucureşti. 228 p. Cu 25 gravuri. Paris. Parhon“.. Faux et fraudes. vol. Cluj-Napoca. Iaşi. Ediţia a II-a. Drept civil. 52 p. DĂNESCU. DAVIDESCU. X. 2004. 1106. de Paul S. Editura Academiei Române. Bibliographie 161-165 p. 2000. DELACHAUX. Grigore. Elena Stan. Sergiu. nr. DEAK. La 1108.I. I. 1117. DEMETRESCU. (Facultatea de Medicină din Bucureşti. Oradea. Din tainele vieţii şi ale universului. Universitatea „C. 1998. Mircea Popa. 1118. Bucureşti. 1934 . Editura BIC ALL. 2005. 2 planuri hors texte şi diferite vignete. Autori: Ion Istrate. Istoricul reşe- 1112. Ion. Editura Medicală. 1109.D. Ian. DER RUMÄNIENSAMMLER – Rundbrief Pe copertă anul 1937 76 . Mică Dicţionarul cronologic al romanului românesc de la origini până la 1989. p. DAŞKEVICI [Vasile V. 416 p. p.. Presses Universitaires de France.C. Edmond. fosta Agie. 5 simţuri?… 5 psihologice ale comorbidităţii dintre anxietate şi depresie. DCRR Max. DELEANU. 1936. Editura Dacia. în Buletin de psihiatrie integrativă. Paul S. 1107. 1113. Bucureşti. 1 1120. Aurel Sasu. I[oan]. N. 308 p. introducere. 10. Editura Imprimeriei de Vest. Universitatea din Bucureşti. cu ilustr. (Academia Română. Introducere în studiul Francisc. Marcel. 1115. 1111. Iorga. vol. 66-70. 1987.4108). der Arbeitsgemeinschaft Rumänien und des internationalen Studienkreises. 455 p. 595-601. porţi spre cunoaştere. DECHAMBRE. 1104. E. Partea I-a. 384 p. 1972. Bucureşti. Signalement et identification des chevaux par les épis. [Bucureşti].I. Filatelia de la A la Z. No. vol. Dreptul obligaţiilor. Ministerul Învăţământului. Norme lexicografice şi revizie: Ion ISTRATE. Besonders R 1119. 1116. Hefte 1 .. 1110. Drogues et législation.. Lausanne. Teză…. Editura Albatros. Curs de drept civil. 132 [134] p. 3 vol. 2001. Bucureşti. Teoria generală a obligaţiilor. 1105. II. 1963. (Université de Lausanne. 1277 [-1280] p. DELEANU. o planşă în culori. 223 p. TOMORUG. DELVAL. DEARY. Doina Modola. I.]. (Collection Criminalité internationale dirigée par Xavier Raufer). 1 Bucureşti. cu tab. 60 [-64] p. 6 facs. 1973. 1962. 1969-2002. 1960. Évolution des mesures de contrôle et des mesures réprossives prévues par les Conventions internationales et la législation fédérale sur les stupefiants. Dactiloscopia în medicina legală. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol.. Proble- me judiciare în psihiatrie. enciclopedie a dreptului. 1939. Editura Ştiinţifică.116. ANTON. Tipografia „Presa“. Thèse… par Max Delachaux. în R. Prefaţă de Prof. Augustin Pop. 421 p. 315 p. 1 (24). 246 p. Editura Didactică şi Pedagogică. 2005. Editura Sport-Turism.C. DELEANU. 1977. Inteligenţa Foarte scurtă M. DĂNESCU. Fundamente ale rezolvării problemelor de marketing. Fr[ancisc]. Pierre. 524 p. Mariana Vartic. 285 p. Ministerul Învăţământului şi Culturii. Bucureşti. 1934. Liana.1103. Vol. Le Book Production Unit. dreptului. Teoria contractelor speciale. Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu” ClujNapoca). DEMETER. 168 p. DEHELEAN. Valentin Taşcu. Adagii şi locuţiuni latine în dreptul românesc. DEAK... no. Bazele biologice şi dinţelor poliţiei Capitalei. Ioan Milea. criminalité internationale des faux documents. Gh.

1192 p. Bucureşti. 1125. Problème médico-légal et psychiatrique. DERMENGIU. des taches en Médecine légale. Luiza Seche. 2001. Medicine Flammarion. Infracţiunile în legi speciale şi legi extrapenale. secretului de stat contemporan. 1139. 1128. Spionul. Mihăilescu. Dan. 453 p. Univers Enciclopedic. mai 2005. în Criminalistica.. Bucureşti. 480 p. DERMENGIU. Paris. dr. Cristian. 217 p. p. nr. 2002.-B. DERMENGIU. nr. CURCĂ. revăzută şi adăugită. DERMENGIU. Editura Viaţa Românească. A colaborat la revizia şi definitivarea etimologiilor dr. Dr. univ. DERMENGIU. 42-48. anul VII. [L] et H. 1133. în Criminalistica. 1137. R 34. p. V. 1132. DERMENGIU. 295-296. R 51/1983. 2003. Alain. Mircea Seche. Bucureşti. DÉROBERT L. Mileniul III. L’alcoolisme aign et chronique. Gheorghe. 1131. anul VI. 6. Libraire J. Theodor Hristea.. Gheorghe. (Academia Română. Editura Oscar Print. Dr. 1996. p. 1126. Curs. Elena Contraş. I. Infracţiunile 1129. Editura Nemira. Dan. 1998. 1998. Ediţia a II-a. Drept penal. 2001. 4. Dan. 555 p. dr. 296 p. DIACONESCU. Dan. Dan. 120 p. DIACONESCU. 1942. Editura Fundaţiei România de Mâine. DEROBERT. 1998. Bucureşti. Le Diagnostic 1123. dr. Toxicologie medico-legale.B. univ. DIACONESCU. Prof. Elena Stîngaciu. Lucrări practice în medicina legală. reţeaua de medicină legală în anul 2004. 200 p. Ediţia a II-a. dr. Gheorghe. 1136. DERVIEUX et LECLERQ. univ. Lucreţia Mareş. Paris. Dan. Tanatochimie medico-legală. Laboratorul de genetică al Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici”. Valentin. Consideraţii privind 77 legi speciale şi în legi extrapenale. Antropologia 1124. noiembrie 2004. Zorela Creţa. DUCHÊNE. Dan. GORUN. Editura ALL. DERMENGIU. C. Traducere din limba franceză de Dan C. Zizi Ştefănescu-Goană. 32-33. GHEORGHIU. vol. 160 p. Ileana Vulpescu. Gabriel. DIACONESCU. curs. CURCĂ. Prof. DERMENGIU. Editura Viaţa Medicală Românească. 2002. Elena Ciobanu.. Partea specială. în Codul penal român. Henyer. 1912 1134. Tatiana Ţugulea. 1122. Prof. 1127. G. 368 p. Bucureşti. Redactori: Alexandra Burnei. Principiile fundamentale ale activităţii expertale în medicina legală. DEWERPE. „Rumäniensammler“. 564 p. Prof. 119 p. Lucrări practice de medicină legală. Investigaţii biochimice actuale în tanatologie. iulie 2004. 1997. Bucureşti. Paris. Dan. 1121. Baillière. Bibliografie la p. dr. Drept Penal.V. Éléments d’une défense sociale. 43-44. DIACONESCU. în Criminalistica. Patologie medico- Medicală Dicţionarul explicativ al limbii române. 3. Gheorghe. Valentina Hristea. Editura Bucura Mond. Note de Editura Tehnoplast. Directorul Institutului de Medicină Legală „Mina Minovici”. 2006. Editura Tehnoplast. 1140. 2001. 3-4. legale. Bucureşti. în Criminalistica. Infracţiuni în 1130. Gheorghe. directorul Institutului Naţional de medicină Legală „Mina Minovici”. Medicina Legală în anul 2003.. DERMENGIU. p. GHEORGHIU. 2001. 1138.29/1976. legală. 364 p. Dan. Dan. I şi II. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan“).G. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“. anul VI. Infracţiuni în legi . DERMENGIU. Partea specială. Bailliére et Fils. 1135. Préface du Dr. Conducătorii lucrării: Ion Coteanu. R 40-42. DEX. 1976. Editura Fundaţiei România de Mâine. nr.

Curs universitar. Dicţionar 1144. 1147. 518 p. Editura Fundaţiei România de Mâine. 1957. DIACONESCU. Bucureşti. Moartea subită. Carmen Zgăvârdici. Partea specială. Text anastatic după ediţia 1993. Cu 18 planşe şi 2 tabele statistice. Coordonare: Rodica Chiriacescu. Editura Teora. Facultatea de Drept). Ediţia 2. vol. Nicolescu. Imprimeria Statului. Ion Grigorescu. 1993. 78 Coordonare generală: Marcel D. I A – C. Tipografia Curţii Regale. 622 p. Bucureşti. I. Anicuţa Tudor. Ion Anghelescu. Volumul I. Dicţionar Enciclopedic. Partea specială. Gr. Istoria închisorilor din România. Nicolescu. Facultatea de Drept 1141. DIACONESCU. Text anastatic după ediţia 1999. Dicţionar Enciclopedic. 2004. Editurile Saeculum I. 1152. 2005. 1993. Popa. + Erata + Planşe şi Tabele. 143 [144] p. 362 [-368] p. ing. Editura Academiei R. Carmen Zgăvârdici. Dicţionar de criminalistică. Alexandru Stănciulescu. Editura Enciclopedică. Bibliografie la p. 98-101. Vol. . Noul Cod penal. 362. Text anastatic după ediţia 1996. Legi şi obiceiuri. Editura All Beck. DIACONESCU. Director General al Închisorilor. Editura Coresi S. 577 p. 64 p + 6 Tabele. 2001... I. Drept penal. Popa. Bucureşti. 1149. DIACONIŢĂ. F. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. Ion R. Nicolae Dan. Drept Penal. citate celebre [de] I. Gr. Bucureşti.O. Bucureşti. + 4 planşe color. Societăţile de patronagiu. Ion Sima. Coordonatori: 1142.10. vol. III. 20-24 noiembrie 2000.L. dr. (Curs universitar) 1143. Constantin. Curs. Gheorghe. 2005. DIACONESCU. 382 p. 219-221. Editura Enciclopedică. 1145. 492 p. 546 p. I. Göbl Fii. [de] Gabriel Anghelescu. Dicţionar Enciclopedic. Director General al Închisorilor. Constantin. 221 p. Dicţionar de dificultăţi ale limbii române 1153. Gheorghe. Bucureşti. 19. Coordonare: Nicolae C. Valoarea probantă a rezultatelor obţinute. Studiu comparativ. Strada Regală. Coordonare generală: Marcel D. Bucureşti. Bibliografie la p. Ediţiunea a III-a. 560 p. Autori: Ion Anghelescu. 2001. Bucureşti. Popa. de cuvinte. 1154. Bucuresci. Anicuţa Tudor. Dumitru Sandu.speciale şi în legi extrapenale. Mircea Constantinescu. DUVAC.P. III H – K. (Ministerul de Interne) 1148. Constantin FROSIN. 1155. Bibliografie la p. 218 p. Anicuţa Tudor. 275 p. Bucureşti.R. Editura Enciclopedică. + 4 planşe color. II D – G. Editura Nemira. DIANU. Alexandru Stănciulescu. (Universitatea Spiru Haret. 621 [624] p. 1995. vol. Sinaia. Dicţionar de argou francez-român [de] Dan DUMITRESCU. Cu un Supliment: Documentele citate în text. expresii.R. Nicolae Dan şi dr. 1150. Constantin. Coordonare generală: Marcel D. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. (Universitatea Spiru Haret. Raport general / asupra Închisorilor Centrale / şi / aresturilor preventive / pe anul 1897 / presentat Dlui ministru de interne la 20 aprilie 1898 / de… Bucuresci. DIANU. Nicolae C. şi Vestala. 96 p. p. Editura Fundaţiei România de Mâine. Editura Fundaţiei România de Mâine. Ion. vol. Berg. 1989. Bucureşti. 1151. Dicţionar de argou francez-român [de] Gheorghe. Volumul II. ing. Partea specială. 159 p. + 4 planşe color. 1146. Drept Penal. 1984. Bucureşti. Alexandru Stănciulescu. 1998. Studiu morfo-fiziopatologic şi medicojudiciar. Horia. Ediţia 2. Bucureşti. 19. DUVAC. 506 p. Folosirea unor moderne procedee şi mijloace tehnice criminalistice în cercetarea infracţiunilor de omor. 2001.

cu ilustr. + 4 planşe color. Vol. Editura Enciclopedică. ing. III. Popa. Bucureşti. 1999. 1161. + 3 f. 1996. M-R. Anicuţa Tudor. Carmen Zgăvârdici. 883 p. 2001. Dicţionar enciclopedic român. 1999. Cristina Florescu. 1987-1992. Editura Albatros. Dicţionar Enciclopedic. IV. Au mai colaborat: Anatol Eremia. 1163. Editura Enciclopedică. D-G. 4 vol. Bucureşti. 1132 p. II. Comitet de redacţie: Preşedinte acad.. I. Iordăchel. Vol. Anicuţa Tudor. Autori: Lăcrămioara Chihaia. 1. Nicolae C. Coordonare generală Marcel D. Eugenia Dima. vol. Alexandru Stănciulescu. Editura Enciclopedică. 1962-1966. cu ilustr. 1158.000 de definiţii. Bucureşti. + 4 planşe color. Alina Ciobanu. Alexandru Stănciulescu. Mircea Ciubotaru. 240 p. Alexandru Stănciulescu. Valentin Guţu. Ileana Botezat-Antonescu. VI R – S. Coordonare: Rodica Chiriacescu. Jean-Pierre . 2004. Nicolescu. Nicolae C.. 437 p. Editura Enciclopedică. 1162. Bucureşti. Bucureşti. 991 p. Vol. vol. Dicţionar Enciclopedic de droguri [de] Coordonare generală: Marcel D.338 de definiţii. Prefaţă: Mioara Avram. O. 1989. Philipage Descola. Bucureşti. Carmen Zgăvârdici. Nicolae C. Alexandru Stănciulescu. V. Editura Medicală. Popa. Anicuţa Tudor. Dicţionar enciclopedic. 4 volume: Vol. 1979.. Popa. Dicţionar Coordonare generală: Marcel D. Coordonare generală Marcel D. Coordonare: Rodica Chiriacescu.808 p. 1999. O-Q. Anicuţa Tudor. Dicţionar enciclopedic ilustrat. cu indicatoare rutiere. dr. Maria Teodorovici. Dicţionar enciclopedic de psihiatrie [de] 1164. Papadina. Lucia Cifor. dr. 1992. Mircea Ciubotaru. Coordonare: Rodica Chiriacescu. Nicolae C. Petrescu.674 p. 529 [-534] p. Dicţionar Enciclopedic. Coordonare: Rodica Chiriacescu. 1165. Nicolescu. 1987. Popa. Dicţionar de etnologie. Coşman. Popa. Michel Izard (colaboratori) în colaborare cu Marion Abeles. Editura Enciclopedică. Coordonare generală Marcel D. Referenţi ştiinţifici prof. III. vol. 1157. 641 p. Bucureşti. George Gheţu. Lucia Cifor. 2006. JOJA. Vol. III – K-P. Personalităţi [de] Romulus Vulcănescu. 880 p. 568 p. Alexandru Stănciulescu... II – D-J. vol. Editura Politică. Anicuţa Tudor. Vol. Vol.1156. 568 [-570] p. Doina Cobeţ.635 de Coordonare generală: Marcel D. Nicolaescu. SZ. vol. 98. C. Eugenia Dima. I – A-C. Alexandru Stănciulescu. 1. Dicţionar de etnologie şi antropologie [de] Pierre Bonte. – Q-Z. Anicuţa Tudor. 950 p. articole. Alexandru Stănciulescu. Coordonare generală Marcel D. Ediţia a V-a revizuită şi actualizată. 1988. Vol. 1166. Terminologie. P. + 4 planşe color. Autori: Lăcrămioara Chihaia. Nicolescu. Coordonare generală Marcel D. Autori: Nicolae Teofil Andriescu. Nicolae C. Coordonare: Nicolae C. Alexandru Stănciulescu.. 649 p. Popa. Em. 1160. 61. 2.320 de ilustraţii. 549 [-556] p. Anicuţa Tudor. 1992... A-C. IV. Popa. Alina Ciobanu. Nicolescu. Maria Teodorovici. Editura Ministerului de Interne. dr. 960 p. IV L – N. 910 p. Anicuţa Tudor. Bucureşti. Bucureşti. V O – Q. Atanase…. 96. Editura Cartier.. 506 [-510] p. Jenică Drăgan. Editura Enciclopedică.. 1993. E-L. Constantin Teodorovici. Coordonare: Rodica Chiriacescu. I. II. I. Editura Cartier. 918 p. Bucureşti. Editura Enciclopedică. Doina Cobeţ. vol. Nicolae C. L-N. I. 2004. AD. vol. Editura Enciclopedică. GalaicuPăun. Coordonare: Rodica Chiriacescu. Gabriela Barbu. ing. Dicţionar Enciclopedic. H-K. Nicolescu. Popa. Vol. 2001. 502 [-506] p. Constantin Popescu. Constantin Gorgos (sub redacţia). Cristina Florescu. Bucureşti. 79 enciclopedic. Nicolescu. IV. Constantin Teodorovici. II. 1159.

D. 2004. DICŢIONAR francez-român. 1176. Dicţionar al limbii române vechi (sfârşitul 1179. XVI) [de] G. Evseev. Andrei Bantaş. Recenzie finală prof. Partea I. 871 p. 1173. Autori: Cristiana ARANGHELOVICI. Livia Vasiluţă. Univers Enciclopedic. 211. 2002. Ioana VINTILĂ-RĂDULESCU. 1066 p. 2005. Tipografia ziarului „Universul”. Bucă. Leon Leviţchi. 1974. Király. Editura Teora. 80 ortografic. Ediţia a II-a. DICŢIONARUL de argou. Iaşi. Victor Dumitrache. Editura Tritonic. Rosetti”) 1175. Bucureşti. 1056-1066. 2004. 718 p. Tomul I. Fr. Traducere de Smaranda Vultur. Rezumat în limbile franceză şi rusă. 1940. Dicţionar limbii române [Tezaur]. Prefaţă la volumul II de Sextil Puşcariu. englez. 348 p. francez. Redactor responsabil ediţia I: prof. Denumirea culorilor în filatelie [de] Angelo-Barbu Popescu. Adrian Nicolescu. Ciprian Nicolae Vâlcan. Radu Răutu (coordonatori). Bibliografie la p. Editura Polirom. 480 p. dr. 2002. 1999. 1999 p. Sfetea. Mihaela Ioncica. 1913. Imprimeria Naţională. Dicţionarul sec. Editura Enciclopedică Română. Dicţionar analogic şi de sinonime al limbii române [de] M. Raport către Comisiunea Dicţionărului de Sextil Puşcariu. Bibliografie la p. 1982. Bucureşti. Bucureşti. Coordonator: Ioana VINTILĂ RĂDULESCU. aprilie 2001. Bucureşti. I. F-I. 212 p. 1344 p. Dicţionar al greşelilor de limbă [de] francez-român [de] Elena GORUNESCU. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. 1171. Întocmit şi publicat după îndemnul şi cu cheltuiala Maiestăţii Sale Regelui Carol I. Dicţionar englez-român 70. Partea I. Ediţia a I-a. şi C. Gerard Lenclud. Editura Nemira. Editura Academiei. Partea I A-B.. 1098 [-1100] p. român). Editura Univers Enciclopedic. Bucureşti. 30 p. Cătălin Adrian Lazurcă. 1978. Partea II.Digard. Mihăilă. 1178. aprilie 2001. 1327 p. Dicţionar Redactor responsabil: Prof. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. 1934. Prefaţă de George Volceanov. Partea a IV-a. 1180. 1327. 1327 p. 2004. X – începutul sec. LXVIII + 716 p. XLIII – XLIX. Bucureşti. Elena.000 cuvinte filatelic poliglot (german. Tematici filatelice. Bucureşti. Bucureşti. DICŢIONAR englez-român. Cuvânt înainte de Ştefan Stoenescu. 1170. Tipărit gratuit de la pagina 641 înainte. Revizie finală: Prof. Bucureşti. 79 p. Tomul II. Prefaţă de Sextil Puşcariu. Mioara POPESCU. Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului. Jean-Claude Galey. Jean Jamin. de ziarul „Universul”. Dicţionar explicativ de jurnalism. Dicţionar englez-român. ortoepic şi morfologic al limbii române (DOOM). Bucureşti. dr. 1177. 1327. Editura Teora. Alexandru Graur. Adrian Nicolescu. 467 p. Dicţionar de argou al limbii engleze [de] George VOLCEANOV şi Ana-Dolores DOCA. Librăriile Socec & Comp. Bucureşti. (Academia Română. 1168. [de] Leon LEVIŢCHI [şi] Andrei BANTAŞ [Volumul 1]. Bibliografie la p. Andrei Bantaş. Leon Leviţchi. dr. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Marina RĂDULESCU SALA. 44 p. 2002. Bibliografie la p. publice şi publicitate [de] Cristian Florin Popescu. 955 p. Bucureşti. 1995. relaţii Leon Leviţchi. Bucureşti. 1167. . Jana BALACCIU MATEI. Cráşoveanu. 1172. 528 p. dr. Univers Enciclopedic. Tomul I. Constantin Jinga. Editura Teora. Dana Buglea. Catherine Duby. Dicţionar 1169. Leon Leviţchi. 1174. [Bucureşti]. Teora. eufemisme şi expresii familiare englez-român [de] Ştefan BALABAN. C. Bibliografie la p. Bucureşti. 2001. GORUNESCU.

al magistraţilor şi nu numai. Criminologie. A-P. 288 p. Pentru uzul lucrătorilor de poliţie. 1999. Bucureşti. Editura Facla. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Dicţionar Lazăr Şăineanu. 761 p. Timişoara. vol. Limba română. Conştiinţă şi comporta- 1189. + 54 p.. Dicţionar Pavel Abraham. Emil Derşidan. DICU. 81 Aurel. 727 p. Dicţionar juridic penal [de] George Antoniu. 1194. Bucureşti. psihosociologie a educaţiei. Oprişan. 148 [-152] p. 1985. 1973. Bibliografie la p. 1193. 1997. QZ. Punctuaţie.. Dialog cu ştiinţa sec. E. Lexic. Editura Saeculum I. 1195.R. Nicolae Biţu. 256 p. 2003. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Bucureşti. 1995. Editura Ştiinţifică. XL + 698 p. 90 p. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. I. 1976. Dicţionar universal al limbii române [de] 1184. spoitoresc şi rrom (ţigănesc) . expresii latine comentate [de] Virgil Matei. Bucureşti. Bucureşti. Autori: Lazăr Cârjan.român [de] Lazăr Cârjan (coordonator). 93 [-95] p. reflecţii. Dicţionar 1197. XX). Ediţie critică şi studiu introductiv de I. Dr. Cu un cuvânt înainte de George Astaloş. Dicţionar român-rrom (ţigănesc) în grai Leon. 1199. 2 vol. (Dicţionare enciclopedice). Elena Carabulea. . Cu un cuvânt înainte de George Astaloş. 1192. 256. Aurel. Teora. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Editura Tehnică. ment. 472 p. DICU. 2001. Fulvia Ciobanu…]. Bucureşti. Marian Speriatu. Constantin Bulai. 286 p. Ediţia a XII-a. Editura Junior. Aurel. 81 p. Prof.O. revăzută şi adăugită de Alexandru Dobrescu. 511 p. Aurel.român [de] Lazăr Cârjan (coordonator). Şansa. ortoepic şi morfologic al limbii române. Bucureşti. Bucureşti. Dicţionar român-rrom (ţigănesc) în grai 1984. de pleonasme [de] Doina Dascălu. Bucureşti. DICU. Ortoepie. Bucureşti. Andrei. Ce este psihanaliza?.. Rodica Radu şi Victoria Zăstroiu. Facultatea de Drept). Pentru uzul lucrătorilor de poliţie. de maxime comentat [de] Tudor Vianu. Aurel. Bucureşti. 1196.(Academia Română. Editura Academiei R. (Ştiinţa pentru toţi. Editura Proarcadia. 318 p. DICU. Bucureşti. Editura 1200. 633 p. + 45 p. Nicolae Volonciu.a. dr. Ediţia a II-a îngrijită de Iancu Lucica. Aurel.R. 1982. 1978. f. 1988. căldărăresc şi rrom (ţigănesc) .. 381 [-383] p. Autori: Lazăr Cârjan. Carmen Gabriela Pamfil. Editura Curtea Veche. Dicţionar ortografic. Editura Curtea Veche. 249-259. cu tab. 1191. LEVIŢCHI. Gheorghe Chivulescu. Bucureşti. DICU. 1198. Editura Vox S. DICU. 1186. Volumul 2 supliment până la 102.. Editura Scripta. Gramatică. Rosetti”) 1181. I. 2001. Bibliografie la p. Nicolae Zaharia. Ioan Oprea. 57). Bazele criminologiei. Dicţionar de termeni juridici uzuali [de] 1183. 1997.. de logică [de] Gheorghe Enescu. 382 p. II. Bucureşti. 262 [-264] p. 1977. Dicţionar de maxime. 244 p. 1187. (Universitatea din Bucureşti. Bucureşti. al magistraţilor şi nu numai. Aretia. Probleme de 1188. Dicţionar 1185. [Elaborat de Mioara Avram. vol. Bucureşti. 1993. Prefaţă: Ed. 1997. (Gnosis. cu fig. 2001. Criminologie. DICŢIONAR englez-român. 1190. DIMITRIU.. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Vol. Marian Speriatu. Bucureşti. Fonetică. DICU.000 cuvinte. 480 p. Nicolae Biţu.S. Pamfil. BANTAŞ. Ortografie. 1182. Editura Naţional. Dicţionar de procedură penală [de] George Antoniu.L. 1998. tab. de logică [de] Gheorghe Enescu. Mydo Center.

Dumitru. de stupefiante. Aurel. X. anul VI. 6. Simona. nr. 1979. Bucureşti. 1207. 3566. 1 (24). BOTEZATU. Biblioteca Litera. Teoria clasică şi interpretările moderne. DOANĂ. ceptării convorbirilor. 256 p. Aurel. Prof. Vasile. Drept 1203. Ion. Nelu. no. Traducere din limba rusă [prefaţă de ing. LĂPĂDUŞI. 480 p.1201. Popa. Facultatea de Drept). Humanitaus Press. DINDELEGAN. Vasile. + erată. Editura Didactică şi Pedagogică. LĂPĂDUŞI. 235-239. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. [Bucureşti]. Editura Lumina Lex. 25-27. anul V. Bucureşti. Editura Enciclopedică. 1209. DINCU. 1976 (Silogistica).54). Autorii nu sunt indicaţi pe copertă. Curierul Judiciar. DINU C. 2005. Ion. 1961. DIMA-DRĂGAN. docent Gheorghe Cronţ. Bucureşti. Corneliu. Nicolae C. XVI + 215 p. în Criminalistica. 364-367. art. 1993. Vasile. Legalitatea inter- Empire (pre-adhesive Petersburg. Criminologie. 1214. Bucureşti. Bucureşti. St. C. Cuvânt înainte de prof. 1998. VINTILĂ. 2001. 1216. (Unioversitatea din Bucureşti. DOBRE. noiembrie. Dumitru. Istoria 1202. DIDILESCU. Editura Didactică şi Pedagogică. 1993. Bacău. L. Istoric. 971-982. 1976. Acsinte. 1212. 444 p. TRIP. New Criminology.A. DÎKO. 320-324. DIMA-DRĂGAN. de poliţie. Editura Şansa. DOANĂ. Divizarea Bucureştiului în 4 sectoare şi 1205. an XI. + 4 f. vol. 1220. pl. dr. Mită Bucureşti. drd. Editura Tehnică. 1218. 1217. Organizarea cărţii. Petre. penal special – aspecte teoretice şi practice. 1995. DINUICĂ. 2001. Gheorghe Rădulescu. Bucureşti. DINCU. 244 din 1 noiembrie 1929. 450-452. BOTEZATU. prin constrângere. Vasile. Vasile. pr. Teoria clasică şi interpretările moderne. 9-11. LĂPĂDUŞI. Silistrarianu]. mai 2004. E. P. 3. Bibliografie la p. Bucureşti. Introducere în biblioteconomie. Semnificaţii. Repere bibliografice p. Aurel. Bucureşti. Cogniţii iraţionale în depresie şi suicid în Buletin de psihiatrie integrativă. cu ilustr. 961 din Codul de procedură penală. Jason. Silogistica. nr. p. . period). Corupţie la RADET Bucureşti. Iaşi. Manfred.. Bazele criminologiei. publicat în Monitorul Oficial no. Drd. 477 [-480] p. fotografică. Corneliu. DIDLESCU. Editura Luceafărul. 2003.. 1208. (Biblioteca Legilor Uzuale Adnotate. 1973. cu tab. Biblioteci umaniste româneşti.. DINCU. P. PĂTRAR. Camelia. Editura Fundaţiei România de Mâine. 2003. DINU. Comitetul Judeţean de Cultură şi Educaţie Socialistă. 1219. Contrology: Beyond the 1204. p. Petre. nr. DITTON. Marcel D. 2006. Criminologie. Vasile. 1213. DINU. 239 p. vol. Gheorghe. Giurescu (coordonator). Nicolescu. 1974. 1210. Poliţişti şi jandarmi care şi-au vândut onoarea şi demnitatea. Editura Fundaţiei „România de Mâine”. Procuror militar. 4. I. 199-200. Procuror militar..A. Giurescu. dr. 477 p. României în date elaborată de Dinu C. 1929. Traian. tab. p. anul V. 1060 p. CIOBANU.N. Bucureşti. Bibliografie la p. 39-40. Editura Proarcadia. Alexandru Stănciuleriu. iulie. Organizare. 2005. 2003. Introducere în episte- mologie. p. Bucureşti. Postmarks of Russian 1211. BUNECI. 200 p. 82 1221. p. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. DIMA. în Criminalistica. în Criminalistica. DOBIN. Matei. nr. 244 p. Traficul şi consumul ilicit 40 comisariate cu Decretul no. 1215. Petre. p. DOANĂ. Atlantic Highlands. Tehnica şi arta 1206. Competenţa procurorului de a certifica înregistrările audio efectuate de denunţător. Doinel.N. 1984. Insp. 23 p. Maria. Dr. IOFIS. Horia C.

DOBRILĂ. 1232. Bucureşti. Editura Europa Nova.I. S.. Institutul European. DOLDE. 2000. Lector univ. Ciprian Raul. + Anexe.. în Tratat practic de criminalistică. Vasile. 1971). Sociologia banilor. DOBRINOIU. Marcel. Vol. în Tratat practic de criminalistică. 1233.1995. Teorie şi practică judiciară. Literatura juridică. DOLGOV. Ilie. 1989. drd. Mihaela. Sack. engleză şi germană. Valerică. Editura Lumina Lex. DOBRILĂ. vol. Focşani. 310 p. 292-299. 111-122. vol. litatea organizată. 2003. G. Kerner. 1227. 1978. Bucureşti. DOBRILĂ. Partea specială. IV. p. 831 p. Expertiza urmelor de sol. 401 p. p. 1237. DOBRINOIU. H. în: Kaiser. DOBRINOIU. 8. 335 p. Prof. 1225. PĂTRU. Nicolae. Bucureşti. 31-39. DOBRINOIU. ROMIŢAN. 83 Aurelio. Vasile. DOBROGEANU. ş. 342 p. p. II. Expertiza urmelor de metale.-J. Magdalena GEORGESCU. 1234. dr. drd. Vol. Drept penal. DODD. 1228. DOBRILĂ. Ministerul de Interne. Procedee matematice ce pot fi utilizate în expertiza criminalistică.. Editura C. 2006. Vasile.I. p. 1223. 1940. II. Drept penal. Cauze penale comentate – partea specială – Editura Semne. p. Maxim. 1235. POPA. Il n’y a pas de 1230. Theorie und Erklärung (Teorie şi explicaţie).. RADU Alexandru. vol. Frustration und Aggression (Frustrare şi agresiune). Economia.. 311499. Rectificare la p. no. vol. Marcel. Partea specială. în Tratat practic de criminalistică. Alexandru. 501. Ministerul de Interne. DOMINGUES. Aurelio.I. G. PASCU. Viorel. 1980. Bucureşti. BOROI. Eugen. Editura Academiei Republicii Socialiste România. 1999. Ministerul de Interne. Bibliografie la p. DOBRINOIU. 1240. I. D. DOLLARD. în R. 1932. Ministerul de Interne. natură piloasă prin activare cu neutroni. 2002. Crimina- Vasile. 387-491. 1980. III. Diacov. Nigel. . 1979. Corupţia în dreptul secolul al XVI-lea. raţiunea şi societatea contemporană. RADU. DIACOV. Documente şi însemnări româneşti din MOLDOVAN.a. Marcel. NISTOREANU. 1236. 399 p. 1239. 1933. Bucureşti.H.. 440-458. 1982. MOLDOVAN. Drept penal. Kleines kriminologisches Wörterbuch (Mic dicţionar criminologic). 423-439. LAZĂR. dr. p. 140/1996 pentru modificarea şi completarea Codului Penal. 1226. DOBRINOIU.C. Expertiza urmelor de natură piloasă prin microscopie electronică. Maxim. vol. 5e année. Editura Lumina Lex. în Tratat practic de criminalistică. (Colecţia Praxis). J. PĂIŞ. CONEA. Infracţiuni în domeniul informatic. dessin digitaux identiques. Schellhoss. DOBRILĂ. Text stabilit şi indice de Gheorghe CHIVU. Alexandru MAREŞ şi Alexandra ROMAN-MORARU. DOMINGUES.1. 1238.V. Gheorghe. Moscova. 608-614. în R. Marcel. Prefaţă de Liviu Chelcea. 798 p. MOLNAR. 1229. Vasile.. ediţie revăzută şi adăugită cu dispoziţiile Legii nr.. DOBRINOIU. Alexandru.1222. Editura Atlas Lex.. 352 p. Ionel. Gabidor. univ.. Beck. Les lamelles transparentes pour le transfert des empreintes digitales. Sub redacţia A. CONEA. 2000.V. p. F. Ministerul de Interne. Traducere de Mihai-Eugen Avădanei. New Haven 1939 (Berlin. no. Magdalena IONIŢĂ. e 4 année. Poliţia tehnico- ştiinţifică în bibliografia română. 576 p. III. Teorie şi practică judiciară. A. Bucureşti. 1224. Mihaela. Marcel. p. II. penal român.C. Infracţiuni prevăzute în legi speciale. Expertiza urmelor de 1231. 1978. Introducere de Alexandru Mareş. Ioan. Partea generală. Tablă de materii şi în limbile franceză. 299-308. Dolgov şi S.I.. Bucureşti. în Tratat practic de criminalistică. Nicolae.

Vol. Partea generală. STĂNOIU. Constantin Bulai. FODOR. 455 p. I. Vintilă. 1250. 471 p. Vol. Editura Politică. Partea generală. în R.. FODOR. Partea generală. George. STOICAN. Editura Academiei. policier brésilien. Explicaţii teoretice ale Codului penal român. Aurel. 399 [402] p. DONGOROZ. POPOVICI.. Editura Academiei Române şi . DONGOROZ. Iosif. Bucureşti. (Academia Română. SÂRBULESCU. 1936. + erată. vol. vol. Rodica. 1245. BULAI. IV. OANCEA. OANCEA. Constantin. Siegfried. III. LUCINESCU. Înlocuirea răspunderii penale pentru unele infracţiuni cu răspundere administrativă sau disciplinară. STOICAN. Siegfried. avocat. FODOR. Prezentare comparativă. 2003. Vintilă. 676 p. Ediţia a II-a. Vasile. Ion. 1933. Souvenirs d’un ANTONIU. 616-621.C. I. 1036 p. Partea specială. 1243. Vintilă. 1249. Nicoleta. Vintilă. Ion. POPOVICI. DONGOROZ. BULAI. Editura Academiei R.I. 2003. Petre. I. FODOR. KAHANE.. N.I. 436 p. 8e année. DONGOROZ.C. Explicaţii teoretice ale Codului penal român. Rodica Mihaela. R. BULAI. 1036 p. Bucureşti. Ion. 1244. Rodica. Rodica. Institutul de Cercetări Juridice). Iosif. 2003.C. Victor Roşca.. 1252. DĂRÂNGĂ. 676 p. KAHANE.1968. ILIESCU. DONGOROZ. Vol. Constantin.C.I. (Academia Română. Nicoleta.S. 1251. 7e année. 1247. 1248. 70-76. Vintilă. no. Vol. Aurelio. Editura Academiei Române şi Editura All Beck. Ediţia a II-a. Bucureşti.IV.I. Noul cod de procedură penală şi Codul de procedură penală anterior. Nicoleta. OANCEA. Partea specială: vol. Constantin. p. Siegfried.1957. Iosif Fodor. Cuvânt înainte de prof. ROŞCA.1975. Explicaţii teoretice ale Codului penal român. I. BULAI. Ion Oancea. I. DOMINGUES. Gheorghe. Partea generală: vol. S. 772 p. KAHANE. Les lignes blanches. IV..1241. BULAI. Bucureşti. 8e année. Ediţia a II-a. Explicaţii teoretice ale Codului penal român. 35-45. Ion. Vintilă. Mihai. Bucureşti. Ion. II. Editura Academiei Republicii Populare Române. p. ILIESCU.. NEMEŞ. KAHANE.. Vintilă. Ediţia a II-a.1. SÂRBULESCU. STĂNOIU.. Vintilă. Dumitru. Bucureşti. Bucureşti. DONGOROZ. 1936.. Noul Cod penal şi Codul penal anterior. Siegfried. Partea generală. Iosif. STĂNOIU. III. vol. Dumitru. DONGOROZ... OANCEA. STĂNOIU. p. 5e année.. Partea specială. Siegfried. Aurel. Mihai. 450 [442] p. STĂNOIU. Vol. 84 OANCEA. LUCINESCU. dr. Rodica. 1939. George Antoniu. Gheorghe. NEMEŞ. Vol. ROŞCA.. no. Profesor de Drept Penal la Facultatea de Drept din Bucureşti.9. Institutul de Cercetări Juridice). Editura Academiei Române şi Editura All Beck. Aurelio. 215 p. FODOR. Nicoleta. no.1969. Victor. Nicoleta Iliescu. Siegfried Kahane. KAHANE. no. KAHANE. KAHANE.2. ILIESCU. Bucureşti. 558-563. 271 p.. 1935. I – IV. DONGOROZ. 1972. Rodica [Mihaela] Stănoiu. 1969. KAHANE. II. univ. Editura Academiei Române şi Editura All Beck. 1969-1972.10. 1970. Partea specială. II. Editura Politică. 471 p. 1242. Siegfried. Victor. Siegfried. OANCEA. ILIESCU. Nicoleta. Vintilă. Constantin. DONGOROZ.III.. ILIESCU. în R. DOMINGUES. Institutul de Cercetări Juridice). 1971. Explicaţii teoretice ale Codului penal român de Vintilă Dongoroz. p. Siegfried. director ştiinţific al Institutului Juridic al Academiei Române. Petre. vol. Vol. 436 p. R. Iosif. Bucureşti.R. 640 [644] p. Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală român. Prezentare comparativă. KAHANE. Constantin. (Academia Română. Partea specială. DĂRÂNGĂ. Drept penal.. ROŞCA. 1246. Vasile. DONGOROZ. ILIESCU. V. Victor.

767 [-770] p. 1958. Aparatul critic de Ion Ianoşi. [Bucureşti]. Institutul de Cercetări Juridice). Traducere de Marin Preda şi Nicolae Gane. O altă aventură a lui Sherlock Holmes.. Nevasta altuia şi un soţ sub pat. Traducere 85 Adventures. Editura Univers. Editura pentru Literatură Universală. vol. 264 p. 443 p. 10. Gazda. Anatomie des Mőrders. Bucureşti. (Academia Română. Fraţii Karamazov. Bucureşti. DOSTOIEVSKI. Vol. Roman în patru părţi. Idiotul. 619 [-624] p. 445 p. În româneşte de Nicolae Gane. vol. Siegfried. Un pom de Crăciun şi o nuntă. (Academia Română. p. 7. Partea generală. 505 [512] p. DOYLE. 9e année. Mark. DOUGLAS. 2003. Nicoleta. OLSHAKER. Crimă şi pedeapsă. 1258. Paris. Leipzig. 1972. John. Bucureşti. 1979.. 757 [-760] p. 1254. ILIESCU. Rodica. (The English Library. Editura pentru Literatură Universală. Laboratorul Central de Expertiză Criminalistică. 431 p. în R. 1260. 20 de ani de expertiză criminalistică la ANTONIU. Heinemann and Balastier. with a frontispiece. Editura Univers. de Emma Beniuc. Hachette. DOYLE. qualitative de la nicotine. 5. 315 p. Bucureşti. Traducere revăzută de Ştefana Velisar Teodoreanu şi Isabella Dumbravă. Elder. Siegfried. Domnul Proharcin. Republicată de Editura Mondero. 218 p. DONZALLAZ. 159). 224 p. 1893. The Adventures 1263. 1971. (Lucrările sesiunii de referate şi comunicări din 15-16 decembrie 1978). Arthur Conan.. George. Conan Doyle. Robert – I. Traducere de Ovid Constantinescu şi Izabella Dumbravă. 350-362. 1969. vol. Bucureşti. BULAI. Inimă slavă. by A. 214 [-215] p. 8. (Academia Română. Bucureşti. vol. Partea specială. 1253.. Vintilă. Aparatul critic de Tamara Gane. Constantin. Bucureşti. 1255. 1259. Opere în 11 volume [selecţie]. Editura Tineretului. Aparatul critic de Ion Ianoşi. Aus dem Amerikanischen von Andreas Rieger. 1257. Studiu introductiv de Tudor Vianu. 1. 1990 [Oradea „Crişana“]. [Feodor Mihailovici].. Editura Academiei Române şi Editura All Beck. no.Editura All Beck.STĂNOIU. 1912. 549 [-552] p. 9 şi 10. . 926 [932] p. Arthur Conan. 1261. 1967. Smith. Bucureşti. Demonii. Traducere după ediţia „The Hound of the Bas Kervilles Another adventure of Sherlock Holmes“.6. Editura Tineretului.. Constantin. vol. Oameni sărmani. 1256. Adolescentul. of Sherlock Holmes. KAHANE.2001. Rodica. 1262. Editura pentru Literatură Universală. Aparatul critic de Ion Ianoşi. Vol. În româneşte de Otilia Cazimir şi Rodica Nenciulescu. London. 1966. 3.. Umiliţi şi obidiţi. Ediţia a doua. DOSTOIEVSKI. 1970. 783 p.I. Ediţia a doua. DONGOROZ. KAHANE. vol. Institutul de Cercetări Juridice). 1957. BULAI. Leipzig. 1902. Editura Univers. O lume dispărută. Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală român. Vintilă. Traducere de Nicolae Gane. 2001. 1937. Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală român. Editura Academiei Române şi Editura All Beck. Nicoleta. Arthur Conan. Der Top. Editura RAO. DOYLE. 2003. Détermination Ministerul Justiţiei. Goldman.C. [2] f. Bucureşti. 679 p. Institutul de Cercetări Juridice). DOYLE. Un roman în nouă scrisori. 9. Bucureşti. DONGOROZ. George. Aparatul critic de Ion Ianoşi. Amintiri din Casa morţilor. Berlin. Polzunkov. 2003. ANTONIU. Aparatul critic de Ion Ianoşi. Ministerul Justiţiei. No. vol. 646 p. Câinele din Baskerville. Roman în şase părţi cu epilog. A[rthur] Conan. Agent des FBI enthülltdie Motive won Gewaltverbrechern. STĂNOIU. Traducere din limba engleză de Mircea Alexandrescu şi Costache Popa. Dublul. Bucureşti. Mysteries and [Feodor Mihailovici]. ILIESCU. Un hoţ cinstit. + 293 p. (Cutezătorii). Bernard Tauchnitz. V.

DRAGOMIR. Arthur Conan. DRAGOMIR. utilizaţi în identificarea judiciară. Rodica Nenciulescu. Semnul celor patru [Romane]. profesor Summerlee şi E. metafizice. Conan Doyle. 259 [-263] p. 258 [-263] p. Editura Humanitas. p. Prefaţă de Gabriel Liiceanu. Cîinele din Baskerville. 429 [-432] p. anul VII. În româneşte de Otilia Cazimir. Elena. DOYLE. poliţie. [Bucureşti]. 1958. DOYLE. Editura Ploscău. Coama leului. 1990. 1971. În româneşte de Mircea Alexandrescu şi Costache Popa. Traducere din limba engleză de Lazăr Cassvan şi Rodica Lackner. 141 [-144] p. Bucureşti. 224 [-231] p. Prefaţă: Ion Hobana]. În româneşte de Andrei Bantaş.1264. Romane. DOYLE. Arthur Conan. Bucureşti. DOYLE. 1973. D. cuprinzând relatarea uimitoarelor aventuri ale profesorului Geroge E. 1267. Markeri S. DOYLE. În româneşte de Andrei Bantaş. DOYLE. 1274. În româneşte de Marius Măgureanu. 47-48.R. Arthur Conan. DOYLE. DOYLE. Arthur Conan. 1268. Bucureşti. 1966. Markeri S. Bucureşti. Arthur Conan. 763 ). în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Memoriile lui Arthur Conan. 288 p. Alexandru. Malone de la „Daily Gazette“. Editura Odeon. Aventura celor Sherlock Holmes [de] Sir Arthur Conan Doyle. 222 [-224] p. XXVIII + 313 [316] p. biolog.T. în Criminalistica. Prelegeri re-construite de Gabriel Liiceanu şi Cătălin Partenie. Arthur Conan. 2006. Semnul celor patru. 1277. I. Bucureşti. Postfaţă de Andrei Pleşu. (Colecţia Arhiva lui Sherlock Holmes Nr. Conacul Shoscombe. DOYLE. Chirurgie plastică şi reparatorie. nr. Noţiuni fundamentale. Arthur Conan. Semnul celor patru. (Aventura). 4-6). 123 [-127] p. 1985. Kiriac. Editura Junimea. 1270. 1980. 1 Numărul volumului în cadrul colecţiei. (Clasicii literaturii universale). noiembrie 2005. 205 p. 1993. Editura Tineretului. O altă aventură a lui Sherlock Holmes. DOYLE. DRAGOMIR. [Bucureşti]. Al. Crase banalităţi Arthur Conan. 1970. 1266. 1269. 260 p. 2). (Integrala A. p. (Colecţia „Fantomas“). În româneşte de Andrei Bantaş şi Nicolo Della Pupa. Editura Ion Creangă. [Bucureşti]. (Mărcile Litografiate). 1265. DRAGOMIR. Ştefănescu-Medeleni. Bucureşti. 2004. Un studiu în 1275. [Bucureşti]. roşu.R. În româneşte de Andrei Bantaş. Aventurile profesorului Challenger [nuvele]. Traducere de Lazăr Cassvan şi Rodica Lackner. 1276. O lume dispărută. Firma Gridlestone. Sibiu [Transpres]. Iaşi. În româneşte de Otilia Cazimir. Elena. Scandal în Boemia. DOYLE. Mondero. Lord John Roxton. DOYLE. Mărcile poştale clasice românesti litografiate în perioada 1865-1872. Cuprinde: Un studiu în roşu. Bucureşti. Enigma diademei de berile. 1280. Minerva. Hera. 1980. Îngerii răzbunători şi Comoara din Agra. Junimea. Serie 1 nouă. Conan. Vol. 86 . Editura Unisens. A. Aventurile lui Sherlock 1272. Subinspector. DRAGOMIR. Editura Tineretului. Iaşi. Cristian V. Sherlock Holmes Holmes. 1279. (Biblioteca pentru toţi. 1992. Subinspector de 1271. 1273. [1991].T. [1966]. Prefaţă de Mihai Dascăl. 280 [-288] p. 157-161 1278. 435 [-455] p. 6. biolog. contraatacă. 1991. Editura Tineretului. Bucureşti. romane poliţiste [de] Sir Arthur Conan Doyle. Challenger. Arthur Conan. trei lucarne. utilizaţi în identificarea judiciară. pe cotorul cărţii. 258 [262] p. Traducere de Lazăr Cassvan şi Rodica Lackner. Arthur Conan. În româneşte de Lucia Gogan.

73 . 1980. p. DRAGOMIR. cu fig. Bucureşti. 287 p. 25-28."Cap de Bour". DRAGOMIRESCU. Mina. în Tratat practic de criminalistică. p. vol. HANGANU. 4. DRAGOMIR. Mina. Bucureşti. Contribuţii cu privire la circulaţia primelor mărci poştale româneşti. 1990. 1289. 1980. Bucureşti. 1972. Bucureşti. Editura Ştiinţifică. în Criminalistica. 2. Mihai. Bibliografie la p. 1286. anul VIII. 1979. Mircea. Bibliografie la p. Noua metodă practică pentru a învăţa cu înlesnire legile privitoare pe toţi oficerii de poliţie judiciară şi în special comisari. 1297. gendarmi rurali şi agenţi auxiliari. 1284. DRAGOMIR. DRAGOMIR. A. Übersetzung Translation Dr. II. Kiriac. Ministerul Justiţiei. DRAGOMIRESCU. p. . 377 p. + erată. DRAGOMIR. 1288. Alexandria. 161-164. Bucureşti. Octavian. Contributions to the sanguine din firul de păr.1857. circulaţia mărcilor Cuza 1865. 1299. Bucureşti („Contribuţii”). Stabilirea grupei sanguine după firul de păr. Bucureşti. Tipografia şi Librăria „Lexandri“. Kiriac. Kiriac. Vasilescu. Expertiza urmelor de natură piloasă pentru stabilirea grupei sanguine. p. 1283. 1978 („Contributions”). Kiriac. vol. p. Ministerul de Interne. Virgil. Editura Viaţa Medicală românească. N. Dan. 1978. Editura Medicală. DRAGOMIR. Introducere în programarea convexă. 1978. DRAGOMIR. No. Kiriac. 392 p. 1294. 1295. 317-320. 1301. Determinarea grupei 1282. 1285. 325 p. „Umlauf 2. DRAGOMIR. 2002. ASANACHE. cu fig.Ausgabe". sub-comisari. DRAGOMIR. natură piloasă pentru stabilirea sexului.N. Contribuţii privind sanguine din firul de păr. Mihai. PRELIPCEANU. 1979. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Ştampilografie poş- tală (România 1822-1910). Mina. V. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Problematică şi 1290. Mircea. DRAGOMIR. Expertiza 1292. DRAGOMIR. 122-125. Prof. metodologie medico-legală. T. Determinarea grupei Study of The First Moldavia Issue. vol. 195-203. Vol. p. 209 p. Ministerul de Interne.Y. 1296.87. Ausgabe der Ochsenkopfmarken: Der Rumäniensammler Nr. 1291. Almanah Filatelic 1985. Mina. 122-125. 1979. august 2006. 1298. Aurel. Editura Ştiinţifică. 1992 („Ştampilografie"). p. Filatelia Aug. 65/1987. 1968. 1974. Catalogul mărcilor poştale româneşti. în Tratat practic de criminalistică. DRAGOŞ. l/89-l/90. SURPĂEANU. în 20 de ani de expertiză criminalistică. 280 p. Sublocotenent. Orientări actuale în teoria şi practica medicolegală. Editura Medicală. 386+392. Compania Diligenţelor Moldovei 1852 . Legitima apărare. LĂPĂDUŞI. Ministerul Justiţiei. 1300. Vasile. medico-legală în psihiatria judiciară. 1293. 271-278. Programare neliniară. Mina. Prim-procuror. Virgil. Urmele de sânge. 1976. în Tratat practic de criminalistică. Mina. DRAGOMIR. DRAGOMIR. DRAGOMIRESCU. Bucureşti. Reconstituirea circulaţiei mărcilor „ Cap de Bour“ Emisiunea a doua. DRAGOMIRESCU. Otto Binder in Rumăniensammler Nr. 624 p. I. DRAGOMIRESCU. 142-160 („Compania”). Nestor. Filatelia Nr. Romanian Philatelic Studies. Expertiza medico-legală psihiatrică. Bucureşti. DRAGOMIRESCU. Gheorghe. 321-323. Kiriac. 1287. Ministerul de Interne.1281. Radu. Ministerul de Interne. Bucureşti. Kiriac. DRAGOMIR. Almanah Filatelic '89. Bucureşti. Kiriac. Kiriac. 1904. MALIŢA. Darstellung des Umlaufs der 2. 87 1302. Expertiza urmelor de Virgil. 4. II. Bucureşti. DRAGOMIR. MALIŢA. nr. p.

vol. 1. G. Aparatura criminalistică modernă şi sisteme de procesare a imaginilor. C. Aproape totul despre droguri. Zei. p. vol. Dan. 1312.. George. Jenică. 284 [286] p. 1995. Milan. DERMENGIU. p.. Jenică. Mariana. anul II.R. MARTIUS. ROMAN.. Istoria culturii şi civilizaţiei. volum 12. Manual de educaţie antidrog pentru ciclu gimnazial. M. Editura Fadrom. Bucureşti. Bucureşti. 142 p.. TRÎMBIŢAŞU. 108-122. Consideraţii teoretice şi practice. X. MEŞINĂ. 54 p.C. Ovidiu.. Prof. 399 p. volumul XIV. Mihai. 143. NICOLAE. DUCA. mijloace tehnice de examinare a 1320.1303. POPESCU. Jenică. Editura Militară. 6. Preparator universitar slt. 1310. STĂNESCU. Polixenia.S. în Ştiinţele juridice la început de mileniu. vol. Jenică. în Criminalistica. Editurile Saeculum I. (Inspectoratul General al Poliţiei. în Criminalistica. Elisa. 463 p.. p. nr. 1316. Jenică. iulie 2000. Criterii de evaluare ale „punerii în primejdie a vieţii” în leziunile vasculare. anul II. 1998. Silvia. 1304. Editura Ministerului de Interne. Gheorghe. în Analele Universităţii „Spiru Haret“. Tortura. Editura Europa Nova. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. univ. 558 p. Bucureşti. Jenică. Constanţa. în Criminalistica. 1319. 1318. decembrie 2000. CORNEANU. februarie 2006. Implicaţii în expertiza medico-legală. OANCEA. 2005.. Economistul mileniului III. SUCEAVĂ. 2. MELINTE. 1317. Consideraţii privind rolul ştiinţei criminalisticii în cadrul investigaţiei penale. anul II. DUCA. 367 p. Noi . 351 p. 11 vol.. 1. lt. 2001. Nicholas Georgescu – Roegen – profetul arhitect al noii gândiri. DRĂGAN. 21-22. DRĂGAN. Ion.R. 433-437. DRĂGAN. XI. vol. 463 p. Bucureşti.. Drogul. p. 1309. DRAGOTEANU. Sesiunea de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice. Editura Magicart Design. DRĂGAN. CĂRPINEAN. vol.. VREJU. martie 2006. DRĂGHICI. drd. 1307. 379-381. Bibliografie la p. Bucureşti. 180 p. 1311.col. explozivi şi substanţe toxice). Bibliografie la p. Jenică. Interferenţe între eroarea medico-legală şi eroarea judiciară. I. anchetă. DRĂGAN. 1993. 208 p. dr. DEMETRESCU. şi Vestala. DRĂGAN. esenţiale şi precursori. Editura Ministerului de Interne. 413 p. VII. 1315. Constantin. 383 p. p. Editura Craiova. GRECU. nr. Facultatea de Drept. 29-30 (I). Depistarea toxicomanilor. anul VIII. Sinergisme morfogene în evoluţia sistemului osteomedular. P. univ. 2005. 41-42. în Revista Română de medicină Legală /Romanian Journal of Legal Medecine. 415 p. Ligia. vol. Cristian Ion. Constantin. 70 p. A. Constantin. 447 p. Lt. DRĂGAN. nr.. iunie 2004. I.. Editura Luceafărul. Dumitru... 145-165 p.. 19-20 (II). univ. VIII. Svedlovsc. L. Conf. nr.O. 4. dr. DRIMBA. VI. Jenică. 1305. 42 p. 1994.. 1996. V. septembrie 2000. DERMENGIU. II. DRĂGAN. p. Ion. Dicţionar. Substanţe chimice M. 2003. DRĂGOI. Direcţia arme. Prep. DRESSLER. 88 Constantin. 1994. 3-15.IX. Alexandra. III. vol. Drogurile în viaţa românilor. nr. eroi şi personaje din mitologia drogului. obiect al reglementărilor juridice. Ediţie definitivă. 1306.C. dr. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 384 p. p. vol. Jenică. 2001. dr. 1308. 1987. 415 p. RUSU.F. DRAPKIN.. vol. 1313. Bucureşti. 1314. IV. Bazele teoriei situaţiilor de Procedura reorganizării judiciare şi falimentul. DRĂGAN. nr. Colonel lector univ. vol. 5. vol. Lector univ. DRĂGAN. TIPIŞCĂ.

1332. România la Organizaţia Naţiunilor Unite. 1341. 1333. anul VIII. 1327. p. telor la tratatele internaţionale. Bucureşti. Editura Militară. 342 [-344] p. p. nr. 25-26. DUCULESCU. Bucureşti. DUME. 318-320. 2. 116-141. Editura Casa 1992.. aprilie 2006. Urme lăsate de animale. Editura Academiei Republicii Socialiste România. Decémbre. II. Marseille. DUMITRESCU. Victor.S. 307-310. DUCULESCU. p. DUCA. Ion 1323. Constatarea tehnicoştiinţifică a urmelor lăsate de mâini. 1982. Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu“. Dreptul tratatelor. TOMA. Continuitate şi discontinuitate în dreptul internaţional. 620-668. 1331. 1985. Luboš. Editura Academiei R. Victor. Diplomaţia păcii. identificări judiciare din Institutul de Criminalistică. Succesiunea sta- 1324. în Criminalistica. 269 [-271] p. I. 2001. biblioteciambrozie şi aguridă. Constantin. Adrian. vol. 1978. 5/1895. Traducere din 89 – Expert grafic diplomat al Şcoalei Superioare de Arhivistică şi Paleologie. 1984. Europeană. Ministerul de Interne. III. MUNTEANU. Diplomaţia secretă. DUCULESCU. DUERST G. Victor.R. DUFFAUX. 1321. Bucureşti. Expertiza scrisului cursiv. 1909. 1998. Petru. 20-24 noiembrie 2000. Examinarea actelor deteriorate prin rupere şi ardere. 1995. Bucureşti. NĂSTASE. şeful Serviciului de 1330. Petru. 170 [-175] p. ROGOJANU. Roxana. 64 [-68] p. (I). vol. 1976.D. p. Victor. DUME. Căpitan – din Geniu Editura Continent XXI. Octavean. în Criminalistica. expert criminalist. în Tratat practic de criminalistică. Petru. p. Sinaia. Mouillot. 2. Editura Academiei Republicii Socialiste România. 2001. 1322. DUCULESCU. Bucureşti. DUCULESCU. 1979. DUCULESCU.C. 17-18.I. Marius. 191 p. 1342. Manuel vocabulaire du portait parlé. 1335. în Tratat practic de criminalistică. vol. februarie. Dan Toma. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. R. 1329. Subcomisar de limba germană de Mihai Moroiu. p. 216 p. Editura Geea. Albatros. DUCULESCU. Principii şi forme juridice ale cooperării economice internaţionale. O cerinţă a contemporaneităţii. 1980. p. 1338. vol. DUME.. Scrisul. 1986. Pietre preţioase. Inspectoratul pentru Cultură al Judeţului Botoşani.I. Editura Militară. 277 [-280] p. în Tratat practic de 1325.. Ministerul de Interne. Titlu şi tablă de materii şi în limbile engleză şi rusă. 1976. Bucureşti. 186-190. DULCIU.G. DUCRY. Arhive. vol. ANGHELESCU. I. Victor.R. 1337. Ministerul de Interne. Journal of Great Britain No. ĎUD’A. nr. DUCULESCU. Ion. 77-79. p. DUME.B. Reconstituirea scrisului 1328. Mică enciclopedie. Les Formules dactyloscopique réelles.P. 344 p. în R. Efectuarea examinărilor dactiloscopice în sistemul A. Ministerul de Interne. Victor. în Tratat practic de criminalistică. BECKTON W. Ipostaze ale diplomaţiei. G. Descoperirea falsurilor în acte şi . Editura Politică. Petru. Colonel. Bucureşti. criminalistică. DUME. după imprimarea prin apăsare. Editura RAO (Enciclopedia RAO). III. Al. 1336. Bucureşti. Victor. anul III. 1340. 1929. 40 p. DUCULESCU.documentelor. 101 p. în Tratat practic de criminalistică. 226-233.. 1973. 232 p. Noul sistem integrat de identificare balistică din cadrul Institutului de criminalistică al I. 1326. DUME. Victor. Bucureşti. Victor. Studii de drept internaţional. Coordonator: Dumitru Popescu. p. REJL. Bucureşti. 1980. Rudolf. 1339.. Philatelic poliţie. 1972. 1334.F. Petru. C. Ministerul de Interne. Petru. Biblioteca Eminescu.S.

DUMITRIU. GACEA. DUMITRESCU. Bucureşti. rusă. Istoria logicii. DUMITRESCU. Viorel. Editura Ministerului de Interne. Anton. 1350. Bucureşti. Anton. 1938. 90 Academiei R.. Centrul de logică). STÎRCEA. Logica polivalentă. în Criminalistica. Istoria logicii. DUMITRESCU. Eugeniu. „Monitorul Oficial”. Editura Academiei R. Alexandro. Tipografia Revista Geniului. 590 p. forzaţ ilustrat. Dorel.documente prin ajutorul fotografiei cu o prefaţă de D-l Stahl. Tablă de materii şi în limbile franceză. Comisar-şef de 1356. p. Mimii 1353. cu ilustr. Ediţia a Editura . Doru. DUMITRESCU. Filatelia 11/1958. Rezumat în limba franceză. complet refăcută şi adăugită de autor cu colaborarea lui Teodor Stihi. 1969. anul VI. DUMITRIU. „Junimea“. Matei. 210 p.A. 1345. Mecanismul logic al matematicilor. Logica polivalentă. Subcomisar de poliţie. Comisar de poliţie.R. DUMITRIU.S. CONSTANTIN. revăzută şi adăugită. în Criminalistica. Bucureşti. 249-254. editat de Fundaţia Anastasia cu prilejul expunerii colecţiei şi arhivelor RAINER la Galeria Catacombelor. Capcane judiciare. Alexandru Şt. 45-48.. 1360. directorul Intendenţei Stabilimentelor Centrale.S. cu portret şi facs. Anton. gândirea impresiunile „cap de bour". Didactică şi Pedagogică. Iaşi. Recunoaşterea falsurilor în administraţie şi prevenirea lor. 1349. Cu o prefaţă de Intendentul general Florescu. p.S. Anton. 1993. Rezumat în limba franceză. (Academia R. Bucureşti. 1968. 200 p. Timişoara. Marius. 1358. DUMA. Constantin. 1998. 200 p. Informatică juridică. 1928 (Arhivele Statului. Editura 1348. 1944. DUMITRIU. Moneta. Editura Mircea.R. Bucureşti. Anton. EFTIMIE.. Paradoxele logice. Inspector principal de poliţie. (Academia R. DUMITRESCU. Ioan Florin. 135-142. Elemente de antropologie judiciară. DUMITRIU. Dumitru. 2001. Soluţia paradoxelor logico-matematice. engleză. Editura Enciclopedică Română. 401-409. Alexandru. 115 p. 6. nr. Technica şi monetară. Anton. (Enciclopedia de buzunar. Crăciun. 1966. DUMITRESCU. 1355. Bibliografie la p. 391 p. Centrul de logică). 385 p. [2004]. DUMITRIU. Actualitate şi perspective privind utilizarea tehnicilor de identificare criminalistică în pregătirea viitorilor tehnicieni criminalişti. Şcoala Superioară de Arhivistică şi Paleografie). VI (Cotroceni). DUMITRESCU. 384 p. GHIORGHICI. Anton. cu fig. 1354. 1977. Bibliografie la p.R. Tiparul: R. 1344. Sorin. noiembrie 2004. Bucureşti. Viorel. Schimbul. Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă. Bibliografie la sfârşitul capitolelor. 1944. Centrul de Cercetări Antropologice). p. Bucureşti. Editura Viaţa literară. 1346. 1343. Mileniul III. Editura Ştiinţifică. DUMITRESCU. Comisar-şef de poliţie. Bucureşti. 1357. GHEORGHICI. DUMITRIU. Despre re- Ştefan I. 1352. (Academia Română.S. DUMITRESCU. Bucureşti. 1943. 424 p. II-a. Un album document al Centrului de Cercetări Antropologice în memoria Profesorului Rainer. Bucureşti. Profesor de expertiză grafică la Şcoala Superioară de Arhivistică şi Paleografie. Pregătirea viitorilor agenţi de poliţie în domeniul Criminalisticii şi al Medicinei Legale. + 22 planşe color şi alb-negru. 2006.R. 1971. RAINER. DUMITRIU. Ediţie nouă. 1351. 367-383.. Anton. 181 p. Bucureşti. Martori mincinoşi şi documente false. 1049 [-1051] p. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Constantin. Tipografia „Geniului”. 1359. Teoria logicii. Seria „Sinteze“). DUMITRESCU. poliţie. Acupunctura ştiinţifică modernă. Editura Solness. 1347. 1973.

Centrul de logică).. 1979. Libraire Felix Alcan. 1375. Bucureşti. martie 2005. Editura Eminescu. 1366. Problematica ricoşeului metodei sociologice. 1956. Ţările Române Sociologie. 1369. 22-28. 35-36. Bibliografie la sfîrşitul capitolelor.462 p. în Revista Română de Drept. DURKHEIM. Anton. Editura Eminescu. nr. 1363. 1990. 1361. în Realităţi şi perspective în criminalistică. XII . DURKHEIM. o selecţie polemică) Frankfurt/Main. SAVIC. 1965. Eseuri. Tabla de materii şi în limbile engleză şi franceză.] Tratat despre arta militară şi maşinile de război. Translated from French by Joseph Ward Swain. 1362. 1212 p. Bucureşti. Anton. (Faculte des Lettres de Paris).F. 224 p. DURKHEIM. Colecţia de manuscrise. Bibliografie la p. germană şi latină. Bucureşti. DUNJIC. studiu. Les regles de la methode sociologique. Gropile comune şi câteva dintre problemele apărute în procesul de identificare a cadavrelor din gropile comune. Tablă de materii şi în limba franceză. 684 p. 1993.8. C. (Cultura Naţională. DUMITRIU-SNAGOV. Cartea Românească. Émile. cu portret şi facs. fig. Paris. 373. DUMITRIU. XV 143 p. în: Mills. DURKHEIM. 507 p. 2. DUMITRU. dr. 1372. DUMITRIU. 416 p. [1] f. Ediţia a Dusan. Cristian. 1966. Ion. 1893. 1979. Texte şi în limbile franceză. Bucureşti. P. Preface de C. (publ.] Tractatus de re militari et machinis bellicis / Paulus Sanctinus Ducensis [. Ştiinţă şi 1367. 1365. Tratat despre arta militară şi maşinile de război. 91 . Le suicide. The Elementary Forms of the Religious Life. Editura Cartea Românească. 1897. Codex Latinus Parisinus – 7239. Sandu. DURKHEIM. 1371. Slobodan. Text latin (facsimile şi transcriere) Traducere şi comentarii /Studiu/ Note / Glosar / şi / Indici / de Ion Dumitriu Snagov. 162 p. (Academia R. p. 1973. Traducere de Constantin Sudeţeanu. Institutul de Medicină Legală al facultăţii de Medicină. (Codiciele Latin de la Paris – 7239 Paulus Sanctinus Ducensis).767 p. Prevenirea falsului în înscrisuri în lumina unor constatări din practica expertizei criminalistice.U. p. Index. Émile. 1374. (Bibliotheque de Philosophie Contemporaine). Émile. dr. London: Collier Macmillan.Didactică şi Pedagogică. (Bibliotheque de Philosophie Contemporaine). Ion. Bougle. DURKHEIM. Thèse… par Émile Durkheim. Prof. DUMITRU. Etude de în secolul al XIV-lea. 144-153.. 1364. Über die Anomie (Despre anomie).R. Biblioteca Naţională. 1373. regulile în secolul al XIV-lea. É. 1924. Paris. 1975. Pauli Sanctini Ducensis [. Émile.) Klassik der Soziologie eine polemische Auslese (Clasic al sociologiei. 1368. Homo universalis: Încercare asupra naturii realităţii umane. (A Free Press Paperback). 1924. DUMITRIU. New York: The Free Press. cunoaştere * Alétheia * Cartea întâlnirilor admirabile. în balistica judiciară. 2003. Ţările române 1370.W. Sociologia. Paris. Émile. + IC + 471 p.S. Istoria logicii. Biblioteca socială). Glosar şi Indici de Ion Dumitriu-Snagov. Universitatea din Belgrad. în Criminalistica. p. Sociologie et philosophie. Bucureşti. Note. anul VII. Traducere şi comentarii. Bucureşti. Text latin (facsimile şi transcriere). Editura Tehnică. Prof. travail social. Émile. nr. Paris: Felic Alcan. Rezumate în limbile engleză şi franceză. DURKHEIM. Anton. Biblioteca Naţională Paris.. Colecţia de manuscrise. 1986. ilustr. De la division du III-a revăzută şi adăugită. Codex Latinus Parisinus. DUMITRIU-SNAGOV.

Bucureşti. MORARIU. Preot. Henri. emerit dr. Prefaţa la ediţia în limba română de Romulus Pătru Bena. Instrument de comunicare. 92 . DURKHEIM. 2001. Bucureşti. 1996. 1986. 1993. Titlul în original în limba franceză: L’évolution pédagogique en France. 1385. Versiunea originală: Le protocole. 1381. Educaţie şi socio- logie. Niculae. Québec. Ediţia a II-a revăzută de Ioan Mihăilescu. 1378. Émile. 1382. 320 [-324] p. p. 223 p. Editura Didactică şi Pedagogică. Regulile metodei Constantin. Ionel. Preot. Bucureşti. Despre sinucidere [de] Émile Durkheim. Émile. 1995. Prefaţă de Mihai Dinu Gheorghiu.1376. note şi comentarii.P. Canada.. În româneşte de Mihaela Calcan. instrument de communication. Kriminalität als normales Phänomen (Criminalitatea ca fenomen normal). Editura Luceafărul.R. cu portret aplicat (Lucrări fundamentale de pedagogie). 200 p. F. C. Protocolul. La Science secrète. 1972.G. DUSSAULT. Evoluţia pedagogiei în Franţa. 289 p. Subcomisar de poliţie drd. IONESCU. postfaţă de Emil Păun. DURKHEIM. 1379.. Traducere de C. Mic dicţionar teologic. 282-290. DURKHEIM. 1974.. Montreal. Bucureşti. 893 [898] p. Louis. Oficiul Informaţii şi Documentare – Ministerul Aprovizionării şi Gospodăririi Fondurilor. Paris (IV).) Kriminalsoziologie (Sociologie criminală). DURLEA. Hendri Durville. Editura Ministerului de Interne. Bucureşti. Rue Saint Merri. Îndrumar şi 1383. Montreal. Traducere: prof. aprilie 1996. Editions Protos. Elvira Balmuş. 1974. É[mile]. DURKHEIM. 1377. Prefaţă de Victoria Petrescu. Victoria Petrescu şi prof. H. 393 p. dr. 1980. R. DUVAC.. DURLUŢ. DURVILLE. AlexandruRăzvan. Editura Galaxia. Sudeţeanu. directorul Corpului de Control din I. 1384. DURKHEIM. Editura Didactică şi Pedagogică. 1380. cu portret. Unele probleme pe care trebuie să le lămurească investigarea în cazul infracţiunilor în domeniul intermedierii de valori mobiliare. expertize tehnice auto. Iaşi. 112 p. univ. în: Sack. Editura Ştiinţifică. König. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Émile. Ediţie îngrijită. (publ. Traducere din limba franceză de Alana şi Călin Şabac. Frankfurt / Main. Iorgu Stoian. 308 p. Traducere şi studiu introductiv de prof. imprimeur-editeur. Preot. Institutul European. 2005. CONSTATIN. sociologice. 23. Émile.

Umberto. 1991. vol. Essen.C. 2000. EMINESCU. Numele Trandafirului. 10e année. vol. Bucureşti. Mihai. Ohrabdruckspuren (Amprente 1392. Traducere din limba engleză de Melania Dumitrache. 1. ediţie revăzută şi adăugită. ECO.C. 1393. Istoria frumuseţii.I. p. 459 [464] p. Umberto. Thèse… London & Working. îngrijită de Umberto Eco. (Mari prozatori ai sec. Traducere din limba italiană de Ştefania Mincu şi Marin Mincu. Constanţa. 1992. 1937. Enciclopedia RAO. univ. Cum se face o teză de sitatea din Bath. Editura Dacia. 1404. I. ECO. 9 année. Adevăr şi ficţiune în 1391. Constanţa. Minunea Sfântului Bau- narcotics control. Traducere din limba italiană de Florin Chiriţescu. II. 1964]. 77 [-79] p. Une nouvelle technique Umberto. 8 p. ECO. Michael. Berlin. Cugetări. D. 1402. [Bucureşti.. Traducere din limba italiană de George Popescu. 3. 2005. 192 p. 1938. 225-256. EATSAN. 1387. 580-600. 10 année. 179 p. ECO. în e R. I. . ECO. Flotna. Stoianovici. Editura Pontica. 335 p. antologie. licenţă. Lübeck.. Traducere din limba engleză de M. 1401. ClujNapoca.4-5.15). Editura Pontica. p. Chişinău. Umberto. ECARD. EINAUDI. Albert. Traducere din italiană de Ştefania Mincu. Ediţie îngrijită de Doina Papuc. anul VIII. Ei s-au jertfit pentru patrie. Mignon G. 1937. Ştiinţe criminalistice.C. 2000. Marea Britanie. 1996. [2005]. nr. Codul lui Da Vinci. ECO. Disciplinele umaniste. ECARD.C. 9 année. Les Argots étrangers. 1398.״‬în R. 28-44. 1403. Traducere din limba italiană de Oana Sălişteanu. II.. Cum văd eu lumea. coordonator Rolf Rainer Jaeger. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 2006. Editura Pontica. Les Encres invisibles. Traducere din limba italiană şi postfaţă de Florin Chiriţescu. Despre comportamentul anti-social: abordarea britanică. Misterioasa flacără a de moulage la „Pateu Lapierre‫ . XX). 1984.. Conacul groazei. Humanitas. (Université de Genève. ilustr. Editura Pontica. 387-405. Insula din ziua de ieri. Bucureşti. I. 238 p. Georges. ECO.I. Flonta. 2002.I. (Biblioteca Italiană). 1938.8. auriculare). Pârvu. Traducere din limba italiană de Dragoş Cojocaru. p. Umberto. Prof. Univer1397. Umberto. EISENHOVR (Louise Elisabeth). Editura Hiperion. 40-41. Librairie Arthème Fayard. ECO. 1407. 438 [440] p. 308 p. Schmidt Römhild. International 1396. Umberto. 512 p. Numele Trandafirului. O Traducere din limba italiană de Ştefania Mincu şi Marin Mincu. Note de M. Ediţie îngri- jită [şi prefaţată] de Marin Bucur. 308 [312] p. Bucureşti..E 1386. e R. p. Umberto. ECO. no. 1399. 1394. no. Flonta.. 414 p. 203 p. Georges. 1995. 2002. Ediţie 1390. Iaşi.I. Polirom Pontica. Bibliografie la p. Traducere din limba italiană de Ştefania Mincu şi Daniela Bucşă. 1406. Roman ilustrat. 10. Postfaţă de Marin Mincu. Constanţa. dolino. Umberto. Selecţia textelor: M. Umberto. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 1395. p. 1400. în Criminalistica. Les mineurs délinquants. iunie 2006. Bart. Pârvu. ECARD. Polirom. 511 p. EHSES. Limitele interpretării. 1405. reginei Loana. ECO. 1389. 480 p. (Colecţia „Pentru Patrie“). În căutarea limbii perfecte. Editura Humanitas. D. Thèse No. 2004. EHRMAN. EINSTEIN. 1934. 295 p. Georges. EBERHART. no. vol. 1388. Jean-Luc. 452-468. Pendulul lui Foucault. 1991.. Editura Humanitas. în R. no. 1995. 412 p. 304 p.

12-13. 1421. „Albatros“. An XI. MOISESCU. 1410. p. 160 p. . 2003. Procese celebre. 1993. prof. anul V. Detectivul particular. şi dreptul. Bucureşti. în Criminalistica. Iaşi. 37-40. Micaela. EMINESCU Yolanda. 1970. Limitele juridice şi Ion. Enciclopedia marilor personalităţi din 1419. I. o profesiune de mare viitor. ENACHE. 2. Editura Ştiinţifică. 1973.R. 1408. nr. Particularităţi ale expertizei semnăturilor neevoluate. BOIŞTEANU. 1416. vol. Bucureşti. dr. ENACHE. 380-393. Bucureşti. Opera de creaţie 1425. Editura Academiei R. Ion. şeful Serviciului Criminalistic din Poliţia Capitalei. 1428. BĂHNEANU. tator în RSR. p. Mari procese din istoria justiţiei. ENACHE. 1411. Iaşi. ENACHE. Mihai Stratulat. mai 2000. Expert criminalist. Editura Ştiinţifică. 10 p. 1420. Cluj-Napoca. EMINESCU. 228 [-230] p. 3. 1979. Colonel. (Colecţia Cogito). ENĂTESCU. XXII + 409 p. univ. ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului. 1409. ale transferului de tehnologie. Bucureşti. EMINESCU. 260 p. Concurenţa neloială.R. Investigarea criminalistică a incendiilor. EMINESCU. 536 p. 2005. Editura Academiei RSR. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 1422. 1412. Adrian. Pledoarii celebre 1424. Ion. Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Bucureşti. p. M. VI + 216 p. în Buletin de psihiatrie integrativă. Bucureşti. 2(25). p. ENACHE. Bucureşti. Editura Academiei Republicii Socialiste România. Falsuri realizate în documente de călătorie. Bucureşti. vol. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. Magistrat asistent. EMINESCU Yolanda. Drept român şi comparat. Gheorghiţă. 63 – 72. 1979. Jurist. Colonel. Editura Academiei RSR. an XI. dr. Florin Zăgănescu. 1417. Rodica Mihaela. Bucureşti.. 293 [-296] p. Ion. 1987. ENĂCHESCU. Bucureşti. Apărarea desco- Căpitan. 1423. 1972. Editura Tehnică. în Criminalistica. Editura Lumina Lex. Vol. Editura Orizonturi. etice ale dreptului de citare. martie 2003. Particularităţi clinice ale schizofreniei la sexul feminin. Coordonatori pe grupe de domenii: prof. Coordonator general Ion Văduva-Poenaru. Florin. 31-32. nr. p. EMINESCU Yolanda. P[etru]. p. p. 1414.P. X. 122-137. 1995. RADULIAN. Yolanda. 240 p. 1994. invenţiilor şi inovaţiilor în dreptul socialist. Tratat de psihopatologie. Editura Alma Mater. EMINESCU Yolanda. Constantin. în Buletin de psihiatrie integrativă. RĂICAN. ENACHE. Particularităţi ale expertizei 94 istoria. Bucureşti. 1426. nr. Căpitan.] Prim Vice Preşedinte al Consiliului legislativ. Dreptul de inven- portul de constatare tehnico-ştiinţifică. Editura Lumina Lex. Expert criminalist. Yolanda. în îmbunătăţirea calităţii produselor. iulie 2001. (Extras). Bucureşti. expert criminalist. 1427. nr. 145-159. 2004. Jurist. Ra- peririlor. 1962. + erată. 263 p. (Antologie de oratorie judiciară). ENĂCHESCU. 1413. Editura Lumina Lex. 1418. 2001. univ. Editura Academiei RSR. 2005. EMINESCU Yolanda. în Criminalistica. Nicolcioiu [. Mihai Golu. anul III. Probleme juridice Sorina. anul II. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. 1994. 4. 1415. 1969. 1957. 120 [-123] p. Editura Academiei. EMINESCU Yolanda. Yolanda. Interferenţe psiho- Antologie de oratorie judiciară. dr. Bucureşti. X. univ. nr. Rolul dreptului civil fotografiilor de portret. Bucureşti.[Bucureşti]. 216 p. Cuvânt înainte de E. 332 p. prof. EMINESCU Yolanda. Pledoarii celebre. 1 (24). A-G. V. EMINESCU Yolanda. somatice la pacienţii cu tulburare depresivă recurentă.

prof. II. biologie. dr. prof. prof. univ. univ. univ. filosofie. prof. Barbu. scriitor şi istoric. Enciclopedia marilor personalităţi din istoria. univ.prof. acad. drd. acad. pr. acad. prof. Ion Bostan. ştiinţe agricole. chimie etc. dr. univ. medicină. prof. Gheorghe Duca. 404 [-413] p. Mihai Golu. univ. G-O. Mircea Snegur. prof. ştiinţe juridice. Petru Demetru-Popescu. prof. prof. Graziella Baicu. Vergiu Chilimari. dr. univ. dr. Dimensiuni ale spiritualităţii româneşti. metrologie. univ. prof. dr. dr. Alexandru Forje. cosmonautică. Ileana Berlogea. Florin Zăgănescu. chimie etc. ec. mihai Stratulat. ştiinţe juridice. dr. univ. muzicologie. Petru Demetru-Popescu. Constantin Udroiu. dr. dr. ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului. Aurel Chivu. acad. prof. pr. fizică aplicată. arhitectură. muzicologie. dr. ing. prof. dr. Coordonator general Ion Văduva-Poenaru. univ. Realizatori pe domenii: dr. ştiinţe tehnice. scriitor. conf. M. arhitectură. Studiu introductiv. dr. dr. Virgil Constantinescu-Galiceni. Florin Zăgănescu. univ. ştiinţe tehnice. prof. teologie. dr. Realizatori pe domenii: dr. Viorel Cosma. univ. critică literară. Gheorghe Popa. univ. univ. dr. ing. dr. Ileana Berlogea. dr. univ. dr. dr. univ. P-Z. Duţu. Graziella Baicu. Mircea. neurochirurgie. M. Bibliografie la fiecare personalitate. fizică aplicată. sociologie. Dumitru Enescu. dr. Mircea Adrian Teodorescu. Gheorghe Creţoiu. doc. Dorin Iormeanu Dimitriu. acad. scriitor. prof. economie. dr. univ. Virgil ConstantinescuGaliceni. ştiinţe juridice şi militare. dr. conf. 1999. Călin Căliman. dr. prof. Corneliu Zeană. Mircea Deac. Mircea. Coordonatori pe grupe de domenii: prof. neurochirurgie. Gheorghe Creţoiu. Gheorghe Cazan. Mircea Adrian Teodorescu. informatică. ştiinţe tehnice. univ. prof. ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului. prof. prof. dr. teologie. Barbu. Viorica Munteanu. Nicolae N. univ. chimie. C. Coordonator general Ion Văduva-Poenaru. univ. dr. prof. scriitor. . dr. drd. dr. politologie. critică de film. prof. dr. scriitor şi istoric. critică literară. critică literară. dr. dr. arte plastice. Rodica Zăgănescu. istoria teatrului. dr. Narcisa Fornea. univ. dr. arte plastice. univ. univ. acad. dr. dr. acad. Gheorghe Cazan. Ioan Mogoş. Ionescu-Târgovişte. Mihai Stratulat. arte plastice. Florin Zăgănescu. Voicu Bugariu. Virgiliu Constantinescu-Galiceni. univ. metrologie. Vol. farmacie. Dumitru Prunariu. prof. dr. dr. prof. dr. 1429. Florin Zăgănescu. Viorel Cosma. George Popa. Dumitru Enescu. Dumitru Prunariu. univ. dr. univ. Viorica Munteanu. medicină. prof. Narcisa Fornea. istoria teatrului. dr. prof. Mihai Golu. dr. medicină. Călin Căliman. univ. critică literară. doc. Mircea Deac. Ioan Mogoş. univ. de Ion Văduva Poenaru. filosofie. prof. D. prof. Arcadie Percek. dr. acad. Viorel Cosma. 1430. acad. Constantin Udroiu. prof. Vasile Micu. dr. Mircea Snegur. George Popa. 2000 499 [-510] p. ştiinţele Pământului. prof. dr. D. chimie. prof. univ. Arcadie Percek. ing. Iancu Ştefan. dr. dr. Editura Geneze. ştiinţe agricole. Constantin Nedelcu. Nicolae N. prof. Enciclopedia marilor personalităţi din istoria. prof. medicină. informatică. Dorin Iormeanu Dimitriu. Voicu Bugariu. univ. dr. ştiinţe juridice şi militare. sociologie. meteorologie. ştiinţe agricole. ştiinţe tehnice. medicină. univ. (Pe copertă Ediţia a II-a).prof. univ. univ. medicină. III. Vol. dr. Studiu introductiv de Ion Văduva-Poenaru. Vergiu Chilimari. arte plastice. Vasile Micu. meteorologie. Dumitru Ghiţu. cosmonautică. critică de film. Ion Bostan. scriitor. Corneliu Zeană. prof. C. Toma Runcanu. prof. Mihai Golu. Gheorghe Duca. ştiinţe agricole. ştiinţele Pământului. filologie. ştiinţe agricole. prof.prof. filologie. univ. Duţu. Iancu Ştefan. Mircea Deac. Dumitru Ghiţu. dr. Gheorghe Cazan. economie. Coordonatori pe grupe de domenii: prof. dr. ec. Aurel Chivu. dr. univ. univ. univ. dr. dr. farmacie. ştiinţe agricole. acad. biologie. Toma Runcanu. dr. prof. dr. Mircea Snegur. Rodica Zăgănescu. dr. univ. Ionescu-Târgovişte. politologie. dr. Tudor 95 Colesnic. prof. Bibliografie la fiecare personalitate. Virgil Constantinescu-Galiceni. Editura Geneze.

Gheorghe Cazan. prof. filosofie. pr. filologie. Realizatori pe domenii: dr. Ioan Anton. istoria teatrului. politologie. acad. dr. arte plastice. Constantin Nedelcu. Mihai Cimpoi. dr. prof. dr. meteorologie. Voicu Bugariu. dr. prof. univ. prof. ştiinţe agricole. Gheorghe Cazan. chimie. Duţu. prof. critică de film. prof. Tudor Colesnic. arte plastice. Ioan Mogoş. prof. dr. arhitectură. medicină. drd. D. univ. informatică. Barbu. dr. univ. univ. sociologie. Editura Geneze. univ. dr. fizică aplicată. ştiinţe agricole. univ. univ. univ. Mircea Snegur. univ. Narcisa Fornea. univ. prof. drd. prof. ştiinţe juridice. cosmonautică. acad. istoria teatrului. conf. dr. dr. George Popa. dr. Nicolae N. dr. dr. IonescuTârgovişte. scriitor. univ. univ. scriitor şi istoric. Gheorghe Creţoiu. biologie. scriitor şi istoric. Mihai Stratulat. dr. prof. Andrei Andrieş. dr. Viorel Cosma. dr. Coordonatori pe grupe de domenii: prof. ing. Gheorghe Duca. Dumitru Ghiţu. doc. IV. prof. informatică. Vergiu Chilimari. dr. dr. filosofie. neurochirurgie. Corneliu Zeană. Graziella Baicu. univ. Studiu introductiv: Dimensiunile fenomenului românesc de Ion Văduva-Poenaru. dr. Paulina Constantinescu-Stoleru. acad. prof. scriitor. dr. pr. univ. economie.prof. prof. Mihai Golu.univ. univ. dr. dr. Dorin Iormeanu Dimitriu. prof. dr. Dumitru Prunariu. acad. Dr. dr. prof. Mircea. prof. dr. univ. George Popa. ec. Paulina Constantinescu. medicină. 96 Contemporanii A – I. prof. univ. Ion Bostan. dr. Tudor Opriş. metrologie. Florin Zăgănescu. Viorica Munteanu. economie. Voicu Bugariu. prof. Călin Căliman. Mircea Snegur. acad. C. prof. 531 [-532] p. Toma Runcanu. sociologie. univ. acad. muzicologie. univ. prof. farmacie. acad. V. ştiinţe agricole. ştiinţe juridice şi militare. Constantin Udroiu. arte plastice. scriitor. prof. univ. Iancu Ştefan. dr. dr. univ. acad.prof. acad. dr. Mircea. prof. dr. Rodica Zăgănescu. ştiinţe tehnice. prof. dr. Bibliografie la fiecare personalitate. Enciclopedia marilor personalităţi din istoria. Mihai Golu. politologie. univ. ec. univ. Mircea Snegur. Virgil Constantinescu-Galiceni. prof. univ. IonescuTârgovişte. univ. ştiinţe tehnice. Constantin Udroiu. D. David Davidescu. Viorica Munteanu. dr. univ. Dorin Iormeanu Dimitriu. dr. dr Corneliu Zeană. dr. dr. prof. prof. univ. vol. dr. Dumitru Prunariu. Coordonator general Ion Văduva – Poenaru. Nicolae Cajal. Mihai Golu. Mircea Deac. conf. Studiu introductiv: Vârstele istoriei. doc. prof. Barbu. Nicolae N. farmacie. Ion Bostan. Dumitru Enescu. M. neurochirurgie. ştiinţele Pământului. Arcadie Percek. prof. Aurel Chivu. teologie. ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului. Mihai Stratulat. Ileana Berlogea. prof. univ. dr. Petru Demetru-Popescu. Vasile Micu. univ. medicină. medicină. Arcadie Percek. arhitectură. Duţu. fizică aplicată. metrologie. Aurel Chivu. dr. meteorologie. ştiinţe juridice. prof. dr. Narcisa Fornea. ştiinţe agricole. Gheorghe Creţoiu. arte plastice. ştiinţele Pământului. dr. ing. Mircea Deac. univ. chimie etc. dr. dr. Tudor Opriş. Gheorghe Duca. Florin Zăgănescu. Tudor Colesnic. dr. teologie. Mircea Adrian Teodorescu. . ştiinţe juridice şi militare. Iancu Ştefan. acad. univ. Dumitru Ghiţu. Dumitru Enescu. biologie. 1431. chimie etc. prof. prof. muzicologie. critică literară. dr. albnegru. acad. univ. prof. acad. dr. Petru Demetru-Popescu. scriitor. cosmonautică. Toma Runcanu. Viorel Cosma. critică literară. univ. Ileana Berlogea. critică literară. 2001. Realizatori pe domenii: dr. prof. dr. Graziella Baicu. medicină. filologie. dr. ştiinţei şi culturii de Ion Văduva-Poenaru. dr. Rodica Zăgănescu. Vergiliu ConstantinescuGaliceni. George Popa. chimie. medicină. Coordonatori speciali: acad. C. critică de film. ştiinţe tehnice. M. Vasile Micu. univ. dr. Tudor Opriş. ştiinţe agricole. dr. ştiinţe tehnice. univ. dr. Mihai Stratulat. dr. ştiinţe agricole. dr. univ. Ioan Mogoş. Vergiu Chilimari. Călin Căliman. acad. dr. critică literară. prof. Petre Demetru Popescu. Constantin Nedelcu. dr. prof. Mircea Adrian Teodorescu. acad. dr.

Exami- narea grafoscopică a documentelor contrafăcute şi falsificate cu tehnica de calcul. Bazele juridice şi genetice ale expertizei medico-legale a filiaţiei. Radu. chimie. ENE. Editura Tehnică. univ. prof. 1434. Ion. Semnătura invizibilă. dr. Contrafacerea documentelor prin editare computerizată. Toma Runcanu. ştiinţe juridice. univ. aporii. acad. expert criminalist în cadrul lnstitutului de Criminalistică al I. Petru Demetru-Popescu. acad. 1985. Graziella Baicu. univ. Petre Demetru-Popescu. sociologie. Gheorghe Creţoiu. dr. ENESCU. univ. Gheorghe. 1441. scriitor şi istoric. prof.. Encyclopedia of the writter word. 5. expert criminalist. nr.prof. prof. ENGELS. noiembrie 1999. Mircea. Gheorghe.Constantinescu . . 238 p. Duţu. Gheorghe Ene. dr. 18-20. p. medicină. farmacie. prof. Lt. acad. ENESCU. Contemporanii K-Z. fizică aplicată. în Criminalistica. muzicologie. Studii logico-filosofice. Ţ. Timişoara. anul I. Iancu Ştefan. arhitectură. George Popa. conf. IANCU. critică de film. ştiinţe agricole. ENE. 1443. ENE. p.P. 320 p. Lt. dr. univ. Paulina Constantinescu . dr. prof. dr. p. ştiinţe agricole. Vergiu Chilimari. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. prof. Dumitru Ghiţu. acad. Ion Bostan. 1439. scriitor. prof. p. Dumitru Prunariu. 2/1980. 1435.G. medicină. informatică. Voicu Bugariu. dr.col. dr. expert criminalist – Institutul de Criminalistică al I. Mircea Snegur. Călin Căliman.Stoleru. Editura Geneze. ENE. Gheorghe. Fundamentele logice ale gândirii. Dumitru Enescu. prof. dr. în Criminalistica. 564 [-570] p. Mircea Deac. Gheorghe. dr. arte plastice. 1432. Barbu. univ. Editura Printech. 18-20. ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului. V. anul I. Mecanica. chimie etc. pr. Mircea Adrian Teodorescu. Florin Zăgănescu. dr. Nicolae N. dr. N. 1433. 1437. politologie. dr. ştiinţe agricole. arte plastice. Gheorghe Cazan. vol. p. 1440. ENESCU. K. medicină. Mihai Stratulat. dr. nr. Gheorghe Duca. Fundaţia Realitatea Românească C. Viorel Cosma. prof. anul II. D. în: Deutsches Autorecht (Dreptul auto german). doc. Constantin Udroiu. prof. 3. ştiinţele Pământului. 47-50. 1990. biologie. TERBANCEA. Bucureşti. 554 p. Bibliografie la p. dr.col. Vasile Micu. istoria. Gheorghe. teologie. Aurel Chivu. Möglichkeiten und Grenzen lexicon for Graphology & Other Aspects of Writing. Anel. univ. 525-544. neurochirurgie. Moise. BUGARIU. critică literară. economie. dr. istoria teatrului. A Gheorghe. univ. ing.P. M. Mihai Golu. Ileana Berlogea. ec. Paradoxuri. metrologie. Arcadie Percek. Editura Medicală.Galiceni. mai 2000. filologie. meteorologie. Ediţie îngrijită de Iancu Lucica. univ. prof. ENESCU. M. Coordonator general Ion Văduva – Poenaru. Bucureşti. prof. Bucureşti. Edited by Rose 97 der Rekonstruktion von Straßenbahnunfällen (Posibilităţi şi limite în reconstituirea accidentelor rutiere). 316 p. George Popa. 468 p.. 1436. dr. Viorica Munteanu. Ab urbe condita. IonescuTârgovişte. ştiinţe tehnice. filosofie. dr. cosmonautică. critică literară. Examinarea criminalistică a urmelor de dinţi. 4. C. acad. univ. scriitor. 2000. Realizatori pe domenii: dr. 1442. Enciclopedia marilor personalităţi din Wolfson and Maurice Edwards. nr. dr. 132-136.colonel. univ. septembrie 1999. Gheorghe Cazan. drd. Narcisa Fornea. 572 [-578] p. ştiinţe juridice şi militare. Editura Facla. 1980. ştiinţe tehnice. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Dorin Iormeanu Dimitriu. ENESCU. 2003. Bucureşti. dr.G. dr. Rodica Zăgănescu. 1968. prof. 232 p. Editura Geneye. univ. 25-26. 2003. Eseuri despre valoarea omului şi umanismul valorilor. Ioan Mogoş. 1438. 2003. Lt. sofisme. univ. în Criminalistica.

True crime scene investigations. Stuttgart. Valentin Iulian. VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften (Criminalistică şi Ştiinţe judiciare. ERHARDT. Dylan. Michalon. 1456. 2002. 1922. EYSENCK. English language course dor lawenforcement students and professionals. EPURE. La necessité de photographie des actes. 1457. Erich. Autres conoraissances nécessaires. Andreea Călugăriţa. Nicolae Minovici. Evanghelia 1448. Editura germană a Ştiinţelor). 119 p. Sebastian S. Paul Langenscheidt). Ediţia a II-a. 94 [96] p. English for modern policing. [Bucureşti]. 2002.J. 1453. Edmond Locard.84-86. A. Bucureşti. 1446. Inspector de Traducere din limba coptă. Foarte scurtă 1450. 127 p. după Toma. 1977. L’étude l’examen optiques. Herausgegeben Von Dr. EVANS.J. 1929. avec l’aide de la lumière transmise. 728 p. et les Expertises en écritures par Nicolas Episcopescu. nr. 2005. 98 . Berlin. 2002. studiu introductiv şi note de Gustavo-Adolfo Loria-Rivel. Camelia Budişteanu. Ileana Catina. p. Wien. 1930. (British Council) 1445. Neunte Auflage. în: Kriminalistik und forensische Wissenschaften. Editura BIC ALL. H. Tradusă şi comentată de Vasile Andru. 1455. SpheronCam HDR. 1459. Manual şi Fragmente.. 37 p. Ediţie îngrijită de Ioan-Florin Florescu. Berlin. chois de termes de comparaison. Nachdruck mit Ergebnissen. Crime and Personality. le moyen de les écarter. lutte du siècle. conclusions imprécis. Honghton Mifflin. Nicolae. Ch. Zakaria. Les Experts J. Polirom. 1449. 40 p. Emoţia.1444. L’étude des documents. 2003. Feldeş şi D. EUSTATZIU [Sebastian S. Forensics.]. Ediţie bilingvă. anul VIII. 146 [154] p. EULFFEN. Prefaţa de profesor dr. Traducere de C. 193 p. EPISCOPESCU. H. ERZINÇLIOGLU. în Criminalistica. 1458. La grande 1454. Erlag. Poliţia Technică. Editura Ministerului de Interne. Barnes & Noble Books. Gabriela Şerbănoiu. Traducere din limba engleză de Sabina Dorneanu. Die FerraryAuktionen 1921 -25 / 1929. p. EYSENCK. EUROPOL XTC Catalogue 2002. Evanghelia după Toma. Avec une préface de M. Joachim. EULITZ. Le Dr. Dr. iunie 2006. HEROLD. Lyon. Ioana Bordeianu. Expert en écritures. Membre de la Société de Graphologie. Les étude de l’écriture. 256 p. + 1 f. Kriminalität und Persönlichkeit (Criminalitate şi personalitate). Prefaţă de Traian Diaconescu. Galaţi. La Chimie. Burtea. poliţie. Les expertises les plus fréquentes. Samlung Von Einzelwerken Berufener Fachmänner. EUSTATZIU. 140 [142] p. Dr. 1910. EPICTET. Secretul investigaţiilor judiciare moderne. Quelques mots sur les experts. 1452. Editura Saeculum Vizual. 1447. Ileana Chersan. Mark Roberts (coordinator). 3. Amalia Niţu. (ENZYKLOPÄ DIE DER MODERN KRIMINALISTIK. Editura Paralela 45. 4244. 2003. Paris. introducere. 1964. donteuses. Cătălina Harabagiu-Dimitrescu. Zur Problematik der Rekonstruktion von Sitzpositionen angegurteter PKWInsassen (Problematica reconstituirii poziţiei pasagerilor asiguraţi cu centura de siguranţă). Boston. VII + 111 p. Office for Official Publications of the European Communities. Der Sexualverbrecher. Policiers et malfaiteurs. 1987. A practical 1451. caietele 7172/88.

FERRI. Éditions. Camelia. Vol.1934. Chicago Sociology: . Principii de drept criminal. pozitiv. 1926. Asist. 1464. Madeleine de NOBLENS. FELDMAN. 1465. 1981. I. 125 şi urm. Claude VILLARD Docteur. Franz M. vol. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 324-327. II. Studiu sintetic de Petre Ionescu Muscel. FALIGOT. 1983. 1462. Freiburg 1988 vol. Ediţia a II-a. Les Auteurs: Pierre FAIDEAU. FALCAN. 1. FENYVESI. Catherine de BOSE. Vol. Editura Alma Mater. Cu o prefaţă de G. Chandler. 241 – 248.. FĂTULOIU.p. Sociologia criminală. Bucureşti. Catedra de ştiinţe penale de la Facultatea de Drept. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. II. XXII + 185 p. Cluj-Napoca. 1920-1932. 1473.A. XIII + 305 p. Enrico. 1977. 2004. La graphologie. Ediţia a II-a. b) Proiectul c. Traducere de Petre Ionescu-Muscel [şi] Dna Lavinia IonescuMuscel. vol. 1469. 2005. Christiane VERVIER. Susan L. 1461. p. Colette COBLENCE. FERRI. New York. p. Dan Valentin. 134 p. vol. Anne-Marie SIMOND. şi erate. II. Cu o prefaţă a autorului specială pentru România. Claude J. KAUFFER. 1929. San Francisco. vol. London. Principii de Drept Criminal. Enrico. Rémi. Bucureşti. Perspectives mis en œuvre par e Pierre Faideau. cu ilustr. Nicole BORIE. Ungaria. Umb. p.. Fanchette LEFÉBURE. M. Vol. Chestor de poliţie. Universitatea din Pecs. Charlotte DUQUEYT. Enríco. inspector general al Poliţiei Române. 1472. FERRIS. Robert E. Pe 1467. MarieThérèse PRÉNAT. 2 édition revue. vol. Cu o prefaţă a autorului specială pentru România. cu portrete. 2 vol. Denise de CASTILLA. Traducere de Petre Ionescu-Muscel.. 2-4 1466. II. Janine MONNOT. Gersbach. 1940. Germaine TRUPPIER. Rătescu. Editura Nemira. Micheline DELAMAIN. Polizeiliches Alltagshandeln (Acţiunea poliţienească cotidiană) în „Kriminologische Forschung in den 80iger Jahren" (Cercetarea criminologică în anii ‘80). FAIDEAU Pierre. Berlin.L. Editura Revista Pozitivă Penală şi Penitenciară. Pratique. 184 p. Band 7). Thomas.I. Jacqueline BERTHELOT. Roger. Traducere de Lavinia Ionescu-Muscel şi Petre Ionescu-Muscel. Jhon. Actualitatea criminalisticii ca disciplină de studiu. Bucureşti. a) Delictul. Dr.F 1460. XIV + 305 p. Csaba. Traducere din limba franceză de Cezar Ionescu. BERLIR. I. (II). în Investigarea criminalistică a locului faptei. univ. 2003. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Criminal Behaviour: copertă: La graphologie Histoire. Particularităţi ale cercetării furturilor din auto. XXII + 185 p. Suzanne BRESARD. 35 p. b) Delincventul. 1468. 1471. Serviciul secret chinez. Jacqueline PEUGEOT. Bibliographie p. constatarea tehnico-ştiinţifică a sistemelor de închidere-asigurare.. 1470. Polizei und Technik. Camelia. I şi II. Bucureşti. vol.. Editura Revista Pozitivă Penală. FELTES. Aspecte legate de A Psychological Analysis. 6 rue Émile – Dubois 75014 Paris. cu portrete. FALCAN. 463 [464]p. FELDHAUS. Del Devo. 2003. Phillip. Criminalistica din Poliţia Română la început de mileniu. 411 p. Rosine de GOURSAC. În colaborare cu dl. în Criminalistica. FERRI. M. a) Partea filosofică. Şcoala positivă de drept penal. 1967. FARBER. Bucureşti. 344 p. Wiley. 1998. Martine FREUDIGER. 1463. Identical Twins Raised Apart: A Realalysis. Claude BOURREILLE. p. Basic Books. (Die Polizei in Einzeldarstellungen. 524-526. 459-462. I.

în Criminalistica. expert judiciar. 9-12. 1483. anul V. p. Ing. expert judiciar. Reconstituirea accidentelor: motorete. 3. anul IV. Certitudinea probelor criminalistice şi corelarea lor în accidentele de trafic rutier. mai 2004. 4. [1936]. p. 1480. noiembrie 2002. Ing. 2. FIERBINŢEANU. Ion P. 26-27. Reconstituirea 1488. ale accidentelor de circulaţie rutieră cu ajutorul programelor de calculator. 119-124. 260-278. 2004. Editura Luceafărul. 3. Mircea. nr. FIERBINŢEANU. nr. Bucureşti. FIERBINŢEANU. expert 1476. 2. Mircea. Bucureşti. 1484. . FIERBINŢEANU. anul 11. anul IV. scutere.Revista filateliştilor din Republica Socialistă România . FILIPESCU [Ioan]. în Criminalistica. Expertiza accidentelor rutiere prin metodele retrospectivă şi introspectivă. ianuarie 2003. FIERBINŢEANU. Reconstituirea accidentelor rutiere de circulaţie prin metodele retrospectivă şi introspectivă. 365-374. Mircea. 17-18. 5. p. 188-198. FILIPESCU. FIERBINŢEANU. 2005. Mircea. iulie.1474. 16. motociclete şi autoturisme. 1965.din 1990. aprilie 2006. 10-14. Ing. 11-12. FIERBINŢEANU. 44-45. Reconstituirea . FIERBINŢEANU. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Buletin documentar editat de Corpul Experţilor Tehnici din România. ing. anul VIII. Mircea. expert auto judiciar. în Criminalistica. în Criminalistica.. 1-4. 644 [646] p. 642-644. Bucureşti. expert auto judiciar. 22-23. iulie 2003. expert ing. 8 p. în Expertiza Tehnică 26. nr. 4. 2006. Buletin documentar editat de Corpul Experţilor Tehnici din România. Revista Federaţiei Filatelice Române. În domeniul expertizei criminalistice nu există dreptul de ultimă opinie. anul V.. anul V. 2-14. p.Momentul apariţiei stării de pericol în accidentele rutiere. 1490. 1477. Calcularea lipsei de folosinţă a autovehiculelor în cazul de culpă exclusivă.. FIERBINŢEANU. expert judiciar. 1489. 1478.. anul VII. Mircea. expert Mircea. p. nr. anul VI. Despre modul de cercetare a accidentelor vehicul-pieton. 4. 1479. 2006. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. în Criminalistica. p. Ing. plăşilor şi atribuţiile poliţieneşti pretorului. mai 2002. [Bucureşti]. Bibliografie generală la p. expert judiciar. Bucureşti. 2003. FILATELIA 1482. FIERBINŢEANU. martie 2003. Expert judiciar tehnică auto judiciară şi criminalistică. 1486. FIERBINŢEANU. p. septembrie 2005. Problematica expertizei autocriminalistice. Dinamica producerii accidentului rutier în cazul copiilor (intimitate şi specificitate). tehnic auto judiciar. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. noiembrie 2003.. Rezolvarea accidentelor autovehiculbiciclist. Ing. nr. Dreptul familiei. Mircea. 3. Mircea. FIERBINŢEANU. anul IV. Mircea. Ing. Mircea. în Criminalistica. Evoluţia metodelor de reconstituire a accidentelor de trafic rutier. FIERBINŢEANU. FIERBINŢEANU. p.. nr. Ing. nr. p. în Criminalistica. nr. Mircea. Ing. 35-36. Bucureşti. 100 1491. nr. Ing. FIERBINŢEANU. p. martie 1996. Poliţia pe teritoriul 1492. Expert judiciar. Determinarea vitezei în urma coliziunii autovehicul-pieton. în Criminalistica. Posibilităţi de evitare a producerii accidentelor de circulaţie rutieră. 6. în Criminalistica. p. p. Mircea. nr. Mircea. FIERBINŢEANU. 1481. 1475. anul 4. Editura Didactică şi Pedagogică. 2002. Ing. 1485. nr. judiciar. judiciar. în Expertiza Tehnică 83. Editura Bibliotheca Târgovişte. p. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Mircea. 305 p. p. Expert judiciar ing. 1. p. 1487. Mircea.

Bucovina. Ministerul de Interne. 1909. GOCĂ. 32 p. 1978. Moscova. 1994. coordonator Rolf Rainer Jaeger. FINK. M[ihai]. II. 300 p. nr. John. ediţie revăzută şi adăugită. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Traducere de Radu Constantinescu. Psihopatologia victimizării. Povestite de Nicolae Fleva. Jurisprudenţa. Scotland Yard. 17 p. 1505. Arhid. FILIPOV. Polirom.Gherei. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. (Extras din Epoca). Editura Didactică şi Pedagogică. Examinarea cojilor de bâtă a contribuit decisiv la soluţionarea unei crime. 1979. FILIPESCU. FIRICEL. Gerhard. FLEVA. I[on]. RIŞCUŢIA. University of Pensylvania Press. Note [bibliografice] la p. Revista Literară). Bucureşti. Bucureşti. în Tratat practic de criminalistică. Essen. II. 254 p. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Misterele Biological Theories in the United States. FLACH.. Persoana juridică în dreptul internaţional privat. O descriere fenomenologică a stării de victimizare ca suport în înţelegerea dezvoltării psihopatologice (cronice) ce urmează agresiunii fizice. 385 p. 352 p. Studiu. Introducere în ştiinţele comunicării. 1504. Rolf. 1507. vol. Încercare de istorie (Protecţia martorilor).1493. Cantemir. JAEGER. I. MILLER. FLEACĂ. Filipov. vol. Ion R. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Vestita escrocherie cu Apa de aur. Ioan. FILIPESCU. 34 p. p. 1938. Poliţieĭ Capitaleĭ. vol. vol. 1887. 257-285. Observation und Nachteile (Observare transfrontalieră şi dezavantaje). ediţie revăzută şi adăugită. nr. Institutul de arte grafice. BORZA.. LĂZUREANU. 1496. 1968. Tipărit cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Editura Schmidt Römhild. 2003. Traducere din limba engleză de Monica Mitarcă. Penguin Books. 1495. FILSTICH. Ioan. dr. vol. C. 472 p. 1497. FLACH. Editura Academiei Române. Zodiacul Sion Gherei şi Andronic. The Causes of crime: Crişan Mucenic. Partea generală. 464 p. 1502. Arthur E. 1503. Silvia. Scandaloasa afacere Andronic. FLEVA. p. Conflictul de legi. Berlin. 572 p. 43-46. 301 [-304] p. FLOCA. 80-88. 1 (24). Condiţia juridică a străinului. 1498. an XI. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. Subcomisar de poliţie. f. 1499. 1990. Schmidt Römhild. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Ocupaţia rusească şi Regulamentul organic. Drept internaţional privat. în Buletin de psihiatrie integrativă. Manual. Expertiza reconstituirii fizionomiei după urmele dinţilor. I. Bucureşti. Ilie. FLEMING. X. în Criminalistica.G.. vol. II. Conflictul de jurisdicţie. 1991. Ştiinţe criminalistice. H. Drept internaţional privat. Phialdelphia. anul VIII. Misterele poliţiei Capitalei sub Kneazul Dimitrie Moruzi. Grenzüberschreitende 1494. Lübeck. Bucureşti. 1. FILITTI. 1500.. II. C. London.G. Lübeck. 1508. 2005. 101 canonic ortodox. R. Iaşi. Principatele române de la 1828 la 1834. (Bucureşti. Ştiinţe criminalistice. 2002. introductiv. Berlin. Johann.Moruzi (Extras din Naţiunea) Comorriştii în Bucureşti. românească / Tentamen Historiae Vallachicae. Nicolae (1840-1914). 1506.) Pătru. Bucureşti. ediţia textului şi note [de] Adolf Armbruster. legislaţie şi administraţie bisericească. 2000. FISKE. (r).a. prof. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Zeugenschutz Sub redacţia profesorului universitar A. . Essen. p. Nicolae. 2 vol. Col. A. JACOTĂ. 171-178. februarie 2006. 38 p. Drept 1501. Criminalistica. 2002. FIRU. Bucureşti (Tip.

în Comunicări ştiinţifice la al 7lea Simpozion naţional de Criminalistică. 1936. Editura Ştiinţifică. Albert. Marin. 1523.G. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Şase zile care au zguduit România – Ministerul de Interne în decembrie 1989 – Pledoarie pentru istorie (vol.2. Mircea. cu fig. Memoria historica do serviço de identificacâo no Rion Grande do Sul. 1967. Ion Sorin. în Criminalistica. iulie 2000. 1520. 8e année. Editura Militară. Bucureşti. Ediţie îngrijită. FLORESCU. Popescu. 2002. FLOCON. Bibliografie la p. cu figuri (Orizonturi) 1524. anul II. 102 Editura Ştiinţifică. LĂPĂDUŞI. Editura Ştiinţifică. Bucureşti. p. Mircea. Sufletul nu mai este o Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Timişoara. 1516. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. 1966. 1965. 80 p. General de brigadă. 1510.. II). Noqueira. Rezumat în limbile engleză şi franceză. Mihai. FLORU. Editura Universal Pan. în Criminalistica. Veghea şi somnul.. Bogdan. Ivanciu. în R.1509. Expert criminalist. Probleme legate de interpretarea rezultatelor genotizării probelor biologice ridicate de la faţa locului. Vasile. I). Editura Ştiinţifică. p. nr. dr. adjunct al şefului Institutului de Criminalistică al I. judiciar. Examinarea. prefaţată şi note de Nicolae Gogoneaţă şi Ioan C. Gheorghe. 290-315. Robert. no. 1967. Armata secolului XXI.7. FLORESCU. LAZĂR. anthropometric.D. 698 p. CONSTANTIN.N. Bucureşti. Bucureşti. 1525. şi portrete. 230 – 254. Bucureşti. Bucureşti. demonstraţia şi ilustrarea în cazul semnăturilor copiate după un model comun. 496 p. FLORES. expert 1511. Cu o postfaţă de Barbu Theodorescu. anul I. BODREA. 1515. 1976. N. Vladimir. FLORIAN. Psihologia atenţiei. Tipuri şi temperamente. anul VI. Traducere din limba engleză de Radu Berceanu. 104 p. FLORU. Dumitru Andreiu Petre. Judecător – preşedinte de secţie Tribunalul Dâmboviţa. adjunct al directorului Institutului de Criminalistică din I. în Revista Criminalistica. CONSTANTIN. FLORU. Universul cărţilor.. Călăuza juristului. poliţie.. Colonel. 2003. 1517. Vladimir. Identificarea probei biologice prin comparare în bazele de date A. Mesajul simţurilor. p. Ion Sorin. 1903. FLORU. 24-25. Ion. Logică generală. 1518. Vasile. Dr. Comisar-şef de 1512. Bucureşti.C. Bucureşti. Marin. p. LAZĂR. 34-35.P. Ediţia 2. ALEXANDRESCU. Adrian. FLOREA. Ion. Editura Antet. Forţele de elită.. Studiu istoric de la origini până la sfârşitul secolului al XVIII-lea. Cazuri şi acţiuni în justiţie. Coordonator Academician prof. 12-14. 326 [-328] p. 1996. 4. Anul nou se naşte în sânge! – continuare a volumului „Şase zile care au zguduit România” – Ministerul de Interne în decembrie ’89 (vol. Identitatea din taină. Logică şi epistemologie.I. Colonel. mai 1999. Robert. martie 2004. 1998. Cluj-Napoca. (Colecţia „Mari descoperiri“). Editura Alma Mater. 1513. 1522.. grafică şi portret. Identificarea autorilor şi probarea vinovăţiei prin expertize chimice. 1995. Dr. punct de vedere Bucuresci. 1519. Ion Sorin. 2. Avocat dr. 405-411. 91 p. 1521. LĂPĂDUŞI.G. FLORU. 1514. 1964. cu fig.P. nr. BĂLAŞA. FLORESCU. 307 p. R[obert]. Baroul Bucureşti. Bibliografie la p. Editura All Veck. (Enciclopedia de buzunar. ALEXANDRESCU. Gheorghe. 312 p. Const. Judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 217-235. STERIADE. p. † Tudor R. cu fig. FLORESCU. FLORESCU. Editura Ştiinţifică. 128 p. Robert. . FLOCA. Robert. FLOREA. FLORESCU. Gabriel. 2004.R. nr. Biologie). 240 p.

Was wissen wir über die Moldaumarken? Deutsche BfmZtg. Control ştiinţific al traducerii Marius Ioan. membres de la Société de Graphologie. 1541. . Isabela. cu fig. Ancien Président Du Groupement des Graphologues Professionnels. Ştiinţe criminalistice. [Bucureşti]. 1530. Essen. Prefaţă de Prof. 1531. 3/2 Editura Germană a Ştiinţelor. Armin. 93 p. Boulevard Saint-Germain. Editura 1536. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Bucureşti. Bucureşti. 1984. vol. 1535. FLORU. 183 p. Introducere în psiho- M. Bucureşti. 4 (27). Bibliografie la p. S. 1972. X. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Berlin. 1997. Vasile Pavelcu. Heinrich. 480 p. + 16 ilustr. und kriminalistisches Experiment (Reconstituirea criminalistică şi experimentul criminalistic). Saint-Morand. Avec la colaboration de Lucile Chatinière. FLORU. FLORU. Directeur de L’École de 1537. Brian (coordonator). 206. doc. 60 p. Michel. an XI. R[obert]. (Caleidoscop. FOSS. G.1526. 1973. Traducere din limba franceză şi note de Bogdan Ghiu. Michel. 1538. Mircea Păduleanu. Robert. (Orizonturi. Essen. firului de păr). Graphologie. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. ediţie revăzută şi adăugită. R. Ancien Président de L’Académie des Sciences Morale set Politiques. (Consiliul pentru răspândirea cunoştinţelor cultural-ştiinţifice). Aspecte ale dinamicii prevalenţei deliriumului tremens. 1533. 448 p. Directeur de L’École D’Anthropologie. 68). 2002. Ştiinţe criminalistice. în: Sozialistische Kriminalistik (Criminalistica socialistă). 38). Editura Ştiinţifică. Kriminalistische Rekonstruktion 1527. 200 p. vol. Préface de Louis Marin. 104 p. Lübeck. Schmidt Römhild. foto. Quality Manual. Orizonturi noi în psihologie. Einführung in die Kriminalistik (Introducere în criminalistică). Pierre. Hugo Krotzsch. 106. 172-181. Nr. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 1959. 2002. cu fig. FLORU. Rezumat în limba franceză. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Schmidt Römhild. Timişoara. Impulsul curiozităţii. 1968. 204-216. Traducere din limba franceză de Beatrice Stanciu şi Alexandru Onete. Brésard. FORKER. Professeur a L’École D’Anthropologie. 1540. Avec 95 figures. 179 p. Iaşi. 1974. Robert. 2005. Berlin. FOUCAULT. 11/12. 1976. OLARIU. FORDON. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 300 [304] p. (Colecţia „Psyche“). nr. Robert. fiziologie. Payot. H. 1539. 2002. FOOS. Somnul şi visele. Berlin. London. Editura Enciclopedică Română. Bucureşti. Editura Ceres. p. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. (Orizonturi. ediţie revăzută şi adăugită. Paris. II. Haarspuren (Urme ale Enciclopedică Română. Karlheinz. La Graphologie dans la vie moderne suivi de l’orientation professionnelle par la Graphologie. Îngrijită de Aurel Dicu. Prefaţă de Sorin Antohi. II. Stressul psihic. 1529. Bucureşti. Dialog asupra atenţiei. 208 p. Editura Humanitas. vol. În româneşte de dr. vol. Lübeck. Editura Enciclopedică Română. E. Leipzig 1899. Robert. în Buletin de psihiatrie integrativă. De Rougemont – graphologues. FORENSIC SCIENCE. Bucureşti. Editura de Vest. A. cu ilustr. FOIX. 1534. FRAENKEL. FOUCAULT. 530 p. Istoria sexualităţii. 18). TRĂISTARU. Naşterea închisorii. Editura Ştiinţifică. p. membre de L’Institut. 187 p. 1971. FORKER. dr. 1528. 103 pedepsi. Robert. Atenţia. A supraveghea şi a Alina. FLORU. FLORU. CORNUŢIU. 1971. 1532. (Enciclopedie de buzunar). 8 p. 1995.

29 fig. Bucureşti. 303 p. 1561. 131-135. hoţi. Gheorghe. Bucureşti. p. PĂŞESCU. 342 p. 198-200.. Constantin. Les constantes dans l’écriture appuyée. Expertiza testamentară. 1548. [2000] 88 p. 442 p. caiet 1+2/1999. A. Gheorghe. 1545. Zamfirescu. Conclu- zia raportului de expertiză criminalistică. în R. Expertiza criminalistică a scrisurilor dezorganizate. FRĂŢILĂ. 91 [96] p. FRĂŢILĂ. 1546. MĂRCULESCU. anul III. escroci şi falsificatori. Editura Colosseum. Bucureşti. Constantin. Adrian. FRĂŢILĂ. FRÉCON. 2000. Gheorghe. Scrisul. Adrian. Gh. 71 p. 2002. 317 p. Sigmund. RADU. VASILESCU. FRĂŢILĂ. 1550.C. II. FRĂŢILĂ. Gheorghe.. Andreea Diana. Opere. 24-25.1542. 126 p. Gh. 1995. P. 1995. 1553. Gh. 1557. PĂŞESCU. vârstă. Cum să ne ferim de 1560. 14 fig. 2003. Editura Naţional. FRĂŢILĂ. Traducere din limba germană de Rodica Matei. Traducere din limba engleză de Dan Şerban Sava. Eseuri de psihanaliză aplicată.. Bucureşti. 1558. oglinda perso- VASILESCU. Bucureşti. 35 fig. 1997. M. în R. nalităţii. Profilo di un terrorista. Pio. Andreea Dana. 1986.D. Editura Continent XXI. Bucureşti. 172 p. 290292. Koinè Nuove Edizioni. FRĂŢILĂ. Editura Tehnică.C. Scrisul persoanelor în VASILESCU. no. Persifor. MIREA. vol. Adrian. 2 Anexe. Bucureşti: Opere. 171-172. Automobile: cunoaştere. FRĂŢILĂ. 651-657. Augus. Adrian. FRAZER. 70-74. Roma. FRĂŢILĂ. Bucureşti. 2000. 168 p.. Bucureşti. Constantin. Andreea Diana.. 4. p. FRĂŢILĂ. cu 11 fig. VASILESCU. Bucureşti. 47 fig. A. I. Zamfirescu. Editura Oscar Print. . Ministerul Justiţiei. FRĂŢILĂ. 2002. Bucureşti. FRĂŢILĂ. Expertiza criminalistică a cifrelor. PĂŞESCU. 1559. Adrian. 9e année. 23 fig. p. Originile. 49 fig. Bibliografie la p. 1937.. migraţia şi prezenţa lor în Europa. FRĂŢILĂ. Expertiza grafică şi raţionamentul prin analogie. 15 vol. 1999. 1997. Zur Geschichte der Maschinenschriftuntersuchung. Adrian. Editura Didactică şi Pedagogică. FREUD. Editura Ştiinţifică & Tehnică. 1562. 1544. 110 p. FRĂŢILĂ. 1563. Ruxandra Hosu. Editura Colosseum. Bucureşti. Criminalistica şi grafologia. PĂŞESCU. 1549.. FRENSEL. p. no. 300 p. 2001. p. Paris. Expertiza criminalistică a semnăturii. FRANÇOIS.9. Ţiganii. 1554. iulie 2001. 1556. 2003. 2006. Bucureşti. Mannheimer Hefte für Schriftvergleichung (Despre istoria cercetării urmelor lăsate de maşina de scris. Editura Trei. vol. 124 p.. Empreinte de morsure sadique dans la verge. p. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Bucureşti. Editura Continent XXI. 1979. FRĂŢILĂ. în 20 de ani de expertiză criminalistică. 104 de Vasile Dem. Des faux en ècriture. 1547. şi ilustr. Adrian. FRATTASIO. Editura Humanitas. RADU. Adrian. FRĂŢILĂ.4. Antonio. FRASER. Editura Continent XXI. în Criminalistica. Sistemele de frânare ale autovehiculelor. Opere. Concluzia raportului de expertiză criminalistică. 1551. Bibliografie la p.I. Guillaumin. Colecţie coordonată 1552. 1899. 1998. Nevroza la copil. Bucureşti. Adrian. 4e année. Editura Global Lex. Traducere din limba germană şi note introductive de Vasile Dem. Caiete din Mannheimer privind compararea scrisului). 95 p. 1555. 1543. 2001..I.. Editura Tehnică. 1932. întreţinere şi reparaţii.. Adrian. SAMOILĂ. St. nr. Tablă de materii şi în limba engleză. Adrian. 2-7. cu 107 fig. Adrian. Reconstituirea judiciară. cu 141 fig. Posibilitatea imitării perfecte a semnăturii.

Opere.. Editura Schmidt Römhild. 366 p. vol. greşeala de vorbire. p. Zamfirescu. psihoză. M. Opere. simptom. John. VIII. VI. Traducere din limba germană de Daniela Ştefănescu. 2004. Şt. Inhibiţie. note introductive şi coordonarea terminologică Roxana Melnicu. Roxana Melnicu. Cynthia. IV. George Purdea. 234 [240] p. Comicul şi umorul. angoasă. Humanitas. Ex.. Essen. Traducere din limba germană de Roxana Melnicu. Vasile Dem. Traducere din limba germană de Maria şi Ion Nastasia. Vasile Dem. Opere. IX. revederea traducerii Vasile Dem. D. 1975. Opere. Următoarea apariţie: XV. zamfirescu.. I. 306 p. Vasile Dem. Viitorul nostru postuman. Edwin. 287 p. revederea traducerii Vasile Dem. Zamfirescu. 191-194. Lübeck. Zamfirescu. X. FUCHS. Carol. Zamfirescu. Traducere din limba germană de Gilbert Lepădatu. 318 p. 273-281. p. V. Zamfirescu. . CIAFALON. Coordonator Rolf Rainer Jaeger. Zamfirescu. vol. vol. Prefaţă de Vasile Dem.. BOTEZ. vol. 2002. Bernd.. Silviu Dragomir. Cuvânt înainte de Vasile Dem. George Purdea. Studii despre sexualitate. FULGA. Traducere din limba germană de Roxana Melnicu. Revizuirea traducerii de Vasile Dem. Traducere din limba germană de Roxana Melnicu. XII. perversiune. FUKUYAMA. Traducere din limba engleză de Ruxandra Merghişescu Radu.. vol. Opere. Vis şi telepatie. 3. vol. Dinamica patternurilor violului heterosexual în Galaţi între 1996-2003. superstiţie şi eroare). vol. 96-98. Studii despre isterie. 2004. Titlul original: The Practical Psychic. Zamfirescu. vol.. Tehnica psihanalizei. Zamfirescu. CĂRARE. Opere. FRIEDL Otto W. ISTRATE. Reiner Wilhelm. Opere. Traducere din limba germană şi note introductive de Roxana Melnicu. septembrie 2004. Zamfirescu.. Bucureşti. 2001. Opere. Psihologia inconştientului. Editura 1566. FULGA. Opere. I. 258 p. 1564. Traducere din limba germană şi note introductive de Rodica Matei. Polizeiliche Verbechensbekämpfung – kriminalpolitische und strategische Ebene (Combatere poliţienească a infracţiunii. Ponto. Opere. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. FRUNZĂ. vol. 408 [414] p. 465-481. Ştiinţe criminalistice. Georgeta Mitrea. FRIEDMANN. 1999. 2006. 627 p. XIII. 489 p. 2002. Traducere din limba germană de Daniela Ştefănescu. FRIENDLANDER. vol. 1567. 2005. rutiere. Traducere din limba germană de Daniela Ştefănescu şi Herta Spuhn. Bucureşti. Analiza retrospectivă a omuciderilor în judeţul Galaţi în perioada 1571. Ediţie revăzută şi adăugită. 356 [360] p. 2005.. Zamfirescu. II. Francis. Folosirea practică a capacităţilor paranormale. Niveluri de politică judiciară şi strategică). 264 p. 2001. Studii despre societate şi religie. XIV. MÜLLER.. XI. Compendiu de psihanaliză. III.221 p. vol. PEARSON. 2000. vol. I. Constanţa. Nevroză. Psihiatrie. 58 p. note introductive şi coordonare terminologică Vasile Dem. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Wien. 2003. volum 12. 1565. 2002. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Opere. PERJU-DUMBRAVA. nr. 456 p. Opere. Traducere din limba germană de Roxana Melnicu. 272 p. Berlin. Bibliografie la p. 2004 1569. revederea traducerii Vasile Dem. 662 p. 2000. vol. Traducere din limba germană de Ondine Dăscăliţa. Prefaţă de Vasile Dem. verificarea traducerii şi coordonarea terminologică Roxana Melnicu. 105 apucarea greşită a unui obiect. Bibliografie la p. 1570. Psihologia circulaţiei 1568. (Despre uitare. Interpretarea viselor. Introducere în psihanaliză. Teora.. Vasile. 2000. Editura Ştiinţifică. VII. Psihopatologia vieţii cotidiene. Consecinţele revoluţiei biotehnologice. 114 [120] p. Rumänen-Machwerke în Die Postmarke Mai/Juni 1947. Corneliu Irimia. S.

U. Boorberg. Stuttgart. HOMTHAL. martie 2006. Marea ruptură. 1990. Alecu. FÜLLGRABE. 411 p. PLOCH.. Traducere din limba engleză de Liana V. L’écriture et les dessins dans les maladies nerveuses et mentales. Masson. Roques.. Bucureşti. nr. p. 106 . C. J. FUKUYAMA. H.2000-2004. Paris. Editura R. 1. Natura umană şi refacerea ordinii sociale.. 1572. în Revista Română de medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. ST. TRUM. 2002. 1574. Editura Humanitas. volumul XIV. 1573. 1905. Francis. MEIER-WELSER. Polizeipsychologien (Psihologie poliţienească). FURSAR de. 61-64.

Emile. p. univ. 1587.. Editura Tehnică. GALEŞ. Personal identification. Bucureşti. Gheorghe. Cluj-Napoca. Marcel. NECHIFOR. Craiova. preface de M. ing. Studiu de caz în post-cură. 4 (27). 269 p. 1589. Iaşi. ing. drd. + 16 pl. 1585.5. Les incendies de forêts. Emile. GANDILHON. GABORIAU. Bucureşti. Dr. Traducere din limba franceză de Rodica Chiriacescu. 2005. Traducere din limba franceză de Vlad Muşatescu. avec 172 figures dans le texte. Fingers-prints directories. Teză pentru licenţă susţinută de Constantin C. vol. Virginia. Strategii Traducere din limba franceză de Vlad Muşatescu. 1992. London. 1991. GAIGINSCHI. Universidat de Alcalá. (Facultatea de Drept din Bucureşti). La dactyloscopie et e les sceaux. 233 p. 1588. GABORIAU.C. în Buletin de psihiatrie integrativă. 1993. dr. Afacerea Lerouge. Sentinţa a fost anulată. Constantin. GALERA. II. Drd. 1975. Gónzales José Luis.. 1932. GABORIAU. Chimia supramoleculară – instrument analitic în chimia judiciară. 287-292.I. 377 p. Iulian. Departamento de Zoologia y Antropologia Fisica. 292 p. Radu. fals. p. 18921893. Bibliografie la p. Emile. Les lois qui les punissent ou les préviennent. Asist. Chirurgie esthétique 1582. Traducere din limba franceză de Hertha Perez şi Doina Florea Ciornei. no.. Editura Junimea. N. Bucureşti. Doid & Cie Éditeurs. Emilie. 1577. 494 p. 2 vol. Emile. Despre F[rancis]. 168-176. 2002. Finger-prints + Supplementary chapter. GABORIAU. 264 p. GABORIAU.. Bouchet. dr. nasale. 1899.G 1575. Mimii Eugen. 285 p. GABORIAU. nr. GALTIER. Editura Ministerului de Interne. 351 p. 2003. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 592 p. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. GALAN. Paris. XVI + 216 p. 1591. 1593. GALTON. 1580. Inst. GABORIAU. 3e année. Cristina. London. Emile. p. 1986. Bucureşti. vol. F[rancis]. Afacerea Boiscoran. GALLOIS. ing. 1584. Bucureşti. René. X. Facultatea de Chimie. + 17 pl. 1992. I. vol. Bucureşti. Editura Porto Franco. Traducere din limba franceză de Hertha Perez şi Doina Florea Ciornei. 328-372. Politehnica Bucureşti. GACEA. 1578.. 760-762.10. 2006. Editura Porus. Prof. Leurs dévastations et leurs causes. NECHIFOR. Afacerea Lerouge. 1950. Editura Lucman SRL. Otrava geloziei. Macmillan. Editura Univers. 1579. Cu ştreangul de gât. 1931. Carmen. Traducere din limba franceză de Rodica Chiriacescu. Traducere din limba franceză de Vlad Muşatescu. 78 p. 1888.. J. Domnul Lecog. GALTON. Investigarea criminalistică a accidentului de trafic rutier. Asist. 1895. ŞERBAN. Expertiza tehnică a accidentelor rutiere. Bibliografia la sfârşitul fiecărui capitol. 1980. FILIP. an XI. 4 année. 494 p..C. în R. no. ing. cu tabele. 18 p. terapeutice în alcoolism. Emile. dr. C.I. 1592. Méthodes d’évaluation de leurs dommages. Sección de Antropologia. GALTON. Bucurescĭ (Imprimeria Statului). p. Comisaría General de Policía Cientifica. 1581. 1576. în R. Bogdan. GAFTANGIOGLU. Prof. 1583. Roy. 1590. 222-232. G. Bucureşti. Dezvoltarea identificării criminalistice prin colaborarea dintre Universitatea din Alcala şi Agenţia Generală a Poliţiei Ştiinţifice spaniole. London. VLAD. Institutul de Criminalistică Bucureşti. prefaţă de Hertha Perez. Editura Tribuna. .. Ediţie prescurtată. F[rancis]. Ovidiu. Iaşi. 2006. 1586. 161-167. Caftangioglu. Galaţi. ing. p.

Ministerul de Interne. Drd. 462 p. Elena. 1607. Istruzioni per il segnalmento 1612. 1934. GARBON. Dalloz. XIII + 420 p. GASSIN. p. globale. 1609. Steluţa. 1603. 1910. Profesor. Profesor. Noile orizonturi juridice şi globalizarea. 216 p. Dalloz. de Jean. ianuarie 2004.17-18. Studii de caz. GÂDEA. 1 – Brigada I. 1608. Prévention et repression du vagabondage des mineurs de 18 ans. ABC de police scientifique. IFTENIE. Préface de Jacques Bourret.P. 36 p. 2005. J. 1606. GASTI. 1596. Piatra-Neamţ. GARCIA-RODRIQUEZ.. Constantin. GAROFALO. Criminologie. p. 1914. Facultatea de Marketing şi Comerţ Exterior Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti). Editura Iri. 163. Seminarizare. Les faux en écriture: textes dactylographiés et textes manuscrites. Les incendies et les explosions. Raffaele. Bibliografie la p. Prof. noiembrie 2004. nr. nr. Note de curs. 5e édition. I. Vasile. Uniunea Europeană. 164 p. Florin. Portretul robot prin identificarea facială. Bibliographie Générale 705-710 p. 235-239 (Facultatea de Drept şi Relaţii Internaţionale. 1598. în Criminalistica. e în R. 1605. 304 p.. p.R.G. GAYET. Lector univ. no.. Manuel de police scientifique. Les expertises d’armes. p. Prof. Leonard. iulie 2004. Nathan. Paris. 18-20.C. Dactiloscopia 1 Direcţia Generală de Combatere a Crimei Organizate şi Antidrog 108 . GAYET. Traducere din limba engleză de Marius Conceatu. Entomologia ca ştiinţă a Criminalisticii. R. Conf. Copilul meu. Felix Alcan. 36-38.C. Program finanţat prin Pahre (Tu şi copilul tău). Universitatea „Nicolae Titulescu” Bucureşti. Metodele de descoperire şi limitele lor. Valentin. La criminologie. Paris. Ouvrage traduit d l’italien…. Jean. Erori filatelice 1922-2000. GASIÉR. Étude Constantin. Roma. Antidrog. 1998.O. R. Schimbarea ordinii Sergiu-Marian. 6. 239 p. XV. Précis 1601. IONESCU. Payot. nr. 2000. Maria. Felix Alcan. anul III. GAVRILIU. GREJDINOIU.C. 5. LĂPĂDUŞI. GAROFALO. José Antonio.A. 1604. Little. Paris. Procuror criminalist. GAVADIA. D. [Editura] Cetatea Doamnei. anul VI. Îndrumar pentru aplicaţii de management. Traducere din limba spaniolă. 2003[pàr] Raymond Gassin Professeur honoraire à la Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Aix-en-Provence. 1. Mic tratat sofistică. Criminologie. drogurile şi eu. Braum. 1888. dactiloscopico. 1988. Constantin. 1973. anul VI.I. Les traces. Paris. 1600. 2002. XV + 479 p.. 1611. Boston.1594. în Criminalistica. văzută de marii lideri ai lumii. Avec 23 figures. – regina identificărilor. 1602. 200245. în Criminalistica. Cinquième édition…. anul VI. 38-39. sur la nature du crime et la théorie de la pénalité. Editura Antet. Tot ceea ce trebuie să ştie părinţii şi educatorii despre educaţie şi prevenirea consumului de droguri în rândul adolescenţilor. Abuzul de semnătură “Blanc-seing”. GARDELS. 1961. 1905. 1595. GÂDEA. Bibliografie la p. Les fausses mounaies. 1996. Criminologie. 740 p. GÂF-DEAC. 4. Paris. Raymond. nr. univ. La criminologie. (Bibliothéque Scientifique). GAROFALO. Bucureşti.G.4. 1597. GÂF-DEAC. septembrie 2001. în Criminalistica. Ioan. Editura Infomin. GĂBUREAC. 6 année. p. Raymond. GÂDEA. cu ilustr. noiembrie 2002. G. (Universitatea Spiru Haret). Prix Beumont-Tocqueville de l’Association internationale des criminologues de langue française. Editura Fundaţiei România de Mâine. dr. 196 p. Payot. 1610. 1599.

coordonator Rolf Rainer Jaeger. Editura Academiei Republicii Socialiste România. Berlin. 785 p. Cartea şi bibliotecile. vol.S. Practical Homicide 1630. 1628. Handbuch der (Manual de crimina- 1616. Elsevier. 1619. Paris. 2. 1986. Imprimeria Naţională. MOLDOVAN. pentru siguranţa circulaţiei. Ion. şi B. 1624. Bucureşti. Kriminalistik (Criminalistică). 1932. GOHR. Amsterdam. GEANTĂ. 1629. 400 p. GEORGESCU-TISTU. GEAMĂNU. GEERDS. Bucureşti. Lübeck. GENSSHEIMER. 1622.. MAY. 1626. Andreea. III. Studii şi cercetări XVIII). Bibliografia literară română. nr.1977. Mihaela. 1980. Bucureşti. 2005. nr. 358 p. Ştiinţe criminalistice. 1618. Editura Schmidt-Römhild pentru literatură poliţienească de specialitate. ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Dumitru Bălăeţ. Ministerul de Interne. Gânduri nemuritoare..1613. Police scientifique: le penal şi infracţiunile internaţionale. 2. 109 . Kriminalistik listică). DOBRILĂ. Mihaela. Principiile fundamentale ale dreptului internaţional contemporan. New-York.. Marcel MOLDOVAN. Lieutenant Commander (Retired) New Zork City Police Department. FBINA. 254 p. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 2/2004. Drept internaţional dossier. Bucureşti. p. 1621. Editura Albatros. public. and Forensic Techniques. Groß. 363 p. p. Grigore. Editura Didactică şi Pedagogică. contemporan. 1981. Ediţie îngrijită şi prefaţată de Nicolae Mareş. GEBERTH. Tactics. Lübeck. KOTOWSKI. RADU. Dreptul internaţional Friedrich.P. 350 p. II. în Tratat practic de criminalistică. M. Expertiza urmelor de vopsea. anul VIII. în Criminalistica. Sever. 1965. 501-515. Ion. p. 1988. Second edition. 1972. Expertiza urmelor de produse textile. 999 p. 161 p. Dreptul internaţional 1625. 46 p. 1614. N.B. Vernon J. de criminalistică şi de penologie nr. 2002. N. Aspecte din istoria dactiloscopiei. p. Echipa multidisciplinară de intervenţie în cazul accidentelor rutiere produse în Finlanda. Taylor & Francis (CRC series in practical aspects of criminal and forensic investigations). Procedures.. (Colecţia Cogito). Procedures and Forensic Techniques. III. indice de M. Vernon I. Editura Didactică Pedagogică. GEAMĂNU. Alexandru. DAN. 170-175. GEAMĂNU. 1977. Practical Homici de Investigation. GEAMĂNU. Editura Ştiinţifică. Studii de bibliologie.A. 47-48. DOBRILĂ. p. în Revista Română de Drept. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Sorin. 1972.. M. Fourth Edition. Editura Didactică şi Pedagogică. vol. 1980. Bucureşti. 404-422. Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului. Bucureşti. vol. Grigore. Tactics. Elektronische Informationsverarbeitung (Prelucrarea electronică a informaţiei). GEORGESCU-TISTU. Nqaire E. Traduit de l’americain par Paul Benita. Ministerul de Interne. Comisia Interministerială Metodica şi tehnica criminalistică şi aportul lor în activitatea de urmărire penală. Bucureşti. London. 1967. în Tratat practic de criminalistică. GEBERTH. + XX planşe (Academia Română. Grigore. Proverbe şi cugetări poloneze. drd. 37-41. Investigation. 1620. GEAMBAŞU. aprilie 2006. 1980. Nicolae. Editura Schmidt Römhild. Grigore.S. 1617. 599 p. Nicolaiza. în Revista de criminologie. Marcel. Essen. Comisar-şef de poliţie. GEORGESCU. Ediţie revăzută şi adăugită. GEERDS. 1623. GEAMBAŞU. GENGE. Tokyo. 2003. Éditions J’ai lu. 1615. 1627. Quand la science traque le crime. GÂFEI.

Ştiinţe criminalistice. profesor universitar interimar. „Angela Levinţa“. Prevenirea crimi- nalităţii prin mijloace criminalistice. ULIM. Doctor habilitat în 1635. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. 1998. Niculae. Locotenent-colonel. Tonträgerauswertung und Autorenerkennung (Recunoaşterea vocală. Ion. în Criminalistica. în Investigarea criminalistică a locului faptei. GHEORGHE. Niculae. în Criminalistica. Partea I. 1639. 1646. Essen. Bucureşti. Doctor habilitat în 1636. Constantin. Niculae. Mileniul III. p. Ioan. 1632. Doctor habilitat în Drept. 11-12. p. 1995. în Investigarea criminalistică a locului faptei. anul III. Diversitatea modalităţilor de valorificare a urmelor în criminalistică. 167 p. anul IV. 2004. GHEORGHE. probleme cercetare. Bucureşti. 1970. 15 p. Mileniul III. ŞPAN. Drept. Aspecte privind fotografia judiciară executată la locul faptei. profesor universitar 1 interimar. 252 p. 1640. Ploieşti. GHEORGHE. 1647. Chişinău. Berlin. ediţie revăzută şi adăugită. 2001. Gabriel. septembrie 2002. Miliana. Bibliografie selectivă la p.+40 planşe foto. profesor universitar Criminalitatea organizată: teoretice şi practice de Monografie în limba rusă. BALDAUF. Î. Editura Biblioteca Judeţeană „Nicolae Iorga“. Traducere din limba germană şi cuvânt înainte de Eugen Iarovici. Am fost acolo poliţie. GHEORGHIŢĂ. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. OANCEA. 270-281. Chişinău. 2002. 19-20. 71 p. GHEORGHE. Bibliografie la p. Bucureşti. GHEORGHE. Schmidt Römhild. 2001. Lübeck. GHEORGHE. 3. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Comisar-şef de poliţie. GHEORGHIŢĂ. 1643. 2003. Chişinău. GFROERE. Fotografia artistică. Sprechererkennung. 33-36. Ioan. Asistent univ. 1642. Aspecte practice specifice cercetării la faţa locului în cazul infracţiunilor comise cu violenţă. 1645. p. Niculae. Mihai. Mihai. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. + 242 ilustr. 142-154. p. 2004. Comisar-şef de 1634. 2001. 187-188. Florin. BOBIN. în Criminalistica. p. 2004. Bucureşti. nr. nr. 1974. poliţie. Aspecte criminalistice privind cercetarea infracţiunii de contrabandă. Lazăr Cârjan. profesor universitar interimar. Niculae. GHEORGHE. unde trebuia să fim (album al monumentelor Internelor). iulie 2001. Cultul Drept. 122 p. 580 p. Comisar-şef de 1633. 2003. zburătorului (Opiniile poetului despre lumea miturilor autohtone). GHEORGHIŢĂ. 152 p. Editura Ministerului de Interne. GHEORGHE. Constantin. 112-116. Niculae 1. GHEORGHE. univ. Materiale foto- Drept. Criminalistica. Mihai. Cuvânt înainte de conf. vol. 296 p. interimar. Bucureşti. Material ştiinţifico-didactic. Bucureşti. GHEORGHE. Niculae. GERN SHEIM. nr. Colonel. 144 p. în Criminalistica. Bucureşti. Antroponimie românească. 1648. 110 În text: Nicolae . 5. Bucureşti. p. 4. GHEORGHE. 192 p. sensibile. Mihai. Editura Meridiane. 1641. p. Doctor habilitat în 1638. Cercetarea criminalistică a infracţiunilor de vătămare corporală gravă. Tendinţe estetice 1839-1960. Constantin. Tactica cercetării la faţa locului. anul V. Editura Eminescu. Miniştrii de interne ai României (1862-2001). Remus.I. Helmut. Comisar-şef. Comisar de poliţie drd. 1637. evaluarea mijlocului de înregistrare audio şi recunoaşterea autorului). 474-482. OANCEA. 464-467. dr. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 2004. Miniştrii de interne în Parlamentul României. în Criminalistica. mai 2003. GHEORGHIŢĂ.1631. Introducere în criminalistică. 1644. ŞERBU. II. GHEORGHE.

GHEŢIE.. Istoria limbii române literare. Prof. Moldova.. martie 2005. 2 volume. 116269... A. Chişinău. CIOBANU. Pentru uzul lucrătorilor de poliţie. Logică generală. Gabriel. Ion. GHERGHEL. Tablă de materii şi în limba engleză.. Z. habilitat în drept (Chişinău). Premisele criminologiei moderne. Literatura juridică. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Cazul „Catacomba”. 2004. Mihail (coordonator). Bucureşti. 358 p. 2004. 208 p. 2. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. de 1659. univ. Diagnosticarea criminalistică – premisă a identificării criminalistice. dr. Ghid de expertize judiciare. Nicolae Biţu. martie 2005. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Noţiunea. 1653. CAZANGIU. al magistraţilor şi nu numai. Cu un cuvânt înainte de George Astaloş. 1990. psiholog. Ion. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Habilitat în drept. respectiv 288 p. (Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova. universitar Reguli de drept internaţional privind starea de pace şi starea de război. 185-189. Editura Academiei R. Ani-Maria. Reacţia societăţii româneşti faţă de criminalitate. p. L. A. 2005. 220 [-224] p. ZABOROT. Autori: Lazăr Cârjan. BREGA. Bucureşti. 1972. nr. dr.. 1978. [Bucureşti]. martie 2004. 1658. 2006.. cu fig. GHEORGHIU. GHEŢIE. Institutul Republican de Expertiză Judiciară şi Criminalistică). selecţie Lazăr Cârjan. Valoarea şi limitele probatorii ale metodei de măsurare a concentraţiei alcoolului etilic din aerul expirat (CeAE). în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. MAREŞ. Mihail. Ghid Vol. 1. p. D. Bucureşti. Bucureşti. CIOFU. în Criminalistica. 464 p. Conf. 188-194. Coordonator: Lazăr Cârjan.Tezele generale ale tacticii criminalistice. Ion. 2001. 1652.. nr. 218-220. STATIVCA. p. anul VI. Criminologia şi domeniul său de cercetare. Întemeierea criminologiei româneşti. nr. Profilul psihologic al tatălui incestuos. p. 1662. februarie 2006. 1660.. GHEORGHIŢĂ. Ion. I. Inspector principal de poliţie. 1649. Insp. Ani-Maria. Braşov. Prof. 233-239. V.2. Aspecte psihologice şi psihofiziologice. SANDU. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.. 1663. 17-18. T. 121 p. profesor universitar interimar. Sugestie şi sugestibilitate. 56-64. inspector de poliţie. GHEORGHIU-BRĂDET. 8-9.S.R. Editura Militară. Editura Fundaţiei România de Mâine. în Criminalistica. Moscova. 1655. Criminalitatea şi victimologia sa. psiholog criminalist. Criminalitatea şi consecinţele sale. cu desene de Florin Preda-Dochinoiu. Criminologia generală românească. 1654. Obiectul şi sistemul Criminalisticii. 1982. 111 de conversaţie român-rrom (ţigănesc) în grai căldărăresc. Mihai. anul VIII. VOZNIUC. GHERGHEL. pr. GHEORGHIŢĂ. GHEORGHIU. GHEORGHIU. nr. GHEORGHIŢĂ. poliţie. GROSU. Particularităţi ale investigaţiilor criminalistice la faţa locului. p.. GHEORGHIŢĂ. Traduceri. Bucureşti. Mihai. 1993. E. în Criminalistica. Dumitru. Bucureşti. p. 1656. GHERGHESCU. 275 p. 1650. N. 1657. IACOB. Editura ARC. 1661. p. CLOŞCĂ.. Originile Scrisului în limba română.. Privire sintetică. 1. 1985. I. Vasile. 2001. MALCOCI. IACUB. Chişinău. Vladimir A. volum 13. doctor habilitat în drept. 268 p. Ghidul anchetatorului. 244 p. Profesor universitar interimar. Marian Speriatu. Bibliografie la p. 23-25. 103 p. LÂSÂI. 1651. A. anul VII. Titlul şi în limbile engleză şi rusă. Ionel. Valentin. Bibliografie la p. Alexandru. dr. Criminalistica practică: acţiunile de anchetă. Metodologia cercetării criminalităţii. şi 592 p. Universitatea Liberă Internaţională din R. . Editura Curtea Veche.

geografice. Regulile de interpretare a tratatelor internaţionale. Criminality Theories 1678. 1929. în R. Traduceri. Payot. CRAUCIUC. internaţionale.1664. I. Nicolae Biţu. DUGULESCU.. GLASER. Editura Schmidt Römhild. Brânduşa. 1676. 2002. 25 p. p. (Collegium. Iaşi. 1680.. 173-198. Vermisstensachbearbeitung Social Control: Conceptual Elsevier. Evanston. Coordonator Rolf Rainer Jaeger. 1922. Bucureşti. „Un sourcier policier". Limbajul publicităţii. Crime in our changing de police scientifique. Editura Polirom. vol. Relaţii publice şi publicitate). coordonator Rolf Rainer Jaeger. GODDEFROY. GODDEFROY. ANDRONE. 2002. Traducere din limba engleză de Bianca Pop şi Albert Borbely. p.. Nae. Editura Academiei. Roland. Bruxelles. GLASER. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 390-397. Dumitru. Ghid de conversaţie român-rrom (ţigă- 1674.I. vol. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 112 . 399 [-400] p. 1979.C. Edwin. Angela.): Delinquency. nesc) în grai spoitoresc. Victor. Constantin C. 5 année. E. FRITSCH. Editura Ştiinţifică. Bucureşti. Istoria Bucureştilor.. GLAUM. Daniel. Editura Bucureşti. Ward (publ. 1668. II. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 1670. Norms. în: Donald R. 274 p. în (Investigarea dispariţiilor de persoane). De l’Identification des Society. Cu un cuvânt înainte de George Astaloş. traces produites par l’ecriture au crayon. Bibliografie la p. Paris. Coordonator: Lazăr Cârjan. Berlin. Davis a. Coordonatori Dumitru Popescu şi Victor Dugulescu. Editura Schmidt Römhild. 1675. 126-283. Psychologie de l’écriture. Alexandru. 1969. GLAUM. Rezervele la tratele pattes de chieus comme moyen d’identification. Ştiinţe criminalistice. Les empreintes de 1673. Berlin. 489496. no. Lübeck. 1971. 283 p. ediţie revăzută şi adăugită. în R. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. New York. ediţie revăzută şi adăugită. POPESCU. and Behavioral Images (Teorii criminalistice şi imagini comporta-mentale). 187 [192] p. 1666. Deviance and Edwin. 293 p. 2001. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Lübeck.I. Editura Sport-Turism. Crime and Social Process (Delincvenţa. GIURESCU. Ştiinţe criminalistice. Bucureşti. Bibliografie la p. Edwin. Dr. JEAN-CHARLES. New York. Manuel élémentaire 1671. Jack P. Marian Speriatu. R. 1929. 179-187. 1672. BOLINTINEANU. GLASER. GLASER. Index de termeni la p. 1665. 1973. p. Academiei. economice şi statistice pe temeiul hărţii ruse din 1835. 20 p. 1667. Sonderkommissionen (Sokos) [de] Mordkommissionen (MK) (Comisiile speciale/Comisiile desemnate pentru omor). Bucureşti. 1968. 310 p. 1677. ŞTEFĂNESCU. 1988. Olimpiu. Larcier. Drept internaţional fluvial. 1957.C. GIURESCU. 521-529. p.8. al magistraţilor şi nu numai. 2002. GODDARD.. E. Editura Academiei. Essen. Editura Curtea Veche. GLASER. Autori: Lazăr Cârjan. Culegere de studii.I. GODDEFROY. E. 1669. GILLE-MAISANI. cu desene de Florin Preda-Dochinoiu. 189-190. Octobre. 1978. Mothers. G. 1933.C. Principatele e române la începutul secolului XIX. 289 p. 1998. New York. crima şi procesul social). selecţie Lazăr Cârjan. Written Texts. 1679. Constantin C. Constatări istorice. GIBBS.. London. GIRAND. Bucureşti. 318 p. Essen. Jürgen. 1981. Jürgen.. November. D[aniele]. Pentru uzul lucrătorilor de poliţie. cu foto color şi alb negru + hartă. Titlul original: The Language of Advertising.

Sur la valeur de la méthode pour le traît postécrit dans les cas de faux par surcharge. no. cu fig. I. 316 p. Editura Ştiinţifică. Mihai. Subsistemul comunicaţional (limbajul). GOLU. 237 [240] p. (Colecţia „Psyche“ îngrijită de Aurel Dicu). DICU. 2000. GOGEANU. Mihai. Bucureşti. Culoare şi protège-t-il notre courrier? sur les empreintes de cachets à la cire en natière de recherches criminelles. Sur une empreinte e sanglante de pied. GOLUBENCO. p. Subsistemul afectiv. 1702. univ. Bucureşti. cu fig (Ştiinţa pentru toţi. în cercetarea la faţa locului. în Criminalistica. GOLDHAAR.I. 589-594. cu fig. Cercetare. vol. Paul. Mihai. cu fig. GOLDHAAR.. 1970. Bacău. DICU.10. Bucureşti.P. Mihai. GODDEFROY comportament.8. Bucureşti. 1999. Mihai. 266 p. 1972. 2002.C. 1696. 1682. 8 année.1681.Art. p. 1689. cu fig. Aurel. nr. GOLU. 1687. 1697.6. anul VII. 200 p. 1684. ilustr. Eugen. 1966.I. 1693. Aurel. Autorizaţia de circulaţie provizorie – elemente de siguranţă. no. Editura Ştiinţifică. Editura Scrisul Românesc.I. Comment un cachet postal défectueux m’aide à découvrir un voleur. iulie 2005. E. 592-596. Bibliografie la p. Bucureşti. Craiova. 192-198. p. 1971. Conf. în e R. 1980. 1686. Compendiu. Ernest. Subsistemul motivaţional. Fundamentele psihologiei. GOLDAN. E. Psihologia şi cibernetica. 1936. 1930. 319 p. GOLU. 1683. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 227 p. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 301-317. Subsistemul cognitiv. Editura Politică.C. GOGEANU. 1975. în Şcoala românească de criminalistică. Conf. 272-299. în R. 103-107. 113 dr. Bucureşti. 327 p. şi grafică. Percepţie şi activitate.C. GODDEFROY. Universitatea „Spiru Haret“. dr. 1701. 2e année. Organizarea comportamentului. Garuda . Paul. Cunoştinţe despre om şi societate). 4. Bucureşti. în R. Natura şi bazele neurofiziologice ale psihicului. p. Bruxelles. Editura Geneze. 206 p. Modalităţile de recepţie senzorială. 1685. cibernetică.. 1694. Psihicul uman ca sistem informaţional. Sensibilitatea. Fenomene şi pro- cese psihosociale. Universitatea Liberă . 1700. Chişinău. 1936.. 316 p. univ. Ministerul de Interne.. Serviciul criminalistic din I.. acţiune. Iosif. p. 94. p. GOLU. GOLU. POPESCU-NEVEANU. 1931. privind aplicaţiile izotopilor radioactivi în criminalistică. Bucureşti. E. Editura Universitară. Contribuţii româneşti 1698. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Introducere technique. în R. 1691. Paul. 1699. Sumar în limba engleză. 106-110. Manuel de police cu fig. Dinamica personalităţii.I. Rezumat în limba engleză. Bibliografie la p. Principii de psihologie E. Bazele psihologiei generale. (Colecţia Psyche). 1688. Editura Fundaţiei România de Mâine.5. p. Ministerul de Interne. Strâmtorile Mării Negre de-a lungul istoriei. 159 p. Editura Ştiinţifică. Şeful catedrei de Procedură penală şi Criminalistică. Folosirea detectoarelor Mihai. 1989. în Tratat practic de criminalistică. Bucureşti. Bucureşti.J. GOLUBENCO. Gheorghe. no.. cunoaştere. 335 p. 1975. Pantelimon. Mihai. Iozsef. Mihai. Bucureşti. Le cachet a la cire în psihologie. GODDEFROY. 8e année.. 1970. GODDEFROY.. Noţiuni de bază ale ciberneticii teoretice. Gheorghe. 1692.C. Editura Politică. 1936. no. 1695. Expert criminalist. GOLU. 1690. GOLU. GODDEFROY. 8 année. Bucureşti. GOLU. 341-346. GOLU. Urmele infracţiunii (Teoria şi practica examinării la faţa locului). 22-25. 127 p. 1993. Mihai. 1974. GOLU. Dunărea în relaţiile internaţionale. cu fig.

GOPPINGER. Traducere din limba rusă. 1709. Cătălina Tudose. GORGOS. Autori: Constantin Gorgos. Consideraţii privind controlul asupra calităţii producerii expertizelor judiciare.V. G. 1997. Dr. Minkovski. + 3 pl. Ovidiu.. Editura Medicală. GOLUBENCO. GOLUBENCO. H. Liviu Botezat Antonescu. Bucureşti. Florin Tudose. V. GORGOS. Constantin (sub redacţia). în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. M.I. 190-193.M. p. 1980. 1714. GORGOS. 912. Bibliografie la p. GÖPPINGER. 1713. Dimensiuni 1707. Eisman. 2006. 114 1717. Moldova. Consideraţii privind aprecierea raportului de expertiză şi a constatării tehnicoştiinţifice în procesul penal al Republicii Moldova. Parhon. L. GOLUNSKI. iunie 2006. G. 11-13. Conf. Dr. Karnovici. Editura Ştiinţifică.A. Universitatea Liberă Internaţională din R. p. Bucureşti. p.I.A. GOLUBENCO. Luis. Gheorghe. C. Vasiliev. umane şi medicale ale personalităţii. Contribuţia echipei complexe la valorificarea probelor în procesul penal. Gheorghe. Moldova. Cu o prefaţă de Dl. Ce ştim şi ce nu ştim despre accidentele de circulaţie. 1703. 160 p.H. Bucureşti. Comisaria General de Policia Cientifica – Espana.B. Tehnica criminalistică: concept. 23). 104 p. GOLUBENCO. 2. Bucureşti. Conf. S. nologie). Furtul dr.I. dr. 1710. Criminalistica. martie 2004.P. Moldova. Şef de catedră Drept procesual penal şi Criminalistică. Drd. obiective. B. dr. O.I.A. München. 407 p. Bucureşti. GOLUBENCO. A. Şevcenko. Constantin. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Editura .. 95-100. F. cu fig. şeful catedrei Drept procesual penal şi Criminalistică.A. Terziev. 1980. profesional şi Furtul sportiv. 2006. München. 1705. univ. Bucureşti. A. 1716.N. în Criminalistica. Seria Medicina pentru toţi. NEICUŢESCU. univ. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Golunski. 2005. 1984. dr. Bucureşti. anul VIII. Kustanovici. G. în Criminalistica. Gheorghe. Moldova. N. Dr. Gheorghe. p. 1971. N.Internaţională din R. Mitricev. univ.. S. C. 1711.. univ. V. Editura Luceafărul. 1704. nr. GORESCU. H. (Ştiinţe şi tehnica pentru toţi. GORGOS.L. Universitatea Liberă Internaţională din Republica Moldova. Şelivanov. José. cu fig. S. Conf. Doliţki. Stănescu. Reglementarea aplicării metodelor şi mijloacelor tehnico-criminalistice în actele de urmărire prevăzute de noul Cod de procedură penală al Republicii Moldova. Bucureşti. Jefe de la dr. 1715. 2005. (Probleme de patologie socială). Prof. 1706. E. Răspunsul operaţional al Poliţiei Ştiinţifice spaniole în cazul dezastrelor. Ileana Botezat Antonescu. Vinberg. Kocearov. Conferenţiar 1708.M. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. München. COROI. Kriminologie (Crimi- nologie).. S. anul VI. Gheorghe. Sistemul ştiinţei şi al cursului de Criminalistică în contextul învăţământului specializat: evoluţie şi probleme de dezvoltare. HUSZAR. Şalamov. 2004. 101-104. 151-160. 195-202. nr.(sub redacţia). Vademecum în psihiatrie. Conf.I. Terebilov.A. Editura Luceafărul.I. U. GÖPPINGER. Bucureşti. p.A. p.1961.. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). GONZÁLES MÁS. Universitatea Liberă Internaţională din R. tendinţe. Editura Didactică şi Pedagogică. Medicina socială [Curs]. Constantin. T. Rozemblet. III + 72 p. Editura Medicală.P. şef al Catedrei de drept procesual penal şi criminalistică. Universitatea Liberă Internaţională din R. A.1976.I. H. 567 p. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Autori: univ. p. Bucureşti. 162-167. Kriminologie. Bech. 3. Constantin.. Kriminologie (Crimi1712. Seccion de Antropologia Forense.

Simona Irina. Puţină gramatică. 203-206. Bucureşti. Rodica Zahiu. Gabriel Ştefan. 676 p. 260-292. 191-199. Editura Academiei Române. Bucureşti. GRAMATYKA Ph. 1718. SÎRBU. Gramatica 1721. Editura Academiei. 1719. volum 12. Preston. 1987. . Vol. Marina Rădulescu Sala. p. AGROSOAIE. Internetul. Gorj. Editura Vestala. nr. Traducere din limba spaniolă. În româneşte după traducerea germană făcută de Arthur Schopenhauer de Sandi Constantinescu. 2003. Mihaela Gheorghe. Charles. 1994. Vol. CRĂC. D. GOŞA. înţelepciunii în viaţă. GRACIÁN. Polonia. 1729. Tabele. Anexe la p. Coordonator: Valeria Guţu Romalo. 493 p. GORUN. Baltasar. Editura All. Michal. iunie 2005. Criminalistică. Ileana Vântu. Editura Alma Mater. Discernătorul. Universitatea Sileziei Katowice. 1727. p. Semnătura electronică în Polonia / (noi reglementări)/ Electronic signature in Poland (new legal regulations). Camelia Stan. Bibliografie la sfârşitul capitolelor.. GORUN. LUPAŞCU. Editura Viaţa Medicală Românească. New York. Cuvântul. DUMITRIU. Ştefan. limbii române. Dumitru. 2003. directorul Institutului Naţional de medicină Legală „Mina Minovici”.. GORUN. Ciprian. Body-packing – aspect inedit în practica medico-legală românească. Anexe. 15 – 20. 715 p. în Der Sachverständige (Specialistul).1985. Prefaţă. Aforisme. Bibliografie la p. Al[exandru]. GORUN. GRAFL. Institutul de lingvistică „Iorgu Iordan – Al. 26-28. Cărţile omului desăvârşit. Margareta Manu Magda. Gabriel Ştefan. 1722. 37-40. 1726. 385-390. Oracolul. Bucureşti. 1723. 2003. caiet 1/1992. Centrul de Studii Postuniversitare Bucureşti. Internetul. Oracolul. Adrian. 1913. Bibliografie la p. comentarii de Sorin Mărculescu. GRALLA. Editura All. I. II. (ACADEMIA ROMÂNĂ. Cluj-Napoca. Particularităţi ale identificării criminalistice în cazul corpurilor delicte. II. volum 13. The English Convict.) 1730. 1. Ionuţ. 1724. Bucureşti. Subcomisar de poliţie. note şi 115 1731. GRĂMADĂ. Manual al His Majesty’s Stationery Office. tab. Blanca Croitor Balaciu. fig. Rosetti”. Mic dicţionar de termeni argotici – „slang” la p. I. Pe copertă indicat numai primul autor. 127 p. Fulvia Ciobanu. 2003. drd. Baltasar. Dana Manea. Enunţul. 310 [-312] p. Vol. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. London. 1972. GRACIÁN. 1732. Ch. martie 2004. Andra Vasilescu. Andreea Dinică. nr. 1725. Timişoara. Cuvânt înainte de profesor universitar doctor DAN DERMENGIU. ASTĂRĂSTOAE. Gabriela Pană Dindelyan. Isabela Nedelcu. şeful Serviciului Criminalistic al I. 1944. Cum funcţionează 1720. Autori: Raluca Brăescu. Bucureşti. Gabriel Ştefan. Eroul. Gabriel Ştefan. Facultatea de Drept. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Domniţa Tomescu. GORING. Elena Carabulea. Catedra de prof. Paradisuri artificiale: toxicomaniile. Ionuţ. p. 1728. 191-199.Medicală. 2005. p. Bucureşti. Raportare de caz. GRALLA. Computergestützte Handschriftenvergleichung (Compararea computerizată a scrisului de mână). Preston. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Cuminecătorul. Manual.. GRAUR. Subcomisar de poliţie. Politicanul. Markerii externi ai uzului de droguri. Vol. Magdalena PopescuMarin. Mic dicţionar de termeni argotici – „slong” la p. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 2006. 1036 p. retipărită de Patterson Smith. 260-292. Laurenţia Dascălu Jinga.. POPESCU. 2. Irina. 224 p. Adriana Gorăscu. Editura Humanitas. 2001. Bucureşti. Bucureşti.J. 327-335. Valeria Guţu Romalo. Paradisuri artificiale: toxicomaniile.P. Montclair. p.

procuror. Istoria Ţării Româneşti. Doctorul Fischer din Geneva. Marieta. Theodor. 220-225. 291 p. Gh. Parchetul de le lângă Curtea de Apel Iaşi. în Tratat practic de criminalistică. 1968. Traducere din limba engleză de Liana Dobrescu. Ministerul groazei. Traducere din limba engleză de Petre Solomon. Iaşi. Graham. 1743. Editura Luceafărul. Bucureşti. p. GREENE. E. Bucureşti.. Editura Sirius. Editura Univers. Graham. 222 p. Traducere din limba engleză. GREENE. Ediţie critică. 303 p. Urmele de miros. Nicolae. martie 2004. Miezul lucrurilor.P. 159-160. 456 p. LUPAŞCU. Traducere din limba engleză şi note de Petre Solomon. GREENE.P. Ministerul de Interne. Bucureşti. an XI. Dr. Căpitanul şi inamicul. nr.. GREENE. 1744. 1991. Gh.L.P. Bucureşti.U. Ediţia a II-a revăzută. în Tratat practic de criminalistică. Traducere din limba engleză şi prefaţă de Radu Lupan. prefaţă şi tabel cronologic de Petre Solomon.A. Un caz de mutilare. I. GRECU. . 2005. GREENE. Institutul de Medicină Legală Iaşi..L. 145-148. 271 p.. Traducere din limba engleză de Petre Solomon. Editura Tineretului. 1985.. Iosif. 1960. p. Consideraţii privind coeficientul de fidelitate al mărturiei infantilo-juvenile. 1 (24). 1987. GREENE. Editura Univers.P. GRECU GABOS. 1982.Vasile. p. 1965. 1747. Traducere din limba engleză şi prefaţă de Petre Solomon. 1741. Ioan. I. GABOS GRECU. 1751. COVALCIUC. Divertisment. 1967. Editura Academiei. Editura Divers Press. 2005.. 1738. Bucureşti. 1979. Ministerul de Interne. GREENE. Bucureşti. Ediţia a II-a revăzută. vol. Iaşi. 297-309. p.. Al zecelea om. limba E. GRĂMADĂ. 1736. Graham. Ucigaşul plătit. Bucureşti. Traducere din limba engleză de Petre Solomon. 1976. GRECESCU. Agentul secret. Traducere din engleză de Petre Solomon. Bucureşti. nr. p. 1742. p.1991. Editura Sirius. 1992..I. SIMONESCU. 1 (24). 413 p. GREENE. Graham. GREENE. Graham.Graham. GRECU. Simona. 1991. 406 p. 1739. Editura Univers. VESA.L. engleză de Petre Solomon. 1745. E. V. vol. Letopiseţul Cantacuzinesc. La drum cu mătuşa-mea.L. Depresii şi acte suicidare aniversare. 159 p. 1960. 323 p. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 1749. 1746. Divertisment. vol. C. Mihai. 2. X. 253 p. probabilitate şi deontologie în expertiza medico-legală. 1734. GREBLEA. nr. Tradu- cere din limba engleză de Petre Solomon. GREENE. Consideraţii asupra suicidului comis în condiţii de spitalizare în clinica de psihiatrie din Târgu-Mureş între anii 1960-1999 în Buletin de psihiatrie integrativă. GRECU. Adevăr. 1750. 223 p. Omul nostru din Agentul secret. an XI. 1733. 260-276. Traducere din limba engleză de Petre Solomon. Marieta. Divertisment. Ion-Eugen. 318 p. 1969. Ministerul groazei. 207 p. GRECU GABOS. 1965. Cartoteca obiectelor furate. + erată. 279 p. Bucureşti. La drum cu mătuşa- 1740. volum 12. Graham. Bucureşti. Bucureşti. Adriana. MOICA. Graham. în Buletin de psihiatrie integrativă. Bucureşti. Traducere din limba engleză de Petre Solomon. X. Graham. Dr. Graham. Graham. Traducere din limba 116 mea. 342-344. 1735. 2005. 1290-1690. Editura Tineretului. vol. GABOS GRECU.. Graham. GREENE. GREENE. 1748. 1737. SANDU. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. E. Editura Univers. Divertisment. Graham. Havana. Ciprian.S. Divertisment. STOICA. Bucureşti. D. Comedianţii. Aurel. GREENE.

p. 1758. GRIGORAŞ. Manipularea prin idei. 2005. Traducere de Aurelian Ardeleanu. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Carmen-Lorena. jurisprudenţă şi aplicaţii practice. Inspector criminalist. IV. Oana-Roxana. noiembrie 2003. Editura Polirom. lector univ. nr. Editura Alma Mater. Criptografia şi istoria românească. Inspector Em. Oscar Print. 1753. în Tratat practic de criminalistică. dr. GRIGORAŞ. GRIGORESCU. 1980. 574 p. nr. p. dr. 1760. p. Examinarea documentelor tipărite utilizând tehnica de calcul. p. 117 de poliţie. PĂŞESCU. univ. 1762. LEE. Cătălin. Manualul tău de cultură generală. 1764. 2005. Institutul Naţional de Expertize Criminalistice. principal de poliţie. Falsificarea cărţilor de credit istoric. nr. Editura Antet. Expertiza urmelor de substanţe toxice. . Subcomisar 1757. în Realităţi şi perspective în criminalistică. consilier juridic B. anul VI. Cătălin. Partea Generală. Nicolae. Ing. 1761. septembrie 2004. GREJDINOIU. an XI. Ministerul de Interne.. Oana-Roxana. 2003. Cătălin Dr. p. judecător P[etru]. GRIGORAŞ. 39-41. Ioan. (1924). 2003. Cum să pari mai deştept decât eşti. 275-289. p. GRIGORESCU. 101-111. vol. ing. criminalist. în Criminalistica. Contribuţia sistemului AFIS-2000 la identificarea făptuitorilor – studiu de caz. Teorie. dr. Jurist. nr. dr. în Comunicări ştiinţifice la al 7lea Simpozion naţional de Criminalistică. C. 1767. GRIGORAŞ. în Realităţi şi perspective în criminalistică. expert Ion. GREENE. în Criminalistica. 108-111. 1754. principal. în Buletin de psihiatrie integrativă. GRIGORESCU. GRIGA.. aprilie 2006.. Bucureşti. 156-159. univ. Ilona. 12-14. p. 1766. Carmen-Lorena. 6. X. la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Gheorghe. p. 2. 56-66. 73 – 80. 265 p. III. 1759. 2003. Bucureşti. Bucureşti. Unele probleme pe care trebuie să le lămurească investigarea în cazul infracţiunii de bancrută frauduloasă. 516-530. 1755.1752. GRIGORESCU. 131 [-136] p. în Criminalistica.R. 1765. Iaşi. p. vol. Bucureşti. vol. Cluj-Napoca. Ana Maria. Cum să pari mai deştept decât eşti. GRIGORAŞ. Drd. Conf. la orice nivel. ing. Traducere şi note de Radu Lupan. Secţia Penală. Un pionier american al folosirii poligrafului în investigarea ştiinţifică a infracţiunilor. 51 p. Oana-Roxana. GRIGORESCU. 1763. Expertiza înregistrărilor audio. f. 2003. Ioan. anul VIII. Ministerul de Interne. Editura Alma Mater. Cătălin. a. p. actualitate şi perspective. 2003. 438-440. Cultura Naţională.a. Expertiza urmelor de cosmetice. 1982. 2004. Subcomisar de poliţie. GRISHAM. Iaşi. expert criminalist. Bucureşti. Mihai. Ion. expert George. POPA. Sandra. Pe copertă: George Grisham & Sandra Lee. p. Dr.. POPA. 1 (24). f. 38-44. Drept Procesual Penal. Stabilirea autenticităţii înregistrărilor audio. 2006. GROFU. 5. în Tratat practic de criminalistică. Graham. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Fobia socială – sexul ca factor de risc. Aplicarea criteriului ENF în expertiza judiciară a înregistrărilor audio şi video a mijloacelor de telecomunicaţii şi a mijloacelor de calcul. Americanul liniştit. POPA. Tot ceea ce trebuie să ştii pentru a susţine o discuţie. BOIŞTEANU. p. Manipularea prin idei. Cluj-Napoca. NOVAC. GRIGORESCU. Gabriel Mălin. HURDUBAIE.C. BUTA. Steluţa. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. expert criminalist. anul V. Conf. Editura Luceafărul. Falsurile de tablouri. 1756. 39 – 47.

2005. Identificarea criminalistică a armelor de foc. GRYŹEWSKI. Kazimierz. GROSS. [De] dr. Edited by Norman Kendal. Bibliografie la p. p. Pledoarie pentru înfiinţarea unei baze naţionale de date genetice.] conseiller de justice a Graz (Autriche). 1771. Asistent universitar. F. Bucureşti. 397-401. 1905. 1777. anul VIII. 2002. GROSS. 1770. N. Academia de Poliţie „Al. Roxana. Subinspector. 1908. GROFU. Criminalpsychologie. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 2004. nr. Problematica existenţei concursului de infracţiuni şi posibilitatea extinderii cercetărilor în cazul infracţiunilor la regimul armelor şi muniţiilor. Agents du service de la sûreté etc. Nicolae. 1899. Ionel Lulu. Daniel. drd. Marchal & Billard. univ. Ionel Lulu. I. nr. Constatările tehnico-ştiinţifice şi expertizele în cazul infracţiunilor la regimul armelor şi muniţiilor. p. univ. Academia de Poliţie „Al. Hipnoterapia: o negociere „somnolentă” a suferinţei. Asistent universitar 1781. Libraires de la cour de cassation. Editura Luceafărul. Avec un Préface de M. în Criminalistica. 4. Manuel pratique D’INSTRUCTION JUDICIARE / a l’usage / des procureurs. GROSS. 1784. Incursiune în lumea timbrelor. 197-199. Nicolae. p. Hans. 3-5. Hans Gross. Collyer Adam. Academia de Poliţie „Al. Editura Albatros. drd. MARINESCU. police officers and lawyers of… by John Adam… and J. 1780. Etapele efectuării investigaţiilor într-un sistem informatic. p.] professeur à la Faculté de droit de Nancy [et] Wintzweiller [. GROSS. 7. Sucursale Rue Soufflot. iulie 2003. Tome deuxième. Drd. Alis. GURGUŢĂ. 1776. 291-297. p. Nicolae. Schweitzer. 2003. 1. Gesammelte Kriminalistiche Aufsatz. Hanns Gross [. Criminal investigation.. 1983. GROFU. Imprimeurs – éditeurs. p. Cuza” Bucureşti. 182-184. Din nou despre armele LEP. asistent universitar – Facultatea de Drept. 79 p. Hans. GROSS. drd. Handbuch für Untersuchungsrichter. Craiova. Kriminal – Psychologie 1772. univ. 17-18.. 1778. Hans. 199 p. des juges d’instruction 118 Identificarea medico-legală prin amprenta genetică (ADN). Gendarmes. 1769. 484 p. Nicolae. drd. ZĂVOI. Asist. anul V. Gardeil [. drd. Fonctionnaires de la Police. în Criminalistica. 1783. nr. nr. iulie 2005.. anul VII. Cuza”. Liliana. GROZA. Otton. Aspecte din practica judiciară americană. W. Bucureşti. München. Medicina legală.] professeur d’allemand au Lycée de Nancy. ianuarie 2005. practical textbook for magistrates. BIC. Sweet & Maxwell. London. Paris. 2006. 4. Asist. GROFU. Nicolae. anul VII. Nicolae. GROFU. Ioan Cuza” Bucureşti. 1934. 11-12. GROZA. în Criminalistica. Traduit d’allemand par mm. GROSS. 1775. Tome premier. în Investigarea criminalistică a locului faptei.. Hans. 42-44.1768.C. Traducere din limba poloneză de Eugenia Vişinoiu şi Eugenia Dănescu. Bucureşti. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică.. Bourcart [. Asist. MIXICH. univ. XII + 701 p. 514 p. februarie 2006. în Criminalistica. Bucureşti. I. 1774. GROFU. Francisc. Editura MJM. Hanns. GROFU. Leipzig. Leipzig. Zweite Auflage [de] Dr. în . I. 1898. Nicolae. Dr. STANCA. 1782. GROSS. Graz. 1902. Cercetarea la faţa locului în infracţiunile comise cu arme şi muniţii. Vogel. Editura Medicală Universitară. 1. Cuza”. 1779. Craiova. Academia de Poliţie „Al.] professeur de droit criminel a la Faculté de Nancy. p. A 1773. GROFU. L. Hans. / * des Officiers et des Agents de police judiciaire. XII + 721 p. Asist. VLAD. Third edition. Maison principale: Place Dauphine. drd. 27.

p. 1932. 1977. Cryptologues italiens aux XVe et XVIe siécles.) 6. Vol.I. no. 423-481 1788. 1930. Statul. II.I.C. dr. 297-300. Editura Academiei R. 4 (27). 2. Chiffres autoclares avec réglettes de Saint-Cyr.C. GYLDEN. 756 p. 3e année. Bucureşti. 248-256. 2005. 1180 p. IV. Bucureşti. comentarii. univ. 1791. GUSTI. Bucureşti. 2 année. Cluj-Napoca. Gusti. M. 1796.. (vol. 4. 1931. Comentarii: Octavian Neamţu. Opere. GUSTI. 387-495. 72-89. no. GUSTI. (Multigrafiat).. GUSTI. Scrieri pedagogice. dr. Studiu introductiv: prof. GUSTI. Texte Sub redacţia prof. Texte stabilite. 1786. GYLDEN. R. 485 p. comentarii. cu ilustr. vol. Texte Loius XVI et de Marie-Antoinette lors de la fuite de varennes.R. nr. Dimitrie. indice de materii şi indice de nume de Ilie Sulea-Firu.I. Dimitrie. Texte Dimitrie. 563 p. 363380.. Editura Academiei R.. no. Dimitrie. 437 p. X.) 3.C.. univ.R. 4e année. 398 p. 3. an. e 5 année. 246-250. Yves. Editura Academiei R. dr. e în R.Buletin de psihiatrie integrativă..S. III. Autosociologia unei vieţi 1880-1955. Bibliografie la sfârşitul capitolelor II şi IV. Ovidiu Bădina şi Octavian Neamţu. note şi postfaţă de Ovidiu Bădina şi Octavian Neamţu.. comentarii. Yves.S.S. no.C. 1933. Dimitrie.) 2. D. Ovidiu Bădina şi Octavian Neamţu. stabilite. Essais cryptografiques. Editura Didactică şi Pedagogică. 4e année. p.R.. Bucureşti. Glosar Gusti.I.I. 1792.R.. cu ilustr. Bucureşti. p. 1974. 5e année. vol. Comentarii şi note la p. Opere. Opere. portrete şi facs.R. GUSTI. Bucureşti. Dimitrie.) 5. 1970. introductiv de conf. franceză. Dimitrie.C. note de Ovidiu Bădina. 1798. 1785.050 p. (vol. 1968. p. Curs de logopedie. GYLDEN.5. note de Ovidiu Bădina şi Octavian Neamţu. Enciclopedia României. stabilite. Bibliografie la p.. Economia naţională.I. GUSTI. Editura Academiei R. Editura Academiei R. doc.I. Yves. Economia naţională. Editura Monitorul Oficial. Sumarul în limbile rusă. 499 p. 1797.. 1795. Opere. 1932. Dimitrie. Texte alese: Ion Berca. an XI. note de Ovidiu Bădina şi Octavian Neamţu.R. vol. Opere. 1969. 1971. I. GUŢU. în R. (Universitatea „BabeşBolyai“ Cluj).) 1. 195-209. Vol... p. 328 p.. 1. 8-30. Bucureşti. Bucureşti. vol. no. note de conf. comentarii. 119 . (vol.. 4. Le chiffre particulier de stabilite. GYLDEN. univ. Un cas tipique de complication illusoire: le chiffre de rozier.S. no. Ţara Românească.) 4. p. 1080 p. Yves. 1787. 1970.. în R. comentarii. membru al Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice.S. 272 p. Fragmente autobiografice. Texte 1794. Comentarii şi note la p.C. GYLDEN. Yves. (vol. Editura Academiei R. Organizarea politicoadministrativă. 1938 – 1943. în R. 1933. 420 p. Opere. Iaşi. 1793. 4 vol. şi Octavian Neamţu. p. (vol. 549-554.S. GUSTI. Histoire du d’écryptement. în R. Oraşe şi judeţe. Ion Berca.1. 1789. 1973. (vol. Studiu stabilite. engleză şi germană. 1790.

1804. Universitatea „Victor Babeş“. P. 1964. 1957. Identificarea microurmelor metalice prin spectometrie de fluorescenţă de raze X. Locotenent-colonel. + 8 f. p. Vladimir. Editura pentru Literatură Universală. 380 p. Editura Lumina Lex. Să învăţăm fotografia de la 1814. 189 [-192] p. Traducere din limba engleză de Elena Stamatescu Greavu. 1993. Bucureşti. 255 p. Pedagogică. HANGA. 261 [264] p. 1806. Editura Academiei Române. Dacia. Editura Tineretului. 1994. 208 p. 1808. martie 2000. 1811. Cluj. Dashiell. Traducere din limba engleză de Mircea Dimitriu. Istoria generală a statului i dreptului. HANGA. Bucureşti. Cazuistică din România. Cetatea celor şapte coline. Bucure ti. Bucureşti. pl. anul II. 189 p. p.. 1958. martie 2001. Vladimir. 1816. Vladimir. Dumitru. Scherz Verlag Bern (Moştenirea neacceptată). Locotenent-colonel. MIHAI. Vladimir. HAMMET. HANGA. 1812. 1817. 306 p. exploziv: dispozitive improvizate cu iniţiere prin radiocomandă. Pedagogică. 1809. HANGA. Vladimir. 1991. Editura Didactică şi Bucureşti. vol. HAMER. Dreptul şi calculatoarele. Dashiell. Pedagogică. 1815. 392 p. Ing. Gheorghe. Editura Univers. 190 p. Vl. 128-135. Editura Didactică şi Bucureşti. 1967. 1820. Principiile dreptului privat roman. COPELAND. în Criminalistica. HANGA. Editura Tehnic . Criminal în toată legea. Das unausweichliche Erbe. HAMMET. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. citaţi în: Spiegel nr. 1989. 1821. Vladimir. 1818. Caius Iulius Caesar. . Un risc Editura Didactică şi Bucureşti. toarele. HANGA. Alexandru cel Mare. 363 p. HANGA. HANGA. 1998. HANGA. 2005. Bucureşti. Bucureşti. Pedagogică. Editura Didactică şi Bucureşti. Dreptul şi calcula- Gheorghe. Cheia de sticlă. Drept privat roman. Editura Z. 1958. Vladimir. Un om subţire. Şoimul maltez. Drept privat roman. chimist. 87 p. Bucureşti. 47/1998. 1813. Drept privat roman. Bucureşti. Nic. 1974. 1977. HANGA. I. 119 p. Comisar-şef de poliţie inginer chimist. 1969. Vladimir. Bucureşti. HAMMET. Albatros. Editura Luceafărul. anul III. HANGA. Vladimir. 1801. 22-23. 197 [-199] p. HANGA. cu ilustr. HANU. 1973. HANGA. Cluj-Napoca. Ministerul Învăţământului şi Culturii. HANGA. nr. 1807. HAMMET. Facultatea de ştiinţe juridice. Cluj. HANGA. D. Vladimir. 527 p. Editura Tineretului. „Eltern sind austauschbar“ („Părinţii sunt interschimbabili“). 1805. Drept privat roman. Editura Datina. 363 p. Editura Academiei Române. 2. Bucureşti. 352 [-364] p. Traducere din limba engleză de Mihnea Popescu.H 1799.[adimir]. Dashiell. Curs de drept privat 1800. în Criminalistica. 1802. Vladimir. 1991. 1992. p. Traducere din limba engleză de Constantin Popescu. Manual de drept privat roman. 1810. Bucure ti. HANGA. 2. 27-28. 191 p. Vladimir. roman. Dashiell. HANGA. Vladimir. 1819. 1978. mae tri. 1971. Gheorghe. 134 [-136] p. nr. 1803. Adagii juridice lati- neşti. Investigarea criminalistică a coroziunii metalelor. 1987.

(Echivalent revers: Principatele Ţării Româneşti: 1820-1862. la desene simple la holografie. 2002. Rumänien. 20 p. 1999. HAYWARD. 529 p. Atlas der Schreibmaschinenschriften Fritz. San Francisco. HARRINGTON. Ladislau. HAYES. HARRINGTON. 2003. color şi alb negru. A. 1990. Criminal Procedure. HESS. L. septembrie 2004. II. 1823. p. 401-408 postpartum. Iulia Dumitriu. James. 1835. Editura BIC ALL. 2002. Lübeck. Paul. West Publishing Company. HECSER. Introducere în psihologie. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. I. Scott. De 1834. HEIMBÜCHLER. Secretele lui Colin Powell.1866. 1972. Sue. nr. Editura Tritonic.1822. 1833. 2006. Traducere din limba engleză de Alexandru Grumaz şi Diana Botezatu. 1831. Biopsihologie. 170 p. 62 p. Stempel und Formulare der Postpächter und Postmeister in den Fürstentümern Moldau und Walachei von 1822 . Bucureşti. cu ilustr. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. ORRELL. HARR. vol. „Postpächter“. Der Rumäniensammler Nr. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 357-360. Nicky. Schmidt Römhild. Zeller. Polizeiliche Kriminal- prävention (Prevenţia judiciară poliţienească). de maşină). Fritz. volumul XIV. Kären M. Teora. HEIMBÜCHLER. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 1826. 360 p. Tocan. 229-237.F. Management total în firma secolului 21. (National Bestseller. Sheila. 2001. 416-418. St. Lübeck. 1829. Grange Books. HARARI. 248 p. 195-200. 1978. cu un betablocant (verapamil). 408 p. martie 2006. p. Essen. 1. Die 1825. Dirk. 240 p. New York. Rumänien – Die Ochsenköpfe der Moldau 1852-1862 – Romania-The Bull's Heads of Moldavia . James S. Bodo. Bucureşti. Principatele Unite 1862-1872) München. The complete encyclo- pedia of Pistols and Revolvers. Berlin. edi ie rev zut i ad ugit . HARTINK. Ochsenköpfe der Moldau/The Bull’s Heads of Moldavia 1852-1862 (România / Capul de bour moldovenesc. America Azi). 2002. Los Angeles. HECSER. J. 1994. Christian. HARDER. Cătălina 121 1837. Anca Tureanu. HEIMBÜCHLER. 3. cu ilustr. Berlin. Tulburările psihice 1824. vol. 416 p. BARNA. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. HEIMBÜCHLER. Essen. 2002. Genoveva Teleki. Ştiinţe criminalistice. Gewinnabschöpfung im Strafverfahren (Reţinerea profitului în procedura penală). Emeric. Bucureşti. Intoxicaţie voluntară letală Oren. Schmidt Römhild. alb negru şi color. J. 28-33. 1832. Traducere din limba engleză de Corneliu C. Fürstent um Walachei (România / Principatul Ţării Româneşti) 1820-1862 Vereinigte Fürstartümer (Principatele Unite) 1962-1872/ Principality of Wallachia 1820-1882/United Principalities 18621872. Drept comentat şi tactică criminalistic pentru studiu i practic . Fritz. nr. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Rumänien. München. 1827. în Revista Română de medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Bibliografie la p. Editura Facla. volum 12. Ediţia a III-a. Traducere din limba engleză de Niculiţă Damaschin şi Aurora Damaschin. HEGEDUS. (Atlas pentru scrisuri Stuttgart. Index p. Bibliografie la p. HAAS. 1830. VEITH. Editura Tehnică. Tra- ducere din limba engleză de Leonard Băiceanu. 23/1976. HARALD. 1836. H. Ştiinţe criminalistice. 18521862). 1828. ediţie revăzută şi adăugită. 418 [420] p. Drăgulănescu. Fritz. Bibliografie (Surse/Note) la p.

1850. no. Freiburg. Reprinted in DBZ Nr. în R. 3 année. 1936. Tatouages curatifs an Maroc. Heft 4/1990. Bildeberg. 1857. HESS.I. in Schriftenreihe des Münchener Briefmaricen Club e.I. Die Verbrechenswirklichkeit 1841. R. no. 2002. Schweizer Briefmarken Zeitung. 1843. Fritz. J. et la pathologie de l’ecriture. 584-589. HERBERT. Graw-Hill. 1847. 1993. Organizaţiile secrete şi puterea lor în secolul XX sau Cum nu este lumea guvernată.I. no. p. Le Dé tatouage et ses Procédés. HENRY. Lübeck.R.C. Ştiinţe criminalistice. Furstentum Rumänien.C.C. ONU.C.C.. London. 1982. L’origine. . în 1840. 496 p. Berühmte Briefe R.1852-1862. HEYROTH. HEKER. Le dé tatouage indigène Fritz.. Editura Schmidt Römhild. 454-486. vol. a Înaltei Finanţe şi a Politicii: Comisia Trilaterală. HERSHELL. Traducere de Cornelia Spânu. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. p. HERBERT. Berlin.. 1984. Schweizer Briefmarken Zeitung 12/1999. Walachei und der unteren Donau. HERBERT. Robert. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Henry M. 518-531. de Gruyter. 15 p. Paris. Ausgabe.. M.. e 1851. Les causes du dé tatouage. vol. 266-275. New York.9. 1852. München 1995. New York. C. în 1853.. 1927. jurisprudence et le Détatouage. HEYROTH. Psychologie du crime. HEIMBÜCHLER. 446-456. Editura Samizdat. Kären M.I.I. Essen. Tatouage Crapuleux. J. II. La 122 – Faserspuren (Microurme textile – urme de fibre).I. Police operations.V München 2001.I. 8e année.. Heidelberg. HERBERT. în R. 1901. 1916. HELSING. 1844. HEIMBÜCHLER. 18 p. 1936. HERREN.a. 1933. HERBERT. p. de Séte. R. 1846. 1930. 2002. 1854. no. J. 3-rd ed.6. HERBERT. HERBERT. Robert. 360-371. Forensische Handschriftenuntersuschung (Examinarea grafoscopic judiciar ). (Realitatea infracţiunii).... Notes sur les 1839. J. HEINDEL. of Finger der Daktyloskopie.C. p.2. p. 77-105. 1963. WROBLESKI. 8e année. Berlin. p. dans l’Afrique du Nord. Ştiinţe criminalistice. no. J. Explainning Crime. 1936. Berlin. Halbierungen der Steindruckmarken Rumäniens 1871 / 72. Routledge. 1933. 417-460. HEKKERS.6. 1856. J. Bodenspuren (Urme 1845. HETTLER. Berlin. E. II. Essen. 1931. 5e année. ediţie revăzută şi adăugită. Lübeck. no.8. Post in der Levante. Fritz. 5 année. J. 318 p. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică.I. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. System und Praxis The origin printing. la physiologie 1859. Die 3. 5 année. HESNERD. Walter de Gruyter. Payot. San Francisco.C. în R.10. no. Tatouages de soldats. Le dé tatouage des empiriques. Albert. 1933.9. Daktyloscopie. p. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 1842. HERBERT. 1860. 1849. Paul. 1858. în R. în 1855. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. A. St. HEINDEL. 1993. La baquette divinatoire. Janvan. 5/1991. 8 année. tatouages des prisonniers marocains.. R.C. în e R. 1861. p. J. e în R. Ghid în reţeaua lojilor. Marques de naissance.C. Classification and uses of de sol). 1848. 1838. Mc. ediţie revăzută şi adăugită. Editura Schmidt Römhild.I. Bernd... e no. p. CFR. 2 année. HEIMBÜCHLER.6. 520-536. Octobre. e R. Los Angels. 1927. (RumänienHandbuch I) „Die Ochsenköpfe". Oxford. f. Textile Mikrospuren finger-prints. Bernd. Gwynn. der fremden Postanstalten in den Fürstentümern Moldau. West Publishing Company. 1929.

HIRSCHI. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 2002. în Tratat practic de criminalistică. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. II. HRISTENCO. vol. Simposium. Camelia. Lübeck. ianuarie 1998. Tainele istoriei. Edgar Hoover. Editurile Saeculum I. Berkeley. HEYROTH. guide. Consens of Delinquency. 1863. Anschmelzspuren (Urme de topire). în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 442 [-478] p. Bibliografie la p. COVRIG. Schmidt Römhild. Robeyr. 2002. 1997.1862. 1873. I-II. p. în Tratat practic de criminalistică. Editor „Tribuna economică“. Šter. Portorož. Unis. Ştiinţe criminalistice. 507 p. Spurenkunde – Sicherung und Verwertung von Tatortspuren (Traseologia – Asigurarea i valorificarea urmelor de la locul faptei). 155-160. PERCIUN. 1875. vol. HIRSCHI. KAATZ. Travis.-H. HOOVER. Die Postwertzeichen- H. Bernd. Bucureşti. Brown. şi Vestala. în: Bildungsinstitut der Polizei Niedersachsen Januar 1998 (unveröffentlicht) (Institutul de Formare al Poliţiei Saxonia Inferioară. Examinarea actelor al căror conţinut a fost alterat prin adăugiri. Visa Document EU Visa – Fit for Biometries. Lübeck. 17 p. Paris. coordonator Rolf Rainer Jaeger. investigatori acoperiţi). 1864. nepublicat). Ştiinţe criminalistice. 2005. an XI. HRISTEA. Identifizierung von Ohrabdrücken (Identificarea după amprenta auriculară). 1867. 348-354. HRIBAN. ediţie revăzută şi adăugită. Ministerul de Interne. 1870. Radiestezia – 1865. Dr.O. HUF. Achim. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 1893. Editura Criminalistică. Heidelberg. September 25-27. II. II. HRISTEA. Schmidt Römhild. Examinarea scrisului de tipar. + 1 f. 1940. Essen. Diomid. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. durch Verdeckte Ermittlerungen. Iaşi. HOWORKA. HOANŢĂ. vol. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Berlin. Führung von V- Personen (Dirijarea persoanelor de legătură). 1976. în Kriminalistik (Criminalistica). vol. Edgar J. Berlin. Essen. 18 p. 1877. Nicolae. Editura Teora. Ernst. 1876. Evaziunea fiscală. Kunde. . 284-289. Ministerul de Interne. Essen. ediţie revăzută şi adăugită. Von. Little. 1871. 15 p. III. HOOVER. 1970. Heft 9. adăugită. 2003. Sfinx. Crime aux Etats Hans-Christian. Forensische (gerichtliche) Handschriften. 123 1879. Traducere din limba germană de Magda Petculescu. metodă de investigare şi analiză energetică. 4 (27). Ştiinţe criminalistice. Schmidt Römhild. E. nr. Harper Collins Publishers. Ian. 1996. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Bucureşti. X. With foreword by Courtney Ryley Cooper. University of California Press. Verdeckte Ermittler (Obţinerea de date prin investigaţii acoperite. HORRAK. 1866. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 125 p. Datenerhebung John Edgar. HUNSICKER. 1878. 1969. Gheorghe. 1999. HUELKE. 1980. 1980. 440-442.und Maschinenschriftenuntersuchung (Examinarea criminalistică (judiciară) a înscrisurilor de mână şi de maşină). vol. EU Gheorghe. 1872. Carmen. Persons in Hiding by J. p. portret. Boston. Rolul alcoolodependenţei în recurenţa tulburărilor depresive în Buletin de psihiatrie integrativă. Lübeck. Dumitru. 2002. HOGG. 1938. III. 1874. Jane’s Guns recognition 1868. Berlin. 1869. HUNSICKER. HILDEBRANDT. ediţie revăzută şi adăugită. Andrej. Larisch München. 2002. XIX [-XX] + 325 p. vol. Ediţia a II-a.

1894. ianuarie 2004. p. iulie 2003. Schmidt Römhild. 82 p. Ministerul de Interne – Serviciul Editorial şi Cinematografic. Ioan. Ioan. Ioan Hurdubaie. Ştiinţe criminalistice. 2 vol. în Tratat practic de criminalistic . Testele de identificare genetică în materie penal. nr. 311-322. anul VI. p. în Criminalistica. HURDUBAIE. vol. Dr. 1890. 322 p. Heinz.. 1. 4. 2. 1 Interpol. 140 p. 3. Elemente noi privind protecţia bancnotelor împotriva contrafacerii. 2003. Expertiza scrisului 1891. 1982. anul V. 1. JAEGER. Dr. Particularităţi şi dificultăţi ale investigării criminalistice cibernetice. anul V. Colonel dr. Vol. SAPPELT. HURDUBAIE. Inspector principal. HURDUBAIE. 3. Bibliografie la p. vol. Colonel dr. în Criminalistica. 1886. GRIGORESCU. GRIGORESCU. 281-291. 1888. PELE. ianuarie 2000. Bucureşti. Essen. 388 p. Cadrul convenţional penal. 4. ianuarie 2003. HURDUBAIE. p. vol. II. 1994. HURDUBAIE. Lector univ. 29-31. 1. anul VI. Colonel dr. HURDUBAIE. Criminalistica în lupta împotriva pirateriei muzicale. Bancnotele – între hârtie şi polimer. Ioan. p. 230233. Un om al legii. Col. nr. Cooperarea judiciară europeană. anul I. 3.3. HUNSICKER. anul V. 1895. HURDUBAIE. II. 1896. HURDUBAIE. în Criminalistica. Ioan. p. Traducere din limba franceză. Interpolul şi criminalitatea internaţională. I. nr. Oana-Roxana. Ministerul de Interne – Serviciul Editorial şi Cinematografic. o experienţă australiană. Ioan. Editura Universal Pan. iulie 1999. Bucureşti. Inspector principal. în Criminalistica. România în Interpol. 6-8. Oana-Roxana. p. Documentele de securitate şi protecţia lor împotriva falsificării. Ioan. Ioan. anul I. p. 16-18. Traducere şi adaptare după „International Criminal Police Review“. Ioan. 1999. Oana-Roxana. nr. în Criminalistica. 179-181. 1892. 1884. Gheorghe. p. Şef B. 1889. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Möglichkeiten und Grenzen besonderer Beweissicherungsmaßnahmen (Posibilităţi şi limite în luarea măsurilor speciale de asigurare a probelor). Mondocriminalistica. HURDUBAIE.1880. Lübeck. O filă din istoria dactiloscopiei. 17-20 1881. martie 2003. Oana-Roxana. HURDUBAIE. p. în Criminalistica. Ioan. 1883. TRONECI V. 2002. 1 Biroului Naţional 124 Ioan. martie 1999. ediţie revăzută şi adăugită. 1983. p. Jurist. anul V. Inspector principal de poliţie. mai 2001. nr.. GRIGORESCU. Bibliografie la p. HURDUBAIE. 141-149. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. dr. 2003. nr. p. HURDUBAIE 1885. HURDUBAIE. Bibliografie la p.N. HURDUBAIE. în Criminalistica. Bibliografie la p. nr. HURDUBAIE. Dr. Bucureşti.. anul III. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. dr. NEGOIŢĂ. mai 2004. Ministerul de Interne. 1978. GRIGORESCU. 1. Informatica în criminalistică. în Criminalistica. Ioan. Ioan. p. Spaţiul penal paneuropean din perspectiva Consiliului Europei. Dumitru. Ernst. Lector univ. Ioan. 1882. 292 p. 309317.. HURDUBAIE. mai 2003. Rolf. în Criminalistica. II. dr. Ioan. 15-16. 1887. Ioan. 23-25. 29-31 (I). Bucureşti. 184 p. Atentatorii de la World Trade Center din New York identificaţi cu mijloace criminalistice. executat prin imitarea caracterelor tipografice. . nr. 13-15 1893. Ioan. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică.. Editura Ministerului de Interne. anul II. nr. nr. Bucureşti. Berlin. 25-27.

Ioan. HURDUBAIE. Acces direct la baza de date A. 1900. 1903. noiembrie 2005. Elemente de noutate ale acquis-ului comunitar în vederea asigurării probaţiunii. Ioan. HURDUBAIE. Oana Roxana. Ion. (rez. mai 2005. 88-95. no. anul VI.C. dr. Bucureşti. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. anul VIII. 4. nr.. 24. februarie 2006.D. Ioan.I. nr. iulie 2004. p. p. Jurist. în Criminalistica. Ioan.7. dr. nr.. 3. HURDUBAIE. Inspector principal. General de brigadă Ioan. lector univ. nr. 4. par la lumière de Wood. (r) dr. 39-40. în Criminalistica. în Criminalistica. HUSSON. nr. HURDUBAIE. POPA. dr. în Criminalistica. august 2006. Subcomisar. p. 1901. p. Criminalistica în atenţia Interpolului. 1899. „Capcanele Interpolului”: Sistemul de urmărire internaţională a persoanelor şi obiectelor. 125 . HURDUBAIE. Editura Luceafărul. dr. Mălin Gabriel. în Criminalistica. septembrie 2000. Ioan. 18. p. de brigadă 1907. anul VII. Mapamond criminalistic. instituit de organizaţia internaţională de poliţie criminală.. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. (r) lector univ. în Criminalistica. anul VIII. 7-8. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Ioan. p. nr. 5. Contribuţia Criminalisticii la combaterea traficului de droguri. Bucureşti. 2004. Dr. nr. Bucureşti. 407437. HURDUBAIE. 17. Jurist.) dr. p.). POPA. 1934. Exploatarea criminalistică a urmelor de paşi. 1905. en criminalistique. OanaRoxana. GRIGORESCU.. dr. O filă din istoria Dactiloscopiei. Lector univ. Hurdubaie. Ioan.1897. 231-238. General de brigadă 1898. anul II. 2005. Utilizarea amprentelor digitale pentru identificarea nou-născutului. Lorena-Carmen. 1. De la détection et de (rez. l’identification des taches de sperme. în Criminalistica. 6e année. 2006. a Interpolului pentru poliţiştii de teren. 1902. HURDUBAIE.N. p. 6. p. HURDUBAIE. Lector univ. 1904. în R. În organizarea Grupului Pompidou al Consiliului Europei: seminar consacrat influenţei drogurilor asupra traficului rutier. HURDUBAIE. Dr. Lector univ. anul VII. 333-336. General de brigadă 1906. consilier la Agenţia Naţională Antidrog.. André. p. 35-36. 4. august 2006. 10-11. p. anul VIII. Gen.

Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Steliana Carmen. Ioan. IFTENIE. Editura Tehnică. 1. Karl. I. 2005. medico-legală. 140 p. 1915. X. Cadru juridic. Marius. 2000. Simpozionul de perfecţionare a procurorilor criminalişti. Măiestria în arta fotografică. Prof.P. Iaşi. 1 (24). în Criminalistica. Iaşi. IFTENIE. ICOVE. Studiu medico- 1924. Mircea. vol. Studiul cadavrului uman în stabilirea adevărului privind comiterea unui act criminal. 368-373. IACOBUŢĂ. Bibliografie la p. cu fig. Metodica cercet rii criminalistice. 21-27. 1920. NICULESCU. Editura 1926. 3. Tezele generale. IACOB. 1916. Editura Tehnică. Portretul modern. Profesor. p. IANA. IAROVICI. IAROVICI. 1985. X. IFRIM. Iamandi. (Facultatea de Medicină din Iaşi. 1995. Spiridon. Gheorghe. Bucureşti. Ioan Al. Primul episod de psihoză – bilanţ evolutiv pe termen scurt în Buletin de psihiatrie integrativă. IACOB. 198-211.I 1908. 1917. mai 2005. Tehnica şi arta iluminatului în fotografie. nr. 34-36. 41-44. nr.P. Bucureşti. Aspecte medico-legale. Iaşi. BOROI. Tabla de materii şi în limbile engleză şi rusă. Bucureşti. an XI. 144 p. p. IABLOCOV. N. Observaţii clinico-paraclinice asupra unui lot de bolnavi schizofreni care asociază modificări morfologice cerebeloase. O nouă 1909. 1914. Iaşi. Corina. vol. Editor Deborah Russell. Prim-procuror adjunct al 1918. după „Guardia Civil“. anul V. Constantin. Criminologie. în Buletin de psihiatrie integrativă. 1. 1995. Editura Tehnică. Fotografia şi lumea 1912. Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. N. 372 p. Editura tiin elor Medicale. Moscova. + 116 fotografii. p. forţa probantă. 230 p. + 20 pl. BUDĂI. IACOBUŢĂ. 93 p. 1989. Eugen. 1910. 1921. Valentin. GÂDEA. 98 p. Editura Graphis. 1905. IANCU. p. 1922. Dimitrie Gr. Infracţiunile de lovire şi vătămare a integrităţii corporale a sănătăţii. în Criminalistica. august 2002. + 21 fig. 1913. vol. Aurelian. 254 p + 22 pl. Constanţa. Iluminarea cu lămpi fulger. + 83 p. anul VII. Procuror. von STORCH. Valentin. Constatarea şi expertiza 1925. STOICA. 1923. în Criminalistica. Criminalistica. 277-283. . Monica. 325 p. 1919. an XI. Antropologia în slujba criminalisticii (I). Intenţie sau culpă? Cazul „Ciomu”. ianuarie 2003. Moscova. 2001. 1977. 751-753. p. Computer Crime: A Crimefighter’s Handbook. Fost intern al secţieĭ chirurgice din Spitalul Sf. Compendiu de anatomia omului. Editura Universităţii de Stat din Moscova. nr. Eugen. IAROVICI. p. anul VII. Ileana. 1911. 2002. GRUNFELD. + 14 pl. legal asupra morţei şi în special Moartea subită la cele două vârste extreme Copiĭ şi Bătrînĭ. 199). Sinaia. II. Eugen. Editura Tehnică. Manual. 768 p. 1972. 1971. Eugen. Autorii nu sunt indicaţi pe copertă. David. Farmecul luminii. Alexandru. IAMANDI. Procuror-şef la Secţia de Urmărire Penală a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. ianuarie 2005. Medicină legală pentru facultăţile de drept. Editura Tehnică. Editura Norma. Susţinută în Februarie 1905 de Dimitrie Gr. 1 (24). Vol. Bucureşti. SEGER. 380 p. Editura Junimea. IABLOCOV. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bibliografie la p. IAROVICI. Bucureşti. 1970. Marius. Iaşi. Remus. Radiografia crimei. IENCIU. IACOB. nr. 2005. interpretare. Bucureşti. metodă de lucru în demonstrarea identităţii. 1988. de azi. nr. 20-24 noiembrie 2000. William. nr. 22-23. Bucure ti.

1927. IFTENIE. anul VII. univ. 1. Conf. februarie 2006. IFTIMESCU. 1932. Antropologia în slujba criminalisticii. în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică.Juridică. TAŞU. 2004. nr. dr. nr. iunie 2005. Valentin. Editura Ştiinţelor Medicale. 3. 3. Cercetarea la faţa locului din perspectiva medico-legală. Constantin. director adjunct al Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici”... p. vol. dr. septembrie 2004. Conf. ştiinţific: prof. 6-7. în Criminalistica. 277-280. în Investigarea criminalistică a locului faptei. univ. 91-96. Medicul legist – expert oficial sau expert parte?. univ. IFTENIE. IFTENIE. IFTENIE. 1933. 2006. Conf. Valentin. p. 5. 166-171. 1939. 1936. IFTENIE. Valentin. ianuarie 2004. Editura Medicală. GÂDEA. 530-538. p. Studiul cadavrului uman în stabilirea adevărului privind comiterea unui act criminal. Bucureşti.. IFTENIE. Dr. Ediţie revăzută şi adăugită. anul VII. dr. [univ] dr. BUTOI. univ. anul VI. Baltimore. univ. univ. univ. 3. p. Valentin. Conf. anul VIII. Tudorel. Romulus Vulcănescu. IFTENIE. Medicina legală pro criminalistică. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. univ. în Criminalistica. dr. dr. Perspectiva medico-legală necroptică în împuşcarea cu alice. p. DERMENGIU. 2. volum 13. 1931. septembrie 2005. Dan. 1967. 349-353. Bucureşti. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 1982. Medicina Legală. Particularităţi ale activităţii medicului legist în cadrul echipei complexe de cercetare a infracţiunii de omor. 2006. Bucureşti. dr. 79-82. TUREAC. preşedintele Comisiei de antropologie şi etnologie a Academiei Republicii Socialiste . Danubiana Victoria. Dr. dr. 1941. univ. Valentin. IFTENIE. Valentin. medic primar legist. psiholog criminalist. dr. 2002. anul VII. G.. în Criminalistica. Constantin. Bucureşti. Investigarea criminalistică a omorului la faţa locului. p... I.. Centrala Industrială de Producerea Maselor Plastice. Conf. Tudorel. Conf. Bucureşti. p. dr. mai 2002. nr. Valentin. INBAU. Constantin. 171 p. nr. în Criminalistica. IFTENIE. Valentin. 45 p. Tudorel. 2004. p. John E. în Criminalistica. Bucureşti. 1944. 3-4. Fred E. iulie 2005.1. Competenţa în medicina legală. Valentin. p. anul VI. 125-127. Prof. Profesor. 6. nr. Bibliografie la p. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Conf. Instrucţiuni de exploatare a pneurilor. Medicul-legist – expert parte şi excepţia 127 1943. univ. p. nr. 21-22. Valentin. BUTOI. Prof. 1938. Valentin. Ştefan Milcu. IFTENIE. Medicina legală şi ştiinţele de contact din perspectiva noilor orientări din domeniul învăţământului juridic. 37. Prof. 14-16. 5.. Conf. Criminal 1934. p. IFTENIE. 4. interrogation and confessions. Sinucidere prin împuşcare sau prin spânzurare. dr. nr. 353 [360] p. 1930. anul IV. 1929. p. REID. Bibliografie la p. Valentin. dr. în Criminalistica. p. 1. univ. nr. 1964. în Criminalistica. în Criminalistica. univ dr. nr. Valentin. nr. Conf. în Criminalistica. Coordonator 1935. Constatarea medico-legală necroptică – temei al punerii în mişcare a acţiunii penale în infracţiunea de omor. anul VIII. BUTOI. DRAGOTEANU. ianuarie 2005. Jaqueline. de neconstituţionalitate. mai 2004. 1928. 1937. 16-17. iunie 2006. dr. IFTENIE. Second edition. p. IFTENIE. din perspectivă medico-legală. 13-15. DRAGOTEANU. 1940. 1942. 27-28. Bogdan. IFTENIE. Conf. anul VI. Prefaţă de acad. Unele metode de cercetare criminalistică a peliculelor de lacuri provenite de la accidentele de circulaţie. Competenţa în medicina Legală. Valentin. Introducere în etnologie.

Constantin N. Curs de procedură penală română (întocmit după principiile noului cod de procedură penală. Diana. Tipografia Atheneum. Condiţiunile de admisibilitate. comisar-şef al biroului verificării actelor penale dela Serviciul Siguranţei. Fraţii la faţa locului. Atribuţiunile oficerului şi agentului de poliţie.. Comisar-şef al biroului Arhivei Corespondenţei. Bucureşti. Maria Ioana. Partea generală. nr. Aurelian. 1957. 1956. Persoanele. 176 p. Pentru folosinţa tuturor ofiţerilor de poliţie judiciară şi oricărui cetăţean. Conferinţă ţinută la Prefectura Poliţiei Capitalei la 25 Noemvrie 1906 de câtre Const. Ministerul Învăţământului şi Culturii. anul II. Discurs rostit cu Minovici. B.. Alexandru. I. Bucureşti. Salvator. EMINESCU. Partea generală. Bucureşti. (Imprimeria Statului). ROMAN. în Criminalistica. IOAN. Ministerul Învăţământului. ECONOMU. 211 p. 46-50. Vasile. mai 2000. p. ANGELESCU. Audierea prin poligraf - facultăţile de ştiinţe juridice. BELLOIU. Partea a II-a. Detecţia electronică şi identificarea documentelor. Parhon“. 1948. Mihai. Eleonora. Constantin N. cu o prefaţă de I. 1951. ELIESCU. Traian. IOANID. [1926]. 1945. EREMIA. 74-76. IONAŞ. 1947. Profesor de „Poliţia Technică” la ofiţerii elevi ai Şcoalei Speciale de Jandarmerie Oradea. BULGARU ILIESCU. 3-5. Vicepreşedinte al Academiei de Medicină. Editura Ştiinţifică. Profesor de Cursul de „Informaţii şi contra informaţii la secţiunile ofiţeri şi şefi de secţie” şi Maiorul George Belloiu [. din Prefectura Poliţiei Capitalei. Drept civil pentru de poliţie technică / Întocmite după programul Şcoalei Speciale de Jandarmerie. RUCĂREANU.. Preşedinte la Consiliul Legislativ. Victor Dan. 31 p. General de brigadă ocaziunea discuţiunii generale asupra proiectului de lege pentru organizarea poliţiei şi siguranţei. p. adjunct al Inspectorului General al Poliţiei. IOANA. 1969. Înalta Curte de Casaţie. IONESCU. Carol al II-lea din 1937. Executărei mandatelor şi Caziere. 1970. Mihail.. După notele stenografice. 1929. I. 1946. Implicaţii medico-legale în tulburările de vigilenţă şi somn. Cu un cuvânt înainte al autorilor. în Revista Română de medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. ZLĂTESCU. Universitatea „C. (fost consilier la dr. Beatrice.România (Academia R. 232 p. Virgil. Ion.]. No. ASTĂRĂSTOAE. Directorul Institutului Medico-Legal „Prof. Probele în procesul civil. martie 2006. BRĂDEANU. N. M. Drept civil. Editura Academiei. IONESCU [Dimitrie D. Oradea. 1955. Secţiunea de Drept Public). BASARAB. Cornel. 24 p. Comisia de antropologie şi etnologie. 1906. Tratat de drept civil. Descinderea procedeu specific în tactica audierii învinuitului şi inculpatului în cazul infracţiunilor de omor. 198 p. 344/1926). 1908. IONAŞCU. Sinaia. Bucureşti.R.. Bucureşti. (Lucrare aprobată şi recomandată de Comandamentul Corpului de Jandarmi cu Ord. nr. 1949. Traian. Noţiuni 1950. IONAŞCU. Aurelian. De maiorul Mihai Ioan [. Moraru. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. 1952. Instrucţie sumară a ofiţerului de poliţie. 1967. în şedinţa Camerei din 24 iunie 1929. 1959. 1. 320 p.] Ajutorul comandantului Şcoalei de Jandarmi. Editura Ştiinţifică.S. Aurelian. IONESCU-DOLJ. Mina Minovici“. vol. volumul XIV. 1954. IONAŞCU. Editura Didactică şi Pedagogică. cuprinzând în fiecare capitol referinţe asupra originii instituţiilor procedurale şi 128 . Bucureşti. Bibliotheca Anthropologica et Ethnologica II). 1953. Eugen A. p. 1963. Yolanda. III. 490 p. George. IOAN.] Licenţiat în drept. IONESCU. 8 p. Ionescu.I. IONAŞCU. 20-24 noiembrie 2000. IONAŞCU. Bucureşti.

[1938]. 14 p. Laureat al Facultăţei de medicină (Medalia de aur). pl. f. (fost consilier la Înalta Curte de Casaţie. (Extras din Revista Spitalul. (Extras din Revista medicală „Spitalul“. Gh.A. dar cu leziuni inflamatorii cronice. Gh. Medic însărcinat cu îndeplinirea Expertizelor Medico-Legale din judeţul Ilfov. Laureat al Facultăţii de Medicină (Medalia de aur). Bucureşti. Florin. Bucureşti. MANEA. IONESCU. cadrul Academiei de Poliţie „Al. Gh. anul I. cu ilustr. 6. 3 1966. Andrei . p. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Bucureşti.. p. Andrei Ionescu. Florin. anul III. 6. Afacere medicojudiciară [de] Dr. (Extras din rev. cu ilustr. Şef de lucrări Anatomo-Patologice la institutul MedicoLegal. Instanţele criminale (Înfiinţate prin Legea din 6 august 1938 pentru a înlocui Curţile cu juraţi desfiinţate. George. Gh. 1967. I. Afaceri medico-judiciare de dr. Ilfov [Bucureşti]. 1959.. Afacere medico-judiciară de Dr. „Spitalul“ no. mai 1999. 1960. IONESCU. Andrei 2. 17). prim-preşedinte la Consiliul Legislativ). Andrei Ionescu. Şef de lucrări AnatomoPatologice la Institutul Medico-Legal. II [D-K]. Gh. 1907. p. Afacere medico-judiciară [de] Dr. în Criminalistica. Moarte subită Valeriu. IONESCU. Bucureşti. Lector universitar din 1964. Col. nr. Avort traumatic 1 (Un caz complicat). Unele probleme privind identificarea victimelor în cazul cutremurelor majore. Andrei Ionescu.principiilor adoptate. Tulburările perso- prin traumatizmul regiunei precordiale de la un individ tânăr. Şef de lucrări AnatomoPatologice la Inst. 18 p. Gh. 1961. precum şi sumare expuneri de legislaţie comparată.. + 2 f. Fost intern al Spitalelor Civile. 1 f. Fost intern al Spitalelor Civile. din 1909). 22-23. IONESCU. 596 p. [1909]. no. IONESCU-DOLJ. Medico-Legal. Gh. Cuza”. Editura Socec & Co. asasinat prin ştrangulare. Andrei Ionescu (Bârlad). Bucureşti. IONESCU. IONESCU. no. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie prezentată şi susţinută la 18 Februar 1906 de Dr. 1963. Gh. 1906. 20 p. miocardice înaintate. Andrei. 17 p.a. Bucureşti. Bucureşti. noiembrie 2001. I. IONESCU. 223 p. 11. Contribuţiuni la studiul otrăvirilor cu sublimat corosiv. (Lucrare din Institutul Medico-Legal din Bucureşti). Andrei . Medic însărcinat cu îndeplinirea Expertizelor Medico-Legale în jud. 1 Informaţii preluate din Bibliografia românească modernă [1831-1918. Supliment la Cursul de procedură penală Carol II. 1965. iar la fine având tablouri sinoptice). Consideraţii privind determinarea înălţimii persoanei prin examinarea urmelor de picioare. Un caz complicat de pneumonie traumatică. Andrei Ionescu. 711-712. Gh. 2003. 81-88. Lector univ. vol. [1908]. cu ilustr. în Criminalistica. 31 p. nr. Două cazuri de 4 nalităţii. IONESCU. Având la fine Legea din 6 august 1938 şi textele referitoare la Legea de organizare judecătorească din 20 august 1938). Şef de lucrări în Institutul Medico-Legal. IONESCU. Medic însărcinat cu îndeplinirea expertizelor medico-legale în judeţul Ilfov. 2 Idem 3 Idem 4 Idem 129 . + 30 p. p. Gh. 7 din 1907). S. Andrei . + 173 [-175] p. Şef de lucrări Anatomo-Patologice la Institul MedicoLegal din Bucureşti. 1996. 1938. Editura Asklepsios. 1958. 1909. cu ilustr. cu ilustr. Medic însărcinat cu îndeplinirea Expertizelor Medico-Legale din judeţul Ilfov [Bucureşti]. 1962. Florin.. Falsul în materie de drept civil şi drept penal. (Extras din Revista medicală „Spitalul“). 2.

1974. Raport Medico-Legal [de] Dr. p. vol. Despre identificarea autorului semnăturilor false în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. Ministerul de Interne. Andrei . Lucian. Lt. 1977. vol. IONESCU. Lucian. (Lucrare din Institutul Medico-Legal Prof. IONESCU. intercurent (Caz complicat de „Loviri şi Răniri“). 67 şi urm. 143 şi urm. IONNESCU-GION. vol. 49 şi urm. Gh. IONESCU. 1979. 303-316. Serviciul Cultural. 1965. Andrei 2. generalizat. Lucian. 1973. Lucian. Ilie George. 1976. Gh. vol. în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. Editorial M. Bucureşti. 1972. Cu privire aprecierea caracteristicilor grafice expertiza criminalistică a scrisului. Data stabilită din text. Editura Junimea. Une expertise de 1971. 1910. Presă şi Lucian. în Şcoala românească de criminalistică. 1899.. în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. + 818 p. 340 p. Ilarian. 1910]. miliţie. 1967. Andrei. 12 p. 1964. VII-VIII. Martie 1910). 1964. 3 Lucian. Câteva observaţii asupra copierii prin transparenţă a semnăturilor. IONESCU. M. Andrei . p. Flegmon al mânei consecutiv unor muşcături cu dinţii. Dr. Gh. Lucian. p. 1982. Şef de lucrări în Institutl Medico-Legal [greşit: Megal]. p. 2 Idem 3 Idem 130 specializare ale experţilor laboratoarelor de criminalistică din sistemul Ministerului Justiţiei. 3 cazuri medico-legale de otrăvire criminală cu arsenic [de] Dr. Bucuresci. II [D-K]. 1969. 1983. Afacere medicojuridică de Dr. 14 p. 342-343. 3. în Revue internationale de Criminologie et de Police technique nr. 1978. IONESCU. Bucureşti. I. 711-712. IONESCU. IONESCU. Crimă săvârşită dar neizbutită. p. Maior. IONESCU. Fost intern al Spitalelor Civile. vol. p. Gh. Probleme de medicină judiciară criminalistică. Contravenţii – culegere de acte normative pentru uzul cadrelor de 1 listică a scrisului. 2 f. IONESCU. Andrei Ionescu [Bucureşti.1968. p. l’écriture pour l’identification d’un dessin de Van Gogh în Revue internationale de Criminologie et de Police technique nr. 1981. Despre stabilirea vechimii actelor dactilografiate. p. . Istoria Bucurescilor. 13 p. (Extras din Revista „Ştiinţelor Medicale“ no. Lucian. Medic însărcinat cu îndeplinirea Expertizelor Medico-Legale din judeţul Ilfov [Bucureşti]. Lucian. IONESCU. 1966. IONESCU. Otrăvire cu 1 arsenic (Orpiment). Gh. 1980. 141 şi urm. Şef de lucrări Anatomo-patologice la Institutul Medico-Legal Bucureşti. 1 f + 17 p. Director Profesor M. la în în şi p. Medic legist al judeţului Ilfov. Expertiza crimina- Vasile. George I. II. Despre identificarea autorului cifrelor în expertiza criminalistică a scrisului. 1973. Bibliografie la p. Minovici). 1975. 113 şi urm. 1970. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 1970. 3. în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. pericol ignorat. Iaşi. IONESCU.. (Institutul Medico-Legal din Bucureşti. 2003. L’admissibilité et l’utilité des conclusions à caractére de probabilité dans le cadre de l’expertise des écritures. mortal. Andrei Ionescu (Bârlad). LĂPĂDUŞI.col. Minovici). Gh. IONESCU. Forme de pregătire şi Informaţii preluate din Bibliografia românească modernă [1831-1918. Pemfigus bubus. Intoxicaţiile acute cu monoxid de carbon. Un caz de ruptură a inimeĭ neînsoţită de alte semne de violenţă (Afacere Medico-Judiciară). IONESCU. 73-78. p. IV. I. 1910. 318 p. 1907. IONESCU. cu efecte devastatoare. 1976. vol. cu ilustr. 231 şi urm.I. 1975. 1. 129 şi urm. 1970.

în Probleme de criminalistică şi criminologie. nr. a scrisului în expertiza grafică. IONESCU. Aspecte tehnicocriminalistice ale determinării autenticităţii operelor de artă. Demonstrarea modului 2000. 1978. 2-3. 1998. Falsul în acte. Aprecierea deose- 1999. IONESCU. 8. Lucian. Noţiunea de armă médico-légale et criminalistique. 1981. 1987. Bucureşti. p. în Probleme de criminalistică şi criminologie. p. p. IONESCU. 1. Ministerul de Interne. dactilografiate. IONESCU. în Revista Română de Drept. Eficienţa expertizei criminalistice în activitatea de judecată. IONESCU. Ministerul Justiţiei. nr. 1981. IONESCU. 1983. Lucian. de tehnică criminalistică în cercetarea inscripţiilor interesând patrimoniul naţional. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Valoarea probantă a 1985. Lucian. Lucian. IONESCU. 43 şi urm. Lucian. 1981. 1981. în Probleme de criminalistică şi criminologie. p. Expertiza grafică „Van Gogh“. 8. Cu privire la apre- 1988. 1978. Concluzia raportului birilor în identificarea criminalistică. 40. 131 şi urm. 1982. 67 şi urm. 108-121. Lucian. p. Lucian. 4. IONESCU. 2. concluziilor de identificare generică în expertiza urmelor create pe corpul uman. grafică. 55 şi urm. Aplicarea metodelor Lucian. Lucian. p. în Revista „Ateneu“. în Revue internationale de Criminologie et de Police technique nr. p. 1982. în Revista „Ateneu“. p. 10. 3-4. nr. şi urm. Lucian. Lucian. Lucian. IONESCU. 1996. 4. IONESCU. 1983. Cazuri din practica laboratoarelor 131 Lucian. Conceptul de calitate cierea mai multor expertize efectuate în aceeaşi cauză. 1991. 1986. 1997. 1. IONESCU. 126 şi urm. p.1984. în „Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică“. în Probleme de criminalistică şi criminologie. 8 şi urm. în 20 de ani de expertiză criminalistică. 2001. p. nr. de expertiză criminalistică a scrisului şi aprecierea valorii sale probante. şi urm. 1983. IONESCU. IONESCU. Rolul probelor grafice în expertiza scrisului. 107 şi urm. 1990. 3. 98 şi urm. în Probleme de criminalistică şi criminologie. nr. în Ştiinţă şi Tehnică nr. şi Tehnică nr. nr. în Ştiinţă 2003. IONESCU. matologie mecanică. 7. p. IONESCU. 155. Ministerul Justiţiei. IONESCU. Propuneri pentru o reglementare proprie a expertizelor complexe. 3. nr. Lucian. 1983. 2002. 156. 8 şi urm. nr. IONESCU. L’expertise complexe de producere a leziunilor prin metoda proiecţiei. 14 şi urm. IONESCU. p. p. Eficienţa expertizei criminalistice în activitatea de judecată. 1993. p. în Probleme de criminalistică şi criminologie. 1992. 1983. 11. de expertiză criminalistică. 1995. nr. IONESCU. 2. în Probleme de criminalistică şi criminologie. Lucian. 1979. Traseologie şi trau- militară în sensul dispoziţiilor legale. p. nr. 1979. Lucian. 1989. IONESCU. nr. 1982. 1982. Lucian. Autentificarea tabloului „Cumpăna satului“ de Ioan Andreescu în Ştiinţă şi Tehnică nr. nr. în „20 de ani de expertiză criminalistică“. 2004. Criminalistică şi Criminologie. Autentic şi fals în . nr. 58 şi urm. 9. 1983. 1983. în Ştiinţă şi Tehnică nr. IONESCU. p. Lucian. Lucian. Lucian. 109 şi urm. p. 108 şi urm. 1982. cu referire specială la tablouri. IONESCU. 1983. p. Lucian. în Probleme de criminalistică şi criminologie. 143 şi urm. Ministerul ustiţiei. 2005. în Probleme de criminalistică şi criminologie. 3. Urmele analizabile criminalistic în traumatologia mecanică. 40-50. p. Expertiza textelor 1994. filatelie. p. Grafologia şi expertiza Lucian. în Probleme de criminalistică şi criminologie. 1. 1979. 71 şi urm.

Lucian. 2013. 2022. 7. 3-4. Examinarea crimina- listică în Ştiinţă şi Tehnică nr. 28 şi urm. Authenticity judgement Ştiinţă şi Tehnică nr. 27 şi şi urm. Forensic Science International. Determinarea auten- Regula celor 12 puncte comune în Ştiinţă şi Tehnică nr. 1984. 34 şi urm. în Ştiinţă şi Tehnică nr. Identificarea obiectului vulnerant în traumatologia mecanică. IONESCU. Degetul acuzator. IONESCU. L’expertise de l’écriture exécutée sous l’empire d’une forte émotion. 17 şi urm. IONESCU. ticităţii cu ajutorul urmelor de pensulă. 1985. 23 şi urm. Lucian. 18. Particularitès de l’expertise des signatures des tableaux. nr. în Ştiinţă şi Tehnică nr. 4. p. Lucian. p. IONESCU. 1985. p. p. p. Lucian. Lucian. IONESCU. IONESCU. 1990. 12. IONESCU. Criminalistica şi inscripţiile interesând patrimoniul naţional. 1986. p. 349 şi urm. 1986. IONESCU. Lucian. 1986. Expertiza înscrisu- terminologie? în Probleme de criminalistică şi criminologie. 2031. nr. IONESCU. Lucian. 7. 1984. în Revue internationale de Criminologie et de Police technique nr. în Probleme de criminalistică şi criminologie. nr. IONESCU. p. Bibliografie la p. 4. 1984. 7 şi urm. 2029. p. 142 şi urm. Particularităţi ale examinării semnăturilor de pe tablouri. 2. 2015. Examinarea crimina- artă. SANDU. p. 23 şi urm. Expert examination of signatures influenced by the writer’s 132 . 2012. 2025. IONESCU. Furtul operelor de listică a probelor de vopsea. O simplă problemă de Lucian. 2017. 1-2. Limbajul criminalistic rilor în cercetarea omorurilor. 2011. nr. Identificarea prin amprenta genetică. IONESCU. 2. 106 şi urm. în Ştiinţă şi Tehnică nr. 1985. 2020. Lucian. Lucian. condusă.. 1984. 2016. în Probleme de criminalistică şi criminologie. 1986. Lucian. 2. 20 şi urm. Grafometria în criminalistică. 109 şi urm. Lucian. Lucian. 2021. IONESCU. Computerul în crimina- Ştiinţă şi Tehnică nr. în Ştiinţă şi Tehnică nr. Bucureşti. nr. 2. 1988. 9. Lucian. Scrierea cu mâna Lucian. 27 şi urm. Cum se identifică al hainelor. Rezumat în limba engleză. în Ştiinţă şi Tehnică nr. în Probleme de criminalistică şi criminologie.2006. şi urm. 6. în Ştiinţă şi Tehnică nr. IONESCU. 10. Lucian. 23 şi urm. 2027. 12. listică a obiectelor de îmbrăcăminte. p. 234-239. în autorul scrisorilor anonime. Lucian. 9. p. p. IONESCU. în Ştiinţă şi Tehnică nr. în Ştiinţă şi Tehnică nr. Lucian. Lucian. 2030. nr. 2018. 1984. IONESCU. p. IONESCU. 110 şi urm. IONESCU. 2023. 2019. Lucian. 1. Identificarea criminalistică. IONESCU. 2024. with the help of paint-brush traces. Lucian. p. 1987. 2026. Lucian. IONESCU. Lucian. Două semnături identice sunt şi autentice? în Ştiinţă şi Tehnică nr. IONESCU. 20 şi urm. în Ştiinţă şi Tehnică nr. 152 şi urm. 1984. p. 2008. p. 26 şi urm. 1985. p. 1984. Biletul ucigaşului. 5. 1985. 1-2. în Almanahul Ştiinţă şi Tehnică pe anul 1986. 12. Amprentele digitale. în Probleme de criminalistică şi criminologie. p. p. IONESCU. 1988. IONESCU. 10 şi urm. IONESCU. p. 10. 2014. 9. în Revue internationale de Criminologie et de Police technique nr. Editura Ştiinţifică. IONESCU. p. 1988. 76 şi urm. Lucian. 2009. Dumitru. 1989. 1984. în Ştiinţă şi Tehnică nr. p. IONESCU. 1985. p. 2010. 2007. Verificarea semnă- turilor prin prelucrarea automată a datelor. 1983. Este scrisul stabil? în 2028. Lucian. 1-2. 38 şi urm. Lucian. p. 108 şi urm. 247 p. 20 şi urm.

August 22th. listică a obiectelor de îmbrăcăminte. Lucian. 1995. Aspecte criminalistice ale traumatologiei mecanice. Teoria cunoaşterii metafizice. Cdor. 243 p. 2. III. Lucian. 2036. Ediţie îngrijită de Marin Diaconu. IONESCU. IONESCU. Identificarea pe persoană. IONESCU. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 399-418. p. Bibliografie la p. manageriale privind prevenirea şi contracararea actelor teroriste comise prin caputarea unei aeronave în S. sub redacţia prof. (Filosofia Creştină). Istoria Logicei. în Buletinul de Criminologie şi Criminalistică nr. 2039. Noi reglementări în domeniul efectuării expertizei criminalistice. 2033. Curs de logică. Nae. Oportunităţi Lucian. în Tratat de Medicină Legală. 92 şi urm. în Tratat practic de 2050. Advances in Forensic Sciences. p. 1996. p. listică a urmelor de vopsea. nr. Teoria cunoştinţei. 571-578. IONESCU. în Tratat de Medicină Legală. Nae. IONESCU. Lucian. Examinations of Ediţie îngrijită de Marin Diaconu. 1975. p. Curs de metafizică: 2038. I. Sinaia. în Ghidul procurorului criminalist. Curs de istorie a logicii. I. Timişoara. Reţeaua europeană de criminalistică. 20-24 noiembrie 2000. Lucian. august 2006. p. IONESCU. 141 p. Fotografia judiciară la faţa . Lucian. IONESCU. Examinarea crimina- curs. 102-117. vol. Bucureşti. 118 şi urm. p. Imprimeria Naţională. IONESCU. II. p. Lucian. 2032. în Probleme de criminalistică şi criminologie. IONESCU. 2037. IONESCU. 2042. nr. Nae. IONESCU.U. 2034. Ultimul curs (1934 / 1935). Cunoaşterea imediată: 1928-1929. Aportul expertizei scrisului în stabilirea filiaţiei. Humanitas. 238 p. Nicolae. Editura Medicală. sub redacţia prof. 335 p. Bucureşti. Ministerul de Interne. IONESCU. p. Bucureşti. în Revista de Medicină Legală. 133 2051. Lucian. Proceedings of the 13th Meeting of IAFS. p. 1993. în Boletin de Información Grafopsicológica. Bucureşti. 99 şi urm. vol. 1995. IONESCU. vol. Examinarea crimina- indiciu de autenticitate a semnăturilor. nr. Fotografia de semnalmente în România. Ediţie îngrijită de Dora Mezdrea. IONESCU. p. signatures. Criminalistica. 139. Nae. IONESCU. Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”. IONESCU. 2045. Aprilie/June 1995. IONESCU. Bucureşti. p. Bibliografie la p. de curs. Nicolae. Humanitas. Peculiarities of signature on carbon-copies. 2043. Al doilea 2035. Lucian.2. Vladimir Beliş. Humanitas. 60-63. Lucian. 3-4. 246-266. în Criminalistica. 325 şi urm. IONESCU. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. Editura Medicală. Bucureşti. 2048. Aportaciones de la 2049. 3. Dr. peritación caligrafica para el establecimiento de la paternidad. 39. 1993. 80-81. Lucian. nr. 1995. 29-34. 2047. 1-2 din 1994.psychosomatic state. p. 4. Note Nae. 2002. 1993. 1995. 3. 2003. Lucian. Editura Anastasia. Prefaţă de Octav Onicescu. 1941. Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului. locului. 174 şi urm. în Probleme de criminalistică şi criminologie. 2046.. în Şcoala românească de criminalistică. anul VIII. vol. IONESCU. 3. p. 2044. 2040. vol. iunie 1995. 1929-1930.E. IONESCU. International Journal of Forensic Document Examiners (Canada). Reproduce textul ediţiei: Logica I – Logica generală. Bucureşti. Editura Helicon. Noţiuni generale asupra identificării. nr. 67-69. Vladimir Beliş. 272 p. Mircea. Junio 1998. Deviaţiile scrisului ca 2041. vol.

451 p. 228-248. IORDAN. Vol. Antigona. 3. 1976.. + 62 f. 26-32. Petre. p.criminalistică. Ctitorii. 1929. Istoria Românilor. 303 [-304] p. vol. 2056. 2055. IONNIŢIU. 1965. pl. pl. Strămoşii înainte de Romani. Urmele picioarelor. Editura Ştiinţifică. 2062. Nicolae. Alexandru. Nicolae Th. 6. IFTENIE. Bucureşti. efectuare şi valorificare a expertizelor în procesul penal. Vol. Alexandru. Eutanasia: legislaţie comparată. 1. 1979. 220-229. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. Ministerul Justiţiei. Introducere în lingvistica romanică. Ion. Introducere în studiul limbilor romanice. + Erată (Ministerul Învăţământului – Universitatea Bucureşti). Istoria Bucurescilor.V. A. pl. Ediţie îngrijită 2057. IONESCU. Dicţionar al numelor de familie româneşti. Socecu. I. Alfred Jean. septembrie 2004. IONESCU. 2. NICHIFOR. vol. IORGA. 2054. IORDAN. Procedura penală… Limba română… Istoria poporului român… Geografia României… Manual didactic oficial. Vol. nr. V. IORDAN. Maria. GRĂMESCU. Vlad Constantin. 231 p. IONESCU. 2059. 5. Vol. IORDANA. Vol. MANOLIU. Reformatorii. 276 [-278] p. 817 p. + 52 f. 9. Ministerul de Interne. Legitima apărare şi 2058. Contribuţii 2068. 345 p. 1943. + 29 f. volum 12. + 36 f. 1979. în Tratat practic de criminalistică. 2053. Partea a 2-a. 2064. vol. 502 [-504] p. Dumitru. 329 p. 1982.M. Sorin Alexandru. 148-158.. Editura Academiei Republicii Socialiste România. Istoria editurii Simion. IORDAN. Editura Institului de Filologie Română. Valentin. Evoluţia şi starea actuală a lingvisticii romanice. 2063. pl. Vol. 1998. 10 vol. 7. 480 p. OANCEA. Editura Cartea Românească. 345 p. pl. Vol.. 2061. Rolul expertizei matematice în identificarea dactiloscopică. cu portret. Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului. Iorgu. şi prefaţă de Barbu Theodorescu. IONETE. IORGA. 2066. 134 Nicolae. în Tratat practic de criminalistică. Ministerul de Interne. 351 p. ATHANASIU. Ministerul de Interne. I. p. + 18 f. G.. cuprinzând: Dreptul constituţional… Dreptul administrativ… Dreptul penal. Sigiliul Romei. p. Editura Didactică şi Pedagogică. p. 1974. 1979. 296 p. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. pl. pl. Ghidul expertului tehnic. + 20 f. 398 p. . Valente. Iaşi. la o nouă clasificare a armelor de foc şi a muniţiei în balistica judiciară. Vălenii de Munte. Ministerul de Interne. Vitejii. p. 2067. 1972. 269 p. Oradea. 8. Stabilimentul grafic I. Unele probleme privind modul de dispunere. + 18 f. pl. GÂŞTESCU. Bucuresci. IONESCU. Iorgu. Manualul practic al ofiţerului de poliţie. 1968. Folosirea calculatorului electronic în expertiza criminalistică. Monarhii. Cugetări. 1899. + 66 f. Victor. p. 1983. româneşti. Cavalerii. Sorin Alexandru. Gheorghe. 1976. în 20 de ani de expertiză criminalistică. 2065. p. 164-167. Indicatorul localităţilor din România. 1932. Ministerul de Interne. Tipografia „Datina Românească“. Partea 1. 2060. Bucureşti. 518 p. IONNESCU-GION. Vol.I. Bucureşti. Oamenii pământului (până la anul 1000). 2052. 359 p. starea de necesitate. pl. 44-68. IONESCU. IONESCU. Revoluţionarii. Vol. 255 p. Profesor de Filologie Romanică la Universitatea din Iaşi. Maior CONSTANTINESCU. Iorgu. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalisticii. Editura Tineretului. Editura Ceprohart. 3.I. D. 4. Brăila. IV. 80-92. 1937-1939. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. IONESCU. SOFRONIE. + 38 f. 427 p. Bucureşti. Bucureşti.

161-163. + 60 f. ISAC. 2069. martie 2005. Puiu Gheorghe. în Criminalistica. Editura Alma Mater. Puiu Gheorghe. Puiu Gheorghe. Dr. Sibiu. Istoria Jandarmeriei Române. Puiu Gheorghe. TĂTĂRUCĂ. 133-134. 1. Puiu Gheorghe. ştiinţific: Anghel Andreescu. ing. Centrul Chinologic Sibiu. 2077. Guy. Alexandru. Întregitorii. în Criminalistica. Editura Alma Mater. 499 p. 212 p. Câinele de urmărire. p. ISAC. 420-429. nr. 28-30. Prelucrarea filmelor fototehnice. Volumul 1. TĂTĂRUCĂ. 1 (24). Universitatea RomânoGermană Sibiu. expert odorogologie judiciară.. Sibiu. Mihaela. Ion. Câinele de intervenţie. nr. expert odorologie judiciară. p. Câinele pentru detectarea explozivilor. Volumul 5. 2004. 2000.. p. nr. ISTODOR. Amprenta olfactivă. BOTOŞ. Bucureşti. TĂTĂRUCĂ. Valorificarea urmelor de miros ridicate cu ocazia cercetării la faţa locului. nr. 113-120. Comisar-şef de 2085. 132 p. Bucureşti. Editura Alma Mater. dr. şef compartiment cercetare ştiinţifică şi expertizare odorologică. anul VII. MĂLĂESCU. Ing. 123-124. Chinotehnie. Investigarea odorologică şi probaţiunea 135 . Editura Alma Mater. ISNARD. 134 p. Identificarea persoanelor prin metodele odorologiei judiciare. ISAC. 2076. SergiuCălin Drd. Ion. p. Bibliografie la p. X. 124 p. 2004.Unificatorii. 445-454. Chinotehnie. ASAN. în Buletin de psihiatrie integrativă. Neculai Munteanu. Chinotehnie. poliţie. 38. Bibliografie la p. Comisar-şef de Svetlana. Ion.. Ilie. Sibiu. Dr. pl. Puiu Gheorghe. Folosirea câinilor antidrog pentru detectarea stupefiantelor. ASAN. ISAC. Editura Meridiane. 1981. nr. Volumul 3. 3.. Prevenţia primordială în psihiatrie. Bucureşti. 2070. Coordonator poliţie dr. Conf. ISAC. ASAN. 1976. Puiu Gheorghe Dr. Traducere din limba franceză de Pavel Popescu. SergiuCălin Drd. Puiu Gheorghe. SergiuCălin Drd. 137-139. Volumul 4. Dr. 2004. 2084. poliţie. 2006. Volumul 2. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. ISAC. ISAC. 2083. Vol. 135-144. Sibiu. director Centrul de chinologie Sibiu. SergiuCălin Drd. Decanul Facultăţii de Drept – Universitatea Româno-Germană Sibiu. 392 p. 2075. 2001. Ion. 2004. anul VII. Chinotehnie.. Bibliografie la p. 2081. Puiu Gheorghe. 2078. odorologic. 10. Sibiu. 2079. 2004. 263-270. Perspectiva înfiinţării Centrului Internaţional Antidrog. ASAN.. an XI. Ioan. 2074. iunie 2006. Dr. 277 p. Ing. Puiu Gheorghe. Ion. Comisar-şef. Ioan. IROD. ISAC. TĂTĂRUCĂ. Examinarea armelor de foc confecţionate special pentru a împrăştia gaze nocive iritante sau neutralizante. univ. TĂTĂRUCĂ. Chinotehnie. 2. anul VII. mai 2005. Iaşi. Comisar-şef de poliţie. ISAC. anul VIII. 31-33. ISAC. pl. ASAN. 2082. cu ilustr. 2005. Comisar-şef de MĂLĂESCU. Identificarea criminalistică prin metodele odorologiei judiciare. 2004. 401 p. Ioan. 2071. p. 131-132. Bucureşti. IRIMIA. în Criminalistica. p. p. 2073. Sergiu-Călin Drd. Câinele de pază. Ioan. 2005. p. univ. MĂLĂESCU. Grigorie. 2080. ISAC. conf. Bibliografie la p. 3. Sibiu. Editura Tehnică. Centrul chinologic Sibiu. 139 p. Ing. 163 p. Editura Alma Mater. Mileniul III. Câinele de patrulare. Puiu Gheorghe. în Criminalistica. Puiu Gheoghe. ianuarie 2005. dr. Criminalistica şi învăţământul chinotehnic. judiciară. Bibliografie la p. Autori: Octavian Burcin. Criminalistica. în Criminalistica. Ing. Viorel Andronie. MĂLĂESCU. IROD. 2072. Editura Luceafărul. 33-34. vol. Dr. Editura Alma Mater.. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Editura Ministerului de Interne. Bucureşti. + 33 f. Un Sherlock Holmes printre tablouri. Bibliografie la p. 409 p. ISAC.

VII.] dr. + 79 pl. Emil VRABIE. 2003. + 64 pl. Editura Enciclopedică. Coordonator: acad. Ioan Scurtu. V. 277 [-280] p. 2001. coordonator [. Marius SALA. Valeria Guţu ROMALO.A. Răzvan Teodorescu.] Secretar ştiinţific: Constantin Bălan. Criminalistica. + 64 pl. Tom II. Vol. De la universalitatea creştină către Europa „patriilor“. color. Gheorghe Platon.2086. Işcenco. Mirela SECHE. Bucureşti. color + 16 Anexe. Bucureşti. Istoria Românilor. IŞCENCO. Coordonatori: Mircea Petrescu-Dîmboviţa. Vol. Istoria lingvisticii româneşti [de] Mioara AVRAM. 695 p. + 64 pl. III. 974 p. Virgil Cândea. 748 p. Paul Cernovodeanu. (Academia de Poliţie „Al. 1123 [-1126] p. Bucureşti. + 48 pl. Vol. Istoria Românilor. Vladimir DRIMBA. 2001. 2087. Manual. pe copertă . Vol. Ruth KISCH. 878 p. Editura Enciclopedică. Vol. Liana LUPAŞ. Bucureşti. secretar.P. Secretar ştiinţific: Dr. Drept Romanici. + 26 pl. Vol. color + 5 Anexe. E. + 40 pl. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 2003. Flora ŞUTEU. Ion GHEŢIE. 1978. 2088. Petre Otu. VI. color. Genezele româneşti. înnoiri în spirit european (16011711/1716). Alexandru Vulpe. Bucureşti. Vol. Editura Enciclopedică Bucureşti. II. 2001. Bucureşti. Alexandru Suceveanu. membru de onoare al Academiei Române [. Românii între Europa Clasică şi Europa Luminilor (1711-1821) Coordonatori: Dr. color. Editura Enciclopedică. TOPORCOV. 2093. Vol. 1 Romfel . Coordonator: Acad. 2089. Constantin Rezachevici. Alogeni. Tom I. 865 p. Vol. 842 p. Editura Enciclopedică.P. O epocă de 1 Numele editurii. Coordonatori: Pascu Ştefan. IVAN. Bucureşti. 176 p. Bucureşti. 2003. Iorgu IORDAN. Coordonatori: Ştefan Ştefănescu. color şi erată. 2002. 2001. Moştenirea timpurilor îndepărtate. univ. Bela KELEMEU. Istoria Românilor. România Întregită (19181940). Lucia WALD. Moscova. color. Bucureşti. Cuza“. Tudor. 1993. Luiza SECHE. + 48 pl. Partea generală. 1072 p. De la Independenţă la Marea Unire (1878-1918). 2090. Coordonatori: Dumitru Protase. Camil Mureşanu. I. Coordonator: Acad. 2092. IONIŢĂ. 2003. Bucureşti. Editura Enciclopedică. color. dr. VIII. Tudor Teoteoi. Daco-Romani. Sub redacţia E. Editura Enciclopedică. 856 [-858] p. Coordonator: Dan Berindei. Firma juridică „Contract“ – Infra. Facultatea de poliţie). Constituţia României moderne. + 41 pl. 692 [-694] p. 136 2091. 2003. VII. Iorgu IORDAN. Istoria Românilor. IV. poliţienesc. Editura Enciclopedică. color. A.. Stelian. I. Editura Enciclopedică. Istoria Românilor. Prof.

(Inspectoratul General al Miliţiei. (Academia Română.P. Îndreptarul organului de cercetare penală a Miliţiei. ortografic. Ediţia a V-a. Îndreptar 2096. Bucureşti. Bucureşti.G. 137 . Editura Univers Enciclopedic. G. Întâmplări poliţieneşti [de] M. Colaborator: Susana Fernández Ruiz. tutunul şi alte 2095.Î 2094.E.A.160 p. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”). Traducere din limba spaniolă. droguri [de] Carmen López Sánchez. – Phare „Lupta împotriva drogurilor”). I.C.G. Bucureşti. Programul U. D.R. – Brigada Antidrog. (Ministerul de Interne prin Centrul de Resurse Juridice. Serviciul studii şi documentare). 244 p. Garciá – Rodriquez. M Carmen Jover Celdran Carlos Sanchez Gutiérrez.. ortoepic şi de punctuaţie. 2097. noiembrie 2002. o José A.C. şi St. Îndreptar privind alcoolul. 1969. INID – Instituto de Investigation de Drogodependencias. 136 p. 1939. 276 p.C. 1997.

Rolf. Lübeck. Hehlerei (Spargeri. Ediţie revăzută şi adăugită. ficarea documentelor). Rolf. 2108. I. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Berlin. ediţie revăzută şi adăugită. în Tratat de criminalistică: competenţă Rolf. Körperverletzungskriminalität (Infracţiuni privind vătămări corporale). ediţie revăzută şi adăugită. Essen. 6 p. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 2002. 27 p. 51 p. Lübeck. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică.II. I. Editura Schmidt Römhild. Schmidt Römhild. 129 p. 2002. Ştiinţe criminalistice. Lübeck. vol. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 2099. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. vol. Rolf. STETTIEN. Diebstahl. Ştiinţe criminalistice. Sexualdelikte (Delicte sexuale) în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Schmidt Römhild. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. JAEGER. coordonator.J 2098. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Essen. Schmidt Römhild. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 2103. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. BTM – Kriminalität (Investigarea infracţiunilor la regimul stupefiantelor). JAEGER. Ştiinţe criminalistice. 2104. Essen. 2002. Rolf Rainer. Ştiinţe criminalistice. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Ştiinţe criminalistice. MÄRKERT. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 82 p. vol. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Ştiinţe criminalistice. Editura Schmidt Römhild. I. Lübeck. ediţie revăzută şi adăugită. înşelăciune). JAEGER. Vortäuschen einer Straftat (Suspiciuni privind fapta penală). Bedrohung (Ameninţarea) în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. JAEGER. 2102. I. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Essen. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Berlin. Nötigung (Imoralitatea). Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Lübeck. ediţie revăzută şi adăugită. vol. şi vol. Essen. JAEGER. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Unterschlagung 2106. JAEGER. 156 p. JAEGER. Essen. JAEGER. Berlin. coordonator Rolf Rainer Jaeger. ediţie revăzută şi adăugită. 2101. coordonator Rolf Rainer Jaeger. PAULUS. 2002. Ştiinţe criminalistice. Schmidt Römhild. ediţie revăzută şi adăugită. 60 p. JAEGER. vol. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Urkundendelikte (Falsi- 2100. 2002. I. Essen. vol. 2002. JAEGER. I. I.und . 53 p. Berlin. 2002. Rolf. Essen. Editura Schmidt Römhild. vol. vol. Lübeck. Raub. criminalistică. Essen. ediţie revăzută şi adăugită. Lübeck. Schmidt Römhild. Berlin. ediţie revăzută şi adăugită. 2105. JAEGER. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Rolf. Berlin. Lübeck. I. I. Essen. Berlin. ediţie revăzută şi adăugită. Ştiinţe criminalistice. 2002. Ştiinţe criminalistice. Ştiinţe criminalistice. 1600 p. Lübeck. Berlin. Rolf. I. Lübeck. Schmidt Römhild. Rolf. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 2002. Rolf. Werner. Editura Schmidt Römhild. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. coordonator Rolf Rainer Jaeger. vol. Tăinuire). în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Erpressungsdelikte (Tâlhărie şi şantaj). (Furt. Einbruchskriminalität. Berlin. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. vol. Berlin. Rolf. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Ştiinţe criminalistice. 2002. 9 p. 2107. 1566 p.

Essen. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 7 p. 2110. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Berlin. Schmidt Römhild. confiscarea. referitoare la persoane). JAEGER. ediţie revăzută şi adăugită. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Schmidt Römhild. Schiffs. Ştiinţe criminalistice. Berlin. II. Ştiinţe criminalistice. Werner.und Luftverkeh r/ Gefährdungen des Bahn-. 2002. Rolf. Lübeck. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Rolf. Essen. Lübeck. Schiffs. 28 p. II. Essen. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Schmidt Römhild. I. Identitätsfeststellung (Stabilirea identităţii). Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Wolfgang. Drept comentat şi tactică criminalistică 139 2115. 2002. vol. Trunkenheit im Verkehr / Gefährdung des Straßenverkehrs Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr (Beţia în trafic / Periclitarea traficului rutier. 8 p. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. vol. 14 p. Berlin. vol. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. I. ediţie revăzută şi adăugită. Ştiinţe criminalistice. coordonator Rolf Rainer Jaeger. II. Hausfriedensbruch (Tulburarea liniştii domestice). Essen. Entziehung der Fahrerlaubnis (Asigurarea bunurilor. Essen. Deliktsbezogene Sachbearbeitung von Gefährlichen Eingriffen in den Bahn-. 31 p. pentru studiu şi practică. Ştiinţe criminalistice. vol. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Rolf. 2002. I. naval şi aerian). 2002. Sicherstellung. Ştiinţe criminalistice. ediţie revăzută şi adăugită. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Ştiinţe criminalistice. Berlin. Lübeck. 22 p. 10 p. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Essen.ediţie revăzută şi adăugită. Lübeck. THIEL. Essen. JAEGER. Essen. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 2112. retragerea permisului de conducere).und Luftverkehrs (Activităţi de tip delictual cu intervenţii periculoase în traficul feroviar. coordonator Rolf Rainer Jaeger. ediţie revăzută şi adăugită. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. ediţie revăzută şi adăugită. I. 2114. Beschlagnahme. 2111. . în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 2113. Berlin. ediţie revăzută şi adăugită. JAEGER. Schmidt Römhild. Ştiinţe criminalistice. Deliktsbezogene Sachbearbeitung einer Sprengstoffexplosion (Activităţi de tip delictual în cazul unei explozii). Schmidt Römhild. Gesetzestext mit Kommentar und kriminaltaktischen Hinweisen (Text de lege cu comentariu şi indicii criminalistice). Schmidt Römhild. JAEGER. Berlin. postconfiscarea. JAEGER. naval şi aerian / Periclitarea traficului feroviar. vol. Lübeck. JAEGER. Schmidt Römhild. 2109. Lübeck. Berlin. Ştiinţe criminalistice. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Intervenţii periculoase în traficul rutier). I. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Essen. 10 p. Berlin. Rolf. Postbeschlagnahme. 2002. Lübeck. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Schmidt Römhild. vol. Lübeck. ediţie revăzută şi adăugită. 2002. 2002. Rolf. 2002. Strafprozessuale Ermächtigungen mit Bezug zur naturwissenschaftlichen Kriminalistik (Împuterniciri procesual-penale cu referire la tehnica criminalistică). JAEGER. vol. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 2116. Rolf. JAEGER. vol. 4 p. 2002. Rolf. Kriminalakten (KA) [de] Kriminalpolizeiliche personenbezogene Sammlungen (KpS) [de] Anhaltemeldungen (Documente judiciare / Colecţii ale Poliţiei Judiciare. Lübeck. Rolf. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Berlin. II. ediţie revăzută şi adăugită. Schmidt Römhild. MÄRKERT. vol.

GOERGENS. pl. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Editura Academiei R. 662-677. Librairie Polytechnique. Third Edition. JEREZ. JORGENSEN. Editura Academiei. L’identifation à 2132.L. J. classification plantaire chez les e nouveaux-nés.V. 1960. of man.] Piciorul în uşă [. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Bruxelles. Cunoaştere şi acţiune. X + 647 p. 2126. Bucureşti. II. no. 1966. Traducere din limba franceză de Nicolae-Florentin Petrişor. distance. JOJA. 24 p. J. 1888. Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu. . JOJA. Oloriz. Titlu şi în limbile engleză şi rusă. 176 p. Schmidt Römhild. Éditious Montchrestien.9.R. Strategi recomandate celor oneşti dar mai ales celorlalţi… Manipulaţi: Şeful [. Larcier. Sistema dactiloscopico. 2133. 2128.. JUGASTRU. Tratat Jimenez.. (Faculté de droit de Montpellier). Stephen. 1971.] Nu cădeţi în plasă. E. De la prostitution 2131.] Acum e rândul tău să îi foloseşti pe Ei..). 392 p. 1982.] Manipulaţi: Uşaîn-nas[. [Paris]. Editura Antet. Bucureşti. 2120.B. JOSS. Bucureşti. Editura Academiei R. R. Rolf. Berlin. 392 p. applications à l’art militaire. JEANNEL (Dr. 1970.. în Metode şi tehnici de 2134. Hakon. La Cryptographie et ses dans les grandes villes au dix-neuvième siècle et de l’extinction des maladies vénériennes… Deuxième édition. 1885.C.I]. Procuror criminalist. [Cluj]. 112 p. JERLOV. Analyse chimique Editura Academiei R. JOJA. [Omagiu închinat eroilor miliţiei]. Editura Academiei R. Bucureşti. IV. JOJA.R. vol.S. Ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Gh. Madrid. vol. Pe copertă: Tratat de manipulare. JAGNAUX. 160 p.S. Raoul. Studii de logică [vol.I. Paris. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 2 année.. Foloseşte-ţi aproapele! De multe ori ei te-au folosit[. Emil. correction and 2125. Les délinquants aliénés et anormaux mentaux. Ştiinţe criminalistice. 2127. [Bucureşti]. Norton. Alvarez. des substances commerciales minérales et organiques. Society. 297 p. 2129. 1971.H. 311 p. Fahndungsunterstützung nach Kraftfahrzeugen. 1981. Bekleidung und Waffen durch Internetnutzung (Sprijinirea urmăririi cu ajutorul autovehiculelor. 527 p.] R. Bucureşti. ediţie revăzută şi adăugită. II. Editura Politică.S.R. Athanase. în R. 1913. Essen. 1966. JAEGER. vol.S. JOULE. Joule & J. 1974. 1874. 1960. Baudoni.] Să spui „stop”[.] Prietenii[. Tablă de materii şi în limba franceză. 2124. JORDA. XX + 512 p. Lübeck. Athanase. Paris. 2119. Paris. 2122. (Colecţia „Pentru Patrie“). JOHNSON. Athanase. p. 2002. avec 64 figures dans le texte.L. [Bucureşti]. III. Baudry et ie C Éditeurs. 946 p.V. 2130. JOJA. 1930. Titlul original: Petit traite de manipulation à l’usage des honnêtes gens. Scopul tău contează [. 1921.2117. vestimentaţiei şi armelor prin utilizarea Internetului). 140 de manipulare. Logos architekton „Dacia“. & BEAUVOIS. Athanase.. [Thèse]. Logos şi Ethos. Project de système de 2123. Athanase.] Familia[. Baillière et Fils.. Identificarea autorului în caz de omor prin administrarea probatoriului susţinut de examinarea microurmelor biologice ridicate de la locul faptei. J. 1976. Soutern Illinois. 1997. H. Crime. 2121. Epure. Remus. 2118. Editura Politică..] Duşmanii[. vol. Beavois. 201 [-203] p. JAY GOULD. + erată (Biblioteca de filozofie şi sociologie).R. Studii de logică. [Bucureşti]. 1967. + 5 f. 156 p. New York. Jertfe supreme. The Mismeasure Maurice.

Zamfirescu. 2.10/84. Editura Trei. 18 volume. JUNG. I.. în curs de apariţie. 2137. Traducere din limba germană de Daniela Ştefănescu. Vol. 2006. Colecţie coordonată de Vasile Dem Zamfirescu (Biblioteca de psihanaliză). vol. Psihologia fenomenelor oculte. 245 p. 256 p. reflecţii. Vol. Ediţie revizuită şi întregită. 478 [-480] p. vise. 2004. Mysterium Coniunctionis. 14/2. C(arl) G(ustav). Bucureşti. W. Erosul şi arhetipul mamei. 291-295. Bucureşti. Mysterium Coniunctionis. 2004. C. Dezvoltarea personalităţii. KAISERSLAUTERN. 461-476. 2005. 3. 425 [432] p. II. 328 p. 330 [336] p. Opere complete. 14/1. Separarea şi compunerea contrariilor psihice în alchimie. 2138. 376 p. Justiţia pentru minori. Cuvânt înainte de Vasile Dem. Consemnate şi editate de Aniela Jaffé. 2139. Zamfirescu. Bucureşti. Universul Juridic. Traducere din limba germană de Vioricea Nişcov. Cuvânt înainte de Vasile Dem. 2003. Editura Universitas. Vol. Traduse din limba germană de Dana Verescu. Vol. 2001. p. Editura Trei. vol. Editura Humanitas. 2135. Zamfirescu.identificare criminalistică. Zamfirescu. Bucureşti. JUNG. Vol. Vol. 254 p. Cercetări asupra separării şi unirii contrastelor sufleteşti în alchimie. 618 p. Bucureşti. 2006. Bucureşti. 2005. Simbol şi libido. Bucureşti. 2003. + 368 p. Arhetipurile şi inconştientul colectiv. Traducere şi notă de Daniela Ştefănescu. Coordonatori: Maria Coca-Cozma. Vol. JUNG. Amintiri. 9. Über das Ohr zum Täter (Despre ureche în relaţia cu făptuitorul) în: Krimininalistik (Criminalistul) nr. 2136.[arl] G[ustav]. Tipuri psihologice. 2005. 2006. Traducere din limba germană de Dana Verescu şi Vasile Dem. Simboluri ale transformării. 17. 1999. Traducere din limba germană de Daniela Ştefănescu. Traducere din limba germană de Dana Verescu. JUNG C. 462 p. Psihogeneza bolilor spiritului. Cristiana-Mihalea Crăciunescu. Traducere de MariaMagdalena Anghelescu. Vol. Traducere din limba germană de Dana Verescu. 6. Bucureşti. Bucureşti. 141 . Traducere din limba germană de Viorica Nişcov. Cuvânt înainte de Vasile Dem.G. Bucureşti. Aion Contribuţii la simbolistica Sinelui. 1. Glosar la p. Lavinia Valeria Lefterache.

Dreptul procesual penal în R. 34/1936 şi 7-8/1936). 743 p. studenţii în drept. 239 p. Heidelberg. [1971]. G. KAISER. Prof. Rolf.. SHACK. Kriminologie (Criminologie). KERNBACH. Manual practic de Medicină Legală şi noţiuni sumare de anatomie şi fiziologie. 320 p. Cluj.C. médico-légales avec application criminalistiques. KAPLAN. 186 [-191] p. KENDALL. Istoria. (Mişcarea Medicală Română. CUPCEA. Marijuana. Cluj. Berlin. Manual pentru studenţii în medicină. Scrisul Românesc. Director Meteksan-Biometrics Turcia. KAHLFELD. în Criminalistica.. 4. Zvonurile. Mihail. Contribuţiuni la cunoaşterea personalităţii criminale. 2142. Craiova. (Extras din Revista de Drept Penal şi Ştiinţa Penitenciară. Kleines kriminologisches Wörterbuch (Mic dicţionar criminologic). 1961. 21 p. 2157. 1993. G. M[ihail]. nr. no. în conformitate cu dispoziţiile Codului Penal Regele Carol al II-lea şi a noii proceduri penale.P. 4e année. TĂNĂSESCU. Kriminologie. fatale. 305-313. 2145. sabilitatea penală şi tendinţele medicolegale actuale. KERNBACH. 1988. Trois observations vechi mijloc de informare din lume. SCHELLHOSS. Brian H. Expertiza grafică G.R. KERNER. Editurile Saeculum I. 1937. KERNBACH. KAISER. medici şi jurişti. Partea I. S. 1938). Bucureşti. Oradea.I. cel mai 2155. KAYE. Dr.2. 2154. 2143. 2147. Tipografia Dieceziană. 1990. Editura Humanitas. 1996. 2150. Învăţăminte folositoare pentru ofiţerii de poliţie judiciară. . Baudoin. Extras din No. Introducere în elementele fundamentale). Kriminologie (Criminologie). în: Die Polizei (Poliţia) nr. ing. în R. 1929. 1883. Martin.88/1997. 45 p. 2003.O. 1993. Editura de Stat Didactică şi Pedagogică. KERNBACH. Eine Einführung in die Grundlagen (Criminologie. Medicina legală. XII + 402 p. Nr. dr. KAISER. Paris. 2151. Biometria şi controlul la frontieră. 1989. 1961. Drd. 1928. în: Institutionen der inneren Sicherheit (Instituţii ale securităţii interne). SCHAIRER. New York. Heidelberg.. p. Traducere din limba franceză de Marina Vazaca. Die gerichtsballistische zusammenarbeiten (Mână în mână să combatem criminalitatea – Cum cooperează Procuratura şi Poliţia din Baden-Württemberg). Cuneyt. 151 p.. p. John. Mihail. [Bucureşti]. p. Traducere din limba engleză de Agop şi Daniela Bezerian. La Cryptografie militaire. Const. ARHIRIADE. Bucureşti. Prof. 2144. 2152. 2153.. 1932. Mihail. KAPFERER. misterul şi legendele celor mai preţioase nestemate din lume. Hand in Hand die Kriminalität bekämpfen – Wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Baden-Württemberg M[ihail]. anul VI. 2141. Diamante faimoase şi Rekonstruktion bei der Untersuchung von Vorkommnissen mit Schußwaffenanwendung (Reconstituirea balistică judiciară în investigarea incidentelor cu arme de foc). 2158. Heidelberg...K 2140. Science and the detective New York 1995 (deutsch: „Mit der Wissen schaft auf Verbrecherjagd" Editura WILEY-VCH Weinheim 1997 („Cu ajutorul ştiinţei la vânătoare de infractori“). Siegrfried. Jean-Noël. iulie 2004. Heidelberg. KAISER. dr. The New 2156. KAPTANOGLU. cu 150 figuri în text. D. Respon- Prohibition. N. Pocket Books.A. Mihail. + erată. 16 p. KELLER. 2148. 1935. 108-119. 2149. KERCKHOFFS. 11-12. 7-8. KERNBACH. prefaţă de Septimiu Chelcea. ştiinţifică şi experţii caligrafi. Leo P. KAHANE. 41-42. KERNBACH. Tipografia Universală S. şi Saeculum Vizual. 2146.

vol. Sibiu. ediţie revăzută şi adăugită. Ministerul Justiţiei. HILGERS. Lübeck. PLAHTEANU. Schmidt Römhild. Mihai. ediţie revăzută şi adăugită. 2004. 239-254. Schmidt Römhild. 1982. Rolul caracteristicilor topografice în identificarea persoanelor după scris. enciclopedie. Editura Schmidt-Römhild. Subcomisar de poliţie legală. 111 p. Profilul psihologic al criminalului Konstantinos Passaris. Editura Criminalistică. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Berlin. Cornelia. Monica. P. 212-219. 2164. Universitatea Regele Ferdinand I din Cluj la Sibiu. Csaba. Ştiinţe criminalistice. KLAUS. H. 2002. 2168. Traducere din psiholog Kiss Csaba. 1947. KINDLERS HANDBUCH PSYCHOLOGIE und andere Methoden (Analize de caz. Rekonstruktion securităţii reţelelor de calculatoare. Mihail. Bibliografie la p. KIJEWSKI. Welter. Kindlers). Lübeck. profilul făptuitorului şi alte metode) în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. KISS. O. Lars. Fire investigation. Editura Medicală. Editura All Educaţional. volum 12. p. Prof. 2160. 143 IOAN. 2000. Essen. cu ilustr. I. 2166. Bucureşti. Das „Wunder“ von Lübeck (Minunea din Lübeck). şeful laboratorului de Detecţie a Comportamentului Simulat din cadrul D. caiet 3/1990. 876-878. Crima. Bucureşti. KLOSE. KLOSE. Fallanalyse. 2162.159-162. Mihail. 1958. Laura. 401 p. J. Rolf. Anti Hacker – Ghidul limba engleză de Radu Săndulescu. GLAUM. 1982. KESSLER. Son. Willey & Anton. 2167. Medicină recidiva ca factori care influenţează reactivitatea persoanelor testate prin metoda poligraf. coordonator Rolf Rainer Jaeger.G. 2173. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 15 p.L. W. Tipografia Cartea Românească din Cluj. în 20 de ani de expertiză criminalistică. 2171. KIRK. p. 1998. FLOREA. Gravitatea infracţiunii şi biologic universal şi permanent.B. vol. Moneda.2159. 2163. Physical evidence and police laboratory. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Essen. Crime investigation. 2169. caietele 1-2/1981. p. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Prof. p. 2174. KLANDER. 346 p. Interscience Publishers Inc. septembrie 2004.. 884 p. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 1969. Editura ALLFA. KIRK. 424-432. în: Archiv für Kriminologie (Arhivă pentru criminologie). (I-III) (Frontul Democrat Universitar. p. 2176. KISS. KERNBACH. Consideraţii medico-legale asupra arsurilor letale. 179 p. KNIELING. 559 p. Bucureşti. în: Kriminalistik (Criminalistica). 2002. Centrul studenţesc Cluj) [Litografiat]. Bucureşti.M. dr. Ştiinţe criminalistice.. Mord- (Manual de psihologie Munchen. 126-130. KERNBACH. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. KIRIŢESCU. dr. Bucureşti. Costin C. F. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal 1 Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti . 2175.P. JAEGER. 2161. Csaba.B. 2003. 1943. Berlin.. Lübeck. New York. 1979. New York. Fascicolele I – III. Bucureşti. Heidelberg. I. KERNBACH. R. nr. Beatrice. Medicină judiciară. 21-32. 1. P. Anton. Mică und Tötungsdelikte (Crimă de omor) în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. + erată. KNIELING. Täterprofil von Verkehrsunfällen (Reconstituirea accidentelor de circulaţie). fenomen 2170. Cluj. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti. KNIELING. 2165.L.I. PRIBILLA. 3. KISS. p. 1966. 2172. Ronald. Considerations about the Post Traumatic Stress Disorders. Mihail.

1872-1874. p.Datenschutz und Informationsverarbeitung in der sicherheitsbehördlichen Praxis (Manual de protecţie a datelor pentru organele de siguranţă – Protecţia datelor şi prelucrarea informaţiilor în practica organelor de siguranţă). 2183. Traducere şi adaptare de general de brigadă (rez. 9 année.. Wilhelm.N. KOHL Paul. volum 13. KRAMER. + XVIII. KŐVESI. Handbuch 2181. 8. University of Chicago Press. 748 p. Tomu. Heft 23/1912.. ştiinţei criminalistice asupra sistemului de justiţie penală: trecut. atribuitŭ lui Nicolai Mustediacu stare de divanu (16621729). 2177. Polizeiliche Informa- Moldau und Walachei. „Kohl-Handbuch 1912“. iunie 2005. în Revista de criminologie. Y. în R. 37. Genève [Imprimé en Roumanie]. Lawrence. Briefmarken-Handbuch und großer Katalog Paul Kohl. J. nr.. Bucureşti. KONBITSKY. nr. A doua domnie a lui Nicolae A. Chicago. Ioan Hurdubaie şi inspector principal Mălin Gabriel Popa. TEGTMEYER. Ediţia a II-a. ParisToulouse. 2186. 15 Bani 1869 mit falsch gezeichnetem N in CINCIS. KRÖTZSCH.V. Springer-Verlog. Kohlhammer.F. 2180. Kramer et D. KRETSCHMER. no. Letopiseţul Ţerei Moldovei de la domniea lui Istrati Daliga V. Tabele istorice ale României de la 1766 până la 11 februarie 1866. Mavrocordatŭ în Moldova (1711-1716) de Acsinte Uricarul.8 S/p 120/21 Hannover (1898?). KOHL. 144 Manuel étable d’après les rapports de groupes de l’OMS et d’antres publications de l’OMS. anul VII. de Miron Costin. Ebing.) dr.Medecine. Vorphilatelistisches aus der des Datenschutzes für Sicherheitsbehörden . von R. 2189. Letopiseţul Moldovei (1662-1793) de Ion Neculce – Vornicu şi Tera de susu. 1937. vol. VAHLE. Berlin.). KOBILINSKY. VAHLE. Edition Francaise.C. 1990. prezent şi viitor. ianuarie 2005. Edwin. Identification de la hache avec les traces laissées sur les e branches coupées. Impactul des Alienes. 2191. 2187. Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu. p. Letopiseţul Moldovei (1662-1711) dă Logofetul Nicolae Costin.F. 536-539. Hugo. „Kriminalistik -Handbuch fur Praxis und Wissenschaft" (Manual de criminalistică pentru practică . Medecine legale 2179. Social tionsverarbeitung und Datenschutz im künftigen Polizeirecht . 1911. 2178. Mihail. KRAFFT. XLIII + 501 p. 3 vol. până la a treia domnie a lui Mihai Racoviţă V. 111 p. Cartea pentru descălecatul de’nteiu a Ţerei Moldovei şi a neamului moldovenescŭ. KRAPP. Editura criminalistică.V. de criminalistică şi de penologie nr. 2190. carele au fostu logofetu mare în Moldova. 1. 36-38. La pharmacodépendance. Klaus Jürgen (Hrsg). Ruth Rosner. 1913. Dr. Vertrauliches Korrespondenz . sources of Delinquency. Ernst.Blatt philatelistischer Vereine Nr. 1978. Cameron. Laura Codruţa. KNIESEL. November 1858. 2/2004. KNIESEL. Cronicele României sau Letopiseţele Moldaviei şi Valahiei. STÖRZER. KOGĂLNICEANU. Korpeban und charakter. Editura W. Chemnitz (o. p. 2182. 1921. Chemnitz 1912. Paul. p. Ausgaben 1866 und 1871/72. par J. în: Grundlagen der Kriminalistik (Bazele criminalisticii). Punerea sub supraveghere a conturilor bancare şi a conturilor assimilate conturilor bancare. KUBE. J.9. (Organisation Mondiale de la Santé). KORNHAUSER. tomu II. 2185. 1986. DBZ Nr. Hans Udo/ Timm. Die Moldau 5 paras schwarz vom S. Unbekanntes und unbekanntes Bekanntes von Rumänien.Kommentierung der einschlägigen Bestimmungen des Vorentwurfs zur Änderung des ME PolG (Prelucrarea şi protecţia poliţienească a datelor în viitorul drept poliţienesc – Comentarea condiţiilor implicite ale anteproiectului de modificare a Legii Poliţiei). 1975. 192197.C. 2188. 2184. 2. în Criminalistica. 300-311. tom III.I.

2192. Edwin. 1994. KUHLMANN. II. 2193. Kriminologie. 1982. I. NORDMEYER. vol. 8 p. KUNZ. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. KUSTANOVICI. 1994. II. Berlin. 2194. Ştiinţe criminalistice. II.15-18. Rekonstruktion und Experiment (Reconstituire şi experiment). Publikationsabteilung (Direcţia Publicaţiilor) Berlin. 2002.1994. Gosiurizdat. vol. Essen. în: Forum der Kriminalistik. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Mockva.şi ştiinţă). 381 p. vol. ediţie revăzută şi adăugită. 1992 vol. Ediţia a 2-a. Editura Richard Boorberg Stuttgart. KÜNKLER. Einsatzmöglichkeiten criminalistică. F. Klaus Jürgen. Berna. în Kube / Störzer / Timm (publ. Traducere manuscris. Elemente fundamentale). Holger. Berlin. Essen. TIMM. Ştiinţe criminalistice. Lübeck. Ministerium des Innern der DDR (Forumul criminalisticii. 2196. Organisierte Kriminalität – Begriff und Indikatoren (Crimă organizată – noţiuni şi indicatori) în Tratat de criminalistică: competenţă (Balistica judiciară). p. 14 p. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Kriminologie (Criminologie). Sudebnaia Balistica Bernd. Klaus. KUBE. Stuttgart. Lübeck. Viena. 788. Schmidt Römhild. 2197. Entwicklungsbedingungen und Tendenzen der Kriminalistik (Condiţii de dezvoltare şi tendinţe în criminalistică). coordonator Rolf Rainer Jaeger. vol. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 2002. ediţie revăzută şi adăugită. p. Ministerul de Interne al RDG). Eine Grundlegung (Criminologie. KUNZE. Schmidt Römhild. 145 .) KriminalistikHandbuch für Praxis und Wissenschaft (Manual de criminalistică pentru practică şi ştiinţă).A. KÜRZINGER. I. des Hubschraubers und anderer Fluggeräte (Posibilităţi de intervenţie cu elicopterul şi alte aparate de zbor). 2195. 2198. 1956. caiet 6/1977. R.

8-44. München. Teoria legăturii ritualice. 2003. în e R. LUNGULESCU. 9e année. procuror general Curtea de Apel Timişoara. 1934. Grig. LANGE. Criminologie et science pénitenciare. (consilier Curtea de Manipularea în relaţiile publice. . Theorien abweichenden Paris. René.C. Le tatouage thérapeutique. tatouage chez les prostituées de France et d’Afrique du Nord.G.C. 1993. 564-619. Arnauld du Moulin de. 2210. Les tatouage. no. Teorie şi practică.Eine Auswertung von 1110 Wiederaufnahmeverfahren" (Surse de eroare în procedura de investigare – O evaluare a 1110 proceduri de înregistrare). LANGE. Jean.. 520556. Antropologie şi comunicare. Haimann. G. XXIV + 850 p.. Heidelberg. 592 p. planificarea. Paris. Tatouages professionnels des tréfileuses. LACASSAGNE. LUNGULESCU. [1936]. 2205.. Parchetul radiestezie. a. Apel Timişoara.M.L 2199. Editura Tritonic. LASCU. A. Jean. 1970. Profesor la Curtea de casaţiune. Editura Kriminalistik. Despre Psychologia Criminală. LAHOVARI. J.a. Paris. LACASSAGNE. Polirom. Bucureşti. Essai d’Étude critique. Traducere din limba franceză de Valentina Procopie. ROUSSET. Précis de Médecine Verhaltens (Teorii referitoare la comportamentul deviant). deuxième édition. 2201. organizarea. 1886.C. Grig. f. Baillère. f. LAHOVARI. J. Manual de 2217. LACASSAGNE. Editura Antet. 1. Leipzig. LARQUIER. 2000.. 2202. în R. Verbrechen ist Schicksal. Iaşi. 2208. în e R. p. p. A. Jean. 1980. Moscova. de pe lângă Judecătoria Mediaş. Editor. LAHOVARI. R. 9. 2215. A. LACASSAGNE. LAMNECK. no. I. éditeur. 1921.. 584-603. 2207. 2203. Apel Timişoara. Seducţia maselor… îţi vor ciuguli din palmă ca guguştucii. no. „Fehlerquellen im Ernittlungsverfahren . Paris. în R. 2204. LACASSAGNE. Pe copertă: Arnauld du Moulin de Labarthète [. p. 2212. 1929. 2206. Călăuza ofiţerului de poliţie judiciară întocmită conform noilor legiuiri penale.] Manipularea în relaţiile publice... 2213. et MARTIN.I. LABARTHÈTE. 2211. Cercetarea cauzei penale: tatouage chez les prostituées de France et d’Afrique du Nord. Doctor în drept. J. Prim-procuror.. J. Reguli de aur: Nu scuipa auditoriul! Propoziţii scurte! Fără glume în doi peri! Fără transpiraţie! Pauza de toaletă! O rezervă de colanţi! Verifică-ţi şliţul şi pe al adversarilor… Ghiorţăitul maţelor interzis! 2200.2.I. Ouvrage accompagné de 47 figures dans le text. Protecţia martorilor [-] noutate de reglementare în legislaţia românească.N. 7 année. I. S. 74 p.I. 233 p. LACASSAGNE. Studien an kriminellen Zwillingen (Infracţiunea este destin. I. 10. de deux tableaux en couleur et de 4 planches en couleur. 1935. A. 1934. CARMER. R. 2209. 112 p. 1937. 2216.I. p. Quatrieme edition. (procuror general Curtea de Apel Timişoara).. inspector judecătoresc). 1888. Decémbre. consilier Curtea de Précis de Médecine Légale. LARDELLIER. HERBERT. 203 p. 6e année. 203 p. Jean. Masson. LACASSAGNE. Masson. 223 p. Postfaţă de Alain Caille.C. Du Regina. Du 2214. Judiciaire. 189 p. Pascal. 1881.I.C. Grigore Ioan. Mementos Dalloz. 1929. Étienne. p. LARIN. 6 année. no. Traducere din limba franceză de Aurelian Perşinaru şi Teodor Atanasiu.N. Literatura juridică. Ioan. 77-79. 1980. Călăuza ofiţerului de poliţie judiciară. Traducere din limba franceză de Giuliano Sfichi. LACROIX À L’Henri. Studii efectuate asupra gemenilor infractori). Jean. Bucuresci. HERBERT..

2229. Procuror general adjunct. în Criminalistica. anul I. 2000. 2236. 388 p. 3. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. 1. mai 1999. BOBIN. Cauze rămase cu 2219. Editura „Păzitorul Adevărului”. Titlul original în franceză: Psychologie et sexualité des grands contemporains. iulie 2000. anul I. 516-535.. 2220. p. martie 1999. Leone. ALEXANDRESCU. Făgăraş. dr. p. p. Vasile. nr. Căpitan. Atrocităţile unui ucigaş. Nicoleta Daniela. în Criminalistica. anul I. ENACHE. 26 -28. Editura ALTIP. anul II. Grigore. Silviu Puiu. LAZĂR. 13-15. L’individualité du sang. 2232. p. LĂPĂDUŞI. 1993. 2. Vladimir. anul I. în R. Vladimir. Îndreptar profilactic şi terapeutic de medicină naturistă. Vasile. Cu generalul de brigadă magistrat Dan Voinea pe urmele celui mai mare terorist al secolului. 11. 267 p. 5-8. celebrul „Carlos”. BOBIN. în Criminalistica. Culegere de acte Colonel. anul I. Presă şi Editorial al Ministerului de Interne. LĂPĂDUŞI. Istoria neştiută a monstrului de la Suceava. mijloc de probă în procesul penal. par l’arsenic on par les cyanures. 2234. 2. Vasile. 9e année. anul II.4 (Nouvelles). Bistriţa Năsăud.I. Cluj-Napoca. Vasile. ALEXANDRESCU. Înregistrările audio sau video prezentate de părţi. LĂPĂDUŞI. în Criminalistica. 1937. Ion. Vasile. anul II. LAZA. + XX planşe color.C. 2237. O abominabilă tâlhărie. 4. în Criminalistica. 3. nr. 5-7. 2000. în Criminalistica. martie 2000. nr. 20. Florin. Une affaire d’intoxication 2224. LĂPĂDUŞI. 2222. normative pentru uzul lucrătorilor Ministerului de Interne. 2227. Soluţionarea crimi- nalistică a unui caz cu puternice accente mediatice. LĂPĂDUŞI.13. ALEXANDRESCU. Dr. nr. 380 [-384] p. şef serviciu judiciar I. Prefaţă de Arno Breker. nr. Vladimir. autori neidentificaţi. anul II. nr. 2218. noiembrie 1999. nr. nr. Criminalistica. p. anul II. 2. no. Editura Alma Mater. 81 – 88. Bucureşti.I. p.în Revista de criminologie. 181188. în Criminalistica. 2. p.P. expert criminalist. Vasile. LATTES. martie. în Criminalistica. Bibliografie la sfârşitul prezentărilor. 1968. Serviciul Cultural. ALEXANDRESCU. mai 2000. LAZZARINI. LĂPĂDUŞI. în Criminalistica. 8 année. 1993. 1936. în Criminalistica. 2221. 2226. p. Unele mijloace şi metode ale muncii de informaţii. 320 p. 2228. Augustin. p. 2230. Editura Venus.. nr. LĂPĂDUŞI. Vasile. Colonel. Macabra descoperire din apartamentul 8. 26-27. Lector univ. LĂPĂDUŞI. Florin. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia. BRAUN. de criminalistică şi de penologie nr. 2/2004. mai 1999. Vasile. 2223. Jacques de. 2225. 8-10. Doru. LĂPĂDUŞI. nr. Jose E. LAUNAY. Vasile. LĂPĂDUŞI. 26-29. 1973. Reconstituirea – etapă decisivă al drumului către adevăr. 2003. 286 p. Operaţiunea „Valuta”. NISTOR. p. septembrie 1999. în Criminalistica. Vasile. 147 .23. Vasile. LĂPĂDUŞI. anul II. în Criminalistica. nr. 2235. p. Vasile. 375-380. anul I. LĂPĂDUŞI. no. Decodificarea unei „crime perfecte”. Augustin. 10-13. iulie 1999. Un boschetar ars de viu. 2004. Psihologie şi sexualitate la mari contemporani. 4-7. Vasile. Ministerul de Interne (uz intern). LĂPĂDUŞI. Bucureşti. mai 2000.C. Vladimir. p. Traducere din limba franceză de Mariana Grancea. p. p. p. 2231. nr. Vasile. Adevărul obiectiv al probelor. Alba-Iulia. LAZĂR. 5. p.J. PĂTRUŢ. 2233.9. 4. 21-23. e în R. 3. LĂPĂDUŞI. 232-246. Bibliografie selectivă p. 1.

2001. 9-12. 2239. Incident de tragere sau omor comis cu bună ştiinţă?. 2240. LĂPĂDUŞI. 2255. CÂRJAN. Omucidere sau sinucidere? în Criminalistica. univ. nr.. Bestiala crimă din Vasile. Mileniul III. în Criminalistica. Grigorie.probă indubitabilă. nr. p. Bucureşti. 2001. BOBIN. nr. Editura „Little Star Impex” S.L. anul III.. Bucureşti. 25-26. Mihaiţă. FLORESCU. Bucureşti. 2254. Radu. POPOVICI. După 16 ani. 17-20.. LĂPĂDUŞI. Adrian.R. 2252. 13-14. 320 p. Vasile. 308-310. Lazăr.R. Titus.R.L.305. Vasile. anul II. în Criminalistica. Bucureşti..L. Vasile. Vasile. Editura „Little Star Impex” S. Vasile. 2251. 2001. în Criminalistica. din canalul de irigaţii. 148 . Vasile. 2250. LĂPĂDUŞI. Mileniul III. Mileniul III. în Criminalistica. Bucureşti. CÂRJAN.R. anul III.L. Mileniul III. în Criminalistica. Editura „Little Star Impex” S. Adrian. 2001. 10-17. România – membru fondator al Interpolului. Vasile. 2001. în Criminalistica. Mileniul III. Editura „Little Star Impex” S. Crima de la vârful măgurei. ENACHE. Bucureşti. 336 p. p. Vasile. anul III. LĂPĂDUŞI. Adrian. p. 5-7. LĂPĂDUŞI. Lazăr. LĂPĂDUŞI. p. septembrie 2001. februarie 2001. Constantin. CÂRJAN. LĂPĂDUŞI. Doru. Editura „Little Star Impex” S.R. Ion. FLORESCU. Conf. Doru. nr. Editura „Little Star Impex” S. p. Ion (coordonatori). Medic primar legist. Catastrofa de la Mogoşeşti.L. 2244. Mileniul III. Bucureşti. LĂPĂDUŞI. 2257. LĂPĂDUŞI. 2242.R. Editura „Little Star Impex” S.. în Criminalistica. septembrie 2000. 303.L.L. 317-319. p. Editura „Little Star Impex” S. De 2245. 2001. Mileniul III. GREJDINOIU. Vasile. CÂRJAN. 2256. LĂPĂDUŞI. ISTODOR.R. Bucureşti. iulie 2001. p.298.L. p. Bucureşti. Bucureşti. 296. 2001. Mircea. LĂPĂDUŞI. 2001. Steluţa. Vasile. Vasile. MARIN. 334-336. 1. Vasile. DUŢĂ. Bucureşti. O casă sub semnul ororii.R. 327-328.L.R. 2243. 4-7. Crima din Otomani în Criminalistica.2238. în Criminalistica. Răzbunare… sub tirul armelor. După cinci ani. în Criminalistica. 4. Lazăr.L. 329-331. februarie 2001. la jafuri… la crime.L. Vasile. Bucureşti. p. Tragedia unei familii de intelectuali. Vasile. Editura „Little Star Impex” S. în Criminalistica. septembrie 2000. 290292. Mileniul III. CÂRJAN. martie 2001. 5. LĂPĂDUŞI. Vasile. 2246. Sărăcia generează fapte antisociale. DRAGOTEANU. Lazăr. ALEXANDRESCU. LĂPĂDUŞI. anul III. 246-248. ENACHE. 320-322. Incursiuni în criminalistica românească. p. TEŞAN. 2. VINTILESCU. Lovitură sub centură. 5. p. în Criminalistica. Valentin Medic primar legist. p. Constantin. p. 2241. Constantin. strada Volumului. în Criminalistica. Constantin. TEŞAN.R. Editura „Little Star Impex” S. LĂPĂDUŞI. Vasile. 1. BARA. Bucureşti. 2249. 2001. Mileniul III. p. Vasile. Vasile. nr.L. 2001. Vasile. anul II. Identificarea după schelete: Ucigaşul din Râmnicelu. LĂPĂDUŞI. 2253. LĂPĂDUŞI. 2247. FLORESCU. p. Editura „Little Star Impex” S. dr. 2001. GHEORGHIU. GÂDEA. Editura „Little Star Impex” S. în Criminalistica. Editura Little Star Impex SRL. Expertiza medicolegală . LĂPĂDUŞI. Florin. Vasile. Misterul cadavrului în Criminalistica.R. Lazăr. Ulise ucide din nou!. nr. p. p. Criminalistica. în Criminalistica.R.. 1. nr. 2001. Criminalistica – Almanah 2002. 2248. GÂDEA. p. anul III. 2001. 5. Mileniul III. LĂPĂDUŞI. Mileniul III. LĂPĂDUŞI. Mileniul III. Violarea şi uciderea cu ferocitate a unei minore. instanţa se convinge de fapta unui periculos infractor. LĂPĂDUŞI. Vladimir. în Criminalistica. POPOVICI.

martie 2002. septembrie 2002. 2274. 2. 1. Grigore. magistrat. anul V. Vasile. în Criminalistica. în Criminalistica. 4.. nr. 2273. LĂPĂDUŞI. LĂPĂDUŞI. Omor cu sadism în parcul Giuleşti. 17. ianuarie 2002. Steluţa. infractorul numărul unu al Greciei. MAN. 1. Iancu. LĂPĂDUŞI. VOINEA. Marian. 2002. în Criminalistica.. LĂPĂDUŞI. p. LĂPĂDUŞI. Ion Anghelescu. p. Vasile. 5. p. Grigore. anul IV. nr. p. anul V. Acte teroriste cu implicaţii deosebit de grave. UŢICĂ. 4-7. 2. anul V. „Luceafărul” S. 378 p. Căpitan magistrat. Bucureşti. 23-24. p.. Dan. anul V. S. în Criminalistica. LĂPĂDUŞI. ianuarie 2003. 2260. Jurist. anul IV. Vasile. Dan. noiembrie. 2265. 12-13. MIRCEA. LĂPĂDUŞI. 3. Maior. Comisar-şef. legale confirmă abuzuri şi ilegalităţi. LĂPĂDUŞI. p. 13-14. mai 2002. Lazăr. LĂPĂDUŞI. Ioan Valea Man. Viraj cu „scântei”. Vasile. nr. mai 2003. p. 4. Vasile. LĂPĂDUŞI. nr. anul IV. Vasile. anul V. Cu o lovitură de cuţit. 2268. Abominabilă crimă din fundătura C. Dan. LĂPĂDUŞI. în Criminalistica. Vasile. LĂPĂDUŞI. ŞTEFAN. noiembrie. anul IV. Expertizele medico- 2259. Realităţi şi perspective în criminalistică. în Criminalistica. 2261. 2-5. 3-4. 3-6. 6. martie 2002. Constantin. 2001. în Criminalistica. anul IV. nr. Vasile. 11-12. Prof. CÂRJAN. în Criminalistica. p. Spioni şi trădători. nr. Papucii au condus la identificarea criminalului. LĂPĂDUŞI. anul III. GREJDINOIU. p. 2276. General maior magistrat dr. Vasile. mai 2003. 2264. Trecerea de la „Dreptul Statului” la „Statul de Drept” constituie un proces îndelungat şi anevoios. 2269. PĂTRUŢ. Bucureşti. în Criminalistica. în Criminalistica. 22-24. noiembrie 2003. Lucrările simpozionului din 29 octombrie 2002.A. p. Colonel. nr. nr. 224 p. LĂPĂDUŞI. 3. General maior dr. 2. LĂPĂDUŞI. p.2258. Passaris. PĂTRUŢ. 11. 13-15. Fraudă prin folosirea 2262. Vasile. iulie 2002. LĂPĂDUŞI.C. Picu a fost transformat unor înscrisuri oficiale. Drd. S. Vasile. Omor cu premeditare. GREJDINOIU. nr. iulie 2003. anul IV. 4. Subcomisar de poliţie. anul V. LĂPĂDUŞI. iulie 2002. 1-2. 6. anul IV. nr. Vasile. Grigore. în Criminalistica. anul IV. 2277. în Criminalistica. Vasile. Vasile. 27-28. Ioan Dănescu a trecut în nefiinţă. mai 2002. Jurist. Jurist. nr. Asistent univ. Steluţa. Sorinel. CĂRĂUŞU. 6-9. în Criminalistica.R. Bătrân ucis de doi minori. p. 2272. Vasile. nr.L. 2266. LĂPĂDUŞI. 21-22. Chestor de poliţie dr. ianuarie 2002. Marin. Colonel. Vasile. 2263. în Criminalistica. 15-16. Steluţa. 2278. Cristina. în cenuşă de prietenul său. martie 2002. în Criminalistica. Vasile. 2275. Lecţie de neuitare – Drd. 2003. PREŞMEREANU. în Criminalistica. 2. nr. LĂPĂDUŞI.R. 6.. Etelka îi străpunge inima concubinului.C. p. Generalul George Vasile. a ucis şi în România. în Criminalistica. p. nr. VOINEA. Vasile. Vasile. Steluţa. 4. iulie 2003. ANTONESCU. PĂTRUŢ. în Criminalistica. în Criminalistica. nr. 2270. nr. „Little Star Impex” S. GREJDINOIU. Bolnavii psihic . Vasile. Vasile. p. 9-10. martie 2003 p. GÂDEA. nr. anul IV. Steluţa. LĂPĂDUŞI. 2271. LĂPĂDUŞI. nr. 2002. anul IV. p. p. anul V. 3. 3. 1. 149 . 33-36. Banca „Carpatica” păgubită prin manopere frauduloase. nr. 69 de ani de la naşterea generalului dr.un pericol social: Un elev şi-a ucis bunicul şi mama după un ritual. GREJDINOIU.F. Chestor de poliţie. 2267. p. LAZĂR. GREJDINOIU. anul IV. Ion Eugen Sandu general de divizie (post-mortem). O educatoare şi-a „educat” satul cu securea!.

număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. Consideraţii privind investigarea criminalistică a locului faptei. Prof. p. 2293. Magistrat dr. Vasile. Profesor. Bucureşti. 2004. Lector univ. anul VI. VASILE. VASILE.. PEŞTINĂ. „Luceafărul” S. iulie 2005. Editura Luceafărul. GÂDEA. Drd. anul VII. Editura Luceafărul. Abominabila crimă din Vladimireşti. GÂDEA. 5. în Criminalistica. Florin. nr. anul VII. organizat de către Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Asociaţia Criminaliştilor din România. LĂPĂDUŞI. 21-24. nr. Vasile. O istorie fascinantă a Capitalei.. 2288. p.. Prof. General-maior magistrat. Coordonatori dr. 2005. Chestor.. Bucureşti. 2290. Dublu asasinat din Farmacia Theea. Bucureşti. p. CONSTANTINESCU. Lucrarea cuprinde comunicările prezentate la Simpozionul „Investigarea criminalistică a locului faptei“. Vasile. 2291. în Investigarea criminalistică a locului faptei. p.. 13-14. Prof. 4. S. LĂPĂDUŞI. VOINEA. în Criminalistica. VOINEA. Bucureşti.P. General maior magistrat dr. Florin. LĂPĂDUŞI. 6. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 2004. 41-46. care a avut loc în perioada 28-29 octombrie 2003. 3. noiembrie 2004. Col. general al Asociaţiei Criminaliştilor din România. (r) prof. 2282. anul VI. Lazăr. nr. 2280. Dan. Prof. Bucureştiul necunoscut.. noiembrie 2005. Vasile. Rolul şi contri- buţia Asociaţiei Criminaliştilor din România în dezvoltarea ştiinţei criminalistice.. probă indubitabilă. şef de serviciu în cadrul Direcţiei de Investigaţii criminale. Viorel. 1. p. Dan Voinea şi dr. Steluţa. Prof. Mită pentru obţinerea permisului de conducere auto. Marius Daniel. în Criminalistica. 2285. p.2279. Vasile. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Prof. Vasile. 15-19. CÂRJAN. LĂPĂDUŞI. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Vasile.. Vasile. 2004. Gavril Dorelu. nr. Vasile. Toleranţă zero corupţiei. 15-18. 541 [-542] p. 20-24. septembrie 2004. consilier şi cuvânt introductiv prof. LĂPĂDUŞI. Vasile. septembrie 2005. în Criminalistica. Prof. LĂPĂDUŞI. 2005. VASILE. Viorel.. Prof. în Criminalistica.C. 20-23. în Criminalistica. Contribuţii pe plan ştiinţific şi editorial ale Institutului de Criminalistică. LĂPĂDUŞI. în Criminalistica. LĂPĂDUŞI. şef serviciu în Direcţia Investigaţii Criminale. p. BOBIN. anul VI. 33. Iancu. nr. Prof. 2003. 5. LĂPĂDUŞI. BOBIN. Comisar-şef de poliţie. ŞTEFAN. LĂPĂDUŞI. 2287. 2289. Editura Luceafărul. Prof. LĂPĂDUŞI. dr. VOINEA. GREJDINOIU. p. Vladimir Alexandrescu. 469-473. Expertiza medicolegală.. Medic primar legist. nr. Dan. Constantin.G. Vasile. şef serviciu în I. Viorel. Bucureşti.A. 2283. (coordonatori). General de divizie (r). 1. Constantin. în Criminalistica. nr. DRAGOTEANU. p. Incertitudini cu privire la autenticitatea documentelor. LĂPĂDUŞI. Dan. p. Lazăr Cârjan.. p. Triplul asasinat din Mangalia. 6. Prof. 11 13. anul VII. ŢĂRMUREAN. mai 2004. p. Vasile. 13-14. 10-11.R. Constantin. 2281. Chestor dr. Vasile. Un om potrivit la General-maior. p. LĂPĂDUŞI. Avocat Baroul Bucureşti. LĂPĂDUŞI. Bucureşti. 2292. 150 . ianuarie 2005. Situaţii cu împrejurări de la locul crimei greu de stabilit. Investigarea criminalistică a locului faptei. în Criminalistica. 2286. Ron Smith – criminalist britanic în lupta pentru adevăr.. Consideraţii privind rolul probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului. secretar Vasile. Comisar-şef. Vasile. nr. anul VII. 39-40. 2005. anul VI. Comisar-şef. 2284. Mihaela. ianuarie 2004. locul potrivit. LĂPĂDUŞI. 304 p.

2.. Traducere 151 . Un valoros penalist – Dr. 39. CÂRJAN. în cazul infracţiunilor de omor. iunie 2006. Crişan-Mucenic. nr. p. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. în Criminalistica. în Criminalistica. 478 [450] p. Crişan-Mucenic. TĂUT. anul VIII. 280 – 2281. Gheorghe. în cazul infracţiunilor de omor. LĂZUREANU. 2304. Metode şi tehnici de identificare criminalistică.. Dan. Iancu. Vasile. LĂZUREANU. penitenciaire. 136-144. 3. Lucrarea cuprinde comunicările prezentate în programul Simpozionului internaţional. (r) Disimularea unei sinucideri în omor. Chestor dr. p. august 2006. Scms. aprilie 2006. Bucureşti. p. Director general Petre Marinescu. Petre Buneci. Comisar-şef de poliţie drd. Vasile. 2. Comisar şeful serviciului criminalistic I. LĂZUREANU. 2003. Scms.. LĂZUREANU. 2299. aprilie 2006. Tiparul executat la S. Prof. Sibiu. Comisar-şef de poliţie drd. anul VIII. 142 – 151. Vasile. Subcomisar de poliţie. Liviu. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. p. Chestor principal drd. p. nr. Luceafărul S. Consideraţii privind evoluţia unor metode şi tehnici criminalistice. Identifi- carea criminalistică prin acte de cunoaştere sub forma înscrisurilor. în care au fost implicate persoane ce practică pederastia [Rezumat]. 2303. 2306. Crişan-Mucenic. Generalmaior magistrat dr. nr.A. Dalloz. anul VIII. 2297. 2298. LĂZUREANU. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. organizat în zilele de 26 şi 27 octombrie 2005 de către Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Asociaţia Criminaliştilor din România. Prof. col.3-5. Paris. LE BLANC. în pas cu timpul. 2300. p.C. Crişan-Mucenic. în Criminalistica.P. p.. Cluj-Napoca. în care au fost implicate persoane ce practică pederastia. Identificarea criminalistică prin aceste de cunoaştere. FLEACĂ. Consideraţii privind evoluţia unor metode şi tehnici de identificare criminalistică. Col. Vasile. Identificarea criminalistică a persoanei pe baza imaginilor filmate în câmpul infracţiunii. nr.. anul VIII. 26-27. LĂPĂDUŞI. nr. 2307.. LÉAUTÉ. Bucureşti. Editura Alma Mater. p. Editor: Asociaţia Criminaliştilor din România.. Lazăr. 2296. Gavril DORELU General de divizie (r) dr. Arséne Lupin contra lui Herlock Sholmes.3. Crişan Mucenic. nr. Cluj-Napoca. Prima promoţie a masteratului european.. director adjunct al Institutului de Criminalistică. J. TĂUT. p. anul VIII. în Criminalistica. 2295. iunie 2006. secretar general al Asociaţiei Criminaliştilor din România. Activarea Asociaţiei Criminaliştilor din România în anul 2005. LĂPĂDUŞI. 4. Bucureşti. Bucureşti. p. 2301. (coordonatori). 2005. 15-18. LĂPĂDUŞI.J. anul VII. LĂPĂDUŞI. Colaborare română-germană.2294. Editura Alma Mater.. 3-4. în Criminalistica. 2006. ŞTEFAN. 5-7. 1972. 2006. ŢĂRMUREAN. Vasile. LĂZUREANU. LĂPĂDUŞI. LĂPĂDUŞI. director adjunct al Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. Vasile. (r) prof. Crişan-Mucenic. Aspecte ale cooperării Institutului de Criminalistică cu structuri din ţară şi străinătate. Prof. de poliţie. 2003. 2005. director adjunct al Institutului de criminalistică. 3. 83-87.. Subcomisar. Liviu. 2006. Crişan-Mucenic. în Criminalistica. Criminalistica 2305. Subcomisar de poliţie. (r) prof. 5-6. director adjunct al Institutului de criminalistică. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. POPA. p. Chestor dr. Ilie. Col.. VOINEA. LĂZUREANU. Editura Luceafărul. p. Criminologie et science 2308. Noi sisteme de asigurare mecanice antiefracţie. Maurice. mai 2005. în Criminalistica. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. 28-30. 2302. specializarea Criminalistică.

din limba franceză de Constantin Ioncică. Editura Univers, Bucureşti, 1971, 286 p.
2309. LE BLANC, Maurice. Afacerea Kesselbach.

prefaţă de Nicolae Mareş. [Iaşi]. Junimea, 1971, 136 p. cu ilustr. şi portret (O sută şi una de cărţi).
2322. LEC, Stanislaw Jerzy. Gânduri nepieptănate.

Traducere din limba franceză de Paul Derian, Editura DAB, 1991, 191 p.
2310. LE BLANC, Maurice. Arséne Lupin şi

comoara regilor Franţei. Editura H., 1991, 223 p.

Culegere, prefaţă şi traducere de Nicolae Mareş. Bucureşti, Colosseum, 1991, 64 p. (Colecţia Aforisme, cugetări, reflecţii). D. La reconstitution cinematique des accidents. INRTS Joinville, 1986.

2323. LECHNER, D.; MALATERRE, G.; FLEURY,

2311. LE BLANC, Maurice, Femeia cu două

surâsuri. Traducere din limba franceză de Veronica Popescu. Editura Doina, 1991, 173 p. goale. Editura Centaurus, 1991.

2324. LE

2312. LE BLANC, Maurice. Imaginea femeii 2313. LE BLANC, Maurice, Misterul eşarfei

CLÉRE [Marcel]. Histoire de la Police. Paris, Presses Universitaires de France, 1947, 130 [-136] p. (Que sais-je? Le point des connaissances actuelles, 257). technique. Editura Police Revue, Paris, 1974.

purpurii. Traducere din limba franceză de Teodora Popa-Mazilu. Editura Ulise, 1991, 110 p. enigma acului scobit. Editura Danubius, 1992, 200 p.

2325. LE CLERE, Marcel. Manuel de police

2314. LE BLANC, Maurice. Arséne Lupin şi

2326. LE DORAN, Serge; ROSÉ, Philippe.

Cyber-Mafia. Editura Antet, Bucureşti, 1998.
2327. L’éducation et les drogues. Prévenir.

2315. LE BLANC, Maurice. Domnişoara cu

ochii verzi. Traducere din limba franceză de Teodor Constantinescu. Editura Eden, 1992, 190 p. BLANC, Maurice. Contesa de Cagliastro. Traducere din limba franceză de Teodora Popa-Mazilu. Editura Porus, 1992, 243 p. se răzbună. Traducere din limba franceză de Liviu Cristea. Editura Excelsior, 1993, 147 p.

[Paris, 1987], 76 p., ilustr. + 3 f. pl. (UNESCO).
2328. LEE C. Henry; PALMBACH M. Timothy;

2316. LE

2317. LE BLANC, Maurice. Contesa Cagliastro

MILLER T. Marilyn. Henry Lee’s Crime SceneHandbook. Elsevier Academic Press. Amsterdam. Boston. Hejdellberg. London. New York. Oxford. Paris. San Diego. San Francisco. Singapore. Sydney. Tokyo, 2005. 418 p.
2329. LEFTER, Alexandru; TUN, Ion; DINU,

2318. LE BLANC, Maurice. Agenţia Barnett/Co.

Traducere din limba franceză de Costache Ursu. Editura Sturion, 1994, 125 p. Traducere din limba franceză de Doina Lereanu. Editura Baricada, 1992, 158 p. cere din limba franceză de Ionescu. Editura Nemira, 1998. Lidia

2319. LE BRUN, Michel. Castelul cu monştri.

Ion; STAN, Niţă Ion; MIHĂLCIOIU, Serghie; POPA, Ştefan. Cercetarea penală – aspecte teoretice şi practice. Coordonatori: CÂRJAN, Lazăr; MANOLOIU, Constantin; POPESCU, Ion, Editura Global Print, Bucureşti, 1999, 397 p.
2330. Lege

2320. LE BRUN, Michel. Autostrada. Tradu-

2321. LEC, Stanislaw Jerzy. Gânduri nepieptănate.

Culegere [de maxime]. Traducere şi

pentru organizarea poliţiei generale a Statului. Însoţită de Expunerea de motive a D-lui Ministru Al. Vaida-Voevod şi a D-lui Sub-secretar de Stat D.R. Ioaniţescu… Bucureşti, Curierul Judiciar, 1929,134 p. + 4 f. tab. (Biblioteca Legilor Uzuale Adnotate, No.33).

152

2331. Legile lui Murphy, principiile lui Peter şi

2342. LEROUX, Gaston. Crima lui Rouletabille

alte 999 teoreme, postulate, axiome, paradoxuri, observaţii & descoperiri + corolarele respective şi nouă confesiuni în exclusivitate. Editura Universal Dalsi, 1995, 159 p.
2332. LEGRAIN (Le

Docteur). Les grands narcotiques sociaux. Paris, A. Maloine, 1925, 459 p. Amable (Dr. Magnus). Timbres de Moldavie et de Roumanie par le Docteur Magnus. Deuxième Edition; Veriag J.-B. Moens, Brüssel 1869. in puerperalitate şi a noului născut. Studiu clinico-social. Teză / pentru / Doctorat în medicină şi chirurgie / prezentată şi susţinută la 22 iunie 1927, ora 6 ¾ d.a. (Facultatea de medicină din Bucureşti, No. 2828)

(Aventurile extraordinare ale reporterului Joseph Rouletabille). Traducere din limba franceză de Mirella Bartă, Editura Valahia, 1992, 152 p. Traducere după ediţia: Les aventures extraordinares de Joseph Rouletabille, reporter, Editious Robert Laffont, Paris, 1898.
2343. LEROUX, Gaston. Parfumul doamnei în

2333. LEGRAND,

negru. Traducere de Rodica Chiriacescu şi Adriana Sofian. Cluj-Napoca, 1984, 248 p. (Scorpionul).
2344. LEROUX,

2334. LEIBNER, Mamy, D-ra. Protequirea femeii

Gaston. Misterul camerei galbene. Traducere din limba franceză de Vlad Muşetescu. Universul familiei, Bucureşti, 1991, 268 p. Traducere din limba franceză de Rodica Iacob. Editura Vivaldi, 1991, 157 p.

2345. LEROUX, Gaston. Secretul lui Toth.

2346. LEROUX,

2335. LEKSCHAS;

HARRLAND; HARTMANN; LEHMANN. Kriminologie (Criminologie), Staatsverlag der DDR (Editura de Stat a RDG), Berlin, 1983. arabe déchire, în R.I.C., no.3, 4 année, 1932, p. 210-216.
e

Gaston. Secretul marelui Loustalot. Traducere, prefaţă şi tabel cronologic de Aurelia Batali. Editura Minerva, Bucureşti, 1992, 128 p. (Cartea de succes). Gaston, Misterul camerei galbene. Prefaţă de Jean Cocteau. Traducere din limba franceză de Adriana Fianu. Editura Porto Franco, 1993, 199 [-200] p. (Detectiv).

2336. LERICH, L. Reconstitution d’un texte

2347. LEROUX,

2337. LERICH, L. Recherche d’interprétation des

traces dans les affaires de lettres anonymes, în R.I.C., no.4, 4e année, 1932, p. 268-277.
2338. LERICH, L. Note an suyet du décryptement

2348. LEROUX, Gaston. Parfumul doamnei în

des cryptogrammes par transpositions, în R.I.C., no.10, 4e année, 1932, p. 763-765.
2339. LERICH, L. Valeur probante des lignes

negru. Aventurile extraordinare ale reporterului Joseph Rouletabille. Traducere din limba franceză de Rodica Pânzaru, Editura Vestala, 1993, 351 [-352] p. (Mister).
2349. LEROUX,

blanches dactyloscopiques, în R.I.C., no.5, 5 année, 1933, p. 264-269.

e

Gaston. Regele ocnaşilor. Traducere din limba franceză de Petre Lascu. Editura Mondial-Press, 1993, 367 p. Gaston. Fotoliul cu stafii. Traducere în limba română de Roxana Veleanovici. Bucureşti: Junior, 1994, 183 p. Titlul original: Le fouteuiel haute

2340. LERICH, L. Note sur la valeur de la

2350. LEROUX,

preuve dactyloscopique, în R.I.C., no.10, 5e année, 1933, p. 603-609.
2341. LERICH, L. Note complémentaire sur le

classemenet des empreintes digitales an service de l’identité judiciaire de Lattaquié, în R.I.C., no.6, 8e année, 1936, p. 350-354.

2351. LEROUX,

Gaston. Fantoma de la Operă. Traducere din limba franceză de Cornelia Matasă şi Dan Marinescu. Editura Rombelion, 1994, 328 p. Titlul

153

original în franceză: La fantôme de l’Opera.
2352. LEROUX, Gaston. Păcatul dragostei.

les cristaux de strzyzowski, în R.I.C., e no.10, 3 année, 1931, p. 738-741.
2361. LEUNG, Fan. Les Formules dactyloscopiques

Traducere de Cornelia Mătasă şi Dan Marinescu. Romhelion, Bucureşti, 1995, 328 p.
2353. LEU, Carmen, Preparator universitar,

réeles chez les femmes, în R.I.C., no.3, e 4 année, 1932, p. 181-188; R.I.C., no.4, 4e année, 1932, p. 251-267.
2362. LEWIS, Dorothy Otnow. Vinovaţi de

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“. Hărţuirea sexuală – analiza infracţiunii (I), în Criminalistica, anul V, nr. 5, septembrie 2003, p.14-16; (II) în Criminalistica, anul V, nr. 6, noiembrie 2003, p.31-32.
2354. LEU, Carmen, Preparator universitar.

demenţă. Pe coridoarele morţii un psihiatru dezvăluie mecanismele minţii criminalilor în serie. Traducere din limba engleză de Florin Şlapac şi Gabriela Inea. Editura ALLFA, 2001, 251 p.
2363. Lexicon al greşelilor de limba română.

Cercetarea la faţa locului în cazul infracţiunilor informatice (Criminalitatea informatică), în Investigarea criminalistică a locului faptei, Bucureşti, 2004, p. 285-287.
2355. LEU, Carmen, Preparator universitar,

Fonetică, Lexic, Ortografie, Ortoepie, Gramatică, Punctuaţie, Stilistică [de] Cristian Niţulescu, Editura Junior, Bucureşti, f.a. 165 [168] p.
2364. LIEURY, Alain, Manual de psihologie

Academia de Poliţie „Al. I. Cuza” Bucureşti. Comisia rogatorie – Proceduri de obţinere a mijloacelor de probă, în Criminalistica, anul VI, nr. 6, noiembrie 2004, p. 36-37.
2356. LEU, Carmen, Preparator univ. Modalităţi

generală. Traducere din limba franceză de Iulia Haşdeu. Editura Antet, f.a., 191 p.
2365. LIICEANU, Aurora, Prof. univ. Violenţa

domestică, în Revista de criminologie, de criminalistică şi de penologie nr. 2/2004, p. 61-83.
2366. LIMA, Hermeto. A identitade do homen

atipice de luare a declaraţiilor, în Criminalistica, anul VII, nr. 4, iulie 2005, p. 40-41.
2357. LEU, Carmen, Preparator univ. Probe ce

pela impressao digital. Rio de Janeiro, 1908.
2367. LIN, Henri B. Ce dezvăluie faţa ta.

pot fi administrate în timpul procesului penal, în cazul infracţiunilor informatice, în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”, Editura Luceafărul, Bucureşti, 2005, p. 415-419.
2358. LEU, Carmen, Prep. univ. dr. Identificări

Secretele chineze ale citirii feţelor. Traducere din limba engleză de Oana Negureanu. Titlul original: „What your face reveals” Published by Llewellyn Publications, St. Paul, MN 55164 USA. Editura Samizdat, f.a., 184 p. Bibliografie la p. 184.
2368. LITTMAN,

ce pot fi realizate în cazul cercetării unor infracţiuni săvârşite în mediul electronic, în Metode şi tehnici de identificare criminalistică, Bucureşti, 2006, p. 318-321.
2359. LEU, Carmen, Subinspector. Percheziţia

J. The Watchman: The Twisted Life and Crime of Serial Hacker Kevin Poulson. Little, Brown and Co., 1997. récidivistes. Avec 85 figures. Maloine, Paris, 1909, IV + 428 p. (Bibliothèque de Criminologie). les Hébreux,. Lyon, 1909.

2369. LOCARD, Edmond. L’identification des

calculatorului, în Criminalistica, anul VIII, nr. 3, iunie 2006, p. 13-15.
2360. LEUNG, Fan. Une nouvelle méthode de

détermination de l’origine du sang par

2370. LOCARD, Edmond. Le tatouage chez

154

2371. LOCARD, Edmond. La Police. Ce qu’elle

est, Ce qu’elle devrait ètre. Payot & Cie, Paris, 1919, 239 p.

2385. LOCARD, Edmond. La valeur de la

2372. LOCARD,

dr. Edmond. L’Enquête criminelle et les méthodes scientifique, in Bibliothèque de philosophie scientifique. Flammarion, Paris, 1920, 300 p. (Bibliothèque de Philosophie scientifique).

preuve dans l’expertise des documents e écrits, în R.I.C., no.8, 3 année, 1931, p. 617-622.
2386. LOCARD, Edmond. Un grand cryptologue

français: Le Commandant Bazeries, în R.I.C., no.10, 3e année, 1931, p. 749-756.
2387. LOCARD, Edmond. Traité de criminalistique.

2373. LOCARD, Edmond. Manuel de technique

policière. Avec 43 figures. Paris, Payot, 1923, 291 p. + 1 tab.
2374. LOCARD, Dr. Edmond. Les Anonymo-

Tomes I et II, Les empreintes et les traces dans l’enquete criminelle, avec 250 figures. Joannè Desvigne et ses Files, Lyon, 1931, 500 + 500 p. Tomes III-IV, Les preuves de l’identité, avec 76 figures. Joannè Desvigne et ses Files, Lyon, 1932, 432 [-440] p.

graphes. Bruxelles, 1923, 14 p. (Extrait de la Révue de Droit Penal et de Criminologie et Archives Internationales de Médecine legale, Mars, 1923). et policiers de laboratoire. Payot, Paris, 1924, 277 [-279] p.

2388. LOCARD, Edmond. Traité de criminalistique.

2375. LOCARD, Edmond. Policiers de roman

2389. LOCARD, Edmond. L’évolution actuelle

2376. LOCARD, Edmond; PETISNÉ, Gabriel.

du tatouage et son importance en criminalistique, în R.I.C., no.3, 4e année, 1932, p. 189-194.
2390. LOCARD, Edmond. La recherche des

Instructions pour les recherches techniques dans les enquêtes criminelles, avec 8 figures. Laboratoire de police, 35, rue Saint-Jean, Lyon, 1924.
2377. LOCARD, Edmond. Le crime et les

traces diverses dans l’enquête criminelle, în R.I.C., no.4, 4e année, 1932, p. 284-289.
2391. LOCARD, Edmond. Une affaire de faux

criminels. La Renaisance du Livre, Paris, [1925?], 278 p. + 7 f. pl.
2378. LOCARD, 2379. LOCARD,

sur découpage, în R.I.C., no.7, 4e année, 1932, p. 503-523. Edmond. Contes apaches (Souvenirs d’un policier). 2 vol. Editions Lugdunum, Lyon, 1933. Edmond, Les choix des pièces dans l’expertise des documents e ecrits, în R.I.C., no.9, 5 année, 1933, p. 549-557.
e policière. 2 édition. Payot, Paris, 1934.

Edmond. Expertise documents ecrits. Lyon, 1925.

des

2392. LOCARD,

Edmond, L’analyse des poussières en criminalistique, în R.I.C., Septembre, 1929.

2393. LOCARD,

2380. LOCARD, Edmond. L’imitation typographique.

Lyon, 1929, 7 p.
2381. LOCARD, Edmond. R. – A. Reiss, în

2394. LOCARD, Edmond. Manuel de technique 2395. LOCARD, Edmond. La détermination

R.I.C., Octobre, 1929, p. 333-336.
2382. LOCARD,

Edmond. L’Histoire de la e dactyloscopie, în R.I.C., no.4, 2 année, 1930, p. 269-291.

des taches de sang par le bromure de e sodium, în R.I.C., no.2, 6 année, 1934, p. 90-95.
2396. LOCARD,

2383. LOCARD, Edmond. L’écriture de main

gauche, în R.I.C., no.5, 2e année, 1930, p. 324-333.

2384. LOCARD, Edmond. L’expertise des faux
e timbres-posté, în R.I.C., no.7, 2 année, 1930, p. 496-520.

Edmond, Un nouveau microcomparateur le synchrisiscope de William Stirling, în R.I.C., no.5, 6e année, 1934, p. 267-271. méthodes scientifiques. Les Editions

2397. LOCARD, Edmond. La Police et les

155

Rieder. Paris, 1934, 82 p. + XLVII (Bibliothèque Générale Illustrée).
2398. LOCARD, Edmond. Manuel de technique

2406. LOCARD,

Edmond. Les empreintes digitales des frères siamois, în R.I.C., no.8, e 8 année, 1936, p. 501-504. Le paragerm étude d’un produit e microbicide, în R.I.C., no.10, 8 année, 1936, p. 602-617.

policière (Les constats – Les empreintes digitales – Les traces – Les taches – L’ expertise des documents écrits – Les correspondances secrètes – La fausse mounaie – Les armes et les explosifs – Les drogues – L’identification des e récidivistes – L’expert et l’expertise. 2 édition, entièrement refondue et considérablement augmentée, avec 43 figures. Payot, Paris, 1934.
2399. LOCARD, Edmond. Traité de Criminalistique.

2407. LOCARD, Edmond; LOCARD, Jacques.

2408. LOCARD, Edmond. La Criminalistique,

à l’usage des gens du monde et des auteurs de roman policiers. Desvigne, Lyon, 1937, 159 p. l’expertise des documents écrits, în R.I.C., no.2, 9e année, 1937, p. 143-172. formation des experts en ecriture, în R.I.C., no.6, 9e année, 1937, p. 340-349. Edmond. Les empreintes e digitale set la lèpre, în R.I.C., no.8, 9 année, 1937, p. 492-496.

2409. LOCARD, Edmond. L’affaire Dreyfus et

Tomes V-VI, L’expertise des documentes écrits, avec 180 figures. Les correspondances secrètes. Les falsifications. Joannès ie 1 Desvigne et C , Lyon, 1935-1936 , 486 2 p. (V) [24 ] 1014 p. (VI).
2400. LOCARD,

2410. LOCARD, Edmond. Le recrutement et la

2411. LOCARD,

Edmond. Le faux par e déquisement, în R.I.C., no.1, 7 année, 1935, p. 45-49. de Millery. Gallimard, Paris, 1935.

2412. LOCARD, Edmond. Premier Congrès

2401. LOCARD, Edmond. La malles sanglante 2402. LOCARD, Edmond. Le truquage des

International de Criminologie. Theme qui donneront lieu a un voeu, în R.I.C., no.8 (Nouvelles), 9 e année, 1937, p. 507-512.
2413. LOCARD, Edmond. Traité de Criminalistique.

timbres-poste par l’acide sulfhydrique, în e R.I.C., no.2, 8 année, 1936, p. 106-110.
2403. LOCARD, Edmond. Comment fouctionne

Tome VII, L’Enquête criminelle. Desvignes, Lyon, 1939, 350 p. 2e édition, Payot, Paris, 1942, 359 p.

un laboratoire de criminalistique, în e R.I.C., no.6, 8 année, 1936, p. 355-362.
2404. LOCARD, Edmond. Manuel de technique

2414. LOCARD, Edmond. Manuel du Philatéliste. 2415. LOCARD,

policière, Les constats. Les empreintes digitales. Les traces, Les taches. L’expertise des documents écrits. Les correspondances secrètes. La fausse mounaie. Les armes et les explosifs. Les e drogues. L’identification des récidivistes. 3 édition, entièrement refondue et augmentée, avec 43 figures. Payot, Paris, 1939, 366 p.
2405. LOCARD, Edmond. L’identification des

Edmond. Manuel de technique policière. Les constats. Les empreintes digitales. Les traces, Les taches. L’expertise des documents écrits. Les correspondances secrètes. La fausse mounaie. Les armes et les explosifs. Les drogues. L’identification e des récidivistes. 4 édition corrigée, avec 38 figures. Payot, 106, Boulevard St.Germain, Paris, 1948, 308 p. et leur expertise. Payot, Paris, 1959, 391 p. (Bibliothèque scientifique)

2416. LOCARD, Edmond. Les faux en ecriture

animaux, în R.I.C., no.7, 8 année, 1936, p. 415-418.
1

e

2417. LOCARD, Jacques. Le destruction des

Pe copertă: 1937 2 Număr pe cotorul cărţii

cadavres par les caustique, în R.I.C., no.8, 4 année, 1932, p. 582-589.

e

156

2418. LOCARD, Jacques. L’analyse destraits

de crayon en criminalistique. Thèse de doctorat èssciences de l’Université de Lyon. Lyon, Pâtissier, 1936. du cuivre en criminalistique, în R.I.C., no.9, 8e année, 1936, p. 539-556.

Quarta edizione. Idem Vol. II, Torino, 1889, 2 vol.
2429. LOMBROSO, Cesare.

2419. LOCARD, Jacques, La microanalyse

L’anthropologie criminelle et ses récents progrès. Deuxieme édition. Paris, 1891, 185 p. de l’anthropologie criminelle… Paris, 1892, 224 p. de Psychiatrie et d’anthropologie criminelle. Paris, 1892, 180 p.

2430. LOMBROSO, Cesare. Les applications

2420. LOCARD,

Jacques, Contribution à l’analyse des taches de matières colorantes, în R.I.C., no.7, 9e année, 1937, p. 422-436. Octavian; FILIPAŞ, Avram. Drept Penal Român, Partea specială. Bucureşti, Editura Şansa SRL, 1992.

2431. LOMBROSO, Cesare. Nouvelles recherches

2421. LOGHIN,

2432. LOMBROSO, Cesare. Le crime politique

2422. LOGHIN, Octavian; TOADER, Tudorel.

Drept penal român. Partea specială. Ediţia a IV-a revăzută şi adăugită cu modificările aduse Codului penal prin Legea nr. 197 din 13 nov. 2000 şi Ordonanţa de Urgenţă nr. 207 din 15 nov. 2000. Bucureşti,Casa de Editură şi Presă „Şansa“ S.R.L., 2001, 736 p.
2423. LOLU, Diana. Relevarea urmelor papilare

et les rèvolutions par rapport au droit à l’anthropologie criminelle et à la science du gouvernement. Traduit par A. Bouchard. Tom I-II, Paris, 1892, XIII + 269 p. + 2 planches.
2433. LOMBROSO, Cesare. L’uomo bianco et

l’uomo di colore. Secunda edizione, con aggiunta de 7 appendici e con imasioni. Firenze – Torino – Roma, 1892, 395 p.
2434. LOMBROSO,

de pe suprafeţe adezive, în Criminalistica, anul V, nr. 4, iulie 2003, p. 13-14.
2424. LOMBARDI, Giovanni. Costume sociale

Cesare. La donna delinquente. La prostituta e la donna normale. Torino, Roma, 1893, XI + 640 p. 2 tavolo e 5 figure neltesto. Orino, Firenze…, „Fratelli Bocca”, 1894, 96 p.cu ilustr. + 27 portr.

2435. LOMBROSO, Cesare. Glianarchici. Con

e delinquenza. Nuovi orizzonti di Sociologia Criminale. Alfredo Guia Editase, Napoli, 1933, 447 p.
2425. LOMBROSO, Cesare. Due tribuni studiati

2436. LOMBROSO, Cesare. Les palimpsestes

da un alienista. Roma, 1883, XIII + 128 p.
2426. LOMBROSO, (César). L’Home Criminel…

des prisons, rececillis par […] Lyon, Paris, 1894, 404 p. + 1 pl.
2437. LOMBROSO, Cesare. Graphologia. Con

Étude anthropologique et médico-legale. Traduit par Régnier et Bournet. Préface du Dr. Gh. Létourneau. Paris, Félix Alcan, 1887, XXIV + 683 p.
2427. LOMBROSO, Cesare. L’ Homme de
e genie. Traduit sur la VI edition italienne par Fr. Colouna D’Istoria agrégé de philosophié et précédé d’une préface de Mr. Ch. Richet, professeur à la Faculte de Médecine de Paris. Paris, Félix Alean, Editeur, 1889, 499 p.

470 facsimili. Milano, 1895, [1 f.] + 245 p.
2438. LOMBROSO, Cesare. L’homme criminel…

Étude anthropologique et psychiatrique. Deuxieme édition française traduite sur la cinquième édition italienne. Tome I – II + Atlas, Paris, 1895, 3 vol.
2439. LOMBROSO, Cesare. L’ Homme criminel.

2428. LOMBROSO, Cesare. L’uomo delinquente

Atlas. Deuxième édition. Traduction en langue française. Paris, Felix Alcan, Éditeur, 1895, 31 p. + LXIV planches + XXVI.
2440. LOMBROSO, Cesare. Les anarchistes.

in rapporto all’antropologia, alla Giurisprudenza ed alle discipline cercerarie. Vol. I.

Traduit de la 2e édition italienne par les

157

docteurs M. Hamel et A. Marie, Paris, Ernest Flammarionm Éditeur, 1896, 259 p.
2441. LOMBROSO,

2450. LOMBROSO, Cesare. Hypnotisme et

Cesare. L’homme de génie par… 2 éme édition traduite sur la VIe édition italienne par Fr. Colonna d’Istria et M. Calderini et précédé d’une préface de Mr. Ch. Richet… Paris, 1896, XXVI + 582 p. + 15 pl. nerazione. Nuovi studi e nuove battaglie. Palermo, Remo Sandrom, 1897, 318 p.

Spiritisme. Traduction de Ch. Rossigneux. Paris, „Ernest Flammarion”, 1910, 308 p.
2451. LOMBROSO, Cesare. Geniu şi nebunia.

(Traducere) Iaşi [1913], 62 p.
2452. LOMBROSO, Cesare. Hypnotisme et

Spiritisme. Traduction de Ch. Rossigneux. Paris, „Ernest Flammarion”, 1926, 308 p. Criminal Man. Patterson Montclair, New York, 1972. Smith,

2442. LOMBROSO, Cesare. Genio e dege-

2453. LOMBROSO, FERRERO, Gina. Lombroso’s

2443. LOMBROSO, Cesare. L’antisémitisme.

e Traduit de la 2 édition italienne par le Docteurs A. Marie et M. Hamel. Paris, 1899, XIX + 149 p.

2454. LOMBROSO, Cesare. Omul delincvent.

Traducere de Nicolae Frigioiu. Vol. I. Măiastra, Bucureşti, 1992, 158 [-160] p. (I).

2444. LOMBROSO, Cesare. Le crime. Cuses

2455. LOMBROSO, Cesare. Omul delincvent.

et remèdes. Avec un appendice sur le progrès de l’anthropologie criminelle pendant les années 1895 – 1898. Paris, 1899, VII + 583 p.
2445. LOMBROSO, Cesare.

Traducere de Nicolae Frigioiu. Măiastra, Bucureşti, 1992, [-161] p., ilustr.

2456. LOMBROSO, Cesare. Gemie und Irrsinn

L’anthropologie criminelle et ses récents progres, 5-e édition revue et augmentée d’une préface nouvelle. Avec 13 figures dans le texte. Paris, Felix Alean, 1904, XI + 185 [-187] p. Cesare. Problémes du jour. Traduction française de M. Charles Raymond. Paris, Libraire Universell, [1906], [1] f. + 304 p. + 1 f. portret.

in ihren Bezichungen zum Gesetz, zur Kritik und zur Geschichte. Mit Bewilligung des Verefassers nach der 4.Aufl. des italienischen Original textes übersetzt von A. Courth. Leipzig, Philipp. Reclam jun, 434 [-437] p. cu 1 tab.
2457. LOMBROSO, Cesare. Handbuch der

2446. LOMBROSO,

Graphologie. Autorisiente Űbersetzung mach dem Italienischen der erstem Auflage mit neuen Zusätzen des Verfassers von Gustav Brendel. Mit graphologischen Anmerkungen und 470 Faksimiles. Leipzig, 200 p. + 24 pl.
2458. LOMBROSO,

2447. LOMBROSO, Cesare. Le crime. Causes

et remèdes, deuxième édition avec une introduction sur les derniers progrès de l’anthropologie criminelle et un appendice, illustré de 22 figures dans le texte et de XI planches. Félix Alcan, Éditeur, Paris, 1907, 583 p.
2448. LOMBROSO, Cesare. Procesul Steinheil

Cesare. Hipnotism şi spiritism. Traducere de Fingal. Bucureşti, 47 p. spiritistiche Untersuchungen, Pl. şi a. 384 p. + 22 f. pl.

2459. LOMBROSO, Cesare. Hypnotische und

2460. LORENZ,

şi femeia criminală. Bucureşti, 1909, 15 p.
2449. LOMBROSO,

Editura

Lumen,

Cesare. L’homme de génie. 4-me édition traduite sur la VI-me édition italienne par Fr. Colonna d’Istria et M. Calderini et précédée d’une préface de Ch. Richet. Paris, Félix Alcan, 1909, XXVI + 616 p.

K[onrad]. Vergleichende Verhaltensforschung. Grundlagen der Ethologie (Cercetare comparativă a comportamentului, Elemente fundamentale ale etologiei). Viena, 1978. istoria naturală a agresiunii. Traducere din limba germană de Ioana Constantin. Editura Humanitas, 1998, 299 p.

2461. LORENZ, Konrad. Aşa-zisul rău. Despre

158

2462. LOUWAGE, F.-E. Mesure à prendre

2473. LUNGAN, Georgeta. Expertiza băuturilor

pour assurer l’identification des nouveaux-nés et des jeunes bébés, în R.I.C., no.3, 8e année, 1936, p. 134-140.
2463. LOUWAGE, F.-E. Cadavres d’inconnus.

nealcoolice (răcoritoare), în Tratat practic de criminalistică, vol. IV, Ministerul de Interne, 1982, p. 52-55.
2474. LUNGAN,

Méthodes pour l’identification, în R.I.C., no.4, 8e année, 1936, p. 213-215.
2464. LOUWAGE, F.E. Curs de poliţie tehnică

Ştefan. Examinarea urmelor lăsate de armă pe glonţ, în Tratat practic de criminalistică, vol. III, Ministerul de Interne, 1980, p. 246-250.

şi tactică de poliţie criminală [traducere]. Cu o prefaţă de dr. Eugen Bianu. Bucureşti. Tiparul „Cartea Românească“, [1940], XVI+357 p.
2465. LUCACI, Iosif; MARIN, Robert. Investi-

2475. LUNGAN, Ştefan; MATACHE, Vasile;

CONSTANTIN, Ion; DOBRILĂ, Marcel. Expertiza urmelor lăsate de mijloacele de transport, în Tratat practic de criminalistică, vol. III, Ministerul de Interne, 1980, p. 98-108.
2476. LUNGU, Mihail-Daniel, Ce spune Biblia

garea fraudelor informatice. Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 2002, 207 p.
2466. LUCIA, Marina. Particularităţile exami-

despre crimă. Cu un cuvânt înainte de P.S. dr. Irineu Slătineanu. Colecţia Credinţa ta, România Creştină, 1998, 30 p.
2477. LUNGU, Simona, Magistrat. Tribunalul

nării semnăturilor furate, în 20 de ani de expertiză criminalistică, Bucureşti, Ministerul Justiţiei, 1979, p. 136-139.
2467. LUFF, John N. Reprints of the Stamps of

Moldavia. The American Journal of Philately 15/1902 S/p 339-43.
2468. LUNDSGAARD, Henry P. Murder in

Bucureşti; ŢILEA, Mihaela, Jurist; VOINEA, Dan, General maior magistrat dr. Cercetarea la faţa locului în cazul infracţiunilor săvârşite prin mijloace electronice, în Investigarea criminalistică a locului faptei, Bucureşti, 2004, p. 406-411.
2478. LUNGU, Simona, Magistrat Tribunalul

Space City. Oxford University Press, New York, 1977.
2469. LUNGAN, Georgeta; CRĂCIUN, Wilhelmina.

Expertiza cărnii, grăsimilor şi produselor lactate, în Tratat practic de criminalistică, vol. IV, Ministerul de Interne, 1982, p. 9-22.
2470. LUNGAN, Georgeta; CRĂCIUN, Wilhelmina.

Bucureşti; TILEA, Mihaela, Jurist; VOINEA, Dan, Procuror militar general. Cercetarea la faţa locului în cazul infracţiunilor săvârşite prin mijloace electronice, în Revista de criminologie, de criminalistică şi de penologie nr. 2/2004, p. 176-180.
2479. LUPO, Salvatore. Istoria mafiei – de la

Expertiza cafelei, în Tratat practic de criminalistică, vol. IV, Ministerul de Interne, 1982, p. 23-27.
2471. LUNGAN, Georgeta; CRĂCIUN, Wilhelmina;

începuturi până în zilele noastre. Editura Polirom, Bucureşti, 1999.
2480. LUPULESCU, Ana; LUPULESCU, Nicolae.

GRIGORESCU, Ion. Expertiza mierii şi cerii de albine, în Tratat practic de criminalistică, vol. IV, Ministerul de Interne, 1982, p. 28-35.
2472. LUNGAN, Georgeta; CRĂCIUN, Wilhelmina;

Investigarea accidentelor aviatice. Editura Luceafărul, Bucureşti, 2005, 150 p.
2481. LUPULESCU, Ana; LUPULESCU, Nicolae,

GRIGORESCU, Ion; NOVAC, Mihai; MOLDOVAN, Mihaela. Expertiza băuturilor alcoolice, în Tratat practic de criminalistică, vol. IV, Ministerul de Interne, 1982, p. 36-51.

Dr. Factorii care influenţează criminalitatea în afaceri, în Criminalistica, anul VII, nr. 3, mai 2005, p. 32-33.
2482. LUPULESCU,

Emilia, Medic primar; LUPULESCU, Nicolae, Col. mag. dr. Rolul expertizei medico-legale a urmelor

159

biologice în stabilirea adevărului, în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”, Editura Luceafărul, Bucureşti, 2005, p. 313-319.
2483. LUPULESCU, Nicolae, Colonel magistrat

2485. LUPULESCU, Nicolae, Procuror militar

dr. Formele de cooperare internaţională în lupta împotriva criminalităţii, în Criminalistica, anul VII, nr. 1, ianuarie 2005, p. 7-10.
2486. LUPULESCU, Nicolae, Colonel magistrat

drd. Ministerul Public. Particularităţile cercetării la faţa locului a accidentelor aviatice, în Investigarea criminalistică a locului faptei, Bucureşti, 2004, p. 483-495.
2484. LUPULESCU, Nicolae, Colonel magistrat

dr. Interpretarea criminalistă a datelor înregistrate de cutia neagră, în Metode şi tehnici de identificare criminalistică, Bucureşti, 2006, p. 112-121.

dr. Urmele create de gloanţe pe elemente de construcţie şi elemente metalice, în Criminalistica, anul VI, nr. 4, iulie 2004, p. 32-34.

160

M
2487. MACDONALD, Ross. Coasta barbară.

Traducere din limba engleză de Taina Duţescu. Editura Univers, Bucureşti, 1970.
2488. MACDONALD, Philip. Odihnească-se în

Rolf Rainer Jaeger, vol. II, Schmidt Römhild, Lübeck, Berlin, Essen, 2002, 32 p.
2496. MAIORESCU, Titus. Scrieri de logică.

pace! Traducere din limba engleză de Lida Constantinescu. Editura Univers, Bucureşti, 1970.
2489. MACÉ, Gustave, La police parisienne.

Stabilirea textelor, traducerea, studii introductive şi note de Alexandru Surdu. Prefaţă de Sorin Vieru. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1988, 303 p.
2497. MAIOROV, N.I.; OBRAZŢOV, V.A. Problema

Le service de la sureté. Par son ancien chef G. Macé. Paris, G. Charpantier, 1887 (pe copertă 1885), 394 p. cu tab. (Bibiliothèque Charpentier).
2490. MACHALE, Des. Antologie de vorbe de

tipologiei infractorului în criminalistică, în Analele Institutului de cercetări a MAI, U.S.S.R., Moscova, 1978, nr. 47, p. 81-88.
2498. MAJURU, Adrian. Bucureştii mahalalelor

duh. Traducere din engleză de Radu Paraschivescu. Humanitas, Bucureşti, 256 p.
2491. MACHIAVELLI, Niccolo. Arta războiului.

sau periferia ca mod de existenţă. Compania, Bucureşti, 2003, 246 [248] p.
2499. MAJURU, Adrian; STĂNESCU, Florin

Traducere din limba italiană de Alexandru I. Constantin. Editura ANTET, 1999.
2492. MACIEJEWSKI, Alfred. Einsatzmöglichkeiten

Alexandru (coordonatori). Bucureştiul subteran. Sinuciderea. Editura Paralela 45, 2006, 347 [352] p.
2500. MALAURIE, Philipage. Antologia gândirii

des Diensthundes (Posibilităţi de intervenţie cu câinele de serviciu), în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Ştiinţe criminalistice. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică, ediţie revăzută şi adăugită, coordonator Rolf Rainer Jaeger, vol. II, Schmidt Römhild, Lübeck, Berlin, Essen, 2002, 16 p.
2493. MAESTRO, Marcello. Cesare Beccaria

juridice. Traducere din limba franceză de Doina Jela-Despois. Humanitas, Bucureşti, 1996, 373 p.
2501. MALIŢA,

Mihaela; MALIŢA, Mircea. Bazele inteligenţei artificiale. Editura Tehnică, Bucureşti, 1987, [vol.] 1. Logici propoziţionale, 264 p. Bibliografie la sfârşitul capitolelor. instituţii. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970, 576 p. cu anexe.

2502. MALIŢA, Mircea. Diplomaţia, Şcoli şi

and the Origins of Penal Reform. Temple University Press, Philadelphia, 1973.
2494. MAGHIAR,

2503. MALIŢA, Mircea; ZIDĂROIU, Corneliu.

Teodor (coordonator); CĂLUGĂREANU, Mircea; BONDOR, Karoly. Sisteme cosmice. Editura Universităţii din Oradea, 2002, 624 p. Kurt. Darstellung der Kriminalitätsbekämpfung in Medien (Prezentarea combaterii criminalităţii în massmedia), în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Ştiinţe criminalistice. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică, ediţie revăzută şi adăugită, coordonator

Matematica organizării. Editura Tehnică, Bucureşti, 1971, 400 p. cu fig. (Seria Bazele matematice ale cercetării operaţionale). Rezumat în limbile: engleză, franceză, germană şi rusă. Bibliografie la sfârşitul capitolelor.
2504. MALIŢA,

2495. MAIER,

Mircea. Teoria şi practica negocierilor. Editura Politică, Bucureşti, 1972, 300 p. cu fig.

2505. MALIŢA, Mircea; ZIDĂROIU, Corneliu.

Modele matematice ale sistemului educaţional [Prefaţă de prof. univ. Miron Constantinescu]. Editura Didactică şi

Pedagogică, Bucureşti, 1972, 295 p. cu fig. şi grafică. Bibliografie la p. 287-290.
2506. MALIŢA, Mircea. Şcoli şi instituţii. Ediţia

2515. MANEA, L.C.; MANEA, A.T. Mecatronica

a II-a revăzută şi adăugită. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975, 608 p. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). Bibliografie la p. 569-589.
2507. MALIŢA, Mircea; ZIDĂROIU, Corneliu,

Incertitudine şi decizie. Vol. I, Analiza incertitudinii. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1980, 472 p. Bibliografie la p. 467-468.
2508. Manual de 1 Poliţie technică, 2 Medicina

automobilului modern. Vol. II. Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2000, 140 p. 2516. MANEA, Valeriu. Determinarea distanţei de la care s-a produs împuşcătura prin examenul urmelor descoperite pe ţintă [Pentru uz intern. Bucureşti, 1967, 72 p. cu ilustr. + Erată . Bibliografie la p. 72. (Ministerul Afacerilor Interne. Direcţia Generală a Miliţiei. Serviciul criminalistic).
2517. MANEA, Valeriu. Expertiza semnăturilor,

în Tratat practic de criminalistică, vol. II, Ministerul de Interne, 1978, p. 163-176.
2518. MANEA, Valeriu; CONSTANTIN, Ion.

legală, 3 Igienă. Bucureşti, 1935, 252 p. + 94 p. + 69 [-71] p. (Inspectoratul General al Jandarmeriei).
2509. MANDORLA, Jacques. Dezvoltaţi-vă

puterile paranormale. Traducere din limba franceză de Liviu Radu. Nemira, 1999, 262 [272] p.
2510. MANDY,

Influenţa factorilor subiectivi în concluziile expertizei grafice, în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică, Ministerul de Interne, 1979, p. 38-42.
2519. MANEA, Valeriu. Examinarea urmelor de

Georges A. , Les assassinats. Mobiles et Procédés, în R.I.C., no.9, 4 e année, 1932, p. 646650.

1

ricoşeu, în Tratat practic de criminalistică, vol. III, Ministerul de Interne, 1980, p. 200-203.
2520. MANEA, Valeriu. Reconstituirea inscripţiilor

2511. MANDY, Georges. Crime politique et

crime religieux, în R.I.C., no.3, 5e année, 1933, p. 136-146.

ştanţate pe metale, în Tratat practic de criminalistică, vol. III, Ministerul de Interne, 1980, p. 320-327.
2521. MANEA, Valeriu; DUMITRESCU, Constantin;

2512. MANDY, Georges. Les Causes du Crime,
e în R.I.C., no.7, 5 année, 1933, p. 414-423.

2513. MANEA, C.; STRATULAT, M. Fiabilitatea

şi diagnosticarea automobilelor. Editura Militară, Bucureşti, 1982, 415 p.
2514. MANEA, L.C.; MANEA, A.T. Mecatronica

NIŢĂ, Gheorghe; VOCHESCU, Ion; DUMITRAŞCU, Ion; GACEA, Mimii Eugeniu; IONESCU, Florin; CORA, Ioan; SIMA, Ion. Curs de tehnică criminalistică, vol. I. Ministerul de Interne, Şcoala de ofiţeri activi, Bucureşti, 1983, 178 p.
2522. MANEA, Valeriu; DUMITRESCU, Constantin;

automobilului modern. Vol. I. Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2000, 177 p.

„M. Georges A. Mandy était un trés distingué criminaliste roumain, récemment décédé en France (Asnières, 28 septembre 1932). Il laisse inédit, un remarquable ouvrage sur les techniques des malfaiteurs. Mme Mandy a bien voulu nous confier le présent chapitre de a travaie“ (Edmond Locard, Revue Internationale de criminalistique).

1

GACEA, Mimii Eugeniu; IONESCU, Florin; CORA, Ioan; PLETEA, Constantin. Curs de tehnică criminalistică, vol. II. Ministerul de Interne, Şcoala de ofiţeri activi, Bucureşti, 1983, 240 p.
2523. MANEA, Valeriu (coordonator). Curs de

tehnica criminalistică, 2 vol. Ministerul de Interne, Şcoala militară de ofiţeri, Catedra de criminalistică, 1983, 250 p. litografiate.

162

2524. MANGIN-BALTHAZARD,

Henri. La chiroscopie. Lois-principes-buts, în R.I.C., no.6, 5e année, 1933, p. 334-354. 2525. MANGIN-BALTHAZARD, Henri. Ce qu’il fant counaître de l’homme d’après sa main, Boivin et Cie, Paris, f.a. (1933).
2526. MANFRED, Mandel. Strafe, Strafwirkungen,

modernă folosită de falsificatori la îndepărtarea seriilor auto, în Criminalistica, anul VIII, nr. 1, februarie 2006, p. 17-19. 2533. Manual de Drept Penal. Bucureşti, Librăria Alcalay & Comp. Calea Victoriei nr. 37, 1920, 239 [250] p. (Biblioteca juridică „M.A. Dumitrescu” No. 3).
2534. Manual de poliţie technică. Bucureşti,

Resozialisation (Pedeapsa, efectele ei, resocializarea) în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Ştiinţe criminalistice. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică, ediţie revăzută şi adăugită, coordonator Rolf Rainer Jaeger, vol. I, Editura Schmidt Römhild, Lübeck, Berlin, Essen, 2002, 25 p.
2527. MANOLE, Adrian. Tehnician criminalist.

1931, 319 p. cu ilustr. (Inspectoratul General al Jandarmeriei).
2535. MANUAL TELEGRAPHO – POŞTAL.

Instrucţii de Serviciu. Maiu 1871 - Maiu 1875. Bucuresci, 1875.
2536. MARCELLI, Daniel, Profesor de Psihia-

Metode şi tehnici de identificare criminalistică a seriilor autoturismelor, în Criminalistica, anul VII, nr. 6, noiembrie 2005, p. 37-38.
2528. MANOLE,

Mircea Gh. Catalog numismatic – Moneda metalică – 18671994. Consultant ştiinţific Aurică Smaranda. S.C. Zimbrul Carpatin, Bucureşti, 1995. Mircea Gh. Catalog numismatic – Bancnote 1853-1897. Consultant ştiinţific Aurică Smaranda, Zimbrul Carpatin, Bucureşti, 1997.

tria copilului şi adolescentului [,] Medic şef în serviciul de pedopsihiatrie [,] Spitalul la Milétrie, Poitiers. Tratat de psihopatologia copilului. Traducere din limba franceză de Sorina Pătraşcu, Camelia Petcu, Daniela Popa. Editura Fundaţiei Generaţia. Bucureşti, 633 [-640] p. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol. tria copilului şi adolescentului, Medic şef în serviciul de pedopsihiatrie, Spitalul Le Milétrie Poitiers. Tratat de psihopatologia copilului. Traducere din limba franceză de Sorina Pătraşcu, Camelia Petcu, Daniela Popa. (Spaţiul Psy). Editura Fundaţiei Generaţia EFG, 2003, 633 [640] p. tria copilului şi adolescentului [,] Medic şef în serviciul de pedopsihiatrie [,] Spitalul la Milétrie, Poitiers. Tratat de psihopatologia copilului. Traducere din limba franceză de Sorina Pătraşcu, Camelia Petcu, Daniela Popa. Editura Fundaţiei Generaţia. 633 [-640] p. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol.

2537. MARCELLI, Daniel, Profesor de Psihia-

2529. MANOLE,

2530. MANOLE,

Mircea Gh. Catalog numismatic – Moneda metalică – 18672004. Romania Numismatic Catalogue, Metal coin 1867-2004. Prefaţă de prof. dr. Constantin Preda, preşedintele Societăţii Numismatice Române. Societatea Comercială de numismatică şi filatelie „Impex Zimbrul Carpatin“ S.R.L., Bucureşti, 2004, 278 [-280] p. cu ilustr. Bibiliografie la p. 274. dreptului. Metodologie şi sociologie juridică. Fundaţia Regele Mihai I, Bucureşti, 1946, 314 p.

2538. MARCELLI, Daniel, Profesor de Psihia-

2531. MANOLESCU, Mircea I. Teoria şi practica

2539. MARCU, Florin. Marele dicţionar de

2532. MANOLESCU, Teodor, Comisar-şef de

poliţie, I.P.J. Dâmboviţa; TOCAN, Leonard, Inspector principal de poliţie, I.P.J. Dâmboviţa. Laserul – metodă

neologisme. Ediţia a VII-a revăzută, augmentată şi actualizată. Editura Saeculum I.O. Bucureşti, 2004, 1007 [-1008] p. cu ilustr. şi 15 Anexe.
2540. MARCU, Liviu, P. Prof. Istoria dreptului

românesc. Note de curs. Universitatea

163

MARCUS. Albatros.R. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Solomon. Bucureşti. Artă şi ştiinţă. Terorismul islamic – evoluţia conceptului de „Război Sfânt“. Editura Academiei R. 2545. 217. MARCUS. Bucureşti. Rezumat în limba engleză. Bucureşti. 2547.. 120 p. f. Metode matematice 2559. (Ştiinţa pentru toţi. (Ştiinţa şi tehnica). cu fig.R. 1989. Bibliografie la sfârşitul capitolelor.R. şi tab. 2554. MARCUS. 239 p. Bibliografie la sfârşitul capitolelor. 2557. Gândirea algoritmică. 1975. P. Editura Academiei R. Solomon. 1984. 2549. evoluţia şi semnificaţia lor. Bucureşti. Panoptic de vechi întâmplări criminalistice. 343-348. tab. Sub redacţia prof. Timpul [studiu].. Modele matematice 2544. Bucureşti. 2551. Titlul şi în limbile engleză şi rusă. 2542. cu fig. (Ştiinţa pentru toţi. Edmond. NICOLAU. Editura Tehnică. Moduri de gândire. 1985.S. 1988. 256 p. MARCUS. Editura Univers. Traducere din limba cehă de Jean Grosu. 1966. 80. Bucureşti. + erată (Matematică Enciclopedia de buzunar). MARCUS. Editura Didactică şi Pedagogică. Semne despre semne. Soloman. 1982. MARCU. Poetica matematică. 1987. Originea. 2552. 2548. Solomon Marcus. 132 p. Solomon. cu fig + 1 f. Rezumat în limba engleză. Solomon. STATI. Paradoxul [noi viziuni sistemice şi sinergetice]. 164 . p.S. Editura Lumina Lex. 2553. MARCUS. 1967. cu fig. 224 p. MARCUS. GEORGESCU. Noţiuni de analiză matematică. 336 p. Tabla de materii şi în limba engleză. 281. Bucureşti. MARCU. Editura Ştiinţifică. Solomon. Editura Academiei R. Bibliografie la p. Solomon. 192 p. Rezumat şi tablă de materii în limba engleză. Bucureşti. Bucureşti. 348 [-350] p. activitatea de cercetare]. Tabla de materii şi în limba engleză. 388 p. Eseuri. 401 p. 2556. 1973. [Consideraţii privind învăţarea matematicii. Bucureşti. Solomon. Bibliografie la sfârşitul capitolelor.. Bucureşti. MARCUS. Editura Eminescu. Editura Cartea Românească. Editura Alma Mater. MAREK. MARCUS. Din gândirea mate- matică românească [Prefaţă: Miron Nicolescu].. MARCUS. MARCUS. Cunoştinţe despre om şi societate). Solomon. concursuri. MARCUS.S. 2543. Editura Albatros. în problematica dezvoltării. 2555. Bucureşti. Lingvistică mate- matică. (Idei contemporane) Tablă de materii şi în limbile engleză şi franceză. 199 Editura Politică. 2550. Bibliografie la sfârşitul studiilor (Academia R. Bucureşti. Ediţia a II-a. Cunoştinţe despre om şi societate). (Ministerul Învăţământului. 471 p. 1970. 296 p. Bucureşti. 112 p. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Solomon. 2546. 2558. 1966. Editura Ştiinţifică. Viorel. Universitatea Bucureşti). 1979. Sibiu.a. Solomon. Solomon.. MARCUS. Bucureşti. Solomon. MARCUS. Albatros. 2541. 375 p. Coordonatorul lucrării Marcus Solomon. Liviu. Istoria dreptului românesc. Şocul matematicii: Solomon. MARCUS. Prof.1987. MARCUS. Comisia „Revoluţie ştiinţifică şi tehnică“). Sorin. 1997. dr.R. Jiři. Invenţie şi descoperire. 1986.S. ale dezvoltării sociale [Studii]. Rezumat în limba engleză. Bucureşti. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. tab. Bibliografie la p. Violeta. 376 p. 336 p. Solomon. 368 p. Solomon. 1986. [1982]. Provocarea ştiinţei. Introducere în lingvistica matematică. asoc.Internaţională Deschisă „Tehnoeconomia Europeană“ Academia de Tehnoeconomie şi Cooperare Româno-Americană. Terorismul – fenomen al lumii contemporane. Titlul şi în limbile engleză şi rusă.

Fundaţia pentru Ştiinţă şi Artă. studiu introductiv. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. MARICIUC. 296 p. 340 p. MARINCAŞ. Alina. Bucureşti. A[lexandru]. D.. 2561. în Analele Academiei Române. 1 (24).a. Perieţeanu. glosare. Gr. Bucureşti. Evoluţia Tarifelor Poştale şi a Taxelor pentu obiectele de Werner. Tehnica teoria comunicării. „Evoluţia tarifelor“. Şerban. MARIN. Combustibili. Editura Alma Mater. Introducere în Cinematografia aplicată. PĂCURARU. repere istorico-literare de GABRIEL ŞTREMPEL. seria a II-a. p. 193 p. Tul- URECHE – MIRON COSTIN – NICOLAE COSTIN – ION NECULCE. principii. 455 şi urm. 2573. [Bucureşti]. MARIN. 225 – 229. 486 p. MÄRKERT 2569. MAREŞ. culpabilităţi în „Crimă şi pedeapsă“. 2572. 2570. Cecilia. MARIN. lubrifianţi şi materiale speciale pentru automobile.. nr. D. aplicaţii. MARINESCU. nr. D. Vol. Dostoievski. 1993. (Academia Română. 2003. în Buletin de psihiatrie integrativă. 18. Marian. Postfaţă de Vasile Dem Zamfirescu. Scriere şi cultură românească veche (Old Romanian writing and culture) Editura Academiei Române. MARICIUC. Crime. Colecţia Opere Fundamentale. Coordonatorul colecţiei: acad. (Caiete de psihanaliză. Valentina. XXXII. 2563. Alexandru. Cu o prefaţă de Domnul avocat I. Colecţia Foto-Film. Călin. MARIAN. Vladimir. Gh. I şi II. vol.2) (Supliment al săptămânalului Jurnalul Literar). 1595 [1598] p. Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Cluj. No. MARINESCU. Editura Tehnică. Îndrumări practice pentru Ofiţerii de Poliţie judiciară. MARINESCU. 2003. CHIRU. Fabricarea şi repararea autovehiculelor rutiere. 1935. NEGRUŞ. X. Traducere din limba franceză de Brânduşa Orăşanu. 1975. POPESCU. colonel Mihail]. VĂCARU. MARINOV. EUGEN SIMION). Filatelia 2/3 1999. 288 p. 144 p. 2005. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Tehnică.. f. Marii cronicari ai Moldovei: GRIGORE LAZARONEANU. 2005. 2576. 2562. G. Bucureşti. Editura Academiei Române [şi] [Editura] Univers Enciclopedic. Bucureşti. an XI. 2564. 2571. Bucureşti. C. Dicţionar de citate şi locuţiuni străine. 131 p. Editura Didactică şi Pedagogică. Manualul practic al ofiţerului de poliţie judiciară. Ediţie revizuită şi completată de Eugen şi Paul B. vol. E. 388 p. 1979. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. MARIO 2567. p. 1852-1876. MARINESCU. IONESCU. A. Editura Tritonic.. 2565. Figuri ale crimei la filmului de la A la Z.. Alexandru. 648 p. 2575. 2574. corespondenţă în România 1852-1992. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică.2560. MARINCAŞ. Taxarea Gropurilor cu Bani şi a Mesageriilor Poştale în Principatele Române şi în România. + 11 pl. Editura Jurnalul Literar.. 2568. Sensuri etice ale responsabilităţii medicale în psihiatrie. modele. Bucureşti. 1982. coordonator 165 . Consideraţii privind obiectele pirotehnice de distracţie. burările ei şi grafologia. Scrierea. Die Observation (Observarea). 222-226. Călin. Gheorghe. Bucureşti.. p. + 15 pl. MARINESCU. 1983. ABĂITĂNCEI. Bucureşti. MARINESCU.. 1905. Iaşi. Editura Garamond. 1936. [Lt. Ştiinţe criminalistice. Trucaje cinematografice. RADU. deliruri. 2566. 2003. Cluj-Napoca. 2577. Bucureşti. Bucureşti. Gabriel. 340 [-344] p. Alexandru. I[uliu]. ediţie revăzută şi adăugită. T. Bucureşti. POP. Editura Tehnică. Ediţie. 1983. Expert criminalist. Alexandru (coordonator). Barbu. Elena. 1993.

Biology. Editura Schmidt Römhild. 297) Dana Ileana.C. La criminalite informatique. G. Presses Universitaires de France. 260 p. 3. Berlin. noiembrie 2005. MÄRKERT. p. în Criminalistica. anul III. Editura Schmidt Römhild. Durchsuchung (Percheziţia). nr. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. II. nr. KATZ. 2584. [de] Haft [de] Sichertieitsleistung (Arestare/Deţinere/Măsuri de siguranţă). MARTON. vol. Omorul: leziuni tanatogeneratoare – criterii de diagnostic medico-legal. Berlin. MÄRKERT. 2002. Rolf. MARSH. Ceres. 1997. 85 p. II. 2002. Editura Schmidt Römhild. 2002. Editura Schmidt Römhild. Jean. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. anul V. nr. în Criminalistica. Festnahme nologia în criminalistică. Editura Ştiinţifică. Crime and Ethics. iulie 2001. 2. Werner. Traducere din limba engleză de Elizabeta Marian. Drd. 2593. Paris. Essen.. vol. no. Anderson. Essen. Gabriela. 2578. coordonator Rolf Rainer Jaeger. în deraţii privind amprenta genetică. 2002. 1985. ediţie revăzută şi adăugită. vol. 229 p. Bucureşti. 1971. 46. II. JEGER. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Schmidt Römhild. 166 . 196 p. 51 p. Rolf. Ştiinţe criminalistice. e 8. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Berlin. anul VII. volum 12. Luna şi doi 2582. p. p. 16 p. Cincinatti. 570-588. MÄRKERT. Alibi (Alibiul). MÄRKERT. MATEICIUC. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 2581. coordonator Rolf Rainer Jaeger. ZEGHERU. Pali- 2580. ediţie revăzută şi adăugită. JAEGER. Fotogrammetrie. p. Presses Universitaires de France. 348 p. nr. anul III. Bucureşti. Consilier juridic. 346-347. Le crime. Rolf. Lübeck. MATEI. septembrie 2004. ediţie revăzută şi adăugită.. Gabriela. martie 2003. Ashenden (Inteligence service) Traducere din limba engleză de Andrei Bantaş. Somerset W. 2. Ştiinţe criminalistice. MAUGHAM. martor infailibil al acţiunilor umane.. Consi- 2579. Editura Meridian. 99 p. vol. („Que sais-je?“ Le point des connaissances actuelles. MARTIN. 2587. Bibliografie la p. 124 [-128] p. vol. Bucureşti. martie 2001. p. Werner. cu fig. In memoriam Hans Gross (1847-1915). 13 p.. 2586. Lübeck. Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică.Rolf Rainer Jaeger. în Criminalistica. N. ediţie revăzută şi adăugită. 2592. Ştiinţe criminalistice. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Werner. 2583. MARTINEZ. Janet. Ştiinţe criminalistice. 1992. 1948. Benjamin A. 31-32 (I). Gabriela. Aplicaţii în probarea violului şi infestării voluntare cu virusul HIV. p. Lübeck. Essen. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. nr. Creierul. 164-170. 2589. MAUGHAM. 1930. aplicable al Vucetichismo. 1972. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. MARQUISET.. Gabriela. 2585. 2588. Consilier juridic. Dr. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 31-32 (II). p. Testul Farwell Brain Fingerprints (FBF). Berlin. Frank H.I. 6. 1. II. anul III. 5-6. 2002. II. Paris. Somerset W. bani jumătate. MATEI. nr. 2590. în Criminalistica. Editura Galaxia. Lübeck. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 4. Subclasificacion Werner. Daniel. în R. Lübeck. 2591. Essen. MATEI. 26-28. 2 année. Berlin. MATEI. JEGER. februarie 2001. Vernehmungslehre (Procedură). Essen. jurist.

Editura Ştiinţifică. DOBRILĂ. 1943. Horaţiu. 102-108. Horaţiu. (Ministerul Muncii. USINEVICIU. 176 p. Ministerul Justiţiei. 2001. în Ghidul procurorului criminalist. Gheorghe. Incidente procesuale în administrarea probei prin înscrisuri. 1985. MĂRGINEANU. Nicolae. Aspecte teoretice şi practice privind interpretarea ştiinţifică a urmelor existente în câmpul infracţiunii. Ministerul de Interne. cu ilustr. vol. MĂNDĂŞESCU. Horaţiu. Bucureşti. Editura Institutului de Psihologie al Universităţii din Cluj la Sibiu. Bucureşti. 259 p. 2608. Valeriu. 392 p. Aspecte ale cercetării la faţa locului în cazul produselor rezultate din dizolvarea şi combustia corpului uman. Tabla de materii şi în limba engleză. III. 2596. dr. 2597. 2606. Terorismul. Universitatea Româno-Americană. 2598.2594. II. MĂRCUŞ. [Bucureşti]. Cercetarea criminalistică a evenimentelor feroviare. 2005. Studii de socio- 2600. Bucureşti. 2006. MAXIM. Editura Albatros. 2006. Cauze. poliţie. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Vasile. Editura Politică. p. Iulia. Bucureşti. logie politică. alb-negru şi tab. MĂGUREANU. Dumitru. Horaţiu. 2602. 330-345. p. 1998. MAZĂRE. Editura Politică. Aspectul ei bio-psiho-social şi cultural. Aspecte de noutate privind anchetarea şi probarea crimelor şi delictelor referitoare la traficul şi FLĂMÂNDU. p. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 288 p. 127-131. 212-219. p. p. Psihotehnica. Traducere şi prefaţă de Mihaela Haşeganu. Condiţia umană. 2595. Prof. MAZILU. dr. Bucureşti. Coordonator Virgil Măgureanu. Vasile. 1979. poliţie. Balistica judiciară. 399-402. în Tratat practic de criminalistică. 1980. Expertiza casetelor audio. Bucureşti. Bibliografie la sfârşitul studiilor. p. [Bucureşti]. Criterii de identificare a mamei pruncucigaşe. Antologie. MĂRGINEANU. Accepţiunea de loc al faptei şi importanţa determinării corecte a acestuia în perspectiva cercetării la faţa locului. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. 52-123. Bucureşti. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. ASANACHE. Bucureşti. MĂGUREANU. 1979. 1973. Virgil. univ. vol. MĂRGINEANU. Comisar-şef de Editura Institutului Psihotehnic din Cluj la Sibiu. Nicolae. 1944. Lucia. MĂGUREANU. Editura Albatros. 2003. ANGHELESCU. MĂNDĂŞESCU. Direcţia Pregătirii şi Calificării Profesionale. Ministerul de Interne. 2601. 2604. Comisar-şef de Nicolae. Victoria. Timişoara. 2610. Institutul Psihotehnic din Cluj la Sibiu. MĂNDĂŞESCU. Editura Helicon. MĂCELARU. Ediţia a II-a. Dreptul consumul ilicit de droguri. MĂCELARU. Bucureşti. 2611. univ. Bucureşti. MĂRGINEANU. 2605. 557 p. Ion. Curs. Ioan. 308-323. Aspecte de ordin teoretic şi aplicativ privind prevenirea şi cercetarea faptelor de corupţie. Lumina Lex. p. (Universitatea din Cluj „Regele Ferdinand I“ la Sibiu). efecte şi măsuri de combatere. Editura Luceafărul. 1974. Bucureşti. Ion. 2004. 1994. 2603. Virgil. 2609. 1972. 2607. Prof. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 279-290. Psihologia persoanei. Rezumat în limba engleză. 2599. Studii şi cercetări). Comisar-şef de internaţional public. sistemul social [studii]. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Marcel. Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale. 515 p. 167 . 606 [-608] p. poliţie. 1997. (Colecţia Cogito). Florea. Examinarea tehnicocriminalistică a armelor de foc. MĂNDĂŞESCU. p. Maxime şi cugetări din folclorul şi literatura americană. Puterea politică şi Editura Ministerului de Interne. p. 153-165.

în cazul sinuciderilor prin metode multiple. 189 p. Editura Lumina-Lex. nr. 2/1981. Culegerea textelor esenţiale şi cuvânt înainte de Eric McLuhan şi Frank Zingrone. MEDEANU. McLUHAN. Bucureşti. 2619. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. Cuvânt înainte de Victor Ernest Maşek. nr. p. MEDEANU. Verificarea cu întârziere a unei infracţiuni de omor. în Buletin de criminologie şi de criminalistică. Editura-Lumina Lex. MEDEANU. tuturor versiunilor şi valorificarea integrală a probelor. Aspecte mediul invizibil. Tiberiu-Constantin. 1-2/1993. Crima şi criminalul. Descoperirea carea expertizelor medico-legale şi criminalistice. MEDEANU. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. Traducere din limba engleză de Mihai Moroiu. MĂRIUŢĂ. 1/1995. p. 2621. Tiberiu-Constantin. MEDEANU. 3-4/1986. 1999. Tiberiu-Constantin. nr. în vederea stabilirii identităţii unui cadavru aflat în stare avansată de descompunere. în Buletin de criminologie şi de criminalistică. 1998. p. Bucureşti. p. 72 şi urm. MEDEANU. p. 2627. MEDEANU. Editura Politică. 453 p. Identifi- specifice privind cercetarea la faţa locului în accidentele de muncă produse în sectorul minier. MEDEANU. p. 2614. Bianca. 1997. 2616. 1-2/1986. Tiberiu-Constantin. 398 p. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. MEDEANU. Marshall. 2628. 2617. MEDEANU. 2615. 2624. 1-2/1986. 82 şi urm. nr. MEDEANU. MEDEANU. 2613. 2618. Traducere din limba engleză de L. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. 18 şi urm. nr. Gheorghe. p. p. 1997. p. în Buletin de criminologie şi de criminalistică. indiferent de natura infracţiunilor sau aparenţa de vinovăţie a unor persoane. Năvodaru. 12/1989. şi P. 2626. nr. Editura Lumina-Lex.2612. Bucureşti. 91 şi urm. Înşelăciunea cu cecuri şi bilete la ordin. nr. Accidente practice privind efectuarea reconstituirii în cazul infracţiunilor de omor. Tiberiu-Constantin. 3-4/1987. Particu- autorului unui omor deosebit de grav. Tiberiu-Constantin. Tiberiu-Constantin. Bucureşti. Descoperirea carea autorilor unor infracţiuni de omor. 168 . 67 şi urm. 2620. Marshall. 327 p. Editura Nemira. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. Valorifi- pistelor false ce ar rezulta din primele cercetări. Tiberiu-Constantin. 103 şi urm. 119 şi urm. nr. în cazul accidentelor de muncă din sectorul exploatărilor miniere subterane. Omul şi era tiparului. pe baza înscrisurilor lăsate la locul comiterii faptei. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. p. 140 şi urm. p. Galaxia Gutenberg. Tiberiu-Constantin. nr. Tiberiu-Constantin. în cazul unei infracţiuni de omor. 2625. comisă de mamă asupra fiicei sale. Tiberiu-Constantin. Tiberiu-Constantin. Mass-media sau criminalistice şi medico-legale privind diferenţierea leziunilor cu caracter suicidar de cele produse prin heteroagresiune. MEDEANU. Patru zile şi patru 2622. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. Vol. MEDEANU. Utilitatea de muncă. Aspecte verificării concomitente a tuturor versiunilor. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. nr. 2623. Editura Quadrat. care săvârşise şi un mare număr de furturi. 2 vol. 12/1987. Tiberiu-Constantin. Tiberiu-Constantin. 300 p. 1975. 32 şi urm. Aspecte nopţi. Constatări din practica cercetării infracţiunilor de omor şi a accidentelor de circulaţie. nr. McLUHAN. 2004. 102 şi urm. 83 şi urm. I. MEDEANU. 12/1988. 12/1993. Evitarea larităţile cercetării la faţa locului.

Tiberiu-Constantin. p. Tiberiu-Constantin. 1-2/1998. 51 şi urm. 2636. MEDEANU. în Criminalistica. MEDEANU. de criminalistică şi de penologie. dr. nr. 14/1999. 87 şi urm. 29 şi urm. Rolul expertizelor criminalistice în cercetarea unui omor prin împuşcare (Aim of Criminology Surveys in the Gun shot Murder Investigation). în Obiectiv.. Tiberiu-Constantin. 6. MEDEANU. 51 şi urm. Asculta- nerea şi valorificarea constatărilor tehnico-ştiinţifice şi expertizelor tehnice în cazul accidentelor de muncă. Recunoaşterea şi retractarea în cazul infracţiunilor contra patrimoniului. p. Cerceta- 2637. Asasinul Marianei. în Revista juridică. Cercetarea infracţiunilor de omor în Landul Bremen. Tiberiu-Constantin. p. Tiberiu-Constantin. în Revista de criminologie şi criminalistică. în Obiectiv. p. 56 şi urm. MEDEANU. Luarea 2640. nr. nr. 3/1999. nr. 29-32. Planifi- rea martorilor în cazul accidentelor de muncă. 2635. 1/1999. în Tehnica. 58 şi urm. Tiberiu-Constantin. în Revista de criminologie. p. p. 9/2001. MEDEANU. MEDEANU. p. în Criminalistica. 9/1996. nr. dr. nr. în Revista de criminologie. nr. 2647. p. nr. p. derea în parametrii actuali. Tiberiu – Constantin. MEDEANU. p.. 2/1998. în Revista de criminologie. 19 şi urm. în cazul accidentelor de muncă. MEDEANU. Tiberiu-Constantin. MEDEANU. în Revista juridică. 10/1996.12/1998. nr. Valorificarea concluziilor expertizelor tehnice în cazul accidentelor de circulaţie. p. p. nr. p. rea infracţiunilor din domeniul minier. de criminalistică şi de penologie. p. 3/2001. noiembrie 2005. 2633. 86 şi urm. 2632. 2646. în Revista criminologie. p. univ. în Revista de criminologie şi criminalistică şi de penologie. Tiberiu-Constantin. 195 şi urm. nr. Tiberiu-Constantin. de criminalistică şi de penologie. 88 şi urm.. 2630. 11/2001. în Revista juridică. în Revista de criminologie. Apariţia Diana. Tiberiu-Constantin. rea persoanelor accidentate. nr. p. 39 şi urm. Conf.. în 169 . Conf. Tiberiu-Constantin.. p. MEDEANU. 6/1998. 140 şi urm. Tiberiu-Constantin. Portret de criminal. 72 şi urm. Importanţa stabilirii unor aspecte referitoare la victime. criminalistică şi de penologie. Apo- calipsa lui Francisc. 2631. p. de criminalistică şi de penologie. MEDEANU. nr. 1/1999. Tiberiu-Constantin. p. MEDEANU. Tiberiu. 2/1999. 2641. Asculta- Adina. nr. nr. anul VII. nr. Dispu- 2638. Tiberiu-Constantin. de criminalistică şi de penologie. nr. nr. 2639. 8/1996. 2645. Sinuci- de mită în viziune criminologică şi criminalistică. de criminalistică şi de penologie. Tiberiu-Constantin. în Revista juridică. 164 şi urm. univ.2629. MEDEANU. nr. 14 şi urm. 114 şi urm. nr. elementelor de profesionalism în infracţiunile comise de tineri şi minori. nr. în Revista de criminologie. rea accidentelor de muncă din domeniul forestier. în Revista minelor. 3/1998. perirea autorului unei infracţiuni comise împotriva unei femei şi a fetiţei ei. MEDEANU. 37 şi urm. de criminalistică şi de penologie. 8/2000. 175 şi urm. 3/2002. Cerceta- 2634. nr. 2644. Desco- carea activităţii de urmărire penală în cazul accidentelor de muncă. 78 şi urm. în Criminalistica. 1/1999. PECINCU. nr. MEDEANU. PETRESCU. prim-procuror Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara. 163 şi urm. p. MEDEANU. nr. p. în Revista juridică. 1/2001. 12/1998. 19 şi urm. 11/1997. Tiberiu-Constantin. în Revista de criminologie. MEDEANU. în Revista de criminologie. p. 2642. MEDEANU. tactica şi metodica investigării infracţiunilor de omor. 2/1999. Tiberiu-Constantin. p. p.. MEDEANU. 48 şi urm. 2643.. în Revista juridică. în Revista juridică. 2 şi urm. Rolul investigaţiilor şi a cercetării la faţa locului în descoperirea autorilor unui omor comis în scop de jaf.

5. I. Berger-Levrault. METZ.I. 2648. MEDEANU. Drd. 2651. VARTIC. Tiberiu-Constantin. FREIBURG: Identifizierung univ.7. vol. 2658. MELEŞCANU. în Revista Română de medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. Geritchtliche Schriftvergleichung diagnostic de traces minimes de sang. 2662. Bernhard. Eine Damian. X. an XI. Osteuropa 2003/2004. Combaterea crimei organizate – evoluţie. aprilie 2006. Conf. Iaşi. Teodor. p..7.. MICLUŢIA. p. Félix. anul VIII. A. 5e année. MICHAUD. 2659. Félix. nr. Vol. 2/2004. München. des arms à feu. Ştiinţe criminalistice. II. MICLUŢIA.I. p. 2664. Escroc din sfera înaltei societăţi. 30 p. Les leçons d’un scandale. Vol. 399 [400] p. Mihai Ioan. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 317-628. 1 (24). MICLE. 117-130. anul V. Bucureşti. MEDEANU. VARTIC. 1933. în Revista Română de medicină Legală/Romanian 170 . MEDEANU. no. MACREA. 2006. nr. 2005.. ediţie revăzută şi adăugită. prim-procuror.. L. Adriana. 280 p. systematische Darstellung (Criminologia. 263 p. LĂPĂDUŞI. 486-495. dr. 302 [304] p. Schwaneberger Verlag GMBH. 2654. particularităţi. tipologii. 1931. în Criminalistica. Thèse. Institut Universitaire des Hantes Etudes Internationales. Marius. 42-43. 420 p. Institutul Naţional de Criminologie. Bucureşti. Conf. 2650. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Tiberiu-Constantin. 20 ans d’expérience avec le réactif leucovert-malachite. Tiberiu Constantin. dr. p. Dr. coordonator Rolf Rainer Jaeger. MICHEL Europa-Katalog 2001/2002 Osteuropa. Dreptul penal al afacerilor. 1995. Beţia patologică – o entitate controversată. p. Criminalistica în acţiune. Editura Schmidt Römhild. 2663. p. martie 2006. München. München. în Revista de criminologie. 2006. MEYER K. MICLESCU. von Tatverdächtigen anhand von Ohrabdrücken (Identificarea suspectului pe baza amprentei auriculare) în Kriminalist (Criminalistul) nr. Bucureşti. Factorii implicaţi în determinarea comportamentului deviant al minorilor. Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara. MACREA.C. (Comparare judiciară a scrisului). 2649. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică.I. 1973. 1802 [-1808] p. Ioana. în R. p. Additions et intercalations e frauduleuses. 1889. La responsabilité definiţie şi cadru teoretic –. 2661. p. 12/84. Cazuistica unui procuror criminalist. Interviul – 2652. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. Rumänien p. Berlin. 2653. Horia Adrian. 537-548. p. Bibliografie la p. nr. legislaţie. 1982. 2657. o prezentare sistematică). MICHEL. 3e année. septembrie. Pruncucidere versus neonaticid – dileme psihiatrice legale. în R. Marius.Criminalistica. Berlin. MICLEA. MICHEL – Europa – Katalog.Noblat de. 2667. în Buletin de psihiatrie integrativă. Autodenunţul şi recunoaşterea în cercetarea criminalistică a infracţiunilor contra vieţii. Université de Genève. MICHAUD. volumul XIV. 17-19.C.. Fahndung (Urmărirea 2665. no. vol. Ioana. MEDINGER. Band 4.C. 2002. no. Lübeck. Pierre. MERTN. 1930. Editura Lumina Lex. 179-186. Curs. II. Volumul I. 257-263. nr. 2006. 2 année.9. 2655. Rodica. 34-37. [Bucureşti]. SchwanebergerVerlag. 2003. Vasile. 2. Maniement et usage 2666. de criminalistică şi de penologie nr. generală). în R. 493-506. Paris. 1. 211-221. MERGEN. Lumina Lex. Rodica. Contributions an 2660. pour dommages nucléaires. 2656. 2004. MEDVICHI. Essen. Die Kriminologie.

2672. p. Dicţionar al limbii române de poliţie technică / Întocmite după programul Şcoalei Speciale de Jandarmerie. Editura enciclopedică română. XVI). Repere 2674. martie 2006. No. Editura Univers Enciclopedic. 2681. în Realităţi şi perspective în criminalistică. (Colecţia Syracuza) criminologice. 2670. p. Bucureşti. Determinarea alcoolului din aerul expirat: metoda alcooltest versus alcool din sânge – metode de corecţie. 2679. 2002. Caraş-Severin. ianuarie 2004. 4. Comisar-şef de poliţie. Traducere din limba engleză de Mălina Iordan. Bucureşti. VAIDA. Căile extraordinare de atac în procesul penal. Metodă rapidă de prelucrare a urmelor papilare ridicate cu ocazia cercetării la faţa locului. ARMAŞU. MIEGE. volum 12. Bucureşti. G. MICU. Valorificarea examenului psihologic în expertiza medicolegală psihiatrică a bolnavilor psihic încadraţi în prevederile articolului 114 şi 113. 18-19.J. 128 p. 2673. Editura Univers Enciclopedic. Profesor de Cursul de „Informaţii şi vechi (sfârşitul sec. Literele Pr-Z. MIHALACHE. 1248 p. Micul dicţionar academic. şi predicţia periculozităţii bolnavului psihic. Gabriel. Traian. Marius-Florin. 2669. Bucureşti. 348 p. Noţiuni V[irgil]. 2671. Iaşi. Volumul I. Căpitan magistrat. în Buletin de psihiatrie integrativă. Bucureşti. MIHALACHE. 285289.] Ajutorul comandantului Şcoalei de Jandarmi. Bucureşti. Vasile. în Criminalistica. BUHAŞ. De maiorul Mihai Ioan [.. 246 p. 2002. 2003. p. 1974. 2003. nr. 2678. 2668. 776 [-778] p. p. 2677. Gabriel. Hadrian. (Academia Română. 171 . Profesor de „Poliţia Technică” la ofiţerii elevi ai Şcoalei Speciale de Jandarmerie Oradea. MIHAI.Journal of Legal Medecine. [1926]. MICU. Volumul III. 2000. X – începutul sec. 2004. Oradea. Dumitru-Valeriu. Traducere din limba franceză de Maria Ivănescu. p. an XI. nr. MIHĂILĂ. MIHALACHE. 673 [-676] p. 348-362. anul VI. Codruţ. 56-60. 1. MIHAI. RĂMUREANU. 221-223. X. CHAMBERLIN. BELLOIU. Laura. 163-170. Bill F. ROŞEANU. MIHĂILĂ. 1407 p. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Kent. Gândirea comunicaţională. nr. Editura Lumina Lex. Gheorghe. Literele I-Pr. V. MIHĂESCU. 2001. Tipografia Atheneum. 1970. iunie 2005. Literele A-C. 2003. MATICA. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. 1998. 1 (24). în Investigarea criminalistică a locului faptei. Alexandru. Probarea vino- văţiei prin diferite metode psihologice. Rosetti”). 216-220. Marius Sala şi Ion Dănăilă. nr. MIDDLETON. 344/1926). p. (Lucrare aprobată şi recomandată de Comandamentul Corpului de Jandarmi cu Ord. Rusu. 2004. 2680. Editura Polirom. Editura Univers Enciclopedic. 128-133. 2. 2676. Consumator de heroină. Camelia. Dumitru. Cercetarea criminalistică a incendiilor intenţionate (ARSON). Locotenent magistrat.P. Ioan. Dumitru. Pentru folosinţa tuturor ofiţerilor de poliţie judiciară şi oricărui cetăţean. Editura Ştiinţifică. I. p. Cuvânt înainte de Eugen Simion. MORARU. Prefaţă de Marius Sala. nr. 2003. Legislaţia comunicării publice. George. Bucureşti. în Realităţi şi perspective. Redactori responsabili: Acad. 1. vol. Şeful Serviciului Criminalistic din I. Cu un cuvânt înainte al autorilor. 399 p. volum 13. Prefaţă de Ioan Stanomir. POPA. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Volumul II. TRAGER. contra informaţii la secţiunile ofiţeri şi şefi de secţie” şi Maiorul George Belloiu [. Literele D-H. volumul XIV. 2675. Cartea Românească. Robert. Editura Univers Enciclopedic. 4 volume. p. MIHALACHE.] Licenţiat în drept. 2005. Volumul IV. Evaluarea Bernard. Bucureşti.. Gabriel. 232 p.

în Investigarea criminalistică a locului faptei. Stan. Emil. MIHULEAC. Asist. 2684. Editura Tempus. p. 2698. 2683. Bucureşti. 332-349. procesul civil. MIHUŢ. Tablă de materii şi în limbile engleză şi rusă. Managementul profesionist. MIHUŢ. 1977. 362-372. Tablă de materii şi în limbile franceză.2682. Dr. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 1999. 2003. 2694. Cristian. 2690. 293-301. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Elena. 456 p. 2687.. Emil. Editura Didactică şi Pedagogică. drd. univ. 2005. 1987. 2695. 288-295. Poligraful-metodă eficientă de inocentare. MIHUŢ. Expertiza judi- ciară. 2688. nr. 363-364. 1994. Bucureşti. Marius-Florin. Consideraţii privind importanţa declaraţiilor martorului în cadrul sistemului probator în procesul penal. MIHĂILĂ. MIHUŢ. Contri- Elena. Elena. 368 p. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Cluj-Napoca. Rezumat în limbile engleză şi rusă. 2685. Bucureşti. Emil. MIHULEAC. Coordonarea. univ. Asistent univ. p. MIHULEAC. 301 [304] p. Bucureşti.. Lector univ. rezumat şi tabla de materii şi în limbile engleză şi rusă. p. psiholog specialist în tehnica poligraf. Consideraţii privind implicaţiile utilizării ADN-ului uman în criminalistică. după urmele reliefului papilar. Procedee noi folosite în cercetarea criminalistică. Ştiinţa managementului. Editura Academiei. 349 [-351] p. MIHEŞ. în Criminalistica.R. Editura Tempus. MIHUŢ. 2693. 2004. 2697. ianuarie 2005. Titlul. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol. Emil. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. p. Ştiinţa conducerii: metodologie şi metode de conducere. Ştiinţa conducerii. Editura Didactică şi Pedagogică. 376-383. atribut al conducerii. Tablă de materii şi în limbile engleză şi rusă. Marko. Bucureşti. Universitatea din Oradea. Elena. Stabilirea unor elemente de personalitate după desenul papilar. Lumina Lex. Bucureşti. Editura Universităţii 2700. 2004. 1982. 2689. Editura Luceafărul. p. tactica criminalistică. Elena Ana. MIHUŢ. Lector univ..S. Editura Academiei R. 2004. MIHULEAC. 1994. 1971. 16-19. MIHUŢ. anul VII. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Bibliografie la p. 489 p. Evidenţierea urmelor latente prin vaporizare. 2004. Elena. p. 2696. MIHEŞ. Editura Luceafărul. 2686. Sistemul probator în Mijloace tehnico-ştiinţifice la faţa locului a urmelor în stare latentă. 248 p. Editura 2692. Criminalistică. Emil. Bucureşti. Dr. Tehnica şi 172 . MIHULEAC. Facultatea de Ştiinţe Juridice din Oradea. drd. Cristian. Bucureşti. STÂNGACIU. 248 p. Asist. Bucureşti. engleză şi rusă. Identificarea persoanelor 2699. Consideraţii privind procesul psihologic al formării declaraţiilor în conştiinţa martorului. 262-266. Rezumat în limba engleză.. MIHULEAC. Tablă de materii şi în limbile engleză şi rusă. Dr. 1977. Bibliografie la p. Lector univ. Bucureşti. Inspector de poliţie. dr. MIHEŞ. Bucureşti. Bucureşti. Bazele managementului. Editura Alma Mater. 308 p.S. cu fig. MIHULEAC. MIHULEAC. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). univ. Universitatea din Oradea. Bucureşti. Emil. 1970. dr. drd. 262– 269. 1. Emil. p. 2691. Ana Elena. Cristian. Asist. Conducerea. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Emil. MIHULEAC. Ştiinţa conducerii şi profilul conducătorului. Editura Ştiinţifică. Bucureşti. 2006.R. Teorie şi practică. buţii la elaborarea ştiinţei conducerii. p. Emil. 192 p. Editura Academiei R. 296-302. Bucureşti. Cretoscopia şi poroscopia. Bucureşti. 2005..

9-11. Traducere din limba franceză de Mircea Ionescu. Anexe la 287-305. P. 2 f. III-a poştală. MINKOWSKI. 1967. Inspectorul sur la mort subite à la suite de Coups sur l’Abdomen et le Larynx. + 121 [-125] p. Note şi anexe: Victor Ionescu. M. Alan. 2707. 2. 1916. Mina. Espunerea de motive pentru reorganizarea „Şcólei de Farmacie“. Membre corespondent de la Société de Médecine Légale de France. Elena. 2 f.S. 2712. [Bucureşti. 34 p. I. Bucureşti. MILCU. Secretele Vaticanului. + 10 f. 2706. 2703. 2713.S. 2704. Docteur en Médecine de la Faculté de Paris. manuscrise. 259-283. anul VIII. Minovici. 1889. Mina. Editura Humanitas. Societatea occidentală în faţa morţii voluntare. 374 p. Membre corespondent de la Société de Médecine Légale de France. 219 p. Mina. 2708. les alcaloides cadavériques par Le Docteur M. Médecine légale. studiŭ ce s’a trimes spre cercetare de către Ministerul instrucţiunei publice unei Comisiuni speciale. 2711. 28 f. Librairie Ollier-Henry (Impr. Lect. Raportor M. Notele autorilor şi ale traducătorului la p. Bucuresci (Tip. 1979]. aprilie 2006. Chestiunea învăţămêntuluĭ consideraţii cu privire la necesitatea introducerii unor date biometrice în actele de identitate. Winnie ursu- al turbării. MINOVICI. 1888. Étude médico-légale sur Reg. Introducere în antropologie. (Laboratoire de Médecine légale de Paris). 1885. MILLENARI. 314 p. Originea. Licencié en Pharmacie. MINOVICI. 1888. impr. Schizofrenia. Paris. în Criminalistica. Editura Bucureşti. + 40 p. 2710. Poppini. Miliţia în slujba poporului (1949-1979). 1 662 + 11 p. dr. (Revista „Pentru Patrie“). Ollier-Henry. Câteva 2709. MINOIS. MILNE. Cucu). 2 1 hartă 173 .. Referat (Înaintat Ministeruluĭ Instrucţiuneĭ publice în luna Februarie. Nézan). Lit. desvoltarea şi legislaţiunea lor. Par M. Jamin). Traducere din limba italiană de Sorin Sergentu după Via col vento in Vaticano. Georges. Istoria sinuciderii. Librairie Ollier-Henry (Laval. 2001. [Raport către Ministerul de Interne de 2 Mina S. Ştiinţifică. Libraire-Editeur (Mayenne. Bucureşti (Imprimeria Statului). MINOVICI. Lucrarea cuprinde şi 2 f. Psysiologie. Traducere de Zoe DumitrescuBuşulenga.. et stéréotypie E. 305 [308] p. Editura Tineretului. Impr. Dupe metoda lui Pasteur. Minovici. nr. Paris. Editura IRI. Expert près les tribunaux de Roumanie. pl. Bucureşti. Dor. 2701. farmacieĭ în România. telegrafică şi telefonică. Constantin N. Étude comparative des Eugène. Milano. Editura ALLFA. Tratamentul profilactic [Album]. MINOVICI. cu ilustr.. du jardin des Plantes. 2702. C. Coordonatorul colecţiei Lumea în care trăim: Victor Ionescu. Minovici]. avanprefaţă şi note de dr. Psihopatologia schizoizilor şi schizofrenicilor. + 1 h. Istoria Poştelor Române. Mina. Minovici. ŞT. Expert près les tribunaux de Roumanie. p.din Oradea. Bibliografie la p. 2002. + 62 p. univ. 189 p. MINESCU. de l’Ouest A. 305-314. Atât textul cât şi filele manuscrise poartă semnătura autografă a autorului. MINOVICI. (şapirografiat) . 142 [-144] p. Minovici. Leonard Gavriliu. MAXIMILIAN. 1999. Alexander. 2705. Ramolini). 351 p. Expert près les Tribunaux de Roumanie. anul 1885) asupra studiului publicat de D-nu farmacist S. 2 f. Étude médico-légale leţul. réformes a apporter à l’enseignement et l’expérience de la médecine légale en Roumanie par Le Docteur M. anatomie-pathologique. MIHUŢ. Paris. 1967. 2006. 1999. Traducere din franceză.

MINOVICI. Dr. Paris (Impr. 2725. Ed. Mina. 2718. 94 p. Dr. MINOVICI. Mina. MINOVICI. Médic-legist. Catalog de condamnaţi relatives à l’anthropologie du criminel. MINOVICI. Paris. 98 p. Minovici. MINOVICI. 174 . Delegat al Guvernului 2723. Otrăvirile cu Phytolacca Decandra. Mina. 11. 13. Médecin légiste à Bucarest. Pars. Bucuresci (Imprimeria Statutului). M. 20 p. Carol Göbl). 1896). medic legist al capitalei. MINOVICI. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu). 8 p. MINOVICI. 8 p. 51 p. membre correspondant de la Société de Médecine Légale / de France. Massons et Cie. Maretheux). Bucureşti. 1891. en aout 1896. şi preşedinte de onoare al Congresului. 2715. OllierHenry. 2722. 1889. 1896. Mina. pl. p. Expert près 2721. (Lito-Tip. 20 p. MINOVICI. Raport asupra Congresului de antropologie criminală / Ţinut la Bruxelles în 1892 / Adresat / Domnului ministru de justiţie/ de Dr. Delegat al guvernului şi preşedinte de onoare al congresului. Nézan). Minovici. 2719. + 20 f. Bucurescĭ. relatives à l’anthropologie du criminel par M. 223 p. Bucurescĭ. Editeurs (Corbeil. Carol Göbl). 536-542. 2716. A. Discurs ţinut cu ocazia deschiderii Morgei în ziua de 20 Decembrie 1892 de Doctorul M. Medic legist al Capitaleĭ. Mina. Mina. M. 2727. 1893. consideraţiunĭ medico-legale asupra maladiilor mintale simulate. Mina. Delegat al guvernuluĭ şi preşedinte de onoare al Congresuluĭ. Novembre. Membru corespondent al Societăţei de Medicină legală din rancia. adresat Domnuluĭ Ministru de Justiţie de Dr. 1893. Ollier-Henry Libraire-Éditeur. Bucuresci. 62 p. 2717. 1892. Etude comparative / des/ réformes a apporter a l’enseignement & exercice de la / Médecine Légale en Roumanie. Identificarea anthropometrică Methoda Bertillon. Medic legist şi director 2726. Mina. Par le docteur Minovici. Raport asupra Congre- sului de antropologie criminală ţinut la Bruxelles în 1892. de l’Ouest. Impr. pl. laureat al Facultăţei de Medicină din Paris. L. MINOVICI. Minovici. Bucurescĭ (Imprimeria Statuluĭ). Le Docteur. Raport asupra congre- sului de antropologie criminală ţinut la Geneva în 1896 adresat Domnuluĭ Ministru de Justiţie de Dr. medic legist. Câteva les tribunaux de Roumanie /. Mina. + 1 f. Communication faite au quatrième Congrès d’anthropologie criminelle tenu à Genève. MINOVICI. Dr. [1896]. M.. [1896].. nr. Remarques statistiques al morgei. 13 rue de l’École de Médecine. Minovicĭ. Paris. Delegat al Guvernului din întreaga ţară în cursul anului 1892. 1894. M. 1894. Crété). 1896. M. Raport asupra Congresului de antropologie criminală / Ţinut la Geneva în 1836 / Adresat / Domnului ministru de justiţie. Paris. Antropologia criminală şi responsabilitatea. MINOVICI. Mina. MINOVICI. 6. (Estras din revista „România Medicală“). Bucuresci. MINOVICI. De l’influence des ptomaïnes dans la recherche toxicologique des alcaloides végétaux. 15 p. 1893. (Imprimeria Statuluĭ). 2720. 2724. Remarques statistiques şi preşedinte de onoare al Congresului. Cu o observaţie şi douě fotografii. XX + 57 [-60] p. Libraire-Editeur (Mayenne. 1896. Impr. (Lito-Tip. Traducţiunea instrucţiunilor signaletice cu una introducere de Doctorul M. 51 p. Bucuresci (Tip. Mina. Minovici. 11. Imprimeria Statului. (Archives d’Anatomie et de Chirurgie et de l’Institut de Pathologie et de Bactériologie de Bucarest. Minovici.2714. M. MINOVICI.

1898. MINOVICI. 1897. Bucarest (Impr. 1899 (Minovici. Minovici. 159: Bibliografia publicaţiilor).2728. Masson et 175 . Socecŭ). Dr. 28 p. 1897. Mina. p. p. 1901. 1899. MINOVICI. Médecin légiste. 159: Bibliografia publicaţiilor). Bogdan.. Imprimeurs-éditerus. 1897. de l’utérus pendant l’accouchement. 2734. Rue Berzei. 2738. Éditeurs A. Médecin légiste. Lyon. Bucurescĭ (Tip. M. Directorul Institutului Medico-legal. Ziaruluĭ „Curierul Judiciar“ Sterie Grigorescu). Un caz de nebunie morală înaintea justiţiei. Bucuresci. La viabilité en droit legal al rănirilor prin examenul hainelor. MINOVICI. 16 p. Viabilitatea în dreptul român din punctul de vedere medico-legal. Responsabilitatea medicală. 2733. Responsabilité médicale. Mina. Mina. Diagnosticul medico- Capitaleĭ. [1897-1898]. Quelques considérations / Mêdico-légale / sur / Les maladies mentales simulées / Avec une observation et deux photographies / par le… Bucarest. 1899. 1899 (IoanidAngelescu. Minovici de Bucarest. Mina. M. M. Bucurescĭ. MINOVICI. Docteur. MINOVICI. Doctor. Medic-legist al Capitaleĭ. Minovici. (Facultatea de Medicină din Bucuresci) 2732. M. Mort de l’enfant et de la mère. 2737. 16 p. Bucureştĭ (Tip. MINOVICI. Établissment graphique I. 24 p. Dr. G. p. Mina. 2735. 24 p. de L’Indépendance Roumaine). Profesor suplinitor. 2742. Profesor Suplinitor roumain au point de vue médico-légal par le Dr. Minovici et G. MINOVICI. experts près les tribunaux (Roumanie). Medic Legist. + 1 f. Alcan Lévy). Utilitatea învăţă- 2736. A. profesor de medicină legală la Universitatea din Bucureştĭ. 24 p. 1901. 22 p. Paris (Impr. Professeur de médecine légale à l’Université de Bucarest. Minovicĭ. Socecŭ.. Paris. (Extrait de la „Médecine Orientale“. medicinei legale. Mina. cu ilustr. BOGDAN. Rapport médico-legal. 1899. L’asphyxie par Le Docteur Minovici. Mina S.V. 1900. Bucurescĭ (Tipografia “Dreptatea“). MINOVICI. Ioanid – Angelescu. Lecţiune de deschidere de Dr. MINOVICI. Storck & C-ie. Mina. Storck & Cie. 2741. Putrefacţia din punct de vedere medico-legal şi hygienic. Dr. medic legist al Mina. IV + 146 p. de arte grafice şi Editură „Minerva“. 2739. Mina. MINOVICI. Lecţiune de deschidere a cursuluĭ de medicină legală la Facultatea din Bucureştĭ. Proffesseurs de médecine légale. Rupture la Facultatea de Medicină.V. MINOVICI. M. + 1 f. 14 p. Josph Göbl). MINOVICI. 59. Sur la criminalité féminine en Roumanie [par] Dr. MINOVICI. Par les Drs. professeur de médecine légale à la Faculté de Bucarest. 2731. Lyon. MINOVICI. professeur suppléant à la Faculté de Médecine. Lyon. 24 p. pl. 2743. L’anthropologie criminelle et la responsabilité. 2740. Membru al Societăţii de medicină legală din Franţa. Lyon. 1899. Dreptatea). Bucureşti. Mina. 46 p. Avec une observation et deux photographies par le Docteur Minovici. 1897-1898). MINOVICI. Rezistenţa spermato- mântului medicinei legale în facultăţile de drept. Bucarest (Etablissement graphique I.. 2729. Dr. 10. Profesor Suplinitor la Facultatea de Medicină. 2730. 1899. Imprimeurs-Editeurs. 24 p. Rey et C-ie. Mina. MINOVICI. Importanţa / şi/ Evoluţiunea Medicinei Legale / Lecţiune de deschidere / de […] Bucuresci. Profesor suplinitor la Universitate. Mina. A. Profesor suplinitor. 15 p. Inst. Mina. Tipografia „Dreptate” / Strada Sărindar 10. Par M. Importanţa şi evoluţia zoizilor în organele femeieşti după moarte. directeur de l’Institut Médico-Légal. Gutenberg. Telefon 15. Quelques considérations Médico-légales sur les maladies mentales simulées. Bucurescĭ (Tip.

Un caz medico-legal de asfixie prin ştrangulare cu o sfoară. Doctorul.C-ie Paris (Lyon. Mina.V. 952 p.. Deontologia – Expertizele. universitar. cu ilustr. Bucureşti (Tip. 2751. Profesorul Şcolei de Anthropologie medico-legal. + 59 f. Bucuresci (Imprimeria Statului). Bucureşti (I. Tome XXII. tab. Ionescu). Nicolae S.. Mina. 2753. Şeful Serviciului anthropometric. 2750. Subdirectorul Serviciului Anthropometric. fost Secretar Resumatul cursului de Dr. cu ilustr. 1910. Dr. pe lângă Tribunalul Ilfov. MINOVICI. „Anuarul general“). VI + 239 p. 22-e Année Nouvelle. 1901. Serviciul Anthropometric). Asistent la cursul de medicină-legală. Medic-legist.164-165. Medicina legală Sub-directorul Institutului Medico-Legal. 565-580 (Archives d’Anthropologie normale de médecine légale et de psychologie normale et pathologique. (Stab. în legislaţie şi jurisprudenţă românească şi străină. Raport presintat congresuluĭ al V-lea al Asoc. MINOVICI. G. în timpul somnului… (Tip. 2746. 1907. Tratat complet de medicină legală. SérieTome VI. + 1 f. dr. MINOVICI. Bucureşti.V. 15 Aout-15 Septembre 1907. Nicolae S. Bucureşti. aplicată la arta dentară. Socecu). cu ilustr. Bucureşti. Medic-legist. Afecţiuni pulmonare consecutive traumatismelor capului. Societatea pentru Profilaxia Tuberculozei şi Asistenţa Tuberculoşilor săraci din Bucureşti. Studiu asupra spânzurărei. Dr. Socecu). (Institutul medico-legal din Bucuresci). 22 p. No. docent- (Bertillon) N. (Institutul medico-legal din Bucuresci). 1904. Socecŭ) [1904]. Socecu). Omul viu – moartea (cu 275 fig. vol. grafic I. Cu o prefaţă de Profesorul Brouardel. Mina. Doctorul. + 1 f. 1930. Asistent pe lângă catedra de medicină legală de la Facultatea de Medicină din Bucurescĭ. Antropometric. asistent la cursul de medicină-legală. (cu 185 fig. MINOVICI..V. Bucureşti (Atel. tab. MINOVICI. medic-legist.V. 1904. VIII + 31 p.. MINOVICI. Impr. 1930. Antropometric. Tratat complet de medicină legală. generale de deontologie medicală.. Manual tehnic de medicină legală. N. Mina. 60 p. Prof. Atelierele grafice Socec. medic legist al jud. IONESCU. 2757. Grafic I.. pl. medic legist pe lângă Tribunalul Ilfov. asistent la cursul de medicină-legală. I. MINOVICI. Bucuresci. Utilitatea învă- 2756. Nicolae. Nicolae S. Bucureşti (I. MINOVICI. N[icolae]. + 18 f. N[icolae]. (Palatul Justiţiei. MINOVICI. MINOVICI.V. Profesorul Şcolei de Anthropologie. în text).. XVII [XX] + 1006 p. IX + 145 p. 23 p.. Societate Anonimă.. Subdirectorul Institutului Medico-Legal. 2752. Nicolae. 21 p. Examenul şi Interpretarea faptelor medicale. Bucuresci (Atel. Bucureşti. 90 p. Rey). Moartea subită la epileptici. Mina. Doctor. Sub- ţământului medicinei legale în facultăţile de drept. directorul Institutului medico-legal şi al Serv.V. 1120 p. Principii sub-directorul Institutului Medico-legal şi al Serv. general al Societăţei. Asistent la cursul de medicină-legală. Comunicări făcute la Societatea de anatomie. vol. Dr. Socecŭ). Ilfov. cu ilustr. MINOVICI. Iaşi. BOGDAN. Dr. 2744. Medic-Legist 2747. (Atel. A. Tatuajurile în România. Şcoala antropologică pentru agenţii de poliţie. pl. Grafic I. cu legislaţia şi jurisprudenţa românească şi străină. Andrei. 1904. Antropometric. 2754. Medic-legist. II. generale a medicilor din ţară. [1904]. „Universală“. 2749. în text) Atelierele grafice Socec & Co. MINOVICI. 1909. Nicolae. I. 160 p. sub-directorul Institutului Medico-legal şi al Serv. MINOVICI. 2745. 2748. Socecu). p. Grafice I. Dr. Minovici (Junior). 2755. Ediţia a II-a. 176 . 48 p.1928. 1897. + 7 f. 1900. MINOVICI. 1898. Doctor. Dr. Bucureşti.

. 1930. 177 . (Extras din „Revista de Medicină Legală“. 2763. (Universitad Nacional de La Plata Dacultad de Ciencias Juridicas y Sociales. Contribuţiuni la istologia şi isto-chimia putrefacţiei. Prof. Osteologia medico-legală.. STĂNESCU.. No. 1924. Nicolás. 67 [-69] p. Nicolae. de înfrumuseţare (chirurgia estetică. MINOVICI. Dr. Mihai. Un caz medicolegal de asfixie prin spânzurare. dr. Nuseo Uncetich. N. + 3 f. Bucureşti. Nicolae. Prof. Dr. Prof. Bucureşti. Secretul profesional. 8 p. pl. 27 p. 13 p. colorarea părului şi manichiura) în faţa medicinii legale. Bucureşti. Ilfov. N.. 1934. STĂNESCU. 2). (Probleme de Deontologie). 2765. ROMANESCU. I... N. Plata. 9 p. 2769. KERNBACH. (Extras din „Revista de Medicină Legală“. cu ilustr. KERNBACH. La social al practicării ocultismului (Magie. 2773.. 1932. Valentin. I. Bucureşti. 2775. (Institutul medico-legal din Bucureşti). tabel (Institutul de Medicină Legală Cluj). 1937. Prof.1. (Extras din „Revista de Medicină Legală“. (Extras din Revista „Spitalul“ No. Dr. Bucarest.. MINOVICI. dr. 1937. Dr. 2772. (Problèmes de pathologie sociale). Anul I. Nicolae. Ilfov. 22 p. 8). [Comunicare prezentată la Congresul Internaţional de medicină legală şi socială din Lille (27-31 mai 1934)]. Bucureşti.a. I. I. Bucureşti. N. 1937). Anul I. ondulaţia permanentă.. Prof. KERNBACH. Bucureşti. Procedee 2764. VII + 602 p. COTUŢIU C. 1935.. Bucureşti. MINOVICI. 1932. Nicolae. Dr. 2760. dr. 2774. STĂNESCU.. Tipografia „Lumea şi Ţara“. Dr.. Dr. 24 p. (Extras din „Revista de Medicină Legală“. (probleme de medicină legală) [Extras din „Revista de Medicină Legală“. Nr.11). Tehnica autopsiei medico-legale.1911. Anul I. 30 p. Cluj. I... dr. Nicolae. Expertiza psihiatrică contradictorie. Cluj. Dr. prof.A. MINOVICI. Iaşi. dr. 8 p. N.. Paranoizii. Nr. Andrei. + 1 f. Dr. MINOVICI. CONSTANTINESCU. Atelierele Grafice Socec & Co. MINOVICI.. 1935. Nicolae. medic legist pe lângă Trib. Docent universitar. Maladia lui Roger şi maladia albastră (Cianoza) la acelaşi copil. N. 2776. f. Dr. La Dactyloscopie Roumaine. I. (Extras din „Spitalul“ No. + 2 pl. Nr. Biblioteca de la „Revista de Identificacion y Ciencias Penales“ Numero 18). cu ilustr.a.. 36 p. Hereditatea în criminologie. MINOVICI. Bucureşti.. I. cu ilustr. 1911. 2). Dr. STĂNESCU. Prof. Mihai. Prof.. Osteologia medico-legală. KERNBACH. 1937]. MINOVICI. Dr. 1937. Dr. Nicolae. No. Anomalii congenitale ale inimii. VIII + 189 p. N. Tipografia Văcăreşti. pl. Prof.. 2761. MINOVICI.. 13 p.2. 2758. MINOVICI. Dr. 24 p. 189 p. Mihai. Nicolae. dr. Prof. dr. Dr. Pericolul 2767. a vindeca. Nr. Iancu Ionescu). 8 p. STĂNESCU.. XIII + 63 p.. Anul II.. N[icolae]. 1). I. f. dr. 1931. Anul I. 2768. MINOVICI. (Extras din „Revista de Medicină Legală“. Dr.. 82 p. MINOVICI. MINOVICI. 2771. STANESCO J.. 2759. Crimă sau sinucidere? (Tip. Cluj. M. Consideraţiuni generale asupra asistenţei alienaţilor. 1938. MINOVICI. N.. Medicină Legală Cluj. medic legist al Jud. + 3 f. dr. Bucureşti. Bucureşti. Prof. dr... „Universală“. Anul II.. [Bucureşti]. MINOVICI. Contribution à l’étude de la délinquance chez les sénils. MINOVICI. profesor de Dr. Le vagabondage. MINOVICI.. 11 p. S. STĂNESCU. dr. MINOVICI..3-4). STĂNESCU. Bucureşti.. Nicolae. MINOVICI. Dreptul de 2766. 2770. Dr. 1936. IONESCU. Conceptions nouvelles sur l’étiologie du crime. Nicolae.. 2762. SAVA. Prof. Asupra raportului medico-legal pentru internarea bolnavului mintal..

2788. Beiträge zur Kenntniss der Zellbau Veränderungen in der Fleischhüle der Pflaumen bei verschiedener Zubereitung von Dr. Minovicĭ. Bucarest. Bucureştĭ. L’examen du sang au Ştefan. Chimist expert pe lîngă Ministerul de Interne. MINOVICI. Berlin). Ştefan. Ştefan S. de la picrotoxine. 1897 (Tipografia Reinhold Kühn.. 2787. Inst.vrăjitorie. Inst. de Arte Grafice şi Editură [1903]. [1899]. directeur du laboratoire de chimie analytique. la Şcóla Superióră de farmacie.. Bucureşti. MINOVICI. + 6 f. Etica responsabilităţii medicale. tenu à Paris la 23 juillet 1900. (Extras din „Revista de Medicină Legală“. Bucureşti.. 37 p.). 2782. 2780. MINOVICI. Popovicĭ şi Tălăşescu. MINOVICI Ştefan. 5 menţiunea: Conferinţă ştiinţifică ţinută la Brăila cu ocasia serbăreĭ a 50 aniversărĭ a Morţeĭ marelui istoric şi naţionalist român Nicolae Bălcescu. 1. Bucurescĭ. Une réaction caractéristique Dr. Institutul de Arte Grafice şi Editura „Minerva“. cu ilustr. 1941. de Arte Grafice şi Editură „Minerva“. de Arte Grafice şi Editură „Minerva“. 178 . Manual teoretic şi practic de chimie analitică. Dr. 2777. Bucurescĭ (Inst. Prof. (Universitatea din Bucureşti). 49 p. No. Şarlatanismul. MINOVICI. 14 p. STĂNESCU. MINOVICI. dr. de Arte Grafice şi Editură „Minerva“. N. Les faux en écritures et Légiste.S. 17 p. 35 p. Professeur à l’Université de Bucarest. Inaugural-dissertation zur erlangung der doctorwürde von der Philosophischen Facultät der Friederich Wilhelms – Universität zu Berlin (Disertaţie cu ocazia susţinerii tezei de doctorat la Facultatea de Filozofie din Universitatea Friederich Wilhelms. Falsurile în documente şi fotografia în serviciul Justiţiei. MINOVICI. Serviciul nostru Chimico-Legal. Chimist expert pe lângă Ministerul de Interne. 1900. Doctor în Chimie de la photographie au service de la justice. Communication faite au 4-ème Congrès international de chimie appliquée tenu à Paris le 23 jullet 1900. Moroianu. Bucureşti. 6 p. pl. la Universitatea din Berlin.. Moroianu. MINOVICI. chimiste légiste. 28 p. Stéphane Minovici. Profesor şi Director al Laboratorului de Chimie Analitică. Bucureşti. de Arte grafice şi Editură „Minerva“ Filip. Dr. [Vol. Bucarest. 1907. „Minerva“. St. de Arte Grafice şi Editură „Minerva“ Filip. Profesor. MINOVICI.. Stephan S. 2784. Anul II. Minovici (Aus Bucarest). Berlin). de arte grafice şi Editură. 21 p. La graphologie judiciaire. Professeur agrégé à l’Université de Bucarest. 1907. Otrăvurile ali- mentare şi poliţia sanitară. „Minerva“ Inst. Bucurescĭ. 1897. Filip. Communication faite au 4-ème congrès international de chimie appliquée. 415 p. de arte grafice. Ştefan. Inst. S. Raport asupra expertiselor chimico-legale în Germania adresat D-luĭ Ministru de Interne de Dr. 2779. 16 p. Profesor agregat la Universitate. Popovici şi Tălăşescu. Chimiste 2781. par le Dr. Ştefan. Inst. 1938. point de vue judiciaire par le Dr. 1902. Minovicĭ. MINOVICI. 2785. Druck von Reinhold Kühn. Ştefan. Memoriu adresat d-luĭ ministru de interne de Dr. Bucureştĭ (Inst. 9 p. Ştefan. Chimiste légiste à Bucarest. Inst. Dr. Prof. MINOVICI. par le Dr. patronul gimnasiuluĭ din localitate. 2786. Berlin. chimiste-légiste. 1900. Bucurescĭ. Tiparul Inst. chiromanţie etc. 1903. 2783. Ştefan. I] (Analiza calitativă). Ştefan. 2778. Moroianu. Stéphane Minovici. La p. Chimist legist. prof..3-4). MINOVICI. Über einige aromatische Oxazole und Imidazole (Despre unii oxazoli şi imidazoli aromatici). 1901. 95 p. I. 1900. de arte grafice „Eminescu“). + 7 f. Ştefan. pl. Carol Göbl). Directeur du Laboratoire de chimie analitique de l’Université de Bucarest. 24 p. Popovicĭ şi Tălăşescu. Stephan Minovici.

1915/6. 1915 p. p. Dr. (Extras din Analele Academiei Române. St. Sur quelques nouveaux dérivés d’oxydation de la cholestérine par Mr. 1914/5. Rasidescu). Sur une synthèse practic de chimie analitică. Th. „Minerva“. Librăriile Socec & Comp. Cercetări asupra aerului oraşului Bucureşti. cu ilustr. MINOVICI. Rasidescu. Bestimmung der Pikrinsäure und die Atomumlagerung des Indikators Methylrot. Bucureşti. 280-290 cu ilustr. Tom XXXVI. Docteur en pharmacie. Ştefan. 1910. 2798. 179 . 2792. de Arte grafice şi Editură. (Extras din Buletinul de Chimie nr. II-ème années. ZenoviciEremie. Minovici und Dr. Th. p. p. 1914. a naşterii Profesorului Nicolai Teclu. Bucureşti. (Academia Română). Ştefan. Bucarest (Inst. III-ème année 1914/15 nr. 2793. MINOVICI. Professeur à l’Université de Bucarest et Dr. St. d’Arts Graphiques „Carol Göbl“ S-r Ion St. Rasidescu). Bucureşti). Ueber die azidimetrische 2795. 1910). E. Universitatea din Bucureşti). MINOVICI. Minovici. 1914. 2800. + 1 f.7) 2790. Manual teoretic şi 2797. Dr. 4 Paru le 15 nov. (Extras din Buletinul de Chimie. d’Arts Graphiques „Carol Göbl“ S-r Ion St.275286 cu ilustr. 1915. Université de Bucarest. des diazines et des nouveaux dérivés du chloral et de bromal par St. MINOVICI. Bulletin de la Section Scientifique de l’Académie Roumaine. Dr.) 2796. St. Mem. GROZEA. Bucarest (Inst. Recherches sur l’air de la ville de Bucarest. Appareil général macro et microphotographique pour l’identification graphique et l’examen des faux en écriture. Bulletin de la Section Scientifique de 2794. 11 p. Directorul Laboratorului de Chimie Analitică al Universităţei din Bucureşti. Prof. „Minerva“. 1915. Toxicologia. Vol. de Arte grafice şi Editură. St. Rasidescu). 9). MINOVICI. MINOVICI. nr. Inst. Inst. Minovici. Gazometrie. 195-206.. VLAHUŢĂ. Kollo. 1914. Şt[efan]. (Laboratorul de Chimie analitică. Par le Prof. Institutul de Arte Grafice şi Editură „Minerva“. Docteur en pharmacie. (Extrait. 1912. Volumetrie. C. Paru le 15 avril 1914. Sfetea. Ştefan. 61-71 cu ilustr. MINOVICI. 4). Paru le 15 juillet 1914). 3. Ştefan. Bucarest (Inst. şi C. Extrait). 2791. Ştefan. L’Action du perhydrole en présence de l’acide sulfurique concentré sur la cholestérine par Stefan Minovici et Eugen Vlahuţă. Vol. nr. E. Minovici.ème année. MINOVICI. Communication faite au Congrès de chimie appliquée à Rome (Minovici. 185-194 (Academia Română) (Buletin de la Section Scientifique de l’Académie Roumaine. p. cu ilustr. 1909. Ştefan. VIII + 315 p. 1914. MINOVICI. 9. D’Arts Graphiques „Carol Göbl“ S-r Ion St. Manual teoretic şi practic de chimie analitică. 1911. nr. (Academia Română). ZENOVICI-EREMIE. III. Bucureşti. MINOVICI. Cu 1 stampă.ème années. Bucarest (Inst. 16 p. nr. d’Arts Graphiques „Carol Göbl“ S-r Ion St. Electroliză.2. Par Dr. Ştefan. Grozea. Ştefan. Unification des methodes dans les expertizes judiciaires. 9 Paru le 9 avil 1915).2789. Eugen. 1909. Professeur à l’Université de Bucarest et M-me Th. nr. II (Analiza cantitativă) Gravimetri. Ştefan. (Extrait. A 70-a aniversare l’Académie Roumaine. Emil. Ştefan. 1915. MINOVICI. 11 p. (Academia Română) (Extrait du Bulletin de la Section Scientifique de l’Académie Roumaine. 2799.2. Laboratoire de chimie analitique. dr. MINOVICI. Von Prof. pl. Bente. Professeur à l’Université de Bucarest et V. Institut de Arte Grafice şi Editură „Minerva“. III. Bucarest (Inst.ème année 1915/6. Rasidescu). cu ilustr. Minovici. Le Dr. Ştefan. (Academia Română) (Bulletin de la Section Scientifique de l*Académie Roumaine. d’Arts Graphiques „Carol Göbl“ S-r Ion St. VLAHUŢĂ. IV. Bucureşti. Seria II. Dr. Memoriile Secţiunii Ştiinţifice. (Academia Română). IV. GROZEA. no. Bucureşti. p. 351 p.

1916. Iaşi. 2809. MINOVICI. MIRANDA-PINTO. GROZEA Em. Bucureşti.. p.. (Multigrafiat) (Universitatea „Babeş-Bolyai“ Cluj-Napoca. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului).I. 1re année. V. V. 2817. Bucureşti. p. MIRCEA. apărut în 1915. 2804. no. Fundaţiei Chemarea. Vol. Criminalistica. 1930. MIRANDA-PINTO. 545-546. MINOVICI. Bucarest (Inst. p. Institutul de Arte Grafice şi Editură „Minerva“. p. Contribution à la morphologie comparée des crêtes papillaires. Action du doiqnt dans les recherches dactyloscopiques. MIRONESCU. 33 p. MIRCEA. Ion. 406-431. Volumetrie. Series Iurisprudentia. Ion. Dr. no.V. Îndrumar de expertiză grafică. Facultatea de Drept). Ştefan. p. 1930. Manual teoretic şi practic de chimie analitică.C. 1933.6. Manual teoretic şi practic de chimie analitică. I-II. Cultura Naţională. Dr. Une noveele Editura Fundaţiei Chemarea. 429 [-431] p. Osvaldo. 2807. Editura Vasile Goldiş. Desvigne. Constantin. cu fig. MIRCEA. Nicolae. MINOVICI. Ion. 2814. 2801. 195-203. Şt[efan]. în R. papillaires dans la série animale.Eugen. 97 [-99] p. MINOVICI.I. An point de vue chimique et physiologique... Prof. în R. (I). I. 1978. 2811. cu ilustr. 2818.. 2815. IV-ème Année 1915/6. 260 p.I. Arad. operative. nr. unor urme de la locul faptei.. 1976. 1994.C. MIRANDA-PINTO. de la cholestérine.7. Eugen. Criminalistica.C. 2810. Vol. Editura 2805. Vol. Dr. se menţionează: Vol. 2e année. des sels de mercure sur l’aluminium en lame par Le Prof.I. MIRANDA-PINTO. 1996. Minerva. 1 2 Colaborator numai la Vol. MIRCEA. d’Arts Graphiques „Carol Göbl“ S-r Ion St. Bucureşti. 2812. (II) Vol. 2806. Manual practic de chimie organică. MIRCEA. 1916. Inspectoratul General al Poliţiei. (Bulletin de la Section Scientifique de l’Académie Roumaine. În prefaţa vol. 1915. 287 p. Institutul de criminalistică. Criminalistica. Editura Lumina Lex. Ion. 1930. Al. Valoarea criminalistică a méthode de classement dactyloscopique et ses applications. MIRANDA-PINTO. Şef de lucrări la Laboratorul de Chimie Analitică de la Universitatea din Bucureşti. MIRCEA. dr. Paru le 13 janv. Osvaldo. 2e année. St. Bucureşti. VLAHUŢĂ. Analiza biologică.. Lyon. Extrait). 227-230.162. Bucureşti. Grozea. Ion. Ştefan. Manual teoretic şi practic de chimie analitică. 1960. II. Bucureşti. I 180 .1. Gravimetrie.C. Lector dr. Electroliză. MIRANDA-PINTO. Ion. Criminalistica Ediţia a II-a. 30-35. Bucureşti. 1998. 1930. 1927. Contribution à la morphologie comparée des empreintes. Les crêtes Ştefan. Ediţia a II-a. 19221924. la nota 1. Dr.. 270 p. în R. no. p. în Studia Universitatis BabeşBolyai. Osvaldo. cu ilustr. L’empreinte en arc chez le climpanzé. (Academia Română). Contribution à l’étude Ion. Rasidescu). cu ilustr. 6. Osvaldo. Dr. Ministerul de Interne. Vol. 1915. 1996. BUZATU. 1930. 2819. 208 p. 1929. Bibliografie la p. Cluj. Cartea Românească 2. KOLLOS 1. I Editura numai la Vol. MIRCEA. Dr. Iaşi. Rolul fotografiei judiciare 2803. în R. IV: Analiza organică şi preparatele organice sub tipar. Lyon. 2808. 82-98. Minovicĭ et Dr. Bucureşti. 2813. Criminalistica (uz intern). Gazometrie. Analiza calitativă. 1992. Osvaldo. MINOVICI. Prof. Ştefan. Osvaldo. Em. Analiza biologică. Marin. MIRCEA. 39 p. VIII + 160 p.. Cluj-Napoca. 351 p. Editura Didactică şi Pedagogică. 2e Anée. 2816.. La détermination 2802.

Constantin. MITRACHE. 2001. Ainsworth. Bucureşti. Amprenta vocală. Gabriel. Universitatea Bucureşti. VINBERG. 75-80. în Investigarea criminalistică a locului faptei. MITRACHE. Editura Alma Mater. 2001. MITRACHE. MITRICEV. 2003. 2830. Adrian. SAVIŞCHII. Petru.. Bucureşti. 2825. MIRCEA.. MITRIC. MIRCEA. 126 – 131. 2003. martie 1999. (Coordonatori) Criminalistica. anul I.. anul II. Partea [a] II-[a]. Col.2820. candidat în ştiinţe juridice.. 1930. BUTOI. dr. p. Metodologia de cercetare a accidentelor de muncă. Lt. MIRCEA. 2004. Cluj-Napoca. Prof. Aspecte psihologice legate de activitatea echipei de cercetare a locului faptei în cazul infracţiunilor de omor. Colonel. ŞAVER. Institutul de Criminalistică. Viorel. RODIONOV. 37-41. 375-379. TARASOVRODIONOV. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. MIREA. 2003. p.I. Magistrat consultant. şef serviciu în Institutul de Criminalistică. 21-23. Col. candidat în ştiinţe juridice. ENACHE. p. 2004.. MIRCEA. – Unele consideraţii privind concluziile de probabilitate în expertizele criminalistice. Universul Juridic. KOLMAROV. NIKIFOROV. Prof. 310-312. Universitatea Bucureşti. Col. p. Expert criminalist. Lector universitar drd. P. componentă majoră a sistemului naţional de apărare a ordinii publice. 2827. p. 2831. p. dr. Circumstantial Evidence from Hairs and Fibres. în Criminalistica. Utilizarea sistemului automat de identificare a amprentelor în investigaţia dactiloscopică. Marin. 678-689.P. Bucureşti. MIRCEA. dr. 2833. 2005. 2834. Facultatea de Drept. Ioan Mircea. Bucureşti.. Drept penal român. Editura Şansa. în Criminalistica.M.M. M. nr. S. Importanţa constatărilor tehnico-ştiinţifice şi a expertizelor pentru stabilirea adevărului în cazul accidentelor de muncă. Bucureşti. COMAN. FOCA. NICULA. Editura Militară. p. Partea generală. 4. anul I.P. Mileniul III. 2824. V.. 1.P. Asistent univ. Marian. 2821. Ionel. Bucureşti. septembrie 1999. Comisar de poliţie. MITEA. nr.. B. Jurist judiciar ŢÎRU. Col.I. 2822. Drept penal român – partea generală. Casa de Editură şi Presă „Şansa“ S. Bucureşti. 2832. V. docenţi. în Criminalistica.R. Vasile. MITRIC. 2000. S. TARASOV. Petru. doctor în ştiinţe juridice. Drept penal român. Valentin. Utilizarea de către poliţia română a tehnologiei AFIS-2000. DUME. Tudorel. Cristian.. 429 [-432] p. Col.L. Editura Luceafărul. DUME. în R. Constantin. 4-7. univ. MIHAI. p. Autori: A. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică.9. 340-347. de criminalistică din Inspectoratul General al Poliţiei. Partea generală. P.I. candidat în ştiinţe juridice. Constantin. în Criminalistica.C. 2002. drd. candidat în ştiinţe juridice. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Tradus după originalul din limba rusă: Institutul 181 . MITRACHE. Facultatea de Drept. Manual. Marin. MIRCEA.I. p. MITRACHE. p.. Marin. Ion. MIHĂILĂ.. 2829. Marin. 431 [-432] p. Jurist drd. Marin. în Realităţi şi perspective în criminalistică. drd.I. nr. Profesor universitar Sistemele automate de identificare a amprentelor (AFIS) – prezent şi perspectivă – sau „Dactiloscopia rediviva”. MITCHELL. C. VASILE. MITRICEV. Aspecte psihologice legate de activitatea echipei de cercetare a locului faptei în cazul infracţiunilor de omor. Marian. 2826. Cristian. Bucureşti. no. Comisar-şef de poliţie. Marin. 2e année. Acţiunile psihologice dincoace de mit şi legendă. Tribunalul Constanţa. 2823. şef al Institutului 2828. 4. Marian Bogdan. 3-4. Col. Colonel. Bucureşti. Bogdan Marian. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. PRIBEK. candidat în ştiinţe juridice. Constantin.col. iulie 2000.

PĂUN. 68-71. dr. Ministerul de Interne. Gheorghe. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Fotografierea la (Microfotografia). 136 p. Bucureşti. Colecţia 182 . 1981. P. dr. 105-113. Cercetarea infracţiunilor de spălare a banilor murdari. cu aplicarea metodei falsului tehnic. Ladislau. ABRAHAM. MITROFAN. Editura Luceafărul. 193 p. procuror. 1889. Editura Medicală. 19-21. Bucureşti. Nicolae. în 20 de ani de expertiză criminalistică. 54 p. 16-19. 2841. MOGOŞ. Bucureşti. T. MOCSY. ZDRENGHEA Voicu. Tudorel. 1994. Demonstraţia – Probleme de patologie chirurgicală – note de curs – 2 vol. dr. Imitarea scrisului Gheorghe. 1996.. Bucureşti. 40 p. p. Ministerul Justiţiei. Gheorghe. Prof. Paris. Le Cylindrographe Photographique. 544 p. 2846. etapă de lucru importantă în activitatea de expertiză criminalistică. MITROFAN. 2840. 72-75. LeTimbre Poste. univ. MOENS. MOCSY. univ. Manual. T. 2848. univ. 2849. Metodologia SALAMANOV. Bucureşti... Nicolae. 6. Dumitru. Magistrat dr. Căpitanii. p. 133-134. Lect.P. Magistrat. Dr. Bucureşti. procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. anul VI. Dan. MOCUŢA. în cazul textelor de amploare mare. MOCUŢA. T. Editura Aius. 210-216. Tratament..Panunional de cercetări Criminalistice al Procuraturii U. în Criminalistica. BĂTRÂNU şi BOTA. + ilustraţii. Costică. Cercetarea infracţiunii de spălare a banilor murdari. Le Cylindrographe. 1979. Mockva. Le Cylindrographe Appareil Panoromique. Tratat de poliţie ştiinţifică. Bibliografie la p.. Jean-Baptiste. 2843. Seconde Partie. MOËSSARD. 1969. 2844. 359 p. Conf. în Criminalistica. anul VI. Bibliografie la p. MOGOŞ.a juridiceskaia literatura. Psihologia judiciară. univ. Ministerul Justiţiei. Editura Trei. Vol. Izdatelstv. Premiére Partie. 386-393. Florin. g-ral. g-ral. 1975. univ. nr. dr. 5. dr. nr. MITRICEV. Craiova. 2847. 2845. T. Gheorghe. Ladislau. 260 p. dr. 1997. şi efectuării suplimentului de expertiză. MOCUŢA. BUTOI. p. Aspecte ale dezvoltării fotografiei judiciare în România. p. g-ral. Tehnica fotografică. MOCUŢA. Ladislau.S. Lect. 2852. 188 p. altei persoane. Hanibal. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Conf. p. Bucureşti. 1889. în Probleme de medicină legală şi criminalistică. investigării infracţiunii de spălare a banilor. noiembrie 2004. Vol. p. II. I. 1930. drd. 56-60. MOCIORNIŢA. 2004. 2835. MOCSY. 2850. Agenţia de informaţii Cami. VASILE. SANDU. Kriminalistika. Intoxicaţiile acute. Proiect finanţat de Programul Phare pentru Democraţie al Uniunii Europene. SRL. M. 495 p. 176 p. 420 schiţe explicative. 2842. 2838. Ion.S. 395 [398] p. MOGA. Casa de editură şi presă „Şansa”. MOHAN. Editura Aius. Oradea.R. Valori europene şi respectarea drepturilor omului în activitatea Poliţiei Române. septembrie 2004. Dr. VOICU. 2851. 1979. 1963. Pavel. 100 formule utile. 200 exerciţii şi probleme. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.P. DUMITRAŞCU.S. Practica dispunerii Diagnostic. Gheorghe. Noul Orfeu. Cercetarea infracţiunilor de spălare a banilor murdari (II). Ladislau. 2836. MOCSY. 2837. microscop Gheorghe. în Şcoala românească de criminalistică. 2839. Craiova. 2000. Coordonator ştiinţific Marius PIELARU lect. Brüssel 1864-1899. Paris. p. 1954. Ion. + ilustraţii. 2005.

p. nr. Aplicarea spectro- fotometriei de absorbţie atomică la identificarea urmelor de metale în fibrele textile. Introducere de Constantin Noica. Dr. 79 p. Iaşi. 2862. STOLERU. 2859. vol. MOISIL. efigii. Gheorghe. Tratat de graphologie şi expertize în falsuri de acte. 1982. în Expertiza Tehnică 47. Academician Prof. Grigore C. 58).. Bucureşti. cu fig. Expertiza urmelor Urmărire Penală. tatea economico-financiară în societăţile comerciale. mărci. Junimea. Ministerul de Interne. p. MOLDOVANU. 1972. MOLDOVEANU. Chimie. N. Petre. Marius. 180 p. noiembrie 2005. nr.. Tablă de materii şi în limba engleză. cu 106 figuri în text. anul 8. FIERBINŢEANU. Testamente. 1968. f. nr. 183 . 6-19. MOISE. Editura Meridiane.. 1965. 433-458. poliţe. Buletin documentar editat de Corpul Experţilor Tehnici din România. MOISIL. 2868. iunie 1990. Prefaţă de Ion Pascadi.P. MOISE. 1978. STOICA. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. în Expertiza Tehnică 62. 2853. Traducere din limba franceză de Claudiu Dumitriu şi Ion Pascadi. Procuror şef. p. Bibliografie la p. 2860. Artă şi ordinator [. Tom III. [Bucureşti]. anul 6.R. MOLDOVAN. Gheorghe. 2856. Criminali- raţionamentului nuanţat.R. a. etc. 2863. MOISIL. p. 128 p. Timbre. Grigore C. Bucureşti. Bucureşti. p.P. Colonel. Bucureşti. Mihaela. 751-812. 6. Timpul şi viteza necesare la efectuarea manevrei de depăşire. în Tratat practic de criminalistică. Ediţia a II-a. Depăşirea – legătura dintre spaţiul. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul infracţiunilor de omor săvârşite de autori neidentificaţi. Abraham A. Editura Ştiinţifică. ştampile. Buletin documentar editat de Corpul Experţilor Tehnici din România. Asupra ecuaţiilor echilibrului corpurilor elastice. Bibliografie la p. Sinaia. MOLDOVEANU. cu fig. 32 p. 1979. Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita. 76-79. Lecţii despre logica 2867. Bucureşti. Ministerul de Interne. 215 p. Editura Tehnică. 2857. 2854. Seria matematică.] cu colaborarea lui Marie-Luce André. bancnote. chitanţe. martie 2000. MOLDOVAN.Foto-Film.a. Bibliografie la p. cu fig. Grigore C. (Analele Academiei R. Despre protecţia pasivă a conducătorilor auto şi pasagerilor la coliziunile frontale sau laterale. 2865. Cristea. 463 p. Bucureşti. II. 2. + 13 pl. p. 216 p. 1979. 20-24 noiembrie 2000. Elemente de logică matematică şi de teoria mulţimilor. monede. MOISIL. 3. 2866. MOISIL. MEILĂ. Aurel. Bucureşti. 296 p. MOLES. Editura Academiei R. 1975. Nicolae. 456 p. Fizică. Secţia [Culegere de articole]. 1974. Bucureşti. Essais sur les logiques non chrysipagiennes. 2858. Matematică).S. + erată (Enciclopedia de buzunar. (Orizonturi. [1997]. 2861. Bucureşti. Editura Enciclopedică Română. 11-29. 2855. 821 p. Ediţie şi note de Solomon Marcus. Mihaela. Grigore C. 31). în Criminalistica. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. Editura Academiei. f. 308-317. Editura Ştiinţifică. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Grigore. 115-117. MOLDOVANU. 167-170. MOISIL. 2864. Grigore C. Global Print. de natură piloasă prin spectrofotometrie de absorbţie atomică. Încercări vechi şi noi Mihalache. MOISIL. Mircea. Ştiinţă şi umanism Locotenent. anul VII. de logică neclasică. Criminalistica – un atribut şi o sarcină relativ nouă pentru Jandarmeria Română. 35-36. Grigore C. Îndoieli şi certitudini. 1910.

pl. 85-100. Traian. G. 2004. Expertiza urmelor ştiinţifică a lui S. 2874. nr. Traian. D. I. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Vol. 448 p. 281-291. Ministerul de Interne. 2871. Bibliografia analitică a cărţilor populare laice. în Criminalistica. Interacţiunea activităţii procurorului cu cea a expertului criminalist în cazul expertizei criminalistice a scrisului. p. 311 [312] p. 2870. S. I. Pauline. 7-8. vol.1978. II. 2886. MOREGA. Traducere din limba franceză de Mihaela Larionescu. Ministerul de Interne. în Tratat practic de criminalistică. MOREGA. în Tratat practic de criminalistică. 568 p. p. Traian. Basiliade. II. vol.S. p. 2885. Importanţa în genetica moleculară. în Criminalistica. Editura Medicală. Bucureşti. Partea I. de salivă. X. Vincenţiu. MORARU. Silviu. Bucureşti.C. 126) 2869. 2 vol. MOLNAR. anul V. 2877. tarea la faţa locului în cazul accidentelor de muncă miniere. Procuror militar.R. dr. 1976. Procuror militar. volum 13. Bucureşti. 257-264. 412-418. 1978. 1967. iunie 2005. I[on]. 2878. Expertiza urmelor de sânge. Romulus. 273-274. p. Avariile în domeniul rutier. MORARU. MOLNAR. 1978. Procuror militar. MORAND DE JOUFFREY. Romulus. II. 17-19. MOLNAR. 242 [-246] p. p. Vincenţiu. Prof. nr. p. septembrie 2003. Ministerul de Interne. MOLNAR. Banciu. MORARU. 155-159. 3 (26). MOREAU. 3. 2. MORARU. Rolul 2883. probelor criminalistice în procesul interacţiunii procurorului cu expertul criminalist. Memorii. Eseuri. A. MORAR. + 1 f. constatărilor tehnico-ştiinţifice în investigarea accidentelor de muncă. Bucureşti. Judecător. Expertiza şi constatarea tehnico-ştiinţifică în procesul conlucrării procurorului cu specialistul criminalist. p. Ioan. Editura Academiei R. cu ilustr. p. vol. 2004. vol. Bucureşti. MORAR. 330-332. 42-49. 230-256. 32-33. Efectuarea Mihai. 2005. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Expertiza urmelor biologice provenite de la animale. jur. în Buletin de psihiatrie integrativă. Vol. Ştefania. Silviu. în Tratat practic de criminalistică. Inteligenţa emoţională şi coordinates of accomplished suicide in Sibiu country. Bucureşti. Ethical 2882. MIHĂILESCU. în Criminalistica. 2880. Călinescu”) 2879. în Investigarea criminalistică a locului faptei. MORARU. în Tratat practic de criminalistică. cu ilustr. Editura Luceafărul. vol. p. nr. Editura Medicală. nr. anul VI. p. p. 120 p. An XI. Chilimia. 888 p. Vincenţiu. sub îngrijirea confruntării şi experimentului judiciar în investigarea accidentelor de muncă şi 184 . pl. Editura Teora. DOICAN. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine.. + 2 f. Introducere trezirea conştiinţei. 2004. POPA. Bibliografii. p. 1982. 2884. ANTOHI. Particularităţile cercetării la faţa locului în cazurile de suicid. VELCULESCU. Bucureşti. Drd. Cătălina. Psihologia copilului. Drd. MORARU. Procuror militar. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Vincenţiu. 1964. anul VI. IV. mai 2004. Partea a doua. (Academia de ştiinţe sociale şi politice.1974. 1978. 2873. MORARU. 2. 2872. 2881. Ion. Romulus. p. 2876. 420-423. Gabidor. Institutul de istorie şi teorie literară „G. Interacţiunea activităţii dintre procuror şi medic legist în cazul cercetării la faţa locului. 5. (Biblioteca de artă. Cerce- Colaboratori Dr. Expertiza urmelor de natură piloasă prin microscopie clasică. 2003. Ştefania. Medicina legală. 2875. nr. Traian. octombrie 2005. Ministerul de Interne. 1998.. MIHĂILESCU. MOREGA.

+ 8 fotografii. Leipzig 1888. dr. Bucureşti. Ewald. MUREA. Tg. VIII + 102 [110] p. Marieta. Editura Universitas Timisiensis. Liste multilingue des stupéfiants placés sous contrôle international. cu colaborarea şi concursul domnilor: Gh. Bucureşti. Dan. vol. vol. 269-279. MORRELL.T.G. Charles A.J. Ioan. I. Petre. 111-112. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. SAFTA. Limite şi posibilităţi în expertiza criminalistică a pneurilor auto. Lucian. 1938. Consilier D. în Criminalistica. Reflexionen über Philatelie. 2891. 2002. FLORESCU. Jane. 1982. Mihai. MOTICA I. 224 p. + 16 ilustr. 432. Handbuch für Postmarken-Sammler. I. Bucureşti. Colecţia Foto-Film. 142 p. 1964. Tipografia Rapid. Bucureşti. p. 8. TÉTU. MUNTEANU. 2005. 2900. Ion. Istoricul timbrelor poştale româneşti. MOSCHKAU.S. 185 . U.S. Graphologische Diagnostik.P. de scrisurile executate cu creioane de culori asemănătoare. Editura Tehnică. 286 p. 2003. MOUBRAY. inspector P. 2896. 1973. Matheescu-Sinaia.. 2901.C. Editura Tehnică. p. II.. Romulus. Claudia. Jean François. 1984. MREJERU. 640 p. VERLAG HANS HUBER BERN STUTTGART WIEN.. Conf. David. Dr. 2889. CÂMPEANU.C. MOUBRAY. MIHĂILESCU. 180 p. Editura Luceafărul. Bucureşti. Magistrat drd. p. Infracţiuni de corupţie. 1858-1938. Presa cotidiană. 2892. Protecţia copilului şi practicianul social. anul VII. 2888. 1976. 2894. Ministerul Justiţiei. 1980. 1979. Corneliu. Florin. Nicolae. H.T. Pintilie. Overseas Maurice. MOROŞANU. mai 2005. 2000. Identitate pierdută. Ion. Gebr. SAFTA. ilustr. I. 3. III.Senf.. 1998. MEDEANU. Costache. 2893. Aspecte teoretice şi practice. I. Editura Tritonic. 161 p. Michael. Vizionare.S. W. IFTIMIE. Metode fizicochimice folosite în expertiza criminalistică pentru diferenţierea scrisurilor prin intermediul hârtiei copiative. Consilier Garda Financiară. 121 p. Editura ALL BECK. 2890.F. 91 p. MOREGA. în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. Tiberiu- Ioan. foto. 375 p. Alfred.F. II. 1958. British Letter Mail to Destinations 1840-1875. SERBINA. în 20 de ani de expertiză criminalistică. vol. Realizare. 12-15. 2899. pl. 2903. p. 2902. Dumitru Andreiu Petre. Traducere de Roxana Diaconu. D. International Control. vol. foto. Valoarea şi importanţa lor culturală şi filatelică. MUNTEANU. Berlin 1942-45.. ACHIŢEI. I. MÜLLER-MARK. ENSKAT. Guvernment Printing office. A. 2897. + 5 f. Avocat Baroul Bucureşti. II. 1984. Rolul şi importanţa expertizei criminalistice în stabilirea adevărului în investigarea accidentelor de muncă şi avariilor din domeniul minier. Bibliografie la p. vol. 89-107. Iaşi. Jiu. Theodor. vol. 2898. Bucureşti. 2887. Editura Elit. Multilingual List of Narcotic Drugs Under PENCIUC.. MURRAY. nr. Zoscsak expert filatelic şi Iancu Ionescu. 65 p. [United Nations]. Die 50 besten Marken Europas. Dreptul afacerilor interne şi internaţionale. Formatul Super Preşedintele Secţiei Contencios Administrativ a C. BERCEA. learning disabilities an juvenile delinquency. vol. MÜLLER.avariilor din domeniul minier. Washington. MOUILLAND. 2895. 368-375. Timişoara. 304 p. univ. vol. + 2 anexe. Realizarea şi exploatarea diapozitivelor. + 8 fotografii. Radu. Editura Moldova. MOROZAN. Paris.. Dumitru. MUSCELEANU. The Link between Constantin. 1997. R. p. ROŞU. + 42 p.

1.2904.. Les empreintes de la date et de la quantité des taches de sang. 10e année. no.I. 9 année. 1937. Imprimerie de l’Ere Nouvelle. Lausanne.2. 1937. 186 . MUTRUX-BORNOZ. 68-81. 1938. p. în e R. Henry. des pygmeès et des py gmoïdes du basin du Congo. des déqónérés humains de toutes races. 2905. Henry. 36-47. des signes.C..C. MUTRUX-BORNOZ.I. p. Détermination digitales et palmaires des lémurieus. digitales des singes et des dégénéré humains. în R. no. MUTRUX-BORNOZ. Thèse de doctorat de l’Université de Lyon. Henry. Extraits de la Thèse de Doctorat de l’Université de Lyon. Les empreintes 2906.

dr. 107 p. Ion. Editura Şansa SRL. Unite în operaţiunile de pace. Ion. 222 [-224] p. Ion.. Bucureşti. NEAGU. 352 p. Bucureşti. Prof. I. Foreword by Jacques Yves Cousteau. NANDRIŞ. NEAGU. 2001. The Great Carmen-Silvia. (Teill) (Mijloace materiale de probă – Partea I). Editura Didactică şi Pedagogică. C. Editura Ministerului de Interne. . 2927. Chişinău. Bucureşti. Editura Global Lex. X. Bucureşti. NAUM. 2925. NEAGU. 2909. 2916. Ion. Timişoara. XI + 300 p. lumina minţii. Drept Mihai. Partea specială. Editura Academiei Române. PARASCHIV. Eriksson. DAMASCHIN. 2924. Editura Ministerului de Interne. Drept procesual penal. PARASCHIV. NEAGU. Bucureşti. O anchetă dificilă. Metodica cercetării Roman. NĂSTASE. Anatol. Practică judiciară. Conf. NEAGU. NEAGU. Editura Pro. 416 p. Flammarion. 2922. Ovidiu. Niculae. Niculae. Teste grilă. univ. Editura Compania. Vol. Berlin. Mina Minovici. 1988. NĂSTASE. Bucureşti. 1997. NACU. Partea specială. Editura Didactică şi Pedagogică. 282 p. NEAGU. Editura Ministerului de Interne. NEAGU. Tratat.P. Traducere din limba franceză de Gabriela CIUBUC. I ALexandru.N 2907. tab. 736 p. NACU. TĂTUŢ. Materielle Beweismittel 2917. vol.. 2929. 2003. 2911. 2914.267-270. MOLDOVAN.. NEAGU. Curs selectiv pentru licenţă. 2002. aer) şi cei biologici ai mediului înconjurător. Gabriel I. Editura Oscar Print. în Ghidul procurorului criminalist. Bucureşti. infracţiunilor de luare şi dare de mită. Tratat de procedură penală. White Plague [By] Gabriel G. Managementul schimbării în Ministerul de Interne. în Buletin de psihiatrie integrativă. I. Drept procesual penal. Asist. 2002. 1927. Teste grilă. Gabriel G. (Seria Artă şi meserie). Psihiatrie judiciară. alias Tourne à Dard]. F. (Vermont). Middlebury. Titlul original: Quand j’étais photographe. Rolul interactiv al 2926. Vol. 2913. NEAGU. 1994. Bucureşti. Drept procesual penal. 2921. PARASCHIV. univ. NEAGU. 1997. 318 p. Bucureşti. În balon cu Nadar de Mihai Oroveanu. Iaşi. 236 p. Tipografia Centrală. NACHTIGALL. p. Drept procesual penal. 2918. NEAGU. Ion. Practică judiciară. Bucureşti. H. 2910. Ion. şi II. Universul Juridic. 2912. an XI. Institutul medicolegal Prof. Ion. 2923. 2920. Cuvânt înainte. 1 (24).E. 2005. vol. Mircea. 1987. Editura Ministerului de Interne. 247 p. NEAGU. 2908. Global Lex. Elisabeta. Editura Helicon. 558 [-560] p. 2003. dr. Poliţia civilă a Naţiunilor procesual penal. 1982. 2928. 96104. 280 p. [1989]. 1994. Inteligenţa. Cocaine. 2003. univ. Bibliografie la p. CarmenSilvia. 2915. Editura Lumina Lex. DAMASCHIN. Ion. Niculae. Bucureşti. NAHAS. 2003. Bucureşti. Nahas. 2919. Îndreptar de practică judiciară. Mircea. dr.. Drept procesual penal. Prof. Ion. timpul ciclului oestral. Niculae. 272 p. 1997. T. Drept procesual penal. 1992. 1982. Lucica. Sinuciderile la femei în Ion. Drept procesual penal. Controlul în Ministerul de Interne. Carmen. 1994. 2001. DAMASCHIN. Editura Rapana. Când eram fotograf. 1899. Teste grilă. Drept procesual penal. 2006. NADAR [Félix-Gaspard TOURNACHON. SĂLĂJAN. Editura Universul Juridic. p.. Mircea. 205-233. Emil. informaţiei între factorii fluizi (apă. NAGY. NEAGU. II. univ. Tratat. APOSTOL. 492 [-496] p. Exploatarea şi tehnica transportului auto. Paul S. nr.

Bibliografie la p. Subinspector de poliţie biolog. biolog. Dispozitiv pentru proiectile trase cu arme de foc. 2. Alina. 31-34. Irina. p. Laboratorul inter- 2931. nr. NEGOESCU. NECULA. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 2006. Niculae. p. 116 p. 2936. 2939. p. Infracţiunea de viol din perspectiva serologiei judiciare şi a testului ADN. Mihaela-Carmen. Irina. p. 32-33. august. în Criminalistica. Conferinţa Internaţională a utilizatorilor de sisteme biometrice. 2938. 2. în Criminalistica. în Criminalistica. p. anul VII. şef Serviciu Identificări judiciare din Institutul de Criminalistică. Tipografia şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu. în Criminalistica. 29. Irina. noiembrie 2005. Gheorghe. 2944.R.P. Petre. anul VI. Laboratorul de genetică judiciară din Institutul de Criminalistică al I. Alina. NEGOESCU. Cercetarea la faţa locului din zonele de ecoton. Subcomisar de poliţie. Institutul Naţional de Criminologie. Motorola Printrak Bis 2005. 21-22. anul II. nr. Sever. 2. ORĂŞTEANU. căpitan. ORĂŞTEANU. Editura Scaiul. în Criminalistica. Bucureşti. NEAGU. Repere medico-legale.2930.. NEGOESCU. Ionel. Evaluarea şi managementul şocului. p. Fingerprinting genetic molecular sau Amprenta ADN pentru identificarea de persoană. NEGOESCU. Căpitan. 1895. mai 1999. p. 2937.G. Laboratorul de genetică judiciară din Institutul de Criminalistică al I. Editura Luceafărul. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Istoria grănicerilor şi a începutului poliţiei de frontieră. TENDER. Interferenţa dintre biometrie şi criminalistică (I). 188 . Subinspector de poliţie biochimist. NECULA. Editura Triumf. anul VII. poliţie. Subinspector de poliţie. Subinspector. Ion. 6-7. NEAGOE. în Criminalistica. nr. IVANICI. Mihai. Institutul de Criminalistică. noiembrie 2005. General de brigadă (r). anul VII. p. 27. Ion.P. nr. NEGHINĂ. Studiu statistic şi medico-legal / asupra / suicidului în Bucuresci / de la / 884 – 1895 / Tesă / pentru / doctorat în medicină şi chirurgie / Susţinută la…. Consilier juridic. NECULA. iunie 2005. Inspector principal de 2933. Subinspector de poliţie. Comisar-şef de poliţie.1895 / de…. poliţie. 2941. Subinspector. VĂDUVA. în cazul unor infracţiuni privind protecţia mediului. anul I. nr. în Criminalistica. NEAMU. volum 13. anul VIII. General de brigadă (r) dr. Bucureşti. 2.G. NECULA. Alina. 30-31. 1. nr. 2004. 642 [-644] p. 345-350. biolog. 444-449. 25. Cristian. p. 2942. p. nr. 2935. biochimist. 2005. Direcţia Cercetări Penale. Bucureşti. 2003. Costul crimei. martie 2005. judeţean de expertize criminalistice Timişoara al Ministerului Justiţiei. NECULA. Inspector principal de 2932. Expert criminalist. în Criminalistica. NEGOESCU. 29. noiembrie 2002. Ionel. 2006. 637-642. Amprenta papilară în oglindă sau adevăr contra minciună. Ionel. 20-22. 303-305. Bibliografie la p. 99. 2940. 368-371. Infracţiunea de viol din perspectiva serologiei judiciare şi a testului ADN. p. 383 [-384] p. anul IV. Braşov. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. nr. 6. nr. Ioan. martie 2000. 2934. Ilie. Calea Victoriei. 4. Bucureşti. Procedee de revelare a urmelor papilare în laboratoarele Poliţiei tehnicoştiinţifice din Franţa.R. Direcţia Cercetări Penale. General de brigadă (r). ianuarie 2004. Bucuresci. Metodologia determinării profilului genetic. 6. Ionel. Teoria şi practica întrebuinţării poliţiei civile în operaţiunile de pace ale Naţiunilor Unite. 2003. biochimist. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 2943. NEDELCU. 6. Comisar de poliţie. ORĂŞTEANU. p.

2948. Tratat practic de grafologie ştiinţifică la îndemâna marelui public. Étude anthropologique et médico-legale. [1990]. Lygia. Félix Alcan. 131-139. NÉGRIER-DORMONT. 1887-1888.2945. 218 p. 2946. Parchetul 2957. NELKEN. 2959. f. Mars 1989. NEGREA-RÂMNICEANU. 1988. posés Le Criminel et La Victime depuis la nuit des temps jusqu’à nos jours.3. NEGREA. 1972. 1933. 1997. Drept procesual civil. Moneda. Crimino- Editura Albatros. „Cultura Românească“.C. Dumitru. 520 p. 239 p. 181 [-185] p. Încercarea autovehiculelor. 2960. 140-171. 1990.I. Bucureşti. Intelectua- litate şi criminalitate. Pe pagina de titlu. vol. Lygia. p. 1 l’alibi. XXIV + 682 [-684] p. Criminologie de l’Acte. 1999. NÉGRIER-DORMONT. NÉGRIER-DORMONT. Traduit… par Mr. 169 p. Editura Didactică şi Pedagogică. par Cesare Lombroso. 1992. Bucureşti. 1984. Essai de criminologie sur l’acte.. NELKEN. Le crimi- de pe lângă Tribunalul Vrancea Tactica audierii martorilor (infracţiuni contra vieţii). BEJAN. Ornea. 1937. cu tab. Lygia. NEGRU. P.. Avec préface par M.3 din 20 martie 1935) 2952.-S. Nicholas. monedă la cecul electronic. NÉGRIER-DORMONT. De la scoicile- logie (manuel). Lygia. Paris. Bocca Frères. 1938.a.I. 1935. 2955. Bucureşti. Paris. no. Nanterre. 2949. Ion. Ecole d’Anthropologie de Paris. A. Les causes des e incendies. E. no. Editura Humanitas. Editura All. 1 G. 1983. Editura Albatros. Paris. p.. L’incendie volontaire et nologie (manuel polycopie). [par] Lygia Négrier-Dormont. Priviri critice asupra factorilor ei determinanţi. cu peste 150 autografe şi exemple (Caracterul omului dezvăluit prin scris). Preface de Jean-Claude Soyer.A. I. 2961. Civilizaţiune şi criminalitate. (Anexa). NEGRU.-S. Râmniceanu [M]. 410-420 (Biblioteca de filozofie a culturii româneşti). Editura Eminescu. în R.. Banii şi puterea. NÉGRIER-DORMONT. 2951. 368 p. 251 p. 1984. 1938. 2953. Collection Constats et Prospective Chlorofeuilles édition. La Crimi- culturii. (Extras din Gazeta Tribunalelor nr.R. NEGRAPONTE. Bucureşti. Bibliografie la p. Editions Européennes Erasme. 1995. 2958. I şi II. Târgovişte. Vasile. 2965. 189 . republicată sub titlul Tratat practic de grafologie. NEGREA-RÂMNICEANU. imprimat greşit: Bernet F. 20-24 noiembrie 2000. Bournet .. 1988. NEGOIESCU. F. 2964. Bucureşti. Institut de Editură şi Arte Grafice. Lygia. NEGREA. NÉGRIER-DORMONT. Etude sur les tueurs en serie. 2947. l’actued et les postulats des droits de l’Homme. Sinaia. Crima pasio- nală (studiu). Editura Didactică şi Pedagogică. 2954. 1995. F. Itineraire 2962. S. Radu. Bucureşti. Bucureşti. Mihail.P. + 40 f. Regnier et Mr. Ediţie şi studiu introductiv de Z. France. Lygia. 192 p. Turin. în R..A. Edition Litec.. NEGREA. NEGREA. Editura Pandora. Bucureşti. Garenne-Colombes. Aplicaţiuni practice. SOARE. TĂNASE. Geneza formelor chronologique de Criminologie et d’Anthropologie Philosophique. NEGULESCU. Cesare. NEGRUŞ. M. Les Cours de Droit.. 2956. pl. XL planches Deuxième édition. nologue dans la cité. Ioan. 132-139. 432 p. M. 208 p. 15 p. Regards 2950. Paris. Letourneau + Atlas. 2963. L’homme criminel. N.. 10e année. Edition Litec. Procuror. NÉGRIER. 10 année. 365 p. p. Bucureşti. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. Era digitală. Bucureşti. Lecţia de fotografie. Atelierele Adevărul S. Radu..C.3. RADU.

Carol. pl. Sharon Colacino. Judy. Alfred Jean. NELKEN. Berlin. grafică. Les Incendies volontaires. în Criminalistica. 2000. nicare. fig.. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. Index 36 p. Iaşi. The Realities of public Relations. Librairie Universelle. 2003. 2975. 2971. anul IV. Maior ing. IV. 2972. 2003. Viorel. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. M. 406-413. 684 [-688] p. 190 . NEREMZA. Cuvânt înainte de comisar-şef Gheorghe Boblea.4-5. 10 année. Gheorghe. Bucureşti. 2005. 108 p.. Chimie generală. Scrisul Didactică şi 2003. 97. Totul despre relaţii publice. Marian. Drăguţa. Ministerul de Interne. Dr. FISCHER F. Structura somato-psihică. vol. 4. NICHIFOR. Science. X. Bucureşti. 514 p. [2] f. 1982. Pedagogică. Manual.. NEMEŞ. vol. în Buletin de psihiatrie integrativă. Răzvan. PIRTEA. cu fig. Traducere coordonată de Cristina Coman.1999.. Oradea. Mirajul televiziunii. p. no. Paris.I. Bibliografie la p. NENIŢESCU. The University Press of Kentucky. disimulării adevărului cu ajutorul aparatului pentru detectarea efectelor emoţiei asupra scrisului. Unităţi de măsură. 2003. NICKELL. Atlas of human 2982. 2967. Consulting Editor. p. în Tratat practic de criminalistică. Bucureşti. anatomy. 1291 p. 1938. Joe. manuscrise şi fotografii. Titlul original în limba engleză: This is PR. Basle. Alfredo. NETTER. VANSLYKE TURK. Ministerul de Interne. iulie 2002. NICHIFOR.-S. Ediţie revăzută de Ecaterina Ciorănescu şi Mihai Elian. 1972. NENCESCU. 76-84. Costin D. PARASCHIV. Colonel. 2979. Institutul de Arte Grafice. vol. p.. Dresde et Lausanne. Crime al minorilor. NICA.. 1978. 1 f. Colonel. Bucureşti. Dr. nr. 2980. 932 p. nr. 2003. par Prof. 183 p. Dan. I. NICOLESCU. 2969. 1926. Switzerland. Editura „Tiparniţa“. Constantin. Constatarea Ediţia a V-a.+ 1 f. Ph. 2970. 1985. 381 p. Bucureşti. + VII + 445 [. NEWSOM. Ediţia a IV-a. Alfredo Niceforo avec préface du Docteur Lacassagne et nombreux documentes photographiques des services d’identité judiciarie de Paris. Dong. Nemo [Nae Ionescu]. Editura Eminescu. tabele + erată (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului).. Stan. Locotenent-colonel. [1980]. Manuela. John. 170 p. 2983. D. Editura Polirom. Ion. La police et l’enguête judiciaire scientifique. NICEFORO. Manual pentru acţiuni de căutare-salvare. I şi II. Metode şi mijloace de comitere a falsurilor în documentele pentru trecerea frontierei. NICOLAE. 160 p. Dean. II 1053 p. Grafologie. NESSELRODE. Frank H. în Tratat practic de criminalistică. II. LV. 194-211. cu fig. Tabelele în forzaţ. Metods of Forensic Detection. şi omul.447] p. + 40 p. 2978. vol. 33-35. 403 p. Costin D. Chimie organică. Wadsworth. 2976.. Colecţia Media Business.C. Editura Didactică şi Pedagogică.2966. e în R. Tipografia şi litografia românească Societate anonimă. Ciba-Geigy Limited. an XI. Tabla de materii şi în limba engleză şi rusă. Ghid practic de ambientare. NENIŢESCU. 1 (24). KRUCKEBERG. 1929. Bucureşti). 1907. 2973. 247-258. Dreptul penal Alfred Jean. color. vol. Vasile. Cu un cuvânt înainte de Constantin Ciopraga. Locotenentcolonel. Editura 2968. NICA. 49 p + 1 anexă. p. 2981. Thomson Learning. Expertiza urmelor formă lăsate de animale: Examinarea urmelor sonore. OPREA. 1991. Analiza corelaţională a factorilor de risc în declanşarea tulburărilor psihice reactive. F. vol. p. pl. reeditată 1936 (Editura „Bibliofilia“. Mihai Eminescu. NICOLAE. Tradiţie şi comu- 2977. Editura Didactică şi Pedagogică. 2974. Bucureşti.D.

Mihalache. Consideraţii privind metodologia infracţiunilor prevăzute de Legea nr. NISTOREANU. 2993. 2001. 1991. 2006. 1987. Comisar-şef de Încercare de transmutare a tuturor valorilor (Fragmente postume). Friedrich. 278 p. Alexandru. 222 p. Îndrumar pentru poliţişti. BOROI. 1. poliţie prof. 3. NIGEL. Bucureşti. violenţă în România – 1990-2002. G. 1931. 1974. Economia. NIETZSCHE. raţiunea şi societatea contemporană. 678/2001. Editura Europa Nova. Sergiu. p. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. vol. A. 2002. NISTOREANU. Timişoara. Bucureşti. Marketing & Mana- gement electoral. Dumitru. 3003. dr. 663 [-669] p. Coordonatorul colecţiei: Gabriel Vasile Niţă. 2999. Vasile. Garnier Fréres. Gabriel Vasile. Ediţie critică în 15 volume GIORGIO Colli şi MAZZINO.. Dodd. p. Costică. NISTORESCU. Ilie. Consideraţii inactuale I-IV. Protecţia patri- 2986. p. NICULAE. NICULĂIASA. Gheorghe. I. DRAGOMIRESCU. Voinţa de putere. NISTOR. Friedrich. 2000. NISTOREANU. Institutul 2994. mai 2003. 2985. nr. Traducere din limba engleză de Mihai-Eugen Avădanei. anul VIII. Bucureşti. nr. 2991. 202 p. Expertiza tehnică a accidentului de circulaţie. Gheorghe. Bibliografie la p. Neculai. Simion E. Humanitas. Note de curs. Editura Universitară „Ion Mincu“. Iaşi. 7-9. 269 p. LAZĂR. Culegere de acte normative. Prevenirea abuzurilor îndreptate împotriva minorilor. PASCU. ROŞCA-FRIDOLIAN. NIŢĂ. Traducere din germană şi studiu introductiv de Claudiu Baciu. vol. Criminalitatea cu Traducere din limba germană de Amelia Pavel. 1998. 245 p. Prevenirea infracţiunilor prin măsuri de siguranţă. vol. NIETZSCHE. 2995. univ. Marcel. ROMAN. 2003. MOLNAR. TEODORESCU. NISET. STOLERU. Robert A. NICULESCU. Gheorghe. Traducere din limba germană de Simion Dănilă.. PĂUN. cu ilustr. Bucureşti. Montinari. Gheorghe. 735 p. 1999. Opere complete. Poezia.2984. arh. Drept penal. Libraires-Éditeurs. Editura Hestia. New York. GHEORGHEDIAC. 2987. II. Cristian. Valerică.II. Criminologie. Octav. Dr. 2996. directorul Institutului pentru Cercetarea şi Prevenirea Criminalităţii – Inspectoratul General al 191 . Dr. Chelcea. + 2 f. Editura Ager. 1998. 3. Mişcarea autovehiculelor. Serviciul Editorial. Mircea Aurel. NIŢĂ. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“. pl. poliţie drd. 33-35. în Criminalistica. 407-410. Sociologia banilor. Durkheim. 2997. GOŞA. Comisar-şef de moniului cultural în România. Editura Europa Nova. 2998. NICULAE. LUNGU. V. Bucureşti. 220 p. Ioan. 2002. 3000. 1996. 2989. 131 p. 3001. Florin.-H.. Editura AION [Oradea]. Editura Militară. Marina. Paris. 3002. Partea specială. Traité Pratique des Projections Lumineuses Spéciales. NIETZSCHE. NICULAE. 2006. 2988. Prof. Editura Universitas XXI. Naşterea tragediei. Criminalistică. anul V. Editura Polirom. NISTOR. I. GORESCU. NIEWENGLOWSKI. Gabriel Vasile. Scrieri postume (1870-1873). ilustr. 639 p. Oxford University Press. Gheorghe. Ion. Călăuza Gardianului. Bucureşti. 258-267. Dr. DOBRINOIU. 529 [-531] p. Vol. Bucureşti. Gheorghe. Situaţii deosebite ce pot interveni în identificarea criminalistică. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Friedrich. vol. Ediţia a II-a. 1996. Aforisme. [selecţie]. 151 p. 1912. NIŢĂ. 2992. în Criminalistica. Bucureşti. 2990. p. The Sociology and E. Aspecte metodologice ale investigaţiei penale în domeniul infracţionalităţii informatice. Paza penitenciarelor. Prefaţă de Liviu European. iunie 2006. Editura Ministerului de Interne. 293 [-295] p. Florenţa. 217-218.

Constantin. 2003. 26-28. 165 p. lexic. Editura Tehnică. ortografie. gramatică. Gabriel Vasile. 2. 3004. Scrisori despre logica lui Hermes. Bucureşti. 3007. Cooperarea internaţională în domeniul combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri. Editura Ministerului de Interne. Cristian. Chestor de poliţie. Fonetică. 1986. 3006. Editura Junior. NIŢULESCU. ortoepie. 3005. 1973. p. 192 . stilistică. 71 p. 1996. Bucureşti. în Criminalistica. 232 p. drd. Mircea. martie 2005.Poliţiei. Editura Cartea Românească. NOVAC. 446 p. punctuaţie. nr. anul VII. Fotografia de la A la Z. Lexicon al greşelilor de limbă română. NOICA. NIŢĂ.

A. Editura Scrisul Românesc. Springfield Illinois. Ştefan. Rodica. K. ODOBLEJA. 1974. Bucureşti. Ştefan. CRC Press Boca Raton. OJOG-BRAŞOVEANU. OANCEA. Prefaţă de Constantin Noica. Bună seara. Criminalistics. Comisar drd. Tipografia „Avântul“. Editura Albatros. martie 2001. Editura Dacia. cu fig. Iaşi.O 3008. la capătul firului. Teză… de Odobleja Ştefan. Minerva se nantistă. 3027. Probleme de crimino- Traducere din limba franceză de Dana Lungu şi George Neamţu. Editura Polirom. Albert. J. Thomas Publisher. Mihai Drăgănescu. 2001. 680 p. 309 [-312] p. O’ COONNOR. Psihologia conso- are alibi. 271-277. Editura Albatros. 202 p. Iacob. 2002. dr. OANCEA. Remus. Bucureşti. Îngrijirea ediţiei. OJOG-BRAŞOVEANU. 1971. Traducere manuscris. 1976. 3022. Bucureşti. Practical fire and mansardă. ODOBLEJA. studiu introductiv şi note de Alexandru Surdu. reeditată. Editura Scrisul Românesc. Criminals Investigation (Principiile fundamentale ale investigaţiei criminale). rezonanţei. Rodica Cocoşatul 3016.N. O’BRIEN. p. 243 [-247] p. 1971. R. 205 [-207] p. Plan diabolic. 18-19. Aspecte metodice privind administrarea probelor în activitatea de cercetare penală a poliţiei. 237 [-239] p. 3021. univ. Rodica. OJOG-BRAŞOVEANU. OJOG-BRAŞOVEANU. ŞPAN. OANCEA. Florida. 1972. Bucureşti. (Colecţia Sfinx. (Clepsidra). Bibliografie la p. Psihologia conso- nantistă şi cibernetica.P. dr. Rolul organelor de cercetare penală în activitatea de investigare criminalistică a locului faptei. 1973. Rodica. 284 p. Fundamentals of 3011. Editura Albatros. . Editura Didactică şi Pedagocică. [Bucureşti]. nr. 3015. 262 p. şi tab. Bibliografie la p. Melania! Editura Dacia. Bucureşti. 24 [-28] p. în Criminalistica.. (Aventura. OANCEA. 3013. Comisar-şef de poliţie. Craiova. Craiova. OJOG-BRAŞOVEANU. 277 [-279] p. 1974. Studiu medico-legal. 1993. Ion. Bucureşti. 3020. 3017. 3028. London.. Editura Ştiinţifică şi dezlănţuie. 1976. 1975. Editura Eminescu. (Fantastic Club). [1928]. Constantin-Daniel. P. Rodica. Note de conf. univ. Pantelimon Golu. Traducător [din limba franceză] P. 571 p. 16). 2004. f. 3023. conf. Studiu introductiv de prof. Drept penal. fourth edition. Ion. Rodica. Rodica.7) 3024. 771 p. 1973. logie. la mănăstire. 661-674. 1982. p. Sisteme de securitate. Spionaj arson investigation. 227-238. USA.a. Cluj. 2. 1978. (Colecţia Sfinx. Charles E. 1971. Rodica. Republicat în 1998. potrivit ultimelor modificări legislative. 3010. 1984. dr. 3026. Centrul de Studii Postuniversitare.. (Facultatea de Medicină din Bucureşti). OJOG-BRAŞOVEANU. Charles C. 3019. cu fig. Ioan. Rezumate în limbile engleză şi franceză. Editura ALL. USA. Mileniul III. OGIEN. Bucureşti. SULLIVAN. Partea generală. 3025. 1994. în Investigarea criminalistă a locului faptei. OJOG-BRAŞOVEANU. Accidentele de automobil. în Criminalistica. Ioan Constantin-Daniel. Editura Albatros. 3012. Editura Militară. (Scorpionul). OANCEA. p. Omul de Ştefan. (Aventura. Rezumat în limba engleză. univ. Enciclopedică. Moartea semnează indescifrabil. 261 [-263] p. 215 [-223] p. Bucureşti. Introducere în logica 3009.9). Holbrook Press. Pantelimon Golu. ODOBLEJA. ODOBLEJA. Enigmă la Theory and practice. 3018. OJOG-BRAŞOVEANU. Bucureşti. 3014.19). şi facs. 207 p.C. Bucureşti. Ştefan. O’HARA. Cluj-Napoca. Bucureşti. Scrieri inedite. anul III. Sociologia devianţei. 223-230.

221 [-224] p. 336 p. Bucureşti. Rodica. Melania de argint. Craiova. Telefonul necunoscut. 270 [-272] p. 3055. Letopiseţul Editura Militară. 1979. Editura Nemira. (Colecţia „Aventura“). Al cincilea ne uităm la ceas. 2 vol. 320 de pisici negre. 398 [-400] p. 1976. Editura Dacia. Coşmar. 1994. Editura Canova. Rodica. 3057. Editura Nemira. Serie nouă 5). dincolo de Cornul lunii. Rodica. Editura Militară. 35). OJOG-BRAŞOVEANU. 3031. 3037. Bucureşti. 251 [-253] p. 226 p. OJOG-BRAŞOVEANU. reeditată. OJOG-BRAŞOVEANU. Editura Militară. 1990. (Scorpionul) secret al lui Altin Bey. 68). Rodica. Rodica. Bucureşti. Rodica. Bucureşti. OJOG-BRAŞOVEANU. 1983.. 272 p. Bucureşti. din bikini. OJOG-BRAŞOVEANU. Rodica. Crimă prin mica publicitate. 3053. Ochii Militară. OJOG-BRAŞOVEANU. 3048. 1984. Bucureşti. 3056. (Colecţia Sinx. Bucureşti. Editura Militară. Bucureşti. OJOG-BRAŞOVEANU. Bucureşti. 3054. vol. Rodica. liliacul. Editura Militară. 194 . (Colecţia „Sfinx“). 253 [-255] p. Rodica. O toaletă a 3039. Rodica. Bucureşti. Cluj-Napoca. 1992. OJOG-BRAŞOVEANU. Editura Militară. Rodica. Editura Albatros. Rodica. Nopţi albe pentru Minerva. 1992. OJOG-BRAŞOVEANU. 3042.3029. 304 p. 268 [-270] p. Bucureşti. II. 3035. OJOG-BRAŞOVEANU. I. Bucureşti. Rodica. 1975. OJOG-BRAŞOVEANU. Editura Juventus. Editura Dacia. 364 [-367] p. Rodica. Iaşi. 1999. OJOG-BRAŞOVEANU. [Bucureşti]. vol. Bucureşti. Rodica. Rodica. Rodica Dispariţia 3030. Bucureşti. (Colecţia „Sfinx“. 3044. Rodica. 1981. Cutia cu 3034. Rodica. Militară. 3050. 3033. Agentul statuii din parc. OJOG-BRAŞOVEANU. 1991. 3046. 1977. Bucureşti. Editura Odeon. Rodica. OJOG-BRAŞOVEANU. 3041. Bucureşti. 292 p. Editura Militară. Editura Militară. Cluj-Napoca. 60). OJOG-BRAŞOVEANU.70). 222 [-224] p. Editura Bucureşti. 235 [-239] p. Rodica. Ştafeta. 80 p. pisici negre. Editura Militară. 304 p. (Cutezătorii). OJOG-BRAŞOVEANU. Editura Militară. 1986. OJOG-BRAŞOVEANU. OJOG-BRAŞOVEANU. nasturi. (Colecţia Sfinx. 1978. Bucureşti. 1981. Editura Nemira. OJOG-BRAŞOVEANU. 1990. OJOG-BRAŞOVEANU. 214 p. 1982. (Colecţia Sfinx. OJOG-BRAŞOVEANU. Dab Editura Albatros. 1985. OJOG-BRAŞOVEANU. 3038. Întâlnire 3040. Editura Militară. 1977. jupâniţei. (Aventura). A înflorit 3036. Editura Nemira. 75). Rodica Apel din pisici negre. Vulturul în infern. 3052. 268 [-271] p. Bucureşti. Rodica. Anonima la Elysée. (Scorpionul). 270 [-272] p. Logofătul de taină. Rodica. Rodica. Editura Albatros. Editura Militară. 1992. OJOG-BRAŞOVEANU. Anchetă 3045.. Bucureşti. 1987. Poveste imorală. Întâlnire la Elizeu. OJOG-BRAŞOVEANU. 312 p. 1999. Editura Marin Preda. Rodica. OJOG-BRAŞOVEANU. Panică la căsuţa cu zorele. 269 [-271] p. 1989. şi misterul din parc. Bucureşti. OJOG-BRAŞOVEANU. OJOG-BRAŞOVEANU. 253 [-255] p. 3043. OJOG-BRAŞOVEANU. Editura Albatros. as. Să nu 3032. Cianură pentru un surâs. la Liz Taylor. Editura Militară. Editura 1980. Rodica. 3047. 288 p. Bucureşti. (Colecţia Sfinx. 1998. 320 de de miercuri. 228 [-230] p. 1988. 3051. 320 de 3049. 1998. (Colecţia „Sfinx“. Bucureşti. 1978. (Aventura). OJOG-BRAŞOVEANU. Rodica. Bucureşti. 189 [-191] p. Rodica. Violeta din seif.

Ion Gabriel. Rodica. Cercetarea infracţiu- Editura Nemira. Rodica. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. Rodica. Lector univ. Editura Nemira. 3081. 3073. 3059. ONUL. Lector univ. Bucureşti. 3074. Editura Nemira. Poliţia Municipiului Cluj-Napoca. Editura Scriptum. Să nu Gabriel. Editura Nemira. OLTEANU. 2004. 1975. Editura Dareco. Bucureşti. Stelian. OLTEANU. p. Aspecte specifice 3063. Rodica. 2000. Bucureşti. 2002. Coşmar. 3068. ne uităm la ceas. OJOG-BRAŞOVEANU. Bucureşti. 3079. Nopţi albe pentru Minerva. OJOG-BRAŞOVEANU. Rodica. 3070. 3077. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Bucureşti. Bucureşti. Editura Nemira. Rodica. 3062. p. 3076. Anonima de miercuri. Bucureşti. Necu- noscuta din congelator.. Editura Paideia. 278 p. p. Bucureşti. 290-303. Editura Nemira. Bucureşti. Bucureşti. 3075. Al cincilea de criminalistică. nr. OJOG-BRAŞOVEANU. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 3072. 2000. 3060. Bucureşti. OJOG-BRAŞOVEANU. Rodica. statuii din parc. Editura Nemira. Constantin Dr. Ion Gabriel. O toaletă a la Elisabeth Taylor. OLARU. se dezlănţuie. Bărbaţii tarjeta de identidad. Lect. 20-24 noiembrie 2000. Editura Nemira. 609 p. 2002. OJOG-BRAŞOVEANU. 1999. 3078. 18-20. Rodica. Editura Nemira. 518-523. Bucureşti. OJOG-BRAŞOVEANU. OJOG-BRAŞOVEANU. p. Rodica. 2000. Locotenent-colonel. 1909. Bucureşti. A înflorit liliacul. Guia pare extender la as. Bucureşti. şeful de taină. OJOG-BRAŞOVEANU. 3066. Bucureştilor – însemnările unui primar general – Editura ALDO. 23-27. iunie 2006. Bucureşti. Gabriel. 3080. Rodica. dr. 3069. OJOG-BRAŞOVEANU. 1999. 2001. OJOG-BRAŞOVEANU. Rodica. 2000. Ioan. p. Şcoala de solo- sunt nişte porci. 3064. Logofătul nilor de omor în echipa complexă. 2004. OJOG-BRAŞOVEANU. Rodica. Grasă şi monie. Rodica. Sinaia. 96-100. Ioan. OLTEANU. Ministerul de Interne. OJOG-BRAŞOVEANU. Aguilera. OJOG-BRAŞOVEANU. 2000. Metoda chimică de 195 . 2002. Editura Nemira. OJOG-BRAŞOVEANU. Bucureşti. 3067. Plutonier – tehnician criminalist. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. 3082. 3071. Mimandez. OLTEANU. Folosirea rezultatelor şi constatărilor tehnico-ştiinţifice şi expertizelor criminalistice în cadrul anchetei penale. 2000. Rodica. Răzbunarea sluţilor. OJOG-BRAŞOVEANU. Editura Scriptum. Antoaneta. anul VIII. Minerva pe care le îmbracă constatarea infracţiunii flagrante în cadrul investigării infracţiunilor de trafic de droguri. OLTEANU. TRUŢĂ. 3. în Şcoala românească Biroului criminalistic. drd. Madrid. Bucureşti. 3061. File din istoria proastă. Editura Nemira. Despre necesitatea existenţei unei metodologii a cercetării activităţilor ilicite. 2006. 2000. Divinaţie şi vrăjitorie în context comparat. Editura Nemira. 2001. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Ioan. 72-73. OLTEANU. Dispariţia Reguli tactice ce guvernează desfăşurarea cercetării la faţa locului. Bucureşti. Rodica. în Criminalistica. OLTEANU. 2001. 2002. Univ. 3065. p. Dezvoltarea şcolii româneşti de criminalistică. Bucureşti. 2003. Bucureşti. dr. Apel din necunoscut.3058. OLORIZ.

Gheorghe Apostol-Ion. Essen. 3094. 18-19. Criminal minds. Autori: Col. OSTERMEYER. vol. Bucureşti. Coordonator ştiinţific: Gl. second printing. 37-39. 131 p. OPREA. Transmisii automate pentru automobile. Editura Printech. NEGOESCU. 1986. Barnes & Noble Bookes. David. II. OSBORN. p. nr. Albert S. Gesellschaftsstruktur (Comportament deviant şi structură a personalităţii). Ordinea publică în unele state ale lumii. La identificacion dactiloscopica. 3. Contele de Johan. Itinerar inedit prin case 3087. Bucureşti. New York. Ruiz. 23 p. with an introductions by prof. Editura Ministerului de Interne. nr. 1930 . Traducere şi prefaţă de Adrian Mitu. John Henry Wigmore. Klaus. The Science and Psychology of Profiling. Alina. 1972. I. OPPERMANN. 196 . iulie 2001. Subinspector bio- 3089. Ştiinţe criminalistice. Coordonator ştiinţific: Constantin Sfichi. 2002. OPRAN. OWEN. 222 p. mai 2004. Editura Vestala. după intrarea în vigoare a Legii nr. Autori: Anghel Andreescu. ORTIZ. Boyd Printing Cy Albany. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Petre. 247 p. anul III. Ordinea publică. Nelu. ianuarie 2003. Anghel Andreescu. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 192 p. bg. 2002. chimist. 4. Col. 3093. 1996. Cugetări. K. Schmidt Römhild. Questioned Documents. Constantin Sfichi. dr. 349 p. Subinspector biolog. CIOBANU. Editura Ministerului de Interne. ORĂŞTEANU. 1974. Daktyloskopie (Identificarea persoanei Dactiloscopie). Competenţa după calitatea persoanei în ceea ce priveşte lucrătorii de poliţie. Testul ADN – primele rezultate. Sport- 3095. vechi din Bucureşti. p.M. Lübeck. 3083. Berlin. 3091. ediţie revăzută şi adăugită. Abweichendes Verhalten und 3090. 1999. 13-14. München. Octavian. 159 p. Gheorghe Apostol-Ion. OPRIŞ. p. laboratorul de genetică judiciară din Institutul de Criminalistică al Inspectoratului General al Poliţiei Române. Opp. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică.punere în evidenţă a urmelor latente cu ajutorul adezivului universal „superglue“. Irina. anul V. Second edition. nr. Strafrecht und Psychoanalyse (Drept penal şi psihoanaliză). selecţie. Habana. Editura Turism. componentă a securită- ţii naţionale. Personenerkennung – Fernando. 2004. anul VI. în Criminalistica. 360/2002 privind Statutul poliţistului. H. 3085. în Criminalistica. 3088. în Criminalistica. Darmstadt. Bucureşti.-D. OXENTIERN. 1. 1998. 3086. 3084. 1913. 3092.

3. 1961. NEGURESCU. Începuturile şi biruinţa scrisului în limba română. 3101. PANAITESCU. 3108. Bucureşti. 3106. martie 2005. Alexandra. Prof. Viorel. 3097. Camil. 3115. 3113. Bucureşti. N. 2. GĂNUŢĂ. PANGHE. Ministerul de Interne. septembrie 2004. 1975. 1976. Francisc. DUMITRESCU. PAMFIL.. în Şcoala românească de criminalistică. Metode de investigaţie în practica medico-legală. 105-108. Iaşi. Atelierele Grafice Socec & Co. Bucureşti. 51-56. X. Nicolae. PANAITESCU. Editura Tritonic. Bătălia pentru ştiri. 3112. vedete. Expertiza medico-legală pentru stabilirea vârstei. volum 12. 201-211. vol. 232 p. Bucureşti. 312-316. Jurnaliştii. Activitatea medico- 3099. 3102. 2002. nr. vol. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. Viorel. Motoare cu ardere internă. . PANAITESCU. 1965. nr. [Bucureşti]. 1974. nr. poliţie însoţită de Călăuza cetăţeanului. p. volum 12. Mirto.. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. p. p. în Tratat practic de criminalistică. an XI. I. 280 p. 2005. Ministerul de Interne. Editura Matrix Rom. I. Dr. Corneliu. 1976. Mariana. p. 3105. 1909.P 3096. PALL. Difficulties in anthropological sex determi/nation on coxal bones. Bucureşti. PALMER. 465 p. p. PANDREA. p. Anatomia regională a feţei şi gâtului. 170-177. Identitatea pedopsihiatriei în „tranziţia românească”. în Tratat practic de criminalistică. Doru. Societate Anonimă. PALMER. X. PANĂ. PANAITESCU. Bibliografie la p. Mariana. în Buletin de psihiatrie integrativă. Viorel. Viorel. Editura Academiei. Portretul vorbit. Nicolae: 3114. Michael. RUELLAN. 4 (27). POPA. 3107.. an XI. Adriana. 2005. Editura de Stat Didactică şi Pedagogică. nr. Editura Medicală Naţională. volum 13. 218 p. p. 2000. PALLADY. Corneliu. 2004. 3104. PANAITESCU. Bucureşti. în Revista Română de Medicină Legal / Romanian Journal of Legal Medecine. Eduard. PANAITESCU. 31-41. 3098. 190-194. 273-279. P. PANAITESCU. Persoană şi devenire. 2003. 4 (27). 1984. Adriana. BELDIE. ziarişti şi istorici confruntaţi cu conflictele iugoslave. în Revista Corneliu. Constantin. Ministerul de Interne. p. PANGHE.G. Realizarea portretului vorbit la faţa locului. scribi sau conţopişti. Bucureşti. Fundaţia Regele Mihai I. C.Andreescu şi P. Alexandra. nr. Probleme medico-legale ale activităţii în cabinetele stomatologice. OGODESCU. 219 p. 216-219. dr. Viorel. Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Corneliu. Viorel. vol. nr. Petre. Traducere din limba franceză de Carmen Ionescu. Iaşi. PANGHE. 3110. Călăuza ofiţerului de TRÎMBIŢAŞU. Cu colaborarea comisarilor G.. Lecturi din izvoarele istoriei Evului Mediu. MUREŞAN. Ministerul de Interne. Serviciul Cultural. Mariana. 196 [-198] p. 3111. iunie 2005. Inspectoratul General al Miliţiei. 230 p. PANAITESCU. Petru C. 759 p. Criminologia dialectică. M. p. Editura Litera. ROŞU. 3109. Traducere din limba franceză de Carmen Ionescu. Bucureşti. 4. PANGHE.P. Michael. 2002. Bibliografie la p. vol. 3103. 1976. Corespondenţi de război. TRÎMBIŢAŞU. legală în catastrofele cu număr mare de victime. ROŞU. Mariana. Bucureşti. 111-116. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. nasului şi ale altor părţi ale feţei şi corpului uman. Presă şi Editorial. volum 13. Editura Tritonic. 269-274. în Buletin de psihiatrie integrativă. Denis. 281 p. Evoluţia metodelor de lucru cu cartotecile <modus operandi> în România. Bucureşti. Funcţionare motorie în autism. Eseu de antropologie. 1. + XV. ROŞU. 3100.. 133 p. PANAITESCU. Dr. Institutul de Criminalistică. 1945. Urmele urechilor. ROŞU.

Vasile. 415 p.. Endocrinologie generală. Casa Şcoalelor.. PARHON. Ştiinţa dreptului şi Criminologie. Opere. Moscova. Şt. Bucureşti. 3118. PAPAZOGLU. Mihai. 1 f. 3123. 1988. + p. RICHELLE M. IV. cu fig. şi ilustr. Costescu. PAPAHAGI. Vasile.C.A. Ministerul de Interne. (Extras din Revista de Drept Penal şi Ştiinţă Penitenciară. (Extrait des Bulletins des médecines et naturalistes de Jassy. 3131. p. 89112. 164 p. În timp de mobilizare şi război. BARBU. Michele. Caractères objectifs de l’écriture. 349 p. Neurologie. 1917. Bibliografie la sfârşitul capitolelor. Essais de Graphologie Scientifique. AoûtSept. Vol. cu fig.P. 1959. În timp de pace. 738 p. PANTELIMONESCU. Mafia şi stupefiantele. Editura Academiei R. Folklor. (militară şi ordinară). PANTALEONE. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. C. Manual. PAPADOPOL.. Ministerul de Interne. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. În Anexă: formulare tip pentru ofiţerii de poliţie judiciară.F.R. (Restituţio) 3126. portret + 11 f. PARHON.R. ovar şi testicul. POPOVICI. Bucureşti. Opere alese. Pe un teritoriu sub stare de asediu. 3129. 3122. 1943. vol.P. Manual de fonetică romanică romînă. Criminalistica. Editura Ziarului Universul. p. I. introductiv. ANGHELESCU. Nr. 1917. PANGHE. grafie. II. pl. nr.1916). Vol. NICHIFOR. [Bucureşti]. Expertiza urmelor lăsate de urechi. Caractères objectif d’écriture par C. 528 p. Hipnoză. I. Bucureşti. Etno- Vol.I. Rezumat în limbile rusă şi franceză. + 1 f. 1943. 9). Editura Academiei R. H. Mihai. Lăzărescu şi E. în Tratat practic de criminalistică. nas şi alte părţi ale feţei. 640 p. Constantin I.P. Repertoriu alfabetic de practică judiciară în materie penală pe anii 1976-1980. 3132. 120-127. Editura Academiei R. V. Parhon. M. PARHON. suprarenale. 584 p. Vol. scientifique. Introducere în oraşului Bucureşti. PAPAHAGI. no. (Extrait des Bulletins des medecins et naturalistes de Jassy. PARHON. III.R.8 et 9). Alexandru. POPOVICI. 3124. Bucureşti. Goldner). SELIVANOV. 488 p. Bucureşti.P. Bucureşti. 374 p.).). 198 . PAROT. PANGHE. 1954. Bucureşti. cu facs.R. Editura Minerva. 3120. 3127. 3130. Bucureşti. Corneliu.8 et 9. 2000. Examinarea monedelor. Psihologie şi psihiatrie. [Redactor responsabil Acad. 194 p. Repertoriu alfabetic de practică judiciară în materie penală pe anii 1969-1975. Editura Humanitas. Raportul dintre Psihiatrie. H.I.8. în Tratat practic de criminalistică. Tudor. portret + 1 tabel + erată.R. Professeur de clinique de maladies nerveuses et mentales à la Faculté de Médecine de Jassy. Opere alese. Poliţia judiciară 3128. Goldner. 3133. glandele paratiroide şi timus. Redactor responsabil: Academician St. Ion. + erată (Academia R. N. cuvânt psihologie. Essai de graphologie 3117. Corneliu. Tache. 15 p. p. Jassy (Impr. Editura Minerva. Literatura juridică.P. 3121. francesă şi spaniolă. Alfred Jean.. I. PARHON. Grai. PARHON. 1980. Iaşi.C.C. Milcu. 672 p. 1978. I. note şi indici de MarcelDumitru Ciucă. I.3116. 89-112. Constantin I. F. PANTELEEV. Istoria fondărei epifiză. 89-95. Glanda tiroidă. 1977. + 1 f. vol. BARBU. 1936. Milcu]. 1995. PAPADOPOL. PARHON. Editura Politică. Tache.C. Ediţie şi prefaţă de Valeriu Rusu. Traducere din limba franceză. M. Ediţia a treia. 3119. 1982. Traducere din limba italiană de A. Tudor. RADU. I. III.. pancreas. 1981. Opere alese. (Academia R. Dimitrie. 1970. Toate legile speciale cu infracţiuni date în competenţa Instanţelor Militare. II. 3125. italiană. Ediţie îngrijită. 1961.

Scrisori provinciale. 1936. PATZIG. univ. Dreptul poliţienesc român. 1938. Bucureşti. 130 p. Psihologie pedagogică (Studii). 1970. Handbuch der kriminalische Photographie. (Colecţia Psyche. 1999. Bucureşti. Vasile. I. Şerban George. p. 3140. 255 p. p. Doru. dr. 566 p. 341-344. Le droit et la procédure profil psihologic al feminităţii. Iuliu. 3136. 160 p. PASCU [Iuliu]. Traducere de Maria şi Cezăr Ivănescu. policière. Dreptul şi procedura poliţienească. Academician. inferioare. 1969. note şi indici de George Iancu Ghidu. Un nouvelle branche du droit public. Editura Ştiinţifică.C. PAVELCU. de Ion Brăescu. PASCAL [Blaise]. Cugetări. 3148. PAVEL. 1998. [Louvain]. Silogistica aristotelică. PATURI. în R. Junimea. (I+II). PAVELCU. 1974. Bucureşti. PAVELCU. 3149. Internet-ul şi dreptul. 1900. no. [Fascicula I]-II. doc. 3153. Editurile Saeculum I. [Bucureşti]. Le droit et la procédure Introducere în ştiinţa examinării. Din viaţa sentimentelor. PASCAL. PARS HANS H. 1999. Traducere din limba franceză. 3146. Bucureşti. 1959. (Extrait de „Revista de Drept Penal“). 1972. Bucureşti. Bibliografie la p. 3145. Bucureşti. PAUL. Aspecte din istoria dare. PASSERA. Editura Meridiane. Bucureşti. 3135. dr. Ediţia a II-a. Prof. Editura Enciclopedică Română. revăzută şi adăugită. Victor-Valeriu. Traducere de Gheorghe Szekely. 1971. Metamorfozele lumii lumii. 1962. Almanah filatelic 1984. 308 p. notiţe introductive. Îngrijită de Aurel Dicu). Bibliografie la p. tab. Traducere de Mihai Popescu. 455 p.3134. 21-23. Cezar Librecht. 152 p. Une nouvell branche du droit public.a. 3156. nature an service de la police). F. 44 p. 3150. PASCU [Iuliu]. Editura Didactică şi Pedagogică. 84 p. PATRICIU. Traducere din limba germană de Mircea Constantinescu şi Niels Őffenberger.. Vasile. Vol. 3137. 277-282. 150-164. Ioana. Bucureşti. La Poroscopie (La Vasile. Studii: Pascal. şi Vestala. [Oradea]. 405 p. Un Iuliu. Dialog. Bibliografie la p. 3138. PASCU. VASIU. Rezumat în limba franceză. 3139. PAVELCU. Eseuri. Editura Ştiinţifică.. policière. 334 [-336] p. 1968. Vasile. Principii de docimologie. 1973. 104 p. Text integral. 3143. Editura Ştiinţifică. PAVELCU. Dumitru. 317-334. 1976. 10e année. Viaţa aventuroasă a operelor de artă. Iaşi.6-7. 44 p. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura de Stat Didactică şi Pedagogică. 1984.. PASSALEGA. PAVELCU. Editura AION. Editura Ştiinţifică. PAVELCU. Bucureşti. Eseu asupra constituirii psihologiei ca ştiinţă. PASCU. poştei rurale în Romania. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. Cunoaşterea de sine şi cunoaşterea 199 . 3144. Günther. Felix R. Leonard. Vasile. + 4 f. 3147. docent. Cercetări logico-filologice asupra cărţii „A” a „Analiticelor prime”. PAVELCU. Marile enigme ale 3155. creator al prozei franceze moderne. f. Almanah Filatelic Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. Blaise Pascal filosoful.I. Vasile. 1929. 3141. 135 p. 3142. 288 p. Drama psihologiei. 159-164 3151. PATRICIU. 3154. O. 352 p. de Florica Neagoe. Prof. 164 p. Bucureşti. de sine. Bucureşti. Vasile. Infracţiunea de delapi- ediţie Brunschvicg. Editura All Beck. p. Ioaniţescu. Vasile. 1970. O nouă ramură a dreptului public. + erată. Blaise. Colecţie îngrijită de Idel Segall. Berlin. PAŞCANU. Invitaţie la cunoaşterea Prefaţă de D. Alfredo. 3152. (Orizonturi).R. Prezentarea textului de lege şi a practicii judiciare.

1976. Universitatea Torino-Italia. Timbre şi alte valori.I. PĂŞESCU.. Metodă de identi- ficare a urmelor de combustibili lichizi. 9 année. 540-562. Gabriel.. p. Cesare.personalităţii. COVALCIUC. Mihail.I. Ministerul de Interne. procuror. jur.I. 1976. Gabriel. 1 Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Gheorghe. R. 35-43. p. Bibliografie la p. Minovici / Admiraţiune şi recunoştinţă”/ Dr. Institutul Naţional de Expertize Criminalistice. p. note şi postfaţă de Florin Chiriţescu. 255-261. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Contribuţiuni la studiul medico-legal / al ştrangulărei cu mâna / Teză pentru / doctorat în medicină şi chirurgie / Presentată şi susţinută în ziua de 7 iunie 1903 / de…. Editura Allfa. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul falsificării de monede. Gabriel. 468-473. Ministerul de Interne. Prefaţă: prof. PAYOT. 3158. PĂŞESCU. I. 366-380. 403-421. 10 année. Die bedingten Reflexe (Reflexele condiţionate). e 1937. anul VI. vol. Trusele criminalistice. 601-623. de reconstrucţie şi modele sistematice ale structurii şi dinamicii teoriilor ştiinţifice. PĂŞESCU.C. 1982. expert Criminalistique. 469-491.G. Laboratoarele criminalistice mobile. din Institutul medico-militar. Ministerul de Interne. Gheorghe. 440 [-448] p. ing. 1938. în Tratat practic de criminalistică. 275 p. 3159. 9 année. Editura Alma Mater. în R. PAYOT. e 1937. 2005.8. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Bacalaureat / intern 3169.. PĂDURARU. E. 3170.8. Drd.I. în Tratat practic de criminalistică. 467-468. Bucureşti. 117-124.P. 1908. 123 [124] p. R. 123. în Criminalistica. 3163. PÂRVU.. Bucureşti. univ. Bucureşti. 1999. Depresurizarea unei roţi – cauza sau consecinţa accidentului de trafic rutier – coroborarea urmelor descoperite la faţa locului cu examinarea criminalistică a pneurilor. Mihai. PĂŞESCU. 2004. p. p. Marziano Guglielminetti. Cluj-Napoca. no. p. în Tratat practic de criminalistică.C. expert (Jurnal 1935 – 1950). Pe copertă: „Profesorului meu Dr. Meseria de a trăi Doamnei nr. Gabriel. în R. şeful Biroului criminalistic I. I. Noţiunea şi clasificarea generală a urmelor. ing. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Rull et Hess. Drd. p. PAVLOV. Drd. criminalist la Institutul Naţional de Expertize Criminalistice – Laboratorul Interjudeţean Iaşi. PĂNESCU. Drd. 3162. Limite ale previzibilităţii în accidentele de trafic rutier la trecerile marcate pentru pietoni. p. p. Coroborarea investigaţiilor medicale cu cercetarea la faţa locului în expertiza criminalistică a accidentelor de muncă produse de organe de maşini în mişcare. Editura Didactică şi Pedagogică. 2003. Ministerul de Interne.. 3165. 113 – 121. e 1937. Gheorghe. 9e année. no. Laboratorul Interjudeţean Iaşi. Marc. 1 Evoluţia şi importanţa măsurilor de siguranţă la paşapoarte.I. 3166. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. vol. 28-34.I. no. 495-500. vol.C. vol. PAVESE. PAVELIUC. Ilie.C. München. 1. p. Modalităţi 3168.. Marc. La détermination de l’âge 3161. Bibliografie la p. PĂDURARU. PĂDURARU. 3164. p. 170-172. Constantin. no. 1976.C. Bucureşti.F. 8e année. Păulescu. în Tratat practic de criminalistică.C. Bucureşti. 1972. 1976. I. 4. Gheorghe. 9e année. p. 18-19. p. L’analyse du papier en 3167. Bucureşti. ing. 1981. 1936. 45-53. 200 . 2003. 1937.10.7. PĂDURARU. M.. R. p. iulie 2004. I. des encres suivvant les méthodes de Metzger. no. Editura Luceafărul. Traducere din limba italiană.. criminalist. Comisar-şef de poliţie. p. Teoria ştiinţifică. R. Tipografia „Munca” Strada 3171. no.9. nr.9. 3157. 3160.

PĂŞESCU. 511522. 3180. mai 1999. în Tratat practic de criminalistică. p. Bucureşti. PĂŞESCU 3187. PĂŞESCU. Bibliografie la p. 1979. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Gheorghe. Interpretarea cri- perfecte a semnăturii în Criminalistica nr. Bibliografie la p. Vol. 2002. Bucureşti. 1/1999. 3185. 3192. Criminalistica. PĂŞESCU. vol. 3176. 1980. Bucureşti. 31-36. PĂŞESCU. p. PĂŞESCU. p. anul I. PĂŞESCU. 4/2001. 258-264. 3186. în Tratat practic de criminalistică. vol. Interpretarea urmelor de sînge descoperite la locul faptei într-un caz de omor. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 247-254. Ministerul Justiţiei. Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir. Gheorghe. PĂŞESCU. Special photokina – 92. III. formă lăsate de animale: Examinarea urmelor de picioare. 3173. chimii urmelor papilare în Revista de criminologie..3172. 3188. 358-359. 205/1992. PĂŞESCU. R. Ion. p. 2/2001. Gheorghe. 3189. p. 165-175. bantă a urmelor nr. CONSTANTIN. 3191. CULCEA. în Criminalistica..1/1999. Gheorghe. în Criminalistica. 8-11. de criminalistică şi de penologie nr. Bucureşti. 213.6/2001. p. Gheorghe. Reconstituirea fizionomiei corpului şi îmbrăcămintei cadavrelor depesate în Revista de criminologie. 1/1999. 343-357 + 249. Gheorghe. 528 p. Gheorghe.3/1994. PĂŞESCU. p. Gheorghe. Ministerul de Interne. PĂŞESCU. Gheorghe. Gheorghe. 2000. Posibilităţi de identificare traseologică a obiectelor pe baza unor caracteristici temporare. p. minalistică a orificiilor descoperite în sticla ferestrelor în Revista de criminologie. CULCEA. Bucureşti. Posibilitatea imitării ciului Criminalistic din Poliţia Municipiului Bucureşti. 201 . Gheorghe. 204. Dumitru. 171-176. de criminalistică şi de penologie nr. PĂŞESCU. PĂŞESCU. Abordarea exper- tizei documentelor redate prin mijloace copiatoare în Criminalistica nr. 26-27. Gheorghe. 1980. Falsificarea docu- Examinarea urmelor de îmbrăcăminte lăsate pe obiecte. printre specialişti în Revista „Lumea interpol“ nr.3/1999. PĂŞESCU. şeful Servi- 3190. Editura Naţional. Gheorghe. 3181. ilustr. 174-186. p. Ministerul de Interne. PĂŞESCU. Interpretarea criminalistică a orificiilor descoperite în sticla ferestrelor. nr. Examinarea urmelor 3182. p. tării criminalistice a urmelor la locul faptei. PĂŞESCU. PĂŞESCU. Bucureşti. Mileniul III. de criminalistică şi de penologie nr. 3178. p. 359 [-360] p. 8-11. p. în Revista „Fotografia & video“ nr. 3174. 127-133. Teste grilă. de criminalistică şi de penologie nr. Ministerul de Interne. Gheorghe. Identificarea persoanelor după urmele lăsate de ureche în Revista de criminologie. de criminalistică şi de penologie nr. 133 p. în Valoarea proCriminalistica 3183. PĂŞESCU. vol. 7/1992. 3177. lăsate de mănuşi. 67-76. 247-254. p. La Bundeskriminalamt Gheorghe. Dumitru. 36-42. PĂŞESCU. II. Gheorghe. 160-165. în Tratat practic de criminalistică. Interpretarea criminalistică a urmelor la locul faptei. + 2 Anexe p. Gheorghe. 24-25. Gheorghe. 2003. p. Determinarea ve- Gheorghe. 1996. III. Editura Naţional. PĂŞESCU. 3184. PĂŞESCU. Crime Scene: Blood trace investigation (Examinarea urmelor de sânge la faţa locului) în Romanian Journal of legal medicine. IV. p. cu 390 ilustr. 203. Gheorghe. 3.1/1999. p. Gheorghe. Secretele amprentelor papilare.1982. nr. 3175. Expertiza urmelor- mentelor cu ajutorul copiatorului sau computerului în Revista de criminologie. Col. 2001. Principiile interpre- 3179.

37 p. nr. p. univ. 26 p. anul VIII. Particularităţile expertizei semnelor auxiliare scrisului. în „Criminalistica”. PĂŞESCU. Braşov. Crime. 1990-1999. PECK. 51 p. Librairie Vuibert.B. Bucureşti. anul V. nr. 3207. Coordonatele 3196. Bucureşti. Bancă de articole – Revista „Curierul filatelic“. Solange. 3. 2001. 77 p. 3197. 3202. 1999. 1999. Numărul de puncte caracteristice necesare identificării dactiloscopice. PÂRVULESCU. Gheorghe. anul VIII.. Mircea-Nicolae. nr. Traducere din engleză de Lucian Popescu. Les lois de l’écriture. The Hope for Healing Human Evil. 3201.G.). univ. univ. Deficienţa min- tală şi organizarea personalităţii. Mircea-Nicolae. PĂTRĂŞCOIU. 36 p. 135 p. 2000. adjunct al şefului Serviciului Criminalistic din D. 1921. falsuri. Tudorel. 36-38. 1997. Expertizele balisticojudiciare în dosarul „Vasile Milea”. Bucureşti. 2006. 246 [248] p. 1984. PĂŞESCU.. PĂTRĂŞCOIU. PĂUNESCU. escrocherii. 202 . aprilie 2006. Ediţiile „Colecţionarului“. p. expert criminalist. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. genetician. 2004. 19951999. Editura Luceafărul. Teora. Paris. Consideraţii generale despre cioburi de sticlă şi crăpături în geamuri. Folosiţi-vă intuiţia! Titlul original: The Intuitive Way. 21 – 24. 1977. univ. dr. p. Bancă de articole – Revista „Colecţionarul“. Bancă Speranţa de a vindeca răul uman. expert criminalist.. 1-58. Psihologia minciunii. Catalog specializat al plicurilor şi cartoanelor filatelice – Prima zi – România – Ediţiile „Colecţionarului“. Gheorghe. PEIRCE. Grigore. metodologice ale recuperării minorului inadaptat. 3200. dr. Traducere din limba engleză de Anca Perl. mai 2004. PĂŞESCU. PĂUNESCU. p. Mircea [-] Nicolae.. nr. 1-517. univ.16. BUTOI. p. 3198. Constantin. nr. – Ministerul Justiţiei. 386-387. psiholog. în Criminalistica. Bancă de articole – Almanahul filatelic. cerşetoria. Adrian. 1999.M. Competenţa expertului criminalist cu privire la probele de comparat . Editura Didactică şi Pedagogică. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Agresivitatea şi condiţia umană. Bucureşti. 1998. august 2006. Gheorghe. 5-8. Editura Didactică şi Pedagogică.. nr. Curtea Veche.. anul VI. PĂTRĂŞCOIU. Conf. Conf. Bucureşti. Gheorghe. Conf. 5 p. 34-35. Consideraţii privind analiza genetică. 3209. Bancă de articole – Revista „Filatelistul feroviar“. Bucureşti.P.N.. dr. Penney. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 17 p. 1999. 1994. Conf. în Criminalistica. în Criminalistica. 1-15. Din lumea interlopă a mărcilor poştale. PĂUNESCU. univ. 3194. 3204. expert criminalist. PĂŞESCU. de articole – Revista „Filatelia“ – 19541999. PĂTRUŢ. Bucureşti. 3199. 1-105. I. 3203. expert criminalist. 1927. Constantin. 4. Catalog specializat al mărcilor poştale româneşti cu – Greşeli de machetare – 1958-1998. Erori în cercetarea la faţa locului şi efectele lor asupra expertizelor criminalistice. Dr. Editura Alma Mater. 3208. nr. Bancă de articole – Revista „Magazin de filatelie. cartofilie şi numismatică“.. PÂRLOGEANU. dr. 2003..C. Gheorghe. dr. M. Editura Aldus. 26 p. 8-10. 7 p. PĂŞESCU. 3206. Subcomisar de poliţie.3193. Bucureşti. Constantin. Bucureşti. Cluj-Napoca. Editura Tehnică. 1977-1990. Bucureşti. Scott. Bucureşti. furturi. dr. Leliana Valentina. 3195. 1999. 3205. Bucureşti. (Observaţiuni asupra legii din 4 iulie 1921). PELLA (Vespasian V. 2000. 1995-1998. Bucureşti. 1997. PELLAT. noiembrie 2003. Conf. expert criminalist.6. Vagabondajul şi 3210. Bucureşti. 128-134. 2005. 1983. 2. 1995 – 1999.E. Bucureşti. Titlul original People of the lie. 330 [336] p. nr. p. nr. Prof. p.

Expert tehnic. Ion. Diomid. Poliţia de 3225. Bucureşti. 200 p. GREJDINOIU. 1980. Cuvânt înainte de general de divizie Ioan Chiş.. BONIFACE. Ştiinţele educaţiei). Operaţiunile „Meliţa“ şi „Eterul“. Institutul de Arte Grafice „Vremea”. 2005. Studiu social. CĂLUGĂREANU. Laurence I. anul V. anul VII. Editura Albatros. 88 p. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. 25-27. DUMITRESCU. 3220. Humanitas. Vol. de Arte Grafice „Eminescu“). 2004. p. 3221.Eine Untersuchung der Wiederaufnahmeverfahren in der Bundesrepublik Deutschland (Surse de eroare în procesul penal – O examinare a procedurii de redare a înregistrărilor în Republica Federală Germania). 1926. Precis de istoria dreptului Marius Daniel. partea I. PEŞTINĂ. Ediţia a II-a revăzută. 3214... 3. Gr. nr. Cu o prefaţă de Domnul Karl. 442 p. [Marius] Dan[iel]. p. Iaşi. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. nr. vol. de de 3222. Discurs rostit în şedinţa Adunării deputaţilor dela 26 iunie 1929 în calitate de raportor al legii asupra organizării poliţiei. PEŞTINĂ.36 (I). PELIN. 10. 391 [-392] p. în Criminalistica. Raymond. Manual teoretico-practic de poliţie judiciară. Mihai.15-16. 296-300. noiembrie 2003. Fehlerquellen im Strafprozess . Gr.. PERETZ. fără an. Marius Daniel. 145-156. vol. I. (avocat). Traducere din limba engleză de Gheorghe Florian. PEŞTINĂ. PEŞTINĂ. 30 p. Jean. Bucureştĭ (Stab. anul V. 526 p. p. 588 p. Legiuirile greceşti. de Arte Grafice „Universala“). I. Ministerul Interne. 3216. Examinarea urmelor statul modern. Ucidere din culpă comună. general E-sign România S. comisar pe lângă Prefectura Poliţieĭ Capitaleĭ. în Criminalistica. ţiei. 15-16 (II). Penal Reform International şi Ministerul St. PERCIUN. 6. XVI + 703 + 59 p. PERIEŢEANU. Steluţa. Editura Polirom. PERIEŢEANU. 167 p. Istoria Europei Libere prin documente de securitate. Bucureşti (Inst. anul V. 3212. I. 1999. Inginer. juridic şi de legislaţie comparată. de ştampilă. 3218. 1907. Bucureşti. nr. PERIEŢEANU. Bucureşti.3211. Semnătura electronică şi soluţiile PKI. p. Studiu istoric şi critic. Bucureşti. Jurist. I. Semnătura electronică – un pilon important al sistemelor de management al securităţii informaţiei. 456 p. 1995]. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Licenţiat în drept. iulie 2003. PEŞTINĂ. André de. 1904. Semnătura electronică. român. Ediţia a II-a revăzută. vol. I. Organizarea poli- Marius Daniel. Bucureşti. CĂLUGĂREANU. [Bucureşti. 28 p. LEGRAND. 1999. PETERS. Marius Daniel. PERETZ. Ion. PERIEŢEANU. Criptografia – cel mai important aspect al sistemelor de management al securităţii informaţiei. Gr. 1931. Stătescu. Principiul lui Peter: cum funcţionează o ierarhie. A pune regulile în acţiune. II. procuror la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Ciprian Marius. Rolul poliţiei în Justiţiei al Olandei. (Extras din „Revista Judiciară“). 3213. 3219. PERETTI. mai 2003. HULL. PETER. partea a II-a. ianuarie 2005. 1905. Str. în Tratat practic criminalistică. III. I. vol. Un manual internaţional privind o bună practică în penitenciare. p. p. 3215. Ing. II. 155-181.A. Traducere din limba franceză de Gabriela Sandu. Monumentele vechiului drept român. I. director român. 2001. Jurist. Drd. 3224. 4. nr. moravuri. Jean- André. Gr. 393 p. Bucureşti.A. Editura Luceafărul. 3226. Traducere din limba engleză de Gheorghe Mateescu. Originile dreptului român. Carol nr. 1928. p. + erată. (Collegium. partea a II-a. 1. 3217. partea I. ediţia a II-a revăzută.. în Criminalistica. Ciprian Marius. 3227. 203 . Bucureşti. Licenţiat în drept. 1930. Curs de istoria dreptului 3223. Tehnici de comunicare. Ing.

Cluj. (Din publicaţiunile Casei Şcoalelor. Bucureşti. F. Editura Didactică şi Pedagogică. INHELDER. Lucian. Jean. 1935. 1928. 3233. Victor. (Utopica). Ediţia a II-a adăugită. profesor la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei de pe lângă Universitatea din Geneva. Cartea Românească. 40. Studiu introductiv şi note de Constantin Sălăvăstru. Dacia. PETRESCU [Corvin M. Iaşi. Mileniul III. tehnici şi performanţe.. Cluj. Reproduce textul original apărut la Editura Casa Şcoalelor. PETRESCU.3228. Răspunsurile marelui psiholog la problemele învăţământului. 88 p. în Ghidul procurorului criminalist. 3237. Bucureşti. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 3245. 137 [-139] p. 3235. Timişoara. Expert criminalist. Expert-criminalist. Filosofie). a probelor biologice necesare examinărilor histopatologice. PIAGET. p. 352 p. Consideraţii privind metodologia de recoltare a fragmentelor de ţesuturi şi organe. 1970. Jean. PETRESCU. PETROVICI.. Bucureşti. PETRICĂ. mai 2003. Traducere din limba franceză de Liviu Damian şi Octavian Madan. 3. BURICESCU.A. Teoria noţiunilor. conferenţiar la Universitatea din Aix-Marseille. PETRESCU. Înţelepciunea şi iluziile Bertillon la calculator. Cartea ofiţerului universitare despre Immanuel Kant. Iaşi. Editura Helicon. Pecker. 3244.. + erată (Direcţiunea Generală a Poliţiei). Eseu asupra relaţiilor dintre reglările organice şi procesele cognitive. Editura Librăria Academică S. 1992 (Utopica). 3241.]. 135. 1923. 2001. D. 10-12. în Investigarea criminalistică a locului faptei. PETRICĂ. Ion. 163 p. Ion. Bucureşti. 1969. Bibliografie la p. Agora. Evoluţii şi tendinţe în criminalistica modernă. Biblioteca Pedagogică). Gr. 254 [-256] p. 176 p. Instrucţiuni practice pentru cercetări la faţa locului în crime. Probleme de logică. Traducere din limba franceză de Dan Rădulescu. atentate … etc. 1971. Natalia. Biologie şi cunoaştere. Biologie şi cunoaştere. Jean. PETROVICI. Bibliografie la p. Universul fotografiei digitale. în Criminalistica. p. Materiale şi truse criminalistice moderne destinate investigării locului faptei. 2005. 3234. 204 . 1929. 3230. 1994. 1911. Iaşi. 136 p. p. (Collegium. 26 p. Agora. 3232. Titlul original în limba franceză: Biologie et connaisance. Douăsprezece prelegeri 3229. p. 218-226 3238. 212 p. anul V. DRUGESCU. Profesor la Facultatea de 3231. Probleme de logică. histochimice şi tanatochimice. Iaşi. PETROVICI. privind strategia de examinare cu tehnica poligraf. Psihologie şi pedagogie. Jean. PIAGET. Lucian. Reproduce textul ediţiei din 1924 (Utopica). Ion. Bucureşti. Editura Dacia. (Pedagogia secolului XX). 1971. Svetlana. Bärbel. 3236. PETROVICI. PIAGET. Traducere din limba franceză de I. PAMBUCCIAN. în Criminalistica. Jean. Diana Zamfira. Consideraţii Ion. p. C. Bucureşti. cu ilustr. Editura Luceafărul. Introducere în meta- fizică. I. PIAGET. filozofiei. Bucureşti. Bucureşti. Ion. Traducerea: Dan Răutu. 3240. vol. 3242. de poliţie. Essai sur les relations entre les regulations organiques et les processus cognitifs. PIAGET. Editura Ştiinţifică. 194-210. PETROVICI. Ioan. Lucian. Psihologia copilului. 1998. 93-96. [Traducere de Liviu Damian şi Octavian Madan]. 391 p. PANAITESCU. 283-286. Ediţia a III-a. 1972. PETROVICI. 3243. 132 p. nr. STOICAN. PETRICĂ. Logica. Ion. De la scaunul lui Ştiinţe din Geneva. 3239. 1994. Eseu asupra relaţiilor dintre reglările organice şi procesele cognitive. 288 p. 2004. 455-462. Polirom. spargeri. 1936. Editura Didactică şi Pedagogică. Tratat elementar… Bucureşti. 386 [-391] p.

Teorii ale învăţării: Dezbaterea dintre Jean Piaget şi Noam Chomsky [Organizată la Centrul tactică criminalistică în investigarea delictelor informatice. Traducere din limba engleză şi note Adriana Bădescu. 3257. 340 p. Construirea realului la und Beweismittel – Computerkriminalität (Computerul ca instrument şi mijloc de probă – Criminalitatea electronică). Berlin. 104 p. În româneşte de Ecaterina Popa. 450-457. Aspecte teoretice şi practice. Editura Didactică şi Pedagogică. CHOMSKY. Bucureşti. Bucureşti. Lumina Lex. Essen. Tiberiu Toader. Pecker. 3260. PICKNETT. Epistomologia genetică. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. dr. M. PIAGET. PIAGET. ediţie revăzută şi adăugită. Bucureşti. PIAGET. (despre) Psihologia inteligenţei în concepţia lui Jean Piaget. Cluj. Jean. Urmărirea penală. vol. PICKO. în Criminalistica. 1853 – Crimean 3247. 64 p.M. Editura Didactică şi Pedagogică. efectuării şi terminării urmăririi penale. Paris. 3251. (Idei contemporane). univ. Helmut. Naşterea inteligenţei la copil. 3259. Alexandru. Traducere de Dan Răutu. 320 p. Elemente de Jean. 1972. PRINCE. Conf. nr. Păstrătorii secreţi ai adevăratei identităţi a lui Iisus Hristos. 102-103. 1973. 205 . F. PINTEA.…] Prefaţă de prof. PIAT DEWAVRIN. 3249. Jean. Alexandru. Ediţie revăzută şi adăugită. 3253. 1983. War – 1856. 2006. Editura Didactică şi Pedagogică. Titlul original în limba franceză: Le jugement moral chez l’enfant. Dimensiuni interdisci- plinare ale psihologiei. Jean. Cu o prefaţă a autorului pentru ediţia românească. Bibliografie la p. Traducere de Dan Răutu. 3258. Bibliografie la p. 94 p. Editura Politică. Bondues 1994. Bucureşti. dra. 34-35. Misterul templierilor. 483-505. cu portret aplicat (Lucrări fundamentale de pedagogie). Royaumont pentru o ştiinţă a omului în 1975] [de] Studiu introductiv: Călina Mare. dra. N. 168 p. Criminalogie. ianuarie 2005. Théories de l’apprentissage. (Pedagogia secolului XX). Jean. 1980. Bucureşti. 3254. univ. 1. 471 [472] p. 436 p. 427-433. 8). Procedura începerii. 256 p. Editura Ştiinţifică. Jean. PIAGET. Traducere din limba franceză de Dan Răutu. Lambecier. Teorii ale limbajului. Lübeck. Mihaela Toader.3246. p. Traducere: I. Jean. Baechler. 2002. 1973. I. Editura Schmidt Römhild. fază a procesului penal. Clive. Judecata morală la copil Lynn. 1988.X. Aspecte teoretice şi practice. 1963. Tradu- cere din limba franceză de Alexandru Gheorghe. Dr. PIAGET. coordonator Rolf Rainer Jaeger. PINTEA. Din volumul intitulat în orginal în limba franceză: Tendances principales de la recherche dans les sciences sociales et humaines. Bucureşti. Noam. Dr. 3250. 2004. (Informare tehnică. A. Traducere: Mariana Ceauşu. copil. Dalloz. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. 3255. 3252. PIAGET. Biblioteca Centrală Pedagogică. 1976.Ursula Şchiopu. anul VII. Titlul original în limba franceză: La construction du réel chez l’enfant. PINATEL. Editura Didactică şi Pedagogică. J. PIAGET. 632 p. Alexandru. PINTEA. Bucureşti. 2004. Dacia. 44 p. Feldweg. Chronological Table. Bucureşti. dr. Der Computer als Tat- 3248. Ioan A. Structuralismul. 3256. Traducere după ediţia Théories du langage. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 1973. [Colaboratori: dra. Popa. Bibliografie la p. Jean. RAO. PIAGET. Bibliografie la p. Titlul original în limba franceză: L’épistémologie génétique. Ştiinţe criminalistice. Editura Ştiinţifică. 508 [512] p.

Editura Luceafărul. Vasile. D. Ana. 206 . 1. Traducere de Ion Vinea. 520 p. Edgar Allan. vol. Ion Vinea şi Mircea Alexandrescu. Editura Universal Pan. pl. Ilie. Lt. Editura Tineretului. 1966.. 32 p. Teoria evoluţiei spirituale. Dumitru.. Tadeusz. Avocat drd. Ion. ilustr. Mellonta Tauta. Cristian. Ministerul de Interne în decembrie ’89. Vol.. Marian Cuică. Scrisoarea furată. Bucureşti. Proză. 1. POE. SCRIPCARU. Editura Antet. Col. PITICARU. LAZĂR. Legile morale şi politice. Dr. PITULESCU. Publishing.. POE. 3268. Traduceri: Sorin Vieru. Stalin. septembrie 2005. Colonel.. 2005. The ultimate guide to forensic sciense. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. Vladimir. Bucureşti. 2005. Editura Psihomnia.. 3274. 205-216. Edgar Allan. BUTEREZ. 192 p. PITULESCU. POE. Pledoarie pentru istorie. PITAGORA. Edgar Allan Scrieri alese în două volume. 1968. Ion. f. (Biblioteca „Luceafărul“. vol. Traducere de Mircea Alexandrescu şi Marius Măgureanu. 3270. 2 vol. Cristian. XXII + 289 p. Richard. Combinatul Poligrafic „Casa Scânteii“. Crime Scene. Cezar. Bucureşti. PIROZIŃSKY. POE. 487 p.col.. Editura pentru literatura universală. Luminiţa-Loredana. PIŞLEAG. Bucureşti. II. Criminalitatea juvenilă. Psihogeniile în patologia medico-relaţională.K. Elena Popescu. Prăbuşirea casei Usher. [Povestiri]. Prof. Bucureşti. Mr. 232 p. Bucureşti. 3263. 3278. 3275. Curs universitar. Particularităţi ale cercetării locului faptei în cazul infracţiunilor săvârşite prin folosirea armelor de foc. ALEXANDRESCU.. Constantin Noica. Drept Penal. Mr. Vol. Traducere de Ion Vinea şi Petre Solomon. 3271. Ana. 272 p. 384-385. MEDEANU. 1965. infracţiunilor flagrante săvârşite prin folosirea armelor de foc. Introducere la dialogurile logice: Alexandru Surdu. 2000. Constatarea Traducere din limba franceză de Anca Pîntea. Colonel (r). Bazele tragerii cu armamentul. APOSTOLESCU. nr. 254 p. ŞTEFĂNACHE. PLEŞEA. 454 p. Partea generală. 253-254. Editura pentru literatură.. Bucureşti.a. 3264. 1998.2. Subcomisar. 3276. Editura Naţional. STANCIU. 3269. 6 f. 3277. XLI + 435 p. + 21 p. 2005. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Bibliografie selectivă la p. 3262. PLOSCĂ. Bibliografie la p. Gheorghe. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 287 p. 3272. Editura Luceafărul. 283-286. Scrierile lui Gordon 3265. 1997. Lt. Bucureşti. PLATT. LĂPĂDUŞI. Pym. Petru. PITULESCU. anul VII. Tiberiu- Traducere de Raoul Laur. Traducere de Constantin. 3267. Ion. CONSTANTIN Ion. Vincent Buranelli. 443 p. POE. Editura Lumina Lex. Opere. Drd. Iaşi. Tiparul „Cartea Românească“. 3-6. în Criminalistica.col. Bibliografie la p. Bucureşti. General de divizie dr. 304 p. Edgar Allan. Edgar Allan. foto. 1958. I. General de brigadă (r). Ion. Daniel. Ţuţu. PLOSCĂ. PLATON. 5. Mr.. 461-463. 1996.. Drd. 1963. PROFIRESCU. 813 p. Relevarea urmelor papilare de pe diverse obiecte folosind instalaţia de vaporizare cu cianacrilat din dotarea laboratorului. Bucureşti. POE. Edgar Allan.V. Traducere de Livia Deac. 2004. 3266. Editura pentru literatura universală. 64). p. 1989. 3273. Ediţie îngrijită de Petru Creţia şi Constantin Noica. expert criminalist. dr.3261. 2: Anunţurile lui Gordon Pym din Nantucket. BOIŞTEANU. 144 p. vol. p. Marin. PEŢA. 208 p. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. p. Anul nou se naşte în sânge! Continuare a volumului Şase zile care au zguduit România. Fenomenul „Copiii străzii. Bucureşti..

3. 47-48. Ion Vinea. 25-26. Pergamon Press. Pedeapsa cu 3281. Editura Univers. D. Bucureşti. POMETCU. p. POE. POE. 120 p. POGANY. în Criminalistica. Dan Botea. Masca morţii roşii: 3297.J. Traducere şi ediţie îngrijită de Agop Bezerian. Aventurile lui Gordon 3292. Dr. Manual. 4.0000 lei. Traducere de Dan Starcu. Poeme. Ware. 3290. Traduceri din limba engleză de Liviu Cotrău. Bucureşti. 175 p. Bucureşti. Edgar Allan.N. 533 p. p. 728 p. 3291. Bucureşti. Bancnota cu valoare de 2. 1995. Third editon. Traducere de 3286. 6. 276 p. 1973. XX + 604 p. 2002.145. 2003. 143 p. POLEVOI. 1931 – 1842. 3. în Criminalistica. 232 p. 3295. 1991. 1969. Richard. Editura Lumina Lex. 240 p. Schiţe. 16-18. Ediţie îngrijită. nr. Iuliu. Informatica şi ciberne- schiţe. Diana Cotrău. 3284. 3282. Al treilea val: noua eră în Network Marketing. POMETCU. Bancnota de polimer cu valoare nominală de 500. Mihu Dragomir şi C. Iulian. New York. Prim-procuror al parche- 3283. Studiu 3293. povestiri 1831-1842. 1995. Edgar Allan. Edgar Allan. anul II. Mihaela Mazilu. Moscova. Braunschweig.3279. Sydney. Edgar Allan. POE. Bucureşti. Edgar Allan. 679 p. Despina Neagoe. Untersuchungen bei Bränden. 2003. nr. mai 2005. Polevoi.000 lei. 1992. 1970. 1993. 3300. Bucureşti. p. S. 250 p. 1979. Mihu Dragomir şi Constantin Vonghizas.15. POE. POMETCU. povestiri. GEE. Edgar Allan. The Gold Bug/Cărăbuşul Traian. Interdependenţa expertizelor criminalistice şi filatelice în identificarea mărcilor poştale falsificate sau contrafăcute. Petre Solomon. v. POE. Edgar Allan.. Pym. septembrie 1999. D. Editura Univers. POIANA. în Criminalistica. Grundlagen (Investigarea incendiilor). Masca morţii roşii. Traducere de Mircea Alexandrescu. Scrieri alese. „Dacia“. Vonghizas. nuvele. nr. Tradu- cere de Ion Vinea. POE. Oxford. Scarabeul de aur. 3289. POENARU. Traian. Press. anul I. Misterul Mariei Roget. p. 1999.S. (ediţie de lux). Editura Orion. Traducere de Ion Voinea. 2003. 1 Banca Naţională a României 207 . The 3285. Wordwort. 1987. Cluj. 3298. introductiv de Zoe Dumitrescu Buşulenga. Fotografia – de la teorie la practică. POE. tica în drept. 109 p. X/1984. Traducere de Ion Vinea. Crimele din rue Morgue. Vonghizas. Toronto. Richard. note şi comentarii de Liviu Cotrău. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. moartea – „pro“ sau „contra“. nr. Edgar Allan. Editura Amaltea. Cyril John. studiu introductiv. nuvele. 3288. Ion. de aur. Corint. 1. Traian. Mihu Dragomir şi C. Al patrulea val: Network Marketing-ul în secolul XXI. Prăbuşirea casei Usher. în Criminalistica.S. 1990. tului de pe lângă Tribunalul Sibiu. a bancnotei reproiectate cu valoarea nominală de 10. POE. POE. Traducere de Ion Vinea. Scrieri alese. essentials of forensic medicine. Literatura juridică. 136 p. 3296. iulie 1999. POLSON. Edgar Allan. ediţie bilingvă. 528 p. Imagination. Bucureşti. anul I. Editura Amaltea. POHL. Editura Saeculum. 299 p. Editura pentru literatură universală. POE. 729 p. 1994. Tales of Mystery and 3287. 127 p. Şef serviciu în cadrul Băncii Naţionale a României Noi elemenete privind introducerea bancnotelor de polimer în România.v.R. Ediţie revizuită. Edgar Allan. Editura Eminescu. Traducere din limba engleză de Dan Pavelescu. K. POE. N. anul VII. Expert B. Punerea în circulaţie 3299. 3280. decembrie 2000. Edgar Allan. POE. Bucureşti. Editura Polirom. Maria-Ana Tupan. POE.000 lei – emisiune 2000. Traducere din limba engleză de Monica Şerban. Bucureşti. 3294. în: Die Schriftenreihe der Kriminalistik. Sub redacţia N.

nr. 3319. POPA. anul II. Ministerul de Interne. p. PONS. Emmanuelle. Vol. Introducere. anul II. Les Timbres des Gheorghe.3301. anul VI. septembrie 2000. 135-141. Bancnota polimer cu valoare nominală de 1. Traian. nr. Mileniul III. Gheorghe. în Criminalistica. Dâmboviţa. Emilian Stancu. Mass-media şi democraţia. Rene. Şef Serviciu securitate Chestiuni de istorie şi filosofie penală.000 lei. Octavian. 108 p.R. PONCELET. 3314. Editura Compania. Editura Sfinx. noiembrie 2001. problemă pentru practica criminalistică românească. 2001. nr. POPA. 2000. Tipografia Libertatea. şeful Poliţiei Municipiului Târgovişte. 2001. Şef serviciu.. 3315. 2006. 1. POPA. 190/1937. POP.P. 24-25. Traian. 208 . nr. conservare şi exploatare cu ajutorul tehnicii de calcul a urmelor papilare create pe suporturi vegetale. 224 p. Bucureşti. 6. 3307. POMETCU. 3309. emisiunea decembrie 2003. 3316. 470-480. bancară – B. 31-32. POP. Vol. Prima contrafacere a Cluj. POP. Dr. Leul nou. Traian. 3310. p. 16-17. Editura Macarie. şeful Poliţiei Municipiului Târgovişte. Gheorghe. 382 p. Bucureşti.135/1932-146/1933-147/1934 3317. anul III. anul I. p. p. 3306. în Criminalistica. I. monedei Euro din România. Traian. 3313. 3. 104-106. 261 p. 1947. Elemente moderne 3311. Bucureşti. 3303.N. 1921. medic legist – Laboratorul de Medicină Legală Târgovişte. Nicolae. p. p. mai 2005. POMETCU. 3304. anul VII. în Criminalistica. Traian. Traian. 3305. p. Cluj. POP. 2001. Doru. 158 p. Microurmele – o O minoritate în tranziţie. în Criminalistica. Editura Polirom. Traian. Drept penal. ANGHELESCU. p. 18-19. V + 716 p. Dr. Expert bancar. POP. POMETCU. Le Philateliste Belge. MITRESCU. Interpretarea tehnico-ştiinţifică a urmelor descoperite la faţa locului.20-21. Prefaţă de prof. Iaşi. Gheorghe. 5. POMETCU. metode de examinare – caroiajul. 1928. început numărătoarea inversă… Euro… înaintea lansării!. Seria Media coordonată de Mihai Coman. muniţiilor şi materialelor explozive. Tipografia Naţională. în Criminalistica. Banca Naţională a României. Traian. bancnota de 50 euro. ianuarie 2004. Mr. nr. Les Timbres des Principautés danubiennes et de la Roumanie (1858 a 1872) Le Philatéliste Belgé. în Tratat practic de criminalistică. 4. Ţiganii din România. Dr. p. 470-476. decembrie 2000. de siguranţă şi edificarea „baricadei” împotriva contrafacerilor. Investigarea crimina- listică a infracţiunilor la regimul armelor. Principautes danubiennes et de la Roumanie (1858 a 1874). 135/1932 -Vol.. 2003. Posibilităţi şi limite de identificare a copiatorului albnegru pe baza urmelor create pe materialul xerografiat. Particularităţi în investigarea ştiinţifică a morţii prin electrocutare. 1976.000. Târgovişte. POMETCU. Brüssel. Gheorghe. Maior. Şef serviciu în cadrul B[ăncii] N[aţionale] R[omâne]. I..J. nr. POP. A antologie realizată şi comentată de Doru Pop. 3318. 6. în Criminalistica. Bucureşti. noiembrie 2002. Orăştie. septembrie 1999. Caracteristicile noilor bancnote şi monede. Dorel. 6. 234-236. vol. p. în Criminalistica. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 3302. René. în Realităţi şi perspective în criminalistică. anul IV. Curs de criminologie. 14-15. POPA. 1999. dr. univ. Bancnota de 1. Traducere din limba franceză de Gabriela Ciubuc. Inspector de poliţie. Ion. 3312. nr. p.31.000. Noi 3320. Mr. Criminologie. expert criminalist I. POMETCU. vol. POPA. 3308.000 lei. Bibliografie la p. Drept procesual penal. Traian. PONCELET. Metodă nouă de relevare. Prima contrafacere a monedei Euro din România – bancnota de 50 Euro. în Criminalistica.

POPA. Comisar-şef de poliţie Gheorghe. Subcomisar de poliţie. Comisar-şef de poliţie dr. cu ilustr. Ionel. POPA. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Gheorghe. adjunct al Inspectorului general al Poliţiei Române. 3323. Gheorghe. dr. Subcomisar de poliţie asistent univ. 2003. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Direcţia Organizare-Mobilizare).3321. 31-41. p. POPA. Descoperirea. anul VII. nr. 8 3326. Comisar-şef. 3328. directorul Institutului de Criminalistică din I. Maior. dr.. Comisar-şef de poliţie CĂRĂUŞU. în Criminalistica. Bucureşti. POPA. septembrie 2003. POPA. Crişan. 3324. p. Autorul faptei a fost în legitimă apărare. Sorinel. Editura ERA. 29-30.. 41-48. 6. NECULA. Gheorghe. şef Serviciul identificări judiciare din cadrul Institutului de Criminalistică. 3325. CONSTANTINESCU. rtizei scrisului de mână în limba arabă. Comisar-şef dr. POPA. NECULA. p. 2004.P. Consideraţii privind Criminalistica românească. 34. Gheorghe. Ligia. Bucureşti. Dr. POPA. februarie 2006. (Ministerul de Interne. Bucureşti. Gheorghe. anul VI. Particularităţile expe- 3329. 2005. 2005. Comisar-şef de poliţie. în Criminalistica. 209 . Comisar-şef de poliţie dr. p. noiembrie 2004..J. 122-124.. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 1989. 3334. p. POPA. Criminalistică.P.] sistem de recunoaştere şi compunere facială. 249 [251] p. în Criminalistica. 124 p. 5. 25-26. Dâmboviţa. Carmen-Lorena. Ioviţă-Viorel. POPA. anul V. anul V. POPA. Gheorghe. POPA. 3332. 1-2. volum 12. Căpitan. anul VIII. Note de curs. I. nr. 32-51.G. Ionel. Bibliografie selectivă p. nr. Subcomisar. Analiza ADN mitocondrial – validarea în medicina legală. LĂZUREANU. + 1 f. dr. anul VI. p. 3327. martie 2004. 3-5. Jurist. iulie 2005. Utilizarea de către Poliţia Română a sistemului IMAGETRAK[. Dan.. tab. p. anul VII. mai 2004. iulie 2005. în Criminalistica. dr. p. Univ. POPA. 2005. Bucureşti. p. Conf.. 3335.R. nr. 3. BĂRBĂRII. Editura Luceafărul. I. în Criminalistica. Gheorghe. p. dr. 4. dr. p. în Criminalistica. în Criminalistica. VASPEAN. Vasile. nr. Comisar de poliţie. 3-4. 2006. POPA. Microurmele – o problemă pentru practica criminalistică din România. septembrie 2003. p. 5. 97-101. Expert criminalist. Metodica organizării şi desfăşurării pregătirii fizice a cadrelor din unităţile Ministerului de Interne. 3330. în Criminalistica. utilizate de Poliţia Română. ridicarea şi conservarea microurmelor la locul faptei. vicepreşedinte al Asociaţiei Criminaliştilor din România. DERMENGIU. 7-12. nr. 1. 4. p. Serviciul Editorial şi Cinematografic. Carmen. 141-143. Identificarea instrumentelor de spargere pe baza urmelor / microurmelor descoperite la locul faptei. adjunct al inspectorului general al Poliţiei Române.. Conferenţiar universitar 3333. nr. 1. POPA. Gheorghe. Mirela. Rolul probelor criminalistice în stabilirea adevărului. POPA. Gheorghe. Metode şi tehnici moderne de identificare criminalistică a persoanei. Gheorghe. Europolul semnalează din nou pericolul drogurilor. Prevenirea criminalităţii prin mijloace criminalistice. POPA. Comisar-şef de poliţie 3331. Mucenic. Gheorghe. nr. 3322. Posibilităţile de lucru ale Institutului de Criminalistică din Inspectoratul General al Poliţiei Române. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Comisar-şef de poliţie Mălin. Master european. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine.

288 p. Editura Tritonic. Bucureşti. I. Dumitru. 3346. 2003. Probleme teoretice şi dicţionar de omonime româneşti. Editura Ministerului de Interne. 3343.II. Ştefan. 200. Omo- 3350. 360 p. dr. POPESCU-MIHĂIEŞTI. Ligia. 1973. STOIAN. 3347. Editura Ministerului de Interne. FILIPESCU. 2002. Bucureşti. Urmele de încălţăminte l-au trădat pe infractor. p. vice- Ion. 1969. Eventuale erori în aprecierea concluziilor. 449-460. ENE. Ovidiu Horia. POPA. Interpretarea şi valorificarea expertizelor criminalistice şi medico-legale în procesul penal. Forţa probantă.. Bucureşti. 233 p. 3353. RĂDULESCU. CONSTANTINESCU. Mărturia. Editura Detectiv. Vasile. 3339. vol. Bucureşti. Bibliografie la p. 292 p. subterană şi spălarea banilor. 2. Teodor. 437 p. nr. POPESCU. 275 p. 536 p. 20-24 noiembrie 2000. Mircea. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. 3345. Cardul bancar. Teodor. Universităţii Oradea. STANCIU. Editura Expert. Analiza ADN mitocondrial – validarea în medicina legală (II). Ion. Ştefan. 2005. p. I. 3340. Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră.. POPESCU. Editura Imprimeriei de Vest. Speţe şi soluţii din practică judiciară. Investigarea evenimentelor aviatice. Tratat. 210 . p. în Criminalistica. POPA. marcă. coordonator ştiinţific chestorşef. Seminarul de perfecţionare a procurorilor criminalişti. Cluj-Napoca. Tudor R. Dreptul familiei. 5. Tudor R. 1992. POPESCU. DERMENGIU. univ. Expresia plastică a înscrisului şi personalitatea. Anghel Andreescu. Criminalitatea transfrontalieră. Monografie juridică. POPA. POPA. nr. univ. Carmen. Ediţia a III-a. 123-128. Tudor R. Conf. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. Rodica Aida. 1965. 3354. POPA. POPESCU. cu un studiu introductiv de prof. Sinaia. 468 p. Alexandru. anul VI. Tipografia Universităţii din Bucureşti. Fotografia judiciară. Redactarea textului jurnalistic. POPESCU. dr. 21-23. Tipografia Universităţii Bucureşti. Tudor R. BĂRBĂRII. martie 2004. Nicolae. vol. Victor Duculescu. 219 [-220] p. 3355. Bibliografie la p. Manual de jurnalism. Vol. 3349. Dreptul familiei. Ediţie revăzută. Dobândirea dreptului la 3352. NEICU. Editura Didactică şi Pedagogică. Judecător. Tactica intervenţiei poliţieneşti. Editura Alma Mater. Editura Universităţii din Oradea. 1970. nimia. Locotenent. Adrian. Chestor de poliţie conf. 152 – 183. 2. 3348. p. Drept civil.. Ion P. Oradea. Oradea.3336. Tudorel. POPA. în Criminalistica. 1998. POPESCU. POPESCU. anul II. Curs de drept 3344. 29-31. Ştefan. martie 2004. I. Genurile redacţionale. 89-94. Speţe şi soluţii din practica judiciară. 3337. Procuror criminalist. Mirela. 3351. 2002. POPESCU.. Arhitect diplomat. univ. Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş. 357-360. Nicolae. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. de sociologie juridică. POPA. Editura Discipol. Bibliografie la p. p. Nicolae. POPESCU. 3341. Editura 3342. Dan. septembrie 2000. FILIPESCU. 133-134. 92 p. POPA. Ion P. CUCU. Teodor. 296 p. 2003. dr. Editura Didactică şi Pedagogică. 292 p. Limite psihologice. 2000. POPA. Editura Didactică şi Pedagogică. 2002. expert criminalist la Poliţia Turda. Terorismul internaţional-flagel al lumii contemporane. Bibliografie la p. prof. dr. Ilie. Consecinţele interpretării greşite a unor asemenea expertize. cu tab.. 134 p. nr. Prelegeri 3338. 263-270. Bucureşti. Bucureşti. 367 p. 1983. 2003. 300 p. POPESCU. POPESCU. univ. Economia internaţional privat. Nicolae. Cristian Florin. preşedinte Curtea de Apel Bucureşti. volum 12.

în Metode şi tehnici de Sèminaire de Blaj (Roumanie). 1976.F. 295 p. 51-52.I. 3358. Paul. FISCHBEIN. şeful Sistemului de Analize Genetice din Institutul de criminalistică al I. 1954. cu ilustr. vol.P. p. I. litatea şi cunoaşterea ei. POPESCU-NEVEANU. 211 . Paul. Ediţie prelucrată şi completată de V. Strategii de interpretare a informaţiilor furnizate de către probele genetice. POPESCU-NEVEANU.P.. expert criminalist în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie.V. Identificarea persoanei care a executat înscrisuri pe baza profilului genetic al celulelor epiteliale remanente în interstiţiile fibrelor de celuloză din structura hârtiei. drd. Romică. POTORAC. Studii psihopedagogice privind dezvoltarea copiilor între 3 şi 7 ani. Bucureşti.. în Criminalistica. Manual pentru anul IV liceu. 3368. 3360. CURRAN. Subinspector de poliţie. Paul. Inspector principal de psihologie. Comisar de poliţie. 3365. pr. Bucureşti. Bucureşti. p. şi grafică. Traducere din limba franceză de George David. 1971. în Criminalistica. 1999.G. nr. + erată. GOLU.. Paul. 29-33. N. [Bucureşti]. Editura Ştiinţifică. Editura Militară.R. Bibliografie la p.R.M. Antoine. Florica. Romică. Genetica judiciară în România. Editura Didactică şi Pedagogică. 6. POTORAC.. p. biochimist. Marian. cu fig. p. A comparative study of existing legislation. 3364. noiembrie 2004. A. Subcomisar de poliţie. Studiu introductiv şi note de Mircea Flonta. Smolianinov şi V. II. Curran. anul VIII. POPESCU-NEVEANU. POPESCU-NEVEANU. E. drd. nr. 2. Mihail. de poliţie drd. 1970. Paul. 1930. Strategii de interpretare a informaţiilor furnizate de către profilele genetice. Payot. Romică. 3-5. Sensibilitatea.E. 3367. Bucureşti. 4. By L. Insp. Cervacov. ANDREESCU. POSTOLACHE. 784 p. 3373. 11-13. C. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 3369. Psihologie 3370. iulie 2005.J.I. The Law and the Treatment of Drug and Alcohol . [1961]. Editura de stat pentru literatură ştiinţifică. POPOV. POTORAC. Editura Ştiinţifică.G. 216 p. POPP ŞERBOIANU. BEJAT. Subcomisar de poliţie drd. (Dicţionarele Albatros). Curs de Ginel. anul VI. 4. Tipografia Universităţii Bucureşti. POROT. Paris. cu tab. + 8 Anexe. Psihologie generală. biochimist. 319 p. iulie 2004. în Criminalistica. POPESCU-NEVEANU. vol. Daniela. POPPER. Geneva: World Health Organisation. 301-317. POPESCU-NEVEANU. Bucureşti. 1981. psihologie generală.G. Grammaire-Dictionnaire. 1974. 262 [-264] p. COCIOARĂ. POPESCU-NEVEANU. Editura Didactică şi Pedagogică. 3366. POPESCU-NEVEANU. PORTER. 1969. Institutul de Criminalistică al I. biochimist. Paul. Paul. 3361. Bucureşti.dependent Persons. A. 1970.E. 447 p. generală şi noţiuni de logică. Bucureşti. în Criminalistica. Tipurile de activitate nervoasă la om Editura Academiei R. + erată 3357. cu fig. aprilie 2006. Les Tiganes. Linguistique. POTORAC. Maurice.3356. Arif [and] W. 192 p. Orter. 3363. nr. Logica cercetării. 3359. 216 p.R. Persona- Alexandru Surdu şi Erwing Tivig. 1986. 459 p. 3362. Histoire-Ethnographie. 1977.. Karl R. biochimist. nr.R. Editura Ştiinţifică. 1978. 397 [390] p.P. POROT. Paul. Dicţionar Romică. Toxicomaniile. biocriminalist. anul VI.. W. ARIF. Modalităţile de recepţie senzorială. Bucureşti. Traducere de Mircea Flonta. Bucureşti. 458 p. anul VII.P. Medicina Judiciară. Prefesseur au 3372. L. 3371. Vizele electronice versus paşapoartele electronice. Editura Didactică şi Pedagogică. Institutul de criminalistică al I. Traducere din limba rusă.

Cucu. Ciurezu. Braşov. PREDESCU. Vianu. anul VI. I. Vol. Nicolae. Subcomisar de poliţie. PREDESCU. în Criminalistica. LĂUDAT. (Ministerul de Interne. Bibliografie selectivă p. Roman. Hanganu. Sub În colaborare cu: L. p. Bucureşti.144 p. Oana.identificare criminalistică. Editura Medicală. şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Serviciul Editorial şi Cinematografic.. Editura Medicală. Daniela. nr. Cercetări energetice în 3382. D. Nica-Udangiu. Meiu. 1979. Psihiatrie. Predescu în colaborare cu: Natalia Braslă. 104 p. 153). Mirela. 3379. POŢINCU. G. septembrie 2004. 2006. Bucureşti. 1990. Hanganu. O. vol. univ. St. X. Margareta Ştefan. Natalia Braslă. Bucureşti. Col. 1990. HARA. 434 p. p. 2003. 3385. PREDA. Iaşi. 3383. Christodorescu. 151-156. Damian. Vremuri vechi 3387. Bucureşti. 3380. PRITZKOW. Editura Continent XXI. Nedelcu. 3388. Ion. I. 312 p. anul VII. Milea. I. 3375. Nicolae. 121 p. Georg. 178 p. Marilena Alexianu. Predescu. V. 2005. Romila.. PREDESCU. Prezent bucureştene. 23-24.I. Potcoava care stabileşte adevărul. St. Departamentul Poliţiei. Florescu. V. D. 4 (27). vol. Florescu. nr. Prevenirea recăderilor în drogodependenţe. I. 28. Editura Didactică Pedagogică. Roman. Psihiatrie. ŞT. Giurgiu. Alexandrescu. Ionescu. C. Alexandru. I. Bucureşti. 1929. Ministerul de Interne. 139-141. 830-834 p. Bibliografie la p. Cucu. SÂNTEA. Bogdana Tudorache. Drept 212 . Neicu. Bucureşti. doc. Gheorghe.. iulie 2005. Cuplul simptomatologic: 3381. PREDESCU. GRIGOROVICI. Bucureşti. R. Sub redacţia prof. Damian. Inspectoratul General al Miliţiei. 3378. în Buletin de psihiatrie integrativă.144 p. Sport şi Presă. Victoria Lohan. Prelipceanu. N. A. 3390. 2005. Editura pentru Turism. 4. Werkzeugspuren (Urme de unelte). în colaborare cu: L. Milea. 265 p. 5. 256 p. THIEL. 1998. Urgenţa în psihiatrie. 1. II. D. 531-544. Meiu. PRÜFLING. coliziunile autoturismelor. Ionescu. PREDA. R. G. anxietate-adicţie în tulburări de personalitate ale adultului. 3377. 3374. Institutul de Criminalistică. November. T. Psihiatrie [Sub redacţia 3376. V[asile]. 1981.P. Subcomisar de poliţie. Neicu. I. I.P. dr. Direcţia Judiciară). Şt.J. V. Gh. 1.N. 1976. PREDA. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. D. Col. D. (Uniunea Juriştilor din România). p. Violatorul în serie.. Dreptul penal al afacerilor. Bucureşti. 1989. Christodorescu. Vol. 3 vol. V. p.. G. Constantinescu. PREDESCU. G. prof. nr. 201-207. 2000. Wolfgan. PREDESCU. V. Sanda Măgureanu. Serviciul Editorial. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. p. Ovidiu. (r). 3384. Marilena Alexianu. Automobile. an XI. N. cu fig. (sub redacţia). Giurgiu. 834 p. Alexandrescu. NICA-UDANGIU. III (uz intern). Sanda Măgureanu. NICA-UDANGIU. O. N. PRIBOI. I. Cunoştinţe despre om şi societate. 264-265. Lidia.. Oancea. Editura Medicală. FLORESCU. SCÎNTEI.C. ŞUTIC. Direcţia de Cultură. PREDA. dr. des malfaiteurs. Simionescu. Une langue internationale reintegrarea socială. Carmen. Natalia Braslă…]. N.N. şi Dobriţa. Conf. Lohan. doc. Valentin Neicu. în R. V. dr. Universitatea Transilvania. Profilaxia delincvenţei şi 3386. Editura Medicală. Vasile. I. X. în Criminalistica. 83 p. Oancea. M. vol. Bibliografie la sfârşitul capitolelor. C. T. A. G. N. 4 (27). 1983. an XI. nr. Rodica Ionescu. A. în Buletin de psihiatrie integrativă. TABACU. 1980. Din experienţa miliţiei judiciare în combaterea infracţiunilor comise prin violenţă.J. Niţurad. Iaşi. 3389. Ştiinţe criminalistice. cu tabele şi scheme (Ştiinţa pentru toţi. PREDA. p. RÉTROZINNE. şi erată.

Ghid pentru aplicarea normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor. 1930. p. des indigènes algériens. Editura Fundaţiei „Chemarea“. ediţie revăzută şi adăugită. Vol. 2e année. J. şi cugetări latine. în R. Editura Schmidt Römhild. Berlin. Iaşi. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Berlin. Protecţia de încălţăminte). Traiean Şerbu. Partea I. 206-214. Georg. Editura Schmidt Römhild. în R. Berlin. PRÜFLING. 2002. PRÜFLING. PRUNĂ. Georg. Sorin Calotă. 3395. I. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 1976. Ghid pentru aplicarea normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor. Psaltirea 3397. 1933. 2005. ediţie îngrijită de Amita Bhose. (Colecţia Cogito). vol. coordonator Rolf Rainer Jaeger.comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Ion Gherghinoiu. Editura Albatros. 3399. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. vol. Les tatouage traditionnels 3402. 2 année. II.H. 13 p. II. Proverbe des indigènes algériens. în R. Ediţia a II-a. p. Vasile D. 2002. Lübeck. Sorin Calotă. Tatouages locaux et marques de tribus. p. p. Ion Gherghinoiu. Ştefan. Lübeck. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Vol. 3394. judiciară. PROBST. coordonator Rolf Rainer Jaeger. glosar şi indici de George MUNTEAN. Facsimile. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Victimizarea judiciară. II. Essen. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Răzvan Bălulescu. 211 p. 3406. Aneta Măciucă. Aneta Măciucă. Aurelian Niţă. Bucureşti. Schuhspuren (Urme împotriva incendiului. 3401. româneşti. 9 p. Georg. Bucureşti. J. II. Lübeck. Vol. J. PROBST. Editura pentru Literatură. Hurmuzaki. 219-223. Faux par adjonction on grattage de points diacritiques dans les documents arabes. 1967.C. PRUNĂ. Mihai Roth. 147-155. 2000. Editura „Service Pompieri“. 3404. [Bucureşti]. 49 [-51] p.I. 455-457. I. 3396. 342-351. Coordonator: Ionel Crăciun. 3403. Bucureşti. Expertise et analyse graphométrique des Ecriture sé e mitiques.10. 3400. 1976. 209-217. no.. PROBST. 1975.C. 555 [-556] p.und 3398. Editura Albatros. Tiberiu. 8 p.I. no. Essen. 2003. Editura Schmidt Römhild. Editura Schmidt Römhild. II. Fahrzeugspuren [de] împotriva incendiilor.. 726-737.H.H. Emanoil. PRODAN.C. e no. în R.3. 3393. 155 p. 248 p. Schusswaffen. şi MARINESCU-HIMU.I. Colecţia Cogito. Note de curs. 1930.I. Vol II. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Maria. Essen. 2002. ediţie revăzută şi adăugită. 7 p. 3391. Studiu filologic. Indice 213 .C. vol. prefaţă.. Partea I. 2003. II. vol. Les tatouage traditionnels Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. Traiean Şerbu. Ministerul de Interne. 2002. PROBST. 223 [-224] p. ediţie îngrijită de DIACONU. vol.5. Ştiinţe criminalistice. Proverbe şi cugetări bengaleze. Prelegeri de psihologie 3405. Protecţia Schussspuren (Urme de arme de foc şi de tragere). p. Autori: Vladimir Secară. Studiu lingvistic şi ediţie de Ion Gheţie şi Mirela Teodorescu. Essen.. Ştiinţe criminalistice. Berlin. ediţie revăzută şi adăugită. 3392. 248 p. 2 année. PRÜFLING.H. Ştiinţe criminalistice. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul infracţiunilor de trafic de stupefiante. Proverbe Reifenspuren (Urme de autovehicule. Editura Academiei Române. 267 p. 5e année. ediţie revăzută şi adăugită. no. Editura „Service Pompieri“. Anexe p. Urme de pneuri). Bibliografie la p. 1993. Lübeck. 1930. + 125 p. Ion Vale. Aurelian Niţă. Coordonator: Ionel Crăciun. Autori: Vladimir Secară. Mihai Roth. J. Ediţie alcătuită. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică.3. în Tratat practic de criminalistică.

214 . 6-8. Comisar-şef de poliţie. 2005. în Criminalistica. anul VI. (ACADEMIA ROMÂNĂ. p. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. VĂLCEANU. comisar. Scrisul – mijloc de identificare criminalistică (II). PUSTA. p. Simulatorul auto.A. PUŞCAŞU. volumul XIV.de cuvinte de Rovena Şenchi.I. 3408. anul VI. p. iulie 2004. Narcis. Ioan. 5. 6. Editura Academiei Române. 195 p. Comisar-şef de poliţie. Camelia. nr. Simulatorul auto. Comisar-şef. Aprecieri statistice privind cauzalitatea în sindroamele toxico-septice din morţile violente. 1. Corpul de Claudia. PUŞCAŞU. 65-69.J. Vasile. septembrie 2004. în Criminalistica. noiembrie 2004. Comisar de poliţie. 3410. Bucureşti. nr. Vasile. 4. 3409. Ioan.P. în Revista Română de medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. 3407. Control al M. PUŞCAŞU. nr. 14-16. Ioan. PUŞCAŞU. 35-37. un sistem tehnic inventat pentru pregătirea şi perfecţionarea conducătorilor auto. Bacău. anul VI.. PUŞCAŞU. I. BUHAŞ. p. în Criminalistica. martie 2006. Rosetti”). . nr.

Rolul şi aportul medicului Raportul criminalisticii cu medicina legală şi perspectivele sale de dezvoltare. C[onstantin]. legist la cercetarea locului faptei în infracţiunile contra vieţii. Expertiza pentru stabilirea vechimii osului. 3415. vol. QUAI. 219 p. p. Introducere în teoria şi practica medico-legală. Ministerul de Interne. Ministerul de Interne. Ioan. V[ictoria]. QUAI. II. I. 2 vol. 261-270. Expertiza urmelor osteologice pentru stabilirea vârstei. QUAI. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. V[ălean]. 275 p. p. 1992. Bibliografie la p. p. 1978-1979. 1979. în Şcoala românească de criminalistică. Constantinescu. M[oise]. 1978. Traducere din limba engleză de Gherasim Tic. Ellery. Ministerul de Interne. vol. D[umitru]. I[oan]. I[oan]. 270 p. Ioan. 269-275. 1975. 231-234. 324-344. CEACANICA. Expertiza urmelor osteologice pentru determinarea sexului şi taliei persoanei după schelet. 32-34. O cameră în care se poate muri. SUHĂREANU.Q 3411. FLĂMÂNDU. Valoarea expertizei medico-legale în infracţiunea de omor. MĂRGINEANU. Cluj-Napoca. Ministerul de Interne. II. 1979. QUAI. Bibliografie la p. Traducere din limba engleză de N. Conceptul colaborării interdisciplinare a medicinei legale cu criminalistica în integrarea cercetării ştiinţifice cu practica. Expertiza urmelor osteo- 3417. p. Ellery. Ioan. 151 p. V[ălean]. Ministerul de Interne. 1979. vol. . QUAI. Contribuţia medicului legist la examenul la faţa locului în pruncucidere. în Tratat practic de criminalistică. QUAI. 3419. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. I[oan]. MĂRGINEANU. logice: Fundamentul ştiinţific al expertizei. 3418. Editura Dacia. 3414. p. TERBANCEA. Editura Nemira. 159-162. 3412. 3413. I[oan]. 141-143. 1975. QUEEN. 1994. Misterul crucii egiptene. în Şcoala românească de criminalistică. 3416. QUEEN. QUAI. p. 166-170. Ministerul de Interne. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Editura Z.

Constantin. RADU. Arhiva pentru criminologie). RADU. în Tratat practic de criminalistică. 3430. Expert criminalist.16 (1)/2000 a Facultăţii de Drept a Universităţii din Craiova. 3425. p. p. vol. secretar general al Societăţii Române de Grafologie. logie. nr. 2000. de criminalistică şi de penologie nr. 11 . Expert criminalist. Criminal şi sinucigaş (I). p. în Revista de criminologie. p. Constantin. Congresul Interna- BUHAŞ. p. membru aderent al Societăţii Franceze de Grafologie. GEORGESCU. Alexandru. Alexandru. 129-133. Bucureşti 1963. 248-252. 138-144. ţional de Grafologie. vol. RADU. de criminalistică şi de penologie nr. (Spânzurarea şi decapitarea. Grafologia. Constantin. RADU. 115-119. W. Erhängen und Dekapitation. Constantin. RADU. în Revista de criminologie. în „Revista de ştiinţe juridice“ nr. p. mijloc de probă în procesul penal. Marcel. RADU. RADU.10/2001. p.R 3420. optic în expertiza criminalistică. RABL. Expertiza grafică şi grafologia – paralelism (aspecte comune şi deosebiri). 39/40 (I). p. 3437. 125-134. RADU. siunii trăsăturilor intersectate. Editura Tehnică. 3434. III. DRĂGHICI. nr. WALSER. 195. volumul XIV. martie 2006. Paris. Expertizele. Eveniment în grafo- 3422. Ştampilele poştale folosite în Ţările Române până în anul 1881. Alexandru. RADU. Expert criminalist şi BUHAŞ. MIHALACHE. p. volum 13. RADU. IONIŢĂ. Grigore.16 (1)/2000 a Facultăţii de Drept a Universităţii din Craiova. 3. 70-74. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. 1980. 3435. 3432. Folosirea filtrajului 3427. Constantin. Constantin. anul IV. p. p. 3424. în Revista Română de medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. nr. iunie 2005. RADU. MIHALACHE. de criminalistică şi de penologie nr. p. Archiv für Kriminologie. Bibliografie la p. de criminalistică şi de penologie nr. 3436. în Criminalistica. 23-26. în Tratat practic de criminalistică. RADU. RADU. 36-38. 1. (Colecţia Proverus). dezvoltare a grafologiei în România. 1982. anul IV. iulie 2002. Ministerul de Interne.10/2001. în Criminalistica. Determinarea succesiunii trăsăturilor intersectate. Ministerul de Interne. Stadiul actual de 3421. în Revista de criminologie. Identificarea cadavrelor cu identitate necunoscută rezultate din catastrofe şi accidente colective. anul VI. Determinarea succe- Expertiza urmelor de sticlă. nr. p. HAID. Constantin. de criminalistică şi de penologie nr. Ministerul de Interne. RADU. 135-137. Carmen. al Asociaţiei Grafologice Italiene. în Tratat practic de criminalistică. Marcel. 1980. RACOVICEANU.12 ianuarie 2002 în Revista de criminologie. Mijloace procedurale de investigare a accidentelor colective. p.. Expert criminalist. Carmen. nr. 5/7 (II). 3433. 275 p. Criminal şi sinucigaş (II). în „Revista de ştiinţe juridice“ nr. Victor. 2. martie 2004.1/2001. Lector univ. Pompil. Expert criminalist. 326-330. 3428. Pledoarie pentru grafologie. Camelia. în Revista de criminologie. 3426. mai 2002. B. expert 3429. 205-227. Constantin. 3431. 464-467. vol. criminalist. p. RADU. Secretar general al Societăţii Române de Grafologie. Management şi grafologie. Sorin. Constantin. BOGDAN. Mircea. p. 2. nr. vol.. Gabriel. 459-463. martie 2002. 4. KATZGRABER F. IV.. Bucureşti. membru aderent al Societăţii franceze de Grafologie. al Asociaţiei Grafologice Italiene. 2. Gabriel. RADU. Constantin. DOBRILĂ.11/2001. Constantin. anul IV. 271 – 275. RADU. Constantin.10/2001. 3423. membru al Societăţii Române de Grafologie. Expertiza urmelor de natură pulverulentă. Ch. III. 108-127. Camelia.. 3438. DOBRILĂ. în Criminalistica. Studiul .

2005. 350 p. Ediţie îngrijită de N. mai 2005. RADU. martie 2005. Acad. Bucureşti. Ianuarie 1903. (Commité Central Permanent de l’opiu Nations Unies). Mihai. Editura Ştiinţifică. membru al Societăţii Franceze de Grafologie şi al Asociaţiei Grafologice Italiene. 3442. p. T. Bucureşti. RALEA. În memoria lui Andrei Athanasiu. anul VII. Lector univ. 6. 1996. membru al Societăţii Franceze de Grafologie. 5.scrierilor provenite de la P. 1974. RADU. în Criminalistica. Tentativă de omor şi sinucidere – studiu grafologic. p. în Crimina-listica. Explicarea omului. 1987. 19. Explicarea omului. A/Conf. lector univ. Fundaţia pentru Literatură şi Artă „Regele Carol II“. 3. Afacerea „Dreyfus”. Bucureşti. RALEA. anul VII. expert 3445. RALEA. 3452. în Criminalistica. Constantin. anul VI. 3. Prof. mai 2004. (Publication de Nation Unies. 1947.F. 2006. Raportul Comitetului de delegaţi al Senatului relativ la Legea organisărei Poliţiei Generale a Statului. 3448. Constantin. Constantin.. Criminal şi sinucigaş (II). în Criminalistica. Prelegeri de estetică. Constantin. Expert criminalist. (Biblioteca pentru toţi). RADU. Rapport sur les travaux du Comité. Prefaţă şi tabel cronologic de Florin Mihăilescu. Bucureşti. Rolul şi contribuţia studiilor grafologice în stabilirea adevărului. mai 2004. Grafologie. HARITON. 299 [-300] p. nr. [-372] p. Studiul scrierilor provenite de la P. Mihai. Constantin. Imprimeria Statului. 3441. Bucureşti. Bucureşti. 22-25.F. nr. 2.. 3443. 3450. Tertulian. f. Expert criminalist. IV + 146 p. anul VI. noiembrie 2005. Textul ediţiei stabilit şi îngrijit de Ion Pascali. Mihai D. Psihologie şi vieaţă. signée le 19 février 1925… Genève. 31 p. nr. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului) 3447. în Criminalistica. RADU. 542 p. dr. în Criminalistica. 3454. criminalist. Editura Ştiinţifică. 6. 414-416. 133/12). Mihai. Constantin. al Asociaţiei Grafologice Italiene.. Bibliografie la p. RADU. 3444. XXXVII. Vienne. Lector universitar. Bucuresci. anul VII. 36-37. septembrie 2005. 17-26 Juin 1987... 1903. Rapport de la Conférence internationale sur l’abus et le trafic illicite des drogues. Genetică. p. RAICU. lector univ. membru al Societăţii Franceze de Grafologie şi al Asociaţiei Grafologice Italiene. secretar general al Societăţii Române de Grafologie. 1972. Lector universitar. p. 1938. New York. 3446. Petre. 1962. p. Bucureşti. membru al Asociaţiei Grafologice Italiene. nr. Expert criminalist. 26-28. doc. membru al Societăţii Franceze de Grafologie şi al Asociaţiei Grafologice Italiene. 8 p. în Criminalistica. Editura Cartea Românească. 36-37. Expert criminalist. Editura Didactică şi Pedagogică.a. 3. vice-preşedinte al Asociaţiei Grafologice din România. vicepreşedinte al Asociaţiei Grafologice din România. 9-12. Nations Unies. 3451. Mihai. Constantin. 366. vicepreşedinte al Asociaţiei Grafologice din România. 217 . Sociologia succesului. [Studiu]. memebru al Societăţii Franceze de Grafologie. 3440. 596 p. RADU. e’tabli en execution de la Convention de l’opiu de Genève. Editura ASAB. 416 p. 17-20. nr. 3453. 565 [-568] p. Anul VI. Minerva. 3439. RADU. p. RALEA. Congresul Naţional de Grafologie – Bologna. anul VII. noiembrie 2004. 3449. RALEA. autorul studiului introductiv şi al notelor. membru al Societăţii Franceze de Grafologie şi al Asociaţiei Grafologice Italiene. nr. p.. nr.. membru al Societăţii Franceze de Grafologie şi al Asociaţiei Grafologice Italiene.

1906. 1981. Constantin. RĂDULEŢ.. 1977. 1998. RĂDULESCU-MOTRU. Uniunea Latină. Teoria cunoştinţei. Bucureşti. de psihologie. RĂDULESCU. 1938. Pro- civil. cu portret. studiu introductiv. RĂDULESCU. istoria dreptului vechi românesc.N. Lecţii tografică. Berlin. Bucureşti. Al. Adevăr şi minciună. I. RĂDULESCU. Sorin M. 400 p. 3468. (Studii filosofice IV Prima jumătate). (Biblioteca de filozofie a culturii). Bucureşti. Socec. Vol. Editura Codecs. Redacţia revistei „Studii filosofice“ (Inst. 205-216. 164 p. portret. Elemente de optică fotografică. Rasidescu). RĂDUICĂ. Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale. St. 151 p. BANCIU. Bibliografie la p.] Marius Sala. ilustr. Valorarea silogismului. RAU. Optica foto-cinema- 3464. Ediţie îngrijită. RASQUIN. Bucureşti. RĂDULESCU-MOTRU. RĂDULESCU-MOTRU. Hartmut. Bucureşti. & G. 3467. (Biblioteca pentru toţi. Editura Academiei Române. 364 p. Metodologia. Socec & C-ie. RAWLINSON. Constantin. Editura Eminescu. II. Ghirardi [. bibliografie şi note de Irina Rădulescu-Valasoglu. Editura Librăriei Leon Alcalay. Mecanismul actului voluntar. 96 p. 1 f. 1996. Studiu de logică generală. De Arte Grafice Carol Göbl. cu ilustr. Bucureşti. Directorul Biroului din România al Uniunii Latine. Perso- nalismul energetic şi alte scrieri. Toma. foto. Casa 3465. Editura Şcoalelor. Pro- 3458. 1970. Bucureşti. 3459. Dicţionar bibliografic. vol. Psihologie martorului. 3462. Cuvânt înainte de Mircea Zaciu. [1912]. 347-353. Bibliografie la p 143-146. JOSÉ A. 808 p. Andrei. RĂDULESCU. 143 p. 1897. Dan. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Gândire creativă şi Brainstorming. 2003. 1991. 1908.S. antologie şi note de Gh. Bucureşti. Curs de istoria dreptului românesc. 3456. Sociologia crimei şi criminalităţii. Universitatea Facultatea de Drept. Bucureşti. BANCIU. I şi II. Profesor la Universitatea din Bucureşti. 3 f. note şi studiu introductiv de Irina Rădulescu-Valasoglu. Sorin. de logică. Traducere din limba engleză: Adriana Bădescu. Psihologia martorului. Bucureşti. Studiu. RĂDULESCU. 1984. Constantin. Notă asupra ediţiei de [Acad. Brătănescu. Georgeta. + 159 p. 1975. Libr. 219-247 (Studii Filosofice V). Profesor la Universitatea din Bucureşti. Pagini inedite din Constantin. RĂDUICĂ. Ediţie îngrijită. 799 p. 156 p. Rekonstruction von Farzeugkolissionen mit hilfe von gewegungsgleichungen.R. 3472. Curs de drept Constantin. RĂDULESCU-MOTRU. Bucureşti. Prefaţă de Olsen A. comentarii. Dan. I. 3469. Editura Medicală. 28 p. ediţia a III-a.255-337 [-340] p. 332 [-334] p. Nicolin. Constantin. Bucureşti. 773) fesor la Universitatea din Bucureşti.‚ p. Caracterul. 218 . Manual de latină juridică. dreptului românesc. Editura Esotera. Vox. şi 19 ilustr. Curs 3457. 3460. RĂDULESCU. fesor conferenţiar pe lângă Facultatea de litere şi filozofie din Bucureşti. Traducere din limba spaniolă de Valeria Neagu. Andrei. Caracteristicile obiectivelor foto-cinematografice. 3463. 1943. Bucureşti. Introducere în sociologia delincvenţei juvenile (Adolescenţa – între normalitate şi devianţă). (Studii Filosofice I). + p. Text stabilit de Gheorghe Pienescu. RĂDULESCU-MOTRU. Constantin. 3461. 1990. 1919. Editura Academiei R. S-r I. Cazan. Andrei. nr. Editura Tehnică. 3466. Andrei. Bibliografie la p. Libr.] Rectorul Universităţii Naţionale din Cordoba (Argentina). RĂDULESCU-MOTRU. Editura Şansa. 216 p. Pagini din istoria 3470. Calendare şi almanahuri româneşti 17311918.. Bucureşti. Logica genetică. Geoffrey.3455. 1996 (Dragoprint). Ediţie îngrijită de Dana Menrath.. vol. 3471. RĂDULESCU-MOTRU.

Const. 3475. REICHSGESETZBLATT criminalitatea. I. XVII + 740 p. Editura Socec & Co. PERIEŢEANU. Ruxandra. 1968. In Kraft ab 1. 1996. Juli 1868. Bibliografia românească für das Kaiserthum Oesterreich. X. Additamenta. Competenţa penală a organelor judiciare. 176. 181 din 4 noembre 1903. Crime and Criminology. Regulament pentru funcţionarea servi- I. RÂPEANU. GAVRILIUC. Barbara. Baltimore. nr. p. Untersuchungen in Bezug auf die Dynamic der PKWFahrrad-Kollisionen. Cuvânt înainte: Acad. Regulament asupra serviciului agenţilor 3474. Codul penal adnotat. Truth and Deception. John E. Ediţie îngrijită de Constantin Bădescu. Partea specială I. Vintilă. Traducere din limba engleză după ediţia a III-a de Luminiţa Roxin.. John E. Regulament asupra serviciului de poliţie la punctele de fruntarie în porturi şi gări. 476 p. Registrul Auto Român. Partea generală. Interrogation. auxiliari ai Poliţiei generale a statului… publicat prin Monitorul Oficial no. noiembrie 2002. Bucureşti. publicat în Monitorul Oficial no. 3490. [1976]. Sebastian. 259 p. (Ministerul de Interne). REID. Index alfabetic al celor trei volume de Cod Penal întocmit de Mihail I. Editura Ştiinţifică. Apostolischen Majestät und der Regierung seiner Hoheit des Fürsten der vereinigten Fürstenthümer. Anexă: Codul de Justiţie Militară.. zwischen Seiner kaiserl. und königl. STAN. fost Ministru al Justiţiei la data votării şi promulgării codului. Fred E. 1999. Tatiana. Dreptul penal şi ciului de cazier şi identificare judiciară… Regulament pentru organizarea şi funcţionarea Societăţilor de patronaj şi a Consiliului Central de patronaj… Bucureşti. (Ministerul de Interne). în Criminalistica. 159 p. Interacţiuni între factorii de personalitate şi de mediu în consumul de droguri al dependenţilor. Bogdan Victor Toader. 6 p.. an XI. S. DONGOROZ. Indice: Mariana Jaklovszky. Regulamente ECE-ONU. Regulament asupra însemnelor poliţienescĭ… 3476. 3487. 1977. Sue Titus. 3477. Editura Alma. 219 . 2005. 374 p. p.. REGELE. 2000. Detector and Criminal Baltimore. cu ilustr. (Ministerul de Interne). ASNAVORIAN.. III. 2000. 18 p. (I). 127-138.R. 3486. Arta managementului. 449 p. POP. 3481. Lie veche. Mihail. I. 3482.. Papadopolu. Dec. 315 p.. REES. The Polygraph (“Lie Detector”) Technique.R. PAVELESCU. 707 (II). Bucureşti. INBAU FRED E.3473. Bucureşti. vol. I. Post-Obereinkunft vom 24. Lucian. Grigore. Bucureşti. 1969. 495 [496] p. Partea specială II. INBAU. Bucureşti. Florin. N. Analiza unui paşaport contrafăcut. 65 din 20 iunie 1903. 3478. Imprimeria Statului. RĂICAN. 91-99. Vol. f. CRĂCIUN. 701 p. RÂPĂ-BUICLIU. Hinsdale (Illinois). Rodica. TRIFAN.184-442. PAPADOPOLU. 3489. 1921. (Editura Monitorului Oficial). 2001. 1903. 4 (27).. 3479. 443-603.a. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 8 p. Markus.April 1869. REID. 86 p. IONESCU-DOLJ. H. The Dryden Press.17. Anexe + 74 p. nr. 1980. în Analele Universităţii Bucureşti. II. G. + 129 p. RĂMUREANU. Traian. Rottweil. Bucuresci.1-183. Iaşi. RĂDULEŢU. 1953. Andreea. fost Ministru al Justiţiei şi cu o prefaţă de Valeriu Pop. Vol.1869. Ştiinţe Juridice. Bucuresci. 3484. Art. SĂULEANU.G. Bucureşti. 1903.A. 3483. Editura Tehnică. RĂŞCANU. I (1536-1830). p. Editura Ştiinţifică. REID. Cu un cuvânt înainte de Mircea Djuvara. 3480. Virgil. 3485. Vol. 1936. 3491. Art. Dicţionar de expresii juridice latine. David W. 16. Galaţi. în Buletin de psihiatrie integrativă. anul IV. Reflecţii şi maxime. Dan Simonescu. Art. 3488. Second edition. 6. Imprimeria Statului. RĂTESCU.

R. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Ansätze zur Erklärung des Verbrechens (Consideraţii privind clarificarea infracţiunii). 23 p. 1905. Lübeck. Louis Lépine. 3502. Untersuchungsgegenstand der Kriminologie (Momente ale cercetării în criminologie). ediţie revăzută şi adăugită. Lübeck. La Photographie judiciaire. REISS. 3506.Ştiinţe criminalistice. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 159 p. 30 p. 2002.. Schmidt Römhild. Nisse. 3493. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Prof. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Ştiinţe criminalistice. 3497. 515 p. vol. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. nalisticii în Germania. Manuel de Police Scientifique (Technique). Kriminalität im Hell- R. Ştiinţe criminalistice. Nisse. p. Viktimologie (Victi- mologie). 3504. Librairie Payot & Cie. vol. Selbsttötung (Accident în cursul tentativei de suicid). coordonator Rolf Rainer Jaeger. I. REINGARD. REINGARD. Berlin. Editura Schmidt Römhild. Ştiinţe criminalistice. Contribution a la réorganisation de la police. Jugendkriminalität (Criminalitate juvenilă). 67-72.-A. Unfall beim Versuch der 220 . Paris. Librairie Payot et Cie. în: Archiv für Kriminologie (Arhivă pentru criminologie). R. Berlin. Paris. Berlin. REISS. Ch. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. I. 3495. Berlin. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. vol. R. Kriminologische Tätertypologien (Tipologii criminologice ale făptuitorilor). coordonator Rolf Rainer Jaeger. Ştiinţe criminalistice. Vaney-Brunier. REINGARD. police 3503. I. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică.-A. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. I. R. 2004. 1911. Vols et homicides. Essen. REINGARD. Payot. I. Charles Mendel. vol. Lausanne. Einführung in die Kriminologie (Introducere în criminologie). parlé. vol. 7 p. 2002. 3501. Félix Alcan. 2002. REINGARD. 3505. Schmidt Römhild. 3498. Essen. 3499. Editura Schmidt Römhild. Berlin. préfet de police de Paris. 3496. Nisse. und Dunkelfeld (Criminalitate în lumină şi penumbră). Nisse. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 2002. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 1906. Schmidt Römhild. Paris. REISS. REITER. REISS. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Docteur ès sciences. 2002. f. ediţie revăzută şi adăugită. vol. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 2002. ediţie revăzută şi adăugită. Nisse. Manuel de scientifique. Instructions pour la sauvegrade des preuves an début des enquêtes. Berlin. Lausanne. Paris. 1911. Le portait Schlachter. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Nisse.a. Lübeck.3492. I. REINGARD. ediţie revăzută şi adăugită. ediţie revăzută şi adăugită.-A. ediţie revăzută şi adăugită. Essen. 3500.-A. Essen. Lübeck.-A. Préface de M. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 3494. ediţie revăzută şi adăugită. REISS. I.-A. REISS. Editura Schmidt Römhild. Essen. Paris. avec 149 figures dans le texte. REINGARD. 1914. Bucureşti. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 28 p. Lübeck. Schmidt Römhild. REINGARD. I. 2002. Ştiinţe criminalistice. Essen. R. 38 p. vol. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Essen. 14 p. Professeur à l’Université de Lausanne. Lübeck. Berlin. Lübeck. vol. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Ştiinţe criminalistice. Nisse. Valoarea Crimi- Nisse. 21 p..

. Paris.I et II. caietele 1-2/1982 p. colonel dr. Şi totuşi. Când. vol. Traité de psychologie 3509. N. evenimentul publicistic a fost primit cu interes. Toate într-o prezentare grafică excepţională. Vasile Lăpăduşi a crezut – cum puţini ar fi îndrăznit poate – în şansa criminaliştilor din România de a avea o publicaţie pe măsura tradiţiilor şi potenţialului actual al uneia dintre cele mai vechi şi mai prestigioase şcoli criminalistice din lume. în martie 1999. aşa se explică de ce. redactor-şef adjunct Vladimir Alexandrescu. Tatiana. Revista CRIMINALISTICA. intrându-se într-o firească relaţie de interdependenţă. în medicina legală. Ioan Hurdubaie. stă. în Buletin de psihiatrie integrativă.. în învăţământul superior şi în institutele de cercetare. valoarea nu aşteaptă ca anii s-o măsoare“. Ion Vochescu.17-24. dar şi cu scepticism. Lucian Ionescu. 4 (27). general de divizie (r) Corneliu Diamandescu. un mare dramaturg.. sunt o validare a acestei valori. Integrat. entuziasmul începutului să-şi găsească resursele pentru a transforma un vis în realitate. Marian Mircea. Vasile Lăpăduşi. în parchetele civile şi militare şi. 398 p. 3510. dr. 3508. Titus Duţă. CONDRATIUC. Mass. 1978. în justiţie. general de brigadă magistrat Dan Voinea. în cazul Revistei Criminalistica. Neath Lexington. în această adevărată artă de a face să fie unite. ţinând permanent pasul cu tot ceea ce este nou şi modern în criminalistica internaţională. într-adevăr. redactor-şef Vasile LĂPĂDUŞI. dr. Lazăr Cârjan. PRIGODA. Ch. conf. conf. dedicându-se cu toate forţele acestei minunate ştiinţe în slujba descoperirii şi probării adevărului judiciar. Consideraţii privind consumul de substanţe psihoactive în mediul tineretului studios din Republica Moldova. dr. T. 2005. Svetlana. p. + 386 p. cei cinci ani de apariţie neîntreruptă. general de brigadă (r) Stoian Rusu. REVENCO. univ. pe măsura „creşterii“ revistei. prof. Şi mai surprinzător încă era să se constate că în paginile acestei reviste se regăsesc – premieră absolută! – cele mai prestigioase nume ale ştiinţei criminalistice româneşti de astăzi. colonel Gheorghe Plăşescu. cu articole mereu mai incitante. vedea lumina tiparului primul număr al Revistei Criminalistica. indiferent de domeniile în care acestea îşi desfăşoară activitatea: în poliţie. Revistă de informare. procuror lector univ. încă de la primul număr. X. 3507. cu propunerea unor soluţii criminalistice inedite şi îndrăzneţe. 1912. documentare şi opinii. Ysabel. dr. rationnelle d’après les principes du criticisme. dr. competenţele recunoscute ale criminalisticii româneşti. Vasile Bercheşan. a crescut şi numărul criminaliştilor – nu numai din ţară – doritori să-şi vadă numele înscris pe lista 221 . V. vicepreşedinţi: conf. univ. Iaşi. univ. general de brigadă dr. în condiţiile în care se cunosc dificultăţile pe care le are de depăşit orice editor de presă. OPREA. Spunea. conf. RENNIE. că „pentru un suflet mare. de o jumătate de veac. univ. univ. 226-233. Cu această credinţă. surprinzător. Era. colonel Ion Sorin Florescu. dr. I. cu certitudinea că nu există obstacol care să nu poate fi depăşit. M. conf.Editura Schmidt-Romhild. principalul merit al mentorului revistei. RENOUVIER. în tiraje mereu mai mari. prof. membri: procuror Ovidiu Sârbu. s-a demarat astfel o veritabilă bătălie în marş pentru ca. Librairie Armand Colin. de altfel. Constantin Pletea. să apară o publicaţie de acurateţea ştiinţifică şi modernitatea – ca stil şi mod de prezentare ale acestei reviste. Aici. col. Emilian Stancu. Lübeck.. cu simpatie. în lumea criminalisticii. an XI. prof. nu în ultimul rând. într-o singură echipă. De altfel. COŞCIUG. Primul Consiliu Ştiinţific: preşedinte. Tudorel Butoi. nr. The Search for Criminal Man. a consistenţei acesteia. OPREA.. medic legist Constantin Dragoteanu. univ. apărută în martie 1999.

Asociaţia Criminaliştilor din România (preşedinte: prof. rămânând una dintre puţinele alternative la o presă care. o reacţie firească. iar secretar de redacţie era maiorul Ştefan Opriş. Bancă de articole – Almanahul filatelic. Florin Sandu. Revista Criminalistica nu a încercat nici un moment să se transforme într-o publicaţie exclusivistă. într-o perioadă nu numai grea. 1990- 1999. prof. în lupta pentru adevăr. de generalul Ilie Creţulescu. prof. La conducerea acesteia s-a aflat. încadrată cu oameni a căror unică preocupare era scrisul. sub îndrumarea generalului Toma Lişcu. În toamna lui 1945 a apărut. univ. În primii ani de apariţie. destinată numai specialiştilor. faţă de impostură şi minciună.. univ. Dan Voinea şi mulţi alţii. o altă publicaţie grănicerească. La 23 octombrie 1945 se tipărea întâiul număr al revistei grănicereşti „Cuvântul Grănicerilor“. dr. „editată de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române. în anul 2003. la acel moment. magistrat dr. A rămas o 222 . Vasile Bercheşan. cu apariţie săptămânală şi o redacţie propriu-zisă. a locului şi rolului pe care îl merită nu doar în planul ştiinţelor conexe ci şi în practica actului de justiţie. Vasile Bercheşan. Pentru că. dar şi complicată pentru cei de la hotare. constituindu-se într-o etapă memorabilă a evoluţiei criminalisticii româneşti. deopotrivă printre profesori şi studenţi – a fost printre obiectivele de star ale revistei şi ea s-a materializat prin aceea că această publicaţie a constituit nucleul în jurul căruia s-a creat. 1977-1990. cultivând şi promovând cu bună ştiinţă neadevărul.colaboratorilor publicaţiei. s-a arătat prea uşor dispusă la compromisuri. Bucureşti. Revista CURIERUL FILATELIC. maiorul Constantin Marin. 3511. Lazăr Cârjan. în relevarea importanţei criminalisticii. 26 p. dr. dr. printr-un cuvânt înainte. un „organ militar de educaţie. fost combatant în cel de-al doilea război mondial. 3512. Revista FRONTIERA. Prima revistă a străjuitorilor fruntariilor româneşti – „Revista Grănicerilor“ a apărut la 1 aprilie 1920. Vladimir Alexandrescu). Emilian Stancu. Pe de altă parte. Lazăr Cârjan. conf. dr. În fruntea comitetului de redacţie se afla colonelul Grigore Cornicioiu. cultură şi informaţie a Regimentului 1 Grăniceri“. 1-105. Este. Ea a fost de la început şi a rămas deschisă publicului larg. univ. pe atunci la comanda trupelor de grăniceri. Ea reprezintă o împlinire. La 1 aprilie 1932 vedea lumina tiparului revista „Grănicerul“. nume precum prof. primvicepreşedinte: conf. general de brigadă. nr. 2000. până spre sfârşitul anului 1949. Noua publicaţie era prezentată. comandantul Corpului Grănicerilor. secretar general: prof. de absolută acurateţe în abordarea ştiinţifică a faptelor. uşor de evaluat pentru orice cititor obiectiv. univ. Vasile Lăpăduşi). din goana după senzaţional. premisă a unor dezvoltări viitoare. ulterior ministru al apărării naţionale. univ. Bucureşti. Emilian Stancu. general de brigadă dr. Din această contrapondere. dr. comandantul Brigăzii de grăniceri Bucureşti. însă pentru scurtă vreme. încă de la primul număr. comandantul trupelor de grăniceri. 26 p. vicepreşedinţi: prof. Cultivarea acestei emulaţii ştiinţifice – probată de marea audienţă a revistei în spaţiul universitar românesc. chestor de poliţie Ştefan Iancu. magistrat Dan Voinea. având acelaşi profil şi acelaşi format ca şi „Revista Grănicerilor“. univ. comitetul de direcţie era prezidat de generalul Nicolae Uică. De altminteri. Revista Criminalistica s-a dovedit a fi un vector eficient în sensibilizarea societăţii civile. rezidă în bună măsură credibilitatea publicaţiei noastre şi există în această privinţă certitudinea că acest statut va continua să rămână printre principiile prioritare ale revistei“ (Prof. dr. în două pagini. atâta vreme cât în consiliul ştiinţific şi printre autorii publicaţi în Revista Criminalistica s-au regăsit. dr. ce se numea „Frontiera“ şi se dorea a fi. 2000. univ.

prin ordin al ministrului apărării. inspector general al Jandarmeriei. drumul prestigios al presei grănicereşti. ca urmare a intrării în vigoare a noii legi a Jandarmeriei. Continuând tradiţia publicaţiilor anterioare. noutăţi de tehnică poliţienească în ţară şi în lume etc. în 20 de pagini. cu privire la serviciul tehnic al Jandarmeriei (…). gazeta „În slujba patriei“ îşi face apariţia la 28 ianuarie 1956.3451/13 martie 1923. la 6 decembrie 1990. iar colaboratori erau consideraţi toţi ofiţerii jandarmi. prin publicarea articolelor cu caracter patriotic. după trecerea grănicerilor în subordinea Ministerului Forţelor Armate. şi-a extins spaţiul editorial la 96 pagini. condus de maiorul Constantin Tatu. a devenit „o adevărată călăuză“ a bărbaţilor de arme. Iniţial în 6.000 exemplare/ediţie. a luat fiinţă Asociaţia „Casa Jandarmeriei“. Corpul de jandarmi a dispus difuzarea revistei în întreaga ţară. Prin Ordinul nr. c) deşteptarea şi dezvoltarea spiritului naţional şi al simţămintelor de ordine. publicaţia a fost organizată pe compartimente de specialitate – educaţie patriotică. iar revista a trecut sub conducerea Direcţiei culturale şi educative a asociaţiei. specific unei reviste. continuând să publice acţiunile şi faptele de arame ale eroilor Jandarmeriei. luându-i locul. b) îmbogăţirea culturii generale a ofiţerilor şi jandarmilor (…). Din 24 februarie 2000 apare cu coperte policrome. gazetă condusă mai întâi de căpitanul Leonte Silvestru (1952-1954). redactor şef – maiorul Gheorghe Beloiu. a apărut „Grănicerul“. devenit ulterior. Spre sfârşitul anului 1950. din redactor-şef. policromie integral. conţinând suplimente trimestriale sau semestriale. general-locotenent şi comandant al trupelor de grăniceri (1948-1950). tot cu apariţie săptămânală. Acest drum a fost reluat prin apariţia. în 4 pagini tabloid alb-negru. „Cuvântul Grănicerilor“ îşi încetează apariţia. din colectivul redacţional făceau parte alţi şase ofiţeri. format A4. naţional şi moral”. La 21 mai 1938. cu acte normative de interes pentru poliţiştii de frontieră“ (Redactor-şef Marius Ionescu). sufletul ei fiind Pantelimon Comişel. şi se adresa cu precădere ofiţerilor. ea i-a avut ca redactori-şefi pe căpitanul Mihai Pânzaru (1956-1958) şi căpitanul Constantin Tatu (1958-1960). la începutul acelui an. practică juridică. La început. cum îşi amintea generalul de divizie (r) Mihai I. iar din 2001 în format A4 minim 28 pagini. Ultima ediţie a acestei serii „vechi“ a 223 . iar apoi de locotenentul-major Constantin Tatu (1954-1956). secretar de stat pentru ordine publică şi personalitate de prim-rang a vieţii militare şi culturale româneşti. „publicaţie înfiinţată la 1 decembrie 1922. credinţă. apoi în 8 pagini.000 de exemplare (tirajul primului număr). Primul director a fost locotenentcolonelul Constantin Bendescu.gazetă insolită. REVISTA JANDARMERIEI. „crescând“ de la 1. al cărei prim număr a apărut la 15 decembrie 1922. la Şcoala de Ofiţeri Jandarmi Oradea. – fiind îndrumată de însuşi generalul de corp de armată Constantin (Piki) Vasiliu. În perioada celui de-al doilea război mondial. O a doua etapă în evoluţia publicaţiei a început după 1929 când. având acelaşi format A3. dimpotrivă. iar potrivit primului articol din Statutul adoptat la înfiinţare. scopul urmărit era „a) completarea si perfecţionarea cunoştinţelor profesionale (…) dând îndrumări practice. pentru o vreme. ulterior în 8 pagini. În această a doua perioadă. a dobândit o periodicitate lunară şi a fost luată sub oblăduire de Inspectoratul General al Jandarmeriei (aprilie 1931). revista era tipărită în 24 pagini. Baron. Ultimul număr al acestei reviste lua drumul unităţilor şi subunităţilor în ziua de 11 mai 1982. Prin conţinut şi formă. publicaţia nu şi-a încetat apariţia ci. în format A4. Un ordin abuziv şi stupid al cuplului dictatorial întrerupea. bilunar. cinste. La 7 aprilie 1960. „De strajă Patriei“. Redactor responsabil era colonelul Constantin Nicolescu. publicaţia a dobândit în timp scurt o largă audienţă în rândul Jandarmilor. la 15. 3513. a săptămânalului „Frontiera“.

Gheorghe Felea. Scriitorii: Dan Gâju. „Fractura“ a fost vindecată la 15 decembrie 1991 când. este consemnat în Statutul de organizare şi funcţionare. univ. dr. prof. a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti (…). în 240 pagini. începând cu 15 decembrie 1999. c) educarea cetăţenilor în spiritul respectării legilor statului (…). constituindu-se alături de A. promovată în proiect de Ministerul Administraţiei şi Internelor încă din anul 1998. timp de şase ani. conf. c) prezentarea calificată a locului şi rolului trupelor de jandarmi în cadrul forţelor de ordine publică şi sistemul naţional de apărare. Radu Constantin ş. dr. b) popularizarea în rândul personalului propriu şi al populaţiei a prevederilor legilor statului (…). Pavel Abraham. preşedinte executiv al A.R. de la an la an. cu contribuţia ziariştilor care s-au transformat şi afirmat în redacţia acesteia. psiholog Tudorel Butoi. Ca semn al preluării tradiţiei seriilor interbelice ale revistei. 1 Preşedintele colegiului de redacţie – chestor principal de poliţie. la 1 martie 1996. numeroase articole făcându-se ecoul celor care au îmbrăţişat deja această profesie şi care au acţionat hotărât pentru definitivarea şi adoptarea legii ce o reglementează. în septembrie 2002. Anton Gagiu. d) influenţarea opiniei publice în direcţia respectării şi apărării valorilor şi instituţiilor fundamentale ale statului. Ion Aramă etc. decernează diplome de onoare şi excelenţă celor mai merituoşi jandarmi. format tabloid.. comisar-şef Paraschiv Peţu. precum şi unor personalităţi ale vieţii publice româneşti.a. De la apariţie şi până în prezent. Liviu Vişan.R. În acelaşi timp. fiind „o gazetă gândită româneşte. director Maria Bumbaru. Prin conţinutul său.N.N. revista a crescut. într-un factor hotărâtor în respectarea legii. dr. Publiciştii: prof. cu o lună înaintea desfiinţării Jandarmeriei Române. unicul almanah editat de o structură a ministerului.R. „fondată şi editată de Asociaţia Naţională a Detectivilor din România. publicaţia editează suplimentul gratuit „Revista Jandarmeriei literară şi artistică“. prin conţinutul său variat. dr. dr. anual. sub patronajul Comandamentului Naţional al Jandarmeriei şi cu acordul ministrului de interne Victor Babiuc. În prezent. scrisă româneşte“. redacţia editează. preşedinte de onoare al A. Nicolae Rotaru. începând din 1998. Paul Ceauşu. prof. „Revista Jandarmeriei” a apărut într-o serie nouă (opt pagini. general (r) Gheorghe Ilie.N. Baron a devenit director onorific iar. univ. Mihai Popescu. Oana Cioboată.D. revista militează pentru afirmarea detectivismului în ţara noastră. generalul de divizie (r) Mihai I. aprobat prin sentinţă civilă de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti: „a) popularizarea activităţii şi problematicii cu care se confruntă trupele de jandarmi în apărarea ordinii statului de drept. simţită româneşte. drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.D. chestor de poliţie Ion Stoica. univ. în două culori). publicaţia are o periodicitate bilunară şi este editată de „Fundaţia Revistei Jandarmeriei“ care. Ca expresie a preocupării pentru sporirea prestigiului Armei. Mircea Stoian. 3514. Revista LUMEA DETECTIVILOR. anual. dr. paginile sau au găzduit semnături prestigioase: prof. general (r) Constantin Simion. sprijinit de generalul-erou Ion Bunoaica şi de succesorii acestuia la comanda Jandarmeriei Române. a configurat publicaţia ca un prestigios „purtător de cuvânt“ al oamenilor de arme. în luna decembrie. Stabilindu-se la 16 pagini/ediţie.“ „Sufletul” „Revistei Jandarmeriei“ (serie nouă) a fost – şi este – Gheorghe Boblea (pseudonim Gheorghe GorjanuIoneşti) care. acesta fiind. al principiului dreptului umanitar şi al drepturilor omului.“ (Comisarşef Vasile Ursache). Scopul publicaţiei. 1 Asociaţia Naţională a Detectivilor din România 224 . Revista este profilată îndeosebi pe problematica de specialitate a exercitării profesiei de detectiv şi se adresează cu precădere acestora. Pavel Abraham.D. Gheorghe Musliu (pseudonim Titi Grecea). „Almanahul Revistei Jandarmeriei“.apărut în decembrie 1948. în noul context.

Petrică Vizitiu şi Nicolae Oprea. Alexandru Spânu. colonel Grigore Cuza (1963-1982). fiind în pregătire numărul 10 pentru luna noiembrie 2004. îndeosebi celor care. Din ianuarie 1957. Laurenţiu Fulga şi Mircea Dinescu. până în prezent. Perpessicius. colonel dr. Radu Tudoran. scriitor şi ziarist. comisar-şef Nicuşor Dulgheru (octombrie 2000-aprilie 2004). Primul număr a apărut în noiembrie 1949. în lipsa altor soluţii. ziarist. scriitor. în perioada 1951-1952. colonel Olimpian Ungherea (1990-1992). revista a funcţionat sub conducerea secretarilor generali de redacţie: Radu Vaida. Nichita Stănescu. când revista „Pentru Patrie“ va sărbători 55 de ani de existenţă. Mihail Sadoveanu. Au urmat: locotenent-colonel loan Tecşa. căpitan lon Blaj (1957-1959). denumit „Detenţia“ (doar două numere au fost în total). fiindcă un abonament la revista „Pentru Patrie“ era condiţionat şi de un abonament la „Scânteia“. Aurel Mihale. la conducerea revistei este împuternicită ziarista Elena Popescu. Adrian Păunescu şi Gheorghe Tomozei. ziarist.. Fănuş Neagu. În perioada iulie 1956-ianuarie 1957. Horia Zilieru. revista apare bilunar. Alexandru Piru şi Eugen Barbu. În decembrie 1989 a apărut numărul 500. Emil Manu şi Alexandru Hanţă. avea distribuţie gratuită în cadrul unităţilor. Şerban Cioculescu şi Edgar Papu.R.. Venerabilul profesor universitar Gheorghe Poalelungi semna rubrica „Limba română este patria mea“. colonel Octavian Goga (1962-1963). în ianuarie 1957. ziarist. a avut apariţii lunare. Constantin Preda. Până în perioada 19491972. publicaţia şi-a schimbat denumirea în „Patria Liberă“. ziarist. scriitor şi ziarist. În martie 2004 a apărut numărul 9. colonel Nicolae Rotaru (19931998). Eugen Teodoru. La cererea cititorilor. Constantin Chiriţă. almanahul „Pentru Patrie“. precum: Theodor Constantin şi Haralamb Zincă. Mihai Beniuc şi Marin Preda. scriitor (decedat). devenind una dintre cele mai căutate publicaţii. În 1993 a editat un supliment color de 16 pagini. Mihai Tunaru şi Paul Anghel. colonel Virgil Vochină. sub impulsul evenimentelor. La un moment dat. doctorul Gheorghe Stoicescu povestea despre capcanele sănătăţii noastre. Începând cu anul 1998. Revista „Pentru Patrie“ a editat anual. „editată de Ministerul Administraţiei şi Internelor. academicianul Dan Berindei. Redactorii şefi ai revistei au fost: Constantin Nisipeanu (noiembrie 1949-1952). Eugen Teodoru. îşi suspendă apariţia la numărul 104. În perioada în care nu au fost numiţi redactori şefi. conferenţiar universitar Savin Bratu (1953-1955). Petre Hladchi Bucovineanu şi mulţi alţii“ (Nicuşor Dulgheru). la conducerea revistei a fost numit şi un director.revista se adresează şi societăţii civile. iar din 1972 a ieşit pe piaţă. Otilia Cazimir. Olimpian Ungherea şi Nicolae Rotaru.000 exemplare. În prezent. Vasile Rebreanu. locotenent colonel loan Tudor Vasilescu (pseudonim literar Jean Vasilescu). Primul director al revistei a fost colonel Nicolae Rotaru. publicaţia îşi reia apariţia. În paginile revistei au semnat personalităţi de prestigiu: Tudor Arghezi. cu apariţie lunară. locotenent-major Adrian Roşca (1955-1956). D. în colaborare cu Direcţia Generală a Penitenciarelor din Ministerul Justiţiei. scriitor şi ziarist.Popescu. de fapt. a vândut şi oficiosul PCR. Revista PENTRU PATRIE. Tudor Negoiţă. sunt puşi în situaţia de a apela la serviciile unui detectiv”. 225 . ziarist. care. Scriitori de mare forţă creatoare ca Zaharia Stancu. din 1987 până în 1994. Mircea Micu. (Redactor-şef Firiţă Carp) 3515. scriitor şi ziarist. pentru decembrie 1989 şi ianuarie 1990. Rodica Ojog Braşoveanu şi lon Tipsie. Petre Vârlan (19821986). Tirajul revistei ajunsese la 275. critic literar. maior loan Popa (aprilie-septembrie 1998). În paginile revistei au publicat autori de policier-uri. iar din februarie 1990 a revenit la denumirea iniţială.

la 75. 240 p. Nicolae Rotaru. Director onorific a fost colonelul Costică Voicu. Alexandru Boroi. în perioada martie 1990-iunie 1993. un tiraj de 7. măsurile şi modalităţile de acţiune a structurilor implicate în restabilirea ordinii.000 de exemplare. Radu Mocanu. până în prezent. şi a fost intransigentă cu cele care au încălcat. cu toţi miniştrii din această perioadă şi cu alte cadre de comandă. Au urmat coloneii: Virgil Vochină. până în prezent. Revista a fost prezentă în viaţa ministerului. treptat. Eugen Teodoru. la ora actuală. de la 6. Almanah Pentru Patrie 1984.1 aprilie 2004. gazetă ostăşească. apărând. situaţiile deosebite din perioada de tranziţie. noiembrie 1999august 2000. cu apariţie săptămânală. sa reorganizat Ministerul de Interne. în primă fază.000. 240 [-244] p. Dumitru Fulger ş. Prin tematica abordată. Săptămânal. când a fost cazul. fie în format tabloid. cazurile de încălcare gravă a liniştii şi ordinii. Redactor şef. redactor-şef Petre Vârlan. are 16 pagini şi. prin interviuri cu toţi şefii de arme. fie în format A4. 226 .1 decembrie 2003. august 2000-18 august 2001. În paginile revistei au semnat şi o seamă de personalităţi: Tudor Negoiţă. Revista PENTRU PATRIE. deci până în 1990. 3518. În perioada iunie 1993-noiembrie 1999. în principal cele vizând activitatea lucrătorilor instituţiei. revista a susţinut apariţia legilor organice. 1 decembrie 2003 . prin diverse modalităţi publicistice. care avea o tentă literarpoliţistă. colonelul Florin Zagoneanu. revista a cunoscut o seamă de transformări. Almanah Pentru Patrie 1987 – 1992. a fost colonelul Octavian Goga. actualmente. 3520. a făcut cunoscute etapele reformei instituţionale. care a funcţionat ca organ de presă central al Ministerului de Interne din noiembrie 1959. Ioan Hurdubaie. În anul 1962. Publicaţia a fost creată pe fundaţia oferită de structura revistei „În slujba patriei“. În paginile sale a fost reflectată activitatea tuturor structurilor şi armelor ministerului. în paginile revistei au apărut noutăţile legislative. Almanah Pentru Patrie 1993. a transmis cititorilor săi toate ordinele de linie emise în acest timp. prin camapanii de presă. „În slujba patriei“ a fost. 240 [-244] p. împuternicită la comandă a fost comisarşef Ina Bălan.3516.000 de exemplare. Periodic. a fost editat suplimentul revistei „Poliţia Română“. într-un fel sau altul. iar. Almanah Patrie 2004. 3517. secretar responsabil Olimpian Ungherea. axate pe tematică de strictă actualitate” (Florica Pârvu). Ziarul a avut 16-20 de pagini şi tirajul a crescut. fiecare. Alexandru Spânu. redactor-şef Nicuşor Dulgheru. Vasile Troneci. iar revista „În slujba patriei“ a devenit organ central de presă al ministerului. 240 [-244] p. 1 octombrie 2001 . Primul redactor-şef al acestei publicaţii a fost colonelul Traian Tandin.a. cadrele care s-au remarcat în muncă. Au urmat. Revista PENTRU PATRIE. publicaţia a inserat suplimente profesionale. care se tipărea pentru militarii în termen. Revista „POLIŢIA ROMÂNĂ“. fiecare moment în devenirea sa fiind inserat în spaţii acordate în funcţie de importanţa evenimentelor. Revista PENTRU PATRIE. revista „Poliţia Română“ a evidenţiat. ca redactori şefi: maiorul Petre Crăciun. redactor şef este comisar-şef Nicuşor Dulgheru. Au fost marcate. Revista PENTRU PATRIE. legea sau normele de conduită specifice. redactor şef a fost colonelul Marcel Popescu. [-244] p. Petrică Vizitiu şi Nicolae Oprea. intitulat „Police Magazin“. în prima perioadă fiind preponderent evenimentul de poliţie. Primul director al revistei „Poliţia Română“ a fost colonelul Marcel Popescu. editată de Ministerul Administraţiei şi Internelor. Între anii 1991 – 1993. De la apariţie. redactor-şef 3519. De la apariţie. Revista Pentru POLIŢIA ROMÂNĂ „a fost înfiinţată în martie 1990. comisar-şef Vasile Ursache. timp de 30 de ani.

prin transformarea Inspectoratului Pompierilor în Comandamentul Pompierilor Militari (la 2 august) şi apariţia primei reviste de specialitate (la 1 aprilie) sub numele Buletinul Pompierilor Români. dedicată prevenirii incendiilor. mozaic. într-o perioadă de dezvoltare şi redefinire a structurilor militare din ţară. În această perioadă revista îşi reînnoieşte statutul (prin autorizaţia de funcţionare nr. în ceea ce priveşte conţinutul ei.3521. instruirea cadrelor. şi prezentării unor rezultate din activitatea pompierilor.s. Revoluţia din decembrie 1989 găseşte revista pompierilor în postura unei publicaţii profesionale de calitate.a. La sfârşitul celui de-al doilea război mondial. incendii din ţară şi străinătate. reflectând “măreţele înfăptuiri ale epocii de aur”. istorie ş. localizare şi stingere a incendiilor“. publicaţia avea drept scop „popularizarea ştiinţei focului (…) şi a mijloacelor de prevenire. întreţinerea şi funcţionarea echipamentelor de intervenţie. ea devine o publicaţie de strictă specialitate. Marelui Stat-Major al Ministerului de Război. dar explicit: „Revistei noastre trasându-i-se sarcini noi. din Comandamentul Pompierilor devenise Direcţia de Pază contra Incendiilor) din ianuarie 1956 publicaţia intitulându-se PAZA CONTRA INCENDIILOR. Titlu pe care îl păstra până în decembrie 1989. Revista POMPIERII ROMÂNI. în ianuarie 1944. Tematica articolelor devine mai variată. popularizării normelor de p.s. Cu un conţinut mai bogat în materiale profesionale. revista prezenta conceptul şi dezvoltarea activităţii de prevenire a incendiilor. Înfiinţată conform aprobării nr. reapar informaţii profesionale din presa străină de specialitate. În aprilie 1948 se modifica denumirea în Revista Pompierilor iar conţinutul scădea în varietate. În acest context. istoria pompierilor. cultură generală ş. o organizare eficientă şi o prezentare grafică în continuă modernizare. Titlul revistei pentru sectorul industrial va fi Prevenirea incendiilor. Pe viitor. umor şi sport. Către sfârşitul anilor ’80. apărând în două serii paralele. care acoperă aproape toate domeniile apărării împotriva incendiilor. 44/1929. doi ani mai târziu se propunea reapariţia acesteia şi se elabora proiectul unui nou număr. prevenirii şi stingerii incendiilor sau cunoştinţelor tehnice de specialitate apărând şi articole de cultură generală. După doi ani i se schimba din nou denumirea (urmând-o pe cea a instituţiei. se întrerupea apariţia ritmică a publicaţiei..i. „prima revistă naţională a pompierilor români a apărut după primul război mondial şi reîntregirea României. cunoştinţe tehnice de specialitate.i. anul 1929 marca pentru pompierii români două date semnificative: prima individualizare la nivel naţional a instituţiei. rezumându-se la materiale tehnice dedicate prevenirii incendiilor şi reflectând închiderea generală la care era supusă întreaga societate românească. apărut în ianuarie 1948. Anii ’70 o găsesc cu cel mai mare colectiv redacţional si publicişti de talent. vechiul titlu de Revista Pompierilor a devenit necorespunzător (…). 127/03/1986 emisă de Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste). pagini de cultură generală. Ultimul număr al anului 1989 este oprit in tipografie şi înlocuit cu o ediţie speciala – sub denumirea de POMPIERII ROMÂNI – care reflecta efervescenţa momentului şi conţinea o „profesiune de credinţă“: 227 . un organ de propagandă. organizarea şi funcţionarea formaţiilor de pompieri civili. conform anunţului laconic. În ianuarie 1954 publicaţia îşi schimba denumirea şi structura. disimulate sub forma unor rubrici de noutăţi tehnice p. alături de materiale dedicate organizării şi instruirii formaţiilor civile de pompieri. care. când are loc atât o reorganizare a administraţiei centrale şi locale. cât şi o reaşezare a întregii armate.a. Reflectând procesul de reorganizare şi modernizare a pompierilor români. izolare. iar pentru sectorul agricol Paza contra incendiilor“.

având aceeaşi tematică profesională şi aceeaşi periodicitate lunară şi difuzare naţională. cadre tehnice p. o fluctuaţie de personal care îşi pune amprenta şi asupra revistei. Revista PROTECŢIA CIVILĂ. a fost o oglindă a vieţii şi activităţii pompierilor români. Sunt publicate documente inedite şi informaţii altădată trecute sub tăcere. singura istorie publicată”. materiale tehnice. Deschiderea societăţii româneşti se regăseşte şi în paginile sale. constituindu-se într-o adevărată istorie a „cavalerilor focului” din ţara noastră: fragmentară. relaţii internaţionale ş. apar dezbateri profesionale şi opinii menite să limpezească problemele ce stau în faţa specialiştilor pompieri. Societatea de criminologie şi de criminalistică.col. redactor şef Ion Argeşeanu. (…) luptând pentru a apăra de flăcările incendiilor vieţile concetăţenilor şi avuţia poporului”. lt. apoi. Se înregistrează. Revista publică noul cadru legislativ. Evoluţia ulterioară a revistei a confirmat această promisiune. redactor şef Ion Argeşeanu. care găzduiesc traduceri din presa străină de specialitate. a cărei omogenizare oscilează. Revista POMPIERII ROMÂNI devenea o publicaţie deschisă. Ministerul Justiţiei. solicitaţi să sprijine continuitatea revistei. 3523. 638/1997) care reglementează modul de funcţionare şi statutul administrative. ca în întreaga structură a societăţii şi instituţiei editoare.„vom relata în paginile publicaţiei (…) despre curajul şi abnegaţia pompierilor români. mai târziu Comandamentul Apărării Pasive 228 . Devin tradiţionale rubrici destinate prezentării activităţii pompierilor şi problemelor cu care aceştia se confruntă. (Redactor-şef. autorităţi publice locale şi centrale. prof. de Criminalistică şi de Penologie. Apare trimestrial. 3522. prezentări de incendii din ţară şi străinătate şi experienţe ale altor servicii de pompieri în organizarea şi desfăşurarea activităţii de protecţie antiincendiu. cerut de transformările societăţii româneşti. „Apariţia revistei „Protecţia Civilă“ de astăzi a fost determinată de necesitatea informării populaţiei asupra măsurilor de protecţie pe care trebuia să le adopte în diferite situaţii de urgenţă. odată cu schimbările în viaţa ţării începând şi o nouă etapă în viaţa publicaţiei. Asociaţia Naţională Română de Apărare Pasivă). angajaţi într-un continuu proces de restructurare şi modernizare. redactor şef Vasile Teodorescu (Ministerul Public. „Buletin de Criminologie şi de Criminalistică“. cetăţeni.s. portrete de pompieri. Liga Apărării Aerochimice. Valentin Uban). Revista de Criminologie. Publicaţia îşi redefineşte statutul printr-o hotărâre de guvern (nr. până în prezent. 1981 – 1990. care contribuie la creşterea calităţii publicaţiei. Revista pompierilor a urmărit nedezminţit înfăptuirea scopurilor pentru care a fost creată: indiferent sub ce titulatură a apărut. opţiunilor de dezvoltare si nevoilor de dotare. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie. Din 1990. dar al cărei conţinut se stabilizează prin menţinerea unui grup de colaboratori şi corespondenţi. Asociaţiile pentru protecţia populaţiei civile (Liga Antigaz. dar cu acelaşi editor.i. care înţeleg să slujească. chiar şi cu jertfa supremă. acte normative de profil şi comentarii ale modului de aplicare a acestora.. noutăţi ştiinţifice. Revista PROBLEME DE CRIMINALISTICĂ ŞI DE CRIMINOLOGIE (Ministerul Justiţiei şi Procuratura RSR). nesistematică şi lipsită de o viziune de sinteză dar. Înfiinţată în aprilie 1929 şi funcţionând sub mai multe titulaturi. Direcţia Generală a Penitenciarelor). Organizaţiile obşteşti. adaptându-se permanentelor transformări din viaţa pompierilor români şi ţinând pasul cu noutăţile apărute în societatea românească. la dispoziţia celor implicaţi în activitatea de apărare împotriva incendiilor – pompieri militari şi civili. după o perioadă de dificultăţi financiare depăşite cu o mobilizare a pompierilor din ţară.a. Din 1999.

comisii de apărare împotriva dezastrelor (comisii organizate la diferite niveluri – guvern. începând cu acel an. Revista capătă. în perioada interbelică apar broşuri cu această destinaţie. Ştefan Geantă. studiu. În anul 1993. militari în termen. în anul 1939. Buletinul… a avut ca responsabili pe colonel Gheorghe Florea Creangă – Stoileşti (istoric militar care de altfel a realizat şi Istoria Apărării Civile. franceză. o dată cu prof. organizarea apărării pasive a luat o amploare deosebită în instituţiile şcolare. Mai târziu. În prezent. specialişti din diferite alte structuri – Secretariatul Tehnic Permanent (entitate guvernamentală). De remarcat este anul 2000. Iconografia este asigurată de director şi de colaboratori sau este preluată din alte componente massmedia. Întotdeauna. al cărui preşedinte este colonel dr. Iulian Mihalcea. comentariu. fiind singura publicaţie cu acest profil din ţară. Alexandru Şuţu (1834-1919) şi al său “Jurnal de psihiatrie şi medicină legală“. Protecţia Civilă (atunci se numea Apărare Locală sau Apărare Civilă) editează Buletinul Apărării Locale Antiaeriene şi Buletinul Apărării Civile. REVISTA „ROMÂNĂ DE MEDICINĂ LEGALĂ”. când directorul revistei devine comandorul (r) dr. interviu. în două volume).aveau nevoie de mijloace de propagandă pentru instruirea populaţiei. ştire. Fiecare ediţie este structurată pe rubrici şi generice. coordonat de către Direcţia Informare şi Relaţii Publice din Ministerul Administraţiei şi Internelor. de răspândirea cunoştinţelor şi a regulilor de comportare la calamităţi şi catastrofe. cum ar fi „Pericolul aer-chimic“ sau „Pericolul Aerian şi Măsurile de Apărare“. Apariţia revistei era stringent necesară. Era nevoie de informare periodică asupra măsurilor de protecţie. cuprinzând diferite genuri publicistice: articol. şi a publicat “Revista de Medicină Legală“ care poate fi 229 . În perioada menţionată. În 1936. Astfel. ajutat de colegiul revistei. Între anii 1950 şi 1990. precum şi de către colaboratori din instituţii civile care au tangenţă cu arma. La conducerea ei rămân colegiul de redacţie şi redactorii şefi sau directorii. studenţi. Textele fiecărei ediţii sunt asigurate de cadre din structurile militare şi civile de Protecţie Civilă.1993 al ministrului Apărării Naţionale marchează apariţia revistei „Protecţia Civilă“ de astăzi. Publicul – ţintă este format din cadre militare şi personal contractual. întreprinderi şi administraţia publică locală. Sumarele în engleză.12. cât şi folosirea publicaţiei ca material de protocol. maiorul psih. începând cu anul 2002. profesori ş. profesorul Nicolae Minovici (1868-1941) a pus bazele Asociaţiei de Medicină Legală. elevi. 3524. aplicaţii etc. reuşeşte nu numai să menţină calitatea publicaţiei dar să o şi îmbunătăţească.a. Tematica abordată de revistă se referă la urgenţele civile. ministere. Ilie Manole. documentar. M 7924/30. colonel Marin Boboc. Ordinul nr. revista „Protecţia Civilă“ este parte componentă a sistemului mass-media. „Revista încearcă să readucă în prim plan o îndelungată tradiţie care a început în anul 1884. prima de acest fel în România. colonel dr.“ (Alexandrina Sonea). militari angajaţi pe bază de contract şi militari cu termen redus. germană şi spaniolă facilitează atât schimbul de publicaţii cu reviste similare din alte ţări. După plecarea acestuia. o ţinută grafică deosebită dar şi un conţinut atractiv şi instructiv. Iulian Mihalcea (din anul 2002). la apariţia lui a contribuit un colegiu de redacţie format din 5-6 specialişti şi un redactor responsabil (director). anchetă. poster „Învăţământ“ cu modele de exerciţii. şi colonel Ion Marinache. după cum urmează: colonel Ioan Sturza. inspectori de la agenţi economici din întreaga ţară. antrenamente. respectând procedura de copyright. Ilie Manole şi maior psih. administraţie publică). Florea Dan. reportaj. comandor (r) dr. după cel de-al doilea război mondial.

RIBEIRO. schimbându-şi titlul în „Probleme de medicină legală şi criminalistică“. 320 p. J. Humanitas. 1996. K. Genève. 6e année. 118 p. iar “Revista Română de Medicină Legală“ poate fi privită drept un simbol al tradiţiei. 142 p. EDMONDSON. adevăr. 1934. României literare 1984. Guidelines for the Control of Narcotic and Psychotropic Substances. [Bucureşti]. RICOEUR.I. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 3536. Ministerul de Interne. 3530. Essen. 2000. 5 année. vol. Baillière. Berlin. Henry. K. (World Health Organisation). În ultimii ani ai regimului comunist care a marcat demolarea Institutului de Medicină Legală construit în 1892. o nouă eră pare să înceapă. Bror. RICHTER. precum şi calitatea grafică şi standardele ştiinţifice. RHODES. 3533. Edmondson. no. By professor Bror Rexed. Buletinul a suferit o transformare. 3525. 1937. Bucureşti. Samsom. În prezent. Leonidio. profesorul Ioan Moraru (1927-1989) a publicat “Buletin documentar de medicină legală şi criminalistică“. Un secol de spionaj. A. 328-333. Robert I. După 20 de ani. 148 p. p. Directives pour le contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes dans le contexte des conventions internationales. p. Editura C. Deşi a avut o slabă calitate grafică şi o difuzare limitată. T. dr. în timpul celui de-al doilea război mondial. Serviciile de informaţii în secolul XX. Revista ROMÂNIA LITERARĂ. Lübeck. Fondată în 1929 de Edmond Locard. 344-348. 9e année. no.. Paris. SAMSOM. KHAN. Robert I. în 1961. în Tratat practic de criminalistică.U.C. întrerupt în 1940. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. în R.. Edmondson. 1984. Inayat Khan [and] Mr. 230 . prof. 3527. RIŞCUŢIA. KHAN. criminalitatea economică). RHODES. p. Istorie şi Anastasia. Schmidt Römhild.C. Paul. 218-222. I. Ademenitoarele capcane… Aventuri ale memoriei şi tranziţiei.4. Robert I.8. Inayat Khan [et] M. REVUE INTERNATIONALE DE CRIMI- NALISTIQUE. SAMSOM. ediţie revăzută şi adăugită. Almanahul Geneva. Cantemir. II. Bror. Potra şi Delia Răzdolescu. Mina Minovici (1858-1933). în R. vol. Henry T. Sigmar-Marcus. un simbol şi o moştenire lăsate de cel care a pus bazele sistemului românesc modern de medicină legală. 3532. 623 p.C. Altérations des dessins papillaires et maladies professionnelles. 1978. Vermögensdelikte. Samsom. REXED.considerată primul periodic academic de criminalistică în care se oglindesc realizările „Şcolii Minovici“ de medicină legală. 3531.. Inayat. speranţelor şi idealurilor medicinii legale româneşti“ (Dan Dermengiu). director al Laboratorului de Poliţie Tehnică din Lyon.-F. În anul 1971. REXED. Robert I. 1986. reuşind să creeze o legătură profesională între experţii criminalişti români.E. Jeffrey T.I. 2002. publicarea revistei a fost încă o dată întreruptă. no.F. revista a supravieţuit timp de 10 ani. The development and photography of fingerprints. 456-481. K. Wirtschaftskriminalität (Delicte privind bunurile.-B. EDMONDSON. dr. dr. în e R. 3528. Inayat. Monnaie. Ştiinţe criminalistice. dr.6. In the context of the international treaties. RICHELSON. coordonator Rolf Rainer Jaeger. RICHE. Organ officiel de l’Academie Internationale de Criminalistique. 3535. Press. K. Expertiza pentru reconstituirea fizionomiei după craniu. 1933. 1889. The psychological interpretation of handwriting with special reference to the handwriting of criminals. (Organisation Mondiale de la Santé). 3534. 3526. médailles et bijoux.I. [par] professeur Bror Rexed. 3529. redactor-şef (ulterior director). Traducere din limba engleză de George G.. p.

Schmidt Römhild. Alexandra Andreea. IX + 58 p. RIZEA. Magdeburg (1894). CHERSAN. Mileniul III. San Diego State 3553. RIZESCU. Essen. Andreea. Die Postwerthzeichen von Rumänien. 191 [914] p. 2002. University. Holger.I. 1979. 14 p. Ph. 9e année.5. IONESCU. vol. Editura Ministerului de Interne. Cantemir. München. Cătălina. septembrie 2002. der naturwissenschaftlichen Kriminalistik (Noţiunea şi semnificaţia criminalisticii bazate pe ştiinţele naturale). 715 p. ROGGENSTROH. 1985. Consideraţii privind identificarea criminalistică a unor categorii de persoane şi cadavre. 81). II. 2003. „Rumäniensammler" The Bulletin of the 3541. 3547. Ministerul de Interne. (Public Health Papers. Reus. 2. ROCHAT. ROBERT. Metode de identificare antropologică şi aplicaţii. ŞERBĂNOIU. Sycomore. 3543. Englewood Cliffs. Holger. 3542.. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Review of an international study [By] E. ROBINSON. Heimbüchler. Vicente. 6e année. Essen.. NIŢU. în R. cu tabele (World Health Organisation). IRINA. Camelia. Stephen P. RITSON. ROLL. A practical English language course for law-enforcement students and professionals. 19-35 3548. 2002. p. Paris. Begriff und Bedeutung 3545. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică.B. Les compiles du crime. ROBBINS. The Story of Writing . Noutăţi în criminalistică privind relevarea urmelor latente de mâini. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 1937. 2001. Concepts and applications. Studentă. Thames & Hudson. Eugeniu. 15-16. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalisticii. BUDIŞTEANU. Bucureşti. 3546. RIŞCUŢIA. 286-309. Constantin. Madrid. ROLL. Gabriela. Königreich Rumänien. Management. anul IV. Loi pénale. RODRIGUEZ FERRER.B. 35-38. p. CĂLUGĂRIŢA.with over 350 illustration. 51 p. p. Student’s Book. New Jersey. Considérations sur la 3538. 3540. 5. ediţie revăzută şi adăugită. în Criminalistica. Hermann. 3549. Lübeck. nr. Die kriminalistische Beurteilung der Lage/Kriminalistisches Denken (Evaluarea criminalistică a situaţiei / Reflecţii criminalistice). Le 3551. 3539. în Criminalistica. anul VIII. aprilie 2006. Bulletins 1-116. E. 3552. Ileana. Munich. PreticeHall.. ediţie revăzută şi adăugită. RIZAC MÂRZA. ROBERTS. Ştiinţe criminalistice. Schmidt Römhild. ROCHAT. 3550. 1985.1. Lübeck. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. ediţie revăzută şi adăugită. Community response to alcohol – related problems. Holger. HARABAGIUDIMITRESCU. II. Ştiinţe criminalistice. 50 in colour. BORDEIANU. RIŞCUŢIA. coordonator Rolf Rainer Jaeger. International Study Circle for Romanian Philately and Postal History.3537. Paul. 45-46. Jurist. sa psychologie et ses interprétations. Ştiinţe criminalistice. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. (Reconstituirea criminalistică). Mark (coordinator). în Criminalistica. Corectitudinea calificării juridice a unei fapte soldată cu leziuni produse prin arme de foc.I. ROLL.C. Amalia. 255-257. Les méthodes de transfert dans l’etude des empreintes digitales. Geneva. no. în R. Dr.C. English for Modern Policing. Ritson. 1921. nr. J-Paul. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Andrew. 231 . Moldau Walachei. Ioana. 1934. 1995. p. no. p. Editor F. Moldau. Emanuel. 1988. Second edition. Fürstenthum Rumänien. Berlin. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Identi- fication judicial. Kriminalistische Rekonstruktion 3544. p. vol. Berlin.

ROŞCA. (Sub redacţia). p. Editura Helicon. ROŞCA. 27-35. ROPOTĂ. 1977-1985 N. 2003. rului. X. Cluj. 158-170. Bucureşti. nr. Editura Didactică şi Pedagogică. 1994. Iaşi. ROŞCA. ROMIŢAN. Delincventul minor. Dreptul proprietăţii intelectuale. ROŞCA. 168-171. an XI. Cu 232 . an XI.. Societatea Comercială de Numismatică şi Filatelie „Impex Zimbrul Carpatin” S. metal Alexandru. 3569. Bibliografie selectivă. 229-242. 1972. Iaşi. an XI. IL. 38 p. în Buletin de psihiatrie integrativă. p. nr. no. Masterand. 1 (24). Creativitatea. Libertyville. Iaşi. Eugen 3563. V. Schmidt Römhild. ROŞCA. O. 1981. pl. 652 p. 1966. L’emploi de la coramine. Al. Alexandru. f. Alexandru. vol. Londra. Ciprian Raul. Serena. Impactul imigraţiei şi adaptarea psihosocială. ROPOTĂ.H. adj. Metodologie şi tehnici experimentale în psihologie.C. 1963. Ileana. nr. Editura C. p. Al. ROMANIAN POSTAL HISTORY BULLETIN . 368-388. 1971. (Asociaţia Ştiinţifică de Dreptul Proprietăţii Intelectuale). în Buletin de psihiatrie integrativă. 156 p. Protecţia şi specifică.. CIORNEI. 2006. redacţia).coordonator Rolf Rainer Jaeger.Editor Robert M. cadavrelor desfigurate în cursul unor evenimente deosebite. penală a proprietăţii intelectuale. Iuliu I. Ordonanţe de poliţie. 3567. 328 p. Bucureşti. ROMANESCU. Bibliografie selectivă la p. Editura Academiei R. Editura Elit. coin. RONEY-DOUGAL. ROMANESCU. 3574. Enciclopedică Română.. 2006. Alcoolismul şi stilul de viaţă în familie. Stresul şi bolile psihice. univ. Cuvânt înainte de John Mitchell. 395 [398] p. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. 6 année. gen. ROŞCA. Alexandru. 227-240. 3572. Bucureşti. vol. An XI. Numismatic catalogue. 2(25). Iaşi. Editura 3560. 2005. Stabilirea identităţii 3562. Bucureşti. Eugen. vol. Bell. (Consiliul pentru difuzarea culturii şi ştiinţei. Rosita Mădălina. în Ghidul procurorului criminalist.3. vol. Editura Academiei..R. ROMIŢAN. Alexandru. ROLLAND. ROŞCA. 1932. CHIRIŢĂ. Editor George Pataki. 3566. Prof. în Buletin de psihiatrie integrativă. p. 359 [360] p. Tratat de psihologie experimentală.. 320 p. cu fig. Titlu şi în limbile engleză şi rusă. 3557. C. Bucureşti. ROMANIA. Editura Alma Mater. Editura Institutului de Psihologie. septembrie 1990. XI. cu fig. Dana. 1934. 261-266. 3558. ROMANIAN PHILATELIC STUDIES - Psihologie generală. 1991. Bucureşti. 2005. Dr. Alexandru. Ciprian Raul. Sorina. I. Psihologia marto- 3555. 512 p. cu fig. 141.S. Editura Semne. 3570. Berlin. Cluj-Napoca. 2005. p. Bibliografie la p. Studiu psihofiziologic şi social. Alexandru. Adunate şi adnotate de Iuliu I. VII + 179 p. 92-98. şi grafică + 3 anexe. Prof. rezumate în limbile rusă. 38). nr. "RPS". 3573. Incompatibilităţi cu funcţia de expert criminalist autorizat. 25 – 38. X. 2002.a. Cristina. ROMANESCU. X. 1 f. 3559. 2004. Bucureşti. Editura Ştiinţifică.Y. Creativitatea generală 3561. ROŞCA. FLORESCU. Roşca. ROŞCA. 3554. CONSTANTIN. II. Orizonturi. cu fig. p. Alexandru. „RPHB". Prefaţă de Florian Ştefănescu-Goangă.. 144 p. 2005.. Dr. Beck. în Buletin de psihiatrie integrativă. p. City. Essen. 3571. şi facs. cu fig. X. Etologie şi psihiatrie. Bibliografie la p. vol. (Sub 3556. 4 (27). franceză şi engleză. În anexe. 1934. e în R. 3564. 3568. 272 p.L. Cluj. ştiinţă şi magie.I. ROŞCA. şi grafică. Proc. 3565. Rezumat în limbile engleză şi rusă. Roşca. Sorina.R. vol. 4 (27). Lübeck. HÎŢU. Titlul original: Where Science and Magic Meet. Timişoara.

univ. Florin. 1887. 75) 3577. Bucuresci. 1981. Ediţia a II-a. Drd. 1932. Editura Junimea. 2003. Tiberiu. Eu şi celălalt (de la poziţia egocentrică la poziţia altruistă). Dialogul familial. p. Nicolae. Urmele de la locul faptei. (Pentru părinţi). Nicolae. GHIORGHICI. Tiberiu. p. De la Epoca luminilor până la Junimea. Iaşi. 2/2004. Bibliografie la p. 356 p. 3586. Marin. Ed. XI. I. RUJIOIU. Constantin. 5. 3575. Ilie. Tiberiu. Bogdan. 3582. Editura Junimea. ROTARU. RUIU. 1979. RUDICĂ. 75 -81. Managementul comunicării în structuri de tip ierarhic. Bucureşti. în Revista Română de medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Cercetarea la faţa locului. RUDICĂ. Investi- marques secrêtes sur l’œuvre du Vinci et les sculptures du Moyen-Age et de la e Renaissance. Valorificarea ştiinţifică a expertiza medico-legală a leziunilor corporale. 25-27. Marin. 3592. (Humanitas. p. Claus. (Pentru părinţi). Omuciderea. 388-389. RUIU. 3580. vol. ROUGEMONT. de criminalistică şi de penologie nr. Bucureşti. Vasile.32). Curs de tehnica criminalistică. NEICU. 8 année. V. drd. 232 p. Editura RAO. Iaşi. POPA. Covasna. MOROIANU. Editura Ministerului de Interne. Bucureşti. Editura Little Star. ROTARU. 3583. drd. (Prefectura Poliţiei Capitalei). 80 p. în O urmelor infracţiunii. Lector univ. Bucureşti. 1994. Universitatea Bucureşti [. Tiberiu. anul VI. Octavian. Marin. 280-284. Junimea. 239 p. Viorel.4. no. anul VI. Editura Didactică şi Pedagogică. München. Ediţia a 25-a. CREŢU.. în Criminalistica. RUIU. p. formă a criminalităţii şi implicaţiile sale sociale. 1984. nr. RUIU. 3591. TAŞU. Tabla de materii şi în limba engleză. de. Marin. Comisar de poliţie. Zilot Românul. PETRICĂ. Editura Luceafărul. Lect. 131-142. Familia în faţa conduitelor greşite ale copilului. 1. Editura Didactică şi Pedagogică. Une nouvelle science sociale: la Graphologie. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 3584. iulie 2004. RUJOIU. Galaţi. p. 1996. 254-255. Niveluri ale conduitei 233 . în Criminalistica. 38-45. 1936. STOIAN.. RUDICĂ. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 3576. volumul XIV. Inspector de poliţie. martie 2006. istorie a Literaturii Române. 3590. Tiberiu. 1977. RUJOIU. 3578.C. RUDICĂ. 316-319. 3579.P. 1998.J. p. Maturizarea perso- nalităţii. Paris. Bucureşti. Cercetarea la faţa locului în cazul producerii catastrofelor feroviare. 3588. Ştefan.J. (Humanitas 10). p. în Revista de criminologie. septembrie 2004. Editura Porto Franco. nr. ROŞU. Lector univ. RUDICĂ. procesual penal). p. I. 231-234. Covasna. Subcomisar de poliţie. Vasile Pavelcu. 2003. 3581. II. A. Strafverfahrensrecht (Drept garea criminalistică la faţa locului în cazul producerii catastrofelor aeriene. Bibliografie la p. drd.un apendice şi un indice alfabetic. Bibliografie la p. 192 p. II. Bibliografie la p. Ion. 2004. 320 p. nr. ENACHE. în R. 3587. Les signatures et 3589. Iaşi. 355 [-356] p. Ştefan. 186-191.P. ROUX-Champion. (Menţiune despre Zilot – p. VIII + 126 p. Sexualitatea umană şi deviaţia sexuală în infracţiunile cu violenţă.I. 2005.] Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială. Prefaţă: Acad. ROXIN. Pantelimon. + 90 anexe. 255 p. Vol. 221-224. Tulburări psihice în 3585. 4. umane [Probleme de psihologie medicală]. Bogdan. 3940. Lucian. Criză şi dialog. 1990. revăzută şi adăugită.

adjunct. RUSU. + 3 hărţi. 269 [-272] p. Grigoraş. 46-48. RUŞITORU. Polirom. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Petre. jur. 287 [288] p. Cornel. Cluj-Napoca.3593. în Criminalistica. anul VIII. Florin. jur. BEŢIU. 4. RUSU. RUŞITORU. Bucureşti.. Bibliografie la p. nr. Dicţionar de terminologie uzuală diplomatică şi de drept internaţional. Karin. Prefaţă: profesor universitar doctor Adrian Năstase. Bucureşti. Editura Cartea Universitară. Cluj-Napoca. p.. 1970. Petre. Editura Academiei Republicii Socialiste România. 287 [288] p.I. Simularea şi animaţia computerizată a accidentelor de circulaţie.5-6 argumentării. p. Pledarea şi respingerea argumentelor. 2004. 2004. Elemente autohtone în limba 3597. 2003. RYBACKI. O introducere în arta uzuală diplomatică şi de drept internaţional. RUSU. Bibliografie la p. Florin. august 2006. Editura Cartea Universitară. Prefaţă: profesor universitar doctor Adrian Năstase. română. Institutul Naţional de expertize Criminalistice. RUSSU. [Iaşi]. Gabriel-Virgil. p. 3595. Editura Alma Mater. 3598. Bucureşti. 3594. 234 . Ing. Aplicaţii software folosite în expertiza criminalistică a accidentelor de trafic rutier. Dicţionar de terminologie 3599. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 255257. Comisar de poliţie. 2003. şef sector Inginerie Criminalistică. Substratul comun românoalbanez. Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan”.5-6. 95 – 112. 3596. Comisar de poliţie. 2004. Ing. director POP. Bucureşti. I.

Librairie Hachette. Lecturer. 158 [-160] p. SAINTE-CLAIRE DEVILLE. vol. RAO International Publishing Company. Medicina şi Sciense Consultant. Bucureşti. Criminalistics. Vol. R. 1992.S 3600. SADE. Antonio [Dard. Citadela. 2). Paris. An Introduction to Forensic Science. 254 [256] p. 3612. Editura Academiei Române. SAN. Ph. de. 1997. Aventurile unor cuvinte soţia cu o pălărie. 3607. Asistenţa publică în trecutul românesc până la 1834. 140 [-143] p. Forensic usuelle. 638 p.a. historique et les recherche policiére. Bucureşti. 3604. Traducere din limba italiană de Horia Tecuceanu. SAMARIAN. Etymologica 20). SAFERSTEIN. f. prezentare şi comentarii de Anghel Ghiţulescu. Antonio [Dard. Upper saddle River. 2002.164-197. „Sade filosof” de Jean Deprun. (Colecţia San Antonio nr. p. 1926. SAN.E. SACKS. Bucureşti. 632 p. 3611. SALTEVSKI. 2005. 185-186. Barcelona. Omul care îşi confunda 3609. Bucureşti. Vol. Institutul de istoria medicinei. Bibliographie selective p. Frédéric]. Mt.3. 1948. Călăraşi – Ialomiţa. Toronţiu. 274-286. no. Editura Forum. Supliment al Almanahului literar). SAN. (Colecţia Superpoliţiste). 1992. SALA. Widener University School of law. Am onoarea să vă pun la punct. (Aşezămintele A. Rybikon. Gomoiu). 1992. Titlul original Citadelle. Abrevieri bibliografice la p. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Pompei Gh. 1938. Du latin au roumain. Traducere din limba engleză de Dan Rădulescu. Sistima de identificacion monodactilar. Editura Ariane. Bucureşti. se poate. Richard. SALA. Laurel. nr. Frédéric]. Gânduri. 3602. Ediţia a doua. . 286 [288] p. Traducere din limba franceză de Şerban Florea.I. Cele o sută douăzeci de zile ale româneşti.a. Editura Humanitas. SAN. Harcov. În misiune secretă. Bucureşti. SALA.C. 1). 475 [480] p. SAINT-EXUPÉRY. Introducere de Michel Delon. Manuel de Graphologie Sodomei sau şcoala libertinajului. Bucureşti. Rosetti”. Frédéric]. 2005. 604 [608] p. SALBERG. Paul. Principesa Elena. culegere. 2 Anée. (Colecţia Cogito). 1999.I. Antoine de. M. 207 p. Bucureşti. Oliver. (Colecţia Enigma). Editions Gallimard. Am încercat. Enseignée par l’exemple en dix léçons et par six cent quarante-neuf types d’écriture (cingt-deuxiéme mille). Bucureşti. 3613. N. 3601. Traducere din limba italiană de Horia Tecuceanu. 3617.. 2005. Traducere din limba franceză de Tristana Ir. 3615. Antonio [Dard. [1936]. II. în e R. 209 p. D. limbii române. 443 p. 1979.S.. Tipografia Cultura. Antonio [Dard. Kriminalistika. 3605. NI 07458. L’enquête farmacia în trecutul românesc. 1998. 1382-1775. Editura Trei. Marius. III. de José.. Tipografia „Moderna“. Bibliografie la p. 3608. Editura Forum. 1930. (Colecţia San Antonio. director general dr. Am onoarea să vă pun la punct! Versiunea românească [de] Alexandru Spânu. 269 [272] p. La Policia. Traduction de Claude Dignoire. Editura Univers. Bucureşti. (Asociaţia Scriitorilor din Bucureşti. 319 p. Merge. 1985. 116 [-119] p. 2005. Editura Albatros. 221-228 (Academia Română. 3610. f. Bucureşti. 3614. V. „Bucovina“ I. Prentice Hall.V. Marius. L’Harmattan. 187 [188] p. Marius.P. Antonio [Dard. Introducere în etimologia 3616. Traducere din limba italiană de Jeanne-Claire Lutic. SAN. 718 p. Paris şi Univers Enciclopedic. Univers Enciclopedică. SAINT-EXUPÉRY. SAGREDO. San-Antonio. 92 [-96] p. Frédéric]. I. Antoine de. 1938. Frédéric]. 1775-1834. Bucureşti. 1992. Traducere din limba italiană de Matilda Banu şi George Anania. 3606. 3603.

Sirop şi ne luăm valea. Frédéric]. lumânarea pregătită. SAN. Editura Forum. 1993. 1993. Sărutări Antonio [Dard. Traducere din limba italiană de Şerban Velescu. Editura Forum. 8). nr. 1994. 192 p. 1993. Traducere din limba italiană de Marie-Jeanne Vasiloiu. l.17). Traducere din limba italiană de Tania Siperco. 204 [-207] p. SAN. nr. Antonio [Dard. (Colecţia San Antonio. 224 p. Antonio [Dard. SAN. (Colecţia San Antonio nr. Frédéric]. 13). Bucureşti. Lichidăm 3627. Antonio [Dard. SAN. Lichidaţi- unde ştii tu. 3635.3618. Frédéric]. Editura Forum. Editura Forum. Bucureşti. nr. Traducere din limba italiană de Michaela Sergescu şi Eugen Mandric. Editura Forum. 11). 1993. Frédéric]. Bucureşti. Bucureşti. Antonio [Dard. 3630. 19). 236 . Editura Forum. SAN.6). (Colecţia San Antonio. Bucureşti. (Colecţia San Antonio. Traducere din limba italiană de Tania Siperco – San Antonio: Revelaţiile mele despre Frédéric Dard [numele real al scriitorului]. Antonio [Dard. Pieptănând girafa. 1992. nr. 1994. (Colecţia San Antonio. Frédéric]. 3622. 220 [-223] p. 3634. (Colecţia San Antonio. 240 p. suc propriu. Traducere din limba italiană de Michaela Sergescu şi Eugen Mandric. 3623. Antonio [Dard. Frédéric]. Antonio [Dard. pentru dame frivole. Frédéric]. 1992. 190 [-192] p. Vino cu făcut varză. 3619. Salutare 3626. 1994. 221 [-224] p. (Colecţia San Antonio. 3629. 176 p. SAN. Traducere din limba italiană de Dumitru Purnichescu. Antonio [Dard. Traducere din limba italiană de Dumitru Purnichescu. Frédéric]. nr. Traducere din limba italiană de Anca Boglea. în serai. (Colecţia „San Antonio“). nr. nr. Frédéric]. 9). SAN. Arhipeleagul mitocanilor. 4). (Colecţia San Antonio. (Colecţia San Antonio. 176 p. 1993. Bucureşti. Frédéric]. Antonio [Dard. Editura Forum. SAN. prindeţi şi aduceţi whisky. Antonio [Dard. Editura Forum. SAN. nr. 14). 1993. Bucureşti. Antonio [Dard. Frédéric]. Cine 3624. Frédéric]. SAN. Editura Forum. 174 [-176] p. Frédéric]. 3). nr. 1992. 10). Traducere din limba italiană de Matilda Banu şi George Anania. 1993. SAN. 255 p. Traducere din limba italiană de George Anania. Antonio [Dard. Editura Forum. Bucureşti. Bucureşti. Editura Forum. (Cronică a unor vremuri căcăcioase). 5). Bucureşti. Bucureşti. Antonio [Dard. Editura Forum. Traducere din limba italiană de Tania Şiperco. 3621.15) acţiunea. Editura Forum. SAN. Splina în 3631. Traducere din limba italiană de Iulian Drăghicescu. SAN. trage primul. Frédéric]. 12). Editura Forum. 1993. 3620. Berurier 3625. Se îngroaşă gluma. 260 [-264] p. (Colecţia San Antonio. SAN. Antonio [Dard. Circul sifiliticilor. Traducere din limba italiană de Dumitru Purnichescu. Frédéric]. 189 [-191] p. 203 [-208] p. Bucureşti. Editura Forum. 172 [-176] p. 3628. Bucureşti. Frédéric]. Antonio [Dard. (Colecţia San Antonio. SAN. Urmăriţi. nr. 3633. SAN. (Colecţia San Antonio. Adevărul pentru viespi. 1994. Antonio [Dard. Bucureşti. nr. Frédéric]. Traducere din limba italiană de Tania Şiperco. Frédéric]. nr. Bucureşti. 208 p. Descalecă şi du-te. (Colecţia San Antonio. Traducere din limba italiană de Michaela Sergescu şi Eugen Mandric. Traducere din limba italiană de Andrei Duşescu. 160 p. (Colecţia San Antonio. Bucureşti. Galanterii părinţele. 7). Începe Antonio [Dard. Bucureşti. 1993. Traducere din limba italiană de Michaela Banu şi George Anania. 1994. 1993. nr. Bucureşti. (Colecţia San Antonio. 3632. SAN. Editura Forum.15). Editura Forum. Editura Forum. 192 p. nr. SAN. nr. (Colecţia San Antonio.

Bucureşti. 2004. Institutul de Medicină Legală. Editura Forum. dr. Ziauddin. germane).. Conf. SANNIE. C. Editura Forum. Frédéric]. Florin. Bibliografie la p. BORIN. SANDU. 254 [-256] p.. Bucureşti. (Colecţia San Antonio. 559 p. Florin. De la „A datei întocmirii înscrisurilor. Gl. Antonio [Dard. 188 [-191] p. în Tratat practic de criminalistică. VAN LOON. 1997. SANDING. Bucureşti. nr. Descoperire şi combatere prin mijloace tehnico-criminalistice. Frédéric]. nr. 3640. Câte ceva despre mass-media. în Criminalistica. Les marques particulieres et l’utilisation du signalment individuel. vol. 3644. Antonio [Dard. Constantin. SAN. 1997. CONSTANTIN. p. 230 p. (Colecţia San Antonio. 219-226. Radu. 1996. SANDU. Gheorghe-Iulian. Intocmirea schiţei la verde. Mijloace de stabilire a spargere de nuntă. GUERIN. C. La signalment descriptif (Portrait parle). 3647. IX. Stilistik der deutschen faţa locului. vol. (Colecţia San Antonio. 3643. Bibliografie la p. Editura Forum. Antonio [Dard. Traducere din limba italiană de Mărgărit Vavi Petrescu. div. dr. dr. 1971. Cluj-Napoca. Traducere din limba italiană de Michaela Sergescu şi Eugen Mandric. în Probleme de medicină legală şi criminalistică. SANDU. 247 p. 487-492. dr. Chestor principal de place cheală. 228 p. Hermann & Cie. 1995. 2001. p. SAN. SAN. Alexandra. Alexandra. Concluzii rezultate din investigarea criminalistică a locului faptei – 9 luni 2003 –. av. 2003. 3649. 219 [-224] p. 3654. Bibliografie la p. nr.m. (p. 3650. securitate şi justiţie. 1977.). Frédéric]. SANDU. Dumitru. Sprache (Stilistica limbii Berlin. Editura Forum. Editura Sylvi. Bucureşti. SANDU. p. Dumitru. 1994. SANDU. univ. p. 3638. (Colecţia San Antonio. Florin. 496 p. septembrie 2005. Managementul resurselor umane şi grafologia. Antonio [Dard. 3651. Frédéric]. Referenţi: prof. Curs.3636. Paris. I. B. univ. SANDU. 237 . Criminologie. dr. 3652. Bucureşti. p. Universitaria. Antonio [Dard. 203 [-207] p. Editura Forum. Editura Universitaria. 185 [-191] p. 23). Profeţiile interpretarea concluziei raportului de expertiză criminalistică. Paris. 253 [254] p. Traducere din limba italiană de Ştefan Iureş. 20). SANDU. Ch. 88 p. Ministerul de Interne. Traducere din limba italiană de George Anania. Editura Forum. Te-am trimis Dumitru. 232 p. Traducere din limba italiană de George Anania. 3637. Bucureşti. 1995. Florin. (Colecţia San Antonio. anul VII. 1938. IONIŢĂ. univ. SAN. Frédéric]. 223-230. nr. Bulion pe poliţie. 25). Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol. nr. 1994. Ion-Eugen. SARDAR. 1995. Management. univ. Ministerul Justiţiei. D. Antonio [Dard. 20-23. 1976. 1999. Unora le banilor. Traducere din limba italiană de Ştefan Ghivirigă. SANDU. police scientifique. Editura Forum. 3639. SAN. 20-24. Frédéric]. 3653. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Elements de 3645. prof. Frédéric]. în 20 de ani de expertiză criminalistică. New York. Traducere din limba italiană de George Anania. Unele aspecte privind pe lumea ailaltă. SANDU. 3641. Falsul în acte. 5. Tumbăr. Prof. Bucureşti. Contrabanda şi albirea lui Nostradamus. 3655. Bucureşti. 22). Asist. RADU. SAN. 1979. 51-67. Antonio [Dard. Editeurs. SAN. 127-128. Integrarea canapea. 3642. Editura 2004. SANDU. Ion Dogaru şi prof. la Z“. Bucureşti. univ. nr. 24). O cruntă 3646. univ. Bucureşti. 84-100. Bucureşti.. Ion-Eugen. Editura Dacia. Infernul României în spaţiul de libertate. Editura Trei. 3648.

Gabriel.Octombrie 1929). Marcel. Nicolae. SASSOWER. Mihai. SAVIN. Gabriel. Octavian. p. vol. III. Teodor. July-Aug. 44. în Criminalistica. 7e année. SAVU. p. 2001. 1994. Alexandru. (Extras din Revista „Poliţia Modernă“ no. Valentin.. Bucureşti. Romania. Nicolae. Identification par dacty- procurorului general al României. Bucureşti. Inspector de poliţie. Ministerul de Interne.Moroiu". 2005.L. 3666. 3668. 26-31. nr.R. 1978. March / April 1980. Expertiza urmelor de produse petroliere. NOVAC. vol. SAVIN. SASSOWER. 14 p. Valentin.1983. Gabriel. Securitatea paşapoartelor electronice (epassport): Implicaţii în privinţa documentelor de identitate electronice (e-ID). Criminology in The Making: 3664. SAVA. 112 p. 108-112. august 2006. 1980. SASSOWER. 5. 4. Gheorghe. Ministerul de Interne.M. p. Manual de dactiloscopie. Extras din Revista de Drept Penal şi Ştiinţă Penitenciară. Dr. Noi Gabriel. Catalogul C. loscopie d’un cadavre non embaumé. p. Bucureşti. Danubian Principalities. 1 /1981. de identificare la distanţă. Serviciul Editorial şi Cinematografic. Editura Luceafărul.6. [1931]. 3675. Another position conquered? London. SAUB. 3673. „AUSTRIA" No. SÂMPETRU. SASSOWER. SASSOWER. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 1935. anul VII. 2002. Bibliografie la p. 14-15. An oral History. the Danubian Principalitiés. 3659. in the Danube and the Black Sea. 395-403. Bucureşti. The London Philatelist. Ministerul de Interne. în Şcoala românească de criminalistică. SASSOWER. anul VIII. The latest recorded use ofthe Prince Cuza Issue. 238 . 125-126. în R. 3656. Iosif-Daniel. Austrian Army in Octavian. Philatelist May. în Tratat practic de criminalistică. 3658. Northeastern University Press.col. Bucureşti. p. Subcomisar de poliţie. Austrian Post Offices Abroad. 383-394. No. Bucureşti. (r). NOVAC. 3662. Mihai. SAVA. Vol. SÂNTEA.C. Lt. Romanian Philatelic Studies. Editura Curtea Veche. 1989. Endorsements „Cu Vaporu". Registrul internaţional 3674. 1930.I. SAVIN. 3667. noiembrie 2005. nr. The London Philatelist 1213/1994. PREDA. Gabriel. Imprimeria Penitenciarului Corecţional „Văcăreşti”. 3660. 127 jours après inhumation. The London Philatelist. 1980. 6. Valentin. prim-adjunct al 3665. Gabriel. French Reflections POP. Expert criminalist. SASSOWER. Moroiu. 1983. 25. UK. ciarului Văcăreşti. p. Drept roman. în Tratat practic de criminalistică. 1943. vol.. metode fizico-chimice şi perspectiva folosirii lor în criminalistică. 3672. The Manuscript Octavian. Cooperare criminalistică cu ţările vecine. Bucureşti. Inspectoratul General al Miliţiei.. Imprimeria şi legătoria Peniten- Ion. Filatelia 1/1994 „Catalogue. SAVU.63. Contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale la stabilirea adevărului în cauzele soluţionate de procurori. Dr. (Ministerul de Interne. Casa de editură şi presă „Şansa“ S. Dactiloscopia în servi- ciul justiţiei. 3669. II. 3671. no. în Criminalistica. 3663.Traducere din limba engleză de IrinaMargareta Nistor. 3661. SÂMBRIAN. Expertiza urmelor de materiale plastice. a known „paid" mark found to be private. Direcţia judiciară). RADU. Boston. instituţii şi texte celebre în dreptul roman. III. Col. 3657. Valentin. 176 p. p. 3670. 128 p. 24 p. SAVA. Din experienţa miliţiei judiciare în combaterea infracţiunilor comise prin violenţă (uz intern). SAVA. Dobrudja and a few related matters. 1975. John. 352-359. Principii. Gabriel.

Bucureşti. Petre. Biblioteca din Alexandria. 226 [-228] p. f. Bucureşti. 1974. Psihiatrie clinică. biată crimă. 492 [-495] p. (Colecţia Clepsidra). Petre. Petre. Bucureşti. 1974. tele lumii. Petre. Ochiul şi marea. SĂLCUDEANU. SĂLCUDEANU. Ediţia a III-a. (Colecţia Clepsidra). Post-faţe de Gabriel Dimisianu. Popescu. 3687. anul III. 3697. 1989. Hotico. Petre. Petre. Editura pentru literatură. 1972. 365 [-368] p. Judecata de apoi. SĂLCUDEANU. SĂLCUDEANU. Editura Dacia. SĂLCUDEANU. Un bunic şi o 3701. Editura Albatros. Bucureşti. (Aventura. 3691. SĂLCUDEANU. Aurelia (Sub redacţia). lacrimă de fată. 581 [-584] p. Editura Minerva. 1992. 244 [-247] p. Păcatele lumii. 1984. 1976. Petre. 3694. Editura Cartea Românească. Tr. 217 [-220] p. 3681. 1993. Nopţi sângerânde. Ediţie necenzurată. Ediţia a II-a revăzută. SÂNTEA. Rodica Macrea… Autorii nu sunt indicaţi pe copertă. nr. 372 p. Ioan. Vasile. 3689. Editura Eminescu. SĂLCUDEANU. 1980. 3. 3693. Editura Dacia. 1980. Bucureşti. SĂLCUDEANU. 1971. 1979. Petre. Un biet bunic şi o 3679. Bunicul şi porunca Militară. 480 [-483] p. Umbre. 1990. 222 [-224] p. Petre. Biblioteca din Alexandria. Ovidiu. Moartea mane- chinului. 1970. 3688. biată aventură. delincvenţi minori. 3). Petre. Ghid alfabetic. 404 [-408] p. 202 [-204] p. SĂLCUDEANU. 3699. Bunicul şi păca- 3696. (Biblioteca contemporană). SĂLCUDEANU. Bucureşti. 1963. Editura Cartea Românească. Bunicul şi doi Petre. Petre. Judecata de apoi. Petre. 3684. SĂLCUDEANU. 181 p. SĂLCUDEANU. Editura Eminescu. Bucureşti. 20-24. 3678. în Criminalistica. 1974. mov. Petre. SĂLCUDEANU. 552 p. 20). (Clepsidra). 1971. (Scorpionul). Petre. 444 [-447] p. SĂLCUDEANU. Petre. 1992. Editura „Ion Creangă“. 222 [-224] p. SĂLCUDEANU. 3683. 3680. Editura Fundaţiei Culturale Române. SĂLCUDEANU. 462 [-464] p. Front fără tranşee. 364 [-367] p. 292 [-295] p. Un biet bunic şi o 3695. Petre. Biblioteca din Alexandria. Bucureşti. Petre. Cluj-Napoca. (Excelsior). Bunicul şi doi delincvenţi minori. 1970.3676. 1987. Bucureşti. 1992. Cuparencu. Detectiv la paisprezece ani. 195 [-200] p. Bucureşti. 3702. (Biblioteca contemporană). Petre. Bucureşti. (Colecţia „Caron“). 3700. 368 p.R. Editura Eminescu. Bucureşti. Editura 3685. SĂLCUDEANU. Bunicul şi o 3677. 1990. 234 [-240] p. Bucureşti. Editura Militară. SĂLCUDEANU. Bucureşti. mai. SĂLCUDEANU. Ucenicie printre gloanţe. SÂRBU. 3682. Editura Dacia. De la legiune străină la jafuri şi crimă. Cluj-Napoca. Editura „Ion Creangă“. Editura Metropol. 3686. Cina cea de taină. 1961. 3698. 3692. 237 [-240] p. SĂLCUDEANU. 3690. Editura Militară. 270 [-272] p. Bucureşti. 300 [-302] p. Bucureşti. Cluj. LĂPĂDUŞI. Editura Cartea Românească. Prefaţa de D. Petre. Biblioteca din Alexandria. 239 . Editura Adevărul. p. Bucureşti. Editura Cartea Românească. biată cinste. Liviu. 333 [-335] p. SĂLCUDEANU. 1984. să nu ucizi. SĂLCUDEANU. Asasinatele comise de Râmaru. Petre. Bucureşti. Bucureşti. Editura Albatros. Editura Cartea Românească. Nunta cu garoafe Petre. Bucureşti.a. SÂRBU. Ediţia a II-a. Bucureşti. Autori: B. [1999]. Bucureşti. Petre. SĂLCUDEANU. Front fără tranşee. Editura „Ion Creangă“. SAMSAN. 2 vol. 2001. SĂLCUDEANU. (Aventura. Petre. Editura pentru literatură. Albatros.

Bucureşti. Editura. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. în Revista de criminologie. Nürenberg. 3715. Tipografia Adevărul. Éditeur. 189 [-192] p. Tiefenpsychologie . Editura Tehnică. 209-211. F. CUPŞA. p. 2005. 3707. Bibliografie la p.. univ. (Biblioteca pentru toţi.). Kriminologie (Crimi- Editura Albatros. 1886. (publ. 200-212. 1976. Florentin. II. Bucureşti. Law and Order: Street Crime and Public Policy. New York. 366 [-368] p. Berlin. (Romanul poliţist). Securitatea comunitară şi terorismul.-J. Petre. Longamn. SĂLCUDEANU. R. 1997. XVI + 350 [-352] p. SCHEINGOLD. Henri. Bucureşti. no. 213-218. I. SĂLCUDEANU. Scrisul nu minte! Amintiri. Colaboratori: Marius Şerbănescu. p. Steinheil. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. SCHEERER. SCHULZ. 3720. 3713. The Politics of Erschießen im fahrenden Auto (Suicidul prin împuşcare în autovehiculul în mers). Principii de diagnostic şi tratament în bolile inflamatorii ale intestinului. 1995. Dan. G. 3703. SCHLÜCHTER. p. Prof. SCALEŢCHI. Valeriu. O. 3714. 276 p. SCHNELL. p. Kriminalistik und din carburator. MOGOŞ. SĂLCUDEANU. dr. Fotografiere – Laborator – ExperienţeProiecţie. în: Stalmann. Ştiinţe criminalistice. 1931. vol.C. A. 1984. SCHNEIDER. Bunicul şi lacrima 3712.4. 208 p. Editura Albatros. Hans. vol. 3704. ediţie revăzută şi adăugită. Coordonarea secţiunii şi redactarea: Dr. Editura Aius.. Petre. Méthode de classification des écritures. Lupaş şi ing. 3718. B. Bucureşti. Heidelberg. Lübeck. Berlin. caiet 3/1994. de criminalistică şi de penologie nr. HOCKS. Petre. 1994. Octavian Rujoiu. Bibliografie la p. nologie). Paris. Fotografia în culori. 1987. Doina Ştefana Săucan. 240 . Doina Ştefana. culegerea datelor din dosarele penale şi centralizarea lor). SCHLÜCHTER. 1994.I. 1933. Heiko. 3/1985.1994. H. Kindlers Handbuch Psyhologie. Le Dr. SCHERMANN. Stuart A. drd. SCHWARZ. TomescuAfiap. SĂUCAN.. 3706. 1995. în R. vol. Entdeckung des Unbewüssten (Psihologie profundă – Descoperirea subconştientului).Die 3708. 3705. Traducere din limba germană de dr. SBÂRCEA. Editura BREN. Öffentlichkeitsfahndung mit neuen Medien . 3719. Editura Schmidt Römhild. München. sociolog (analiza sociologică privind identitatea socială şi criminală). Serie nouă. în: Kriminalistik (Criminalistica). 171 p. 3709. în: Zeitschrift für Rechtsmedizin (Revista de medicină legală). Fericiţilor! Strafrecht (Criminalistică şi drept penal). 1994. 3716. E. Femeia „criminal” – dimensiuni psihosociale. Noaptea calomniei.. Măi. 12 p. II. Suizid durch 3710. consilieri juridici (redactarea fişelor criminologice. EuWi. 207-208. Bucureşti. SCHNEIKERT. K. Die Rekonstruktion der Sitzposition durch Mikrospurenanalyse (Reconstituirea poziţiei de şedere prin analiza microurmelor). Ediţia a 2-a. Ellen. 3711. 2002. G. BRINKMANN. Augustin.. după ediţia a doua revizuită şi completată. TEIGE. Vasile Botiş şi Ramona Florica. SCHAFIER. Craiova. 300 [-303] p. Gareis.. psiholog. 1982. Lübeck. Strafprozessrecht Editura Militară. Editura Schmidt-Romhild. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 2/2004. 5e année. SCHNEIDER.Neue Wege zum Erfolg (Urmărirea publică cu noile mijloace media – noi căi spre succes). 84-116. N. Études cliniques sur les maladies des femmes. (Drept procesual penal). Ellen. Rafael. 1435-1436). Editura Criminalistică. Essen. 189 p. 124 [-127] p. 124-130. 3717. 132 p. Traducere din limba germană. Bucureşti.

CIORNEA. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). p. PIROZYNSKI. Heidelberg. 230-233. Keterina. Iaşi. M. Anca Indrei.. Ianovici. HansDieter Schwind [. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. martie 2004. Iaşi. Roxana. 3735. Eine praxisorientierte Einführung mit Beispielen (Criminologie – Introducere orientată pe pratică. Editura Didactică şi Pedagogică. Ştefan. Călin. CHIRIŢĂ. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). Patologie medico-legală. cu un cuvânt înainte de profesor Pierre H. 253 p. LEONTE. BOTEZ. Iaşi. ediţia a 9-a. Bibliografie la p. volum 12. prelucrată şi extinsă. KANAKI. 1973. an XI. T. Evaluarea prejudiciilor morale în practica medico-legală. 1997. 1993. Călin. T. 661 p. + 24 fig. Universitatea de Medicină Ovidius Constanţa. Bibliografie la p. T. 551 p. L. Katerina. 433-436. N. 3732. 3722. Pirozynski. Bucureşti. Editura Junimea. SCRIPCARU. TERBANCEA. Universitatea Mihail Au colaborat V. 208 p. Indrei. Kriminologie - în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Medicină şi drept (Sinteze aplicative medico-legale). Editura Junimea. neubearbeitete und erweiterte Auflage / won Prof.. SCRIPCARU. Eine prax isorientierte Einführung mit Beispielen. Relaţia om-vehicul-stradă. SCRIPCARU. TERBANCEA. volum 12. nr. 1995.] Ruhr-Universität Bochum Kriminalistik Verlag. SCHWIND. p. cu ilustr. Kriminologie (Criminologie). N. Veronica. Iaşi. 219 p. C[ălin] Scripcaru.I. Kogălniceanu Iaşi. 3730. SCRIPCARU. Oana. Colecţia Bioetică4. Bucureşti. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. SCRIPCARU. cu exemple). Expertiza medico-legală în evaluarea adevărului istoric (Masacrul de la Katyn). AGROSOAIE. Universitatea de Medicină Gr. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine.. nr. Astărăstoaie şi C. SCÎNTEI. SCRIPCARU. 3724. septembrie 2004. T[adeusz]. H. în Buletin de psihiatrie integrativă. Gh[eorghe].-D. Ciornea. Bioetica – o perspectivă europeană. Editura Didactică şi Pedagogică. M[oise]. G[heorghe]. Gh[eorghe]. TERBANCEA M[oise]. dr. 402-406.. Manual pentru facultăţile de drept. 149-153. Orientarea sexuală şi drepturile omului. Patologie medico-legală. Gh. 251 [-253] p. Popa Iaşi. 3731. Simona. 3727. Universitatea din Lille-Franţa. BOTEZ. 1978. SCRIPCARU. CIORNEA. X. 2004. Călin. 1 (24). Raluca. 62-65. GH. (Ministerul Învăţământului). CHISTOL. 3726.. G[heorghe]. PIROZYNSKI. Veronica. La lucrare au mai colaborat: T. 2005. SCRIPACU. 3725. Călin. coautori: V[asile] Astărăstoae. Irina. Criminologie clinică şi relaţională. SCHWIND. 2. Scripcaru. Modelul genetic în etiopatogenia schizofreniei. SCRIPCARU. 3734. Ediţia a II-a. 3728. Iaşi. Editura Synposion. revăzută şi adăugită. 438 p. 3736. SCRIPCARU. 1979.. 241 . 1983.. KANAKU. LEONTE.. Medicină şi drept. SCRIPCARU. 1970. Reconstrucţia facială – actualităţi medico-legale în România. Cristina. Editura Didactică şi Pedagogică. 1979. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. Editura Junimea. (Sinteze aplicative medico-legale). 4. 1995. Gh[eorghe]. vol. Dr. Gh. N. Veronica. Iaşi. 3. 537 [538] p. M[oise]. 244 p. T. BOTEZ. Heidelberg. CÂRLAN. nr. FURNICĂ. 202-207. 290-293. Bucureşti. p.3721. 3723. 1998 SCHWIND. Hans-Dieter. 3729. Ştefan. Müller. 2006. IANOVICI. 3733. Gheorghe. GRĂMADĂ. Editura Kriminalistik.L. p. 208 [-210] p. Medicina legală. Bucureşti. p. Ştefan. Medicină legală. Hans-Dieter. LEONTE. Dr. nr. Kriminologie. Heidelberg 1995. SCRIPCARU. IANOVICI. volum 12. SCRIPCARU. 6.

Consideraţii pe marginea unui caz de incest fraterno-fraternal urmat de omucidere. SCRIPCARU. anul VII. Aspecte evolutive şi metadeschideri.. PIROŻYŃSKI. Timişoara. 3740. 3739. 205 [-206] p. SCRIPCARU. Gheorghe. p. 3745. p. Ştefan. Dr. DIMA. SECARĂ. no. Iaşi. 2001. mai 2005. Institutul de Medicină Legală Iaşi. SCRIPCARU. Ghidul criminalistic. Psihiatrie medico-legală.. Iaşi. p. Cornel. „Justiţie şi ştiinţă” sau „Despre bazele epistemologice ale criminalisticii”. Bucureşti. Martin’s Press. Editura Cugetarea. Adrian. 2001.A. SURDEA HERNEA. Law and 3749. Epistemologie şi adevăr judiciar (Adevăr şi sens în medicina legală). SCRIPCARU. Social Science Research Committee (Conflictul cultural şi infracţiunea. dr. şeful Serviciului Criminalistic al I. Medicină legală expertală în România.I. 3753. St. 3741. 4. Identificarea unui violator pe baza particularităţilor dentiţiei. 2005. Călin. SEIDMAN. STRUGARIU. Sinaia. 41. 9-11. Timiş. Robert. Editura Polirom. VASILE. 1978. Conf. Ştefan. Bucureşti. dr. 3742. Gheorghe. DRAGOMIR. Cercetarea locului faptei în cazul efracţiei încuietorilor sau a distrugerii acestora. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Remus. SĂLĂJAN. Călin.3737. Prof. 1936. Asistent univ. Development. SECOŞANU. SCROB. SCRIPCARU. nr. Călin. Călin. şeful Biroului Criminalistic profesor universitar. 3752. tactica şi metodica investigării infracţiunilor de omor şi a celor săvârşite cu intenţie. Dr.. Universitatea de Medicină Gr. Liliana. Moscova. cuprinzând 68 ilustraţii în text şi o hartă geografică. Petru. N. 2000.1. în Criminalistica. p. nr. Unele aspecte ale dinamicii accidentelor rutiere. Tehnica. Editura Ministerului de Interne. a procurorilor criminalişti. Bucureşti. 3. Vasile. Universitatea „Ovidius” Constanţa. SELTZ. Tadeusz. Bucureşti. e în R. 293 p. Cu o prefaţă de D-l Prof. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. ISAC. 3748. Subcomisar de poliţie. Iaşi. Vasile. SELLIN. 79 p. Subcomisar de poliţie drd. Corneliu. 3746.. Prof. 288-291. 1939.. FURNICĂ. în Criminalistica. SCRIPCARU. Cristina. 250 p. NAGY. 2000. Culture Conflict and Crime. ASTĂRĂSTOAE. SCRIPCARU. 337-341. Gheorghe. Ballistic’s information. nr. CHISTOL. DUMITRACHE. BOIŞTEANU. conducătorul colectivului de autori şi responsabil de redacţie. Cristina. SEIBOLT. Edward I. 397 p. New York.C. Seminarul de perfecţionare profesională 3744. Nicolae Iorga. p. univ. Popa Iaşi. Bucureşti. C. anul VI. Vladimir. p. anul VI. Ioan. Prep. Crimă şi psihanaliză. în Criminalistica. 3743..P. 8 année. 402-406. Dr. care 242 . 727 p. The State. Gheorghe. Bibliografie la p. 197-203. Corneliu. Editura Norma. Ataşamentul şi proiecţia sa comportamentală. Buletinul nr. 387-397.. Alexandru. Comitetul de Cercetare pentru ştiinţe sociale). 3747. 306-317. BOIŞTEANU. 2004. Petru. dr. p. 3. 20-24 noiembrie 2000. SELIVANOV. Gheorghe. Raluca. Editura Luceafărul. SCRIPCARU. N. Editura PsihOmnia. 3751.J. C.. Universitatea de Medicină Ovidius Constanţa. Manual de descarcerare. T. Liliana. Remus. Bibliografie la p. drd. expert criminalist. 2002. SCROB. 2006. 6-19. Monete greceşti. 1998. OLARU. CHIRIŢĂ. habilitat în drept. Reconstrucţia facială – actualităţi medico-legale în România. D. Numismatica antică. mai 2004. ISAC.. 15-16. New York. BOTEZ. 6-8.I. FURNICĂ. Bibliografie la p. BOTEZ. Universitatea Mihail Kogălniceanu Iaşi. şeful Serviciului Criminalistic Timiş. Dumitru. 3750. iulie 2004. Subcomisar de poliţie. Tipografia ziarului Universul.. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. SCRIPCARU. 3738. Corpul Experţilor Tehnici din România.

2. Bucureşti. Grigore P. 3763. Anul III. M. Nume de toreador. Metoda de 3757. tirea profesorului Fr. 1983. Chicago. 173 [192] p. James F. ALDO PRESS. J. RayGüde Mertin. Dicţionar de psihologie. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul exploziilor. SILAMY 3758. p. Editura Nemira. SIMA. 149 p. Teza pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. S. Cuprinzând: Influenţa personală. Bad Homburg. Judecător de instrucţie al Tribunalului Ilfov. paradoxuri. 113 [-117] p. Al. + 55 p. 1976. Auflage. 3760. Lucien. 3756. München 1818. SHAW. Fost intern al clinicei chirurgicale. (Colecţia Cogito). SEPIANU. Presentată şi susţinută în Noembrie 1904 de Alexandru Sepianu. Editura N. 1997. Crime and Society. Prefaţă de Mihail Bogdan. Biroul programe şi perfecţionare profesională. Cluj-Napoca. Phare. 231. SENEFELDER. 148-152. Luis Sepúlveda. Identitatea în medicina legală. Ing. SERACU. 1970. Dănuţ. Bucureşti. 1905. Literarische Agentur. SEVESCU. 3764. cunoaştere în medicina legală. nr. Vollständiges Lehrbuch der Steindruckerey.. SEPÚLVEDA. Mesmerism şi magnetoterapia. Yacaré. Eugen. Modul de cercetare al crimelor şi delictelor celor mai obicinuite. p. Jurnalul unui killer sentimental. 2 f. 3762. Bibliografie la p. 2004. Andrée Balland. University of Chicago Press. 3761.. 1994. 1998. Iaşi. 1975. 2003. Les armes de 3769. Germany. Secţia de studii. 1996. Extras din Revista de Medicină Legală. Botoşani. Român. (coordonator). SHORT. SIMA. 231 [-240] p. Imperiul Mafiei. în Şcoala românească de criminalistică. 235 – 240. (Facultatea de Medicină din Iaşi. Ofiţerul de poliţie judecătorească. Ediţie îngrijită de Horia Hulban. 1996.3/4. 1940. Criminalitate. Published by arrangement with Dr. Ateneul Ion. 196 p. SEPÚLVEDA. 3759. 1900. SIBIAN. În amin- 3770. 227 p. Aforisme. Bucureşti. Desvoltarea magnetismului personal. 193 [204] p. 3766. 16 p. poing modernes. Literarische Agentur. Ediţie îngrijită de Claudia Dumitriu. Hipnotismul propriu-zis. Luis. cugetări. Aloys. Atelierele Grafice Socec & Co. Antologie şi traducere de Mihail Bogdan şi Horia Hulban. 1939/1940. Editura Alma Mater. Editura Albatros. Bucureşti. Rainer. Editura Polirom. Scrisul delincvenţilor.192). Titlul original: Nombre de torrero. Bad Homburg. 2004. SERANDOUR. Dan. Ion.au avut ca urmare moartea unei persoane (Ministerul Public. Bucuresci. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. 2000. Grafologia. Traducere de Irina Dogaru.A. 3754. 3768. Unele probleme privind cercetarea urmelor exploziilor. 139 [-142] p. Traducere din limba italiană de Mihaela Gliga. nr. SIDOR. Editura Univers Enciclopedic. SILJ. 3765. Curs practic de hipnotism. Bucureşti. Luis Sepúlveda. Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie. Modelul pietonal PC – Crash – metodă de investigare şi simulare a accidentelor autovehiculpieton. Paris. 3755. Bucureşti. Published by arrangement with Dr. 543 p. 1946. Drepturile şi îndatoririle sale. în Tratat practic de 243 . Iaşi. Yacaré. Titlul original: Diario de un killer sentimental. control şi reprezentare. Germany. Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului. RayGüde Mertin. SEVASTOS. Alexandru. Ministerul de Interne. George Bernard. 3767. corupţie şi politică în Italia 1943-1994. Luis. SENOV. Cristaloterapia. Alexandru. Centrul de Resurse Juridice. Traducere de Irina Dogaru. Editura Polirom. Iaşi. Asistance for the Development of the National Institute of Magistracy).

Identification Expérimentale „0“. (Enigma) Titlul original în limba franceză: Maigret et le fantome. (Biblioteca pentru toţi). Bucureşti. (Aventura). Traducere din limba engleză de Aurelia Anghel. Iaşi. Editura Minerva. 151 p. Thompson. Editura pentru Literatură Universală. Editura Univers. 3784. Bucureşti. 1992. Trei camere în 3771. 1965. 299 p. SIMENON. Editura Ion Creangă. Editura Univers. Professeur a la Faculté Traducere din limba franceză de Marga Cosaşu. 2000. 1935. 3772. Traducere din limba franceză de Al. Maigret şi fantoma. Manhattan. 1965. SIMONIN. SIMENON. SIMENON. Georges. Inelele de la Bicetre. Simon şi Victor A. decedat. Georges. SIMENON. Georges. Editura Cartier. Consideraţii privind evoluţia unor metode 244 . 2004. Editura pentru Literatura Universală. C. 1966. Georges. Georges. no. 1996. Traducere din limba franceză de Raul Joil. Viorel. 1970. SIMONIN. BULUŢĂ. Georges. 3787. SIMONESCU. 3788. Traducere din limba franceză de Teodora Cristea. Câinele galben.C.. 167 p. Tudorică. Georges. 1966. 191 p. Dan. Gallet. de 3780. SIMENON. 3789. Paris. Constantin. 453-455. SIMENON. Directeur de L’Institut de Médecine Legale et de Medecine Sociale de L’Université de Strassbourg. Bucureşti. 126 [-127] p. 3779. Traducere din limba franceză de Liviu Ţică. Subsolurile Majesti- Georges. 1969. Mirodan. Bucureşti. 1962. 3775. Victor 3776. Editura Tineretului. Ministerul Interne. Traducere din limba franceză de Nicolae Constantinescu. SISERMAN. SIMENON. 150 p. 3781. Prefaţă de Al. Titlul original în limba franceză: Le chien joume. (Enigma). SIMENON. cului. Editura Rombelion.. 144 p. Editura Lucman. (Seria Maigrét). Cătălina Hârceag şi Simona Constantinescu. Traducere Traducere din limba franceză de Raul Joil. Inspectorul Cadavre. 118 [-119] p. I. Prima anchetă a lui dulce. Traducere de Florica Eugenia Condurachi. Georges. Traducere din limba franceză de Teodora Cristea. SIMENON. Georges.I. Georges. des traces de pneus d’automobile relevées sur les vêtements de la victime. Maigret. SIMENON. Herbert A. Cu o nouă introducere de Herbert A. p. e în R. Georges. 3777. 190 p. Cadavrul în apă 3774. Bucureşti. SIMENON. Titlul original în limba franceză: Maigret et le coteur paresseux. Titlul original în limba franceză: M. Traducere din limba franceză de Al. Dl. din limba franceză de Radu Vlăduţ. SIMENON. Minerva. SIMENON. Paris. Titlul original: L’Inspecteur Cadavre. Maigret şi hoţul A. 1969.. 175 [-179] p. THOMPSON. Bucureşti. 255 p. Traducere din limba franceză de Paula Găzdaru. Le Chat. Colonel magistrat dr. 7 année. 1054 p. 141 p. SIMENON. C.10. 204 [208] p. 1971.criminalistică. 755 p. Administraţie publică. 582615. Gallet décédé. 3783. Cazul Louise Laboine. Editura Albatros.. SMITHBURG. 3773. Gheorghe. Editura Polirom. 3782. 1944 3785. Librairie Maloine. Comisarul Maigret a fost prădat. 3786. leneş. Traducere din limba franceză de S. 1981. Editura Tineretului. 1970. SIMON. Şantajul agenţiei Imagini din istoria cărţii româneşti. XXXIV + 357 p. Mirodan. (Aventura). Editura Tineretului. p. Editura pentru Literatura Universală. Donald W. Maigret. Georges. vol. 1976. Bucureşti. Georges. Motanul. Titlul original în limba franceză: Trois chambres á Manhattan. 232 p. Medecine. Médecine-légale judiciaire. 1972. 3778. Romane.

SÂRBU. ANDERS. New York. no. p. Ministerium des Innern – Publikationsabteilung (Forumul criminalisticii. Incendies de e tableaux. Stockholm. Ministerul de Interne. în R. SÖYLEMEZ. H. 1930. P. 1996. Traducere din limba franceză de Margareta Gyurcsik. Crimele umani- physique par Charles Soret [. Bibliografie la p. L’expertise des armes à feu courtes. (Infracţiuni săvârşite de cetăţeni străini).1973. Ediţia a II-a cu o postfaţă a autoarei la ediţia românească. Dan. K. Metodologia della Washington D. 1re année. 3796.. Handbok i Kriminalteknik. Jocul puterii: Politica la 3802. Hedrick. Uzgateљsmbo „Sovetckuŭ нygomнuk“. în e R. Holt. p.I. Kriminalistik ve suc 3794. 3797. Лeнuнгpad.. Détermination d’un système de pistolet à l’aide des Balles et des Douilles déchargées. 3790. I. I.H. Kriminalistik Uzmani. Serviciul Editorial şi Cinematografic. SÖDERMAN. Simbolismul A. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Ugo. 5 année. Charles. 90-110.C. Desvignes. Sinaia. Petre. în R. 359-365.. 1933. indetita personale. Thomas. While Coolar 3808. 1988. Dana.I. 64 p. 99-112. Harry.7. 3792.2. SPASSKI. corpului uman.] Professeur a L’Université de Genève [.8. yeri incelemesi. iunie 2005. Genève. şi judiciare în conduita bolnavului psihic. 278 p. Daire Başkani. Georg. SPANG. 3804. practice privind constatarea tehnicoştiinţifică şi expertiza criminalistică.I. Po cлegam ogнoŭ pedkoŭ moнmы (On the track of a rare coin). 2002. Iüçü Polis Laboratuvarlari Em. Editura Amarcord. SORRENTINO. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. Harry. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică.] Gauthier-Villars [. no. Adrian.C.. nr. FONTELL.. vol. 1929. Schmidt Römhild. Paris [. caiet special nr. Crime. 55 p. Ministerium des 3806. V. Harry. Gheorghe. SORET. 3798.G. 5 année. în R. Editura Cartega. 48-50. Lübeck. Traducere de Daniela Mişcov şi Alexandru Petrea. 2. Em. Edwin H. 654 [-660] p. 5. Ugo.] Grande-Augustin. 2. 3801. în Criminalistica. Accertamento di tăţii. Ausländerkriminalität 3795. Lyon. Ernst.a. SONTHERLAND.. Bucureşti. 1982. Ahmet. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Istanbul. Ştiinţe criminalistice. SPECKHARDT. aprilie 2006. Gn. Renehort and Winston. SORRENTINO. p. Aspecte teoretice şi 3807. 3791. SŐDERMANN. Timişoara. Kriminalistische Identifizierung und kriminalistische Diagnostik (Identificarea criminalistică şi diagnoza criminalistică) în: Forum der Kriminalistik.] avec 1 planche et 538 figures dans le texte. anul VIII. volum 13. SOUZENELLE. 521-544. 60 p. SNETKOW. Mockba. 456-476. Annick De. p. 1964. Direcţia Publicaţiilor). Md. 1930. 757 p. 3803. 434 [436] p. 104 p.1.] Bale: Méme Maison.şi tehnici criminalistice. p. coordonator Rolf Rainer Jaeger.C. Editura BIC ALL. SMITH. 82-88. Ministerul de Interne. Harry.. Bucureşti. 1928. nr. 1933. 3793. Proble- 3800. ş. SŐDERMAN. Berlin.C. SOFIAN. Éléments de cristallographie me etice şi juridice în identificarea medico-legală în catastrofe. 1961. F. 1893. no. 57. SŐDERMAN. SÎRBU. 1998. SMÂNTÂNESCU. 1999. Handbuch für Kriminalisten (Manual pentru criminalişti). 3805. SPĂTARU. p. Aspecte psihosociale 3799. 2e année. ediţie revăzută şi adăugită. ediţia a 2-a.C. Istanbul Polis Okulu ve Florya Polis Eğitim Merkezi Öğretim Üyesi. WIESBACHER. éditeur [. perizia segnaletica applicata nei confronti de scriitture a machina. Essen. 245 . Berlin. p.I. no. 20-24 noiembrie 2000.

în e R. 1933. 1943. Berlin.5. S. în Almanahul Filatelic '77 p. H. 3. (La limita cunoaşterii). Un faux magistral. 116-143. 1938. în R. fraude şi raze ultraviolete. 3829.C. p. STAHL. Henri. STAHL. SPOTTI. în 3830. 3819. 1984. 1936. STAHL. no. Henri. Despre autografe. 3828. L’écriture des aveugles. STAHL. Henri.C. Traducere din limba franceză de Sergiu Ciocoiu. Bucureşti. p. 1924.1. H[enri] H. Editura Polirom... SPRUNG. Henri. no. Date vraie d’une signature. în R. Henri. 221 [222] p. Importance de l’examen 3813.. Grundlagen an verso des pièces de question. Corneliu. 3809.C. 2006. 3827. 3825. Institutul de Arte Grafice „Marvan“. no.. p. Editura „Cartea românească din Cluj“. 1938. Faux passeports. Gusti.. 6.C. 1934.. în R.T. 10e année. cu 204 autografe şi documente grafologice. STAHL. Cornel.. STAHL. 3817. p. 96-108. 333-340. Henri. no.. 1978. 9 année. L’hérédité dans l’écriture. Tehnica monografiei sociale. 3822.8-9. Bucureşti. H[enri].C. Système de Métaphysique. 3810. Editura Cartea Românească. STAHL. 272-276. 3824. 726749.C. STAHL. p.10. Seria A – 3832. Implicite dans les postulats de toute counaissance possible. 121 p. vrăjitorul Abraxas. şi 56 schiţe grafologice.C.. e 10 année. 7e année. în R.C. 1937. Tactică şi Politică condusă de D. Résurection d’Écriture. 5. Bucureşti. p. Cuvântări omagiale. 134-142.C. p. Le leggi della scrittura. Bucureşti. 4e année.I. 1935. 1977. 140-185. no. Henri. no. 28 p. Mărvan. Faux dactylographique. Les Autographes. în e R... p. 20-21.. C. şi Datoria Publică.. 1936. 3821. Institutul de Arte Grafice E.C. Cuvântări de masă. STAHL. 3812. 70-76. în e R.I. 8 année. 1935. no. 6-7. 2.I. 1937. Faux par lavage proprement dit. Henri. p. 183 p. STAHL.I. în R. Iaşi. Signatures d’Associés.T. 370-406. Editura Institutului Social Român. der Methodologie und Methodik der Psychologie (Bazele metodologiei şi metodicii în psihologie) Ediţia I-a. STAHL. Grafologia şi expertizele în scrieri.I. Bucureşti. STAHL. P. 6e année. Iniţiere în magia albă şi în magia neagră. Henri. croisement de traits. 246 . Studiu asupra celor două emisiuni de mărci poştale „Principitale Unite" şi a „Poştei de Scrisori" din perioada anilor 18621864.6-7. 3826. Henri. p. 8 année. 1936. Cu un adaos: I. D. STAHL. 3831.R. 303-309. 329 [-331] p.I. Henri. Studiu asupra valorii mărcilor din emisiunea II-a „Cap de bour".7. Falsuri. no. Îndrumătorul Filatelistului. STAHL H. p. SPERANŢIA. 1938. 1936.Innern – Publikationsabteilung (Ministerul de Interne – Direcţia Publicaţiilor). 8e année. Henri. 1934.A.. Henri. STAHL. 1937. 131 [-137] p. 390-398. II. în R.C. p. 1938. R.. STAHL. Eric Pier în colaborare cu Studii şi contribuţii). 3816. p.C. 1932. STAHL. + 8 f. Biblioteca de Sociologie. no. SPINEANU.C. SPRUNG H. 4. VULCĂNESCU. Falsuri amuzante şi falsuri artistice la B. 3823. Berlin. 1987. 3811. 204-212. în R.R.I.R. Henri.I. no. Marvan. Henri. 3814. no.I. 7e année. + [24 pl] (XXV Ani de Învăţământ Universitar 1910-1935). Anonimul-falşul. e în R. e R. … [Bucureşti]. no.2. Editura Germană a Ştiinţelor. Eugeniu.F.I. Institutul de Arte Grafice E.I. (Institutul Social Român. SPINEANU.I. p.N. Bucureşti.. 1937. 273-275. no. 10 année.. 48 p.. Mircea. 9e année. SPERANDIO. Henri. 345-347.I. 9 année. Gusti şi şcoala sociologică de la Bucureşti. Un cas plus difficile de 3818. Luigi. Sibiu. 3820. STAHL. în 3815.

Grigore.. Editura Tineretului. 360 p. Bucureşti. 3849. în Criminalistica. Contribuţii la studiul instrucţie. MĂNDRĂŞESCU. Vol. + 2 f. 2003. nr. BOIA. Investigaţiunea judi3847. Comentarii sociologice. Editura Academiei. STANCIU. 374 p. 2001. 276 p. George [Marius]. STAHL. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Bucureşti. ciară. Bucureşti. Vicenţiu. 328-332. Probleme confuze în V. 17 p. 1972. 247 . II. 1997. Editura Minerva. STAHL. Anul III.V. 324 p. N. Teoria şi practica Editura „Concordia“ – Arad. Galaţi. cab. Bibliografie la p. III. Bucureşti. 1975. [Bucureşti]. STAHL. vechea şcoală a „monografiilor sociologice“. 91 p. Henri [H]. teritorială. 3853. (Seria „Memorialistică“). Henri H. Studii de sociologie Noi dimensiuni ale schimbării – Informatizarea Ministerului de Interne. Organizarea administrativ- Unele consideraţii de ordin general privind investigarea infracţiunilor la regimul drepturilor de autor. Expertiza urmelor lăsate de dinţi pe obiecte. vol. 3836. 94 [-96] p. 3842. 1949. 233 [235] p. 235 p. Dr. Bucureşti. Amintiri şi gânduri din Dragoş. satelor devălmaşe româneşti. Cercetări interdisciplinare zonale. Emanuel. Emil. 3848. STAHL. Conferinţă rostită în sala Dalles în ziua de 18 noiembrie 1938. Bucureşti. Editura Academiei Române. Manual de stenografie. Lidia. p. H[enri]. cu ilustr. 3843. Bucureşti. STANCIU. Bucureşti. STAN. STAHL. Urmele dinţilor. Editura Ştiinţifică. I. Henri H. 425 [-428] p. vol. (Extras din Revista „Cursurilor şi Conferinţelor Universitare“. 323-324. Ministerul de Interne. 3838. în Tratat practic de criminalistică. Editura Ştiinţifică. 1974.3833. STAHL. Ortodonţie practică. Bucureşti. STANCA. Editura Ştiinţifică. Vol. Criminologie. Metode şi tehnici. Vol. 3835. 2001. STAHL. 165-169. Covurlui. ŢICAL. Tratat practic de criminalistică. CÎMPIAN. I. judecător de 3834. 365 p. Vol. STAMATOPOL. II Trib. Bucureşti. 197-203. Bucureşti. Pledoarii pentru criminalii din literatură. 277 [-280] p.. Aurel. Mircea. Bucureşti. p. 1969. României. I. Vol. portr.11-12. Henri H. garea unui caz de pedofIlie şi probarea infracţiunii cu ajutorul calculatorului. 1978. Emil. 1958. 1969. 1960. Bucureşti. STAHL. Iustin. p. Henri H. I. BOIA. Henri [H]. 75-79. Minerva. 3844. STAN. II. Editura Ştiinţifică. 457 p. 1983. Cum putem învăţa uşor stenografia. în istoria socială a României. STAHL. 1976. 3841. 3850. 338 [-340] p. Editura Militară.. 3846. STAN. Horaţiu. Eseuri critice despre 3852. Să scriem repede. 1965. Bucureşti. Aurel. Ordonanţă definitivă dată în crima de tîlhărie cu omor săvârşită asupra lui Stroe Belloescu din Bârlad şi a vizitiului său Nicu Oprişan. II. 2002. Victor I. Pătru. Editura Medicală. 1927. Henri [H]. Ministerul de Interne. Henri H. Henri. STAHL. 1992. Mileniul III. 238 [-240] p. 510 p. Vicenţiu. 3840. investigaţiilor sociale. 1981. 2003. Aparatele ortodontice. Investi- istorică. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 3845. p. Bucureşti. Societate anonimă). STAMATE. Bucureşti. cultura românească. Arad. cu ilustr. 1913. Teoria şi practica investigaţiilor sociale. STAN. 84 [-88] p. STANCIU. Vol. (Sinteze sociologice).. STAHL. 215 p. Frontiera de stat a 3854. IanuarieFebruarie 1939). BOBOC. Emil. Editura de Stat. 3837. Controverse de istorie socială românească. STANCIU. 1959. 3851. Bucureşti (Atelierele Grafice Socec & Comp. Bucureşti. Henri H.cu ilustr. 3839. 204 p. FIRU.

1994. nr. 432 p. + 30 pl. Ştiinţa şi tehnica investigaţiilor penale. Emilian. STANCU. 20-24 noiembrie 2000. 376 p. 1995. vol. II. II. Emilian. Timişoara. Tehnică criminalistică. şi schiţe. Bucureşti. dr. STANCU. 1992. Timişoara. 1-2. 1971. Emilian. + 44 pl.I. Pledoarie pentru criminalistică. 446 p. 3869. Editura nelor şi cadavrelor după semnalmentele exterioare.. anul III. Emilian. 1997. Criminalistica – tehnica criminalistică. Facultatea de Drept). 95-97. 1972. 445-447. Emilian. 3872. 3868. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. 129-142. în Tratat practic de criminalistică. 3870. Editura Metropol. 1. Bibliografie la p. Emilian. Editura CARRO. STANCU. 377 p. Editura Helicon. p. 344 p. Editura Tempus. STANCU. 3867. 10-11. Bibliografie la p. Elemente de tactică şi de metodologie criminalistică. Prof. Bucureşti. Tipografia Universităţii Bucureşti. Emilian. Criminalistica. 1 În text: Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj (sic!) 3865. Prof. Curs de criminalistică pentru învăţământul juridic universitar şi postuniversitar. Emilian. Emilian. Bucureşti. [Facultatea de Drept. 3858. 3857. Emilian. 2001. Bibliografie la p. Ioan.3855. 1980. a II-a. STANCU. în Analele Universităţii Bucureşti. vol. + 142 pl. Emilian. Diomid. Editura Actami. univ. p. Editura Proarcardia. Noi 3860. 124-160. Tactica şi metodologia criminalistică. Curs universitar. Vol. 1994. Vicenţiu. Bucureşti. Vol. investigaţiei infracţiunilor. [univ] dr. Tehnica criminalistică. Emilian. 399 p. 2000. în Criminalistica. Editura Actami. univ. 1993. ANGHELESCU. Ştiinţe juridice. 376 p. ilustr. Ministerul de Interne. I. Criminalistica. Partea a II-a şi a III-a. Editura Didactică şi Pedagogică. 151-159. 3873. Particularităţi meto- 3856. Emilian. STANCU. Universitatea din Bucureşti. Tipografia Universităţii Bucureşti. Bucureşti. ştiinţa nalistica. I. II. Criminalistica. 1997. II. Sinaia. VICOL. Crimi- 3863. ştiinţa investigaţiei infracţiunilor. nr. Emilian 3864. 380-385. dr. p. orizonturi: Geologia legală. Vol.1986. 1983. + 60 pl. Emilian. STANCU. Emilian. STANCU.I. Emilian. STANCU. Vol. Investigarea ştiinţifică a infracţiunilor. Universitatea 1 Bucureşti] . II. 282 p. p. + 36 pl. Bucureşti. Examinarea scrisului dactilografiat. 299 p. nr. STANCIU. 248 . 349 p. Criminalistica. Stancu. 495 p. STANCU. Identificarea persoa- dologice privind cercetarea accidentelor de muncă şi avariilor din domeniile minier şi petrochimic. 6. Partea I. Investigarea ştiinţifică Emilian. Curs universitar. Tipografia Universităţii Bucureşti. p. şi schiţe. 736 p. STANCU. a III-a. a infracţiunilor. nr. 224 p. p. vol. Criminalistica. Ion. în Ghidul procurorului criminalist. STANCU. 224 p. Introducere în criminologia generală. noiembrie 1999. Introducere în criminologia generală. STANCU. anul I. STANCU. Ştiinţe juridice. 3874. [univ] dr. 709-714 (Universitatea din Bucureşti. foto. 5. p. Ediţia 3859. Ştiinţa investigaţiilor penale. Ediţia a II-a. Ediţia 3862. 3861. 290 p. Vol. II. Tipografia Universităţii 1988. Vol. Curs de criminalistică pentru învăţământul juridic universitar şi postuniversitar. Timişoara. Probleme privind cercetarea criminalistică a omorurilor cu autori necunoscuţi.. Bucureşti. PERCIUN. III. STANCU. Emilian. STANCU. Prof. noiembrie 2001. + 44 pl. Criminalistica. Actami. vol. Emilian. în Analele Universităţii Bucureşti.. adăugită. 310 p. Bucureşti. STANCU. I. Vol. 3866. 1981. STANCU. Prof. ilustr.1. Editura Actami. 330-347. 1994. Criminalistica. + 48 pl. STANCU. vol. 3871. în Criminalistica.

STANCULESCU. nr. The Reprints 3877. Coordonator: STĂNOIU. 543 p. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. dr. Romanian Philatelic Studies No 4/1979 N. p. Bibliografie la p. 2006. Mircea. STĂNOIU. 689692 (Universitatea din Bucureşti. Editura Tehnică. 3878. Bucureşti. dr. STĂNICĂ. Ministerul Public. Emilian. Traducere din limba germană de ing. of the First Romanian Postage Stamps. Mileniul III. noiembrie 2001. univ. Mircea. Bucureşti. Bucureşti. Gabriela. p. şef Serviciul 3879. 3891. 3881. Editura Hyperion XXI. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. MATEI. Bucureşti. univ. în Criminalistica. 2004. STANCU. Tranziţia şi criminalitatea. 29-31.P.3875. STĂNOIU. p. Corneliu Silistrarianu. STĂNOIU. 6. Teroarea microscopică. 4. Editura Luceafărul. STĂNESCU. Metodă de prelevare a amprentelor papilare de la cadavrele aflate în fază avansată de putrefacţie. Organismele politice Emilian. 50-61 Gabriela. Introducere în Emilian. Prof. STANCU. dr. dr.. Ortansa. dr. Facultatea de Drept). 2005. Prof. Bucureşti. Traficul şi consumul ilicit de droguri. Dr. Emilian. univ. Universul juridic. Bucureşti.C. p. Tratat de criminalistică. univ. Tiberiu. Consilier juridic. Virgil Bălan. 3882. Prof. 3883. 1992. BREZEANU. Editura Vremea.. p. Prof. DIANU. STANCU. STANCU. Bucureşti. 1989. Emilian. dr. Tratat de criminalistică. univ. nr. anul III. Emilian.. Editura Oscar Print. 2001. nr. 2004.. 3890. 2003. 3889. Ediţia a IV-a revăzută şi adăugită. GRIGA. Evoluţii în sistemele de identificare biometrică nord americane. STANCU. STĂNOIU. în Realităţi şi perspective în criminalistică. STĂNOIU. Editura Academiei. conceptul.Leon Bedighian. Jac. Drept penal. Bucureşti. (Universitatea din Bucureşti. Editura Academiei. Editura S. Practica fotografică. p. 3888. Gabriela. Rodica Mihaela. 2003. 249 . conţinutul. 3886. STANCU. Producţia. 2002. Ediţia a II-a. univ. 14-16. Rodica Mihaela. Drd. Emilian. Facultatea de Drept). Bucureşti. 704 p. în Criminalistica. 13-14. Rodica Mihaela. Rodica Mihaela. Emilian. criminologie. 3885. 3884. Tiberiu. Gabriela. Ioan. Sălaj. 1994. 3887. Bucureşti. 1981. MATEI. STANCU. revăzută şi adăugită.Y. 3892. 212 p. 387 p. anul II. Crima organizată. 52-61.J. 1958. româneşti (1948-1965). Gabriela. Colonel. Prof. Controlul ştiinţific al traducerii: ing. 33-39. 3876. DIANU. MATEI. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Rodica Mihaela. formele de manifestare şi de combatere a crimei organizate. anul VII. Importanţa entomologiei în investigaţia criminalistică. tehnici de cercetare în criminologie. ing. MATEI. 184 p.. univ. Criminalistic – I. Partea generală. Bucureşti. Bucureşti. Dr. Implicaţii asupra stabilităţii economice şi politice a ţărilor din estul Europei. Dr. protejate. Prof. Prof. STANCU. tehnicile de analiză nucleară aplicate în investigaţiile criminalistice. în Criminalistica. în Criminalistica. 6. STANCU. Gabriela. Emilian. noiembrie 2005. Documente privind instituţiile şi practicile. Universul Juridic SRL. p. STAPF. Profiling-ul criminal în investigaţiile criminalistice. Culegere de studii. p. Consideraţii privind Helmut. 52-57. 6-10. MATEI. MATEI. iulie 2000. după ediţia a treia revizuită. 735 p. Metode de identificare criminalistică a traficului ilicit şi a braconajului cu specii rare şi Rodica Mihaela. Metode şi 3880. 1994. dr. Sumar şi tablă de materii şi în limba engleză.

122 p. 44) (Expert. 1994. livrarea nr. Selfridge & Co. 1932. Adrian... Agenţi pe cont propriu pentru Imperiul Britanic). 1938 (Expert. 104 Abbildungen der Originale u(nd) Fälschungen.. 3899. KERNER. E. în: MschKrim. BILLIG. 3904. 215 p.44). W1. 111 [128] p. Fritz. Traducere din limba engleză de Cristian Hanu.43). Agenţi pe cont propriu pentru Imperiul Britanic). W1. Mare manual Billig privind falsificările. Anthony. Vol. Otto E. London. Lieferung nr. Billiq’s großes Handbuch der Fälschungen. 224 p. în R. Berlin. W1. STELLY. THOMAS. Aurel. no. + 8 pl. primarilor. STELZER. E. Lieferung nr. STELZER. A simple method of 250 .. London. Editura Oscar Print. Traducere Ediţia a V-a revăzută şi adăugită. Sole Agents for the British Empire (81 imagini mărite privind originalele şi falsificările. Cazierul judiciar. terorismului şi diversiunii. Rumanien II (România II). Ediţie revăzută. taking impressions from the palms of the human hand.. Strategia combaterii din limba engleză de Oana Vlad. Allgemeine Kriminalistische Theorie und Methodologie (Teorie şi metodologie criminalistică generală). 1938 (Expert. Sole Agents for the British Empire (104 reprezentări foto ale originalelor şi falsurilor. Mare manual Billig privind falsificările. E. Editura Oscar Print. 223 p. Rodica Mihaela. pentru uzul ofiţerilor şi agenţilor de poliţie. (Maeştrii spiritului) 3905. Rodica Mihaela. Editura Librăriei Socec. Editura Tehnică. STĂNOIU. STECLACI. 3896. Fotografia color pentru amatori. 1998. STEVENS. I. Rumanien I (România I) (MoldauWalachei) (Moldova. STĂNOIU. VI + 534 p. Billiq’s großes Handbuch der Fälschungen. John. livrarea nr. 1979. medicilor comunali etc. Sole Agents for the British Empire 129 imagini mărite privind originalele şi falsificările. livrarea nr. 1999. 3895. 3906. Republicată în 1998. STIEDL. Berlin. 3902. procurator de secţiune pe lângă Curtea de Apel. 3901. Titlu original: „Budo 3908. 1895. J. 2001. WEITKAMP. 42) (Expert. Inc. Editura Germană a Ştiinţelor. Jung.. Philatelia Departament. Rumanien III (România II). Editura Oscar Print... 43 p. STIRLING. 1938 (Expert. 129 Vergrößerungen von Originalen und Fälschungen. Învăţăturile marilor maeştrii în artele marţiale. STIEDL. Bucureşti. Horticultural Hall. London. Otto E. STĂNOIU. Criminologie. Published by arrangement with: Sanibala Publication. 2000. Humanitas. STIEDL. 1967. BILLIG. William. Secrets”. 1977. Criminologie. vagabondaj şi cerşetorie de Ştefan Stătescu. II.. Valahia).5. 3900. (Colecţia „Alternative spirituale”). Sozialistische Krimmalistik (Criminalistică socialistă). 1904. STĂTESCU. Naturwissenschaftlich-technische Kriminalistik (Tehnică criminalistică). Ltd. 1996. 81 Vergrößerungen von Originalen und Fälschungen.-J. Stan. STERESCU. Selfridge & Co. Criminologie. Fritz. Otto E.. 189 [192] p. (Criminalistică socialistă) vol. W. Dicţionar administrativ 3903. Philatelia Departament. BILLIG. Philatelia Departament. STEVENS. Agenţi pe cont propriu pentru Imperiul Britanic). Kontinuität und Diskontinuität sozialer Auffälligkeiten im Lebenslauf (Continuitatea şi discontinuitatea elementelor incidentale în cursul vieţii). Ltd. vol. 3898. H. 3894. I. Lieferung nr. 2006.3893.C. Editura Germană a Ştiinţelor. 3897. 350-355. 42). Billiq’s großes Handbuch der Fälschungen. Secretele Budoului. Selfridge & Co. 1995. Bucureşti. 2002. Braşov. Rodica Mihaela. Republicată în 2003. Sozialistische Kriminalistik 3907. p. 300. Mare manual Billig privind falsificările. Bucureşti. Editura Ştefan. 43) (Expert. Patronaj.I. STÂNGACIU. Ministerului de Interne. 4e année. Massachusetts Avenue Boston. Ltd. Fritz. Editura Mix.

STOENESCU.C. vol.. 3920. 1901. 4 année. William. no. 1966. în R. Supliment. în R. (Extras din Revista de Drept şi Sociologie.I. ediţie revăzută şi adăugită. 3917. coordonator Rolf Rainer Jaeger. în R. II. 764 p. 3916.I. 6 année. în R. 6 1934. Arthur. STIRLING. 2002. vol. II.I. 14 p. Berlin. A note on „forgery“ by tracing. Essen. p. 46 p. 830 p. Zusammenarbeit mit N[icolae].I.. 494 p. Berlin. p. Editura RAO. Zilberştein. nr. 484-488. 251 . Alex. 12). în R. Editura Didactică şi Pedagogică. Ştiinţe criminalistice. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Centrul de multiplicare al Universităţii din Bucureşti. Savelly. (Extras din Revista de Drept şi Sociologie).1. der Staatsanwaltschaft (Cooperarea cu Procuratura). STOENESCU... Rolf. 404 p.C. 96-98.8. Jaeger. Lübeck. Essen. STIRLING. Schmidt Römhild. no. „Revoluţia din decembrie 1989” – o tragedie românească. Editura Schmidt Römhild. 3918. Some observances on the value of the lines and designs on the skin of the palms of the human hands.C. II. Editura RAO. 380 p. Ilie. 1973.. Asistent al cursului de medicină legală la Universitatea din Bucureşti. 262-271. Drept procesual civil. 3919. no. STIRLING. Lecţie de deschidere a cursului de medicină legală la Şcoala de ştiinţe de Stat. 2000. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. KREUZER. no. 2004. Ştiinţe criminalistice. ediţie revăzută şi adăugită. 12-20. 3921. 4 (I). 3922. Timişoara. as an aid to the furtherance of technical criminal research. Lecţiune de deschidere a cursului de medicină legală la şcoala de ştiinţe de stat ţinută de Doctor N. PORUMB. 28 p.. vol. Istoria loviturilor de stat în România – 1821 – 1999. Medic expert al Parchetului Ilfov. Eşecul democraţiei române. 99-100. p.. 4 (2). Berlin. Essen. 1901.. 1934. Vol. no.C. Importanţa studiului medicinei legale. Beweisführung (Administrarea probelor).5. Graţian. STOCK. STOENESCU. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Editura RAO. Eine kriminologische Untersuchung polizeilicher Rechtsanwendung (Droguri şi poliţie. William. 811-828. Savelly. William. Bonn. Bibliografie selectivă. Besondere Arten der Verfahrenserledigung und –gestaltung.I. 639 p.2. Jürgen. 1934. e (Tipuri speciale de configurare şi rezolvare a procedurii). vol. anul III.. Schmidt Römhild. Ilie. e 3910. Identification by the e palmar surface. 2001. p. STIRLING. 3914. STOENESCU. William. e année. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. vol. no. STOENESCU. 1971. 1936. 2002. Cele trei dictaturi. 8e année. Drogen und Polizei. vol. vol. 1933. William. 1996. 3915.C. Tratat de drept procesual civil. Ilie. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică.2. Timişoara. 2. Timişoara. Judicial tattooing. Ştiinţe criminalistice. 12 p. An ingenious case of cheque raising. STOCK. 3913.I. 3911. 2002. 70 p. Mihai. Editura RAO. STOCK. 2002. 2004. 3912. Bucureşti. Revoluţie şi francmasonerie. 14 p. 3. 3924. vol. I. 566-581. Lübeck. Examinarea criminologică a utilizării legislaţiei poliţieneşti). Zilberştein. în R. p. II. Stoenescu. 464 p. Drept procesual civil.. coordonator Rolf Rainer Jaeger. William. Bucureşti. 5 année. STOCK. STIRLING. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 6e année.8. p. Jürgen. vol.3909.C. ediţie revăzută şi adăugită. Jürgen. Insanity and the lines of the hands. STIRLING. Nicolae. 3923. Lübeck. Centrul de multiplicare al Universităţii din Bucureşti. STONESCU. 1. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 1932. p. Jürgen. Bucureşti.

Consideraţiuni N[icolae]. DIMA. (Extras din Revista de Drept. Ilfov. STOENESCU. Studii şi cercetări privind legăturile mecanice dintre vehicule rutiere remorcante şi remorcate. STOENESCU. 1902. profesor la 3935. STOENESCU. Tipografia Jandarmeriei. anatomiei şi ajutor în caz de accidente pentru uzul şcoalelor jandarmeriei.] Medic legist pe lângă Parchetul Trib. Dr. STOENESCU. Lecţiune de deschidere a Cursului de medicină legală practică la Facultatea de medicină din Iaşi. 3926. 1990. Andrei. 12 p. Ediţia a II-a. 3937. cu ilustr. 196 p. Bucureşti. 1905. medic legist pe lângă Parchetul Tribunalului Ilfov. Nicolae. Dr. Mina Minovici. conferenţiar de medico-legale asupra otrăvirilor cu fosfor şi în special asupra noilor mijloace de căutare a fosforului de Doctorul N.3925. dr. 3933. Stoenescu. STOICA. Tipografia B. medic legist.) de Doctor N. + erata. N. Teodor. I. Minori în derivă. Drăgan. STOENESCU. 271 p. Medic expert al Parchetului Tribunalului Ilfov. 1921.3-4). Moartea subită 3928.. Braşov. docent universitar. Şcoala de oficerĭ şi jandarmi plutonieri majori. 88 p. 216 p. Dr. Profesor agregat 3927. C. dr. Editura Didactică şi Pedagogică. Tipografia B. 248 p. Nicolae. STOENESCU. Cunoştinţe practice asupra Medicinei Legale. 3932. Dr. 3934. 206 [-298] p. Stonescu. no. asistent al cursului de medicină legală. (Inspectoratul General al Jandarmeriei Rurale). medic expert al Parchetului Tribunalului Ilfov. Importanţa lucrărilor de laborator pentru studiul şi practica medicinei legale. Nicolae. Bucureşti. Editura Enciclopedică Română. Comunicare făcută Onor. Despre lesiunile 3930. Cunoştinţe practice asupra Medicinei Legale. Coordonator prof. 216 p. Societăţii ştiinţelor medicale din Bucureşti în octombre 1901 de Doctor N. Bucureşti. medic expert al tribunalului Ilfov. 12 p. STOENESCU. STOIAN. Cunoştinţe practice asupra medicinei legale. cu ilustr... 68 [-71] p. anul IV. 3929. Medic expert al Parchetului Tribunalului Ilfov şi asistent de medicină legală la Facultatea din Bucureşti. 1972. Bucureşti. Stoenescu. univ. (Comandamentul Corpuluĭ Jandarmerieĭ). 1903. Bucureşti. Dr. Universitatea Transilvania. 48 p. Bucureşti. STOENESCU. 3931. 252 . 3936. Botoşani. 2 f. + 3 f. 271 p.. Curs predat la Şcoala jandarmeriei rurale. 8 septembrie 1921. N. Bucureşti. Logică generală. + 6 pl.. Bucureşti. 42). STOIANOVICI. Dr. Medic expert al Parchetului Ilfov. Prefaţa la prima ediţie de prof. Cunoştinţe practice asupra medicinei legale. universitar de medicină legală. Botoşani. Nicolae.. Tipografia Jandarmeriei. + 223 p. STOENESCU.. Nicolae. medicină legală la Facultatea de Medicină din Bucureşti. Bibliotecarul Societăţii ştiinţelor medicale din Bucureşti. Docent de medicină legală la Facultate. ţinută la 5 martie 1905. Bucureşti. 1929. Saidman. vol. Assistent al cursului de medicină legală la Universitatea din Bucureşti. Asistent la Universitatea Bucureşti. 1939. Mihai. N[icolae] Dr. produse pe oasele capului de arma Mannlicher (model românesc) cu 6 planche. 1918 [pe copertă: 1919]. Cunoştinţe practice asupra medicinei legale. Sociologie şi Economie Politică). Mina Minovici. MARGA. STOENESCU. (Extras din Revista de Drept şi Sociologie. 2001. Bucureşti. Medic expert al Parchetului Ilfov. Medic legist. Nicolae. Teodor Dima. Cunoştinţe practice asupra medicinei legale. din punct de vedere medico-legal (cu 10 pl. Profesor agreat Universitatea de Medicină Legală. 1921. Prefaţă de Prof. docent de medicină legală la Facultate. (Orizonturi. 1910. cu ilustr. Saidman. Conferenţiar de Medicină Legală la Facultatea de Medicină din Bucureşti [. Dr.

10-15. Bucureşti. 23-24 (I). urmărire în cercetarea la faţa locului. Berlin. Editura Schmidt Römhild. Septimiu. Arheologia scrisului în Dacia. Sisteme de frânare cu ABS şi derivatele sale – Partea a II-a. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Diagnosticarea automobilului. în Ghidul procurorului criminalist. anul 5. Botoşani. STOICA. anul 6. 1998. anul VII. de poliţie. Bucureşti. 3943. STOICA. 3. Ştiinţe criminalistice. Bibliografie la p. Infracţiuni specifice pieţe de capital. 217-253. nr. FIERBINŢEANU. 2006. martie 2005. Gheorghe. 14 p. 2002. p. Olivia. Braşov. Sisteme de frânare cu ABS şi derivatele sale – Partea I. II. 3946. şeful Serviciului Criminalistic din I. Cercetarea acciden- 3953. M. Editura Helicon. ANDREESCU. 283-284. 1979. Editura Helicon. Droguri în drept. p. Timişoara. ianuarie 2000. 2-5. în Ghidul procurorului criminalist. Oliviu. Timişoara. Rolul Ştiinţei Criminalisticii în formarea profesională a juriştilor. Ion. Cercetarea evenimen- 3952.und Emittlungszwecken (Montaje foto – „Fotografii-fantomă“/ Reconstituirea fotografică a persoanelor urmărite). STOICULESCU. 11. 1994. 5. 7-51. anul I. Petre. Vladimir. anul II. STRACHINA. 3940. p. 2004. p. p. 161-204. în Criminalistica. 1995. 1. STOICULESCU. Comisar-şef 3941. Braşov. 302-307. II. 3950. p. Bucureşti. Editura Mirador.. Rolf. Vladimir. Preşedinte telor de circulaţie. Buletin documentar editat de Corpul Experţilor Tehnici din România. STRATULAT. Timişoara. în Criminalistica. în Expertiza Tehnică 43. 6. 37-39.„Phantombilder“/ Die Bildrekonstruktion gesuchter Personen zu Fahndungs. Editura Detectiv. 2005. vol. în Expertiza Tehnică 47. Alexandru. 2. Metamorfoza tehnologică a catehismului Medicinii Legale în reconstituirile ştiinţifice documentare.3938. Essen. decembrie 1997. Tudor. Vicepreşedinte al Comitetului Bursei de Valori Bucureşti. p. p. în Ghidul procurorului criminalist. 2-9. nr. STORM. 320 p. Colonel. 3942. Gheorghe. nr. 419-423. în 20 de ani de expertiză criminalistică. 28-30 (II). STOICA. FIERBINŢEANU. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. fondator al Centrului de Studii „Ioan Rus” -Habit. noiembrie 2003. III. STOICA. p. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Bucureşti. IONIŢĂ. vol. Lothar. în Criminalistica. Editura AXA. C. Repere şi mărturii. Gheorghe. Fotografia cu vedere deasupra (aeriană). ARON. II. 2001. nr. p.P. Mircea. Doctrină şi legislaţie internă şi internaţională. 3944. vol. 1997.. 3947. 3939. 333-338. Unele aplicaţii ale procedeelor fotografice în practica investigării tehnico-judiciare a accidentelor. vol. Editura Helicon. 37-40. anul II. noiembrie 1999. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Serviciul Criminalistic – I. STOICULESCU. Gheorghe. 1994. STOICA. STOICULESCU. 3951. Examinarea criminalistică a scrisului de mână la gemeni. Editura Societatea Ştiinţă şi Tehnică S. 3945.J. Bucureşti. Ministerul Justiţiei. STOICA. Ion. 2. ediţie revăzută şi adăugită.P. martie 2000. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 2003. STOICA. p. nr. 226 [228] p. Paşaport pentru mapa- mond. p. telor deosebite (incendii şi explozii). 284 p. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Unele consi- Mihai Gheorghe. Lübeck. nr.J. STOICA. Bucureşti. 253 . Mircea. STRACHINĂ TULBURE. STOICA. 137 p. nr. decembrie 1998. JAEGER.A. şef 3954. 3949. Montagebilder . p. Buletin documentar editat de Corpul Experţilor Tehnici din România. Folosirea câinilor de deraţii privind interrelaţiile dintre cercetarea ştiinţifică şi aplicarea legii în cazul accidentului de circulaţie. Mureş. anul V. 3948. Nicolae. p. 31. Petre.

SUCIU. nr. SUCEAVĂ. 20-24 noiembrie 2000. p. Metode fizice adoptate în cercetările criminalistice. Editura Cris Book. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Toxicomanie. Cicerone Sbanţu. Ion. p. STUDER. 1968. 3957.117-124. p. în Analele Universităţii Bucureşti.1. de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”.125-135. Editura Militară. SUCEAVĂ. + erată şi 33 ilustr. Georgeta Mitroi. Lumea drogurilor – O lume a degradării umane. Utilitatea de la main gauche (Aplication de la méthode Locard). Universal.C. 341 [-344] p. Bucureşti. 3970. SUCEAVĂ. Camil. Drept vamal. 452 p. Coordonare Mariana Iova şi Dan Matei. Curs. „Dosoftei“ S. Măsurătorile biometrice utilizate la sistemele de asigurare. lt. (coordonator) Îndrumar privind controlul vamal antidrog.A. p. (Ministerul de Interne Inspectoratul General al Miliţiei). Bucureşti. (uz intern) Serviciul Editorial şi Cinematografic. Asist. 3973. 1999. Ion. Ştiinţe juridice. Partea I. Dificultăţi întâmpinate Ion. Locotenent-colonel dr. SUCIU. SUCIU. CIMEG – Institutul de Memorie Culturală. În numele analizei spectrale în cercetările criminalistice. Ştiinţe juridice. Vigot Prèges. Bucureşti. Les Edition universitaires. Bucureşti. General de divizie (r). adevărului: Memorii. 458 p. 116 [-120] p. violenţă. SUCEAVĂ. Academia in Brandenburg aus der Perspektive der Jugendforschung (Extremismul de dreapta în Branderburg din perspectiva cercetării juvenile). Aspecte ale consumului şi traficului ilicit de stupefiante. 3960. Mihaela Dragoş. Aplicaţiile practice ale Paradis iluzoriu. p. SUCEAVĂ. Paris. Editura Luceafărul. Dr. abilităţii deosebite a autorului. Thèse du laboratoire du Pr. Bucureşti. SUCIU. în principal.univ. 3971. Avec 500 specimen d’écritures. Ion. în Analele Universităţii Bucureşti. Bucureşti. 15 f. p. Bucureşti. Tiberiu Popescu. în cercetarea unei infracţiuni de omor datorate. 1997. SUCEAVĂ. Bucureşti. 270 p. Cătălin Rînciog. Mioara Botez. 2006. 1989. 3959. Capcanele technicoştiinţifice folosite în urmărirea penală. 105-107. 408-414. comentate şi adnotate. Didactică şi Pedagogică.. 3967. 1985. SUCIU. Editura Cris-Book Universal. 1969. 1991. Camelia. 1963. Codul vamal şi Regulamentul vamal. SUCEAVĂ. 1970. Maurice. 1928. 1997. Editura Miraj şi realitate. Camille. Rechtsextremismus bazelor de date criminalistice în probaţiunea judiciară.. 3961. STROIE. Metode criminalistice folosite în cercetarea urmelor în formă de striaţii. Ştiinţe juridice. SUCIU. p. Camil. S. Camil. Profesor universitar doctor. în Analele Universităţii Bucureşti. Ion. Bucureşti. univ. Venus. Camil. Editura Militară. univ. Camelia. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medicolegale în stabilirea adevărului”. Dr. dr.. Petre. Strasbourg.3955. Prof. 245 p. Ramona Marin. Robertina. 1986. 304 p. [Bucureşti].129-141. Cosmin. Expertise de l’écriture 3966. 3958..1. în Analele Universităţii Bucureşti. 1936.. nr. (Universitatea Bucureşti. 254 . Petre. Ion. SUCIU. Chavigny. Sinaia. nr. 242-244. Asist. 3962. Précis de graphologie pratique. 3964. Terorism. 3969. 3968. 3956. Ştiinţe juridice. OLARU. 1970. 107-115. Flagelul stupefiantelor. Bibliografie la p. 349-350. STURZBECHER. OLARU. Camil. Ion. Drept vamal. 3972. 3965. foto.1. 2005. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. STRELETSKI. dr. Gl. Mihai Dragu. Autori: Ştefan Mihai. 3963. STOICA. cu ilustr. 1995. 230 [-232] p. D. Bibliografia de referinţă a cărţii vechi (manuscrisă şi tipărită). Facultatea de Ştiinţe Juridice).

35-36. Şeful Biroului Criminalistic – Poliţia Municipiului Timişoara. Editura Academiei R. p. 255 . Identificarea textelor acoperite. SUNGH. SURDEA 3977.3974. Alexandru. 1976. p. Chestor de poliţie. Căpitan. 3985. 2. dr. Editura Aurelia. Editura HERNEA. Iaşi. Bucureşti. SURDEA 3975. Editura Militară.. Elemente de logică intuiţionistă. Importanţa cercetării la faţa locului în cazurile de sinucidere atipică. Arta războiului. 14-16. în Criminalistica. 3976. SAFTA. în Investigarea criminalistică a locului faptei. anul II. 656 p. (Documente de Medicină Legală şi de Criminologie). anul II. Humanitas. Editura Ştinţifică. Valentin. Studiu intro- ductiv şi îngrijirea ediţiei de generalmaior Constantin Antip [Versiunea românească Felicia Antip. de poliţie drd. Bucureşti. SUN Tzu. 1972. Bucureşti. 6. 394-405. 1996. SURDEA HERNEA. SURDEA HERNEA. 20. SURDU. SUFRIN. Metode de cercetare empirică în identificarea criminalistică. 1910. Ministerul de Interne. cu ilustr. mai 2000. 351-361. 3981. p. Bucureşti. Didactică şi Pedagogică. Centrul de multiplicare al Universităţii Bucureşti. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie prezentată şi susţinută în Iunie 1910 de Estera H. Subcomisar 3986. Contribuţiune la studiu morţii subite şi în special a morţii subite prin inhibiţiune. Nici mănuşile nu mai ajută…. Adrian. anul V. Sufrin. 1976. Camil. Bucureşti. 28-29. martie 2001. logică formală. nr. 95 p. 3984. 175 p. modificate sau suprapuse cu ajutorul tehnicii de calcul. nr. 3990. p. drd. Facultatea de Drept). Editura Ştiinţifică. anul III. 336). (Facultatea de Medicină din Iaşi. SURDU. Alexandru. Ion. Arta războiului. SULTĂNESCU. 1 f. 1971. Ion Oancea. Rezumatul tezei de doctorat. Alexandru.. Criminalistică. Bucureşti. no. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Problematica cercetării interdisciplinare a locului faptei. 318-329. (Universitatea Bucureşti. + 45 [48] p. 3982. expert criminalist. Adrian. Traducere din engleză de Domnica Drumea. Dinamica criminalităţii în domeniul transportului produselor petroliere prin conducte magistrale şi evoluţia „modusoperandi“ în producerea sustragerilor de produse petroliere. Bucureşti.. 96 p. Locotenent. SURDEA logică matematică. Dezvoltarea învăţământului criminalistic în România. p. Subcomisar 3979. 2005. şeful Biroului Criminalist – Poliţia Municipiului Timişoara. Adrian. Traducere din de poliţie. 3987. 1971. Căpitan. nr. 1975. 2. în Criminalistica. şeful Biroului Criminalistic Timişoara. 3983. Camil. p. SUN Tzu. în Criminalistica. 3. Logică clasică şi secretă a codurilor şi a spargerii lor. SUCIU. Şeful Biroului Criminalistic – Poliţia Timişoara. SUCIU. Conducător ştiinţific: Prof. p. SURDU. Adrian. p. 28-31. Logică clasică şi limba franceză. Rezumat în limba engleză. nr.R. SUCIU. 2004. Bucureşti. Unele aspecte ale utilizării tehnicii de calcul în tehnica criminalistică. Adrian.S. criminalistic şi medico-legal. Bucureşti. 199-200. 204 p. în Şcoala românească de criminalistică. HERNEA. decembrie 2000. Metode fizice adaptate în cercetările criminalistice. Constantin Antip]. Istoria 3989. Adrian. 2006. 373 [376] p. SURDEA HERNEA. Estera N. Bibliografie la p. martie 2003. şeful Biroului Criminalist – Poliţia Municipiului Timişoara. 23 p. 1971. Cartea codurilor. 3988. (Logos–Colecţie îngrijită de Pompiliu Caraioan). Subcomisar 3978. 2004. 3980. HERNEA. în Criminalistica. Camil. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Simon. şeful Biroului criminalistic – Poliţia municipiului Timişoara.

190 p. Rezumat şi în limba engleză.] Preşedinte onorific al Societăţii Internaţionale de Criminologie şi al Asociaţiei Criminologilor de limba franceză. Prep. Criminologie. D. SZABO.. O.P.R. Editura Academiei Române. Actualitatea relaţiei Traducere din limba germană. Editura Academiei R. Cuvânt de deschidere a şedinţei de acad. Denis. 39-40. SUTTERLIN.. nr. Universitatea din Montreal [. 365 p. A.S. Profesor emerit. Alexandru. SURDULEAC. p. 3992. Denis. Techniques of crime scene investigation. franceză şi rusă. E. SYMONS. no. p. Bucureşti. gândire-limbaj. Catedra de Criminalistică. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Editura Academiei Române. mai 2005. Editura Tehnică. Bucureşti. 3. 4005. criminelle. Cujas. C. Metode 3996. 2/2004. 1966. 23-28. Denis. Les Presses de l’Universite de Montréal. Particularităţile ascultării victimei traficului de persoane. New-York. Neointuiţionismul. A. 1954.. 296-301. 3995.I. Editura Academiei R. SZABO. Bucureşti.3991. Criminology and Crime Policy. Tablă de materii şi în limba engleză. Valeria Maria. Vocaţii filosofice româneşti. 21 [-24] p. Denis. 1965. Stockholm.6. 4004. Bucureşti.S.. 1934. 239 p. 3994. 3993. în Revista de criminologie.. 163 p. Canada. Teoria formelor prejudicative. Paris. SWENSON. SZABO. Tabla de materii şi în limba engleză. 1995.R. 4006. univ. SZABO. Karl. Montréal. 1989. Fotografii de Gheorghe Teodor.. p. Bucureşti. 6 année. anul VII. Elogiul filozofiei româneşti. SURDU. Manuscris din limba rusă de Ghenadie Prusacov. Cu răspunsul acad. Alexandru. American Elsevier Publishing Company Inc. Alexandru. SURDU. Discurs rostit la 15 aprilie 1994 în şedinţă publică. Alexandru. 4000. 256 . 2006. 565 p. WENDELL. în R. Maria. 3998. O. Dan Rădulescu. Mass. Rezumat în limba engleză. 328-337. 4001. Lexington. Denis. Paris. Principes de criminologie. Discursuri de recepţie). 3997. 1974. 1962. Heath.. moderne de investigare criminală. Cujas.H.C. Identificarea criminalistică a mijloacelor de transport. C. SURDU. SUTHERLAND.R. SWENSON. 1994. (Academia Română. Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”. 1965. Mihai Drăgănescu. Bucureşti. 1978. Prof. Paris. WENDELL. 3999.T. p. SURDU. Retuş când şi cum. Vrin. în Criminalistica. Criminologie et politique 4003. de criminalistică şi de penologie nr. CRESSEY.. Identification of weapons e from wounds. univ. 1978 4002. SZABO. Criminologia în Europa şi America: diferenţe culturale. Crimes et villes. 1960. Titlul şi în limbile engleză.. 6128. Bucureşti. SURDULEAC.

208 p. Ediţia a II-a revăzută şi completată. 50 p. Criza de originalitate la adolescenţi. Bucureşti. 1993. Introducere şi blibliografie la Istoria dreptului român. 67 p. TEŞAN. ŞOŞA. ŞERBAN. 1963. Varietăţi percepute pe verso mărcilor. 464 p. 323-331. 437 p. copilului. 1979.. Marius. Psihologia copilului. V. 397 [-399] p. ŞOICA. ŞERFEZEU. Ursula. 1858-1992. 206 p. vol. 1966. imagine şi poziţionare. Editura Sigma. Urme tehnologice. Serviciul Cultural. Bucureşti. 1864-2000. Ilie. Bibliografie la p. ŞELARU. ZAMFIR. 4017. univ. Iaşi. Editura Sigma. ŞCHIOPU. Bibliografie la p. Editura Moldova. 348 p. Ursula. revăzută şi completată. 4008. 1997. Ursula. + 1 f. Curs de psihologia Monica. ŞOTROPA. 168 p. Ion Anghelescu. Vol I. 4015. II. 4021. 366 p. Varietăţi ale supratiparelor. Dan.. cu ilustr. 271 p. 400 p. Semne aleatorii. 331-346. Bucureşti. 1876-1991. ŞCHIOPU. Coordonatori: Octavian Pop. Catalogul mărcilor poştale româneşti atipice. 1865-1991. cu fig. Varietăţi percepute prin transparenţă. Scrierea corectă. exerciţii. Prof. 53. modele. 49 p. Radu-Nicolae. 98-103.Net. A. 1937. 165-168. ŞCHIOPU. ŞCHIOPU. Universitatea Bucureşti). 1992. 4013. .O. 4010. nr. 4016. Iaşi. Editura Sigma. 4012. Elisabeta. 1975. 1965. p. conducător ştiinţific Gheorghe Scripcaru. Tipografia Cartea Românească.480/1964. BOTOŞ. IV. 185-200. Ministerul de Interne. şi Vestala. Editura Ştiinţifică. vol. Valeriu. Mihai. Semne punctiforme. Editurile Saeculum I.O. Teză de doctorat. Curs practic. 63 p. III. Aspecte atipice ale orificiului de ieşire în împuşcarea cu pistolul TT. august 2006. 1993. 140 p. 233 p. p. Comisar de poliţie. 1981. 2002. Varietăţi de culoare. Editura Didactică şi Pedagogică. 4022. în Criminalistica. Sintaxa limbii române. Vasile Lăpăduşi. 1858-1992. Bibliografie la p. Universitatea Bucureşti). Comportamentul sexual 4019. Editura Didactică şi Pedagogică. Tritonic. ŞCHIOPU. 11-13. Bucureşti. 1993. (Ministerul Învăţământului.. 4011. Dan. aberant. Bucureşti. Ursula. Editura Didactică şi Pedagogică. Law & Crime . 1970. 74 p. Cercetări privind modelarea Manual pentru institutele şi şcolile pedagogice de învăţători [Elaborat pe baza programei aprobate de Ministerul Învăţământului cu nr. Bucureşti. Vasile. 1978. Erori. Dezvoltarea operativităţii gândirii copilului de 7 – 11 ani. Bucureşti. Bucureşti. vol. Editura Didactică şi Pedagogică. Şcoala românească de criminalistică.Ş 4007. 232 p. Bucureşti. tabel. 4009. Bucureşti. 4023. Cluj. Ursula. Ursula. 217 p.. Ministerul de Interne. (Ministerul Învăţământului. Varietăţi de dantelură. Subcomisar de poliţie. Editura Didactică şi Pedagogică. Nicolae. anul VIII. 4020. vol. morfologia leziunii de impact în împuşcarea cu pistoletul. Bucureşti. 1975. Presă şi Editorial. ŞERBĂNESCU. cu fig. în Şcoala românească de criminalistică. Curiozităţi cu semne suplimentare. VERZA. Universitatea Transilvania. Psihologia copilului. 4. Ediţia a II-a. GUŢ. impactului autoturism-pieton. Braşov. Bucureşti. ŞCHIOPU. Institutul de Criminalistică. Anexă – Îndrumar privind aprecierea valorică a unor curiozităţi cu semne suplimentare. Marcel. 2001. Varietăţi de material. Reguli. ŞCHIOPU. Bucureşti. Dumitru. 2003. Probarea vinovăţiei prin identificarea traseologică. 227-228. Editura Didactică şi Pedagogică. Semne lineare. ŞCHIOPU. ŞAPIRA. Inspectoratul General al Miliţiei. 4014. Psihologia vârstelor – ciclurile vieţii. Bucureşti. Contribuţii la etiologia şi 4018. 1992. Tehnician criminalist. Emil. Institutul de Medicină şi Farmacie. Bucureşti].

p. p. p. 38-40. Colonel. p. Iancu. 4039. ianuarie. Iancu. nr. Becul care a făcut lumină într-un caz cu A. 4025. adjunct al 4041. Chestor. Iancu. p. GRECU. ianuarie 2002.. Constantin. ŞTEFAN.1. ŞTEFAN. Chestor de poliţie. p. mai 2003. Contribuţia criminaliştilor din Poliţia Română în examinarea şi interpretarea probelor. anul VI. General de brigadă. iulie 2004. Chestor. p. ŞTEFAN. Cadavrul din fântâna părăsită. 13-15. Iancu. Misterul cadavrului din atelajul hipo. adjunct al Inspectorului general al Poliţiei Române. ŞTEFAN. 4034. ŞTEFAN. în Criminalistica. Un obsedat sexual a ucis cu sînge rece două fete. p. anul IV. adjunct al inspectorului general al Poliţiei Române. Iancu. Iancu. în Criminalistica. adjunct al Inspectorului general al Poliţiei Române. septembrie 2003. în Criminalistica. p. în Criminalistica. Bucureşti. 4026. 4037. Abominabila crimă din Pogoanele. anul IV. nr. Iancu. p. Crimă inspirată din filme. 16-18. nr. nr. anul V. anul IV. Comisar-şef de poliţie. Vasile. CODIŢĂ. nr. Iancu. 4. ianuarie 2004. Iancu. Iancu. Bucureşti. 4031. 4042. 21-23. 32-36. nr. Iancu. Editura Oscar Print. 2. 213 p.4024. 5. mijloc de identificare a autorilor. Chestor. ŞTEFAN. Marian. nr. în Criminalistica. noiembrie 2004. drd. nr. 258 . în Criminalistica. 4040. ŞTEFAN. în Criminalistica. Aspecte privind descrierea locului faptei şi identificarea martorilor. 3. 2003. p. anul VI. Chestor drd. 2002. p. Vasile. ŞTEFAN. septembrie 2004.. nr. Vasile. Chestor de poliţie. bătrână a fost tăiată în bucăţi şi apoi incendiată. Iancu. Iancu. 22-24. Un alcoolic a ucis cu ferocitate şi a dezmembrat corpul victimei. nr. anul IV.000 lei. Chestor de poliţie. adjunct al inspectorului general al Poliţie Române. septembrie. PEŞTINĂ. ianuarie 2004. p. DINULESCU. Niculae. 10-12. mai 2002. Chestor de poliţie. Chestor de poliţie dr. Subcomisar de poliţie. anul V. Chestor. ŞTEFAN. Ioan. Comisar-şef. Prof. anul V. 37-40. ŞTEFAN. 4027. Inspectorului general al Poliţiei Române. 9-12.. Criminalul din Tântava. anul VI. Dicţionar de expresii juridice latine.2-4. 5. Organizarea şi 4032. nr. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Iancu. Reglementări juridice privind activitatea de cercetare la faţa locului. nr. în Criminalistica. ŞTEFAN. adjunct al Inspectorului general al Poliţiei Române. p. în Criminalistica. funcţionarea poliţiei judiciare. în Criminalistica. anul VI. 31-33. O Iancu. 4038. ŞTEF. 6. Marius Daniel. CÂRJAN. iulie 2002. 1995. 4033. p. drd. Iancu. 4029. 4028. nr. Chestor. anul VI. ŞTEFAN. 5. General de brigadă. Chestor de poliţie. ŞTEFAN. după ce şi-a văzut portofelul în ziar s-a predat. o viitoare mamă a doi copii. 2004. 2. p. Vasile. Felicia. ŞTEFAN. nr. De la furt la crimă…. în Criminalistica.. ŞTEFAN. Urmele papilare descoperite la locul faptei. 5-8. LĂPĂDUŞI.N. General de brigadă. 4036. martie 2003.. anul VI. 29-32. în Criminalistica. 1. Misterul cadavrului de pe prundul râului Râmnic. în Investigarea criminalistică a locului faptei.3. anul V. Chestor de poliţie. 25-28. VRABIE. în Criminalistica. p.4. Chestor de poliţie. Chestor de poliţie. 496-498. Chestor. Vasile. în Criminalistica. LĂPĂDUŞI. ŞTEFAN. mai 2004.2.3. Un cerşetor ucide pentru 500. în Criminalistica. 5. 2004. LĂPĂDUŞI. Iancu. Iancu.1. în Criminalistica. 5-6. nr. anul IV. adjunct al inspectorului general al Poliţiei Române. 4-7. Ucigaş în serie. ŞTEFAN. 1. MARINESCU. anul VI. martie 2002. p. LĂPĂDUŞI. Vasile. General de brigadă. nr. LĂPĂDUŞI. Lazăr. 4035. ŞTEFAN. martie 2004. 4030.

Andreea Silvana. George. 7-9. lector univ. Iancu. 259 .. Avocat. august 2006. Dumitru. Luminiţa-Loredana. nr. Editura Tehnică. anul VI. Procesarea urmelor biologice în vederea stabilirii profilului ADN. soldate cu o abominabilă crimă. Avocat. D. SPOREA. Delia. Comisar-şef de poliţie. 3-5. nr. 4051. Chestor principal. MOVILEANU. Chestor principal de T. p. 192 p. şeful Departamentului de Genetică. vol. Roxana. 2005. an XI. LĂPĂDUŞI. drd. Progrese recente.. lector SPOREA. nr. ŞTEFAN. în Criminalistica. Iancu. iulie 2004. în Criminalistica. Prof. în Criminalistica.T. Chestor principal de CHIRIŢĂ. Editura Luceafărul. Chestor de poliţie. D. 2004. ŞTEFĂNESCU. p. p. Contribuţia poliţiştilor şi criminaliştilor la identificarea autorilor unor fapte deosebit de grave.. Iancu. Contribuţia criminaliştilor din Poliţia Română la examinarea şi interpretarea probelor. ŞTEFAN. poliţie drd. 4044. în Rolul probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului. Drd. Editura Luceafărul. în Dreptul. p. p. Bucureşti. în Revista de Criminalistică şi Penologie nr. drd. p. Şeful Departamentului de Genetică. 4056. Genetică medicală. Delia. Vasile. Fulvia. 2005. 19-25. 4 (27). poliţie. Chestor principal. 205-210. 5. 5-6. p.T. ŞTEFAN. Chestor de poliţie drd. 13-47). 6. Dr. Dr. nr. 4054. Abominabila crimă din B-dul Petrochimiştilor. p. în Revista Dreptul nr. nr. Dragoş. septembrie 2005. LĂPĂDUŞI. Consideraţii privind activitatea Poliţiei Române în anul 2004.. nr. 2005. nr. C. T. Bucureşti. în Dreptul. 1. profesor 4050. De la alcool la lovituri cauzatoare de moarte. 4. 4. Dragoş. în Buletin de psihiatrie integrativă. Analiza ADN – mijloc de probă valoros al justiţiei. ŞTEFĂNESCU. 2001. ŞTEFAN. Posibilităţi şi limite ale constatărilor tehnico-ştiinţifice şi ale expertizelor în investigarea criminalistică a evenimentelor rutiere. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medicolegale în stabilirea adevărului”. 4057. SPOREA. adjunct al inspectorului general al Poliţiei Române.4043. T. D. mai 2005. adjunct al inspectorului general al Poliţiei Române. p. noiembrie 2004. CHELE.. ŞTEFAN. ŞTEFAN.. 4. S.. 19-30. ŞTEFĂNESCU. 207-220. poliţie drd. p. ŞTEFĂNESCU. Vasile. 4045. anul VII. Iancu. 2005. ŞTEFĂNESCU. p. ianuarie 2005. Iancu. drd. p. 98-107. nr. 4047. 2006. Ion. anul VI. Gabriela. 3. Gena – Un concept în continuă evoluţie. 9. 4052. în Criminalistica. 277-281. Probele criminalistice stabilesc adevărul. 4048. Drumul morţii…. ŞTEFĂNESCU. anul VII. 26-27. BARBARII. Iancu.. anul VIII.T. ŞTEFAN. CĂLIN. C. TOROIMAN. Profesor – Institutul de Medicină-Legală.. 4055. S. (Capitolul 1. ŞTEFĂNACHE. drd. X. LĂPĂDUŞI. L. p. 4046. în Criminalistica. 2005. Chestor principal de – Institutul de Medicină-Legală. în Criminalistica. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. univ. Utilizarea internetului de către copii şi adolescenţi – între normal şi patologie. Analiza ADN – mijloc de probă valoros al justiţiei. Dragoş. TOROIMAN. p. SZALONTAY. Un mijloc de probă revoluţionar – amprenta genetică. 4049. 4. Vasile. 2. STOICA. Chestor de poliţie. în Criminalistica. ŞTEFAN. 4053. Iancu. p. drd. nr. Iaşi. 207-220. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. 1998. 4058. 21-23. 35-38.. Iancu. vicepreşedinte al Asociaţiei Criminaliştilor din România. Prelevarea probelor – etapă critică în stabilirea profilelor ADN. ŞTEFĂNESCU. ŞTEFĂNESCU. Chestor principal. 215-222. Neînţelegeri între doi traficanţi de canabis. 2005. 25-26. anul VII. SPOREA. D. p.. D. Bucureşti. Prof.

Plăcerea de a 4071. + 270 [-271] p. Enigme ale istoriei universale. Editura Vestala. Lazăr. Magia neagră. Editura Saeculum Vizual. Chimist. 1995. Simbolismul numerelor. dr. 291 p. 2003. şi Vestala. 350 p. III-1985. ŞTEFĂNESCU. Editura Vestala. Bucureşti. 4085. Paul. 4074. ŞTEFĂNESCU. 4078. Paul. 1997. Conf. ŞTEFĂNESCU. I şi II. I-1981. Bucureşti. Editura Miracol. ŞTEFĂNESCU. Misterul otrăvurilor iniţiaţi. „Nebunii“ istoriei. Eliminarea adversarului. 2006. Otrăvuri şi otrăvitori celebri.1997. 4064. ŞTEFĂNESCU. Paul. Paul. P. Editurile Saeculum I. 4067. Magia înaltă. Bucureşti. Moarte naturală sau moarte provocată?. Editura Saeculum I. Bucureşti. Editura Vestala. ŞTEFĂNESCU. ŞTEFĂNESCU. Delia. Paul. Istorie. Paul. Prof. Bucureşti. Miracol. Bucureşti. 260 . 4079. ŞTEFĂNESCU. 4073. 264 [-267] p. 2002. ŞTEFĂNESCU. SPOREA. Războaiele secrete. vol. 196 p. Enigme neelucidate ale istoriei. Bucureşti.O. Plante de vrajă. 1996. Editura Saeculum Vizual. Bucureşti. ŞTEFĂNESCU. CÂRJAN. ŞTEFĂNESCU. ŞTEFĂNESCU. 4. 1999. şi Paul. Paul. Bucureşti. 270 p. În slujba vieţii şi a adevărului. în Criminalistica. 2005. Lazăr. T. Bucureşti. ŞTEFĂNESCU. 1998. 4070. Editura Medicală. 224 p. 4076. TOROIMAN. Editura Vestala. ŞTEFĂNESCU. 4069. Dicţionar de termeni masonici. Paul. Continent XXI. soneriei române. Prof. Paul. Bucureşti. 4066. 2001. II. Paul. Paul. Editura Bucureşti. Îngerii morţii. Bucureşti. 229 p. 174 p. Vol. Paul. 366 p.. dr. Paul. Drama otrăvirilor. Editura ALL. I. Bucureşti. Ştiinţă versus crimă. 239 p. PAUL. Avocat. mari conducători de stat. 204 p. II-1984. ŞTEFĂNESCU. 2000. Editura Curtea Veche. 206 p. Paul. 2002. ŞTEFĂNESCU 4072. Editura Saeculum Vizual (Criminali celebri). Bucureşti. Editurile Saeculum I. 4063. vol. nelor paranormale. Paul. 366 p. 2003. 2000. Lumea fenome- Paul. 223 p. 4068. Pagini din istoria medicinii legale şi a criminalisticii. 158 p. iulie 2001. 4062. Bucureşti. 403 p. Bucureşti. Paul. 4082. + 318 p. Editura Miracol. ŞTEFĂNESCU. ŞTEFĂNESCU.O. Paul. Editura Orizonturi.O.. 1995. ŞTEFĂNESCU.. societăţilor secrete. ŞTEFĂNESCU.4059. 388 p. 318 p. Aşii crimei. nr. Iniţiere şi mari 4065. Criminalişti celebri. ŞTEFĂNESCU. şi Vestala. Editura Obiectiv. Boală şi viciu la personalităţi celebre. Iniţiere în ocultism. ŞTEFĂNESCU. 145 p.O. anul III. Mari bolnavi. Afaceri criminale celebre. şi Vestala. Bucureşti. De la Sherlock Holmes la Maigret. Istoria mondială a Paul. ŞTEFĂNESCU. 4061. Paul. Editura Miracol. 302 [-303] p. ŞTEFĂNESCU. 2001. Vol. Vestala. 638 p. 4084. Craiova. Dragoş. Editura All. 4060. 1997. Editurile Saeculum I. 351 p. ŞTEFĂNESCU.1980. ŞTEFĂNESCU. ŞTEFĂNESCU. [Bucureşti]. 255 p. Paul. 222 p. Bucureşti. Simona. 4080. Prelevarea şi procesarea urmelor biologice în vederea stabilirii 4086. Editura Vestala. 206 [208] p. Editura Vestala.1991. Editura Saeculum Vizual. CÂRJAN. P. Asasinatele politice în istoria României. Paul. 2001. 190 [192] p. ŞTEFĂNESCU. 2003.p. Dicţionarul marilor iniţiaţi. 4083. 400 p. Vol. 4075. 2003. 1998. dr. Bucureşti. Bucureşti.1992. Misterele francmasoneriei. Alte enigme neelu- cidate ale istoriei. Editura Saeculum Vizual. Enigme ale istoriei române. vol. celebre. Crime insolite. Definiţie. Bucureşti. 22-23 4077. Istoria francma- ucide.. 4081. Editura Medicală. 287 p. 2003. Paul. Paul. Paul.

(Uz intern).profilului ADN. p. 2005. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Traducere din limba germană de Egy Gerda. 4087. Dificultăţile ortografiei limbii române. 261 . Flora. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. ŞUTEU. (Ministerul de Interne). Bucureşti. Etapele chimiei şi biologiei judiciare. 277-281. 183 p. 140 p. 1986. Bucureşti. Editura Luceafărul. în slujba aflării adevărului. Serviciul Editorial. 1978. Ştiinţa 4088.

4112. Jos mâinile. vol. Istoria 4093. În duel cu căpitanul Roman. Traian. 120 p. TANDIN. Evadări celebre. 2003. Dilemele căpitanului Editura Militară. TANDIN. Bucureşti. 430 p. Jafuri celebre în lume. Roman. TANDIN. TANDIN. TANDIN. 2003. 4117. 2002. 384 p. Gh. Traian. 1981. 4104. Aspecte neurobiologice ale comportamentului suicidar. 2001. Editura 4092. 4113. 4101. Traian.. TANDIN. Traian.T 4089. 600 p. L. 240 p. Isprăvile căpitanului Roman. 4107. Traian. Traian. Criminali condamnaţi la Traian. TANDIN. 223 p. 2005. 208 p. Bucureşti. 1994.D. Editura Ministerului de Interne. Editura Ministerului de Interne. fără voie. 1991. 158 p. Editura Ministerului de Interne. Traian. 4109. Grind. TALAU. 1996. 4100. 4115. Bucureşti. TANDIN. 4098. Cazul Rîmaru. Bucureşti. TANDIN. 190 p. septembrie 1999. 1 (24). 220 p. TANDIN. anul I. TANDIN. Din jurnalul unui poliţist. Traian. Pedeapsă în stil american. Bucureşti. Analiză de caz: stabilirea paternului motivaţional infracţional într-un caz de omor deosebit de grav. Bucureşti. Traian. . Bucureşti. Phobos publishing house. TANDIN. 710 p. SÂNTU. Traian. 4. Ucigaş Editura ZET. Editura Aldo Press. Bucureşti. TANDIN. 4114. Traian. 210 p. Traian. 1979. TANDIN. 235 p. Traian. 1993. 4118. 2001. TANDIN. D. 1978. Editura Societatea. 2004. Erori judiciare. moarte. Traian. TANDIN. Editura Militară.. TANDIN. în Buletin de psihiatrie integrativă. Editura Paco. Traian. 720 p. nr. 1990. Enigmele căpitanului 4108. Editura Aldo Press. domnilor Antologia crimelor din România. 4095. domnilor infractori! Editura Societatea. TALAU. Editura Societatea. Căpitanul Roman şi cei 4099. Comisar la omoruri. Editura Aldo Press. 2004. p. TANDIN. Un nou Editura Paco. Jargonul infractorilor. Traian. Editura Paco. 2002. A. TANDIN. urmaşul lui Ringo. BĂHNEAN. infractori! Editura Labirint. nr.. Traian. Iaşi. Editura Labirint. TANDIN. 4094. 6-7. 550 p. Bucureşti. TANDIN. Cum să ne ferim de 4090. de poliţie. DUICĂ. 636 p. 40 de hoţi. 4103. 1992. Editura Societatea. Pe urmele căpitanului Traian. 4096. 231 p. Traian. Editura marilor evadări din toate timpurile din închisorile româneşti şi străine. Cuvânt înainte de Eugen Teodoru. Traian. criminali români. TANDIN. Bucureşti. 120 p. Editura Lider. TANDIN. Editura Cartea Românească. 2003. 420 p. 4097. TANDIN. 1997.. 284 p.. Editura Aldo Press. 600 p. Editura Aldo Press. Editura Roman. 4110. 4091. Din arhiva unui comisar Dacia. Bucureşti. 1995. X. Traian. Editura Societatea. 4105. 102 p. Marian. 1993. R. Galeria marilor criminali. p. TANDIN. Traian. Traian. Interviul de tip psihanalitic. 290 p. TAIFAS. Traian. Traian. TANDIN. Ne putem apăra cunoscând limbajul infractorilor. 4106. Cluj-Napoca. 210 p. 153 p. infractori. 1992. 240 p. 140 p. Traian. 2002. 102-107. TANDIN. NICOARĂ. 4111. TANDIN. Adio. Bolidul verde. 2004. Editura Aldo Press. O 100 cei mai odioşi 4102. Sus mâinile. 1983. an XI. 2000. Jafuri celebre în România. 196 p. Ringo! Editura Militară. Traian. Aldo Press. I. Roman. în Criminalistica. Râmaru. 1991. 4116. mijloc modern de investigare a unor comportamente criminale. 2004.

Cuvânt înainte de Eugen Teodoru. Troisième édition revué. Decuseară. Eliodor [jr. vol. II. 2 f. consilier Înalta Curte de Casaţie şi dr. IV-V. Cluj-Napoca..] Carlos Bailly – Baillière.). 2003.-B. TANISLAV. f. cuprinzând şi indexul alfabetic pentru vol. Baillière et Fils [. Ştefan Laday. Cluj-Napoca. A Handbook of European Software Law. 4122. Corneliu Chiseliţă. TANISLAV. Paris. TAPPER. 215 p. 263 . „Curierul judiciar“. vol. Londres [. Crime and Community Dorel.a. 627 p. Gabriel. jurisconsult Cluj. criminali şi poliţişti. IV. fost vicepreşedinte Curtea de Apel Bucureşti. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Ambroise. 779 p. Dr. G. 194 – 198. Cauzele ei şi mijloacele de îndreptare. Editura Alma Mater.] Baillière. doctrina de Vintilă Dongoroz. [1925]. Paris [. 4123. Curs de drept penal. XI + 724 p. Infracţiuni privind regimul protecţiei şi asistenţei martorilor.. près le boulevard Saint-Germain. revăzut şi completat. 1913. 2003. rue Hautefeuille. TANOVICEANU. cu o prefaţă de N. TANNENBAUM. Crima din strada Speranţei soluţionată după opt ani şi jumătate. C. TANDIN. Editura Paralela 45. poliţie.B. 1894. Societate anonimă. Cluj-Napoca. 1044 p. Ion.. GHERGHINEL. 4125.]. V. 4133. Piteşti. 851 p. Jr. Elena. doctor în Drept. Baillière et Fils 19.. 1994. [1924]. Ana Maria.a. Profesor de legislaţiune penală la Universitatea din Iaşi. TANISLAV.. Bucureşti.a. Colecţia Total. 4127. London. Tratat de drept şi procedură penală. Pantheon.] Librairie J.a.C. Press. 296 p. Bucureşti. Traian. I. Madrid [. 19 [. Penal Philosophy. Editeur. poliţie. M. anul V. 199– 203. Tip. referinţe la legislaţiile din Bucovina şi Ardeal de dr.. I. 346 [-352] p. judiciară.] 19. Librairie J. avocat. Recidiva internaţională în materie de droguri. nr. noiembrie 2003. Un pericol naţional – Creşterea criminalităţii în România.4119. Jurisprudenţia de Eugen C. I[on]. Rue Hautefeuille.a. Profesor la Facultatea de Drept din Bucureşti.. Grafice Socec & Co. Ambroise. LEHMANN. TANOVICEANU. 204 – 208. Crime. Étude médicolégale / sur / Atentats aux mœurs / Par/ Ambroise Tardieu / Professeur de médecine légale à la Faculté de Médecine de Paris. 4131. (Crimă şi comunitate). III. I –III. Subinspector de 4129. f.. négligence ou transmission contagieuse / comprenant / l’histoire médico-legale de la syphilis / de ses divers modes de transmission / par/ Ambroise Tardieu / Professeur de médecine légale à la Faculté de médecine de Paris. Editura Alma Mater. 2006. F. TARDIEU. Eliodor. Ediţia a II-a a Cursului de drept şi procedură penală. f. 4132.. La criminalité comparée. 1896. 1879. Septième édition / Accompagnée de cinq planches gravées.6. Atelierele Grafice Socec & Co. Subinspector de I[on]. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. vol. 796 p. Oxford Univ. 4126. 2003. 1912. Editura Alma Mater. + 5 pl. doctor în drept. TARASIUC. 4128. 4130. 1878. f. TARDE. Étude médicolégale / sur les / maladies produites accidentellement / ou involontairement / par imprudence. vol. p. TARDIEU. p. New York. Félix Alcan. 1988. în Criminalistica. Direcţia stats. Schina. Comisar-şef de poliţie. (Atel. cuprinzând şi indexul alfabetic pentru vol. Inspector principal psiholog. 25-26. vol. Protecţia penală a dreptului la intimitate în perspectiva noului Cod penal. (Tipografia Naţională).] près boulevard SaintGermain. Curs de drept penal. Tindall and Cox. I. 4121. TARDE. 868 p. II. 4120. TANOVICEANU. Paris . în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. vol. + 100 p. vol. p. f. 888 p. 1938 4124. p. TANOVICEANU.

TAŞU. Étude médicolégale / sur / L’avortement / suivie d’une / Note sur l’obligation de déclarer a l’étatcivil / Les fœtus mort nés/ Et d’observations er recherches pour servir a l’historie médico-légale/ Des grossesses fausses et simulées /Par/ Ambroise Tardieu / Professeur de médecine légale à la Faculté de Médecine de Paris. anul VII. Investigarea sinuciderilor. Ordonanţa D-lui JudeInstructor al Cabinetului 5 C N. I.P.] Carlos Bailly – Baillière. Satu Mare. (prezident la Curtea de 4137. Baillière et Fils [. doctor în drept de la Facultatea din Paris (Instrucţiune începută la 21 Decembrie 1888 şi terminată la 4 Aprilie 1889). Crima din strada Soarelui.J. Bogdan. 37-40. FLORESCU.-B. Studii victimologice. De la furt de animale la un „comportament animalic”. V. 264 . Ambroise. în Criminalistica. 4141. I.P. pl. Londres [. D. TĂNASE. 4144. 1880. 4-8. + 6 f. 356 p. Baillière et Fils [. Jock. 289 [-295] p. Londres [. Apel din Galaţi). 19. nr. Göbl Fiĭ). Madrid [. 19.] 19. anul VII. TĂNĂSESCU. Prefaţă de D. TAYLOR. Paris. 364 p. Rue Hautefeuille. Londres [. pl. Efecte şi trucaje fotocinematografice. – EFIAP. Ambroise. TARDIEU. Bucureşti. p. Iancu. noiembrie 2005. TARDIEU.] Carlos Bailly – Baillière. Victima şi agresorul [Brâncovenii] (jud.] Librairie J.] Librairie J. 4140. Editura INS. refăcută şi adăugită. (Tip. Tatăranu. I. Tindall and Cox. + 10 f. 1971.] 19. Inspector de poliţie. 1916. 1881. TĂTARU. Tipografia Buciumul Român Spiridon Gheorghiu. ianuarie 2004.] près le boulevard Saint-Germain. Madrid [. 39-40. 4145. în Criminalistica. / Avec 3 planches coriées. 4143. Editura Tehnică. p.-B. Paul. 1997. Ediţia a II-a. Paris. Vol. în Criminalistica. Madrid [. TĂUT. Baillière et Fils [. Ioan Liviu. Deuxième édition augmentée avec planches. 4136. vol. II. New York.-B. Consideraţii privind desfăşurarea fazei dinamice a cercetării locului accidentelor de circulaţie. 1. 372 [376] p. nr. YOUNG. The New Criminology. psiholog. TĂNĂSESCU. 19 [. Iancu.4134. ianuarie 2005. 1. FLORESCU. Paris [. Efecte şi trucaje fotografice. Bucurescĭ.J. 124 p. TARDIEU. L. Vol. Curţeĭ Regale. Bujor. TĂTĂRANU. F. 1879. GOLDON. Quatriéme editions. Ambroise. 4139. Gabriel. Alexandresco.G. MOROZAN. drd. près le boulevard Saint-Germain.] Baillière. Comisar de poliţie. Bucureşti. II. şeful 4138. Étude médicolégale / sur / L’infanticide / Par/ Ambroise Tardieu / Professeur de médecine légale à la Faculté de Médecine de Paris. Galaţi. TĂNĂSESCU.]Rue Hautefeuille.-B. Comisar de poliţie.]Rue Hautefeuille. Baillière et Fils [. revue et augmentée. Comisar-şef. Tindall and Cox. Eugen. vol. Paris [. WALTON. conţinând şi o bogată colecţie de maxime juridice latine şi franceze. Rue Hautefeuille. Olt): INS. 6. 4142. Colecţia Foto-Film. TĂNĂSESCU.] Baillière. Étude médicolégale / sur / La pendaison. Prezidentul Tribunalului în legislaţia română. la strangulation / Et la suffocation / Par/ Ambroise Tardieu / Professeur de médecine légale à la Faculté de Médecine de Paris..] Baillière. Librairie J. 474 p. TARDIEU. 84 p. 1973. 4146. Jan. Tindall and Cox. Étude médicolégale / sur / Les blessures / Comprenant / Les blessures en général / Et / Les blessures par imprudence / Les coups et l’homicide involontaires /Par/ Ambroise Tardieu / Professeur de médecine légale à la Faculté de Médecine de Paris. 1879. 1994]. Ionel. Bujor. p. Ambroise. I. près le boulevard SaintGermain.] Carlos Bailly – Baillière. Deuxième édition augmentée. Constantin N. 296 p. Librairie J. anul VI. propr. Efecte speciale cinematografice. nr. (Colecţia Exclusive). 4135.

1904. Horia. Horia. 4155. de pe corpurile delicte. Bucureşti. Diana. Editura Dacia. Căpitanul Aposto- lescu şi cifrul D-237. Comisar-şef de poliţie. Sinaia. p.1966.. TEACĂ. 265 . infracţiunilor de omor şi a celor săvârşite cu intenţie care au ca urmare moartea unei persoane.F. 4160. Căpitanul Aposto- povestiri. lescu şi spionii. Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie. lescu şi piromanul. 1934. 20-24 noiembrie 2000. 1971. TECUCEANU. 4148. 107 p. TECUCEANU. Unele procedee privind identificarea şi ridicarea urmelor papilare.. Editura Cartea Românească. 294 p. Căpitanul Aposto- l’étude criminalistique et médico-légale de la „pathologie“ du fusil. Bucureşti.I. Căpitanul Aposto- LĂPĂDUŞI. R. TECUCEANU.I. 323 p. Horia. Bucureşti. Obstinaţia căpita- – povestiri. Editura Dacia. TECUCEANU. Medicală. no. 270 p. TEODORESCU. Seminarul de perfecţionare a procurorilor criminalişti. 4168. p. 199 p. Bucureşti. TEODORU. Greşeala Căpita- N. Bucureşti. 139 [-142] p.9. 331 p. STEPHEN. Microbuzul de seară 4156. Horia. Editura Militară. TECUCEANU. Prof. 4152. 4154. Tipografia „Gutenberg“. Militară. 6 no.. 1975. 1969. Răgaz – schiţe şi nului Apostolescu. 1978. A. 1993. Liviu. Part Six. 151 p. 4165. TEODORU. Căpitanul Aposto- Facla. Editura pentru Literatură. în Criminalistica. Horia. Traducere din limba rusă. 4157. în R. no. Introducere în cercetarea criminalistică. Editura Cartea Românească. Eugen. 4161. p. Bucureşti. 1969. 1934. Editura Tineretului. TERZIEV. Studiu statistic şi de legislaţie comparată. Editura Bucureşti. 482-491. Afacerea Samoilescu- 4150. din Paris. 1981. Horia. lescu şi S. 1934. 4149. Austrian Post Offices Abroad. Horia. Editura Eminescu. Bucureşti. Iulian. TECUCEANU. Cercetarea urmelor biologice Cozmici.8. Căpitanul Aposto- 4153.I.D.. Editura 1965. 1978. Cartea 4170.A. lescu intervine. 324 p. 288 p. TCHERWAKOFF. Tactica şi metodica investigării 4151. 383 p. TCHILINGHIRIAN. anul VIII. Tehnica.10. Tipografia Direcţiunii Generale a Miliţiei. 1974.. Ion. 1952. februarie 2006. p. Horia. Doctor în drept nului Apostolescu. 4163. Editura Cartea Românească. drd. Eugen. 1973. TĂUT. Fraţii et Co. Editura Militară. R. Contribution à lescu şi filiera. TEODORU. 4166. 1982. Horia. TECUCEANU. 20-24 noiembrie 2000.C. e 6 année. 4169. Aberlour . 1991. Horia. Horia. Surprizele căpita- nului Apostolescu.S. Ministerul Public. TECUCEANU. 151 p. profesor la Şcoala de Ştiinţe de Stat. 37-38. ClujNapoca. 463 p. Editura Românească. judecător pe lângă Tribunalul Ilfov. 1. 1964. 271 p. TECUCEANU. A. 4159. 4162. nr. e année. TECUCEANU. Căpitanul Aposto- S. Vasile. 4158. p.C. Timişoara. Bucureşti. EISMAN. 199 p.C. 4164. Bucureşti. Editura Cartea Românească. W. Bucureşti. Căpitanul Apostolescu anchetează. Bucureşti. 160 p. W. Horia. Amprentarea persoanelor. TEODORU. Horia. Eugen.E. Eugen. TECUCEANU. Minoritatea în faţa legii penale. 1979. Căpitanul Aposto- lescu şi dubla enigmă. Cluj. 1972. 604-628. 6e année. Editura Facla. 215 p.I. Moartea boxerului. 181 p. Bucureşti.4147. Sinaia. 108-110. lescu şi identificarea. TECUCEANU. Bucureşti. 1986. 4167.V. 557-574. Bucureşti. Editura Dacia. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. Editura Timişoara. TECUCEANU. Joseph Göbl..

TERBANCEA. în Criminalistica. Bucureşti. Bihor. Bucureşti. 1975. SIMIONESCU. 1979. Ministerul de Interne. vol. EISMAN. Aspecte ale orificiului de intrare în împuşcările cu arme de vânătoare. TEODORU. p. I. Moise.. septembrie 2005. Unele consideraţii privind caracteristica generală a scrisului reprezentată prin poziţia rândurilor. vol.. N. III. TEODORU. 1983. în Ghidul procurorului criminalist. 6. Moise. Moise. Bihor. TERBANCEA. nr. BALTAG. I. p. Intro- 4179. 4178. Corabia mistuită – COTUŢIU. p. Moise. 1982. 1975. Roman. Comisar-şef.I. 1989. 4186. Istoricul descoperirii făptuitorului după urmele desenelor papilare în România. 4185. Eminescu. 4174. 1980. în Criminalistica. Timişoara. p. Ministerul de Interne. SIMIONESCU. TERBANCEA. Ministerul de Interne. Din legendele Dunării. 1979. TERBANCEA. p. Moise. 45-51. 31-35. III. 310 p. 1980. TERZIEV. 295 p. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Moise. Editura Cartea Românească. Hadrian. Tipografia Direcţiunii Generale a Miliţiei. 4184. 57-59. Dana. Ministerul Justiţiei. Examinarea urmelor de intrare şi ieşire a proiectilelor. III. Lidia. Editura Sport-Turism.J. Editura Eminescu. Anca.J. Mihăiţă. I. Editura 4175.. 1995. 1985. TEODOSIU. p. anul VII. 1 and 2 September 4190. TERBANCEA. The Pharmacological and Epidemiological 266 . 156 p. 248 p. Editura Helicon. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. Editura Helicon. Ilie. TEODORU. Ministerul de Interne. Elucidarea împrejurărilor negative sau controversate ale cercetării la faţa locului. Contribuţia medi- cilor legişti la dezvoltarea şcolii de criminalistică din România. 1975. Eugen. 1994. 4180. 1975. p. 4183. p. TERBANCEA. 4176. TERBANCEA. Pasagera. Ministerul de Interne.. 1952. 182-199. ŢURAI. Constantin. TEŞAN. 91-97. în Tratat practic de criminalistică. nuvele – povestiri. 121-125.4171. Lidia. TEODORU. A. 144-148 4187. 4177. COTUŢIU.P. erată. ŢURAI. 1965. mijloc eficient de probă în procesul judiciar. 1979. ENESCU. 5. Bucureşti. Ministerul de Interne. în Şcoala românească de criminalistică. ŢURAI. Moise. CONSTANTINESCU. anul V. London. Etica cercetării în echipă. TERBANCEA. Eugen. nr. 370 p. Anca. 3-4.A. ducere în cercetarea documentelor. fotografii alb-negru. Beţie patologică cu consecinţe deosebit de grave. Consideraţii medicolegale şi criminalistice privind condiţiile reale în care s-a produs moartea violentă. STĂNESCU. p. 270 p. Eugen. Editura Medicală. Mihăiţă. Constantin. Metodologia recoltării probelor pentru examenul biocriminalistic în infracţiunile de omor. oft The Society for the Study of Addiction. C. Bucureşti. Camelia. medico-legală şi criminalistică. Zori în ceaţă. vol. Eugen.P. p. Florin. 33-39. VAIDA. 162-165. Editura Eminescu. Subcomisar de poliţie dr. 4182. Bucureşti. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Jean. Moise. 4188. în Ghidul procurorului criminalist. Constantin. Nunta cu sănii. ROTESCU. Câteva precizări în legătură cu aspectele medico-legale şi criminalistice în identificarea traseologică. Ministerul de Interne. Lidia.V. Eugen. COTUŢIU. Implicaţiile criminalistice în practica medico-legală. p. vol. în Şcoala românească de criminalistică. Moise. în Şcoala românească de criminalistică. Moise. TERBANCEA. Expertiza complexă I. p. TEODORU. în Şcoala românească de criminalistică. 47-48. Comisar de poliţie. VASILINIUC. Bucureşti. Timişoara. 20-25. 4181. TEŞAN. TERBANCEA. noiembrie 2003. 4189. 4173. p. 201-207. 4172.

Cuza“ Iaşi. Bucureşti.1966. Editura Didactică şi Pedagogică. 4196. Partea generală. [1] f. ediţie revăzută şi adăugită. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi am Tatort (Acţiunea de tehnică criminalistică la locul faptei). Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 4193. Schmidt Römhild.W. Berlin. Editura de Stat Didactică şi Pedogogică. 1945. Essen. 1960. Bucureşti. MOLDOVAN. II. THIEL. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. THEODORU. 4198. Wilson. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 374 p. 1996. Kriminaltechnikeinsatz Wolfgang. Ştiinţe criminalistice. Ştiinţe criminalistice. Ştiinţe criminalistice. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Ministerul Învăţământului şi Culturii. Universitatea „Al. vol. Pergamon Press. ediţie revăzută şi adăugită. 4191. Grigore. Ştiinţe criminalistice. 2 p. Berlin. I. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 431 [-434] p. Praktische Spurensuche Grigore. Iaşi. 2002. Lucia. Oxford. Wolfgang. Schmidt Römhild. Drept procesul 4199. 4 p. Iaşi. 1976. Wolfgang. Iaşi. THIEL. Berlin. THEODORU. 1979. 4194. [1968]. I. 2002. (Măsurători la locul faptei). Grigore [Gr. coordonator Rolf Rainer Jaeger. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). II. ediţie revăzută şi adăugită. 1972. Bucureşti. Lucia. 4203. penal. vol. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 4197. Essen. vol. THIEL. Curs de 4202. Ştiinţe criminalistice. Barbu. Wolfgang. 4192. drept procesual penal. Ştiinţe criminalistice. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. + XVIII + 354 p.+ 2 f. Barbu . Wolfgang. Essen. Lübeck. 2002. Fundaţia Regele Mihai I. Partea specială. Lübeck. Istoria biblio- tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Drept procesual penal. coordonator Rolf Rainer Jaeger. coordonator Rolf Rainer Jaeger. T[H]EODORU. Aufnahme des objektiven Tatbefundes (Înregistrarea expertizei obiective). coordonator Rolf Rainer Jaeger. II. 272 p. Grigore. Editura Schmidt Römhild. Lübeck. Gr[igore Gr. vol. THIEL. THEODORU. Pe copertă: B. Partea generală. Iaşi. Curs de Fotografie und Videografie (Fotografia criminalistică şi videografia). Facultatea de ştiinţe juridice. Istoria biblio1 grafiei române. Essen. Grigore. ediţie revăzută şi adăugită. Edited by C. Bucureşti. 1959. Lübeck. Tatortmessverfahren drept penal. (United Nations Publication). THEODORESCU. Drept procesual penal. New York. MOLDOVAN. 8 p. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 8 p. Wolfgang. M. 1986. Cuza“. London. Biblioteca documentară. THEODORU. cu ilustr. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Schmidt Römhild. Universitatea „Al. THIEL. THEODORU. Essen. 16 p. THEODORESCU. II. 4201. ediţie revăzută şi adăugită. Berlin. V + 102 [-104] p.]. Schmidt Römhild. 1989. vol. Die kriminalistische grafiei române. Bucureşti. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică.]. Editura Didactică şi Pedagogică. und Spurensicherung (Elemente practice de căutare şi asigurare a urmelor). Aufnahme des subjektiven Tatbefundes (Înregistrarea expertizei subiective). 490 p. 4195. Lübeck. Editura Enciclopedică Română. The United Nations and Ducq Abuse Control. Facultatea de ştiinţe juridice. Partea generală. Berlin. 4204. 352 p. Theodorescu 267 . XVIII + 515 p. 2002. 4200. 2002. Drept comentat şi 1 4205. Drept procesual penal. THIEL. II. Editura Cugetarea.

Wolfgang. Wolfgang. Lübeck. Paris. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Lübeck. Editura Schmidt Römhild. 4210. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Subcomisar de poliţie. Schmidt Römhild. Jürgen. criminelles françaises. 2002. + 1 f. [1973]. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică.1. 2003. 4220. Doris. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 2004. Schmidt Römhild. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 4213. anul V. Berlin. Essen. THOMPSON. Prefaţă. vol. Essen. Ştiinţe criminalistice. II. 2002. 368 p. Brian. Bucureşti. 2000. Istoria secretă a Mossad-ului.R. Essen. Ştiinţe criminalistice. Wolfgang. Iaşi. Crimă şi ştiinţă. THIEL. 3. Wolfgang. În româneşte de D. comentarii şi anexe de Victor Ionescu. Bellevue (Printed in Romania). G. XXIII + 553 p.practică. p. THOMAS. JAEGER. THOMAS. THUT. 4 p. 2002. II. şeful compartimentului materii explozive 1 din I. 4206. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Scripcaru. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Berlin. 1991. Scripcaru.C. Les grandes affaires criminelles françaises. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. basé sur la classification décimale. 4207. [-557] + 2 f. Ştiinţe criminalistice. Brandermittlungen. 2002. coordonator Rolf Rainer Jaeger.P. – Serviciul Independent Arme. 4212. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. security and surveillance in the information age. note. I. [1987]. vol. THORWALD. 4217. Explozivi şi Substanţe Toxice. Jurgen. 1981. nr. THIEL. 4218. THORWALD. G. Les cent un chefs – doeuvre du génie humain). Essen. mai 2003. Pascu şi Gh. în Criminalistica. Schmidt Römhild. 380 p. Schmidt Römhild. pl. 4214.W. Erstellung von Tatbefundberichten (Întocmirea rapoartelor de expertiză). p. Lübeck. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. W. 119-129. 276 [-279] p. 2002. 1990. THIEM. 4211. Berlin. Cybercrime. (Livre club des Tuileries. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. THOM. Constantin. Editura Allfa. THIEL. p. Ştiinţe criminalistice. THOMPSON. (Bibliotheque Dumarais) [sic !].. ediţie revăzută şi adăugită. ediţie revăzută şi adăugită. 576 [-580] p. LOADER. ediţie revăzută şi adăugită. 4209. II. 47 p. no. pl. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. în R. Ştiinţe criminalistice. 2002. II. Dorobăţ şi Gh. 4 p. France Inter Éditions (Imprimé en Roumanie). vol. Bucureşti. A Practical Guide. Schmidt Römhild. vol. E. 8e année. London. ediţie revăzută şi adăugită. Lübeck. 21-22.G. 1936. TILEA. der Praxis (Reconstituirea faptei în practică).A. Berlin. Fichier monodactylaire 4219. ediţie revăzută şi adăugită. Lübeck. Paris. Understanding copyright. Tatrekonstruktion in 4216. Essen. 4215. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. TICU. Mihaela. II. vol. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Roberto. Erori posibile în examinarea semnăturilor. Jay Books. 2 p. Junimea. Essen. 4 p. Traducere din limba engleză de Alexandru Dovăncescu. Berlin. cazuistică). Lübeck.I. 24-34. [Bucureşti]. Rolf. Spionii lui Ghedeon. THIEL. Brandstiftung (Investigarea criminalistică a incendiilor). Cybercrime: low Enforcement. vol. Cercetarea la faţa locului în cazurile post-explozie a dispozitivelor explozive. Berlin. Un secol de luptă cu delincvenţa. Diebesfallen (Furturi - Traducere din engleză de Al. Gordon. 4 p. ediţie revăzută şi adăugită. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Beispiel für einen möglichen Tatbefundbericht (Exemplu posibil de raport de expertiză). Les grandes affaires 4208. Douglas. 1 Inspectoratul General al Poliţiei Române 268 .

329-332. TOARBĂ. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. TILEA. Editura Institutului de Psihologie al Universităţii din Cluj. 1967. Consideraţii privind răspunderea expertului judiciar. Editura Luceafărul. 4225. Expertiza criminalistică a semnăturii – factor determinant în stabilirea adevărului. 5. Cuvânt înainte de Silviu Brucan]. 894 p. 23-24. 4228. jr. Experimentul tehnico-ştiinţific – procedeu necesar şi indispensabil în efectuarea expertizelor şi constatărilor tehnico-ştiinţifice. Mihaela. Analiza minerală tisulară. 33-34. 2006. 425 p. Drd. Aspecte practice de relevare a seriilor îndepărtate de pe caroseriile auto. 3. Drept Penal. Cugetarea – Georgescu Delafras. Documente diplo- matice. Consideraţii privind 4224. Doctorand. TIMARU. Ştefan. TOFFLER. în Criminalistica. Confesiuni jenante. în Tratat practic de criminalistică. Ştefan. Culegere de probleme din practica judiciară – pentru uzul studenţilor – Cu modificările aduse Codului penal. Şocul viitorului [Tradu- 269 . 37-39. p. p. anul VI. 4236. 4234. 9-10. 203-210. TILEA. Dimitrie. p. 119 p. 3. TILEA. Ministerul de Interne. 4231. Insp. BRÎNZĂ. TOCAN. Mihaela. 6. mai 2004. 19-20. Mihai Horia. Editura Tipografiei „Carmen-Sylva” M. 1967.P. Editura Politică. Cu un 4230. mai 2004. anul VI. TILEA. Paris. Bibliografie la p. Pagini de istorie contemporană: Doctorul Lupu. 4237. pr. III. nr. Alexandre. practica judiciară şi literatura de specialitate la data de 1 martie 2003. anul IV. (Studii şi cercetări psihologice publicate de Institutul de psihologie experimentală. Turneanu. Dr. 1980. Editura All Beck. Discursuri. anul VI. Alvin.J. Ştefănescu Goană). Ion. TOADER. vol. 2005. Aspecte privind metode şi tehnici de identificare a semnăturii în cadrul expertizei criminalistice de gen. p.A. Lt. et Bucarest.. Octavian. p. p. specialist 4227. în Criminalistica. Determinarea şi diagnosticarea temperamentului pe bază de experiment şi chestionar. Inspector de poliţie. Nicolae. criminalist. specială. – TIMON. cere de Leontina Moga şi Gabriela Mantu. Preparator univ. Editura Luceafărul. Editura Ştiinţifică. 4235. Psihologia temperamentului. 324 p. Dâmboviţa. Bucureşti.4221. Victor. 4229. 165-170.. Bucureşti. Mihaela. Accidentul rutier şi cauzele care duc la producerea acestuia. nr. 2003. Bucureşti. TITA. 1932. TITULESCU. Bucureşti. Col. 73 p. Nicolae. 4. Cătălin. în Criminalistica. în Criminalistica. 621 p. TODORANU. Sirey. iulie 2004. F. Mihaela. în Criminalistica. (Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Iaşi). Dr. anul VII. p. Leonard. nr. mai 2005. Bucureşti. Drd. TIRON. de foc atipice. 1946. col. nr. director prof. Iaşi. Infracţiunile cu violenţă între prevenire şi combatere. p. p. nr. Leonard. RAŢĂ. Tudorel. p. anul VI. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 264-268. 2005. Examinarea armelor Serviciul Criminalistic I. TOADER. în Criminalistica. Dr. 3. TITULESCU. Ştefan. TIRON. Bucureşti.. Preparator univ. 23-24. Serviciul Criminalistic Dâmboviţa. TILMAN 4226. studiu introductiv de Robert Deutsch. septembrie 2004. comparată şi aplicată al Universităţii din Cluj. TOCAN. procesul de formare a semnăturii. Analiza minerală 4238. tisulară. 4232. 403-407. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. noiembrie 2002. Les influences étrangères sur le droit constitutionnel roumain. Partea 4223. 4222. 4233. cu un studiu introductiv de George Macovescu. nr. 170 p. 1998.

Alvin. p. 481-508. 56 p. Cartoteca dactiloscopică monodactilară. Bucureşti. Editura Kamala. Presă şi Propagandă în rândul populaţiei. în Tratat practic de criminalistică. Traducerea Mihnea Columbeanu. Const[antin] Şt. Bibliografie la p. 5. 2003. 1995. Răzbunare cu violenţă. p. Procuror. p. 1996. Ion. p. 4249. septembrie 2003. în Criminalistica. Editura Tritonic. Editura Antet. în Investigarea criminalistică a locului faptei. SIMA. 1985. Aspecte teoretice şi practice privind tactica cercetării la faţa locului în infracţiunile de omor. 9. Alvin. şi 22 fig. Prefaţă: Ioniţă Olteanu. Titlul original în limba engleză: The third wave. TOFFLER. TOMESCU.. 516 p. Traducerea de Mihnea Columbeanu. Gheorghe. vol. Heidi. Bucureşti. Mod. Redarea mişcării în 4242. Ministerul de Interne. 273-279. Traducere din limba engleză de Mihnea Columbeanu. TOMESCU. Institutul de Criminalistică. 45-88. N. 4243. p. [1999]. 352 p. (Idei contemporane). Sofia. TOMESCU. „Al treilea val“ şi „Powershift – Puterea în mişcare“. Editura Politică. lăsate de pistoalele cu bolţuri. 684 p. Ion Grigorescu. Claudiu. GRIGORE. nr. p. [Bucureşti]. p. Ing. Istoria cărţii româneşti de la începuturi până la 1918.P. CONSTANTINESCU. 2004. Coordonatori: Octavian Pop. 4253. Reguli ce trebuie respectate pentru efectuarea unei cercetări la faţa locului eficiente. 1995. TOFFLER. TOMESCU. 256-259. 250-256. Alvin. 1980.. I. despre viitor]. Ministerul Învăţământului. Vol. Bucureşti. 4239. vol. vol. fotografie. 349 [352] p. 1968. TRACIUC. Ionel. în Tratat practic de criminalistică. în Tratat practic de criminalistică. TOMA. Romică. Mihai. Alexandru Hasnaş. 4244. Comisar-şef de poliţie dr. Ministerul de Interne. Traducere din limba engleză de Robert Adam. 4250. 184 p. III.. + 20 pl. POPA. V. 59-63. 1976. Lupu Coman. Manual de drept privat roman. Bucureşti. Constantin. Serviciul Editorial. 4255.Editura Politică. Mircea. SĂVULESCU. TOMESCU. III. Dâmboviţa. ŞTEFĂNESCU. TOFFLER. D. Parchetul de pe C. 480 p. 1973. lângă Tribunalul Suceava. TOMULESCU. Titlul original în limba engleză: Future shock. S. 4252. 270 .J. 4240. Leg. TOROIMAN. Al treilea val. 1956. Ion Anghelescu. Vasile. 216 p. Corporaţia adaptabilă. Inspectoratul General al Miliţiei. 16 versus 9 str loci typing in paternity testing Romanian I. Marinela. Examinarea urmelor lăsate de armă pe tubul de cartuş. 4251. Previziuni şi premise: Interviu cu autorul cărţilor „Şocul viitorului“. [Studii 4247. Octavean. 4248. Vasile Lăpăduşi. 4241. Bucureşti. Ministerul de Interne. TOMESCU. 4256. Traducerea din limba engleză: Georgeta Bolomey şi Drăgan Stoianovici. 4245. Jurnalism radio.. Examinarea urmelor în mişcare [Cunoaşterea. Curs teoretic şi practic de parapsihologie. 1971. Bucureşti. Război şi antirăzboi: Supravieţuirea în zorii secolului XXI. 1980.T. 13-17. 20-24 noiembrie 2000. Antet. (Idei contemporane). Powershift – Puterea Ion. Ministerul de Interne. Tratat practic de criminalistică. TOFFLER. Antet. 347-349. Bucureşti. Antet. Expertiza urmelor lăsate de obiecte şi a urmelor materie. Editura Tehnică. Bucureşti. Chestor de poliţie. Editura Ştiinţifică. Sinaia. Ion R. anul V. TOFFLER. 4246. Alvin. Bucureşti. 2002. 224 p. Bucureşti. TRANDAFIR. 1983. Mihai. Ştiinţa conştiinţei. bogăţia şi violenţa în pragul secolului XXI]. Mircea Constantinescu. 1066 p. Tipografia Învăţământului. 502 p. 216 p. 37-40. TOFFLER. TOMA. Cercetarea la faţa locului. 4254. Seminarul de perfecţionare a procurorilor criminalişti. Chestor de poliţie. 2003. şeful I. Alvin. Bibliografie la p.

Bucureşti. Ion R. Sorin Ionescu. TRENSCHEL.. Ion R. germană şi rusă. Prefaţă de Constatarea tehnico-ştiinţifică şi expertiza urmelor lăsate de om.2. Serviciul Editorial. Alexandru Hasnaş. V. Coordonatori: Octavian Pop. Constantin. 415-416. germană şi rusă. Coordonatori: Ion Anghelescu. Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici“ Bucureşti. 25 p. p. Wolfgang. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 4264. ediţie revăzută şi adăugită. Alexandru Radu. Ion Anghelescu. 30 p. Vol. Nicolae. 4265. Schmidt Römhild. de Criminalistică. Tablă de materii şi în limbile franceză. Dr. 1982. Inspectoratul General al Miliţiei. Tablă de materii şi în limbile franceză. 1983. 481-482. 4259. Aprecierea medico-legală a intervalului de timp de la deces în cadrul cercetării la faţa locului. Institutul de Criminalistică. 1985. Ştiinţe criminalistice. 431 p. germană şi rusă. TRÎMBIŢAŞU. II. Berlin. (Confruntarea). 4258. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Anzeigenaufnahme bei Straftaten (Ridicarea de urme în cazul infracţiunilor). SALEM. Lübeck. engleză. Cartoteci şi colecţii de identificare criminalistică (uz intern). 272 p. ediţie revăzută şi adăugită. Mircea Constantinescu. Berlin. 4262. Institutul de Criminalistică. Valeriu Manea. Nicolae Dan. Bibliografie la p. Essen. Der Tatort (Locul faptei). Lübeck. p. 4266. fig. Alexandru Radu. 4267. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Berlin. vol. TRENSCHEL. 1978. Trei secole de paradox. Coordonatori: Octavian Pop. selecţie şi traduceri de Eugen B. e în R. Coordonator: Ion Anghelescu. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 4263. Lupu Coman. 4257. 289-290. germană şi rusă. engleză. Marian. Essen. 1985. Ion Anghelescu. Schmidt Römhild. Tratat practic de criminalistică. Bucureşti. în Investigarea criminalistică a locului faptei. TRIPCOVICI. TRENSCHEL. Valeriu Manea.I.Bibliografie la p. Ştiinţe criminalistice. 581 p. Schmidt Römhild. coordonator Rolf Rainer Jaeger. competiţie. Inspectoratul General al Miliţiei. engleză. Moise Terbancea. II. Ministerul de Interne. 317 p. engleză. vol. Bucureşti. 4260. Bucureşti. Alexandra. 40-49. 2002. Nicolae Dan.. no. vol. TRONCOSO. Norme de deontologie ale expertului criminalist. 1934. Bucureşti. 215 p. Filatelia – pasiune. Bucureşti. Tablă de materii şi în limbile franceză. Tabla de materii şi în limbile franceză. 24 p. Constantin. cosmetice. Inspectoratul General al Miliţiei. Dr. Institutul Abdo. ediţie revăzută şi adăugită. 2002. Essen. Tratat practic de criminalistică. 72-89. Serviciul Editorial şi Cinematografic. Silvian Iosifescu. II. (Colecţia Cogito). Ministerul de Interne. Lübeck. Jose M Duran. 4261. Vol. vol. 2004. Tratat practic de criminalistică. IV. Editura Albatros. Ion R. Serviciul Editorial şi Cinematografic. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Un nuevo a método de clasificacion dactiloscopica. Bibliografie la p. Wolfgang. Serviciul Editorial şi Cinematografic. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Inspectoratul General al Miliţiei. Bucureşti. Wolfgang. II. a celor lăsate de animale şi vegetale. Institutul de Criminalistică. III. Vol. 2002. Vasile Lăpăduşi. Ştiinţe criminalistice. Ministerul de Interne. 547-549. Alte metode şi procedee de expertiză criminalistică. Bibliografie la p. 306 p. Tratat practic de criminalistică. Gegenüberstellung Expertiza urmelor de produse alimentare. Constantin. Expertiza urmelor lăsate de obiecte şi a urmelor materie. 271 .C. Mircea Constantinescu.. 1980. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 6 année. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. studiu – Editura Sport-Turism. Ministerul de Interne.

. TATU. PETRESCU [Corvin M. Vasile. I. 456 p. TRUŢĂ. dr. Agent principal de poliţie. HURDUBAIE. a serviciilor de informaţii şi securitate ale regimului comunist din România. Cu o prefaţă de dr. Bucureşti. 282287. TRUŢĂ. 1981. TURCU. 4279. Avocat – Baroul Sibiu. 312 p. Editura „Ion Cristoiu“. Criminalistică. TULBURE. II. Postfaţă Ion Cristoiu. Editura Elion.. Ausgabe Rumäniens. Bucureşti. 651-652.]. 3 vol. S. 90 p. Facultatea de Drept. Memorii. 1973. cu fig. III. anul V. 244 p. judecător Curtea de Apel Cluj. 1994. anul V.. BLIDARU. Septimiu. Prof. Bucureşti. 4282. 287-294. 2 vol. Vol. 1984. în Criminalistica. 1958. GOLU. Universitatea din Wroclaw Polonia. 652 p.U. p. Drept bancar. nr. Bucureşti. O cronică a frontului secret la răspântie de milenii. 4270. Petru. Bibliografie la p. Mihai. Psihologie generală şi psihologie socială. iulie 2003. Iosif. Lector univ. Copiii sunt răi sau înrăiţi? Societatea pentru răspândirea ştiinţei şi culturii. 137 [-139] p. Israelului. Cristian. Comisar de poliţie.I. Le problème actuel de délinquance contre les biens culturels en Pologne/ Problema actuală a delincvenţii contra bunurilor culturale în Polonia. Cătălin. MAMALI. Catedra de Adrian Ştefan Tulbure. Interpolul intervine. CHELCEA. Angela Maria. Careul de aşi. p. Onig. Răzvan. R. Cluj-Napoca. TRONCOTĂ. 258. 294 [-296] p. I. Contribuţii cu privire la prima emisiune Românească. Asul Serviciilor Secrete Româneşti. PÂNZARU. Editura Dacia Europa Nova. mărturii. 5. 1999. TULBENDJIAN. Bucureşti. O istorie 4278. Roza Vânturilor. Bucureşti. Universitatea „Babeş- Bolyai“. Sistem de comparare a elementelor faciale. 237-240. avocat – Baroul Sibiu. Filatelia 7/1974. Vasile. TULBENDJIAN. 2003. Cameră portabilă de relevare a urmelor papilare latente cu ajutorul vaporilor de superglue. (Faţa nevăzută a istoriei). 480 p. 272 . Pantelimon. Istoria serviciilor Ana. Onig.A. TUCICOV-BOGDAN. Editura Didactică şi Pedagogică. Bibliografie la p. 4274. Tratat elementar. 287 [-288] p. 4269. „Contribuţii“. TRONCOTĂ. Tratat de drept procesual penal. 5. TULBENDJIAN.. Mărci din a doua România în Interpol. II. Bucureşti. Bucureşti. Editura Alma Mater. „De la Cuza la Ceauşescu“. Cristian. Serviciile secrete ale Marii Britanii. TUCICOV-BOGDAN.. TURCU. 4272. 243-244. TRONCOTĂ. Bucureşti. Duplicitarii. Maciej. TRONECI. Lugoj. Beiträge in Bezug aufdie I. p.. Bibliografie la p. Der Rumäniensammler 19/20 1975. 100 p. 4273. 1935. vol. TURCU. septembrie 2003. TUCICOV-BOGDAN. GOLU.4268. secrete româneşti. Eugen Cristescu: 4276. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. Editura Ministerului de Interne. Dr. 1996. Editura All Beck. documente.A. 1928. emisiune a Moldovei circulate în dauna Poştei. Dan Zamfirescu. 242 [-244] p. în Criminalistica. 4284. 256 p. Horaţiu. [Nicolae I. nr. Filatelia 1/1974. 4280. Ion. TRONCOTĂ. Bibliografie la p. Übersetzung ins Deutsche. S. Ana. 1999. 4277. Rusiei.A.]. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. nr.. 249 – 254. 44 [-48] p. 4286. Cartea ofiţerului de poliţie. univ. 2003. Cuvânt înainte: Florin Constantiniu. vol. Editura Lumina Lex. Bucureşti. vol. BOGDAN. 4281. Dicţionar de psihologie socială.. Cristian. TRONECI. 4. Manual poliţienesc. 9-11. vol. 4271. 4283. 4275. 503 [-504] p. Ioan. Cristian. Bibliografie la p. dr. Ana. 288 p. 4285. 2003. Onig. Pe copertă subtitlul Memorii 1916-1944. VI + 288 p. Adrian Ştefan. Ioan. TRZCIŃSKI. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Ioan. Tiberiu. Prof. HURDUBAIE.

4296. Corneliu. 2004. Bucureşti.I. Bucureşti.. 1986. 3 annèe.Varro E. Coordonatorul seriei: prof. dr. 520 [528] p. demnităţii persoanei. 237 p. Editura All Beck. 4290. Corneliu. TURK. 1968. Austin. 568-604. Siegfried. 464 p.C. Prof. La Crittografia. Napoli. 1988. Octobre.4287. 4289. 176 p. Bucureşti. 4295. e R. 1995. e no. 9. TURIANU.. 4291. Compte rendu officiel de la deuxième Assemblée Internationale de Criminalistique à Vienne. Infracţiuni contra siguranţei rutiere. Criminality and Legal 4294.6. TURKEL. TURIANU. TYLER. TURIANU. Bucureşti. TURIANU. no. R. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Legislaţia rutieră comentată şi adnotată. Corneliu. no. Dumitru I.C. 1931. Corneliu. 2000. 4288. Milan. 254 p.I.. p. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Contracte civile speciale. Bucureşti. Chicago. TURIANU Corneliu. 4293.7. TURIANU. 1931. Pinguin Book. Infracţiuni contra 4292. Bucureşti.C. 408-416. 1974. TURIANU. dr. univ. 3 annèe. Editura Continent XXI. Editura Ştiinţifică.I. Practica judiciară comentată şi adnotată.10. în R. Marc-A. London 1976 S/p 31. Răspunderea juridică pentru faptele penale săvârşite de minori. Infracţiunile rutiere. (Biblioteca juridică a cetăţeanului. p. Gioppi. Philatelic Forgers. Dr.. 1930. 1897. Their Lives and Works. Dr. les 8. Cristiana. Order. TURKHEIM di. 273 . BISCHOFF. Corneliu. Roud McNalby. 215 p. Mazilu).

în Criminalistica. volum 13. p. Constantin. Metoda clasificării globale a dermatoglifelor. Expert principal. ŢURAI. 74-78. Constantin. Editura Pildner & Pildner. surselor umane în Ministerul Administraţiei şi Internelor. Die ersten rumänischen Postmarken 1858 -1865. 2. 4310.Ţ 4297. iunie 2005. ŢICAL. Identificarea armelor de foc după tuburile arse şi proiectilele găsite la locul faptei. Bucureşti. Mihai. 4302. 4306. Milan. 451 [-455] p. 81-85. 163-167. Bibliografie la p. vol. în Criminalistica. Dr. 146-154. 104 p. Gabriel. în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. Bukarest 1962. 4305. Terminologia ADN în identificarea de persoană. 241-244. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. DRESSLER. directorul 4298. ŢEBEICA. 3. 2003. ŢÎRU. Manual antidrog. ŢÎRU. George-Marius. C. Prisma Quality Sistem SRL. Descoperirea autorilor necunoscuţi prin identificarea modului caracteristic în care au operat. Bucureşti. 5. Elemente de criminalistică şi tehnica criminală (poliţie ştiinţifică). Vasile. Constantin. anul VIII.G. Gabriel. Elemente de identificare şi efectele drogurilor. 2003. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. ŢĂŢULESCU. nr. 342-350. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. româneşti 1858-1861. vol.R. Cazierul dactiloscopic. Tipuri şi frecvenţe la populaţia română în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. 3. Editura Luceafărul. Val.G. 16-19. Sanda. ŢUCULEANU. Institutului de Criminalistică. 159 p. Comisar-şef. Terorismul – ameninţare globală. George-Marius.. 2006. 188-192.P. George-Marius. Managementul re- de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. ŢEBEICA. 4301. ŢÎRU. Sanda. ONU. nr. Bucureşti. Editura Pildner & Pildner. Târgovişte. 89-109. Curs universitar. nr. 4312. A. Politici şi proceduri de management al calităţii stabilite pentru tale. iunie 2005. Târgovişte. + XXVI laboratoarele Institutului de Criminalistică al I. 4307. specialiştilor şi tehnicienilor criminalişti din Poliţia Română. 213 p. p. C.R. nr. Bucureşti. ŢICAL. 6-8. 1937]. directorul Institutului de Criminalistică. Mihai. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Cu 35 clişee explicative în text. 4. p. directorul 4299. MIXICH. ŢÎRU. 4304. DRESSLER. 2. 192 p. 2005. ŢURAI. iunie 2006. ŢURAI. ŢICAL. Evaluarea statistică în analiza ADN în scop medico-legal. Comisar-şef. Vlad. 1962. Tipografia Prefecturii Poliţiei Capitalei. Constantin. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică.C. Editura Meridiane. 4311. Expertiza dactiloscopică. L. 1966. Combaterea crimei organizate – antidrog. p. Dermatoglifele digi- director al Institutului de Criminalistică al I. p. director general al S. 264 p. 4309. . 1965 p. Elemente de poliţie tehnică. p. Reglementarea procedural penală a percheziţiei ca mijloc de investigaţie. ENACHE. Comisar-şef. ŢĂŢULESCU. ENACHE. + 58 fig. în Criminalistica. Institutul de Criminalistică – prezent şi perspective. 4308. A. Vol. Vlad.P. volum 13. p. II. 31-32. Dactiloscopia. iunie 2006. Valerian. Milan. Codul de conduită a experiţilor. 4303. Prevenirea şi combaterea traficului şi consumului de droguri. Primele mărci poştale Institutului de Criminalistică. 2005.. MIXICH. p. Descoperirea autorilor necunoscuţi după urmele digitale lăsate la locul faptei. [Bucureşti. 1947. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Bibliografie la p. Gabriel. anul VIII. Gabriel. Comisar-şef de poliţie. 2003. Fişierul de identificare. ŢURAI. Alexandru. Parchetul 4300.

197-202. ŢURAI. în 20 de ani de expertiză criminalistică. 4318. Bibliografie la p. Elena. MOCANU. COTUŢIU. 304 p. C. Ministerul Justiţiei. Bucureşti. Constantin. comparativ cu principiile şi tehnica identificării structurilor. p. 4322. Constantin. 4321. 6. HORNOIU. Comisar-şef toglifică criminalistică. ŢURAI. 441-444. Florea. Editura Humanitas. şi tabele. p. univ. cu fig. Albatros. în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. 310 [-315] p. Dermatoglifele palmare. Importanţa examinării prealabile a urmelor papilare în identificarea criminalistică. 1971. p. 203-211.4313. 1975. Agentşef adj. 1979. ŢURAI. Bomba drogurilor. 1991. Constantin. Bucureşti. Silogistica judecăţilor 4317. 488 p. de poliţie. Bucureşti. Cercetarea eredobiologică a desenelor papilare în expertizele medico-legale şi studiile criminologice. 1957. comentarii şi note. 250-254. Lidia. Palmoscopia şi plantoscopia în medicină. Constantin. Despre posibilităţile şi necesitatea unei expertize antropologice-dermatoglifice în cunoaşterea personalităţii minorului infractor şi delincventului recidivist. + erată (Studii filosofice II). Selecţia textelor. 4316. Anca. Tipuri şi frecvenţe la populaţia română. Dermatoglifologia – amprente palmoplantare. 208 [-212] p. Ion. ENESCU. Bucureşti. în 20 de ani de expertiză criminalistică. LEONIDA. Constantin. Bucureşti. de predicaţie. Ioan. Ministerul de Interne. ŢURLEA. 254 [-256] p. ENESCU. în reproducerea ereditară a dermatoglifelor. 1968. ŢURAI. p. SIMIONESCU. Identificarea derma- Constantin. Amprentele papilare. Editura Medicală. 483-487. 2005. 275 . 4315. Ion. Bibliografie la p. ŢURLEA. 4319. Stelian. ŢURAI. 86-91. 4314. Bucureşti. ŢURAI. Ioan. 4320. Enigmele unor amprente. Editura Medicală. Editura Academiei Române. ŢURAI. C. 1979. Bucureşti. LEONIDA. Octavian Ovidiu. Ministerul Justiţiei. Editura Luceafărul. Alexandru. 83-116. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 1979. în Şcoala românească de criminalistică. ŢUŢUGAN. prep. traducere. vol. de poliţie. 1984. Constantin. p. Bucureşti.

UNGHEREA. 4347. vol.. Olimpian. vol. român. 273 p. 4341. Partea generală. dinamica accidentelor de circulaţie în vederea îmbunătăţirii securităţii rutiere. M. Iaşi. 628 p. Bucureşti. Calculul şi construcţia automobilelor. vol. Editura „Omega“. 254 p. 1978. vol. Ultima sută de românescă“. 1995. 404 p. Editura „Scrisul românesc“. vol. 4331. Editura TIPO-AKTIS. Bucureşti. vol. Craiova. CANŢĂ. 283 p. UNGHEREA. UNGHEREA. Propulsia şi circulaţia autovehiculelor pe roţi.U 4323. Olimpian.. Olimpian. UNGHEREA. 862 p. I. Editura „Dacia“. Iaşi. Victor. Iaşi. 4336.. 226 p.P. Craiova. T. Bucureşti. Bucureşti. 2002. I. C. Gh. Editura „Cartea Bucureşti. Letopiseţul Ţării Moldovei. UNGHEREA. UNGHEREA. Editura Phobos. Gh. UNGHEREA. Scară către infern – Confesiunile criminalistului Andrei Zavera. Gh.. Gh. 815 p..A. Olimpian. 1987. UNGHEREA. Olimpian. Augustin. UNGHEREA. 555 p. 578 p. metri. Bucureşti. vol. Editura „Junimea“. 2 vol. FRĂŢILĂ. Dispoziţii penale din legi speciale române. Braşov. 4344. 486 p..S. 2000. TABACU. 4324. Prizonierul spe- ranţelor. Agonia. SOARE.. Iaşi. Iaşi. Cercetări privind Editura „Junimea“. Bucureşti. Gh. 4325. Agent secret. UNGUREANU. Text stabilit.. 4343. 9 vol. Olimpian. Bucureşti. indice şi glosar de P. Olimpian.. 767 p. A. IV. UNGHEREA. UNTARU.. T. 1976. 311 p. Bucureşti. III. I. cu 66 ilustr. Editura „Ion Creangă“. 1982. UNGHEREA. 199 p. V. Statueta sfântului Leonard. 894 p.. 4333. vol. Editura „Junimea“. Bucureşti. Editura „Scrisul Românesc“.. UNGHEREA. VIII. vol. 463 p. 190 p. 431 p. UNGUREANU. Editura Lumina Lex. PEREŞ. Olimpian. 160 p. Ediţia a II-a revăzută. Editura Didactică şi Pedagogică. I. 1981. Craiova. românesc“. Panaitescu. 1990. 170 p. 199 p. Preţul tăcerii.. Editura „Scrisul Craiova. 1982. 1983. II. Olimpian. CÂMPEANU. rului Vlad. Bucureşti. Vol. 213 p.D. Bătrâna domni- Editura „Phobos“. E. N. Postfaţă şi bibliografie de Mircea Scarlat. 1997. SELTZ. 1993. studiu introductiv.. MACARIE. SELTZ. spion. Pădurea cu plopi argintii. procedee de a coresponda cifrat. Olimpian. Editura „Junimea“. Volumul reproduce textul ediţiei: Letopiseţul Ţării Moldovei. 1996.. Testamentul. Spovedania unui 4328. GORIANU. I-IX. Dinamica autovehiculelor pe roţi. Versiunea maio- Masonic. UNGUREANU. Criptografia. Olimpian. 347 p. Drept penal Olimpian. Egreta Brânco- venilor. 462 p. vol. URDĂREANU.. POŢINCU. Capcană pentru asasin. 4329. 4327. 1996-1998. N. 4338. 195 p. 1977. VASILIU. 128 p. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti.. Diverse 4337. Editura Lumina Lex. 180 p. Bucureşti.II..L. 4345. Clubul cocoşaţilor [policier politic]. 4326. 2003. I. Misterele Templului şoară n-are alibi. Grigore. PEREŞ. 2004. 4342. 4334.. V. 4330. 230 p. Olimpian. 4335. Editura 4339. 1968. „Phobos“.. Universitatea Transilvania.P. Aurel. 4332. Editura Didactică şi Pedagogică. 941 p. II. 4340. vol. VI. Olimpian. M. UNTARU. Editura Fundaţiei „României de Mâine“. UNGHEREA. M. M. 1985. 1991. UNGHEREA. . UDRINSCHI. 440 [-448] p. T. 240 p. Editura Didactică şi Pedagogică. 1979. POŢINCU. E. Editura „Juventus“. 325 p. Augustin.. Olimpian. UNTARU. TABACU. 4346. CIOPRAGA.. 1986. 224 p. Automobile. 210 p. Minerva.. UNGHEREA... 1997. IX. STOICESCU. UNGHEREA. Olimpian. 1987.. URECHE.

Bucureşti. p. Vasile. 241p. Bucureşti. Urma care nu se şterge (uz intern). Aspecte ortografice controversate. Eugen. 4351. (Ministerul de Interne). CRISTESCU Ioan Doru. nr. 347 p. URIŢESCU. URICARU. vol. Bucureşti. Roman. (Romanul românesc contemporan). Bucureşti. UŢICĂ. Complotul sau Leonard Bîlbîie contra banditului Cocoş. Eugen. Comisar de poliţie.. vol. 4349. 4358. 219-223. Editura Eminescu. Bucureşti.Colecţia „Clasicii români“. Bibliografie la p. 6. Subcomisar. 1973. URICARU. Bujor. Editura Militară. 28. Aplicaţia CDN. Glorie. Dan. 255 p. 1 În prezent Direcţia de Investigaţii Criminale 277 . [Traducere realizată de Egy Gerda]. 1990. Editura Lumina Lex. (coordonatori). 1986. Stăpânirea de sine. Lucia. despicătoare şi contondente. Aspecte teoretice şi practice. PĂUNACHE. Aşteptându-i pe învingători. I. mijloc modern destinat identificării persoanelor dispărute în condiţii suspecte. Timişoara. 4352. 4360. 169 [-172] p. p. Ghidul procurorului criminalist. 2003. Bucureşti. Eugen. 1958. [Bucureşti]. Eugen. Comisar. 2004. 292 [-295] p. 4353. URICARU. 4357. III. Vasile. Dorin N. 248 p. Cercetarea locului faptei în cazurile de omor comise prin folosirea obiectelor înţepător-tăietoare. 4356. vol. 248 p. 4359. URSU. URICARU. 336 p. Cristian. Valorificarea semnelor particulare în identificarea criminalistică a persoanei prin sistemul de recunoaştere facială IMAGETRAK. Ieronim. Ministerul Public şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş. 285 [-287] p. URICARU. UŢĂ. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.. 1987. p. Editura Helicon. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 453-465. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. a persoanelor şi cadavrelor cu identitate necunoscută. 2003. 2003. administrator baze de date. 1886. UŢĂ URIŢESCU. anul VII. 1981. 230 [-232] p. vol. 314 p. Bucureşti. 253-272. în Criminalistica. II. Bucureşti. Rodica. noiembrie 2005. Editura 4355. 2006. 4348. Viitorul Românesc. adjunct al şefului Direcţiei Poliţiei Judiciare 1.. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. URECHEATU. 464 p. FLORESCU. Complotul. Roman. Investigarea şi cercetarea infracţiunilor de mare violenţă – omucideri. Albatros. Expertiza Ion. Roman. 1994-1999. Roman. Comisar-şef de poliţie. Eugen. UŢICĂ. 4350. Cartea Românească. I-III. expert criminalist.. expert criminalist. URECHEATU. inginer. medico-legală în procesul penal. 4354. Ion. Bucureşti. JORA.

Viorel. Bihor. Lia. Cu vechea prefaţă de prof. Nicolae. VAIDA. VASILE. Metodologia recoltării probelor pentru examen serologic în infracţiunile de omor. Fiul şi doi complici ucid cu ferocitate. Vasile. Ştefan. în Criminalistica. 4372. I. LĂPĂDUŞI.N. Subcomisar. Mass-comedia. C. Lector univ. VASILESCU. BARA. Editura Curtea Veche.. 4367. Factori psihopatologici şi de mediu implicaţi în apariţia conduitelor dezadaptative la minori. p. Bucureşti. Timişoara. p. Marius. Bucureşti. Baudoin. Prof. Parchetul de în Tratat practic de criminalistică. 4368. vol. iulie 2005. anul VIII. de pe lângă Tribunalul Constanţa. Comisar-şef. pe lângă Tribunalul Bacău. vol. 4. VASCHIDE. Bucureşti. 65-69. în Realităţi şi perspective în criminalistică. subcomisar de tulburătoare deformare de comportament. 2005. 4376. 4370. 1. Moise. Situaţii şi moravuri ale presei de tranziţie. 4363. [Studiu istoric-critic]. Comisar-şef de poliţie. 4362. Tabel cronologic. TĂNĂSESCU. Somnul şi visele Mircea. 1977. Dr. p. VASILE. Prof. Iancu. Izdatelistvo 4374. . 208-217. p. Procuror. Ministerul Justiţiei. de criminalistică şi de penologie nr. VALENTIN. 19-24. 187 p. Kriminalistika. 1979. martie 2005. Ilie. Ilie. 2 vol. nr. 198-203. Investigaţiile ştiinţifice au contribuit la identificarea criminalului. VASILE. VALERIO. 2001. p. Rădulescu-Motru. Constantin. p. Ştefan. Identificarea judiciară – o metodă ştiinţifică de stabilire a adevărului în procesul penal. Auto- LĂPĂDUŞI.V 4361.. iunie 2006. 4371. 1976. VASILIU. VASILINIUC. Moskovskogo Universiteta.. 4366. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. 190-195. în 20 de ani de expertiză criminalistică. 2. p. Comisar-şef de poliţie. 26-27. I. poliţie. Viorel. În româneşte (din limba franceză) de Ion Samarineanu. Paris. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. în Criminalistica. 176 p. P. Bibliografie la p. nr. note marginale de Ion Biberi. Bucureşti. A. anul VIII. Mihăiţă. 4364. 4373.P. I. Bihor. 1994. 1980. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Nodurile şi legăturile. Cercetarea la faţa locului în cazul infracţiunilor îndreptate împotriva vieţii. TERBANCEA. VASILINIUC. 2/2004. Comisar-şef de poliţie. p. 3. aprilie 2006. dr. 20-24 noiembrie 2000. 189-191. VASILIEV. în Criminalistica. anul VII. în Ghidul procurorului criminalist. Dr. 2003. Tudor. Procuror.P. Parchetul şeful Serviciului omucideri din Inspectoratul General al Poliţiei Române. dr. I. MIHUŢ. VAIDA. p. De la Cryptographie. p. Ridicarea urmelor create în suporturi de hârtie. Editura Helicon. cea mai Elena Ana. 163-165. 239-240. 1896. VARTIC. Comisar-şef de poliţie. Editura Didactică şi Pedagogică.J. VASILE. Hadrian. 2005. volum 13. TEŞAN.. Editura Luceafărul.J. 4365. 4375. Crima în serie. Vasile. Sinaia. cu portrete (Lucrări fundamentale de pedagogie) Titlul original în limba franceză: Le sommeil el les réves. p. studiu introductiv. 4369. Bucureşti. mutilarea. Hadrian. 7-12. Expertiza complexă medico-legală şi criminalistică. Editura Luceafărul. Viorel. Ministerul de Interne. p. VASILE. 183-187. nr. Aspecte noi privind identificarea instrumentelor folosite la comiterea infracţiunilor. nr. ANIŢAN. 21-25. Simpozionul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. în Revista de criminologie. 177-181. Viorel. Tactica audierii de către procuror a martorului şi autorului faptei.

Activităţi specifice 4385. anul VII. Editura Universitaria.. 4388. 2001. VĂDUVA. Cybercriminali. martie 2005. nr. I. Criminalitatea informatică. Ioana. George. anul VI. 379-386. Probleme crimi- 4395. în Criminalistica. Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”. Cuza“. VASILIU. Consideraţii privind armonizarea legislaţiei penale române cu cea europeană. 3 volume: Vol. PAVEL.. p. 2. iulie 2005. VĂDUVA. VĂDUVA. 2002. I. VĂDUVA. Partea specială (de) Teodor Vasiliu. Nicolae. 4379. Traducere de Constantin Drăgan. septembrie 2001. VASIU. p. VĂDUVA. Bibliografie la p. Cu o introducere de Mircea Djuvara. Poliţie “Al. 2001. 1997. VASIU. Societatea română de filozofie. Dr. I. 696 p. Nicolae.. VĂDUVA. 31-32. Nicolae. Bucureşti. Lucian. Criminalistica. del Giorgio. p. 4389. Rezumat în limbile engleză. Ştefan. 5. Vol. 235-260. Metodica cercetării infracţiunilor săvârşite la regimul armelor. Comentat şi adnotat.. Editura Albastră. 4383. p. Metodologia cerce- tării infracţiunilor prevăzute de noul cod rutier. 4386. 279 . Ediţia a IV-a. 418 p. Biblioteca economiei de piaţă. dr. Deontologia experţilor. Loredana. VASIU. Doru. iulie 2004. Constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale. Nicolae. 34-36. filozofie juridică. 4392. VĂDUVA. în Criminalistica. 185 [192] p. Ştefan Daneş. Codul Penal al Republicii Socialiste România. p. Informa- tica juridică şi Drept Informatic. Nicolae. nr. rusă. Teodor. 1998. Editura Nemira. Expertiza judiciară. anul VII. 4390. Nicolae. George.. Dr. în Criminalistica. 337-339. Editura Terathopius. VĂDUVA. Partea specială (de) Teodor Vasiliu. 1998. VĂDUVA. Cuza” Bucureşti. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. nr. 1943. 292 p. VASIU. nr. 4391. VASIU. Controverse privind valoarea probantă a expertizei amprentelor genetice. Ioana. VĂDUVA. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 4393. p.. Doru Pavel. III. franceză şi română. Curs de tactică şi metodică. Academia de 4380.4377. Colecţie coordonată de Dana Moroiu). Nicolae. 775 p. Poliţie „Al. 4. doctor în ştiinţe Poliţie „Al. 4387. Colonel dr. 2002. noiembrie 2004. juridice. Nicolae. Bucureşti. 583 p. Particularităţi ale investigării criminalistice a locului faptei în cazul catastrofelor aeriene. Craiova. septembrie 2004. 362 p. 2004. Doru Pavel. anul III. Cluj-Napoca. Nicolae dr. 4394. univ. p. 25-26. II. anul VI. Ioana. Ioana. în Criminalistica. muniţiilor şi a materiilor explozive. Academia de 4378. Conf. Academia de 4382. Nicolae. Nicolae. 4381. 2. Craiova. p. Cuza” Bucureşti. nr. Craiova. George Antoniu.. 6. Academia de Expertizele. anul IV. ANTONIU. 224 p. sau rebeli cu o cauză? Editura Nemira.P. Editura Nemira. Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti. VASIU. Partea generală (de) Teodor Vasiliu. DIMITRIU. Criminalitatea informatică. I. 6-8. VECCHHIO. cercetării locului faptei în cazul infracţiunilor la regimul materiilor explozive. Craiova. 386 p. 361-362. I. George Dimitru. în Criminalistica. martie 2002. VĂDUVA. nr. [Grupul microInformatica]. 4. Bibliografie la p. VĂDUVA. 2000 [pe pagina de gardă 2001]. 2003. 4384. Nicolae. VĂDUVA. Col. nr. Vol. Dr. 17-21. Ioana. Bucureşti Particularităţi ale investigării criminalistice a locului faptei în cazul furturilor săvârşite în sistemul transporturilor feroviare. Criminalitatea informatică. anul VI. (Business Club. Editura Universitaria. Editura Universitaria. DANEŞ. Bibliografie la p. 26-30. 1972-1977. Dr.. Bucureşti. Bucureşti. Dr. Editura Nemira. 5. Craiova. în Criminalistica. Hackerii.T. 16-18. în Criminalistica. Ediţia a II-a. Lecţiuni de nalistice şi medico-legale ce se pot rezolva în cazul morţii violente prin împuşcare.

în Tratat practic de criminalistică. III. VICOL. G. 4401. III. 1946]. sticlă şi vopsele. p. 4408. 1891. la sélection médico-psychologique au personnel de la police. 1980. Dominique. creierelor. Précis de médecine légale. 305-307. vol. Diomid. VICOL. 307 p. 399 p. Essai d’identification des chevaux pur-sang par le moyen de la mèthode électrocardiographique. Pistolets et revolvers. [1979]. Ioan. 289-296. Bucureşti. Dislalia şi terapia ei. Cartoteca dactiloscopică palmară.. 4415. 78. Thèse… [Roanne. 192 p. Florin Emil. 4406. 4399. Dr. De la pendaison / incomplèou ratée / et des accidents consécutifs par… Lyon. 8e année. Bucureşti. 84-95. Nouvelle édition illustrée. Vasile. Eugène François.4396. 1980. Les mémoires de Vidocq. 91-121. Brouardel. 301 p. cu ilustr. A. Sectele. Sixième édition revue et corrigée. Ioan. VICTORIAN. HRISTEA. VIDOQ. Alexandru. vol.. 80 p. vol. Curs de medicină legală în acord cu legile ţării. rue Monsieur-lePrince. în Şcoala românească de criminalistică. Charles-Joseph. BARBUC. cabluri. VICOL. 280 . în Tratat practic de criminalistică. 339-404. 2004. Ministerul de Interne. Paris.7. VERZA. Emil. Examinarea actelor falsi- Léonce. Gheorghe. 4403. Storek. rue de l’Hôtel-deVille. 1980. VICOL. (Faculté Mixte de Médecine et de Pharmacie de Marseille. E. Masson. în R. Ch. Editura 4400. VERZA. PERCIUN. boulevard St. Librairie J. 4410. Application de précédé d’une introduction par le professeur P. Eugène François. Paul. VIDOQ.. 4407. Medecin stagiaire au Val-de Grâce. în Tratat practic de criminalistică. Editura Pro Humanitate. Psi- 4412. Examinarea traseelor intersectate. Armen. 4397. 4398. 4413. Éditeur. Memoire de Ioan.a. Note la p. Ministerul de Interne. 1903. 4414. VENNER. Coordonatul colecţiei Lumea în care trăim: Victor Ionescu. 34). vol. (6e). p. VERZA. 1891. Examinarea fragmentelor Dominique. Manipularea hologia vârstelor. VIDAL. 48. VERZA. 4411. 75006. avec 92 figures intercalées dans le texte. Le Dr. Traducere din limba engleză de Anastasia Stroia. Prodifu (Printed in Romania). Le livre des armes. Bibliografie la p. p. p. de furtunuri. 300-307. 46-47. Psihologia vârstelor. 133 p. Editura Didactică şi Pedagogică. Ioan. no. 1936. III. Emil. 120. ficate prin contrafacerea scrisului sau a semnăturii. Teodor. Paris. penal. 82-86. Ministerul de Interne. p. VERNETTE. Jean. 1993. în Tratat practic de criminalistică. VIBERT. Baillière et fils. 1868. 4404. + 1 f. Paris. VICOL. Editura ALLFA. 155-192. facs. 4402. 48. V. 308 p. 908 p. 484 p. VENNER. Bucureşti. Interpretarea de către expertul criminalist a modificărilor survenite în starea urmelor şi a mijloacelor materiale de probă în cursul procesului Vidocq.-B. MATACHE. 1974. Paris. rue Monsieur-le-Prince. Éditions de la Pensée moderne. A. Index bibliographique p. VERSE. Ioan. Paris. Ioan. 4409. III. Le livre des armes.C. VEIL.-Germain. VICOL. 1977. Ministerul de Interne. în Tratat practic de criminalistică. 4405. Ministerul de Interne.I. chef de la police de sûreté jusqu’au 1827 publiés par lui même en 1828. 1985. Ministerul de Interne. VIANU. No. Meridiane. vol. et 6 planches dessinees d’aprés naturer reproduites en chromotypographie. 2000. Paris. Editura Hyperion. 116 p. BOERESCU. 1975. f. 1980. 158 p. Examinarea urmelor lăsate de instrumentele scripturale. p. Armes de combat individuelles. Bucureşti. 1996. Bucureşti. 79-80. Éditeur. Éditions de la Pensée moderne. p.

VINTILESCU. Selecţia textelor. Axiomatizări şi modele ale iulie 2001. Bucureşti. Budimir. judeţul Buzău. 4423. de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie. (Teorie şi metodă în ştiinţe sociale). 4428. Ştiinţe criminalistice. VINBERG. Centrul de logică). p. condiţiilor şi împrejurărilor în care a avut loc evenimentul din 24 mai 2004. Traducere din limba rusă. 2003. SECHELY. valori. Traducere şi studiu introductiv: Sorin Vieru. Dragana. FLESNER. Istoria violului Vasile V. Traducere din limba franceză de Beatrice Stanciu. 352 p. ediţie revăzută şi adăugită. 1910.S.10. A. Poliţia şi comunităţile multiculturale din România. VINTILEANU. Vasile. Analiza logică a discursului practic.I. le soldat et le bagnard). Identificaças et filiaças. + erată. dr. (Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice a R. Cercetarea la faţa locului în echipă în cazul accidentelor de muncă.R. (Ministerul de Interne. p. 4427. Interferenţe de ordin procesual penal şi criminalistic în investigarea infracţiunilor de omor şi a celor săvârşite cu intenţie care au avut ca urmare moartea unei persoane. Diario Officiál. 3. de criminalistică şi de penologie nr. chef de la police de sûreté jusqu’au 1827 écrits par lui même. Vasile. 20-24 noiembrie 2000. VIOTTI. Partea I. Timişoara.a.S. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 1979. et e 3 281 . 223 p. 122 p. 1931. anul IV.. în localitatea Mihăileşti. Paris. VINTILESCU. VINTILESCU. VIETZE. PETRESCU. Centrul de Resurse Juridice). 742-748. Mémoires de Vidocq. cu aplicaţii în etică şi în drept. 14-15 (I). Drăgan.4416. BABOVIC. Sinaia. Snezana – experţi iugoslavi. Hans-Peter. Adina.. VINTILEANU. p. de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 4429. VIGARELLO. 2005. Cercetarea la faţa locului în echipă în cazul accidentelor de muncă. 4420. Cluj. 4. STOIANOVICI.C. Procuror. 17-18 (II). Prevenirea şi gestionarea conflictelor la nivelul comunităţilor multiculturale. Bucureşti. 1998. Procuror. 219-230. Parchetul Norme. Traficul de persoane şi traficul de femei şi copii. anul IV. Bibliografie la p.. Promovarea cooperării în prevenirea şi combaterea traficului de persoane. Bucureşti. coordonator Rolf Rainer Jaeger. nr. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. 4419. în Criminalistica. année. p. Secţia urmărire penală şi criminalistică. 363 p. mai 2002. 1975. (secolele XVI-XX). MITRICEV. (Centrul de resurse pentru Diversitate Etnoculturală / Ethnocultural Diversity Resource Center). în Revista de criminologie. 1953. Center for Advanced Legal Studies. Ioaneta. Manuel. în R. Bucureşti. 4426. 220 p. Dragan. Besonderheiten bei der Vernehmung von Asiaten (Particularităţi în cazul participaţiei). 223 p. Georges. 3-6. 4418. Sorin. Partie II (Le chef de la sûreté). f. Forumul regional România – Iugoslavia. S. PLAZINIC. Ádám sistemelor silogistice. Vasile. Violeta – experţi români. p.M. MARKOVIC. 4424. II. Partie I (Le voleur. GÁBOR. Editura Politică. (coordonatori). NIKOLOC-GAROTIC. iulie 2002. Manuel. Dactyloscopie Anthropologie. p. Editura Luceafărul. 21 – 23 iunie 2001. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 119 p. Essen. Parchetul 4421. 352 p. Sao Paulo. Procuror.. Lübeck. Librairie Gründ.R. VINTILESCU. Editura Academiei R. Eugène François. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. acţiune.I. Sorin. 4422. 15 p. 115-116. Crimi- nalistica. Margareta. Contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale la stabilirea cauzelor. nr. 2002. VIERU. Editura Amarcord. no. VIERU. VIOTTI. Ioaneta. vol. Bucureşti. (La Bibliotheque Precieuse) 4417. Drăgan Stoianovici. 198-204. 4425. Schmidt Römhild. Berlin. 2/2004. VIDOQ.

1996.. 3 (26). Florin. Victor. Adrian. 398-400. Bucureşti. 4446. 4443. 393 p. Costică. BADEA. 334 p. Management organizaţional în domeniul ordinii publice. POPESCU. VLĂSCEANU. Marin. 232 p. 1996. 4437. II. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Sinaia. Editura Ministerului de Interne... Florin. 160 p. VOICU. 4433. privind psihodiagnostice ale suicidului la pacienţii depresivi. 458 p. docent universitar. 4435. director ştiinţific al Institutului de Cercetări Juridice. O. VLAI. p. Dr. MOLNAR. Tactica cercetării la faţa locului în infracţiunile de omor. Pédone. Costică. I. Prof. UNGUREANU. Eminescu din punct de vedere psihanalitic. VLĂSCEANU. Traducere din limba germană de ing. 4449. 4438. H. CĂPĂŢÂNĂ. Conf. Profesor universitar.. natori. Criminalitatea aface- rilor. A. De l’interprétation authentique des traités internationaux. Editura Ministerului de Interne. 1968. Ion. Bucureşti. Bibliografie la p. 1976. Drum cu prioritate. cu fig. Ion. VOICU. VLĂSCEANU. cu fig. nr. George Antoniu. 1977. 4436. 20-24 noiembrie 2000. Ioan. Dr. 192 p. Bucureşti. 407 [-408] p. 4434. Bucureşti. BUZEA. 111-114. Procuror. Bucureşti. 4432. 2 vol. dr. Cu un cuvânt înainte de prof. VLĂDOIANU. VOICU. Bucureşti. Ştiinţifică. Editura Sport-Turism. DASCĂLU. BERCHEŞAN. VOICULESCU. univ.L. dr. în Buletin de psihiatrie integrativă. Editura Cartea Românească.R. Editura Academica. H. VOICU. 1977. Editura ACR. VLAD. Istoria statului şi dreptului românesc.. vol. Bucureşti.4430. Constantin. Costică. 4448. PRUNĂ. 287 p. 336 p. Conf. univ. Circulaţia rutieră modernă. coordo- leziunilor care pun viaţa în pericol. 2002. Costică. Edit. Bancnota şi falsificatorii de bancnote... BEDA. L. VOCHESCU. 20-24 noiembrie 2000. SANDU. 2002. Teoria generală a dreptului. Bucureşti. „Sport-Turism“. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. 4444. Lupaş. Haralambie. Stancu. Costică. C. Georgeta Ştefania. Ioan. vol. Editura Sylvi. Expunerea corectă. 349 p. VOICU. Mihail 4441. Tomescu-Afiap. Reinhard. Paris.. VLĂSCEANU.TOMA. 4447. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. V. Costică. Metodica investigării şi Haralambie. Investigarea criminalităţii financiar-bancare. dr. 4439. 1970. Vol. VOGEL. Casa de Editură şi Presă „Şansa“ S. p. Préface par Michel Virally. Acţiunile teroristdiversioniste şi implicaţiile acestora asupra securităţii naţionale a României. Valeriu. 120 p. 4450. BUZEA. 2000. X. Ştefan. Bucureşti. SANDU. cercetării infracţiunilor financiar-bancare. p. dr. Editura Rosetti. 348 p. VLAD. 1968. V. 2003. VOICU. Istoria doctrinelor 282 . VOICU. Editura Ministerului de Interne. Bucureşti. Adriana Camelia. An XI. 4445. 158-164. Autori: VOICU. 1983. SANDU. Florin. ŞERB. 2003. Vasile. VOCHESCU. Editura Tehnică. Zaharia. 4431. Drd. Circulaţia rutieră. 36 p. 429 p. Bucureşti. 4440. Costică. Victor. Criminalistica. George. VOICU. Ioan. N. BOROI. VOICU. Sinaia. VOICU. Curs universitar. Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj. univ. Editura Didactică şi Pedagogică. [Coperta de Constantin…]. Marin. Marius. politice. Costică. 2001. univ. Drept penal al afacerilor. Criterii de apreciere a 4442. TOMA. N. BEDA. I. p. dr. [Bucureşti]. [1932]. Întrebări şi răspunsuri privind circulaţia rutieră. vol. Editura Bucureşti. 25-32. GURGUŞĂ. 2002. Bucureşti. octombrie 2005. Bucureşti. Editura Polipress. 64-68. Particularităţi Costică.. XII + 245 p. 437 p.. 1997. cu ilustr. Alexandru. Editura Lumina Lex.

BOŞTINĂ. VOINEA. 2001. Dan. General-maior. nr. Maior magistrate. Bucureşti. Cu o copertă colorată după Luchian şi cu numeroase figuri în text. univ. nr. p. General maior dr. Ordinea şi disciplina sub tirul armelor. BOTOŞ. V[asile]. 62-66. în Criminalistica. ianuarie 2000. CIOBANU. VOINEA. 24-26. Prevenirea şi combaterea terorismului. mai 2003. Toate leacurile COVEI. Conf. 4459. 2004. iulie 2003. în Criminalistica. 4454. Dan. 5. în Criminalistica. 1. General maior magistrat la îndemână. Asistent univ. 20-21. VOINEA. Identităţile „Şacalului”. nr. p. anul I. Ravagiile stupefiantelor. în Criminalistica. 37. Vasile. anul V. Dan. anul II. Dan. Măsuri ce se pot lua în cazul ameninţărilor cu bombe în Criminalistica. 4470. 29-30. 4463. General maior magistrat Dan. p. 20-21. Mileniul III. nr. 321 p. 4458. 4467.. p. mai 2004.4. General maior magistrat 4455. anul V. 18-19. 17-18. 3. Prof.3-4. Dan. Pantelimon. noiembrie 1999. Dan. 4452. 73-83.. General de brigadă magistrat. VOINEA. Nelu. 4457. Dan. VOINEA. în Criminalistica. p. VOINEA. VOINEA. Victimele infracţiunilor dr. Stelea. în Criminalistica. LĂPĂDUŞI. General-maior magistrat 4460.. Investigarea criminalistică a exploziilor (I). Aspecte procesual-penale. dr. folosită pentru identificarea teroristului „CARLOS” în România. p. Locotenentcolonel magistrat dr. VOINEA. Dan. Fundaţia Culturală Regală <<Principele Carol>> (Cartea Satului). Valentin... Bucureşti. Pantelimon. 3. p. Brăila. 73-79. General de divizie magistrat.a. Bucureşti. Dan. Hoţi cu gulere albe. VOINEA. 3. anul VII. 15 p. anul VI. STOIAN. 4462. în Criminalistica. nr. dr. p. p. anul IV. p. VOINEA.4451. 2003. nr. anul V. p. Dan.. anul VI. Dan. Dan. Expert tehnic. „Carlos“ – actualitatea unui dosar „clasat“. septembrie 2005. p. p. p. IFTENIE. 4468. în Criminalistica. VOICULESCU. LĂPĂDUŞI. nr. Dosarul „Carlos“ – radiografia atacului de la Viena. nr. 1-2. General maior dr. magistrat dr. Corupţia – formă a degradării morale. [1940]. dr. Dan. nr. mai 2005. de drept comun. VOINEA. p. septembrie 1999. 4465. VOINEA. Victima – ca titular al plângerii prealabile. Bucureşti. anul V. 4. General de brigadă magistrat. General magistrat dr. 4464.. nr. Dan. VOICULESCU. Ilie. în Criminalistica. Dan. medic legist. Colonel magistrat. dr. univ. Tipografia Românească. 40-42. p. ianuarie 2004. VOINEA. 4466. Cercetarea la faţa locului. dr. 4461. General de brigadă magistrat.. Radu. 2. 16-17. VOINEA.. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 4. Terorismul legionar (I). nr. p. f. 4453. nr. BUTOI. Asist. 4469. în Criminalistica. 2. 2.5. Victima – într-o nouă perspectivă [. martie 2001. Reconstituirea. Valentin. nr. în Criminalistica. anul VII. BOŞTINĂ. Magistrat dr. avocat. VOINEA. Lovitură cauzatoare de moarte. 5. Marcările chimice în probarea corupţiei. nr. anul III. 1. septembrie 2003. General de brigadă magistrat. iulie 2002. în Criminalistica. martie 2005. PEŞTINĂ. General maior magristrat 4456. 18-19. anul VII. Beţia rece. anul I. BOBIN. Ioana Teodora. IFTENIE. Florin. Dan. în Criminalistica. General de brigadă magistrat.. Prof.. Dr. Dan. nr. 1. Cătălin. 283 . VOINEA. anul II. Dan. Maior magistrate. 15-16.. Crima din Tancodrom. [Editura Fulgerul]. 5-7. martie 2000. în Criminalistica. VOINEA. în Criminalistica. p. 24-25. ianuarie 2003. Tehnica portretului vorbit. VOINEA. Vasile.] în Investigarea criminalistică a locului faptei.

505 p. Bucureşti.. magistrat.. p. 1. 4479. Particularităţi metodologice ale investigării înşelăciunii. Nicolae. Caliningrad. Drept procesual penal. 1988. VOLONCIU. Prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5. septembrie 2005. I. Tratat de proce- dură penală. Dan. mai 2005.. p. Editura Antet. VOINEA. II. Prim-procuror. 4489. nr. Acte teroriste. Rezumat în limbile franceză. Vol. 1986. Theoretical criminology. 4482. VOLTAIRE (AROUET. VOINESCU. în Criminalistica. nr. BARNARD. Drept procesual dr. f. BOBIN. p. VOINESCU. Petre. Editura Facla. 17-18. New York. f. p. VOINEA. 1962. Iablocov. VOLCEŢKAIA. Traducere din limba franceză de Alexandru Philippide. Traducere din limba franceză de Mihnea Columbeanu. 2006.B. 2005. Timişoara. nalistică. germană şi rusă.. Partea generală. VOLKOFF. Dan. Oxford University Press. 2 vol. Tratat de proce- Valerică. dură penală. Conf. Editura Minerva. Vladimir. în Criminalistica. VOLONCIU N[icolae]. 4488. 108 p. General-maior magistrat. în Criminalistica. Petre. penal. II. 4472. 248 p. 543 p. General-maior magistrat 4478. Înşelăciunea învăluie întotdeauna delictul într-o aparentă legalitate. Bucureşti. 4484. 4485.a. Vol. anul VIII. Manualul corecti- tudinii politice. Vladimir. De la Calul Troian la Internet. Editura Didactică şi Pedagogică. VOLONCIU. implicaţii deosebit de grave – prezentare de caz. Florin. 1997. 184-210. nr. 4477. T. 3. Bucureşti. T. I. Thomas dr.. 2003. Editura Luceafărul. Monografie. DABU. Dan. p. Prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5. Prof. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. anul VII. LAZĂR. Editura Padeia. dr. 1972. General-maior. 4486. dr. VOINEA.P. Bucureşti. 4487. 391-396. Marian.. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. vicepreşedinte al Asociaţiei Criminaliştilor din România. Editura Paideia. Tratat de dezinfor- LĂPĂDUŞI. Bibliografie la p. Parte specială. Dan. Vol. 4473. 2005. Zadig. 248 p.U. 218 [-220] p. 24-27. 1980. vol. Petre. General-maior magistrat mare.4471. VOLONCIU. 5. 69-73. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. Editura Luceafărul. vicepreşedinte al Asociaţiei Criminaliştilor din România. 39-40. p. Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice „Ogilvy”Vaida Aurel Dragoş. Sub redacţia profesorului universitar N. Editura Antet. 29-31. 1993. VOLKOFF. George B. 4474. VRACIU. Căpitan magistrat. 204-218. 332 p.. Lector univ. Limba daco-geţilor. Bucureşti. Bucureşti.univ. 2006. Vasile. General maior. Editura Paideia. Ariton. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. François Marie). Asociaţia Criminaliştilor din România – continuatoare a Şcolii de Criminalistică. J. Bucureşti.a. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 1998. VOINEA. Dan. p. Bucureşti. 4475. 284 . 4481. 4483. Vasile. anul VII.. februarie 2006. Tratat de proce- dură penală. VOLD. Ediţia a treia. Nicolae. Traducere din limba franceză de Nicolae Năstase. I. Particularităţi ale identificării criminalistice pe timpul investigării incendiilor şi exploziilor.. Prof. VOLONCIU. 2005. Unele aspecte ale cercetării traficului de influenţă în lumina noului Cod penal. Nicolae. VOINESCU. LĂPĂDUŞI. 4476. Situalogia crimi- 4480. 369 [-372] p. Nicolae. Moscova. Investigarea criminalistică a exploziilor (II). Parte generală. p. VOINEA. în Criminalistica. revăzută şi adăugită. magistrat. vol. Terorismul legionar (II). 168-174. S.

Antologie de Mihai Pop şi Ioan Şerb. Editura Minerva. La Plata. Conferencia sobre et sistema dactiloscopico. 285 . VUIA. folclor. Text stabilit de Florica Şerb. II. Studii de etnografie şi Prefaţă de Mihai Pop. VUCETICH. 4491. 607 [-612] p. Bucureşti. 1901.4490. Juan. Vol. Romulus. 1980. Bibliografie şi comentarii de Ioan Şerb.

Edgar. Bucureşti. Secretul cheii de argint. 128 p. Trişorul. Edgar. WALLACE. Editura Colocvii. WALLACE. „Was ist ein schwerer Unfall'? din limba engleză de Mariana Ciobanu. Rumänien: Ausgaben 18661872. FRAENKEL. 4513. Fantoma din întu- Traducere din limba engleză de Aurel Covaci. Editura Polis. WALLACE. Edgar. Edgar. 4502. 1991. WALLACE. Festschrift des Berliner Philatelisten-Club. WALLACE. 1993. 1991. Iaşi. Traducere din limba engleză de C. Cei trei din Cordova. Cristale care vindecă.J. 1992. 121 p. ratice. Traducere din limba engleză de Antoaneta Tănăsescu. WALLACE. Colierul de diamante. 231 p. 4507. Editura Sagittarius. Misterul casei singu- 4493. WALKER. Definitionen aus biomechanischer Sicht" („Ce este un accident grav?“ Definiţii din punct de vedere biomecanic). WALLACE. WALLACE. Bibliography 218-234 p. 1991. WALLACE. Petrea. cere din limba engleză de Constantin Badea. Tradu- 4496. WALZ. 4501. Edgar. 4494. Editura Garamond Internaţional. 455 p. Tradu- cere din limba engleză de Sorin Moise. Editura Vremea. Traducere din limba engleză de Al. 1991. 4508. Heinrich. Tradu- 4510. 4497. 1991. 1991. Editura Colocvii. Crima din Maxfield. WALLACE. Edgar. 1992. 4509. 1974. The Opiu war Through Chinese Eyes. Colecţia Argo. 174 p. Nova. 4500. Arthur. 1993. 104 p. 1992. 1991. WALLACE. 4516. Secretul cercului purpuriu. Gangsterul. Editura Milionul tăinuit. Edgar. 1993. Universität Zürich (Institutul de Medicină legală. 4511. Universitatea din Zürich). Edgar. Traducere din limba engleză de Al. 127 p. 216 p. 164 p. Editura Flamingo. Traducere din limba engleză de Mirella Domniteanu. Vrăjitorul. Holmes. WALLACE. cere din limba engleză de Aurel Cogean. Editura Griu-Prospero. Arcaşul verde. London. WALLACE. The Science of Sherlock 4505. Inc. WALEY. 4517. 144 p. E. Traducere din limba engleză de Irina Cosma. [1958]. WASSERMANN. 159 p. . Editura Nova. 4514. Traducere din limba engleză de Em. 1991. the Real Forensic the Great Detective’s Greatest John Wiley & Sons. Cartea autoputerniciei. Edgar. WALLACE. 2006. Castelana din Ascot. Valea fantomelor. Edgar. 240 p. 1991. Institut Rechtsmedizin. 1994. Vrăjitorul. Edgar. Barbu. neric. 350 p. 327 p. Editura Soc. Editura Excelsior. 158 p. Edgar. 157 p. WALLACE. WALLACE. 4506. Traducere din limba engleză de Alexandra Dogaru. Edgar. Edgar. Traducere din limba engleză de Romeo Pascu. 244 p. 4503. Măştile morţii. Traducere Edgar. Petrea. 179 p. DaEI. Misterul narcisei galbene. Substituirea. Berlin 1898. Editura Univers. 4504. WAGNER. 142 p. 160 p. 176 p. From Baskerville Hall Valley of Fear. Editura Vestala. George Allen & Unwin. Traducere din limba engleză de Roxana Petcu. Edgar. 1991. Edgar. WALLACE. 4512. 4515. Editura Vremea. Editura Omega. Edgar. WALLACE. Edgar. Editura Valahia. 4495. 1991. Dunăreanu. WALLACE. Edgar. WALLACE. F. Editura Valahia. Traducere din limba engleză de Irina Pătraş. 1991. 1990. Un individ periculos. Cartea cristalelor. 257 p. 221 p. 4499. Otto. Omul de la „Carlton“. Editura Alutus. Editura Realitatea. Victima care ucide. to the Behind Cases. Domaco SRL.W 4492. 4498. Edgar. Renunţătorul. Editura Porto-Franco. WALLACE.

Strafverfahrensrecht (Drept procedural Boorberg. 4522. Henry Nimpton. Fred. Numerical code for the classification of single finger prints and main collections. Editura Cartea Românească.A. p. 33-35. Facultatea de Drept a Universităţii Sileziei. Paranormal explanations in forensic sciences / Argumentul paranormal în criminalistică. Iaşi. WHARRY. pentru dragoste. 1993. Berlin. Fourth edition. în R. 80-84. WATSON. 1976. Iaşi. Cluj-Napoca. 27-28. Pauly. Editura Polirom. p. 4519. Sweet 4530. p. Richard. septembrie 2003.. WARREN. New Jersey 07458. R. no. p. WHISENAND. 2006. Jacques. anul V. E. compatibilităţi. 170 p. 187 p.C. Crime and the Computer. WATSON. Oxford University Press. Badger. Dreptul penal: studiu comparat. Outline of e proceedure. 4533.4518. 472 p. nr. Manual de chiromanţie pentru începători. Fire technology. WELLS. Colegiul Universitar Bath Spa. WEHDE. 399-415. Finger impressions of persons affected by tuberculosis. WENZEL. H. anul V. ediţie revăzută şi adăugită. Ghiceşte-ţi viitorul în palmă. Dr. noroc şi protecţie. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. WILDER and WENTWORTH. Editura Alma Mater. Docu- Forensic odontology. 4. 4525.J. 1968. Michael. Cartea mărcilor „Principatele Unite“. conferenţiar în 4529. John Nicholas. Editura Schmidt Römhild. WATSON. 4534. (1934). 4521.U. 1919. în Criminalistica.. 1994. Prof. L’expertise en écritures 4527. WIECZOREK. 7 année. sănătate. Paul M.. Bath. Traducere din limba engleză de Viorica Horga. Londra. vol. Numerologie magică 4526. Richard. 1982. Dr.C.. 2005. 2002. 214 [216] p. 1935. Rolf. 20 p. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Editura 4536. Michael. 9-14. 2006.5. WASIK. Marek. 4537. 1924. D. Personalitate. Tadensz. Protecţia mediului şi Albert and BEFFEL. LÉSNIAK.. nr. Upper Saddle River. The Managing of police organizations. THIEL. Colegiul universitar Bath Spa. M.7. Graham. 390-398. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminologie. 4531. Michael. (La limita cunoaşterii). Prentice Hall. Dr. conferenţiar în drept. Lübeck. Forensic science. Dental Identification and JAEGER. Vol. Personal identification. London. Strasbourg f. II. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. carieră. 4528. I Cartea mărcilor „Cap de bou”. dr. 4523. penal). Editura Teora. FERGUSON. Chicago.a. Leicester.. Graham. 1936.. Essen. H. WEDDERBURN. 4535. iulie 2003. Editura Polirom.. 1945. WEBSTER. no. Bucureşti. mentele poştei române. Maxwell Ltd. The Institute of Fire Engineers.7. 203 [206] p. p. drept. Regatul Unit. WEDDERBURN. vol. chemistry and combustion. 4524. WERTHEIMER-GHIKA. 8e année. WEBSTER. p. Marea Britanie. Finger prints can be forged. Ştiinţe criminalistice. Richard. Totul despre chiromanţie. 1996. (La limita cunoaşterii). Single finger print classification. + 162 p. Les Editions Universitaires.I.I. chez les suyet bilingues. Catedra de Criminalistică. hab. în Criminalistica. Investigarea şi răspunderea pentru prejudiciile aduse mediului înconjurător în Anglia şi S. HIRST. Boston. WILLY. WEBSTER. 4532. Traducere din limba engleză de Miruna Andriescu. Traducere din limba engleză de Dorin Nistor. DNA – Spurenkomplex (Complexul de urme ADN). 2003.. Legea privind autoapărarea în ţările cu drept comun. 4520. în R. Wolfgang. WIDLA. Katowice Polonia. R. II. 287 .

Halbierte Maricen von Rumänien bis 1872. WILSON. 288 . Nr. Sir John. J.W. Wien 1928 bzw. WINDT and KODICEK. Braumuller. Daktiloskopie. Die Postmarke Nr. Aug. Sammler-Woche. W.4538. WITZLEBEN. 4539. 16. Romania. 811/1960. 1904. 1928. No. 784/785/1958. 174. Wien. München-Wien. The London Philatelist. von. The Lithographs from 1866 to 1872. 4540.

Istoria românilor în Dacia traiană. 10 f. prefaţă. 504 p. . 24 p. 2. 1966.. 519 p. De la întemeierea Ţărilor Române până la moartea lui Petru Rareş. 22 f. De la moartea lui Petru Rareş până la Matei Basarab şi Vasile Lupu: Epoca lui Mihai Viteazu. Bucureşti. Note. comentarii. Bucureşti. Istoria româ- nilor din Dacia Traiană. indice şi ilustraţia de Nicolae Stoicescu.. note. ilustr. (Conferinţele Ateneului Român). prefaţă... [26] f. Dacia anteromană. postfaţă şi indice de V. portret. Ediţie critică publicată sub îngrijirea lui Al. în parte color. XENOPOL.. Zub. pl. 580 p. color.X 4541. pl. pl. Prefaţă şi studiu introductiv de Al. vol. portret. Text stabilit de Nicolae Stoicescu şi Maria Simionescu. 1985. Dacia romană şi năvălirile barbare: 513 înainte de Hristos – 1290. Vol. comentarii. Alexandru D. Nicolae D. Psihologia mulţimii. vol. 1988. Tipografia „Voinţa Naţională“. I. Glosar de Maria Simionescu. 1546 [de] Text stabilit de Nicolae Stoicescu şi Maria Simionescu. Ediţia a IV-a. 4542. 1895. vol. indice şi ilustraţii de Nicolae Stoicescu. Note. ilustr. Text stabilit. comentarii. I-IV. ilustr. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. XENOPOL. Zub. III. Mihăilescu-Bîrliba.

Bucureşti. USA.L.C. Editura NIM. în R. écriture chinoise. GROSS. 597-612. 1997. MILO.Y 4543. Leung. YESCHKE.. 2 année. Introducere în Relaţii Publice. YUI FAN. C. 4544. YODER. Peter. NICULESCU-MAIER. 1998.I. p. 1930. . Butterworth-Heinemann. L’expertise des faux en Intterviewing. Ketherine. Boston. e Sharon. no.8. The Art of Investigative 4545. 151 [-152] p. Ştefan.

Jürgen. X. Basarabia.. Vol. 4556.. . p. Vol. 10 volume. dicétorĭ. 4554. Neculai. 2002. 1900. Cu un cuvânt înainte de Constantin Noica. cercetării criminale. 2003. Ungaria. 4558. Istria şi Macedonia. Oana Maria. Vol. 327 p. Ploieşti. Vol. 739 p. Editura Trei. I.R. XXVI + 949 p. anul universitar 2004-2005 (Centrul de Cercetări Psihocriminalistice Studii şi practici Universitare) Editura Printeuro. 2001. Vol. Între logica Percepţie şi audiorecepţia. 379 p. + Erată. Institutul de Arte Grafice. Ilie. 1900. Psihocriminalistica. Editura Didactică şi Pedagogică. 4555. Colonel dr. revizuită.) Kriminalistik-Handbuch (Manual de criminalistică). Proverbe. Cluj-Napoca. februarie 2001. BĂDESCU. cuvinte adevărate. Sorin. 360 p. Rolul enunţului ipotetic în investigarea infracţiunilor de omor rămase cu autori neidentificaţi. Editura Ministerului de Interne. Logica din / România. Editura Librăriei Socecŭ & Comp. ZAMFIR. 709 4547. ZAMFIR. Timişoara. VOINEA-POPESCU. 121 p. Curs recapitulativ nivel masterat.Z 4546. + Erată [-746] p. 84-92. 4548. ZAMFIRESCU. 1901. XXIII + 772 p. ZAMFIRESCU. Cătălin. Editura Naţional. vol. Editura Little Star Impex SRL. Introducere în interpretarea fenomenologică a urmelor. Ploieşti. 302 p. Editura Librărieĭ Socecŭ & Comp. S. 255-264. 123 p. ZAMFIRESCU.. Carol Gőbl. 4557. Voicu. Bucureşti.. Spirea Neculai. în Criminalistica. 1897. 1995. Proverbele românilor / 4549. 4550. ZACHERT. 1895. 1947. Editura Librăriei Socecŭ & Comp. Locotenent psihocriminalist. Bucureşti. Bucuresci. 1901. 27-28. Interpretarea fenomenologică a urmelor. Vol. IX. I. p. Vol. Entwicklung der polizeilichen Informations-technik (Dezvoltarea tehnicii informative poliţieneşti) în Kube / Storzer / Timm (publ. dezvoltarea expertizei ipotezelor. ZAMFIRESCU-SPIREA. Vol. 1994. nr. Zanne. p. 2003. Editura Helicon. Stabilimentul Grafic I. Erată + XXVIII + 759 [-762] p. II. ZAMFIRESCU [Spirea]. Ion.V. în Criminalistica. Logica probabilităţilor... Vol. III. Bucuresci. 1900. / asemănări. Hans-Ludwig. 4553. Curs postuniversitar de poliţie judiciară. VIII. Pavel. în Ghidul procurorului criminalist. pag. VII. ZAMFIR. VLĂDUŢESCU. Imprimeria Statului. ALĂMOREANU. VI. Studiu iniţial pentru Gheorghe. Vol. Editura Socec & Co. XXVI + 740 [-742] p. 2005. XXVI + 776 + Erată [-782] p. Bucureşti. Cercetarea la faţa locului – aspecte practice. Bucovina. ZDRENGHEA. Magdalena. Politici sociale. ZAMFIRESCU-SPIREA. 4552. IV. 1. Neculai. ABRAHAM. ZAMFIRESCU-SPIREA. Investi- garea ştiinţifică a infracţiunilor de omor rămase cu autori neidentificaţi. Ştefan. 2000. V. 171 p. Colonel dr.. Socecŭ. ZANNE. Bucureşti. Bucuresci. Editura Alma Mater. XXVI + 424 [426] p. Neculai. FOARFECE. 4559. Bibliografie la p. ZAMFIRESCU. 72-201. 771 [-772] p. povăţuirĭ. Bucureşti. 4551. Iuliu A. Neculai.A. ZEIGER. idiotisme şi cimilituri / cu un / Glosar româno-frances / de / Iuliu A. inimii şi logica minţii. Ediţia a III-a. XIX + 939 [-942] p. Bibliografie la p. Operă premiată de Academia Română. Breviar de psihologie. 326 p. 264 p. ZĂHĂRĂCHESCU. anul III. BUTOI. Bucureşti. XLIX + 780 [784] p. Mileniul III. Dumitru. 1992. + Erată 954 [-956] p. 1903. Editura Expert. Elena. ZAMFIRESCU-SPIREA. Tudorel. O abordare cognitiv-constructiv-operaţională. Biodetecţia judiciară. Contribuţii la metodologia de cercetare a infracţiunilor contra vieţii şi a unor evenimente deosebite în economie. 103-114. Editura Printeuro. Neculai. Guniţă. Vasile Dem. 1899.

Bucureşti. 319 p. (Stabiliment Grafic „Universala“ Iancu Ionescu). Zefirul. ZECA. Sfârşitul spionului fantomă. Lübeck. E. London. 4575. Tanoviceanu. Editura Tineretului. ZINCĂ. Haralamb. Dintre sute de catarge. Umweltkriminalität (Delicte ecologice). 118 p. Prefaţă de Dl. Gheorghe Arădăvoaice.4560.B. Editura Militară. ZGURIADESCU. (Biblioteca juridică a cetăţeanului). 1959. 296 p. Essen. 4564. 261 p. 1995. Bucureşti. 1963. 4569. + III p. ZINCĂ. Licenţiat în ROMÂNUL] Ultima cronică română / din / Epoca Fanariotilorŭ / Reprodusă / După manuscriptulŭ din archiva statului din Bucurescĭ / Cu o inducere/De / B. Palma lui Hercules. 1967. Translated by N. Bucureşti. ZINCĂ. [Bucureşti]. 279 p. Traducere şi adaptare: lt. Editura Militară. 157 p. vol. Daniela. 1987. Bobrov. Un civil în tranşee. 175 p. ZINCĂ. Bibliografie la p. Haralamb. I. 4561. dr. Rolf. Antet. 4565.. ZHUK. Haralamb. Poliţai. ZGURIADESCU. Jurnal de front. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). 255-265. ediţie revăzută şi adăugită. ZINCĂ. ZINCĂ. 208 p. 4567. ZINCĂ. 1971.P. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Editura Tineretului. Laura-Anca Pacepa. 1997. Telefonüberwachung . Bucureşti. 2000. 168 p. Prefaţa: gl. Savelly. Drept.N. 1961. Du. 294 p. Savelly. 2005. Haralamb. CIOBANU. Constantin. Îndreptar de practică judiciară. Lupta de stradă: procedee întrebuinţate de armată şi poliţie pentru contracararea actelor de violenţă. A. Bucuresci. (r) dr. CIOBANU. Poliţia tehnică şi ancheta judiciară ştiinţifică. 1959. HAŞDEU. Editura Militară. 1980. Bucureşti. 4576. Asistent. Haralamb. Haralamb. Dolenga. Viorel Mihai. Repere într-o nouă poetică a romanului poliţist clasic. revăzută şi adăugită. 1970. 4570. [Bucureşti]. coordonator Rolf Rainer Jaeger. ZILBERŞTEIN. Militară. Tipografia Academiei Române. JAEGER. Curtea Veche. Bucureşti.A. Schmidt Römhild. Lector dr. Melonul domnului comisar. 4563. ZILBERŞTEIN. Haralamb. Bucureşti. 2002. Recursul şi recursul extraordinar în procesul civil. Jürgen. 167 p. Poliţia tehnică şi Ancheta judiciară ştiinţifică Cu 17 figuri în text şi 6 pl. Edited by John Walter. 1922. Viorel [Mihai]. 4568. Drept procesual civil. Editura pentru Literatură. Bucureşti. Profesor universitar. Strada Academii No. Şi a fost ora „H“. Prof.1821). 419 p. ZINCĂ.. Bucureşti. 4573. Haralamb. [ZILOT 4562. 2/1996. Haralamb. p. Bucureşti. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 227 p. ZHENGAO. of Handguns – Pistols and Revolvers of the World – 1870 to the Present. Berlin. Imprimeria Statului. dv. Editura Didactică şi Pedagogică. Prof. 268 [272] p. 4577.col. ZINCĂ. The Illustrated Encyclopedia Haralamb. 4574. Bucureşti. 168 p. 1963. + 252 p. 4572. ZIETSCH. 163 p. 129-131. ZECK.Zur Frage der Verwertbarkeit von Zufallsfunden im Rahmen einer im Ausland angeordneten Telefonüberwachung (Supravegherea telefonică – Chestiunea posibilităţii de valorificare a descoperirilor accidentale în cadrul unei supravegheri telefonice dispuse în străinătate). Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Ediţia a III-a. Editura 1965. 4571. Crima de la 217. O invitaţie după miezul nopţii. Ştiinţe criminalistice. Bucureşti. cu ilustr. 64 p. Greenhill Books. + Erată. Editura Militară.S.26 (Înainte de Tudorŭ Vladimirescu. Constantin. 1964. Editura Militară.P. (Imprimeria de Vest).. 4579. 292 . ZINCĂ. în: Kriminalistik (Criminalistica) nr. dr.L. (Laboratori Români). 2 f. [1913]. 4578. Bucureşti. Taina cavalerului de 4566. 1800 .

Ultima noapte de naltechnik und Spurenkunde (Tehnică criminalistică şi traseologie). Editura Bucureşti. Suspecta moarte a lui 4586. ZINCĂ. 235 p. Editura Garamond. Editura Garamond. singuratic. 161 p. 415 p. Haralamb. Moartea miroase a „Christian Dior“. 1974. ZINCĂ. Bucureşti. ZINCĂ. 4610. Haralamb. Editura Holmes. Revelion ’45. Bucureşti. Editura Cartea Românească. 93 p. 1993.S. 4592. 334 p. Bucureşti. ZLATE. Editura Militară. 1986. 4594. Haralamb. Bucureşti. ZINCĂ. Noaptea cea mai Anchete sociale. ZINCĂ. ZINCĂ. Editura 4587. 239 p. 1985. ZINCĂ. 1985. Moartea vine pe bandă de magnetofon. ZINCĂ. 1972. 1982. Editura Garamond. Bucureşti. 1998. Militară. Haralamb. 219 p. (Pe urmele agentului „B-39“). ZINCĂ. Editura Militară. 231 p. VORDERMAIER. Stuttgart. Editura Politică. Ion Creangă. Krimi- (Pe urmele agentului „B-39“). 1976. Editura 1975. Editura Militară. Haralamb. Haralamb. război. 303 p.. Bucureşti. ZINCĂ. Haralamb. Bucureşti. Destinul căpitanului Iamandi. Soarele a murit în K-05. ZINCĂ. 1983. „Odeon“. secrete. 4581. Haralamb. Haralamb. Editura Militară. Haralamb. ZINCĂ. Haralamb. Bucureşti. Un glonte pentru Quintus. 4607. ZINCĂ. 2 vol. Militară. Haralamb. Ultima toamnă. ZINCĂ. 4606. 1972. Un caz de dispariţie. Bucureşti. Bucureşti. Oradea. ZINCĂ. 1977. Temerarul. 1973. ZINCĂ. Editura 4600. 4596.. Bucureşti. 1973. Editura Militară. 167 p. 1993. Bucureşti. aventu- arestaţi-l. 366 p. Editura Cartea Românească. ZINCĂ. O crimă aproape Haralamb. Haralamb. 1972. 231 p. 4595. 4584. 310 p. Editura Cartea Bucureşti. ZINCĂ. ZINCĂ. Bucureşti. Dragul meu Sherlock 4589. Editura Militară. 4582. ZINCĂ. Bucureşti. 4602. Militară. 4608. 335 p. Haralamb. 1975. ZINCĂ. 1987. 273 p. Editura Boorberg. Haralamb. Oradea. război. ZINCĂ. 4604. Limuzina neagră. 351 p. Haralamb. G. 1993. Bucureşti. Editura Militară. 4603. Editura Militară. 4593. 1984. 201 p. Editura Cogito. Cartea întâi: Dincolo de întuneric. 4583. Marea confruntare. ZINCĂ. Haralamb. Editura Militară. Casa Editorială Bucureşti. 1991. 4590. Ochii doctorului King. rezident. Bucureşti. Dosarul aviatorului Haralamb.P. 4598. Interpolul transmite: negre. ZIRK.4580. 148 p. Toamna cu frunze 4605. Mario Campanella. 1978. Haralamb. ZINCĂ. 221 p. 299 p. Haralamb. 287 p. 1972. 1989. Haralamb. Bucureşti. Supersonicul 01 decolează în zori. Psihologia socială a grupurilor şcolare. 328 p. 1997. 179 p. Haralamb. prima zi de pace. Dispărut fără urmă. Operaţiunea „Soare“ 4609. Eu. Haralamb. 339 p. Haralamb. „Spion“ prin arhive rierul. H. Haralamb. Tablă de materii 293 . 288 p. 1991. Roman- Mielu. 4599. Haralamb. ZINCĂ. ZINCĂ. 4597. Coşciugul agentului 4588. E. Bucureşti. 1991. 1991. 336 p. ZINCĂ. Dragoste moartă. Ultima noapte de document.L. Bucureşti. zori. 1979. Românească. Editura Militară.1995. Mapa cenuşie. Bucureşti. Bucureşti.A. Editura Cogito. W. lungă. 285 p. Editura Militară. perfectă. Editura Bucureşti. ZINCĂ. Haralamb. Haralamb. Editura Militară. Editura Militară. Militară. Z. 4601. ZINCĂ. 161 p. 4591. 303 p. (Pe urmele agentului B-39). 311 p. 4585. Bucureşti. 95 p.

Filatelia Română. ZOSCSAK. Editura Politică. 27-31.col. Comisar de poliţie. 4621. ZLATE. Editura Albatros.W. ZLATE. Secretele memoriei. Besonders: 1932 S. Constantin. Die 294 . Introducere în psihologie. Bucureşti. 2000. 330 p. în Criminalistica. ZLATE. (Ştiinţa pentru toţi. ZLATE. Grupul primar de muncă. 519-521. Mielu. Bucureşti. ZLATE. educaţie fizică şi profesională. 1939 S 134. Agent de poliţie şi jandarm în termen. p.şi în limbile engleză. ZORZOR. Omul faţă în faţă cu 4614. cu fig. ANTON. 556 p. Călăuza jandarmului. Bibliografie la p. 2. 2002. Beiträge zur Geschichte der rumänischen Post und deren Postwertzeichen. nr. ZORI. SAMMLER-WOCHE München-Wien 1927-1942 cognitive. SANDU. Editura Trei. 4618.col. Bibliografie la p. ZLATE. 1979. germană şi rusă. Contribuţia grafoscopiei la aflarea adevărului. 4617. adăugită. 1988. 4612. Rudolf. 274 p. Vasile. Iaşi. lumea. ZLATE. Rudolf. Bibliografie la p. Mielu. 137/1927 und folgende. 413 p. 4620. mit besonderer Beräcksichtigung der Poststempel. 313-325. 99. ZOSCSAK. [Bucureşti]. Sammlerwoche. Fundamentele psihologiei. „Beiträge". 1936 S. Psihologia mecanismelor Beiträge zur Geschichte der runänischen Post und deren Postwertzeichen. 4611. 4615. Mielu. Iaşi. franceză. Bucureşti. 4619. 144 p. Editura Pro Humanitate. Rudolf. Paul. Lt. 1975. mit besonderer Berücksichtigung der Poststempel. Vasile. BARBU. Bucureşti. instrucţie şi regulamente militare. 412-413. 1999.. Mielu.W. anul VIII. MünchenWien. Psihologie socială şi organizaţională industrială. Bucureşti. Mielu. Mielu. Ediţia a III-a. 4613. 4616. 2000. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. WTTZLEBEN J. 224. Mielu. Cunoştinţe despre om şi societate). Cartea I. 4622. Educaţie şi cunoştinţe profesionale. 1939. Editura Polirom. Nr. Ediţia a III-a. Postmarke. Col. Col. ZOSCSAK. 296 p. Constantin.. Nr.. WTTZLEBEN J. Editura Polirom. Eul şi personalitatea. Bucureşti. DIE POSTMARKE Wien. Wien 1927-1942. Nr. 1-6/1937 şi 1-6/1938. 137/1927 ünd folgende Hefte bzw. expert criminalist la Poliţia Municipiului Topliţa. 521 [-530] p. 67. Lt. aprilie 2006.

PARTEA a II-a CRIMINALISTICĂ Clasificări tematice 295 .

S. Terebilov.A. Karnovici. 297 . Mircea. G.A. A.N. Editura Ştiinţifică. Kustanovici. Minkovski. II. 328 p. S.A. W. 365-367. Samlung Von Einzelwerken Berufener Fachmänner. coordonatori. Constantin.I. Şalamov. Craiova. Bibliografie la p. N. 7. EULFFEN. franceză şi germană.. Constantin. AIONIŢOAIE. Criminalpsychologie. I. Expertiza tehnică auto judiciară şi criminalistică. Editura Carpaţi. Hans. Erlag. Procedures. Autori: AIONIŢOAIE. SANDU. Fourth Edition. 728 p. Paris.B. TACK. Tactics.M. Golunski. E. PĂLĂNCEANU. BERCHEŞAN. Eisman. vol. Graz. Constantin. Erich. M. Preface de Gardeil.S. Marchal & Billard. 3. Traduit de l’allemand par Boucart Wintzweiller. B. NINK. 2 vol. Autori: A. 10. Tactics. Constantin. Lazăr. Vasile. ANNIKA. Constantin.I. Second edition. Bibliografie la p. Neunte Auflage. A. Autori: AIONIŢOAIE. Tratat de metodică criminalistică. 376 p.1. Craiova.P. Bucureşti. Practical Homici de Investigation. Practical Homicide Investigation. BIERTHER. and Forensic Techniques. Amsterdam. 2004. 1988. Tratat de tactică criminalistică. Editura Carpaţi. RUIU. FBINA. 12. Ing.. XII + 721 p.. Kriminal – Psychologie Zweite Auflage. DUMITRAŞCU. F. 599 p. Kocearov. Hans. 5. AIONIŢOAIE. 896-900. 1992. 2006. 13. SANDU. Hans. Elsevier. revăzută şi completată. 110. Şelivanov. Vasile. Ion-Eugen. STANCU. M. BUTOI. CÂRJAN. New-York. Pinguin Book. BISPING. Ion N. Dr. PLETEA. 1922.A. Mitricev. Ştefan. BERCHEŞAN. GROSS. 1905. Ilie. Bibliografie la p.. Paul Langenscheidt). G. BERCHEŞAN. Ediţia a II-a. 1898. B. Criminalistica. Tablă de materii şi în limbile engleză. Tratat de Criminalistică.B. 484 p. Sonder-edition. Vinberg. Dr. Eugen. Innenministerium des Landes Nordrheim-Westfalen (Polizei NRW. Vernon J. Constantin. coordonatori. Bibliografie la p. PLETEA.A. Herausgegeben Von Dr. XII + 701 p. 644 [646] p. S. Ion-Eugen. Der Sexualverbrecher. Bucureşti. 4. 9. G. M. 1961.P. 1994. Professionell. (ENZYKLOPÄ DIE DER MODERN KRIMINALISTIK. Vol. Taylor & Francis (CRC series in practical aspects of criminal and forensic investigations). 6. Traducere din limba rusă. 828 p. Vasile. Vernon I. London. GEBERTH. Manuel practique d’instruction judiciare à l’usage des Procureurs. Procedures and Forensic Techniques. Doliţki. Tokyo. Dr. Terziev.P.I. TRATATE 1.. S. Tudorel. Tratat de tehnică criminalistică. Stefanie. GROSS. Rechtstaatlich). IonEugen. Bürgerorientierf.S. Patrick. Editura Little Star. 8. 2005.. Vol. Leipzig. N. Vasiliev. 900 p. Bibliografie generală la p. 326-328. 999 p. 745-820. (sub redacţia). Marin. 226 p. GEBERTH. Berlin. GOLUNSKI. Vasile. I. FIERBINŢEANU. V. Şevcenko. SANDU. 1899.I. Fischer. Vogel. Lieutenant Commander (Retired) New Zork City Police Department. GROSS. 2. 567 p. [2005]. 642-644. Reportogen aus dem modernen Polizeialltag in Nordrhein-Westfalen. Jochen (Der Fotograf). 11. 2005.A. BERCHEŞAN.V. Rozemblet. Bucureşti. Emilian. F. MARCU.I. des Juges d’Instruction.A. XXVII + 514 p. Editura Bibliotheca Târgovişte.C. Publishing House.

P. 1994. 486 p. 1934. Lyon. Third edition. şi vol. I. K. Firma juridică „Contract“ – Infra. LOCARD. 27. Entwicklungsbedingungen und Tendenzen der Kriminalistik (Condiţii de dezvoltare şi tendinţe în criminalistică). Richard. I.P. Paris. Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Paris. 350 p. O’BRIEN. 25. 1908. LEE C. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. SELIVANOV. Joannès Desvigne et Cie. Handbuch für Untersuchungsrichter. Criminalistics. Les correspondances secrètes. 418 p. Criminalistica. TIMM. Criminalistics. 1907. Ştiinţe criminalistice. Holbrook Press. KUBE. LOCARD. Marilyn. Tome VII. Rolf Rainer. Oxford. 1931.I. Mt. Vol. 1998. Criminalistica. 1600 p. Vols et homicides. Fundamentals of Criminals Investigation (Principiile fundamentale ale investigaţiei criminale). [2] file + VII + 445 [-447] p. Joannè Desvigne et ses Files. N. Timothy. PANTELEEV. 2002. JAEGER. Collyer Adam. Klaus Jürgen.A. 638 p. Criminal investigation. Lübeck. Manual. R. Theory and practice. A practical textbook for magistrates. Charles E. Charles C. Hans. Ediţie revăzută şi adăugită. în Kube / Störzer / Timm (publ. Traité de Criminalistique. Upper saddle River. 1911. Les empreintes et les traces dans l’enquete criminelle. Amsterdam. I. 432 [-440] p. PALMBACH M. 20.. Traité de Criminalistique. 1935-1936 1. 1976. LOCARD. Tomes V-VI. avec 149 figures dans le texte. N. préfet de police de Paris. vol. Henry. Literatura juridică. REISS. Avec 250 figures. Edwin. NI 07458. San Francisco. Manual. pl. London. Springfield Illinois. Editura Schmidt Römhild. 1566 p. München. Traducere manuscris. 1988. Işcenco.P. Sub redacţia E. 748 p. San Diego. LOCARD. Alfredo Niceforo avec préface du Docteur Lacassagne et nombreux documentes photographiques des services d’identité judiciarie de Paris. O’HARA. Tomes III-IV.. London. 21. Essen. (V) [24 2] 1014 p. Les falsifications. Moscova.A. Traité de criminalistique. vol. Boston. 2003. 15. 1976.F. coordonator. A. 18. Forensic Sciense Consultant. Sydney. Lausanne. 29. Lecturer. 1 2 Pe copertă: 1937 Număr pe cotorul cărţii 298 . New York. Desvignes. 28. Edmond.. E. An Introduction to Forensic Science. Schweitzer. R. GROSS. 788. Lyon. USA.II. Paris. Henry Lee’s Crime SceneHandbook. 16. Sweet & Maxwell. SAFERSTEIN. Laurel. Docteur ès sciences. 26.C. TOPORCOV. Librairie Payot & Cie. Préface de M. Elsevier Academic Press. Berlin. police officers and lawyers of… by John Adam… and J. Alfredo. avec 180 figures. 2005. D. Traité de criminalistique. Edited by Norman Kendal. Manuel de Police Scientifique (Technique). 22. Lyon. (VI). Widener University School of law. Prentice Hall. Tokyo. Professeur à l’Université de Lausanne. Lyon. Singapore.-A. 771 p. La police et l’enguête judiciaire scientifique. L’expertise des documentes écrits. London. Tomes I et II. 672 p. 24. 515 p. Edmond. 19. Hejdellberg. Librairie Universelle. + 1 f. 17.) KriminalistikHandbuch für Praxis und Wissenschaft (Manual de criminalistică pentru practică şi ştiinţă). p. Hans. fourth edition. NICEFORO. par Prof. SULLIVAN. Félix Alcan. Ph. GROSS. Moscova. Joannè Desvigne et ses Files. Louis Lépine. Edmond. 1932.14. 23. Edmond. MILLER T. avec 76 figures. IŞCENCO. Thomas Publisher. Dresde et Lausanne. L’Enquête criminelle. II. Les preuves de l’identité. Berlin. 1939. 500 + 500 p.

Bucureşti. Tabla de materii şi în limbile franceză. Tablă de materii şi în limbile franceză. 376 p. Facultatea de Drept). 1977. Bibliografie la p. Serviciul Editorial. STANCU. + 44 pl. 299 . vol. Emilian. Ion R. Institutul de Criminalistică. Editura Actami. Sozialistische Krimmalistik (Criminalistică socialistă). Vol. I. 704 p. germană şi rusă. Ediţia a II-a. cosmetice. Editura Actami. 39. Coordonatori: Octavian Pop. Nicolae Dan. Tehnică criminalistică.A. Bucureşti. engleză. 481-482. 376 p. Editura Didactică şi Pedagogică. 399 p. cu ilustr. Vol. Moscova. Facultatea de Drept). univ. Naturwissenschaftlich technische Kriminalistik (Tehnică criminalistică). 1995. Camil. Ion R. STANCU. II. STANCU.V. 432 p. 31. Bucureşti. Alexandru Radu. Inspectoratul General al Miliţiei. Bucureşti. Kriminalistika. 380-385. Tratat practic de criminalistică. Ghidul criminalistic Editura Norma. I. Sozialistische Kriminalistik (Criminalistică socialistă). ilustr. dr. Alexandru Hasnaş. Serviciul Editorial şi Cinematografic. Selivanov. Ion Anghelescu. Coordonatori: Octavian Pop. Tablă de materii şi în limbile franceză. Bibliografie la p.. Inspectoratul General al Miliţiei. Bucureşti. 34. + 36 pl. 547-549. Mircea Constantinescu. Constantin. 1980. Vol. Harcov. vol. II. Emilian. III. + 44 pl. Bucureşti. E. Berlin. Ministerul de Interne. Bibliografie la p. 709-714 (Universitatea din Bucureşti. Valeriu Manea. I. Ştiinţa şi tehnica investigaţiilor penale.30. STELZER. univ. Constantin.C.I. Allgemeine Kriminalistische Theorie und Methodologie (Teorie şi metodologie criminalistică generală). germană şi rusă. 44. Prof. 502 p. Criminalistică. Criminalistica. Lupu Coman. Vol. Expertiza urmelor lăsate de obiecte şi a urmelor materie. STANCU. habilitat în drept. Serviciul Editorial. 37. Constantin. Vol. Rybikon. Vol. Ion Grigorescu. Tactica şi metodologia criminalistică. vol. Alexandru Hasnaş. 2001. conducătorul colectivului de autori şi responsabil de redacţie. Emilian. Lupu Coman. Ion R. Nicolae Dan. IV. Mircea Constantinescu. Editura S. STANCU. Bibliografie la p. Vol. Alte metode şi procedee de expertiză criminalistică. 1972. Ediţia a IV-a revăzută şi adăugită. Emilian. ilustr. 431 p. 736 p. Vasile Lăpăduşi. 377 p. Norme de deontologie ale expertului 41. 43. Bucureşti. Bibliografie la p. Bibliografie la p. 2004. Criminalistica. Presă şi Propagandă în rândul populaţiei. dr. Emilian.. SUCIU. 2000. Berlin. Vol. 2002. SALTEVSKI. 33. Tratat practic de criminalistică. 42. Vasile Lăpăduşi. Emilian. 1997. adăugită. Prof. 656 p. Institutul de Criminalistică. Criminalistica. dr. 495 p. Editura Germană a Ştiinţelor. 35. engleză. univ. Mircea Constantinescu. a celor lăsate de animale şi vegetale. Editura Germană a Ştiinţelor. Tratat practic de criminalistică. 38. Tratat practic de criminalistică. STANCU. Ion Angheelscu. Constatarea tehnico-ştiinţifică şi expertiza urmelor lăsate de om. Moise Terbancea. Tratat de criminalistică. 40. Vol. Universul juridic. Institutul de Criminalistică.. 735 p. N. Ministerul de Interne. Ediţia a III-a. profesor universitar N. Cercetarea la faţa locului. Dr.. Valeriu Manea. 1997 SELIVANOV. engleză. M. 2000. STELZER. Editura Actami. Ediţia a II-a. E. Tratat de criminalistică. Bucureşti. Editura Actami. Ion Anghelescu. revăzută şi adăugită. 36. 727 p. Coordonatori: Octavian Pop. Inspectoratul General al Miliţiei. II. 32. Ministerul de Interne. 581 p. + 48 pl. 415-416. Criminalistica.A. Prof. germană şi rusă. 1979. Expertiza urmelor de produse alimentare.I. II. Facultatea de Drept). Universul Juridic SRL. 1978. 1976. II. 689692. (Universitatea din Bucureşti. (Universitatea din Bucureşti. Bucureşti.

Ion R.J. 289-290.criminalist. (Uz intern). Bucureşti. Bucureşti. Vol. 300 . WELLS. Institutul de Criminalistică. 1980. Alexandru Radu. Institutul de Criminalistică. Ministerul de Interne. Serviciul Editorial şi Cinematografic. Coordonatori: Ion Anghelescu. engleză. London. VASILIEV. V. 1982. 272 p. Kriminalistika. Sorin Ionescu. 47. Inspectoratul General al Miliţiei. Izdatelistvo Moskovskogo Universiteta. 1968. H. Forensic science. Coordonator Ion Anghelescu. 1985. germană şi rusă.. Cartoteci şi colecţii de identificare criminalistică. 306 p. Inspectoratul General al Miliţiei. Sweet Maxwell Ltd. Tablă de materii şi în limbile franceză. 45. Bibliografie la p. Constantin. A. 46. Ministerul de Interne.N. Tratat practic de criminalistică. Serviciul Editorial şi Cinematografic.

1987. MARCU. 51. Ministerul de Interne. Bibliografie la p. Curs de tactică criminalistică. ALĂMOREANU. Ion-Eugen. 296 p. 195. Bucureşti. Ioan. Ioan. Tactica criminalistică. 58. Madrid. Vasile. Gheorghe. BALTHAZARD. Ion. Belkin.S. 1989. Constantin. BOŢOC. 55. AIONIŢOAIE. Colaborator Eugeniu Gacea. Editura Alma-Mater. PLETEA. Serviciul Editorial şi Cinematografic. VASILE. 2001.2. AIONIŢOAIE. Cluj-Napoca. Cluj-Napoca. Ediţia a 2-a. Curs universitar. 61. Inspectoratul General al Miliţiei. TUDOR. VASILINIUC. Editura Alma-Mater. Précis de police scientifique. ALONSO. Îndrumar practic de criminalistică pentru subofiţeri de miliţie. Bayle. 62 p. Criminalistica. Stănică. 290 p. 53. Sub redacţia profesorului universitar R. 134 p. STĂNICĂ. MARCU. Editura Ovidius.. 301 . Vasile. 907-934. T. (litografiat). Elemente de criminalistică. Sorin. Lector universitar dr. OLARU. Sorin. Bibliografie la p. BERCHEŞAN. Petre Cravă. 49. Institutul de Criminalistică. 204 p. Ion. 1984. 60. Anexă. 1971. Ministerul de Interne. SANDU. 2 vol. Ministerul de Interne. STANCU. Ioan. ALECU. Sorin. BUTOI. 2002. Gheorghe Gheorghe. COCA. BOŢOC. University Pres. Especialista en Balistica Forense. FLOREA. Ion. Ministerul de Interne. Ilie. Ion Petre. Ion. Ilustrarea îndrumarului: Ion Petre.II. Emilian. 2004. Şcoala militară de ofiţeri activi. Note de curs. 199-202 (Fundaţia Universitatea „Bogdan-Vodă”. 59. Gheorghe. 379 p. Universitatea „Bogdan-Vodă”). 1893. Profesor de Criminalistică. Alexandru. Constanţa. Bibliografie la p. CURSURI ŞI MANUALE 48. vol. BERCHEŞAN. AUTORENKOLLEKTIV (COLECTIV). Handbuch fur Kriminalisten. 990 p. Iu. Vasile. Criminalistica. Constantin. PĂLĂNCEANU. ROSSINSKAIA.. 240 p. Tudorel. CORA. Constantin. Ministerium des Innern der DDR (Manual pentru Criminalişti. Craiova. 140 p. ANGHELESCU. Publikationsabteilung (Direcţia Publicaţiilor). Bibliografie la p. Ministerul de Interne al RDG). Apuntes de Criminalistica. AIONIŢOAIE. MARCU. 56. R. Secunda Edician. Ilie. Bucureşti. ALEXIU. AVERIANOVA. SIMA. Autori: AIONIŢOAIE.G. Payent et Ruby. Bucureşti. 50. Cluj-Napoca. Eugen. 934 p. Moscova. VASILE. Mircea Constantinescu. CORA. Ion Voinescu. Manualul ofiţerului de poliţie judiciară. Ilie. [Nicolae I. 289-290. Ioan. coordonatori. Criminalistica. Ioan. Dionisie Păcurar. I. CORUHOV.. 1985. 1922. Gheorghe. ALĂMOREANU. Elemente de criminalistică. Ilie Vasiliniuc. BOŢOC. Gheorghe. 2000. Ion-Eugen. 57. (litografiat). 1983. Constantin. Ilie (coordonatori). Eugen Dumitrescu. Bibliografia consultada p. Colectivul de autori: Ion Anghelescu. 2000. Catedra de criminalistică. Tudor.. Berlin. Editura Risoprint. BELKIN.V. Ovidiu. Documentoscopia y Lofoscopia.R. BERCHEŞAN. Nicolae. Manual. 195 p. SANDU. PLETEA. Şcoala militară de ofiţeri activi. 224 p. Gheorghe. Paris. 264 p. MANDACHE. Iulio Nieto. Curs de criminalistică. Metodică. Curs de criminalistică. BADEA. 307 p.]. 221-224. CREŢU. E. S. SCARLET. Judecător la Tribunalul Romanaţi. Constantin. ALĂMOREANU. Ion Sandu. Constantin. Serviciul Editorial şi Cinematografic. 54. vol. 2002. 52. Editura Norma. Ministerul de Interne. Constantin. AIONIŢOAIE.

A l’usage des magistrats. Lugoj. Bibliografie la p. Editura Little Star. CÂRJAN. CECCALDI. 1995. 74. Compendiu de criminologie şi de poliţie ştiinţifică. BERCHEŞAN. Paris. 416-420. Bibliografie la p. Payot. BASARAB. Cercetarea penală (criminalistica – teorie şi practică). Matei. I. 266-267. Curs de criminalistică. 69. Criminalistique. 441-450. Les incendies criminels. Bibliografie la p.62. f. Lazăr. Alain..F.. 2003. 223-224. Traducere din limba franceză. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. Editura Boorberg. inspecteurs de la sureté. 79. 234 p. Vol. 67. BERCHEŞAN. Bucureşti. 2002. CIOPRAGA. 146 [-152] p. J. Bucureşti. La Police scientifique. Vol. 264 p. Vol.. + 1 f. (Manual criminalistic pentru practică şi ştiinţă). 82. Kriminalistiche Handlungslehre în Kube / Störzer / Timm (publ. médecins légistes. Les homicides. Editura Curtea Veche. C.-B. 290 p. Georges. Lazăr. Librairie. Îndrumar complet de cercetare penală. 343-344. 63. 127 p. Iaşi. 253-257. Compendiu de criminalistică. 1998. Curs de tehnică criminalistică. 2003. V. 72. BISCHOFF. I. Editura Risoprint. 420 p. Précis de criminologie et de police scientifique. Georges. Note de curs. Bibliografie la p. Piteşti. Tipografia Vremea. Probele şi mijloacele de probă (mic îndrumar de cercetare penală). Manuel de criminalistique moderne. Stuttgart 1992. Boorberg. 2002. Bucureşti. BERCHEŞAN. 75. Criminalistica. P. + IV anexe. Bibliografie la p. Curs de criminalistică. 64. Kriminalistik (Criminalistica). La sciense et la recherche de la preuve. Universitatea Bogdan Vodă). N. Cluj-Napoca. Editura Ministerului de Interne. Bucureşti. Paris. 2002. 1994. BERCHEŞAN. BÈROUD. Valorificarea ştiinţifică a urmelor infracţiunii. 2003. Stuttgart. Préface de M. CHEVET. Carl-Ernst. officiers de police judiciaire. BOTOŞ. IACOBUŢĂ. 2002. Editura Fundaţiei România de Mâine. Editura Curtea Veche. Metodologia investigării infracţiunilor. 1997. Vol. Curs de tehnică criminalistică. Editura Fundaţiei „Chemarea”. 73. 77. 302 . 167 şi urm. 1969. CECCALDI. 246 p. BUZATU Nicolae. Aurel. 70. Presses Universitaires de France. Avec 45 figures hors texte. Bibliografie la p. DUMITRAŞCU I. 377 p. Cluj-Napoca. BRSACH. Bucureşti. PH. Editura şi Tipografia Icar. Bucureşti. 344 p. Editura Little Star. Ioan. 224 p. I. Criminalistică. BRODAG. Valorificarea ştiinţifică a urmelor infracţiunii.A. Vasile. 76. 68. 1980. 1938. 81. Cristian. 176-178 (Fundaţia „Universitatea Bogdan Vodă”.. Presses Univeritaires de France. Bibliografie la p. 267 p. CÂRJAN. 373-377. W. Pierre Fernand. pl. Bibliografie la p. Dumitru. Les faux. Cu o prefaţă de Eugen Bianu. 80.) Krimmalistik-Handbuch für Praxis und Wissenschaft. Compendiu de criminalistică. a. Précis de Police Scientifique. 66. Bibliographie p. Editura Dacia Europa Nova. p. Marc. 131. Editura Paralela 45. 65. III. 78. Editura R. Rol. Bucureşti. Bibliografie la p. Paris. Vasile. Litografia Universităţii „Babeş Bolyai”. CÂRJAN. La criminalistique. CÂRPINEAN. V. Laboratorul de identificare judiciară a Prefecturii poliţiei din Paris. Ilie. Bibliografie la p. 425-431. 450 p. BUQUET. Vasile. 71. gardiens de prisonns. Baillière et Fils. 437 p. BÉROUD. Criminalistică. BALTHAZARD. cu ilustr. 178 [-180] p. 233-234. Les fausse maonuaie. + XXIV planşe. 2003. 1934. MARANO. Vasile. Criminalistica. BERCHEŞAN. Paris. Dr. 128 [-132] p. Lazăr. 236 p. 1962. 2004. CORNEAN. 1938.-D.

Ioan. Editura Richard Boorberg. 144 p. Ioan. Tezele generale ale tacticii criminalistice Editura ARC. Dumitru. CIOPRAGA. I. VOCHESCU.Lehrbuch für Ausbildung und Praxis (Criminalistică. Les fausses mounaies. Groß. Ministerul de Interne. Vol. CORA. 94. Lübeck. Şcoala militară de ofiţeri. A. ERZINÇLIOGLU. Bucureşti. Dumitru. Éditions J’ai lu. 303 . Nqaire E. 2003. Ion. Les traces. 86. DUMITRESCU. Editura Junimea. Paris. Préface de Jacques Bourret. Bucureşti. 2000. A. Tehnică criminalistică. 85. I. 87. Editura R. Les expertises d’armes. 97. GEERDS. 256 p. CULCEA. Manual pentru pregătire şi practică). COLESNICENCO. (USCG International Trening Division). I şi II. Criminalistică. Şcoala militară de ofiţeri. 1985. Bibliografie la p. Police scientifique: le 90. 350 p. Handbuch der Kriminalistik (Manual de criminalistică). 408-416. VOCHESCU.G. Partea I. 2004. NIŢĂ. Zakaria.83. Barnes & Noble Books. 193 p. 1998. 168 p. 1975. 96. CLAGES. Mihai. Doctor habilitat în 91. Payot. Ministerul de Interne. Editura Universităţii din Leningrad. Ediţia a 3-a. Criminalistica. Mimii Eugeniu. Vol. Gheorghe. 1995. 462 p.E. Chişinău. Harkov (Ucraina). Kriminalistik . 1977. Manual. (USCG International Trening Division). Moscova. CORA. GHEORGHIŢĂ. Gheorghe. Ion. În lumea criminalisticii. Drept. 171 p. Eugeniu [Mimii]. Kriminalistik (Criminalistică). Paris. 88. Partea I. V. GACEA. Jean. Faux et fraudes. 121 p. Dr. dossier. Traduit de l’americain par Paul Benita. GENGE. 1961. 101. Kriminalistik-Lehrbuch für Ausbildung und Praxis (Manual de criminalistică pentru pregătire şi practică). Constantin. 254 p. GEERDS. Caracteristica criminalistică a infracţiunilor. I. 1997.N. cu ilustr. 1980. GAYET.F. 1969. 266 p. 2004. Bibliographie 161-165 p. Introducere în criminalistică ULIM. H. Chişinău. CRÂLOV. BRATU. Presses Universitaires de France. 256 p.. Boorberg. Criminalistica. Horst. Forensics. Gheorghe. Leningrad. Filipov. Sub redacţia profesorului universitar A. La criminalité internationale des faux documents. 1975. Curs de Criminalistică. 98. IONETE. Constantin. Friedrich. NIŢĂ.G. Curs de pregătire anti-narcotice şi anticontrabandă. 99. Drept. 89. Ioan. Bucureşti. 2001. Şcoala de ofiţeri activi. 427 [-428] p. FILIPOV. 1980. Bucureşti. Partea I. 220p. Paris. Vol. Editura Naţional. Doctor habilitat în 92. Manuel de police scientifique. profesor universitar interimar. DUMITRESCU. Aurel. Stuttgart. 84. (Bibliothéque Scientifique). Quand la science traque le crime. CORA. Ministerul de Interne. Avec 23 figures. Stuttgart. 2002. 125 p. 102. IACOBUŢĂ. Partea a II-a. Jurisprudenţa. 1998. Bucureşti. Partea a II-a. SIMA. GHEORGHIŢĂ. GACEA. Les faux en écriture: textes dactylographiés et textes manuscrites. DELVAL. Ediţia a 2-a. Bucureşti. 93. Ion. Ioan. Tehnică criminalistică. 1994. Criminalistica. Iaşi. 2004. 100. 352 p. CONOVALOVA. Curs de Criminalistică. Note de curs. BRATU. True crime scene investigations. Curs de criminalistică. (Collection Criminalité internationale dirigée par Xavier Raufer). Gheorghe. 95. Editura Schmidt-Römhild pentru literatură poliţienească de specialitate. Curs de pregătire anti-narcotice şi anticontrabandă. Mihai. profesor universitar interimar. Les incendies et les explosions. CLAGES. Pierre. Manual. Tehnică criminalistică.

2002. technique. 104. Klaus Jürgen (Hrsg). 353 [360] p. Paris. şi recomandată de Comandamentul Corpului de Jandarmi cu Ord. IABLOCOV. II. LOCARD. DINU. No. 112. Bourcart [. 514 p. Profesor de Cursul de „Informaţii şi contra informaţii la secţiunile ofiţeri şi şefi de secţie” şi Maiorul George Belloiu [. 1937.] professeur à la Faculté de droit de Nancy [et] Wintzweiller [. à l’usage des gens du monde et des auteurs de roman policiers. Profesor de „Poliţia Technică” la ofiţerii elevi ai Şcoalei Speciale de Jandarmerie Oradea. vol. Vol.] professeur de droit criminel a la Faculté de Nancy. N. 372 p. Ion. 1992. Bibliografie la p. Ion. MANOLOIU. Serghie. GODDEFROY. 139. IFTENIE. GODDEFROY. + 1 tab. dr. La Criminalistique. 349-353. POPESCU. Editura Ştiinţelor Medicale.P. 2 édition. IONESCU. STAN. Bruxelles. Pentru folosinţa tuturor ofiţerilor de poliţie judiciară şi oricărui cetăţean. Editura ALTIP. 110. 397 p. [De] dr. Lyon. 1931. 108. Manuel de police 114. GROSS. Lucian. IOAN. Medicina Legală. Gendarmes. 159 p. Editura Norma. 2006. 1899. Bucureşti. 2004. POPA. Fonctionnaires de la Police. Mihai. 27. 107. TUN. E. Manuel élémentaire 113. Paris. BELLOIU. 1994.] Ajutorul comandantului Şcoalei de Jandarmi. Coordonatori: CÂRJAN. Aufsatz. 115. Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”. Criminalistica. Bucureşti. 344/1926). 7. GROSS. Criminalistica. Bibliografie selectivă p. technique. Editura Richard Boorberg Stuttgart. Libraires de la cour de cassation. George. Lazăr. 1902. Noţiuni policière (Les constats – Les empreintes digitales – Les traces – Les taches – L’ expertise des documents écrits – Les correspondances secrètes – La fausse mounaie – Les armes et les explosifs – Les drogues – L’identification des e récidivistes – L’expert et l’expertise. Traduit d’allemand par mm. Niţă Ion. Marcel. Leipzig. Cu un cuvânt înainte al autorilor. Larcier. Desvigne.] professeur d’allemand au Lycée de Nancy. 111. 375-380. 116. Paris. 2001. de poliţie technică / Întocmite după programul Şcoalei Speciale de Jandarmerie. Marchal & Billard. Agents du service de la sûreté etc. Alexandru. 1974. Gesammelte Kriminalistiche 105. [1926]. Tome deuxième. 291 p. Note de curs. Edmond. Sucursale Rue Soufflot. Edmond. 1934. Tome premier. Edmond. LE CLERE. Editura Police Revue. Payot. Manuel de technique 109. Paris. Edwin. Ştefan. Avec un Préface de M. Cercetarea penală – aspecte teoretice şi practice.] conseiller de justice a Graz (Autriche). De maiorul Mihai Ioan [. 304 . Augustin. 1999. Manual. 388 p. Editura Global Print. Maison principale: Place Dauphine. LOCARD. (Lucrare aprobată policière. Ediţie revăzută şi adăugită. 106. Tipografia Atheneum.103. Manuel de police de police scientifique. entièrement refondue et considérablement augmentée. I. LOCARD. Bruxelles. Criminalistica. MIHĂLCIOIU. Payot. „Kriminalistik . Bucureşti. Hanns. avec 43 figures. E. 232 p. KUBE. 117. Ion. Bibliografie la p. Avec 43 figures. 484 p. STÖRZER. Hans Udo / Timm. Hanns Gross [. Alba-Iulia. Oradea. 1923. Imprimeurs – éditeurs.Handbuch fur Praxis und Wissenschaft" (Manual de criminalistică pentru practică şi ştiinţă). 1922. Lector univ. LEFTER. Gardeil [. Moscova. des juges d’instruction /*des Officiers et des Agents de police judiciaire. 141 p. Manuel de technique Valentin. Manuel pratique D’INSTRUCTION JUDICIARE / a l’usage / des procureurs.] Licenţiat în drept. Hans. LAZĂR. Constantin.

avec 38 figures. Curs de tehnică criminalistică. 2006. Ministerul de Interne. 133. Kriminalistika. 128. CORA. Paris. Les armes et les explosifs. [Traducere]. Criminalistica. [1940].S. Gheorghe. (Uz intern). 1978. GACEA. 1948. I. Elena. Florin. L’identification des récidivistes. Boulevard St. Şcoala de ofiţeri activi. Les empreintes digitales. Curs de Ion. Metods of Forensic Detection. Autori: A. MITRICEV. L’identification des récidivistes. TARASOVRODIONOV. Manuel de technique policière. Ioan. Payot. 2 Medicina legală. VINBERG. cu ilustr. 3 Igienă. DUMITRESCU. doctor în ştiinţe juridice. SIMA. avec 43 figures. S. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). Curs de tehnică criminalistică. Şcoala de ofiţeri activi. LOCARD. Tradus după originalul din limba rusă: Institutul Panunional de cercetări Criminalistice al Procuraturii U. 1992. candidat în ştiinţe juridice.P. Editura Lumina Lex. 1931. 130. Cu o prefaţă de dr. 178 p. Criminalistică. Iaşi. Les taches. Vol. P. 250 p. Tehnica şi tactica criminalistică. Şcoala militară de ofiţeri. 1939.S. 305 . Criminalistica Valeriu. + 69 [-71] p. Bibliografie la p. 120. Editura Fundaţiei Chemarea. MIRCEA. SALAMANOV. Les drogues. Les constats. Les empreintes digitales. The University Press of Kentucky. Eugen Bianu. Les taches. Partea [a] II-[a]. 319 p. 131. 351 p. Catedra de criminalistică. 1999. LOCARD. Vol.P. 1983.I. KOLMAROV. P. 195-203.. docenţi. MIRCEA. (Multigrafiat) (Universitatea „Babeş-Bolyai“ Cluj-Napoca. Bucureşti. XVI+357 p. Lector dr. tehnică criminalistică. II. Criminalistica. Ion...M. MIRCEA. candidat în ştiinţe juridice. Paris. Editura Didactică şi Pedagogică. Mockva. V. Ion. 125. Constantin.