P. 1
Criminal is Tic A

Criminal is Tic A

|Views: 1,716|Likes:

More info:

Published by: Maria Magdalena Dumitru on Jan 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2014

pdf

text

original

LAZĂR CÂRJAN

CRIMINALISTICĂ ŞI ŞTIINŢE DE CONTACT Bibliografie
Ediţia a II-a revizuită şi adăugită

Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor – Bucureşti, 2006 –

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României CÂRJAN, LAZĂR Criminalistică şi ştiinţe de contact/Lazăr Cârjan. – Ediţia a II-a, rev. – Bucureşti: Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, 2006 ISBN (10) 973-745-027-2; (13) 978-973-745-027-2 016:343.9 019.922

Culegere text, tehnoredactare şi copertă: Neli TÂRŢĂU Tipărit la Tipografia Ministerului Administraţiei şi Internelor

Prof. univ. dr. Lazăr Cârjan

CRIMINALISTICĂ ŞI ŞTIINŢE DE CONTACT Bibliografie

Cuvânt înainte
La apariţia primei ediţii, în 2004, „Criminalistică şi ştiinţe de contact – Bibliografie selectivă” – aşa cum s-a subintitulat atunci, a reprezentat o veritabilă provocare pentru lumea ştiinţifică din ţară. Era prima lucrare de acest gen (şi aşa a rămas şi astăzi!) din spaţiul românesc şi, totodată, una de pionierat, practic, şi pe plan internaţional. Pe cât de necesară, după cum avea să o dovedească interesul stârnit printre criminalişti, mai ales printre cei cu aplicaţie către domeniul teoretic, pe atât de dificilă de alcătuit prin imensul efort de cercetare impus autorului, bibliografia „selectivă” propusă de prof.univ.dr. Lazăr Cârjan era, de fapt, o micro-enciclopedie, căreia nu-i lipsea decât suportul imaginii pentru a-şi confirma pe deplin acest statut. Epuizarea grabnică a ediţiei, pe de o parte, şi nevoia de a ţine pasul cu factorul noutate, pe de altă parte, ce caracterizează universul informaţional al unei ştiinţe atât de dinamice cum este criminalistica, l-au determinat pe autor să procedeze la o revizuire şi completare a lucrării sale, ediţia de faţă (cu peste 900 de titluri noi!) având darul să satisfacă setea de cunoştinţe a confraţilor cărora li se pune acum la dispoziţie un instrument de lucru perfecţionat şi „adus la zi” mai ales în ceea ce priveşte publicaţiile ştiinţifice în domeniu apărute în lume în ultimii doi ani. Des consultată (dar foarte rar citată ca atare), „Criminalistică şi ştiinţe de contact – Bibliografie” se oferă aşadar publicului românesc (ar fi de avut în vedere şi o versiune în engleză, pentru cercetătorii străini!), nu numai cu un conţinut mai amplu, ci şi într-o ţinută grafică mai frumoasă şi mai funcţională ce-i sporeşte atractivitatea şi, deopotrivă, facilitatea consultării. E aici şi meritul incontestabil al Editurii Ministerului Administraţiei şi Internelor, care a rezervat în planul său de publicaţii locul cuvenit unei asemenea lucrări, ce nu face cu siguranţă parte din categoria titlurilor comerciale. Subliniind acest fapt, nu trebuie uitat că această ediţie are caracterul uneia definitive sui generis, lucrarea de sine rămânând una deschisă înnoirilor şi completărilor viitoare. Nici nu s-ar putea altfel, câtă vreme o bibliografie destinată conexiunilor dintre criminalistică şi celelalte ştiinţe este menită să urmeze cursul acumulărilor succesive, mai ales în condiţiile permanentei accelerări a procesului, de ansamblu, al cunoaşterii. Acest demers firesc se va realiza însă, de acum încolo, prin fascicule periodice care vor cuprinde, cu precădere, dar nu exclusiv, lucrările nou apărute. Nu exclusiv, pentru că autorul, în ciuda dificultăţilor legate de identificarea fizică a apariţiilor mai vechi – fondul de carte criminalistică veche din marile biblioteci româneşti fiind extrem de limitat – nu va renunţa la încercarea de a întregi permanent portofoliul „istoric” al bibliografiei sale. Cu aceasta, fără a mai insista asupra îmbunătăţirilor aduse în ediţia de faţă din „Criminalistică şi ştiinţe de contact – Bibliografie”, inclusiv în ceea ce priveşte unele corecţii, operate cu onestitate în spiritul cuvenitului respect pentru rigoarea ştiinţifică, mai subliniem efortul excepţional în realizarea unei cărţi, care, prin felul cum se prezintă, dovedeşte că a meritat să fie făcut, atât de autor, cât şi de editură. Desigur, în beneficiul tuturor celor care, consultând-o, vor avea posibilitatea să acceadă, mai direct şi mai simplu, la o sursă sau alta de informaţie criminalistică românească sau străină. Prof. Vasile Lăpăduşi Secretar General al Asociaţiei Criminaliştilor din România, Redactor-şef al Revistei Române de Criminalistică

PARTEA I
Bibliografie în ordinea alfabetică a autorilor

A
1.

ABRAHAM, Pavel. Poliţia, comunitatea şi tranziţia. Editura Naţional, Bucureşti, 1996, 270 p. 1 ABRAHAM, Pavel. Legislaţie în asistenţă socială – Reglementări internaţionale. Editura Naţional, Bucureşti, 1999, 479 p. ABRAHAM, Pavel; CRĂCIUN, Adriana. Legislaţie în asistenţă socială. 2 vol. Editura Naţional, Bucureşti, 2000, vol.I, 496 p.; vol. II, 862 p. ABRAHAM, Pavel. Legislaţie în asistenţă socială – Note de curs. Editura Naţional, Bucureşti, 2000, 246 p. ABRAHAM, Pavel; HURDUBAIE, Ioan. Convenţii europene în materie penală. Editura Naţional, Bucureşti, 2001, 300 p. ABRAHAM, Pavel; NICOLĂESCU, Victor; IAŞNIC, Bogdan. Introducere în probaţiune. Editura Naţional, Bucureşti, 2001. ABRAHAM, Pavel. ADDENDA la lucrarea Administrarea justiţiei în comunitate – Standarde şi reglementări internaţionale / Autor Graham W. Giles. Bucureşti, Editura Expert, 2001, p. 315-336. ABRAHAM, Pavel; DERŞIDAN, Emil. Codul penal al României – comentat şi adnotat. Editura Naţional, Bucureşti, 2002, 695 p. ABRAHAM, Pavel; FĂRŢALĂ, Valeriu. Legislaţie în asistenţă socială – Note de curs. Editura pentru Ştiinţe Naţionale, Bucureşti, 2002, 262 p. ABRAHAM, Pavel; NICOLĂESCU, Victor; IAŞNIC, Bogdan. Poliţia comunitară. Editura Expert, Bucureşti, 2002, 405 p. Bibliografie la p. 369-405. ABRAHAM, Pavel; CRĂCIUN, Adriana; RIZON, Lucica. Legislaţie în asistenţă socială. 2 vol. Editura Naţional, Bucureşti, 2003, vol. I, 939 p.; vol. II, 981 p.

12.

2.

ABRAHAM, Pavel; IONEA, Dumitru. Poţi să fii detectiv particular. Editura Detectiv, Bucureşti, 2004, 282 p. Bibliografie la p. 278-279. ABRAHAMS, Peter; DILLNER, Luisa; SNOW, Tom. Corpul omenesc. O fascinantă incursiune în tainele alcătuirii şi funcţionării corpului omenesc. Traducere din limba engleză de Adriana Bădescu. Editura Colosseum, 2000, 1995, 16 p. ABRIC, Jean-Claud. Psihologia comunicării. Teorii şi metode. Traducere din limba franceză de Luminiţa şi Florin Botoşineanu. Editura Polirom, Iaşi, 2002, 205 p. ACHIŢEI, Gheorghe; AGARICI, Paul; DIMITRIU, Mihai; IAROVICI, Eugen; NUSS, Fred; ORĂDAN, Adrian. Coordonator: IAROVICI, Eugen. Audiovizual şi diaporama. Colecţia Foto-Film. Editura Tehnică, Bucureşti, 1983, 163 p. ADAM, T. Afacerea Dreyfus. Istoricul documentat al unui proces celebru, de T. Adam. [Partea I, fasc. 2 1-13; II, fasc. 1430], Bucureşti [Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu], 1898, 478 p. ADAMCIUC, I.; GOTCĂ, I.; SIMONA, S.; JUVERDEANU, M. Comportamentul infracţional la copii şi adolescenţi, în Buletin de psihiatrie integrativă, an XI, vol. X, nr. 1 (24), 2005, Iaşi, p. 187-197. ADLER, Freda. Notions not obsessed with crime. Rothman, Litteton, California, 1983. ADLER, Freda; MUELLER Gerharg O.W and Laufer; WILLIAM, S. Criminology. 1995. AFLOROAIEI, Ştefan. Lumea ca reprezentare a celuilalt. Institutul European, Iaşi, 1994, 228 [-232] p. AIONIŢOAIE, Constantin; BADEA, Ion; CORA, Ioan; CREŢU, Ovidiu. Curs de criminalistică. Metodică. Colaborator

13.

3.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

9.

18.

19.

10.

20.

11.

21.

1

Pagină, pagini.

2

Fasciculă.

Eugeniu Gacea. Ministerul de Interne, Şcoala militară de ofiţeri activi, Catedra de criminalistică, Bucureşti, 1971, 264 p.
22.

28.

AIONIŢOAIE, Constantin. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul infracţiunilor de tâlhărie, în Tratat practic de criminalistică, vol. I, Ministerul de Interne, 1976, p. 446-448. AIONIŢOAIE, Constantin; ASANACHE, Gheorghe. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul unor infracţiuni contra sănătăţii publice, în Tratat practic de criminalistic, vol. I, Ministerul de Interne, 1976, p. 468469. AIONIŢOAIE, Constantin; SANDU, IonEugen. Folosirea fotografiei judiciare operative în reconstituire, în 20 de ani de expertiză criminalistică, Ministerul Justiţiei, Bucureşti, 1979, p. 185-188. AIONIŢOAIE, Constantin; CORA, Ioan; SANDU, Ion-Eugen; BERCHEŞAN, Vasile; BOŢOC, Ioan; MARCU, Ilie. Curs de tactică criminalistică. 2 vol. Ministerul de Interne, Şcoala militară de ofiţeri activi. Bucureşti, 1983, (litografiat), vol. I, 134 p.; vol.II, 140 p. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile; BOŢOC, Ioan; PLETEA, Constantin; MARCU, Ilie. Curs de criminalistică. Anexă. Ministerul de Interne. Bucureşti, 1985, (litografiat), 307 p. AIONIŢOAIE, Constantin; STĂNICĂ, Tudor; VASILE, Gheorghe, (coordonatori). Autori: AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile; BOŢOC, Ioan; BUTOI, Tudorel; COCA, Nicolae; FLOREA, Gheorghe; MANDACHE, Ion; MARCU, Ilie; OLARU, Alexandru; PĂLĂNCEANU, Eugen; PLETEA, Constantin; SANDU, Ion-Eugen; SCARLET, Gheorghe; SIMA, Ion; STANCU, Emilian; TUDOR, Stănică; VASILE, Gheorghe. Tactica criminalistică. Ministerul de Interne, Serviciul Editorial şi Cinematografic, 1989, 290 p. Bibliografie la p. 289-290. 10
29.

23.

AIONIŢOAIE, Constantin; SANDU, IonEugen (coordonatori). Autori: AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile; BUTOI. Tudorel; MARCU, Ilie; PĂLĂNCEANU, Eugen; PLETEA, Constantin; SANDU, Ion-Eugen; STANCU, Emilian. Tratat de tactică criminalistică. Ediţia a II-a, revăzută şi completată. Editura Carpaţi, Craiova, 1992, 328 p. Bibliografie la p. 326-328. AIONIŢOAIE, Constantin; SANDU, IonEugen. Tactica criminalistică - rolul ei în prevenirea şi combaterea infracţiunilor, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a II-a revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 9-16. AIONIŢOAIE, Constantin; STANCU, Emilian. Planificarea urmăririi penale, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a IIa revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 17-25. AIONIŢOAIE, Constantin; MARCU, Ilie. Executarea măsurilor preventive, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a IIa revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 76-89. AIONIŢOAIE, Constantin; BUTOI. Tudorel. Ascultarea învinuitului sau inculpatului, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a II-a revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 90-120. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile. Ascultarea părţii vătămate, părţii civile şi părţii responsabile civilmente, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a IIa revăzută şi completată, Editura Carpaţi, 1992, p. 150-165. AIONIŢOAIE, Constantin; BUTOI, Tudorel. Confruntarea, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a II-a revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 166-177. AIONIŢOAIE, Constantin; STANCU, Emilian. Prezentarea pentru recunoaştere, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a II-a revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 178-193.

24.

30.

25.

31.

32.

26.

33.

27.

34.

35.

36.

AIONIŢOAIE, Constantin; PĂLĂNCEANU, Eugen. Ridicarea de obiecte şi înscrisuri, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a II-a revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 194-205. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile; BOTOC, Ioan. Percheziţia, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a IIa revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 206-237. AIONIŢOAIE, Constantin; PLETEA, Constantin. Constatarea tehnico-ştiinţifică şi expertiza, în Tratat de tactică criminalistică, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 238-254. AIONIŢOAIE, Constantin; STANCU, Emilian. Reconstituirea, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a II-a revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 255-277. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile; MARCU, Ilie. Luarea măsurilor asiguratorii, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a II-a revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 278-291. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile; SANDU, Ion-Eugen. Constatarea infracţiunii flagrante, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a II-a revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 292-303. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile (coordonatori). Autori: AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile; DUMITRAŞCU, Ion N.; PLETEA, Constantin; SANDU, Ion-Eugen. Tratat de metodică criminalistică, vol. I. Editura Carpaţi, Craiova, 1994, 376 p. Bibliografie la p. 365-367. Tablă de materii şi în limbile engleză, franceză şi germană. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile. Metodica criminalistică şi rolul ei în prevenirea infracţiunilor, în Tratat de metodică criminalistică, vol. I, Editura Carpaţi, Craiova, 1994, p. 11-20. 11

44.

AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile. Cercetarea infracţiunilor de furt şi tâlhărie, în Tratat de metodică criminalistică, vol. I, Editura Carpaţi, Craiova, 1994, p. 164-218. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile. Metodica cercetării delapidării, în Tratat de metodică criminalistică, vol. I, Editura Carpaţi, Craiova, 1994, p. 219-254. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile. Particularităţile cercetării înşelăciunii, în Tratat de metodică criminalistică, vol. I, Editura Carpaţi, Craiova, 1994, p. 255-283. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile; SANDU, Ion-Eugen. Cercetarea infracţiunii de trecere frauduloasă a frontierei, în Tratat de metodică criminalistică, Editura Carpaţi, Craiova, 1994, p. 348-364. ALĂMOREANU, Sorin, Elemente de criminalistică. Cluj-Napoca, Editura Alma-Mater, 2000, 224 p. Bibliografie la p. 221-224. ALĂMOREANU, Sorin. Criminalistica. Note de curs. Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2000, 204 p. Bibliografie la p. 199-202 (Fundaţia Universitatea „BogdanVodă”. Universitatea „Bogdan-Vodă”). ALĂMOREANU, Sorin. Elemente de criminalistică, Editura Alma-Mater, ClujNapoca, 2002, 240 p. ALĂMOREANU, Sorin. Clasic şi modern în examinarea documentelor suspecte. Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2003. ALĂMOREANU, Sorin, Dr., Universitatea Babeş-Bolyai; SZOSTAK, Maciej, Dr. hab. Criminalistica: paradox sau paradigmă?, în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică, Editura Alma Mater, ClujNapoca, 2003, p. 122 – 125. ALĂMOREANU, Sorin; ZAMFIRESCU SPIREA, Neculai. Introducere în interpretarea fenomenologică a urmelor. Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2003, 171 p. Bibliografie la p. 171.

37.

45.

46.

38.

47.

39.

40.

48.

49.

41.

50.

42.

51.

52.

43.

53.

54.

ALBINARU, Adina; BATANEANC, Lucian; BOBAR, Eugen. Modalităţi de fals în paşapoarte străine, în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică, Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2003, p. 48 – 62. ALBISHAUSEN, Wilfried, Aktenaufbau und - führung in umfangreicheren Ermittlungsverfahren (Întocmirea şi circuitul documentelor în procedurile de anchetă amplă), în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Ştiinţe criminalistice. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică, ediţie revăzută şi adăugită. Coordonator Rolf Rainer Jaeger, vol. II, Editura Schmidt Römhild, Lübeck, Berlin, Essen, 2002, 28 p. ALBU-VASLUI, Constantin, Regulamentul Monopolului de stat al stupefiantelor. Legea pentru combaterea abuzului de stupefiante… Regulament pentru autorizarea vânzării produselor cosmetice şi parfumuri „Timbrul cosmetic“. Das Reglement des Staats-monopols. Cu adnotări şi comentarii. Culegere de Constantin Albu-Vaslui. Traducere din limba germană de Albert Weiss, Bucureşti, 1933, 84 p. ALECU, Gheorghe; DRĂGAN, Jenică; TIPIŞCĂ, Mariana. Dreptul drogurilor – elemente introductive. Editura Dobrogea, 2003. ALECU, Gheorghe, Lector univ. drd. Universitatea Constanţa. Constatarea şi probarea stării de intoxicare alcoolică voluntară în Criminalistica, anul V, nr. 5, septembrie 2003, p. 34-36. ALECU, Gheorghe, Lector univ. drd. Universitatea Constanţa, Universitatea „Spiru Haret“. Investigarea modurilor de operare a traficanţilor de droguri. Particularităţi ale cercetării la faţa locului, în Investigarea criminalistică a locului faptei, Bucureşti, 2004, p. 211-222. ALECU, Gheorghe, Lector universitar dr. Criminalistica. Curs universitar. Editura Ovidius, University Pres, Constanţa, 2004, 934 p. Bibliografie la p. 907-934. 12

61.

ALECU, Gheorghe, Facultatea de Drept Constanţa, Universitatea „Spiru Haret”. Particularităţi tactice şi administrarea probelor în cazul cercetării infracţiunii de contrabandă, în Criminalistica, anul VI, nr. 6, noiembrie 2004, p. 41-44. ALECU, Gheorghe, Lector univ. dr., Facultatea de Drept Constanţa, Universitatea „Spiru Haret”. Aprecierea valorii probante a concluziilor rezultate din constatările tehnico-ştiinţifice, medico-legale şi din expertize, în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”, Editura Luceafărul, Bucureşti, 2005, p. 198-203. ALECU, Gheorghe, Lector univ. dr., Facultatea de Drept Constanţa, Universitatea „Spiru Haret”. Cercetarea urmelor accidentelor de navigaţie feroviare şi aeriene, în Criminalistica, anul VII, nr. 1, ianuarie 2005, p. 28-30. ALECU, Gheorghe, Lect. univ. dr. Facultatea de Drept Constanţa,. Universitatea „Spiru Haret”. Unele consideraţii referitoare la psihologia victimei unei infracţiuni şi factorii ce influenţează formarea declaraţiei acesteia, în Criminalistica, anul VII, nr. 2, martie 2005, p. 28-30. ALECU, Gheorghe, Lect. univ. dr., Universitatea „Spiru Haret” – Facultatea de Drept Constanţa. Particularităţi ale investigaţiei penale şi criminalistice a unor infracţiuni din domeniul informatic, în Criminalistica, anul VII, nr. 3, mai 2005, p. 16-18. ALECU, Gheorghe, Lector univ. dr., Facultatea de Drept Constanţa, Universitatea „Spiru Haret”. Particularităţi ale investigaţiei penale şi criminalistice a unor infracţiuni din domeniul informatic (II), în Criminalistica, anul VII, nr. 4, iulie 2005, p. 5-8. ALECU, Gheorghe, Lector universitar, doctor, Universitatea „Spiru Haret”, Facultatea de Drept Constanţa. Noi metode şi tehnici de investigare a accidentelor de navigaţie maritimă, în

55.

62.

63.

56.

64.

57.

65.

58.

66.

59.

67.

60.

Metode şi tehnici de identificare criminalistică, Bucureşti, 2006, p. 414419.
68.

79.

ALMANDOS, Luis, Reyna. Union Internationale D’Identification, în R.I.C., no.10, 3e année, 1931, p. 728-737. ALMOG, Joseph; SPRINGER, Eliot. Proceedings of the International Symposium on Fingerprint Detection and Identification, June 26-30, 1995, Neurim, Israel. Edited by Dr. Joseph Almog [,] Director, Division of Identification and Forensic Science (D.I.F.S.) Israel nationalPolice; Eliot Springer [,] Head Fingerprint Development Laboratory, Division of Identification and Forensic Science (D.I.F.S.) Israel National Police. Jerusalim, Israel, 1996, 438 p. ALONSO, Iulio Nieto. Profesor de Criminalistică, Especialista en Balistica Forense, Documentoscopia y Lofoscopia. Apuntes de Criminalistica. Secunda Edician, Madrid, 2002, 195 p. Bibliografia consultada p. 195. ALTAVILLA, Enrico. Il riconoscimento del colpevole nel nuovo codice di procedura penale. Note di psicologia giudiziaria, în e R.I.C., no.2, 4 année, 1932, p. 86-107. ALTAVILLA, Enrico. Il riconoscimento e la ricognizione delle persone e delle case. Roma, Foro Italiano, [1935]. ALTAVILLA, Enrico. Psicologia giudiziaria. Vol. I şi II. Unione Tipografico, Editrice Torinese. Torino, 1955. ARTIŞEVSKII, G. V. Elaborarea şi verificarea versiunilor de anchetă. Literatura juridică, Moscova, 1978. Almanahul Revistei Jandarmeriei. Redactori Gheorghe Boblea şi Oana Cioboată; apariţie anuală începând cu 1998. Editura Fundaţiei Revista Jandarmeriei, 240 p. ÁMBELAIN, Robert. Traité d’Astrologie Ésotérique. Éditions Adyar, Paris, 1937, 272 p. AMBLER, Eric. Epitaf pentru un spion. Traducere din limba engleză de Paul B. Marian. Editura Univers, Bucureşti, 1970, 224 p. (Enigma). Titlul original în limba engleză: Epitaph for a spye.

ALECU, Gheorghe, Dr.; BARBĂNEAGRĂ, Alexei, dr. Reglementarea penală şi investigarea criminalistică a infracţiunilor din domeniul informatic. Pinguin Book, Bucureşti, 2006, 271 p. Bibliografie la p. 263-271. ALEXANDRESCU, Lucian Ionuţ, Jurist. Criminalistica – o profesie de înaltă utilitate socială, în Criminalistica, anul VII, nr. 6, noiembrie 2005, p. 1-3. ALEXANDRESCU, Vladimir. Amprenta olfactivă – o metodă ştiinţifică? în Criminalistica, anul I, nr. 1, martie 1999, p. 31-32. ALEXANDRIAN. Istoria filozofiei oculte. Traducere din limba franceză de Claudia Dumitru. Editura Humanitas, Bucureşti, 1994, 444 p. ALEXIU, [Nicolae I.], Judecător la Tribunalul Romanaţi. Manualul ofiţerului de poliţie judiciară. Craiova, 1893, 62 p. Alcool et Drogue. Programmes d’assitance aux travailleurs. Genève, Bureau international du Travail, [1989], VII + 220 p. (Bureau Internationale du Travail Genève). ALMANDOS, Reyna. Dactiloscopia argentina. La Plata, 1901. ALMANDOS, Luis, Reyna. Dactiloscopia Argentina. La Plata Joaquim Sese, 1909. ALMANDOS, Luis, Reyna. Origen e influencia juridico-social del sistema dactiloscopico argentino. La Plata, Impresiones oficiales, 1912. ALMANDOS, Reyna. Documentation del Museo Vucetich. La Plata, 1928. ALMANDOS, Reyna. Las lineas blancas dactiloscopicas, în R.I.C., 1 no.9, 2e année, 1930, p. 652-661.

80.

69.

70.

81.

71.

82.

72.

73.

83.

84.

74. 75. 76.

85.

86.

77. 78.

87.

88.

1

Revue Internationale de Criminalistique 13

89.

AMBLER, Eric. Lumina zilei [roman]. Traducere din limba engleză de Ecaterina Bucur. Bucureşti, Editura Vivaldi, 1993, 248 p. AMELINE, Léon. Ce qu’il faut connaître de la police et de ses mystères, par Léon Ameline. Paris, Boivin, [1926], 160 p. AMMONIUS; STEPHANUS. Comentarii la tratatul Despre Interpretare al lui Aristotel [,] însoţite de textul comentat. Traducere, cuvânt înainte, note şi comentariu de Constantin Noica. Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1971, 213 [-216] p. (Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice. Centrul de Logistică). (Scriitori greci şi latini XII). AMZA, Tudor, Dr. Ţiganii, necunoscuţii de lângă noi. Editura Atlas-Lex, Bucureşti, 1996, 495 p. AMZA, Tudor, Conf. univ. dr. Conotaţii criminogene şi noi riscuri pentru ordinea publică. Fenomenul satanist. Copiii străzii şi piaţa sexului. Criminalitatea economico-financiară a „gulerelor albe“. Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997, 264 p. AMZA, Tudor, Conf. univ. dr. Criminologie teoretică. Teorii reprezentative şi politică criminologică. Editura Lumina Lex, 2000, 816 p. (Universitatea „Nicolae Titulescu“ Bucureşti, Facultatea de Drept), Bibliografie la sfârşitul fiecărei secţiuni. AMZA, Tudor. Criminologie. Tratat de teorie şi politică criminologică. Bucureşti, Lumina Lex, 2002, 1085 p. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol. Glosar criminologic, p. 1028-1068. AMZA, Tudor; AMZA, Cosmin-Petronel. Criminalitatea informatică. Bucureşti, Lumina Lex, 2003, 520 p. Glosar p. 493508. AMZA, Tudor, Conf, univ. dr.; AMZA, Cosmin - Petronel, Drd. Crima cibernetică: înţelegere, prezentare şi definiţie, în Investigarea criminalistică a locului faptei, Bucureşti, 2004, p. 231233. 14

98.

ANDER, Z.; Bilgan, I.; MOLNAR, V. Medicină legală. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1966, 232 p. cu 1 fig. + erată (Ministerul Învăţământului). ANDREESCU, Anghel; GEGEA, Nicolae; NEDELCU, Gheorghe; PRUNĂ Ştefan. Noţiuni ale managementului din Ministerul de Interne. Coordonator Vasile-Gabriel Niţă. Editura Ministerului de Interne, 1998, 296 p. Dan, Maior. Terorismul, analiză psihosociologică. Editura Timpolis, 1999, 120 p.

90.

99.

91.

100. ANDREESCU, Anghel, Gl. bg.; NIŢĂ,

101. ANDREESCU, Anghel, Gl. bg.; PRUNĂ,

Ştefan, Cpt. Psihopedagogie militară. Editura Timpolis, 1999, 340 p.
102. ANDREESCU,

92.

Anghel, Gl. bg.; GRIGOROIU, Valentin, Lt. col. Securitatea României şi condiţiile contemporane. Editura Artprint, 2000, 200 p.

93.

103. ANDREESCU,

94.

Anghel; LIŢĂ, Ştefan (coordonatori). Managementul stresului profesional. Ghid pentru personalul din domeniul ordinii şi siguranţei publice (Ministerul Administraţiei şi Internelor. Centrul de Psihosociologie.) Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, 2005, 272 p. Anghel: LIŢĂ, Ştefan (Coordonatori). Autori: ALBU, Cristina; ANDROSIAC, Eugen; BOZAI, Violeta; GRIGOROIU, Marian; MIHALCEA, Andreea; MILCU, Marius; MUREŞAN, Genoveva; LIŢĂ, Ştefan; TAT, Cristina; TURC, Darius; TURC, Mirela; RUSAN, Adrian. Managementul stresului profesional. Ediţia a II-a. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, Bucureşti, 2006, 387 p. Bibliografie după fiecare capitol.

104. ANDREESCU,

95.

96.

105. ANDREESCU,

97.

Ion; BUCUR, Cecilia. Valoarea expertizei medico-legale a firului de păr în identificarea autorului unei infracţiuni, în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică, Ministerul de Interne, 1979, p. 99-100.

1

Figură, figuri

106. ANDREESCU,

M. Mihail. Istoricul Mănăstirii Trivale de la fondare până la 1800. Domeniul funciar şi fondul de documente. Tipografia „Curtea Veche” S.R.L., Bucureşti, 2001, 343 [344] p. de contur în criminalistică, în Revista Română de Drept, nr. 2/1974, p. 80-84.

114. ANDREI, Petre. Prelegeri de istorie a

filosofiei: De la Kant la Schopenhauer. Cuvânt înainte de Ştefan Afloarei, Polirom, Iaşi, 1997, 224 p. (Collegium: Filosofie).
115. ANDREI,

107. ANDREI, I. Contribuţii la studiul urmelor

Petre. Sociologie generală. Ediţia a IV-a, Polirom, Iaşi, 1997, 392 p. (Sociologie: Ştiinţe politice, Collegium). Organizarea poliţienească şi statutul funcţionarilor civili. Compilaţie după textul italian al legilor şi regulamentelor de reorganizare din anii 1907-1908 şi 1909. Tipografia „Universala“ Iancu Ionescu, str. Covaci nr. 14, Bucureşti, 1912, 75 p. (legislaţie italiană).

108. ANDREI,

I.; SĂRĂROIU, I. Triumful adevărului. Editura Cordial Lex, ClujNapoca, 1997.

116. ANDRIESCU, V. (inspector de poliţie).

109. ANDREI, Petre. Opere sociologice [vol.] 1.

Sociologia cunoaşterii şi a valorii. Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note de dr. Mircea Mâciu. Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1973, 467 p.
110. ANDREI, Petre. Opere sociologice [vol.]

117. ANDRONESCU,

2. Sociologia politicii şi a culturii. Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note de dr. Mircea Mâciu. Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1975, 405 p. cu facs. 1+ 1 f. 2 portret.
111. ANDREI, Petre. Opere sociologice [vol.]

Şerban. Cadmos. Scurtă istorie a scrisului. Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1966, 360 p. cercetări în identificarea persoanelor după voce. Ministerul de Interne, Serviciul Cultural, Presă şi Editorial, 1971.

118. ANGHELESCU, Ion. Rezultatele primelor

3. Sociologie generală. Ediţia a III-a, îngrijită şi notă introductivă de dr. Mircea Mâciu, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti,1978, 460 p. cu portret şi facs. Titlu şi în limbile engleză şi rusă. Rezumat în limba engleză. Tablă de materii şi în limba engleză. Bibliografie la p. 445-451.
112. ANDREI, Petre. Opere sociologice [vol.]

119. ANGHELESCU, Ion. Cercetarea la faţa

locului în cazul catastrofei feroviare din Staţia C.F.R. Bucerdea. Ministerul de Interne, Serviciul Cultural, Presă şi Editorial, 1972.
120. ANGHELESCU,

4. Istoria filozofiei. Epoca kantiană; Etică generală. Sociologie specială. Ediţie îngrijită, cuvânt introductiv, note şi comentarii de dr. Mircea Mâciu. Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1983, 368 p. Titlu şi în limba engleză.
113. ANDREI, Petre. Filosofia valorii. Prefaţă

Ion; BARCIUC, Alexandru. Filmul judiciar. Ministerul de Interne, Serviciul Cultural, Presă şi Editorial, 1973, 174 p.

121. ANGHELESCU,

de Nicolae Râmbu. Ediţia a III-a, Polirom, Iaşi, 1997, 240 p. (Collegium: Filosofie).
1 2

Ion. Expertiza fonobalistică judiciară. Ministerul de Interne, Serviciul Cultural, Presă şi Editorial, 1975, 143 p. Bibliografie la p. 127-128. Rezumate în limbile franceză, engleză, germană şi rusă. de identificare criminalistică în România, în Şcoala românească de criminalistică, Ministerul de Interne, 1975, p. 39-45 (uz intern).

122. ANGHELESCU, Ion. Evoluţia cartotecilor

Facsimil, facsimile Filă, file 15

Ministerul de Interne. în Tratat practic de criminalistică. Ion. Urmele sonore create de obiecte. MANEA. p. Ministerul de Interne. Ion. Unele rezultate obţinute pe plan mondial. ANGHELESCU. Ion. MOISE. I. 131. Ion. 1976. 13-19. Ministerul de Interne. Constatarea stresului psihologic cu ajutorul sonagrafului şi al detectorului de stres psihologic în voce. Ministerul de Interne. Ion. Ion. Ministerul de Interne. Legătura criminalisticii cu alte ştiinţe. vol. Unele particularităţi Unele consideraţii cu privire la identificarea persoanei după semnătură. Ion. Ilona. tehnico-ştiinţifice şi al expertizei în garantarea principiului prezumţiei de nevinovăţie. ANGHELESCU. ANGHELESCU. 357-367. II. în Tratat practic de criminalistică. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Filmul şi video- Ion. Ministerul de Interne. 305-308. Ion. vol. 1976. în Tratat practic de criminalistică. Ministerul de Interne. lăsate de aparatul de filmat. 1976. ANGHELESCU. p. I. Expertiza crimina- 140. 129. Expertiza de portret. Adrian. în Tratat practic de criminalistică. 370-377. Jean. 1976. vol. Ministerul de Interne. p. I. 459-461. vol. 56-59. 1980. Ion. PETRE. în Tratat practic de criminalistică. 1979. p. ANGHELESCU. NICHIFOR. ANGHELESCU. R. I. obiectul şi metodele de studiu ale criminalisticii. Metodă de expertiză fonocriminalistică a monedelor.S. Ion. Examinarea microurmelor-formă. 134. Ministerul de Interne. 16 141. ANGHELESCU. Ion. vol. Valeriu.. în Tratat practic de criminalistică. p. vol. CONSTANTIN. KÖNIG. ANGHELESCU. Rolul constatării 126. 127-135. 1978. Ministerul de Interne. p. 127. fonograma judiciare la faţa locului. Urme specifice catastrofelor aeriene. Expertiza urmelor BUTA. 142-144. Urme specifice catastrofelor navale. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul catastrofelor maritime şi fluviale. III. în Tratat practic de criminalistică. Ion. 138. 96-111. 130. ANGHELESCU. p. Ion. Ion. Ion. Nicolae. VOCHESCU. 1976. listică a vocii şi vorbirii. III. Urme specifice accidentelor şi catastrofelor de cale ferată. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Ministerul de Interne. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. RADU. vol. p. ANGHELESCU. 124. 69-83. 125. 1979. Alexandru. vol. 382-384. în Tratat practic de criminalistică. vol. în Tratat practic de criminalistică. ANGHELESCU. Ministerul de Interne. p. p. 465-466. 1980. I. 64-67. I. p. ANGHELESCU. p. 74-79. sonore ale vocii şi vorbirii în limba română. I. în Tratat practic de criminalistică. Ministerul de Interne. 1979. Ministerul de Interne. ANGHELESCU. în Tratat practic de criminalistică. Examinarea urmelor . Ion. 139. COMAN. 394-405. ANGHELESCU.123. Ion. Ion. Ministerul de Interne.. p. p. 17-20. Ion. 1979. 1976. Ministerul de Interne. în Tratat practic de criminalistică. în Tratat practic de criminalistică. Ion. ANGHELESCU. 1980. 1976. p. Ministerul de Interne. 1978. ANGHELESCU.E. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. 1978. Ministerul de Interne. 59-62. Ion. 128. Examinarea bancnotelor. vol. 136. în Tratat practic de criminalistică. Posibilitatea stabilirii disimulării adevărului în voce cu ajutorul aparatului P. 1976. II. URUCU. I. Definiţia. Ion. ANGHELESCU. vol. II. 1978. Lupu. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. p. vol. 377-382. 137. Dan. p. Alfred ale cercetării la faţa locului în cazul infracţiunilor contra siguranţei circulaţiei feroviare. vol. 135. 133. 132. ANGHELESCU. GEAMBAŞU. ANGHELESCU. III. Bucureşti. vol. p.

Ministerul de Interne. ANGHELESCU. 153. Agent de poliţie şi jandarm în termen. IV. în 20 de ani de expertiză criminalistică. VASILINIUC. 143-152. ANGHELESCU. Identificarea cri- minalistică a hârtiei pe baza compoziţiei fibroase. Ministerul de Interne. 17 Vasile. p. Colectivul de autori: Ion Anghelescu. 203-219. O. 1985. în Tratat practic de criminalistică. în Tratat practic de criminalistică. Examinarea urmelor lăsate pe bandă magnetică. p. vorbirii. Alexandru. Examinarea urme- Cartoteca balistică judiciară. IONESCU. 468-485. (uz intern). Sorin. Colonel. Ion. 1982. Constantin. p. 154. 308 p. ANGHELESCU. 158. ANGHELESCU. Ion. Inspectoratul General al Miliţiei. 1982. [Bucureşti]. instrucţie şi regulamente militare. DOBRILĂ. 144. Ilona. Dionisie Păcurar. Mihaela. Ion. 125-129. 1985.I. MOLDOVAN. V. 1980. vol. 157. Bucureşti. RADU. Ministerul de Interne. Comité central permanent de l’opium). Ministerul de Interne. Ediţia a II-a. 571 p. Expertiza urmelor de hârtie. . Genève. Ion Petre. Ministerul Justiţiei. ANGHELESCU. Diagramele de examinare. vol. 48 p. Olga. Editura Militară. III. V. DUMITRESCU. Eugen Dumitrescu. vol. DOBRILĂ. 194-210. ANTON. V. 5-14. III. Ilie (coordonatori). GYORFI. Modernizarea conducerii activităţii cartotecilor şi colecţiilor criminalistice. vol. Mihai. Ion. vol. Ion. V. Ministerul de Interne. Ilie. Educaţie şi cunoştinţe profesionale. Ministerul de Interne. Ministerul de Interne. 1940. în Tratat practic de criminalistică. 143. 249-287. Filmul şi video- ILISIE. în Tratat practic de criminalistică. vol. în Tratat practic de criminalistică. 152. educaţia fizică şi fizica profesională. Ministerul de Interne. 1980. p. ANGHELESCU. Îndrumar practic de criminalistică pentru subofiţeri de miliţie. 1931. ANGHELOIU. Conceptul de cartotecă criminalistică. Marcel. p. ANGHELESCU. 147. Examinarea urmelor suplimentare ale tragerii. 148. 181-193. 194-204. Ion Sandu.142. ANSELMINO. Serviciul Editorial şi Cinematografic. Alexandru. IV. p. ANGHELESCU. 146. vol. 151. în Tratat practic de criminalistică. vol. Norme de deontologie Olga. ZORZOR. Călăuza Jandarmului. VASILINIUC. Ion. în Tratat practic de criminalistică. p. 1986. 144-149. Ministerul de Interne. Ilie Vasiliniuc. în Tratat practic de criminalistică. Eugen. Ion. 156. Ion. Ministerul de Interne. Ministerul de Interne. p. Viorel. Colonel. fonograma de examinare. Securitatea şi protecţia informaţiei în sistemele electronice de calcul. Eugen. TOMESCU. 1980. Cartoteca vocii şi Jean. şi erori ce pot apărea în expertiza criminalistică. Petre Cravă. Marcel. Tudorel. armării şi percuţiei. lor sonore ale împuşcăturii. p. BUTOI. vol. Ion. IV. (uz intern). p. Institutul de Criminalistică. Ilie. Mircea Constantinescu. ANGHELESCU. Ministerul de Interne. 146-152. ANGHELESCU. III. (Société de Nations. Dr. vol. 153-156. V. NICHIFOR. 149. vol. 259-264. în Tratat practic de criminalistică. Victor. p. VASILINIUC. în Tratat practic de criminalistică. PATRICIU. (uz intern). Ion. 1985. 1980. Gheorghe Gheorghe. RADU. ABC des Stupéfiants. în Tratat practic de criminalistică. 1984. 379 p. Ion Voinescu. Ilustrarea îndrumarului: Ion Petre. ANGHELESCU. III. ANGHELESCU. 1985. SANDU. Ion. vol. Ion. 1979. (uz intern). 1982. p. Ion. 145. Ministerul de Interne. p. Ion. 155. 1985. ANGHELESCU. ANGHELESCU. BUTA. Cartoteca fonobalistică. (uz intern). Alfred 150. în Tratat practic de criminalistică. cu fig.

187 – 193. Gheorghe. Editura Academiei Române. 30. ANTONENCO. STROE.a. ARAMĂ. STĂNOIU. 197-199. II. Tudor.159. Bucureşti. 18 George. 172. Bucureşti. Editura Imprimeriei de Vest. 232 p. Bucureşti. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. PAPADOPOL. Paradigme. 358-360. ANTONIU. Constantin Bulai. 1-51 Codul penal). Bucureşti. PAPADOPOL. Editura Calypso. 2004. PAPADOPOL. vol. Ion. Partea specială (art. pl. Tempus. revăzută şi adăugită. Bibliografie la p. POPA. Constantin. Editura Academiei Române. în dreptul penal. Constantin. 208 p. 163. 440 p. Ion. 167. „Oltenia“ Imperială 2 – Bucureşti. Bucureşti. Povestiri. V[asile] D. Violatorii au fost recunoscuţi pe calculator. Bucureşti. nr. PAPADOPOL. Bucureşti. FILIŞANU. 199 p. Editura Expert. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol. Cristina. DEMETRESCU. FILIPAŞ. DOBRESCU. ANTONIU. DIANU. Cristiana. Partea generală (art. ANTON. Bucureşti. 52-154 Codul penal). ANTOHIE. 360 p. 288 p. Trei ani de prefectorat 12 iunie 1930 – 12 iunie 1933. Cristiana. Dan. Tip. 1991. 168. p. Concepte. în Criminalistica. f. Rodica Mihaela. p. MITRACHE. Constantin. Vasile D. 173. FILIŞANU. Coordonatori George Antoniu. III. POPESCU. 272 p. STOICA. ANTON. ANTONIU. 169. ANTONIU. ARAMĂ. Bibliografie la p. 160. Practica judiciară penală. STĂNOIU. Tradiţii de cercetare. Vinovăţia penală. 2001. Avram. Rodica Mihaela. ANTONIU. 1992. 96 p. 162. Şerban. BULAI. 302 p. George. Bucureşti. 2003. FILIPAŞ. Marketing. 174. 1988. 184 p. Constantin Bulai. BULAI. George. Baze ale cunoaşterii în marketing. Ştiinţifică. Reforma legislaţiei penale. 1993. ANTONIU. + 3 f. Emilian. Avram. Editura Academiei Române. NEAGU. 331 p.C. 1968. 1-254 Codul de procedură penală). Constantin. ANTONIU. MITRACHE. STĂNOIU. DANEŞ. 1995. Expert criminalist. planşe . 2 Fără an Planşă. 1990. ClujNapoca. ANTON. Singur împotriva lui Ceauşescu. Raportul de cauzalitate George. Marketingul resurselor umane. 1964. 339 p. Practica judiciară penală. Coordonatori: George Antoniu. 2003. Codul penal pe înţelesul tuturor. Rodica Mihaela. vol. Editura Academiei Române. FILIŞANU. „Moartea albă” – un flagel periculos. Ediţia a V-a. BULAI. 164. Nicolae Volonciu. Practica judiciară penală. Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Iaşi. Tiberiu. Editura Labirint. Universităţii din Oradea. 340 p. ARAMĂ. Constantin. STĂNOIU. George. M. Editura Academiei Române. 155-363 Codul penal). Cristiana. FILIPAŞ. septembrie 2004. ANUARUL PREFECTUREI DE POLIŢIE 166. 165. George. Dana. anul VI. Editura Bucureşti. Coordonatori: George Antoniu. VOLONCIU. Editura Academiei Române. Nicolae. 171. V[asile] [D]. Practica judiciară penală.192 p. Editura Militară. Ion. Vasile. Vasile. Valeriu. AVRIGEANU. Ştefan. vol. Editura Alma Mater. I. Pasagerul clandestin. 1990. Partea generală (art. 5. vol. ANTONIU. 175. Constantin Bulai. George. MITRACHE. 170. Coordonator George Antoniu. Vasile. A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI. 2001. IV. Bucureşti. Editura Vasile. Avram. Comisar-şef de poliţie. Constantin. Procedura penală (art. 1 2 Ion. 257 p. Pericol în amonte. George. Marin. Bucureşti. Coordonatori: George Antoniu. Oradea. 1. 1995. 161.

Probele şi mijloacele de probă în contextul noilor reglementări ale Codului de procedură penală. Jănică. 2005. R.P. Bucureşti. p. Janică. Chestor de 179. Atac în bibliotecă. 1992. contraterorism.. ARION.a. Bucureşti. Editura Academiei Republicii Socialiste România. 317 p. George. 19 Inspectoratul General al Poliţiei Române Ilustraţie. Editura Eminescu. Crimele din Barintown. p. 208 p. Ionel. Romanitatea românilor. Ion. Soldaţii ultimei şanse. 2002. 2001. an XI. Teste psihologice de autoevaluare. Chestor de 1 196. Nu trage Sahib. Editura Luceafărul. Dan. Editura EDITIS. ARAMĂ. Nesfârşita zi de ieri. ARSENESCU. ARION. 181. 206 [208] p.. 180. POPESCU. perspective. 238 [240] p. Şeful Direcţiei Cercetări 2 3 În text. G. Terorism. George. ARION ŢIGĂNAŞU . poliţie dr. ARĂDĂVOAICEI. Călin. 189. 1970. Ion. George.. Editura Eminescu. Dr. VAIDA. Bucureşti. Mareşalul şi soldatul. 1985. 304 p. Rezumat şi tablă de materii în limba germană (Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice a Republicii Socialiste România. Bucureşti. Enigmele anchetelor 182. Bucureşti. ARION. ILIESCU. ARION.. Editura Albatros. Iaşi. vol. antiterorism. Editura Militară. 272 p.+105 ilustr. Culturală Sophia. 186. LIŢĂ. Gheorghe. 1998. 3 St. Ţigănuşu. 112 p. TRĂISTARU.. 267-276. Ion. nr. Ion. 2002. ARDELEAN. 177. 2004. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”.. Editura „Flacăra”. în Investigarea criminalistă a locului faptei. ARION. 215 p. Editura Phobos Publishing House. falsificatorii artei. 1 (24). Bucureşti. 259-268. Bucureşti.G. ilustraţii . Institutul de Istorie „N. Bucureşti. ARAMĂ. ARAMĂ. Bucureşti. ARĂDĂVOAICEI. Bucureşti. 195. George. 184. ARGEŞANU. actualitate. Frank. Profesionistul. (seria Atlase Corint). Bucureşti. ARION ŢIGĂNAŞU.Iorga” Biblioteca istorică XXXV). Metodologia folosirii rezultatelor cercetării la faţa locului în cazul evenimentelor de navigaţie maritimă pentru realizarea probaţiunii judiciare. Editura Corint. Adolf. Istoric. Necuratul din Colga. 191 p. 282 [-284] p. H. Atlas de anatomie. Arta falsificatorilor. Pe ce picior dansaţi? Misterul din fotografie. Ţinta în mişcare. 109-118. p.176. 1992. ARNAU. în Buletin de psihiatrie integrativă. 1997. George. ARION. Editura Lumina Lex. Din însemnările unui procuror criminalist. Bucureşti. 194. Penale din cadrul I. ROŞU. Istoria unei idei. 1983.. Asociaţia 178. 310 p. f. Editura Antet. 206 p. 2. Editura Meridiane. 190. 191. (Civica). Bucureşti. 1986. Bucureşti. Aurel. 183. ARMBRUSTER. Cunoaşterea de sine. 181 p. 188. Urgenţe psihiatrice prespitaliceşti. Manual de teorie pentru uzul Gardianului de închisoare. 82 p. Editura Fundaţiei „Premiile Flacăra”. Editura Flacăra. 187. Dumitru. 49 p. Şeful Direcţiei Cercetări Penale. 1972. George. PAINA. ARDELEAN. 338 p. 1913. 251-254. 2002. 2004. Bucureşti. X. 185.R. Editura Antet. Bibliografie la p. H. 2005. ARION. Criminalistica şi Criminologia în acţiune. Ştefan. Trucaj. Bucureşti. Bucureşti. judiciare. 1991. Gheorghe. ISTRATE. poliţie 1 dr. 2001. George. 192. Editura Eminescu. Traducere din limba franceză de Gheorghe Szekeley. 193. ARGEŞANU. 205 p. Ion. Dr.

I. în Tratat practic de criminalistică. Editura Medicală. I. ASANACHE. ARSENI. Bucureşti. ASANACHE. Gheorghe. Urmele de natură piloasă. (I) + I + 46 p. p. DRAGOMIR. Alexandru Vladimir. Identificarea de persoane prin utilizarea metodei supraproiecţiei. 1976. ASANACHE. Prof. în Tratat practic de criminalistică. ASANACHE. ARSENI. II. 1976. 205. 25-35. 2 Vol. Ministerul de Interne. Gheorghe. M. 244-245. 183-184. 1979. p. ARSENI. în Tratat practic de criminalistică. PĂŞESCU. 1978. II. Gheorghe. Psihoneurologie. p. I. ROMAN. în Tratat practic de criminalistică. antropologiei judiciare din România. 207-209. Gheorghe. DRAGOMIR. DRAGOMIR. 1976. ASANACHE. Ignat. Contribuţii la istoria medicinii legale şi a 20 Fundamentul ştiinţific al constituirii . 1981. ASANACHE. C. 118-121. II. 214. Istoricul neurochirurgiei româneşti. Constantin. Academiei. univ. 1983. 213. 217-220. Ministerul de Interne. 207. Ilie. p. Ministerul de Interne. Atlas clinic de electroencefalografie. şi portrete. Gheorghe. 208.. 215. Gheorghe. DRAGOMIR. Gheorghe. 216. vol. Gheorghe. 23 p. în Tratat practic de criminalistică. Gheorghe. 199. Mina. GOLU. Mina. vol.. vol. p. 1978. 1976. vol. Ministerul de Interne. Aspecte etolo- 206. Bucureşti. p. Ministerul de Interne. gice desprinse din cercetarea la faţa locului. 202. 372 p. Ministerul de Interne. 1979. Constantin. 1975. G[heorghe]. ASANACHE. metoda supraproiecţiei. 214-216. CIUREA. p. 236-239. Editura Bucureşti. Gheorghe. Ioan Moraru. I. vol. p. 1976. Cu un cuvânt înainte de prof. 1976. Urme formă lăsate de vegetaţie. Bucureşti. Gheorghe. Ministerul de Interne. Urmele de natură osteologică. Rezumat în limba engleză. 68-75. DĂNĂILĂ. Gheorghe. Bucureşti. fig. p. + erată. Ministerul de Interne.. Mircea. Apărută cu ocazia celui de-al XVI-lea Congres internaţional de istorie a ştiinţei. 1976. 209. 239-241. Gheorghe. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. DRAGOMIR. CONSTANTINESCU. în Şcoala românească de criminalistică. Expertiza urmelor de spermă. ASANACHE. 203-207. II. VASILINIUC. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. 210. vol. 348-356.. în Tratat practic de criminalistică. 1986. Expertiza urmelor lăsate de mâini pe corpul omenesc. 265-280. 1978. (II). MĂRCUŞ. cu fig. I. I-II. Ministerul de Interne. 203. 1978. ASANACHE. vol. p. Ministerul Justiţiei. p. vol. Bucureşti. Lucia. [2] + VIII + 40 p. doc. 155-159. vol. ASANACHE. 200. 212. vol. p. vol. 1976. 1981. 210-214. Gheorghe. 211. p.. Expertiza urmelor lăsate de dinţi pe corpul uman. dr. Identificarea persoanelor după resturile osoase. în Tratat practic de criminalistică. Urmele de salivă. dr. Mina. Ministerul de Interne. Ministerul de Interne. Vol. în Tratat practic de criminalistică. ASANACHE. 508 p. în Tratat practic de criminalistică. p. Ministerul de Interne. MĂRCUŞ. Urmele de spermă. ASANACHE. II. 201. [multigrafiate]. vol. doc. I. în Tratat practic de criminalistică. în Tratat practic de criminalistică. Mina. ASANACHE. Expertiza scrisului cursiv alterat din cauza unor stări patologice. ASANACHE. ASANACHE. p. Urme biologice de natură vegetală. Mina. Gheorghe. 1978. Gheorghe. Ministerul de Interne. ASANACHE. L. Gheorghe. Ministerul de Interne. Expertiza prin 204. în Tratat practic de criminalistică.197. I. ASANACHE. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Urme ale altor ţesuturi moi. dr. L. 198.

Ministerul de Interne. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Gheorghe. p. 220. Ministerul de Interne. în Investigarea criminalistică a locului faptei. a cadavrului . ASANACHE. Gheorghe. vol. Examinarea anatomo-radiologică medico-criminalistică a materialului cadaveric evidenţiază detalii descriptive vizând indicii despre starea de sănătate a persoanei. Gheorghe. în Criminalistica. ianuarie 2004. noiembrie 2003. martie 2004. 232. ASANACHE. Dr. Dr. 1979. Gheorghe. 230. 2003. ASANACHE. 2004. 227. 217. R. p. IV. ASANACHE. nr. Gheorghe. 146-147. p. ASANACHE. 106-109. 234. ASANACHE. 12-17. p. 29-30. p. 223. p. septembrie 2004. Ministerul de Interne. 226. Bucureşti. CRĂCIUN. anul VI. în Criminalistica. ASANACHE. Mihăiţă. 4.portretului vorbit. III. Particularităţi ale dentiţei folosesc la identificarea omorului. Gheorghe. p. Bucureşti. Gheorghe. Dr. ASANACHE. 22-23. p. în Tratat practic de criminalistică. 221. în Criminalistica. ASANACHE. p. CRĂCIUN. Examinarea urme- reicipientelor găsite lângă cadavru a împiedicat stabilirea eventualelor surse a intoxicaţiei. 110-113. 225. Dr. nr. STROILĂ. Neprelevarea lor de încălţăminte lăsate pe corpul uman. 1980. 1980. 29-30. p. Examinarea urmelor lăsate de noduri pe corpul uman şi pe obiecte. anul V. ASANACHE. 175-177. în Tratat practic de criminalistică. Gheorghe. IV. 11-12. p. nr. Gheorghe. Investigaţiile biologice de natură vegetală. Constantin. Distrugerea practic totală prin calcinare. vol. Examinarea urme- comparativă de material cadaveric scheletat – osos. în Criminalistica. Gheorghe. 14-15. Ministerul de Interne. ASANACHE. Dr. Gheorghe. anul V. ASANACHE. radiologice judiciare în serie avantajează decursul examinărilor balistice judiciare. examinării materialului osos cranian prin transluminare este corespondent cu cel al investigaţiei anatomo-radiologice medico-biocriminalistice. 21 eronată a naturii semnului de violenţă principal determină căutarea unui autor „fantomă”. nr. anul VI. 44. 229. 31. III. în Criminalistica. Ministerul de Interne. Examinarea 218. în Tratat practic de criminalistică. Dr. 6. 173-174. ION. nr. în Criminalistica. Dr. Dr. anul VI. 1980. III. nr. Ministerul de Interne. Mircea. Gheorghe. p. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. 231. ASANACHE. în Realităţi şi perspective în criminalistică. p. 5. 228. p. 2. Alina. Gheorghe. în Criminalistica. Expertiza urmelor practica medico-biocriminalistică de cercetare la faţa locului. CONSTANTINESCU. p. Dr. 6. ASANACHE. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Dr. 219. p. 6. Rezultatul Gheorghe. anul VI. 222. p. în Tratat practic de criminalistică. 242-244. 3. nr. 1979. ASANACHE. 1982. septembrie 2003. 101-105. Gheorghe. anul VI. ASANACHE. Mihăiţă. vol. nr. În absenţa modificărilor specifice se demonstrează totuşi particularitatea stării de fapt consideraţiuni medico-biocriminalistice. Gheorghe. Aspecte din lor de îmbrăcăminte lăsate pe corpul uman. mai 2004. p. 16. 2003. noiembrie 2004. în Criminalistica. 1982. Gheorghe. Alina. Gheorghe. vol. în Tratat practic de criminalistică. 140-149. Ministerul de Interne. STROILĂ. 233. anul VI. Factori ce intervin în procesul reconstituirii trăsăturilor fizionomiei în portretul vorbit. 22. Investigaţiile – formă lăsate de vegetale. ASANACHE. Valoarea practică demonstrată prin desen-schiţă ilustrând principalele trăsături morfofiziologice ale făptuitorului. iulie 2004. Bucureşti. 1. vol. Expertiza urmelor radiologice judiciare în serie relevă rezultate neaşteptate. ASANACHE. Interpretarea 224.

Dr. Editura Luceafărul. nr. Editura Medicală. ASANDREI. Gheorghe. august 2006. Dr.. noiembrie 2005. Criteriologie şi lege ferenda în unele instituţii penale. ASANACHE. Gheorghe. septembrie 2005. 239. 2005. Bucureşti.. Ploieşti. 33. Ortansa. 2005. în Criminalistica. 39. Amputaţia omorului prin accident mortal de tren. anul VIII. Dr. Editura Elensis. Gheorghe. STOICA. ASANACHE. DAMIR. Editura Luceafărul. anul VII. anul VIII. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Elemente de psihologie medicală. Repere – postumă de gambă – motiv de suspiciune a identităţii stabilite. 256 [258] p. Bucureşti. 252. 4. Modalităţi de identificare de persoane aplicând metoda portretului vorbit – documente de arhivă (sec. Dr. 2005. 235. p. nr. ASANACHE. ASANACHE. bio-criminalistică complexă pentru stabilirea identităţii cadavrului de identitate necunoscută. Dr. aprilie 2006. anul VIII. p. Expertizare C. 2006. 248. ale dentiţiei servesc la identificarea victimei omorului. . ianuarie 2005. martie 2005. 4. iunie 2006. Genetică versus bioetică. p. 245. Universitatea Transilvania. FURNICĂ. în Criminalistica. Editura Ştiinţifică. ASTĂRĂSTOAE. 1983. 41-45. ATHANASIU. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. Gheorghe. în Criminalistica. 3. Cercetări asupra dinamicii evenimentelor rutiere pietonautomobil. Institutul de Medicină Legală Iaşi. Gheorghe. Modalităţi facilitează identificarea victimei prin prezenţă restantă de proteză dentară. 2006. în Criminalistica.nou-născutului nu a împiedicat stabilirea vinovăţiei pruncucigaşei. Editura Polirom. p. 324 p. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Bucureşti. Gheorghe. Scris şi persona- medico . V. anul VII. ASTĂRĂSTOAE. nr. 241. Gheorghe. Dr. 382-384. Rolul şi Vasile. nr. în Criminalistica. Gheorghe. Iaşi. 157-162. 22 litate. în Criminalistica. în Criminalistica. 250. 251-256. nr. în Criminalistica. în Criminalistica. Bucureşti. 23. de determinare a agentului vulnerant – documente de arhivă din secolul XIX. 1996. 3. 5. 373-381. Dr. nr. Gheorghe. doc. p. Dr. Dr. 2001. p. 236. nr. ASKENASY. p. Aspectul particular al cicatricelor postoperatorii urgentează identificarea cadavrului. 38. 156 p. Hans. Expertiza 251. anul VII. p. anul VII. anul VII. ASANACHE. ASANACHE. 223 p. ASANACHE. Dr. mai 2005. p. nu a comis un act suicidar. 247. p. Canibalismul. 2002. Gheorghe. 238. nr. nr. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 2. Disimularea 243. Eleva. Mandibula Gheorghe. 237. Andrei. 13. Traducere din limba engleză de Irina Nicolaescu. ASANACHE. 244. 242. decedată virgină. ASANACHE. Bucureşti. 144 p. Dr. 249. p. 31-32. Andrei. iulie 2005. 1970. p. 19. 306-309. ASANACHE. Dr. XIX) în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. anul VII. 2. Braşov. 8. ASANACHE. 240. cu fig. contribuţia probelor de natură predominant medico-biocriminalistică în stabilirea adevărului.biocriminalistică complexă demonstrează o disimulare a omorului. ASANACHE. de la sacrificiu la supravieţuire. Dr. p. Prezentare a raportului de expertiză. 6. Gheorghe. ATHANASIU. Dr. Prof. 1.. Dr. cadru din activitatea Laboratorului de Antropologie judiciară din Institut. Cristina. p. Dana. Particularităţi 246. 16. Bucureşti. Bibliografie la p. în Criminalistica.

Analele Universităţii „Titu Maiorescu“. Editura Tehnică. 256. Editura Minerva. Caracterologie şi grafologie. dr. revăzută şi adăugită. 267. 212 p. Bucureşti. Andrei. L.J. 34 p. S. 262. (Ministerul Agriculturii. Prof. 11-12. C. dr. Membru al Societăţii Internaţionale de Psihologie a Scrisului. Facultatea de Psihologie). Andrei. 107-113. 303 p. Silviculturii şi Apelor. Prefaţă şi cuvânt înainte şi în limbile engleză şi rusă. Andrei. 143 p. Direcţia Generală de Fond Funciar şi Cadastru). Despre autenticitate. Preşedinte al Societăţii Române de Grafologie. Editura Humanitas. Tratat de grafologie. 1971. dr. univ dr. Harcourt Brace & Co. Tratat de psihologie medicală. Prof. ATHANASIU. II. Mircea Ifrim. Gheorghe Niculescu. 264. (Ştiinţa şi tehnica pentru toţi. ATHANASIU. univ.E. 261. şi 1:5. ATHANASIU. Andrei.. Portret vorbit. (12th edition).. Prof. Cunoaşterea personalităţii prin scris. ATKINSON. Constantin. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Prefaţă de Constantin BălăceanuStolnici. în Criminalistica. 111 p. Editura Oscar Print. Secretar general al Societăţii Române de Grafologie. Mircea Ifrim.. Ediţia a II-a. Trunchiul. & NOLENHOEKSMA. Dr. Vol. Andrei. Atlas de semne convenţionale pentru 258. Introduction to Psychology. univ. Eseuri. Orlando. Facultatea de Drept. în forzaţ. Bucureşti. ATHANASIU.253. doc. Bareliuc.1997. Ilustr. Prof. Atlas al Societăţii Române de Grafologie. 1998. planurile topografice la scările: 1:2. Bucureşti. 1998. univ.. Bucureşti. ATHANASIU. Constantin. Preşedinte al Societăţii Române de Grafologie. 186 p. Membrul superior. cu ilustr. nr. Tendinţa criminală în scris. Seria Medicina pentru toţi 38). Tiberiu Maroş. RADU. 142 [-144] p. Expert criminalist. Bucureşti. N. 265. dr. cu fig. Gheorghe Niculescu. Fla. prof. Bibliografie selectivă la p. Suferinţă şi creaţie. 268. doc. 104 p. Bibliografie la p. 1. Influenţa suferinţei şi a bolii asupra personalităţii şi operei marilor creatori de cultură. doc. dr. 494 p. ATKINSON. Prof. 263. cerbulescu.00. 2006. Tiberiu Maroş.000. Andrei.. dr. Autori: C. Bucureşti. dr. p. Grafologia criminologică. (Seria Interferenţe). Constantin. doc. doc. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. Secretar general al Societăţii 23 de anatomie umană. anul V. 1:1. I. 255. Editura Tehnică. membru al Societăţii Române de Grafologie. Industriei Alimentare. 1962. doc. 266. RADU. 1983. Muzică şi medicină. Expert criminalistic. Caracterologie şi grafologie. ATHANASIU. 1988. Membrul inferior [de] Dr. Tabla de materii şi în limba engleză. Curs de grafologie. BEM. Române de Grafologie.C. 260. R.. Membru al Asociaţiei Grafologice Italiene. RADU. Editura Pan-Publishing House. Prof. 205 p. RADU. Constantin. dr. 93 [-96] p. Bucureşti. Editura Medicală. Marin Voiculescu. ATHANASIU. Serviciul Tehnico-Ştiinţific). Cerbulescu . 257. Coordonator: 259. (Universitatea Independentă Titu Maiorescu. Andrei. Editura Paco. Bucureşti. E. B. RADU. Constantin. Prefaţă de dr. dr. Extremitatea cefalică. Gheorghe Niculescu. ianuarie 2003. Medicină şi muzică. doc. Vol. Eseuri. 254. Prof. Ifrim. Despre autenticitate. 2000. Homo musicalis. doc. Membru al Societăţii Franceze de Grafologie. Andrei. ATHANASIU. Autori: prof. 1996. Conf. Mircea Gh. Andrei. Coordonator: conf. Cerbulescu. 184-186 p. ATHANASIU. ATHANASIU. ATHANASIU. (Direcţia Generală a Miliţiei. univ. dr. 127 [-128] p. SMITH. Bibliografie la p. Editura Tehnică. ex-preşedinte conf. Atlas. Andrei. R. Modul de trăire autentică şi neautentică. 128 p.000. Atlas de anatomie umană. D. 2003. dr. docent.. 1996. Organele interne. dr. 2003-2004. Andrei. 1996. 469-494. Mircea Ifrim.

Sibiu. Neves. Bucureşti.P..S. J. 1931. Ediţia a II-a. Médecine légale et police criminelle. AUERBACH. 1984. 8. prof. Moscova. 1933. în forzaţ. AZNAR.A. + 187 p. Facultatea de Sociologie-Psihologie). Editura Litera. de. AVRAMESCU. E. p. postfaţă şi în limba engleză. Bareliuc. Sur l’origine des lignes blanches 271. univ. no. N. III. T. Atlasul Lingvistic Român. Iu. Bucureşti. Manual. Anunţătorului Român). Editura Norma. Ediţia a 2-a.I.R. postfaţă de prof. 10 pagini format A2. 273. 269. în parte color. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.[postfaţă de prof. univ. B. Leipzig Otto Harrassowitz. 275.V. Ortografie pentru toţi (30 de dificultăţi). 293-296. AZNAR. Auerbach.I. de anatomie umană. Publicat sub logie şi logopedie. Gheorghe Niculescu. Belgique. 990 p. La photomicrographie métrique dans la Police Scientifique et dans la e Médecine Légale. Coordonator: conf. Belkin. Bibliografie la p. Monica Delicia. 1983 [Oradea].C. 280 p. 296 p. 286 p. Defecto- 270. Sub redacţia profesorului universitar R. Mioara. 2002. ilustr. Partea II (ALR II) / Vol. Regelui Mihai I / De Muzeul Limbii Române / Sub conducerea lui Sextil Puşcariu / Profesor la Universitatea din Cluj / Regele Ferdinand I Sibiu / Membru al Academiei Române. prof. Mircea Ifrim. 481-483. 477-480. 24 .. Medicină legală. BELKIN. 8. R. Muzeul Limbii Române. Vol. ilustr. 274. în R. Prefaţă şi tabla de materii şi în limbile engleză şi rusă. 5 année. 296 p. Redigeată de I. Iosif N. Profesor la Universitatea din Cluj / Regele Ferdinand I Sibiu..S. Atlas 272. 1933.N. (Universitatea Spiru Haret. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. AVRAM. Cerbulescu. V. dactyloscopiques. în R. AVERIANOVA. AZEVEDO. 4 f.. doc. 1987. Ministerium des Innern der DDR (Manual pentru Criminalişti. Bucureşti. S. p. dr. Bibliografie la p. AUTORENKOLLEKTIV (COLECTIV): Handbuch fur Kriminalisten. ROSSINSKAIA. Publikationsabteilung (Direcţia Publicaţiilor). dr. 272. univ. dr.G.C. dr. I / Suplement / Termeni consideraţi obsceni / De / Emil PETROVICI /. 1860. 274 p. Voiculescu. Chişinău. 1985. dr. Berlin. Antriche et Italie). CORUHOV. Criminalistica.. 276. 1942. Sistemul nervos şi organele de simţ. 277. Bucuresci (Impr. 5e année. Ministerul de Interne al RDG). Imprimerie nationale. Ioan Pop de Popa]. (France. Doctor în Medicină şi Medic al Districtului Ilfov. dr. 278. Editura Fundaţiei România de Mâine. doc. no. 2001. înaltul patronaj al / M. Lisboune. univ. univ.

** Eléments de Médecine Légale. 12-14. în Ministerium des Innern Publikationsabteilung (Direcţia Publicaţiilor din Ministerul de Interne). TEŞAN. Editura Continent XXI. Librairie J. D. médecins légistes. Ex-Conseilleur technique du Service de l’Identité judiciaire. inspecteurs de la sureté. Buletin documentar editat de Corpul Experţilor Tehnici din România. BALLSCHMIETER A..-B. BALTHAZARD. gardiens de prisonns. nr. în Aspecte medico-sociale ale accidentului rutier. Mihăiţă. Mafia S. tab. pl. săvârşită de G. Petrescu-Adam şi alţii. Paris. cu ilustr. Computers and the 282. 292. Titlul de la începutul textului: Memoriu asupra falsificării biletului de 100 lei. Serviciul Biletelor False). Traducere din limba engleză de Florin Sicoe.. William. 280. 2 Tabel. Naţională a României 1. 487 p.. Bucureşti. Bihor. Professeur de médecine légale á la Faculté de médecine de Paris. Corupţia şi crima organizată în România. Unele aspecte ale consumului de alcool în accidentele rutiere.-B. 1970. 1831-1918. 1 Bibliografia românească modernă. avec 139 figures noires et coloriées dan le texte et 2 planches coloriées. CARPOZI Jr. 287. prisonns. Note de Victor Ionescu. Editura Sport-Turism. Istoria secretă a crimei organizate din America: povestea primilor 100 de ani ai Mafiei. Societatea crimei sau Sub ceas. BALTHAZARD.J . 390 p. George. 1977. Paris.+ 16 f. 1922. Lt. Baillière et Fils. 291. 289. în Expertiza Tehnică 62. Sorin. BARA. A. Paşaport pentru infern. Précis de Police Scientifique. Bucureşti.. 1990. Payent et Ruby. A l’usage des magistrats. 256. Bucureşti. p. BANCIU. Bucureşti. BAINBRIDGE.B 279. 281. RĂDULESCU.a. Professeur de médecine légale á la Faculté de médecine de Paris. Paris. BANCIU. Spărgători identificaţi după urmele de… mănuşi. inspecteurs de la sureté. Halucinanta aventură a stupefiantelor. 1994. D. nr. p. V. DROC. 79 [84] p. XI + 612 p. Librairie J. (Imprimeria Băncii Naţionale a României). Lt. I. scientifique. Librairie. pl. 290.A. 285.G. (Banca Naţională a României. I (A-C). E[ditura] P[olitică]. Determinarea vitezei de impact a unui autovehicul în cazul ruperii unui stâlp din beton armat (exemplu de calcul). S. anul I. 283.. 1934.-B.. PERJU. Bayle. Orientări filosofice contemporane. Bibicescu. Baillière et Fils. 284. Daktyloskopie (Dactiloscopie). I. officiers de police judiciaire. Avec 21 figures. BALACI.. V. Précis de Médecine DROC. 128 p. Falsificarea biletului de bancă de 100 lei [de] Gheorghe Adam-Petrescu şi alţii. gardiens de Dan. BALSAMO. officiers de police judiciaire.. 1921. membru de l’Académie de médecine. 1971. 2001. London. Pitman. V.P. + 2 f.col. 2 f. Dic. médecins légistes.. 288. Troisième éntièrement revisée. R. SLAVOV. şeful 3 Serviciului Criminalistic din I. 1987. Ex-Conseilleur technique du Service de l’Identité judiciaire. diagrame. Paris. martie 2000. 1912. semnat de I. N[icolae]. 262 [264] p. tabele 3 Inspectoratul de Poliţie al Judeţului . BALTHAZARD. HELMBOLD. C.. Costel. Paris. J. 3. p. Editura ALLFA. BAGDASAR. membru de l’Académie de médecine. BALTHAZARD. 1908. expert criminalist. mai 1999. Précis de police 286. 1936. 181 [-183] p. A l’usage des magistrats. BABOIAN. + 82 p. N. Law. în Revista Criminalistica.I. BERDAC. 2. Constantin.. vol. col. BANCIU. Légale. Précis de Police Scientifique. Banca ş. 1-15... Berlin. Baillière et Fils. anul 8. 2 + 10 f.

BARBU. (Maiorul Vasile). în Realităţi şi perspective în criminalistică. Serviciul Criminalistic. Constantin. 250. BASARAB. 320 p. Bucureşti. Bucureşti. 350-355. prof. în Criminalistica. Editura Lex. 272-276. Litografia Universităţii “Babeş Bolyai“. BASARAB. BARBARII. 503 [-504] p. Editura Lumina Lex. Laboratorul de Genetică. Importanţa valorificării datelor în investigaţia criminalistică a locului faptei. 415 p. V. 2 vol. 245. BASARAB. Jurisprudenţă penală. nr. Introducere în dreptul poliţienesc român. 698 p. III. 26 294. p. Harry. + 1 Anexă. tab.a. Partea generală. 2003. lanterne. III. Expertiza scrisului cursiv deghizat. Ministerul de Interne. BARAC. dr. Dr. 247. Cromozomul Y . Single finger prints. Stationery office. p. 259. London. p. Matei. Ediţia a IV-a. Curs. Drept procesual penal. Cuvânt înainte de Nicolae Barac. Cluj-Napoca. . Drept penal. 261. Cartoteca monedelor false. The notion of criminal invetigation. în Tratat practic de criminalistică. doctorand în ştiinţe medicale. anul IV. 255. Comisar-şef de poliţie. Partea generală.. Lidia. BARRAL. Falsuri ale paşaportului românesc. 480 p. 1972. p. vol. VAIDA. 248. ALBINARU. I. Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici“. Cluj. Ministerul de Interne. 453-458. 5. Examinarea actelor nedatate sau cu datare falsă. Editura Ştiinţifică. p. Aplicarea legii penale în spaţiu şi timp. II. 270 – 279. Vol. Tudor. medic primar legist. vol. 156-159. Vol. Editura All Beck. 254. Prof. [Bucureşti]. BARA. dr. 1967. Ediţia a II-a. Unificat de maiorul Vasile Barbu. BASARAB. Constantin. revăzută şi adăugită. Matei. 1930. Tipografia „Cosmos“ [1927]. vol. II. Subcomisar de poliţie dr. 1980. în Tratat practic de criminalistică. BARBU. BATANEAC. Matei. p. Series Jurisprudentia. BARBU. 2001. 256. Matei. 262. Vasile.. 2004. 260. Cluj-Napoca.C. Constanţele şi variabilele dreptului penal. 150-155. Ediţia a II-a. Constantin. Conf. Hadrian. Cluj. în Studia Universitatis Babeş-Bolyai. BARBUC. BARBU. dr. 1973..o nouă perspectivă pentru identificările ADN judiciare. (Studia Universitatis Babeş-Bolyai. p. Teodor. Ministerul de Interne. 336 p. Introducere în dreptul poliţienesc român unificat. Drept penal. univ.. geamuri şi parbrize. vol. A propos d’une récente épidémie d’intoxications par les e gateaux a la crème. 2003. 258. 307 p. 257. 1932. Hadrian. Matei. Posibilităţi de examinare prin tehnica poligraf a persoanelor cu diagnostic psihiatric. Partea generală. BATTLEY. Bucureşti. Series Jurisprudentia. Adina.I. Matei. 253. II. vol. în Tratat practic de criminalistică. în Investigarea criminalistică a locului faptei. VAIDA. Ministerul de Interne. f. 1970.293.. 2002. Teodor. Etienne. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică.5. septembrie 2002. BASARAB. 207-209. Cluj [1967] p. p. p. 1997. Ligia. no. Oradea. 249. 463 [-464] p. Tudor. Editura Alma Mater. 1985. 252. Separatum). + 1 f. its object and relations with the juridical sciences. Bucureşti. în R. 1978. Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bihor. p. 143 – 153. 131-141. în Tratat practic de criminalistică. Concluziile expertului criminalistic şi rolul lor în procesul penal. vol. 4 année. BARA. 2 vol. 246. Lucian. 251. Baroul de Avocaţi Caraş-Severin. 27-29. Oradea. 1969. I. BASARAB. Examinarea fragmentelor din faruri. 54-56. BARBU. 1980. 764 [-768] p. Criminalistică. BARBUC.

1. vol. Pavel. Bucureşti. Ioan. BĂRBULESCU.263. Balistica – o ştiinţă cu bătaie lungă. 3. Regimul de drept internaţional al navigaţiei pe Dunăre până la Convenţia Dunării din 18 august 1948. ianuarie 2000. Călin. în Criminalistica. 1985. 1980. p. I. 2002. Ministerul de Interne. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Schmidt Römhild. Claudiu. Bucureşti. Maurice. Anca Elena. Noile tendinţe mondiale în acţiunea politicilor de apărare a securităţii statelor şi de combatere a terorismului. 2006. Ilie. . Bucureşti. Editura Nemira. 273. BĂLTEANU. 265. p. Ministerul de Interne. Cătălin. în Tratat practic de criminalistică. 38 p. vol. în Criminalistica. BAUMONT. VORNICU. p. nr. CRISTEA. 1971. Ionel. p. 1998. 264. TOMA. Contribuţii la studiul istoriei regimului internaţional de navigaţie pe Dunăre. 204 p. p. ediţie revăzută şi adăugită. Examinarea actelor alterate prin ştersături. Bucureşti. 1980. Titlul original: Au cœur de L’Affaire Dreyfus. Seminarul de perfecţionare a procurorilor criminalişti. 276-284. BALTAZIU. 199-204. p. Ministerul de Interne. Editura Eurosong & Book. 22-23. BAUMBACH. 566-570. Bucureşti. 1957. 2002. Darie. Cauzele tehnice ale incendiilor şi prevenirea lor. 266. 27 270. expert criminalist. Editura Universităţii din Bucureşti. 271. 346348. coordonator Rolf Rainer Jaeger. procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti. 267. Schleusungs und Schleuserkriminalität [Criminalitate la frontieră (călăuzire)]. Ioan. vol. 1976. Colonel. anul III. Cătălin. 88-90. Cartoteca urmelor digitale. Bibliografie la p. Drd. BĂLAN. în Criminalistica. mai 2001. p. Hacker. Elena. DEGERATU. nr. 54-58. GLASER E[dwin]. Geopolitica integrării europene. Gh[eorghe]. III. V. BĂLTEANU. BĂLIN. ZAMFIR. BĂLAN. Armele LEP. Paris. Sandra. P. Consideraţii privind identificarea persoanei după semnalmente. 158 p. în Tratat practic de criminalistică. Aurel. vol. BĂLUŢĂ. Membru al Institutului Franţei. Essen. 276. 2005. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. (uz intern). Ştiinţe criminalistice. 274. nr. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”.P.R. L[ucian]. Subcomisar de poliţie. Cercetarea la faţa locului în cazul infracţiunilor de omor. RADU. 269. Valorificarea urmelor de destratificare în probarea vinovăţiei autorilor unor infracţiuni. 20-24 noiembrie 2000.. anul II. Procuror. (uz intern). 7-9. Masterand. 1996. 278. Patrick. Jörg. Ionel Nicu. BĂDESCU. 141-146.G. BOROI. Institutul de criminalistică al I. DUNGACIU. 275. Cătălin. SAVA. p. Editura Tehnică. DUNGACIU. Sinaia. BAUDRY. Contribuţii româneşti. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Bucureşti. Cartoteca scrisului dactilografiat. Editura Ştiinţifică. Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt. BĂDULESCU. Bibliografie la p. Constantin. anul VIII. BĂLTEANU. Expert criminalist. V. George. Colonel. 424-432. Editura Politică. în Tratat practic de criminalistică. 272. 10-16. p. Radu. Cătălin. Ion. 277. Editions Mondiales. Berlin. ABRAHAM. Octavean. BĂLTEANU. Dan. Toader şi B. MIHĂIESCU. 1985. Traducere din limba franceză de Alina Mihaela Băluţ. Cătălin. 1. Silogistica tradiţională şi modernă. Lübeck. BĂDULESCU. Bucureşti. BĂLTEANU. 384 p. februarie 2006. CANJA. Editura Luceafărul. 570 p. Comisar-şef de poliţie. 268. 432 p. MĂRGINEAN. Alexandru. Erotismul şi pornografia. În miezul Afacerii Dreyfus Traducere din limba franceză de A.

univ. BELIŞ. Editura Medicală. Bucureşti. POPESCU. 3. BUDA. GHEORGHIU. VASILESCU. Infecţia cu virusul imunodeficienţei umane la cadavre autopsiate. GACEA. Gheorghe. 1988. M. DRESSLER. nr. Despre infracţiuni şi pedepse. Manual de instrucţiuni pentru sergenţii de oraş şi agenţii de poliţie. Prof. 212 p. Gheorghe. Valentin. T. în 20 de ani de expertiză criminalistică. clinice şi medico-legale în etilism. BELIŞ. Ion. 1993. Vol. nr. Prof. BELIŞ. 293. Ioan. 281. Vladimir. GĂICULESCU. Cristian. 1965. Prof. Corneliu. Cristina. BEJAN. 291. 2. IONESCU. GANGAL. Ministerul Justiţiei. BEDA. dr.R. ŞCHIOPU. 1923. 1990. 1981. 288. TRANDAFIR. V[irgil]. Lucian. 165 p. Carmen. GRIGORUI. SCRIPCARU. Vladimir. SCRIPCARU. Vladimir. Posibilităţile expertizei balistice în stabilirea poziţiei victimei şi a trăgătorului. Traducere din limba italiană de Armand Roşu. 285. dr.279. Vladimir (coordonator). 282. 153-160. Vladimir. I. Dan. Vladimir. PANAITESCU. BELIŞ. I. Romania. f. Bucureşti. univ. vol. p. Ioan. Studiu introductiv de Vasile Papadopol. Bibliografie la p. BELIŞ. 292. BECHEANU. Aspecte toxicologice. NANEŞ. SCRIPCARU. Milan Leonard. 1994. 2004. Bucureşti. 2 vol. BELIŞ. DERMENGIU. CURCĂ. NANEŞ. Cristian. univ. Dan. Constantin. BELIŞ. 226-227. cu fig. Determinarea intervalului postmortem – IPM (I) în Revista Română de Medicină Legală. 199 p. PANOZA. Investigarea microscopică în medicina legală. DRAGOMIRESCU. Bucureşti. Editura Medicală. STATE. Virgil.. 294. dr. 1995. în Revista Română de Medicină Legală. NICOLESCU. cu ilustr. Constanţa. Bucureşti. I. Oradea-Mare. 1 N[atalia]. 287. vol. Editura Academiei R. (Premiul „Victor Babeş“ al Academiei Române). 342-357. vol. Vasile. BELIŞ. D. Vladimir. Organizarea învăţământului medico-legal în România. Bucureşti. Dan. DROC. Vladimir. Tratat de medicină legală. I. Ionuţ. Aromânii în imagini până la jumătatea secolului XX / Les Aroumains dans images jusqu a la moitié du XX-é Siécle / The Aroumainians an illustrated life in the first half of the twentienth centurii. 1979. vol. p. Vlad Alexandru.. în Revista Română de Medicină Legală. Valeriu. Editura Ştiinţifică. CONSTANTINOVICI. Bucureşti. 1 . DRUGESCU. 1993. Elisabeta. Constanţa. 190 p. 2. Medicină legală. 1985. II. Vladimir (sub redacţia). Paul. 198-199. BELCEA. În ajutorul medicului de medicină generală. DERMENGIU. ABC filatelic. POPESCU.. 280. II. Vol. DRAGOMIRESCU. 279 p. 236 p. 283. p. 95 p. Bucureşti. Titlul şi tabla de materii în limbile engleză şi rusă. prefaţă de Alexandru Balaci. 28 Fără editură . Marius. BELIŞ. Conf. BELIŞ. Autorii (în ordine alfabetică): ASTĂRĂSTOAE. Dan. PODOLEANU. Editura Ion Creangă. CURCĂ. Traumatologie mecanică în practica medico-legală şi judiciară. Alexandru. Vladimir. BECCARIA.. Dan. 158 p. Gh[eorghe]. Editura Medicală. IOSIPESCU. 137-149. Riscurile consumului de alcool. PANAITESCU. POPA. NANEŞ. Silvia. Îndreptar de practică medico-legală. C[onstanţa]. Bucureşti. Mihaela. 175 p. 1993. DRAGOTEANU. 1973. DRUGESCU. CIORNEI. 286. 284. Vladimir. Editura Academiei Române. 290. p. Cesare. Natalia..e. TAŞCĂ. Post Mortem Interval Estimation (II). 1. dr. Constantin. CIUREA. Viorel. 107-111. Vladimir. dr. Bucureşti. nr. DROC. în Revista Română de Medicină Legală. Bibliografie la p. şi tab. 832 p. BELIŞ. 976 p. Octavian. Prof. univ. Editura Medicală. DERMENGIU. E[ugeniu] M[imii]. DERMENGIU. I. 1993. BELIŞ. (Ştiinţa pentru toţi – Seria Medicală).. univ. Lucian. Lucian. Călin. 43 p. Editura Teora. Dan. 1992. nr. 289. V[iorel].S.

Tiberiu. nr. 1985. 1997. univ. volum 13. V. . iunie 2005. (uz intern). Locul bioeticii în medicina modernă. „Medicina Legalis tota prudentia est”. vol. CURCĂ. vol. Editura Bucureşti. Vladimir. nr. 3. Vladimir. Editura Juridică. Marius. vol. 3. 297. Vladimir. Sinaia. Marius. Ministerul de Interne. GANGAL. IAROSIEWICZ. Vladimir. univ. 275-276. în Revista Română de Medicină Legală. Vladimir. BELIŞ. BELIŞ. BELIŞ. 28-39. Prof. Vătămarea corporală şi abuzul sexual intrafamilial la minori. Vladimir. BELIŞ. CURCĂ. 79-81. BELDIE. în Revista Română de Medicină Legală. vol. GANGAL. nr. Prof. dr. Vladimir. Rio de Janeiro. 1-4. Bucureşti. 307. III. Milan L. 302. 157-160. Prof. Amprenta genetică în practica medico-legală. volum 13. nr. V. nr. 29 304. 313. 1998. V. în Tratat practic de criminalistică. V. Medicina legală în practica judiciară (manual pentru jurişti).1. BELGRADER. 1997. 1997. Vladimir. BELIŞ. Manualul filatelistului. (uz intern). Nicolae. 20-24 noiembrie 2000. BELIŞ. Vladimir. BELIŞ. 1995. Cristian. 312. p. Cartoteca modului de operare. De la opinii la doctrină. 162 p. 3. BELIŞ. nr. vol. Rolul şi calitatea activităţii de expertiză în probaţiunea judiciară. Cristian. BELIŞ. 300. 310. vol. în Revista Română de Medicină Legală. Republicat în 2001. BELIŞ. Vladimir. Civilisation et infractionalité. Vladimir. p. vol. martie 2005. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. p. 330 p. Un cod al deontologiei medico-legale. Ministerul de Interne. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. 133-140. Vladimir. 301. Gheorghe. BELLETTI. Dimensiunea etică şi medico-legală a consimţământului la actul medical. Gheorghe. BELIŞ. Felisbello M. 127 p. 309. Marius. VI. 12. Bucureşti. în Tratat practic de criminalistică. iunie 2005. GANGAL. p. Moartea programată – o realitate doar la nivel celular?. p. Cartoteca antropometrică. Vladimir. Editura Juridică. 1985. PĂŞESCU. urgenţe Scripta. dr. nr. BELIŞ. 2002. univ. Medicina legală. 2000. Bucureşti. Val. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Vladimir. ŢEBEICA. nr. 2. nr. 2003. dr. nr. septembrie 2004. în Revista Română de Medicină Legală. Edmund. V. BELIŞ. 315. Identificando a impressao palmar. DRESSLER. BELIŞ. dr. 310 p. univ. 2000. Nicolae. 299. Quo vadis medicinal legalis? în Revista Română de Medicină Legală. 280 p. p. 2002. în Revista Română de Medicină Legală. Vladimir. 1995. V. 1. BELIŞ. Curs pentru facultăţile de drept. 314. Bucureşti. Editura Ştiinţifică. p. 303. Ghid de medico-judiciare. 1997. vol. în Revista Română de Medicină Legală. Dimensiunea etică şi legislativă a transplantului de ţesuturi şi organe. BELIŞ. 296. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. nr. 2. 305. 2. Vladimir. volum 12. V. Bilanţul activităţii reţelei naţionale de medicină legală pe anul 2004. Cristian. 1997. Vladimir. Simpozionul de perfecţionare a procurorilor criminalişti. 1998. Prof. Editura Viaţa Medicală Românească. 1934. 3. 311.295. BELIŞ. volum 13. vol. în Medicina Modernă nr. 3. CURCĂ. 306. 308. PĂŞESCU. 129-133. 298. 2. 1959. BELDIE. Cadru juridic şi deontologic al practicii medicale – responsabilitatea medicală.

Craiova. . no. BERCHEŞAN. 218 [-221] p.42-48. 332. Spectru ştiinţific). BELKIN. caiet 12. Auflage. Félix.I. Berlin. Cercetarea omorului. Vasile. Insekten auf Leichen Gliedertierkunde als Spezialität der Kriminalbiologie (Insectele de pe cadavre – Entomologia ca specialitate a biologiei judiciare). 324. p. 319. 318. Philipage. Schmidt Römhild. Editura Ministerului de Interne. vol. Essen. p. BERCHEŞAN. Paris. 1994. C. SANDU. 96-145. M. Kriminalbiologie: Forensische Entomologie und DNATypisierung (Biologie criminalistică: Entomologie judiciară şi tipizare ADN). 321. BENDESCU. 1992. anul III. vol. Vasile.I. 317. BENECKE. 328. PLETEA. BERCHEŞAN. p. 2002. Editura Carpaţi. 1994. Springer. Georges. 284323. New York. 17-19. Editura Carpaţi. Noi principii în Tehnica Jandarmeriei. Mark. Craiova. vol. 1962. ediţia a II-a revăzută şi completată. Lübeck. Craiova. Editura Ministerului de Interne al RDG). Particularităţile cercetării infracţiunilor săvârşite la regimul armelor. în Tratat de metodică criminalistică. PLETEA. 325. Editura Carpaţi. Tokyo. BERCHEŞAN. Ion-Eugen. II. Craiova. 290 p. 322. Cercetarea infracţiunii de pruncucidere. în Tratat de metodică criminalistică. Editura Carpaţi. în Tratat de tactică criminalistică. ediţie revăzută şi adăugită. Colonel.. vol. 10e année. Vasile. IonEugen. Insekten auf Leichen. Berlin. Spektrum der Wissenschaft (Insecte pe cadavre. BENECKE. mai 2001. 26-75. Heidelberg. I. Kleine Fachbücherei Heft 12. 324-347. A. 331. IonEugen. Constantin. în Tratat de metodică criminalistică. p. p. 3. 2002. p. Bucureşti. 327. Ion N. BENECKE. 1994. BERCHEŞAN. BENSIMON. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 1994. 330. 329. I. în Criminalistica. 1931. Craiova. Maior. 1994. Probele şi mijloacele de probă (mic îndrumar de cercetare penală). 1. I. DUMITRAŞCU I. 21-77. + IV anexe. 1994.2. IRIMESCU. 320. Sixième édition. Ştiinţe criminalistice. R.316. în R. martie 2001. Vasile. 326. p. vol. Gallimard..săvârşite ca urmare a accidentelor de circulaţie. Le dessin et la main d’oeuvre artistique des malfaiteurs. N. 323. Bergisch-Gladbach (1999). Nouvelles histoires de gendarmes. Vasile. 78-95. 2001. [1938]. Das Untersuchungsexperiment. Caracteristicile armelor de mână şi trăsăturile de personalitate ale ucigaşului.. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică.. 82-101. p. BERCHEŞAN. 144 p. Leichenbesiedlung durch Gliedertiere (Popularea cadavrelor de către artropode) în: BRINKMANN. Mic manual de specialitate. p. BERCHEŞAN. Handbuch Rechtsmedizin (Manual de Medicină legală). Cercetarea infracţiunilor săvârşite la regimul produselor şi substanţelor toxice sau stupefiante. M. BERCHEŞAN. BENECKE. 14 p.C. Editura Carpaţi. Ascultarea martorilor. 1992. traducere 30 de Constantin Gâdea. I. BENOIT. Vasile. B. V. în Tratat de tactică criminalistică. I. în Tratat de metodică criminalistică. Cercetarea la faţa locului. 121-149. BENOIT-GUYOD. SANDU. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Constantin. în Tratat de metodică criminalistică. Verlag des Ministeriums des Innern der DDR. M. SANDU. vol. Editura Carpaţi.S. muniţiilor şi materialelor explozive. Editura Carpaţi. Craiova. Ediţia a 2-a. p. Cernăuţi. (Experimentul. prima ediţie. DUMITRAŞCU. Vasile. B. ediţia a II-a revăzută şi completată. nr. Particularităţile cercetării uciderii şi a vătămării corporale din culpă . MADEA. 1938.

anul VII. Editura Little Star. 896-900. 2003. Îndrumar complet de cercetare penală. Vasile. nr. p. . p. Curs de tehnică criminalistică. Vasile. Cuza”. Conf. nr. anul II. Piteşti. Prof. 337. Investigarea criminalistică a infracţiunilor de evaziune fiscală şi bancrută frauduloasă. Editura Little Star. Prof. 221-223. 1998. Piteşti. Bucureşti. Piteşti. dr. Aspecte de ordin teoretic şi practic ale investigării criminalistice a infracţiunii de evaziune fiscală. 223 p. Vasile. 49-62. univ. Vasile. Formarea viitorilor specialişti criminalişti în instituţiile de învăţământ din structura Ministerului Administraţiei şi Internelor.. univ. Editura Little Star. Vasile. III. Editura Little Star. 1998. 377 p. p. 2004. Drogurile şi traficanţii de droguri. 340. 336. univ. Tablă de materii şi în limbile franceză. Vasile. Vasile. Bucureşti. + XXVIII. Bibliografie la p. 2005. Bibliografie la p. Aspecte de ordin teoretic şi practic în investigarea infracţiunii de contrabandă. Vasile. Unele consideraţii privind noile reglementări referitoare la combaterea traficului şi consumului de droguri. 31 342. Bucureşti. Editura Luceafărul. BERCHEŞAN. Vol. Mileniul III. 14-15. BERCHEŞAN. engleză şi germană. O manifestare ştiinţifică de tradiţie: Simpozionul internaţional de criminalistică „Învăţământul românesc de criminalistică şi medicină legală la început de mileniu”. Curs de criminalistică. Metodologia investigării infracţiunilor. Conf. Vasile. 349. în Criminalistica. 381-396 334. Conf. 29-30. univ.333. BERCHEŞAN. Editura şi Tipografia Icar. Bibliografie la p. BERCHEŞAN. în Criminalistica. Bucureşti. p. 1. Vasile. Bibliografie la p. nr. Editura Paralela 45. nr. Vasile. Bucureşti. Unele implicaţii de ordin teoretic şi practic ce decurg din modificările aduse Codului penal privitoare la infracţiunile la viaţa sexuală. GROFU. Constantin. 404-407. BERCHEŞAN. 5. decembrie 2000. dr. BERCHEŞAN. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. februarie 2001. Vasile. Valorificarea ştiinţifică a urmelor infracţiunii. BERCHEŞAN. 335. 416-420. GROFU. 246 p. 339. 3. Vasile. Descoperirea şi valorificarea ştiinţifică a urmelor în cazul traficului şi consumului ilicit de droguri. Bibliografie la p. anul III. Vasile. nr. în Criminalistica.. 2006. univ. Tratat de tehnică criminalistică. Bibliografie la p. BERCHEŞAN. dr. 344. 6. BERCHEŞAN. 338. 341. BERCHEŞAN. RUIU. dr. dr. Prof. 1998. dr. martie 2005. I. p. 233-234. BERCHEŞAN. Teorie şi practică. septembrie 2001. anul II. Curs de tehnică criminalistică. Vasile. Bucureşti. 86-94. Bucureşti. Nicolae. 2003. Valorificarea ştiinţifică a urmelor infracţiunii. p. 343. p. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 305-306. 2002. p. Cercetarea penală (criminalistica – teorie şi practică). Vasile. 345. 347. univ. BERCHEŞAN. Unele consideraţii privind valoarea probantă a testării tip poligraf în activitatea organelor de urmărire penală. BERCHEŞAN. BERCHEŞAN. Criminalistică. 346. Evaziunea fiscală şi bancruta frauduloasă. 373377. Editura Little Star. 5-6. p. Nicolae. BERCHEŞAN. Vol. 66-68. Vol. Metodologia investigării criminalistice a omorului. mai 2000. 5. Bibliografie la p. 396 p. 900 p. Bucureşti. Vasile. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 2002. BERCHEŞAN. 419 p. în Criminalistica. Bibliografie la p. BERCHEŞAN. Editura Paralela 45. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 234 p. în Criminalistica. I. Marin. 348. 2. I. 125-131. Editura Paralela 45. 2001. 306 p. Bucureşti. 6-7 (I). Bucureşti. 2003. Şeful Catedrei de criminalistică a Academiei de Poliţie „Al. PLETEA. 420 p. 2004. anul III.

Identification de la e nature d’une balle. 364. Vers Le Temple. Publikationsabteilung. Möglichkeiten der Klassifizierung und Identifizierung von Laserdruckern (Posibilităţi de clasificare şi identificare a imprimantelor cu laser). 361. Préface de M. Arbeitsdelikte – Straftaten auf dem legalen und illegalen Arbeitsmarkt (Delicte de muncă – Infracţiuni comise pe piaţa legală şi ilegală a muncii).-jur. 1974. no.B. A contribution to the science of psychology. 75 – 79.] Éditeurs de la Bibliothéque Photographique.U. 362. 357. 1933. Lippmann. FRENSEL. 154-155. în R. Berlin.. vol. London. Quatrième Édition. Un cas d’empoisonnement par la veratrine. p. 460 [462] p. Paris. BÈROUD.I. B. 1933. BÉROUD. L’Alchimie spirituelle – sur le Seuil. Bibliografie la p. Kurt Baranowski. Ştiinţe criminalistice. Editions „Rhéa”. BEZEICHNE-BESCHREIBE. Le Purification – L’Entrainement metal. p. Paris. Lyon.I. Berlin.C. Georges. Rolf Friedemann.. Cu o prefaţă de Eugen Bianu. Mit einem Auhang über das Identi-kit-Verfahren von: Dipl. Richting. Traduit de L’Anglais par F. 360. 1984. La Photographie judiciaire avec un appendice sur la classification et l’identification anthropométriques. 1893. Theosophical Publishing House. 1890. caietele 1+2/1999. 353. 156-160.. . BERTILLON. Identification des traces de pas. A. BÉROUD. Analyse de terre. + 1 f. Alphonse. Annie. în R. cu ilustr. Les Paques. 356. 363. BERTRAND. Georges. Georges. 354. Alphonse. BÉROUD. 1933. 366. Bucureşti. 1921. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Imprimeurs-Libraires. 146 [-152] p. BEŢIU. Grigoraş. Attaché au Laboratoire des Recchercjes (Physique) de la Sorbonne. Paris. Faux en ecritures par alteration. 351. Les Paques. 115 p. Annie. 1983. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. BESANT.’analyse du caractere. 1938. 355. 285-287. Traité pratique d. Holger. Verfasser: Dr. BERGET. BÈROUD. Paris. Paris.C. Payot. 128 p. + VI (Bibliothèque Théosophique) 365. Georges. Paris. Tipografia Vremea. Schmidt Römhild. P. 367. Compendiu de criminologie şi de poliţie ştiinţifică. Georges. 128 [-132] p. BERTILLON. p.I. 352. A. 1918.a. în Realităţi şi perspective în criminalistică. f. BÈROUD. 58 [64] p. Mannheimer Hefte für Schriftvergleichung (Caiete din Mannheim pentru compararea scrisului). Dr. I. Alphonse. BERGER. Dipl. 5 année. Précis de criminologie et de police scientifique. A study in consciousness. Ministerium Des Innern. BHAAS. Gerhard Preitz. Traducere din limba franceză. Lübeck. Rol.. 131.A..350. 38 p.. Imprimerie administrative. Docteur ès Sciences. 1970. 5 année. Paris. 239-242. P. 207 p. ediţie revăzută şi adăugită. Gauthier-Villars et fils. p. 5 année.C. Aplicaţii software folosite în expertiza criminalistică a accidentelor de trafic rutier. 1923. Identification antropométrique. Imprimeurs-Libraires [. Publications Théosophiques.3. 2002. Melun. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Gauthier-Villarset Fils. Instructions signalétiques. p. Georges. p.F. BERNSEE. BESANT. Les contracts informatiques. Protection juridiques du logiciel. no. Par Alphonse Berget. 32 359. La construction du caractère. 2003. în e R. Essen.5. By… Third Edition.4. e no. 358. B.. 1891. jud. BERTRAND. – Krim. Photographie des Couleurs par la méthode interférentielle de M.

Prisacaru. BIANU [Dr. 95 p. Eugen]. Ion. Olimpiu A. Vintilă Dongoroz. Craucuic. Eugen. Îndreptar profesional în ştiinţa poliţienească. 1969. Fundaţia pentru Literatură şi Artă „Regele Carol II“. Yolanda Eminescu. 1984. redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania. Victor Duculescu. Yolanda Eminescu. 288 p. 901 [-914] p. 292 p. Eleonora Roman. 1939. 1944. Tiparul Cartea Românească. Bucureşti. Siegfried Kahane. Aurelian Ionaşcu. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. SIMONESCU. BIANU. Joseph. Savelly Zilberştein. I (A-C). este compus din: Paul Cosmovici. Editura Academiei Române. ediţie jubiliară a Sfântului Sinod. Bucureşti. Florica Bejan. Georgeta Duculescu. Vol. Nicoleta Iliescu. Vladimir Hanga. 365 [-370] p. Autori: Neonila Onofrei (Litera A). Dan. Tactica şi tehnica percheziţionării. Editura Antib. Salvator Brădeanu. 370. Nerva. Vintilă Dongoroz. România. Sub conducerea: Traian Ionaşcu. Liana Miclescu (Litera B). Editura Academiei. Bibliografie juridică română. Lucian Stângu. care a ajutat la selectarea bibliografiei. Tom II-III. Ştiinţa veghei şi pazei publice. Maria Ioana Eremia. Tom I. Ioan. BIANU. 1941. 293 p. 1716-1808. 4 fasc. Pavel Suian. BIANU [Dr. Coordonare bibliografică: Neonila Onofrei şi Valeria Trifu. Emil Teodor C. Dan Sulică. Atelierele Grafice Socec. Bucureşti. sprijinit pe numeroase alte osteneli. 373. Coordonator: Dragoş Rusu. Salonul crimei. Sofia Popescu. Cornelia Gilorteanu şi Tamara Teodorescu (Litera C). BIANU. Bibliografia românească modernă (18311918). Timişoara. Eugen]. Maria Ioana Eremia. Radu Filip. Mariana Gheciu. Ion Popescu. 1993. Valentin I. Ioan. 410 p. 373 p. Grupul de cercetători.S. Bibliografia românească veche 1508 – 1830. 1938. Aurelian Ionaşcu. Ordinea obştească. Societatea de Ştiinţe Filologice din R. Mircea Anghene. Savelly Zilberştein. . Petre Marica. Autorii introducerilor. Popescu. (Biblioteca Academiei Române). Bibliografia românească veche 15081830. 374. Bucureşti. Traian Ionaşcu. Ioan Vântu. 1974. Arhiepiscopul Clujului. Bucureşti. 372. 378. Lucreţia Angheluţă şi Dr.. Nicoleta Iliescu. 369. BIBERI. BIANU. Prefaţă de Gabriel Ştrempel. 371. Bucureşti. 1830 p. G. Bucureşti. 1508-1716. în ordinea diviziunilor bibliografiei: Ioan Ceterchi. Traian Ionaşcu. 376. Ion Nestor. Bucureşti. Octavian Căpăţână. 1942. Dragoş Rusu. HODOŞ. IX + 572 p. versiune diortosită după Septuaginta. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Lucian Stângu. Nicolae Vrabie. Ioan Gliga. Îndreptar practic profesional. Ediţia a doua revăzută şi întregită. 377. Eugen. Tipărită cu binecuvântarea şi prefaţa Prea Fericitului Părinte Teoctist. Alexandru Bolintineanu. Vladimir Hanga. Ştiinţa veghei şi pazei publice. Traducere din limba franceză de Alexandra Medrea-Danciu.368. 2001. Salvator Brădeanu. Rezumat în limbile engleză şi rusă. 313 p. XXIX + 511 p. Mihaela Rodica Stănoiu. Mihaela Rodica Stănoiu. Biblia sau Sfânta Scriptură. Coordonare generală: Gabriel Ştrempel. Siegfried Kahane. Specialişti: Constantin Bulai. 1938. Leonid Miller. 375. Autorii 33 introducerilor în ordinea diviziunilor bibliografiei: Ion Vântu. 1968-1973. Sub conducerea: Traian Ionaşcu. Ion Popescu. Bucureşti. Coordonator: Dragoş Rusu. BIALOT. 1944-1968. Funcţiunile creatoare ale subconştientului. Bucureşti. Ioan Gliga. Octavian Căpăţână. Editura Academiei. Tom IV – Adăugiri şi îndreptări. 1941.. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. Sanda Ghimpu. Bibliografie juridică română. 379. 254 p. Îndreptar practic profesional.

Vol. Vol.R. VICOL. Forţă publică. Biblioteca Academiei R. Pop. Bibliografia generală a etnografiei şi folclorului românesc.S. Poliţia. Colaboratori: Colectivul bibliografic Bucureşti: responsabil Adrian Fochi.). Administraţie locală şi centrală. Valeria Trifu. Colectivul bibliografic Cluj: responsabil Ion Muşlea. Coordonare bibliografică: Neonila Onofrei. 388. Vol.380. Liana Miclescu şi Marina Vazaca (Litera S). cifre. Întocmită de Ioan Lupu. Colaboratori: Virgil Cândea. Partea I.R. p. Moralitate publică.. p. 1968. 1248 [-1248] p. 382. 893 [-898] p. Vol. Prefaţă de Gabriel Ştrempel. 1966. noiembrie 2002. Autori: Lucreţia Angheluţă (Litera L). Îndrumarul specialistului în grafoscopie. BOBIN. 540575 (Biblioteca Academiei R. Mihăilescu (Bucureşti). Prefaţă de Gabriel Ştrempel. Nicolae Al. 1972. Bibliografia analitică a periodicelor româneşti. 871 [-871] p. 126 p. Autori: Tamara Teodorescu (literele D-E). Societatea de Ştiinţe Filologice din R. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1996. România. Paşapoarte. Bucureşti. 2003. Coordonare generală: Gabriel Ştrempel. Coordonare bibliografică: Lucreţia Angheluţă.S. p.S. Editura Academiei Române. Dan Berindei. Nestor Camariano şi Ovidiu Papadima. Neonila Onofrei.. România [Bucureşti]. Emil Sklenka (Cluj) şi Pimen Constantinescu (Sibiu). în Realităţi şi perspective în criminalistică. Rodica Fochi. Editura Academiei R. Editura Academiei R. Vol. 384. Prefaţă de A. Institutul de Criminalistică. 534-538. F. România şi Institutul de Istorie „Nicolae Iorga“ al Academiei R. Bucureşti. Cuvânt înainte de M. p. [Bucureşti].R. engleză şi germană. Editura Academiei R. II (D-K). Lovinescu.S. Bucureşti. p.S. 446 [-448] p.S. Coordonare generală: Gabriel Ştrempel. Măsuri de 34 poliţie privitoare la locuitori şi străini. Marilena Apostolescu. anul IV. Liviu. în Criminalistica.S. . p. 531-534.S. 961-1344 [-1350] p. 381. Coordonare bibliografică: Lucreţia Angheluţă. Caracteristici ale identificării scrisului în cazul expertizelor grafice. (Biblioteca Academiei R. semne). Redactor: Adrian Fochi. 451-955 [-960] p. Liana Miclescu (litera I). BIDIAN. 538. 1989.S. Miliţie. p. Ordine şi siguranţă publică. I. [Vol. 237-238.S. 383. 14-16. Lucreţia Angheluţă (Literele Ş-T). Rodica Fochi (literele FG). Partea a II-a. Lucreţia Anghelescu (literele Î-K). Fochi. BICĂ. II. BICĂ. Dr. 387. Autori: Salomeea Rotura (Litera R). Salomeea Rotura (litera U). Bibliografia analitică a periodicelor româneşti. Colaborări mai depărtate: Gheorghe Ciobanu (material muzical) şi N. Partea I. BOBIN. 1970. Prefaţă de Gabriel Ştrempel. Bucureşti. Marina Vazaca (litera Ţ). Eva-Maria Marian şi Tamara Teodorescu (Litera M). Falsuri cu impact “SCHENGEN”. Bibliografia românească modernă (18311918).] I (18001891).R. Nestor Camariano şi Ovidiu Papadima. Emil Micle. III (L-Q).).R. Inspectoratul General al Miliţiei. + erată. 385. Editura Academiei R. (Biblioteca Academiei Române). Liana Miclescu (Literele N-O). Florin. Partea a III-a. 1986. Poliţie socială. Sumar şi în limbile franceză. Grigore Goanţă (litera N). Coordonare generală: Gabriel Ştrempel. Rodica Fochi. Cenzură. Gheorghe. Circulaţie. 1851-1858. Societatea de Ştiinţe Filologice din R. Florenţa Sădeanu (litera H). Marilena Apostolescu (Literele V-Z. 386. Mihai şi R. p. Florin. colaboratori: Teofil Bugnariu. 1970. Editura pentru Literatură. Întocmită de Ioan Lupu. Bibliografia românească modernă [18311918]. 1971. IV (R-Z). Mironescu (Bucureşti) şi Silvia Moşneguţu (Iaşi). Gheorghe. 739 [-740] p. 1790 – 1850. Ioan. Jandarmerie. 1111 [-1114] p. Bibliografie românească modernă (18311918). Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.R. Marina Vazaca (literele P-Q)...R. Bucureşti. Liana Miclescu.

403. 1926. Moldau-Walachei (Rumänien). BÎNDAR.. La doctrine secrète / synthèse / de la Science / de la religion & de la Philosophie / par… Traduit de l’anglais. die fremden und einheimischen Posten bis 1875. Heinrich. 400. 214 p. Bucureşti. Fotografia în culori. H. 293-296. Les faux. 1925. Roxana. p. 1re anée. + XXIV pl. M. Academie. 455 p. 320-328. Bucureşti. Stefanie. 2e volume).P. Crime and Public Policy. BISCHOFF. 396. BISCHOFF. Feldpost. 397. (Bibliothèque Thèosophique). an XI. BISPING. C. 35 398. BLAJ. M. Troisième e édition. Patrick. CHIRIŢĂ. Avec 45 figures hors texte. M. an XI. Paris. La Police scientifique. la Famille Thèosophique S. unter besonderer Berücksichtigung der österreichischen Konsulats. 1965. Bertold.P.. Paris. Jochen (Der Fotograf). 392. Professionell. 355 p. 1929. BLAVATSKY. Al. p. 405.A. V. Les fausse maonuaie. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. BLAN. 1980. Editura Luceafărul. Bucureşti. 325 – 332. . Octobre. (Bibliothèque Thèosophique). BLAVATSKY.D. TACK.I. în R.P. Inequality. – A. The Free Press. parte color. vol. ANNIKA. Iaşi. Editura Medicală. 232 p. cu fig. „Moldau-Walachei“. Drd. + 8 f. 1 (24). H. IIe partie. Publications Thèosophique. La doctrine secrète / synthèse / de la Science / de la religion & de la Philosophie / par… Anthropogenèse. 2006. H. 402. Interferenţe religioase în cadrul restricţiilor alimentare: postul şi anorexia. BISCHOFF. 2005. p. pl. Reiss. 149-154. Rechtstaatlich). 1930. 390. X.A. Factori de risc şi prevenţia suicidului în tulburările depresive în Buletin de psihiatrie integrativă. BIRNBACH.. 411-413. H. New Zork. BIRŢ. BLAVATSKY. 226 p. Quatrième volume. 1982. Die Rekonstruktion der Umdruckblocks der rumänischen Briefmaricenausgaben von 1866-1872. Paris (VII ). The Manners and Customs of the Police.A. III partie. vol. BÎSCĂ. Valerică. BÎNDAR.I. Les homicides.A. no. La doctrine secrète / synthèse / de la Science / de la religion & de la Philosophie / par… 4e édition. 4 (27).. Paris. Troisième édition..C. Miscellanées. Berlin. 2005. Bucureşti. NINK. BIRNBACH. CHIRIŢĂ. 393.C. 45-65. [2005]. (Traduçtion française. 110. 1938.A. X. Donald. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Evolution du e Symbolisme. Editura Ştiinţifică. „Umdruckblöcke“.P. la Famille Thèosophique S. BLAVATSKY. Ştefan. Le Professeur R. Quatrième édition. Paris. Les méthode scientifiques de récherche en a matière d’incendie. nr. Consideraţii privind valoarea probelor criminalistice şi medico-legale în vederea luării măsurii arestării preventive. 401. 406. Cinquieme volume. Fischer. 236 p. 1.389. 394. Berlin. 464 p. la Famille Thèosophique S.bzw. BIRNBACH. 395. BIERTHER. Le symbolisme archaique des religious & Appendice. p. p. 1931. 1977. New York. Sonder-edition. Drd. Marc. Les incendies criminels. 1933. Iaşi. p. La doctrine secrète / synthèse / de la Science / de la religion & de la Philosophie / par… Traduit de l’anglais. 2005. Science oculte et science moderne. BIELUSICI. în Buletin de psihiatrie integrativă. Reportogen aus dem modernen Polizeialltag in Nordrhein-Westfalen. BLACK. Unele aspecte privind reţinerea şi arestarea preventivă a minorului. în R. 391. 1929. Marinela. Peter M. Anton. Valerică. 404. Comportamentul la volan. 399. Cosmogenèse. Innenministerium des Landes Nordrheim-Westfalen (Polizei NRW. Bürgerorientierf. nr. Heinrich.

2003. IX. Editura Pildner & Pildner. 2006. în ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Tipărită cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Dr. BLAVATSKY. Cluj-Napoca. Vorbe memorabile explicate în contextul lor istoric. BLOCK. Identificarea persoanei după urmele de dinţi. 1969. Bibliografie la p. Cărarea Împărăţiei. cu o postfaţă a autorului. cu fig. Cosmogenèse. BOCA. Unele probleme privind determinarea distanţei de tragere şi stabilirea mărimii alicelor la tragerile efectuate cu arme de vânătoare.. Pledoarii imposibile. Traducere din limba franceză de Petru Creţia. 319 p. 167-170. Arsenie. BLÂNDA. locţiitor de Vârşeţ Deva.A. Univ. Ediţie îngrijită de Preot Prof. 282 p. Ediţia a II-a. 421. Ioan. 1971. BOCA. 256 p. 6e volume). Imaginea – obiect de patrimoniu. 1 Evolution cosmique-Stances de dzyan. Laurenţiu. Cărarea Împărăţiei. 418. Bucureşti. Editura Alma Mater. la Famille Thèosophique S. Gheorghe. Paris. BOCA. Primul ajutor în accidente auto. 250-252. Editura Didactică şi Pedagogică. ClujNapoca.] Episcopul Aradului. + Erată. Tipărită cu binecuvântarea Prea Sfinţitului dr. Traducere din limba poloneză de Mircea Petean. Premier volume. Manual pentru şcoli profesionale. 2003. 410. 407. Paris. Editura Limes. 309 p. vol. Arsenie. a patronilor şi a altor stigmatizaţi. Bucureşti. Târgovişte. Prefaţă: Kornelius Politzski. 413. Revelion 214 [roman]. 181-187. 414. 556 p. „Scrisul românesc“.1935. Prefaţă: Edwars Swiderski. 36 415. 411. BOBOŞ. Laurenţiu. „Cuvinte vii”. Timotei Seviciu. BOBOŞ. Ministerul Justiţiei. Ieromonah. ŢICAL. Craiova. édition. Episcopul Aradului. p. p. H. 416. Auteur d’Isis dévoillée <<Il n’ya pas de Religion supèrieure à la Vèritè>> Miscellanées.P. 120 [124 p. 1973. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Cinquieme er partie. p. Editura Sfintei Episcopii Ortodoxe Române a Aradului. în Probleme de medicină legală şi criminalistică. la Famille Thèosophique S. 1979. 1998.. 1995. 1935. Ediţie îngrijită de Preot Prof. 1938. 350 p. Stabilirea falsului prin adăugire în acte. P. Walter. BODUNESCU. 1979. Univ. Paul. Investigaţia penală în Comunicări pirateria software. Ieromonah. Manual de înţelepciune pentru oamenii de rând. Bucureşti. 140-142. a cămătarilor. Blavatsky. 158 p.P. BLUCHE. 2000. BLAVATSKY. IIIe volume). BOBOŞ. BLIDARU. Editura Fundaţia Revistei Jandarmeriei. 417. 2003. George [Marius]. De la Cezar la Churchill. Petru. 322 p. Arsenie. Simion Todoran şi Monahia Zamfira Constantinescu. Editura Humanitas. 1995. Laurenţiu. BOCHENSKI. Argument: Vasile Igna. p. Ministerul Justiţiei. Joseph – Maria. BOBOŞ. Bucureşti. în 20 de ani de expertiză criminalistică. 95 p. BOBLEA. Bucureşti. Episcop. Tipărită cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Dr. Editura Nemira. Dr. a spărgătorilor de grevă. La doctrine secrète / synthèse / de la Science / de la religion & de la Philosophie / par… Traduit de l’anglais. 412. 184 – 186. Simion Todoran şi Monahia Zamfira Constantinescu. 419. Ion. La doctrine secrète / synthèse / de la Science / de la religion & de la Philosophie / par…H.A. 420. 2000. Timotei Seviciu [. Editura Sfintei Episcopii Ortodoxe Române a Aradului. 408. 354 p. Legislaţie antidrog internaţională. . 350 [354] p. 159 [-160] p. François. (Traduçtion française. (Traduçtion française. 409. Traducere din limba engleză de Valentin Nicolaie. (Bibliothèque Thèosophique). Părintele. H. În apărarea prostituatelor. Institutul de Medicină Legală. 422. Daniil Stoenescu.

425. Bucureşti. BODUNESCU. 486 p + IX. BOGDAN. II. Marşul cormoranilor [roman]. 433. + 1 f. T[iberiu]. 150-156. 1975. BOGDAN. Bucureşti. Vol. I. „Sport-Turism“. „Sport-Turism“. Tiberiu. 645 p. „Scrisul Românesc“. Ion. Flagelul terorismului internaţional. 428. Rezumat în limba engleză. Bibliografie la p. Vol. 424. Descifrarea unei istorii necunoscute. I. (Cartea de vacanţă). George. 1973. Ion. dr. BODUNESCU. Ion. Bucureşti. Povestea Microperei [roman]. BODUNESCU. Inspectorul şef [Povestiri]. 267-170. BODUNESCU. I şi II. 1957. Ilie. Analele Universităţii din Bucureşti.8. Tipografia H. Editura Didactică şi Pedagogică. Ediţia a II-a. Bucureşti. (Colecţia Sfinx. BODUNESCU. Bucureşti. Bibliografie la p. Curs introductiv în psihologia judiciară. Grigore Geamănu. 10-11). STĂNCULESCU. (Cartea de vacanţă). 434. Ion. 213-219. Bucureşti. (Cartea de vacanţă). Craiova. 160 p. George. BOGDAN.423. Editura Cartea Românească. Vol. 432 p. 1971. BODUNESCU. . NICA. Iulian. Bucureşti. 438. 1979. (litografiat) (Ministerul Învăţământului şi Culturii). BODUNESCU. BOGDAN. 368 p. Terorismul – fenomen global. 426. Iaşi. Bucureşti. 176 p. 1971. Inspectorul şef. Bucureşti. Bucureşti. (Pentru părinţi). 1973. 1925. Mendelsohn. 1922. „Victimologia“ lui B. George. Bucureşti. 1970. 351 p. BOGDAN. Probleme de psihologie judiciară. cu ilustr. 432. „Sport-Turism“. 27). Curs de psihologie judiciară. 116 p. +VIII. BOGDAN. 276 p. 224 p. George. BODUNESCU. 416 p. Tiberiu. 443. 439. 430. Copiii excepţionali. 1974. Avortul – pruncuciderea şi deontologia medicală din punctul de vedere medicolegal. 1997. Tiberiu. 271 p. Descifrarea unei istorii necunoscute. comentată şi mărită. 1958. 444. George. 432 p. Editura Militară. îngrijită de Aurel Dicu). 645 p. Bibliografie la p. 352 p. 435. (litografiat) (Ministerul Învăţământului). Goldner. Ion. Goldner. Tiberiu. 1978. Vol.legal. 427. „Sport-Turism“. 441. 1925. Atentatele contra bunelor moravuri din punctul de vedere 37 juridic şi medico. Ion. Ediţia a III-a. Tipografia H. Vol. BOGDAN. Ion. cu ilustr. 429. Seria Ştiinţe Sociale nr. 1985. Bucureşti. [Bucureşti]. Ion. 1979. BOGDAN. 431. BODUNESCU. 343-349. Tiberiu. III. SEVERIN Icard. Editura Militară. Editura Ştiinţifică. III. Piraţii în acţiune [Povestire]. Ion. Tipografia Fondul cărţilor funduare. BODUNESCU. 416 p. Editura Militară. Prefaţă: prof. 337-349. I[lie]. Vol. RUSU-ŞIRIANU. 437. 440. (Colecţia Psyché. BOGDAN. BOGDAN. doc. Psihologia copilului şi psihologia pedagogică. BOGDAN. Iaşi. 436. 1979. Bucureşti. 1924. Bibliografie la p. Sarcina – naşterea. Atentate în contra sănătăţii şi a vieţii prin răniri şi loviri din punctul de vedere juridic şi medico-legal. Moartea şi moartea subită. + 1 f. 144 p. 1921. Editura Odeon. (Colecţia Sfinx. STĂNCULESCU. tab. 221 [-224] p. Inspectorul şef [Povestiri]. revăzută. 1979. Editura Militară. 376 p. 1957. tab. Ion. Bucureşti. RUSU-ŞIRIANU. Manual pentru liceele pedagogice de învăţători. Editura Cartea Românească. [Bucureşti]. I. Bibliografie la p. Tiberiu. Cluj. BOGDAN. Ion. 442. Ion. 76 rapoarte medicolegale. Psihologia copilului şi psihologia pedagogică. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Didactică şi Pedagogică.

Tiberiu. Altérations graphiques dans quelques maladies nerveuses et mentales. Aurel. an XI. 658-680. 458. Serviciul Editorial şi Cinematografic. 1930. Ministerul de Interne. (Ministerul de Interne. Serviciul Editorial şi Cinematografic. p. 1988. Elemente de anatomie grafică. Delescu. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Constatarea stresului psihologic cu ajutorul poligrafului. BOGDANOVICI. Marcela. Doctor în Filozofie şi Litere. 1 (24). 1970. Identificazione di veicolo in un caso di investimento mortale. Bibliographie p. 126-127. 447. Bucureşti. ROSCH. Alexandru. Bucureşti. BOLINTINEANU. Comportamentul uman în procesul judiciar. 449. în: Forum der Kriminalistik. Importanţa pregătirii în domeniul psihologiei judiciare. P[etru]. – document al erei noastre. Analiza psihosocială a victimei. 1944. BOGDAN. BOGDAN. Editura Univers. Bucureşti.N. Bibliografie la p. Studiu de drept internaţional. Ministerul de Interne. în Şcoala românească de criminalistică. 360 p. Editura Didactică şi Pedagogică. Carta O. 1943. 91-92. p. Rekonstruktion und Untersuchungsexperiment . nr. Bucureşti. 120 p. 126 p. cu fig. Suceava. 226 p. p. 191 p. în Tratat practic de criminalistică. în Buletin de psihiatrie integrativă. 461. 225-234. caiet 1/82. Iaşi. Stenodactilografia [Manual]. BOGDAN. Ministerul de Interne. Selecţia textelor: Tiberiu Bogdan. 94 p. 369-393. Bucureşti. 460. Paris. vol. Presă şi Editorial. 462. Lia. Thèse. 454. 234 p. no. 440 p. 36-41. Tiberiu. Direcţii de cercetare în boala Alzheimer. 1981. BOIA. Copiii capabili de performanţe superioare. 1978. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. BÖHME. 200 p. POPESCU. Ioan. Rodica. (Caiete de pedagogie modernă. Bucureşti. Marea teritorială. BUTOI. BOILEAU . Editura Ştiinţifică. Tiberiu. Publikationsabteilung des Ministerium des Innern der DDR (Forumul criminalisticii. BOILEAU . 2005. Exercitarea funcţiunii de expert grafic. Aurel. SÎNTEA. 197. în R. 1944. 455. 1967. Hélène. Bucureşti. Alexandru. Tudorel. Serviciul Cultural. 1983. 4e année. Aurel. Direcţia Publicaţiilor din Ministerul de Interne al RDG). 348 p. 38 453. 463. Traducere din limba franceză de Georgeta Raţă. Tiberiu.9. Éditions Médicales Norbert Maloine. 1960. 456. Elena. BOLINTINEANU. BOGDANOVICI. 451. 1975). Dumitra. 63 p. BOLINTINEANU. p. Editura Politică. Ministerul de Interne. Mijloacele juridice prin care statele devin părţi la tratate. Constatări şi propuneri. şi tab. Raport între grafologie şi expertiza grafică. Rolul ei în procesul judiciar. 1992. 448. p. 15-20. Destinat cadrelor didactice şi studenţilor – viitori profesori. Editura Academiei. Editura Atena. Introducere în grafologie şi expertiza grafică. X.NARCEJAC. DRĂGAN-CORNIANU. Paralelism istoric. BOIA. vol. Bucureşti. 1973. 123-128. VASILIU. Complot. II.445. În pădurea adormită. Bucureşti. Cercetări privind antigenele salivare şi importanţa lor în expertizele biologice. Tiparul Universitar. BOIA. 1970. Traducere din limba franceză de Mihai C. 1932. 450.C. BOLDRINO.I. Bucureşti. BOGDAN. Boldrini. Alexandru. 24 p. Mircea. Tipografia Vremea. .U.. BOIŞTEANU. 446. Expert grafolog pe lângă Curţi şi Tribunale. 459. SÎNTEA Ioan.NARCEJAC. 452. 60 p. cu figuri. MALIŢA. 9). 1979. 457. Bibliografie la sfârşitul textelor. BOGDAN. Bucureşti.wichtige Methoden in der Untersuchungspraxis (Reconstituirea şi experimentul investigaţiei – metode importante în practica investigaţiei). p. BOIA. Tiberiu. Bibliografie la p.

477. Magistrat militar drd. 2005. vol. Lector universitar. Partea specială. 246 p. 6. Ed. 322-329. 470. în Criminalistica. SCRIPCARU. anul V. 191 p.. Pantelimon. p. DRIGA. Bucureşti. an XI. BOROI. Bucureşti. 126 p. Elie. Alexandru. Bucureşti. Alexandru. F. nr. 1977. 5. 61 p. FURNICĂ. 478. I. Pruncuciderea şi uciderea din culpă. Gerard. R. Bucureşti. revizuită conform noului Cod Penal. Editura All Beck. C. nr..33-34. BOŞTINĂ. Academia de Poliţiei „Alexandru Ioan Cuza“..000 de dolari. Cauzalitate. în Revista Română de . O. 98 p. Serviciul Editorial. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 5-6. Colonel magistrat drd. BOROI. în Criminalistica. 1991. Marius. 481. Colonel magistrat drd. [Bucureşti]. POSTELNICU. BOŞTINĂ. Aspecte teoretice şi practice privind infracţiunile de omor şi lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte. ŞTEFĂNACHE. 2002. 39 474.. Perversiunile sexuale. Colonel magistrat drd. Georgeta-Ştefania. în Criminalistica. Editura Ştiinţifică. 472. 476. Bibliografie la p. Bucureşti. nr. 465. în Realităţi şi perspective în criminalistică. BOŞTINĂ. noiembrie 2004. GREJDINOIU. 2003. Bucureşti. Tratatu de stenografie şi cryptografie. POPA. 4 (27). Alexandru. p. 823 [828] p. BOROI.. 1926. BONNET. Editura Militară. răspundere. Loredana Luminiţa. BORZA. Drept penal. Contradicţii între rapoarte de expertiză tehnică. Drept procesual penal. 1999. 471. BOŞTINĂ. Bucuresci (Typ. UNGUREANU. Consideraţii medico-legale privind asfixiile posturale. 2006. Rada Liana.. vinovăţie. 2005. Infracţiuni contra vieţii. 466. 2004. Bucureşti. Franco-Roumaine). Accidentul de circulaţie. p. Coodonatŭ în Limbra română de Elie Bosianu. 6. Importanţa tehnicilor şi metodelor de identificare criminalistică asupra stabilirii cauzelor şi mecanismelor producerii accidentelor de circulaţie. BORN. J. Cercetarea la faţa locului în cauzele cu autori neidentificaţi în cadrul accidentelor de circulaţie. Rösch. Pantelimon. Ştefan. BOTEZ. BOSIANU. BORZA. Magistrat militar drd. Bucureşti. Ministerul de Interne. BOROI. BOŞTINĂ. NISTOREANU. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Rolul expertizei criminalistice la stabilirea adevărului în evenimentele rutiere. BOŞTINĂ. Traducere din limba franceză de Teodora Pavel. Monodacktyloskopie. anul V. L. 224229. 34-25. 467. Drd.. Ediţia a III-a. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. STANCA. Pantelimon. în Buletin de psihiatrie integrativă. 469. Cristina. 1992. Alexandru. 475. Bern. Consideraţii semasiologice legate de noţiunea de tulburare şi utilizarea acesteia în psihiatria contemporană. 468. Editura Naţional. Pantelimon. septembrie 2003. Călin. p. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Gheorghe. Nicu. 246-250. 466 [-468] p. p. 433-452. Unele aspecte medico-sociale ale accidentului de trafic rutier. 473. Jurist drd. BOŞTINĂ. p. p. anul VI. X. 480. Editura Ministerului de Interne. 479. p. Pantelimon. noiembrie 2003. Raiffeisen Bank păgubită cu peste 270. BOLOCAN. 166 p. 1996. 95-96. Investigarea criminalistică a locului accidentului de circulaţie rutieră. Editura All Beck. Drd. II. Iaşi. Bucureşti. Ediţia a II-a. BOROI. JIDOVU. 463-468. Pantelimon. ANDREI. Pantelimon.464. Editura Luceafărul.. Steluţa. 2005. Alexandru. 1863. nr.

488. Bucureşti. în Criminalistica. Tradusă din germană. Criminalistică. Bibliografie la p. Petre. (Humanitas). BOTOŞ. BOTEZATU. 1981. Prof. în Investigarea criminalistică a locului faptei. în Seminarul de perfecţionare a procurorilor criminalişti. XXI + 326 [-329] p. anul IV. martie 2000. BOTOŞ. 497. 2004. 198 [-203] p. Bucureşti. anul IV. 40 Bibliografie la p. univ. 227 p. Conf. Maria. 29-32. BOTIŞ.. volum 12. Piese şi dispozitive care pot influenţa acţiunea factorilor suplimentari ai împuşcăturii şi implicit urmele secundare ale tragerii. Editura Junimea. Iaşi. 485. 2005. BOTOŞ. Junimea. 498. 223-225. 1981. p. 176-178 (Fundaţia „Universitatea Bogdan Vodă”. anul II. (Idei contemporane). BOTOŞ. Petre (coordonator). Editura Politică. dr. 3. VULIŞICI-ALEXANDRESCU. Liviu. p. Particularităţile cercetării locului faptei şi a folosirii expertizei judiciare în cercetarea acestor infracţiuni. Constituirea logicităţii. X. Identificarea armei de foc după gloanţele deformate sau fragmentate. Conf. Iaşi. Universitatea Bogdan Vodă). Ilie. 2. 149 [-152] p. dr. BOTOŞ.Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Editura Facla. „Junimea“. Ilie. MALIŢA. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. LĂPĂDUŞI. univ.. Ilie. Bibliografie la p. nr. 4 (27). p. Teodor Dima. Petre. Bucureşti. 1983. nr. Bucureşti. 178 [-180] p. Conferenţiar univ. Studiu epidemiologic al alcoolismului în Europa şi România. Interpretări logicofilozofice 1937-1981. 1973. BOTOŞ. . în Criminalistica. 482. p. p. Valeria. vol. Prof. Orizontul fără limite al învăţării. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Orientare critică în logica modernă. iulie 2002. p. 2. ELMANDJRA. BOTEZAT. BOTEZATU. Ilie. 486. Locotenent-colonel magistrat dr. 483. Particularităţi ale incriminării deţinerii şi portului fără drept al armelor albe sau instrumentelor special confecţionate pentru atac ori care pot fi folosite pentru comiterea unor agresiuni. Realizarea de mulaje şi tipare care ajută la protejarea probelor. Ştefan Celmare. 490. 484. Viaţa sexuală a lui Immanuel Kant. 48-51. BOTEZATU. 20-24 noiembrie 2000. Aspecte teoretice şi practice în cercetarea infracţiunilor de pruncucidere. dr. p. [Traducere din limba engleză: Tatiana Maliţa]. 3-5. Ilie.145-149. mai 2002. 491. Ioan. Leziunile produse de muniţia armelor de foc cu ţeava ghintuită. 121126. Consideraţii privind obţinerea şi înregistrarea datelor şi informaţiilor pe timpul investigării criminalistice a locului faptei. COMĂNESCU. 2002. Traducere din franceză de Valentin Dumitrescu. Vasile. 2004. Adevăruri despre adevăr. BERCHEŞAN. BOTEZATU. 8-10. Mahdi. Lichidarea decalajului uman. Ioan. 94-98. BOTEZATU. BOTKIN. Mircea. cu o prezentare şi note de Frédéric Pagès. 1977. BOŢOC. 106 p. Tablă de materii şi în limba engleză. 312 p. Bucureşti. 1982. 496. 494. 1971. Vasile. în Buletin de psihiatrie integrativă. Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu. James W. univ. Valoarea deducţiei. în Criminalistica. 4. nr. Sinaia. 489. Bucureşti. Iaşi. 204 p. Editura Ştiinţifică. 198-216. 249-252. 492. Sintaxa propoziţiei. 2006. Cluj-Napoca. Humanitas. Petre. Ilie. 487. Bucureşti. iunie 2004. Locotenent-colonel magistrat dr. 351 p. Ilie. Editura Risoprint.. p. 495. 2002. nr. BOTUL. Semiotică şi negaţie. Petre. Procuror c. 493. Iaşi. dr. 8-9. BOTOŞ. p. an XI. nr. Texte şi analize. Jean-Baptiste.

Gheorghe. BRAŞOVEANU. résultats et améliorations proposées). 261-275.. 451-453. 1979. 507. (Université de Lyon. Aurelia. 1771. Ortansa. p. BOJA. 339 p. Un martor incomod. Probleme de ortografie. 2003. Librairie ie Hachette et C . Editura Militară. Sinaia. BRANSNER. 511. Cosma. Rezumat în limbile franceză. Nicolae. Editura Ştiinţifică. p. Bibliografie la p. Petre. Iaşi. PIROZYNSKI T[adeusz]. p. BRATU. 483 p. VOCHIN. CHABERT. Bucureşti. BREBAN. Itinerar psihiatric. NIŢĂ. Noul manual TAT Abordare psihanalitică. John. Manuel des institutions romaines. Bucureşti. Rontledge & Kegan Paul. vol. 514. Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş. Paris. 500. vol. 510. 1976. D. BRAŞOVEANU. Bibliografie la p. 506. 503. I. All Beck. Editura Dacia. Maria. Ion. COMŞULEA. 516. 1983. Dunod. 1979. Gheorghe. BRAŞOVEANU. London. Crime and Public Policy. Posibilităţi actuale de identificare a persoanei după urmele de buze. Gheorghe. SCRIPCARU G[heorghe]. 279 p. Bucureşti. 70-74. Editura Trei. 255 [256] p. A new system of classification by Kjeld Bransner(. BRELET-FOULARD. în Ghidul procurorului criminalist. 41 509. Bucureşti. Editura Junimea. Catherine (sub redacţia). Odette: La lutte coutre les stupefiants. TEIUŞ. 102 p. Sabina. 505. Valentina. Rezumat în limbile engleză. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul incendiilor. Posibilităţi de cunoaştere a personalităţii învinuiţilor (inculpaţilor). Timişoara. 508.. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. Ministerul de Interne. Editura Helicon. BOUTHIER-BLANC. 382 p. Procuror. Elena. no. 2004. 501. Autoturisme şi performanţe. 447 p. 1975. BRÂNZEI. Kjeld. gramatică. Consideraţii cu privire la cercetarea pluridisciplinară a infracţiunilor de omor cu dezmembrări sau mutilări ale cadavrului şi corpului uman. 191 p. 118-120. NEGOMIREANU. p.) Det. BREBENEL. 517. Inequality. Faculté de Medecine et de Pharmacie. Editura SportTurism. + erată. BRAITHWAITE. 152-157 (Ministerul de Interne). 1978. 20-24 noiembrie 2000. Paris. BRAŞOVEANU. 1973. I. 513. franceză. Ministerul de Interne. 654 p. germană. 1975. Chief Insp. 502. Editura Didactică şi Pedagogică. BREZEANU. engleză. Gheorghe. în Tratat practic de criminalistică. BRACACIU. Minorul şi legea penală. Fuga. Cosma. P[etre]. [Textes. 384). A. Omul fără umbră. Bucureşti. Psihiatrie. 1975. 245-255. Editura Junimea. Registration of palm prints (Search register and alphabetic registers of criminals in Denmark. A. Limba română corectă. 372 p. 1998. 1886. BRATU. 67 p. Thèse… Gap. p. . BRATU. Traducere din limba franceză de Daniela Luca după: Nouveau manuel du TAT. Bucureşti. în Şcoala românească de criminalistică. Petre. Vasile (coordonator). 223 p. Cluj-Napoca. Gheorghe. română.) 504.499. ŞERBAN. Iaşi. 515. 512. On palm prints. 1979. BRÂNZEI. Cosma. BOUCHÉ-LECLERCQ. ZĂHĂRĂCHESCU. 1981. rusă şi spaniolă. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). SÂRBU. 1946. Doina. BRÂNZEI. 1975. lexic. Françoise. Editura Militară. 1970. Precizări cu privire la organizarea şi planificarea urmăririi penale – Planul de urmărire penală. Comportamentul aberant în relaţiile cu mediul. Copenhagen. Approche psychanalytique. 1994. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică.

Paris [. Rue Hautefeuille. P. La mort / et/ la mort subite / par / P. Brouardel [. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris). Paris [. 1897. 522.] Librairie J. BROUARDEL. Deuxième édition [. Avec 3 planches en couleurs et 43 figures. Par P. Brouardel / Professeur de médecine légale a la Faculté de Médecine de Paris [. Paris [. BRODAG. Pièces annexes.-B. BROUARDEL. Stuttgart. 288 p.-D. L’avortement / Par / P. BROUARDEL. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris). (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris). W. Editura R. Baillière et Fils / 19. près du Boulevard Saint-Germain. P. Les intoxications.-B. P. BROUARDEL. près du Boulevard Saint-Germain. 524. Paris [.] Revue et augmentée.] Librairie J.] Membre de L’Institut (Académie des Sciénces). Par P. Baillière et Fils / 19. 1995. BROUARDEL. etc. 19. la suffocation / La submersion / Par / P. BROUARDEL. 19.518. P. Paris. Brouardel / Professeur de médecine légale et doyen de la Faculté de Médecine de Paris / Président du Comité Consultatif d’Hygiène / Membre de L’Institut . Baillière et Fils / 19.-B. 376 p.] Librairie J. Baillière et Fils / 19. Brouardel / Professeur de médecine légale / et doyen de la Faculté de Médecine de Paris / Président du Comité consultatif d’Hygiène / Membre de L’Institut (Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine. 521.] Librairie J. 1892. Avec 18 figures dans le texte. BROUARDEL. 420-512p. 584 p. P. Rue Hautefeuille. Boorberg. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris). 525. BRODAG. P. 1901. Brouardel / Professeur de médecine légale et Doyen de la Faculté de Médecine de Paris / Membre de L’Institut. 523. Les aspyhyxies / Par lesqaz. / Témoignage. Paris [.B. / Par / P. Ediţia a 7-a. Baillière et Fils / 19. 1906. Librairie J. KrimmalistikGrundlagen der Verbrechensbekämpfung (Bazele criminalisticii pentru combaterea infracţionalităţii).-B. Brouardel / Doyen Honoraire et professeur de médecine légale / de la Faculté de Médecine de L’Université de Paris / Président honoraire de Comité consultatif d’Hygiène / Membre de L’Institut (Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine. Les intoxications. Rue Hautefeuille. les vapeurs / et les anesthèsiques / Par / P. Paris [.] Doyen Honoraire et professeur de médecine légale / de la Faculté de Médecine de L’Université de Paris / Président honoraire de Comité consultatif d’Hygiène / Membre de L’Institut (Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine. expertise. Les blessures / et / Les Accidents du travail / Par / P. Brouardel / Professeur de médecine légale / Et doyen de la Faculté de Médecine de Paris / Président du Comité Consultatif d’Hygiène / Membre de L’Institut (Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine. mariage. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris). 516 p. 19. La pendaison. declaration des causes de décès / etc. 519. Baillière et Fils / 19. 1995. 19. La strangulation.] Librairie J. Editura Richard Boorberg. Wolf-Dietrich. Kriminalistik (Criminalistica). P. 1895.] Librairie J. BROUARDEL. Le secret medical / Honoraires. 694 [708] p. Rue Hautefeuille.-B. 19.-B. 527. assurances sur la vie / Déclaration de naissance. Brouardel / Professeur de médecine légale / Et doyen de la Faculté de Médecine de Paris / Président du Comité Consultatif 42 d’Hygiène / Membre de L’Institut (Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine. 455 p. 516 p. P. Stuttgart. 526. Rue Hautefeuille. Rue Hautefeuille. Baillière et Fils. p. 520. 19.

Avec 8 planches don tune en couleurs et 5 figures. près du Boulevard Saint-Germain. Carlrichard. Col. BÜCHLER. GEORGESCU.-J. SCHNEIDER. 19.] Librairie J. vol. BUCUR.-B. près du Boulevard Saint-Germain. 515 – 519. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris). BROUARDEL.) Krimmalistik-Handbuch für Praxis und Wissenschaft. S/p 169-203. Kriminalistiche Handlungslehre în Kube / Störzer / Timm (publ. Paris 1913. Les blessures / Et / Les accidents du travail / Par / P. Der Einsatz von Vertrauenspersonen . (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris). Paris [. Dan. Préface du Professeur Thoinot. 536. BROUARDEL. 19. p. veb berlag für Bauwesen. Rue Hautefeuille. auflage. Lübeck. Brouardel / Professeur de médecine légale / et doyen de la Faculté de Médecine de L’Université de Paris / Président du Comité Consultatif d’Hygiène / Membre de L’Institut (Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine. 520 p. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris). 19. P. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Editura 1 Boorberg. 1 Următoarele . vol. Nicolae.(Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine. BRUNEL. P.] Librairie J. 530.. Mr. Paris [. Brouardel / Professeur de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris / L’Université de Paris/ Membre de L’Institut (Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine. Baillière et Fils / 19.] Librairie J. CRĂCIUN. p. 1899. Ghidul relaţiilor cu massmedia. 539. Baillière et Fils. 1897. BKA.. BRÜHL. 534. Lt. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică.-B. 564 [568] p. Brouardel / Professeur de médecine légale / Et doyen de la Faculté de Médecine de Paris / [.-B. Cătălina. Rue Hautefeuille. Essen. neumbearbeitete und erweiterte 2. 529. Photogrammetrie. Codul lui Da Vinci. 1960. Les attentats aux mœurs/ Par / P. L’exercice de la médecine et le charlatanisme/ Par / P. BUCHHOLTZ. 2002. 531. MURZEA. 119 p. 535. Traducere din limba engleză Adriana Bădescu.11/95. Ada. 694 [700] p. Constantin Galiceanu. Baillière et Fils. 19. Ioana. I. I. 476 [480] p. H. A. Geschichte der Philatelie I. 272 p. 533. Baillière et Fils. Paris [. Ştiinţe criminalistice. Stuttgart 1992.col. P. BRUCKERT. Lt. R. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris) 532. Paris [. Brouardel / Professeur de médecine légale à la Faculté de Médecine de 43 Paris. 537. Verfahren und geräte. 18 p. MoldoValachie-Roumanie.. Rue Hautefeuille. Schmidt Römhild. 416 p. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris). 1896. Editura Ministerului de Interne. Les explosifs / Et / Les explosions / Au point de vue médicolégal / Par / P. Paris [. Neues Auswerteverständnis (Noi evaluări) în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. (Manual criminalistic pentru practică şi ştiinţă). 1906. 19. Vasile Vasilescu şi Col. 538.] Librairie J. BROUARDEL. 272 p. RAO. 167 şi urm.] Librairie J. Berlin. BRSACH. Membre de L’Institut. Baillière et Fils. Coordonatori: Col.-B. BROUARDEL. 1909. Les Timbres du Royaume de Roumanie. P.-B. 528. 2002.ein „Fulltime-Job" für professionelle VP-Führer (Misiunea informatorului). 19. în Der kriminalist (Criminalistul) nr. Berlin.] Président du Comité Consultatif d’Hygiène / Membre de L’Institut (Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine. Georges. Carl-Ernst. BROWN. 19. Rue Hautefeuille. ediţie revăzută şi adăugită. 19. Avec 39 figures intercalées dans le texte.. Rue Hautefeuille. 2004.

Editura Mediamira. dr. dr. prof. dr. 2001. MITRACHE. p. 1312. Constantin.. volum 13. 553. Romanescu. Premise teoretice şi metodologice ale cercetării criminologice. Tudorel. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine.. Colectiv de referenţi: Academician Prof.. N. LUNG. 1992. 542. Gioconda Dobrescu.. Academician Prof. Publicat cu prilejul „Lunii Bucureştilor“ şi cu concursul Primăriei Municipiului. 548. (colaborator). 385-397.R. Scripcaru. Editura Fundaţiei România de Mâine. 1. „Minerva“. 271 p. C. Partea generală. I. GĂNUŢĂ.. 180 p. Bucureşti. BUNEA. 242-244. 574 p. Avram. Secretariat de redacţie: Dr. Editura Medicală. CHIRILĂ. Editura Trei. dr.. Costică. dr. Dr. L. HERESCU. Adriana Medvichi. SURPĂŢEANU. 580 [585]p.. Elemente sociojuridice de contest social pe terenul devianţei speciale. 133-134. BUNECI. I şi II. Florescu. Rodica Enache. Colegiul de redacţie: Redactor şef: Dr. 512 p. p. Costică. Tadeusz Pirozynski. Bucureşti. Cosmovici. Colectiv de Redacţie: Editor coordonator Prof. BUHAŞ. martie 2005. („Patrimoniu“). Berlescu. Ediţie îngrijită de Florea Fugariu. 13 p. 544. Chirurgie orală şi maxilofacială. C. 2002. M. Buletin de Psihiatrie Integrativă. Roxana Chiriţă. şeful Direcţiei Poliţiei Judiciare. 134 p. Bucureştii Vechi. 550. dr. BULAI. V. 3. Editura Trei. univ. dr. Bibliografie la p. 551. MIHALACHE. problemă majoră a perioadei de tranziţie. Bucureşti. Partea responsabilă civilmente în procesul penal. Ţiganiada. Dr. Academician Prof. C. dr. Gheorghe. T. MITRACHE.. I. V. (colectiv de autori). BUTOI.540. V. 547. Casa de Editură şi Presă Şansa S. Borza. PRICOP. Vlad. 161 p. 2001. BUDAI-DELEANU. Repere istorico-literare de Andrei Rusu. 75-78. editat de Spitalul de Psihiatrie „Socola” Iaşi în perioada 1917-1946). M. Consiliul ştiinţific: Prof. Al. M. Ana Maria Grigorescu. 543. Anii I-V 1930-1934. 1970. Ediţia a III-a revizuită şi adăugită. Ioana Teodora. ROTARU. N. psiholog Magda Luchian. Andrei.. BULAI. psiholog Marinela Paraschiv. BULIBAŞA.. Drept penal român. nr. C. 244 p..L. Editori fondatori ai noii serii: prof. Gabriel. BULAI. Partea generală. Chestor de poliţie dr. Petre.. 2002. p. 2 vol. Vol. Constantin. BÎLBÎIE. D. Cluj-Napoca. Prof. ELEDU. BULAI. BUNECI. R. Nechifor. nr. 552. Avram. Editura Fundaţiei România de Mâine. (Serie Nouă – a „Buletin de L’Association des 1 Psychiatres Roumains”. în Studii şi cercetări juridice. URTILĂ.E. Chiriţă. Aliona. 1935. C. dr. dr. M. Dr. Drept procesual penal. Ion. Curs selectiv pentru examenul de licenţă 2001 şi 2002 cu ultimele modificări ale Codului Penal. MAFTEI. Petru Boişteanu. Petru Boişteanu. Petre.. Bibliografie la p. 549. 2002. univ. 541. Instituţii de drept penal. 1 Cercetarea la faţa locului în cazul infracţiunii de tâlhărie cu legarea victimei. Secretariat tehnic: Cecilia Darie. dr. 545. prof. Vol. FILIPAŞ. Bucureşti. Instituţii de drept penal. BUJOR. prof. Constantin. prof. 85-90. 546. ediţia a II-a. Redacţia: Spitalul Clinic de Psihiatrie „Socola” Iaşi. BUNECI. BUTOI. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Costică. Ştefănescu. Răspunderea juridică şi deontologică a medicului reanimator. Curs selectiv pentru examenul de licenţă. Cercetarea infracţiunilor de furt. E. Astărăstoae. 1981. 44 În prezent Direcţia de Investigaţii Criminale . dr. N. Buletinul Societăţii Istorico-Arheologice „Bucureştii Vechi“. Gh. Bucureşti. Bibliografie la p. Petre. dr. Camelia. GOGĂLNICEANU. FILIPAŞ. 1312 p. 2004.

p. Vol. Protejarea dreptului de autor asupra programelor de calculator. 171 p. Bibliografie la p. Ministerul de Interne. Conf. 5. Expertiza urmelor de cerneală. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Bibliografie la p. BUTA. dr. Petre. nr. Conferenţiar universitar dr. 150 p. 98-105. BUNECI. în Criminalistica. BUUŞ. Bibliografie la p. 150. Petre. Deosebiri faţă de infracţiunile comise prin CEC. 357 [360] p. în Tratat practic de criminalistică. „Spiru Haret” Bucureşti. p. 2006. p. Petre.. în Criminalistica. Editura Luceafărul. BUTA. 1. Ediţia a IIa. 486-500. 2. 6. 124-129. Ilona. Vol. Bucureşti. nr. în Tratat practic de criminalistică. Facultatea de Drept. BUNECI. nr. 2003. Bucureşti. 2001. BUNECI. 555. BUNECI. 2003. 4. 2006. 566. Petre. Bibliografie la p. august. 559. 1980. Vol. Bibliografie la p. 557. Ioan. p. Bibliographie p. BUNECI. anul VIII. Anexe 1-4 la p. Editura Tritonic. 562. 2006. Editura Pinguin Book. DOBRILĂ.. anul VII. Examinarea actelor supuse acţiunii îndelungate a apei.. Editura Phobos. vol. Conf. Bucureşti. Petre. prodecan al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Spiru Haret” Dispoziţii procedurale privind combaterea criminalităţii informatice. III. Ministerul de Interne. Expertiza metalelor preţioase. 567. vol. 2003. Consideraţii juridice privind infracţiunea de înşelăciune. univ. A. în Tratat practic de criminalistică. 549 [560] p. Conf. Nicolae. . 137-143. tuş şi pastă de scris. Drept Procesual Penal. 144-167. 1992. 560. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. univ. nr. Universitatea Ecologică Bucureşti. 2004. III. 558. Ioana Teodora. 2005. 2006. septembrie 2005. Publishing House. Ilona. 2006. univ. Procedura în caz de dispariţie a înscrisurilor judiciare. Partea generală. noiembrie 2005. Mileniul III. Bibliografie la p. 45 561. în Criminalistica. p. Petre. poligraf şi hipnoză. Tatrekonstruktion (Reconstituirea faptei). Marcel. 384 p. 570. 531-546. 549. Bibliografie la p. 556. 569. Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti. Ministerul de Interne. Editura SEMNE.. univ. Stuttgart/München/Hannover / Berlin/Weimar. Psihologie judiciară. 565. 1971. 568. 2004. prodecan Facultatea de Drept. 253-257. Bucureşti. 554. Petre. vol. p. 34-36. Bucureşti. Actele premergătoare efectuate în vederea începerii procesului penal. Ilona. Partea Specială. Facultatea de Drept – Universitatea Ecologică. Proceduri speciale.Bibliografie la p. BUTOI. BUQUET. Presses Univeritaires de France. BÜRING. p. 34. Repararea pagubei în cazul condamnării sau luării unei măsuri preventive pe nedrept. Petre. 295-296 p. BUTA. 383384. La sciense et la recherche de la preuve. 243 [248] p. III. Drept procesual penal. 563. BURCHEL. Univ. Manuel de criminalistique moderne. 1980. Editura Richard Boorberg. [245-246]. 564. Petre. Bucureşti.. 296 p. 1980. Alain. 271. Conf.1. anul VII. Editura SEMNE. 333-336. 264 p. BUNECI. BUŞ. Editura Fundaţiei România de Mâine. 122-127. 310-313. în Revista Română de Drept. 19-22. Valorificarea scriptelor de comparaţie în expertiza criminalistică asupra scrisului [discuţii]. p. DAVID. BUNECI. BUNECI. 356-357. Petre. IONESCU. Alexandru. Facultatea de Drept. p. Bucureşti. dr. în Criminalistica. Editura SEMNE. dr. Martorul pe tărâmul justiţiei. Daniel. II. p. BUNECI. Partea specială.

Constantin. anul III nr. Tratat universitar de psihologie judiciară – teorie şi practică. Tudorel. 575. 4. 46 579. dr. Avocat. 577. 2002. Avocat. Conf. univ. anexe. 583. p. psih[olog] dr. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Psihanaliza crimei.571. Valentin. psiholog criminalist. 2003. p. 2 vol. în „Rolul şi contribuţia . Manuela Cristina. Tudorel. Editura Pinguin Book. 527-529. dr. BUTOI. expert criminalist. BUTOI. Editura Phobos Publishing House Word Keeper. Bibliografie la p. manipulare – coerciţie – intervenţie psihanalitică – detecţia comportamentelor duplicitare (simulate).. 2001. p. 159-160. I. psiholog criminalist. 467 [. în Investigarea criminalistică a locului faptei. II. 573. Teroarea „cifrelor” criminalităţii. Publishing House Word Keeper. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică.. psiholog criminalist. Ioana-Teodora. nr.R. iulie 2004. nr. Lector univ. univ. univ. 574. Victimologie (Curs universitar). Alexandru. 572. Constantin. Ioana Teodora. 2004. ZĂRNESCU. Bucureşti. 2001. univ. Bucureşti.. Tudorel. BUTOI. Editura Fundaţiei România de Mâine. univ.tehnica „Lie detector“. Cercetarea câmpului faptei din perspectiva psihologului criminalist (Aplicaţie practică în omorurile de natură sexuală). ZĂRNESCU. Psihologia interogatoriului judiciar – invasiune mentală. Bucureşti. Ioana Teodora. ZĂRNESCU. univ. Investigaţia conduitelor simulate . BUTOI. dr. Editura Enmar. Victima şi victimologia din perspectiva urmăririi penale. iulie 2001. Bucureşti. 4. p. 160 p. Bucureşti. BUTOI. Tudorel. 585. CONSTANTIN. BUTOI. 6. BUTOI. 2003. BUTOI. Bucureşti. PRODAN. NICOLAE Luminiţa. Radu.. Editura Phobos. psiholog criminalist. Tudorel. Ioana Teodora.. dr.. Edit Press Mihaela S. BUTOI. 2004. în Investigarea criminalistică a locului faptei. BUTOI. 213-214. anul V. Avocat Cuplul penal: victimă-agresor. Crima sub lupa detectorului de minciuni. Tudorel. 315 p. Cercetarea câmpului faptei din perspectiva psihologului criminalist (aplicaţie practică în omorurile de natură sexuală). Conf. 581. Luminiţa Georgeta. BUTOI. Avocat.. dr. 150-154. Avocat. BUTOI. Ioana Teodora. Tudorel. 578.. NICOLAE. BUTOI. Ministerul de Interne. Prof. Ioana Teodora. Dan. Bucureşti. Luminiţa. (Perspectiva juridică. Tudorel-Severin B[adea]. IFTENIE. 189 [-192] p. univ. Avocat. p. dr. univ. BUTOI. Valentin. Bibliografie la p. Conf. Tudorel-Severin B[adea]. Bucureşti. 298-299. BUTOI. Bucureşti. Societatea Ştiinţă & Tehnică SA. Criminali în serie. Ioana Teodora. 576. Psihologie judiciară. 2004. Tratat universitar. 584. Femeia asasin. VOINEA.. dr. + 31 p. NICOLAE. 580. 1979. BUTOI. anul VI. dr. vol. 24-25. socio-psihologică şi medico-legală asupra cuplului penal victimă-agresor). BUTOI. 160 p. în Criminalistica. Psihologia crimei – Serial kiler –profiler – psihopatul sexual pe terenul criminalităţii. Conversia indicilor comportamental-simulatorii în probatoriu asasinat.. Constantin. BUTOI. 582.Studiu aplicativ de psihocriminalistică judiciară. p. 1997. 2004. Tudorel Badea. psiholog criminalist.L. Bibliografie la p. BUTOI. Tudorel-Severin B[adea]. membru al Societăţii Franceze de Grafologie şi al Asociaţiei Grafologice Italiene. 19-20. avocat apărător. Aportul tehnicii poligraf în procesul penal. Conf. Vol. expert criminalist. în Criminalistica. BUTOI. 20-21. BUTOI. univ. dr. BUTOI. Conf. 208 p. 209-213. BUTOI. Tudorel-Severin B[adea].472] p. Asist[ent] univ[ersitar]. p. 299 p. Dimensiuni psiho-grafologice asupra gestului suicidar. Conf. Tudorel. în Criminalistica. 184188. 459-460. Tudorel-Severin B[adea]. Conf. Bibliografie la p. IFTENIE. TudorelSeverin B[adea]. 214 [-224] p. noiembrie 2003. Conf.

Alain. Călăuza poliţienească. capturarea şi probarea faptelor comise de psihopaţii sexuali – Criminali în serie –. Bibliografie suplimentară la p. p. Tiparul Românesc S. BYRD. 16/17 (I). anul II. Institutul de Arte Grafice „Tătăraşi“. p. p. p. Nicolae. septembrie 2000. anul I. 16-17 (IV). Criminalistica. Nicolae. BUZATU. nr. nr. f. Referinţe bibliografice la p. Editura Dacia Europa Nova. Boca Raton. Editura Luceafărul. Criminalistica. Profesor universitar. 16-17 (III). dr. 586. 4. anul II. Cecurile de călătorie American Express. Foarte scurtă introducere. p. nr. iulie 2000 p. decembrie 2000. MCMANUS. anul III. în Criminalistica. 589. 21. 16-17. Contrafacerea bancnotelor euro a intrat în cotidian. în Criminalistica. 2003. 595. 468 p. anul II. (2000). psiholog criminalist. 16-17. nr. nr. martie 2003. BUZEA. anul III. p. Nicolae. 596. Tehnici de reconstituire fotografică prin suprapunerea şi prelucrarea imaginii. BUTLER. Tip. Universitatea „Spiru Haret”. nr. Bucureşti. J. în Criminalistica. 2. Criminalistica. 13-15. 3. Filosofia dreptului penal.000 lei. BUZATU. 190-192. în Criminalistica. 591. p. 588. 1. anul VII. Cristian.probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 2005. iulie 2001. 118. BUZATU. martie 2001. p. în Criminalistica. prodecan al Facultăţii de drept. J. 4. Criminalistica. p. 1925. CRC Press. POPA. Elemente de protecţie a bancnotelor străine. 2003. în Criminalistica. anul I. BUZATU. ianuarie 2000. BUQUET. Bucureşti. anul I. 2.15. Prima contrafacere a bancnotei de 500.. (V). SAVU. 6. Nicolae. BUZATU Nicolae. 593. 118 p. p. nr. (IV). 2002. 2. Sinoptic operativ-explicativ în identificarea. 1. Contrafaceri performante ale dolarului american. BUZATU. 6-7. Psihologia. 592. nr. nr. p. noiembrie 1999. Bucureşti. 362 p. septembrie 1999. Nicolae. BUZATU. martie 2005. p. în Criminalistica. Gillian. CÂRPINEAN. Mijloace şi modalităţi de depistare a valorilor monetare false.a. 590. Iaşi. nr. Gheorghe. Nicolae. nr. p. 597. CASTNER. nr. Lugoj. M. (I). 4. BUZATU. septembrie 2002. Bibliografie la p. anul V. anul I. CORNEAN. Entomological Evidence: Utility of Arthropods in Legal Investigations (Dovezi entomologice: Utilitatea artropodelor în investigaţiile legale). nr. 24.A. Criminalistica. L. p. anul IV. februarie 2001.R. p.L. anul III. Expertiza bancnotelor şi a altor instrumente de plată. Bucureşti. nr.. 205 p. 47 . iulie 1999. BUTOI. Tudorel. Little Star Impex S. BUZESCU. 587. 17-19. septembrie 1999. 14-15. Nicolae.C. mai 2000.. S. 267 p. (II). (III).. 266-267 598. anul II. 594. anul II. 599. Bibliografie la p. Cărţile de credit. nr. 5. 1617 (II). N. Editura Allfa.. versiune românească Lucian Alexandrescu.T. 16. Nicolae. 5. 4. 16-17. Nicolae. H. Traducere din limba engleză de Gabriel Nagâţ. 241-254. 193-196. în Criminalistica. Freda. mai 1999. Dumitru. 3. 27-28. p. 2. 600. în Criminalistica. anul I. 5. BUZATU. nr.

Indice de actori la p. 475 p. Noël. SACHELARIE. Istoria ieroglifică.I. 616. 617. + 14 f. Editura Academiei R. Lungmetraje de ficţiune. Text stabilit şi glosar de Stela Toma. 53. Jan & Thomason. II. Introducere Istoria ieroglifică de NICOLAE STOICESCO. 5e année. CANTEMIR. martie 2005. 448 p. 607.4. ŞERBU. româneşti. Dimitrie. Thierry. 3 vol. Metode. Classification du système d’identification radiologique.S. Bucureşti. Procuror. Bucureşti. no. C. pompieri. 118-143. Editura Lucman. vol. Divanul – Istoria ieroglifică. p. introducere. Opere. de l’identification. CANTEMIR. Ediţia a-II-a revizuită. LĂPĂDUŞI. Marian. Traducere. 2005. (Academia Română. f. III. 43-48. CANTEMIR. Asachi. CALLEWÆRT. patroni. Editura “Service Pompieri”.. Chişinău. nr. 665-726. 2. Bucureşti.S.a. America secretă. Editura Litera şi Editura Litera internaţional.. Protecţia împotriva incediului. 246 p. 1055 [1058] p. 618.C.. Les rayons x an service 606. Bucureşti. CALICO. . Bucureşti. Diana. Dustin. CAPOTĂ. Caracteristica criminalistică ţiunilor. primari. pl. ŞERBU. Sorin. Prefaţă. Traducere din limba franceză de Marga şi Gheorghe Wolff. 603. Volumul I. LENCU. Sorin. Ascensor spre eşafod. Bucureşti. 2002. 614. 1990. 1995.A. 605. procedee şi tehnici de lucru în procesul identificării cadavrelor cu identitate necunoscută. Tudor.. Editura Academiei Române [şi] [Editura] Univers Enciclopedic. Bruxelles. Traducere din limba engleză de Mihai Chiriţă. Elemente de teoria Dimitrie. indice de autori şi opere şi introducere Divanul de VIRGIL CÂNDEA. Protecţia împotriva incendiilor. facs. (motor cu aprindere prin scânteie). p. 1933. Bibliografie la p. Misterul manuscrisului. 359-360. 491 p. Tudor. anul VII. L’Edition Universelle. + 8 f. Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor. I. Bucureşti.I. 796-839. de filme. Editura Service Pompieri. Texte. 282 p. Ediţie critică publicată sub îngrijirea lui Virgil Cândea. PFISTER. 6 e année. 2001. 727-798. 1970. Editura Gh. José.. studiu introductiv şi comentarii de Virgil Cândea. no. p. I. 1999. Indice de autori la p. CALDWELL. 602. CARANFIL. 1929. Traiean. în R.3. Chişinău. glosar. Traducere din limba engleză de Bogdan Nicolae Marchidanu. Timişoara. Constantin. şef birou în modernă a arderii. 136-157. CALVI. 213-225. A. José. H. 410 [416] p. Victor. p. planşe. a infracştiinţifice. Iaşi. 608.: Vol. Editura Helicon. + 13 f. Studiul Jandarmeriilor Streine. 367 p. LENCU. Vasile. Vol. Editura Univers. cronologie. Traiean. CALICO. RAO. CANARI. CALEF. Physiologie de l’écriture cursive. Analele lucrărilor Moscova. EUGEN SIMION). 615. 1934. 2003. ediţie critică. 610.. 1973 – 1983. 1998. în Ghidul procurorului criminalist. CALOTĂ. Dicţionar universal 611. note şi indici de Dan Sluşanski. Omor sau sinucidere? „Cazul Erbaşu”. + IX. CARANFIL. CALAPODESCU. Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă. prof. 613.C 601. 106 p. în R. 151 p. Vol. în Criminalistica. Dicţionar de filme 612. Sorin. Colecţia Opere Fundamentale. Victor. Turbotronica M. referinţe critice şi introducere Hronicul de STELA TOMA. 604. ediţie îngrijită. Coordonatorul colecţiei: acad. Divanul. 1984.C.R. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. III. Editura Ministerului de Interne. CALOTĂ. Fabrizio. Editura Litera şi Editura Litera Internaţional. rue Royale. Maior. Indice de titluri străine la p. 840 p. Ediţia a doua. 609. 360 p. CALOTĂ. vol. De antiquis et hodiernis Moldaviae. Opere complete. Ghid pentru manageri.

2004. Lucrare întocmită first issue of Moldavia. (Biblioteca Academiei Române). B. Prefaţă de Traian D. 1978-1983. Industriei Construcţiilor de Maşini. Fabian. CARÂMB. II. Procuror. 633.. f. Bucureşti. I. Editura Dacia. Catalog general al cărţilor de drept. A Procedural Guide (Entomologie şi moarte. P. Bucureşti. Hypnotisme – Suggestion. în Buletin de psihiatrie integrativă. 626. Paleo – mt DNA analysis and population genetic aspects of old thracicm population from SouthEast of Romania. KROLL. Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna. COMŞA. CAUC. The Carlos. 2 volume (Seria bibliografii şi biografii): Vol. 2003. 634.. CARDOS. G. nr. Tablă de materii şi în limbile engleză şi franceză (Biblioteca Centrală Universitară Cluj-Napoca). Prezentare grafică: Vasile Pop Silaghi. 55 p. Dreptul frontierei de stat. 2(25). volum 12. Catalogul Gheorghe. Editura Ministerului de Interne. CASTANEDA. AELENEI. (Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România). Întocmit de G. Tipografia Joyce. V. Institutul de Arte Grafice „Antigona”. 4 (27). S. de Elena Mosora şi Doina Hanga. A. Consultant ştiinţific: prof. 630. Pompiliu Teodor. 629. nr. manuscriselor româneşti. H. CAROL II von Rumänien. 2005. PÂRLEA. Coordonator dr. I. de Răsboiu [. An XI. 1990. CARTAS. No. Ghid de procedură). CASAMAYOR. p. Coordonator general de brigadă Gheorghe Carp. 431 p. Ştrempel (redactor responsabil) [. legislaţie şi jurisprudenţă. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine.] Serviciul Georgrafic al Armatei [. Metodologia cercetării sociologice. din Ministerul 625. 173-182. VOSS. A. Stănculescu. Catalogul manuscriselor româneşti. X. MANU. Librăria Socec. Crenguţa. II. 624.. E.R. Cartea tehnică a anvelopelor. Bucureşti. 238 [240] p. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 239-246. Sinaia. Curs de fotografie pentru amatorii şi fotografii de profesiune. I. 215. Metode şi tehnici de cercetare. HASKELL. Beatrice. A. V. în Buletin de psihiatrie integrativă. Anxietatea: aspecte etno-socioculturale. Ministerul 627. 156 p.. Bucureşti. Bucureşti. vol. Bogdan. 108-115.] C. CARP. Întocmit de G. Bibliografie la p. 49 Daniela.. Editura Univers Encliclopedic. P[etru]. DÂRMON. 267-272. 504 p.. Arta de a trăda. 1967. Expertiza medico-legală psihiatrică în infracţiunile de omor. Magnétisme – Somnambulisme. Ion. 1988. Iaşi.-col. Grigore Stamate. CATTS. CAROL. p. Editura Fundaţiei România de Mâine. 621. Vol.] Fl. 700 [-704] p. BOIŞTEANU. 1999. The London Philatelist. 632. Gabriel. 620. STOIAN. Entomology & Death. N. Editura Academiei Republicii Socialiste România.a. CAUFEYNOU. Cluj-Napoca. IV (1062-1380).619. RODEWALD. Iaşi. 694/1950 p. Traducere din limba franceză de Tudor Vlădescu.. vol. Vol. II B. 1995. Fotografii: Ella Karsai. 623. Nicoleta. 97 p. 1-1600. 20-24 noiembrie 2000. Laura. Victor. Seminarul de perfecţionare a procurorilor criminalişti.. 628.A. 622.] Şeful Secţiei de reproducere. 118119. Învăţăturile lui Don Juan. Coordonatori: Constantin Negulescu şi Andrei Veress. nr. Bucureşti. 2005.R. Vol. 1940. Editiond du Goéland. Lt. Institutul European. 631.Traducere din limba engleză de Lidia Iancu. p.A. Ştrempel. 1858. 219 p. (Biblioteca Academiei Române). an XI. 4. 635. Clemson. O cale de cunoaştere Yaqui. CARŞINESCU. Moisil [. 1999. GORAN. Docteur Les Mystéres du sommeil. X. 1979 122 [-124] p. p. vol. Lecture de la . Stoianovici. 40-53. ŢONEA. vol. vol. Neurostenia – entitate cu o veche istorie. N. Catalogul incunabulelor. MIRIŢOIU.

P. p. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. în Revista de criminologie. 642. nr. 1. 644. anul V. CĂRĂUŞU. N. MĂDĂLINA. Editura Luceafărul. nr. 2003. 1. în Criminalistica. în Criminalistica. Repere în gestionarea situaţiilor de criză. 175-177. Minovici.P. 643. Harghita. Drd. 13-15.J.J. CĂPRUCIU. 638. Asistent univ. 2005. CĂTUNA. SURDEA. Patte. Probleme specifice pe care trebuie să le lămurească cercetarea în cazul principalelor infracţiuni silvice (II). Drd. Scurtă comparaţie între sistemul procesual penal finlandez şi român în privinţa cercetării penale şi a măsurilor preventive în cadrul procesului penal. Editura Tehnică. Comisar-şef de poliţie. ianuarie 2005. CAZANCIUC. Lector univ. p. Aspecte privind cercetarea criminalistică a accidentelor rutiere urmate de părăsirea locului faptei. 2005. Probleme teoretice şi practice în cercetarea la faţa locului în echipă complexă în cazul infracţiunilor de omor. Colonel. Aspecte privind metodologia investigării infracţiunilor silvice (I) . Portretul vorbit perfecţionat de D. CĂTUNA. C. Silviu. Robert. 2/2004. 7-8. Editura Alma Mater. 178-182. mai 2002. Cu o prefaţă de dr. Timiş. p. Bucureşti. Procédés d’hypnotisation etc. Ioan. CAUTIS. 3. 2. HERNEA 641. nr. Călinescu. I. p. Căpitan asistent universitar. f. Sorinel. 50 I. în Criminalistica. 63-66.. martie 2005. Iuliu. iulie 2001. BARBU. F. Valorificarea portretului robot ca mijloc ştiinţific de probă. Sorin. Paris. Căpitan. CĂRĂUŞU. 2004. drd. 107 p. 2006. Alin. în Investigarea criminalistică a locului faptei. CĂLINESCU. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi . Consideraţii privind constatările tehnicoştiinţifice şi expertizele judiciare în cazul accidentelor de muncă. I. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. nr. Sorinel. 649. 639. martie 2003. 188 p. p. CĂRĂUŞU. PERIDE.J. anul IV. martie 2005. Editura Luceafărul. 2. Sorinel. Viorel. Bucureşti. D. 650.. (Studiu de poliţie ştiinţifică). N. ALEXANDRESCU. 1990. Procuror criminalist. CĂTUNA. 4. CĂTINEAN. în Criminalistica.P. Boulevard Magenta 139. A. anul VII. anul VII. 1914. Bucureşti. Libraire. 637. Bucureşti. Dactiloscopie sau identificarea prin impresiunile digitale de la mâini. 163-169. nr. CORDEA.. 132 – 141. Cluj-Napoca..J. Sorinel.. 19-21. 636. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. anul III.P.Pensée – Spiritisme. 640. Comisar-şef de poliţie. p. DRĂGUŞ. p. Lector univ. Sorinel. Cu figuri în text. 645. Timiş. p. 13-16. în Criminalistica. Viorel N. CĂRĂUŞU. 430-431. Anvelopele autovehiculelor. Viorel. Constatarea sau expertiza medicolegală şi rolul ei în stabilirea vinovăţiei persoanelor implicate în accidentul de trafic rutier.. 646.a. CĂPÎLNEAN. Lector univ. Evaluarea clinică şi medico-legală a sechelelor psihice posttraumatice. Adrian. p. p. 192 p. 647. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Posibilitatea stabilirii rolului victimei în producerea accidentului de circulaţie rutieră prin efectuarea expertizelor tehnice auto. nr. Dorin. Posibilitatea identificării persoanelor în baza semnelor particulare survenite după naştere. de criminalistică şi de penologie nr. Sorinel. 33-36. 51-55. 648. Marius Mihai. drd. p. drd. Harghita. p. Craiova. Consideraţii de ordin teoretic şi practic privind interpretarea criminalistică a urmelor descoperite la faţa locului. CĂRĂUŞU. I. Bucureşti.P. volum 13. CĂTINEAN.

Moartea unei prostituate.. 2003. Lazăr. CÂRJAN. nr. p.. 6. General de brigadă dr. 351-363. Prefaţă de prof. dr. în Criminalistica. p. Ucigaşul de sub cagulă era fiul victimei. 10-12. 2001. nr. CÂRJAN. Lazăr. Titus. „Haiducul” din satul Sen. română rediviva! Editura Călăuza. Pedofilia – o încălcare gravă a libertăţii şi moralităţii vieţii sexuale.J. p. 301 p. Procuror. Alexandru. p. 663. Vasile. CÂRJAN. Vasile. 9-10. (Albania-Grecia) 602 p. p. 4. 1991. nr. p. anul III. Ioan. 2. 51 conf. 8-10. pl. (Inspectoratul General al Jandarmeriei). nr. CIOBANU. Lazăr. Bucureşti. pl. Lazăr. anul IV. Perversiuni sexuale. 367 p. 3-4. Dr. în Criminalistica. anul III. în munca operativă de poliţie. Bucureşti. CÂRJAN. Partea 652. LĂPĂDUŞI. 654. III. 4. Colonel. CIOBANU. 651. 3. în Criminalistica. MALIŢA. Drept penal. p. LĂPĂDUŞI. 97-112. CÂRJAN. + 16 f. Lazăr. 661. în Criminalistica. Institutul de arte grafice „Marvan“ S. 2001.. în Criminalistica. I. vol. MORARU. anul III. 2-3. în Criminalistica. 653. 2000. Noi elemente privind stabilirea vechimii cernelurilor. 1. în Criminalistica. 18-20. VĂDUVA. 1937. (India-Olanda – Supliment Albania-Grecia). 656. Dinu C. 413 p. General de brigadă. p. Paul Ştefănescu. 2001. Nicolae. anul III. ianuarie 2002. LĂPĂDUŞI. Mică enciclopedie de creaţii româneşti şi de izvoare despre români în colecţii din străinătate. 3-5. Titi. p. Editura Enciclopedică. CÂRJAN. p. 6 decembrie. 29-30. 668. în Criminalistica. anul II. p. Lazăr. General de brigadă dr.. Traian. Lazăr. Lazăr.P. Câinele 660. 669. CÂRJAN. de la origini până în 1949. 2001. Vasile. vol. nr. 5. Virgil. Mileniul III. 15-18. Mircea. dr. Amprenta digitală. FLORESCU. Giurgiu. iulie 2001. Enigma cadavrului din pădurea Buceşti. nr.. CÂMPEANU. 659.medico-legale în stabilirea adevărului”. Istoria Poliţiei Române în serviciul de poliţie al Jandarmeriei. nr. Editura Politică. Bucureşti. Lazăr. Prof. noiembrie. 2 vol. CÂRJAN. Editura Luceafărul. CÂNDEA. 127 p. 664. Poliţia PITULESCU. Editura Vestala. 658. anul IV. în Criminalistica. 2000. univ. p. nr. Vol.2. + 15 f. Crima din strada Dreptăţii. Lazăr. 273 p. Virgil. II. p. nr. General de brigadă. anul II. Baze de date generală. CÂRJAN. Depesajul criminal. 210-215. Bibliografie la fiecare piesă de patrimoniu. GIURESCU. anul III. Conf. Lazăr. Colonel. Ion. Ion. Lazăr. CÂRJAN. în Criminalistica. CÂRJAN. Lazăr. DUŢĂ. martie 2000. 2005. CÂNDEA. + 32 f. Lazăr. dr. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 667... Lazăr. Mărturii româneşti peste hotare. Locotenent-colonel. TANDIN. CÂRJAN. p. Bucureşti. septembrie 2001. pl. (Polonia-Venezuela) în prerogative. Vasile. CÂRJAN.R. martie 2002. Bucureşti. General de brigadă. anul II. După aproape şapte ani. dr. Bucureşti. Pagini din trecutul diplomaţiei româneşti. 1966. iulie 2000. haita ucigaşă de pe strada… Lupu a fost identificată. General de brigadă dr. General de brigadă. nr. 662. mai 2001. Bucureşti. Adrian. LĂPĂDUŞI. 253 p.. în Criminalistica.A. 26-27. univ. CÂRJAN 657. 3 mai. CÂRJAN. Editura Curtea Veche. nr. General de brigadă dr. 655.9-11. 665. 4. 2000. septembrie 1999. Bucureşti. . Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol. cu sprijinul I. Poliţia împotriva noilor droguri. Deva. în Criminalistica.. 666. anul I.

dr. anul VII. CÂRJAN. p. iulie 2002. CÂRJAN. nr. 2.670. General de brigadă dr. CÂRJAN. Asistent univ. Gorj. General de brigadă dr. Lazăr. iulie 2005. dr. p. dr.. Bibliografie la p. Lazăr. 41-42. 441-450. Criminalistică şi ştiinţe LĂPĂDUŞI.25-27. conf.4. 683. iulie 2003. Bucureşti. 6. CHEREGI. nr. 6. Chestor. Răzbunare probată prin mijloace criminalistice. 745-820. Crima din Valea Popii.. 62-85. nr. univ. Chestor conf. 9-10. noiembrie 2003. dr. anul V. Bucureşti. Subcomisar de poliţie. 224 p. nr. univ. Editura Fundaţiei România de Mâine. 5. Bibliografie la p. CÂRJAN. 681.dr. în Criminalistica. Lazăr. 2003. CÂRJAN. Lazăr. septembrie 2003. Mama a vândut pontul… iar fiul a ucis cu ferocitate. General de brigadă dr. anul IV. Editura Luceafărul. CÂRJAN. CÂRJAN. 828 p.19-21. anul V. 4. CÂRJAN. 2003. Bucureşti. 223-224. Bucureşti.. în Criminalistica. Chestor de poliţie conf. Expertizele criminalistice şi medicolegale au confirmat rezultatele muncii informative. Lazăr. Investigarea video la demascat pe criminal. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. 676. mai 2005. Introducere: Pledoarie pentru Criminalistică de Prof. anul VII. Conf.. dr. Bucureşti. p. dr. 684. Vasile. BOBIN. nr. Tratat de Criminalistică. 4. Reguli tactice privind pregătirea şi efectuarea cercetării locului faptei. în Criminalistica. CÂRJAN. CÂRJAN. . 686. 17-20. CÂRJAN. 344 p. 2002. Chestor de poliţie conf. 20-23. Conf. univ. p. CÂRJAN.P. Lazăr. 688. CÂRJAN. Comisarşef. 679. mai 2002. p. Lazăr. Din istoria criminalisticii (I). 678. 675. nr. 25-49. Din istoria criminalisticii. anul VII. 582 [-584] p. p. 687. Lazăr.3. 3. p. Chestor de poliţie. Lazăr. 450 p. nr. 677. Bucureşti. 52 univ. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. p. 50-62. p. în Criminalistica. p. 31-32. 2005. 672. Din istoria criminalisticii (II). 5. CÂRJAN. Florin. anul IV. univ. univ. Lazăr. univ. vice- fundamentale ale investigării omorului. preşedinte al Asociaţiei Criminaliştilor din România. martie 2003. noiembrie 2002. Chestor de poliţie conf. 343-344. Publishing House. Vasile. 2004. în Criminalistica.. anul IV. 685. General de brigadă dr. Bibliografie la p. nr. Ionuţ. de contact: Bibliografie selectivă. univ. în Criminalistica. Fraţii Minovici – ctitori ai criminalisticii româneşti. 35-36. martie 2005. Fapte comise cu ferocitate de un grup organizat. Bucureşti. dr. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Moartea dramatică a unei taximetriste. Cele şapte întrebări Pinguin Book. Note de curs. 674. septembrie. anul V. Lazăr. nr. în Criminalistica. 680. Lazăr. Lazăr. 682. în Criminalistica. Compendiu de criminalistică. Curs de criminalistică. CÂRJAN. univ. Lazăr. Lazăr. 4-5. Chestor de poliţie. I. în Criminalistica. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. EMILIAN STANCU. CÂRJAN. CÂRJAN.. nr. Sfaturi aducătoare de moarte. în Criminalistica. p. CRĂC. Lazăr. 2002. Bibliografie la p. 2004. conf. 6-8. Editura Curtea Veche. dr. CÂRJAN. 671. 673. CÂRJAN. 2. Lazăr. Gheorghe. p. în Investigarea criminalistică a locului faptei. nr. Compendiu de crimina- listică. 2005.J. p. conf. anul V. 11-13. preşedintele Asociaţiei Criminaliştilor din România. Lazăr. univ. Bucureşti. dr. Lazăr. Editura Curtea Veche. în Criminalistica. LĂPĂDUŞI. anul IV. p.

La criminalistique. Evoluţia criminalisticii româneşti. 6e année. Lazăr. prof. vicepreşedinte al Academiei Române. Amintirile unui 702. univ. 697. în Criminalistica. Editura Militară. Comisar-şef de poliţie. CÂRJAN. 696. dr. Paşaportul electronic românesc – o realizare la nivel mondial. 1980. 141-144. în Globalizare şi identitate naţională – Simpozion. Însemnările unui 700. univ. Consilieri ştiinţifici: Leonard Paşcanu şi Silviu Dragomir. Cuvânt înainte de Eugen Teodoru. Pierre Fernand. CEACANICA. Volumul I. p. SIME. Lazăr. Ediţia a IV-a. Ion.. p. 704. anul VII. univ. p. CÂRJAN. Bibliografie p. Lazăr. şef Serviciu pentru prevenirea şi constatarea cazurilor de încălcare a regimului paşapoartelor. nr. 1962. 348 [352] p. 1994. Dumitru. p. PH. p. MOLCUŢ. Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti. 698. [Editura] Lucky. MANOLE. color. în Criminalistica. 691. conf. Enciclopedia RAO. Henri. Recunoştinţă [Portret: academician Marius Sala. Cuvânt înainte de Leonard Paşcanu. 2006. Emil. 1975. 39-40. Ministerul de Interne. 1975. univ. Dumitru. CÂRJAN. 705. CEACANICA. Unele aspecte criminalistice privind diferenţierea omorului de sinucidere şi de morţi accidentale. CEACANICA. Dreptul la libera circulaţie în contextul globalizării. 5. MARANO. Emil. Laboratorul de identificare judiciară a Prefecturii Poliţiei din Paris. DRĂGAN. Ministerul de Interne. dr.C. 1858 – 1947. CEACANICA. Dumitru. Bucureşti. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. 2006. 692. septembrie 2005. Criminalistique. Supliment al Buletinului intern editat de Procuratura R. Lazăr. CECCALDI. SÂNTEA. Dănuţ. 4/1981. În luptă cu necunoscutul. P. 4. Casa de editură şi presă „Şansa“ SRL.F. Ministerul de Interne.. no. în Şcoala românească de criminalistică. nr. Chestor de poliţie.. Noi contribuţii la Istoria Criminalisticii. dr. C. CÈNAC. Presă şi Editorial.1. România şi Ministerul Justiţiei. 701. Bucureşti. prim-vicepreşedinte al Asociaţiei Criminaliştilor din România. 20-30. CÂRJAN. [1993]. 2005. p. dr. Importanţa cunoaşterii elementelor de diferenţiere dintre reconstituire şi experimentul judiciar. Lazăr. Lazăr. 2006.. 1934. aplicarea măsurilor restrictive şi relaţii consulare. p. Cazuistică şi studii judiciare. 278 p. 694. 3-5. în Criminalistica. CECCALDI. CEACANICA.. Serviciul Cultural. cu ilustr. preşedinte de onoare – Consiliul Ştiinţific 53 703. Aurel-Vasile. CHEVET. CÂRJAN. al Revistei Criminalistica]. criminalist. 58-65. Bucureşti. Catalogul timbrelor poştale româneşti. Serviciul Cultural. în Şcoala românească de criminalistică. Presses Universitaires de France. Bucureşti. CÂRJAN. 690. S.. 341-348. de défense sociale contre le crime. director general al Direcţiei Generale de Paşapoarte. Chestor de poliţie. nr. Istoria statului şi dreptului român. Chestor de poliţie. 144-148. 18 mai 2006. CÂRJAN. în Criminalistica. Dumitru. Aspecte ale practicii privind descoperirea şi cercetarea omorurilor cu mobil bizar. 53-64. 699. 12-20. conf. nr. în R. Identificarea criminalistică – de la intuiţia ştiinţei la ştiinţa intuiţiei sau de la Vidocq la Bertillon.. Chestor conf. . univ. 1976. 2006. 13-15. 1.I. 365 [-368] p. Lazăr. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. dr. p. (Colecţia Nevermore). preşedinte al Federaţiei Filatelice Române.689. Paris. august. CERNEA. [Bucureşti]. Mircea Gheorghe. 292 [-295] p. Dumitru. 1980. Dumitru. L’âme du crimínel. CEACANICA. 693. anul VIII. februarie 2006. criminalist. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. conf. p.. Chestor de poliţie. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. anul VIII. Plan 695.

CHANDLER. Editura Datina. 1977.L. 722. Astă-seară. 713.. Titlul original în limba engleză: The long good-bye. Raymond. Avantaj … Marlowe. Istoria secretă a 710.U. Titlul original în limba engleză: Safer dead (Enigma). 717. Bucureşti. 1994. Bucureşti. Penguin Book. James Hadley. 1991. omenirii. 255 p. Tg. Traducere din limba engleză de Veronica Focşeneanu. („Enigma“). E. Editura Point. Morţii nu vorbesc. 238 [-239] p. Bucureşti. Raymond. 1992. Ltd. 263 p. 1993. 392 p. crini. CHAMBON. [1937]. 379 p. 1999. 334-341. AFIS. p. [Bucureşti]. Coşmarul. no. CHASE. CETIN. Editura S&C. 1968. 712.I. 1978. 26-31.. 1969. CHARTERIS. CHASE. Armand. Raymond. James Hadley. 213 [-215] p. Traducere de Anda Teodorescu. Sistem automat de identificare a amprentelor. Enigma) Traducere după ediţia The long good-bye C. boulevard Saint-Germain. Traducere din limba engleză de Constantin Popescu. Bucureşti. 1978. 2 année. Editura „Z“. p. Rămas bun pentru vecie [roman]. 213 p. 1991. CHANDLER. 2005.C. Bucureşti. 238 [-240] p. în e R. London. CHANDLER. Jiu. Robert. Traducere din limba franceză de Dodo Bărbulescu. 716. Editura Diamant. 298 p. Editura Univers. Editura Point. 720. Misterul crimelor de la Little Fawn Lake. Traducere din limba engleză de Constantin Popescu. 1994. „Univers“. Les Edition Rieder. Hamish Hamilton. CHANDLER. Editura Tineretului. Bucureşti. Raymond. Paris. 1993. Les câtés mystérieux de l’Affaire Dreyfus. 715. Nicholls and Co.5. Totul se plăteşte. Editura Z. Bucureşti. CHANDLER. Editura Lucman. Tg. Rămas bun pentru vecie. Titlul original în limba engleză: „Killer in the rain“. .P. Raymond. 708. „Univers“. În româneşte de Gherasim Ţic. 1993. 207 p. 711. 724. 191 p. Culcaţi-o între 725. Raymond. Traducere din limba engleză de Constantin Popescu. Traducere după ediţia „The Big Sleep“. Leslie. (Roman poliţist). 192 p. 721. În româneşte de Constantin Popescu. „Sfântul“ la New York. (Aventura). CHASE. Raymond. Sora cea mică. 108. Titlul original în limba engleză: The little sister. [Bucureşti]. gauche chez les réédu ques. Marlow [roman].706. 709. main. James Hadley. Titlul original în limba engleză: „The lady on the lake“. Abonament pe Traducere din limba engleză de Constantin Popescu. Somnul de veci. Bucureşti. CHANDLER. 1983. Bucureşti. Timişoara. L’écriture de Constantin Popescu. („Enigma“). 238 p. Traducere din limba engleză de Anda Teodorescu. Editura Datina. CHASE. Traducere din limba engleză de Angela Lereanu şi Aristiţa Avramescu. Fereastra de sus. CHARPENTIER. (Maeştrii literaturii poliţiste. În româneşte de 54 James Hadley. Bucureşti. 714. Editura Univers. CHASE. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. CHARROUX. 719. Cosma. Editura Z. Raymond. 272 p. 1969. 1961. 1930. CHANDLER. Raymond. Bucureşti. Raymond. 1993. Bucureşti. CHANDLER. Editura Luceafărul. 723. 1953. Editura Tineretului. Joannès. 718. trenul spre iad [roman]. f. CHANDLER. Cem. 304 p.a. Jiu. London. Bucureşti. CHANDLER. James Hadley. (Enigma). Ucigaş în ploaie. Traducere după ediţia „The Little sister“. Cyrano. 483 [-488] p. 707. General în poliţia turcă. Traducere din limba engleză de S. Traducere din limba engleză de Sanda Aronescu.

. procédé du pliage.I.I. în R. Traducere din limba engleză de Aristiţa Avramescu. CHATZINIKOLAOU. ENACHE. 733. 1958. Après Glazel. 582-588.5. Editura Criss Cezar. Paris. 738. 732.2. Paul. în R. Titlul original în limba engleză: Wold rather stay poor. p. La machine a écrire et şi crapă.L.C.I. p. 8e année. 8e année. CHASE.I. Traducere după ediţia: The World in my pachet. 1994. Paul. în R. M. autostradă. 8e année. p. Un Hippie pe 744.C.. 1936. 1993.I. 731. Traducere din limba engleză de Dan Dumitrescu. 326-332. James Hadley. 1936. 736. Chronologie de deux traits de crayon.. buzunar. Editura Vivaldi. Editura Z. no. 1931. 740. Editura S&C. 1936. Hadley. Pumnalul cu diamante. 737.I. expertises d’écritures (Particularités personnelles du graphisme).C. CHAVIGNY. 727. Les ecritures illisibles. Origine d’un papier. 141-161. Paul. O adunătură de 742. Paul. Moarte de calibru 45. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. 5e année. CHASE. nr.C. în R. Bucureşti. p. CHAVIGNY... à l’usage des honnêtes gens. 5 année. James Hadley. CHAVIGNY. M. CHASE. Médecine légale des 729. 936. James Hadley. 1933.C. 487-494. Editura S&C.10. 6e année. 1938.I.. Fă-mi plăcerea par armes à feu. 198-203. M. Bucureşti. Bucureşti. A. Bucureşti.C. 4. 173 [-176] p. 5e année. no. M.I. James. no.. în R. în R. Classement 748. no.. 8e année. les expertises dactylographiques.I. 8e année. no. CHASE. 1934. 730.. Deux recherches de 728. Am lumea în M.C. 9. Expertise de la section d’un papier par une paire de e ciseaux.. 8 année.9. James Hadley. p. p. Dactyloscopique. Traducere din limba engleză de Dan Dumitrescu. BELEI. CHAUCHEFILEN. CHAVIGNY. 8. 743. CHAVIGNY. Editura Z. 746. CHASE.C.C.C. 272 p. 1994. p. Paul. Les mauvaises ecritures. 264-269. Etienne. 1994. Les documents du préhistorique et leurs méthodes d’expertise.. în R. Paul. în R.2.. CHAVIGNY. J. în R.. no. [Bucureşti]. London: Robert Hale Ltd. no.-B. Cercetarea filiaţiei la Institutul de Medicină Legală Timişoara în perioada 2000-2003 prin metoda ADN. În româneşte de Dinu Gerogescu.. Expertise d’une explosion. F. p. 191 p. volum 12. 532-538. e no. no. MATEI. Principes d’un classement par formule chiffrée.I. 247 [-248] p. 1994. 111-116. 3 e année.5. CHASE. La mémoire des dactylografes. Baillière. 221 p. p. M. no. 264-266. p. 1936. 82-101. CHASE. Editura Z. în R.. L’expertise des plaies Traducere din limba engleză de Irina Lisca.6. Identification des ecrits dactylographiés et des machines à ecrire. James Hadley. p. p. CHAVIGNY. C. 1994. p. 1933. James Hadley... James Hadley. DRESSLER.C.3. Nici o orhidee pentru Miss Blandish. Procédés d’identification 735. MARIAN. CHAVIGNY. în R. 734.I. 1936. Bucureşti.3. 1994. în R.. Bucureşti. no. în R. CHAVIGNY. 395-407. p. no.C. Paul. 1936.4. Les „idiotismes“ en lichele. 235 p. Paul.I. 134-135.726. CHAVIGNY. 648-703. 1913. no.. Traducere din limba engleză de Dan Dumitrescu.7. 10e année. 2004. grands écrasements par train de chemin e de fer. 1933. Editura Z.I. 1994. 187 p. CHAVIGNY. Comparaison par le . CHASE. CHAVIGNY. 55 745. 739. 747. Police Scientifique. (Colecţia Cobra). V. 191 p. 741. V. Traducere din limba engleză de Ileana Soldea. 256261. 8 année.C. Bucureşti. Mai bine sărac. CHAVIGNY.

p. dr. Autori: cercet. Ultimul pahar. antiterorism. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Traducere din limba engleză de Dinu Georgescu. Armand. lector univ. no. dr. 255 p. în e R. 224 p. drd. Aplicarea metodei difuzo- copiative în studiul şi expertizarea documentelor. Maria Constantinescu.C. Cluj-Napoca. 207 p. CHIRIŢĂ. 1938. dr. CHELE. V. Editura Univers. CHELES. 9e année. Dumitru Sandu. Marilena. în R. dr.I. lector univ. Mihaela Vlăduţ. dr. univ. Bucureşti. conf. Peter. drd. Editura Clusium. 9 année. p. CHELCEA. L’Analyse graphométrique appliquee à une cause célèbre. drd. Identification des verros de 751.I. Paul. no. Peter.P. Ce le pasă damelor. Cachets d’obltération Terminologie de specialitate. Bucureşti. 246 p. Bucureşti. Lucian Radu Geng. 754. Bucureşti.8-9. Leur expertise médico-légale. Editura Economică. Adina. Septimiu. 390 [-392] p. Cristina Tîrhaş. an XI. 766. 9e année. V. dr. conf. univ. în R. Andreea Silvana. asist. Septimiu. 1937. Claudiu Degeratu. CHIRIŢĂ. 325-336.. 756. Traducere din limba engleză de George Amilcar Tăslauanu. în R. p. Reconstitution médico-legale de la trayectoire d’un projectile. 1 (24). Cristina Chiru. Camil Postelnicu. vol. Ilie Bădescu. drd. E. 388-389.I.. 765. Octobre 1929. 283 p.6. univ. dr. Editura Albatros. drd. Une expertise de faux en écrit dactylographié. prof.7. Paul. . ŞTEFĂNESCU. no. 1982. Les preuves multiple sen expertises criminologiques. 374-380. no. des timbres mobiles. Din universul autocunoaşterii. drd. 2003. 10e année. Bucureşti. 1966.. Experimentul în psihosociologie. psihosociolog Adina Chelcea. univ.. lector univ. şt. univ. CHAVIGNY. 1937. conf. p. Editura Militară. 763.I. SZALONTAY. Editura Vivaldi. 190 p. CHAVIGNY. p. ILUŢ. univ. CHAVIGNY. lector univ. psihosociolog dr. Fernanda.C. 56 Peter. prof. 761. Paul. CHIRIAC. Ella Elinschi-Ciupercă. 759. no. CHELCEA. CHEVASSUS. 752. drd. Paul. prof. Gabriela. 758. CHEYNEY. no. en Revue International de Criminalistique. Peter. drd.. Misiunea cea mare. Paul. CHEYNEY. p. C. Editura Fulga SRL.. 6-18. 757. univ. 161-162. Traducere din limba engleză de Dan Duţescu. asis. Cunoaşterea de sine – condiţie a înţelepciunii. Adios. 1969. 767. în R. 1937. asist. dr. Terorism.I. 1937.. 1993. dr. p. lector univ. Debutul psihotic la vârstnici în Buletin de psihiatrie integrativă. dr. drd. 1991. 762. phares d’automobiles. CHEYNEY.C. 276-300. Radu Baltasiu. CHEYNEY. univ. lector univ. Petru (coordonatori). Les expertises de section du bois particulièrement dans les cas de mutilation d’arbres fruitiers. Bucureşti. univ. Virginia Bădescu. Iaşi.C. Roxana. Enciclopedie de psihosociologie. univ. CHELCEA. lector univ. Gina Anghelescu. Septimiu. 1993. 753.749. 9 année. Peter. Petru Iluţ. Elena Stănculescu. 201-212. 256 p.U. Veronica Mihalache. şt. 370406. Ce le pasă damelor! Traducere din limba engleză de Sergiu Marcus. în Probleme de medicină legală şi judiciară. şt. 1990.. CHAVIGNY. Bucureşti. cercet. Prefaţă de Petru Iluţ şi Septimiu Chelcea. Cristian Ciupercă. 207 p. 324-339. vol. 2005. CHELCEA. Mihai Milca.L. Septimiu. CHELCEA. Alin Gavreliuc. univ. asist.C. dr. p. Bucureşti. Sorin Băncilă. P.. Adina.5.I. 1937. e 750. Bucureşti. prof. 755. 1992. p. Septimiu Chelcea. Le „bordereau“ est-il de Dreyfus on d’Esterhazy. în R. Ed. CHAVIGNY. CHELCEA. Bibliografie la fiecare termen. CHEYNEY. 9e année. dr. X. Loredana Ivan. cercet. Traducere din limba engleză de Sergiu Marcus. 764. CHAVIGNY. nr. 1986. 1975. 760. Editura Medicală.1.C.4.

Editura Meridiane.768. 780. 2001. Editura Univers. 1966. Text stabilit şi indice de… Introducere de Alexandru Mareş. în Criminalistica. Marilena. CHRISTIE. Bucureşti. 1968. Cortina sau ultimul 772. Institutul de Lingvistică). 1976.I. Editura Univers. FACKLER. CHRISTIE. Bucureşti. 783. Editura Excelsior. 1973. 1980. Ponderea probelor extragrafice în expertiza documentelor. Agatha. nr. Agatha.L. CHRISTIE. Hotelul Bertram. 776. Editura pentru literatura universală. 1954. Titlul original în limba engleză: An autobiography 1977. 1990. 57 Traducere din limba engleză de Doina Topor. Crima din Orient Expres. Oglinda mortului. Bucureşti. 335 p. cu ilustr. portret. 190 [-191] p. CHRISTIE. Alexandra. Tipărit de Samuel French Ltd. ROTZOLL. 1979. Gheorghe.R. CHRISTIE. 200 p. 1991. În româneşte de Aristiţa Avramescu.. 35-36. I. Prefaţă de D. by Agatha Christie. Selected stories by 770. CHRISTIE. 295 p.. Postfaţa de Dan Grigorescu. Magdalena. Agatha. 782. Agatha. Editura Luceafărul. CHRISTIE.P. 112 p. (Universitatea Bucureşti. Traducere din limba engleză de Adina M. 1977. 769. Editura Polirom. CHRISTIE. Agatha. Expert criminalist. şi cel mai de seamă caz al lui Hercule Poirot. Agatha. CHRISTIE. CHRISTIE. Agatha. Documente şi însemnări româneşti din secolul al XVI-lea. 143 p. Agatha Christie. p. cu ilustr. Titlul original în limba engleză: At Bertram’s Hotel. Bucureşti... Titlul original în limba engleză: The murder of Roger Ackroyd. ROMAN-MORARU. 2005.R. CHRISTIE. Bucureşti. CHIVU. CHRISTIE. Bucureşti. Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Bucureşti. McKEE. Collins. Progress Publishers. 326 p. Traducere după ediţia „The Monsetrap“. 777. Suchianu. Bucureşti. ianuarie 2003. Bucureşti. Cursa de şoareci 774. Anunţul mortuar. Ackroyd. 1969. 298-305. Cine l-a ucis pe Roger 784. 1973. E. Appointment with 771. Arsenescu. Bucureşti. Bucureşti. 1.. Magdalena. Agatha. Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Bucureşti. Londra. Clifford G. Editura Tineretului. p. Mark. . (Enigma) Textul original în engleză: Murde is easy. Traducere din limba engleză coordonată de Ruxandra Boicu. Traducere din limba engleză de Virgil Lefter. Editura Univers. Bucureşti. Traducere din limba engleză de D. 499 p. Titlul original în limba engleză: Murder on the Orient Express. Bucureşti. 778. 781. 1968. (The Crime Club). 252 p.. 214 [-215] p. Agatha. Expert. Etica mass-media. anul V. Agatha. Traducere din limba engleză de Constantin Streia şi Mihai Atanasescu. Death Novel. 773. Kathy B.U. CHIVU. Bogdan. 779. pl.S. Agatha. Marilena. 1983. Editura Tineretului. Moscow. Agatha. + 1 f. 775. Autentic şi fals în semnăturile executate de persoanele în vârstă. CHRISTIANS. Alexandru. Titlul original în limba engleză: Ten little niggers. 223 p. Editura Academiei R. Limited Ballantine Books-New York. Traducere din limba engleză de E. Constanţa. 1986. [Bucureşti]. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 623 p. GEORGESCU. Traducere din limba engleză de Radu J. [Traducere şi adaptare: Vasile Rebreanu] Sfinx – V. 254 [-255] p. CHRISTIE. Stamatescu. Agatha. IONIŢĂ. Cinci purceluşi. Suchianu. Editura Univers. Misterul de la Sittaford. MAREŞ. Studii de caz. + 8 f. CHIVU. O autobiografie. Zece negri mititei. 262 p. 271 p. Kim B. Traducere din limba engleză de Veronica Focşeneanu..

CHRISTIE. Bucureşti. CHRISTIE. CHRISTIE. 791. Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Teodor Dogaru. Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Victor Tănăsoiu. Triunghiul din Rhodos. Regele de treflă. După funeralii. Bucureşti. 204 p. CHRISTIE. Prima ediţie în limba română. Agatha. Bucureşti. 1992. Bucureşti. 794. CHRISTIE. Bucureşti. Titlul original în limba engleză: Death on the Nile. 792. Primul caz al lui Hercule Poirot. Agatha. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Excelsior Multi Press. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Traducere din limba engleză de Doina Topor. CHRISTIE. Bucureşti. 191 [-192] p. Bucureşti. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. 798. 208 p. Excelsior. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Ghicu Coman. 1994. Crima pe terenul de . 191 p. Agatha. 205 p. Expresul de Plymonth şi alte povestiri. CHRISTIE. 192 p. Bucureşti. Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Lidia Grădinaru. Editura Tribuna. Agatha. 793. Bucureşti. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Traducere din limba engleză de Daniela Elena Radu. Roman. 221 p. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Cântecul lebedei. Misterioasa afacere 790. 223 p. 224 p. 1994. Agatha. 160 p. 787. Smaraldul Rajahului. 1993. Prima ediţie integrală în limba română. („Christie“). Traducere din limba engleză de Doina Topor. Traducere din limba engleză de Doina Topor. de la Styles. 1994. CHRISTIE. Excelsior Multi Press. Traducere din limba engleză de George Doru. CHRISTIE. Excelsior Multi Press. Multi Press. Multi Press. Bucureşti. (Colecţia „Christie“). Primul ministru a 795. 1991. CHRISTIE. Agatha. 269 p. 797. Excelsior Multi Press. 1994. 786. 212 p. CHRISTIE. 1995. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Agatha. Excelsior Multi Press. CHRISTIE. 1994. Bucureşti. Bucureşti. Editura Multi Press. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. (Detectiv). Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Lidia Grădinaru. 1993. Coordonatorul ediţiei: Constantin Tănase. Biblioteca Apostrof. Bucureşti. CHRISTIE. 789. Agatha. Bucureşti. Multi Press. 788. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănease. (Colecţia „Christie“). 803. 219 p. Cluj Napoca. Peniţa otrăvită. 1992. Îngrijirea ediţiei Valeriu Câmpineanu. Prima ediţie în limba română. Agatha. Traducere din limba engleză de Traducere din limba engleză de Doina Topor. Parteneri contra crimei. Bucureşti. Crăciunul lui Hercule Poirot. 799. Bucureşti. Multi Press. („Christie“). fost răpit! (povestire).785. 1994. Agatha. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Agatha. golf. 1993. CHRISTIE. CHRISTIE. CHRISTIE. Traducere din limba engleză de Dana Bucerzan. Agatha. 796. Craiova. Casa de editură Excelsior Multi-Press. 1994. 192 p. CHRISTIE. 1992. Câinele morţii. Editura Multi Press. Cuvânt introductiv de Sherley Kenneth Saintsbury. Editura Excelsior Multi Press. traducere din limba engleză de Doina Topor. Agatha. Agatha. Casa de editură Excelsior – Multi Press. Agatha. Misterul vasului albastru. Agatha. (Colecţia „Christie“). Agatha. 802. 32 p. 800. CHRISTIE. Crimă în Mesopotamia. Traducere din limba engleză de Doina Topor. 208 p. CHRISTIE. Moarte pe Nil. Editura Apollo. 58 801. La Hotelul Bertram. Crima din Mews. Agatha. Agatha. Ediţia I în limba română. Martorul mut. 1994. 4). (Detectiv. 1995. 226 p.

1996. 821. 204 p. Bucureşti. 220 p. Editura Multi Press. Coordonatorul ediţiei: Constantin Tănase. Lidia Grădinaru. Oracolul din Delphi. („Christie“). Bucureşti. de la Stiles. C. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Agatha. Casa din Shiraz. 59 . Editura Excelsior. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. CHRISTIE. Editura Multi Press. Agatha. Bucureşti. Misterul trenului albastru. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Ghica Coman. Doamna McGinty a 805. (Colecţia „Christie“). 1995. Misterioasa întâlnire maro. Bucureşti. Agatha. („Christie“ Opere complete). Roşu. 807. 1995. 212 p. Moarte în nori. Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Doina Cernica. 820. 1996. Agatha. Multi Press. 1997. Bucureşti. Multi Press. 1996. 1995. 1996. Secretul casei dintre Traducere din limba engleză de Doina Topor. S. CHRISTIE. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Probleme în golful lauri. Bucureşti. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Lidia Grădinaru. (Colecţia „Christie“ Opere complete). Traducere din limba engleză de Doina Topor. Bucureşti. CHRISTIE. Agatha. Editura Excelsior. Editura Excelsior. CHRISTIE. [1996]. Agatha. Excelsior. Traducere din limba engleză de Doina Topor. CHRISTIE. Omul în costum niciodată. 201 p. CHRISTIE. 4:50 din Paddington. 814. Ghicu Coman. Sprinteroiu Simina. 1996. Editura Multi Press. Traducere din limba engleză de Doina Topor. 819. 216 p. Pollensa. CHRISTIE. 1996. Agatha. Frica de adevăr. Agatha. 812. 817. E uşor să ucizi. CHRISTIE. („Christie“). Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Doina Cernica. CHRISTIE. 806. Sprinteroiu Simina. Editura Multi Press. Bucureşti. cadrave. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Traducere din limba engleză de Doina Topor. 1995. Editura Multi Press. B. Simina Andreea Sprinteroiu. Editura Multi Press. Elefanţii nu uită Agatha. Agatha. 224 p. Agatha. Lidia Grădinaru. (Colecţia „Christie“). Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. 192 p. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. 220 p. 816. 818. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. 224 p. Bucureşti. Lidia Grădinaru. 185 p. Misterul celor şapte 811. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. 1996. Agatha. CHRISTIE. Bucureşti. Agatha. Bucureşti. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. 221 [-224] p.Doina Topor şi Ghicu Coman. Spre zero. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Multi Press. Roşu. Excelsior Multi-Press. (Colecţia „Christie“). 1995. Bucureşti. Împuşcături la Stonygates. 221 [-224] p. 813. Bucureşti. CHRISTIE. 192 p. Agatha. 1997. Editura Multi Press. 808. A. Agatha. Bucureşti. Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Lidia Grădinaru. (Colecţia „Christie“ Opere complete). Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Agatha. CHRISTIE. Traducere din limba engleză de Doina Topor. („Christie“). CHRISTIE. („Christie“). A. (Colecţia „Christie“). CHRISTIE. Multi Press. Multi Press. 224 p. 810. Agatha. Bucureşti. Crimele A. 1996. Sprinteroiu Simina. Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Lidia Grădinaru. 308 p. 1995. CHRISTIE. Agatha. Bucureşti. 804. 224 p. Bucureşti. Adversarul secret. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Excelsior Multi Press. Bucureşti. CHRISTIE. S. CHRISTIE. CHRISTIE. 1996. 815. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. 809. 224 p. 200 p. murit.

CICHERSCHI. 834. de secară. De ce nu i-au cerut 841. 2004. CIOBANU. 223 p. 842. p. Editura Multi Press. Consideraţii privind poliţia judiciară. CHRISTIE. Bucureşti. 836. Ioan. Nelu. Nelu.A. în Criminalistica. 272 p. anul IV. 827. Cele două adevăruri.Sprinteroiu Simina. 294-298. Editura 838. volum 13. p. Cezar. 1970. CHRISTIE. Căpitan magistrat. 831. P. Tehnician criminalist. Bucureşti. 2003. CHRISTIE. 837. 4. 1997. 308317. Maria. Grupuri de hoţi de ţiţei sub protecţia unor poliţişti. CHRISTIE. nr. Agatha. Traducere de Sprinţeroiu Simina şi Grădinaru Lidia. SFÎRLEA. CIOBAN. 370. p. nr.375. 824. 208 p.A. CIOBAN. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Agatha. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Biologia şi femeia criminală. scriem. Cum Editura Multi Press. Multi de la Press. lui Evans? Editura Bucureşti. Editura Ştiinţifică. Portret neterminat. 1999. 210 p. Doina Cernica. volum 12. Multi Press. Tipografia H. 825. Editura Polirom. CIOBANU. în Criminalistica. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. CHRISTIE. 1999. 1997. 309 p. Viorel. 826. LĂPĂDUŞI. cum pronunţăm corect. . procuror militar. 822.A. Bucureşti. nr. Editura Multi Press. Identificarea urmelor lăsate de mănuşi. Alina. 35-39. 1 În prezent D. Lidia. Agatha. Vasile. p.N. Lordul Edgware moare. Povara. 839. Aspecte practice privind infracţiunile de luare şi dare de mită. CHRISTIE.N. Comentarii referitoare la cadrul juridic şi organizatoric al expertizei medico-legale pedopsihiatrice. 829. Editura Multi Bucureşti. Maior magistrat. Bucureşti. 1 Investigarea P. Management strategic. CIOACĂ. Procuror. 60 Parchetul Naţional Anticorupţie. Fulvia. Alina. 150 p. Multi Press. Iaşi. 211 p. p. mai 2004. Aspecte de natură tehnică ale interceptării şi înregistrării convorbirilor şi comunicărilor. subcomisar de poliţie. Bucureşti. 31-32. Lidia Grădinaru. 3. Agatha. S. Agatha. Nelu. Bucureşti. 835.A. 1907. CHRISTIE. PETRE. Editura Multi Press. 1999. Agatha. 830. CHRISTIE. Bucureşti. Catedra de Criminalistică Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. Editura Bucureşti. Sprinteroiu Simina. iulie 2002. CIOBANU. 160-165. nr. Procuror militar. nr. 224 p. procuror Nelu. în Criminalistica. CIOBANU. Nelu. 4. anul VI. CHRISTIE. 840. p. Editura Multi Press. CHRISTIE. 2006. cu tab. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 38-40. p.. iunie 2005. CIOBAN. Secretul Chimneys. 224 p. Bucureşti. CIOBANU. Norme şi exerciţii. iulie 2005. 1999. CIOBANU. 1998. Iaşi. 224 p. Aspecte metodologice ale expertizei medico-legale pedopsihiatrice (triada expertală). CIOBAN. Bucureşti. Agatha. 216 p. 4. P. Traducere din limba engleză de Simona Sprinteroiu. Pisica printre porumbei. 2. în lucrarea Realităţi şi perspective în criminalistică. 221 p. „Luceafărul” S. Dr. + 6 anexe.N. CIOBANU. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Agatha. 1997.N. Maior magistrat. anul VII. 833. 256 p.A. Pâinea gigantului. Un buzunar plin Press. Agatha. Goldner.C. 828. 832. Bucureşti. – Departamentul Naţional Anticorupţie . Editura Multi Press. 823. 86 p. Bucureşti. Adrian. Viorel. The Hollow. Agatha. Editura Multi Press. („Christie“).

115-122. 425-431. Ioan. 849. Cercetări psihofiziologice experimentale. CIOBANU. Editura All Beck. Bucureşti. logică. AIONIŢOAIE. vol. Omorul ritual din punct 855. 42-48. în Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al. CIOPRAGA. Bucureşti. p. GHIU. Tratat teoretic şi practic de procedură civilă. p. Secţiunea III. 857. Aurel. Editura Naţional. Consideraţii cu privire la obiectul şi locul criminalisticii în cadrul ştiinţelor juridice. p. Emoţie. Facilitatea detecţiei (obiective) a simulării prin sensibilizarea reflex-condiţionată şi factorii de sugestibilitate. CIOC. 1979. II. I. 1999. CIOPRAGA. 1974. 271 p. 1996. Comportamentul simulat. Bibliografie şi note la p. Bibliografie la p. Fundaţiei 437 p. Ioan. Remarque sur l’acception de la notion d’identification en criminalistique [discussions]. p. 298-310. CIOCLEI. Activitatea notarială. dintre dreptul la libertatea de exprimare şi garantarea autorităţii şi imparţialităţii justiţiei în jurisprudenţa Curţii Europene a drepturilor Omului. Ministerul de Interne.. Cuza“ din Iaşi [serie nouă].I. 1997. Arbitrajul. Evaluarea probei testimoniale în procesul penal. Bibliografie la p. Iaşi. CIOBANU. p. Editura Junimea. 1973. SIMA. Editura „Chemarea”. 845. Cuza. Elemente de tactică. 1998. cu ilustr. dr. CIOFU. de 850. Referinţe bibliografice p. nr. Cuza“ din Iaşi [serie nouă]. univ. 847. CIOBANU. p. 851. 481 [-484] p. Ion. Procuror. 184 [-187] p. Arthur Kreindler. Criminologia etio- Aurel. 237-240. Aurel. 130-139. Iaşi. 31 p. Cu o prefaţă de acad. 1970. Editura All Beck. Ştiinţe juridice. 12-18. de vedere istoric şi medical. Bibliografie la p. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Editura Gama. în Criminalistica. Bucureşti. 860. IACOBUŢĂ. Teoria generală. Iaşi. Mihai. Viorel Mihai. Proceduri speciale. Valerian. CIOCLEI. 1924. Criminalistica. Aportul acestora la prevenirea infracţiunilor. 848. Ioan. 2 vol. A[urel]. Editura Academiei. + erată (I).R. Bucureşti. 846. Bucureşti. III. 843. Facultatea de Drept. Ministerul de Interne. 859. cu tab. Diferenţe individuale. Editura Actami. Virgil. I. I. 511 p. Bucureşti. Constantin. Criminalistica. CIOPRAGA. 153-156. Valerian. Judecata în primă instanţă. 1979. Prof. CIOFU. 734 p. 1986. Valerian. 856. anul VIII. Criminalistica – Tratat de tactică. I. Interferenţa 852.criminalistică a locului faptei în cazul infracţiunilor de corupţie. 357 p. CIOCLEI. 448-481. CIOFU. Studiu psihologic.. 318 [324] p. Sondarea sentimentului de culpabilitate-procedeu psihotehnic de interogare a învinuiţilor sau inculpaţilor şi martorilor de rea-credinţă. GOLU. 61 Aurel.S. 844. CIOPRAGA. criminală. Aurel. 1978. Editura Helicon. Editura Academiei R. 144 p. 1995. . Vol. hoţii la bănci şi magazine prin sistemul „grant“ şi escrocii cu aur şi monede false. vol. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Ioan. 1979. 1996. în Ghidul procurorului criminalist. (Multigrafiat). 1945. CIOBANU. aprilie 2006. 168179. criminalistic şi procesual. Nelu. Senzualitate. 858. CIOPRAGA. CIOPRAGA. 854. 358 p. Traian. Tratat de psihofiziologie. 1996. vol. Timişoara. Secţiunea III. Sumar şi tablă de materii în limba engleză. Interferenţa dintre criminologie şi criminalistică. 1997. în Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al. Căile de atac. Ştiinţe juridice. 853. p. Iaşi. Manual criminologie. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Universitatea “A. 9-63. Mobilul în conduita Aurel. 259-263. Ioan. Editura Autorului. Ion. 2. Cum operează pungaşii de buzunare. CIOPRAGA.

& Vestala. no. no. Bucureşti. Dorin Iosif. Editura Richard Boorberg. 496 p. 2004. 1931. 1 (24). 427 [-428] p. no. Editurile Saeculum I. Institutul de Cercetări pentru drepturile omului (Drepturile omului în sistemul Statelor Unite). 3e année. Boorberg. CIUNCAN. Jerome. Bucureşti. Albert. 1930. 193 2. Les empreintes labiales. X.I. 406-452. Cuvânt înainte de prof. Kriminalistik . cu ilustr.C. dr. Bucureşti. Aspecte medico-legale posibile în medicina muncii. Apariţii stranii. Iaşi. 9. p. 1975. Stuttgart.I.I. Manual pentru pregătire şi practică). Dorin. p. CLOŞCĂ. 1348-137. volum 13. 866. Ediţia a 3-a. Despre diferendele internaţionale şi căile soluţionării lor. p. 2. 166-180. Valerino. O perspectivă critică. 4e année. . Clifford and Ray Bull. care generează şi condiţiile care favorizează corupţia. 2001. 251 p. 707-712. Traducere din limba engleză de Agop Bezerian. R. p. CLAPS. Maria. 876. Editura Ştiinţifică. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. 1986. Iaşi. Editura Junimea. The Psychology of vasculare cerebrale şi moartea subită. COCA-COZMA. întâmplări incredibile şi fenomene fizice anormale care uluiesc. p. I . 4e année.I. 62 . Ion. 1997.. 868. în R. 143-161. Mihail. no. (asistent al laboratorului de poliţie tehnică şi diplomat al Facultăţii de Drept din Lyon). 408416. Iaşi. CIUCĂ. Ediţia a 2-a. 874. Tehnică poliţienească în descoperirea şi dovedirea infractorilor. 2. Universitatea Europeană – Lugoj.. 872. Editura Junimea. 559 p. 2e année. în R. univ. 375 p. Infracţiuni econo- Ausbildung und Praxis (Criminalistică. 2/2004. Un procédé de détermination de la date relative de deux textes. p. Teodor (coordonator). Editura R. Lt. nr.C. 867. o quasi curatelă a insanilor în epoca veche romană.col. în R. Albert.. Nicolae. CIUCEA. Mihaela. Studiu privind cauzele Person Identification [by] Brian R. CLAPS. IACOBUŢĂ. CLAUSEWITZ. XIII – 254 p. 1940. Liviu. 870. iunie 2005.. 408 p. 871. 879. Dr. R. Emil PoenaruBuc. Ionel. 496 p. 1999. 1973. Ministerul de Interne. CLAGES. Medicină legală. CLAPS. în Revista de criminologie. 279-284. în Buletin de psihiatrie integrativă.I. Definiţii şi interpretări. proces pénal. CIORNEA. 3 . p. COCA. Ionel. [1978]. volum 12. BARDAC. Rectorul Universităţii Europene Lugoj.. 1932. SUCEAVĂ. [1995]. în Şcoala românească de criminalistică. 865. Stuttgart. 864. CIOPRAGA. Dr.Lehrbuch für Tratat de drepturile omului. 862. 2000. Accidentele Note şi verificarea ştiinţifică a textului de general-maior dr. CIREŞ. nr. 120-138. în STOIA. von Carl. 128-137. p. mice prevăzute în Codul Penal. 880. Aurel. de criminalistică şi de penologie nr. Octavia-Cornelia. COCORA. Bibliografie la p. 875.C. an XI. 4 e année .C. Brian R. CLIFFORD. no. 1. p.. C . Albert. 6-24.861. London. 878. BĂTRÂNU. Henley.O. anonymographes. Cura prodigi. Enciclopedia fenomenelor inexplicabile. CLAPS. CLOŞCĂ. 4e année. Les indices dans le 863. 877. nr.C. + erată. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. 873. 308 p. p. Editura Ştiinţifică. Editura Antet. 6. Contribution a l’étude des Criminalistica. Horst. CLARK. criminalistice în prevenirea infracţiunilor. 10. 1994. 1932. CLAGES. Routledge & Kegan Paul. 4. Ioan. R. 1932. Despre război. 741-745. 208-211. George N. vol. p.. M. Editura Europa Nova. 869. Rolul tacticii şi metodicii Albert. Bucureşti. Kriminalistik-Lehrbuch für Ausbildung und Praxis (Manual de criminalistică pentru pregătire şi practică). Maior (profesorul cursului de tehnică poliţienească la Şcoalele de jandarmi). H. 1974. n o . Corneliu Soare. 2005.

4.I. HOCHMANN. 1937. Cu prefaţă de I. Bucureşti. Marcel. Bucureşti. Editura Continent XXI. Bucureşti. 268 p. L’équipement en criminologie.C. Anastasiu. 473 [-474] p. în e R. 1957. 600 p. La valeur de la méthode de Locend dans les faux par surcharge. Pravilniceasca Condica. Codul penal adnotat cu jurisprudenţă şi 892. [Bucureşti]. 237 p. 891. Some cases of fraud involvineg postage stamps. COLLINS. Nicolae Daşcovici. 213-217. 1785. de 898. [1964]. COECKELBERGH. 1780. 897. 494 [-496] p. 379 p. Editura Lumina Lex.C. Ion. Editura Academiei. Considerations sur quelques planches des Emissions Lithographes des Timbres de Roumanie. 2003. penal adnotat. Deux cas dé Legiuirea Caragea.109 din 24 octombrie 2003 sunt redate la sfârşitul codului. chèques. Serghie şi A. no. 9 année. 1868-72. 235 p. f. Infracţiuni în legi speciale. Ionescu. Marcu Clarian. Vasile Grecu. Coordonator: Andrei Rădulescu.C. Octavian. Traducere îngrijită şi adnotată de Neagu. Constantin Tegăneanu. 863 p. Jacques. Vasile Grecu. p. 1936. Eugen Herovanu.-V.G. Lisabonne. 1835. + erată. Constantin Tegăneanu. Delinquent Boys: The 889. 1955. 2002.I. COJOCARU. + erată. Editura All Beck. 882. no. Bucureşti. COIMBRA. 1839. Aurel Sava. 9 1937. 895. Codul de procedură penală. 463 [-468] p.a.U. 896. J. 1992. Colecţia „Adunarea izvoarelor vechiului drept românesc scris“.C. Actes du XIVe Cours International de Criminologie (Lyon – ie Octobre 1964). Bucureşti. The Free Press. 2003. 1995. Coordonator: Andrei Rădulescu. Ion Rosetti-Bălănescu. Edouardo. COHEN. p. no. 888.. 885. New York. COHEN.I. Sobornicescul hrisov. pentru vechiul drept românesc. Aurel Sava. 215-217. Norme de din limba engleză de Em. COLLINS. Colectivul pentru vechiul drept românesc. în R. COHEN. Cu modificările aduse până la data de 10 martie 2003. Gheorghe Nicolăiasa. Ediţie critică. Wilkie. 1955. 3. Editura Lumina Lex. Contribution à l’Etude pentru vechiul drept românesc. Gheorghe Vlădescu-Răcoasa. nr. 893. Ediţie îngrijită şi adnotată de judecător Andreea Stoica. Albert K.881. 8 e année.-E. Tanoviceanu. Eugen Herovanu. Colectivul 890. P. Ediţia 2003 avec la collaboration de Simone Buffard et Daniel Gonin. p. 1958. Edouard. Vintilă Dongoroz. 2e année. Philippe. procedură în legi speciale. Codul cuprinzând sancţiuni penale. Vintilă Gaftoescu. Masson & C . Autori: Alexandru Costin. 1945. Coordonator Andrei Rădulescu. 7. Autori: Alexandru Costin. (Collection de médecine légale et de toxicologie médicale). Codul penal. no. Culegere de texte cu adnotări. Ediţie critică. Colectivul routants en expertise de signatures. Legi speciale doctrina română şi franceză [de] George Şt. Culture of the Gang. Francisco. 63 . Gheorghe VlădescuRăcoasa. 886. Ediţie critică. Bantaş. Editura All Beck. 2000. Modificările şi completările aduse prin O. 1911. IV. 412-414. (Lisbonne) 1950. 884. Editura Academiei. 1930. 887.. în R. cu practică judiciară 1969 – 2000 [de] Constantin Sima. Nicolae Daşcovici. 110 [-112] p. Codul de procedură penală.I. Crişu. des essais des timbres poste Roumanie. Vintilă Gaftoescu. Piatra lunii.. Vasile Grecu. 7. în R. Bădulescu [şi] George T. p. COLLIN. Editura Academiei. Faux e année. Vintilă Gaftoescu. Autori: Alexandru Costin. 336 [-342] p. 390-402. COECKELBERGH. Editeurs. Editura şi Tiparul Ziarului Curierul Judiciar.. 883. 894. Constantin Tegăneanu.

Editura Academiei. Maior dr. Cercetarea la faţa locului. Manualul juridic al lui Andronachi Donici. 258-274. pl. Gheorghe Nicolăiasa. 1959. . Manual. Ion Rosetti-Bălănescu. Lupu. Cercetarea la faţa locului a accidentelor de circulaţie. 327 [-328] p. 1976. cu fotografii albnegru. 193 p. 104 p. Inspectoratul General al Miliţiei. Cum putem citi gândurile / oamenilor din acţiunile lor / de psihologul emisiunii Big Brother. Autori: Alexandru Costin. Lupu. Folosirea polistirenului pentru relevarea urmelor digitale. Radu Dimiu. CONSTANTINESCU. Vintilă Gaftoescu. Ediţie critică. 906. 900. pentru vechiul drept românesc. Carte românească de învăţătură. p. Bucureşti. VI. COLESNICENCO. Autori: Alexandru Costin. Constantin Tegăneanu. Ministerul de Interne. Vintilă Dongoroz. 78-82. Eugen Herovanu. Caracteristica criminalistică a infracţiunilor.. Institutul de Criminalistică. p. în Tratat practic de criminalistică. 2005. 1961. Constantin Tegăneanu. Gheorghe. Reguli tactice ale efectuării cercetării la faţa locului. Constantin Tegăneanu. Coordonator: Andrei Rădulescu. Anibal Teodorescu. 912. vol. Vasile Grecu. Ediţie critică. I. 902. Îndrumar. Urmele mijloacelor de transport. vol. 1013 p. 25-27. Inspectoratul General al Miliţiei. Gheorghe Nicolăiasa. Ovid Sachelarie. 64 908. Vasile Grecu. Harkov (Ucraina). CONSTANTIN. MIRCEA. Inspectoratul General al Miliţiei. 105 p. în Tratat practic criminalistică. 1976. Ministerul de Interne. Ministerul de Interne. COMAN. Colectivul Lupu. I. Vintilă Gaftoescu. 1971. Vintilă Gaftoescu. COMAN. V. Alexandru Costin. Bucureşti. Nicoleta Cojan. Colecţia „Adunarea izvoarelor vechiului drept românesc scris”. COMAN. 421-432. Mircea. Coordonator Andrei Rădulescu. COMAN. Lupu. Gheorghe VlădeasaRăcoasa. 1976.N. 1985. Colectivul 910. CONSTANTINESCU. I. 911. Bucureşti. Editura Trei. 178 [-184] p. vol. Anicuţa Popescu. + 4 f. Gheorghe Vlădescu-Răcoasa. 433-436. în Tratat practic de criminalistică. de de 909. Gheorghe Cronţ. p. Ministerul de Interne. Institutul de Criminalistică şi Direcţia Circulaţiei. COMAN. Ministerul de Interne. în Tratat practic de criminalistică. 1016 p. 1975. 905. Coordonator Andrei Rădulescu. Constantin Tegăneanu. 431 p. Codul Calimach. I. Ovid Sachelarie. Aspecte privind 901.. 1962. 1646. Gheorghe Nicolăiasa. Nicolae Daşcovici. color. vol. Ministerul de Interne. Colectivul pentru vechiul drept românesc. 907. Lupu. Ministerul Interne. Lupu. Aurel Sava. 904. Autori: Vasile Grecu. A. Ediţie critică. cercetarea la faţa locului în infracţiunile de omor. Ministerul de Interne. 1970. Gheorghe Cronţ. în Şcoala românească de criminalistică. Îndreptarea Legii. COMAN. 1975. Eugen Herovanu. Radu Dimiu. p. Peter. COLLET. Colectivul pentru vechiul drept românesc. 101 p. + erată. Marcu Clarian. COMAN. Autori: Alexandru Costin. Cartea gesturilor. Anibal Teodorescu. p. Ion R. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în infracţiunile de omor şi în cazul cadavrelor neidentificate. Gheorghe Vlădescu-Răcoasa. Editura Academiei. Gheorghe VlădescuRăcoasa. Radu Dimiu. Institutul de Criminalistică. Noţiuni generale cu privire la cercetarea la faţa locului. Vasile Grecu. 1958. Anibal Tedororescu. CONOVALOVA. 1652. pentru vechiul drept românesc. Ovid Sachelarie. Bucureşti. Ediţie critică. Editura Academiei. Traducere din limba engleză de Alexandra Borş. Gheorghe Nicolăiasa.899. Vintilă Gaftoescu. 1976. Editura Academiei. 903. Lupu. Lupu. Coordonator: Andrei Rădulescu. Îndrumări metodice. DINIŢĂ. COMAN.E. Gheorghe Cronţ.

I. Ministerul de Interne. Analecte. Commentaires sur le protocole portants poliţie. cu 16 fotografii color. maior Ştefan Popa. ClujNapoca. COMĂNESCU. 476 p. Ministerul de Interne. 1973. 916. Unele particularităţi ale sur les stupéfiants de 1961. 152 p. Editura Polirom. Commentaires sur la Convention unique sur les stupéfiants de 1961… New York. tabel cronologic. Fiap. 920. Fiap. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul infracţiunilor privitoare la viaţa sexuală. Ion. 928. Iaşi. [Coordonatori: colonel dr. 924. Manual ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de criminalistică. (Publication des Nations Unies. colonel Liviu Trandafiridi]. Ştefan. 1976. Tehnici fundamentale de redactare. 926.913. 439-440. DINU. 929. (Société des Nations). New York. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol. CONFUCIUS (Kong Fu Zi). Procesul pozitiv (alb-negru). Mihai. În româneşte de dr. 1976. Iaşi. Bucureşti. Lupu. 318 p. Procès-verbal de la ouzième session. p. 1977. Bucureşti. Vol. Ministerul de Interne. Fotografia în relief. foto. în „Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică”. Serviciul Editorial şi Cinematografic al M. COMAN. [290] p. fait à Genève le 25 mars 1972. Traducere din limba franceză de Vlad Cojocaru. Sylviu . Inspectoratul General al Miliţiei. Lupu. I. 190 p. vol. Elena. 2003. Rodica Mihaela Stănoiu [. studiu introductiv. DRAGOMIR.I. 367 p. univ. p. CONICESCU. Comportamentul infracţional. 915. lui… sau Cele patru cărţi clasice ale Chinei. 927. VIII + 101 p. dr. Editura Humanitas. COMAN. I. în Tratat practic de criminalistică. E. dr. Bucureşti. Editura Alma Mater. Comisar-şef de 922.. 2000. LĂPĂDUŞI. Alexandru. Iaşi. Coman Lupu. Mihai (coordonator). 917. + 12 pl. 1975. 921. 88 + VII pl. [Bucureşti]. 141 p. p. 1984. Commission Consultative du trafic de cercetării la faţa locului în cazul infracţiunilor contra siguranţei circulaţiei rutiere.col. Editura Polirom. 918. 1928. CONFUCIUS [Kong Fu Zi].Hon. p.] Preşedintele Societăţii Române de Criminologie şi Criminalistică. Octavian. COMAN. 1994. COMAN. Gheorghe. 207-209.. Lt. vol. Mass-media în România post-comunistă. Tenue à Genève. I şi II. Nations Unies. (uz intern). Colecţia Foto-film. 461-464. COMĂNESCU. de jurnalism. în Tratat practic de criminalistică. vol. Serviciul Editorial şi Cinematografic). 87 + VIII pl. I. 1995. cu ilustr. 261 [-264] p. Editura Tehnică. Sylviu . Autori: Colonel Nicolae Conea. amendement de la convention unique 65 Traducere din limba chineză veche. Bucureşti. E. 2003. Nicolae. Editura Timpul. (Ministerul de Interne. (Publications des Nations Unies) 923. 914. Vol. Lt. Subinspector de poliţie. ASANACHE. Mesaj de prof. 1978. Bucureşti. Vasile Dobrinoiu. cercetării la faţa locului în cazul accidentelor şi catastrofelor miniere. biolog. 438-440. biochimist. 1979. (Societatea Română de Criminologie şi Criminalistică). 229 p. Unele particularităţi ale l’opiu et autres drogues nuisibles. Comunicări Vasile. maior Ion Dinu. note şi comentarii de Florentina Vişan. 281 p. VIII + 468 p. Lupu. COMAN. (Ministerul de Interne). 925.. Valabilitatea individuală a profilelor genetice evidenţiate prin genotiparea . POPA. Nations Unies. 1972. Aspecte privind eficienţa practică a lucrărilor elaborate şi publicate de Institutul de Criminalistică. 919. CONEA. Editura Tehnică. Doctrina CONSTANTINESCU. în Tratat practic de criminalistică.col. COMAN. Îndrumar practic de cercetare penală pentru uzul subofiţerilor de miliţie. 1976. Lupu.Hon.

CONSTANTIN. Inteligenţa materiei. Viorel Soran]. Ediţia a II-a. 146 p. 939. 931. vol. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Bucureşti. ASANACHE. NEAGU-SADOVEANU. Gheorghe.. CONSTANTIN. Octavian. vol. Dactiloscopia. Ion R. I. p. Postfaţă de dr.. Comportamentul la volan. 238 p. revăzută şi adăugită. 1989. Ion R. 1976. Ion R. Ghid. CONSTANTIN. Ion R. 385-400. Urmele legăturilor Methoden und Ergebnisse der Forensischen Schriftuntersuchung. 407-415. Bibliografie la p. Lübeck. Urmele mâinilor. CONICESCU. Ministerul de Interne. Serviciul Cultural. Ministerul de Interne. univ. [Cuvânt înainte de prof. în Tratat practic de criminalistică. Electroencefalografie. Ministerul de Interne. CONSTANTIN. vol. Marius. p. 1981. Doru Blaj. 158-164. 1976. CONRAD W. Consideraţii generale privind constatarea tehnico-ştiinţifică şi expertiza criminalistică. CONSTANTIN.. cu fig. vol. dr. Gheorghe. 323-334. CONSTANTINESCU. în Tratat practic de criminalistică. Tabla de materii şi în limbile engleză. (Baze. Ignat. 1976. Ion R. în Tratat practic de criminalistică. 942. Brânzei. CONSTANTIN. Mircea. vol.. 944. p. 943. Mircea. 359 p. CONSTANTIN. I. dr. 933. CONSTANTIN. p. CONSTANTINESCU. 113-115. Procedee şi tehnici de ridicare. doc. P. Bucureşti. Ministerul de Interne. ambalare şi transportare a urmelor şi a altor mijloace materiale de probă. p. CONSTANTIN. Ministerul de Interne. Vizită de documentare a unei grupe de studenţi de la Universitatea Huddersfield din Regatul Unit al Marii Britanii. 937. Mircea. Prefaţă de prof. 69-71. Dumitru. Bibliografie la p. 1976. Ion R. 941. anul VIII. Procedee şi tehnici criminalistice de fixare a urmelor şi a altor mijloace materiale de probă. Ministerul de Interne. Gheorghe. II. Ministerul de Interne. cu figuri. CONSTANTINESCU. PĂŞESCU. 1975. şi nodurilor. nr. 938. 1980. Determinarea distanţei şi principii ale criminalisticii. NICHIFOR. Editura Militară. Editura Medicală. CONSTANTINESCU. p. 934. Dumitru. Grundlagen. 1986. . Institutul de Criminalistică. şeful Serviciului biologie judiciară. p. Ministerul de Interne. Editura Teora. COMAN. III. Vlad Voiculescu. 932. 348 p. Presă şi Editorial. univ. CONSTANTIN. august 2006. I. p. 940. B. 930. în Tratat practic de criminalistică. 143-150. 1992. Ministerul de Interne. MOCSY. 936. Ministerul de Interne. I. RĂDULESCU. Comisar-şef de românească de criminalistică. 4.judiciară. în Tratat practic de criminalistică. engleză şi rusă. Bucureşti. în Criminalistica. CONSTANTIN-[DULCAN]. PĂŞESCU. Alfred Jean. 1975. 935. 125-148. vol. 227-229. CONSTANTIN-[DULCAN]. vol. STIER. 1978. p. 19-24. Ion R. p. Bibliografie la p. 294-297. Unele metode şi 945. Mircea. 16-17. ROMAN. Ion R. 131-133. metode şi rezultate ale examinării judiciare a scrisului). Lupu.. 1978. I. CONSTANTIN-[DULCAN]. CONSTANTIN. Dumitru. Inteligenţa materiei. poliţie. în Şcoala 66 946. Ion R. 1976. 1982. CONSTANTIN. în Tratat practic de criminalistică. Tablă de materii şi în limbile franceză. vol. în Tratat practic de criminalistică. Editura Militară. Sebastian. 2006. Bucureşti. franceză şi rusă. Urmele buzelor. Expertiza scrisului dactilografiat în scopul identificării dactilografului. franceză şi rusă.. Bucureşti. Examinarea urmelor lăsate de legături pe corpul uman şi pe obiecte. în Tratat practic de criminalistică. Bucureşti. Ion R. II. Rezumat în limbile engleză. p.. Ion R. 179-192. Ladislau..

Bucureşti. p. Marius. Niculae. în Tratat practic de criminalistică. Preot. vol. DOBRILĂ. cu 3 Anexe. 225-229. Asist. 953. Ministerul de Interne. Conside- prostituată omorâtă cu 43 lovituri de cuţit. Republicată după ediţia din 1940 cu un preambul al editorului şi o prefaţă de George Sbârcea. Sfârşitul lui Terente. 1985.. Valentin. CONSTANTINESCU. VICOL. Conside- poliţie. Unele reguli privind efectuarea identificării criminalistice. 1. p. p. Bucureşti. Dionisie. Ministerul de Interne. 67 Mircea. Mircea. p. 3. Constantin. Marin. 2001. anul II. 66-84. 5. raţii privind concluziile în identificarea criminalistică. II.J. 5-7. III. Vasile.P. Ion R. PETRE. 1978. în Criminalistica. 1938. No. în Criminalistica. Avocat. 1979. Ştefan. 31-53. 1979. nr. 962. Mihaela Irina. Marcel. 15-45. 205-206. V. Ministerul de Interne. anul VII. PĂCURARU. şeful Serviciului Criminalistic din I. în Tratat practic de criminalistică. 959. 220-233. Profesorul Denis Szabo la a 75-a aniversare. Cer şi TIMARU. Cartoteca dactiloscopică decadactilară. 1998. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. 1938). RADU. 954. RADU. 202-205.. Subcomisar de noi ale tacticii criminalistice privind efectuarea cercetării la faţa locului în condiţiile extinderii dreptului de asistenţă judiciară încă din faza primelor cercetări. Motivarea sinelui. p. 38. Colecţia „Şcoala de la Bucureşti“. CONSTANTINESCU. CONSTANTINESCU. în Tratat practic de criminalistică. Tulcea. Alexandru. SAVA. Expertiza nodurilor şi legăturilor. Ion R. KABAN. Ministerul de Interne. 1982.direcţiei de tragere. Constatarea tehnico-ştiinţifică mixtă a stabilit cauza unei morţi suspecte. 2/2004. SIMION. CONSTANTIN.. p. univ. 270 p. LĂPĂDUŞI. 2004. Nicolae. nr. vol. p. Ioan. CONSTANTIN. CONSTANTINESCU. Mihaela Irina. Editura Anandakali. MOISE. Mihai. 960. Ministerul de Interne. 1980. (Extras din Revista de Medicină Legală. CONSTANTIN. p. nr. de criminalistică şi de penologie nr. . mai 2005. 43-45. în Criminalistica. 1979. Ion R. 952. 948. VASILINIUC. Avocat. în Revista de criminologie. 963. p. 956. anul VI. Dr. 1980. Ministerul de Interne. p. Sibiu. Mircea. 12 p. III. 961. destin. CONSTANTINESCU. vol. în Tratat practic de criminalistică. 951. 123-180.. CONSTANTIN.. Ministerul de Interne. 950.. CONSTANTIN. Mircea. 121-125. vol. vol. Bucureşti. IONESCU. Ministerul de Interne. ianuarie. Alexandru. Dan. 326 p. în 20 de ani de expertiză criminalistică. în Tratat practic de criminalistică. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. 949.3-4. vol. MOROŞANU. 955. III. O raţii privind conceptul de identificare în expertiza criminalistică. Ministerul de Interne. p. în Tratat practic de criminalistică. dr. Ilie. Ion R. Octavian. CONSTANTINESCU. Aspecte Ion R. 957. 958. V. 193-229. SANDU. anul VII. CONSTANTIN. CONSTANTINESCU. Ministerul de Interne. Fotografia de examinare. 1980. Identificarea dactiloscopică a cadavrelor. p. CONSTANTIN. p. Expertiza picturilor. CONSTANTINESCU. TOMA. Mircea. CONSTANTIN. în Tratat practic de criminalistică. 947. IV. Cartoteca scrisului de mînă (scriptoteca). Aura. 356-362.. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Ministerul Justiţiei. Baroul Bucureşti. Octavean. Editura Ministerului de Interne. 1985. Convorbiri cu Aurelian Titu Dumitrescu. Ion. Armand G. Ion. p. CONSTANTINESCU. Examinarea urmelor lăsate de instrumente. 76-83. vol. septembrie 2005. 1979. p.

Secolul cinematografului. Tehnică criminalistică. prim ajutor). Bucureşti. Ing. Editura Medicală. I şi II. 28 p. Vol. 1980. 1975. RÎPEANU. 1975. Raphaël. Cercetări privind stabilirea stării de funcţionare a becurilor auto în momentul producerii coliziunii. Ioan. vol. Partea a II-a. Bujor T. în Tratat practic de criminalistică. COQUOZ. CORA. R. Constantin. 193-196. Gheorghe. 976. VOCHESCU. Ministerul Justiţiei. Editura Academiei Republicii Socialiste România. 1969. 979. 968. of Fire Unele consideraţii privind interpretarea urmelor descoperite la faţa locului în vederea elaborării versiunilor şi corectei orientări a cercetărilor în cauză. IDE. 89 – 94. Determinarea locurilor unde s-au aflat trăgătorul şi persoana în care s-a tras. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 2002. Bogdan. AIONIŢOAIE. Bucureşti. 363-382. I. CORDOŞ. p. Vol.. la scară prin supraproiecţie a unei fotografii ocazionale sau judiciare. 767 din 31 octombrie 2003. Mircea. ing. 1976. NIŢĂ. 233-246. Cluj-Napoca. SIMA. 1995. Gheorghe. Gheorghe. M. Spitalul de urgenţă al Municipiului Bucureşti. BRATU. Editura Alma Mater. la 28 iunie 1936. Ioan. CORA. Dumitru. p. Mică enciclopedie a cinematografiei universale. 2003. Partea I. O istorie cronologică a cinematografului mondial [. Constantin. Ministerul de Interne. BOBOŞ. 1979. (Ministerul Regal al Afacerilor Străine). ştiinţe medicale. RÎPEANU. COOKE. III.] 3 martie 1895-31 decembrie 2000. Curs de Criminalistică. Presses polytechniques et universitaires romandes. Accidentele de circulaţie (cauze. 2003. p. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Constituţia României 2003. VOCHESCU. 695 p. / în comparaţie cu psaltirile coresiene din 1570 şi din 1589. 1969. 254 p. Psaltirea slavo-română (1. + 52 fig. 965. CONSTANTINESCU. 1979. CONSTANTINESCU. Şcoala militară de ofiţeri. Tehnică criminalistică. Gheorghe. Mimii Eugeniu. Unele probleme pe care le Gheorghe. Nicolae. Bucureşti. (Collection sciences forensiques). Bucureşti. Ion. Text stabilit [. Doctor în ridică reconstituirea în cauzele privind accidentele rutiere. Constantin. 1979. Ministerul Justiţiei. Curs de criminalistică. Semnată la Geneva. 1989. 975. Ministerul Justiţiei. Editura Curtea Veche. Şcoala militară de ofiţeri. Preuve par l’ADN. GACEA. Bujor (coordonatori). Ion. p. 967. 779 [-780] p. Ioan. III.. Vol. prevenire. Ioan. Tehnică 68 980. p. Curs de Criminalistică. Prof. 974.] Introducere şi Indice de Stela Toma. Mircea. GACEA. CORA. 1980. Partea I. Şcoala de ofiţeri activi. în Tratat practic de criminalistică. PĂŞESCU. 970. Ion. Lausanne. vol. 969. CONSTANTINESCU. Ministerul de Interne. Leicester. Convenţiune pentru reprimarea traficului 978. 256 p. ŞT. CORA. 966. Ministerul de Interne. 171 p. DUMITRESCU. 977. în 20 de ani de expertiză criminalistică. în 20 de ani de expertiză criminalistică. dr. investigations. Ministerul de Interne. Aducerea criminalistică.577) 973. Imprimeria Centrală. Mircea. DUMITRESCU. IONETE. Eugeniu [Mimii]. Bucureşti. Cinema… un secol şi ceva. CORCIOVESCU. CONSTANTINESCU. 1938. ilict cu droguri vătămătoare. CORESI. nr. p. R. The Institute Engineers. NIŢĂ. Cristina.. Conside- raţii privind conceptul de identificare în expertiza criminalistică. I. CORA. Ioan.964. Bucureşti. 327 p. Principles of fire Cristina. Ministerul de Interne. Bucureşti. . CORCIOVESCU. Bucureşti. BRATU. cu un protocol de semnătura şi un act final. 76-83. (Academia 971. Textul Constituţiei României a fost publicat în Monitorul Oficial al României. 189-192. T. 972. Bucureşti. în 20 de ani de expertiză criminalistică.

p. vol. şi facs. Editura PsihOmnia. an XI. Marin. 6. Bucureşti. CRĂCIUN. 1 (24). Editura pentru Literatură. Teora. Bibliografie la p. CRĂCIUN. 28-31. 2001. Bibliografie. vol. Lidia. Bucureşti. Gabriela. COUTER. 1970. ŞTEFĂNESCU. 2003. p. HASNAŞ. SANDOVICI. 993. 205-206. 984. Luminiţa. Leziuni mortale produse omului de către animale. 985. Bucureştii vechiului 982. Repere teoretice. Mileniul III. Reflectarea judiciară a valorilor markerilor morfologici lezionali în investigarea criminalistică a morţii violente în Criminalistica. COSTESCU. Tulcea. CALOTĂ. 2005. p. august 2006. COSMAN.Republicii Socialiste România.P. Doina.. anul VI. Florentin. COVIC. Iaşi. 981. Bucureşti. Editura Academiei Republicii Socialiste România. Editura „Universul“. Versuri. Consideraţii privind metodica cercetării criminalistice a incendiilor în sectorul feroviar. 1944. COSTIN. I. Opere. Iaşi. Sezonalitatea sinuciderilor în Transilvania în Buletin de psihiatrie integrativă. Ediţie 996. George. Vol. 1998. Adrian. (Colecţia Bio) 994. 990. COSTEA. Aspecte criminalistice şi medicolegale în legătură cu traumatismele provocate de animale. Letopiseţul Ţării Moldovei de la Aron Vodă încoace. Mircea. CORNACIU. medic primar regat. Cronica poloneză. MARQUIS. Bucureşti. 992. LENCU. H. COMAN. 69 Tulcea. 986. 138-143. Vol. COTUŢIU. False mituri despre comportamentul suicidar. 1965. SCALEŢCHI. Delinquency and Crime: A Biopsychosocial Approach. 335 p. 998. COSTIN. 607 p. nr. COTROBESCU. Agresiunea umană. COTEANU.807. Ghidul dumneavoastră în lumea calculatorului. Bucureşti. medic legist.. Editura Minerva. Polirom. Doina. Victor. Scrisori. 206 p. X. X. noiembrie 2004. legist. 2(25). 2006. Annette. 345 [-348] p. Ionel. Bucureşti. 987. 807 p. Miron. 207-215. Sorin. Editura Tehnică. B. Craiul solului Tătărăscu. Nicolae. . Ionel. Iaşi. Poema polonă. expert criminalist. nr. Gini. Dr. critică îngrijită şi studiu introductiv de P. Bibliografie la p. anul VIII. 688 p. Editura All. DAŞANU. 4. Comisia de texte româneşti vechi). II. p. Mircea N. 983. portret şi facs. Bucureşti. CORTES. Probleme. 988. în Buletin de psihiatrie integrativă. Juan.. Mihaela Ada. I. XLIX + 329 p. de Antonio de Guevara. 2003. Tulcea. 2005. Bibliografie la p. Editura Dacia. Vasile. + 6 f. 997. în Criminalistica. Editura Bren. 348-355. medic legist. + 10 f. Discursuri. Vol. De neamul moldovenilor. DĂNĂILĂ. Comisar de poliţie. 2004. nr. Stabilirea şi prevenirea cauzelor de incendii. Astrologia practică. Panaitescu.. COSTIN. Dr. Bucureşti. 995. 1978. Ceasornicul domnilor Ilie. CRĂCIUN. Dragoş. în Realităţi şi perspective în criminalistică. New York. 173-175. 1998. ilustr. 401 p. Ionel. Bucureşti. Seminar Press. CONSTANTIN. 1972. Genetica medicală. Dermatoglifele în practica medicală şi judiciară. p. COSMAN. 1976. 991. Cabinetul de medicină legală Rădăuţi. I-II. Drept umanitar european comparat. COROAMĂ. 300 p. p. Răspunderea penală şi civilă pentru încălcarea regulilor de circulaţie pe drumurile publice. Ediţie critică şi studiu introductiv de Gabriel Ştrempel. nr. An XI. 989. 1993. în Criminalistica. Istorie de Crăiia Ungurească. judeţul Suceava. 315-319. Introducere în lingvistica şi filologia românească. Cuvânt înainte de academician Nicolae Cazac. 215 p.. Traducere din limba latină de…. Daniela. ilustr. I. 40-42. Cluj-Napoca.

J[ules]. Rue Racine. 276 [-278] p. With an introduction by E. CRÉPIEUX-JAMIN. Edinburgh…].. DOGARU. graphologie. Etude du caractere de l’home d’apres son ecriture. 1926. Paris. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. univ. Paris. doc. 327 p. CRÉPIEUX-JAMIN. + 5 planches.I. Editura Universităţii Leningrad. Traité pratique de graphologie. J[ules]. Paris. L’écriture et le caractère. 1935. Étude du caractère de l’Homme d’aprês son écriture par J. 2003. Teză… Iaşi. p. 1004. Dr. Regles. 123 [-125] p. CREŢULESCU. 317-327. 1931. Profesor la „Şcoala Superioară de Arhivistică şi Paleografie”. Sulla pretesa atipicità del foro d’ingresso da proiettili blindati nelle ossa craniche (Note critiche e e ricerche sperimentali). CREMA. CREŢU. 62 p. Paris.. Tome I-II. Paris. Definition. L’âge et le factor de extensiune a boalelor venerice. CRÉPIEUX-JAMIN. VIII + 461 [-463] p. Paris. Les éléments de 1002. 1924. 1294). Adyer. Ernest Flammarion. Wrong [London. la noi şi în alte ţări. JENSEN Luana-Leonora. CRÉPIEUX-JAMIN. 615 p. Les éléments de l’écriture des canailles. Şt. Table des matières p. Traité pratique de 1000.. Éditeur. Dispozitivele explozive. Editura Albatros. CRÉPIEUX.C. Paris. 117 [-119] p. Charles Richet. J[ules]. Teofil. p.. CRÉPIEUX-JAMIN. dr. CRĂCIUN. Descoperirea şi probarea delictelor în sistemul informatic cu ajutorul tehnicii de calcul şi al expertizei criminalistice. Genetica şi viitorul omenirii. [1929]. f. 1921. Utilisation de la graphologie. VII + 61 p. (Facultatea de Medicină din Iaşi.A. tom II: 368 p. În lumea criminalisticii. 1935. Nouvelle edition. 1017. Felix Alcan. [Bucureşti]. I. Carlo. Table analytique p. CRÉPIEUX-JAMIN. Republica Moldova. Oxford University Press. 313-315. 40 p. Bibliografie la p. No. Éditeur. 26. 1018. CRÂLOV. Augmentee avec Planches et Documents. 1011. 1015. l’écriture des canilles. Vasile. Marpon et Flammarion. Historique. X.. şef al Direcţiei tehnicocriminalistice a M. illustré de 169 documents graphologique. le caractère.. 1012. f. Ernest Flammarion. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. prof. 177-187. A.I. (The World’s Classics). Mihăiţă-Marian. J[ules]. Bucureşti. 1891. f. Septieme edition revue. Enquête sur la graphologie.. 1016. J[ules]. 1009. de poliţie. p.a. în R. 454-472. Gheorghe. Paris. Felix Alcan. Humphrey Millford. CRĂCIUN. 2006. CRÉPIEUX-JAMIN. CRÉPIEUX-JAMIN. Editura Sylvi. 1013. CRÉPIEUX-JAMIN. Bucureşti. Bucureşti. Crépieux – Jamin. 609-615. 70 Simbolurile naţionale ale României. 1006. XXX + 394 + 16 p. Éditeur. Bazele fundamentale ale grafologiei şi expertizei în scrieri.B. sexe dans l’écriture. Leningrad. exemples. Gheorghe. Avec 28 planches hors texte. Aplicarea acestora la comiterea infracţiunilor în Republica Moldova. 254 p. din 1010. tom I: 357 p. 1923. 7 année. CRÉPIEUX-JAMIN. no. . Libres propos sur l’expertise en ecritures et les leçons de l’affaire Dreyfus.a. Prefaţă şi traducere de Henri [H] Stahl.a. 1885. Bucureşti.C. Paris. Maria. 434-443. avec 179 figures. de la short stories about crimes]. J[ules]. La graphologie en 1001. Locotenent-colonel 1005. J[ules]. Prostituţia ca 1007. 1929. graphologie. Paris. Traité pratique de Graphologie.F. 2004. inspector principal de poliţie. 8. Avant propos par le Pr. Ernest Flammarion. VII + 327 p.M. Masterand. 168 p. Jamin. Crime and Detection [An anthology of 1008. 1980. CRISTACHE. L’écriture et I.999. 2006. CRÉPIEUX-JAMIN J. Portraites graphologiques. 1014. 1003.

1868. 1870. 26-33. RUMANIA 1858. Liviu N. Die Fürst Carol Ausgabe 1869: Die drei niedrigen Werte. Liviu N. 1027. CRISTESCU. Din instanţă adunate. 1039. Particularităţile cercetării infracţiunii de omor în cazul cadavrelor dezmembrate. Bruxelles. HEIMBÜCHLER. 4. Constantin. p. Ioan Doru. 247260. p. Doru Ioan. VII. nr.6. Die Freimarkenausgabe Fürst Cuza von 1865. Simpozion naţional de Criminalistică. 1032. în Criminalistica. Editura Helicon. la faţa locului a infracţiunilor contra securităţii naţionale şi actelor teroriste produse prin incendiere şi/sau explozii. 1024. p. A Romanian Postal Document found in France. 149-206. 1035. CRISTEA. Unele investigaţii pentru descoperirea infracţiunilor contra siguranţei statului şi verificarea actelor de sesizare în legătură cu aceste infracţiuni. p. CRISTACHE. „Burrus”. 3 /1983. 1026. 196 [-200] p. CRISTESCU. Liviu N. noiembrie 2003. actelor teroriste şi de diversiune la adresa securităţii naţionale. în Ghidul procurorului criminalist. Sinistrografia în expertiza semnăturilor. Fritz. 1034. 1963. Bucureşti. CRISTESCU. 5. Bucureşti. Die 3 Bani-Marke von 1029. Dr. Dec. 1028. în Criminalistica. Doru Ioan. Cercetarea Centenary of the „Moldavian Bulls“. Roumanie: Les Timbres-Poste CIassiques Fractionnes. vol. în Criminalistica. 196 p. Bucureşti. Sammler-Dienst Coburg. CRISTEA. în Ghidul procurorului criminalist.. septembrie 2005. Fürst Carol I. CRISTESCU. R 33/1979. Cluj-Napoca. 149-206. Ausgabe 1869: Die beiden hohen Werte. Rumäniensammler. Laboratorul Interjudeţean de expertize Criminalistice Bucureşti. Albatros. p. 1984. 1021. 1994. 1995. CRIŞAN. CRISTESCU. Liviu N. . Maria. expert criminalist. CRISTEA. nr. Persoana denunţătorului în cazul infracţiunii de luare de mită. issue of 1866/67. Editura Helicon. 2006. 1030. CRISTESCU. Liviu N. Ioan-Doru. anul VIII. în Ghidul procurorului criminalist. 1980. Editura Helicon. IAROVICI. Timişoara. Particularităţile cercetării infracţiunilor de omor în cazul cadavrelor dispărute. 21/1969. august 2006. Dr. 1020. CRISTEA. Balasse Magazin 144/1962. 2003. Rumäniensammler R 41 / 1981. Timişoara. Liviu N. Editura Tehnică. CRISTEA. anul VII. nr. Die Furst Carol Doru Ioan. Lenuţa. III. vol. RPS Vol. Balasse Magazine. Editura Biblioteca Bucureştilor. CRISTEA. II. The Prince Carol I 1023. Dialoguri incredibile. Procuror. 22-23. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea 71 1038. CRISTEA. Dr. anul V. 1995. No. + 16 pl. Stamp Collecting No. 1033. 301 [302] p. CRISTEA. „Centenary”. obţinere a materialelor de comparaţie necesare unor constatări şi expertize dispuse cu prilejul investigării infracţiunilor contra securităţii naţionale şi de terorism. 209 – 224. Editura Alma Mater. Ioan-Doru. 2003. Liviu N. Rumäniensammler R 43 / 1981. The Stamp Lover. 1037. p. Tehnici de Munţii şi fotografia. pentru clasa a III-a gimnazială.1019. No 11/12 1958. CRISTEA. vol. CRISTESCU. Eugen. p. Ioan-Doru. p. 1022. Heft 20/1977 (Rumäniensammler 26/1977). Liviu N.La collection Burrus. Romania . Die Freimarkenausgabe 1036. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Particularităţi ale investigării criminalistice a locului faptei în cazul atentatelor. CRISTEA. Rumäniensammler R 34 /1979. cu fig. Liviu N. 43-54. von 20. Fals tratat de geto-dacă 1031. 234-247. III. Emilian. Ilustr. Liviu N. CRIŞU. 1025. CRISTEA. Jan. Timişoara. în forzaţ.

Ghidul Juristului. Tratat de acţiuni civile în justiţie. Constantin. 67 p. Editura Academiei. Curtea de Argeş. Penal. (Colecţia Cogito). Editura Antet. Scrisul Românesc. 1051. CUFNER. Nicorina. Nicorina. 1056. CRIŞU. Codul penal adnotat. 2004. CRIŞU-MAGRAON. Procedură civilă. . Curtea de Argeş. Curtea de Argeş. 290 [-292] p. I. Prefaţă de Horia Hulban.S. 1898. 6. Editura Argessis Print. CUCU. Anicuţa. 3. II. Principalele modele de acţiuni şi cereri în justiţie. CRIŞU. 1989 -1994. 1987. Codul şedinţei de judecată. internaţional de management. 8. Civil. Notariat. CONSTANTINESCU. Studiu. Muncii. Codul Juristului. Teorie şi practică judiciară. 15. literele A-E. POPA. 5. III.S. 1995. Comercial. CRONŢ. Constantin. Elena-Denisa. Dumitru Dorobăţ. Repertoriu de doctrină şi jurisprudenţă română. 11. Teorie şi practică judiciară. 12. 1. indice tematic. Editura Juris Argessis. 3. 2005. Cronţ şi Alex. Aerian. Principalele instituţii din domeniul dreptului: 1. Bucureşti. 4. Colecţie de acte normative. Editura Argessis.040 + 1.1996. p. George. CRIŞU. CSERNI. CRIŞU. Partea a II-a. Penal şi Procesual penal. Codul Juristului. Conduită Etică. 7. 1048. Vol. Statute de societăţi comerciale. Bucureşti. CRIŞU.R.140 p. Bucuresci. vol. Iulian. CRIŞU. 1044. CRIŞU. indice de autori şi titluri. 1050. Constantin. 16. Cuprinde: I. Alexandru. Codul juristului. Gheorghe. Craiova. Principalele acţiuni civile în justiţie. Theodora. Partea I. Ştefan. Povestea unei străzi. Procedură penală. Muncii. 8. Contencios Administrativ. 992 [-994] p. Antologie. Introducere de Gh. Ediţia a III-a revăzută. Ministerul de Interne. 1067 p. Comercial. 776 p. Bucureşti. XII. Epilepsia la 1055. Silvic. 2001. Procesual civil. Ştefan. 2. Familiei. Constantin. Note de Virgiliu Teodorescu. 4. CULCEA. Regulamentul Rutier şi Anexă. 2. 1989. adăugită şi completată cu modificările la zi. Vol. Editura Albatros. 14. 10. 7. Locativ. CRIŞU-MAGRAON. 1944. TEGĂNEANU. Constantin. Examinarea cioturilor de arbori. 342 [-344] p. I. adăugită şi completată cu modificările până la 01.. 227 p.01. Bucureşti. 5. 72 CHITAŞ. Curtea de Argeş. CRIŞU. Civil. CRIŞU. literele F-Z. 13. Experţi. 1997. Conduită Etică. Audit. 1042. 1775-1781. CROWDER. 1996.. Editura Academiei R. RĂDULESCU. 1052. CRUTZESCU. Cu modificările. POPESCU. vol. Editura Argessis. vol. în Tratat practic de criminalistică. Constantin. an XI. 1999. Codurile: 1. Constantin. 1986. Vamal. Gheorghe. 1041. 1980. CRIŞU. 6. Cereri penale adresate organelor judiciare. 1980. Cugetări engleze. 4 (27). CRIŞU. Curtea de Argeş. 1043. Acte judiciare în Ţara Românească. 363 p.R. II. Constantin. 10. Traducere. 9. Ştefan. bibliografie: Horia Hulban. 1049. 1045. CRIŞU. Revăzută. completările şi adăugirile intervenite până la data de 8 septembrie 2002. CRIŞU. Editura Academiei R. Grigore. 1047. Cuprinde 769 de speţe. 800 p. Legi speciale de mare aplicabilitate. Rumäniensammler 92 / 1053. 9. Poliţia administrativă. Contencios Administrativ. Gh. 1973. Bucureşti. copil. Taxe de timbru. Elena Florina. Familiei. 2003. Iaşi. Editura Juris Argessis. 48-54. cu practică judiciară 1989 – 1999. X. Anarhismul. în Buletin de psihiatrie integrativă. p. Editura Juris Argessis. Constantin. nr.1040. Bucureşti. Constantinescu. 307-311. 1984. Prefaţa de Eugen Barbu. Contracte civile şi comerciale. Nicorina.. 758 p. 1046. 1054. Ediţia a VII-a. Editura Meridian. Dumitru. Brânduşa Popescu. Constantin. 377 p. Podul Mogoşoaei.

CURCĂ. 79 p. 1063. 288 p. contrabandă. BCET. Bucureşti.1057. Partea a II-a. Blakiston. nr. CUMMINS. M. 1. 2004. Bucuresci. 135 p. CĂPĂŢÂNĂ. 1058. Corneliu. 1064. volum 12. p. 4. Unde I (Osborn) şi o prezentare de caz. 1065. Editura Naţional. în Revista Română de Medicină Legală. 26-36. Dumitru. Curs de pregătire anti-narcotice şi anti- 1060. [CUZA] Alexandru Ioan I. Culegere de materiale documentare privind expertiza tehnică în specialitatea „Autovehicule-Circulaţie rutieră“. 256-261. CULCEA. martie 2004. 125 p. Bibliografie la p. 1061. 1943. 2004. Criminalistică. MIDLO. 2000. 2004. experimentale asupra dinamicii sistemelor tractor-încărcător frontal. Imprimeria Statului. (USCG International Trening Division). Bucureşti. Braşov. 1998. In.. Codice Penale şi de Procedura Criminale. 220p. 73 . contrabandă. Philadelphia. 2003. 1865. Partea I. 1961. Bucureşti. George-Cristian.. POMANĂ. CURCĂ. 220 p. Bucureşti. H. (USCG International Trening Division). Cercetări teoretice şi Corneliu. Marinela Carmen MATEESCU şi Cosmin SUCIU. Dover Publications. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. p. George Cristian. Moarte prin hipotermie: problematica medico-legală. 1066. Universitatea Transilvania. Curs de pregătire anti-narcotice şi anti- 1059. Curs de limba engleză pentru studenţii de curs. CĂPĂŢÂNĂ. Ediţiune oficiale. palms and soles. Finger-prints. facultăţilor cu profil juridic [de] Nicoleta MOLNAR OPREA. Studiu privind un caz de suicid prin intoxicaţie cu cianide şi tăierea gâtului. Editura ALL EDUCAŢIONAL. CYZBORRA. nr. 287-288. Livia. Note 1062. anul 12. 1994. New York. 266 p. C.

1994. DABU. 234-248. Petre. Sorin. dr. în Criminalistica. GUŞANU. I. iulie 2004. CĂTINEAN. 1. Prim-procuror. nr. Ministerul de Interne. 1072. Valerică. Conferenţiar univ. dr. anul VI. . Ioan. VOINESCU. nr. Valerică. Conf. Tronsen. 1078. Formulare. Kristiana. 7-10. Drd. Infracţiune flagrantă. (II) în Criminalistica. Ana-Maria. Ioan.. Valerică. în Criminalistica. p. dr. 241 din 15 iulie 2005. Regia Oficial. Noua lege pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Evaziune 1076. dr. nr. septembrie 2004. Sorin. Stabilirea stării de funcţionare a muniţiei. 2. anul VIII. CĂTINEAN. Unele opinii cu privire la cecul garanţie. anul VII. dr. în Tratat practic de criminalistică. Fingeraftryksegnalementer. Reflecţii privind unele modificări aduse Legii nr.. 32-35. 165-182. DAAE. MĂCELARU. anul VIII. în Criminalistica. 1079. p. 1080. dr.P. 241 din 15 iulie 2005. 1907. DADUS. DABU. Constituţionalitate (III). Ilie. Prim-procuror. LĂPĂDUŞI. în Criminalistica. 1075. 1. Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy“. 25-26. anul VI. Percheziţie. nr. 16/2003. 31-34. CĂTINEAN. 1070. Sorin. DABU. 1081. univ. Valerică. 1074. nr. p. univ. nr. 5. Ana-Maria. DABU. nr. III. Harghita. 1073. Vasile. CĂTINEAN. p. p. dr. 4. Bucureşti. DABU. univ. p. nr. 503-517. Conf. p. A. Drd. DABU. în Criminalistica. anul V. vol. Legalizarea interceptării şi înregistrările audio sau video a declaraţiei învinuitului sau inculpatului. Înşelăciune în serie şi alte infracţiuni cu prejudicii de miliarde de lei. p. Dispoziţii penale abrogate. 2004. Noua lege pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. PEŞTINĂ. Comisar-şef de poliţie. DABU. CĂTINEAN Sorin. Avocat. Victoria. 9-13. în Criminalistica. 1068. Dispoziţie penală abrogată. VASILINIUC. septembrie 2003. Valerică. Autonomă Monitorul 1069. 4. p. 1077. anul VI. 5. Valerică.D 1067. 21-24. Constituţionalitate (II). DADAY. în Investigarea criminalistică a locului faptei. nr. DABU. p. 241 din 15 iulie 2005. 12-13. Valerică. univ. Bucureşti. univ. Conf. Dispoziţii penale abrogate. Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy“. drept fundamental (I). p. Conf. univ. p. 2. noiembrie 2005. DABU. Valerică. nr. în Criminalistica. martie 2004.. Conf. Despre dreptul şi arta apărării. Constituţionalitate (I). Constituţionalitate. ianuarie 2004. VOINESCU. Sorin. DABU. anul V. Dreptul învinuitului sau inculpatului de a nu face nici o declaraţie. Drd. anul VI. Vasile. aprilie 2006. 20-22.. Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy”. în Criminalistica. Valerică. februarie 2006. univ. dr. dr. fiscală şi fals cu implicaţii de miliarde lei la bugetul statului. mai 2004. univ. în Investigarea criminalistică a locului faptei. în Criminalistica. Petre. 2004. în Criminalistica. nr. Subcomisar de poliţie drd. prin Legea nr. documente de evidenţă primară şi de evidenţă contabilă. univ. VOINESCU. martie 2004. iulie 2003. Valerică.J.20-22. DABU. Marius Daniel. dr. Noua lege pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale nr. Drd. 6. Valerică. Conf. anul VI. Conf. Unele opinii cu privire la cecul garanţie. Prim procuror. Omor deosebit de grav comis de un recidivist. GUŞANU. nr.. 28-32. 1980. LIVINSCHI. 87/1994. Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy”. Petre. 2. anul VI. p. 3. 20-22. Conf. Conf. DABU Valerică. nr. înşelăciune – infracţiune la legea cecului (I) . p. Dreptul la tăcere. 1071. înşelăciune – infracţiune la Legea Cecului (II).

nr. directorul Direcţiei Medicale a M. poliţie. DAN. 1098. Mihai Marius. DAN. DAMASIO. 1. poliţie Radu Dascălu. 499502. Nicolae. vol. 1086. 2004. TOADER. Identificarea criminalistică. I. 51-55. Emoţiile.A. 225 p. Elena. ianuarie 2003. DAGENAIS. Imprimeria Statului. 291 p. Editura Sfinx. procesul penal şi civil. DAN. BONDARICI. Rolul preventiv al criminalisticii. Şeful Direcţiei Medicale din M. W. 229 p. Profesia de relaţionist.. noiembrie 2002. R. 20-24. 1996. p. septembrie 2005. I. 1979. Marian. Sugestie şi hipnoză. Chestor principal. vol. Paşi peste graniţe. 108 p. II. 2000. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Expertiza criminalistică în 1084. Inspector principal de biologice susceptibile de a fi folosite în scopuri teroriste. Bibliografie la p. 1096. Bucureşti. 5. . Editura Humanitas. 139. Bucureşti. Fulvius. 1095. Ministerul Justiţiei. Ion. Chestor principal de 1083. Die Geschichte des Verbrechens. Ion. Ion. 5-7 (I). DAN.I. DAN. anul VII. Mihai Marius. Bucureşti. anul VIII. Bucureşti. volumul XIV. 1. p. Editura Ministerului de Interne. Dana. 1979. în 20 de ani de expertiză criminalistică. ISACU. DANIELOPOLU. Braşov – Serviciul Criminalistic. 2003. I. DAN. Editura Polirom. Bucuresci. 2001. anul IV. Radu.I. Utilizarea agenţilor biologici în scopuri teroriste. STAICU. DASCĂLU. Explicaţiunea primar. p. Armele biologice în actualitatea mileniului III.1082. 5. Consideraţii privind degajarea victimelor blocate în autovehicule. Bucureşti.J. Nicolae. DAFINOIU. DAN. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 140 p. DAMIR. p. în Revista Română de medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. 63-69. p. 331 [332] p. „Ştiinţă & Tehnică“ S. DANEŞ. Şeful Direcţiei Medicale din M. p. DAFINOIU. Discernopatia şi delincvenţa infantilojuvenilă. Sfaturi medicale pentru criminalişti. Rolul specialistului şi expertului în cercetarea la faţa locului. Mihai Marius.C. DASCĂLU. februarie 2006. tehnici. 1090. p. Editura 1970. p. medic de circulaţie. medic penale. Diţă. Iaşi. 5-9. 1. Bernard. S. 1099. Ştiinţifică. Mihai Marius. Ministerul de Interne.I. martie 2006. Înlocuirea răspunderii primar. în Criminalistica.. directorul Direcţiei Medicale a M. în Tratat practic de criminalistică. Polirom. în Criminalistica. 1101. Ministerul de Interne. Principalele arme instituţiilor lui Justinian de George Danielopolu. 1978. 1996. Ministerul Justiţiei. anul V.A. criminalistică la Ministerul Justiţiei. în Criminalistica. Bibliografie la p. Nicolae. 1089. vol. 1975. nr. 9-12. nr. 1093. Jenő-László. p. 75 1102. în Tratat practic de criminalistică. 1976. Colonel dr. Mihai Marius. DAN.P. dr. p. nr. metode. Seria Relaţii publice şi publicitate. p. în Criminalistica. 6. profesor la Facultatea de Drept din Bucureşti.. Nicolae. DAN. raţiunea şi creierul uman. Ştefan. septembrie 2002. 9-18. nr. Antonio. 1094. Ministerul de Interne. 2005. p. Mihai Marius.. Frauda în domeniul cardurilor. Expertiza în accidente 1087. 1100. p. (Psihologie) 1092. 1088. în Şcoala românească de criminalistică. Colonel dr. + V. Psihoterapii scurte. Ioan. Strategii. 345 [352] p. 1899. 25. in Kriminalistik (Aspectul infracţiunii. Traducere din limba franceză de Anca-Magdalena Frumuşani.I. Nicolae. George. 215-225. 20 de ani de expertiză 1097. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 101-114. Traducere din engleză de Irina Tănăsescu. 46-48. anul IV. Eroarea lui Descartes. 6). în Criminalistica nr. VARGHA. 1091. Bucureşti. 2005. 84-88. DASCHNER. 584 p. Bucureşti.A. 1085. TOMESCU. 2002. DAN. nr. Manual de prim ajutor. 3-4 (II). DAN.

524 p. Universitatea „C. Din tainele vieţii şi ale universului. Ministerul Învăţământului şi Culturii. vol. 416 p. Liana. 1960. DELACHAUX. Editura Medicală.. 2005. Drept civil. Gh. DELEANU. Editura Imprimeriei de Vest. I. Edmond. Pierre. (Academia Română. Aurel Sasu. Drogues et législation. în R. Prefaţă de Prof. o planşă în culori. DEAK. Editura Albatros.I.. 384 p. Signalement et identification des chevaux par les épis. III. Le Book Production Unit. Editura Sport-Turism. introducere. 1277 [-1280] p.D. DELEANU.C. I[oan]. Vol.C. Parhon“. Editura Didactică şi Pedagogică. Bazele biologice şi dinţelor poliţiei Capitalei. Sergiu. Thèse… par Max Delachaux. 66-70. Editura Dacia. DEARY. 52 p. 1963. Editura Ştiinţifică. E. în Buletin de psihiatrie integrativă. DEMETRESCU. 1972. 1987. 1 (24). V. (Collection Criminalité internationale dirigée par Xavier Raufer). Inteligenţa Foarte scurtă M. Bucureşti. de Paul S. Partea I-a. II. 1117. Scarlat. La 1108. 168 p. Augustin Pop. Fundamente ale rezolvării problemelor de marketing. 421 p. Universitatea din Bucureşti. Tipografia „Presa“. Cluj-Napoca. Curs de drept civil. DEHELEAN. 2005.. Paul S. Proble- me judiciare în psihiatrie. Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu” ClujNapoca).. 1998. 3 vol. ANTON. 1105. Oradea. 1969-2002.116. (Université de Lausanne. porţi spre cunoaştere. Faculté de droit). DECHAMBRE. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol. 1939. 455 p. 1114. Bibliographie 161-165 p. Bucureşti. 1977. Ediţia a II-a. Cu 25 gravuri. Bucureşti. Teoria generală a obligaţiilor. fosta Agie. Faux et fraudes. DELVAL. an XI. 2 planuri hors texte şi diferite vignete. 285 p. Dactiloscopia în medicina legală. Marcel. 315 p..1103. 1106. Iorga. DĂNESCU.4108). Filatelia de la A la Z. 1118. Ioan Milea.. Ion. 2004. Évolution des mesures de contrôle et des mesures réprossives prévues par les Conventions internationales et la législation fédérale sur les stupefiants. 10. 1 Bucureşti. criminalité internationale des faux documents. 1107. X. DAVIDESCU. 1934 . Traducere din limba engleză de Sabina Dorneanu. No. 1 1120. (Facultatea de Medicină din Bucureşti. 223 p. Paris. Autori: Ion Istrate. 60 [-64] p. Editura BIC ALL. vol. Doina Modola. I. Mică Dicţionarul cronologic al romanului românesc de la origini până la 1989. 1111. DELEANU. Dreptul obligaţiilor.]. 1115. N. Deleanu. 2000. DEMETRESCU. 1936. Bucureşti. Editura particulară Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. Valentin Taşcu. dreptului. 1109. cu tab.I. 132 [134] p. nr. 6 facs. DAŞKEVICI [Vasile V. [Bucureşti]. DCRR Max. der Arbeitsgemeinschaft Rumänien und des internationalen Studienkreises. Presses Universitaires de France. 1110. Grigore. 8e année. 2001. 5 simţuri?… 5 psihologice ale comorbidităţii dintre anxietate şi depresie. vol. Istoricul reşe- 1112.. 1934. 1116. TOMORUG. 228 p. 246 p. 1104. p. DER RUMÄNIENSAMMLER – Rundbrief Pe copertă anul 1937 76 . 1973. Teoria contractelor speciale. 1962. Iaşi. Ian. Lausanne. enciclopedie a dreptului. Norme lexicografice şi revizie: Ion ISTRATE. DEAK. no. 595-601. Ministerul Învăţământului. Introducere în studiul Francisc. Besonders R 1119. cu ilustr. Mircea Popa. Fr[ancisc]. p. DĂNESCU. DEMETER. Elena Stan. Editura Academiei Române. Adagii şi locuţiuni latine în dreptul românesc. Bucureşti. 1113. Mariana Vartic. Teză…. Hefte 1 . 308 p.

555 p. 2001. 453 p. DERMENGIU. p.V. DUCHÊNE. 2002. 364 p. 1998. DIACONESCU. Paris.-B. Principiile fundamentale ale activităţii expertale în medicina legală.29/1976. în Criminalistica. noiembrie 2004. V. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“. DERMENGIU. Dr. 1996. 1135. 4. Libraire J.. legală. DÉROBERT L. Mihăilescu. Elena Stîngaciu. Infracţiunile 1129. DERMENGIU. Editura ALL. DERMENGIU. Partea specială. univ. 119 p. Theodor Hristea. Gheorghe. în Codul penal român. Bailliére et Fils. curs. DEX. Editura Oscar Print. 32-33. Editura Nemira. DEWERPE. nr. Lucrări practice de medicină legală. secretului de stat contemporan. 43-44. Partea specială. Dan. Mircea Seche. Dan.. Prof. 1138. univ. Tatiana Ţugulea. 1942. 1122. Henyer. 3. 1998. dr. Ediţia a II-a. Dr. Conducătorii lucrării: Ion Coteanu. 1131. Toxicologie medico-legale. Univers Enciclopedic. Zorela Creţa. Laboratorul de genetică al Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici”. p. în Criminalistica. dr. DEROBERT. Infracţiuni în 1130. Dan. 1997. Editura Tehnoplast. în Criminalistica. (Academia Română. 295-296. des taches en Médecine légale. Dan. Zizi Ştefănescu-Goană. 2001. Curs. 1127. Editura Fundaţiei România de Mâine. 1136. 217 p. univ.. GHEORGHIU. Paris. 2001. Bucureşti. în Criminalistica. Gabriel. DIACONESCU. 1137. Dan. iulie 2004. DERMENGIU. mai 2005. anul VI. 42-48. 1998. Baillière. G. R 40-42. Traducere din limba franceză de Dan C. dr. Tanatochimie medico-legală. DERMENGIU. Alain. Dan. Ediţia a II-a. revăzută şi adăugită. Gheorghe. Lucreţia Mareş. Antropologia 1124. R 51/1983. DERMENGIU. 200 p. dr. 296 p. reţeaua de medicină legală în anul 2004. Elena Contraş. Consideraţii privind 77 legi speciale şi în legi extrapenale. Medicina Legală în anul 2003. Prof. 1139. Bucureşti. CURCĂ. Bucureşti. CURCĂ. Prof. 3-4. DIACONESCU. 564 p. 368 p. directorul Institutului Naţional de medicină Legală „Mina Minovici”. Patologie medico- Medicală Dicţionarul explicativ al limbii române. Bucureşti. Bucureşti. DERMENGIU. Bucureşti. Drept penal. A colaborat la revizia şi definitivarea etimologiilor dr. Paris. Préface du Dr. Elena Ciobanu. Spionul. Bibliografie la p. Gheorghe. Editura Fundaţiei România de Mâine. anul VII. Éléments d’une défense sociale. legale. Dan. 2002. nr. Valentina Hristea. p. 1128. I. Dan. Luiza Seche. p. I şi II. GORUN. DERMENGIU. DIACONESCU. Le Diagnostic 1123. 1132. Dan. Editura Bucura Mond. Lucrări practice în medicina legală. L’alcoolisme aign et chronique. R 34. DERVIEUX et LECLERQ. nr. Gheorghe. [L] et H. Infracţiunile în legi speciale şi legi extrapenale. „Rumäniensammler“. 160 p. Prof. 2001. Bucureşti. 120 p. Editura Viaţa Românească. Investigaţii biochimice actuale în tanatologie. Cristian. DIACONESCU. 480 p. Note de Editura Tehnoplast. Infracţiuni în legi . 1192 p. 1125. 1121. 2003. 1976. 2006. Problème médico-légal et psychiatrique.. vol. Valentin. Mileniul III. Editura Viaţa Medicală Românească. C. Ileana Vulpescu. 6. DERMENGIU. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan“). GHEORGHIU. 1133. 1140. 1126. anul VI. Dan.G. Redactori: Alexandra Burnei.B. Medicine Flammarion. 1912 1134. Directorul Institutului de Medicină Legală „Mina Minovici”. dr. Drept Penal. Gheorghe.

Bucureşti. 1957. Dumitru Sandu. Coordonare generală: Marcel D. Ediţia 2. DUVAC. 362. 2005. Coordonatori: 1142. vol. 19. + 4 planşe color. 621 [624] p. Dicţionar 1144. Anicuţa Tudor. (Universitatea Spiru Haret. Bucureşti. Drept penal. vol. Valoarea probantă a rezultatelor obţinute. Director General al Închisorilor. Alexandru Stănciulescu. Bucureşti. Editura Teora. 275 p. Alexandru Stănciulescu. [de] Gabriel Anghelescu. Curs universitar. Carmen Zgăvârdici. 159 p. Coordonare generală: Marcel D. ing. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. 2004. Dicţionar de criminalistică. 1149. + Erata + Planşe şi Tabele. (Universitatea Spiru Haret. 219-221. Gheorghe. Partea specială. Ediţia 2. 2005. Editura Academiei R. Dicţionar de dificultăţi ale limbii române 1153. Legi şi obiceiuri. Editura Enciclopedică. 382 p. Constantin FROSIN. Editura Fundaţiei România de Mâine. Editura All Beck. Göbl Fii. Gheorghe. 221 p. Nicolae C. DIANU. Nicolae Dan şi dr. DIACONESCU. 1151. III H – K. Drept Penal. 218 p. 1150. 622 p. (Ministerul de Interne) 1148. Editura Fundaţiei România de Mâine. Bucureşti. I A – C. Volumul I. F. Editura Fundaţiei România de Mâine. Vol. Ediţiunea a III-a. Popa. Nicolescu. 1146. Dicţionar de argou francez-român [de] Gheorghe. Ion Sima. Bucureşti. Text anastatic după ediţia 1996. 577 p. DIACONESCU. Dicţionar Enciclopedic. Partea specială. Constantin. 1155. Text anastatic după ediţia 1999. Imprimeria Statului. Ion R. 96 p. + 4 planşe color. I. Ion Grigorescu. Societăţile de patronagiu. 19. 362 [-368] p. . Partea specială. DIACONESCU. Drept Penal. Popa. Berg. 2001. Bucureşti. Autori: Ion Anghelescu. DIANU. 1989. Volumul II. Constantin. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 64 p + 6 Tabele. Raport general / asupra Închisorilor Centrale / şi / aresturilor preventive / pe anul 1897 / presentat Dlui ministru de interne la 20 aprilie 1898 / de… Bucuresci. 518 p. dr. DUVAC. p. 1984. Facultatea de Drept 1141. Bucureşti. DIACONIŢĂ. 1152. Moartea subită. Mircea Constantinescu. Director General al Închisorilor. 2001. Editura Coresi S. I. Bucureşti. 143 [144] p. I. Noul Cod penal. Facultatea de Drept). Bibliografie la p. 1993. 546 p. 2001.. 1154. Cu 18 planşe şi 2 tabele statistice. + 4 planşe color. Istoria închisorilor din România. Editurile Saeculum I. Anicuţa Tudor. citate celebre [de] I. Bucureşti.P. 492 p. (Curs universitar) 1143. Popa.. Dicţionar de argou francez-român [de] Dan DUMITRESCU. Bibliografie la p. Alexandru Stănciulescu. vol. Horia.O. Editura Enciclopedică. Bucuresci. Folosirea unor moderne procedee şi mijloace tehnice criminalistice în cercetarea infracţiunilor de omor.speciale şi în legi extrapenale. 1995. Dicţionar Enciclopedic. DIACONESCU. Coordonare: Nicolae C.10. Editura Nemira. 506 p. Sinaia. Bibliografie la p. Carmen Zgăvârdici. ing. 20-24 noiembrie 2000. Studiu comparativ. 560 p. 1993. Bucureşti. Editura Enciclopedică. Tipografia Curţii Regale. şi Vestala. 1998. Curs. Anicuţa Tudor. II D – G. Gr. 78 Coordonare generală: Marcel D. 98-101. 1147. expresii. Coordonare: Rodica Chiriacescu. Constantin. de cuvinte. Nicolae Dan. Text anastatic după ediţia 1993. Nicolescu. Ion Anghelescu. Studiu morfo-fiziopatologic şi medicojudiciar. Dicţionar Enciclopedic. vol. III. Bucureşti. 1145. Ion. Gr.R. Cu un Supliment: Documentele citate în text.R.L. Strada Regală. Bucureşti.

Vol. AD. Bucureşti. 1987-1992. 991 p. Constantin Teodorovici. 2001. George Gheţu. Bucureşti. I. Nicolae C. Terminologie. ing. Mircea Ciubotaru. Editura Cartier. Popa. 98. Popa. 1999. vol.. 240 p. Vol. Anicuţa Tudor. + 4 planşe color. 1999. Alexandru Stănciulescu. H-K. Carmen Zgăvârdici. IV. Coordonare: Rodica Chiriacescu. 1987. – Q-Z. Dicţionar enciclopedic ilustrat. Vol. Petrescu. vol. III. Iordăchel. Jenică Drăgan. Ileana Botezat-Antonescu. 4 volume: Vol. + 4 planşe color. Dicţionar de etnologie. Coordonare: Rodica Chiriacescu. 2004. Bucureşti. 437 p. Bucureşti. Popa. Prefaţă: Mioara Avram. 529 [-534] p. 1979. I. Popa. Maria Teodorovici. L-N. Dicţionar Enciclopedic. cu ilustr. Alexandru Stănciulescu. Anicuţa Tudor. 1999. Alexandru Stănciulescu. II.000 de definiţii. Coordonare generală Marcel D. Bucureşti. ing. Coordonare generală Marcel D. Nicolescu. 1159. Alexandru Stănciulescu. Coordonare: Nicolae C. Alina Ciobanu. Alexandru Stănciulescu. Anicuţa Tudor. Nicolae C. + 4 planşe color. Editura Enciclopedică. V O – Q. Dicţionar Coordonare generală: Marcel D. Dicţionar enciclopedic român. Bucureşti. vol. Michel Izard (colaboratori) în colaborare cu Marion Abeles. 1988. Au mai colaborat: Anatol Eremia. Popa. Bucureşti. JOJA. I. Anicuţa Tudor. Nicolescu. Vol. Anicuţa Tudor.674 p. Nicolae C. Papadina. Bucureşti. Editura Politică. Bucureşti. II. Vol.. Constantin Gorgos (sub redacţia). Coordonare generală Marcel D. 1996.. vol. I – A-C. 1962-1966. 1162. C. vol. 1166. 1989. Alexandru Stănciulescu. Personalităţi [de] Romulus Vulcănescu. Dicţionar Enciclopedic. Editura Ministerului de Interne. 96. E-L. 1992. Alexandru Stănciulescu. Anicuţa Tudor. Coordonare: Rodica Chiriacescu. 61. III. Jean-Pierre . Constantin Popescu.. Editura Enciclopedică. Cristina Florescu. Bucureşti. vol. O-Q. Doina Cobeţ. 1992. Coordonare generală Marcel D. 641 p. 880 p. articole. Editura Cartier. 1132 p. 1160. Lucia Cifor. Gabriela Barbu. Nicolescu.338 de definiţii. M-R. Maria Teodorovici. V.1156.635 de Coordonare generală: Marcel D. Alina Ciobanu. 910 p. Editura Enciclopedică. 1... Cristina Florescu. dr. 960 p. Mircea Ciubotaru. 549 [-556] p. II – D-J. Dicţionar Enciclopedic de droguri [de] Coordonare generală: Marcel D. Philipage Descola. Eugenia Dima. Editura Albatros. Em. D-G. I. Nicolae C. 4 vol. Coordonare: Rodica Chiriacescu. Coşman. 502 [-506] p. vol. Coordonare: Rodica Chiriacescu. Nicolae C. Editura Enciclopedică.. Editura Enciclopedică. Dicţionar Enciclopedic. Constantin Teodorovici. 2001. Popa. Atanase…. Anicuţa Tudor. Dicţionar enciclopedic de psihiatrie [de] 1164. Vol. 506 [-510] p. Carmen Zgăvârdici. Lucia Cifor. IV. O. P. A-C. Vol. 2004. Autori: Lăcrămioara Chihaia. cu ilustr. Editura Enciclopedică. Coordonare: Rodica Chiriacescu. Autori: Lăcrămioara Chihaia. Vol. 2. Valentin Guţu. Comitet de redacţie: Preşedinte acad. Editura Enciclopedică. 568 [-570] p. 2006.808 p. Anicuţa Tudor. Ediţia a V-a revizuită şi actualizată. Coordonare generală Marcel D... VI R – S. + 3 f. Dicţionar de etnologie şi antropologie [de] Pierre Bonte. 950 p. cu indicatoare rutiere. 1993. Popa. 1157. GalaicuPăun. Nicolescu. IV. Nicolescu. Bucureşti. Alexandru Stănciulescu.320 de ilustraţii. Editura Medicală. SZ. 79 enciclopedic. 1158. 918 p. Nicolae C. 883 p. Doina Cobeţ. II. 1163. 649 p. III – K-P. 1161. Dicţionar enciclopedic. IV L – N. dr. 1165. Nicolaescu. Nicolescu. dr. Autori: Nicolae Teofil Andriescu. Editura Enciclopedică. 1. Referenţi ştiinţifici prof. 568 p. Popa. Eugenia Dima..

1167. Univers Enciclopedic. 1327 p. 1066 p. Editura Teora. 1170. DICŢIONARUL de argou. DICŢIONAR francez-român. Coordonator: Ioana VINTILĂ RĂDULESCU. 1327 p. Denumirea culorilor în filatelie [de] Angelo-Barbu Popescu. Bucureşti. Király. Bibliografie la p. Constantin Jinga. Editura Tritonic. român). Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Alexandru Graur. relaţii Leon Leviţchi. Partea I. Tematici filatelice. 1974. Librăriile Socec & Comp. Bucureşti. Tipărit gratuit de la pagina 641 înainte. 80 ortografic. Bucureşti. Mioara POPESCU. 1978. 528 p. I. 871 p. Dicţionar englez-român 70. Victor Dumitrache. F-I. Editura Polirom. Jean Jamin. dr. 1934. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Jean-Claude Galey. (Academia Română. Andrei Bantaş. Bucureşti. Tomul I. Leon Leviţchi. Dicţionar analogic şi de sinonime al limbii române [de] M. Cuvânt înainte de Ştefan Stoenescu. 718 p. Teora. 1180. 1098 [-1100] p. aprilie 2001. 2001. dr. Recenzie finală prof. Traducere de Smaranda Vultur. şi C. 30 p. Dana Buglea. Gerard Lenclud. Editura Nemira. 2005. francez. 2004. Editura Enciclopedică Română. 348 p. Bucureşti. 1995. 1176. Dicţionar al limbii române vechi (sfârşitul 1179. 211. Bucă. Bucureşti. 1982. Catherine Duby. Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului. Tomul II. Rosetti”) 1175. aprilie 2001. Revizie finală: Prof. XVI) [de] G. 1177. Andrei Bantaş. Dicţionar de argou al limbii engleze [de] George VOLCEANOV şi Ana-Dolores DOCA. Dicţionar 1169. X – începutul sec. 467 p. 1168. Radu Răutu (coordonatori). D. Bibliografie la p. 79 p. Bibliografie la p. englez. 44 p. 212 p. Prefaţă la volumul II de Sextil Puşcariu. Cătălin Adrian Lazurcă. Dicţionar Redactor responsabil: Prof. Bucureşti. Prefaţă de Sextil Puşcariu. 1999 p. ortoepic şi morfologic al limbii române (DOOM). Ioana VINTILĂ-RĂDULESCU. DICŢIONAR englez-român. Partea I A-B. GORUNESCU. Bucureşti. 1172. XLIII – XLIX. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. Bucureşti. C. Întocmit şi publicat după îndemnul şi cu cheltuiala Maiestăţii Sale Regelui Carol I. Rezumat în limbile franceză şi rusă. Autori: Cristiana ARANGHELOVICI. 2004. Prefaţă de George Volceanov. 2002. Cráşoveanu. Elena. Ediţia a I-a. [de] Leon LEVIŢCHI [şi] Andrei BANTAŞ [Volumul 1]. 1173. Bibliografie la p. Editura Teora. Adrian Nicolescu. Mihaela Ioncica. Adrian Nicolescu. dr. 1174. Leon Leviţchi. . 2002. 1178.000 cuvinte filatelic poliglot (german. Editura Univers Enciclopedic. Bucureşti. Bucureşti. 1056-1066.. Bucureşti. Dicţionar explicativ de jurnalism. 2002. Jana BALACCIU MATEI. Leon Leviţchi. [Bucureşti]. Bibliografie la p. 1327. Mihăilă. Sfetea. LXVIII + 716 p. 1344 p. Dicţionar limbii române [Tezaur]. Ciprian Nicolae Vâlcan. Raport către Comisiunea Dicţionărului de Sextil Puşcariu. 2004. Redactor responsabil ediţia I: prof. Editura Teora. Iaşi. Marina RĂDULESCU SALA. 1327. Univers Enciclopedic. de ziarul „Universul”. Imprimeria Naţională. 1940. Tipografia ziarului „Universul”. Editura Academiei. 1171. 1999. Bucureşti. Partea II. Partea a IV-a. Evseev. Livia Vasiluţă. Bucureşti. Dicţionar al greşelilor de limbă [de] francez-român [de] Elena GORUNESCU. dr. eufemisme şi expresii familiare englez-român [de] Ştefan BALABAN. Fr. 955 p. Tomul I. Dicţionarul sec.Digard. Partea I. publice şi publicitate [de] Cristian Florin Popescu. 480 p. Dicţionar englez-român. 1913. Ediţia a II-a.

Bucureşti. Andrei. Dicţionar ortografic.român [de] Lazăr Cârjan (coordonator). 244 p. Elena Carabulea. DICU. Autori: Lazăr Cârjan. Editura Naţional. Marian Speriatu. revăzută şi adăugită de Alexandru Dobrescu. Editura Ştiinţifică. 93 [-95] p. Aretia. (Ştiinţa pentru toţi. tab. Ediţia a XII-a. Dicţionar de maxime. Pentru uzul lucrătorilor de poliţie. 1186. Editura Curtea Veche. Dr. dr. Ediţie critică şi studiu introductiv de I. 2001. Aurel. Rodica Radu şi Victoria Zăstroiu. Bucureşti. Dicţionar Pavel Abraham. Şansa. al magistraţilor şi nu numai. DICU. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. căldărăresc şi rrom (ţigănesc) . Bucureşti. [Elaborat de Mioara Avram. 256 p. Ortoepie. 1995. Probleme de 1188.. spoitoresc şi rrom (ţigănesc) . Cu un cuvânt înainte de George Astaloş. XL + 698 p. 1191. 727 p. (Universitatea din Bucureşti.O. Ioan Oprea. de pleonasme [de] Doina Dascălu. 148 [-152] p. Ediţia a II-a îngrijită de Iancu Lucica.a. Dialog cu ştiinţa sec. f. II. Bucureşti. Criminologie. Teora. 1997.L. Dicţionar de termeni juridici uzuali [de] 1183. Editura 1200. Aurel. 480 p. 1985. Nicolae Zaharia. Bucureşti. 81 Aurel. 286 p.R. ment. cu tab. DICU. 1187. Bucureşti. Bibliografie la p. 1198. Bucureşti. A-P. reflecţii. Rosetti”) 1181. Bucureşti. Punctuaţie. de logică [de] Gheorghe Enescu. 249-259. Emil Derşidan. + 45 p. Dicţionar Lazăr Şăineanu. 288 p. LEVIŢCHI. ortoepic şi morfologic al limbii române. Pamfil. 81 p. Editura Proarcadia.român [de] Lazăr Cârjan (coordonator). Bucureşti. Conştiinţă şi comporta- 1189. Fonetică. 1192. BANTAŞ. 381 [-383] p. Bucureşti. DICU. 1998. Dicţionar 1185. DICU. Gheorghe Chivulescu. DICU. Aurel. Criminologie. vol. . Nicolae Biţu. 90 p. Constantin Bulai. Editura Saeculum I. de logică [de] Gheorghe Enescu. Ce este psihanaliza?.. Vol. 262 [-264] p. 1194. Nicolae Volonciu. Marian Speriatu. Dicţionar universal al limbii române [de] 1184. I. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1196. 1997. DICŢIONAR englez-român. Dicţionar juridic penal [de] George Antoniu. XX). Limba română. Timişoara. Bucureşti. QZ. 382 p. 1182. Lexic. 2 vol.. 1978. Bucureşti..R. Editura Facla. Prof. E. + 54 p.. al magistraţilor şi nu numai. Oprişan. Bazele criminologiei. 1977. Editura Tehnică. I. Bucureşti. Volumul 2 supliment până la 102. psihosociologie a educaţiei. Prefaţă: Ed. expresii latine comentate [de] Virgil Matei. Facultatea de Drept). 2001. 2001. cu fig. 1190. vol. 1982. Bucureşti. Mydo Center. 1973. Dicţionar de procedură penală [de] George Antoniu. 1193. Nicolae Biţu. DICU. Aurel. Carmen Gabriela Pamfil. Bibliografie la p. Editura Junior. Editura Vox S. Autori: Lazăr Cârjan. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 2003. Editura Academiei R. 256. (Gnosis. 633 p.. 1997. Fulvia Ciobanu…]. 1988.(Academia Română. Pentru uzul lucrătorilor de poliţie. Dicţionar român-rrom (ţigănesc) în grai 1984. Bucureşti. 1976. 57). 1195. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Dicţionar 1197. Aurel. 1999. Ortografie. Bucureşti. 761 p. 511 p. 318 p. Editura Scripta. de maxime comentat [de] Tudor Vianu. 1199. Dicţionar român-rrom (ţigănesc) în grai Leon.000 cuvinte. Cu un cuvânt înainte de George Astaloş. (Dicţionare enciclopedice). Bucureşti. 472 p. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1993. DIMITRIU..S. Gramatică. Editura Curtea Veche.

Editura Luceafărul. Traficul şi consumul ilicit 40 comisariate cu Decretul no. Dr. Popa. Prof. + 4 f. Iaşi. DINU. Competenţa procurorului de a certifica înregistrările audio efectuate de denunţător. Editura Enciclopedică. p. Repere bibliografice p. LĂPĂDUŞI. 2006. an XI. Criminologie. Camelia. Criminologie. Alexandru Stănciuleriu. Vasile. 1961. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. BUNECI. St. C. Nicolae C. Dumitru. p. Simona. Bucureşti. 1060 p. p. Contrology: Beyond the 1204.1201. 1210. DINUICĂ. Aurel. anul VI. DITTON. nr. Drd. p. Aurel. p. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Traian. 1976 (Silogistica).N. DOANĂ. Cogniţii iraţionale în depresie şi suicid în Buletin de psihiatrie integrativă. 1219. penal special – aspecte teoretice şi practice. anul V. Jason. Corneliu. DÎKO. [Bucureşti].. de stupefiante. 244 din 1 noiembrie 1929. 1208. L. 25-27. no. nr. Corneliu. Istoric. 2001. 961 din Codul de procedură penală. XVI + 215 p. 2005. mai 2004. ceptării convorbirilor. noiembrie. Editura Fundaţiei „România de Mâine”. 244 p. 1215. 450-452. 1220. 239 p. pr. 199-200. 2003. Petre. Bucureşti. Giurescu (coordonator). Manfred. Ion. DINDELEGAN. DOANĂ. Vasile. 2005. Petre. Curierul Judiciar. 3566. period). Humanitaus Press. VINTILĂ. DINU C. României în date elaborată de Dinu C. 1209. Atlantic Highlands. anul V. 1213.. 1974. Editura Didactică şi Pedagogică. Silistrarianu]. p. Teoria clasică şi interpretările moderne. Drept 1203. DIDILESCU. 1973. . cu ilustr. Introducere în episte- mologie. Bucureşti. 6.N. Divizarea Bucureştiului în 4 sectoare şi 1205. 1993. Traducere din limba rusă [prefaţă de ing. Petre. Acsinte. Bucureşti. 235-239. publicat în Monitorul Oficial no. Legalitatea inter- Empire (pre-adhesive Petersburg. Bucureşti.. Nicolescu. (Unioversitatea din Bucureşti. Matei. P. Procuror militar. + erată. Gheorghe Rădulescu. Ion. 1214. 200 p. Tehnica şi arta 1206. Doinel. Marcel D. Vasile. Aurel. DINCU. 320-324. Vasile. tab. de poliţie. BOTEZATU. 480 p. Facultatea de Drept). iulie. DIDLESCU. Giurescu. Bucureşti. 39-40. LĂPĂDUŞI. Poliţişti şi jandarmi care şi-au vândut onoarea şi demnitatea. Editura Fundaţiei România de Mâine. DIMA. 1993. DIMA-DRĂGAN. Insp. Teoria clasică şi interpretările moderne. în Criminalistica. DINCU. 364-367. 82 1221. 23 p. nr. dr. 1984. 1995. (Biblioteca Legilor Uzuale Adnotate. 1212. fotografică. vol. Vasile. Organizarea cărţii. în Criminalistica. docent Gheorghe Cronţ. New Criminology.54). 1998. Bibliografie la p. Introducere în biblioteconomie. nr. Bazele criminologiei. 1976. X. CIOBANU. 444 p. 256 p. 477 p. TRIP. DINCU. Bucureşti. Editura Tehnică. Bucureşti. 1 (24). Corupţie la RADET Bucureşti. 9-11. Bibliografie la p. DOBIN. pl. PĂTRAR. IOFIS. 1979. drd. Maria. Postmarks of Russian 1211.A. Cuvânt înainte de prof. 2003. Horia C. 2001. E. 1207. 477 [-480] p. Bucureşti. Biblioteci umaniste româneşti. 4. Nelu. P. DIMA-DRĂGAN. 1218. Istoria 1202. Editura Didactică şi Pedagogică. I. Editura Proarcadia. Editura Şansa. Silogistica. art. 1929. Biblioteca Litera. 1217. Editura Lumina Lex. Bucureşti. 3. DOANĂ. prin constrângere. DINU. Comitetul Judeţean de Cultură şi Educaţie Socialistă. vol. Gheorghe. în Criminalistica. Procuror militar. cu tab.. Mită Bucureşti. Semnificaţii. 971-982. Organizare. BOTEZATU. Bacău. 1216. Vasile. Autorii nu sunt indicaţi pe copertă. Dumitru. dr. DOBRE.A. LĂPĂDUŞI. 2003.

raţiunea şi societatea contemporană. Corupţia în dreptul secolul al XVI-lea. 576 p. Ministerul de Interne. Editura Lumina Lex. Alexandru MAREŞ şi Alexandra ROMAN-MORARU. DOLDE. 2006. 1223. Vol. p. Partea specială. litatea organizată. 387-491. 335 p. Partea generală. Marcel. Sack. Bucureşti. Teorie şi practică judiciară. DOLGOV. G. Ministerul de Interne. 2000. p. Bucureşti. CONEA. Drept penal. MOLNAR. IV. 1989. ROMIŢAN. Marcel. p. 1980. vol. 1978. DODD. Focşani. Valerică. Maxim. Institutul European. III. 292-299. 5e année. Eugen. ediţie revăzută şi adăugită cu dispoziţiile Legii nr. 423-439. Beck. Ministerul de Interne. Aurelio. Ciprian Raul. Expertiza urmelor de 1231. penal român. DOBRINOIU. Vol. Procedee matematice ce pot fi utilizate în expertiza criminalistică. DOBRILĂ. Bucureşti. Editura C. Rectificare la p. 501. Expertiza urmelor de metale. POPA. 342 p. RADU Alexandru. H. Bucureşti. Schellhoss. drd. Gabidor.. 1982. DOBRINOIU. 1224. + Anexe. drd. DOLLARD. Teorie şi practică judiciară. Vasile. DOBRILĂ. Ministerul de Interne. vol.. Editura Lumina Lex. Expertiza urmelor de sol. p. Moscova. Editura Atlas Lex. în: Kaiser. II. Frustration und Aggression (Frustrare şi agresiune).C. LAZĂR.1995. Mihaela. Introducere de Alexandru Mareş. Viorel. Prefaţă de Liviu Chelcea. în Tratat practic de criminalistică. 1971). 608-614. 2003. 352 p. Mihaela. Bucureşti. PĂTRU. în Tratat practic de criminalistică. II.V. vol. (Colecţia Praxis). Vasile. 299-308. 2002. p. 1240. Kerner. Literatura juridică. 1979.I. D. 31-39. 83 Aurelio. 1932.. 1225. Dolgov şi S.. DOBRINOIU. J. Kleines kriminologisches Wörterbuch (Mic dicţionar criminologic). DOMINGUES. 1234. Editura Europa Nova. 2000. Infracţiuni prevăzute în legi speciale.V. Alexandru. 1980. PASCU. Drept penal. New Haven 1939 (Berlin. 1940. Prof. Cauze penale comentate – partea specială – Editura Semne. în Tratat practic de criminalistică. DOMINGUES. Text stabilit şi indice de Gheorghe CHIVU. Nigel. 8.. Ionel. DOBROGEANU. III. S. RADU. p. engleză şi germană. G. BOROI. Magdalena GEORGESCU. dr. 1238. dr. 399 p. în R. NISTOREANU. Drept penal. DOBRINOIU. 1235. 1226. Documente şi însemnări româneşti din MOLDOVAN. 1236. vol. F. I. 311499. 401 p. 1933. 831 p. Il n’y a pas de 1230. . DOBRILĂ. 140/1996 pentru modificarea şi completarea Codului Penal. Gheorghe. DIACOV. e 4 année. Tablă de materii şi în limbile franceză. DOBRINOIU.. CONEA. Expertiza urmelor de natură piloasă prin microscopie electronică. natură piloasă prin activare cu neutroni. Editura Academiei Republicii Socialiste România. 1227. dessin digitaux identiques. vol. no. p.. Traducere de Mihai-Eugen Avădanei.. în Tratat practic de criminalistică. Sociologia banilor..-J.I. 1233.a. Les lamelles transparentes pour le transfert des empreintes digitales. 1239. 1229.C. Ilie. Diacov. 1228. Infracţiuni în domeniul informatic. 1978. 1232. ş.I. 1999. univ. Bibliografie la p.. DOBRILĂ. 798 p. Marcel. în Tratat practic de criminalistică. Bucureşti. MOLDOVAN. Theorie und Erklärung (Teorie şi explicaţie). A. Vasile. Ioan. II. Magdalena IONIŢĂ. 111-122. PĂIŞ. Lector univ. 1237. DOBRILĂ. Marcel. Ministerul de Interne.1. Alexandru. Poliţia tehnico- ştiinţifică în bibliografia română. Marcel.H. DOBRINOIU. Partea specială. 440-458. Nicolae.1222. 310 p. Nicolae. Sub redacţia A. Maxim. Economia. p. în R.. Vasile. Crimina- Vasile.I. no. DOBRINOIU. Bucureşti.

399 [402] p. Editura Academiei R. Rodica. Siegfried. ROŞCA. STĂNOIU. DONGOROZ. DĂRÂNGĂ. Nicoleta. FODOR.. Institutul de Cercetări Juridice). (Academia Română. Explicaţii teoretice ale Codului penal român. Ion Oancea. 1250. Rodica.. Siegfried. FODOR. Cuvânt înainte de prof. vol... Partea generală: vol. Souvenirs d’un ANTONIU. Bucureşti. Noul cod de procedură penală şi Codul de procedură penală anterior. IV.2.. DĂRÂNGĂ. (Academia Română. Iosif Fodor. Constantin.9. Constantin. 1971. Vol. Editura Academiei Române şi . Nicoleta. Profesor de Drept Penal la Facultatea de Drept din Bucureşti. George. R. Vintilă. Partea specială. ROŞCA. STĂNOIU. 436 p. OANCEA. 35-45. DONGOROZ. Editura Academiei Române şi Editura All Beck. Siegfried. 1249.. no. Iosif. Institutul de Cercetări Juridice). Editura Politică.1957. Victor. 471 p. George Antoniu. Dumitru.. 2003. Dumitru. Partea generală.I.. KAHANE. 1933. 215 p. V. Ion. Aurelio. Vol. vol.C. Rodica [Mihaela] Stănoiu. BULAI. Ediţia a II-a. OANCEA.1968. DONGOROZ. NEMEŞ. Nicoleta. Editura Politică. 676 p. 271 p. KAHANE. Bucureşti. Vasile. I.IV. ILIESCU. Ediţia a II-a. Partea generală.C. Gheorghe. 84 OANCEA. 1246. policier brésilien. Aurel. LUCINESCU. ILIESCU.. Ediţia a II-a. 7e année. Bucureşti. p.1975. Nicoleta. Partea specială. Iosif. Rodica. (Academia Română.III. Vol. Victor. Prezentare comparativă. FODOR. Les lignes blanches. BULAI. DONGOROZ. 1036 p. KAHANE. 1939. 676 p. BULAI. III. DONGOROZ. dr. Constantin Bulai. Vintilă. Drept penal. Rodica. în R. Bucureşti. Noul Cod penal şi Codul penal anterior. univ. LUCINESCU.. DONGOROZ. Iosif. 8e année. 1969-1972. Victor Roşca. Editura Academiei Române şi Editura All Beck. Vol. 1247.1. DONGOROZ. OANCEA. BULAI. Vintilă. 1935. 471 p. OANCEA. II.. 1242. Siegfried. Vintilă.R. Partea specială: vol. 1970. 1969. I. STĂNOIU. Victor. 1972. S. 1244. NEMEŞ.1241. STĂNOIU. Explicaţii teoretice ale Codului penal român.. Editura Academiei Române şi Editura All Beck. OANCEA. 1252. Vintilă.1969. Ediţia a II-a. DONGOROZ. no. FODOR. R. DOMINGUES. Vintilă. Siegfried. III. Rodica Mihaela. vol. 772 p. Explicaţii teoretice ale Codului penal român de Vintilă Dongoroz. 5e année. Bucureşti. Bucureşti. Vintilă. Bucureşti. Vol.. Siegfried. 70-76.. ILIESCU.S. STOICAN. Editura Academiei. Petre. I. FODOR. Înlocuirea răspunderii penale pentru unele infracţiuni cu răspundere administrativă sau disciplinară. Aurel.I. Partea generală. 1036 p. Petre.I. Mihai. DONGOROZ. Explicaţii teoretice ale Codului penal român. ILIESCU. STOICAN. I. II. Institutul de Cercetări Juridice). 455 p. Vol. BULAI. I. 450 [442] p. I – IV.I. 2003. 1248. DONGOROZ.. ROŞCA. 640 [644] p. II. Partea specială. KAHANE. N. Bucureşti. Iosif. Siegfried. Siegfried Kahane. 558-563. Mihai. Vasile. Partea specială. 8e année. Ion. Ion. 436 p. SÂRBULESCU. IV. Explicaţii teoretice ale Codului penal român. no. vol. ILIESCU. Constantin. POPOVICI. Nicoleta Iliescu. 1251. p. no. Vintilă. p. p. 616-621. STĂNOIU. Siegfried. Constantin. Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală român. KAHANE. POPOVICI.C. Nicoleta. Editura Academiei Republicii Populare Române. 1936.. Ion. 1936. + erată. KAHANE. 2003. KAHANE. Gheorghe. KAHANE. Aurelio.10. Bucureşti. Ion. Partea generală. KAHANE. Prezentare comparativă. Vintilă. DOMINGUES. 1245. avocat. director ştiinţific al Institutului Juridic al Academiei Române. ILIESCU. SÂRBULESCU. în R.C. Constantin. Vol. 1243.

2001. 264 p. 431 p. Traducere de Marin Preda şi Nicolae Gane. Nicoleta.. 159). by A. 1958. 1255. Rodica. 315 p. DOUGLAS. Nevasta altuia şi un soţ sub pat. 1979. Aparatul critic de Ion Ianoşi.. Constantin. vol. 10. 1971. Mark. vol. Siegfried. DONGOROZ. Editura pentru Literatură Universală. 757 [-760] p. Paris. 1257. Agent des FBI enthülltdie Motive won Gewaltverbrechern. vol. Traducere din limba engleză de Mircea Alexandrescu şi Costache Popa.2001.6. Ministerul Justiţiei. (Academia Română. În româneşte de Nicolae Gane.. The Adventures 1263. Un roman în nouă scrisori. DONZALLAZ. 7. Bucureşti. Aus dem Amerikanischen von Andreas Rieger. Roman în şase părţi cu epilog. [Bucureşti]. 505 [512] p. DOSTOIEVSKI. KAHANE. O altă aventură a lui Sherlock Holmes. Un hoţ cinstit. O lume dispărută. Arthur Conan. Câinele din Baskerville. Heinemann and Balastier. Ediţia a doua. 1893. În româneşte de Otilia Cazimir şi Rodica Nenciulescu. 1261. 9e année. 1256. Arthur Conan. Anatomie des Mőrders. DOYLE. DOYLE. vol. [2] f. Détermination Ministerul Justiţiei. Vol. Siegfried. No. DONGOROZ. Aparatul critic de Ion Ianoşi. 1258. Amintiri din Casa morţilor. 9 şi 10. Institutul de Cercetări Juridice). vol. vol. Institutul de Cercetări Juridice). DOYLE. DOYLE. Elder. Mysteries and [Feodor Mihailovici]. 1912. 679 p. with a frontispiece. Bucureşti. Rodica. Aparatul critic de Ion Ianoşi. 1254. 1957. Oameni sărmani. 2003. Editura Univers. 1902. Partea specială. George. Roman în patru părţi. George. Arthur Conan. Crimă şi pedeapsă. 783 p. Aparatul critic de Ion Ianoşi. Bernard Tauchnitz. Partea generală. 1253. (The English Library. Editura Univers. BULAI. în R.. Constantin. Polzunkov. DOSTOIEVSKI. BULAI. Traducere revăzută de Ştefana Velisar Teodoreanu şi Isabella Dumbravă. Editura Univers. Bucureşti. Laboratorul Central de Expertiză Criminalistică. 1259. Studiu introductiv de Tudor Vianu. Traducere 85 Adventures.Editura All Beck. Editura pentru Literatură Universală. 1972. Leipzig. Umiliţi şi obidiţi. Leipzig.STĂNOIU. (Lucrările sesiunii de referate şi comunicări din 15-16 decembrie 1978). Opere în 11 volume [selecţie]. ILIESCU. Vol. Editura pentru Literatură Universală. 1967. Bucureşti. 1. Bucureşti. Editura Tineretului. 549 [-552] p. V. 1262. STĂNOIU. 3.I. Der Top. 350-362. Idiotul.. Traducere după ediţia „The Hound of the Bas Kervilles Another adventure of Sherlock Holmes“. no. 214 [-215] p. Bucureşti. Berlin. 443 p. Vintilă. Fraţii Karamazov. (Academia Română. Domnul Proharcin. Bucureşti. 9. Institutul de Cercetări Juridice). de Emma Beniuc. Aparatul critic de Tamara Gane. qualitative de la nicotine. Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală român.. 2003. Goldman. 2003. (Academia Română. Robert – I. Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală român. 619 [-624] p. Bucureşti. Dublul. Editura RAO. KAHANE. 1966. Adolescentul. Traducere de Ovid Constantinescu şi Izabella Dumbravă. 218 p. Ediţia a doua. of Sherlock Holmes. Aparatul critic de Ion Ianoşi. Un pom de Crăciun şi o nuntă. . 926 [932] p. 224 p. London. vol. 20 de ani de expertiză criminalistică la ANTONIU. 5. Smith. John. 767 [-770] p. Editura Academiei Române şi Editura All Beck. Traducere de Nicolae Gane. Republicată de Editura Mondero. Bucureşti. 1970. 445 p. 8. Hachette. 1990 [Oradea „Crişana“]. Editura Academiei Române şi Editura All Beck. [Feodor Mihailovici]. A[rthur] Conan. 1969. Inimă slavă. (Cutezătorii). Bucureşti. Conan Doyle. Gazda. OLSHAKER. ANTONIU. Nicoleta. Bucureşti. ILIESCU. Vintilă. + 293 p. Editura Tineretului. 646 p. p.C. 1260.. Demonii. 1937.

[Bucureşti]. utilizaţi în identificarea judiciară. O altă aventură a lui Sherlock Holmes. 2004. Junimea. Bucureşti. În româneşte de Andrei Bantaş. 288 p. 1970. Romane. Editura Humanitas. 1269. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. (Colecţia „Fantomas“). Îngerii răzbunători şi Comoara din Agra. Editura Odeon. În româneşte de Otilia Cazimir. Arthur Conan. Bucureşti. 123 [-127] p. 259 [-263] p. 141 [-144] p. Prefaţă de Gabriel Liiceanu. 1980. Arthur Conan. 4-6). DRAGOMIR. Vol. [1966]. DRAGOMIR. utilizaţi în identificarea judiciară. 1971. Mărcile poştale clasice românesti litografiate în perioada 1865-1872. Editura Ploscău. Noţiuni fundamentale. DOYLE. [Bucureşti]. 1270. Conan. Sherlock Holmes Holmes. (Aventura). I. Prefaţă de Mihai Dascăl. Conan Doyle. p. Semnul celor patru. Markeri S. DOYLE. Traducere din limba engleză de Lazăr Cassvan şi Rodica Lackner. Editura Junimea. DOYLE. Iaşi. Editura Tineretului.R. [1991]. roşu. 1266. 1966. 763 ).T. Ştefănescu-Medeleni.T. Cristian V. Bucureşti. 2). Aventurile profesorului Challenger [nuvele]. 1992. 47-48. biolog. (Mărcile Litografiate). 224 [-231] p. Aventurile lui Sherlock 1272. În româneşte de Andrei Bantaş. DRAGOMIR. Semnul celor patru [Romane]. În româneşte de Andrei Bantaş. Serie 1 nouă. DOYLE.1264. DOYLE. DOYLE. 1279. Al. DOYLE. p. 1985. Conacul Shoscombe. Bucureşti. cuprinzând relatarea uimitoarelor aventuri ale profesorului Geroge E. 260 p. 1273. 86 . În româneşte de Andrei Bantaş şi Nicolo Della Pupa. (Clasicii literaturii universale). Semnul celor patru. 280 [-288] p. Prelegeri re-construite de Gabriel Liiceanu şi Cătălin Partenie. Arthur Conan. Bucureşti. Markeri S. 1993. Aventura celor Sherlock Holmes [de] Sir Arthur Conan Doyle. Bucureşti. Chirurgie plastică şi reparatorie. 1280. Elena. [Bucureşti]. 429 [-432] p. 205 p. Arthur Conan. 6. Malone de la „Daily Gazette“. Postfaţă de Andrei Pleşu. pe cotorul cărţii. 1267. (Colecţia Arhiva lui Sherlock Holmes Nr. nr. Editura Tineretului. 157-161 1278. Editura Ion Creangă. noiembrie 2005. Editura Tineretului. XXVIII + 313 [316] p. 1990. 2006. Cuprinde: Un studiu în roşu. profesor Summerlee şi E. anul VII. Memoriile lui Arthur Conan. Mondero. romane poliţiste [de] Sir Arthur Conan Doyle. DOYLE. Traducere de Lazăr Cassvan şi Rodica Lackner. 435 [-455] p. 258 [262] p. biolog. în Criminalistica. 1980. Crase banalităţi Arthur Conan. Subinspector de 1271. Traducere de Lazăr Cassvan şi Rodica Lackner. poliţie. Rodica Nenciulescu. Minerva. Subinspector. 1 Numărul volumului în cadrul colecţiei. 258 [-263] p. Scandal în Boemia. (Biblioteca pentru toţi. Challenger. DOYLE. 1265. DRAGOMIR. Arthur Conan. Enigma diademei de berile. DOYLE. Firma Gridlestone. 1276. 1973. D. Sibiu [Transpres]. A. DOYLE. [Bucureşti]. metafizice. Coama leului. trei lucarne. Arthur Conan. Bucureşti. Arthur Conan. În româneşte de Lucia Gogan. Iaşi. Arthur Conan. Alexandru. Bucureşti. O lume dispărută. Editura Unisens. Prefaţă: Ion Hobana]. Hera. În româneşte de Otilia Cazimir. 1958. 222 [-224] p. 1991. DOYLE. În româneşte de Mircea Alexandrescu şi Costache Popa. 1274. Kiriac. În româneşte de Marius Măgureanu. Lord John Roxton. Cîinele din Baskerville. Un studiu în 1275. Elena. 1277. contraatacă. DRAGOMIR. Arthur Conan. 1268.R. (Integrala A.

DRAGOMIR. Mihai. Editura Medicală. 1978. Almanah Filatelic 1985. I. 1980. DRAGOMIR. vol. DRAGOMIR. 122-125. Vasile. Legitima apărare. 271-278. Bibliografie la p. Editura Medicală. natură piloasă pentru stabilirea sexului. DRAGOMIRESCU. p. DRAGOMIR. în Tratat practic de criminalistică. MALIŢA. Kiriac. 1286. cu fig. 1299. Bucureşti. l/89-l/90. Ministerul Justiţiei. Almanah Filatelic '89. II. N. Kiriac. în Tratat practic de criminalistică. Problematică şi 1290. Bucureşti. 1979. Kiriac. august 2006. p. Editura Ştiinţifică. 4. Übersetzung Translation Dr. 1293. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Mihai. 1288. Nestor. Tipografia şi Librăria „Lexandri“. 377 p. Dan. Mina. 1297. DRAGOMIR. 122-125. Bucureşti. p. DRAGOMIRESCU. Bucureşti. No. Ministerul de Interne. DRAGOMIR. 1978. Kiriac. SURPĂEANU. 2. p. p. 87 1302. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Mina. medico-legală în psihiatria judiciară. DRAGOMIRESCU. HANGANU. T.1281. DRAGOMIR. PRELIPCEANU. Bucureşti. 1990. . 1980. 1978 („Contributions”). Ministerul de Interne. Determinarea grupei Study of The First Moldavia Issue. 1284. p. Mina. DRAGOMIRESCU. Kiriac. Otto Binder in Rumăniensammler Nr. Vasilescu. 1295. Urmele de sânge. 325 p. 624 p. Noua metodă practică pentru a învăţa cu înlesnire legile privitoare pe toţi oficerii de poliţie judiciară şi în special comisari. Darstellung des Umlaufs der 2. Expertiza 1292. DRAGOŞ. Prim-procuror. Romanian Philatelic Studies. „Umlauf 2. vol. 1298.Ausgabe". Catalogul mărcilor poştale româneşti. DRAGOMIR. 73 . Ausgabe der Ochsenkopfmarken: Der Rumäniensammler Nr. Contribuţii privind sanguine din firul de păr. Mina. 161-164. Expertiza medico-legală psihiatrică. DRAGOMIR. Ministerul Justiţiei. Introducere în programarea convexă. nr. DRAGOMIR. 1287. Aurel. 1285. 317-320. 1283.87. Bucureşti. 1291. DRAGOMIR. DRAGOMIR. Expertiza urmelor de Virgil. Programare neliniară. 386+392. 4. sub-comisari. ASANACHE. Bucureşti. 1979. Bucureşti. Bucureşti. 321-323. DRAGOMIR. Orientări actuale în teoria şi practica medicolegală. DRAGOMIRESCU. Filatelia Aug. vol. Contributions to the sanguine din firul de păr. cu fig. 65/1987. 1296. Kiriac. Alexandria. DRAGOMIR. 142-160 („Compania”). metodologie medico-legală. în Tratat practic de criminalistică."Cap de Bour". 287 p. LĂPĂDUŞI. Mircea. 1979. 25-28. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Bucureşti. Gheorghe. 280 p. MALIŢA. Vol. Expertiza urmelor de natură piloasă pentru stabilirea grupei sanguine. Kiriac. Virgil. Ministerul de Interne. A. Determinarea grupei 1282.Y. DRAGOMIRESCU. 392 p. Radu. Editura Ştiinţifică. Ministerul de Interne. Sublocotenent. Mina. p. 1294. Prof. Ştampilografie poş- tală (România 1822-1910). 1289. Stabilirea grupei sanguine după firul de păr. Mircea. Compania Diligenţelor Moldovei 1852 . 1968. 195-203. gendarmi rurali şi agenţi auxiliari. 1976. circulaţia mărcilor Cuza 1865. 209 p. Reconstituirea circulaţiei mărcilor „ Cap de Bour“ Emisiunea a doua. + erată. 1300. Bibliografie la p. anul VIII. DRAGOMIR.1857. 1974. 1904.N. Contribuţii cu privire la circulaţia primelor mărci poştale româneşti. Bucureşti. Mina. 2002. Kiriac. Editura Viaţa Medicală românească. 1992 („Ştampilografie"). 1301. Octavian. p. Bucureşti („Contribuţii”). Virgil. Filatelia Nr. în Criminalistica. V. 1972. Kiriac. II.

DRĂGAN. 1309. 208 p. univ. Criterii de evaluare ale „punerii în primejdie a vieţii” în leziunile vasculare. DERMENGIU. vol. Tortura. 1993. Colonel lector univ. Mariana. MELINTE. DRĂGAN. DRĂGAN.S. p. Aparatura criminalistică modernă şi sisteme de procesare a imaginilor. Drogul.. DRĂGAN. vol. M. Editura Ministerului de Interne.F. univ. 1995. 447 p. Editura Ministerului de Interne. ROMAN. 42 p. volum 12. nr. Polixenia. Consideraţii privind rolul ştiinţei criminalisticii în cadrul investigaţiei penale. Constantin. MEŞINĂ. Aproape totul despre droguri.. vol. 19-20 (II).C. Jenică.. 1319. iulie 2000. 433-437. 463 p. Editura Luceafărul. A. Depistarea toxicomanilor. Editurile Saeculum I. p.. univ. 1308. 558 p. martie 2006. Conf. DERMENGIU. 1305. 142 p. Facultatea de Drept. 2005. 2001. 2003. Bucureşti. Jenică. P. CĂRPINEAN. C. 6. DRĂGAN. Jenică. Prep. Bucureşti. 180 p. Implicaţii în expertiza medico-legală. Preparator universitar slt. Editura Craiova.. VREJU. STĂNESCU.R. (Inspectoratul General al Poliţiei. Zei. nr. anul II. Editura Magicart Design. VII. nr. 108-122. Economistul mileniului III. 1994. Lector univ. în Criminalistica. L. Gheorghe. 1994. TRÎMBIŢAŞU.. Dumitru. Substanţe chimice M. VIII. IV. III. Lt. dr. 1312. DRESSLER.O. 1313. Sesiunea de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice. DEMETRESCU.. TIPIŞCĂ. SUCEAVĂ. DRĂGOI. 1987. 383 p.. RUSU. eroi şi personaje din mitologia drogului. Svedlovsc. 1315. Ion. 70 p. GRECU. Manual de educaţie antidrog pentru ciclu gimnazial. Milan. NICOLAE. 379-381. I. 11 vol. în Criminalistica. DRAGOTEANU. DRĂGAN. DRĂGHICI. OANCEA. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. MARTIUS. în Analele Universităţii „Spiru Haret“. 1310. Direcţia arme. DUCA. 415 p. Bucureşti. iunie 2004. Elisa. 367 p. Bucureşti. Jenică. Interferenţe între eroarea medico-legală şi eroarea judiciară. Constantin. X. Ion. septembrie 2000. Consideraţii teoretice şi practice. 29-30 (I).col. vol. 413 p. G. Jenică. 1306. Bucureşti.. 1317. Dan. Sinergisme morfogene în evoluţia sistemului osteomedular. DRĂGAN. 1311. dr. Bazele teoriei situaţiilor de Procedura reorganizării judiciare şi falimentul. DRAPKIN. Constanţa. vol. în Ştiinţele juridice la început de mileniu. vol. 384 p. Istoria culturii şi civilizaţiei. Silvia. 88 Constantin. vol. februarie 2006. anchetă. anul VIII. 21-22. 4. p. vol. DRĂGAN.IX.R. Editura Militară. 1996. Drogurile în viaţa românilor. 351 p. nr. Noi . Cristian Ion. esenţiale şi precursori. Nicholas Georgescu – Roegen – profetul arhitect al noii gândiri. 2001. 399 p. decembrie 2000. 2. I. volumul XIV. 5. 1. Editura Fadrom. 1318. Editura Europa Nova. în Revista Română de medicină Legală /Romanian Journal of Legal Medecine.. II. Bibliografie la p.. 1998. 1316. 1314. Bucureşti. DUCA. p. Dicţionar. DRIMBA. anul II. Jenică. Bibliografie la p... 1304.. CORNEANU. VI. 1307. Mihai. mijloace tehnice de examinare a 1320. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. V. Jenică. Ediţie definitivă. 145-165 p.. DRĂGAN. lt. Ovidiu. drd.1303.. Constantin. nr. p. George. nr. Jenică. 1. 3-15. vol. în Criminalistica. DRĂGAN. explozivi şi substanţe toxice). 2005. Ligia. XI. 463 p. anul II. 284 [286] p. şi Vestala. 415 p. Alexandra. Prof. Jenică.C. vol. obiect al reglementărilor juridice. dr. 54 p. dr. POPESCU. p. p. 41-42. vol.. 143.

20-24 noiembrie 2000. Ministerul de Interne. G. 1984. Editura Casa 1992. Ministerul de Interne. Al. vol. 191 p. DUCULESCU. 1341. Philatelic poliţie. DUCA. DUME. 342 [-344] p.documentelor. DUMITRESCU. Dan Toma. Titlu şi tablă de materii şi în limbile engleză şi rusă. Bucureşti. Bucureşti. Roxana. după imprimarea prin apăsare. Examinarea actelor deteriorate prin rupere şi ardere.. 186-190. 1980. în Tratat practic de criminalistică. Octavean. Editura RAO (Enciclopedia RAO). REJL. România la Organizaţia Naţiunilor Unite. 620-668. biblioteciambrozie şi aguridă. Constatarea tehnicoştiinţifică a urmelor lăsate de mâini. p. 1972. 1322.I. aprilie 2006. 1339. 1340. în Tratat practic de criminalistică. Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu“. 1321. Victor. 1342. 1337. Diplomaţia secretă. Albatros. Europeană. Expertiza scrisului cursiv.D. în Tratat practic de 1325. anul VIII. 40 p. Biblioteca Eminescu. TOMA. DUCULESCU. Continuitate şi discontinuitate în dreptul internaţional. 1333.S. în Tratat practic de criminalistică. Mouillot. Bucureşti. 1973. 1979. Journal of Great Britain No. 1986. 1335. p. în Criminalistica.. Victor. DUME. telor la tratatele internaţionale. anul III. Bucureşti. Petru. Descoperirea falsurilor în acte şi . Manuel vocabulaire du portait parlé. DUCULESCU. Pietre preţioase. p. Marius. în Tratat practic de criminalistică.C. 64 [-68] p. p. Bucureşti. Efectuarea examinărilor dactiloscopice în sistemul A. Noul sistem integrat de identificare balistică din cadrul Institutului de criminalistică al I. vol. Inspectoratul pentru Cultură al Judeţului Botoşani. Bucureşti. Coordonator: Dumitru Popescu. 1334. Petru. vol. Editura Politică.G. Urme lăsate de animale. 1976. identificări judiciare din Institutul de Criminalistică. Petru. Scrisul. Bucureşti.B. Decémbre.R. Bucureşti. 269 [-271] p. NĂSTASE. Subcomisar de limba germană de Mihai Moroiu. 1929. Ion. 344 p. 1336. I. Victor. 25-26.. 232 p. DUCULESCU. DULCIU. O cerinţă a contemporaneităţii. Căpitan – din Geniu Editura Continent XXI. nr. Editura Militară. p. 1331. Editura Geea. MUNTEANU. Marseille. Luboš. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. 1985. nr. Diplomaţia păcii.. vol. DUCULESCU. Traducere din 89 – Expert grafic diplomat al Şcoalei Superioare de Arhivistică şi Paleologie.S. Dreptul tratatelor. 1976. 1329. Victor. 2. II. III. DUERST G. Ministerul de Interne. 277 [-280] p. 1980. (I). Principii şi forme juridice ale cooperării economice internaţionale. Mică enciclopedie. 2001. DUCULESCU. 17-18. 1982. 2001. 101 p. criminalistică. BECKTON W.. DUCULESCU. DUME. expert criminalist. ĎUD’A. Victor. Studii de drept internaţional. Bucureşti.F. Editura Academiei R. 116-141. Colonel. DUCULESCU. ROGOJANU. 1327.P. Victor. 307-310. p. 77-79. p. 1978. ANGHELESCU. R.I. în R. Editura Academiei Republicii Socialiste România. Editura Academiei Republicii Socialiste România. C. Sinaia. Bucureşti. DUCRY. Petru. DUME. Petru. 2. 1326. Victor. Ipostaze ale diplomaţiei. 1909. 1995. DUME. p. Ministerul de Interne. I. 170 [-175] p. Ion 1323. DUCULESCU. 5/1895. Les Formules dactyloscopique réelles. în Criminalistica. 216 p. Editura Militară. Victor. 318-320. III. vol.R. Rudolf. şeful Serviciului de 1330. februarie. Victor. Petru. Arhive. DUFFAUX. 1998. Constantin. p. 1338. 226-233. Ministerul de Interne. Reconstituirea scrisului 1328. DUME. Succesiunea sta- 1324. 1332. Adrian.

Mileniul III. Soluţia paradoxelor logico-matematice. Comisar-şef de 1356. 1349. DUMITRIU. Ioan Florin. DUMA. Editura Mircea. (Academia R. 1998. 385 p. în Criminalistica. Sorin. în Criminalistica. Constantin. Ediţia a Editura .R. Alexandru. Viorel. 45-48. Istoria logicii.. engleză. GHIORGHICI. Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă. Istoria logicii. poliţie. Un album document al Centrului de Cercetări Antropologice în memoria Profesorului Rainer. GHEORGHICI. Technica şi monetară. 1359. Bucureşti. 1346. 1943. 1993. cu portret şi facs. 249-254.R. Bucureşti. DUMITRESCU. Tablă de materii şi în limbile franceză. Viorel. Centrul de logică). Bucureşti. Inspector principal de poliţie. 1969. 181 p. 1944. Bibliografie la p. Dorel. 1049 [-1051] p.S. Comisar-şef de poliţie. 200 p. 1344. DUMITRESCU. Anton. DUMITRESCU. 1347. (Enciclopedia de buzunar. II-a. 590 p. Anton. DUMITRESCU. Centrul de Cercetări Antropologice). rusă. DUMITRIU. Pregătirea viitorilor agenţi de poliţie în domeniul Criminalisticii şi al Medicinei Legale. Anton. Mecanismul logic al matematicilor. 1968. Rezumat în limba franceză. 1966. 1938. anul VI. 1358. 367-383. 2001. Recunoaşterea falsurilor în administraţie şi prevenirea lor. Alexandru Şt. Filatelia 11/1958. GACEA. DUMITRESCU. Matei. Anton. Teoria logicii. Bucureşti. Dumitru. Bucureşti. Doru. 401-409. DUMITRESCU. Actualitate şi perspective privind utilizarea tehnicilor de identificare criminalistică în pregătirea viitorilor tehnicieni criminalişti. Logica polivalentă. Editura Enciclopedică Română. Seria „Sinteze“).. 1973. Bibliografie la sfârşitul capitolelor. Cu o prefaţă de Intendentul general Florescu. Subcomisar de poliţie. 1350. Bucureşti. Bucureşti. Schimbul. 1357. Anton. Editura Ministerului de Interne. 1354..documente prin ajutorul fotografiei cu o prefaţă de D-l Stahl. Iaşi.S. Bibliografie la p. Didactică şi Pedagogică. (Academia R. Logica polivalentă. p. Editura Academiei R. 1355. 135-142. DUMITRESCU. cu ilustr. p. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică.S. Bucureşti.S. cu fig. Tiparul: R. „Junimea“. „Monitorul Oficial”. 1928 (Arhivele Statului. EFTIMIE. nr. 1351. Crăciun. 1352. Anton. Despre re- Ştefan I. Timişoara. Bucureşti. Ediţie nouă. Editura Viaţa literară. 1977. Tipografia Revista Geniului. 6. 1944. STÎRCEA.. Alexandro. Editura Solness. Marius. Mimii 1353. 2006. Tipografia „Geniului”. 1971. DUMITRIU. 200 p. noiembrie 2004.A. 1360. Acupunctura ştiinţifică modernă. Informatică juridică.R. complet refăcută şi adăugită de autor cu colaborarea lui Teodor Stihi. RAINER. DUMITRIU. Bucureşti. Şcoala Superioară de Arhivistică şi Paleografie). CONSTANTIN. Moneta. DUMITRIU. [2004]. 384 p. editat de Fundaţia Anastasia cu prilejul expunerii colecţiei şi arhivelor RAINER la Galeria Catacombelor. DUMITRIU. revăzută şi adăugită. Capcane judiciare. 1343. 115 p. Rezumat în limba franceză. Eugeniu. Comisar de poliţie.R. 391 p. Elemente de antropologie judiciară. DUMITRESCU. directorul Intendenţei Stabilimentelor Centrale. 424 p. Bucureşti. Constantin. DUMITRIU. Paradoxele logice. + 22 planşe color şi alb-negru. Martori mincinoşi şi documente false. Profesor de expertiză grafică la Şcoala Superioară de Arhivistică şi Paleografie. 210 p. forzaţ ilustrat. Anton. 90 Academiei R. DUMITRESCU. VI (Cotroceni). Editura Ştiinţifică. 1345. DUMITRIU. Editura 1348. DUMITRESCU. (Academia Română. Anton. p. gândirea impresiunile „cap de bour". Centrul de logică).

Codex Latinus Parisinus – 7239. Editura Eminescu. DURKHEIM. P. Émile. (Faculte des Lettres de Paris). 1979. ilustr. Anton. Editura Tehnică. Biblioteca socială). o selecţie polemică) Frankfurt/Main. dr. 1990. 1371.] Tratat despre arta militară şi maşinile de război. 35-36. Traducere şi comentarii. studiu. 1363. 1364. (Codiciele Latin de la Paris – 7239 Paulus Sanctinus Ducensis). Anton. DUMITRIU. 1373. Texte şi în limbile franceză. Institutul de Medicină Legală al facultăţii de Medicină. Text latin (facsimile şi transcriere) Traducere şi comentarii /Studiu/ Note / Glosar / şi / Indici / de Ion Dumitriu Snagov. 162 p. Ţările române 1370. XII .U. Les regles de la methode sociologique.Didactică şi Pedagogică. Preface de C. Editura Cartea Românească. (Academia R. în: Mills. 416 p. Biblioteca Naţională. DURKHEIM. 1975. Sandu. 1374. în Criminalistica. 1212 p. 1979. Libraire Felix Alcan. DUMITRU. anul VII. XV 143 p. DUMITRIU. Glosar şi Indici de Ion Dumitriu-Snagov. Émile.S. regulile în secolul al XIV-lea. Paris. cunoaştere * Alétheia * Cartea întâlnirilor admirabile. germană şi latină. Bougle. Émile.F. 1966. Tratat despre arta militară şi maşinile de război. Translated from French by Joseph Ward Swain. Universitatea din Belgrad. DUNJIC. [1] f. Bucureşti. Über die Anomie (Despre anomie). 373...W. 1372. DURKHEIM. DUMITRU. Text latin (facsimile şi transcriere). Prof. Ediţia a Dusan. DURKHEIM. Cartea Românească. (A Free Press Paperback). Bucureşti. Paris. Ştiinţă şi 1367. (Bibliotheque de Philosophie Contemporaine). Sociologia. Ion. Bibliografie la p. Bucureşti. DURKHEIM. Paris: Felic Alcan. Prevenirea falsului în înscrisuri în lumina unor constatări din practica expertizei criminalistice. martie 2005. Index. Gropile comune şi câteva dintre problemele apărute în procesul de identificare a cadavrelor din gropile comune. 1993. DURKHEIM. Prof. 1924. nr. Thèse… par Émile Durkheim. Tablă de materii şi în limba franceză. (Cultura Naţională. Cristian. travail social. Ion. p. 1897. 1361. (Bibliotheque de Philosophie Contemporaine). Eseuri. Paris. Codex Latinus Parisinus. Note. C. Rezumate în limbile engleză şi franceză. 1366. 1973. în balistica judiciară.) Klassik der Soziologie eine polemische Auslese (Clasic al sociologiei. Sociologie et philosophie.767 p. 91 . 1986. Émile. É. cu portret şi facs. fig. Ţările Române Sociologie.8. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Etude de în secolul al XIV-lea. p. Colecţia de manuscrise. Le suicide. Pauli Sanctini Ducensis [. 1362. nr. 1368.R. 1965. De la division du III-a revăzută şi adăugită. DUMITRIU-SNAGOV. în Revista Română de Drept. 224 p.462 p. Bucureşti. Slobodan. 1375. 684 p. Problematica ricoşeului metodei sociologice. Bucureşti. 144-153. Homo universalis: Încercare asupra naturii realităţii umane. Émile. Tabla de materii şi în limbile engleză şi franceză. (publ. DURKHEIM. Istoria logicii. 1365. New York: The Free Press. Traducere de Constantin Sudeţeanu. p. Editura Eminescu. Bibliografie la sfîrşitul capitolelor.] Tractatus de re militari et machinis bellicis / Paulus Sanctinus Ducensis [. 1893. 1956. 1924. Émile. SAVIC. DUMITRIU-SNAGOV. Biblioteca Naţională Paris. 1369. London: Collier Macmillan. 507 p. The Elementary Forms of the Religious Life. + IC + 471 p. DUMITRIU.. Anton. Bucureşti. 2003. 22-28. Colecţia de manuscrise. 2. Centrul de logică). dr.

. Editions Protos. Rue Saint Merri. Bucureşti. Prefaţa la ediţia în limba română de Romulus Pătru Bena. aprilie 1996. AlexandruRăzvan. Traducere şi studiu introductiv de prof. Bucureşti. DURLEA. Versiunea originală: Le protocole. 1379. univ. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 1377. Canada. Îndrumar şi 1383. DURKHEIM.) Kriminalsoziologie (Sociologie criminală). Hendri Durville. 308 p. 1996. note şi comentarii.. Henri. sociologice. Titlul în original în limba franceză: L’évolution pédagogique en France. Traducere de C. Montreal. DURKHEIM. Editura Ministerului de Interne. 1974. 320 [-324] p. Paris (IV). Preot. Sudeţeanu. Ediţie îngrijită. 289 p. Traducere din limba franceză de Alana şi Călin Şabac. DURLUŢ. 223 p. Editura Didactică şi Pedagogică. C. Editura Ştiinţifică.. Traducere: prof. La Science secrète. DURKHEIM. DURKHEIM. cu portret. Oficiul Informaţii şi Documentare – Ministerul Aprovizionării şi Gospodăririi Fondurilor. 1378. Émile. 1993. Elvira Balmuş. 23. 2001. Émile. Preot. Unele probleme pe care trebuie să le lămurească investigarea în cazul infracţiunilor în domeniul intermedierii de valori mobiliare. postfaţă de Emil Păun. în: Sack. expertize tehnice auto. cu portret aplicat (Lucrări fundamentale de pedagogie). Iaşi. Louis. Preot. IONESCU. 1974. 92 . 1385. 282-290. 1995. Evoluţia pedagogiei în Franţa. În româneşte de Mihaela Calcan. Instrument de comunicare. 1381. Prefaţă de Victoria Petrescu. 1972. Ionel. 1986. 1382. 2005. imprimeur-editeur..P. 1380. DURVILLE. F. Québec. Institutul European. DUSSAULT.R. Educaţie şi socio- logie. DURKHEIM. DUVAC. Protocolul. directorul Corpului de Control din I. dr. Editura Galaxia. Kriminalität als normales Phänomen (Criminalitatea ca fenomen normal). 393 p. Prefaţă de Mihai Dinu Gheorghiu. 200 p. Bucureşti. Mic dicţionar teologic. H. König. É[mile]. Frankfurt / Main. 1384. Niculae. CONSTATIN. Montreal. Émile. Ediţia a II-a revăzută de Ioan Mihăilescu. 1980. p. Bucureşti.1376. 893 [898] p.G. 112 p. emerit dr. R. Despre sinucidere [de] Émile Durkheim. MORARIU. Editura Luceafărul. Editura Didactică şi Pedagogică. Subcomisar de poliţie drd. Victoria Petrescu şi prof. Regulile metodei Constantin. instrument de communication. (publ. Iorgu Stoian. Bucureşti. Émile.

Editura Humanitas. 1399.I. Editura Pontica. Georges. ECO. 1402. Michael.4-5. 10 année. Mihai. 512 p. Les mineurs délinquants. 9 année. 308 p. . no. Ediţie 1390. p.8. Istoria frumuseţii.I. Numele Trandafirului. Umberto. 1395. Les Argots étrangers. 8 p. ECO. 1. p. [Bucureşti. 192 p. îngrijită de Umberto Eco. Traducere din limba italiană de George Popescu. vol. Humanitas. Pendulul lui Foucault. ECO. Cum văd eu lumea. Constanţa. în Criminalistica. ECO. Bucureşti. Umberto. Une nouvelle technique Umberto. vol. Traducere din limba engleză de M. Cum se face o teză de sitatea din Bath. Note de M. 1407. ECARD.״‬în R. Editura Humanitas. 1937. EHSES. D. 1387. Flotna. 3. no. ECO. (Mari prozatori ai sec. I. 1937. Ei s-au jertfit pentru patrie. anul VIII. Schmidt Römhild. vol.. 452-468. Thèse No. Flonta. EBERHART. Cugetări. 2006. Traducere din italiană de Ştefania Mincu. Jean-Luc. Umberto. Traducere din limba italiană de Ştefania Mincu şi Daniela Bucşă. Bucureşti. Les Encres invisibles. Editura Pontica. p. Essen. Codul lui Da Vinci. Bucureşti. no. 1389. Disciplinele umaniste. dolino. 335 p. D. în e R. 1991.. 308 [312] p. Umberto. 1995. Editura Pontica. Editura Dacia. 203 p. Ştiinţe criminalistice. 179 p. 2000. 1938.15). 304 p. Pârvu. Adevăr şi ficţiune în 1391. 1404. ilustr. XX). 1400. Stoianovici. reginei Loana. II. ClujNapoca. EMINESCU. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. EHRMAN. Ediţie îngri- jită [şi prefaţată] de Marin Bucur. ECARD. ECO. EISENHOVR (Louise Elisabeth). 511 p. Numele Trandafirului. Editura Pontica.. Roman ilustrat. 225-256. Conacul groazei.. 2005. în R. 414 p. 387-405. ECO. p. EINSTEIN. 1992. [2005]. I. 1938. Umberto. ECO. Traducere din limba italiană de Ştefania Mincu şi Marin Mincu. 480 p..I. Traducere din limba italiană de Florin Chiriţescu. Traducere din limba italiană de Dragoş Cojocaru. 1991.E 1386. antologie. 412 p. 40-41. 1393. Albert. Marea Britanie.. univ. Minunea Sfântului Bau- narcotics control. 2002. Constanţa. Univer1397. International 1396. Enciclopedia RAO.I. Umberto. iunie 2006. auriculare). 28-44. 1398. 77 [-79] p. 1964]. 1394. ECARD. Traducere din limba italiană şi postfaţă de Florin Chiriţescu. (Colecţia „Pentru Patrie“). EATSAN. Editura Hiperion. 1406. 1388. 1403. ECO. 580-600. Polirom Pontica. În căutarea limbii perfecte. O Traducere din limba italiană de Ştefania Mincu şi Marin Mincu. Traducere din limba engleză de Melania Dumitrache. Misterioasa flacără a de moulage la „Pateu Lapierre‫ . Librairie Arthème Fayard. ECO. Bart.C. (Université de Genève. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Pârvu. Bibliografie la p. 1934. II. Polirom. EINAUDI. 2002. Thèse… London & Working. 1401. I. 1405. Umberto. 238 p. Ohrabdruckspuren (Amprente 1392. Constanţa. p. Georges. Prof. Umberto.C. Ediţie îngrijită de Doina Papuc. Despre comportamentul anti-social: abordarea britanică. Iaşi. licenţă. 1996. 9 année. Postfaţă de Marin Mincu. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. no. Mignon G. 1984. 438 [440] p. nr. Traducere din limba italiană de Oana Sălişteanu. 459 [464] p. Selecţia textelor: M.. Limitele interpretării. 10. e R. Insula din ziua de ieri. ediţie revăzută şi adăugită. Chişinău.C. Flonta. Berlin. 1995. 2004. 10e année. Lübeck. Umberto. (Biblioteca Italiană). 2000. Georges. 295 p.C.

p. Limitele juridice şi Ion. 1418. + erată. Expert criminalist. Ion. Mihai Stratulat. Interferenţe psiho- Antologie de oratorie judiciară. Apărarea desco- Căpitan. în Criminalistica. expert criminalist. martie 2003. Bucureşti. Bucureşti. 1423. 1973. Căpitan. 1969. vol. Enciclopedia marilor personalităţi din 1419. (Colecţia Cogito). prof. Jurist. Adrian. X. Bucureşti. vol. 1979. 4. P[etru]. Pledoarii celebre. EMINESCU. Editura Academiei RSR. Particularităţi ale expertizei 94 istoria. EMINESCU Yolanda. A-G. EMINESCU. 2004. Editura Ştiinţifică. nr. 293 [-296] p. Editura Tehnică. 12-13. 122-137. 536 p. 1409. EMINESCU Yolanda. Ion. BOIŞTEANU. în Criminalistica. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. 240 p. Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Bucureşti. Particularităţi ale expertizei semnăturilor neevoluate. Bucureşti. 145-159. în îmbunătăţirea calităţii produselor. Vol. Drept român şi comparat. 1412. univ. Editura Ştiinţifică.[Bucureşti]. 228 [-230] p. şeful Serviciului Criminalistic din Poliţia Capitalei. (Extras). Colonel. dr. EMINESCU Yolanda. Detectivul particular. Bucureşti. „Albatros“. dr. 1428. Editura Academiei RSR. ENĂTESCU. Pledoarii celebre 1424. Dreptul de inven- portul de constatare tehnico-ştiinţifică. 1413. Iaşi. Nicolcioiu [. EMINESCU. 2005. Magistrat asistent. XXII + 409 p. M. nr. EMINESCU Yolanda. 31-32.. 1422. tator în RSR. ENACHE. 1970. Bucureşti. 1416. Bucureşti. Micaela. Editura Academiei RSR. Editura Orizonturi. Editura Academiei Republicii Socialiste România. 1979. MOISESCU. Falsuri realizate în documente de călătorie. Bucureşti. Tratat de psihopatologie. Mari procese din istoria justiţiei. 2(25). anul II. 1415.R. EMINESCU Yolanda. 120 [-123] p. Editura Lumina Lex. Bucureşti. Probleme juridice Sorina. nr. 37-40. 2003. dr. p. 216 p. nr. Iaşi. somatice la pacienţii cu tulburare depresivă recurentă. nr. p. 1410. 263 p. în Criminalistica. 3. BĂHNEANU. RĂICAN. Editura Lumina Lex. Yolanda. Yolanda. anul III. Cuvânt înainte de E. 2. Florin Zăgănescu. 1 (24). Concurenţa neloială. ENACHE. V. Rolul dreptului civil fotografiilor de portret. iulie 2001. 160 p. . Rodica Mihaela. 10 p. Florin. an XI. invenţiilor şi inovaţiilor în dreptul socialist. Bucureşti. în Investigarea criminalistică a locului faptei. p. Jurist. 63 – 72. 1957. ENĂCHESCU.R.] Prim Vice Preşedinte al Consiliului legislativ. mai 2000. 260 p. Particularităţi clinice ale schizofreniei la sexul feminin. Editura Academiei R. Editura Alma Mater. 1411. X. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. 1427. An XI. Ion. 1408. Coordonator general Ion Văduva-Poenaru.P. Mihai Golu. ENACHE. ENACHE. 332 p. 1421. ale transferului de tehnologie. Ra- peririlor. prof. în Buletin de psihiatrie integrativă. 1972. p. 1994. ENACHE. Bucureşti. o profesiune de mare viitor. ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului. Gheorghiţă. ENACHE. 2001. Procese celebre. 2005. Cluj-Napoca. Opera de creaţie 1425. univ. 1420. Colonel. Investigarea criminalistică a incendiilor. 380-393. RADULIAN. VI + 216 p. Editura Academiei. EMINESCU Yolanda. Editura Lumina Lex. ENĂCHESCU. EMINESCU Yolanda. I. Bucureşti. şi dreptul. 1993. EMINESCU Yolanda. Coordonatori pe grupe de domenii: prof. 1414. univ. 1987. Expert criminalist. Constantin. 1962. în Buletin de psihiatrie integrativă. 1426. 1995. Yolanda. p. 1417. Bucureşti. anul V. p. (Antologie de oratorie judiciară). 1994. etice ale dreptului de citare.

Editura Geneze. dr. prof. prof. prof. ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului. sociologie. Gheorghe Cazan. Florin Zăgănescu. fizică aplicată. Vergiu Chilimari. dr. univ. Coordonatori pe grupe de domenii: prof. prof. dr. Studiu introductiv de Ion Văduva-Poenaru. Mircea Deac. ec. acad. arhitectură. Dumitru Ghiţu. pr. Tudor 95 Colesnic. dr. arte plastice. prof. acad. Mihai Golu. 2000 499 [-510] p. Enciclopedia marilor personalităţi din istoria. univ. filologie. istoria teatrului. scriitor. ştiinţe tehnice. ştiinţele Pământului. dr. 1430. prof. dr. dr. critică literară. Florin Zăgănescu. prof. farmacie. arte plastice. univ. mihai Stratulat. medicină. ştiinţe agricole. ing. Ioan Mogoş. univ. cosmonautică. acad. cosmonautică. prof. dr. ştiinţe juridice. Florin Zăgănescu. prof. Vol. Coordonator general Ion Văduva-Poenaru. prof. dr. Dumitru Prunariu. dr. dr.prof. Mihai Golu. conf. (Pe copertă Ediţia a II-a). Duţu. Narcisa Fornea. univ. metrologie. 404 [-413] p. dr. dr. dr. doc. Corneliu Zeană. scriitor. medicină. Mihai Golu. Barbu. Gheorghe Popa. muzicologie. univ. Vasile Micu. istoria teatrului. Dumitru Prunariu. teologie. dr. III. univ. prof.prof. politologie. dr. univ. dr. Toma Runcanu. acad. Rodica Zăgănescu. Călin Căliman. dr. Viorica Munteanu. medicină. univ. . chimie. Realizatori pe domenii: dr. arte plastice. filologie. Mircea Snegur. Iancu Ştefan. dr. prof. C. dr. univ. ştiinţe tehnice. univ. Narcisa Fornea. prof. Gheorghe Duca. dr. univ. acad. D. Constantin Udroiu. prof. acad. Aurel Chivu. Studiu introductiv. ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului. George Popa. critică literară. neurochirurgie. farmacie. chimie etc. prof. prof. dr. univ. prof. prof. Duţu. univ. biologie. drd. dr. Enciclopedia marilor personalităţi din istoria. Mircea Adrian Teodorescu. Virgiliu Constantinescu-Galiceni. prof. Ioan Mogoş. neurochirurgie. critică literară. univ. medicină. univ. Nicolae N. prof. dr. Ileana Berlogea. Bibliografie la fiecare personalitate. Ionescu-Târgovişte. ştiinţe agricole. Voicu Bugariu. chimie etc. chimie. prof. biologie. univ. univ. Barbu. Viorel Cosma. C. Dumitru Ghiţu. univ. doc. acad. Mircea. Vasile Micu. Gheorghe Cazan. Ionescu-Târgovişte. dr. Voicu Bugariu. Mircea Adrian Teodorescu. acad. Rodica Zăgănescu. Realizatori pe domenii: dr. prof. ştiinţe agricole. Dumitru Enescu. economie. Arcadie Percek. univ. Gheorghe Cazan. ştiinţe juridice şi militare. Constantin Nedelcu. Petru Demetru-Popescu. Vol. M. scriitor şi istoric. G-O. Coordonatori pe grupe de domenii: prof. Viorel Cosma. Virgil Constantinescu-Galiceni. Corneliu Zeană. medicină. Dorin Iormeanu Dimitriu. ştiinţe agricole. dr. univ. univ. Virgil Constantinescu-Galiceni. dr. critică de film. D. Alexandru Forje. ing. Arcadie Percek. prof. Nicolae N. Editura Geneze. 1429. prof. univ. ec. dr. Constantin Udroiu. univ. arte plastice. filosofie. politologie. dr. II. dr. Iancu Ştefan. prof. prof. scriitor.prof. acad. dr. univ. univ. Petru Demetru-Popescu. ştiinţele Pământului. meteorologie. prof. Graziella Baicu. 1999. informatică. conf. dr. Mircea Snegur. P-Z. prof. acad. filosofie. Gheorghe Duca. George Popa. critică literară. Toma Runcanu. Ileana Berlogea. Dimensiuni ale spiritualităţii româneşti. ing. dr. dr. Dorin Iormeanu Dimitriu. dr. Mircea Deac. univ. univ. metrologie. dr. dr. Viorel Cosma. univ. Dumitru Enescu. univ. Virgil ConstantinescuGaliceni. Bibliografie la fiecare personalitate. sociologie. Mihai Stratulat. univ. scriitor. Ion Bostan. dr. ştiinţe tehnice. fizică aplicată. dr. dr. Mircea Deac. Ion Bostan. dr. prof. Călin Căliman. univ. univ. prof. dr. dr. prof. ştiinţe agricole. Gheorghe Creţoiu. informatică. ştiinţe tehnice. dr. prof. critică de film. scriitor şi istoric. arhitectură. de Ion Văduva Poenaru. dr. dr. ştiinţe agricole. meteorologie. pr. muzicologie. univ. ştiinţe juridice şi militare. dr. dr. univ. dr. dr. dr. prof. Coordonator general Ion Văduva-Poenaru. medicină. univ. dr. univ. dr. Gheorghe Creţoiu. Aurel Chivu. Mircea. dr. dr. Viorica Munteanu. drd. Mircea Snegur. Graziella Baicu. Vergiu Chilimari. teologie. prof. M. ştiinţe juridice. Florin Zăgănescu. prof. dr. economie. prof. univ.

M. Călin Căliman. 96 Contemporanii A – I.prof. dr. dr. critică de film. 1431. acad. fizică aplicată. pr. prof. Corneliu Zeană. Bibliografie la fiecare personalitate. dr. prof. Tudor Colesnic. ştiinţe tehnice. meteorologie. dr. ec. univ. Voicu Bugariu. univ. prof. ştiinţe agricole. meteorologie. prof. dr. Petre Demetru Popescu. Duţu. acad. prof. dr. ştiinţe juridice şi militare. Coordonatori pe grupe de domenii: prof. dr. ştiinţe agricole. ştiinţe tehnice. scriitor şi istoric. ştiinţe agricole. D. Andrei Andrieş. Graziella Baicu. ec. dr. arhitectură. Vergiu Chilimari. economie. dr. prof. IonescuTârgovişte. univ. prof. ştiinţe juridice. C. Toma Runcanu.univ. dr. ştiinţe tehnice. drd. Constantin Udroiu. Mircea Adrian Teodorescu. politologie. prof. vol. ştiinţe juridice şi militare. univ. univ. dr. dr. Florin Zăgănescu. Mircea Snegur. prof. scriitor. teologie. Viorica Munteanu. Gheorghe Cazan. prof. dr. medicină. metrologie. dr. prof. dr. D. prof. C. istoria teatrului. acad. univ. Viorel Cosma. ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului. prof. Ion Bostan. neurochirurgie. Gheorghe Duca. dr. dr. dr. ştiinţe juridice. drd. ştiinţei şi culturii de Ion Văduva-Poenaru. univ. prof. Arcadie Percek. dr. doc. univ. univ. prof. univ. Dumitru Enescu. ştiinţele Pământului. arte plastice. farmacie. dr. Studiu introductiv: Dimensiunile fenomenului românesc de Ion Văduva-Poenaru. dr. univ. prof. arte plastice. IonescuTârgovişte. dr. prof. Ioan Anton. neurochirurgie. IV. pr. prof. George Popa. Mircea. Dumitru Enescu. univ. arte plastice. Paulina Constantinescu. Ioan Mogoş. Ion Bostan. Dorin Iormeanu Dimitriu. dr. univ. dr Corneliu Zeană. ing. Petru Demetru-Popescu. metrologie. acad. Mircea Snegur. politologie. acad. Realizatori pe domenii: dr. informatică. acad. M. acad. medicină. V. dr. cosmonautică. dr. Realizatori pe domenii: dr. scriitor. conf. filologie. Virgil Constantinescu-Galiceni. dr. acad. univ. prof. muzicologie. dr. medicină. prof. dr. prof. dr. dr. Dumitru Ghiţu. univ. univ. chimie etc. prof. Graziella Baicu. Viorica Munteanu. Tudor Opriş. Narcisa Fornea. univ. conf. chimie etc. istoria teatrului. scriitor. Mircea Deac. economie. Petru Demetru-Popescu. prof. prof. dr. arte plastice. Coordonator general Ion Văduva – Poenaru. univ. critică literară. univ. scriitor şi istoric. Mircea Deac. filosofie. dr. ştiinţe tehnice. Barbu. prof. ing. dr. arhitectură. dr. Rodica Zăgănescu. informatică. chimie. dr. critică literară. Mihai Cimpoi. Florin Zăgănescu. univ. univ. dr. acad. acad. Mihai Stratulat. Gheorghe Cazan. Ileana Berlogea. Vasile Micu. dr. teologie. univ. univ. prof. Tudor Opriş. dr. prof. medicină. Nicolae Cajal. Constantin Udroiu. critică de film. prof. muzicologie. acad. 531 [-532] p. dr. Vergiu Chilimari. ştiinţe agricole. Duţu. prof. Dorin Iormeanu Dimitriu. critică literară. univ. Mihai Stratulat. Arcadie Percek. critică literară. Voicu Bugariu. . David Davidescu. univ. univ. Tudor Opriş. Mihai Golu. Vergiliu ConstantinescuGaliceni. George Popa. univ. fizică aplicată. univ. Dumitru Prunariu. Enciclopedia marilor personalităţi din istoria. dr. Iancu Ştefan. Barbu. medicină. medicină. dr. Mihai Golu. univ. prof. Dumitru Ghiţu. Gheorghe Duca. Toma Runcanu. farmacie. Nicolae N. Vasile Micu. ştiinţe agricole. Aurel Chivu. univ. prof. dr. Mircea. acad. dr. dr. chimie. sociologie. prof. dr. dr. filologie. doc. Rodica Zăgănescu. Studiu introductiv: Vârstele istoriei. Constantin Nedelcu. prof. dr. dr. dr. Ileana Berlogea. Mircea Adrian Teodorescu. Aurel Chivu. prof. Gheorghe Creţoiu. Viorel Cosma. 2001. Nicolae N. biologie. Mihai Stratulat. sociologie. Narcisa Fornea. prof. univ. dr. Coordonatori speciali: acad.prof. Ioan Mogoş. ştiinţele Pământului. dr. univ. Mircea Snegur. dr. Dumitru Prunariu. acad. Călin Căliman. acad. filosofie. Constantin Nedelcu. univ. Gheorghe Creţoiu. ştiinţe agricole. Editura Geneze. univ. dr. scriitor. prof. univ. George Popa. Iancu Ştefan. Mihai Golu. Paulina Constantinescu-Stoleru. albnegru. univ. biologie. dr. Dr. Tudor Colesnic. cosmonautică. dr.

Gheorghe Cazan. prof. Moise.G. V. medicină. scriitor şi istoric. Arcadie Percek. 1435. dr. în Criminalistica. ştiinţe agricole. economie. cosmonautică. Gheorghe Duca.col. TERBANCEA. Anel. Bazele juridice şi genetice ale expertizei medico-legale a filiaţiei. Möglichkeiten und Grenzen lexicon for Graphology & Other Aspects of Writing. Viorica Munteanu. prof. politologie. ENE. Mihai Stratulat. fizică aplicată. Editura Medicală. septembrie 1999. M. Bucureşti. Toma Runcanu. farmacie. ENE. 18-20. conf. Realizatori pe domenii: dr. Ion Bostan. univ. în Criminalistica. Nicolae N. dr. 1436. ing. dr. în: Deutsches Autorecht (Dreptul auto german). Petre Demetru-Popescu.G. univ. Mircea Deac. 316 p. Voicu Bugariu. Mecanica. Fundamentele logice ale gândirii. 47-50. 1443. medicină. dr. Contemporanii K-Z. Iancu Ştefan. nr. Mircea Snegur. prof. acad. Duţu. Barbu. scriitor. Gheorghe. filosofie. Lt. Gheorghe. 1439.P. în Criminalistica. pr. scriitor. . ştiinţe tehnice. Eseuri despre valoarea omului şi umanismul valorilor. 572 [-578] p. dr. Petru Demetru-Popescu. dr. dr. dr. dr. 564 [-570] p. filologie. Aurel Chivu. ştiinţe tehnice. Exami- narea grafoscopică a documentelor contrafăcute şi falsificate cu tehnica de calcul. univ. dr. Enciclopedia marilor personalităţi din Wolfson and Maurice Edwards. Gheorghe. BUGARIU. Gheorghe Ene. informatică. Coordonator general Ion Văduva – Poenaru. 1434. prof. ENESCU. 1985. 25-26. dr. univ. vol. dr. univ. p. ec. chimie etc. prof. IonescuTârgovişte. Editura Geneze. meteorologie. prof. Timişoara.. Ioan Mogoş. Gheorghe. 2003. prof. anul I. Mihai Golu. 1442. 554 p. teologie. George Popa. Lt. Ţ. Editura Printech. Ion. Bucureşti. dr. dr. 1441. 2003. anul I. 525-544. George Popa. expert criminalist – Institutul de Criminalistică al I. neurochirurgie. critică de film. N. ENE.. Călin Căliman. Florin Zăgănescu. Mircea Adrian Teodorescu. Constantin Udroiu. 2003. Radu. ştiinţe juridice.prof. acad.P. Lt. univ. Vergiu Chilimari. Semnătura invizibilă.Galiceni. 2/1980. Editura Geneye. sofisme. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Encyclopedia of the writter word. C. univ. istoria teatrului. Fundaţia Realitatea Românească C. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 2000. ştiinţe agricole. Paulina Constantinescu .colonel. ENESCU. Editura Facla. biologie. critică literară. acad. drd. 1980. ENESCU. dr. p. Narcisa Fornea. 132-136. 1968. acad. Vasile Micu. IANCU. Dumitru Enescu. ştiinţe juridice şi militare. prof. 1433. nr. univ. ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului. Dumitru Prunariu. Viorel Cosma. ENESCU. Gheorghe Creţoiu. prof. Rodica Zăgănescu.col. ştiinţele Pământului. Dorin Iormeanu Dimitriu. istoria. Ab urbe condita. univ. K. 5. nr. Paradoxuri. sociologie. ştiinţe agricole. metrologie. prof. Dumitru Ghiţu. Gheorghe. Bucureşti. 1440. expert criminalist în cadrul lnstitutului de Criminalistică al I. ENE. 1990. A Gheorghe. medicină. arte plastice. expert criminalist. 1438. prof. p. arte plastice. 18-20. univ. 238 p. 468 p. ENESCU. dr. p. dr. 1432. Graziella Baicu. Bibliografie la p. 3. anul II. doc. Mircea. Edited by Rose 97 der Rekonstruktion von Straßenbahnunfällen (Posibilităţi şi limite în reconstituirea accidentelor rutiere). acad. Ileana Berlogea. noiembrie 1999. Examinarea criminalistică a urmelor de dinţi. dr. prof. Contrafacerea documentelor prin editare computerizată. univ. univ. 4.Constantinescu . chimie. 1437. Editura Tehnică. M. Bucureşti. muzicologie. critică literară. dr. p. Ediţie îngrijită de Iancu Lucica. Studii logico-filosofice. prof. 232 p. arhitectură.Stoleru. D. univ. Gheorghe Cazan. ENGELS. mai 2000. dr. dr. aporii. 320 p.

. Crime and Personality. Der Sexualverbrecher. Berlin. Nicolae. lutte du siècle. studiu introductiv şi note de Gustavo-Adolfo Loria-Rivel. Honghton Mifflin. le moyen de les écarter. 1929. 37 p. True crime scene investigations. Policiers et malfaiteurs. HEROLD. Bucureşti. 40 p. 140 [142] p. Dr. [Bucureşti]. Erlag. Dr. et les Expertises en écritures par Nicolas Episcopescu. Paris. 146 [154] p. Ileana Chersan. Editura Saeculum Vizual. 119 p. Prefaţa de profesor dr. 2002. 1922. H. Samlung Von Einzelwerken Berufener Fachmänner. Le Dr. ERZINÇLIOGLU. 728 p. Ediţia a II-a. Traducere de C. Galaţi. (ENZYKLOPÄ DIE DER MODERN KRIMINALISTIK. poliţie. iunie 2006. Paul Langenscheidt). 4244. Evanghelia după Toma. EULFFEN. Editura Paralela 45. H. Les étude de l’écriture. Traducere din limba engleză de Sabina Dorneanu. 1447. Prefaţă de Traian Diaconescu. Nicolae Minovici. Expert en écritures. Ileana Catina. Autres conoraissances nécessaires. Editura BIC ALL. 1987. 193 p. 1459. Ediţie îngrijită de Ioan-Florin Florescu. 1456. Mark Roberts (coordinator). Forensics. 2002. 1453. La necessité de photographie des actes. Emoţia. 1977. Stuttgart. Foarte scurtă 1450. La Chimie. Amalia Niţu. Berlin. 2005. 1452. VII + 111 p. 2002. 1964. L’étude des documents. Kriminalität und Persönlichkeit (Criminalitate şi personalitate). Inspector de Traducere din limba coptă. Cătălina Harabagiu-Dimitrescu. Sebastian S. EPURE. EVANS. Herausgegeben Von Dr. A. chois de termes de comparaison. după Toma. introducere. EUROPOL XTC Catalogue 2002. Les Experts J. 127 p. Office for Official Publications of the European Communities. 2003. Zur Problematik der Rekonstruktion von Sitzpositionen angegurteter PKWInsassen (Problematica reconstituirii poziţiei pasagerilor asiguraţi cu centura de siguranţă). A practical 1451. Quelques mots sur les experts. Valentin Iulian. SpheronCam HDR.84-86. 1446. Ioana Bordeianu. + 1 f. donteuses. Secretul investigaţiilor judiciare moderne. Dylan. EYSENCK. EULITZ. EPISCOPESCU. Editura Ministerului de Interne. Gabriela Şerbănoiu. Camelia Budişteanu. 94 [96] p. Erich. 2003. Joachim. p. Feldeş şi D. 1449. 1458.J. avec l’aide de la lumière transmise. Neunte Auflage. Andreea Călugăriţa.]. Zakaria. Boston. EUSTATZIU. (British Council) 1445. Poliţia Technică. Membre de la Société de Graphologie. Ediţie bilingvă. nr. Barnes & Noble Books. VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften (Criminalistică şi Ştiinţe judiciare. 256 p. Polirom. Nachdruck mit Ergebnissen. 98 . English language course dor lawenforcement students and professionals. L’étude l’examen optiques. conclusions imprécis. 1930. 3. Edmond Locard. Avec une préface de M. EYSENCK. caietele 7172/88. p. EPICTET. English for modern policing. Les expertises les plus fréquentes. Die FerraryAuktionen 1921 -25 / 1929. 1457. Tradusă şi comentată de Vasile Andru. La grande 1454. în Criminalistica. ERHARDT. EUSTATZIU [Sebastian S. Manual şi Fragmente. Michalon. 1455. Evanghelia 1448.J. Editura germană a Ştiinţelor).1444. Burtea. Ch. anul VIII. Lyon. 1910. Wien. în: Kriminalistik und forensische Wissenschaften.

Cu o prefaţă a autorului specială pentru România.. Bucureşti. cu portrete. Vol. Bucureşti. II. 2-4 1466. 1940. vol. 1929. Rosine de GOURSAC. FAIDEAU Pierre. Jacqueline BERTHELOT. Bucureşti. FENYVESI. London. Germaine TRUPPIER. FERRI. Editura Alma Mater. Traducere din limba franceză de Cezar Ionescu. Perspectives mis en œuvre par e Pierre Faideau. inspector general al Poliţiei Române. FELDMAN. 1463. 1473.. Susan L. 35 p. 125 şi urm. Enrico. FALCAN. În colaborare cu dl. II. San Francisco. Catedra de ştiinţe penale de la Facultatea de Drept. Fanchette LEFÉBURE. 1465. în Investigarea criminalistică a locului faptei. a) Delictul. Nicole BORIE. Charlotte DUQUEYT. Colette COBLENCE. Denise de CASTILLA. Christiane VERVIER. p. p. Wiley. 1977. Ediţia a II-a. M. 1461. Cluj-Napoca. Robert E. p. 1983. în Criminalistica. Ungaria. vol. I şi II. Rătescu. 1470. I. 2003. II. Pe 1467. cu ilustr. vol.. şi erate. Cu o prefaţă de G. constatarea tehnico-ştiinţifică a sistemelor de închidere-asigurare. Criminal Behaviour: copertă: La graphologie Histoire. 1981. 324-327. M. Principii de Drept Criminal. Serviciul secret chinez. 524-526. 1468. Suzanne BRESARD. Vol. 1472. Madeleine de NOBLENS. I. 1462. Editura Revista Pozitivă Penală. Traducere de Petre Ionescu-Muscel. pozitiv. 6 rue Émile – Dubois 75014 Paris. Thomas. Principii de drept criminal. New York. Editura Nemira. 344 p. 463 [464]p. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Anne-Marie SIMOND. Aspecte legate de A Psychological Analysis. 184 p. Studiu sintetic de Petre Ionescu Muscel. Chestor de poliţie. 411 p. Jhon. 2003. Berlin. FALIGOT. FELTES. FELDHAUS. Ediţia a II-a. Micheline DELAMAIN. Jacqueline PEUGEOT. Asist. FERRIS.A. Csaba. I. 2 édition revue. Les Auteurs: Pierre FAIDEAU. Vol. Rémi. b) Delincventul. Editura Revista Pozitivă Penală şi Penitenciară. II. vol. Universitatea din Pecs. FERRI. Roger. Pratique. univ. Dr. 2 vol. 1464. vol. XIV + 305 p. FARBER. KAUFFER. BERLIR. 241 – 248.p. MarieThérèse PRÉNAT. Identical Twins Raised Apart: A Realalysis. b) Proiectul c. vol. Actualitatea criminalisticii ca disciplină de studiu.. cu portrete. Particularităţi ale cercetării furturilor din auto. Enríco. Freiburg 1988 vol. (Die Polizei in Einzeldarstellungen. Phillip. a) Partea filosofică. Janine MONNOT. Martine FREUDIGER. FALCAN. Chandler. XIII + 305 p. Sociologia criminală. 2004. Bucureşti. FERRI. Umb. Éditions. Bucureşti. Franz M. XXII + 185 p. Enrico. Del Devo. Traducere de Lavinia Ionescu-Muscel şi Petre Ionescu-Muscel. XXII + 185 p. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 1471. Band 7). La graphologie. 1926. 459-462. Cu o prefaţă a autorului specială pentru România.L. Polizeiliches Alltagshandeln (Acţiunea poliţienească cotidiană) în „Kriminologische Forschung in den 80iger Jahren" (Cercetarea criminologică în anii ‘80). p. Chicago Sociology: . 1998. Claude BOURREILLE. 1967. Dan Valentin.I. 2005. Traducere de Petre Ionescu-Muscel [şi] Dna Lavinia IonescuMuscel. 134 p. Claude VILLARD Docteur. 1920-1932.. 1. Basic Books.F 1460. Claude J. Bibliographie p. Camelia. Gersbach. Catherine de BOSE. 1469. FĂTULOIU. Camelia. Şcoala positivă de drept penal. Criminalistica din Poliţia Română la început de mileniu.1934. (II). Polizei und Technik. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română.

Ing. ale accidentelor de circulaţie rutieră cu ajutorul programelor de calculator. Mircea. 9-12. Editura Luceafărul. Mircea. FIERBINŢEANU. Ing. FIERBINŢEANU. 26-27. Expert judiciar. 2. 11-12. Mircea. Editura Didactică şi Pedagogică. mai 2004. Revista Federaţiei Filatelice Române. în Criminalistica. 260-278. judiciar. nr. p. p. Mircea. noiembrie 2003. mai 2002. nr. Reconstituirea 1488.. 3. Bucureşti. 188-198. martie 1996. în Criminalistica. anul VIII. nr. noiembrie 2002. p. Ing. 3. Ing. 44-45. nr. Problematica expertizei autocriminalistice. 2002. Buletin documentar editat de Corpul Experţilor Tehnici din România. ing. 4. anul 11. 6. aprilie 2006. Mircea. [Bucureşti]. în Criminalistica. FIERBINŢEANU.. 1965. anul V. în Expertiza Tehnică 83. 1479. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Mircea. Expertiza accidentelor rutiere prin metodele retrospectivă şi introspectivă. Posibilităţi de evitare a producerii accidentelor de circulaţie rutieră. Ing. Mircea. Ing. FIERBINŢEANU. 4. FIERBINŢEANU. anul IV. 17-18.Momentul apariţiei stării de pericol în accidentele rutiere. 2003. 1. Despre modul de cercetare a accidentelor vehicul-pieton. 119-124. 16. 35-36. nr. 8 p. Reconstituirea . 22-23. anul IV. Expert judiciar tehnică auto judiciară şi criminalistică. Mircea. în Criminalistica. expert judiciar. nr. 1487. 1475. 1481. Poliţia pe teritoriul 1492.. p. Mircea. FILATELIA 1482. Mircea. 1490. Calcularea lipsei de folosinţă a autovehiculelor în cazul de culpă exclusivă.. 305 p. p. motociclete şi autoturisme. anul IV. FIERBINŢEANU. septembrie 2005. În domeniul expertizei criminalistice nu există dreptul de ultimă opinie. 1477. în Criminalistica. [1936]. FIERBINŢEANU. 2. p. expert 1476. 644 [646] p. FIERBINŢEANU. 2006. iulie 2003. FIERBINŢEANU.1474. 2005. Dreptul familiei. martie 2003. Mircea. anul VII. 3. Certitudinea probelor criminalistice şi corelarea lor în accidentele de trafic rutier. nr. p. p. nr. anul VI.Revista filateliştilor din Republica Socialistă România .. FILIPESCU [Ioan]. anul V. expert Mircea. Determinarea vitezei în urma coliziunii autovehicul-pieton. expert judiciar. FIERBINŢEANU. Bucureşti. Bucureşti. plăşilor şi atribuţiile poliţieneşti pretorului. FIERBINŢEANU. FILIPESCU. Reconstituirea accidentelor: motorete. Buletin documentar editat de Corpul Experţilor Tehnici din România. p. iulie. Reconstituirea accidentelor rutiere de circulaţie prin metodele retrospectivă şi introspectivă. 642-644. Evoluţia metodelor de reconstituire a accidentelor de trafic rutier. 1483.. anul V. nr. p. Bibliografie generală la p. tehnic auto judiciar. Ing. în Criminalistica. Ion P. FIERBINŢEANU. expert auto judiciar. în Criminalistica. 2004. FIERBINŢEANU. p. FIERBINŢEANU. Ing. expert ing. în Criminalistica. 10-14. nr. în Criminalistica. Editura Bibliotheca Târgovişte. expert judiciar. 1-4. 1480. Bucureşti. p. Expert judiciar ing. FIERBINŢEANU. 365-374. p. Dinamica producerii accidentului rutier în cazul copiilor (intimitate şi specificitate). Rezolvarea accidentelor autovehiculbiciclist. scutere. FIERBINŢEANU. 1478. 1486. p. Ing. 1485. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Mircea. nr. 2-14. Mircea. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. judiciar. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Mircea. în Expertiza Tehnică 26. ianuarie 2003. 2006. Ing. 1484. . Mircea. expert auto judiciar. p.din 1990. 4. expert judiciar. 100 1491. 5. Bucureşti. 1489. anul 4.

în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Traducere de Radu Constantinescu. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Misterele poliţiei Capitalei sub Kneazul Dimitrie Moruzi. Note [bibliografice] la p. FINK. C. Criminalistica. Rolf. FLACH. Partea generală. O descriere fenomenologică a stării de victimizare ca suport în înţelegerea dezvoltării psihopatologice (cronice) ce urmează agresiunii fizice.a. Institutul de arte grafice. 101 canonic ortodox. Introducere în ştiinţele comunicării. John. 254 p. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. nr. Povestite de Nicolae Fleva. II.. Zeugenschutz Sub redacţia profesorului universitar A. Ilie. în Tratat practic de criminalistică. Bucureşti. The Causes of crime: Crişan Mucenic. Grenzüberschreitende 1494. 472 p.. 301 [-304] p.G. Manual. Drept internaţional privat.Gherei. FILIPOV.) Pătru. în Criminalistica. II. 1502. introductiv. X. LĂZUREANU. Ioan. Arhid.Moruzi (Extras din Naţiunea) Comorriştii în Bucureşti. Drept 1501. Bucureşti. 1938. Traducere din limba engleză de Monica Mitarcă. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Essen. FLEVA. London. Penguin Books. Ocupaţia rusească şi Regulamentul organic. românească / Tentamen Historiae Vallachicae. Bucureşti (Tip. II. BORZA. 1887. dr. ediţie revăzută şi adăugită. Tipărit cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist. Persoana juridică în dreptul internaţional privat. 34 p. 1495. prof. 1497. Col. 171-178. FIRU. Scotland Yard. ediţia textului şi note [de] Adolf Armbruster. anul VIII. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 17 p. 1499. Misterele Biological Theories in the United States. 2005. Zodiacul Sion Gherei şi Andronic. Silvia. 1496. FLEVA. Conflictul de jurisdicţie. FILITTI. 1991. 1500. Ştiinţe criminalistice. Gerhard. Ion R. Încercare de istorie (Protecţia martorilor). Nicolae (1840-1914). FLOCA. Schmidt Römhild. 1968. A. 38 p. 257-285. Bucureşti. C. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.1493. University of Pensylvania Press. H. 2003. 2002. 464 p. 572 p. 1504. 1507. 1506. Editura Didactică şi Pedagogică. FIRICEL. . (Bucureşti. Expertiza reconstituirii fizionomiei după urmele dinţilor. Bucureşti. JAEGER. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. Jurisprudenţa. Drept internaţional privat. 2000. Berlin. Filipov. Scandaloasa afacere Andronic. Berlin. Lübeck. Ministerul de Interne. vol. Condiţia juridică a străinului. 1 (24). nr. Editura Schmidt Römhild. FISKE. 1505. Phialdelphia. f. M[ihai]. 1994. Psihopatologia victimizării.. 1. p. Ştiinţe criminalistice. R. Essen. II. Ioan. Nicolae. I. 1978. Arthur E. Poliţieĭ Capitaleĭ.G. GOCĂ. 385 p. Polirom. vol. 32 p. 1498. Lübeck. 1508. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 1909. I. (Extras din Epoca). în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. FLEMING. (r). 80-88. Iaşi. Examinarea cojilor de bâtă a contribuit decisiv la soluţionarea unei crime. 2002. 1979. vol. Studiu. FILIPESCU. vol. JACOTĂ. Revista Literară). Bucureşti. p. 43-46. Vestita escrocherie cu Apa de aur. 352 p. Moscova. MILLER. 1503. FILSTICH. I[on]. RIŞCUŢIA. p. FILIPESCU. Johann. Cantemir. 1990. Principatele române de la 1828 la 1834. în Buletin de psihiatrie integrativă. vol. 2 vol. 300 p. FLACH. FLEACĂ. Subcomisar de poliţie. Conflictul de legi. Bucovina. Observation und Nachteile (Observare transfrontalieră şi dezavantaje).. vol. legislaţie şi administraţie bisericească. Editura Academiei Române. ediţie revăzută şi adăugită. an XI. februarie 2006.

24-25. Anul nou se naşte în sânge! – continuare a volumului „Şase zile care au zguduit România” – Ministerul de Interne în decembrie ’89 (vol.G. 8e année. 1520. FLORES. Gheorghe. 1518. 1903. 1966. Albert. Identitatea din taină. 1964. 326 [-328] p.. BĂLAŞA. .1509. Judecător – preşedinte de secţie Tribunalul Dâmboviţa. demonstraţia şi ilustrarea în cazul semnăturilor copiate după un model comun. Colonel.R. Ediţie îngrijită. Dr. Călăuza juristului. Robert. ALEXANDRESCU. Bucureşti. Ion. Bibliografie la p. Editura Universal Pan. 1521.. 496 p. nr. Ediţia 2. şi portrete. Bucureşti. 312 p. LĂPĂDUŞI. ALEXANDRESCU. Robert. Const. 240 p. anul I. Ion Sorin. FLORESCU. 1967. Rezumat în limbile engleză şi franceză. 1523. 12-14. 1976.. Colonel. 102 Editura Ştiinţifică. Bucureşti. Bucureşti. 1517. cu fig. expert 1511.C. Ion Sorin. FLORIAN. Editura All Veck. grafică şi portret. cu fig. 230 – 254. (Enciclopedia de buzunar. Avocat dr. Examinarea. poliţie. nr. Editura Ştiinţifică. LAZĂR. 1515. Dr. Traducere din limba engleză de Radu Berceanu. FLORESCU. Baroul Bucureşti. Popescu. punct de vedere Bucuresci. CONSTANTIN.G. Bucureşti. 2003. Mihai.N. p. Coordonator Academician prof. 2004. 1998. 1996. 698 p. 1510. Bucureşti. Marin. FLORESCU. 4. Bucureşti. 34-35. 1522. Ion. Bucureşti.. 290-315. Expert criminalist. 2002. Universul cărţilor. General de brigadă. Identificarea autorilor şi probarea vinovăţiei prin expertize chimice. (Colecţia „Mari descoperiri“).P. FLORU. Mircea.. Studiu istoric de la origini până la sfârşitul secolului al XVIII-lea. p. iulie 2000. Vladimir. LAZĂR. FLOREA. 1936. cu figuri (Orizonturi) 1524. Robert. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Probleme legate de interpretarea rezultatelor genotizării probelor biologice ridicate de la faţa locului. 1995. Judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 1514. † Tudor R. anthropometric. anul II. FLORESCU. 217-235. FLORU.D. p. Editura Antet. în Revista Criminalistica. Identificarea probei biologice prin comparare în bazele de date A. Bucureşti. adjunct al şefului Institutului de Criminalistică al I. 1965. p.I. Vasile. CONSTANTIN. judiciar. Robert. Editura Ştiinţifică. 1513. Memoria historica do serviço de identificacâo no Rion Grande do Sul. Comisar-şef de 1512. Mircea. I). Marin. Adrian. prefaţată şi note de Nicolae Gogoneaţă şi Ioan C. BODREA. 1516. Ion Sorin. în Criminalistica. Bogdan. Gheorghe. Editura Ştiinţifică. FLORU. 91 p. FLOREA. FLORU. 1967. în Comunicări ştiinţifice la al 7lea Simpozion naţional de Criminalistică.7. 1519.. Sufletul nu mai este o Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Timişoara. STERIADE. Vladimir. Cu o postfaţă de Barbu Theodorescu. Bibliografie la p. Tipuri şi temperamente. 128 p. Psihologia atenţiei. R[obert]. în Criminalistica. Logică generală. LĂPĂDUŞI. 1525. în R. FLOCA. 104 p. p. Bucureşti. Logică şi epistemologie. Editura Alma Mater. Armata secolului XXI. Vasile. Ivanciu. Noqueira. martie 2004. dr. anul VI. Editura Militară. FLORESCU. Bucureşti. Cluj-Napoca. adjunct al directorului Institutului de Criminalistică din I. no. 307 p.P. II). Şase zile care au zguduit România – Ministerul de Interne în decembrie 1989 – Pledoarie pentru istorie (vol. 2. 80 p. FLORU.2. FLOCON. Dumitru Andreiu Petre. Editura Ştiinţifică. mai 1999. N. Forţele de elită. 405-411. cu fig. Biologie). Mesajul simţurilor. FLORESCU. Gabriel. Veghea şi somnul. nr. Cazuri şi acţiuni în justiţie.

2002. Editura Humanitas. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Boulevard Saint-Germain. 183 p. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. foto. Editura Ştiinţifică. Berlin. Directeur de L’École de 1537. 1535. 1531. 2002. în: Sozialistische Kriminalistik (Criminalistica socialistă). Karlheinz. H. G. S. und kriminalistisches Experiment (Reconstituirea criminalistică şi experimentul criminalistic). Avec 95 figures. A supraveghea şi a Alina. Haarspuren (Urme ale Enciclopedică Română. Editura 1536. Bucureşti. FOIX. Iaşi. 1534. 187 p. Essen. Einführung in die Kriminalistik (Introducere în criminalistică). Impulsul curiozităţii. 2005. Dialog asupra atenţiei. Graphologie. FLORU. Rezumat în limba franceză. Prefaţă de Prof. Bucureşti. Schmidt Römhild. Introducere în psiho- M. II. În româneşte de dr. Îngrijită de Aurel Dicu. Editura Ceres. Avec la colaboration de Lucile Chatinière. FORKER. FOSS. (Caleidoscop. Hugo Krotzsch. Robert. FRAENKEL.1526. p. vol. (Consiliul pentru răspândirea cunoştinţelor cultural-ştiinţifice). 172-181. Kriminalistische Rekonstruktion 1527. Directeur de L’École D’Anthropologie. (Enciclopedie de buzunar). 204-216. 1974. OLARIU. R[obert]. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Leipzig 1899. 1971. FORDON. FORENSIC SCIENCE. De Rougemont – graphologues. 1528. 8 p. 1971. Mircea Păduleanu. Naşterea închisorii. 1532. Stressul psihic. 1972. Editura Enciclopedică Română. 4 (27). London. La Graphologie dans la vie moderne suivi de l’orientation professionnelle par la Graphologie. Armin. Aspecte ale dinamicii prevalenţei deliriumului tremens. Ancien Président Du Groupement des Graphologues Professionnels. cu ilustr. Ştiinţe criminalistice. ediţie revăzută şi adăugită. firului de păr). Michel. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 1529. R. 1539. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Michel. 200 p. Vasile Pavelcu. 1538. FLORU. 1533. Istoria sexualităţii. Paris. 68). FOUCAULT. Control ştiinţific al traducerii Marius Ioan. nr. vol. TRĂISTARU. Robert. CORNUŢIU. 60 p. 2002. Was wissen wir über die Moldaumarken? Deutsche BfmZtg. membre de L’Institut. Ancien Président de L’Académie des Sciences Morale set Politiques. FOOS. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 1976. doc. Berlin. ediţie revăzută şi adăugită. FORKER. în Buletin de psihiatrie integrativă. Préface de Louis Marin. 93 p. 448 p. Editura de Vest. Pierre. 38). X. Ştiinţe criminalistice. Schmidt Römhild. Atenţia. 208 p. (Orizonturi. 206. . (Colecţia „Psyche“). Bibliografie la p. an XI. membres de la Société de Graphologie. 1540. cu fig. Isabela. II. p. 11/12. Robert. vol. FOUCAULT. Editura Ştiinţifică. 1959. Traducere din limba franceză de Beatrice Stanciu şi Alexandru Onete. Bucureşti. Essen. Bucureşti. Payot. vol. 106. Saint-Morand. Robert. Brian (coordonator). FLORU. Orizonturi noi în psihologie. Somnul şi visele. 18). Berlin. 104 p. Lübeck. Heinrich. Bucureşti. 3/2 Editura Germană a Ştiinţelor. 480 p. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Lübeck. Quality Manual. fiziologie. Brésard. 179 p. 1997. 1530. FLORU. [Bucureşti]. E. (Orizonturi. Professeur a L’École D’Anthropologie. 1995. cu fig. 300 [304] p. FLORU. 1973. 1968. Timişoara. 530 p. Bucureşti. Editura Enciclopedică Română. A. 1541. 103 pedepsi. dr. Prefaţă de Sorin Antohi. Traducere din limba franceză şi note de Bogdan Ghiu. Robert. + 16 ilustr. Nr. FLORU. 1984.

FRASER.C. 1551. Constantin. Guillaumin.. Gheorghe. Caiete din Mannheimer privind compararea scrisului). 29 fig. Expertiza criminalistică a semnăturii. Ţiganii. 1995. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 2003. Adrian. Adrian. Expertiza criminalistică a cifrelor. 2000. Editura Tehnică. Mannheimer Hefte für Schriftvergleichung (Despre istoria cercetării urmelor lăsate de maşina de scris. . 35 fig. Bucureşti. 1562. Opere. Editura Colosseum. 1563. Criminalistica şi grafologia. Gh. FRENSEL. 1556. Editura Naţional. Posibilitatea imitării perfecte a semnăturii. p. Adrian. FRAZER. 1559. Automobile: cunoaştere. 1546. Pio. Profilo di un terrorista. VASILESCU. FRĂŢILĂ. Gheorghe. 198-200.. Cum să ne ferim de 1560. FRĂŢILĂ. nalităţii. 1548. Adrian. Bucureşti. Gh. 110 p.. FRĂŢILĂ. 1555. Adrian. 317 p. Editura Continent XXI. Persifor. Editura Continent XXI. Expertiza criminalistică a scrisurilor dezorganizate. Andreea Dana. 2000. FRÉCON. 1999. FRĂŢILĂ. p. St. întreţinere şi reparaţii. cu 141 fig. Expertiza grafică şi raţionamentul prin analogie. Conclu- zia raportului de expertiză criminalistică. P.. Bucureşti.. Reconstituirea judiciară. 23 fig. 1549. 15 vol. Constantin. MIREA. Editura Trei. RADU. FRĂŢILĂ. Augus. Bucureşti: Opere. [2000] 88 p. 1995. 71 p.I. FRĂŢILĂ. Gheorghe. FRĂŢILĂ. FREUD. Zur Geschichte der Maschinenschriftuntersuchung. 1979. Andreea Diana. Bucureşti. 300 p. Bucureşti. Bucureşti. PĂŞESCU.9.D. 1545. Koinè Nuove Edizioni. p. cu 107 fig. 1899.. 1986. FRĂŢILĂ. Adrian. Bucureşti. Empreinte de morsure sadique dans la verge. Constantin. 1554. caiet 1+2/1999. vol. Sigmund. VASILESCU. Adrian. SAMOILĂ. 342 p. FRATTASIO. p. FRĂŢILĂ. Traducere din limba engleză de Dan Şerban Sava. FRĂŢILĂ. Des faux en ècriture. 14 fig. hoţi. în R.. Paris. II. p. 1937.. 1997. 2001. oglinda perso- VASILESCU. Bucureşti. Bucureşti. 131-135. 1547. Editura Continent XXI. Bibliografie la p. Andreea Diana. Scrisul. Bucureşti. Colecţie coordonată 1552. 4e année. Bibliografie la p. 95 p. 1998. 1932. 47 fig. 442 p. Antonio. Roma. Editura Oscar Print. I. PĂŞESCU. Traducere din limba germană de Rodica Matei. şi ilustr. MĂRCULESCU. 70-74. Scrisul persoanelor în VASILESCU. vârstă. 2006. Adrian. no. Editura Humanitas. Zamfirescu.. RADU. Bucureşti. FRĂŢILĂ. escroci şi falsificatori.. 651-657. 9e année. Eseuri de psihanaliză aplicată. Ministerul Justiţiei. 2 Anexe. 2003. FRĂŢILĂ.4. 2002. 1557. 168 p. anul III. 124 p. în R.C. Zamfirescu. în 20 de ani de expertiză criminalistică. nr. 49 fig. 126 p. A. cu 11 fig. Editura Global Lex. FRANÇOIS. Adrian. vol. PĂŞESCU. 2-7. 104 de Vasile Dem.1542. Adrian. 172 p. Bucureşti. 290292. FRĂŢILĂ. p. 171-172. 1550. Expertiza testamentară. Editura Didactică şi Pedagogică. Originile. Ruxandra Hosu. 91 [96] p. Editura Ştiinţifică & Tehnică. no. migraţia şi prezenţa lor în Europa. FRĂŢILĂ. Sistemele de frânare ale autovehiculelor. Nevroza la copil.I. iulie 2001. Bucureşti. Tablă de materii şi în limba engleză.. 303 p. Adrian. FRĂŢILĂ. Concluzia raportului de expertiză criminalistică. 24-25. 2002. Bucureşti. 1561. 1553. Les constantes dans l’écriture appuyée. 2001. 1558. 1544. 4. Traducere din limba germană şi note introductive de Vasile Dem. în Criminalistica. 1997. Opere. FRĂŢILĂ. Editura Colosseum. M. PĂŞESCU. Gh. Gheorghe. 1543. A. Editura Tehnică. Adrian.

Carol. XIV. X. FRIENDLANDER. 2001. Următoarea apariţie: XV.. XIII. Studii despre isterie. 273-281. Ediţie revăzută şi adăugită. Cynthia. Bibliografie la p. Traducere din limba germană de Ondine Dăscăliţa. Francis.. FULGA. Berlin. Zamfirescu. Wien. Traducere din limba germană de Daniela Ştefănescu. 2000. Bernd.221 p. Comicul şi umorul. Ex. MÜLLER. simptom. revederea traducerii Vasile Dem. 258 p. 2000. M. Lübeck. Bucureşti. Opere. FUCHS. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. 366 p. Vasile Dem. Humanitas. 96-98. Opere. vol. D. Traducere din limba germană de Roxana Melnicu. 465-481.. S. verificarea traducerii şi coordonarea terminologică Roxana Melnicu... 264 p. Opere. Editura 1566. rutiere. vol. FULGA. Coordonator Rolf Rainer Jaeger. Studii despre sexualitate. revederea traducerii Vasile Dem. (Despre uitare. 2005. Traducere din limba germană de Gilbert Lepădatu. 2006. p.. 489 p. 58 p. Nevroză. George Purdea. 627 p. Editura Schmidt Römhild. nr. 105 apucarea greşită a unui obiect. p. perversiune. Reiner Wilhelm. Opere. Zamfirescu. 1975. Niveluri de politică judiciară şi strategică). Opere. John. ISTRATE. Zamfirescu. 2004. 191-194. volum 12. 234 [240] p. vol. 272 p. Traducere din limba germană de Daniela Ştefănescu şi Herta Spuhn. CĂRARE. vol. Opere. psihoză. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Zamfirescu. vol. Traducere din limba germană de Roxana Melnicu. 306 p. Opere. I. Vasile Dem. VIII. Prefaţă de Vasile Dem. vol. greşeala de vorbire. Inhibiţie. Zamfirescu. Şt. Zamfirescu. Georgeta Mitrea. 1570. 1564. I. Ponto. Analiza retrospectivă a omuciderilor în judeţul Galaţi în perioada 1571. 356 [360] p. Roxana Melnicu. Editura Ştiinţifică. 2003. Opere. Silviu Dragomir. Compendiu de psihanaliză. PEARSON. . 2004. Consecinţele revoluţiei biotehnologice. Edwin. PERJU-DUMBRAVA. vol. Tehnica psihanalizei. Viitorul nostru postuman. Essen. 408 [414] p. Traducere din limba germană de Daniela Ştefănescu. 2004 1569. Opere. septembrie 2004. FRUNZĂ. Rumänen-Machwerke în Die Postmarke Mai/Juni 1947. vol. XII. Dinamica patternurilor violului heterosexual în Galaţi între 1996-2003.. Opere. Traducere din limba germană şi note introductive de Rodica Matei. Opere. 287 p.. XI. FRIEDMANN. Psihiatrie. 662 p. IV. Cuvânt înainte de Vasile Dem. Psihopatologia vieţii cotidiene. FUKUYAMA.. 2002. Titlul original: The Practical Psychic. VI. Opere. FRIEDL Otto W.. Corneliu Irimia. 3. vol. Studii despre societate şi religie. Interpretarea viselor. Zamfirescu. Ştiinţe criminalistice. zamfirescu. vol. Bibliografie la p. note introductive şi coordonare terminologică Vasile Dem. vol. VII. I. Teora. 1565. III. Traducere din limba germană de Roxana Melnicu. vol. Traducere din limba germană şi note introductive de Roxana Melnicu. 2001. Zamfirescu. Psihologia inconştientului. Polizeiliche Verbechensbekämpfung – kriminalpolitische und strategische Ebene (Combatere poliţienească a infracţiunii. 1567. revederea traducerii Vasile Dem. George Purdea. Bucureşti. 2000. 318 p.. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Psihologia circulaţiei 1568. 2005. 1999. II. CIAFALON. superstiţie şi eroare). Traducere din limba engleză de Ruxandra Merghişescu Radu. Vasile. Prefaţă de Vasile Dem. Folosirea practică a capacităţilor paranormale. note introductive şi coordonarea terminologică Roxana Melnicu. Zamfirescu. Zamfirescu. Vasile Dem. Introducere în psihanaliză. V. Traducere din limba germană de Roxana Melnicu. Constanţa. Traducere din limba germană de Maria şi Ion Nastasia. BOTEZ. 456 p. Vis şi telepatie. IX. 2002. angoasă. 2002. 114 [120] p. vol. Revizuirea traducerii de Vasile Dem.

C. volumul XIV.. Francis. în Revista Română de medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. 61-64. Traducere din limba engleză de Liana V. Editura R. Masson. FURSAR de. martie 2006.. 1574. Bucureşti. p. 1572. HOMTHAL. Marea ruptură. FUKUYAMA. Boorberg. 1. 411 p. 1573. nr. Paris. ST. Stuttgart. FÜLLGRABE. U.. 1990. TRUM. MEIER-WELSER. L’écriture et les dessins dans les maladies nerveuses et mentales. PLOCH. 106 . 2002. Alecu. J. Polizeipsychologien (Psihologie poliţienească). Editura Humanitas.2000-2004. Roques. Natura umană şi refacerea ordinii sociale. 1905. H.

Bibliografie la p. GAFTANGIOGLU. ing. vol. + 17 pl. Craiova. GALTON. FILIP. GALERA.10. 1585. Editura Lucman SRL. Paris. 1991. Les incendies de forêts. Asist. Bucurescĭ (Imprimeria Statului). . C. p. Expertiza tehnică a accidentelor rutiere. Personal identification. Galaţi. 1895. 1899. 1591. Emile. 1589. 494 p. 1932. 1931.I. Institutul de Criminalistică Bucureşti. Afacerea Lerouge. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. GALTON. GACEA. Prof. René. Bibliografia la sfârşitul fiecărui capitol. Emilie. Bucureşti. Bucureşti. Editura Univers. London. 2005. Finger-prints + Supplementary chapter. GABORIAU.I. în Buletin de psihiatrie integrativă. Editura Ministerului de Interne. Traducere din limba franceză de Vlad Muşatescu. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 1888. 1980.G 1575. 1992. 1986. dr. p. Bucureşti. 269 p. 1950. Prof. ŞERBAN. 377 p. Fingers-prints directories. 18 p. F[rancis]. Despre F[rancis]. 1588. 1593. 4 année. X. Editura Porto Franco. cu tabele. 1993. + 16 pl. GABORIAU. GABORIAU. Iulian. 285 p. drd. nasale. Traducere din limba franceză de Rodica Chiriacescu. Les lois qui les punissent ou les préviennent. 1578. Politehnica Bucureşti. 292 p. GABORIAU. 222-232. 168-176. Dezvoltarea identificării criminalistice prin colaborarea dintre Universitatea din Alcala şi Agenţia Generală a Poliţiei Ştiinţifice spaniole. 2006. Iaşi.C. Traducere din limba franceză de Vlad Muşatescu. Roy. Chimia supramoleculară – instrument analitic în chimia judiciară. Constantin. 233 p. Emile. Emile. Afacerea Lerouge. 287-292. Dr. La dactyloscopie et e les sceaux. ing. 592 p. terapeutice în alcoolism. vol. dr. Traducere din limba franceză de Hertha Perez şi Doina Florea Ciornei.. NECHIFOR. avec 172 figures dans le texte. prefaţă de Hertha Perez. dr. 1590. Bucureşti. 161-167. London. Strategii Traducere din limba franceză de Vlad Muşatescu. an XI. Editura Tribuna. 264 p. Gheorghe. Comisaría General de Policía Cientifica. Bogdan. Editura Tehnică. GANDILHON. 2002. ing. Leurs dévastations et leurs causes. GABORIAU. Studiu de caz în post-cură. 1584. Méthodes d’évaluation de leurs dommages. GABORIAU. nr. preface de M. J. 1581. în R. 4 (27). 1583.. 1587. Cristina. N. Carmen. Editura Junimea. Doid & Cie Éditeurs. II. GABORIAU. Radu.. 351 p. Sección de Antropologia.. 2006. vol. Cluj-Napoca. Macmillan.5. 2003. Caftangioglu. Departamento de Zoologia y Antropologia Fisica. Bouchet. 1592. Sentinţa a fost anulată. Afacerea Boiscoran. 1579. Gónzales José Luis. ing. F[rancis]. p. VLAD. no.. no. I. Facultatea de Chimie. 1576. Bucureşti. în R. Emile. 494 p. Iaşi. NECHIFOR. ing. 2 vol. G. Bucureşti.. Emile.C. Bucureşti. Traducere din limba franceză de Rodica Chiriacescu. p. fals. 1577. p. GALEŞ. 1586. Traducere din limba franceză de Hertha Perez şi Doina Florea Ciornei.. Mimii Eugen. Virginia. (Facultatea de Drept din Bucureşti). GALTON.. Cu ştreangul de gât. Ediţie prescurtată. Drd. 328-372. Asist. Investigarea criminalistică a accidentului de trafic rutier. Editura Porus. Teză pentru licenţă susţinută de Constantin C. Universidat de Alcalá. Ovidiu. GALAN. 760-762. XVI + 216 p. Emile. Chirurgie esthétique 1582. Marcel. 1992. GALLOIS. 3e année. univ. 1975. GAIGINSCHI. Inst. 18921893. 1580. Otrava geloziei. London. GALTIER. Domnul Lecog. 78 p.

Istruzioni per il segnalmento 1612. Metodele de descoperire şi limitele lor. Editura Infomin. Valentin. anul VI. Uniunea Europeană. 1998. Drd. 38-39. 5e édition.C.. Procuror criminalist. 2002. GREJDINOIU. în Criminalistica. Editura Antet. Criminologie.1594. Paris. Studii de caz. 1611. Lector univ. R. GARBON. Paris. – regina identificărilor. p.R. GĂBUREAC. Dalloz. p. GARDELS. Schimbarea ordinii Sergiu-Marian.. XV + 479 p. Traducere din limba engleză de Marius Conceatu. Vasile. Prof. în Criminalistica. noiembrie 2004. 196 p. dr. Prévention et repression du vagabondage des mineurs de 18 ans. Nathan. Ouvrage traduit d l’italien…. 1. Facultatea de Marketing şi Comerţ Exterior Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti). XIII + 420 p.17-18. Criminologie. Boston. Mic tratat sofistică. 6 année. 163. nr. de Jean. 304 p. GAYET. ABC de police scientifique. iulie 2004. Universitatea „Nicolae Titulescu” Bucureşti. 1607. D. [Editura] Cetatea Doamnei. 1602.G.C. 1961. 2005. (Universitatea Spiru Haret). Florin. Jean. 1610. Note de curs. 2000. Les incendies et les explosions. cu ilustr. I. Antidrog. 1905. 235-239 (Facultatea de Drept şi Relaţii Internaţionale. Raymond. 216 p. 1914. GÂDEA. globale. Leonard. Profesor. GAROFALO. Piatra-Neamţ. 5. 1595. Abuzul de semnătură “Blanc-seing”. GASIÉR. 36-38. noiembrie 2002. GÂF-DEAC. 1 – Brigada I. GASTI. Noile orizonturi juridice şi globalizarea. Manuel de police scientifique. 1598. Les fausses mounaies. José Antonio. drogurile şi eu. Prof. Bibliographie Générale 705-710 p. Bucureşti. Traducere din limba spaniolă. văzută de marii lideri ai lumii. 1599. în Criminalistica. GÂDEA. Editura Fundaţiei România de Mâine. Program finanţat prin Pahre (Tu şi copilul tău). 18-20. anul VI. Étude Constantin. Prix Beumont-Tocqueville de l’Association internationale des criminologues de langue française.G. GAVADIA. nr. G. GÂF-DEAC.. dactiloscopico. Seminarizare. no.O. 1910.A. anul III. IFTENIE. La criminologie. Ioan. sur la nature du crime et la théorie de la pénalité. 239 p. 1600. 1608. Roma. Paris. Little. Payot. Portretul robot prin identificarea facială. XV. 6. 1604. GARCIA-RODRIQUEZ. 1988.. Editura Iri. Profesor. 1973. GAVRILIU. 1934. Cinquième édition…. Braum. 462 p.P. 1603. R. Entomologia ca ştiinţă a Criminalisticii. Erori filatelice 1922-2000. GASSIN. Elena. 1606. Paris. nr. Raffaele. univ. IONESCU. Avec 23 figures. GAYET. Raymond. 200245. ianuarie 2004. Felix Alcan. Felix Alcan. e în R. GÂDEA. Dalloz. La criminologie. 36 p. Payot. Maria.I. LĂPĂDUŞI. Constantin. 1596. p. (Bibliothéque Scientifique). nr. p. Conf. Ministerul de Interne. 1597. septembrie 2001. 1996. Les faux en écriture: textes dactylographiés et textes manuscrites. Constantin. 164 p. GAROFALO. 4. Tot ceea ce trebuie să ştie părinţii şi educatorii despre educaţie şi prevenirea consumului de droguri în rândul adolescenţilor. Paris.C. p. GAROFALO. Dactiloscopia 1 Direcţia Generală de Combatere a Crimei Organizate şi Antidrog 108 . Îndrumar pentru aplicaţii de management. anul VI. Précis 1601. Criminologie. Les traces. Copilul meu. Bibliografie la p. 1605. J. 1888. în Criminalistica. 2003[pàr] Raymond Gassin Professeur honoraire à la Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Aix-en-Provence. Bibliografie la p. 740 p.4. Les expertises d’armes. 1609. Préface de Jacques Bourret. Steluţa.

GENSSHEIMER. Ion. Nicolaiza. 1629. Bucureşti. Proverbe şi cugetări poloneze. Expertiza urmelor de produse textile. 1932. 1618. nr. and Forensic Techniques. Echipa multidisciplinară de intervenţie în cazul accidentelor rutiere produse în Finlanda.S. Groß. 1972. MOLDOVAN. Quand la science traque le crime. Principiile fundamentale ale dreptului internaţional contemporan. contemporan. Studii şi cercetări XVIII). Grigore. Comisia Interministerială Metodica şi tehnica criminalistică şi aportul lor în activitatea de urmărire penală.. GEAMĂNU. Lübeck. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Drept internaţional dossier.1613. Expertiza urmelor de vopsea. p. pentru siguranţa circulaţiei.A. în Tratat practic de criminalistică. II. 2/2004. Elektronische Informationsverarbeitung (Prelucrarea electronică a informaţiei). 350 p. GEBERTH. Taylor & Francis (CRC series in practical aspects of criminal and forensic investigations).. 47-48. 1627. Marcel MOLDOVAN. GÂFEI. Ministerul de Interne. Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului. III. public. Second edition. Nicolae. Investigation. (Colecţia Cogito). p. Lieutenant Commander (Retired) New Zork City Police Department. Grigore. Ediţie revăzută şi adăugită. Editura Albatros. Alexandru. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Cartea şi bibliotecile. Amsterdam. GEAMĂNU. 599 p. Berlin. 2003. DAN. Fourth Edition. Vernon I. GEAMĂNU. GEAMBAŞU. GEORGESCU-TISTU. Lübeck.. p. Editura Schmidt-Römhild pentru literatură poliţienească de specialitate. Ion. şi B. DOBRILĂ. GEANTĂ. Comisar-şef de poliţie. Elsevier. p. Mihaela. Bibliografia literară română. 1967. 1619. Practical Homici de Investigation.P. DOBRILĂ. Marcel. 1617. 363 p. Bucureşti. aprilie 2006. Editura Schmidt Römhild. 37-41. vol. 1628. Imprimeria Naţională. Editura Ştiinţifică. Ministerul de Interne. Vernon J. 1965. 109 . Grigore. MAY. M. London. Editura Didactică şi Pedagogică. 1980. 1986. drd. 1980. Editura Didactică şi Pedagogică. Gânduri nemuritoare. 2002. GEAMĂNU. Procedures. Nqaire E. în Revista Română de Drept. anul VIII. Essen. Bucureşti. 1981. Kriminalistik (Criminalistică). vol. GEAMBAŞU. Traduit de l’americain par Paul Benita. Grigore. 1972. de criminalistică şi de penologie nr.B. GEORGESCU. ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Dumitru Bălăeţ.. 1622. GEORGESCU-TISTU. Bucureşti. FBINA. nr. Aspecte din istoria dactiloscopiei. GEBERTH. GEERDS. 170-175. KOTOWSKI. GENGE.S. New-York. + XX planşe (Academia Română. 400 p. Tactics. 1621. RADU. în Tratat practic de criminalistică. 2. Police scientifique: le penal şi infracţiunile internaţionale. 785 p. 2005. în Criminalistica. GEERDS. Sorin. Ştiinţe criminalistice. Practical Homicide 1630. 1988. Bucureşti. Procedures and Forensic Techniques. 1624. indice de M. GOHR. în Revista de criminologie. Mihaela. Bucureşti. Éditions J’ai lu. Handbuch der (Manual de crimina- 1616. Dreptul internaţional Friedrich.1977. 1620. 2.. Sever. Bucureşti. Paris. Andreea. Editura Academiei Republicii Socialiste România. Tactics. vol. 1980. Ediţie îngrijită şi prefaţată de Nicolae Mareş. p. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 254 p. 161 p. Kriminalistik listică). 358 p. 1626. Editura Didactică Pedagogică. III. M. Dreptul internaţional 1625. 404-422. Tokyo. N. 1977. 501-515. 1623. 1614. 46 p. N. 1615. 999 p. Studii de bibliologie.

GHEORGHE. probleme cercetare. profesor universitar Criminalitatea organizată: teoretice şi practice de Monografie în limba rusă. 1644. mai 2003. poliţie. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Berlin. Bucureşti. 1645. 1632. Bucureşti. Materiale foto- Drept. 1974. în Criminalistica. GHEORGHE. Traducere din limba germană şi cuvânt înainte de Eugen Iarovici. 2001. Ploieşti. Constantin. nr. 1995. 1640. dr. Editura Meridiane. unde trebuia să fim (album al monumentelor Internelor). septembrie 2002. Niculae. GHEORGHE. Partea I. 464-467. Editura Ministerului de Interne. OANCEA. Editura Eminescu. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. iulie 2001. Tendinţe estetice 1839-1960. 2004. + 242 ilustr. Ioan.1631. Bibliografie selectivă la p. Doctor habilitat în Drept. p. p. ŞPAN. Niculae 1. GFROERE. 5. Bucureşti. Lazăr Cârjan. GHEORGHE. 1648. 112-116. Florin. Mihai. Comisar-şef. Chişinău. în Criminalistica. GHEORGHE. 19-20. Sprechererkennung. 71 p. 1998. 110 În text: Nicolae . GHEORGHIŢĂ.I. 11-12. GHEORGHE. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 192 p. ediţie revăzută şi adăugită. în Criminalistica. Bucureşti. II. 2003. Aspecte criminalistice privind cercetarea infracţiunii de contrabandă. 144 p. evaluarea mijlocului de înregistrare audio şi recunoaşterea autorului). „Angela Levinţa“. Colonel. Drept. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 1642. 474-482. Cuvânt înainte de conf. 2001. Bucureşti. 1647. Mihai. Ioan. vol. 3. Prevenirea crimi- nalităţii prin mijloace criminalistice. profesor universitar interimar. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. OANCEA. GHEORGHE. 1641. 252 p. Comisar-şef de 1634. Niculae. Criminalistica. Comisar de poliţie drd. Ion. Chişinău. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Cercetarea criminalistică a infracţiunilor de vătămare corporală gravă. Aspecte privind fotografia judiciară executată la locul faptei. 15 p. Am fost acolo poliţie. nr. 1643. 167 p. BOBIN. 1646. GHEORGHIŢĂ. Bucureşti. Bucureşti. Helmut. Mihai. GERN SHEIM. Editura Biblioteca Judeţeană „Nicolae Iorga“. Constantin. Constantin. 1970. 1637. Bibliografie la p.+40 planşe foto. Tactica cercetării la faţa locului. interimar. Doctor habilitat în 1638. Material ştiinţifico-didactic. 187-188. ULIM. 152 p. Niculae. Remus. Miliana. p. Locotenent-colonel. Ştiinţe criminalistice. 33-36. Chişinău. Diversitatea modalităţilor de valorificare a urmelor în criminalistică. 4. GHEORGHE. în Criminalistica. 142-154. GHEORGHIŢĂ. univ. zburătorului (Opiniile poetului despre lumea miturilor autohtone). coordonator Rolf Rainer Jaeger. profesor universitar interimar. Doctor habilitat în 1635. Asistent univ. Mihai. 2001. Aspecte practice specifice cercetării la faţa locului în cazul infracţiunilor comise cu violenţă. Tonträgerauswertung und Autorenerkennung (Recunoaşterea vocală. 2004. sensibile. p. Bucureşti. anul IV. profesor universitar 1 interimar. Mileniul III. 2003. Gabriel. Niculae. în Criminalistica. Comisar-şef de poliţie. Mileniul III. 2004. Cultul Drept. Niculae. Î. Fotografia artistică. Niculae. BALDAUF. 2002. Lübeck. Essen. Miniştrii de interne în Parlamentul României. 1639. GHEORGHE. Schmidt Römhild. anul V. Antroponimie românească. 296 p. 122 p. GHEORGHIŢĂ. Comisar-şef de 1633. p. 580 p. GHEORGHE. p. GHEORGHE. anul III. 2004. Doctor habilitat în 1636. p. GHEORGHE. 270-281. nr. Introducere în criminalistică. Miniştrii de interne ai României (1862-2001). ŞERBU.

GHEŢIE.. Ani-Maria. Criminalitatea şi consecinţele sale. Ghid Vol. inspector de poliţie. 1660. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. cu desene de Florin Preda-Dochinoiu.Tezele generale ale tacticii criminalistice. Mihai. nr.. p. dr. 2006. Vladimir A. Titlul şi în limbile engleză şi rusă. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. IACOB. în Criminalistica. universitar Reguli de drept internaţional privind starea de pace şi starea de război. 1. CIOFU. Coordonator: Lazăr Cârjan. 2001. în Criminalistica. Tablă de materii şi în limba engleză. D. Ion. 1658. 220 [-224] p. Traduceri. Mihail. Noţiunea. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 8-9. Literatura juridică. 1650. Sugestie şi sugestibilitate. Ani-Maria. Metodologia cercetării criminalităţii. Editura Curtea Veche. Ionel. 1656. Insp. Criminalitatea şi victimologia sa. Bucureşti. Bucureşti. 188-194. Universitatea Liberă Internaţională din R. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. pr. 1972. Obiectul şi sistemul Criminalisticii. N..S. volum 13. habilitat în drept (Chişinău). 2. respectiv 288 p. Diagnosticarea criminalistică – premisă a identificării criminalistice. STATIVCA. 233-239. Bucureşti. 464 p. 17-18. Logică generală. MAREŞ. GHERGHEL. T. Chişinău. CLOŞCĂ. profesor universitar interimar. 244 p. Istoria limbii române literare. 2004. Marian Speriatu. 1993. A. p. Bibliografie la p. de 1659. Criminologia generală românească. nr. GHEORGHIŢĂ. anul VI. SANDU. p. Inspector principal de poliţie. 218-220. Ion. Bucureşti. anul VII. Ghid de expertize judiciare. Originile Scrisului în limba română.. nr. (Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova. Editura Fundaţiei România de Mâine. martie 2004.. cu fig. 1663. poliţie. Gabriel. Aspecte psihologice şi psihofiziologice. 121 p. Particularităţi ale investigaţiilor criminalistice la faţa locului. GHERGHESCU.. Moldova.. GHEORGHIU. Pentru uzul lucrătorilor de poliţie. GHEORGHIŢĂ. LÂSÂI. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. GHEORGHIŢĂ. 1655.. Criminalistica practică: acţiunile de anchetă.. 2005. 1978. Privire sintetică. A. 111 de conversaţie român-rrom (ţigănesc) în grai căldărăresc. şi 592 p. doctor habilitat în drept. Editura ARC. nr.. Nicolae Biţu. Mihail (coordonator). I. martie 2005.R. 1653. Reacţia societăţii româneşti faţă de criminalitate. Autori: Lazăr Cârjan. 275 p. 268 p. Conf. GHEORGHIU-BRĂDET. 358 p.. E. Braşov. BREGA. Profilul psihologic al tatălui incestuos. IACUB. VOZNIUC. GHEORGHIU. 103 p. psiholog. Prof.2. A. I. GHEŢIE. Chişinău. Z. Editura Militară. Valoarea şi limitele probatorii ale metodei de măsurare a concentraţiei alcoolului etilic din aerul expirat (CeAE). [Bucureşti]. p. Alexandru. Premisele criminologiei moderne. 1654. 56-64. L. dr. Dumitru. GHEORGHIŢĂ. Institutul Republican de Expertiză Judiciară şi Criminalistică). Habilitat în drept. 1652.. 1. 1651. ZABOROT. Criminologia şi domeniul său de cercetare. univ. în Criminalistica. 1649. 2004. 1662. anul VIII. p. p. CIOBANU. MALCOCI. Întemeierea criminologiei româneşti. 2 volume. Ion. Cazul „Catacomba”. CAZANGIU. psiholog criminalist. Moscova. februarie 2006. Mihai. Cu un cuvânt înainte de George Astaloş. dr. 1990. 1657. Bibliografie la p. 116269. martie 2005. 1982. 185-189. 208 p. Prof. în Investigarea criminalistică a locului faptei. selecţie Lazăr Cârjan. 1985. Bucureşti. Valentin. Bucureşti. V. 23-25. 2001. 1661. GHEORGHIU. al magistraţilor şi nu numai. Profesor universitar interimar.. p. . GHERGHEL. Ghidul anchetatorului. Ion. GROSU. Editura Academiei R. Vasile.

G. DUGULESCU. 1929. E. 173-198. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 1922. Editura Schmidt Römhild. 283 p. New York. Octobre. Relaţii publice şi publicitate). GLAUM. 1981. 1669. Coordonatori Dumitru Popescu şi Victor Dugulescu. POPESCU. selecţie Lazăr Cârjan. JEAN-CHARLES. vol. GODDEFROY. GIURESCU. Editura Ştiinţifică. Ward (publ. GODDARD.I. cu desene de Florin Preda-Dochinoiu.1664. Constantin C. 521-529. Rezervele la tratele pattes de chieus comme moyen d’identification. Psychologie de l’écriture. GIBBS. Index de termeni la p. Principatele e române la începutul secolului XIX. Roland. Evanston. 179-187. FRITSCH. 1968. ŞTEFĂNESCU. ediţie revăzută şi adăugită. în R. 1666. Larcier. ANDRONE. p. Iaşi. 2002. 289 p. Editura Academiei. GIURESCU. cu foto color şi alb negru + hartă. GILLE-MAISANI. Daniel. Payot. CRAUCIUC. 1978. Coordonator: Lazăr Cârjan. 1677. nesc) în grai spoitoresc. 489496.. 187 [192] p. crima şi procesul social). „Un sourcier policier". D[aniele]. Jack P. Titlul original: The Language of Advertising. 399 [-400] p. Berlin. Academiei. Ştiinţe criminalistice. 1933. Bruxelles. Dr. 1957. Sonderkommissionen (Sokos) [de] Mordkommissionen (MK) (Comisiile speciale/Comisiile desemnate pentru omor). Angela. GODDEFROY. 2002. Istoria Bucureştilor.. GODDEFROY. geografice. 318 p. Nicolae Biţu. November. Traducere din limba engleză de Bianca Pop şi Albert Borbely. 189-190. GLASER. Victor. Deviance and Edwin. 1973. în: Donald R. 1672. Jürgen. 5 année. 2001. Olimpiu. BOLINTINEANU. în R. E. Manuel élémentaire 1671. no. Coordonator Rolf Rainer Jaeger. Criminality Theories 1678. Editura Sport-Turism. Essen. 1969. 1971. 310 p. 274 p.. 1675. 293 p. Nae. 1998. E.. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Editura Curtea Veche. Constantin C. Lübeck. 1929.8. New York. Jürgen. 112 . al magistraţilor şi nu numai. p. 1676.C. (Collegium. 390-397. 2002. New York. Crime in our changing de police scientifique. and Behavioral Images (Teorii criminalistice şi imagini comporta-mentale). internaţionale. economice şi statistice pe temeiul hărţii ruse din 1835. 20 p. Essen. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Vermisstensachbearbeitung Social Control: Conceptual Elsevier. 1979. Regulile de interpretare a tratatelor internaţionale. traces produites par l’ecriture au crayon. Les empreintes de 1673.): Delinquency. Marian Speriatu. ediţie revăzută şi adăugită. Bucureşti. Mothers. Brânduşa. Pentru uzul lucrătorilor de poliţie. 1679. Bibliografie la p.. GLASER.. London. GLAUM. Davis a. Bibliografie la p. Dumitru. GLASER. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită.I. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Ştiinţe criminalistice. Constatări istorice. Bucureşti. GIRAND. Bucureşti. în (Investigarea dispariţiilor de persoane). Editura Academiei. Editura Bucureşti. Paris.. Cu un cuvânt înainte de George Astaloş. GLASER. 1988. Autori: Lazăr Cârjan. 1668. Culegere de studii. Edwin. Bucureşti. II. 25 p. Editura Polirom. 1680. Editura Schmidt Römhild. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. De l’Identification des Society. 126-283.C. Limbajul publicităţii. Written Texts. Bucureşti. Traduceri. Edwin.I. Berlin. vol. 1667. p. Crime and Social Process (Delincvenţa. Lübeck. GLASER. R. Alexandru. Norms. 1670. 1665. Drept internaţional fluvial. p. I. Ghid de conversaţie român-rrom (ţigă- 1674.C.

301-317. p. 316 p. 113 dr. p. p. Conf. şi grafică. 1695. 327 p. 1936. Paul. GOLU. Paul. no. E.C. Gheorghe. Bruxelles. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 4. cibernetică. 1970. Iozsef. Principii de psihologie E. Bucureşti. 1692. Subsistemul cognitiv. Sur la valeur de la méthode pour le traît postécrit dans les cas de faux par surcharge. vol. GODDEFROY. Editura Fundaţiei România de Mâine. 1993. p. Natura şi bazele neurofiziologice ale psihicului. Organizarea comportamentului. Culoare şi protège-t-il notre courrier? sur les empreintes de cachets à la cire en natière de recherches criminelles. 1684. în R. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 206 p. Bucureşti. I. 2e année. E.C. Garuda . Bucureşti. 319 p. în R. Manuel de police cu fig. 341-346.Art. no. Rezumat în limba engleză. p. Expert criminalist. Bibliografie la p. Pantelimon. Chişinău. GOLDHAAR. 2002. Mihai. 200 p. 1686. 1970. Mihai.. 1966.1681. Comment un cachet postal défectueux m’aide à découvrir un voleur. 192-198. Universitatea „Spiru Haret“. Subsistemul afectiv.. Serviciul criminalistic din I. univ. Compendiu. Editura Universitară.I. Fundamentele psihologiei. în cercetarea la faţa locului.C. Ministerul de Interne.P. 1700. Bucureşti. GOLDHAAR. Sumar în limba engleză. Mihai.I. acţiune.. privind aplicaţiile izotopilor radioactivi în criminalistică. GOLU. Editura Ştiinţifică. cu fig. Dinamica personalităţii. Cercetare. Mihai. 1683. Strâmtorile Mării Negre de-a lungul istoriei. no. Bucureşti. 1975. E. Noţiuni de bază ale ciberneticii teoretice. 1696. 1999. univ.. în Şcoala românească de criminalistică. anul VII. 1974. Eugen. GOLUBENCO. Bucureşti. 127 p. Iosif. 94. GOLU. 1971. 8e année. 1702. Dunărea în relaţiile internaţionale. 592-596. Şeful catedrei de Procedură penală şi Criminalistică. GOLU. Bibliografie la p. 8 année. GOLUBENCO. Mihai. p. Le cachet a la cire în psihologie. Universitatea Liberă . Bucureşti.8. GOLU. Sur une empreinte e sanglante de pied. 159 p. GOLU. cu fig. 227 p. Bucureşti. Subsistemul motivaţional. Modalităţile de recepţie senzorială. Editura Politică. Craiova. nr. Fenomene şi pro- cese psihosociale. GODDEFROY. Percepţie şi activitate.10. Bazele psihologiei generale. Mihai. Bucureşti. Editura Scrisul Românesc. 1701. (Colecţia „Psyche“ îngrijită de Aurel Dicu)..I. Cunoştinţe despre om şi societate). GOLU. Sensibilitatea. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Gheorghe. 22-25. 1694. Bacău. POPESCU-NEVEANU. GOLU. cu fig. 1688. DICU. în e R. Mihai. DICU. 1687. iulie 2005. ilustr. 335 p. GOLU. 1691. GODDEFROY. Editura Ştiinţifică. Editura Politică. Contribuţii româneşti 1698. Conf. Bucureşti. 1697. (Colecţia Psyche). Psihologia şi cibernetica. 1690. 2000. Editura Ştiinţifică. Autorizaţia de circulaţie provizorie – elemente de siguranţă.. Bucureşti. Urmele infracţiunii (Teoria şi practica examinării la faţa locului). 106-110. 1930.C. 1685.. Aurel. p. Introducere technique. 237 [240] p. Paul. GODDEFROY comportament. 589-594. în Criminalistica. 1975. dr. 266 p.I. GOGEANU. 1693. Psihicul uman ca sistem informaţional. Editura Geneze. 1936. GODDEFROY. 1972. Mihai. Folosirea detectoarelor Mihai. Ministerul de Interne. Subsistemul comunicaţional (limbajul).5. GOLDAN. GOGEANU. Bucureşti. în Tratat practic de criminalistică. în R. 8 année. 1699. 316 p. no. 1980.6.J. Aurel. 1989. 272-299. Ernest. 1689. cu fig (Ştiinţa pentru toţi. 1682. 1931. cu fig. 103-107. cunoaştere.. GOLU. cu fig. 1936.

A. 151-160.A. H. GORGOS.I. Kriminologie (Crimi1712. Terebilov.1976. dr.A. 2004. Doliţki. 104 p. 1704. Constantin. Gheorghe. Moldova. 1980. 1715. 1711..I. nologie). N. 162-167. 1713.P. München. p. Conf. iunie 2006. Autori: Constantin Gorgos. B.L. Editura Ştiinţifică. Bibliografie la p.V. München. A.1961. p. tendinţe. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Editura Luceafărul. Medicina socială [Curs]. Editura Medicală. Moldova. 1971. Vinberg. Universitatea Liberă Internaţională din Republica Moldova. Gheorghe.(sub redacţia). Bucureşti. Editura . München. Şalamov. Contribuţia echipei complexe la valorificarea probelor în procesul penal. nr. univ. GOLUBENCO. F.A. Consideraţii privind aprecierea raportului de expertiză şi a constatării tehnicoştiinţifice în procesul penal al Republicii Moldova. Kustanovici. M. 1705. martie 2004. T. III + 72 p.B. 1980.A. Karnovici. Constantin.H. 912. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). (Probleme de patologie socială). GOLUBENCO.M. Traducere din limba rusă. Eisman. univ. Bech. 23). Bucureşti. p. Kriminologie (Crimi- nologie). 1714. S. Liviu Botezat Antonescu. umane şi medicale ale personalităţii. GORGOS.. profesional şi Furtul sportiv.. A. C. H. Ovidiu. Seria Medicina pentru toţi. Şef de catedră Drept procesual penal şi Criminalistică. Consideraţii privind controlul asupra calităţii producerii expertizelor judiciare. Moldova.A. Criminalistica. N. Drd. GÖPPINGER. GOLUBENCO. Bucureşti.I. 1984. 407 p. Ce ştim şi ce nu ştim despre accidentele de circulaţie. 1706. Cătălina Tudose. Cu o prefaţă de Dl. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 2005.M. Editura Luceafărul. Conferenţiar 1708.. NEICUŢESCU. 190-193. Dr. Luis. univ. Sistemul ştiinţei şi al cursului de Criminalistică în contextul învăţământului specializat: evoluţie şi probleme de dezvoltare. GOPPINGER.. Furtul dr. Gheorghe. 114 1717. Prof. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Vademecum în psihiatrie. Universitatea Liberă Internaţională din R.P. Constantin. p. Mitricev. 567 p. (Ştiinţe şi tehnica pentru toţi. GOLUBENCO. Kriminologie. 1703. 1997. Terziev. G. Autori: univ. Stănescu. G. Gheorghe. Conf. 1710. Conf. Jefe de la dr. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. în Criminalistica. anul VIII. univ. 195-202. nr. 2006. Editura Didactică şi Pedagogică. Kocearov.I. 2. Bucureşti.I. 1716.I. E. Vasiliev. 95-100. V. Parhon. Bucureşti. p. Bucureşti. şef al Catedrei de drept procesual penal şi criminalistică.. Conf. H. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Dr. GORGOS. Reglementarea aplicării metodelor şi mijloacelor tehnico-criminalistice în actele de urmărire prevăzute de noul Cod de procedură penală al Republicii Moldova. Florin Tudose. Bucureşti. Gheorghe. 11-13. 101-104. Şevcenko. şeful catedrei Drept procesual penal şi Criminalistică. Golunski. Seccion de Antropologia Forense. dr. S. Ileana Botezat Antonescu. cu fig. U. GONZÁLES MÁS. 160 p. L. Constantin (sub redacţia). GORESCU. dr. Minkovski. O. 2005. Dr. COROI. GORGOS. GÖPPINGER. C. S. 1709. G. S. Răspunsul operaţional al Poliţiei Ştiinţifice spaniole în cazul dezastrelor.. Dimensiuni 1707. Rozemblet. p. Tehnica criminalistică: concept. anul VI. p.Internaţională din R. în Criminalistica. Bucureşti.N. + 3 pl. A. Bucureşti. Comisaria General de Policia Cientifica – Espana. GOLUBENCO. 3. Universitatea Liberă Internaţională din R. V. Şelivanov. 2006. José. HUSZAR. GOLUNSKI. Editura Medicală. Universitatea Liberă Internaţională din R. Moldova. cu fig. obiective. Bucureşti.I.

Facultatea de Drept. Adrian. Valeria Guţu Romalo. Bibliografie la p. Cuvântul. Particularităţi ale identificării criminalistice în cazul corpurilor delicte.. Vol. p. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Baltasar. 1727. Coordonator: Valeria Guţu Romalo. Al[exandru]. GRACIÁN. GOŞA. 2003. Dumitru. Laurenţia Dascălu Jinga. Preston. Bucureşti. Criminalistică. p. Baltasar. Rodica Zahiu. GRAFL. LUPAŞCU. p. Editura Vestala. Computergestützte Handschriftenvergleichung (Compararea computerizată a scrisului de mână). Margareta Manu Magda. Body-packing – aspect inedit în practica medico-legală românească. GORUN. Manual. 1728. 191-199. Elena Carabulea. Politicanul. Editura Academiei Române. Cluj-Napoca. Editura All. Rosetti”. Manual al His Majesty’s Stationery Office.. 327-335. Tabele. 1732. 385-390. Oracolul. . GORING. Bucureşti. 2003. Subcomisar de poliţie. Pe copertă indicat numai primul autor. Mihaela Gheorghe. GRALLA. Andra Vasilescu. 676 p. Isabela Nedelcu. Adriana Gorăscu. Gabriela Pană Dindelyan. 37-40. GORUN. limbii române. Autori: Raluca Brăescu. Gabriel Ştefan. 260-292. 203-206.P. Institutul de lingvistică „Iorgu Iordan – Al. SÎRBU. 1726. directorul Institutului Naţional de medicină Legală „Mina Minovici”. Preston. Traducere din limba spaniolă. Fulvia Ciobanu. 15 – 20. 1725. 1729. 127 p. 1718. Michal. drd. Raportare de caz. comentarii de Sorin Mărculescu. 1944. note şi 115 1731. Markerii externi ai uzului de droguri. volum 12. D. martie 2004. Ştefan. 26-28. Editura Viaţa Medicală Românească. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. În româneşte după traducerea germană făcută de Arthur Schopenhauer de Sandi Constantinescu. GRALLA. Ileana Vântu. Bibliografie la sfârşitul capitolelor. Eroul. The English Convict. nr. Cărţile omului desăvârşit. Editura Alma Mater. 493 p. 224 p. Andreea Dinică. 1913. 2001.J. Montclair.. volum 13. 1723. Gabriel Ştefan. Marina Rădulescu Sala. Irina. CRĂC. Editura Humanitas. 2005. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Aforisme. 1722. Bucureşti. 2006. II. Vol.) 1730. GORUN. caiet 1/1992. Ionuţ. Domniţa Tomescu. Cuvânt înainte de profesor universitar doctor DAN DERMENGIU. ASTĂRĂSTOAE. Paradisuri artificiale: toxicomaniile. I. Bucureşti. şeful Serviciului Criminalistic al I. Editura Academiei. Prefaţă.Medicală. înţelepciunii în viaţă. II. GRAUR. Centrul de Studii Postuniversitare Bucureşti. 310 [-312] p. 1987. Vol. Magdalena PopescuMarin. (ACADEMIA ROMÂNĂ. 1719. 2003. I. Internetul. Bucureşti. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. p. Polonia. Dana Manea. Anexe. GRACIÁN. Paradisuri artificiale: toxicomaniile. 191-199. Simona Irina. 2. Charles. Mic dicţionar de termeni argotici – „slong” la p. Gabriel Ştefan. AGROSOAIE. iunie 2005. 1994. Catedra de prof. Editura All. Anexe la p. Bucureşti. 2003. Cuminecătorul. Enunţul. Subcomisar de poliţie. DUMITRIU. Bucureşti.. 1972. Timişoara. Gabriel Ştefan. retipărită de Patterson Smith. Puţină gramatică. Bucureşti. POPESCU. fig. 1036 p. GRAMATYKA Ph. Bibliografie la p. Ionuţ. Mic dicţionar de termeni argotici – „slang” la p. Internetul. tab. London. Ciprian. Gramatica 1721. nr. New York. Camelia Stan. Oracolul. Ch. Semnătura electronică în Polonia / (noi reglementări)/ Electronic signature in Poland (new legal regulations). Gorj. în Der Sachverständige (Specialistul). Blanca Croitor Balaciu. 260-292. GRĂMADĂ. Universitatea Sileziei Katowice. GORUN. 1724. p.1985. 1. Cum funcţionează 1720. Vol. Discernătorul. 715 p.

1985. Al zecelea om. 1746. 1968. V. VESA. 1969. COVALCIUC. E. limba E. Parchetul de le lângă Curtea de Apel Iaşi. nr. Traducere din limba engleză de Petre Solomon. în Buletin de psihiatrie integrativă. 1747. GREENE. Editura Univers. Traducere din limba engleză de Petre Solomon. GREENE. GREENE.. 1735. GRECESCU. 1982. vol. 1976. Bucureşti.. I. 223 p. martie 2004. 222 p.I. D. Graham. p. Traducere din limba 116 mea. Istoria Ţării Româneşti. Adevăr. 253 p. Ioan. Un caz de mutilare. LUPAŞCU.. Adriana. vol. 260-276. 1739. Graham.S. GRECU GABOS. vol. Graham. GRĂMADĂ. Havana. Comedianţii. an XI. Cartoteca obiectelor furate.. Ministerul groazei. Mihai. Ministerul de Interne. 1750. 1743. Graham. Consideraţii asupra suicidului comis în condiţii de spitalizare în clinica de psihiatrie din Târgu-Mureş între anii 1960-1999 în Buletin de psihiatrie integrativă. în Tratat practic de criminalistică.L. nr. Gh. Editura Luceafărul. 1737. Depresii şi acte suicidare aniversare. 456 p. Editura Divers Press. GRECU GABOS. Miezul lucrurilor. 1991. Traducere din limba engleză de Liana Dobrescu. 1979.Vasile. 207 p. 271 p. Graham. 406 p. Bucureşti. procuror. 1749. Traducere din limba engleză de Petre Solomon. 1965. 279 p. Omul nostru din Agentul secret. Traducere din limba engleză şi note de Petre Solomon. Nicolae. Graham. GREENE. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. GABOS GRECU. 303 p. 1741. Gh. 318 p. GREENE. Editura Univers. GREENE. Bucureşti. Editura Sirius. GREENE. GREENE. 1734. C. MOICA. Bucureşti. Editura Sirius. E.. Ion-Eugen. Tradu- cere din limba engleză de Petre Solomon.1991. Ucigaşul plătit.L. Agentul secret. Iaşi. X.. 291 p. Iaşi.A. Bucureşti. Ediţia a II-a revăzută. Dr. engleză de Petre Solomon. p. STOICA. Traducere din limba engleză şi prefaţă de Radu Lupan. Traducere din limba engleză şi prefaţă de Petre Solomon. Căpitanul şi inamicul. Dr. GREENE. p. Ciprian. 220-225. 1744. Bucureşti. 2005. Ministerul groazei. SANDU. Theodor. 1987. Editura Tineretului. Traducere din limba engleză.. vol. probabilitate şi deontologie în expertiza medico-legală.P. Divertisment. GREBLEA. Graham. Letopiseţul Cantacuzinesc. La drum cu mătuşa- 1740. Traducere din limba engleză de Petre Solomon. Editura Academiei.. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Institutul de Medicină Legală Iaşi. Ediţia a II-a revăzută. 1 (24). Bucureşti. p. 2005. prefaţă şi tabel cronologic de Petre Solomon.Graham. . Consideraţii privind coeficientul de fidelitate al mărturiei infantilo-juvenile. în Tratat practic de criminalistică. nr. Urmele de miros. Iosif. 1748.P. Editura Univers. 1965. Traducere din limba engleză de Petre Solomon. GREENE. 1738. 1751. Graham.P. Divertisment. Ediţie critică. GABOS GRECU. 159-160. 1991. Bucureşti. 342-344. 145-148. Bucureşti. an XI. Marieta. 297-309. + erată. Simona. Editura Tineretului. 1992. GREENE. GRECU. 2005. Bucureşti. 1733. Ministerul de Interne. p. 1960.. Traducere din engleză de Petre Solomon. Divertisment. 2. Editura Univers. volum 12. 1736. 159 p. GREENE. Bucureşti. Graham. Divertisment. X. SIMONESCU. 1745. I. Divertisment. p. GRECU. 1 (24). Graham. Marieta. Bucureşti. La drum cu mătuşa-mea. 1742. Graham. 1290-1690.U. 1967. E. 413 p. GRECU.P. 323 p. Doctorul Fischer din Geneva. GREENE. Graham. Bucureşti.L.L. Aurel. 1960.

. Institutul Naţional de Expertize Criminalistice. Ion. POPA. ing. nr. Cum să pari mai deştept decât eşti. principal de poliţie. . 275-289. la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 438-440. 131 [-136] p. GRISHAM. Inspector Em. criminalist. NOVAC. Jurist. Traducere şi note de Radu Lupan. 1753. 2004. Bucureşti. LEE.1752. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. în Criminalistica. Drd. GRIGORAŞ. anul V. 1767. Aplicarea criteriului ENF în expertiza judiciară a înregistrărilor audio şi video a mijloacelor de telecomunicaţii şi a mijloacelor de calcul. Fobia socială – sexul ca factor de risc. 574 p. Iaşi. 2006. GROFU. Secţia Penală. Un pionier american al folosirii poligrafului în investigarea ştiinţifică a infracţiunilor.. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 73 – 80. 2003. 12-14. Stabilirea autenticităţii înregistrărilor audio. 1766. GRIGORESCU. actualitate şi perspective. 2005. Ministerul de Interne. Oana-Roxana. jurisprudenţă şi aplicaţii practice. p. Conf. 2003. 1765. 117 de poliţie.. nr. 1762. Tot ceea ce trebuie să ştii pentru a susţine o discuţie. PĂŞESCU. 1761. p. noiembrie 2003. Editura Polirom. în Criminalistica. p. principal. vol. 1758. 1 (24). GRIGORESCU. 1759. Editura Antet. în Tratat practic de criminalistică. C. Subcomisar 1757. Falsurile de tablouri. Examinarea documentelor tipărite utilizând tehnica de calcul.C. 1755. expert George. Bucureşti. Ing. Cătălin Dr. în Buletin de psihiatrie integrativă.a. GREJDINOIU. dr. Cătălin. 6. Cătălin. Bucureşti. p. 108-111. p. f. Falsificarea cărţilor de credit istoric. judecător P[etru]. expert criminalist. Carmen-Lorena.. septembrie 2004. Cluj-Napoca. 156-159. Cluj-Napoca. Inspector criminalist. a. Manualul tău de cultură generală. GRIGA. Pe copertă: George Grisham & Sandra Lee. expert criminalist. Ministerul de Interne. lector univ. 56-66. p. anul VIII. ing. Traducere de Aurelian Ardeleanu. p. consilier juridic B. Mihai. (1924). III. 5. Cătălin. Oana-Roxana. Conf. POPA. 516-530. la orice nivel. Americanul liniştit. Cum să pari mai deştept decât eşti. 39-41. GRIGORESCU. 2005. Gheorghe. Sandra. vol. Contribuţia sistemului AFIS-2000 la identificarea făptuitorilor – studiu de caz. HURDUBAIE. 38-44. 2003. Expertiza urmelor de substanţe toxice. GRIGORESCU. 2003. Ilona. Nicolae. Unele probleme pe care trebuie să le lămurească investigarea în cazul infracţiunii de bancrută frauduloasă. Bucureşti. expert Ion. Gabriel Mălin. dr. dr. Partea Generală. X. GRIGORESCU. în Tratat practic de criminalistică. 265 p. aprilie 2006. BUTA. 1754. GRIGORAŞ. Carmen-Lorena. Dr. univ. nr. univ. 51 p. GRIGORAŞ. GRIGORAŞ. 1756. GRIGORAŞ. 1764. Oscar Print. Expertiza înregistrărilor audio. 1763. p. anul VI. 1980. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. f.R. vol. Criptografia şi istoria românească. p. 1982. Steluţa. Drept Procesual Penal. GRIGORESCU. dr. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Editura Luceafărul. p. 2003. în Comunicări ştiinţifice la al 7lea Simpozion naţional de Criminalistică. Editura Alma Mater. Expertiza urmelor de cosmetice. nr. Ioan. Oana-Roxana. POPA. Ana Maria. Manipularea prin idei. 101-111. Ioan. p. 39 – 47. Teorie. GREENE. 2. Cultura Naţională. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Bucureşti. an XI. p. BOIŞTEANU. Graham. Subcomisar de poliţie. Iaşi. în Criminalistica. Editura Alma Mater. Manipularea prin idei. IV. 1760.

anul VII. Francisc. GROSS. Academia de Poliţie „Al. Aspecte din practica judiciară americană. GROFU. 42-44. Ioan Cuza” Bucureşti. Avec un Préface de M. 7. Imprimeurs – éditeurs. Hans. Bucureşti. Editura Albatros. GROFU. MIXICH. Marchal & Billard.. Din nou despre armele LEP. Asist. nr. 1899.. Ionel Lulu. Handbuch für Untersuchungsrichter. univ. F. Maison principale: Place Dauphine. 1769. Graz. 182-184. I. GROSS. Hipnoterapia: o negociere „somnolentă” a suferinţei. MARINESCU. drd. Craiova. 1983. BIC. GROSS. Tome deuxième. 79 p. VLAD. Bibliografie la p. univ. 11-12. Bucureşti. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Gesammelte Kriminalistiche Aufsatz. GROSS. Criminalpsychologie. Nicolae. Nicolae. drd. [De] dr. p. nr. 1775. Bourcart [. Nicolae. 1774. Identificarea criminalistică a armelor de foc. N. 291-297. XII + 701 p. Cuza”. p. Leipzig. în Criminalistica. drd. Hanns Gross [. Collyer Adam. 2004. GROFU. STANCA. 1. Otton. Cuza” Bucureşti. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 1778. 1902.] professeur d’allemand au Lycée de Nancy. Hans. în Criminalistica. Manuel pratique D’INSTRUCTION JUDICIARE / a l’usage / des procureurs. 397-401. Tome premier. 1908. Hans. GROSS. Paris. practical textbook for magistrates. drd. nr. Dr. Academia de Poliţie „Al. ianuarie 2005. 2003. 3-5. februarie 2006. 1779. Asist. GROFU. anul V.. anul VIII. 1934. Schweitzer. 484 p. GROFU. Libraires de la cour de cassation. Editura Luceafărul. 2005. Editura Medicală Universitară. Nicolae.] conseiller de justice a Graz (Autriche). p.] professeur à la Faculté de droit de Nancy [et] Wintzweiller [. Nicolae. Drd. 27. GURGUŢĂ. Asistent universitar 1781. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Pledoarie pentru înfiinţarea unei baze naţionale de date genetice. Cercetarea la faţa locului în infracţiunile comise cu arme şi muniţii. Zweite Auflage [de] Dr. 1777. Nicolae. Vogel. des juges d’instruction 118 Identificarea medico-legală prin amprenta genetică (ADN). Traduit d’allemand par mm. 1771. Asist. 1776. Edited by Norman Kendal. 2006. drd. p. Hans Gross. / * des Officiers et des Agents de police judiciaire. GROFU. ZĂVOI. asistent universitar – Facultatea de Drept. Hanns. Traducere din limba poloneză de Eugenia Vişinoiu şi Eugenia Dănescu. 2002. drd. 199 p. 1905. Editura MJM. anul VII. Leipzig. iulie 2003. Gendarmes. Liliana. GROZA. Constatările tehnico-ştiinţifice şi expertizele în cazul infracţiunilor la regimul armelor şi muniţiilor. Asistent universitar. în Criminalistica. Agents du service de la sûreté etc. Medicina legală. GROSS. I. Criminal investigation. Roxana. Cuza”. univ. Craiova. Academia de Poliţie „Al. Sweet & Maxwell. p. Bucureşti. iulie 2005. în . Academia de Poliţie „Al. Daniel. Kriminal – Psychologie 1772. XII + 721 p. München. I. 17-18. 197-199. W. univ. 4. London. 514 p. Nicolae. Hans. Subinspector.. Sucursale Rue Soufflot. 1898. Alis. p. în Criminalistica. 1780. Gardeil [.. 1783. GROZA. Problematica existenţei concursului de infracţiuni şi posibilitatea extinderii cercetărilor în cazul infracţiunilor la regimul armelor şi muniţiilor. p. Third edition. 1782. Fonctionnaires de la Police. 4. 1784.C. GROFU. GRYŹEWSKI. Kazimierz. Bucureşti. Hans. Etapele efectuării investigaţiilor într-un sistem informatic. 1770.1768. Ionel Lulu. A 1773. police officers and lawyers of… by John Adam… and J. Incursiune în lumea timbrelor. L.] professeur de droit criminel a la Faculté de Nancy. nr. Asist. GROSS. 1.

no.C. Dimitrie. Ovidiu Bădina şi Octavian Neamţu. (vol. univ. 1080 p.. 72-89. portrete şi facs. Vol. indice de materii şi indice de nume de Ilie Sulea-Firu. no. Dimitrie. GUŢU. GUSTI. 2 année. membru al Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice. engleză şi germană. 1931.. GYLDEN. Yves. 437 p. vol. GYLDEN. 4e année. Bucureşti. Statul. 5e année...C.S. 1970. 1790. Studiu introductiv: prof. vol. note de conf. 485 p. 297-300. Glosar Gusti. GYLDEN. Bucureşti. Comentarii şi note la p. 420 p. univ. vol. Ovidiu Bădina şi Octavian Neamţu. introductiv de conf.) 5.S. Studiu stabilite.. note de Ovidiu Bădina şi Octavian Neamţu. 1974.S. Dimitrie.C. GUSTI. Opere. Texte alese: Ion Berca. Editura Didactică şi Pedagogică. în R. no. 499 p. Essais cryptografiques. note şi postfaţă de Ovidiu Bădina şi Octavian Neamţu. e în R. Gusti.. (vol.I.R.S. GUSTI. nr. 248-256. Texte Loius XVI et de Marie-Antoinette lors de la fuite de varennes.. univ. 272 p. (vol. franceză.. Opere. Bucureşti.. Dimitrie. Yves. Un cas tipique de complication illusoire: le chiffre de rozier. 4 (27). no. (vol. doc. GUSTI.C. 246-250. GUSTI. Organizarea politicoadministrativă. 363380. 1793. Bibliografie la sfârşitul capitolelor II şi IV. GUSTI. Cryptologues italiens aux XVe et XVIe siécles.C. Ion Berca. 1970. Texte Sub redacţia prof.R. (vol. Comentarii: Octavian Neamţu. Autosociologia unei vieţi 1880-1955. 1798. 119 .5. Bibliografie la p.) 3. comentarii. Editura Monitorul Oficial. Texte Dimitrie. dr.R. cu ilustr. Bucureşti. 328 p. 3. p.C. în R.S. 1789. Editura Academiei R. Yves. e 5 année. 1933. Ţara Românească. Yves. Editura Academiei R. 2005.. Dimitrie. 2. p. Sumarul în limbile rusă. 1786. comentarii. dr. stabilite. 398 p. Texte 1794. cu ilustr. stabilite. comentarii. 1933.. Vol. comentarii. Fragmente autobiografice. p. III. Le chiffre particulier de stabilite. GYLDEN. p. 1787. 1973. Scrieri pedagogice.050 p.I. GUSTI. 387-495. 1180 p. Dimitrie. 1795.S. Opere. 1930. în R.. (Universitatea „BabeşBolyai“ Cluj). p. Cluj-Napoca. 1791. Enciclopedia României. 1932. 1968. 4. 1938 – 1943. 4e année. 1796. 1797. Comentarii şi note la p. Editura Academiei R.) 2. IV. X.I. dr.1. 4 vol. 3e année. 4. Economia naţională. Iaşi.I.. 1977.. Opere. p. note de Ovidiu Bădina. Bucureşti. D.) 1.I. Bucureşti. note de Ovidiu Bădina şi Octavian Neamţu.R. 549-554. 1.R. (vol. vol.) 6. Editura Academiei R. R.. p. Histoire du d’écryptement. 423-481 1788. 195-209. Curs de logopedie. I. GUSTI. Opere. Editura Academiei R. Economia naţională. 563 p. 1969. Oraşe şi judeţe. Bucureşti.Buletin de psihiatrie integrativă. comentarii. Chiffres autoclares avec réglettes de Saint-Cyr. II. no.) 4. GYLDEN. 1932. Editura Academiei R.R. în R. Bucureşti.I. 1971.I. M. Texte stabilite. an XI. no. şi Octavian Neamţu. 756 p.. 1785. Yves. 8-30. an. Opere. (Multigrafiat). 1792. Dimitrie.

Bucureşti. Editura Luceafărul. 1807. Traducere din limba engleză de Elena Stamatescu Greavu. COPELAND. 1810. HANGA. 1991. Vladimir. Bucureşti. MIHAI. HANGA. 1801. Bucure ti. Scherz Verlag Bern (Moştenirea neacceptată). pl. Cluj-Napoca. 1958. 1998. . 1964. Cluj. HANGA. 1817. 1977. Istoria generală a statului i dreptului. 134 [-136] p. Dumitru. Vladimir. Locotenent-colonel. 1802. Gheorghe. Bucureşti. 392 p. 27-28. HANGA. p. Pedagogică. Drept privat roman. Vladimir. HANGA. Dreptul şi calculatoarele. citaţi în: Spiegel nr. în Criminalistica. Vladimir. 2. 1974. 1994. martie 2000. 1819. Editura pentru Literatură Universală. Bucureşti. Editura Datina. Editura Univers. Dashiell. exploziv: dispozitive improvizate cu iniţiere prin radiocomandă. Facultatea de ştiinţe juridice. 1957. în Criminalistica. Dashiell. Vladimir. 1804. Editura Tehnic . Drept privat roman. Locotenent-colonel. 1993. Curs de drept privat 1800. 87 p. 1815. 1969. Vladimir. 363 p. Editura Academiei Române. Albatros. 1813. nr. 1803. Cheia de sticlă. Editura Didactică şi Bucureşti. Cluj. 1806. HANGA. Cazuistică din România. Vladimir. Dashiell. Manual de drept privat roman. Dashiell. Gheorghe. 1805. 1978. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. HANGA. HANGA. Vladimir. Vladimir. + 8 f. Vladimir. Pedagogică. Identificarea microurmelor metalice prin spectometrie de fluorescenţă de raze X. p. Bucureşti. 1808. Vladimir. 1971. 1809. 190 p. 1991. Drept privat roman. p. 47/1998. HANGA. HANGA. 189 p. Traducere din limba engleză de Mihnea Popescu. HANU. HANGA. 1812. 2005. HANGA. Bucure ti.[adimir]. Investigarea criminalistică a coroziunii metalelor. Editura Didactică şi Bucureşti. 1987. Drept privat roman. Dreptul şi calcula- Gheorghe. chimist. mae tri. toarele. Adagii juridice lati- neşti. 352 [-364] p. HANGA. Editura Lumina Lex. HAMMET. 363 p. 380 p. Editura Tineretului. Principiile dreptului privat roman. anul II. HAMER. 197 [-199] p. Traducere din limba engleză de Constantin Popescu. Ing. HANGA. HAMMET. Vladimir. Un om subţire. Bucureşti. Dacia. I. HANGA. 208 p. anul III. martie 2001. Un risc Editura Didactică şi Bucureşti. Bucureşti. Şoimul maltez. Editura Didactică şi Bucureşti. HAMMET. 22-23. Vl. 306 p. roman. vol. Comisar-şef de poliţie inginer chimist. Pedagogică. Universitatea „Victor Babeş“. 261 [264] p. 255 p. Nic.H 1799. 1820. P. 119 p. 1967. 1958. HANGA. HAMMET. 1992. 1973. 1818. 1989. Caius Iulius Caesar. Să învăţăm fotografia de la 1814. cu ilustr. 2. Alexandru cel Mare. Editura Z. 189 [-192] p. HANGA. 1821. Criminal în toată legea. „Eltern sind austauschbar“ („Părinţii sunt interschimbabili“). Das unausweichliche Erbe. Traducere din limba engleză de Mircea Dimitriu. Editura Tineretului. Editura Academiei Române. 191 p. Pedagogică. 1816. 527 p. Bucureşti. 1811. Vladimir.. 128-135. nr. Bucureşti. Ministerul Învăţământului şi Culturii. Cetatea celor şapte coline. D.

1866.F. Paul. vol. (National Bestseller. 18521862). Iulia Dumitriu. cu un betablocant (verapamil). Traducere din limba engleză de Niculiţă Damaschin şi Aurora Damaschin. Bibliografie (Surse/Note) la p. Tocan. St. Grange Books. 416-418. Gewinnabschöpfung im Strafverfahren (Reţinerea profitului în procedura penală). Index p. 1828. 1836. 529 p. 1823. (Atlas pentru scrisuri Stuttgart. HARARI. HARR. Polizeiliche Kriminal- prävention (Prevenţia judiciară poliţienească). Schmidt Römhild. 1835. Schmidt Römhild. HAAS. Bodo. 1994. 170 p. nr. 1827. cu ilustr. Principatele Unite 1862-1872) München. 2006. HARRINGTON. Criminal Procedure. Introducere în psihologie. West Publishing Company. alb negru şi color. I. L. Editura Tritonic. Ediţia a III-a. Stempel und Formulare der Postpächter und Postmeister in den Fürstentümern Moldau und Walachei von 1822 . Intoxicaţie voluntară letală Oren. Cătălina 121 1837. 1830. James S. Bucureşti. Christian. HEIMBÜCHLER. Zeller. Anca Tureanu. Lübeck. Rumänien. 240 p. în Revista Română de medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. 1833. 401-408 postpartum. J. Berlin. Essen. (Echivalent revers: Principatele Ţării Româneşti: 1820-1862. Management total în firma secolului 21. Essen. 357-360. 195-200. The complete encyclo- pedia of Pistols and Revolvers. New York. HESS. America Azi). James. Ştiinţe criminalistice. 418 [420] p. BARNA. 62 p. Sue. Der Rumäniensammler Nr. H. Rumänien – Die Ochsenköpfe der Moldau 1852-1862 – Romania-The Bull's Heads of Moldavia . VEITH. Biopsihologie. 3. München. Traducere din limba engleză de Corneliu C. Atlas der Schreibmaschinenschriften Fritz. 360 p. Dirk. Bucureşti. 2002. 416 p. HAYWARD. color şi alb negru. HEIMBÜCHLER. De 1834. Die 1825. 1832. 2003. HARTINK. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Drăgulănescu. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Lübeck. martie 2006. 1831. ediţie revăzută şi adăugită. 1826. 1978. cu ilustr. Editura Facla. Tra- ducere din limba engleză de Leonard Băiceanu. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Fritz. 1999. Bibliografie la p. coordonator Rolf Rainer Jaeger. HARALD. Fürstent um Walachei (România / Principatul Ţării Româneşti) 1820-1862 Vereinigte Fürstartümer (Principatele Unite) 1962-1872/ Principality of Wallachia 1820-1882/United Principalities 18621872. Sheila. Fritz. HECSER. 229-237. de maşină). 28-33. 2002. 248 p. HECSER. p. volum 12. Tulburările psihice 1824. Ştiinţe criminalistice. 1829. 1990. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Nicky. Teora. ORRELL. HAYES. Drept comentat şi tactică criminalistic pentru studiu i practic . A. Ladislau. 20 p. 1972. Editura Tehnică. HARDER. edi ie rev zut i ad ugit . J. Ochsenköpfe der Moldau/The Bull’s Heads of Moldavia 1852-1862 (România / Capul de bour moldovenesc. p. Emeric. la desene simple la holografie. Los Angeles. nr. HEIMBÜCHLER. Berlin. Editura BIC ALL. Kären M. Rumänien. vol. San Francisco. Genoveva Teleki. Traducere din limba engleză de Alexandru Grumaz şi Diana Botezatu. HEGEDUS. Bucureşti. Secretele lui Colin Powell. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. septembrie 2004. Fritz. 1. 2002. HARRINGTON. 2002. II. 2001. HEIMBÜCHLER. volumul XIV.1822. 23/1976. Scott. 408 p. Bibliografie la p. „Postpächter“.

I. 360-371. în R. HEYROTH. . et la pathologie de l’ecriture. Tatouage Crapuleux.. J. Albert. HEINDEL. în R. 1982. p. J. de Séte. Bernd. der fremden Postanstalten in den Fürstentümern Moldau.. 1933. System und Praxis The origin printing. 5/1991. HEKER. Ghid în reţeaua lojilor. vol. 2002. Oxford. Die Verbrechenswirklichkeit 1841. 446-456.C. HESNERD.I. Berühmte Briefe R.C. ONU. Fritz. Les causes du dé tatouage. ediţie revăzută şi adăugită. no. în 1855.. Essen. Notes sur les 1839. Los Angels. Berlin.C. în R. no. 266-275. West Publishing Company.I. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Editura Schmidt Römhild. Graw-Hill. San Francisco. A. 1927. no. R. 417-460. Walachei und der unteren Donau. p.R.I. 1842. no. R. Ştiinţe criminalistice. 8e année. 8e année. HENRY. în 1840.6. 1936. 1933.. Berlin. Ausgabe. Berlin. 5e année.C. Daktyloscopie. Robert. 15 p. Henry M. Organizaţiile secrete şi puterea lor în secolul XX sau Cum nu este lumea guvernată.. Robert. Le dé tatouage des empiriques.. p. II. 1901. 5 année. J. tatouages des prisonniers marocains.. 1849. p. Reprinted in DBZ Nr. 1927. Lübeck. HERBERT. 1933.9. J. La 122 – Faserspuren (Microurme textile – urme de fibre). Lübeck. p. Freiburg. HERREN. Mc. Routledge. de Gruyter. HELSING. HERSHELL. 1936.6. HEIMBÜCHLER. no. 2 année. 1844. C. New York. Explainning Crime. Schweizer Briefmarken Zeitung. Classification and uses of de sol).C.. Janvan. Die 3. no.C. Bodenspuren (Urme 1845.I. Berlin. Le Dé tatouage et ses Procédés.I. a Înaltei Finanţe şi a Politicii: Comisia Trilaterală. 1929. Psychologie du crime. Le dé tatouage indigène Fritz. J. p. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Paris. p. 518-531. Ştiinţe criminalistice.8. 18 p. HERBERT. Editura Schmidt Römhild. Essen.I. 1931. L’origine. 2002. p. 1936. ediţie revăzută şi adăugită. Bildeberg. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 1858. 77-105. în R. HERBERT. dans l’Afrique du Nord. 1848. Kären M. CFR.. Post in der Levante. HERBERT. f. J. Halbierungen der Steindruckmarken Rumäniens 1871 / 72. HEIMBÜCHLER. Heidelberg. Tatouages de soldats. Fritz.. HERBERT. 1860. London. vol.. Police operations. II. 8 année. J. Textile Mikrospuren finger-prints. (Realitatea infracţiunii). Traducere de Cornelia Spânu. HEIMBÜCHLER. La baquette divinatoire. 1930. Marques de naissance.a. e no. Tatouages curatifs an Maroc.2. 1963. 520-536. (RumänienHandbuch I) „Die Ochsenköpfe". Furstentum Rumänien. în e R. J. e 1851. 1843. 5 année. 1856. 1993. R. la physiologie 1859. WROBLESKI. HERBERT. HEKKERS. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 1861. 3-rd ed. 1854. HEYROTH..C.V München 2001.C. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. E. in Schriftenreihe des Münchener Briefmaricen Club e. München 1995. M. Paul. jurisprudence et le Détatouage. 1857. Forensische Handschriftenuntersuschung (Examinarea grafoscopic judiciar ). Gwynn. 1846. 318 p. 496 p. 3 année. Octobre. 1984. 1847. no.9. 1850. Heft 4/1990. HETTLER. 1852. Editura Samizdat. St. p. 1993. HEINDEL. HERBERT.6. e în R. e R. Payot. HESS.I. 584-589. Schweizer Briefmarken Zeitung 12/1999. Bernd. HERBERT.1852-1862.I. 454-486.10.. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. în 1853. of Finger der Daktyloskopie. New York. 1838.C. Walter de Gruyter. 1916.

Schmidt Römhild. PERCIUN. Edgar Hoover. I-II. vol. Bucureşti. 1980. + 1 f. vol. Visa Document EU Visa – Fit for Biometries. September 25-27. Heidelberg. COVRIG. 1997. Identifizierung von Ohrabdrücken (Identificarea după amprenta auriculară). Tainele istoriei. HOOVER. Essen. metodă de investigare şi analiză energetică. Essen. 1875. 2002. Rolul alcoolodependenţei în recurenţa tulburărilor depresive în Buletin de psihiatrie integrativă. 2002. Anschmelzspuren (Urme de topire). Little. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Camelia. 4 (27). 17 p. Von. Editurile Saeculum I. Larisch München. II. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Harper Collins Publishers. Lübeck. E. Ernst. III. Die Postwertzeichen- H. HIRSCHI. Kunde.O. KAATZ. vol. 1980. în Tratat practic de criminalistică. II. HOGG. Ministerul de Interne. şi Vestala. adăugită.und Maschinenschriftenuntersuchung (Examinarea criminalistică (judiciară) a înscrisurilor de mână şi de maşină). 2002. 1996. ianuarie 1998. 284-289. 2003. HIRSCHI. 1871. vol. Andrej. 1874. Evaziunea fiscală. ediţie revăzută şi adăugită. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 507 p. X. Diomid. Examinarea scrisului de tipar. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Persons in Hiding by J. Dr. în Tratat practic de criminalistică. 1940. în Kriminalistik (Criminalistica). Heft 9. 1878. Bucureşti. 1999. 2002. Brown. Crime aux Etats Hans-Christian. 1969. Schmidt Römhild. Forensische (gerichtliche) Handschriften. HOWORKA. 1938. . Berkeley. Unis. 125 p. Robeyr. 15 p. ediţie revăzută şi adăugită. 1877. Examinarea actelor al căror conţinut a fost alterat prin adăugiri. Ediţia a II-a. With foreword by Courtney Ryley Cooper. 348-354. 1970. Edgar J. Travis. HRISTEA. 1866. Ştiinţe criminalistice. HUF. 1976. p. Jane’s Guns recognition 1868. Schmidt Römhild. Führung von V- Personen (Dirijarea persoanelor de legătură). HOANŢĂ. 1867. Essen. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. nepublicat). Dumitru. HEYROTH. 1876. Datenerhebung John Edgar. Boston. University of California Press. Bernd. Simposium. Consens of Delinquency. 1870. 440-442. Berlin. Carmen. coordonator Rolf Rainer Jaeger. HUELKE. în: Bildungsinstitut der Polizei Niedersachsen Januar 1998 (unveröffentlicht) (Institutul de Formare al Poliţiei Saxonia Inferioară. III. Sfinx. vol. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 1864. Spurenkunde – Sicherung und Verwertung von Tatortspuren (Traseologia – Asigurarea i valorificarea urmelor de la locul faptei). Radiestezia – 1865. Lübeck. Editura Criminalistică. XIX [-XX] + 325 p. guide. 1893. Editor „Tribuna economică“. vol. Iaşi. HRIBAN. HOOVER. 1869. Berlin. ediţie revăzută şi adăugită. HORRAK. Šter. p. Achim. II. nr. Paris. Bibliografie la p. 18 p. 442 [-478] p. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. EU Gheorghe. Nicolae. HILDEBRANDT. Ministerul de Interne. Editura Teora. 1863. Verdeckte Ermittler (Obţinerea de date prin investigaţii acoperite. portret. investigatori acoperiţi). Lübeck. coordonator Rolf Rainer Jaeger. HUNSICKER. 1873. Gheorghe. durch Verdeckte Ermittlerungen. Portorož. 123 1879. HRISTEA. Traducere din limba germană de Magda Petculescu. an XI. HRISTENCO. Ştiinţe criminalistice. 1872. Ian.-H. 2005. 155-160.1862. HUNSICKER. Ştiinţe criminalistice. Berlin.

Heinz. dr. anul V. HURDUBAIE. dr. 1. în Criminalistica. Ioan. Ioan. Atentatorii de la World Trade Center din New York identificaţi cu mijloace criminalistice. anul V. Schmidt Römhild. anul V. GRIGORESCU. Editura Universal Pan. 13-15 1893. Bucureşti. 2002. Möglichkeiten und Grenzen besonderer Beweissicherungsmaßnahmen (Posibilităţi şi limite în luarea măsurilor speciale de asigurare a probelor). nr.N. o experienţă australiană. 1895. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 29-31. Ioan. 230233. 292 p. Gheorghe. nr. anul III. II. Ministerul de Interne – Serviciul Editorial şi Cinematografic. mai 2004. Cadrul convenţional penal. Elemente noi privind protecţia bancnotelor împotriva contrafacerii. 322 p. 1983. p. Colonel dr. Ioan. mai 2003. Oana-Roxana. HURDUBAIE. în Criminalistica. Inspector principal de poliţie. Essen. Şef B. Ioan. p. Inspector principal. HURDUBAIE.3. NEGOIŢĂ. 1 Biroului Naţional 124 Ioan. II. HURDUBAIE 1885. HURDUBAIE. p. HURDUBAIE. iulie 1999. 3. Lector univ. Un om al legii. 2. Ernst. vol. p. Ştiinţe criminalistice. Vol. Oana-Roxana. PELE. Spaţiul penal paneuropean din perspectiva Consiliului Europei. ianuarie 2003. executat prin imitarea caracterelor tipografice. Ioan. nr. Editura Ministerului de Interne. Cooperarea judiciară europeană. HURDUBAIE. anul II. 3. 1892. nr. 1883. în Tratat practic de criminalistic . II. Jurist. Dr. anul VI. O filă din istoria dactiloscopiei. I. nr. HURDUBAIE. anul I. Bibliografie la p. Berlin. Criminalistica în lupta împotriva pirateriei muzicale.. ianuarie 2000. Mondocriminalistica. 388 p. HURDUBAIE. Ioan. Ioan. p. martie 1999. nr. Ministerul de Interne. Traducere din limba franceză. anul V. 1982. 2003.1880. Ioan. p. Ministerul de Interne – Serviciul Editorial şi Cinematografic. 6-8. 179-181. Dr. 25-27. Dr. 1. Bucureşti. nr. Lübeck. p. Ioan. HURDUBAIE. 23-25. HURDUBAIE. Colonel dr. Documentele de securitate şi protecţia lor împotriva falsificării.. Dumitru. Interpolul şi criminalitatea internaţională. p. Bibliografie la p. 311-322. în Criminalistica. HURDUBAIE. ediţie revăzută şi adăugită. Bibliografie la p. HUNSICKER. ianuarie 2004. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. TRONECI V.. în Criminalistica. 3. Bancnotele – între hârtie şi polimer. martie 2003. Bibliografie la p. 309317. . 1. Traducere şi adaptare după „International Criminal Police Review“. p. nr. nr. în Criminalistica. GRIGORESCU. în Criminalistica. vol. 15-16. Expertiza scrisului 1891. Testele de identificare genetică în materie penal. în Criminalistica. Ioan. 2003. Oana-Roxana. p. mai 2001. GRIGORESCU. 1. Bucureşti. 1890. Colonel dr. Col. Informatica în criminalistică. HURDUBAIE. 1978. Ioan. 1888.. 29-31 (I).. HURDUBAIE. 1887. 1882. nr. Ioan. vol. Bucureşti. 1894. p. 16-18. GRIGORESCU. 17-20 1881. 1889. 1999. 82 p. 141-149. 281-291. 1884. Ioan. HURDUBAIE. dr. Oana-Roxana. Ioan. 184 p. anul I. 2 vol. HURDUBAIE. SAPPELT. 1 Interpol. Ioan Hurdubaie. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Inspector principal. anul VI. 4. iulie 2003. în Criminalistica. România în Interpol. 140 p. 1896. Particularităţi şi dificultăţi ale investigării criminalistice cibernetice. în Criminalistica. Lector univ. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. JAEGER. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. 1886. 4. Rolf. Bucureşti. 1994. p.

4. 1934. POPA. p. 6e année. 39-40. nr. anul VI. 17. noiembrie 2005. Lector univ. dr. 1. Mălin Gabriel. p. p. 1899. HURDUBAIE. Bucureşti.. instituit de organizaţia internaţională de poliţie criminală. Elemente de noutate ale acquis-ului comunitar în vederea asigurării probaţiunii. Acces direct la baza de date A. anul II. 88-95. Subcomisar. Inspector principal. Ion. 231-238. 4. p. Lector univ. no. august 2006. 6. în Criminalistica.. în R.. nr. (r) lector univ. Ioan.) dr. în Criminalistica. Exploatarea criminalistică a urmelor de paşi. 1904. 1903. Dr. HURDUBAIE. 1901. General de brigadă 1906. Lorena-Carmen.7. Ioan. Jurist. anul VIII. (r) dr.. HURDUBAIE. 18. de brigadă 1907. De la détection et de (rez. Ioan. O filă din istoria Dactiloscopiei. nr. 4. în Criminalistica. p. lector univ. 35-36. Ioan. André. par la lumière de Wood. nr. POPA. august 2006. februarie 2006. 2005. p. General de brigadă Ioan. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. „Capcanele Interpolului”: Sistemul de urmărire internaţională a persoanelor şi obiectelor. Ioan. HURDUBAIE.1897. în Criminalistica.N.C. nr. anul VII. p. Dr. HUSSON. dr. 1902.D. Ioan. Contribuţia Criminalisticii la combaterea traficului de droguri. Editura Luceafărul. 1900. Oana Roxana. 24. General de brigadă 1898. 10-11. HURDUBAIE.. dr. 2004. nr. Lector univ. dr.). p. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 1905. Jurist. În organizarea Grupului Pompidou al Consiliului Europei: seminar consacrat influenţei drogurilor asupra traficului rutier. dr. HURDUBAIE. 407437. Criminalistica în atenţia Interpolului. Gen. Bucureşti. nr. p. p. iulie 2004. anul VIII. septembrie 2000. anul VII. HURDUBAIE. mai 2005. în Investigarea criminalistică a locului faptei.I. HURDUBAIE. Bucureşti. Ioan. Mapamond criminalistic. 125 . în Criminalistica. 3. consilier la Agenţia Naţională Antidrog. 5. HURDUBAIE. 2006. 333-336. 7-8. anul VIII. a Interpolului pentru poliţiştii de teren. OanaRoxana. en criminalistique. GRIGORESCU. (rez. în Criminalistica. în Criminalistica. Utilizarea amprentelor digitale pentru identificarea nou-născutului. Hurdubaie. l’identification des taches de sperme. p.

an XI. 140 p. Moscova. Bucureşti. 2000. II. IFTENIE. Vol. Fotografia şi lumea 1912. Eugen. interpretare. 198-211. nr. Remus. 368-373. 1910. + 83 p. Criminologie. Editura Norma. Constatarea şi expertiza 1925. medico-legală. nr. Karl. Editura tiin elor Medicale. 1 (24). N. IACOB.P. Autorii nu sunt indicaţi pe copertă. 372 p. von STORCH. 93 p. I. 1. Procuror. GRUNFELD. Observaţii clinico-paraclinice asupra unui lot de bolnavi schizofreni care asociază modificări morfologice cerebeloase. IAMANDI. Cadru juridic. Farmecul luminii. Aurelian. Iluminarea cu lămpi fulger. Editura Tehnică. Procuror-şef la Secţia de Urmărire Penală a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. STOICA. 1988. 230 p. p. 1919. în Criminalistica. metodă de lucru în demonstrarea identităţii. august 2002. IACOBUŢĂ. Antropologia în slujba criminalisticii (I). 1970. Dimitrie Gr. după „Guardia Civil“. William. Bucureşti. Prim-procuror adjunct al 1918. Aspecte medico-legale. Tabla de materii şi în limbile engleză şi rusă. Infracţiunile de lovire şi vătămare a integrităţii corporale a sănătăţii. Criminalistica. + 21 fig. Primul episod de psihoză – bilanţ evolutiv pe termen scurt în Buletin de psihiatrie integrativă. Eugen. 1989. 1915. Editura Tehnică. Eugen. 2005. Marius. IAROVICI. 1 (24). Computer Crime: A Crimefighter’s Handbook. Tezele generale. BOROI. anul VII. N. Bucureşti. 1971. IABLOCOV. în Buletin de psihiatrie integrativă. Tehnica şi arta iluminatului în fotografie. 2001. an XI. ICOVE. IACOB. 1923. Compendiu de anatomia omului. 3. 1985. cu fig. Iaşi. Marius. 768 p. Eugen. 277-283. IFRIM. BUDĂI. 2002. 1914. Bibliografie la p. IAROVICI. 144 p. 1917. Editura Junimea. nr.I 1908. Bibliografie la p. Ioan. Manual. IANA. Măiestria în arta fotografică. 34-36. Iaşi. Susţinută în Februarie 1905 de Dimitrie Gr. 199). X. IAROVICI. p. Valentin. 254 p + 22 pl. 1. Steliana Carmen. anul VII. ianuarie 2005. Constanţa. 1995. Simpozionul de perfecţionare a procurorilor criminalişti. Moscova. vol. Studiu medico- 1924. Gheorghe. 1913. nr. Medicină legală pentru facultăţile de drept.P. 98 p. 1911. p. IAROVICI. Iaşi. X. p. 1995. SEGER. Studiul cadavrului uman în stabilirea adevărului privind comiterea unui act criminal. 1977. ianuarie 2003. de azi. în Criminalistica. 1920. David. IFTENIE. Editor Deborah Russell. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Editura Universităţii de Stat din Moscova. p. mai 2005. în Criminalistica. + 116 fotografii. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Editura Tehnică. Editura 1926. forţa probantă. 1916. 380 p. IACOB. 1905. p. Sinaia. Portretul modern. Bucureşti. legal asupra morţei şi în special Moartea subită la cele două vârste extreme Copiĭ şi Bătrînĭ. IANCU. Metodica cercet rii criminalistice. Bucure ti. IABLOCOV. 2005. Valentin. Bucureşti. 325 p. vol. 21-27. Mircea. GÂDEA. Ioan Al. nr. 751-753. Radiografia crimei. 22-23. Prof. Profesor. + 20 pl. Iamandi. Iaşi. Ileana. Bucureşti. Monica. Intenţie sau culpă? Cazul „Ciomu”. IENCIU. . + 14 pl. IACOBUŢĂ. Corina. Iaşi. anul V. 41-44. Constantin. Alexandru. 1972. 20-24 noiembrie 2000. Editura Tehnică. vol. O nouă 1909. NICULESCU. nr. Editura Graphis. Spiridon. (Facultatea de Medicină din Iaşi. Editura Tehnică. 1921. Fost intern al secţieĭ chirurgice din Spitalul Sf. 1922.

preşedintele Comisiei de antropologie şi etnologie a Academiei Republicii Socialiste . IFTENIE. Dr. Valentin. Criminal 1934. nr. Competenţa în medicina legală. în Criminalistica. dr. 37.. 45 p. Sinucidere prin împuşcare sau prin spânzurare. 1931. septembrie 2004. mai 2004. dr. Ediţie revăzută şi adăugită. Constantin. 2. Tudorel. Fred E. dr. 21-22. 1927. univ. Investigarea criminalistică a omorului la faţa locului. Valentin. Conf. nr. Bucureşti. în Criminalistica. Bogdan. 2006. Valentin. Valentin. iunie 2006. I. Medicina Legală. Conf. Cercetarea la faţa locului din perspectiva medico-legală. Medicina legală pro criminalistică. univ. 166-171. 1939. 1944. ştiinţific: prof. Valentin. Conf. Prof. IFTENIE. 4. 1.. DRAGOTEANU.. 3. medic primar legist. Conf. IFTENIE. IFTENIE. Bucureşti. IFTENIE. 3-4. în Criminalistica. 1938. 1941. Valentin. Valentin. 2004. nr. Conf. anul VIII. Jaqueline.. 91-96. Tudorel. Valentin. 14-16. Bibliografie la p. nr. p. anul IV. dr. Valentin. p. 5. univ. 16-17. anul VII. 1928. IFTENIE. Antropologia în slujba criminalisticii. de neconstituţionalitate. p. Conf. din perspectivă medico-legală. DRAGOTEANU. univ. univ. 1967. p. REID. dr. Particularităţi ale activităţii medicului legist în cadrul echipei complexe de cercetare a infracţiunii de omor. în Criminalistica. IFTENIE. 277-280. 1. Perspectiva medico-legală necroptică în împuşcarea cu alice. Medicul legist – expert oficial sau expert parte?. Baltimore. anul VI. p.. p. iulie 2005. Constantin.1. univ. 353 [360] p. Instrucţiuni de exploatare a pneurilor. Editura Ştiinţelor Medicale. 3. în Criminalistica. nr. univ. Unele metode de cercetare criminalistică a peliculelor de lacuri provenite de la accidentele de circulaţie.. Coordonator 1935. 1937. 2002. p. vol. Dan. dr. anul VI. februarie 2006. dr. 79-82. dr. DERMENGIU. Romulus Vulcănescu. Prefaţă de acad. univ. 5. dr. 1933. septembrie 2005. Medicul-legist – expert parte şi excepţia 127 1943. Constantin. Centrala Industrială de Producerea Maselor Plastice. p. nr. Conf. Bucureşti. în Criminalistica. p. p. 1940. în Criminalistica. Profesor. BUTOI. 2006. dr. nr. p. mai 2002. în Investigarea criminalistică a locului faptei. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. 349-353. INBAU. dr. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Prof. 6. Conf. p. Valentin.Juridică. Bucureşti. IFTENIE. 1936. Tudorel. 27-28. TUREAC. dr. director adjunct al Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici”. 530-538. Valentin. volum 13. Ştefan Milcu. Dr. p. Valentin. [univ] dr. 1942. în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. 3. univ. anul VII. univ dr. iunie 2005. în Investigarea criminalistică a locului faptei. GÂDEA. Editura Medicală. 1930. BUTOI.. 1932. Medicina legală şi ştiinţele de contact din perspectiva noilor orientări din domeniul învăţământului juridic. 171 p. 13-15. interrogation and confessions. Studiul cadavrului uman în stabilirea adevărului privind comiterea unui act criminal. Bibliografie la p. IFTENIE. anul VI. în Criminalistica. 2004. nr. anul VII. ianuarie 2005. 1929. Valentin. IFTENIE. IFTIMESCU. IFTENIE. Prof. BUTOI. Valentin. IFTENIE. IFTENIE. univ.. psiholog criminalist. 1964. Constatarea medico-legală necroptică – temei al punerii în mişcare a acţiunii penale în infracţiunea de omor. 6-7. Conf. Second edition. univ. 1982. IFTENIE. în Criminalistica. Danubiana Victoria. p. Bucureşti. nr. nr. Conf. anul VIII. ianuarie 2004. John E. Competenţa în medicina Legală. 125-127. Bucureşti. TAŞU. Introducere în etnologie. G.

martie 2006. 1949.. IONESCU-DOLJ. Bucureşti. 1952.] Ajutorul comandantului Şcoalei de Jandarmi. Înalta Curte de Casaţie. Comisar-şef al biroului Arhivei Corespondenţei. (Imprimeria Statului). Curs de procedură penală română (întocmit după principiile noului cod de procedură penală. ANGELESCU. IONAŞ. Directorul Institutului Medico-Legal „Prof. 1959. 8 p. Yolanda. Descinderea procedeu specific în tactica audierii învinuitului şi inculpatului în cazul infracţiunilor de omor. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. Alexandru. cu o prefaţă de I. George. 1967. 31 p. Instrucţie sumară a ofiţerului de poliţie. 232 p. Traian. Implicaţii medico-legale în tulburările de vigilenţă şi somn. EMINESCU. BULGARU ILIESCU. După notele stenografice. Vicepreşedinte al Academiei de Medicină. B. 3-5. Drept civil pentru de poliţie technică / Întocmite după programul Şcoalei Speciale de Jandarmerie. Discurs rostit cu Minovici. 1970. 1956. De maiorul Mihai Ioan [. Atribuţiunile oficerului şi agentului de poliţie. Beatrice. Bibliotheca Anthropologica et Ethnologica II).I. Profesor de „Poliţia Technică” la ofiţerii elevi ai Şcoalei Speciale de Jandarmerie Oradea.R. 1955. Mina Minovici“.]. Tratat de drept civil. (fost consilier la dr. Persoanele. Ion. Tipografia Atheneum. Moraru. ZLĂTESCU. Parhon“. IONESCU [Dimitrie D. în Criminalistica. Aurelian. Universitatea „C.. Bucureşti. ELIESCU. 320 p. Maria Ioana. Eugen A. Audierea prin poligraf - facultăţile de ştiinţe juridice. 20-24 noiembrie 2000. mai 2000. [1926]. M. Condiţiunile de admisibilitate. IOAN.. Executărei mandatelor şi Caziere. Constantin N. 344/1926). 1969. III. I. Pentru folosinţa tuturor ofiţerilor de poliţie judiciară şi oricărui cetăţean. 1954. 176 p. 1957. Editura Didactică şi Pedagogică. Partea generală. Cornel. nr. 74-76. ASTĂRĂSTOAE. BRĂDEANU. în şedinţa Camerei din 24 iunie 1929. 46-50.. Detecţia electronică şi identificarea documentelor. Ministerul Învăţământului şi Culturii. în Revista Română de medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. p. Virgil. IONAŞCU. IOAN. BELLOIU. 1945. Drept civil. Bucureşti. Editura Ştiinţifică. Bucureşti. General de brigadă ocaziunea discuţiunii generale asupra proiectului de lege pentru organizarea poliţiei şi siguranţei. Conferinţă ţinută la Prefectura Poliţiei Capitalei la 25 Noemvrie 1906 de câtre Const. Cu un cuvânt înainte al autorilor. Salvator. 198 p. (Lucrare aprobată şi recomandată de Comandamentul Corpului de Jandarmi cu Ord. Traian. IONAŞCU. No. Sinaia. Noţiuni 1950. Mihai. Vasile. IOANID.S. EREMIA. ECONOMU. 1906. 1946. IONESCU. 1948. IONAŞCU. IONESCU. IOANA. Editura Ştiinţifică. Partea a II-a. Diana. Bucureşti. Constantin N. 1929. RUCĂREANU. Preşedinte la Consiliul Legislativ. anul II. Oradea. Carol al II-lea din 1937. Fraţii la faţa locului. Profesor de Cursul de „Informaţii şi contra informaţii la secţiunile ofiţeri şi şefi de secţie” şi Maiorul George Belloiu [. N. 1. Mihail. IONAŞCU. Victor Dan. BASARAB. p. adjunct al Inspectorului General al Poliţiei..România (Academia R. Editura Academiei. Ministerul Învăţământului. 211 p. volumul XIV. 1908. Aurelian. IONAŞCU. vol. Partea generală.] Licenţiat în drept. Comisia de antropologie şi etnologie. Aurelian. 1947. 1953. 490 p. I. 1951. comisar-şef al biroului verificării actelor penale dela Serviciul Siguranţei. Ionescu. 24 p. 1963. Probele în procesul civil. ROMAN. Bucureşti. Eleonora. din Prefectura Poliţiei Capitalei. Secţiunea de Drept Public). p. Bucureşti. nr. cuprinzând în fiecare capitol referinţe asupra originii instituţiilor procedurale şi 128 .

Gh. Lector univ. 20 p. IONESCU-DOLJ. 11. 1906. 223 p. IONESCU. 81-88. Medic însărcinat cu îndeplinirea expertizelor medico-legale în judeţul Ilfov. [1938]. George. 1909. + 173 [-175] p. MANEA. (Lucrare din Institutul Medico-Legal din Bucureşti). precum şi sumare expuneri de legislaţie comparată. Florin. Laureat al Facultăţii de Medicină (Medalia de aur). Tulburările perso- prin traumatizmul regiunei precordiale de la un individ tânăr. Ilfov [Bucureşti]. Gh. Consideraţii privind determinarea înălţimii persoanei prin examinarea urmelor de picioare. Medic însărcinat cu îndeplinirea Expertizelor Medico-Legale din judeţul Ilfov [Bucureşti]. cadrul Academiei de Poliţie „Al. Două cazuri de 4 nalităţii. IONESCU. Andrei Ionescu.. Andrei Ionescu. cu ilustr. 17). Bucureşti. S. Cuza”. IONESCU. p. 1958. 1967. Andrei Ionescu (Bârlad). 1 f. Andrei. 596 p. din 1909). Contribuţiuni la studiul otrăvirilor cu sublimat corosiv. Lector universitar din 1964. Bucureşti. 1938. Medic însărcinat cu îndeplinirea Expertizelor Medico-Legale în jud. cu ilustr. nr. [1909]. mai 1999. Afacere medicojudiciară [de] Dr. Supliment la Cursul de procedură penală Carol II. Editura Asklepsios. prim-preşedinte la Consiliul Legislativ). 18 p. Falsul în materie de drept civil şi drept penal. (Extras din Revista medicală „Spitalul“. Editura Socec & Co.a. 1963. Afacere medico-judiciară de Dr. Gh. 1996. IONESCU. IONESCU. Bucureşti. asasinat prin ştrangulare. 31 p. Florin. Şef de lucrări AnatomoPatologice la Institutul Medico-Legal. Unele probleme privind identificarea victimelor în cazul cutremurelor majore. IONESCU. 1907. f. 14 p. + 2 f. Bucureşti. p. cu ilustr. în Criminalistica. Afaceri medico-judiciare de dr. Laureat al Facultăţei de medicină (Medalia de aur).. Gh. 1959. Instanţele criminale (Înfiinţate prin Legea din 6 august 1938 pentru a înlocui Curţile cu juraţi desfiinţate. anul III. Fost intern al Spitalelor Civile. p. 2 Idem 3 Idem 4 Idem 129 . IONESCU. + 30 p. Şef de lucrări Anatomo-Patologice la institutul MedicoLegal. anul I. Şef de lucrări în Institutul Medico-Legal. Gh. 1 Informaţii preluate din Bibliografia românească modernă [1831-1918. Florin. Bucureşti. p. 1965. II [D-K]. 3 1966.. Afacere medico-judiciară [de] Dr. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie prezentată şi susţinută la 18 Februar 1906 de Dr.A. (Extras din rev. dar cu leziuni inflamatorii cronice. Andrei Ionescu. Având la fine Legea din 6 august 1938 şi textele referitoare la Legea de organizare judecătorească din 20 august 1938). 1962. „Spitalul“ no.principiilor adoptate. cu ilustr. Bucureşti. no. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Moarte subită Valeriu. no. vol. 6. Gh. miocardice înaintate. Gh. 17 p. Andrei . 22-23. Fost intern al Spitalelor Civile. Şef de lucrări AnatomoPatologice la Inst. Un caz complicat de pneumonie traumatică. Avort traumatic 1 (Un caz complicat). 2. Medic însărcinat cu îndeplinirea Expertizelor Medico-Legale din judeţul Ilfov. Şef de lucrări Anatomo-Patologice la Institul MedicoLegal din Bucureşti. (Extras din Revista Spitalul.. IONESCU. [1908]. noiembrie 2001. IONESCU. (Extras din Revista medicală „Spitalul“). Bucureşti. iar la fine având tablouri sinoptice). Andrei Ionescu. Gh. Gh. Andrei 2. 711-712. Andrei . I. 1961. 2003. nr. 7 din 1907). Col. Gh. pl. (fost consilier la Înalta Curte de Casaţie. în Criminalistica. 6. 1960. I. Medico-Legal. Andrei . cu ilustr.

în Revue internationale de Criminologie et de Police technique nr. 1975. Lt. IONESCU. Andrei 2. IONNESCU-GION. IONESCU. + 818 p.I. cu ilustr. 1964. 318 p. 1972. miliţie. la în în şi p. 231 şi urm. George I. 3 Lucian. 1973. Serviciul Cultural. 1907. vol. . Presă şi Lucian. p. I. IONESCU. generalizat. 3 cazuri medico-legale de otrăvire criminală cu arsenic [de] Dr. Medic însărcinat cu îndeplinirea Expertizelor Medico-Legale din judeţul Ilfov [Bucureşti]. Lucian. 1976. Gh. Maior. Andrei . l’écriture pour l’identification d’un dessin de Van Gogh în Revue internationale de Criminologie et de Police technique nr. Afacere medicojuridică de Dr. p. 1910]. 1981. Medic legist al judeţului Ilfov. în Şcoala românească de criminalistică. 2 Idem 3 Idem 130 specializare ale experţilor laboratoarelor de criminalistică din sistemul Ministerului Justiţiei. 1964. pericol ignorat. 1976. Forme de pregătire şi Informaţii preluate din Bibliografia românească modernă [1831-1918. IONESCU. 1970. 1982. p. Director Profesor M. VII-VIII. Minovici). LĂPĂDUŞI. Lucian. IONESCU. Gh. 13 p. Gh. 1975. Cu privire aprecierea caracteristicilor grafice expertiza criminalistică a scrisului. p.col. Şef de lucrări Anatomo-patologice la Institutul Medico-Legal Bucureşti. 73-78. Fost intern al Spitalelor Civile. 342-343. vol. 3. Lucian. Ilarian. în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. 1965. 1970. 1899. 1966. vol. Dr. 340 p. Lucian. 2003. Lucian. 141 şi urm.. Gh. în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. II. IONESCU. 1979. Gh. Flegmon al mânei consecutiv unor muşcături cu dinţii. Istoria Bucurescilor. vol. în Realităţi şi perspective în criminalistică. IONESCU. 1973. Bucureşti. Editorial M. (Extras din Revista „Ştiinţelor Medicale“ no. Şef de lucrări în Institutl Medico-Legal [greşit: Megal]. 1970. Lucian. IONESCU. 49 şi urm. 2 f. (Lucrare din Institutul Medico-Legal Prof. 143 şi urm. (Institutul Medico-Legal din Bucureşti. L’admissibilité et l’utilité des conclusions à caractére de probabilité dans le cadre de l’expertise des écritures. intercurent (Caz complicat de „Loviri şi Răniri“). p.1968. 1977. IONESCU. Expertiza crimina- Vasile. Câteva observaţii asupra copierii prin transparenţă a semnăturilor. 1974. Iaşi. Despre identificarea autorului semnăturilor false în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. 1910. 1 f + 17 p. Une expertise de 1971. 711-712. Andrei . Crimă săvârşită dar neizbutită. Un caz de ruptură a inimeĭ neînsoţită de alte semne de violenţă (Afacere Medico-Judiciară). Despre identificarea autorului cifrelor în expertiza criminalistică a scrisului. Andrei Ionescu [Bucureşti. Editura Junimea. 3. p. Bucureşti. Data stabilită din text. 67 şi urm. Minovici). M. 14 p. Otrăvire cu 1 arsenic (Orpiment). I. 12 p. vol.. Lucian. mortal. 1978. IONESCU. IONESCU. 1910. 1969. 113 şi urm. Andrei. p. Bibliografie la p. IONESCU. Bucuresci. Intoxicaţiile acute cu monoxid de carbon. IONESCU. 1983. 129 şi urm. IV. p. 1980. cu efecte devastatoare. 1. Ilie George. p. Despre stabilirea vechimii actelor dactilografiate. Gh. Probleme de medicină judiciară criminalistică. 1967. Contravenţii – culegere de acte normative pentru uzul cadrelor de 1 listică a scrisului. în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. Raport Medico-Legal [de] Dr. Pemfigus bubus. Andrei Ionescu (Bârlad). vol. Martie 1910). II [D-K]. 303-316. Ministerul de Interne. IONESCU. IONESCU.

Traseologie şi trau- militară în sensul dispoziţiilor legale. 3. Grafologia şi expertiza Lucian. Lucian. în „20 de ani de expertiză criminalistică“. IONESCU. p. p. 1981. de tehnică criminalistică în cercetarea inscripţiilor interesând patrimoniul naţional. p. 1983. p. nr. în Probleme de criminalistică şi criminologie. în 20 de ani de expertiză criminalistică. p. 1981. 10. 109 şi urm. 3-4. 55 şi urm. Expertiza grafică „Van Gogh“. 1. 1983. Lucian. 11. 1982. nr. Conceptul de calitate cierea mai multor expertize efectuate în aceeaşi cauză. nr. p. Aspecte tehnicocriminalistice ale determinării autenticităţii operelor de artă. p. 1983. p. 40. 8 şi urm. Ministerul Justiţiei. în Ştiinţă şi Tehnică nr. Criminalistică şi Criminologie. p. p. Concluzia raportului birilor în identificarea criminalistică. IONESCU. p. 1991. 156. 8. Lucian. 126 şi urm. IONESCU. 143 şi urm. IONESCU. Cazuri din practica laboratoarelor 131 Lucian. 1982. 131 şi urm. IONESCU. IONESCU. şi Tehnică nr. 1997. în Probleme de criminalistică şi criminologie. p. IONESCU. IONESCU. 1982. 67 şi urm. Lucian. Noţiunea de armă médico-légale et criminalistique. concluziilor de identificare generică în expertiza urmelor create pe corpul uman. nr. 43 şi urm. 1979. 1998. Lucian. nr. IONESCU. de expertiză criminalistică. în Probleme de criminalistică şi criminologie. IONESCU. nr. Autentificarea tabloului „Cumpăna satului“ de Ioan Andreescu în Ştiinţă şi Tehnică nr. nr. 1995. 1979. 2-3. 1983. 1992. p. Lucian. în 20 de ani de expertiză criminalistică. p. 1986. 1981. în Revista Română de Drept. nr. p. nr. în Probleme de criminalistică şi criminologie. 4. nr. 7. IONESCU. 108-121. IONESCU. Lucian. Lucian. 2002. 1982. IONESCU. Lucian. 40-50. Eficienţa expertizei criminalistice în activitatea de judecată. nr. în Probleme de criminalistică şi criminologie. grafică. Lucian. 1. Cu privire la apre- 1988. 3. 1978. IONESCU. 58 şi urm. 1993. în Revista „Ateneu“. în Revue internationale de Criminologie et de Police technique nr. 9. 155. matologie mecanică. IONESCU. cu referire specială la tablouri. Rolul probelor grafice în expertiza scrisului. Propuneri pentru o reglementare proprie a expertizelor complexe. IONESCU. 1983. Valoarea probantă a 1985.1984. IONESCU. 1978. Lucian. 14 şi urm. IONESCU. 2. în „Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică“. 3. p. p. Eficienţa expertizei criminalistice în activitatea de judecată. în Probleme de criminalistică şi criminologie. IONESCU. 1990. Ministerul de Interne. Autentic şi fals în . IONESCU. în Probleme de criminalistică şi criminologie. 2004. în Probleme de criminalistică şi criminologie. în Ştiinţă 2003. 108 şi urm. IONESCU. nr. Lucian. Urmele analizabile criminalistic în traumatologia mecanică. Aplicarea metodelor Lucian. Ministerul ustiţiei. Falsul în acte. 1979. 1983. nr. de expertiză criminalistică a scrisului şi aprecierea valorii sale probante. 8. Lucian. Lucian. p. filatelie. p. Lucian. în Revista „Ateneu“. 1983. Demonstrarea modului 2000. 1996. Ministerul Justiţiei. dactilografiate. în Ştiinţă şi Tehnică nr. şi urm. a scrisului în expertiza grafică. Lucian. 1987. 2001. 1989. p. Lucian. 71 şi urm. Bucureşti. 1982. Lucian. 1981. 1983. şi urm. Lucian. în Probleme de criminalistică şi criminologie. 1. IONESCU. în Probleme de criminalistică şi criminologie. 2005. Expertiza textelor 1994. 2. 107 şi urm. 4. Aprecierea deose- 1999. 98 şi urm. L’expertise complexe de producere a leziunilor prin metoda proiecţiei. 8 şi urm.

IONESCU. Cum se identifică al hainelor. 1986. 2011. în Ştiinţă şi Tehnică nr.. Particularităţi ale examinării semnăturilor de pe tablouri. Rezumat în limba engleză. Identificarea criminalistică. 1990. 7. Lucian. 6. 10 şi urm. 1986. în Probleme de criminalistică şi criminologie. Forensic Science International. 2009. în Probleme de criminalistică şi criminologie. 2019. în Revue internationale de Criminologie et de Police technique nr. p. în Almanahul Ştiinţă şi Tehnică pe anul 1986. în Ştiinţă şi Tehnică nr. 1984. IONESCU. Lucian. Particularitès de l’expertise des signatures des tableaux. Dumitru. 2. with the help of paint-brush traces. Amprentele digitale. 106 şi urm. Lucian. p. Lucian. Lucian. 2023. Lucian. IONESCU. Lucian. 2022. Lucian. nr. IONESCU. Editura Ştiinţifică. 1985. 1-2. 110 şi urm. Lucian. 17 şi urm. Scrierea cu mâna Lucian. în Ştiinţă şi Tehnică nr. în Ştiinţă şi Tehnică nr. 2012. Lucian. 1985. IONESCU. Lucian. p. Bucureşti. Verificarea semnă- turilor prin prelucrarea automată a datelor. IONESCU. 9. 2016. 2018. Biletul ucigaşului. IONESCU. 23 şi urm. 234-239. 1984. 9. 7. p. 2014. 20 şi urm. nr. 26 şi urm. 142 şi urm. O simplă problemă de Lucian. nr. Lucian. în Ştiinţă şi Tehnică nr. Identificarea obiectului vulnerant în traumatologia mecanică. 1985. 1-2. nr. Lucian. Determinarea auten- Regula celor 12 puncte comune în Ştiinţă şi Tehnică nr. 10. SANDU. IONESCU. 34 şi urm. 1988. 1987. 2024. 12. 23 şi urm. ticităţii cu ajutorul urmelor de pensulă. p. Două semnături identice sunt şi autentice? în Ştiinţă şi Tehnică nr. 247 p. Este scrisul stabil? în 2028. 2029. p. Lucian. Lucian. în Ştiinţă şi Tehnică nr. condusă. IONESCU. Degetul acuzator. 1988. 27 şi urm. nr. în Ştiinţă şi Tehnică nr. 2015. Lucian. p. 2025. 1985. 2013. listică a obiectelor de îmbrăcăminte. p. Lucian. Expertiza înscrisu- terminologie? în Probleme de criminalistică şi criminologie. IONESCU. Limbajul criminalistic rilor în cercetarea omorurilor. 2010. 4. p. p. în Probleme de criminalistică şi criminologie. IONESCU. Lucian. IONESCU. Criminalistica şi inscripţiile interesând patrimoniul naţional. p. L’expertise de l’écriture exécutée sous l’empire d’une forte émotion. IONESCU. 1984. Expert examination of signatures influenced by the writer’s 132 . 2020. 20 şi urm. Grafometria în criminalistică. în autorul scrisorilor anonime. IONESCU. p. 20 şi urm. p. 2. în Ştiinţă şi Tehnică nr. 1984. p. în Ştiinţă şi Tehnică nr. Lucian. 1983. 28 şi urm. p. p. 38 şi urm. Computerul în crimina- Ştiinţă şi Tehnică nr. 12. 152 şi urm. 1. 109 şi urm. 3-4. 1985. 2031. 1984. IONESCU. Examinarea crimina- listică în Ştiinţă şi Tehnică nr. Bibliografie la p. p. 349 şi urm. 76 şi urm. şi urm. 27 şi şi urm. p. în Probleme de criminalistică şi criminologie. 2017. IONESCU. 7 şi urm. IONESCU. 108 şi urm. 2027. 12. Examinarea crimina- artă. 2007. 18. p. 1985. IONESCU. 1984. IONESCU. 2. p. IONESCU.2006. p. în Ştiinţă şi Tehnică nr. Furtul operelor de listică a probelor de vopsea. 4. nr. Lucian. 5. Lucian. în Revue internationale de Criminologie et de Police technique nr. 2. Lucian. 10. IONESCU. IONESCU. 23 şi urm. Identificarea prin amprenta genetică. 9. IONESCU. 1989. 1986. 2021. p. 1986. Lucian. Authenticity judgement Ştiinţă şi Tehnică nr. 2030. p. 1-2. IONESCU. 1988. 1984. 2026. p. 2008. Lucian. IONESCU. IONESCU. 1984.

Nicolae. Advances in Forensic Sciences. Bucureşti. 60-63. Bibliografie la p. Curs de metafizică: 2038. IONESCU. IONESCU. Junio 1998. vol. 1-2 din 1994. Curs de istorie a logicii. nr. 3. IONESCU. Ediţie îngrijită de Dora Mezdrea. 1995. 272 p. nr. 2042. p. 2037. Sinaia. 118 şi urm. 4. Lucian. Lucian. Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”. Imprimeria Naţională. III. vol. de curs. Bucureşti. 335 p. 2033. IONESCU. 2040. nr. Bucureşti. p. p. Vladimir Beliş. 29-34. (Filosofia Creştină). Note Nae. Al doilea 2035. 2032. 3. 1995. 243 p. peritación caligrafica para el establecimiento de la paternidad. Identificarea pe persoană. IONESCU. p. 2002. 1975. 2. în Tratat de Medicină Legală. IONESCU. 1993. 102-117. p. Nicolae. IONESCU. II. 246-266. 2047. IONESCU. sub redacţia prof. 1995. 399-418. 238 p. Noţiuni generale asupra identificării. IONESCU. 2046. Fotografia judiciară la faţa . în Buletinul de Criminologie şi Criminalistică nr. IONESCU. 2039. p. IONESCU. 3. Lucian. IONESCU. 141 p. 1993.U. nr. 2044. I. 2045. Lucian. vol. locului. Nae. IONESCU. 325 şi urm. în Revista de Medicină Legală. Istoria Logicei. Cunoaşterea imediată: 1928-1929. manageriale privind prevenirea şi contracararea actelor teroriste comise prin caputarea unei aeronave în S. 80-81. Nae. 139. Bucureşti. Humanitas. Ministerul de Interne. Editura Anastasia. IONESCU. Lucian. în Probleme de criminalistică şi criminologie. IONESCU. Editura Medicală. p. Examinarea crimina- curs. IONESCU. 133 2051. Reţeaua europeană de criminalistică. Teoria cunoştinţei. august 2006. Aportaciones de la 2049. Editura Helicon. 39. nr. vol. Mircea.psychosomatic state. 1996. vol. 1929-1930. 571-578. Lucian. Bucureşti. Examinations of Ediţie îngrijită de Marin Diaconu. Criminalistica. Fotografia de semnalmente în România. signatures. Deviaţiile scrisului ca 2041. Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului. 1995. anul VIII. în Ghidul procurorului criminalist. p. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. listică a urmelor de vopsea. Aportul expertizei scrisului în stabilirea filiaţiei. Aspecte criminalistice ale traumatologiei mecanice. 20-24 noiembrie 2000. iunie 1995. p. 2034. 1941. în Criminalistica. Oportunităţi Lucian. p. Bucureşti. IONESCU. 67-69. în Tratat de Medicină Legală. Examinarea crimina- indiciu de autenticitate a semnăturilor. în Realităţi şi perspective în criminalistică. în Şcoala românească de criminalistică. p. 2003. Ultimul curs (1934 / 1935). Editura Medicală. Lucian. IONESCU. Noi reglementări în domeniul efectuării expertizei criminalistice. Vladimir Beliş. Nae. în Boletin de Información Grafopsicológica. sub redacţia prof. 99 şi urm. 174 şi urm.2. Lucian. p. August 22th. Humanitas. Prefaţă de Octav Onicescu. Bucureşti. p. 2048. vol. Bibliografie la p. Lucian. Aprilie/June 1995. Curs de logică. Nae. I. Dr. 92 şi urm. în Tratat practic de 2050. Reproduce textul ediţiei: Logica I – Logica generală. Ediţie îngrijită de Marin Diaconu. IONESCU. 1993. Proceedings of the 13th Meeting of IAFS. Lucian.E. Humanitas. 2043. International Journal of Forensic Document Examiners (Canada). Peculiarities of signature on carbon-copies.. Timişoara. Teoria cunoaşterii metafizice. în Probleme de criminalistică şi criminologie. 3-4. 2036. listică a obiectelor de îmbrăcăminte. IONESCU. Cdor. Lucian.

Vol.I. Dicţionar al numelor de familie româneşti. IONNESCU-GION. 8. IFTENIE. Vol. Ctitorii. în Tratat practic de criminalistică. IORDAN. 269 p. 2053. 398 p. IONESCU. la o nouă clasificare a armelor de foc şi a muniţiei în balistica judiciară. Socecu. 220-229. Partea a 2-a. Introducere în studiul limbilor romanice. Ministerul de Interne. IORDAN. Unele probleme privind modul de dispunere. 1968. NICHIFOR. Strămoşii înainte de Romani.. Profesor de Filologie Romanică la Universitatea din Iaşi. pl. IONESCU. pl. 10 vol. Ministerul Justiţiei. IORGA. vol. + Erată (Ministerul Învăţământului – Universitatea Bucureşti). + 62 f. 329 p. Cavalerii. Valentin. Monarhii. SOFRONIE. pl. Ministerul de Interne. 164-167. Editura Ştiinţifică. 231 p. p. Vol. 3. Sigiliul Romei. Antigona. IONESCU. Ion. Ministerul de Interne. 2062. Revoluţionarii. 228-248. Istoria Românilor. D. 1932. IONESCU. V. 5. Cugetări. 1972. 1899. + 38 f. Maria.V. în Tratat practic de criminalistică. 2055. Editura Ceprohart. 1998. Bucureşti. IV. + 29 f. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Victor. Oradea. şi prefaţă de Barbu Theodorescu. I. Brăila. 80-92. 1979. 1982. IONNIŢIU. 303 [-304] p. 1983. Petre. ATHANASIU. 2063. Procedura penală… Limba română… Istoria poporului român… Geografia României… Manual didactic oficial. p. pl. Alfred Jean. Indicatorul localităţilor din România. starea de necesitate. Vol. 2052. Folosirea calculatorului electronic în expertiza criminalistică. IORDAN. 2061.. Vlad Constantin. vol. Sorin Alexandru. 502 [-504] p. 817 p. Oamenii pământului (până la anul 1000). Editura Didactică şi Pedagogică. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică.. 1943. 1965. p.I. 345 p. Ministerul de Interne. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. Eutanasia: legislaţie comparată. Reformatorii. Evoluţia şi starea actuală a lingvisticii romanice. Bucureşti. Editura Cartea Românească. 148-158. 296 p. 2066. pl. + 52 f. p. Vitejii. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalisticii. cu portret. 1979. 359 p. Ministerul de Interne. Istoria editurii Simion. 2060. IONESCU. IONESCU.. pl. IONESCU. 1976. GRĂMESCU. A. Tipografia „Datina Românească“. MANOLIU. 427 p. 351 p. + 18 f. Editura Academiei Republicii Socialiste România. Bucureşti. 2059. GÂŞTESCU. Ghidul expertului tehnic. IORDAN. IORDANA. 134 Nicolae. cuprinzând: Dreptul constituţional… Dreptul administrativ… Dreptul penal. Contribuţii 2068. Partea 1. 6. 1976. Nicolae Th. nr. 26-32. 44-68. pl. 276 [-278] p. Bucureşti. 1979. IONETE. Editura Institului de Filologie Română. vol. Stabilimentul grafic I. 2067. 518 p. 255 p. p. Editura Tineretului. Bucuresci. 4. + 20 f.criminalistică. p. Iorgu. Manualul practic al ofiţerului de poliţie. Vălenii de Munte. 2064. 3. 2065. I. 451 p. Vol. Nicolae. + 66 f. IORGA. . Bucureşti. Introducere în lingvistica romanică. pl. Maior CONSTANTINESCU. Vol. Vol. Iorgu. Vol. septembrie 2004. 345 p. efectuare şi valorificare a expertizelor în procesul penal. Valente. Gheorghe. 2054. Dumitru. G. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1. Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului. volum 12. 1929. + 18 f. Vol. Iaşi. + 36 f. 480 p. 1974. Urmele picioarelor. Ediţie îngrijită 2057. Iorgu. 2.M. Istoria Bucurescilor. 9. Sorin Alexandru. Alexandru. pl. Rolul expertizei matematice în identificarea dactiloscopică. 2056. Legitima apărare şi 2058. p. 1937-1939. 7. Alexandru. OANCEA. româneşti.

SergiuCălin Drd. TĂTĂRUCĂ. Ioan. Ing. Puiu Gheorghe. judiciară. 33-34. martie 2005.Unificatorii. p. Prevenţia primordială în psihiatrie. 212 p. 2081. în Buletin de psihiatrie integrativă. Ing. Un Sherlock Holmes printre tablouri. Editura Meridiane. ASAN. Ilie. Editura Alma Mater. Puiu Gheoghe. Ioan.. 2070. pl. nr. 2083. p. ISAC. Puiu Gheorghe. 123-124. Sibiu. Sibiu. TĂTĂRUCĂ. nr. Viorel Andronie. IROD. ISAC. conf. Sibiu. 2001. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Bibliografie la p. Chinotehnie. MĂLĂESCU. Traducere din limba franceză de Pavel Popescu. Prelucrarea filmelor fototehnice. 2004. 2004. în Criminalistica. pl. Bucureşti. nr. Volumul 4. MĂLĂESCU. + 33 f. 1976. 2073. 137-139. SergiuCălin Drd. ISAC. Bucureşti. expert odorogologie judiciară. director Centrul de chinologie Sibiu. 277 p. 2004. Bibliografie la p. nr. Conf. MĂLĂESCU. expert odorologie judiciară. 2071. dr. univ. Dr. Puiu Gheorghe. 124 p. Ion. SergiuCălin Drd. în Criminalistica. Editura Alma Mater. Examinarea armelor de foc confecţionate special pentru a împrăştia gaze nocive iritante sau neutralizante. p. Dr. Neculai Munteanu. Coordonator poliţie dr. ISAC. Autori: Octavian Burcin.. ISTODOR. Volumul 2. 3. Sibiu. Puiu Gheorghe Dr. Puiu Gheorghe. Puiu Gheorghe. Comisar-şef de Svetlana. Dr. Bibliografie la p. Guy. TĂTĂRUCĂ. Perspectiva înfiinţării Centrului Internaţional Antidrog.. Ing. 2072. SergiuCălin Drd. 38. Bucureşti. Chinotehnie. IROD. 28-30. ISAC. Câinele de patrulare. Editura Ministerului de Interne. vol. Istoria Jandarmeriei Române. X. ISAC. ISNARD. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Chinotehnie. Ioan. Editura Luceafărul. Folosirea câinilor antidrog pentru detectarea stupefiantelor. Centrul Chinologic Sibiu. p. Câinele de intervenţie. 1. Bucureşti. Amprenta olfactivă.. Dr. anul VII. Ioan. 409 p. Bibliografie la p. Investigarea odorologică şi probaţiunea 135 . Bibliografie la p. 3. Grigorie. Decanul Facultăţii de Drept – Universitatea Româno-Germană Sibiu. Câinele de urmărire. + 60 f. ing. 420-429. cu ilustr. 163 p. 2076. Iaşi. 2. ISAC. Mihaela. 2069. Mileniul III. univ. ISAC. TĂTĂRUCĂ. 135-144. ISAC. Criminalistica şi învăţământul chinotehnic. Criminalistica. Vol. în Criminalistica. Valorificarea urmelor de miros ridicate cu ocazia cercetării la faţa locului. ASAN. Editura Alma Mater. Editura Tehnică. ISAC. Sibiu. Sergiu-Călin Drd. 2004. 2077. 263-270. Puiu Gheorghe. 2005. 392 p. 1 (24). an XI. 134 p. Comisar-şef de MĂLĂESCU. ISAC. dr. Comisar-şef de 2085. Universitatea RomânoGermană Sibiu. Puiu Gheorghe. 2006. poliţie. Editura Alma Mater. Comisar-şef de poliţie. 2000. IRIMIA. Ion. Comisar-şef.. ianuarie 2005. 10. 31-33. ASAN. 2079. 139 p. Bibliografie la p. TĂTĂRUCĂ. poliţie. şef compartiment cercetare ştiinţifică şi expertizare odorologică. Ing. 401 p. Bucureşti. Ion. Chinotehnie. Volumul 3. 445-454. 2084. 2080. nr. anul VIII. odorologic. p. Identificarea criminalistică prin metodele odorologiei judiciare. ASAN. 2005. Sibiu. ASAN. Dr. 1981. Editura Alma Mater. Puiu Gheorghe. Întregitorii. 131-132. Câinele de pază. 113-120. Puiu Gheorghe. mai 2005. BOTOŞ. anul VII. Centrul chinologic Sibiu. 2082. 161-163. p. Volumul 5. 2074. 2004. Ion. iunie 2006. Volumul 1. ISAC. 133-134. Câinele pentru detectarea explozivilor. anul VII. 499 p. Chinotehnie. 2078. Ion. în Criminalistica. 2075... Puiu Gheorghe. p. Editura Alma Mater. 132 p. Alexandru. p. în Criminalistica. Identificarea persoanelor prin metodele odorologiei judiciare. ştiinţific: Anghel Andreescu. 2004.

Moştenirea timpurilor îndepărtate. Editura Enciclopedică. color. Istoria lingvisticii româneşti [de] Mioara AVRAM. Ruth KISCH. Coordonatori: Pascu Ştefan. secretar. Valeria Guţu ROMALO. înnoiri în spirit european (16011711/1716). 2002. color. + 48 pl. Vol. Tom I. A. Vladimir DRIMBA. Vol. Flora ŞUTEU. Editura Enciclopedică. 695 p. pe copertă . Tudor. Istoria Românilor. Marius SALA. Coordonator: Acad. Criminalistica. 856 [-858] p. Coordonatori: Ştefan Ştefănescu. + 64 pl. Vol. Alexandru Vulpe. color.P. IONIŢĂ. Vol. Emil VRABIE. 176 p. 2001. 2087. Camil Mureşanu. Vol. De la Independenţă la Marea Unire (1878-1918). 878 p. 2003. 2001. Daco-Romani. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Prof. Coordonator: Dan Berindei. color şi erată. 974 p. VI. 1 Romfel . Alogeni. Cuza“. color. + 79 pl. 1072 p. Constituţia României moderne. 842 p. + 64 pl. Bucureşti.] dr. Genezele româneşti. Editura Enciclopedică. Bucureşti. Coordonatori: Dumitru Protase. color + 5 Anexe. 692 [-694] p. Editura Enciclopedică. 2090. E. Liana LUPAŞ. Istoria Românilor. IVAN. 2003. 2003. Istoria Românilor. Moscova. II. Virgil Cândea. color. Editura Enciclopedică. Coordonator: Acad. Istoria Românilor.2086. Tudor Teoteoi. + 41 pl. Bucureşti. + 40 pl. Secretar ştiinţific: Dr. Stelian. 1978. Facultatea de poliţie). VIII. Bucureşti. Işcenco. Editura Enciclopedică. coordonator [. Vol. 2088. TOPORCOV. Răzvan Teodorescu. Bucureşti. Editura Enciclopedică. Mirela SECHE. VII. Paul Cernovodeanu. Bela KELEMEU. Alexandru Suceveanu. dr. VII.] Secretar ştiinţific: Constantin Bălan. Românii între Europa Clasică şi Europa Luminilor (1711-1821) Coordonatori: Dr. Constantin Rezachevici. 2001. Firma juridică „Contract“ – Infra. Bucureşti. Drept Romanici. Vol. Coordonator: acad. Vol. Iorgu IORDAN. O epocă de 1 Numele editurii. 2001. 2003. univ.A. I. membru de onoare al Academiei Române [. Bucureşti. Bucureşti.P. + 48 pl. 1993. (Academia de Poliţie „Al. Iorgu IORDAN. Manual. Editura Enciclopedică. 277 [-280] p. Luiza SECHE. color + 16 Anexe. Ion GHEŢIE. 748 p.. color. 2003. I. Tom II. Petre Otu. Ioan Scurtu. 2089. poliţienesc. Gheorghe Platon. Partea generală. IV. România Întregită (19181940). + 26 pl. IŞCENCO. Lucia WALD. + 64 pl. 865 p. Editura Enciclopedică Bucureşti. 2092. V. Coordonatori: Mircea Petrescu-Dîmboviţa. Vol. Istoria Românilor. 1123 [-1126] p. 136 2091. Bucureşti. Bucureşti. 2093. De la universalitatea creştină către Europa „patriilor“. Sub redacţia E. III.

droguri [de] Carmen López Sánchez. 136 p. Bucureşti. (Academia Română. Ediţia a V-a.G. Îndreptar privind alcoolul. 2097. noiembrie 2002. Colaborator: Susana Fernández Ruiz.G. 1969. Garciá – Rodriquez. Traducere din limba spaniolă. 137 .C. Bucureşti. Bucureşti. ortografic. 276 p. o José A. Îndreptar 2096. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”). Editura Univers Enciclopedic.C. INID – Instituto de Investigation de Drogodependencias. G.A. ortoepic şi de punctuaţie. şi St. (Inspectoratul General al Miliţiei. 1939. (Ministerul de Interne prin Centrul de Resurse Juridice. Programul U. M Carmen Jover Celdran Carlos Sanchez Gutiérrez. – Phare „Lupta împotriva drogurilor”). – Brigada Antidrog. 244 p. Întâmplări poliţieneşti [de] M.P.E.Î 2094. D..160 p. Îndreptarul organului de cercetare penală a Miliţiei.R.C. tutunul şi alte 2095. Serviciul studii şi documentare). 1997. I.

Rolf. ediţie revăzută şi adăugită. Ştiinţe criminalistice. I. 27 p. vol. 53 p. 2002. vol. în Tratat de criminalistică: competenţă Rolf. I. Rolf. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Rolf. vol. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică.und . Essen. ediţie revăzută şi adăugită. Lübeck. 9 p. 156 p. Rolf. Essen. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Lübeck. Raub. ediţie revăzută şi adăugită. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Lübeck. 2099. JAEGER. vol. MÄRKERT. JAEGER. Sexualdelikte (Delicte sexuale) în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 2002. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Editura Schmidt Römhild. 2105. Lübeck. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Schmidt Römhild. Ştiinţe criminalistice. ediţie revăzută şi adăugită. Einbruchskriminalität. Essen. Rolf. Ştiinţe criminalistice. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Berlin. vol. Rolf Rainer. Editura Schmidt Römhild.J 2098. 2002. Berlin. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Nötigung (Imoralitatea). Lübeck. I. Hehlerei (Spargeri. ediţie revăzută şi adăugită. 1600 p. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. coordonator. Schmidt Römhild. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Berlin. Essen. Essen. Ştiinţe criminalistice. criminalistică. Schmidt Römhild. (Furt. JAEGER. I. Urkundendelikte (Falsi- 2100. I. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Essen. 2107. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Erpressungsdelikte (Tâlhărie şi şantaj). BTM – Kriminalität (Investigarea infracţiunilor la regimul stupefiantelor). Berlin. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 2002. coordonator Rolf Rainer Jaeger. înşelăciune).II. Bedrohung (Ameninţarea) în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Tăinuire). JAEGER. Berlin. JAEGER. ediţie revăzută şi adăugită. 2002. 2002. 2002. şi vol. 60 p. Ştiinţe criminalistice. Rolf. I. 82 p. Essen. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Ştiinţe criminalistice. PAULUS. coordonator Rolf Rainer Jaeger. ediţie revăzută şi adăugită. Werner. ediţie revăzută şi adăugită. Unterschlagung 2106. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Ştiinţe criminalistice. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Rolf. Essen. 6 p. Rolf. ficarea documentelor). Ediţie revăzută şi adăugită. I. Lübeck. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. I. JAEGER. Berlin. Diebstahl. vol. STETTIEN. Vortäuschen einer Straftat (Suspiciuni privind fapta penală). ediţie revăzută şi adăugită. Schmidt Römhild. vol. Körperverletzungskriminalität (Infracţiuni privind vătămări corporale). 2104. JAEGER. Essen. JAEGER. coordonator Rolf Rainer Jaeger. vol. Ştiinţe criminalistice. 2102. 2002. Schmidt Römhild. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Berlin. Editura Schmidt Römhild. 129 p. Berlin. Rolf. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Ştiinţe criminalistice. coordonator Rolf Rainer Jaeger. JAEGER. Ştiinţe criminalistice. Lübeck. Lübeck. JAEGER. vol. Lübeck. 2002. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 2108. I. Berlin. 1566 p. 2103. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Ştiinţe criminalistice. Essen. I. Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Lübeck. Berlin. 51 p. Editura Schmidt Römhild. JAEGER. vol. 2002. 2101. Schmidt Römhild.

coordonator Rolf Rainer Jaeger. vol. naval şi aerian). THIEL. Berlin. 2116. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Essen. Rolf. confiscarea. Berlin. vol. Schmidt Römhild. Lübeck. 8 p. I. Drept comentat şi tactică criminalistică 139 2115. Berlin. retragerea permisului de conducere). Berlin. JAEGER. ediţie revăzută şi adăugită. JAEGER. Essen. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Berlin. 10 p. Schmidt Römhild. Essen. Intervenţii periculoase în traficul rutier). 2110. Berlin. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Ştiinţe criminalistice. Lübeck. Kriminalakten (KA) [de] Kriminalpolizeiliche personenbezogene Sammlungen (KpS) [de] Anhaltemeldungen (Documente judiciare / Colecţii ale Poliţiei Judiciare. . 2002. Ştiinţe criminalistice. Ştiinţe criminalistice. Strafprozessuale Ermächtigungen mit Bezug zur naturwissenschaftlichen Kriminalistik (Împuterniciri procesual-penale cu referire la tehnica criminalistică). 2112. ediţie revăzută şi adăugită. Schmidt Römhild. 2002. MÄRKERT. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Schmidt Römhild. Berlin. Sicherstellung. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Lübeck. JAEGER. Schmidt Römhild. ediţie revăzută şi adăugită. Deliktsbezogene Sachbearbeitung einer Sprengstoffexplosion (Activităţi de tip delictual în cazul unei explozii). Hausfriedensbruch (Tulburarea liniştii domestice). Rolf. 14 p.und Luftverkeh r/ Gefährdungen des Bahn-. 28 p. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 7 p. ediţie revăzută şi adăugită. postconfiscarea. 2002. Schmidt Römhild. Rolf. ediţie revăzută şi adăugită. Lübeck. II. 2002. coordonator Rolf Rainer Jaeger. naval şi aerian / Periclitarea traficului feroviar. JAEGER. Ştiinţe criminalistice. Ştiinţe criminalistice. Lübeck. JAEGER. I. Schmidt Römhild. Lübeck. 2114. Entziehung der Fahrerlaubnis (Asigurarea bunurilor. Berlin. 2002. vol. Lübeck. vol. ediţie revăzută şi adăugită. Postbeschlagnahme. Beschlagnahme. Ştiinţe criminalistice. Rolf. 2002. I. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Schiffs. 2002. Ştiinţe criminalistice. pentru studiu şi practică. 2113. 2111. vol. I. Trunkenheit im Verkehr / Gefährdung des Straßenverkehrs Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr (Beţia în trafic / Periclitarea traficului rutier.und Luftverkehrs (Activităţi de tip delictual cu intervenţii periculoase în traficul feroviar. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. vol. Essen. I.ediţie revăzută şi adăugită. Berlin. JAEGER. 4 p. JAEGER. Essen. 10 p. 2109. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. coordonator Rolf Rainer Jaeger. referitoare la persoane). 31 p. Schiffs. Rolf. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Essen. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 2002. vol. Schmidt Römhild. 2002. coordonator Rolf Rainer Jaeger. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. II. Rolf. Essen. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Rolf. Ştiinţe criminalistice. JAEGER. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. vol. II. Wolfgang. 22 p. ediţie revăzută şi adăugită. Gesetzestext mit Kommentar und kriminaltaktischen Hinweisen (Text de lege cu comentariu şi indicii criminalistice). Lübeck. ediţie revăzută şi adăugită. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Lübeck. Essen. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Identitätsfeststellung (Stabilirea identităţii). II. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Essen. Schmidt Römhild. Deliktsbezogene Sachbearbeitung von Gefährlichen Eingriffen in den Bahn-. coordonator Rolf Rainer Jaeger. vol. Werner. Rolf.

R. 112 p. Paris. în Metode şi tehnici de 2134. 392 p. Third Edition. Cunoaştere şi acţiune.] Prietenii[. 1971..] Familia[. Oloriz. 156 p. [Omagiu închinat eroilor miliţiei]. no.] Acum e rândul tău să îi foloseşti pe Ei. Athanase. [Cluj]. The Mismeasure Maurice. Crime. correction and 2125. Beavois.] Manipulaţi: Uşaîn-nas[. 1981. des substances commerciales minérales et organiques. [Bucureşti]. 1966. Les délinquants aliénés et anormaux mentaux. Joule & J. Bucureşti. IV. ediţie revăzută şi adăugită. 311 p. Ştiinţe criminalistice. Schmidt Römhild. of man. vestimentaţiei şi armelor prin utilizarea Internetului). 2 année.] Nu cădeţi în plasă. Rolf. 1966. JUGASTRU. .2117. JORDA. Paris. 2119. Editura Academiei R. 2128. 160 p. 201 [-203] p. Epure. 2120. Sistema dactiloscopico. Editura Antet. Ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Gh.I. 1967. în R. III. E. Project de système de 2123.). Tratat Jimenez. New York. distance. II. 1960. 2129. Tablă de materii şi în limba franceză. J.. 2122.S. X + 647 p. J.S. Éditious Montchrestien. Athanase.L.] R. JOJA. Fahndungsunterstützung nach Kraftfahrzeugen. 662-677. 1997. Bekleidung und Waffen durch Internetnutzung (Sprijinirea urmăririi cu ajutorul autovehiculelor. classification plantaire chez les e nouveaux-nés. 1982. Raoul. 2127. 2133. JOJA. 1874. Society. 2124. Stephen.9. (Faculté de droit de Montpellier).S.V. Lübeck. 392 p. Paris. XX + 512 p. JERLOV.. Hakon. Editura Academiei R. 2121. Alvarez. Bruxelles. Logos architekton „Dacia“.. La Cryptographie et ses dans les grandes villes au dix-neuvième siècle et de l’extinction des maladies vénériennes… Deuxième édition.L. JORGENSEN. Berlin. 2002. [Bucureşti]. Baudry et ie C Éditeurs. JOJA. Athanase. Scopul tău contează [. coordonator Rolf Rainer Jaeger. De la prostitution 2131. 1960.] Piciorul în uşă [. J.B. + 5 f. Soutern Illinois. JOJA. Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu. R.I]. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 2126. Bucureşti.S. [Paris]. H. [Thèse]. 1885. 2118. Editura Politică. 24 p. 1913. JEANNEL (Dr. Athanase. vol. Essen. Bucureşti.R. Pe copertă: Tratat de manipulare. Emil. Strategi recomandate celor oneşti dar mai ales celorlalţi… Manipulaţi: Şeful [. Identificarea autorului în caz de omor prin administrarea probatoriului susţinut de examinarea microurmelor biologice ridicate de la locul faptei.. 140 de manipulare. + erată (Biblioteca de filozofie şi sociologie).R. 946 p. p. GOERGENS. Norton. pl. JAY GOULD. & BEAUVOIS. 1970. JAEGER. 1971. Jertfe supreme. JOULE.] Să spui „stop”[. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. [Bucureşti]. 527 p..V. JOSS. 1974. Larcier. vol. II. Remus. Traducere din limba franceză de Nicolae-Florentin Petrişor. Editura Academiei. Bucureşti. Foloseşte-ţi aproapele! De multe ori ei te-au folosit[. 297 p. Baudoni. 1888. L’identifation à 2132. JOHNSON. Editura Academiei R. vol. Madrid. 1930.H. Titlul original: Petit traite de manipulation à l’usage des honnêtes gens.] Duşmanii[. 1976. 2130. Athanase. Logos şi Ethos. JAGNAUX. (Colecţia „Pentru Patrie“). Studii de logică [vol. Analyse chimique Editura Academiei R. vol..R. avec 64 figures dans le texte.. JOJA. JEREZ. Titlu şi în limbile engleză şi rusă. Studii de logică. Librairie Polytechnique. 1921. Baillière et Fils. 176 p. applications à l’art militaire.C. Bucureşti. Editura Politică. Procuror criminalist.

2137. Simboluri ale transformării. Traducere din limba germană de Dana Verescu. 14/2. Traducere din limba germană de Dana Verescu. Bucureşti. Simbol şi libido. C. Bucureşti. 2135. vise. Bucureşti. Traducere şi notă de Daniela Ştefănescu. W. 425 [432] p. p. Bucureşti. Mysterium Coniunctionis. 1999. Bucureşti. JUNG. Vol. Cuvânt înainte de Vasile Dem. Justiţia pentru minori. Vol. Vol. 254 p. 2004. 2139. Amintiri. 2003. JUNG. 245 p. 461-476. vol. Consemnate şi editate de Aniela Jaffé. 2005. Mysterium Coniunctionis. 6. Separarea şi compunerea contrariilor psihice în alchimie. Colecţie coordonată de Vasile Dem Zamfirescu (Biblioteca de psihanaliză). Traducere din limba germană de Dana Verescu şi Vasile Dem. Psihologia fenomenelor oculte. JUNG C. 2005. vol. 141 . Aion Contribuţii la simbolistica Sinelui. 376 p. Vol. 2003. 17. 2004. Tipuri psihologice. 2. Ediţie revizuită şi întregită. 2006. Glosar la p. Cercetări asupra separării şi unirii contrastelor sufleteşti în alchimie. 2005. 3. Psihogeneza bolilor spiritului. Editura Trei. Traduse din limba germană de Dana Verescu. Traducere din limba germană de Vioricea Nişcov.. Erosul şi arhetipul mamei. Vol. 2001. I. Traducere de MariaMagdalena Anghelescu. Editura Trei. 2006. Vol.G.[arl] G[ustav]. Traducere din limba germană de Viorica Nişcov. Universul Juridic. Zamfirescu. 2006. Arhetipurile şi inconştientul colectiv. Lavinia Valeria Lefterache. Zamfirescu. Vol. Editura Humanitas. Bucureşti. 9. Bucureşti. Über das Ohr zum Täter (Despre ureche în relaţia cu făptuitorul) în: Krimininalistik (Criminalistul) nr. Cuvânt înainte de Vasile Dem. C(arl) G(ustav). 618 p. Editura Universitas. Traducere din limba germană de Daniela Ştefănescu. Bucureşti. 256 p. 2136. 478 [-480] p. JUNG. + 368 p. 328 p. Vol. în curs de apariţie. 462 p. Zamfirescu. 291-295. Traducere din limba germană de Daniela Ştefănescu. 18 volume. 1. Bucureşti. 330 [336] p. KAISERSLAUTERN. reflecţii. 2138. Cuvânt înainte de Vasile Dem. 14/1. Bucureşti. Opere complete. Cristiana-Mihalea Crăciunescu. II.10/84. Dezvoltarea personalităţii. Coordonatori: Maria Coca-Cozma. Zamfirescu.identificare criminalistică.

KAPFERER.. prefaţă de Septimiu Chelcea.88/1997. 1961. XII + 402 p. 2154.. în conformitate cu dispoziţiile Codului Penal Regele Carol al II-lea şi a noii proceduri penale. médico-légales avec application criminalistiques. Rolf. KAYE. 2141. 1928. [Bucureşti]. Berlin. 2151. KAISER. Prof. în: Die Polizei (Poliţia) nr. Director Meteksan-Biometrics Turcia. KAHANE. 2158. Învăţăminte folositoare pentru ofiţerii de poliţie judiciară. 1929. Pocket Books. 2144. 186 [-191] p. 2149. Marijuana. 1883.O. ing. Cluj. 4. iulie 2004. şi Saeculum Vizual. în: Institutionen der inneren Sicherheit (Instituţii ale securităţii interne). Cuneyt. nr. Editura Humanitas. Editura de Stat Didactică şi Pedagogică. Extras din No. S. KERNBACH. 305-313. cel mai 2155. Martin. p. 743 p. Contribuţiuni la cunoaşterea personalităţii criminale.. . KAPTANOGLU. 2147. Kriminologie (Criminologie). p. Heidelberg. Paris. Heidelberg. 1937. KAPLAN. fatale. Biometria şi controlul la frontieră. KERNER. KERNBACH. ARHIRIADE. G. medici şi jurişti. 2157. Kleines kriminologisches Wörterbuch (Mic dicţionar criminologic). M[ihail]. Bucureşti. 108-119. 320 p. 2142.I. Tipografia Dieceziană. Hand in Hand die Kriminalität bekämpfen – Wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Baden-Württemberg M[ihail]. Medicina legală. Manual pentru studenţii în medicină.2. Jean-Noël. 4e année. Expertiza grafică G. Introducere în elementele fundamentale). Scrisul Românesc. Respon- Prohibition. TĂNĂSESCU. Baudoin. Istoria. Dreptul procesual penal în R. misterul şi legendele celor mai preţioase nestemate din lume. Prof. SHACK. studenţii în drept. 1935. 2146. Mihail. 2003. anul VI. Zvonurile. Brian H. D. Mihail. în Criminalistica. CUPCEA. 34/1936 şi 7-8/1936). + erată. KENDALL. 1989. Const. 151 p. Partea I. KAISER. 1993. 7-8. 1961. Traducere din limba franceză de Marina Vazaca. 239 p. sabilitatea penală şi tendinţele medicolegale actuale. Mihail. John. 2150. Oradea. Dr. Editurile Saeculum I. G. Traducere din limba engleză de Agop şi Daniela Bezerian. 1993. Craiova. Science and the detective New York 1995 (deutsch: „Mit der Wissen schaft auf Verbrecherjagd" Editura WILEY-VCH Weinheim 1997 („Cu ajutorul ştiinţei la vânătoare de infractori“). 11-12. Cluj. 2145. no. KAISER. Kriminologie (Criminologie). New York. 2148. 2143.. SCHAIRER. 16 p. 1932. 1938).A.. Heidelberg. ştiinţifică şi experţii caligrafi. Tipografia Universală S. Leo P. Bucureşti.. KAHLFELD. The New 2156. Nr. KELLER. dr. 1996. Heidelberg.C. KERCKHOFFS.K 2140. SCHELLHOSS. Trois observations vechi mijloc de informare din lume. 1990.R. KERNBACH. Manual practic de Medicină Legală şi noţiuni sumare de anatomie şi fiziologie.. Mihail. Drd. Eine Einführung in die Grundlagen (Criminologie. cu 150 figuri în text. La Cryptografie militaire. p. (Mişcarea Medicală Română. dr. Kriminologie. Diamante faimoase şi Rekonstruktion bei der Untersuchung von Vorkommnissen mit Schußwaffenanwendung (Reconstituirea balistică judiciară în investigarea incidentelor cu arme de foc). 21 p. 45 p. KERNBACH. [1971]. 2152. KAISER. în R. 2153. (Extras din Revista de Drept Penal şi Ştiinţa Penitenciară. Die gerichtsballistische zusammenarbeiten (Mână în mână să combatem criminalitatea – Cum cooperează Procuratura şi Poliţia din Baden-Württemberg). KERNBACH.P. KERNBACH. N. 41-42. Siegrfried. 1988.

Editura All Educaţional. Cornelia. Editura Criminalistică. 424-432. vol. Lübeck. 1966. Medicină judiciară. Csaba. Schmidt Römhild. P. Das „Wunder“ von Lübeck (Minunea din Lübeck). 2168. 2171. Csaba. Bucureşti. Medicină recidiva ca factori care influenţează reactivitatea persoanelor testate prin metoda poligraf. p. Bucureşti. Son. JAEGER. Editura ALLFA. 212-219. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Täterprofil von Verkehrsunfällen (Reconstituirea accidentelor de circulaţie). GLAUM. KERNBACH. 2003. Beatrice.G. Prof. 143 IOAN.. Berlin. p. Crime investigation. 2160. p. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Interscience Publishers Inc. New York. (I-III) (Frontul Democrat Universitar. 2000. 2161. Fascicolele I – III. R. KLOSE. p. caiet 3/1990. 1982. dr. Gravitatea infracţiunii şi biologic universal şi permanent. PRIBILLA. New York. Consideraţii medico-legale asupra arsurilor letale. Lars. Bucureşti. 2175. 15 p. în: Archiv für Kriminologie (Arhivă pentru criminologie). cu ilustr. KLANDER. coordonator Rolf Rainer Jaeger.M. W. Rolf.I. O. Rekonstruktion securităţii reţelelor de calculatoare. 876-878. 2164. profilul făptuitorului şi alte metode) în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Sibiu. 1982. PLAHTEANU. J. 21-32. P. 3.P. Mică und Tötungsdelikte (Crimă de omor) în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Monica. KNIELING.. Ştiinţe criminalistice. Mihail. volum 12. 1969. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Ştiinţe criminalistice. KIRK. Willey & Anton. HILGERS. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal 1 Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti . 2169. 2174. KERNBACH. 126-130. caietele 1-2/1981. septembrie 2004. Rolul caracteristicilor topografice în identificarea persoanelor după scris. Fallanalyse. KISS. 2166. Anton. Costin C. KNIELING. enciclopedie. 1947. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Traducere din psiholog Kiss Csaba. KLAUS. coordonator Rolf Rainer Jaeger. KLOSE.L. 1958. Mihai.B. KINDLERS HANDBUCH PSYCHOLOGIE und andere Methoden (Analize de caz. 884 p. Laura. Cluj. Welter. 346 p. nr. H. Mihail. 2165. Ministerul Justiţiei. 2167. KIJEWSKI. Editura Medicală. dr. Heidelberg. 111 p. ediţie revăzută şi adăugită. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. 1998. Bucureşti.B. 239-254. Bucureşti. Centrul studenţesc Cluj) [Litografiat]. 2162.159-162. Subcomisar de poliţie legală. Bucureşti. Moneda. 2176. 559 p. Essen. Physical evidence and police laboratory. KIRIŢESCU.. şeful laboratorului de Detecţie a Comportamentului Simulat din cadrul D. KISS. fenomen 2170. 1. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Editura Schmidt-Römhild. ediţie revăzută şi adăugită. KESSLER. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. vol. Lübeck. p. 1979. Mihail. Lübeck. 2002. F. Crima. 1943. Fire investigation. Berlin. Mord- (Manual de psihologie Munchen. 2004. 2172. + erată. Profilul psihologic al criminalului Konstantinos Passaris. FLOREA. 2002. Considerations about the Post Traumatic Stress Disorders. KISS.L. Ronald. 401 p. Tipografia Cartea Românească din Cluj. Schmidt Römhild. KNIELING. I. I. Prof. Anti Hacker – Ghidul limba engleză de Radu Săndulescu. 2163. în: Kriminalistik (Criminalistica). 179 p. KERNBACH.2159. KIRK. Kindlers). Bibliografie la p. Essen. p. Bucureşti. 2173. Universitatea Regele Ferdinand I din Cluj la Sibiu.

KRAMER. Bucureşti. KUBE. Ernst. 2. Vorphilatelistisches aus der des Datenschutzes für Sicherheitsbehörden . 1913. par J.I. KŐVESI. 2188. Ioan Hurdubaie şi inspector principal Mălin Gabriel Popa. TEGTMEYER. Chicago. Genève [Imprimé en Roumanie]. în R. Impactul des Alienes. 1911. 15 Bani 1869 mit falsch gezeichnetem N in CINCIS. „Kriminalistik -Handbuch fur Praxis und Wissenschaft" (Manual de criminalistică pentru practică . November 1858.. Lawrence. J. Unbekanntes und unbekanntes Bekanntes von Rumänien. + XVIII. Mavrocordatŭ în Moldova (1711-1716) de Acsinte Uricarul. Punerea sub supraveghere a conturilor bancare şi a conturilor assimilate conturilor bancare. 1921. 2185. în Criminalistica. DBZ Nr. tomu II. Ebing. Wilhelm. Ediţia a II-a. 1978.C. carele au fostu logofetu mare în Moldova.) dr. Y. Social tionsverarbeitung und Datenschutz im künftigen Polizeirecht . 1937. Dr. 300-311. 111 p. University of Chicago Press. Kramer et D. A doua domnie a lui Nicolae A. 3 vol. STÖRZER. Ruth Rosner. 1975.Medecine. Laura Codruţa. p.C. de criminalistică şi de penologie nr.Kommentierung der einschlägigen Bestimmungen des Vorentwurfs zur Änderung des ME PolG (Prelucrarea şi protecţia poliţienească a datelor în viitorul drept poliţienesc – Comentarea condiţiilor implicite ale anteproiectului de modificare a Legii Poliţiei). Vertrauliches Korrespondenz . KORNHAUSER. Tabele istorice ale României de la 1766 până la 11 februarie 1866. Editura criminalistică. Heft 23/1912. 36-38. volum 13. în: Grundlagen der Kriminalistik (Bazele criminalisticii). KRETSCHMER. p. Ausgaben 1866 und 1871/72. 2189. 8. sources of Delinquency. 2182. Chemnitz 1912. atribuitŭ lui Nicolai Mustediacu stare de divanu (16621729). 2180. KRAFFT. Korpeban und charakter. Mihail. Chemnitz (o. vol. VAHLE. ianuarie 2005. Editura W. tom III. no.F. p. 2184.9. KOBILINSKY. KOHL Paul. Cartea pentru descălecatul de’nteiu a Ţerei Moldovei şi a neamului moldovenescŭ. „Kohl-Handbuch 1912“. KNIESEL. 1. până la a treia domnie a lui Mihai Racoviţă V. Springer-Verlog. 536-539. Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu. VAHLE. p. J. 2186.V. 2187. Berlin. 2183. Identification de la hache avec les traces laissées sur les e branches coupées. 144 Manuel étable d’après les rapports de groupes de l’OMS et d’antres publications de l’OMS.. Hans Udo/ Timm. KOHL. Paul. 37. Medecine legale 2179. KOGĂLNICEANU.Blatt philatelistischer Vereine Nr. KNIESEL. anul VII. Traducere şi adaptare de general de brigadă (rez. Letopiseţul Moldovei (1662-1711) dă Logofetul Nicolae Costin. Klaus Jürgen (Hrsg).N.. Kohlhammer. Die Moldau 5 paras schwarz vom S. Hugo.8 S/p 120/21 Hannover (1898?). Cronicele României sau Letopiseţele Moldaviei şi Valahiei. Edition Francaise. 1990. XLIII + 501 p. Letopiseţul Moldovei (1662-1793) de Ion Neculce – Vornicu şi Tera de susu. 1872-1874. KONBITSKY. Letopiseţul Ţerei Moldovei de la domniea lui Istrati Daliga V. Briefmarken-Handbuch und großer Katalog Paul Kohl. 2190. prezent şi viitor. iunie 2005. Handbuch 2181. 9 année.). 1986. nr. 2191. Cameron. Tomu. 192197. de Miron Costin. 2/2004. în Revista de criminologie. ştiinţei criminalistice asupra sistemului de justiţie penală: trecut. KRÖTZSCH. Polizeiliche Informa- Moldau und Walachei. (Organisation Mondiale de la Santé). La pharmacodépendance.F.Datenschutz und Informationsverarbeitung in der sicherheitsbehördlichen Praxis (Manual de protecţie a datelor pentru organele de siguranţă – Protecţia datelor şi prelucrarea informaţiilor în practica organelor de siguranţă). KRAPP. Edwin.V. 2177. von R. 748 p. 2178. nr. ParisToulouse.

8 p. F. vol. Berna. în: Forum der Kriminalistik. Ştiinţe criminalistice. KUNZE. II. Einsatzmöglichkeiten criminalistică. Klaus Jürgen. 381 p. 2002. Viena. 2197. KUBE. 1994. 1956. KÜRZINGER. Essen. Ediţia a 2-a. Entwicklungsbedingungen und Tendenzen der Kriminalistik (Condiţii de dezvoltare şi tendinţe în criminalistică). 788. 2193. R. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Ministerium des Innern der DDR (Forumul criminalisticii. 2002. vol. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 14 p. 1994. Schmidt Römhild. Edwin. ediţie revăzută şi adăugită. Schmidt Römhild. Ştiinţe criminalistice. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. II.şi ştiinţă). Sudebnaia Balistica Bernd. I. caiet 6/1977. Berlin. Ministerul de Interne al RDG). vol. 2192. Holger. p. Kriminologie (Criminologie). Lübeck. 2196. Stuttgart. KUNZ. 1982. Traducere manuscris. 2194. II. Editura Richard Boorberg Stuttgart. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. vol. Rekonstruktion und Experiment (Reconstituire şi experiment). Organisierte Kriminalität – Begriff und Indikatoren (Crimă organizată – noţiuni şi indicatori) în Tratat de criminalistică: competenţă (Balistica judiciară). ediţie revăzută şi adăugită.) KriminalistikHandbuch für Praxis und Wissenschaft (Manual de criminalistică pentru practică şi ştiinţă). Klaus. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Essen. Publikationsabteilung (Direcţia Publicaţiilor) Berlin. 2195.15-18. Mockva. Lübeck. p. des Hubschraubers und anderer Fluggeräte (Posibilităţi de intervenţie cu elicopterul şi alte aparate de zbor). în Kube / Störzer / Timm (publ. TIMM. 2198. KUSTANOVICI. Gosiurizdat. KÜNKLER.A. NORDMEYER.1994. Berlin. I. 1992 vol. Kriminologie. 145 . KUHLMANN. Eine Grundlegung (Criminologie. Elemente fundamentale).

Précis de Médecine Verhaltens (Teorii referitoare la comportamentul deviant). 2203. Despre Psychologia Criminală.. Traducere din limba franceză de Aurelian Perşinaru şi Teodor Atanasiu. Grig.L 2199. 203 p. consilier Curtea de Précis de Médecine Légale. organizarea. LACASSAGNE. [1936]. I. 74 p. LACASSAGNE. p. Le tatouage thérapeutique. Parchetul radiestezie. Teoria legăturii ritualice.. Paris. Arnauld du Moulin de. Heidelberg. 223 p. p. I. Jean. 2210. 2205.] Manipularea în relaţiile publice.C. LARIN. Grig. tatouage chez les prostituées de France et d’Afrique du Nord. Bucuresci. Protecţia martorilor [-] noutate de reglementare în legislaţia românească. Jean. A. Theorien abweichenden Paris. Călăuza ofiţerului de poliţie judiciară întocmită conform noilor legiuiri penale. LAMNECK. 520556. Literatura juridică. LACASSAGNE. Essai d’Étude critique. deuxième édition. Decémbre. LUNGULESCU. J. Moscova. René. LARQUIER. 1937.. LABARTHÈTE. (procuror general Curtea de Apel Timişoara). Tatouages professionnels des tréfileuses. Étienne. Iaşi. 233 p. de pe lângă Judecătoria Mediaş. 2215. Du 2214. 1980. Postfaţă de Alain Caille. a. no. Doctor în drept. 1934. 2000. 564-619. 6e année. 2201. 9. Haimann. în e R. Editura Kriminalistik. LUNGULESCU. 584-603. LANGE.C.. Seducţia maselor… îţi vor ciuguli din palmă ca guguştucii.. 1. Ioan. 6 année. Grigore Ioan. 1881. no. A. Paris. S. Editura Tritonic. în R. planificarea. Studii efectuate asupra gemenilor infractori). p. 2202.. LARDELLIER.N. 592 p. LACROIX À L’Henri. éditeur. f. 10. Judiciaire. CARMER. f. 1970. München.G. LANGE. Studien an kriminellen Zwillingen (Infracţiunea este destin. HERBERT. 8-44. Apel Timişoara. Criminologie et science pénitenciare. 2208.M. A.I. Du Regina. 2216. 7 année. Jean.2.I.. „Fehlerquellen im Ernittlungsverfahren . Jean. 77-79. J. 1980. 2209. Paris. de deux tableaux en couleur et de 4 planches en couleur. Baillère. XXIV + 850 p. Pe copertă: Arnauld du Moulin de Labarthète [. Editor. Jean. J. Traducere din limba franceză de Giuliano Sfichi. Quatrieme edition. Călăuza ofiţerului de poliţie judiciară. Cercetarea cauzei penale: tatouage chez les prostituées de France et d’Afrique du Nord. Teorie şi practică. Profesor la Curtea de casaţiune. p. Apel Timişoara. 1929.. inspector judecătoresc). 1929. 203 p. 112 p.I. HERBERT. Polirom. 2204. Antropologie şi comunicare. Leipzig. 2206.I. J. no. LASCU. I.I.C.Eine Auswertung von 1110 Wiederaufnahmeverfahren" (Surse de eroare în procedura de investigare – O evaluare a 1110 proceduri de înregistrare). 2212. 2211. R.. p. 1993. 2207. LAHOVARI. LAHOVARI.C. Mementos Dalloz. LAHOVARI. LACASSAGNE. ROUSSET. (consilier Curtea de Manipularea în relaţiile publice.a.. Pascal. G. în e R. LACASSAGNE. 189 p. procuror general Curtea de Apel Timişoara. Reguli de aur: Nu scuipa auditoriul! Propoziţii scurte! Fără glume în doi peri! Fără transpiraţie! Pauza de toaletă! O rezervă de colanţi! Verifică-ţi şliţul şi pe al adversarilor… Ghiorţăitul maţelor interzis! 2200.C. Manual de 2217. în R. 2213. Masson. 1888. Bucureşti. A. 1886. 2003. Editura Antet. Les tatouage. Masson. R. Prim-procuror. 9e année. Traducere din limba franceză de Valentina Procopie. Ouvrage accompagné de 47 figures dans le text.N. LACASSAGNE. LACASSAGNE. Verbrechen ist Schicksal. 1934. no. 1921. . 1935. et MARTIN.

anul I. Vladimir. Bistriţa Năsăud. LĂPĂDUŞI. LĂPĂDUŞI. anul I. 3. LĂPĂDUŞI. L’individualité du sang. Istoria neştiută a monstrului de la Suceava. 2003. 286 p. Vasile. Dr. 2228. 2234. 2236. Vasile. 2218. 2221. 2223. 267 p. în Criminalistica. dr. 4. mai 2000. p. Înregistrările audio sau video prezentate de părţi.23. 21-23. celebrul „Carlos”. anul I. p. 1973. Doru. 181188. 8 année. Vasile. 380 [-384] p. 11. LĂPĂDUŞI. 2000. Traducere din limba franceză de Mariana Grancea. mijloc de probă în procesul penal. Vladimir. nr. Criminalistica. anul II. în Criminalistica. LAZĂR. Vasile. p. 375-380.9. Vasile. anul II. noiembrie 1999. Grigore. p. în Criminalistica. 388 p. anul II. Bibliografie selectivă p. p. p. nr. Ion. nr. Adevărul obiectiv al probelor. Vasile. 1. 26-27. PĂTRUŢ. 2/2004. 4-7.P. 20. LĂPĂDUŞI. 2000. p. 2235. anul I. Bucureşti. 1936. 13-15. Căpitan. martie 1999. 8-10. Nicoleta Daniela. 2004. mai 1999. Lector univ. 232-246. martie 2000. în Criminalistica.. Editura ALTIP. 2233. iulie 1999. Bibliografie la sfârşitul prezentărilor. Jose E. ALEXANDRESCU. BRAUN. 2222. ALEXANDRESCU. 1993. + XX planşe color. anul I. în Criminalistica. p. Colonel. Serviciul Cultural. în Criminalistica. Vasile. p. Augustin. 5-7. Vasile. Vasile. iulie 2000. 1968. Îndreptar profilactic şi terapeutic de medicină naturistă. nr. nr. p. LĂPĂDUŞI. par l’arsenic on par les cyanures.13. Psihologie şi sexualitate la mari contemporani. Făgăraş. Ministerul de Interne (uz intern). Cauze rămase cu 2219. normative pentru uzul lucrătorilor Ministerului de Interne. 2232. Vasile. 5-8. Procuror general adjunct. p. Jacques de. Augustin.în Revista de criminologie. 1993. în R. 26-29.C. 2220. Macabra descoperire din apartamentul 8. 4. Un boschetar ars de viu. LĂPĂDUŞI. nr. 2227. Florin. Soluţionarea crimi- nalistică a unui caz cu puternice accente mediatice. 10-13. Florin. Vasile. 147 . anul II. 1937. 26 -28. LĂPĂDUŞI. anul I. Editura Venus. p. Bucureşti. LĂPĂDUŞI. p. 1. LĂPĂDUŞI. martie. LĂPĂDUŞI. LĂPĂDUŞI. e în R. Silviu Puiu. în Criminalistica.I. nr. BOBIN. 81 – 88. LATTES. no. anul II. septembrie 1999. 2229. 516-535. anul II. Vasile. 9e année. LĂPĂDUŞI. 2225. în Criminalistica. Reconstituirea – etapă decisivă al drumului către adevăr. O abominabilă tâlhărie. NISTOR.4 (Nouvelles). LAZĂR. no. 2. Vasile. LAZA. 2226. 5.J. 3. 2230. Decodificarea unei „crime perfecte”. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia. Une affaire d’intoxication 2224. 2237. în Criminalistica. 2. Cu generalul de brigadă magistrat Dan Voinea pe urmele celui mai mare terorist al secolului. Leone. Atrocităţile unui ucigaş. p. Editura Alma Mater. LĂPĂDUŞI.I. nr. LAZZARINI. Titlul original în franceză: Psychologie et sexualité des grands contemporains. de criminalistică şi de penologie nr.. 3. p. în Criminalistica. Alba-Iulia. nr. BOBIN. Vasile. Cluj-Napoca. 320 p. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Prefaţă de Arno Breker. 2.C. nr. LAUNAY. Editura „Păzitorul Adevărului”. 2. Operaţiunea „Valuta”. 2231. Vladimir. mai 2000. ENACHE. în Criminalistica. ALEXANDRESCU. şef serviciu judiciar I. nr. Vladimir. nr. în Criminalistica. ALEXANDRESCU. Presă şi Editorial al Ministerului de Interne. mai 1999. Culegere de acte Colonel. Unele mijloace şi metode ale muncii de informaţii. expert criminalist. p. autori neidentificaţi.

Identificarea după schelete: Ucigaşul din Râmnicelu. ENACHE. în Criminalistica. 4-7. anul II. 2001. CÂRJAN. în Criminalistica. Bucureşti. 2001. septembrie 2000.L.L. p. 2247. în Criminalistica. p.L. în Criminalistica.L.. Mileniul III. O casă sub semnul ororii. LĂPĂDUŞI. Bucureşti. Vladimir.. LĂPĂDUŞI.. CÂRJAN. p. în Criminalistica. în Criminalistica. Misterul cadavrului în Criminalistica. Editura „Little Star Impex” S. BOBIN. Tragedia unei familii de intelectuali. România – membru fondator al Interpolului. Editura „Little Star Impex” S. CÂRJAN. 2001. Vasile. februarie 2001. Mileniul III. GHEORGHIU. martie 2001. 9-12. Ulise ucide din nou!. Bucureşti. GREJDINOIU. dr. 1.R. Vasile. în Criminalistica. Mileniul III. Bucureşti.R. Ion (coordonatori). anul III. Bucureşti. în Criminalistica. LĂPĂDUŞI. septembrie 2001. instanţa se convinge de fapta unui periculos infractor.R. 2241. 1. Mihaiţă. 2001. Mircea. Constantin. 2257. TEŞAN. 2243. După cinci ani. Mileniul III. Expertiza medicolegală . LĂPĂDUŞI. ENACHE. 2251. 320 p. p. 2254. 10-17. Vasile. în Criminalistica. Bucureşti. p. 2001. Bucureşti. DRAGOTEANU. Titus. VINTILESCU. Mileniul III. Catastrofa de la Mogoşeşti. 2242. Lazăr.L. p. 246-248. FLORESCU. POPOVICI. Vasile. Vasile. 2252. p. Florin. strada Volumului. LĂPĂDUŞI. 2240. CÂRJAN. Incident de tragere sau omor comis cu bună ştiinţă?. Editura „Little Star Impex” S.298. p. în Criminalistica. TEŞAN. 2001. anul II. 2001.R. Vasile. p. nr. Conf. nr. Vasile.R. 25-26. Editura „Little Star Impex” S. nr. Răzbunare… sub tirul armelor. Incursiuni în criminalistica românească. 2001. 4. p. 2253. Doru. Criminalistica. LĂPĂDUŞI. Editura „Little Star Impex” S. Editura „Little Star Impex” S. p. ALEXANDRESCU. MARIN. 2001. p. la jafuri… la crime. 1. LĂPĂDUŞI. Vasile. p.2238. 2246. Medic primar legist. nr. Adrian. februarie 2001. DUŢĂ. nr. iulie 2001. anul III.R. Lazăr. Editura „Little Star Impex” S. 5. 17-20.R. ISTODOR. Mileniul III. 308-310. septembrie 2000. în Criminalistica.L. anul III. CÂRJAN. Vasile. Constantin.L.L.R. 5. Editura Little Star Impex SRL. în Criminalistica. în Criminalistica. Vasile. LĂPĂDUŞI. 5. Vasile. LĂPĂDUŞI. Criminalistica – Almanah 2002. Violarea şi uciderea cu ferocitate a unei minore. Crima de la vârful măgurei.. Lazăr. 320-322. Steluţa.. LĂPĂDUŞI. Doru. univ.R. FLORESCU. nr. LĂPĂDUŞI. FLORESCU. Bucureşti. 2255. p. Ion. LĂPĂDUŞI. LĂPĂDUŞI. LĂPĂDUŞI. 2. Editura „Little Star Impex” S. în Criminalistica. Editura „Little Star Impex” S. Vasile. 290292. Bucureşti.R. 2001.L. Vasile. LĂPĂDUŞI. GÂDEA. Bucureşti.probă indubitabilă. LĂPĂDUŞI. Bucureşti. 2001. Mileniul III. anul III. Bestiala crimă din Vasile. Vasile. Crima din Otomani în Criminalistica. 336 p. Bucureşti. 334-336. nr. 2001. Vasile. Lazăr. Constantin. Editura „Little Star Impex” S. Mileniul III. Mileniul III. LĂPĂDUŞI. anul III. 296. Grigorie.R. Lovitură sub centură. Adrian. Mileniul III. Vasile. Vasile. 13-14. LĂPĂDUŞI. Lazăr. din canalul de irigaţii. Mileniul III. Omucidere sau sinucidere? în Criminalistica. Mileniul III. Radu. p.305. p. 2244. 2250. 2001.R. Adrian. Vasile. Vasile. 317-319. 329-331. 303.. Constantin. 2239. După 16 ani. Valentin Medic primar legist. în Criminalistica. Editura „Little Star Impex” S. 5-7. 148 .L. BARA. Sărăcia generează fapte antisociale. LĂPĂDUŞI.L. p. Editura „Little Star Impex” S. 2248. Bucureşti. POPOVICI. 2249. 327-328. 2256. GÂDEA. p.L. Vasile. De 2245. LĂPĂDUŞI.

Vasile. 2271. Vasile. S. în Criminalistica. 23-24. 2001. Vasile. p. Omor cu premeditare. Steluţa. 12-13. 4. în Criminalistica. LĂPĂDUŞI. 2264. GREJDINOIU. în Criminalistica. nr. Marian.F. Vasile. nr. S. mai 2003. nr. 17. ianuarie 2002. 4-7. nr. nr.. 3-6. nr. LĂPĂDUŞI. p. Expertizele medico- 2259. Bătrân ucis de doi minori. Steluţa. Dan. nr. 13-15. LĂPĂDUŞI. în Criminalistica. 2261. anul IV. Steluţa. nr. Generalul George Vasile. 4. Vasile. p. LĂPĂDUŞI. O educatoare şi-a „educat” satul cu securea!. Colonel.2258. Marin. anul IV. 15-16. 21-22. 3. p. Vasile. 33-36. anul IV. p. Prof. p. p. PĂTRUŢ. martie 2002. în Criminalistica. nr. Vasile. 2274. 2003. 3. nr. magistrat. 11-12.. iulie 2002.C. 2270. LAZĂR. Vasile. UŢICĂ.R. anul V. nr. Jurist. Bucureşti. Grigore. „Luceafărul” S. nr. septembrie 2002. noiembrie. anul IV. 2267. Fraudă prin folosirea 2262. 2269. p. Vasile. GÂDEA. p. LĂPĂDUŞI. Colonel. anul V. VOINEA. Jurist. 2-5. 6-9. Lecţie de neuitare – Drd. Vasile. Vasile. în cenuşă de prietenul său. 2275. Ion Anghelescu. 2276. ANTONESCU. 6. anul IV. p. în Criminalistica. 2002. General maior dr. Banca „Carpatica” păgubită prin manopere frauduloase. martie 2002. LĂPĂDUŞI. în Criminalistica. 2268. anul V. Ioan Valea Man. CĂRĂUŞU. 9-10. anul IV. LĂPĂDUŞI. Acte teroriste cu implicaţii deosebit de grave. GREJDINOIU. Sorinel. în Criminalistica. Vasile. Realităţi şi perspective în criminalistică. CÂRJAN. LĂPĂDUŞI. 22-24. Asistent univ. Dan. 2. Comisar-şef. LĂPĂDUŞI. nr. p. în Criminalistica. nr. Abominabilă crimă din fundătura C. Etelka îi străpunge inima concubinului. iulie 2002. 13-14. 2273. Dan. anul IV. 2278. 1. 4. 2265. 2. Căpitan magistrat. Grigore. 69 de ani de la naşterea generalului dr. noiembrie 2003. Vasile. Constantin. VOINEA. Steluţa. anul V. Lazăr. 3. în Criminalistica. în Criminalistica. Iancu. LĂPĂDUŞI. LĂPĂDUŞI. 2. martie 2002.L. Ion Eugen Sandu general de divizie (post-mortem). în Criminalistica. ŞTEFAN. MIRCEA. mai 2003. Chestor de poliţie. în Criminalistica. Lucrările simpozionului din 29 octombrie 2002. Vasile. Passaris. LĂPĂDUŞI. LĂPĂDUŞI. 3. Trecerea de la „Dreptul Statului” la „Statul de Drept” constituie un proces îndelungat şi anevoios. martie 2003 p. Spioni şi trădători. Ioan Dănescu a trecut în nefiinţă. 1-2. Vasile. Drd. Cu o lovitură de cuţit. Papucii au condus la identificarea criminalului. în Criminalistica. nr. 1. GREJDINOIU. Chestor de poliţie dr. Picu a fost transformat unor înscrisuri oficiale. Vasile. 2266. Vasile. Jurist. p. 2002. în Criminalistica. Cristina. LĂPĂDUŞI. nr. Grigore. 149 . PĂTRUŢ. nr. 1. noiembrie. Omor cu sadism în parcul Giuleşti.. 2. 6. în Criminalistica. Maior. p. General maior magistrat dr. Bolnavii psihic . în Criminalistica. 2277. 224 p.. infractorul numărul unu al Greciei. LĂPĂDUŞI. anul III. mai 2002. LĂPĂDUŞI. LĂPĂDUŞI. 2272. 27-28. iulie 2003. Steluţa. mai 2002. Subcomisar de poliţie. 2260. Viraj cu „scântei”. 5. Vasile. 3-4. ianuarie 2003. GREJDINOIU. anul IV. ianuarie 2002. PREŞMEREANU. legale confirmă abuzuri şi ilegalităţi. p. Vasile. LĂPĂDUŞI.A. nr.R. p. p. MAN. LĂPĂDUŞI. a ucis şi în România. GREJDINOIU. în Criminalistica. „Little Star Impex” S.un pericol social: Un elev şi-a ucis bunicul şi mama după un ritual. LĂPĂDUŞI. 2263. nr. anul IV. 4. în Criminalistica. Bucureşti. Vasile. 378 p. LĂPĂDUŞI. p. anul V. iulie 2003. PĂTRUŢ. anul IV. anul V.C. 11. p. anul IV. anul V. 6. Vasile.

p. Prof. Dan. 304 p. Bucureşti. secretar Vasile. 33. septembrie 2005. Abominabila crimă din Vladimireşti. 2286. noiembrie 2004. Bucureşti. Col. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Vasile. Vasile. p. ŞTEFAN. Marius Daniel.R. 2285. Constantin. anul VII. 2289. în Criminalistica. anul VI. Prof. Mihaela. Triplul asasinat din Mangalia. p. Medic primar legist. S. p. VASILE. 2290. LĂPĂDUŞI. LĂPĂDUŞI. Constantin.C. nr. 2004. septembrie 2004. Vasile. DRAGOTEANU. Consideraţii privind investigarea criminalistică a locului faptei. Vasile. General maior magistrat dr. Lazăr. Editura Luceafărul. Lucrarea cuprinde comunicările prezentate la Simpozionul „Investigarea criminalistică a locului faptei“. în Criminalistica.. Prof. LĂPĂDUŞI. 2281.. Prof. Viorel.. în Realităţi şi perspective în criminalistică. în Criminalistica. ianuarie 2004. Contribuţii pe plan ştiinţific şi editorial ale Institutului de Criminalistică. LĂPĂDUŞI. dr. PEŞTINĂ. Bucureştiul necunoscut. noiembrie 2005. LĂPĂDUŞI. 2292. 11 13. 2287. Incertitudini cu privire la autenticitatea documentelor.. Dublu asasinat din Farmacia Theea.. 21-24. în Criminalistica. 39-40. în Criminalistica. în Criminalistica. 2280. p. GÂDEA. Vasile. LĂPĂDUŞI. locul potrivit. în Criminalistica. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. şef de serviciu în cadrul Direcţiei de Investigaţii criminale.. General de divizie (r). Prof. Chestor. 469-473. Comisar-şef. 10-11. 2282. probă indubitabilă. Vasile. GÂDEA. Steluţa. CÂRJAN. Dan. p. 5. Prof. Bucureşti. 13-14. Rolul şi contri- buţia Asociaţiei Criminaliştilor din România în dezvoltarea ştiinţei criminalistice. LĂPĂDUŞI. ŢĂRMUREAN. Mită pentru obţinerea permisului de conducere auto. 2283. mai 2004. nr. 2003. VASILE. Comisar-şef. Toleranţă zero corupţiei. Prof. Editura Luceafărul. p. Vasile. consilier şi cuvânt introductiv prof. 2291. Vasile. VOINEA. anul VI. 2005. Drd. Chestor dr.G. Un om potrivit la General-maior. 5. BOBIN. şef serviciu în I.. Vasile. VASILE. Profesor. anul VII. Ron Smith – criminalist britanic în lupta pentru adevăr. Editura Luceafărul. LĂPĂDUŞI. Iancu. GREJDINOIU. 20-24. 6. Viorel.P. LĂPĂDUŞI. ianuarie 2005. 2284. Expertiza medicolegală. Vasile.A. p. p. 41-46. nr. p. LĂPĂDUŞI. Lazăr Cârjan. LĂPĂDUŞI. p. care a avut loc în perioada 28-29 octombrie 2003. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. 15-19. Florin. LĂPĂDUŞI. LĂPĂDUŞI. general al Asociaţiei Criminaliştilor din România. anul VI. 2004. 15-18. 20-23. nr.. 13-14. 4. Florin. 541 [-542] p. nr. Lector univ. Prof. nr. în Criminalistica. 2005. Vasile. Situaţii cu împrejurări de la locul crimei greu de stabilit. 150 . Gavril Dorelu. „Luceafărul” S. Consideraţii privind rolul probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului. şef serviciu în Direcţia Investigaţii Criminale. anul VII. Prof. General-maior magistrat. Viorel. iulie 2005. 3.. VOINEA. Bucureşti. Investigarea criminalistică a locului faptei. Bucureşti. 6. Coordonatori dr. anul VII. Constantin. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”.. Magistrat dr. (r) prof. CONSTANTINESCU. Bucureşti. Dan Voinea şi dr. p. 1. nr. Prof. Prof. Vasile. 2004. Comisar-şef de poliţie. VOINEA. Avocat Baroul Bucureşti. 2293. organizat de către Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Asociaţia Criminaliştilor din România.. Dan.. 2005. LĂPĂDUŞI. O istorie fascinantă a Capitalei.2279. în Criminalistica. LĂPĂDUŞI. Vasile. Vasile. anul VI. p. Vladimir Alexandrescu. BOBIN. (coordonatori). 1. 2288. nr.

Col. Aspecte ale cooperării Institutului de Criminalistică cu structuri din ţară şi străinătate. 2297. Editor: Asociaţia Criminaliştilor din România. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. col. în Criminalistica. Lucrarea cuprinde comunicările prezentate în programul Simpozionului internaţional. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Crişan-Mucenic. în pas cu timpul. în cazul infracţiunilor de omor. Crişan-Mucenic. 2300.. p. p. 5-7. p. p. LĂZUREANU.. LĂPĂDUŞI.3. Petre Buneci. LĂPĂDUŞI. Paris. anul VIII. 2003. 2296. Un valoros penalist – Dr. Lazăr. Bucureşti. 280 – 2281. Chestor principal drd. 142 – 151. 2301. în Criminalistica.C. 2295. Bucureşti. mai 2005.J. Prof. Vasile. 2304. Identificarea criminalistică prin aceste de cunoaştere. Identificarea criminalistică a persoanei pe baza imaginilor filmate în câmpul infracţiunii. p. LĂZUREANU. Tiparul executat la S. (coordonatori). în Criminalistica.P. nr. 2303.. anul VII. Metode şi tehnici de identificare criminalistică. LĂZUREANU. Director general Petre Marinescu. august 2006. 5-6. de poliţie. ŞTEFAN. LĂPĂDUŞI. Generalmaior magistrat dr. Liviu. Noi sisteme de asigurare mecanice antiefracţie. 2003. specializarea Criminalistică. LĂZUREANU. Vasile. în Criminalistica. Comisar-şef de poliţie drd. Chestor dr. Crişan Mucenic. LĂPĂDUŞI. anul VIII. 26-27. anul VIII. organizat în zilele de 26 şi 27 octombrie 2005 de către Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Asociaţia Criminaliştilor din România. LĂPĂDUŞI.2294. Crişan-Mucenic. Gheorghe. (r) Disimularea unei sinucideri în omor. p. LĂPĂDUŞI. 3. Criminologie et science 2308. Bucureşti. Dan. nr. Prof. 2. 28-30. Dalloz. penitenciaire.. p. iunie 2006. LE BLANC. LĂZUREANU. Editura Luceafărul. Prof. Subcomisar de poliţie. Comisar-şef de poliţie drd. Cluj-Napoca. Comisar şeful serviciului criminalistic I. 2298. 136-144.. Prima promoţie a masteratului european. Consideraţii privind evoluţia unor metode şi tehnici de identificare criminalistică.3-5.. p. Vasile. în Criminalistica. J. aprilie 2006. 2302. 2006. 2005. 2306. Scms. Vasile. p. LÉAUTÉ. în Criminalistica.. nr. 4. Bucureşti. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Arséne Lupin contra lui Herlock Sholmes. aprilie 2006. 1972. 83-87. Gavril DORELU General de divizie (r) dr. Liviu. 15-18. director adjunct al Institutului de Criminalistică. 3-4. în Criminalistica. 2006. VOINEA. Editura Alma Mater. 3. secretar general al Asociaţiei Criminaliştilor din România. 478 [450] p. (r) prof. Identifi- carea criminalistică prin acte de cunoaştere sub forma înscrisurilor. LĂZUREANU. 2307. Editura Alma Mater. Vasile. 2299. 39. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. 2. ŢĂRMUREAN. TĂUT. Chestor dr. (r) prof.. Crişan-Mucenic. în care au fost implicate persoane ce practică pederastia. Luceafărul S. CÂRJAN. Vasile.. POPA. iunie 2006. FLEACĂ. director adjunct al Institutului de criminalistică. Traducere 151 . în care au fost implicate persoane ce practică pederastia [Rezumat]. Criminalistica 2305. Cluj-Napoca. Sibiu. Col. Colaborare română-germană. LĂZUREANU. nr. în cazul infracţiunilor de omor. anul VIII. TĂUT... Maurice. director adjunct al Institutului de criminalistică. Subcomisar de poliţie. nr. 2006.A. anul VIII. director adjunct al Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Iancu. Scms. Crişan-Mucenic. Consideraţii privind evoluţia unor metode şi tehnici criminalistice. p. p. nr. p. 2005. Activarea Asociaţiei Criminaliştilor din România în anul 2005. Crişan-Mucenic. Ilie. Subcomisar.

din limba franceză de Constantin Ioncică. Editura Univers, Bucureşti, 1971, 286 p.
2309. LE BLANC, Maurice. Afacerea Kesselbach.

prefaţă de Nicolae Mareş. [Iaşi]. Junimea, 1971, 136 p. cu ilustr. şi portret (O sută şi una de cărţi).
2322. LEC, Stanislaw Jerzy. Gânduri nepieptănate.

Traducere din limba franceză de Paul Derian, Editura DAB, 1991, 191 p.
2310. LE BLANC, Maurice. Arséne Lupin şi

comoara regilor Franţei. Editura H., 1991, 223 p.

Culegere, prefaţă şi traducere de Nicolae Mareş. Bucureşti, Colosseum, 1991, 64 p. (Colecţia Aforisme, cugetări, reflecţii). D. La reconstitution cinematique des accidents. INRTS Joinville, 1986.

2323. LECHNER, D.; MALATERRE, G.; FLEURY,

2311. LE BLANC, Maurice, Femeia cu două

surâsuri. Traducere din limba franceză de Veronica Popescu. Editura Doina, 1991, 173 p. goale. Editura Centaurus, 1991.

2324. LE

2312. LE BLANC, Maurice. Imaginea femeii 2313. LE BLANC, Maurice, Misterul eşarfei

CLÉRE [Marcel]. Histoire de la Police. Paris, Presses Universitaires de France, 1947, 130 [-136] p. (Que sais-je? Le point des connaissances actuelles, 257). technique. Editura Police Revue, Paris, 1974.

purpurii. Traducere din limba franceză de Teodora Popa-Mazilu. Editura Ulise, 1991, 110 p. enigma acului scobit. Editura Danubius, 1992, 200 p.

2325. LE CLERE, Marcel. Manuel de police

2314. LE BLANC, Maurice. Arséne Lupin şi

2326. LE DORAN, Serge; ROSÉ, Philippe.

Cyber-Mafia. Editura Antet, Bucureşti, 1998.
2327. L’éducation et les drogues. Prévenir.

2315. LE BLANC, Maurice. Domnişoara cu

ochii verzi. Traducere din limba franceză de Teodor Constantinescu. Editura Eden, 1992, 190 p. BLANC, Maurice. Contesa de Cagliastro. Traducere din limba franceză de Teodora Popa-Mazilu. Editura Porus, 1992, 243 p. se răzbună. Traducere din limba franceză de Liviu Cristea. Editura Excelsior, 1993, 147 p.

[Paris, 1987], 76 p., ilustr. + 3 f. pl. (UNESCO).
2328. LEE C. Henry; PALMBACH M. Timothy;

2316. LE

2317. LE BLANC, Maurice. Contesa Cagliastro

MILLER T. Marilyn. Henry Lee’s Crime SceneHandbook. Elsevier Academic Press. Amsterdam. Boston. Hejdellberg. London. New York. Oxford. Paris. San Diego. San Francisco. Singapore. Sydney. Tokyo, 2005. 418 p.
2329. LEFTER, Alexandru; TUN, Ion; DINU,

2318. LE BLANC, Maurice. Agenţia Barnett/Co.

Traducere din limba franceză de Costache Ursu. Editura Sturion, 1994, 125 p. Traducere din limba franceză de Doina Lereanu. Editura Baricada, 1992, 158 p. cere din limba franceză de Ionescu. Editura Nemira, 1998. Lidia

2319. LE BRUN, Michel. Castelul cu monştri.

Ion; STAN, Niţă Ion; MIHĂLCIOIU, Serghie; POPA, Ştefan. Cercetarea penală – aspecte teoretice şi practice. Coordonatori: CÂRJAN, Lazăr; MANOLOIU, Constantin; POPESCU, Ion, Editura Global Print, Bucureşti, 1999, 397 p.
2330. Lege

2320. LE BRUN, Michel. Autostrada. Tradu-

2321. LEC, Stanislaw Jerzy. Gânduri nepieptănate.

Culegere [de maxime]. Traducere şi

pentru organizarea poliţiei generale a Statului. Însoţită de Expunerea de motive a D-lui Ministru Al. Vaida-Voevod şi a D-lui Sub-secretar de Stat D.R. Ioaniţescu… Bucureşti, Curierul Judiciar, 1929,134 p. + 4 f. tab. (Biblioteca Legilor Uzuale Adnotate, No.33).

152

2331. Legile lui Murphy, principiile lui Peter şi

2342. LEROUX, Gaston. Crima lui Rouletabille

alte 999 teoreme, postulate, axiome, paradoxuri, observaţii & descoperiri + corolarele respective şi nouă confesiuni în exclusivitate. Editura Universal Dalsi, 1995, 159 p.
2332. LEGRAIN (Le

Docteur). Les grands narcotiques sociaux. Paris, A. Maloine, 1925, 459 p. Amable (Dr. Magnus). Timbres de Moldavie et de Roumanie par le Docteur Magnus. Deuxième Edition; Veriag J.-B. Moens, Brüssel 1869. in puerperalitate şi a noului născut. Studiu clinico-social. Teză / pentru / Doctorat în medicină şi chirurgie / prezentată şi susţinută la 22 iunie 1927, ora 6 ¾ d.a. (Facultatea de medicină din Bucureşti, No. 2828)

(Aventurile extraordinare ale reporterului Joseph Rouletabille). Traducere din limba franceză de Mirella Bartă, Editura Valahia, 1992, 152 p. Traducere după ediţia: Les aventures extraordinares de Joseph Rouletabille, reporter, Editious Robert Laffont, Paris, 1898.
2343. LEROUX, Gaston. Parfumul doamnei în

2333. LEGRAND,

negru. Traducere de Rodica Chiriacescu şi Adriana Sofian. Cluj-Napoca, 1984, 248 p. (Scorpionul).
2344. LEROUX,

2334. LEIBNER, Mamy, D-ra. Protequirea femeii

Gaston. Misterul camerei galbene. Traducere din limba franceză de Vlad Muşetescu. Universul familiei, Bucureşti, 1991, 268 p. Traducere din limba franceză de Rodica Iacob. Editura Vivaldi, 1991, 157 p.

2345. LEROUX, Gaston. Secretul lui Toth.

2346. LEROUX,

2335. LEKSCHAS;

HARRLAND; HARTMANN; LEHMANN. Kriminologie (Criminologie), Staatsverlag der DDR (Editura de Stat a RDG), Berlin, 1983. arabe déchire, în R.I.C., no.3, 4 année, 1932, p. 210-216.
e

Gaston. Secretul marelui Loustalot. Traducere, prefaţă şi tabel cronologic de Aurelia Batali. Editura Minerva, Bucureşti, 1992, 128 p. (Cartea de succes). Gaston, Misterul camerei galbene. Prefaţă de Jean Cocteau. Traducere din limba franceză de Adriana Fianu. Editura Porto Franco, 1993, 199 [-200] p. (Detectiv).

2336. LERICH, L. Reconstitution d’un texte

2347. LEROUX,

2337. LERICH, L. Recherche d’interprétation des

traces dans les affaires de lettres anonymes, în R.I.C., no.4, 4e année, 1932, p. 268-277.
2338. LERICH, L. Note an suyet du décryptement

2348. LEROUX, Gaston. Parfumul doamnei în

des cryptogrammes par transpositions, în R.I.C., no.10, 4e année, 1932, p. 763-765.
2339. LERICH, L. Valeur probante des lignes

negru. Aventurile extraordinare ale reporterului Joseph Rouletabille. Traducere din limba franceză de Rodica Pânzaru, Editura Vestala, 1993, 351 [-352] p. (Mister).
2349. LEROUX,

blanches dactyloscopiques, în R.I.C., no.5, 5 année, 1933, p. 264-269.

e

Gaston. Regele ocnaşilor. Traducere din limba franceză de Petre Lascu. Editura Mondial-Press, 1993, 367 p. Gaston. Fotoliul cu stafii. Traducere în limba română de Roxana Veleanovici. Bucureşti: Junior, 1994, 183 p. Titlul original: Le fouteuiel haute

2340. LERICH, L. Note sur la valeur de la

2350. LEROUX,

preuve dactyloscopique, în R.I.C., no.10, 5e année, 1933, p. 603-609.
2341. LERICH, L. Note complémentaire sur le

classemenet des empreintes digitales an service de l’identité judiciaire de Lattaquié, în R.I.C., no.6, 8e année, 1936, p. 350-354.

2351. LEROUX,

Gaston. Fantoma de la Operă. Traducere din limba franceză de Cornelia Matasă şi Dan Marinescu. Editura Rombelion, 1994, 328 p. Titlul

153

original în franceză: La fantôme de l’Opera.
2352. LEROUX, Gaston. Păcatul dragostei.

les cristaux de strzyzowski, în R.I.C., e no.10, 3 année, 1931, p. 738-741.
2361. LEUNG, Fan. Les Formules dactyloscopiques

Traducere de Cornelia Mătasă şi Dan Marinescu. Romhelion, Bucureşti, 1995, 328 p.
2353. LEU, Carmen, Preparator universitar,

réeles chez les femmes, în R.I.C., no.3, e 4 année, 1932, p. 181-188; R.I.C., no.4, 4e année, 1932, p. 251-267.
2362. LEWIS, Dorothy Otnow. Vinovaţi de

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“. Hărţuirea sexuală – analiza infracţiunii (I), în Criminalistica, anul V, nr. 5, septembrie 2003, p.14-16; (II) în Criminalistica, anul V, nr. 6, noiembrie 2003, p.31-32.
2354. LEU, Carmen, Preparator universitar.

demenţă. Pe coridoarele morţii un psihiatru dezvăluie mecanismele minţii criminalilor în serie. Traducere din limba engleză de Florin Şlapac şi Gabriela Inea. Editura ALLFA, 2001, 251 p.
2363. Lexicon al greşelilor de limba română.

Cercetarea la faţa locului în cazul infracţiunilor informatice (Criminalitatea informatică), în Investigarea criminalistică a locului faptei, Bucureşti, 2004, p. 285-287.
2355. LEU, Carmen, Preparator universitar,

Fonetică, Lexic, Ortografie, Ortoepie, Gramatică, Punctuaţie, Stilistică [de] Cristian Niţulescu, Editura Junior, Bucureşti, f.a. 165 [168] p.
2364. LIEURY, Alain, Manual de psihologie

Academia de Poliţie „Al. I. Cuza” Bucureşti. Comisia rogatorie – Proceduri de obţinere a mijloacelor de probă, în Criminalistica, anul VI, nr. 6, noiembrie 2004, p. 36-37.
2356. LEU, Carmen, Preparator univ. Modalităţi

generală. Traducere din limba franceză de Iulia Haşdeu. Editura Antet, f.a., 191 p.
2365. LIICEANU, Aurora, Prof. univ. Violenţa

domestică, în Revista de criminologie, de criminalistică şi de penologie nr. 2/2004, p. 61-83.
2366. LIMA, Hermeto. A identitade do homen

atipice de luare a declaraţiilor, în Criminalistica, anul VII, nr. 4, iulie 2005, p. 40-41.
2357. LEU, Carmen, Preparator univ. Probe ce

pela impressao digital. Rio de Janeiro, 1908.
2367. LIN, Henri B. Ce dezvăluie faţa ta.

pot fi administrate în timpul procesului penal, în cazul infracţiunilor informatice, în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”, Editura Luceafărul, Bucureşti, 2005, p. 415-419.
2358. LEU, Carmen, Prep. univ. dr. Identificări

Secretele chineze ale citirii feţelor. Traducere din limba engleză de Oana Negureanu. Titlul original: „What your face reveals” Published by Llewellyn Publications, St. Paul, MN 55164 USA. Editura Samizdat, f.a., 184 p. Bibliografie la p. 184.
2368. LITTMAN,

ce pot fi realizate în cazul cercetării unor infracţiuni săvârşite în mediul electronic, în Metode şi tehnici de identificare criminalistică, Bucureşti, 2006, p. 318-321.
2359. LEU, Carmen, Subinspector. Percheziţia

J. The Watchman: The Twisted Life and Crime of Serial Hacker Kevin Poulson. Little, Brown and Co., 1997. récidivistes. Avec 85 figures. Maloine, Paris, 1909, IV + 428 p. (Bibliothèque de Criminologie). les Hébreux,. Lyon, 1909.

2369. LOCARD, Edmond. L’identification des

calculatorului, în Criminalistica, anul VIII, nr. 3, iunie 2006, p. 13-15.
2360. LEUNG, Fan. Une nouvelle méthode de

détermination de l’origine du sang par

2370. LOCARD, Edmond. Le tatouage chez

154

2371. LOCARD, Edmond. La Police. Ce qu’elle

est, Ce qu’elle devrait ètre. Payot & Cie, Paris, 1919, 239 p.

2385. LOCARD, Edmond. La valeur de la

2372. LOCARD,

dr. Edmond. L’Enquête criminelle et les méthodes scientifique, in Bibliothèque de philosophie scientifique. Flammarion, Paris, 1920, 300 p. (Bibliothèque de Philosophie scientifique).

preuve dans l’expertise des documents e écrits, în R.I.C., no.8, 3 année, 1931, p. 617-622.
2386. LOCARD, Edmond. Un grand cryptologue

français: Le Commandant Bazeries, în R.I.C., no.10, 3e année, 1931, p. 749-756.
2387. LOCARD, Edmond. Traité de criminalistique.

2373. LOCARD, Edmond. Manuel de technique

policière. Avec 43 figures. Paris, Payot, 1923, 291 p. + 1 tab.
2374. LOCARD, Dr. Edmond. Les Anonymo-

Tomes I et II, Les empreintes et les traces dans l’enquete criminelle, avec 250 figures. Joannè Desvigne et ses Files, Lyon, 1931, 500 + 500 p. Tomes III-IV, Les preuves de l’identité, avec 76 figures. Joannè Desvigne et ses Files, Lyon, 1932, 432 [-440] p.

graphes. Bruxelles, 1923, 14 p. (Extrait de la Révue de Droit Penal et de Criminologie et Archives Internationales de Médecine legale, Mars, 1923). et policiers de laboratoire. Payot, Paris, 1924, 277 [-279] p.

2388. LOCARD, Edmond. Traité de criminalistique.

2375. LOCARD, Edmond. Policiers de roman

2389. LOCARD, Edmond. L’évolution actuelle

2376. LOCARD, Edmond; PETISNÉ, Gabriel.

du tatouage et son importance en criminalistique, în R.I.C., no.3, 4e année, 1932, p. 189-194.
2390. LOCARD, Edmond. La recherche des

Instructions pour les recherches techniques dans les enquêtes criminelles, avec 8 figures. Laboratoire de police, 35, rue Saint-Jean, Lyon, 1924.
2377. LOCARD, Edmond. Le crime et les

traces diverses dans l’enquête criminelle, în R.I.C., no.4, 4e année, 1932, p. 284-289.
2391. LOCARD, Edmond. Une affaire de faux

criminels. La Renaisance du Livre, Paris, [1925?], 278 p. + 7 f. pl.
2378. LOCARD, 2379. LOCARD,

sur découpage, în R.I.C., no.7, 4e année, 1932, p. 503-523. Edmond. Contes apaches (Souvenirs d’un policier). 2 vol. Editions Lugdunum, Lyon, 1933. Edmond, Les choix des pièces dans l’expertise des documents e ecrits, în R.I.C., no.9, 5 année, 1933, p. 549-557.
e policière. 2 édition. Payot, Paris, 1934.

Edmond. Expertise documents ecrits. Lyon, 1925.

des

2392. LOCARD,

Edmond, L’analyse des poussières en criminalistique, în R.I.C., Septembre, 1929.

2393. LOCARD,

2380. LOCARD, Edmond. L’imitation typographique.

Lyon, 1929, 7 p.
2381. LOCARD, Edmond. R. – A. Reiss, în

2394. LOCARD, Edmond. Manuel de technique 2395. LOCARD, Edmond. La détermination

R.I.C., Octobre, 1929, p. 333-336.
2382. LOCARD,

Edmond. L’Histoire de la e dactyloscopie, în R.I.C., no.4, 2 année, 1930, p. 269-291.

des taches de sang par le bromure de e sodium, în R.I.C., no.2, 6 année, 1934, p. 90-95.
2396. LOCARD,

2383. LOCARD, Edmond. L’écriture de main

gauche, în R.I.C., no.5, 2e année, 1930, p. 324-333.

2384. LOCARD, Edmond. L’expertise des faux
e timbres-posté, în R.I.C., no.7, 2 année, 1930, p. 496-520.

Edmond, Un nouveau microcomparateur le synchrisiscope de William Stirling, în R.I.C., no.5, 6e année, 1934, p. 267-271. méthodes scientifiques. Les Editions

2397. LOCARD, Edmond. La Police et les

155

Rieder. Paris, 1934, 82 p. + XLVII (Bibliothèque Générale Illustrée).
2398. LOCARD, Edmond. Manuel de technique

2406. LOCARD,

Edmond. Les empreintes digitales des frères siamois, în R.I.C., no.8, e 8 année, 1936, p. 501-504. Le paragerm étude d’un produit e microbicide, în R.I.C., no.10, 8 année, 1936, p. 602-617.

policière (Les constats – Les empreintes digitales – Les traces – Les taches – L’ expertise des documents écrits – Les correspondances secrètes – La fausse mounaie – Les armes et les explosifs – Les drogues – L’identification des e récidivistes – L’expert et l’expertise. 2 édition, entièrement refondue et considérablement augmentée, avec 43 figures. Payot, Paris, 1934.
2399. LOCARD, Edmond. Traité de Criminalistique.

2407. LOCARD, Edmond; LOCARD, Jacques.

2408. LOCARD, Edmond. La Criminalistique,

à l’usage des gens du monde et des auteurs de roman policiers. Desvigne, Lyon, 1937, 159 p. l’expertise des documents écrits, în R.I.C., no.2, 9e année, 1937, p. 143-172. formation des experts en ecriture, în R.I.C., no.6, 9e année, 1937, p. 340-349. Edmond. Les empreintes e digitale set la lèpre, în R.I.C., no.8, 9 année, 1937, p. 492-496.

2409. LOCARD, Edmond. L’affaire Dreyfus et

Tomes V-VI, L’expertise des documentes écrits, avec 180 figures. Les correspondances secrètes. Les falsifications. Joannès ie 1 Desvigne et C , Lyon, 1935-1936 , 486 2 p. (V) [24 ] 1014 p. (VI).
2400. LOCARD,

2410. LOCARD, Edmond. Le recrutement et la

2411. LOCARD,

Edmond. Le faux par e déquisement, în R.I.C., no.1, 7 année, 1935, p. 45-49. de Millery. Gallimard, Paris, 1935.

2412. LOCARD, Edmond. Premier Congrès

2401. LOCARD, Edmond. La malles sanglante 2402. LOCARD, Edmond. Le truquage des

International de Criminologie. Theme qui donneront lieu a un voeu, în R.I.C., no.8 (Nouvelles), 9 e année, 1937, p. 507-512.
2413. LOCARD, Edmond. Traité de Criminalistique.

timbres-poste par l’acide sulfhydrique, în e R.I.C., no.2, 8 année, 1936, p. 106-110.
2403. LOCARD, Edmond. Comment fouctionne

Tome VII, L’Enquête criminelle. Desvignes, Lyon, 1939, 350 p. 2e édition, Payot, Paris, 1942, 359 p.

un laboratoire de criminalistique, în e R.I.C., no.6, 8 année, 1936, p. 355-362.
2404. LOCARD, Edmond. Manuel de technique

2414. LOCARD, Edmond. Manuel du Philatéliste. 2415. LOCARD,

policière, Les constats. Les empreintes digitales. Les traces, Les taches. L’expertise des documents écrits. Les correspondances secrètes. La fausse mounaie. Les armes et les explosifs. Les e drogues. L’identification des récidivistes. 3 édition, entièrement refondue et augmentée, avec 43 figures. Payot, Paris, 1939, 366 p.
2405. LOCARD, Edmond. L’identification des

Edmond. Manuel de technique policière. Les constats. Les empreintes digitales. Les traces, Les taches. L’expertise des documents écrits. Les correspondances secrètes. La fausse mounaie. Les armes et les explosifs. Les drogues. L’identification e des récidivistes. 4 édition corrigée, avec 38 figures. Payot, 106, Boulevard St.Germain, Paris, 1948, 308 p. et leur expertise. Payot, Paris, 1959, 391 p. (Bibliothèque scientifique)

2416. LOCARD, Edmond. Les faux en ecriture

animaux, în R.I.C., no.7, 8 année, 1936, p. 415-418.
1

e

2417. LOCARD, Jacques. Le destruction des

Pe copertă: 1937 2 Număr pe cotorul cărţii

cadavres par les caustique, în R.I.C., no.8, 4 année, 1932, p. 582-589.

e

156

2418. LOCARD, Jacques. L’analyse destraits

de crayon en criminalistique. Thèse de doctorat èssciences de l’Université de Lyon. Lyon, Pâtissier, 1936. du cuivre en criminalistique, în R.I.C., no.9, 8e année, 1936, p. 539-556.

Quarta edizione. Idem Vol. II, Torino, 1889, 2 vol.
2429. LOMBROSO, Cesare.

2419. LOCARD, Jacques, La microanalyse

L’anthropologie criminelle et ses récents progrès. Deuxieme édition. Paris, 1891, 185 p. de l’anthropologie criminelle… Paris, 1892, 224 p. de Psychiatrie et d’anthropologie criminelle. Paris, 1892, 180 p.

2430. LOMBROSO, Cesare. Les applications

2420. LOCARD,

Jacques, Contribution à l’analyse des taches de matières colorantes, în R.I.C., no.7, 9e année, 1937, p. 422-436. Octavian; FILIPAŞ, Avram. Drept Penal Român, Partea specială. Bucureşti, Editura Şansa SRL, 1992.

2431. LOMBROSO, Cesare. Nouvelles recherches

2421. LOGHIN,

2432. LOMBROSO, Cesare. Le crime politique

2422. LOGHIN, Octavian; TOADER, Tudorel.

Drept penal român. Partea specială. Ediţia a IV-a revăzută şi adăugită cu modificările aduse Codului penal prin Legea nr. 197 din 13 nov. 2000 şi Ordonanţa de Urgenţă nr. 207 din 15 nov. 2000. Bucureşti,Casa de Editură şi Presă „Şansa“ S.R.L., 2001, 736 p.
2423. LOLU, Diana. Relevarea urmelor papilare

et les rèvolutions par rapport au droit à l’anthropologie criminelle et à la science du gouvernement. Traduit par A. Bouchard. Tom I-II, Paris, 1892, XIII + 269 p. + 2 planches.
2433. LOMBROSO, Cesare. L’uomo bianco et

l’uomo di colore. Secunda edizione, con aggiunta de 7 appendici e con imasioni. Firenze – Torino – Roma, 1892, 395 p.
2434. LOMBROSO,

de pe suprafeţe adezive, în Criminalistica, anul V, nr. 4, iulie 2003, p. 13-14.
2424. LOMBARDI, Giovanni. Costume sociale

Cesare. La donna delinquente. La prostituta e la donna normale. Torino, Roma, 1893, XI + 640 p. 2 tavolo e 5 figure neltesto. Orino, Firenze…, „Fratelli Bocca”, 1894, 96 p.cu ilustr. + 27 portr.

2435. LOMBROSO, Cesare. Glianarchici. Con

e delinquenza. Nuovi orizzonti di Sociologia Criminale. Alfredo Guia Editase, Napoli, 1933, 447 p.
2425. LOMBROSO, Cesare. Due tribuni studiati

2436. LOMBROSO, Cesare. Les palimpsestes

da un alienista. Roma, 1883, XIII + 128 p.
2426. LOMBROSO, (César). L’Home Criminel…

des prisons, rececillis par […] Lyon, Paris, 1894, 404 p. + 1 pl.
2437. LOMBROSO, Cesare. Graphologia. Con

Étude anthropologique et médico-legale. Traduit par Régnier et Bournet. Préface du Dr. Gh. Létourneau. Paris, Félix Alcan, 1887, XXIV + 683 p.
2427. LOMBROSO, Cesare. L’ Homme de
e genie. Traduit sur la VI edition italienne par Fr. Colouna D’Istoria agrégé de philosophié et précédé d’une préface de Mr. Ch. Richet, professeur à la Faculte de Médecine de Paris. Paris, Félix Alean, Editeur, 1889, 499 p.

470 facsimili. Milano, 1895, [1 f.] + 245 p.
2438. LOMBROSO, Cesare. L’homme criminel…

Étude anthropologique et psychiatrique. Deuxieme édition française traduite sur la cinquième édition italienne. Tome I – II + Atlas, Paris, 1895, 3 vol.
2439. LOMBROSO, Cesare. L’ Homme criminel.

2428. LOMBROSO, Cesare. L’uomo delinquente

Atlas. Deuxième édition. Traduction en langue française. Paris, Felix Alcan, Éditeur, 1895, 31 p. + LXIV planches + XXVI.
2440. LOMBROSO, Cesare. Les anarchistes.

in rapporto all’antropologia, alla Giurisprudenza ed alle discipline cercerarie. Vol. I.

Traduit de la 2e édition italienne par les

157

docteurs M. Hamel et A. Marie, Paris, Ernest Flammarionm Éditeur, 1896, 259 p.
2441. LOMBROSO,

2450. LOMBROSO, Cesare. Hypnotisme et

Cesare. L’homme de génie par… 2 éme édition traduite sur la VIe édition italienne par Fr. Colonna d’Istria et M. Calderini et précédé d’une préface de Mr. Ch. Richet… Paris, 1896, XXVI + 582 p. + 15 pl. nerazione. Nuovi studi e nuove battaglie. Palermo, Remo Sandrom, 1897, 318 p.

Spiritisme. Traduction de Ch. Rossigneux. Paris, „Ernest Flammarion”, 1910, 308 p.
2451. LOMBROSO, Cesare. Geniu şi nebunia.

(Traducere) Iaşi [1913], 62 p.
2452. LOMBROSO, Cesare. Hypnotisme et

Spiritisme. Traduction de Ch. Rossigneux. Paris, „Ernest Flammarion”, 1926, 308 p. Criminal Man. Patterson Montclair, New York, 1972. Smith,

2442. LOMBROSO, Cesare. Genio e dege-

2453. LOMBROSO, FERRERO, Gina. Lombroso’s

2443. LOMBROSO, Cesare. L’antisémitisme.

e Traduit de la 2 édition italienne par le Docteurs A. Marie et M. Hamel. Paris, 1899, XIX + 149 p.

2454. LOMBROSO, Cesare. Omul delincvent.

Traducere de Nicolae Frigioiu. Vol. I. Măiastra, Bucureşti, 1992, 158 [-160] p. (I).

2444. LOMBROSO, Cesare. Le crime. Cuses

2455. LOMBROSO, Cesare. Omul delincvent.

et remèdes. Avec un appendice sur le progrès de l’anthropologie criminelle pendant les années 1895 – 1898. Paris, 1899, VII + 583 p.
2445. LOMBROSO, Cesare.

Traducere de Nicolae Frigioiu. Măiastra, Bucureşti, 1992, [-161] p., ilustr.

2456. LOMBROSO, Cesare. Gemie und Irrsinn

L’anthropologie criminelle et ses récents progres, 5-e édition revue et augmentée d’une préface nouvelle. Avec 13 figures dans le texte. Paris, Felix Alean, 1904, XI + 185 [-187] p. Cesare. Problémes du jour. Traduction française de M. Charles Raymond. Paris, Libraire Universell, [1906], [1] f. + 304 p. + 1 f. portret.

in ihren Bezichungen zum Gesetz, zur Kritik und zur Geschichte. Mit Bewilligung des Verefassers nach der 4.Aufl. des italienischen Original textes übersetzt von A. Courth. Leipzig, Philipp. Reclam jun, 434 [-437] p. cu 1 tab.
2457. LOMBROSO, Cesare. Handbuch der

2446. LOMBROSO,

Graphologie. Autorisiente Űbersetzung mach dem Italienischen der erstem Auflage mit neuen Zusätzen des Verfassers von Gustav Brendel. Mit graphologischen Anmerkungen und 470 Faksimiles. Leipzig, 200 p. + 24 pl.
2458. LOMBROSO,

2447. LOMBROSO, Cesare. Le crime. Causes

et remèdes, deuxième édition avec une introduction sur les derniers progrès de l’anthropologie criminelle et un appendice, illustré de 22 figures dans le texte et de XI planches. Félix Alcan, Éditeur, Paris, 1907, 583 p.
2448. LOMBROSO, Cesare. Procesul Steinheil

Cesare. Hipnotism şi spiritism. Traducere de Fingal. Bucureşti, 47 p. spiritistiche Untersuchungen, Pl. şi a. 384 p. + 22 f. pl.

2459. LOMBROSO, Cesare. Hypnotische und

2460. LORENZ,

şi femeia criminală. Bucureşti, 1909, 15 p.
2449. LOMBROSO,

Editura

Lumen,

Cesare. L’homme de génie. 4-me édition traduite sur la VI-me édition italienne par Fr. Colonna d’Istria et M. Calderini et précédée d’une préface de Ch. Richet. Paris, Félix Alcan, 1909, XXVI + 616 p.

K[onrad]. Vergleichende Verhaltensforschung. Grundlagen der Ethologie (Cercetare comparativă a comportamentului, Elemente fundamentale ale etologiei). Viena, 1978. istoria naturală a agresiunii. Traducere din limba germană de Ioana Constantin. Editura Humanitas, 1998, 299 p.

2461. LORENZ, Konrad. Aşa-zisul rău. Despre

158

2462. LOUWAGE, F.-E. Mesure à prendre

2473. LUNGAN, Georgeta. Expertiza băuturilor

pour assurer l’identification des nouveaux-nés et des jeunes bébés, în R.I.C., no.3, 8e année, 1936, p. 134-140.
2463. LOUWAGE, F.-E. Cadavres d’inconnus.

nealcoolice (răcoritoare), în Tratat practic de criminalistică, vol. IV, Ministerul de Interne, 1982, p. 52-55.
2474. LUNGAN,

Méthodes pour l’identification, în R.I.C., no.4, 8e année, 1936, p. 213-215.
2464. LOUWAGE, F.E. Curs de poliţie tehnică

Ştefan. Examinarea urmelor lăsate de armă pe glonţ, în Tratat practic de criminalistică, vol. III, Ministerul de Interne, 1980, p. 246-250.

şi tactică de poliţie criminală [traducere]. Cu o prefaţă de dr. Eugen Bianu. Bucureşti. Tiparul „Cartea Românească“, [1940], XVI+357 p.
2465. LUCACI, Iosif; MARIN, Robert. Investi-

2475. LUNGAN, Ştefan; MATACHE, Vasile;

CONSTANTIN, Ion; DOBRILĂ, Marcel. Expertiza urmelor lăsate de mijloacele de transport, în Tratat practic de criminalistică, vol. III, Ministerul de Interne, 1980, p. 98-108.
2476. LUNGU, Mihail-Daniel, Ce spune Biblia

garea fraudelor informatice. Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 2002, 207 p.
2466. LUCIA, Marina. Particularităţile exami-

despre crimă. Cu un cuvânt înainte de P.S. dr. Irineu Slătineanu. Colecţia Credinţa ta, România Creştină, 1998, 30 p.
2477. LUNGU, Simona, Magistrat. Tribunalul

nării semnăturilor furate, în 20 de ani de expertiză criminalistică, Bucureşti, Ministerul Justiţiei, 1979, p. 136-139.
2467. LUFF, John N. Reprints of the Stamps of

Moldavia. The American Journal of Philately 15/1902 S/p 339-43.
2468. LUNDSGAARD, Henry P. Murder in

Bucureşti; ŢILEA, Mihaela, Jurist; VOINEA, Dan, General maior magistrat dr. Cercetarea la faţa locului în cazul infracţiunilor săvârşite prin mijloace electronice, în Investigarea criminalistică a locului faptei, Bucureşti, 2004, p. 406-411.
2478. LUNGU, Simona, Magistrat Tribunalul

Space City. Oxford University Press, New York, 1977.
2469. LUNGAN, Georgeta; CRĂCIUN, Wilhelmina.

Expertiza cărnii, grăsimilor şi produselor lactate, în Tratat practic de criminalistică, vol. IV, Ministerul de Interne, 1982, p. 9-22.
2470. LUNGAN, Georgeta; CRĂCIUN, Wilhelmina.

Bucureşti; TILEA, Mihaela, Jurist; VOINEA, Dan, Procuror militar general. Cercetarea la faţa locului în cazul infracţiunilor săvârşite prin mijloace electronice, în Revista de criminologie, de criminalistică şi de penologie nr. 2/2004, p. 176-180.
2479. LUPO, Salvatore. Istoria mafiei – de la

Expertiza cafelei, în Tratat practic de criminalistică, vol. IV, Ministerul de Interne, 1982, p. 23-27.
2471. LUNGAN, Georgeta; CRĂCIUN, Wilhelmina;

începuturi până în zilele noastre. Editura Polirom, Bucureşti, 1999.
2480. LUPULESCU, Ana; LUPULESCU, Nicolae.

GRIGORESCU, Ion. Expertiza mierii şi cerii de albine, în Tratat practic de criminalistică, vol. IV, Ministerul de Interne, 1982, p. 28-35.
2472. LUNGAN, Georgeta; CRĂCIUN, Wilhelmina;

Investigarea accidentelor aviatice. Editura Luceafărul, Bucureşti, 2005, 150 p.
2481. LUPULESCU, Ana; LUPULESCU, Nicolae,

GRIGORESCU, Ion; NOVAC, Mihai; MOLDOVAN, Mihaela. Expertiza băuturilor alcoolice, în Tratat practic de criminalistică, vol. IV, Ministerul de Interne, 1982, p. 36-51.

Dr. Factorii care influenţează criminalitatea în afaceri, în Criminalistica, anul VII, nr. 3, mai 2005, p. 32-33.
2482. LUPULESCU,

Emilia, Medic primar; LUPULESCU, Nicolae, Col. mag. dr. Rolul expertizei medico-legale a urmelor

159

biologice în stabilirea adevărului, în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”, Editura Luceafărul, Bucureşti, 2005, p. 313-319.
2483. LUPULESCU, Nicolae, Colonel magistrat

2485. LUPULESCU, Nicolae, Procuror militar

dr. Formele de cooperare internaţională în lupta împotriva criminalităţii, în Criminalistica, anul VII, nr. 1, ianuarie 2005, p. 7-10.
2486. LUPULESCU, Nicolae, Colonel magistrat

drd. Ministerul Public. Particularităţile cercetării la faţa locului a accidentelor aviatice, în Investigarea criminalistică a locului faptei, Bucureşti, 2004, p. 483-495.
2484. LUPULESCU, Nicolae, Colonel magistrat

dr. Interpretarea criminalistă a datelor înregistrate de cutia neagră, în Metode şi tehnici de identificare criminalistică, Bucureşti, 2006, p. 112-121.

dr. Urmele create de gloanţe pe elemente de construcţie şi elemente metalice, în Criminalistica, anul VI, nr. 4, iulie 2004, p. 32-34.

160

M
2487. MACDONALD, Ross. Coasta barbară.

Traducere din limba engleză de Taina Duţescu. Editura Univers, Bucureşti, 1970.
2488. MACDONALD, Philip. Odihnească-se în

Rolf Rainer Jaeger, vol. II, Schmidt Römhild, Lübeck, Berlin, Essen, 2002, 32 p.
2496. MAIORESCU, Titus. Scrieri de logică.

pace! Traducere din limba engleză de Lida Constantinescu. Editura Univers, Bucureşti, 1970.
2489. MACÉ, Gustave, La police parisienne.

Stabilirea textelor, traducerea, studii introductive şi note de Alexandru Surdu. Prefaţă de Sorin Vieru. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1988, 303 p.
2497. MAIOROV, N.I.; OBRAZŢOV, V.A. Problema

Le service de la sureté. Par son ancien chef G. Macé. Paris, G. Charpantier, 1887 (pe copertă 1885), 394 p. cu tab. (Bibiliothèque Charpentier).
2490. MACHALE, Des. Antologie de vorbe de

tipologiei infractorului în criminalistică, în Analele Institutului de cercetări a MAI, U.S.S.R., Moscova, 1978, nr. 47, p. 81-88.
2498. MAJURU, Adrian. Bucureştii mahalalelor

duh. Traducere din engleză de Radu Paraschivescu. Humanitas, Bucureşti, 256 p.
2491. MACHIAVELLI, Niccolo. Arta războiului.

sau periferia ca mod de existenţă. Compania, Bucureşti, 2003, 246 [248] p.
2499. MAJURU, Adrian; STĂNESCU, Florin

Traducere din limba italiană de Alexandru I. Constantin. Editura ANTET, 1999.
2492. MACIEJEWSKI, Alfred. Einsatzmöglichkeiten

Alexandru (coordonatori). Bucureştiul subteran. Sinuciderea. Editura Paralela 45, 2006, 347 [352] p.
2500. MALAURIE, Philipage. Antologia gândirii

des Diensthundes (Posibilităţi de intervenţie cu câinele de serviciu), în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Ştiinţe criminalistice. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică, ediţie revăzută şi adăugită, coordonator Rolf Rainer Jaeger, vol. II, Schmidt Römhild, Lübeck, Berlin, Essen, 2002, 16 p.
2493. MAESTRO, Marcello. Cesare Beccaria

juridice. Traducere din limba franceză de Doina Jela-Despois. Humanitas, Bucureşti, 1996, 373 p.
2501. MALIŢA,

Mihaela; MALIŢA, Mircea. Bazele inteligenţei artificiale. Editura Tehnică, Bucureşti, 1987, [vol.] 1. Logici propoziţionale, 264 p. Bibliografie la sfârşitul capitolelor. instituţii. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970, 576 p. cu anexe.

2502. MALIŢA, Mircea. Diplomaţia, Şcoli şi

and the Origins of Penal Reform. Temple University Press, Philadelphia, 1973.
2494. MAGHIAR,

2503. MALIŢA, Mircea; ZIDĂROIU, Corneliu.

Teodor (coordonator); CĂLUGĂREANU, Mircea; BONDOR, Karoly. Sisteme cosmice. Editura Universităţii din Oradea, 2002, 624 p. Kurt. Darstellung der Kriminalitätsbekämpfung in Medien (Prezentarea combaterii criminalităţii în massmedia), în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Ştiinţe criminalistice. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică, ediţie revăzută şi adăugită, coordonator

Matematica organizării. Editura Tehnică, Bucureşti, 1971, 400 p. cu fig. (Seria Bazele matematice ale cercetării operaţionale). Rezumat în limbile: engleză, franceză, germană şi rusă. Bibliografie la sfârşitul capitolelor.
2504. MALIŢA,

2495. MAIER,

Mircea. Teoria şi practica negocierilor. Editura Politică, Bucureşti, 1972, 300 p. cu fig.

2505. MALIŢA, Mircea; ZIDĂROIU, Corneliu.

Modele matematice ale sistemului educaţional [Prefaţă de prof. univ. Miron Constantinescu]. Editura Didactică şi

Pedagogică, Bucureşti, 1972, 295 p. cu fig. şi grafică. Bibliografie la p. 287-290.
2506. MALIŢA, Mircea. Şcoli şi instituţii. Ediţia

2515. MANEA, L.C.; MANEA, A.T. Mecatronica

a II-a revăzută şi adăugită. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975, 608 p. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). Bibliografie la p. 569-589.
2507. MALIŢA, Mircea; ZIDĂROIU, Corneliu,

Incertitudine şi decizie. Vol. I, Analiza incertitudinii. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1980, 472 p. Bibliografie la p. 467-468.
2508. Manual de 1 Poliţie technică, 2 Medicina

automobilului modern. Vol. II. Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2000, 140 p. 2516. MANEA, Valeriu. Determinarea distanţei de la care s-a produs împuşcătura prin examenul urmelor descoperite pe ţintă [Pentru uz intern. Bucureşti, 1967, 72 p. cu ilustr. + Erată . Bibliografie la p. 72. (Ministerul Afacerilor Interne. Direcţia Generală a Miliţiei. Serviciul criminalistic).
2517. MANEA, Valeriu. Expertiza semnăturilor,

în Tratat practic de criminalistică, vol. II, Ministerul de Interne, 1978, p. 163-176.
2518. MANEA, Valeriu; CONSTANTIN, Ion.

legală, 3 Igienă. Bucureşti, 1935, 252 p. + 94 p. + 69 [-71] p. (Inspectoratul General al Jandarmeriei).
2509. MANDORLA, Jacques. Dezvoltaţi-vă

puterile paranormale. Traducere din limba franceză de Liviu Radu. Nemira, 1999, 262 [272] p.
2510. MANDY,

Influenţa factorilor subiectivi în concluziile expertizei grafice, în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică, Ministerul de Interne, 1979, p. 38-42.
2519. MANEA, Valeriu. Examinarea urmelor de

Georges A. , Les assassinats. Mobiles et Procédés, în R.I.C., no.9, 4 e année, 1932, p. 646650.

1

ricoşeu, în Tratat practic de criminalistică, vol. III, Ministerul de Interne, 1980, p. 200-203.
2520. MANEA, Valeriu. Reconstituirea inscripţiilor

2511. MANDY, Georges. Crime politique et

crime religieux, în R.I.C., no.3, 5e année, 1933, p. 136-146.

ştanţate pe metale, în Tratat practic de criminalistică, vol. III, Ministerul de Interne, 1980, p. 320-327.
2521. MANEA, Valeriu; DUMITRESCU, Constantin;

2512. MANDY, Georges. Les Causes du Crime,
e în R.I.C., no.7, 5 année, 1933, p. 414-423.

2513. MANEA, C.; STRATULAT, M. Fiabilitatea

şi diagnosticarea automobilelor. Editura Militară, Bucureşti, 1982, 415 p.
2514. MANEA, L.C.; MANEA, A.T. Mecatronica

NIŢĂ, Gheorghe; VOCHESCU, Ion; DUMITRAŞCU, Ion; GACEA, Mimii Eugeniu; IONESCU, Florin; CORA, Ioan; SIMA, Ion. Curs de tehnică criminalistică, vol. I. Ministerul de Interne, Şcoala de ofiţeri activi, Bucureşti, 1983, 178 p.
2522. MANEA, Valeriu; DUMITRESCU, Constantin;

automobilului modern. Vol. I. Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2000, 177 p.

„M. Georges A. Mandy était un trés distingué criminaliste roumain, récemment décédé en France (Asnières, 28 septembre 1932). Il laisse inédit, un remarquable ouvrage sur les techniques des malfaiteurs. Mme Mandy a bien voulu nous confier le présent chapitre de a travaie“ (Edmond Locard, Revue Internationale de criminalistique).

1

GACEA, Mimii Eugeniu; IONESCU, Florin; CORA, Ioan; PLETEA, Constantin. Curs de tehnică criminalistică, vol. II. Ministerul de Interne, Şcoala de ofiţeri activi, Bucureşti, 1983, 240 p.
2523. MANEA, Valeriu (coordonator). Curs de

tehnica criminalistică, 2 vol. Ministerul de Interne, Şcoala militară de ofiţeri, Catedra de criminalistică, 1983, 250 p. litografiate.

162

2524. MANGIN-BALTHAZARD,

Henri. La chiroscopie. Lois-principes-buts, în R.I.C., no.6, 5e année, 1933, p. 334-354. 2525. MANGIN-BALTHAZARD, Henri. Ce qu’il fant counaître de l’homme d’après sa main, Boivin et Cie, Paris, f.a. (1933).
2526. MANFRED, Mandel. Strafe, Strafwirkungen,

modernă folosită de falsificatori la îndepărtarea seriilor auto, în Criminalistica, anul VIII, nr. 1, februarie 2006, p. 17-19. 2533. Manual de Drept Penal. Bucureşti, Librăria Alcalay & Comp. Calea Victoriei nr. 37, 1920, 239 [250] p. (Biblioteca juridică „M.A. Dumitrescu” No. 3).
2534. Manual de poliţie technică. Bucureşti,

Resozialisation (Pedeapsa, efectele ei, resocializarea) în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Ştiinţe criminalistice. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică, ediţie revăzută şi adăugită, coordonator Rolf Rainer Jaeger, vol. I, Editura Schmidt Römhild, Lübeck, Berlin, Essen, 2002, 25 p.
2527. MANOLE, Adrian. Tehnician criminalist.

1931, 319 p. cu ilustr. (Inspectoratul General al Jandarmeriei).
2535. MANUAL TELEGRAPHO – POŞTAL.

Instrucţii de Serviciu. Maiu 1871 - Maiu 1875. Bucuresci, 1875.
2536. MARCELLI, Daniel, Profesor de Psihia-

Metode şi tehnici de identificare criminalistică a seriilor autoturismelor, în Criminalistica, anul VII, nr. 6, noiembrie 2005, p. 37-38.
2528. MANOLE,

Mircea Gh. Catalog numismatic – Moneda metalică – 18671994. Consultant ştiinţific Aurică Smaranda. S.C. Zimbrul Carpatin, Bucureşti, 1995. Mircea Gh. Catalog numismatic – Bancnote 1853-1897. Consultant ştiinţific Aurică Smaranda, Zimbrul Carpatin, Bucureşti, 1997.

tria copilului şi adolescentului [,] Medic şef în serviciul de pedopsihiatrie [,] Spitalul la Milétrie, Poitiers. Tratat de psihopatologia copilului. Traducere din limba franceză de Sorina Pătraşcu, Camelia Petcu, Daniela Popa. Editura Fundaţiei Generaţia. Bucureşti, 633 [-640] p. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol. tria copilului şi adolescentului, Medic şef în serviciul de pedopsihiatrie, Spitalul Le Milétrie Poitiers. Tratat de psihopatologia copilului. Traducere din limba franceză de Sorina Pătraşcu, Camelia Petcu, Daniela Popa. (Spaţiul Psy). Editura Fundaţiei Generaţia EFG, 2003, 633 [640] p. tria copilului şi adolescentului [,] Medic şef în serviciul de pedopsihiatrie [,] Spitalul la Milétrie, Poitiers. Tratat de psihopatologia copilului. Traducere din limba franceză de Sorina Pătraşcu, Camelia Petcu, Daniela Popa. Editura Fundaţiei Generaţia. 633 [-640] p. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol.

2537. MARCELLI, Daniel, Profesor de Psihia-

2529. MANOLE,

2530. MANOLE,

Mircea Gh. Catalog numismatic – Moneda metalică – 18672004. Romania Numismatic Catalogue, Metal coin 1867-2004. Prefaţă de prof. dr. Constantin Preda, preşedintele Societăţii Numismatice Române. Societatea Comercială de numismatică şi filatelie „Impex Zimbrul Carpatin“ S.R.L., Bucureşti, 2004, 278 [-280] p. cu ilustr. Bibiliografie la p. 274. dreptului. Metodologie şi sociologie juridică. Fundaţia Regele Mihai I, Bucureşti, 1946, 314 p.

2538. MARCELLI, Daniel, Profesor de Psihia-

2531. MANOLESCU, Mircea I. Teoria şi practica

2539. MARCU, Florin. Marele dicţionar de

2532. MANOLESCU, Teodor, Comisar-şef de

poliţie, I.P.J. Dâmboviţa; TOCAN, Leonard, Inspector principal de poliţie, I.P.J. Dâmboviţa. Laserul – metodă

neologisme. Ediţia a VII-a revăzută, augmentată şi actualizată. Editura Saeculum I.O. Bucureşti, 2004, 1007 [-1008] p. cu ilustr. şi 15 Anexe.
2540. MARCU, Liviu, P. Prof. Istoria dreptului

românesc. Note de curs. Universitatea

163

Internaţională Deschisă „Tehnoeconomia Europeană“ Academia de Tehnoeconomie şi Cooperare Româno-Americană. 2546. 1997. Titlul şi în limbile engleză şi rusă. Solomon. Titlul şi în limbile engleză şi rusă. 368 p. Solomon. Artă şi ştiinţă. 1986. Editura Didactică şi Pedagogică. 217. 343-348. Prof. Provocarea ştiinţei. Bibliografie la sfârşitul capitolelor. Panoptic de vechi întâmplări criminalistice. 1982. Editura Alma Mater. Bucureşti. 2550. p. MARCUS. cu fig. Gândirea algoritmică. Sorin. 2547. Bucureşti. Viorel. 224 p. MARCU. [1982].S. Ediţia a II-a. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Solomon Marcus.S. Tabla de materii şi în limba engleză. Cunoştinţe despre om şi societate). Solomon. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Solomon. MARCUS. Bucureşti. Şocul matematicii: Solomon. Rezumat în limba engleză. Moduri de gândire. Solomon. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti. (Ministerul Învăţământului. ale dezvoltării sociale [Studii]. 132 p. Noţiuni de analiză matematică.R.1987. şi tab. Bibliografie la p. Comisia „Revoluţie ştiinţifică şi tehnică“). Editura Eminescu. 1966. 1989. 471 p. în problematica dezvoltării. Universitatea Bucureşti).S. 239 p. 1970. Editura Univers. 80. 199 Editura Politică. 348 [-350] p. P. MARCUS. Introducere în lingvistica matematică. Sibiu. 1988. 2553. Istoria dreptului românesc. (Idei contemporane) Tablă de materii şi în limbile engleză şi franceză. Paradoxul [noi viziuni sistemice şi sinergetice]. NICOLAU. MARCUS. f. MARCUS. Bibliografie la sfârşitul capitolelor. Bucureşti. 1984. Timpul [studiu]. Bucureşti. Terorismul islamic – evoluţia conceptului de „Război Sfânt“. Bucureşti. 2556. 2557. evoluţia şi semnificaţia lor. MARCUS. 192 p. Coordonatorul lucrării Marcus Solomon. 164 . Din gândirea mate- matică românească [Prefaţă: Miron Nicolescu]. Soloman. Editura Albatros. Editura Ştiinţifică. tab. 2541. Solomon. (Ştiinţa pentru toţi. 2548. Metode matematice 2559. Violeta. 1973. Bucureşti. MARCUS. STATI. MARCUS. MARCUS. [Consideraţii privind învăţarea matematicii. Modele matematice 2544. Editura Cartea Românească. Bucureşti. 1986. 2542. GEORGESCU.R. Rezumat în limba engleză. 376 p. Bucureşti. cu fig. Semne despre semne. + erată (Matematică Enciclopedia de buzunar). Bibliografie la sfârşitul studiilor (Academia R. 336 p. Cunoştinţe despre om şi societate). 388 p. 1979. Edmond.. MAREK. Jiři. concursuri. Bucureşti.. Editura Lumina Lex. Rezumat în limba engleză. Lingvistică mate- matică.. Bucureşti. 2552. Bucureşti. Bucureşti. MARCUS. Editura Academiei R. MARCUS.R. activitatea de cercetare]. 1975. asoc. Editura Tehnică. 120 p. 2543. Tabla de materii şi în limba engleză. 1985.a. Solomon. 1987. Editura Academiei R. Invenţie şi descoperire. 112 p. Albatros. Terorismul – fenomen al lumii contemporane. MARCUS.R. tab. Originea. 2549. Bucureşti. MARCUS. dr. Solomon. Editura Ştiinţifică. cu fig + 1 f. 296 p. 1966.. Solomon. Traducere din limba cehă de Jean Grosu. 375 p. Eseuri. Solomon. 1967. Bucureşti. Liviu. Albatros. (Ştiinţa pentru toţi. 401 p. MARCUS. Bibliografie la p. Sub redacţia prof. Solomon. Poetica matematică. Solomon.. MARCUS. 2554. 256 p. Solomon. 2558. (Ştiinţa şi tehnica). Bibliografie la sfârşitul capitolelor. 2555. Editura Academiei R. 281. cu fig. Rezumat şi tablă de materii în limba engleză. Solomon.S. MARCUS. 2551. 2545. MARCU. 336 p.

Editura Tritonic. Perieţeanu. coordonator 165 . Coordonatorul colecţiei: acad. 1935. Alexandru. Alexandru. aplicaţii. MARINESCU. 18. 1852-1876. Fundaţia pentru Ştiinţă şi Artă. Scriere şi cultură românească veche (Old Romanian writing and culture) Editura Academiei Române. Bucureşti. 486 p. vol. 2566. Sensuri etice ale responsabilităţii medicale în psihiatrie. Vladimir. ABĂITĂNCEI. Bucureşti.. în Buletin de psihiatrie integrativă. 1 (24). 1979. Editura Tehnică. Evoluţia Tarifelor Poştale şi a Taxelor pentu obiectele de Werner.2560. 296 p. RADU. Gh. Bucureşti.. 225 – 229. p. MARICIUC. G. Alexandru.. 1993. 1983. 144 p. MARIN. Combustibili. corespondenţă în România 1852-1992. Editura Didactică şi Pedagogică. 1936. 2562. MARINOV. „Evoluţia tarifelor“. MARINCAŞ. 1993. MARICIUC. Iaşi. Călin. Filatelia 2/3 1999. 222-226. POPESCU. Tul- URECHE – MIRON COSTIN – NICOLAE COSTIN – ION NECULCE. Editura Tehnică. 193 p. Editura Alma Mater. D. Colecţia Opere Fundamentale. I şi II. seria a II-a. Îndrumări practice pentru Ofiţerii de Poliţie judiciară. Figuri ale crimei la filmului de la A la Z. Marii cronicari ai Moldovei: GRIGORE LAZARONEANU. Die Observation (Observarea). D. 2575. Editura Garamond. 2003. MARINESCU.. Bucureşti. + 15 pl. Bucureşti. 2005. Cecilia. Barbu. EUGEN SIMION). Editura Tehnică. repere istorico-literare de GABRIEL ŞTREMPEL. vol. NEGRUŞ. burările ei şi grafologia. MARINESCU. Elena. [Bucureşti]. Şerban. Postfaţă de Vasile Dem Zamfirescu. 1975. (Caiete de psihanaliză.a. studiu introductiv. 2003. Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Cluj. 2003. în Analele Academiei Române. [Lt. 1983. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 2568. Bucureşti. MAREŞ. Valentina. 2561. Cu o prefaţă de Domnul avocat I. Vol. 1905. deliruri. CHIRU. Bucureşti. Taxarea Gropurilor cu Bani şi a Mesageriilor Poştale în Principatele Române şi în România. 2577. MARIN. MARINCAŞ. 2574. Alina. Traducere din limba franceză de Brânduşa Orăşanu. 648 p. 2576. nr. MARINESCU. Editura Academiei Române [şi] [Editura] Univers Enciclopedic. 340 p. Gr. MARIN. PĂCURARU. an XI. Manualul practic al ofiţerului de poliţie judiciară. VĂCARU. 2570. X. Ediţie. MÄRKERT 2569. Bucureşti. No. Cluj-Napoca.. Consideraţii privind obiectele pirotehnice de distracţie. A. (Academia Română. + 11 pl. Ştiinţe criminalistice. Alexandru (coordonator). Colecţia Foto-Film. Gheorghe. Bucureşti. 2563. T. POP. 388 p. lubrifianţi şi materiale speciale pentru automobile. f. E. Gabriel. 2564. ediţie revăzută şi adăugită. 1982. Introducere în Cinematografia aplicată. Dostoievski. 1595 [1598] p. culpabilităţi în „Crimă şi pedeapsă“. 131 p. Editura Didactică şi Pedagogică. MARINESCU. Bucureşti. Bucureşti. Dicţionar de citate şi locuţiuni străine. Editura Jurnalul Literar. XXXII. 288 p. MARINESCU. 2572. IONESCU. I[uliu]. modele. 2565. 2571. p. A[lexandru]. 2573. Scrierea. Crime. Călin. 2005. Marian.. nr.2) (Supliment al săptămânalului Jurnalul Literar). C. Trucaje cinematografice. 455 şi urm. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică.. Fabricarea şi repararea autovehiculelor rutiere. glosare. MARIAN.. Ediţie revizuită şi completată de Eugen şi Paul B. Expert criminalist. 340 [-344] p. D. principii. p. colonel Mihail]. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Tehnica teoria comunicării. MARIO 2567.

2002.. 5-6. nr. Presses Universitaires de France. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. nr. MARTIN. II. 2. Jean. MATEICIUC. martor infailibil al acţiunilor umane. Berlin. Berlin. II. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. vol. Bucureşti. MAUGHAM. Alibi (Alibiul). în Criminalistica. Ştiinţe criminalistice. în deraţii privind amprenta genetică. Paris. Ştiinţe criminalistice. KATZ. Werner. 2587. p. Editura Ştiinţifică. p. Janet. 2002. Essen. vol. anul V. Benjamin A. Frank H. Berlin. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Somerset W. 1985. Lübeck. Ashenden (Inteligence service) Traducere din limba engleză de Andrei Bantaş. 1. Biology. Rolf. Cincinatti. („Que sais-je?“ Le point des connaissances actuelles. ZEGHERU. vol. în Criminalistica. 348 p. ediţie revăzută şi adăugită. 46. 2590. cu fig. Lübeck. Consi- 2579. Daniel. anul III. anul III. Fotogrammetrie. Luna şi doi 2582. 2. Festnahme nologia în criminalistică. Essen. MATEI. 1972. 99 p. Schmidt Römhild. în Criminalistica. 2578. Subclasificacion Werner. Consilier juridic. p. II. Omorul: leziuni tanatogeneratoare – criterii de diagnostic medico-legal. Bibliografie la p. N. Gabriela. Presses Universitaires de France. anul VII. Bucureşti. MATEI. II. nr. MARTINEZ. în Criminalistica. 85 p.C. nr. 31-32 (II). 1992. 1948. vol. 2591. 1997. MÄRKERT. Rolf. In memoriam Hans Gross (1847-1915). noiembrie 2005. 31-32 (I). 2586. Editura Schmidt Römhild. nr. coordonator Rolf Rainer Jaeger. JAEGER. februarie 2001. II. Paris. Editura Galaxia. Traducere din limba engleză de Elizabeta Marian. JEGER. MÄRKERT. 2583. MARQUISET. Berlin. G. 2584. La criminalite informatique. 26-28. Drd. 2581. 13 p. 2593. 196 p. Somerset W. martie 2003. vol. [de] Haft [de] Sichertieitsleistung (Arestare/Deţinere/Măsuri de siguranţă). p. 3.. Ceres. 346-347. Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 16 p. 2588. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 124 [-128] p. 2002. 260 p. p. ediţie revăzută şi adăugită. Lübeck. e 8. MÄRKERT. MAUGHAM. 229 p. ediţie revăzută şi adăugită. 1930. Dr. în R. 2002. 570-588. 4. Editura Schmidt Römhild. 6. 166 . 164-170. aplicable al Vucetichismo. MATEI. jurist. Durchsuchung (Percheziţia). 297) Dana Ileana. Lübeck. Gabriela. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 2 année. Werner. Berlin. Le crime. Testul Farwell Brain Fingerprints (FBF). 2589. Essen. JEGER. Editura Schmidt Römhild. p. Bucureşti. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. p. iulie 2001. septembrie 2004. Lübeck. Ştiinţe criminalistice.. Rolf. Werner. 2592. MARSH.. Anderson. 51 p. 2585. bani jumătate. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Vernehmungslehre (Procedură). Editura Schmidt Römhild. MARTON. coordonator Rolf Rainer Jaeger. MATEI. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Ştiinţe criminalistice. Gabriela. Editura Meridian. Essen. anul III. MÄRKERT. martie 2001. 2002. Pali- 2580. 1971. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Gabriela. Consilier juridic. Crime and Ethics. Aplicaţii în probarea violului şi infestării voluntare cu virusul HIV.. no. ediţie revăzută şi adăugită. Essen. volum 12.I. nr. Creierul. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine.Rolf Rainer Jaeger.

Antologie. 1985. în Tratat practic de criminalistică. poliţie. Vasile. 1980. MĂRGINEANU. ANGHELESCU. Aspectul ei bio-psiho-social şi cultural. Prof. p. Ministerul Justiţiei. Dumitru. p. Horaţiu. MĂRGINEANU. MĂNDĂŞESCU. (Ministerul Muncii. 2006. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Tabla de materii şi în limba engleză. 2602. Florea. Bucureşti. 1973. Editura Luceafărul. efecte şi măsuri de combatere. Ministerul de Interne. DOBRILĂ. 2596. Gheorghe. p. 1997. Expertiza casetelor audio. 399-402. Bucureşti. MAZILU. Comisar-şef de Nicolae. 2003. Dreptul consumul ilicit de droguri. 1972. p. 2601. MĂGUREANU. MAZĂRE. (Universitatea din Cluj „Regele Ferdinand I“ la Sibiu). Lucia. 176 p. 2609. Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale. III. 2611. Bucureşti. Criterii de identificare a mamei pruncucigaşe. univ. Accepţiunea de loc al faptei şi importanţa determinării corecte a acestuia în perspectiva cercetării la faţa locului. logie politică. 52-123. Horaţiu. 2597. Bucureşti. 2005. ASANACHE. Cercetarea criminalistică a evenimentelor feroviare. USINEVICIU. Bucureşti. MĂGUREANU. Valeriu. Terorismul. Universitatea Româno-Americană. 2598. MĂCELARU. Studii de socio- 2600. 1944. Aspecte de ordin teoretic şi aplicativ privind prevenirea şi cercetarea faptelor de corupţie. Virgil. Virgil. dr. poliţie. 212-219. 259 p. Aspecte ale cercetării la faţa locului în cazul produselor rezultate din dizolvarea şi combustia corpului uman. Ioan.2594. univ. Victoria. Ion. Traducere şi prefaţă de Mihaela Haşeganu. Condiţia umană. Rezumat în limba engleză. Incidente procesuale în administrarea probei prin înscrisuri. p. Bibliografie la sfârşitul studiilor. poliţie. Editura Politică. II. 557 p. 1998. 2001. 1979. Studii şi cercetări). Prof. 279-290. Ion. Maxime şi cugetări din folclorul şi literatura americană. Institutul Psihotehnic din Cluj la Sibiu. Horaţiu. Editura Albatros. Psihotehnica. 167 . MĂNDĂŞESCU. 308-323. cu ilustr. Bucureşti. 2006. p. în 20 de ani de expertiză criminalistică. dr. în Investigarea criminalistică a locului faptei. MĂGUREANU. [Bucureşti]. Balistica judiciară. MĂRGINEANU. 102-108. vol. p. în Ghidul procurorului criminalist. 2605. Editura Albatros. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Editura Ştiinţifică. 153-165. Comisar-şef de internaţional public. Ediţia a II-a. 515 p. 2599. Bucureşti. 1943. p. Cauze. Aspecte teoretice şi practice privind interpretarea ştiinţifică a urmelor existente în câmpul infracţiunii. sistemul social [studii]. vol. Bucureşti. Direcţia Pregătirii şi Calificării Profesionale. MĂNDĂŞESCU. 127-131. Editura Institutului de Psihologie al Universităţii din Cluj la Sibiu. Marcel. 2595. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Nicolae. MĂNDĂŞESCU. Bucureşti. Curs. Vasile. Nicolae. 1974. [Bucureşti]. MĂRCUŞ. 2607. 392 p. (Colecţia Cogito). Horaţiu. 606 [-608] p. 2604. Examinarea tehnicocriminalistică a armelor de foc. Editura Politică. Iulia. p. alb-negru şi tab. 2608. Puterea politică şi Editura Ministerului de Interne. 1994. 2610. MĂCELARU. Ministerul de Interne. Bucureşti. Bucureşti. 330-345. MĂRGINEANU. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 2004. 288 p. Psihologia persoanei. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Timişoara. 2603. 2606. Coordonator Virgil Măgureanu. Aspecte de noutate privind anchetarea şi probarea crimelor şi delictelor referitoare la traficul şi FLĂMÂNDU. 1979. MAXIM. Comisar-şef de Editura Institutului Psihotehnic din Cluj la Sibiu. Editura Helicon. Lumina Lex.

în Probleme de criminalistică şi de criminologie. 2/1981. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. Marshall. nr. în Buletin de criminologie şi de criminalistică. 3-4/1987. 140 şi urm. 82 şi urm. p. 12/1993. Mass-media sau criminalistice şi medico-legale privind diferenţierea leziunilor cu caracter suicidar de cele produse prin heteroagresiune. nr. 12/1987. Accidente practice privind efectuarea reconstituirii în cazul infracţiunilor de omor. MEDEANU. nr. Verificarea cu întârziere a unei infracţiuni de omor. 1-2/1986. în cazul sinuciderilor prin metode multiple. 2620. McLUHAN. şi P. Bucureşti. p. 32 şi urm. Tiberiu-Constantin. 2615. 2625. 1999. Tiberiu-Constantin. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. nr. 1/1995. în vederea stabilirii identităţii unui cadavru aflat în stare avansată de descompunere. Editura Lumina-Lex. p. nr. Descoperirea carea autorilor unor infracţiuni de omor. în cazul accidentelor de muncă din sectorul exploatărilor miniere subterane. Marshall. 2628. p. 83 şi urm. 2616. pe baza înscrisurilor lăsate la locul comiterii faptei. nr. Aspecte nopţi. 2618. Culegerea textelor esenţiale şi cuvânt înainte de Eric McLuhan şi Frank Zingrone. Tiberiu-Constantin. 67 şi urm. Bucureşti. Tiberiu-Constantin. Editura Nemira. 72 şi urm. MEDEANU. I. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. tuturor versiunilor şi valorificarea integrală a probelor. nr. Bianca. Editura Politică. nr. Tiberiu-Constantin. 102 şi urm. 2621. MEDEANU.2612. Bucureşti. MEDEANU. p. 18 şi urm. comisă de mamă asupra fiicei sale. MEDEANU. 2614. 2624. în Buletin de criminologie şi de criminalistică. Tiberiu-Constantin. Crima şi criminalul. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. MĂRIUŢĂ. 189 p. p. 3-4/1986. p. Editura Lumina-Lex. Identifi- specifice privind cercetarea la faţa locului în accidentele de muncă produse în sectorul minier. 12/1989. Constatări din practica cercetării infracţiunilor de omor şi a accidentelor de circulaţie. Tiberiu-Constantin. Tiberiu-Constantin. Gheorghe. 453 p. nr. Tiberiu-Constantin. McLUHAN. 1-2/1986. p. 103 şi urm. MEDEANU. Utilitatea de muncă. Descoperirea carea expertizelor medico-legale şi criminalistice. 2004. 2613. Omul şi era tiparului. Editura Quadrat. 2623. 1997. 300 p. MEDEANU. nr. MEDEANU. Valorifi- pistelor false ce ar rezulta din primele cercetări. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. MEDEANU. MEDEANU. Evitarea larităţile cercetării la faţa locului. Vol. MEDEANU. 91 şi urm. Aspecte verificării concomitente a tuturor versiunilor. Traducere din limba engleză de Mihai Moroiu. Aspecte mediul invizibil. p. 1-2/1993. Cuvânt înainte de Victor Ernest Maşek. p. în Buletin de criminologie şi de criminalistică. Bucureşti. Galaxia Gutenberg. Tiberiu-Constantin. MEDEANU. 2627. MEDEANU. Traducere din limba engleză de L. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. MEDEANU. 2617. 327 p. 2619. care săvârşise şi un mare număr de furturi. Tiberiu-Constantin. 1998. 119 şi urm. 12/1988. Înşelăciunea cu cecuri şi bilete la ordin. 1997. nr. Patru zile şi patru 2622. 168 . Editura-Lumina Lex. 1975. Tiberiu-Constantin. indiferent de natura infracţiunilor sau aparenţa de vinovăţie a unor persoane. 398 p. Tiberiu-Constantin. 2 vol. în cazul unei infracţiuni de omor. MEDEANU. Năvodaru. Tiberiu-Constantin. Particu- autorului unui omor deosebit de grav. p. 2626.

p. p. Tiberiu-Constantin. nr. nr. Rolul investigaţiilor şi a cercetării la faţa locului în descoperirea autorilor unui omor comis în scop de jaf. MEDEANU. Portret de criminal. p. p. Valorificarea concluziilor expertizelor tehnice în cazul accidentelor de circulaţie. nr. 10/1996. dr. noiembrie 2005. 2633. 2636. 58 şi urm. MEDEANU. Luarea 2640. elementelor de profesionalism în infracţiunile comise de tineri şi minori. în Obiectiv. rea accidentelor de muncă din domeniul forestier. nr. Tiberiu-Constantin. în Revista de criminologie. 2635. MEDEANU. Dispu- 2638. 164 şi urm. Importanţa stabilirii unor aspecte referitoare la victime. Tiberiu-Constantin. MEDEANU. 88 şi urm. prim-procuror Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara. MEDEANU. p. Tiberiu-Constantin. nr.. 2642. MEDEANU. în Revista juridică. 140 şi urm. Rolul expertizelor criminalistice în cercetarea unui omor prin împuşcare (Aim of Criminology Surveys in the Gun shot Murder Investigation). Tiberiu-Constantin. rea infracţiunilor din domeniul minier. 6. Cerceta- 2637. nr. p. 51 şi urm. de criminalistică şi de penologie. nr. în Revista de criminologie. Conf. nr. în Revista juridică. nr. nr. Recunoaşterea şi retractarea în cazul infracţiunilor contra patrimoniului. în Revista juridică. 8/2000. în Revista de criminologie şi criminalistică şi de penologie. p. Cerceta- 2634. 2647. de criminalistică şi de penologie. Apo- calipsa lui Francisc. 39 şi urm. în cazul accidentelor de muncă. în Revista juridică.. p. 14/1999. în Revista de criminologie. de criminalistică şi de penologie. rea persoanelor accidentate. Asculta- Adina. p. Tiberiu-Constantin. 56 şi urm. 2644. nr. Asasinul Marianei. Tiberiu-Constantin. p.. Tiberiu-Constantin. dr. 12/1998. în Revista de criminologie. nr. p. 2643. Tiberiu-Constantin. 1/1999. p.. nr. MEDEANU. 2645. nr. în Revista minelor. în Revista de criminologie. în Criminalistica. nr. 87 şi urm. nr. 1/1999. 2630. 29 şi urm. Sinuci- de mită în viziune criminologică şi criminalistică. 2639. 163 şi urm. MEDEANU. derea în parametrii actuali. în Revista de criminologie. nr. p. MEDEANU. 78 şi urm. 195 şi urm. Conf. MEDEANU.12/1998. 72 şi urm. 1/2001. 2631. Tiberiu-Constantin. univ. nr. MEDEANU. MEDEANU. MEDEANU. 19 şi urm. Tiberiu-Constantin. în Revista de criminologie.. 114 şi urm. PETRESCU. p. în Obiectiv. în Revista de criminologie şi criminalistică. în 169 . p. Asculta- nerea şi valorificarea constatărilor tehnico-ştiinţifice şi expertizelor tehnice în cazul accidentelor de muncă. Tiberiu-Constantin. Tiberiu-Constantin. p. Tiberiu-Constantin. p. MEDEANU. 37 şi urm. 19 şi urm. p. 1-2/1998. 2/1999. 1/1999. 175 şi urm.. nr. anul VII. 86 şi urm. 2/1999. în Criminalistica.. nr. în Tehnica. în Revista juridică. 3/1999. 3/1998. în Revista juridică. Tiberiu-Constantin. p. în Criminalistica. 3/2002. în Revista juridică. 2/1998. 8/1996. tactica şi metodica investigării infracţiunilor de omor. univ. de criminalistică şi de penologie. 9/1996. nr. nr. 11/2001. 2 şi urm. 51 şi urm. de criminalistică şi de penologie. 2646.2629. p. Desco- carea activităţii de urmărire penală în cazul accidentelor de muncă. 11/1997. 14 şi urm. p. Apariţia Diana. p. p. PECINCU. 2632. Cercetarea infracţiunilor de omor în Landul Bremen. criminalistică şi de penologie. MEDEANU. 6/1998. 3/2001. perirea autorului unei infracţiuni comise împotriva unei femei şi a fetiţei ei. de criminalistică şi de penologie. MEDEANU. Tiberiu-Constantin. MEDEANU. în Revista criminologie. Tiberiu. Tiberiu-Constantin. 29-32. MEDEANU. nr. MEDEANU. Tiberiu – Constantin. de criminalistică şi de penologie. 48 şi urm. 9/2001. p. 2641. nr. Planifi- rea martorilor în cazul accidentelor de muncă.

42-43. Pierre. MEDEANU. Volumul I. 1. FREIBURG: Identifizierung univ. Die Kriminologie. 1995. [Bucureşti]. 2006. 317-628. 5. dr. Marius. Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara. 2650. Iaşi. Bernhard. 1933. 179-186. 2658.7. MICLEA. MEDINGER.. Schwaneberger Verlag GMBH. 2664. Vol.7. tipologii. prim-procuror.Criminalistica. Cazuistica unui procuror criminalist. Institut Universitaire des Hantes Etudes Internationales. Les leçons d’un scandale. 2656. p. 1973. o prezentare sistematică). 2005.Noblat de. München. Tiberiu Constantin.C. München. no. Marius. Ştiinţe criminalistice. MICLUŢIA.. Vasile. Interviul – 2652. nr. particularităţi.9. VARTIC. (Comparare judiciară a scrisului). anul VIII. p. 20 ans d’expérience avec le réactif leucovert-malachite. 2655. L. Bucureşti. pour dommages nucléaires. Additions et intercalations e frauduleuses. Lübeck. Fahndung (Urmărirea 2665. Félix. 2654. în R. Teodor. legislaţie. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. Berlin. 30 p. II. von Tatverdächtigen anhand von Ohrabdrücken (Identificarea suspectului pe baza amprentei auriculare) în Kriminalist (Criminalistul) nr. METZ. Thèse. systematische Darstellung (Criminologia. septembrie. Escroc din sfera înaltei societăţi. MERGEN. no. 2649. Bucureşti. 1889. an XI. 302 [304] p. Band 4. MELEŞCANU. 2657. 2003. 2661. Ioana. A. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. în Revista Română de medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. MICHAUD. anul V. 2002. Curs. Mihai Ioan. Autodenunţul şi recunoaşterea în cercetarea criminalistică a infracţiunilor contra vieţii. MEYER K..C. dr. 2006. aprilie 2006. Pruncucidere versus neonaticid – dileme psihiatrice legale. p. II. Berger-Levrault. Bibliografie la p. 420 p. MICHEL – Europa – Katalog. p. martie 2006. Félix. 263 p. Beţia patologică – o entitate controversată. nr. în Revista de criminologie. vol. 2648. 2 année. volumul XIV. generală). în R. p. SchwanebergerVerlag. Ioana. 34-37. Essen. 2662.I. Eine Damian. Osteuropa 2003/2004. MICHAUD. Drd. Lumina Lex. vol. în Criminalistica. VARTIC. 486-495. 12/84. MICHEL. 2. 493-506. 280 p. MICLESCU. p. Contributions an 2660. Combaterea crimei organizate – evoluţie. 2004. X. p.I. MICHEL Europa-Katalog 2001/2002 Osteuropa. 2006. în Buletin de psihiatrie integrativă. Adriana. MICLUŢIA. de criminalistică şi de penologie nr. 2667. Tiberiu-Constantin. 1982. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 2653. Université de Genève. MICLE. 2/2004. Editura Schmidt Römhild. La responsabilité definiţie şi cadru teoretic –. p. Factorii implicaţi în determinarea comportamentului deviant al minorilor. Rodica. Editura Lumina Lex. ediţie revăzută şi adăugită.. MACREA. p. Dreptul penal al afacerilor. 117-130. Paris. MACREA. în Revista Română de medicină Legală/Romanian 170 . coordonator Rolf Rainer Jaeger. Berlin. 2651. 2659. I. Horia Adrian.. MEDEANU.C. Geritchtliche Schriftvergleichung diagnostic de traces minimes de sang. Conf. MEDEANU. 2663. des arms à feu. München. 17-19. 211-221. Institutul Naţional de Criminologie. LĂPĂDUŞI. 1 (24). 3e année. 537-548. 1930. în R. nr. 1802 [-1808] p. no. Maniement et usage 2666. Dr. Rodica. Bucureşti. Criminalistica în acţiune. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 5e année. MEDVICHI. nr. 399 [400] p. Conf. 1931. Tiberiu-Constantin.I. MERTN. 257-263. Rumänien p. Vol.

Legislaţia comunicării publice. X – începutul sec. Dumitru. p. Profesor de „Poliţia Technică” la ofiţerii elevi ai Şcoalei Speciale de Jandarmerie Oradea. Oradea. Literele D-H. Codruţ. MIHAI.J. CHAMBERLIN. în Criminalistica. Editura Univers Enciclopedic. 1998. 1. contra informaţii la secţiunile ofiţeri şi şefi de secţie” şi Maiorul George Belloiu [. De maiorul Mihai Ioan [. 2668. Tipografia Atheneum. Cu un cuvânt înainte al autorilor. 128 p. POPA. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. (Colecţia Syracuza) criminologice. No. 4. Editura Polirom. Şeful Serviciului Criminalistic din I. Dicţionar al limbii române de poliţie technică / Întocmite după programul Şcoalei Speciale de Jandarmerie. 2669. Profesor de Cursul de „Informaţii şi vechi (sfârşitul sec. Gabriel. Alexandru. Gabriel. MIHALACHE. 246 p. 2004. 1407 p. MATICA. Noţiuni V[irgil]. 2679. Traian. RĂMUREANU. MIHĂILĂ. 348-362. I. Volumul II. Editura Univers Enciclopedic. 1248 p. Metodă rapidă de prelucrare a urmelor papilare ridicate cu ocazia cercetării la faţa locului. Pentru folosinţa tuturor ofiţerilor de poliţie judiciară şi oricărui cetăţean. ARMAŞU. 2003. 1 (24). p. 348 p. 2003. Hadrian. VAIDA. Literele A-C. MIHALACHE. Bucureşti. 399 p. Editura Univers Enciclopedic. Cuvânt înainte de Eugen Simion. 2680. Kent. 2004. Prefaţă de Marius Sala. Volumul IV. an XI. 171 . Literele I-Pr. 2002. Marius-Florin. volum 12. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 673 [-676] p. p. Editura Univers Enciclopedic. nr. MIHAI. George. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Camelia. Locotenent magistrat. Caraş-Severin. 2671. MIEGE. 2681. BUHAŞ. anul VI. 18-19. G. Micul dicţionar academic. 285289. 2003. [1926]. nr. 776 [-778] p. Bucureşti. Consumator de heroină.. Bucureşti. nr. în Buletin de psihiatrie integrativă. iunie 2005. 1970. Volumul III. MIHĂILĂ. Bucureşti.] Licenţiat în drept. Volumul I. Laura. Bucureşti. Bucureşti.] Ajutorul comandantului Şcoalei de Jandarmi. volumul XIV. 2002. Literele Pr-Z. MIDDLETON. 2. MICU. 4 volume. Bucureşti. 2001. şi predicţia periculozităţii bolnavului psihic. vol. 2672. 1974. p. 232 p. Dumitru-Valeriu. X. p. p. Cercetarea criminalistică a incendiilor intenţionate (ARSON). Ioan. 2005. 221-223. Căpitan magistrat. 2670. 163-170. MIHALACHE. Marius Sala şi Ion Dănăilă.. Editura Lumina Lex. Iaşi. 216-220. p. MICU. Comisar-şef de poliţie.P. ROŞEANU. 344/1926). TRAGER. Repere 2674. Gabriel. volum 13. Cartea Românească. în Realităţi şi perspective. Valorificarea examenului psihologic în expertiza medicolegală psihiatrică a bolnavilor psihic încadraţi în prevederile articolului 114 şi 113. Determinarea alcoolului din aerul expirat: metoda alcooltest versus alcool din sânge – metode de corecţie. Bucureşti. 1. Vasile. V. Gândirea comunicaţională. MIHĂESCU. Rusu. Traducere din limba franceză de Maria Ivănescu. MORARU. Dumitru. ianuarie 2004. nr. XVI). 2000. Evaluarea Bernard. Rosetti”). Căile extraordinare de atac în procesul penal. Editura Ştiinţifică. Prefaţă de Ioan Stanomir.Journal of Legal Medecine. Bill F. 2676. Redactori responsabili: Acad. Probarea vino- văţiei prin diferite metode psihologice. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. 2003. BELLOIU. MIHALACHE. (Lucrare aprobată şi recomandată de Comandamentul Corpului de Jandarmi cu Ord. Robert. 2677. 2675. 2673. martie 2006. 128-133. 2678. Traducere din limba engleză de Mălina Iordan. p. 56-60. Gheorghe. în Realităţi şi perspective în criminalistică. nr. Editura enciclopedică română. (Academia Română.

. anul VII. Criminalistică. Cluj-Napoca. Emil. Bibliografie la p. Emil. Ştiinţa managementului. Identificarea persoanelor 2699. ianuarie 2005.. STÂNGACIU. 1970. după urmele reliefului papilar. MIHULEAC. Emil. Contri- Elena. Editura Didactică şi Pedagogică. Asistent univ. Ştiinţa conducerii şi profilul conducătorului. p. Bucureşti. Lumina Lex. 2693. Bucureşti. Ana Elena. Bucureşti. 296-302. 16-19. 1994. Marko. Editura Alma Mater. 1. Ştiinţa conducerii. 2005. Editura Tempus.S. Titlul.R. 2688. p. Editura Ştiinţifică. Rezumat în limba engleză. Asist. Consideraţii privind procesul psihologic al formării declaraţiilor în conştiinţa martorului. Editura Academiei. Ştiinţa conducerii: metodologie şi metode de conducere. Editura Academiei R. buţii la elaborarea ştiinţei conducerii. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. dr. 2004. Elena.. Editura Tempus. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 1987. Bucureşti. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 1994. Universitatea din Oradea. Emil. 2003. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Consideraţii privind implicaţiile utilizării ADN-ului uman în criminalistică. Coordonarea. Bucureşti. 262-266. p. Bucureşti. Tablă de materii şi în limbile engleză şi rusă. Emil. Bucureşti. 262– 269. 2684. MIHULEAC. Teorie şi practică. Conducerea. MIHULEAC. Managementul profesionist. 1982. 2004. 2690. Bucureşti. Cristian. 1977. Consideraţii privind importanţa declaraţiilor martorului în cadrul sistemului probator în procesul penal. Lector univ. psiholog specialist în tehnica poligraf. MIHULEAC. 2683. 2005. univ. 332-349. procesul civil. 362-372. Bazele managementului. Bucureşti. 2689. Bucureşti. Dr. Cretoscopia şi poroscopia. Editura Academiei R. în Criminalistica. Universitatea din Oradea. Elena. drd. 2697. Lector univ. Elena. 456 p. Bucureşti. Bucureşti. 376-383. MIHULEAC. univ. Bucureşti. tactica criminalistică. engleză şi rusă. univ. Tablă de materii şi în limbile engleză şi rusă. Emil. MIHEŞ. rezumat şi tabla de materii şi în limbile engleză şi rusă. 1977. 248 p. 2004. p. 2006. Cristian. Asist. în Investigarea criminalistică a locului faptei.. Tablă de materii şi în limbile engleză şi rusă. MIHUŢ. Tehnica şi 172 . în Investigarea criminalistică a locului faptei. Sistemul probator în Mijloace tehnico-ştiinţifice la faţa locului a urmelor în stare latentă. 293-301. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). MIHEŞ. 2694. nr. MIHEŞ. Dr. Inspector de poliţie. cu fig. 2687.S. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică.. MIHUŢ. dr. 2695. 363-364. 2004. Dr. 2691. 192 p. p. 489 p. Marius-Florin. drd. 308 p. MIHUŢ. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol. 1999. Bucureşti. MIHĂILĂ. Elena.R. p. Emil. Rezumat în limbile engleză şi rusă. Facultatea de Ştiinţe Juridice din Oradea. 288-295. Stabilirea unor elemente de personalitate după desenul papilar. Stan. Procedee noi folosite în cercetarea criminalistică. Editura Universităţii 2700. Emil. 301 [304] p. MIHUŢ. MIHULEAC. Elena Ana. Lector univ. Bibliografie la p. 2696. Expertiza judi- ciară. Tablă de materii şi în limbile franceză. 1971. Cristian. MIHULEAC. Emil. Editura 2692. Editura Didactică şi Pedagogică. 2686. Evidenţierea urmelor latente prin vaporizare. p. 2685. Bucureşti. 248 p. 368 p. Editura Luceafărul. MIHULEAC. Asist. p. 349 [-351] p. MIHULEAC. Bucureşti. drd.2682. Poligraful-metodă eficientă de inocentare. MIHUŢ. MIHUŢ. 2698. atribut al conducerii. MIHUŢ. Editura Luceafărul.

1888. M. Mina. 1999. Cucu). Traducere din franceză. 2703.S. Editura Tineretului. 189 p. Espunerea de motive pentru reorganizarea „Şcólei de Farmacie“. Tratamentul profilactic [Album]. de l’Ouest A. Editura IRI. les alcaloides cadavériques par Le Docteur M. dr. MAXIMILIAN. Istoria sinuciderii. MINOVICI. [Raport către Ministerul de Interne de 2 Mina S. 2 f. 219 p. Schizofrenia. + 1 h. 2707. Atât textul cât şi filele manuscrise poartă semnătura autografă a autorului. Istoria Poştelor Române. 9-11. et stéréotypie E. Paris. Paris. Dupe metoda lui Pasteur. 2713. 1888. Mina. în Criminalistica. 2002. Societatea occidentală în faţa morţii voluntare. 1916. impr. Leonard Gavriliu. 351 p. 1979]. + 10 f. MINESCU. 2006. Notele autorilor şi ale traducătorului la p. 1885. Étude médico-légale sur Reg. 28 f. MINOVICI. 2708. Bucureşti (Imprimeria Statului). 374 p. Raportor M. Expert près les tribunaux de Roumanie. Anexe la 287-305. manuscrise. 2 1 hartă 173 . Lucrarea cuprinde şi 2 f. ŞT. Mina. 1 662 + 11 p. Par M. Coordonatorul colecţiei Lumea în care trăim: Victor Ionescu. MINOVICI. Editura ALLFA. Lect. Alan. MINOVICI. I. telegrafică şi telefonică. Libraire-Editeur (Mayenne. Psihopatologia schizoizilor şi schizofrenicilor. anul 1885) asupra studiului publicat de D-nu farmacist S.. Milano. Docteur en Médecine de la Faculté de Paris. 2704. aprilie 2006. 314 p. 2702. Winnie ursu- al turbării. Constantin N. MILLENARI.din Oradea. Georges. Membre corespondent de la Société de Médecine Légale de France. MILCU. 2. Étude médico-légale leţul. MINOIS. farmacieĭ în România. 2001. + 40 p. Minovici. MILNE. (şapirografiat) . Dor. 305-314.S. 2712. + 62 p. Traducere de Zoe DumitrescuBuşulenga. (Revista „Pentru Patrie“). 34 p. Minovici. réformes a apporter à l’enseignement et l’expérience de la médecine légale en Roumanie par Le Docteur M. Minovici. 259-283. Psysiologie. Minovici]. Nézan). Note şi anexe: Victor Ionescu. Elena. 2706. 2710. Inspectorul sur la mort subite à la suite de Coups sur l’Abdomen et le Larynx. Étude comparative des Eugène. du jardin des Plantes. cu ilustr.. 2705. 1889. Jamin). Traducere din limba italiană de Sorin Sergentu după Via col vento in Vaticano. 142 [-144] p. 305 [308] p. 1999. Miliţia în slujba poporului (1949-1979). 1967. Expert près les tribunaux de Roumanie. P. 1967. Secretele Vaticanului. Poppini. Câteva 2709. Paris. Editura Humanitas. Alexander. Lit.. Originea. Bibliografie la p. [Bucureşti. C. 2701. MINOVICI. nr. p. avanprefaţă şi note de dr. MINKOWSKI. (Laboratoire de Médecine légale de Paris). Minovici. Membre corespondent de la Société de Médecine Légale de France. Bucureşti. Editura Bucureşti. Mina. Traducere din limba franceză de Mircea Ionescu. 2 f. Librairie Ollier-Henry (Impr. Ollier-Henry. univ. anul VIII. III-a poştală. studiŭ ce s’a trimes spre cercetare de către Ministerul instrucţiunei publice unei Comisiuni speciale. Referat (Înaintat Ministeruluĭ Instrucţiuneĭ publice în luna Februarie. Bucureşti. Licencié en Pharmacie. + 121 [-125] p. Ramolini). anatomie-pathologique. Ştiinţifică. Introducere în antropologie. Chestiunea învăţămêntuluĭ consideraţii cu privire la necesitatea introducerii unor date biometrice în actele de identitate. pl. desvoltarea şi legislaţiunea lor. MIHUŢ. Bucuresci (Tip. Expert près les Tribunaux de Roumanie. 2711. Impr. Médecine légale. Librairie Ollier-Henry (Laval. 2 f.

(Estras din revista „România Medicală“). 2716. 8 p. Delegat al Guvernului din întreaga ţară în cursul anului 1892. Paris. Delegat al guvernului şi preşedinte de onoare al congresului. 223 p. M. 1891. M. MINOVICI. (Archives d’Anatomie et de Chirurgie et de l’Institut de Pathologie et de Bactériologie de Bucarest. 15 p. Crété). Mina. Pars. 2715. 2718. Expert près 2721. 8 p. MINOVICI. MINOVICI. 1893. Minovici. Par le docteur Minovici. Maretheux). Médecin légiste à Bucarest. 2725. Ed. MINOVICI. medic legist. Otrăvirile cu Phytolacca Decandra.2714. şi preşedinte de onoare al Congresului. Traducţiunea instrucţiunilor signaletice cu una introducere de Doctorul M. 2722. M. Remarques statistiques şi preşedinte de onoare al Congresului. Paris (Impr. Nézan). (Lito-Tip. Delegat al Guvernului 2723. de l’Ouest. 1896. MINOVICI. + 20 f. Bucuresci (Tip. 20 p. pl. 1889. Bucuresci (Imprimeria Statutului). Mina. 2719. 2717. Bucuresci. Delegat al guvernuluĭ şi preşedinte de onoare al Congresuluĭ. MINOVICI. M. 2727. Imprimeria Statului. Bucureşti. Dr.. Mina. 11. Raport asupra Congresului de antropologie criminală / Ţinut la Geneva în 1836 / Adresat / Domnului ministru de justiţie. 1893. Minovici. 6. Antropologia criminală şi responsabilitatea. Etude comparative / des/ réformes a apporter a l’enseignement & exercice de la / Médecine Légale en Roumanie. 2724. Discurs ţinut cu ocazia deschiderii Morgei în ziua de 20 Decembrie 1892 de Doctorul M. 13 rue de l’École de Médecine. 1894. Impr. 1893. Mina. Minovici. Medic legist şi director 2726. Bucurescĭ. medic legist al capitalei. Mina. L. Mina. 98 p. Bucuresci. Raport asupra Congre- sului de antropologie criminală ţinut la Bruxelles în 1892. pl. consideraţiunĭ medico-legale asupra maladiilor mintale simulate. MINOVICI. M. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu). Impr. adresat Domnuluĭ Ministru de Justiţie de Dr. Carol Göbl). OllierHenry. Minovici. Cu o observaţie şi douě fotografii. membre correspondant de la Société de Médecine Légale / de France. Câteva les tribunaux de Roumanie /. Remarques statistiques al morgei. Identificarea anthropometrică Methoda Bertillon. MINOVICI. M. laureat al Facultăţei de Medicină din Paris. Dr. Communication faite au quatrième Congrès d’anthropologie criminelle tenu à Genève. MINOVICI. Carol Göbl). Mina. Mina. Médic-legist. Le Docteur. 536-542. Novembre. Paris. MINOVICI. 13. Minovicĭ. Membru corespondent al Societăţei de Medicină legală din rancia. (Imprimeria Statuluĭ). Catalog de condamnaţi relatives à l’anthropologie du criminel. 1896). 51 p. 1896. Libraire-Editeur (Mayenne. relatives à l’anthropologie du criminel par M. Massons et Cie. A. 94 p. 2720. Paris. 51 p. p. Editeurs (Corbeil. 1892. (Lito-Tip. 1896. 20 p. Minovici. MINOVICI. XX + 57 [-60] p. Bucurescĭ (Imprimeria Statuluĭ). [1896]. en aout 1896. + 1 f. Mina. MINOVICI. 62 p. De l’influence des ptomaïnes dans la recherche toxicologique des alcaloides végétaux. Raport asupra Congresului de antropologie criminală / Ţinut la Bruxelles în 1892 / Adresat / Domnului ministru de justiţie/ de Dr. Medic legist al Capitaleĭ. Dr. [1896]. Bucurescĭ. nr. Raport asupra congre- sului de antropologie criminală ţinut la Geneva în 1896 adresat Domnuluĭ Ministru de Justiţie de Dr. MINOVICI. Mina. 174 . Ollier-Henry Libraire-Éditeur. Mina. 1894. MINOVICI.. 11.

profesor de medicină legală la Universitatea din Bucureştĭ. 1899. 59. Profesor suplinitor. MINOVICI. Quelques considérations Médico-légales sur les maladies mentales simulées.. Par les Drs. Imprimeurs-éditerus. 1901. Médecin légiste. 2738. 28 p. 1897. Mina. directeur de l’Institut Médico-Légal. 46 p. de l’utérus pendant l’accouchement. 1897. Lyon. Josph Göbl). 1899. Bucurescĭ (Tipografia “Dreptatea“). MINOVICI. 16 p. 24 p. 1898. Dr. Lyon. Dr. Profesor suplinitor..V. MINOVICI. Storck & C-ie. 2741. Dr. Médecin légiste. 2735. Tipografia „Dreptate” / Strada Sărindar 10. 159: Bibliografia publicaţiilor). Responsabilitatea medicală. MINOVICI. 2739. + 1 f. Sur la criminalité féminine en Roumanie [par] Dr. BOGDAN. Mina. 1897. Bogdan. Minovici. MINOVICI. Bucurescĭ (Tip. Paris (Impr. Proffesseurs de médecine légale. IV + 146 p. 1900. Un caz de nebunie morală înaintea justiţiei. 24 p. L’anthropologie criminelle et la responsabilité. Medic Legist.V. Socecŭ). M. Minovici. 15 p. p. 2740. Ziaruluĭ „Curierul Judiciar“ Sterie Grigorescu). Bucurescĭ. Bucuresci. professeur suppléant à la Faculté de Médecine. experts près les tribunaux (Roumanie). 2729. 24 p. Importanţa şi evoluţia zoizilor în organele femeieşti după moarte. 2731. (Extrait de la „Médecine Orientale“. L’asphyxie par Le Docteur Minovici. MINOVICI. [1897-1898]. Avec une observation et deux photographies par le Docteur Minovici. (Facultatea de Medicină din Bucuresci) 2732. 24 p. Ioanid – Angelescu. MINOVICI. Putrefacţia din punct de vedere medico-legal şi hygienic. Socecŭ. 2742. Établissment graphique I. 1899. Rue Berzei. Rupture la Facultatea de Medicină. 1899. Mina. Inst. Mina. A.2728. Membru al Societăţii de medicină legală din Franţa. Éditeurs A. Dreptatea). Masson et 175 . 16 p. Lyon. 2730. Bucarest (Etablissement graphique I. de arte grafice şi Editură „Minerva“. Rapport médico-legal. 22 p. + 1 f. Directorul Institutului Medico-legal. M. Gutenberg. Professeur de médecine légale à l’Université de Bucarest. Bucarest (Impr. Lecţiune de deschidere de Dr. Mort de l’enfant et de la mère. MINOVICI.. MINOVICI. Rey et C-ie. Profesor Suplinitor roumain au point de vue médico-légal par le Dr. M. Profesor Suplinitor la Facultatea de Medicină. 2733. 2743. Alcan Lévy). 24 p. Bucurescĭ (Tip. Medic-legist al Capitaleĭ. Bucureşti. Responsabilité médicale. professeur de médecine légale à la Faculté de Bucarest. 2734. medicinei legale. Minovici et G. Mina. Viabilitatea în dreptul român din punctul de vedere medico-legal. Mina. cu ilustr. Importanţa / şi/ Evoluţiunea Medicinei Legale / Lecţiune de deschidere / de […] Bucuresci. Telefon 15. Diagnosticul medico- Capitaleĭ. p. Mina. M. MINOVICI. 2737. Paris. 1899 (Minovici. Doctor. 14 p. Quelques considérations / Mêdico-légale / sur / Les maladies mentales simulées / Avec une observation et deux photographies / par le… Bucarest. MINOVICI. Lecţiune de deschidere a cursuluĭ de medicină legală la Facultatea din Bucureştĭ. de L’Indépendance Roumaine). Bucureştĭ (Tip. MINOVICI. Lyon. MINOVICI. Profesor suplinitor la Universitate. MINOVICI. MINOVICI. 1899. Rezistenţa spermato- mântului medicinei legale în facultăţile de drept. Minovici de Bucarest. MINOVICI. pl. La viabilité en droit legal al rănirilor prin examenul hainelor. 1897-1898). Minovicĭ. Par M. p. Storck & Cie. Mina S. Imprimeurs-Editeurs. Mina. Dr. 159: Bibliografia publicaţiilor). medic legist al Mina. Mina. G. A. 10. M. 1901. Mina. Mina. Mina. 1899 (IoanidAngelescu. Utilitatea învăţă- 2736. Docteur.

MINOVICI. XVII [XX] + 1006 p. Manual tehnic de medicină legală. 23 p. Utilitatea învă- 2756. fost Secretar Resumatul cursului de Dr. Principii sub-directorul Institutului Medico-legal şi al Serv. Socecŭ). generale de deontologie medicală. Tome XXII. MINOVICI. Doctor. MINOVICI. MINOVICI.V. 1897. + 1 f. 1901.V. IONESCU. în timpul somnului… (Tip. 2744. Asistent la cursul de medicină-legală. Nicolae S. Şcoala antropologică pentru agenţii de poliţie. Doctor. 21 p. (Palatul Justiţiei. p. MINOVICI. 2753. Doctorul. Dr. Societatea pentru Profilaxia Tuberculozei şi Asistenţa Tuberculoşilor săraci din Bucureşti. Bucureşti (I. Tratat complet de medicină legală. A. 1907. Bucureşti. Subdirectorul Serviciului Anthropometric. Studiu asupra spânzurărei. 1904.. Bucureşti.V. (cu 185 fig. „Anuarul general“). grafic I. MINOVICI. 2748. 90 p. Bucureşti. Serviciul Anthropometric). Nicolae S. Moartea subită la epileptici. (Atel. Medic-Legist 2747. tab. N. pl. pe lângă Tribunalul Ilfov. 2751. Impr. Medicina legală Sub-directorul Institutului Medico-Legal. Iaşi. 48 p. + 18 f. 2757.V.V. Bucureşti (Atel. 1120 p. Afecţiuni pulmonare consecutive traumatismelor capului. G... MINOVICI. Tratat complet de medicină legală. în text). Profesorul Şcolei de Anthropologie medico-legal. cu ilustr. Medic-legist. 160 p. sub-directorul Institutului Medico-legal şi al Serv. Dr. asistent la cursul de medicină-legală.V. Bucureşti (I. 22-e Année Nouvelle. cu ilustr. Grafice I. în text) Atelierele grafice Socec & Co. Profesorul Şcolei de Anthropologie. general al Societăţei. MINOVICI. directorul Institutului medico-legal şi al Serv. Dr. Mina. Bucureşti (Tip. N[icolae]. MINOVICI.. 22 p. „Universală“. pl. N[icolae]. Subdirectorul Institutului Medico-Legal.. medic-legist. MINOVICI. Dr. Dr. 1904. universitar. Socecu). vol. cu legislaţia şi jurisprudenţa românească şi străină... Asistent la cursul de medicină-legală. Socecu). IX + 145 p. (Stab. 2745.. Deontologia – Expertizele. Grafic I. medic legist pe lângă Tribunalul Ilfov. 2754. 15 Aout-15 Septembre 1907. Nicolae. Dr. VI + 239 p. Rey).. Prof. Societate Anonimă. I. Antropometric. Nicolae. aplicată la arta dentară. Doctorul. cu ilustr. Minovici (Junior). 1930. Comunicări făcute la Societatea de anatomie. Medic-legist. 2750. Antropometric. Bucuresci (Atel. 1898. 2755. 2752. Mina. + 7 f. VIII + 31 p. Un caz medico-legal de asfixie prin ştrangulare cu o sfoară. Grafic I. + 59 f.C-ie Paris (Lyon. Bucureşti. BOGDAN. Mina. Raport presintat congresuluĭ al V-lea al Asoc. MINOVICI. II. Examenul şi Interpretarea faptelor medicale. Asistent pe lângă catedra de medicină legală de la Facultatea de Medicină din Bucurescĭ. 1904. Omul viu – moartea (cu 275 fig. Nicolae S. Cu o prefaţă de Profesorul Brouardel. asistent la cursul de medicină-legală. Sub- ţământului medicinei legale în facultăţile de drept. generale a medicilor din ţară. Şeful Serviciului anthropometric. Mina. Atelierele grafice Socec. vol. Antropometric. MINOVICI. 1910. în legislaţie şi jurisprudenţă românească şi străină. [1904]. 2746. (Institutul medico-legal din Bucuresci). tab. docent- (Bertillon) N. Bucuresci (Imprimeria Statului). 952 p. 2749. Mina.1928. Bucureşti. Nicolae. MINOVICI. 60 p. + 1 f. 1900. Bucuresci. medic legist al jud. Socecu). 176 . 565-580 (Archives d’Anthropologie normale de médecine légale et de psychologie normale et pathologique. Tatuajurile în România. Socecu). Ionescu). Medic-legist. No. Socecŭ) [1904]. Andrei.164-165. SérieTome VI. 1930. MINOVICI. dr. Ediţia a II-a. Ilfov. cu ilustr. 1909. I. (Institutul medico-legal din Bucuresci).

STĂNESCU. Bucureşti. Dr. + 3 f. de înfrumuseţare (chirurgia estetică. 13 p. La social al practicării ocultismului (Magie. VIII + 189 p. (Extras din „Revista de Medicină Legală“. cu ilustr. cu ilustr. Dr.. 1937. 1937. No...A.2. N. N. Dr. Bucureşti. Prof. Prof. I. 8). XIII + 63 p. Anul I. MINOVICI. 8 p.. STĂNESCU. a vindeca. Nicolae. Anul II. MINOVICI. Prof. La Dactyloscopie Roumaine. (Extras din „Revista de Medicină Legală“. (Extras din „Revista de Medicină Legală“.a.. 8 p. KERNBACH. Bucureşti. + 2 pl. [Bucureşti]. Prof. Prof. STĂNESCU.. Dr. Bucarest. Mihai. Bucureşti. VII + 602 p. 1911. Dreptul de 2766. (Extras din „Spitalul“ No. 1930. Dr. 30 p. MINOVICI. dr. 1938. SAVA. 1932. Plata. Cluj. STĂNESCU. MINOVICI.. 8 p. tabel (Institutul de Medicină Legală Cluj).. + 1 f.. dr. Dr. MINOVICI.. dr. 2).. (Extras din Revista „Spitalul“ No.. 2760. Iancu Ionescu). MINOVICI. MINOVICI. Dr. N. 27 p. Docent universitar. Nicolae. 2775. Nuseo Uncetich. Prof. Anul II. Prof.. medic legist pe lângă Trib.. Mihai. (Universitad Nacional de La Plata Dacultad de Ciencias Juridicas y Sociales. Pericolul 2767. Medicină Legală Cluj. I. dr. Nr. 189 p. 2758.. 2).. Nicolae.. dr. (probleme de medicină legală) [Extras din „Revista de Medicină Legală“. COTUŢIU C. Paranoizii.. Dr.. ondulaţia permanentă.. 36 p. MINOVICI.3-4). dr. f. STĂNESCU. Nicolae.11). MINOVICI. N[icolae]. 2771. 2769. MINOVICI. No. 22 p. (Institutul medico-legal din Bucureşti). MINOVICI. Bucureşti. Mihai. 82 p. Prof. Ilfov. Nicolae. [Comunicare prezentată la Congresul Internaţional de medicină legală şi socială din Lille (27-31 mai 1934)]. 2774.. IONESCU.. Hereditatea în criminologie. 1937. medic legist al Jud. + 3 f. I. Prof.. 1937]. I. Dr. 2765. 13 p.. 24 p. I. ROMANESCU. Cluj.. Anul I. S. colorarea părului şi manichiura) în faţa medicinii legale. MINOVICI. Bucureşti. Bucureşti. N. 2773. 2761.1911. Tehnica autopsiei medico-legale. (Problèmes de pathologie sociale). Procedee 2764. MINOVICI. f. Tipografia „Lumea şi Ţara“. Nr. pl. N. I. Nr. Biblioteca de la „Revista de Identificacion y Ciencias Penales“ Numero 18). Prof. dr. Bucureşti. Asupra raportului medico-legal pentru internarea bolnavului mintal. Contribution à l’étude de la délinquance chez les sénils. 1924. KERNBACH. 2768. Conceptions nouvelles sur l’étiologie du crime. dr. Anomalii congenitale ale inimii. I. Le vagabondage. STĂNESCU. „Universală“. N.. profesor de Dr. Expertiza psihiatrică contradictorie. MINOVICI. 2759. MINOVICI. MINOVICI.1. Osteologia medico-legală.. Maladia lui Roger şi maladia albastră (Cianoza) la acelaşi copil. 1935. Un caz medicolegal de asfixie prin spânzurare. N. 1937). MINOVICI. 2762. Bucureşti. 1).. Ilfov. dr. KERNBACH. Dr. Dr. KERNBACH. Secretul profesional. Nicolás. Dr. Anul I. Iaşi. prof. 24 p. Bucureşti.. 9 p. (Extras din „Revista de Medicină Legală“. Dr.. Bucureşti. Cluj. M. Dr. Valentin. STĂNESCU.a. (Extras din „Revista de Medicină Legală“.. Tipografia Văcăreşti. pl. Dr. 67 [-69] p.. cu ilustr. 2770. MINOVICI. 177 . 1932. Crimă sau sinucidere? (Tip. 11 p. Bucureşti. 1931. Atelierele Grafice Socec & Co. Andrei. 2763. Nicolae. Dr. (Probleme de Deontologie).. Dr. Consideraţiuni generale asupra asistenţei alienaţilor. Nicolae. Osteologia medico-legală. 1936. Nicolae. Anul I. I. Nicolae. 1934. CONSTANTINESCU.. MINOVICI. N. 1935.. Nr. 2776. dr. Prof. Contribuţiuni la istologia şi isto-chimia putrefacţiei. dr. 2772. STANESCO J. Nicolae.

Popovici şi Tălăşescu. 17 p. Ştefan. 24 p.vrăjitorie.. 1900. „Minerva“. 49 p. (Extras din „Revista de Medicină Legală“. la Şcóla Superióră de farmacie.. I] (Analiza calitativă). 2779. pl. Chimist expert pe lângă Ministerul de Interne. Bucurescĭ. 2780. MINOVICI. 1901. 9 p. 2787. Moroianu. 1903. N. la Universitatea din Berlin. Bucureştĭ (Inst. 178 . directeur du laboratoire de chimie analytique. Bucurescĭ. Stephan Minovici. Chimiste légiste à Bucarest. Tiparul Inst.. 1941. Prof. I. [Vol. de Arte grafice şi Editură „Minerva“ Filip. Ştefan. 1902. Bucurescĭ (Inst. MINOVICI. Ştefan S. No. Moroianu. Ştefan. pl. MINOVICI.3-4). Inst. 1938. + 6 f. Minovicĭ. Professeur à l’Université de Bucarest. de Arte Grafice şi Editură [1903]. Directeur du Laboratoire de chimie analitique de l’Université de Bucarest. Bucureşti. Memoriu adresat d-luĭ ministru de interne de Dr. 16 p. Institutul de Arte Grafice şi Editura „Minerva“. 95 p. Ştefan. MINOVICI. de arte grafice „Eminescu“). Chimist expert pe lîngă Ministerul de Interne. Profesor.. MINOVICI. 2782. Bucureşti. MINOVICI. 6 p. MINOVICI. Popovicĭ şi Tălăşescu. Otrăvurile ali- mentare şi poliţia sanitară. Stephan S. 2784. 1900. Bucurescĭ. Anul II. 37 p. Etica responsabilităţii medicale. de arte grafice şi Editură. Bucarest. 21 p. Inst. MINOVICI. La graphologie judiciaire. chimiste légiste. Ştefan. de arte grafice. Serviciul nostru Chimico-Legal. Manual teoretic şi practic de chimie analitică. + 7 f. STĂNESCU. 2788. 14 p. de Arte Grafice şi Editură „Minerva“ Filip. Doctor în Chimie de la photographie au service de la justice. 1897. 1907. prof. 28 p. Stéphane Minovici. Berlin). 2785. Ştefan. Raport asupra expertiselor chimico-legale în Germania adresat D-luĭ Ministru de Interne de Dr. 1897 (Tipografia Reinhold Kühn. patronul gimnasiuluĭ din localitate. de Arte Grafice şi Editură „Minerva“. de Arte Grafice şi Editură „Minerva“.. Dr. 2786.). de Arte Grafice şi Editură „Minerva“. Prof. 1. Bucureşti. 1907. tenu à Paris la 23 juillet 1900. 415 p. cu ilustr. Bucureşti. La p. Beiträge zur Kenntniss der Zellbau Veränderungen in der Fleischhüle der Pflaumen bei verschiedener Zubereitung von Dr.S. Filip. 35 p. L’examen du sang au Ştefan. 2778. par le Dr. point de vue judiciaire par le Dr. Profesor şi Director al Laboratorului de Chimie Analitică. Professeur agrégé à l’Université de Bucarest. Communication faite au 4-ème Congrès international de chimie appliquée tenu à Paris le 23 jullet 1900. Carol Göbl). Über einige aromatische Oxazole und Imidazole (Despre unii oxazoli şi imidazoli aromatici). Falsurile în documente şi fotografia în serviciul Justiţiei. de la picrotoxine. 2783. Moroianu. Communication faite au 4-ème congrès international de chimie appliquée. Druck von Reinhold Kühn. [1899]. Inst. St. Berlin. chiromanţie etc. (Universitatea din Bucureşti). Inaugural-dissertation zur erlangung der doctorwürde von der Philosophischen Facultät der Friederich Wilhelms – Universität zu Berlin (Disertaţie cu ocazia susţinerii tezei de doctorat la Facultatea de Filozofie din Universitatea Friederich Wilhelms. 1900. 5 menţiunea: Conferinţă ştiinţifică ţinută la Brăila cu ocasia serbăreĭ a 50 aniversărĭ a Morţeĭ marelui istoric şi naţionalist român Nicolae Bălcescu. MINOVICI. Ştefan. Popovicĭ şi Tălăşescu. Minovici (Aus Bucarest). par le Dr. 2777. Chimiste 2781. Inst. S. „Minerva“ Inst. Chimist legist. Berlin). chimiste-légiste. Les faux en écritures et Légiste. Minovicĭ. Une réaction caractéristique Dr.. Profesor agregat la Universitate. MINOVICI. Stéphane Minovici. Dr. dr. Bucureştĭ. MINOVICI Ştefan. Inst. MINOVICI. Şarlatanismul. Ştefan. Dr. Bucarest.

Rasidescu). 3. d’Arts Graphiques „Carol Göbl“ S-r Ion St. Bulletin de la Section Scientifique de l’Académie Roumaine. des diazines et des nouveaux dérivés du chloral et de bromal par St. no. Cercetări asupra aerului oraşului Bucureşti. Ştefan. Minovici und Dr. (Academia Română). St. ZenoviciEremie. de Arte grafice şi Editură. 2799. St. MINOVICI. GROZEA. Manual teoretic şi 2797. III. 9. „Minerva“. Rasidescu). Rasidescu. nr. Prof. Minovici. Bucureşti.ème année 1915/6. Laboratoire de chimie analitique. (Academia Română) (Bulletin de la Section Scientifique de l*Académie Roumaine. Recherches sur l’air de la ville de Bucarest. 2798. Cu 1 stampă. MINOVICI. MINOVICI. şi C. MINOVICI.. Ştefan.2. Directorul Laboratorului de Chimie Analitică al Universităţei din Bucureşti. Th. 195-206. Dr. Ştefan. Vol. Bucarest (Inst. C. 185-194 (Academia Română) (Buletin de la Section Scientifique de l’Académie Roumaine.275286 cu ilustr. 2792. Kollo. Bucarest (Inst. L’Action du perhydrole en présence de l’acide sulfurique concentré sur la cholestérine par Stefan Minovici et Eugen Vlahuţă. 16 p. Memoriile Secţiunii Ştiinţifice. p. 1914/5. Paru le 15 juillet 1914). MINOVICI. 1914. St. Dr. Par Dr. IV. Ştefan. 2791. Professeur à l’Université de Bucarest et M-me Th. pl. Şt[efan]. Professeur à l’Université de Bucarest et V. Emil. Le Dr. Tom XXXVI. Bucureşti. (Extrait.7) 2790. cu ilustr. Université de Bucarest. de Arte grafice şi Editură. 11 p. 11 p. (Academia Română). Bucarest (Inst. Mem. Dr. Ştefan. Librăriile Socec & Comp. Sur une synthèse practic de chimie analitică. D’Arts Graphiques „Carol Göbl“ S-r Ion St. Grozea. Ştefan. Bucureşti. 4 Paru le 15 nov.2789. 1910. Docteur en pharmacie. GROZEA. Ştefan. E. p. p. 4). d’Arts Graphiques „Carol Göbl“ S-r Ion St. Extrait). „Minerva“. 1909. nr. 1914. p. St. (Extras din Analele Academiei Române. Appareil général macro et microphotographique pour l’identification graphique et l’examen des faux en écriture. Ştefan.ème année. (Extras din Buletinul de Chimie. MINOVICI. 1915. 1909. Vol. Gazometrie. Minovici. 179 . II (Analiza cantitativă) Gravimetri. Bucureşti. Toxicologia. MINOVICI. p. 351 p. MINOVICI. Bucureşti. 1915. 1911. (Academia Română). Volumetrie. (Academia Română) (Extrait du Bulletin de la Section Scientifique de l’Académie Roumaine. Eugen. Dr. Minovici. d’Arts Graphiques „Carol Göbl“ S-r Ion St. MINOVICI. VIII + 315 p. Bucarest (Inst. 9). Unification des methodes dans les expertizes judiciaires. Electroliză. Bucarest (Inst. III-ème année 1914/15 nr. Inst. Par le Prof. 1914. Bucureşti). MINOVICI. 9 Paru le 9 avil 1915). MINOVICI. (Laboratorul de Chimie analitică. Professeur à l’Université de Bucarest et Dr.) 2796. Ueber die azidimetrische 2795. Ştefan. III. VLAHUŢĂ. II-ème années. MINOVICI. Ştefan. Paru le 15 avril 1914. a naşterii Profesorului Nicolai Teclu. Communication faite au Congrès de chimie appliquée à Rome (Minovici. Von Prof. Th. 1912. 2800. nr. Docteur en pharmacie. Sfetea. Inst. VLAHUŢĂ. 61-71 cu ilustr. Universitatea din Bucureşti). Rasidescu). Institut de Arte Grafice şi Editură „Minerva“. Bente. (Extrait. + 1 f. (Extras din Buletinul de Chimie nr. Institutul de Arte Grafice şi Editură „Minerva“. cu ilustr. A 70-a aniversare l’Académie Roumaine. Ştefan. cu ilustr. 1915/6.ème années. nr. Minovici. Sur quelques nouveaux dérivés d’oxydation de la cholestérine par Mr. 2793. 1915. IV. Rasidescu). Seria II. E.2. 1910). nr. d’Arts Graphiques „Carol Göbl“ S-r Ion St. dr. Bulletin de la Section Scientifique de 2794. 1914. 280-290 cu ilustr. Bestimmung der Pikrinsäure und die Atomumlagerung des Indikators Methylrot. Manual teoretic şi practic de chimie analitică. 1915 p. ZENOVICI-EREMIE.

MIRANDA-PINTO. 1978. p. Minerva. 270 p.C. în Studia Universitatis BabeşBolyai. KOLLOS 1.I. Editura Lumina Lex.I.. Les crêtes Ştefan. 2e Anée. Criminalistica. Bucureşti. MIRONESCU.C. MINOVICI. Inspectoratul General al Poliţiei. Marin. BUZATU. 82-98. L’empreinte en arc chez le climpanzé. Ion. Osvaldo. II. Bucarest (Inst. Prof. Institutul de Arte Grafice şi Editură „Minerva“.6. apărut în 1915. 1998. IV: Analiza organică şi preparatele organice sub tipar.. 351 p. Action du doiqnt dans les recherches dactyloscopiques. V. Lyon. Electroliză. 2808. 2813. 19221924. cu fig.. 2e année. Manual teoretic şi practic de chimie analitică. Criminalistica. VLAHUŢĂ. Osvaldo. 1930. Şef de lucrări la Laboratorul de Chimie Analitică de la Universitatea din Bucureşti. no. Analiza biologică. 208 p. Ion. la nota 1. 1994. Contribution à la morphologie comparée des crêtes papillaires... Ştefan. 1915. Gravimetrie. 2817. Ministerul de Interne. 1930. I 180 . 195-203. 406-431. în R.C. Editura Vasile Goldiş. În prefaţa vol. Cartea Românească 2. Iaşi. Prof. Vol. 260 p. (II) Vol. Une noveele Editura Fundaţiei Chemarea. 287 p. 1916. An point de vue chimique et physiologique. Paru le 13 janv. de la cholestérine. Eugen. Lector dr. 1960. se menţionează: Vol. 1916. MINOVICI. Ion. papillaires dans la série animale.. Facultatea de Drept). I.. (Academia Română). Manual practic de chimie organică. 1930. 33 p. MIRCEA. Criminalistica Ediţia a II-a. 39 p. Bucureşti. MIRCEA. 1976. Arad. (Multigrafiat) (Universitatea „Babeş-Bolyai“ Cluj-Napoca. des sels de mercure sur l’aluminium en lame par Le Prof. cu ilustr. Dr. MINOVICI. Osvaldo. Manual teoretic şi practic de chimie analitică.. Dr. Bucureşti. 1996. 1 2 Colaborator numai la Vol. Vol. în R.7. (I).Eugen. Lyon. MIRCEA. cu ilustr. 30-35.C. Criminalistica (uz intern).162. Dr. GROZEA Em. 2804. operative. Minovicĭ et Dr. Ion. Constantin. Series Iurisprudentia. dr. Vol. I Editura numai la Vol.I. MIRANDA-PINTO. Em. 1933. p. 2806. p. 2818. no. Al. 97 [-99] p. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). d’Arts Graphiques „Carol Göbl“ S-r Ion St. Dr. Rasidescu). La détermination 2802. Cultura Naţională. Desvigne. 2812. MIRANDA-PINTO. Ştefan. Bucureşti. Bucureşti. (Bulletin de la Section Scientifique de l’Académie Roumaine. Dr. Nicolae. unor urme de la locul faptei. St. Editura Didactică şi Pedagogică. Ştefan. Bucureşti. 6. 545-546. 2809. MINOVICI. 1930. Editura 2805. Cluj. Bucureşti. Bucureşti. Volumetrie. 2807. 2816. p.1. MIRCEA. Cluj-Napoca. 2810. 429 [-431] p. Contribution à la morphologie comparée des empreintes. 2814. Contribution à l’étude Ion. Analiza calitativă. Dr. 2811. 1996. Vol.. MIRCEA. 1929. MIRANDA-PINTO. 2819. Grozea. VIII + 160 p. Institutul de criminalistică. Îndrumar de expertiză grafică. Manual teoretic şi practic de chimie analitică.. 227-230. no.I. în R. IV-ème Année 1915/6. MIRCEA. 2815. Şt[efan]. Rolul fotografiei judiciare 2803. Osvaldo. Bibliografie la p. V.V. MIRCEA. 1992. cu ilustr. Ion. 1915. Analiza biologică. Osvaldo. Valoarea criminalistică a méthode de classement dactyloscopique et ses applications. nr. Ediţia a II-a. 1930. Gazometrie. MIRANDA-PINTO. Ion. 2801. Osvaldo. Fundaţiei Chemarea. I-II. MIRANDA-PINTO. în R. Iaşi. Extrait). 1re année. p. 1927. 2e année. Criminalistica. MIRCEA. p. MINOVICI.

VINBERG.P. Metodologia de cercetare a accidentelor de muncă. Bucureşti. Marin. Constantin. în Criminalistica. p. Comisar de poliţie. septembrie 1999. P. 1. în Criminalistica. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. p. Editura Alma Mater. Marin. Utilizarea de către poliţia română a tehnologiei AFIS-2000. Adrian. MITRIC. B. RODIONOV. 2821. candidat în ştiinţe juridice. VASILE. Importanţa constatărilor tehnico-ştiinţifice şi a expertizelor pentru stabilirea adevărului în cazul accidentelor de muncă. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Universitatea Bucureşti. Bucureşti. 2005. Col. 2823. p. KOLMAROV. P. Colonel. S. 2003. Ioan Mircea. martie 1999. 3-4. p.9. Circumstantial Evidence from Hairs and Fibres. Valentin.I. doctor în ştiinţe juridice. 126 – 131. MIRCEA. 2000. Tudorel. p. Marian Bogdan. iulie 2000. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. în Criminalistica. MITRICEV.. Jurist drd. Ainsworth. în Criminalistica. Colonel.C.col. Cristian. Col. dr.I. 2822. Lector universitar drd. MITRACHE. S. Bucureşti..I. 2003. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 2827. Marin.R. Prof. 2832. V. 4-7. MITRACHE. Gabriel.P. MITRACHE. 2830. Petru. de criminalistică din Inspectoratul General al Poliţiei. Magistrat consultant. Cristian. Drept penal român. MITCHELL. Tribunalul Constanţa. Acţiunile psihologice dincoace de mit şi legendă. Drept penal român – partea generală. 2826. Ionel. Drept penal român. Petru. 1930. ENACHE. în R. Ion. 375-379. Partea generală. MITRIC. Constantin. Profesor universitar Sistemele automate de identificare a amprentelor (AFIS) – prezent şi perspectivă – sau „Dactiloscopia rediviva”. 2824. NIKIFOROV. 2833. 2003. drd. TARASOVRODIONOV.. BUTOI. MIHĂILĂ.M. candidat în ştiinţe juridice. ŞAVER. Autori: A. M. MITRACHE. Bucureşti. 2004. p.L. MIRCEA. PRIBEK. Casa de Editură şi Presă „Şansa“ S. 2831. Comisar-şef de poliţie. Marin. MIHAI. anul I. şef al Institutului 2828.I. anul II. Bucureşti. p. univ. MIRCEA. candidat în ştiinţe juridice. Editura Militară.P. (Coordonatori) Criminalistica. – Unele consideraţii privind concluziile de probabilitate în expertizele criminalistice. COMAN. 2834. 2e année.. Mileniul III. DUME. MIRCEA. şef serviciu în Institutul de Criminalistică. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. MITRACHE. drd. candidat în ştiinţe juridice. p. Constantin.. 678-689.. 75-80. Expert criminalist. 310-312. 2829. Partea generală. V. Facultatea de Drept. 2825. Tradus după originalul din limba rusă: Institutul 181 . Bucureşti. Col. MITEA.. MITRICEV. Utilizarea sistemului automat de identificare a amprentelor în investigaţia dactiloscopică. MIRCEA. componentă majoră a sistemului naţional de apărare a ordinii publice. Col. Bogdan Marian. 431 [-432] p. MIREA. Aspecte psihologice legate de activitatea echipei de cercetare a locului faptei în cazul infracţiunilor de omor. 429 [-432] p. Marian. DUME. anul I. Institutul de Criminalistică. MIRCEA. 2001. nr. 340-347. Marin. Lt. 21-23. Jurist judiciar ŢÎRU. 2004. Col. Prof. p. Vasile. dr. 4.. 2002.M. Cluj-Napoca. Marian. Amprenta vocală.. Universul Juridic. TARASOV. FOCA. în Realităţi şi perspective în criminalistică.I.2820.. 4. Bucureşti. Partea [a] II-[a]. Col. Aspecte psihologice legate de activitatea echipei de cercetare a locului faptei în cazul infracţiunilor de omor. C. nr. Bucureşti. Editura Şansa. Editura Luceafărul. docenţi. Bucureşti. dr. 2001. Universitatea Bucureşti. 37-41. Marin. Asistent univ. Facultatea de Drept. Viorel. NICULA. Manual. candidat în ştiinţe juridice. Constantin. p. no. nr. SAVIŞCHII..

dr. dr. Jean-Baptiste. p. Dr. 420 schiţe explicative. Ministerul de Interne.. 1996. SRL. Craiova. 1979. 1981. procuror. p. Bibliografie la p. Le Cylindrographe. Ladislau. investigării infracţiunii de spălare a banilor. 2850. DUMITRAŞCU. Dumitru. MOCSY. BĂTRÂNU şi BOTA. I. VOICU. Tratament. Florin. 68-71. SANDU. g-ral. MOGOŞ.a juridiceskaia literatura. LeTimbre Poste. în Probleme de medicină legală şi criminalistică. microscop Gheorghe. Conf. 544 p. 1997. 2835. Costică. II. 2838. Psihologia judiciară. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Manual. în 20 de ani de expertiză criminalistică. 1889. Vol. Metodologia SALAMANOV. Căpitanii. g-ral. Mockva. ZDRENGHEA Voicu. univ. Cercetarea infracţiunilor de spălare a banilor murdari. Bucureşti. Casa de editură şi presă „Şansa”. MOCUŢA. Demonstraţia – Probleme de patologie chirurgicală – note de curs – 2 vol. 1979. Ministerul Justiţiei. 2836. Editura Aius. Bucureşti. 2845. Brüssel 1864-1899. Conf. MOCUŢA. 176 p. MOËSSARD. Bibliografie la p. Hanibal. Nicolae. 2851. T. anul VI. M. Editura Luceafărul. Lect. Craiova. 2848. PĂUN. univ. 1969. Coordonator ştiinţific Marius PIELARU lect. Proiect finanţat de Programul Phare pentru Democraţie al Uniunii Europene. 2841. Editura Aius. Tehnica fotografică. Gheorghe. Ion. MOCIORNIŢA. Cercetarea infracţiunilor de spălare a banilor murdari (II). 193 p. univ. 54 p. Oradea. Ion. Ministerul Justiţiei. Pavel. T. Aspecte ale dezvoltării fotografiei judiciare în România.S. altei persoane. T. 2004.. şi efectuării suplimentului de expertiză. Le Cylindrographe Appareil Panoromique. + ilustraţii. MOCSY. Bucureşti. p. 210-216. 1994. p. + ilustraţii. MOCUŢA. 40 p. Ladislau. Practica dispunerii Diagnostic.S. Prof. Fotografierea la (Microfotografia). 5. 2844. 2843. 6. nr. 105-113. în Şcoala românească de criminalistică. 2849. 2852. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Dr. Izdatelstv. Magistrat. nr. ABRAHAM. 188 p. cu aplicarea metodei falsului tehnic. Tudorel. în Criminalistica. Kriminalistika. dr. 2005. Vol. Imitarea scrisului Gheorghe. septembrie 2004. noiembrie 2004. 2846. p. BUTOI. Noul Orfeu. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 19-21. Editura Medicală. 2840. MITROFAN. MOCUŢA. Premiére Partie. Bucureşti. Magistrat dr. 359 p. MOCSY. univ. 386-393. p. 72-75. Cercetarea infracţiunii de spălare a banilor murdari. 56-60. 1889. Gheorghe. univ. 1954. MOCSY. 495 p. Le Cylindrographe Photographique. Agenţia de informaţii Cami. P. 1930. MOGOŞ. p. 200 exerciţii şi probleme. dr. 133-134. etapă de lucru importantă în activitatea de expertiză criminalistică. 1975. 395 [398] p. Valori europene şi respectarea drepturilor omului în activitatea Poliţiei Române.S. Intoxicaţiile acute.. Editura Trei. 2837.Panunional de cercetări Criminalistice al Procuraturii U. MOENS. în cazul textelor de amploare mare. Lect. 1963. dr. Ladislau. Gheorghe. MITRICEV. Paris. T. Seconde Partie. MOHAN. drd. 136 p. Colecţia 182 . dr. 2847. Ladislau. MITROFAN.. Nicolae.R. 100 formule utile. 2839.. Bucureşti. Gheorghe. MOGA. 260 p. Bucureşti. VASILE.P. g-ral. 2842. 16-19. anul VI. procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.P. în Criminalistica. Bucureşti. 2000. Dan. Paris. Tratat de poliţie ştiinţifică.

Academician Prof. Depăşirea – legătura dintre spaţiul. Abraham A. 2853. Secţia [Culegere de articole]. STOLERU. MOLES. etc. STOICA. 308-317.R. Criminali- raţionamentului nuanţat. Criminalistica – un atribut şi o sarcină relativ nouă pentru Jandarmeria Română. Ministerul de Interne. 58). 1979. monede. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul infracţiunilor de omor săvârşite de autori neidentificaţi. tatea economico-financiară în societăţile comerciale. 2858. p.P. 433-458. 1968.P. Junimea.] cu colaborarea lui Marie-Luce André. noiembrie 2005. 463 p. II. Buletin documentar editat de Corpul Experţilor Tehnici din România. (Orizonturi. cu fig. 2861. Grigore C. 1979. MOLDOVEANU. Bibliografie la p. Grigore C. anul 6. p. + erată (Enciclopedia de buzunar. p. MOISIL. 6. Bibliografie la p. Petre. 79 p. Îndoieli şi certitudini. [Bucureşti]. Bucureşti. 216 p. 2868. Dr. nr. 183 . Mihaela. în Tratat practic de criminalistică. 3. Ediţie şi note de Solomon Marcus. f. Grigore. Asupra ecuaţiilor echilibrului corpurilor elastice. Expertiza urmelor Urmărire Penală. 1978. 1910. Matematică). Editura Meridiane. 2864. 456 p. Gheorghe. Bucureşti. iunie 1990.a. 2856. în Expertiza Tehnică 47. 2857. MOISIL. 32 p. Editura Academiei R. MOISE. Gheorghe. f. a. Grigore C. chitanţe. anul VII. MOLDOVAN.. p..S. Procuror şef. Grigore C. MOISIL. poliţe. Seria matematică. 20-24 noiembrie 2000. Editura Academiei. MOLDOVEANU. 296 p. 1975.Foto-Film. nr. Încercări vechi şi noi Mihalache. nr. + 13 pl. Tablă de materii şi în limba engleză. Lecţii despre logica 2867. Fizică. vol. MOISE. Bibliografie la p. 2854. Bucureşti. 76-79. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. N. Marius. Artă şi ordinator [. Tratat de graphologie şi expertize în falsuri de acte. cu fig. Colonel. martie 2000. Buletin documentar editat de Corpul Experţilor Tehnici din România. FIERBINŢEANU. Mihaela. 115-117. Mircea. Bucureşti. MOISIL.. 2863. Grigore C. Nicolae. p. 2. Iaşi. de natură piloasă prin spectrofotometrie de absorbţie atomică. Cristea. Bucureşti. MEILĂ. Traducere din limba franceză de Claudiu Dumitriu şi Ion Pascadi. (Analele Academiei R.R. în Criminalistica. 1982. 11-29. 6-19. MOISIL. Bucureşti. 2859. Ştiinţă şi umanism Locotenent. Bucureşti. 1972. Ediţia a II-a. 2865. Editura Ştiinţifică. Prefaţă de Ion Pascadi. Editura Ştiinţifică. Ministerul de Interne. Editura Enciclopedică Română. Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita. Elemente de logică matematică şi de teoria mulţimilor. Sinaia. 2862. Aurel. cu fig. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. MOLDOVANU. Testamente. în Expertiza Tehnică 62. Timpul şi viteza necesare la efectuarea manevrei de depăşire. Essais sur les logiques non chrysipagiennes. anul 8. Despre protecţia pasivă a conducătorilor auto şi pasagerilor la coliziunile frontale sau laterale. p. Chimie. 128 p. 2855. 31). Aplicarea spectro- fotometriei de absorbţie atomică la identificarea urmelor de metale în fibrele textile. cu 106 figuri în text. 167-170. mărci. [1997]. MOLDOVAN. Bucureşti. Editura Tehnică. Grigore C. bancnote. 2860. 180 p. Global Print. 35-36. 821 p. de logică neclasică. MOISIL. Bucureşti. Tom III. 1965. 1974. 751-812. efigii. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. MOISIL. 2866. MOLDOVANU. Introducere de Constantin Noica. ştampile. 215 p. Timbre.

242 [-246] p. (Biblioteca de artă. 568 p. Editura Medicală. 3 (26). dr. mai 2004. An XI. iunie 2005. în Investigarea criminalistică a locului faptei. MORAR. Vincenţiu. 2872. Eseuri. p. 2004. Traian.1974. 273-274. de salivă. 2004. Inteligenţa emoţională şi coordinates of accomplished suicide in Sibiu country. Traducere din limba franceză de Mihaela Larionescu.1978. probelor criminalistice în procesul interacţiunii procurorului cu expertul criminalist. 2873. 2870. Vol. Judecător. Ministerul de Interne. 155-159. Expertiza şi constatarea tehnico-ştiinţifică în procesul conlucrării procurorului cu specialistul criminalist. 120 p. MORARU. 1982. constatărilor tehnico-ştiinţifice în investigarea accidentelor de muncă. + 1 f. 7-8. volum 13. II. S. Particularităţile cercetării la faţa locului în cazurile de suicid. Medicina legală. septembrie 2003. Ştefania. 330-332. nr. cu ilustr. Editura Medicală. p. 2871. MORARU. Pauline. MOREGA. Călinescu”) 2879. Romulus. Bibliografia analitică a cărţilor populare laice. în Tratat practic de criminalistică. 3. Expertiza urmelor de natură piloasă prin microscopie clasică. 1978. cu ilustr. 2874. în Criminalistica. I[on]. MOREGA. (Academia de ştiinţe sociale şi politice. 2 vol. pl. Bucureşti. p. I. Procuror militar. în Criminalistica. p. DOICAN. Editura Luceafărul. Efectuarea Mihai. p. 420-423. p. vol. Psihologia copilului. Institutul de istorie şi teorie literară „G. p. nr. Drd. MORARU. 448 p. nr. MORARU. 85-100. G. 2. sub îngrijirea confruntării şi experimentului judiciar în investigarea accidentelor de muncă şi 184 .. Bucureşti. 17-19. anul VI. ANTOHI. Interacţiunea activităţii procurorului cu cea a expertului criminalist în cazul expertizei criminalistice a scrisului. anul VI. Traian. I. X. Vincenţiu. 2884. Procuror militar. 2885. Vincenţiu. nr. Partea I. Expertiza urmelor de sânge. Bucureşti. 126) 2869. Chilimia. 1976. Drd. în Realităţi şi perspective în criminalistică. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. A. 2005. 2875. în Tratat practic de criminalistică. Banciu. Introducere trezirea conştiinţei. Partea a doua. pl. 32-33. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 2881. în Tratat practic de criminalistică. Interacţiunea activităţii dintre procuror şi medic legist în cazul cercetării la faţa locului. în Buletin de psihiatrie integrativă.S. Rolul 2883. Gabidor. MORAR. Romulus. p. Expertiza urmelor ştiinţifică a lui S. Bucureşti. 2003. tarea la faţa locului în cazul accidentelor de muncă miniere. vol. jur. Bucureşti. MORARU. II. p. 412-418. Basiliade. Traian. MORAND DE JOUFFREY. Bibliografii. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 1978. Vol.R. 1967. Cătălina. Ministerul de Interne. p. D. MOREAU. 2. VELCULESCU. vol. 2886. 42-49. MOREGA. MOLNAR. Ioan. 2878. Ştefania. p. POPA. 2877. IV. Procuror militar. 1978. Cerce- Colaboratori Dr. Traian. Ethical 2882. vol. Editura Academiei R. 2876. 2004. 230-256. p. în Tratat practic de criminalistică. 281-291. Ion. MOLNAR. octombrie 2005. p. nr. Bucureşti. MOLNAR. MIHĂILESCU. Expertiza urmelor biologice provenite de la animale. Ministerul de Interne. Memorii. Procuror militar. Silviu. vol.C. Romulus. II. MORARU. în Criminalistica. Importanţa în genetica moleculară. MORARU. 311 [312] p. Vincenţiu. + 2 f. anul V. Ministerul de Interne. 888 p. Editura Teora. Bucureşti. Avariile în domeniul rutier. 1964. 257-264. Silviu. 1998. Prof. 5. 2880. MOLNAR.. MIHĂILESCU.

1973. Guvernment Printing office. cu colaborarea şi concursul domnilor: Gh. + 2 anexe.S. Magistrat drd. Leipzig 1888. Bucureşti. MUREA. Overseas Maurice. Avocat Baroul Bucureşti. 2889. Marieta.G. Traducere de Roxana Diaconu. Die 50 besten Marken Europas. MEDEANU. International Control. p. 142 p. 91 p. R. learning disabilities an juvenile delinquency. I. Realizare. 269-279.F. II. II. vol. Tipografia Rapid. I.Senf. MOUBRAY. ROŞU. Editura Tehnică. 2896. Bucureşti.. Romulus.. D. SERBINA. Multilingual List of Narcotic Drugs Under PENCIUC. Editura Elit. H. 2890. 1998. Jiu. inspector P. III. Editura Moldova. Aspecte teoretice şi practice. A. 8. vol. 2895. de scrisurile executate cu creioane de culori asemănătoare. Editura Universitas Timisiensis. Ion. + 5 f.S. Dan. Infracţiuni de corupţie.. 111-112. Valoarea şi importanţa lor culturală şi filatelică. Bibliografie la p. VIII + 102 [110] p. 1997. [United Nations].avariilor din domeniul minier. British Letter Mail to Destinations 1840-1875. MÜLLER. + 8 fotografii. Handbuch für Postmarken-Sammler. vol. Mihai. 2893. 121 p. Consilier D. 375 p. Ioan. Iaşi. ACHIŢEI. BERCEA. Editura Tritonic. 2891. Tg. 1938.S. Radu. MUNTEANU.J. MOREGA. Bucureşti. David. 185 . MOROZAN. + 16 ilustr. MUSCELEANU. în 20 de ani de expertiză criminalistică. The Link between Constantin. 224 p. Florin. ENSKAT. 2902. mai 2005. Rolul şi importanţa expertizei criminalistice în stabilirea adevărului în investigarea accidentelor de muncă şi avariilor din domeniul minier. Vizionare. 2003. 2897. 2887. IFTIMIE. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 2002. Matheescu-Sinaia. Istoricul timbrelor poştale româneşti. în Criminalistica. Editura Luceafărul. MOSCHKAU. vol. I. Charles A.. MÜLLER-MARK. Limite şi posibilităţi în expertiza criminalistică a pneurilor auto. Zoscsak expert filatelic şi Iancu Ionescu. 180 p. Lucian. Petre. 640 p.T. dr. 1858-1938. Colecţia Foto-Film. MOUBRAY. 1976. 2005. MUNTEANU. anul VII. 65 p. Timişoara. Bucureşti. 3. Bucureşti.C. 432. Gebr. 368-375. MREJERU.P. MIHĂILESCU. Ewald. SAFTA. vol. Editura Tehnică. Formatul Super Preşedintele Secţiei Contencios Administrativ a C.. 2901. vol. 1964. Washington. II.C. Jean François. Corneliu. MORRELL. I. Ministerul Justiţiei. U. Metode fizicochimice folosite în expertiza criminalistică pentru diferenţierea scrisurilor prin intermediul hârtiei copiative. Bucureşti. Editura ALL BECK. Dumitru Andreiu Petre. 1958.T. în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. Theodor. Reflexionen über Philatelie. Dumitru. TÉTU. FLORESCU. Michael. Conf. 2000. SAFTA. p. p. 1984. Costache. 2894. MOUILLAND. 2900. p. Alfred. 2888. Liste multilingue des stupéfiants placés sous contrôle international. Presa cotidiană. foto. CÂMPEANU.. 1982.F. 2892. + 8 fotografii.. 12-15. foto. univ. Ion. 161 p. MOROŞANU. Claudia. MOTICA I. Realizarea şi exploatarea diapozitivelor. VERLAG HANS HUBER BERN STUTTGART WIEN. Protecţia copilului şi practicianul social. MURRAY. Paris. Jane. ilustr. pl. 1980. Tiberiu- Ioan. 2903. + 42 p. nr. Dr. 1984. p. 304 p. vol. Nicolae. 2899. Dreptul afacerilor interne şi internaţionale. Berlin 1942-45. 286 p. 2898. Graphologische Diagnostik. Consilier Garda Financiară. W. Pintilie. I. vol. 89-107. 1979. Identitate pierdută.

. digitales des singes et des dégénéré humains. 68-81. MUTRUX-BORNOZ.1.2904. Les empreintes de la date et de la quantité des taches de sang. p.I. 10e année. în e R. Les empreintes 2906. des signes. Lausanne. Imprimerie de l’Ere Nouvelle. p. Thèse de doctorat de l’Université de Lyon.C.C. Henry. 1937.2. des déqónérés humains de toutes races. des pygmeès et des py gmoïdes du basin du Congo. 186 . Henry. 2905. 36-47. Détermination digitales et palmaires des lémurieus. no. MUTRUX-BORNOZ. 9 année. MUTRUX-BORNOZ.I.. 1937. no. 1938. în R. Henry. Extraits de la Thèse de Doctorat de l’Université de Lyon.

Bucureşti. Bucureşti. Îndreptar de practică judiciară. dr. 2921. 1899. Gabriel I. MOLDOVAN. dr. NEAGU. 2924. Bucureşti. 1 (24).. Exploatarea şi tehnica transportului auto. Editura Compania. univ. Tratat. Bucureşti. 352 p. 96104. I. Drept procesual penal. NEAGU. APOSTOL. 1992. Anatol. NAHAS. [1989]. TĂTUŢ. 1987. DAMASCHIN. NEAGU. 2002. O anchetă dificilă. Când eram fotograf. tab. 2916. an XI. Mircea.. SĂLĂJAN. Bibliografie la p. NĂSTASE.N 2907. 2915. 558 [-560] p. 2929. 1994.. 736 p. I. Editura Didactică şi Pedagogică. 2912. Ovidiu. Editura Şansa SRL. 2001. 236 p. NADAR [Félix-Gaspard TOURNACHON. Bucureşti. Gabriel G. Practică judiciară.. 2005. 1982. C. Inteligenţa. T. Drept procesual penal. 272 p. CarmenSilvia. NEAGU. (Teill) (Mijloace materiale de probă – Partea I). 1997. Lucica. Bucureşti. Ion. Editura Ministerului de Interne. Vol. Paul S. NEAGU. Materielle Beweismittel 2917. Ion. 2003. Middlebury. Bucureşti. Iaşi. Asist. 2003. H. Partea specială. 2006. Berlin. Ion. Tipografia Centrală. dr. alias Tourne à Dard]. Vol. Mina Minovici. Editura Global Lex. Controlul în Ministerul de Interne. (Seria Artă şi meserie). Mircea. I ALexandru. Drept Mihai. Editura Lumina Lex. Psihiatrie judiciară. lumina minţii. Titlul original: Quand j’étais photographe.E. Bucureşti.. 416 p. Editura Rapana. Drept procesual penal. 2003. Bucureşti. 2925. Unite în operaţiunile de pace. 1997. Elisabeta. Mircea. Editura Pro. 2911. Niculae. NEAGU. X. NEAGU. . Ion. 247 p. Ion. PARASCHIV. Niculae. Cocaine. NACHTIGALL. în Ghidul procurorului criminalist. 2920. Partea specială. 1994. 1982. 2918. Drept procesual penal. 282 p. Bucureşti. Sinuciderile la femei în Ion. DAMASCHIN. Teste grilă. Universul Juridic. Editura Ministerului de Interne. 1988. 1994. 222 [-224] p. Timişoara. NAUM. NĂSTASE.267-270. F. NEAGU. Bucureşti. NEAGU. Managementul schimbării în Ministerul de Interne. NACU. Ion. Poliţia civilă a Naţiunilor procesual penal. Traducere din limba franceză de Gabriela CIUBUC. Editura Didactică şi Pedagogică. Cuvânt înainte. NEAGU. Teste grilă. 280 p. NANDRIŞ. vol. Drept procesual penal. White Plague [By] Gabriel G. Prof. 2928. 205-233. p. Emil. 2910. aer) şi cei biologici ai mediului înconjurător. Tratat. NACU. Ion. NEAGU. Editura Ministerului de Interne. Curs selectiv pentru licenţă. Flammarion. 2001. NEAGU. PARASCHIV. şi II. p. DAMASCHIN. Drept procesual penal. Rolul interactiv al 2926. Institutul medicolegal Prof. (Vermont). infracţiunilor de luare şi dare de mită. The Great Carmen-Silvia. Nahas. Chişinău. Prof. timpul ciclului oestral. 2914. Ion. Carmen. 2922. Editura Academiei Române. Editura Ministerului de Interne. NEAGU. Conf. în Buletin de psihiatrie integrativă. Tratat de procedură penală. Global Lex. 2913. 2003. 318 p. univ. 2923. Editura Universul Juridic. Drept procesual penal. 492 [-496] p. Metodica cercetării Roman. XI + 300 p. 1927. 1997. Niculae. Drept procesual penal. Ion. univ. 2919. Editura Helicon. Editura Oscar Print. 2908. 107 p. vol. NEAGU. Teste grilă. Practică judiciară. NAGY. informaţiei între factorii fluizi (apă. 2909. În balon cu Nadar de Mihai Oroveanu. Bucureşti. Foreword by Jacques Yves Cousteau. II. univ. Niculae. nr. Eriksson. 2002.P. PARASCHIV. 2927.

anul VIII. anul I. Laboratorul inter- 2931. anul IV. biochimist. ORĂŞTEANU. 637-642. Amprenta papilară în oglindă sau adevăr contra minciună. 2.. 2003. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 2939. NEGOESCU. Motorola Printrak Bis 2005. 2942. Editura Scaiul. p. Teoria şi practica întrebuinţării poliţiei civile în operaţiunile de pace ale Naţiunilor Unite. Subinspector de poliţie biolog. 2936.1895 / de…. Istoria grănicerilor şi a începutului poliţiei de frontieră. 31-34. Direcţia Cercetări Penale. Comisar de poliţie. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. NECULA. p. Ilie. Institutul Naţional de Criminologie. mai 1999. p. Evaluarea şi managementul şocului. ORĂŞTEANU. în Criminalistica. Tipografia şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu. Subinspector de poliţie. noiembrie 2002. nr. 2944. 2934. 2004. Conferinţa Internaţională a utilizatorilor de sisteme biometrice. Ionel. NECULA. anul VII. 303-305. nr. Irina. 30-31. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. Ionel. NEGOESCU. Subcomisar de poliţie. Costul crimei. Petre. 32-33. NEGOESCU. 29. 2937. 6-7. august. Mihaela-Carmen. General de brigadă (r). Căpitan. biolog. 345-350. Cristian. 2006. 29. Braşov. 2940. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Alina. poliţie. Niculae. Mihai. Interferenţa dintre biometrie şi criminalistică (I).G. p. IVANICI. Laboratorul de genetică judiciară din Institutul de Criminalistică al I. Editura Triumf. Ionel. 27. General de brigadă (r) dr. 368-371. Bucureşti. 2935. Subinspector de poliţie biochimist. 99. NECULA. Infracţiunea de viol din perspectiva serologiei judiciare şi a testului ADN. ianuarie 2004.R. Bibliografie la p. biochimist. 21-22. Subinspector. Infracţiunea de viol din perspectiva serologiei judiciare şi a testului ADN. Alina. Bucureşti. ORĂŞTEANU. în Criminalistica. Ion. Fingerprinting genetic molecular sau Amprenta ADN pentru identificarea de persoană. 6. căpitan. Cercetarea la faţa locului din zonele de ecoton. şef Serviciu Identificări judiciare din Institutul de Criminalistică. martie 2000. în cazul unor infracţiuni privind protecţia mediului. martie 2005. nr. nr. în Criminalistica. iunie 2005. nr. NEGOESCU. 2003. Ionel. TENDER. Irina. Alina. Repere medico-legale. Bucuresci.P. Institutul de Criminalistică. NEGOESCU. Dispozitiv pentru proiectile trase cu arme de foc. Inspector principal de 2933. anul VI. Studiu statistic şi medico-legal / asupra / suicidului în Bucuresci / de la / 884 – 1895 / Tesă / pentru / doctorat în medicină şi chirurgie / Susţinută la…. 642 [-644] p.R. noiembrie 2005. 2006. 20-22. 188 . în Criminalistica. 25. 1895. 444-449. Metodologia determinării profilului genetic. 116 p. anul II. nr. 2938. NEDELCU. în Criminalistica. 6. 6. NEGHINĂ. Subinspector. NEAMU. poliţie. nr.2930. Inspector principal de 2932. p. p. NEAGOE. NECULA. p. 383 [-384] p. Bucureşti. 2941. 2. Ion. noiembrie 2005. judeţean de expertize criminalistice Timişoara al Ministerului Justiţiei. biolog. în Criminalistica. 2943. 2. 4. p. 2005. Gheorghe. nr. NEAGU. p. Subinspector de poliţie. p. Calea Victoriei. nr. Bibliografie la p. Direcţia Cercetări Penale. 2. p. Laboratorul de genetică judiciară din Institutul de Criminalistică al I. Editura Luceafărul. anul VII.G. Comisar-şef de poliţie. p. Sever. Consilier juridic. Procedee de revelare a urmelor papilare în laboratoarele Poliţiei tehnicoştiinţifice din Franţa. Ioan. volum 13.P. General de brigadă (r). 1. Bucureşti. Expert criminalist. în Criminalistica. anul VII. Irina. VĂDUVA. în Criminalistica. NECULA.

3. (Anexa). TĂNASE. 1988. Lecţia de fotografie. 1990. 20-24 noiembrie 2000. 2961. Parchetul 2957. F. NÉGRIER-DORMONT. L’incendie volontaire et nologie (manuel polycopie). Ornea.2945. Încercarea autovehiculelor. Essai de criminologie sur l’acte. Editura Didactică şi Pedagogică. Civilizaţiune şi criminalitate. 189 . 192 p. Criminologie de l’Acte. 218 p. p. 1 l’alibi. 2956. Pe pagina de titlu. I. XL planches Deuxième édition. 181 [-185] p. Radu. Bucureşti. 368 p. Preface de Jean-Claude Soyer. cu peste 150 autografe şi exemple (Caracterul omului dezvăluit prin scris). Crima pasio- nală (studiu). NEGREA. 2948. Sinaia. Mars 1989. Les causes des e incendies. N. l’actued et les postulats des droits de l’Homme. 1935. 2965. Avec préface par M. NÉGRIER-DORMONT. Mihail. SOARE. 169 p. NEGRU. Turin. Editura Humanitas.C. BEJAN. Tratat practic de grafologie ştiinţifică la îndemâna marelui public. Bucureşti. Institut de Editură şi Arte Grafice. NÉGRIER-DORMONT. Les Cours de Droit. 1999.. 365 p.. 1972. „Cultura Românească“. NEGREA-RÂMNICEANU. Editions Européennes Erasme. Bucureşti. Ecole d’Anthropologie de Paris. NEGREA. Paris. no. 2949.. 2951. NEGRUŞ. Lygia. [par] Lygia Négrier-Dormont. republicată sub titlul Tratat practic de grafologie. Editura All. Edition Litec.-S. Ion. Bucureşti. De la scoicile- logie (manuel). Radu. 1995. E. NÉGRIER. nologue dans la cité. 10 année. Cesare. 132-139. Letourneau + Atlas. S.C. XXIV + 682 [-684] p. vol. NELKEN. pl. F. Editura Eminescu. 2947. Ioan.a. Râmniceanu [M]. 2960. NEGULESCU. Drept procesual civil. Félix Alcan. 2954. 1938.I. 131-139. 1988. (Extras din Gazeta Tribunalelor nr. 10e année. Paris. 251 p. Editura Pandora. Bibliografie la p.. A. Lygia. Lygia. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. Garenne-Colombes. Le crimi- de pe lângă Tribunalul Vrancea Tactica audierii martorilor (infracţiuni contra vieţii). Nanterre. France. Bucureşti. NEGOIESCU. 432 p. P. Edition Litec. 2946. 208 p..-S. L’homme criminel. Editura Albatros. NEGRAPONTE. M.3 din 20 martie 1935) 2952. 1997. no. Dumitru. f. Bocca Frères.I. 1 G. NEGREA-RÂMNICEANU. 410-420 (Biblioteca de filozofie a culturii româneşti).. Bucureşti. Traduit… par Mr. 520 p. 2963. 2964. Era digitală. Étude anthropologique et médico-legale. Crimino- Editura Albatros. Etude sur les tueurs en serie. 1887-1888. Intelectua- litate şi criminalitate. Lygia. Nicholas.A.. NÉGRIER-DORMONT. Lygia. în R. 2953. Geneza formelor chronologique de Criminologie et d’Anthropologie Philosophique. Moneda. 140-171. Regnier et Mr. Collection Constats et Prospective Chlorofeuilles édition. în R.A.3. cu tab. Priviri critice asupra factorilor ei determinanţi. NÉGRIER-DORMONT. 2959. 1992. 1995. Bucureşti. 239 p.. Banii şi puterea.. 1984. imprimat greşit: Bernet F. Bucureşti.P. NELKEN. 1938. Aplicaţiuni practice. 2958. Vasile. 2955. 1984. Itineraire 2962. 15 p. NEGREA. [1990]. Atelierele Adevărul S. RADU. 1937. Procuror. Bucureşti.. monedă la cecul electronic. par Cesare Lombroso. Bournet . Regards 2950. Lygia. 1983. Bucureşti. Târgovişte. NEGRU. Editura Didactică şi Pedagogică. M. Paris. NEGREA. 1933. Ediţie şi studiu introductiv de Z. I şi II. NÉGRIER-DORMONT. La Crimi- culturii. Paris.R. posés Le Criminel et La Victime depuis la nuit des temps jusqu’à nos jours. p. p. + 40 f.

. Ion.. Crime al minorilor.4-5.. Răzvan. 2978. Colecţia Media Business. vol. par Prof. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. NENCESCU. Unităţi de măsură. 1982. 108 p. e în R. II. 194-211. [1980]. Frank H. Editura Polirom. Les Incendies volontaires. 1985. Cu un cuvânt înainte de Constantin Ciopraga. 4. Editura 2968. p. Colonel. 2000. Tipografia şi litografia românească Societate anonimă. 2979. 2003. 2983. pl. no. vol. Titlul original în limba engleză: This is PR. PIRTEA. 2980. Iaşi. II 1053 p. p. 2003. 1938. NICA. Cuvânt înainte de comisar-şef Gheorghe Boblea. 406-413. Stan. în Tratat practic de criminalistică. Alfredo Niceforo avec préface du Docteur Lacassagne et nombreux documentes photographiques des services d’identité judiciarie de Paris. 2981. Grafologie. 1926. 247-258. Ghid practic de ambientare. Judy. vol. John. Metods of Forensic Detection.C. grafică. Dean. Editura Didactică şi Pedagogică. 10 année. Viorel. Bucureşti. nr. 2976. Editura Didactică şi Pedagogică. NICEFORO.. Dan. Dr. Dresde et Lausanne. 2971. Chimie generală. 76-84. an XI. Drăguţa. cu fig. Locotenentcolonel. Structura somato-psihică. 190 . NICA. Ministerul de Interne. Manual. vol. color. Thomson Learning. Vasile. Switzerland. Manual pentru acţiuni de căutare-salvare. Bibliografie la p. IV. Gheorghe. Analiza corelaţională a factorilor de risc în declanşarea tulburărilor psihice reactive. X. anatomy. NENIŢESCU. M. cu fig. 2005. Mirajul televiziunii. Basle. Editura Eminescu. 2972. VANSLYKE TURK. 2967. Pedagogică.. NICOLAE. 1 (24). p. NEREMZA. manuscrise şi fotografii. Ministerul de Interne. anul IV. Science. I şi II.I. Mihai Eminescu. + VII + 445 [. Chimie organică. Joe. 1991. NEMEŞ. Constatarea Ediţia a V-a. NICOLESCU. în Tratat practic de criminalistică. NICOLAE. Maior ing. fig. 2970. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. Carol. p. Ediţia a IV-a. Berlin. Sharon Colacino. D. 1291 p. nicare. Institutul de Arte Grafice. Tradiţie şi comu- 2977. NICHIFOR. în Buletin de psihiatrie integrativă. 2973. Nemo [Nae Ionescu]. Metode şi mijloace de comitere a falsurilor în documentele pentru trecerea frontierei. Oradea. FISCHER F. Scrisul Didactică şi 2003. Ph.. NELKEN. 97. The Realities of public Relations. 1 f. pl. Locotenent-colonel. NENIŢESCU. La police et l’enguête judiciaire scientifique. F. KRUCKEBERG.1999. 932 p.. NESSELRODE. Dong.+ 1 f. disimulării adevărului cu ajutorul aparatului pentru detectarea efectelor emoţiei asupra scrisului. vol. Expertiza urmelor formă lăsate de animale: Examinarea urmelor sonore. iulie 2002. Dr. + 40 p. 381 p. I.-S. NETTER. Tabla de materii şi în limba engleză şi rusă. 33-35. 183 p. 170 p. 2969. p. 160 p. Consulting Editor. 2975. Librairie Universelle. Tabelele în forzaţ. Bucureşti. Index 36 p. Paris. 2974. The University Press of Kentucky.. Ciba-Geigy Limited. tabele + erată (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). 684 [-688] p. 1978. Editura „Tiparniţa“. NICKELL. 1972. reeditată 1936 (Editura „Bibliofilia“. Alfred Jean. NICHIFOR.447] p. [2] f. Ediţie revăzută de Ecaterina Ciorănescu şi Mihai Elian. Colonel. LV. Bucureşti). 1907. Manuela. Bucureşti.D. Traducere coordonată de Cristina Coman. 1929. 49 p + 1 anexă.2966. PARASCHIV. nr. Alfredo. în Criminalistica. 2003. Bucureşti. Dreptul penal Alfred Jean. Constantin. vol. Wadsworth. 514 p. Atlas of human 2982. Bucureşti. Bucureşti. OPREA. şi omul. Totul despre relaţii publice. Costin D. 2003. Marian. Costin D. NEWSOM. 403 p.

1. Sociologia banilor. Gheorghe. 217-218. Humanitas. Iaşi. Timişoara. Florin. LUNGU.2984. Vasile. 3002. 2998. Ediţie critică în 15 volume GIORGIO Colli şi MAZZINO. NICULESCU. Mircea Aurel. Costică. NICULAE. NIŢĂ. 663 [-669] p. Voinţa de putere. Traducere din limba engleză de Mihai-Eugen Avădanei. Bucureşti. MOLNAR. cu ilustr. Bucureşti. 2988. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Editura Ager. 2990. vol. nr. 2996. 407-410. Mihalache. V. pl. Gheorghe. DOBRINOIU. GOŞA. + 2 f. 3000. 1974. Bucureşti. anul VIII. Dr.. vol. Octav. 245 p. Ilie. Editura Universitas XXI. Editura Europa Nova. Gheorghe. 529 [-531] p. I. Economia. A. Situaţii deosebite ce pot interveni în identificarea criminalistică. în Criminalistica. nr. I. 2985. Paza penitenciarelor. 735 p. Prefaţă de Liviu European.-H. Drept penal. Marketing & Mana- gement electoral. 1999. 1998. 2993. Aspecte metodologice ale investigaţiei penale în domeniul infracţionalităţii informatice. Comisar-şef de moniului cultural în România. Dumitru. Ioan. mai 2003. PASCU. NIETZSCHE. NIEWENGLOWSKI. NISTOR. Criminologie. vol. Editura Europa Nova. 2002. Opere complete. 1987. Montinari. directorul Institutului pentru Cercetarea şi Prevenirea Criminalităţii – Inspectoratul General al 191 . NICULAE. 3001. 3003. Editura AION [Oradea]. 1998. Consideraţii privind metodologia infracţiunilor prevăzute de Legea nr. Garnier Fréres. Dr. Libraires-Éditeurs. Oxford University Press. PĂUN. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“. Editura Polirom. 1931. 2000. NISTORESCU. Coordonatorul colecţiei: Gabriel Vasile Niţă. NISTOREANU. Prevenirea infracţiunilor prin măsuri de siguranţă. NIGEL. Culegere de acte normative. Editura Hestia. Naşterea tragediei. p. Prevenirea abuzurilor îndreptate împotriva minorilor. G. Îndrumar pentru poliţişti. 2002. Criminalitatea cu Traducere din limba germană de Amelia Pavel. 1991. 220 p. GORESCU. Editura Militară. Chelcea. Marina. 269 p.. Dodd. Simion E. dr. Ediţia a II-a. 2992. NISTOREANU. Gheorghe. ROMAN. 33-35. 131 p. 1996. Scrieri postume (1870-1873). Dr. Bucureşti. 2006. poliţie prof. univ. Bucureşti. p. în Criminalistica. Bibliografie la p. Gabriel Vasile. 2003. II. The Sociology and E. Traducere din germană şi studiu introductiv de Claudiu Baciu. NISTOR. Călăuza Gardianului. p. raţiunea şi societatea contemporană. Bucureşti.II. GHEORGHEDIAC. STOLERU. Traité Pratique des Projections Lumineuses Spéciales. Editura Universitară „Ion Mincu“. 222 p. 258-267. Aforisme. NIŢĂ. Note de curs. 7-9. Poezia. 293 [-295] p. NICULĂIASA. 2989. 2999. New York. Gheorghe. Paris. NIETZSCHE. 1912. anul V. Traducere din limba germană de Simion Dănilă. ilustr. 3. Cristian. NICULAE. 2991. Bucureşti. Gheorghe. Serviciul Editorial. 2001. NISTOREANU. NIŢĂ. [selecţie]. 639 p. TEODORESCU. violenţă în România – 1990-2002. Valerică. 2987. 202 p. 2006. Marcel. Robert A. Editura Ministerului de Interne. iunie 2006. 678/2001. 3. Alexandru. 1996. Protecţia patri- 2986. 151 p. NISET. în Realităţi şi perspective în criminalistică. poliţie drd. LAZĂR. ROŞCA-FRIDOLIAN. Institutul 2994. BOROI. Gabriel Vasile. Florenţa. Neculai. arh. Consideraţii inactuale I-IV. Friedrich.. Bucureşti. NIETZSCHE. Comisar-şef de Încercare de transmutare a tuturor valorilor (Fragmente postume). vol. Durkheim. 2997. 278 p. Prof. Partea specială. Ion. DRAGOMIRESCU. Expertiza tehnică a accidentului de circulaţie. Mişcarea autovehiculelor. p. Sergiu. Friedrich. Vol. 2995. Criminalistică. Friedrich.

NOVAC. 232 p. anul VII. NIŢĂ. 2003. Editura Cartea Românească. 71 p. NIŢULESCU. 165 p. Fonetică. NOICA. Constantin. Scrisori despre logica lui Hermes. în Criminalistica. 26-28. Chestor de poliţie. ortoepie. Fotografia de la A la Z. lexic. Editura Junior. gramatică. p. punctuaţie. Mircea. 192 . ortografie. stilistică. drd. 1986. nr. 3004. Gabriel Vasile. 1996. 3006. 1973. martie 2005. Bucureşti. Editura Tehnică. Editura Ministerului de Interne. Bucureşti. Lexicon al greşelilor de limbă română. 3005. Cristian. 3007. 2. Cooperarea internaţională în domeniul combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri. 446 p.Poliţiei.

CRC Press Boca Raton. dr. Ştefan. Traducător [din limba franceză] P. 1994. ODOBLEJA. 771 p. Sisteme de securitate. 237 [-239] p. 1976. 2004. Florida. reeditată. 1973. 223-230. Rodica. 261 [-263] p. 3010. 1971. Ştefan. Editura ALL. cu fig. Editura Militară. Republicat în 1998. 3014. Bucureşti. Ioan. London.. Constantin-Daniel. Introducere în logica 3009. Cluj. USA. 1971. Psihologia conso- are alibi. SULLIVAN. p. Editura Dacia. 3025. 3020. şi facs. 18-19.O 3008. 1972. 271-277. Bucureşti. 3012. 207 p. Prefaţă de Constantin Noica. Editura Scrisul Românesc. Editura Scrisul Românesc. 309 [-312] p. Sociologia devianţei. Studiu medico-legal. 16). conf. 3021. Scrieri inedite. OANCEA. Thomas Publisher. fourth edition. 2001. OGIEN. O’ COONNOR. Îngrijirea ediţiei. OJOG-BRAŞOVEANU. 680 p. Iacob. Cluj-Napoca.P. Practical fire and mansardă. J. Comisar drd. [Bucureşti]. Charles E. Pantelimon Golu. O’HARA. Bucureşti.. Editura Eminescu. Rodica. la capătul firului. Aspecte metodice privind administrarea probelor în activitatea de cercetare penală a poliţiei. 2002. 243 [-247] p. Bucureşti. Editura Albatros. ODOBLEJA. Editura Albatros. Ştefan. Minerva se nantistă. 3023. Drept penal. 1976. 24 [-28] p. Ion. Iaşi. rezonanţei. logie. Comisar-şef de poliţie. 284 p. Bucureşti. Enciclopedică.C. Rodica. Plan diabolic. f. Enigmă la Theory and practice. (Colecţia Sfinx. univ. 1978.19). O’BRIEN. Moartea semnează indescifrabil. Bucureşti. Rodica. (Aventura. Bucureşti. Tipografia „Avântul“. dr. martie 2001. . 205 [-207] p. Charles C. Editura Albatros. 3026. 3013. 3022. P. OJOG-BRAŞOVEANU. 3015. Rodica. Omul de Ştefan. Bucureşti. p. univ. potrivit ultimelor modificări legislative. Springfield Illinois. 661-674. Fundamentals of 3011. 571 p. în Investigarea criminalistă a locului faptei. Bibliografie la p. OJOG-BRAŞOVEANU.7) 3024. Traducere manuscris. Mileniul III. OJOG-BRAŞOVEANU. USA. ODOBLEJA. Rezumate în limbile engleză şi franceză. Pantelimon Golu. OANCEA. (Scorpionul).N.A. (Aventura. 277 [-279] p. OANCEA. 1982. 1984. Partea generală. K. OJOG-BRAŞOVEANU. [1928]. la mănăstire. Accidentele de automobil. OJOG-BRAŞOVEANU. 3027. Note de conf. OJOG-BRAŞOVEANU. ŞPAN. cu fig. univ.. Rodica. Rodica Cocoşatul 3016. Editura Albatros. 3018. Ion. Probleme de crimino- Traducere din limba franceză de Dana Lungu şi George Neamţu. Rolul organelor de cercetare penală în activitatea de investigare criminalistică a locului faptei. OANCEA. studiu introductiv şi note de Alexandru Surdu. Editura Polirom. 3017. şi tab. Editura Didactică şi Pedagocică. Studiu introductiv de prof. Mihai Drăgănescu. 262 p. p. Craiova. Spionaj arson investigation. anul III. OANCEA. Centrul de Studii Postuniversitare. OJOG-BRAŞOVEANU.9). Remus. Editura Ştiinţifică şi dezlănţuie.a. (Colecţia Sfinx. Bucureşti. 1993. 3028. Rezumat în limba engleză. Ioan Constantin-Daniel. 202 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti). 2. Bibliografie la p. ODOBLEJA. Melania! Editura Dacia. în Criminalistica. Psihologia conso- nantistă şi cibernetica. dr. 1973. 227-238. Bucureşti. Craiova. Holbrook Press. 1971. în Criminalistica. 215 [-223] p. Criminalistics. Bucureşti. Rodica. 3019. R. Bună seara. (Fantastic Club). Teză… de Odobleja Ştefan. 1974. 1975. (Clepsidra). nr. 1974. Criminals Investigation (Principiile fundamentale ale investigaţiei criminale). Albert.

(Colecţia „Sfinx“). 3037. Rodica. şi misterul din parc. Rodica. Nopţi albe pentru Minerva.. Rodica. OJOG-BRAŞOVEANU. [Bucureşti]. 1998. Bucureşti. 3043. I. Bucureşti. 214 p. OJOG-BRAŞOVEANU. (Cutezătorii). (Colecţia Sfinx. 3035. Melania de argint. Rodica. Editura Militară. 3038. OJOG-BRAŞOVEANU. Editura Militară. 228 [-230] p. (Colecţia „Aventura“). Bucureşti. Bucureşti. 1999. 2 vol. 1979. Cianură pentru un surâs. Bucureşti. Ştafeta. Rodica. 1977. Anonima la Elysée. nasturi. Rodica. Editura Dacia. Bucureşti. 269 [-271] p.3029. 1992. Editura 1980. 1976. 3055. 272 p. Rodica Apel din pisici negre. Editura Nemira. II. 304 p. Rodica. (Aventura). pisici negre. 1981. Anchetă 3045. as. OJOG-BRAŞOVEANU. 270 [-272] p. 3041. 3057. Bucureşti. Rodica. OJOG-BRAŞOVEANU. Logofătul de taină. 3056. Poveste imorală. Violeta din seif. Cluj-Napoca. 1992. 253 [-255] p. Serie nouă 5). Telefonul necunoscut. Întâlnire la Elizeu. Cluj-Napoca. din bikini. OJOG-BRAŞOVEANU. Bucureşti. OJOG-BRAŞOVEANU. Rodica. O toaletă a 3039. OJOG-BRAŞOVEANU. Rodica. Editura Odeon. 1978. Rodica. Bucureşti. 320 de 3049. 3048. Rodica. Bucureşti. 1991. 1989. 1992. 3054. 226 p. Bucureşti. 235 [-239] p. Rodica. 221 [-224] p. 1990. (Scorpionul). OJOG-BRAŞOVEANU. 253 [-255] p. Rodica. Rodica. reeditată. 3042. Bucureşti. OJOG-BRAŞOVEANU. 1994. dincolo de Cornul lunii. Cutia cu 3034. Rodica. (Colecţia „Sfinx“. Agentul statuii din parc. Bucureşti. A înflorit 3036.70). Editura Militară. 1983. Editura Marin Preda. 304 p. 3033. OJOG-BRAŞOVEANU. Bucureşti. (Colecţia Sfinx. OJOG-BRAŞOVEANU. Rodica. Rodica. Editura Dacia. Editura Militară. Letopiseţul Editura Militară. Bucureşti. Rodica. Coşmar. 288 p. OJOG-BRAŞOVEANU. Rodica. 68). Dab Editura Albatros. 1975. Editura Militară. 268 [-270] p. Rodica. 1977. Editura Militară. OJOG-BRAŞOVEANU. 292 p. 194 . OJOG-BRAŞOVEANU. Editura Canova. 398 [-400] p. Rodica. Vulturul în infern. Bucureşti. 1999. Rodica. Editura Militară. 3047. (Colecţia „Sfinx“. OJOG-BRAŞOVEANU. Bucureşti. Editura Juventus. 364 [-367] p. Rodica. Editura Militară. Rodica. Militară. 320 de pisici negre. (Colecţia Sfinx. Editura Nemira. la Liz Taylor. Editura Nemira. Rodica. OJOG-BRAŞOVEANU. 1987. 251 [-253] p. 60). OJOG-BRAŞOVEANU. vol. Bucureşti. 1988. (Colecţia Sinx. OJOG-BRAŞOVEANU. Rodica. Editura Bucureşti. 1978. (Aventura). 75). Editura Militară. vol. Bucureşti. (Scorpionul) secret al lui Altin Bey. Panică la căsuţa cu zorele. Editura Militară. OJOG-BRAŞOVEANU. OJOG-BRAŞOVEANU. 270 [-272] p. 3053. Al cincilea ne uităm la ceas. OJOG-BRAŞOVEANU. 3044. 3031. liliacul. Editura Albatros. OJOG-BRAŞOVEANU. Bucureşti. Ochii Militară.. 336 p. 1990. Rodica Dispariţia 3030. 222 [-224] p. Bucureşti. Editura Nemira. 3050. 1998. Să nu 3032. Editura Militară. Bucureşti. 3046. 1981. OJOG-BRAŞOVEANU. 312 p. Crimă prin mica publicitate. Editura Albatros. 1986. OJOG-BRAŞOVEANU. 189 [-191] p. 3051. OJOG-BRAŞOVEANU. jupâniţei. Iaşi. Întâlnire 3040. 1985. Bucureşti. 1982. Editura Militară. 3052. Craiova. 320 de de miercuri. 1984. 268 [-271] p. 80 p. OJOG-BRAŞOVEANU. Editura Albatros. 35). OJOG-BRAŞOVEANU. OJOG-BRAŞOVEANU.

în Investigarea criminalistică a locului faptei. Bucureşti. Ioan. Editura Scriptum. 1909. Editura Nemira. 2000. Editura Nemira. Editura Nemira. ne uităm la ceas. Folosirea rezultatelor şi constatărilor tehnico-ştiinţifice şi expertizelor criminalistice în cadrul anchetei penale. p. 3076. File din istoria proastă. 3065. Bucureşti. Editura Nemira. Plutonier – tehnician criminalist. OJOG-BRAŞOVEANU. Bucureşti. Bucureşti. 3068. p. Editura Nemira. 2000. Bucureşti. Bucureşti. Rodica. Constantin Dr. OJOG-BRAŞOVEANU. 3069. Al cincilea de criminalistică. Logofătul nilor de omor în echipa complexă. Rodica. Stelian. OLTEANU. Nopţi albe pentru Minerva. Poliţia Municipiului Cluj-Napoca. Despre necesitatea existenţei unei metodologii a cercetării activităţilor ilicite. Bucureşti. Rodica. Ioan. 2000. p. O toaletă a la Elisabeth Taylor. Rodica. OLTEANU. Rodica. Dezvoltarea şcolii româneşti de criminalistică. 2000. 3066. Rodica. Bucureşti. 2000. Sinaia. 1975. Lector univ. OLTEANU. Editura Nemira. Dispariţia Reguli tactice ce guvernează desfăşurarea cercetării la faţa locului. 1999. Bucureşti. Lector univ. 96-100. Metoda chimică de 195 . Divinaţie şi vrăjitorie în context comparat. OJOG-BRAŞOVEANU. Editura Nemira. Ministerul de Interne. 2004. şeful de taină. Ioan. Bucureşti. OJOG-BRAŞOVEANU. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. Bărbaţii tarjeta de identidad. 2003. Necu- noscuta din congelator. dr. dr. Bucureşti. A înflorit liliacul. Rodica. 3060. 2004. OJOG-BRAŞOVEANU. OLTEANU. în Realităţi şi perspective în criminalistică. OJOG-BRAŞOVEANU. ONUL. OJOG-BRAŞOVEANU. anul VIII. 2000. OJOG-BRAŞOVEANU. iunie 2006. Editura Nemira. 2001. p.. Bucureşti. Apel din necunoscut. 3059. Editura Scriptum. Bucureşti. statuii din parc. 20-24 noiembrie 2000. OJOG-BRAŞOVEANU. OJOG-BRAŞOVEANU. 18-20. OJOG-BRAŞOVEANU. Bucureşti. în Şcoala românească Biroului criminalistic. 2001. OLTEANU. Bucureşti. 518-523. Rodica. Guia pare extender la as. se dezlănţuie. OJOG-BRAŞOVEANU. OLARU. Minerva pe care le îmbracă constatarea infracţiunii flagrante în cadrul investigării infracţiunilor de trafic de droguri. 2002. 2002. p. Aspecte specifice 3063. 3079. OLORIZ. 2002. Mimandez. Lect. Cercetarea infracţiu- Editura Nemira. 3070. Univ. 3071. 1999. 3061. Gabriel. Şcoala de solo- sunt nişte porci. 3064. Ion Gabriel. 290-303. Rodica. TRUŢĂ. 3062. Rodica. 3067. nr. drd. p. 3080. Locotenent-colonel. Rodica. Editura Paideia. 2001. 3072. 2002. Să nu Gabriel. 278 p. Madrid. OLTEANU. 2006. Rodica. Coşmar. 2000. în Criminalistica. Bucureşti. Editura Nemira. Rodica. OLTEANU. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Anonima de miercuri. Antoaneta. 3081. Rodica. 609 p. Bucureştilor – însemnările unui primar general – Editura ALDO. 3073. Bucureşti. Bucureşti. Rodica. 3075. Ion Gabriel. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. Editura Nemira. 3082. Editura Dareco. 72-73. 3074. 23-27. Grasă şi monie. OJOG-BRAŞOVEANU. 3078. Bucureşti. Aguilera. OJOG-BRAŞOVEANU. Bucureşti. 3077. 3. OJOG-BRAŞOVEANU. Răzbunarea sluţilor. Editura Nemira.3058.

H. Irina. 159 p. ORĂŞTEANU. 247 p. 1972. Daktyloskopie (Identificarea persoanei Dactiloscopie). 1996. 3092. selecţie. 1930 . 37-39. 1986. Questioned Documents. OSTERMEYER. 3083. München. componentă a securită- ţii naţionale. Editura Printech. I. Coordonator ştiinţific: Constantin Sfichi. 3093. OXENTIERN. mai 2004. Habana. Cugetări. bg. OPPERMANN. Gheorghe Apostol-Ion. Lübeck. p. OSBORN. with an introductions by prof. anul V. 13-14. Berlin. Ruiz. Gheorghe Apostol-Ion. Anghel Andreescu. Autori: Col. Traducere şi prefaţă de Adrian Mitu.-D. Klaus. Itinerar inedit prin case 3087. 4. Essen. Schmidt Römhild. 3091. Transmisii automate pentru automobile. vol. 3094. second printing. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 1974. nr. 349 p. Subinspector bio- 3089. 222 p. Personenerkennung – Fernando. 1913. NEGOESCU. Second edition. în Criminalistica. 192 p. chimist. Opp. dr. Autori: Anghel Andreescu. OWEN. Contele de Johan. ORTIZ. 131 p. 3088.punere în evidenţă a urmelor latente cu ajutorul adezivului universal „superglue“. Constantin Sfichi. Bucureşti. Strafrecht und Psychoanalyse (Drept penal şi psihoanaliză). Editura Ministerului de Interne. Gesellschaftsstruktur (Comportament deviant şi structură a personalităţii). 3086. p. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. John Henry Wigmore. vechi din Bucureşti. Testul ADN – primele rezultate. coordonator Rolf Rainer Jaeger. iulie 2001. 1998.M. în Criminalistica. Ordinea publică în unele state ale lumii. în Criminalistica. p. Editura Vestala. II. Octavian. nr. Editura Turism. 1. Competenţa după calitatea persoanei în ceea ce priveşte lucrătorii de poliţie. 2002. New York. La identificacion dactiloscopica. David. Darmstadt. 2002. Ştiinţe criminalistice. 3085. laboratorul de genetică judiciară din Institutul de Criminalistică al Inspectoratului General al Poliţiei Române. Coordonator ştiinţific: Gl. Col. Boyd Printing Cy Albany. Subinspector biolog. Albert S. nr. The Science and Psychology of Profiling. 1999. după intrarea în vigoare a Legii nr. OPRAN. anul VI. ianuarie 2003. CIOBANU. Alina. OPREA. 2004. Sport- 3095. 3. Abweichendes Verhalten und 3090. Petre. Bucureşti. 360/2002 privind Statutul poliţistului. K. ediţie revăzută şi adăugită. anul III. OPRIŞ. Nelu. 18-19. 3084. Criminal minds. 196 . Ordinea publică. 23 p. Editura Ministerului de Interne. Bucureşti. Barnes & Noble Bookes.

Funcţionare motorie în autism. 1974. Bătălia pentru ştiri. 759 p. 2005. nr. Iaşi. Viorel. + XV. scribi sau conţopişti. Viorel. 281 p. 1984. Editura Tritonic. vedete. Anatomia regională a feţei şi gâtului. Bucureşti. Michael. Denis. vol. p.P 3096. Petre. PANAITESCU. 2002. 4 (27). Institutul de Criminalistică. 312-316. PALMER. TRÎMBIŢAŞU. 3112. Ministerul de Interne. nasului şi ale altor părţi ale feţei şi corpului uman. Corespondenţi de război. Identitatea pedopsihiatriei în „tranziţia românească”. nr. în Buletin de psihiatrie integrativă. p. Atelierele Grafice Socec & Co. Bucureşti. Adriana. PANGHE. Petru C. în Tratat practic de criminalistică. 269-274. 2002. Eduard.. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Cu colaborarea comisarilor G. Fundaţia Regele Mihai I. 170-177. p. Mariana. N. 31-41. PALL. vol.. an XI. PANGHE. Motoare cu ardere internă.. 1976. 133 p. Alexandra. Dr. 465 p. PANAITESCU. Ministerul de Interne. 111-116. Editura Matrix Rom. Activitatea medico- 3099. ROŞU. Bibliografie la p. volum 12. legală în catastrofele cu număr mare de victime. Bucureşti. Urmele urechilor. 3105. PAMFIL. vol. 1945. 1909. Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. 232 p.P. POPA. septembrie 2004. în Buletin de psihiatrie integrativă. Michael. I. iunie 2005. nr. Presă şi Editorial. Mirto. Alexandra. 218 p. Corneliu. OGODESCU. Lecturi din izvoarele istoriei Evului Mediu. nr. Evoluţia metodelor de lucru cu cartotecile <modus operandi> în România.. Începuturile şi biruinţa scrisului în limba română. Editura Litera. 273-279. 3097. C. 1975. PANDREA. 196 [-198] p. 3107. 105-108. PANGHE. 3113. 3109. PANĂ. Criminologia dialectică. Jurnaliştii. Editura Academiei. 2004. 1961. GĂNUŢĂ. dr. PANAITESCU. în Revista Corneliu. 1976. 3. 216-219. Viorel. în Şcoala românească de criminalistică. ROŞU. 201-211. 230 p. Bucureşti. Eseu de antropologie. Prof. Serviciul Cultural. Editura de Stat Didactică şi Pedagogică. Camil. Mariana. NEGURESCU. 51-56. . Traducere din limba franceză de Carmen Ionescu. PANAITESCU. Societate Anonimă. Bucureşti. Dr. Viorel. [Bucureşti]. Bucureşti. 3115. ROŞU. ROŞU. vol. Nicolae: 3114. DUMITRESCU. 3106. p. PALMER. 4. Mariana. Bucureşti. I. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. Metode de investigaţie în practica medico-legală. MUREŞAN. PANGHE. X. PANAITESCU. p. poliţie însoţită de Călăuza cetăţeanului. 2. Francisc. PANAITESCU. nr. PALLADY. X. Viorel. nr. martie 2005. P. 3101. Editura Medicală Naţională. Adriana. Corneliu. Inspectoratul General al Miliţiei. 3111. p. Ministerul de Interne. Călăuza ofiţerului de TRÎMBIŢAŞU. 2003. ziarişti şi istorici confruntaţi cu conflictele iugoslave. 3110. Mariana. PANAITESCU. Expertiza medico-legală pentru stabilirea vârstei. în Revista Română de Medicină Legal / Romanian Journal of Legal Medecine. volum 12. an XI. p. p. 3108. în Tratat practic de criminalistică. Nicolae. 2000. 3102. Editura Tritonic. Bucureşti. Constantin.G. 3103.Andreescu şi P. Viorel. 219 p. M. 280 p. 1976. Iaşi. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. volum 13. RUELLAN. PANAITESCU. Bucureşti. Portretul vorbit. Bibliografie la p. Corneliu. Ministerul de Interne. 3098. 1965. 3104. 190-194. volum 13. Doru. Persoană şi devenire. BELDIE. 2005. 1. Realizarea portretului vorbit la faţa locului. p. Traducere din limba franceză de Carmen Ionescu. Probleme medico-legale ale activităţii în cabinetele stomatologice. Bucureşti. 4 (27). Difficulties in anthropological sex determi/nation on coxal bones. 3100.. PANAITESCU.

AoûtSept. Caractères objectifs de l’écriture. 1977. glandele paratiroide şi timus. Milcu. PARHON.R.F. PANTELIMONESCU. 1917. 1 f. Professeur de clinique de maladies nerveuses et mentales à la Faculté de Médecine de Jassy.8 et 9. 194 p.). 1959. PAPAHAGI. p. Moscova. II. Grai. (Restituţio) 3126. Parhon. Poliţia judiciară 3128. Corneliu. Editura Academiei R. 488 p. SELIVANOV. Alfred Jean. 1980. Bucureşti.P.I.R. 89-112. p. Rezumat în limbile rusă şi franceză.1916). 1982. PARHON. III. Dimitrie.8 et 9). PARHON. Caractères objectif d’écriture par C. italiană. 1954. I. 164 p.). PAROT. vol.C. 640 p. Bibliografie la sfârşitul capitolelor. V. POPOVICI. Mihai.. 1995. I. 1961. Manual de fonetică romanică romînă. Constantin I. (Extrait des Bulletins des médecines et naturalistes de Jassy. vol. Bucureşti. 9). scientifique.. BARBU. [Bucureşti]. Traducere din limba italiană de A. Editura Ziarului Universul. PAPAHAGI. p. Bucureşti. Bucureşti. Tache. Editura Minerva. 198 . Editura Academiei R. Vasile. suprarenale.C. Hipnoză. 1988.A. Michele. 1978. Tache. cu facs. 89112. Opere alese. I. N. Istoria fondărei epifiză. RADU. Alexandru. Tudor. Glanda tiroidă. PANGHE. Raportul dintre Psihiatrie. pancreas. Criminalistica. 3119. 120-127.. 3132. 415 p. 3130. (militară şi ordinară). 89-95. Opere alese. 3124. Opere alese. + 1 f. Corneliu. Traducere din limba franceză. (Extras din Revista de Drept Penal şi Ştiinţă Penitenciară. note şi indici de MarcelDumitru Ciucă. Goldner). 3133. Editura Politică. II. PANTALEONE. BARBU. (Extrait des Bulletins des medecins et naturalistes de Jassy. + 1 f. RICHELLE M. cuvânt psihologie. Examinarea monedelor. Şt. Etno- Vol. Bucureşti. + erată (Academia R. 1917. Ediţie îngrijită. 15 p. + p. pl. Goldner. PANGHE. 3129. În timp de pace. Ediţia a treia. 3120. PAPADOPOL. în Tratat practic de criminalistică. Pe un teritoriu sub stare de asediu. 672 p. Repertoriu alfabetic de practică judiciară în materie penală pe anii 1976-1980. Jassy (Impr. Essais de Graphologie Scientifique. PARHON. Ştiinţa dreptului şi Criminologie. no. Ministerul de Interne.R. Editura Humanitas.. 2000. 3122. 584 p.3116. portret + 11 f. 3131. 3125. ANGHELESCU. Costescu. Endocrinologie generală. ovar şi testicul. şi ilustr. 3121. I. PARHON. Ministerul de Interne. Mafia şi stupefiantele. PAPAZOGLU. cu fig. H. grafie. nr. NICHIFOR. Vol. În timp de mobilizare şi război. Folklor. M.P. 3118. M. 374 p. 349 p. 1981. Constantin I. Essai de graphologie 3117. 3127. PARHON. Repertoriu alfabetic de practică judiciară în materie penală pe anii 1969-1975. PAPADOPOL. I. Iaşi. în Tratat practic de criminalistică. Lăzărescu şi E. Editura Minerva. Expertiza urmelor lăsate de urechi. Vasile. Vol. Neurologie.R.P. H. introductiv. cu fig. I. Nr.P. C. Milcu]. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. POPOVICI.P. Bucureşti. III. [Redactor responsabil Acad. PANTELEEV. Opere. nas şi alte părţi ale feţei. Mihai. Toate legile speciale cu infracţiuni date în competenţa Instanţelor Militare. PARHON.I. 1970. F. 3123. 738 p. (Academia R. Literatura juridică.C. francesă şi spaniolă. Tudor. Ediţie şi prefaţă de Valeriu Rusu. Introducere în oraşului Bucureşti. Casa Şcoalelor. Ion.R. În Anexă: formulare tip pentru ofiţerii de poliţie judiciară. Redactor responsabil: Academician St. IV. 1943. Vol.. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Manual. Editura Academiei R. 528 p. portret + 1 tabel + erată.C. Psihologie şi psihiatrie. 1943.8. Bucureşti. 1936. Bucureşti.

Editura Meridiane. Vasile. Editura Ştiinţifică. Vasile. 3148. Victor-Valeriu. F. Felix R. 1973. 3152. Bucureşti. 3138. Le droit et la procédure Introducere în ştiinţa examinării. Editura Ştiinţifică. PATZIG. Vasile. 1971. Bucureşti. 1969. 3153. f. dr. 3141. [Oradea]. Almanah Filatelic Bucureşti. 455 p. 3150.. Ioana. Studii: Pascal. Drama psihologiei. Rezumat în limba franceză. Metamorfozele lumii lumii. PATURI. Bucureşti. Bucureşti. Cugetări. Iuliu. 10e année. şi Vestala. Alfredo. Vasile. 3143. policière. 288 p. 150-164. Editura Didactică şi Pedagogică. 104 p. Un nouvelle branche du droit public.. Bibliografie la p. 1972. 277-282. VASIU. Bucureşti. Din viaţa sentimentelor. 308 p. Editura AION. PASSALEGA. Bucureşti. Vasile.. 3145. 317-334. Dreptul şi procedura poliţienească. Cercetări logico-filologice asupra cărţii „A” a „Analiticelor prime”. 334 [-336] p. note şi indici de George Iancu Ghidu. Cezar Librecht. PAVELCU. 1962. I. 1998. 1959. PAVELCU. 1999. 130 p. [Louvain]. Bucureşti. Editura All Beck. Silogistica aristotelică. 3135. revăzută şi adăugită. Traducere din limba germană de Mircea Constantinescu şi Niels Őffenberger. Infracţiunea de delapi- ediţie Brunschvicg. PATRICIU. notiţe introductive. PAVELCU. Bucureşti. Bucureşti. inferioare. Dreptul poliţienesc român. Günther. 84 p. 160 p. de Ion Brăescu. Internet-ul şi dreptul. Blaise. 566 p. Editura Enciclopedică Română. 3156. PAVEL.6-7. 3137. Vasile. Text integral. Editura Ştiinţifică. 405 p. Un Iuliu. Traducere de Gheorghe Szekely. (Extrait de „Revista de Drept Penal“). 159-164 3151. tab. Dialog. no. 21-23. docent. Îngrijită de Aurel Dicu). Invitaţie la cunoaşterea Prefaţă de D. Almanah filatelic 1984. Handbuch der kriminalische Photographie. PASCU. 1900. PAVELCU. 3146. Marile enigme ale 3155. dr. 1970. Doru. Academician. 135 p. 44 p. O nouă ramură a dreptului public. Junimea. Ediţia a II-a. (Orizonturi). 3144. Dumitru. + erată. PASCU [Iuliu]. Psihologie pedagogică (Studii). Bucureşti. 3154. Editura de Stat Didactică şi Pedagogică. PAVELCU. (I+II). Bucureşti. 1938. Scrisori provinciale. Bucureşti. Bucureşti. PASCU. Prof. Aspecte din istoria dare. 1936. nature an service de la police). 255 p. 3140. Editura Ştiinţifică. Eseuri.a. Editurile Saeculum I. Berlin. Viaţa aventuroasă a operelor de artă. 341-344. PASCAL [Blaise]. Prof. PASCU [Iuliu]. + 4 f. PAŞCANU. 3139. de Florica Neagoe. Vol. Principii de docimologie. Bibliografie la p. 1999. [Bucureşti]. 1929. O. Şerban George. Traducere din limba franceză. p. Bibliografie la p. Leonard. PAVELCU. 352 p. doc. Cunoaşterea de sine şi cunoaşterea 199 . PATRICIU. 164 p. 1976. în R. PAVELCU. Traducere de Mihai Popescu.R. 3136. Colecţie îngrijită de Idel Segall. Une nouvell branche du droit public. [Fascicula I]-II. PAVELCU. 152 p. Iaşi. PAUL. 3147. 1970. policière. creator al prozei franceze moderne.3134. 44 p. Le droit et la procédure profil psihologic al feminităţii. La Poroscopie (La Vasile. 1984. Ioaniţescu. Traducere de Maria şi Cezăr Ivănescu. Editura Didactică şi Pedagogică. PARS HANS H. Blaise Pascal filosoful.C. 1974. PASSERA. p. (Colecţia Psyche. Eseu asupra constituirii psihologiei ca ştiinţă. de sine. p. 3149.I. Prezentarea textului de lege şi a practicii judiciare. univ. Bucureşti. 3142. poştei rurale în Romania. 1968. Editura Didactică şi Pedagogică. PASCAL. Vasile.

. La détermination de l’âge 3161. 8e année. I.. no. Editura Luceafărul. R. 3165. no. Marc. p. 170-172. Contribuţiuni la studiul medico-legal / al ştrangulărei cu mâna / Teză pentru / doctorat în medicină şi chirurgie / Presentată şi susţinută în ziua de 7 iunie 1903 / de…. Bucureşti. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. p. ing. ing.C. 3162. I. iulie 2004. de reconstrucţie şi modele sistematice ale structurii şi dinamicii teoriilor ştiinţifice. Institutul Naţional de Expertize Criminalistice. Prefaţă: prof. e 1937. 1976. Bibliografie la p. Pe copertă: „Profesorului meu Dr.7. Gabriel. nr. Drd. e 1937. 1982. 1972. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul falsificării de monede. 1937. Bucureşti. 1908. Bibliografie la p. 255-261. no. p. Cesare. no. PĂDURARU. procuror. vol. 366-380. 1 Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Gheorghe. 2003. 1976. Coroborarea investigaţiilor medicale cu cercetarea la faţa locului în expertiza criminalistică a accidentelor de muncă produse de organe de maşini în mişcare. şeful Biroului criminalistic I. în Tratat practic de criminalistică. PAVELIUC. în Tratat practic de criminalistică. 2004.I. note şi postfaţă de Florin Chiriţescu. 3160. Bucureşti.I.9. 123.. München. ing. no. în Tratat practic de criminalistică. 403-421.G. Bucureşti. în Tratat practic de criminalistică. 3157.8. 468-473.I. în Criminalistica. 4. Marziano Guglielminetti. 540-562.C. 9e année. 1976. 3159. PĂŞESCU.8. Editura Allfa. jur. Comisar-şef de poliţie. E. Laboratorul Interjudeţean Iaşi. Bacalaureat / intern 3169. PĂDURARU. p. 9 année. R. PAYOT. 275 p. Mihail. Editura Didactică şi Pedagogică. univ.. Marc.C. I. p. vol. vol. des encres suivvant les méthodes de Metzger. 1. 2005. Drd. 601-623. Tipografia „Munca” Strada 3171. R. Ministerul de Interne. L’analyse du papier en 3167. Constantin. Mihai. 1 Evoluţia şi importanţa măsurilor de siguranţă la paşapoarte. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită.I. 113 – 121. PĂDURARU. Bucureşti. Metodă de identi- ficare a urmelor de combustibili lichizi.personalităţii. PĂDURARU. în R. Die bedingten Reflexe (Reflexele condiţionate). PĂŞESCU. PĂŞESCU. Ministerul de Interne.I. expert Criminalistique. Bucureşti.. PĂŞESCU. Rull et Hess.C. p. 1981. 1938. p. 495-500. Ministerul de Interne. p. 440 [-448] p. Timbre şi alte valori. Ministerul de Interne. 9e année. Drd. 45-53.10. 467-468. PÂRVU. PĂNESCU. Trusele criminalistice. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Minovici / Admiraţiune şi recunoştinţă”/ Dr. anul VI. p. Drd. 3166. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. p. 9 année.P. Universitatea Torino-Italia. PAYOT.. Gheorghe. 117-124. Ilie. p. 200 . Depresurizarea unei roţi – cauza sau consecinţa accidentului de trafic rutier – coroborarea urmelor descoperite la faţa locului cu examinarea criminalistică a pneurilor. criminalist. Gheorghe. 28-34. în R. 1999. 3164. e 1937. PAVLOV. Modalităţi 3168. M. Gabriel. R..9. Noţiunea şi clasificarea generală a urmelor. Laboratoarele criminalistice mobile. 3163. vol. 10 année..F. criminalist la Institutul Naţional de Expertize Criminalistice – Laboratorul Interjudeţean Iaşi. PAVESE. expert (Jurnal 1935 – 1950). Traducere din limba italiană. Păulescu. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Limite ale previzibilităţii în accidentele de trafic rutier la trecerile marcate pentru pietoni. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. 3170. Cluj-Napoca. Gabriel.C. 1936. 123 [124] p. p.I. COVALCIUC. p. no. I. 3158. p. din Institutul medico-militar. p. 469-491. 35-43. 2003. Meseria de a trăi Doamnei nr. Teoria ştiinţifică. Gabriel. 18-19. 1976.C. Gheorghe. Editura Alma Mater.

Special photokina – 92. 3181. Determinarea ve- Gheorghe. PĂŞESCU. 3192. 31-36. Ministerul de Interne. 133 p. Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir. PĂŞESCU. 511522. PĂŞESCU. 4/2001. vol. de criminalistică şi de penologie nr. p. Mileniul III. 204.3/1994. 205/1992. Bucureşti. 1980. PĂŞESCU. 1979. în Tratat practic de criminalistică. La Bundeskriminalamt Gheorghe.1/1999. Bucureşti. 359 [-360] p. 3186. p. Principiile interpre- 3179. Gheorghe. PĂŞESCU. Posibilitatea imitării ciului Criminalistic din Poliţia Municipiului Bucureşti. Vol. 3173. 3. Gheorghe. bantă a urmelor nr. Reconstituirea fizionomiei corpului şi îmbrăcămintei cadavrelor depesate în Revista de criminologie. Bucureşti. 24-25.. p.. PĂŞESCU. lăsate de mănuşi. de criminalistică şi de penologie nr. Gheorghe. nr. 528 p. p. p. Gheorghe. PĂŞESCU. în Revista „Fotografia & video“ nr. p. Gheorghe.3/1999. 1996. PĂŞESCU 3187. Examinarea urmelor 3182. tării criminalistice a urmelor la locul faptei. Posibilităţi de identificare traseologică a obiectelor pe baza unor caracteristici temporare. mai 1999.6/2001. în Tratat practic de criminalistică. Ministerul de Interne. 3174. 3175. Gheorghe. 3191. de criminalistică şi de penologie nr. 2003. şeful Servi- 3190. 2002. IV. Falsificarea docu- Examinarea urmelor de îmbrăcăminte lăsate pe obiecte. Col. CULCEA. PĂŞESCU. nr. 174-186. Identificarea persoanelor după urmele lăsate de ureche în Revista de criminologie. 1/1999. Interpretarea cri- perfecte a semnăturii în Criminalistica nr. 258-264.3172. Crime Scene: Blood trace investigation (Examinarea urmelor de sânge la faţa locului) în Romanian Journal of legal medicine. 165-175. Secretele amprentelor papilare. vol. p. + 2 Anexe p. PĂŞESCU. în Criminalistica. 1/1999. Bucureşti. R. p. p. Bibliografie la p. 3180. Gheorghe.1/1999. 2/2001. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Abordarea exper- tizei documentelor redate prin mijloace copiatoare în Criminalistica nr. Bucureşti. Teste grilă. p. Criminalistica. 26-27. 247-254. în Valoarea proCriminalistica 3183. formă lăsate de animale: Examinarea urmelor de picioare. p. PĂŞESCU. 3188. p. p. chimii urmelor papilare în Revista de criminologie. 8-11. III. Ministerul Justiţiei. 3176. PĂŞESCU. p. în Realităţi şi perspective în criminalistică. PĂŞESCU. Gheorghe. 3189. Gheorghe. 2000. Expertiza urmelor- mentelor cu ajutorul copiatorului sau computerului în Revista de criminologie. Interpretarea criminalistică a orificiilor descoperite în sticla ferestrelor. Gheorghe. de criminalistică şi de penologie nr. Dumitru. ilustr. 1980. Gheorghe. Gheorghe. 67-76. Dumitru. 203. 3177. PĂŞESCU. vol. 171-176. 3178. Interpretarea criminalistică a urmelor la locul faptei. 213. 36-42. II. Ion. 247-254. Gheorghe. printre specialişti în Revista „Lumea interpol“ nr. 3184. 2001. Gheorghe. minalistică a orificiilor descoperite în sticla ferestrelor în Revista de criminologie. 343-357 + 249. cu 390 ilustr. Gheorghe. p. III. Bibliografie la p. PĂŞESCU.1982. PĂŞESCU. anul I. 127-133. 201 . 3185. 358-359. Bucureşti. în Tratat practic de criminalistică. Gheorghe. PĂŞESCU. 8-11. Editura Naţional. 160-165. PĂŞESCU. Interpretarea urmelor de sînge descoperite la locul faptei într-un caz de omor. CULCEA. 7/1992. Editura Naţional. CONSTANTIN. în Criminalistica. PĂŞESCU. Ministerul de Interne. Gheorghe. Gheorghe. p. PĂŞESCU. Gheorghe. PĂŞESCU. de criminalistică şi de penologie nr.

PĂUNESCU. Braşov. aprilie 2006. Gheorghe. 3207. 5 p. Gheorghe. cerşetoria. Mircea-Nicolae. 17 p. Leliana Valentina. 2003. Editura Aldus. Catalog specializat al plicurilor şi cartoanelor filatelice – Prima zi – România – Ediţiile „Colecţionarului“. Competenţa expertului criminalist cu privire la probele de comparat . PĂŞESCU. anul VIII. Erori în cercetarea la faţa locului şi efectele lor asupra expertizelor criminalistice. de articole – Revista „Filatelia“ – 19541999. 1-58. Constantin. nr. Librairie Vuibert. Traducere din engleză de Lucian Popescu. (Observaţiuni asupra legii din 4 iulie 1921). Bancă de articole – Almanahul filatelic. august 2006. univ. p. Grigore. 1921. PELLA (Vespasian V. 3205. Les lois de l’écriture. Teora. 1999.. expert criminalist. PĂTRUŢ. Bucureşti. psiholog. Bucureşti. Subcomisar de poliţie. 1983.N. 36-38. 77 p. 1977-1990. dr. Cluj-Napoca. 2001. 3206. Conf. BUTOI. 2.6. Bucureşti. Prof. Solange. PĂTRĂŞCOIU. Bucureşti. 202 . dr. Conf. Din lumea interlopă a mărcilor poştale. Bucureşti. Bancă de articole – Revista „Curierul filatelic“. 2005. 246 [248] p.. 1999. Constantin. I. Bucureşti. PĂŞESCU. 51 p. 128-134. 4. p. Bucureşti. nr. nr. Constantin. univ. 3194. Penney. 1997. 3200. p. 1999. 3199. 3209. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică.. Conf. Bancă Speranţa de a vindeca răul uman. Bucureşti. p. PĂŞESCU. în Criminalistica.. 1995-1998. nr. dr. Dr. 2004. 5-8. noiembrie 2003.P. Vagabondajul şi 3210. 1997. anul V. 3204. anul VI. p.. mai 2004. 19951999. PELLAT. în Criminalistica. PĂŞESCU. 2006. 135 p. Expertizele balisticojudiciare în dosarul „Vasile Milea”. PÂRLOGEANU. Editura Tehnică. Psihologia minciunii. 3202. Bucureşti. Bucureşti. nr. 1998. – Ministerul Justiţiei. 1995 – 1999. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Conf. în „Criminalistica”. Folosiţi-vă intuiţia! Titlul original: The Intuitive Way. nr. PÂRVULESCU. PĂTRĂŞCOIU. Mircea-Nicolae. expert criminalist. 21 – 24. furturi. 7 p. The Hope for Healing Human Evil. Crime. Consideraţii generale despre cioburi de sticlă şi crăpături în geamuri. PĂUNESCU. 1999. Traducere din limba engleză de Anca Perl. Ediţiile „Colecţionarului“. escrocherii. dr.. univ. expert criminalist. M. p. 2000. în Criminalistica.16. falsuri. Editura Alma Mater. Coordonatele 3196. Editura Luceafărul. 330 [336] p. 1999. 3198.M. nr. Bancă de articole – Revista „Filatelistul feroviar“. PECK. 26 p. univ. Bucureşti. 34-35. Bancă de articole – Revista „Colecţionarul“. Mircea [-] Nicolae. 1-15. cartofilie şi numismatică“. 37 p. nr. Particularităţile expertizei semnelor auxiliare scrisului. Gheorghe. 3195. Editura Didactică şi Pedagogică. univ. p. Gheorghe.. Titlul original People of the lie. 2000. 386-387. univ. Conf. Paris. 3201. Bucureşti. nr. 1-517. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Bucureşti. PĂUNESCU. 1990-1999. 26 p. 1984. expert criminalist. Catalog specializat al mărcilor poştale româneşti cu – Greşeli de machetare – 1958-1998. Bucureşti. Deficienţa min- tală şi organizarea personalităţii.E.3193. PEIRCE. 3197.G. Curtea Veche. Gheorghe. Numărul de puncte caracteristice necesare identificării dactiloscopice. Scott. Adrian..C. 36 p. 3203. 8-10. Bucureşti. PĂŞESCU.). Editura Didactică şi Pedagogică.. 3208. Agresivitatea şi condiţia umană. expert criminalist.B. Tudorel. metodologice ale recuperării minorului inadaptat. 1927. 1977. dr. genetician. Bancă de articole – Revista „Magazin de filatelie. PĂTRĂŞCOIU. 1994. anul VIII. 1-105. 3. Consideraţii privind analiza genetică. adjunct al şefului Serviciului Criminalistic din D. dr.

Diomid. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. p. I. 1904. 393 p. PEŞTINĂ. PEŞTINĂ. Semnătura electronică – un pilon important al sistemelor de management al securităţii informaţiei. p. CĂLUGĂREANU. Bucureşti. III. I. ţiei. general E-sign România S. Originile dreptului român. Str. Bucureşti. Gr. Tehnici de comunicare. 3224. 3217. PERIEŢEANU.. 1928. PEŞTINĂ. BONIFACE. de de 3222. în Criminalistica. II. Precis de istoria dreptului Marius Daniel. iulie 2003. Humanitas. PERETZ. Vol. Criptografia – cel mai important aspect al sistemelor de management al securităţii informaţiei. Rolul poliţiei în Justiţiei al Olandei. Semnătura electronică. mai 2003. p. Bucureşti. 1995]. PERETTI. 1907. Iaşi. fără an. p. partea I. Fehlerquellen im Strafprozess . Jurist. Studiu social. + erată. anul VII. Raymond. procuror la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. (avocat). PERETZ. Ciprian Marius. PETER. 25-27. PERIEŢEANU. Licenţiat în drept. Bucureşti. II. Drd. Gr. 10. 3. 15-16 (II). 3218. Bucureşti. 88 p.. I. Editura Albatros. 3212. moravuri. 145-156. nr. nr. Monumentele vechiului drept român. 155-181. Inginer. 1930. 3227. 3216. Semnătura electronică şi soluţiile PKI. p. ianuarie 2005. 442 p.A. ediţia a II-a revăzută. anul V. 391 [-392] p. Ing. Bucureşti. Examinarea urmelor statul modern. 456 p. HULL. 526 p. 203 . 2005. Bucureştĭ (Stab. 4.. PELIN. 296-300. vol. Jean.15-16. PERCIUN.Eine Untersuchung der Wiederaufnahmeverfahren in der Bundesrepublik Deutschland (Surse de eroare în procesul penal – O examinare a procedurii de redare a înregistrărilor în Republica Federală Germania). 1999. PERIEŢEANU. anul V. Editura Luceafărul. 1931. Jurist. [Marius] Dan[iel]. Curs de istoria dreptului 3223. Ciprian Marius. Editura Polirom. vol. 3215. Bucureşti (Inst. [Bucureşti. PEŞTINĂ. Traducere din limba engleză de Gheorghe Mateescu. Ediţia a II-a revăzută. Istoria Europei Libere prin documente de securitate. 30 p. Marius Daniel. de Arte Grafice „Universala“). 167 p. director român. Licenţiat în drept. Gr. I. André de. partea a II-a. Ion. nr. Institutul de Arte Grafice „Vremea”. PETERS. 3226. Gr. LEGRAND. Penal Reform International şi Ministerul St. 1999.3211. p. 1905. Studiu istoric şi critic. anul V. DUMITRESCU. Traducere din limba engleză de Gheorghe Florian. Principiul lui Peter: cum funcţionează o ierarhie. nr. Manual teoretico-practic de poliţie judiciară. 28 p. juridic şi de legislaţie comparată. Cu o prefaţă de Domnul Karl. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 6. noiembrie 2003. Steluţa. partea a II-a. 2001. român. (Extras din „Revista Judiciară“). 1. A pune regulile în acţiune. Ştiinţele educaţiei). Bucureşti. Stătescu. I. partea I. de Arte Grafice „Eminescu“). Legiuirile greceşti. în Criminalistica. 3220. GREJDINOIU. Operaţiunile „Meliţa“ şi „Eterul“. Ing. I. Ucidere din culpă comună. 3213. Expert tehnic. Cuvânt înainte de general de divizie Ioan Chiş. 3221. 3214. comisar pe lângă Prefectura Poliţieĭ Capitaleĭ. Mihai. 2004. vol. Bucureşti. Bucureşti. Ion. Carol nr. I. Bucureşti. Marius Daniel. Ministerul Interne.. 588 p. 200 p. Ediţia a II-a revăzută. PEŞTINĂ. 1980. în Criminalistica. Un manual internaţional privind o bună practică în penitenciare. de ştampilă. vol. Traducere din limba franceză de Gabriela Sandu. p. Discurs rostit în şedinţa Adunării deputaţilor dela 26 iunie 1929 în calitate de raportor al legii asupra organizării poliţiei. 1926. PERIEŢEANU. (Collegium.. Laurence I. CĂLUGĂREANU. Organizarea poli- Marius Daniel. 3219. Jean- André.A. în Tratat practic criminalistică. XVI + 703 + 59 p.36 (I). Poliţia de 3225.

Reproduce textul ediţiei din 1924 (Utopica). PETRICĂ. 2004. 1935. PETROVICI. PETRICĂ. 212 p. PIAGET. Tratat elementar… Bucureşti. Instrucţiuni practice pentru cercetări la faţa locului în crime. C. Răspunsurile marelui psiholog la problemele învăţământului. p. în Ghidul procurorului criminalist. Iaşi. Bucureşti. 3242. DRUGESCU. Consideraţii Ion. nr. Eseu asupra relaţiilor dintre reglările organice şi procesele cognitive. PETRESCU. 386 [-391] p. I. Gr. Bucureşti. Materiale şi truse criminalistice moderne destinate investigării locului faptei. 1994. Ediţia a III-a. Iaşi. Bibliografie la p. 1994. + erată (Direcţiunea Generală a Poliţiei). Probleme de logică. PETROVICI. mai 2003. Bibliografie la p. PIAGET. PAMBUCCIAN. STOICAN. Expert-criminalist. p. BURICESCU. p. Diana Zamfira. Polirom. Titlul original în limba franceză: Biologie et connaisance. 204 .A. atentate … etc. 3241. 391 p. 3244. Cluj.. 136 p. PETRESCU. (Utopica). Agora. Expert criminalist. 3237. 455-462. Editura Helicon.. Ioan. Iaşi. Profesor la Facultatea de 3231. PETRESCU [Corvin M. PIAGET. Biologie şi cunoaştere. Natalia. Lucian. Lucian. Editura Luceafărul. PETRESCU. Traducere din limba franceză de I. D. Editura Librăria Academică S. conferenţiar la Universitatea din Aix-Marseille. 1998. Filosofie). 288 p. Timişoara. a probelor biologice necesare examinărilor histopatologice. Universul fotografiei digitale. Svetlana. Traducere din limba franceză de Liviu Damian şi Octavian Madan. Eseu asupra relaţiilor dintre reglările organice şi procesele cognitive. 137 [-139] p. de poliţie. PETROVICI. (Din publicaţiunile Casei Şcoalelor. 1911. Iaşi. PETRICĂ. Dacia. 163 p. Traducerea: Dan Răutu. Evoluţii şi tendinţe în criminalistica modernă. spargeri. PANAITESCU. Lucian. 176 p. PETROVICI. cu ilustr. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 26 p. Introducere în meta- fizică. 1970. PETROVICI. Probleme de logică.3228. 352 p. 3230. Editura Dacia. 1992 (Utopica). 3240. 1972.. Douăsprezece prelegeri 3229.]. INHELDER. Bucureşti. Ion. Înţelepciunea şi iluziile Bertillon la calculator. p. privind strategia de examinare cu tehnica poligraf. Cartea Românească. 88 p. 1929. Ediţia a II-a adăugită. Ion. 2005. Jean. Biologie şi cunoaştere. Bärbel. (Pedagogia secolului XX). 3236. 3239. 3234. Logica. Traducere din limba franceză de Dan Rădulescu. 3235. 283-286. Editura Didactică şi Pedagogică. Consideraţii privind metodologia de recoltare a fragmentelor de ţesuturi şi organe. Studiu introductiv şi note de Constantin Sălăvăstru. histochimice şi tanatochimice. 3232. 218-226 3238. 3. 1969. Reproduce textul original apărut la Editura Casa Şcoalelor. 135. [Traducere de Liviu Damian şi Octavian Madan]. PETROVICI. 3233. Psihologia copilului. 3245. Agora. 2001. Jean. 1971. Mileniul III. Pecker. profesor la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei de pe lângă Universitatea din Geneva. Bucureşti. Biblioteca Pedagogică). F. Cluj. în Criminalistica. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Jean. 93-96. 10-12. 1923. 1928. 132 p. Victor. în Criminalistica. Ion. vol. De la scaunul lui Ştiinţe din Geneva. Editura Ştiinţifică. 3243. Jean. 1971. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. Ion. Jean. Ion. 194-210. p. 40. PIAGET. Psihologie şi pedagogie. tehnici şi performanţe. Bucureşti. Teoria noţiunilor. 1936. anul V. Bucureşti. Cartea ofiţerului universitare despre Immanuel Kant. Essai sur les relations entre les regulations organiques et les processus cognitifs. 254 [-256] p. PIAGET. filozofiei. (Collegium.

Feldweg. vol. Teorii ale învăţării: Dezbaterea dintre Jean Piaget şi Noam Chomsky [Organizată la Centrul tactică criminalistică în investigarea delictelor informatice. Jean. Jean. (Idei contemporane). Alexandru. Elemente de Jean. N. Jean. 3251. PIAGET. Judecata morală la copil Lynn. Dacia. War – 1856. Paris. A.M. PINTEA. 3253. Editura Didactică şi Pedagogică. PINTEA. 1980. Cu o prefaţă a autorului pentru ediţia românească. Bucureşti. Biblioteca Centrală Pedagogică. 483-505. Ediţie revăzută şi adăugită. Păstrătorii secreţi ai adevăratei identităţi a lui Iisus Hristos. Jean. Helmut. M. Clive. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. PICKNETT. Editura Schmidt Römhild. 3256. Dr. 436 p. 1983. I. PINTEA. 1973. Lumina Lex. Baechler. CHOMSKY. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. univ. Editura Ştiinţifică. În româneşte de Ecaterina Popa. Titlul original în limba franceză: La construction du réel chez l’enfant. Popa. 427-433. 3259. Essen. PRINCE. 34-35. (despre) Psihologia inteligenţei în concepţia lui Jean Piaget. RAO. Naşterea inteligenţei la copil. Structuralismul. Bucureşti. 1972. Bucureşti. Der Computer als Tat- 3248. Traducere după ediţia Théories du langage. 205 . 1853 – Crimean 3247. PIAGET. 1976. anul VII. Editura Didactică şi Pedagogică. 64 p. Théories de l’apprentissage. Traducere de Dan Răutu. Traducere: Mariana Ceauşu. dr. 3258. Editura Ştiinţifică. Editura Didactică şi Pedagogică. Tradu- cere din limba franceză de Alexandru Gheorghe. 1963. Aspecte teoretice şi practice. PIAGET. copil. 104 p. Misterul templierilor. Conf. [Colaboratori: dra. Editura Didactică şi Pedagogică. PICKO. Bucureşti. ianuarie 2005. 3249. efectuării şi terminării urmăririi penale. Jean. 3254. Dimensiuni interdisci- plinare ale psihologiei.…] Prefaţă de prof. Bucureşti. 2006. PIAGET. Bibliografie la p. 508 [512] p. Bibliografie la p. fază a procesului penal. Procedura începerii. Bibliografie la p. Cluj. 340 p. 94 p. 8). PIAGET. 256 p. 3260. Titlul original în limba franceză: L’épistémologie génétique.3246. Din volumul intitulat în orginal în limba franceză: Tendances principales de la recherche dans les sciences sociales et humaines. PIAGET. Bucureşti. Mihaela Toader. univ. Bucureşti. PIAGET. 1973. 632 p. Jean. Noam. Ştiinţe criminalistice. Berlin. Bucureşti. (Informare tehnică. Urmărirea penală. Titlul original în limba franceză: Le jugement moral chez l’enfant. Traducere din limba engleză şi note Adriana Bădescu. Royaumont pentru o ştiinţă a omului în 1975] [de] Studiu introductiv: Călina Mare. Epistomologia genetică.Ursula Şchiopu. ediţie revăzută şi adăugită. PIAT DEWAVRIN. dr. Tiberiu Toader. Lübeck. Chronological Table. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Traducere de Dan Răutu. 2002. Lambecier. Construirea realului la und Beweismittel – Computerkriminalität (Computerul ca instrument şi mijloc de probă – Criminalitatea electronică). Alexandru. J. 3250. Ioan A. în Criminalistica.X. cu portret aplicat (Lucrări fundamentale de pedagogie). p. Traducere: I. Aspecte teoretice şi practice. 3252. 1973. Alexandru. 2004. 102-103. nr. Jean. Bibliografie la p. 471 [472] p. Criminalogie. 1988. 2004. Dalloz. dra. Traducere din limba franceză de Dan Răutu. Teorii ale limbajului. Bondues 1994. coordonator Rolf Rainer Jaeger. F. Editura Politică. Pecker. PINATEL. (Pedagogia secolului XX). 1. dra. Dr. PIAGET. 450-457. 3257. 44 p. 320 p. 168 p. 3255.

[Povestiri]. 1996. Colonel. Bucureşti.. Traduceri: Sorin Vieru. 3275. 1968. 3278. pl.2. Bazele tragerii cu armamentul. Legile morale şi politice.. PIROZIŃSKY. p. PITULESCU. Criminalitatea juvenilă. vol. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. Bucureşti.. 3277. 1958. Marin. PIŞLEAG. PITAGORA. Cristian. I. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Particularităţi ale cercetării locului faptei în cazul infracţiunilor săvârşite prin folosirea armelor de foc. Vasile. 813 p. Mr. PITICARU. 205-216. Introducere la dialogurile logice: Alexandru Surdu. Richard. Prof. Elena Popescu. 3263. Vladimir. Iaşi. Tiberiu- Traducere de Raoul Laur. Col. 232 p. 3262. Ion. 1998. Bucureşti. Drept Penal. PLATON. Ana. 2 vol. Ion Vinea şi Mircea Alexandrescu. anul VII. 2: Anunţurile lui Gordon Pym din Nantucket. Ion. Marian Cuică. 443 p. Pledoarie pentru istorie. Publishing. septembrie 2005. Edgar Allan. LAZĂR. 32 p. Bibliografie la p. Editura pentru literatura universală. foto. Mr. XLI + 435 p. 192 p. PITULESCU. Scrisoarea furată.. Crime Scene. 6 f. Bucureşti. Editura pentru literatură. Traducere de Ion Vinea. în Criminalistica. PLOSCĂ. Ediţie îngrijită de Petru Creţia şi Constantin Noica. dr. 520 p. 3264. 3271. LĂPĂDUŞI. Vol.3261. Constatarea Traducere din limba franceză de Anca Pîntea.. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Bucureşti. nr. 3274. Edgar Allan. 384-385. expert criminalist. Traducere de Mircea Alexandrescu şi Marius Măgureanu. Stalin. SCRIPCARU. Editura Luceafărul. Editura Universal Pan. General de brigadă (r). Tadeusz. Editura Psihomnia. Petru.K. 454 p. BOIŞTEANU. Tiparul „Cartea Românească“. ŞTEFĂNACHE. Ion. The ultimate guide to forensic sciense. Editura Lumina Lex. Editura Naţional. (Biblioteca „Luceafărul“. Cezar. 144 p. Lt.. PITULESCU. Traducere de Livia Deac. POE. POE. vol. Daniel. Drd.. Ilie. POE. Prăbuşirea casei Usher. 2005. 206 . Curs universitar. Luminiţa-Loredana. 1965. Edgar Allan. 3270. Mellonta Tauta. POE. Teoria evoluţiei spirituale. 1963. APOSTOLESCU. Ion. ALEXANDRESCU.a. 254 p.V. CONSTANTIN Ion. II. STANCIU. 287 p. 272 p. Mr. p. Ministerul de Interne în decembrie ’89. Bucureşti. Relevarea urmelor papilare de pe diverse obiecte folosind instalaţia de vaporizare cu cianacrilat din dotarea laboratorului. Edgar Allan. Combinatul Poligrafic „Casa Scânteii“. Vincent Buranelli. 2005. PEŢA. MEDEANU. 253-254. 1. General de divizie dr. PLOSCĂ. Bucureşti. 3273. Dr. 283-286. Editura Antet. Proză. POE. Drd. 487 p. 5.. Editura Luceafărul. 2005. Bucureşti. Bibliografie selectivă la p. Avocat drd. D. Ţuţu. Pym. BUTEREZ. Cristian. 3266. Gheorghe. Fenomenul „Copiii străzii. 461-463. Constantin Noica. Traducere de Ion Vinea şi Petre Solomon. Scrierile lui Gordon 3265. Subcomisar. ilustr. POE. f. + 21 p. Partea generală. Bucureşti. Opere.. 304 p. Bucureşti. 3269. Bucureşti.. Colonel (r).col. 3-6. 2000. Bibliografie la p. Editura Tineretului. Edgar Allan. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Anul nou se naşte în sânge! Continuare a volumului Şase zile care au zguduit România.. Psihogeniile în patologia medico-relaţională. 3267. PROFIRESCU. XXII + 289 p.col. Traducere de Constantin. 2004. 3272. Ana. 1989. 64). Vol. infracţiunilor flagrante săvârşite prin folosirea armelor de foc. 208 p. PLEŞEA. p. PLATT. 3268. Lt. vol. Edgar Allan Scrieri alese în două volume.. 1966. 3276. 1. Dumitru. Editura pentru literatura universală. 1997.

ediţie bilingvă. Bucureşti. Al treilea val: noua eră în Network Marketing. Editura Amaltea. 2003. Third editon. 109 p. Untersuchungen bei Bränden. Manual. Traducere de 3286. 3282. 3290. XX + 604 p. POE. Editura Orion. 2002. POLSON. Literatura juridică. Edgar Allan. Tradu- cere de Ion Vinea. nr. nuvele. Traducere de Ion Voinea. v. Bucureşti. 1992. 2003. Fotografia – de la teorie la practică. 1991. Cyril John. Şef serviciu în cadrul Băncii Naţionale a României Noi elemenete privind introducerea bancnotelor de polimer în România. D. POIANA. nr. Tales of Mystery and 3287. Ediţie îngrijită. Traian. 3284. Grundlagen (Investigarea incendiilor). Toronto. 679 p. Pergamon Press. Mihu Dragomir şi Constantin Vonghizas. 1931 – 1842. Editura Saeculum. de aur. 25-26. The 3285.J. Mihu Dragomir şi C. Traducere din limba engleză de Dan Pavelescu. POE. 3288. Edgar Allan. Editura Lumina Lex. Scrieri alese. POMETCU. Punerea în circulaţie 3299. 3300. nuvele. 1979. POE. nr. POMETCU. 120 p. Wordwort. POE. 232 p. Cluj. 1969. S. Bucureşti. 3296. D. Ion. POE.R.15. Dr. p.000 lei. 1995. POE. POE. în: Die Schriftenreihe der Kriminalistik.0000 lei. 240 p. Traducere de Dan Starcu. Braunschweig. 6. 1973. Pym. Dan Botea. p. 3291. 136 p. Editura Polirom. Informatica şi ciberne- schiţe. 4. 3. Masca morţii roşii. Interdependenţa expertizelor criminalistice şi filatelice în identificarea mărcilor poştale falsificate sau contrafăcute. moartea – „pro“ sau „contra“. iulie 1999. Edgar Allan. New York. 276 p.S. POGANY. Edgar Allan. 3280. POE. 143 p. Edgar Allan. Traducere de Ion Vinea. POLEVOI. Traducere de Ion Vinea. 250 p. POE. 533 p. POE. în Criminalistica. Edgar Allan. Al patrulea val: Network Marketing-ul în secolul XXI. Imagination. Traduceri din limba engleză de Liviu Cotrău. Bucureşti. N. Bucureşti. POE. Sub redacţia N. 3. Press. povestiri 1831-1842. Editura Univers. Bucureşti. 528 p. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.000 lei – emisiune 2000. 1993. Expert B. în Criminalistica. Bucureşti. decembrie 2000. Oxford. Ion Vinea. Prim-procuror al parche- 3283. Traducere din limba engleză de Monica Şerban. Bancnota de polimer cu valoare nominală de 500. Mihu Dragomir şi C. Pedeapsa cu 3281. 3298. 16-18. Traducere de Mircea Alexandrescu. note şi comentarii de Liviu Cotrău. anul I.3279. Editura Eminescu. 2003.S. Bucureşti. 47-48. Crimele din rue Morgue. Traian. POE. 729 p. 728 p. Iuliu. tului de pe lângă Tribunalul Sibiu.. 1995. Editura pentru literatură universală. Mihaela Mazilu. GEE. Misterul Mariei Roget. Polevoi. 1. Editura Amaltea. 1999. K. Diana Cotrău. 3294. (ediţie de lux). POHL. povestiri. Edgar Allan. Corint. Despina Neagoe. anul VII. Edgar Allan. Studiu 3293. essentials of forensic medicine. Bancnota cu valoare de 2. studiu introductiv. Scarabeul de aur. a bancnotei reproiectate cu valoarea nominală de 10. Editura Univers. 3295. Richard. în Criminalistica. în Criminalistica. Edgar Allan. Prăbuşirea casei Usher. mai 2005.145. 175 p. 3289. Vonghizas. 1970. Masca morţii roşii: 3297. Ediţie revizuită. Schiţe. Edgar Allan. Ware. X/1984. tica în drept. Iulian. The Gold Bug/Cărăbuşul Traian. 1 Banca Naţională a României 207 . p. Vonghizas. p. anul I. 127 p. Moscova. introductiv de Zoe Dumitrescu Buşulenga. Sydney. Aventurile lui Gordon 3292. anul II. Traducere şi ediţie îngrijită de Agop Bezerian. Poeme. POE. 1994. 299 p. 1987.N. septembrie 1999. 1990. Richard. „Dacia“. nr. Scrieri alese. Maria-Ana Tupan.v. Bucureşti. Edgar Allan. POENARU. POMETCU. Petre Solomon.

Dr. Gheorghe. 3304.. Vol. Elemente moderne 3311. p. Gheorghe. Principautes danubiennes et de la Roumanie (1858 a 1874). p. 158 p. 3307. POPA. Particularităţi în investigarea ştiinţifică a morţii prin electrocutare. în Tratat practic de criminalistică. Editura Compania. POP. în Criminalistica. 2003.3301. 5. 2001. POMETCU. septembrie 1999. Editura Polirom. 208 . Emmanuelle. 3. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Bucureşti. Expert bancar. Emilian Stancu.000. Octavian. PONCELET. şeful Poliţiei Municipiului Târgovişte. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Traian. emisiunea decembrie 2003. 6. 3302. Bucureşti. p. 1928. Banca Naţională a României. 3308. Traian. 3312. Rene. Traian. Orăştie. Gheorghe. vol. Traian. Prima contrafacere a Cluj. anul VI. 1. 1976. Traian. nr. Les Timbres des Principautés danubiennes et de la Roumanie (1858 a 1872) Le Philatéliste Belgé. 3305.135/1932-146/1933-147/1934 3317. Prima contrafacere a monedei Euro din România – bancnota de 50 Euro. Ministerul de Interne. nr. POPA. Curs de criminologie. POMETCU. 3314. POMETCU. Bucureşti. Bancnota polimer cu valoare nominală de 1.J. Introducere.000. Dr. Prefaţă de prof. p. Maior. problemă pentru practica criminalistică românească. Iaşi. anul VII. Traian. noiembrie 2002. anul IV. 14-15. POP. p. I. ianuarie 2004. în Criminalistica. dr. Les Timbres des Gheorghe. nr. 1921. Şef serviciu în cadrul B[ăncii] N[aţionale] R[omâne]. Noi 3320. Mr. POP. 1999. Leul nou. p. 2001. Traducere din limba franceză de Gabriela Ciubuc. nr.000 lei. 2006. 261 p. PONS. metode de examinare – caroiajul. 470-476. V + 716 p. în Criminalistica. Tipografia Libertatea. Şef Serviciu securitate Chestiuni de istorie şi filosofie penală. 3309. şeful Poliţiei Municipiului Târgovişte. anul II. 104-106. Criminologie. Traian. nr. 18-19. 3316.20-21.000 lei. p. p. René. Bucureşti. Dâmboviţa. Inspector de poliţie. vol. 135/1932 -Vol. mai 2005. muniţiilor şi materialelor explozive. univ. Investigarea crimina- listică a infracţiunilor la regimul armelor. Drept procesual penal. 234-236. nr. 224 p. Mileniul III. în Criminalistica. decembrie 2000. 3313. Editura Macarie. Bancnota de 1. p. 31-32. 2000. în Criminalistica. în Criminalistica. Dorel. 1947. 24-25. Brüssel. POP. I. MITRESCU. Cluj. 6. 3306. POMETCU. 190/1937. anul II. 16-17. Târgovişte. în Criminalistica. POPA. în Criminalistica. 108 p. Ion. PONCELET. 470-480. A antologie realizată şi comentată de Doru Pop. început numărătoarea inversă… Euro… înaintea lansării!. 2001. Ţiganii din România. 4. POP.. conservare şi exploatare cu ajutorul tehnicii de calcul a urmelor papilare create pe suporturi vegetale. Şef serviciu. Nicolae. monedei Euro din România. de siguranţă şi edificarea „baricadei” împotriva contrafacerilor.. POP. medic legist – Laboratorul de Medicină Legală Târgovişte. septembrie 2000. Le Philateliste Belge. Mr.N. Mass-media şi democraţia. 3319. Posibilităţi şi limite de identificare a copiatorului albnegru pe baza urmelor create pe materialul xerografiat. POPA. p. Editura Sfinx. 3303. Metodă nouă de relevare. Vol. noiembrie 2001. Traian.R. Gheorghe. 3310. bancară – B. p. Caracteristicile noilor bancnote şi monede. expert criminalist I. 382 p. nr. Bibliografie la p. bancnota de 50 euro. Interpretarea tehnico-ştiinţifică a urmelor descoperite la faţa locului. 3315. Drept penal.P. 3318. POMETCU. POMETCU. anul III. Microurmele – o O minoritate în tranziţie. Traian. Seria Media coordonată de Mihai Coman. POPA. ANGHELESCU. 6. Dr. Doru. Tipografia Naţională. anul I.31. 135-141.

nr. Jurist. Criminalistică. p. Mirela. iulie 2005.3321. Carmen-Lorena. 5. 2005. septembrie 2003. Ionel. Mucenic. Sorinel. anul VII. Comisar-şef dr. 3332. POPA. p.R. 3325. martie 2004. 4. 3-5. POPA. în Criminalistica. Comisar-şef de poliţie. Expert criminalist. 3323. iulie 2005. POPA. dr. POPA. p. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. 3. tab. Descoperirea. Gheorghe. Carmen. 5. Maior. VASPEAN. anul V. Prevenirea criminalităţii prin mijloace criminalistice. în Criminalistica. POPA. 2004. Căpitan. 1-2. Ioviţă-Viorel. 6. Gheorghe. Metode şi tehnici moderne de identificare criminalistică a persoanei.J.. 8 3326.P. Vasile. p. 31-41. POPA.P.. p. 124 p. 3324. în Criminalistica. nr. anul V. 209 .. 3327. Gheorghe. 2003. p. nr. Conf. Rolul probelor criminalistice în stabilirea adevărului. 141-143. în Criminalistica. Crişan. nr.. utilizate de Poliţia Română. Editura ERA. 29-30. Comisar-şef. cu ilustr. dr. POPA. Subcomisar de poliţie asistent univ. Bucureşti. Direcţia Organizare-Mobilizare). p. nr. dr. volum 12. ridicarea şi conservarea microurmelor la locul faptei. Gheorghe. Subcomisar de poliţie. 7-12. Metodica organizării şi desfăşurării pregătirii fizice a cadrelor din unităţile Ministerului de Interne. Gheorghe. + 1 f. Europolul semnalează din nou pericolul drogurilor. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Bucureşti. anul VI.. 1. Dr. nr. dr. POPA. în Criminalistica. Comisar-şef de poliţie CĂRĂUŞU. Bibliografie selectivă p. POPA. Gheorghe. 41-48. 122-124. septembrie 2003. 4. Particularităţile expe- 3329. POPA. Gheorghe. Serviciul Editorial şi Cinematografic. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 1989. Univ. p. Master european. I. POPA. Posibilităţile de lucru ale Institutului de Criminalistică din Inspectoratul General al Poliţiei Române. Conferenţiar universitar 3333. anul VI. rtizei scrisului de mână în limba arabă. p. nr. 3334. Utilizarea de către Poliţia Română a sistemului IMAGETRAK[. Autorul faptei a fost în legitimă apărare. 3335. mai 2004. noiembrie 2004. dr. POPA. Gheorghe. Ligia. Comisar de poliţie. POPA. anul VII. 2006. p. 2005. (Ministerul de Interne. Microurmele – o problemă pentru practica criminalistică din România. directorul Institutului de Criminalistică din I. Comisar-şef de poliţie Mălin. Comisar-şef de poliţie dr. CONSTANTINESCU. 25-26. Comisar-şef de poliţie Gheorghe.. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Editura Luceafărul. vicepreşedinte al Asociaţiei Criminaliştilor din România. adjunct al Inspectorului general al Poliţiei Române. Consideraţii privind Criminalistica românească. 2005. 3328. LĂZUREANU. POPA. POPA. dr. 3322. Comisar-şef de poliţie dr. nr. Gheorghe. p. Identificarea instrumentelor de spargere pe baza urmelor / microurmelor descoperite la locul faptei.G. februarie 2006. Comisar-şef de poliţie 3331. 34. 3-4. Gheorghe. p. anul VIII. şef Serviciul identificări judiciare din cadrul Institutului de Criminalistică. în Criminalistica.. 3330. Note de curs. p. POPA. în Criminalistica. BĂRBĂRII. Analiza ADN mitocondrial – validarea în medicina legală. 1. Ionel. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Subcomisar. NECULA. I. Bucureşti. Dan. Dâmboviţa. Bucureşti. 32-51. în Criminalistica. NECULA. 249 [251] p. Gheorghe.] sistem de recunoaştere şi compunere facială. adjunct al inspectorului general al Poliţiei Române. 97-101. DERMENGIU.

233 p. Omo- 3350. Tactica intervenţiei poliţieneşti. 133-134. Urmele de încălţăminte l-au trădat pe infractor. POPESCU. martie 2004. 288 p. Procuror criminalist. Editura Detectiv. Editura Imprimeriei de Vest. POPESCU. POPA. POPA. martie 2004. subterană şi spălarea banilor. 2. DERMENGIU. Tudorel. nr. Ştefan. Tudor R. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Tudor R. POPA. Investigarea evenimentelor aviatice. Editura Universităţii din Oradea. 219 [-220] p. 1983. 1969. Cristian Florin. POPESCU. 29-31. Nicolae. 2003. cu tab. 3337. 2003. 1998. 300 p. 2. 200. Consecinţele interpretării greşite a unor asemenea expertize. Tipografia Universităţii din Bucureşti. 2002. nr. Ion. I. I. Editura Tritonic. POPESCU.. în Criminalistica. Judecător. 3345. Adrian. Mirela. Anghel Andreescu. Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră. p. Bucureşti. Ediţia a III-a. Oradea. POPA. cu un studiu introductiv de prof. Chestor de poliţie conf. ENE. Criminalitatea transfrontalieră. Limite psihologice. 210 . Manual de jurnalism. nimia. Bucureşti. Teodor. 1973. 292 p. Teodor. Rodica Aida. Tudor R. Tudor R. Carmen. 1970.. 3346. expert criminalist la Poliţia Turda. univ. 2002. Editura Alma Mater. POPA. 3351. Fotografia judiciară. POPA. volum 12. 3339. POPESCU. 3354. 3348. Bucureşti. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. Oradea. Universităţii Oradea. 357-360. Economia internaţional privat. 536 p. anul VI. Prelegeri 3338. Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş. BĂRBĂRII. 1992. 20-24 noiembrie 2000. 3341. Cardul bancar. 296 p. Genurile redacţionale. 3349. 449-460. STANCIU. POPESCU. 468 p. Speţe şi soluţii din practica judiciară. Tipografia Universităţii Bucureşti. Ligia. CONSTANTINESCU. 2003. POPESCU. Mărturia. Analiza ADN mitocondrial – validarea în medicina legală (II). Drept civil. vol.3336. dr. preşedinte Curtea de Apel Bucureşti. CUCU. Terorismul internaţional-flagel al lumii contemporane. 3355. prof. Ştefan. Editura Didactică şi Pedagogică. Alexandru. Interpretarea şi valorificarea expertizelor criminalistice şi medico-legale în procesul penal. POPESCU. Redactarea textului jurnalistic. I.II. FILIPESCU. 3353. Seminarul de perfecţionare a procurorilor criminalişti. Bibliografie la p.. p. POPA. p. POPA. Curs de drept 3344.. 5. p. FILIPESCU. Victor Duculescu. STOIAN. POPESCU. 1965. Dumitru. Editura 3342. dr. Locotenent. 3343. Dreptul familiei. 21-23. POPESCU-MIHĂIEŞTI. univ. Ediţie revăzută. univ. Tratat. Nicolae. NEICU. Dan. POPA. Editura Expert. Ovidiu Horia. Dobândirea dreptului la 3352. de sociologie juridică. 3347. 3340. Forţa probantă. Expresia plastică a înscrisului şi personalitatea. Nicolae. Teodor. 2005. 123-128. Bibliografie la p. Dreptul familiei. 275 p. Cluj-Napoca. Vol. Nicolae. Ion P. septembrie 2000. RĂDULESCU. POPESCU. Conf. coordonator ştiinţific chestorşef. Sinaia. marcă. Editura Didactică şi Pedagogică. 437 p. Speţe şi soluţii din practică judiciară. Bucureşti.. Arhitect diplomat. Bucureşti. univ. Editura Ministerului de Interne. Editura Ministerului de Interne. nr. 367 p. Monografie juridică. 134 p. Ştefan. Ilie. Probleme teoretice şi dicţionar de omonime româneşti. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. 2002. 2000. 360 p. 152 – 183. Ion P. în Criminalistica. 263-270. Eventuale erori în aprecierea concluziilor. dr. vol. vice- Ion. Bucureşti. Editura Discipol. 89-94. Mircea. Vasile. POPESCU. 292 p. 92 p. Bibliografie la p. dr. p. Bibliografie la p. anul II. Editura Didactică şi Pedagogică.

Bucureşti. Psihologie 3370. [Bucureşti]. Vizele electronice versus paşapoartele electronice. anul VI. în Criminalistica. Paul. PORTER. în Criminalistica. 11-13. Studiu introductiv şi note de Mircea Flonta. POSTOLACHE.R. 1930. drd. Medicina Judiciară. psihologie generală. Tipografia Universităţii Bucureşti. Bucureşti. Dicţionar Romică. Smolianinov şi V. The Law and the Treatment of Drug and Alcohol . ANDREESCU. Editura Didactică şi Pedagogică. vol. nr. biochimist. POTORAC. Bucureşti. în Metode şi tehnici de Sèminaire de Blaj (Roumanie). A comparative study of existing legislation. expert criminalist în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie. Logica cercetării. E. POPESCU-NEVEANU. Editura Ştiinţifică. 3358. 3366. Institutul de Criminalistică al I. 1986. pr. POROT. L. POPESCU-NEVEANU. 3359. p. Inspector principal de psihologie. Payot. GOLU. Editura Didactică şi Pedagogică. POPESCU-NEVEANU. Subcomisar de poliţie. POPESCU-NEVEANU. Karl R. 2. Paul. 3362. anul VI. aprilie 2006. Psihologie generală. cu ilustr.R. Maurice. [1961]. Bucureşti. cu fig. iulie 2005.I. 784 p. 1974. 319 p. 4. POPOV. nr. Bibliografie la p. Traducere de Mircea Flonta. anul VIII. Bucureşti. 216 p. 3373. cu fig. Daniela. Paul. Paul. Toxicomaniile. Romică. Arif [and] W. 1970. COCIOARĂ. biochimist. 1978. Les Tiganes. ARIF. iulie 2004. 4.E. Romică.dependent Persons. 192 p.I. Bucureşti. BEJAT. 1969. 3371. Editura de stat pentru literatură ştiinţifică. în Criminalistica. Paul. POROT. p. Comisar de poliţie. Paul.J. 301-317. p. 3364. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Antoine. Orter. Editura Ştiinţifică.. anul VII. Linguistique. Marian. 3368. Institutul de criminalistică al I.P. Paris. Romică. generală şi noţiuni de logică. în Criminalistica. POTORAC. Sensibilitatea. A. Editura Ştiinţifică. Manual pentru anul IV liceu. POPESCU-NEVEANU. cu tab. Genetica judiciară în România. 3-5. biochimist. 3361.G. 3367.M. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Militară. Curs de Ginel. 1954. Insp. POTORAC.V. N. W.. Bucureşti. drd. şeful Sistemului de Analize Genetice din Institutul de criminalistică al I. CURRAN. POPESCU-NEVEANU. litatea şi cunoaşterea ei. Prefesseur au 3372. Paul. Geneva: World Health Organisation. (Dicţionarele Albatros).R. C. Modalităţile de recepţie senzorială. Cervacov. 3363. 3360. Grammaire-Dictionnaire. 3365. POPP ŞERBOIANU.G. + erată 3357. Subinspector de poliţie.. 295 p. biochimist. By L.P. 459 p..P.G.R. p.. POTORAC. POPPER. II. 51-52. Ediţie prelucrată şi completată de V. 1999. 1981. Mihail. şi grafică. POPESCU-NEVEANU. Tipurile de activitate nervoasă la om Editura Academiei R. 447 p. Bucureşti.P. Curran. Persona- Alexandru Surdu şi Erwing Tivig. 262 [-264] p. Strategii de interpretare a informaţiilor furnizate de către profilele genetice. Identificarea persoanei care a executat înscrisuri pe baza profilului genetic al celulelor epiteliale remanente în interstiţiile fibrelor de celuloză din structura hârtiei. vol. noiembrie 2004. Traducere din limba rusă. A. Bucureşti. + erată. Florica. 1970. 1976. nr. Paul. FISCHBEIN. Histoire-Ethnographie.E. 1971. I. nr. POPESCU-NEVEANU. 458 p. 216 p.3356. de poliţie drd. + 8 Anexe. 397 [390] p. 29-33. 3369. 6. 1977. biocriminalist.F.. Studii psihopedagogice privind dezvoltarea copiilor între 3 şi 7 ani. 211 . Traducere din limba franceză de George David. Strategii de interpretare a informaţiilor furnizate de către probele genetice. Subcomisar de poliţie drd.

FLORESCU. Giurgiu. St. Damian. Alexandrescu. nr. Drept 212 . 1990. anul VI. D.. Lidia.. 265 p. anxietate-adicţie în tulburări de personalitate ale adultului. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. (r). Gh. 1983. A. G. iulie 2005. univ. V[asile]. an XI. G. Oancea. Victoria Lohan. 2005. V. Rodica Ionescu. cu fig. Marilena Alexianu. PRÜFLING. p. N. 2003. 3384. Mirela. D. 1980. 1979. LĂUDAT. Neicu. des malfaiteurs.J. Departamentul Poliţiei. Alexandrescu. PREDA. 531-544. (Uniunea Juriştilor din România). p. Simionescu. 434 p. Editura Medicală. Bucureşti. SÂNTEA.. Bibliografie la p. I. I. Nica-Udangiu. ŞT. Sub În colaborare cu: L. nr. PREDESCU. NICA-UDANGIU. PREDA. Ministerul de Interne. 830-834 p. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. V. 1929. vol. Bibliografie la sfârşitul capitolelor. Hanganu. Giurgiu. PRIBOI. 1976. 2000. Braşov. 3388. Werkzeugspuren (Urme de unelte). 1. Urgenţa în psihiatrie. Col. Editura Medicală. Subcomisar de poliţie. D.I. Milea. 3389. (Ministerul de Interne. POŢINCU. O. III (uz intern). Bucureşti. Cunoştinţe despre om şi societate. T. Valentin Neicu. Niţurad. GRIGOROVICI. Ionescu. 121 p. Bogdana Tudorache. C. PREDA. C. Vol. 256 p. vol. în Criminalistica. Hanganu. Psihiatrie. Serviciul Editorial. Vol. p. şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Prelipceanu. Christodorescu.. prof. V. 3383. Violatorul în serie. 5. 23-24.144 p. Bucureşti. 1981. M. 2005. Natalia Braslă. D. O. SCÎNTEI. Cercetări energetice în 3382. PREDA. NICA-UDANGIU. Constantinescu. Bucureşti. vol.. 3379. I. Sport şi Presă. Universitatea Transilvania. RÉTROZINNE. I. Milea. Florescu. doc. N. Subcomisar de poliţie. N. Vremuri vechi 3387. PREDESCU. Editura Medicală.144 p. dr. Bibliografie selectivă p. 201-207. în R. 3 vol. 4 (27). R. HARA. Damian. Meiu. Ştiinţe criminalistice. Christodorescu. I. N. Vasile. Şt. Georg. Bucureşti. 139-141. Nicolae. G. 104 p. Conf. 4 (27). anul VII. 28. PREDESCU. A. X. Predescu în colaborare cu: Natalia Braslă. November. Neicu. V. I. Wolfgan. T. Lohan. V. 834 p. an XI. Cucu. (sub redacţia). Institutul de Criminalistică. Roman. p.. Oana. în Buletin de psihiatrie integrativă. Ionescu. în Buletin de psihiatrie integrativă. 312 p. Direcţia de Cultură. Col. PREDA. A. şi Dobriţa. 3377. ŞUTIC. Sub redacţia prof. Nicolae. I. coliziunile autoturismelor. Serviciul Editorial şi Cinematografic. Romila. Psihiatrie [Sub redacţia 3376. dr. doc. septembrie 2004. G. Editura Continent XXI. PREDESCU. D.N. cu tabele şi scheme (Ştiinţa pentru toţi. Prevenirea recăderilor în drogodependenţe. Dreptul penal al afacerilor. p. Sanda Măgureanu. 4.J. Bucureşti.C. Nedelcu. 1989. nr. I. 151-156. St. Roman. Editura Didactică Pedagogică. Daniela. şi erată. Meiu. Psihiatrie. Potcoava care stabileşte adevărul. Natalia Braslă…]. 83 p. Editura pentru Turism. Bucureşti. Florescu. Din experienţa miliţiei judiciare în combaterea infracţiunilor comise prin violenţă. Oancea. dr. Inspectoratul General al Miliţiei. Editura Medicală. 2006. Predescu. 1998. V. PREDESCU. PREDESCU. 3390.P. R. Vianu. Gheorghe.N. în Criminalistica. Ion. în colaborare cu: L. 3374. THIEL. 3385. nr. 264-265.P. Alexandru. 3375. 153). Ciurezu. I. Cuplul simptomatologic: 3381. Direcţia Judiciară). Ovidiu. G. Margareta Ştefan. Iaşi. Une langue internationale reintegrarea socială. X. 178 p. N. Automobile. PRITZKOW. Profilaxia delincvenţei şi 3386. Carmen. TABACU. 3380. 1. Marilena Alexianu.identificare criminalistică. Cucu. 3378. p. Prezent bucureştene. II. 1990. Iaşi. Bucureşti. Sanda Măgureanu.

PROBST.H. judiciară. Indice 213 . PRÜFLING. Ştiinţe criminalistice. în R. PROBST. Schuhspuren (Urme împotriva incendiului. Expertise et analyse graphométrique des Ecriture sé e mitiques. 2002. 3401. 267 p. Urme de pneuri). Autori: Vladimir Secară. 248 p. 726-737. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 555 [-556] p. 1930. 147-155. 155 p. Proverbe des indigènes algériens.I. Schusswaffen. Mihai Roth. Editura Schmidt Römhild. p.3. 3399. PRUNĂ. Les tatouage traditionnels 3402. 1976. Psaltirea 3397. ediţie revăzută şi adăugită. PRUNĂ. vol. Vol. 9 p. Autori: Vladimir Secară. Editura Albatros. Editura „Service Pompieri“.. Ştiinţe criminalistice.I. des indigènes algériens. Vasile D. ediţie îngrijită de Amita Bhose. 2e année. Editura Academiei Române. 1976. 49 [-51] p. Georg. Ghid pentru aplicarea normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor. 3400. vol. Proverbe Reifenspuren (Urme de autovehicule. Facsimile. (Colecţia Cogito). PRODAN.. în R. no. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. ediţie revăzută şi adăugită. Essen. glosar şi indici de George MUNTEAN.5. Vol. Editura Albatros. Essen. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Studiu filologic. Editura Schmidt Römhild. Iaşi.H. 3395. Faux par adjonction on grattage de points diacritiques dans les documents arabes. Partea I. Ion Gherghinoiu. 2002. + 125 p.H. 206-214. 3391. Editura Fundaţiei „Chemarea“. I.C. Bucureşti. Lübeck. 3396. 3406. Bucureşti. 248 p. PRÜFLING. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Berlin. Proverbe şi cugetări bengaleze. II. Lübeck. Fahrzeugspuren [de] împotriva incendiilor. 1967. Lübeck. Partea I. şi cugetări latine. Georg. Aurelian Niţă.. II. e no. no. I. Protecţia de încălţăminte). 7 p. Editura pentru Literatură. Ministerul de Interne. Berlin. Colecţia Cogito. Bucureşti. 2003. J. Traiean Şerbu.und 3398.C. 211 p. II. 1930. Mihai Roth. J. 1933.comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 5e année.C. p. Berlin. Maria. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică.3. no. Tatouages locaux et marques de tribus. prefaţă. 8 p.I. Berlin. Vol. 3403. Essen. Ion Gherghinoiu. 2003. 2002. 342-351. Ghid pentru aplicarea normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor. ediţie îngrijită de DIACONU.. coordonator Rolf Rainer Jaeger. PROBST. 2 année. vol. 219-223. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Editura „Service Pompieri“. 3393. Georg. Essen. Editura Schmidt Römhild. PRÜFLING. II. Ion Vale. Aneta Măciucă. 455-457. p. Sorin Calotă. 3392. în R. Vol II. 209-217. româneşti. Studiu lingvistic şi ediţie de Ion Gheţie şi Mirela Teodorescu. Bibliografie la p. ediţie revăzută şi adăugită. 13 p. Les tatouage traditionnels Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. Ediţia a II-a. Sorin Calotă. coordonator Rolf Rainer Jaeger. vol. 1930. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Anexe p. 3404. şi MARINESCU-HIMU. Victimizarea judiciară. Ştefan. Coordonator: Ionel Crăciun. 2005. Emanoil. în Tratat practic de criminalistică. Editura Schmidt Römhild. Prelegeri de psihologie 3405. Protecţia Schussspuren (Urme de arme de foc şi de tragere). Aneta Măciucă.10. Hurmuzaki. Lübeck. 1975. Traiean Şerbu. 1993. în R. II. 2002. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. ediţie revăzută şi adăugită. 223 [-224] p. Note de curs. II.I. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul infracţiunilor de trafic de stupefiante.H. p.C. vol. p. Ediţie alcătuită. [Bucureşti]. J. J. Aurelian Niţă. Coordonator: Ionel Crăciun. Tiberiu. 2000. Răzvan Bălulescu. 2 année. PROBST. Ştiinţe criminalistice. 3394.

PUŞCAŞU. 2005. Vasile. nr. p. septembrie 2004.A. nr. PUSTA. comisar. I. VĂLCEANU. p. Bacău. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. nr. în Revista Română de medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. nr. noiembrie 2004. anul VI. anul VI. Simulatorul auto. Bucureşti. 6-8. Aprecieri statistice privind cauzalitatea în sindroamele toxico-septice din morţile violente. 3408. 5. 3410. Comisar-şef.. . Editura Academiei Române. iulie 2004. un sistem tehnic inventat pentru pregătirea şi perfecţionarea conducătorilor auto. Comisar-şef de poliţie. 35-37. Corpul de Claudia.I. Ioan. volumul XIV. în Criminalistica. Ioan. 4. 6. Comisar de poliţie. anul VI. în Criminalistica. 214 . BUHAŞ.de cuvinte de Rovena Şenchi. Camelia. p.J. 3409. Ioan. 1. 14-16. martie 2006. 3407. Simulatorul auto. PUŞCAŞU. 65-69. Narcis. (ACADEMIA ROMÂNĂ.P. Vasile. Rosetti”). PUŞCAŞU. Control al M. în Criminalistica. 195 p. PUŞCAŞU. PUŞCAŞU. Comisar-şef de poliţie. p. Scrisul – mijloc de identificare criminalistică (II).

Cluj-Napoca. 324-344. Introducere în teoria şi practica medico-legală. 1978. Rolul şi aportul medicului Raportul criminalisticii cu medicina legală şi perspectivele sale de dezvoltare. FLĂMÂNDU. QUAI. V[ălean]. II. QUAI. p. Valoarea expertizei medico-legale în infracţiunea de omor. Ministerul de Interne.Q 3411. 269-275. M[oise]. QUEEN. p. CEACANICA. Expertiza urmelor osteo- 3417. Ministerul de Interne. 3414. I. 1994. legist la cercetarea locului faptei în infracţiunile contra vieţii. 1975. QUAI. Ministerul de Interne. I[oan]. 3413. în Şcoala românească de criminalistică. Bibliografie la p. Bibliografie la p. Ioan. II. vol. QUEEN. în Tratat practic de criminalistică. Misterul crucii egiptene. I[oan]. Ellery. 3418. Ioan. 1975. Editura Z. Ministerul de Interne. în Şcoala românească de criminalistică. 1979. 1979. 1978-1979. I[oan]. 3412. QUAI. 270 p. D[umitru]. MĂRGINEANU. logice: Fundamentul ştiinţific al expertizei. 1992. vol. p. p. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Expertiza urmelor osteologice pentru determinarea sexului şi taliei persoanei după schelet. vol. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. V[ictoria]. Traducere din limba engleză de Gherasim Tic. Ellery. 32-34. 141-143. 231-234. Ministerul de Interne. I[oan]. C[onstantin]. QUAI. 261-270. Ministerul de Interne. V[ălean]. Traducere din limba engleză de N. MĂRGINEANU. Ioan. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. O cameră în care se poate muri. Conceptul colaborării interdisciplinare a medicinei legale cu criminalistica în integrarea cercetării ştiinţifice cu practica. 151 p. p. 166-170. 275 p. 3416. Constantinescu. QUAI. 3415. 2 vol. Editura Nemira. . Contribuţia medicului legist la examenul la faţa locului în pruncucidere. p. TERBANCEA. Expertiza urmelor osteologice pentru stabilirea vârstei. 219 p. 3419. 1979. QUAI. SUHĂREANU. Expertiza pentru stabilirea vechimii osului. 159-162. Editura Dacia.

1982. III. în Revista de criminologie.12 ianuarie 2002 în Revista de criminologie. IONIŢĂ. volumul XIV. membru aderent al Societăţii franceze de Grafologie. Constantin. 3438.R 3420. Constantin. Ministerul de Interne. Constantin. Erhängen und Dekapitation. de criminalistică şi de penologie nr. Constantin. vol. 2. de criminalistică şi de penologie nr. Bucureşti 1963.. secretar general al Societăţii Române de Grafologie. Archiv für Kriminologie. în Tratat practic de criminalistică. Alexandru. p. MIHALACHE. BOGDAN. expert 3429. 271 – 275. Ch. p. în „Revista de ştiinţe juridice“ nr. membru aderent al Societăţii Franceze de Grafologie. Alexandru. p. RADU. RADU. Management şi grafologie. Camelia. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. 5/7 (II). p. RADU. anul IV. p. 3430. Expert criminalist.11/2001. de criminalistică şi de penologie nr. Constantin. în Criminalistica. Criminal şi sinucigaş (I). mijloc de probă în procesul penal. Camelia. în Criminalistica. Arhiva pentru criminologie). Criminal şi sinucigaş (II). 3428. RADU. în Tratat practic de criminalistică. Secretar general al Societăţii Române de Grafologie. Constantin. Paris. al Asociaţiei Grafologice Italiene. nr. 70-74. Marcel. 3432. Expert criminalist. în „Revista de ştiinţe juridice“ nr. în Revista de criminologie. 3431. de criminalistică şi de penologie nr. Studiul . Constantin. în Revista de criminologie. ţional de Grafologie. Determinarea succesiunii trăsăturilor intersectate. 3433. Lector univ. Grigore. p. HAID. în Revista Română de medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. RACOVICEANU. vol. Ministerul de Interne. Marcel. criminalist. Folosirea filtrajului 3427. p. (Spânzurarea şi decapitarea. optic în expertiza criminalistică. Expert criminalist. în Criminalistica. p. volum 13. Grafologia. Expert criminalist. 108-127. Constantin. 1980. 23-26. WALSER. nr. 129-133. Alexandru. p. martie 2004. Constantin. 2. p. 3424.10/2001. RABL. 3425. p. Ministerul de Interne. B. 1980. Sorin. Constantin. IV. DOBRILĂ. 4.16 (1)/2000 a Facultăţii de Drept a Universităţii din Craiova. 3. RADU. p. Expertizele. RADU.. 326-330. Gabriel. nr. 39/40 (I). 138-144. anul VI. 205-227. Mijloace procedurale de investigare a accidentelor colective. p. 195. în Revista de criminologie. RADU. RADU. 248-252. iunie 2005. 2. Constantin. Constantin. mai 2002. Mircea. martie 2002. martie 2006. Pledoarie pentru grafologie.1/2001. Victor. Expertiza grafică şi grafologia – paralelism (aspecte comune şi deosebiri). vol. p. (Colecţia Proverus). GEORGESCU. RADU. 3423. DOBRILĂ. 3434. Bibliografie la p. de criminalistică şi de penologie nr. RADU.. 3437. membru al Societăţii Române de Grafologie. 459-463. p. DRĂGHICI. RADU. RADU. W. dezvoltare a grafologiei în România. Expert criminalist şi BUHAŞ. 135-137. vol. RADU. anul IV. Editura Tehnică. 2000.10/2001. Eveniment în grafo- 3422. Ştampilele poştale folosite în Ţările Române până în anul 1881. 125-134. în Tratat practic de criminalistică. 3435. 3426. nr.. Congresul Interna- BUHAŞ. siunii trăsăturilor intersectate. RADU.16 (1)/2000 a Facultăţii de Drept a Universităţii din Craiova. Pompil. 36-38. RADU. MIHALACHE. al Asociaţiei Grafologice Italiene. nr. iulie 2002. Carmen. Carmen. RADU. 115-119. 464-467. p. logie. Determinarea succe- Expertiza urmelor de sticlă. 11 . III. 3436. nr. Stadiul actual de 3421. 1. anul IV. Gabriel. KATZGRABER F. RADU.10/2001. Expertiza urmelor de natură pulverulentă. Bucureşti. Identificarea cadavrelor cu identitate necunoscută rezultate din catastrofe şi accidente colective. 275 p.

RADU. 6. Rolul şi contribuţia studiilor grafologice în stabilirea adevărului. Mihai. 542 p. New York. Mihai. Constantin. 3. Acad. nr. Bucureşti. Fundaţia pentru Literatură şi Artă „Regele Carol II“. 3451. nr. nr. (Publication de Nation Unies. Ediţie îngrijită de N. 1972. Editura Ştiinţifică. p. autorul studiului introductiv şi al notelor. Editura ASAB. Genetică. Lector univ. 3446. Bucuresci. 3.scrierilor provenite de la P. Constantin. T. membru al Societăţii Franceze de Grafologie... mai 2004. RAICU. Mihai D. Prefaţă şi tabel cronologic de Florin Mihăilescu. e’tabli en execution de la Convention de l’opiu de Genève. Constantin. 3450. 22-25. Prelegeri de estetică. Constantin. vice-preşedinte al Asociaţiei Grafologice din România. p. 217 .a. 414-416. septembrie 2005. lector univ. în Criminalistica. 1996. Petre. 565 [-568] p. 2006. Bucureşti. p. 3453. 3449. 1938. mai 2005. RALEA. 3. Mihai. 299 [-300] p. RADU. Expert criminalist. membru al Societăţii Franceze de Grafologie şi al Asociaţiei Grafologice Italiene. doc. 350 p. 6. Minerva. Mihai. vicepreşedinte al Asociaţiei Grafologice din România. 366. mai 2004. Expert criminalist. 3452. 3439. Ianuarie 1903. RALEA. Tertulian. al Asociaţiei Grafologice Italiene. RALEA. 3441. [-372] p. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului) 3447. Explicarea omului. RALEA. Nations Unies. Textul ediţiei stabilit şi îngrijit de Ion Pascali. 133/12). anul VII. Afacerea „Dreyfus”. vicepreşedinte al Asociaţiei Grafologice din România. Tentativă de omor şi sinucidere – studiu grafologic. 596 p. 3448. membru al Societăţii Franceze de Grafologie şi al Asociaţiei Grafologice Italiene. Vienne. f.. IV + 146 p. în Criminalistica. membru al Societăţii Franceze de Grafologie şi al Asociaţiei Grafologice Italiene. dr. martie 2005. membru al Asociaţiei Grafologice Italiene. RALEA. nr.. Constantin. RADU. 3440. 9-12. anul VI. noiembrie 2005. RADU. Bucureşti. Raportul Comitetului de delegaţi al Senatului relativ la Legea organisărei Poliţiei Generale a Statului. Anul VI. Grafologie. în Crimina-listica. p.. Prof. anul VI. în Criminalistica. Constantin. Editura Ştiinţifică. 1987. Editura Cartea Românească. 2. Studiul scrierilor provenite de la P. 36-37. Congresul Naţional de Grafologie – Bologna. 19. în Criminalistica. Bucureşti. memebru al Societăţii Franceze de Grafologie. 26-28. 1962. Rapport de la Conférence internationale sur l’abus et le trafic illicite des drogues. 17-20. membru al Societăţii Franceze de Grafologie şi al Asociaţiei Grafologice Italiene. criminalist. 3443. Constantin. expert 3445. 5. nr. 8 p. Lector universitar. Bucureşti.F. nr. 1974. 31 p. în Criminalistica. anul VII. p. 3442. (Biblioteca pentru toţi). 1903. anul VII. noiembrie 2004. Editura Didactică şi Pedagogică. Explicarea omului. Lector universitar. nr. Expert criminalist. A/Conf.. Sociologia succesului. [Studiu]. secretar general al Societăţii Române de Grafologie. 416 p. 3444. în Criminalistica.. RADU. Psihologie şi vieaţă. RADU. În memoria lui Andrei Athanasiu. Bucureşti. 36-37. Criminal şi sinucigaş (II). anul VII. signée le 19 février 1925… Genève. 17-26 Juin 1987. RADU.F. (Commité Central Permanent de l’opiu Nations Unies). p. lector univ. Imprimeria Statului. 3454. Bucureşti. Bibliografie la p. XXXVII. 1947. p. membru al Societăţii Franceze de Grafologie şi al Asociaţiei Grafologice Italiene. HARITON. 2005. Expert criminalist. Rapport sur les travaux du Comité.

Lecţii tografică. Elemente de optică fotografică. Bibliografie la p.] Rectorul Universităţii Naţionale din Cordoba (Argentina). Nicolin. Brătănescu. Bucureşti. Bucureşti. 1975. [1912]. Socec. Dan. St.] Marius Sala. antologie şi note de Gh. Dicţionar bibliografic. 1977. Pagini din istoria 3470. Introducere în sociologia delincvenţei juvenile (Adolescenţa – între normalitate şi devianţă). dreptului românesc. 3471. comentarii. nr. Andrei. Rekonstruction von Farzeugkolissionen mit hilfe von gewegungsgleichungen.‚ p. 28 p. Prefaţă de Olsen A. Bucureşti.R. Rasidescu). Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale. 1908. Bucureşti. Bucureşti. Editura Eminescu. foto. Perso- nalismul energetic şi alte scrieri. cu ilustr. studiu introductiv. RĂDULESCU-MOTRU. Editura Academiei R. istoria dreptului vechi românesc. 218 . 1943. 143 p. Socec & C-ie. Psihologia martorului. Studiu. Editura Şansa. 400 p. de psihologie. Traducere din limba spaniolă de Valeria Neagu. 1996 (Dragoprint). 808 p. Redacţia revistei „Studii filosofice“ (Inst. S-r I. De Arte Grafice Carol Göbl. Constantin. Editura Tehnică. 3460. Geoffrey. Editura Şcoalelor. de logică. Curs 3457. Uniunea Latină. Andrei.. Editura Librăriei Leon Alcalay. 1938. portret. Libr.3455. Editura Esotera. 3463. Georgeta. Bibliografie la p 143-146. Andrei. Bucureşti. RĂDULESCU-MOTRU. Bucureşti. Sociologia crimei şi criminalităţii. Curs de drept Constantin. Logica genetică. 1 f. (Biblioteca pentru toţi. Gândire creativă şi Brainstorming. 164 p. RĂDULESCU-MOTRU. RĂDULESCU. RĂDULEŢ. 1991. Optica foto-cinema- 3464. 3469. note şi studiu introductiv de Irina Rădulescu-Valasoglu. 3 f. 1998. Profesor la Universitatea din Bucureşti. Bucureşti. Constantin. RAU. Sorin M. Pagini inedite din Constantin. RĂDUICĂ. 1996. Vox.N. RAWLINSON. Dan.S. II. RĂDULESCU. vol. Metodologia. 3462. 3472. RĂDUICĂ. Toma. Editura Codecs. 1906. 3459. Caracteristicile obiectivelor foto-cinematografice. RĂDULESCU-MOTRU. Traducere din limba engleză: Adriana Bădescu. Hartmut. Ediţie îngrijită. fesor conferenţiar pe lângă Facultatea de litere şi filozofie din Bucureşti. JOSÉ A. 151 p. Vol. Mecanismul actului voluntar. & G. 1919. Bucureşti. Ediţie îngrijită. RĂDULESCU. 219-247 (Studii Filosofice V). Notă asupra ediţiei de [Acad. şi 19 ilustr. 1970. Studiu de logică generală. 1981. RĂDULESCU-MOTRU. Bucureşti. BANCIU. Bibliografie la p.255-337 [-340] p. 216 p. RĂDULESCU. 1990. Profesor la Universitatea din Bucureşti. RASQUIN. Libr. cu portret. Berlin. ilustr. Constantin. Caracterul.. 773) fesor la Universitatea din Bucureşti. Teoria cunoştinţei. I. 3467. (Studii Filosofice I). (Biblioteca de filozofie a culturii). I. + p. Universitatea Facultatea de Drept. + 159 p. Al. 1984.. Constantin. Bucureşti. Adevăr şi minciună. Calendare şi almanahuri româneşti 17311918. Manual de latină juridică. 3468. Bucureşti. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 3456. Ediţie îngrijită de Dana Menrath. Casa 3465. Directorul Biroului din România al Uniunii Latine. RĂDULESCU. RĂDULESCU-MOTRU. 347-353. 205-216. I şi II. 2003. (Studii filosofice IV Prima jumătate). RĂDULESCU-MOTRU. bibliografie şi note de Irina Rădulescu-Valasoglu. Text stabilit de Gheorghe Pienescu. 96 p. 3466. ediţia a III-a. 364 p. Sorin. Pro- 3458. Bucureşti. Ghirardi [. Bucureşti. Constantin. Curs de istoria dreptului românesc. Editura Medicală. 1897. 3461. Editura Academiei Române. 156 p. Cuvânt înainte de Mircea Zaciu. Valorarea silogismului. Psihologie martorului. vol. 332 [-334] p. BANCIU. RĂDULESCU. Andrei. Pro- civil. Cazan. 799 p.

17. Cu un cuvânt înainte de Mircea Djuvara. 1977. Lucian. REGELE. 1999. Regulament pentru funcţionarea servi- I. anul IV. REES. p. Codul penal adnotat. RĂMUREANU. Truth and Deception. Lie veche. (Editura Monitorului Oficial). Rottweil. Dreptul penal şi ciului de cazier şi identificare judiciară… Regulament pentru organizarea şi funcţionarea Societăţilor de patronaj şi a Consiliului Central de patronaj… Bucureşti. Analiza unui paşaport contrafăcut. 3481. Index alfabetic al celor trei volume de Cod Penal întocmit de Mihail I. 1921. Anexe + 74 p. 3491.R. Vol. Juli 1868. Traducere din limba engleză după ediţia a III-a de Luminiţa Roxin.. 127-138. Partea generală. Editura Alma. Bibliografia românească für das Kaiserthum Oesterreich. Markus. PERIEŢEANU. Arta managementului. fost Ministru al Justiţiei şi cu o prefaţă de Valeriu Pop. ASNAVORIAN. Tatiana. Crime and Criminology. REID. Dan Simonescu. 176. S. STAN. Hinsdale (Illinois). Bucuresci. Bucuresci. 3480. 2001. 1903. III.. Mihail. Interacţiuni între factorii de personalitate şi de mediu în consumul de droguri al dependenţilor.. 1980. DONGOROZ. XVII + 740 p. 1903. CRĂCIUN. IONESCU-DOLJ. + 129 p.3473. Interrogation.. 8 p. Bucureşti. 1936. Second edition. I. I (1536-1830). Grigore. PAPADOPOLU. Iaşi. 219 . Regulament asupra însemnelor poliţienescĭ… 3476. Art. 1996. 16.1869. Registrul Auto Român.184-442. Sebastian. 3479. Editura Tehnică. 6. INBAU. 3475. (Ministerul de Interne). p.1-183.. Regulamente ECE-ONU. Partea specială I. nr. Imprimeria Statului. Bogdan Victor Toader. I. REID. vol. Bucureşti. REID. Papadopolu. N. Bucureşti. f. X. 476 p. Ediţie îngrijită de Constantin Bădescu. 2000. în Buletin de psihiatrie integrativă. noiembrie 2002. 3485. zwischen Seiner kaiserl. 1968. nr. RÂPĂ-BUICLIU. cu ilustr. POP. und königl. în Analele Universităţii Bucureşti. Ştiinţe Juridice. auxiliari ai Poliţiei generale a statului… publicat prin Monitorul Oficial no. 3482. Vol.R. 3489.. 259 p. p. RĂICAN. David W. Additamenta. Rodica. Galaţi. 3488. RĂTESCU. Fred E. 315 p. Andreea. 3477. TRIFAN. Vintilă. 3487. REICHSGESETZBLATT criminalitatea.April 1869. Bucureşti. 18 p. 3478. Virgil. 65 din 20 iunie 1903. fost Ministru al Justiţiei la data votării şi promulgării codului. 701 p. PAVELESCU. II. G. Sue Titus. Regulament asupra serviciului de poliţie la punctele de fruntarie în porturi şi gări. Anexă: Codul de Justiţie Militară. Ruxandra. H. John E. an XI. 495 [496] p. 449 p. 3490. Competenţa penală a organelor judiciare. Art. GAVRILIUC. I. Const. Baltimore. Bucureşti. Traian. Untersuchungen in Bezug auf die Dynamic der PKWFahrrad-Kollisionen. Cuvânt înainte: Acad. 374 p. Florin.. Editura Ştiinţifică. 3483. Apostolischen Majestät und der Regierung seiner Hoheit des Fürsten der vereinigten Fürstenthümer. (Ministerul de Interne). RĂŞCANU. 1969. SĂULEANU. 2000. RĂDULEŢU. Art. Vol. 3484. Editura Ştiinţifică. Indice: Mariana Jaklovszky.G. 3486. [1976]. 2005. Dec. Reflecţii şi maxime. 86 p. In Kraft ab 1. (I). 1953. Imprimeria Statului. 443-603. RÂPEANU. 91-99. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 707 (II).a. Regulament asupra serviciului agenţilor 3474. Detector and Criminal Baltimore. INBAU FRED E. Partea specială II. 181 din 4 noembre 1903. The Polygraph (“Lie Detector”) Technique. Barbara. 159 p. 4 (27). publicat în Monitorul Oficial no. The Dryden Press.A. John E.. în Criminalistica. Editura Socec & Co. Bucureşti. Post-Obereinkunft vom 24. 6 p. Dicţionar de expresii juridice latine. (Ministerul de Interne).

REINGARD. 3496. vol. 14 p. vol. Nisse. 3501. în: Archiv für Kriminologie (Arhivă pentru criminologie). REISS. I. 1906. Nisse.a. REISS. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 3497. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Schmidt Römhild. 3500.Ştiinţe criminalistice. REINGARD. Ştiinţe criminalistice. Berlin. 28 p. Viktimologie (Victi- mologie). I. Lübeck. Essen. parlé. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Editura Schmidt Römhild. Contribution a la réorganisation de la police. Nisse. Charles Mendel. 515 p. REINGARD. Unfall beim Versuch der 220 . avec 149 figures dans le texte. Ştiinţe criminalistice. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Editura Schmidt Römhild. Ştiinţe criminalistice. 2002. Einführung in die Kriminologie (Introducere în criminologie). REISS. Lübeck. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Jugendkriminalität (Criminalitate juvenilă). Essen. I.-A. police 3503. ediţie revăzută şi adăugită.. Paris. 159 p. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 3495. Ştiinţe criminalistice. 2002. vol. REINGARD. Paris. Essen. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Lübeck. Berlin. 1911. 30 p. 1914. I. Payot. ediţie revăzută şi adăugită. Kriminologische Tätertypologien (Tipologii criminologice ale făptuitorilor). Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 23 p. coordonator Rolf Rainer Jaeger. préfet de police de Paris. I. Lübeck. coordonator Rolf Rainer Jaeger. vol. 3493. Paris. Berlin. Nisse. 2002. Bucureşti. coordonator Rolf Rainer Jaeger. REISS. Berlin. REITER. 21 p. Vaney-Brunier. ediţie revăzută şi adăugită. 3502. Félix Alcan. REINGARD. Prof. Schmidt Römhild. REINGARD.-A.-A. 3498.-A. R. REINGARD. Nisse. Lausanne. coordonator Rolf Rainer Jaeger. REISS. I. 3504. 7 p.. Instructions pour la sauvegrade des preuves an début des enquêtes. ediţie revăzută şi adăugită. 3506. 2004.-A. Schmidt Römhild. La Photographie judiciaire. Essen. 3505. und Dunkelfeld (Criminalitate în lumină şi penumbră). ediţie revăzută şi adăugită. vol. 38 p. Louis Lépine. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. vol.-A. Ştiinţe criminalistice. 2002. nalisticii în Germania. 1905. ediţie revăzută şi adăugită. Lübeck. Manuel de scientifique. Librairie Payot et Cie. Essen. Le portait Schlachter. Ansätze zur Erklärung des Verbrechens (Consideraţii privind clarificarea infracţiunii). REISS. Lausanne. Nisse. Vols et homicides. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 3499. vol. Professeur à l’Université de Lausanne. 2002. 3494. REINGARD. Lübeck. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Nisse. Untersuchungsgegenstand der Kriminologie (Momente ale cercetării în criminologie). Essen. R. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Ch. Berlin. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Lübeck. I. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Paris. 67-72. Berlin.3492. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Préface de M. Selbsttötung (Accident în cursul tentativei de suicid). Ştiinţe criminalistice. Paris. Librairie Payot & Cie. R. Schmidt Römhild. Essen. Berlin. R. p. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Kriminalität im Hell- R. ediţie revăzută şi adăugită. 2002. 1911. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. R. Manuel de Police Scientifique (Technique). I. 2002. Valoarea Crimi- Nisse. f. Docteur ès sciences. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Editura Schmidt Römhild. vol.

dr. dr. Paris. N. univ. dr. Cu această credinţă. evenimentul publicistic a fost primit cu interes. Vasile Lăpăduşi a crezut – cum puţini ar fi îndrăznit poate – în şansa criminaliştilor din România de a avea o publicaţie pe măsura tradiţiilor şi potenţialului actual al uneia dintre cele mai vechi şi mai prestigioase şcoli criminalistice din lume. univ. Revistă de informare. într-o singură echipă. în medicina legală. în învăţământul superior şi în institutele de cercetare. vedea lumina tiparului primul număr al Revistei Criminalistica. cu certitudinea că nu există obstacol care să nu poate fi depăşit. Şi mai surprinzător încă era să se constate că în paginile acestei reviste se regăsesc – premieră absolută! – cele mai prestigioase nume ale ştiinţei criminalistice româneşti de astăzi. Revista CRIMINALISTICA. Ion Vochescu. rationnelle d’après les principes du criticisme. în parchetele civile şi militare şi. + 386 p. Librairie Armand Colin. dar şi cu scepticism. Vasile Lăpăduşi. indiferent de domeniile în care acestea îşi desfăşoară activitatea: în poliţie. în lumea criminalisticii. Mass. nu în ultimul rând. Ch. RENOUVIER. dr. dr. Neath Lexington. PRIGODA. să apară o publicaţie de acurateţea ştiinţifică şi modernitatea – ca stil şi mod de prezentare ale acestei reviste. intrându-se într-o firească relaţie de interdependenţă. general de divizie (r) Corneliu Diamandescu. Aici. că „pentru un suflet mare.17-24. a crescut şi numărul criminaliştilor – nu numai din ţară – doritori să-şi vadă numele înscris pe lista 221 . principalul merit al mentorului revistei. surprinzător. redactor-şef Vasile LĂPĂDUŞI. general de brigadă dr. I. univ. Ysabel. T. conf. Constantin Pletea. în cazul Revistei Criminalistica. univ. în condiţiile în care se cunosc dificultăţile pe care le are de depăşit orice editor de presă. Titus Duţă. 4 (27). încă de la primul număr. în tiraje mereu mai mari. Lübeck. procuror lector univ. a consistenţei acesteia. Traité de psychologie 3509. dedicându-se cu toate forţele acestei minunate ştiinţe în slujba descoperirii şi probării adevărului judiciar. cei cinci ani de apariţie neîntreruptă. colonel dr. Ioan Hurdubaie. general de brigadă (r) Stoian Rusu. nr. de o jumătate de veac. Lazăr Cârjan. ţinând permanent pasul cu tot ceea ce este nou şi modern în criminalistica internaţională. general de brigadă magistrat Dan Voinea. în justiţie. De altfel. documentare şi opinii. competenţele recunoscute ale criminalisticii româneşti. valoarea nu aşteaptă ca anii s-o măsoare“. conf. Emilian Stancu. dr.Editura Schmidt-Romhild. Lucian Ionescu. Marian Mircea. membri: procuror Ovidiu Sârbu. entuziasmul începutului să-şi găsească resursele pentru a transforma un vis în realitate. Primul Consiliu Ştiinţific: preşedinte. 1912. REVENCO. conf. Şi totuşi. cu articole mereu mai incitante. un mare dramaturg. p. 3507. CONDRATIUC. 3508. M. Svetlana. cu propunerea unor soluţii criminalistice inedite şi îndrăzneţe. Era. în martie 1999. medic legist Constantin Dragoteanu. de altfel.. 2005. COŞCIUG. Vasile Bercheşan. an XI. Iaşi. X.I et II. Toate într-o prezentare grafică excepţională. 1978. Integrat. conf. 226-233. cu simpatie. vol. Tudorel Butoi. The Search for Criminal Man. Tatiana. Consideraţii privind consumul de substanţe psihoactive în mediul tineretului studios din Republica Moldova. vicepreşedinţi: conf. col. stă... Spunea. într-adevăr. colonel Ion Sorin Florescu.. univ. pe măsura „creşterii“ revistei. OPREA. prof. V. RENNIE. s-a demarat astfel o veritabilă bătălie în marş pentru ca. prof. 398 p. Când. apărută în martie 1999. colonel Gheorghe Plăşescu. aşa se explică de ce. OPREA. în Buletin de psihiatrie integrativă. 3510.. sunt o validare a acestei valori. caietele 1-2/1982 p. univ. redactor-şef adjunct Vladimir Alexandrescu. în această adevărată artă de a face să fie unite. prof.

în lupta pentru adevăr. de absolută acurateţe în abordarea ştiinţifică a faptelor. prof. Revista Criminalistica s-a dovedit a fi un vector eficient în sensibilizarea societăţii civile. sub îndrumarea generalului Toma Lişcu. nume precum prof. maiorul Constantin Marin. comandantul trupelor de grăniceri. premisă a unor dezvoltări viitoare. atâta vreme cât în consiliul ştiinţific şi printre autorii publicaţi în Revista Criminalistica s-au regăsit. În fruntea comitetului de redacţie se afla colonelul Grigore Cornicioiu. 1-105.. Este. 2000. univ. Emilian Stancu. Vasile Bercheşan. Pentru că. iar secretar de redacţie era maiorul Ştefan Opriş. însă pentru scurtă vreme. dr. din goana după senzaţional. Asociaţia Criminaliştilor din România (preşedinte: prof. 1990- 1999. un „organ militar de educaţie. dr. Florin Sandu. primvicepreşedinte: conf. ce se numea „Frontiera“ şi se dorea a fi. Lazăr Cârjan. a locului şi rolului pe care îl merită nu doar în planul ştiinţelor conexe ci şi în practica actului de justiţie. rămânând una dintre puţinele alternative la o presă care. dr. o reacţie firească. Revista FRONTIERA. comitetul de direcţie era prezidat de generalul Nicolae Uică. Bancă de articole – Almanahul filatelic. faţă de impostură şi minciună. Vladimir Alexandrescu). prof. univ. chestor de poliţie Ştefan Iancu. 3512. Revista Criminalistica nu a încercat nici un moment să se transforme într-o publicaţie exclusivistă. o altă publicaţie grănicerească. cultivând şi promovând cu bună ştiinţă neadevărul. Emilian Stancu. ulterior ministru al apărării naţionale. De altminteri. În toamna lui 1945 a apărut. Din această contrapondere. cultură şi informaţie a Regimentului 1 Grăniceri“. nr. la acel moment. încă de la primul număr. fost combatant în cel de-al doilea război mondial. Vasile Lăpăduşi). rezidă în bună măsură credibilitatea publicaţiei noastre şi există în această privinţă certitudinea că acest statut va continua să rămână printre principiile prioritare ale revistei“ (Prof. Prima revistă a străjuitorilor fruntariilor româneşti – „Revista Grănicerilor“ a apărut la 1 aprilie 1920. pe atunci la comanda trupelor de grăniceri. univ. La conducerea acesteia s-a aflat. Vasile Bercheşan. 26 p. s-a arătat prea uşor dispusă la compromisuri. Cultivarea acestei emulaţii ştiinţifice – probată de marea audienţă a revistei în spaţiul universitar românesc. 26 p. până spre sfârşitul anului 1949. uşor de evaluat pentru orice cititor obiectiv. în două pagini. comandantul Corpului Grănicerilor. Lazăr Cârjan. într-o perioadă nu numai grea. dr. Revista CURIERUL FILATELIC. conf. general de brigadă dr. 2000. univ. vicepreşedinţi: prof. de generalul Ilie Creţulescu. încadrată cu oameni a căror unică preocupare era scrisul. A rămas o 222 . dr.colaboratorilor publicaţiei. La 23 octombrie 1945 se tipărea întâiul număr al revistei grănicereşti „Cuvântul Grănicerilor“. La 1 aprilie 1932 vedea lumina tiparului revista „Grănicerul“. printr-un cuvânt înainte. Bucureşti. „editată de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române. Dan Voinea şi mulţi alţii. constituindu-se într-o etapă memorabilă a evoluţiei criminalisticii româneşti. destinată numai specialiştilor. în anul 2003. univ. Ea reprezintă o împlinire. Noua publicaţie era prezentată. Ea a fost de la început şi a rămas deschisă publicului larg. secretar general: prof. dar şi complicată pentru cei de la hotare. având acelaşi profil şi acelaşi format ca şi „Revista Grănicerilor“. 3511. magistrat Dan Voinea. Pe de altă parte. 1977-1990. dr. univ. univ. deopotrivă printre profesori şi studenţi – a fost printre obiectivele de star ale revistei şi ea s-a materializat prin aceea că această publicaţie a constituit nucleul în jurul căruia s-a creat. general de brigadă. dr. comandantul Brigăzii de grăniceri Bucureşti. în relevarea importanţei criminalisticii. În primii ani de apariţie. magistrat dr. Bucureşti. cu apariţie săptămânală şi o redacţie propriu-zisă.

Continuând tradiţia publicaţiilor anterioare. specific unei reviste. „publicaţie înfiinţată la 1 decembrie 1922. luându-i locul. c) deşteptarea şi dezvoltarea spiritului naţional şi al simţămintelor de ordine. iar din 2001 în format A4 minim 28 pagini. practică juridică.000 exemplare/ediţie. policromie integral. – fiind îndrumată de însuşi generalul de corp de armată Constantin (Piki) Vasiliu. „crescând“ de la 1. a apărut „Grănicerul“. scopul urmărit era „a) completarea si perfecţionarea cunoştinţelor profesionale (…) dând îndrumări practice. inspector general al Jandarmeriei. în 20 de pagini. secretar de stat pentru ordine publică şi personalitate de prim-rang a vieţii militare şi culturale româneşti.000 de exemplare (tirajul primului număr). din redactor-şef. cinste. general-locotenent şi comandant al trupelor de grăniceri (1948-1950). cu privire la serviciul tehnic al Jandarmeriei (…). ea i-a avut ca redactori-şefi pe căpitanul Mihai Pânzaru (1956-1958) şi căpitanul Constantin Tatu (1958-1960). cum îşi amintea generalul de divizie (r) Mihai I. a luat fiinţă Asociaţia „Casa Jandarmeriei“. la începutul acelui an. În această a doua perioadă. Un ordin abuziv şi stupid al cuplului dictatorial întrerupea. b) îmbogăţirea culturii generale a ofiţerilor şi jandarmilor (…). continuând să publice acţiunile şi faptele de arame ale eroilor Jandarmeriei. a săptămânalului „Frontiera“. Iniţial în 6. redactor şef – maiorul Gheorghe Beloiu. la 6 decembrie 1990. Din 24 februarie 2000 apare cu coperte policrome. publicaţia a dobândit în timp scurt o largă audienţă în rândul Jandarmilor. la 15. sufletul ei fiind Pantelimon Comişel. revista era tipărită în 24 pagini. ca urmare a intrării în vigoare a noii legi a Jandarmeriei. REVISTA JANDARMERIEI. prin publicarea articolelor cu caracter patriotic. „Cuvântul Grănicerilor“ îşi încetează apariţia. La început. prin ordin al ministrului apărării. O a doua etapă în evoluţia publicaţiei a început după 1929 când. al cărei prim număr a apărut la 15 decembrie 1922. La 21 mai 1938. tot cu apariţie săptămânală. cu acte normative de interes pentru poliţiştii de frontieră“ (Redactor-şef Marius Ionescu). în format A4. şi se adresa cu precădere ofiţerilor. publicaţia nu şi-a încetat apariţia ci. naţional şi moral”. Prin Ordinul nr. ulterior în 8 pagini. după trecerea grănicerilor în subordinea Ministerului Forţelor Armate. format A4. iar apoi de locotenentul-major Constantin Tatu (1954-1956). având acelaşi format A3. publicaţia a fost organizată pe compartimente de specialitate – educaţie patriotică. Ultima ediţie a acestei serii „vechi“ a 223 . drumul prestigios al presei grănicereşti. Redactor responsabil era colonelul Constantin Nicolescu. a devenit „o adevărată călăuză“ a bărbaţilor de arme. în 4 pagini tabloid alb-negru. din colectivul redacţional făceau parte alţi şase ofiţeri. 3513. bilunar. iar potrivit primului articol din Statutul adoptat la înfiinţare. Primul director a fost locotenentcolonelul Constantin Bendescu. condus de maiorul Constantin Tatu. credinţă. „De strajă Patriei“. Spre sfârşitul anului 1950. Corpul de jandarmi a dispus difuzarea revistei în întreaga ţară. Baron. dimpotrivă. În perioada celui de-al doilea război mondial. devenit ulterior.3451/13 martie 1923. apoi în 8 pagini. iar revista a trecut sub conducerea Direcţiei culturale şi educative a asociaţiei. conţinând suplimente trimestriale sau semestriale. La 7 aprilie 1960. pentru o vreme. şi-a extins spaţiul editorial la 96 pagini.gazetă insolită. Acest drum a fost reluat prin apariţia. Ultimul număr al acestei reviste lua drumul unităţilor şi subunităţilor în ziua de 11 mai 1982. iar colaboratori erau consideraţi toţi ofiţerii jandarmi. gazeta „În slujba patriei“ îşi face apariţia la 28 ianuarie 1956. gazetă condusă mai întâi de căpitanul Leonte Silvestru (1952-1954). Prin conţinut şi formă. noutăţi de tehnică poliţienească în ţară şi în lume etc. la Şcoala de Ofiţeri Jandarmi Oradea. a dobândit o periodicitate lunară şi a fost luată sub oblăduire de Inspectoratul General al Jandarmeriei (aprilie 1931).

R. revista militează pentru afirmarea detectivismului în ţara noastră. timp de şase ani. Prin conţinutul său.N. este consemnat în Statutul de organizare şi funcţionare. într-un factor hotărâtor în respectarea legii. Scopul publicaţiei. Mircea Stoian. general (r) Constantin Simion. Oana Cioboată.R.D. în luna decembrie. comisar-şef Paraschiv Peţu. general (r) Gheorghe Ilie. În prezent. redacţia editează. prin conţinutul său variat. univ. Paul Ceauşu. dr. prof. „Fractura“ a fost vindecată la 15 decembrie 1991 când. dr. al principiului dreptului umanitar şi al drepturilor omului. generalul de divizie (r) Mihai I. „fondată şi editată de Asociaţia Naţională a Detectivilor din România. Ca expresie a preocupării pentru sporirea prestigiului Armei. precum şi unor personalităţi ale vieţii publice româneşti. de la an la an. c) prezentarea calificată a locului şi rolului trupelor de jandarmi în cadrul forţelor de ordine publică şi sistemul naţional de apărare. „Revista Jandarmeriei” a apărut într-o serie nouă (opt pagini. preşedinte executiv al A. c) educarea cetăţenilor în spiritul respectării legilor statului (…). Radu Constantin ş. cu o lună înaintea desfiinţării Jandarmeriei Române. dr. publicaţia editează suplimentul gratuit „Revista Jandarmeriei literară şi artistică“.a. paginile sau au găzduit semnături prestigioase: prof. aprobat prin sentinţă civilă de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti: „a) popularizarea activităţii şi problematicii cu care se confruntă trupele de jandarmi în apărarea ordinii statului de drept. În acelaşi timp. a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti (…). psiholog Tudorel Butoi. preşedinte de onoare al A. Scriitorii: Dan Gâju. în noul context. a configurat publicaţia ca un prestigios „purtător de cuvânt“ al oamenilor de arme.apărut în decembrie 1948.. 3514. Revista LUMEA DETECTIVILOR. constituindu-se alături de A. Stabilindu-se la 16 pagini/ediţie. Gheorghe Felea. univ. De la apariţie şi până în prezent. drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. la 1 martie 1996. începând din 1998. promovată în proiect de Ministerul Administraţiei şi Internelor încă din anul 1998. Anton Gagiu. fiind „o gazetă gândită româneşte. dr. d) influenţarea opiniei publice în direcţia respectării şi apărării valorilor şi instituţiilor fundamentale ale statului. sprijinit de generalul-erou Ion Bunoaica şi de succesorii acestuia la comanda Jandarmeriei Române. publicaţia are o periodicitate bilunară şi este editată de „Fundaţia Revistei Jandarmeriei“ care. chestor de poliţie Ion Stoica.R. format tabloid. „Almanahul Revistei Jandarmeriei“. simţită româneşte.N.D. dr. director Maria Bumbaru. Baron a devenit director onorific iar. Pavel Abraham. b) popularizarea în rândul personalului propriu şi al populaţiei a prevederilor legilor statului (…). în 240 pagini. 1 Asociaţia Naţională a Detectivilor din România 224 . univ. Revista este profilată îndeosebi pe problematica de specialitate a exercitării profesiei de detectiv şi se adresează cu precădere acestora. Ion Aramă etc. în două culori).“ (Comisarşef Vasile Ursache). decernează diplome de onoare şi excelenţă celor mai merituoşi jandarmi. Gheorghe Musliu (pseudonim Titi Grecea). Ca semn al preluării tradiţiei seriilor interbelice ale revistei. numeroase articole făcându-se ecoul celor care au îmbrăţişat deja această profesie şi care au acţionat hotărât pentru definitivarea şi adoptarea legii ce o reglementează. anual. dr. Pavel Abraham. prof. Mihai Popescu. acesta fiind.N. Nicolae Rotaru. revista a crescut. sub patronajul Comandamentului Naţional al Jandarmeriei şi cu acordul ministrului de interne Victor Babiuc. 1 Preşedintele colegiului de redacţie – chestor principal de poliţie. în septembrie 2002. începând cu 15 decembrie 1999. Publiciştii: prof. unicul almanah editat de o structură a ministerului. cu contribuţia ziariştilor care s-au transformat şi afirmat în redacţia acesteia.“ „Sufletul” „Revistei Jandarmeriei“ (serie nouă) a fost – şi este – Gheorghe Boblea (pseudonim Gheorghe GorjanuIoneşti) care. scrisă româneşte“.D. anual. conf. Liviu Vişan.

ziarist. Horia Zilieru. până în prezent. fiind în pregătire numărul 10 pentru luna noiembrie 2004. scriitor şi ziarist. Petrică Vizitiu şi Nicolae Oprea. Rodica Ojog Braşoveanu şi lon Tipsie. colonel Olimpian Ungherea (1990-1992). Şerban Cioculescu şi Edgar Papu. În decembrie 1989 a apărut numărul 500. ziarist. În paginile revistei au publicat autori de policier-uri. colonel Grigore Cuza (1963-1982). Mircea Micu. Mihai Beniuc şi Marin Preda. Eugen Teodoru. În perioada în care nu au fost numiţi redactori şefi. Redactorii şefi ai revistei au fost: Constantin Nisipeanu (noiembrie 1949-1952). Începând cu anul 1998. În 1993 a editat un supliment color de 16 pagini. în perioada 1951-1952.R. colonel Virgil Vochină. Din ianuarie 1957. 225 .Popescu. colonel Nicolae Rotaru (19931998). revista a funcţionat sub conducerea secretarilor generali de redacţie: Radu Vaida. critic literar. Perpessicius. scriitor şi ziarist. iar din 1972 a ieşit pe piaţă. Au urmat: locotenent-colonel loan Tecşa. Alexandru Piru şi Eugen Barbu. conferenţiar universitar Savin Bratu (1953-1955). Adrian Păunescu şi Gheorghe Tomozei. scriitor (decedat).. În perioada iulie 1956-ianuarie 1957. Alexandru Spânu. publicaţia îşi reia apariţia. Scriitori de mare forţă creatoare ca Zaharia Stancu. Laurenţiu Fulga şi Mircea Dinescu. sub impulsul evenimentelor. colonel dr. „editată de Ministerul Administraţiei şi Internelor. pentru decembrie 1989 şi ianuarie 1990. În prezent. Venerabilul profesor universitar Gheorghe Poalelungi semna rubrica „Limba română este patria mea“. colonel Octavian Goga (1962-1963). la conducerea revistei a fost numit şi un director. Fănuş Neagu. ziarist. Până în perioada 19491972. locotenent-major Adrian Roşca (1955-1956). academicianul Dan Berindei. Petre Vârlan (19821986). a vândut şi oficiosul PCR. Primul director al revistei a fost colonel Nicolae Rotaru. La cererea cititorilor.. în ianuarie 1957. denumit „Detenţia“ (doar două numere au fost în total). Tirajul revistei ajunsese la 275. Olimpian Ungherea şi Nicolae Rotaru. când revista „Pentru Patrie“ va sărbători 55 de ani de existenţă. iar din februarie 1990 a revenit la denumirea iniţială. cu apariţie lunară. fiindcă un abonament la revista „Pentru Patrie“ era condiţionat şi de un abonament la „Scânteia“. ziarist. Eugen Teodoru. Otilia Cazimir. D. Mihail Sadoveanu. (Redactor-şef Firiţă Carp) 3515. Mihai Tunaru şi Paul Anghel. publicaţia şi-a schimbat denumirea în „Patria Liberă“. Constantin Preda. Radu Tudoran. scriitor şi ziarist.000 exemplare. doctorul Gheorghe Stoicescu povestea despre capcanele sănătăţii noastre. Nichita Stănescu. Constantin Chiriţă. avea distribuţie gratuită în cadrul unităţilor. îndeosebi celor care. În martie 2004 a apărut numărul 9. Primul număr a apărut în noiembrie 1949. devenind una dintre cele mai căutate publicaţii. Aurel Mihale. maior loan Popa (aprilie-septembrie 1998).revista se adresează şi societăţii civile. Tudor Negoiţă. Revista „Pentru Patrie“ a editat anual. în lipsa altor soluţii. care. Emil Manu şi Alexandru Hanţă. îşi suspendă apariţia la numărul 104. scriitor. căpitan lon Blaj (1957-1959). revista apare bilunar. La un moment dat. comisar-şef Nicuşor Dulgheru (octombrie 2000-aprilie 2004). ziarist. Revista PENTRU PATRIE. locotenent colonel loan Tudor Vasilescu (pseudonim literar Jean Vasilescu). din 1987 până în 1994. precum: Theodor Constantin şi Haralamb Zincă. În paginile revistei au semnat personalităţi de prestigiu: Tudor Arghezi. Petre Hladchi Bucovineanu şi mulţi alţii“ (Nicuşor Dulgheru). a avut apariţii lunare. Vasile Rebreanu. în colaborare cu Direcţia Generală a Penitenciarelor din Ministerul Justiţiei. la conducerea revistei este împuternicită ziarista Elena Popescu. scriitor şi ziarist. almanahul „Pentru Patrie“. de fapt. sunt puşi în situaţia de a apela la serviciile unui detectiv”.

de la 6. redactor-şef Petre Vârlan. revista „Poliţia Română“ a evidenţiat. timp de 30 de ani. cu toţi miniştrii din această perioadă şi cu alte cadre de comandă. Dumitru Fulger ş. iar. colonelul Florin Zagoneanu. până în prezent. 3518. editată de Ministerul Administraţiei şi Internelor. gazetă ostăşească. deci până în 1990. În paginile revistei au semnat şi o seamă de personalităţi: Tudor Negoiţă. De la apariţie. comisar-şef Vasile Ursache. revista a cunoscut o seamă de transformări. redactor şef a fost colonelul Marcel Popescu. axate pe tematică de strictă actualitate” (Florica Pârvu). iar revista „În slujba patriei“ a devenit organ central de presă al ministerului. redactor-şef Nicuşor Dulgheru. Radu Mocanu. Ioan Hurdubaie. Revista PENTRU PATRIE. Revista PENTRU PATRIE. situaţiile deosebite din perioada de tranziţie. prin camapanii de presă. Prin tematica abordată. În paginile sale a fost reflectată activitatea tuturor structurilor şi armelor ministerului. treptat. „În slujba patriei“ a fost. În perioada iunie 1993-noiembrie 1999. 3517. are 16 pagini şi. 240 [-244] p. Revista a fost prezentă în viaţa ministerului.3516. prin diverse modalităţi publicistice. până în prezent. august 2000-18 august 2001. Eugen Teodoru. Petrică Vizitiu şi Nicolae Oprea. Revista PENTRU PATRIE. împuternicită la comandă a fost comisarşef Ina Bălan. un tiraj de 7. sa reorganizat Ministerul de Interne. în principal cele vizând activitatea lucrătorilor instituţiei. revista a susţinut apariţia legilor organice. cadrele care s-au remarcat în muncă. Publicaţia a fost creată pe fundaţia oferită de structura revistei „În slujba patriei“. Nicolae Rotaru. noiembrie 1999august 2000. prin interviuri cu toţi şefii de arme. actualmente. a făcut cunoscute etapele reformei instituţionale. măsurile şi modalităţile de acţiune a structurilor implicate în restabilirea ordinii. Revista Pentru POLIŢIA ROMÂNĂ „a fost înfiinţată în martie 1990.000. Director onorific a fost colonelul Costică Voicu. De la apariţie. intitulat „Police Magazin“. 1 decembrie 2003 . a transmis cititorilor săi toate ordinele de linie emise în acest timp.1 decembrie 2003. Vasile Troneci. în primă fază. când a fost cazul. cu apariţie săptămânală. Revista „POLIŢIA ROMÂNĂ“. Primul director al revistei „Poliţia Română“ a fost colonelul Marcel Popescu. ca redactori şefi: maiorul Petre Crăciun. Revista PENTRU PATRIE. În anul 1962. într-un fel sau altul. la 75. Săptămânal. şi a fost intransigentă cu cele care au încălcat. legea sau normele de conduită specifice.000 de exemplare. Alexandru Spânu. 1 octombrie 2001 . redactor şef este comisar-şef Nicuşor Dulgheru. fie în format A4. 3520. Între anii 1991 – 1993. Almanah Patrie 2004. apărând. a fost editat suplimentul revistei „Poliţia Română“. redactor-şef 3519. în paginile revistei au apărut noutăţile legislative. Almanah Pentru Patrie 1993. Ziarul a avut 16-20 de pagini şi tirajul a crescut. Au urmat. care a funcţionat ca organ de presă central al Ministerului de Interne din noiembrie 1959. 226 . 240 [-244] p. care avea o tentă literarpoliţistă. Almanah Pentru Patrie 1984.1 aprilie 2004.000 de exemplare. în prima perioadă fiind preponderent evenimentul de poliţie. cazurile de încălcare gravă a liniştii şi ordinii. publicaţia a inserat suplimente profesionale. care se tipărea pentru militarii în termen.a. fie în format tabloid. la ora actuală. Almanah Pentru Patrie 1987 – 1992. Au urmat coloneii: Virgil Vochină. fiecare moment în devenirea sa fiind inserat în spaţii acordate în funcţie de importanţa evenimentelor. a fost colonelul Octavian Goga. Au fost marcate. Periodic. Primul redactor-şef al acestei publicaţii a fost colonelul Traian Tandin. în perioada martie 1990-iunie 1993. [-244] p. secretar responsabil Olimpian Ungherea. 240 p. fiecare. 240 [-244] p. Redactor şef. Alexandru Boroi.

. Tematica articolelor devine mai variată. popularizării normelor de p. care. La sfârşitul celui de-al doilea război mondial.3521. un organ de propagandă. cunoştinţe tehnice de specialitate. cultură generală ş. pagini de cultură generală. anul 1929 marca pentru pompierii români două date semnificative: prima individualizare la nivel naţional a instituţiei. Către sfârşitul anilor ’80. dar explicit: „Revistei noastre trasându-i-se sarcini noi. Revista POMPIERII ROMÂNI. apărut în ianuarie 1948. reapar informaţii profesionale din presa străină de specialitate.s. vechiul titlu de Revista Pompierilor a devenit necorespunzător (…).a. „prima revistă naţională a pompierilor români a apărut după primul război mondial şi reîntregirea României. Revoluţia din decembrie 1989 găseşte revista pompierilor în postura unei publicaţii profesionale de calitate. ea devine o publicaţie de strictă specialitate. cât şi o reaşezare a întregii armate. o organizare eficientă şi o prezentare grafică în continuă modernizare. În aprilie 1948 se modifica denumirea în Revista Pompierilor iar conţinutul scădea în varietate.s. În acest context. rezumându-se la materiale tehnice dedicate prevenirii incendiilor şi reflectând închiderea generală la care era supusă întreaga societate românească. instruirea cadrelor. care acoperă aproape toate domeniile apărării împotriva incendiilor. umor şi sport. Ultimul număr al anului 1989 este oprit in tipografie şi înlocuit cu o ediţie speciala – sub denumirea de POMPIERII ROMÂNI – care reflecta efervescenţa momentului şi conţinea o „profesiune de credinţă“: 227 . când are loc atât o reorganizare a administraţiei centrale şi locale. întreţinerea şi funcţionarea echipamentelor de intervenţie. doi ani mai târziu se propunea reapariţia acesteia şi se elabora proiectul unui nou număr. într-o perioadă de dezvoltare şi redefinire a structurilor militare din ţară. Pe viitor. disimulate sub forma unor rubrici de noutăţi tehnice p. iar pentru sectorul agricol Paza contra incendiilor“.a. publicaţia avea drept scop „popularizarea ştiinţei focului (…) şi a mijloacelor de prevenire. Titlul revistei pentru sectorul industrial va fi Prevenirea incendiilor. organizarea şi funcţionarea formaţiilor de pompieri civili. prin transformarea Inspectoratului Pompierilor în Comandamentul Pompierilor Militari (la 2 august) şi apariţia primei reviste de specialitate (la 1 aprilie) sub numele Buletinul Pompierilor Români. dedicată prevenirii incendiilor. Anii ’70 o găsesc cu cel mai mare colectiv redacţional si publicişti de talent. în ianuarie 1944. conform anunţului laconic. localizare şi stingere a incendiilor“. izolare. Reflectând procesul de reorganizare şi modernizare a pompierilor români. 127/03/1986 emisă de Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste). reflectând “măreţele înfăptuiri ale epocii de aur”. istoria pompierilor. în ceea ce priveşte conţinutul ei. se întrerupea apariţia ritmică a publicaţiei. istorie ş. revista prezenta conceptul şi dezvoltarea activităţii de prevenire a incendiilor. Titlu pe care îl păstra până în decembrie 1989. alături de materiale dedicate organizării şi instruirii formaţiilor civile de pompieri. În această perioadă revista îşi reînnoieşte statutul (prin autorizaţia de funcţionare nr. Marelui Stat-Major al Ministerului de Război. 44/1929. apărând în două serii paralele.i. şi prezentării unor rezultate din activitatea pompierilor. Cu un conţinut mai bogat în materiale profesionale. În ianuarie 1954 publicaţia îşi schimba denumirea şi structura.i. incendii din ţară şi străinătate. prevenirii şi stingerii incendiilor sau cunoştinţelor tehnice de specialitate apărând şi articole de cultură generală. mozaic. Înfiinţată conform aprobării nr. După doi ani i se schimba din nou denumirea (urmând-o pe cea a instituţiei. din Comandamentul Pompierilor devenise Direcţia de Pază contra Incendiilor) din ianuarie 1956 publicaţia intitulându-se PAZA CONTRA INCENDIILOR.

o fluctuaţie de personal care îşi pune amprenta şi asupra revistei. Evoluţia ulterioară a revistei a confirmat această promisiune. redactor şef Vasile Teodorescu (Ministerul Public. cetăţeni.s. relaţii internaţionale ş. Publicaţia îşi redefineşte statutul printr-o hotărâre de guvern (nr. „Apariţia revistei „Protecţia Civilă“ de astăzi a fost determinată de necesitatea informării populaţiei asupra măsurilor de protecţie pe care trebuia să le adopte în diferite situaţii de urgenţă. dar al cărei conţinut se stabilizează prin menţinerea unui grup de colaboratori şi corespondenţi. până în prezent.„vom relata în paginile publicaţiei (…) despre curajul şi abnegaţia pompierilor români. odată cu schimbările în viaţa ţării începând şi o nouă etapă în viaţa publicaţiei. materiale tehnice. „Buletin de Criminologie şi de Criminalistică“. Revista PROTECŢIA CIVILĂ. redactor şef Ion Argeşeanu. de Criminalistică şi de Penologie. având aceeaşi tematică profesională şi aceeaşi periodicitate lunară şi difuzare naţională. Apare trimestrial. Revista de Criminologie. care înţeleg să slujească. chiar şi cu jertfa supremă. prezentări de incendii din ţară şi străinătate şi experienţe ale altor servicii de pompieri în organizarea şi desfăşurarea activităţii de protecţie antiincendiu. constituindu-se într-o adevărată istorie a „cavalerilor focului” din ţara noastră: fragmentară. solicitaţi să sprijine continuitatea revistei. Revista publică noul cadru legislativ. Revista PROBLEME DE CRIMINALISTICĂ ŞI DE CRIMINOLOGIE (Ministerul Justiţiei şi Procuratura RSR). 3522. dar cu acelaşi editor. după o perioadă de dificultăţi financiare depăşite cu o mobilizare a pompierilor din ţară. Liga Apărării Aerochimice. Valentin Uban). 3523. (Redactor-şef. Din 1990. mai târziu Comandamentul Apărării Pasive 228 .col. a fost o oglindă a vieţii şi activităţii pompierilor români. Direcţia Generală a Penitenciarelor). apoi. adaptându-se permanentelor transformări din viaţa pompierilor români şi ţinând pasul cu noutăţile apărute în societatea românească. cerut de transformările societăţii româneşti. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie. Devin tradiţionale rubrici destinate prezentării activităţii pompierilor şi problemelor cu care aceştia se confruntă. opţiunilor de dezvoltare si nevoilor de dotare.. care găzduiesc traduceri din presa străină de specialitate. prof. cadre tehnice p.i. 638/1997) care reglementează modul de funcţionare şi statutul administrative. lt. Sunt publicate documente inedite şi informaţii altădată trecute sub tăcere. Organizaţiile obşteşti. Se înregistrează. ca în întreaga structură a societăţii şi instituţiei editoare. redactor şef Ion Argeşeanu. apar dezbateri profesionale şi opinii menite să limpezească problemele ce stau în faţa specialiştilor pompieri. noutăţi ştiinţifice. portrete de pompieri. Revista pompierilor a urmărit nedezminţit înfăptuirea scopurilor pentru care a fost creată: indiferent sub ce titulatură a apărut. singura istorie publicată”. Asociaţia Naţională Română de Apărare Pasivă). la dispoziţia celor implicaţi în activitatea de apărare împotriva incendiilor – pompieri militari şi civili. Din 1999. nesistematică şi lipsită de o viziune de sinteză dar. Societatea de criminologie şi de criminalistică. Ministerul Justiţiei. Revista POMPIERII ROMÂNI devenea o publicaţie deschisă. Deschiderea societăţii româneşti se regăseşte şi în paginile sale. (…) luptând pentru a apăra de flăcările incendiilor vieţile concetăţenilor şi avuţia poporului”. 1981 – 1990. Asociaţiile pentru protecţia populaţiei civile (Liga Antigaz. Înfiinţată în aprilie 1929 şi funcţionând sub mai multe titulaturi. acte normative de profil şi comentarii ale modului de aplicare a acestora. autorităţi publice locale şi centrale. a cărei omogenizare oscilează.a. angajaţi într-un continuu proces de restructurare şi modernizare. care contribuie la creşterea calităţii publicaţiei.

Sumarele în engleză. în două volume). specialişti din diferite alte structuri – Secretariatul Tehnic Permanent (entitate guvernamentală). Ordinul nr. interviu. Alexandru Şuţu (1834-1919) şi al său “Jurnal de psihiatrie şi medicină legală“. REVISTA „ROMÂNĂ DE MEDICINĂ LEGALĂ”. Era nevoie de informare periodică asupra măsurilor de protecţie. De remarcat este anul 2000. în anul 1939. profesori ş. Iulian Mihalcea. comentariu. Protecţia Civilă (atunci se numea Apărare Locală sau Apărare Civilă) editează Buletinul Apărării Locale Antiaeriene şi Buletinul Apărării Civile. Ilie Manole. Florea Dan. Iulian Mihalcea (din anul 2002). Textele fiecărei ediţii sunt asigurate de cadre din structurile militare şi civile de Protecţie Civilă. şi a publicat “Revista de Medicină Legală“ care poate fi 229 .12. germană şi spaniolă facilitează atât schimbul de publicaţii cu reviste similare din alte ţări. prima de acest fel în România. antrenamente. Întotdeauna. la apariţia lui a contribuit un colegiu de redacţie format din 5-6 specialişti şi un redactor responsabil (director). În anul 1993. Mai târziu. după cum urmează: colonel Ioan Sturza. Revista capătă. „Revista încearcă să readucă în prim plan o îndelungată tradiţie care a început în anul 1884. Publicul – ţintă este format din cadre militare şi personal contractual. Între anii 1950 şi 1990. comisii de apărare împotriva dezastrelor (comisii organizate la diferite niveluri – guvern. o ţinută grafică deosebită dar şi un conţinut atractiv şi instructiv. cum ar fi „Pericolul aer-chimic“ sau „Pericolul Aerian şi Măsurile de Apărare“. M 7924/30. La conducerea ei rămân colegiul de redacţie şi redactorii şefi sau directorii. aplicaţii etc. ministere. Fiecare ediţie este structurată pe rubrici şi generice. inspectori de la agenţi economici din întreaga ţară.1993 al ministrului Apărării Naţionale marchează apariţia revistei „Protecţia Civilă“ de astăzi. organizarea apărării pasive a luat o amploare deosebită în instituţiile şcolare. Ştefan Geantă. Apariţia revistei era stringent necesară. documentar. ştire. cât şi folosirea publicaţiei ca material de protocol.aveau nevoie de mijloace de propagandă pentru instruirea populaţiei. maiorul psih. respectând procedura de copyright. reuşeşte nu numai să menţină calitatea publicaţiei dar să o şi îmbunătăţească. după cel de-al doilea război mondial.a. Iconografia este asigurată de director şi de colaboratori sau este preluată din alte componente massmedia. când directorul revistei devine comandorul (r) dr. În prezent. şi colonel Ion Marinache. militari în termen. coordonat de către Direcţia Informare şi Relaţii Publice din Ministerul Administraţiei şi Internelor. studenţi. colonel Marin Boboc. începând cu acel an. colonel dr. revista „Protecţia Civilă“ este parte componentă a sistemului mass-media. Buletinul… a avut ca responsabili pe colonel Gheorghe Florea Creangă – Stoileşti (istoric militar care de altfel a realizat şi Istoria Apărării Civile. de răspândirea cunoştinţelor şi a regulilor de comportare la calamităţi şi catastrofe. profesorul Nicolae Minovici (1868-1941) a pus bazele Asociaţiei de Medicină Legală. Astfel. elevi. fiind singura publicaţie cu acest profil din ţară. al cărui preşedinte este colonel dr.“ (Alexandrina Sonea). Ilie Manole şi maior psih. cuprinzând diferite genuri publicistice: articol. franceză. 3524. poster „Învăţământ“ cu modele de exerciţii. în perioada interbelică apar broşuri cu această destinaţie. reportaj. o dată cu prof. În 1936. ajutat de colegiul revistei. anchetă. În perioada menţionată. administraţie publică). După plecarea acestuia. comandor (r) dr. studiu. întreprinderi şi administraţia publică locală. Tematica abordată de revistă se referă la urgenţele civile. începând cu anul 2002. militari angajaţi pe bază de contract şi militari cu termen redus. precum şi de către colaboratori din instituţii civile care au tangenţă cu arma.

3527. iar “Revista Română de Medicină Legală“ poate fi privită drept un simbol al tradiţiei. SAMSOM. 1934. 623 p. 320 p. p. Bror. Robert I.F. EDMONDSON. Essen. României literare 1984. Monnaie.8. Almanahul Geneva. director al Laboratorului de Poliţie Tehnică din Lyon. médailles et bijoux. Edmondson. 344-348. Buletinul a suferit o transformare. 3531. Ademenitoarele capcane… Aventuri ale memoriei şi tranziţiei. Baillière. vol. prof. Inayat. Leonidio. Wirtschaftskriminalität (Delicte privind bunurile. Guidelines for the Control of Narcotic and Psychotropic Substances. 9e année.I.U. RHODES. 118 p. Potra şi Delia Răzdolescu. în e R. RIBEIRO. Editura C. RIŞCUŢIA. Samsom. Humanitas. Bucureşti. 1933. REXED. 2000. By professor Bror Rexed. Bror. în timpul celui de-al doilea război mondial. După 20 de ani. Mina Minovici (1858-1933). Directives pour le contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes dans le contexte des conventions internationales. KHAN. Edmondson. (Organisation Mondiale de la Santé). adevăr. no. 456-481. 1889. 3532. 3535. Jeffrey T. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Berlin. 1984. Revista ROMÂNIA LITERARĂ. dr. În anul 1971. I. Istorie şi Anastasia. publicarea revistei a fost încă o dată întreruptă. profesorul Ioan Moraru (1927-1989) a publicat “Buletin documentar de medicină legală şi criminalistică“.I. 5 année. 328-333. Samsom. The development and photography of fingerprints. 3525.-B. [par] professeur Bror Rexed.considerată primul periodic academic de criminalistică în care se oglindesc realizările „Şcolii Minovici“ de medicină legală. no. redactor-şef (ulterior director). REXED. întrerupt în 1940. Genève. speranţelor şi idealurilor medicinii legale româneşti“ (Dan Dermengiu). în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Inayat Khan [et] M. dr. K. RICHE. criminalitatea economică). Serviciile de informaţii în secolul XX. 142 p. Schmidt Römhild. în Tratat practic de criminalistică. Henry. Deşi a avut o slabă calitate grafică şi o difuzare limitată.6. în R. 3528. 3530. 3529. [Bucureşti]. KHAN. Press. RICHTER. 3536. dr.. K. precum şi calitatea grafică şi standardele ştiinţifice.C.C. În prezent. Traducere din limba engleză de George G. RICOEUR. J. 148 p. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. vol. în 1961. Fondată în 1929 de Edmond Locard. Robert I. A. 1996. RHODES. o nouă eră pare să înceapă. 1978. EDMONDSON.E. p. (World Health Organisation). Henry T. p. The psychological interpretation of handwriting with special reference to the handwriting of criminals. În ultimii ani ai regimului comunist care a marcat demolarea Institutului de Medicină Legală construit în 1892. 3534. 230 . un simbol şi o moştenire lăsate de cel care a pus bazele sistemului românesc modern de medicină legală. 218-222. REVUE INTERNATIONALE DE CRIMI- NALISTIQUE. Robert I. Sigmar-Marcus. Inayat Khan [and] Mr.I. Paul. K. RICHELSON. dr. Organ officiel de l’Academie Internationale de Criminalistique. p. Vermögensdelikte. 1986. în R. II. Inayat. In the context of the international treaties.. revista a supravieţuit timp de 10 ani. Ştiinţe criminalistice. T. Altérations des dessins papillaires et maladies professionnelles. Paris. 6e année. Robert I. Ministerul de Interne.4. 3526. Expertiza pentru reconstituirea fizionomiei după craniu. no.C. 3533.. ediţie revăzută şi adăugită. schimbându-şi titlul în „Probleme de medicină legală şi criminalistică“. Lübeck. 1937. reuşind să creeze o legătură profesională între experţii criminalişti români. Cantemir.-F. SAMSOM. K. 2002.. Un secol de spionaj.

5. 2003. RIZESCU. Bucureşti.. PreticeHall. 1985. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalisticii. Schmidt Römhild. Hermann. nr. 3549. Identi- fication judicial. Essen. Metode de identificare antropologică şi aplicaţii. p. Considérations sur la 3538. Bulletins 1-116. English for Modern Policing. ediţie revăzută şi adăugită. BUDIŞTEANU. cu tabele (World Health Organisation). anul IV. München. E. Fürstenthum Rumänien. Englewood Cliffs. Thames & Hudson. Holger. 14 p.. Begriff und Bedeutung 3545. Cătălina. p. Second edition. Alexandra Andreea. Geneva. 715 p. der naturwissenschaftlichen Kriminalistik (Noţiunea şi semnificaţia criminalisticii bazate pe ştiinţele naturale). RIŞCUŢIA. Die kriminalistische Beurteilung der Lage/Kriminalistisches Denken (Evaluarea criminalistică a situaţiei / Reflecţii criminalistice). Moldau. ROBERTS. Holger. 1988. Ileana. Ştiinţe criminalistice. p. ROCHAT. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 19-35 3548. Andreea. New Jersey. Student’s Book.with over 350 illustration. no. no. Sycomore. Ph.1. (Reconstituirea criminalistică). 81). RIZEA. Concepts and applications. Ritson. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Gabriela. (Public Health Papers. Paris. Schmidt Römhild. Constantin. Heimbüchler.5. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Editura Ministerului de Interne. „Rumäniensammler" The Bulletin of the 3541. RIŞCUŢIA. 3543. Berlin. 1979. Königreich Rumänien. 1985. în Criminalistica. 35-38. NIŢU. în Criminalistica. aprilie 2006. 3547. CHERSAN. Vicente. 2002. II. ROBBINS. RITSON. RIZAC MÂRZA.. în R. 9e année. 1921. Paul. IRINA. 2002. Mark (coordinator). anul VIII.I. Le 3551. p. HARABAGIUDIMITRESCU. p. Ştiinţe criminalistice. 1995. Munich. Consideraţii privind identificarea criminalistică a unor categorii de persoane şi cadavre. în Criminalistica. 51 p. Management. ROBERT. Holger. The Story of Writing . Madrid. 191 [914] p. IX + 58 p. ROLL. Corectitudinea calificării juridice a unei fapte soldată cu leziuni produse prin arme de foc.3537. Les compiles du crime. ROLL. Lübeck. ROBINSON. vol. Ştiinţe criminalistice. Noutăţi în criminalistică privind relevarea urmelor latente de mâini. Loi pénale. 1934.C.B. II.I. Cantemir. nr. San Diego State 3553. BORDEIANU. Dr. Review of an international study [By] E. Editor F. Studentă. ROGGENSTROH. Kriminalistische Rekonstruktion 3544. Stephen P. Emanuel. 3546. Ministerul de Interne. 255-257. Camelia. 2001. ediţie revăzută şi adăugită. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Andrew. Reus. Jurist. septembrie 2002. Community response to alcohol – related problems. J-Paul. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. IONESCU. CĂLUGĂRIŢA. 3542. RODRIGUEZ FERRER. 3540. 3539. coordonator Rolf Rainer Jaeger. p. Magdeburg (1894). Lübeck. 2. 3552. 231 . Moldau Walachei. Les méthodes de transfert dans l’etude des empreintes digitales. Ioana. 3550.C. Essen. în R. 15-16. 45-46. ediţie revăzută şi adăugită. International Study Circle for Romanian Philately and Postal History. Berlin. ŞERBĂNOIU. 286-309. Amalia. 50 in colour.B. sa psychologie et ses interprétations. Mileniul III. Die Postwerthzeichen von Rumänien. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 6e année. ROCHAT. vol. A practical English language course for law-enforcement students and professionals. ROLL. Eugeniu. University. 1937.

Stresul şi bolile psihice. 1 f. 2(25). Iaşi. 3572. cadavrelor desfigurate în cursul unor evenimente deosebite. Berlin. 3565.a. Cristina. Cluj. Beck. 3564.. VII + 179 p. Psihologia marto- 3555. Cu 232 . Roşca. Bucureşti. redacţia). An XI. Essen. Alexandru. nr. Bibliografie selectivă. în Buletin de psihiatrie integrativă. franceză şi engleză. Bibliografie selectivă la p. ROŞCA. RONEY-DOUGAL. 4 (27). 320 p. CHIRIŢĂ. 158-170. Cuvânt înainte de John Mitchell. 3568. p. Editura Alma Mater. Londra. Prof. cu fig. ROMIŢAN. 38 p. 3574.I. în Ghidul procurorului criminalist. XI. Dr. 168-171. (Asociaţia Ştiinţifică de Dreptul Proprietăţii Intelectuale). ROŞCA. p. Editura Helicon. p. CONSTANTIN. Bucureşti. septembrie 1990. an XI. Editura 3560. Alexandru. 3571.. Al. nr. 1991. ROMANESCU. Delincventul minor. Editura Ştiinţifică. (Sub 3556. 3558. Editura Academiei R.C. "RPS". 652 p. adj.coordonator Rolf Rainer Jaeger. ROMANESCU. nr. „RPHB". C. Eugen. vol. ROŞCA. ROŞCA. FLORESCU. 3559. ROMANIA. X. 1972. Ordonanţe de poliţie. cu fig. vol. Alexandru. p. Masterand. 1966.. 38). Schmidt Römhild. Prof. Iuliu I. 1963. Editura C. Editura Academiei. an XI. Prefaţă de Florian Ştefănescu-Goangă. II. În anexe. penală a proprietăţii intelectuale.Editor Robert M. 395 [398] p. Dana. Alexandru. şi grafică.R. în Buletin de psihiatrie integrativă.R. IL. ROŞCA. 2002. 1932. Cluj-Napoca. vol. 4 (27). 261-266. ştiinţă şi magie. Creativitatea. gen. Sorina. Bucureşti. Tratat de psihologie experimentală. Bucureşti. ROŞCA. HÎŢU.. 144 p. Cluj. metal Alexandru. ROŞCA. 3570. Metodologie şi tehnici experimentale în psihologie. Lübeck. 2005. ROPOTĂ. 2005. 3566. Dreptul proprietăţii intelectuale.Y. e în R. Serena. Bucureşti. 1971. 512 p. vol. Titlu şi în limbile engleză şi rusă. Titlul original: Where Science and Magic Meet. 2005. Orizonturi. Alcoolismul şi stilul de viaţă în familie. 156 p. Societatea Comercială de Numismatică şi Filatelie „Impex Zimbrul Carpatin” S. ROŞCA. X. no. an XI. 6 année. pl.. 141. (Sub redacţia). rului. cu fig. Stabilirea identităţii 3562. vol. Proc. X. 3554. ROMIŢAN. Bucureşti. 1934. Iaşi. Libertyville. Dr. Impactul imigraţiei şi adaptarea psihosocială. nr. Ciprian Raul. univ. cu fig. Numismatic catalogue. 3569. rezumate în limbile rusă. City.3. Enciclopedică Română. Editura Didactică şi Pedagogică. f. O. cu fig. 92-98.H. I. Sorina. ROŞCA. 3567. 2006. şi grafică + 3 anexe. Eugen 3563. p. 3573. în Buletin de psihiatrie integrativă. 227-240. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică.. Editura Institutului de Psihologie. Ileana. Creativitatea generală 3561. Etologie şi psihiatrie. p. Adunate şi adnotate de Iuliu I. Bibliografie la p. 368-388. 2004. Editura Elit. Iaşi. Protecţia şi specifică. 27-35. în Buletin de psihiatrie integrativă. Studiu psihofiziologic şi social. Al.L. şi facs. Timişoara. Incompatibilităţi cu funcţia de expert criminalist autorizat. 2006. p. 1981. Alexandru. Alexandru. 1 (24). ROPOTĂ. ROMANESCU. Roşca. Editura Semne. 1977-1985 N. Iaşi. 272 p. L’emploi de la coramine. ROMANIAN PHILATELIC STUDIES - Psihologie generală. X. 2003. 3557. ROŞCA.. Bucureşti. Editor George Pataki. vol. Bibliografie la p. Ciprian Raul. Rezumat în limbile engleză şi rusă. CIORNEI. 1934. coin. 1994. V. 359 [360] p. 2005. Rosita Mădălina. 229-242. 25 – 38. 328 p. Alexandru. ROLLAND.S. ROMANIAN POSTAL HISTORY BULLETIN . Bell. (Consiliul pentru difuzarea culturii şi ştiinţei.

(Humanitas. 3587. ROŞU. Urmele de la locul faptei. 1887. Editura Didactică şi Pedagogică. anul VI. Bogdan. Investi- marques secrêtes sur l’œuvre du Vinci et les sculptures du Moyen-Age et de la e Renaissance. (Pentru părinţi). RUIU. RUDICĂ. 1936. RUJIOIU. Paris. 1998. Valorificarea ştiinţifică a expertiza medico-legală a leziunilor corporale. în Criminalistica. Tiberiu. Bucureşti. Subcomisar de poliţie. 355 [-356] p. 1996. Iaşi. Eu şi celălalt (de la poziţia egocentrică la poziţia altruistă). 3580. nr. Familia în faţa conduitelor greşite ale copilului. Zilot Românul. 3588. Vol. ROXIN. 4. Ed. 254-255. Nicolae. 3584. Bucureşti. Vasile Pavelcu.I. 1979.P. ENACHE. 1981. Tiberiu. Niveluri ale conduitei 233 . 1. Inspector de poliţie. Bucureşti. I. Pantelimon. Nicolae. Ilie.C. PETRICĂ. p. drd. Editura Luceafărul. septembrie 2004. în O urmelor infracţiunii. Bibliografie la p. Editura RAO. XI.32). 3940. Covasna. 2003. Editura Little Star. RUDICĂ. 316-319.. Editura Porto Franco. martie 2006. 3592. RUDICĂ. nr. 80 p. ROTARU. Ediţia a 25-a. 1932. Marin. 3590. 280-284. Bibliografie la p. Sexualitatea umană şi deviaţia sexuală în infracţiunile cu violenţă. Marin. drd. Editura Junimea. 232 p. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 3579. Junimea. Lucian. Viorel. 131-142. RUJOIU. p. p. CREŢU. Strafverfahrensrecht (Drept garea criminalistică la faţa locului în cazul producerii catastrofelor aeriene. 2004. Bibliografie la p.P. Editura Didactică şi Pedagogică. STOIAN. nr. (Menţiune despre Zilot – p. Criză şi dialog. p. 3586. Managementul comunicării în structuri de tip ierarhic. Maturizarea perso- nalităţii. Ion. 231-234. RUJOIU.J. II. 2003. drd. Bucureşti. Ştefan. Tiberiu. De la Epoca luminilor până la Junimea. Omuciderea. Octavian. Lect. Prefaţă: Acad. revăzută şi adăugită. Dialogul familial. Tiberiu. Covasna. în R.4. 8 année. de. Editura Ministerului de Interne. ROTARU. 1977. 186-191. Tulburări psihice în 3585. anul VI. p. Bucureşti. Drd. Cercetarea la faţa locului. V. 221-224. Comisar de poliţie. Iaşi. NEICU.] Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială. 388-389. Constantin. 5. Iaşi. 25-27. TAŞU. formă a criminalităţii şi implicaţiile sale sociale. 192 p. 3591. 75 -81. procesual penal). 3575. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 3583. II. Cercetarea la faţa locului în cazul producerii catastrofelor feroviare. p. Ştefan. (Prefectura Poliţiei Capitalei). MOROIANU. 75) 3577. (Pentru părinţi). 1990. volumul XIV. istorie a Literaturii Române. univ. ROUGEMONT. 2005. Curs de tehnica criminalistică. 356 p. München. 255 p. 1984. (Humanitas 10). Editura Junimea. iulie 2004. RUIU. Bibliografie la p. Claus. 3582. 3576. umane [Probleme de psihologie medicală]. Lector univ. p. Universitatea Bucureşti [. GHIORGHICI. 2/2004. RUIU. Lector univ. Une nouvelle science sociale: la Graphologie. POPA.. VIII + 126 p. Ediţia a II-a. 38-45. p. în Criminalistica. Bucuresci. 1994. 239 p. în Revista Română de medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. RUIU. 3581. Les signatures et 3589. 3578. A. Vasile. Tiberiu. I. Marin. Bogdan. ROUX-Champion. în Revista de criminologie. RUDICĂ. vol. no. Marin. + 90 anexe. Tabla de materii şi în limba engleză. RUDICĂ. Galaţi. 320 p.J.un apendice şi un indice alfabetic. Florin. de criminalistică şi de penologie nr.

RUŞITORU. 234 . Bibliografie la p. Editura Cartea Universitară. Simularea şi animaţia computerizată a accidentelor de circulaţie. română. O introducere în arta uzuală diplomatică şi de drept internaţional. director POP. Petre. Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan”. Editura Alma Mater. Aplicaţii software folosite în expertiza criminalistică a accidentelor de trafic rutier. 287 [288] p. 2003. Karin. Substratul comun românoalbanez.I. 2004. 3595. [Iaşi]. 255257. I. Comisar de poliţie. RUSSU. 4. Bibliografie la p. Elemente autohtone în limba 3597. Florin. 1970. Cornel.5-6 argumentării. p. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Gabriel-Virgil. jur. nr. 2004. 3598.3593. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. jur. Ing.. Bucureşti. Cluj-Napoca. Bucureşti. RYBACKI. Cluj-Napoca. 2004. p.5-6. Polirom. 3596. RUŞITORU. Editura Cartea Universitară. 2003. Dicţionar de terminologie 3599.. în Criminalistica. 95 – 112. Pledarea şi respingerea argumentelor. 269 [-272] p. Dicţionar de terminologie uzuală diplomatică şi de drept internaţional. Ing. Prefaţă: profesor universitar doctor Adrian Năstase. august 2006. 287 [288] p. Petre. Bucureşti. Florin. 46-48. Institutul Naţional de expertize Criminalistice. RUSU. adjunct. şef sector Inginerie Criminalistică. Grigoraş. Prefaţă: profesor universitar doctor Adrian Năstase. anul VIII. RUSU. Comisar de poliţie. Bucureşti. p. Editura Academiei Republicii Socialiste România. + 3 hărţi. 3594. BEŢIU. RUSU.

2005. Toronţiu. Gomoiu). Sistima de identificacion monodactilar. Univers Enciclopedică. Editura Univers. SALTEVSKI. III. Bucureşti. Editura Trei. 3602. Bibliographie selective p. Forensic usuelle. Am onoarea să vă pun la punct! Versiunea românească [de] Alexandru Spânu. SAN. (Colecţia Cogito). RAO International Publishing Company. Lecturer. se poate. Antonio [Dard. 1992. Frédéric]. Du latin au roumain. Introducere în etimologia 3616. 185-186. Frédéric]. SAN. Upper saddle River. SAMARIAN. 3612. 92 [-96] p. Tipografia Cultura. Bucureşti.S. Traducere din limba engleză de Dan Rădulescu. Marius. SACKS. 286 [288] p. Bucureşti. Kriminalistika. Marius. 604 [608] p. Titlul original Citadelle. de José. 1998. SALA. 3601. 2). 274-286. Bucureşti. 3608. 1985. L’enquête farmacia în trecutul românesc. 2005. Marius. Editura Forum. culegere. 1).V. SAN. p. Frédéric]. NI 07458. Antonio [Dard. 3611. 443 p. 3604. 1926. 269 [272] p. M. SAINTE-CLAIRE DEVILLE. SAINT-EXUPÉRY. vol. [1936]. II. Paris. 116 [-119] p. Laurel. SALA. Antonio [Dard. Omul care îşi confunda 3609. Traducere din limba italiană de Horia Tecuceanu. de. 475 [480] p. Citadela. 3614.. Abrevieri bibliografice la p. Oliver. 1930. Richard. nr. Introducere de Michel Delon. 209 p. 207 p. 1938. SAGREDO. 2005. 1775-1834. Frédéric]. în e R. Bucureşti. 1992. 3615. 3607. limbii române. Traducere din limba italiană de Horia Tecuceanu. „Sade filosof” de Jean Deprun. Bucureşti.C. În misiune secretă. Prentice Hall. Ediţia a doua. Barcelona. 3617. . La Policia. SALBERG. no.P.. Enseignée par l’exemple en dix léçons et par six cent quarante-neuf types d’écriture (cingt-deuxiéme mille). Institutul de istoria medicinei. Editions Gallimard. Antonio [Dard. San-Antonio. Etymologica 20). Pompei Gh. 158 [-160] p. Librairie Hachette. Rosetti”. Vol. I.E. Cele o sută douăzeci de zile ale româneşti. An Introduction to Forensic Science. f. (Colecţia Enigma).I. V. Traduction de Claude Dignoire. SALA. Bucureşti. 3606. 1382-1775. 1979. Asistenţa publică în trecutul românesc până la 1834. D. Frédéric]. SAN. historique et les recherche policiére. prezentare şi comentarii de Anghel Ghiţulescu. Bucureşti.S 3600. Traducere din limba italiană de Matilda Banu şi George Anania. f. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. (Colecţia San Antonio. Supliment al Almanahului literar). 254 [256] p. L’Harmattan. Manuel de Graphologie Sodomei sau şcoala libertinajului. Bucureşti.a. Medicina şi Sciense Consultant. Traducere din limba franceză de Şerban Florea. (Colecţia Superpoliţiste). Merge. „Bucovina“ I. Mt. Călăraşi – Ialomiţa. 1938. Widener University School of law. 140 [-143] p. 3605. 221-228 (Academia Română. Editura Forum.. 1948. Gânduri. Antonio [Dard. Editura Academiei Române. 1997. 3603. director general dr. (Asociaţia Scriitorilor din Bucureşti. Editura Ariane. 187 [188] p. SAFERSTEIN.a. Traducere din limba franceză de Tristana Ir. Antoine de. Antoine de. R. 3610.164-197. Am încercat. 2 Anée. Ph. Vol. Bucureşti. Aventurile unor cuvinte soţia cu o pălărie.3. 2005. 1999. Bibliografie la p. Paul. Criminalistics. Am onoarea să vă pun la punct. Traducere din limba italiană de Jeanne-Claire Lutic. Harcov. SAN. 638 p. Paris şi Univers Enciclopedic. 319 p. Bucureşti. 1992.I. Editura Albatros. Rybikon. (Aşezămintele A. N. SADE. SAINT-EXUPÉRY. 1992. 718 p. Bucureşti. 632 p. 2002. Editura Humanitas. Tipografia „Moderna“. 3613. Principesa Elena. (Colecţia San Antonio nr.

15). SAN. Frédéric]. SAN. nr. 221 [-224] p. Bucureşti. 203 [-208] p. nr. Bucureşti. SAN. Antonio [Dard. Cine 3624. Începe Antonio [Dard. nr. 255 p. 3633. Antonio [Dard. Bucureşti. Traducere din limba italiană de Michaela Sergescu şi Eugen Mandric. (Colecţia „San Antonio“). 3632. nr. (Colecţia San Antonio nr. 236 . Frédéric]. 176 p. Bucureşti. 4). (Colecţia San Antonio. prindeţi şi aduceţi whisky. Sărutări Antonio [Dard. 1994. (Colecţia San Antonio. Antonio [Dard. nr. Bucureşti. Traducere din limba italiană de Michaela Sergescu şi Eugen Mandric. (Colecţia San Antonio. 1993. SAN. SAN. nr. Bucureşti. 3628. Galanterii părinţele. Frédéric]. 192 p. Antonio [Dard. Berurier 3625. Arhipeleagul mitocanilor. Antonio [Dard. Editura Forum. Traducere din limba italiană de Şerban Velescu. SAN. SAN. SAN. Traducere din limba italiană de Dumitru Purnichescu. 1993. Splina în 3631. 1993. Frédéric]. 1993. SAN. Lichidaţi- unde ştii tu. (Colecţia San Antonio. Frédéric]. Adevărul pentru viespi. Urmăriţi. 240 p. 3634. (Colecţia San Antonio. Editura Forum. 1992. Lichidăm 3627. în serai. (Colecţia San Antonio. 3). 204 [-207] p. nr. 3635. 190 [-192] p. Bucureşti. nr. (Colecţia San Antonio. Antonio [Dard. l. Salutare 3626. 13). nr. Traducere din limba italiană de Andrei Duşescu. 3629. Editura Forum. Editura Forum. Antonio [Dard. 3621. Frédéric]. 176 p. 8). pentru dame frivole. Editura Forum. SAN. Antonio [Dard. (Colecţia San Antonio. (Colecţia San Antonio. Traducere din limba italiană de Dumitru Purnichescu. Antonio [Dard. Bucureşti.6). Bucureşti. Antonio [Dard. lumânarea pregătită. 3630. Editura Forum. 1992. nr. (Cronică a unor vremuri căcăcioase). Antonio [Dard. 172 [-176] p.17). 3622. Traducere din limba italiană de Iulian Drăghicescu. nr. Frédéric]. SAN. Editura Forum. (Colecţia San Antonio. (Colecţia San Antonio. (Colecţia San Antonio. 260 [-264] p. Frédéric]. 3623. SAN. Descalecă şi du-te. 174 [-176] p. SAN. 3620. 9). Bucureşti. (Colecţia San Antonio. Antonio [Dard. 1992. 189 [-191] p. (Colecţia San Antonio. 12). Frédéric]. Antonio [Dard. (Colecţia San Antonio. Bucureşti. nr. SAN. 3619. Editura Forum. Traducere din limba italiană de Michaela Sergescu şi Eugen Mandric. Traducere din limba italiană de Tania Siperco – San Antonio: Revelaţiile mele despre Frédéric Dard [numele real al scriitorului]. 208 p. Frédéric]. 1994. 11). Editura Forum. Frédéric]. Bucureşti. 1993. nr. Antonio [Dard. 160 p. 7). Traducere din limba italiană de Anca Boglea. Frédéric]. Pieptănând girafa. Editura Forum. SAN. 19).3618. Editura Forum. Se îngroaşă gluma. 1994. SAN. Traducere din limba italiană de George Anania. 1994. trage primul. 1993. Frédéric]. Frédéric].15) acţiunea. Traducere din limba italiană de Tania Siperco. nr. Editura Forum. Bucureşti. Editura Forum. 5). Editura Forum. Vino cu făcut varză. Frédéric]. 1993. Frédéric]. 10). Traducere din limba italiană de Tania Şiperco. Traducere din limba italiană de Michaela Banu şi George Anania. 1993. Editura Forum. Antonio [Dard. Bucureşti. Bucureşti. SAN. Circul sifiliticilor. Traducere din limba italiană de Matilda Banu şi George Anania. 224 p. Editura Forum. Bucureşti. Bucureşti. 14). 192 p. 1994. 1993. Sirop şi ne luăm valea. 220 [-223] p. Editura Forum. Frédéric]. Editura Forum. suc propriu. SAN. nr. Frédéric]. Traducere din limba italiană de Marie-Jeanne Vasiloiu. 1993. Traducere din limba italiană de Tania Şiperco. Traducere din limba italiană de Dumitru Purnichescu. Bucureşti. Antonio [Dard.

Te-am trimis Dumitru. Ministerul Justiţiei. univ. Antonio [Dard. 1996. 1997. vol. 1971. Bucureşti. SAN.. 22). SANDU. Unele aspecte privind pe lumea ailaltă. 253 [254] p. 223-230. C. nr. 3644. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Câte ceva despre mass-media. univ. IX. Managementul resurselor umane şi grafologia. Radu. dr. 2004. 1979. la Z“. univ. Stilistik der deutschen faţa locului. Alexandra. Profeţiile interpretarea concluziei raportului de expertiză criminalistică. D. Bibliografie la p. Ch.. SANDU. germane). în Probleme de medicină legală şi criminalistică. (Colecţia San Antonio. prof. New York. Bucureşti. Editura Forum. dr. Integrarea canapea. 3637. Traducere din limba italiană de Ştefan Ghivirigă. SANDU. Antonio [Dard. Bucureşti. 3638. anul VII. 3651. SAN. Falsul în acte.m. Editura Universitaria. Ion-Eugen. Bibliografie la p. Les marques particulieres et l’utilisation du signalment individuel. 3641. 3648. (Colecţia San Antonio. Curs. 24). Antonio [Dard. 127-128. Frédéric]. Chestor principal de place cheală. Frédéric]. Antonio [Dard. Paris. nr. dr. I. Gl. Gheorghe-Iulian. De la „A datei întocmirii înscrisurilor. Ministerul de Interne. 1995. 20-23. av. nr. Elements de 3645. 247 p. 230 p. SANDU. Bucureşti. 23). SAN. Sprache (Stilistica limbii Berlin. nr.. Editura Forum. 20).3636. Institutul de Medicină Legală. Management. Traducere din limba italiană de George Anania. RADU. Florin. 1938. 219 [-224] p. 3643. Ion-Eugen. dr. SANDU. dr. Traducere din limba italiană de Michaela Sergescu şi Eugen Mandric. Bucureşti. Frédéric]. C. Editura Dacia. Frédéric]. 237 . Mijloace de stabilire a spargere de nuntă. (Colecţia San Antonio. Concluzii rezultate din investigarea criminalistică a locului faptei – 9 luni 2003 –. septembrie 2005. 51-67. Editura Forum. CONSTANTIN. 219-226. Prof. Dumitru. securitate şi justiţie. Criminologie. BORIN. univ. Dumitru. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol. SANNIE. 1995. 1994. univ. 496 p. 3639. p. GUERIN. Frédéric]. 84-100. Bucureşti. Florin. Unora le banilor. Editura Trei. Infernul României în spaţiul de libertate. Traducere din limba italiană de George Anania. Conf. Antonio [Dard. Traducere din limba italiană de Mărgărit Vavi Petrescu. Ion Dogaru şi prof. Florin. Traducere din limba italiană de Ştefan Iureş. La signalment descriptif (Portrait parle). 3655. (p. Editeurs. Editura Forum. Cluj-Napoca. p. Antonio [Dard. 254 [-256] p. 1999. O cruntă 3646. Bulion pe poliţie. Alexandra. SANDU. (Colecţia San Antonio. SAN. 3649. Editura 2004. VAN LOON. 3652. 1976. 2001. SANDU. 3642. Constantin. 188 [-191] p. 3654. Paris. Descoperire şi combatere prin mijloace tehnico-criminalistice. Bucureşti. p. în Criminalistica. 1977. 487-492. Editura Forum. Bucureşti. div. (Colecţia San Antonio. SARDAR. Florin. Bucureşti. SANDU. 3640. 228 p. SANDU. 3647. SANDU. 25). 203 [-207] p. Editura Sylvi. Editura Forum. Contrabanda şi albirea lui Nostradamus. Frédéric]. 2003. SANDING. univ. 20-24. Hermann & Cie. Frédéric]. Traducere din limba italiană de George Anania. 3650. Tumbăr. B. Editura Forum. Antonio [Dard. p. 232 p. nr. police scientifique. Universitaria. 5. Bucureşti. Asist. 1994. p. SAN. în Tratat practic de criminalistică. Bibliografie la p. Referenţi: prof. IONIŢĂ. 559 p. 1995. Intocmirea schiţei la verde. 1997.). Bucureşti. 88 p. SAN. 3653. în Investigarea criminalistică a locului faptei. vol. Ziauddin. SANDU. 185 [-191] p. nr. SAN.

. de identificare la distanţă. Expertiza urmelor de materiale plastice. the Danubian Principalitiés. 1930. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. SAUB. Austrian Post Offices Abroad. vol. nr. 3656. 24 p. 352-359. Bucureşti. Editura Curtea Veche. p. Northeastern University Press. II. 3662. p. 1980. (Ministerul de Interne. 14-15. SAVA. 3671. p. 4. 3670. noiembrie 2005. The London Philatelist. Valentin. The latest recorded use ofthe Prince Cuza Issue. Bibliografie la p. III.. Extras din Revista de Drept Penal şi Ştiinţă Penitenciară. 238 . SASSOWER. Inspectoratul General al Miliţiei. SÂNTEA. No. Registrul internaţional 3674. Ministerul de Interne. Expertiza urmelor de produse petroliere. Serviciul Editorial şi Cinematografic. 2001.Octombrie 1929). Filatelia 1/1994 „Catalogue. în R.L. Imprimeria şi legătoria Peniten- Ion. anul VIII. Bucureşti. 3667.Moroiu". The Manuscript Octavian. 25. 3672. Bucureşti. Vol. în Criminalistica. An oral History. The London Philatelist. p. 3661. SASSOWER. Danubian Principalities. Bucureşti. 112 p. SAVA. 1994. 128 p. 3660. SAVA. Lt. Gabriel. în Şcoala românească de criminalistică. Teodor. SÂMPETRU. SAVIN. 1983. 1943. Catalogul C. no. Marcel. SAVIN. Principii. 3659. Contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale la stabilirea adevărului în cauzele soluţionate de procurori. Alexandru. Gabriel. Direcţia judiciară). Austrian Army in Octavian. PREDA. SASSOWER. loscopie d’un cadavre non embaumé. Moroiu. Romanian Philatelic Studies. Dr. Boston. 1975. metode fizico-chimice şi perspectiva folosirii lor în criminalistică. Subcomisar de poliţie. Valentin. Casa de editură şi presă „Şansa“ S. Nicolae. Cooperare criminalistică cu ţările vecine. Expert criminalist. Col. 5. 125-126. 26-31. 3669. Manual de dactiloscopie. 395-403. SASSOWER. Endorsements „Cu Vaporu". 14 p. Romania. SAVIN. Criminology in The Making: 3664. 108-112. 6. Valentin. NOVAC. SASSOWER. 44. Gabriel. Nicolae. SAVA. Imprimeria Penitenciarului Corecţional „Văcăreşti”. în Tratat practic de criminalistică. (r). SAVU. Another position conquered? London. „AUSTRIA" No. Dactiloscopia în servi- ciul justiţiei. 1978. în Criminalistica. Valentin. 2005. 2002. UK. a known „paid" mark found to be private. in the Danube and the Black Sea. Iosif-Daniel. 3666. Mihai.M. ciarului Văcăreşti. Gabriel. Din experienţa miliţiei judiciare în combaterea infracţiunilor comise prin violenţă (uz intern). p.63. Dobrudja and a few related matters. Octavian.6. [1931]. SASSOWER. prim-adjunct al 3665. 1935. 176 p. p. The London Philatelist 1213/1994. Gabriel. 3675. vol.C. Bucureşti. 3663. SASSOWER. nr. Mihai. John. 383-394. 3657. Bucureşti. French Reflections POP. July-Aug. NOVAC. 1989. Ministerul de Interne. RADU. 3668.1983. 3673. instituţii şi texte celebre în dreptul roman.Traducere din limba engleză de IrinaMargareta Nistor. vol. Editura Luceafărul. Drept roman. 3658. Securitatea paşapoartelor electronice (epassport): Implicaţii în privinţa documentelor de identitate electronice (e-ID). (Extras din Revista „Poliţia Modernă“ no. Ministerul de Interne. 7e année. Gheorghe. Noi Gabriel. Philatelist May.I. Gabriel. 127 jours après inhumation. Inspector de poliţie. Bucureşti. SÂMBRIAN. Identification par dacty- procurorului general al României. March / April 1980. 1980. SAVU. în Tratat practic de criminalistică. 1 /1981. III. p.. anul VII.col.R. august 2006. Dr.

biată crimă. 3697. Cuparencu. Ovidiu. Tr. SĂLCUDEANU. (Scorpionul). Petre. Nunta cu garoafe Petre. SĂLCUDEANU. 2001. Petre. Bucureşti. Bucureşti. 1971. 3. Păcatele lumii. Bunicul şi o 3677. Cluj-Napoca. [1999]. 3691. Psihiatrie clinică. Bucureşti. f. nr. Bucureşti. Editura Fundaţiei Culturale Române. 3682. Editura Albatros. SÂRBU. 20). 202 [-204] p. Petre. 3702. 1989. Cluj. 20-24. 1972. 1976. Editura Dacia. Bunicul şi porunca Militară. Bucureşti. Rodica Macrea… Autorii nu sunt indicaţi pe copertă. Petre. Editura Cartea Românească. 3689. 3684. (Biblioteca contemporană). Editura pentru literatură. în Criminalistica. Editura Cartea Românească. 1971. 3694. 1984. Petre. Petre. Un biet bunic şi o 3679. SĂLCUDEANU. 3693. să nu ucizi. Bucureşti. Cluj-Napoca. anul III. Editura Cartea Românească. Bucureşti. 1974. 3690. Ochiul şi marea. Editura „Ion Creangă“. Petre. SAMSAN. Petre. Bucureşti. SĂLCUDEANU. Biblioteca din Alexandria. Nopţi sângerânde. lacrimă de fată. Petre. 365 [-368] p. 333 [-335] p.R. Bucureşti. 1993. Ediţia a III-a. Petre. 3687. Biblioteca din Alexandria. Bucureşti. tele lumii. Biblioteca din Alexandria. (Colecţia Clepsidra). Editura Militară. Bunicul şi doi Petre. 3686. 270 [-272] p. 244 [-247] p. Petre. Albatros. Editura Dacia. Ediţia a II-a revăzută. 195 [-200] p. Bucureşti. Umbre. 1990. SĂLCUDEANU. Liviu. Petre. 364 [-367] p. Asasinatele comise de Râmaru.3676. Bucureşti. SĂLCUDEANU. Un bunic şi o 3701. Petre. 1992. (Colecţia Clepsidra). (Clepsidra). Editura Albatros. SĂLCUDEANU. 2 vol. Editura Eminescu. 492 [-495] p. 1961. Petre. SĂLCUDEANU. 234 [-240] p. SĂLCUDEANU. De la legiune străină la jafuri şi crimă. 3699. Editura Cartea Românească. Editura „Ion Creangă“. Moartea mane- chinului. Petre. SĂLCUDEANU. Editura „Ion Creangă“. SĂLCUDEANU. 3683. Cina cea de taină. 1992. (Biblioteca contemporană). SÂRBU. 300 [-302] p. Bucureşti. 3680. 222 [-224] p. Ediţie necenzurată. mai. Aurelia (Sub redacţia). (Colecţia „Caron“). Bucureşti. 552 p. Petre. 1974. 237 [-240] p. 1974. Petre. 1980. 239 . Ioan. Judecata de apoi. 1987. 3). LĂPĂDUŞI. Bucureşti. p. Hotico. Editura Adevărul. 1980. Petre. SĂLCUDEANU. Biblioteca din Alexandria. (Aventura. 3692. Front fără tranşee. (Excelsior). Petre. Petre. 581 [-584] p. Editura Dacia. 3698. Bucureşti. Petre. SĂLCUDEANU. delincvenţi minori. 3681. SĂLCUDEANU. biată cinste. 1992. Bucureşti. 444 [-447] p. 1963. Ediţia a II-a. Bucureşti. Prefaţa de D. 404 [-408] p. SĂLCUDEANU. 3678. Editura Militară. SĂLCUDEANU. Editura Cartea Românească. Editura Minerva. SĂLCUDEANU. SÂNTEA. (Aventura. Ucenicie printre gloanţe. Petre. 292 [-295] p. 1984. 1970. 480 [-483] p. Post-faţe de Gabriel Dimisianu. Ghid alfabetic. 1979. Detectiv la paisprezece ani. 372 p. 226 [-228] p. Vasile. SĂLCUDEANU. 368 p. 462 [-464] p. biată aventură. Bucureşti. SĂLCUDEANU. 181 p. Un biet bunic şi o 3695. SĂLCUDEANU. SĂLCUDEANU. Front fără tranşee. Editura pentru literatură. Autori: B. Judecata de apoi.a. Bunicul şi păca- 3696. mov. Editura 3685. Bucureşti. Editura Eminescu. Bucureşti. Bucureşti. 222 [-224] p. Bunicul şi doi delincvenţi minori. 1990. 3688. 217 [-220] p. 1970. SĂLCUDEANU. SĂLCUDEANU. Editura Metropol. Editura Eminescu. Popescu. 3700. SĂLCUDEANU.

3711. 3714.Die 3708. 84-116. Craiova. 2005. XVI + 350 [-352] p. Fotografiere – Laborator – ExperienţeProiecţie. Longamn. Coordonarea secţiunii şi redactarea: Dr. 3703. 200-212. Bucureşti. Henri. 1997. Berlin. 2002. (publ. 1987.). Florentin. EuWi. Petre. Le Dr. Paris. Vasile Botiş şi Ramona Florica. Lübeck. Bunicul şi lacrima 3712.. Femeia „criminal” – dimensiuni psihosociale. 124-130. p. HOCKS. SCHEINGOLD. Nürenberg. Rafael.I. 12 p. vol.. SĂLCUDEANU. Fericiţilor! Strafrecht (Criminalistică şi drept penal). Bucureşti. 3709. Augustin. 3706. de criminalistică şi de penologie nr. Colaboratori: Marius Şerbănescu. Bucureşti. Traducere din limba germană. G. 3715. B. Măi.. 3707. SCHULZ. 1976. Öffentlichkeitsfahndung mit neuen Medien . 3717. p. Principii de diagnostic şi tratament în bolile inflamatorii ale intestinului. SCHLÜCHTER. în: Zeitschrift für Rechtsmedizin (Revista de medicină legală). în R. Hans. I. SCHNEIDER. SBÂRCEA. Kriminologie (Crimi- Editura Albatros. MOGOŞ.1994. SĂLCUDEANU. Bucureşti. Ediţia a 2-a. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Fotografia în culori. 207-208.C. Bibliografie la p. Entdeckung des Unbewüssten (Psihologie profundă – Descoperirea subconştientului).-J. SCHWARZ. Lupaş şi ing. Securitatea comunitară şi terorismul.. Suizid durch 3710. II. caiet 3/1994. 3713. Scrisul nu minte! Amintiri. 209-211. Prof. Editura Tehnică.. 189 [-192] p. nologie). Tipografia Adevărul. Die Rekonstruktion der Sitzposition durch Mikrospurenanalyse (Reconstituirea poziţiei de şedere prin analiza microurmelor). Ştiinţe criminalistice. F. 1933. p. 2/2004. Tiefenpsychologie . 240 . (Drept procesual penal). 1886. II. München. SCHLÜCHTER. Éditeur. Heiko. 3718. Editura Schmidt Römhild. Gareis. Dan. 189 p. SCALEŢCHI. O. Valeriu. 3716. Petre. Ellen. New York. Traducere din limba germană de dr. 1435-1436). Law and Order: Street Crime and Public Policy. SCHEERER. sociolog (analiza sociologică privind identitatea socială şi criminală). SCHAFIER. 1984. Editura Criminalistică. în: Kriminalistik (Criminalistica). Editura BREN. N. BRINKMANN. 213-218. Bucureşti. univ. SCHERMANN. 208 p. Kindlers Handbuch Psyhologie. A. TEIGE. Octavian Rujoiu. Editura Aius. 5e année. Kriminalistik und din carburator. 3720. Berlin. SĂLCUDEANU. 3/1985. no. 3705. TomescuAfiap. dr. Noaptea calomniei. Lübeck. p. Petre. Essen. Editura Schmidt-Romhild. Études cliniques sur les maladies des femmes. Strafprozessrecht Editura Militară. 124 [-127] p. 1994. Doina Ştefana.. R. Editura Albatros. vol. consilieri juridici (redactarea fişelor criminologice. în Revista de criminologie. Ellen. (Biblioteca pentru toţi. SCHNELL. SĂUCAN. vol. Serie nouă. SCHNEIKERT. 366 [-368] p. The Politics of Erschießen im fahrenden Auto (Suicidul prin împuşcare în autovehiculul în mers). Bibliografie la p. Bucureşti. G. 1994. 1995. 171 p. psiholog. 132 p.Neue Wege zum Erfolg (Urmărirea publică cu noile mijloace media – noi căi spre succes). Steinheil. ediţie revăzută şi adăugită. K. după ediţia a doua revizuită şi completată. (Romanul poliţist). SCHNEIDER. Editura. culegerea datelor din dosarele penale şi centralizarea lor). drd. Stuart A. Doina Ştefana Săucan. Méthode de classification des écritures. CUPŞA. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 1994. 300 [-303] p. 1982. E. 1931. 1995.4. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Heidelberg. 3719. în: Stalmann. H. 3704. 276 p.

IANOVICI. Hans-Dieter. volum 12. 208 [-210] p. Iaşi. 402-406. Colecţia Bioetică4.. p. prelucrată şi extinsă. Ştefan. Kriminologie. 62-65. Iaşi. Kriminologie (Criminologie). T. volum 12. Müller.I. T. Bucureşti. Orientarea sexuală şi drepturile omului. La lucrare au mai colaborat: T. 251 [-253] p. SCRIPCARU. Gh[eorghe]. (Sinteze aplicative medico-legale). Bucureşti. FURNICĂ. ediţia a 9-a. Indrei. p. 202-207. 6. PIROZYNSKI. 1997. Veronica. Bioetica – o perspectivă europeană. 661 p. 1973. nr. Universitatea din Lille-Franţa. volum 12. Criminologie clinică şi relaţională. 2. Katerina. Cristina. KANAKU. Editura Didactică şi Pedagogică.. Ianovici. KANAKI. Medicină şi drept (Sinteze aplicative medico-legale). 219 p. Roxana. SCRIPCARU. 149-153. Ciornea. M[oise]. 1979. AGROSOAIE. Gheorghe.3721. p. SCRIPACU. septembrie 2004. Editura Junimea. revăzută şi adăugită. 244 p. Iaşi. SCRIPCARU. Heidelberg 1995. BOTEZ. Universitatea Mihail Au colaborat V. Reconstrucţia facială – actualităţi medico-legale în România. p. cu ilustr. 1979. Astărăstoaie şi C. Manual pentru facultăţile de drept. BOTEZ. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). 3724. 3731. SCRIPCARU. Călin. CHIRIŢĂ. Ştefan. Medicină şi drept.. Universitatea de Medicină Ovidius Constanţa. Editura Junimea. Relaţia om-vehicul-stradă. 3735. Heidelberg. Ediţia a II-a. BOTEZ. IANOVICI. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Ştefan. 1993. SCHWIND. G[heorghe]. neubearbeitete und erweiterte Auflage / won Prof. T. Pirozynski. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). SCÎNTEI. 2005. martie 2004. 1 (24). nr. coautori: V[asile] Astărăstoae. Kriminologie - în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Keterina. 253 p. H. Kogălniceanu Iaşi. 3723. nr. Scripcaru. M[oise]. 4. Iaşi. HansDieter Schwind [. Iaşi. Evaluarea prejudiciilor morale în practica medico-legală. Patologie medico-legală. 3736. M. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. 2006. Gh[eorghe]. SCRIPCARU. Călin. 438 p. T. SCRIPCARU. 3725. Universitatea de Medicină Gr. p.] Ruhr-Universität Bochum Kriminalistik Verlag. Editura Synposion. Editura Kriminalistik. an XI. X. SCRIPCARU. TERBANCEA. Medicina legală. în Buletin de psihiatrie integrativă. Călin. Bucureşti. LEONTE.-D.. Bibliografie la p. + 24 fig. 3727. Eine prax isorientierte Einführung mit Beispielen. Medicină legală. Gh[eorghe]. 230-233. 433-436. Eine praxisorientierte Einführung mit Beispielen (Criminologie – Introducere orientată pe pratică. SCRIPCARU. 3726. Simona. Popa Iaşi.. CIORNEA. 2004. C[ălin] Scripcaru. CIORNEA. 551 p. LEONTE.. L. 1970. Oana. LEONTE. CÂRLAN. 3733. Editura Didactică şi Pedagogică. 1978. Editura Junimea. dr. Iaşi. 3734. GRĂMADĂ..L. N. Veronica. SCRIPCARU. Hans-Dieter. 3729. Gh. Heidelberg. Modelul genetic în etiopatogenia schizofreniei. TERBANCEA. nr. cu un cuvânt înainte de profesor Pierre H. Expertiza medico-legală în evaluarea adevărului istoric (Masacrul de la Katyn). N. vol. 3. Dr. 1995. 208 p. Irina. 3728. 1983. G[heorghe]. Editura Didactică şi Pedagogică. SCRIPCARU. Călin. (Ministerul Învăţământului). SCHWIND.. Gh. TERBANCEA M[oise]. T[adeusz]. PIROZYNSKI. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. 1995. SCRIPCARU. Patologie medico-legală. 1998 SCHWIND. 241 . 3730. Raluca. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. CHISTOL. Dr. N. GH. 290-293. 3722. 3732. Bibliografie la p. cu exemple). SCRIPCARU. Veronica. 537 [538] p. Anca Indrei.

NAGY. Asistent univ.I. Bibliografie la p. Editura Cugetarea. Tipografia ziarului Universul. Monete greceşti. 3752. Universitatea Mihail Kogălniceanu Iaşi. 3750. Călin.A. Prof.. Bucureşti. drd. 3741. FURNICĂ. nr. New York.P. Petru. 3748. Gheorghe. Ballistic’s information. Timişoara. SCRIPCARU. Cornel.. CHISTOL. ISAC. New York..J. 293 p.. DIMA. 9-11. Moscova. Aspecte evolutive şi metadeschideri. Vasile. Cristina. Corneliu. Universitatea de Medicină Ovidius Constanţa. a procurorilor criminalişti. 397 p. N. 3740. e în R. Medicină legală expertală în România. D. Bucureşti. care 242 . 2006. Subcomisar de poliţie drd. Corneliu. SELTZ. Cristina. 337-341. Culture Conflict and Crime. 2000. 2004. Tehnica. Identificarea unui violator pe baza particularităţilor dentiţiei. mai 2004. anul VI. 3742. T. Conf. Popa Iaşi. p. 3753. Gheorghe. BOTEZ. 306-317. 41. Numismatica antică. Gheorghe. Bucureşti. habilitat în drept. 2001. Tadeusz. Călin. Iaşi. 197-203. SCRIPCARU. FURNICĂ. Ştefan. Nicolae Iorga. 3743. Iaşi. The State. mai 2005. SĂLĂJAN. expert criminalist. Vasile. St. SEIBOLT. Edward I. SCROB. STRUGARIU. Remus. p. SCRIPCARU. Social Science Research Committee (Conflictul cultural şi infracţiunea. SCRIPCARU. DRAGOMIR. Ioan. Corpul Experţilor Tehnici din România. Editura Ministerului de Interne. SCRIPCARU.. Bucureşti. ASTĂRĂSTOAE. DUMITRACHE. SEIDMAN. şeful Serviciului Criminalistic Timiş. 402-406.I. SELIVANOV.3737. ISAC. Epistemologie şi adevăr judiciar (Adevăr şi sens în medicina legală). Comitetul de Cercetare pentru ştiinţe sociale). Buletinul nr. Bibliografie la p. în Investigarea criminalistică a locului faptei. în Criminalistica. univ. nr. anul VII. Petru. Timiş. „Justiţie şi ştiinţă” sau „Despre bazele epistemologice ale criminalisticii”. în Criminalistica. C. Editura Norma.1. Subcomisar de poliţie. Sinaia. VASILE. SCRIPCARU. C. dr. SECOŞANU. Gheorghe. Law and 3749.. SELLIN. Prof. Dumitru. Ataşamentul şi proiecţia sa comportamentală. SCRIPCARU. Editura Luceafărul. Universitatea de Medicină Gr. şeful Serviciului Criminalistic al I. Raluca. Bibliografie la p. 2001. 288-291. Gheorghe. 3738. 3747. Liliana. p. 3746. Editura Polirom. 8 année. N. Dr. Editura PsihOmnia. dr. 6-8. 3. Crimă şi psihanaliză. Robert. Development. 205 [-206] p. 2000. 3751. iulie 2004. Institutul de Medicină Legală Iaşi. Remus. Subcomisar de poliţie. Universitatea „Ovidius” Constanţa. p. p. Seminarul de perfecţionare profesională 3744. Dr. SCRIPCARU. Manual de descarcerare. 4. 3739. Vladimir. 20-24 noiembrie 2000. Ştefan. 387-397. BOTEZ. Iaşi. SCROB. Consideraţii pe marginea unui caz de incest fraterno-fraternal urmat de omucidere. Reconstrucţia facială – actualităţi medico-legale în România. Călin. Dr. BOIŞTEANU. Bucureşti. 2002. Prep. no. SCRIPCARU. BOIŞTEANU. SURDEA HERNEA. PIROŻYŃSKI. dr. Martin’s Press. Cercetarea locului faptei în cazul efracţiei încuietorilor sau a distrugerii acestora. 1939. Unele aspecte ale dinamicii accidentelor rutiere. cuprinzând 68 ilustraţii în text şi o hartă geografică. tactica şi metodica investigării infracţiunilor de omor şi a celor săvârşite cu intenţie. Liliana. 6-19.. Alexandru. în Criminalistica. 3. SECARĂ. anul VI.. Ghidul criminalistic. Adrian. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”.C. conducătorul colectivului de autori şi responsabil de redacţie. 1936. 1978.. 2005. 15-16. nr. p. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. CHIRIŢĂ. 250 p. şeful Biroului Criminalistic profesor universitar. OLARU. 3745. Călin. 79 p. 1998.. Psihiatrie medico-legală. p. 727 p. Cu o prefaţă de D-l Prof.

cunoaştere în medicina legală. Dan. 2 f. 3761. Desvoltarea magnetismului personal. 1996. SENEFELDER. Dicţionar de psihologie. 193 [204] p. RayGüde Mertin. Iaşi. Vollständiges Lehrbuch der Steindruckerey. Les armes de 3769. Traducere de Irina Dogaru. Crime and Society. 148-152. Lucien. Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie. Editura Polirom. Yacaré. Teza pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. 3762. Antologie şi traducere de Mihail Bogdan şi Horia Hulban. Paris. Ion. Traducere din limba italiană de Mihaela Gliga. corupţie şi politică în Italia 1943-1994. 139 [-142] p. Aforisme. Literarische Agentur. RayGüde Mertin. Atelierele Grafice Socec & Co. Grigore P. 3759. 231. 1975. Editura Nemira. 2. 1997. control şi reprezentare. + 55 p. Cluj-Napoca. 1998. Modelul pietonal PC – Crash – metodă de investigare şi simulare a accidentelor autovehiculpieton. Drepturile şi îndatoririle sale. Editura Alma Mater. SEPIANU. Luis Sepúlveda. 1983. M. Român. Metoda de 3757. Andrée Balland. 3766. 231 [-240] p. poing modernes. Identitatea în medicina legală. Bucuresci. University of Chicago Press. J. Curs practic de hipnotism. SEVASTOS. p. Botoşani. 2004. 235 – 240. Biroul programe şi perfecţionare profesională. Criminalitate. SEVESCU. Cuprinzând: Influenţa personală. 113 [-117] p. Asistance for the Development of the National Institute of Magistracy). München 1818. Centrul de Resurse Juridice. SILJ. 3754. 3765. 1905. SIBIAN. Eugen. SEPÚLVEDA.. Secţia de studii. Phare. Germany. Ateneul Ion. Extras din Revista de Medicină Legală. 16 p. Ministerul de Interne. Luis Sepúlveda. 3763. Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului. 196 p.A. Iaşi. SIMA. SERACU. S. Luis. Published by arrangement with Dr. 173 [192] p. Luis. Bucureşti. Editura Univers Enciclopedic. Editura N. Auflage. SHAW. 3755.. SENOV. 1970. Dănuţ. 1900. Jurnalul unui killer sentimental. nr. Grafologia. Traducere de Irina Dogaru. 1994. SERANDOUR. SILAMY 3758. Presentată şi susţinută în Noembrie 1904 de Alexandru Sepianu. Bucureşti. Modul de cercetare al crimelor şi delictelor celor mai obicinuite. cugetări. Imperiul Mafiei. 1996. 1940. Rainer. Alexandru. În amin- 3770. 1976. Ofiţerul de poliţie judecătorească. George Bernard. Al. Bad Homburg. nr.192). 1939/1940. SEPÚLVEDA. 2004. 2003. Scrisul delincvenţilor. paradoxuri. Anul III. Aloys. tirea profesorului Fr. Mesmerism şi magnetoterapia. Nume de toreador. Literarische Agentur. Cristaloterapia. James F. Hipnotismul propriu-zis. Titlul original: Nombre de torrero. SIMA. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Bibliografie la p. ALDO PRESS. Fost intern al clinicei chirurgicale. Yacaré. Alexandru. Titlul original: Diario de un killer sentimental. SHORT. Editura Albatros. 3764. 227 p. SIDOR. 3756. (Colecţia Cogito). p. Chicago. Editura Polirom. Ediţie îngrijită de Horia Hulban. Ing. 2000. 149 p. (Facultatea de Medicină din Iaşi. 3767. 3768. în Tratat practic de 243 .au avut ca urmare moartea unei persoane (Ministerul Public. Bucureşti. în Şcoala românească de criminalistică. Bucureşti. Ediţie îngrijită de Claudia Dumitriu. Iaşi. 543 p. 3760. Bad Homburg. 1946. Unele probleme privind cercetarea urmelor exploziilor. (coordonator).3/4. Judecător de instrucţie al Tribunalului Ilfov. Prefaţă de Mihail Bogdan. Published by arrangement with Dr. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul exploziilor. Germany. Bucureşti. Bucureşti.

Constantin. Editura Tineretului. SIMENON. Herbert A. 3786. 1976. 1981. Identification Expérimentale „0“. Motanul. 3778. BULUŢĂ. 299 p. Georges. 1969. Bucureşti. SIMONESCU. SIMENON. Dan. Cu o nouă introducere de Herbert A. C. Editura pentru Literatura Universală. Bucureşti. SIMENON. SIMENON. SIMONIN. Georges. 3772. Professeur a la Faculté Traducere din limba franceză de Marga Cosaşu. Mirodan. Inspectorul Cadavre. Maigret. Traducere din limba franceză de Al. 3783. Georges. 1966. decedat. SIMENON. no. Medecine. Georges. Viorel. Maigret. Traducere din limba franceză de S. 150 p. Le Chat. Gheorghe. Editura Cartier. Consideraţii privind evoluţia unor metode 244 . Georges. (Enigma). Directeur de L’Institut de Médecine Legale et de Medecine Sociale de L’Université de Strassbourg. Georges. 1971. Editura Tineretului. 1970. Editura Minerva. Iaşi. SIMENON. Câinele galben. SMITHBURG.I. des traces de pneus d’automobile relevées sur les vêtements de la victime.C. Editura Albatros. Prefaţă de Al. Romane. Traducere din limba franceză de Paula Găzdaru. 7 année. 1935. Traducere din limba franceză de Nicolae Constantinescu. Bucureşti. 151 p. Trei camere în 3771. 2004. 141 p. Paris. Georges. SIMON. Traducere din limba franceză de Raul Joil. 167 p. cului. Editura pentru Literatură Universală. 3784. 3777. Titlul original: L’Inspecteur Cadavre. 755 p. Médecine-légale judiciaire. 3788. Editura Ion Creangă. 453-455. SIMENON. leneş. 1962. 1965.. Inelele de la Bicetre. 118 [-119] p. 1054 p. Georges. SISERMAN.. (Aventura). 1966. Georges. Mirodan. din limba franceză de Radu Vlăduţ. Cadavrul în apă 3774. Donald W. 144 p.criminalistică. C. Traducere din limba franceză de Teodora Cristea. Dl. 3782. SIMENON. 582615. Victor 3776. SIMENON. 232 p. 191 p. vol. 190 p. Gallet. Titlul original în limba franceză: Maigret et le coteur paresseux. 1996. SIMONIN. Administraţie publică. Gallet décédé.. SIMENON. Minerva. Manhattan. p. SIMENON. Prima anchetă a lui dulce. XXXIV + 357 p. SIMENON. Librairie Maloine. 3781. Editura Lucman. Traducere de Florica Eugenia Condurachi. 1965. Paris. 2000. Bucureşti. SIMENON. p. Maigret şi hoţul A. Traducere din limba franceză de Liviu Ţică. Simon şi Victor A. 1972. 204 [208] p. Titlul original în limba franceză: Trois chambres á Manhattan. 3789. Editura Tineretului. 3773. Editura Univers. 175 [-179] p. (Biblioteca pentru toţi). Colonel magistrat dr. THOMPSON. Bucureşti. (Enigma) Titlul original în limba franceză: Maigret et le fantome. Editura Polirom. Editura Univers.10. I. Georges. (Seria Maigrét). 1992. Georges. e în R. Titlul original în limba franceză: M. Şantajul agenţiei Imagini din istoria cărţii româneşti. 1969. Cazul Louise Laboine. Bucureşti. Titlul original în limba franceză: Le chien joume. Cătălina Hârceag şi Simona Constantinescu. Comisarul Maigret a fost prădat. 126 [-127] p. Georges. 1944 3785. Traducere din limba engleză de Aurelia Anghel.. Traducere din limba franceză de Al. Editura Rombelion. Thompson. 3775. SIMENON. 3787. 255 p. Ministerul Interne. 3779. Bucureşti. Traducere Traducere din limba franceză de Raul Joil. 1970. Maigret şi fantoma. Tudorică. Georges. Editura pentru Literatura Universală. Subsolurile Majesti- Georges. Traducere din limba franceză de Teodora Cristea. de 3780. (Aventura).

Bibliografie la p. 5 année.2. vol. Adrian. Edwin H.H. 654 [-660] p. Лeнuнгpad. 3796. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. (Infracţiuni săvârşite de cetăţeni străini). Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. Editura BIC ALL. Ahmet. 3791. 1930. SŐDERMAN. ediţie revăzută şi adăugită. Ministerul de Interne. şi judiciare în conduita bolnavului psihic. Bucureşti. WIESBACHER. 3792.a. no. SÖDERMAN. ediţia a 2-a. nr. SOUZENELLE. p. Berlin. Ernst. 90-110. Berlin. 1999. Jocul puterii: Politica la 3802. 3805.1973.G. Handbok i Kriminalteknik. Dan. Handbuch für Kriminalisten (Manual pentru criminalişti). éditeur [. 104 p. 3804. p. 434 [436] p. Thomas. 60 p. Holt. Harry.. SORRENTINO. anul VIII. Ugo. Paris [. SORET. Annick De. 3793.C. practice privind constatarea tehnicoştiinţifică şi expertiza criminalistică.8. 521-544. Aspecte psihosociale 3799. Metodologia della Washington D. SPANG.I.C. volum 13. 359-365. 5. SPASSKI. Harry. perizia segnaletica applicata nei confronti de scriitture a machina. Lübeck. 57. Gn. 1929.. Charles. SNETKOW. no. 1933. Kriminalistik ve suc 3794. p. 3797. Ministerium des 3806. While Coolar 3808. Simbolismul A. Harry. F. P. SŐDERMAN. Traducere de Daniela Mişcov şi Alexandru Petrea. 1933. Ugo. 1928.. 20-24 noiembrie 2000. Daire Başkani. Ediţia a II-a cu o postfaţă a autoarei la ediţia românească. Gheorghe. SPECKHARDT. în R. Crime. 1964. ş. SÎRBU. Schmidt Römhild.7. 1930.C. Istanbul Polis Okulu ve Florya Polis Eğitim Merkezi Öğretim Üyesi. iunie 2005. Éléments de cristallographie me etice şi juridice în identificarea medico-legală în catastrofe. Po cлegam ogнoŭ pedkoŭ moнmы (On the track of a rare coin). SMÂNTÂNESCU. I. 1re année... SORRENTINO. 1961. Crimele umani- physique par Charles Soret [. Uzgateљsmbo „Sovetckuŭ нygomнuk“. SPĂTARU. Timişoara. New York. Essen. Md. indetita personale. Ausländerkriminalität 3795. Istanbul. 757 p. 3798.. V. 245 . Georg. 1982. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine.C. Editura Amarcord. SŐDERMANN. 5 année. Harry. ANDERS.C. 1893. 1998. Kriminalistische Identifizierung und kriminalistische Diagnostik (Identificarea criminalistică şi diagnoza criminalistică) în: Forum der Kriminalistik. 55 p. 99-112. 3801. coordonator Rolf Rainer Jaeger. p. 82-88.1.] Bale: Méme Maison. yeri incelemesi. Bucureşti. Ministerium des Innern – Publikationsabteilung (Forumul criminalisticii.I. Editura Cartega. 1988. p. 1996. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Petre. 2e année. Serviciul Editorial şi Cinematografic. în R. Genève. Proble- 3800. no.I. Em. Renehort and Winston. Accertamento di tăţii. Aspecte teoretice şi 3807. 3790. SOFIAN. L’expertise des armes à feu courtes. 48-50. 278 p. 2. Détermination d’un système de pistolet à l’aide des Balles et des Douilles déchargées.I. Kriminalistik Uzmani. Stockholm. H. SÖYLEMEZ. p.] Grande-Augustin. Sinaia..] Professeur a L’Université de Genève [.] Gauthier-Villars [. Iüçü Polis Laboratuvarlari Em. aprilie 2006. Hedrick. FONTELL. în Criminalistica. 64 p. Dana. Traducere din limba franceză de Margareta Gyurcsik. 3803. Ministerul de Interne. K. SÂRBU. în e R. SMITH. Desvignes. p. SONTHERLAND. corpului uman.şi tehnici criminalistice. 2002.] avec 1 planche et 538 figures dans le texte. nr. în R. Mockba. Direcţia Publicaţiilor). Ştiinţe criminalistice. no. 456-476. I. Lyon. caiet special nr. 2. Incendies de e tableaux.

Anonimul-falşul. STAHL.C. Un faux magistral. 9 année.T.C. 1936. p. 9e année. VULCĂNESCU. STAHL H. Henri. p. Bucureşti. no.N. 3809. 3819. Eric Pier în colaborare cu Studii şi contribuţii).I.R.. p. STAHL. Editura Institutului Social Român. 1936. no. Institutul de Arte Grafice E. P. L’écriture des aveugles. în R. Cornel. 1936. Studiu asupra celor două emisiuni de mărci poştale „Principitale Unite" şi a „Poştei de Scrisori" din perioada anilor 18621864.C. 3. în R. 1937. Un cas plus difficile de 3818. Signatures d’Associés. Grundlagen an verso des pièces de question. p. 5. STAHL. Henri. 272-276.6-7. 8 année. p. Biblioteca de Sociologie. no. fraude şi raze ultraviolete. der Methodologie und Methodik der Psychologie (Bazele metodologiei şi metodicii în psihologie) Ediţia I-a. STAHL. 1938. 370-406. 3827. 183 p. Sibiu.I. Importance de l’examen 3813.T. Henri. Eugeniu. Faux dactylographique. STAHL. R.. 1933. STAHL. Bucureşti. Despre autografe. Editura Cartea Românească.I..10.1.. p. şi 56 schiţe grafologice. 131 [-137] p. 1987. STAHL. 2. 28 p. 1978. Berlin. (La limita cunoaşterii). 20-21. Gusti.. şi Datoria Publică. 3831. Iaşi. 3817. 7e année. 96-108. 1938. Henri. 3828. 329 [-331] p.C. 3825. + 8 f. 3826. 204-212.. p. STAHL. 1937. 10 année. 1943. 3821. Henri. STAHL. STAHL. STAHL. p. în R. 1977. 1936. Iniţiere în magia albă şi în magia neagră. Institutul de Arte Grafice E. vrăjitorul Abraxas. 4. 1984. no. S.. 7e année. Berlin. în e R.I. Marvan. Henri. no. 3810.. 1935. Cuvântări omagiale. Tactică şi Politică condusă de D. SPERANDIO.C. 6e année. Henri. 3812... Editura Polirom. STAHL. STAHL.I. 70-76. D. în e R. p. … [Bucureşti].. 1937. 2006. 140-185.C. Cuvântări de masă.. 1938. în 3815. 1932. Gusti şi şcoala sociologică de la Bucureşti. H[enri]. 390-398.5.. Henri. Les Autographes. (Institutul Social Român. SPINEANU. + [24 pl] (XXV Ani de Învăţământ Universitar 1910-1935). Editura Germană a Ştiinţelor. 3814. 8e année.I. no. cu 204 autografe şi documente grafologice. 303-309. p. Henri.I. 333-340. 1924. Seria A – 3832. L’hérédité dans l’écriture. Grafologia şi expertizele în scrieri. SPERANŢIA. Falsuri amuzante şi falsuri artistice la B. Faux par lavage proprement dit. Henri. Implicite dans les postulats de toute counaissance possible. SPOTTI. e în R. în e R.I..C.C. no. 3822. Cu un adaos: I. 345-347.F. în R. 10e année.R. H[enri] H. Luigi. Faux passeports. 1937.Innern – Publikationsabteilung (Ministerul de Interne – Direcţia Publicaţiilor). e R. STAHL. 116-143.8-9. Traducere din limba franceză de Sergiu Ciocoiu. 273-275.I. no. Système de Métaphysique. p. Date vraie d’une signature.C. STAHL. 726749. H.A. Îndrumătorul Filatelistului. p. Bucureşti. Henri. Institutul de Arte Grafice „Marvan“. în R.I. Henri.C. II. 8 année. în R. 246 . croisement de traits. e 10 année.. 3820. 6-7. SPINEANU..I. 121 p. Bucureşti.I. Résurection d’Écriture. în 3830. no. în Almanahul Filatelic '77 p.. 1938.. no. 134-142. 3823.C. 3824. 48 p. 4e année. no. Mircea. Henri. Bucureşti.R. în R.2. C. Tehnica monografiei sociale.I. Le leggi della scrittura. 1934. p. 3816. Henri.C. p. Studiu asupra valorii mărcilor din emisiunea II-a „Cap de bour". 3829. 9 année. STAHL. 221 [222] p. STAHL. no. Editura „Cartea românească din Cluj“. 1935. Falsuri. Corneliu. SPRUNG. 1934. SPRUNG H. Bucureşti.C. 3811. Henri. 6. no. Mărvan. Henri.7.

STAHL. Metode şi tehnici. IanuarieFebruarie 1939). Henri H. BOIA. II. Investi- istorică. Bucureşti. STAHL. 1965. Emil. STAHL. STAHL. 3841. 1981. Cum putem învăţa uşor stenografia. cu ilustr. 1949. în Criminalistica. STAHL. Covurlui. Comentarii sociologice. ŢICAL. STAHL. Mircea. Horaţiu. 2003. Editura Medicală. 323-324. 3850. Galaţi. Bucureşti. Teoria şi practica investigaţiilor sociale. STAMATOPOL. Editura de Stat. Ministerul de Interne. Ministerul de Interne.. Bucureşti (Atelierele Grafice Socec & Comp. vol. p. Editura Ştiinţifică. 1972. 1976. I. STANCIU. Dr. 75-79. 247 . STAHL. 165-169. judecător de 3834. cab. 360 p. II. 2001. Bibliografie la p. 277 [-280] p. FIRU. 1978. 324 p. 215 p. Studii de sociologie Noi dimensiuni ale schimbării – Informatizarea Ministerului de Interne. 2003. Ortodonţie practică. 3840. 3837. 1927. Arad. Lidia. Henri H. cultura românească. satelor devălmaşe româneşti. Conferinţă rostită în sala Dalles în ziua de 18 noiembrie 1938. Bucureşti. Emanuel. Expertiza urmelor lăsate de dinţi pe obiecte. 3845. STAHL. Vol.. 1992. BOBOC. Minerva. 1997. Amintiri şi gânduri din Dragoş. Vol. Vol. Mileniul III. Tratat practic de criminalistică. 17 p. Vol. Organizarea administrativ- Unele consideraţii de ordin general privind investigarea infracţiunilor la regimul drepturilor de autor. II. p. 1969. BOIA. 374 p. Henri. Editura Academiei. României. Bucureşti. Henri [H]. Bucureşti. 1913. cu ilustr. Henri H. Controverse de istorie socială românească. Vicenţiu. Emil. Bucureşti. Editura Ştiinţifică. Bucureşti. CÎMPIAN. Eseuri critice despre 3852. 3835. MĂNDRĂŞESCU. Editura Academiei Române. 1958. Bucureşti. H[enri]. 3836. I. STAN. Pledoarii pentru criminalii din literatură. Bucureşti. 1969. (Sinteze sociologice). III. Henri [H]. 1960. I. (Seria „Memorialistică“). STAN. 3842. Cercetări interdisciplinare zonale. Bucureşti. STANCIU. 457 p. N. 365 p. 3844. Henri H. 3851. + 2 f. Investigaţiunea judi3847. 197-203. 84 [-88] p. Vicenţiu. 3853. 328-332. STAHL. Aparatele ortodontice. Henri H. 2002.. 3848. Aurel. 1974. STAHL. Să scriem repede. [Bucureşti]. Teoria şi practica Editura „Concordia“ – Arad. portr. 235 p. 3838. Editura Ştiinţifică. în istoria socială a României. STAHL. STANCA. Anul III. Vol.cu ilustr. George [Marius]. STAN. 91 p. 1959. vol. Bucureşti. Criminologie. 338 [-340] p. (Extras din Revista „Cursurilor şi Conferinţelor Universitare“. 276 p. STANCIU. Urmele dinţilor. Vol.. Bucureşti. Bucureşti. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 510 p.3833. Frontiera de stat a 3854. Bucureşti. Victor I. Grigore. 3843. p. Iustin. Henri [H]. Probleme confuze în V. Ordonanţă definitivă dată în crima de tîlhărie cu omor săvârşită asupra lui Stroe Belloescu din Bârlad şi a vizitiului său Nicu Oprişan. Editura Ştiinţifică. Bucureşti. nr. Editura Militară. 3839. 425 [-428] p. Emil. vechea şcoală a „monografiilor sociologice“. p. II Trib. 2001. Contribuţii la studiul instrucţie. 1975. Henri H. STANCIU. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 238 [-240] p. Societate anonimă). Aurel. Editura Minerva. ciară. investigaţiilor sociale. 204 p. garea unui caz de pedofIlie şi probarea infracţiunii cu ajutorul calculatorului. Pătru.V. I. Bucureşti. 233 [235] p. 3846. Manual de stenografie.11-12. STAMATE. teritorială. 1983. 3849. STAN. Bucureşti. Editura Tineretului. în Tratat practic de criminalistică. 94 [-96] p.

II. Probleme privind cercetarea criminalistică a omorurilor cu autori necunoscuţi. 432 p. Identificarea persoa- dologice privind cercetarea accidentelor de muncă şi avariilor din domeniile minier şi petrochimic. Tipografia Universităţii Bucureşti.1. 1997.3855. STANCU. II. p. 1971. Particularităţi meto- 3856. Noi 3860. Emilian. Universitatea din Bucureşti. în Ghidul procurorului criminalist. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. Emilian. a III-a. STANCU. Emilian. STANCIU. Prof. Vol. 1995. Emilian. STANCU. adăugită. 1997. Criminalistica. Emilian. foto. PERCIUN. STANCU. Ştiinţe juridice. 1993. 20-24 noiembrie 2000. a II-a. Emilian. 495 p. [univ] dr. Emilian. în Analele Universităţii Bucureşti. Editura Helicon. Emilian. Prof. 3858. + 44 pl. 330-347. STANCU. 3870. 446 p. 3871. Emilian. 3869. Emilian. Universitatea 1 Bucureşti] . [univ] dr. Bucureşti. II. vol. 2001. STANCU. Curs de criminalistică pentru învăţământul juridic universitar şi postuniversitar. Ioan. Elemente de tactică şi de metodologie criminalistică. Emilian. Vicenţiu. Ion. Vol. Editura Didactică şi Pedagogică. STANCU. + 60 pl. 2000. Bibliografie la p.1986. Investigarea ştiinţifică a infracţiunilor. Bucureşti. Tactica şi metodologia criminalistică. Editura Actami. Curs universitar. Ştiinţe juridice. Ediţia 3859. în Analele Universităţii Bucureşti. Bucureşti. Editura Actami. anul III. investigaţiei infracţiunilor.. noiembrie 1999. 95-97. Tehnica criminalistică. 3872. în Criminalistica. 709-714 (Universitatea din Bucureşti. 1980. Bucureşti. Editura Metropol. STANCU. Emilian.I. + 44 pl. STANCU. Tipografia Universităţii Bucureşti. p. Curs universitar. Investigarea ştiinţifică Emilian. STANCU. 290 p. Emilian. Bucureşti. Ştiinţa investigaţiilor penale. vol. şi schiţe. p. 1981. Vol. 1972. Criminalistica. Editura Tempus. 1994. Editura CARRO. univ. ilustr. Bucureşti. + 48 pl. Introducere în criminologia generală. 1 În text: Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj (sic!) 3865. noiembrie 2001. 445-447. 6. STANCU. STANCU. Pledoarie pentru criminalistică. Bibliografie la p. 1994. 1. Ministerul de Interne. I. Stancu. nr. VICOL. 349 p. p. p. Emilian. Editura Actami. + 30 pl. 344 p. STANCU. Tipografia Universităţii Bucureşti. 124-160. nr. Emilian 3864. Tehnică criminalistică. STANCU. p. ANGHELESCU. III. 3868. Emilian. II. Ediţia a II-a. II. Crimi- 3863. în Tratat practic de criminalistică. 299 p. Partea I. 3866. STANCU. Vol. 3873. nr. orizonturi: Geologia legală. 736 p. Timişoara. Vol. II. 376 p. Vol. ilustr. Emilian. Ştiinţa şi tehnica investigaţiilor penale. Bibliografie la p. 377 p. Bucureşti. 5. I. Prof. Actami. Editura Proarcardia. Criminalistica. a infracţiunilor. 10-11. nr. dr. vol. Introducere în criminologia generală. ştiinţa nalistica. Criminalistica. STANCU. 151-159. Prof. STANCU. Criminalistica. Timişoara. 224 p. 1983. 1992. anul I. Sinaia. Criminalistica. vol. în Criminalistica. + 36 pl. Facultatea de Drept). I. [Facultatea de Drept. Diomid. Criminalistica. Editura nelor şi cadavrelor după semnalmentele exterioare. 376 p. p. STANCU. Examinarea scrisului dactilografiat.. Ediţia 3862. 380-385. Curs de criminalistică pentru învăţământul juridic universitar şi postuniversitar. univ. 1-2. 1994. vol. Partea a II-a şi a III-a.I. Bucureşti. 3861. 129-142. şi schiţe. 310 p. Timişoara. 3874. Emilian. STANCU. 399 p. Criminalistica – tehnica criminalistică. dr. Emilian. 248 . ştiinţa investigaţiei infracţiunilor.. + 142 pl. Vol. 3867. 282 p. 3857. 224 p. Tipografia Universităţii 1988.

Virgil Bălan. STĂNESCU. 6-10. MATEI. 2003. 3889. Mircea. univ. Romanian Philatelic Studies No 4/1979 N. Emilian. Metodă de prelevare a amprentelor papilare de la cadavrele aflate în fază avansată de putrefacţie. Producţia. Facultatea de Drept). Consilier juridic. Ortansa.Leon Bedighian. Bucureşti. Controlul ştiinţific al traducerii: ing. Editura Oscar Print. noiembrie 2001. 3882. în Criminalistica. Dr. Rodica Mihaela. Ediţia a II-a. Bucureşti. Profiling-ul criminal în investigaţiile criminalistice. nr. 33-39. Ediţia a IV-a revăzută şi adăugită. univ. Culegere de studii. protejate. Bucureşti. Prof. Rodica Mihaela. DIANU. Corneliu Silistrarianu. nr. Emilian. dr. p. Consideraţii privind Helmut. 387 p. 2006. Crima organizată. STĂNOIU. 2004. Drd. Facultatea de Drept). 735 p. Gabriela. Tratat de criminalistică. MATEI. Editura Hyperion XXI. 3881. anul VII. STĂNICĂ. STĂNOIU. 2005. univ. Mircea. Mileniul III. Importanţa entomologiei în investigaţia criminalistică. GRIGA. nr. Sălaj. Tiberiu. după ediţia a treia revizuită. Emilian. anul III. Prof. formele de manifestare şi de combatere a crimei organizate. Editura Vremea. Teroarea microscopică. 4. Bucureşti. Dr. în Criminalistica. Gabriela. Rodica Mihaela. Bucureşti. în Criminalistica. The Reprints 3877. 3884. 704 p. STĂNOIU. Dr. 29-31. STANCU. STANCU. Colonel. Bibliografie la p. Prof. 2002. p. 689692 (Universitatea din Bucureşti. Gabriela. Implicaţii asupra stabilităţii economice şi politice a ţărilor din estul Europei. of the First Romanian Postage Stamps. Gabriela. Editura Academiei. Prof. p. univ. 543 p. STANCULESCU. univ. p. româneşti (1948-1965). Metode şi 3880. p. 3886. Bucureşti.Y. Bucureşti. 3888. ing. STANCU. 52-61. Drept penal. univ. 52-57. STĂNOIU. Rodica Mihaela. conceptul. Sumar şi tablă de materii şi în limba engleză. dr. Practica fotografică. Introducere în Emilian. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Universul juridic. 212 p. Emilian.. Emilian. Tiberiu. MATEI. 3887. MATEI.C. Tratat de criminalistică. dr. în Realităţi şi perspective în criminalistică.P. Organismele politice Emilian. Bucureşti. (Universitatea din Bucureşti. 3883. Rodica Mihaela. 50-61 Gabriela. iulie 2000. Editura Tehnică. dr. Bucureşti.. Editura Luceafărul.. univ. Editura Academiei. 184 p.3875. 2001. Bucureşti. noiembrie 2005. dr. Prof. p. şef Serviciul 3879. Traducere din limba germană de ing..J. tehnici de cercetare în criminologie. 1994. Metode de identificare criminalistică a traficului ilicit şi a braconajului cu specii rare şi Rodica Mihaela. revăzută şi adăugită. 1992. STANCU. Prof. STANCU. 3878. 1994.. DIANU. STANCU. STANCU. Evoluţii în sistemele de identificare biometrică nord americane. 249 . dr. Ioan. 13-14. 2004. Gabriela. conţinutul. p. Coordonator: STĂNOIU. Ministerul Public. Prof. 1981. 2003. Emilian. 3891. Jac. Tranziţia şi criminalitatea. STAPF. STANCU. Documente privind instituţiile şi practicile. 3876. Partea generală. 3885. 6. MATEI. Bucureşti. STĂNOIU. Bucureşti. p. 3892. 1958. Editura S. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Criminalistic – I. Universul Juridic SRL. STANCU. 6. în Criminalistica. MATEI. Emilian. 3890. în Investigarea criminalistică a locului faptei. tehnicile de analiză nucleară aplicate în investigaţiile criminalistice. criminologie. 1989. dr. Traficul şi consumul ilicit de droguri. anul II. BREZEANU. 14-16.

II. J. Rumanien I (România I) (MoldauWalachei) (Moldova. 3894. STĂNOIU. I. 2001. 1932. STÂNGACIU. 3900. Editura Ştefan.. London. Ediţie revăzută. 104 Abbildungen der Originale u(nd) Fälschungen. (Maeştrii spiritului) 3905. Sozialistische Kriminalistik 3907. 4e année. 111 [128] p. în: MschKrim. Rumanien III (România II). 3895. Traducere Ediţia a V-a revăzută şi adăugită. Fritz. E. STERESCU. Bucureşti. (Criminalistică socialistă) vol. primarilor. London. 1938 (Expert. STĂNOIU. Otto E. 122 p. Criminologie. Otto E.. pentru uzul ofiţerilor şi agenţilor de poliţie. STEVENS. în R. Agenţi pe cont propriu pentru Imperiul Britanic). Criminologie. H... Selfridge & Co. 42). 3906. Agenţi pe cont propriu pentru Imperiul Britanic). 43) (Expert. 3901. Naturwissenschaftlich-technische Kriminalistik (Tehnică criminalistică). 44) (Expert. Massachusetts Avenue Boston. Lieferung nr. Secretele Budoului. Berlin. Humanitas. BILLIG. Rodica Mihaela. Strategia combaterii din limba engleză de Oana Vlad. STELLY. STĂTESCU. Philatelia Departament. Mare manual Billig privind falsificările. Billiq’s großes Handbuch der Fälschungen. Dicţionar administrativ 3903. W. Lieferung nr. BILLIG. WEITKAMP. procurator de secţiune pe lângă Curtea de Apel. STIEDL. 215 p. Rumanien II (România II). Sole Agents for the British Empire 129 imagini mărite privind originalele şi falsificările. Aurel.5.43).. E. p. medicilor comunali etc. STIEDL. Editura Germană a Ştiinţelor. E. Anthony. Secrets”. Published by arrangement with: Sanibala Publication. Titlu original: „Budo 3908. 129 Vergrößerungen von Originalen und Fälschungen.. 42) (Expert. W1. vol. Ltd. 1999. Editura Oscar Print. Sole Agents for the British Empire (104 reprezentări foto ale originalelor şi falsurilor.. Selfridge & Co. 1994.44). 350-355. Billiq’s großes Handbuch der Fälschungen. Editura Mix. Ltd. 3904. Agenţi pe cont propriu pentru Imperiul Britanic). STELZER. London. Vol. Fotografia color pentru amatori. Kontinuität und Diskontinuität sozialer Auffälligkeiten im Lebenslauf (Continuitatea şi discontinuitatea elementelor incidentale în cursul vieţii). 43 p. 1996. Editura Germană a Ştiinţelor.I. Rodica Mihaela. VI + 534 p. STIRLING. Otto E. 1977. 3896.-J. Stan. livrarea nr. Sole Agents for the British Empire (81 imagini mărite privind originalele şi falsificările. THOMAS. + 8 pl.. Editura Oscar Print. 300. 1979.. Horticultural Hall. 224 p. Bucureşti. 1998. Patronaj. Republicată în 1998. Philatelia Departament. 2002. Ministerului de Interne. Fritz. STĂNOIU.. Bucureşti. Ltd. (Colecţia „Alternative spirituale”). Mare manual Billig privind falsificările. 1995. Braşov. 1904. 1967. 81 Vergrößerungen von Originalen und Fälschungen. 3899. terorismului şi diversiunii. 3897. Traducere din limba engleză de Cristian Hanu. Berlin. STECLACI. W1. William. Billiq’s großes Handbuch der Fälschungen. Lieferung nr. Fritz. 1938 (Expert. livrarea nr. livrarea nr. Editura Oscar Print. STEVENS. Sozialistische Krimmalistik (Criminalistică socialistă). Editura Tehnică. Învăţăturile marilor maeştrii în artele marţiale. BILLIG. W1. I.3893. 2000. 3898. Adrian. Mare manual Billig privind falsificările. John. Selfridge & Co. A simple method of 250 . Inc. 1938 (Expert. Valahia). Philatelia Departament. 1895. 3902. vagabondaj şi cerşetorie de Ştefan Stătescu. Allgemeine Kriminalistische Theorie und Methodologie (Teorie şi metodologie criminalistică generală). Republicată în 2003. STELZER. STIEDL. taking impressions from the palms of the human hand. 223 p. Criminologie. 189 [192] p.C. Jung. no. KERNER. Rodica Mihaela. Editura Librăriei Socec. 2006. Cazierul judiciar.

anul III. Arthur. Timişoara. 1934. An ingenious case of cheque raising. Bibliografie selectivă. vol. coordonator Rolf Rainer Jaeger. STIRLING. Alex. 4 (2). în R. 464 p. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 2002. Ilie. Insanity and the lines of the hands. 1936. 1996. 1901. Bucureşti. STIRLING.. Editura RAO. Rolf. p. Berlin. Nicolae. 251 . no. 1. Graţian. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Jaeger. 2004. Ilie. „Revoluţia din decembrie 1989” – o tragedie românească. Eşecul democraţiei române.I. Lecţiune de deschidere a cursului de medicină legală la şcoala de ştiinţe de stat ţinută de Doctor N. Lübeck. Editura Didactică şi Pedagogică. 8e année. 380 p. vol. Lübeck. STIRLING. 6 année. ediţie revăzută şi adăugită. Besondere Arten der Verfahrenserledigung und –gestaltung. e année. vol. Jürgen. p. Asistent al cursului de medicină legală la Universitatea din Bucureşti. 3911. (Extras din Revista de Drept şi Sociologie).C. 4 année. Timişoara. Editura RAO... 12).8. II. Zilberştein. Savelly. Stoenescu. STIRLING. Lübeck. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. no. 1971.I. der Staatsanwaltschaft (Cooperarea cu Procuratura).. Some observances on the value of the lines and designs on the skin of the palms of the human hands. 639 p. William. STOENESCU.I. Centrul de multiplicare al Universităţii din Bucureşti. în R. vol. 2002. Bonn. 3922. I. 566-581. no. STOENESCU. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Istoria loviturilor de stat în România – 1821 – 1999. Ştiinţe criminalistice.C. 14 p. Bucureşti. Berlin. 3919. Essen. 28 p. 6 1934.C. 1932. STOENESCU. Tratat de drept procesual civil.. 99-100. 5 année. 3921. 484-488. no. Schmidt Römhild. II. nr. Drept procesual civil. 494 p. 1934. 1933... STOCK. Jürgen. William. Eine kriminologische Untersuchung polizeilicher Rechtsanwendung (Droguri şi poliţie.2. Beweisführung (Administrarea probelor). 3. II. Savelly. Editura RAO.I. p.3909. A note on „forgery“ by tracing. vol. Importanţa studiului medicinei legale. e 3910. 70 p. Berlin. no. Ştiinţe criminalistice. Essen. în R.5. Centrul de multiplicare al Universităţii din Bucureşti. 811-828. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 96-98. 4 (I).C. Lecţie de deschidere a cursului de medicină legală la Şcoala de ştiinţe de Stat. 12-20. PORUMB. 262-271. STOCK. p. 2. Revoluţie şi francmasonerie. Examinarea criminologică a utilizării legislaţiei poliţieneşti). 3913. Ştiinţe criminalistice. Judicial tattooing. 2002. p. (Extras din Revista de Drept şi Sociologie. ediţie revăzută şi adăugită. STOCK. Drogen und Polizei. 3920. Vol. 764 p. 6e année. Essen. 3917. II. vol.I. STOCK. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Supliment. 3924. vol. vol.C. Cele trei dictaturi. e (Tipuri speciale de configurare şi rezolvare a procedurii). 12 p. 14 p. Zusammenarbeit mit N[icolae]. STONESCU. KREUZER.1. Timişoara. în R. în R. p. 3912.. 3918. Jürgen. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică.8. în R. William.. 830 p. 1901. Identification by the e palmar surface. Editura Schmidt Römhild.I. Ilie.. STOENESCU. Medic expert al Parchetului Ilfov. p. as an aid to the furtherance of technical criminal research.C. 3916. Drept procesual civil. 3915. STIRLING. STIRLING. William. ediţie revăzută şi adăugită. Schmidt Römhild. 2000. Mihai. William. Editura RAO. 3923. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. vol. 2002. 2001. William.2. Zilberştein. 404 p. STOENESCU. Bucureşti. 1973. no. 3914. 46 p. 1966. 2004. Jürgen.

Moartea subită 3928. 3933. Lecţiune de deschidere a Cursului de medicină legală practică la Facultatea de medicină din Iaşi. STOENESCU. asistent al cursului de medicină legală. Botoşani. Sociologie şi Economie Politică).] Medic legist pe lângă Parchetul Trib.. dr. 271 p. univ. cu ilustr. Bucureşti. Nicolae. Stoenescu. C. Şcoala de oficerĭ şi jandarmi plutonieri majori. Medic expert al Parchetului Tribunalului Ilfov. 3926. 271 p. STOENESCU. Comunicare făcută Onor. Tipografia B. Dr. Mina Minovici. Cunoştinţe practice asupra medicinei legale. Editura Enciclopedică Română. Stoenescu. I.. Profesor agreat Universitatea de Medicină Legală. Tipografia Jandarmeriei. + 223 p. N. Bucureşti. medic expert al tribunalului Ilfov. Studii şi cercetări privind legăturile mecanice dintre vehicule rutiere remorcante şi remorcate. Consideraţiuni N[icolae]. Logică generală. STOENESCU. STOENESCU. Tipografia B. Teodor Dima. Cunoştinţe practice asupra Medicinei Legale. Saidman. 1903. Medic expert al Parchetului Tribunalului Ilfov şi asistent de medicină legală la Facultatea din Bucureşti. 3936. Medic expert al Parchetului Ilfov. 216 p. Cunoştinţe practice asupra Medicinei Legale. Societăţii ştiinţelor medicale din Bucureşti în octombre 1901 de Doctor N. 3937. 3931. STOENESCU. Braşov. STOENESCU. Bibliotecarul Societăţii ştiinţelor medicale din Bucureşti. 206 [-298] p. medicină legală la Facultatea de Medicină din Bucureşti. conferenţiar de medico-legale asupra otrăvirilor cu fosfor şi în special asupra noilor mijloace de căutare a fosforului de Doctorul N. din punct de vedere medico-legal (cu 10 pl. anul IV. Editura Didactică şi Pedagogică. Dr. ţinută la 5 martie 1905. (Orizonturi. Nicolae. Drăgan. Nicolae. 88 p. 42). STOIAN. Mihai. 1910. 196 p. 1939. Cunoştinţe practice asupra medicinei legale. medic legist pe lângă Parchetul Tribunalului Ilfov. 252 .. 2001. N.. 3932. Mina Minovici. 1918 [pe copertă: 1919]. Teodor. Profesor agregat 3927. 68 [-71] p. Coordonator prof. Docent de medicină legală la Facultate. Botoşani. 248 p. + erata. MARGA.. 1990. Bucureşti. 1929. 1921. Cunoştinţe practice asupra medicinei legale. 8 septembrie 1921. Saidman. 1921. 216 p. profesor la 3935. (Inspectoratul General al Jandarmeriei Rurale). vol. (Extras din Revista de Drept şi Sociologie. Prefaţă de Prof. Nicolae. Andrei. docent de medicină legală la Facultate. N[icolae] Dr. Bucureşti. Dr. 12 p. 1972. Ilfov.. Nicolae. produse pe oasele capului de arma Mannlicher (model românesc) cu 6 planche. STOIANOVICI. 12 p. docent universitar. 1905. DIMA. Prefaţa la prima ediţie de prof. Universitatea Transilvania. Asistent la Universitatea Bucureşti. universitar de medicină legală. no. cu ilustr. 2 f. Tipografia Jandarmeriei. dr. + 3 f. Dr. Despre lesiunile 3930. Bucureşti. (Extras din Revista de Drept. STOENESCU. Dr. Curs predat la Şcoala jandarmeriei rurale. Bucureşti. STOENESCU. medic legist. STOICA. Cunoştinţe practice asupra medicinei legale. anatomiei şi ajutor în caz de accidente pentru uzul şcoalelor jandarmeriei. 3934.3925. STOENESCU. Dr. medic expert al Parchetului Tribunalului Ilfov. 48 p. + 6 pl.. Bucureşti. 1902. (Comandamentul Corpuluĭ Jandarmerieĭ). Medic legist. cu ilustr. Nicolae. Conferenţiar de Medicină Legală la Facultatea de Medicină din Bucureşti [. Bucureşti. Assistent al cursului de medicină legală la Universitatea din Bucureşti.) de Doctor N. Medic expert al Parchetului Ilfov. Ediţia a II-a. Dr. 3929. STOENESCU.3-4). Importanţa lucrărilor de laborator pentru studiul şi practica medicinei legale. Minori în derivă. Stonescu. Bucureşti. Bucureşti.

Editura Helicon. Infracţiuni specifice pieţe de capital. STOICA. Bucureşti. p. Vladimir. în Expertiza Tehnică 47. anul 5. STOICA. p. Timişoara. Lübeck. STOICA. Mircea. II. Examinarea criminalistică a scrisului de mână la gemeni. vol. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Doctrină şi legislaţie internă şi internaţională. Tudor. 37-40. 37-39. nr. STOICULESCU. Diagnosticarea automobilului. 6. STOICULESCU. Ion. Ion. vol. STOICULESCU. 161-204. STOICA. Cercetarea evenimen- 3952. Nicolae. Paşaport pentru mapa- mond. 302-307. Ştiinţe criminalistice. C. Fotografia cu vedere deasupra (aeriană). anul II. martie 2005. 7-51. Editura Schmidt Römhild. şeful Serviciului Criminalistic din I. 3951. Ministerul Justiţiei. FIERBINŢEANU. 1997. 3947. STRACHINĂ TULBURE. 31. STRACHINA. urmărire în cercetarea la faţa locului. fondator al Centrului de Studii „Ioan Rus” -Habit.J. martie 2000. în Ghidul procurorului criminalist. Sisteme de frânare cu ABS şi derivatele sale – Partea a II-a. Gheorghe. 3944. 419-423. vol. 5. telor deosebite (incendii şi explozii). 3939. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Mircea. în Criminalistica. noiembrie 2003. 217-253. M.. 3949. Montagebilder . Metamorfoza tehnologică a catehismului Medicinii Legale în reconstituirile ştiinţifice documentare. 14 p.und Emittlungszwecken (Montaje foto – „Fotografii-fantomă“/ Reconstituirea fotografică a persoanelor urmărite). p. Braşov. p. anul V.J. 137 p. 3943. Preşedinte telor de circulaţie. STOICA. 2-9. STOICA. 320 p. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 2004. şef 3954. Editura AXA. STOICA. Buletin documentar editat de Corpul Experţilor Tehnici din România. Droguri în drept. STOICA. Gheorghe. 333-338. 226 [228] p. Alexandru. în Ghidul procurorului criminalist. în Expertiza Tehnică 43. Bucureşti. ediţie revăzută şi adăugită. Braşov. II. decembrie 1998. Bucureşti. Timişoara. Gheorghe. Vicepreşedinte al Comitetului Bursei de Valori Bucureşti. 11. FIERBINŢEANU. 1998. Vladimir. Comisar-şef 3941. Unele consi- Mihai Gheorghe. ARON. STORM. decembrie 1997. 2002. p. anul I. Editura Detectiv. Rolf. în Criminalistica.3938. Olivia. 2006. Bucureşti. 3942. Editura Helicon. nr.P. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. nr. 1. 2001. anul 6. 284 p. 1979. Septimiu. Gheorghe. p. noiembrie 1999. 23-24 (I). Berlin. 3946. Bucureşti. Mureş.„Phantombilder“/ Die Bildrekonstruktion gesuchter Personen zu Fahndungs. în Criminalistica. JAEGER. Colonel. anul VII. Petre. 283-284. 1995. Arheologia scrisului în Dacia. 253 . IONIŢĂ. 2005.A.P. nr. vol. 3945. Botoşani. 2003. 3948.. Buletin documentar editat de Corpul Experţilor Tehnici din România. Editura Helicon. 1994. în Ghidul procurorului criminalist. Essen. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. p. anul II. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. nr. Cercetarea acciden- 3953. 2-5. Repere şi mărturii. STRATULAT. Petre. Oliviu. Folosirea câinilor de deraţii privind interrelaţiile dintre cercetarea ştiinţifică şi aplicarea legii în cazul accidentului de circulaţie. p. Editura Societatea Ştiinţă şi Tehnică S. 1994. 3. 3950. STOICA. STOICULESCU. p. Rolul Ştiinţei Criminalisticii în formarea profesională a juriştilor. nr. Bucureşti. p. Timişoara. 3940. ANDREESCU. Serviciul Criminalistic – I. ianuarie 2000. Lothar. Sisteme de frânare cu ABS şi derivatele sale – Partea I. Unele aplicaţii ale procedeelor fotografice în practica investigării tehnico-judiciare a accidentelor. III. Editura Mirador. II. p. 10-15. 28-30 (II). 2. Bibliografie la p. nr. p. de poliţie. p. p. 2. coordonator Rolf Rainer Jaeger.

Aspecte ale consumului şi traficului ilicit de stupefiante. în Analele Universităţii Bucureşti. Camil. dr. Ion. Bibliografia de referinţă a cărţii vechi (manuscrisă şi tipărită). Camil. SUCEAVĂ. Asist. Editura Cris Book. Ion. Academia in Brandenburg aus der Perspektive der Jugendforschung (Extremismul de dreapta în Branderburg din perspectiva cercetării juvenile). Ştiinţe juridice. 3968.125-135. Petre. Bibliografie la p. SUCIU. violenţă. 1991. Bucureşti. p. foto. Toxicomanie. 3970. Autori: Ştefan Mihai.. Bucureşti. Camelia.3955. Bucureşti. (Universitatea Bucureşti. Utilitatea de la main gauche (Aplication de la méthode Locard). 242-244. STUDER. p. Les Edition universitaires. 1970. 270 p. Chavigny. 3957. Flagelul stupefiantelor. 1936. în cercetarea unei infracţiuni de omor datorate. Tiberiu Popescu.. „Dosoftei“ S. SUCEAVĂ. Editura Militară. Mihai Dragu. 3973. 3972. Précis de graphologie pratique. 15 f. Camil. 3958. în Analele Universităţii Bucureşti. D. Cicerone Sbanţu. Aplicaţiile practice ale Paradis iluzoriu.129-141. Asist. Bucureşti. Partea I.. SUCEAVĂ. + erată şi 33 ilustr. p. Petre. Dr. [Bucureşti]. 1997. 341 [-344] p. univ. Bucureşti. SUCEAVĂ. 230 [-232] p. Expertise de l’écriture 3966. 20-24 noiembrie 2000. SUCEAVĂ. Curs. 452 p. 2005. Universal. În numele analizei spectrale în cercetările criminalistice. 3960. 3961. 3964. Venus. Editura Militară. 458 p.C. nr. 3956. S. 116 [-120] p. Facultatea de Ştiinţe Juridice). Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. SUCIU. Ştiinţe juridice. Didactică şi Pedagogică. SUCEAVĂ. Rechtsextremismus bazelor de date criminalistice în probaţiunea judiciară. 1999. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medicolegale în stabilirea adevărului”. Georgeta Mitroi.. adevărului: Memorii. dr. Maurice. 2006. Terorism. 107-115. în Analele Universităţii Bucureşti. (uz intern) Serviciul Editorial şi Cinematografic. Ion. Sinaia. Cosmin. abilităţii deosebite a autorului. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. în Analele Universităţii Bucureşti. 3962. 1995. SUCEAVĂ. General de divizie (r). Ion.117-124. 254 . Codul vamal şi Regulamentul vamal. Bucureşti. Mioara Botez. 1970. Vigot Prèges. Editura Cris-Book Universal.A. Locotenent-colonel dr. OLARU. 3963. Robertina. Ion. Metode criminalistice folosite în cercetarea urmelor în formă de striaţii. Thèse du laboratoire du Pr. 349-350. 3967. Camelia. Profesor universitar doctor. Mihaela Dragoş. Strasbourg.. STURZBECHER. Capcanele technicoştiinţifice folosite în urmărirea penală. Cătălin Rînciog.1. Bucureşti.1. Avec 500 specimen d’écritures. SUCIU. SUCIU. SUCIU. Ştiinţe juridice. Camille. Metode fizice adoptate în cercetările criminalistice. Lumea drogurilor – O lume a degradării umane. Măsurătorile biometrice utilizate la sistemele de asigurare. Camil. STOICA. Drept vamal. p. Bucureşti. 105-107. 3969. STROIE. nr. Paris. 3971.univ. Dificultăţi întâmpinate Ion. OLARU. Ramona Marin. 1928. Drept vamal. CIMEG – Institutul de Memorie Culturală. 3959. cu ilustr. p.1. Coordonare Mariana Iova şi Dan Matei. în principal. 408-414. comentate şi adnotate. Dr. p. 3965. Gl. SUCIU. de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. Editura Luceafărul. lt. 1989. nr. Bucureşti. STRELETSKI. 245 p. 1986. Prof. Camil. 1985. SUCIU. 1969. 1963. univ. p. (coordonator) Îndrumar privind controlul vamal antidrog. Ştiinţe juridice. 1997. 304 p. (Ministerul de Interne Inspectoratul General al Miliţiei). Editura Miraj şi realitate. 1968. Ion.

1 f. 3982. Didactică şi Pedagogică. Alexandru. Studiu intro- ductiv şi îngrijirea ediţiei de generalmaior Constantin Antip [Versiunea românească Felicia Antip. p. Bucureşti. 28-29. Bucureşti. + 45 [48] p. 204 p. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Adrian. Alexandru. Metode de cercetare empirică în identificarea criminalistică. Camil. anul III.. no. Problematica cercetării interdisciplinare a locului faptei. Dinamica criminalităţii în domeniul transportului produselor petroliere prin conducte magistrale şi evoluţia „modusoperandi“ în producerea sustragerilor de produse petroliere. 656 p. Şeful Biroului Criminalistic – Poliţia Timişoara. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Simon. dr. Bucureşti. 3. 1996. Şeful Biroului Criminalistic – Poliţia Municipiului Timişoara. SURDEA 3975. Editura Militară. Bucureşti. nr. SUCIU. 318-329.. 3984. 3981. 1971. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie prezentată şi susţinută în Iunie 1910 de Estera H. Subcomisar 3979. Bucureşti. Contribuţiune la studiu morţii subite şi în special a morţii subite prin inhibiţiune. Metode fizice adaptate în cercetările criminalistice. 373 [376] p. mai 2000. Editura Ştinţifică. Camil. Arta războiului. 28-31. Bucureşti. anul II. 3987. 20. Traducere din engleză de Domnica Drumea. 175 p. Bucureşti. Adrian. Adrian. (Universitatea Bucureşti. Subcomisar 3986. Nici mănuşile nu mai ajută…. SURDU. Constantin Antip]. nr. SUNGH. 3976. SUFRIN. şeful Biroului Criminalist – Poliţia Municipiului Timişoara. Logică clasică şi secretă a codurilor şi a spargerii lor. 1972. 336). Unele aspecte ale utilizării tehnicii de calcul în tehnica criminalistică. 96 p. SUN Tzu. Estera N. 2. SULTĂNESCU. nr. 199-200. expert criminalist. Adrian. 3985. SURDEA 3977. 1976. Criminalistică. SURDEA HERNEA. SURDU. anul II. Bibliografie la p. Cartea codurilor. decembrie 2000. şeful Biroului Criminalist – Poliţia Municipiului Timişoara. 23 p. 3983. în Criminalistica. Ion. p. Căpitan. Subcomisar 3978. 2006. 2004. anul V. şeful Biroului Criminalistic Timişoara. Editura HERNEA. 3990.S. 2004. 1976. SAFTA. p. Bucureşti. 1971. Locotenent.R. Ion Oancea. în Criminalistica. Editura Ştiinţifică. 1975. Alexandru. Căpitan. logică formală. 14-16. (Logos–Colecţie îngrijită de Pompiliu Caraioan). Ministerul de Interne. Arta războiului. (Facultatea de Medicină din Iaşi. drd. p. 2. Dezvoltarea învăţământului criminalistic în România. SUCIU. Valentin. 394-405. SUN Tzu. martie 2001. SURDU. 351-361. Editura Aurelia. 3988.3974. Identificarea textelor acoperite. p. Camil. Importanţa cercetării la faţa locului în cazurile de sinucidere atipică. Conducător ştiinţific: Prof. Rezumatul tezei de doctorat. în Criminalistica. Editura Academiei R. 95 p. Facultatea de Drept). p. p. în Criminalistica. Humanitas. Traducere din de poliţie. 3980. criminalistic şi medico-legal. Rezumat în limba engleză. martie 2003. 35-36. HERNEA. SUCIU. Adrian. nr. (Documente de Medicină Legală şi de Criminologie). 1971. Iaşi. în Şcoala românească de criminalistică. p. 6. Sufrin. Elemente de logică intuiţionistă. şeful Biroului criminalistic – Poliţia municipiului Timişoara. SURDEA HERNEA.. cu ilustr. SURDEA logică matematică. Centrul de multiplicare al Universităţii Bucureşti. HERNEA. 255 . Bucureşti. Logică clasică şi limba franceză. Chestor de poliţie. de poliţie drd. Adrian. 2005. 1910. modificate sau suprapuse cu ajutorul tehnicii de calcul. SURDEA HERNEA. Istoria 3989.

. Criminology and Crime Policy..S. Mass. WENDELL. p. Paris. 6 année. Catedra de Criminalistică. 39-40.S. de criminalistică şi de penologie nr. Criminologie et politique 4003. Mihai Drăgănescu. E. Alexandru. O. Cu răspunsul acad. 3999. Bucureşti.] Preşedinte onorific al Societăţii Internaţionale de Criminologie şi al Asociaţiei Criminologilor de limba franceză. WENDELL. 1994. 1954. CRESSEY. 1978 4002.. 1966. Rezumat şi în limba engleză. 1965. 2/2004. Denis.. 190 p. Principes de criminologie. Les Presses de l’Universite de Montréal. Identification of weapons e from wounds.. gândire-limbaj. Titlul şi în limbile engleză. Lexington. Tabla de materii şi în limba engleză. C. SWENSON. Editura Academiei R. Denis. Denis. SZABO. în Revista de criminologie. O. Identificarea criminalistică a mijloacelor de transport.6. univ. 239 p. Prof.. 3993. Bucureşti. 328-337. Alexandru. Maria. Metode 3996. 3997. SYMONS. Neointuiţionismul. American Elsevier Publishing Company Inc. franceză şi rusă. SURDU.R. Universitatea din Montreal [. SURDU. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 4000. Bucureşti.3991. C. p. 1995.. Canada. 1965. Editura Academiei R. Cujas. Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”. Denis. 1960. Bucureşti. Discursuri de recepţie). Crimes et villes. Techniques of crime scene investigation. SZABO. 296-301. Bucureşti. 1934. D. no. 4005. 6128. New-York. Elogiul filozofiei româneşti. 2006. moderne de investigare criminală.. p. Stockholm.P. SZABO. 3998. Alexandru. SUTHERLAND. Editura Academiei Române. Tablă de materii şi în limba engleză. Vocaţii filosofice româneşti. 1962. 4004. SZABO. 3.H. 1974. 1989. Retuş când şi cum. A. SUTTERLIN. 565 p. Cuvânt de deschidere a şedinţei de acad. Criminologia în Europa şi America: diferenţe culturale. univ. 4006. Bucureşti. Profesor emerit.R. 21 [-24] p. Valeria Maria. Teoria formelor prejudicative. Alexandru.. 365 p. anul VII. Discurs rostit la 15 aprilie 1994 în şedinţă publică. SURDULEAC. Manuscris din limba rusă de Ghenadie Prusacov. 163 p. mai 2005. Heath. 1978.T. Prep. criminelle. 23-28. SURDU. (Academia Română. 4001. Fotografii de Gheorghe Teodor. Montréal. Bucureşti. nr.C. în R. Karl. SURDULEAC. Rezumat în limba engleză. SURDU. Criminologie. 256 . Particularităţile ascultării victimei traficului de persoane. SWENSON. 3994. 3992. Cujas. Paris. Vrin.I. p. Editura Tehnică. în Criminalistica. Denis.R. SZABO. Dan Rădulescu. Paris. A. Actualitatea relaţiei Traducere din limba germană. Editura Academiei Române. 3995.

Comisar de poliţie. Ursula. Bucureşti. 1965. + 1 f.. ŞERBĂNESCU. Curiozităţi cu semne suplimentare. V. Editura Sigma. GUŢ. Tipografia Cartea Românească. ŞCHIOPU. 67 p. în Şcoala românească de criminalistică. Bucureşti. 1975. ŞCHIOPU. II. Universitatea Bucureşti). Bucureşti. 232 p. Marius. 98-103. exerciţii. Introducere şi blibliografie la Istoria dreptului român. 50 p. Editurile Saeculum I.. 4023. Bibliografie la p. 323-331. Ilie. ZAMFIR. Probarea vinovăţiei prin identificarea traseologică. Radu-Nicolae. 4021. Psihologia copilului. Editura Didactică şi Pedagogică. 1993. Catalogul mărcilor poştale româneşti atipice. 53. Dumitru. anul VIII.Net. Semne aleatorii. 4015. 4009. 4020. 4012. 4010. cu fig. Editura Didactică şi Pedagogică. Psihologia copilului. 140 p. 1981. ŞOICA. Ursula. Prof. ŞCHIOPU. Bucureşti]. Cluj. (Ministerul Învăţământului. 1979. Contribuţii la etiologia şi 4018. p. Semne lineare. Editura Ştiinţifică. VERZA. Curs practic. 1937. conducător ştiinţific Gheorghe Scripcaru. Universitatea Bucureşti). 1978. 1963. 49 p. Dan. IV. 4016. august 2006. nr. 168 p. III. Marcel. 1993. Tritonic. vol. 2003. 1992. Bucureşti. modele. Varietăţi percepute prin transparenţă. ŞCHIOPU. Scrierea corectă. Cercetări privind modelarea Manual pentru institutele şi şcolile pedagogice de învăţători [Elaborat pe baza programei aprobate de Ministerul Învăţământului cu nr. 4022. Bucureşti. 1993. Curs de psihologia Monica. Bucureşti. Editura Sigma. TEŞAN. Şcoala românească de criminalistică. Bibliografie la p. Universitatea Transilvania. 208 p. Iaşi. ŞELARU. Editura Didactică şi Pedagogică. 1858-1992. Bucureşti. Institutul de Criminalistică. 4008. Editura Sigma. Comportamentul sexual 4019. A. Elisabeta. vol. Anexă – Îndrumar privind aprecierea valorică a unor curiozităţi cu semne suplimentare. Law & Crime . Criza de originalitate la adolescenţi. ŞOŞA. 271 p. 348 p. 1997. şi Vestala. 464 p. Editura Didactică şi Pedagogică. ŞCHIOPU.O. Braşov. 165-168. 400 p. Varietăţi percepute pe verso mărcilor. Bucureşti. Bucureşti. 4011. Bucureşti. Mihai. 331-346.Ş 4007. copilului. Ion Anghelescu. revăzută şi completată. 11-13. 206 p. Bibliografie la p. Semne punctiforme. Bucureşti. impactului autoturism-pieton. Editura Moldova. 227-228. ŞCHIOPU. în Criminalistica. p. ŞCHIOPU. Dezvoltarea operativităţii gândirii copilului de 7 – 11 ani. Nicolae. Editura Didactică şi Pedagogică. Valeriu. 2001.. Varietăţi de material. 1876-1991. 1864-2000. Vasile Lăpăduşi. 1865-1991. Tehnician criminalist. Institutul de Medicină şi Farmacie. Emil. tabel. morfologia leziunii de impact în împuşcarea cu pistoletul. Ediţia a II-a revăzută şi completată. Erori. imagine şi poziţionare. aberant. Aspecte atipice ale orificiului de ieşire în împuşcarea cu pistolul TT. Ursula. ŞERBAN. cu ilustr. 437 p. Editura Didactică şi Pedagogică. Urme tehnologice. vol. 4013. Serviciul Cultural. vol. Ursula. Varietăţi ale supratiparelor. Bucureşti. Bucureşti. Psihologia vârstelor – ciclurile vieţii. Varietăţi de culoare. 63 p. Ursula. 1966. 185-200. Presă şi Editorial. 4014.. Reguli. Ediţia a II-a. cu fig. . 233 p. Ministerul de Interne. Vol I. Coordonatori: Octavian Pop. ŞERFEZEU. 217 p. Sintaxa limbii române. Inspectoratul General al Miliţiei. Varietăţi de dantelură. ŞAPIRA. 74 p. 1975. 1992. univ. Ursula. ŞCHIOPU. ŞOTROPA. 4017. (Ministerul Învăţământului. 4. 1970. Teză de doctorat. Iaşi.480/1964. 1858-1992. Ministerul de Interne. 397 [-399] p. 2002. Vasile. Subcomisar de poliţie. Dan. Bucureşti.O. BOTOŞ. 366 p.

în Criminalistica. Chestor de poliţie. Reglementări juridice privind activitatea de cercetare la faţa locului.. LĂPĂDUŞI. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Iancu. noiembrie 2004. anul V. 16-18. General de brigadă. Chestor de poliţie. Chestor de poliţie dr. nr. O Iancu. General de brigadă. în Criminalistica. 5. adjunct al Inspectorului general al Poliţiei Române. 1. Abominabila crimă din Pogoanele. nr. 31-33. anul V. ŞTEFAN. 29-32. 9-12. ŞTEFAN. VRABIE. Niculae. 4039. anul IV. 4026. Vasile. 4. martie 2003. nr.2. în Criminalistica. o viitoare mamă a doi copii. anul V. 4040. Iancu. 38-40. LĂPĂDUŞI. nr. 1.3. PEŞTINĂ.000 lei. 5-8. anul V. 6. funcţionarea poliţiei judiciare. nr. Chestor. anul VI. nr. 21-23. 2004. Iancu. 32-36. 4-7. p. 4029. Editura Oscar Print. 4037. anul VI. Lazăr. Chestor de poliţie. Iancu. LĂPĂDUŞI. p. 37-40. ianuarie 2004. Chestor de poliţie. 258 . adjunct al 4041. 4031. Iancu. p.. ŞTEFAN. Criminalul din Tântava. ŞTEF. ŞTEFAN. Subcomisar de poliţie. p. Chestor. ŞTEFAN. nr. în Criminalistica. p. 4027. anul VI. Crimă inspirată din filme. p. Iancu. nr. 22-24.3. ianuarie 2004. Aspecte privind descrierea locului faptei şi identificarea martorilor. Iancu. Inspectorului general al Poliţiei Române. CODIŢĂ. nr. Comisar-şef de poliţie. adjunct al inspectorului general al Poliţiei Române. nr. ŞTEFAN.1. în Criminalistica. în Criminalistica. ŞTEFAN. Colonel. 10-12. în Criminalistica. Iancu.4024. Ioan. în Criminalistica. p. mijloc de identificare a autorilor. anul IV. Iancu. Comisar-şef. 2002. adjunct al Inspectorului general al Poliţiei Române. p. 496-498. Misterul cadavrului din atelajul hipo. nr. Felicia. anul VI. septembrie 2003. 3. Iancu. Dicţionar de expresii juridice latine. anul VI. după ce şi-a văzut portofelul în ziar s-a predat. Iancu. Vasile. nr.4. septembrie 2004. Marius Daniel. iulie 2002. în Criminalistica. 2004.. Vasile.. bătrână a fost tăiată în bucăţi şi apoi incendiată. 4042. ŞTEFAN. drd. 5. septembrie. anul IV. De la furt la crimă…. 4034. 2. LĂPĂDUŞI. martie 2004. Chestor de poliţie. DINULESCU. nr. p. în Criminalistica. mai 2002. Organizarea şi 4032. anul VI. Iancu. p. în Criminalistica. 4036. ŞTEFAN. în Criminalistica. CÂRJAN. nr. 213 p. 2. martie 2002. 4028. Misterul cadavrului de pe prundul râului Râmnic. p. MARINESCU. 5. p. adjunct al Inspectorului general al Poliţiei Române. GRECU. Chestor. Chestor de poliţie. Chestor. p. Prof. ianuarie. Iancu. în Criminalistica. Ucigaş în serie. Chestor drd. mai 2004.1.. Un cerşetor ucide pentru 500. Vasile.N. Constantin. ŞTEFAN. Bucureşti. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Marian. Bucureşti. Vasile. p. 5-6. ŞTEFAN. p. 4030. ianuarie 2002. p. ŞTEFAN. LĂPĂDUŞI. Iancu. Contribuţia criminaliştilor din Poliţia Română în examinarea şi interpretarea probelor. 25-28. 13-15. drd. Becul care a făcut lumină într-un caz cu A. Cadavrul din fântâna părăsită. General de brigadă. Chestor de poliţie. ŞTEFAN. anul IV. Iancu. ŞTEFAN. în Criminalistica. 4035. General de brigadă. Iancu. Un alcoolic a ucis cu ferocitate şi a dezmembrat corpul victimei. adjunct al inspectorului general al Poliţiei Române. p. 1995. 5. Chestor de poliţie. Chestor. Chestor.2-4. ŞTEFAN. 4033. Un obsedat sexual a ucis cu sînge rece două fete. în Criminalistica. Urmele papilare descoperite la locul faptei. 2003. ŞTEFAN. mai 2003. nr. 4025. Iancu. ŞTEFAN. în Criminalistica. 4038. iulie 2004. nr. Vasile. p. adjunct al inspectorului general al Poliţie Române. ŞTEFAN. anul IV. anul VI.

S. Iancu. MOVILEANU. 98-107. p.. 2005. D. Gena – Un concept în continuă evoluţie. anul VII. Probele criminalistice stabilesc adevărul. Vasile. Iancu. p. CHELE. profesor 4050. 35-38. Bucureşti. 4. nr. Andreea Silvana. SPOREA. august 2006. Chestor principal de – Institutul de Medicină-Legală. 2005. p.T. ŞTEFĂNACHE. în Rolul probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului. Consideraţii privind activitatea Poliţiei Române în anul 2004. 7-9. Contribuţia poliţiştilor şi criminaliştilor la identificarea autorilor unor fapte deosebit de grave. nr. Dragoş. (Capitolul 1. 4 (27). Chestor principal.. 2005. p. 3. p.. p. ŞTEFAN. septembrie 2005. Procesarea urmelor biologice în vederea stabilirii profilului ADN. Iancu. Iancu. 4049. în Dreptul. Analiza ADN – mijloc de probă valoros al justiţiei. în Revista de Criminalistică şi Penologie nr. în Criminalistica. anul VII. în Criminalistica. D. Drd. 215-222. poliţie. p. Roxana. ŞTEFĂNESCU. ŞTEFAN. Vasile. 4056. nr. şeful Departamentului de Genetică. ŞTEFAN. 13-47). Fulvia. 19-30. 4. ŞTEFĂNESCU. nr. Dr. 4. nr.4043. p. 4046. anul VI. Iancu. anul VI. Comisar-şef de poliţie. p. 1. univ. Iaşi. T. Contribuţia criminaliştilor din Poliţia Română la examinarea şi interpretarea probelor. 207-220. Prof. BARBARII. 4047. drd. Prof. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. lector SPOREA. soldate cu o abominabilă crimă. p. 2005. T. Profesor – Institutul de Medicină-Legală. Iancu. 21-23. Iancu. Abominabila crimă din B-dul Petrochimiştilor.. Genetică medicală.T. Neînţelegeri între doi traficanţi de canabis. în Criminalistica. Chestor principal. drd. ŞTEFĂNESCU. 4053. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medicolegale în stabilirea adevărului”. Chestor principal. ŞTEFĂNESCU. Dragoş. 2004. TOROIMAN. 5-6. Dragoş. C. Chestor de poliţie drd. 259 . poliţie drd. nr. Chestor principal de CHIRIŢĂ. D. 19-25. LĂPĂDUŞI. 4045. p. drd. ŞTEFAN. vicepreşedinte al Asociaţiei Criminaliştilor din România. p.. Delia. 4057. S. 4058... L. 2006. în Criminalistica. nr. Progrese recente. în Revista Dreptul nr. ŞTEFĂNESCU. adjunct al inspectorului general al Poliţiei Române. vol. p. Avocat. Editura Luceafărul. p. Editura Tehnică. Prelevarea probelor – etapă critică în stabilirea profilelor ADN. Chestor de poliţie. D. anul VII. Editura Luceafărul. iulie 2004. Bucureşti. Chestor de poliţie. Chestor principal de T. Gabriela. D. Dumitru. 26-27. Dr. ŞTEFĂNESCU. Utilizarea internetului de către copii şi adolescenţi – între normal şi patologie. ŞTEFAN. adjunct al inspectorului general al Poliţiei Române. ŞTEFAN. STOICA.. Avocat. ŞTEFAN. TOROIMAN.. ŞTEFAN. SPOREA. noiembrie 2004. 192 p.. 3-5. 2. în Dreptul. 25-26. drd. 5. 277-281. SPOREA. CĂLIN. Delia. Luminiţa-Loredana. Drumul morţii…. LĂPĂDUŞI. nr. 9.T. 4051. Bucureşti. nr. ŞTEFĂNESCU. Iancu. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. 207-220. Posibilităţi şi limite ale constatărilor tehnico-ştiinţifice şi ale expertizelor în investigarea criminalistică a evenimentelor rutiere. 2001. drd. 1998. 4054. p. 6. în Criminalistica. în Buletin de psihiatrie integrativă. X. Ion. an XI. în Criminalistica. 4. SZALONTAY. 4055. 4044. Şeful Departamentului de Genetică. LĂPĂDUŞI. anul VIII. 2005. De la alcool la lovituri cauzatoare de moarte. George. 4048.. p. 4052. în Criminalistica. Vasile. ianuarie 2005. ŞTEFĂNESCU. 2005. Analiza ADN – mijloc de probă valoros al justiţiei. C. Un mijloc de probă revoluţionar – amprenta genetică. 205-210. poliţie drd. mai 2005. lector univ.

Editura ALL. 4074. Paul. Editurile Saeculum I. Continent XXI. Vol. 2006. 4061. II-1984. + 318 p. Editura Miracol. şi Vestala. şi Vestala.1997. ŞTEFĂNESCU. Chimist. ŞTEFĂNESCU. Delia. Bucureşti. Prof. Paul. Paul. societăţilor secrete. şi Paul. Criminalişti celebri.1992. Paul. 22-23 4077. Bucureşti.O. Editura Vestala. 2000. Bucureşti. ŞTEFĂNESCU. 206 p. Editura Saeculum Vizual. P. 229 p. 190 [192] p. 4066. ŞTEFĂNESCU.. 1995. 4063. În slujba vieţii şi a adevărului. 318 p. 366 p. ŞTEFĂNESCU. Bucureşti. III-1985. în Criminalistica. Paul. Paul. Editura Vestala. ŞTEFĂNESCU. I. 260 . [Bucureşti]. ŞTEFĂNESCU. Conf. Paul. Eliminarea adversarului. ŞTEFĂNESCU. Editura Saeculum Vizual (Criminali celebri). „Nebunii“ istoriei. Paul. 206 [208] p. Dicţionar de termeni masonici. 1996. Paul. Enigme neelucidate ale istoriei. Editura All. Vol. 302 [-303] p. Paul. Editura Vestala. Bucureşti. Craiova. Editura Saeculum I. Vestala. 403 p. CÂRJAN. Bucureşti. Iniţiere şi mari 4065. Dragoş. Paul. mari conducători de stat. Paul.4059. Bucureşti. Simona. ŞTEFĂNESCU. 4081. Bucureşti. 264 [-267] p. Editura Miracol. şi Vestala. 239 p. Lazăr. ŞTEFĂNESCU 4072. ŞTEFĂNESCU. 2002. 351 p. Editura Medicală. Bucureşti. Paul. soneriei române. iulie 2001. 2003. 158 p. Editura Saeculum Vizual. Vol. Paul. 4. Războaiele secrete. 400 p. ŞTEFĂNESCU. 223 p. Misterele francmasoneriei. Paul. 4076.p. 4067. 4060. ŞTEFĂNESCU. Bucureşti. Simbolismul numerelor. Asasinatele politice în istoria României. ŞTEFĂNESCU. 287 p. Prof. dr. Bucureşti. 4083. celebre. 204 p.. 224 p. 2005. Lazăr. Paul. Editura Medicală. Avocat. Bucureşti. Editura Vestala. 1999. 2003. Moarte naturală sau moarte provocată?. 4064. SPOREA. 222 p. P. De la Sherlock Holmes la Maigret. anul III. ŞTEFĂNESCU. 4078. Bucureşti. Paul. ŞTEFĂNESCU. Magia neagră. 1998. 4069. Bucureşti. 255 p. 174 p. Dicţionarul marilor iniţiaţi. Magia înaltă. 4075. Bucureşti. TOROIMAN. Plante de vrajă. I-1981. 4079. 350 p. 291 p. 4085. Mari bolnavi. vol. 366 p. Bucureşti.. Bucureşti. 2001. 270 p. 638 p. Istoria francma- ucide. ŞTEFĂNESCU. 1997. ŞTEFĂNESCU. II. Pagini din istoria medicinii legale şi a criminalisticii. 4084. Plăcerea de a 4071. Bucureşti. nr.1991. 1995. Paul. Definiţie. Paul. nelor paranormale. T. 145 p. Iniţiere în ocultism. 2000. ŞTEFĂNESCU. 2003. 2001. 1997. 4068.O. Misterul otrăvurilor iniţiaţi. Paul. dr.O. Ştiinţă versus crimă. Editura Vestala.. Aşii crimei. Bucureşti. I şi II. Istoria mondială a Paul. ŞTEFĂNESCU. Paul. Paul. Editurile Saeculum I. 2003. 4080. vol. Editura Miracol. Editura Orizonturi. 196 p. Drama otrăvirilor. Bucureşti. ŞTEFĂNESCU. 388 p. 2002. ŞTEFĂNESCU. Lumea fenome- Paul. dr. ŞTEFĂNESCU. Editura Saeculum Vizual. Editura Bucureşti. 4073. ŞTEFĂNESCU. ŞTEFĂNESCU. Editura Vestala. Alte enigme neelu- cidate ale istoriei. Editurile Saeculum I. Miracol. CÂRJAN.O. Enigme ale istoriei române. vol. ŞTEFĂNESCU. 4070. Editura Curtea Veche. Otrăvuri şi otrăvitori celebri. 2003. Îngerii morţii. 4062. Afaceri criminale celebre. Boală şi viciu la personalităţi celebre. Istorie. + 270 [-271] p. ŞTEFĂNESCU. 1998. Enigme ale istoriei universale. Editura Saeculum Vizual. Crime insolite. Prelevarea şi procesarea urmelor biologice în vederea stabilirii 4086. 4082. Bucureşti. ŞTEFĂNESCU. Editura Obiectiv. 2001. PAUL. Paul.1980.

1986. Serviciul Editorial. Traducere din limba germană de Egy Gerda. (Ministerul de Interne). 277-281. 183 p. Flora. în slujba aflării adevărului. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Ştiinţa 4088. 140 p. Editura Luceafărul.profilului ADN. Etapele chimiei şi biologiei judiciare. 4087. Dificultăţile ortografiei limbii române. Bucureşti. ŞUTEU. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. p. 1978. Bucureşti. 261 . (Uz intern). 2005.

NICOARĂ. Editura Paco. nr. nr. 208 p. 4096. TANDIN. 2004. Traian. Erori judiciare. 210 p. 4098. TANDIN. TANDIN. 40 de hoţi. 290 p. 4091. 384 p. Editura Militară. Traian. Editura Paco. SÂNTU. 2000. TANDIN. 2004. TANDIN. 1991. 1994. Bucureşti.T 4089.. Traian. criminali români. Editura Aldo Press. Aspecte neurobiologice ale comportamentului suicidar. TALAU. Din arhiva unui comisar Dacia. Editura Societatea. Roman. Grind. infractori! Editura Labirint. TANDIN. Marian. 284 p. TANDIN. 1990. 720 p. 1983. Editura Societatea. TANDIN. Traian. Criminali condamnaţi la Traian. Editura Ministerului de Interne. Editura Cartea Românească. 120 p. . p. Editura 4092. Editura Aldo Press. Istoria 4093. 2003. 430 p. 4097. Traian. 600 p. Bucureşti. 1978. mijloc modern de investigare a unor comportamente criminale. TANDIN. 4118. Aldo Press. Cluj-Napoca. Iaşi. septembrie 1999. TALAU. Traian. 4116. Sus mâinile. 4100. Jos mâinile. Traian. TANDIN. Bucureşti. Cazul Rîmaru. Editura Labirint. Traian. TANDIN. 4106. Jafuri celebre în România. 2003. 140 p. Traian. Editura Aldo Press. Traian. Dilemele căpitanului Editura Militară. Analiză de caz: stabilirea paternului motivaţional infracţional într-un caz de omor deosebit de grav. A. 2001. 4104. Editura Aldo Press. Roman. Traian. urmaşul lui Ringo. Pedeapsă în stil american. 196 p. 2002. În duel cu căpitanul Roman. 231 p. Traian. fără voie. Cum să ne ferim de 4090. Evadări celebre. Jargonul infractorilor. 120 p. Isprăvile căpitanului Roman. TANDIN. 2002. 220 p. 2005. 223 p. TANDIN. domnilor Antologia crimelor din România. TANDIN. TANDIN. I. TANDIN.. Traian. Un nou Editura Paco. Bolidul verde. Căpitanul Roman şi cei 4099.D. Ne putem apăra cunoscând limbajul infractorilor. 1992. 4105. Bucureşti. R. Cuvânt înainte de Eugen Teodoru. Traian. TANDIN. Comisar la omoruri. 1995. TANDIN. Traian. anul I. O 100 cei mai odioşi 4102. 6-7. vol. Bucureşti. Interviul de tip psihanalitic. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. TANDIN. Galeria marilor criminali. TANDIN. TANDIN. Bucureşti. 1979. 210 p. 4112. Ucigaş Editura ZET. Editura Societatea. 1997. 1992. Jafuri celebre în lume. Editura marilor evadări din toate timpurile din închisorile româneşti şi străine. 235 p. Editura Aldo Press. 1996. 4095. 4. 4103. TANDIN. Phobos publishing house. 710 p. TANDIN. an XI. 4110. 240 p. 636 p. 550 p. 2002. 1993. 4117. Traian. 4115. moarte. BĂHNEAN. 600 p. p. Editura Ministerului de Interne. Râmaru. Editura Roman. Traian. D. Bucureşti. 4101. 1981. de poliţie. 190 p. 420 p. Traian. Adio. Bucureşti. infractori. Editura Lider. Editura Societatea. Traian. DUICĂ. Enigmele căpitanului 4108.. 1993. 2004. 158 p. Traian. 4114. 4094. Pe urmele căpitanului Traian. Editura Ministerului de Interne. Traian. 102 p. Gh. TANDIN. TANDIN.. 1 (24). în Criminalistica. Din jurnalul unui poliţist. 2001. Editura Aldo Press. 240 p. domnilor infractori! Editura Societatea. 4109. 1991. 2003. 102-107. 4111. Ringo! Editura Militară. Traian. TANDIN. TANDIN. X. TANDIN. 153 p. 4113. Traian. în Buletin de psihiatrie integrativă. Traian. 4107. 2004. Traian. L.. Traian. TAIFAS.

în Criminalistica.4119. I.] Baillière. Atelierele Grafice Socec & Co. Penal Philosophy. TANISLAV. Madrid [. 2003. criminali şi poliţişti. vol. 1988.. près le boulevard Saint-Germain. Ştefan Laday. cuprinzând şi indexul alfabetic pentru vol. 2006. f. Eliodor [jr. Editura Paralela 45.a. vol. Cuvânt înainte de Eugen Teodoru. 4123. + 100 p. Colecţia Total. I –III. TANOVICEANU. Ion. 4130. noiembrie 2003. Editura Alma Mater. Editeur.. Recidiva internaţională în materie de droguri. Curs de drept penal. 263 . Ambroise. Comisar-şef de poliţie. Bucureşti. 346 [-352] p. 4132. Decuseară. IV. Eliodor. „Curierul judiciar“. TARDIEU. vol.. Baillière et Fils 19. II. nr. Londres [. Cluj-Napoca. 1994. 1044 p. doctor în Drept. + 5 pl. Dr. Cluj-Napoca. Elena. Grafice Socec & Co. Subinspector de I[on]. Direcţia stats. Bucureşti. Tip. 4122. Oxford Univ. I[on].] près boulevard SaintGermain. revăzut şi completat. Pantheon. referinţe la legislaţiile din Bucovina şi Ardeal de dr. Étude médicolégale / sur les / maladies produites accidentellement / ou involontairement / par imprudence.a. 1938 4124. 1878. [1924].B. Infracţiuni privind regimul protecţiei şi asistenţei martorilor. F. doctor în drept. 1894. 4133. vol. Septième édition / Accompagnée de cinq planches gravées. p. Rue Hautefeuille. (Crimă şi comunitate). Ambroise. Editura Alma Mater. 627 p. Editura Alma Mater. TANISLAV. avocat. 204 – 208.]. Press. LEHMANN. f. 4125. 19 [.a. Subinspector de 4129.-B.] 19. 888 p. Paris. G. TANOVICEANU. poliţie. 194 – 198. Curs de drept penal. vol. 1896.a. Piteşti. C. Schina. f. consilier Înalta Curte de Casaţie şi dr. [1925].). 779 p. I. TARDE. 4127.. 1913.. judiciară. p. jurisconsult Cluj. (Tipografia Naţională). Cluj-Napoca. 4121. doctrina de Vintilă Dongoroz. 25-26.6.. Crime and Community Dorel. 851 p.] Librairie J. Corneliu Chiseliţă. GHERGHINEL. Ediţia a II-a a Cursului de drept şi procedură penală. Tratat de drept şi procedură penală. cuprinzând şi indexul alfabetic pentru vol. II. vol. Gabriel. TANOVICEANU. Traian. vol.] Carlos Bailly – Baillière. TARDIEU. A Handbook of European Software Law. Un pericol naţional – Creşterea criminalităţii în România. 215 p. TARDE. Paris [... în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. III. Crime. Troisième édition revué. (Atel. 4131. p. Tindall and Cox. Cauzele ei şi mijloacele de îndreptare. I. 4120. f. Profesor la Facultatea de Drept din Bucureşti. Étude médicolégale / sur / Atentats aux mœurs / Par/ Ambroise Tardieu / Professeur de médecine légale à la Faculté de Médecine de Paris. 2 f. Jurisprudenţia de Eugen C. IV-V. Protecţia penală a dreptului la intimitate în perspectiva noului Cod penal. 4128. Baillière et Fils [. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Jr. f. TAPPER. V. p. Crima din strada Speranţei soluţionată după opt ani şi jumătate. London. La criminalité comparée. 296 p. 2003. Librairie J.. Paris . 796 p. Profesor de legislaţiune penală la Universitatea din Iaşi. 4126. TARASIUC. 1879. Ana Maria. Félix Alcan. M. 1912. cu o prefaţă de N. XI + 724 p. 868 p. poliţie. Inspector principal psiholog. négligence ou transmission contagieuse / comprenant / l’histoire médico-legale de la syphilis / de ses divers modes de transmission / par/ Ambroise Tardieu / Professeur de médecine légale à la Faculté de médecine de Paris. TANOVICEANU. Societate anonimă. anul V. TANISLAV.C. 2003. TANNENBAUM.a. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. rue Hautefeuille. TANDIN. New York. 199– 203. fost vicepreşedinte Curtea de Apel Bucureşti.

refăcută şi adăugită. 289 [-295] p.-B. Ordonanţa D-lui JudeInstructor al Cabinetului 5 C N. Efecte speciale cinematografice. Galaţi. Londres [. GOLDON. The New Criminology.] Carlos Bailly – Baillière. 39-40.P. vol. Inspector de poliţie. anul VI. Studii victimologice. 4135.] Baillière. Alexandresco. Iancu. Bucurescĭ. 296 p. Madrid [. Consideraţii privind desfăşurarea fazei dinamice a cercetării locului accidentelor de circulaţie. TĂNĂSESCU. Ioan Liviu. MOROZAN. Göbl Fiĭ). vol. TAYLOR. Ambroise. F. 1881. TĂNĂSESCU. Madrid [. 4-8. Bucureşti.-B. 1879. Efecte şi trucaje fotocinematografice. 4141. Iancu. Vol. Paris [.] Carlos Bailly – Baillière. New York. Rue Hautefeuille.] Carlos Bailly – Baillière. nr. nr. Constantin N. Deuxième édition augmentée. TARDIEU. FLORESCU.4134. Paris [. Librairie J. 1880. Bogdan. Tatăranu. nr. FLORESCU. TĂTĂRANU. WALTON. – EFIAP. près le boulevard Saint-Germain. TĂUT. p. V. Eugen. II. Prefaţă de D. Bujor. Paul. drd. Ionel. Paris. + 6 f. 4145. anul VII. 372 [376] p. Baillière et Fils [.J. Efecte şi trucaje fotografice. doctor în drept de la Facultatea din Paris (Instrucţiune începută la 21 Decembrie 1888 şi terminată la 4 Aprilie 1889). I. propr. près le boulevard SaintGermain. 4143. YOUNG. 1997. în Criminalistica. Bucureşti. Londres [. Comisar-şef.G. 84 p. 1. 124 p. 356 p. TĂTARU. Tipografia Buciumul Român Spiridon Gheorghiu. Deuxième édition augmentée avec planches. Paris.J. Étude médicolégale / sur / Les blessures / Comprenant / Les blessures en général / Et / Les blessures par imprudence / Les coups et l’homicide involontaires /Par/ Ambroise Tardieu / Professeur de médecine légale à la Faculté de Médecine de Paris. D. 364 p. Vol. Quatriéme editions. Tindall and Cox. L. Ambroise. 37-40. 1879. I. Tindall and Cox.. / Avec 3 planches coriées. la strangulation / Et la suffocation / Par/ Ambroise Tardieu / Professeur de médecine légale à la Faculté de Médecine de Paris.] Baillière. p. Étude médicolégale / sur / L’infanticide / Par/ Ambroise Tardieu / Professeur de médecine légale à la Faculté de Médecine de Paris. 1973. Londres [. (Colecţia Exclusive). Baillière et Fils [. 4140. Librairie J. 1916. 4136. anul VII. Apel din Galaţi).-B.] 19. Crima din strada Soarelui. 6. De la furt de animale la un „comportament animalic”. 1971. Editura Tehnică. conţinând şi o bogată colecţie de maxime juridice latine şi franceze. 19. (Tip. ianuarie 2004. Étude médicolégale / sur / La pendaison. Victima şi agresorul [Brâncovenii] (jud. 1994]. I. Madrid [. noiembrie 2005. Jan. 4144. în Criminalistica. Ambroise. II. Bujor. pl. şeful 4138. psiholog. 4146. Curţeĭ Regale. Gabriel.] Librairie J. TĂNASE. Rue Hautefeuille. Baillière et Fils [. ianuarie 2005. TĂNĂSESCU. + 10 f. Ambroise. 19. Jock. 19 [.] 19. TARDIEU. TARDIEU.] près le boulevard Saint-Germain. 4142. 264 . 4139.-B. 1.P. Olt): INS. Investigarea sinuciderilor. revue et augmentée. (prezident la Curtea de 4137. Satu Mare. Comisar de poliţie. Ediţia a II-a. TAŞU. Colecţia Foto-Film.] Baillière.]Rue Hautefeuille. Tindall and Cox. TĂNĂSESCU. Prezidentul Tribunalului în legislaţia română. Baillière et Fils [. în Criminalistica. Étude médicolégale / sur / L’avortement / suivie d’une / Note sur l’obligation de déclarer a l’étatcivil / Les fœtus mort nés/ Et d’observations er recherches pour servir a l’historie médico-légale/ Des grossesses fausses et simulées /Par/ Ambroise Tardieu / Professeur de médecine légale à la Faculté de Médecine de Paris. 474 p. Comisar de poliţie. p. pl.]Rue Hautefeuille.] Librairie J. I. Editura INS. TARDIEU.

e 6 année. TECUCEANU. Bucureşti. 557-574. 4169. Liviu. Cercetarea urmelor biologice Cozmici. p. 37-38. 151 p. Sinaia. TERZIEV. Eugen. Căpitanul Apostolescu anchetează. Editura Tineretului. R. Obstinaţia căpita- – povestiri. 4168. Prof. TECUCEANU. 199 p. 1978. Tipografia „Gutenberg“. Editura Eminescu. 1934. Editura pentru Literatură. A. Editura Facla. TECUCEANU. Editura Cartea Românească. Cluj. 6e année. 383 p.I.C. 4163. 4161. EISMAN. Part Six. 4162. 4159. Afacerea Samoilescu- 4150. TEODORU. 4164.I. 4157. 160 p. TECUCEANU. 324 p. Horia. e année. Editura Românească. Tipografia Direcţiunii Generale a Miliţiei. Seminarul de perfecţionare a procurorilor criminalişti.. TCHILINGHIRIAN. în Criminalistica. 1979. 215 p. Timişoara. 288 p. Eugen. Căpitanul Aposto- 4153. TECUCEANU. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. Amprentarea persoanelor. p. Joseph Göbl. Horia. Studiu statistic şi de legislaţie comparată. Căpitanul Aposto- l’étude criminalistique et médico-légale de la „pathologie“ du fusil. 1975. lescu şi piromanul. Bucureşti. TEODORU. Editura Dacia. Editura Cartea Românească. Editura Bucureşti. 1971. Eugen. p.4147. Tactica şi metodica investigării 4151. W. TEACĂ. 1972. Horia. Bucureşti. TEODORESCU. 1978. Horia. 1952.V. 1964. Bucureşti. 20-24 noiembrie 2000. Căpitanul Aposto- Facla. 199 p. 4154.I. 4165. 270 p. ClujNapoca. Căpitanul Aposto- LĂPĂDUŞI. TECUCEANU. 4166. Ion. profesor la Şcoala de Ştiinţe de Stat. Bucureşti. Microbuzul de seară 4156. TEODORU. Cartea 4170. TECUCEANU. Bucureşti. Austrian Post Offices Abroad. lescu şi spionii. Tehnica. A. Fraţii et Co. p. TCHERWAKOFF. TECUCEANU..8. TĂUT. Vasile. februarie 2006. p. 331 p. Militară. Bucureşti. lescu intervine. Bucureşti.9. nr. 1986. 1993. Diana. Editura Militară. 1974. 4148. 4167. Bucureşti.. 151 p. Aberlour . 294 p. lescu şi S. Horia. TECUCEANU. din Paris.D. Căpitanul Aposto- povestiri. 4155. 604-628. Traducere din limba rusă. 1934. Minoritatea în faţa legii penale. 1. TECUCEANU. Horia. W. 4158. TECUCEANU. judecător pe lângă Tribunalul Ilfov. lescu şi identificarea. 20-24 noiembrie 2000. 4152.10.1966. 181 p. drd.F. Editura 1965. Horia. 1981. Surprizele căpita- nului Apostolescu. Moartea boxerului. 1934. no. Greşeala Căpita- N. 6 no. Comisar-şef de poliţie. Unele procedee privind identificarea şi ridicarea urmelor papilare. infracţiunilor de omor şi a celor săvârşite cu intenţie care au ca urmare moartea unei persoane. 463 p. Editura Cartea Românească. Contribution à lescu şi filiera.I. de pe corpurile delicte.S. 107 p. 1969. Horia. Bucureşti. Editura Dacia. TEODORU. Bucureşti. 265 . STEPHEN. Horia. Doctor în drept nului Apostolescu. Bucureşti. R. Răgaz – schiţe şi nului Apostolescu. 1904. în R. 4149. Editura Militară.E. Medicală. Căpitanul Aposto- S. TECUCEANU.A. 271 p. Editura Cartea Românească. Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie. Sinaia. Iulian.. 1973.. 1969. TECUCEANU. Eugen.C. 323 p. 4160. Bucureşti. Ministerul Public. anul VIII. Editura Dacia. Horia. Editura Timişoara. 1991.. Horia. Horia. 139 [-142] p.C. Horia. 108-110. no. Căpitanul Aposto- lescu şi dubla enigmă. 1982. Bucureşti. 482-491. Introducere în cercetarea criminalistică. Căpitanul Aposto- lescu şi cifrul D-237.

Comisar de poliţie. I. p. 1982. Moise. Examinarea urmelor de intrare şi ieşire a proiectilelor.P. TERBANCEA. ROTESCU. TEODORU. Bihor. noiembrie 2003. Hadrian. Editura Helicon. 1983. p. Beţie patologică cu consecinţe deosebit de grave. Bihor. în Tratat practic de criminalistică. 47-48. 4183. p. Ministerul Justiţiei. Ministerul de Interne. p. p. 1979. 3-4.. Corabia mistuită – COTUŢIU. Contribuţia medi- cilor legişti la dezvoltarea şcolii de criminalistică din România. Mihăiţă. Lidia. Tipografia Direcţiunii Generale a Miliţiei. Editura Sport-Turism. Aspecte ale orificiului de intrare în împuşcările cu arme de vânătoare. p. Eminescu. ŢURAI. Subcomisar de poliţie dr.J. N. 4176. Editura Eminescu. Mihăiţă. 1979. SIMIONESCU. TERZIEV. CONSTANTINESCU.. fotografii alb-negru. Moise. TERBANCEA. Moise. TEŞAN. 1994. 4181. 1975. Moise. 4186. TERBANCEA. 1979. Eugen. mijloc eficient de probă în procesul judiciar. TEODORU. 310 p. p.P. 270 p. Moise. Ministerul de Interne. vol. Editura Helicon. 1 and 2 September 4190. 4184. Zori în ceaţă. COTUŢIU. 4172. Lidia. 4178. I. 1952. Ministerul de Interne. ducere în cercetarea documentelor. Consideraţii medicolegale şi criminalistice privind condiţiile reale în care s-a produs moartea violentă. în Şcoala românească de criminalistică. Roman. Nunta cu sănii.A. 1989. Editura Medicală. 1985. 370 p. anul VII. în Criminalistica. Ministerul de Interne. 91-97. Editura 4175. 4189. 144-148 4187. VASILINIUC. III. EISMAN. vol. Bucureşti.4171. nr.I. Intro- 4179. Eugen. nuvele – povestiri. COTUŢIU. Anca. Florin. vol. 182-199. 4185. Constantin. Timişoara. Câteva precizări în legătură cu aspectele medico-legale şi criminalistice în identificarea traseologică. anul V. 121-125. ŢURAI. ŢURAI. Bucureşti. Constantin. Etica cercetării în echipă. The Pharmacological and Epidemiological 266 . Expertiza complexă I. Camelia. Metodologia recoltării probelor pentru examenul biocriminalistic în infracţiunile de omor. ENESCU. Moise. Moise. Moise. 4180. în Ghidul procurorului criminalist. TEŞAN. septembrie 2005. în Criminalistica. medico-legală şi criminalistică. 33-39. p. 201-207. Ministerul de Interne. nr. 4177. TERBANCEA. 1980. III. Bucureşti. 31-35. în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. în Şcoala românească de criminalistică. Bucureşti. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Moise. 156 p. 162-165. Anca. Lidia. London. Ministerul de Interne. 1965. Editura Cartea Românească. 295 p. C. în Şcoala românească de criminalistică. 1975. Timişoara. vol. Eugen. 4174. 1975. p. BALTAG. 45-51. Ministerul de Interne. 1995. 6. 20-25. 248 p. Bucureşti. Eugen.V. Bucureşti. TERBANCEA. 5. TERBANCEA. Jean. Istoricul descoperirii făptuitorului după urmele desenelor papilare în România. TERBANCEA. TEODORU. III. A. p.. TERBANCEA. 1980. Pasagera. în Ghidul procurorului criminalist. Eugen. SIMIONESCU. Comisar-şef. TERBANCEA. Ilie. Constantin. în 20 de ani de expertiză criminalistică. p. VAIDA. TEODOSIU.. Implicaţiile criminalistice în practica medico-legală. Moise. Din legendele Dunării.J. 4182. erată. TEODORU. în Şcoala românească de criminalistică. TERBANCEA. STĂNESCU. p. Dana. 4173. Editura Eminescu. oft The Society for the Study of Addiction. I. TEODORU. Unele consideraţii privind caracteristica generală a scrisului reprezentată prin poziţia rândurilor. 1975. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. 57-59. 4188. p. Elucidarea împrejurărilor negative sau controversate ale cercetării la faţa locului.

Bucureşti. 272 p. Editura de Stat Didactică şi Pedogogică. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Partea generală. II. Essen. 2002. Schmidt Römhild.1966. V + 102 [-104] p. 4204. Wolfgang. Schmidt Römhild. Lübeck. Editura Cugetarea. Cuza“ Iaşi. Wolfgang. 4191. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 1976. 4193. Wolfgang. Editura Schmidt Römhild. 1959. THIEL. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. MOLDOVAN. XVIII + 515 p. vol. Praktische Spurensuche Grigore. New York. ediţie revăzută şi adăugită. THIEL. 4 p. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi am Tatort (Acţiunea de tehnică criminalistică la locul faptei). coordonator Rolf Rainer Jaeger. + XVIII + 354 p. Lübeck. Berlin. 2002.W. T[H]EODORU. London. penal. vol. MOLDOVAN. I. Oxford. Schmidt Römhild. 4194. 4203. II. THIEL. Facultatea de ştiinţe juridice. Berlin. Biblioteca documentară. Wolfgang. drept procesual penal. II. Facultatea de ştiinţe juridice. 4198. Partea specială. 1989. [1] f. 1986. Curs de Fotografie und Videografie (Fotografia criminalistică şi videografia). Iaşi. 16 p. Drept comentat şi 1 4205. 1979. cu ilustr. THIEL. ediţie revăzută şi adăugită. Lucia. Iaşi. THEODORU. Lübeck. Bucureşti. Berlin. Istoria biblio- tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Universitatea „Al. Pergamon Press. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 4195. coordonator Rolf Rainer Jaeger. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Drept procesual penal. Drept procesual penal. Grigore. 4192. (United Nations Publication). II. II. Partea generală. Essen. 2002. Cuza“. 2 p. THEODORU. Essen. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 4201. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Ştiinţe criminalistice. Drept procesul 4199. Theodorescu 267 . Bucureşti. 8 p. I. Gr[igore Gr. Berlin. 1945. THEODORU. Edited by C. 374 p. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). Editura Didactică şi Pedagogică. Aufnahme des subjektiven Tatbefundes (Înregistrarea expertizei subiective).]. 1960. Berlin. 2002. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Drept procesual penal. Ministerul Învăţământului şi Culturii. Barbu. 8 p. Istoria biblio1 grafiei române. Essen. ediţie revăzută şi adăugită. Curs de 4202. Partea generală. vol. 431 [-434] p. Ştiinţe criminalistice. Grigore [Gr. Ştiinţe criminalistice. Schmidt Römhild. Grigore. Iaşi.+ 2 f. Bucureşti. 1972. Lucia. Essen. Wilson. Bucureşti. 4197. THEODORU. THEODORU. Universitatea „Al. Ştiinţe criminalistice. M. Barbu . 1996. und Spurensicherung (Elemente practice de căutare şi asigurare a urmelor). 490 p. Aufnahme des objektiven Tatbefundes (Înregistrarea expertizei obiective). Iaşi. THEODORESCU. 4200. Grigore. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. ediţie revăzută şi adăugită. (Măsurători la locul faptei). THIEL. THEODORESCU. THIEL. Pe copertă: B. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Ştiinţe criminalistice. vol. vol. 4196. The United Nations and Ducq Abuse Control. 2002. [1968]. Lübeck. Lübeck. Wolfgang. Editura Didactică şi Pedagogică. Tatortmessverfahren drept penal. Editura Enciclopedică Română. Fundaţia Regele Mihai I. Die kriminalistische grafiei române. ediţie revăzută şi adăugită. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Ştiinţe criminalistice. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 352 p.]. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Kriminaltechnikeinsatz Wolfgang.

P. 1990. 4210. 2002.W. vol. Brandermittlungen. Subcomisar de poliţie. Gordon. Beispiel für einen möglichen Tatbefundbericht (Exemplu posibil de raport de expertiză). [-557] + 2 f. criminelles françaises. 1936. [1973]. 4 p. 2000. [Bucureşti]. Bucureşti. Istoria secretă a Mossad-ului. Pascu şi Gh. 4214. ediţie revăzută şi adăugită. – Serviciul Independent Arme. (Livre club des Tuileries. anul V. Un secol de luptă cu delincvenţa. 4215. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Schmidt Römhild. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. THOMAS. Junimea. 4 p. coordonator Rolf Rainer Jaeger. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 2002. 4218. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 576 [-580] p. [1987]. THIEL. THOMAS. 4209. Editura Allfa. Essen. 2002. 4212. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. ediţie revăzută şi adăugită. comentarii şi anexe de Victor Ionescu. Mihaela. 47 p. Traducere din limba engleză de Alexandru Dovăncescu. Les grandes affaires 4208. Cybercrime. Les grandes affaires criminelles françaises. der Praxis (Reconstituirea faptei în practică). Essen. Ştiinţe criminalistice. Scripcaru. THORWALD. THORWALD. nr. 2002. 119-129. Paris. THIEL. 368 p. 24-34. Ştiinţe criminalistice. Jürgen. Lübeck. cazuistică). Roberto. ediţie revăzută şi adăugită.G. THOMPSON. II. vol. London. 1 Inspectoratul General al Poliţiei Române 268 . Doris. 1981. THUT. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Lübeck. Douglas. Berlin. + 1 f. Cybercrime: low Enforcement. Cercetarea la faţa locului în cazurile post-explozie a dispozitivelor explozive. THIEM. 276 [-279] p. (Bibliotheque Dumarais) [sic !]. Ştiinţe criminalistice. I. Essen. Schmidt Römhild. în R. Wolfgang. LOADER. Erori posibile în examinarea semnăturilor. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 3. Dorobăţ şi Gh. vol. note. Brian. Essen. Bellevue (Printed in Romania). THOMPSON.. Jay Books. JAEGER. THOM. 2002. TILEA. Schmidt Römhild. 4211. coordonator Rolf Rainer Jaeger. G. pl. security and surveillance in the information age. 2003. p. 8e année. France Inter Éditions (Imprimé en Roumanie). Scripcaru. ediţie revăzută şi adăugită. Explozivi şi Substanţe Toxice. vol. XXIII + 553 p. coordonator Rolf Rainer Jaeger. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. coordonator Rolf Rainer Jaeger. II. Understanding copyright. 4 p. în Criminalistica. Paris. THIEL. Lübeck. Crimă şi ştiinţă. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Brandstiftung (Investigarea criminalistică a incendiilor). 21-22. ediţie revăzută şi adăugită. Fichier monodactylaire 4219. Bucureşti. Berlin. Wolfgang. TICU. Jurgen.I. no. 4206. Essen. II. Erstellung von Tatbefundberichten (Întocmirea rapoartelor de expertiză). Ştiinţe criminalistice. 4 p. 1991. mai 2003. Tatrekonstruktion in 4216.R. basé sur la classification décimale. p. Rolf. II. 380 p. Wolfgang. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. vol. 2004. Wolfgang. şeful compartimentului materii explozive 1 din I. Schmidt Römhild. Berlin.A. Les cent un chefs – doeuvre du génie humain). II. Diebesfallen (Furturi - Traducere din engleză de Al. Essen. Schmidt Römhild. 2 p. 2002. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Lübeck. Prefaţă. pl.C. p. Berlin. G. Constantin. 4213. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 4220. THIEL. Berlin. W. Lübeck. vol. A Practical Guide. 4217.practică. Spionii lui Ghedeon. În româneşte de D. ediţie revăzută şi adăugită. Ştiinţe criminalistice. Berlin. Iaşi. Lübeck.1. E. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 4207. Editura Schmidt Römhild.

TOCAN. et Bucarest. Ştefan. tisulară. mai 2004. Pagini de istorie contemporană: Doctorul Lupu. Col. Editura Luceafărul. Octavian. 425 p. TIRON. Victor. 165-170. Analiza minerală tisulară. Mihaela. Doctorand. anul VI. Preparator univ. 2003. TILEA. TILEA. 2005. BRÎNZĂ. Bibliografie la p. Mihaela. (Studii şi cercetări psihologice publicate de Institutul de psihologie experimentală. Bucureşti. anul VII. Ştefan. 4231. TODORANU. TIRON. Determinarea şi diagnosticarea temperamentului pe bază de experiment şi chestionar. 3. Preparator univ. Editura Ştiinţifică. 1967. 621 p. (Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Iaşi). p. Sirey. cere de Leontina Moga şi Gabriela Mantu. septembrie 2004. studiu introductiv de Robert Deutsch. Paris. Serviciul Criminalistic Dâmboviţa. 4235. TIMARU. col. Infracţiunile cu violenţă între prevenire şi combatere. comparată şi aplicată al Universităţii din Cluj. Editura Institutului de Psihologie al Universităţii din Cluj. de foc atipice. Cătălin. Cuvânt înainte de Silviu Brucan]. nr. Leonard. nr. Dr. Dâmboviţa.4221. Iaşi. 4229. în Criminalistica. Drept Penal. Turneanu. TILEA. 73 p. Editura Tipografiei „Carmen-Sylva” M. în Criminalistica. Nicolae. Consideraţii privind răspunderea expertului judiciar. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Aspecte privind metode şi tehnici de identificare a semnăturii în cadrul expertizei criminalistice de gen.. p. 4236. Ministerul de Interne. vol. 1946. Dimitrie. Insp. 4222. TOCAN. jr. Examinarea armelor Serviciul Criminalistic I. anul VI. Cu un 4230.. Drd. TILEA. iulie 2004. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Documente diplo- matice. Confesiuni jenante. Lt. TOADER. 4234. Psihologia temperamentului. nr. Bucureşti. p. Ştefan. anul VI. Les influences étrangères sur le droit constitutionnel roumain. 19-20. Editura Luceafărul. 4233. specialist 4227. Mihaela. p. 264-268. Dr. Editura Politică. RAŢĂ. 1998. Bucureşti. 6. Nicolae. – TIMON.A. Drd. p. Alvin. procesul de formare a semnăturii. Tudorel. 170 p. Expertiza criminalistică a semnăturii – factor determinant în stabilirea adevărului. Ştefănescu Goană). Culegere de probleme din practica judiciară – pentru uzul studenţilor – Cu modificările aduse Codului penal. TOFFLER. nr. anul VI. 203-210. specială. TOARBĂ. 4. nr. 119 p. nr. TITULESCU. III. Leonard. Aspecte practice de relevare a seriilor îndepărtate de pe caroseriile auto. p. Partea 4223. Accidentul rutier şi cauzele care duc la producerea acestuia. Dr. 2005. p. 33-34. p. 3. 3. 403-407. Experimentul tehnico-ştiinţific – procedeu necesar şi indispensabil în efectuarea expertizelor şi constatărilor tehnico-ştiinţifice. criminalist. 23-24. Ion. 1980. Analiza minerală 4238. Bucureşti. în Criminalistica. Editura All Beck. Inspector de poliţie. Bucureşti. TITA. 1967. Mihai Horia. mai 2004. în Criminalistica. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 4237. p. 329-332. 4228. p. Alexandre. Cugetarea – Georgescu Delafras.J. 2006. în Criminalistica. în Criminalistica. 894 p. F. Mihaela. pr. 23-24. Şocul viitorului [Tradu- 269 . 324 p. director prof. TITULESCU.P. mai 2005. în Tratat practic de criminalistică. Bucureşti. 9-10. 4232. cu un studiu introductiv de George Macovescu. 1932. Discursuri. 37-39.. TOADER. 4225. Consideraţii privind 4224. noiembrie 2002. anul IV. practica judiciară şi literatura de specialitate la data de 1 martie 2003. TILMAN 4226. 5.

Editura Antet. Leg. Alvin. Coordonatori: Octavian Pop. V. Istoria cărţii româneşti de la începuturi până la 1918. 59-63. vol. Bucureşti. Traducere din limba engleză de Robert Adam. Mihai. Editura Ştiinţifică. 4246. 9. 4256. 352 p. 4250. TOMESCU. TOFFLER. (Idei contemporane). 4241. III. Al treilea val. 1973. 4240. Alvin. 347-349. Mircea Constantinescu. Bucureşti. Bucureşti. Alvin. Institutul de Criminalistică. 1996. p. Ionel. Serviciul Editorial. Ministerul de Interne. 1985. 250-256. 273-279. Război şi antirăzboi: Supravieţuirea în zorii secolului XXI. N. 4245. Heidi. 4249. Presă şi Propagandă în rândul populaţiei. TOFFLER. 1995. Traducere din limba engleză de Mihnea Columbeanu.. Editura Politică. 349 [352] p. Octavean. TOMESCU.T. fotografie. Aspecte teoretice şi practice privind tactica cercetării la faţa locului în infracţiunile de omor. 1980. SĂVULESCU. Alvin. 1968. Ing. Mihai. Bucureşti. TOROIMAN. Antet. 216 p. Sinaia. 16 versus 9 str loci typing in paternity testing Romanian I. 2002. în Tratat practic de criminalistică. Powershift – Puterea Ion. 1956. Ion Anghelescu. 2003. I. lăsate de pistoalele cu bolţuri. 2004. despre viitor]. Bibliografie la p. Traducerea din limba engleză: Georgeta Bolomey şi Drăgan Stoianovici.. D. 1066 p. Cercetarea la faţa locului. 4248.. TOFFLER. 4244. CONSTANTINESCU. Romică. Bibliografie la p. Prefaţă: Ioniţă Olteanu. 4253. Tipografia Învăţământului. S. Antet. 4239. 224 p. Ministerul de Interne. SIMA. 481-508. POPA. TRACIUC. Examinarea urmelor lăsate de armă pe tubul de cartuş. în Criminalistica. şeful I. nr. TOMULESCU. Const[antin] Şt. Editura Tehnică. Chestor de poliţie. 45-88. 256-259. 4254. [1999]. 2003.. 13-17. + 20 pl. Bucureşti. 5. Vol. Ion R. Mod. [Bucureşti]. lângă Tribunalul Suceava. 216 p. 184 p. Dâmboviţa. vol. TOMA. 1976. 4243. Titlul original în limba engleză: Future shock. TOFFLER. Ion. Ministerul de Interne. TOFFLER. Procuror. 20-24 noiembrie 2000. Vasile Lăpăduşi. Alvin. Parchetul de pe C. 480 p. TOMESCU. Ministerul de Interne. (Idei contemporane). Claudiu. Titlul original în limba engleză: The third wave. în Investigarea criminalistică a locului faptei. p. TOMA. Bucureşti. ŞTEFĂNESCU. Expertiza urmelor lăsate de obiecte şi a urmelor materie.J. 684 p. Vasile. „Al treilea val“ şi „Powershift – Puterea în mişcare“. 37-40. p. 56 p. Previziuni şi premise: Interviu cu autorul cărţilor „Şocul viitorului“. Editura Tritonic. Bucureşti. bogăţia şi violenţa în pragul secolului XXI]. Bucureşti. GRIGORE. p. Cartoteca dactiloscopică monodactilară. 4251. Marinela. Manual de drept privat roman. 1980. p. Chestor de poliţie. în Tratat practic de criminalistică. p. septembrie 2003. Răzbunare cu violenţă. Bucureşti. TOFFLER.P. Editura Kamala. şi 22 fig. Examinarea urmelor în mişcare [Cunoaşterea. 4252. Gheorghe. 1971. TOMESCU. TOMESCU. Curs teoretic şi practic de parapsihologie. [Studii 4247. Seminarul de perfecţionare a procurorilor criminalişti. TRANDAFIR. 502 p. Jurnalism radio. Ştiinţa conştiinţei. Ministerul Învăţământului. Lupu Coman. anul V. Traducerea Mihnea Columbeanu. TOMESCU. Inspectoratul General al Miliţiei. 270 .Editura Politică. 4255. Tratat practic de criminalistică. Alexandru Hasnaş. Mircea. vol. p. Redarea mişcării în 4242. III. Traducerea de Mihnea Columbeanu. Comisar-şef de poliţie dr. 1983. Ion Grigorescu. Bucureşti. 1995. în Tratat practic de criminalistică. Corporaţia adaptabilă. Constantin. 516 p. Antet. Sofia. Reguli ce trebuie respectate pentru efectuarea unei cercetări la faţa locului eficiente.

Tabla de materii şi în limbile franceză. Wolfgang.2. 306 p. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Inspectoratul General al Miliţiei. Institutul de Criminalistică. 4265. cosmetice. Tratat practic de criminalistică. Ion Anghelescu. ediţie revăzută şi adăugită. Nicolae Dan. Ministerul de Interne. 40-49. Serviciul Editorial. Un nuevo a método de clasificacion dactiloscopica. Moise Terbancea. Serviciul Editorial şi Cinematografic. Vol. 30 p. Tablă de materii şi în limbile franceză. Dr. Alexandru Hasnaş. Alte metode şi procedee de expertiză criminalistică. Serviciul Editorial şi Cinematografic. 24 p. 215 p. în Investigarea criminalistică a locului faptei. II. vol. vol. 1983. germană şi rusă. Filatelia – pasiune. 1978. 481-482. SALEM. Gegenüberstellung Expertiza urmelor de produse alimentare. Sorin Ionescu. 317 p. Berlin. 1985.Bibliografie la p. engleză. Alexandru Radu. Tratat practic de criminalistică. 4259. TRÎMBIŢAŞU. Valeriu Manea. 431 p. Alexandra. p. TRENSCHEL. Nicolae Dan. Constantin. Lübeck. Anzeigenaufnahme bei Straftaten (Ridicarea de urme în cazul infracţiunilor). fig. (Confruntarea). Ministerul de Interne. engleză. Vol. Mircea Constantinescu. Coordonatori: Octavian Pop. Inspectoratul General al Miliţiei. Nicolae. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici“ Bucureşti. Cartoteci şi colecţii de identificare criminalistică (uz intern). Bibliografie la p. V. de Criminalistică. ediţie revăzută şi adăugită. 4263. III. Wolfgang. 4267. Tratat practic de criminalistică. Constantin. Schmidt Römhild. coordonator Rolf Rainer Jaeger. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică.C. Tratat practic de criminalistică. 1934. 1982. 4260. Schmidt Römhild. Tablă de materii şi în limbile franceză. 4262. Aprecierea medico-legală a intervalului de timp de la deces în cadrul cercetării la faţa locului.. IV. Berlin. Ştiinţe criminalistice. Serviciul Editorial şi Cinematografic. 2002. Vasile Lăpăduşi. Trei secole de paradox. 1980. Ion R.. Valeriu Manea. Silvian Iosifescu. Institutul de Criminalistică. vol. 4257. Inspectoratul General al Miliţiei. 1985. engleză. Ion R. 2002.. TRONCOSO. Bucureşti. Inspectoratul General al Miliţiei. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Wolfgang. Bucureşti. 4258. Essen. 272 p. Institutul Abdo. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Ministerul de Interne. Bibliografie la p. 6 année. germană şi rusă. 289-290. TRENSCHEL. Coordonatori: Ion Anghelescu. 4264. Alexandru Radu. Schmidt Römhild. Bucureşti. Lübeck. Lübeck. Dr. TRENSCHEL. Bucureşti. 415-416. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Constantin. Ştiinţe criminalistice. Berlin. Ştiinţe criminalistice. Bucureşti. 2002. selecţie şi traduceri de Eugen B. Coordonator: Ion Anghelescu. Expertiza urmelor lăsate de obiecte şi a urmelor materie. Institutul de Criminalistică. 271 . engleză. TRIPCOVICI. competiţie. Lupu Coman. Ion R. no. Jose M Duran. II. 25 p. Mircea Constantinescu.I. Marian. Ministerul de Interne. Editura Albatros. vol. Der Tatort (Locul faptei). Essen. Bibliografie la p. germană şi rusă. germană şi rusă. II. 4266. (Colecţia Cogito). Bucureşti. e în R. Norme de deontologie ale expertului criminalist. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Tablă de materii şi în limbile franceză. Ion Anghelescu. Coordonatori: Octavian Pop. p. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 72-89. studiu – Editura Sport-Turism. Bucureşti. 2004. 4261. Essen. Prefaţă de Constatarea tehnico-ştiinţifică şi expertiza urmelor lăsate de om. ediţie revăzută şi adăugită. a celor lăsate de animale şi vegetale. Vol. II. 547-549. 581 p.

Comisar de poliţie. 4275.A. 1984. Drept bancar. vol. TATU. Pe copertă subtitlul Memorii 1916-1944. Postfaţă Ion Cristoiu. „Contribuţii“. nr. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. avocat – Baroul Sibiu.. Bibliografie la p. Copiii sunt răi sau înrăiţi? Societatea pentru răspândirea ştiinţei şi culturii. 249 – 254. univ. Tratat elementar. septembrie 2003. p. Vol. Bibliografie la p. TRUŢĂ. Bucureşti. Mărci din a doua România în Interpol. Ioan. 2003. Cartea ofiţerului de poliţie. Cluj-Napoca. Horaţiu. 1928. Le problème actuel de délinquance contre les biens culturels en Pologne/ Problema actuală a delincvenţii contra bunurilor culturale în Polonia. Cristian. MAMALI. 288 p. TRONCOTĂ. Eugen Cristescu: 4276. 1958. Criminalistică. Cu o prefaţă de dr. secrete româneşti. în Criminalistica. Prof. Bibliografie la p. Beiträge in Bezug aufdie I. I. TURCU.. TRONECI. iulie 2003. CHELCEA. Onig. 4285. Tratat de drept procesual penal. 287-294. Careul de aşi. Ausgabe Rumäniens. a serviciilor de informaţii şi securitate ale regimului comunist din România. vol. 272 .U. Cristian. Onig. 503 [-504] p. Facultatea de Drept. Maciej. 2 vol. Übersetzung ins Deutsche. Bucureşti. GOLU. PETRESCU [Corvin M. II. 652 p. TULBENDJIAN. vol. Bucureşti. 4284. 237-240. Bucureşti. nr. 256 p. Duplicitarii. Dr. 4277.A. 4279.]. O cronică a frontului secret la răspântie de milenii. 3 vol. I. Adrian Ştefan. TULBURE. HURDUBAIE. 4. Memorii. 1973. 5. Agent principal de poliţie. Tiberiu. Universitatea din Wroclaw Polonia. S. VI + 288 p. Bibliografie la p. 2003. Septimiu. Filatelia 1/1974. emisiune a Moldovei circulate în dauna Poştei. 242 [-244] p. p. Angela Maria. TUCICOV-BOGDAN. Filatelia 7/1974. 1935. Universitatea „Babeş- Bolyai“. S. vol. Pantelimon. O istorie 4278. documente. 1999. Dicţionar de psihologie socială. Petru. 243-244.. 294 [-296] p. 2003.. 651-652. 480 p. 4270.. în Criminalistica. TUCICOV-BOGDAN. 287 [-288] p. Bucureşti. Mihai.. Editura Lumina Lex. Bucureşti. Dan Zamfirescu. 137 [-139] p. dr. nr. Lector univ.A. 4271. Cătălin. TRUŢĂ. Bucureşti. R. Editura „Ion Cristoiu“. Vasile. TULBENDJIAN. Contribuţii cu privire la prima emisiune Românească. III. 5. TURCU. Roza Vânturilor. Editura Elion. 4286. 1999. 312 p. TRONCOTĂ. 4280. TRONCOTĂ. cu fig. 4269. Asul Serviciilor Secrete Româneşti. Editura Ministerului de Interne. Răzvan.]. Cristian. Serviciile secrete ale Marii Britanii. TRONCOTĂ. Bucureşti. Ioan. TURCU. anul V. 456 p. 282287. BLIDARU. Israelului.I. TRONECI. dr. Catedra de Adrian Ştefan Tulbure. TRZCIŃSKI. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Editura Dacia Europa Nova. TUCICOV-BOGDAN. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. Editura Alma Mater. (Faţa nevăzută a istoriei). Interpolul intervine.4268. Bibliografie la p. 1994. 4281. Onig. Rusiei. Cuvânt înainte: Florin Constantiniu. HURDUBAIE. 4272. Ana.. 1981. 4274. 1996.. Bucureşti. anul V. 244 p. 90 p. BOGDAN. II. 44 [-48] p. Editura All Beck. Vasile. PÂNZARU. Cristian. 4282. Der Rumäniensammler 19/20 1975. Ana. Cameră portabilă de relevare a urmelor papilare latente cu ajutorul vaporilor de superglue. Prof. TULBENDJIAN. Iosif. Avocat – Baroul Sibiu. mărturii. Manual poliţienesc. „De la Cuza la Ceauşescu“. 258. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. 9-11. Psihologie generală şi psihologie socială. judecător Curtea de Apel Cluj. Lugoj. 4273. Istoria serviciilor Ana. 100 p. [Nicolae I. Ion. p. Sistem de comparare a elementelor faciale. Ioan. 4283. GOLU.

TURIANU. Practica judiciară comentată şi adnotată.I. Infracţiuni contra siguranţei rutiere. TURK. 215 p.C. 237 p. 1968. Philatelic Forgers.6.4287. 4290. 4296. 3 annèe. Octobre. TURIANU Corneliu. 4293. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 273 . 9. BISCHOFF. Austin. 4288. R. Their Lives and Works. Răspunderea juridică pentru faptele penale săvârşite de minori. e no. Cristiana. Corneliu. e R..7. Bucureşti. 1930. Bucureşti. 4289.10. demnităţii persoanei. 176 p. TURIANU. 2000. TURIANU. TURIANU. 568-604. Napoli. 4291. 408-416. London 1976 S/p 31. 1986. Contracte civile speciale.. Compte rendu officiel de la deuxième Assemblée Internationale de Criminalistique à Vienne. 254 p. 2004. Gioppi. 3 annèe.I. (Biblioteca juridică a cetăţeanului. Bucureşti. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Editura Ştiinţifică. Dr. Roud McNalby. Editura Continent XXI. TURIANU. 1988.Varro E. La Crittografia. Bucureşti. 520 [528] p. în R. 1931. no. 464 p.. Corneliu. Coordonatorul seriei: prof. Chicago. TYLER. Criminality and Legal 4294. no. Corneliu. Dr. Dumitru I.. Mazilu). les 8. Corneliu. Marc-A.C. Order. TURKHEIM di. Milan. 1931. p. dr. Editura All Beck.C. univ. TURIANU. dr.I. Corneliu. 1897. Prof. TURKEL. p. Legislaţia rutieră comentată şi adnotată. 1974. 4295. Infracţiunile rutiere. Infracţiuni contra 4292. Bucureşti. 1995. Pinguin Book. Siegfried. Bucureşti.

+ 58 fig. MIXICH. ŢUCULEANU. C. p. p. Târgovişte. 451 [-455] p. p. Val. Sanda. Gabriel. . II. ŢICAL. 1937]. 4310. 159 p. 4312. în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. Gabriel. Bibliografie la p. ŢICAL. Terminologia ADN în identificarea de persoană. 4304. Alexandru. Vlad. Politici şi proceduri de management al calităţii stabilite pentru tale. 1947. Dr. în Criminalistica. Cazierul dactiloscopic. volum 13. C. Gabriel. Bucureşti. 74-78. 342-350. Codul de conduită a experiţilor. 4311. Comisar-şef. ŢURAI. ONU. Constantin. director general al S. anul VIII. ŢÎRU. ŢURAI. L. p. A. 4307. 4. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Constantin. 31-32. Editura Pildner & Pildner. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 4301. Editura Pildner & Pildner. Comisar-şef. p. Bucureşti. Primele mărci poştale Institutului de Criminalistică. Fişierul de identificare. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. Prevenirea şi combaterea traficului şi consumului de droguri. 4308. ŢĂŢULESCU. Identificarea armelor de foc după tuburile arse şi proiectilele găsite la locul faptei. ŢÎRU. Prisma Quality Sistem SRL. 1966. 163-167.. 2005. Cu 35 clişee explicative în text. Editura Meridiane. Expert principal. nr. directorul Institutului de Criminalistică. Târgovişte. Constantin. p. 2006. Reglementarea procedural penală a percheziţiei ca mijloc de investigaţie. Bukarest 1962. ŢEBEICA. directorul 4299. nr. Combaterea crimei organizate – antidrog. Tipuri şi frecvenţe la populaţia română în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. vol. 2. româneşti 1858-1861.G. iunie 2005. DRESSLER. ŢEBEICA. 192 p. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Die ersten rumänischen Postmarken 1858 -1865. George-Marius.R. 4306. Evaluarea statistică în analiza ADN în scop medico-legal. Milan. 264 p. iunie 2006. 1962. 2003. ŢICAL. 2003. Mihai. 89-109. 4303. Dactiloscopia. în Criminalistica.. Sanda. vol. George-Marius. Constantin. 2003. 3. 2005. ŢÎRU. ENACHE. 104 p. Vlad. Manual antidrog. [Bucureşti. Comisar-şef. Institutul de Criminalistică – prezent şi perspective. Valerian. p. Comisar-şef de poliţie.P. ŢĂŢULESCU. Dermatoglifele digi- director al Institutului de Criminalistică al I. 6-8. 5. A. Editura Luceafărul. Gabriel. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. 146-154.R. nr. Vasile. în Criminalistica. 2. specialiştilor şi tehnicienilor criminalişti din Poliţia Română. 213 p. ŢURAI. nr. p. Mihai. Milan. 1965 p. 4302. MIXICH. 81-85. Metoda clasificării globale a dermatoglifelor. Vol. Descoperirea autorilor necunoscuţi după urmele digitale lăsate la locul faptei.P. Institutului de Criminalistică. Bucureşti.C.G. Descoperirea autorilor necunoscuţi prin identificarea modului caracteristic în care au operat. anul VIII. George-Marius. + XXVI laboratoarele Institutului de Criminalistică al I. 3. volum 13. surselor umane în Ministerul Administraţiei şi Internelor. Elemente de criminalistică şi tehnica criminală (poliţie ştiinţifică). iunie 2005. 4305. Elemente de poliţie tehnică. ŢURAI. Managementul re- de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Curs universitar. DRESSLER. iunie 2006. ŢÎRU. 188-192. Terorismul – ameninţare globală. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. Parchetul 4300. directorul 4298. 16-19. Bucureşti. Expertiza dactiloscopică. ENACHE. 4309.Ţ 4297. Tipografia Prefecturii Poliţiei Capitalei. Bibliografie la p. Elemente de identificare şi efectele drogurilor. 241-244.

Importanţa examinării prealabile a urmelor papilare în identificarea criminalistică. Ioan. Alexandru. comparativ cu principiile şi tehnica identificării structurilor. p. 208 [-212] p. Editura Academiei Române. Octavian Ovidiu. Palmoscopia şi plantoscopia în medicină. vol. ENESCU. HORNOIU. Albatros. 254 [-256] p. 304 p. 4322. 1984. Elena. 441-444. 6. Bucureşti. 1975. univ. Ministerul Justiţiei. Bucureşti. Editura Humanitas. p. ŢURAI. 2005. 4314. ŢURAI. COTUŢIU. Editura Luceafărul. 4321. 1991. 1979. Comisar-şef toglifică criminalistică. 1957. Bucureşti. 197-202. în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Bucureşti. Lidia. cu fig. Bomba drogurilor. prep. LEONIDA. Dermatoglifele palmare. ŢURAI. Ministerul Justiţiei. Editura Medicală. Cercetarea eredobiologică a desenelor papilare în expertizele medico-legale şi studiile criminologice. 1979. ŢURAI. C. C. Ion. p. 488 p. Bibliografie la p. SIMIONESCU. 4319. 203-211. Editura Medicală. 1971. Enigmele unor amprente. Tipuri şi frecvenţe la populaţia română. Florea. ENESCU. 4316. Bibliografie la p. Ioan. Selecţia textelor. Constantin. 1979. ŢURLEA. 86-91. traducere. Ion. Bucureşti. Silogistica judecăţilor 4317. de predicaţie. Ministerul de Interne. ŢURAI. Anca. de poliţie. Identificarea derma- Constantin. Constantin. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Bucureşti.4313. Constantin. în 20 de ani de expertiză criminalistică. de poliţie. 275 . p. 83-116. p. 483-487. comentarii şi note. Despre posibilităţile şi necesitatea unei expertize antropologice-dermatoglifice în cunoaşterea personalităţii minorului infractor şi delincventului recidivist. LEONIDA. MOCANU. şi tabele. Stelian. Constantin. ŢURAI. ŢURLEA. ŢURAI. 4315. Constantin. 310 [-315] p. în reproducerea ereditară a dermatoglifelor. 4320. Agentşef adj. 1968. Bucureşti. Constantin. 250-254. Amprentele papilare. ŢUŢUGAN. Dermatoglifologia – amprente palmoplantare. în Şcoala românească de criminalistică. + erată (Studii filosofice II). Bucureşti. 4318.

Dispoziţii penale din legi speciale române. Scară către infern – Confesiunile criminalistului Andrei Zavera. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. vol. Editura Lumina Lex. 128 p. Editura „Scrisul românesc“. I. Misterele Templului şoară n-are alibi. UNGHEREA. vol. vol. SELTZ. 1996-1998. 4345. II. Bucureşti. SELTZ. .. UNGHEREA. 311 p. 4343. 4333. spion. Panaitescu.. vol. 463 p. dinamica accidentelor de circulaţie în vederea îmbunătăţirii securităţii rutiere. M. Augustin.. 1987. UNGUREANU. 1986. UNGHEREA. românesc“. Versiunea maio- Masonic. Editura Phobos. 2 vol. 1990. Olimpian. 4338. Olimpian. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. I. UNGHEREA. 1983.P. URECHE. Editura „Cartea Bucureşti. M. 226 p. 4331. E. 1982.. 210 p.U 4323. vol. vol. 4332. Postfaţă şi bibliografie de Mircea Scarlat. 1997. Gh. metri. IV. vol.. Bucureşti. Drept penal Olimpian. 4330. M. 2004. 213 p. 240 p. Olimpian. 1976. Statueta sfântului Leonard. Editura Fundaţiei „României de Mâine“. 4326. CÂMPEANU. UDRINSCHI. 462 p. 941 p. Iaşi. Editura „Scrisul Craiova. 1993. 160 p. Editura „Junimea“. 1996. Gh. 578 p. Bucureşti.. 4342. vol. Minerva. Editura „Scrisul Românesc“. M. Diverse 4337. român. Iaşi. Gh. CANŢĂ. indice şi glosar de P. 4324. UNGHEREA.. Iaşi.. 4346. PEREŞ. UNGHEREA. Editura Lumina Lex. 431 p. 1977. I. Bucureşti. I. Olimpian. N. TABACU. 199 p. 4329. Calculul şi construcţia automobilelor. 9 vol. FRĂŢILĂ. II. Bucureşti. 486 p. 555 p.D. Dinamica autovehiculelor pe roţi. „Phobos“. Olimpian. 180 p. TABACU.. Automobile. Olimpian. UNGUREANU. Text stabilit. 190 p. 4334. 4344. SOARE.A. T. 767 p. Grigore.II. POŢINCU.. CIOPRAGA. VASILIU. 4341. Ultima sută de românescă“. Testamentul. C. Iaşi. 1981. Gh... 628 p. UNGHEREA. Olimpian. 4336. Editura Didactică şi Pedagogică.. POŢINCU.. Olimpian. 4340... Capcană pentru asasin. Craiova. 254 p. procedee de a coresponda cifrat. Agonia.. UNGHEREA. 2002.. Editura „Omega“. Olimpian. UNGHEREA. PEREŞ. UNGHEREA. Bucureşti. 440 [-448] p. 325 p. Vol. N. STOICESCU. 1985. 2003. UNGHEREA. Aurel. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Universitatea Transilvania. 199 p. UNGHEREA. 347 p. VI. III. UNGHEREA. 1991.. UNGHEREA. 224 p. Letopiseţul Ţării Moldovei. Bătrâna domni- Editura „Phobos“. vol.. I-IX. T. 4325. 1987. 4347. 273 p. Ediţia a II-a revăzută. Editura „Juventus“. 1979. Volumul reproduce textul ediţiei: Letopiseţul Ţării Moldovei.. UNGUREANU. 4335. 1978. Clubul cocoşaţilor [policier politic]. Augustin. 894 p. 1982. Pădurea cu plopi argintii. V. vol. Iaşi. E. Gh. Egreta Brânco- venilor. 195 p.P. Criptografia. MACARIE.. 2000. GORIANU. Agent secret. Olimpian. UNGHEREA. T. 1995. UNTARU. A. rului Vlad. 1968. Spovedania unui 4328. 862 p. Prizonierul spe- ranţelor. 815 p. studiu introductiv. Bucureşti. Editura „Ion Creangă“. Victor. Editura „Junimea“.. cu 66 ilustr. UNTARU. VIII.S. I.L. URDĂREANU. Partea generală. Olimpian.. vol. UNTARU. Bucureşti. Preţul tăcerii. 230 p. Editura TIPO-AKTIS. Cercetări privind Editura „Junimea“. 4327. 283 p. Editura „Dacia“. Olimpian. Editura „Junimea“. Bucureşti. Bucureşti. Olimpian. IX. Craiova. Olimpian. Olimpian.. Editura 4339. Braşov. 170 p.. UNGHEREA. V. Propulsia şi circulaţia autovehiculelor pe roţi. 1997. Craiova. 404 p.

4356. [Traducere realizată de Egy Gerda]. Dan. Cristian. Bucureşti. [Bucureşti]. nr. (Romanul românesc contemporan). Eugen. Comisar-şef de poliţie. 2003. URICARU. Bucureşti. Albatros. 314 p. 347 p. Comisar de poliţie. II. URECHEATU. Cartea Românească. Timişoara. Complotul. în Criminalistica. 255 p. 4360. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 285 [-287] p. Bucureşti. Bucureşti. 4350. I-III. Roman. 1981. 2004. Viitorul Românesc. URICARU. 248 p. 4351. 336 p. III. Bucureşti. Editura Helicon. Aspecte teoretice şi practice. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Editura Lumina Lex. Rodica. (Ministerul de Interne). Eugen. Editura 4355. (coordonatori).Colecţia „Clasicii români“. 4352. URICARU. 230 [-232] p. UŢĂ URIŢESCU. Comisar. Valorificarea semnelor particulare în identificarea criminalistică a persoanei prin sistemul de recunoaştere facială IMAGETRAK. Editura Eminescu.. URSU. Aspecte ortografice controversate. 1886. Lucia. Eugen. p. 1 În prezent Direcţia de Investigaţii Criminale 277 . Ghidul procurorului criminalist. 2003. medico-legală în procesul penal. administrator baze de date. Aplicaţia CDN. 4353. adjunct al şefului Direcţiei Poliţiei Judiciare 1. expert criminalist.. 1973. CRISTESCU Ioan Doru. anul VII. 1987. 4354. noiembrie 2005. p. Bucureşti. Vasile. vol. Bucureşti. Editura Militară. vol. despicătoare şi contondente.. URECHEATU. 4357. URICARU. 248 p. 28. 4359. Ministerul Public şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş. 169 [-172] p. Eugen. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. UŢICĂ. FLORESCU. 1990. Urma care nu se şterge (uz intern). Glorie. 292 [-295] p. 1958. Expertiza Ion. Roman. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. 453-465. a persoanelor şi cadavrelor cu identitate necunoscută. 2003. Vasile. URIŢESCU. URICARU.. 4349. 1994-1999. JORA. Bucureşti. 6. Aşteptându-i pe învingători. UŢICĂ. 4348. inginer. 1986. 2006. UŢĂ. 464 p. mijloc modern destinat identificării persoanelor dispărute în condiţii suspecte. PĂUNACHE. Eugen. 241p. Ieronim. vol. Bujor. Complotul sau Leonard Bîlbîie contra banditului Cocoş. Roman. vol. Cercetarea locului faptei în cazurile de omor comise prin folosirea obiectelor înţepător-tăietoare. Roman. p. Bibliografie la p. 4358. I. 253-272. Bucureşti. expert criminalist. Ion. Subcomisar. Stăpânirea de sine. Investigarea şi cercetarea infracţiunilor de mare violenţă – omucideri. 219-223. Dorin N.

Bucureşti. 1980. Editura Luceafărul. . Constantin. vol. VARTIC.. Rădulescu-Motru. note marginale de Ion Biberi. în Ghidul procurorului criminalist. 183-187. p. Procuror. pe lângă Tribunalul Bacău. Cercetarea la faţa locului în cazul infracţiunilor îndreptate împotriva vieţii. MIHUŢ. Moise. 1976. Mass-comedia. Prof. 176 p. cea mai Elena Ana. Kriminalistika. cu portrete (Lucrări fundamentale de pedagogie) Titlul original în limba franceză: Le sommeil el les réves. VASILIU. A. Bihor. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Lia. Simpozionul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. Comisar-şef de poliţie. TEŞAN. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 163-165. Viorel. 2 vol. mutilarea. TĂNĂSESCU. 2/2004. Ştefan. VASILE. subcomisar de tulburătoare deformare de comportament.. Bibliografie la p. Procuror. Metodologia recoltării probelor pentru examen serologic în infracţiunile de omor. Ilie. Comisar-şef. iunie 2006. Tabel cronologic. 7-12. Viorel. în Revista de criminologie. p. Bucureşti. 4367. Parchetul de în Tratat practic de criminalistică. 65-69. aprilie 2006. 4373. 4364. 4. Sinaia. Vasile. VASILE. VASILE. Tactica audierii de către procuror a martorului şi autorului faptei. volum 13. în Realităţi şi perspective în criminalistică. nr. Ministerul Justiţiei. 4368. martie 2005. p. Comisar-şef de poliţie. BARA.P. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. I. p. Auto- LĂPĂDUŞI. p. în Criminalistica. 4376. 4366. Editura Curtea Veche. Comisar-şef de poliţie. Dr. Hadrian. Vasile. anul VIII. VAIDA. Comisar-şef de poliţie. 3.P. 2005. Parchetul şeful Serviciului omucideri din Inspectoratul General al Poliţiei Române. Fiul şi doi complici ucid cu ferocitate. Crima în serie. 2005. [Studiu istoric-critic]. 4365. anul VIII. Identificarea judiciară – o metodă ştiinţifică de stabilire a adevărului în procesul penal. Editura Helicon. poliţie. VASILESCU. Situaţii şi moravuri ale presei de tranziţie. În româneşte (din limba franceză) de Ion Samarineanu. dr. în Criminalistica. Lector univ. Viorel. Viorel. Bucureşti. Expertiza complexă medico-legală şi criminalistică. 1. De la Cryptographie. Factori psihopatologici şi de mediu implicaţi în apariţia conduitelor dezadaptative la minori. Somnul şi visele Mircea. Tudor. 1979.V 4361. VASCHIDE. 239-240. iulie 2005. Moskovskogo Universiteta.J. 26-27. Marius. vol. LĂPĂDUŞI. VALENTIN. p. p. Dr. 198-203. VAIDA. 4371. Iancu. 4375. de pe lângă Tribunalul Constanţa. anul VII. 2003. 4370. Baudoin. dr. p.N. de criminalistică şi de penologie nr. nr. Ilie. Cu vechea prefaţă de prof. Aspecte noi privind identificarea instrumentelor folosite la comiterea infracţiunilor. 1977. Nodurile şi legăturile. Editura Didactică şi Pedagogică. 2001. P. 21-25. 20-24 noiembrie 2000. Timişoara. Editura Luceafărul. I. nr. 177-181. TERBANCEA. p. VASILINIUC. VASILINIUC. p. 4363. Nicolae. Mihăiţă. Paris. Investigaţiile ştiinţifice au contribuit la identificarea criminalului. ANIŢAN. Prof. nr. 4369. 189-191. I. Bihor. C. 2. I. VALERIO. 190-195. VASILE. 1994. Ştefan. Bucureşti.. Izdatelistvo 4374. Subcomisar. în Criminalistica. 4372. 19-24. Ridicarea urmelor create în suporturi de hârtie. 4362. 1896. Hadrian.. 208-217. Bucureşti.J. p. VASILE. studiu introductiv. VASILIEV. p. Ministerul de Interne. 187 p.

. 5. VĂDUVA. Nicolae. 1997. VĂDUVA. 26-30. 31-32. [Grupul microInformatica]. noiembrie 2004. VASIU. Bucureşti. Consideraţii privind armonizarea legislaţiei penale române cu cea europeană. Cuza“. cercetării locului faptei în cazul infracţiunilor la regimul materiilor explozive. Criminalitatea informatică. VĂDUVA. Poliţie „Al.. 2003. 17-21. Criminalistica. Col. 4386. 4383. 6. 4390. Partea generală (de) Teodor Vasiliu. Academia de Expertizele. Craiova. iulie 2005. Activităţi specifice 4385. nr. Craiova. Biblioteca economiei de piaţă. p. II. anul III. I. 4391. Vol. George Antoniu. 16-18. anul IV. Editura Nemira. Bucureşti Particularităţi ale investigării criminalistice a locului faptei în cazul furturilor săvârşite în sistemul transporturilor feroviare. Dr. muniţiilor şi a materiilor explozive. Craiova. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 3 volume: Vol. Ioana. p. Criminalitatea informatică. iulie 2004. Particularităţi ale investigării criminalistice a locului faptei în cazul catastrofelor aeriene.. 1998. în Criminalistica. del Giorgio. VĂDUVA. Editura Nemira. Partea specială (de) Teodor Vasiliu. 2. PAVEL. Nicolae. VASIU. 696 p. 337-339. nr. Nicolae dr. Poliţie “Al. Dr. Dr. 2002.P. p. Nicolae. 2002. Cu o introducere de Mircea Djuvara. Societatea română de filozofie. nr. anul VII. Ştefan. 4381. martie 2005. VĂDUVA. franceză şi română. Nicolae. 185 [192] p. I. dr. filozofie juridică. nr. 379-386. septembrie 2004. 4394. septembrie 2001. în Criminalistica. p. sau rebeli cu o cauză? Editura Nemira. Comentat şi adnotat. p. nr.. Ioana. 4387. VĂDUVA. Ştefan Daneş. Colecţie coordonată de Dana Moroiu). VASIU.. anul VI. 1998.. Nicolae. Conf. Bucureşti. Editura Universitaria. Codul Penal al Republicii Socialiste România. 4392. în Criminalistica. Doru. nr. George Dimitru. Metodica cercetării infracţiunilor săvârşite la regimul armelor. în Criminalistica. VĂDUVA. Teodor. Ediţia a IV-a. Bibliografie la p. (Business Club. I. Editura Albastră. Editura Universitaria. Nicolae. 583 p. 2004.T. Rezumat în limbile engleză. 2001. anul VII. Nicolae. martie 2002. Editura Terathopius. Bucureşti. 292 p. 2000 [pe pagina de gardă 2001]. Lecţiuni de nalistice şi medico-legale ce se pot rezolva în cazul morţii violente prin împuşcare. VASIU. 362 p. VASIU. VECCHHIO. DANEŞ. 4384. Ioana. în Criminalistica. Academia de 4382. Traducere de Constantin Drăgan. III. VĂDUVA. Criminalitatea informatică. Craiova. 4. 418 p. 2. 361-362. anul VI. Informa- tica juridică şi Drept Informatic. anul VI. Dr. Loredana. Editura Universitaria. Bucureşti.. George. Hackerii. Probleme crimi- 4395. Doru Pavel. Doru Pavel. p. George. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. I. VĂDUVA. 2001. Bibliografie la p. Nicolae. doctor în ştiinţe Poliţie „Al. 1972-1977. Curs de tactică şi metodică. univ. Cybercriminali. Ioana. nr. Cuza” Bucureşti. 6-8. VĂDUVA. Ediţia a II-a. Expertiza judiciară. Dr. Cuza” Bucureşti. Bibliografie la p. 25-26. 224 p. Nicolae. Editura Nemira. juridice. 4393. VASIU. Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti. 5. Craiova. p. în Criminalistica. Ioana. 4389. 775 p. ANTONIU. 34-36. p. Nicolae. Vol. VASILIU. 4379. VĂDUVA. Academia de 4380. Academia de 4378. în Criminalistica.4377. Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”. 1943. I. VĂDUVA. Constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale.. rusă. Colonel dr. DIMITRIU. Partea specială (de) Teodor Vasiliu. 279 . Metodologia cerce- tării infracţiunilor prevăzute de noul cod rutier. VĂDUVA. Nicolae. 4388. Cluj-Napoca. 4. Lucian. Controverse privind valoarea probantă a expertizei amprentelor genetice. 235-260. Deontologia experţilor. 386 p.

Interpretarea de către expertul criminalist a modificărilor survenite în starea urmelor şi a mijloacelor materiale de probă în cursul procesului Vidocq. Bucureşti. 2000. Eugène François. 1891. 1996.. VIDOQ. Ioan. MATACHE.. 300-307. VENNER. 4399. Bucureşti. 308 p. 908 p. 1993. Paris. Ministerul de Interne. 1936. rue Monsieur-le-Prince. Armes de combat individuelles. rue Monsieur-lePrince. Dominique. 133 p. Paris. No. Application de précédé d’une introduction par le professeur P. De la pendaison / incomplèou ratée / et des accidents consécutifs par… Lyon. Brouardel. 4415. Editura 4400. III. 116 p. Thèse… [Roanne. 84-95. p. cu ilustr. p. 80 p. Cartoteca dactiloscopică palmară. Curs de medicină legală în acord cu legile ţării. (Faculté Mixte de Médecine et de Pharmacie de Marseille. Ch. VEIL. 46-47. Psihologia vârstelor. VIDAL. Paris.. Ioan. 1868. VENNER. Les mémoires de Vidocq. Le livre des armes. VERZA. Pistolets et revolvers. HRISTEA. vol. VICOL. Armen. creierelor. p. et 6 planches dessinees d’aprés naturer reproduites en chromotypographie. Éditeur. Alexandru. Emil. Editura ALLFA. Editura Hyperion. 289-296. Traducere din limba engleză de Anastasia Stroia. Diomid. Ministerul de Interne. PERCIUN. VICOL. Charles-Joseph. 4409. Nouvelle édition illustrée. vol. Ministerul de Interne. 399 p. III. A. Psi- 4412. Manipularea hologia vârstelor. 75006. 91-121.4396. Paris. 4413. Emil. Le Dr. Essai d’identification des chevaux pur-sang par le moyen de la mèthode électrocardiographique.-B. Storek. 1980. ficate prin contrafacerea scrisului sau a semnăturii. 79-80. 1980. Florin Emil. G. Ioan.7. Paris. Gheorghe. în Tratat practic de criminalistică. penal. Paris. 1975. facs. boulevard St. Ioan. 280 . VIDOQ.a. 2004. 192 p. Coordonatul colecţiei Lumea în care trăim: Victor Ionescu.C. 1977. VERZA. chef de la police de sûreté jusqu’au 1827 publiés par lui même en 1828. 48. în Tratat practic de criminalistică. Ministerul de Interne. Memoire de Ioan. [1979]. 4411. rue de l’Hôtel-deVille. Bucureşti. Paul. Précis de médecine légale. 78. Masson. 1946]. no. Prodifu (Printed in Romania). Éditions de la Pensée moderne. Medecin stagiaire au Val-de Grâce. vol. în R. de furtunuri. Ioan. Editura Didactică şi Pedagogică. 34). Bucureşti. Dr. 4401. Dislalia şi terapia ei. în Tratat practic de criminalistică. VICOL. VERNETTE. Ministerul de Interne. 484 p. la sélection médico-psychologique au personnel de la police. 1974. 4405. avec 92 figures intercalées dans le texte. Le livre des armes. Teodor. + 1 f. Baillière et fils. 307 p. 155-192. 4402. 339-404. 4398. VERZA. sticlă şi vopsele. Éditions de la Pensée moderne. VIBERT. Note la p. 4407. Bibliografie la p. vol. 4403. p. p. 4410. p. cabluri. 1891. 120. Index bibliographique p. Jean. 4414. în Tratat practic de criminalistică. 8e année. VICTORIAN. 1985. 301 p. 48. Ministerul de Interne. VERSE. Examinarea actelor falsi- Léonce. 4408. III. 4404. A. 4406. III. 305-307. VIANU. VERZA.-Germain. BOERESCU. Meridiane. în Tratat practic de criminalistică. E. (6e). vol. Eugène François. 1903.I. 4397. VICOL. f. Librairie J. p. V. Examinarea fragmentelor Dominique. în Şcoala românească de criminalistică. Examinarea urmelor lăsate de instrumentele scripturale. Éditeur. 1980. Editura Pro Humanitate. 1980. Examinarea traseelor intersectate. 82-86. Vasile. 158 p. VICOL. Sectele. VICOL. Sixième édition revue et corrigée. BARBUC. Bucureşti.

1931. Axiomatizări şi modele ale iulie 2001. acţiune. Procuror. nr. Essen.. VIDOQ.a. Bucureşti. Poliţia şi comunităţile multiculturale din România. 4. nr. în localitatea Mihăileşti. de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 3-6. în Revista de criminologie.C. Sorin. 4426. + erată. 220 p.10. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică.I. Budimir. Editura Luceafărul. Interferenţe de ordin procesual penal şi criminalistic în investigarea infracţiunilor de omor şi a celor săvârşite cu intenţie care au avut ca urmare moartea unei persoane. 3. Partie II (Le chef de la sûreté). p. Vasile. Traducere şi studiu introductiv: Sorin Vieru. VIOTTI. 1979. Bucureşti. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Timişoara. 219-230.S. Analiza logică a discursului practic. VIETZE.S. anul IV. Cluj. valori. 115-116. Editura Amarcord. Dactyloscopie Anthropologie. 1953. dr.. VINTILESCU. VINBERG. p.R. Selecţia textelor. Besonderheiten bei der Vernehmung von Asiaten (Particularităţi în cazul participaţiei). (secolele XVI-XX). Paris. 2005. Ştiinţe criminalistice. Ioaneta.M. Ioaneta.. Schmidt Römhild. Cercetarea la faţa locului în echipă în cazul accidentelor de muncă. Ádám sistemelor silogistice. et e 3 281 . Bibliografie la p. p. (coordonatori).4416. 4419. PETRESCU. Bucureşti. 2003. Traficul de persoane şi traficul de femei şi copii. no. Prevenirea şi gestionarea conflictelor la nivelul comunităţilor multiculturale. (Ministerul de Interne. 4427. 223 p. (Teorie şi metodă în ştiinţe sociale). Hans-Peter. 1998. Bucureşti. (La Bibliotheque Precieuse) 4417. Editura Politică. 742-748. iulie 2002. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. FLESNER. Bucureşti. 1975. S. 2/2004. 122 p. 15 p. (Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice a R. (Centrul de resurse pentru Diversitate Etnoculturală / Ethnocultural Diversity Resource Center). Promovarea cooperării în prevenirea şi combaterea traficului de persoane. 223 p. Diario Officiál. 4424. MITRICEV. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. Partie I (Le voleur. Contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale la stabilirea cauzelor. VINTILEANU. VIERU. Secţia urmărire penală şi criminalistică. MARKOVIC. în R. VIOTTI. Mémoires de Vidocq. 4428. Manuel. Traducere din limba franceză de Beatrice Stanciu. Center for Advanced Legal Studies. Forumul regional România – Iugoslavia. condiţiilor şi împrejurărilor în care a avut loc evenimentul din 24 mai 2004. Procuror. 4423. 1910. Snezana – experţi iugoslavi. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Parchetul Norme. Margareta. Parchetul 4421. VINTILEANU. 363 p. p. de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie. 4429. PLAZINIC. Cercetarea la faţa locului în echipă în cazul accidentelor de muncă. Manuel. Editura Academiei R. f. 4418. 4425. 21 – 23 iunie 2001. vol. chef de la police de sûreté jusqu’au 1827 écrits par lui même. Partea I. Dragana. VINTILESCU. STOIANOVICI. mai 2002. Georges. Identificaças et filiaças. cu aplicaţii în etică şi în drept.I. 14-15 (I). Sao Paulo. p. Sorin. Adina. anul IV. 17-18 (II). VINTILESCU. Berlin.. Traducere din limba rusă. Drăgan Stoianovici. 352 p. Dragan. judeţul Buzău. Procuror. II. de criminalistică şi de penologie nr. 352 p. Lübeck. Centrul de logică). Istoria violului Vasile V. Eugène François. Drăgan.R. 2002. Centrul de Resurse Juridice). le soldat et le bagnard). A. VIERU. Sinaia. Violeta – experţi români. 4422. VINTILESCU. année. Vasile. în Criminalistica. Crimi- nalistica. NIKOLOC-GAROTIC. BABOVIC. SECHELY. 119 p. VIGARELLO. GÁBOR. 4420. ediţie revăzută şi adăugită. p. 20-24 noiembrie 2000. Librairie Gründ. Vasile. 198-204.

Editura Sylvi. VOICU. 1968. C. POPESCU. V. Metodica investigării şi Haralambie. 2002. Adrian. 25-32. 2000. Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj. N. BADEA. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. VLĂDOIANU. SANDU. Bucureşti. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. Zaharia. Ioan. Vol. [Bucureşti]. Procuror.. V. Prof. „Sport-Turism“.L. 3 (26). univ. PRUNĂ. H. 64-68. De l’interprétation authentique des traités internationaux. Istoria doctrinelor 282 . Ion. BOROI. [Coperta de Constantin…]. dr. Drum cu prioritate. H. Marin. Florin. vol. p. Sinaia. George. Bucureşti.. 1996. 4435. I. SANDU. univ. natori. Valeriu. GURGUŞĂ. Costică. Drd. Eminescu din punct de vedere psihanalitic. vol. Bucureşti. Editura Ministerului de Interne. 120 p. Marin. DASCĂLU. 160 p. BEDA. 4433. VOICU.. Editura Sport-Turism. vol. Dr. VLAI. Casa de Editură şi Presă „Şansa“ S. 20-24 noiembrie 2000. Préface par Michel Virally. dr. N. 2003. Stancu. Florin. VOICULESCU. VLAD. Autori: VOICU. Ioan. 1968. 4450. p. Bucureşti. Adriana Camelia. Criminalitatea aface- rilor. Victor. Întrebări şi răspunsuri privind circulaţia rutieră. VOICU. politice. 2 vol. cu fig. A. SANDU. VOCHESCU. Bucureşti. 4431. cu fig. 348 p. Istoria statului şi dreptului românesc. ŞERB. Pédone. 232 p. BUZEA. 4438. Victor. 36 p. Cu un cuvânt înainte de prof. dr. VLĂSCEANU. Bucureşti. 111-114. univ. George Antoniu. Lupaş. Costică. 2002. TOMA. 349 p. CĂPĂŢÂNĂ. 4445. 4447. Ioan. VLĂSCEANU. 458 p. Editura Tehnică. Acţiunile teroristdiversioniste şi implicaţiile acestora asupra securităţii naţionale a României. 2003. VOICU. 1970. 4446. Bucureşti. BUZEA. Bucureşti. Vasile. 4434. VOICU. 1976. Conf. Ştiinţifică. VOICU. 1997. Costică. II. 4444. cercetării infracţiunilor financiar-bancare. [1932]. Reinhard. Bucureşti. Criminalistica. Bucureşti. VLAD. 2002. dr. Marius. Traducere din limba germană de ing. cu ilustr. Costică. 407 [-408] p. Costică. Circulaţia rutieră.. Costică. 393 p. Haralambie. Investigarea criminalităţii financiar-bancare. Bancnota şi falsificatorii de bancnote. Editura Lumina Lex. 398-400. Editura Ministerului de Interne. Bibliografie la p. BERCHEŞAN. dr. UNGUREANU. 1983. Ştefan. Sinaia. Paris. Teoria generală a dreptului. 4436. Tomescu-Afiap. MOLNAR. 4440.. Alexandru. Tactica cercetării la faţa locului în infracţiunile de omor. Constantin. octombrie 2005. Georgeta Ştefania. Particularităţi Costică. Editura Didactică şi Pedagogică. XII + 245 p. Costică. 1977. 4443. 4449. 1977.. 4448. Editura Cartea Românească. Profesor universitar. Ion. 20-24 noiembrie 2000. 336 p. 429 p. VLĂSCEANU. X. 2001. Criterii de apreciere a 4442. 437 p. 158-164... 287 p. Editura Polipress. docent universitar. în Buletin de psihiatrie integrativă. Editura Academica. Edit. Editura Bucureşti. nr. Expunerea corectă. VOICU.. Dr. Costică. Circulaţia rutieră modernă. BEDA. privind psihodiagnostice ale suicidului la pacienţii depresivi. Editura ACR. Editura Rosetti. An XI. director ştiinţific al Institutului de Cercetări Juridice. coordo- leziunilor care pun viaţa în pericol. Management organizaţional în domeniul ordinii publice.R. Curs universitar. p. Bucureşti. Bucureşti. 334 p. VOICU. VOGEL. 192 p.. în Realităţi şi perspective în criminalistică. L. 1996. VOICU. I. O. univ. 4437. Conf. p.4430. 4439. Drept penal al afacerilor. 4432. Florin. Bucureşti. Mihail 4441. VLĂSCEANU.TOMA. Editura Ministerului de Interne. VOCHESCU. VOICU.

5-7. mai 2005. 1. 37. anul V. Ravagiile stupefiantelor. VOINEA. anul I. univ. VOINEA. LĂPĂDUŞI.3-4. Investigarea criminalistică a exploziilor (I). Bucureşti. Valentin. 4458. p. VOINEA. p. VOINEA. p. General de divizie magistrat. BOŞTINĂ. în Criminalistica. p. Cercetarea la faţa locului. anul II.] în Investigarea criminalistică a locului faptei. Dan. Toate leacurile COVEI. anul VII. 321 p. p. IFTENIE. 5. în Criminalistica. Tipografia Românească. 24-25. 4462. septembrie 2003. dr. General de brigadă magistrat. noiembrie 1999. 29-30. dr. Identităţile „Şacalului”. 4. Brăila.4451. VOINEA. 283 . General-maior. magistrat dr. anul V. 2003. 4454. în Criminalistica.5. Mileniul III. PEŞTINĂ. Dan. Maior magistrate. General maior magistrat la îndemână. Dan. 4453. Victimele infracţiunilor dr. 4463. avocat. în Criminalistica. p. Reconstituirea. nr. 4452. nr. mai 2004. 4468. 24-26. ianuarie 2000. VOINEA. 2001. General de brigadă magistrat. nr.. 18-19. Crima din Tancodrom.. Stelea.. p. Aspecte procesual-penale.. 1. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Ilie. p. anul III. Asistent univ. 4459. 2. 15-16. nr. mai 2003. Măsuri ce se pot lua în cazul ameninţărilor cu bombe în Criminalistica. p. Bucureşti. 4467. iulie 2002. p. nr. nr. 2004. 2. p. 40-42. dr. VOINEA. 1. 4465. VOINEA. VOINEA. anul V. 4464.4. nr. p. Conf. BOTOŞ. 1-2. Dan. p. Terorismul legionar (I). Victima – într-o nouă perspectivă [. BUTOI. Florin. în Criminalistica. în Criminalistica. 4461. VOINEA. martie 2001. Dosarul „Carlos“ – radiografia atacului de la Viena. Locotenentcolonel magistrat dr.. BOŞTINĂ. Dan. Prof.. medic legist. 4457. ianuarie 2004. Ioana Teodora. Dan.a. nr.. 73-79. Fundaţia Culturală Regală <<Principele Carol>> (Cartea Satului). Dan. nr. Beţia rece. Dan. Dan. 73-83. General magistrat dr. Magistrat dr. 20-21. [Editura Fulgerul]. Bucureşti.. Nelu. Dan. Colonel magistrat. General maior magistrat 4455. Marcările chimice în probarea corupţiei. în Criminalistica. în Criminalistica. p. VOICULESCU. Lovitură cauzatoare de moarte. General-maior magistrat 4460. LĂPĂDUŞI. septembrie 1999. anul V. nr. martie 2000. General de brigadă magistrat. de drept comun. CIOBANU. Prof.. 3. VOINEA. General maior magistrat Dan. p. VOINEA. 5. V[asile]. 15 p. univ. 17-18.. Dan. VOINEA. Victima – ca titular al plângerii prealabile. Vasile. [1940]. 4469. nr. anul I. f. Radu. în Criminalistica. Tehnica portretului vorbit. VOINEA. p. VOINEA. VOICULESCU. 62-66. nr. 20-21. în Criminalistica. anul VII. Cătălin. Dan. 18-19. 4470. VOINEA. Dan. Bucureşti. Pantelimon. Maior magistrate. în Criminalistica. anul II. Ordinea şi disciplina sub tirul armelor. martie 2005. 3. dr. BOBIN.. Corupţia – formă a degradării morale. Hoţi cu gulere albe. 16-17. în Criminalistica. Expert tehnic. anul VII. nr. Vasile. nr. anul VI. Dan. în Criminalistica. în Criminalistica. p. nr. Pantelimon. General maior dr. anul VI. VOINEA. septembrie 2005. General de brigadă magistrat. Valentin. Dan. Cu o copertă colorată după Luchian şi cu numeroase figuri în text. iulie 2003. VOINEA. Asist. folosită pentru identificarea teroristului „CARLOS” în România. ianuarie 2003. dr.. General de brigadă magistrat. 4. în Criminalistica. General maior dr. Prevenirea şi combaterea terorismului. anul IV. „Carlos“ – actualitatea unui dosar „clasat“. Dr. 4466. IFTENIE. Dan. General maior magristrat 4456. Dan. p. Dan. 2. STOIAN. 3.

Oxford University Press. dr. 4481. Vol. 204-218. I. Traducere din limba franceză de Nicolae Năstase. Timişoara. II. 24-27. Drept procesual penal. Zadig. General-maior. 39-40. Vladimir. 4473. VOLTAIRE (AROUET. implicaţii deosebit de grave – prezentare de caz. Bucureşti. p. Editura Paideia. Ariton. Bucureşti. 1972. Bucureşti.4471. General-maior magistrat mare. 284 . Vasile. 248 p.a. penal. Nicolae. Bucureşti. I. Thomas dr. Bucureşti. VOINEA. Moscova. 4476. Editura Didactică şi Pedagogică.. 4483. Tratat de proce- Valerică. VOLONCIU.. J. Limba daco-geţilor. septembrie 2005. Editura Luceafărul. f. Parte specială. Editura Antet. Dan. 1998. magistrat. Editura Padeia. LAZĂR. f. dr. 3. p. p. Vol. Rezumat în limbile franceză. Theoretical criminology. S. 218 [-220] p. 4482. VOINESCU. Particularităţi metodologice ale investigării înşelăciunii. Asociaţia Criminaliştilor din România – continuatoare a Şcolii de Criminalistică. 1962. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. General maior. Nicolae.. vicepreşedinte al Asociaţiei Criminaliştilor din România. BARNARD. magistrat. Editura Paideia. anul VII. VRACIU. p. Investigarea criminalistică a exploziilor (II). Situalogia crimi- 4480.a. VOINEA. Ediţia a treia. Înşelăciunea învăluie întotdeauna delictul într-o aparentă legalitate. p. Nicolae. T. 2 vol. 1. 2005. 543 p. nr. 4489. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română..P. Editura Luceafărul. Dan. în Criminalistica. Traducere din limba franceză de Alexandru Philippide. 4485. 1986. George B. VOINESCU. în Criminalistica. VOLONCIU. DABU. 4475. VOLCEŢKAIA. 4477. Parte generală. VOLKOFF. Unele aspecte ale cercetării traficului de influenţă în lumina noului Cod penal.. 2003. 2005. Acte teroriste. 4479. 4484. 184-210. VOINESCU. 108 p. Conf. Dan. Terorismul legionar (II). LĂPĂDUŞI. New York. 1993. mai 2005. VOINEA. II. VOLD. General-maior magistrat. 17-18. 4486. Petre. vol. Vol. Bucureşti. Sub redacţia profesorului universitar N. Marian. Traducere din limba franceză de Mihnea Columbeanu. 1980. BOBIN. Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice „Ogilvy”Vaida Aurel Dragoş. Vasile. T. nr. Tratat de proce- dură penală. 69-73. 4474. 29-31. Petre. Partea generală. Prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5. Prof. Bucureşti. p. Tratat de dezinfor- LĂPĂDUŞI. 4488. nalistică. 391-396.B. VOLONCIU. nr. vol. Lector univ. Prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5. Prof. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Petre. p. Particularităţi ale identificării criminalistice pe timpul investigării incendiilor şi exploziilor. Dan. în Criminalistica. Florin. Prim-procuror. VOLONCIU N[icolae]. 4472. François Marie). De la Calul Troian la Internet. 1997. VOINEA. vicepreşedinte al Asociaţiei Criminaliştilor din România. Editura Minerva. 1988. Bucureşti.. anul VII. 332 p. 369 [-372] p. Nicolae. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Editura Facla. 505 p. VOLONCIU. februarie 2006. 2006. Dan. VOINEA. 2006. Caliningrad. 168-174. VOLKOFF. Drept procesual dr. 4487.. germană şi rusă. 5. Manualul corecti- tudinii politice.. Bibliografie la p. Editura Antet. p.. în Criminalistica. 248 p. Căpitan magistrat.univ.U. Iablocov. anul VIII. Vladimir. revăzută şi adăugită. Tratat de proce- dură penală. Monografie. General-maior magistrat 4478. dură penală. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 2005. I.

Vol. Juan. Editura Minerva. Romulus. folclor. La Plata. 1980. 285 . VUCETICH. II. Conferencia sobre et sistema dactiloscopico. 4491. VUIA. Studii de etnografie şi Prefaţă de Mihai Pop. Bucureşti.4490. 1901. 607 [-612] p. Text stabilit de Florica Şerb. Bibliografie şi comentarii de Ioan Şerb. Antologie de Mihai Pop şi Ioan Şerb.

Edgar. 4497. Colecţia Argo. Edgar. WALEY. 327 p. WALLACE. Edgar. 1993. Trişorul. Editura Alutus. WALLACE. the Real Forensic the Great Detective’s Greatest John Wiley & Sons. WALKER. 231 p. Holmes. Edgar. 4507. 157 p. WASSERMANN. Misterul casei singu- 4493. 1991. Traducere din limba engleză de Alexandra Dogaru. 144 p. Bucureşti. . 4495. 164 p. [1958]. Gangsterul. 1991. Festschrift des Berliner Philatelisten-Club. Edgar. 1991. Editura Vremea. Valea fantomelor. 216 p. 179 p. 104 p. Traducere din limba engleză de Romeo Pascu. Tradu- 4496. Otto. 121 p. Editura Griu-Prospero. Petrea. Editura Vestala. Editura Sagittarius. 142 p. Edgar. WALLACE. 1974. Tradu- cere din limba engleză de Sorin Moise. 455 p. The Science of Sherlock 4505. Edgar. Rumänien: Ausgaben 18661872. 158 p. Nova. Barbu. cere din limba engleză de Aurel Cogean. WALLACE. Crima din Maxfield. Cartea cristalelor. Universitatea din Zürich). London. Substituirea. 159 p. 2006. 174 p. 240 p. 4499. E. 4500. Inc. 176 p.J. Petrea. Arthur. Editura Valahia. WALLACE. Secretul cheii de argint. to the Behind Cases. WALZ. Editura Vremea. Traducere din limba engleză de Em. Traducere din limba engleză de Mirella Domniteanu. WAGNER. Definitionen aus biomechanischer Sicht" („Ce este un accident grav?“ Definiţii din punct de vedere biomecanic). Edgar. 1992. Editura Garamond Internaţional. WALLACE. neric. 4502. 1993. 1991. 4515. WALLACE. 257 p. Edgar. Editura Univers. Traducere din limba engleză de Irina Pătraş. DaEI. Edgar. From Baskerville Hall Valley of Fear. Traducere Edgar. 4508. 4501. Traducere din limba engleză de Roxana Petcu. Edgar. 1991. 1991. 1992. Arcaşul verde. Traducere din limba engleză de Irina Cosma. Un individ periculos. Victima care ucide. WALLACE. cere din limba engleză de Constantin Badea. Omul de la „Carlton“. 4516. 4512. Colierul de diamante. Editura Omega. Editura Polis. 244 p. Misterul narcisei galbene. 1991. Traducere din limba engleză de Al. 4511. Editura Excelsior. 128 p. 4498. Traducere din limba engleză de Antoaneta Tănăsescu. Edgar. 4503. 127 p. Editura Realitatea. Editura Flamingo. 1991. 1991. Castelana din Ascot. Vrăjitorul. Domaco SRL. 4513. 1990. Bibliography 218-234 p. 1994. Vrăjitorul. Iaşi. Edgar. F. 1993. WALLACE. Edgar. Editura Nova. 350 p. Secretul cercului purpuriu. 4514. Editura Soc. 4509. 1991. 4517. Editura Milionul tăinuit. Institut Rechtsmedizin. Editura Colocvii. ratice. Edgar. WALLACE. „Was ist ein schwerer Unfall'? din limba engleză de Mariana Ciobanu. 1991. Măştile morţii. 221 p. FRAENKEL. WALLACE. WALLACE. 4494. Dunăreanu. WALLACE. 4506. 1992. The Opiu war Through Chinese Eyes. WALLACE. WALLACE. Berlin 1898. Edgar. Editura Porto-Franco. Edgar. 160 p. Editura Colocvii. Cartea autoputerniciei. Cristale care vindecă. WALLACE. Renunţătorul. WALLACE. WALLACE. Traducere din limba engleză de C.W 4492. Traducere din limba engleză de Al. Edgar. Fantoma din întu- Traducere din limba engleză de Aurel Covaci. WALLACE. Edgar. Editura Valahia. Edgar. 1991. Heinrich. WALLACE. George Allen & Unwin. Universität Zürich (Institutul de Medicină legală. Tradu- 4510. WALLACE. 4504. Cei trei din Cordova.

Jacques.I. WHARRY. Richard. drept. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. p. + 162 p.. 4532. WIDLA.. 390-398. New Jersey 07458. 1968. Forensic science. WEDDERBURN. 2002. Dreptul penal: studiu comparat. E. în R. ediţie revăzută şi adăugită. nr. 472 p. pentru dragoste. 203 [206] p. Dental Identification and JAEGER. 399-415. 4520.. 4528. hab. noroc şi protecţie. (1934). vol. Traducere din limba engleză de Dorin Nistor. anul V. 4534. Manual de chiromanţie pentru începători. Tadensz.A. THIEL.. WASIK. Rolf.U.C. 2006. chez les suyet bilingues. 4519. Oxford University Press. Bucureşti. WEBSTER. Finger impressions of persons affected by tuberculosis. anul V. WATSON. WATSON. 1993. carieră. WERTHEIMER-GHIKA. Ghiceşte-ţi viitorul în palmă. 1976. M. (La limita cunoaşterii).7. 1945. 33-35. The Managing of police organizations. Protecţia mediului şi Albert and BEFFEL. p. în Criminalistica. 2006. nr. Regatul Unit. Essen. Iaşi.C. iulie 2003.4518.I. WILLY. Cluj-Napoca. 1994. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. London. 287 . John Nicholas. Dr. Editura Teora. Les Editions Universitaires. Editura Polirom. Boston. Strafverfahrensrecht (Drept procedural Boorberg. Prof. Investigarea şi răspunderea pentru prejudiciile aduse mediului înconjurător în Anglia şi S. 1996. 2005. Outline of e proceedure. Numerologie magică 4526. chemistry and combustion. 1936. Fred. Paul M. 1982. Badger. WILDER and WENTWORTH. WIECZOREK. Richard.. Facultatea de Drept a Universităţii Sileziei. penal). WELLS. H.. Colegiul universitar Bath Spa. The Institute of Fire Engineers. (La limita cunoaşterii). 9-14. H. 4. Legea privind autoapărarea în ţările cu drept comun. Wolfgang. WATSON. R. Katowice Polonia. Leicester. Personalitate. 4535. Graham. Henry Nimpton. Iaşi. R. no. Cartea mărcilor „Principatele Unite“. p. Personal identification. Michael. dr. Editura Alma Mater. WHISENAND. Chicago. 1935. 4521. 214 [216] p. Paranormal explanations in forensic sciences / Argumentul paranormal în criminalistică. Editura Cartea Românească. Numerical code for the classification of single finger prints and main collections. Traducere din limba engleză de Miruna Andriescu. Fire technology. Strasbourg f. 1924. p. Berlin. Catedra de Criminalistică. 7 année. Upper Saddle River. 4523. Marea Britanie. 27-28. DNA – Spurenkomplex (Complexul de urme ADN). Crime and the Computer..7. L’expertise en écritures 4527. sănătate. Michael. p. Marek. Graham. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminologie. vol. Prentice Hall. conferenţiar în drept. Ştiinţe criminalistice. 2003. compatibilităţi. septembrie 2003. 4533. mentele poştei române. Michael. Londra. Docu- Forensic odontology. I Cartea mărcilor „Cap de bou”. WEDDERBURN. 4525. conferenţiar în 4529. 4522. Totul despre chiromanţie. Finger prints can be forged. WEHDE. WEBSTER. Single finger print classification. Richard. Vol. Dr. HIRST. WARREN. 4531. WENZEL. 1919. Dr. Lübeck. Sweet 4530. Editura 4536. Colegiul Universitar Bath Spa. LÉSNIAK. no.. 80-84. 4524. 4537.5.. p. 20 p. Bath. II. FERGUSON. D. Editura Polirom. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Editura Schmidt Römhild. 8e année. Maxwell Ltd.J.a. 187 p. 170 p. WEBSTER. Fourth edition. II. în R. Pauly. în Criminalistica. Traducere din limba engleză de Viorica Horga.

W. Halbierte Maricen von Rumänien bis 1872. Wien 1928 bzw. WITZLEBEN. Aug. 174. 16. The Lithographs from 1866 to 1872. 288 . No. 1928. Nr. 4540. J. WINDT and KODICEK. Braumuller. Sir John. Romania. von. 784/785/1958.4538. 811/1960. Wien. WILSON. W. München-Wien. 1904. Die Postmarke Nr. The London Philatelist. Daktiloskopie. Sammler-Woche. 4539.

pl. Ediţia a IV-a. comentarii. color. prefaţă. 1966. De la întemeierea Ţărilor Române până la moartea lui Petru Rareş. Tipografia „Voinţa Naţională“. Psihologia mulţimii. comentarii. 1546 [de] Text stabilit de Nicolae Stoicescu şi Maria Simionescu.. Ediţie critică publicată sub îngrijirea lui Al. ilustr. I-IV. pl. pl. XENOPOL. prefaţă. Istoria româ- nilor din Dacia Traiană. De la moartea lui Petru Rareş până la Matei Basarab şi Vasile Lupu: Epoca lui Mihai Viteazu.. I.. Vol. Prefaţă şi studiu introductiv de Al. ilustr. vol. portret. 580 p. 24 p. XENOPOL. 4542. vol. . Dacia romană şi năvălirile barbare: 513 înainte de Hristos – 1290. Text stabilit de Nicolae Stoicescu şi Maria Simionescu. Glosar de Maria Simionescu. 504 p. Bucureşti. 1985... ilustr. Alexandru D. Dacia anteromană. 1895. (Conferinţele Ateneului Român). Zub.X 4541. Text stabilit. 22 f. 2. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 10 f. postfaţă şi indice de V. 519 p. Istoria românilor în Dacia traiană. Note. note. III. 1988. în parte color. [26] f. Nicolae D. indice şi ilustraţii de Nicolae Stoicescu. portret. Mihăilescu-Bîrliba. comentarii. Zub. Note. vol. indice şi ilustraţia de Nicolae Stoicescu. Bucureşti.

I. NICULESCU-MAIER.. în R. Ketherine. Butterworth-Heinemann. 4544. 1997. 597-612. 1930.L. The Art of Investigative 4545. C. Boston. Bucureşti. 151 [-152] p. Ştefan.8. Introducere în Relaţii Publice. YUI FAN. Leung. 2 année.C. L’expertise des faux en Intterviewing. YODER. écriture chinoise. . p.Y 4543. MILO. YESCHKE. Editura NIM. GROSS. Peter. USA. 1998. e Sharon. no.

Stabilimentul Grafic I. anul universitar 2004-2005 (Centrul de Cercetări Psihocriminalistice Studii şi practici Universitare) Editura Printeuro. în Ghidul procurorului criminalist. Ungaria. ZEIGER. ALĂMOREANU. XIX + 939 [-942] p. 1995. Editura Socec & Co. 1. pag. 2003. Editura Printeuro. ZAMFIRESCU-SPIREA. ZAMFIRESCU. Istria şi Macedonia. Bucuresci.A. Erată + XXVIII + 759 [-762] p. Colonel dr. VLĂDUŢESCU. Ion. Breviar de psihologie. Editura Naţional. 2001.. Pavel. Oana Maria. Bucovina. Ploieşti. Operă premiată de Academia Română. idiotisme şi cimilituri / cu un / Glosar româno-frances / de / Iuliu A. Hans-Ludwig. 302 p. Vol. 1900. 1900. Politici sociale. 4558. Elena. Colonel dr. + Erată 954 [-956] p. Proverbe. Neculai. 4552. Curs postuniversitar de poliţie judiciară. 2002. Ediţia a III-a. revizuită. / asemănări. ZAMFIRESCU [Spirea]. 264 p. dezvoltarea expertizei ipotezelor. Vol. Cu un cuvânt înainte de Constantin Noica. Bucureşti. S. ZDRENGHEA. V. 103-114.. ZAMFIR. Vol. Dumitru.R. dicétorĭ. Cercetarea la faţa locului – aspecte practice. cuvinte adevărate. I. Bucuresci. XXVI + 776 + Erată [-782] p. Vol. Voicu. p. Editura Expert. februarie 2001. p. Vol. Rolul enunţului ipotetic în investigarea infracţiunilor de omor rămase cu autori neidentificaţi. + Erată. ZACHERT. 327 p. 4553. Logica probabilităţilor. Bibliografie la p. I. în Criminalistica. 4554. 1994. 255-264. Bibliografie la p. Editura Helicon. Ploieşti. Vol. O abordare cognitiv-constructiv-operaţională. Guniţă. ZAMFIRESCU-SPIREA. 326 p.. IV. 709 4547. 379 p. 1901. ZAMFIRESCU. Bucuresci. Jürgen. 1895. Vol. ZANNE. nr. 1900.V. Editura Ministerului de Interne. Editura Didactică şi Pedagogică. Proverbele românilor / 4549. Cătălin. 123 p. . + Erată [-746] p. VII. III. anul III. VOINEA-POPESCU.. Imprimeria Statului. Editura Librăriei Socecŭ & Comp. Neculai. 171 p. 771 [-772] p. Studiu iniţial pentru Gheorghe. 121 p. 4556. 72-201. în Criminalistica. BUTOI.. ABRAHAM. ZAMFIRESCU-SPIREA.Z 4546. Carol Gőbl. 2005. Vol. Interpretarea fenomenologică a urmelor. Bucureşti. ZAMFIR. Editura Trei. XXVI + 424 [426] p. Bucureşti. Logica din / România. ZAMFIRESCU. Vol. Bucureşti. Spirea Neculai. Editura Librărieĭ Socecŭ & Comp. Socecŭ. 1992. inimii şi logica minţii. XXIII + 772 p. FOARFECE. Basarabia. X.. Curs recapitulativ nivel masterat. Între logica Percepţie şi audiorecepţia. IX. 10 volume. 1903. Mileniul III. 360 p. XLIX + 780 [784] p. VIII. Investi- garea ştiinţifică a infracţiunilor de omor rămase cu autori neidentificaţi. Cluj-Napoca. 2003. Tudorel. ZAMFIR. Psihocriminalistica. Neculai. Contribuţii la metodologia de cercetare a infracţiunilor contra vieţii şi a unor evenimente deosebite în economie. 4559. 4550. 1947. 4557. Editura Alma Mater. XXVI + 740 [-742] p. ZĂHĂRĂCHESCU.. Institutul de Arte Grafice. Editura Librăriei Socecŭ & Comp. 84-92. Magdalena. vol. 1901. Bucureşti. Entwicklung der polizeilichen Informations-technik (Dezvoltarea tehnicii informative poliţieneşti) în Kube / Storzer / Timm (publ. XXVI + 949 p. Introducere în interpretarea fenomenologică a urmelor. Zanne. Bucureşti. 1897. Iuliu A. BĂDESCU. 739 p. Ştefan. cercetării criminale. ZAMFIRESCU. p. 2000. Neculai. Timişoara. Editura Little Star Impex SRL. 1899. 27-28. Biodetecţia judiciară. Locotenent psihocriminalist. ZAMFIRESCU-SPIREA. II. Vol. Neculai. 4548. povăţuirĭ. Sorin. 4551.) Kriminalistik-Handbuch (Manual de criminalistică). VI. Vasile Dem. 4555. Ilie.

ZINCĂ. Haralamb. Strada Academii No. Bucuresci. ZINCĂ. 279 p. Dolenga. Îndreptar de practică judiciară. Tipografia Academiei Române. Ştiinţe criminalistice. Lupta de stradă: procedee întrebuinţate de armată şi poliţie pentru contracararea actelor de violenţă. Lübeck. 4572. ZINCĂ. 1963. Bucureşti. ZECA. Editura Militară. Licenţiat în ROMÂNUL] Ultima cronică română / din / Epoca Fanariotilorŭ / Reprodusă / După manuscriptulŭ din archiva statului din Bucurescĭ / Cu o inducere/De / B. Bucureşti. Palma lui Hercules. E. revăzută şi adăugită.B. 4569. Prefaţă de Dl. 1800 . A. London. O invitaţie după miezul nopţii. Crima de la 217. 296 p. 261 p. ZHUK. Haralamb. 1970. 4567. 4577. Jurnal de front. Drept procesual civil. Taina cavalerului de 4566. 167 p. dr. (Imprimeria de Vest).. Bibliografie la p. CIOBANU. 168 p. 4561. ZECK. Haralamb. (Biblioteca juridică a cetăţeanului).Zur Frage der Verwertbarkeit von Zufallsfunden im Rahmen einer im Ausland angeordneten Telefonüberwachung (Supravegherea telefonică – Chestiunea posibilităţii de valorificare a descoperirilor accidentale în cadrul unei supravegheri telefonice dispuse în străinătate). 1971.P.26 (Înainte de Tudorŭ Vladimirescu. Viorel [Mihai]. ZINCĂ. Prof. 4564. 1967. Bobrov. [1913]. Jürgen. 319 p. Imprimeria Statului. 1961. Bucureşti. [ZILOT 4562. Editura Militară. Bucureşti. Editura Militară. 255-265. Editura Tineretului. în: Kriminalistik (Criminalistica) nr. Umweltkriminalität (Delicte ecologice). (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). 4571. Editura Militară. Viorel Mihai. Bucureşti.. 1963. Haralamb.A. 4579.L. ZINCĂ. ZILBERŞTEIN. 163 p. 208 p. Şi a fost ora „H“. dv. Traducere şi adaptare: lt. 118 p. Schmidt Römhild. ediţie revăzută şi adăugită. ZGURIADESCU. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Un civil în tranşee. Laura-Anca Pacepa. 4565. Telefonüberwachung . Edited by John Walter. 4573. Dintre sute de catarge. I. dr. Editura Didactică şi Pedagogică. 4576. Translated by N. Zefirul. 157 p. [Bucureşti]. 2 f. JAEGER. 1959. Poliţai. Bucureşti. Tanoviceanu.col. Savelly. Greenhill Books. Constantin. 168 p. 1964. Curtea Veche. Haralamb. ZINCĂ. Daniela. ZINCĂ. Recursul şi recursul extraordinar în procesul civil. 4578. ZGURIADESCU. Editura pentru Literatură. Profesor universitar. Bucureşti. ZINCĂ. The Illustrated Encyclopedia Haralamb. 419 p. 4574. 292 . Bucureşti. (Stabiliment Grafic „Universala“ Iancu Ionescu). Ediţia a III-a. Poliţia tehnică şi ancheta judiciară ştiinţifică. 4570. cu ilustr. Militară.4560. 2/1996. Prefaţa: gl. Prof. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. ZILBERŞTEIN. 4568.. 175 p. Essen. Editura 1965. 268 [272] p. Bucureşti. Berlin. (r) dr. vol. HAŞDEU. ZIETSCH. 1997. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 129-131. 1987. + III p. Repere într-o nouă poetică a romanului poliţist clasic. 2000. Editura Militară. of Handguns – Pistols and Revolvers of the World – 1870 to the Present. 227 p.S. 2005.1821). Editura Tineretului. p. Antet. Savelly. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Gheorghe Arădăvoaice. Bucureşti. Rolf. ZINCĂ. CIOBANU. Melonul domnului comisar. Haralamb. 4575. Bucureşti. Lector dr. 294 p. Asistent. ZINCĂ. 1980. 64 p. 2002. Haralamb.P. Constantin. Bucureşti.N. 1995. 1959. + 252 p. Sfârşitul spionului fantomă. ZHENGAO. Bucureşti. Drept. Haralamb. (Laboratori Români). [Bucureşti]. + Erată. Du. 1922. Haralamb. Poliţia tehnică şi Ancheta judiciară ştiinţifică Cu 17 figuri în text şi 6 pl. 4563.

Oradea. Bucureşti.. ZINCĂ. Editura Militară. ZLATE. 1989. 167 p. Bucureşti. 4601. ZINCĂ. Editura Cogito. 4590. 1978. (Pe urmele agentului B-39). Haralamb. „Spion“ prin arhive rierul. Bucureşti. 4608. 4596. Haralamb. Bucureşti. 1991. Haralamb. Dosarul aviatorului Haralamb. Bucureşti. Bucureşti. 1987. 4603. ZINCĂ. Haralamb.L. Editura Militară. Bucureşti. 1993. 95 p. Editura Bucureşti. ZINCĂ. 1991. „Odeon“. 219 p. prima zi de pace. Bucureşti. ZINCĂ. 1991. Dispărut fără urmă. 1972. 366 p. 1998. Bucureşti. Haralamb. Militară. ZINCĂ. 4598. Editura Cartea Bucureşti. 4606. Un glonte pentru Quintus. ZINCĂ. Editura Cartea Românească. 311 p. 235 p. Haralamb. Bucureşti. 4602. Casa Editorială Bucureşti. ZINCĂ. 4594. Editura Militară. Editura Garamond. ZINCĂ. ZINCĂ. 273 p.A. 4582. Editura Militară.S. 303 p. Editura 1975. război. 4595. Editura Militară. 2 vol. 1986. Ion Creangă. ZINCĂ. 231 p. 310 p. 1993. 4599. 1973. Editura Bucureşti. Editura Militară. Haralamb. G. Revelion ’45. Editura Militară. 1972. 334 p. Haralamb. Interpolul transmite: negre. 1984. Tablă de materii 293 . ZINCĂ. Noaptea cea mai Anchete sociale. Haralamb. 328 p. 201 p. Editura Militară. Bucureşti. Ochii doctorului King. Haralamb. 335 p.1995. Bucureşti. Haralamb. Stuttgart. 287 p. 93 p. 4581. 351 p. Editura Holmes. Krimi- (Pe urmele agentului „B-39“). ZINCĂ. 148 p. 4593. 1974. Haralamb. ZINCĂ. ZINCĂ. Coşciugul agentului 4588. Oradea. 221 p. Ultima toamnă. Haralamb. ZINCĂ. ZIRK. Bucureşti. 4607. perfectă. Haralamb. Editura Militară. Bucureşti. Militară. Bucureşti. ZINCĂ.P. Haralamb. ZINCĂ. 1972. Supersonicul 01 decolează în zori. 1976. Haralamb. 1975. Haralamb. O crimă aproape Haralamb. Militară. aventu- arestaţi-l. 336 p. 1985. Haralamb. Ultima noapte de naltechnik und Spurenkunde (Tehnică criminalistică şi traseologie). Moartea miroase a „Christian Dior“. 1997. Haralamb. Ultima noapte de document. 4591. Haralamb. ZINCĂ. Temerarul. 1977. 4583. Bucureşti. Militară. 1993. Editura Militară. Bucureşti. 161 p. Operaţiunea „Soare“ 4609. Editura Cartea Românească. ZINCĂ. Editura 4600. Haralamb. Destinul căpitanului Iamandi. Editura Boorberg. Editura Militară. Bucureşti. Un caz de dispariţie. Bucureşti. 1973. Editura Militară. ZINCĂ. 1991. H. Marea confruntare. 4584. Editura Cogito. Haralamb. Editura Militară. Bucureşti. 1972. Eu. 231 p. secrete. Limuzina neagră. rezident. 1983. ZINCĂ. 4585. W. ZINCĂ. Dragul meu Sherlock 4589. Bucureşti.. Editura Politică. Editura Garamond. ZINCĂ. Haralamb. ZINCĂ. Haralamb. 239 p. Editura Garamond. E. 161 p. Moartea vine pe bandă de magnetofon. Z. zori. 1985. Haralamb. Mapa cenuşie. Haralamb. 179 p. 1982. Bucureşti. ZINCĂ. Suspecta moarte a lui 4586. ZINCĂ. 303 p. 339 p. lungă. 288 p. 285 p. 4610. Cartea întâi: Dincolo de întuneric. Românească. ZINCĂ. 415 p. 299 p. Psihologia socială a grupurilor şcolare. Mario Campanella. 4604.4580. Roman- Mielu. 4597. Haralamb. VORDERMAIER. Editura 4587. Dragoste moartă. ZINCĂ. Soarele a murit în K-05. război. singuratic. (Pe urmele agentului „B-39“). 4592. Toamna cu frunze 4605. 1979.

4612. 27-31. Iaşi. 4619. Bucureşti. 4618. ZOSCSAK..col. Bucureşti. 4622. 2000.şi în limbile engleză. 412-413. 99. lumea. 224.. Editura Pro Humanitate. mit besonderer Berücksichtigung der Poststempel. Cartea I.W. aprilie 2006. „Beiträge". cu fig. Editura Trei. Editura Polirom. 1975. Nr. 313-325. 330 p. 4621. Constantin. Mielu. Paul. mit besonderer Beräcksichtigung der Poststempel. 2000. Mielu. ZOSCSAK. Mielu. 1939 S 134. instrucţie şi regulamente militare. nr. 4617. BARBU. expert criminalist la Poliţia Municipiului Topliţa. Nr. educaţie fizică şi profesională. Lt. Agent de poliţie şi jandarm în termen. Die 294 . Introducere în psihologie.col. 144 p. Constantin. WTTZLEBEN J. Nr. Cunoştinţe despre om şi societate). Eul şi personalitatea. Lt. Bibliografie la p. 4613. Contribuţia grafoscopiei la aflarea adevărului. ANTON. Rudolf. WTTZLEBEN J. SAMMLER-WOCHE München-Wien 1927-1942 cognitive. 274 p. Ediţia a III-a. Călăuza jandarmului. Bucureşti. 296 p. 137/1927 ünd folgende Hefte bzw. 4620. 519-521. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Vasile. DIE POSTMARKE Wien. 1979. Psihologia mecanismelor Beiträge zur Geschichte der runänischen Post und deren Postwertzeichen. MünchenWien. ZLATE. ZLATE. p. Mielu. Fundamentele psihologiei. Filatelia Română. Mielu. Col. ZLATE. Bibliografie la p. 4615. Psihologie socială şi organizaţională industrială. ZORZOR. SANDU. Comisar de poliţie. Editura Polirom. (Ştiinţa pentru toţi. [Bucureşti]. 413 p. 2002. Mielu. Col. ZORI. 4611. Iaşi. germană şi rusă. Mielu. Educaţie şi cunoştinţe profesionale.. Bucureşti. Besonders: 1932 S. Editura Politică. Bibliografie la p. ZLATE. Wien 1927-1942. franceză. adăugită. Editura Albatros. 1999. ZLATE. Bucureşti. Beiträge zur Geschichte der rumänischen Post und deren Postwertzeichen. Omul faţă în faţă cu 4614. ZLATE. 1988. 1939. ZOSCSAK. Ediţia a III-a. 556 p. în Criminalistica. Postmarke. anul VIII. Rudolf. Secretele memoriei. Rudolf. 2. 521 [-530] p. 137/1927 und folgende. Grupul primar de muncă. ZLATE. Vasile. Bucureşti. 67. 1936 S. 1-6/1937 şi 1-6/1938. Sammlerwoche. 4616.W.

PARTEA a II-a CRIMINALISTICĂ Clasificări tematice 295 .

Samlung Von Einzelwerken Berufener Fachmänner.P. Vasile. Traducere din limba rusă. Editura Ştiinţifică. II. 8. GOLUNSKI. PĂLĂNCEANU. Constantin. Emilian. 999 p. Tablă de materii şi în limbile engleză. GROSS. RUIU. 1994. ANNIKA. franceză şi germană.I. BERCHEŞAN. Vernon I. Lieutenant Commander (Retired) New Zork City Police Department. Constantin. BISPING. Vinberg. 1905. 642-644. 1988. Patrick. PLETEA. 12. Fischer. BERCHEŞAN. G. F. Ilie. Fourth Edition. Bucureşti.. Hans. Vasile. 1898.I. Terziev. Ion-Eugen.I..B. 2005. Mircea.B.A.1. Craiova. Tratat de tactică criminalistică. Innenministerium des Landes Nordrheim-Westfalen (Polizei NRW. Constantin. Elsevier. Tactics.A. coordonatori. Terebilov. GEBERTH. Tratat de Criminalistică. Jochen (Der Fotograf). Procedures and Forensic Techniques. 828 p. Constantin. DUMITRAŞCU. 365-367. GROSS. GEBERTH. Dr. des Juges d’Instruction... Vol. M. Craiova. 2004. I. Ion N. (ENZYKLOPÄ DIE DER MODERN KRIMINALISTIK. Expertiza tehnică auto judiciară şi criminalistică. Marchal & Billard. V. FBINA. Karnovici. 745-820. Dr. Dr. Vol. 10. EULFFEN. Vasile. Lazăr. Herausgegeben Von Dr. XXVII + 514 p. IonEugen. A. 4. 13. E. G. Tratat de metodică criminalistică. Mitricev. Practical Homici de Investigation. 2005. Stefanie. 900 p. SANDU. 2006. Editura Carpaţi. Minkovski. N. BUTOI.I. New-York. Tudorel.V. 1992. Şelivanov. Autori: AIONIŢOAIE. B. FIERBINŢEANU. Bibliografie la p. Kocearov. coordonatori. S. 1899. Tokyo. Marin. Vasiliev. 484 p. M. B. 599 p. revăzută şi completată. Şevcenko. Hans. TRATATE 1. 2 vol. Vasile. BERCHEŞAN. Amsterdam. AIONIŢOAIE. Autori: A.P. Şalamov. Reportogen aus dem modernen Polizeialltag in Nordrhein-Westfalen. 644 [646] p. Bucureşti. 9. 376 p. Practical Homicide Investigation. Leipzig. 11. Sonder-edition. 5. Graz. Rozemblet. Neunte Auflage. Traduit de l’allemand par Boucart Wintzweiller. Eugen. Professionell.C. 2.A. Tratat de tehnică criminalistică. S. A.A. Tactics. London. PLETEA. GROSS. Bibliografie la p.S. Erlag. [2005]. Eisman. Criminalpsychologie. Constantin. XII + 701 p. Editura Little Star. Bibliografie generală la p.A. Ing. and Forensic Techniques. 110. 326-328. F. 896-900. Procedures. 728 p. 226 p. SANDU. Vogel. W. vol. Doliţki. Der Sexualverbrecher. Paul Langenscheidt). N.S. G. Pinguin Book. Ştefan. 297 . 1922. Preface de Gardeil. I. XII + 721 p.A. Criminalistica. Berlin. Bibliografie la p.. (sub redacţia). Editura Bibliotheca Târgovişte. Bibliografie la p. Ediţia a II-a. Kriminal – Psychologie Zweite Auflage. BERCHEŞAN. Kustanovici. Editura Carpaţi. Ion-Eugen.I. S. AIONIŢOAIE. 7.M.N. Constantin.P. Erich. NINK. Manuel practique d’instruction judiciare à l’usage des Procureurs. BIERTHER. Paris.A. 6. SANDU. Autori: AIONIŢOAIE. CÂRJAN. Hans. Second edition. STANCU. TACK. Golunski. 567 p. Publishing House. Bürgerorientierf. S. Taylor & Francis (CRC series in practical aspects of criminal and forensic investigations). 1961. Bucureşti. Rechtstaatlich). 328 p. M. MARCU.. 3. Vernon J.

avec 180 figures. 1934. Félix Alcan. 1911. Lyon. R. SELIVANOV. L’Enquête criminelle. IŞCENCO. pl. SAFERSTEIN. KUBE. Alfredo Niceforo avec préface du Docteur Lacassagne et nombreux documentes photographiques des services d’identité judiciarie de Paris. O’BRIEN. USA. Traité de criminalistique. coordonator. 27. NICEFORO. Literatura juridică. K. L’expertise des documentes écrits. Fundamentals of Criminals Investigation (Principiile fundamentale ale investigaţiei criminale). Henry Lee’s Crime SceneHandbook. Editura Schmidt Römhild. Joannès Desvigne et Cie. Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Librairie Payot & Cie. Essen.C. 1932. Springfield Illinois. Louis Lépine. Entwicklungsbedingungen und Tendenzen der Kriminalistik (Condiţii de dezvoltare şi tendinţe în criminalistică). 18. Berlin.. 1998. 24.. LOCARD. Traité de criminalistique. Manuel de Police Scientifique (Technique). 1 2 Pe copertă: 1937 Număr pe cotorul cărţii 298 . Collyer Adam. Les preuves de l’identité. Joannè Desvigne et ses Files.14. Paris. SULLIVAN. München. Işcenco. Sub redacţia E.. Dresde et Lausanne. Lyon. Hejdellberg. Paris. Criminalistica. 418 p. Les correspondances secrètes. 788. 1908. 1600 p. Les falsifications. Les empreintes et les traces dans l’enquete criminelle. Edmond. 25.P. Paris.I.P. Schweitzer. Moscova. I. 1988. Timothy. avec 76 figures. Criminalistics. 29. 515 p.) KriminalistikHandbuch für Praxis und Wissenschaft (Manual de criminalistică pentru practică şi ştiinţă). Singapore. LOCARD. Traducere manuscris. D. N. Criminalistics. 1994. Widener University School of law. p. O’HARA. Hans.II. Holbrook Press. 1935-1936 1. LOCARD. Criminal investigation. 2005. Upper saddle River. Ediţie revăzută şi adăugită. GROSS. Charles C. Thomas Publisher. London. 21. PALMBACH M. 350 p. Lyon. Joannè Desvigne et ses Files.A. 19. Tomes V-VI. Berlin. San Francisco. Third edition. Vols et homicides. [2] file + VII + 445 [-447] p. Amsterdam.A. Edwin. Laurel. 500 + 500 p. 20. Boston. Richard. E. Criminalistica. 638 p. TIMM. 28. II. (V) [24 2] 1014 p. Edmond. 22. La police et l’enguête judiciaire scientifique. Moscova. 1907. par Prof. Tomes III-IV. Lausanne. Alfredo. Professeur à l’Université de Lausanne. An Introduction to Forensic Science. Ph. TOPORCOV. Prentice Hall. MILLER T. REISS. GROSS. LEE C. Elsevier Academic Press. Sydney. 17. Handbuch für Untersuchungsrichter. Lyon. 486 p. Tokyo.P. Tomes I et II. Tome VII. 432 [-440] p. JAEGER. 23. Manual. préfet de police de Paris. 748 p. Henry. London. I. Rolf Rainer. Hans. 15. Manual. 1939. Librairie Universelle. NI 07458. London. Mt. (VI).-A. Edmond. 2003. police officers and lawyers of… by John Adam… and J. I. Préface de M. Traité de Criminalistique. 672 p. PANTELEEV. A. vol. Edited by Norman Kendal. Oxford. Marilyn. şi vol. + 1 f. Forensic Sciense Consultant. avec 149 figures dans le texte.F. Klaus Jürgen. Vol. 771 p. 1976. R. 26. LOCARD. vol. San Diego. 2002. 1566 p. Lecturer. în Kube / Störzer / Timm (publ. A practical textbook for magistrates. New York. Firma juridică „Contract“ – Infra. Ştiinţe criminalistice. Docteur ès sciences. Lübeck. Edmond. fourth edition. Desvignes. Charles E. N. Traité de Criminalistique. 16. 1976. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Theory and practice. 1931. Avec 250 figures. Sweet & Maxwell.

Ediţia a IV-a revăzută şi adăugită. Universul juridic. Criminalistica. Bucureşti. Ministerul de Interne. 377 p. III. Bibliografie la p. 42. Berlin. Allgemeine Kriminalistische Theorie und Methodologie (Teorie şi metodologie criminalistică generală). 2004. 1977. Vasile Lăpăduşi. Universul Juridic SRL. Nicolae Dan. 502 p. 432 p.A. 727 p. ilustr. Mircea Constantinescu. Bucureşti. Constantin. IV. Alexandru Radu.C.. (Universitatea din Bucureşti. M. vol. Kriminalistika.A. profesor universitar N. univ. 40. 37. 376 p. Inspectoratul General al Miliţiei. adăugită. Institutul de Criminalistică. Presă şi Propagandă în rândul populaţiei. (Universitatea din Bucureşti. Prof. Editura S. 481-482. Vol. Criminalistica. STANCU. Editura Germană a Ştiinţelor. Naturwissenschaftlich technische Kriminalistik (Tehnică criminalistică). Vasile Lăpăduşi. Bibliografie la p. Vol. 1997. Vol. Sozialistische Krimmalistik (Criminalistică socialistă). 1978. Tehnică criminalistică. Editura Didactică şi Pedagogică. 656 p. SALTEVSKI. Vol. 43. Expertiza urmelor lăsate de obiecte şi a urmelor materie. Institutul de Criminalistică. 1980.I. Bucureşti. Prof. Cercetarea la faţa locului. Serviciul Editorial. II. Ministerul de Interne. dr. Lupu Coman. Bucureşti. Camil. Criminalistică. STANCU. Tratat practic de criminalistică. 704 p. STELZER. Valeriu Manea. Facultatea de Drept). 431 p. Alte metode şi procedee de expertiză criminalistică. Bucureşti. 1976. Mircea Constantinescu. univ. 581 p. Ion R. Inspectoratul General al Miliţiei. Bibliografie la p. revăzută şi adăugită. Ediţia a II-a. Moscova. Coordonatori: Octavian Pop. Bucureşti. I. Ştiinţa şi tehnica investigaţiilor penale.. Valeriu Manea. dr. Emilian. Vol. 415-416.I. Moise Terbancea. Tablă de materii şi în limbile franceză. Tratat practic de criminalistică. STANCU. Emilian. 38. Alexandru Hasnaş. univ. Emilian. Facultatea de Drept). Coordonatori: Octavian Pop. 495 p. Editura Actami. Serviciul Editorial şi Cinematografic. germană şi rusă. Tabla de materii şi în limbile franceză. Ghidul criminalistic Editura Norma. Rybikon. Tratat practic de criminalistică. Ion Anghelescu. Ediţia a II-a. Tratat de criminalistică. Ediţia a III-a. Sozialistische Kriminalistik (Criminalistică socialistă). Ministerul de Interne. 34. II. Bucureşti. Vol. Vol. Editura Actami.V. engleză. Criminalistica. 33. Alexandru Hasnaş. Mircea Constantinescu. 39. cu ilustr. Ion R. Editura Actami. Tratat practic de criminalistică. Criminalistica. II. 2000. 380-385. SUCIU. Bucureşti. Expertiza urmelor de produse alimentare. 1972. Prof. II. Bibliografie la p. 2000. germană şi rusă. Editura Germană a Ştiinţelor. ilustr. II. E. 376 p. + 44 pl. 2002. Ion Grigorescu. Bibliografie la p. 1995. Constantin. 2001. Editura Actami. Ion Angheelscu.30. 736 p. Institutul de Criminalistică. N.. 547-549. Inspectoratul General al Miliţiei. Tablă de materii şi în limbile franceză. cosmetice. Harcov. conducătorul colectivului de autori şi responsabil de redacţie. engleză. 735 p. 689692.. STANCU. Constatarea tehnico-ştiinţifică şi expertiza urmelor lăsate de om. I. Selivanov. 709-714 (Universitatea din Bucureşti. Berlin. Lupu Coman. + 44 pl. Facultatea de Drept). 1997 SELIVANOV. Bibliografie la p. + 48 pl. Ion Anghelescu. dr. 1979. STANCU. engleză. Vol. I. Norme de deontologie ale expertului 41. habilitat în drept. Emilian. 299 . 31. E. 399 p. Bucureşti. Coordonatori: Octavian Pop. Dr. Nicolae Dan. 36. Serviciul Editorial. STANCU. Vol. a celor lăsate de animale şi vegetale. 44. 35. Tratat de criminalistică. 32. Ion R. + 36 pl. STELZER. vol. vol. Emilian. Tactica şi metodologia criminalistică. Emilian. germană şi rusă. Constantin.

criminalist. H.J. Vol. 1980. Ion R.. Bibliografie la p. Sweet Maxwell Ltd. engleză. (Uz intern). Coordonator Ion Anghelescu. Institutul de Criminalistică.N. 45. Cartoteci şi colecţii de identificare criminalistică. Institutul de Criminalistică. Coordonatori: Ion Anghelescu. 1982. Inspectoratul General al Miliţiei. Alexandru Radu. Forensic science. Bucureşti. WELLS. Tratat practic de criminalistică. V. Izdatelistvo Moskovskogo Universiteta. Kriminalistika. 289-290. germană şi rusă. Sorin Ionescu. 46. Ministerul de Interne. Tablă de materii şi în limbile franceză. London. 300 . VASILIEV. Constantin. Serviciul Editorial şi Cinematografic. 306 p. 1985. Serviciul Editorial şi Cinematografic. 272 p. Ministerul de Interne. 47. A. Bucureşti. Inspectoratul General al Miliţiei. 1968.

ANGHELESCU. Ilustrarea îndrumarului: Ion Petre. 1983. Craiova. Constantin. Bibliografia consultada p. AVERIANOVA. Colaborator Eugeniu Gacea. Ion. Ministerul de Interne al RDG). Editura Alma-Mater. University Pres. 58. AIONIŢOAIE.. Ediţia a 2-a. 1987. ALĂMOREANU. Catedra de criminalistică.2. MARCU. Iulio Nieto. 140 p. BOŢOC. Curs de criminalistică. AIONIŢOAIE. AIONIŢOAIE. Vasile. Ion. Ion-Eugen. Madrid. MARCU. CORA. 1984. Cluj-Napoca. Berlin. MANDACHE. Ovidiu. Editura Risoprint. Constantin. Profesor de Criminalistică. 134 p. I. Ioan. Ministerul de Interne.G. Cluj-Napoca. Constantin. CREŢU. VASILINIUC. Sorin. Serviciul Editorial şi Cinematografic. 2004. BERCHEŞAN. Ion. Lector universitar dr. 1989. 2002. 54. 934 p. Petre Cravă. Tactica criminalistică. Inspectoratul General al Miliţiei. BUTOI. Alexandru. Note de curs. VASILE. Bibliografie la p. Şcoala militară de ofiţeri activi. Criminalistica. 224 p. Eugen Dumitrescu. Manual.. STANCU. Serviciul Editorial şi Cinematografic. Sub redacţia profesorului universitar R. coordonatori. Ioan. Handbuch fur Kriminalisten. Vasile. BELKIN. Ministerul de Interne. S. E. SANDU. Gheorghe. 49. ALĂMOREANU. BERCHEŞAN. Emilian. Curs universitar. (litografiat). ALONSO. Universitatea „Bogdan-Vodă”). Ministerul de Interne. Bibliografie la p. Tudorel. 195. Ion Petre. Paris. Vasile. BALTHAZARD.S. Editura Alma-Mater. Documentoscopia y Lofoscopia. Ion Voinescu. Elemente de criminalistică.. 307 p. STĂNICĂ. Constanţa. Ilie Vasiliniuc. Secunda Edician. CORA. 61. BOŢOC. 53. Ioan. Îndrumar practic de criminalistică pentru subofiţeri de miliţie. SANDU. [Nicolae I. 2 vol. PLETEA. Manualul ofiţerului de poliţie judiciară. Mircea Constantinescu. ROSSINSKAIA. Editura Ovidius.V. 204 p. Ilie (coordonatori). Payent et Ruby. Moscova. 2001. Colectivul de autori: Ion Anghelescu. Stănică. PLETEA. Ministerul de Interne. 264 p. 379 p. PĂLĂNCEANU. Elemente de criminalistică. 990 p. Ministerul de Interne. SCARLET. Bayle. Especialista en Balistica Forense. Belkin. 289-290. Gheorghe Gheorghe. OLARU. Metodică. Judecător la Tribunalul Romanaţi. (litografiat). Constantin. Gheorghe. 296 p. Criminalistica. Tudor. TUDOR. 2002. Ilie. Bucureşti. CORUHOV. 1922.]. Bucureşti. 51. CURSURI ŞI MANUALE 48. 240 p. Ilie. 55. BADEA. 195 p.. SIMA. vol. Constantin. Curs de tactică criminalistică. Curs de criminalistică. MARCU. Bibliografie la p. 907-934. Editura Norma. Constantin. Bucureşti. 290 p. Anexă. 56. Constantin. 50. AIONIŢOAIE. BOŢOC. Dionisie Păcurar. Institutul de Criminalistică. VASILE. 2000. Ion. FLOREA. Sorin. ALECU. Criminalistica. Eugen. Ministerium des Innern der DDR (Manual pentru Criminalişti. R. 52. vol. Gheorghe. 59. Gheorghe. Sorin. 2000. Cluj-Napoca. 301 . 60. Autori: AIONIŢOAIE. Publikationsabteilung (Direcţia Publicaţiilor). ALEXIU. Précis de police scientifique.R. T. Apuntes de Criminalistica. 199-202 (Fundaţia Universitatea „Bogdan-Vodă”. 1893. Gheorghe. Ioan. Ilie. 1985.II. 1971. COCA. 62 p. Ioan. 57. AUTORENKOLLEKTIV (COLECTIV). ALĂMOREANU. Şcoala militară de ofiţeri activi. Ion Sandu. Bibliografie la p. Nicolae. BERCHEŞAN. Ion-Eugen. 221-224. Iu.

BUZATU Nicolae. 65. Pierre Fernand. Editura Ministerului de Interne. 2003. 71. Vasile. Universitatea Bogdan Vodă). 131. Manuel de criminalistique moderne. Avec 45 figures hors texte. CÂRJAN. BERCHEŞAN. DUMITRAŞCU I. 73..F. 290 p. BASARAB. BERCHEŞAN. 64. Les homicides. Bucureşti. 416-420.-B. 2003. 127 p. 344 p. Bibliografie la p. Iaşi. 246 p. Editura Li