LAZĂR CÂRJAN

CRIMINALISTICĂ ŞI ŞTIINŢE DE CONTACT Bibliografie
Ediţia a II-a revizuită şi adăugită

Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor – Bucureşti, 2006 –

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României CÂRJAN, LAZĂR Criminalistică şi ştiinţe de contact/Lazăr Cârjan. – Ediţia a II-a, rev. – Bucureşti: Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, 2006 ISBN (10) 973-745-027-2; (13) 978-973-745-027-2 016:343.9 019.922

Culegere text, tehnoredactare şi copertă: Neli TÂRŢĂU Tipărit la Tipografia Ministerului Administraţiei şi Internelor

Prof. univ. dr. Lazăr Cârjan

CRIMINALISTICĂ ŞI ŞTIINŢE DE CONTACT Bibliografie

Cuvânt înainte
La apariţia primei ediţii, în 2004, „Criminalistică şi ştiinţe de contact – Bibliografie selectivă” – aşa cum s-a subintitulat atunci, a reprezentat o veritabilă provocare pentru lumea ştiinţifică din ţară. Era prima lucrare de acest gen (şi aşa a rămas şi astăzi!) din spaţiul românesc şi, totodată, una de pionierat, practic, şi pe plan internaţional. Pe cât de necesară, după cum avea să o dovedească interesul stârnit printre criminalişti, mai ales printre cei cu aplicaţie către domeniul teoretic, pe atât de dificilă de alcătuit prin imensul efort de cercetare impus autorului, bibliografia „selectivă” propusă de prof.univ.dr. Lazăr Cârjan era, de fapt, o micro-enciclopedie, căreia nu-i lipsea decât suportul imaginii pentru a-şi confirma pe deplin acest statut. Epuizarea grabnică a ediţiei, pe de o parte, şi nevoia de a ţine pasul cu factorul noutate, pe de altă parte, ce caracterizează universul informaţional al unei ştiinţe atât de dinamice cum este criminalistica, l-au determinat pe autor să procedeze la o revizuire şi completare a lucrării sale, ediţia de faţă (cu peste 900 de titluri noi!) având darul să satisfacă setea de cunoştinţe a confraţilor cărora li se pune acum la dispoziţie un instrument de lucru perfecţionat şi „adus la zi” mai ales în ceea ce priveşte publicaţiile ştiinţifice în domeniu apărute în lume în ultimii doi ani. Des consultată (dar foarte rar citată ca atare), „Criminalistică şi ştiinţe de contact – Bibliografie” se oferă aşadar publicului românesc (ar fi de avut în vedere şi o versiune în engleză, pentru cercetătorii străini!), nu numai cu un conţinut mai amplu, ci şi într-o ţinută grafică mai frumoasă şi mai funcţională ce-i sporeşte atractivitatea şi, deopotrivă, facilitatea consultării. E aici şi meritul incontestabil al Editurii Ministerului Administraţiei şi Internelor, care a rezervat în planul său de publicaţii locul cuvenit unei asemenea lucrări, ce nu face cu siguranţă parte din categoria titlurilor comerciale. Subliniind acest fapt, nu trebuie uitat că această ediţie are caracterul uneia definitive sui generis, lucrarea de sine rămânând una deschisă înnoirilor şi completărilor viitoare. Nici nu s-ar putea altfel, câtă vreme o bibliografie destinată conexiunilor dintre criminalistică şi celelalte ştiinţe este menită să urmeze cursul acumulărilor succesive, mai ales în condiţiile permanentei accelerări a procesului, de ansamblu, al cunoaşterii. Acest demers firesc se va realiza însă, de acum încolo, prin fascicule periodice care vor cuprinde, cu precădere, dar nu exclusiv, lucrările nou apărute. Nu exclusiv, pentru că autorul, în ciuda dificultăţilor legate de identificarea fizică a apariţiilor mai vechi – fondul de carte criminalistică veche din marile biblioteci româneşti fiind extrem de limitat – nu va renunţa la încercarea de a întregi permanent portofoliul „istoric” al bibliografiei sale. Cu aceasta, fără a mai insista asupra îmbunătăţirilor aduse în ediţia de faţă din „Criminalistică şi ştiinţe de contact – Bibliografie”, inclusiv în ceea ce priveşte unele corecţii, operate cu onestitate în spiritul cuvenitului respect pentru rigoarea ştiinţifică, mai subliniem efortul excepţional în realizarea unei cărţi, care, prin felul cum se prezintă, dovedeşte că a meritat să fie făcut, atât de autor, cât şi de editură. Desigur, în beneficiul tuturor celor care, consultând-o, vor avea posibilitatea să acceadă, mai direct şi mai simplu, la o sursă sau alta de informaţie criminalistică românească sau străină. Prof. Vasile Lăpăduşi Secretar General al Asociaţiei Criminaliştilor din România, Redactor-şef al Revistei Române de Criminalistică

PARTEA I
Bibliografie în ordinea alfabetică a autorilor

A
1.

ABRAHAM, Pavel. Poliţia, comunitatea şi tranziţia. Editura Naţional, Bucureşti, 1996, 270 p. 1 ABRAHAM, Pavel. Legislaţie în asistenţă socială – Reglementări internaţionale. Editura Naţional, Bucureşti, 1999, 479 p. ABRAHAM, Pavel; CRĂCIUN, Adriana. Legislaţie în asistenţă socială. 2 vol. Editura Naţional, Bucureşti, 2000, vol.I, 496 p.; vol. II, 862 p. ABRAHAM, Pavel. Legislaţie în asistenţă socială – Note de curs. Editura Naţional, Bucureşti, 2000, 246 p. ABRAHAM, Pavel; HURDUBAIE, Ioan. Convenţii europene în materie penală. Editura Naţional, Bucureşti, 2001, 300 p. ABRAHAM, Pavel; NICOLĂESCU, Victor; IAŞNIC, Bogdan. Introducere în probaţiune. Editura Naţional, Bucureşti, 2001. ABRAHAM, Pavel. ADDENDA la lucrarea Administrarea justiţiei în comunitate – Standarde şi reglementări internaţionale / Autor Graham W. Giles. Bucureşti, Editura Expert, 2001, p. 315-336. ABRAHAM, Pavel; DERŞIDAN, Emil. Codul penal al României – comentat şi adnotat. Editura Naţional, Bucureşti, 2002, 695 p. ABRAHAM, Pavel; FĂRŢALĂ, Valeriu. Legislaţie în asistenţă socială – Note de curs. Editura pentru Ştiinţe Naţionale, Bucureşti, 2002, 262 p. ABRAHAM, Pavel; NICOLĂESCU, Victor; IAŞNIC, Bogdan. Poliţia comunitară. Editura Expert, Bucureşti, 2002, 405 p. Bibliografie la p. 369-405. ABRAHAM, Pavel; CRĂCIUN, Adriana; RIZON, Lucica. Legislaţie în asistenţă socială. 2 vol. Editura Naţional, Bucureşti, 2003, vol. I, 939 p.; vol. II, 981 p.

12.

2.

ABRAHAM, Pavel; IONEA, Dumitru. Poţi să fii detectiv particular. Editura Detectiv, Bucureşti, 2004, 282 p. Bibliografie la p. 278-279. ABRAHAMS, Peter; DILLNER, Luisa; SNOW, Tom. Corpul omenesc. O fascinantă incursiune în tainele alcătuirii şi funcţionării corpului omenesc. Traducere din limba engleză de Adriana Bădescu. Editura Colosseum, 2000, 1995, 16 p. ABRIC, Jean-Claud. Psihologia comunicării. Teorii şi metode. Traducere din limba franceză de Luminiţa şi Florin Botoşineanu. Editura Polirom, Iaşi, 2002, 205 p. ACHIŢEI, Gheorghe; AGARICI, Paul; DIMITRIU, Mihai; IAROVICI, Eugen; NUSS, Fred; ORĂDAN, Adrian. Coordonator: IAROVICI, Eugen. Audiovizual şi diaporama. Colecţia Foto-Film. Editura Tehnică, Bucureşti, 1983, 163 p. ADAM, T. Afacerea Dreyfus. Istoricul documentat al unui proces celebru, de T. Adam. [Partea I, fasc. 2 1-13; II, fasc. 1430], Bucureşti [Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu], 1898, 478 p. ADAMCIUC, I.; GOTCĂ, I.; SIMONA, S.; JUVERDEANU, M. Comportamentul infracţional la copii şi adolescenţi, în Buletin de psihiatrie integrativă, an XI, vol. X, nr. 1 (24), 2005, Iaşi, p. 187-197. ADLER, Freda. Notions not obsessed with crime. Rothman, Litteton, California, 1983. ADLER, Freda; MUELLER Gerharg O.W and Laufer; WILLIAM, S. Criminology. 1995. AFLOROAIEI, Ştefan. Lumea ca reprezentare a celuilalt. Institutul European, Iaşi, 1994, 228 [-232] p. AIONIŢOAIE, Constantin; BADEA, Ion; CORA, Ioan; CREŢU, Ovidiu. Curs de criminalistică. Metodică. Colaborator

13.

3.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

9.

18.

19.

10.

20.

11.

21.

1

Pagină, pagini.

2

Fasciculă.

Eugeniu Gacea. Ministerul de Interne, Şcoala militară de ofiţeri activi, Catedra de criminalistică, Bucureşti, 1971, 264 p.
22.

28.

AIONIŢOAIE, Constantin. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul infracţiunilor de tâlhărie, în Tratat practic de criminalistică, vol. I, Ministerul de Interne, 1976, p. 446-448. AIONIŢOAIE, Constantin; ASANACHE, Gheorghe. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul unor infracţiuni contra sănătăţii publice, în Tratat practic de criminalistic, vol. I, Ministerul de Interne, 1976, p. 468469. AIONIŢOAIE, Constantin; SANDU, IonEugen. Folosirea fotografiei judiciare operative în reconstituire, în 20 de ani de expertiză criminalistică, Ministerul Justiţiei, Bucureşti, 1979, p. 185-188. AIONIŢOAIE, Constantin; CORA, Ioan; SANDU, Ion-Eugen; BERCHEŞAN, Vasile; BOŢOC, Ioan; MARCU, Ilie. Curs de tactică criminalistică. 2 vol. Ministerul de Interne, Şcoala militară de ofiţeri activi. Bucureşti, 1983, (litografiat), vol. I, 134 p.; vol.II, 140 p. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile; BOŢOC, Ioan; PLETEA, Constantin; MARCU, Ilie. Curs de criminalistică. Anexă. Ministerul de Interne. Bucureşti, 1985, (litografiat), 307 p. AIONIŢOAIE, Constantin; STĂNICĂ, Tudor; VASILE, Gheorghe, (coordonatori). Autori: AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile; BOŢOC, Ioan; BUTOI, Tudorel; COCA, Nicolae; FLOREA, Gheorghe; MANDACHE, Ion; MARCU, Ilie; OLARU, Alexandru; PĂLĂNCEANU, Eugen; PLETEA, Constantin; SANDU, Ion-Eugen; SCARLET, Gheorghe; SIMA, Ion; STANCU, Emilian; TUDOR, Stănică; VASILE, Gheorghe. Tactica criminalistică. Ministerul de Interne, Serviciul Editorial şi Cinematografic, 1989, 290 p. Bibliografie la p. 289-290. 10
29.

23.

AIONIŢOAIE, Constantin; SANDU, IonEugen (coordonatori). Autori: AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile; BUTOI. Tudorel; MARCU, Ilie; PĂLĂNCEANU, Eugen; PLETEA, Constantin; SANDU, Ion-Eugen; STANCU, Emilian. Tratat de tactică criminalistică. Ediţia a II-a, revăzută şi completată. Editura Carpaţi, Craiova, 1992, 328 p. Bibliografie la p. 326-328. AIONIŢOAIE, Constantin; SANDU, IonEugen. Tactica criminalistică - rolul ei în prevenirea şi combaterea infracţiunilor, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a II-a revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 9-16. AIONIŢOAIE, Constantin; STANCU, Emilian. Planificarea urmăririi penale, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a IIa revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 17-25. AIONIŢOAIE, Constantin; MARCU, Ilie. Executarea măsurilor preventive, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a IIa revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 76-89. AIONIŢOAIE, Constantin; BUTOI. Tudorel. Ascultarea învinuitului sau inculpatului, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a II-a revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 90-120. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile. Ascultarea părţii vătămate, părţii civile şi părţii responsabile civilmente, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a IIa revăzută şi completată, Editura Carpaţi, 1992, p. 150-165. AIONIŢOAIE, Constantin; BUTOI, Tudorel. Confruntarea, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a II-a revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 166-177. AIONIŢOAIE, Constantin; STANCU, Emilian. Prezentarea pentru recunoaştere, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a II-a revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 178-193.

24.

30.

25.

31.

32.

26.

33.

27.

34.

35.

36.

AIONIŢOAIE, Constantin; PĂLĂNCEANU, Eugen. Ridicarea de obiecte şi înscrisuri, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a II-a revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 194-205. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile; BOTOC, Ioan. Percheziţia, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a IIa revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 206-237. AIONIŢOAIE, Constantin; PLETEA, Constantin. Constatarea tehnico-ştiinţifică şi expertiza, în Tratat de tactică criminalistică, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 238-254. AIONIŢOAIE, Constantin; STANCU, Emilian. Reconstituirea, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a II-a revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 255-277. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile; MARCU, Ilie. Luarea măsurilor asiguratorii, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a II-a revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 278-291. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile; SANDU, Ion-Eugen. Constatarea infracţiunii flagrante, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a II-a revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 292-303. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile (coordonatori). Autori: AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile; DUMITRAŞCU, Ion N.; PLETEA, Constantin; SANDU, Ion-Eugen. Tratat de metodică criminalistică, vol. I. Editura Carpaţi, Craiova, 1994, 376 p. Bibliografie la p. 365-367. Tablă de materii şi în limbile engleză, franceză şi germană. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile. Metodica criminalistică şi rolul ei în prevenirea infracţiunilor, în Tratat de metodică criminalistică, vol. I, Editura Carpaţi, Craiova, 1994, p. 11-20. 11

44.

AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile. Cercetarea infracţiunilor de furt şi tâlhărie, în Tratat de metodică criminalistică, vol. I, Editura Carpaţi, Craiova, 1994, p. 164-218. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile. Metodica cercetării delapidării, în Tratat de metodică criminalistică, vol. I, Editura Carpaţi, Craiova, 1994, p. 219-254. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile. Particularităţile cercetării înşelăciunii, în Tratat de metodică criminalistică, vol. I, Editura Carpaţi, Craiova, 1994, p. 255-283. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile; SANDU, Ion-Eugen. Cercetarea infracţiunii de trecere frauduloasă a frontierei, în Tratat de metodică criminalistică, Editura Carpaţi, Craiova, 1994, p. 348-364. ALĂMOREANU, Sorin, Elemente de criminalistică. Cluj-Napoca, Editura Alma-Mater, 2000, 224 p. Bibliografie la p. 221-224. ALĂMOREANU, Sorin. Criminalistica. Note de curs. Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2000, 204 p. Bibliografie la p. 199-202 (Fundaţia Universitatea „BogdanVodă”. Universitatea „Bogdan-Vodă”). ALĂMOREANU, Sorin. Elemente de criminalistică, Editura Alma-Mater, ClujNapoca, 2002, 240 p. ALĂMOREANU, Sorin. Clasic şi modern în examinarea documentelor suspecte. Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2003. ALĂMOREANU, Sorin, Dr., Universitatea Babeş-Bolyai; SZOSTAK, Maciej, Dr. hab. Criminalistica: paradox sau paradigmă?, în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică, Editura Alma Mater, ClujNapoca, 2003, p. 122 – 125. ALĂMOREANU, Sorin; ZAMFIRESCU SPIREA, Neculai. Introducere în interpretarea fenomenologică a urmelor. Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2003, 171 p. Bibliografie la p. 171.

37.

45.

46.

38.

47.

39.

40.

48.

49.

41.

50.

42.

51.

52.

43.

53.

54.

ALBINARU, Adina; BATANEANC, Lucian; BOBAR, Eugen. Modalităţi de fals în paşapoarte străine, în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică, Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2003, p. 48 – 62. ALBISHAUSEN, Wilfried, Aktenaufbau und - führung in umfangreicheren Ermittlungsverfahren (Întocmirea şi circuitul documentelor în procedurile de anchetă amplă), în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Ştiinţe criminalistice. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică, ediţie revăzută şi adăugită. Coordonator Rolf Rainer Jaeger, vol. II, Editura Schmidt Römhild, Lübeck, Berlin, Essen, 2002, 28 p. ALBU-VASLUI, Constantin, Regulamentul Monopolului de stat al stupefiantelor. Legea pentru combaterea abuzului de stupefiante… Regulament pentru autorizarea vânzării produselor cosmetice şi parfumuri „Timbrul cosmetic“. Das Reglement des Staats-monopols. Cu adnotări şi comentarii. Culegere de Constantin Albu-Vaslui. Traducere din limba germană de Albert Weiss, Bucureşti, 1933, 84 p. ALECU, Gheorghe; DRĂGAN, Jenică; TIPIŞCĂ, Mariana. Dreptul drogurilor – elemente introductive. Editura Dobrogea, 2003. ALECU, Gheorghe, Lector univ. drd. Universitatea Constanţa. Constatarea şi probarea stării de intoxicare alcoolică voluntară în Criminalistica, anul V, nr. 5, septembrie 2003, p. 34-36. ALECU, Gheorghe, Lector univ. drd. Universitatea Constanţa, Universitatea „Spiru Haret“. Investigarea modurilor de operare a traficanţilor de droguri. Particularităţi ale cercetării la faţa locului, în Investigarea criminalistică a locului faptei, Bucureşti, 2004, p. 211-222. ALECU, Gheorghe, Lector universitar dr. Criminalistica. Curs universitar. Editura Ovidius, University Pres, Constanţa, 2004, 934 p. Bibliografie la p. 907-934. 12

61.

ALECU, Gheorghe, Facultatea de Drept Constanţa, Universitatea „Spiru Haret”. Particularităţi tactice şi administrarea probelor în cazul cercetării infracţiunii de contrabandă, în Criminalistica, anul VI, nr. 6, noiembrie 2004, p. 41-44. ALECU, Gheorghe, Lector univ. dr., Facultatea de Drept Constanţa, Universitatea „Spiru Haret”. Aprecierea valorii probante a concluziilor rezultate din constatările tehnico-ştiinţifice, medico-legale şi din expertize, în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”, Editura Luceafărul, Bucureşti, 2005, p. 198-203. ALECU, Gheorghe, Lector univ. dr., Facultatea de Drept Constanţa, Universitatea „Spiru Haret”. Cercetarea urmelor accidentelor de navigaţie feroviare şi aeriene, în Criminalistica, anul VII, nr. 1, ianuarie 2005, p. 28-30. ALECU, Gheorghe, Lect. univ. dr. Facultatea de Drept Constanţa,. Universitatea „Spiru Haret”. Unele consideraţii referitoare la psihologia victimei unei infracţiuni şi factorii ce influenţează formarea declaraţiei acesteia, în Criminalistica, anul VII, nr. 2, martie 2005, p. 28-30. ALECU, Gheorghe, Lect. univ. dr., Universitatea „Spiru Haret” – Facultatea de Drept Constanţa. Particularităţi ale investigaţiei penale şi criminalistice a unor infracţiuni din domeniul informatic, în Criminalistica, anul VII, nr. 3, mai 2005, p. 16-18. ALECU, Gheorghe, Lector univ. dr., Facultatea de Drept Constanţa, Universitatea „Spiru Haret”. Particularităţi ale investigaţiei penale şi criminalistice a unor infracţiuni din domeniul informatic (II), în Criminalistica, anul VII, nr. 4, iulie 2005, p. 5-8. ALECU, Gheorghe, Lector universitar, doctor, Universitatea „Spiru Haret”, Facultatea de Drept Constanţa. Noi metode şi tehnici de investigare a accidentelor de navigaţie maritimă, în

55.

62.

63.

56.

64.

57.

65.

58.

66.

59.

67.

60.

Metode şi tehnici de identificare criminalistică, Bucureşti, 2006, p. 414419.
68.

79.

ALMANDOS, Luis, Reyna. Union Internationale D’Identification, în R.I.C., no.10, 3e année, 1931, p. 728-737. ALMOG, Joseph; SPRINGER, Eliot. Proceedings of the International Symposium on Fingerprint Detection and Identification, June 26-30, 1995, Neurim, Israel. Edited by Dr. Joseph Almog [,] Director, Division of Identification and Forensic Science (D.I.F.S.) Israel nationalPolice; Eliot Springer [,] Head Fingerprint Development Laboratory, Division of Identification and Forensic Science (D.I.F.S.) Israel National Police. Jerusalim, Israel, 1996, 438 p. ALONSO, Iulio Nieto. Profesor de Criminalistică, Especialista en Balistica Forense, Documentoscopia y Lofoscopia. Apuntes de Criminalistica. Secunda Edician, Madrid, 2002, 195 p. Bibliografia consultada p. 195. ALTAVILLA, Enrico. Il riconoscimento del colpevole nel nuovo codice di procedura penale. Note di psicologia giudiziaria, în e R.I.C., no.2, 4 année, 1932, p. 86-107. ALTAVILLA, Enrico. Il riconoscimento e la ricognizione delle persone e delle case. Roma, Foro Italiano, [1935]. ALTAVILLA, Enrico. Psicologia giudiziaria. Vol. I şi II. Unione Tipografico, Editrice Torinese. Torino, 1955. ARTIŞEVSKII, G. V. Elaborarea şi verificarea versiunilor de anchetă. Literatura juridică, Moscova, 1978. Almanahul Revistei Jandarmeriei. Redactori Gheorghe Boblea şi Oana Cioboată; apariţie anuală începând cu 1998. Editura Fundaţiei Revista Jandarmeriei, 240 p. ÁMBELAIN, Robert. Traité d’Astrologie Ésotérique. Éditions Adyar, Paris, 1937, 272 p. AMBLER, Eric. Epitaf pentru un spion. Traducere din limba engleză de Paul B. Marian. Editura Univers, Bucureşti, 1970, 224 p. (Enigma). Titlul original în limba engleză: Epitaph for a spye.

ALECU, Gheorghe, Dr.; BARBĂNEAGRĂ, Alexei, dr. Reglementarea penală şi investigarea criminalistică a infracţiunilor din domeniul informatic. Pinguin Book, Bucureşti, 2006, 271 p. Bibliografie la p. 263-271. ALEXANDRESCU, Lucian Ionuţ, Jurist. Criminalistica – o profesie de înaltă utilitate socială, în Criminalistica, anul VII, nr. 6, noiembrie 2005, p. 1-3. ALEXANDRESCU, Vladimir. Amprenta olfactivă – o metodă ştiinţifică? în Criminalistica, anul I, nr. 1, martie 1999, p. 31-32. ALEXANDRIAN. Istoria filozofiei oculte. Traducere din limba franceză de Claudia Dumitru. Editura Humanitas, Bucureşti, 1994, 444 p. ALEXIU, [Nicolae I.], Judecător la Tribunalul Romanaţi. Manualul ofiţerului de poliţie judiciară. Craiova, 1893, 62 p. Alcool et Drogue. Programmes d’assitance aux travailleurs. Genève, Bureau international du Travail, [1989], VII + 220 p. (Bureau Internationale du Travail Genève). ALMANDOS, Reyna. Dactiloscopia argentina. La Plata, 1901. ALMANDOS, Luis, Reyna. Dactiloscopia Argentina. La Plata Joaquim Sese, 1909. ALMANDOS, Luis, Reyna. Origen e influencia juridico-social del sistema dactiloscopico argentino. La Plata, Impresiones oficiales, 1912. ALMANDOS, Reyna. Documentation del Museo Vucetich. La Plata, 1928. ALMANDOS, Reyna. Las lineas blancas dactiloscopicas, în R.I.C., 1 no.9, 2e année, 1930, p. 652-661.

80.

69.

70.

81.

71.

82.

72.

73.

83.

84.

74. 75. 76.

85.

86.

77. 78.

87.

88.

1

Revue Internationale de Criminalistique 13

89.

AMBLER, Eric. Lumina zilei [roman]. Traducere din limba engleză de Ecaterina Bucur. Bucureşti, Editura Vivaldi, 1993, 248 p. AMELINE, Léon. Ce qu’il faut connaître de la police et de ses mystères, par Léon Ameline. Paris, Boivin, [1926], 160 p. AMMONIUS; STEPHANUS. Comentarii la tratatul Despre Interpretare al lui Aristotel [,] însoţite de textul comentat. Traducere, cuvânt înainte, note şi comentariu de Constantin Noica. Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1971, 213 [-216] p. (Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice. Centrul de Logistică). (Scriitori greci şi latini XII). AMZA, Tudor, Dr. Ţiganii, necunoscuţii de lângă noi. Editura Atlas-Lex, Bucureşti, 1996, 495 p. AMZA, Tudor, Conf. univ. dr. Conotaţii criminogene şi noi riscuri pentru ordinea publică. Fenomenul satanist. Copiii străzii şi piaţa sexului. Criminalitatea economico-financiară a „gulerelor albe“. Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997, 264 p. AMZA, Tudor, Conf. univ. dr. Criminologie teoretică. Teorii reprezentative şi politică criminologică. Editura Lumina Lex, 2000, 816 p. (Universitatea „Nicolae Titulescu“ Bucureşti, Facultatea de Drept), Bibliografie la sfârşitul fiecărei secţiuni. AMZA, Tudor. Criminologie. Tratat de teorie şi politică criminologică. Bucureşti, Lumina Lex, 2002, 1085 p. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol. Glosar criminologic, p. 1028-1068. AMZA, Tudor; AMZA, Cosmin-Petronel. Criminalitatea informatică. Bucureşti, Lumina Lex, 2003, 520 p. Glosar p. 493508. AMZA, Tudor, Conf, univ. dr.; AMZA, Cosmin - Petronel, Drd. Crima cibernetică: înţelegere, prezentare şi definiţie, în Investigarea criminalistică a locului faptei, Bucureşti, 2004, p. 231233. 14

98.

ANDER, Z.; Bilgan, I.; MOLNAR, V. Medicină legală. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1966, 232 p. cu 1 fig. + erată (Ministerul Învăţământului). ANDREESCU, Anghel; GEGEA, Nicolae; NEDELCU, Gheorghe; PRUNĂ Ştefan. Noţiuni ale managementului din Ministerul de Interne. Coordonator Vasile-Gabriel Niţă. Editura Ministerului de Interne, 1998, 296 p. Dan, Maior. Terorismul, analiză psihosociologică. Editura Timpolis, 1999, 120 p.

90.

99.

91.

100. ANDREESCU, Anghel, Gl. bg.; NIŢĂ,

101. ANDREESCU, Anghel, Gl. bg.; PRUNĂ,

Ştefan, Cpt. Psihopedagogie militară. Editura Timpolis, 1999, 340 p.
102. ANDREESCU,

92.

Anghel, Gl. bg.; GRIGOROIU, Valentin, Lt. col. Securitatea României şi condiţiile contemporane. Editura Artprint, 2000, 200 p.

93.

103. ANDREESCU,

94.

Anghel; LIŢĂ, Ştefan (coordonatori). Managementul stresului profesional. Ghid pentru personalul din domeniul ordinii şi siguranţei publice (Ministerul Administraţiei şi Internelor. Centrul de Psihosociologie.) Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, 2005, 272 p. Anghel: LIŢĂ, Ştefan (Coordonatori). Autori: ALBU, Cristina; ANDROSIAC, Eugen; BOZAI, Violeta; GRIGOROIU, Marian; MIHALCEA, Andreea; MILCU, Marius; MUREŞAN, Genoveva; LIŢĂ, Ştefan; TAT, Cristina; TURC, Darius; TURC, Mirela; RUSAN, Adrian. Managementul stresului profesional. Ediţia a II-a. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, Bucureşti, 2006, 387 p. Bibliografie după fiecare capitol.

104. ANDREESCU,

95.

96.

105. ANDREESCU,

97.

Ion; BUCUR, Cecilia. Valoarea expertizei medico-legale a firului de păr în identificarea autorului unei infracţiuni, în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică, Ministerul de Interne, 1979, p. 99-100.

1

Figură, figuri

106. ANDREESCU,

M. Mihail. Istoricul Mănăstirii Trivale de la fondare până la 1800. Domeniul funciar şi fondul de documente. Tipografia „Curtea Veche” S.R.L., Bucureşti, 2001, 343 [344] p. de contur în criminalistică, în Revista Română de Drept, nr. 2/1974, p. 80-84.

114. ANDREI, Petre. Prelegeri de istorie a

filosofiei: De la Kant la Schopenhauer. Cuvânt înainte de Ştefan Afloarei, Polirom, Iaşi, 1997, 224 p. (Collegium: Filosofie).
115. ANDREI,

107. ANDREI, I. Contribuţii la studiul urmelor

Petre. Sociologie generală. Ediţia a IV-a, Polirom, Iaşi, 1997, 392 p. (Sociologie: Ştiinţe politice, Collegium). Organizarea poliţienească şi statutul funcţionarilor civili. Compilaţie după textul italian al legilor şi regulamentelor de reorganizare din anii 1907-1908 şi 1909. Tipografia „Universala“ Iancu Ionescu, str. Covaci nr. 14, Bucureşti, 1912, 75 p. (legislaţie italiană).

108. ANDREI,

I.; SĂRĂROIU, I. Triumful adevărului. Editura Cordial Lex, ClujNapoca, 1997.

116. ANDRIESCU, V. (inspector de poliţie).

109. ANDREI, Petre. Opere sociologice [vol.] 1.

Sociologia cunoaşterii şi a valorii. Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note de dr. Mircea Mâciu. Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1973, 467 p.
110. ANDREI, Petre. Opere sociologice [vol.]

117. ANDRONESCU,

2. Sociologia politicii şi a culturii. Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note de dr. Mircea Mâciu. Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1975, 405 p. cu facs. 1+ 1 f. 2 portret.
111. ANDREI, Petre. Opere sociologice [vol.]

Şerban. Cadmos. Scurtă istorie a scrisului. Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1966, 360 p. cercetări în identificarea persoanelor după voce. Ministerul de Interne, Serviciul Cultural, Presă şi Editorial, 1971.

118. ANGHELESCU, Ion. Rezultatele primelor

3. Sociologie generală. Ediţia a III-a, îngrijită şi notă introductivă de dr. Mircea Mâciu, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti,1978, 460 p. cu portret şi facs. Titlu şi în limbile engleză şi rusă. Rezumat în limba engleză. Tablă de materii şi în limba engleză. Bibliografie la p. 445-451.
112. ANDREI, Petre. Opere sociologice [vol.]

119. ANGHELESCU, Ion. Cercetarea la faţa

locului în cazul catastrofei feroviare din Staţia C.F.R. Bucerdea. Ministerul de Interne, Serviciul Cultural, Presă şi Editorial, 1972.
120. ANGHELESCU,

4. Istoria filozofiei. Epoca kantiană; Etică generală. Sociologie specială. Ediţie îngrijită, cuvânt introductiv, note şi comentarii de dr. Mircea Mâciu. Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1983, 368 p. Titlu şi în limba engleză.
113. ANDREI, Petre. Filosofia valorii. Prefaţă

Ion; BARCIUC, Alexandru. Filmul judiciar. Ministerul de Interne, Serviciul Cultural, Presă şi Editorial, 1973, 174 p.

121. ANGHELESCU,

de Nicolae Râmbu. Ediţia a III-a, Polirom, Iaşi, 1997, 240 p. (Collegium: Filosofie).
1 2

Ion. Expertiza fonobalistică judiciară. Ministerul de Interne, Serviciul Cultural, Presă şi Editorial, 1975, 143 p. Bibliografie la p. 127-128. Rezumate în limbile franceză, engleză, germană şi rusă. de identificare criminalistică în România, în Şcoala românească de criminalistică, Ministerul de Interne, 1975, p. 39-45 (uz intern).

122. ANGHELESCU, Ion. Evoluţia cartotecilor

Facsimil, facsimile Filă, file 15

p. Ion. 131. Ministerul de Interne. 382-384. 1979. I. Ion. Legătura criminalisticii cu alte ştiinţe. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Ion. Adrian. Ion. în Tratat practic de criminalistică. 1976. 134. 1978. Ion. Ministerul de Interne. II. Ministerul de Interne. Examinarea urmelor . Ion. Ion. I. I. Alfred ale cercetării la faţa locului în cazul infracţiunilor contra siguranţei circulaţiei feroviare. 1980. în Tratat practic de criminalistică. I. vol. Posibilitatea stabilirii disimulării adevărului în voce cu ajutorul aparatului P. în Tratat practic de criminalistică. Urme specifice catastrofelor aeriene. Ion. Alexandru. 1978. 69-83. în Tratat practic de criminalistică. ANGHELESCU. Ion. 128. I. 96-111. Ministerul de Interne. 1978. 305-308. în Tratat practic de criminalistică. în Tratat practic de criminalistică. I. ANGHELESCU. Ministerul de Interne. Ministerul de Interne. 377-382. Ion. p. Urmele sonore create de obiecte. 137. Ministerul de Interne. 59-62. URUCU. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul catastrofelor maritime şi fluviale. Ion. Ministerul de Interne. p. NICHIFOR.. 135. Lupu. Ion. ANGHELESCU. p. vol. Ion. p. vol. Expertiza urmelor BUTA. RADU. Ion. ANGHELESCU. KÖNIG. Ion. Jean. Expertiza de portret.E. Ministerul de Interne. p. Ministerul de Interne. în Tratat practic de criminalistică. II. ANGHELESCU. Examinarea bancnotelor. 1979. ANGHELESCU. Ministerul de Interne. 1980. 127. p. Ion. VOCHESCU. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. 125. listică a vocii şi vorbirii. Rolul constatării 126. Ministerul de Interne. 16 141. vol. Examinarea microurmelor-formă. vol. 136. R. în Tratat practic de criminalistică. Ministerul de Interne. MANEA. în Tratat practic de criminalistică. 56-59. în Tratat practic de criminalistică. p. 394-405. ANGHELESCU. Ministerul de Interne. 1979. p. p. 124. p. Urme specifice catastrofelor navale. tehnico-ştiinţifice şi al expertizei în garantarea principiului prezumţiei de nevinovăţie. ANGHELESCU. 129. p. vol. 1978. Valeriu. în Tratat practic de criminalistică. 133. Unele rezultate obţinute pe plan mondial. Metodă de expertiză fonocriminalistică a monedelor. III. lăsate de aparatul de filmat. Unele particularităţi Unele consideraţii cu privire la identificarea persoanei după semnătură. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. PETRE. III. Ion. 13-19. I. sonore ale vocii şi vorbirii în limba română. Ministerul de Interne. CONSTANTIN. în Tratat practic de criminalistică. 1976. ANGHELESCU. Dan. 1976. ANGHELESCU. Definiţia. 74-79. I. ANGHELESCU. ANGHELESCU. Urme specifice accidentelor şi catastrofelor de cale ferată. ANGHELESCU. vol. 130. ANGHELESCU. vol. GEAMBAŞU. 1976. Ion. Ministerul de Interne. ANGHELESCU. ANGHELESCU. în Tratat practic de criminalistică. fonograma judiciare la faţa locului. p. 1976. 132. 17-20. p. 127-135. vol. 139. vol.123. Expertiza crimina- 140. vol. 1979. obiectul şi metodele de studiu ale criminalisticii. ANGHELESCU. Bucureşti. p. 459-461. II.. vol. 1976. Filmul şi video- Ion. p. vol. Ministerul de Interne. Nicolae. 64-67. COMAN. Constatarea stresului psihologic cu ajutorul sonagrafului şi al detectorului de stres psihologic în voce. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. p.S. Ilona. Ion. Ion. 465-466. 1976. 370-377. 1976. 357-367. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Ion. în Tratat practic de criminalistică. III. 138. p. ANGHELESCU. MOISE. Ion. 1980. ANGHELESCU. 142-144. vol. Ministerul de Interne.

PATRICIU. Genève. p. Petre Cravă. Securitatea şi protecţia informaţiei în sistemele electronice de calcul. p. în Tratat practic de criminalistică. 571 p. Viorel.142. Ion Sandu. V. Educaţie şi cunoştinţe profesionale. IV. 181-193. vol. Tudorel. vorbirii. Ilustrarea îndrumarului: Ion Petre. Ministerul de Interne. Norme de deontologie Olga. Ion. 1985. 155. V. 146. vol. Ministerul de Interne. 157. în Tratat practic de criminalistică. ZORZOR. vol. Expertiza urmelor de hârtie. Ion. Ilie. 17 Vasile. 1940. Examinarea urmelor suplimentare ale tragerii. 1985. MOLDOVAN. Institutul de Criminalistică. TOMESCU. Gheorghe Gheorghe. ANGHELESCU. ANGHELESCU. Ilie (coordonatori). Ministerul de Interne. p. Ministerul de Interne. III. în Tratat practic de criminalistică. 194-204. în Tratat practic de criminalistică. Ministerul de Interne. RADU. în Tratat practic de criminalistică. 143-152. Dionisie Păcurar. 153. ABC des Stupéfiants. lor sonore ale împuşcăturii. DOBRILĂ. Cartoteca vocii şi Jean. 147. Ion. armării şi percuţiei. ANGHELESCU. Colectivul de autori: Ion Anghelescu. NICHIFOR. VASILINIUC. DUMITRESCU. Ion Voinescu. 1980. Ion. vol. p. Îndrumar practic de criminalistică pentru subofiţeri de miliţie. 143. vol. 1985. 152. educaţia fizică şi fizica profesională. în Tratat practic de criminalistică. Ministerul de Interne. p. 468-485. Mihaela. Cartoteca fonobalistică. Constantin. instrucţie şi regulamente militare. ANSELMINO. 125-129. 194-210. 48 p. în Tratat practic de criminalistică. Agent de poliţie şi jandarm în termen. VASILINIUC. în Tratat practic de criminalistică. RADU. (uz intern). p. Ministerul de Interne. Examinarea urmelor lăsate pe bandă magnetică. (uz intern). ANGHELESCU. (Société de Nations. 1982. . O. (uz intern). 203-219. Examinarea urme- Cartoteca balistică judiciară. Eugen. 145. 1980. cu fig. ANGHELESCU. 144. ANGHELOIU. Ion. Ion. Ion. ANGHELESCU. Filmul şi video- ILISIE. Comité central permanent de l’opium). ANGHELESCU. Ministerul de Interne. IV. Colonel. Ilie. vol. 1985. p. Alfred 150. Olga. Marcel. Ministerul de Interne. V. Sorin. ANGHELESCU. IV. 308 p. Ministerul de Interne. Ion. Ministerul de Interne. BUTOI. în Tratat practic de criminalistică. 149. 1982. III. 1980. 146-152. p. Eugen Dumitrescu. V. 249-287. 1985. Ion Petre. Conceptul de cartotecă criminalistică. Ion. 148. SANDU. în Tratat practic de criminalistică. 144-149. fonograma de examinare. Alexandru. Eugen. ANGHELESCU. Ministerul de Interne. ANGHELESCU. 156. Colonel. Ministerul de Interne. Mircea Constantinescu. Editura Militară.I. 1931. Marcel. [Bucureşti]. Inspectoratul General al Miliţiei. IONESCU. vol. vol. Victor. vol. ANGHELESCU. III. III. Ion. p. ANGHELESCU. 1984. Modernizarea conducerii activităţii cartotecilor şi colecţiilor criminalistice. BUTA. VASILINIUC. p. 1986. p. 1982. 1980. Ediţia a II-a. 259-264. Alexandru. p. 153-156. Ion. Ion. Călăuza Jandarmului. Diagramele de examinare. Identificarea cri- minalistică a hârtiei pe baza compoziţiei fibroase. vol. 158. vol. ANGHELESCU. Ilona. Serviciul Editorial şi Cinematografic. Mihai. V. 154. Bucureşti. Dr. p. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Ilie Vasiliniuc. (uz intern). în Tratat practic de criminalistică. Ion. GYORFI. ANTON. 379 p. 1979. DOBRILĂ. Ministerul Justiţiei. (uz intern). vol. 5-14. Ion. în Tratat practic de criminalistică. ANGHELESCU. şi erori ce pot apărea în expertiza criminalistică. 151.

Cristiana. Editura Academiei Române. Coordonator George Antoniu. Coordonatori: George Antoniu. FILIŞANU. Tudor. ANTONIU. 302 p. Codul penal pe înţelesul tuturor. Pasagerul clandestin. Valeriu. Paradigme. ANTONIU. 1992. 208 p. ARAMĂ. Emilian. ARAMĂ. Bucureşti. Tempus. PAPADOPOL. Editura Labirint. Ediţia a V-a. Constantin Bulai. STĂNOIU. 2 Fără an Planşă. M. 1964. 288 p. ANTONIU. vol. Ştiinţifică. 232 p. Ion. Gheorghe. Dan. Coordonatori: George Antoniu. BULAI. Procedura penală (art. Expert criminalist. FILIŞANU. Editura Imprimeriei de Vest. „Oltenia“ Imperială 2 – Bucureşti. ANTONIU. 52-154 Codul penal). STĂNOIU. 173. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. 168. Constantin Bulai. Universităţii din Oradea. Vasile. PAPADOPOL. 1968. Bucureşti. ANTON. Bibliografie la p. Tiberiu. 2003. George. Vinovăţia penală. p. BULAI. 5. DEMETRESCU. 2004. Constantin. DANEŞ. vol. Marin. Constantin. STĂNOIU.C. Cristina. George. ANUARUL PREFECTUREI DE POLIŢIE 166. Coordonatori George Antoniu. 197-199. Şerban. 1988. Coordonatori: George Antoniu. Avram. Practica judiciară penală. Vasile D. Vasile. 340 p. STOICA. 172. Marketingul resurselor umane. Editura Expert. „Moartea albă” – un flagel periculos.159. 175. 1990. Editura Academiei Române. Practica judiciară penală. Avram. 18 George. 1995. septembrie 2004. NEAGU. MITRACHE. Reforma legislaţiei penale. 331 p. 358-360. Ion. ANTONIU. Editura Academiei Române. Marketing. 1995. FILIŞANU. FILIPAŞ. Rodica Mihaela. 187 – 193. 1-51 Codul penal). Editura Alma Mater. Bucureşti. Editura Calypso. 339 p. f. POPA. planşe . Povestiri. 184 p. I. Editura Bucureşti. Editura Militară. 440 p. A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI. ANTONIU. vol. 199 p. DIANU. ANTOHIE. Bucureşti. nr. 360 p. Partea generală (art. FILIPAŞ. Dana. Practica judiciară penală. 257 p. Bucureşti. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol. Bucureşti. Bucureşti. Cristiana. 2001. POPESCU. 1 2 Ion. 160. Partea specială (art. Ion.a. 155-363 Codul penal). + 3 f. George. ANTONENCO. ANTON. 170. 165. ANTONIU. Constantin. IV. 1990. în Criminalistica. 1993. Editura Academiei Române. Avram. ANTON. STĂNOIU. Pericol în amonte. George. FILIPAŞ. MITRACHE. DOBRESCU. 171. p. 164. MITRACHE. II. Cristiana. V[asile] [D]. vol. Partea generală (art. ARAMĂ. George. Bucureşti. revăzută şi adăugită. 30. Editura Academiei Române. 1. PAPADOPOL. BULAI. Vasile. Editura Academiei Române. Oradea. ANTONIU. 163. Nicolae. 1-254 Codul de procedură penală). Nicolae Volonciu. Bucureşti. 174. Rodica Mihaela. 162. Constantin. VOLONCIU. 1991. 169. Bibliografie la p. 2001. 2003. anul VI. Bucureşti. Bucureşti. Tradiţii de cercetare. Baze ale cunoaşterii în marketing. Singur împotriva lui Ceauşescu. Rodica Mihaela. 272 p.192 p. PAPADOPOL. 161. AVRIGEANU. Violatorii au fost recunoscuţi pe calculator. Comisar-şef de poliţie. ClujNapoca. Tip. Constantin. V[asile] D. Concepte. Constantin Bulai. 167. George. Constantin. Editura Vasile. Practica judiciară penală. în dreptul penal. Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Iaşi. Ştefan. pl. Raportul de cauzalitate George. Trei ani de prefectorat 12 iunie 1930 – 12 iunie 1933. 96 p. III. STROE.

Editura Fundaţiei „Premiile Flacăra”. Culturală Sophia. ARION. Ştefan. Bucureşti. Editura Antet. actualitate. Editura Eminescu..G. Editura Eminescu. Dr.. Manual de teorie pentru uzul Gardianului de închisoare. George. 1972. ARAMĂ. R. Editura Antet. 282 [-284] p. LIŢĂ. Bucureşti. Chestor de 179. ROŞU. 187. Nu trage Sahib. 1 (24). Bibliografie la p. 317 p. Urgenţe psihiatrice prespitaliceşti. Mareşalul şi soldatul. ARĂDĂVOAICEI. 2001. 190. 191 p. 1992. Bucureşti. Bucureşti. Editura Luceafărul. 184. Ion. Aurel. Şeful Direcţiei Cercetări Penale. ARION. Bucureşti. în Investigarea criminalistă a locului faptei. 82 p. Teste psihologice de autoevaluare. ARION. 1991. Institutul de Istorie „N. 1970. Editura Lumina Lex. Călin. Bucureşti. contraterorism. George.. 183. 186. Crimele din Barintown. (Civica). 238 [240] p. Editura Eminescu. ilustraţii . Nesfârşita zi de ieri. 191. 109-118. ARION. Editura „Flacăra”.R. 304 p. 267-276. Terorism. 2004. 2005. vol. Pe ce picior dansaţi? Misterul din fotografie. nr. Editura Flacăra. TRĂISTARU. Ţigănuşu. 206 [208] p. Bucureşti. Bucureşti. poliţie 1 dr. ARION. George. Arta falsificatorilor. Bucureşti. George. Editura Meridiane. Metodologia folosirii rezultatelor cercetării la faţa locului în cazul evenimentelor de navigaţie maritimă pentru realizarea probaţiunii judiciare. Probele şi mijloacele de probă în contextul noilor reglementări ale Codului de procedură penală. p. 2001. Soldaţii ultimei şanse. 1983.P. 208 p. Frank. p. Dumitru. Ţinta în mişcare. 259-268. Asociaţia 178. Rezumat şi tablă de materii în limba germană (Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice a Republicii Socialiste România. 195. perspective. Bucureşti.Iorga” Biblioteca istorică XXXV). Enigmele anchetelor 182. Bucureşti. Istoric. Romanitatea românilor. 2. 1992. Cunoaşterea de sine. Editura EDITIS. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 1997. Editura Militară. poliţie dr. H. George. Şeful Direcţiei Cercetări 2 3 În text. ARNAU. în Buletin de psihiatrie integrativă. 205 p. ARAMĂ. 188. ARSENESCU. 338 p. 185. 215 p. Istoria unei idei. Adolf. Editura Albatros. Penale din cadrul I. POPESCU. 1913. ARGEŞANU. 1986. 181. Bucureşti. Traducere din limba franceză de Gheorghe Szekeley. Chestor de 1 196. 194. ISTRATE. judiciare. Trucaj. 310 p. Atac în bibliotecă.. 177.. ARGEŞANU. ARAMĂ. Ion. ARION ŢIGĂNAŞU . ARION. Dr. Editura Phobos Publishing House. Editura Corint. VAIDA. 112 p. an XI. Necuratul din Colga. Gheorghe. 3 St. Jănică. Ion. Bucureşti.a. (seria Atlase Corint).+105 ilustr. George. G. ARION ŢIGĂNAŞU. PAINA. 2002. falsificatorii artei. f. p. 1998. Ion. Iaşi. Ionel. 180. 206 p. 19 Inspectoratul General al Poliţiei Române Ilustraţie. 2004. Bucureşti. X. H. ARDELEAN. 192. ARION. Janică. Bucureşti. Atlas de anatomie. Editura Academiei Republicii Socialiste România. Profesionistul. 189. 251-254. Din însemnările unui procuror criminalist. ARMBRUSTER. Dan. 181 p. ARDELEAN. ILIESCU. antiterorism. Gheorghe. 2002. 272 p. George. 1985. 49 p. 2002. Bucureşti. ARĂDĂVOAICEI. Criminalistica şi Criminologia în acţiune..176. Bucureşti. 193.. 2005. Ion.

214-216. Ministerul de Interne. Atlas clinic de electroencefalografie. GOLU. Lucia. PĂŞESCU. Expertiza urmelor de spermă. 25-35. Ministerul de Interne. în Tratat practic de criminalistică. 1986. I. vol. Ministerul de Interne. Ministerul de Interne. 372 p. ASANACHE. Expertiza urmelor lăsate de mâini pe corpul omenesc. în Şcoala românească de criminalistică. Gheorghe. vol. [multigrafiate]. vol. p. Ministerul de Interne. în Tratat practic de criminalistică. Ministerul de Interne. 1976. Urmele de natură osteologică. 508 p. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Urmele de salivă. DĂNĂILĂ.197. p. DRAGOMIR.. p.. Expertiza urmelor lăsate de dinţi pe corpul uman. vol. p. în Tratat practic de criminalistică. Gheorghe. Urmele de natură piloasă. Urmele de spermă. ASANACHE. vol. I. ASANACHE. + erată. 239-241. Bucureşti. 348-356. Ministerul de Interne. Expertiza scrisului cursiv alterat din cauza unor stări patologice. Apărută cu ocazia celui de-al XVI-lea Congres internaţional de istorie a ştiinţei. p. Identificarea persoanelor după resturile osoase. DRAGOMIR. 205. 214. 1976. Prof. II. II. Gheorghe. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Ministerul Justiţiei. 1983. 1981. Mina. 1978. ASANACHE. p. ASANACHE. 213. 118-121. şi portrete. ASANACHE. Editura Bucureşti. 203-207. Ministerul de Interne. Expertiza prin 204. Ministerul de Interne. ASANACHE. 244-245. p. Gheorghe. în Tratat practic de criminalistică. Gheorghe. Rezumat în limba engleză. vol. Vol. 2 Vol. în Tratat practic de criminalistică. în Tratat practic de criminalistică. vol. II. Bucureşti.. MĂRCUŞ. 1978. Gheorghe. 200. 1976. 236-239. I. II. p. p. doc. ASANACHE. Psihoneurologie. 207. Gheorghe. metoda supraproiecţiei. doc. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1981. 199. fig. vol.. 1976. 1976. L. 208. ARSENI. Mina. 209. C. Gheorghe. 207-209. I. 211. Ministerul de Interne. dr. Gheorghe. Editura Medicală. 1979. vol. 1978. p. Gheorghe. p. vol. 217-220. 1979. I. ROMAN. Mina. Bucureşti. 68-75. Gheorghe. vol. Gheorghe. L. 265-280. 1978. în Tratat practic de criminalistică.. 1976. DRAGOMIR. ASANACHE. G[heorghe]. Gheorghe. 212. Ministerul de Interne. Mina. ASANACHE. VASILINIUC. 210-214. 203. Ministerul de Interne. p. ASANACHE. (I) + I + 46 p. Cu un cuvânt înainte de prof. Ignat. 1976. Constantin. Aspecte etolo- 206. M. în Tratat practic de criminalistică. în Tratat practic de criminalistică. Gheorghe. Ministerul de Interne. DRAGOMIR. ASANACHE. p. Ministerul de Interne. Mina. în Tratat practic de criminalistică. [2] + VIII + 40 p. MĂRCUŞ. în Tratat practic de criminalistică. I-II. 1975. 201. ASANACHE. 216. DRAGOMIR. Bucureşti. CIUREA. Contribuţii la istoria medicinii legale şi a 20 Fundamentul ştiinţific al constituirii . Ioan Moraru. CONSTANTINESCU. ASANACHE. Urme formă lăsate de vegetaţie. ASANACHE. 1978. Mircea. dr. 1976. Gheorghe. Academiei. dr. 198. Urme ale altor ţesuturi moi. (II). Constantin. I. Ilie. ARSENI. Alexandru Vladimir. antropologiei judiciare din România. ASANACHE. Gheorghe. p. Urme biologice de natură vegetală. Identificarea de persoane prin utilizarea metodei supraproiecţiei. Bucureşti. 183-184. 210. Istoricul neurochirurgiei româneşti. gice desprinse din cercetarea la faţa locului. p. II. în Tratat practic de criminalistică. Gheorghe. ARSENI. univ. cu fig. I. 202. 155-159. vol. 215. ASANACHE. 23 p.

Mihăiţă.portretului vorbit. Ministerul de Interne. III. Mircea. ASANACHE. în Tratat practic de criminalistică. 173-174. R. 1. ASANACHE. noiembrie 2003. IV. în Criminalistica. Rezultatul Gheorghe. p. p. Gheorghe. Gheorghe. Interpretarea 224. iulie 2004. Particularităţi ale dentiţei folosesc la identificarea omorului. 228. radiologice judiciare în serie avantajează decursul examinărilor balistice judiciare. p. anul V. 106-109. vol. 22-23. 44. ASANACHE. Gheorghe. 221. Distrugerea practic totală prin calcinare. Factori ce intervin în procesul reconstituirii trăsăturilor fizionomiei în portretul vorbit. Gheorghe. CRĂCIUN. ASANACHE. Alina. ASANACHE. Dr. Dr. 110-113. în Tratat practic de criminalistică. p. 233. 29-30. ION. Examinarea urmelor lăsate de noduri pe corpul uman şi pe obiecte. mai 2004. 6. Gheorghe. în Criminalistica. 222. ASANACHE. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Examinarea urme- comparativă de material cadaveric scheletat – osos. în Criminalistica. 225. 1982. 1982. CONSTANTINESCU. Examinarea 218. nr. 14-15. în Tratat practic de criminalistică. p. 3. 101-105. 6. p. 223. Examinarea urme- reicipientelor găsite lângă cadavru a împiedicat stabilirea eventualelor surse a intoxicaţiei. STROILĂ. Ministerul de Interne. Gheorghe. p. Mihăiţă. 12-17. nr. ASANACHE. 6. 1980. ASANACHE. Expertiza urmelor practica medico-biocriminalistică de cercetare la faţa locului. anul VI. nr. în Criminalistica. Gheorghe. 232. În absenţa modificărilor specifice se demonstrează totuşi particularitatea stării de fapt consideraţiuni medico-biocriminalistice. 229. nr. p. p. Investigaţiile biologice de natură vegetală. 234. Expertiza urmelor radiologice judiciare în serie relevă rezultate neaşteptate. în Investigarea criminalistică a locului faptei. p. Valoarea practică demonstrată prin desen-schiţă ilustrând principalele trăsături morfofiziologice ale făptuitorului. Ministerul de Interne. IV. anul VI. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Ministerul de Interne. în Criminalistica. p. p. anul VI. vol. 1980. Gheorghe. anul VI. 16. 22. Gheorghe. p. 5. 140-149. III. ASANACHE. 1980. ASANACHE. în Criminalistica. Gheorghe. ASANACHE. Dr. Aspecte din lor de îmbrăcăminte lăsate pe corpul uman. 226. Gheorghe. septembrie 2003. ASANACHE. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 231. Dr. Dr. Examinarea anatomo-radiologică medico-criminalistică a materialului cadaveric evidenţiază detalii descriptive vizând indicii despre starea de sănătate a persoanei. în Criminalistica. 2. 2004. ASANACHE. nr. 219. în Tratat practic de criminalistică. 11-12. în Criminalistica. Dr. 242-244. ASANACHE. Dr. noiembrie 2004. 220. Dr. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Gheorghe. în Tratat practic de criminalistică. anul VI. Gheorghe. Gheorghe. Gheorghe. 31. 230. Gheorghe. anul V. p. examinării materialului osos cranian prin transluminare este corespondent cu cel al investigaţiei anatomo-radiologice medico-biocriminalistice. p. ASANACHE. p. 2003. p. nr. vol. 1979. III. Bucureşti. a cadavrului . p. 217. Constantin. 146-147. vol. Investigaţiile – formă lăsate de vegetale. Neprelevarea lor de încălţăminte lăsate pe corpul uman. vol. septembrie 2004. nr. 175-177. 227. Dr. CRĂCIUN. Bucureşti. ASANACHE. Dr. 4. Bucureşti. 1979. 21 eronată a naturii semnului de violenţă principal determină căutarea unui autor „fantomă”. ASANACHE. Ministerul de Interne. anul VI. 29-30. Ministerul de Interne. nr. ASANACHE. STROILĂ. martie 2004. Ministerul de Interne. ianuarie 2004. 2003. Gheorghe. Alina.

ASANACHE. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 2005. 4. 3. Gheorghe. Editura Ştiinţifică. august 2006. p. 249. ASANACHE. 1970. Prezentare a raportului de expertiză. Dr. anul VII. DAMIR. nr. Dr. 241. Dr. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. Bucureşti. cadru din activitatea Laboratorului de Antropologie judiciară din Institut. 156 p. Bucureşti. 31-32. de la sacrificiu la supravieţuire. Prof. 242. . Modalităţi facilitează identificarea victimei prin prezenţă restantă de proteză dentară. ASANACHE. anul VII. ASANACHE. 5. Ortansa. ASANACHE. 237. Hans. în Criminalistica. Universitatea Transilvania. 256 [258] p. 41-45. 2001. 235. nr. ASTĂRĂSTOAE. 2005. ASKENASY. Mandibula Gheorghe. 382-384. Editura Luceafărul.biocriminalistică complexă demonstrează o disimulare a omorului. contribuţia probelor de natură predominant medico-biocriminalistică în stabilirea adevărului. XIX) în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 6. 157-162. 39. Particularităţi 246. anul VII. 38. Dana. Repere – postumă de gambă – motiv de suspiciune a identităţii stabilite. p. Gheorghe. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. nr. 306-309.. Modalităţi de identificare de persoane aplicând metoda portretului vorbit – documente de arhivă (sec. de determinare a agentului vulnerant – documente de arhivă din secolul XIX. Iaşi. aprilie 2006. p. ASANACHE. Bucureşti. în Criminalistica. 22 litate. 3. STOICA. Bucureşti. Ploieşti. doc. Amputaţia omorului prin accident mortal de tren. ASTĂRĂSTOAE. anul VIII. bio-criminalistică complexă pentru stabilirea identităţii cadavrului de identitate necunoscută. Disimularea 243. Dr. Gheorghe. 13. Gheorghe. p. Editura Polirom. în Criminalistica. 244. cu fig. Traducere din limba engleză de Irina Nicolaescu. 2006. ASANACHE. decedată virgină. ianuarie 2005. p. iulie 2005. 223 p. nr. 252. Gheorghe. Aspectul particular al cicatricelor postoperatorii urgentează identificarea cadavrului. nr. Bibliografie la p. în Criminalistica. Gheorghe. 240. Elemente de psihologie medicală. Expertizare C. Editura Elensis. Dr. 2006. anul VII.nou-născutului nu a împiedicat stabilirea vinovăţiei pruncucigaşei. 324 p. în Criminalistica. Canibalismul. Genetică versus bioetică. anul VIII. p. Dr. 16. Dr. Dr. p. 250. noiembrie 2005. iunie 2006. 8. ASANDREI. anul VIII. Bucureşti. ATHANASIU. ATHANASIU. p. 1983. ASANACHE. Eleva. p. nr. Dr. 247. Andrei. nu a comis un act suicidar. p. Expertiza 251. 2002. Andrei. 23. Editura Luceafărul. FURNICĂ. Gheorghe. nr. Dr. Gheorghe. ASANACHE. în Criminalistica. 251-256. 2. Dr. ASANACHE. Institutul de Medicină Legală Iaşi. ASANACHE. anul VII. în Criminalistica. Gheorghe. Gheorghe. Bucureşti. Dr. în Criminalistica. nr.. Cercetări asupra dinamicii evenimentelor rutiere pietonautomobil. Dr. 236. 33. 238. nr.. p. 4. 248. ASANACHE. ale dentiţiei servesc la identificarea victimei omorului. în Criminalistica. 1. martie 2005. p. 373-381. Dr. 245. 1996. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 2005. p. V. mai 2005. Editura Medicală. 239. anul VII. 144 p. Gheorghe. Criteriologie şi lege ferenda în unele instituţii penale. Cristina. Rolul şi Vasile. 2. 19. p. Scris şi persona- medico . septembrie 2005. Dr. Braşov. în Criminalistica.

Bucureşti. 257. Membru al Asociaţiei Grafologice Italiene. Atlas.C. univ. Prof. Grafologia criminologică. Analele Universităţii „Titu Maiorescu“. Prof. RADU. Constantin. Editura Pan-Publishing House. doc. Cerbulescu. 104 p.000. Introduction to Psychology. Suferinţă şi creaţie. 11-12. Bibliografie la p. 142 [-144] p. Prof. ATHANASIU. 1996. 256. dr. Editura Oscar Print. 268. doc. Tabla de materii şi în limba engleză. prof. Expert criminalistic. 303 p. Marin Voiculescu. univ. ATHANASIU. revăzută şi adăugită.. Tratat de psihologie medicală. ATHANASIU. Bucureşti. Atlas de anatomie umană. Eseuri. Atlas al Societăţii Române de Grafologie. 266. 254. Editura Humanitas. Membru al Societăţii Internaţionale de Psihologie a Scrisului. Orlando. Homo musicalis. doc. Despre autenticitate. (Ştiinţa şi tehnica pentru toţi. dr. Prof. 262. Medicină şi muzică. Trunchiul. 1988. Autori: prof. 128 p. (Ministerul Agriculturii. cu ilustr. 263. Expert criminalist. R. Bucureşti. 2000. Bucureşti. anul V. S. nr. ATHANASIU. Andrei. Bucureşti. Preşedinte al Societăţii Române de Grafologie. Cunoaşterea personalităţii prin scris. Gheorghe Niculescu. dr. R. 1962. Andrei. N. Andrei. (Universitatea Independentă Titu Maiorescu. Preşedinte al Societăţii Române de Grafologie. în forzaţ. Autori: C. Industriei Alimentare. Eseuri. 1996. Andrei. RADU. Modul de trăire autentică şi neautentică. E. Harcourt Brace & Co. 34 p. 184-186 p. Bucureşti. dr... 143 p. Editura Minerva. ATHANASIU. RADU. Tiberiu Maroş. I. 1. Tendinţa criminală în scris. Conf. Gheorghe Niculescu. D. 212 p. (Seria Interferenţe). Prefaţă şi cuvânt înainte şi în limbile engleză şi rusă. cu fig. 1983. Constantin.. 260. Bucureşti. Bibliografie la p. Editura Tehnică. RADU. ATHANASIU.J. Editura Medicală.000. ex-preşedinte conf. doc. 1998. Constantin. BEM. L. Prefaţă de Constantin BălăceanuStolnici. Andrei. 2006. Prof. Membrul inferior [de] Dr. Serviciul Tehnico-Ştiinţific). & NOLENHOEKSMA. Muzică şi medicină. Editura Tehnică. 1:1. ATKINSON. 186 p. dr. ATHANASIU. în Criminalistica. Organele interne. Ifrim. dr. Ediţia a II-a. univ. (12th edition). Cerbulescu . 111 p. 127 [-128] p. doc. 255. 1996. Mircea Ifrim. ATHANASIU. ATHANASIU. Tiberiu Maroş. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Tratat de grafologie.1997. Bucureşti.253. Influenţa suferinţei şi a bolii asupra personalităţii şi operei marilor creatori de cultură. Prof. Andrei. Direcţia Generală de Fond Funciar şi Cadastru). Facultatea de Drept. Secretar general al Societăţii Române de Grafologie.. 2003-2004. dr. Andrei. C. Andrei. Fla. Prefaţă de dr.. dr. II. Constantin. doc. B. Vol. Ilustr. 93 [-96] p. dr. RADU. univ. doc. Caracterologie şi grafologie. ATKINSON. Vol. ATHANASIU. Atlas de semne convenţionale pentru 258. 261. docent. p. Gheorghe Niculescu. membru al Societăţii Române de Grafologie. SMITH. 265. 107-113. Membrul superior. Bucureşti.E. Coordonator: 259. ianuarie 2003. 2003. Constantin. Secretar general al Societăţii 23 de anatomie umană. dr. planurile topografice la scările: 1:2. Andrei. şi 1:5. ATHANASIU. 469-494. Prof. cerbulescu. (Direcţia Generală a Miliţiei. Bibliografie selectivă la p.00. Bareliuc. Portret vorbit. 205 p. Facultatea de Psihologie). Dr. Membru al Societăţii Franceze de Grafologie. Andrei. Extremitatea cefalică. 1971. Despre autenticitate. Silviculturii şi Apelor. Editura Tehnică. 267. Mircea Gh. dr. 494 p. Seria Medicina pentru toţi 38). Caracterologie şi grafologie. 264. Editura Paco. doc. Mircea Ifrim. univ dr. Mircea Ifrim. Coordonator: conf. dr. Bucureşti. Andrei. Curs de grafologie. 1998. Bucureşti. Române de Grafologie..

Regelui Mihai I / De Muzeul Limbii Române / Sub conducerea lui Sextil Puşcariu / Profesor la Universitatea din Cluj / Regele Ferdinand I Sibiu / Membru al Academiei Române. Coordonator: conf. Manual. Bucuresci (Impr.. AUTORENKOLLEKTIV (COLECTIV): Handbuch fur Kriminalisten. ilustr. Atlas 272. în parte color. Mircea Ifrim. Publicat sub logie şi logopedie.. univ. 24 . Médecine légale et police criminelle. Cerbulescu. 276. Leipzig Otto Harrassowitz. dr. prof. de anatomie umană. Defecto- 270.C.C. (Universitatea Spiru Haret. 8. în forzaţ. Mioara. Sub redacţia profesorului universitar R. 278. 477-480. 8. I / Suplement / Termeni consideraţi obsceni / De / Emil PETROVICI /. 990 p. Ediţia a 2-a. Bucureşti. Neves. CORUHOV. în R. III. Anunţătorului Român). ilustr. doc. Berlin. Bucureşti. Ortografie pentru toţi (30 de dificultăţi). Imprimerie nationale. AVERIANOVA. 275. La photomicrographie métrique dans la Police Scientifique et dans la e Médecine Légale. J. Voiculescu. Muzeul Limbii Române. 481-483. 4 f. în R. Ministerul de Interne al RDG). Redigeată de I. 1933. Prefaţă şi tabla de materii şi în limbile engleză şi rusă. Medicină legală. 1942.G. Partea II (ALR II) / Vol. dr. 293-296. AVRAM. 1933. B. 1860.[postfaţă de prof. Editura Fundaţiei România de Mâine. N. Sistemul nervos şi organele de simţ. 10 pagini format A2. univ. p. dr. Iu. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. de. 274. 286 p. Chişinău. Belkin.V. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Criminalistica. dr. Doctor în Medicină şi Medic al Districtului Ilfov. E. Bucureşti. Vol.A. AUERBACH. no. Gheorghe Niculescu. 2002. prof. univ. Moscova. Antriche et Italie). BELKIN.S. Publikationsabteilung (Direcţia Publicaţiilor). postfaţă de prof. Facultatea de Sociologie-Psihologie). înaltul patronaj al / M. Editura Litera. 274 p.I. 5 année. dactyloscopiques. univ. dr. postfaţă şi în limba engleză. Bibliografie la p. AZNAR. R. 1987. 1984. Ministerium des Innern der DDR (Manual pentru Criminalişti. 2001.R. 296 p. ROSSINSKAIA. 273. Bibliografie la p. AZEVEDO. 1985.. Auerbach. univ. Sur l’origine des lignes blanches 271. Lisboune. (France. + 187 p. Bareliuc..N. AZNAR. Ioan Pop de Popa]. Belgique. p. S.P. 1931.I. 277. AVRAMESCU. V. doc. 269. T. Monica Delicia. 1983 [Oradea].. no. 280 p. Ediţia a II-a. Sibiu. 5e année. Profesor la Universitatea din Cluj / Regele Ferdinand I Sibiu. Atlasul Lingvistic Român. dr.S. 272. Editura Norma. 296 p. Iosif N.

Titlul de la începutul textului: Memoriu asupra falsificării biletului de 100 lei. 1922. 281. Précis de Police Scientifique. D. 128 p. Lt. Paris. BALACI. Costel. Paris. 2 f. Librairie J.. 181 [-183] p. mai 1999. TEŞAN.+ 16 f. BANCIU. inspecteurs de la sureté. 283. BALTHAZARD. (Imprimeria Băncii Naţionale a României). Dic. Halucinanta aventură a stupefiantelor. anul I. 2. Societatea crimei sau Sub ceas. inspecteurs de la sureté. nr.. William. médecins légistes.. Payent et Ruby.I. Falsificarea biletului de bancă de 100 lei [de] Gheorghe Adam-Petrescu şi alţii. 280. Sorin. anul 8. pl. 1971. Mafia S. expert criminalist. A l’usage des magistrats. Istoria secretă a crimei organizate din America: povestea primilor 100 de ani ai Mafiei. Paris. I. Spărgători identificaţi după urmele de… mănuşi. scientifique. S. BABOIAN. Editura Continent XXI.. Précis de Médecine DROC. BALSAMO. 1970.. N. 287.. Bucureşti. BALTHAZARD. 1912. p. p. E[ditura] P[olitică]. Editura ALLFA.A. 292. 1977. C. 256. BALTHAZARD. tab. officiers de police judiciaire. BANCIU.. I. 291. Traducere din limba engleză de Florin Sicoe.. BAGDASAR. pl. Librairie. Ex-Conseilleur technique du Service de l’Identité judiciaire. Bibicescu. 1936. médecins légistes. London. Précis de Police Scientifique. 289. A. Naţională a României 1. Professeur de médecine légale á la Faculté de médecine de Paris. CARPOZI Jr.-B. Baillière et Fils. Professeur de médecine légale á la Faculté de médecine de Paris. în Ministerium des Innern Publikationsabteilung (Direcţia Publicaţiilor din Ministerul de Interne). membru de l’Académie de médecine. D. Berlin. 1908. Computers and the 282. diagrame. Serviciul Biletelor False). N[icolae]. 285. Buletin documentar editat de Corpul Experţilor Tehnici din România. V. George. Ex-Conseilleur technique du Service de l’Identité judiciaire. Paşaport pentru infern. Corupţia şi crima organizată în România. p. Baillière et Fils. Lt.. şeful 3 Serviciului Criminalistic din I. 487 p. Pitman.. I (A-C). BANCIU. Avec 21 figures. BAINBRIDGE. 1-15. 290. Banca ş. 1934. XI + 612 p. A l’usage des magistrats. RĂDULESCU. în Aspecte medico-sociale ale accidentului rutier.-B. SLAVOV. 1994. ** Eléments de Médecine Légale. Bihor. Note de Victor Ionescu. avec 139 figures noires et coloriées dan le texte et 2 planches coloriées. semnat de I. 12-14.J . 79 [84] p.. în Expertiza Tehnică 62. Légale. Précis de police 286. Unele aspecte ale consumului de alcool în accidentele rutiere.B 279. 284. Paris. Constantin. officiers de police judiciaire. 1987... DROC. 3. membru de l’Académie de médecine. Bayle. BALLSCHMIETER A. 390 p. 288. săvârşită de G. BALTHAZARD. J. 1921. nr. 2001. 1831-1918. Petrescu-Adam şi alţii. vol. Baillière et Fils. prisonns. Orientări filosofice contemporane. (Banca Naţională a României. gardiens de Dan.P. 262 [264] p. în Revista Criminalistica. 1990. tabele 3 Inspectoratul de Poliţie al Judeţului . 1 Bibliografia românească modernă. 2 Tabel. Bucureşti. gardiens de prisonns. V. BERDAC.a. Mihăiţă. HELMBOLD. R.-B. col. martie 2000. Troisième éntièrement revisée. Paris. Editura Sport-Turism. Law. + 2 f. Bucureşti. PERJU. Daktyloskopie (Dactiloscopie). 2 + 10 f. Determinarea vitezei de impact a unui autovehicul în cazul ruperii unui stâlp din beton armat (exemplu de calcul). Bucureşti.G. Librairie J.col. V. + 82 p. BARA. cu ilustr.

Importanţa valorificării datelor în investigaţia criminalistică a locului faptei. Jurisprudenţă penală. prof. 1969. în Tratat practic de criminalistică. Stationery office. 1973. 307 p. în Tratat practic de criminalistică. Separatum). BARBU.. Editura Alma Mater. 256. vol. p. Expertiza scrisului cursiv deghizat. p. [Bucureşti]. Litografia Universităţii “Babeş Bolyai“. Hadrian. Hadrian. Teodor. Lidia. Curs. Comisar-şef de poliţie. ALBINARU. 764 [-768] p. univ. p. Constanţele şi variabilele dreptului penal. 1967. III. 1932. Constantin. 54-56. Cluj [1967] p. Aplicarea legii penale în spaţiu şi timp. Subcomisar de poliţie dr. 247. Ministerul de Interne. anul IV. Cromozomul Y . Series Jurisprudentia. Vol. p. 480 p. Matei. în Realităţi şi perspective în criminalistică. revăzută şi adăugită. p. 2002. Tipografia „Cosmos“ [1927]. 262. Bucureşti. 156-159. BATTLEY. no. VAIDA. 350-355. 250. 1997. Matei. Vol. II. Partea generală. 254. 207-209. Unificat de maiorul Vasile Barbu. 503 [-504] p. 259. . Partea generală. Harry. BASARAB. în Criminalistica. The notion of criminal invetigation. BASARAB. 415 p. Ministerul de Interne. Examinarea actelor nedatate sau cu datare falsă. Partea generală. septembrie 2002. 320 p. Falsuri ale paşaportului românesc. dr. 2 vol. 255. II. Criminalistică. 5. 26 294. 1970. Baroul de Avocaţi Caraş-Severin. f. BATANEAC. II. + 1 Anexă. BARA. Editura Lumina Lex. 253. (Maiorul Vasile). 2 vol. 1985. BARBUC. 336 p. 143 – 153. 2004. Cluj. 270 – 279. nr. Cluj-Napoca.. BARBU. Matei. V. 463 [-464] p. Teodor. 1930. dr. BARAC. Posibilităţi de examinare prin tehnica poligraf a persoanelor cu diagnostic psihiatric. 251. III. Matei. Series Jurisprudentia. Constantin. Ligia. BARBUC. Concluziile expertului criminalistic şi rolul lor în procesul penal. BASARAB. Examinarea fragmentelor din faruri. BARBU. Tudor. 1980. Bucureşti. doctorand în ştiinţe medicale. 248. p. p. Cuvânt înainte de Nicolae Barac. 249. Lucian. VAIDA. vol.o nouă perspectivă pentru identificările ADN judiciare. 131-141. BARBU. London. Editura Lex. lanterne.. vol.. Prof. Tudor.C. în Tratat practic de criminalistică. Vasile. 1980. I. Cluj. Oradea. Etienne. Editura All Beck.293. Ministerul de Interne. Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici“. 1972. BARBU. dr. 260. Matei. 258. A propos d’une récente épidémie d’intoxications par les e gateaux a la crème. Drept penal. Introducere în dreptul poliţienesc român unificat. 4 année. vol. Laboratorul de Genetică. (Studia Universitatis Babeş-Bolyai. 2003. geamuri şi parbrize. 252. p. 453-458. Ediţia a II-a. Bucureşti. Bucureşti. Dr. 246. medic primar legist. 2003. BASARAB.. în R. Drept procesual penal. 272-276. + 1 f. tab. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 2001. Cartoteca monedelor false.a. 245. BARA. Single finger prints.5. BASARAB. Ediţia a II-a. BASARAB. în Tratat practic de criminalistică. 27-29. în Studia Universitatis Babeş-Bolyai. 257. Ediţia a IV-a. Drept penal. 150-155. p. p. Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bihor. Ministerul de Interne. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Matei. Adina. I. Introducere în dreptul poliţienesc român. 1978. vol. Editura Ştiinţifică. Oradea. Serviciul Criminalistic. vol. Constantin.I. Cluj-Napoca. BARBARII. BARRAL. its object and relations with the juridical sciences. 698 p. 261. Conf.

Patrick. 2006. Alexandru. Regimul de drept internaţional al navigaţiei pe Dunăre până la Convenţia Dunării din 18 august 1948. Subcomisar de poliţie. Contribuţii la studiul istoriei regimului internaţional de navigaţie pe Dunăre. 271. în Tratat practic de criminalistică. 268. Armele LEP. 1985. Bucureşti. Ministerul de Interne. 1980. 273. ZAMFIR. Octavean. CRISTEA. Editura Nemira. p. BĂDULESCU. Ministerul de Interne. 1. Lübeck. vol. Ministerul de Interne. Cartoteca scrisului dactilografiat. Drd.G. Cătălin. 22-23. ianuarie 2000. Expert criminalist.R. Silogistica tradiţională şi modernă. Editura Eurosong & Book. BAUMBACH. Bibliografie la p. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Ionel. 20-24 noiembrie 2000. Cătălin. Contribuţii româneşti. p. 38 p. Editura Politică. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 384 p. Balistica – o ştiinţă cu bătaie lungă. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Ionel Nicu. 424-432. Maurice. 269. vol. Sinaia. BALTAZIU. Ion. Gh[eorghe]. (uz intern). 346348. 141-146. p. Cătălin. 158 p. Anca Elena. Jörg. BAUMONT. Bucureşti. 267. Cauzele tehnice ale incendiilor şi prevenirea lor. Pavel. 276-284. 199-204. Paris. În miezul Afacerii Dreyfus Traducere din limba franceză de A. 274. expert criminalist. în Tratat practic de criminalistică. Editions Mondiales. în Criminalistica. Bucureşti. procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti. nr. p. BĂLUŢĂ. BĂLTEANU. Valorificarea urmelor de destratificare în probarea vinovăţiei autorilor unor infracţiuni. mai 2001.P. DEGERATU. Colonel. Ioan. V. p. 1996. Cartoteca urmelor digitale. MĂRGINEAN. Geopolitica integrării europene. 265. în Tratat practic de criminalistică. Cercetarea la faţa locului în cazul infracţiunilor de omor. BĂRBULESCU. BĂLTEANU.. BĂLAN. p. L[ucian]. 7-9. Editura Universităţii din Bucureşti. Schmidt Römhild. Bucureşti. 54-58. Examinarea actelor alterate prin ştersături. George. 266. vol.263. Aurel. Essen. p. 566-570. Procuror. TOMA. Editura Luceafărul. BOROI. 2005. 272. CANJA. MIHĂIESCU. Constantin. Călin. Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt. DUNGACIU. III. anul III. Traducere din limba franceză de Alina Mihaela Băluţ. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Cătălin. 204 p. P. BĂLTEANU. Erotismul şi pornografia. p. 276. Radu. 3. Titlul original: Au cœur de L’Affaire Dreyfus. Schleusungs und Schleuserkriminalität [Criminalitate la frontieră (călăuzire)]. Hacker. 2002. ediţie revăzută şi adăugită. Seminarul de perfecţionare a procurorilor criminalişti. 1976. 1957. (uz intern). 1985. Bucureşti. în Criminalistica. Ilie. ABRAHAM. Bibliografie la p. Sandra. BĂLTEANU. Editura Ştiinţifică. nr. . SAVA. Colonel. 88-90. RADU. 264. anul II. BĂDULESCU. 10-16. 2002. Membru al Institutului Franţei. Berlin. Darie. Ştiinţe criminalistice. Claudiu. vol. VORNICU. 27 270. 1980. 570 p. p. BAUDRY. februarie 2006. 275. Masterand. Elena. Comisar-şef de poliţie. 1998. Bucureşti. 1. Editura Tehnică. GLASER E[dwin]. Noile tendinţe mondiale în acţiunea politicilor de apărare a securităţii statelor şi de combatere a terorismului. 432 p. I. Dan. V. BĂLAN. BĂLIN. Bucureşti. nr. anul VIII. Cătălin. în Criminalistica. Institutul de criminalistică al I. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. BĂLTEANU. Consideraţii privind identificarea persoanei după semnalmente. Ioan. 278. 1971. BĂDESCU. Toader şi B. 277. DUNGACIU.

Paul. 226-227. 286. Dan. DERMENGIU. 107-111. VASILESCU. Lucian. dr. 1979. BELIŞ. BECCARIA. prefaţă de Alexandru Balaci. Virgil. BELIŞ. DROC. dr. Dan. DRAGOTEANU. Vladimir. Ioan. Romania. GANGAL. BECHEANU. 291. 288.e. V[irgil]. Bucureşti. Bibliografie la p. Ioan. 1993. NICOLESCU. Constanţa. Aromânii în imagini până la jumătatea secolului XX / Les Aroumains dans images jusqu a la moitié du XX-é Siécle / The Aroumainians an illustrated life in the first half of the twentienth centurii.. DRUGESCU. 280. Dan. Prof. Vladimir. Silvia. DERMENGIU. II. TAŞCĂ. BEJAN. BELIŞ. 1993. 294.S. Editura Teora. Editura Medicală. NANEŞ. Vladimir. SCRIPCARU. POPESCU. 293. Vladimir. Editura Ştiinţifică. Editura Medicală. 158 p. Carmen. Îndreptar de practică medico-legală. I. vol. I. STATE. Studiu introductiv de Vasile Papadopol. Cristian. f. 279 p. Gh[eorghe]. Conf. Vol. 1993. PANAITESCU.. vol. 95 p. Oradea-Mare. 2 vol.279. BELIŞ.. 1988. Dan. Lucian. IOSIPESCU. dr. DRAGOMIRESCU.R. Prof. Ministerul Justiţiei. DROC. 212 p. univ. Prof. Traducere din limba italiană de Armand Roşu. în Revista Română de Medicină Legală. II. 165 p. Călin. Lucian. DERMENGIU. nr. în 20 de ani de expertiză criminalistică. p. nr. 198-199. Bucureşti. BEDA. PANOZA. SCRIPCARU. DERMENGIU. Vasile. IONESCU. 284. 1985. CIORNEI. SCRIPCARU. C[onstanţa]. Corneliu. Bibliografie la p. 190 p. cu fig. Editura Academiei Române. Vladimir. 2004. Editura Academiei R. 175 p. BELIŞ. 199 p. 832 p. BELCEA. 285. Bucureşti. 28 Fără editură . Bucureşti. Valeriu. vol. Vol. Mihaela. 2. POPESCU. Riscurile consumului de alcool. I. Milan Leonard. 3. POPA. clinice şi medico-legale în etilism. Dan. p. 976 p. Organizarea învăţământului medico-legal în România. T. Gheorghe. CIUREA. Vladimir (coordonator). I. Valentin. nr. ABC filatelic. GHEORGHIU. Autorii (în ordine alfabetică): ASTĂRĂSTOAE. NANEŞ. Vladimir. I. DRESSLER. Bucureşti. cu ilustr. M. 1965. p. BELIŞ. 342-357. Determinarea intervalului postmortem – IPM (I) în Revista Română de Medicină Legală. nr. 289. 283. BELIŞ. CURCĂ. univ. GRIGORUI. Ionuţ. Post Mortem Interval Estimation (II). ŞCHIOPU. Bucureşti. Cristina. 153-160. 1973. Bucureşti. CONSTANTINOVICI. (Premiul „Victor Babeş“ al Academiei Române). BELIŞ. 292. (Ştiinţa pentru toţi – Seria Medicală). Editura Ion Creangă.. Vlad Alexandru. NANEŞ. Bucureşti. univ. Vladimir. dr. Alexandru. V[iorel]. 1923. Vladimir. 1993. Vladimir (sub redacţia). BELIŞ. 287. Vladimir. în Revista Română de Medicină Legală. Cesare. BELIŞ. Aspecte toxicologice. BUDA. Prof. 236 p. 290. E[ugeniu] M[imii]. GACEA. Gheorghe.. Natalia. Cristian. Despre infracţiuni şi pedepse. dr. Marius. Octavian. Constanţa. PANAITESCU. BELIŞ. D. CURCĂ. Traumatologie mecanică în practica medico-legală şi judiciară. PODOLEANU. 282. 43 p. 1 . Vladimir. în Revista Română de Medicină Legală. TRANDAFIR. BELIŞ. Medicină legală. Bucureşti. Investigarea microscopică în medicina legală. 1992. p. DRUGESCU. vol. Titlul şi tabla de materii în limbile engleză şi rusă. Constantin. Dan. şi tab. Viorel. Editura Medicală.. Tratat de medicină legală. 1981. În ajutorul medicului de medicină generală. Elisabeta. 1990. 1. Constantin. univ. GĂICULESCU. Posibilităţile expertizei balistice în stabilirea poziţiei victimei şi a trăgătorului. Manual de instrucţiuni pentru sergenţii de oraş şi agenţii de poliţie. 281. Editura Medicală. 1 N[atalia]. 1995. 137-149. DRAGOMIRESCU. Bucureşti. Infecţia cu virusul imunodeficienţei umane la cadavre autopsiate. 1994. Ion. 2. univ.

martie 2005. BELDIE. Moartea programată – o realitate doar la nivel celular?. 299. dr. Medicina legală. BELIŞ. BELIŞ. 12. 301. BELIŞ. BELIŞ. volum 13. Medicina legală în practica judiciară (manual pentru jurişti). Prof. Vladimir. Vladimir. 310 p. CURCĂ. 1934. 1959. Identificando a impressao palmar. CURCĂ. PĂŞESCU. 1. Vladimir. iunie 2005. 3. BELIŞ. 306. Vladimir. 1997. univ. 314. V. BELIŞ. 312. Tiberiu. V. Vladimir. Bucureşti. Vladimir. BELIŞ. 157-160. BELIŞ. Locul bioeticii în medicina modernă. 302. Marius. 1997. Gheorghe. III. Dimensiunea etică şi medico-legală a consimţământului la actul medical. Vladimir. Civilisation et infractionalité. Marius. p. V. 311. 3. 3. vol. Bilanţul activităţii reţelei naţionale de medicină legală pe anul 2004. Simpozionul de perfecţionare a procurorilor criminalişti. vol. Rolul şi calitatea activităţii de expertiză în probaţiunea judiciară. 313. în Revista Română de Medicină Legală. Editura Juridică. 2. 2000. p. nr. 2002. nr. 2000. BELGRADER. 300. în Medicina Modernă nr. Curs pentru facultăţile de drept. Un cod al deontologiei medico-legale. Nicolae. Vladimir. Cristian. 2. 1997. dr. 2. p. BELIŞ. Editura Ştiinţifică. Vladimir. 330 p. GANGAL. 1-4. 2003. 275-276. 2. în Revista Română de Medicină Legală. Vladimir. Bucureşti. vol. Edmund. 1998. Cartoteca modului de operare. Ghid de medico-judiciare. V.1. vol.295. 1995. Editura Juridică. (uz intern). 296. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. 1997. dr. BELIŞ. BELIŞ. 79-81. PĂŞESCU. p. volum 12. V. Marius. V. Amprenta genetică în practica medico-legală. în Tratat practic de criminalistică. Sinaia. 1997. 303. Vladimir. Republicat în 2001. Cristian. în Revista Română de Medicină Legală. 29 304. BELIŞ. 129-133. nr. univ. 297. 3. 307. IAROSIEWICZ. DRESSLER. Nicolae. p. vol. nr. Cadru juridic şi deontologic al practicii medicale – responsabilitatea medicală. Rio de Janeiro. dr. BELIŞ. în Revista Română de Medicină Legală. univ. vol. vol. Quo vadis medicinal legalis? în Revista Română de Medicină Legală. nr. univ. VI. Prof. iunie 2005. Prof. 20-24 noiembrie 2000. în Revista Română de Medicină Legală. Vladimir. BELIŞ. 28-39. Vătămarea corporală şi abuzul sexual intrafamilial la minori. nr. GANGAL. volum 13. 308. volum 13. V. Vladimir. Dimensiunea etică şi legislativă a transplantului de ţesuturi şi organe. Gheorghe. Bucureşti. 162 p. 315. 3. 309. Vladimir. nr. 1985. nr. Cartoteca antropometrică. 1985. Editura Bucureşti. în Revista Română de Medicină Legală. septembrie 2004. 310. Editura Viaţa Medicală Românească. Felisbello M. Vladimir. 1995. (uz intern). BELIŞ. CURCĂ. 127 p. Val. Vladimir. nr. De la opinii la doctrină. 2002. 298. Milan L. BELLETTI. urgenţe Scripta. Prof. „Medicina Legalis tota prudentia est”. BELIŞ. BELIŞ. 133-140. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. GANGAL. nr. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. p. . ŢEBEICA. BELDIE. Vladimir. Cristian. p. Bucureşti. 280 p. vol. 305. vol. Ministerul de Interne. în Tratat practic de criminalistică. nr. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Manualul filatelistului. 1998. Ministerul de Interne.

p. în Tratat de metodică criminalistică. Constantin. 317. Ediţia a 2-a. Das Untersuchungsexperiment. Ion-Eugen.C. 2001. Editura Ministerului de Interne al RDG). vol. I. Lübeck. p. Craiova. 26-75. PLETEA. Cercetarea la faţa locului.săvârşite ca urmare a accidentelor de circulaţie. p. N. V. ediţie revăzută şi adăugită. în Criminalistica. prima ediţie. Colonel. Kleine Fachbücherei Heft 12. PLETEA. Vasile.. în Tratat de tactică criminalistică. 330. Vasile. p. Caracteristicile armelor de mână şi trăsăturile de personalitate ale ucigaşului. BERCHEŞAN. 329. 1994. Vasile. mai 2001. 82-101. Craiova. nr. 319. BERCHEŞAN. Gallimard. Heidelberg. Craiova. Editura Carpaţi. BENDESCU. Berlin.I. 324-347. BERCHEŞAN. Ştiinţe criminalistice. Insekten auf Leichen. Nouvelles histoires de gendarmes. DUMITRAŞCU I. B. 322. 318. [1938]. SANDU. C. anul III. BERCHEŞAN. 1994. 121-149.316. Cercetarea infracţiunii de pruncucidere. 17-19. Essen. I. Leichenbesiedlung durch Gliedertiere (Popularea cadavrelor de către artropode) în: BRINKMANN. Berlin. p. Mark. 2002. SANDU. R. Vasile..2. Probele şi mijloacele de probă (mic îndrumar de cercetare penală).S. Cercetarea omorului. II. Constantin. M. BENECKE. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. p. Schmidt Römhild. 78-95.. 1. Vasile. BERCHEŞAN. 218 [-221] p. Handbuch Rechtsmedizin (Manual de Medicină legală). BERCHEŞAN. BENECKE. no. BERCHEŞAN. BELKIN. 1938. Spektrum der Wissenschaft (Insecte pe cadavre. traducere 30 de Constantin Gâdea. 10e année. Spectru ştiinţific). Paris.42-48. DUMITRAŞCU. Editura Carpaţi. ediţia a II-a revăzută şi completată. 325. 2002. Vasile. Particularităţile cercetării uciderii şi a vătămării corporale din culpă . vol. Kriminalbiologie: Forensische Entomologie und DNATypisierung (Biologie criminalistică: Entomologie judiciară şi tipizare ADN). coordonator Rolf Rainer Jaeger. BENOIT. Le dessin et la main d’oeuvre artistique des malfaiteurs. BENECKE. în Tratat de metodică criminalistică. Editura Carpaţi. IonEugen. 144 p. Verlag des Ministeriums des Innern der DDR. Editura Carpaţi. Craiova. 21-77. 1994. p. M. 323. 290 p. Tokyo. + IV anexe. ediţia a II-a revăzută şi completată. Auflage. 96-145. în R. Editura Ministerului de Interne. Georges. SANDU. New York. BENECKE.. 1962. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică.I. Bergisch-Gladbach (1999). BERCHEŞAN. . Editura Carpaţi. în Tratat de metodică criminalistică. vol. MADEA. 320. în Tratat de metodică criminalistică. Cercetarea infracţiunilor săvârşite la regimul produselor şi substanţelor toxice sau stupefiante. 332. p. IonEugen. Noi principii în Tehnica Jandarmeriei. Félix. 1994. 327. I. Bucureşti. martie 2001. 284323. 324. 1994. caiet 12. Springer. vol. BENOIT-GUYOD. 3. 331. 321. 1992. B. în Tratat de tactică criminalistică. I. IRIMESCU. Craiova. Particularităţile cercetării infracţiunilor săvârşite la regimul armelor. 326. 1992. Vasile. Mic manual de specialitate. vol. Maior. Philipage. în Tratat de metodică criminalistică. Ascultarea martorilor. BENSIMON. p. Editura Carpaţi. Sixième édition. vol. 14 p. M. Insekten auf Leichen Gliedertierkunde als Spezialität der Kriminalbiologie (Insectele de pe cadavre – Entomologia ca specialitate a biologiei judiciare). (Experimentul. 328. Craiova. I. Cernăuţi. muniţiilor şi materialelor explozive. p. 1994. 1931. A. Editura Carpaţi. Ion N.

BERCHEŞAN. 14-15. Vol. I. engleză şi germană. + XXVIII. BERCHEŞAN. GROFU. 5-6. univ. 31 342. Editura Paralela 45. Curs de criminalistică. 2003. Nicolae. Bibliografie la p. Prof. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. dr. 3. 349. Vasile. p. Conf. Vasile. Prof. 338. anul VII. Tratat de tehnică criminalistică. Vasile. Vasile. 2004. . Vasile. univ. 2001. Teorie şi practică. 2003. 416-420. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. în Realităţi şi perspective în criminalistică. dr. Investigarea criminalistică a infracţiunilor de evaziune fiscală şi bancrută frauduloasă. Bibliografie la p. Conf. I. BERCHEŞAN. 377 p. 66-68. 5. Vasile. univ. RUIU. Mileniul III. 337. Şeful Catedrei de criminalistică a Academiei de Poliţie „Al. anul II. 373377. 125-131. I. decembrie 2000. Vasile. 49-62. 896-900. în Criminalistica. Bibliografie la p. 2005. BERCHEŞAN. O manifestare ştiinţifică de tradiţie: Simpozionul internaţional de criminalistică „Învăţământul românesc de criminalistică şi medicină legală la început de mileniu”. Editura Little Star. p. Piteşti. Vol.. 221-223. Bucureşti. 306 p. septembrie 2001. Vasile. Vasile. 2002. GROFU. Vasile. 246 p. p. Vasile. III. 5. BERCHEŞAN. 404-407. în Criminalistica. 347. BERCHEŞAN. 29-30. Descoperirea şi valorificarea ştiinţifică a urmelor în cazul traficului şi consumului ilicit de droguri. BERCHEŞAN. 340. Aspecte de ordin teoretic şi practic ale investigării criminalistice a infracţiunii de evaziune fiscală. Aspecte de ordin teoretic şi practic în investigarea infracţiunii de contrabandă. dr. Unele consideraţii privind valoarea probantă a testării tip poligraf în activitatea organelor de urmărire penală. Bibliografie la p. mai 2000. Editura şi Tipografia Icar. anul III. Editura Paralela 45. p. 2006. Curs de tehnică criminalistică. BERCHEŞAN. Curs de tehnică criminalistică. Vasile. Unele implicaţii de ordin teoretic şi practic ce decurg din modificările aduse Codului penal privitoare la infracţiunile la viaţa sexuală. 348. Vasile. martie 2005. Vasile. BERCHEŞAN. Piteşti. p. nr. 305-306. în Criminalistica. BERCHEŞAN. Bucureşti. Vasile.333. Vasile. Îndrumar complet de cercetare penală. anul III. 336. Bucureşti. Tablă de materii şi în limbile franceză. în Criminalistica. BERCHEŞAN. Vasile. 223 p. nr. februarie 2001. Drogurile şi traficanţii de droguri. Bucureşti. Valorificarea ştiinţifică a urmelor infracţiunii. 86-94. 341. Unele consideraţii privind noile reglementări referitoare la combaterea traficului şi consumului de droguri. 343. 6. nr. BERCHEŞAN. 344. BERCHEŞAN. Editura Paralela 45. 900 p. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică.. Bucureşti. 6-7 (I). 2003. 1998. anul II. p. 345. 234 p. Bucureşti. BERCHEŞAN. Editura Little Star. Vol. BERCHEŞAN. Criminalistică. Nicolae. Marin. 2004. Constantin. Formarea viitorilor specialişti criminalişti în instituţiile de învăţământ din structura Ministerului Administraţiei şi Internelor. univ. 419 p. Bibliografie la p. 420 p. Editura Little Star. 1. 381-396 334. Evaziunea fiscală şi bancruta frauduloasă. p. Bibliografie la p. Conf. 1998. Editura Little Star. Bibliografie la p. Editura Luceafărul. p. 346. 2002. 1998. Editura Little Star. nr. Bucureşti. Prof. BERCHEŞAN. Bucureşti. 396 p. 2. univ. Bibliografie la p. 335. dr. Metodologia investigării criminalistice a omorului. univ. Cercetarea penală (criminalistica – teorie şi practică). dr. în Criminalistica. p. 339. Valorificarea ştiinţifică a urmelor infracţiunii. BERCHEŞAN. dr. Bucureşti. nr. 233-234. Metodologia investigării infracţiunilor. PLETEA. Piteşti. Cuza”. Bucureşti.

350. Le Purification – L’Entrainement metal. Möglichkeiten der Klassifizierung und Identifizierung von Laserdruckern (Posibilităţi de clasificare şi identificare a imprimantelor cu laser). Paris.U. 1970. p. Imprimerie administrative. Protection juridiques du logiciel. 146 [-152] p. + VI (Bibliothèque Théosophique) 365. 1974. Bibliografie la p. Ştiinţe criminalistice. BÉROUD. Publications Théosophiques. 361. Dr. Par Alphonse Berget. BERTILLON. 1923. Paris. 1918. 362. no. Payot. Berlin. I. A contribution to the science of psychology. 5 année. Mannheimer Hefte für Schriftvergleichung (Caiete din Mannheim pentru compararea scrisului). La construction du caractère. jud. Compendiu de criminologie şi de poliţie ştiinţifică.. 1984. Kurt Baranowski. BEŢIU. în e R. BERNSEE. 2002. A.a. Gauthier-Villars et fils. BÈROUD. Editions „Rhéa”.. Gauthier-Villarset Fils. Lyon. 354. Lippmann. p. P.5. BESANT. Traduit de L’Anglais par F. BÉROUD. 207 p.. Paris. BÉROUD. Identification de la e nature d’une balle. A study in consciousness. caietele 1+2/1999.A. Aplicaţii software folosite în expertiza criminalistică a accidentelor de trafic rutier.I. Traité pratique d.C. Holger. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Rol. Analyse de terre. coordonator Rolf Rainer Jaeger.-jur. 5 année. Docteur ès Sciences. 357. London. 32 359.F. 1933. p. Instructions signalétiques. 5 année. – Krim. 363. P.I. Georges. 460 [462] p. Gerhard Preitz. f. Attaché au Laboratoire des Recchercjes (Physique) de la Sorbonne. 1983. Georges. Berlin. 356. BHAAS. . Richting. 285-287. Georges. Publikationsabteilung. ediţie revăzută şi adăugită. Melun. p. Cu o prefaţă de Eugen Bianu. Les Paques. no. Identification des traces de pas. 358. 38 p. p. FRENSEL. 1921. 351. Ministerium Des Innern. B. + 1 f. 1933.. Grigoraş. BERTRAND. 128 [-132] p.I. Rolf Friedemann. Dipl. Bucureşti. Un cas d’empoisonnement par la veratrine. Arbeitsdelikte – Straftaten auf dem legalen und illegalen Arbeitsmarkt (Delicte de muncă – Infracţiuni comise pe piaţa legală şi ilegală a muncii). Georges. Schmidt Römhild. p. B. Paris. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 367. A. Alphonse. Tipografia Vremea. în R. 364.] Éditeurs de la Bibliothéque Photographique. Annie. Paris. BERTILLON. în R. Georges. Essen. Alphonse. Vers Le Temple. Les Paques. cu ilustr. BÈROUD. 1933. Paris. 355. vol.3.’analyse du caractere. Les contracts informatiques. 128 p. 353. BESANT. Paris. Imprimeurs-Libraires [. Mit einem Auhang über das Identi-kit-Verfahren von: Dipl. 366. 1938. BEZEICHNE-BESCHREIBE.. Imprimeurs-Libraires. Theosophical Publishing House. 131. Quatrième Édition.. Verfasser: Dr. Annie. e no. 352. Identification antropométrique. 2003. Georges. Traducere din limba franceză. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Photographie des Couleurs par la méthode interférentielle de M. 156-160. BERGET. BÈROUD.C. 1891.C.B. By… Third Edition. 115 p. Précis de criminologie et de police scientifique.. Préface de M. Alphonse. 154-155. Faux en ecritures par alteration. 239-242. 360. Lübeck. La Photographie judiciaire avec un appendice sur la classification et l’identification anthropométriques. BERTRAND. 1893. 58 [64] p. L’Alchimie spirituelle – sur le Seuil.4. BERGER. 75 – 79. 1890.

Ioan. Eugen]. Sub conducerea: Traian Ionaşcu. Ordinea obştească. Îndreptar practic profesional. Traian Ionaşcu. 1969. Eugen. Popescu. 313 p. Victor Duculescu. 1508-1716. BIANU [Dr. Tom IV – Adăugiri şi îndreptări. 95 p. 373. Savelly Zilberştein. BIANU. Mihaela Rodica Stănoiu. Vol. Atelierele Grafice Socec. 1938. Bibliografie juridică română. Bucureşti. Bibliografia românească modernă (18311918). Dan Sulică. Tom II-III. Leonid Miller. I (A-C). 1984. versiune diortosită după Septuaginta. Vladimir Hanga. 1942. Ion Popescu. 4 fasc. Coordonare bibliografică: Neonila Onofrei şi Valeria Trifu. 1944. Savelly Zilberştein. HODOŞ. Eleonora Roman. Tiparul Cartea Românească. Ion. Ion Popescu. Traducere din limba franceză de Alexandra Medrea-Danciu. Tipărită cu binecuvântarea şi prefaţa Prea Fericitului Părinte Teoctist. Siegfried Kahane. 254 p. ediţie jubiliară a Sfântului Sinod. Editura Antib. BIANU. Alexandru Bolintineanu. 1716-1808. 369. (Biblioteca Academiei Române).. IX + 572 p. Liana Miclescu (Litera B). 1941. 379. Cornelia Gilorteanu şi Tamara Teodorescu (Litera C). 378. Bibliografia românească veche 15081830. Vintilă Dongoroz. 901 [-914] p. Îndreptar practic profesional. 288 p.. Rezumat în limbile engleză şi rusă. Ioan Vântu. Bucureşti. Autorii 33 introducerilor în ordinea diviziunilor bibliografiei: Ion Vântu.S. Grupul de cercetători.368. Timişoara. Nicoleta Iliescu. Olimpiu A. Bibliografie juridică română. Ioan. Prefaţă de Gabriel Ştrempel. Emil Teodor C. XXIX + 511 p. Nerva. Craucuic. Arhiepiscopul Clujului. Sanda Ghimpu. Radu Filip. Bucureşti. 292 p. Coordonare generală: Gabriel Ştrempel. Lucreţia Angheluţă şi Dr. sprijinit pe numeroase alte osteneli. Ediţia a doua revăzută şi întregită. Maria Ioana Eremia. Coordonator: Dragoş Rusu. Pavel Suian. Autori: Neonila Onofrei (Litera A). Ştiinţa veghei şi pazei publice. BIBERI. Siegfried Kahane. 372. în ordinea diviziunilor bibliografiei: Ioan Ceterchi. Aurelian Ionaşcu. Ion Nestor. BIANU. Aurelian Ionaşcu. SIMONESCU. Salvator Brădeanu. Prisacaru. Georgeta Duculescu. BIANU. Yolanda Eminescu. Îndreptar profesional în ştiinţa poliţienească. Funcţiunile creatoare ale subconştientului. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. Mircea Anghene. Fundaţia pentru Literatură şi Artă „Regele Carol II“. Traian Ionaşcu. 365 [-370] p. 371. Salonul crimei. Lucian Stângu. Ioan Gliga. Bucureşti. Bucureşti. Nicolae Vrabie. 2001. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Yolanda Eminescu. Mariana Gheciu. 377. BIALOT. redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania. Specialişti: Constantin Bulai. 375. 1830 p. Valentin I. G. 1939. Biblia sau Sfânta Scriptură. Florica Bejan. Tom I. Bibliografia românească veche 1508 – 1830. BIANU [Dr. Nicoleta Iliescu. Salvator Brădeanu. 370. 410 p. Eugen. care a ajutat la selectarea bibliografiei. Mihaela Rodica Stănoiu. Tactica şi tehnica percheziţionării. 1968-1973. Vladimir Hanga. 373 p. Editura Academiei Române. Bucureşti. Ioan Gliga. România. Sub conducerea: Traian Ionaşcu. Editura Academiei. Societatea de Ştiinţe Filologice din R. Ştiinţa veghei şi pazei publice. Octavian Căpăţână. 376. Bucureşti. 374. Vintilă Dongoroz. Lucian Stângu. Coordonator: Dragoş Rusu. Joseph. Eugen]. este compus din: Paul Cosmovici. 1938. Dan. Bucureşti. 1974. Maria Ioana Eremia. 1993. Bucureşti. Editura Academiei. 1941. Sofia Popescu. Dragoş Rusu. Autorii introducerilor. . 293 p. Petre Marica. Bucureşti. 1944-1968. Octavian Căpăţână.

R. VICOL. cifre. Inspectoratul General al Miliţiei. engleză şi germană. Lucreţia Angheluţă (Literele Ş-T). Editura Academiei R. anul IV. 1986. 1790 – 1850. 540575 (Biblioteca Academiei R. F. Partea I. Mihai şi R. (Biblioteca Academiei Române).R. Miliţie. BIDIAN. Bucureşti.). BICĂ. Nestor Camariano şi Ovidiu Papadima. Partea I. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Redactor: Adrian Fochi. Rodica Fochi. 1970.S. Vol. 1966. III (L-Q). Emil Micle. Bibliografia generală a etnografiei şi folclorului românesc. în Criminalistica. + erată.R. Liana Miclescu (Literele N-O). 534-538. BICĂ. Sumar şi în limbile franceză. 2003. Florenţa Sădeanu (litera H).S. Eva-Maria Marian şi Tamara Teodorescu (Litera M). 893 [-898] p.S. Societatea de Ştiinţe Filologice din R. semne).. Ioan.S. Marilena Apostolescu. Bibliografia românească modernă (18311918). Mihăilescu (Bucureşti). 383. 1989. Rodica Fochi. Biblioteca Academiei R. Partea a III-a. Marina Vazaca (litera Ţ). 237-238. Societatea de Ştiinţe Filologice din R. 1970. Vol. Neonila Onofrei. Colectivul bibliografic Cluj: responsabil Ion Muşlea. Gheorghe. Bucureşti. Institutul de Criminalistică. 739 [-740] p. 387. Nicolae Al. [Vol. Grigore Goanţă (litera N). Colaboratori: Virgil Cândea.S.R. Fochi. Florin. BOBIN. 385. Vol. Prefaţă de Gabriel Ştrempel. Coordonare generală: Gabriel Ştrempel. Întocmită de Ioan Lupu. Nestor Camariano şi Ovidiu Papadima. Poliţia. Coordonare generală: Gabriel Ştrempel. Îndrumarul specialistului în grafoscopie. Prefaţă de Gabriel Ştrempel. (Biblioteca Academiei R. 388. Emil Sklenka (Cluj) şi Pimen Constantinescu (Sibiu). Marilena Apostolescu (Literele V-Z. 381. Autori: Tamara Teodorescu (literele D-E). colaboratori: Teofil Bugnariu. Salomeea Rotura (litera U). Editura Academiei Române. Gheorghe. 1996. Bibliografia românească modernă [18311918]. 1248 [-1248] p. p. Măsuri de 34 poliţie privitoare la locuitori şi străini. p. 451-955 [-960] p. Bibliografie românească modernă (18311918). Circulaţie. Cuvânt înainte de M. Bibliografia analitică a periodicelor româneşti.380. Editura Academiei R. Coordonare bibliografică: Neonila Onofrei. Coordonare bibliografică: Lucreţia Angheluţă. p. Vol.). 1851-1858. Colaboratori: Colectivul bibliografic Bucureşti: responsabil Adrian Fochi. Jandarmerie. 386. 1968. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1111 [-1114] p. Bucureşti. 384.] I (18001891). Coordonare generală: Gabriel Ştrempel.R.. noiembrie 2002. Autori: Lucreţia Angheluţă (Litera L). Vol. p. Editura Academiei R. Editura Academiei R. p. România [Bucureşti]. Florin. 126 p. Pop. Poliţie socială. [Bucureşti].S. România şi Institutul de Istorie „Nicolae Iorga“ al Academiei R. II (D-K). Bibliografia analitică a periodicelor româneşti. Forţă publică. Moralitate publică. Prefaţă de Gabriel Ştrempel.S.. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1971. I.S.S. Marina Vazaca (literele P-Q). 382. p. Liviu. Bucureşti. 1972. 14-16. Colaborări mai depărtate: Gheorghe Ciobanu (material muzical) şi N. Prefaţă de A. Valeria Trifu. Dan Berindei.S. Falsuri cu impact “SCHENGEN”.R. Lucreţia Anghelescu (literele Î-K). Caracteristici ale identificării scrisului în cazul expertizelor grafice. II. Administraţie locală şi centrală.. 446 [-448] p. 961-1344 [-1350] p.R. Mironescu (Bucureşti) şi Silvia Moşneguţu (Iaşi). Dr. p. Ordine şi siguranţă publică. BOBIN. 871 [-871] p. Liana Miclescu (litera I). Liana Miclescu şi Marina Vazaca (Litera S). Coordonare bibliografică: Lucreţia Angheluţă. România. IV (R-Z). Partea a II-a. . Liana Miclescu. Lovinescu. Bucureşti. Paşapoarte. Cenzură. p. 538. Rodica Fochi (literele FG). 531-534. Editura pentru Literatură. Întocmită de Ioan Lupu. Autori: Salomeea Rotura (Litera R).

Inequality. Berlin. la Famille Thèosophique S. 396. p. Bucureşti.bzw. Cosmogenèse. an XI. 4 (27). BIRŢ. Berlin. Miscellanées. La doctrine secrète / synthèse / de la Science / de la religion & de la Philosophie / par… 4e édition. 399. Iaşi. Paris. H. BLAVATSKY. nr. Reportogen aus dem modernen Polizeialltag in Nordrhein-Westfalen. BIRNBACH. IIe partie. III partie.A. 2e volume).P. p. Al. Bucureşti. 392. 355 p. La doctrine secrète / synthèse / de la Science / de la religion & de la Philosophie / par… Traduit de l’anglais. în R. Roxana.A. BISCHOFF. vol. Stefanie. 1965. 1938. 1930. Bürgerorientierf. 293-296. New Zork. 411-413. 464 p. Drd. 402. Marinela. 1980. ANNIKA. Donald. 1977. 1931. BISCHOFF. Die Rekonstruktion der Umdruckblocks der rumänischen Briefmaricenausgaben von 1866-1872. 397. M. 401. p. Valerică. Editura Medicală. Les faux. Publications Thèosophique. Troisième édition. la Famille Thèosophique S. Paris (VII ). 325 – 332. Sonder-edition. p. Marc. la Famille Thèosophique S. [2005]. Professionell. . 400. p. BISCHOFF. cu fig. Editura Ştiinţifică. NINK. BIELUSICI. The Manners and Customs of the Police. Interferenţe religioase în cadrul restricţiilor alimentare: postul şi anorexia. + 8 f. Le Professeur R. 232 p. H. Anton. Quatrième édition. Fotografia în culori. 390. 35 398. (Bibliothèque Thèosophique). H. 1re anée. nr. Bucureşti. BIERTHER.I. 1. 149-154. TACK. „Moldau-Walachei“.C.A.I. vol.P. BLAVATSKY. BÎNDAR.D. 2005. an XI. Paris. 391. unter besonderer Berücksichtigung der österreichischen Konsulats. Peter M. 404. 226 p. 236 p. 1925. BLACK. 320-328. BIRNBACH. 394. Paris. 406. Les incendies criminels. La doctrine secrète / synthèse / de la Science / de la religion & de la Philosophie / par… Traduit de l’anglais. Ştefan. Innenministerium des Landes Nordrheim-Westfalen (Polizei NRW. Les homicides. 405. în Buletin de psihiatrie integrativă.. 395. 45-65. Bucureşti. H. Rechtstaatlich). Octobre. BIRNBACH. Feldpost. 214 p. Les méthode scientifiques de récherche en a matière d’incendie. BÎNDAR. BLAVATSKY. 455 p.P. Reiss. Le symbolisme archaique des religious & Appendice. BLAVATSKY. Troisième e édition. CHIRIŢĂ. + XXIV pl. Unele aspecte privind reţinerea şi arestarea preventivă a minorului. X. Heinrich. 1933. Crime and Public Policy.A. die fremden und einheimischen Posten bis 1875. Heinrich. Evolution du e Symbolisme. 1 (24). C. 2005.A. Iaşi. M. „Umdruckblöcke“. BISPING. Avec 45 figures hors texte. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. pl. (Traduçtion française. Comportamentul la volan. în R. 393. Editura Luceafărul. M. V. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Quatrième volume. 1929. no. Bertold. Paris. Moldau-Walachei (Rumänien). BLAJ. Les fausse maonuaie. X.P. CHIRIŢĂ. Jochen (Der Fotograf). 1926. BLAN. La Police scientifique. 2006.C.. The Free Press. Drd. Cinquieme volume. p. Factori de risc şi prevenţia suicidului în tulburările depresive în Buletin de psihiatrie integrativă. 2005. Valerică. 403. New York.. 1982.389. – A. (Bibliothèque Thèosophique). 110. Science oculte et science moderne. BÎSCĂ. La doctrine secrète / synthèse / de la Science / de la religion & de la Philosophie / par… Anthropogenèse. Consideraţii privind valoarea probelor criminalistice şi medico-legale în vederea luării măsurii arestării preventive.. Fischer. Academie.. Patrick. 1929. parte color.

Daniil Stoenescu. a patronilor şi a altor stigmatizaţi. Ieromonah. Petru. 350 p. Pledoarii imposibile. + Erată. 1995. Unele probleme privind determinarea distanţei de tragere şi stabilirea mărimii alicelor la tragerile efectuate cu arme de vânătoare. Investigaţia penală în Comunicări pirateria software. La doctrine secrète / synthèse / de la Science / de la religion & de la Philosophie / par…H. în 20 de ani de expertiză criminalistică. în ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Ioan.. Ediţia a II-a. Identificarea persoanei după urmele de dinţi. Dr. Timotei Seviciu. 350 [354] p. 2000. 2006. IIIe volume). Părintele. Craiova. Cluj-Napoca. Ediţie îngrijită de Preot Prof. Manual de înţelepciune pentru oamenii de rând. 407. 250-252. BOCA. Simion Todoran şi Monahia Zamfira Constantinescu. a spărgătorilor de grevă. BOBOŞ. Arsenie. Bucureşti. 95 p. H. Bucureşti. p.P. Ion. Bucureşti. 556 p. Traducere din limba poloneză de Mircea Petean. 421. Vorbe memorabile explicate în contextul lor istoric. Ieromonah. Târgovişte. IX. p. Simion Todoran şi Monahia Zamfira Constantinescu. 120 [124 p. BOBLEA. De la Cezar la Churchill. Laurenţiu. 1995. 418. Laurenţiu. Editura Sfintei Episcopii Ortodoxe Române a Aradului. în Probleme de medicină legală şi criminalistică. Laurenţiu. Cărarea Împărăţiei. 2003. ŢICAL. În apărarea prostituatelor. Stabilirea falsului prin adăugire în acte. BLOCK. 2000. BODUNESCU. La doctrine secrète / synthèse / de la Science / de la religion & de la Philosophie / par… Traduit de l’anglais. BLAVATSKY. George [Marius]. Timotei Seviciu [. BOCA. BLAVATSKY. Revelion 214 [roman]. 181-187. Bucureşti. 1969. Ministerul Justiţiei. Bucureşti. 1998. Episcop.A. Manual pentru şcoli profesionale. (Bibliothèque Thèosophique). BOCA. 412. 417. la Famille Thèosophique S. Tipărită cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Dr. 416. Argument: Vasile Igna. Primul ajutor în accidente auto. Traducere din limba franceză de Petru Creţia. Editura Sfintei Episcopii Ortodoxe Române a Aradului. Cărarea Împărăţiei. BLUCHE. Legislaţie antidrog internaţională. Episcopul Aradului. Paris. BOCHENSKI. Cosmogenèse. 322 p. BOBOŞ. (Traduçtion française. cu fig. locţiitor de Vârşeţ Deva. Blavatsky. Univ. 167-170. Tipărită cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Dr.] Episcopul Aradului. Ediţie îngrijită de Preot Prof. édition. ClujNapoca. 1979. 420. BLÂNDA. 410. 414. 409. 256 p. Premier volume. H. 319 p.1935. 282 p. Editura Fundaţia Revistei Jandarmeriei. 422. Auteur d’Isis dévoillée <<Il n’ya pas de Religion supèrieure à la Vèritè>> Miscellanées. Editura Alma Mater. François. 411. Walter. 1935. Paris. 1 Evolution cosmique-Stances de dzyan. Gheorghe. 140-142.A. Prefaţă: Kornelius Politzski. 419. Bibliografie la p. 1938. Editura Nemira. Editura Humanitas. cu o postfaţă a autorului. Institutul de Medicină Legală. Prefaţă: Edwars Swiderski. Tipărită cu binecuvântarea Prea Sfinţitului dr. Editura Didactică şi Pedagogică. 1973. Paul. BLIDARU.P. 158 p. Arsenie. 408. Cinquieme er partie. a cămătarilor. 6e volume). p. 2003. 309 p. BOBOŞ. 1979. P. p.. 2003. vol. Univ. „Cuvinte vii”. 159 [-160] p. Ministerul Justiţiei. 1971. BOBOŞ. 36 415. 413. Editura Pildner & Pildner. la Famille Thèosophique S. în 20 de ani de expertiză criminalistică. 184 – 186. Traducere din limba engleză de Valentin Nicolaie. „Scrisul românesc“. 354 p. Editura Limes. Arsenie. Imaginea – obiect de patrimoniu. . Joseph – Maria. (Traduçtion française.

1958. I şi II. 645 p. STĂNCULESCU. (Cartea de vacanţă). BOGDAN. Tiberiu. (litografiat) (Ministerul Învăţământului şi Culturii). T[iberiu]. I. Iulian. 213-219. Ion. 1979. 224 p. 441. I[lie]. [Bucureşti]. Bibliografie la p. comentată şi mărită. 1971. BODUNESCU. Copiii excepţionali. 271 p. Vol. Flagelul terorismului internaţional. 416 p. Editura Didactică şi Pedagogică. (Cartea de vacanţă). Inspectorul şef [Povestiri]. Ilie. Ion. 1925. 1957. II. 428. Iaşi. Vol. BOGDAN. Ion. Bucureşti. Probleme de psihologie judiciară. Sarcina – naşterea. Bucureşti. Editura Ştiinţifică. BOGDAN. Povestea Microperei [roman]. 438. George. Goldner. Bucureşti. BODUNESCU. George. BODUNESCU. 376 p. BODUNESCU. (Colecţia Psyché. Bucureşti. 432. tab. 1975. Ion. Mendelsohn. Descifrarea unei istorii necunoscute.423. Vol. Psihologia copilului şi psihologia pedagogică. 1985. RUSU-ŞIRIANU. 1978. Inspectorul şef. (Colecţia Sfinx. Curs introductiv în psihologia judiciară. 10-11). Tiberiu. Ion. 1973. I. George. Vol. Vol. 425. Editura Odeon. 1973. Tipografia H. Editura Militară. 439. 352 p. (Cartea de vacanţă). Piraţii în acţiune [Povestire]. 1979. Manual pentru liceele pedagogice de învăţători. 76 rapoarte medicolegale. 645 p. BOGDAN. BOGDAN. BOGDAN. 27). cu ilustr. 337-349. Psihologia copilului şi psihologia pedagogică. Editura Militară. Tipografia H. Tiberiu. Seria Ştiinţe Sociale nr. (Pentru părinţi). Bibliografie la p. 343-349. Bucureşti. 1925. Bucureşti. 434. [Bucureşti]. 1922. Avortul – pruncuciderea şi deontologia medicală din punctul de vedere medicolegal. Tiberiu. Bucureşti. Bucureşti. Ion. Ediţia a II-a. 1971. 1970. 160 p. cu ilustr. 424. „Sport-Turism“. I. 432 p. 416 p. 443. Grigore Geamănu. 221 [-224] p. BODUNESCU. 426. Editura Militară. Ion. 368 p. Curs de psihologie judiciară. 351 p. BOGDAN. BODUNESCU. îngrijită de Aurel Dicu). BOGDAN. 436. dr. 1924. Bucureşti. +VIII. III. „Scrisul Românesc“. revăzută. Marşul cormoranilor [roman]. Analele Universităţii din Bucureşti. Moartea şi moartea subită. (litografiat) (Ministerul Învăţământului). Tipografia Fondul cărţilor funduare. STĂNCULESCU. Goldner. „Sport-Turism“. „Victimologia“ lui B. George. Editura Militară. Ion. 440. Tiberiu. + 1 f. Bucureşti. 1974. Vol. doc. 429. Ion. 435. Editura Cartea Românească. 486 p + IX. 144 p. Bibliografie la p. Ion. 1997. 427. . BODUNESCU. Bucureşti. 444. 431. BODUNESCU. 176 p. Cluj. 1957. + 1 f. SEVERIN Icard. 432 p. (Colecţia Sfinx. 437. tab.8. Atentatele contra bunelor moravuri din punctul de vedere 37 juridic şi medico. Ion. Craiova. 1921. Bibliografie la p. Iaşi. BODUNESCU. 442. Bucureşti. Rezumat în limba engleză. Prefaţă: prof. 433. BODUNESCU. Atentate în contra sănătăţii şi a vieţii prin răniri şi loviri din punctul de vedere juridic şi medico-legal. George. Bibliografie la p. BOGDAN. RUSU-ŞIRIANU. NICA. 267-170. BOGDAN. BOGDAN. „Sport-Turism“. 116 p. „Sport-Turism“. Descifrarea unei istorii necunoscute. Editura Didactică şi Pedagogică. Tiberiu. 150-156. III. Editura Didactică şi Pedagogică.legal. 1979. Bucureşti. Bucureşti. Inspectorul şef [Povestiri]. Terorismul – fenomen global. Ediţia a III-a. 1979. BOGDAN. Editura Cartea Românească. 276 p. 430. Ion.

226 p. MALIŢA. Éditions Médicales Norbert Maloine. BOIA. Marcela. În pădurea adormită. Tiberiu. Rodica. Tipografia Vremea. SÎNTEA Ioan. 197. Alexandru. Bucureşti. Suceava. 451. Bibliografie la sfârşitul textelor. Bucureşti. DRĂGAN-CORNIANU. Alexandru. 2005. Destinat cadrelor didactice şi studenţilor – viitori profesori. Bucureşti. Iaşi. vol. Rekonstruktion und Untersuchungsexperiment . în: Forum der Kriminalistik. Delescu. Thèse. 91-92. 63 p. cu fig. p. Bucureşti. Editura Atena. Altérations graphiques dans quelques maladies nerveuses et mentales. Paralelism istoric. Lia. Editura Ştiinţifică. BOGDAN. Bucureşti. 455. 225-234. Ioan. Ministerul de Interne. 38 453. Serviciul Cultural. 461. BOIA. an XI. 1930. 126 p. 460. 1967. BOILEAU . Studiu de drept internaţional. 1970. Doctor în Filozofie şi Litere. 94 p. Cercetări privind antigenele salivare şi importanţa lor în expertizele biologice. 1992. Bucureşti. Analiza psihosocială a victimei. BUTOI.NARCEJAC. Serviciul Editorial şi Cinematografic. Tiberiu. 658-680.I. 191 p. 446. Constatări şi propuneri. 1944. 1983. 449. Bucureşti. Traducere din limba franceză de Georgeta Raţă. 1970. Hélène. no. BOIŞTEANU. ROSCH. 120 p. Boldrini. P[etru]. Tiparul Universitar. Raport între grafologie şi expertiza grafică. 369-393. 1978. în Şcoala românească de criminalistică.C. BOLDRINO. 458. Aurel. 360 p. şi tab.wichtige Methoden in der Untersuchungspraxis (Reconstituirea şi experimentul investigaţiei – metode importante în practica investigaţiei). II. 452. 457. BOILEAU . SÎNTEA. Bibliographie p. Direcţia Publicaţiilor din Ministerul de Interne al RDG). BOGDAN. Publikationsabteilung des Ministerium des Innern der DDR (Forumul criminalisticii. Bucureşti. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Aurel. 1944. în Buletin de psihiatrie integrativă. Bucureşti. 1943.U. 126-127. vol. Introducere în grafologie şi expertiza grafică. Ministerul de Interne. Editura Academiei. Comportamentul uman în procesul judiciar. Expert grafolog pe lângă Curţi şi Tribunale. Importanţa pregătirii în domeniul psihologiei judiciare. 36-41. Identificazione di veicolo in un caso di investimento mortale. . Tiberiu. în Tratat practic de criminalistică. Ministerul de Interne. Complot. Dumitra. p.N. (Caiete de pedagogie modernă. 1979. BOLINTINEANU. 440 p. Bucureşti.. caiet 1/82. cu figuri.NARCEJAC. Elena. 454. X. Selecţia textelor: Tiberiu Bogdan. nr. Editura Politică. 234 p. 60 p. Aurel. Stenodactilografia [Manual]. 24 p. 4e année. 463. Copiii capabili de performanţe superioare. 450. BOLINTINEANU. 348 p. VASILIU. BOIA. (Ministerul de Interne. Tudorel. 459. Alexandru. BÖHME. Bucureşti. 1 (24). p. 1973. Tiberiu. Mircea. – document al erei noastre. p. p. Constatarea stresului psihologic cu ajutorul poligrafului. Presă şi Editorial. Direcţii de cercetare în boala Alzheimer. Elemente de anatomie grafică.9. Tiberiu. în R. 123-128. 9). Marea teritorială. Serviciul Editorial şi Cinematografic. BOGDAN. Mijloacele juridice prin care statele devin părţi la tratate. Bibliografie la p. BOIA. BOLINTINEANU. Ministerul de Interne. Carta O. 1960. 456. BOGDAN. 1981. 462. Editura Didactică şi Pedagogică. 15-20.445. Traducere din limba franceză de Mihai C. 1975). Rolul ei în procesul judiciar. Exercitarea funcţiunii de expert grafic. BOGDANOVICI. Editura Didactică şi Pedagogică. p. 447. Editura Univers. Bibliografie la p. Paris. 200 p. 1988. Bucureşti. 1932. 448. POPESCU. BOGDANOVICI. BOGDAN.

Drd. 471.000 de dolari. Coodonatŭ în Limbra română de Elie Bosianu. Colonel magistrat drd. J. Lector universitar. 469. 477. GREJDINOIU. Elie. Steluţa. Bucuresci (Typ. p. 481. Georgeta-Ştefania. Editura Naţional. Marius. NISTOREANU. nr. 224229. în Realităţi şi perspective în criminalistică. p. Cristina. p.. BOROI. DRIGA. Ministerul de Interne. 5-6. SCRIPCARU. Bucureşti. Gheorghe. 1996. 2005. Bucureşti. în Revista Română de . 475. noiembrie 2004. Rada Liana. în Buletin de psihiatrie integrativă. Colonel magistrat drd. 1926. în Criminalistica. BONNET. BOTEZ. p. 1991. POSTELNICU. BORZA. 478. Pantelimon. nr. BORZA. nr. Pruncuciderea şi uciderea din culpă. Alexandru.. Bucureşti. 2005. Magistrat militar drd. Serviciul Editorial. BOŞTINĂ. septembrie 2003. 2004. 467. 1863. 480. Aspecte teoretice şi practice privind infracţiunile de omor şi lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte. Consideraţii medico-legale privind asfixiile posturale. Gerard. Drept procesual penal. Editura Ştiinţifică. 823 [828] p.33-34. Editura Ministerului de Interne. Bucureşti. Colonel magistrat drd. 246 p. Ştefan. Drd. 466 [-468] p. Pantelimon. STANCA. Monodacktyloskopie. BOROI. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. BORN. noiembrie 2003. R. 476. Magistrat militar drd. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 191 p. Bucureşti. BOŞTINĂ. I. C. X. 1999. 246-250. BOŞTINĂ. Investigarea criminalistică a locului accidentului de circulaţie rutieră. 6. p. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Călin. anul V.. Accidentul de circulaţie. în Investigarea criminalistică a locului faptei.. 463-468. 470. 98 p. BOROI. Drept penal. 2006. Partea specială. FURNICĂ. Cercetarea la faţa locului în cauzele cu autori neidentificaţi în cadrul accidentelor de circulaţie. 166 p. [Bucureşti]. Perversiunile sexuale. Alexandru. 1977. Iaşi. Rösch. 479. BOŞTINĂ. Pantelimon. 468. Bibliografie la p. Ed. Bern. 472. 322-329. 39 474. 2005. L. 466. vinovăţie. în Criminalistica. JIDOVU. Bucureşti. Bucureşti. POPA. anul VI. Infracţiuni contra vieţii. 465. O. răspundere. an XI. 1992. 2002.. BOSIANU. vol. Alexandru. Editura Militară. Pantelimon. în Criminalistica. 2003. UNGUREANU. Cauzalitate. Ediţia a II-a. 473. Ediţia a III-a. Unele aspecte medico-sociale ale accidentului de trafic rutier. Raiffeisen Bank păgubită cu peste 270. 126 p. Editura All Beck. Contradicţii între rapoarte de expertiză tehnică. Loredana Luminiţa. Pantelimon. 95-96. BOŞTINĂ. BOROI. ANDREI. Nicu. Pantelimon. anul V. Tratatu de stenografie şi cryptografie. Pantelimon. Consideraţii semasiologice legate de noţiunea de tulburare şi utilizarea acesteia în psihiatria contemporană. 61 p. Alexandru. BOŞTINĂ. 6. BOŞTINĂ. Academia de Poliţiei „Alexandru Ioan Cuza“. Alexandru. BOROI. Editura Luceafărul. Traducere din limba franceză de Teodora Pavel.. Bucureşti. 34-25. 4 (27). Rolul expertizei criminalistice la stabilirea adevărului în evenimentele rutiere. Bucureşti. revizuită conform noului Cod Penal. nr. 433-452.464. II. ŞTEFĂNACHE. BOLOCAN. Editura All Beck. p. F. Importanţa tehnicilor şi metodelor de identificare criminalistică asupra stabilirii cauzelor şi mecanismelor producerii accidentelor de circulaţie. p. Franco-Roumaine). 5.. Jurist drd.. p.

Bucureşti. BOTEZATU. 487. Iaşi. p. Realizarea de mulaje şi tipare care ajută la protejarea probelor. Bucureşti. ELMANDJRA. 490. BOTOŞ. univ. dr. 198-216. Liviu. 491. p. Sintaxa propoziţiei. 495. [Traducere din limba engleză: Tatiana Maliţa]. LĂPĂDUŞI. Procuror c. 94-98. BOTEZATU. BOTUL. 2. Semiotică şi negaţie. 485. în Criminalistica. 249-252. Consideraţii privind obţinerea şi înregistrarea datelor şi informaţiilor pe timpul investigării criminalistice a locului faptei. Junimea. martie 2000. BOTKIN. Traducere din franceză de Valentin Dumitrescu. Editura Politică. Conf. 497. Conf. Ioan. X. 489. p. Mircea. vol. Criminalistică. 494. Bibliografie la p. Ilie. MALIŢA. Tradusă din germană. 1973. 2002. Cluj-Napoca. 1982. p. Tablă de materii şi în limba engleză. Sinaia. 1981. 496. Mahdi. 204 p. 482. Ilie. nr. „Junimea“. Ilie.. BOTIŞ. (Humanitas). 486. în Investigarea criminalistică a locului faptei. James W. p. 488. 4. 8-10. Conferenţiar univ. Ilie... 498. 2002. VULIŞICI-ALEXANDRESCU. Studiu epidemiologic al alcoolismului în Europa şi România. 223-225.145-149. p. dr. în Buletin de psihiatrie integrativă. 312 p. BOTOŞ. cu o prezentare şi note de Frédéric Pagès. anul IV. Aspecte teoretice şi practice în cercetarea infracţiunilor de pruncucidere. Ştefan Celmare. Maria. anul II. Vasile. 3-5. BOTEZATU. 2006. 3. BOTOŞ. 1977. Jean-Baptiste. nr. Iaşi. Petre (coordonator). Valoarea deducţiei. Bucureşti. 483. nr. Iaşi. XXI + 326 [-329] p. Adevăruri despre adevăr. Particularităţile cercetării locului faptei şi a folosirii expertizei judiciare în cercetarea acestor infracţiuni. 492. Prof. iulie 2002. în Seminarul de perfecţionare a procurorilor criminalişti. 484. Universitatea Bogdan Vodă). 29-32. 493. Ilie. BOTEZATU. (Idei contemporane). BOTEZAT. Petre. Humanitas. Teodor Dima. 48-51. anul IV. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Locotenent-colonel magistrat dr. Petre. Orientare critică în logica modernă. univ. 40 Bibliografie la p. 351 p. 20-24 noiembrie 2000. COMĂNESCU. Bucureşti. Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu. în Criminalistica. . în Criminalistica. an XI. Petre. Ilie. Petre. nr. dr. iunie 2004. 178 [-180] p. Vasile. Bibliografie la p. BOTOŞ. Prof. nr. 4 (27). univ. p. 198 [-203] p. BERCHEŞAN. Piese şi dispozitive care pot influenţa acţiunea factorilor suplimentari ai împuşcăturii şi implicit urmele secundare ale tragerii. mai 2002. p. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Iaşi. 121126. în Investigarea criminalistică a locului faptei. BOTOŞ. dr. Constituirea logicităţii.Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. BOTOŞ. Bucureşti. Texte şi analize. 1983. Orizontul fără limite al învăţării. Editura Ştiinţifică. 2005. Locotenent-colonel magistrat dr. 106 p. Bucureşti. Editura Risoprint. 176-178 (Fundaţia „Universitatea Bogdan Vodă”. Leziunile produse de muniţia armelor de foc cu ţeava ghintuită. BOŢOC. 149 [-152] p. p. Identificarea armei de foc după gloanţele deformate sau fragmentate. Editura Junimea. Viaţa sexuală a lui Immanuel Kant. Bucureşti. Ilie. Ioan. Lichidarea decalajului uman. 2. 227 p. Editura Facla. 8-9. Interpretări logicofilozofice 1937-1981. 1981. 2004. BOTEZATU. 2004. Particularităţi ale incriminării deţinerii şi portului fără drept al armelor albe sau instrumentelor special confecţionate pentru atac ori care pot fi folosite pentru comiterea unor agresiuni. volum 12. BOTOŞ. Valeria. 1971.

Paris. . I. Gheorghe. germană. 67 p. 1970. Posibilităţi actuale de identificare a persoanei după urmele de buze. Traducere din limba franceză de Daniela Luca după: Nouveau manuel du TAT. Cluj-Napoca. BOUCHÉ-LECLERCQ.. 508. BRATU. Nicolae. p. Editura Dacia. p. Editura Junimea. în Şcoala românească de criminalistică. 500. Un martor incomod. A new system of classification by Kjeld Bransner(. COMŞULEA. Françoise. 1975. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). Approche psychanalytique. Bucureşti. 510. gramatică. BRAŞOVEANU. Cosma. BREZEANU. Psihiatrie. Editura Militară. 223 p. 514. 517. ZĂHĂRĂCHESCU. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. On palm prints. BRÂNZEI. în Tratat practic de criminalistică.499. Maria. Aurelia. 1975. VOCHIN. SÂRBU. 339 p. Timişoara. All Beck. Registration of palm prints (Search register and alphabetic registers of criminals in Denmark. Autoturisme şi performanţe. Librairie ie Hachette et C . 1771. résultats et améliorations proposées). 152-157 (Ministerul de Interne). Precizări cu privire la organizarea şi planificarea urmăririi penale – Planul de urmărire penală. Itinerar psihiatric. 654 p. 1976. p. franceză. Kjeld. Bucureşti. 118-120. PIROZYNSKI T[adeusz]. BRÂNZEI. 279 p. Minorul şi legea penală. D. Editura Militară. BRÂNZEI. Ministerul de Interne. A. Posibilităţi de cunoaştere a personalităţii învinuiţilor (inculpaţilor). Catherine (sub redacţia). 512. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. 382 p. 503. BREBAN. Manuel des institutions romaines. BOJA. BRELET-FOULARD. 1973. română. Cosma. Rezumat în limbile franceză. Bibliografie la p. Omul fără umbră. Editura Didactică şi Pedagogică. BRAŞOVEANU. 1998. Petre. Editura Junimea. Editura Helicon. Paris. 255 [256] p. ŞERBAN. 505. SCRIPCARU G[heorghe]. 1979. BRACACIU. 191 p. 1994. Editura SportTurism. 70-74. Iaşi. BREBENEL. 372 p. Procuror. 102 p. 1981. (Université de Lyon. 513. lexic. 1975. Editura Trei. vol. Gheorghe. vol. 261-275. 447 p. BOUTHIER-BLANC. 1946. BRANSNER.) 504. Noul manual TAT Abordare psihanalitică. Ortansa. p. A. CHABERT. 2003. Sinaia. + erată. 515. Rontledge & Kegan Paul. Gheorghe. Thèse… Gap. engleză. 483 p. Inequality. NIŢĂ. Editura Ştiinţifică. Bibliografie la p. Rezumat în limbile engleză. Valentina. Iaşi. Chief Insp. 1979. Ion. 1975. Gheorghe. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul incendiilor. Comportamentul aberant în relaţiile cu mediul. 384). BRAŞOVEANU. p. London. 516. 1979. BRATU. 511. P[etre]. Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş. Vasile (coordonator). Bucureşti. BRATU. Odette: La lutte coutre les stupefiants. Consideraţii cu privire la cercetarea pluridisciplinară a infracţiunilor de omor cu dezmembrări sau mutilări ale cadavrului şi corpului uman. Gheorghe. 1983. Faculté de Medecine et de Pharmacie. Petre. 1978. 501. no. Elena. 245-255. în Ghidul procurorului criminalist. 507. Fuga. Dunod. BRAŞOVEANU. BRAITHWAITE. John. 1886. 502. Bucureşti. Probleme de ortografie.. NEGOMIREANU. rusă şi spaniolă. 20-24 noiembrie 2000. Sabina. [Textes. Copenhagen. TEIUŞ. I. Bucureşti. 451-453. Limba română corectă. Ministerul de Interne. 41 509. Cosma. Doina. Bucureşti. 506. 2004. Crime and Public Policy.) Det.

/ Par / P. Stuttgart.] Membre de L’Institut (Académie des Sciénces). Rue Hautefeuille. 1906.] Librairie J. 1995. Baillière et Fils / 19. Les aspyhyxies / Par lesqaz. Les blessures / et / Les Accidents du travail / Par / P. declaration des causes de décès / etc. près du Boulevard Saint-Germain. La pendaison. P. Editura Richard Boorberg. 584 p. P. 455 p. Baillière et Fils / 19. Brouardel / Professeur de médecine légale et doyen de la Faculté de Médecine de Paris / Président du Comité Consultatif d’Hygiène / Membre de L’Institut . 523. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris). Baillière et Fils / 19. Paris [. 519.] Revue et augmentée. 526. assurances sur la vie / Déclaration de naissance.518. 1897. 19. 516 p.B. les vapeurs / et les anesthèsiques / Par / P. 527. p. BROUARDEL. P.] Librairie J. près du Boulevard Saint-Germain. Le secret medical / Honoraires. Paris [. P. Brouardel [. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris). BROUARDEL. Baillière et Fils / 19. 1892. BROUARDEL. 1895. 19. P.] Librairie J. 525. 1995.-B.] Librairie J. Avec 18 figures dans le texte. Rue Hautefeuille.] Librairie J. 19. Brouardel / Professeur de médecine légale et Doyen de la Faculté de Médecine de Paris / Membre de L’Institut. mariage. La mort / et/ la mort subite / par / P. La strangulation. 524. BROUARDEL. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris). BRODAG. Rue Hautefeuille. Rue Hautefeuille. Paris [. Deuxième édition [. BROUARDEL. 19. la suffocation / La submersion / Par / P. BRODAG. KrimmalistikGrundlagen der Verbrechensbekämpfung (Bazele criminalisticii pentru combaterea infracţionalităţii). 521. Par P.] Doyen Honoraire et professeur de médecine légale / de la Faculté de Médecine de L’Université de Paris / Président honoraire de Comité consultatif d’Hygiène / Membre de L’Institut (Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine. W. Baillière et Fils. etc. 19. 694 [708] p. 1901. Baillière et Fils / 19. Ediţia a 7-a.] Librairie J. P. Avec 3 planches en couleurs et 43 figures. 420-512p. BROUARDEL. Editura R. Brouardel / Doyen Honoraire et professeur de médecine légale / de la Faculté de Médecine de L’Université de Paris / Président honoraire de Comité consultatif d’Hygiène / Membre de L’Institut (Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine. Librairie J. expertise.-B.-B. L’avortement / Par / P. Brouardel / Professeur de médecine légale / Et doyen de la Faculté de Médecine de Paris / Président du Comité Consultatif 42 d’Hygiène / Membre de L’Institut (Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine. Boorberg. Wolf-Dietrich. Brouardel / Professeur de médecine légale / et doyen de la Faculté de Médecine de Paris / Président du Comité consultatif d’Hygiène / Membre de L’Institut (Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine. Les intoxications. Brouardel / Professeur de médecine légale / Et doyen de la Faculté de Médecine de Paris / Président du Comité Consultatif d’Hygiène / Membre de L’Institut (Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine. Paris.-D. Rue Hautefeuille.-B. Paris [. Kriminalistik (Criminalistica). 522. Rue Hautefeuille. Par P. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris). P. P.-B. Paris [. Paris [. BROUARDEL. / Témoignage. Pièces annexes. 288 p. Stuttgart. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris). Brouardel / Professeur de médecine légale a la Faculté de Médecine de Paris [. 516 p. 376 p. Les intoxications. 19. 520. BROUARDEL. Baillière et Fils / 19.-B.

Vasile Vasilescu şi Col. 531. Stuttgart 1992. Verfahren und geräte. Rue Hautefeuille. Carlrichard.] Librairie J. 416 p. 1897. L’exercice de la médecine et le charlatanisme/ Par / P. Neues Auswerteverständnis (Noi evaluări) în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Paris [. 1906. veb berlag für Bauwesen. 1960. 1896. 535. A. 167 şi urm. 515 – 519. coordonator Rolf Rainer Jaeger. S/p 169-203. neumbearbeitete und erweiterte 2. Paris [.. Paris [. Geschichte der Philatelie I. Baillière et Fils / 19. Berlin. Constantin Galiceanu. BROUARDEL. 19. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris). 19. 536. Les explosifs / Et / Les explosions / Au point de vue médicolégal / Par / P. Ioana. H. Kriminalistiche Handlungslehre în Kube / Störzer / Timm (publ. Rue Hautefeuille.11/95. Schmidt Römhild.-B. BUCUR. près du Boulevard Saint-Germain. BROUARDEL. BRUNEL.-J. Rue Hautefeuille. Paris 1913. 19. 119 p. Codul lui Da Vinci. 1899. Les attentats aux mœurs/ Par / P.] Librairie J. Baillière et Fils. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris). Baillière et Fils.(Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine. CRĂCIUN. Editura Ministerului de Interne. SCHNEIDER. 19.] Librairie J. Brouardel / Professeur de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris / L’Université de Paris/ Membre de L’Institut (Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine. 18 p. 530. 1909. Nicolae. I. Georges. Cătălina. Ştiinţe criminalistice. Col. 533. p. BÜCHLER. Lübeck. Photogrammetrie. P. Rue Hautefeuille. 476 [480] p. Rue Hautefeuille. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris). Préface du Professeur Thoinot.-B.. 539. p. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris) 532. Les Timbres du Royaume de Roumanie. Editura 1 Boorberg. Brouardel / Professeur de médecine légale / et doyen de la Faculté de Médecine de L’Université de Paris / Président du Comité Consultatif d’Hygiène / Membre de L’Institut (Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine. 2002. în Der kriminalist (Criminalistul) nr. Brouardel / Professeur de médecine légale à la Faculté de Médecine de 43 Paris. 538. BROWN. Avec 8 planches don tune en couleurs et 5 figures. 19. 694 [700] p.] Président du Comité Consultatif d’Hygiène / Membre de L’Institut (Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine. 564 [568] p. Baillière et Fils. BROUARDEL. Essen. GEORGESCU.. RAO. I.-B. 537. MURZEA. Berlin. BRÜHL. vol. Coordonatori: Col. BKA.col. Dan. 534. Der Einsatz von Vertrauenspersonen . 528. Membre de L’Institut. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris). Les blessures / Et / Les accidents du travail / Par / P. BROUARDEL. P.) Krimmalistik-Handbuch für Praxis und Wissenschaft. Mr.ein „Fulltime-Job" für professionelle VP-Führer (Misiunea informatorului).. Ada. Paris [. P. 19. (Manual criminalistic pentru practică şi ştiinţă). P. R. 2004. vol.] Librairie J. 2002. 19. 272 p. BRSACH. Brouardel / Professeur de médecine légale / Et doyen de la Faculté de Médecine de Paris / [. MoldoValachie-Roumanie. 19. BRUCKERT. Avec 39 figures intercalées dans le texte. ediţie revăzută şi adăugită. Traducere din limba engleză Adriana Bădescu. Baillière et Fils. 1 Următoarele .] Librairie J. 272 p.-B. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. près du Boulevard Saint-Germain. Lt. Lt. 520 p. 529. Paris [. Carl-Ernst. Ghidul relaţiilor cu massmedia. auflage.-B. BUCHHOLTZ.

75-78.. Avram. prof. Constantin. psiholog Magda Luchian. C. BULAI. PRICOP. 1312 p. T. ELEDU. I.. Costică. 2002. Secretariat tehnic: Cecilia Darie. Ion. Partea responsabilă civilmente în procesul penal. M. 1970. 580 [585]p. BUNEA. GOGĂLNICEANU. martie 2005. Dr. Ţiganiada. 542. Buletin de Psihiatrie Integrativă. M. problemă majoră a perioadei de tranziţie. Colectiv de Redacţie: Editor coordonator Prof. LUNG. Scripcaru. I şi II. Tadeusz Pirozynski. dr. Rodica Enache. 2 vol. Cercetarea infracţiunilor de furt. Vlad.540. Răspunderea juridică şi deontologică a medicului reanimator. 1992. univ. în Studii şi cercetări juridice. dr. Elemente sociojuridice de contest social pe terenul devianţei speciale. Instituţii de drept penal. Tudorel. în Investigarea criminalistică a locului faptei. BUNECI. p. Nechifor. dr. 1 Cercetarea la faţa locului în cazul infracţiunii de tâlhărie cu legarea victimei. dr. Gioconda Dobrescu. BUTOI.. 1312.. ediţia a II-a. dr. Bibliografie la p. Buletinul Societăţii Istorico-Arheologice „Bucureştii Vechi“. L. Chiriţă. Bibliografie la p. dr. Berlescu. D. 550.. BULAI. Gheorghe. Publicat cu prilejul „Lunii Bucureştilor“ şi cu concursul Primăriei Municipiului. V. Bucureştii Vechi. Partea generală. Ediţia a III-a revizuită şi adăugită. I.R. dr. Petre. Astărăstoae. dr. M. p. BUNECI. ROTARU. Secretariat de redacţie: Dr. MIHALACHE. 2002. 544. 133-134. Drept procesual penal. Borza. 1... Petru Boişteanu. Ştefănescu. Cosmovici. Florescu. FILIPAŞ. Editura Fundaţiei România de Mâine. 574 p. Chestor de poliţie dr. univ. CHIRILĂ. 543. V. dr. Bucureşti. nr. BUHAŞ. şeful Direcţiei Poliţiei Judiciare. 512 p. Drept penal român. MITRACHE. Petru Boişteanu. 548. FILIPAŞ. Bucureşti. (Serie Nouă – a „Buletin de L’Association des 1 Psychiatres Roumains”. Andrei. N. N.L.E. Instituţii de drept penal. Vol.. 2001. dr. SURPĂŢEANU. Curs selectiv pentru examenul de licenţă. C. 2004. dr. BUDAI-DELEANU. prof. Editura Trei.. 553. prof. psiholog Marinela Paraschiv. 2002. Romanescu. BÎLBÎIE. 546. Dr. Colegiul de redacţie: Redactor şef: Dr. Camelia.. 85-90. Academician Prof. 244 p. 161 p. MAFTEI. BULIBAŞA. Aliona. editat de Spitalul de Psihiatrie „Socola” Iaşi în perioada 1917-1946). HERESCU. prof. Avram. 3. Editura Medicală. 541. Chirurgie orală şi maxilofacială.. URTILĂ. 545. p. „Minerva“. R. E. volum 13. BUNECI. Petre. Constantin. Editori fondatori ai noii serii: prof. BUTOI. 1935. Prof. 134 p. Anii I-V 1930-1934. C. BULAI. Petre. C. Premise teoretice şi metodologice ale cercetării criminologice. 1981.. Constantin. (colaborator). Costică. Repere istorico-literare de Andrei Rusu. nr. 549. MITRACHE. 13 p. BUJOR. („Patrimoniu“). 551. M. Ioana Teodora. Bibliografie la p. Gabriel. dr. C. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine.. Colectiv de referenţi: Academician Prof. Consiliul ştiinţific: Prof. Editura Trei. 242-244. 552. Partea generală. Vol. Curs selectiv pentru examenul de licenţă 2001 şi 2002 cu ultimele modificări ale Codului Penal. Bucureşti. (colectiv de autori). Costică. Gh. Ana Maria Grigorescu. Casa de Editură şi Presă Şansa S. Bucureşti. 271 p. Ediţie îngrijită de Florea Fugariu. Academician Prof. 180 p. 44 În prezent Direcţia de Investigaţii Criminale . N. GĂNUŢĂ. Roxana Chiriţă. dr. V. 2001. Adriana Medvichi. Editura Mediamira. Editura Fundaţiei România de Mâine. Al. Dr. Cluj-Napoca. BULAI. 547. Redacţia: Spitalul Clinic de Psihiatrie „Socola” Iaşi. Bucureşti. 385-397.

Editura SEMNE. 34. DOBRILĂ. BUTA. Facultatea de Drept. nr. univ. Bibliographie p. Ioan. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 5. Editura SEMNE.. Vol. III. Ilona. p. BUQUET. Bibliografie la p. La sciense et la recherche de la preuve. 45 561. Bibliografie la p. BUNECI. Petre. 1971. BUNECI. BUNECI. 296 p. Conferenţiar universitar dr. Bucureşti. BUNECI. Conf. BUTA. Proceduri speciale. p. Publishing House. 4. Mileniul III. Bibliografie la p. 295-296 p. 549. 150. vol. Ilona. Facultatea de Drept – Universitatea Ecologică. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 1980. în Criminalistica.Bibliografie la p. 567.. BURCHEL. 562. 566. [245-246]. 554. Ediţia a IIa.. Drept procesual penal. Facultatea de Drept. DAVID. Editura Pinguin Book. Ministerul de Interne. BUNECI. Editura SEMNE. 2004. BUNECI. Petre. Deosebiri faţă de infracţiunile comise prin CEC. „Spiru Haret” Bucureşti. în Tratat practic de criminalistică. p. 2006. în Revista Română de Drept. 559. Vol. Daniel. 568. Nicolae. Bibliografie la p. în Criminalistica. 144-167. Marcel. Valorificarea scriptelor de comparaţie în expertiza criminalistică asupra scrisului [discuţii]. Martorul pe tărâmul justiţiei. 2004. 356-357. III. 34-36. Editura Richard Boorberg. BUNECI. p. dr. Petre. în Tratat practic de criminalistică. 357 [360] p. BUNECI. IONESCU. prodecan Facultatea de Drept. Ioana Teodora. BUTA. p. 2006. Tatrekonstruktion (Reconstituirea faptei). BUUŞ. 549 [560] p. Bucureşti. 1980. univ. Bibliografie la p. 19-22. p. anul VII. nr. Alain. 124-129. noiembrie 2005. nr. BUNECI. 555. anul VII. 556. Petre. p. 253-257. Bibliografie la p. Partea Specială. Conf. Universitatea Ecologică Bucureşti. Petre. Vol.. în Tratat practic de criminalistică. august. Editura Luceafărul. Ministerul de Interne. Alexandru. Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti. 1980. 2003. prodecan al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Spiru Haret” Dispoziţii procedurale privind combaterea criminalităţii informatice. Protejarea dreptului de autor asupra programelor de calculator. p. 271.1. 264 p. 564. vol. 2006. Bucureşti. Expertiza metalelor preţioase. A. anul VIII. Partea specială. 569. 384 p. Ministerul de Interne. 333-336. Drept Procesual Penal. tuş şi pastă de scris. Expertiza urmelor de cerneală. III. poligraf şi hipnoză. BUŞ.. 137-143. 486-500. Bucureşti. univ. Examinarea actelor supuse acţiunii îndelungate a apei. Ilona. Petre. 2005. 2003. Bucureşti. . BÜRING. Petre. Editura Phobos. 2. univ. 1. Bibliografie la p. 171 p. Stuttgart/München/Hannover / Berlin/Weimar. 6. Partea generală. Bucureşti. nr. 1992. în Criminalistica. Consideraţii juridice privind infracţiunea de înşelăciune. Petre. 310-313. dr. 565. 563. 243 [248] p. Psihologie judiciară. septembrie 2005. 150 p. în Criminalistica. 558. 122-127. Actele premergătoare efectuate în vederea începerii procesului penal. Conf. Anexe 1-4 la p. p. 570. p. Repararea pagubei în cazul condamnării sau luării unei măsuri preventive pe nedrept. 557. Petre. 531-546. II. 560. Petre. vol. 2006. dr. Procedura în caz de dispariţie a înscrisurilor judiciare. Univ. 2006. Conf. 2003. Editura Tritonic. Manuel de criminalistique moderne. Editura Fundaţiei România de Mâine. Bucureşti. 383384. 98-105. Presses Univeritaires de France. 2001. BUTOI.

+ 31 p. în Criminalistica. BUTOI. PRODAN. psiholog criminalist. Bucureşti.tehnica „Lie detector“. dr. Avocat. 46 579. psiholog criminalist.. Crima sub lupa detectorului de minciuni. Editura Fundaţiei România de Mâine.. anul V. Tudorel-Severin B[adea]. p.571. iulie 2004. Psihologia crimei – Serial kiler –profiler – psihopatul sexual pe terenul criminalităţii. BUTOI. 159-160. Alexandru. 2 vol.R. BUTOI. 2001... II. Ioana Teodora.. 160 p. BUTOI. 573. 584. Avocat. p. 2004. ZĂRNESCU. Tudorel Badea. psiholog criminalist. Tudorel. Ioana Teodora. univ. Bucureşti. BUTOI. 6. Asist[ent] univ[ersitar]. Teroarea „cifrelor” criminalităţii. Bucureşti.472] p. univ. 572. BUTOI. Tudorel-Severin B[adea]. p. Psihologia interogatoriului judiciar – invasiune mentală. Tudorel. univ. Tudorel-Severin B[adea]. 2001. 1979. 209-213. Manuela Cristina. Bucureşti. univ. Victima şi victimologia din perspectiva urmăririi penale. p. BUTOI. 582. psiholog criminalist. Conf. Constantin. VOINEA. Criminali în serie. Conf. 19-20. Luminiţa Georgeta. Bucureşti. Lector univ. Conf. Psihanaliza crimei. avocat apărător. Bucureşti. în Investigarea criminalistică a locului faptei. ZĂRNESCU. CONSTANTIN. Investigaţia conduitelor simulate . Avocat. BUTOI. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. BUTOI. Constantin. dr. Ioana Teodora. Bibliografie la p. manipulare – coerciţie – intervenţie psihanalitică – detecţia comportamentelor duplicitare (simulate). p. 189 [-192] p. Conf. Publishing House Word Keeper. Tudorel. dr. dr. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Ioana-Teodora. 213-214. 576. în Criminalistica. BUTOI.. 527-529. 184188. Editura Phobos. 574. 575. NICOLAE. 2003. Conf. Cercetarea câmpului faptei din perspectiva psihologului criminalist (Aplicaţie practică în omorurile de natură sexuală). BUTOI. Dan. Psihologie judiciară. Prof. BUTOI. Conf. 2003. NICOLAE. 578. psiholog criminalist. nr. Tudorel. Tudorel-Severin B[adea]. Ioana Teodora. Valentin. Aportul tehnicii poligraf în procesul penal. 2004. p. vol. TudorelSeverin B[adea]. dr. Victimologie (Curs universitar). BUTOI. 160 p. 585. IFTENIE.. 2004. Valentin. dr.L. univ. Ministerul de Interne. 4. în Criminalistica. 299 p. Editura Pinguin Book. Bibliografie la p. Femeia asasin. socio-psihologică şi medico-legală asupra cuplului penal victimă-agresor). 1997.. Bibliografie la p. dr. univ. 577. BUTOI.. Ioana Teodora. BUTOI. Conf. 24-25. 459-460. BUTOI. Tratat universitar de psihologie judiciară – teorie şi practică. univ. în „Rolul şi contribuţia . Bibliografie la p. 2004. p. dr. Vol. Tudorel. Conversia indicilor comportamental-simulatorii în probatoriu asasinat. Ioana Teodora. Societatea Ştiinţă & Tehnică SA. expert criminalist. 2002. nr. BUTOI. 214 [-224] p. expert criminalist. Tudorel-Severin B[adea]. BUTOI.. Bucureşti. Luminiţa. univ. Cercetarea câmpului faptei din perspectiva psihologului criminalist (aplicaţie practică în omorurile de natură sexuală). în Investigarea criminalistică a locului faptei. Tudorel. Constantin. 298-299. anul III nr. Tudorel. Dimensiuni psiho-grafologice asupra gestului suicidar. Tratat universitar. 20-21. 581. anul VI. 583. Bucureşti. BUTOI. psih[olog] dr. I. 315 p. Conf. 467 [. 580. Radu. iulie 2001. ZĂRNESCU. BUTOI. 4. noiembrie 2003. BUTOI. anexe. Editura Phobos Publishing House Word Keeper. membru al Societăţii Franceze de Grafologie şi al Asociaţiei Grafologice Italiene. Editura Enmar. Avocat. 208 p. Bucureşti. 150-154. BUTOI. Edit Press Mihaela S. Tudorel.Studiu aplicativ de psihocriminalistică judiciară. Avocat Cuplul penal: victimă-agresor. IFTENIE. (Perspectiva juridică. univ. dr. NICOLAE Luminiţa. Avocat. BUTOI.

1. Bibliografie la p. Nicolae. noiembrie 1999. p. 16-17 (III). 597. în Criminalistica. CÂRPINEAN. Boca Raton. 16. prodecan al Facultăţii de drept. anul II. Little Star Impex S. 193-196. BUQUET. SAVU. Criminalistica. 6-7. Dumitru. Foarte scurtă introducere. anul II. februarie 2001. 118. în Criminalistica. p. 2003.. Institutul de Arte Grafice „Tătăraşi“. 2. anul III. Tip. (IV). anul V. Psihologia. BUZATU. 592. Nicolae. în Criminalistica. anul II. 593. Universitatea „Spiru Haret”. 5. p. BUZATU Nicolae. 16-17. 591. Nicolae. anul III. 205 p. anul II. p. CRC Press. nr. S. 2. 1. 588. Nicolae. 3. Alain. Expertiza bancnotelor şi a altor instrumente de plată. N. 586. BUZATU. 16-17. Nicolae. Nicolae. Bucureşti. Sinoptic operativ-explicativ în identificarea. Editura Luceafărul. septembrie 2002. Gillian.probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”.C. 4. 266-267 598. în Criminalistica. 2. p. 4. BUZATU. p. BUZATU. 27-28. septembrie 2000.A. 16/17 (I). p. 599. anul I. Contrafaceri performante ale dolarului american. Lugoj. nr. septembrie 1999. iulie 1999. Bucureşti.15. Criminalistica. p. nr. 24. 594. Freda. martie 2001. 190-192. M. nr. p. decembrie 2000. în Criminalistica. în Criminalistica. 17-19.T. Referinţe bibliografice la p.. Bibliografie suplimentară la p. 16-17 (IV). anul IV. J. iulie 2000 p. 468 p.. anul I. 5. Tehnici de reconstituire fotografică prin suprapunerea şi prelucrarea imaginii. p. anul I. 600. BUTOI. (III). 14-15. BUZATU. nr. nr. p. 5. 595. 362 p. anul I. în Criminalistica. Cristian. nr. Tudorel. 13-15. nr. BYRD. 3. Tiparul Românesc S. dr. nr. capturarea şi probarea faptelor comise de psihopaţii sexuali – Criminali în serie –. Iaşi. BUZESCU. Traducere din limba engleză de Gabriel Nagâţ. ianuarie 2000. Cărţile de credit. 241-254. Mijloace şi modalităţi de depistare a valorilor monetare false. J.R. anul VII. anul II. Gheorghe.a. nr. p. versiune românească Lucian Alexandrescu. Nicolae. iulie 2001. (V). 1617 (II).L. p. Bucureşti. Bibliografie la p. 2005. CORNEAN. Editura Allfa.. 4. 4. septembrie 1999. 2003. (2000). POPA. Elemente de protecţie a bancnotelor străine. f. Criminalistica. psiholog criminalist. 21. Nicolae. nr. nr. 589.000 lei. L. 2002. (I). (II). p. Bucureşti. 267 p. BUZATU.. BUZATU. Editura Dacia Europa Nova. 6. Călăuza poliţienească. martie 2005. Cecurile de călătorie American Express. nr. Prima contrafacere a bancnotei de 500. p. CASTNER. 590. nr. 1925. în Criminalistica. anul I. MCMANUS. 587. 16-17. BUZATU. Contrafacerea bancnotelor euro a intrat în cotidian. BUZEA. 47 . Criminalistica. p. mai 2000. în Criminalistica. Filosofia dreptului penal. 596. nr. martie 2003. 118 p. Entomological Evidence: Utility of Arthropods in Legal Investigations (Dovezi entomologice: Utilitatea artropodelor în investigaţiile legale). nr. 2. anul III. Criminalistica. BUTLER. mai 1999. Nicolae. H. Profesor universitar.

CALICO.S. 2. 475 p. p.. 246 p. facs. CALDWELL.I. anul VII. Ediţia a-II-a revizuită. Editura Litera şi Editura Litera Internaţional. CAPOTĂ. Thierry. 1999. 2002. Iaşi. Diana.R. PFISTER. Texte. Ghid pentru manageri.. CALOTĂ. III. Sorin. A.S. martie 2005. 727-798. vol. CANARI. glosar. Jan & Thomason. CARANFIL. Colecţia Opere Fundamentale. Divanul.. 615.: Vol. Prefaţă. CANTEMIR. note şi indici de Dan Sluşanski. America secretă. CALOTĂ. . De antiquis et hodiernis Moldaviae. CANTEMIR. 367 p. CALOTĂ. CANTEMIR. Analele lucrărilor Moscova. Maior. 1998. Dimitrie. Chişinău. Asachi. p. Metode. 618. 609. Editura “Service Pompieri”. 118-143. + 14 f. de l’identification. LENCU. 1934. 1973 – 1983. 607. 614. planşe. Physiologie de l’écriture cursive. 2003. 1929. 360 p. 43-48. Editura Academiei Române [şi] [Editura] Univers Enciclopedic. 1995. 616.. introducere. Editura Gh. Editura Litera şi Editura Litera internaţional. Vol. rue Royale. Elemente de teoria Dimitrie..4. 53. + IX. Traducere din limba engleză de Bogdan Nicolae Marchidanu. 5e année. Victor. în Criminalistica.C. EUGEN SIMION). Noël. (Academia Română. Dicţionar de filme 612. C.C 601. 602. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. CALICO. Classification du système d’identification radiologique. 410 [416] p. Bruxelles. Traiean. Traducere. 840 p. 604. CARANFIL. Opere. ŞERBU. Bucureşti. Bucureşti. vol. Text stabilit şi glosar de Stela Toma. CALAPODESCU. 6 e année. 1970.3. patroni. 608. 359-360. 2001. Tudor. no. 282 p. ediţie critică. LĂPĂDUŞI. Sorin. Indice de actori la p. Protecţia împotriva incendiilor. Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă. LENCU. (motor cu aprindere prin scânteie). 613. Bucureşti. pompieri. 617. ediţie îngrijită. 1933. Editura Service Pompieri. 1984.A. şef birou în modernă a arderii. Vasile. Victor. 151 p. Sorin. José. 3 vol. Caracteristica criminalistică ţiunilor. Coordonatorul colecţiei: acad. 491 p. Dustin. José. p. Timişoara. III. Bucureşti. Ediţia a doua. 796-839. în Ghidul procurorului criminalist. I. Opere complete. cronologie. în R. Turbotronica M.I. 2005. referinţe critice şi introducere Hronicul de STELA TOMA. Les rayons x an service 606. primari. + 13 f. Editura Academiei R. Editura Helicon. Bibliografie la p. Bucureşti. I. Ascensor spre eşafod. + 8 f. Fabrizio. Editura Ministerului de Interne.. Traiean. Ediţie critică publicată sub îngrijirea lui Virgil Cândea.a. 213-225. Vol. Procuror. Traducere din limba franceză de Marga şi Gheorghe Wolff. Marian. Editura Univers. Bucureşti. SACHELARIE. H. 106 p.C. Volumul I. Dicţionar universal 611. indice de autori şi opere şi introducere Divanul de VIRGIL CÂNDEA. II. 605. Istoria ieroglifică. RAO. Indice de autori la p. prof. Divanul – Istoria ieroglifică. no. procedee şi tehnici de lucru în procesul identificării cadavrelor cu identitate necunoscută. Omor sau sinucidere? „Cazul Erbaşu”. CALVI. Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor. CALEF. în R. ŞERBU. nr. Bucureşti. 1055 [1058] p. f. 448 p. 136-157. a infracştiinţifice. CALLEWÆRT. Tudor. Chişinău. pl. Studiul Jandarmeriilor Streine. româneşti. de filme. Indice de titluri străine la p. studiu introductiv şi comentarii de Virgil Cândea. Misterul manuscrisului. 665-726. L’Edition Universelle. Constantin. Protecţia împotriva incediului. 610. Lungmetraje de ficţiune. 603. 1990. Traducere din limba engleză de Mihai Chiriţă. Introducere Istoria ieroglifică de NICOLAE STOICESCO. Editura Lucman. p.

CAROL II von Rumänien. MIRIŢOIU. Metode şi tehnici de cercetare. 623. 628. Întocmit de G. I. Lt. II. vol. 1-1600. Coordonator general de brigadă Gheorghe Carp. Cluj-Napoca. 631. IV (1062-1380).a. 630.. A. 108-115. de Răsboiu [. Grigore Stamate. CARP. I.A. 2004..R. HASKELL. Beatrice. V. Ştrempel (redactor responsabil) [. An XI. ŢONEA. Prezentare grafică: Vasile Pop Silaghi.. Editura Academiei Republicii Socialiste România. Moisil [. Stoianovici. Bibliografie la p. S. Catalog general al cărţilor de drept. N. nr. 504 p. p. N. Ghid de procedură). Magnétisme – Somnambulisme. Clemson. CARDOS. 118119. The Carlos. X. Consultant ştiinţific: prof. CASAMAYOR. an XI. Întocmit de G. X. Docteur Les Mystéres du sommeil. A. No. 633. Bucureşti. Bucureşti. The London Philatelist..A. Traducere din limba franceză de Tudor Vlădescu. 1999.] C. 1967. Catalogul incunabulelor. vol. Sinaia. Editura Fundaţiei România de Mâine. Catalogul manuscriselor româneşti. 215. 2005. G. Catalogul Gheorghe.R. BOIŞTEANU. Editura Dacia. Vol. Institutul European. Editura Univers Encliclopedic. 40-53. p. 700 [-704] p. A Procedural Guide (Entomologie şi moarte. GORAN. 624. p. RODEWALD. Paleo – mt DNA analysis and population genetic aspects of old thracicm population from SouthEast of Romania. Vol.] Serviciul Georgrafic al Armatei [. 694/1950 p.] Fl.-col. în Buletin de psihiatrie integrativă. Pompiliu Teodor. E. Ministerul 627. P[etru]. Librăria Socec. vol. Nicoleta. CARŞINESCU. Tablă de materii şi în limbile engleză şi franceză (Biblioteca Centrală Universitară Cluj-Napoca). 620. 2003. 20-24 noiembrie 2000. Institutul de Arte Grafice „Antigona”. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti. f. Industriei Construcţiilor de Maşini. Cartea tehnică a anvelopelor. Gabriel. Învăţăturile lui Don Juan. MANU. CARTAS. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Arta de a trăda. 238 [240] p. 635. în Buletin de psihiatrie integrativă. din Ministerul 625. 431 p. 49 Daniela. legislaţie şi jurisprudenţă. Bucureşti.. STOIAN. Iaşi. (Biblioteca Academiei Române). Coordonator dr. II. 1979 122 [-124] p. Fotografii: Ella Karsai. vol. Coordonatori: Constantin Negulescu şi Andrei Veress. 1988. CAUFEYNOU. 2(25). Crenguţa.. (Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România). 1995. (Biblioteca Academiei Române). 1940. Neurostenia – entitate cu o veche istorie. 622. 632. VOSS. CAUC. Laura. de Elena Mosora şi Doina Hanga. Ion. Prefaţă de Traian D. 1999. B. 173-182.. 239-246. A. Tipografia Joyce. Entomology & Death. Anxietatea: aspecte etno-socioculturale. PÂRLEA. Dreptul frontierei de stat. 1978-1983. CARÂMB. 2005. Seminarul de perfecţionare a procurorilor criminalişti. Lucrare întocmită first issue of Moldavia. 1990. CASTANEDA. II B.] Şeful Secţiei de reproducere. Expertiza medico-legală psihiatrică în infracţiunile de omor.619. COMŞA.Traducere din limba engleză de Lidia Iancu. Bogdan. 1858. P. Editiond du Goéland. 629. I. p. 267-272. CATTS. 55 p. O cale de cunoaştere Yaqui. Bucureşti. V.. 97 p. 219 p. Curs de fotografie pentru amatorii şi fotografii de profesiune. Bucureşti. DÂRMON. Stănculescu. Vol. AELENEI. 4. Iaşi. Victor. Lecture de la . 4 (27). nr. H. Hypnotisme – Suggestion. CAROL. 156 p. nr. manuscriselor româneşti. KROLL. Ştrempel. 634. Metodologia cercetării sociologice. Fabian. volum 12. Procuror. 626. Editura Ministerului de Interne. Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna. vol. 2 volume (Seria bibliografii şi biografii): Vol. 621.

P. martie 2005. p. 2006. 1. Cu figuri în text. Viorel.Pensée – Spiritisme. CAUTIS. CĂRĂUŞU. nr. Valorificarea portretului robot ca mijloc ştiinţific de probă. CAZANCIUC. Bucureşti. Procédés d’hypnotisation etc. Constatarea sau expertiza medicolegală şi rolul ei în stabilirea vinovăţiei persoanelor implicate în accidentul de trafic rutier. CĂPRUCIU. 2/2004... CĂRĂUŞU. iulie 2001. 639. CĂRĂUŞU. 2005. martie 2005. Craiova. Procuror criminalist. HERNEA 641. 648.. Editura Alma Mater. Lector univ. p. 107 p. în Criminalistica. Dorin.J.J. Căpitan asistent universitar. Scurtă comparaţie între sistemul procesual penal finlandez şi român în privinţa cercetării penale şi a măsurilor preventive în cadrul procesului penal. în Revista de criminologie. Alin. CĂTINEAN. CĂRĂUŞU. SURDEA.P. 13-15. Bucureşti. Bucureşti. anul VII. Drd. 3. 132 – 141. DRĂGUŞ. Lector univ. de criminalistică şi de penologie nr. Posibilitatea stabilirii rolului victimei în producerea accidentului de circulaţie rutieră prin efectuarea expertizelor tehnice auto. Dactiloscopie sau identificarea prin impresiunile digitale de la mâini. Editura Luceafărul. 646. nr. 51-55. Ioan. CĂRĂUŞU.. Adrian. p. 50 I. PERIDE. 19-21. p. 649. p. 645. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi . Sorinel. Sorinel. 163-169. ALEXANDRESCU. 637. p. Sorinel. Sorinel. Viorel N. Probleme specifice pe care trebuie să le lămurească cercetarea în cazul principalelor infracţiuni silvice (II). C. Bucureşti. 188 p. Minovici. Cu o prefaţă de dr. p. drd. Paris. Comisar-şef de poliţie. Timiş. volum 13. 650. Bucureşti. 7-8. (Studiu de poliţie ştiinţifică). p. 63-66. nr. p. 1914. 642. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. 2. mai 2002. CĂTUNA.. I. f. Drd. 636. 643. BARBU. anul V. Iuliu. Aspecte privind metodologia investigării infracţiunilor silvice (I) .. în Criminalistica. drd. 4. Boulevard Magenta 139. 2003. 33-36. 644. Căpitan. 430-431. Libraire. în Criminalistica. Editura Tehnică. Asistent univ. CĂTUNA. Consideraţii privind constatările tehnicoştiinţifice şi expertizele judiciare în cazul accidentelor de muncă. I. Timiş. 175-177. martie 2003. Portretul vorbit perfecţionat de D. 13-16. 647. anul VII. 192 p. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 1. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 638. Harghita. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Repere în gestionarea situaţiilor de criză. Consideraţii de ordin teoretic şi practic privind interpretarea criminalistică a urmelor descoperite la faţa locului. în Criminalistica. 2. CĂLINESCU.P.J. 2004. Harghita. Evaluarea clinică şi medico-legală a sechelelor psihice posttraumatice. 640. Anvelopele autovehiculelor. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Sorinel. Posibilitatea identificării persoanelor în baza semnelor particulare survenite după naştere. N. Cluj-Napoca.a. drd. Sorin. 178-182. Aspecte privind cercetarea criminalistică a accidentelor rutiere urmate de părăsirea locului faptei. Probleme teoretice şi practice în cercetarea la faţa locului în echipă complexă în cazul infracţiunilor de omor. nr. anul III. Marius Mihai. p. D. I. CĂTUNA. în Criminalistica. anul IV. Călinescu. nr. Comisar-şef de poliţie. MĂDĂLINA. 1990. p. CĂPÎLNEAN. CORDEA.P. A. Patte. Silviu. Lector univ. nr. 2005. ianuarie 2005. Colonel. F. Editura Luceafărul. P. CĂTINEAN. Viorel. p. Sorinel. Robert.J. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. N.

nr. Moartea unei prostituate.. în Criminalistica. dr. nr. CÂRJAN. haita ucigaşă de pe strada… Lupu a fost identificată. CÂRJAN. iulie 2001. p. în Criminalistica.. română rediviva! Editura Călăuza. I. nr. Crima din strada Dreptăţii. anul III. Virgil. Bucureşti. Colonel. Baze de date generală. Drept penal. Nicolae. General de brigadă. anul I. Bucureşti. CIOBANU. 10-12. Depesajul criminal. pl. 301 p. 4. 667. Lazăr. p. p. p. nr. Istoria Poliţiei Române în serviciul de poliţie al Jandarmeriei. 2005. Ucigaşul de sub cagulă era fiul victimei. anul III. 210-215. în Criminalistica. 2001. Lazăr. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol. FLORESCU.. 658. După aproape şapte ani. CÂRJAN. în Criminalistica. septembrie 2001. TANDIN. p. Enigma cadavrului din pădurea Buceşti. 2 vol. CÂNDEA. 1991. Poliţia PITULESCU. dr. p. în Criminalistica. în Criminalistica. Mărturii româneşti peste hotare. 651. Dinu C. 654. Ioan. MALIŢA. 2000. de la origini până în 1949. 664. 26-27. (India-Olanda – Supliment Albania-Grecia). CÂRJAN. Dr. 1. Editura Politică. 127 p. noiembrie. Adrian. CÂRJAN. 666. Noi elemente privind stabilirea vechimii cernelurilor. Partea 652. Lazăr.medico-legale în stabilirea adevărului”. + 15 f. Conf. septembrie 1999. Giurgiu. Lazăr. Alexandru. 1966. nr. Lazăr. Bucureşti. 663. 51 conf. anul IV. (Albania-Grecia) 602 p. LĂPĂDUŞI. 2-3. CÂRJAN 657. + 32 f. 662. III. vol. 653. 5. nr. p. Vasile. (Polonia-Venezuela) în prerogative. Ion. 3-5. anul II. 4. nr. CÂRJAN. Prof. VĂDUVA. Vasile. 413 p. General de brigadă. în Criminalistica. Perversiuni sexuale.. Lazăr. 659.R.9-11.. 367 p. CIOBANU. CÂRJAN. ianuarie 2002. Bucureşti. Titi. 2001. Mircea. CÂRJAN. 6. 273 p. Lazăr.2. anul III.J. 6 decembrie. 668. Vasile. pl.P. 2000. CÂRJAN. CÂRJAN. Ion. 661. în munca operativă de poliţie. „Haiducul” din satul Sen. anul III. Bucureşti. Lazăr. General de brigadă dr. Bucureşti. Lazăr. LĂPĂDUŞI.. 4. 3 mai. anul IV. 3-4. 655. Pagini din trecutul diplomaţiei româneşti. Lazăr.. General de brigadă. Vol. p. Editura Vestala. 2001. mai 2001. II. univ. General de brigadă dr. General de brigadă. p. + 16 f. Editura Luceafărul. 29-30. univ. CÂRJAN. 253 p. Bibliografie la fiecare piesă de patrimoniu. Locotenent-colonel. 9-10. CÂRJAN. 8-10.. Mileniul III. 2001. Procuror. Pedofilia – o încălcare gravă a libertăţii şi moralităţii vieţii sexuale. GIURESCU. 97-112. LĂPĂDUŞI. cu sprijinul I. Paul Ştefănescu. Deva. Lazăr. p. Lazăr. în Criminalistica. p. nr. p. Editura Curtea Veche. nr. CÂRJAN. nr. CÂMPEANU. Editura Enciclopedică. în Criminalistica. 18-20. Lazăr. Lazăr. Mică enciclopedie de creaţii româneşti şi de izvoare despre români în colecţii din străinătate. 15-18. martie 2002. DUŢĂ. LĂPĂDUŞI. Traian. Amprenta digitală. 669. Titus. p.A. Câinele 660.. anul III. . Vasile. Lazăr. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 3. Colonel. nr. în Criminalistica. 2. 2003. 2000. 1937. Virgil. anul II. 656. anul II. dr. CÂNDEA. (Inspectoratul General al Jandarmeriei). iulie 2000. martie 2000. dr. Institutul de arte grafice „Marvan“ S. vol. Bucureşti. CÂRJAN. 351-363. p. General de brigadă dr. în Criminalistica. Bucureşti. Poliţia împotriva noilor droguri. General de brigadă dr. în Criminalistica. Prefaţă de prof. MORARU. 665. pl.

Bucureşti. CÂRJAN. Chestor de poliţie. 2004. dr. mai 2002. CÂRJAN. anul IV. conf. CÂRJAN. Lazăr. CRĂC. 673. . 686. CÂRJAN. Lazăr. anul V. 6-8. Lazăr. conf. nr. Vasile. 678. 6. univ. CÂRJAN. Lazăr. Bucureşti. dr. dr. Chestor de poliţie conf. Din istoria criminalisticii (I). Asistent univ. Editura Curtea Veche. 35-36. 20-23. 2002. Fapte comise cu ferocitate de un grup organizat. CHEREGI. Vasile.4. anul V. 11-13. 582 [-584] p. BOBIN. Fraţii Minovici – ctitori ai criminalisticii româneşti. 41-42. anul IV.19-21. Compendiu de criminalistică. Bucureşti. CÂRJAN. CÂRJAN. 680. p. Chestor conf. univ. 31-32. martie 2003. nr. Bucureşti. iulie 2002. Ionuţ. Din istoria criminalisticii. CÂRJAN. dr. în Realităţi şi perspective în criminalistică. nr. preşedintele Asociaţiei Criminaliştilor din România. CÂRJAN.. 450 p. General de brigadă dr. în Criminalistica. mai 2005. univ. 9-10. 4. nr. nr. martie 2005. Note de curs. Tratat de Criminalistică. 674. 677. în Criminalistica.. LĂPĂDUŞI. Gheorghe. preşedinte al Asociaţiei Criminaliştilor din România. CÂRJAN. univ.3. Lazăr. 344 p. p. în Criminalistica. p. CÂRJAN. dr. Lazăr. în Investigarea criminalistică a locului faptei.dr. anul IV. Lazăr. 2003. 50-62. anul V. Chestor.. Conf.P. Lazăr. Compendiu de crimina- listică. 684. p. Chestor de poliţie conf. Moartea dramatică a unei taximetriste. CÂRJAN. 3. conf. anul VII. p. nr. 687. Răzbunare probată prin mijloace criminalistice.670. Lazăr. nr. EMILIAN STANCU. anul VII. p. dr. univ. General de brigadă dr. în Criminalistica. p. 685. p. Investigarea video la demascat pe criminal. p. Sfaturi aducătoare de moarte. în Criminalistica. Criminalistică şi ştiinţe LĂPĂDUŞI. 679. Cele şapte întrebări Pinguin Book. Lazăr. anul V. Chestor de poliţie. I. p. în Criminalistica. în Criminalistica. 682.25-27. iulie 2003. 2002. Bibliografie la p. 828 p. în Criminalistica. 441-450. univ. Editura Luceafărul. 672. 2. Publishing House. 17-20. Gorj. univ. anul IV. CÂRJAN. 2004. Subcomisar de poliţie. noiembrie 2003. p. Bucureşti. 683. 5. iulie 2005. General de brigadă dr. Comisarşef. dr. Florin. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. Lazăr. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 223-224.. univ. 675. 62-85. 6. 2. p.. Editura Fundaţiei România de Mâine. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. nr. Lazăr. Lazăr. Bibliografie la p. 52 univ. Crima din Valea Popii. în Criminalistica. 688. Lazăr. Din istoria criminalisticii (II). în Criminalistica. de contact: Bibliografie selectivă. Reguli tactice privind pregătirea şi efectuarea cercetării locului faptei. CÂRJAN. p. Lazăr. anul VII. CÂRJAN. 224 p. septembrie 2003. 25-49. Bucureşti. 745-820. General de brigadă dr. 4-5. 2003. Lazăr. Editura Curtea Veche. Bucureşti. noiembrie 2002. Bibliografie la p. 671. CÂRJAN.J. septembrie. Expertizele criminalistice şi medicolegale au confirmat rezultatele muncii informative. în Criminalistica. 676. Lazăr. Mama a vândut pontul… iar fiul a ucis cu ferocitate. dr. 4. CÂRJAN. CÂRJAN. Bucureşti. 681. Bibliografie la p. CÂRJAN. Lazăr. 2005. univ. Conf. 343-344. nr. p. 5. Chestor de poliţie conf. Introducere: Pledoarie pentru Criminalistică de Prof. nr. Lazăr. vice- fundamentale ale investigării omorului. Curs de criminalistică. dr. 2005. nr..

12-20. conf. CEACANICA. CECCALDI. Bucureşti. C. Însemnările unui 700. Istoria statului şi dreptului român. Volumul I. Bucureşti. CÂRJAN.1. 698. în Şcoala românească de criminalistică. 39-40. 292 [-295] p.F. La criminalistique. cu ilustr. Dumitru. Comisar-şef de poliţie. 1976. Importanţa cunoaşterii elementelor de diferenţiere dintre reconstituire şi experimentul judiciar. Paris. 704.. Lazăr. Ministerul de Interne. DRĂGAN. S.. În luptă cu necunoscutul. 141-144. director general al Direcţiei Generale de Paşapoarte. 697. februarie 2006. MARANO. Presă şi Editorial. Dumitru. Editura Militară. în Criminalistica. [1993]. CERNEA. 278 p. al Revistei Criminalistica]. CEACANICA. preşedinte de onoare – Consiliul Ştiinţific 53 703. 694. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. conf. Recunoştinţă [Portret: academician Marius Sala. CÂRJAN. 1934. [Editura] Lucky. august. Unele aspecte criminalistice privind diferenţierea omorului de sinucidere şi de morţi accidentale. Dreptul la libera circulaţie în contextul globalizării. Criminalistique. în Criminalistica. dr. vicepreşedinte al Academiei Române.689. p. Aurel-Vasile. prim-vicepreşedinte al Asociaţiei Criminaliştilor din România. CEACANICA. 1975.. Laboratorul de identificare judiciară a Prefecturii Poliţiei din Paris. p. p. Lazăr. CÂRJAN. nr. Identificarea criminalistică – de la intuiţia ştiinţei la ştiinţa intuiţiei sau de la Vidocq la Bertillon.I. România şi Ministerul Justiţiei. Lazăr. 13-15. Lazăr. CEACANICA. [Bucureşti]. Ediţia a IV-a. în Şcoala românească de criminalistică. p. Cuvânt înainte de Leonard Paşcanu. univ. Amintirile unui 702. dr. 1962. MANOLE. Casa de editură şi presă „Şansa“ SRL. Lazăr. 5. 1. Ministerul de Interne. . p. criminalist. Emil. CÂRJAN. de défense sociale contre le crime. 144-148. 6e année. Consilieri ştiinţifici: Leonard Paşcanu şi Silviu Dragomir. Serviciul Cultural. conf. CHEVET.. 705. color. 691. preşedinte al Federaţiei Filatelice Române. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. Aspecte ale practicii privind descoperirea şi cercetarea omorurilor cu mobil bizar. Emil. Chestor de poliţie. Catalogul timbrelor poştale româneşti. CEACANICA. 3-5. CECCALDI. P. 53-64. Evoluţia criminalisticii româneşti. 699. şef Serviciu pentru prevenirea şi constatarea cazurilor de încălcare a regimului paşapoartelor. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 696. CÂRJAN. univ. anul VII. Chestor conf. 701. Dumitru. Enciclopedia RAO. nr. CÂRJAN. nr.. dr. 2006. 2006. în Criminalistica. 2006. în Criminalistica. SÂNTEA. 20-30. Chestor de poliţie. Dumitru. Bucureşti. dr. CEACANICA. în R. 4/1981. univ. PH. Bibliografie p. nr. 341-348. 1975. Dănuţ. 693.. 1980. Supliment al Buletinului intern editat de Procuratura R. Ion. p. Mircea Gheorghe. no. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. anul VIII. Bucureşti. Ministerul de Interne. 1980. 348 [352] p. Pierre Fernand. Lazăr. prof. 690. CÈNAC. Noi contribuţii la Istoria Criminalisticii. 2005. Serviciul Cultural. MOLCUŢ. septembrie 2005. Lazăr. Dumitru. univ. 2006. L’âme du crimínel. Paşaportul electronic românesc – o realizare la nivel mondial. Presses Universitaires de France. anul VIII. aplicarea măsurilor restrictive şi relaţii consulare. p. 18 mai 2006. Henri. Chestor de poliţie. Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti. Cazuistică şi studii judiciare. Dumitru. dr. 365 [-368] p. Plan 695.. SIME. 1994. 692. p. (Colecţia Nevermore).C. criminalist. Cuvânt înainte de Eugen Teodoru. univ. CÂRJAN.. în Globalizare şi identitate naţională – Simpozion. 58-65. 4. Chestor de poliţie. 1858 – 1947. p.

719. Titlul original în limba engleză: Safer dead (Enigma). Raymond. Traducere din limba franceză de Dodo Bărbulescu. 238 [-240] p. Raymond. Traducere după ediţia „The Big Sleep“. 1969. 1994. Culcaţi-o între 725. („Enigma“). Titlul original în limba engleză: „Killer in the rain“. 1991. Bucureşti. Editura Luceafărul. 721. În româneşte de Gherasim Ţic. Bucureşti. Enigma) Traducere după ediţia The long good-bye C. Nicholls and Co. Editura Diamant. CHANDLER. 1978. CHANDLER. Traducere după ediţia „The Little sister“. London. Titlul original în limba engleză: The little sister. 1999. Rămas bun pentru vecie. Bucureşti. 392 p. „Univers“. Editura Univers. Armand. 1993. (Maeştrii literaturii poliţiste. Les câtés mystérieux de l’Affaire Dreyfus. („Enigma“). Paris. Sora cea mică. CHANDLER. CHANDLER. trenul spre iad [roman]. Titlul original în limba engleză: The long good-bye. [Bucureşti]. James Hadley. 1953. 708. Traducere din limba engleză de Constantin Popescu. James Hadley. Coşmarul.a. . Titlul original în limba engleză: „The lady on the lake“. Bucureşti. omenirii. Editura Lucman. 1930. E.P. Editura Tineretului. „Sfântul“ la New York.706. În româneşte de Constantin Popescu. Bucureşti. Traducere din limba engleză de Constantin Popescu. 213 [-215] p. General în poliţia turcă. 711. 724. James Hadley. no. 723. Traducere din limba engleză de Angela Lereanu şi Aristiţa Avramescu. 1968. Bucureşti. Bucureşti. Traducere de Anda Teodorescu. 714.L. L’écriture de Constantin Popescu. 334-341. 1992. Editura Point. Sistem automat de identificare a amprentelor. Fereastra de sus. 26-31. Editura Datina.. [1937].. Raymond. Joannès. Penguin Book. f. Avantaj … Marlowe. 272 p. 238 p. (Aventura). 192 p. 483 [-488] p.C. Traducere din limba engleză de Veronica Focşeneanu. 304 p. Editura Univers. [Bucureşti]. Hamish Hamilton. main. 108. Totul se plăteşte. CHARPENTIER. 715. CHANDLER. CHASE. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Astă-seară. 707. crini. Raymond. CHASE. CHASE. Tg. 717. Ucigaş în ploaie. Traducere din limba engleză de S. 213 p. gauche chez les réédu ques. Marlow [roman]. Cyrano. 191 p. Abonament pe Traducere din limba engleză de Constantin Popescu. 1993. CHANDLER. CHARTERIS. CHASE. AFIS. Robert. London. 1978. CHASE. CHANDLER. 263 p. Cosma. 1991. 713. Raymond. 298 p.5. Editura Datina. Editura „Z“. Editura Point. Traducere din limba engleză de Anda Teodorescu. Editura Z. 1994. Raymond. Editura Tineretului. Jiu. Raymond. CETIN. Somnul de veci. CHANDLER.U. Bucureşti. James Hadley. 2 année. în e R. 1993. „Univers“. 716. 2005. p. boulevard Saint-Germain. 1983. Ltd. 207 p. Editura Z. Rămas bun pentru vecie [roman]. Jiu. 712. CHANDLER. Tg. 238 [-239] p. Les Edition Rieder. 379 p. Traducere din limba engleză de Sanda Aronescu. (Enigma). Morţii nu vorbesc. Cem. Raymond. Bucureşti. Istoria secretă a 710. Misterul crimelor de la Little Fawn Lake. 1969. 255 p. Leslie. Editura S&C. Bucureşti. 1977.I. 1961. Bucureşti. Raymond. CHANDLER. 709. 722. Bucureşti. (Roman poliţist). 1993. Raymond. CHAMBON. Bucureşti. Timişoara. În româneşte de 54 James Hadley. 720. CHARROUX. 718. p. Traducere din limba engleză de Constantin Popescu.

CHAVIGNY. M.I. 1994. Paul.. p. Bucureşti. 8e année. Titlul original în limba engleză: Wold rather stay poor. 648-703. 936. CHAUCHEFILEN. 82-101.9. 1994.C.C. Origine d’un papier. 736. în R. 1933. Hadley. Les documents du préhistorique et leurs méthodes d’expertise. 1936. 1933. CHAVIGNY. 732.I.. Comparaison par le . Expertise d’une explosion. 235 p.I. 1994. p. 582-588. 1994.. în R. les expertises dactylographiques. Baillière. p. no. 733. 3 e année. CHASE. no. [Bucureşti]. CHASE. 741. în R. 8 année. Traducere din limba engleză de Ileana Soldea. p. 730. 6e année.. Procédés d’identification 735.L.C. CHAVIGNY. Classement 748. CHASE. James Hadley. 1936. C. Traducere din limba engleză de Dan Dumitrescu. V. 221 p. James Hadley. buzunar. volum 12. Police Scientifique. M.. Paris. La machine a écrire et şi crapă. în R. James. Paul. ENACHE. CHAVIGNY. 173 [-176] p. grands écrasements par train de chemin e de fer. Editura Z.4. Pumnalul cu diamante.726. 1913. Dactyloscopique. CHAVIGNY. Principes d’un classement par formule chiffrée.5. Traducere după ediţia: The World in my pachet.3..C. 395-407. 8e année. Editura Z. Moarte de calibru 45. 8e année. Traducere din limba engleză de Dan Dumitrescu.2. 747. 8e année. 1993. Editura Z. La mémoire des dactylografes. Bucureşti. Bucureşti. DRESSLER. à l’usage des honnêtes gens. 187 p. p. 1994. în R. Médecine légale des 729.C.. p. Chronologie de deux traits de crayon. no. 256261. nr. Editura Vivaldi. în R.. Traducere din limba engleză de Aristiţa Avramescu.. în R. 191 p. CHAVIGNY. 264-266. Paul.C. CHAVIGNY. 8. James Hadley. MATEI. Un Hippie pe 744. 1938. Am lumea în M. Editura S&C.. 1931.. p. 1958. 111-116. Les „idiotismes“ en lichele. Paul. Paul. James Hadley. 264-269. În româneşte de Dinu Gerogescu. 734. no. CHAVIGNY. Les ecritures illisibles. M. Nici o orhidee pentru Miss Blandish. 1936. CHASE. O adunătură de 742. p. Fă-mi plăcerea par armes à feu.I. p. Bucureşti. Bucureşti.-B.C. 134-135. 1994. no. 5 année.6. 1936..I. no. L’expertise des plaies Traducere din limba engleză de Irina Lisca. 5e année. 532-538.I.. 55 745. Identification des ecrits dactylographiés et des machines à ecrire. 487-494. CHAVIGNY. CHAVIGNY.I. 738.10. Editura S&C. CHAVIGNY. 737.. 731.I. CHATZINIKOLAOU. Paul. p. în R. Mai bine sărac. no. BELEI.C. J. no. CHAVIGNY. 739. no. no.C.C. CHASE. CHAVIGNY. V. în R.2.I.. 746. 198-203.3.. James Hadley. A.C. procédé du pliage. Bucureşti. M. Editura Criss Cezar. p. Paul.I. James Hadley.. autostradă. 2004.7. (Colecţia Cobra). 8 année. 4. 272 p. Cercetarea filiaţiei la Institutul de Medicină Legală Timişoara în perioada 2000-2003 prin metoda ADN. 9. în R.C. James Hadley. expertises d’écritures (Particularités personnelles du graphisme).. e no. Expertise de la section d’un papier par une paire de e ciseaux. 5e année. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. 8e année. 1936.5. Etienne. Traducere din limba engleză de Dan Dumitrescu.C. p. MARIAN. în R. 743. M. CHASE. p. London: Robert Hale Ltd. în R. no. 191 p. no. CHASE. 10e année. 727.I. 247 [-248] p. 1934. 1933. 141-161. F. 1994. 740. 326-332. Après Glazel. în R. Deux recherches de 728.I. Editura Z.I. Les mauvaises ecritures. CHASE. Paul. 1936. p. Bucureşti..

9e année. psihosociolog dr.I. Armand. lector univ. univ. conf.5. Peter. prof. Maria Constantinescu. 760. Cristina Chiru. Bucureşti. Editura Medicală.C.C. CHIRIAC. CHAVIGNY. cercet. Alin Gavreliuc. Claudiu Degeratu. Editura Albatros. dr. 56 Peter. Bucureşti. 246 p.C. 1937. CHELES. no. Adina. Adios. L’Analyse graphométrique appliquee à une cause célèbre. CHEYNEY. drd. şt. p. 766. CHIRIŢĂ. 2005. 390 [-392] p. Leur expertise médico-légale. 756. antiterorism. CHELCEA. CHAVIGNY. 374-380. p. Traducere din limba engleză de Dan Duţescu. Editura Vivaldi. Editura Univers. asist. Fernanda. 256 p. e 750. 9e année. Petru (coordonatori). lector univ. 1991. CHAVIGNY.8-9. Misiunea cea mare. CHEVASSUS. E.7. 754. în e R. 255 p. conf. p. dr. Veronica Mihalache. Camil Postelnicu.. univ. 9 année. univ. dr. 1993. lector univ. asist. V. 2003. Terorism. Bucureşti. vol. lector univ. 1937.. 1986. Virginia Bădescu. 762. 1969.4. univ. 207 p. Traducere din limba engleză de Sergiu Marcus. Septimiu. prof. 161-162. C. 1937.. V.C. Les expertises de section du bois particulièrement dans les cas de mutilation d’arbres fruitiers. Ella Elinschi-Ciupercă. Cristian Ciupercă. Paul. drd. Reconstitution médico-legale de la trayectoire d’un projectile.749. lector univ. en Revue International de Criminalistique. Prefaţă de Petru Iluţ şi Septimiu Chelcea. Cluj-Napoca. no. Octobre 1929. . 324-339. Mihai Milca. asist. 1 (24).L. Paul. Loredana Ivan. Bucureşti. prof. Ce le pasă damelor! Traducere din limba engleză de Sergiu Marcus. p. CHIRIŢĂ. Marilena. 1937. p. an XI. drd.. 765. 224 p. CHAVIGNY. Iaşi. p. dr. drd.I. drd. Peter. 752. CHELCEA. Identification des verros de 751. dr. Debutul psihotic la vârstnici în Buletin de psihiatrie integrativă. 1990. Septimiu. Roxana. lector univ. des timbres mobiles. Experimentul în psihosociologie. p. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 764. ILUŢ. Gina Anghelescu. şt. Elena Stănculescu. Din universul autocunoaşterii.P. CHELE. univ. 201-212. şt. Bibliografie la fiecare termen. phares d’automobiles. 761. X. Bucureşti. 9 année.. Paul. univ. 1993. Septimiu.C.. univ.. 1938. no. Ultimul pahar. în R. drd. în R. Traducere din limba engleză de Dinu Georgescu. CHAVIGNY. dr. SZALONTAY. CHEYNEY. Enciclopedie de psihosociologie. Aplicarea metodei difuzo- copiative în studiul şi expertizarea documentelor. 1937. conf. Editura Economică. Adina. 325-336. p.I. drd. Traducere din limba engleză de George Amilcar Tăslauanu. dr. CHAVIGNY. 755. Paul. drd. no. 1966. Bucureşti. Cunoaşterea de sine – condiţie a înţelepciunii. 388-389.C.6. 757. Une expertise de faux en écrit dactylographié. 10e année. prof. 283 p. 207 p. Cachets d’obltération Terminologie de specialitate. 753. nr. Sorin Băncilă. Petru Iluţ. drd. în Probleme de medicină legală şi judiciară. în R.. CHELCEA. dr. Peter. Cristina Tîrhaş. p. 759. Bucureşti.1. dr. 1975. dr. 370406. Editura Clusium. no. Radu Baltasiu. no. Editura Militară. vol. univ. Paul. CHEYNEY.I. Septimiu.U. 758. univ. Dumitru Sandu. CHELCEA. Editura Fulga SRL. univ.. psihosociolog Adina Chelcea. Autori: cercet. univ. Ce le pasă damelor. dr. 276-300. 763. dr. 1982. Les preuves multiple sen expertises criminologiques. Mihaela Vlăduţ. Septimiu Chelcea. Le „bordereau“ est-il de Dreyfus on d’Esterhazy. CHEYNEY. 190 p. 6-18. Peter. Gabriela. Lucian Radu Geng. ŞTEFĂNESCU. Bucureşti. Andreea Silvana. Ed. P.I. 1992. CHELCEA. Bucureşti. asis. în R. 767. CHEYNEY. CHELCEA. cercet.I. în R. 9e année. Ilie Bădescu. lector univ.

Institutul de Lingvistică). 1968. CHRISTIE. 200 p. Editura pentru literatura universală. CHIVU. Agatha. Expert. Text stabilit şi indice de… Introducere de Alexandru Mareş. 35-36. CHRISTIE. 776. Gheorghe. 782. CHIVU. Documente şi însemnări româneşti din secolul al XVI-lea. CHRISTIE. 271 p. + 8 f. Mark. Titlul original în limba engleză: The murder of Roger Ackroyd. Bucureşti. Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. Anunţul mortuar. . anul V.. Bucureşti. CHRISTIE. Cursa de şoareci 774. Agatha Christie. 143 p. p. Editura Univers.. Agatha. Agatha. by Agatha Christie. Cortina sau ultimul 772. 773. cu ilustr.L. E. Progress Publishers. CHRISTIE. Prefaţă de D. 1969. 2001. Editura Luceafărul. Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Bucureşti. Zece negri mititei. Alexandra. Bogdan. [Bucureşti]. (Enigma) Textul original în engleză: Murde is easy. Ponderea probelor extragrafice în expertiza documentelor. CHRISTIE. Traducere după ediţia „The Monsetrap“. Editura Univers. Traducere din limba engleză de Veronica Focşeneanu. CHRISTIE. CHRISTIANS. 1968. CHRISTIE. Traducere din limba engleză de Constantin Streia şi Mihai Atanasescu.. CHRISTIE. Postfaţa de Dan Grigorescu. Expert criminalist. 262 p. FACKLER. Traducere din limba engleză de E. Agatha. ianuarie 2003. 1954. CHRISTIE. Kathy B. 1976. McKEE. Magdalena. 779.R. Agatha. 112 p. Etica mass-media. Tipărit de Samuel French Ltd. în Criminalistica. Bucureşti. Editura Univers. I. Bucureşti. Constanţa.S. 781. p. Traducere din limba engleză coordonată de Ruxandra Boicu. Magdalena. Editura Tineretului.768. 295 p. Alexandru. Traducere din limba engleză de Adina M.I. Moscow. Misterul de la Sittaford. 252 p. Ackroyd. 326 p. Crima din Orient Expres. 777. 2005. Agatha. Traducere din limba engleză de Radu J. Editura Polirom. 1. 778. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”.. Editura Univers. Agatha.. 783. (The Crime Club).. Traducere din limba engleză de Virgil Lefter. Bucureşti. 1973. 190 [-191] p. portret. ROTZOLL. Editura Academiei R. 1966. 775. Selected stories by 770. CHIVU. şi cel mai de seamă caz al lui Hercule Poirot. Arsenescu. CHRISTIE. Editura Excelsior. În româneşte de Aristiţa Avramescu. 1991. MAREŞ. Agatha. Bucureşti. 1980. 57 Traducere din limba engleză de Doina Topor. 1983. Suchianu. 223 p. pl. Agatha. ROMAN-MORARU. O autobiografie. Studii de caz.P. 769. Bucureşti. Stamatescu. CHRISTIE. Suchianu. Traducere din limba engleză de D. Agatha. 254 [-255] p. [Traducere şi adaptare: Vasile Rebreanu] Sfinx – V. Titlul original în limba engleză: An autobiography 1977.U. Collins. 214 [-215] p. 1979. (Universitatea Bucureşti. Marilena. Hotelul Bertram. Clifford G. Bucureşti. CHRISTIE. + 1 f. 298-305.R. Kim B. Agatha. Oglinda mortului. Agatha. Limited Ballantine Books-New York. 1973. cu ilustr. nr. Editura Meridiane. 335 p. 1986. Death Novel. 1990. Cinci purceluşi. Agatha. Bucureşti. Titlul original în limba engleză: At Bertram’s Hotel. Appointment with 771. Cine l-a ucis pe Roger 784. 499 p. Editura Tineretului. Bucureşti. Autentic şi fals în semnăturile executate de persoanele în vârstă. 623 p. Titlul original în limba engleză: Murder on the Orient Express.. Marilena. Titlul original în limba engleză: Ten little niggers. GEORGESCU. IONIŢĂ. Londra. 1977. 780.

788. 160 p. Regele de treflă. Traducere din limba engleză de Doina Topor. 802. 219 p. CHRISTIE. CHRISTIE. CHRISTIE.785. 796. Parteneri contra crimei. Agatha. Agatha. CHRISTIE. Agatha. Bucureşti. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Traducere din limba engleză de Doina Topor. („Christie“). Multi Press. Agatha. Agatha. (Detectiv. 789. 1993. 224 p. 1992. Crima pe terenul de . Excelsior Multi Press. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Traducere din limba engleză de Daniela Elena Radu. Misterul vasului albastru. Bucureşti. 797. Bucureşti. (Colecţia „Christie“). Agatha. Editura Tribuna. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Victor Tănăsoiu. 192 p. 800. Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Lidia Grădinaru. Cuvânt introductiv de Sherley Kenneth Saintsbury. 223 p. 1992. Bucureşti. 794. Roman. Traducere din limba engleză de Traducere din limba engleză de Doina Topor. 1994. Excelsior Multi Press. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănease. Multi Press. CHRISTIE. („Christie“). 1994. 792. 1991. Agatha. Îngrijirea ediţiei Valeriu Câmpineanu. CHRISTIE. 1993. 4). Bucureşti. 803. Smaraldul Rajahului. Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Teodor Dogaru. Bucureşti. 1995. Multi Press. Editura Excelsior Multi Press. 191 [-192] p. CHRISTIE. Crăciunul lui Hercule Poirot. Agatha. CHRISTIE. Bucureşti. Agatha. CHRISTIE. Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Lidia Grădinaru. 191 p. Cântecul lebedei. Agatha. 1994. CHRISTIE. 1994. Bucureşti. 205 p. Bucureşti. 1995. Misterioasa afacere 790. golf. de la Styles. Prima ediţie în limba română. Traducere din limba engleză de George Doru. 799. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Agatha. Cluj Napoca. fost răpit! (povestire). Excelsior. Biblioteca Apostrof. 798. Moarte pe Nil. Bucureşti. CHRISTIE. 212 p. Bucureşti. Ediţia I în limba română. (Detectiv). 58 801. (Colecţia „Christie“). 1993. Martorul mut. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Câinele morţii. 793. Craiova. Traducere din limba engleză de Doina Topor. După funeralii. Agatha. 1992. 1994. CHRISTIE. 208 p. 269 p. Bucureşti. Casa de editură Excelsior Multi-Press. Excelsior Multi Press. (Colecţia „Christie“). 1994. CHRISTIE. 791. Editura Multi Press. Agatha. traducere din limba engleză de Doina Topor. 226 p. Bucureşti. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. CHRISTIE. Agatha. Excelsior Multi Press. CHRISTIE. Bucureşti. Peniţa otrăvită. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. 192 p. Excelsior Multi Press. 208 p. 32 p. La Hotelul Bertram. Primul caz al lui Hercule Poirot. Crima din Mews. Titlul original în limba engleză: Death on the Nile. Agatha. Editura Multi Press. 1994. 221 p. Coordonatorul ediţiei: Constantin Tănase. 787. CHRISTIE. Triunghiul din Rhodos. 1994. Expresul de Plymonth şi alte povestiri. CHRISTIE. Prima ediţie integrală în limba română. Multi Press. 204 p. Bucureşti. Agatha. Casa de editură Excelsior – Multi Press. Agatha. CHRISTIE. CHRISTIE. Editura Apollo. Traducere din limba engleză de Dana Bucerzan. Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Ghicu Coman. Agatha. Primul ministru a 795. 786. Agatha. Prima ediţie în limba română. Crimă în Mesopotamia. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Bucureşti.

224 p. Agatha. Multi Press. Agatha. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. 200 p. Sprinteroiu Simina. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Editura Excelsior. 192 p. Probleme în golful lauri. Omul în costum niciodată. (Colecţia „Christie“). Pollensa. CHRISTIE. Lidia Grădinaru. Agatha. 817. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Editura Multi Press. 308 p. Agatha. Bucureşti. 821. Editura Excelsior. Editura Multi Press. Bucureşti. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Elefanţii nu uită Agatha. Agatha. Bucureşti. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. 1996. 224 p. Excelsior Multi-Press. Coordonatorul ediţiei: Constantin Tănase. Agatha. Excelsior. Editura Excelsior. 806. 1995. 1995. 201 p. (Colecţia „Christie“ Opere complete). CHRISTIE. 810. 820. 812. 1995. Sprinteroiu Simina. Editura Multi Press. Bucureşti. Doamna McGinty a 805. 224 p. Roşu. Lidia Grădinaru. 4:50 din Paddington. A. (Colecţia „Christie“). 804. Roşu. Editura Multi Press. [1996]. Bucureşti. Misterioasa întâlnire maro. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. 224 p. Bucureşti. Ghica Coman. 816. Editura Multi Press. Agatha. Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Doina Cernica. E uşor să ucizi. Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Doina Cernica. 220 p. 1997. Agatha. Crimele A. 1996. Multi Press. 59 . CHRISTIE. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Bucureşti. Agatha. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Lidia Grădinaru. Misterul trenului albastru. Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Lidia Grădinaru. de la Stiles. CHRISTIE. Secretul casei dintre Traducere din limba engleză de Doina Topor. Agatha. CHRISTIE. Traducere din limba engleză de Doina Topor. („Christie“). Spre zero. („Christie“). („Christie“ Opere complete). Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. CHRISTIE. S. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. CHRISTIE. 815. Bucureşti. Frica de adevăr. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Multi Press. (Colecţia „Christie“). Traducere din limba engleză de Doina Topor. 1995. Bucureşti. Împuşcături la Stonygates. 1997. Sprinteroiu Simina. CHRISTIE. Agatha. (Colecţia „Christie“). Ghicu Coman. Bucureşti. 807. 1996. 819. Oracolul din Delphi. Traducere din limba engleză de Doina Topor. („Christie“). Moarte în nori. Editura Multi Press. A. S. 1995. („Christie“). Excelsior Multi Press. Agatha. Multi Press. Agatha. 808.Doina Topor şi Ghicu Coman. CHRISTIE. Bucureşti. 1996. 212 p. Lidia Grădinaru. (Colecţia „Christie“ Opere complete). 216 p. CHRISTIE. CHRISTIE. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Bucureşti. CHRISTIE. 221 [-224] p. 1996. 814. 1995. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Lidia Grădinaru. Traducere din limba engleză de Doina Topor. CHRISTIE. Casa din Shiraz. Agatha. CHRISTIE. 221 [-224] p. Agatha. 1996. Agatha. 220 p. 204 p. 192 p. cadrave. 813. Agatha. 1996. B. Bucureşti. CHRISTIE. murit. Bucureşti. Bucureşti. 1996. Editura Multi Press. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. 809. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. 1996. CHRISTIE. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Adversarul secret. Misterul celor şapte 811. 224 p. Multi Press. CHRISTIE. Traducere din limba engleză de Doina Topor. 818. Bucureşti. C. CHRISTIE. 185 p. Bucureşti. Simina Andreea Sprinteroiu. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Bucureşti.

Viorel. p.375.A. anul VII. Portret neterminat. Consideraţii privind poliţia judiciară. 833. Multi Press. 1999. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Grupuri de hoţi de ţiţei sub protecţia unor poliţişti. 216 p. 35-39. Procuror. 211 p. 1999. 831. în Criminalistica.N. 224 p. 294-298. în Criminalistica. Maria. Iaşi. CHRISTIE. Pisica printre porumbei. Procuror militar. Bucureşti. Traducere din limba engleză de Simona Sprinteroiu. iunie 2005. 1998. Identificarea urmelor lăsate de mănuşi. cu tab. iulie 2005. S. Nelu. 837. Multi de la Press. Lidia. lui Evans? Editura Bucureşti. Multi Press. 2006. p. p. 1 Investigarea P. Cum Editura Multi Press. CIOBANU. Goldner. în Criminalistica. nr. 822. CIOBAN. CIOBANU. Editura Polirom. Bucureşti. 38-40. procuror Nelu. 830. CIOBANU. nr. 272 p. CIOBANU. Agatha. 256 p. CICHERSCHI. 1997. Aspecte practice privind infracţiunile de luare şi dare de mită. Lordul Edgware moare. Editura Multi Press.. Agatha. Bucureşti. CHRISTIE. iulie 2002. anul IV. 1999. p. nr. Adrian. Cele două adevăruri. Un buzunar plin Press. 828. p. 836. nr. Viorel. subcomisar de poliţie. Bucureşti. CIOBANU. De ce nu i-au cerut 841.N. 60 Parchetul Naţional Anticorupţie. Ioan. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. CIOACĂ. 826. Aspecte de natură tehnică ale interceptării şi înregistrării convorbirilor şi comunicărilor. p. Maior magistrat. Sprinteroiu Simina. 224 p. P. Alina. 1997. Agatha. CHRISTIE. 4. 2. Pâinea gigantului. CHRISTIE. CIOBAN. Management strategic. Traducere de Sprinţeroiu Simina şi Grădinaru Lidia. Biologia şi femeia criminală. 31-32. 829. 308317. Editura Multi Press. Bucureşti. Alina. PETRE. „Luceafărul” S. 839.N.A. CIOBANU. 832. – Departamentul Naţional Anticorupţie . volum 13. Fulvia. procuror militar. Bucureşti. 2003. 223 p. Agatha. Bucureşti. 1997. 3. de secară.Sprinteroiu Simina. P. Agatha. Comentarii referitoare la cadrul juridic şi organizatoric al expertizei medico-legale pedopsihiatrice. Cezar. 834.A. CHRISTIE. Bucureşti. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. 1970. Agatha. volum 12. 160-165. Maior magistrat.A. 210 p. SFÎRLEA. 2004. 1999. cum pronunţăm corect. Căpitan magistrat. anul VI. CHRISTIE. Bucureşti.C. Editura Multi Press. în lucrarea Realităţi şi perspective în criminalistică. LĂPĂDUŞI. 824. Secretul Chimneys. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. 150 p. 825. 224 p. nr. 1907. Editura Ştiinţifică. Tipografia H. CIOBANU. Vasile. CHRISTIE. CHRISTIE. mai 2004. Iaşi. 827. Agatha. Bucureşti. Nelu. Lidia Grădinaru. Editura Multi Press. 208 p. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Doina Cernica. Norme şi exerciţii.A. Agatha. 4. Povara. 840. Editura Bucureşti. The Hollow. Catedra de Criminalistică Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. Nelu. Dr. 4. Agatha. .N. CIOBAN. CHRISTIE. 835. Aspecte metodologice ale expertizei medico-legale pedopsihiatrice (triada expertală). 86 p. 370. 1 În prezent D. Bucureşti. CHRISTIE. + 6 anexe. Agatha. Tehnician criminalist. 309 p. scriem. Editura Multi Press. („Christie“). 842. Editura 838. Editura Multi Press. 221 p. 823. p. Nelu. CIOBAN. Editura Multi Bucureşti.

p. Cuza“ din Iaşi [serie nouă]. Iaşi. Secţiunea III. CIOBANU.S. Studiu psihologic. Universitatea “A. CIOPRAGA. 259-263. Procuror. 1979. CIOCLEI. Editura Actami. Aportul acestora la prevenirea infracţiunilor. 858. criminalistic şi procesual. Iaşi. 1986. Editura Junimea. 847. Nelu. Bucureşti. Cuza. I. II. 2 vol. vol. Facilitatea detecţiei (obiective) a simulării prin sensibilizarea reflex-condiţionată şi factorii de sugestibilitate. IACOBUŢĂ. dr. Editura Gama. 184 [-187] p. Editura All Beck. Bibliografie şi note la p. 42-48. Vol. Ioan. SIMA. 12-18. Sumar şi tablă de materii în limba engleză. Ion. 844. Mobilul în conduita Aurel. Prof. CIOC. vol. Criminalistica. 271 p. Cuza“ din Iaşi [serie nouă]. Senzualitate. Cercetări psihofiziologice experimentale. Omorul ritual din punct 855. Aurel. 734 p. Ştiinţe juridice. Editura Naţional. CIOPRAGA. Iaşi. 130-139. 1945. Traian. Mihai. Ministerul de Interne. Interferenţa dintre criminologie şi criminalistică. Tratat teoretic şi practic de procedură civilă. Editura Autorului. 318 [324] p. p. I. 1970. 1996. 1974. p. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. 153-156. Valerian. 1979. aprilie 2006. 1924. 860. 481 [-484] p. în Ghidul procurorului criminalist. Emoţie. Bucureşti. p. 1978. 1999. Bucureşti. de 850. criminală. 848. 1996. Ioan. Editura Academiei. 31 p. 357 p. 1998.I. 61 Aurel. 856. de vedere istoric şi medical. Bucureşti. Arthur Kreindler. p. 853. Bibliografie la p. Timişoara. Aurel. p. 845. 298-310. A[urel]. Valerian. Criminalistica. 144 p. CIOPRAGA. hoţii la bănci şi magazine prin sistemul „grant“ şi escrocii cu aur şi monede false. 1979. Ioan. CIOBANU. Editura Academiei R. Teoria generală. Cum operează pungaşii de buzunare. CIOFU. Secţiunea III. GHIU. anul VIII. 237-240. Judecata în primă instanţă. Interferenţa 852. CIOCLEI. 851. + erată (I). dintre dreptul la libertatea de exprimare şi garantarea autorităţii şi imparţialităţii justiţiei în jurisprudenţa Curţii Europene a drepturilor Omului. 859. CIOFU. 425-431. în Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al. Arbitrajul. Comportamentul simulat. Iaşi. Consideraţii cu privire la obiectul şi locul criminalisticii în cadrul ştiinţelor juridice. AIONIŢOAIE. CIOPRAGA. 1997. I. III. Evaluarea probei testimoniale în procesul penal. CIOBANU. Tratat de psihofiziologie. nr. I. Cu o prefaţă de acad. Ioan. Bibliografie la p. cu ilustr. Activitatea notarială. 849. 511 p. Ion. Facultatea de Drept. Viorel Mihai. 448-481. Aurel. 846. 358 p. Ştiinţe juridice. Referinţe bibliografice p. logică. GOLU. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Sondarea sentimentului de culpabilitate-procedeu psihotehnic de interogare a învinuiţilor sau inculpaţilor şi martorilor de rea-credinţă.R. Remarque sur l’acception de la notion d’identification en criminalistique [discussions]. Căile de atac. în Criminalistica.. Diferenţe individuale. Bucureşti. vol.. Proceduri speciale. Fundaţiei 437 p. 857. 1995. Editura Helicon. (Multigrafiat). CIOPRAGA. Elemente de tactică. cu tab. Ioan. Criminologia etio- Aurel. Criminalistica – Tratat de tactică. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Ministerul de Interne. 1997. Valerian. 9-63. univ. Bucureşti. CIOBANU. CIOFU. Manual criminologie. 168179. Bibliografie la p. CIOPRAGA. 854. 843. Virgil. Editura All Beck. . CIOCLEI. în Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al. 2. CIOPRAGA. Constantin. p. Editura „Chemarea”. 1973.criminalistică a locului faptei în cazul infracţiunilor de corupţie. 115-122. 1996.

p. + erată. Stuttgart. nr. Maior (profesorul cursului de tehnică poliţienească la Şcoalele de jandarmi). p. Editura Ştiinţifică. 4e année. Ediţia a 2-a. Enciclopedia fenomenelor inexplicabile. 874. p. CLAUSEWITZ. 308 p. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. Clifford and Ray Bull. Bucureşti. vol. n o .. p. volum 13. Medicină legală. nr. Editura Junimea. 120-138. Aspecte medico-legale posibile în medicina muncii. 2/2004. Ministerul de Interne. 868. 1940. univ. CLAPS. Maria. X. 1973. The Psychology of vasculare cerebrale şi moartea subită. p.Lehrbuch für Tratat de drepturile omului. 873. Iaşi. Liviu.. COCA. CLOŞCĂ. în STOIA. O perspectivă critică. Stuttgart. 408 p. Definiţii şi interpretări. Editura Junimea. Editura Europa Nova. no. 864. no. 496 p. p.C. CLAPS. an XI. în R. 1348-137. 4e année. Octavia-Cornelia. COCA-COZMA. o quasi curatelă a insanilor în epoca veche romană. R. Editurile Saeculum I. 62 . Institutul de Cercetări pentru drepturile omului (Drepturile omului în sistemul Statelor Unite). Contribution a l’étude des Criminalistica. CLARK. 128-137. 1997. von Carl. C . 559 p. Mihail. Routledge & Kegan Paul. cu ilustr. Iaşi. 9. Valerino. Cuvânt înainte de prof. CLOŞCĂ. Dr. Manual pentru pregătire şi practică). 877. 1931. criminalistice în prevenirea infracţiunilor. (asistent al laboratorului de poliţie tehnică şi diplomat al Facultăţii de Drept din Lyon). 1 (24). Ediţia a 3-a. p. Albert. Editura R. Dorin Iosif. 4. Despre război. 878.I. 406-452. 6-24.I. 1932. CLAGES. volum 12. Boorberg. 2005. anonymographes. 1. no. 1930. 866. Bucureşti. 427 [-428] p. 2.O. BĂTRÂNU. 1974. M. Un procédé de détermination de la date relative de deux textes. 375 p. Cura prodigi. Universitatea Europeană – Lugoj. Emil PoenaruBuc. COCORA. în Şcoala românească de criminalistică. XIII – 254 p. 1994. Ionel. 6. Editura Antet. Brian R. 707-712. Bucureşti. 1932. CIOPRAGA. în Revista de criminologie. Les indices dans le 863.I. Kriminalistik . 208-211. London. 408416. 2004. 193 2. BARDAC. R. CLAPS. Dorin. [1978].I. 496 p. Iaşi. Traducere din limba engleză de Agop Bezerian. în R. Les empreintes labiales. 251 p. 4e année. CIUCĂ. mice prevăzute în Codul Penal.C. Aurel. în R. în Buletin de psihiatrie integrativă. . & Vestala. 869. 880. 4 e année . no. Nicolae. Studiu privind cauzele Person Identification [by] Brian R. Bucureşti. Editura Ştiinţifică. p. CIORNEA. 143-161. 279-284. Rolul tacticii şi metodicii Albert. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Dr. 166-180.. 2e année. Kriminalistik-Lehrbuch für Ausbildung und Praxis (Manual de criminalistică pentru pregătire şi practică). [1995].I. 1932. Ionel. 2. 10. 876.C. Despre diferendele internaţionale şi căile soluţionării lor. 879. 875. p. Tehnică poliţienească în descoperirea şi dovedirea infractorilor. 2000. 1975. nr.col. 1986. 1999. CIUCEA. R. CLAPS. Accidentele Note şi verificarea ştiinţifică a textului de general-maior dr. Lt. CIUNCAN. George N. H. de criminalistică şi de penologie nr. 2001. 872. no. I . CLIFFORD. Mihaela.C. CLAGES. Bibliografie la p. p. proces pénal. întâmplări incredibile şi fenomene fizice anormale care uluiesc.. Ion. p. Corneliu Soare. 3 . Jerome. 741-745.C. SUCEAVĂ. Editura Richard Boorberg. care generează şi condiţiile care favorizează corupţia.861.. iunie 2005. 862. Teodor (coordonator). Infracţiuni econo- Ausbildung und Praxis (Criminalistică. 3e année.. Apariţii stranii. Ioan. IACOBUŢĂ. dr. Albert. Albert. 865. CIREŞ. Henley. 867.. 870. Horst. 871. Rectorul Universităţii Europene Lugoj.

Vintilă Gaftoescu. 891. 863 p.. Codul penal. 268 p. 8 e année. Cu prefaţă de I. f. în R. Sobornicescul hrisov. 1955. 390-402. 1955. Editura Academiei. Bucureşti.C. cu practică judiciară 1969 – 2000 [de] Constantin Sima. + erată. COHEN. Editura Academiei. Codul de procedură penală.. Vasile Grecu. nr. 1958. 494 [-496] p. Culture of the Gang. P. Autori: Alexandru Costin. COLLIN. Bantaş. Nicolae Daşcovici. Ediţie critică. 1839. Editura All Beck. Constantin Tegăneanu. Aurel Sava. p. în R. Traducere îngrijită şi adnotată de Neagu. 1911. Gheorghe Nicolăiasa. Modificările şi completările aduse prin O.a. Editura Academiei. 1930. 412-414. 4. COLLINS. pentru vechiul drept românesc. Gheorghe VlădescuRăcoasa. 1868-72. 63 .U. Actes du XIVe Cours International de Criminologie (Lyon – ie Octobre 1964). 473 [-474] p. Colectivul routants en expertise de signatures. 235 p. Delinquent Boys: The 889.G. Lisabonne. Constantin Tegăneanu. Colectivul pentru vechiul drept românesc. (Lisbonne) 1950. Wilkie. no. 7. 3. Codul cuprinzând sancţiuni penale. Considerations sur quelques planches des Emissions Lithographes des Timbres de Roumanie. Serghie şi A. Culegere de texte cu adnotări. 883.I. Crişu. Legi speciale doctrina română şi franceză [de] George Şt. 2002. în e R. 886. Eugen Herovanu. Masson & C . Editura Lumina Lex. Vintilă Dongoroz. 215-217. 463 [-468] p. Cu modificările aduse până la data de 10 martie 2003. COHEN.. Ediţia 2003 avec la collaboration de Simone Buffard et Daniel Gonin. Bucureşti.I. Piatra lunii. Constantin Tegăneanu.-V. 897.C. Ediţie critică.C. Faux e année. p. Ionescu. Coordonator: Andrei Rădulescu. Bădulescu [şi] George T. Norme de din limba engleză de Em. The Free Press. Albert K. 1995. Ion. Marcu Clarian. Marcel. COECKELBERGH. La valeur de la méthode de Locend dans les faux par surcharge. Infracţiuni în legi speciale. 2e année. 896.-E. Vasile Grecu. 1936. Ediţie critică. Ion Rosetti-Bălănescu. Codul de procedură penală. HOCHMANN. Nicolae Daşcovici. chèques.C. COECKELBERGH. 600 p. IV. 887. 9 année. L’équipement en criminologie. Editura Lumina Lex. Deux cas dé Legiuirea Caragea. Vasile Grecu. 110 [-112] p. + erată. 1945. J. procedură în legi speciale. New York. Autori: Alexandru Costin. Bucureşti. 237 p. Bucureşti. 1937. Codul penal adnotat cu jurisprudenţă şi 892. Vintilă Gaftoescu. 893. 336 [-342] p. Colectivul 890. Bucureşti. 1780. COJOCARU. Gheorghe Vlădescu-Răcoasa. Editura Continent XXI. Autori: Alexandru Costin. des essais des timbres poste Roumanie.. 9 1937. Colecţia „Adunarea izvoarelor vechiului drept românesc scris“. Eugen Herovanu. Ediţie îngrijită şi adnotată de judecător Andreea Stoica. Philippe.881. (Collection de médecine légale et de toxicologie médicale). 2003. Tanoviceanu. 2000. 2003. Vintilă Gaftoescu. 7. 213-217. COHEN. Coordonator: Andrei Rădulescu. Pravilniceasca Condica. 882. în R. 1992. Aurel Sava. Editeurs. 884. 888. p. [1964]. no. Contribution à l’Etude pentru vechiul drept românesc.109 din 24 octombrie 2003 sunt redate la sfârşitul codului. Edouard. 1835. 379 p.I. COIMBRA. COLLINS. 894. [Bucureşti]. Edouardo. Octavian. no. Anastasiu. Some cases of fraud involvineg postage stamps. 885. 1785. 895. de 898. Editura şi Tiparul Ziarului Curierul Judiciar. Editura All Beck. 1957. Francisco. p. Jacques.I. penal adnotat. Coordonator Andrei Rădulescu. no.

p. 1976. Constantin Tegăneanu.. Ministerul de Interne. Harkov (Ucraina). Maior dr. . Institutul de Criminalistică şi Direcţia Circulaţiei. Autori: Alexandru Costin. 327 [-328] p. 1652. Lupu. 1962. Ediţie critică. 1975. CONSTANTINESCU. Coordonator Andrei Rădulescu. COMAN. COMAN. 421-432. Aurel Sava. Ministerul de Interne. Editura Trei. 1976. Constantin Tegăneanu. COMAN. 193 p. COMAN. 904. Constantin Tegăneanu. Manualul juridic al lui Andronachi Donici. CONOVALOVA. Coordonator: Andrei Rădulescu. p. Anibal Teodorescu. Gheorghe Cronţ. Ovid Sachelarie. 104 p. Gheorghe Cronţ. 1971. în Tratat practic de criminalistică.E. pentru vechiul drept românesc. Gheorghe. COLESNICENCO. 1975. Editura Academiei. de de 909. 1959. Radu Dimiu. Ministerul Interne. Alexandru Costin. COMAN. Aspecte privind 901. A. Autori: Alexandru Costin. Bucureşti. Urmele mijloacelor de transport. Vasile Grecu. Gheorghe VlădeasaRăcoasa. Cercetarea la faţa locului. 258-274. în Şcoala românească de criminalistică. Radu Dimiu. Gheorghe Cronţ. 1646. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în infracţiunile de omor şi în cazul cadavrelor neidentificate. Anibal Teodorescu. Carte românească de învăţătură. Radu Dimiu. 906. Gheorghe Nicolăiasa. Gheorghe Nicolăiasa. COMAN. 431 p. Ministerul de Interne. Gheorghe VlădescuRăcoasa. Cum putem citi gândurile / oamenilor din acţiunile lor / de psihologul emisiunii Big Brother. Institutul de Criminalistică. Vintilă Dongoroz. 903. 105 p. + erată. Colectivul pentru vechiul drept românesc. Ministerul de Interne. 101 p. Gheorghe Nicolăiasa. 64 908. vol. Vintilă Gaftoescu. vol. Anibal Tedororescu. Ion R. Îndreptarea Legii. Ediţie critică. Peter. Lupu. Caracteristica criminalistică a infracţiunilor. 902. Colectivul pentru vechiul drept românesc. Eugen Herovanu.899. 178 [-184] p. color. cu fotografii albnegru. pentru vechiul drept românesc. 1985. 905. Editura Academiei. 25-27. Anicuţa Popescu. Colectivul Lupu. Lupu. Bucureşti. în Tratat practic de criminalistică. Nicoleta Cojan. pl. Inspectoratul General al Miliţiei. Lupu. vol. V. Bucureşti. Gheorghe Vlădescu-Răcoasa. CONSTANTIN. Vasile Grecu. Institutul de Criminalistică. 433-436. Coordonator: Andrei Rădulescu. Lupu. Ediţie critică. Autori: Alexandru Costin. 907. p. 1976. Traducere din limba engleză de Alexandra Borş. Autori: Vasile Grecu. I. Lupu. Bucureşti. Editura Academiei.. Constantin Tegăneanu. 1970. Colecţia „Adunarea izvoarelor vechiului drept românesc scris”. Codul Calimach. Mircea. Cartea gesturilor. 1961. Editura Academiei. Ministerul de Interne. 912. Ovid Sachelarie. CONSTANTINESCU. Nicolae Daşcovici. Ovid Sachelarie. în Tratat practic de criminalistică. 2005. Coordonator Andrei Rădulescu. I. Gheorghe Vlădescu-Răcoasa. Inspectoratul General al Miliţiei. Vintilă Gaftoescu. Vasile Grecu. p. 911. + 4 f. Vintilă Gaftoescu. COLLET. 1016 p. Ediţie critică. Eugen Herovanu. Îndrumări metodice. Inspectoratul General al Miliţiei. Gheorghe Nicolăiasa. Noţiuni generale cu privire la cercetarea la faţa locului. Vintilă Gaftoescu. COMAN. 900. Ministerul de Interne. VI.N. Lupu. Ion Rosetti-Bălănescu. Colectivul 910. Folosirea polistirenului pentru relevarea urmelor digitale. în Tratat practic criminalistică. COMAN. 78-82. 1976. vol. cercetarea la faţa locului în infracţiunile de omor. 1013 p. 1958. I. Cercetarea la faţa locului a accidentelor de circulaţie. I. Marcu Clarian. DINIŢĂ. p. MIRCEA. Manual. Reguli tactice ale efectuării cercetării la faţa locului. Ministerul de Interne. Îndrumar.

Serviciul Editorial şi Cinematografic). 141 p. Editura Polirom. Lt. Commentaires sur le protocole portants poliţie. COMAN. vol. VIII + 468 p. Alexandru. Editura Humanitas. Bucureşti. p. 261 [-264] p. Traducere din limba franceză de Vlad Cojocaru. (uz intern).col. în „Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică”. COMAN. 87 + VIII pl. Tehnici fundamentale de redactare. 367 p. Lt. Lupu. LĂPĂDUŞI. POPA. E. vol. 318 p. Rodica Mihaela Stănoiu [. Ion. Inspectoratul General al Miliţiei. 928. CONICESCU. vol. 1984. 476 p. Ministerul de Interne. în Tratat practic de criminalistică. Comisar-şef de 922. fait à Genève le 25 mars 1972. 1976. (Ministerul de Interne). în Tratat practic de criminalistică. Ministerul de Interne. 229 p. univ.Hon. Mihai (coordonator). CONEA. 1973. Unele particularităţi ale l’opiu et autres drogues nuisibles. Lupu. Lupu. Mass-media în România post-comunistă. COMAN. Bucureşti. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul infracţiunilor privitoare la viaţa sexuală. Manual ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de criminalistică. 1994.. Fiap. Iaşi. 921. 919. New York. 1972.913. 915. 152 p. de jurnalism. p. 927. 1975. Elena.I. (Publications des Nations Unies) 923. 916. cu 16 fotografii color. 2000. 88 + VII pl. Ministerul de Interne. Sylviu . Mihai. Aspecte privind eficienţa practică a lucrărilor elaborate şi publicate de Institutul de Criminalistică. Coman Lupu. Editura Alma Mater. 1928. 281 p. Bucureşti. I şi II. I. Editura Tehnică.. cercetării la faţa locului în cazul accidentelor şi catastrofelor miniere. 924. COMĂNESCU. 920. studiu introductiv. 925. Nations Unies. CONFUCIUS [Kong Fu Zi].Hon. 190 p. 2003. 1977. Vasile Dobrinoiu. 438-440. 439-440. Commentaires sur la Convention unique sur les stupéfiants de 1961… New York. Editura Timpul. în Tratat practic de criminalistică. lui… sau Cele patru cărţi clasice ale Chinei. Nations Unies. DRAGOMIR. maior Ştefan Popa. Subinspector de poliţie. COMAN. cu ilustr. DINU. 207-209. 1995. În româneşte de dr. 929. Vol. foto. COMAN. 918. 1976. ClujNapoca. Autori: Colonel Nicolae Conea. biolog. Comunicări Vasile. Gheorghe. Bucureşti. Sylviu . p. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol. Procesul pozitiv (alb-negru). Fiap. Iaşi. colonel Liviu Trandafiridi]. amendement de la convention unique 65 Traducere din limba chineză veche. E. Editura Polirom. Editura Tehnică. Nicolae. Lupu. 914. (Société des Nations). Iaşi. [Coordonatori: colonel dr. (Publication des Nations Unies. I. Colecţia Foto-film. Unele particularităţi ale sur les stupéfiants de 1961. Ştefan. 1978. COMAN. Îndrumar practic de cercetare penală pentru uzul subofiţerilor de miliţie.. (Ministerul de Interne. maior Ion Dinu. Valabilitatea individuală a profilelor genetice evidenţiate prin genotiparea . 461-464. Serviciul Editorial şi Cinematografic al M. [Bucureşti]. Comportamentul infracţional. dr. VIII + 101 p. I. Procès-verbal de la ouzième session.] Preşedintele Societăţii Române de Criminologie şi Criminalistică. Bucureşti. Tenue à Genève. p. 1976. Fotografia în relief. Vol. 1979. Doctrina CONSTANTINESCU. 926. I. 2003. Mesaj de prof. dr. biochimist. [290] p.col. Analecte. + 12 pl. COMĂNESCU. 917. note şi comentarii de Florentina Vişan. (Societatea Română de Criminologie şi Criminalistică). tabel cronologic. Commission Consultative du trafic de cercetării la faţa locului în cazul infracţiunilor contra siguranţei circulaţiei rutiere. Octavian. ASANACHE. CONFUCIUS (Kong Fu Zi).

vol. în Şcoala 66 946. Vizită de documentare a unei grupe de studenţi de la Universitatea Huddersfield din Regatul Unit al Marii Britanii. 944. 1981. 935. Ion R.judiciară. univ. Ion R. Bucureşti. 1980. vol. cu figuri. I. Mircea. 294-297. CONSTANTIN. nr.. Bucureşti. ROMAN. Ministerul de Interne. Lupu. Bucureşti. 1978. 125-148. 1986. CONSTANTIN-[DULCAN]. univ. Editura Teora. I. în Tratat practic de criminalistică. Octavian. CONSTANTIN. CONSTANTIN. metode şi rezultate ale examinării judiciare a scrisului). Prefaţă de prof. 1978. Urmele legăturilor Methoden und Ergebnisse der Forensischen Schriftuntersuchung. dr. cu fig. 19-24. P. p. Ghid. NICHIFOR. Editura Militară. Ministerul de Interne. 348 p. Ion R. I. 4. 942. p. 1992. p. poliţie. Postfaţă de dr. CONRAD W. CONSTANTIN-[DULCAN]. Ion R. 407-415. vol. 933. ambalare şi transportare a urmelor şi a altor mijloace materiale de probă. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Bucureşti. 936. II. 1976. 930. PĂŞESCU. Ministerul de Interne. Tabla de materii şi în limbile engleză. Inteligenţa materiei. 238 p. CONSTANTIN. Dactiloscopia. Marius. Comportamentul la volan. 323-334. CONSTANTIN. CONSTANTIN. 938. în Tratat practic de criminalistică. NEAGU-SADOVEANU. în Tratat practic de criminalistică. PĂŞESCU. Dumitru. dr. 2006. în Criminalistica. I. Ion R. Editura Medicală. 1976. 385-400. 359 p. 941. august 2006. şeful Serviciului biologie judiciară. în Tratat practic de criminalistică. Dumitru.. Mircea. 937. în Tratat practic de criminalistică. CONSTANTIN. 1976. 146 p. p. Vlad Voiculescu. Institutul de Criminalistică. p. revăzută şi adăugită. franceză şi rusă. II. p. Examinarea urmelor lăsate de legături pe corpul uman şi pe obiecte. anul VIII. Editura Militară. Mircea. [Cuvânt înainte de prof. 131-133. Consideraţii generale privind constatarea tehnico-ştiinţifică şi expertiza criminalistică. CONSTANTINESCU. CONSTANTINESCU. Comisar-şef de românească de criminalistică.. Procedee şi tehnici criminalistice de fixare a urmelor şi a altor mijloace materiale de probă. CONSTANTIN. 158-164. CONSTANTIN. în Tratat practic de criminalistică. Urmele buzelor. 227-229. vol. 179-192. Ion R. B. Bucureşti. Ministerul de Interne. Serviciul Cultural. Doru Blaj. p. . 940. Alfred Jean. Ministerul de Interne. STIER. Ladislau. 934. 1976.. CONICESCU. 69-71. 1989. în Tratat practic de criminalistică. 113-115. CONSTANTIN. CONSTANTIN. Ion R. Bibliografie la p. Ministerul de Interne. CONSTANTINESCU. Ministerul de Interne. şi nodurilor. vol. 1982. 939. Ministerul de Interne. 943. Unele metode şi 945. Dumitru. Grundlagen. COMAN. MOCSY. 143-150. Ministerul de Interne. Rezumat în limbile engleză. III. Gheorghe. Procedee şi tehnici de ridicare. Brânzei. Ion R. p. doc. Ion R. Gheorghe. CONSTANTIN. p. RĂDULESCU. 16-17.. Viorel Soran]. vol. Bibliografie la p. Urmele mâinilor. în Tratat practic de criminalistică. franceză şi rusă. p. Inteligenţa materiei. 932. 1976. Expertiza scrisului dactilografiat în scopul identificării dactilografului. 1975. p. Electroencefalografie. (Baze. I. Ion R. Ediţia a II-a. Bibliografie la p. Sebastian. Presă şi Editorial. engleză şi rusă. vol. Ion R. 931.. Determinarea distanţei şi principii ale criminalisticii. vol. Gheorghe. Ignat. CONSTANTIN-[DULCAN]. Tablă de materii şi în limbile franceză.. 1975.. Lübeck. Mircea. CONSTANTINESCU. ASANACHE. Bucureşti. Ministerul de Interne.

Alexandru. V.. p. în Tratat practic de criminalistică. LĂPĂDUŞI. Mircea. 954. 225-229. 1982. Ion. Ministerul Justiţiei. Dan. Ministerul de Interne. 67 Mircea. 76-83. 38. No. Tulcea. ianuarie. 960. p. 948. Armand G.P. Dr. univ. Ministerul de Interne. Baroul Bucureşti. Bucureşti. vol. dr. în Criminalistica. 947. Vasile. CONSTANTIN. p. 2004. Avocat. Expertiza picturilor. CONSTANTINESCU. Aspecte Ion R. mai 2005. CONSTANTINESCU. 202-205. Constatarea tehnico-ştiinţifică mixtă a stabilit cauza unei morţi suspecte. SIMION. Cer şi TIMARU. Bucureşti. Octavian. Mihaela Irina. Editura Ministerului de Interne. şeful Serviciului Criminalistic din I. anul II. 1979. p. Ilie. III. PETRE. nr. CONSTANTINESCU. (Extras din Revista de Medicină Legală. CONSTANTIN. CONSTANTIN. p. CONSTANTINESCU. în Tratat practic de criminalistică. 1. 31-53. 1979. vol. Profesorul Denis Szabo la a 75-a aniversare. MOISE. p. nr. p. 356-362. Conside- poliţie. Identificarea dactiloscopică a cadavrelor. Ion R. în Tratat practic de criminalistică. V.3-4. III. Ministerul de Interne. în Tratat practic de criminalistică. Mircea. 951. 123-180. Marin. CONSTANTINESCU. 1998. 121-125. IV. Ştefan. Republicată după ediţia din 1940 cu un preambul al editorului şi o prefaţă de George Sbârcea. Cartoteca dactiloscopică decadactilară. CONSTANTIN. p. 5. Ministerul de Interne. p. CONSTANTIN. vol. Fotografia de examinare. Nicolae. p. Ministerul de Interne. Constantin. Preot. în Tratat practic de criminalistică. 2001. în Tratat practic de criminalistică. .. în Revista de criminologie. p. 1980. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. 193-229.. vol. destin. Sfârşitul lui Terente. de criminalistică şi de penologie nr. 1985. Niculae. Valentin. p. Marcel.J. SAVA. vol. Ministerul de Interne. 949. 220-233. în Tratat practic de criminalistică. anul VII. Bucureşti. 12 p. SANDU. III. Mircea. Dionisie.direcţiei de tragere. în 20 de ani de expertiză criminalistică. nr. Mihaela Irina. p. p. vol. 952. anul VI. Editura Anandakali. Ministerul de Interne. Examinarea urmelor lăsate de instrumente. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. CONSTANTIN. KABAN. 270 p. 1979. CONSTANTIN. Marius. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. 963. 1979. Avocat. în Criminalistica. 961. Mircea. Ion. Ion R. 1938). 962. RADU. VASILINIUC. Asist. CONSTANTINESCU. PĂCURARU. 3. Aura. VICOL. Expertiza nodurilor şi legăturilor. 15-45. 326 p. p. Ion R. 957. 66-84. Ioan. II. MOROŞANU. Subcomisar de noi ale tacticii criminalistice privind efectuarea cercetării la faţa locului în condiţiile extinderii dreptului de asistenţă judiciară încă din faza primelor cercetări. 955. septembrie 2005. 956. 959. Colecţia „Şcoala de la Bucureşti“. 1980. 1978. Conside- prostituată omorâtă cu 43 lovituri de cuţit.. Motivarea sinelui. DOBRILĂ. CONSTANTINESCU. 950. Ion R. IONESCU... Convorbiri cu Aurelian Titu Dumitrescu. Sibiu. 953. Alexandru. Cartoteca scrisului de mînă (scriptoteca). Ministerul de Interne. vol. anul VII. Mihai. Octavean. 1938. Ministerul de Interne. 2/2004.. 5-7. 43-45. CONSTANTIN. Ministerul de Interne. 958. CONSTANTINESCU. CONSTANTINESCU. O raţii privind conceptul de identificare în expertiza criminalistică. în Criminalistica. 1980. TOMA. 205-206. cu 3 Anexe. Unele reguli privind efectuarea identificării criminalistice. RADU. raţii privind concluziile în identificarea criminalistică. 1985.

1979. p. (Academia 971. Ministerul Justiţiei. CONSTANTINESCU. CONSTANTINESCU. p. 254 p. Curs de Criminalistică. în Tratat practic de criminalistică. Ion. Cinema… un secol şi ceva. . 256 p. Ioan. PĂŞESCU. IDE. CONSTANTINESCU. în 20 de ani de expertiză criminalistică. în Tratat practic de criminalistică. 76-83. Determinarea locurilor unde s-au aflat trăgătorul şi persoana în care s-a tras. ştiinţe medicale. Principles of fire Cristina. Preuve par l’ADN. Ministerul de Interne. Editura Curtea Veche. ilict cu droguri vătămătoare. cu un protocol de semnătura şi un act final. 969. Mimii Eugeniu. Ioan. Bucureşti. Constantin. Bucureşti.] Introducere şi Indice de Stela Toma. 767 din 31 octombrie 2003. Vol. Bucureşti. Gheorghe. CORA. 970. Ministerul de Interne. IONETE. CORDOŞ. 965. I şi II. Textul Constituţiei României a fost publicat în Monitorul Oficial al României. III. 1969. Nicolae. Bujor (coordonatori). Mircea. Bucureşti. I. M. CORCIOVESCU. Ministerul Justiţiei. p. COQUOZ. 1995. VOCHESCU. III. Ioan. ing. Tehnică 68 980. GACEA. 968. Imprimeria Centrală. O istorie cronologică a cinematografului mondial [. Partea I. BRATU. prim ajutor).964. Ministerul de Interne. CORA. Gheorghe. (Ministerul Regal al Afacerilor Străine). Gheorghe. AIONIŢOAIE. Constantin. Ministerul de Interne. NIŢĂ. CORA. 171 p. Mircea. p. 977. p. 1975. Editura Medicală. Curs de criminalistică. 2002. 979. Conside- raţii privind conceptul de identificare în expertiza criminalistică. Gheorghe. 89 – 94. Tehnică criminalistică. Ion.577) 973. COOKE. GACEA. Bucureşti.. 1980. Text stabilit [. Convenţiune pentru reprimarea traficului 978. Bujor T. + 52 fig. 2003. 1976. Ing. Lausanne. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Doctor în ridică reconstituirea în cauzele privind accidentele rutiere. Bucureşti. Secolul cinematografului. / în comparaţie cu psaltirile coresiene din 1570 şi din 1589.. Curs de Criminalistică. Vol. Editura Alma Mater. 1975. (Collection sciences forensiques). Mică enciclopedie a cinematografiei universale. 2003. T. 974. Spitalul de urgenţă al Municipiului Bucureşti. Ion. CORA. Ministerul Justiţiei. of Fire Unele consideraţii privind interpretarea urmelor descoperite la faţa locului în vederea elaborării versiunilor şi corectei orientări a cercetărilor în cauză. Eugeniu [Mimii]. CORESI. Constantin. investigations. 976. Partea a II-a. DUMITRESCU. Tehnică criminalistică. Ioan. 363-382. Aducerea criminalistică. Constituţia României 2003. Dumitru. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Bogdan. Cluj-Napoca. dr. CONSTANTINESCU. Editura Academiei Republicii Socialiste România. ŞT. NIŢĂ. 967. 28 p. la scară prin supraproiecţie a unei fotografii ocazionale sau judiciare. la 28 iunie 1936. Presses polytechniques et universitaires romandes. Ministerul de Interne.. nr. 189-192. 1980. Mircea. Bucureşti. Raphaël. Accidentele de circulaţie (cauze. 1979. Partea I. I. vol. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. DUMITRESCU. VOCHESCU. 193-196. SIMA. R. Bucureşti. 233-246. 972. Unele probleme pe care le Gheorghe. Cercetări privind stabilirea stării de funcţionare a becurilor auto în momentul producerii coliziunii. prevenire. vol. 975. p. Cristina. Bucureşti. BOBOŞ. Şcoala militară de ofiţeri. în 20 de ani de expertiză criminalistică. CORA. R. 1989. BRATU. 1969. RÎPEANU. 695 p. 327 p. 779 [-780] p. Semnată la Geneva. Şcoala militară de ofiţeri. 1979. Psaltirea slavo-română (1. Şcoala de ofiţeri activi. Ioan. 966. 1938. CORCIOVESCU. Vol. The Institute Engineers. Leicester. Prof.] 3 martie 1895-31 decembrie 2000. RÎPEANU.

CRĂCIUN. expert criminalist. Luminiţa. Ceasornicul domnilor Ilie. Reflectarea judiciară a valorilor markerilor morfologici lezionali în investigarea criminalistică a morţii violente în Criminalistica.Republicii Socialiste România. Editura pentru Literatură. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 215 p. CONSTANTIN. Discursuri. Mihaela Ada. 2004. I. Cluj-Napoca. Ediţie critică şi studiu introductiv de Gabriel Ştrempel. Dermatoglifele în practica medicală şi judiciară.. George. HASNAŞ. critică îngrijită şi studiu introductiv de P. 990. XLIX + 329 p. noiembrie 2004.. Lidia. Mircea N. SCALEŢCHI. H. 807 p. Doina. 985. Editura „Universul“. Bibliografie la p. Ionel. Annette. p. CRĂCIUN. Polirom. Stabilirea şi prevenirea cauzelor de incendii. Aspecte criminalistice şi medicolegale în legătură cu traumatismele provocate de animale.. Vasile. 998. 1998. CORTES. 348-355.807. Editura Academiei Republicii Socialiste România. 1 (24). Florentin. Opere. medic primar regat. 981. 206 p. Cabinetul de medicină legală Rădăuţi. Adrian. august 2006. Comisar de poliţie. Editura Minerva. vol. 401 p. 991. 1972. 688 p. 997. COUTER. 335 p. Gini. I. I-II. p. p. Dr.. 345 [-348] p. portret şi facs. COSTIN. ilustr. Bucureşti. 28-31. 315-319. Miron. DĂNĂILĂ. de Antonio de Guevara. Editura Tehnică. judeţul Suceava. LENCU. Bucureşti. nr. 1976. legist. Tulcea. 205-206. Delinquency and Crime: A Biopsychosocial Approach. Poema polonă. Editura All. COTUŢIU. 988. B. an XI. 69 Tulcea. Ghidul dumneavoastră în lumea calculatorului. 993. Marin. An XI. anul VIII. Probleme. Mircea. . 1998. COTROBESCU. Iaşi.P. 2005. Doina. Cronica poloneză. p. 2001. 2005. (Colecţia Bio) 994. 173-175. Bibliografie. COSMAN. Introducere în lingvistica şi filologia românească. Daniela. 1944. Gabriela. 1965. Răspunderea penală şi civilă pentru încălcarea regulilor de circulaţie pe drumurile publice. Bucureşti. CALOTĂ. Dr. 6. Dragoş. I. Consideraţii privind metodica cercetării criminalistice a incendiilor în sectorul feroviar. vol. p. Seminar Press. 2003. Cuvânt înainte de academician Nicolae Cazac. 207-215. Scrisori.. p. Comisia de texte româneşti vechi). în Criminalistica. SANDOVICI. 987. MARQUIS. 995. Ionel. 1970. CORNACIU. Leziuni mortale produse omului de către animale. 986. + 6 f. COSTIN. medic legist. False mituri despre comportamentul suicidar. New York. CRĂCIUN. DAŞANU. COMAN. 1993. Ionel. 1978. Editura Bren. + 10 f. Bucureşti. Vol. şi facs. Vol. Bucureştii vechiului 982. 40-42. COTEANU. Editura Dacia. Repere teoretice. COROAMĂ. COVIC. Editura PsihOmnia. 2003. Drept umanitar european comparat. Teora. ŞTEFĂNESCU. COSMAN. Letopiseţul Ţării Moldovei de la Aron Vodă încoace. 992. COSTESCU. Bibliografie la p. 607 p. nr. COSTEA. X. Nicolae. medic legist. Craiul solului Tătărăscu. Panaitescu. Mileniul III. Juan. 2(25). Ediţie 996. Vol. anul VI. 983. 138-143. Bucureşti. De neamul moldovenilor. Tulcea. 984. Genetica medicală. nr. Bucureşti. Agresiunea umană. nr. 300 p. Sezonalitatea sinuciderilor în Transilvania în Buletin de psihiatrie integrativă. Iaşi. Bucureşti. II. 4. 989. Sorin. ilustr. X. în Criminalistica. Astrologia practică. 2006. în Buletin de psihiatrie integrativă. Bibliografie la p. Traducere din limba latină de…. Victor. Versuri. Istorie de Crăiia Ungurească. COSTIN. Bucureşti. Bucureşti. Iaşi.

1885. CRÉPIEUX. 8. din 1010. Les éléments de 1002. Bucureşti. Descoperirea şi probarea delictelor în sistemul informatic cu ajutorul tehnicii de calcul şi al expertizei criminalistice.. No. VIII + 461 [-463] p. 1016. Historique. 434-443. Charles Richet. Traité pratique de Graphologie.. Bazele fundamentale ale grafologiei şi expertizei în scrieri. 1018. VII + 327 p. 123 [-125] p. 2004. Carlo. Étude du caractère de l’Homme d’aprês son écriture par J. Bucureşti. şef al Direcţiei tehnicocriminalistice a M. I. Edinburgh…]. CRÉPIEUX-JAMIN. Dispozitivele explozive. Leningrad. 1013. Avec 28 planches hors texte. A. Prostituţia ca 1007. de poliţie. exemples.a. 1924. Bucureşti. sexe dans l’écriture. Dr. X. Éditeur. 1006. J[ules]. Paris. l’écriture des canilles. CRÉPIEUX-JAMIN. CRÂLOV. Crime and Detection [An anthology of 1008. L’écriture et le caractère. Table des matières p. Humphrey Millford. Editura Albatros.a. CRÉPIEUX-JAMIN. Regles. de la short stories about crimes].C. f. la noi şi în alte ţări.999. J[ules]. Definition. Sulla pretesa atipicità del foro d’ingresso da proiettili blindati nelle ossa craniche (Note critiche e e ricerche sperimentali).C. CRĂCIUN. Les éléments de l’écriture des canailles. J[ules]. (Facultatea de Medicină din Iaşi.. Wrong [London. Utilisation de la graphologie. Şt.B. 2006.a. Prefaţă şi traducere de Henri [H] Stahl. J[ules]. Oxford University Press. CRÉPIEUX-JAMIN. J[ules]. Bucureşti.A. 2003. Rue Racine. Crépieux – Jamin. Etude du caractere de l’home d’apres son ecriture. Maria. dr. Mihăiţă-Marian. 327 p. Enquête sur la graphologie. Gheorghe. Editura Universităţii Leningrad. VII + 61 p. 1011. no. 7 année. Teză… Iaşi. 1009. Paris. La graphologie en 1001. 1921. CRÉPIEUX-JAMIN. le caractère. Bibliografie la p. tom I: 357 p.I. CRÉPIEUX-JAMIN. Portraites graphologiques. Paris. Jamin. Ernest Flammarion..M. univ. Paris. 254 p. Paris. CRÉPIEUX-JAMIN. Masterand. Paris. J[ules]. 1923. 1926. Éditeur. Table analytique p.I. Locotenent-colonel 1005. CRÉPIEUX-JAMIN J. 1935. inspector principal de poliţie. 62 p. Tome I-II. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. CRISTACHE. f. Teofil. 70 Simbolurile naţionale ale României. Gheorghe. J[ules]. 276 [-278] p. 1931. 26. p. în R. 1891. CREŢU. L’écriture et I. illustré de 169 documents graphologique. + 5 planches. p.F. CREŢULESCU. 1003. 1017. Traité pratique de 1000. Paris. [Bucureşti]. 117 [-119] p. 1935. L’âge et le factor de extensiune a boalelor venerice. 1015. CRĂCIUN. 1980. 454-472. . CRÉPIEUX-JAMIN. În lumea criminalisticii. CREMA. 317-327. XXX + 394 + 16 p. Libres propos sur l’expertise en ecritures et les leçons de l’affaire Dreyfus. Augmentee avec Planches et Documents. Avant propos par le Pr. Editura Sylvi. (The World’s Classics). [1929]. 1012. Felix Alcan. 313-315. prof. avec 179 figures. Traité pratique de graphologie.. doc. 615 p. 1929. Paris. Éditeur. 1004. f. graphologie. 609-615. Genetica şi viitorul omenirii. CRÉPIEUX-JAMIN. DOGARU. With an introduction by E. CRÉPIEUX-JAMIN. Felix Alcan. 2006. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică.. Aplicarea acestora la comiterea infracţiunilor în Republica Moldova. Septieme edition revue.. Vasile. Nouvelle edition. Ernest Flammarion. Profesor la „Şcoala Superioară de Arhivistică şi Paleografie”. JENSEN Luana-Leonora. Paris. p. Marpon et Flammarion. tom II: 368 p. 40 p. Ernest Flammarion. 168 p. 1014. 177-187. Paris. 1294). Republica Moldova. graphologie. Adyer.

26-33. Editura Biblioteca Bucureştilor. Timişoara. Timişoara. Ioan-Doru. Editura Alma Mater.6. 43-54. 1024. Lenuţa. 301 [302] p. CRIŞAN. III. III. noiembrie 2003. Persoana denunţătorului în cazul infracţiunii de luare de mită. Doru Ioan. pentru clasa a III-a gimnazială. Liviu N. Cercetarea Centenary of the „Moldavian Bulls“. actelor teroriste şi de diversiune la adresa securităţii naţionale. Bucureşti. Dec. Ilustr. în forzaţ. în Ghidul procurorului criminalist. 22-23. Ioan-Doru. The Stamp Lover. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Liviu N. p. Ioan-Doru. expert criminalist. Bucureşti. Din instanţă adunate. 1980. Dr. august 2006. CRISTEA. + 16 pl. Stamp Collecting No. Particularităţile cercetării infracţiunii de omor în cazul cadavrelor dezmembrate. CRISTEA. 1994. în Criminalistica. Rumäniensammler R 41 / 1981. Fritz. von 20. anul VIII. 1022. 5. p. Liviu N. II. 2006. Procuror. Die Furst Carol Doru Ioan. Laboratorul Interjudeţean de expertize Criminalistice Bucureşti. 247260. Eugen. 1995. „Centenary”. p. Dr. Simpozion naţional de Criminalistică. 1020. Editura Helicon. nr. Editura Helicon. Rumäniensammler R 34 /1979. Ausgabe 1869: Die beiden hohen Werte. CRISTEA. VII. Balasse Magazine. 1868. Rumäniensammler R 43 / 1981. Bucureşti. CRISTESCU. Dr. CRISTESCU. 1021. No. Emilian. 2003. 1035. Albatros. Liviu N. Particularităţile cercetării infracţiunilor de omor în cazul cadavrelor dispărute. 3 /1983.1019. Sinistrografia în expertiza semnăturilor. CRISTESCU. Heft 20/1977 (Rumäniensammler 26/1977). CRISTACHE. Liviu N.La collection Burrus. 4. 149-206. CRIŞU. CRISTESCU. R 33/1979. 1033. Romania . 1030. p. Sammler-Dienst Coburg. issue of 1866/67. anul V. în Ghidul procurorului criminalist. Liviu N. CRISTESCU. Die Freimarkenausgabe Fürst Cuza von 1865. 2003. 234-247. Timişoara. p. Die 3 Bani-Marke von 1029. CRISTEA. Fals tratat de geto-dacă 1031. A Romanian Postal Document found in France. RPS Vol. RUMANIA 1858. septembrie 2005. 1028. Die Freimarkenausgabe 1036. Liviu N. Fürst Carol I. Roumanie: Les Timbres-Poste CIassiques Fractionnes. obţinere a materialelor de comparaţie necesare unor constatări şi expertize dispuse cu prilejul investigării infracţiunilor contra securităţii naţionale şi de terorism. vol. Die Fürst Carol Ausgabe 1869: Die drei niedrigen Werte. CRISTEA. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea 71 1038. „Burrus”. 1870. în Criminalistica. Rumäniensammler. Bruxelles. Particularităţi ale investigării criminalistice a locului faptei în cazul atentatelor. Unele investigaţii pentru descoperirea infracţiunilor contra siguranţei statului şi verificarea actelor de sesizare în legătură cu aceste infracţiuni. 1034. IAROVICI. CRISTESCU. vol. Constantin. 1037. Editura Tehnică. 1039. Dialoguri incredibile. Ioan Doru. Liviu N. în Criminalistica. p. nr. 1032. 1026. 209 – 224. cu fig. 1995. vol. 1963. Cluj-Napoca. Doru Ioan. Tehnici de Munţii şi fotografia. Jan. CRISTESCU. Maria.. Editura Helicon. la faţa locului a infracţiunilor contra securităţii naţionale şi actelor teroriste produse prin incendiere şi/sau explozii. No 11/12 1958. Liviu N. CRISTEA. CRISTEA. . 1984. HEIMBÜCHLER. Balasse Magazin 144/1962. 1025. 196 p. anul VII. CRISTEA. nr. CRISTEA. 21/1969. p. 1027. CRISTEA. CRISTEA. Liviu N. The Prince Carol I 1023. în Ghidul procurorului criminalist. 196 [-200] p. 149-206. p.

Epilepsia la 1055. CUFNER. 1042. Comercial. 14. Cugetări engleze. 1980. an XI. 1052. 2005. 8. 1989 -1994. Curtea de Argeş. Scrisul Românesc. 5. Teorie şi practică judiciară.1996. Constantin. Aerian. Alexandru. CRIŞU. Cu modificările. Ediţia a III-a revăzută.140 p.S. CRIŞU. în Tratat practic de criminalistică. II. Editura Argessis. CRIŞU. Constantin. 4. 48-54. Taxe de timbru. CRIŞU-MAGRAON. Ştefan. CRIŞU. 1973. Constantin. 1056. Codul Juristului. 9. 2.1040.040 + 1. Cuprinde: I. II. Cronţ şi Alex. CROWDER. Constantin. Gheorghe. 776 p. Curtea de Argeş. 1041. Editura Argessis Print. Codul penal adnotat. POPESCU. Civil. 377 p. 10. 3. Examinarea cioturilor de arbori. 10. Experţi. Contencios Administrativ. Editura Academiei. Bucureşti. Constantin. CRIŞU-MAGRAON. CRIŞU. internaţional de management. XII. Teorie şi practică judiciară. 2001. 1995. vol. Prefaţă de Horia Hulban. Ghidul Juristului. Constantinescu. 363 p. 16. 1944.. Comercial. 1051. 3. 1047. 342 [-344] p. 1898. Nicorina. 290 [-292] p. 992 [-994] p. Locativ.01. CRIŞU. Constantin. nr. Bucureşti. 72 CHITAŞ. 1775-1781. Bucureşti. Vamal. 1045. Editura Academiei R. Codul juristului. 1997. 67 p. Conduită Etică. 1980. Vol. Penal. Familiei. X. Bucureşti. Editura Argessis. Curtea de Argeş. TEGĂNEANU. literele F-Z. 1050. p. 11. Ediţia a VII-a. Procesual civil. Bucureşti. adăugită şi completată cu modificările până la 01. 1046. 1986. 5. Procedură civilă. în Buletin de psihiatrie integrativă. Note de Virgiliu Teodorescu. bibliografie: Horia Hulban. Anarhismul. Partea a II-a. 6. Principalele modele de acţiuni şi cereri în justiţie. Editura Academiei R. CRIŞU. Contencios Administrativ. . indice de autori şi titluri. Repertoriu de doctrină şi jurisprudenţă română. Silvic. completările şi adăugirile intervenite până la data de 8 septembrie 2002. Principalele instituţii din domeniul dreptului: 1. CSERNI. 758 p. Contracte civile şi comerciale. 12.. CRIŞU. Constantin. 800 p. CRIŞU. Elena-Denisa. Civil. I. p.R. Curtea de Argeş. III. 2004. 1044.R. Ştefan. CRUTZESCU. CRIŞU. copil. Curtea de Argeş. POPA. Conduită Etică. RĂDULESCU. Prefaţa de Eugen Barbu. Anicuţa. Poliţia administrativă. Revăzută. Brânduşa Popescu. CRONŢ. 2. Bucureşti. Acte judiciare în Ţara Românească. Constantin. Gh. Partea I. Constantin. Statute de societăţi comerciale. 8. 2003. Vol. Antologie. CRIŞU. Traducere. 1984. indice tematic. 6. 7. CUCU. Codurile: 1. 307-311. Bucuresci. Audit. 1043. Familiei. 1049. vol. 4 (27). Editura Juris Argessis. Podul Mogoşoaei. Iulian. Introducere de Gh. Codul şedinţei de judecată. Gheorghe. 1987. (Colecţia Cogito). Editura Meridian. Legi speciale de mare aplicabilitate. vol. Editura Antet. Grigore. CRIŞU. 1054.. 227 p. 1989. Nicorina. Muncii. Codul Juristului. Povestea unei străzi. 1067 p. Cuprinde 769 de speţe. Penal şi Procesual penal. 4. Ştefan. Elena Florina. cu practică judiciară 1989 – 1999. Studiu. Editura Albatros. CULCEA. Constantin. Rumäniensammler 92 / 1053. 1048. Editura Juris Argessis. Theodora. CONSTANTINESCU. 1999. CRIŞU. adăugită şi completată cu modificările la zi. 13. literele A-E. Editura Juris Argessis. Dumitru Dorobăţ. 15. Iaşi. Cereri penale adresate organelor judiciare. 1. 7.S. Ministerul de Interne. Nicorina. Tratat de acţiuni civile în justiţie. Regulamentul Rutier şi Anexă. Principalele acţiuni civile în justiţie. Colecţie de acte normative. Dumitru. Muncii. George. Notariat. 1996. Procedură penală. Craiova. I. 9.

Culegere de materiale documentare privind expertiza tehnică în specialitatea „Autovehicule-Circulaţie rutieră“. (USCG International Trening Division). 2000. palms and soles. Editura Naţional. Bucuresci. 4. In. 288 p. Moarte prin hipotermie: problematica medico-legală. 1058. Note 1062. (USCG International Trening Division). 220 p. Livia. H. 2003. 1063. 1065. 125 p. Braşov. Corneliu. nr. 135 p. CURCĂ. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. CURCĂ. Ediţiune oficiale. POMANĂ. p. martie 2004. C. Bibliografie la p. [CUZA] Alexandru Ioan I. CYZBORRA. Unde I (Osborn) şi o prezentare de caz. Finger-prints. George-Cristian. 220p. p. 1066. contrabandă. MIDLO. contrabandă. în Revista Română de Medicină Legală. nr. M. 1865. Criminalistică. 1. CUMMINS. CĂPĂŢÂNĂ. experimentale asupra dinamicii sistemelor tractor-încărcător frontal. CULCEA. 73 . Studiu privind un caz de suicid prin intoxicaţie cu cianide şi tăierea gâtului. 26-36.. 2004. Codice Penale şi de Procedura Criminale. 1994. Curs de pregătire anti-narcotice şi anti- 1059. Blakiston. 1998. Curs de limba engleză pentru studenţii de curs. Universitatea Transilvania. 2004. Philadelphia.1057. Dover Publications. 1961. Curs de pregătire anti-narcotice şi anti- 1060. 287-288. 1061. Bucureşti. facultăţilor cu profil juridic [de] Nicoleta MOLNAR OPREA. Partea a II-a. 266 p. BCET. Cercetări teoretice şi Corneliu. 1943. Editura ALL EDUCAŢIONAL. CĂPĂŢÂNĂ. Bucureşti. 2004. Partea I. New York. Bucureşti. 256-261. George Cristian. Marinela Carmen MATEESCU şi Cosmin SUCIU. Bucureşti. volum 12. Imprimeria Statului. Dumitru. anul 12. 79 p. 1064..

Drd. I. documente de evidenţă primară şi de evidenţă contabilă. Petre. 6. DABU. Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy“. p. anul VIII. Autonomă Monitorul 1069. nr. anul VIII. Constituţionalitate. Unele opinii cu privire la cecul garanţie. DABU. nr. 165-182. 1994. Drd. univ. anul VI. DADUS. Drd. în Investigarea criminalistică a locului faptei. p. nr. VASILINIUC. 2004. Înşelăciune în serie şi alte infracţiuni cu prejudicii de miliarde de lei. Conf. Valerică.. MĂCELARU. Noua lege pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. DABU. Ioan. Ana-Maria. 1074. univ. în Criminalistica. nr. înşelăciune – infracţiune la Legea Cecului (II). anul VI. DABU. 4. 1078. nr. DABU Valerică. Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy”. nr. nr. univ. în Criminalistica. CĂTINEAN. Sorin. 25-26. Percheziţie. Conf. noiembrie 2005. DABU. iulie 2004. nr. Conf. Harghita. Reflecţii privind unele modificări aduse Legii nr. Fingeraftryksegnalementer. 1075. nr. 28-32. CĂTINEAN Sorin. Valerică. 2004. dr. Vasile. în Tratat practic de criminalistică.. Conf. Prim-procuror. DABU. Dreptul învinuitului sau inculpatului de a nu face nici o declaraţie. 20-22. Noua lege pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. în Criminalistica. Sorin. mai 2004. anul VI. III. 3. Legalizarea interceptării şi înregistrările audio sau video a declaraţiei învinuitului sau inculpatului. Noua lege pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale nr. 1081. 1907. prin Legea nr.20-22. p. DADAY. p. ianuarie 2004. nr. A. univ. DABU. 1980. DABU. Unele opinii cu privire la cecul garanţie. vol. VOINESCU. anul VII. în Criminalistica. 2.. Petre. Valerică. 1070. 12-13. DABU. în Criminalistica. septembrie 2003. înşelăciune – infracţiune la legea cecului (I) . Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy”. Conferenţiar univ. 1077. p. martie 2004. dr. 87/1994. univ. univ. Avocat. 1079. Despre dreptul şi arta apărării. fiscală şi fals cu implicaţii de miliarde lei la bugetul statului. Dreptul la tăcere. Victoria. 1071. 1080. CĂTINEAN. Valerică. 5. VOINESCU. în Criminalistica. LIVINSCHI. GUŞANU. p. Valerică. iulie 2003. dr. Omor deosebit de grav comis de un recidivist. Valerică. 4. nr. nr. 241 din 15 iulie 2005. martie 2004. p. Dispoziţie penală abrogată. Ilie. 5. Vasile. anul V. aprilie 2006. p. Conf. anul VI. Formulare. 31-34. Tronsen. în Criminalistica. Kristiana. VOINESCU. PEŞTINĂ. Bucureşti. DAAE. Regia Oficial. Valerică. dr. 1072. Dispoziţii penale abrogate. Marius Daniel. 7-10. p. univ. CĂTINEAN. Constituţionalitate (II). univ. GUŞANU. 241 din 15 iulie 2005. p. Conf. 9-13. Dispoziţii penale abrogate. p. în Criminalistica. 32-35. 1. Conf. anul V. 16/2003. drept fundamental (I). februarie 2006. anul VI. Valerică. dr. Valerică.D 1067. p. LĂPĂDUŞI. p. septembrie 2004. Conf. Prim procuror. Evaziune 1076. p. Conf. 241 din 15 iulie 2005. Ministerul de Interne. dr.. 503-517. Prim-procuror. dr. 20-22. nr. . Drd. Infracţiune flagrantă. Stabilirea stării de funcţionare a muniţiei. 1073. Sorin. Subcomisar de poliţie drd. univ. în Criminalistica. Petre. DABU. în Criminalistica. DABU. Comisar-şef de poliţie. Ioan. (II) în Criminalistica. 1068. dr. dr. Constituţionalitate (I). 21-24. anul VI. 2.P..J. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 234-248. Valerică. Sorin. Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy“. dr. 1. Bucureşti. Constituţionalitate (III). CĂTINEAN. 2. Valerică. Ana-Maria.

S. 1096. DAN. Frauda în domeniul cardurilor. 1976. 1099. p. Sugestie şi hipnoză. 1. (Psihologie) 1092.. p. Editura Humanitas. DAN. Rolul preventiv al criminalisticii. p. 5-9.P. 2005. anul VIII. p. poliţie. profesor la Facultatea de Drept din Bucureşti. STAICU. 6). Marian. Chestor principal.A. DANIELOPOLU. 1996. vol. 1978. nr. VARGHA. Mihai Marius. tehnici. Rolul specialistului şi expertului în cercetarea la faţa locului. I. Psihoterapii scurte. Bucureşti. Antonio.. Bucureşti. directorul Direcţiei Medicale a M. noiembrie 2002. Identificarea criminalistică. p. p. Utilizarea agenţilor biologici în scopuri teroriste. DASCHNER. Fulvius. Editura Polirom. procesul penal şi civil. TOMESCU. I. Traducere din engleză de Irina Tănăsescu.. Die Geschichte des Verbrechens. 108 p. în Criminalistica. Diţă. 584 p. Mihai Marius. 1091. 1979. 345 [352] p. 1085. Principalele arme instituţiilor lui Justinian de George Danielopolu.A. medic penale. în 20 de ani de expertiză criminalistică. în Tratat practic de criminalistică. Bucureşti. Bucuresci. Explicaţiunea primar. Colonel dr. dr. DAFINOIU. 63-69. Mihai Marius. in Kriminalistik (Aspectul infracţiunii.A. 9-12. 75 1102. Ministerul de Interne. februarie 2006. DASCĂLU. Paşi peste graniţe. George. ISACU. Iaşi. 1979. Editura Ministerului de Interne. Bibliografie la p. p. Radu. în 20 de ani de expertiză criminalistică. 9-18. p. Bibliografie la p. 5.C. II. Profesia de relaţionist. 2000. Ministerul de Interne. Ion. R. Mihai Marius. DAN. Înlocuirea răspunderii primar. 1975. în Revista Română de medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. anul V. Ştefan.. 1090. 25. 2004. 101-114. Armele biologice în actualitatea mileniului III. septembrie 2002. + V. Expertiza în accidente 1087. septembrie 2005. Expertiza criminalistică în 1084. Şeful Direcţiei Medicale din M. Nicolae. Bucureşti. 51-55. nr. p. în Realităţi şi perspective în criminalistică. p. în Criminalistica. metode. Jenő-László. 139. „Ştiinţă & Tehnică“ S. Seria Relaţii publice şi publicitate. DAFINOIU. 331 [332] p. Elena. Imprimeria Statului. DAN. DAN. Ministerul de Interne. Chestor principal de 1083. BONDARICI. Nicolae. 215-225. 1098. 1. Emoţiile. 3-4 (II). volumul XIV. Bucureşti. 2002. 1095. raţiunea şi creierul uman.I. Manual de prim ajutor. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 6. 2005. DAN. p. DAGENAIS. medic de circulaţie. DAN. 1101. Ion. în Criminalistica. DAN. 2003. Editura 1970. directorul Direcţiei Medicale a M. vol. 225 p. Ministerul Justiţiei. Nicolae. Şeful Direcţiei Medicale din M. Ioan. DANEŞ. criminalistică la Ministerul Justiţiei. 1093. Ion. anul IV. 1088. Bucureşti. 46-48. 5-7 (I). 1094. 5. Traducere din limba franceză de Anca-Magdalena Frumuşani. 1. Mihai Marius. Strategii. DASCĂLU. Consideraţii privind degajarea victimelor blocate în autovehicule. . 20 de ani de expertiză 1097. W. DAN. Nicolae. 2001. I. Ştiinţifică. poliţie Radu Dascălu. Eroarea lui Descartes. 140 p. 84-88. Polirom. 1996. Nicolae. 1100. 1899. 229 p. Bernard. Braşov – Serviciul Criminalistic. Ministerul Justiţiei. 1086.I. p. p. Discernopatia şi delincvenţa infantilojuvenilă. DAN. martie 2006. nr. 499502. Dana. Mihai Marius. Editura Sfinx. ianuarie 2003. DAMASIO.1082.J. TOADER. 291 p. în Criminalistica nr. DAMIR. Bucureşti. Colonel dr.I. anul IV. în Şcoala românească de criminalistică. nr. Inspector principal de biologice susceptibile de a fi folosite în scopuri teroriste. vol. în Tratat practic de criminalistică. în Criminalistica. anul VII.I. 1089. nr. Sfaturi medicale pentru criminalişti. 20-24. DAN. nr.

132 [134] p. Mariana Vartic.116. Universitatea din Bucureşti. ANTON. 1277 [-1280] p.4108). DCRR Max. Editura Albatros. N. 52 p. Teoria contractelor speciale. 1106. DEAK. an XI. Partea I-a. 315 p. Deleanu. Adagii şi locuţiuni latine în dreptul românesc. 5 simţuri?… 5 psihologice ale comorbidităţii dintre anxietate şi depresie. 1117. DER RUMÄNIENSAMMLER – Rundbrief Pe copertă anul 1937 76 . DĂNESCU. Editura particulară Bucureşti. Besonders R 1119. 1110. 3 vol. în R.I. Drogues et législation. Gh. DEMETRESCU. Valentin Taşcu. (Academia Română. Liana. Paris.I. Faux et fraudes. Editura Sport-Turism. 66-70. Proble- me judiciare în psihiatrie. Ion. Marcel.. Cluj-Napoca. Editura Imprimeriei de Vest. cu ilustr.D. Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu” ClujNapoca). Bazele biologice şi dinţelor poliţiei Capitalei. Teoria generală a obligaţiilor. dreptului. Vol. DELEANU. der Arbeitsgemeinschaft Rumänien und des internationalen Studienkreises. 8e année. Hefte 1 . Augustin Pop. Ministerul Învăţământului şi Culturii. Editura Dacia. 1115.. Teză…. 1963. 308 p. 1109. III.. TOMORUG. Fr[ancisc]. Fundamente ale rezolvării problemelor de marketing. I. 1114. No.. Editura Academiei Române. Iorga. Bucureşti. 1936. vol. Editura Medicală. 1977. Bucureşti. DEAK. DEMETRESCU. Bucureşti.C. 524 p.. porţi spre cunoaştere. Bucureşti. 1 1120. II. o planşă în culori. Ediţia a II-a. 2005. 2 planuri hors texte şi diferite vignete. 1113. DELEANU. no. 168 p. I. Autori: Ion Istrate. DELACHAUX. 2005. Inteligenţa Foarte scurtă M. Curs de drept civil. fosta Agie. enciclopedie a dreptului. 1116. 1969-2002. cu tab. DAVIDESCU. Grigore. 421 p. I[oan]. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol. Signalement et identification des chevaux par les épis. E. Lausanne. 1111. 416 p. 2001. 1987. 1962. p. 1972. 1104. 455 p. Istoricul reşe- 1112. Editura BIC ALL. DEHELEAN. nr. Le Book Production Unit. Traducere din limba engleză de Sabina Dorneanu. Filatelia de la A la Z. 1107. 1960. Editura Ştiinţifică. Bucureşti. X. 246 p. Doina Modola. DEMETER. 595-601. 285 p. Paul S. Elena Stan. Bucureşti. 60 [-64] p. 1998. 1 Bucureşti. 1934 . Edmond. (Facultatea de Medicină din Bucureşti. 1118. 228 p. Iaşi. 1939. Dactiloscopia în medicina legală.. de Paul S. Ioan Milea. Drept civil. Évolution des mesures de contrôle et des mesures réprossives prévues par les Conventions internationales et la législation fédérale sur les stupefiants. 223 p. 1 (24). Aurel Sasu. introducere.1103. Faculté de droit). p. Pierre. Introducere în studiul Francisc.. 10. 1105. Ian. La 1108. DELEANU. Scarlat. DELVAL. Mică Dicţionarul cronologic al romanului românesc de la origini până la 1989. DECHAMBRE. (Collection Criminalité internationale dirigée par Xavier Raufer). criminalité internationale des faux documents. Tipografia „Presa“. vol. DĂNESCU. Thèse… par Max Delachaux. Bibliographie 161-165 p. Bucureşti. [Bucureşti]. Din tainele vieţii şi ale universului.C.]. Norme lexicografice şi revizie: Ion ISTRATE. în Buletin de psihiatrie integrativă. Mircea Popa. Presses Universitaires de France. 384 p. 6 facs. vol. Editura Didactică şi Pedagogică. DAŞKEVICI [Vasile V. (Université de Lausanne. Sergiu. 1934. 2004. Dreptul obligaţiilor. Parhon“. 1973. Oradea. Ministerul Învăţământului. Universitatea „C. Cu 25 gravuri. Prefaţă de Prof. 2000. V. DEARY.

1996. Cristian. DÉROBERT L. CURCĂ. secretului de stat contemporan. dr. 2002. 1126. univ. nr. în Criminalistica. 1133. Dan. 1912 1134. Valentin. C. nr. DERMENGIU. Traducere din limba franceză de Dan C. 43-44. 364 p. 1132. 368 p. DEROBERT. 1998. Directorul Institutului de Medicină Legală „Mina Minovici”. Antropologia 1124. 160 p.. anul VI.B. Dan. în Criminalistica. Tanatochimie medico-legală. Problème médico-légal et psychiatrique. iulie 2004. Luiza Seche. Gheorghe. Henyer. 3. Dan.G. 119 p. DERMENGIU. Le Diagnostic 1123. R 34. Prof. 1138. Paris. 3-4. anul VII. DERMENGIU. Drept penal. Préface du Dr. DEX. Dan. 1136. 1942. Infracţiunile în legi speciale şi legi extrapenale. legale. Curs. 4. 1140. reţeaua de medicină legală în anul 2004. 1998. R 40-42. DERMENGIU. 1125. Toxicologie medico-legale. Bucureşti. Zorela Creţa. R 51/1983. 200 p. 1997. p. 296 p. 1121. DERMENGIU. 1135. 1131. 1976. Infracţiunile 1129. Prof. 42-48. Lucrări practice în medicina legală. Infracţiuni în 1130. univ. vol. Prof. Baillière. DIACONESCU. Dan. DERVIEUX et LECLERQ. GORUN. Bucureşti. Dr. 2002. Mileniul III. DIACONESCU. Patologie medico- Medicală Dicţionarul explicativ al limbii române. Mihăilescu. 2006. „Rumäniensammler“. dr. Bailliére et Fils. 480 p. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan“). Note de Editura Tehnoplast. Dan. Editura Fundaţiei România de Mâine. Editura Nemira. L’alcoolisme aign et chronique. 295-296. 1139. GHEORGHIU.-B. Alain. [L] et H.. Gheorghe. Gheorghe. Paris. 1998. Bibliografie la p. DIACONESCU. Consideraţii privind 77 legi speciale şi în legi extrapenale. Elena Contraş. Prof. DERMENGIU. Medicine Flammarion. Dan. Theodor Hristea. Editura Bucura Mond. p. Bucureşti.. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“. 1128. Dan. dr. 2001.29/1976. dr. Editura Oscar Print. univ. DIACONESCU. Zizi Ştefănescu-Goană. Libraire J. p. Investigaţii biochimice actuale în tanatologie. 1137. Dan. directorul Institutului Naţional de medicină Legală „Mina Minovici”. 564 p. 2001. revăzută şi adăugită. în Codul penal român. G. Univers Enciclopedic. mai 2005. Tatiana Ţugulea.. Laboratorul de genetică al Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici”. Gheorghe. DUCHÊNE. Mircea Seche. nr. DEWERPE. Bucureşti. DERMENGIU. DERMENGIU. I şi II. Medicina Legală în anul 2003. Editura Viaţa Medicală Românească. Paris. p. 6. Conducătorii lucrării: Ion Coteanu. curs. Gabriel. DERMENGIU. dr. Elena Stîngaciu. Editura Fundaţiei România de Mâine. Partea specială. Ediţia a II-a. 1192 p. 1127. DERMENGIU. A colaborat la revizia şi definitivarea etimologiilor dr. I. 1122. Elena Ciobanu. 32-33. Lucreţia Mareş. în Criminalistica. Ediţia a II-a. V. Valentina Hristea. legală. Bucureşti. 120 p. Gheorghe. Bucureşti. 2001. 217 p. Ileana Vulpescu. 453 p. Principiile fundamentale ale activităţii expertale în medicina legală. 555 p. în Criminalistica. Editura ALL. Spionul. Partea specială. anul VI. Lucrări practice de medicină legală.V. DIACONESCU. Editura Tehnoplast. Dan. GHEORGHIU. CURCĂ. Drept Penal. Redactori: Alexandra Burnei. Éléments d’une défense sociale. Infracţiuni în legi . des taches en Médecine légale. 2003. noiembrie 2004. Editura Viaţa Românească. Bucureşti. Dr. (Academia Română. 2001.

P. Drept Penal. 1998. Partea specială. Horia.10. Bucureşti. Coordonatori: 1142. Alexandru Stănciulescu. Bucureşti. 1146. expresii. 98-101. Anicuţa Tudor. Gheorghe. vol. Dicţionar Enciclopedic. 1150. Alexandru Stănciulescu. 518 p. 221 p. Curs. Ediţia 2. Editura Enciclopedică. Coordonare generală: Marcel D. Text anastatic după ediţia 1996. DIACONIŢĂ. Dumitru Sandu. Director General al Închisorilor. 382 p. Istoria închisorilor din România. . Bucureşti. Ediţiunea a III-a. vol. 1149. Editura Academiei R. Vol. Dicţionar 1144. Göbl Fii. Popa. Facultatea de Drept). 96 p. Ion R. (Ministerul de Interne) 1148. Gheorghe. Drept penal. DIACONESCU. Bucuresci. 1151.R. Editura Fundaţiei România de Mâine. Nicolae Dan şi dr. I. Valoarea probantă a rezultatelor obţinute. Noul Cod penal. Editura Fundaţiei România de Mâine. Raport general / asupra Închisorilor Centrale / şi / aresturilor preventive / pe anul 1897 / presentat Dlui ministru de interne la 20 aprilie 1898 / de… Bucuresci. 2001. DIANU. Imprimeria Statului. Coordonare generală: Marcel D. Studiu comparativ. Editura Fundaţiei România de Mâine. Constantin. 78 Coordonare generală: Marcel D. Nicolescu. (Curs universitar) 1143. 1993. 1155. Legi şi obiceiuri.R. Dicţionar de argou francez-român [de] Dan DUMITRESCU. III. Bucureşti. Nicolae C. I. Alexandru Stănciulescu. Bucureşti. [de] Gabriel Anghelescu. Studiu morfo-fiziopatologic şi medicojudiciar. Coordonare: Nicolae C. + Erata + Planşe şi Tabele. Popa. DIACONESCU. 2004. 159 p. Popa. Cu 18 planşe şi 2 tabele statistice. ing. Bucureşti. Ediţia 2. Strada Regală. Anicuţa Tudor. Drept Penal. 1152. Director General al Închisorilor. 219-221. Anicuţa Tudor. 1145. DIACONESCU. Bucureşti. Bibliografie la p. 1957. Bibliografie la p. III H – K. Editura Enciclopedică. Text anastatic după ediţia 1999. Ion. Constantin FROSIN. 20-24 noiembrie 2000. 560 p. DUVAC. 622 p. Gr. Editura Teora.. de cuvinte. Dicţionar de criminalistică. 2005. Bucureşti. 1993. 143 [144] p. Carmen Zgăvârdici. Berg. 621 [624] p. Dicţionar Enciclopedic. Moartea subită. 2001. Bucureşti. Tipografia Curţii Regale. 19. I A – C. Editura Enciclopedică. Facultatea de Drept 1141. Text anastatic după ediţia 1993. (Universitatea Spiru Haret. Autori: Ion Anghelescu. Volumul II. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Societăţile de patronagiu. 1984. Partea specială. Partea specială. Cu un Supliment: Documentele citate în text. Sinaia. 19. Nicolae Dan. I. vol. 2005. DUVAC. ing. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. 1147.O. Editura Coresi S. 1154. Mircea Constantinescu. 1989. II D – G. dr. 546 p. Volumul I.L. Bibliografie la p. 506 p. DIACONESCU. Gr. Bucureşti. + 4 planşe color.speciale şi în legi extrapenale. Editura Nemira. şi Vestala. 275 p. 492 p. Nicolescu. 577 p. F. Dicţionar de argou francez-român [de] Gheorghe. 218 p. 362. DIANU. Folosirea unor moderne procedee şi mijloace tehnice criminalistice în cercetarea infracţiunilor de omor. p. (Universitatea Spiru Haret. Ion Grigorescu. Bucureşti.. + 4 planşe color. Constantin. Coordonare: Rodica Chiriacescu. citate celebre [de] I. vol. Editurile Saeculum I. Editura All Beck. Ion Sima. 1995. Ion Anghelescu. + 4 planşe color. Curs universitar. Constantin. Dicţionar Enciclopedic. Carmen Zgăvârdici. Dicţionar de dificultăţi ale limbii române 1153. 64 p + 6 Tabele. 2001. 362 [-368] p. Bucureşti.

Comitet de redacţie: Preşedinte acad. Gabriela Barbu. 1993. cu ilustr. Bucureşti. Eugenia Dima. 1. Dicţionar enciclopedic. Coordonare generală Marcel D. Dicţionar enciclopedic ilustrat. Iordăchel. IV. Bucureşti. 4 volume: Vol. 1987. 991 p. 4 vol. Eugenia Dima. Editura Enciclopedică. vol. Editura Cartier. Bucureşti. dr. Popa. Anicuţa Tudor. George Gheţu. Editura Enciclopedică. 79 enciclopedic. Vol. 1992. 506 [-510] p. Coordonare: Rodica Chiriacescu. 1163. Doina Cobeţ. 2001. cu ilustr. 1158. Editura Enciclopedică. 568 p. Cristina Florescu. Constantin Teodorovici. Alexandru Stănciulescu. 2004. Coordonare: Nicolae C. 950 p.635 de Coordonare generală: Marcel D. Vol. AD. 549 [-556] p. 1999. cu indicatoare rutiere.808 p. Vol.674 p. L-N. Doina Cobeţ. Popa. D-G. Autori: Lăcrămioara Chihaia. 1989. Anicuţa Tudor. ing. Personalităţi [de] Romulus Vulcănescu. O-Q. Vol. + 4 planşe color. 61. 568 [-570] p. Autori: Lăcrămioara Chihaia. Coordonare: Rodica Chiriacescu. Nicolaescu. 1992. Coordonare generală Marcel D. 529 [-534] p. 96. 883 p. Coşman. 2001. Nicolescu. H-K. V O – Q. II – D-J. Coordonare: Rodica Chiriacescu.338 de definiţii. – Q-Z. 502 [-506] p. Editura Enciclopedică. Editura Enciclopedică. Petrescu. Referenţi ştiinţifici prof. Anicuţa Tudor. Bucureşti. Bucureşti. Autori: Nicolae Teofil Andriescu. II. Popa. Mircea Ciubotaru. 910 p. Maria Teodorovici. 649 p. I. Dicţionar Enciclopedic de droguri [de] Coordonare generală: Marcel D. 1988. IV. Au mai colaborat: Anatol Eremia. + 4 planşe color. Alexandru Stănciulescu. Coordonare generală Marcel D. Anicuţa Tudor. Anicuţa Tudor. Vol. IV. Mircea Ciubotaru. 1166. articole. II.. Nicolescu. 1. + 4 planşe color. 240 p. Popa. Popa. 1996.. Vol. Atanase…. C. ing. Editura Medicală. Nicolescu. JOJA. Editura Albatros. Constantin Popescu. I – A-C. vol. 1160. 1159.. 1999. O. Nicolae C. Alina Ciobanu. Jean-Pierre . III. Popa. Nicolae C.1156. Carmen Zgăvârdici. Papadina. Terminologie. Dicţionar Coordonare generală: Marcel D.. Alexandru Stănciulescu. A-C. Prefaţă: Mioara Avram. vol. Editura Enciclopedică. 1162. Carmen Zgăvârdici. Maria Teodorovici. Lucia Cifor. 1165. Philipage Descola. Nicolae C. 98. IV L – N. Bucureşti. V. 960 p. Michel Izard (colaboratori) în colaborare cu Marion Abeles. 641 p. Dicţionar Enciclopedic. Nicolescu. Ileana Botezat-Antonescu. Lucia Cifor. + 3 f. Anicuţa Tudor. Editura Cartier. vol. 437 p. Dicţionar enciclopedic de psihiatrie [de] 1164. Ediţia a V-a revizuită şi actualizată. Coordonare generală Marcel D. Vol. Anicuţa Tudor. Nicolae C.. Dicţionar Enciclopedic. 1962-1966. Alexandru Stănciulescu. Dicţionar de etnologie. VI R – S. P. Editura Politică. Jenică Drăgan. 2004. 1132 p. dr.. Coordonare: Rodica Chiriacescu. 2.320 de ilustraţii. vol. 918 p. Coordonare: Rodica Chiriacescu. Alexandru Stănciulescu. Alexandru Stănciulescu. vol. Coordonare: Rodica Chiriacescu. I. Em. 1161. Constantin Gorgos (sub redacţia). III – K-P. Bucureşti.. Vol. Coordonare generală Marcel D. Anicuţa Tudor. dr. Bucureşti. Alexandru Stănciulescu. Editura Enciclopedică. Alina Ciobanu. vol. Dicţionar enciclopedic român. E-L. Bucureşti. Alexandru Stănciulescu. I. I. M-R. Editura Ministerului de Interne. Cristina Florescu. SZ. II. Constantin Teodorovici. Valentin Guţu. Nicolescu..000 de definiţii. Popa. Bucureşti.. Bucureşti. Nicolescu. 880 p.. Nicolae C. 1999. Dicţionar Enciclopedic. 1987-1992. GalaicuPăun. Popa. Nicolae C. 2006. Editura Enciclopedică. 1979. 1157. Dicţionar de etnologie şi antropologie [de] Pierre Bonte. III.

Univers Enciclopedic. Bibliografie la p. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. 2004. 30 p. Editura Univers Enciclopedic. 2002. Dicţionar limbii române [Tezaur]. Bucureşti. Partea I. Bucureşti. 1327. Cráşoveanu. Editura Teora. Dicţionar Redactor responsabil: Prof. Dicţionar explicativ de jurnalism. [de] Leon LEVIŢCHI [şi] Andrei BANTAŞ [Volumul 1]. 871 p. Jean Jamin. Editura Tritonic. LXVIII + 716 p. 2004. Imprimeria Naţională. Dicţionar al limbii române vechi (sfârşitul 1179. Redactor responsabil ediţia I: prof. francez. Mioara POPESCU. Király. 467 p. Ioana VINTILĂ-RĂDULESCU. englez. 1999. Andrei Bantaş. 1177. de ziarul „Universul”. ortoepic şi morfologic al limbii române (DOOM). Dicţionar al greşelilor de limbă [de] francez-român [de] Elena GORUNESCU. 1978. Adrian Nicolescu. dr. 1995. Rosetti”) 1175. 44 p. 2001. Tomul I. Rezumat în limbile franceză şi rusă. 2004. Editura Polirom. 2002. Raport către Comisiunea Dicţionărului de Sextil Puşcariu. Cătălin Adrian Lazurcă. Bucureşti. (Academia Română. dr. 348 p. Bucureşti. Bucureşti. Bucă. Sfetea. DICŢIONARUL de argou. publice şi publicitate [de] Cristian Florin Popescu. 1174. aprilie 2001. Bucureşti. 1098 [-1100] p. 480 p. Partea I A-B.Digard. Univers Enciclopedic. 1327 p. Bucureşti. Bucureşti. DICŢIONAR englez-român. Adrian Nicolescu. dr. Editura Teora. Constantin Jinga. Leon Leviţchi. Editura Nemira. Cuvânt înainte de Ştefan Stoenescu. Tomul II. eufemisme şi expresii familiare englez-român [de] Ştefan BALABAN. Prefaţă de George Volceanov. Gerard Lenclud. 1168. Librăriile Socec & Comp. XLIII – XLIX. Dicţionar de argou al limbii engleze [de] George VOLCEANOV şi Ana-Dolores DOCA. Partea I.000 cuvinte filatelic poliglot (german. Dicţionar englez-român. 1974. Marina RĂDULESCU SALA. 1180. Tematici filatelice. Întocmit şi publicat după îndemnul şi cu cheltuiala Maiestăţii Sale Regelui Carol I.. Autori: Cristiana ARANGHELOVICI. XVI) [de] G. 1327. Bucureşti. Dana Buglea. 80 ortografic. Leon Leviţchi. 2005. român). DICŢIONAR francez-român. 1170. 79 p. Leon Leviţchi. [Bucureşti]. Revizie finală: Prof. 1913. relaţii Leon Leviţchi. Bucureşti. 1167. Mihaela Ioncica. Dicţionarul sec. 718 p. 1056-1066. Mihăilă. Victor Dumitrache. 1940. Bibliografie la p. 1982. F-I. Alexandru Graur. Bibliografie la p. . Ediţia a II-a. Partea II. Prefaţă de Sextil Puşcariu. Tipărit gratuit de la pagina 641 înainte. aprilie 2001. Editura Academiei. Traducere de Smaranda Vultur. Elena. D. Ediţia a I-a. Bibliografie la p. Tipografia ziarului „Universul”. 1176. 1934. 1178. Editura Teora. Dicţionar 1169. I. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Dicţionar analogic şi de sinonime al limbii române [de] M. Denumirea culorilor în filatelie [de] Angelo-Barbu Popescu. 1173. Jean-Claude Galey. Jana BALACCIU MATEI. Livia Vasiluţă. Bucureşti. Editura Enciclopedică Română. 1172. Bibliografie la p. dr. Iaşi. Coordonator: Ioana VINTILĂ RĂDULESCU. 955 p. 1999 p. 528 p. Recenzie finală prof. Andrei Bantaş. Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului. X – începutul sec. C. Tomul I. Fr. Radu Răutu (coordonatori). Bucureşti. Prefaţă la volumul II de Sextil Puşcariu. Bucureşti. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1327 p. Teora. Evseev. şi C. 1344 p. Dicţionar englez-român 70. 211. Bucureşti. 1066 p. 2002. Catherine Duby. 1171. Ciprian Nicolae Vâlcan. 212 p. GORUNESCU. Partea a IV-a.

148 [-152] p. II. Oprişan. + 45 p. 1199. al magistraţilor şi nu numai. DICU. Aurel. Bucureşti. 262 [-264] p. 2003. Dicţionar de procedură penală [de] George Antoniu. Editura Junior. DICU. Aurel. 249-259. spoitoresc şi rrom (ţigănesc) . 1977. Fulvia Ciobanu…]. vol. Bucureşti. Bibliografie la p. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.a. Bucureşti. DICU. Emil Derşidan.. Dicţionar ortografic. 1982. LEVIŢCHI. 57). Aurel. căldărăresc şi rrom (ţigănesc) . 511 p. XX). 1192. Editura Curtea Veche. 1997. QZ. Editura Proarcadia. . DICŢIONAR englez-român. 2 vol. (Gnosis. 1997. 1978. 2001. Criminologie. Cu un cuvânt înainte de George Astaloş. cu fig. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. psihosociologie a educaţiei. Dicţionar 1185. Editura Facla. Bibliografie la p. DICU. Bucureşti. DICU. Dicţionar 1197. Dicţionar român-rrom (ţigănesc) în grai Leon. Pamfil.. Ortografie.român [de] Lazăr Cârjan (coordonator). I. Bucureşti. Nicolae Biţu. Ioan Oprea. 1187. Gramatică. Dicţionar român-rrom (ţigănesc) în grai 1984. 1195. Volumul 2 supliment până la 102. E. tab. Facultatea de Drept). Şansa. Bucureşti. Mydo Center. 1988. Prof.. Autori: Lazăr Cârjan. DICU. 1182. 1993. 1191.. 1196. (Universitatea din Bucureşti. Dicţionar universal al limbii române [de] 1184. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. 286 p. Dr.. 1976. Editura Tehnică. Ediţie critică şi studiu introductiv de I. Editura 1200. Nicolae Biţu.O. 93 [-95] p. Conştiinţă şi comporta- 1189. Constantin Bulai. reflecţii. (Dicţionare enciclopedice). Bucureşti. 480 p. Editura Scripta. de logică [de] Gheorghe Enescu. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1194. 1198. Bucureşti. Editura Curtea Veche. de pleonasme [de] Doina Dascălu. 1193. Aurel. 382 p.R. Ediţia a XII-a. BANTAŞ. 1999. Editura Naţional. Editura Ştiinţifică. Bucureşti. 90 p. Marian Speriatu.român [de] Lazăr Cârjan (coordonator). Andrei. Nicolae Volonciu. 2001. 1186. Rodica Radu şi Victoria Zăstroiu. Dicţionar de maxime. Cu un cuvânt înainte de George Astaloş. Bucureşti.(Academia Română. Bazele criminologiei. expresii latine comentate [de] Virgil Matei. f. Ortoepie. Pentru uzul lucrătorilor de poliţie.. Dicţionar de termeni juridici uzuali [de] 1183. 244 p. Autori: Lazăr Cârjan. al magistraţilor şi nu numai. Bucureşti. Ce este psihanaliza?. Editura Academiei R. Limba română.L. Bucureşti. 472 p. Bucureşti.S. 2001. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 81 Aurel. Gheorghe Chivulescu. (Ştiinţa pentru toţi. Editura Saeculum I. cu tab. Teora. Editura Vox S. de logică [de] Gheorghe Enescu. revăzută şi adăugită de Alexandru Dobrescu. 256. 1997. Bucureşti. Criminologie. 1995. DIMITRIU. 256 p. XL + 698 p. Carmen Gabriela Pamfil. Vol. I.. Nicolae Zaharia. DICU. Probleme de 1188. vol. ortoepic şi morfologic al limbii române. Aretia. Elena Carabulea. 1998. Bucureşti. Bucureşti. 1973. Punctuaţie. Fonetică. Dialog cu ştiinţa sec. 761 p. de maxime comentat [de] Tudor Vianu. A-P. 318 p. Dicţionar Lazăr Şăineanu. Pentru uzul lucrătorilor de poliţie. Prefaţă: Ed. Ediţia a II-a îngrijită de Iancu Lucica. Rosetti”) 1181. 1985. Bucureşti.R. Dicţionar Pavel Abraham. 288 p. Lexic. dr. Marian Speriatu. 727 p. Dicţionar juridic penal [de] George Antoniu. 1190. 633 p. Timişoara. 81 p. Aurel. ment. [Elaborat de Mioara Avram.000 cuvinte. + 54 p. 381 [-383] p.

Dr. Procuror militar. 2001. iulie. Insp.N. art. Procuror militar. Bazele criminologiei. 1976 (Silogistica). Manfred. 1214. LĂPĂDUŞI. Editura Proarcadia. Gheorghe Rădulescu. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Vasile. 1216. Nelu. 1979. Bucureşti. 1212. 2003. pl. Editura Fundaţiei „România de Mâine”. P. Teoria clasică şi interpretările moderne. DOANĂ. Gheorghe. Camelia. BOTEZATU. 1998. 1976. Biblioteci umaniste româneşti. Bucureşti. Corupţie la RADET Bucureşti. Drept 1203. DINCU. Giurescu. 477 [-480] p. Alexandru Stănciuleriu. Legalitatea inter- Empire (pre-adhesive Petersburg. DITTON. 1 (24). Vasile. 477 p. p. Divizarea Bucureştiului în 4 sectoare şi 1205. Organizarea cărţii. 244 p. Competenţa procurorului de a certifica înregistrările audio efectuate de denunţător. anul V. (Biblioteca Legilor Uzuale Adnotate. Curierul Judiciar.. P. 444 p. în Criminalistica. Vasile. 1208. Istoric. Criminologie. 200 p. 9-11. Repere bibliografice p. 244 din 1 noiembrie 1929. Ion. Editura Didactică şi Pedagogică. Atlantic Highlands. 1984.A. Bucureşti. 2006. Corneliu. Silistrarianu]. Criminologie. 320-324. St. Ion. Biblioteca Litera. dr. DIDILESCU. Giurescu (coordonator). Traducere din limba rusă [prefaţă de ing. 480 p. p. 25-27. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. 1218.54). Aurel. XVI + 215 p. DINCU. Iaşi. Editura Enciclopedică. anul VI. Introducere în biblioteconomie. Humanitaus Press. PĂTRAR. L. Vasile. României în date elaborată de Dinu C. p. 971-982. VINTILĂ. 23 p. Drd. DINUICĂ. 1929. DINU. ceptării convorbirilor. Istoria 1202. [Bucureşti]. DOANĂ. p. 1210. period). Semnificaţii. 3.1201. Editura Luceafărul. DOANĂ. Facultatea de Drept). + 4 f. Horia C. 1219. Bucureşti. 2005. Cogniţii iraţionale în depresie şi suicid în Buletin de psihiatrie integrativă. DIMA-DRĂGAN.. Corneliu. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Autorii nu sunt indicaţi pe copertă. 364-367. Organizare. + erată. 4. 1060 p. (Unioversitatea din Bucureşti. 1215. 6. p. cu ilustr. Introducere în episte- mologie. Bucureşti. publicat în Monitorul Oficial no. nr.A. Simona. Postmarks of Russian 1211. drd. Teoria clasică şi interpretările moderne. 1993. Marcel D. C. 961 din Codul de procedură penală. Jason. Matei. 239 p. nr. 2005. 2003. 256 p. DINDELEGAN. 235-239. vol. pr. TRIP. Petre. fotografică. 1213. BUNECI. docent Gheorghe Cronţ. Petre. IOFIS. Nicolae C. DOBIN. mai 2004. 1974. tab. Editura Lumina Lex. Traficul şi consumul ilicit 40 comisariate cu Decretul no. 199-200. 1973. Prof. LĂPĂDUŞI. Nicolescu. în Criminalistica. dr. Cuvânt înainte de prof. . 82 1221. 3566. Maria. 2003. Traian. 1995. 1220. Bucureşti. X.. DIMA. 1961. Bibliografie la p. 450-452. Mită Bucureşti. Dumitru. Silogistica. Bucureşti. nr. no.. de stupefiante. Acsinte. prin constrângere. 1993. Petre. DINU. Bucureşti. Vasile. DIDLESCU. de poliţie. Aurel. E. anul V. BOTEZATU. 1209. DOBRE. Popa. Dumitru. LĂPĂDUŞI. 1217. Bacău.N. New Criminology. 39-40. Comitetul Judeţean de Cultură şi Educaţie Socialistă. p. nr. DINU C. I. DIMA-DRĂGAN. 2001. Poliţişti şi jandarmi care şi-au vândut onoarea şi demnitatea. cu tab. Tehnica şi arta 1206. 1207. Contrology: Beyond the 1204. vol. DINCU. în Criminalistica. CIOBANU. Bucureşti. Bibliografie la p. Editura Fundaţiei România de Mâine. Editura Tehnică. DÎKO. noiembrie. an XI. Aurel. Doinel. Vasile. Editura Şansa. penal special – aspecte teoretice şi practice.

.. Magdalena IONIŢĂ. DOBRILĂ. vol.I. PASCU. Ministerul de Interne.. DODD. Frustration und Aggression (Frustrare şi agresiune). Drept penal. Prof. F. H.. DOBRINOIU. drd.. dessin digitaux identiques. Drept penal. Editura Atlas Lex. 501. Bucureşti. univ. DIACOV. 2006. 8. vol. DOLGOV. Bucureşti. 1932. 608-614. 111-122. p. 1227. + Anexe.C. 342 p. DOMINGUES.I. Dolgov şi S.. DOBRILĂ. Poliţia tehnico- ştiinţifică în bibliografia română. vol. 1224.. p. Editura Academiei Republicii Socialiste România.I. Focşani. 140/1996 pentru modificarea şi completarea Codului Penal. 1232. 1980. CONEA. Maxim. Editura Europa Nova. Drept penal. 1237.H. Vasile. II. Sociologia banilor. 440-458. Moscova. 1238. ediţie revăzută şi adăugită cu dispoziţiile Legii nr. Rectificare la p. p. II. DOBRINOIU. POPA. în Tratat practic de criminalistică. Maxim. 831 p. DOLDE. no. Partea specială. Cauze penale comentate – partea specială – Editura Semne. 1236. DOBROGEANU. drd. dr. litatea organizată. Teorie şi practică judiciară. Bucureşti.. RADU. NISTOREANU. Marcel. în R. Kleines kriminologisches Wörterbuch (Mic dicţionar criminologic). ROMIŢAN. Bucureşti.I.V. 1989. G. 1233. J. în R. Editura Lumina Lex. Ilie. Alexandru MAREŞ şi Alexandra ROMAN-MORARU. BOROI. Eugen. Diacov. Prefaţă de Liviu Chelcea. A. Crimina- Vasile. Nicolae. Sub redacţia A. penal român. Bucureşti. Ministerul de Interne.1222.. DOBRINOIU. Vol. Magdalena GEORGESCU.-J. 576 p. LAZĂR. 1234. Ministerul de Interne. Text stabilit şi indice de Gheorghe CHIVU. ş. p. IV. Nicolae. p. Ministerul de Interne. Editura Lumina Lex. Ioan. dr.C. Theorie und Erklärung (Teorie şi explicaţie). Infracţiuni în domeniul informatic. CONEA.. 1229. New Haven 1939 (Berlin. Aurelio. 1971). Nigel. MOLDOVAN. Valerică. Infracţiuni prevăzute în legi speciale. Expertiza urmelor de metale. III. p. Vasile. Vasile. 1978. I. Lector univ. 423-439. Vasile. în Tratat practic de criminalistică. (Colecţia Praxis). Tablă de materii şi în limbile franceză. 1239. 310 p. DOBRILĂ. 1223. 1999. Corupţia în dreptul secolul al XVI-lea. Expertiza urmelor de sol. DOMINGUES. 401 p. Marcel. vol.. 1980. în Tratat practic de criminalistică. Gabidor. DOBRINOIU. Bibliografie la p.1995. în Tratat practic de criminalistică. no. Expertiza urmelor de 1231. Beck. 1225. 1228. Il n’y a pas de 1230. 31-39. 1933. Documente şi însemnări româneşti din MOLDOVAN. raţiunea şi societatea contemporană. 798 p. Schellhoss. p. în: Kaiser. Literatura juridică. 335 p. Traducere de Mihai-Eugen Avădanei. D. Introducere de Alexandru Mareş. 387-491. 2003. 292-299. Alexandru. . 352 p. DOBRINOIU. Ministerul de Interne. e 4 année. engleză şi germană. Institutul European. vol. RADU Alexandru. 1940. 1978. 1240. Alexandru.V. Mihaela. 1226. Kerner. Partea generală. Editura C. DOLLARD. Viorel. 1982. Bucureşti. Vol. PĂIŞ. Sack.1. III. 299-308. Procedee matematice ce pot fi utilizate în expertiza criminalistică. 2002. Les lamelles transparentes pour le transfert des empreintes digitales. 1979. 2000. Marcel. G. 5e année. S. Teorie şi practică judiciară. Ciprian Raul. Mihaela. DOBRILĂ. Bucureşti. Partea specială. Ionel.a. în Tratat practic de criminalistică. 1235. Economia. 83 Aurelio. 2000. Marcel. DOBRINOIU. PĂTRU. Marcel. Expertiza urmelor de natură piloasă prin microscopie electronică. DOBRILĂ. Gheorghe. p. MOLNAR. DOBRINOIU. 311499. II. natură piloasă prin activare cu neutroni. 399 p.

III. DONGOROZ.. STĂNOIU. Bucureşti. 1969. 1969-1972. STĂNOIU. Ediţia a II-a. Vintilă. 1036 p. Nicoleta. I. Siegfried. ROŞCA.I. 1242. 471 p. no. Siegfried. 215 p. Rodica [Mihaela] Stănoiu. OANCEA. Noul cod de procedură penală şi Codul de procedură penală anterior. Mihai. Institutul de Cercetări Juridice). 455 p. 616-621. II.. vol. Victor. 640 [644] p. 676 p. 1244. DONGOROZ. 1970. Noul Cod penal şi Codul penal anterior.. Institutul de Cercetări Juridice). Partea specială. STĂNOIU.2. 399 [402] p. Dumitru. Iosif. Vintilă. no. Mihai. OANCEA. 1248. Vintilă. Petre. 1935. N. Constantin. DONGOROZ. 558-563. BULAI. Ediţia a II-a. Prezentare comparativă.C. I. dr. II. 5e année. ILIESCU. 271 p. 2003. Vol. Victor Roşca. BULAI. Bucureşti. Editura Academiei Române şi . Aurel. II. Ion. Vintilă. Ion.. Siegfried. Explicaţii teoretice ale Codului penal român. KAHANE. Rodica. vol. Editura Academiei R. 1936. R. Partea specială. p. Iosif. vol. 1243. p. KAHANE. DONGOROZ. ROŞCA.1241. Editura Politică. Institutul de Cercetări Juridice). OANCEA. 1251. 1036 p. Explicaţii teoretice ale Codului penal român. LUCINESCU.. ILIESCU.. Aurelio..1. I. 2003. 1971..1957. DONGOROZ. ILIESCU. Gheorghe. Souvenirs d’un ANTONIU. ILIESCU. 7e année. Ion. (Academia Română.C. univ. STOICAN. Rodica Mihaela. Aurelio.. Vasile. Victor. în R. Nicoleta. Constantin. George.10. Vintilă. Victor. STĂNOIU. Iosif. 1245. + erată. Partea specială. 8e année. Explicaţii teoretice ale Codului penal român de Vintilă Dongoroz. Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală român. Editura Academiei Române şi Editura All Beck. Editura Politică.. Constantin Bulai.. Partea specială. DOMINGUES.R. FODOR. IV. DOMINGUES. 436 p. 1972. DONGOROZ. DĂRÂNGĂ. no. Gheorghe.I. Editura Academiei. DONGOROZ. 1939. NEMEŞ. Nicoleta. I. KAHANE.C. Bucureşti. Vol. Vasile. Siegfried.. I – IV. 1250. FODOR. OANCEA.. Bucureşti. Constantin. Les lignes blanches. FODOR. DĂRÂNGĂ. FODOR. Partea generală: vol. ROŞCA. BULAI. Ion Oancea.IV. Bucureşti. Partea generală. no. Editura Academiei Republicii Populare Române. avocat. S. Bucureşti. Ion. 436 p. Iosif. SÂRBULESCU.1968. Rodica. Vol. DONGOROZ. policier brésilien. Vintilă. SÂRBULESCU. Explicaţii teoretice ale Codului penal român. Siegfried Kahane. Vintilă. Siegfried.. 84 OANCEA.1969. în R.. director ştiinţific al Institutului Juridic al Academiei Române. BULAI. R. Vol.I.9. DONGOROZ.. Vintilă. 450 [442] p. 1252. FODOR. Explicaţii teoretice ale Codului penal român. p.C. Vol. KAHANE. Ediţia a II-a. 1249. KAHANE.1975. Bucureşti. STĂNOIU. Prezentare comparativă. 1246. III. 1247. Vintilă. Editura Academiei Române şi Editura All Beck. V. Partea generală. ILIESCU. 1933. POPOVICI. (Academia Română. BULAI. STOICAN. 2003. Aurel. Constantin. Siegfried. DONGOROZ. Ediţia a II-a. Partea generală. Siegfried. Siegfried. Nicoleta Iliescu. KAHANE. 1936. Rodica. OANCEA. Bucureşti. Ion. Drept penal. Rodica. vol.S. Înlocuirea răspunderii penale pentru unele infracţiuni cu răspundere administrativă sau disciplinară. Dumitru. Profesor de Drept Penal la Facultatea de Drept din Bucureşti. 772 p. 676 p. Petre. NEMEŞ.I. KAHANE. Nicoleta. LUCINESCU. Vol. Cuvânt înainte de prof. Bucureşti. Iosif Fodor. Vol. (Academia Română. Nicoleta. Partea generală. Partea specială: vol. KAHANE. 70-76. p. Constantin. I. 35-45. ILIESCU. Editura Academiei Române şi Editura All Beck. POPOVICI. III. 471 p. KAHANE. George Antoniu. 8e année. IV.

Editura Univers. 1254. Câinele din Baskerville. Editura Univers. Traducere după ediţia „The Hound of the Bas Kervilles Another adventure of Sherlock Holmes“. 264 p. 443 p. Roman în patru părţi. Adolescentul. Laboratorul Central de Expertiză Criminalistică. 505 [512] p. Elder. Siegfried. Vintilă. Mark. (Academia Română. Vol. Paris. 619 [-624] p. 783 p. (Lucrările sesiunii de referate şi comunicări din 15-16 decembrie 1978). Mysteries and [Feodor Mihailovici]. qualitative de la nicotine. Gazda. Ministerul Justiţiei. Siegfried.6. 1971. + 293 p.STĂNOIU. 9. 7. Partea generală. Traducere din limba engleză de Mircea Alexandrescu şi Costache Popa. DOYLE. (The English Library.C. BULAI. 218 p. 1912. Bernard Tauchnitz. 1966. 1972. 1937. Demonii. Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală român. Der Top. OLSHAKER. Aparatul critic de Ion Ianoşi. ANTONIU. Editura pentru Literatură Universală. Berlin. 350-362. Nicoleta. Constantin. The Adventures 1263. 1990 [Oradea „Crişana“]. 646 p. Agent des FBI enthülltdie Motive won Gewaltverbrechern. Bucureşti. Bucureşti. O altă aventură a lui Sherlock Holmes. În româneşte de Otilia Cazimir şi Rodica Nenciulescu. 1257.I.. No. vol. ILIESCU. Rodica. Institutul de Cercetări Juridice). with a frontispiece. 2003. Arthur Conan. vol. Traducere revăzută de Ştefana Velisar Teodoreanu şi Isabella Dumbravă. Robert – I. Inimă slavă. 5. vol. Fraţii Karamazov. Editura RAO. 1259. Oameni sărmani. DOSTOIEVSKI. Rodica. 1253. 1258. vol. Traducere de Marin Preda şi Nicolae Gane. Un hoţ cinstit. Domnul Proharcin.. by A. Aparatul critic de Ion Ianoşi. Editura Tineretului. În româneşte de Nicolae Gane. Editura Academiei Române şi Editura All Beck. George. vol. Crimă şi pedeapsă. Aparatul critic de Ion Ianoşi. DOYLE. 2001. 159). Idiotul. Ediţia a doua. Anatomie des Mőrders. 224 p. Umiliţi şi obidiţi. [2] f.Editura All Beck. Bucureşti. Constantin. Aparatul critic de Ion Ianoşi. 926 [932] p. Leipzig. STĂNOIU. Dublul. Roman în şase părţi cu epilog. Institutul de Cercetări Juridice). A[rthur] Conan. Détermination Ministerul Justiţiei. 679 p. Nevasta altuia şi un soţ sub pat.. 1893. John. Studiu introductiv de Tudor Vianu. Editura pentru Literatură Universală. 214 [-215] p. Editura Academiei Române şi Editura All Beck. . Aparatul critic de Tamara Gane. Nicoleta. Arthur Conan. Polzunkov. 8. DONZALLAZ. Hachette. George. Goldman. Conan Doyle. of Sherlock Holmes. (Cutezătorii). 549 [-552] p. Vol. 1262. (Academia Română. DONGOROZ. 1969. 1979. Arthur Conan. Smith. 10. Bucureşti. Traducere de Nicolae Gane. 767 [-770] p. Amintiri din Casa morţilor. Bucureşti. DOYLE. 1260. 1255. 1967. vol. [Bucureşti]. KAHANE. 315 p. Bucureşti. DOUGLAS. 20 de ani de expertiză criminalistică la ANTONIU. Republicată de Editura Mondero. Bucureşti. Un pom de Crăciun şi o nuntă.. Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală român. Partea specială. 2003. [Feodor Mihailovici]. Leipzig. Bucureşti. p. DONGOROZ. Heinemann and Balastier. 1261. 1958. DOSTOIEVSKI. Un roman în nouă scrisori. 1902. Aparatul critic de Ion Ianoşi. Ediţia a doua. O lume dispărută. Bucureşti. vol.. BULAI. Bucureşti. Traducere 85 Adventures. 445 p. KAHANE. Editura Univers. Traducere de Ovid Constantinescu şi Izabella Dumbravă. Opere în 11 volume [selecţie]. Institutul de Cercetări Juridice).. London. DOYLE. Bucureşti. Editura pentru Literatură Universală. 9e année. 431 p. 1970.2001. 9 şi 10. 757 [-760] p. 1. 1256. Vintilă. V. (Academia Română. Editura Tineretului.. 3. 2003. 1957. ILIESCU. în R. de Emma Beniuc. Aus dem Amerikanischen von Andreas Rieger. no.

Editura Junimea. biolog. romane poliţiste [de] Sir Arthur Conan Doyle. În româneşte de Andrei Bantaş. 2006. Noţiuni fundamentale. (Mărcile Litografiate). 1980. Lord John Roxton. Traducere din limba engleză de Lazăr Cassvan şi Rodica Lackner. DOYLE. Iaşi. Cuprinde: Un studiu în roşu. 1985. în Criminalistica. Scandal în Boemia. D. noiembrie 2005. Arthur Conan. Editura Unisens. (Biblioteca pentru toţi. Prefaţă de Mihai Dascăl. 259 [-263] p. metafizice. Alexandru. Coama leului. (Clasicii literaturii universale). 1980. În româneşte de Otilia Cazimir. Junimea. 1267. XXVIII + 313 [316] p. 4-6). Arthur Conan. În româneşte de Andrei Bantaş şi Nicolo Della Pupa. DOYLE. 1958. [1991]. Editura Tineretului. (Integrala A. Cristian V. 429 [-432] p. 435 [-455] p. pe cotorul cărţii. 86 . O altă aventură a lui Sherlock Holmes. 1279. Elena. Hera. Editura Tineretului. DRAGOMIR. Chirurgie plastică şi reparatorie. Arthur Conan. Conan. 1270. 1265. Subinspector de 1271. Editura Tineretului. DOYLE. utilizaţi în identificarea judiciară. profesor Summerlee şi E. În româneşte de Otilia Cazimir. 141 [-144] p. Bucureşti. Minerva. Editura Humanitas. Traducere de Lazăr Cassvan şi Rodica Lackner. Arthur Conan. 222 [-224] p. 2004. 1991. În româneşte de Lucia Gogan. 1273. 1269. Enigma diademei de berile. [1966].R. Cîinele din Baskerville. Editura Ion Creangă. În româneşte de Marius Măgureanu. 47-48. A. DOYLE. Malone de la „Daily Gazette“. 6. contraatacă. 224 [-231] p. Mondero. (Colecţia Arhiva lui Sherlock Holmes Nr. Bucureşti. Markeri S. 1990. 1966. Arthur Conan. Subinspector. (Colecţia „Fantomas“). Prefaţă de Gabriel Liiceanu. roşu. Vol. [Bucureşti]. DOYLE. Postfaţă de Andrei Pleşu. DRAGOMIR. poliţie. Bucureşti. Al. Iaşi. Arthur Conan. Semnul celor patru. 280 [-288] p. Conacul Shoscombe. Bucureşti. 1266. Sibiu [Transpres]. 763 ).T. Editura Ploscău. (Aventura). Conan Doyle. Crase banalităţi Arthur Conan. 1276. DRAGOMIR. 205 p. Ştefănescu-Medeleni. p. Semnul celor patru. [Bucureşti]. Prelegeri re-construite de Gabriel Liiceanu şi Cătălin Partenie. anul VII.R. 1971. Bucureşti. Bucureşti. biolog. Semnul celor patru [Romane]. Serie 1 nouă. DOYLE. Memoriile lui Arthur Conan. utilizaţi în identificarea judiciară. Arthur Conan. 157-161 1278. În româneşte de Andrei Bantaş. Markeri S. 258 [-263] p. p. Elena. 1268. 260 p. I. 1973. 288 p. 1274. Mărcile poştale clasice românesti litografiate în perioada 1865-1872. Un studiu în 1275. 1993. Aventurile lui Sherlock 1272. Firma Gridlestone. DRAGOMIR. cuprinzând relatarea uimitoarelor aventuri ale profesorului Geroge E. Bucureşti. 1280. Rodica Nenciulescu. Arthur Conan. Bucureşti. DOYLE. 1970. DOYLE. Sherlock Holmes Holmes. Arthur Conan. 258 [262] p. DOYLE. Îngerii răzbunători şi Comoara din Agra. DOYLE. nr. Traducere de Lazăr Cassvan şi Rodica Lackner. Romane. trei lucarne. 1 Numărul volumului în cadrul colecţiei. DOYLE. Prefaţă: Ion Hobana]. [Bucureşti]. O lume dispărută. [Bucureşti]. Aventura celor Sherlock Holmes [de] Sir Arthur Conan Doyle.T.1264. În româneşte de Mircea Alexandrescu şi Costache Popa. Aventurile profesorului Challenger [nuvele]. 1277. Editura Odeon. Challenger. 1992. 123 [-127] p. DRAGOMIR. Kiriac. În româneşte de Andrei Bantaş. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. DOYLE. 2).

Prim-procuror. 1294. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Kiriac. Stabilirea grupei sanguine după firul de păr. Romanian Philatelic Studies. Editura Ştiinţifică. 142-160 („Compania”). în Tratat practic de criminalistică. 65/1987. 1297. Bibliografie la p. 2002. 195-203. Ministerul de Interne. Expertiza urmelor de natură piloasă pentru stabilirea grupei sanguine. DRAGOMIRESCU. Programare neliniară. Ministerul de Interne. DRAGOMIR. în Criminalistica. Mina. Bucureşti. Mircea. Filatelia Aug. l/89-l/90. DRAGOMIR. „Umlauf 2. p. Übersetzung Translation Dr. 1978. Kiriac. DRAGOMIR. DRAGOMIRESCU. vol. Mircea. cu fig. natură piloasă pentru stabilirea sexului. vol. DRAGOMIR. 2. 1293. 1992 („Ştampilografie")."Cap de Bour". 1990. Expertiza 1292. Kiriac. T. 1980. Bibliografie la p. Mina. 280 p. Ministerul Justiţiei. 122-125. DRAGOMIR. Aurel. Kiriac. Contribuţii cu privire la circulaţia primelor mărci poştale româneşti. 1283. Virgil. 87 1302. 392 p. DRAGOMIR. Determinarea grupei Study of The First Moldavia Issue. N. Octavian. Contributions to the sanguine din firul de păr. circulaţia mărcilor Cuza 1865. 1291. 1972. DRAGOMIR. LĂPĂDUŞI. Determinarea grupei 1282. nr. p. 4. p. Filatelia Nr. Ştampilografie poş- tală (România 1822-1910). Gheorghe. DRAGOMIRESCU. Kiriac. 1284. Kiriac. Bucureşti. Ministerul de Interne. Bucureşti. 1289. în Tratat practic de criminalistică. august 2006. Compania Diligenţelor Moldovei 1852 . Virgil. V. Almanah Filatelic '89. DRAGOMIR. Mina. DRAGOŞ. Mina. Kiriac. Expertiza medico-legală psihiatrică. 1968. DRAGOMIR. 1300. p. DRAGOMIR. p. Mina. ASANACHE. 1295. metodologie medico-legală. Vol. DRAGOMIRESCU. 1301. DRAGOMIR. Bucureşti. 1904. Orientări actuale în teoria şi practica medicolegală. Nestor. 377 p. Legitima apărare. Reconstituirea circulaţiei mărcilor „ Cap de Bour“ Emisiunea a doua. II. Kiriac. 287 p. Dan. 1286. Tipografia şi Librăria „Lexandri“. 317-320. Bucureşti. în 20 de ani de expertiză criminalistică.Y. 122-125. Ministerul Justiţiei. 1287. anul VIII. MALIŢA. 1285. p.1857. Radu. SURPĂEANU. Editura Medicală. p. Bucureşti. Bucureşti. Expertiza urmelor de Virgil. DRAGOMIR. 1979.N. Mihai. + erată. Urmele de sânge. No. Kiriac. în Tratat practic de criminalistică. Editura Ştiinţifică. DRAGOMIR. p. Catalogul mărcilor poştale româneşti. 1296. 1979. 325 p. medico-legală în psihiatria judiciară. Noua metodă practică pentru a învăţa cu înlesnire legile privitoare pe toţi oficerii de poliţie judiciară şi în special comisari. Introducere în programarea convexă. 1976. sub-comisari. 161-164. Mina. Prof. 1299. Alexandria. . MALIŢA. Editura Viaţa Medicală românească. 1288. 1298. HANGANU. Almanah Filatelic 1985. vol. 624 p. Bucureşti. în 20 de ani de expertiză criminalistică. 4. Bucureşti. II. DRAGOMIR. Mihai.Ausgabe". Otto Binder in Rumăniensammler Nr. cu fig. 209 p. 321-323. A. 1978 („Contributions”). gendarmi rurali şi agenţi auxiliari. Bucureşti („Contribuţii”). DRAGOMIRESCU.87. 25-28. 386+392. Problematică şi 1290. Vasile. Editura Medicală. Contribuţii privind sanguine din firul de păr. Vasilescu. Bucureşti. Ministerul de Interne. PRELIPCEANU. 1980. 73 . 1979. 1978. DRAGOMIR. Ausgabe der Ochsenkopfmarken: Der Rumäniensammler Nr. 1974. Bucureşti.1281. 271-278. Darstellung des Umlaufs der 2. I. DRAGOMIRESCU. Sublocotenent.

1311. vol. Depistarea toxicomanilor. Bucureşti. 1. 21-22. iunie 2004. Jenică. 1317. 2005. III. Bucureşti.col. ROMAN. DRĂGAN. 1314. Editura Craiova. 1315. 41-42. 29-30 (I). Jenică. Aparatura criminalistică modernă şi sisteme de procesare a imaginilor. Editura Ministerului de Interne.. X. mijloace tehnice de examinare a 1320. DRĂGAN. anul II. vol. univ. univ. 1318. iulie 2000. CĂRPINEAN. nr. p. 70 p. Bibliografie la p. şi Vestala. Lector univ. vol. 1306. Silvia. DRĂGAN. vol. 351 p. Ediţie definitivă. Editura Fadrom. 415 p. TIPIŞCĂ.. în Ştiinţele juridice la început de mileniu. 180 p. dr. Ion. VIII.F. 1998. în Analele Universităţii „Spiru Haret“. P. DRĂGAN. Bucureşti. DRĂGAN. p. Milan. volumul XIV. Conf. 1312. Bibliografie la p. Jenică. dr.. 463 p. Drogul. POPESCU. Polixenia. lt. Editura Militară. Constanţa. vol. Jenică. 558 p. anul VIII. Svedlovsc. Jenică. septembrie 2000. p. 1. dr. GRECU. Consideraţii teoretice şi practice.R. George. februarie 2006.R. 4. Ion. 1304. STĂNESCU. în Revista Română de medicină Legală /Romanian Journal of Legal Medecine. Noi . SUCEAVĂ. Facultatea de Drept. DRĂGOI. 11 vol. C. Editura Magicart Design. I. Constantin. II. p. vol. Istoria culturii şi civilizaţiei. nr. vol. Editura Europa Nova. OANCEA. Alexandra. Dicţionar. DRĂGAN. p. 383 p. VREJU.. 1996. decembrie 2000. Economistul mileniului III. 2003. 1994. 1316. vol. Dan. Ligia. 142 p. IV. drd. VII. Colonel lector univ. Editura Luceafărul. TRÎMBIŢAŞU. DRIMBA. MELINTE. I. 1309. 208 p. Jenică. DRĂGAN. DRĂGAN. 54 p. 108-122.. Jenică. anul II. Interferenţe între eroarea medico-legală şi eroarea judiciară. eroi şi personaje din mitologia drogului. vol. DUCA. Direcţia arme. Drogurile în viaţa românilor. VI. DRAGOTEANU. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine... RUSU. DRĂGHICI.. 1993. esenţiale şi precursori..O. Sinergisme morfogene în evoluţia sistemului osteomedular. 6. Bucureşti. 367 p. Ovidiu. 463 p. univ. 1319. Zei. vol. 284 [286] p. Criterii de evaluare ale „punerii în primejdie a vieţii” în leziunile vasculare. Implicaţii în expertiza medico-legală. în Criminalistica. p. martie 2006. 42 p. 433-437. nr.IX. 1305.1303.. Mihai. volum 12. DEMETRESCU. V. dr. Elisa. Nicholas Georgescu – Roegen – profetul arhitect al noii gândiri. DERMENGIU. MEŞINĂ. M.. Mariana. p. Bucureşti. anchetă. nr. DRESSLER. 399 p. 447 p. DUCA. 2001. Sesiunea de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice. 413 p. 1307. nr.C. nr. Jenică. DRĂGAN. Prep. Cristian Ion. 3-15. explozivi şi substanţe toxice). G. Editura Ministerului de Interne. în Criminalistica. în Criminalistica. XI. Preparator universitar slt. 1987. A. Substanţe chimice M. 2. Constantin. (Inspectoratul General al Poliţiei. DERMENGIU. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 2005. 1310. 5. Bucureşti.. anul II. 19-20 (II). Dumitru. DRAPKIN. Gheorghe. Prof. Lt.. vol. Tortura. Jenică. Consideraţii privind rolul ştiinţei criminalisticii în cadrul investigaţiei penale. Constantin. NICOLAE. CORNEANU... MARTIUS. L. 2001. Aproape totul despre droguri. 379-381. DRĂGAN... obiect al reglementărilor juridice. Bazele teoriei situaţiilor de Procedura reorganizării judiciare şi falimentul. 1994. 415 p. 143. 88 Constantin. Manual de educaţie antidrog pentru ciclu gimnazial. Editurile Saeculum I. 1308.S. 1313. 384 p. 145-165 p. 1995.C.

Bucureşti. Ministerul de Interne. Victor. Philatelic poliţie. 101 p. Urme lăsate de animale. în Criminalistica.S. vol. Pietre preţioase. 342 [-344] p.S. DUCULESCU. 1995. 1334. 1976. identificări judiciare din Institutul de Criminalistică. Ipostaze ale diplomaţiei. vol. 269 [-271] p. 226-233. 2. telor la tratatele internaţionale. 2. 1980. expert criminalist. Inspectoratul pentru Cultură al Judeţului Botoşani. nr.P. Ion 1323. 1985. 1972. 1984. Ministerul de Interne. Victor. vol. 216 p. I. Traducere din 89 – Expert grafic diplomat al Şcoalei Superioare de Arhivistică şi Paleologie. Manuel vocabulaire du portait parlé. NĂSTASE.. 1337. 191 p. Petru. BECKTON W. Petru. Constantin. DULCIU. III. Sinaia. ĎUD’A. 307-310. DUME. Decémbre. 1326. 318-320. criminalistică. DUCULESCU. în Tratat practic de criminalistică. DUME. 344 p. Succesiunea sta- 1324. 1322. p. vol. Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu“. Diplomaţia păcii. Mică enciclopedie. după imprimarea prin apăsare. 1342. Editura Academiei Republicii Socialiste România. Petru. ANGHELESCU. Petru. Studii de drept internaţional. Luboš. 1909. în Criminalistica. 1982. Victor.I. Editura Academiei R. Editura Militară. Efectuarea examinărilor dactiloscopice în sistemul A. 170 [-175] p.R. Adrian. Bucureşti. 2001. 277 [-280] p. Editura RAO (Enciclopedia RAO). (I). Victor. ROGOJANU. 1333. DUCULESCU. Editura Militară. 17-18. DUFFAUX. Constatarea tehnicoştiinţifică a urmelor lăsate de mâini.. 2001. Diplomaţia secretă. Ministerul de Interne. Petru. Octavean. C. 64 [-68] p. Examinarea actelor deteriorate prin rupere şi ardere. Bucureşti. 1986. 116-141. DUCULESCU. România la Organizaţia Naţiunilor Unite. Subcomisar de limba germană de Mihai Moroiu. anul III. p. 1979. DUCA. Dreptul tratatelor. în Tratat practic de criminalistică. Rudolf. DUMITRESCU. p. Journal of Great Britain No. Coordonator: Dumitru Popescu. Europeană. Arhive. DUCULESCU. Continuitate şi discontinuitate în dreptul internaţional. Dan Toma. 1336. Principii şi forme juridice ale cooperării economice internaţionale. p. Descoperirea falsurilor în acte şi . şeful Serviciului de 1330. Bucureşti. I. aprilie 2006. Roxana. Scrisul. DUME. O cerinţă a contemporaneităţii. Expertiza scrisului cursiv. 232 p. 1321. Bucureşti. p. DUCULESCU. biblioteciambrozie şi aguridă. februarie. Victor. Titlu şi tablă de materii şi în limbile engleză şi rusă. Victor. 1327. Căpitan – din Geniu Editura Continent XXI. 20-24 noiembrie 2000. Reconstituirea scrisului 1328. G. Mouillot. 25-26. Biblioteca Eminescu. DUCULESCU. Noul sistem integrat de identificare balistică din cadrul Institutului de criminalistică al I. 1340. 1929. 5/1895. în Tratat practic de criminalistică. DUCULESCU.. 1976. 40 p.documentelor. Victor. Editura Politică.. DUME. anul VIII. DUERST G. Marseille. Marius. 1980. Les Formules dactyloscopique réelles. Bucureşti. Albatros. DUCRY..F. 186-190. Victor. Ministerul de Interne. p. 620-668. 1339.D. Bucureşti. Colonel. Bucureşti. p. R. Editura Geea. III. 1335. Editura Casa 1992. 1973. în Tratat practic de criminalistică. în R. 1329. 77-79. Victor. 1332. Ion. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. nr. 1341. p. vol. REJL. Ministerul de Interne. MUNTEANU. Petru. TOMA. 1331. p. DUME. în Tratat practic de 1325.R. 1338. Editura Academiei Republicii Socialiste România. Bucureşti. Al.G. Bucureşti. 1998.C. DUCULESCU.B. 1978.I. II. DUME.

nr. Teoria logicii. 1968. cu fig. DUMITRESCU. Anton. 90 Academiei R. 181 p. 367-383. DUMITRESCU. p. DUMA. directorul Intendenţei Stabilimentelor Centrale. 249-254. Viorel. Rezumat în limba franceză. CONSTANTIN. (Enciclopedia de buzunar. Doru. Bibliografie la sfârşitul capitolelor. II-a. Technica şi monetară. anul VI. Bucureşti. 1357. Eugeniu. Sorin. Rezumat în limba franceză. 391 p. Despre re- Ştefan I. Alexandru Şt. Timişoara. 1360. Didactică şi Pedagogică. cu portret şi facs. Mimii 1353. în Criminalistica. Comisar-şef de poliţie. 115 p. Actualitate şi perspective privind utilizarea tehnicilor de identificare criminalistică în pregătirea viitorilor tehnicieni criminalişti. Informatică juridică. Bucureşti. Centrul de logică). [2004]. 1354. 1928 (Arhivele Statului. rusă. engleză. 1355..S. Comisar-şef de 1356. Marius. Bucureşti. Alexandro. 200 p. Anton. 1347. Seria „Sinteze“). 1352.S. forzaţ ilustrat. 1944. 1938. Cu o prefaţă de Intendentul general Florescu. Capcane judiciare. Centrul de logică).R. Filatelia 11/1958. Anton. Editura 1348. Viorel.. Bucureşti. 210 p. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Anton. 1993. Martori mincinoşi şi documente false. DUMITRIU. DUMITRIU. Tablă de materii şi în limbile franceză. Matei. Alexandru. „Junimea“. în Criminalistica.. 1349. GHIORGHICI. Ioan Florin. DUMITRESCU. Mecanismul logic al matematicilor. DUMITRIU. 384 p. DUMITRESCU. Anton. Editura Viaţa literară. Elemente de antropologie judiciară. Moneta. 1998. Istoria logicii. VI (Cotroceni). Logica polivalentă. Tipografia Revista Geniului. Logica polivalentă. Editura Ministerului de Interne. 1944. p. Bucureşti. Bucureşti. gândirea impresiunile „cap de bour".S. GACEA. Editura Mircea. Anton. 135-142. revăzută şi adăugită.R. Şcoala Superioară de Arhivistică şi Paleografie). EFTIMIE. DUMITRESCU. Editura Academiei R. 590 p. Subcomisar de poliţie. DUMITRIU. (Academia R. Iaşi. DUMITRIU. (Academia Română. 1049 [-1051] p. complet refăcută şi adăugită de autor cu colaborarea lui Teodor Stihi. 1350. Crăciun. Ediţie nouă. 1346. 1358. Profesor de expertiză grafică la Şcoala Superioară de Arhivistică şi Paleografie. Editura Enciclopedică Română. RAINER. 424 p. Bucureşti. Constantin. GHEORGHICI.documente prin ajutorul fotografiei cu o prefaţă de D-l Stahl. 401-409. 1943. DUMITRIU. 1345. 1343. Inspector principal de poliţie. poliţie. 1966. Istoria logicii. 200 p. DUMITRIU. 2001. Un album document al Centrului de Cercetări Antropologice în memoria Profesorului Rainer. Bucureşti. 1359. Acupunctura ştiinţifică modernă. 1971. Bibliografie la p.. 1977. 385 p.A. editat de Fundaţia Anastasia cu prilejul expunerii colecţiei şi arhivelor RAINER la Galeria Catacombelor.R.R. Editura Solness. 45-48. 1969. STÎRCEA. Constantin. Paradoxele logice. DUMITRIU. Ediţia a Editura . Centrul de Cercetări Antropologice). DUMITRESCU. Tiparul: R. 1351. 2006. DUMITRESCU. Anton. p. Schimbul. Bucureşti. + 22 planşe color şi alb-negru. Pregătirea viitorilor agenţi de poliţie în domeniul Criminalisticii şi al Medicinei Legale. (Academia R. DUMITRESCU. Mileniul III. Tipografia „Geniului”. „Monitorul Oficial”. DUMITRESCU. 1344.S. Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă. Bucureşti. Dorel. 6. Bucureşti. Editura Ştiinţifică. Dumitru. DUMITRESCU. cu ilustr. Anton. Soluţia paradoxelor logico-matematice. Comisar de poliţie. Bibliografie la p. noiembrie 2004. Recunoaşterea falsurilor în administraţie şi prevenirea lor. 1973.

8. Anton. 1368. Émile. nr. Cristian. Prof. Paris. 373. regulile în secolul al XIV-lea. DUMITRU. Colecţia de manuscrise. Émile. DUMITRIU. Sociologie et philosophie. Bucureşti. Pauli Sanctini Ducensis [. Anton. Ţările Române Sociologie. în Criminalistica. o selecţie polemică) Frankfurt/Main. Ştiinţă şi 1367. 1924.Didactică şi Pedagogică. Prevenirea falsului în înscrisuri în lumina unor constatări din practica expertizei criminalistice. [1] f. DUMITRU. Traducere de Constantin Sudeţeanu. DUMITRIU. (A Free Press Paperback). în balistica judiciară. Thèse… par Émile Durkheim.. Über die Anomie (Despre anomie). 2. Tabla de materii şi în limbile engleză şi franceză. Etude de în secolul al XIV-lea. 1365. DURKHEIM. fig. p. Émile. Text latin (facsimile şi transcriere). DURKHEIM. Prof. 1986. Glosar şi Indici de Ion Dumitriu-Snagov. + IC + 471 p. P. (Cultura Naţională. 1973. 1371.R. C. p. Codex Latinus Parisinus. Paris. New York: The Free Press. dr. studiu. Universitatea din Belgrad. (Faculte des Lettres de Paris).) Klassik der Soziologie eine polemische Auslese (Clasic al sociologiei. Note. Biblioteca Naţională Paris. 1965. 1893.S. Texte şi în limbile franceză. (Academia R. SAVIC.462 p. Rezumate în limbile engleză şi franceză. Ion. Bucureşti. (Bibliotheque de Philosophie Contemporaine). în Revista Română de Drept. 1993. 35-36. Ediţia a Dusan. (Codiciele Latin de la Paris – 7239 Paulus Sanctinus Ducensis). The Elementary Forms of the Religious Life. Paris: Felic Alcan. Editura Cartea Românească. 144-153. 2003. (publ. în: Mills. Ţările române 1370. Biblioteca Naţională. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 1212 p. 1369. germană şi latină. 1362. Institutul de Medicină Legală al facultăţii de Medicină. Les regles de la methode sociologique. Émile. 1366. DUNJIC. Bucureşti. Bibliografie la p. Tablă de materii şi în limba franceză. 22-28. martie 2005. Editura Eminescu. Gropile comune şi câteva dintre problemele apărute în procesul de identificare a cadavrelor din gropile comune. 1966. cunoaştere * Alétheia * Cartea întâlnirilor admirabile. 1924. Translated from French by Joseph Ward Swain. DUMITRIU-SNAGOV. 1979. XV 143 p. 416 p. Biblioteca socială).U. DURKHEIM. Index. p. dr. 1956. De la division du III-a revăzută şi adăugită. DURKHEIM. 1897. Colecţia de manuscrise. XII . 1990.] Tratat despre arta militară şi maşinile de război. Bucureşti. 1373. 1361. Text latin (facsimile şi transcriere) Traducere şi comentarii /Studiu/ Note / Glosar / şi / Indici / de Ion Dumitriu Snagov. Editura Tehnică.. Bougle. Homo universalis: Încercare asupra naturii realităţii umane. Bibliografie la sfîrşitul capitolelor. 1375. DURKHEIM. Émile. 1372.767 p. Istoria logicii. ilustr. DURKHEIM. Cartea Românească. Sociologia. Ion. 507 p. Problematica ricoşeului metodei sociologice. anul VII. 1364.W. Bucureşti. DUMITRIU-SNAGOV. Centrul de logică). Anton. DURKHEIM. Émile. Libraire Felix Alcan. Codex Latinus Parisinus – 7239. Preface de C. Traducere şi comentarii. 684 p. 1979. Editura Eminescu. Le suicide. Slobodan. London: Collier Macmillan. 224 p. 91 .. 1363. DUMITRIU.F. É. cu portret şi facs. 1374. nr. (Bibliotheque de Philosophie Contemporaine).] Tractatus de re militari et machinis bellicis / Paulus Sanctinus Ducensis [. Paris. Tratat despre arta militară şi maşinile de război. Sandu. 1975. travail social. Eseuri. 162 p. Bucureşti.

1993. cu portret.. note şi comentarii. expertize tehnice auto. Editura Didactică şi Pedagogică.R. 1380. DURLUŢ. Émile. Editura Galaxia. DURKHEIM. aprilie 1996. 1377. Îndrumar şi 1383. Kriminalität als normales Phänomen (Criminalitatea ca fenomen normal). Ionel. Versiunea originală: Le protocole. DURVILLE. Editions Protos. Preot. Bucureşti. AlexandruRăzvan. Instrument de comunicare. König. Unele probleme pe care trebuie să le lămurească investigarea în cazul infracţiunilor în domeniul intermedierii de valori mobiliare. DURKHEIM. É[mile]. Prefaţa la ediţia în limba română de Romulus Pătru Bena. Prefaţă de Victoria Petrescu. 2001. 393 p. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. DURKHEIM. Québec. Émile. Canada.1376.. 223 p. H. Editura Ministerului de Interne. 320 [-324] p. instrument de communication. dr. Oficiul Informaţii şi Documentare – Ministerul Aprovizionării şi Gospodăririi Fondurilor. Hendri Durville. imprimeur-editeur. cu portret aplicat (Lucrări fundamentale de pedagogie). 1385. 1379. 92 . Iaşi. DURLEA. Mic dicţionar teologic.. în: Sack. Subcomisar de poliţie drd. Ediţie îngrijită. Traducere: prof. 1972. 893 [898] p. 1986. 1974. Frankfurt / Main. Paris (IV).G. Preot. 1996. 1384. sociologice. Regulile metodei Constantin. Traducere din limba franceză de Alana şi Călin Şabac. Elvira Balmuş. Iorgu Stoian. emerit dr. Émile. DURKHEIM. 1382. Editura Ştiinţifică. Bucureşti. CONSTATIN. 2005. 1378.P. C. Bucureşti. DUSSAULT. p. (publ. Bucureşti. 282-290. 1980. IONESCU. Editura Luceafărul. 308 p. Titlul în original în limba franceză: L’évolution pédagogique en France. Educaţie şi socio- logie. La Science secrète. Bucureşti. Traducere şi studiu introductiv de prof. Prefaţă de Mihai Dinu Gheorghiu.. Institutul European. În româneşte de Mihaela Calcan. Émile. 112 p. 200 p. 1995. Montreal. Traducere de C. Editura Didactică şi Pedagogică.) Kriminalsoziologie (Sociologie criminală). Evoluţia pedagogiei în Franţa. Sudeţeanu. F. Despre sinucidere [de] Émile Durkheim. 289 p. Montreal. Louis. DUVAC. R. Ediţia a II-a revăzută de Ioan Mihăilescu. 1974. directorul Corpului de Control din I. Niculae. Henri. Rue Saint Merri. Protocolul. MORARIU. 23. Victoria Petrescu şi prof. 1381. univ. postfaţă de Emil Păun. DURKHEIM. Preot.

580-600. 1. Bucureşti. Editura Hiperion. 1991. 9 année. auriculare). licenţă. 1389. 414 p. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. ECO. 1400. [2005]. 480 p. 1404. Traducere din limba italiană de George Popescu. anul VIII. I. ECO. Editura Dacia. Editura Pontica. Traducere din limba engleză de M. I. 1984. 1406. 1402. Constanţa. iunie 2006. EINSTEIN.. Thèse… London & Working. 1387. EHSES. 452-468. Stoianovici. 2005. Umberto. . (Colecţia „Pentru Patrie“). ClujNapoca. 308 p. 1991. Cugetări. 1399. Disciplinele umaniste. 1992. Minunea Sfântului Bau- narcotics control. EBERHART. 295 p. 1405. Univer1397. vol. vol. 8 p. Traducere din limba italiană de Oana Sălişteanu. Traducere din limba italiană şi postfaţă de Florin Chiriţescu. Ediţie îngri- jită [şi prefaţată] de Marin Bucur. 1964]. Umberto.. 304 p. (Biblioteca Italiană). Traducere din limba engleză de Melania Dumitrache. p. în e R. Traducere din limba italiană de Ştefania Mincu şi Daniela Bucşă. e R. Albert.C. 1938. 1996. Cum văd eu lumea. ECARD. 238 p. (Mari prozatori ai sec. Pendulul lui Foucault. Flotna. Georges. Librairie Arthème Fayard. Insula din ziua de ieri.I. Umberto. Pârvu. Umberto. Polirom Pontica. 1934. Schmidt Römhild. în Criminalistica. Bibliografie la p. 1403. 28-44. Georges. International 1396. 77 [-79] p. Umberto. 40-41. Traducere din limba italiană de Florin Chiriţescu. ECO. Pârvu.I. (Université de Genève. Postfaţă de Marin Mincu. 10. Bucureşti. EMINESCU. Enciclopedia RAO. Les Argots étrangers. Selecţia textelor: M. Editura Humanitas. Istoria frumuseţii. Mihai. 192 p. II. Umberto. Iaşi. Les mineurs délinquants.C. Bucureşti. Ohrabdruckspuren (Amprente 1392.C. Despre comportamentul anti-social: abordarea britanică. 2000. 438 [440] p. Ei s-au jertfit pentru patrie. 2006. ECO. ediţie revăzută şi adăugită. Chişinău. 1388. Conacul groazei. Constanţa. no. ECO. no. 387-405. ECO. EINAUDI. Traducere din italiană de Ştefania Mincu. Umberto. 512 p. Mignon G. Cum se face o teză de sitatea din Bath. Umberto. Roman ilustrat.. 1407. O Traducere din limba italiană de Ştefania Mincu şi Marin Mincu. Codul lui Da Vinci.I.15). Umberto. Editura Pontica. 412 p. no. reginei Loana. Polirom. Numele Trandafirului. Marea Britanie. 2000. XX). p. 2002. Limitele interpretării. Flonta. 10 année. Editura Pontica.I.8. Misterioasa flacără a de moulage la „Pateu Lapierre‫ . 2002. univ. 511 p. D.. Traducere din limba italiană de Dragoş Cojocaru. Jean-Luc. 308 [312] p. Prof. 3. Adevăr şi ficţiune în 1391. vol. EHRMAN. ECO. Humanitas. Editura Pontica. D. Georges. p. Thèse No. Ediţie 1390. 1937. În căutarea limbii perfecte.. Berlin. Editura Humanitas.C. 1395. 1938. ECO.. p. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 1995. Ştiinţe criminalistice. ECARD. ECO. no. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 1401. în R. 179 p. 2004.״‬în R. EATSAN.. 335 p. 1995. Lübeck. 225-256. Une nouvelle technique Umberto. I. 10e année. Note de M. Flonta.4-5. Traducere din limba italiană de Ştefania Mincu şi Marin Mincu. ilustr. Les Encres invisibles. Ediţie îngrijită de Doina Papuc. Essen. antologie. EISENHOVR (Louise Elisabeth). 1398. ECO. Michael. 1394. 9 année. II. [Bucureşti.E 1386. Constanţa. p. Bart. 1937. ECARD. 459 [464] p. 1393. îngrijită de Umberto Eco. 203 p. Numele Trandafirului. nr. dolino.

2(25). în îmbunătăţirea calităţii produselor. anul II. M. 4. A-G. Particularităţi clinice ale schizofreniei la sexul feminin. Adrian. 260 p. Particularităţi ale expertizei semnăturilor neevoluate. vol. 63 – 72. 1426. Yolanda. Nicolcioiu [. 1994.R. 293 [-296] p. vol. 1957. Căpitan. Editura Academiei Republicii Socialiste România. Editura Academiei. EMINESCU. 1 (24). 2005. ENACHE. Bucureşti. ale transferului de tehnologie. 1409. 1410.P. Coordonator general Ion Văduva-Poenaru. Bucureşti. 12-13. dr. ENĂCHESCU. X. Bucureşti. 1994. Interferenţe psiho- Antologie de oratorie judiciară. Editura Ştiinţifică. p. 1421. 1970. prof. Colonel. Enciclopedia marilor personalităţi din 1419. 1420. 1417. univ. ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului. tator în RSR. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. EMINESCU Yolanda. 1993. p. VI + 216 p. 1414. 31-32. Ion. şi dreptul. Editura Lumina Lex. EMINESCU Yolanda. 1416. Editura Academiei RSR. Yolanda. univ. EMINESCU. Editura Academiei RSR. XXII + 409 p. Expert criminalist. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. X. Bucureşti. Florin Zăgănescu. Bucureşti. Rodica Mihaela. în Buletin de psihiatrie integrativă. „Albatros“. Iaşi. RADULIAN. Colonel. 1422. Procese celebre. 120 [-123] p. Falsuri realizate în documente de călătorie. Iaşi. mai 2000. EMINESCU Yolanda. 380-393. V. Editura Ştiinţifică. în Criminalistica. 2004. Editura Academiei R. 1411. 1427. iulie 2001. nr. 2. ENĂTESCU. în Buletin de psihiatrie integrativă. ENACHE. Cluj-Napoca. 1995. invenţiilor şi inovaţiilor în dreptul socialist. p. 1423.[Bucureşti]. Florin. anul V. 1973. Bucureşti. EMINESCU Yolanda. 1418. 10 p. (Antologie de oratorie judiciară). etice ale dreptului de citare. Rolul dreptului civil fotografiilor de portret. Limitele juridice şi Ion. Bucureşti. Opera de creaţie 1425. Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Bucureşti. Concurenţa neloială. Bucureşti. 1412. 1428. nr. ENACHE. Jurist. P[etru]. Mihai Golu. An XI. univ. EMINESCU Yolanda. BĂHNEANU. 2001. dr. Apărarea desco- Căpitan. 3. 145-159.. Editura Alma Mater.R. Detectivul particular. expert criminalist. p. 160 p.] Prim Vice Preşedinte al Consiliului legislativ. Vol. Coordonatori pe grupe de domenii: prof. EMINESCU. Ra- peririlor. ENACHE. 240 p. 1408. Gheorghiţă. Bucureşti. 228 [-230] p. Editura Orizonturi. în Criminalistica. şeful Serviciului Criminalistic din Poliţia Capitalei. 1979. 2003. ENACHE. EMINESCU Yolanda. Constantin. o profesiune de mare viitor. Investigarea criminalistică a incendiilor. martie 2003. EMINESCU Yolanda. ENĂCHESCU. Bucureşti. Magistrat asistent. 1972. 216 p. 2005. în Criminalistica. . Jurist. p. 37-40. (Extras). 1962. 536 p. EMINESCU Yolanda. ENACHE. 1413. p. 1987. Particularităţi ale expertizei 94 istoria. Pledoarii celebre. Drept român şi comparat. I. Editura Tehnică. 263 p. p. Bucureşti. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Cuvânt înainte de E. nr. Ion. Ion. Bucureşti. dr. Probleme juridice Sorina. 1969. nr. (Colecţia Cogito). Bucureşti. Editura Lumina Lex. 332 p. MOISESCU. BOIŞTEANU. anul III. 1979. Pledoarii celebre 1424. RĂICAN. Mari procese din istoria justiţiei. prof. an XI. Yolanda. somatice la pacienţii cu tulburare depresivă recurentă. nr. Dreptul de inven- portul de constatare tehnico-ştiinţifică. Mihai Stratulat. Editura Lumina Lex. 122-137. Expert criminalist. 1415. Tratat de psihopatologie. Editura Academiei RSR. Micaela. + erată.

ştiinţe juridice şi militare. muzicologie. critică literară. filosofie. Tudor 95 Colesnic. medicină. ing. Mircea Snegur. Realizatori pe domenii: dr. Enciclopedia marilor personalităţi din istoria. ştiinţe tehnice. univ. D. prof. dr. univ. medicină. II. informatică. Virgil Constantinescu-Galiceni. M. fizică aplicată. Narcisa Fornea. Constantin Udroiu. Mircea Deac. Editura Geneze.prof. dr. prof. sociologie. acad. Mircea. ştiinţe tehnice. univ. prof. sociologie. Mircea. univ. dr. univ. prof. farmacie. scriitor şi istoric. Virgil Constantinescu-Galiceni. Vasile Micu. scriitor. prof. Dumitru Ghiţu. metrologie. arte plastice. scriitor. Mihai Golu. acad. dr. prof. Mircea Deac. Corneliu Zeană. arte plastice. M. Petru Demetru-Popescu. acad. univ. Gheorghe Duca. univ. dr. Alexandru Forje. Dumitru Prunariu. dr. de Ion Văduva Poenaru.prof. univ. Coordonatori pe grupe de domenii: prof. Gheorghe Creţoiu. drd. pr. acad. univ. dr. univ. Nicolae N. dr. prof. Ileana Berlogea. univ. C. ştiinţe agricole. dr. univ. filosofie. Ioan Mogoş. Gheorghe Creţoiu. prof. . Nicolae N. univ.prof. politologie. Studiu introductiv. dr. prof. dr. acad. arhitectură. medicină. fizică aplicată. critică literară. acad. prof. acad. dr. univ. C. Iancu Ştefan. Gheorghe Popa. dr. dr. Florin Zăgănescu. Constantin Udroiu. univ. univ. dr. dr. dr. Iancu Ştefan. Arcadie Percek. univ. ştiinţe agricole. farmacie. Viorel Cosma. Ionescu-Târgovişte. dr. Studiu introductiv de Ion Văduva-Poenaru. Dumitru Enescu. Barbu. chimie etc. prof. prof. conf. Călin Căliman. dr. acad. dr. ec. dr. ştiinţe juridice. prof. dr. prof. neurochirurgie. meteorologie. univ. dr. dr. 1999. dr. Aurel Chivu. medicină. Coordonator general Ion Văduva-Poenaru. univ. univ. prof. prof. Petru Demetru-Popescu. economie. ştiinţe agricole. univ. Constantin Nedelcu. prof. ştiinţe tehnice. Virgil ConstantinescuGaliceni. Mircea Snegur. Narcisa Fornea. Gheorghe Cazan. arte plastice. arte plastice. Coordonatori pe grupe de domenii: prof. univ. filologie. ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului. critică literară. univ. doc. George Popa. doc. dr. chimie etc. chimie. Realizatori pe domenii: dr. critică de film. scriitor şi istoric. ştiinţele Pământului. dr. Mihai Stratulat. ec. ştiinţe juridice. scriitor. Dorin Iormeanu Dimitriu. univ. dr. Duţu. metrologie. prof. cosmonautică. meteorologie. Dumitru Prunariu. biologie. univ. Gheorghe Cazan. prof. dr. ştiinţe agricole. Rodica Zăgănescu. acad. prof. Gheorghe Duca. univ. Gheorghe Cazan. Vergiu Chilimari. dr. Mircea Deac. biologie. dr. Mihai Golu. dr. ştiinţe agricole. G-O. P-Z. prof. dr. prof. politologie. cosmonautică. filologie. Viorel Cosma. univ. Dumitru Ghiţu. prof. dr. dr. prof. prof. ştiinţele Pământului. ştiinţe juridice şi militare. prof. Enciclopedia marilor personalităţi din istoria. George Popa. univ. Mihai Golu. Dimensiuni ale spiritualităţii româneşti. dr. 2000 499 [-510] p. dr. informatică. Mircea Adrian Teodorescu. univ. Călin Căliman. arhitectură. Voicu Bugariu. Ionescu-Târgovişte. Vol. economie. Toma Runcanu. 404 [-413] p. istoria teatrului. Graziella Baicu. Vasile Micu. Viorica Munteanu. ing. prof. conf. dr. 1429. medicină. prof. dr. chimie. critică de film. 1430. Mircea Adrian Teodorescu. prof. Graziella Baicu. Coordonator general Ion Văduva-Poenaru. III. univ. dr. muzicologie. Viorel Cosma. dr. Ion Bostan. dr. mihai Stratulat. dr. dr. prof. D. univ. dr. univ. Duţu. prof. prof. Bibliografie la fiecare personalitate. Florin Zăgănescu. Ioan Mogoş. dr. drd. prof. ştiinţe tehnice. dr. Mircea Snegur. Virgiliu Constantinescu-Galiceni. Florin Zăgănescu. ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului. univ. dr. medicină. Dumitru Enescu. (Pe copertă Ediţia a II-a). Editura Geneze. dr. teologie. acad. Corneliu Zeană. prof. prof. ştiinţe agricole. univ. dr. scriitor. Aurel Chivu. critică literară. Barbu. dr. Vergiu Chilimari. pr. Voicu Bugariu. dr. neurochirurgie. Rodica Zăgănescu. Bibliografie la fiecare personalitate. univ. dr. univ. istoria teatrului. Viorica Munteanu. Dorin Iormeanu Dimitriu. univ. teologie. dr. prof. Toma Runcanu. Vol. Arcadie Percek. Florin Zăgănescu. dr. ing. Ion Bostan. univ. dr. Ileana Berlogea.

univ. economie. dr. doc. Coordonator general Ion Văduva – Poenaru. albnegru. Realizatori pe domenii: dr. dr. fizică aplicată. Mihai Cimpoi. Paulina Constantinescu. Enciclopedia marilor personalităţi din istoria. Arcadie Percek.prof. univ. 1431. univ. dr. Graziella Baicu. Realizatori pe domenii: dr. prof. Vasile Micu. univ. Aurel Chivu. prof. univ. Gheorghe Creţoiu. ştiinţei şi culturii de Ion Văduva-Poenaru. dr. univ. politologie. dr. Mircea Snegur. univ. dr. univ. prof. scriitor.prof. Vergiliu ConstantinescuGaliceni. cosmonautică. prof. prof. Dumitru Enescu. istoria teatrului. univ. univ. Virgil Constantinescu-Galiceni. Editura Geneze. Mihai Stratulat. dr. prof. Rodica Zăgănescu. dr Corneliu Zeană. pr. Călin Căliman. arhitectură. Mihai Stratulat. dr. Dumitru Enescu. economie. prof. Mircea Deac. Dumitru Ghiţu. ing. Ioan Mogoş. dr. acad. D. Toma Runcanu. metrologie. muzicologie. scriitor. istoria teatrului. univ. vol. chimie. prof. dr. univ. univ. Narcisa Fornea. Mircea. sociologie. scriitor şi istoric. univ. Vergiu Chilimari. Arcadie Percek. dr. univ. critică literară. Nicolae N. Vasile Micu. Dr. Ion Bostan. neurochirurgie. univ. V. dr. prof. medicină. dr. acad. prof. dr. Barbu. George Popa. dr. dr. Iancu Ştefan. Florin Zăgănescu. univ. Voicu Bugariu. Viorel Cosma. univ. Gheorghe Creţoiu. dr. dr. Tudor Colesnic. prof. 2001. acad. dr. ing. univ. dr. univ. scriitor. . critică literară. univ. ştiinţe agricole. dr. critică de film. prof. prof. Dumitru Ghiţu. ştiinţe agricole. dr. dr. arte plastice. chimie etc. Constantin Udroiu. dr. C. muzicologie. fizică aplicată. ştiinţe tehnice. filosofie. univ. Paulina Constantinescu-Stoleru. critică literară. arhitectură. ştiinţe agricole. medicină. filologie. prof. Viorica Munteanu. Mihai Golu. univ. Constantin Nedelcu. drd. Narcisa Fornea. Andrei Andrieş. filosofie. dr. dr. dr. dr. Vergiu Chilimari. Bibliografie la fiecare personalitate. ştiinţe agricole. ştiinţe agricole. Călin Căliman. acad. metrologie. univ. Dorin Iormeanu Dimitriu. acad. biologie. informatică. Constantin Udroiu. cosmonautică. univ. Ioan Mogoş. Dumitru Prunariu. 531 [-532] p. prof. Rodica Zăgănescu. dr. doc. medicină. dr. sociologie. medicină. pr. dr. prof. D. prof. ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului. medicină. prof. conf. dr. dr. Barbu. M. C. dr. Aurel Chivu. acad. univ. ştiinţe juridice. prof. dr. Tudor Opriş. acad. filologie. acad. prof. Constantin Nedelcu. ştiinţe juridice. prof. arte plastice. prof. M. politologie. Viorel Cosma. prof. dr.univ. Gheorghe Cazan. ştiinţe juridice şi militare. dr. dr. dr. univ. univ. univ. scriitor şi istoric. univ. Toma Runcanu. Gheorghe Duca. critică literară. univ. prof. prof. Mihai Golu. Ioan Anton. George Popa. dr. Mihai Golu. univ. Ileana Berlogea. acad. dr. meteorologie. dr. dr. acad. acad. prof. ec. Iancu Ştefan. dr. Mircea Adrian Teodorescu. farmacie. acad. ştiinţele Pământului. prof. Gheorghe Cazan. neurochirurgie. univ. ştiinţe tehnice. prof. ştiinţe tehnice. informatică. Mircea. Tudor Colesnic. prof. dr. dr. David Davidescu. teologie. Ion Bostan. Ileana Berlogea. Tudor Opriş. ştiinţe juridice şi militare. Duţu. 96 Contemporanii A – I. Mircea Deac. Coordonatori pe grupe de domenii: prof. prof. Viorica Munteanu. Nicolae Cajal. Dorin Iormeanu Dimitriu. dr. prof. Gheorghe Duca. Studiu introductiv: Dimensiunile fenomenului românesc de Ion Văduva-Poenaru. IonescuTârgovişte. George Popa. dr. dr. dr. Mircea Snegur. Studiu introductiv: Vârstele istoriei. univ. ec. Duţu. ştiinţe tehnice. drd. ştiinţe agricole. chimie etc. IV. Corneliu Zeană. medicină. Petru Demetru-Popescu. Voicu Bugariu. dr. Mircea Adrian Teodorescu. Tudor Opriş. IonescuTârgovişte. arte plastice. acad. acad. univ. Petru Demetru-Popescu. prof. Nicolae N. prof. scriitor. prof. prof. farmacie. critică de film. meteorologie. conf. arte plastice. dr. prof. univ. Mircea Snegur. Petre Demetru Popescu. Florin Zăgănescu. Dumitru Prunariu. chimie. Graziella Baicu. Coordonatori speciali: acad. teologie. dr. dr. dr. ştiinţele Pământului. Mihai Stratulat. biologie.

conf. Mircea Deac. univ. Petre Demetru-Popescu. în Criminalistica. 2003. 468 p. ENE. Gheorghe Duca. Barbu. prof. ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului. în Criminalistica. Bazele juridice şi genetice ale expertizei medico-legale a filiaţiei. p. dr. Lt. pr. IANCU.. medicină. Mecanica. dr.Stoleru. univ. Graziella Baicu. 1443. BUGARIU. 5. Mircea Snegur. Ileana Berlogea. Gheorghe Ene.col. 1968. scriitor. scriitor şi istoric. dr. prof. drd. Dorin Iormeanu Dimitriu. George Popa. Edited by Rose 97 der Rekonstruktion von Straßenbahnunfällen (Posibilităţi şi limite în reconstituirea accidentelor rutiere). economie. muzicologie. dr. 1439. istoria. 1437. univ. 572 [-578] p. prof. aporii. 525-544. dr. 25-26. p. Editura Printech. Ion.. Ion Bostan. univ. univ. Fundaţia Realitatea Românească C. 1433. scriitor. prof. dr. Vasile Micu. Dumitru Ghiţu. 2003. univ.G. ştiinţe agricole. dr. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. nr. în Realităţi şi perspective în criminalistică. prof. acad.Constantinescu . dr. Constantin Udroiu. M. Bucureşti. Contrafacerea documentelor prin editare computerizată. septembrie 1999. mai 2000. Eseuri despre valoarea omului şi umanismul valorilor. Viorica Munteanu. dr. Paradoxuri. critică literară. Editura Tehnică. acad. univ. prof. Lt. univ. Contemporanii K-Z.Galiceni. Examinarea criminalistică a urmelor de dinţi.prof. ENESCU. M. expert criminalist în cadrul lnstitutului de Criminalistică al I. 18-20. Bucureşti. Ţ. prof. univ. ştiinţe juridice şi militare. dr. 47-50. în: Deutsches Autorecht (Dreptul auto german). ENESCU. meteorologie. Moise. prof. ENE. Timişoara. dr. 1441. prof. Vergiu Chilimari. informatică. Florin Zăgănescu. Arcadie Percek. Exami- narea grafoscopică a documentelor contrafăcute şi falsificate cu tehnica de calcul. dr. D. 316 p. Ioan Mogoş. Gheorghe Cazan. Bucureşti. arte plastice. Dumitru Prunariu. 2000. dr. 18-20. 4. Aurel Chivu. 238 p. dr. expert criminalist – Institutul de Criminalistică al I. TERBANCEA. K. ENESCU. prof.P. metrologie. Paulina Constantinescu . anul I. 232 p. 554 p. Editura Geneye. ENESCU. istoria teatrului. 1438. sofisme. politologie. 1985. Editura Geneze. ştiinţe agricole. Mircea. dr. Ab urbe condita. p. prof. N. Mircea Adrian Teodorescu. 1990. Gheorghe. 1440.colonel. 320 p. 2003. . Gheorghe Cazan. dr. critică literară. univ. ştiinţele Pământului. ec. Editura Facla. univ. dr.P. Bibliografie la p. Mihai Golu. C.col. Gheorghe. prof. ştiinţe tehnice. medicină. Gheorghe. 1434. prof. anul II. Realizatori pe domenii: dr. nr. univ. 132-136. fizică aplicată. filologie. dr. Anel. Semnătura invizibilă. Gheorghe Creţoiu. Toma Runcanu. Voicu Bugariu. Gheorghe. 1442. Gheorghe. cosmonautică. Bucureşti. acad. ENE. 2/1980. Petru Demetru-Popescu. 1435. George Popa. arhitectură. p. Encyclopedia of the writter word. dr. 1436. expert criminalist. Coordonator general Ion Văduva – Poenaru. 564 [-570] p. ENESCU. Iancu Ştefan. ştiinţe agricole. Studii logico-filosofice. ENE. vol. noiembrie 1999. în Criminalistica. univ. dr. Lt. Editura Medicală. farmacie. filosofie. dr. Mihai Stratulat. chimie etc. Viorel Cosma. 1432. acad. p. Radu. anul I. biologie. ştiinţe juridice. IonescuTârgovişte. ştiinţe tehnice. Dumitru Enescu. doc. 1980. A Gheorghe. medicină. Călin Căliman. acad. neurochirurgie. sociologie. Narcisa Fornea. Rodica Zăgănescu. Duţu. V. Fundamentele logice ale gândirii. chimie. Möglichkeiten und Grenzen lexicon for Graphology & Other Aspects of Writing. Ediţie îngrijită de Iancu Lucica. 3. teologie. ENGELS. Nicolae N.G. nr. critică de film. ing. arte plastice. Enciclopedia marilor personalităţi din Wolfson and Maurice Edwards.

Editura Paralela 45. VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften (Criminalistică şi Ştiinţe judiciare.. Burtea. Foarte scurtă 1450. 1964. Nicolae Minovici. Amalia Niţu. EUSTATZIU. Evanghelia 1448. EYSENCK. Membre de la Société de Graphologie. în Criminalistica. după Toma. caietele 7172/88. 728 p. 1447. Editura germană a Ştiinţelor). Ediţie îngrijită de Ioan-Florin Florescu. Boston. Bucureşti. donteuses. 4244. 1922. Samlung Von Einzelwerken Berufener Fachmänner. Berlin. în: Kriminalistik und forensische Wissenschaften. Andreea Călugăriţa. 1459. Dr. [Bucureşti]. iunie 2006. conclusions imprécis.]. Les expertises les plus fréquentes. 2003. (British Council) 1445. L’étude l’examen optiques. Kriminalität und Persönlichkeit (Criminalitate şi personalitate). 1930. EPISCOPESCU. Stuttgart. Galaţi. Ioana Bordeianu. Prefaţă de Traian Diaconescu. Ileana Catina. Valentin Iulian. Dylan. Forensics. Mark Roberts (coordinator). 1910. 119 p. 146 [154] p. 1457. EULFFEN. Editura Saeculum Vizual.84-86. anul VIII. Emoţia. 1455. A. SpheronCam HDR. Ch. studiu introductiv şi note de Gustavo-Adolfo Loria-Rivel. Cătălina Harabagiu-Dimitrescu. Crime and Personality. Inspector de Traducere din limba coptă. EUROPOL XTC Catalogue 2002. (ENZYKLOPÄ DIE DER MODERN KRIMINALISTIK. nr. Wien. H. le moyen de les écarter. lutte du siècle. Gabriela Şerbănoiu. Office for Official Publications of the European Communities. Tradusă şi comentată de Vasile Andru. chois de termes de comparaison. 1929. Le Dr. Traducere din limba engleză de Sabina Dorneanu. 140 [142] p. ERZINÇLIOGLU. 256 p. Dr. VII + 111 p. Paul Langenscheidt). ERHARDT. EPURE. English language course dor lawenforcement students and professionals. Paris. 1458. p. English for modern policing. Honghton Mifflin. 1977. 193 p. EULITZ. Feldeş şi D. 2002. Quelques mots sur les experts. Erich. Der Sexualverbrecher. 1453. Camelia Budişteanu. Zur Problematik der Rekonstruktion von Sitzpositionen angegurteter PKWInsassen (Problematica reconstituirii poziţiei pasagerilor asiguraţi cu centura de siguranţă). Secretul investigaţiilor judiciare moderne. p. Sebastian S. Traducere de C. Michalon. A practical 1451. 2003. EPICTET.J. La necessité de photographie des actes. Herausgegeben Von Dr. 94 [96] p. EVANS. Neunte Auflage. Joachim. 2002. Evanghelia după Toma. Ileana Chersan. L’étude des documents. Berlin. Manual şi Fragmente. Expert en écritures. True crime scene investigations. Lyon. Die FerraryAuktionen 1921 -25 / 1929. + 1 f. Les Experts J. Ediţia a II-a. 3. Nachdruck mit Ergebnissen. 40 p. EUSTATZIU [Sebastian S. Les étude de l’écriture. Policiers et malfaiteurs. poliţie. Barnes & Noble Books.J. Editura Ministerului de Interne. La Chimie. EYSENCK. Poliţia Technică. 2002.1444. Avec une préface de M. Autres conoraissances nécessaires. Edmond Locard. Nicolae. 1456. Ediţie bilingvă. 37 p. Zakaria. Erlag. 1446. Polirom. HEROLD. La grande 1454. et les Expertises en écritures par Nicolas Episcopescu. 98 . H. introducere. 127 p. 1449. Editura BIC ALL. Prefaţa de profesor dr. 2005. 1452. 1987. avec l’aide de la lumière transmise.

Martine FREUDIGER. XIV + 305 p. Serviciul secret chinez. univ. Jacqueline PEUGEOT. Denise de CASTILLA. M. 2 édition revue.F 1460. Bucureşti. 524-526. Rătescu. Anne-Marie SIMOND.I.. Traducere de Petre Ionescu-Muscel [şi] Dna Lavinia IonescuMuscel. Germaine TRUPPIER. Charlotte DUQUEYT. 2 vol. Vol. II. Janine MONNOT. I. Csaba. Editura Nemira. Franz M. Éditions. 2004. 2003. Rémi. Asist. Pratique. 1. constatarea tehnico-ştiinţifică a sistemelor de închidere-asigurare. 2-4 1466. FERRI. vol. 1471. 2005. Universitatea din Pecs. vol. London. 324-327. Claude VILLARD Docteur. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. Bucureşti. Jacqueline BERTHELOT.1934. vol. a) Partea filosofică. Traducere de Petre Ionescu-Muscel. FELTES. FARBER. Camelia. p. Berlin. Criminalistica din Poliţia Română la început de mileniu. Vol. Claude BOURREILLE. 1469. XXII + 185 p. 1461. Jhon. Gersbach. 125 şi urm. 411 p. p.. FERRIS. b) Proiectul c. FALIGOT. 241 – 248. FELDHAUS. FĂTULOIU. Dan Valentin. Traducere din limba franceză de Cezar Ionescu. Perspectives mis en œuvre par e Pierre Faideau. cu portrete. II. Dr. Bucureşti.L. 1463. cu ilustr. 344 p. Actualitatea criminalisticii ca disciplină de studiu. BERLIR. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 2003. La graphologie. Bucureşti. Polizeiliches Alltagshandeln (Acţiunea poliţienească cotidiană) în „Kriminologische Forschung in den 80iger Jahren" (Cercetarea criminologică în anii ‘80). 1967. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Band 7). Particularităţi ale cercetării furturilor din auto. Enrico. Cluj-Napoca. p. 1465. New York. 463 [464]p. Cu o prefaţă a autorului specială pentru România. Principii de drept criminal. Madeleine de NOBLENS. Roger. b) Delincventul. În colaborare cu dl. Vol. Chandler. 1464. vol. 1977. Phillip. 184 p.. XXII + 185 p. Claude J. Les Auteurs: Pierre FAIDEAU.. Enríco. Studiu sintetic de Petre Ionescu Muscel. San Francisco. Nicole BORIE. 1462. Catherine de BOSE. FERRI. Polizei und Technik. Catedra de ştiinţe penale de la Facultatea de Drept. I. (Die Polizei in Einzeldarstellungen. Del Devo. Chicago Sociology: . Ediţia a II-a. Christiane VERVIER. 35 p. FALCAN. în Criminalistica. Bucureşti. Camelia. inspector general al Poliţiei Române. Susan L. Freiburg 1988 vol. FERRI. 1473. 1926. Chestor de poliţie. Ediţia a II-a. a) Delictul. MarieThérèse PRÉNAT. 1983. FELDMAN.. Sociologia criminală.p. II. I. Cu o prefaţă a autorului specială pentru România. Aspecte legate de A Psychological Analysis. II. Identical Twins Raised Apart: A Realalysis. Editura Revista Pozitivă Penală. p. Rosine de GOURSAC. Robert E. Colette COBLENCE. 459-462. şi erate. Cu o prefaţă de G. Pe 1467. KAUFFER. Wiley. I şi II. 1920-1932.A. Editura Revista Pozitivă Penală şi Penitenciară. vol. 1940. vol. Micheline DELAMAIN. Thomas. Principii de Drept Criminal. Criminal Behaviour: copertă: La graphologie Histoire. FALCAN. 1468. Enrico. pozitiv. 1981. XIII + 305 p. (II). Traducere de Lavinia Ionescu-Muscel şi Petre Ionescu-Muscel. 1929. Fanchette LEFÉBURE. cu portrete. Şcoala positivă de drept penal. Umb. Basic Books. 1470. Bibliographie p. FAIDEAU Pierre. Suzanne BRESARD. 1472. Editura Alma Mater. 1998. 134 p. Ungaria. M. FENYVESI. 6 rue Émile – Dubois 75014 Paris. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică.

Momentul apariţiei stării de pericol în accidentele rutiere. expert auto judiciar. în Criminalistica. 10-14. expert auto judiciar. 35-36. 4. Revista Federaţiei Filatelice Române. plăşilor şi atribuţiile poliţieneşti pretorului. nr. 3. Mircea. anul IV. Mircea. 44-45. nr. Bucureşti. judiciar. Bucureşti. Poliţia pe teritoriul 1492. FIERBINŢEANU. tehnic auto judiciar. p. Expert judiciar. Mircea. FIERBINŢEANU. Problematica expertizei autocriminalistice. Ing. 100 1491. Reconstituirea . FIERBINŢEANU. Posibilităţi de evitare a producerii accidentelor de circulaţie rutieră. p. nr. p. 8 p. scutere. 1480. p. 5. Bibliografie generală la p. 642-644. FILIPESCU. expert judiciar. în Investigarea criminalistică a locului faptei. în Criminalistica. Reconstituirea accidentelor: motorete. 2004. în Criminalistica. FIERBINŢEANU. p. 2. în Expertiza Tehnică 26. nr. 188-198. 3. Dreptul familiei. p. Editura Luceafărul. Buletin documentar editat de Corpul Experţilor Tehnici din România. Mircea.. FIERBINŢEANU. 1965. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. FIERBINŢEANU. 2-14. 1478. Ing. expert 1476. Mircea. Mircea. Reconstituirea accidentelor rutiere de circulaţie prin metodele retrospectivă şi introspectivă. iulie. [1936]. Ion P. expert judiciar. nr. Mircea. nr. Reconstituirea 1488. Mircea. 1. p. 4. aprilie 2006. Mircea. FIERBINŢEANU. anul VI. în Criminalistica. Buletin documentar editat de Corpul Experţilor Tehnici din România. În domeniul expertizei criminalistice nu există dreptul de ultimă opinie. anul VIII. 644 [646] p. p. Ing. Mircea. Mircea. martie 2003.1474. anul IV. în Criminalistica. Ing. [Bucureşti]. anul 4. în Criminalistica. 1483. Bucureşti. 119-124. 11-12. iulie 2003. Editura Bibliotheca Târgovişte. p. 260-278. nr. nr.. noiembrie 2003. 2002. 22-23. 2005. 1-4. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 2003. mai 2002. expert ing. expert judiciar. 17-18. Despre modul de cercetare a accidentelor vehicul-pieton. 2006. Bucureşti. nr. FIERBINŢEANU. 26-27. septembrie 2005. anul 11. 1484. FIERBINŢEANU. Ing. 2. expert judiciar. Rezolvarea accidentelor autovehiculbiciclist. FILATELIA 1482. Determinarea vitezei în urma coliziunii autovehicul-pieton. nr. 305 p. Ing. 1487.. p. mai 2004. Mircea.din 1990. p. ianuarie 2003. 4. Ing. nr. anul IV. 1486.Revista filateliştilor din Republica Socialistă România . în Expertiza Tehnică 83. în Criminalistica. 365-374. 2006. 1485. FILIPESCU [Ioan]. .. FIERBINŢEANU. Ing. în Criminalistica. judiciar. FIERBINŢEANU. FIERBINŢEANU.. anul V. FIERBINŢEANU. motociclete şi autoturisme. noiembrie 2002. anul VII. Dinamica producerii accidentului rutier în cazul copiilor (intimitate şi specificitate). FIERBINŢEANU. ing. 1490. în Realităţi şi perspective în criminalistică. p. Mircea. 3. 1489. 1477. p. anul V. anul V. ale accidentelor de circulaţie rutieră cu ajutorul programelor de calculator. Ing. Ing. Bucureşti. expert Mircea. Expertiza accidentelor rutiere prin metodele retrospectivă şi introspectivă. p. Certitudinea probelor criminalistice şi corelarea lor în accidentele de trafic rutier. Mircea. Mircea. 1475. FIERBINŢEANU. 1481. martie 1996. FIERBINŢEANU. Expert judiciar ing.. Evoluţia metodelor de reconstituire a accidentelor de trafic rutier. 1479. Calcularea lipsei de folosinţă a autovehiculelor în cazul de culpă exclusivă. Expert judiciar tehnică auto judiciară şi criminalistică. în Criminalistica. p. 6. Editura Didactică şi Pedagogică. 9-12. 16.

Cantemir. Drept 1501. 1499. ediţia textului şi note [de] Adolf Armbruster. nr. 34 p. 1991. Criminalistica. Bucureşti. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. nr. 1994. A. p. 1508. MILLER. p. 1498. ediţie revăzută şi adăugită. Observation und Nachteile (Observare transfrontalieră şi dezavantaje). C. Col. Partea generală. Manual. 1990. Note [bibliografice] la p. John. Scotland Yard. Povestite de Nicolae Fleva. LĂZUREANU. Bucureşti.G. vol. Bucovina. ediţie revăzută şi adăugită. 2 vol. Nicolae (1840-1914). vol. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Ministerul de Interne. 257-285. FISKE. FLACH. Essen. 1507. 1. Traducere de Radu Constantinescu. p. Arthur E. RIŞCUŢIA. Polirom. 472 p. 80-88. Berlin. 1495. Principatele române de la 1828 la 1834. C. Examinarea cojilor de bâtă a contribuit decisiv la soluţionarea unei crime. Penguin Books. Lübeck. legislaţie şi administraţie bisericească. Revista Literară). 1497. Nicolae. 2003. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Condiţia juridică a străinului. Johann. 572 p. Essen. an XI. Bucureşti. 385 p. GOCĂ. f. Gerhard. 32 p. 1504. 2000. 1978. II. 1887. FILSTICH. 1505. Ilie.. Încercare de istorie (Protecţia martorilor). Scandaloasa afacere Andronic. Drept internaţional privat. 301 [-304] p. Subcomisar de poliţie. vol. Iaşi. Persoana juridică în dreptul internaţional privat. Bucureşti. 171-178. Misterele Biological Theories in the United States. Rolf. românească / Tentamen Historiae Vallachicae. 254 p. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Berlin. dr.Moruzi (Extras din Naţiunea) Comorriştii în Bucureşti. FILITTI.Gherei. Ocupaţia rusească şi Regulamentul organic. JAEGER. X. Editura Didactică şi Pedagogică. London. Ion R. Studiu.. 1506. Ioan. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. (Extras din Epoca). Ioan. Ştiinţe criminalistice. 1496. 1 (24). 101 canonic ortodox. . BORZA. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Bucureşti (Tip. II. FLACH.1493.. I[on]. Ştiinţe criminalistice. 1503. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. 300 p. FLEMING. FILIPESCU. Moscova. Tipărit cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist. FIRICEL. JACOTĂ. Arhid. 38 p. Traducere din limba engleză de Monica Mitarcă. Introducere în ştiinţele comunicării. în Tratat practic de criminalistică. Psihopatologia victimizării. Phialdelphia. I. vol. H. 464 p. 1938. prof. 1968. Drept internaţional privat. Zeugenschutz Sub redacţia profesorului universitar A.G. 352 p. 43-46. 1909. I. Conflictul de legi. Institutul de arte grafice. FILIPESCU. Conflictul de jurisdicţie. în Buletin de psihiatrie integrativă. (r). în Criminalistica. University of Pensylvania Press. Poliţieĭ Capitaleĭ. FLEVA. 1500. Misterele poliţiei Capitalei sub Kneazul Dimitrie Moruzi. 2002. introductiv. Bucureşti. FIRU. 17 p. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. II. 2005. vol. februarie 2006. Editura Schmidt Römhild. Grenzüberschreitende 1494. M[ihai]. Jurisprudenţa. Expertiza reconstituirii fizionomiei după urmele dinţilor. Silvia. Schmidt Römhild. 2002.) Pătru. FILIPOV. Lübeck. Editura Academiei Române. 1979. FLOCA. FLEVA. Zodiacul Sion Gherei şi Andronic. Vestita escrocherie cu Apa de aur. O descriere fenomenologică a stării de victimizare ca suport în înţelegerea dezvoltării psihopatologice (cronice) ce urmează agresiunii fizice. vol. The Causes of crime: Crişan Mucenic. Filipov. anul VIII. R. II. FLEACĂ.. (Bucureşti. FINK.a. 1502.

STERIADE.1509. 2002. Mircea. 91 p. Veghea şi somnul. 1965. Probleme legate de interpretarea rezultatelor genotizării probelor biologice ridicate de la faţa locului. anthropometric. în Comunicări ştiinţifice la al 7lea Simpozion naţional de Criminalistică. 1936. punct de vedere Bucuresci. în Criminalistica. Mesajul simţurilor. no. Studiu istoric de la origini până la sfârşitul secolului al XVIII-lea. 217-235. 1996. Universul cărţilor. 326 [-328] p. Bucureşti.G. Traducere din limba engleză de Radu Berceanu. FLORESCU. Colonel. Dr. Mircea. 1515. General de brigadă. Gabriel. 2. p. prefaţată şi note de Nicolae Gogoneaţă şi Ioan C. expert 1511.C. FLORESCU. 1522. Vasile. Adrian. 8e année.. mai 1999. 12-14. Călăuza juristului. Ion. Dumitru Andreiu Petre.N. Editura Militară. FLORIAN. 698 p. adjunct al şefului Institutului de Criminalistică al I. ALEXANDRESCU. anul I. FLOREA. (Colecţia „Mari descoperiri“). Colonel. Noqueira. FLORU. Examinarea. Tipuri şi temperamente. 1510. şi portrete. p. Popescu. Bucureşti. în R. 1516. CONSTANTIN. 1517. Comisar-şef de 1512. Judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. iulie 2000. FLORESCU. BĂLAŞA. Logică generală. în Revista Criminalistica. FLORESCU. 1518. 1513. Marin. Judecător – preşedinte de secţie Tribunalul Dâmboviţa. 1964. Editura All Veck. Rezumat în limbile engleză şi franceză. Coordonator Academician prof. LĂPĂDUŞI. 1967. Bibliografie la p. Editura Ştiinţifică. Vladimir. . Cu o postfaţă de Barbu Theodorescu. Psihologia atenţiei. FLORU. Logică şi epistemologie. Mihai. Vladimir. demonstraţia şi ilustrarea în cazul semnăturilor copiate după un model comun. 4. 2004. 1520. CONSTANTIN. nr. R[obert]. Bucureşti. 1521. 1966. Cazuri şi acţiuni în justiţie. anul VI. FLORESCU. Vasile. 104 p. nr. 405-411. poliţie. 1976. p. FLORU. FLORESCU.2. Baroul Bucureşti. 24-25. Dr. † Tudor R. Bucureşti.R. Bibliografie la p. Expert criminalist. p. 34-35. Editura Ştiinţifică. dr. cu figuri (Orizonturi) 1524. FLOCA. II). 307 p. 240 p.I. Robert. 1967. Memoria historica do serviço de identificacâo no Rion Grande do Sul. cu fig. FLOREA. Robert. Anul nou se naşte în sânge! – continuare a volumului „Şase zile care au zguduit România” – Ministerul de Interne în decembrie ’89 (vol. Bucureşti. cu fig. Bucureşti. 1523. 312 p. FLORES. 1903. 80 p. Marin. Ion Sorin. LAZĂR.7. Identificarea probei biologice prin comparare în bazele de date A. LAZĂR. 1525. p. (Enciclopedia de buzunar. Sufletul nu mai este o Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Timişoara. 230 – 254. FLOCON. Identificarea autorilor şi probarea vinovăţiei prin expertize chimice. Bucureşti. Robert. Ivanciu. Bogdan. FLORU. Editura Ştiinţifică. BODREA. Cluj-Napoca. Avocat dr. Editura Universal Pan. Ion. 2003. 1519. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică..P. judiciar.D.. adjunct al directorului Institutului de Criminalistică din I. 496 p.. 128 p. Gheorghe. Şase zile care au zguduit România – Ministerul de Interne în decembrie 1989 – Pledoarie pentru istorie (vol. ALEXANDRESCU. 290-315. Ion Sorin. Bucureşti. LĂPĂDUŞI. în Criminalistica. Armata secolului XXI. N. Biologie). I).P. Ediţia 2. Editura Ştiinţifică. Bucureşti. Editura Antet. Gheorghe.. Bucureşti. 1514. grafică şi portret. Albert. martie 2004. cu fig. Const. Bucureşti.G. 1998. FLORU. Editura Alma Mater. Forţele de elită.. Ediţie îngrijită. nr. 102 Editura Ştiinţifică. Ion Sorin. 1995. Identitatea din taină. Robert. anul II.

93 p. 480 p. London. firului de păr). p. Ştiinţe criminalistice. FLORU. Avec 95 figures. cu ilustr. Paris. Saint-Morand. cu fig. TRĂISTARU. Professeur a L’École D’Anthropologie. FOOS. Karlheinz. 1971. 1530. Somnul şi visele. 1534. 68). membre de L’Institut. 300 [304] p. S. Orizonturi noi în psihologie. Editura Ştiinţifică. Prefaţă de Prof. Isabela. vol. 1984. 1541. Îngrijită de Aurel Dicu. vol. Traducere din limba franceză şi note de Bogdan Ghiu. (Caleidoscop. Lübeck. Introducere în psiho- M. A supraveghea şi a Alina. Istoria sexualităţii. Bibliografie la p. 103 pedepsi. Bucureşti. FOUCAULT. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Directeur de L’École de 1537. Editura Ceres. FLORU. De Rougemont – graphologues. Nr. 1973. 106. 1538. Einführung in die Kriminalistik (Introducere în criminalistică). 2005. Payot. FOUCAULT. 187 p. În româneşte de dr. Quality Manual. 1968. ediţie revăzută şi adăugită. în: Sozialistische Kriminalistik (Criminalistica socialistă). FORKER. FOIX. dr. nr. Aspecte ale dinamicii prevalenţei deliriumului tremens. 183 p. 1535. 104 p. 1540. Boulevard Saint-Germain. Atenţia. Schmidt Römhild. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1997. R. 1974. FORENSIC SCIENCE. II. Robert. Ştiinţe criminalistice. (Consiliul pentru răspândirea cunoştinţelor cultural-ştiinţifice). 38). FLORU. (Orizonturi. Editura Humanitas. 1995. Bucureşti. p. Robert. Timişoara. Avec la colaboration de Lucile Chatinière. Hugo Krotzsch. Graphologie. Lübeck. 1972. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. doc. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Heinrich. 204-216. vol. FLORU. FRAENKEL. Bucureşti. [Bucureşti]. 1971. 448 p. A. foto. în Buletin de psihiatrie integrativă. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 1528. Rezumat în limba franceză. La Graphologie dans la vie moderne suivi de l’orientation professionnelle par la Graphologie. vol. und kriminalistisches Experiment (Reconstituirea criminalistică şi experimentul criminalistic). 2002. Berlin. E. Haarspuren (Urme ale Enciclopedică Română. Michel. Editura 1536. Editura de Vest. 200 p. 208 p. Editura Enciclopedică Română. Brésard. Leipzig 1899. Ancien Président Du Groupement des Graphologues Professionnels. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Ancien Président de L’Académie des Sciences Morale set Politiques. FLORU. cu fig. FOSS. G. 2002. Pierre. Dialog asupra atenţiei. Brian (coordonator). Berlin. Prefaţă de Sorin Antohi. 172-181. FLORU. 206. Traducere din limba franceză de Beatrice Stanciu şi Alexandru Onete. Berlin. FORKER. + 16 ilustr. 1533. Robert. 1959. 11/12. R[obert]. Robert. Bucureşti. 2002. Bucureşti. FORDON. CORNUŢIU. Iaşi. Vasile Pavelcu. Essen. 8 p. Impulsul curiozităţii. Editura Enciclopedică Română. Bucureşti. 530 p. 1529. 3/2 Editura Germană a Ştiinţelor. H. 1976. Editura Ştiinţifică. Directeur de L’École D’Anthropologie. (Colecţia „Psyche“). Was wissen wir über die Moldaumarken? Deutsche BfmZtg. . 1539. 1532. (Enciclopedie de buzunar). Essen. 179 p. OLARIU. X. 1531. fiziologie.1526. ediţie revăzută şi adăugită. Préface de Louis Marin. Stressul psihic. (Orizonturi. Mircea Păduleanu. 4 (27). Schmidt Römhild. Armin. 18). Robert. coordonator Rolf Rainer Jaeger. membres de la Société de Graphologie. 60 p. Michel. Kriminalistische Rekonstruktion 1527. an XI. II. Naşterea închisorii. Control ştiinţific al traducerii Marius Ioan.

II. 1553. 4. Gheorghe. 1995. 1997..I. Editura Continent XXI. RADU... 1558. 91 [96] p. 1998. 442 p. Tablă de materii şi în limba engleză. FRĂŢILĂ. Antonio. 290292. Adrian. Ţiganii. VASILESCU. PĂŞESCU. Expertiza criminalistică a cifrelor. P. Cum să ne ferim de 1560.4. PĂŞESCU. 1563. Gh. 1555. FRĂŢILĂ. Concluzia raportului de expertiză criminalistică. Bucureşti. FRĂŢILĂ. FRANÇOIS. Bucureşti. 1546. Scrisul persoanelor în VASILESCU. 1899.. FRĂŢILĂ. 110 p. Adrian.1542.. p. A. Bucureşti. 1556. 2-7. 1551. Persifor. şi ilustr. Editura Trei. I. Paris. Koinè Nuove Edizioni. Andreea Diana. 198-200. Editura Didactică şi Pedagogică. 2001.. Reconstituirea judiciară. Originile. Editura Continent XXI. Posibilitatea imitării perfecte a semnăturii. 1995. VASILESCU. escroci şi falsificatori. Expertiza criminalistică a scrisurilor dezorganizate. Adrian.9. 1561. Nevroza la copil. SAMOILĂ. Gheorghe. FRĂŢILĂ. FRĂŢILĂ. 1932. Constantin. FREUD. 2006. 1937. FRĂŢILĂ. Editura Continent XXI. Bucureşti: Opere.C. 303 p. iulie 2001. p. Adrian. 1999. Andreea Diana. MĂRCULESCU. p. Bucureşti. Zamfirescu. Editura Humanitas. FRĂŢILĂ. 49 fig. Andreea Dana. no. 300 p. Ruxandra Hosu. Constantin. în R. vol. 1559. Gheorghe. Caiete din Mannheimer privind compararea scrisului). Criminalistica şi grafologia. 15 vol. 35 fig. FRĂŢILĂ. no. în R. Expertiza testamentară. Adrian. 171-172. FRĂŢILĂ. 4e année. 23 fig. Expertiza criminalistică a semnăturii. 1554. 1562. Bucureşti. Traducere din limba engleză de Dan Şerban Sava. Editura Naţional. Opere. Editura Tehnică. FRĂŢILĂ. RADU. 1544. Editura Global Lex. Empreinte de morsure sadique dans la verge. nr. 1997. Adrian. p. Bucureşti. Editura Colosseum. oglinda perso- VASILESCU. Sistemele de frânare ale autovehiculelor. . 168 p. 342 p. Automobile: cunoaştere. Pio. 2002. Mannheimer Hefte für Schriftvergleichung (Despre istoria cercetării urmelor lăsate de maşina de scris. MIREA. Sigmund. 1979. Bucureşti. Guillaumin. 2003. p. 126 p. Bucureşti. Traducere din limba germană şi note introductive de Vasile Dem. Adrian. 1557.. FRĂŢILĂ. 29 fig. 2000. 70-74. 24-25. Adrian. FRAZER. FRĂŢILĂ. Bucureşti. 1986. Bibliografie la p. Ministerul Justiţiei. Adrian. Augus. Bucureşti. Conclu- zia raportului de expertiză criminalistică. 1550. Traducere din limba germană de Rodica Matei. vârstă. cu 11 fig. Bucureşti. Les constantes dans l’écriture appuyée. 651-657. Editura Tehnică. 124 p. p. Bucureşti. Gh. în 20 de ani de expertiză criminalistică. în Criminalistica. 95 p. 2 Anexe. 1548. FRĂŢILĂ. 1549.I. Expertiza grafică şi raţionamentul prin analogie. 1545. 131-135. FRĂŢILĂ. Bucureşti. Adrian. 317 p. 1547. Des faux en ècriture. 2003. Bucureşti. FRASER. 104 de Vasile Dem. PĂŞESCU. Colecţie coordonată 1552. FRENSEL. Constantin. Zur Geschichte der Maschinenschriftuntersuchung.C. M. Roma. FRATTASIO. 71 p. întreţinere şi reparaţii. Editura Ştiinţifică & Tehnică.. Opere. Scrisul.D. Adrian. nalităţii. cu 107 fig. Editura Colosseum. 1543. Zamfirescu. 47 fig. caiet 1+2/1999.. vol. Adrian. în Realităţi şi perspective în criminalistică. PĂŞESCU. A. hoţi. 2000. cu 141 fig. 9e année. Eseuri de psihanaliză aplicată. FRĂŢILĂ. Profilo di un terrorista. FRÉCON. 14 fig. Editura Oscar Print. St.. migraţia şi prezenţa lor în Europa. anul III. Gh.. Gheorghe. 172 p. 2002. Bibliografie la p. [2000] 88 p. 2001.

Zamfirescu. IX.. 96-98. MÜLLER. Psihologia inconştientului. FULGA. Vasile. Traducere din limba germană de Maria şi Ion Nastasia. Zamfirescu. psihoză. vol. Bernd. 2000. rutiere. Psihopatologia vieţii cotidiene. Nevroză. 258 p. vol. 2004. revederea traducerii Vasile Dem. CIAFALON. ISTRATE. 366 p. Traducere din limba germană de Gilbert Lepădatu. Consecinţele revoluţiei biotehnologice. Traducere din limba germană de Daniela Ştefănescu. 191-194. Ex. Reiner Wilhelm. Wien. VII. vol. Zamfirescu. Polizeiliche Verbechensbekämpfung – kriminalpolitische und strategische Ebene (Combatere poliţienească a infracţiunii. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 2002. VIII. revederea traducerii Vasile Dem. verificarea traducerii şi coordonarea terminologică Roxana Melnicu. revederea traducerii Vasile Dem. Traducere din limba engleză de Ruxandra Merghişescu Radu. Cuvânt înainte de Vasile Dem. Titlul original: The Practical Psychic. Zamfirescu.. Traducere din limba germană de Roxana Melnicu.. Şt. Ştiinţe criminalistice. volum 12. Constanţa. Traducere din limba germană de Daniela Ştefănescu.. vol. Teora.221 p. VI. Traducere din limba germană de Roxana Melnicu. Zamfirescu. Opere. Opere.. 2004 1569. FRIENDLANDER. 2006. perversiune. vol. CĂRARE. Coordonator Rolf Rainer Jaeger.. Vasile Dem. vol. Rumänen-Machwerke în Die Postmarke Mai/Juni 1947. 105 apucarea greşită a unui obiect. Studii despre isterie.. Revizuirea traducerii de Vasile Dem. Traducere din limba germană de Roxana Melnicu. Opere. septembrie 2004. 318 p. FUKUYAMA. 2002. XII. Psihiatrie. greşeala de vorbire. Opere. I. FUCHS. Francis. BOTEZ. 2000. Carol. Traducere din limba germană şi note introductive de Roxana Melnicu. Humanitas. 234 [240] p. M. Zamfirescu. vol. Lübeck.. 2003. Studii despre sexualitate. Vis şi telepatie. Editura Schmidt Römhild. 456 p. Introducere în psihanaliză. Prefaţă de Vasile Dem. Edwin. Zamfirescu. 58 p. X. 465-481. (Despre uitare. Cynthia. p. 2005. XIV. vol. Compendiu de psihanaliză. Folosirea practică a capacităţilor paranormale. Niveluri de politică judiciară şi strategică). 1999. 1564. nr. Opere. FULGA. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Viitorul nostru postuman. 356 [360] p. 2005. 662 p. 1975. Studii despre societate şi religie.. 2002. I. Zamfirescu. Următoarea apariţie: XV. III. angoasă. Editura 1566. Traducere din limba germană de Ondine Dăscăliţa. Opere. XI. zamfirescu. Opere. XIII. vol.. vol. . 2001. 114 [120] p. Editura Ştiinţifică. Georgeta Mitrea. Essen. superstiţie şi eroare). Opere. vol. p. Vasile Dem. Comicul şi umorul. 408 [414] p. Roxana Melnicu. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. FRIEDMANN. 2001. 1570. PEARSON. IV. S. 489 p. Opere. 273-281. 287 p. Tehnica psihanalizei. 1565. Silviu Dragomir. Dinamica patternurilor violului heterosexual în Galaţi între 1996-2003. Opere. 264 p. Inhibiţie. Traducere din limba germană şi note introductive de Rodica Matei. PERJU-DUMBRAVA. 2004. note introductive şi coordonare terminologică Vasile Dem. Opere. II.. vol. Corneliu Irimia. Berlin. George Purdea. D. 1567. Prefaţă de Vasile Dem. V. Traducere din limba germană de Daniela Ştefănescu şi Herta Spuhn. Psihologia circulaţiei 1568. Traducere din limba germană de Roxana Melnicu. FRUNZĂ. I. Analiza retrospectivă a omuciderilor în judeţul Galaţi în perioada 1571. simptom. Vasile Dem. Bibliografie la p. 627 p. 306 p. vol. John. Interpretarea viselor. Bibliografie la p. Zamfirescu. FRIEDL Otto W. 272 p. Bucureşti. Zamfirescu. 2000. Opere. note introductive şi coordonarea terminologică Roxana Melnicu. Ediţie revăzută şi adăugită. George Purdea. Ponto. 3. Bucureşti.

. Paris. J. 1573. Marea ruptură. Alecu. Traducere din limba engleză de Liana V. FÜLLGRABE. Natura umană şi refacerea ordinii sociale. H. Editura Humanitas. volumul XIV. Francis.. 2002. 1990. MEIER-WELSER. PLOCH. 1572. Boorberg. nr. p. FURSAR de. martie 2006. Polizeipsychologien (Psihologie poliţienească). TRUM. FUKUYAMA. HOMTHAL. Editura R. 106 . 411 p. în Revista Română de medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. U. C. Bucureşti. L’écriture et les dessins dans les maladies nerveuses et mentales. ST. 1.2000-2004. 61-64. Stuttgart.. Masson. Roques. 1905. 1574.

287-292. Prof. Traducere din limba franceză de Hertha Perez şi Doina Florea Ciornei. fals. ing. GALEŞ. 1899. Cristina. 760-762. GALTON.C. Dezvoltarea identificării criminalistice prin colaborarea dintre Universitatea din Alcala şi Agenţia Generală a Poliţiei Ştiinţifice spaniole. 1586. Mimii Eugen. NECHIFOR.C. 1590. preface de M. La dactyloscopie et e les sceaux. GACEA. 1577. Emile. II. 1580. în R. Afacerea Lerouge. René. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică.. Marcel. J. Investigarea criminalistică a accidentului de trafic rutier. 1581. 2006. Dr.. no. 377 p. 222-232.. Chirurgie esthétique 1582. 2003. Expertiza tehnică a accidentelor rutiere. drd. Institutul de Criminalistică Bucureşti.G 1575. Bibliografia la sfârşitul fiecărui capitol. Emile. Studiu de caz în post-cură. Editura Tehnică. GABORIAU. Traducere din limba franceză de Rodica Chiriacescu.. Iaşi. p. 1895. Ediţie prescurtată. Traducere din limba franceză de Vlad Muşatescu. cu tabele.. GALLOIS. 351 p. dr. GALTIER. Caftangioglu. Departamento de Zoologia y Antropologia Fisica. Universidat de Alcalá. F[rancis]. 1591. p. p. univ. X. Les incendies de forêts. 1992. Bucurescĭ (Imprimeria Statului). XVI + 216 p. 1589. GAFTANGIOGLU. în R. GAIGINSCHI. . 1592. Les lois qui les punissent ou les préviennent. Inst. Editura Ministerului de Interne. 4 (27). 328-372. Roy. Galaţi. 168-176. Despre F[rancis]. Constantin. 1576. p. 285 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). no.. Personal identification. Editura Porus. GABORIAU. + 16 pl. Emile. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. FILIP. ing. Strategii Traducere din limba franceză de Vlad Muşatescu. 1992. 264 p. dr. Chimia supramoleculară – instrument analitic în chimia judiciară.. nr. GALERA. ing. Leurs dévastations et leurs causes. 1888. C. Finger-prints + Supplementary chapter. Politehnica Bucureşti. GABORIAU. ing. 1584. Gónzales José Luis. 1991. GANDILHON. Doid & Cie Éditeurs. Iaşi. Ovidiu. Fingers-prints directories. vol. ing. NECHIFOR. 161-167. Traducere din limba franceză de Hertha Perez şi Doina Florea Ciornei. 1950. Bucureşti. dr. avec 172 figures dans le texte. Sentinţa a fost anulată. Bucureşti. London. Macmillan. Traducere din limba franceză de Vlad Muşatescu. GABORIAU. Prof. 269 p. VLAD. Editura Lucman SRL. G. GABORIAU. 2002. I. F[rancis]. Editura Univers. 1587. Bucureşti. 1993. Virginia. Paris. p. nasale. Craiova. Gheorghe. vol. 4 année. 3e année. GABORIAU. Bucureşti. Editura Porto Franco. 1986.10. Bucureşti. Comisaría General de Policía Cientifica. 2005. 1585. ŞERBAN. Bucureşti. Bucureşti. Bouchet. Carmen. London. Traducere din limba franceză de Rodica Chiriacescu. Asist. 1588. Emile. vol. GALTON. Bibliografie la p. Otrava geloziei. 18 p. Afacerea Lerouge. Asist. Facultatea de Chimie. 1578. terapeutice în alcoolism. 292 p. Drd. 1583.I. 233 p. + 17 pl. 1593. 78 p.I. Emile. 18921893. 2 vol. N. London. 494 p. Editura Junimea. Cu ştreangul de gât. Teză pentru licenţă susţinută de Constantin C. 1980. 1579. Sección de Antropologia. 2006. 1975. Emile. 494 p. 592 p. GALAN. Radu. în Buletin de psihiatrie integrativă. GABORIAU. an XI. Domnul Lecog.5. Méthodes d’évaluation de leurs dommages. Cluj-Napoca. 1931. GALTON. Afacerea Boiscoran. Iulian.. Bogdan. prefaţă de Hertha Perez. 1932. Emilie. Editura Tribuna.

I. Little. La criminologie. Profesor. Bucureşti. Noile orizonturi juridice şi globalizarea. anul III. Dalloz.. 239 p. 1603. anul VI. Raymond. GĂBUREAC. Lector univ. Felix Alcan.C. Avec 23 figures. 1888. XIII + 420 p. 1910. 163. Traducere din limba engleză de Marius Conceatu. Editura Antet. Tot ceea ce trebuie să ştie părinţii şi educatorii despre educaţie şi prevenirea consumului de droguri în rândul adolescenţilor. Portretul robot prin identificarea facială. Facultatea de Marketing şi Comerţ Exterior Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti). R. GASTI. Istruzioni per il segnalmento 1612. Jean. G. p. 6 année. ianuarie 2004.. GARCIA-RODRIQUEZ. ABC de police scientifique. 462 p. 2005. Payot. 1606. Uniunea Europeană. 2003[pàr] Raymond Gassin Professeur honoraire à la Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Aix-en-Provence. Préface de Jacques Bourret. 1988. septembrie 2001. de Jean. Ministerul de Interne. GAYET. 1608. Drd. Prix Beumont-Tocqueville de l’Association internationale des criminologues de langue française. Studii de caz. 2000. Elena. Program finanţat prin Pahre (Tu şi copilul tău). Cinquième édition…. cu ilustr. GASSIN. Les incendies et les explosions. 740 p. 36 p. univ. nr. Les traces. Boston. Schimbarea ordinii Sergiu-Marian. Ioan. GÂF-DEAC. 304 p. LĂPĂDUŞI. 1914. Raffaele. Précis 1601. în Criminalistica. Steluţa. Entomologia ca ştiinţă a Criminalisticii. sur la nature du crime et la théorie de la pénalité. 1973. GARBON. GAROFALO. Les faux en écriture: textes dactylographiés et textes manuscrites. Les expertises d’armes. (Bibliothéque Scientifique). GARDELS. Universitatea „Nicolae Titulescu” Bucureşti. – regina identificărilor. Bibliografie la p. Felix Alcan. Ouvrage traduit d l’italien…. e în R. Valentin. J. Îndrumar pentru aplicaţii de management. Braum. La criminologie. José Antonio. Paris. no. Mic tratat sofistică. GAROFALO. nr. globale. Étude Constantin. p. Nathan. Procuror criminalist. GÂF-DEAC. 5e édition. nr.C. Metodele de descoperire şi limitele lor. GÂDEA. 4. Paris. p. GASIÉR. Criminologie. Dactiloscopia 1 Direcţia Generală de Combatere a Crimei Organizate şi Antidrog 108 . 1998. Prof. Manuel de police scientifique. Traducere din limba spaniolă. Abuzul de semnătură “Blanc-seing”. 235-239 (Facultatea de Drept şi Relaţii Internaţionale. anul VI. Editura Iri. 1595. 1607. dr. 196 p. 38-39. Florin. p.I. Les fausses mounaies. 1961.P. 1610. noiembrie 2004. Piatra-Neamţ. iulie 2004. nr. (Universitatea Spiru Haret). 6. Constantin.1594. GREJDINOIU. anul VI. Erori filatelice 1922-2000. IONESCU. Editura Infomin. 1600.R. Prof. 5. 1905. Profesor. 1597. 1596. Roma. Bibliografie la p. 1609. R. Raymond. Criminologie. 1598. Maria. 216 p. dactiloscopico.4.. GAVADIA. Note de curs. 1599. GÂDEA.. p. Paris. Paris. Antidrog. XV. 18-20. 164 p.O. 1602. IFTENIE. Seminarizare. drogurile şi eu. 1 – Brigada I. Vasile. [Editura] Cetatea Doamnei. Leonard. 2002. GÂDEA. 1611. 1604. Paris. 200245. Criminologie.A. XV + 479 p. Payot. Prévention et repression du vagabondage des mineurs de 18 ans. Copilul meu. 1996. GAYET.G. GAROFALO. Bibliographie Générale 705-710 p. în Criminalistica. Constantin. noiembrie 2002. 1.17-18.C. Conf. 1605. Editura Fundaţiei România de Mâine.G. în Criminalistica. văzută de marii lideri ai lumii. D. GAVRILIU. Dalloz. 36-38. 1934. în Criminalistica.

Imprimeria Naţională. Practical Homici de Investigation. Bucureşti. Bucureşti. (Colecţia Cogito). Editura Schmidt Römhild.S. Amsterdam. 358 p. III. Editura Didactică şi Pedagogică. RADU. 254 p. London. 1627. 1622. Cartea şi bibliotecile. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Éditions J’ai lu. New-York. Lübeck. Kriminalistik (Criminalistică). Expertiza urmelor de vopsea. GEANTĂ. Editura Schmidt-Römhild pentru literatură poliţienească de specialitate. 1629. Procedures. 2005. GEAMĂNU.A. 1614. p. Elsevier. Nicolae. Studii de bibliologie. p. p.1977. p. II. nr. 785 p. DOBRILĂ. contemporan. Sorin. 350 p. 1623. 46 p. Tactics. de criminalistică şi de penologie nr.. Police scientifique: le penal şi infracţiunile internaţionale. Expertiza urmelor de produse textile. Ministerul de Interne. GÂFEI. Tactics. Mihaela. Tokyo. Berlin. Lieutenant Commander (Retired) New Zork City Police Department. Comisar-şef de poliţie. pentru siguranţa circulaţiei. 47-48. GEORGESCU-TISTU. vol.1613. Grigore. GEERDS. Elektronische Informationsverarbeitung (Prelucrarea electronică a informaţiei). 2. Procedures and Forensic Techniques. vol.. nr.S. + XX planşe (Academia Română. Bibliografia literară română. Editura Albatros. DAN. Ion. 2. 1977. GEAMBAŞU. Dreptul internaţional Friedrich. MOLDOVAN. 109 . M. 2003. Aspecte din istoria dactiloscopiei. 1932. GEAMBAŞU. Groß. 1620. 1980. Bucureşti.. Practical Homicide 1630. Proverbe şi cugetări poloneze. DOBRILĂ. GEORGESCU. III. 404-422. MAY. Second edition. 1626. 1618. GEBERTH. în Tratat practic de criminalistică. Drept internaţional dossier. Paris. M. GEORGESCU-TISTU. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Ion. 1980. 599 p. 1965. Fourth Edition. GEAMĂNU. GENGE. Marcel MOLDOVAN. 170-175. Dreptul internaţional 1625. 501-515. 2/2004. Essen. Taylor & Francis (CRC series in practical aspects of criminal and forensic investigations). 1621. Mihaela. Ediţie revăzută şi adăugită. and Forensic Techniques. Vernon I. Marcel. Grigore. Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului. 999 p. 1981. aprilie 2006. N. Principiile fundamentale ale dreptului internaţional contemporan. FBINA. drd. în Revista de criminologie. Ştiinţe criminalistice. în Criminalistica. GENSSHEIMER.P. 400 p. Nicolaiza. Editura Didactică Pedagogică. Handbuch der (Manual de crimina- 1616. în Tratat practic de criminalistică. p. Gânduri nemuritoare. Bucureşti. Nqaire E. 1617.. GEBERTH. vol. ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Dumitru Bălăeţ. Ediţie îngrijită şi prefaţată de Nicolae Mareş. KOTOWSKI. Bucureşti. GEAMĂNU. Vernon J. 1972. 1615.B. GEERDS. Bucureşti. Echipa multidisciplinară de intervenţie în cazul accidentelor rutiere produse în Finlanda. N. Bucureşti. 1972. Investigation. 1980. 37-41. Traduit de l’americain par Paul Benita. Alexandru. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. anul VIII.. şi B. 363 p. Editura Academiei Republicii Socialiste România. Ministerul de Interne. Kriminalistik listică). în Revista Română de Drept. 1988. Andreea. 161 p. 1986. Grigore. 1619. Editura Ştiinţifică. indice de M. Lübeck. Grigore. GOHR. 1624. Sever. 1967. 2002. Editura Didactică şi Pedagogică. Quand la science traque le crime. Comisia Interministerială Metodica şi tehnica criminalistică şi aportul lor în activitatea de urmărire penală. Studii şi cercetări XVIII). GEAMĂNU. public. 1628.

Berlin. nr. Lübeck. GHEORGHIŢĂ. univ. 580 p. GFROERE. Materiale foto- Drept. Ioan. ŞERBU. GERN SHEIM. 1646. unde trebuia să fim (album al monumentelor Internelor). Niculae. Florin. 1632. Ioan. 2003. GHEORGHE. ULIM. Doctor habilitat în 1635. Partea I. Editura Eminescu. Fotografia artistică. 1645. 4. OANCEA. Chişinău. profesor universitar Criminalitatea organizată: teoretice şi practice de Monografie în limba rusă. Miniştrii de interne în Parlamentul României. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. nr. Bucureşti. Bucureşti. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. GHEORGHE. 2003. Sprechererkennung. profesor universitar interimar. Material ştiinţifico-didactic.I. 474-482. GHEORGHE. GHEORGHE. poliţie. vol. Helmut. GHEORGHE. GHEORGHIŢĂ. Constantin. Prevenirea crimi- nalităţii prin mijloace criminalistice.1631. Cultul Drept. Constantin. 11-12. 5. 2004. Editura Ministerului de Interne. Niculae 1. p. Mihai. 1642. Diversitatea modalităţilor de valorificare a urmelor în criminalistică. GHEORGHE. sensibile. BALDAUF. 1640. Remus. ŞPAN. Essen. 167 p. 1639. în Criminalistica. 3. 152 p. Niculae. Miliana. GHEORGHE. Ştiinţe criminalistice. Niculae. Lazăr Cârjan. 464-467. GHEORGHE. 1998. în Criminalistica. anul V. evaluarea mijlocului de înregistrare audio şi recunoaşterea autorului). Antroponimie românească. dr. Cercetarea criminalistică a infracţiunilor de vătămare corporală gravă. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Bucureşti. p. Comisar-şef de 1633. Niculae. Tendinţe estetice 1839-1960. Tonträgerauswertung und Autorenerkennung (Recunoaşterea vocală. OANCEA. Traducere din limba germană şi cuvânt înainte de Eugen Iarovici. Niculae. Chişinău. anul IV. Gabriel. 1995. Chişinău. 19-20. Mihai. Mihai. Bucureşti. Am fost acolo poliţie. Mileniul III. 2004. 110 În text: Nicolae . în Criminalistica. GHEORGHE. Î. Editura Biblioteca Judeţeană „Nicolae Iorga“. GHEORGHIŢĂ. GHEORGHE. 296 p. BOBIN. 2001. Constantin. Mileniul III. p. 1641. Schmidt Römhild. Bucureşti. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 2004. 122 p. Comisar-şef de 1634. 15 p. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 71 p. Drept. în Criminalistica. iulie 2001. Aspecte criminalistice privind cercetarea infracţiunii de contrabandă. Comisar-şef. Locotenent-colonel. Comisar de poliţie drd. zburătorului (Opiniile poetului despre lumea miturilor autohtone). Bibliografie la p. interimar. 2004. profesor universitar 1 interimar. în Criminalistica. Doctor habilitat în 1638. Bibliografie selectivă la p. Tactica cercetării la faţa locului. Bucureşti. Doctor habilitat în 1636. Aspecte privind fotografia judiciară executată la locul faptei. ediţie revăzută şi adăugită. 2001. Ploieşti. 1644. 2001. 187-188. 252 p. Niculae. + 242 ilustr. 1974. 270-281. profesor universitar interimar. Aspecte practice specifice cercetării la faţa locului în cazul infracţiunilor comise cu violenţă. II.+40 planşe foto. GHEORGHIŢĂ. probleme cercetare. p. 1970. p. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. 2002. în Investigarea criminalistică a locului faptei. p. „Angela Levinţa“. septembrie 2002. p. 142-154. Bucureşti. Mihai. 144 p. Doctor habilitat în Drept. mai 2003. Criminalistica. 1648. 1637. Ion. Bucureşti. GHEORGHE. Introducere în criminalistică. 192 p. Colonel. Cuvânt înainte de conf. Asistent univ. 33-36. 1643. nr. GHEORGHE. 112-116. Editura Meridiane. Comisar-şef de poliţie. Miniştrii de interne ai României (1862-2001). 1647. anul III.

dr. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. LÂSÂI. anul VIII. 116269. psiholog criminalist. anul VII. Nicolae Biţu. 1972. Reacţia societăţii româneşti faţă de criminalitate. GHEORGHIŢĂ. 1652. 220 [-224] p. 2 volume. Bucureşti. Alexandru. Ion. Moscova. nr. Valoarea şi limitele probatorii ale metodei de măsurare a concentraţiei alcoolului etilic din aerul expirat (CeAE).2. inspector de poliţie. p. 1655. Institutul Republican de Expertiză Judiciară şi Criminalistică). Obiectul şi sistemul Criminalisticii. Ion.. Mihail (coordonator). dr. Inspector principal de poliţie. nr. 275 p. 17-18.. Literatura juridică. Bibliografie la p. Cu un cuvânt înainte de George Astaloş. 1657. Conf. Criminologia şi domeniul său de cercetare. 1654. 1993. dr. 1649. Aspecte psihologice şi psihofiziologice. GHERGHEL. nr. Chişinău. N. 2004. Editura Fundaţiei România de Mâine.. BREGA. GROSU. respectiv 288 p. p. în Criminalistica.. Mihai. 1. universitar Reguli de drept internaţional privind starea de pace şi starea de război. 188-194. 1650. 1. STATIVCA. Habilitat în drept. GHEŢIE. 233-239. CAZANGIU. Premisele criminologiei moderne. 111 de conversaţie român-rrom (ţigănesc) în grai căldărăresc. IACOB. GHEORGHIU. CIOBANU. 2001. 103 p. poliţie. Pentru uzul lucrătorilor de poliţie. habilitat în drept (Chişinău). Braşov. A. Insp. 1978. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. nr. 208 p. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. MALCOCI. Universitatea Liberă Internaţională din R. Bucureşti. Dumitru. 1658. 1653. IACUB. . D. 1656. al magistraţilor şi nu numai. profesor universitar interimar. Noţiunea. ZABOROT. volum 13. Profilul psihologic al tatălui incestuos. Moldova. Mihail. 244 p. 1660. Valentin. Bucureşti. GHEORGHIU-BRĂDET. în Criminalistica. Titlul şi în limbile engleză şi rusă. univ. Istoria limbii române literare. anul VI. GHEORGHIU. GHERGHEL. Cazul „Catacomba”. Editura Academiei R. 56-64. I. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. februarie 2006. 121 p. Bucureşti. Ion. Editura Curtea Veche. martie 2005. Originile Scrisului în limba română.. VOZNIUC. Sugestie şi sugestibilitate. Coordonator: Lazăr Cârjan. A. 185-189. Bucureşti. martie 2005.Tezele generale ale tacticii criminalistice.. Ani-Maria. 23-25. 1661. 1651. Bucureşti. 2005. Ani-Maria.. p. p. Chişinău. Profesor universitar interimar. Criminologia generală românească. cu fig. Prof. Autori: Lazăr Cârjan. V. în Investigarea criminalistică a locului faptei.. p. [Bucureşti]. E.R. Criminalistica practică: acţiunile de anchetă. Bibliografie la p.S. doctor habilitat în drept. GHEORGHIU. martie 2004. Diagnosticarea criminalistică – premisă a identificării criminalistice. Editura ARC. GHERGHESCU. Ion. SANDU. Criminalitatea şi consecinţele sale. 268 p.. CLOŞCĂ. GHEORGHIŢĂ. 2004. p. Traduceri. (Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova. selecţie Lazăr Cârjan.. 1990. şi 592 p. Vasile. Marian Speriatu. 1663. 1985. Editura Militară. Privire sintetică. T. Ghid de expertize judiciare. 2.. p. Criminalitatea şi victimologia sa. MAREŞ. CIOFU. 358 p. I. GHEŢIE. 2001. A. 1662. Ionel. Z. Metodologia cercetării criminalităţii. GHEORGHIŢĂ. Tablă de materii şi în limba engleză. GHEORGHIŢĂ. pr. Gabriel. 218-220. 2006.. Particularităţi ale investigaţiilor criminalistice la faţa locului. cu desene de Florin Preda-Dochinoiu. L. psiholog. Ghidul anchetatorului. Ghid Vol. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Întemeierea criminologiei româneşti. Vladimir A. în Criminalistica. Logică generală. Prof. 8-9. 1982. de 1659. Mihai.. 464 p.

London. Dr. p. 1957. 390-397. Academiei. 112 . BOLINTINEANU. Limbajul publicităţii. selecţie Lazăr Cârjan. 1971. Bucureşti. coordonator Rolf Rainer Jaeger. internaţionale. Psychologie de l’écriture. II. economice şi statistice pe temeiul hărţii ruse din 1835. Alexandru. Ştiinţe criminalistice. November. New York. 293 p. New York. R. Sonderkommissionen (Sokos) [de] Mordkommissionen (MK) (Comisiile speciale/Comisiile desemnate pentru omor). în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 1666. Regulile de interpretare a tratatelor internaţionale. p. Criminality Theories 1678. Payot. Editura Schmidt Römhild. 1933. traces produites par l’ecriture au crayon. 289 p. geografice. 179-187. Deviance and Edwin. Editura Sport-Turism. 1979. Ştiinţe criminalistice. Vermisstensachbearbeitung Social Control: Conceptual Elsevier. Roland. 2002. 1667. Bibliografie la p. Victor. GODDARD. 126-283. 187 [192] p. 2002. GIRAND. 1672. D[aniele]. Culegere de studii. 1669. Rezervele la tratele pattes de chieus comme moyen d’identification. 1665. ediţie revăzută şi adăugită. Editura Schmidt Römhild. GIBBS. Evanston. în (Investigarea dispariţiilor de persoane). în: Donald R. no. Daniel. Traducere din limba engleză de Bianca Pop şi Albert Borbely. GODDEFROY.I. G. în R. Olimpiu. Octobre. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. crima şi procesul social). Written Texts. Nicolae Biţu. JEAN-CHARLES.. Jürgen. 20 p. DUGULESCU. Lübeck. 173-198. GIURESCU. al magistraţilor şi nu numai. Larcier. Paris. ediţie revăzută şi adăugită. Coordonatori Dumitru Popescu şi Victor Dugulescu. Pentru uzul lucrătorilor de poliţie. Titlul original: The Language of Advertising. Editura Ştiinţifică. Brânduşa. Ward (publ.. (Collegium. ŞTEFĂNESCU. 1677. Dumitru. vol. GLASER. Coordonator Rolf Rainer Jaeger. 1978. Essen. GLAUM. vol. Edwin. Editura Bucureşti. 2002. Marian Speriatu. FRITSCH. Index de termeni la p. New York. Autori: Lazăr Cârjan.. GODDEFROY. Ghid de conversaţie român-rrom (ţigă- 1674. 1680. Bruxelles. 1968. 1922. 5 année. Crime and Social Process (Delincvenţa. Berlin. Bucureşti. E. Editura Curtea Veche. 1676.. Iaşi. Drept internaţional fluvial. Lübeck. ANDRONE. GIURESCU. and Behavioral Images (Teorii criminalistice şi imagini comporta-mentale).1664. GILLE-MAISANI.C. Coordonator: Lazăr Cârjan.8.C. 1981. Editura Academiei.. 1668. Editura Academiei. „Un sourcier policier". Editura Polirom. 1929. 489496.): Delinquency. Essen. Cu un cuvânt înainte de George Astaloş. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 25 p. 1998. 318 p.C. 521-529. GLASER. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Edwin. 1988. Berlin. 283 p. POPESCU. 1969. 310 p... Principatele e române la începutul secolului XIX. Jürgen. Crime in our changing de police scientifique. Bucureşti. GLASER. Constantin C. 1670. 274 p. 399 [-400] p. 1973. 189-190. Manuel élémentaire 1671. nesc) în grai spoitoresc. 1929. p. Bibliografie la p.I. E. p. E. 1679. Nae. Constatări istorice. CRAUCIUC. Les empreintes de 1673. Relaţii publice şi publicitate). Davis a. GLASER. Jack P. cu desene de Florin Preda-Dochinoiu. Mothers. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. Bucureşti. 2001. Traduceri. Constantin C. GLASER. GODDEFROY. 1675. GLAUM. Angela. De l’Identification des Society. Bucureşti.I. Norms. cu foto color şi alb negru + hartă. Istoria Bucureştilor. în R. I.

Sensibilitatea. 319 p. GOLU. 1936. 127 p. în R. 200 p. iulie 2005.5.C. 1690. 1931. 1682. ilustr. Contribuţii româneşti 1698. Bucureşti. 589-594. DICU. Modalităţile de recepţie senzorială. şi grafică. Bucureşti. Bibliografie la p. cibernetică. cu fig. 106-110. Dunărea în relaţiile internaţionale. E. 1694. 103-107. Manuel de police cu fig. 1972. GOLU.I. GOLU. p. Serviciul criminalistic din I. 1970. Mihai.. 1691. Bucureşti. Gheorghe. p. Ministerul de Interne. no. GOLUBENCO. 1989. 1970. Subsistemul comunicaţional (limbajul). Noţiuni de bază ale ciberneticii teoretice. Urmele infracţiunii (Teoria şi practica examinării la faţa locului). p. Autorizaţia de circulaţie provizorie – elemente de siguranţă. 1699. GOGEANU. Principii de psihologie E. Editura Ştiinţifică. vol.Art. 1999. în cercetarea la faţa locului. 8 année. Sur la valeur de la méthode pour le traît postécrit dans les cas de faux par surcharge. Psihicul uman ca sistem informaţional. Aurel.. 22-25. Iosif. Bruxelles. 1936. univ. Natura şi bazele neurofiziologice ale psihicului. cu fig. Organizarea comportamentului..P. Fundamentele psihologiei. 1980. nr. Editura Fundaţiei România de Mâine. 1684. în Criminalistica.. GOGEANU. cu fig. 1696. (Colecţia Psyche). Bacău. 1966. acţiune. 192-198. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. E. în R. univ. Mihai. 2e année. Paul. Editura Ştiinţifică. 316 p. Fenomene şi pro- cese psihosociale. în Tratat practic de criminalistică. Rezumat în limba engleză. Folosirea detectoarelor Mihai. no. 1702. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.1681. Universitatea „Spiru Haret“. cu fig. GOLU. no. 1936. în Şcoala românească de criminalistică. Introducere technique.. Mihai. E. 272-299. 1701. cu fig. 1693. GODDEFROY. Editura Scrisul Românesc. Ernest. 94. GODDEFROY. Aurel. Sur une empreinte e sanglante de pied. 1687. 8e année.C. Cunoştinţe despre om şi societate). Expert criminalist. Bucureşti.I. GOLDHAAR. 113 dr. dr. GOLUBENCO. Mihai. 266 p. Bibliografie la p. Sumar în limba engleză. Şeful catedrei de Procedură penală şi Criminalistică.J. Editura Politică. Percepţie şi activitate. p. Culoare şi protège-t-il notre courrier? sur les empreintes de cachets à la cire en natière de recherches criminelles. Bazele psihologiei generale. GOLU. Bucureşti. Conf.8. (Colecţia „Psyche“ îngrijită de Aurel Dicu). Le cachet a la cire în psihologie. Editura Geneze. Gheorghe. Editura Politică. 1974. Mihai. Psihologia şi cibernetica.C. Bucureşti. Subsistemul afectiv. Craiova. I. Bucureşti. GODDEFROY.. Mihai. 1697. Ministerul de Interne. DICU. Conf. Universitatea Liberă . POPESCU-NEVEANU. Eugen. 1688. Editura Ştiinţifică. Mihai. Iozsef.. Paul. Bucureşti. 1692. 1683. Mihai. Pantelimon. Editura Universitară. GOLU. Strâmtorile Mării Negre de-a lungul istoriei. 1685. Bucureşti. 1686. 1975. 227 p. în e R. 2000.I. Cercetare. GOLU. 2002. în R. 592-596. no. anul VII. Bucureşti. 341-346. Compendiu.6. Subsistemul cognitiv. 4. 1700. Comment un cachet postal défectueux m’aide à découvrir un voleur.I. 159 p. Chişinău. GOLDAN. 1975.C. cu fig (Ştiinţa pentru toţi. 316 p. privind aplicaţiile izotopilor radioactivi în criminalistică. Paul. Garuda . GOLU. 8 année. Bucureşti. GODDEFROY. 1971. 335 p. p. 1695. p. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.10. GOLDHAAR. 237 [240] p. 301-317.. p. Dinamica personalităţii. 206 p. GOLU. cunoaştere. GODDEFROY comportament. 1689. 1993. 327 p. 1930. Bucureşti. Subsistemul motivaţional. GOLU.

GOPPINGER. Editura Ştiinţifică. GONZÁLES MÁS.A. p. Stănescu. III + 72 p. Gheorghe. dr.(sub redacţia). cu fig. p. Liviu Botezat Antonescu. Editura Luceafărul. Universitatea Liberă Internaţională din R. Şef de catedră Drept procesual penal şi Criminalistică. G. Contribuţia echipei complexe la valorificarea probelor în procesul penal. 1715. Autori: univ. p..A. S. GORGOS. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 151-160. GOLUBENCO. GORGOS. Editura Medicală. Seria Medicina pentru toţi. nr. Terebilov. Constantin. 1710. Editura Medicală. Ce ştim şi ce nu ştim despre accidentele de circulaţie. Seccion de Antropologia Forense. Bucureşti. H. Conferenţiar 1708. Dr. 160 p. Moldova.. Universitatea Liberă Internaţională din R. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). 2005. Bibliografie la p. Universitatea Liberă Internaţională din R. profesional şi Furtul sportiv. 101-104. Luis. 2006. Kriminologie (Crimi1712. (Probleme de patologie socială). anul VI. Bucureşti. S. p. Rozemblet. V. Dimensiuni 1707. GOLUNSKI. Bucureşti.M. Conf. Medicina socială [Curs]. 1980. 11-13. Conf. Minkovski. Gheorghe. O. M. Bucureşti. G. Gheorghe. Golunski. 162-167. Furtul dr. martie 2004. 1971..I. GÖPPINGER. 2005. München. T. 407 p. 1716. GOLUBENCO. 104 p. Tehnica criminalistică: concept.L.M. Editura Luceafărul.. Kocearov. 1711. nologie). Şevcenko. 2. Cu o prefaţă de Dl. univ.A. Constantin (sub redacţia). şeful catedrei Drept procesual penal şi Criminalistică. Şelivanov. tendinţe. 1713. 190-193. Mitricev. Sistemul ştiinţei şi al cursului de Criminalistică în contextul învăţământului specializat: evoluţie şi probleme de dezvoltare. Bucureşti. Moldova. Moldova.B. dr. H. Universitatea Liberă Internaţională din Republica Moldova. Karnovici.A. V. 1984. U. p. Consideraţii privind aprecierea raportului de expertiză şi a constatării tehnicoştiinţifice în procesul penal al Republicii Moldova. p. Şalamov. Ovidiu. H. GÖPPINGER. COROI.I. 1703.I. Bech. GORESCU. Gheorghe. (Ştiinţe şi tehnica pentru toţi.A. A. E. umane şi medicale ale personalităţii. A. Terziev. nr. Constantin. München. Vademecum în psihiatrie. GORGOS.I. Gheorghe. 195-202. Răspunsul operaţional al Poliţiei Ştiinţifice spaniole în cazul dezastrelor.. N. Editura Didactică şi Pedagogică. Florin Tudose.V. Bucureşti. în Investigarea criminalistică a locului faptei. + 3 pl. C. Editura . Autori: Constantin Gorgos. L. Bucureşti. cu fig. în Criminalistica. Conf.P. iunie 2006. Conf. Ileana Botezat Antonescu. A. univ. N.P. Drd. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 1709. Comisaria General de Policia Cientifica – Espana. Criminalistica.I.A. dr.. Moldova. Eisman.I. S. Kriminologie. Constantin. Consideraţii privind controlul asupra calităţii producerii expertizelor judiciare. Cătălina Tudose. S.. Prof. în Criminalistica. obiective. Vasiliev. 114 1717. G. Jefe de la dr. B. Bucureşti. C. Parhon. 3. univ. GOLUBENCO. univ. Kriminologie (Crimi- nologie). José.N.I. anul VIII. Bucureşti. Bucureşti. Dr. Traducere din limba rusă. 1705.Internaţională din R. 1714. 1997. HUSZAR.1961. Vinberg. Dr.1976. 1704. 95-100.H. 2006. GOLUBENCO. Kustanovici. 1980. F. p. München. NEICUŢESCU. 567 p. 23). Reglementarea aplicării metodelor şi mijloacelor tehnico-criminalistice în actele de urmărire prevăzute de noul Cod de procedură penală al Republicii Moldova. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Doliţki. GORGOS. şef al Catedrei de drept procesual penal şi criminalistică. GOLUBENCO. 1706. 912. 2004.

Gabriel Ştefan. Cuvântul.J. Body-packing – aspect inedit în practica medico-legală românească. 1. 26-28. tab. 15 – 20. Domniţa Tomescu. DUMITRIU. Criminalistică. Puţină gramatică. Editura Academiei Române. Baltasar. p. 2003. p. Institutul de lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Eroul. Tabele. Preston. GRALLA. Prefaţă. Paradisuri artificiale: toxicomaniile.. Bibliografie la p. Camelia Stan. 2003. Bucureşti. Internetul. ASTĂRĂSTOAE. martie 2004. D. Editura Alma Mater. Bucureşti. 2005. înţelepciunii în viaţă. Bucureşti. Timişoara. Vol. Editura Viaţa Medicală Românească. Gabriel Ştefan. 493 p. 1987. SÎRBU. Adriana Gorăscu. 1729. GORING. volum 13. CRĂC. Politicanul. Bibliografie la p. fig. Editura Academiei. I. 2003. Andra Vasilescu. 2.. Universitatea Sileziei Katowice. GRAUR. Preston. Cum funcţionează 1720.. Cuvânt înainte de profesor universitar doctor DAN DERMENGIU.Medicală. 1725. Ionuţ. În româneşte după traducerea germană făcută de Arthur Schopenhauer de Sandi Constantinescu. Laurenţia Dascălu Jinga. Blanca Croitor Balaciu. Dumitru. Bucureşti. 37-40. Computergestützte Handschriftenvergleichung (Compararea computerizată a scrisului de mână). 1727. Ştefan. 127 p. 1972. Margareta Manu Magda. 1726. Michal. Cluj-Napoca. drd. Elena Carabulea. Bucureşti. GORUN. nr. Internetul. Gabriel Ştefan.1985. Fulvia Ciobanu. Ch. note şi 115 1731. Anexe. Gabriel Ştefan. Subcomisar de poliţie. 1728. AGROSOAIE. p. Al[exandru]. Montclair. Bucureşti. Editura All. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. comentarii de Sorin Mărculescu. Vol. p. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. 1723. GORUN. Gramatica 1721. II. caiet 1/1992. Aforisme. 715 p. Ionuţ. directorul Institutului Naţional de medicină Legală „Mina Minovici”. Bucureşti. GORUN. 2001. Cărţile omului desăvârşit. New York. Simona Irina. şeful Serviciului Criminalistic al I. Markerii externi ai uzului de droguri. 1719. Editura Vestala. GRACIÁN. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Bucureşti. GOŞA. Catedra de prof. Discernătorul. 1724. Manual. Paradisuri artificiale: toxicomaniile.) 1730. Editura Humanitas. Oracolul. Magdalena PopescuMarin. GRALLA. Rosetti”. GRACIÁN.. Particularităţi ale identificării criminalistice în cazul corpurilor delicte. 676 p. Subcomisar de poliţie. Isabela Nedelcu. p. Rodica Zahiu. Vol. Andreea Dinică. Mihaela Gheorghe. 260-292. 260-292. Centrul de Studii Postuniversitare Bucureşti. GRĂMADĂ. II. Bibliografie la sfârşitul capitolelor. în Der Sachverständige (Specialistul). I. iunie 2005. Editura All. Semnătura electronică în Polonia / (noi reglementări)/ Electronic signature in Poland (new legal regulations). 1994. retipărită de Patterson Smith. 310 [-312] p. 1718. Ileana Vântu. 1036 p. Manual al His Majesty’s Stationery Office. Autori: Raluca Brăescu. 203-206. POPESCU. GRAMATYKA Ph. volum 12. Gorj. Raportare de caz. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Vol.P. 191-199. nr. limbii române. Coordonator: Valeria Guţu Romalo. LUPAŞCU. Facultatea de Drept. . Baltasar. Oracolul. 1722. Ciprian. 385-390. Dana Manea. 327-335. Polonia. Gabriela Pană Dindelyan. Mic dicţionar de termeni argotici – „slang” la p. Marina Rădulescu Sala. Traducere din limba spaniolă. Adrian. Enunţul. GORUN. 1913. Irina. Pe copertă indicat numai primul autor. 1732. (ACADEMIA ROMÂNĂ. 2003. 1944. 2006. Anexe la p. London. GRAFL. 191-199. The English Convict. Cuminecătorul. 224 p. Valeria Guţu Romalo. Charles. Mic dicţionar de termeni argotici – „slong” la p.

E. 2. E. GREENE. Graham. Depresii şi acte suicidare aniversare. vol. GRECU. I. p. engleză de Petre Solomon.1991.. Letopiseţul Cantacuzinesc. Bucureşti. 1745. 297-309. GRECESCU. Bucureşti. Traducere din limba engleză. Ediţia a II-a revăzută. 1748. 342-344. . Graham. Dr. 1747. Graham. GRĂMADĂ. vol. Editura Tineretului. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. E. Bucureşti. Urmele de miros. 1733. Bucureşti. 220-225. 1737. Graham. Bucureşti. Traducere din limba engleză de Petre Solomon. GREENE. Editura Sirius. Tradu- cere din limba engleză de Petre Solomon. Ioan. Graham. Aurel. Omul nostru din Agentul secret. p. Traducere din limba engleză de Liana Dobrescu. vol. în Tratat practic de criminalistică. GRECU GABOS. p. Traducere din limba engleză de Petre Solomon. 159 p. 159-160. GREENE. 303 p. La drum cu mătuşa- 1740. 1965. Traducere din engleză de Petre Solomon. 1992. Simona. GREENE. Ciprian. Editura Luceafărul. C. GREENE..A. Theodor. Ministerul groazei. 1742.S.. nr. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Graham. 1968. Marieta. 1738. Gh. Adriana. GREENE. Divertisment. Ucigaşul plătit. 1 (24). Editura Univers. 413 p. Graham. 1739. 1960. 2005. Al zecelea om. X. GREENE. 1979. 1976. 145-148. Traducere din limba 116 mea. 271 p. Ministerul de Interne. an XI. Istoria Ţării Româneşti. GREENE. 2005. GREENE. Editura Univers. GREENE. p..L.L. Graham. 223 p. Bucureşti.P. Bucureşti. Consideraţii privind coeficientul de fidelitate al mărturiei infantilo-juvenile.P. Editura Univers. + erată. MOICA. SIMONESCU. V. Iaşi. limba E. 1744. Institutul de Medicină Legală Iaşi. 1741. 1960. Graham. GRECU. Divertisment. 1991. Căpitanul şi inamicul. 406 p. 1987. Editura Tineretului. Ministerul de Interne. 1749. 222 p. Marieta.P.Vasile. Ion-Eugen. GREENE. 1751. 1750. 2005. 1982. volum 12. Traducere din limba engleză şi prefaţă de Petre Solomon. Traducere din limba engleză şi prefaţă de Radu Lupan. Agentul secret. p. 1736. Ediţie critică.. Iosif. GABOS GRECU. 318 p. Traducere din limba engleză de Petre Solomon. an XI. 207 p. procuror. X. martie 2004. Ministerul groazei. în Tratat practic de criminalistică. Graham. Doctorul Fischer din Geneva. Editura Academiei. D. LUPAŞCU. Dr. nr. 1985. Consideraţii asupra suicidului comis în condiţii de spitalizare în clinica de psihiatrie din Târgu-Mureş între anii 1960-1999 în Buletin de psihiatrie integrativă.U. prefaţă şi tabel cronologic de Petre Solomon.P. Bucureşti. 1969. GABOS GRECU. 279 p. Divertisment. GRECU. GREENE.I. 1746. I.. SANDU. Traducere din limba engleză de Petre Solomon. Editura Univers. Miezul lucrurilor. Ediţia a II-a revăzută.Graham. Divertisment.. Cartoteca obiectelor furate. p. 1734. GRECU GABOS. Bucureşti. Bucureşti. nr. Havana. Graham. Bucureşti.. Divertisment. 1 (24). 253 p. 260-276.L. GREENE. 1965. STOICA. 1290-1690. Bucureşti. Un caz de mutilare. 323 p. Editura Divers Press. Traducere din limba engleză de Petre Solomon. COVALCIUC. Nicolae. Graham. în Buletin de psihiatrie integrativă. GREBLEA. 1735. 456 p. Comedianţii. Mihai. Parchetul de le lângă Curtea de Apel Iaşi.. Adevăr. La drum cu mătuşa-mea. 1743. Iaşi.L. Editura Sirius. VESA. Traducere din limba engleză şi note de Petre Solomon. 1967. Bucureşti. vol. Gh. probabilitate şi deontologie în expertiza medico-legală. 291 p. 1991.

expert criminalist. Jurist. judecător P[etru]. 1 (24). Traducere şi note de Radu Lupan. 1756. Oana-Roxana. Expertiza urmelor de substanţe toxice. vol. Editura Luceafărul. POPA. 6. Conf. Ana Maria. Cătălin Dr. 12-14.C. 1760. ing. POPA. p.a. 1758. 131 [-136] p. în Criminalistica. GRIGORESCU. Inspector criminalist. GREJDINOIU. Steluţa. NOVAC. vol. 574 p. Unele probleme pe care trebuie să le lămurească investigarea în cazul infracţiunii de bancrută frauduloasă. 39 – 47. GRIGA. actualitate şi perspective. Ilona. . p. Americanul liniştit. GRIGORESCU. Cătălin. nr. Ministerul de Interne. Ing. dr. anul VI. Gabriel Mălin. 2003.. p. la orice nivel. 2005. Ioan. Bucureşti. Subcomisar de poliţie. Expertiza urmelor de cosmetice. nr. 1982. în Realităţi şi perspective în criminalistică. GRIGORAŞ.R. Cătălin. aprilie 2006. Bucureşti. 1762. jurisprudenţă şi aplicaţii practice. LEE. Teorie. Dr. principal. 2006. 2004. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. 1759. a. dr. GRIGORAŞ. Subcomisar 1757. Falsurile de tablouri. GROFU. GRIGORAŞ. Iaşi. expert Ion. Editura Alma Mater. 38-44. PĂŞESCU. Secţia Penală. Falsificarea cărţilor de credit istoric. dr. Sandra. 2003. Inspector Em. 1755.. Oana-Roxana. anul VIII. criminalist. p. Institutul Naţional de Expertize Criminalistice. 2005. BOIŞTEANU. GRIGORESCU. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. GRISHAM. Bucureşti. 1754. IV. 2. Cluj-Napoca. GRIGORESCU. lector univ. p. 1763. anul V. Manualul tău de cultură generală. 108-111. Un pionier american al folosirii poligrafului în investigarea ştiinţifică a infracţiunilor. GRIGORESCU. Editura Polirom. Iaşi. în Criminalistica. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 1753. f. univ. p. Expertiza înregistrărilor audio. Stabilirea autenticităţii înregistrărilor audio. 1765. Bucureşti. în Comunicări ştiinţifice la al 7lea Simpozion naţional de Criminalistică. Bucureşti. 73 – 80. Carmen-Lorena. Editura Alma Mater. BUTA. consilier juridic B. nr. Pe copertă: George Grisham & Sandra Lee. GRIGORAŞ. în Tratat practic de criminalistică. Mihai. Ioan. X. principal de poliţie. 1761. 39-41. Drept Procesual Penal. GREENE. Examinarea documentelor tipărite utilizând tehnica de calcul. Carmen-Lorena. ing. Traducere de Aurelian Ardeleanu. p. III. f.. 2003. HURDUBAIE. C. 117 de poliţie. GRIGORAŞ. 265 p. Tot ceea ce trebuie să ştii pentru a susţine o discuţie. Aplicarea criteriului ENF în expertiza judiciară a înregistrărilor audio şi video a mijloacelor de telecomunicaţii şi a mijloacelor de calcul. în Buletin de psihiatrie integrativă. 1764. GRIGORESCU. Cluj-Napoca. Ministerul de Interne.1752. Fobia socială – sexul ca factor de risc. Manipularea prin idei. Drd. Cultura Naţională. noiembrie 2003.. Cum să pari mai deştept decât eşti. în Tratat practic de criminalistică. 516-530. p. 1766. expert George. Graham. Manipularea prin idei. Nicolae. univ. p. 101-111. Criptografia şi istoria românească. (1924). 1980. Contribuţia sistemului AFIS-2000 la identificarea făptuitorilor – studiu de caz. Editura Antet. expert criminalist. Oana-Roxana. an XI. dr. septembrie 2004. 51 p. Oscar Print. 1767. Cătălin. 2003. 438-440. Ion. vol. p. 156-159. Partea Generală. la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. POPA. 275-289. nr. 5. Gheorghe. în Criminalistica. Conf. p. 56-66. Cum să pari mai deştept decât eşti. p. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 2003.

Leipzig. Nicolae. des juges d’instruction 118 Identificarea medico-legală prin amprenta genetică (ADN).] professeur à la Faculté de droit de Nancy [et] Wintzweiller [. Editura Luceafărul.. Bucureşti.1768. 17-18. p. 1902. în . p. Leipzig. Paris. Bourcart [. 1784. Sweet & Maxwell. 2002. 514 p. Asist. iulie 2005. Drd. drd. GROSS. Incursiune în lumea timbrelor. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 4. GROZA. GROFU. p. anul V. L. în Criminalistica. Traducere din limba poloneză de Eugenia Vişinoiu şi Eugenia Dănescu. Collyer Adam. 1899. 1983. XII + 701 p. Hans. I. Editura Medicală Universitară. [De] dr. nr. Alis. anul VII. Handbuch für Untersuchungsrichter. 1934. Zweite Auflage [de] Dr. GROFU. Bucureşti. Fonctionnaires de la Police. Hans. Gardeil [. 182-184. GROZA. Asistent universitar 1781. Identificarea criminalistică a armelor de foc. GROFU. Academia de Poliţie „Al. XII + 721 p. 1775. Liliana. 1898. 1771. 1777. Vogel. GURGUŢĂ. 1. GROSS. 1. GROFU. Din nou despre armele LEP. Constatările tehnico-ştiinţifice şi expertizele în cazul infracţiunilor la regimul armelor şi muniţiilor. Hans. Hans. 2004. GROSS. univ. BIC. 42-44. 1774. Hans. Criminalpsychologie. Hanns Gross [. Asistent universitar. Marchal & Billard. univ. MIXICH. Kriminal – Psychologie 1772. 1780. N. drd. drd. I. în Criminalistica. Hipnoterapia: o negociere „somnolentă” a suferinţei. Asist. 484 p. Academia de Poliţie „Al. Francisc. drd.. Cercetarea la faţa locului în infracţiunile comise cu arme şi muniţii. în Criminalistica. Ioan Cuza” Bucureşti. Cuza” Bucureşti. Avec un Préface de M. 2003. Maison principale: Place Dauphine. Daniel. Craiova. VLAD. Bucureşti.] conseiller de justice a Graz (Autriche). 197-199. p. p. STANCA. Imprimeurs – éditeurs. Ionel Lulu. 2005. ZĂVOI. practical textbook for magistrates.. Academia de Poliţie „Al. 3-5. Dr. GROSS. drd. München. GRYŹEWSKI. / * des Officiers et des Agents de police judiciaire. Tome deuxième. Asist. 4. Tome premier. Kazimierz. 1905. nr. 27. 397-401. Craiova. Traduit d’allemand par mm. în Criminalistica. iulie 2003. Nicolae. 1776. Cuza”. nr. Aspecte din practica judiciară americană. Cuza”. p. Otton. Nicolae. 1779. anul VIII. Editura Albatros. 1769. Sucursale Rue Soufflot. Asist. 1770. Medicina legală. Agents du service de la sûreté etc. Manuel pratique D’INSTRUCTION JUDICIARE / a l’usage / des procureurs. Gesammelte Kriminalistiche Aufsatz. Hans Gross. asistent universitar – Facultatea de Drept. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Ionel Lulu. Nicolae. 1908. Editura MJM. Bibliografie la p.C. anul VII. ianuarie 2005. Pledoarie pentru înfiinţarea unei baze naţionale de date genetice. Edited by Norman Kendal. Nicolae. nr.] professeur d’allemand au Lycée de Nancy. F. Nicolae. GROFU.. Subinspector. Criminal investigation.] professeur de droit criminel a la Faculté de Nancy. GROSS. 79 p. Gendarmes. 199 p. 1782. London. 1778. GROSS. Graz. Hanns. p. Etapele efectuării investigaţiilor într-un sistem informatic. Nicolae. 7. GROSS. Bucureşti. Roxana. MARINESCU. univ.. GROFU. 11-12. W. 1783. februarie 2006. drd. Academia de Poliţie „Al. A 1773. 2006. GROFU. Libraires de la cour de cassation. univ. 291-297. Schweitzer. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Problematica existenţei concursului de infracţiuni şi posibilitatea extinderii cercetărilor în cazul infracţiunilor la regimul armelor şi muniţiilor. Third edition. I. police officers and lawyers of… by John Adam… and J.

Editura Academiei R. Opere.. GYLDEN. Editura Didactică şi Pedagogică.R. Cryptologues italiens aux XVe et XVIe siécles. Comentarii şi note la p.R. comentarii.5.. 1793. Editura Academiei R.. 3e année. 1796. 1795. 1971.S.. 1930. GUSTI. 1792. 437 p.. membru al Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice. univ. doc. II. 2 année. Economia naţională. e în R. cu ilustr. Histoire du d’écryptement. 1080 p. 423-481 1788. Curs de logopedie. univ. no. Editura Academiei R. Opere.R. Le chiffre particulier de stabilite. vol. Texte stabilite. Ovidiu Bădina şi Octavian Neamţu. Studiu introductiv: prof. 1973. Dimitrie. 4e année. Bucureşti. Ţara Românească. Organizarea politicoadministrativă. GYLDEN. no. 485 p. 1787.. 5e année.I. comentarii..C. 1970.. Texte 1794.R. 4. GUSTI. Yves. 563 p. portrete şi facs. Dimitrie. I. 499 p. 1798. în R. Chiffres autoclares avec réglettes de Saint-Cyr. Comentarii: Octavian Neamţu. 1932. Yves. Cluj-Napoca. 4.I. 1785. Dimitrie. 297-300.) 4. p. 1797.) 6. Texte Dimitrie. Bucureşti. 8-30. comentarii. 1969.. (Multigrafiat). Economia naţională.) 5. Bucureşti. comentarii.C. Bucureşti. 756 p. Comentarii şi note la p.S. 1789. 1931.S.S. 1974. stabilite.I. indice de materii şi indice de nume de Ilie Sulea-Firu. Oraşe şi judeţe. III. dr. în R.050 p. Yves.. (vol. Ion Berca. 3. GUSTI. Vol. p. Opere.) 1.R. Bibliografie la sfârşitul capitolelor II şi IV. Yves. 2005. 2. 328 p. Texte Loius XVI et de Marie-Antoinette lors de la fuite de varennes. engleză şi germană. X. (vol. în R. Editura Academiei R. Dimitrie. GUSTI. 363380. GUSTI. Studiu stabilite. Gusti. Opere.. 398 p. e 5 année. note de conf. Dimitrie. (Universitatea „BabeşBolyai“ Cluj). comentarii. Enciclopedia României. D.) 3. Bucureşti. 1970.. note de Ovidiu Bădina şi Octavian Neamţu. Autosociologia unei vieţi 1880-1955. M. 1968. an. 1933. franceză. R. note şi postfaţă de Ovidiu Bădina şi Octavian Neamţu. Bucureşti. Bucureşti.I. 1. (vol. Statul. în R. p. Dimitrie. Editura Academiei R. vol. dr. no. Scrieri pedagogice.R. GUSTI. 1791. GYLDEN. GUSTI. 1180 p.C. Editura Monitorul Oficial.C. (vol. note de Ovidiu Bădina. p. Un cas tipique de complication illusoire: le chiffre de rozier. (vol. 1786. 1938 – 1943. GUSTI.I. Iaşi. GYLDEN. Essais cryptografiques. 1977. note de Ovidiu Bădina şi Octavian Neamţu. 549-554.S. 4 (27). no. Opere.. Fragmente autobiografice. no. univ. Glosar Gusti. 4 vol. 420 p. introductiv de conf. Yves. 387-495.C. p. Texte Sub redacţia prof.Buletin de psihiatrie integrativă. stabilite.. 195-209. 1933. şi Octavian Neamţu. GUŢU.C. dr. 272 p. Dimitrie. Bibliografie la p. p. p. 4e année. GYLDEN..1. vol.I. nr. 246-250. Sumarul în limbile rusă. 1790. Texte alese: Ion Berca.) 2. 119 . vol. Opere. an XI. Editura Academiei R. IV. Bucureşti.S. cu ilustr. 72-89. 1932.. no. 248-256. Vol. (vol. Ovidiu Bădina şi Octavian Neamţu.I.

HAMMET. Vladimir. Bucure ti. Locotenent-colonel. 1987. Dashiell. Bucureşti. Drept privat roman. 191 p. Vladimir. Das unausweichliche Erbe. p. Editura Tehnic . Un risc Editura Didactică şi Bucureşti. Dreptul şi calcula- Gheorghe. 1991. Pedagogică. 189 [-192] p. 1803. Pedagogică. 1812. Istoria generală a statului i dreptului. Editura Lumina Lex. 134 [-136] p. Vladimir. Şoimul maltez. Ministerul Învăţământului şi Culturii. p. 2005. HANGA. anul III. Adagii juridice lati- neşti. Editura Didactică şi Bucureşti. Editura Didactică şi Bucureşti. 1978. Traducere din limba engleză de Mircea Dimitriu. HANGA. MIHAI. exploziv: dispozitive improvizate cu iniţiere prin radiocomandă. Pedagogică. citaţi în: Spiegel nr. COPELAND. 1994. Pedagogică. în Criminalistica. + 8 f. Vl. 1807. Drept privat roman. 1809. 197 [-199] p. Albatros. 1813. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Editura Academiei Române.[adimir]. Să învăţăm fotografia de la 1814. anul II. nr. HANGA. 2. Cluj. 1802. Editura Academiei Române. Vladimir. Dumitru. Curs de drept privat 1800. 1973. Bucureşti. Gheorghe. Comisar-şef de poliţie inginer chimist. HANGA. HANGA. HANGA. Vladimir. Vladimir.H 1799. p. HAMMET. Vladimir. HAMMET. Bucureşti. Cazuistică din România. HANGA. Dashiell. 189 p. 22-23. Un om subţire. Vladimir. 1958. Ing. 2. „Eltern sind austauschbar“ („Părinţii sunt interschimbabili“). martie 2001. toarele. 1964. HANGA. Editura pentru Literatură Universală. 1971. Bucure ti. martie 2000. Traducere din limba engleză de Constantin Popescu. Bucureşti. Bucureşti. 27-28. 1815. HANGA. 1805. 363 p. 1811. Traducere din limba engleză de Mihnea Popescu. 1816. Cheia de sticlă. Editura Tineretului. nr. Facultatea de ştiinţe juridice. HANGA. 1821. Editura Univers. 1958. 392 p. 255 p. 119 p. 1993. Nic. Manual de drept privat roman. Locotenent-colonel. 1957. HANGA. Criminal în toată legea. pl. Identificarea microurmelor metalice prin spectometrie de fluorescenţă de raze X. Drept privat roman. 1974. în Criminalistica. 527 p. Universitatea „Victor Babeş“. D. vol. Editura Z. Bucureşti. 1992. Vladimir. Cluj. chimist. 1818. HANGA. I. 1991. 306 p. Dreptul şi calculatoarele. HANU. 1989. 128-135. Bucureşti. Cetatea celor şapte coline. 1998. Traducere din limba engleză de Elena Stamatescu Greavu. Cluj-Napoca. Editura Tineretului. . 380 p. Principiile dreptului privat roman. Alexandru cel Mare. roman. 1820. 190 p. 1967. Dacia. Editura Luceafărul. HANGA. Bucureşti. HANGA. Vladimir. 1969. P. 1801. Bucureşti. HANGA. HANGA. 1817. Investigarea criminalistică a coroziunii metalelor. HAMMET. 352 [-364] p. 1806. 1977. 1808. 1810. Vladimir. Vladimir. Dashiell. HAMER. Editura Datina.. cu ilustr. Dashiell. 47/1998. Editura Didactică şi Bucureşti. 208 p. Scherz Verlag Bern (Moştenirea neacceptată). 1804. 1819. 363 p. Gheorghe. Drept privat roman. mae tri. 261 [264] p. 87 p. Caius Iulius Caesar. Vladimir. HANGA.

1978. James. Bodo. Editura BIC ALL. Secretele lui Colin Powell. 1836. 401-408 postpartum. 2002. St. München. J. HEGEDUS. volumul XIV. HEIMBÜCHLER. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 1827. Kären M. martie 2006. Teora. Essen. 1826. (Atlas pentru scrisuri Stuttgart. Nicky. 62 p. Fritz. volum 12. Grange Books. Principatele Unite 1862-1872) München. 2006. 1823. 2002. Introducere în psihologie. Rumänien. Sue. A. New York. p. Bibliografie (Surse/Note) la p. The complete encyclo- pedia of Pistols and Revolvers. Lübeck. Ladislau. 1999. edi ie rev zut i ad ugit . la desene simple la holografie. I. 1829. San Francisco. Management total în firma secolului 21. 3. Genoveva Teleki. 1835. Biopsihologie. Editura Tritonic. 195-200. Rumänien – Die Ochsenköpfe der Moldau 1852-1862 – Romania-The Bull's Heads of Moldavia . 248 p. 1972. VEITH. 416-418. Iulia Dumitriu. ORRELL. 28-33. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. HARRINGTON. HECSER. nr.F. HARTINK. 18521862). 23/1976. Criminal Procedure. HECSER. 360 p. HARDER. 416 p. vol. 1994. Index p. coordonator Rolf Rainer Jaeger. HAYES. Stempel und Formulare der Postpächter und Postmeister in den Fürstentümern Moldau und Walachei von 1822 . Ochsenköpfe der Moldau/The Bull’s Heads of Moldavia 1852-1862 (România / Capul de bour moldovenesc. Editura Tehnică. Drept comentat şi tactică criminalistic pentru studiu i practic . Tocan. Sheila. Scott. „Postpächter“. Bucureşti. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. Tulburările psihice 1824. H. Polizeiliche Kriminal- prävention (Prevenţia judiciară poliţienească). Gewinnabschöpfung im Strafverfahren (Reţinerea profitului în procedura penală). în Revista Română de medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. 1828. color şi alb negru. nr. 1833. cu un betablocant (verapamil). septembrie 2004. cu ilustr. Tra- ducere din limba engleză de Leonard Băiceanu. 240 p. Die 1825. 229-237. Berlin. HARRINGTON. BARNA. Bibliografie la p. Editura Facla. Fürstent um Walachei (România / Principatul Ţării Româneşti) 1820-1862 Vereinigte Fürstartümer (Principatele Unite) 1962-1872/ Principality of Wallachia 1820-1882/United Principalities 18621872. Berlin. Ştiinţe criminalistice. Emeric. J. vol. Christian. 1832.1822. (National Bestseller. HAAS. HESS. Schmidt Römhild. Ştiinţe criminalistice. West Publishing Company. de maşină). Rumänien. Traducere din limba engleză de Alexandru Grumaz şi Diana Botezatu. America Azi). 1990. Traducere din limba engleză de Niculiţă Damaschin şi Aurora Damaschin. Bibliografie la p. Lübeck. Anca Tureanu. HAYWARD. 1831. (Echivalent revers: Principatele Ţării Româneşti: 1820-1862. p. Traducere din limba engleză de Corneliu C. Essen. Fritz. Der Rumäniensammler Nr. alb negru şi color. Zeller. Drăgulănescu. Paul. 2003. Cătălina 121 1837. James S. Ediţia a III-a. Schmidt Römhild. Dirk. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică.1866. 20 p. 2002. 170 p. 1830. Bucureşti. 357-360. Atlas der Schreibmaschinenschriften Fritz. L. 529 p. 2001. HEIMBÜCHLER. HARARI. Fritz. HARALD. Los Angeles. Bucureşti. De 1834. 408 p. 418 [420] p. HEIMBÜCHLER. 1. ediţie revăzută şi adăugită. II. 2002. HEIMBÜCHLER. cu ilustr. HARR. Intoxicaţie voluntară letală Oren.

1861. no. în e R. 584-589. E. Berlin. în 1853. HERSHELL. Daktyloscopie. Explainning Crime. Robert.. no. HETTLER. vol. London. et la pathologie de l’ecriture. în R. J. 1856. Gwynn. ediţie revăzută şi adăugită. 1858. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Walter de Gruyter. HELSING. . 5 année. p. 1843. 8 année. 1844.10. Editura Samizdat. în 1855. 3-rd ed. no. J.. 1929. no.R.9. 1901. Freiburg. Graw-Hill. HENRY. HERBERT. 1963. R. La baquette divinatoire. Ausgabe. HESNERD. 496 p. der fremden Postanstalten in den Fürstentümern Moldau. 417-460. e 1851. Reprinted in DBZ Nr. HERBERT.V München 2001. de Gruyter. 266-275. 1927. A. 1933. Bodenspuren (Urme 1845. 318 p. Lübeck. Schweizer Briefmarken Zeitung 12/1999. (Realitatea infracţiunii). Les causes du dé tatouage. tatouages des prisonniers marocains. 1993. Mc. în R. 446-456. Furstentum Rumänien. 1847. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Organizaţiile secrete şi puterea lor în secolul XX sau Cum nu este lumea guvernată.I. 1860. 520-536.C. e R. HERREN. Fritz. 1993. Schweizer Briefmarken Zeitung. (RumänienHandbuch I) „Die Ochsenköpfe". Octobre. HEKKERS. Berühmte Briefe R. 1927. 1857. Ştiinţe criminalistice. 1936. Die Verbrechenswirklichkeit 1841. Janvan. 2 année. HEIMBÜCHLER. 1936.8. p.9. 1982. Le Dé tatouage et ses Procédés.C. Fritz. vol. 18 p.I. Kären M.6. HERBERT.. Bernd. Payot. Notes sur les 1839. Police operations. WROBLESKI. Ştiinţe criminalistice. Textile Mikrospuren finger-prints. 15 p. J. p. Bernd.C. Essen. e no. West Publishing Company. C. New York. p. Robert. ONU. ediţie revăzută şi adăugită. 3 année. p. Walachei und der unteren Donau. 360-371. HERBERT. J. München 1995. Oxford.C. New York. HEIMBÜCHLER. Essen.I. Berlin. 1930. 8e année. 2002.. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. no.. 1842. Halbierungen der Steindruckmarken Rumäniens 1871 / 72. 5e année.I. HERBERT. Psychologie du crime.. p. L’origine. Classification and uses of de sol). Berlin. M. 518-531. 454-486. of Finger der Daktyloskopie. Editura Schmidt Römhild.C. Ghid în reţeaua lojilor. 1933. dans l’Afrique du Nord. Berlin. CFR. 5/1991. la physiologie 1859. Traducere de Cornelia Spânu. Le dé tatouage indigène Fritz.1852-1862.. HERBERT.6. Paris... R. 1848. II. jurisprudence et le Détatouage. J. 1931. Los Angels.. Routledge. 1933. HEYROTH. 1916. HEINDEL. 1984. HERBERT. System und Praxis The origin printing. HEINDEL. 1854. e în R.I.I. J. de Séte. Heft 4/1990. 1838.I.2. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică.. San Francisco. Editura Schmidt Römhild. HESS. HEYROTH. 1936.C. Henry M. p. p. Marques de naissance. Le dé tatouage des empiriques. 8e année. în 1840. f. HEKER. no. Forensische Handschriftenuntersuschung (Examinarea grafoscopic judiciar ). 77-105. HERBERT. Lübeck. a Înaltei Finanţe şi a Politicii: Comisia Trilaterală. J.a. în R. Bildeberg. p. HEIMBÜCHLER. Tatouages de soldats. Heidelberg. 2002. Albert. 1852.C. Paul. Tatouage Crapuleux. J. 5 année. 1850. in Schriftenreihe des Münchener Briefmaricen Club e.. La 122 – Faserspuren (Microurme textile – urme de fibre).6. Tatouages curatifs an Maroc. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 1849.C. II. no..I. Post in der Levante. în R. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică.C. Die 3.I. St. R. 1846.

442 [-478] p. HUNSICKER. Berlin. HOOVER. portret.-H. vol. + 1 f. Identifizierung von Ohrabdrücken (Identificarea după amprenta auriculară). Consens of Delinquency. HOANŢĂ. în Tratat practic de criminalistică. HRISTEA. Heft 9. 1999. KAATZ. Essen. metodă de investigare şi analiză energetică. 1940. 1869. Visa Document EU Visa – Fit for Biometries. Ştiinţe criminalistice. ianuarie 1998. University of California Press. HRISTENCO. HIRSCHI. II. ediţie revăzută şi adăugită. Gheorghe. 1877. 440-442. Travis. Ernst. I-II. Portorož. Von. Unis. Little. Edgar J. With foreword by Courtney Ryley Cooper. III. investigatori acoperiţi). Boston. PERCIUN. Bucureşti. Bernd. Die Postwertzeichen- H.1862. Andrej. Führung von V- Personen (Dirijarea persoanelor de legătură). Essen. HOOVER. an XI. HORRAK. Editura Criminalistică. 284-289. vol. 15 p. Berkeley. Traducere din limba germană de Magda Petculescu. adăugită. 348-354. III. Robeyr. 1874. guide. Kunde. 1864. 1873. 1893. vol. Dr. HILDEBRANDT. Schmidt Römhild. EU Gheorghe. 1938. Šter. Anschmelzspuren (Urme de topire). în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. p. HUELKE. Essen. 1870. 1875. 2003. Schmidt Römhild. 123 1879. ediţie revăzută şi adăugită. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Larisch München. Heidelberg. 1867. 1871. Editurile Saeculum I. 1872. Lübeck. vol. Dumitru. p. Sfinx. E. 2002. Rolul alcoolodependenţei în recurenţa tulburărilor depresive în Buletin de psihiatrie integrativă. September 25-27. HOWORKA. vol. Paris. Berlin. 2002. în Kriminalistik (Criminalistica). 1969. Ministerul de Interne. HUNSICKER. nr. II. Spurenkunde – Sicherung und Verwertung von Tatortspuren (Traseologia – Asigurarea i valorificarea urmelor de la locul faptei). 1866.O. 4 (27). 1970. XIX [-XX] + 325 p. ediţie revăzută şi adăugită. X. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Ştiinţe criminalistice. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Iaşi. HRIBAN. şi Vestala. 507 p. 2005. 1980. 1997.und Maschinenschriftenuntersuchung (Examinarea criminalistică (judiciară) a înscrisurilor de mână şi de maşină). Bucureşti. Examinarea actelor al căror conţinut a fost alterat prin adăugiri. HOGG. 2002. Ministerul de Interne. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Datenerhebung John Edgar. HUF. HEYROTH. Harper Collins Publishers. Edgar Hoover. Camelia. Verdeckte Ermittler (Obţinerea de date prin investigaţii acoperite. vol. Persons in Hiding by J. Carmen. Lübeck. 17 p. Editor „Tribuna economică“. COVRIG. Jane’s Guns recognition 1868. . Forensische (gerichtliche) Handschriften. 1878. Simposium. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Evaziunea fiscală. în: Bildungsinstitut der Polizei Niedersachsen Januar 1998 (unveröffentlicht) (Institutul de Formare al Poliţiei Saxonia Inferioară. Ştiinţe criminalistice. II. 1996. HRISTEA. Tainele istoriei. nepublicat). durch Verdeckte Ermittlerungen. 2002. 1863. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Editura Teora. HIRSCHI. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 1976. Schmidt Römhild. Nicolae. 1876. Diomid. Crime aux Etats Hans-Christian. 125 p. Examinarea scrisului de tipar. Radiestezia – 1865. Ediţia a II-a. în Tratat practic de criminalistică. Ian. Bibliografie la p. Lübeck. 18 p. 155-160. Brown. Berlin. 1980. Achim.

1 Biroului Naţional 124 Ioan. nr. Spaţiul penal paneuropean din perspectiva Consiliului Europei. HURDUBAIE.3. Inspector principal. 6-8. p. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Oana-Roxana. mai 2003. în Criminalistica. Heinz. vol. Ioan. p. HURDUBAIE. Ioan. nr. anul III. 1886. II. Ioan. nr. anul V. Mondocriminalistica. 1. 29-31 (I). 1895. mai 2004. O filă din istoria dactiloscopiei. Lübeck. Bancnotele – între hârtie şi polimer. Testele de identificare genetică în materie penal. ianuarie 2003. Expertiza scrisului 1891. 1. dr. Şef B. Ioan. 1983. Rolf. în Criminalistica.N. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. HURDUBAIE.. p. . p. Ioan. 13-15 1893. 3. HURDUBAIE. Interpolul şi criminalitatea internaţională. martie 1999. 1978. Ministerul de Interne – Serviciul Editorial şi Cinematografic. HURDUBAIE. în Criminalistica. Ioan. 4. p. Col. nr. Bibliografie la p. executat prin imitarea caracterelor tipografice. dr. anul V. iulie 1999. II. Ioan. Lector univ. GRIGORESCU. 292 p. NEGOIŢĂ. HURDUBAIE. HURDUBAIE. Dumitru. Dr. nr. 3.. 1982. HURDUBAIE. p. p. 1884. HUNSICKER. Dr. 1 Interpol. Jurist. 1999. p. anul I. 16-18. HURDUBAIE. HURDUBAIE. nr. Schmidt Römhild. o experienţă australiană. p. 1889. Inspector principal. vol. 1892. nr. 3. 82 p. 2003. 309317. în Tratat practic de criminalistic .. 2. ediţie revăzută şi adăugită. 388 p. 2003. Editura Ministerului de Interne. în Criminalistica. GRIGORESCU. în Criminalistica. GRIGORESCU. 184 p. Criminalistica în lupta împotriva pirateriei muzicale. Ioan. Particularităţi şi dificultăţi ale investigării criminalistice cibernetice. 1994. Berlin. Ioan. Ştiinţe criminalistice. HURDUBAIE. PELE. p. 1. Bucureşti. GRIGORESCU. Bibliografie la p. JAEGER. HURDUBAIE. 2 vol. 322 p. anul V. Ioan. p. în Criminalistica. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 4. Bucureşti. 141-149. Ministerul de Interne. 179-181. 2002. Vol. 1890. 140 p. Bucureşti. Möglichkeiten und Grenzen besonderer Beweissicherungsmaßnahmen (Posibilităţi şi limite în luarea măsurilor speciale de asigurare a probelor). 1883. Ioan Hurdubaie. Ernst. anul II. Oana-Roxana. Ministerul de Interne – Serviciul Editorial şi Cinematografic. iulie 2003. Ioan. vol. Ioan. România în Interpol. 1896. Ioan. ianuarie 2004. Gheorghe. Lector univ. Bucureşti. 1888. anul I. Colonel dr. 230233. Inspector principal de poliţie. Documentele de securitate şi protecţia lor împotriva falsificării. nr.1880.. Cooperarea judiciară europeană. Traducere şi adaptare după „International Criminal Police Review“. 1887. dr. în Criminalistica. 25-27. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 1. Ioan. HURDUBAIE. 17-20 1881. Elemente noi privind protecţia bancnotelor împotriva contrafacerii. Bibliografie la p. anul VI. Oana-Roxana. HURDUBAIE.. martie 2003. nr. I. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. II. SAPPELT. Essen. 29-31. anul V. în Criminalistica. Bibliografie la p. 1882. Traducere din limba franceză. în Criminalistica. Atentatorii de la World Trade Center din New York identificaţi cu mijloace criminalistice. 23-25. HURDUBAIE. 311-322. Oana-Roxana. Un om al legii. 281-291. anul VI. ianuarie 2000. 1894. HURDUBAIE 1885. Dr. Editura Universal Pan. Ioan. nr. 15-16. p. Cadrul convenţional penal. Bucureşti. TRONECI V. mai 2001. Informatica în criminalistică. Colonel dr. Colonel dr.

OanaRoxana. p. General de brigadă Ioan. 7-8. 4. Lector univ. (r) lector univ. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Ioan. Ioan.C. Bucureşti. Contribuţia Criminalisticii la combaterea traficului de droguri. dr. HURDUBAIE. HURDUBAIE. Inspector principal. Ioan. 3. mai 2005. în R.N. (rez. consilier la Agenţia Naţională Antidrog. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. p.. 6e année. În organizarea Grupului Pompidou al Consiliului Europei: seminar consacrat influenţei drogurilor asupra traficului rutier. 1899.. 4. Ioan. 1902. Jurist. HURDUBAIE. Ion. februarie 2006.7. Gen. Exploatarea criminalistică a urmelor de paşi. nr.I. dr. 1900. 39-40. Lector univ. dr. 231-238. în Criminalistica. dr. anul VIII.). august 2006. 1.. Lector univ. POPA. HURDUBAIE. General de brigadă 1898. nr.. 1905. Bucureşti. HURDUBAIE. p. nr.) dr. nr. p. HURDUBAIE. General de brigadă 1906. André. HUSSON. instituit de organizaţia internaţională de poliţie criminală. Mălin Gabriel. p. noiembrie 2005. 88-95. anul VII. Lorena-Carmen. POPA. 1901. 2004. 24. lector univ. 407437. 125 . „Capcanele Interpolului”: Sistemul de urmărire internaţională a persoanelor şi obiectelor. 4. nr. Editura Luceafărul. HURDUBAIE. Hurdubaie. anul VIII. no. în Criminalistica. a Interpolului pentru poliţiştii de teren. august 2006. dr. nr. (r) dr. 2005. iulie 2004. p. în Criminalistica. Subcomisar. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 10-11. 17. Dr. de brigadă 1907. în Criminalistica. 1934. anul II. 2006. HURDUBAIE. Acces direct la baza de date A. De la détection et de (rez. 18. anul VI.1897. Elemente de noutate ale acquis-ului comunitar în vederea asigurării probaţiunii. p. 1904. Mapamond criminalistic. Utilizarea amprentelor digitale pentru identificarea nou-născutului. Ioan. în Criminalistica. par la lumière de Wood. Ioan. în Criminalistica. în Criminalistica. p. nr. en criminalistique. 1903. l’identification des taches de sperme. p. Jurist. Oana Roxana. septembrie 2000. anul VII. Ioan. HURDUBAIE. 5.D. p. Bucureşti.. anul VIII. Criminalistica în atenţia Interpolului. O filă din istoria Dactiloscopiei. Dr. 35-36. 333-336. GRIGORESCU. p. 6.

Bibliografie la p. + 21 fig. BOROI. Cadru juridic. 751-753. Bucure ti. Iaşi. Radiografia crimei. David. Prof. 1905. Gheorghe. Valentin. X. Iaşi. von STORCH. 1910. N. 1923. vol. Criminalistica. IABLOCOV. I. 1970. Iamandi. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Constantin. an XI. 1977.I 1908. ianuarie 2005. 1915. vol. 1917. Ioan Al. NICULESCU. 1921. + 83 p. nr. Medicină legală pentru facultăţile de drept. 41-44. Procuror-şef la Secţia de Urmărire Penală a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. după „Guardia Civil“. X. în Criminalistica. 1911. 230 p. + 116 fotografii. Editura Tehnică. Primul episod de psihoză – bilanţ evolutiv pe termen scurt în Buletin de psihiatrie integrativă. IANCU. Ioan. 1985. Eugen. p. Farmecul luminii. Portretul modern. 1989. 254 p + 22 pl. (Facultatea de Medicină din Iaşi. GRUNFELD. Iaşi. 1920. Compendiu de anatomia omului. Constatarea şi expertiza 1925. în Buletin de psihiatrie integrativă. an XI. Moscova. 1. Tehnica şi arta iluminatului în fotografie. IFTENIE. 1988. ICOVE. 2001. anul VII. IAROVICI. p. Vol. 372 p. Tezele generale. Dimitrie Gr.P. Bucureşti. medico-legală. 368-373. 1919. Marius. august 2002. Antropologia în slujba criminalisticii (I). 2005. nr. Eugen. Bucureşti. IAROVICI. 1913. 2005. Editura tiin elor Medicale. Mircea. 380 p. Manual. Bibliografie la p. Marius. legal asupra morţei şi în special Moartea subită la cele două vârste extreme Copiĭ şi Bătrînĭ. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 198-211. Iaşi. Studiu medico- 1924. Editura Tehnică. GÂDEA. Editura Universităţii de Stat din Moscova. Editura Norma. 199). Moscova. p. Infracţiunile de lovire şi vătămare a integrităţii corporale a sănătăţii. William. IAMANDI. Bucureşti. 34-36. interpretare. de azi. anul VII. Măiestria în arta fotografică. Studiul cadavrului uman în stabilirea adevărului privind comiterea unui act criminal. Editura 1926. SEGER. 325 p. p. Editura Tehnică. Monica. anul V. Prim-procuror adjunct al 1918. Spiridon. IAROVICI. Tabla de materii şi în limbile engleză şi rusă. în Criminalistica. 144 p.P. 140 p. forţa probantă. 1995. Bucureşti. nr. Bucureşti. IABLOCOV. IACOB. Eugen. 1971. vol. . Autorii nu sunt indicaţi pe copertă. Constanţa. Observaţii clinico-paraclinice asupra unui lot de bolnavi schizofreni care asociază modificări morfologice cerebeloase. IACOB. Editura Tehnică. 1995. în Criminalistica. IACOB. nr. 1 (24). 1972. 1916. mai 2005. 3. IFTENIE. Susţinută în Februarie 1905 de Dimitrie Gr. Metodica cercet rii criminalistice. cu fig. IACOBUŢĂ. Editura Graphis. 2000. Iluminarea cu lămpi fulger. 768 p. 1. nr. IENCIU. Aspecte medico-legale. Eugen. Procuror. 20-24 noiembrie 2000. Aurelian. Steliana Carmen. Sinaia. Iaşi. IANA. Alexandru. Profesor. ianuarie 2003. Editura Junimea. Fost intern al secţieĭ chirurgice din Spitalul Sf. Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. STOICA. 98 p. Valentin. IAROVICI. II. 93 p. BUDĂI. 1 (24). 277-283. O nouă 1909. nr. Fotografia şi lumea 1912. 22-23. + 20 pl. IACOBUŢĂ. Bucureşti. p. N. 1914. metodă de lucru în demonstrarea identităţii. Karl. + 14 pl. Remus. 21-27. 2002. Criminologie. IFRIM. Editor Deborah Russell. Ileana. Intenţie sau culpă? Cazul „Ciomu”. Editura Tehnică. Corina. Simpozionul de perfecţionare a procurorilor criminalişti. p. Computer Crime: A Crimefighter’s Handbook. 1922.

IFTENIE. dr. Medicina Legală. anul IV. Valentin. 16-17. Valentin. Prof. Conf. Fred E. Romulus Vulcănescu.. 1933. 1928. 277-280. anul VIII. dr. 1938. IFTENIE. Unele metode de cercetare criminalistică a peliculelor de lacuri provenite de la accidentele de circulaţie. dr. Valentin. I. 2004. anul VII. în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. 3-4. 1927. psiholog criminalist. iulie 2005. anul VI. Valentin. IFTENIE. Bibliografie la p. Conf. p. Constatarea medico-legală necroptică – temei al punerii în mişcare a acţiunii penale în infracţiunea de omor. 91-96. p. Conf. Valentin. mai 2002.. dr. iunie 2006. din perspectivă medico-legală. ianuarie 2004. IFTENIE. nr. volum 13. [univ] dr. univ. univ. 1937.1. anul VII. 530-538. 166-171. BUTOI. p. Dan. 5. director adjunct al Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici”. Bogdan. Competenţa în medicina legală. Dr. septembrie 2005. IFTIMESCU. în Criminalistica. Valentin. 1929. Ediţie revăzută şi adăugită. anul VII.. Ştefan Milcu. în Criminalistica. nr. Profesor. anul VIII. 349-353. 13-15. 2006. Bibliografie la p. p. Constantin.Juridică. dr. iunie 2005. Valentin.. p. 37. Bucureşti. IFTENIE. nr. 1942. 6. 1930. dr.. Jaqueline. Tudorel. univ. Centrala Industrială de Producerea Maselor Plastice. Dr. ştiinţific: prof. Competenţa în medicina Legală. februarie 2006. Tudorel. univ. Coordonator 1935. nr. Perspectiva medico-legală necroptică în împuşcarea cu alice. INBAU. 45 p. p. 1967. nr. în Criminalistica. anul VI. Valentin. vol. nr. Conf. IFTENIE. în Criminalistica. Cercetarea la faţa locului din perspectiva medico-legală. Prefaţă de acad. Constantin. IFTENIE. 1982. 1936. medic primar legist. IFTENIE. Prof. anul VI. 1. Bucureşti. BUTOI. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 2. Valentin. nr. Bucureşti. dr. Editura Medicală.. în Criminalistica. 27-28. dr. univ. 1939. p. Conf. IFTENIE. Bucureşti. IFTENIE. univ dr. Particularităţi ale activităţii medicului legist în cadrul echipei complexe de cercetare a infracţiunii de omor. în Criminalistica. univ. DRAGOTEANU. dr. Introducere în etnologie. p. p. univ. 3. Criminal 1934. BUTOI. GÂDEA. Valentin. TAŞU. TUREAC. dr. univ. G. IFTENIE. 6-7. REID. în Criminalistica. Antropologia în slujba criminalisticii. 1964.. p. John E. 171 p. Medicul-legist – expert parte şi excepţia 127 1943. septembrie 2004. 2004. Bucureşti. Baltimore. IFTENIE. dr. 2002. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 1. în Criminalistica. Studiul cadavrului uman în stabilirea adevărului privind comiterea unui act criminal. de neconstituţionalitate. p. Danubiana Victoria. 79-82. dr. DRAGOTEANU. în Criminalistica. p. IFTENIE. Valentin. Investigarea criminalistică a omorului la faţa locului. 1941. univ. 1931. ianuarie 2005. DERMENGIU. univ. mai 2004. nr. Medicina legală pro criminalistică. 14-16. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. p. Medicul legist – expert oficial sau expert parte?. preşedintele Comisiei de antropologie şi etnologie a Academiei Republicii Socialiste . p. Valentin. 125-127.. nr. Instrucţiuni de exploatare a pneurilor. Conf. Tudorel. univ. Sinucidere prin împuşcare sau prin spânzurare. Conf. 1932. 3. 1940. nr. Conf. Valentin. IFTENIE. Second edition. interrogation and confessions. 3. 1944. 2006. 21-22. Bucureşti. Editura Ştiinţelor Medicale. Valentin. Prof. Conf. Medicina legală şi ştiinţele de contact din perspectiva noilor orientări din domeniul învăţământului juridic. 5. 4. 353 [360] p. Constantin. Conf. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică.

George. Bucureşti. 1970. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. Mina Minovici“. 1947. Sinaia. Vasile. Bucureşti. 1946. 320 p. Drept civil. Yolanda.. Condiţiunile de admisibilitate. IONAŞCU. 46-50. Comisar-şef al biroului Arhivei Corespondenţei. Instrucţie sumară a ofiţerului de poliţie. Descinderea procedeu specific în tactica audierii învinuitului şi inculpatului în cazul infracţiunilor de omor. IOANA. Profesor de „Poliţia Technică” la ofiţerii elevi ai Şcoalei Speciale de Jandarmerie Oradea. Preşedinte la Consiliul Legislativ. 1967. 211 p. Editura Didactică şi Pedagogică. 31 p. 1948. Editura Ştiinţifică.] Ajutorul comandantului Şcoalei de Jandarmi. (Lucrare aprobată şi recomandată de Comandamentul Corpului de Jandarmi cu Ord. Beatrice. Bucureşti.. General de brigadă ocaziunea discuţiunii generale asupra proiectului de lege pentru organizarea poliţiei şi siguranţei. Partea generală. Detecţia electronică şi identificarea documentelor. 1952. Aurelian. 1949. ANGELESCU. IOAN. Drept civil pentru de poliţie technică / Întocmite după programul Şcoalei Speciale de Jandarmerie.I. Vicepreşedinte al Academiei de Medicină. 344/1926). din Prefectura Poliţiei Capitalei. Probele în procesul civil. volumul XIV. 1. Mihail. Parhon“. Virgil. Persoanele. N. Diana. 1959. ZLĂTESCU. Ministerul Învăţământului şi Culturii. Înalta Curte de Casaţie. Noţiuni 1950. BELLOIU. B. Traian. 1954. Ministerul Învăţământului. Salvator. 1963. I. 3-5. nr. 1929. Oradea. ELIESCU. ASTĂRĂSTOAE. Alexandru. Ionescu. IOANID. Bucureşti. Tratat de drept civil. Editura Academiei. Partea a II-a. Constantin N. cuprinzând în fiecare capitol referinţe asupra originii instituţiilor procedurale şi 128 . mai 2000. Bucureşti. cu o prefaţă de I. nr.. IONAŞ. 20-24 noiembrie 2000. în Criminalistica. Eugen A. 1955. Atribuţiunile oficerului şi agentului de poliţie. Moraru. 1945. 8 p. Pentru folosinţa tuturor ofiţerilor de poliţie judiciară şi oricărui cetăţean. Maria Ioana. IONAŞCU.R. III. IONAŞCU. (Imprimeria Statului). Ion. 1951. 176 p. Bucureşti. IONAŞCU. EREMIA. 1906.. RUCĂREANU. în şedinţa Camerei din 24 iunie 1929. Aurelian. Editura Ştiinţifică. Secţiunea de Drept Public).. Traian.România (Academia R. Mihai. 1969. Curs de procedură penală română (întocmit după principiile noului cod de procedură penală.]. IONAŞCU. Tipografia Atheneum. Victor Dan. Implicaţii medico-legale în tulburările de vigilenţă şi somn. Executărei mandatelor şi Caziere. IONESCU [Dimitrie D. 74-76. (fost consilier la dr. Fraţii la faţa locului. Carol al II-lea din 1937. [1926]. I. No. Directorul Institutului Medico-Legal „Prof. anul II. Bucureşti. EMINESCU. Universitatea „C. ROMAN. BASARAB. Cornel.S. M. Bibliotheca Anthropologica et Ethnologica II). 232 p. p. 490 p. Aurelian. Audierea prin poligraf - facultăţile de ştiinţe juridice. BULGARU ILIESCU. comisar-şef al biroului verificării actelor penale dela Serviciul Siguranţei. p. Conferinţă ţinută la Prefectura Poliţiei Capitalei la 25 Noemvrie 1906 de câtre Const. adjunct al Inspectorului General al Poliţiei. vol. BRĂDEANU. 198 p. 24 p. Comisia de antropologie şi etnologie. IOAN. p.] Licenţiat în drept. IONESCU. Constantin N. martie 2006. IONESCU. Profesor de Cursul de „Informaţii şi contra informaţii la secţiunile ofiţeri şi şefi de secţie” şi Maiorul George Belloiu [. Discurs rostit cu Minovici. 1957. în Revista Română de medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. IONESCU-DOLJ. Cu un cuvânt înainte al autorilor. 1953. 1956. ECONOMU. După notele stenografice. De maiorul Mihai Ioan [. Partea generală. Eleonora. 1908.

a. p. Gh. Moarte subită Valeriu. Contribuţiuni la studiul otrăvirilor cu sublimat corosiv. 17). Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie prezentată şi susţinută la 18 Februar 1906 de Dr. Gh. prim-preşedinte la Consiliul Legislativ). f. anul I. miocardice înaintate. cadrul Academiei de Poliţie „Al. Afacere medico-judiciară de Dr. 81-88. Gh. Andrei Ionescu. cu ilustr. 20 p. (Extras din Revista medicală „Spitalul“). 6. + 30 p. cu ilustr. 2 Idem 3 Idem 4 Idem 129 . [1908]. Laureat al Facultăţii de Medicină (Medalia de aur). Florin. 7 din 1907). Andrei . „Spitalul“ no. p. IONESCU. nr. Medico-Legal. Afacere medico-judiciară [de] Dr. 1958. (Extras din Revista Spitalul. 1907. Col. 14 p.. Editura Socec & Co. 596 p. iar la fine având tablouri sinoptice). IONESCU. [1938]. [1909]. 1 Informaţii preluate din Bibliografia românească modernă [1831-1918. Consideraţii privind determinarea înălţimii persoanei prin examinarea urmelor de picioare. Şef de lucrări AnatomoPatologice la Inst. Ilfov [Bucureşti]. p. p. Gh. 223 p. cu ilustr. Şef de lucrări în Institutul Medico-Legal. IONESCU-DOLJ. (Lucrare din Institutul Medico-Legal din Bucureşti). (Extras din rev. I. noiembrie 2001. Andrei . Fost intern al Spitalelor Civile. no. pl.. 18 p. Falsul în materie de drept civil şi drept penal. I. Două cazuri de 4 nalităţii. Andrei Ionescu. 1967. 2003. 711-712. în Criminalistica. IONESCU. IONESCU. mai 1999. Cuza”. Bucureşti.principiilor adoptate. 1 f. Florin. Gh. 17 p. asasinat prin ştrangulare. 3 1966. Medic însărcinat cu îndeplinirea Expertizelor Medico-Legale din judeţul Ilfov [Bucureşti]. 22-23. Editura Asklepsios. 1965. S. în Realităţi şi perspective în criminalistică. no. Bucureşti. din 1909). Andrei Ionescu. Un caz complicat de pneumonie traumatică. 1909. Bucureşti. Andrei . Laureat al Facultăţei de medicină (Medalia de aur). Medic însărcinat cu îndeplinirea Expertizelor Medico-Legale în jud. Andrei. Şef de lucrări Anatomo-Patologice la Institul MedicoLegal din Bucureşti. Gh. IONESCU. Unele probleme privind identificarea victimelor în cazul cutremurelor majore. 1996. Andrei 2. (Extras din Revista medicală „Spitalul“. (fost consilier la Înalta Curte de Casaţie. Andrei Ionescu (Bârlad). 1938. Gh. Şef de lucrări Anatomo-Patologice la institutul MedicoLegal. Fost intern al Spitalelor Civile. IONESCU. Afaceri medico-judiciare de dr. Tulburările perso- prin traumatizmul regiunei precordiale de la un individ tânăr. 2. IONESCU. 31 p. cu ilustr. Bucureşti. Având la fine Legea din 6 august 1938 şi textele referitoare la Legea de organizare judecătorească din 20 august 1938). Şef de lucrări AnatomoPatologice la Institutul Medico-Legal. nr. 11. Andrei Ionescu. Lector universitar din 1964. precum şi sumare expuneri de legislaţie comparată. 6. Gh.. Medic însărcinat cu îndeplinirea expertizelor medico-legale în judeţul Ilfov.. IONESCU. 1906.A. 1961. Bucureşti. Gh. + 173 [-175] p. MANEA. vol. Avort traumatic 1 (Un caz complicat). cu ilustr. 1959. + 2 f. Bucureşti. IONESCU. Bucureşti. Lector univ. 1962. 1960. George. II [D-K]. anul III. Gh. Supliment la Cursul de procedură penală Carol II. în Criminalistica. Medic însărcinat cu îndeplinirea Expertizelor Medico-Legale din judeţul Ilfov. 1963. Afacere medicojudiciară [de] Dr. dar cu leziuni inflamatorii cronice. Florin. Instanţele criminale (Înfiinţate prin Legea din 6 august 1938 pentru a înlocui Curţile cu juraţi desfiinţate.

711-712. 1 f + 17 p. vol. 14 p. miliţie. vol. Şef de lucrări în Institutl Medico-Legal [greşit: Megal]. Presă şi Lucian. p.1968. 1978. IONESCU. în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. VII-VIII. 1983. p. 1975. Contravenţii – culegere de acte normative pentru uzul cadrelor de 1 listică a scrisului. 2 f. 1910. Iaşi. Andrei Ionescu (Bârlad). Director Profesor M. 1970. Lucian. Gh. Despre identificarea autorului semnăturilor false în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. IONESCU. Intoxicaţiile acute cu monoxid de carbon. Gh. LĂPĂDUŞI. Raport Medico-Legal [de] Dr. IONESCU. 231 şi urm. 3. Cu privire aprecierea caracteristicilor grafice expertiza criminalistică a scrisului. Une expertise de 1971. 1966. în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. IONESCU. (Lucrare din Institutul Medico-Legal Prof. Bucureşti. Andrei . IONESCU. Istoria Bucurescilor. Editura Junimea. cu efecte devastatoare. 113 şi urm. II. 1965. Lucian. 3 cazuri medico-legale de otrăvire criminală cu arsenic [de] Dr. 1910. Un caz de ruptură a inimeĭ neînsoţită de alte semne de violenţă (Afacere Medico-Judiciară). la în în şi p. IONESCU. Expertiza crimina- Vasile. 1980. Andrei Ionescu [Bucureşti. p. în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. Fost intern al Spitalelor Civile. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Lucian. p. intercurent (Caz complicat de „Loviri şi Răniri“). 1972.col. 143 şi urm. 303-316. 1976. p. Flegmon al mânei consecutiv unor muşcături cu dinţii. Otrăvire cu 1 arsenic (Orpiment). I. 1976. 2003. 318 p. Gh. IONNESCU-GION. în Şcoala românească de criminalistică. IONESCU.I.. Minovici). Medic legist al judeţului Ilfov. Ilarian. 1. 1970. 141 şi urm. 1974. Ministerul de Interne. 1973. 12 p. 1899. vol. p. 67 şi urm. Lucian. pericol ignorat. 129 şi urm. 1975. 13 p. Lucian. IONESCU. Câteva observaţii asupra copierii prin transparenţă a semnăturilor. 1907. Serviciul Cultural. 1969. 3. vol. IONESCU. 1979. Dr. Martie 1910). Despre stabilirea vechimii actelor dactilografiate. Crimă săvârşită dar neizbutită. + 818 p. George I. 49 şi urm. p. 1970. Ilie George. l’écriture pour l’identification d’un dessin de Van Gogh în Revue internationale de Criminologie et de Police technique nr. 73-78. Minovici). IONESCU. Data stabilită din text. IONESCU. p. 1964. IV. L’admissibilité et l’utilité des conclusions à caractére de probabilité dans le cadre de l’expertise des écritures. Editorial M. IONESCU. vol. Medic însărcinat cu îndeplinirea Expertizelor Medico-Legale din judeţul Ilfov [Bucureşti]. Probleme de medicină judiciară criminalistică. în Revue internationale de Criminologie et de Police technique nr. Forme de pregătire şi Informaţii preluate din Bibliografia românească modernă [1831-1918. Maior.. Despre identificarea autorului cifrelor în expertiza criminalistică a scrisului. Bucuresci. 2 Idem 3 Idem 130 specializare ale experţilor laboratoarelor de criminalistică din sistemul Ministerului Justiţiei. 342-343. IONESCU. 1982. M. 1910]. Gh. 1981. II [D-K]. cu ilustr. Andrei. 1973. generalizat. Afacere medicojuridică de Dr. 340 p. Gh. . Bucureşti. 1977. IONESCU. 1967. Andrei . I. (Institutul Medico-Legal din Bucureşti. Bibliografie la p. 1964. Lucian. IONESCU. Şef de lucrări Anatomo-patologice la Institutul Medico-Legal Bucureşti. Andrei 2. Lt. Lucian. mortal. vol. p. Gh. (Extras din Revista „Ştiinţelor Medicale“ no. 3 Lucian. Pemfigus bubus.

p. p. p. în Probleme de criminalistică şi criminologie. Lucian. 1. în Probleme de criminalistică şi criminologie. 4. 107 şi urm. 109 şi urm. 67 şi urm. 1983. a scrisului în expertiza grafică. p. Grafologia şi expertiza Lucian. 2005. 8 şi urm. Valoarea probantă a 1985. de expertiză criminalistică a scrisului şi aprecierea valorii sale probante. 1982. 1. p. 3. 1993. Eficienţa expertizei criminalistice în activitatea de judecată. Falsul în acte. p. 1983. IONESCU. de tehnică criminalistică în cercetarea inscripţiilor interesând patrimoniul naţional. nr. 1991. 1987. 1983. p. p. Autentificarea tabloului „Cumpăna satului“ de Ioan Andreescu în Ştiinţă şi Tehnică nr. IONESCU. Lucian. în Probleme de criminalistică şi criminologie. 3. 4. 1981. IONESCU. 58 şi urm. 156. 1981. 108-121. 1. nr. 7. Lucian. în „Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică“. în Probleme de criminalistică şi criminologie. IONESCU. p. cu referire specială la tablouri. Lucian. 10. Lucian. nr. 55 şi urm. Autentic şi fals în . Conceptul de calitate cierea mai multor expertize efectuate în aceeaşi cauză. filatelie. nr. Demonstrarea modului 2000. Lucian. IONESCU. Lucian. IONESCU. 1997. 40-50. concluziilor de identificare generică în expertiza urmelor create pe corpul uman. 98 şi urm. 1978. 2004. Lucian. în Probleme de criminalistică şi criminologie. Lucian. şi urm. 1979. p. 1981. Lucian. Lucian. p. 40. Lucian. în „20 de ani de expertiză criminalistică“. 126 şi urm. p. Bucureşti. în Ştiinţă 2003. Ministerul de Interne. Ministerul Justiţiei. 1979. IONESCU. IONESCU. Propuneri pentru o reglementare proprie a expertizelor complexe. IONESCU. Aplicarea metodelor Lucian. în Probleme de criminalistică şi criminologie. în Revista Română de Drept. în Revista „Ateneu“. nr. IONESCU. Lucian. Lucian. Cazuri din practica laboratoarelor 131 Lucian. 1983. 1983. în Revista „Ateneu“. Rolul probelor grafice în expertiza scrisului. 1978. p. Concluzia raportului birilor în identificarea criminalistică. în Ştiinţă şi Tehnică nr. nr. IONESCU. 1992. 1982. 8 şi urm. Criminalistică şi Criminologie. nr. Traseologie şi trau- militară în sensul dispoziţiilor legale. IONESCU. 1995. 1983. Lucian. IONESCU. şi Tehnică nr. 1989. şi urm. nr. 43 şi urm. 2001. 1982. p. p. Ministerul ustiţiei. IONESCU. 1986. 14 şi urm. nr. IONESCU. în Probleme de criminalistică şi criminologie. 131 şi urm. IONESCU. Lucian. în Ştiinţă şi Tehnică nr. 155. L’expertise complexe de producere a leziunilor prin metoda proiecţiei. 143 şi urm. IONESCU. nr. Urmele analizabile criminalistic în traumatologia mecanică. grafică. 2. matologie mecanică. Expertiza grafică „Van Gogh“. nr. IONESCU. 1990. 8. 1981.1984. Ministerul Justiţiei. 9. p. Expertiza textelor 1994. de expertiză criminalistică. 3. dactilografiate. în Probleme de criminalistică şi criminologie. 1983. Lucian. 1996. 1982. IONESCU. 2-3. 1998. IONESCU. p. Aspecte tehnicocriminalistice ale determinării autenticităţii operelor de artă. Aprecierea deose- 1999. p. 2. 3-4. nr. 8. 11. nr. Noţiunea de armă médico-légale et criminalistique. în 20 de ani de expertiză criminalistică. 108 şi urm. 1982. Cu privire la apre- 1988. în 20 de ani de expertiză criminalistică. p. Lucian. 71 şi urm. IONESCU. 1983. în Revue internationale de Criminologie et de Police technique nr. în Probleme de criminalistică şi criminologie. p. Lucian. 2002. IONESCU. Eficienţa expertizei criminalistice în activitatea de judecată. în Probleme de criminalistică şi criminologie. 1979.

7 şi urm. 20 şi urm. în Ştiinţă şi Tehnică nr. p. 26 şi urm. 3-4. 10 şi urm. 9. nr. Criminalistica şi inscripţiile interesând patrimoniul naţional. 2007. 4. p. în Probleme de criminalistică şi criminologie. 1988. IONESCU. 2030. Lucian. în Ştiinţă şi Tehnică nr. 2022. IONESCU. nr. Rezumat în limba engleză. with the help of paint-brush traces. Două semnături identice sunt şi autentice? în Ştiinţă şi Tehnică nr. 1984. p. O simplă problemă de Lucian. nr. Amprentele digitale. 2026. Scrierea cu mâna Lucian. IONESCU. Lucian. Lucian. Lucian. Dumitru. în Ştiinţă şi Tehnică nr. Lucian. în Probleme de criminalistică şi criminologie. Lucian. 108 şi urm. p. IONESCU. IONESCU. 1984. Bucureşti. p. p. 9. 2017. SANDU. Lucian. 27 şi urm. Lucian. 349 şi urm. IONESCU. 1987. în Probleme de criminalistică şi criminologie. în Ştiinţă şi Tehnică nr. IONESCU. IONESCU. 2029. IONESCU. IONESCU. IONESCU. IONESCU. p. 2. 2023. în Almanahul Ştiinţă şi Tehnică pe anul 1986. 1984. 2031. 7. p. Lucian. 2012. 2025. IONESCU. 20 şi urm. Biletul ucigaşului. Lucian. Furtul operelor de listică a probelor de vopsea. 1986. p. 1986. Lucian. nr. 1985. IONESCU. IONESCU. Examinarea crimina- listică în Ştiinţă şi Tehnică nr. 1985. 1. în Ştiinţă şi Tehnică nr. 76 şi urm.2006. 27 şi şi urm. 1989. p. Particularităţi ale examinării semnăturilor de pe tablouri. Identificarea criminalistică. 4. 12. 1986. Lucian. 1984. IONESCU. Particularitès de l’expertise des signatures des tableaux. Grafometria în criminalistică. L’expertise de l’écriture exécutée sous l’empire d’une forte émotion. 2019. 2009. Lucian. p. Computerul în crimina- Ştiinţă şi Tehnică nr. 12. IONESCU. 7. Authenticity judgement Ştiinţă şi Tehnică nr. Lucian. 1983. 18. în Revue internationale de Criminologie et de Police technique nr. 17 şi urm. p. p. 2018. Lucian. 1988. Expertiza înscrisu- terminologie? în Probleme de criminalistică şi criminologie. 2. 6. 2008. ticităţii cu ajutorul urmelor de pensulă. Identificarea prin amprenta genetică. 34 şi urm. IONESCU. 2020. 1986. 1990. 2011. 2. IONESCU. 1-2. 1984. Lucian. 2021. p. p. 106 şi urm. 2024. 1985. 20 şi urm. 10. p. p. Identificarea obiectului vulnerant în traumatologia mecanică. în Ştiinţă şi Tehnică nr. Editura Ştiinţifică. 1984. 9. Este scrisul stabil? în 2028. p. Limbajul criminalistic rilor în cercetarea omorurilor. 1-2. 1985. 5. 152 şi urm. Determinarea auten- Regula celor 12 puncte comune în Ştiinţă şi Tehnică nr. Lucian. p.. p. în Ştiinţă şi Tehnică nr. în Ştiinţă şi Tehnică nr. condusă. Expert examination of signatures influenced by the writer’s 132 . listică a obiectelor de îmbrăcăminte. IONESCU. în Ştiinţă şi Tehnică nr. 23 şi urm. 2027. în autorul scrisorilor anonime. 2015. Lucian. 10. în Probleme de criminalistică şi criminologie. Lucian. p. 109 şi urm. în Revue internationale de Criminologie et de Police technique nr. nr. 1985. 2. Lucian. 247 p. p. Degetul acuzator. 1984. 2013. Lucian. Bibliografie la p. 1985. Examinarea crimina- artă. 2010. 12. p. nr. 1-2. 38 şi urm. 23 şi urm. şi urm. p. 110 şi urm. IONESCU. Lucian. IONESCU. Cum se identifică al hainelor. 1988. IONESCU. 28 şi urm. 2016. Forensic Science International. 2014. IONESCU. 23 şi urm. 142 şi urm. Verificarea semnă- turilor prin prelucrarea automată a datelor. IONESCU. Lucian. IONESCU. 234-239. Lucian. în Ştiinţă şi Tehnică nr. 1984.

Ultimul curs (1934 / 1935). IONESCU. nr. Sinaia. Lucian. Reproduce textul ediţiei: Logica I – Logica generală. august 2006. anul VIII. Nae. locului. Aprilie/June 1995. Editura Helicon. IONESCU. Bucureşti. Istoria Logicei. 2048. 20-24 noiembrie 2000. 2047. 39. Humanitas. 272 p. peritación caligrafica para el establecimiento de la paternidad. 2036. Junio 1998. 243 p. 2043. vol.U. Curs de istorie a logicii. IONESCU. p. 2. Bibliografie la p. 3-4. Examinarea crimina- indiciu de autenticitate a semnăturilor. în Revista de Medicină Legală. Timişoara. Bucureşti. în Buletinul de Criminologie şi Criminalistică nr. Reţeaua europeană de criminalistică. Dr. 2033. 2037. în Ghidul procurorului criminalist. 2002. 60-63. 3. Aportul expertizei scrisului în stabilirea filiaţiei. Bucureşti. Fotografia de semnalmente în România. Editura Anastasia. Teoria cunoaşterii metafizice. 1995. Teoria cunoştinţei. Mircea. Al doilea 2035. Lucian. nr. II. IONESCU. în Probleme de criminalistică şi criminologie. 2039. p. 1995. III. IONESCU. Editura Medicală. 2042. p. 1995. Vladimir Beliş. IONESCU. Noţiuni generale asupra identificării. Nae. 118 şi urm. 399-418. Nicolae. 1993. vol. Deviaţiile scrisului ca 2041. Bucureşti. Aspecte criminalistice ale traumatologiei mecanice. 67-69. 238 p. p. Noi reglementări în domeniul efectuării expertizei criminalistice. Curs de logică. Identificarea pe persoană. listică a obiectelor de îmbrăcăminte. Cdor. iunie 1995. 2044. Bucureşti. August 22th. 3. IONESCU. Proceedings of the 13th Meeting of IAFS. Lucian. 2032. vol. IONESCU. 133 2051. Lucian. IONESCU. în Şcoala românească de criminalistică. Prefaţă de Octav Onicescu. listică a urmelor de vopsea. în Probleme de criminalistică şi criminologie. I. IONESCU. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 2045. 1996. Vladimir Beliş.. Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului. IONESCU. p. p. 92 şi urm. p. signatures. 1941. Imprimeria Naţională. sub redacţia prof. manageriale privind prevenirea şi contracararea actelor teroriste comise prin caputarea unei aeronave în S. nr. IONESCU. 174 şi urm. Editura Medicală. Bucureşti. 335 p. Lucian. p. Bucureşti. Nicolae. Lucian. Lucian. IONESCU. 2046. în Tratat de Medicină Legală.E. IONESCU. Examinations of Ediţie îngrijită de Marin Diaconu. Lucian. 571-578. Criminalistica. IONESCU. Peculiarities of signature on carbon-copies. 1993. Lucian. Nae. 139. Ediţie îngrijită de Marin Diaconu. vol. 1993. 246-266. 80-81. p. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. IONESCU. 102-117. 2040. Nae. 3. sub redacţia prof. Oportunităţi Lucian. Lucian. Examinarea crimina- curs. IONESCU. 2003. Cunoaşterea imediată: 1928-1929. Bibliografie la p. Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”. p. Ediţie îngrijită de Dora Mezdrea. International Journal of Forensic Document Examiners (Canada). IONESCU. 1929-1930. 325 şi urm. Humanitas. în Criminalistica. 99 şi urm. 1995. Ministerul de Interne. în Tratat de Medicină Legală. I. 29-34. p. 1-2 din 1994. vol. IONESCU. Advances in Forensic Sciences. Fotografia judiciară la faţa . Curs de metafizică: 2038.psychosomatic state. Lucian. 141 p.2. în Boletin de Información Grafopsicológica. vol. (Filosofia Creştină). Aportaciones de la 2049. nr. p. IONESCU. nr. de curs. p. 4. Note Nae. în Tratat practic de 2050. Humanitas. 1975. 2034.

Partea a 2-a. 8. 2062. + 20 f. Vălenii de Munte. 1976.. GÂŞTESCU. ATHANASIU. 1982. Bucureşti. D.M. + 29 f. Iaşi. româneşti. 2056. vol. 2054. pl. NICHIFOR. pl. vol. 134 Nicolae. Editura Ceprohart. + 38 f. IONETE. Nicolae Th. IORDAN. A. p. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. în 20 de ani de expertiză criminalistică. pl. + 18 f. Vol. Editura Didactică şi Pedagogică. 2063. Evoluţia şi starea actuală a lingvisticii romanice.. Editura Institului de Filologie Română. 2. 148-158. p. Vol. Victor. 3. 351 p. 2053. pl. 26-32. Ministerul de Interne. Manualul practic al ofiţerului de poliţie. 1979. + 18 f. Brăila. Alexandru. Eutanasia: legislaţie comparată. Nicolae. Vol. 329 p. Partea 1. Editura Cartea Românească.criminalistică. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalisticii. 518 p. Vol. 10 vol. 502 [-504] p. 2060. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. 231 p. IORDAN. 1937-1939. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. + 52 f. cuprinzând: Dreptul constituţional… Dreptul administrativ… Dreptul penal. Istoria Bucurescilor. 269 p. Introducere în studiul limbilor romanice. I. IORGA. 480 p. Socecu. . p. Gheorghe. Ministerul de Interne. Urmele picioarelor. p. 9. IONESCU. pl. cu portret. Introducere în lingvistica romanică. p. Ediţie îngrijită 2057.I. Stabilimentul grafic I. Oamenii pământului (până la anul 1000). Ctitorii. Istoria editurii Simion. efectuare şi valorificare a expertizelor în procesul penal. Legitima apărare şi 2058. 255 p. Bucuresci. 2064. p. 3. 359 p. 164-167. Maria. Profesor de Filologie Romanică la Universitatea din Iaşi. Vlad Constantin. IONNIŢIU. 5. Contribuţii 2068. Istoria Românilor. 1974. IORDAN. G. 2066. la o nouă clasificare a armelor de foc şi a muniţiei în balistica judiciară. + 66 f. 2067. Reformatorii. Bucureşti. Strămoşii înainte de Romani. Iorgu. + 36 f. IONNESCU-GION. Petre. Folosirea calculatorului electronic în expertiza criminalistică. IONESCU. Cugetări. Vol. 1965. Procedura penală… Limba română… Istoria poporului român… Geografia României… Manual didactic oficial. p. Ministerul de Interne. Iorgu. Bucureşti. 7. în Tratat practic de criminalistică. Sorin Alexandru. Rolul expertizei matematice în identificarea dactiloscopică. + 62 f. Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului. IONESCU. 6. nr. Valentin. starea de necesitate. Monarhii. 345 p. 2061. MANOLIU. 1899. IONESCU. V. 1983. Vol. IONESCU. 1932. Vitejii.. Valente. Dicţionar al numelor de familie româneşti. 80-92. Ion. pl. Iorgu. 1976. 2065. Vol. 427 p. 303 [-304] p. Ministerul de Interne. Editura Ştiinţifică. 1943. Dumitru. SOFRONIE. IV. Vol. Alexandru. Bucureşti. în Tratat practic de criminalistică. 1. Oradea.V. Cavalerii. GRĂMESCU. 296 p. vol. Editura Tineretului. Bucureşti. 1998. şi prefaţă de Barbu Theodorescu. pl. Alfred Jean. IFTENIE. 398 p. Indicatorul localităţilor din România. 2052. IONESCU. Ghidul expertului tehnic. I. 451 p. 1968. IORDANA. 228-248. septembrie 2004. Ministerul de Interne. 2055. 44-68. IORDAN. 2059.. 817 p. Sigiliul Romei. pl. 1979. Vol. 345 p. 4. Sorin Alexandru. 1979. 220-229. Maior CONSTANTINESCU. Antigona. IONESCU.I. 1972. 276 [-278] p. Unele probleme privind modul de dispunere. volum 12. Editura Academiei Republicii Socialiste România. OANCEA. Revoluţionarii. pl. Ministerul Justiţiei. Tipografia „Datina Românească“. + Erată (Ministerul Învăţământului – Universitatea Bucureşti). IORGA. 1929.

în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Puiu Gheorghe. 2082. p. 2076. 10. 499 p. Sibiu. Bucureşti. Editura Luceafărul. Puiu Gheorghe. p. 2006. anul VII. Volumul 2. în Criminalistica. 28-30. Bibliografie la p. Sibiu. Chinotehnie. Chinotehnie. 401 p. 2070. Puiu Gheoghe. 1 (24). ISAC. martie 2005. nr. Puiu Gheorghe. Universitatea RomânoGermană Sibiu. 2004. Chinotehnie. ISAC. Editura Alma Mater. ISAC. ISNARD. Examinarea armelor de foc confecţionate special pentru a împrăştia gaze nocive iritante sau neutralizante. 1976. Dr. Bucureşti. Dr. Mileniul III. Bibliografie la p. 124 p. 38.. Ion. Ioan.. Editura Alma Mater. 134 p. Câinele de urmărire. 123-124. Sibiu. anul VIII. Sibiu. Iaşi. Câinele de intervenţie. Bibliografie la p. 2004. Valorificarea urmelor de miros ridicate cu ocazia cercetării la faţa locului. 2000. ASAN. Puiu Gheorghe. 131-132. ISAC. Traducere din limba franceză de Pavel Popescu. IROD. Bucureşti. TĂTĂRUCĂ. Comisar-şef de MĂLĂESCU. 3. 3. Conf. Întregitorii. expert odorogologie judiciară. Decanul Facultăţii de Drept – Universitatea Româno-Germană Sibiu. 445-454. ISAC. nr. Amprenta olfactivă. Ing. Comisar-şef. în Criminalistica. Puiu Gheorghe Dr. Istoria Jandarmeriei Române. SergiuCălin Drd. + 33 f. 2005. TĂTĂRUCĂ. Dr. p. Folosirea câinilor antidrog pentru detectarea stupefiantelor. 31-33. 1981. mai 2005. + 60 f. Ilie. p. ISAC. odorologic. Câinele pentru detectarea explozivilor. 113-120. Volumul 5. Guy. Prevenţia primordială în psihiatrie. Puiu Gheorghe. ştiinţific: Anghel Andreescu. Puiu Gheorghe. Prelucrarea filmelor fototehnice. Criminalistica şi învăţământul chinotehnic. 2004. Identificarea criminalistică prin metodele odorologiei judiciare. expert odorologie judiciară. 2078.. Puiu Gheorghe. în Criminalistica. Editura Alma Mater. 2077. Dr. nr. TĂTĂRUCĂ. Ion. 137-139. Autori: Octavian Burcin. 139 p. SergiuCălin Drd. pl. ASAN. p. Ion. ISAC. 132 p. Ing. Dr. anul VII. Identificarea persoanelor prin metodele odorologiei judiciare. Mihaela. în Criminalistica. ISAC. 2071. 161-163. p. Ioan. ISTODOR. Ion. cu ilustr. SergiuCălin Drd. p. Bibliografie la p. ISAC. 2004. ASAN. Ing. Câinele de patrulare. 2. Editura Alma Mater. Chinotehnie. Câinele de pază. IRIMIA. TĂTĂRUCĂ. 2084. Bucureşti. 2074. ASAN. 2072. Editura Alma Mater. 2073. TĂTĂRUCĂ. Sergiu-Călin Drd. Volumul 1. 420-429. MĂLĂESCU. univ. MĂLĂESCU. Editura Ministerului de Interne. ISAC. 212 p. Criminalistica. poliţie. Un Sherlock Holmes printre tablouri. 2083.. judiciară. Editura Tehnică. Puiu Gheorghe. conf. 2004. 277 p. Ioan. 2079. Alexandru. 33-34. Bibliografie la p.Unificatorii. Comisar-şef de 2085. Volumul 4. Sibiu. IROD. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Ing. director Centrul de chinologie Sibiu. anul VII. Volumul 3. 1. 2004. ASAN. SergiuCălin Drd. Centrul chinologic Sibiu. în Criminalistica. nr. Comisar-şef de Svetlana.. Comisar-şef de poliţie. 2001. 409 p. 263-270. Puiu Gheorghe. 2075. şef compartiment cercetare ştiinţifică şi expertizare odorologică. în Buletin de psihiatrie integrativă. Ioan. 133-134. Chinotehnie. dr. Editura Alma Mater. Editura Meridiane. Vol. X. ISAC. dr. nr.. Centrul Chinologic Sibiu. Coordonator poliţie dr. Bucureşti. ianuarie 2005. 135-144. p. vol. poliţie. ISAC. 163 p. 2005. ing. Perspectiva înfiinţării Centrului Internaţional Antidrog. pl. MĂLĂESCU. 392 p. Puiu Gheorghe. 2081.. iunie 2006. Investigarea odorologică şi probaţiunea 135 . BOTOŞ. Viorel Andronie. an XI. Grigorie. Ion. 2069. Neculai Munteanu. Bibliografie la p. 2080. univ. Sibiu.

2090. Editura Enciclopedică. Bucureşti. IVAN. 1072 p. Vol. 1978. VII. pe copertă . Editura Enciclopedică. Secretar ştiinţific: Dr. 2093. 2003. 842 p. Tudor Teoteoi. Istoria Românilor. Stelian. 2092. Istoria Românilor. Istoria lingvisticii româneşti [de] Mioara AVRAM. 2001. De la Independenţă la Marea Unire (1878-1918). Vladimir DRIMBA. I. II. 692 [-694] p. Partea generală. Alexandru Vulpe. De la universalitatea creştină către Europa „patriilor“. TOPORCOV. Alexandru Suceveanu. Bucureşti. + 64 pl. 2003. Paul Cernovodeanu. 1 Romfel . coordonator [. color. 856 [-858] p. membru de onoare al Academiei Române [. Bucureşti. Coordonator: Acad. + 48 pl. Moscova. VIII. Bela KELEMEU. VI. Moştenirea timpurilor îndepărtate. color. Bucureşti.] dr. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Vol. IŞCENCO. Istoria Românilor. Iorgu IORDAN. Editura Enciclopedică. 2002. I. Bucureşti.A. color + 5 Anexe. Vol. 695 p. Flora ŞUTEU. Emil VRABIE. IV. Bucureşti.P. Coordonatori: Pascu Ştefan. Criminalistica. Bucureşti. color şi erată. Tudor. Manual. (Academia de Poliţie „Al. Genezele româneşti. Marius SALA. Coordonatori: Mircea Petrescu-Dîmboviţa. România Întregită (19181940). Camil Mureşanu. Coordonator: Dan Berindei. 974 p. Istoria Românilor. Vol. Coordonator: Acad. Coordonatori: Dumitru Protase. V. Editura Enciclopedică.2086. Mirela SECHE. Vol. + 48 pl. înnoiri în spirit european (16011711/1716). 2001. + 40 pl. Gheorghe Platon. 2003. color. 2001. dr. Cuza“.P. secretar. 2087. Alogeni. Virgil Cândea. Coordonator: acad. 2088. Petre Otu. Ruth KISCH. Vol. IONIŢĂ. Tom II. + 26 pl. Constantin Rezachevici. Firma juridică „Contract“ – Infra. Bucureşti. VII. Istoria Românilor. O epocă de 1 Numele editurii. 1993. + 79 pl. Valeria Guţu ROMALO. Vol. + 64 pl. Sub redacţia E. Editura Enciclopedică. color. A. Luiza SECHE. 2003. 2003. 2001. Editura Enciclopedică. color + 16 Anexe. 277 [-280] p. 748 p. + 64 pl. Coordonatori: Ştefan Ştefănescu. Bucureşti. Iorgu IORDAN. + 41 pl. E.] Secretar ştiinţific: Constantin Bălan. Bucureşti. univ. Prof. 136 2091. Ioan Scurtu. Işcenco. Editura Enciclopedică. Ion GHEŢIE. Vol. Românii între Europa Clasică şi Europa Luminilor (1711-1821) Coordonatori: Dr.. Lucia WALD. Facultatea de poliţie). color. III. 2089. Tom I. Răzvan Teodorescu. 865 p. poliţienesc. 1123 [-1126] p. 176 p. Liana LUPAŞ. Daco-Romani. Editura Enciclopedică Bucureşti. Constituţia României moderne. Drept Romanici. Editura Enciclopedică. 878 p. Vol. color.

Bucureşti. M Carmen Jover Celdran Carlos Sanchez Gutiérrez. Îndreptar privind alcoolul.Î 2094. 2097. Colaborator: Susana Fernández Ruiz. Editura Univers Enciclopedic. Programul U.G. şi St. – Brigada Antidrog. Bucureşti. noiembrie 2002.. Îndreptarul organului de cercetare penală a Miliţiei. 136 p. I.C.C. ortografic. 276 p. – Phare „Lupta împotriva drogurilor”). (Academia Română. Îndreptar 2096. (Inspectoratul General al Miliţiei. Bucureşti.G. 1997. G. INID – Instituto de Investigation de Drogodependencias.C.R. o José A. ortoepic şi de punctuaţie. Întâmplări poliţieneşti [de] M.160 p.P. tutunul şi alte 2095. D. Traducere din limba spaniolă.E. 1969. Garciá – Rodriquez. Serviciul studii şi documentare). Ediţia a V-a. droguri [de] Carmen López Sánchez.A. 137 . 1939. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”). 244 p. (Ministerul de Interne prin Centrul de Resurse Juridice.

Lübeck. Lübeck. Unterschlagung 2106. 53 p. Rolf. 2002. 2002. Schmidt Römhild. Essen. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Werner. Essen. coordonator Rolf Rainer Jaeger. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 2102. Ştiinţe criminalistice. Ştiinţe criminalistice. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Editura Schmidt Römhild. vol. Rolf. Lübeck. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. I. Einbruchskriminalität. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. JAEGER. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. vol. vol. Ştiinţe criminalistice. 9 p. Editura Schmidt Römhild. Rolf. JAEGER. Lübeck. JAEGER. Lübeck. Essen. JAEGER. I. Rolf. vol. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 2099. ediţie revăzută şi adăugită. Essen. Ştiinţe criminalistice. Schmidt Römhild. JAEGER. Hehlerei (Spargeri. Sexualdelikte (Delicte sexuale) în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Nötigung (Imoralitatea). I. 2104. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 2002. Bedrohung (Ameninţarea) în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Lübeck. Berlin. Ştiinţe criminalistice. vol. 2002. Rolf. Urkundendelikte (Falsi- 2100. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. I. Lübeck. 1600 p. Lübeck. Raub. Tăinuire). JAEGER. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Schmidt Römhild. Essen.J 2098. vol. Rolf. ediţie revăzută şi adăugită. ediţie revăzută şi adăugită. Essen. Ştiinţe criminalistice. 60 p. Berlin. (Furt. 2103. Editura Schmidt Römhild. Essen. coordonator Rolf Rainer Jaeger. I. Ştiinţe criminalistice. MÄRKERT. JAEGER. Essen. 2002. 2107. Berlin. Berlin. 6 p. I. Körperverletzungskriminalität (Infracţiuni privind vătămări corporale). 129 p. Essen. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Rolf. STETTIEN. I. JAEGER. Rolf Rainer. Lübeck. vol. Berlin. coordonator Rolf Rainer Jaeger. I. Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Berlin. Berlin. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. JAEGER. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Lübeck. Berlin. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Rolf. Berlin.II. vol. ediţie revăzută şi adăugită. Ediţie revăzută şi adăugită. 82 p. în Tratat de criminalistică: competenţă Rolf. ediţie revăzută şi adăugită. JAEGER. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. I. 2105. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. I. înşelăciune). ediţie revăzută şi adăugită. Schmidt Römhild. Ştiinţe criminalistice. Essen. Vortäuschen einer Straftat (Suspiciuni privind fapta penală). Ştiinţe criminalistice. 2108. vol. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 2101. 1566 p. ficarea documentelor). Rolf. Ştiinţe criminalistice. 2002. criminalistică. BTM – Kriminalität (Investigarea infracţiunilor la regimul stupefiantelor). 2002. 27 p. Berlin. Erpressungsdelikte (Tâlhărie şi şantaj). Diebstahl. Editura Schmidt Römhild. coordonator Rolf Rainer Jaeger. JAEGER. 2002. Schmidt Römhild. coordonator. şi vol. Ştiinţe criminalistice. 51 p. Schmidt Römhild. vol. 2002. ediţie revăzută şi adăugită. 156 p. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică.und . ediţie revăzută şi adăugită. coordonator Rolf Rainer Jaeger. ediţie revăzută şi adăugită. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 2002. coordonator Rolf Rainer Jaeger. PAULUS. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică.

ediţie revăzută şi adăugită. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Rolf. Deliktsbezogene Sachbearbeitung von Gefährlichen Eingriffen in den Bahn-. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Berlin. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 2114. Berlin. II. pentru studiu şi practică. Beschlagnahme. vol. Ştiinţe criminalistice. Ştiinţe criminalistice. 2002. vol. Rolf. Lübeck. 14 p. Schmidt Römhild. Essen. Berlin. Essen. Identitätsfeststellung (Stabilirea identităţii). Hausfriedensbruch (Tulburarea liniştii domestice). Schmidt Römhild. Rolf. Lübeck. II. Schmidt Römhild. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Schmidt Römhild. Schmidt Römhild. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Rolf. Strafprozessuale Ermächtigungen mit Bezug zur naturwissenschaftlichen Kriminalistik (Împuterniciri procesual-penale cu referire la tehnica criminalistică). 22 p. Lübeck. vol. Postbeschlagnahme. Berlin. ediţie revăzută şi adăugită. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Ştiinţe criminalistice.ediţie revăzută şi adăugită. JAEGER. 2111. Wolfgang. coordonator Rolf Rainer Jaeger. ediţie revăzută şi adăugită. Berlin. naval şi aerian). 2110. Rolf. Berlin. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Essen. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Berlin. Rolf. Ştiinţe criminalistice. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. coordonator Rolf Rainer Jaeger. vol. Werner. Lübeck. JAEGER. Berlin. Ştiinţe criminalistice. 4 p. 2002. ediţie revăzută şi adăugită. 2112. 8 p. 2002. Lübeck. Rolf. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Schiffs. vol. 2113. Deliktsbezogene Sachbearbeitung einer Sprengstoffexplosion (Activităţi de tip delictual în cazul unei explozii). Berlin. ediţie revăzută şi adăugită. 7 p. I. JAEGER. 2002. ediţie revăzută şi adăugită. Ştiinţe criminalistice. naval şi aerian / Periclitarea traficului feroviar. Schiffs. Essen. vol. vol. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Lübeck. Lübeck. 2109. Ştiinţe criminalistice. 2002. Lübeck. ediţie revăzută şi adăugită. vol. 2116. Drept comentat şi tactică criminalistică 139 2115. Schmidt Römhild. Lübeck. . JAEGER. Essen. I. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Schmidt Römhild. 28 p. JAEGER. 2002. 10 p. 2002. JAEGER. confiscarea. 10 p. JAEGER. Rolf. I. 2002. Gesetzestext mit Kommentar und kriminaltaktischen Hinweisen (Text de lege cu comentariu şi indicii criminalistice).und Luftverkeh r/ Gefährdungen des Bahn-. Kriminalakten (KA) [de] Kriminalpolizeiliche personenbezogene Sammlungen (KpS) [de] Anhaltemeldungen (Documente judiciare / Colecţii ale Poliţiei Judiciare. MÄRKERT. Essen. coordonator Rolf Rainer Jaeger. I. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Ştiinţe criminalistice. postconfiscarea. coordonator Rolf Rainer Jaeger. retragerea permisului de conducere). 2002. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. I. vol. Essen.und Luftverkehrs (Activităţi de tip delictual cu intervenţii periculoase în traficul feroviar. Schmidt Römhild. 31 p. Intervenţii periculoase în traficul rutier). JAEGER. ediţie revăzută şi adăugită. Essen. II. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. coordonator Rolf Rainer Jaeger. referitoare la persoane). Sicherstellung. II. Essen. Entziehung der Fahrerlaubnis (Asigurarea bunurilor. Trunkenheit im Verkehr / Gefährdung des Straßenverkehrs Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr (Beţia în trafic / Periclitarea traficului rutier. THIEL. Schmidt Römhild.

II. 24 p. Bekleidung und Waffen durch Internetnutzung (Sprijinirea urmăririi cu ajutorul autovehiculelor. [Bucureşti]. JOHNSON.S. vol. avec 64 figures dans le texte. Editura Academiei R.. distance. 2124. 2133. [Cluj]. 2122. Joule & J. Scopul tău contează [. 1976. în R. De la prostitution 2131. Paris. Stephen. Logos architekton „Dacia“. [Bucureşti].L. IV. Baudry et ie C Éditeurs. E. The Mismeasure Maurice. Athanase. 1966. Remus. L’identifation à 2132. no.. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică.V. vol. JEANNEL (Dr. Pe copertă: Tratat de manipulare. Bruxelles. 1974.] Piciorul în uşă [. 2002.] Să spui „stop”[. 156 p. Jertfe supreme. Tratat Jimenez. 1885. + erată (Biblioteca de filozofie şi sociologie).V. Third Edition. 1967. JERLOV. Fahndungsunterstützung nach Kraftfahrzeugen. 392 p. p. JAY GOULD. II.R. Athanase.H. 2120. 2126. 1971. correction and 2125. J. JOJA. III. 2 année. classification plantaire chez les e nouveaux-nés. Sistema dactiloscopico. Ştiinţe criminalistice.] Familia[. Essen. Bucureşti. [Bucureşti]. Larcier. 662-677. Éditious Montchrestien. [Omagiu închinat eroilor miliţiei]. 311 p. 2118. Society. JOSS. Titlul original: Petit traite de manipulation à l’usage des honnêtes gens. 112 p. Editura Antet. 527 p. Beavois.. R. . Analyse chimique Editura Academiei R. [Paris]. Paris. Les délinquants aliénés et anormaux mentaux. 1930. 297 p. Librairie Polytechnique. J. ediţie revăzută şi adăugită. JORGENSEN.B.L. 1997. JOJA. vestimentaţiei şi armelor prin utilizarea Internetului). Raoul. X + 647 p. Baudoni.. JOULE. 2119. Athanase. Editura Academiei. New York. vol. 201 [-203] p. Hakon.I. Studii de logică [vol. XX + 512 p. 1888. Berlin. coordonator Rolf Rainer Jaeger. JOJA. Rolf. JAEGER. Project de système de 2123. JOJA. 946 p.] Nu cădeţi în plasă. Bucureşti.S. JORDA. 2121. Logos şi Ethos. pl. Editura Academiei R.] Duşmanii[. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Athanase. des substances commerciales minérales et organiques. JOJA. 1971.] R. 1970.S. H. JAGNAUX.). Athanase. JUGASTRU. 1966. 1874. (Colecţia „Pentru Patrie“). Paris. Lübeck. 1982. 140 de manipulare. of man. 1960. Soutern Illinois.] Prietenii[. Schmidt Römhild. Editura Politică. Identificarea autorului în caz de omor prin administrarea probatoriului susţinut de examinarea microurmelor biologice ridicate de la locul faptei. Bucureşti.I]. 1960. La Cryptographie et ses dans les grandes villes au dix-neuvième siècle et de l’extinction des maladies vénériennes… Deuxième édition. 2128. Oloriz.S.9. Ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Gh. Emil. 2129.R. Tablă de materii şi în limba franceză. Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu.R. Traducere din limba franceză de Nicolae-Florentin Petrişor.] Acum e rândul tău să îi foloseşti pe Ei. Editura Politică. Procuror criminalist. 392 p. Madrid. Foloseşte-ţi aproapele! De multe ori ei te-au folosit[. 2130. applications à l’art militaire. Cunoaştere şi acţiune.. GOERGENS. vol. Alvarez. 1913. 1921. 1981. 2127. Bucureşti.. Editura Academiei R. J.R. Norton. 176 p. Bucureşti.2117.C. + 5 f.] Manipulaţi: Uşaîn-nas[... Studii de logică. & BEAUVOIS. Strategi recomandate celor oneşti dar mai ales celorlalţi… Manipulaţi: Şeful [. (Faculté de droit de Montpellier). Titlu şi în limbile engleză şi rusă. Baillière et Fils. în Metode şi tehnici de 2134. Crime. Epure. JEREZ. 160 p. [Thèse].

328 p. 9. 2005. Cristiana-Mihalea Crăciunescu. JUNG. Traducere şi notă de Daniela Ştefănescu. Zamfirescu. vol. Aion Contribuţii la simbolistica Sinelui. 2137. Ediţie revizuită şi întregită. 2004. Traducere din limba germană de Dana Verescu şi Vasile Dem. Traducere din limba germană de Dana Verescu. Simboluri ale transformării. Arhetipurile şi inconştientul colectiv.G. Separarea şi compunerea contrariilor psihice în alchimie. Bucureşti. vol. KAISERSLAUTERN. Bucureşti. 376 p.[arl] G[ustav]. Cercetări asupra separării şi unirii contrastelor sufleteşti în alchimie. Editura Universitas. Vol. Traducere din limba germană de Dana Verescu. 3. Traducere din limba germană de Daniela Ştefănescu. JUNG. 1. 2135. Amintiri. Colecţie coordonată de Vasile Dem Zamfirescu (Biblioteca de psihanaliză). 254 p. Lavinia Valeria Lefterache. Editura Humanitas. Zamfirescu. I. Traducere din limba germană de Viorica Nişcov. 2005. Justiţia pentru minori. + 368 p. 6. reflecţii. Bucureşti. Bucureşti. 291-295. Traducere din limba germană de Vioricea Nişcov. Traducere de MariaMagdalena Anghelescu. Traducere din limba germană de Daniela Ştefănescu. 2139. 2006. 461-476. Tipuri psihologice. Vol. 478 [-480] p. Bucureşti. Consemnate şi editate de Aniela Jaffé. Vol. C. JUNG C. 245 p. JUNG. 2003. Vol. Mysterium Coniunctionis. Universul Juridic. 2006. 618 p.. 425 [432] p. Bucureşti. Glosar la p. Cuvânt înainte de Vasile Dem. 2001.10/84. 2006. 2005. Bucureşti. Dezvoltarea personalităţii. Über das Ohr zum Täter (Despre ureche în relaţia cu făptuitorul) în: Krimininalistik (Criminalistul) nr. Mysterium Coniunctionis. Opere complete. Vol. W. Bucureşti. 2136. 462 p. Simbol şi libido. 2138. Cuvânt înainte de Vasile Dem. Zamfirescu. Psihologia fenomenelor oculte. II. Vol. Cuvânt înainte de Vasile Dem.identificare criminalistică. Erosul şi arhetipul mamei. 2003. 141 . Traduse din limba germană de Dana Verescu. Editura Trei. Zamfirescu. Coordonatori: Maria Coca-Cozma. p. 1999. Psihogeneza bolilor spiritului. Bucureşti. 14/2. 17. 256 p. 18 volume. Bucureşti. Vol. Vol. în curs de apariţie. 14/1. 2. 2004. 330 [336] p. C(arl) G(ustav). Editura Trei. vise.

1993. Bucureşti. Traducere din limba engleză de Agop şi Daniela Bezerian. în Criminalistica. 1937. KAPLAN. 1990. 1883. G.2. nr. Mihail. 41-42. Învăţăminte folositoare pentru ofiţerii de poliţie judiciară. SHACK. Cluj. în R. 151 p. 2150. 1993. 1935. 7-8. 4e année. Eine Einführung in die Grundlagen (Criminologie. no. Trois observations vechi mijloc de informare din lume. 1961. 16 p. KAPFERER. 11-12. 2143. Traducere din limba franceză de Marina Vazaca. medici şi jurişti. Leo P. 108-119. + erată. The New 2156.. misterul şi legendele celor mai preţioase nestemate din lume. 2147. (Extras din Revista de Drept Penal şi Ştiinţa Penitenciară. Jean-Noël. Extras din No. 743 p. Heidelberg. Hand in Hand die Kriminalität bekämpfen – Wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Baden-Württemberg M[ihail]. studenţii în drept. ing. 305-313. Kriminologie (Criminologie). în conformitate cu dispoziţiile Codului Penal Regele Carol al II-lea şi a noii proceduri penale. 2154. Cuneyt.. 2157. 320 p. 21 p. 1996. Respon- Prohibition.. Mihail. M[ihail]. iulie 2004. KERCKHOFFS. Dr. G. Manual practic de Medicină Legală şi noţiuni sumare de anatomie şi fiziologie. Science and the detective New York 1995 (deutsch: „Mit der Wissen schaft auf Verbrecherjagd" Editura WILEY-VCH Weinheim 1997 („Cu ajutorul ştiinţei la vânătoare de infractori“).R. Heidelberg. anul VI. Oradea. p. 4. SCHAIRER. . 45 p. Scrisul Românesc. Tipografia Universală S. KERNBACH.P. KENDALL. dr. şi Saeculum Vizual. Kriminologie. Introducere în elementele fundamentale).I. Die gerichtsballistische zusammenarbeiten (Mână în mână să combatem criminalitatea – Cum cooperează Procuratura şi Poliţia din Baden-Württemberg). KERNBACH. Baudoin. 2151. în: Die Polizei (Poliţia) nr. Editura de Stat Didactică şi Pedagogică. Director Meteksan-Biometrics Turcia. Mihail. John.O. KAISER.. KERNER. 1938). 2144. Istoria. 1989. Partea I. dr. Siegrfried. CUPCEA. [Bucureşti]. Brian H. KAPTANOGLU. Kleines kriminologisches Wörterbuch (Mic dicţionar criminologic). (Mişcarea Medicală Română. fatale. KERNBACH. Rolf. KERNBACH. Editurile Saeculum I. Const. ARHIRIADE. cel mai 2155. Tipografia Dieceziană. SCHELLHOSS. 2153. KAHLFELD.K 2140. KELLER.. Zvonurile. Marijuana. KAISER. Prof. Kriminologie (Criminologie). Cluj. 2149. Dreptul procesual penal în R. 2152. [1971]. KAISER.. La Cryptografie militaire. Heidelberg. Prof.A. Mihail. 2148. 1961. KAYE.. KERNBACH. Heidelberg. în: Institutionen der inneren Sicherheit (Instituţii ale securităţii interne). p. 34/1936 şi 7-8/1936). 2145. Craiova. 2146.88/1997. 2003. 2141. Pocket Books. Martin. Nr. Biometria şi controlul la frontieră.C. TĂNĂSESCU. 1988. 1929. KAHANE. Drd. Bucureşti. Editura Humanitas. Diamante faimoase şi Rekonstruktion bei der Untersuchung von Vorkommnissen mit Schußwaffenanwendung (Reconstituirea balistică judiciară în investigarea incidentelor cu arme de foc). 186 [-191] p. KERNBACH. KAISER. Contribuţiuni la cunoaşterea personalităţii criminale. 239 p. 1928. Berlin. cu 150 figuri în text. Manual pentru studenţii în medicină. N. 2158. New York. prefaţă de Septimiu Chelcea. p. Paris. D. 2142. Expertiza grafică G. sabilitatea penală şi tendinţele medicolegale actuale. ştiinţifică şi experţii caligrafi. S. médico-légales avec application criminalistiques. XII + 402 p. 1932. Medicina legală.

JAEGER. 2000. enciclopedie. Prof. 2174. vol. KNIELING. Interscience Publishers Inc. KESSLER. KIJEWSKI. 2172. Mihail. 2165. 1982. Bibliografie la p. vol. 1958. septembrie 2004. KISS. 346 p. H.M. Subcomisar de poliţie legală. Tipografia Cartea Românească din Cluj. Kindlers). 1947. R. Crima. Ministerul Justiţiei. Laura. Bucureşti. KNIELING. KINDLERS HANDBUCH PSYCHOLOGIE und andere Methoden (Analize de caz. Cornelia. şeful laboratorului de Detecţie a Comportamentului Simulat din cadrul D. 143 IOAN. Son. Csaba. GLAUM. KNIELING. Rolf. p. KERNBACH. Essen. PRIBILLA. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Lübeck. KLOSE. volum 12. F. Bucureşti. 2171. Considerations about the Post Traumatic Stress Disorders.G. FLOREA. Berlin. I. Bucureşti. dr. Bucureşti. Fascicolele I – III. 884 p.B. Monica. I. KLOSE.L. J. Lars. Mord- (Manual de psihologie Munchen. Editura Criminalistică. cu ilustr. W. Medicină recidiva ca factori care influenţează reactivitatea persoanelor testate prin metoda poligraf. ediţie revăzută şi adăugită. Lübeck. Das „Wunder“ von Lübeck (Minunea din Lübeck). PLAHTEANU. 2002. Editura Medicală. 2161. Editura Schmidt-Römhild. 2003. 2166. KIRIŢESCU. Rekonstruktion securităţii reţelelor de calculatoare. Beatrice. 2173. 1966. Consideraţii medico-legale asupra arsurilor letale. 401 p. P. 424-432. 2162. Anti Hacker – Ghidul limba engleză de Radu Săndulescu. Fallanalyse. Lübeck. 1998. 1979. 3. dr. New York. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Ştiinţe criminalistice. New York. 2168. p. 2163. Bucureşti. 1982. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Rolul caracteristicilor topografice în identificarea persoanelor după scris. 2175. Profilul psihologic al criminalului Konstantinos Passaris. Medicină judiciară. nr. 2169.2159. 2167. Mihail.159-162. KISS. p. în: Kriminalistik (Criminalistica). Essen.I. Gravitatea infracţiunii şi biologic universal şi permanent. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. caietele 1-2/1981. Traducere din psiholog Kiss Csaba. KERNBACH. Physical evidence and police laboratory. 2160. KLAUS. Willey & Anton. Ronald. 2164. Centrul studenţesc Cluj) [Litografiat]. Heidelberg. (I-III) (Frontul Democrat Universitar. Ştiinţe criminalistice. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. p. Csaba. 1. Costin C. Prof.. Mihai. 2004. Schmidt Römhild. Täterprofil von Verkehrsunfällen (Reconstituirea accidentelor de circulaţie). Sibiu. 239-254. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal 1 Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti .B. în 20 de ani de expertiză criminalistică. 559 p. 21-32.. Mihail. Bucureşti. Welter. Crime investigation. Cluj. 2002. 179 p.L. Editura All Educaţional. 1969. Universitatea Regele Ferdinand I din Cluj la Sibiu. Mică und Tötungsdelikte (Crimă de omor) în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Bucureşti. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Berlin. 15 p. în Investigarea criminalistică a locului faptei. HILGERS. Fire investigation. KERNBACH. Editura ALLFA. Schmidt Römhild. p. + erată. P. 126-130. 111 p.. KISS. 1943.P. 2176. Anton. profilul făptuitorului şi alte metode) în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 876-878. p. 212-219. în: Archiv für Kriminologie (Arhivă pentru criminologie). caiet 3/1990. KLANDER. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. ediţie revăzută şi adăugită. KIRK. O. KIRK. fenomen 2170. Moneda.

KOGĂLNICEANU. de Miron Costin. Hans Udo/ Timm. Klaus Jürgen (Hrsg). Edwin. în Revista de criminologie. 2180. 300-311.N. Dr. în: Grundlagen der Kriminalistik (Bazele criminalisticii).) dr. atribuitŭ lui Nicolai Mustediacu stare de divanu (16621729). J. 2185. 2183. 1978. ianuarie 2005.V. sources of Delinquency. Ebing. Chicago. KRÖTZSCH. Punerea sub supraveghere a conturilor bancare şi a conturilor assimilate conturilor bancare. Kramer et D. University of Chicago Press.Datenschutz und Informationsverarbeitung in der sicherheitsbehördlichen Praxis (Manual de protecţie a datelor pentru organele de siguranţă – Protecţia datelor şi prelucrarea informaţiilor în practica organelor de siguranţă). + XVIII. DBZ Nr. Handbuch 2181.C. 2188. Social tionsverarbeitung und Datenschutz im künftigen Polizeirecht . 1911. VAHLE. ParisToulouse.. KORNHAUSER. 144 Manuel étable d’après les rapports de groupes de l’OMS et d’antres publications de l’OMS. Letopiseţul Ţerei Moldovei de la domniea lui Istrati Daliga V. 1921. Vorphilatelistisches aus der des Datenschutzes für Sicherheitsbehörden . KRAFFT. Heft 23/1912. Mavrocordatŭ în Moldova (1711-1716) de Acsinte Uricarul. KONBITSKY. Editura W. tom III. Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu. Hugo. vol. Paul. 36-38. Ediţia a II-a.C. KRAMER.Medecine. par J. 9 année. „Kriminalistik -Handbuch fur Praxis und Wissenschaft" (Manual de criminalistică pentru practică .). 2/2004.. 1872-1874.F. Briefmarken-Handbuch und großer Katalog Paul Kohl.V. (Organisation Mondiale de la Santé). 8.Blatt philatelistischer Vereine Nr. 3 vol. prezent şi viitor. TEGTMEYER. Ausgaben 1866 und 1871/72. Medecine legale 2179.I. carele au fostu logofetu mare în Moldova. Edition Francaise. Cartea pentru descălecatul de’nteiu a Ţerei Moldovei şi a neamului moldovenescŭ. 15 Bani 1869 mit falsch gezeichnetem N in CINCIS. Cameron. 2186. Kohlhammer. J.8 S/p 120/21 Hannover (1898?). Genève [Imprimé en Roumanie]. VAHLE. 2191. Mihail. 2187. Letopiseţul Moldovei (1662-1793) de Ion Neculce – Vornicu şi Tera de susu. KOBILINSKY. 536-539. 2182. Letopiseţul Moldovei (1662-1711) dă Logofetul Nicolae Costin. ştiinţei criminalistice asupra sistemului de justiţie penală: trecut. Springer-Verlog. 1937. A doua domnie a lui Nicolae A. November 1858. 1. 1990. 111 p. volum 13. Unbekanntes und unbekanntes Bekanntes von Rumänien. Ernst. Vertrauliches Korrespondenz . KNIESEL. Y. 2. KŐVESI. STÖRZER.F. Ruth Rosner. 2190. în Criminalistica. Wilhelm. „Kohl-Handbuch 1912“. până la a treia domnie a lui Mihai Racoviţă V. Identification de la hache avec les traces laissées sur les e branches coupées. 1986. 1913. KOHL. KRETSCHMER. KUBE. tomu II. de criminalistică şi de penologie nr. 1975. 2178. KRAPP. Chemnitz (o. Ioan Hurdubaie şi inspector principal Mălin Gabriel Popa. Die Moldau 5 paras schwarz vom S. nr. p. iunie 2005. 2189. La pharmacodépendance. von R.Kommentierung der einschlägigen Bestimmungen des Vorentwurfs zur Änderung des ME PolG (Prelucrarea şi protecţia poliţienească a datelor în viitorul drept poliţienesc – Comentarea condiţiilor implicite ale anteproiectului de modificare a Legii Poliţiei). Lawrence. Editura criminalistică. Laura Codruţa. 37. Polizeiliche Informa- Moldau und Walachei. 2177. nr. Cronicele României sau Letopiseţele Moldaviei şi Valahiei. p. Chemnitz 1912.9. p. 192197.. 748 p. no. 2184. Korpeban und charakter. Berlin. Tabele istorice ale României de la 1766 până la 11 februarie 1866. Impactul des Alienes. în R. Tomu. p. KOHL Paul. Traducere şi adaptare de general de brigadă (rez. Bucureşti. anul VII. XLIII + 501 p. KNIESEL.

I. Essen. Kriminologie. p. vol. Publikationsabteilung (Direcţia Publicaţiilor) Berlin. Ministerium des Innern der DDR (Forumul criminalisticii. Berlin. R. 2002. Klaus Jürgen. Edwin.15-18.A. 1994. Lübeck. Kriminologie (Criminologie).1994. Essen. Ediţia a 2-a. TIMM. Eine Grundlegung (Criminologie. 145 . Schmidt Römhild. vol. Berlin. 2196. NORDMEYER. 1982. I. coordonator Rolf Rainer Jaeger. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Viena. Ştiinţe criminalistice. 1992 vol. II. II. p. Berna. vol. 1994. Rekonstruktion und Experiment (Reconstituire şi experiment). II. Einsatzmöglichkeiten criminalistică. Organisierte Kriminalität – Begriff und Indikatoren (Crimă organizată – noţiuni şi indicatori) în Tratat de criminalistică: competenţă (Balistica judiciară). Ştiinţe criminalistice. KÜNKLER. ediţie revăzută şi adăugită. Elemente fundamentale). 2193. Mockva. 1956. ediţie revăzută şi adăugită. 788.şi ştiinţă). 381 p. Traducere manuscris. 8 p. vol. Sudebnaia Balistica Bernd. Klaus. KUBE. 2197. KUNZE. KUHLMANN. în Kube / Störzer / Timm (publ. KUNZ. Lübeck. Stuttgart. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 2002. Holger. 2192. Schmidt Römhild. KUSTANOVICI. Editura Richard Boorberg Stuttgart. 2195. în: Forum der Kriminalistik. KÜRZINGER. Entwicklungsbedingungen und Tendenzen der Kriminalistik (Condiţii de dezvoltare şi tendinţe în criminalistică). Ministerul de Interne al RDG).) KriminalistikHandbuch für Praxis und Wissenschaft (Manual de criminalistică pentru practică şi ştiinţă). 2198. 2194. F. caiet 6/1977. des Hubschraubers und anderer Fluggeräte (Posibilităţi de intervenţie cu elicopterul şi alte aparate de zbor). Gosiurizdat. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 14 p. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică.

2209. Călăuza ofiţerului de poliţie judiciară întocmită conform noilor legiuiri penale. în R. 2201. 1934. 2208. p. Heidelberg. Călăuza ofiţerului de poliţie judiciară. J. Ioan. LARQUIER. tatouage chez les prostituées de France et d’Afrique du Nord. inspector judecătoresc). Despre Psychologia Criminală. Pascal. Tatouages professionnels des tréfileuses.N. Du Regina. Bucuresci. Masson. Masson. de deux tableaux en couleur et de 4 planches en couleur. Jean. A. Editor. Teoria legăturii ritualice.I. CARMER. LASCU. 2207. Cercetarea cauzei penale: tatouage chez les prostituées de France et d’Afrique du Nord. 9. München. Prim-procuror.. Seducţia maselor… îţi vor ciuguli din palmă ca guguştucii. 223 p. Apel Timişoara. LAHOVARI. no. Quatrieme edition. I. Doctor în drept. Jean. LACASSAGNE. Studien an kriminellen Zwillingen (Infracţiunea este destin.. Ouvrage accompagné de 47 figures dans le text. 1881. Decémbre. no. A. f. LAHOVARI. 1993. 233 p. Traducere din limba franceză de Aurelian Perşinaru şi Teodor Atanasiu. 2212.C. Le tatouage thérapeutique. Pe copertă: Arnauld du Moulin de Labarthète [. 203 p. Studii efectuate asupra gemenilor infractori).] Manipularea în relaţiile publice. Arnauld du Moulin de. 1888. Moscova. în e R. Profesor la Curtea de casaţiune. LACASSAGNE. 2216. LACASSAGNE. deuxième édition.2. 2202. 112 p. I. 520556. 2000. Mementos Dalloz.L 2199. Verbrechen ist Schicksal.. 74 p. Bucureşti. . 1980. a. organizarea. Traducere din limba franceză de Valentina Procopie. 1970. I. Leipzig. Editura Kriminalistik. Protecţia martorilor [-] noutate de reglementare în legislaţia românească. Iaşi. 2213. Essai d’Étude critique. 584-603. LUNGULESCU. 2215. Apel Timişoara. 2205. R.I. 2003..N. HERBERT. 1980.I. 1929. 2206. p. 2204. Baillère. no. 1937. Teorie şi practică. procuror general Curtea de Apel Timişoara. 564-619. p. Les tatouage. J. Criminologie et science pénitenciare. (procuror general Curtea de Apel Timişoara). 189 p. planificarea.. LANGE. Jean. 77-79.. 6 année.. p. LAMNECK. Étienne. LANGE.a. Grig. 2211. consilier Curtea de Précis de Médecine Légale. 6e année.C. G. 1. 1921. ROUSSET. Haimann. 7 année. Du 2214. [1936]. LACASSAGNE. LACROIX À L’Henri. 203 p.I. 2203. Traducere din limba franceză de Giuliano Sfichi. LARDELLIER. Parchetul radiestezie. p. Jean. Antropologie şi comunicare. René. Paris. 1886. Polirom. R.C. 592 p. Editura Tritonic. Reguli de aur: Nu scuipa auditoriul! Propoziţii scurte! Fără glume în doi peri! Fără transpiraţie! Pauza de toaletă! O rezervă de colanţi! Verifică-ţi şliţul şi pe al adversarilor… Ghiorţăitul maţelor interzis! 2200. 1929. Postfaţă de Alain Caille.I. de pe lângă Judecătoria Mediaş. éditeur. Manual de 2217. Précis de Médecine Verhaltens (Teorii referitoare la comportamentul deviant). HERBERT. (consilier Curtea de Manipularea în relaţiile publice. J. LUNGULESCU. Theorien abweichenden Paris. LACASSAGNE. în R.. A. Grigore Ioan. 1935.C. 1934. 10. 8-44.C.Eine Auswertung von 1110 Wiederaufnahmeverfahren" (Surse de eroare în procedura de investigare – O evaluare a 1110 proceduri de înregistrare). Literatura juridică. 2210. Jean.. Editura Antet. S. XXIV + 850 p.M. no. A. 9e année.G. LAHOVARI. et MARTIN. „Fehlerquellen im Ernittlungsverfahren .. LACASSAGNE. în e R. Paris. LARIN. Paris. Grig. J. LABARTHÈTE. f. LACASSAGNE. Judiciaire.

anul II. p.P. 20. LAZĂR. 26 -28. Criminalistica. în Criminalistica. 13-15. Editura Venus. Alba-Iulia. 2/2004. Lector univ. Înregistrările audio sau video prezentate de părţi. Colonel. nr.13. Vasile. p. anul I. BOBIN. 181188. 3. p.I. Îndreptar profilactic şi terapeutic de medicină naturistă. 2228. Dr. în Criminalistica. Grigore. anul II. no. în Criminalistica. 21-23. Bibliografie la sfârşitul prezentărilor. 1.C.C.. 2. normative pentru uzul lucrătorilor Ministerului de Interne. expert criminalist. 2235. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. în Criminalistica. 8 année. e în R. p. 1937.J. Cauze rămase cu 2219. în Criminalistica. Vasile. p. Editura ALTIP. Jacques de. p. LAZA. 2. Vasile. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia. nr. LĂPĂDUŞI. Macabra descoperire din apartamentul 8. 2232. 147 . O abominabilă tâlhărie. Ministerul de Interne (uz intern). Ion. Vasile. 5-7. 9e année. 2230. 2227. nr. 2220. p. 2233. Editura „Păzitorul Adevărului”. Căpitan. Cu generalul de brigadă magistrat Dan Voinea pe urmele celui mai mare terorist al secolului. Istoria neştiută a monstrului de la Suceava. în Criminalistica. L’individualité du sang. LĂPĂDUŞI. Vasile. + XX planşe color. 388 p. nr. no. de criminalistică şi de penologie nr. Operaţiunea „Valuta”. Adevărul obiectiv al probelor. 320 p. Vasile. martie. Cluj-Napoca. ALEXANDRESCU. 286 p. ALEXANDRESCU. nr. Bucureşti. 2225. 11. 4. p. Florin. Vasile. anul II. 2. 1936. Bucureşti. 380 [-384] p. LĂPĂDUŞI. anul I. Presă şi Editorial al Ministerului de Interne. nr. ENACHE. 26-29. Augustin. mijloc de probă în procesul penal. p. Prefaţă de Arno Breker. mai 2000. Soluţionarea crimi- nalistică a unui caz cu puternice accente mediatice. Editura Alma Mater.I. Une affaire d’intoxication 2224. p. Traducere din limba franceză de Mariana Grancea. anul I. septembrie 1999. LĂPĂDUŞI. nr. 2223. 81 – 88. nr. LĂPĂDUŞI. Un boschetar ars de viu. anul I. 2003. ALEXANDRESCU. noiembrie 1999. în Criminalistica. 1968. nr. 2. martie 2000. Vasile. nr. Decodificarea unei „crime perfecte”. nr. 375-380. 4. iulie 1999. 10-13. în Criminalistica. 2237. 8-10. 2236. Bistriţa Năsăud. p. LAZĂR. Vasile. 2004. 2226. LĂPĂDUŞI. 2000. celebrul „Carlos”. Doru. Nicoleta Daniela. Vasile. Psihologie şi sexualitate la mari contemporani. 5. 516-535. Vladimir. nr. dr. LĂPĂDUŞI. LAZZARINI. 1993. 2221. 2229. 3. NISTOR. 3. PĂTRUŢ. Leone. BOBIN. martie 1999.în Revista de criminologie. 2234. Vasile. 1.23. LAUNAY. Vladimir. în Criminalistica. anul II. anul II. LĂPĂDUŞI. Unele mijloace şi metode ale muncii de informaţii. LĂPĂDUŞI. Jose E. p. ALEXANDRESCU. în Criminalistica. autori neidentificaţi. p. LĂPĂDUŞI. Vasile. 26-27.9. în Criminalistica. 232-246. anul I. Făgăraş. Atrocităţile unui ucigaş. p. iulie 2000. Vladimir. Florin. p. Reconstituirea – etapă decisivă al drumului către adevăr. LĂPĂDUŞI. mai 2000. în Criminalistica. 2218. 2222. Vasile. în R. par l’arsenic on par les cyanures. şef serviciu judiciar I. 267 p. Vladimir. anul I. LATTES. Culegere de acte Colonel. Vasile. p. 5-8. anul II. 2000. Bibliografie selectivă p. mai 1999. LĂPĂDUŞI.4 (Nouvelles). 1993. 4-7. 2231. LĂPĂDUŞI. BRAUN.. Procuror general adjunct. mai 1999. LĂPĂDUŞI. Augustin. 1973. Titlul original în franceză: Psychologie et sexualité des grands contemporains. Silviu Puiu. Serviciul Cultural.

R. anul III. GHEORGHIU. p. în Criminalistica. CÂRJAN. iulie 2001. strada Volumului. Ulise ucide din nou!. România – membru fondator al Interpolului. Vasile. Vasile. Mileniul III. FLORESCU. LĂPĂDUŞI. De 2245.L. Bucureşti. LĂPĂDUŞI. p.L.. Editura „Little Star Impex” S. Mihaiţă. p. Mileniul III. Mileniul III. în Criminalistica. BARA. Mileniul III. 2001. Criminalistica – Almanah 2002. Bucureşti. Grigorie. LĂPĂDUŞI. 296. Vasile. în Criminalistica. VINTILESCU. ENACHE. Florin. 2248. Identificarea după schelete: Ucigaşul din Râmnicelu. Editura „Little Star Impex” S. Doru. 2001. la jafuri… la crime. LĂPĂDUŞI. p. Vasile. Vasile. în Criminalistica. 2257. 5.L. Bucureşti. TEŞAN. LĂPĂDUŞI. CÂRJAN.R. în Criminalistica. 5. Lazăr. Vasile.R.R. nr. 2254. 320 p. 148 . LĂPĂDUŞI. LĂPĂDUŞI. DRAGOTEANU. 2. Editura „Little Star Impex” S. Vasile. Radu. 2001.L.R. Lazăr. p. Vladimir. dr. Vasile. 1. p. p. Editura „Little Star Impex” S. TEŞAN. p. 308-310. februarie 2001. Bucureşti. Ion (coordonatori). nr. 329-331. 2239. Bucureşti. LĂPĂDUŞI. Mileniul III.L.R. Bucureşti. Editura „Little Star Impex” S. Bucureşti. Vasile. în Criminalistica.R. 2001. 336 p. 2250. POPOVICI. LĂPĂDUŞI. 2240. septembrie 2000. din canalul de irigaţii. 4. Mileniul III. p. 317-319. FLORESCU. Adrian. Lazăr. Constantin. După cinci ani.probă indubitabilă. LĂPĂDUŞI. 2249. 1. Mileniul III. Lazăr. instanţa se convinge de fapta unui periculos infractor. Mircea. Tragedia unei familii de intelectuali. Incident de tragere sau omor comis cu bună ştiinţă?. Vasile. Mileniul III. Adrian. Vasile. Mileniul III. Constantin. anul III. Crima din Otomani în Criminalistica. LĂPĂDUŞI. Vasile. 2001. Ion. 9-12. Vasile. 246-248. Editura „Little Star Impex” S.R. p. 1. 2001.2238. Editura Little Star Impex SRL. anul II. 334-336. Steluţa. LĂPĂDUŞI. 2001. în Criminalistica.. p. 10-17. Vasile.L. LĂPĂDUŞI. p. Lovitură sub centură. Editura „Little Star Impex” S. 13-14. februarie 2001. Editura „Little Star Impex” S. p. Bucureşti. Misterul cadavrului în Criminalistica. Bucureşti. Criminalistica. POPOVICI. 4-7. O casă sub semnul ororii. Mileniul III. p. Conf. 2001. BOBIN. 2001.L. Valentin Medic primar legist. 303. Mileniul III. în Criminalistica. 5-7. p. 25-26. LĂPĂDUŞI. Bucureşti. Adrian.305. 5. ISTODOR. în Criminalistica. LĂPĂDUŞI. în Criminalistica. Editura „Little Star Impex” S. p. Bucureşti.. GÂDEA. septembrie 2000. LĂPĂDUŞI. septembrie 2001. Vasile.. 2243. p. Expertiza medicolegală . ALEXANDRESCU. LĂPĂDUŞI. în Criminalistica. Sărăcia generează fapte antisociale.R. Editura „Little Star Impex” S. GREJDINOIU. nr. Vasile.L. Bucureşti. nr. După 16 ani. 320-322. Lazăr. nr. 2001.L.298. 2252. 290292. Constantin. 327-328. Editura „Little Star Impex” S. în Criminalistica. anul III.R. LĂPĂDUŞI. CÂRJAN.L. 2256. anul III. 2244. univ. Mileniul III. LĂPĂDUŞI. în Criminalistica. MARIN. nr. p. 2251. Bucureşti. CÂRJAN.R. 2253. Vasile. 2001. 2242. FLORESCU. Incursiuni în criminalistica românească. în Criminalistica.L.L. Violarea şi uciderea cu ferocitate a unei minore. Catastrofa de la Mogoşeşti.. Bestiala crimă din Vasile. anul III. Constantin. 2247.. Crima de la vârful măgurei. Vasile. Doru. Medic primar legist. ENACHE. Răzbunare… sub tirul armelor. Omucidere sau sinucidere? în Criminalistica. 2255. 2001. nr. GÂDEA. anul II. în Criminalistica. Titus. DUŢĂ. Editura „Little Star Impex” S. Vasile. 2001. LĂPĂDUŞI. 2246. CÂRJAN.R. Vasile. 17-20. 2241. martie 2001.

Vasile. 2. „Little Star Impex” S. GREJDINOIU. p. 17. Dan. Ion Eugen Sandu general de divizie (post-mortem). în Criminalistica. LĂPĂDUŞI. p. p. Passaris. 4. p. 4. Spioni şi trădători. Dan. mai 2003. ianuarie 2002. 2001. anul IV. Papucii au condus la identificarea criminalului. Picu a fost transformat unor înscrisuri oficiale. Vasile. 2265. a ucis şi în România. Steluţa. 69 de ani de la naşterea generalului dr. ANTONESCU. anul IV. Etelka îi străpunge inima concubinului. 2261. O educatoare şi-a „educat” satul cu securea!. Steluţa. 1. LAZĂR. iulie 2002... 4-7. nr.C.R. LĂPĂDUŞI. S. Steluţa. LĂPĂDUŞI. Steluţa. anul IV. mai 2002. 2276. mai 2003. Vasile. ianuarie 2002. Banca „Carpatica” păgubită prin manopere frauduloase. 5. 4. p. anul IV. Vasile. 2003. Grigore. în Criminalistica. PĂTRUŢ. Căpitan magistrat. 2. Cu o lovitură de cuţit. S. 13-15. Vasile. GREJDINOIU. PĂTRUŢ. Steluţa. în Criminalistica. 12-13. în Criminalistica. Vasile. Realităţi şi perspective în criminalistică. Expertizele medico- 2259. LĂPĂDUŞI. nr. Vasile. 2272. Bătrân ucis de doi minori. p. 2268. LĂPĂDUŞI. Vasile. anul IV. Jurist. Comisar-şef. noiembrie.2258. 2266. anul IV. 2274. p. Sorinel. nr. nr. LĂPĂDUŞI. 11-12. 6. p. MIRCEA. Marian. 3. Vasile. nr. anul V. Chestor de poliţie. Vasile. PREŞMEREANU. 2002. 2277. LĂPĂDUŞI. p. 2271. Maior. 3. 2. Vasile. 2002. Subcomisar de poliţie. anul IV. anul V. Prof. 149 . 2270. p. VOINEA.C. p. Acte teroriste cu implicaţii deosebit de grave. 9-10. 2267. Omor cu sadism în parcul Giuleşti. în Criminalistica. Iancu. 2. anul IV. 11. 2278. Cristina. p. iulie 2003. p. în Criminalistica. Colonel. 3-4. anul IV. Drd. infractorul numărul unu al Greciei. 6. 2273. LĂPĂDUŞI. Vasile. UŢICĂ. Constantin. Vasile. 33-36. septembrie 2002. 3. 13-14. 1. nr. martie 2002. LĂPĂDUŞI. în Criminalistica.. martie 2003 p.un pericol social: Un elev şi-a ucis bunicul şi mama după un ritual. nr. 21-22. LĂPĂDUŞI. Ion Anghelescu. 2-5. Marin.A. LĂPĂDUŞI. anul V. Grigore. iulie 2002. 2269. nr. Abominabilă crimă din fundătura C. Trecerea de la „Dreptul Statului” la „Statul de Drept” constituie un proces îndelungat şi anevoios. noiembrie. Bucureşti. GREJDINOIU. Generalul George Vasile. LĂPĂDUŞI. 224 p. VOINEA. GÂDEA. CĂRĂUŞU. MAN. GREJDINOIU. în Criminalistica. LĂPĂDUŞI. p. 2264.. 15-16. în Criminalistica. iulie 2003. 378 p. în Criminalistica. Jurist. Lucrările simpozionului din 29 octombrie 2002. PĂTRUŢ. Jurist.R. nr. 2263. anul III.L. ŞTEFAN. anul V. LĂPĂDUŞI. Vasile. 1. 2260. „Luceafărul” S. în Criminalistica. CÂRJAN. martie 2002. 23-24. magistrat. Grigore. anul IV. în Criminalistica. Vasile. LĂPĂDUŞI. nr. nr. Chestor de poliţie dr. p. Dan. nr. LĂPĂDUŞI. în Criminalistica. Asistent univ. LĂPĂDUŞI. martie 2002. nr. p. Ioan Dănescu a trecut în nefiinţă. 22-24. nr. nr. ianuarie 2003. 6. 1-2. nr. LĂPĂDUŞI. anul IV. 27-28. Vasile. General maior magistrat dr. p. anul V. în Criminalistica. Vasile. 3-6. Vasile. nr. General maior dr. 4. Fraudă prin folosirea 2262. Vasile. 6-9. Viraj cu „scântei”. legale confirmă abuzuri şi ilegalităţi. p. anul V. 3. Omor cu premeditare. GREJDINOIU. noiembrie 2003. în Criminalistica. Bucureşti. nr. LĂPĂDUŞI. mai 2002. în Criminalistica. în Criminalistica. Colonel. în cenuşă de prietenul său. 2275. Vasile. Ioan Valea Man. în Criminalistica. LĂPĂDUŞI. Lazăr. anul V. nr. Lecţie de neuitare – Drd. în Criminalistica. LĂPĂDUŞI.F. Bolnavii psihic . Vasile.

p. LĂPĂDUŞI... Profesor. Viorel.A. 33. septembrie 2005. Prof. PEŞTINĂ. BOBIN. şef serviciu în Direcţia Investigaţii Criminale. Editura Luceafărul. ŞTEFAN. 13-14. Prof. Vasile.. anul VI. Bucureşti. Coordonatori dr. Gavril Dorelu. 2282. în Criminalistica. Contribuţii pe plan ştiinţific şi editorial ale Institutului de Criminalistică. Lector univ. GREJDINOIU. Vladimir Alexandrescu. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Situaţii cu împrejurări de la locul crimei greu de stabilit. 2288. CÂRJAN. în Criminalistica. în Criminalistica. Florin. Prof. Chestor dr. Comisar-şef. 2291. Vasile. 15-19. LĂPĂDUŞI. Dan. Bucureşti. Un om potrivit la General-maior. Vasile. nr. 6. Incertitudini cu privire la autenticitatea documentelor. Mită pentru obţinerea permisului de conducere auto. nr. p. LĂPĂDUŞI. Dublu asasinat din Farmacia Theea. 150 . nr. iulie 2005. septembrie 2004. Avocat Baroul Bucureşti. Dan. 2005. Comisar-şef. Editura Luceafărul. LĂPĂDUŞI. Florin.. p. Editura Luceafărul. 3. în Criminalistica. LĂPĂDUŞI. p. VOINEA. 2286. noiembrie 2005. p. Consideraţii privind investigarea criminalistică a locului faptei. Ron Smith – criminalist britanic în lupta pentru adevăr. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 2004. Bucureşti. 2292.. general al Asociaţiei Criminaliştilor din România. 2005. Expertiza medicolegală. 2285. LĂPĂDUŞI. Prof.G. p. Vasile. şef de serviciu în cadrul Direcţiei de Investigaţii criminale. „Luceafărul” S. Viorel.. nr. GÂDEA. General maior magistrat dr. 21-24. 2004. Constantin. 2289. 2287. Prof. nr. (coordonatori). nr. locul potrivit. Lazăr. 20-24. 4. 2293. Lucrarea cuprinde comunicările prezentate la Simpozionul „Investigarea criminalistică a locului faptei“. Investigarea criminalistică a locului faptei. p. LĂPĂDUŞI. LĂPĂDUŞI. Prof. anul VI. Prof. nr. noiembrie 2004. Toleranţă zero corupţiei. Bucureşti. Triplul asasinat din Mangalia. Magistrat dr. mai 2004. GÂDEA. General de divizie (r). LĂPĂDUŞI. CONSTANTINESCU.R. dr. 13-14. 2004. anul VII. în Criminalistica. Dan. 469-473. LĂPĂDUŞI. anul VI. Mihaela.. 541 [-542] p. anul VII. 39-40. 2003. 1. BOBIN. Vasile. Vasile. Vasile. Vasile. 11 13. 2284. 2283. Rolul şi contri- buţia Asociaţiei Criminaliştilor din România în dezvoltarea ştiinţei criminalistice. în Criminalistica. Prof. probă indubitabilă. p. General-maior magistrat. Iancu.. 5. ianuarie 2005. VASILE. VASILE. în Criminalistica. Constantin. Abominabila crimă din Vladimireşti. Vasile. Chestor. Vasile. LĂPĂDUŞI. Bucureşti. anul VII. Vasile. Comisar-şef de poliţie. Prof. 2281. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Col. 5. VOINEA. LĂPĂDUŞI. VOINEA. Bucureştiul necunoscut. nr. în Criminalistica.P. Dan Voinea şi dr. Consideraţii privind rolul probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului. Prof. 1. 2290. 2005. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. 6. Medic primar legist. ianuarie 2004. 2280. Bucureşti. 10-11. secretar Vasile. anul VII.C. care a avut loc în perioada 28-29 octombrie 2003. p.. LĂPĂDUŞI. S. p. Constantin. în Criminalistica. Marius Daniel. Prof. 304 p. 20-23. LĂPĂDUŞI. Steluţa.. p.2279. Viorel. organizat de către Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Asociaţia Criminaliştilor din România.. VASILE. (r) prof. 41-46.. Drd. ŢĂRMUREAN. şef serviciu în I. anul VI. Vasile. p. O istorie fascinantă a Capitalei. Vasile. p. LĂPĂDUŞI. Vasile. Lazăr Cârjan. consilier şi cuvânt introductiv prof. 15-18. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. DRAGOTEANU.

. Crişan-Mucenic. 5-6. p. p. Scms. iunie 2006. 2298. august 2006.3-5.. Sibiu. Prima promoţie a masteratului european. 28-30. Crişan-Mucenic. Iancu. J. anul VIII. Traducere 151 . organizat în zilele de 26 şi 27 octombrie 2005 de către Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Asociaţia Criminaliştilor din România. 5-7. Gheorghe. în care au fost implicate persoane ce practică pederastia [Rezumat]. de poliţie. 3. în Criminalistica. Criminalistica 2305. Chestor dr. FLEACĂ. nr. Arséne Lupin contra lui Herlock Sholmes. p. LĂPĂDUŞI. Comisar-şef de poliţie drd. LĂZUREANU. 2005. Crişan-Mucenic. Dan. 2003. Cluj-Napoca. ŞTEFAN. 2003. Identificarea criminalistică a persoanei pe baza imaginilor filmate în câmpul infracţiunii. Ilie. Editura Alma Mater. LĂPĂDUŞI.. Vasile. 280 – 2281. Subcomisar de poliţie. Aspecte ale cooperării Institutului de Criminalistică cu structuri din ţară şi străinătate. 2006. col. 2296. în cazul infracţiunilor de omor. Gavril DORELU General de divizie (r) dr. Un valoros penalist – Dr. LĂZUREANU. Maurice. Crişan-Mucenic. p. anul VII. Petre Buneci. Subcomisar. în care au fost implicate persoane ce practică pederastia. Liviu. LĂPĂDUŞI. Crişan Mucenic. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. specializarea Criminalistică.2294. TĂUT. CÂRJAN. 2307. nr. 4. 2005. LĂPĂDUŞI. director adjunct al Institutului de criminalistică.P. 478 [450] p. Comisar şeful serviciului criminalistic I. 39. penitenciaire. p. p. p. Activarea Asociaţiei Criminaliştilor din România în anul 2005. nr. în Criminalistica. Comisar-şef de poliţie drd. LĂZUREANU. Generalmaior magistrat dr.. nr. p. Bucureşti. 136-144. Bucureşti. LE BLANC. Prof. 2306. Prof. LĂZUREANU. Crişan-Mucenic. 2300. anul VIII. ŢĂRMUREAN. 2. 142 – 151. Crişan-Mucenic. nr. LĂZUREANU. Noi sisteme de asigurare mecanice antiefracţie. în pas cu timpul. VOINEA. Bucureşti. 2295. Luceafărul S. 2301. Cluj-Napoca. nr. anul VIII. LÉAUTÉ. Vasile. în Criminalistica. anul VIII. Director general Petre Marinescu. Tiparul executat la S. în Criminalistica. Vasile. 3. 15-18. 2302.. secretar general al Asociaţiei Criminaliştilor din România. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. Criminologie et science 2308. director adjunct al Institutului de criminalistică. Scms. Paris. Col. 83-87. 2303. aprilie 2006. Liviu. Chestor dr. Consideraţii privind evoluţia unor metode şi tehnici de identificare criminalistică.C. Subcomisar de poliţie. LĂZUREANU. în Criminalistica. POPA.A. Vasile. p. Editor: Asociaţia Criminaliştilor din România. mai 2005.. Identifi- carea criminalistică prin acte de cunoaştere sub forma înscrisurilor. LĂPĂDUŞI.. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Prof. p. p. în Criminalistica. Editura Alma Mater. (coordonatori). 2006. iunie 2006. 2006. în cazul infracţiunilor de omor.. Lucrarea cuprinde comunicările prezentate în programul Simpozionului internaţional. LĂZUREANU. Chestor principal drd. TĂUT. Editura Luceafărul. director adjunct al Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. Col.. Colaborare română-germană. 26-27. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică.. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Vasile. (r) Disimularea unei sinucideri în omor. p. (r) prof. Vasile. în Criminalistica. 2304. anul VIII. aprilie 2006. Metode şi tehnici de identificare criminalistică. LĂPĂDUŞI. 2297.3.J. 1972. director adjunct al Institutului de Criminalistică. Consideraţii privind evoluţia unor metode şi tehnici criminalistice. Lazăr. Dalloz. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. 2. Bucureşti. Identificarea criminalistică prin aceste de cunoaştere.. 3-4. (r) prof. 2299.

din limba franceză de Constantin Ioncică. Editura Univers, Bucureşti, 1971, 286 p.
2309. LE BLANC, Maurice. Afacerea Kesselbach.

prefaţă de Nicolae Mareş. [Iaşi]. Junimea, 1971, 136 p. cu ilustr. şi portret (O sută şi una de cărţi).
2322. LEC, Stanislaw Jerzy. Gânduri nepieptănate.

Traducere din limba franceză de Paul Derian, Editura DAB, 1991, 191 p.
2310. LE BLANC, Maurice. Arséne Lupin şi

comoara regilor Franţei. Editura H., 1991, 223 p.

Culegere, prefaţă şi traducere de Nicolae Mareş. Bucureşti, Colosseum, 1991, 64 p. (Colecţia Aforisme, cugetări, reflecţii). D. La reconstitution cinematique des accidents. INRTS Joinville, 1986.

2323. LECHNER, D.; MALATERRE, G.; FLEURY,

2311. LE BLANC, Maurice, Femeia cu două

surâsuri. Traducere din limba franceză de Veronica Popescu. Editura Doina, 1991, 173 p. goale. Editura Centaurus, 1991.

2324. LE

2312. LE BLANC, Maurice. Imaginea femeii 2313. LE BLANC, Maurice, Misterul eşarfei

CLÉRE [Marcel]. Histoire de la Police. Paris, Presses Universitaires de France, 1947, 130 [-136] p. (Que sais-je? Le point des connaissances actuelles, 257). technique. Editura Police Revue, Paris, 1974.

purpurii. Traducere din limba franceză de Teodora Popa-Mazilu. Editura Ulise, 1991, 110 p. enigma acului scobit. Editura Danubius, 1992, 200 p.

2325. LE CLERE, Marcel. Manuel de police

2314. LE BLANC, Maurice. Arséne Lupin şi

2326. LE DORAN, Serge; ROSÉ, Philippe.

Cyber-Mafia. Editura Antet, Bucureşti, 1998.
2327. L’éducation et les drogues. Prévenir.

2315. LE BLANC, Maurice. Domnişoara cu

ochii verzi. Traducere din limba franceză de Teodor Constantinescu. Editura Eden, 1992, 190 p. BLANC, Maurice. Contesa de Cagliastro. Traducere din limba franceză de Teodora Popa-Mazilu. Editura Porus, 1992, 243 p. se răzbună. Traducere din limba franceză de Liviu Cristea. Editura Excelsior, 1993, 147 p.

[Paris, 1987], 76 p., ilustr. + 3 f. pl. (UNESCO).
2328. LEE C. Henry; PALMBACH M. Timothy;

2316. LE

2317. LE BLANC, Maurice. Contesa Cagliastro

MILLER T. Marilyn. Henry Lee’s Crime SceneHandbook. Elsevier Academic Press. Amsterdam. Boston. Hejdellberg. London. New York. Oxford. Paris. San Diego. San Francisco. Singapore. Sydney. Tokyo, 2005. 418 p.
2329. LEFTER, Alexandru; TUN, Ion; DINU,

2318. LE BLANC, Maurice. Agenţia Barnett/Co.

Traducere din limba franceză de Costache Ursu. Editura Sturion, 1994, 125 p. Traducere din limba franceză de Doina Lereanu. Editura Baricada, 1992, 158 p. cere din limba franceză de Ionescu. Editura Nemira, 1998. Lidia

2319. LE BRUN, Michel. Castelul cu monştri.

Ion; STAN, Niţă Ion; MIHĂLCIOIU, Serghie; POPA, Ştefan. Cercetarea penală – aspecte teoretice şi practice. Coordonatori: CÂRJAN, Lazăr; MANOLOIU, Constantin; POPESCU, Ion, Editura Global Print, Bucureşti, 1999, 397 p.
2330. Lege

2320. LE BRUN, Michel. Autostrada. Tradu-

2321. LEC, Stanislaw Jerzy. Gânduri nepieptănate.

Culegere [de maxime]. Traducere şi

pentru organizarea poliţiei generale a Statului. Însoţită de Expunerea de motive a D-lui Ministru Al. Vaida-Voevod şi a D-lui Sub-secretar de Stat D.R. Ioaniţescu… Bucureşti, Curierul Judiciar, 1929,134 p. + 4 f. tab. (Biblioteca Legilor Uzuale Adnotate, No.33).

152

2331. Legile lui Murphy, principiile lui Peter şi

2342. LEROUX, Gaston. Crima lui Rouletabille

alte 999 teoreme, postulate, axiome, paradoxuri, observaţii & descoperiri + corolarele respective şi nouă confesiuni în exclusivitate. Editura Universal Dalsi, 1995, 159 p.
2332. LEGRAIN (Le

Docteur). Les grands narcotiques sociaux. Paris, A. Maloine, 1925, 459 p. Amable (Dr. Magnus). Timbres de Moldavie et de Roumanie par le Docteur Magnus. Deuxième Edition; Veriag J.-B. Moens, Brüssel 1869. in puerperalitate şi a noului născut. Studiu clinico-social. Teză / pentru / Doctorat în medicină şi chirurgie / prezentată şi susţinută la 22 iunie 1927, ora 6 ¾ d.a. (Facultatea de medicină din Bucureşti, No. 2828)

(Aventurile extraordinare ale reporterului Joseph Rouletabille). Traducere din limba franceză de Mirella Bartă, Editura Valahia, 1992, 152 p. Traducere după ediţia: Les aventures extraordinares de Joseph Rouletabille, reporter, Editious Robert Laffont, Paris, 1898.
2343. LEROUX, Gaston. Parfumul doamnei în

2333. LEGRAND,

negru. Traducere de Rodica Chiriacescu şi Adriana Sofian. Cluj-Napoca, 1984, 248 p. (Scorpionul).
2344. LEROUX,

2334. LEIBNER, Mamy, D-ra. Protequirea femeii

Gaston. Misterul camerei galbene. Traducere din limba franceză de Vlad Muşetescu. Universul familiei, Bucureşti, 1991, 268 p. Traducere din limba franceză de Rodica Iacob. Editura Vivaldi, 1991, 157 p.

2345. LEROUX, Gaston. Secretul lui Toth.

2346. LEROUX,

2335. LEKSCHAS;

HARRLAND; HARTMANN; LEHMANN. Kriminologie (Criminologie), Staatsverlag der DDR (Editura de Stat a RDG), Berlin, 1983. arabe déchire, în R.I.C., no.3, 4 année, 1932, p. 210-216.
e

Gaston. Secretul marelui Loustalot. Traducere, prefaţă şi tabel cronologic de Aurelia Batali. Editura Minerva, Bucureşti, 1992, 128 p. (Cartea de succes). Gaston, Misterul camerei galbene. Prefaţă de Jean Cocteau. Traducere din limba franceză de Adriana Fianu. Editura Porto Franco, 1993, 199 [-200] p. (Detectiv).

2336. LERICH, L. Reconstitution d’un texte

2347. LEROUX,

2337. LERICH, L. Recherche d’interprétation des

traces dans les affaires de lettres anonymes, în R.I.C., no.4, 4e année, 1932, p. 268-277.
2338. LERICH, L. Note an suyet du décryptement

2348. LEROUX, Gaston. Parfumul doamnei în

des cryptogrammes par transpositions, în R.I.C., no.10, 4e année, 1932, p. 763-765.
2339. LERICH, L. Valeur probante des lignes

negru. Aventurile extraordinare ale reporterului Joseph Rouletabille. Traducere din limba franceză de Rodica Pânzaru, Editura Vestala, 1993, 351 [-352] p. (Mister).
2349. LEROUX,

blanches dactyloscopiques, în R.I.C., no.5, 5 année, 1933, p. 264-269.

e

Gaston. Regele ocnaşilor. Traducere din limba franceză de Petre Lascu. Editura Mondial-Press, 1993, 367 p. Gaston. Fotoliul cu stafii. Traducere în limba română de Roxana Veleanovici. Bucureşti: Junior, 1994, 183 p. Titlul original: Le fouteuiel haute

2340. LERICH, L. Note sur la valeur de la

2350. LEROUX,

preuve dactyloscopique, în R.I.C., no.10, 5e année, 1933, p. 603-609.
2341. LERICH, L. Note complémentaire sur le

classemenet des empreintes digitales an service de l’identité judiciaire de Lattaquié, în R.I.C., no.6, 8e année, 1936, p. 350-354.

2351. LEROUX,

Gaston. Fantoma de la Operă. Traducere din limba franceză de Cornelia Matasă şi Dan Marinescu. Editura Rombelion, 1994, 328 p. Titlul

153

original în franceză: La fantôme de l’Opera.
2352. LEROUX, Gaston. Păcatul dragostei.

les cristaux de strzyzowski, în R.I.C., e no.10, 3 année, 1931, p. 738-741.
2361. LEUNG, Fan. Les Formules dactyloscopiques

Traducere de Cornelia Mătasă şi Dan Marinescu. Romhelion, Bucureşti, 1995, 328 p.
2353. LEU, Carmen, Preparator universitar,

réeles chez les femmes, în R.I.C., no.3, e 4 année, 1932, p. 181-188; R.I.C., no.4, 4e année, 1932, p. 251-267.
2362. LEWIS, Dorothy Otnow. Vinovaţi de

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“. Hărţuirea sexuală – analiza infracţiunii (I), în Criminalistica, anul V, nr. 5, septembrie 2003, p.14-16; (II) în Criminalistica, anul V, nr. 6, noiembrie 2003, p.31-32.
2354. LEU, Carmen, Preparator universitar.

demenţă. Pe coridoarele morţii un psihiatru dezvăluie mecanismele minţii criminalilor în serie. Traducere din limba engleză de Florin Şlapac şi Gabriela Inea. Editura ALLFA, 2001, 251 p.
2363. Lexicon al greşelilor de limba română.

Cercetarea la faţa locului în cazul infracţiunilor informatice (Criminalitatea informatică), în Investigarea criminalistică a locului faptei, Bucureşti, 2004, p. 285-287.
2355. LEU, Carmen, Preparator universitar,

Fonetică, Lexic, Ortografie, Ortoepie, Gramatică, Punctuaţie, Stilistică [de] Cristian Niţulescu, Editura Junior, Bucureşti, f.a. 165 [168] p.
2364. LIEURY, Alain, Manual de psihologie

Academia de Poliţie „Al. I. Cuza” Bucureşti. Comisia rogatorie – Proceduri de obţinere a mijloacelor de probă, în Criminalistica, anul VI, nr. 6, noiembrie 2004, p. 36-37.
2356. LEU, Carmen, Preparator univ. Modalităţi

generală. Traducere din limba franceză de Iulia Haşdeu. Editura Antet, f.a., 191 p.
2365. LIICEANU, Aurora, Prof. univ. Violenţa

domestică, în Revista de criminologie, de criminalistică şi de penologie nr. 2/2004, p. 61-83.
2366. LIMA, Hermeto. A identitade do homen

atipice de luare a declaraţiilor, în Criminalistica, anul VII, nr. 4, iulie 2005, p. 40-41.
2357. LEU, Carmen, Preparator univ. Probe ce

pela impressao digital. Rio de Janeiro, 1908.
2367. LIN, Henri B. Ce dezvăluie faţa ta.

pot fi administrate în timpul procesului penal, în cazul infracţiunilor informatice, în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”, Editura Luceafărul, Bucureşti, 2005, p. 415-419.
2358. LEU, Carmen, Prep. univ. dr. Identificări

Secretele chineze ale citirii feţelor. Traducere din limba engleză de Oana Negureanu. Titlul original: „What your face reveals” Published by Llewellyn Publications, St. Paul, MN 55164 USA. Editura Samizdat, f.a., 184 p. Bibliografie la p. 184.
2368. LITTMAN,

ce pot fi realizate în cazul cercetării unor infracţiuni săvârşite în mediul electronic, în Metode şi tehnici de identificare criminalistică, Bucureşti, 2006, p. 318-321.
2359. LEU, Carmen, Subinspector. Percheziţia

J. The Watchman: The Twisted Life and Crime of Serial Hacker Kevin Poulson. Little, Brown and Co., 1997. récidivistes. Avec 85 figures. Maloine, Paris, 1909, IV + 428 p. (Bibliothèque de Criminologie). les Hébreux,. Lyon, 1909.

2369. LOCARD, Edmond. L’identification des

calculatorului, în Criminalistica, anul VIII, nr. 3, iunie 2006, p. 13-15.
2360. LEUNG, Fan. Une nouvelle méthode de

détermination de l’origine du sang par

2370. LOCARD, Edmond. Le tatouage chez

154

2371. LOCARD, Edmond. La Police. Ce qu’elle

est, Ce qu’elle devrait ètre. Payot & Cie, Paris, 1919, 239 p.

2385. LOCARD, Edmond. La valeur de la

2372. LOCARD,

dr. Edmond. L’Enquête criminelle et les méthodes scientifique, in Bibliothèque de philosophie scientifique. Flammarion, Paris, 1920, 300 p. (Bibliothèque de Philosophie scientifique).

preuve dans l’expertise des documents e écrits, în R.I.C., no.8, 3 année, 1931, p. 617-622.
2386. LOCARD, Edmond. Un grand cryptologue

français: Le Commandant Bazeries, în R.I.C., no.10, 3e année, 1931, p. 749-756.
2387. LOCARD, Edmond. Traité de criminalistique.

2373. LOCARD, Edmond. Manuel de technique

policière. Avec 43 figures. Paris, Payot, 1923, 291 p. + 1 tab.
2374. LOCARD, Dr. Edmond. Les Anonymo-

Tomes I et II, Les empreintes et les traces dans l’enquete criminelle, avec 250 figures. Joannè Desvigne et ses Files, Lyon, 1931, 500 + 500 p. Tomes III-IV, Les preuves de l’identité, avec 76 figures. Joannè Desvigne et ses Files, Lyon, 1932, 432 [-440] p.

graphes. Bruxelles, 1923, 14 p. (Extrait de la Révue de Droit Penal et de Criminologie et Archives Internationales de Médecine legale, Mars, 1923). et policiers de laboratoire. Payot, Paris, 1924, 277 [-279] p.

2388. LOCARD, Edmond. Traité de criminalistique.

2375. LOCARD, Edmond. Policiers de roman

2389. LOCARD, Edmond. L’évolution actuelle

2376. LOCARD, Edmond; PETISNÉ, Gabriel.

du tatouage et son importance en criminalistique, în R.I.C., no.3, 4e année, 1932, p. 189-194.
2390. LOCARD, Edmond. La recherche des

Instructions pour les recherches techniques dans les enquêtes criminelles, avec 8 figures. Laboratoire de police, 35, rue Saint-Jean, Lyon, 1924.
2377. LOCARD, Edmond. Le crime et les

traces diverses dans l’enquête criminelle, în R.I.C., no.4, 4e année, 1932, p. 284-289.
2391. LOCARD, Edmond. Une affaire de faux

criminels. La Renaisance du Livre, Paris, [1925?], 278 p. + 7 f. pl.
2378. LOCARD, 2379. LOCARD,

sur découpage, în R.I.C., no.7, 4e année, 1932, p. 503-523. Edmond. Contes apaches (Souvenirs d’un policier). 2 vol. Editions Lugdunum, Lyon, 1933. Edmond, Les choix des pièces dans l’expertise des documents e ecrits, în R.I.C., no.9, 5 année, 1933, p. 549-557.
e policière. 2 édition. Payot, Paris, 1934.

Edmond. Expertise documents ecrits. Lyon, 1925.

des

2392. LOCARD,

Edmond, L’analyse des poussières en criminalistique, în R.I.C., Septembre, 1929.

2393. LOCARD,

2380. LOCARD, Edmond. L’imitation typographique.

Lyon, 1929, 7 p.
2381. LOCARD, Edmond. R. – A. Reiss, în

2394. LOCARD, Edmond. Manuel de technique 2395. LOCARD, Edmond. La détermination

R.I.C., Octobre, 1929, p. 333-336.
2382. LOCARD,

Edmond. L’Histoire de la e dactyloscopie, în R.I.C., no.4, 2 année, 1930, p. 269-291.

des taches de sang par le bromure de e sodium, în R.I.C., no.2, 6 année, 1934, p. 90-95.
2396. LOCARD,

2383. LOCARD, Edmond. L’écriture de main

gauche, în R.I.C., no.5, 2e année, 1930, p. 324-333.

2384. LOCARD, Edmond. L’expertise des faux
e timbres-posté, în R.I.C., no.7, 2 année, 1930, p. 496-520.

Edmond, Un nouveau microcomparateur le synchrisiscope de William Stirling, în R.I.C., no.5, 6e année, 1934, p. 267-271. méthodes scientifiques. Les Editions

2397. LOCARD, Edmond. La Police et les

155

Rieder. Paris, 1934, 82 p. + XLVII (Bibliothèque Générale Illustrée).
2398. LOCARD, Edmond. Manuel de technique

2406. LOCARD,

Edmond. Les empreintes digitales des frères siamois, în R.I.C., no.8, e 8 année, 1936, p. 501-504. Le paragerm étude d’un produit e microbicide, în R.I.C., no.10, 8 année, 1936, p. 602-617.

policière (Les constats – Les empreintes digitales – Les traces – Les taches – L’ expertise des documents écrits – Les correspondances secrètes – La fausse mounaie – Les armes et les explosifs – Les drogues – L’identification des e récidivistes – L’expert et l’expertise. 2 édition, entièrement refondue et considérablement augmentée, avec 43 figures. Payot, Paris, 1934.
2399. LOCARD, Edmond. Traité de Criminalistique.

2407. LOCARD, Edmond; LOCARD, Jacques.

2408. LOCARD, Edmond. La Criminalistique,

à l’usage des gens du monde et des auteurs de roman policiers. Desvigne, Lyon, 1937, 159 p. l’expertise des documents écrits, în R.I.C., no.2, 9e année, 1937, p. 143-172. formation des experts en ecriture, în R.I.C., no.6, 9e année, 1937, p. 340-349. Edmond. Les empreintes e digitale set la lèpre, în R.I.C., no.8, 9 année, 1937, p. 492-496.

2409. LOCARD, Edmond. L’affaire Dreyfus et

Tomes V-VI, L’expertise des documentes écrits, avec 180 figures. Les correspondances secrètes. Les falsifications. Joannès ie 1 Desvigne et C , Lyon, 1935-1936 , 486 2 p. (V) [24 ] 1014 p. (VI).
2400. LOCARD,

2410. LOCARD, Edmond. Le recrutement et la

2411. LOCARD,

Edmond. Le faux par e déquisement, în R.I.C., no.1, 7 année, 1935, p. 45-49. de Millery. Gallimard, Paris, 1935.

2412. LOCARD, Edmond. Premier Congrès

2401. LOCARD, Edmond. La malles sanglante 2402. LOCARD, Edmond. Le truquage des

International de Criminologie. Theme qui donneront lieu a un voeu, în R.I.C., no.8 (Nouvelles), 9 e année, 1937, p. 507-512.
2413. LOCARD, Edmond. Traité de Criminalistique.

timbres-poste par l’acide sulfhydrique, în e R.I.C., no.2, 8 année, 1936, p. 106-110.
2403. LOCARD, Edmond. Comment fouctionne

Tome VII, L’Enquête criminelle. Desvignes, Lyon, 1939, 350 p. 2e édition, Payot, Paris, 1942, 359 p.

un laboratoire de criminalistique, în e R.I.C., no.6, 8 année, 1936, p. 355-362.
2404. LOCARD, Edmond. Manuel de technique

2414. LOCARD, Edmond. Manuel du Philatéliste. 2415. LOCARD,

policière, Les constats. Les empreintes digitales. Les traces, Les taches. L’expertise des documents écrits. Les correspondances secrètes. La fausse mounaie. Les armes et les explosifs. Les e drogues. L’identification des récidivistes. 3 édition, entièrement refondue et augmentée, avec 43 figures. Payot, Paris, 1939, 366 p.
2405. LOCARD, Edmond. L’identification des

Edmond. Manuel de technique policière. Les constats. Les empreintes digitales. Les traces, Les taches. L’expertise des documents écrits. Les correspondances secrètes. La fausse mounaie. Les armes et les explosifs. Les drogues. L’identification e des récidivistes. 4 édition corrigée, avec 38 figures. Payot, 106, Boulevard St.Germain, Paris, 1948, 308 p. et leur expertise. Payot, Paris, 1959, 391 p. (Bibliothèque scientifique)

2416. LOCARD, Edmond. Les faux en ecriture

animaux, în R.I.C., no.7, 8 année, 1936, p. 415-418.
1

e

2417. LOCARD, Jacques. Le destruction des

Pe copertă: 1937 2 Număr pe cotorul cărţii

cadavres par les caustique, în R.I.C., no.8, 4 année, 1932, p. 582-589.

e

156

2418. LOCARD, Jacques. L’analyse destraits

de crayon en criminalistique. Thèse de doctorat èssciences de l’Université de Lyon. Lyon, Pâtissier, 1936. du cuivre en criminalistique, în R.I.C., no.9, 8e année, 1936, p. 539-556.

Quarta edizione. Idem Vol. II, Torino, 1889, 2 vol.
2429. LOMBROSO, Cesare.

2419. LOCARD, Jacques, La microanalyse

L’anthropologie criminelle et ses récents progrès. Deuxieme édition. Paris, 1891, 185 p. de l’anthropologie criminelle… Paris, 1892, 224 p. de Psychiatrie et d’anthropologie criminelle. Paris, 1892, 180 p.

2430. LOMBROSO, Cesare. Les applications

2420. LOCARD,

Jacques, Contribution à l’analyse des taches de matières colorantes, în R.I.C., no.7, 9e année, 1937, p. 422-436. Octavian; FILIPAŞ, Avram. Drept Penal Român, Partea specială. Bucureşti, Editura Şansa SRL, 1992.

2431. LOMBROSO, Cesare. Nouvelles recherches

2421. LOGHIN,

2432. LOMBROSO, Cesare. Le crime politique

2422. LOGHIN, Octavian; TOADER, Tudorel.

Drept penal român. Partea specială. Ediţia a IV-a revăzută şi adăugită cu modificările aduse Codului penal prin Legea nr. 197 din 13 nov. 2000 şi Ordonanţa de Urgenţă nr. 207 din 15 nov. 2000. Bucureşti,Casa de Editură şi Presă „Şansa“ S.R.L., 2001, 736 p.
2423. LOLU, Diana. Relevarea urmelor papilare

et les rèvolutions par rapport au droit à l’anthropologie criminelle et à la science du gouvernement. Traduit par A. Bouchard. Tom I-II, Paris, 1892, XIII + 269 p. + 2 planches.
2433. LOMBROSO, Cesare. L’uomo bianco et

l’uomo di colore. Secunda edizione, con aggiunta de 7 appendici e con imasioni. Firenze – Torino – Roma, 1892, 395 p.
2434. LOMBROSO,

de pe suprafeţe adezive, în Criminalistica, anul V, nr. 4, iulie 2003, p. 13-14.
2424. LOMBARDI, Giovanni. Costume sociale

Cesare. La donna delinquente. La prostituta e la donna normale. Torino, Roma, 1893, XI + 640 p. 2 tavolo e 5 figure neltesto. Orino, Firenze…, „Fratelli Bocca”, 1894, 96 p.cu ilustr. + 27 portr.

2435. LOMBROSO, Cesare. Glianarchici. Con

e delinquenza. Nuovi orizzonti di Sociologia Criminale. Alfredo Guia Editase, Napoli, 1933, 447 p.
2425. LOMBROSO, Cesare. Due tribuni studiati

2436. LOMBROSO, Cesare. Les palimpsestes

da un alienista. Roma, 1883, XIII + 128 p.
2426. LOMBROSO, (César). L’Home Criminel…

des prisons, rececillis par […] Lyon, Paris, 1894, 404 p. + 1 pl.
2437. LOMBROSO, Cesare. Graphologia. Con

Étude anthropologique et médico-legale. Traduit par Régnier et Bournet. Préface du Dr. Gh. Létourneau. Paris, Félix Alcan, 1887, XXIV + 683 p.
2427. LOMBROSO, Cesare. L’ Homme de
e genie. Traduit sur la VI edition italienne par Fr. Colouna D’Istoria agrégé de philosophié et précédé d’une préface de Mr. Ch. Richet, professeur à la Faculte de Médecine de Paris. Paris, Félix Alean, Editeur, 1889, 499 p.

470 facsimili. Milano, 1895, [1 f.] + 245 p.
2438. LOMBROSO, Cesare. L’homme criminel…

Étude anthropologique et psychiatrique. Deuxieme édition française traduite sur la cinquième édition italienne. Tome I – II + Atlas, Paris, 1895, 3 vol.
2439. LOMBROSO, Cesare. L’ Homme criminel.

2428. LOMBROSO, Cesare. L’uomo delinquente

Atlas. Deuxième édition. Traduction en langue française. Paris, Felix Alcan, Éditeur, 1895, 31 p. + LXIV planches + XXVI.
2440. LOMBROSO, Cesare. Les anarchistes.

in rapporto all’antropologia, alla Giurisprudenza ed alle discipline cercerarie. Vol. I.

Traduit de la 2e édition italienne par les

157

docteurs M. Hamel et A. Marie, Paris, Ernest Flammarionm Éditeur, 1896, 259 p.
2441. LOMBROSO,

2450. LOMBROSO, Cesare. Hypnotisme et

Cesare. L’homme de génie par… 2 éme édition traduite sur la VIe édition italienne par Fr. Colonna d’Istria et M. Calderini et précédé d’une préface de Mr. Ch. Richet… Paris, 1896, XXVI + 582 p. + 15 pl. nerazione. Nuovi studi e nuove battaglie. Palermo, Remo Sandrom, 1897, 318 p.

Spiritisme. Traduction de Ch. Rossigneux. Paris, „Ernest Flammarion”, 1910, 308 p.
2451. LOMBROSO, Cesare. Geniu şi nebunia.

(Traducere) Iaşi [1913], 62 p.
2452. LOMBROSO, Cesare. Hypnotisme et

Spiritisme. Traduction de Ch. Rossigneux. Paris, „Ernest Flammarion”, 1926, 308 p. Criminal Man. Patterson Montclair, New York, 1972. Smith,

2442. LOMBROSO, Cesare. Genio e dege-

2453. LOMBROSO, FERRERO, Gina. Lombroso’s

2443. LOMBROSO, Cesare. L’antisémitisme.

e Traduit de la 2 édition italienne par le Docteurs A. Marie et M. Hamel. Paris, 1899, XIX + 149 p.

2454. LOMBROSO, Cesare. Omul delincvent.

Traducere de Nicolae Frigioiu. Vol. I. Măiastra, Bucureşti, 1992, 158 [-160] p. (I).

2444. LOMBROSO, Cesare. Le crime. Cuses

2455. LOMBROSO, Cesare. Omul delincvent.

et remèdes. Avec un appendice sur le progrès de l’anthropologie criminelle pendant les années 1895 – 1898. Paris, 1899, VII + 583 p.
2445. LOMBROSO, Cesare.

Traducere de Nicolae Frigioiu. Măiastra, Bucureşti, 1992, [-161] p., ilustr.

2456. LOMBROSO, Cesare. Gemie und Irrsinn

L’anthropologie criminelle et ses récents progres, 5-e édition revue et augmentée d’une préface nouvelle. Avec 13 figures dans le texte. Paris, Felix Alean, 1904, XI + 185 [-187] p. Cesare. Problémes du jour. Traduction française de M. Charles Raymond. Paris, Libraire Universell, [1906], [1] f. + 304 p. + 1 f. portret.

in ihren Bezichungen zum Gesetz, zur Kritik und zur Geschichte. Mit Bewilligung des Verefassers nach der 4.Aufl. des italienischen Original textes übersetzt von A. Courth. Leipzig, Philipp. Reclam jun, 434 [-437] p. cu 1 tab.
2457. LOMBROSO, Cesare. Handbuch der

2446. LOMBROSO,

Graphologie. Autorisiente Űbersetzung mach dem Italienischen der erstem Auflage mit neuen Zusätzen des Verfassers von Gustav Brendel. Mit graphologischen Anmerkungen und 470 Faksimiles. Leipzig, 200 p. + 24 pl.
2458. LOMBROSO,

2447. LOMBROSO, Cesare. Le crime. Causes

et remèdes, deuxième édition avec une introduction sur les derniers progrès de l’anthropologie criminelle et un appendice, illustré de 22 figures dans le texte et de XI planches. Félix Alcan, Éditeur, Paris, 1907, 583 p.
2448. LOMBROSO, Cesare. Procesul Steinheil

Cesare. Hipnotism şi spiritism. Traducere de Fingal. Bucureşti, 47 p. spiritistiche Untersuchungen, Pl. şi a. 384 p. + 22 f. pl.

2459. LOMBROSO, Cesare. Hypnotische und

2460. LORENZ,

şi femeia criminală. Bucureşti, 1909, 15 p.
2449. LOMBROSO,

Editura

Lumen,

Cesare. L’homme de génie. 4-me édition traduite sur la VI-me édition italienne par Fr. Colonna d’Istria et M. Calderini et précédée d’une préface de Ch. Richet. Paris, Félix Alcan, 1909, XXVI + 616 p.

K[onrad]. Vergleichende Verhaltensforschung. Grundlagen der Ethologie (Cercetare comparativă a comportamentului, Elemente fundamentale ale etologiei). Viena, 1978. istoria naturală a agresiunii. Traducere din limba germană de Ioana Constantin. Editura Humanitas, 1998, 299 p.

2461. LORENZ, Konrad. Aşa-zisul rău. Despre

158

2462. LOUWAGE, F.-E. Mesure à prendre

2473. LUNGAN, Georgeta. Expertiza băuturilor

pour assurer l’identification des nouveaux-nés et des jeunes bébés, în R.I.C., no.3, 8e année, 1936, p. 134-140.
2463. LOUWAGE, F.-E. Cadavres d’inconnus.

nealcoolice (răcoritoare), în Tratat practic de criminalistică, vol. IV, Ministerul de Interne, 1982, p. 52-55.
2474. LUNGAN,

Méthodes pour l’identification, în R.I.C., no.4, 8e année, 1936, p. 213-215.
2464. LOUWAGE, F.E. Curs de poliţie tehnică

Ştefan. Examinarea urmelor lăsate de armă pe glonţ, în Tratat practic de criminalistică, vol. III, Ministerul de Interne, 1980, p. 246-250.

şi tactică de poliţie criminală [traducere]. Cu o prefaţă de dr. Eugen Bianu. Bucureşti. Tiparul „Cartea Românească“, [1940], XVI+357 p.
2465. LUCACI, Iosif; MARIN, Robert. Investi-

2475. LUNGAN, Ştefan; MATACHE, Vasile;

CONSTANTIN, Ion; DOBRILĂ, Marcel. Expertiza urmelor lăsate de mijloacele de transport, în Tratat practic de criminalistică, vol. III, Ministerul de Interne, 1980, p. 98-108.
2476. LUNGU, Mihail-Daniel, Ce spune Biblia

garea fraudelor informatice. Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 2002, 207 p.
2466. LUCIA, Marina. Particularităţile exami-

despre crimă. Cu un cuvânt înainte de P.S. dr. Irineu Slătineanu. Colecţia Credinţa ta, România Creştină, 1998, 30 p.
2477. LUNGU, Simona, Magistrat. Tribunalul

nării semnăturilor furate, în 20 de ani de expertiză criminalistică, Bucureşti, Ministerul Justiţiei, 1979, p. 136-139.
2467. LUFF, John N. Reprints of the Stamps of

Moldavia. The American Journal of Philately 15/1902 S/p 339-43.
2468. LUNDSGAARD, Henry P. Murder in

Bucureşti; ŢILEA, Mihaela, Jurist; VOINEA, Dan, General maior magistrat dr. Cercetarea la faţa locului în cazul infracţiunilor săvârşite prin mijloace electronice, în Investigarea criminalistică a locului faptei, Bucureşti, 2004, p. 406-411.
2478. LUNGU, Simona, Magistrat Tribunalul

Space City. Oxford University Press, New York, 1977.
2469. LUNGAN, Georgeta; CRĂCIUN, Wilhelmina.

Expertiza cărnii, grăsimilor şi produselor lactate, în Tratat practic de criminalistică, vol. IV, Ministerul de Interne, 1982, p. 9-22.
2470. LUNGAN, Georgeta; CRĂCIUN, Wilhelmina.

Bucureşti; TILEA, Mihaela, Jurist; VOINEA, Dan, Procuror militar general. Cercetarea la faţa locului în cazul infracţiunilor săvârşite prin mijloace electronice, în Revista de criminologie, de criminalistică şi de penologie nr. 2/2004, p. 176-180.
2479. LUPO, Salvatore. Istoria mafiei – de la

Expertiza cafelei, în Tratat practic de criminalistică, vol. IV, Ministerul de Interne, 1982, p. 23-27.
2471. LUNGAN, Georgeta; CRĂCIUN, Wilhelmina;

începuturi până în zilele noastre. Editura Polirom, Bucureşti, 1999.
2480. LUPULESCU, Ana; LUPULESCU, Nicolae.

GRIGORESCU, Ion. Expertiza mierii şi cerii de albine, în Tratat practic de criminalistică, vol. IV, Ministerul de Interne, 1982, p. 28-35.
2472. LUNGAN, Georgeta; CRĂCIUN, Wilhelmina;

Investigarea accidentelor aviatice. Editura Luceafărul, Bucureşti, 2005, 150 p.
2481. LUPULESCU, Ana; LUPULESCU, Nicolae,

GRIGORESCU, Ion; NOVAC, Mihai; MOLDOVAN, Mihaela. Expertiza băuturilor alcoolice, în Tratat practic de criminalistică, vol. IV, Ministerul de Interne, 1982, p. 36-51.

Dr. Factorii care influenţează criminalitatea în afaceri, în Criminalistica, anul VII, nr. 3, mai 2005, p. 32-33.
2482. LUPULESCU,

Emilia, Medic primar; LUPULESCU, Nicolae, Col. mag. dr. Rolul expertizei medico-legale a urmelor

159

biologice în stabilirea adevărului, în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”, Editura Luceafărul, Bucureşti, 2005, p. 313-319.
2483. LUPULESCU, Nicolae, Colonel magistrat

2485. LUPULESCU, Nicolae, Procuror militar

dr. Formele de cooperare internaţională în lupta împotriva criminalităţii, în Criminalistica, anul VII, nr. 1, ianuarie 2005, p. 7-10.
2486. LUPULESCU, Nicolae, Colonel magistrat

drd. Ministerul Public. Particularităţile cercetării la faţa locului a accidentelor aviatice, în Investigarea criminalistică a locului faptei, Bucureşti, 2004, p. 483-495.
2484. LUPULESCU, Nicolae, Colonel magistrat

dr. Interpretarea criminalistă a datelor înregistrate de cutia neagră, în Metode şi tehnici de identificare criminalistică, Bucureşti, 2006, p. 112-121.

dr. Urmele create de gloanţe pe elemente de construcţie şi elemente metalice, în Criminalistica, anul VI, nr. 4, iulie 2004, p. 32-34.

160

M
2487. MACDONALD, Ross. Coasta barbară.

Traducere din limba engleză de Taina Duţescu. Editura Univers, Bucureşti, 1970.
2488. MACDONALD, Philip. Odihnească-se în

Rolf Rainer Jaeger, vol. II, Schmidt Römhild, Lübeck, Berlin, Essen, 2002, 32 p.
2496. MAIORESCU, Titus. Scrieri de logică.

pace! Traducere din limba engleză de Lida Constantinescu. Editura Univers, Bucureşti, 1970.
2489. MACÉ, Gustave, La police parisienne.

Stabilirea textelor, traducerea, studii introductive şi note de Alexandru Surdu. Prefaţă de Sorin Vieru. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1988, 303 p.
2497. MAIOROV, N.I.; OBRAZŢOV, V.A. Problema

Le service de la sureté. Par son ancien chef G. Macé. Paris, G. Charpantier, 1887 (pe copertă 1885), 394 p. cu tab. (Bibiliothèque Charpentier).
2490. MACHALE, Des. Antologie de vorbe de

tipologiei infractorului în criminalistică, în Analele Institutului de cercetări a MAI, U.S.S.R., Moscova, 1978, nr. 47, p. 81-88.
2498. MAJURU, Adrian. Bucureştii mahalalelor

duh. Traducere din engleză de Radu Paraschivescu. Humanitas, Bucureşti, 256 p.
2491. MACHIAVELLI, Niccolo. Arta războiului.

sau periferia ca mod de existenţă. Compania, Bucureşti, 2003, 246 [248] p.
2499. MAJURU, Adrian; STĂNESCU, Florin

Traducere din limba italiană de Alexandru I. Constantin. Editura ANTET, 1999.
2492. MACIEJEWSKI, Alfred. Einsatzmöglichkeiten

Alexandru (coordonatori). Bucureştiul subteran. Sinuciderea. Editura Paralela 45, 2006, 347 [352] p.
2500. MALAURIE, Philipage. Antologia gândirii

des Diensthundes (Posibilităţi de intervenţie cu câinele de serviciu), în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Ştiinţe criminalistice. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică, ediţie revăzută şi adăugită, coordonator Rolf Rainer Jaeger, vol. II, Schmidt Römhild, Lübeck, Berlin, Essen, 2002, 16 p.
2493. MAESTRO, Marcello. Cesare Beccaria

juridice. Traducere din limba franceză de Doina Jela-Despois. Humanitas, Bucureşti, 1996, 373 p.
2501. MALIŢA,

Mihaela; MALIŢA, Mircea. Bazele inteligenţei artificiale. Editura Tehnică, Bucureşti, 1987, [vol.] 1. Logici propoziţionale, 264 p. Bibliografie la sfârşitul capitolelor. instituţii. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970, 576 p. cu anexe.

2502. MALIŢA, Mircea. Diplomaţia, Şcoli şi

and the Origins of Penal Reform. Temple University Press, Philadelphia, 1973.
2494. MAGHIAR,

2503. MALIŢA, Mircea; ZIDĂROIU, Corneliu.

Teodor (coordonator); CĂLUGĂREANU, Mircea; BONDOR, Karoly. Sisteme cosmice. Editura Universităţii din Oradea, 2002, 624 p. Kurt. Darstellung der Kriminalitätsbekämpfung in Medien (Prezentarea combaterii criminalităţii în massmedia), în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Ştiinţe criminalistice. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică, ediţie revăzută şi adăugită, coordonator

Matematica organizării. Editura Tehnică, Bucureşti, 1971, 400 p. cu fig. (Seria Bazele matematice ale cercetării operaţionale). Rezumat în limbile: engleză, franceză, germană şi rusă. Bibliografie la sfârşitul capitolelor.
2504. MALIŢA,

2495. MAIER,

Mircea. Teoria şi practica negocierilor. Editura Politică, Bucureşti, 1972, 300 p. cu fig.

2505. MALIŢA, Mircea; ZIDĂROIU, Corneliu.

Modele matematice ale sistemului educaţional [Prefaţă de prof. univ. Miron Constantinescu]. Editura Didactică şi

Pedagogică, Bucureşti, 1972, 295 p. cu fig. şi grafică. Bibliografie la p. 287-290.
2506. MALIŢA, Mircea. Şcoli şi instituţii. Ediţia

2515. MANEA, L.C.; MANEA, A.T. Mecatronica

a II-a revăzută şi adăugită. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975, 608 p. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). Bibliografie la p. 569-589.
2507. MALIŢA, Mircea; ZIDĂROIU, Corneliu,

Incertitudine şi decizie. Vol. I, Analiza incertitudinii. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1980, 472 p. Bibliografie la p. 467-468.
2508. Manual de 1 Poliţie technică, 2 Medicina

automobilului modern. Vol. II. Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2000, 140 p. 2516. MANEA, Valeriu. Determinarea distanţei de la care s-a produs împuşcătura prin examenul urmelor descoperite pe ţintă [Pentru uz intern. Bucureşti, 1967, 72 p. cu ilustr. + Erată . Bibliografie la p. 72. (Ministerul Afacerilor Interne. Direcţia Generală a Miliţiei. Serviciul criminalistic).
2517. MANEA, Valeriu. Expertiza semnăturilor,

în Tratat practic de criminalistică, vol. II, Ministerul de Interne, 1978, p. 163-176.
2518. MANEA, Valeriu; CONSTANTIN, Ion.

legală, 3 Igienă. Bucureşti, 1935, 252 p. + 94 p. + 69 [-71] p. (Inspectoratul General al Jandarmeriei).
2509. MANDORLA, Jacques. Dezvoltaţi-vă

puterile paranormale. Traducere din limba franceză de Liviu Radu. Nemira, 1999, 262 [272] p.
2510. MANDY,

Influenţa factorilor subiectivi în concluziile expertizei grafice, în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică, Ministerul de Interne, 1979, p. 38-42.
2519. MANEA, Valeriu. Examinarea urmelor de

Georges A. , Les assassinats. Mobiles et Procédés, în R.I.C., no.9, 4 e année, 1932, p. 646650.

1

ricoşeu, în Tratat practic de criminalistică, vol. III, Ministerul de Interne, 1980, p. 200-203.
2520. MANEA, Valeriu. Reconstituirea inscripţiilor

2511. MANDY, Georges. Crime politique et

crime religieux, în R.I.C., no.3, 5e année, 1933, p. 136-146.

ştanţate pe metale, în Tratat practic de criminalistică, vol. III, Ministerul de Interne, 1980, p. 320-327.
2521. MANEA, Valeriu; DUMITRESCU, Constantin;

2512. MANDY, Georges. Les Causes du Crime,
e în R.I.C., no.7, 5 année, 1933, p. 414-423.

2513. MANEA, C.; STRATULAT, M. Fiabilitatea

şi diagnosticarea automobilelor. Editura Militară, Bucureşti, 1982, 415 p.
2514. MANEA, L.C.; MANEA, A.T. Mecatronica

NIŢĂ, Gheorghe; VOCHESCU, Ion; DUMITRAŞCU, Ion; GACEA, Mimii Eugeniu; IONESCU, Florin; CORA, Ioan; SIMA, Ion. Curs de tehnică criminalistică, vol. I. Ministerul de Interne, Şcoala de ofiţeri activi, Bucureşti, 1983, 178 p.
2522. MANEA, Valeriu; DUMITRESCU, Constantin;

automobilului modern. Vol. I. Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2000, 177 p.

„M. Georges A. Mandy était un trés distingué criminaliste roumain, récemment décédé en France (Asnières, 28 septembre 1932). Il laisse inédit, un remarquable ouvrage sur les techniques des malfaiteurs. Mme Mandy a bien voulu nous confier le présent chapitre de a travaie“ (Edmond Locard, Revue Internationale de criminalistique).

1

GACEA, Mimii Eugeniu; IONESCU, Florin; CORA, Ioan; PLETEA, Constantin. Curs de tehnică criminalistică, vol. II. Ministerul de Interne, Şcoala de ofiţeri activi, Bucureşti, 1983, 240 p.
2523. MANEA, Valeriu (coordonator). Curs de

tehnica criminalistică, 2 vol. Ministerul de Interne, Şcoala militară de ofiţeri, Catedra de criminalistică, 1983, 250 p. litografiate.

162

2524. MANGIN-BALTHAZARD,

Henri. La chiroscopie. Lois-principes-buts, în R.I.C., no.6, 5e année, 1933, p. 334-354. 2525. MANGIN-BALTHAZARD, Henri. Ce qu’il fant counaître de l’homme d’après sa main, Boivin et Cie, Paris, f.a. (1933).
2526. MANFRED, Mandel. Strafe, Strafwirkungen,

modernă folosită de falsificatori la îndepărtarea seriilor auto, în Criminalistica, anul VIII, nr. 1, februarie 2006, p. 17-19. 2533. Manual de Drept Penal. Bucureşti, Librăria Alcalay & Comp. Calea Victoriei nr. 37, 1920, 239 [250] p. (Biblioteca juridică „M.A. Dumitrescu” No. 3).
2534. Manual de poliţie technică. Bucureşti,

Resozialisation (Pedeapsa, efectele ei, resocializarea) în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Ştiinţe criminalistice. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică, ediţie revăzută şi adăugită, coordonator Rolf Rainer Jaeger, vol. I, Editura Schmidt Römhild, Lübeck, Berlin, Essen, 2002, 25 p.
2527. MANOLE, Adrian. Tehnician criminalist.

1931, 319 p. cu ilustr. (Inspectoratul General al Jandarmeriei).
2535. MANUAL TELEGRAPHO – POŞTAL.

Instrucţii de Serviciu. Maiu 1871 - Maiu 1875. Bucuresci, 1875.
2536. MARCELLI, Daniel, Profesor de Psihia-

Metode şi tehnici de identificare criminalistică a seriilor autoturismelor, în Criminalistica, anul VII, nr. 6, noiembrie 2005, p. 37-38.
2528. MANOLE,

Mircea Gh. Catalog numismatic – Moneda metalică – 18671994. Consultant ştiinţific Aurică Smaranda. S.C. Zimbrul Carpatin, Bucureşti, 1995. Mircea Gh. Catalog numismatic – Bancnote 1853-1897. Consultant ştiinţific Aurică Smaranda, Zimbrul Carpatin, Bucureşti, 1997.

tria copilului şi adolescentului [,] Medic şef în serviciul de pedopsihiatrie [,] Spitalul la Milétrie, Poitiers. Tratat de psihopatologia copilului. Traducere din limba franceză de Sorina Pătraşcu, Camelia Petcu, Daniela Popa. Editura Fundaţiei Generaţia. Bucureşti, 633 [-640] p. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol. tria copilului şi adolescentului, Medic şef în serviciul de pedopsihiatrie, Spitalul Le Milétrie Poitiers. Tratat de psihopatologia copilului. Traducere din limba franceză de Sorina Pătraşcu, Camelia Petcu, Daniela Popa. (Spaţiul Psy). Editura Fundaţiei Generaţia EFG, 2003, 633 [640] p. tria copilului şi adolescentului [,] Medic şef în serviciul de pedopsihiatrie [,] Spitalul la Milétrie, Poitiers. Tratat de psihopatologia copilului. Traducere din limba franceză de Sorina Pătraşcu, Camelia Petcu, Daniela Popa. Editura Fundaţiei Generaţia. 633 [-640] p. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol.

2537. MARCELLI, Daniel, Profesor de Psihia-

2529. MANOLE,

2530. MANOLE,

Mircea Gh. Catalog numismatic – Moneda metalică – 18672004. Romania Numismatic Catalogue, Metal coin 1867-2004. Prefaţă de prof. dr. Constantin Preda, preşedintele Societăţii Numismatice Române. Societatea Comercială de numismatică şi filatelie „Impex Zimbrul Carpatin“ S.R.L., Bucureşti, 2004, 278 [-280] p. cu ilustr. Bibiliografie la p. 274. dreptului. Metodologie şi sociologie juridică. Fundaţia Regele Mihai I, Bucureşti, 1946, 314 p.

2538. MARCELLI, Daniel, Profesor de Psihia-

2531. MANOLESCU, Mircea I. Teoria şi practica

2539. MARCU, Florin. Marele dicţionar de

2532. MANOLESCU, Teodor, Comisar-şef de

poliţie, I.P.J. Dâmboviţa; TOCAN, Leonard, Inspector principal de poliţie, I.P.J. Dâmboviţa. Laserul – metodă

neologisme. Ediţia a VII-a revăzută, augmentată şi actualizată. Editura Saeculum I.O. Bucureşti, 2004, 1007 [-1008] p. cu ilustr. şi 15 Anexe.
2540. MARCU, Liviu, P. Prof. Istoria dreptului

românesc. Note de curs. Universitatea

163

Solomon. (Ştiinţa şi tehnica). Solomon. Poetica matematică. f. 296 p. Tabla de materii şi în limba engleză. MARCU. Bucureşti. Sub redacţia prof. MARCUS. Bucureşti. Sorin. 1984. 1989. 2550. 224 p. Introducere în lingvistica matematică. Noţiuni de analiză matematică. Editura Albatros. Rezumat în limba engleză. 2547. Artă şi ştiinţă. Bibliografie la p. 2552. Solomon. cu fig. Ediţia a II-a. 164 .. Cunoştinţe despre om şi societate). 1986. 1975.. Istoria dreptului românesc. [Consideraţii privind învăţarea matematicii. 2541. Bibliografie la sfârşitul capitolelor. Editura Lumina Lex. Eseuri. 120 p. MARCUS. Soloman. tab. Jiři. 2545. Rezumat şi tablă de materii în limba engleză. Rezumat în limba engleză. Bibliografie la p. (Ştiinţa pentru toţi. MARCUS. Edmond. Timpul [studiu]. Bucureşti. MARCUS. Albatros. Titlul şi în limbile engleză şi rusă. 1997.S. + erată (Matematică Enciclopedia de buzunar). 256 p. Solomon. 2543. Panoptic de vechi întâmplări criminalistice. Bucureşti. Solomon. 1970. 239 p. P. Solomon. Bucureşti. 1966.1987. activitatea de cercetare]. 1966. Bucureşti. Bucureşti. (Ştiinţa pentru toţi. Din gândirea mate- matică românească [Prefaţă: Miron Nicolescu]. 348 [-350] p. Solomon. Editura Alma Mater.S. Editura Academiei R. 1967.R. 336 p. 343-348. Provocarea ştiinţei. Solomon Marcus. Solomon. MARCU. p.Internaţională Deschisă „Tehnoeconomia Europeană“ Academia de Tehnoeconomie şi Cooperare Româno-Americană. Editura Eminescu. MARCUS. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. MARCUS. 2551. Editura Cartea Românească. 2546. Solomon. 1985. 2542. Originea. 471 p. MARCUS.R. Solomon. MARCUS. 2558. 401 p. 217. Editura Tehnică. 80. Terorismul – fenomen al lumii contemporane. 2554. Coordonatorul lucrării Marcus Solomon. 2555. Bucureşti. asoc. 199 Editura Politică. 388 p. Rezumat în limba engleză. MARCUS. Violeta. 112 p.R. Bucureşti. 2556. 368 p. ale dezvoltării sociale [Studii]... şi tab. cu fig. evoluţia şi semnificaţia lor. Bucureşti. Metode matematice 2559. Liviu. Bucureşti. Solomon. Lingvistică mate- matică. 1982. 336 p. 2549. 1973. 1988. Sibiu. 2557. NICOLAU.S. Bucureşti. Universitatea Bucureşti). (Idei contemporane) Tablă de materii şi în limbile engleză şi franceză. Comisia „Revoluţie ştiinţifică şi tehnică“).a. cu fig. Bucureşti. (Ministerul Învăţământului. MARCUS. concursuri. Bucureşti. dr. Editura Didactică şi Pedagogică. Albatros. [1982]. 2553. Bibliografie la sfârşitul studiilor (Academia R. Semne despre semne.R. 2548. Paradoxul [noi viziuni sistemice şi sinergetice]. STATI. 1986. Terorismul islamic – evoluţia conceptului de „Război Sfânt“. în problematica dezvoltării. MARCUS. Şocul matematicii: Solomon. Viorel. Solomon. 281.. Invenţie şi descoperire. Gândirea algoritmică. Modele matematice 2544.S. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1987. Editura Univers. Prof. Solomon. 192 p. Titlul şi în limbile engleză şi rusă. Bucureşti. MAREK. Editura Academiei R. tab. Bucureşti. MARCUS. 376 p. Bibliografie la sfârşitul capitolelor. cu fig + 1 f. MARCUS. GEORGESCU. 375 p. Bibliografie la sfârşitul capitolelor. Moduri de gândire. Traducere din limba cehă de Jean Grosu. Editura Ştiinţifică. 132 p. MARCUS. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Tabla de materii şi în limba engleză. MARCUS. Solomon. Cunoştinţe despre om şi societate). Editura Ştiinţifică. Editura Academiei R. 1979. MARCUS.

Traducere din limba franceză de Brânduşa Orăşanu. POP. Bucureşti. Tehnica teoria comunicării.. Bucureşti. Editura Academiei Române [şi] [Editura] Univers Enciclopedic. Figuri ale crimei la filmului de la A la Z. MARIN. Gr. Şerban. Editura Alma Mater. PĂCURARU. p. I[uliu]. Ştiinţe criminalistice. culpabilităţi în „Crimă şi pedeapsă“. Călin. Ediţie revizuită şi completată de Eugen şi Paul B. an XI. 2568.. Trucaje cinematografice. G. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Editura Didactică şi Pedagogică. 1935. CHIRU. Vol. 1595 [1598] p. Bucureşti. Cu o prefaţă de Domnul avocat I. Bucureşti. vol. Bucureşti. 225 – 229. 193 p. Dicţionar de citate şi locuţiuni străine. Bucureşti. lubrifianţi şi materiale speciale pentru automobile. I şi II. Bucureşti. „Evoluţia tarifelor“. Călin. Crime. Introducere în Cinematografia aplicată. Editura Garamond. Marii cronicari ai Moldovei: GRIGORE LAZARONEANU. MARINCAŞ. 2573. MARIN.a. VĂCARU. Editura Jurnalul Literar. 1975. vol. MARIO 2567. Editura Tehnică. 1993. D. 2561. X. 2003. f. aplicaţii. repere istorico-literare de GABRIEL ŞTREMPEL. + 11 pl. principii.. 2562. 2570.. Elena. NEGRUŞ. 2572. Consideraţii privind obiectele pirotehnice de distracţie. Alexandru. MARINESCU. MARINESCU. seria a II-a. coordonator 165 . 288 p. Gabriel. MARINOV. 296 p. Colecţia Foto-Film. modele. Filatelia 2/3 1999. 486 p. 455 şi urm. 2574. Tul- URECHE – MIRON COSTIN – NICOLAE COSTIN – ION NECULCE. 1982. MARIAN. 1936. 2005. 1983. Iaşi. studiu introductiv. 1983. XXXII.2560. burările ei şi grafologia. Scriere şi cultură românească veche (Old Romanian writing and culture) Editura Academiei Române. Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Cluj. MARINCAŞ. ediţie revăzută şi adăugită. MARINESCU. Perieţeanu. Die Observation (Observarea). 2566. E. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. 2575. (Caiete de psihanaliză. 388 p. [Lt. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. 1852-1876. 2005. în Buletin de psihiatrie integrativă. 1993. No. 222-226. D. EUGEN SIMION). Valentina.. + 15 pl. IONESCU. MARINESCU. 648 p. Taxarea Gropurilor cu Bani şi a Mesageriilor Poştale în Principatele Române şi în România. A[lexandru]. MARICIUC. Fundaţia pentru Ştiinţă şi Artă. Marian. p. Fabricarea şi repararea autovehiculelor rutiere. Sensuri etice ale responsabilităţii medicale în psihiatrie. Alexandru (coordonator). Manualul practic al ofiţerului de poliţie judiciară. Evoluţia Tarifelor Poştale şi a Taxelor pentu obiectele de Werner. (Academia Română. MARICIUC.2) (Supliment al săptămânalului Jurnalul Literar). MARINESCU. în Analele Academiei Române. Postfaţă de Vasile Dem Zamfirescu. Îndrumări practice pentru Ofiţerii de Poliţie judiciară. MARINESCU. nr. Bucureşti. 2564. 340 [-344] p. Bucureşti. Expert criminalist. 131 p.. glosare. T. [Bucureşti]. Ediţie. RADU. 18. C. MARIN. Bucureşti. MÄRKERT 2569. ABĂITĂNCEI. 2576. Editura Tehnică. MAREŞ. Dostoievski. Gh. D. 2003. 340 p.. Alina. Alexandru. nr. Gheorghe.. POPESCU. Cluj-Napoca. Colecţia Opere Fundamentale. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 144 p. deliruri. Barbu. Alexandru. colonel Mihail]. 2563. 1 (24). 1979. 2571. corespondenţă în România 1852-1992. Combustibili. 1905. 2003. 2565. Cecilia. Coordonatorul colecţiei: acad. Editura Tehnică. p. Vladimir. 2577. A. Editura Tritonic. Scrierea.

în R. Ştiinţe criminalistice.. Pali- 2580. 229 p. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. în Criminalistica. 124 [-128] p. 166 . în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. [de] Haft [de] Sichertieitsleistung (Arestare/Deţinere/Măsuri de siguranţă). Editura Meridian. Editura Schmidt Römhild. Somerset W. Berlin. 85 p. Benjamin A. 260 p. JAEGER. Lübeck. p. Creierul. II. Ashenden (Inteligence service) Traducere din limba engleză de Andrei Bantaş. Omorul: leziuni tanatogeneratoare – criterii de diagnostic medico-legal. Berlin. MARTON. 2. Dr. 3. Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. MARTINEZ. Essen. Crime and Ethics. anul V. 1972. e 8. Jean. Lübeck. Frank H. vol. 26-28. („Que sais-je?“ Le point des connaissances actuelles. Festnahme nologia în criminalistică. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Editura Schmidt Römhild.. Presses Universitaires de France. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Bibliografie la p. 31-32 (I). 570-588. Biology. Essen. 2. Lübeck. 2593. cu fig. 2581. Gabriela. Bucureşti. p. Vernehmungslehre (Procedură).. 4. MARTIN. februarie 2001. Drd. 2586. Gabriela. Rolf. 1985. Werner. p. 51 p. 2590. 2584. septembrie 2004. vol. Essen. Berlin. vol. p. Ştiinţe criminalistice. nr. vol. anul VII. 2 année. Ştiinţe criminalistice. Gabriela. 196 p. Alibi (Alibiul). ZEGHERU. 31-32 (II). JEGER. 6. martie 2003. nr.C. II. noiembrie 2005. iulie 2001. no. Le crime. nr.. Essen. Subclasificacion Werner. Consilier juridic. 16 p. în Criminalistica. Lübeck.I. 2002. nr. 2578. In memoriam Hans Gross (1847-1915). Bucureşti. Daniel. 1930.. 13 p. Editura Ştiinţifică. ediţie revăzută şi adăugită. în Criminalistica. Traducere din limba engleză de Elizabeta Marian. vol. MARSH. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 1948. Werner. Schmidt Römhild. KATZ. coordonator Rolf Rainer Jaeger. MATEI. Luna şi doi 2582. Berlin. Editura Schmidt Römhild. 99 p. Editura Galaxia. Editura Schmidt Römhild. Somerset W. Paris. 2592. 2002.Rolf Rainer Jaeger. Cincinatti. coordonator Rolf Rainer Jaeger. martie 2001. Essen. MATEI. nr. 2002. II. MATEI. volum 12. 2587. în deraţii privind amprenta genetică. anul III. Presses Universitaires de France. JEGER. anul III. MAUGHAM. II. Rolf. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Werner. MÄRKERT. 1997. 1992. p. nr. p. ediţie revăzută şi adăugită. 297) Dana Ileana. MATEI. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Ceres. MATEICIUC. Ştiinţe criminalistice. în Criminalistica. Lübeck. Bucureşti. Testul Farwell Brain Fingerprints (FBF). 2588. La criminalite informatique. Durchsuchung (Percheziţia). Anderson. 2002. N. 1971. 164-170. Berlin. 2591. Paris. Gabriela. 2589. 346-347. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 2585. 2583. MÄRKERT. Janet. MARQUISET. 2002. MÄRKERT. Consi- 2579. ediţie revăzută şi adăugită. MÄRKERT. Rolf. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. G. 46. Consilier juridic. Aplicaţii în probarea violului şi infestării voluntare cu virusul HIV. bani jumătate. ediţie revăzută şi adăugită. jurist. p. Fotogrammetrie. aplicable al Vucetichismo. martor infailibil al acţiunilor umane. anul III. 5-6. 1. II. MAUGHAM. 348 p. coordonator Rolf Rainer Jaeger.

Ion. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. MĂCELARU. 2599. Lucia. Editura Politică. dr. [Bucureşti]. 392 p. 2001. Condiţia umană. Universitatea Româno-Americană. 308-323. Editura Luceafărul. 2601. sistemul social [studii]. cu ilustr. (Universitatea din Cluj „Regele Ferdinand I“ la Sibiu). Cauze. Bucureşti. 2597. Coordonator Virgil Măgureanu. Bibliografie la sfârşitul studiilor. 2611. Bucureşti. Terorismul. Prof. Curs. Comisar-şef de Editura Institutului Psihotehnic din Cluj la Sibiu. MĂGUREANU. 2604. 1972. Dumitru. 1997. Vasile. MĂRGINEANU. 1985. Ministerul de Interne. 102-108. Psihologia persoanei. Virgil. 606 [-608] p. poliţie. Horaţiu. 1979. 2005. Bucureşti. II. 1974. (Colecţia Cogito). în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. MĂRGINEANU. Horaţiu. 330-345. Psihotehnica. 2603. Gheorghe. MĂNDĂŞESCU. 1979. Examinarea tehnicocriminalistică a armelor de foc. MĂNDĂŞESCU. Balistica judiciară. 515 p. Ioan. 2596. 1973. Aspecte ale cercetării la faţa locului în cazul produselor rezultate din dizolvarea şi combustia corpului uman. Studii şi cercetări). ASANACHE. 2004. Puterea politică şi Editura Ministerului de Interne. MĂGUREANU. Accepţiunea de loc al faptei şi importanţa determinării corecte a acestuia în perspectiva cercetării la faţa locului. Nicolae. p. p. MĂNDĂŞESCU. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. 279-290. Editura Helicon. Bucureşti. alb-negru şi tab. Editura Institutului de Psihologie al Universităţii din Cluj la Sibiu. Aspecte teoretice şi practice privind interpretarea ştiinţifică a urmelor existente în câmpul infracţiunii. Marcel. Ediţia a II-a. 259 p. Aspecte de noutate privind anchetarea şi probarea crimelor şi delictelor referitoare la traficul şi FLĂMÂNDU. 2006. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Iulia. Tabla de materii şi în limba engleză. 2605. vol. Cercetarea criminalistică a evenimentelor feroviare. 1944. 2609. Lumina Lex. p. Comisar-şef de Nicolae. Timişoara. ANGHELESCU. MĂRCUŞ. Ministerul Justiţiei. univ. Bucureşti. în Investigarea criminalistică a locului faptei. DOBRILĂ. Horaţiu. în Tratat practic de criminalistică. Bucureşti. MĂRGINEANU. Expertiza casetelor audio. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Bucureşti. p. Dreptul consumul ilicit de droguri. Prof. Bucureşti. 2607. Antologie. 167 . 2595. 1943. în Ghidul procurorului criminalist. Studii de socio- 2600. poliţie. 557 p. Aspecte de ordin teoretic şi aplicativ privind prevenirea şi cercetarea faptelor de corupţie. MAZILU. Bucureşti. p. III. 2602. poliţie. Ion. Victoria. Incidente procesuale în administrarea probei prin înscrisuri. Direcţia Pregătirii şi Calificării Profesionale. Institutul Psihotehnic din Cluj la Sibiu. dr. 2610. p. univ. 1998. MĂGUREANU. vol. 2608. Criterii de identificare a mamei pruncucigaşe. Virgil. MAZĂRE. Editura Albatros. Horaţiu. MAXIM.2594. 52-123. (Ministerul Muncii. 176 p. 212-219. Traducere şi prefaţă de Mihaela Haşeganu. în Realităţi şi perspective în criminalistică. logie politică. USINEVICIU. p. p. Bucureşti. Bucureşti. 1980. Maxime şi cugetări din folclorul şi literatura americană. MĂNDĂŞESCU. Comisar-şef de internaţional public. Nicolae. 2606. MĂCELARU. 153-165. 127-131. Aspectul ei bio-psiho-social şi cultural. efecte şi măsuri de combatere. MĂRGINEANU. 2006. [Bucureşti]. Vasile. Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale. p. 399-402. 2003. Editura Ştiinţifică. Rezumat în limba engleză. Editura Albatros. Ministerul de Interne. 1994. Editura Politică. 288 p. Florea. 2598. Valeriu.

1975. Descoperirea carea expertizelor medico-legale şi criminalistice. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. Tiberiu-Constantin. 2619. 2618. MEDEANU. nr. 91 şi urm. MEDEANU. 2621. Tiberiu-Constantin. Identifi- specifice privind cercetarea la faţa locului în accidentele de muncă produse în sectorul minier. Crima şi criminalul. Mass-media sau criminalistice şi medico-legale privind diferenţierea leziunilor cu caracter suicidar de cele produse prin heteroagresiune. McLUHAN. Năvodaru. Tiberiu-Constantin. 3-4/1987. 2620. tuturor versiunilor şi valorificarea integrală a probelor. p. Marshall. p. Tiberiu-Constantin. Tiberiu-Constantin. 2625. MEDEANU. nr. MEDEANU. MEDEANU. Editura Politică. 2627. Evitarea larităţile cercetării la faţa locului. MEDEANU. 12/1989. Tiberiu-Constantin. nr. Tiberiu-Constantin. 67 şi urm. 2/1981. 12/1988. 140 şi urm. Traducere din limba engleză de Mihai Moroiu. MEDEANU. 2614. p. MEDEANU. pe baza înscrisurilor lăsate la locul comiterii faptei. în Buletin de criminologie şi de criminalistică. Bucureşti. 18 şi urm.2612. 2616. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. nr. Gheorghe. 1999. Vol. Patru zile şi patru 2622. Galaxia Gutenberg. Editura-Lumina Lex. 1-2/1986. p. Editura Quadrat. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. 398 p. p. nr. nr. 12/1993. 2617. comisă de mamă asupra fiicei sale. Traducere din limba engleză de L. p. 2615. Particu- autorului unui omor deosebit de grav. MEDEANU. p. nr. Culegerea textelor esenţiale şi cuvânt înainte de Eric McLuhan şi Frank Zingrone. nr. 2613. p. Bucureşti. Aspecte verificării concomitente a tuturor versiunilor. MEDEANU. în cazul accidentelor de muncă din sectorul exploatărilor miniere subterane. şi P. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. Valorifi- pistelor false ce ar rezulta din primele cercetări. 1998. MEDEANU. p. 2 vol. 1-2/1986. Editura Nemira. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. nr. în cazul sinuciderilor prin metode multiple. Bianca. 72 şi urm. Tiberiu-Constantin. 82 şi urm. 1/1995. 12/1987. 102 şi urm. care săvârşise şi un mare număr de furturi. 300 p. McLUHAN. 32 şi urm. MEDEANU. Tiberiu-Constantin. I. 1-2/1993. MEDEANU. p. Tiberiu-Constantin. 103 şi urm. Aspecte nopţi. MEDEANU. 3-4/1986. 1997. Tiberiu-Constantin. Omul şi era tiparului. Verificarea cu întârziere a unei infracţiuni de omor. Înşelăciunea cu cecuri şi bilete la ordin. Cuvânt înainte de Victor Ernest Maşek. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. indiferent de natura infracţiunilor sau aparenţa de vinovăţie a unor persoane. în cazul unei infracţiuni de omor. Utilitatea de muncă. 453 p. Marshall. în Buletin de criminologie şi de criminalistică. 1997. Aspecte mediul invizibil. 2626. 2004. Editura Lumina-Lex. 2628. Tiberiu-Constantin. Bucureşti. p. Constatări din practica cercetării infracţiunilor de omor şi a accidentelor de circulaţie. Tiberiu-Constantin. MEDEANU. 189 p. 327 p. Editura Lumina-Lex. nr. MĂRIUŢĂ. în Buletin de criminologie şi de criminalistică. Accidente practice privind efectuarea reconstituirii în cazul infracţiunilor de omor. Bucureşti. Descoperirea carea autorilor unor infracţiuni de omor. 119 şi urm. 2623. nr. Tiberiu-Constantin. 2624. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. 168 . 83 şi urm. în vederea stabilirii identităţii unui cadavru aflat în stare avansată de descompunere.

Tiberiu-Constantin. Cerceta- 2637. 78 şi urm. în Criminalistica. 88 şi urm. 175 şi urm. Tiberiu-Constantin. 2/1999. 86 şi urm. elementelor de profesionalism în infracţiunile comise de tineri şi minori. 12/1998. 37 şi urm. rea persoanelor accidentate. MEDEANU. 2644. Asculta- Adina. MEDEANU. de criminalistică şi de penologie. în Revista de criminologie. în Revista juridică. de criminalistică şi de penologie. tactica şi metodica investigării infracţiunilor de omor. nr. de criminalistică şi de penologie.. Tiberiu-Constantin. nr.. perirea autorului unei infracţiuni comise împotriva unei femei şi a fetiţei ei. 6/1998. MEDEANU. p. p. de criminalistică şi de penologie. 8/2000. Dispu- 2638. 14/1999. 2646. 87 şi urm. în Criminalistica. prim-procuror Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara. Sinuci- de mită în viziune criminologică şi criminalistică.. univ. 10/1996. Portret de criminal. MEDEANU. Importanţa stabilirii unor aspecte referitoare la victime. 2632. în Revista de criminologie. 1/1999. Tiberiu-Constantin. de criminalistică şi de penologie. Tiberiu-Constantin. nr. Tiberiu-Constantin. p. nr. Asasinul Marianei. MEDEANU. nr. nr. Rolul investigaţiilor şi a cercetării la faţa locului în descoperirea autorilor unui omor comis în scop de jaf. 1/1999.. în Revista criminologie. în Obiectiv. nr. Desco- carea activităţii de urmărire penală în cazul accidentelor de muncă. nr. p. p. dr. Tiberiu-Constantin. p. 58 şi urm. Conf. nr.. rea infracţiunilor din domeniul minier. MEDEANU. Asculta- nerea şi valorificarea constatărilor tehnico-ştiinţifice şi expertizelor tehnice în cazul accidentelor de muncă. Recunoaşterea şi retractarea în cazul infracţiunilor contra patrimoniului. 29 şi urm. 51 şi urm. 2635. 8/1996. 2647. MEDEANU. în Revista juridică. MEDEANU. nr. în Revista de criminologie şi criminalistică şi de penologie. 2643. 2639. p. p. Conf. Tiberiu-Constantin. derea în parametrii actuali. nr. 9/1996. în Revista de criminologie. p. nr. nr. nr. 11/2001. MEDEANU. 2/1999. Cercetarea infracţiunilor de omor în Landul Bremen. p. p. în Revista de criminologie. 2 şi urm. nr.. 29-32. MEDEANU. MEDEANU.12/1998. în Revista de criminologie. 19 şi urm. nr. dr. nr. Cerceta- 2634. de criminalistică şi de penologie. noiembrie 2005. 39 şi urm.2629. 3/2002. 1/2001. 48 şi urm. 72 şi urm. în Revista juridică. 2631. nr. nr. 56 şi urm. Tiberiu-Constantin. Tiberiu-Constantin. 3/2001. 2641. 164 şi urm. Tiberiu-Constantin. nr. 2630. p. Tiberiu-Constantin. PECINCU. 163 şi urm. p. rea accidentelor de muncă din domeniul forestier. 140 şi urm. Valorificarea concluziilor expertizelor tehnice în cazul accidentelor de circulaţie. Apo- calipsa lui Francisc. în Revista de criminologie. MEDEANU. în Criminalistica. în Tehnica. Apariţia Diana. Tiberiu-Constantin. Rolul expertizelor criminalistice în cercetarea unui omor prin împuşcare (Aim of Criminology Surveys in the Gun shot Murder Investigation). PETRESCU. 11/1997. p. univ. 2636. nr. MEDEANU. Tiberiu. p. p. în 169 . MEDEANU. 2633. în cazul accidentelor de muncă. 2642. MEDEANU. Luarea 2640. în Revista juridică. MEDEANU. în Revista de criminologie. Tiberiu-Constantin. în Revista de criminologie şi criminalistică. p. 14 şi urm. în Revista juridică. în Revista juridică. MEDEANU. de criminalistică şi de penologie. nr. p. 195 şi urm. MEDEANU. în Revista minelor. MEDEANU. nr. 2/1998. Tiberiu-Constantin. p. Tiberiu-Constantin. 6. nr. în Revista juridică. 114 şi urm. 1/1999. 3/1999. Tiberiu – Constantin. anul VII. 9/2001.. p. p. p. 51 şi urm. Planifi- rea martorilor în cazul accidentelor de muncă. p. 1-2/1998. 2645. criminalistică şi de penologie. Tiberiu-Constantin. în Obiectiv. p. 19 şi urm. 3/1998.

MEDEANU. 1995. în R. an XI. anul V. generală). Félix. 2006. MICLUŢIA. 2. 263 p.C. Cazuistica unui procuror criminalist. Thèse. Schwaneberger Verlag GMBH. 399 [400] p. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. ediţie revăzută şi adăugită. în Revista Română de medicină Legală/Romanian 170 . p. prim-procuror. Volumul I. VARTIC. Dreptul penal al afacerilor. MICHEL Europa-Katalog 2001/2002 Osteuropa. 2654. von Tatverdächtigen anhand von Ohrabdrücken (Identificarea suspectului pe baza amprentei auriculare) în Kriminalist (Criminalistul) nr. 1933. Band 4. FREIBURG: Identifizierung univ. 2653. 1. Fahndung (Urmărirea 2665. München. Contributions an 2660. Combaterea crimei organizate – evoluţie. Berlin. 2003. METZ. 537-548. Die Kriminologie. (Comparare judiciară a scrisului). Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara. p.I. München. Rodica. 2656. des arms à feu. 1930. Essen. 1889. Beţia patologică – o entitate controversată. vol. München. 2/2004. 486-495. Editura Lumina Lex. 2664. MICHEL – Europa – Katalog.. MICHAUD.I. pour dommages nucléaires. Maniement et usage 2666. MEDEANU. 1973.. volumul XIV. 1931. MERTN. o prezentare sistematică). Vol. 117-130.C. 1982. legislaţie. Drd. nr. MEYER K. Félix. Bucureşti. X. Lumina Lex. Autodenunţul şi recunoaşterea în cercetarea criminalistică a infracţiunilor contra vieţii. dr. 2663. 2002. în Revista de criminologie. Interviul – 2652. p. p.9. Berlin. MEDEANU.. p. Tiberiu-Constantin. [Bucureşti]. 420 p. MACREA. LĂPĂDUŞI. 2006. 2649. 2648. 2006. Lübeck. MICHEL. Bucureşti. MEDINGER. Mihai Ioan. Marius. MELEŞCANU. Bibliografie la p. vol. MICLE. Editura Schmidt Römhild. II. 30 p. 2661.C. Pierre. Vasile. 3e année. 2 année. Université de Genève. MICLUŢIA.. Ioana. Additions et intercalations e frauduleuses. Paris. Berger-Levrault. 42-43. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 2659. no. 1802 [-1808] p.I. 317-628. Factorii implicaţi în determinarea comportamentului deviant al minorilor.Noblat de.7. Institut Universitaire des Hantes Etudes Internationales. p. Vol. Escroc din sfera înaltei societăţi. 5e année. martie 2006. 493-506. 2005. Adriana. 2004. 12/84. Tiberiu Constantin. systematische Darstellung (Criminologia. nr. nr.7. Iaşi. Rodica. Ştiinţe criminalistice. anul VIII. Osteuropa 2003/2004. 2650. MERGEN. în R.Criminalistica. no. VARTIC. Criminalistica în acţiune. Horia Adrian. La responsabilité definiţie şi cadru teoretic –. 2655. în Buletin de psihiatrie integrativă. A. Geritchtliche Schriftvergleichung diagnostic de traces minimes de sang. Conf. 5. dr. MICLESCU. 2667. în Revista Română de medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. Marius. 20 ans d’expérience avec le réactif leucovert-malachite. 257-263. SchwanebergerVerlag. septembrie. 211-221. Bucureşti. p. Eine Damian. 34-37. MICHAUD. p. Tiberiu-Constantin. Bernhard. L. 302 [304] p. 17-19. p. MICLEA. Ioana. 1 (24). MEDVICHI. 2658. 179-186. 2657. 2662. Pruncucidere versus neonaticid – dileme psihiatrice legale. particularităţi. Dr. no. MACREA. Institutul Naţional de Criminologie. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică.. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. nr. Les leçons d’un scandale. 280 p. Curs. de criminalistică şi de penologie nr. I. în Criminalistica. Teodor. Rumänien p. II. 2651. Conf. tipologii. în R. aprilie 2006.

[1926]. Editura enciclopedică română. 2673. Profesor de „Poliţia Technică” la ofiţerii elevi ai Şcoalei Speciale de Jandarmerie Oradea. Marius Sala şi Ion Dănăilă. 2001. 2004.] Ajutorul comandantului Şcoalei de Jandarmi. Editura Lumina Lex. Editura Ştiinţifică. Traian.J. POPA. MICU. volum 12. Bucureşti. George. Rusu. BUHAŞ. Rosetti”). în Realităţi şi perspective în criminalistică. în Buletin de psihiatrie integrativă. Gabriel. 2680. 2668. MIHALACHE. Dumitru-Valeriu. MORARU. 2676. 1998. MIDDLETON. 4. Repere 2674. MIHĂILĂ. Bucureşti. Editura Univers Enciclopedic. nr. Pentru folosinţa tuturor ofiţerilor de poliţie judiciară şi oricărui cetăţean. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. 2002. 2. MIHAI. 776 [-778] p. 1248 p. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Iaşi. Căile extraordinare de atac în procesul penal. 171 . BELLOIU. 285289. TRAGER. 216-220. 1. De maiorul Mihai Ioan [. MIHĂILĂ. No. RĂMUREANU. p. p. volumul XIV. MIHALACHE.Journal of Legal Medecine. Camelia. 2003. nr. 2004. CHAMBERLIN. 2003. 2002. 1. şi predicţia periculozităţii bolnavului psihic. Vasile. 2681. MATICA. Traducere din limba engleză de Mălina Iordan. Prefaţă de Ioan Stanomir. 344/1926). vol. p. volum 13. Bucureşti. Tipografia Atheneum. Volumul II. Comisar-şef de poliţie. Gheorghe. Laura. contra informaţii la secţiunile ofiţeri şi şefi de secţie” şi Maiorul George Belloiu [. (Lucrare aprobată şi recomandată de Comandamentul Corpului de Jandarmi cu Ord. 56-60. Gabriel. XVI). an XI. Redactori responsabili: Acad. 2670. Volumul IV. 2005. 2675. 2677. Determinarea alcoolului din aerul expirat: metoda alcooltest versus alcool din sânge – metode de corecţie. Bucureşti. în Criminalistica. MICU. 2678. 2000. 2669. 128 p. p. 4 volume. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. 2003. în Realităţi şi perspective. V. Bucureşti. Legislaţia comunicării publice. 348 p. MIHALACHE. Noţiuni V[irgil]. 399 p. Căpitan magistrat. Dicţionar al limbii române de poliţie technică / Întocmite după programul Şcoalei Speciale de Jandarmerie. Codruţ. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Volumul I. ARMAŞU. 2003. Cartea Românească. nr. Literele A-C. I. Cercetarea criminalistică a incendiilor intenţionate (ARSON). Marius-Florin. 1 (24). 673 [-676] p. p. Bucureşti. anul VI. 18-19. martie 2006. Micul dicţionar academic. 128-133. Editura Univers Enciclopedic. Oradea. Metodă rapidă de prelucrare a urmelor papilare ridicate cu ocazia cercetării la faţa locului. MIHĂESCU. MIEGE. 1970. ianuarie 2004. 2671. (Colecţia Syracuza) criminologice. Editura Polirom. Kent. Bucureşti. Literele D-H. Editura Univers Enciclopedic. 163-170. p.. Profesor de Cursul de „Informaţii şi vechi (sfârşitul sec. Dumitru. MIHALACHE. ROŞEANU. Locotenent magistrat.P. 221-223. Gândirea comunicaţională. 2679. iunie 2005. 1974. Valorificarea examenului psihologic în expertiza medicolegală psihiatrică a bolnavilor psihic încadraţi în prevederile articolului 114 şi 113. Probarea vino- văţiei prin diferite metode psihologice. 246 p. Prefaţă de Marius Sala. nr. Cuvânt înainte de Eugen Simion. nr. 1407 p. Dumitru. Evaluarea Bernard. Traducere din limba franceză de Maria Ivănescu.] Licenţiat în drept. Ioan. MIHAI. (Academia Română. 232 p. Alexandru. Bill F. X. 2672. Literele Pr-Z. Gabriel.. p. p. Robert. Literele I-Pr. Caraş-Severin. VAIDA. Şeful Serviciului Criminalistic din I. X – începutul sec. Consumator de heroină. Volumul III. Hadrian. Editura Univers Enciclopedic. Bucureşti. G. 348-362. Cu un cuvânt înainte al autorilor.

p. p. 2005. Emil. 296-302. Cluj-Napoca. Emil. Cristian. MIHULEAC. Cretoscopia şi poroscopia. 1977. MIHULEAC. Lector univ. MIHUŢ.. drd. buţii la elaborarea ştiinţei conducerii. p. rezumat şi tabla de materii şi în limbile engleză şi rusă. 2686. Universitatea din Oradea. MIHEŞ. 2687. anul VII. MIHULEAC. Tablă de materii şi în limbile engleză şi rusă. Elena. Conducerea. univ. 16-19. 2688. Procedee noi folosite în cercetarea criminalistică. 301 [304] p. Elena Ana. Emil. 2685.2682. Ştiinţa conducerii şi profilul conducătorului. MIHĂILĂ. Editura Alma Mater. MIHULEAC. Editura 2692. Coordonarea. Evidenţierea urmelor latente prin vaporizare. 2004. Bucureşti. univ. Elena. Marius-Florin. Managementul profesionist. Elena. nr. Bibliografie la p. în Investigarea criminalistică a locului faptei. p. Editura Academiei. procesul civil. STÂNGACIU. 2006. Asist. dr. 456 p. 2693. MIHULEAC. Bucureşti. MIHULEAC. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). MIHEŞ. MIHULEAC. Bucureşti. Bucureşti. Tablă de materii şi în limbile franceză.S. 248 p. Editura Luceafărul. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Cristian. 2005. 262– 269. Stabilirea unor elemente de personalitate după desenul papilar. drd. Rezumat în limbile engleză şi rusă. Ana Elena. Editura Didactică şi Pedagogică. p. p. 288-295. 376-383. 1999. Poligraful-metodă eficientă de inocentare. Facultatea de Ştiinţe Juridice din Oradea. MIHUŢ. 2690. 293-301. Asist. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. 332-349.. MIHUŢ.R. Bucureşti. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 1977. 248 p. MIHUŢ. MIHUŢ. Dr. 1970. Emil. Editura Tempus. Bucureşti. Editura Tempus. 2689. Elena. MIHEŞ. Dr. 1994. 2696. Consideraţii privind importanţa declaraţiilor martorului în cadrul sistemului probator în procesul penal. 349 [-351] p. Bucureşti. Contri- Elena. 489 p. Expertiza judi- ciară. Lector univ. după urmele reliefului papilar. MIHUŢ. p. Consideraţii privind procesul psihologic al formării declaraţiilor în conştiinţa martorului. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol. MIHUŢ. 308 p. Identificarea persoanelor 2699. engleză şi rusă. Editura Ştiinţifică. în Criminalistica. MIHULEAC. Tehnica şi 172 . Asistent univ. Bucureşti. Lumina Lex. Editura Luceafărul. Bucureşti. Tablă de materii şi în limbile engleză şi rusă. Teorie şi practică. 2698. 2684. Consideraţii privind implicaţiile utilizării ADN-ului uman în criminalistică. 192 p. ianuarie 2005. 1982. Lector univ. Marko. Editura Didactică şi Pedagogică. 1994. 262-266. Bucureşti. 362-372. Bucureşti. Sistemul probator în Mijloace tehnico-ştiinţifice la faţa locului a urmelor în stare latentă. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 1987. Editura Academiei R. Rezumat în limba engleză. 363-364. Dr. 2004. 2697. Titlul. 2004. 2683. Emil. 2691. 2003. Asist. Emil. 1. tactica criminalistică. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 2695. psiholog specialist în tehnica poligraf.. Ştiinţa conducerii: metodologie şi metode de conducere. Ştiinţa conducerii. Bucureşti. Bibliografie la p. Bazele managementului. Universitatea din Oradea. Bucureşti. Tablă de materii şi în limbile engleză şi rusă.S. 368 p. Bucureşti. în Investigarea criminalistică a locului faptei. dr. Emil. 2004. Emil. 1971. Editura Universităţii 2700. 2694. univ.R. Ştiinţa managementului. Stan. Editura Academiei R. Criminalistică. drd. atribut al conducerii.. MIHULEAC. cu fig. Inspector de poliţie.. p. Bucureşti. Bucureşti. Cristian. Emil.

avanprefaţă şi note de dr. Cucu). Editura ALLFA. [Bucureşti. Étude comparative des Eugène. Traducere de Zoe DumitrescuBuşulenga. 1 662 + 11 p. Raportor M. Câteva 2709. 2711. anul VIII. cu ilustr. Médecine légale. 1967. 2002. Membre corespondent de la Société de Médecine Légale de France. Dor. les alcaloides cadavériques par Le Docteur M. MINOVICI. studiŭ ce s’a trimes spre cercetare de către Ministerul instrucţiunei publice unei Comisiuni speciale. Leonard Gavriliu. 2 1 hartă 173 .. Jamin). + 121 [-125] p. manuscrise. MILNE. Editura Bucureşti. Bucureşti. 2704. du jardin des Plantes. Note şi anexe: Victor Ionescu. Coordonatorul colecţiei Lumea în care trăim: Victor Ionescu. MINKOWSKI. 1916. Inspectorul sur la mort subite à la suite de Coups sur l’Abdomen et le Larynx. réformes a apporter à l’enseignement et l’expérience de la médecine légale en Roumanie par Le Docteur M. MIHUŢ. 2. 142 [-144] p. Paris. de l’Ouest A. 314 p. Expert près les tribunaux de Roumanie. Lucrarea cuprinde şi 2 f. farmacieĭ în România. 1888. nr. Originea. Libraire-Editeur (Mayenne. Societatea occidentală în faţa morţii voluntare. Georges. Traducere din limba franceză de Mircea Ionescu. Milano. Elena. Schizofrenia. Minovici. 2710. anatomie-pathologique. 2 f.din Oradea. 351 p. Chestiunea învăţămêntuluĭ consideraţii cu privire la necesitatea introducerii unor date biometrice în actele de identitate. Winnie ursu- al turbării. Notele autorilor şi ale traducătorului la p. Dupe metoda lui Pasteur. MINOVICI. Editura Tineretului. Ramolini). Miliţia în slujba poporului (1949-1979). 1979]. Editura Humanitas. 2713. Editura IRI. Poppini. Constantin N. impr. Mina. 2703. 2001. Librairie Ollier-Henry (Laval. Psysiologie. (Revista „Pentru Patrie“). Secretele Vaticanului.. 2712. Nézan). (Laboratoire de Médecine légale de Paris). aprilie 2006. et stéréotypie E. în Criminalistica. Referat (Înaintat Ministeruluĭ Instrucţiuneĭ publice în luna Februarie. M. 2702. MINOVICI. 9-11. 374 p. Atât textul cât şi filele manuscrise poartă semnătura autografă a autorului. Paris. III-a poştală. + 40 p. Minovici].. 259-283. Traducere din franceză. MILCU. MINOIS. Ştiinţifică. MAXIMILIAN. 2 f. 1889. 219 p. 2701. 1999. Paris. Lect. Lit. Mina. Istoria sinuciderii. MINESCU. Minovici. 2707. 34 p. Anexe la 287-305. Minovici. univ. Minovici. anul 1885) asupra studiului publicat de D-nu farmacist S. Mina. 1967. (şapirografiat) . Bucureşti (Imprimeria Statului). Espunerea de motive pentru reorganizarea „Şcólei de Farmacie“. dr. Expert près les Tribunaux de Roumanie. Traducere din limba italiană de Sorin Sergentu după Via col vento in Vaticano. telegrafică şi telefonică. p. Docteur en Médecine de la Faculté de Paris. Alan. I. Étude médico-légale leţul. Expert près les tribunaux de Roumanie. MILLENARI. Par M. MINOVICI. Impr. Introducere în antropologie. desvoltarea şi legislaţiunea lor. 2708. Bibliografie la p. 2006. P. 2706. pl. Membre corespondent de la Société de Médecine Légale de France. MINOVICI. 1888. Étude médico-légale sur Reg. Istoria Poştelor Române. Psihopatologia schizoizilor şi schizofrenicilor. + 10 f. Ollier-Henry. C. 2705. ŞT. [Raport către Ministerul de Interne de 2 Mina S.S. 28 f.S. 305 [308] p. Bucuresci (Tip. 189 p. Alexander. + 62 p. Licencié en Pharmacie. Tratamentul profilactic [Album]. 2 f. 305-314. Bucureşti. Mina. + 1 h. 1999. 1885. Librairie Ollier-Henry (Impr.

MINOVICI. Paris. (Estras din revista „România Medicală“). Libraire-Editeur (Mayenne. Minovici. M. medic legist al capitalei. 51 p. Minovici. Impr. Médic-legist. Carol Göbl). 13. adresat Domnuluĭ Ministru de Justiţie de Dr. 8 p. M. Dr. Cu o observaţie şi douě fotografii. MINOVICI. 20 p. MINOVICI. [1896]. Pars. Bucurescĭ. Traducţiunea instrucţiunilor signaletice cu una introducere de Doctorul M. Membru corespondent al Societăţei de Medicină legală din rancia. Medic legist şi director 2726. Antropologia criminală şi responsabilitatea. Editeurs (Corbeil. M. (Lito-Tip. MINOVICI. Mina.. 223 p. 8 p. 1893. Bucurescĭ. Mina. Bucurescĭ (Imprimeria Statuluĭ). MINOVICI. Dr. Dr. Paris. Bucureşti. M. membre correspondant de la Société de Médecine Légale / de France. OllierHenry. Remarques statistiques şi preşedinte de onoare al Congresului. (Lito-Tip. 1893. MINOVICI. 20 p. Bucuresci (Imprimeria Statutului). (Imprimeria Statuluĭ). Raport asupra congre- sului de antropologie criminală ţinut la Geneva în 1896 adresat Domnuluĭ Ministru de Justiţie de Dr. MINOVICI. Bucuresci. Raport asupra Congresului de antropologie criminală / Ţinut la Geneva în 1836 / Adresat / Domnului ministru de justiţie. relatives à l’anthropologie du criminel par M. Catalog de condamnaţi relatives à l’anthropologie du criminel. de l’Ouest. + 20 f. Paris (Impr. medic legist. 15 p. 62 p. 536-542. 2715. 1891. 13 rue de l’École de Médecine. 11. Par le docteur Minovici. M. Delegat al Guvernului din întreaga ţară în cursul anului 1892. Maretheux). 1896. Ed. Mina. Medic legist al Capitaleĭ. Minovici. 2717. Le Docteur. 1894. p. MINOVICI. M. Minovicĭ. 1896. Paris. 1892. (Archives d’Anatomie et de Chirurgie et de l’Institut de Pathologie et de Bactériologie de Bucarest. Discurs ţinut cu ocazia deschiderii Morgei în ziua de 20 Decembrie 1892 de Doctorul M. Imprimeria Statului. 11.2714. Mina. Crété). Bucuresci (Tip. Impr. Minovici. 2720. 2719. A. Communication faite au quatrième Congrès d’anthropologie criminelle tenu à Genève. Mina. Raport asupra Congresului de antropologie criminală / Ţinut la Bruxelles în 1892 / Adresat / Domnului ministru de justiţie/ de Dr. MINOVICI. consideraţiunĭ medico-legale asupra maladiilor mintale simulate. Bucuresci. Remarques statistiques al morgei. pl. Delegat al guvernului şi preşedinte de onoare al congresului. Novembre. MINOVICI. 174 . Delegat al Guvernului 2723. 1896. 2722. 2724. Mina. Mina. şi preşedinte de onoare al Congresului. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu). Mina. [1896]. 1896). Identificarea anthropometrică Methoda Bertillon. Mina. MINOVICI. 1894. Massons et Cie. 51 p. pl. laureat al Facultăţei de Medicină din Paris. Médecin légiste à Bucarest. De l’influence des ptomaïnes dans la recherche toxicologique des alcaloides végétaux. Delegat al guvernuluĭ şi preşedinte de onoare al Congresuluĭ. 1889.. nr. 98 p. MINOVICI. 94 p. Otrăvirile cu Phytolacca Decandra. 2716. + 1 f. 6. Mina. 1893. Câteva les tribunaux de Roumanie /. Mina. XX + 57 [-60] p. 2718. MINOVICI. en aout 1896. MINOVICI. 2727. Nézan). Ollier-Henry Libraire-Éditeur. Expert près 2721. Carol Göbl). 2725. L. Minovici. Etude comparative / des/ réformes a apporter a l’enseignement & exercice de la / Médecine Légale en Roumanie. Raport asupra Congre- sului de antropologie criminală ţinut la Bruxelles în 1892.

1899. 1899 (Minovici. Minovici de Bucarest. A. Bucurescĭ. Sur la criminalité féminine en Roumanie [par] Dr. Masson et 175 . directeur de l’Institut Médico-Légal. Alcan Lévy). Lyon.2728. Mina. 24 p. 2739. Bogdan. 2738. Bucuresci. Minovici. 2742. Établissment graphique I. 1900. M. 2737. Imprimeurs-éditerus. Médecin légiste. Lecţiune de deschidere de Dr. 28 p. Responsabilitatea medicală. Mina. G. MINOVICI. 24 p. IV + 146 p. Rue Berzei. Dr. Medic-legist al Capitaleĭ. Lecţiune de deschidere a cursuluĭ de medicină legală la Facultatea din Bucureştĭ. Inst. 15 p. Bucurescĭ (Tip. MINOVICI. 2733. MINOVICI. 1899. Directorul Institutului Medico-legal. 1897. Socecŭ. Quelques considérations / Mêdico-légale / sur / Les maladies mentales simulées / Avec une observation et deux photographies / par le… Bucarest. Bucarest (Impr. MINOVICI. Tipografia „Dreptate” / Strada Sărindar 10. 24 p. Minovici. Mina. Mina. Minovici et G. 1899. 10. 1901. professeur suppléant à la Faculté de Médecine. + 1 f. Bucureşti.V.. 159: Bibliografia publicaţiilor). [1897-1898]. Mina. experts près les tribunaux (Roumanie). Mina S. 2743. 22 p. Un caz de nebunie morală înaintea justiţiei. Mina. Rey et C-ie. Profesor suplinitor la Universitate. Responsabilité médicale. Par M. 1897. 1901. Bucarest (Etablissement graphique I. 2735. MINOVICI. Diagnosticul medico- Capitaleĭ. Proffesseurs de médecine légale. 2730. 59. 16 p. Utilitatea învăţă- 2736. 1899. Rezistenţa spermato- mântului medicinei legale în facultăţile de drept. Imprimeurs-Editeurs. MINOVICI. Mina. MINOVICI. medic legist al Mina. Dreptatea). Rapport médico-legal. 1897. Importanţa / şi/ Evoluţiunea Medicinei Legale / Lecţiune de deschidere / de […] Bucuresci. Mina. Storck & Cie. Gutenberg. Viabilitatea în dreptul român din punctul de vedere medico-legal.. 1897-1898). Médecin légiste. 2740. Bucurescĭ (Tip. 2734. Mort de l’enfant et de la mère. Minovicĭ. M. 1899. Avec une observation et deux photographies par le Docteur Minovici. Profesor Suplinitor roumain au point de vue médico-légal par le Dr. MINOVICI. Paris (Impr. Bucureştĭ (Tip. M. Ziaruluĭ „Curierul Judiciar“ Sterie Grigorescu). Importanţa şi evoluţia zoizilor în organele femeieşti după moarte. Paris. Medic Legist. Doctor. Dr. 2731. Bucurescĭ (Tipografia “Dreptatea“). L’anthropologie criminelle et la responsabilité. MINOVICI. Telefon 15. de arte grafice şi Editură „Minerva“. (Extrait de la „Médecine Orientale“. MINOVICI. 2741. Lyon. Lyon. Josph Göbl). Profesor Suplinitor la Facultatea de Medicină. Professeur de médecine légale à l’Université de Bucarest. p. 16 p. MINOVICI. Ioanid – Angelescu. Putrefacţia din punct de vedere medico-legal şi hygienic. MINOVICI. MINOVICI. Storck & C-ie. de L’Indépendance Roumaine). A. 14 p. Mina. Profesor suplinitor. Mina. cu ilustr. 1899 (IoanidAngelescu. L’asphyxie par Le Docteur Minovici.V. Profesor suplinitor. Docteur. 46 p. professeur de médecine légale à la Faculté de Bucarest. M.. 24 p. Mina. Par les Drs. La viabilité en droit legal al rănirilor prin examenul hainelor. medicinei legale. + 1 f. M. 24 p. BOGDAN. Dr. Socecŭ). pl. de l’utérus pendant l’accouchement. Éditeurs A. 2729. (Facultatea de Medicină din Bucuresci) 2732. MINOVICI. Mina. MINOVICI. p. Rupture la Facultatea de Medicină. profesor de medicină legală la Universitatea din Bucureştĭ. MINOVICI. Lyon. 1898. Membru al Societăţii de medicină legală din Franţa. Quelques considérations Médico-légales sur les maladies mentales simulées. Dr. 159: Bibliografia publicaţiilor). p.

MINOVICI. Doctor. asistent la cursul de medicină-legală. Asistent la cursul de medicină-legală.V. 1904. Doctorul. 2749. IX + 145 p. MINOVICI. Bucureşti (I. în legislaţie şi jurisprudenţă românească şi străină. Grafic I. vol. + 59 f. Mina. Nicolae S. generale de deontologie medicală. 1901. Tratat complet de medicină legală. Doctorul. Asistent pe lângă catedra de medicină legală de la Facultatea de Medicină din Bucurescĭ. Bucuresci (Imprimeria Statului). Bucureşti (Atel. 2754. Bucureşti (Tip. medic legist pe lângă Tribunalul Ilfov. Dr. 1900. Socecu). pe lângă Tribunalul Ilfov. Bucureşti. Iaşi. 176 . MINOVICI. Grafice I. 48 p.C-ie Paris (Lyon. Şeful Serviciului anthropometric. 1897. Tratat complet de medicină legală. N[icolae]. MINOVICI.. Grafic I. Socecu). Bucuresci. Societate Anonimă. grafic I. Mina.. în timpul somnului… (Tip. universitar. 2746. + 1 f. Dr. BOGDAN. cu ilustr. Principii sub-directorul Institutului Medico-legal şi al Serv. aplicată la arta dentară. Atelierele grafice Socec. 2755. Utilitatea învă- 2756. tab. generale a medicilor din ţară. Nicolae. 1120 p. Ilfov. Afecţiuni pulmonare consecutive traumatismelor capului. în text) Atelierele grafice Socec & Co. tab. 2752. MINOVICI. medic legist al jud. Subdirectorul Serviciului Anthropometric. Socecu). Medic-legist. Un caz medico-legal de asfixie prin ştrangulare cu o sfoară.V. Antropometric. MINOVICI.. 160 p. 1930. dr. Dr. Profesorul Şcolei de Anthropologie medico-legal. 1898. Nicolae. Medic-Legist 2747. I. (Stab. I. + 18 f.. 565-580 (Archives d’Anthropologie normale de médecine légale et de psychologie normale et pathologique. 1930. Bucureşti. 2757. Deontologia – Expertizele. N. II. MINOVICI.... Cu o prefaţă de Profesorul Brouardel. + 7 f. „Universală“. Socecu). Mina. Socecŭ) [1904]. Prof. Bucureşti.V. 1910. (Atel. No. 952 p. Dr. asistent la cursul de medicină-legală. în text). Asistent la cursul de medicină-legală.V. Moartea subită la epileptici. Bucuresci (Atel. VIII + 31 p. 22-e Année Nouvelle. XVII [XX] + 1006 p. Profesorul Şcolei de Anthropologie. Doctor. 1904. VI + 239 p. Studiu asupra spânzurărei.V. Andrei. Antropometric. Nicolae S. 23 p. Antropometric. MINOVICI. Minovici (Junior).164-165. 60 p. Mina. fost Secretar Resumatul cursului de Dr. medic-legist. sub-directorul Institutului Medico-legal şi al Serv. Ediţia a II-a. 1909. [1904].. Bucureşti (I. 2744. Manual tehnic de medicină legală. MINOVICI. Şcoala antropologică pentru agenţii de poliţie. cu ilustr. Medic-legist. (Institutul medico-legal din Bucuresci). N[icolae]. 2750. 15 Aout-15 Septembre 1907. G. 21 p. Societatea pentru Profilaxia Tuberculozei şi Asistenţa Tuberculoşilor săraci din Bucureşti. general al Societăţei. Rey). pl.1928. vol. MINOVICI. Nicolae S. Ionescu). cu ilustr. Serviciul Anthropometric). directorul Institutului medico-legal şi al Serv. IONESCU. Tatuajurile în România. Bucureşti.. Mina. Subdirectorul Institutului Medico-Legal. (Palatul Justiţiei. 1907. (cu 185 fig. Omul viu – moartea (cu 275 fig. MINOVICI. Dr. docent- (Bertillon) N. Bucureşti. + 1 f. „Anuarul general“). Comunicări făcute la Societatea de anatomie. 90 p. cu legislaţia şi jurisprudenţa românească şi străină. Socecŭ).V. Examenul şi Interpretarea faptelor medicale. 2748. Nicolae. p. A. Tome XXII. cu ilustr. 2751. Medic-legist. MINOVICI. pl. 2745. 2753. (Institutul medico-legal din Bucuresci). 22 p. 1904. Impr. MINOVICI. SérieTome VI. Raport presintat congresuluĭ al V-lea al Asoc. Dr. Medicina legală Sub-directorul Institutului Medico-Legal. MINOVICI. Sub- ţământului medicinei legale în facultăţile de drept.

1936. medic legist pe lângă Trib. Conceptions nouvelles sur l’étiologie du crime.. IONESCU.. + 1 f. Biblioteca de la „Revista de Identificacion y Ciencias Penales“ Numero 18).. 24 p. Bucureşti. 1937).. a vindeca. profesor de Dr. MINOVICI. Atelierele Grafice Socec & Co.. N. Cluj. 2771.3-4). Bucureşti. Osteologia medico-legală. dr. pl..a. 2760. No. dr. MINOVICI. (Problèmes de pathologie sociale). N. dr. Cluj. Dr. Crimă sau sinucidere? (Tip. MINOVICI. 36 p. Dr.. Mihai. Prof. Bucureşti. N. + 2 pl. Iancu Ionescu). Osteologia medico-legală. Bucarest. de înfrumuseţare (chirurgia estetică. Le vagabondage. Docent universitar. 1924. 2769. 1932. VIII + 189 p. N. Anul I. Asupra raportului medico-legal pentru internarea bolnavului mintal. SAVA. 2765. (Extras din „Revista de Medicină Legală“. MINOVICI. (Extras din „Revista de Medicină Legală“. STANESCO J. [Bucureşti]. Dr. (Extras din „Revista de Medicină Legală“. Prof. Secretul profesional.A. 2758. 22 p.. KERNBACH. MINOVICI. MINOVICI. Anomalii congenitale ale inimii. Procedee 2764. 13 p. KERNBACH. Cluj. Bucureşti. MINOVICI. 2). Prof.. 1934. STĂNESCU. 8 p. Nicolae. 189 p. Contribution à l’étude de la délinquance chez les sénils. Medicină Legală Cluj. La social al practicării ocultismului (Magie. dr. CONSTANTINESCU. Nicolae. MINOVICI. 8). N. dr. Nicolae. Anul II. I. Prof. MINOVICI. 2). Tipografia Văcăreşti. 1937. KERNBACH. Dr. Nr. 11 p. I. 2774. Ilfov. 1911. 2773. Nuseo Uncetich. Anul II. MINOVICI. N.. Nicolae.. MINOVICI. (Extras din „Revista de Medicină Legală“. Iaşi.. 1). dr. 2762... Bucureşti. + 3 f. (Extras din „Spitalul“ No. Ilfov. pl. ROMANESCU. Dr. MINOVICI.. N[icolae].. 2775.... MINOVICI. Pericolul 2767. STĂNESCU. N. (Universitad Nacional de La Plata Dacultad de Ciencias Juridicas y Sociales. Anul I. [Comunicare prezentată la Congresul Internaţional de medicină legală şi socială din Lille (27-31 mai 1934)]. medic legist al Jud. Dr.. Dr. dr. Hereditatea în criminologie. 13 p. Maladia lui Roger şi maladia albastră (Cianoza) la acelaşi copil. MINOVICI.. Nicolae. dr.1. 8 p. VII + 602 p. f. STĂNESCU.. Anul I. Paranoizii. „Universală“. 8 p. N. 1932.11). Prof. Valentin. 2761. tabel (Institutul de Medicină Legală Cluj).. 2776. Dr. cu ilustr. Nicolae. Tipografia „Lumea şi Ţara“. 67 [-69] p. Dr. dr. 1931. I. 2759. Nr. Prof. MINOVICI. STĂNESCU. dr. 1937]. Plata. Prof. MINOVICI. ondulaţia permanentă. S. STĂNESCU. Contribuţiuni la istologia şi isto-chimia putrefacţiei.. + 3 f. Nicolae. Tehnica autopsiei medico-legale. 9 p.2. prof. 177 . MINOVICI. I... Prof. STĂNESCU.. Mihai. 2772... COTUŢIU C. 2768. M. Consideraţiuni generale asupra asistenţei alienaţilor. Mihai. 24 p. Dr. Dreptul de 2766. 82 p. Bucureşti. colorarea părului şi manichiura) în faţa medicinii legale. Dr. I.. Dr. (Extras din Revista „Spitalul“ No. cu ilustr. La Dactyloscopie Roumaine. Bucureşti. (Institutul medico-legal din Bucureşti). 2770. Prof. I. MINOVICI. 27 p. 2763. 1935. (Probleme de Deontologie). 1937. MINOVICI. (Extras din „Revista de Medicină Legală“.. 1930. Bucureşti. cu ilustr. Nicolae. Un caz medicolegal de asfixie prin spânzurare. Expertiza psihiatrică contradictorie. Nicolás..1911.. I. Dr. Anul I. 30 p. Bucureşti. I. Prof. Nr. Dr. Bucureşti..a. Bucureşti. f. Dr. Nr. 1938. KERNBACH. Nicolae. STĂNESCU. Andrei. Bucureşti.. XIII + 63 p. Prof. No. dr. 1935. Dr. Dr. Nicolae. (probleme de medicină legală) [Extras din „Revista de Medicină Legală“. 1937.

Bucureşti. Falsurile în documente şi fotografia în serviciul Justiţiei. Bucureştĭ. La p. Inst. 2780. Etica responsabilităţii medicale. de Arte grafice şi Editură „Minerva“ Filip. Berlin). 1903. Bucureşti. 16 p. Une réaction caractéristique Dr. 1907. Dr. 1941. Chimiste 2781. point de vue judiciaire par le Dr. 21 p. Ştefan. Anul II. MINOVICI. dr. 49 p. Bucurescĭ (Inst. Bucureşti.. Şarlatanismul. Bucurescĭ. Berlin). I. par le Dr. Stéphane Minovici. Ştefan. de Arte Grafice şi Editură „Minerva“. MINOVICI. Tiparul Inst. pl. Chimist expert pe lîngă Ministerul de Interne. 2785. MINOVICI. Bucurescĭ.). de Arte Grafice şi Editură „Minerva“. 1938. 1900. Berlin. Bucurescĭ. patronul gimnasiuluĭ din localitate. Ştefan. Doctor în Chimie de la photographie au service de la justice. Minovici (Aus Bucarest). Minovicĭ.3-4). 2778. 28 p.S. La graphologie judiciaire. 9 p. Ştefan S.. Communication faite au 4-ème Congrès international de chimie appliquée tenu à Paris le 23 jullet 1900. Prof. I] (Analiza calitativă). Raport asupra expertiselor chimico-legale în Germania adresat D-luĭ Ministru de Interne de Dr. Filip. tenu à Paris la 23 juillet 1900. „Minerva“ Inst. Ştefan. Bucarest. de Arte Grafice şi Editură „Minerva“ Filip. Inst. Memoriu adresat d-luĭ ministru de interne de Dr. Institutul de Arte Grafice şi Editura „Minerva“. Moroianu. MINOVICI. 2783. 1900. 2788. de arte grafice. MINOVICI. 2784. pl. Chimist expert pe lângă Ministerul de Interne. 24 p. (Universitatea din Bucureşti). Stephan Minovici. Inst. directeur du laboratoire de chimie analytique. de arte grafice „Eminescu“). la Universitatea din Berlin. de la picrotoxine. Profesor agregat la Universitate. Ştefan. Carol Göbl).. „Minerva“.. Professeur à l’Université de Bucarest. Prof. 2786. Popovicĭ şi Tălăşescu. 2779. Profesor şi Director al Laboratorului de Chimie Analitică. Inst. 6 p. Druck von Reinhold Kühn. 1907. de Arte Grafice şi Editură „Minerva“. Inaugural-dissertation zur erlangung der doctorwürde von der Philosophischen Facultät der Friederich Wilhelms – Universität zu Berlin (Disertaţie cu ocazia susţinerii tezei de doctorat la Facultatea de Filozofie din Universitatea Friederich Wilhelms. 1902. 1. Stephan S. Dr. Minovicĭ. chimiste-légiste. Ştefan. Bucureşti. Profesor. 37 p. [Vol. MINOVICI. [1899]. Beiträge zur Kenntniss der Zellbau Veränderungen in der Fleischhüle der Pflaumen bei verschiedener Zubereitung von Dr. chimiste légiste. Chimist legist. Les faux en écritures et Légiste. Professeur agrégé à l’Université de Bucarest. 35 p. 95 p. (Extras din „Revista de Medicină Legală“. L’examen du sang au Ştefan. 2787. MINOVICI. cu ilustr.. Otrăvurile ali- mentare şi poliţia sanitară. MINOVICI Ştefan. Bucureştĭ (Inst. Manual teoretic şi practic de chimie analitică. Popovicĭ şi Tălăşescu.vrăjitorie. MINOVICI. 17 p. Inst. Moroianu. Über einige aromatische Oxazole und Imidazole (Despre unii oxazoli şi imidazoli aromatici). Popovici şi Tălăşescu. 1897 (Tipografia Reinhold Kühn. MINOVICI. Stéphane Minovici. No. 1900. 2777. 415 p. 2782. 5 menţiunea: Conferinţă ştiinţifică ţinută la Brăila cu ocasia serbăreĭ a 50 aniversărĭ a Morţeĭ marelui istoric şi naţionalist român Nicolae Bălcescu. 178 . + 7 f. MINOVICI. 1901. chiromanţie etc. Communication faite au 4-ème congrès international de chimie appliquée. Ştefan. + 6 f. 1897. la Şcóla Superióră de farmacie. par le Dr. S. 14 p. Dr. de Arte Grafice şi Editură [1903]. Ştefan. de arte grafice şi Editură. STĂNESCU. N. Chimiste légiste à Bucarest. MINOVICI. Directeur du Laboratoire de chimie analitique de l’Université de Bucarest.. prof. Bucarest. Moroianu. Serviciul nostru Chimico-Legal. St.

MINOVICI. MINOVICI. Bulletin de la Section Scientifique de l’Académie Roumaine. Par le Prof. nr. Şt[efan]. 1914/5. Sur quelques nouveaux dérivés d’oxydation de la cholestérine par Mr. Bestimmung der Pikrinsäure und die Atomumlagerung des Indikators Methylrot. nr. Bulletin de la Section Scientifique de 2794. Université de Bucarest. (Academia Română). Ştefan. „Minerva“. Professeur à l’Université de Bucarest et M-me Th. Bucureşti. p. Dr. Docteur en pharmacie. d’Arts Graphiques „Carol Göbl“ S-r Ion St. ZenoviciEremie. 9 Paru le 9 avil 1915). E. E. Dr. Tom XXXVI. 4 Paru le 15 nov. Minovici und Dr. (Academia Română). Von Prof.ème années. Bente.2789. St. nr. (Academia Română) (Bulletin de la Section Scientifique de l*Académie Roumaine. 351 p. Directorul Laboratorului de Chimie Analitică al Universităţei din Bucureşti. (Laboratorul de Chimie analitică. 11 p. Ştefan. Paru le 15 avril 1914. VLAHUŢĂ. MINOVICI. (Academia Română) (Extrait du Bulletin de la Section Scientifique de l’Académie Roumaine. (Extrait. St. Minovici. Bucureşti. p.ème année. Le Dr. Ştefan. d’Arts Graphiques „Carol Göbl“ S-r Ion St. 1914. de Arte grafice şi Editură. Bucarest (Inst. dr. C. a naşterii Profesorului Nicolai Teclu. GROZEA. IV. Bucarest (Inst. Rasidescu). MINOVICI. 16 p. Dr. St. Cu 1 stampă. (Extras din Buletinul de Chimie nr. cu ilustr. Manual teoretic şi 2797. Sur une synthèse practic de chimie analitică. Recherches sur l’air de la ville de Bucarest. 2791. A 70-a aniversare l’Académie Roumaine. Bucarest (Inst. Appareil général macro et microphotographique pour l’identification graphique et l’examen des faux en écriture. Manual teoretic şi practic de chimie analitică.275286 cu ilustr. Ştefan. 1910. Inst. Paru le 15 juillet 1914). Mem. nr. 1915. Bucarest (Inst. cu ilustr.. (Academia Română). Electroliză. 1909. Th. MINOVICI. Sfetea. Rasidescu). 1914. 280-290 cu ilustr. p. IV. 2799. şi C. ZENOVICI-EREMIE. 3. Unification des methodes dans les expertizes judiciaires. MINOVICI. Seria II. MINOVICI. Par Dr. p. des diazines et des nouveaux dérivés du chloral et de bromal par St. Vol. MINOVICI. L’Action du perhydrole en présence de l’acide sulfurique concentré sur la cholestérine par Stefan Minovici et Eugen Vlahuţă. p.ème année 1915/6. 195-206. Prof. Rasidescu. III-ème année 1914/15 nr. Minovici. 61-71 cu ilustr. 9). Institutul de Arte Grafice şi Editură „Minerva“. MINOVICI.2. MINOVICI. Memoriile Secţiunii Ştiinţifice. Bucureşti. Bucureşti. Cercetări asupra aerului oraşului Bucureşti. 2800. nr. 1912. Professeur à l’Université de Bucarest et Dr. 2792. Gazometrie. Communication faite au Congrès de chimie appliquée à Rome (Minovici. GROZEA. Institut de Arte Grafice şi Editură „Minerva“. Extrait). 9. Grozea. 1910). Emil. 1914. Rasidescu). VLAHUŢĂ. Ştefan. Ştefan. (Extras din Analele Academiei Române. Docteur en pharmacie. Rasidescu). 1914. Bucarest (Inst. + 1 f. II (Analiza cantitativă) Gravimetri. Ştefan. Ştefan. Ştefan. Th. Minovici. Bucureşti. Kollo. Eugen. 179 . Dr. 2798. Bucureşti). de Arte grafice şi Editură. Vol. Professeur à l’Université de Bucarest et V. no. pl. 2793. 4). Universitatea din Bucureşti). Ueber die azidimetrische 2795. Inst. III. (Extras din Buletinul de Chimie. 11 p. 1915/6. MINOVICI. III. d’Arts Graphiques „Carol Göbl“ S-r Ion St. (Extrait. 1915. VIII + 315 p. Ştefan. Laboratoire de chimie analitique. Ştefan. 1909. cu ilustr.7) 2790. 1915 p. II-ème années. 1911. „Minerva“. St.2. Librăriile Socec & Comp. MINOVICI. d’Arts Graphiques „Carol Göbl“ S-r Ion St. Toxicologia. Volumetrie.) 2796. D’Arts Graphiques „Carol Göbl“ S-r Ion St. Minovici. 1915. 185-194 (Academia Română) (Buletin de la Section Scientifique de l’Académie Roumaine.

2816. St. Iaşi.C. Editura Lumina Lex. IV-ème Année 1915/6. (II) Vol. Osvaldo. MIRCEA. p. Fundaţiei Chemarea. Bibliografie la p. cu ilustr. Analiza biologică. Ion. V. Bucureşti. Dr. Dr.. MIRCEA. Manual teoretic şi practic de chimie analitică. Ion. unor urme de la locul faptei. Manual teoretic şi practic de chimie analitică. 1 2 Colaborator numai la Vol. Cartea Românească 2. Bucureşti. p. II.6.. MIRCEA. Lyon.I. 2812. I. 2813. 1930. MIRONESCU. Editura Didactică şi Pedagogică. Osvaldo. Dr. I 180 . 1930. Institutul de criminalistică. 1916. Ştefan. MIRCEA. Ion. Bucureşti. Une noveele Editura Fundaţiei Chemarea.. 30-35. d’Arts Graphiques „Carol Göbl“ S-r Ion St. 1978. papillaires dans la série animale.I. cu ilustr. Gravimetrie. 97 [-99] p.Eugen.I. des sels de mercure sur l’aluminium en lame par Le Prof. 1929. Les crêtes Ştefan. Constantin. Vol. Electroliză. Ştefan. Contribution à la morphologie comparée des crêtes papillaires. Paru le 13 janv. 287 p. no. cu fig. Criminalistica Ediţia a II-a. Iaşi. MIRANDA-PINTO. Rasidescu). 2804. Em. Arad. GROZEA Em. 82-98. 2801. 2818. 1930. 2e année. Al. 1915. Valoarea criminalistică a méthode de classement dactyloscopique et ses applications.. apărut în 1915. în R. În prefaţa vol. KOLLOS 1. la nota 1. Inspectoratul General al Poliţiei. 39 p.. (Academia Română). 2811. 1976. Osvaldo. 2815. Criminalistica. Desvigne. Ion. p. Dr. nr. MINOVICI. 2e Anée.C. MIRCEA. 1930. Action du doiqnt dans les recherches dactyloscopiques. 2e année. Facultatea de Drept). MIRANDA-PINTO. 1992. 208 p. L’empreinte en arc chez le climpanzé. 1996.I. 429 [-431] p. MIRANDA-PINTO. I Editura numai la Vol. Manual teoretic şi practic de chimie analitică. 33 p. 2809. 2806. 545-546. no. Editura Vasile Goldiş. 195-203. Criminalistica. Contribution à la morphologie comparée des empreintes. Volumetrie. Ştefan. MIRCEA. MIRCEA. VLAHUŢĂ. 1933. Prof.C. Vol. 1915. 6.V. Cluj-Napoca. în R. Osvaldo. Extrait). Grozea. Editura 2805. Bucureşti. MINOVICI. 19221924. Şef de lucrări la Laboratorul de Chimie Analitică de la Universitatea din Bucureşti. Gazometrie. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului).C. 2808. Dr. în Studia Universitatis BabeşBolyai. Nicolae. Prof.. 1916. Vol. Marin. Minovicĭ et Dr. V. Ediţia a II-a. Osvaldo. I-II. Ion. 2814. VIII + 160 p. 227-230. Eugen.7. Bucarest (Inst. cu ilustr. Manual practic de chimie organică. p. (Multigrafiat) (Universitatea „Babeş-Bolyai“ Cluj-Napoca.. 406-431. 1994. BUZATU. se menţionează: Vol. p. IV: Analiza organică şi preparatele organice sub tipar. dr. Ion. MINOVICI. Bucureşti.1. (I). operative. Lyon. 1927. Ministerul de Interne. Institutul de Arte Grafice şi Editură „Minerva“. Series Iurisprudentia. Cultura Naţională. Contribution à l’étude Ion. MINOVICI.. de la cholestérine. Minerva. Criminalistica (uz intern). MIRCEA. 2810. Dr. 2817. Analiza biologică. Vol. Osvaldo. 2807. MIRANDA-PINTO. 351 p. 1960. 2819.162. 260 p. 1930. 1996. no. MIRANDA-PINTO. Bucureşti. p. 270 p. Criminalistica. MINOVICI. An point de vue chimique et physiologique. 1998. Îndrumar de expertiză grafică. Bucureşti. MIRANDA-PINTO. în R. La détermination 2802. Şt[efan]. Bucureşti. Rolul fotografiei judiciare 2803. 1re année. Analiza calitativă. Cluj. Lector dr. (Bulletin de la Section Scientifique de l’Académie Roumaine. în R...

Casa de Editură şi Presă „Şansa“ S. 75-80. candidat în ştiinţe juridice. M. MIHAI. în Criminalistica. Bucureşti. p. p. Universul Juridic.I. MIRCEA. Marin. Bucureşti. 431 [-432] p. p. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 2830. Ion.. DUME. Col. Autori: A. Editura Militară. Partea generală. MITRACHE. Col. Utilizarea de către poliţia română a tehnologiei AFIS-2000. 3-4. TARASOV. FOCA. 2000. Facultatea de Drept. Marin. Colonel. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 2004. 678-689.. Ionel. nr. Bucureşti. Marin. Bucureşti. 2827. Tradus după originalul din limba rusă: Institutul 181 . 2001. 2833. Manual. Constantin. Metodologia de cercetare a accidentelor de muncă.L. 2003. Col.P. Drept penal român – partea generală.I. Bucureşti. 126 – 131. univ.C. Colonel. 2003. B. Col. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Bucureşti. p. Prof. doctor în ştiinţe juridice. p. dr. 4. candidat în ştiinţe juridice. C. MITEA. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Comisar de poliţie. (Coordonatori) Criminalistica. Editura Şansa. 2001. NIKIFOROV.. Marian Bogdan.9. MITRACHE. 429 [-432] p. Mileniul III. dr. 4-7. anul I. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită.. Adrian. anul II. 37-41. Editura Alma Mater. MIRCEA. Gabriel. candidat în ştiinţe juridice. 2825. KOLMAROV. Petru. ŞAVER. – Unele consideraţii privind concluziile de probabilitate în expertizele criminalistice. Drept penal român.. Bucureşti. VASILE. Circumstantial Evidence from Hairs and Fibres. de criminalistică din Inspectoratul General al Poliţiei. Col. nr. Comisar-şef de poliţie. MITRICEV. 2829. Profesor universitar Sistemele automate de identificare a amprentelor (AFIS) – prezent şi perspectivă – sau „Dactiloscopia rediviva”. p. Marin. p.col. Ainsworth. 1930. şef serviciu în Institutul de Criminalistică. P. Constantin. RODIONOV.. docenţi. Marian. Importanţa constatărilor tehnico-ştiinţifice şi a expertizelor pentru stabilirea adevărului în cazul accidentelor de muncă. p. MIRCEA. S. Aspecte psihologice legate de activitatea echipei de cercetare a locului faptei în cazul infracţiunilor de omor. 375-379.I. candidat în ştiinţe juridice. septembrie 1999. MIRCEA.. anul I. Jurist judiciar ŢÎRU. MITRICEV. V. MITRACHE. 2002. în Criminalistica. Valentin. p. 2821. Bucureşti. 310-312. 2824.I. Jurist drd. 2832. martie 1999. COMAN. PRIBEK... BUTOI. MIHĂILĂ. drd.P. Institutul de Criminalistică. 2834. drd. Lt. în Criminalistica. Amprenta vocală. 2822. candidat în ştiinţe juridice. Bogdan Marian. 2005. Vasile. 1. Aspecte psihologice legate de activitatea echipei de cercetare a locului faptei în cazul infracţiunilor de omor. MITRIC. MITRACHE. Constantin. Cristian. Asistent univ. componentă majoră a sistemului naţional de apărare a ordinii publice. MITCHELL. Bucureşti. Magistrat consultant. ENACHE. Partea [a] II-[a]. Petru. Editura Luceafărul. 4. 340-347. 2826. MITRIC. Universitatea Bucureşti. Prof. 21-23. nr. Marin. MIRCEA.I. 2004.. Acţiunile psihologice dincoace de mit şi legendă. p. şef al Institutului 2828. TARASOVRODIONOV. Col. VINBERG. MIREA. Facultatea de Drept. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Expert criminalist.2820. 2003. Marian. dr. P. MIRCEA. Constantin. Ioan Mircea. Drept penal român. în Criminalistica. Partea generală. iulie 2000. Tribunalul Constanţa. SAVIŞCHII. Utilizarea sistemului automat de identificare a amprentelor în investigaţia dactiloscopică. 2823. NICULA. Cluj-Napoca. no. Viorel. Cristian. Lector universitar drd. DUME. 2831. MITRACHE.M. Universitatea Bucureşti. Tudorel. S. V. Marin.P.M.R.. în R. 2e année.

54 p. 2850. p. Fotografierea la (Microfotografia). Imitarea scrisului Gheorghe. MOCUŢA.. LeTimbre Poste. MOCSY. Ladislau. 2000. Cercetarea infracţiunilor de spălare a banilor murdari (II). 260 p. Paris. Le Cylindrographe Appareil Panoromique. drd. Coordonator ştiinţific Marius PIELARU lect. 2847. 1930. 495 p. anul VI.P. Florin. T. II. T. 2841. VASILE. Cercetarea infracţiunii de spălare a banilor murdari. MOCUŢA. Le Cylindrographe Photographique. 2844. Costică. 2839. 19-21.S. Dumitru. SRL.S. MOENS.R. 2838. p. univ. Craiova. în cazul textelor de amploare mare.S. 395 [398] p. Gheorghe. 2845. g-ral. p. Bucureşti. P. Bibliografie la p. Oradea. 2840. Bucureşti. Le Cylindrographe. T. 210-216. dr. Intoxicaţiile acute. Editura Medicală. 1889. Vol. + ilustraţii. Vol. Lect. 359 p. 200 exerciţii şi probleme. 1979. Ladislau. 16-19. p. Lect. Valori europene şi respectarea drepturilor omului în activitatea Poliţiei Române. Manual. Noul Orfeu. 2848. p. dr. MOGOŞ. Casa de editură şi presă „Şansa”. în Criminalistica. 1994. Gheorghe. 105-113. în Probleme de medicină legală şi criminalistică. nr. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. şi efectuării suplimentului de expertiză. Dan. Hanibal. 56-60. MITROFAN. 2005. Colecţia 182 . 188 p.a juridiceskaia literatura. cu aplicarea metodei falsului tehnic. ZDRENGHEA Voicu.. SANDU. 544 p. MOHAN. 2004. în Criminalistica. Bucureşti. Ion. Editura Aius. dr. Căpitanii. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. I. 420 schiţe explicative. univ. MOCSY. Metodologia SALAMANOV. Tratat de poliţie ştiinţifică. Demonstraţia – Probleme de patologie chirurgicală – note de curs – 2 vol. T.P... Seconde Partie. altei persoane. p. Nicolae. Tratament. Craiova. 1996. Gheorghe. Cercetarea infracţiunilor de spălare a banilor murdari. Prof.Panunional de cercetări Criminalistice al Procuraturii U. 68-71. Agenţia de informaţii Cami. VOICU. 2846. M. 1997. 1975. MITROFAN. microscop Gheorghe. Magistrat. Paris. 2849. 2851. Magistrat dr. 133-134. Dr. Practica dispunerii Diagnostic. 193 p. g-ral. Kriminalistika. etapă de lucru importantă în activitatea de expertiză criminalistică. Ministerul Justiţiei. Ladislau. Proiect finanţat de Programul Phare pentru Democraţie al Uniunii Europene. Editura Trei. 2835. Bucureşti. 100 formule utile. 136 p. 40 p. Editura Aius. Brüssel 1864-1899. 176 p. univ. Ladislau. Ministerul de Interne. Aspecte ale dezvoltării fotografiei judiciare în România. Jean-Baptiste. p. dr.. 1954. 2836. MOCSY. septembrie 2004. Pavel. Bucureşti. PĂUN. 1979. în 20 de ani de expertiză criminalistică. procuror. MOCIORNIŢA. univ. univ. Gheorghe. Bucureşti. 5. Bibliografie la p. 386-393. Ion. nr. Tehnica fotografică. în 20 de ani de expertiză criminalistică. 2842. 2837. MOCSY. MOGOŞ. investigării infracţiunii de spălare a banilor. 1963. Psihologia judiciară. Tudorel. 2852. ABRAHAM. DUMITRAŞCU. 1969. Mockva. MITRICEV. în Şcoala românească de criminalistică. MOËSSARD. Izdatelstv. BĂTRÂNU şi BOTA. 6. g-ral. BUTOI. Conf. Nicolae. Ministerul Justiţiei. anul VI. noiembrie 2004. Premiére Partie. Editura Luceafărul. procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. + ilustraţii. dr. MOCUŢA. 2843. Dr. Conf. Bucureşti. 72-75. dr. MOCUŢA. 1981. 1889. MOGA.

Traducere din limba franceză de Claudiu Dumitriu şi Ion Pascadi. Timbre. MOLDOVEANU. 215 p. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. nr. Depăşirea – legătura dintre spaţiul. Bucureşti. 2855. 1979. 31). Criminalistica – un atribut şi o sarcină relativ nouă pentru Jandarmeria Română. Aplicarea spectro- fotometriei de absorbţie atomică la identificarea urmelor de metale în fibrele textile. monede. f. Bucureşti. p. 1979.. de natură piloasă prin spectrofotometrie de absorbţie atomică. [Bucureşti].R. Editura Ştiinţifică. 2865. tatea economico-financiară în societăţile comerciale. 2859. anul 6. 2868. MOISE. 183 . MOISIL. Academician Prof. 751-812. Ediţia a II-a. Editura Academiei. Nicolae. Mihaela. Editura Ştiinţifică. (Analele Academiei R. poliţe. Buletin documentar editat de Corpul Experţilor Tehnici din România. 1972. 115-117. 2858. Ediţie şi note de Solomon Marcus. Matematică). 1978. 76-79. Bucureşti. cu fig. Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita. Grigore C. cu 106 figuri în text. Bucureşti. Bucureşti. anul VII. Grigore C. 11-29. Bibliografie la p. Criminali- raţionamentului nuanţat. MOISIL. Prefaţă de Ion Pascadi. Bibliografie la p. nr. Fizică. 2863.a. mărci. f. 1968. 6-19. 32 p. Artă şi ordinator [. MOISE. Ştiinţă şi umanism Locotenent. MOISIL. Petre. Essais sur les logiques non chrysipagiennes. 463 p. Bucureşti. MOLDOVEANU. Încercări vechi şi noi Mihalache. 2866. Editura Academiei R. bancnote.P. 79 p. Gheorghe. Introducere de Constantin Noica.. Grigore. II. 456 p. 296 p. FIERBINŢEANU. Colonel. Gheorghe. N. (Orizonturi. Global Print. Ministerul de Interne. MOLES. Lecţii despre logica 2867..P. + erată (Enciclopedia de buzunar. Editura Meridiane. Grigore C. MOLDOVANU. p. Îndoieli şi certitudini. chitanţe. STOLERU. Cristea. Asupra ecuaţiilor echilibrului corpurilor elastice. MOISIL. Secţia [Culegere de articole]. p. 1975. de logică neclasică. 2854. a. 2861. efigii. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul infracţiunilor de omor săvârşite de autori neidentificaţi. 216 p. MOISIL. nr. MOLDOVANU. 2864. Dr. cu fig.] cu colaborarea lui Marie-Luce André. în Expertiza Tehnică 62. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. p. 2862. Chimie. în Expertiza Tehnică 47. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. [1997]. etc. Buletin documentar editat de Corpul Experţilor Tehnici din România. MOLDOVAN. p. vol. 35-36. Sinaia. STOICA. Grigore C. 6. 3. 128 p. MOISIL. Despre protecţia pasivă a conducătorilor auto şi pasagerilor la coliziunile frontale sau laterale. Ministerul de Interne. p. Procuror şef. Tom III. noiembrie 2005. Marius. 308-317. 58). iunie 1990. cu fig. Bibliografie la p. Tratat de graphologie şi expertize în falsuri de acte.S. 1910. în Tratat practic de criminalistică. Grigore C. MEILĂ. Mircea. anul 8. 2860. 2.R. 1982. 1974. Iaşi. MOISIL. Aurel. Expertiza urmelor Urmărire Penală. Editura Tehnică. 2857. Bucureşti. 167-170. martie 2000. în Criminalistica. 180 p. 1965. Seria matematică. 20-24 noiembrie 2000. Editura Enciclopedică Română. 2856. Junimea. MOLDOVAN. Timpul şi viteza necesare la efectuarea manevrei de depăşire.Foto-Film. + 13 pl. Grigore C. Bucureşti. Elemente de logică matematică şi de teoria mulţimilor. ştampile. Testamente. Mihaela. 433-458. 2853. Tablă de materii şi în limba engleză. 821 p. Bucureşti. Abraham A.

vol. Călinescu”) 2879. Inteligenţa emoţională şi coordinates of accomplished suicide in Sibiu country. 2870. Vol. Editura Teora. dr. în Criminalistica. 412-418. vol. I[on]. 1978. MORARU. G. 42-49. 2880. Procuror militar. în Buletin de psihiatrie integrativă. Silviu. 32-33. D. 2872. Psihologia copilului. în Investigarea criminalistică a locului faptei. (Biblioteca de artă. X. Ministerul de Interne. II.. Expertiza urmelor de natură piloasă prin microscopie clasică. 888 p. p. p. Vincenţiu. An XI. 230-256. nr. Interacţiunea activităţii dintre procuror şi medic legist în cazul cercetării la faţa locului. p. p. 2 vol. 126) 2869. Traian. + 2 f. Importanţa în genetica moleculară. Cerce- Colaboratori Dr. de salivă. Interacţiunea activităţii procurorului cu cea a expertului criminalist în cazul expertizei criminalistice a scrisului. Partea I. pl. 120 p. 2886. 568 p. Bibliografia analitică a cărţilor populare laice. Vincenţiu. 2878. MORARU. 2004. 2877. Expertiza urmelor ştiinţifică a lui S. cu ilustr. 85-100. 257-264. septembrie 2003. 1964. Vincenţiu. p. 330-332. 1978. Procuror militar. vol. 242 [-246] p. 2. Prof. Traian. 1967. 281-291. în Criminalistica. Editura Luceafărul. + 1 f. Vincenţiu. 1976. 1998. vol. în Tratat practic de criminalistică. 2004. Editura Medicală. MORAR. MORARU. cu ilustr. vol. Romulus. în Realităţi şi perspective în criminalistică. DOICAN. Ştefania. Introducere trezirea conştiinţei. 2876. Bucureşti. Procuror militar. Bucureşti. Bucureşti. Drd. Gabidor.S. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. în Tratat practic de criminalistică. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. 155-159. IV. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Eseuri. Basiliade. Bucureşti. 2004. Judecător. Memorii. MIHĂILESCU. 1978. MOLNAR. 2875.C. p.. Vol. p. Expertiza şi constatarea tehnico-ştiinţifică în procesul conlucrării procurorului cu specialistul criminalist. Editura Academiei R. MORAND DE JOUFFREY. 273-274. 1982. Traducere din limba franceză de Mihaela Larionescu. MORARU. 7-8. MORAR. VELCULESCU. Cătălina. Ştefania. ANTOHI. MORARU. MOREGA. Editura Medicală. jur. Ministerul de Interne. probelor criminalistice în procesul interacţiunii procurorului cu expertul criminalist. MOREGA. Ministerul de Interne. 17-19. MOREAU. Procuror militar. 2005. p. Ioan. 2873. Bucureşti. Silviu. octombrie 2005. Expertiza urmelor biologice provenite de la animale. pl. MOLNAR. POPA.1974. 448 p. p. tarea la faţa locului în cazul accidentelor de muncă miniere. MOLNAR. iunie 2005. 2003. p. Traian. Rolul 2883. în Criminalistica. 2881. 2874. sub îngrijirea confruntării şi experimentului judiciar în investigarea accidentelor de muncă şi 184 . Partea a doua. anul VI. Pauline. Particularităţile cercetării la faţa locului în cazurile de suicid. în Tratat practic de criminalistică. mai 2004. nr. 311 [312] p. Institutul de istorie şi teorie literară „G. MOREGA. nr. nr. constatărilor tehnico-ştiinţifice în investigarea accidentelor de muncă. Ethical 2882. anul V. 2885. 420-423.R. p. I. Banciu. 3 (26). MORARU. în Tratat practic de criminalistică. Medicina legală. II. 2871. Romulus. Drd. (Academia de ştiinţe sociale şi politice. A. Bibliografii. 2884. Avariile în domeniul rutier. anul VI. MOLNAR. Efectuarea Mihai. S. Ministerul de Interne. MORARU. II. MIHĂILESCU. Traian. Ion.1978. Chilimia. p. Bucureşti. volum 13. Romulus. p. nr. 2. I. 5. Expertiza urmelor de sânge. Bucureşti. 3.

1984. în Criminalistica. [United Nations]. 1973. 12-15.C. 1858-1938. Reflexionen über Philatelie. Traducere de Roxana Diaconu. 2888. vol. + 42 p. Metode fizicochimice folosite în expertiza criminalistică pentru diferenţierea scrisurilor prin intermediul hârtiei copiative. MIHĂILESCU. The Link between Constantin. 304 p.G. Leipzig 1888. vol. p.avariilor din domeniul minier. MORRELL. II. Protecţia copilului şi practicianul social. Dumitru. Gebr. Dreptul afacerilor interne şi internaţionale. Dumitru Andreiu Petre. SAFTA. David. Graphologische Diagnostik.S. Ion. Conf. 1980. Paris. 2002. Aspecte teoretice şi practice. 3. Tiberiu- Ioan. Iaşi.S. Overseas Maurice. TÉTU. IFTIMIE. MÜLLER-MARK. I. 1979. Jean François. Valoarea şi importanţa lor culturală şi filatelică. nr. U. anul VII. Editura Elit. ROŞU. FLORESCU.T. Bucureşti. Colecţia Foto-Film.J. pl. + 8 fotografii. 224 p. 1964. 2891. D. vol. Dr. Magistrat drd. Ion. Romulus. Corneliu. Ewald. 2898. Multilingual List of Narcotic Drugs Under PENCIUC. p. 2893. Guvernment Printing office. A. Radu. W. Editura Tehnică. Editura Luceafărul. SAFTA. 2903. Petre. 2900. Avocat Baroul Bucureşti. Lucian. Realizarea şi exploatarea diapozitivelor. 65 p. 2896. + 2 anexe. + 5 f. 269-279. p. inspector P. univ. BERCEA. p. în 20 de ani de expertiză criminalistică. 91 p. 1976. Bucureşti. International Control. Consilier Garda Financiară. Bucureşti. 2000. MUNTEANU.. 368-375. MÜLLER. 2892. I. Berlin 1942-45. Ioan. Marieta. II.. 2902.. Limite şi posibilităţi în expertiza criminalistică a pneurilor auto. foto. ACHIŢEI. 2005. MUSCELEANU. MEDEANU. III. Zoscsak expert filatelic şi Iancu Ionescu.F. 286 p. 375 p. Ministerul Justiţiei.. cu colaborarea şi concursul domnilor: Gh. I. 8. foto. 111-112. II. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. vol. 89-107. 2890. Claudia.. + 8 fotografii. Jane. Presa cotidiană. Bibliografie la p. Bucureşti. Bucureşti.P. 1997. 185 . VERLAG HANS HUBER BERN STUTTGART WIEN. 180 p. Timişoara.T. 121 p. Jiu. Dan. Pintilie. Costache. vol. 1982.. R. MOUBRAY. I. Identitate pierdută. vol. MOREGA. de scrisurile executate cu creioane de culori asemănătoare. Tipografia Rapid. 2003. p. Editura ALL BECK. Editura Tehnică. MURRAY. vol. MUREA. dr. ENSKAT. CÂMPEANU. 2895. Bucureşti. learning disabilities an juvenile delinquency. Realizare. mai 2005. VIII + 102 [110] p. 1984. MOUBRAY.F. Nicolae. Editura Universitas Timisiensis. Rolul şi importanţa expertizei criminalistice în stabilirea adevărului în investigarea accidentelor de muncă şi avariilor din domeniul minier. Theodor. MOUILLAND. Editura Tritonic. SERBINA. 432. Mihai. 2899. MOTICA I..C. 161 p. Istoricul timbrelor poştale româneşti. MOSCHKAU. 142 p. Florin. Formatul Super Preşedintele Secţiei Contencios Administrativ a C.Senf. MREJERU. în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. 1938. ilustr. Editura Moldova.S. H. Alfred. Die 50 besten Marken Europas. + 16 ilustr. MOROŞANU. Washington. Tg. 1958. 2894. Michael. 2901. Charles A. British Letter Mail to Destinations 1840-1875. 2897. Matheescu-Sinaia. I. Consilier D. Liste multilingue des stupéfiants placés sous contrôle international. Vizionare. MUNTEANU. Infracţiuni de corupţie. Handbuch für Postmarken-Sammler. 2887. 1998. MOROZAN. 640 p. 2889. vol.

Lausanne. 68-81. Extraits de la Thèse de Doctorat de l’Université de Lyon. 1938. Détermination digitales et palmaires des lémurieus. 36-47. MUTRUX-BORNOZ. Thèse de doctorat de l’Université de Lyon. 186 . Les empreintes de la date et de la quantité des taches de sang. Henry. 9 année. digitales des singes et des dégénéré humains. 2905.C.I.2. în e R. Les empreintes 2906. Imprimerie de l’Ere Nouvelle. 1937. Henry. p.2904. în R.C. MUTRUX-BORNOZ. Henry. p.. no. MUTRUX-BORNOZ.I. des déqónérés humains de toutes races.1. des pygmeès et des py gmoïdes du basin du Congo. 10e année.. des signes. no. 1937.

Tratat de procedură penală. F. Ion. 282 p. Bucureşti. Editura Rapana. 1997. Bucureşti. Editura Ministerului de Interne. Drept procesual penal. Iaşi. NEAGU. 2003. Drept procesual penal. 2925. DAMASCHIN. Teste grilă. Niculae. 1988. 2003. 96104. Editura Ministerului de Interne. 2923. 736 p. I ALexandru. Drept procesual penal. PARASCHIV. Traducere din limba franceză de Gabriela CIUBUC. (Teill) (Mijloace materiale de probă – Partea I). Drept Mihai. NAUM. 318 p. Conf. univ. Editura Global Lex. Poliţia civilă a Naţiunilor procesual penal. Drept procesual penal. nr. Editura Universul Juridic. Tipografia Centrală. Mircea. Editura Compania. NEAGU. Rolul interactiv al 2926.267-270. Drept procesual penal. Editura Academiei Române. Teste grilă. NACU. 2919. Unite în operaţiunile de pace. Editura Şansa SRL. Institutul medicolegal Prof. NEAGU. 1899. Eriksson. 2910. I. univ. 2001. 2911. 2922. timpul ciclului oestral. Ion. lumina minţii. I. Ion. 2913. Cocaine. . X. 1994. Bucureşti. an XI. Carmen. 1982. Drept procesual penal. Metodica cercetării Roman. 1994. Elisabeta. MOLDOVAN. 2916. Ion. Partea specială. Vol. univ. XI + 300 p. Nahas. infracţiunilor de luare şi dare de mită. vol. 1992. 2909. Editura Helicon. Berlin. 1982. T. Ion. NEAGU. 2001. Emil. NEAGU. Sinuciderile la femei în Ion. 1 (24). NEAGU. Bucureşti. 1927. NEAGU. Editura Lumina Lex. DAMASCHIN. 1997. Mircea. Îndreptar de practică judiciară. Editura Oscar Print. Bucureşti.. Niculae. Tratat. univ. Drept procesual penal. 2920. Bucureşti. 2928.N 2907. Prof. În balon cu Nadar de Mihai Oroveanu. NACHTIGALL. PARASCHIV. Universul Juridic. NĂSTASE. NEAGU. Prof. 1997. NANDRIŞ. 2908. Ion. Anatol. alias Tourne à Dard]. Drept procesual penal. Ion. The Great Carmen-Silvia.E. 236 p. Bucureşti. 2006. şi II. 558 [-560] p. (Vermont). II. [1989]. 2002. Flammarion. 352 p. Titlul original: Quand j’étais photographe. Managementul schimbării în Ministerul de Interne. Cuvânt înainte.P. Gabriel I. NADAR [Félix-Gaspard TOURNACHON. Editura Ministerului de Interne. Teste grilă. informaţiei între factorii fluizi (apă. NAHAS. 1987. 205-233. White Plague [By] Gabriel G. Mina Minovici. (Seria Artă şi meserie). O anchetă dificilă. Bucureşti. 222 [-224] p. p. NEAGU. în Buletin de psihiatrie integrativă. Gabriel G. 2921. Timişoara. APOSTOL. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. dr. NĂSTASE. C. în Ghidul procurorului criminalist. Bucureşti. Mircea. Editura Ministerului de Interne. 2003. Ion. Vol. TĂTUŢ. 416 p. Când eram fotograf. 2914. 2002. 2918. 2005. 2927. 107 p. Ovidiu. SĂLĂJAN. dr. Curs selectiv pentru licenţă. Chişinău. NEAGU.. vol. NACU. 2915. NEAGU. NEAGU. Practică judiciară. aer) şi cei biologici ai mediului înconjurător. 247 p. 272 p. DAMASCHIN. PARASCHIV. Materielle Beweismittel 2917. Foreword by Jacques Yves Cousteau. 2929. Bucureşti.. 2924. tab. Paul S.. NEAGU. 2912. Middlebury. dr. H. CarmenSilvia. Tratat. Asist. Editura Pro. Controlul în Ministerul de Interne. Niculae. Exploatarea şi tehnica transportului auto. p. Global Lex. NEAGU.. Ion. NAGY. Bibliografie la p. Inteligenţa. Lucica. Editura Didactică şi Pedagogică. 1994. Partea specială. 280 p. Bucureşti. Psihiatrie judiciară. 2003. 492 [-496] p. Niculae. Practică judiciară.

Comisar de poliţie. p. 2938. anul I. Mihaela-Carmen. anul IV. Sever. p. Amprenta papilară în oglindă sau adevăr contra minciună. Inspector principal de 2933. NEGOESCU. Bibliografie la p. Subinspector de poliţie. p. p.1895 / de…. nr. în Criminalistica. judeţean de expertize criminalistice Timişoara al Ministerului Justiţiei. anul VIII. NEGHINĂ. Tipografia şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu. 2942. NEAGOE. p. în cazul unor infracţiuni privind protecţia mediului. 4.R. 2004. ianuarie 2004. 2003. Costul crimei. Alina. biochimist. 2005. NEGOESCU. 2. 303-305. Ilie. mai 1999. p. Subinspector. 31-34. Istoria grănicerilor şi a începutului poliţiei de frontieră. Alina. NECULA. NEAMU. august. Braşov. noiembrie 2002. Teoria şi practica întrebuinţării poliţiei civile în operaţiunile de pace ale Naţiunilor Unite. 2. Irina. Interferenţa dintre biometrie şi criminalistică (I). 188 . poliţie. Repere medico-legale. NEAGU. 6-7. 2003. p. Bucuresci. 1. Ioan. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 368-371. Institutul Naţional de Criminologie. 2940. 20-22. martie 2005. 1895. Inspector principal de 2932. căpitan. noiembrie 2005. în Criminalistica. p. anul II. în Criminalistica. Laboratorul de genetică judiciară din Institutul de Criminalistică al I. 116 p. Gheorghe. martie 2000. NECULA. biolog. Niculae.P. TENDER. 30-31. General de brigadă (r). poliţie. nr. 25. Bucureşti. Ionel. Infracţiunea de viol din perspectiva serologiei judiciare şi a testului ADN. Cristian. 637-642. 27. Subinspector. ORĂŞTEANU. NEGOESCU. 444-449. Calea Victoriei. Procedee de revelare a urmelor papilare în laboratoarele Poliţiei tehnicoştiinţifice din Franţa.2930. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Subcomisar de poliţie. NECULA. ORĂŞTEANU. p. anul VII. noiembrie 2005. Subinspector de poliţie. nr. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. 32-33. în Criminalistica. anul VII. Irina.G. nr. 2937. General de brigadă (r) dr. Direcţia Cercetări Penale. NEDELCU. Institutul de Criminalistică. Irina. Ion. 2934. Bucureşti. 21-22. nr. Comisar-şef de poliţie. Ionel. 2943. Mihai. în Criminalistica. Căpitan. şef Serviciu Identificări judiciare din Institutul de Criminalistică. 2. ORĂŞTEANU. biochimist. p. în Criminalistica. Dispozitiv pentru proiectile trase cu arme de foc. NECULA. 2006. 2006. p. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 99. anul VI. Metodologia determinării profilului genetic. Editura Luceafărul.G. în Criminalistica.R. Ionel. nr. nr. Petre. Motorola Printrak Bis 2005. VĂDUVA. IVANICI. anul VII. biolog. 29. Editura Scaiul. Evaluarea şi managementul şocului. Studiu statistic şi medico-legal / asupra / suicidului în Bucuresci / de la / 884 – 1895 / Tesă / pentru / doctorat în medicină şi chirurgie / Susţinută la…. Bucureşti. NEGOESCU. nr. Conferinţa Internaţională a utilizatorilor de sisteme biometrice. 345-350. 383 [-384] p. 29. Laboratorul inter- 2931. 642 [-644] p. 6. General de brigadă (r). Infracţiunea de viol din perspectiva serologiei judiciare şi a testului ADN. iunie 2005. Alina.P. Editura Triumf. 2941. Subinspector de poliţie biochimist. nr. 2. Direcţia Cercetări Penale. NEGOESCU. 2939.. p. Bibliografie la p. 2935. 6. 6. 2944. Fingerprinting genetic molecular sau Amprenta ADN pentru identificarea de persoană. în Criminalistica. Cercetarea la faţa locului din zonele de ecoton. Ionel. Bucureşti. Ion. 2936. Expert criminalist. Consilier juridic. Subinspector de poliţie biolog. volum 13. NECULA. Laboratorul de genetică judiciară din Institutul de Criminalistică al I.

Etude sur les tueurs en serie. [1990]. Editura Eminescu. 1937. Editura Humanitas. + 40 f. 181 [-185] p. posés Le Criminel et La Victime depuis la nuit des temps jusqu’à nos jours. Collection Constats et Prospective Chlorofeuilles édition. 432 p. Bucureşti. Ornea. 2954. NEGREA-RÂMNICEANU. Bocca Frères. no.. Mihail. E. 1984. „Cultura Românească“. Parchetul 2957. L’homme criminel. Bucureşti. Garenne-Colombes. A. 1995. NÉGRIER-DORMONT. 239 p. I. 2949. 2956.-S. Crima pasio- nală (studiu).. 368 p.-S. NÉGRIER-DORMONT. Intelectua- litate şi criminalitate. Radu.. 15 p. Bucureşti. 1972. 10e année. 131-139. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. 1992. Preface de Jean-Claude Soyer. 2964. NEGRUŞ. NEGULESCU. Editura Albatros. Încercarea autovehiculelor. Paris. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Didactică şi Pedagogică.. Moneda. 2958. nologue dans la cité. Criminologie de l’Acte. Étude anthropologique et médico-legale. NÉGRIER-DORMONT. 208 p. monedă la cecul electronic. Ecole d’Anthropologie de Paris.A. NÉGRIER-DORMONT. Vasile. Nicholas. 1887-1888. NEGRU. 251 p. Félix Alcan.C. Ioan. Lygia. 365 p. par Cesare Lombroso. Cesare. Atelierele Adevărul S. Itineraire 2962. 2955. NELKEN. în R. 1938. 2948. 2963. 192 p. în R. P. NEGREA-RÂMNICEANU. Procuror.C. Turin. 140-171. Aplicaţiuni practice. Edition Litec. Editura All. NEGREA. 2959. XXIV + 682 [-684] p. 2960. Civilizaţiune şi criminalitate.3 din 20 martie 1935) 2952. Mars 1989. SOARE. Pe pagina de titlu. Traduit… par Mr. Editura Pandora.. NELKEN. 1 l’alibi. F. Lygia.3. 2947. Sinaia. Letourneau + Atlas. TĂNASE. Bucureşti. Les causes des e incendies.3. La Crimi- culturii. 20-24 noiembrie 2000. Ion. p. NEGREA. 1938. 1933. 132-139. Bucureşti. N.. NEGRAPONTE. Regnier et Mr. 2946. Era digitală. S. Nanterre. XL planches Deuxième édition. F. 1983. NÉGRIER-DORMONT. 10 année. Banii şi puterea. 1995. cu peste 150 autografe şi exemple (Caracterul omului dezvăluit prin scris). 1988. Lecţia de fotografie.I. 1990. 2951. 2953. NEGREA. 2965. Paris. Bucureşti. Bucureşti.2945. f. M. 1997. Avec préface par M. L’incendie volontaire et nologie (manuel polycopie). p. RADU. Bournet . De la scoicile- logie (manuel). Dumitru. Ediţie şi studiu introductiv de Z. Bucureşti. France. republicată sub titlul Tratat practic de grafologie. Radu. 1935. 1984. p. NEGRU. Paris. Lygia. pl. Regards 2950. NÉGRIER. 189 . Tratat practic de grafologie ştiinţifică la îndemâna marelui public. BEJAN. imprimat greşit: Bernet F. I şi II. Lygia. Essai de criminologie sur l’acte. Târgovişte. Priviri critice asupra factorilor ei determinanţi. Le crimi- de pe lângă Tribunalul Vrancea Tactica audierii martorilor (infracţiuni contra vieţii).P. no.. Bibliografie la p. 1999. 1988. l’actued et les postulats des droits de l’Homme. NEGREA. Lygia. 520 p. Râmniceanu [M]. M. Paris.a. Crimino- Editura Albatros. Les Cours de Droit. (Anexa). vol. 218 p. 1 G. (Extras din Gazeta Tribunalelor nr. 2961.A. [par] Lygia Négrier-Dormont.. 169 p. 410-420 (Biblioteca de filozofie a culturii româneşti). Drept procesual civil. Geneza formelor chronologique de Criminologie et d’Anthropologie Philosophique. NÉGRIER-DORMONT. Bucureşti.R. Editions Européennes Erasme. Edition Litec.. Lygia. Bucureşti. NEGOIESCU. Institut de Editură şi Arte Grafice..I. cu tab.

Frank H. IV. M. Colecţia Media Business. Cuvânt înainte de comisar-şef Gheorghe Boblea. NELKEN. The University Press of Kentucky. D. manuscrise şi fotografii. Bucureşti). Manual pentru acţiuni de căutare-salvare.2966. Gheorghe. Manual. vol. NENIŢESCU. Ediţie revăzută de Ecaterina Ciorănescu şi Mihai Elian. Maior ing. NICHIFOR.-S. Ministerul de Interne. Constantin. 97.. Viorel. Dong. KRUCKEBERG. şi omul. Editura Didactică şi Pedagogică. 190 . pl. 194-211. Wadsworth. Dan. NICOLAE. color. Tabelele în forzaţ. NETTER. 1938. Dr. Judy. Nemo [Nae Ionescu]. Sharon Colacino. grafică. Editura Polirom. NENIŢESCU. LV. Chimie organică. 2976. Mirajul televiziunii. 1978. Paris. Alfred Jean.447] p. 2970. Drăguţa.. 1991. Scrisul Didactică şi 2003. La police et l’enguête judiciaire scientifique. + 40 p. Metods of Forensic Detection. Bucureşti. p. Costin D. PIRTEA. cu fig. 2967. I. Bucureşti. Marian. Unităţi de măsură. [1980]. 10 année. 1985. 2980. 2975. 2983. nicare. cu fig. Locotenent-colonel. Ghid practic de ambientare. Joe. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. Basle. 2003. anul IV. an XI. Locotenentcolonel. pl. Dean. Dreptul penal Alfred Jean. Berlin. + VII + 445 [. F. NEREMZA. 1291 p. NEMEŞ. Tipografia şi litografia românească Societate anonimă. par Prof. 49 p + 1 anexă. 2978. 1 f. [2] f. PARASCHIV. Tradiţie şi comu- 2977. 247-258. Bucureşti. Les Incendies volontaires. 1982. X.C. NICEFORO. 1972. Atlas of human 2982. no. Bibliografie la p. Editura „Tiparniţa“.. The Realities of public Relations. 381 p. 2969. NICKELL.. 2974. Index 36 p. Cu un cuvânt înainte de Constantin Ciopraga. NICA. 2003. vol. 1929. vol.. e în R. FISCHER F. Colonel. Ediţia a IV-a.4-5. OPREA. 2979. 514 p.. 406-413. Stan. 2005. Consulting Editor. 2000. Bucureşti. Manuela. NENCESCU. 108 p. Iaşi. 33-35. Metode şi mijloace de comitere a falsurilor în documentele pentru trecerea frontierei. p. 160 p. disimulării adevărului cu ajutorul aparatului pentru detectarea efectelor emoţiei asupra scrisului. anatomy. NICA. 2981. în Tratat practic de criminalistică. 183 p. Totul despre relaţii publice. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. Institutul de Arte Grafice. Switzerland. 170 p.1999. iulie 2002. 2003. în Criminalistica. 1 (24). 2972. 403 p. NESSELRODE. Ministerul de Interne.D. VANSLYKE TURK. Mihai Eminescu. Dr. Structura somato-psihică. NICOLAE.. Editura 2968. fig. p. Bucureşti. Traducere coordonată de Cristina Coman. nr. în Buletin de psihiatrie integrativă. 1907. II 1053 p. 1926. vol. nr. NEWSOM. Expertiza urmelor formă lăsate de animale: Examinarea urmelor sonore. II. Science. 2973. p. 2003. Pedagogică. NICHIFOR. Colonel. tabele + erată (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). Constatarea Ediţia a V-a. Dresde et Lausanne. Costin D.. vol. Tabla de materii şi în limba engleză şi rusă. Crime al minorilor. vol. în Tratat practic de criminalistică. Vasile. Alfredo Niceforo avec préface du Docteur Lacassagne et nombreux documentes photographiques des services d’identité judiciarie de Paris. Editura Didactică şi Pedagogică. 76-84. Ion. Analiza corelaţională a factorilor de risc în declanşarea tulburărilor psihice reactive. Librairie Universelle. Editura Eminescu. 2971. Grafologie. Titlul original în limba engleză: This is PR. 684 [-688] p. Ph. reeditată 1936 (Editura „Bibliofilia“. Oradea. Carol. 4. Ciba-Geigy Limited. 932 p. Răzvan. NICOLESCU.I. I şi II. Alfredo.+ 1 f. John. Thomson Learning. Bucureşti. p. Chimie generală.

Consideraţii privind metodologia infracţiunilor prevăzute de Legea nr. Mihalache. 2000. Comisar-şef de moniului cultural în România. arh. Traducere din germană şi studiu introductiv de Claudiu Baciu. Naşterea tragediei.. GHEORGHEDIAC. 3. Prevenirea infracţiunilor prin măsuri de siguranţă. Robert A. 639 p. vol. Vasile. LAZĂR. Institutul 2994. 1912. + 2 f. NISET. în Criminalistica. Serviciul Editorial. 269 p. Editura Ministerului de Interne. PĂUN. mai 2003. 3003. NISTORESCU. Friedrich. 2996. Ediţie critică în 15 volume GIORGIO Colli şi MAZZINO. Costică. Aforisme. Friedrich. Ion. 2997. 1987. Coordonatorul colecţiei: Gabriel Vasile Niţă. Marketing & Mana- gement electoral. 2999. nr. Marina. GOŞA. Simion E. 1996. NISTOREANU. 151 p. Bucureşti. 1996. Bucureşti. vol. Iaşi. p. NISTOREANU. 131 p. Editura Hestia. 258-267. Cristian. 2002. I. 7-9. Durkheim. Bucureşti. Consideraţii inactuale I-IV. 3000. Gheorghe. 2993. dr. 245 p. Valerică. anul V. 2991. Montinari. 2006. în Criminalistica. G. Chelcea. Călăuza Gardianului. vol. Protecţia patri- 2986. Traducere din limba engleză de Mihai-Eugen Avădanei. 2985. Ilie.2984. 2998. Editura Europa Nova. Partea specială. Culegere de acte normative. Vol. 222 p. nr.. 2003. NISTOR. Dumitru. Dr. poliţie prof. Comisar-şef de Încercare de transmutare a tuturor valorilor (Fragmente postume). p. Ediţia a II-a. Sergiu. NICULAE. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 678/2001. iunie 2006. DOBRINOIU. New York. Timişoara. The Sociology and E. Gheorghe. Mişcarea autovehiculelor. Drept penal. Octav. NIEWENGLOWSKI. Florin. Neculai. univ. 735 p. NICULAE. 407-410. [selecţie]. 278 p. DRAGOMIRESCU. Editura Ager. 2006. LUNGU. Bucureşti. Paris. Bucureşti. poliţie drd. Prevenirea abuzurilor îndreptate împotriva minorilor. Bucureşti. violenţă în România – 1990-2002. 293 [-295] p. raţiunea şi societatea contemporană. NIŢĂ. Criminalitatea cu Traducere din limba germană de Amelia Pavel. anul VIII. Sociologia banilor. Libraires-Éditeurs. Gheorghe. A. pl. Alexandru. Opere complete. Editura AION [Oradea]. NICULAE. Oxford University Press. Poezia. Traducere din limba germană de Simion Dănilă. II. Îndrumar pentru poliţişti. Editura Polirom. Bibliografie la p.. 1999. Dr. Paza penitenciarelor. Friedrich. Economia. MOLNAR. ROMAN. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. p. Situaţii deosebite ce pot interveni în identificarea criminalistică. Dr. cu ilustr. PASCU. Marcel. 217-218. NIŢĂ. NIETZSCHE. I. 2988. 2995. NIETZSCHE. Dodd. GORESCU. 1998. NISTOREANU. 33-35. 663 [-669] p. Gheorghe. 2001. ilustr. Editura Universitară „Ion Mincu“. Criminalistică.II. 202 p. 1991. Florenţa.-H. Editura Militară. Mircea Aurel. Traité Pratique des Projections Lumineuses Spéciales. 220 p. 1931. Scrieri postume (1870-1873). 2002. 1974. V. NICULĂIASA. Ioan. NISTOR. Expertiza tehnică a accidentului de circulaţie. 2987. Editura Europa Nova. Aspecte metodologice ale investigaţiei penale în domeniul infracţionalităţii informatice. 3. ROŞCA-FRIDOLIAN. 2990. 1998. Note de curs. Gabriel Vasile. Prefaţă de Liviu European. Garnier Fréres. Gabriel Vasile. NICULESCU. TEODORESCU. vol. NIGEL. Prof. STOLERU. BOROI. Criminologie. Voinţa de putere. NIETZSCHE. directorul Institutului pentru Cercetarea şi Prevenirea Criminalităţii – Inspectoratul General al 191 . NIŢĂ. 1. Gheorghe. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“. 3001. 3002. p. 2989. 529 [-531] p. Bucureşti. 2992. Bucureşti. Gheorghe. Editura Universitas XXI. Humanitas.

Cooperarea internaţională în domeniul combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri. 71 p. Editura Tehnică. gramatică. 3006. punctuaţie. 1986.Poliţiei. nr. ortografie. ortoepie. Cristian. Bucureşti. 446 p. NIŢĂ. 3004. Editura Cartea Românească. Lexicon al greşelilor de limbă română. Bucureşti. 2003. martie 2005. NIŢULESCU. NOVAC. Fotografia de la A la Z. 165 p. Scrisori despre logica lui Hermes. stilistică. p. NOICA. Editura Junior. 232 p. 1996. Editura Ministerului de Interne. Chestor de poliţie. 192 . Gabriel Vasile. Mircea. anul VII. Constantin. 3005. 3007. Fonetică. în Criminalistica. 2. drd. 1973. 26-28. lexic.

243 [-247] p. OANCEA. OJOG-BRAŞOVEANU. Mileniul III. 3026. Spionaj arson investigation. martie 2001. 3022.a. 1974. Aspecte metodice privind administrarea probelor în activitatea de cercetare penală a poliţiei. 1978. Bucureşti. Bucureşti. Partea generală. 3019. London. 262 p. în Criminalistica. ODOBLEJA. Sisteme de securitate. OANCEA. Criminals Investigation (Principiile fundamentale ale investigaţiei criminale). Cluj-Napoca. Craiova. Rodica. . [Bucureşti]. Remus. p. ODOBLEJA. K. Albert. univ.. 3013. Ioan. (Clepsidra). Thomas Publisher. Studiu introductiv de prof. Charles E. 1972. Bucureşti. Drept penal. OGIEN. Moartea semnează indescifrabil. 571 p. Rezumate în limbile engleză şi franceză. 1984. Editura Ştiinţifică şi dezlănţuie. 16). Editura Scrisul Românesc. OJOG-BRAŞOVEANU. 261 [-263] p. 205 [-207] p. 237 [-239] p. OANCEA. Bucureşti. 3028. O’BRIEN. (Fantastic Club).C. Bucureşti. Republicat în 1998. Editura Albatros. R. Teză… de Odobleja Ştefan. P. Rodica. Traducător [din limba franceză] P. Iacob. Craiova. 24 [-28] p. Ştefan. 680 p. Traducere manuscris. Bucureşti. Scrieri inedite. Fundamentals of 3011. şi facs. Enciclopedică. 1971.P. Editura Polirom. 2. dr. J. Rodica. 1994. 1973.. Bună seara. 309 [-312] p. 227-238. Prefaţă de Constantin Noica. 1982. ODOBLEJA. (Colecţia Sfinx. OANCEA. ODOBLEJA. 1993. dr. 284 p. 3015. fourth edition.A. Plan diabolic. Studiu medico-legal. 223-230. Bucureşti. Constantin-Daniel. Bucureşti. Editura Dacia. Rodica. univ.7) 3024. [1928]. (Aventura. Rodica. Omul de Ştefan. 1974. OJOG-BRAŞOVEANU. Enigmă la Theory and practice. Bibliografie la p. 3023. Minerva se nantistă. Cluj. 661-674. 3014. Editura Scrisul Românesc. logie. Rolul organelor de cercetare penală în activitatea de investigare criminalistică a locului faptei. Îngrijirea ediţiei. CRC Press Boca Raton. Springfield Illinois. anul III. (Scorpionul). f. SULLIVAN. Editura Eminescu.O 3008. 202 p. 3025. nr. la capătul firului. Psihologia conso- nantistă şi cibernetica. USA. potrivit ultimelor modificări legislative. Probleme de crimino- Traducere din limba franceză de Dana Lungu şi George Neamţu. ŞPAN. Ion. 3021. Bucureşti. 3027. Bibliografie la p. Ion. Florida. OJOG-BRAŞOVEANU. la mănăstire. (Colecţia Sfinx. OJOG-BRAŞOVEANU.9). Holbrook Press. Ştefan. 207 p.. Bucureşti. dr. 271-277. 3010. Pantelimon Golu. OJOG-BRAŞOVEANU. 1971. Introducere în logica 3009. O’ COONNOR. Ştefan. (Facultatea de Medicină din Bucureşti). rezonanţei. 277 [-279] p. în Criminalistica. OJOG-BRAŞOVEANU. 1971. 3012. Comisar drd. cu fig. Criminalistics. 215 [-223] p. Practical fire and mansardă. Centrul de Studii Postuniversitare. 1975. Mihai Drăgănescu. (Aventura. univ. Rodica. cu fig. şi tab. Sociologia devianţei. O’HARA.19). Editura Didactică şi Pedagocică. Editura Militară.N. Ioan Constantin-Daniel. 2002. 3017. p. Bucureşti. 1976. Note de conf. 3020. Charles C. Rezumat în limba engleză. Rodica. OJOG-BRAŞOVEANU. Tipografia „Avântul“. studiu introductiv şi note de Alexandru Surdu. Iaşi. Rodica Cocoşatul 3016. Editura Albatros. conf. USA. 3018. 2001. 1973. Psihologia conso- are alibi. Editura Albatros. Pantelimon Golu. OANCEA. Editura Albatros. 771 p. Editura ALL. reeditată. p. Accidentele de automobil. 18-19. Comisar-şef de poliţie. 2004. Melania! Editura Dacia. 1976. în Investigarea criminalistă a locului faptei.

Rodica. OJOG-BRAŞOVEANU. (Colecţia „Sfinx“. Letopiseţul Editura Militară. (Colecţia Sfinx. Rodica. Editura Militară. 3042. OJOG-BRAŞOVEANU. (Colecţia „Sfinx“). OJOG-BRAŞOVEANU. Bucureşti. Editura Militară. 320 de de miercuri. 272 p. 3051. 1975. Bucureşti. 1977. (Cutezătorii). Rodica. Nopţi albe pentru Minerva. 1987. Rodica. nasturi. (Scorpionul) secret al lui Altin Bey. 1979. 398 [-400] p. 312 p. Editura Militară. 189 [-191] p. 226 p. OJOG-BRAŞOVEANU. 3055. OJOG-BRAŞOVEANU. 2 vol. Editura Militară. Ochii Militară. 214 p. 3037. 288 p. Violeta din seif. OJOG-BRAŞOVEANU. Anchetă 3045. 1983. OJOG-BRAŞOVEANU. O toaletă a 3039. Cutia cu 3034. 1989. 268 [-270] p. Bucureşti. Editura Nemira. Rodica. OJOG-BRAŞOVEANU. vol. (Colecţia „Sfinx“. 268 [-271] p. 3043. 3041. la Liz Taylor. 3052.. Rodica Dispariţia 3030. 1992. OJOG-BRAŞOVEANU. Bucureşti. 1998. OJOG-BRAŞOVEANU. Bucureşti. OJOG-BRAŞOVEANU. Rodica. din bikini. Cianură pentru un surâs. 1977. Rodica. Rodica. Bucureşti. Bucureşti. OJOG-BRAŞOVEANU. Bucureşti. 3050.. Rodica. (Scorpionul). Rodica. 3057. OJOG-BRAŞOVEANU. Dab Editura Albatros. II. Rodica. 1990. 1978. Rodica. 3046. A înflorit 3036. Întâlnire 3040. Editura Nemira. 1999. Editura Militară. liliacul. Întâlnire la Elizeu. OJOG-BRAŞOVEANU. 336 p. [Bucureşti]. 3035. Anonima la Elysée. 270 [-272] p. Logofătul de taină. Editura Militară. pisici negre. (Aventura). şi misterul din parc. Rodica. Bucureşti. Telefonul necunoscut. OJOG-BRAŞOVEANU.70). 1985. 320 de 3049. OJOG-BRAŞOVEANU. Editura Militară. Ştafeta. 1998. 1984. Rodica. Cluj-Napoca. Panică la căsuţa cu zorele. Vulturul în infern. (Colecţia Sfinx. Rodica. Rodica. 292 p. I. 1981. 270 [-272] p. 1988. Bucureşti. Editura Albatros. Rodica. OJOG-BRAŞOVEANU. OJOG-BRAŞOVEANU. Editura Canova. Poveste imorală. (Colecţia Sinx. Editura Bucureşti. Editura Juventus. 194 . 1982. Editura Dacia. Agentul statuii din parc. Bucureşti. 364 [-367] p. 320 de pisici negre. 1978. 1994. Bucureşti. OJOG-BRAŞOVEANU. Bucureşti. 3048. 3054. Editura Militară. 235 [-239] p. Editura Militară. Editura Militară. Editura Albatros. 304 p. as. OJOG-BRAŞOVEANU. 3044. 3047. Rodica. 3053. Editura Militară. vol. OJOG-BRAŞOVEANU. 3033.3029. Bucureşti. Rodica. (Colecţia Sfinx. Serie nouă 5). 269 [-271] p. Rodica. Bucureşti. Rodica Apel din pisici negre. Bucureşti. Rodica. Rodica. Al cincilea ne uităm la ceas. 68). OJOG-BRAŞOVEANU. OJOG-BRAŞOVEANU. Editura Nemira. Rodica. 3031. Editura Nemira. (Aventura). reeditată. 253 [-255] p. Bucureşti. 222 [-224] p. Bucureşti. OJOG-BRAŞOVEANU. Editura Albatros. Cluj-Napoca. 1981. 1992. Rodica. 228 [-230] p. (Colecţia „Aventura“). 60). Bucureşti. Editura 1980. 3038. 1976. OJOG-BRAŞOVEANU. Editura Marin Preda. 253 [-255] p. 221 [-224] p. 1999. 1992. 1991. Editura Odeon. 80 p. 75). Bucureşti. Rodica. 1990. Coşmar. Rodica. Editura Militară. Militară. Să nu 3032. Bucureşti. Bucureşti. 35). OJOG-BRAŞOVEANU. dincolo de Cornul lunii. jupâniţei. 3056. 304 p. OJOG-BRAŞOVEANU. 251 [-253] p. Crimă prin mica publicitate. OJOG-BRAŞOVEANU. Editura Dacia. Melania de argint. Craiova. Rodica. Bucureşti. OJOG-BRAŞOVEANU. 1986. Iaşi.

p. Editura Nemira. p. 2000. Bucureşti. 3075. 1999. OJOG-BRAŞOVEANU. Ion Gabriel. Bucureşti. Antoaneta. Bucureşti. Ioan. 1975. 2004. Editura Nemira. Necu- noscuta din congelator. Rodica. Bucureşti. 2004. 3066. OLTEANU. 278 p. Bărbaţii tarjeta de identidad. Editura Nemira. OJOG-BRAŞOVEANU. nr. OJOG-BRAŞOVEANU. Rodica. 20-24 noiembrie 2000. OLORIZ. 2001. p. Rodica. 23-27. Bucureşti. 609 p. Bucureşti. Al cincilea de criminalistică. 3072. A înflorit liliacul. OLTEANU. 2006. OJOG-BRAŞOVEANU. Guia pare extender la as. Logofătul nilor de omor în echipa complexă. iunie 2006. Minerva pe care le îmbracă constatarea infracţiunii flagrante în cadrul investigării infracţiunilor de trafic de droguri. 2002. Rodica. 2000. Cercetarea infracţiu- Editura Nemira. în Investigarea criminalistică a locului faptei. drd. Madrid. Univ. Coşmar. OLTEANU. Ioan. Rodica. Rodica. Aguilera. OJOG-BRAŞOVEANU.. OJOG-BRAŞOVEANU. Ion Gabriel. Bucureşti. 2003. OJOG-BRAŞOVEANU. Editura Nemira. Bucureşti. Editura Nemira. OJOG-BRAŞOVEANU. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 3073. 2000. Bucureşti. Stelian. p. Editura Scriptum. 3064. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. OLTEANU. Folosirea rezultatelor şi constatărilor tehnico-ştiinţifice şi expertizelor criminalistice în cadrul anchetei penale. 3069. Bucureşti. OJOG-BRAŞOVEANU. Să nu Gabriel. Bucureşti. OJOG-BRAŞOVEANU. 3. anul VIII. 72-73. Despre necesitatea existenţei unei metodologii a cercetării activităţilor ilicite. 2001. Constantin Dr. Bucureşti. Ioan. OJOG-BRAŞOVEANU. 2002. Anonima de miercuri. Bucureştilor – însemnările unui primar general – Editura ALDO. 3079. în Realităţi şi perspective în criminalistică. se dezlănţuie. Răzbunarea sluţilor. Nopţi albe pentru Minerva. 3081. Rodica. Rodica. 2000. Lect. Dezvoltarea şcolii româneşti de criminalistică. 2002. 18-20. O toaletă a la Elisabeth Taylor. 3065. OJOG-BRAŞOVEANU. Plutonier – tehnician criminalist. OJOG-BRAŞOVEANU. OJOG-BRAŞOVEANU. Poliţia Municipiului Cluj-Napoca. 290-303. ONUL. Locotenent-colonel. dr. 3074. Metoda chimică de 195 . 3071. Bucureşti. Şcoala de solo- sunt nişte porci. Editura Nemira. Dispariţia Reguli tactice ce guvernează desfăşurarea cercetării la faţa locului. Bucureşti. 3062. 2001. 3061. OLTEANU. OLTEANU. Bucureşti. 2000. 3060. OLARU. dr. Rodica. Ministerul de Interne. Editura Nemira. 3068. în Şcoala românească Biroului criminalistic. 96-100. Bucureşti. Gabriel. 3082. 2000. OLTEANU. Grasă şi monie. Lector univ. Editura Paideia. 3070. Bucureşti. 518-523. 3067. Mimandez. 2000. TRUŢĂ. 3059. Rodica. Rodica. Rodica. Bucureşti. File din istoria proastă. Editura Nemira. Aspecte specifice 3063. Editura Scriptum. Rodica. statuii din parc. 3078. OJOG-BRAŞOVEANU. Editura Dareco. Rodica.3058. Rodica. în Criminalistica. 1999. 2002. Sinaia. 3077. p. ne uităm la ceas. Divinaţie şi vrăjitorie în context comparat. 3076. 1909. Editura Nemira. 3080. şeful de taină. Bucureşti. Editura Nemira. Bucureşti. p. Editura Nemira. Lector univ. Apel din necunoscut.

anul III. Schmidt Römhild. 23 p. Editura Printech. în Criminalistica. OPRAN. Traducere şi prefaţă de Adrian Mitu. laboratorul de genetică judiciară din Institutul de Criminalistică al Inspectoratului General al Poliţiei Române. Transmisii automate pentru automobile. H. NEGOESCU. Nelu. nr. 222 p. Ordinea publică în unele state ale lumii. anul VI.M. Anghel Andreescu. second printing. Questioned Documents. nr. 196 . 3086. with an introductions by prof. 3085. OPREA. p.-D. 131 p. OPRIŞ. The Science and Psychology of Profiling. dr. 247 p. p. Essen. 360/2002 privind Statutul poliţistului. New York. nr. 3083. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică.punere în evidenţă a urmelor latente cu ajutorul adezivului universal „superglue“. John Henry Wigmore. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. II. 1. 192 p. Autori: Col. anul V. p. ianuarie 2003. 1986. Subinspector biolog. în Criminalistica. 3091. 3. 3088. Strafrecht und Psychoanalyse (Drept penal şi psihoanaliză). München. Ştiinţe criminalistice. Competenţa după calitatea persoanei în ceea ce priveşte lucrătorii de poliţie. ediţie revăzută şi adăugită. Gheorghe Apostol-Ion. 3092. după intrarea în vigoare a Legii nr. Criminal minds. Barnes & Noble Bookes. Subinspector bio- 3089. Bucureşti. 1974. 2002. Ordinea publică. OWEN. Personenerkennung – Fernando. Darmstadt. Coordonator ştiinţific: Constantin Sfichi. OSTERMEYER. iulie 2001. OPPERMANN. componentă a securită- ţii naţionale. mai 2004. Itinerar inedit prin case 3087. Alina. Daktyloskopie (Identificarea persoanei Dactiloscopie). Col. Ruiz. 349 p. Irina. 1998. bg. OXENTIERN. Editura Ministerului de Interne. Editura Turism. vechi din Bucureşti. selecţie. vol. Constantin Sfichi. 1972. Sport- 3095. Habana. Autori: Anghel Andreescu. Boyd Printing Cy Albany. Editura Vestala. 3094. La identificacion dactiloscopica. 18-19. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Berlin. 2002. Testul ADN – primele rezultate. 1996. K. Gheorghe Apostol-Ion. 159 p. ORTIZ. David. Second edition. Klaus. Opp. Editura Ministerului de Interne. OSBORN. 1930 . Abweichendes Verhalten und 3090. Contele de Johan. Petre. Bucureşti. Octavian. I. chimist. Lübeck. Albert S. 4. 2004. 1913. Gesellschaftsstruktur (Comportament deviant şi structură a personalităţii). Cugetări. Bucureşti. CIOBANU. 37-39. ORĂŞTEANU. Coordonator ştiinţific: Gl. 3084. 3093. 13-14. 1999. în Criminalistica.

Criminologia dialectică. 1976. 1976. Michael.. Adriana. Dr. PANGHE.. 2005. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. Mirto. 1. Ministerul de Interne. Editura Academiei. vol. în Şcoala românească de criminalistică. Mariana. DUMITRESCU. an XI. martie 2005. volum 13. Metode de investigaţie în practica medico-legală. nr. . vedete. Jurnaliştii. PANGHE. GĂNUŢĂ. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. în Tratat practic de criminalistică. X. Viorel. Editura Litera.. în Revista Română de Medicină Legal / Romanian Journal of Legal Medecine. Bibliografie la p. Michael. 2000. 3. Viorel.. Dr. X. PANAITESCU. ROŞU. nr. 1975. nr. 281 p. 280 p. ziarişti şi istorici confruntaţi cu conflictele iugoslave. Traducere din limba franceză de Carmen Ionescu. Motoare cu ardere internă. Viorel. 1965. 4 (27). p. Atelierele Grafice Socec & Co. OGODESCU. 3115. NEGURESCU. Presă şi Editorial. 3106. Denis. TRÎMBIŢAŞU. Urmele urechilor. Fundaţia Regele Mihai I. 230 p. Adriana. 312-316. Difficulties in anthropological sex determi/nation on coxal bones. Bucureşti. Camil. p. MUREŞAN. nr. PANAITESCU. legală în catastrofele cu număr mare de victime. Serviciul Cultural. Bucureşti. PANGHE. p. ROŞU. Corneliu. PALLADY. Viorel. 201-211. Bucureşti. 105-108. Prof. 273-279. PALMER. 1961. 2003. Portretul vorbit. PALL. 232 p. 3107. Bucureşti. Evoluţia metodelor de lucru cu cartotecile <modus operandi> în România. PANAITESCU. Petru C. Alexandra. Ministerul de Interne. în Revista Corneliu. 3097. Călăuza ofiţerului de TRÎMBIŢAŞU. Bucureşti. p. Expertiza medico-legală pentru stabilirea vârstei. P. 3101. 3112. 3103. Viorel.Andreescu şi P. ROŞU. Institutul de Criminalistică. 190-194. Bibliografie la p. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Doru.P. Bucureşti. vol. 2005. Începuturile şi biruinţa scrisului în limba română. ROŞU. Alexandra. M. RUELLAN. scribi sau conţopişti.. Bucureşti. PANAITESCU. vol. Corneliu. POPA. în Buletin de psihiatrie integrativă. p. 2004. 3098. Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. volum 12. 133 p. Persoană şi devenire. + XV. I. 111-116. N. 3104. 759 p. 51-56. p. Editura Matrix Rom. 3100. p. Activitatea medico- 3099. C. PANGHE. PANAITESCU. Corneliu. volum 12. Eduard. Iaşi. [Bucureşti]. PANAITESCU. 2002. PANĂ. Viorel. 3111. nr. p. poliţie însoţită de Călăuza cetăţeanului. PALMER. Eseu de antropologie. 216-219. Bucureşti. Traducere din limba franceză de Carmen Ionescu. Francisc. an XI. Bucureşti. Funcţionare motorie în autism. Editura Medicală Naţională. 31-41. Nicolae: 3114. Identitatea pedopsihiatriei în „tranziţia românească”. iunie 2005. Mariana. 3105. Editura Tritonic. 4. 465 p. volum 13. p. Mariana. BELDIE. Ministerul de Interne. Inspectoratul General al Miliţiei. PANAITESCU. PAMFIL. 4 (27). Constantin. 1945. PANDREA. 3109.G. Petre. nr. Lecturi din izvoarele istoriei Evului Mediu. 1984. septembrie 2004. Ministerul de Interne. nasului şi ale altor părţi ale feţei şi corpului uman. în Buletin de psihiatrie integrativă. 2002. I. Editura de Stat Didactică şi Pedagogică. Iaşi. 218 p. 3113. PANAITESCU. Bătălia pentru ştiri. 3102. 269-274. 196 [-198] p. 3110. dr. Realizarea portretului vorbit la faţa locului. 1976. Mariana. 2. Probleme medico-legale ale activităţii în cabinetele stomatologice. în Tratat practic de criminalistică. Editura Tritonic. 1909. Anatomia regională a feţei şi gâtului. vol. Bucureşti. 3108. Nicolae. 1974. PANAITESCU. Cu colaborarea comisarilor G. Corespondenţi de război. 170-177.P 3096. 219 p. Societate Anonimă.

Redactor responsabil: Academician St. 3133. I.. PAPAZOGLU. 1978. 89112. 3131. 15 p.P. 528 p. Şt. PANTELEEV. Neurologie. francesă şi spaniolă. p. PARHON.3116. Vol. Manual de fonetică romanică romînă. Opere. Toate legile speciale cu infracţiuni date în competenţa Instanţelor Militare. cuvânt psihologie. Ediţie şi prefaţă de Valeriu Rusu. 3121. Grai. Opere alese. 640 p. pancreas. Goldner). ovar şi testicul. 194 p. Expertiza urmelor lăsate de urechi. Ministerul de Interne. Jassy (Impr. Glanda tiroidă. Editura Minerva. 89-95. 1995. 3132. 374 p. Bucureşti. 198 . suprarenale. Ministerul de Interne. PAPAHAGI. Poliţia judiciară 3128. Endocrinologie generală. Opere alese. (Extrait des Bulletins des médecines et naturalistes de Jassy. 1 f. nas şi alte părţi ale feţei. În timp de mobilizare şi război. Bucureşti. 3125. Opere alese. şi ilustr. (militară şi ordinară). Editura Academiei R. Traducere din limba italiană de A. Dimitrie. Editura Humanitas. Casa Şcoalelor. 1936. Hipnoză. II. PARHON. Repertoriu alfabetic de practică judiciară în materie penală pe anii 1969-1975. nr. PANTELIMONESCU. Traducere din limba franceză. cu fig. Bibliografie la sfârşitul capitolelor. Mihai. 3124. PARHON. 3122. (Extrait des Bulletins des medecins et naturalistes de Jassy. Costescu. H. Editura Academiei R. (Extras din Revista de Drept Penal şi Ştiinţă Penitenciară. C. Mafia şi stupefiantele. vol. portret + 1 tabel + erată. Michele. Bucureşti.). BARBU. Iaşi. 3127.R. pl. 3120. Goldner. 1980. Essai de graphologie 3117.C.F. 1977. Psihologie şi psihiatrie.8 et 9). 1954. + 1 f. IV. Moscova. 3129. SELIVANOV. în Tratat practic de criminalistică. V. PARHON. 2000. Tache. III. PARHON. Folklor. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. I. Bucureşti.P. Vasile.I. + 1 f.R. 415 p. I. [Redactor responsabil Acad. Editura Ziarului Universul. F. Rezumat în limbile rusă şi franceză. NICHIFOR.8 et 9. BARBU. PAROT. 488 p. Introducere în oraşului Bucureşti. + p. 9). RADU. I. Ion. PARHON. Ştiinţa dreptului şi Criminologie. + erată (Academia R. cu facs. 1959. 349 p. glandele paratiroide şi timus.8.P. Raportul dintre Psihiatrie. Vasile. (Restituţio) 3126. Corneliu.. I.A. 1982. Literatura juridică.. I.I. Essais de Graphologie Scientifique. PARHON.R. Tudor. 1988.). 1970. [Bucureşti]. Alexandru. cu fig. Bucureşti. AoûtSept. portret + 11 f. Repertoriu alfabetic de practică judiciară în materie penală pe anii 1976-1980. (Academia R. Ediţie îngrijită. 1943. 672 p. 120-127. H. Vol. no. ANGHELESCU. 3123. Criminalistica. POPOVICI. PANGHE. PANTALEONE.C. Caractères objectifs de l’écriture. Milcu. Manual.1916). Parhon. II. 164 p. 584 p. p. POPOVICI. PAPAHAGI. 1917. Lăzărescu şi E. introductiv. Vol. 3118. Bucureşti. În timp de pace. Mihai. note şi indici de MarcelDumitru Ciucă. Tudor. Constantin I. grafie. Etno- Vol. p.. În Anexă: formulare tip pentru ofiţerii de poliţie judiciară. Ediţia a treia. Editura Politică. Professeur de clinique de maladies nerveuses et mentales à la Faculté de Médecine de Jassy. Examinarea monedelor.C. 3119. 89-112. Tache. Editura Academiei R.R.R. PANGHE. Caractères objectif d’écriture par C. 1961. Bucureşti. N. italiană. M. Corneliu. RICHELLE M. Bucureşti. 3130. 1981. III.P. 1917. scientifique. PAPADOPOL. Constantin I. Alfred Jean. Pe un teritoriu sub stare de asediu. PAPADOPOL.. Milcu]. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. în Tratat practic de criminalistică. 1943. vol. Editura Minerva. Istoria fondărei epifiză. 738 p. Nr. M.P.C.

Bucureşti. 152 p. Cunoaşterea de sine şi cunoaşterea 199 . PAŞCANU. (Extrait de „Revista de Drept Penal“). Traducere de Gheorghe Szekely.. 44 p. [Bucureşti]. no. Blaise. Editura All Beck. 3142. Bucureşti. 3149. Dreptul poliţienesc român. 3146. nature an service de la police). Bibliografie la p. Editura Ştiinţifică. PASSALEGA. 1968. Traducere din limba germană de Mircea Constantinescu şi Niels Őffenberger. 1969. Bucureşti. PAVELCU. Une nouvell branche du droit public. 3148. Editura AION. 1973. Principii de docimologie. 1974. în R. 130 p. 3154. Almanah filatelic 1984. Editura Ştiinţifică. notiţe introductive. Editura Enciclopedică Română. O nouă ramură a dreptului public. Blaise Pascal filosoful. de sine. PASCU [Iuliu]. 1900. PATRICIU. PAVELCU. dr. PASCU. inferioare. PARS HANS H. Metamorfozele lumii lumii. Cercetări logico-filologice asupra cărţii „A” a „Analiticelor prime”. 1998. Vasile. Prof. f. Vasile.R. dr. Vasile. policière. Drama psihologiei. Bibliografie la p. Bucureşti. 1959. 3145. Vasile. Vasile. PASCU. Berlin. [Louvain]. F. 566 p. (I+II). 341-344. Bucureşti. 352 p. Internet-ul şi dreptul. 1936. Iuliu. Vol. Bucureşti. policière. Text integral. 405 p. Aspecte din istoria dare. Le droit et la procédure Introducere în ştiinţa examinării. Scrisori provinciale. PATZIG. O. Bucureşti. Marile enigme ale 3155. 3156. Traducere de Maria şi Cezăr Ivănescu. Bibliografie la p. PATURI. Editura Ştiinţifică. poştei rurale în Romania. 1970. tab. I. PATRICIU. Victor-Valeriu. PASCAL. + 4 f. PAVELCU. 3144. PAVEL. 44 p. 1999. 135 p.. note şi indici de George Iancu Ghidu. Prezentarea textului de lege şi a practicii judiciare. [Fascicula I]-II. 1999. Colecţie îngrijită de Idel Segall. Eseu asupra constituirii psihologiei ca ştiinţă. Ediţia a II-a. 159-164 3151. p. Bucureşti. Cugetări. Invitaţie la cunoaşterea Prefaţă de D. La Poroscopie (La Vasile. PAVELCU. Şerban George. Bucureşti. Iaşi. (Colecţia Psyche. univ. 277-282. PAVELCU. PASSERA. 84 p. Handbuch der kriminalische Photographie. 255 p. 3141. 3137. Bucureşti. Editurile Saeculum I. 1970. 3147. Leonard. Un nouvelle branche du droit public. 1984.. docent. Cezar Librecht. Editura Didactică şi Pedagogică. Ioaniţescu.3134. 164 p. Îngrijită de Aurel Dicu). doc. p. (Orizonturi). 3150. Günther. 10e année. [Oradea]. Bucureşti. de Florica Neagoe. Silogistica aristotelică. 1976. Traducere de Mihai Popescu. 288 p. 3138. Bucureşti. 3136. Felix R. Junimea.6-7. 21-23. PASCU [Iuliu]. 1938.I. 150-164. Prof. 3139. 104 p. Doru. 455 p. 3153. de Ion Brăescu. Vasile. Dialog. Ioana. 1962. Bucureşti. revăzută şi adăugită. 1929. 160 p. 3140. Viaţa aventuroasă a operelor de artă. PAVELCU. PAVELCU. Traducere din limba franceză. Le droit et la procédure profil psihologic al feminităţii. Din viaţa sentimentelor. şi Vestala. 3152. 317-334. Dreptul şi procedura poliţienească. Editura de Stat Didactică şi Pedagogică. + erată. p. Bucureşti. creator al prozei franceze moderne. VASIU. PASCAL [Blaise]. Rezumat în limba franceză. Vasile. 1971.a. 3143. Un Iuliu. 334 [-336] p. Almanah Filatelic Bucureşti. Editura Meridiane. Editura Didactică şi Pedagogică. Academician. Alfredo. Editura Didactică şi Pedagogică.C. Studii: Pascal. 3135. PAVELCU. Editura Ştiinţifică. Dumitru. 1972. PAUL. Infracţiunea de delapi- ediţie Brunschvicg. 308 p. Psihologie pedagogică (Studii). Eseuri.

în Tratat practic de criminalistică. Gheorghe. p. I.. jur. ing. p. în Tratat practic de criminalistică. Die bedingten Reflexe (Reflexele condiţionate). 540-562. Marc. ing. 1. Editura Didactică şi Pedagogică. 601-623. 468-473. vol. expert Criminalistique. PĂŞESCU. 117-124. COVALCIUC. Depresurizarea unei roţi – cauza sau consecinţa accidentului de trafic rutier – coroborarea urmelor descoperite la faţa locului cu examinarea criminalistică a pneurilor.C. Bucureşti. p. p. Gheorghe. Mihail.F. 1 Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Gheorghe. PĂDURARU. Meseria de a trăi Doamnei nr. PAVESE.P. Trusele criminalistice. Gabriel. 1982. 2003. 123. 1908. PĂŞESCU. Constantin. Institutul Naţional de Expertize Criminalistice. Noţiunea şi clasificarea generală a urmelor. Editura Alma Mater. Pe copertă: „Profesorului meu Dr. 170-172. R. Bucureşti. Prefaţă: prof. 255-261. Gabriel.. PAVELIUC. expert (Jurnal 1935 – 1950). procuror. note şi postfaţă de Florin Chiriţescu. Drd. criminalist. 35-43. Comisar-şef de poliţie.C. PĂDURARU. e 1937. 495-500. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. PAYOT. 9e année. 28-34.C.9. PĂNESCU. Drd. p. 3170. Drd. 113 – 121. Cluj-Napoca. Ministerul de Interne. Rull et Hess. 467-468. Coroborarea investigaţiilor medicale cu cercetarea la faţa locului în expertiza criminalistică a accidentelor de muncă produse de organe de maşini în mişcare. Bibliografie la p. vol.. Păulescu. Universitatea Torino-Italia. 1976. 3166.I. Bucureşti. 3163. Marziano Guglielminetti. no. p. e 1937. 2004. 18-19. Gabriel.C. Ministerul de Interne. Bucureşti. I. în R.7. 9 année. 123 [124] p. în Tratat practic de criminalistică. E. no. vol. PĂŞESCU. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 440 [-448] p. de reconstrucţie şi modele sistematice ale structurii şi dinamicii teoriilor ştiinţifice. Bibliografie la p. Minovici / Admiraţiune şi recunoştinţă”/ Dr. Laboratoarele criminalistice mobile. Limite ale previzibilităţii în accidentele de trafic rutier la trecerile marcate pentru pietoni.. Editura Luceafărul. Tipografia „Munca” Strada 3171.I. p. R. no. Gabriel.10. PAYOT. p. 1972. Mihai.8. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul falsificării de monede. 9 année. vol. no. p. Editura Allfa. Teoria ştiinţifică.I. 1937. 469-491.9. 3158. 9e année. 45-53. Drd. 1 Evoluţia şi importanţa măsurilor de siguranţă la paşapoarte.I.. no. criminalist la Institutul Naţional de Expertize Criminalistice – Laboratorul Interjudeţean Iaşi. Metodă de identi- ficare a urmelor de combustibili lichizi. şeful Biroului criminalistic I. Traducere din limba italiană. R. 3162. 3164. în Criminalistica. în Investigarea criminalistică a locului faptei. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. L’analyse du papier en 3167. no. nr. PAVLOV. 366-380. p. din Institutul medico-militar. 2003.8. univ. PÂRVU.C. 3160.. Cesare.G. e 1937. p.. I. iulie 2004. La détermination de l’âge 3161. Timbre şi alte valori. Modalităţi 3168. Bucureşti. München. Contribuţiuni la studiul medico-legal / al ştrangulărei cu mâna / Teză pentru / doctorat în medicină şi chirurgie / Presentată şi susţinută în ziua de 7 iunie 1903 / de…. anul VI. 3159. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 1976. PĂŞESCU. 2005. p. ing. 275 p. R. 1936. 4. Bacalaureat / intern 3169. Bucureşti. des encres suivvant les méthodes de Metzger. 200 . PĂDURARU. în R. 3157. Ministerul de Interne. M.C. 1981. p. 1976. p. Marc. Gheorghe. Ilie. Laboratorul Interjudeţean Iaşi. 3165. 403-421. PĂDURARU.I. în Tratat practic de criminalistică. 10 année. I. 8e année. 1938. 1999.personalităţii.. Ministerul de Interne. p. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.I. 1976.

3189. Bucureşti. 3184. Interpretarea urmelor de sînge descoperite la locul faptei într-un caz de omor. Vol. de criminalistică şi de penologie nr. 247-254. Gheorghe. p. p. 1980. nr. Gheorghe. 3188. II. Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir. p. Teste grilă. Identificarea persoanelor după urmele lăsate de ureche în Revista de criminologie. Gheorghe. 203. PĂŞESCU. Crime Scene: Blood trace investigation (Examinarea urmelor de sânge la faţa locului) în Romanian Journal of legal medicine. 26-27. Mileniul III. 343-357 + 249. Ministerul de Interne. în Tratat practic de criminalistică. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Gheorghe. 258-264. 3191. în Tratat practic de criminalistică. 213. PĂŞESCU. R. 528 p. Gheorghe. 2000. vol. 3178. IV.3/1994. PĂŞESCU. Gheorghe. în Tratat practic de criminalistică. nr. Bibliografie la p. CULCEA. Gheorghe. 1/1999. 127-133. 24-25. + 2 Anexe p. p. lăsate de mănuşi. şeful Servi- 3190. Expertiza urmelor- mentelor cu ajutorul copiatorului sau computerului în Revista de criminologie. PĂŞESCU. Bucureşti.6/2001. 174-186. Ministerul de Interne. La Bundeskriminalamt Gheorghe. Gheorghe. PĂŞESCU 3187. Secretele amprentelor papilare. CONSTANTIN. 3175.. CULCEA. Gheorghe. 1979. Bucureşti. anul I. Determinarea ve- Gheorghe. Bucureşti. vol. în Valoarea proCriminalistica 3183. p. 1980. Criminalistica. 3173. 31-36. Falsificarea docu- Examinarea urmelor de îmbrăcăminte lăsate pe obiecte. 359 [-360] p. Editura Naţional. Col. de criminalistică şi de penologie nr. Gheorghe. 3174.1982. 67-76. Dumitru. p. 511522. PĂŞESCU.. 201 . 204. 3186. 1996. în Revista „Fotografia & video“ nr. Gheorghe. Gheorghe. 160-165. PĂŞESCU. Gheorghe. Bibliografie la p. bantă a urmelor nr. PĂŞESCU. Dumitru. mai 1999. III. 4/2001. 8-11. PĂŞESCU. Bucureşti. 133 p. Gheorghe.1/1999. Interpretarea criminalistică a urmelor la locul faptei. vol. printre specialişti în Revista „Lumea interpol“ nr. PĂŞESCU. cu 390 ilustr. III.3172. 1/1999. 2002. 3185. 8-11. p. 358-359. p. PĂŞESCU. Abordarea exper- tizei documentelor redate prin mijloace copiatoare în Criminalistica nr. 2003. de criminalistică şi de penologie nr. în Criminalistica. de criminalistică şi de penologie nr. p. 165-175. 36-42. Bucureşti. în Criminalistica. p. ilustr. PĂŞESCU. p. Gheorghe. 2001. PĂŞESCU. PĂŞESCU. Editura Naţional. 7/1992.3/1999. PĂŞESCU. 3192. 2/2001. Interpretarea cri- perfecte a semnăturii în Criminalistica nr. chimii urmelor papilare în Revista de criminologie. Posibilitatea imitării ciului Criminalistic din Poliţia Municipiului Bucureşti. PĂŞESCU. PĂŞESCU. Gheorghe. 3177. 3180. Principiile interpre- 3179. 247-254. formă lăsate de animale: Examinarea urmelor de picioare. PĂŞESCU. p. 3. PĂŞESCU. Ministerul Justiţiei. PĂŞESCU. 205/1992. Ministerul de Interne. 3181. p. Special photokina – 92. de criminalistică şi de penologie nr.1/1999. în 20 de ani de expertiză criminalistică. 171-176. Posibilităţi de identificare traseologică a obiectelor pe baza unor caracteristici temporare. tării criminalistice a urmelor la locul faptei. p. Ion. Gheorghe. 3176. Examinarea urmelor 3182. p. PĂŞESCU. p. Interpretarea criminalistică a orificiilor descoperite în sticla ferestrelor. Gheorghe. Gheorghe. minalistică a orificiilor descoperite în sticla ferestrelor în Revista de criminologie. Reconstituirea fizionomiei corpului şi îmbrăcămintei cadavrelor depesate în Revista de criminologie.

Ediţiile „Colecţionarului“. dr. Editura Alma Mater. 3204. Agresivitatea şi condiţia umană. univ. PĂTRĂŞCOIU. Bucureşti. 1984.. anul VIII. Adrian. PĂTRĂŞCOIU. 3202. Bucureşti. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Bancă Speranţa de a vindeca răul uman. 2003. Bancă de articole – Revista „Magazin de filatelie.E. univ. Bucureşti. nr. Conf. Gheorghe.N. Constantin. p. Numărul de puncte caracteristice necesare identificării dactiloscopice. nr. Bucureşti. 1-15.P. 246 [248] p.. 1-105. Bucureşti. Mircea-Nicolae. nr. PÂRVULESCU. Bucureşti. Editura Tehnică. dr. PĂUNESCU. nr. PĂŞESCU. PĂŞESCU. Coordonatele 3196. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. 135 p. Bancă de articole – Revista „Colecţionarul“. 21 – 24. expert criminalist. Bucureşti. genetician.M. 7 p. PECK. Bucureşti. Bucureşti. expert criminalist. mai 2004. dr. nr. 5 p. Deficienţa min- tală şi organizarea personalităţii. Cluj-Napoca. Bucureşti. Folosiţi-vă intuiţia! Titlul original: The Intuitive Way. 1983. 1995 – 1999. I. p. psiholog. 1977-1990. 3203. 26 p.16. Les lois de l’écriture. 330 [336] p. cartofilie şi numismatică“. Mircea-Nicolae. Leliana Valentina. în „Criminalistica”. Gheorghe. 3198. Conf. 1-58. 3. anul VI. noiembrie 2003. de articole – Revista „Filatelia“ – 19541999. Grigore. 3194. 2000. Teora. (Observaţiuni asupra legii din 4 iulie 1921). în Criminalistica. Conf. Particularităţile expertizei semnelor auxiliare scrisului. Dr. Gheorghe. 2004. 1999. Constantin. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. 37 p. – Ministerul Justiţiei. univ. Editura Aldus.. Curtea Veche. PĂTRĂŞCOIU. PĂTRUŢ. Scott. 3207. Crime. Tudorel.G. adjunct al şefului Serviciului Criminalistic din D. 4. Gheorghe. 1994. 2005. Editura Didactică şi Pedagogică. Mircea [-] Nicolae. 386-387. Conf.. escrocherii. 3195.6. The Hope for Healing Human Evil. p. 1-517. 1999..). Consideraţii generale despre cioburi de sticlă şi crăpături în geamuri. 36 p. Catalog specializat al plicurilor şi cartoanelor filatelice – Prima zi – România – Ediţiile „Colecţionarului“. Catalog specializat al mărcilor poştale româneşti cu – Greşeli de machetare – 1958-1998. p. Librairie Vuibert. PĂŞESCU. PELLAT. 2. 1977. Erori în cercetarea la faţa locului şi efectele lor asupra expertizelor criminalistice. Consideraţii privind analiza genetică. 1997. în Criminalistica.3193. 1999. PÂRLOGEANU. expert criminalist. 3199. Bancă de articole – Revista „Filatelistul feroviar“. 3209. 3197.. univ. 1927. 1998. falsuri. PĂUNESCU. nr. Bancă de articole – Almanahul filatelic. univ. Constantin. 1997. aprilie 2006. Conf. 2006. Psihologia minciunii. PEIRCE. nr. cerşetoria. expert criminalist. Solange. dr. 128-134. 26 p. 3200. PĂUNESCU. Bancă de articole – Revista „Curierul filatelic“. Expertizele balisticojudiciare în dosarul „Vasile Milea”. p. Gheorghe. expert criminalist. nr.B. Bucureşti. PĂŞESCU. 3201. BUTOI. Penney. Editura Luceafărul.. 17 p. anul VIII. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Subcomisar de poliţie. Titlul original People of the lie.. Traducere din engleză de Lucian Popescu. 202 . 51 p. 3205. Traducere din limba engleză de Anca Perl. Bucureşti. furturi. Paris. dr. 8-10. Competenţa expertului criminalist cu privire la probele de comparat . august 2006. PĂŞESCU. Bucureşti.C. Prof. 36-38.. 1999. Bucureşti. 1999. 3206. 1921. anul V. Vagabondajul şi 3210. p. univ. p. 34-35. 19951999. 5-8. Din lumea interlopă a mărcilor poştale. metodologice ale recuperării minorului inadaptat. 1990-1999. Braşov. 77 p. 2001. 2000. nr. PELLA (Vespasian V. M. 1995-1998. în Criminalistica. dr. 3208.

3213. ţiei. procuror la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. vol. 28 p. PERIEŢEANU. 145-156. 4. Editura Luceafărul. partea a II-a. 3217. I. 3224. (avocat). anul VII. Institutul de Arte Grafice „Vremea”. DUMITRESCU. Str. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. de de 3222. Humanitas. în Tratat practic criminalistică. 296-300. Expert tehnic.. PEŞTINĂ. (Collegium. 526 p. PERETZ. vol. Semnătura electronică – un pilon important al sistemelor de management al securităţii informaţiei. fără an. Fehlerquellen im Strafprozess . PERIEŢEANU. Diomid. 2005.. 3212. Ediţia a II-a revăzută. vol. Rolul poliţiei în Justiţiei al Olandei. 1999. I. [Bucureşti. LEGRAND. Ucidere din culpă comună. moravuri. Ştiinţele educaţiei). Ediţia a II-a revăzută. Semnătura electronică. Raymond. PERETTI. Bucureşti. 2004. Curs de istoria dreptului 3223. Examinarea urmelor statul modern. Poliţia de 3225. Cu o prefaţă de Domnul Karl. 3215. Bucureşti. PEŞTINĂ. Traducere din limba engleză de Gheorghe Florian. Jurist. Ciprian Marius. ianuarie 2005. Bucureşti. 1931. Monumentele vechiului drept român. Editura Albatros. Ing. 203 . 3. Bucureşti (Inst.15-16. Vol. 3216. Jean. Mihai.. noiembrie 2003. I. 588 p. Steluţa.. 88 p. 25-27. 393 p. Drd. Bucureşti. de ştampilă. anul V. 442 p. p. Jean- André. 10. comisar pe lângă Prefectura Poliţieĭ Capitaleĭ. 1905. XVI + 703 + 59 p. Ion. Bucureşti. André de. Marius Daniel. Ministerul Interne. 1. 3220. Operaţiunile „Meliţa“ şi „Eterul“.36 (I). Istoria Europei Libere prin documente de securitate. PEŞTINĂ. Gr. Marius Daniel. p. (Extras din „Revista Judiciară“). Principiul lui Peter: cum funcţionează o ierarhie. Precis de istoria dreptului Marius Daniel. PERIEŢEANU. 200 p. Gr. Bucureşti. anul V. 3221. 456 p. Licenţiat în drept.A. Bucureşti. 1926. II. Iaşi. 167 p. PELIN. Traducere din limba engleză de Gheorghe Mateescu. Gr. anul V. p. Ing. PERIEŢEANU. în Criminalistica. PETERS.A. BONIFACE. Bucureşti. Ciprian Marius. CĂLUGĂREANU. 3219. Licenţiat în drept. 3227. Traducere din limba franceză de Gabriela Sandu. iulie 2003. Legiuirile greceşti. general E-sign România S. nr. 1928. A pune regulile în acţiune. Bucureşti. Studiu social. partea a II-a. PERETZ. Penal Reform International şi Ministerul St. nr. director român. Stătescu. Ion. 30 p. partea I. 1904. PETER. juridic şi de legislaţie comparată. Jurist. 3218. partea I. 155-181. Semnătura electronică şi soluţiile PKI. Cuvânt înainte de general de divizie Ioan Chiş. Un manual internaţional privind o bună practică în penitenciare. în Criminalistica. Tehnici de comunicare.3211. mai 2003. nr. p. 15-16 (II). Discurs rostit în şedinţa Adunării deputaţilor dela 26 iunie 1929 în calitate de raportor al legii asupra organizării poliţiei. Gr. 2001. II. nr. Studiu istoric şi critic. 1907.Eine Untersuchung der Wiederaufnahmeverfahren in der Bundesrepublik Deutschland (Surse de eroare în procesul penal – O examinare a procedurii de redare a înregistrărilor în Republica Federală Germania). III. 391 [-392] p. I. 6. I.. Criptografia – cel mai important aspect al sistemelor de management al securităţii informaţiei. 1995]. Carol nr. p. p. I. + erată. ediţia a II-a revăzută. PEŞTINĂ. GREJDINOIU. în Criminalistica. român. PEŞTINĂ. Originile dreptului român. CĂLUGĂREANU. de Arte Grafice „Eminescu“). Organizarea poli- Marius Daniel. Editura Polirom. Bucureşti. HULL. [Marius] Dan[iel]. PERCIUN. 1930. de Arte Grafice „Universala“). Manual teoretico-practic de poliţie judiciară. 3226. Inginer. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 3214. Bucureştĭ (Stab. 1980. Laurence I. vol. p. I. 1999.

Consideraţii privind metodologia de recoltare a fragmentelor de ţesuturi şi organe. Editura Luceafărul. Logica. Douăsprezece prelegeri 3229. 3234. Jean. Iaşi. Probleme de logică. De la scaunul lui Ştiinţe din Geneva. 1969. Bucureşti. F. (Din publicaţiunile Casei Şcoalelor. 3236. Tratat elementar… Bucureşti. 3233. profesor la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei de pe lângă Universitatea din Geneva. PETROVICI. PETROVICI. Traducere din limba franceză de Liviu Damian şi Octavian Madan. Profesor la Facultatea de 3231. PIAGET. Cartea Românească. 3237. Probleme de logică. D. p. PETRICĂ. Ioan. Introducere în meta- fizică. Agora. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 40. Cluj. 352 p. 135. Reproduce textul original apărut la Editura Casa Şcoalelor. Psihologie şi pedagogie. Timişoara. Editura Librăria Academică S. Natalia. 3230. PETRESCU [Corvin M. Lucian.. Dacia. Biologie şi cunoaştere. 391 p. Essai sur les relations entre les regulations organiques et les processus cognitifs. Biblioteca Pedagogică). Pecker. Cartea ofiţerului universitare despre Immanuel Kant. 283-286. nr. 386 [-391] p. 136 p.. Bibliografie la p. 10-12. 3239. 288 p. STOICAN. Editura Ştiinţifică. Bucureşti. 3232. Biologie şi cunoaştere. Bärbel. Eseu asupra relaţiilor dintre reglările organice şi procesele cognitive.A. 1994. Înţelepciunea şi iluziile Bertillon la calculator. 3243. PETROVICI. Ion. Lucian. 1970. spargeri. 2001. Cluj. 3. privind strategia de examinare cu tehnica poligraf. (Utopica). 1923. [Traducere de Liviu Damian şi Octavian Madan]. Iaşi. p. Editura Helicon. histochimice şi tanatochimice. Jean. Răspunsurile marelui psiholog la problemele învăţământului. de poliţie. Diana Zamfira. PIAGET. PIAGET. 1994. Jean. Expert-criminalist. mai 2003. Materiale şi truse criminalistice moderne destinate investigării locului faptei. Jean. Polirom. PETROVICI. conferenţiar la Universitatea din Aix-Marseille. 1928. Reproduce textul ediţiei din 1924 (Utopica). PANAITESCU. Iaşi. 1998. BURICESCU. 455-462. Ion. PETROVICI. p. p. 3235. Traducere din limba franceză de Dan Rădulescu. I. DRUGESCU. Lucian. 2005. 1929. 204 . Bibliografie la p. Iaşi. 137 [-139] p. atentate … etc. PIAGET. în Investigarea criminalistică a locului faptei. filozofiei. Ion. PETRICĂ.3228. INHELDER. Studiu introductiv şi note de Constantin Sălăvăstru. (Collegium. tehnici şi performanţe. Ion. Evoluţii şi tendinţe în criminalistica modernă. în Criminalistica. C. cu ilustr. 3240. 3245. Gr. a probelor biologice necesare examinărilor histopatologice. 2004. Universul fotografiei digitale. 1972. (Pedagogia secolului XX).. Instrucţiuni practice pentru cercetări la faţa locului în crime. în Criminalistica. Bucureşti. 3242. PIAGET. 194-210. Editura Didactică şi Pedagogică. anul V. Psihologia copilului. 1936. PETROVICI. + erată (Direcţiunea Generală a Poliţiei). 1992 (Utopica).]. Ediţia a II-a adăugită. 212 p. 218-226 3238. Teoria noţiunilor. Editura Dacia. PETRESCU. 1935. 132 p. Consideraţii Ion. vol. Bucureşti. 163 p. Bucureşti. Mileniul III. Titlul original în limba franceză: Biologie et connaisance. în Ghidul procurorului criminalist. Victor. 1971. Bucureşti. 176 p. Ediţia a III-a. 26 p. Expert criminalist. PETRESCU. Jean. 88 p. PAMBUCCIAN. Traducere din limba franceză de I. Bucureşti. 3241. Eseu asupra relaţiilor dintre reglările organice şi procesele cognitive. 93-96. PETRESCU. p. 3244. 1971. Editura Didactică şi Pedagogică. 1911. Traducerea: Dan Răutu. Agora. Filosofie). 254 [-256] p. Ion. Svetlana. PETRICĂ. Bucureşti.

dr. Naşterea inteligenţei la copil. 1853 – Crimean 3247. Bucureşti. 436 p. 44 p. PINTEA. Procedura începerii. (despre) Psihologia inteligenţei în concepţia lui Jean Piaget. 1973. Traducere după ediţia Théories du langage. dra. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. War – 1856. În româneşte de Ecaterina Popa. Berlin. Traducere din limba franceză de Dan Răutu. Cu o prefaţă a autorului pentru ediţia românească. J. Judecata morală la copil Lynn.Ursula Şchiopu. Pecker. Paris. dr. Dr. 1963. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 2006. Editura Didactică şi Pedagogică. 471 [472] p. Jean. Jean. Lübeck. PINTEA. anul VII. 340 p. 2004. coordonator Rolf Rainer Jaeger.…] Prefaţă de prof. 1976. 8). 3250. [Colaboratori: dra. 1983. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. Bibliografie la p. 3260. 34-35. Baechler. 483-505. Dalloz. PIAGET. PRINCE. Royaumont pentru o ştiinţă a omului în 1975] [de] Studiu introductiv: Călina Mare. Urmărirea penală. A. 256 p. 3256. I. 3258. (Informare tehnică. Traducere din limba engleză şi note Adriana Bădescu. PINTEA. Păstrătorii secreţi ai adevăratei identităţi a lui Iisus Hristos. efectuării şi terminării urmăririi penale. 632 p. Bucureşti. PIAGET. RAO. Teorii ale învăţării: Dezbaterea dintre Jean Piaget şi Noam Chomsky [Organizată la Centrul tactică criminalistică în investigarea delictelor informatice. Traducere de Dan Răutu. Tiberiu Toader. 427-433. Editura Ştiinţifică. Titlul original în limba franceză: La construction du réel chez l’enfant. Traducere de Dan Răutu. Clive. (Idei contemporane).M. ianuarie 2005. Editura Didactică şi Pedagogică.3246. Editura Ştiinţifică. Mihaela Toader. 3249. 3253. Epistomologia genetică. Titlul original în limba franceză: L’épistémologie génétique. vol. Din volumul intitulat în orginal în limba franceză: Tendances principales de la recherche dans les sciences sociales et humaines. Biblioteca Centrală Pedagogică. copil. Jean. nr. Alexandru. Feldweg. Essen. Traducere: Mariana Ceauşu. 1988. 1973. PIAGET.X. Editura Politică. 168 p. Ioan A. PIAGET. Bucureşti. Jean. Lambecier. PICKNETT. Jean. Traducere: I. Elemente de Jean. Jean. 2004. 64 p. 1. Lumina Lex. 3259. fază a procesului penal. 3252. Bondues 1994. PIAGET. 102-103. Théories de l’apprentissage. PIAGET. univ. PIAGET. Tradu- cere din limba franceză de Alexandru Gheorghe. M. Bibliografie la p. PIAT DEWAVRIN. 3255. Criminalogie. Titlul original în limba franceză: Le jugement moral chez l’enfant. Noam. (Pedagogia secolului XX). Editura Schmidt Römhild. Structuralismul. CHOMSKY. cu portret aplicat (Lucrări fundamentale de pedagogie). PINATEL. 3257. Popa. N. Cluj. Ştiinţe criminalistice. Construirea realului la und Beweismittel – Computerkriminalität (Computerul ca instrument şi mijloc de probă – Criminalitatea electronică). Aspecte teoretice şi practice. Der Computer als Tat- 3248. Bucureşti. 3251. 450-457. 1980. Bucureşti. 3254. Dr. Bibliografie la p. Teorii ale limbajului. p. Helmut. univ. 1973. 1972. Dimensiuni interdisci- plinare ale psihologiei. 320 p. Editura Didactică şi Pedagogică. Jean. Aspecte teoretice şi practice. Bucureşti. Conf. 94 p. 2002. Dacia. Bucureşti. Alexandru. Chronological Table. 104 p. ediţie revăzută şi adăugită. 205 . PICKO. Bibliografie la p. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. PIAGET. Ediţie revăzută şi adăugită. dra. în Criminalistica. Alexandru. Misterul templierilor. F. 508 [512] p.

Bucureşti. 2005. 1996. 1966. Scrisoarea furată. 304 p. 2000. 2005.K. Ministerul de Interne în decembrie ’89. BOIŞTEANU. Pym. Constantin Noica. Editura pentru literatura universală. Col. PLOSCĂ. Edgar Allan. PLOSCĂ. 1989. vol. Dumitru. POE. vol. 3269. Fenomenul „Copiii străzii. 3276. Traducere de Ion Vinea. 3262. 813 p. 1958. APOSTOLESCU. 206 . Editura Universal Pan. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. POE. 3274. Bucureşti. Editura Lumina Lex. p. Bibliografie la p. 253-254. p. Traducere de Livia Deac. Ilie. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti. Crime Scene. 272 p. PLATT. Opere. PITAGORA. 5. Vol. PITULESCU. 3278. Bibliografie selectivă la p. 3273. 3264. Editura Luceafărul. Legile morale şi politice.. Bibliografie la p. Edgar Allan.. 520 p. Edgar Allan Scrieri alese în două volume. 208 p. Bucureşti. Drd. PITULESCU. Avocat drd. infracţiunilor flagrante săvârşite prin folosirea armelor de foc. Ion. Drept Penal. Introducere la dialogurile logice: Alexandru Surdu. 2: Anunţurile lui Gordon Pym din Nantucket. PLATON. Vol. Ana. Bucureşti. Cristian. LĂPĂDUŞI. Subcomisar. p. Mr. 205-216.. Elena Popescu. Bucureşti. Gheorghe. Traduceri: Sorin Vieru. Pledoarie pentru istorie. Vincent Buranelli. 1997. Criminalitatea juvenilă. Iaşi.a. Editura Naţional. 144 p. Prof. Curs universitar. 3-6. Editura Antet. Tiberiu- Traducere de Raoul Laur. POE. Stalin. PLEŞEA. Vladimir. Editura pentru literatură. 1968. 454 p. Ion. Mr. Richard. Anul nou se naşte în sânge! Continuare a volumului Şase zile care au zguduit România. 1965. 1998. PITICARU. 487 p. 3271. LAZĂR. 287 p. 461-463. Ana. 1. MEDEANU.. Ion Vinea şi Mircea Alexandrescu. pl. SCRIPCARU. Daniel. Colonel (r). Lt. CONSTANTIN Ion. BUTEREZ. Cristian. Ţuţu. General de brigadă (r). (Biblioteca „Luceafărul“. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Edgar Allan. 254 p. 3267. 2004. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. 2 vol. Cezar. 232 p. Bucureşti. Teoria evoluţiei spirituale. Bucureşti. Bazele tragerii cu armamentul. XXII + 289 p. Scrierile lui Gordon 3265.col. Editura Luceafărul. Editura Tineretului. septembrie 2005. Tadeusz. D.col. 64). 3277. Traducere de Ion Vinea şi Petre Solomon. vol. II. POE. Bucureşti. Petru. Psihogeniile în patologia medico-relaţională. Traducere de Constantin. Editura pentru literatura universală. anul VII. Mr. 384-385. foto. 283-286. PITULESCU. PIŞLEAG. ŞTEFĂNACHE. f.V. Publishing. 3272. Ion. Combinatul Poligrafic „Casa Scânteii“. Particularităţi ale cercetării locului faptei în cazul infracţiunilor săvârşite prin folosirea armelor de foc. The ultimate guide to forensic sciense. Mellonta Tauta.. Tiparul „Cartea Românească“. POE. Marin. 443 p. Relevarea urmelor papilare de pe diverse obiecte folosind instalaţia de vaporizare cu cianacrilat din dotarea laboratorului. PIROZIŃSKY. Bucureşti. I. STANCIU.. 192 p.. Traducere de Mircea Alexandrescu şi Marius Măgureanu. Prăbuşirea casei Usher.. POE. + 21 p. expert criminalist. Dr. Proză. în Criminalistica. Edgar Allan.3261. 1963. Luminiţa-Loredana. Ediţie îngrijită de Petru Creţia şi Constantin Noica. [Povestiri].. 3263. 2005. Lt. Edgar Allan. Constatarea Traducere din limba franceză de Anca Pîntea. Ion. General de divizie dr. XLI + 435 p. Vasile. PEŢA. Marian Cuică.2. 32 p. 6 f.. Partea generală. Colonel. Drd. PROFIRESCU. dr. 3266. ilustr. Bucureşti. 3270.. 3275. 3268. Editura Psihomnia.. 1. ALEXANDRESCU. nr.

299 p. în: Die Schriftenreihe der Kriminalistik. Vonghizas. Traducere de Ion Vinea. Prim-procuror al parche- 3283. GEE. Despina Neagoe. 3280. Ion. Third editon.000 lei.v. Mihu Dragomir şi C. Edgar Allan. 3284. Ediţie revizuită. POLSON. Bucureşti. 1970. Edgar Allan. Mihu Dragomir şi Constantin Vonghizas. 1992. Bucureşti. POMETCU.. POE. Crimele din rue Morgue. 3. 25-26. POGANY. 127 p. Mihu Dragomir şi C. POHL. 1. 136 p. Traducere de Mircea Alexandrescu. Wordwort. Scrieri alese. Bucureşti. decembrie 2000. Manual. Expert B. 143 p. Petre Solomon.R.000 lei – emisiune 2000. Scarabeul de aur.N. nr. 3300. Traducere de 3286. Traian. Ware. POE. Literatura juridică. 2002. Press. Mihaela Mazilu. tica în drept. anul I. 276 p. Edgar Allan. 1999. Şef serviciu în cadrul Băncii Naţionale a României Noi elemenete privind introducerea bancnotelor de polimer în România. 2003. Vonghizas. Cyril John. Aventurile lui Gordon 3292. Editura Amaltea. POE. N. 109 p. D. Sub redacţia N.J. 3298. în Criminalistica. Bucureşti. POE. Traducere şi ediţie îngrijită de Agop Bezerian. Editura Eminescu. 1993. Al patrulea val: Network Marketing-ul în secolul XXI. Pedeapsa cu 3281. ediţie bilingvă. K. POLEVOI. POE. 2003. Cluj. a bancnotei reproiectate cu valoarea nominală de 10. Edgar Allan. mai 2005. Traducere de Dan Starcu. Editura Orion. 3. POE.15. 3282. 679 p. 3295. Edgar Allan. POE. 47-48. S. 3288.0000 lei. Masca morţii roşii: 3297. 1995. moartea – „pro“ sau „contra“. Prăbuşirea casei Usher. Bucureşti. Editura Lumina Lex. 175 p. Richard. D. 3289. Corint. Grundlagen (Investigarea incendiilor). POENARU. (ediţie de lux). Bucureşti. 728 p. 1 Banca Naţională a României 207 . 1991. Traducere de Ion Vinea. Tradu- cere de Ion Vinea. Polevoi. New York. 232 p. Ediţie îngrijită. Traian. Informatica şi ciberne- schiţe. Pym. POE. Edgar Allan.3279. povestiri 1831-1842. p. introductiv de Zoe Dumitrescu Buşulenga. Dr. Studiu 3293. Fotografia – de la teorie la practică. v. Punerea în circulaţie 3299. Edgar Allan.S. 528 p. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Sydney. Edgar Allan. Pergamon Press. nr. POE. Iulian. Diana Cotrău. 250 p. 1931 – 1842. Oxford. 1994. în Criminalistica. Editura Univers. Masca morţii roşii. iulie 1999. nr. Edgar Allan. 2003. p. XX + 604 p. POE. The 3285. Traduceri din limba engleză de Liviu Cotrău. Editura Polirom. 1990. Dan Botea. 1987. Moscova. Traducere din limba engleză de Dan Pavelescu. Toronto. POE. în Criminalistica. POMETCU. Edgar Allan. Untersuchungen bei Bränden. essentials of forensic medicine. anul I. 1969. 729 p. The Gold Bug/Cărăbuşul Traian. Maria-Ana Tupan. septembrie 1999. anul VII. POE. nuvele. povestiri. Ion Vinea. 3296. Schiţe. 3294. Bucureşti. Bancnota de polimer cu valoare nominală de 500.S. POIANA. Editura Univers. Tales of Mystery and 3287. de aur. Traducere din limba engleză de Monica Şerban. tului de pe lângă Tribunalul Sibiu. „Dacia“. Iuliu. Imagination. 1973. Scrieri alese. Editura Amaltea. 16-18. nuvele. 1995. 3291. Poeme. Edgar Allan. 3290.145. Richard. Editura Saeculum. 120 p. Braunschweig. p. 4. Interdependenţa expertizelor criminalistice şi filatelice în identificarea mărcilor poştale falsificate sau contrafăcute. POMETCU. POE. p. Traducere de Ion Voinea. Al treilea val: noua eră în Network Marketing. 240 p. anul II. nr. 1979. Misterul Mariei Roget. în Criminalistica. Bucureşti. 6. note şi comentarii de Liviu Cotrău. 533 p. Bancnota cu valoare de 2. studiu introductiv. Editura pentru literatură universală. X/1984. Bucureşti.

şeful Poliţiei Municipiului Târgovişte. A antologie realizată şi comentată de Doru Pop. Orăştie. emisiunea decembrie 2003. Curs de criminologie. Şef serviciu. Nicolae. POPA. Gheorghe. 3318. 14-15. 135-141. nr. Ţiganii din România. Traian. anul III. POMETCU.3301. Traian. 5. Les Timbres des Gheorghe. POMETCU. 6. 2001. Traducere din limba franceză de Gabriela Ciubuc. bancnota de 50 euro. dr. 470-476. 6.000 lei. 3310. Prima contrafacere a monedei Euro din România – bancnota de 50 Euro. Emilian Stancu. POP. Noi 3320. 3303. medic legist – Laboratorul de Medicină Legală Târgovişte. Drept penal. 3306. Traian. Editura Sfinx. 2001. 3. anul I. în Criminalistica. muniţiilor şi materialelor explozive. 2000. 2003. Traian. 261 p. p.P. Tipografia Libertatea. Târgovişte. univ. 470-480. Doru. Gheorghe. POMETCU. Investigarea crimina- listică a infracţiunilor la regimul armelor. Editura Compania. 234-236. Traian. ianuarie 2004. 1999. Editura Polirom.J. metode de examinare – caroiajul. ANGHELESCU. Dorel. POP. 3308. PONCELET. Inspector de poliţie. p. noiembrie 2002. în Criminalistica. monedei Euro din România. Bucureşti. Bibliografie la p. nr. septembrie 2000. p. Particularităţi în investigarea ştiinţifică a morţii prin electrocutare. POPA. René. Brüssel.. p. Caracteristicile noilor bancnote şi monede. nr. Şef Serviciu securitate Chestiuni de istorie şi filosofie penală. POMETCU. Traian. p. V + 716 p. anul IV. problemă pentru practica criminalistică românească.000. POP.20-21. Bucureşti. p. POP. Interpretarea tehnico-ştiinţifică a urmelor descoperite la faţa locului. 208 . 1921. Gheorghe. Bucureşti. 3307. POPA. conservare şi exploatare cu ajutorul tehnicii de calcul a urmelor papilare create pe suporturi vegetale. în Criminalistica. Gheorghe. Ion. Emmanuelle. POP. Bancnota de 1. Mass-media şi democraţia. PONS. Iaşi. 31-32. septembrie 1999. 108 p. POMETCU. Banca Naţională a României. Principautes danubiennes et de la Roumanie (1858 a 1874). 3305. 18-19.N. Dr. Bancnota polimer cu valoare nominală de 1. 3319. Dr. anul II. în Criminalistica. 3314. 104-106. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 135/1932 -Vol. 1976. 3304. 1947. PONCELET. POP. 1928. Dâmboviţa. Cluj. Ministerul de Interne.31. început numărătoarea inversă… Euro… înaintea lansării!.000. Vol. 2001. Dr. Octavian. Microurmele – o O minoritate în tranziţie. în Criminalistica. Mr. 6.135/1932-146/1933-147/1934 3317. 3312. 224 p. Rene. noiembrie 2001. nr. 2006. Traian. Vol. 4. Introducere. 3315. POMETCU. POPA. Expert bancar. p. MITRESCU. în Criminalistica. anul VI. nr. expert criminalist I. Posibilităţi şi limite de identificare a copiatorului albnegru pe baza urmelor create pe materialul xerografiat. p. Drept procesual penal. Editura Macarie. Traian. în Tratat practic de criminalistică. Maior. p. 3309.000 lei. 158 p. în Criminalistica.R. Metodă nouă de relevare. de siguranţă şi edificarea „baricadei” împotriva contrafacerilor. Seria Media coordonată de Mihai Coman. p. 382 p. nr. vol. Şef serviciu în cadrul B[ăncii] N[aţionale] R[omâne]. Le Philateliste Belge. Bucureşti. POPA. I. decembrie 2000. Prefaţă de prof. 1. şeful Poliţiei Municipiului Târgovişte. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Mr. Mileniul III. Criminologie. vol.. I. Prima contrafacere a Cluj. Elemente moderne 3311. Les Timbres des Principautés danubiennes et de la Roumanie (1858 a 1872) Le Philatéliste Belgé. 190/1937. 3313. Tipografia Naţională. anul II. Leul nou. în Criminalistica. 16-17. mai 2005. anul VII. Traian. 3316. p. 3302. 24-25. bancară – B.. nr.

Comisar-şef de poliţie CĂRĂUŞU. 31-41. 3-4. tab. mai 2004. Maior. POPA.G. Prevenirea criminalităţii prin mijloace criminalistice. NECULA. nr. I. p. 3335. în Criminalistica. 3328. Microurmele – o problemă pentru practica criminalistică din România. 2005. 3-5. Metode şi tehnici moderne de identificare criminalistică a persoanei.. I. Vasile. Carmen. Gheorghe. Ionel. Subcomisar de poliţie asistent univ. DERMENGIU. 2004. Posibilităţile de lucru ale Institutului de Criminalistică din Inspectoratul General al Poliţiei Române. BĂRBĂRII. volum 12. POPA. Direcţia Organizare-Mobilizare).R. p. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. anul VI. p. anul VII. 4. Descoperirea. 3. Autorul faptei a fost în legitimă apărare.] sistem de recunoaştere şi compunere facială. POPA. 2006. adjunct al Inspectorului general al Poliţiei Române.. 1-2. Metodica organizării şi desfăşurării pregătirii fizice a cadrelor din unităţile Ministerului de Interne. în Criminalistica. Comisar-şef dr.. Subcomisar de poliţie. 1989. 124 p. Bucureşti. Carmen-Lorena. POPA. 4. Mirela. anul V. nr. şef Serviciul identificări judiciare din cadrul Institutului de Criminalistică. 2003. Conf. POPA. cu ilustr. Subcomisar. Dâmboviţa. în Criminalistica. noiembrie 2004. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. Comisar-şef de poliţie Gheorghe. Sorinel. Gheorghe. directorul Institutului de Criminalistică din I. iulie 2005. nr. POPA. 97-101. dr. 2005. 3323.P. Bucureşti. Ionel. POPA. 2005. Ioviţă-Viorel. ridicarea şi conservarea microurmelor la locul faptei. POPA. nr. Comisar-şef de poliţie dr. februarie 2006. în Criminalistica. 3322.. Editura ERA. POPA. 1. CONSTANTINESCU. în Criminalistica. Comisar-şef de poliţie. Căpitan. Mucenic. 3324. p.. Gheorghe. Editura Luceafărul. dr. în Investigarea criminalistică a locului faptei. în Criminalistica. anul VIII. 3334. în Criminalistica. 32-51. Serviciul Editorial şi Cinematografic. nr. Expert criminalist. în Criminalistica. iulie 2005. (Ministerul de Interne. LĂZUREANU. 29-30. 34. p. Jurist. 3332. rtizei scrisului de mână în limba arabă. NECULA. dr. Gheorghe. Analiza ADN mitocondrial – validarea în medicina legală. Bucureşti. 249 [251] p. 6. POPA. Bibliografie selectivă p. nr. Comisar de poliţie.P. dr. 1. Gheorghe. 7-12. Utilizarea de către Poliţia Română a sistemului IMAGETRAK[. vicepreşedinte al Asociaţiei Criminaliştilor din România. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Comisar-şef. POPA. POPA. Gheorghe. Bucureşti. Master european. Gheorghe.. p. 5. POPA. 3325. 3327. nr. 141-143. anul V. 25-26. Crişan. Criminalistică. anul VI. Europolul semnalează din nou pericolul drogurilor. + 1 f. Univ. Gheorghe. adjunct al inspectorului general al Poliţiei Române. anul VII. în Realităţi şi perspective în criminalistică. POPA. Comisar-şef de poliţie 3331. p. Consideraţii privind Criminalistica românească. p. POPA. p. Rolul probelor criminalistice în stabilirea adevărului. p. dr. Dan. 122-124. Gheorghe. septembrie 2003. septembrie 2003. martie 2004.3321. Ligia. p. Dr.J. VASPEAN. nr. 41-48.. Identificarea instrumentelor de spargere pe baza urmelor / microurmelor descoperite la locul faptei. Note de curs. Comisar-şef de poliţie Mălin. 209 . POPA. utilizate de Poliţia Română. Comisar-şef de poliţie dr. 5. p. 3330. Conferenţiar universitar 3333. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. p. 8 3326. Gheorghe. Particularităţile expe- 3329. Gheorghe. dr.

POPA. Ion P. în Criminalistica. Consecinţele interpretării greşite a unor asemenea expertize. 292 p. Editura Universităţii din Oradea. 3345. 3348. FILIPESCU. Ştefan. Teodor. Tratat. Editura Discipol. 300 p. cu un studiu introductiv de prof. preşedinte Curtea de Apel Bucureşti. Ligia. Tudor R. dr. Mărturia. 5. dr. POPESCU. anul II. volum 12. Prelegeri 3338.3336. 134 p. 3339. 89-94. Chestor de poliţie conf. Editura Expert.II. 263-270. 3349. Bucureşti. Monografie juridică. 2003. Analiza ADN mitocondrial – validarea în medicina legală (II). Nicolae. BĂRBĂRII. Cristian Florin. Ilie. 200. 468 p. marcă. univ. Probleme teoretice şi dicţionar de omonime româneşti. 360 p. anul VI. p. 1998. coordonator ştiinţific chestorşef. Redactarea textului jurnalistic. Fotografia judiciară. POPA. Victor Duculescu. Bibliografie la p. POPA. Dumitru. 1992. Curs de drept 3344. POPESCU. Editura Ministerului de Interne. Tudor R. nr. Ion. Manual de jurnalism. Oradea. Speţe şi soluţii din practica judiciară. Nicolae. Drept civil. POPA. POPA. 21-23. Bibliografie la p. POPA. Rodica Aida. 3353. POPESCU. subterană şi spălarea banilor.. Dreptul familiei. Tudor R. Alexandru. 536 p. 2005. 449-460. Terorismul internaţional-flagel al lumii contemporane. 357-360. 2. Editura 3342. 3340. Economia internaţional privat. 219 [-220] p. 3343. Carmen. Tactica intervenţiei poliţieneşti. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. Eventuale erori în aprecierea concluziilor. vol. Locotenent. Editura Ministerului de Interne. cu tab. Urmele de încălţăminte l-au trădat pe infractor. 3355. Arhitect diplomat. Anghel Andreescu. Bucureşti. 20-24 noiembrie 2000. Judecător. p. vice- Ion. Interpretarea şi valorificarea expertizelor criminalistice şi medico-legale în procesul penal. 1983. 3347. 3351. ENE. Conf. 2002. Bucureşti. NEICU. STOIAN. Dan. POPESCU. Ştefan. Editura Tritonic. Investigarea evenimentelor aviatice. POPESCU. univ. univ. Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş. Genurile redacţionale. Tipografia Universităţii din Bucureşti. CUCU. 3346. 1970. 367 p. Mircea. 210 . Tudor R. POPESCU. DERMENGIU. 3354. Bibliografie la p. Editura Didactică şi Pedagogică.. Criminalitatea transfrontalieră. 1969. martie 2004. Bucureşti. 92 p. Bucureşti. Omo- 3350. POPESCU. 2002.. Universităţii Oradea. Teodor. 123-128. Editura Detectiv. nr. Nicolae. 2. dr. prof. Mirela. Limite psihologice. martie 2004. POPA. Ştefan. 233 p. Forţa probantă. I. I. STANCIU. Teodor. p. Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră. Vasile. 2000. Dreptul familiei. Editura Didactică şi Pedagogică. 1965. nr. Nicolae. p. în Criminalistica. 3337.. Cardul bancar. Tipografia Universităţii Bucureşti. Editura Imprimeriei de Vest. Bibliografie la p. CONSTANTINESCU. 288 p. 29-31. vol. Editura Alma Mater. POPESCU. 437 p. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. FILIPESCU. Ovidiu Horia. 2002. expert criminalist la Poliţia Turda. univ. Dobândirea dreptului la 3352. 1973. Ion P. RĂDULESCU. POPESCU. Oradea. POPESCU. 275 p. dr. I. 296 p. POPA. Ediţie revăzută. 2003. Ediţia a III-a. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Tudorel. Editura Didactică şi Pedagogică. POPA. Procuror criminalist.. 133-134. Vol. septembrie 2000. 2003. Expresia plastică a înscrisului şi personalitatea. Cluj-Napoca. Adrian. 3341. POPESCU-MIHĂIEŞTI. Speţe şi soluţii din practică judiciară. POPESCU. 292 p. p. Sinaia. 152 – 183. nimia. Bucureşti. Seminarul de perfecţionare a procurorilor criminalişti. de sociologie juridică.

Daniela. Identificarea persoanei care a executat înscrisuri pe baza profilului genetic al celulelor epiteliale remanente în interstiţiile fibrelor de celuloză din structura hârtiei. [1961]. POPP ŞERBOIANU. 397 [390] p. Traducere de Mircea Flonta. 1981. nr. POPESCU-NEVEANU. Subcomisar de poliţie. POTORAC. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. 11-13. Karl R. 3366. vol. drd. Prefesseur au 3372. 1930. Paul. Institutul de criminalistică al I. 6. 3364. nr. GOLU. noiembrie 2004.. Traducere din limba rusă. cu fig. Paul. şi grafică. Editura Didactică şi Pedagogică. psihologie generală. 29-33. W. Bucureşti. Paul. POPOV. (Dicţionarele Albatros). Comisar de poliţie.dependent Persons. 262 [-264] p. Bucureşti. Romică. p.R. POPESCU-NEVEANU. Editura Ştiinţifică. Dicţionar Romică. anul VI. The Law and the Treatment of Drug and Alcohol . 3360. 3367. POPESCU-NEVEANU. POPESCU-NEVEANU. 1974.V. Marian. 3365. vol. 1969.. + erată 3357. Subinspector de poliţie. POTORAC. anul VII. Grammaire-Dictionnaire. Toxicomaniile. By L. Bucureşti. ANDREESCU. POPESCU-NEVEANU.. Paul. + 8 Anexe. expert criminalist în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie. POPESCU-NEVEANU. Genetica judiciară în România. 3363. 1970. 51-52.G. 216 p. N. drd. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.E. Paris. în Criminalistica. Paul. BEJAT. 4. Modalităţile de recepţie senzorială. p. aprilie 2006. 3362. A comparative study of existing legislation. L. Editura Didactică şi Pedagogică. Logica cercetării. Romică.3356. Manual pentru anul IV liceu. 295 p. Insp.P. în Criminalistica. iulie 2005. Ediţie prelucrată şi completată de V. Mihail. Bucureşti. Curs de Ginel. [Bucureşti]. A.. 1999. Inspector principal de psihologie. nr. ARIF. 1978. Linguistique. Orter. 447 p.I. 1971.G.P. Bucureşti. cu ilustr. biochimist. 211 . Studiu introductiv şi note de Mircea Flonta. Editura Ştiinţifică. Cervacov. anul VI. 3373. Sensibilitatea.P. Bucureşti. Romică. 301-317. Paul. biochimist.R. Payot. POSTOLACHE. Psihologie generală. nr. A. 216 p. biocriminalist. POPESCU-NEVEANU. 2. E. p... Bucureşti. POTORAC. în Metode şi tehnici de Sèminaire de Blaj (Roumanie). biochimist. Maurice. Paul. Psihologie 3370. Editura Ştiinţifică. Strategii de interpretare a informaţiilor furnizate de către probele genetice.G. FISCHBEIN. generală şi noţiuni de logică. C. Geneva: World Health Organisation. Les Tiganes.I. 3368. Vizele electronice versus paşapoartele electronice. Medicina Judiciară. cu fig. 3361. Traducere din limba franceză de George David. Persona- Alexandru Surdu şi Erwing Tivig. Bucureşti. biochimist. 3371. Editura Militară. Editura de stat pentru literatură ştiinţifică. pr. Paul. 1976. p. Tipografia Universităţii Bucureşti. 784 p. anul VIII.R. + erată.J. 1977. Curran. Arif [and] W. iulie 2004. în Criminalistica. POPPER.E. şeful Sistemului de Analize Genetice din Institutul de criminalistică al I. Institutul de Criminalistică al I. Subcomisar de poliţie drd.R. I. Antoine. Florica. Strategii de interpretare a informaţiilor furnizate de către profilele genetice. POPESCU-NEVEANU. Tipurile de activitate nervoasă la om Editura Academiei R. 459 p. POTORAC. 4. 3359. în Criminalistica. 319 p. litatea şi cunoaşterea ei. Studii psihopedagogice privind dezvoltarea copiilor între 3 şi 7 ani. 3369.P. 3-5. 1954. PORTER. CURRAN. Bibliografie la p. 1970.M. 3358. de poliţie drd. POROT. COCIOARĂ. II. 458 p. POROT. 1986. cu tab. Histoire-Ethnographie.F. Smolianinov şi V. 192 p.

D. Constantinescu. Marilena Alexianu. Damian. Alexandru. I. 2006. Lidia. 3388. I. Vol. LĂUDAT. I. 1979. Milea. NICA-UDANGIU. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.N. Ionescu... nr. Institutul de Criminalistică. 4 (27). FLORESCU. Drept 212 . cu fig. Gheorghe. X. Oana. des malfaiteurs. R. Hanganu. N. Christodorescu. November. 3377. PREDESCU. nr. vol. (r). 3390. 1998. p. A. Editura pentru Turism. HARA. PREDESCU. Sub redacţia prof. cu tabele şi scheme (Ştiinţa pentru toţi. 1983. (sub redacţia). şi erată. Cucu. PRÜFLING.144 p.P. G. Cercetări energetice în 3382. 256 p. 434 p. Romila. I. GRIGOROVICI. 3375. Bucureşti. I. Bibliografie la sfârşitul capitolelor. Psihiatrie [Sub redacţia 3376. Giurgiu. Violatorul în serie. 28. V. Bibliografie selectivă p. în Buletin de psihiatrie integrativă. RÉTROZINNE. 1. 3374. 3383. 1981. Georg. Prelipceanu. St. Vol. anul VII. Braşov. NICA-UDANGIU. 1980. 1929. N. I. Prevenirea recăderilor în drogodependenţe. 834 p. Ovidiu. Editura Didactică Pedagogică. A. Nicolae. II. Universitatea Transilvania. 151-156. coliziunile autoturismelor. Alexandrescu. POŢINCU. Cuplul simptomatologic: 3381. I. Predescu în colaborare cu: Natalia Braslă. 1989. Milea. vol. Bucureşti. N. PREDA. Potcoava care stabileşte adevărul. 104 p. Ministerul de Interne. prof. PREDESCU. p. 4. V. Urgenţa în psihiatrie. 3 vol. dr. 2003. Nedelcu. Subcomisar de poliţie. Bucureşti. A. T. Niţurad. THIEL. Natalia Braslă. I. Ionescu. Psihiatrie. 2005. 121 p. 3378. C. 1976. Ion. Rodica Ionescu. Vremuri vechi 3387. Vianu.identificare criminalistică. ŞT. PREDESCU. Editura Continent XXI. 3384. Col. 4 (27). 83 p. Daniela. 1. vol. Direcţia de Cultură. Nicolae. Col. 139-141. Din experienţa miliţiei judiciare în combaterea infracţiunilor comise prin violenţă. Editura Medicală. Sport şi Presă. Florescu. G. N. 23-24. Cunoştinţe despre om şi societate. R. Christodorescu. Şt. 3389. Meiu. Gh. 178 p.P. Simionescu. D. 1990.C. Natalia Braslă…]. Profilaxia delincvenţei şi 3386. Sub În colaborare cu: L. 153). Neicu. Dreptul penal al afacerilor. Ştiinţe criminalistice.. Serviciul Editorial. Subcomisar de poliţie. Conf. Editura Medicală.J. Hanganu. p. doc. Oancea.. D.. I. Une langue internationale reintegrarea socială. Sanda Măgureanu. Inspectoratul General al Miliţiei. dr. Prezent bucureştene. C. 3385. V. PREDA. Mirela. Bogdana Tudorache. an XI. în Criminalistica. G. PREDA.I. nr. Margareta Ştefan. 5. nr. 3379. V. în R. Victoria Lohan. 264-265.. SÂNTEA. în Criminalistica.J. SCÎNTEI. Marilena Alexianu. Florescu. G. an XI. PREDA. (Ministerul de Interne. O. Oancea. Bucureşti. M. D. Ciurezu. Sanda Măgureanu. Bucureşti. 830-834 p. 265 p. Bucureşti. 3380. TABACU. N. Vasile. III (uz intern). Departamentul Poliţiei. Neicu. 2005. ŞUTIC. Bucureşti. p. 201-207. în Buletin de psihiatrie integrativă. p. G. şi Dobriţa. Meiu. Predescu. p. 531-544. Serviciul Editorial şi Cinematografic. V. Lohan. Cucu. şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Bucureşti. St. V. Editura Medicală. Nica-Udangiu.N. D. Werkzeugspuren (Urme de unelte). Roman. univ. Roman. anxietate-adicţie în tulburări de personalitate ale adultului. Bibliografie la p. Iaşi. Valentin Neicu. 1990. Direcţia Judiciară). 2000. în colaborare cu: L. T. doc. PRITZKOW. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Alexandrescu. PREDESCU. V[asile]. Damian. PREDA. O. Automobile. PRIBOI.144 p. Giurgiu. Carmen. Wolfgan. (Uniunea Juriştilor din România). Editura Medicală. Psihiatrie. dr. PREDESCU. iulie 2005. Iaşi. septembrie 2004. anul VI. X. 312 p.

3400. Editura Schmidt Römhild. II. Aneta Măciucă. PRÜFLING. Ştefan. în Tratat practic de criminalistică. p. Iaşi. Proverbe Reifenspuren (Urme de autovehicule. p.. Essen. 209-217. Emanoil. no. Editura Albatros. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Berlin. 3393. PROBST. Traiean Şerbu. Editura pentru Literatură. 2003. Lübeck. 219-223. în R. Protecţia de încălţăminte). Vol. 1976. 3395. 2002.3. 8 p. Essen. Hurmuzaki. Bibliografie la p. Vol II. 2002. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. judiciară. 1976. Sorin Calotă. no. Editura „Service Pompieri“. Ştiinţe criminalistice. Georg. PRÜFLING. Aneta Măciucă. Maria. 1930. Ion Vale. 342-351. PROBST. p. 49 [-51] p. coordonator Rolf Rainer Jaeger.C. Ghid pentru aplicarea normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor. Editura Fundaţiei „Chemarea“. des indigènes algériens. 1930. [Bucureşti]. Ghid pentru aplicarea normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor. 248 p. Editura Albatros. 223 [-224] p. PRODAN. Schusswaffen. Essen. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Protecţia Schussspuren (Urme de arme de foc şi de tragere). Proverbe şi cugetări bengaleze. PRUNĂ. Anexe p. 3401. J. ediţie revăzută şi adăugită. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Lübeck. Expertise et analyse graphométrique des Ecriture sé e mitiques. 726-737. Partea I. Editura Schmidt Römhild.H. vol. 2002. 211 p. PRUNĂ. Coordonator: Ionel Crăciun. Berlin. în R. 206-214. J. vol.comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Bucureşti. 7 p. Vol. Studiu filologic. 3394. Fahrzeugspuren [de] împotriva incendiilor. Aurelian Niţă. Vol. Ministerul de Interne.C. Facsimile. Ion Gherghinoiu. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul infracţiunilor de trafic de stupefiante. Ediţia a II-a.I. în R. în R. Ediţie alcătuită. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 3406. 3392. 2 année. Colecţia Cogito. II. II. Autori: Vladimir Secară. Vasile D. 555 [-556] p. glosar şi indici de George MUNTEAN. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Traiean Şerbu. Lübeck. Sorin Calotă.5. ediţie îngrijită de Amita Bhose. Aurelian Niţă. 267 p.10. şi MARINESCU-HIMU. II.C.C. Faux par adjonction on grattage de points diacritiques dans les documents arabes. româneşti. Mihai Roth. Bucureşti. ediţie îngrijită de DIACONU. Ştiinţe criminalistice. 1993. 2002. J. 155 p. Georg. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 3399. Les tatouage traditionnels Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. 147-155. J. ediţie revăzută şi adăugită. 13 p. e no.H. Prelegeri de psihologie 3405. Georg. Urme de pneuri).I. Schuhspuren (Urme împotriva incendiului. II. 1967. Tiberiu. 9 p. 248 p. PROBST. I.H. 2000. Autori: Vladimir Secară. Partea I.und 3398.. Ştiinţe criminalistice. ediţie revăzută şi adăugită.3. Indice 213 . prefaţă. Editura Schmidt Römhild. Psaltirea 3397. no. I. 2003. Răzvan Bălulescu. Note de curs. 3396. 3391. ediţie revăzută şi adăugită. şi cugetări latine.H. Berlin. Mihai Roth. Les tatouage traditionnels 3402. p. 5e année.. Coordonator: Ionel Crăciun. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 455-457. 3403. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. II. + 125 p. Bucureşti.I. Ion Gherghinoiu. vol. Editura Schmidt Römhild. 2 année. Berlin. 1975. Editura Academiei Române. PRÜFLING. vol. Victimizarea judiciară. Tatouages locaux et marques de tribus. 1930. Proverbe des indigènes algériens. 3404. Essen..I. Studiu lingvistic şi ediţie de Ion Gheţie şi Mirela Teodorescu. PROBST. vol. (Colecţia Cogito). Editura „Service Pompieri“. Lübeck. 2005. p. 2e année. 1933.

septembrie 2004. 3410. Editura Academiei Române. p. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al.P. Camelia. PUŞCAŞU. 6. 6-8. noiembrie 2004. 35-37. . (ACADEMIA ROMÂNĂ. în Criminalistica. p. Narcis. p. Comisar-şef de poliţie. Ioan. PUŞCAŞU.J. 14-16. volumul XIV. nr.de cuvinte de Rovena Şenchi. în Revista Română de medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. BUHAŞ. 2005. 4. 5. anul VI. nr.A. 3407. Aprecieri statistice privind cauzalitatea în sindroamele toxico-septice din morţile violente. comisar. Rosetti”). martie 2006. PUŞCAŞU. Bucureşti. 195 p. un sistem tehnic inventat pentru pregătirea şi perfecţionarea conducătorilor auto. în Criminalistica. VĂLCEANU. 3409. Simulatorul auto. iulie 2004. Vasile. 65-69. 214 . Comisar de poliţie. Comisar-şef de poliţie. anul VI. p. nr. PUŞCAŞU. în Criminalistica. I.. PUSTA. Vasile. Bacău. anul VI. Simulatorul auto. Control al M. nr. Comisar-şef. Corpul de Claudia. Ioan. 1. 3408.I. Ioan. Scrisul – mijloc de identificare criminalistică (II). PUŞCAŞU.

Ministerul de Interne. 1975. M[oise]. Valoarea expertizei medico-legale în infracţiunea de omor. Ioan. QUEEN. V[ălean]. în Şcoala românească de criminalistică. I[oan]. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. I[oan]. 1994. Editura Nemira. în Tratat practic de criminalistică. 3418. 261-270. Ministerul de Interne. Ioan. Cluj-Napoca. Traducere din limba engleză de N. 3415.Q 3411. 1979. 324-344. O cameră în care se poate muri. Conceptul colaborării interdisciplinare a medicinei legale cu criminalistica în integrarea cercetării ştiinţifice cu practica. Traducere din limba engleză de Gherasim Tic. Editura Z. II. CEACANICA. 1992. I. 159-162. 141-143. p. Editura Dacia. 1978-1979. QUAI. QUAI. Constantinescu. Contribuţia medicului legist la examenul la faţa locului în pruncucidere. 270 p. C[onstantin]. QUAI. V[ictoria]. p. Misterul crucii egiptene. 1975. 1979. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Expertiza urmelor osteologice pentru stabilirea vârstei. logice: Fundamentul ştiinţific al expertizei. 3414. TERBANCEA. 3419. p. QUAI. vol. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. 3413. Bibliografie la p. p. p. D[umitru]. 3412. 3416. 2 vol. legist la cercetarea locului faptei în infracţiunile contra vieţii. Ministerul de Interne. 219 p. MĂRGINEANU. Expertiza urmelor osteo- 3417. FLĂMÂNDU. Ministerul de Interne. QUAI. QUEEN. I[oan]. vol. II. Ioan. vol. Ellery. SUHĂREANU. Expertiza pentru stabilirea vechimii osului. 269-275. . 166-170. V[ălean]. Expertiza urmelor osteologice pentru determinarea sexului şi taliei persoanei după schelet. MĂRGINEANU. 275 p. Introducere în teoria şi practica medico-legală. Ellery. Ministerul de Interne. p. 151 p. 231-234. 1978. 32-34. QUAI. I[oan]. Rolul şi aportul medicului Raportul criminalisticii cu medicina legală şi perspectivele sale de dezvoltare. în Şcoala românească de criminalistică. 1979. Bibliografie la p. Ministerul de Interne. QUAI.

464-467. Pledoarie pentru grafologie. Camelia. Bibliografie la p.. vol. Constantin. p. 1982. 3426. RADU. RADU. GEORGESCU. Camelia. MIHALACHE. DOBRILĂ. Identificarea cadavrelor cu identitate necunoscută rezultate din catastrofe şi accidente colective. 195. III. Management şi grafologie. Criminal şi sinucigaş (II). secretar general al Societăţii Române de Grafologie. ţional de Grafologie. Alexandru. DOBRILĂ. Arhiva pentru criminologie). criminalist. în Revista de criminologie. IONIŢĂ. Constantin. Ministerul de Interne. Stadiul actual de 3421. Grigore. Paris. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. IV. Carmen. 459-463. în Criminalistica. Constantin. p. 326-330. HAID. 2. 3434. p. p. Expert criminalist.10/2001. de criminalistică şi de penologie nr. nr. RADU. nr. Determinarea succesiunii trăsăturilor intersectate. martie 2006. W. Ministerul de Interne. membru al Societăţii Române de Grafologie. Congresul Interna- BUHAŞ. în Revista de criminologie. Folosirea filtrajului 3427. p. Bucureşti. nr. p. RABL. 70-74. III. RADU. 125-134. Archiv für Kriminologie. Gabriel. RADU. 3431.10/2001. logie.R 3420. 3432. al Asociaţiei Grafologice Italiene..16 (1)/2000 a Facultăţii de Drept a Universităţii din Craiova. 1980. Carmen. 135-137. Constantin. Ministerul de Interne. anul IV. Mircea. Studiul . 3436. Expertiza urmelor de natură pulverulentă. RADU. p. 3428. Gabriel. Constantin. 1. KATZGRABER F. Ştampilele poştale folosite în Ţările Române până în anul 1881. 3. p. 4. Bucureşti 1963. Marcel. iulie 2002. vol. Expert criminalist şi BUHAŞ. expert 3429. 5/7 (II).11/2001. 2. Criminal şi sinucigaş (I). Constantin. RADU. 23-26. p. nr. în „Revista de ştiinţe juridice“ nr. 129-133. 36-38. Determinarea succe- Expertiza urmelor de sticlă. DRĂGHICI. Lector univ. 3438. de criminalistică şi de penologie nr. 3424.12 ianuarie 2002 în Revista de criminologie. Constantin. 2. mai 2002. Grafologia. Eveniment în grafo- 3422. Alexandru. Editura Tehnică. 115-119.16 (1)/2000 a Facultăţii de Drept a Universităţii din Craiova. în Revista de criminologie. 3425.10/2001. în Revista Română de medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. nr. (Spânzurarea şi decapitarea. anul VI. 1980.. de criminalistică şi de penologie nr. mijloc de probă în procesul penal. 3433. 11 . volum 13. 138-144. Mijloace procedurale de investigare a accidentelor colective. iunie 2005. Secretar general al Societăţii Române de Grafologie. 39/40 (I). BOGDAN. de criminalistică şi de penologie nr. 108-127. în Tratat practic de criminalistică. dezvoltare a grafologiei în România. vol. RADU. MIHALACHE. 248-252. anul IV.1/2001. nr. RADU. anul IV. optic în expertiza criminalistică. p. Constantin. Pompil. în „Revista de ştiinţe juridice“ nr. siunii trăsăturilor intersectate. martie 2004. 275 p. p.. 205-227. Expertiza grafică şi grafologia – paralelism (aspecte comune şi deosebiri). p. 3435. Marcel. 3423. p. în Revista de criminologie. membru aderent al Societăţii Franceze de Grafologie. Erhängen und Dekapitation. membru aderent al Societăţii franceze de Grafologie. p. martie 2002. Victor. 3430. (Colecţia Proverus). Expert criminalist. B. Constantin. în Criminalistica. Expert criminalist. RADU. 3437. Constantin. RADU. Sorin. vol. 2000. Constantin. RADU. Expertizele. 271 – 275. RADU. Expert criminalist. p. RADU. RADU. în Tratat practic de criminalistică. Alexandru. al Asociaţiei Grafologice Italiene. RADU. Ch. de criminalistică şi de penologie nr. în Criminalistica. RACOVICEANU. WALSER. Constantin. RADU. p. în Tratat practic de criminalistică. volumul XIV.

Congresul Naţional de Grafologie – Bologna.a. Lector univ. 8 p. Minerva. RADU. RADU. Editura Ştiinţifică. Criminal şi sinucigaş (II). Petre. 22-25. nr. Afacerea „Dreyfus”. nr. Bucureşti. A/Conf. RALEA. HARITON. anul VII. Mihai. mai 2004. 2. 3450. noiembrie 2005. Bucuresci. (Biblioteca pentru toţi). [Studiu].. 414-416. Expert criminalist. Bucureşti. Constantin. anul VII. în Criminalistica. 350 p. autorul studiului introductiv şi al notelor. nr. (Publication de Nation Unies. Bibliografie la p. p. Editura Cartea Românească. 9-12. 3. anul VI.F. RADU. 6. 416 p. 3. RADU. Bucureşti. Grafologie. Lector universitar. Prelegeri de estetică. Constantin. nr. Constantin. RALEA. Mihai. mai 2005. p. Anul VI. 5.. 17-26 Juin 1987. în Criminalistica. [-372] p. 1938. membru al Societăţii Franceze de Grafologie şi al Asociaţiei Grafologice Italiene. Explicarea omului. Explicarea omului. RADU. anul VI. RADU. Mihai. 3449. lector univ. 3451. membru al Societăţii Franceze de Grafologie şi al Asociaţiei Grafologice Italiene. RALEA. 26-28. Constantin. p. 133/12). Editura Ştiinţifică. Expert criminalist. 3440. Constantin. în Criminalistica. RALEA. f. 17-20. p. Bucureşti. În memoria lui Andrei Athanasiu. Tertulian. 3446. Bucureşti. p. membru al Societăţii Franceze de Grafologie şi al Asociaţiei Grafologice Italiene. 1962. noiembrie 2004. vicepreşedinte al Asociaţiei Grafologice din România. Imprimeria Statului.. Ianuarie 1903. 2006. în Crimina-listica..F.. T. nr. în Criminalistica. anul VII. anul VII. mai 2004. IV + 146 p. Ediţie îngrijită de N. Nations Unies. septembrie 2005. martie 2005. RADU. Psihologie şi vieaţă. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului) 3447. în Criminalistica. membru al Societăţii Franceze de Grafologie şi al Asociaţiei Grafologice Italiene. memebru al Societăţii Franceze de Grafologie. Tentativă de omor şi sinucidere – studiu grafologic. 36-37. Mihai D. p. Acad. Editura ASAB. Vienne. 3439. 19. Bucureşti. vice-preşedinte al Asociaţiei Grafologice din România. al Asociaţiei Grafologice Italiene. Raportul Comitetului de delegaţi al Senatului relativ la Legea organisărei Poliţiei Generale a Statului. 2005. 1903. expert 3445. RALEA. p. membru al Societăţii Franceze de Grafologie şi al Asociaţiei Grafologice Italiene. 1996. signée le 19 février 1925… Genève. Constantin. secretar general al Societăţii Române de Grafologie. 3443. 31 p. Prof. doc. 36-37. Expert criminalist. Fundaţia pentru Literatură şi Artă „Regele Carol II“. Constantin. Textul ediţiei stabilit şi îngrijit de Ion Pascali. criminalist. (Commité Central Permanent de l’opiu Nations Unies). Expert criminalist. 542 p. 3. New York. Editura Didactică şi Pedagogică. Rapport de la Conférence internationale sur l’abus et le trafic illicite des drogues. 1972. membru al Societăţii Franceze de Grafologie. 565 [-568] p.. 3444. 366. 6. Bucureşti. 1987. XXXVII. 1974. 3442. Studiul scrierilor provenite de la P. RAICU. 596 p. 3448..scrierilor provenite de la P. Rapport sur les travaux du Comité. Sociologia succesului. 3441. 217 . lector univ. Rolul şi contribuţia studiilor grafologice în stabilirea adevărului. Mihai. nr. dr. 3454. Genetică. Prefaţă şi tabel cronologic de Florin Mihăilescu. membru al Asociaţiei Grafologice Italiene. 3452. e’tabli en execution de la Convention de l’opiu de Genève. vicepreşedinte al Asociaţiei Grafologice din România. 299 [-300] p. Lector universitar. în Criminalistica. nr. 3453. 1947.

Libr. Editura Tehnică. 1990. Psihologia martorului. Profesor la Universitatea din Bucureşti. I. 1908. Constantin. 3469.255-337 [-340] p. 1984. Bucureşti. Caracteristicile obiectivelor foto-cinematografice. Curs 3457. 3471. 1970. Rekonstruction von Farzeugkolissionen mit hilfe von gewegungsgleichungen. 1977. Socec. + 159 p. 151 p. 332 [-334] p. Directorul Biroului din România al Uniunii Latine. 219-247 (Studii Filosofice V). Andrei. Georgeta. 1975. 1897.N. Editura Esotera. Universitatea Facultatea de Drept. Constantin. Bucureşti. Brătănescu. BANCIU. RĂDUICĂ. Vol. de psihologie. Logica genetică. 400 p. (Studii filosofice IV Prima jumătate). Notă asupra ediţiei de [Acad.. 1981. Socec & C-ie. portret. Dan. Valorarea silogismului. I şi II. 96 p. 164 p. Bucureşti. BANCIU. Studiu.. antologie şi note de Gh. JOSÉ A. 3456. istoria dreptului vechi românesc. Bucureşti. note şi studiu introductiv de Irina Rădulescu-Valasoglu. (Studii Filosofice I). Ediţie îngrijită. Bucureşti. 1 f. Adevăr şi minciună. studiu introductiv. Profesor la Universitatea din Bucureşti. RĂDULESCU-MOTRU. Teoria cunoştinţei. Bibliografie la p. Ediţie îngrijită. 773) fesor la Universitatea din Bucureşti. dreptului românesc. Bucureşti. Text stabilit de Gheorghe Pienescu. RĂDULEŢ. 216 p. Editura Şcoalelor. Dan. RĂDULESCU-MOTRU. vol. I. 1919. Manual de latină juridică.3455. RĂDULESCU. Metodologia. 3462.] Marius Sala. Calendare şi almanahuri româneşti 17311918. Editura Academiei Române. RĂDUICĂ. RĂDULESCU. Traducere din limba engleză: Adriana Bădescu. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. fesor conferenţiar pe lângă Facultatea de litere şi filozofie din Bucureşti. ediţia a III-a. Cazan. foto. RĂDULESCU-MOTRU. Constantin. RĂDULESCU-MOTRU. RĂDULESCU-MOTRU. Bucureşti. Mecanismul actului voluntar. 3467. 3 f. bibliografie şi note de Irina Rădulescu-Valasoglu. St. Uniunea Latină. Rasidescu). Introducere în sociologia delincvenţei juvenile (Adolescenţa – între normalitate şi devianţă). Editura Medicală.. Cuvânt înainte de Mircea Zaciu. Al. (Biblioteca pentru toţi. 808 p. Gândire creativă şi Brainstorming. Editura Academiei R. Pro- 3458. Bibliografie la p. RĂDULESCU-MOTRU. Optica foto-cinema- 3464. & G. Dicţionar bibliografic. II. 3459. Sorin. Redacţia revistei „Studii filosofice“ (Inst.R. Bucureşti. Casa 3465. Bucureşti. 3466. de logică. 3472. Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale. Bucureşti. 3468. 347-353. Studiu de logică generală. 1996.] Rectorul Universităţii Naţionale din Cordoba (Argentina). nr. 1991. 2003. Perso- nalismul energetic şi alte scrieri. Hartmut. Nicolin. RĂDULESCU. 205-216. Editura Şansa. vol. Editura Librăriei Leon Alcalay. Editura Codecs. Prefaţă de Olsen A. 3463. Pagini inedite din Constantin. Berlin.S. Ghirardi [. 364 p. S-r I. Curs de drept Constantin. Andrei. Constantin. Bucureşti. RĂDULESCU-MOTRU. Bucureşti. comentarii. 3460. 1906. RĂDULESCU. Bucureşti. Lecţii tografică.‚ p. Psihologie martorului. şi 19 ilustr. (Biblioteca de filozofie a culturii). Geoffrey. RĂDULESCU. Elemente de optică fotografică. Andrei. Constantin. De Arte Grafice Carol Göbl. 799 p. ilustr. 1998. 1943. Toma. Traducere din limba spaniolă de Valeria Neagu. Libr. Curs de istoria dreptului românesc. Pagini din istoria 3470. Editura Eminescu. Bucureşti. RASQUIN. Vox. Andrei. RĂDULESCU. 218 . Bibliografie la p 143-146. [1912]. Sociologia crimei şi criminalităţii. cu portret. Pro- civil. 3461. + p. 156 p. RAU. 1996 (Dragoprint). RAWLINSON. 143 p. Sorin M. cu ilustr. Ediţie îngrijită de Dana Menrath. 28 p. Caracterul. 1938.

Partea specială I. H. fost Ministru al Justiţiei la data votării şi promulgării codului.1869. The Polygraph (“Lie Detector”) Technique. Const.1-183. f. Lie veche. Traducere din limba engleză după ediţia a III-a de Luminiţa Roxin. Arta managementului. Regulament pentru funcţionarea servi- I. Bibliografia românească für das Kaiserthum Oesterreich. REID. Registrul Auto Român. 1953. Partea specială II. publicat în Monitorul Oficial no. Ruxandra. 3475. 3480. S. INBAU. 127-138. REID.R. Vol. 3478. Dicţionar de expresii juridice latine. Vol. Dan Simonescu. Bucureşti. (Editura Monitorului Oficial). p. fost Ministru al Justiţiei şi cu o prefaţă de Valeriu Pop. 1903. Baltimore. 476 p. Regulamente ECE-ONU. în Analele Universităţii Bucureşti. Bucureşti. Markus. Bucureşti. p. 1999. Bogdan Victor Toader. Bucureşti. PERIEŢEANU. 1968. 3488. RĂTESCU. XVII + 740 p. 2000. ASNAVORIAN. TRIFAN. X. STAN. II. cu ilustr. Hinsdale (Illinois). Vol. 91-99. SĂULEANU. 219 . în Criminalistica. 181 din 4 noembre 1903. (I). Additamenta. Cu un cuvânt înainte de Mircea Djuvara. 495 [496] p. POP. 18 p. John E. Art. 176. Editura Tehnică.. noiembrie 2002. Virgil. 2005. + 129 p.17. In Kraft ab 1. Lucian. Dreptul penal şi ciului de cazier şi identificare judiciară… Regulament pentru organizarea şi funcţionarea Societăţilor de patronaj şi a Consiliului Central de patronaj… Bucureşti.a. 1977. Reflecţii şi maxime. 6. 443-603. 16. Interrogation. Art.. David W.3473.G. Rodica. Anexe + 74 p. 3491. G. und königl. zwischen Seiner kaiserl. Competenţa penală a organelor judiciare. Bucuresci. 3487. Truth and Deception. Analiza unui paşaport contrafăcut. 3479. INBAU FRED E. 449 p. p. Codul penal adnotat. PAPADOPOLU. 3486. Galaţi. Editura Ştiinţifică. Apostolischen Majestät und der Regierung seiner Hoheit des Fürsten der vereinigten Fürstenthümer. 86 p. anul IV. CRĂCIUN. John E. 3490.. 1996. an XI. Traian. RĂDULEŢU. 3485. Sebastian.184-442. în Buletin de psihiatrie integrativă. 1936. Post-Obereinkunft vom 24. 3483. Index alfabetic al celor trei volume de Cod Penal întocmit de Mihail I. 3489. Tatiana. Editura Socec & Co. 65 din 20 iunie 1903. Florin. Detector and Criminal Baltimore. (Ministerul de Interne). 1903. DONGOROZ. 2001. IONESCU-DOLJ. (Ministerul de Interne). 1921. Interacţiuni între factorii de personalitate şi de mediu în consumul de droguri al dependenţilor. I (1536-1830). Rottweil. 2000. REICHSGESETZBLATT criminalitatea.. RĂMUREANU. Bucureşti. The Dryden Press. Barbara. RĂICAN. (Ministerul de Interne). Bucureşti. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.. 3481. 3482. 707 (II). 4 (27). 6 p. Regulament asupra serviciului agenţilor 3474.. Editura Ştiinţifică. Cuvânt înainte: Acad. 374 p. nr. Partea generală. 8 p.April 1869. 3484. Juli 1868. Untersuchungen in Bezug auf die Dynamic der PKWFahrrad-Kollisionen. Art. REID. vol. [1976].A. 259 p. Regulament asupra însemnelor poliţienescĭ… 3476. RĂŞCANU. Editura Alma. 315 p. Regulament asupra serviciului de poliţie la punctele de fruntarie în porturi şi gări. Grigore. 1980. 701 p. RÂPEANU. Andreea. Crime and Criminology. PAVELESCU. Fred E. auxiliari ai Poliţiei generale a statului… publicat prin Monitorul Oficial no. REES. Second edition. Anexă: Codul de Justiţie Militară. Dec. Vintilă.. nr. GAVRILIUC. I. N. 3477. III. 159 p. Imprimeria Statului. Sue Titus. REGELE. Ştiinţe Juridice. I.. 1969.R. Papadopolu. Ediţie îngrijită de Constantin Bădescu. RÂPĂ-BUICLIU. Bucuresci. Iaşi. I. Mihail. Indice: Mariana Jaklovszky. Imprimeria Statului.

Berlin. Ştiinţe criminalistice. 3501. 1905. Le portait Schlachter. Viktimologie (Victi- mologie). vol. Schmidt Römhild. Einführung in die Kriminologie (Introducere în criminologie). Kriminologische Tätertypologien (Tipologii criminologice ale făptuitorilor). Louis Lépine. Lübeck. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Lübeck. 3493. vol. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. vol. I. R. Ştiinţe criminalistice. Berlin. Ştiinţe criminalistice. 3502. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Préface de M. 3500. nalisticii în Germania. REITER. Lübeck. Paris. 3496. REISS. 7 p. R. REINGARD.-A. 3504. parlé. R. Berlin. Lübeck. I. I. REINGARD. Lausanne. préfet de police de Paris. Ştiinţe criminalistice.-A. I. 28 p. Ştiinţe criminalistice. ediţie revăzută şi adăugită.-A. REINGARD. f. 38 p. Vaney-Brunier. 515 p. Nisse. ediţie revăzută şi adăugită. 67-72. Nisse. vol. R. I. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. avec 149 figures dans le texte. 14 p. Valoarea Crimi- Nisse. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. vol. Paris. ediţie revăzută şi adăugită. Docteur ès sciences. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. vol. Editura Schmidt Römhild. Ch. 2002. Librairie Payot & Cie. Nisse. în: Archiv für Kriminologie (Arhivă pentru criminologie). 3505. 2002. Charles Mendel. und Dunkelfeld (Criminalitate în lumină şi penumbră). 3494.a. REISS. REINGARD. REISS. coordonator Rolf Rainer Jaeger.3492. Nisse. Vols et homicides. Essen. Essen. REISS. Essen. REINGARD. Lübeck. REISS. Prof. REINGARD. REINGARD.-A. Lübeck. 1911. Professeur à l’Université de Lausanne. 1906. Nisse. Selbsttötung (Accident în cursul tentativei de suicid). Lübeck. REISS. R. ediţie revăzută şi adăugită. I. 21 p. Manuel de scientifique. 2002. Schmidt Römhild. Contribution a la réorganisation de la police. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. vol. Kriminalität im Hell- R.. Jugendkriminalität (Criminalitate juvenilă). 1911. ediţie revăzută şi adăugită. 3495.-A. Félix Alcan. Nisse. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 1914. p.Ştiinţe criminalistice. I. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Paris. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Berlin. 3506. vol. REINGARD. Paris. Nisse. Essen. Berlin. Schmidt Römhild. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Bucureşti. Manuel de Police Scientifique (Technique). Payot. Essen. Editura Schmidt Römhild. ediţie revăzută şi adăugită. 2002. Lausanne. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 2004. Ansätze zur Erklärung des Verbrechens (Consideraţii privind clarificarea infracţiunii). în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 30 p.. Instructions pour la sauvegrade des preuves an début des enquêtes. Ştiinţe criminalistice. 159 p. Essen. I. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. police 3503. 2002. Berlin. 23 p. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 2002. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Librairie Payot et Cie. Berlin. Unfall beim Versuch der 220 . 3498. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Editura Schmidt Römhild. Paris. Schmidt Römhild. 3497. 2002. Essen. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 3499. ediţie revăzută şi adăugită. Untersuchungsgegenstand der Kriminologie (Momente ale cercetării în criminologie).-A. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. La Photographie judiciaire.

dr. indiferent de domeniile în care acestea îşi desfăşoară activitatea: în poliţie. Vasile Lăpăduşi. Mass. Marian Mircea. documentare şi opinii. univ. ţinând permanent pasul cu tot ceea ce este nou şi modern în criminalistica internaţională. s-a demarat astfel o veritabilă bătălie în marş pentru ca. 226-233. OPREA. Când. medic legist Constantin Dragoteanu. a crescut şi numărul criminaliştilor – nu numai din ţară – doritori să-şi vadă numele înscris pe lista 221 . Traité de psychologie 3509. 3510. prof. în cazul Revistei Criminalistica.17-24. 1978.Editura Schmidt-Romhild. evenimentul publicistic a fost primit cu interes. Lazăr Cârjan. Librairie Armand Colin. T. The Search for Criminal Man. Ioan Hurdubaie. Consideraţii privind consumul de substanţe psihoactive în mediul tineretului studios din Republica Moldova. Ion Vochescu. 2005. intrându-se într-o firească relaţie de interdependenţă.. prof..I et II. Tudorel Butoi. REVENCO. nr. Spunea. 3507.. M. procuror lector univ. N. Ch. De altfel. conf. col. univ. caietele 1-2/1982 p. Emilian Stancu. colonel Ion Sorin Florescu. în învăţământul superior şi în institutele de cercetare. Revista CRIMINALISTICA. Vasile Bercheşan. cei cinci ani de apariţie neîntreruptă. univ. dr. de o jumătate de veac. în Buletin de psihiatrie integrativă. PRIGODA. entuziasmul începutului să-şi găsească resursele pentru a transforma un vis în realitate. Aici. Vasile Lăpăduşi a crezut – cum puţini ar fi îndrăznit poate – în şansa criminaliştilor din România de a avea o publicaţie pe măsura tradiţiilor şi potenţialului actual al uneia dintre cele mai vechi şi mai prestigioase şcoli criminalistice din lume. general de brigadă magistrat Dan Voinea. + 386 p. Constantin Pletea. Paris. în condiţiile în care se cunosc dificultăţile pe care le are de depăşit orice editor de presă. în medicina legală. într-adevăr. în parchetele civile şi militare şi. în lumea criminalisticii. an XI. cu propunerea unor soluţii criminalistice inedite şi îndrăzneţe. apărută în martie 1999. stă. în tiraje mereu mai mari. conf. general de divizie (r) Corneliu Diamandescu. Primul Consiliu Ştiinţific: preşedinte. general de brigadă (r) Stoian Rusu. surprinzător. cu simpatie. univ. univ. Cu această credinţă. de altfel. p. 3508. dr. 1912. Şi totuşi. Revistă de informare. COŞCIUG. nu în ultimul rând. încă de la primul număr. aşa se explică de ce. pe măsura „creşterii“ revistei. că „pentru un suflet mare. dedicându-se cu toate forţele acestei minunate ştiinţe în slujba descoperirii şi probării adevărului judiciar. 398 p. să apară o publicaţie de acurateţea ştiinţifică şi modernitatea – ca stil şi mod de prezentare ale acestei reviste. OPREA. Svetlana. cu articole mereu mai incitante. I. 4 (27). Era.. Integrat. redactor-şef Vasile LĂPĂDUŞI. CONDRATIUC. cu certitudinea că nu există obstacol care să nu poate fi depăşit. dr. în justiţie. prof. dr. în această adevărată artă de a face să fie unite. Lucian Ionescu. a consistenţei acesteia. Şi mai surprinzător încă era să se constate că în paginile acestei reviste se regăsesc – premieră absolută! – cele mai prestigioase nume ale ştiinţei criminalistice româneşti de astăzi. în martie 1999. dar şi cu scepticism. Ysabel. sunt o validare a acestei valori. Toate într-o prezentare grafică excepţională. redactor-şef adjunct Vladimir Alexandrescu. membri: procuror Ovidiu Sârbu. univ. conf. vedea lumina tiparului primul număr al Revistei Criminalistica. principalul merit al mentorului revistei. dr. colonel Gheorghe Plăşescu. colonel dr. Lübeck. conf. rationnelle d’après les principes du criticisme. un mare dramaturg. Tatiana. valoarea nu aşteaptă ca anii s-o măsoare“. vol. într-o singură echipă. X. competenţele recunoscute ale criminalisticii româneşti. vicepreşedinţi: conf. RENNIE. Titus Duţă. Neath Lexington. general de brigadă dr. RENOUVIER. Iaşi. V..

Este. Noua publicaţie era prezentată. cultură şi informaţie a Regimentului 1 Grăniceri“. în lupta pentru adevăr. încadrată cu oameni a căror unică preocupare era scrisul. dr. uşor de evaluat pentru orice cititor obiectiv. univ. chestor de poliţie Ştefan Iancu. de generalul Ilie Creţulescu. de absolută acurateţe în abordarea ştiinţifică a faptelor. Vasile Bercheşan. conf. comandantul Brigăzii de grăniceri Bucureşti. până spre sfârşitul anului 1949. univ. La conducerea acesteia s-a aflat. Cultivarea acestei emulaţii ştiinţifice – probată de marea audienţă a revistei în spaţiul universitar românesc. Pe de altă parte. magistrat Dan Voinea. premisă a unor dezvoltări viitoare. dr. maiorul Constantin Marin. dr. 3512. dr. din goana după senzaţional. Vasile Lăpăduşi). vicepreşedinţi: prof. 26 p. în anul 2003. 2000. univ. dr. în relevarea importanţei criminalisticii. ulterior ministru al apărării naţionale. Prima revistă a străjuitorilor fruntariilor româneşti – „Revista Grănicerilor“ a apărut la 1 aprilie 1920. într-o perioadă nu numai grea. nr. prof. cu apariţie săptămânală şi o redacţie propriu-zisă. ce se numea „Frontiera“ şi se dorea a fi.colaboratorilor publicaţiei. univ. dr. cultivând şi promovând cu bună ştiinţă neadevărul. rămânând una dintre puţinele alternative la o presă care. La 23 octombrie 1945 se tipărea întâiul număr al revistei grănicereşti „Cuvântul Grănicerilor“. 1977-1990. Revista Criminalistica s-a dovedit a fi un vector eficient în sensibilizarea societăţii civile. Revista Criminalistica nu a încercat nici un moment să se transforme într-o publicaţie exclusivistă. constituindu-se într-o etapă memorabilă a evoluţiei criminalisticii româneşti. Ea a fost de la început şi a rămas deschisă publicului larg. la acel moment. De altminteri. În toamna lui 1945 a apărut. La 1 aprilie 1932 vedea lumina tiparului revista „Grănicerul“. sub îndrumarea generalului Toma Lişcu. secretar general: prof. Ea reprezintă o împlinire. însă pentru scurtă vreme. a locului şi rolului pe care îl merită nu doar în planul ştiinţelor conexe ci şi în practica actului de justiţie. rezidă în bună măsură credibilitatea publicaţiei noastre şi există în această privinţă certitudinea că acest statut va continua să rămână printre principiile prioritare ale revistei“ (Prof. Emilian Stancu. nume precum prof. Asociaţia Criminaliştilor din România (preşedinte: prof. 3511. 1-105. Dan Voinea şi mulţi alţii. o altă publicaţie grănicerească. Pentru că. faţă de impostură şi minciună. În primii ani de apariţie. prof. un „organ militar de educaţie. în două pagini. 26 p. Revista FRONTIERA. Vladimir Alexandrescu). În fruntea comitetului de redacţie se afla colonelul Grigore Cornicioiu. Bancă de articole – Almanahul filatelic. având acelaşi profil şi acelaşi format ca şi „Revista Grănicerilor“. magistrat dr. Din această contrapondere. deopotrivă printre profesori şi studenţi – a fost printre obiectivele de star ale revistei şi ea s-a materializat prin aceea că această publicaţie a constituit nucleul în jurul căruia s-a creat. comandantul Corpului Grănicerilor. pe atunci la comanda trupelor de grăniceri. Bucureşti. dar şi complicată pentru cei de la hotare. 1990- 1999. comitetul de direcţie era prezidat de generalul Nicolae Uică. univ. o reacţie firească. A rămas o 222 . Vasile Bercheşan. Bucureşti. dr. destinată numai specialiştilor. atâta vreme cât în consiliul ştiinţific şi printre autorii publicaţi în Revista Criminalistica s-au regăsit. iar secretar de redacţie era maiorul Ştefan Opriş. comandantul trupelor de grăniceri. Lazăr Cârjan. Emilian Stancu. s-a arătat prea uşor dispusă la compromisuri. Lazăr Cârjan. general de brigadă.. primvicepreşedinte: conf. general de brigadă dr. Florin Sandu. 2000. univ. „editată de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române. printr-un cuvânt înainte. Revista CURIERUL FILATELIC. univ. fost combatant în cel de-al doilea război mondial. încă de la primul număr.

Corpul de jandarmi a dispus difuzarea revistei în întreaga ţară. Ultimul număr al acestei reviste lua drumul unităţilor şi subunităţilor în ziua de 11 mai 1982. „crescând“ de la 1. Baron. şi se adresa cu precădere ofiţerilor. ca urmare a intrării în vigoare a noii legi a Jandarmeriei. tot cu apariţie săptămânală. Redactor responsabil era colonelul Constantin Nicolescu. La 7 aprilie 1960. având acelaşi format A3. la 15. ea i-a avut ca redactori-şefi pe căpitanul Mihai Pânzaru (1956-1958) şi căpitanul Constantin Tatu (1958-1960). iar din 2001 în format A4 minim 28 pagini. cu privire la serviciul tehnic al Jandarmeriei (…). dimpotrivă. Un ordin abuziv şi stupid al cuplului dictatorial întrerupea. cinste. pentru o vreme. iar colaboratori erau consideraţi toţi ofiţerii jandarmi. cum îşi amintea generalul de divizie (r) Mihai I. publicaţia a fost organizată pe compartimente de specialitate – educaţie patriotică. iar potrivit primului articol din Statutul adoptat la înfiinţare. bilunar. la 6 decembrie 1990. publicaţia nu şi-a încetat apariţia ci. condus de maiorul Constantin Tatu. Prin conţinut şi formă. În perioada celui de-al doilea război mondial.000 exemplare/ediţie. a apărut „Grănicerul“. a dobândit o periodicitate lunară şi a fost luată sub oblăduire de Inspectoratul General al Jandarmeriei (aprilie 1931). cu acte normative de interes pentru poliţiştii de frontieră“ (Redactor-şef Marius Ionescu). prin publicarea articolelor cu caracter patriotic. publicaţia a dobândit în timp scurt o largă audienţă în rândul Jandarmilor. c) deşteptarea şi dezvoltarea spiritului naţional şi al simţămintelor de ordine. Prin Ordinul nr. revista era tipărită în 24 pagini. general-locotenent şi comandant al trupelor de grăniceri (1948-1950). al cărei prim număr a apărut la 15 decembrie 1922. prin ordin al ministrului apărării. Ultima ediţie a acestei serii „vechi“ a 223 .000 de exemplare (tirajul primului număr). – fiind îndrumată de însuşi generalul de corp de armată Constantin (Piki) Vasiliu. O a doua etapă în evoluţia publicaţiei a început după 1929 când. a săptămânalului „Frontiera“. „publicaţie înfiinţată la 1 decembrie 1922. scopul urmărit era „a) completarea si perfecţionarea cunoştinţelor profesionale (…) dând îndrumări practice. iar apoi de locotenentul-major Constantin Tatu (1954-1956). Iniţial în 6. Din 24 februarie 2000 apare cu coperte policrome. noutăţi de tehnică poliţienească în ţară şi în lume etc. în 4 pagini tabloid alb-negru. a devenit „o adevărată călăuză“ a bărbaţilor de arme. din redactor-şef. Continuând tradiţia publicaţiilor anterioare. drumul prestigios al presei grănicereşti. devenit ulterior. Spre sfârşitul anului 1950. luându-i locul. apoi în 8 pagini. La 21 mai 1938. Primul director a fost locotenentcolonelul Constantin Bendescu. ulterior în 8 pagini. iar revista a trecut sub conducerea Direcţiei culturale şi educative a asociaţiei. la Şcoala de Ofiţeri Jandarmi Oradea. a luat fiinţă Asociaţia „Casa Jandarmeriei“. secretar de stat pentru ordine publică şi personalitate de prim-rang a vieţii militare şi culturale româneşti. „Cuvântul Grănicerilor“ îşi încetează apariţia. sufletul ei fiind Pantelimon Comişel. în format A4. policromie integral. la începutul acelui an. format A4. „De strajă Patriei“. în 20 de pagini. gazeta „În slujba patriei“ îşi face apariţia la 28 ianuarie 1956. conţinând suplimente trimestriale sau semestriale. În această a doua perioadă. şi-a extins spaţiul editorial la 96 pagini. gazetă condusă mai întâi de căpitanul Leonte Silvestru (1952-1954). Acest drum a fost reluat prin apariţia. inspector general al Jandarmeriei. redactor şef – maiorul Gheorghe Beloiu. practică juridică. naţional şi moral”. credinţă. REVISTA JANDARMERIEI. La început. 3513.3451/13 martie 1923.gazetă insolită. b) îmbogăţirea culturii generale a ofiţerilor şi jandarmilor (…). din colectivul redacţional făceau parte alţi şase ofiţeri. după trecerea grănicerilor în subordinea Ministerului Forţelor Armate. continuând să publice acţiunile şi faptele de arame ale eroilor Jandarmeriei. specific unei reviste.

constituindu-se alături de A. „Revista Jandarmeriei” a apărut într-o serie nouă (opt pagini. preşedinte executiv al A. univ. precum şi unor personalităţi ale vieţii publice româneşti. sprijinit de generalul-erou Ion Bunoaica şi de succesorii acestuia la comanda Jandarmeriei Române. Pavel Abraham. numeroase articole făcându-se ecoul celor care au îmbrăţişat deja această profesie şi care au acţionat hotărât pentru definitivarea şi adoptarea legii ce o reglementează. fiind „o gazetă gândită româneşte. comisar-şef Paraschiv Peţu. Liviu Vişan. Scriitorii: Dan Gâju. publicaţia are o periodicitate bilunară şi este editată de „Fundaţia Revistei Jandarmeriei“ care. Anton Gagiu. prof.D. Nicolae Rotaru. decernează diplome de onoare şi excelenţă celor mai merituoşi jandarmi. în noul context. scrisă româneşte“. Ca expresie a preocupării pentru sporirea prestigiului Armei. format tabloid. general (r) Gheorghe Ilie. preşedinte de onoare al A. dr. aprobat prin sentinţă civilă de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti: „a) popularizarea activităţii şi problematicii cu care se confruntă trupele de jandarmi în apărarea ordinii statului de drept. c) educarea cetăţenilor în spiritul respectării legilor statului (…). a configurat publicaţia ca un prestigios „purtător de cuvânt“ al oamenilor de arme. general (r) Constantin Simion. cu o lună înaintea desfiinţării Jandarmeriei Române. dr. Ion Aramă etc. Scopul publicaţiei.N.. 3514. b) popularizarea în rândul personalului propriu şi al populaţiei a prevederilor legilor statului (…). sub patronajul Comandamentului Naţional al Jandarmeriei şi cu acordul ministrului de interne Victor Babiuc. 1 Preşedintele colegiului de redacţie – chestor principal de poliţie.a. Prin conţinutul său. anual. începând din 1998. 1 Asociaţia Naţională a Detectivilor din România 224 . De la apariţie şi până în prezent. drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. de la an la an. Stabilindu-se la 16 pagini/ediţie. chestor de poliţie Ion Stoica. revista a crescut. Gheorghe Musliu (pseudonim Titi Grecea). prof. anual. c) prezentarea calificată a locului şi rolului trupelor de jandarmi în cadrul forţelor de ordine publică şi sistemul naţional de apărare.“ (Comisarşef Vasile Ursache).R. Gheorghe Felea. Ca semn al preluării tradiţiei seriilor interbelice ale revistei. dr. conf. prin conţinutul său variat. dr. paginile sau au găzduit semnături prestigioase: prof.D.N. Revista LUMEA DETECTIVILOR. d) influenţarea opiniei publice în direcţia respectării şi apărării valorilor şi instituţiilor fundamentale ale statului. generalul de divizie (r) Mihai I. simţită româneşte. Oana Cioboată. promovată în proiect de Ministerul Administraţiei şi Internelor încă din anul 1998. director Maria Bumbaru. unicul almanah editat de o structură a ministerului. timp de şase ani. Mircea Stoian.apărut în decembrie 1948. a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti (…). dr. Revista este profilată îndeosebi pe problematica de specialitate a exercitării profesiei de detectiv şi se adresează cu precădere acestora. dr. într-un factor hotărâtor în respectarea legii. Pavel Abraham.D. „Fractura“ a fost vindecată la 15 decembrie 1991 când. începând cu 15 decembrie 1999. revista militează pentru afirmarea detectivismului în ţara noastră.“ „Sufletul” „Revistei Jandarmeriei“ (serie nouă) a fost – şi este – Gheorghe Boblea (pseudonim Gheorghe GorjanuIoneşti) care. al principiului dreptului umanitar şi al drepturilor omului. la 1 martie 1996. univ. în 240 pagini. în două culori). Baron a devenit director onorific iar.N. în septembrie 2002. În prezent. psiholog Tudorel Butoi. univ. Publiciştii: prof. redacţia editează. Radu Constantin ş. În acelaşi timp. publicaţia editează suplimentul gratuit „Revista Jandarmeriei literară şi artistică“. cu contribuţia ziariştilor care s-au transformat şi afirmat în redacţia acesteia. acesta fiind. „fondată şi editată de Asociaţia Naţională a Detectivilor din România. „Almanahul Revistei Jandarmeriei“. Mihai Popescu. Paul Ceauşu.R.R. în luna decembrie. este consemnat în Statutul de organizare şi funcţionare.

colonel dr. Emil Manu şi Alexandru Hanţă. Alexandru Spânu. Şerban Cioculescu şi Edgar Papu. scriitor. Revista „Pentru Patrie“ a editat anual. Aurel Mihale.. academicianul Dan Berindei. fiindcă un abonament la revista „Pentru Patrie“ era condiţionat şi de un abonament la „Scânteia“. La un moment dat. Alexandru Piru şi Eugen Barbu. Constantin Chiriţă. colonel Olimpian Ungherea (1990-1992). în ianuarie 1957. În prezent. ziarist. căpitan lon Blaj (1957-1959). Până în perioada 19491972.revista se adresează şi societăţii civile. Nichita Stănescu. În 1993 a editat un supliment color de 16 pagini. de fapt. Mihail Sadoveanu. avea distribuţie gratuită în cadrul unităţilor. iar din februarie 1990 a revenit la denumirea iniţială. Din ianuarie 1957. Mircea Micu. îşi suspendă apariţia la numărul 104. În decembrie 1989 a apărut numărul 500. care. locotenent-major Adrian Roşca (1955-1956). la conducerea revistei este împuternicită ziarista Elena Popescu. Petre Vârlan (19821986). pentru decembrie 1989 şi ianuarie 1990.Popescu. ziarist. Vasile Rebreanu. colonel Virgil Vochină. Otilia Cazimir. ziarist. din 1987 până în 1994. Perpessicius. În perioada în care nu au fost numiţi redactori şefi. în lipsa altor soluţii. La cererea cititorilor. a vândut şi oficiosul PCR. a avut apariţii lunare. doctorul Gheorghe Stoicescu povestea despre capcanele sănătăţii noastre. în perioada 1951-1952. În perioada iulie 1956-ianuarie 1957. În paginile revistei au semnat personalităţi de prestigiu: Tudor Arghezi. În martie 2004 a apărut numărul 9.. publicaţia şi-a schimbat denumirea în „Patria Liberă“. precum: Theodor Constantin şi Haralamb Zincă. Laurenţiu Fulga şi Mircea Dinescu. Petre Hladchi Bucovineanu şi mulţi alţii“ (Nicuşor Dulgheru).R. Constantin Preda. „editată de Ministerul Administraţiei şi Internelor. scriitor şi ziarist. Petrică Vizitiu şi Nicolae Oprea. până în prezent. Rodica Ojog Braşoveanu şi lon Tipsie. Adrian Păunescu şi Gheorghe Tomozei. maior loan Popa (aprilie-septembrie 1998). denumit „Detenţia“ (doar două numere au fost în total). Venerabilul profesor universitar Gheorghe Poalelungi semna rubrica „Limba română este patria mea“. Mihai Tunaru şi Paul Anghel. revista apare bilunar. revista a funcţionat sub conducerea secretarilor generali de redacţie: Radu Vaida. 225 . colonel Octavian Goga (1962-1963). sub impulsul evenimentelor. Revista PENTRU PATRIE. publicaţia îşi reia apariţia. Eugen Teodoru. cu apariţie lunară. Primul director al revistei a fost colonel Nicolae Rotaru. la conducerea revistei a fost numit şi un director. Eugen Teodoru. în colaborare cu Direcţia Generală a Penitenciarelor din Ministerul Justiţiei. (Redactor-şef Firiţă Carp) 3515. comisar-şef Nicuşor Dulgheru (octombrie 2000-aprilie 2004). iar din 1972 a ieşit pe piaţă. ziarist. fiind în pregătire numărul 10 pentru luna noiembrie 2004. În paginile revistei au publicat autori de policier-uri. Primul număr a apărut în noiembrie 1949. almanahul „Pentru Patrie“. Tudor Negoiţă. Olimpian Ungherea şi Nicolae Rotaru. locotenent colonel loan Tudor Vasilescu (pseudonim literar Jean Vasilescu). Redactorii şefi ai revistei au fost: Constantin Nisipeanu (noiembrie 1949-1952). Începând cu anul 1998. colonel Grigore Cuza (1963-1982). Au urmat: locotenent-colonel loan Tecşa. D. devenind una dintre cele mai căutate publicaţii. Mihai Beniuc şi Marin Preda. scriitor şi ziarist. colonel Nicolae Rotaru (19931998). Tirajul revistei ajunsese la 275. conferenţiar universitar Savin Bratu (1953-1955). critic literar. scriitor (decedat). Horia Zilieru. când revista „Pentru Patrie“ va sărbători 55 de ani de existenţă. Radu Tudoran. ziarist.000 exemplare. Scriitori de mare forţă creatoare ca Zaharia Stancu. îndeosebi celor care. scriitor şi ziarist. sunt puşi în situaţia de a apela la serviciile unui detectiv”. Fănuş Neagu. scriitor şi ziarist.

Almanah Pentru Patrie 1984. Revista PENTRU PATRIE. 3520.1 decembrie 2003. Primul redactor-şef al acestei publicaţii a fost colonelul Traian Tandin. 1 octombrie 2001 . Au urmat. 3517. un tiraj de 7. în perioada martie 1990-iunie 1993. Revista PENTRU PATRIE. în principal cele vizând activitatea lucrătorilor instituţiei. Revista PENTRU PATRIE. Almanah Pentru Patrie 1993. cadrele care s-au remarcat în muncă. Ioan Hurdubaie. 1 decembrie 2003 . în prima perioadă fiind preponderent evenimentul de poliţie. Dumitru Fulger ş. Revista Pentru POLIŢIA ROMÂNĂ „a fost înfiinţată în martie 1990. Au urmat coloneii: Virgil Vochină. Alexandru Spânu. are 16 pagini şi. 240 p. şi a fost intransigentă cu cele care au încălcat. Revista a fost prezentă în viaţa ministerului. redactor-şef Petre Vârlan. Petrică Vizitiu şi Nicolae Oprea.000 de exemplare. Săptămânal. redactor şef este comisar-şef Nicuşor Dulgheru. revista a cunoscut o seamă de transformări. iar. împuternicită la comandă a fost comisarşef Ina Bălan. Vasile Troneci. într-un fel sau altul. intitulat „Police Magazin“. care a funcţionat ca organ de presă central al Ministerului de Interne din noiembrie 1959. a fost colonelul Octavian Goga. Ziarul a avut 16-20 de pagini şi tirajul a crescut. situaţiile deosebite din perioada de tranziţie. a fost editat suplimentul revistei „Poliţia Română“. prin camapanii de presă. a transmis cititorilor săi toate ordinele de linie emise în acest timp. 240 [-244] p.000. fiecare moment în devenirea sa fiind inserat în spaţii acordate în funcţie de importanţa evenimentelor. Almanah Patrie 2004. la 75. legea sau normele de conduită specifice. a făcut cunoscute etapele reformei instituţionale. comisar-şef Vasile Ursache. la ora actuală. Între anii 1991 – 1993. redactor-şef Nicuşor Dulgheru. timp de 30 de ani. Director onorific a fost colonelul Costică Voicu. Alexandru Boroi. Radu Mocanu. care avea o tentă literarpoliţistă. editată de Ministerul Administraţiei şi Internelor. în primă fază. redactor şef a fost colonelul Marcel Popescu. cu apariţie săptămânală.000 de exemplare. Almanah Pentru Patrie 1987 – 1992.a. Prin tematica abordată. treptat. Eugen Teodoru. actualmente. Publicaţia a fost creată pe fundaţia oferită de structura revistei „În slujba patriei“. În anul 1962. fie în format tabloid. sa reorganizat Ministerul de Interne. revista a susţinut apariţia legilor organice. 240 [-244] p. de la 6. redactor-şef 3519. cu toţi miniştrii din această perioadă şi cu alte cadre de comandă. gazetă ostăşească. când a fost cazul. fie în format A4. publicaţia a inserat suplimente profesionale. prin diverse modalităţi publicistice. iar revista „În slujba patriei“ a devenit organ central de presă al ministerului. cazurile de încălcare gravă a liniştii şi ordinii. până în prezent. Redactor şef. 3518. În paginile revistei au semnat şi o seamă de personalităţi: Tudor Negoiţă. până în prezent. De la apariţie. august 2000-18 august 2001. măsurile şi modalităţile de acţiune a structurilor implicate în restabilirea ordinii. Nicolae Rotaru. care se tipărea pentru militarii în termen. De la apariţie. „În slujba patriei“ a fost. apărând. ca redactori şefi: maiorul Petre Crăciun. revista „Poliţia Română“ a evidenţiat.1 aprilie 2004. prin interviuri cu toţi şefii de arme. secretar responsabil Olimpian Ungherea. colonelul Florin Zagoneanu. deci până în 1990. axate pe tematică de strictă actualitate” (Florica Pârvu). În paginile sale a fost reflectată activitatea tuturor structurilor şi armelor ministerului. 226 . noiembrie 1999august 2000. În perioada iunie 1993-noiembrie 1999.3516. fiecare. [-244] p. Au fost marcate. Primul director al revistei „Poliţia Română“ a fost colonelul Marcel Popescu. Revista PENTRU PATRIE. 240 [-244] p. în paginile revistei au apărut noutăţile legislative. Revista „POLIŢIA ROMÂNĂ“. Periodic.

istorie ş. cât şi o reaşezare a întregii armate. cunoştinţe tehnice de specialitate. conform anunţului laconic. întreţinerea şi funcţionarea echipamentelor de intervenţie. care acoperă aproape toate domeniile apărării împotriva incendiilor. reapar informaţii profesionale din presa străină de specialitate. 44/1929. apărând în două serii paralele.i. În acest context. izolare. Marelui Stat-Major al Ministerului de Război. vechiul titlu de Revista Pompierilor a devenit necorespunzător (…). ea devine o publicaţie de strictă specialitate. După doi ani i se schimba din nou denumirea (urmând-o pe cea a instituţiei. mozaic.s. se întrerupea apariţia ritmică a publicaţiei. organizarea şi funcţionarea formaţiilor de pompieri civili. într-o perioadă de dezvoltare şi redefinire a structurilor militare din ţară. Pe viitor. rezumându-se la materiale tehnice dedicate prevenirii incendiilor şi reflectând închiderea generală la care era supusă întreaga societate românească. Tematica articolelor devine mai variată.i. în ianuarie 1944. popularizării normelor de p. În ianuarie 1954 publicaţia îşi schimba denumirea şi structura. Către sfârşitul anilor ’80. disimulate sub forma unor rubrici de noutăţi tehnice p. o organizare eficientă şi o prezentare grafică în continuă modernizare. „prima revistă naţională a pompierilor români a apărut după primul război mondial şi reîntregirea României. publicaţia avea drept scop „popularizarea ştiinţei focului (…) şi a mijloacelor de prevenire. pagini de cultură generală.3521. localizare şi stingere a incendiilor“. dedicată prevenirii incendiilor. apărut în ianuarie 1948. iar pentru sectorul agricol Paza contra incendiilor“.a.. din Comandamentul Pompierilor devenise Direcţia de Pază contra Incendiilor) din ianuarie 1956 publicaţia intitulându-se PAZA CONTRA INCENDIILOR. în ceea ce priveşte conţinutul ei. un organ de propagandă. revista prezenta conceptul şi dezvoltarea activităţii de prevenire a incendiilor. şi prezentării unor rezultate din activitatea pompierilor. În aprilie 1948 se modifica denumirea în Revista Pompierilor iar conţinutul scădea în varietate. istoria pompierilor. incendii din ţară şi străinătate. instruirea cadrelor. doi ani mai târziu se propunea reapariţia acesteia şi se elabora proiectul unui nou număr. anul 1929 marca pentru pompierii români două date semnificative: prima individualizare la nivel naţional a instituţiei.a. Revista POMPIERII ROMÂNI.s. dar explicit: „Revistei noastre trasându-i-se sarcini noi. cultură generală ş. Revoluţia din decembrie 1989 găseşte revista pompierilor în postura unei publicaţii profesionale de calitate. Titlu pe care îl păstra până în decembrie 1989. La sfârşitul celui de-al doilea război mondial. umor şi sport. care. când are loc atât o reorganizare a administraţiei centrale şi locale. Anii ’70 o găsesc cu cel mai mare colectiv redacţional si publicişti de talent. Cu un conţinut mai bogat în materiale profesionale. Reflectând procesul de reorganizare şi modernizare a pompierilor români. În această perioadă revista îşi reînnoieşte statutul (prin autorizaţia de funcţionare nr. prevenirii şi stingerii incendiilor sau cunoştinţelor tehnice de specialitate apărând şi articole de cultură generală. 127/03/1986 emisă de Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste). reflectând “măreţele înfăptuiri ale epocii de aur”. alături de materiale dedicate organizării şi instruirii formaţiilor civile de pompieri. Înfiinţată conform aprobării nr. Titlul revistei pentru sectorul industrial va fi Prevenirea incendiilor. Ultimul număr al anului 1989 este oprit in tipografie şi înlocuit cu o ediţie speciala – sub denumirea de POMPIERII ROMÂNI – care reflecta efervescenţa momentului şi conţinea o „profesiune de credinţă“: 227 . prin transformarea Inspectoratului Pompierilor în Comandamentul Pompierilor Militari (la 2 august) şi apariţia primei reviste de specialitate (la 1 aprilie) sub numele Buletinul Pompierilor Români.

prof. noutăţi ştiinţifice. (…) luptând pentru a apăra de flăcările incendiilor vieţile concetăţenilor şi avuţia poporului”. Publicaţia îşi redefineşte statutul printr-o hotărâre de guvern (nr. Revista PROTECŢIA CIVILĂ. care înţeleg să slujească. la dispoziţia celor implicaţi în activitatea de apărare împotriva incendiilor – pompieri militari şi civili. Direcţia Generală a Penitenciarelor). Din 1990. angajaţi într-un continuu proces de restructurare şi modernizare. lt. Societatea de criminologie şi de criminalistică. Valentin Uban). redactor şef Ion Argeşeanu. mai târziu Comandamentul Apărării Pasive 228 . Revista POMPIERII ROMÂNI devenea o publicaţie deschisă. relaţii internaţionale ş. solicitaţi să sprijine continuitatea revistei. prezentări de incendii din ţară şi străinătate şi experienţe ale altor servicii de pompieri în organizarea şi desfăşurarea activităţii de protecţie antiincendiu. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie. materiale tehnice. Revista pompierilor a urmărit nedezminţit înfăptuirea scopurilor pentru care a fost creată: indiferent sub ce titulatură a apărut.i. Devin tradiţionale rubrici destinate prezentării activităţii pompierilor şi problemelor cu care aceştia se confruntă. dar al cărei conţinut se stabilizează prin menţinerea unui grup de colaboratori şi corespondenţi. Organizaţiile obşteşti. Înfiinţată în aprilie 1929 şi funcţionând sub mai multe titulaturi. odată cu schimbările în viaţa ţării începând şi o nouă etapă în viaţa publicaţiei. având aceeaşi tematică profesională şi aceeaşi periodicitate lunară şi difuzare naţională. (Redactor-şef. acte normative de profil şi comentarii ale modului de aplicare a acestora. Revista PROBLEME DE CRIMINALISTICĂ ŞI DE CRIMINOLOGIE (Ministerul Justiţiei şi Procuratura RSR). dar cu acelaşi editor. „Buletin de Criminologie şi de Criminalistică“. Ministerul Justiţiei. redactor şef Ion Argeşeanu. opţiunilor de dezvoltare si nevoilor de dotare. redactor şef Vasile Teodorescu (Ministerul Public. apar dezbateri profesionale şi opinii menite să limpezească problemele ce stau în faţa specialiştilor pompieri.col. a fost o oglindă a vieţii şi activităţii pompierilor români. cerut de transformările societăţii româneşti. Asociaţia Naţională Română de Apărare Pasivă). 3522. Revista de Criminologie. care contribuie la creşterea calităţii publicaţiei. chiar şi cu jertfa supremă. care găzduiesc traduceri din presa străină de specialitate. Sunt publicate documente inedite şi informaţii altădată trecute sub tăcere. nesistematică şi lipsită de o viziune de sinteză dar. constituindu-se într-o adevărată istorie a „cavalerilor focului” din ţara noastră: fragmentară. cetăţeni. Apare trimestrial. apoi. a cărei omogenizare oscilează.. Asociaţiile pentru protecţia populaţiei civile (Liga Antigaz. Evoluţia ulterioară a revistei a confirmat această promisiune. singura istorie publicată”.„vom relata în paginile publicaţiei (…) despre curajul şi abnegaţia pompierilor români. portrete de pompieri. Revista publică noul cadru legislativ. de Criminalistică şi de Penologie. 3523. ca în întreaga structură a societăţii şi instituţiei editoare. 1981 – 1990. până în prezent. autorităţi publice locale şi centrale. 638/1997) care reglementează modul de funcţionare şi statutul administrative. cadre tehnice p. după o perioadă de dificultăţi financiare depăşite cu o mobilizare a pompierilor din ţară.s. adaptându-se permanentelor transformări din viaţa pompierilor români şi ţinând pasul cu noutăţile apărute în societatea românească. Deschiderea societăţii româneşti se regăseşte şi în paginile sale. Liga Apărării Aerochimice. o fluctuaţie de personal care îşi pune amprenta şi asupra revistei. Se înregistrează. Din 1999. „Apariţia revistei „Protecţia Civilă“ de astăzi a fost determinată de necesitatea informării populaţiei asupra măsurilor de protecţie pe care trebuia să le adopte în diferite situaţii de urgenţă.a.

Era nevoie de informare periodică asupra măsurilor de protecţie. militari în termen. când directorul revistei devine comandorul (r) dr. şi a publicat “Revista de Medicină Legală“ care poate fi 229 . în perioada interbelică apar broşuri cu această destinaţie. Revista capătă. documentar. În perioada menţionată. profesorul Nicolae Minovici (1868-1941) a pus bazele Asociaţiei de Medicină Legală. franceză. De remarcat este anul 2000. prima de acest fel în România. În prezent. cuprinzând diferite genuri publicistice: articol. REVISTA „ROMÂNĂ DE MEDICINĂ LEGALĂ”. antrenamente. în două volume). în anul 1939. organizarea apărării pasive a luat o amploare deosebită în instituţiile şcolare. anchetă. Fiecare ediţie este structurată pe rubrici şi generice. după cel de-al doilea război mondial. profesori ş. După plecarea acestuia. şi colonel Ion Marinache. la apariţia lui a contribuit un colegiu de redacţie format din 5-6 specialişti şi un redactor responsabil (director). În 1936. elevi. fiind singura publicaţie cu acest profil din ţară.12. Ilie Manole şi maior psih. comentariu. Apariţia revistei era stringent necesară. 3524. precum şi de către colaboratori din instituţii civile care au tangenţă cu arma. începând cu anul 2002. Întotdeauna. începând cu acel an. administraţie publică). Iconografia este asigurată de director şi de colaboratori sau este preluată din alte componente massmedia. Astfel. Florea Dan. Protecţia Civilă (atunci se numea Apărare Locală sau Apărare Civilă) editează Buletinul Apărării Locale Antiaeriene şi Buletinul Apărării Civile. Sumarele în engleză. poster „Învăţământ“ cu modele de exerciţii. al cărui preşedinte este colonel dr. aplicaţii etc. reportaj. ştire.aveau nevoie de mijloace de propagandă pentru instruirea populaţiei. specialişti din diferite alte structuri – Secretariatul Tehnic Permanent (entitate guvernamentală). comandor (r) dr. inspectori de la agenţi economici din întreaga ţară. Textele fiecărei ediţii sunt asigurate de cadre din structurile militare şi civile de Protecţie Civilă. militari angajaţi pe bază de contract şi militari cu termen redus. o dată cu prof. interviu. maiorul psih. o ţinută grafică deosebită dar şi un conţinut atractiv şi instructiv.1993 al ministrului Apărării Naţionale marchează apariţia revistei „Protecţia Civilă“ de astăzi. Iulian Mihalcea (din anul 2002). Publicul – ţintă este format din cadre militare şi personal contractual. colonel dr. studenţi. de răspândirea cunoştinţelor şi a regulilor de comportare la calamităţi şi catastrofe.“ (Alexandrina Sonea). „Revista încearcă să readucă în prim plan o îndelungată tradiţie care a început în anul 1884. ministere.a. cum ar fi „Pericolul aer-chimic“ sau „Pericolul Aerian şi Măsurile de Apărare“. Alexandru Şuţu (1834-1919) şi al său “Jurnal de psihiatrie şi medicină legală“. comisii de apărare împotriva dezastrelor (comisii organizate la diferite niveluri – guvern. Ilie Manole. după cum urmează: colonel Ioan Sturza. Ştefan Geantă. colonel Marin Boboc. Buletinul… a avut ca responsabili pe colonel Gheorghe Florea Creangă – Stoileşti (istoric militar care de altfel a realizat şi Istoria Apărării Civile. cât şi folosirea publicaţiei ca material de protocol. reuşeşte nu numai să menţină calitatea publicaţiei dar să o şi îmbunătăţească. germană şi spaniolă facilitează atât schimbul de publicaţii cu reviste similare din alte ţări. respectând procedura de copyright. La conducerea ei rămân colegiul de redacţie şi redactorii şefi sau directorii. ajutat de colegiul revistei. Ordinul nr. Tematica abordată de revistă se referă la urgenţele civile. Iulian Mihalcea. Între anii 1950 şi 1990. studiu. întreprinderi şi administraţia publică locală. În anul 1993. M 7924/30. coordonat de către Direcţia Informare şi Relaţii Publice din Ministerul Administraţiei şi Internelor. revista „Protecţia Civilă“ este parte componentă a sistemului mass-media. Mai târziu.

142 p. În anul 1971. KHAN. 1996.considerată primul periodic academic de criminalistică în care se oglindesc realizările „Şcolii Minovici“ de medicină legală. Altérations des dessins papillaires et maladies professionnelles.-F. 3527. The psychological interpretation of handwriting with special reference to the handwriting of criminals. no. p. Ministerul de Interne. K. Paul. dr. REVUE INTERNATIONALE DE CRIMI- NALISTIQUE. (World Health Organisation). Henry T. By professor Bror Rexed. în R. adevăr.. Press. Revista ROMÂNIA LITERARĂ. Robert I. dr.. Paris. REXED. Traducere din limba engleză de George G.. 230 .I. RHODES. în e R. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 3531. 1986. Mina Minovici (1858-1933). 2000. Editura C. Humanitas. Guidelines for the Control of Narcotic and Psychotropic Substances. no. RICHELSON.E. (Organisation Mondiale de la Santé). no. reuşind să creeze o legătură profesională între experţii criminalişti români. României literare 1984. Sigmar-Marcus. dr. Ştiinţe criminalistice. 6e année. The development and photography of fingerprints. 1934.. RIŞCUŢIA. redactor-şef (ulterior director). EDMONDSON.4. director al Laboratorului de Poliţie Tehnică din Lyon.C. Deşi a avut o slabă calitate grafică şi o difuzare limitată. Inayat. I. Samsom. Inayat Khan [and] Mr. Robert I. Lübeck. 2002.I. p. Schmidt Römhild. 5 année. Wirtschaftskriminalität (Delicte privind bunurile. întrerupt în 1940. Expertiza pentru reconstituirea fizionomiei după craniu. SAMSOM. 3535. 344-348. o nouă eră pare să înceapă.U. Samsom. 218-222. p. Istorie şi Anastasia. Ademenitoarele capcane… Aventuri ale memoriei şi tranziţiei. un simbol şi o moştenire lăsate de cel care a pus bazele sistemului românesc modern de medicină legală. RICHTER. SAMSOM. 3525. Edmondson. ediţie revăzută şi adăugită. REXED. Bror. Robert I. 623 p. În prezent. T. 3534. Jeffrey T. 3530. RIBEIRO. Berlin. schimbându-şi titlul în „Probleme de medicină legală şi criminalistică“.-B. publicarea revistei a fost încă o dată întreruptă. In the context of the international treaties. coordonator Rolf Rainer Jaeger.C. În ultimii ani ai regimului comunist care a marcat demolarea Institutului de Medicină Legală construit în 1892. 3533. 9e année. Fondată în 1929 de Edmond Locard. Organ officiel de l’Academie Internationale de Criminalistique. [Bucureşti]. Genève. RICOEUR. prof. vol. în R. profesorul Ioan Moraru (1927-1989) a publicat “Buletin documentar de medicină legală şi criminalistică“. Bucureşti. 1933. 3528. 3532. Potra şi Delia Răzdolescu. Cantemir. 3529. Almanahul Geneva. Edmondson. 118 p. p. RICHE. 328-333. médailles et bijoux. precum şi calitatea grafică şi standardele ştiinţifice. II. 1937. iar “Revista Română de Medicină Legală“ poate fi privită drept un simbol al tradiţiei. criminalitatea economică).C. A. Henry. J. 148 p. KHAN. Un secol de spionaj.I.6. 3536. 320 p. [par] professeur Bror Rexed. Buletinul a suferit o transformare. 3526. revista a supravieţuit timp de 10 ani. în Tratat practic de criminalistică. în timpul celui de-al doilea război mondial. în 1961. RHODES. Serviciile de informaţii în secolul XX. Vermögensdelikte. Directives pour le contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes dans le contexte des conventions internationales. 1889. Inayat. Essen.8. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 1978. Monnaie. 456-481. vol.F. EDMONDSON. K. Leonidio. După 20 de ani. dr. K. 1984. speranţelor şi idealurilor medicinii legale româneşti“ (Dan Dermengiu). Bror. Baillière. Inayat Khan [et] M. Robert I. K.

231 . p. Studentă. în R. Les compiles du crime. CĂLUGĂRIŢA. Paris. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. PreticeHall. E. Reus. Munich. München. Andrew. 3542. 9e année. septembrie 2002. 14 p. Sycomore. nr. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Ştiinţe criminalistice. Noutăţi în criminalistică privind relevarea urmelor latente de mâini. 1934. 3546. în Criminalistica. aprilie 2006. sa psychologie et ses interprétations. 6e année. Vicente. Emanuel. 3550. Holger. RIZESCU. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Moldau. Madrid. ROBBINS. Essen.B.. 2001. 1921. IRINA.I. p. 81). Geneva. RIŞCUŢIA. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Thames & Hudson. Les méthodes de transfert dans l’etude des empreintes digitales. p. Review of an international study [By] E.C. RODRIGUEZ FERRER. Andreea. 2002. 3549. II. Berlin. vol. Management. 1979.5. 3540.3537. Community response to alcohol – related problems. 1985. RIZAC MÂRZA. Ştiinţe criminalistice. Ministerul de Interne. Considérations sur la 3538. II. ROBERTS. Mark (coordinator). în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Ioana. NIŢU. RIZEA. Ritson. ROCHAT. Ştiinţe criminalistice. 2002. ediţie revăzută şi adăugită. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Camelia. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Berlin. Cantemir. Bucureşti. Kriminalistische Rekonstruktion 3544. A practical English language course for law-enforcement students and professionals. 1988.B. Corectitudinea calificării juridice a unei fapte soldată cu leziuni produse prin arme de foc. p. Die Postwerthzeichen von Rumänien. RITSON. Die kriminalistische Beurteilung der Lage/Kriminalistisches Denken (Evaluarea criminalistică a situaţiei / Reflecţii criminalistice). Jurist. Editura Ministerului de Interne. ediţie revăzută şi adăugită. în Criminalistica. p. Hermann. Student’s Book. HARABAGIUDIMITRESCU. Consideraţii privind identificarea criminalistică a unor categorii de persoane şi cadavre. New Jersey. Dr. no. cu tabele (World Health Organisation). Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. BUDIŞTEANU. Schmidt Römhild. Lübeck. Paul. Mileniul III. CHERSAN. Identi- fication judicial. ROLL. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalisticii. BORDEIANU. vol.1. Second edition. 1937. Begriff und Bedeutung 3545. RIŞCUŢIA. Königreich Rumänien. The Story of Writing . ROGGENSTROH. Schmidt Römhild. 3547. 35-38. Englewood Cliffs. Essen. Bulletins 1-116. 19-35 3548. Stephen P. (Reconstituirea criminalistică). ROCHAT. 1985. „Rumäniensammler" The Bulletin of the 3541.. Lübeck. ediţie revăzută şi adăugită. 715 p. 255-257. 45-46. ROLL. Constantin. University. International Study Circle for Romanian Philately and Postal History.. Ph. ROBINSON. Concepts and applications. 50 in colour. Holger. IX + 58 p. Heimbüchler. J-Paul. Metode de identificare antropologică şi aplicaţii. 2003. 5. anul VIII. ROBERT. 51 p. Le 3551.with over 350 illustration. 3539. 286-309. nr. Moldau Walachei. Eugeniu. 1995. Amalia. 191 [914] p. 3543. p. Loi pénale.I. (Public Health Papers. Fürstenthum Rumänien. Gabriela. Cătălina. Ileana. der naturwissenschaftlichen Kriminalistik (Noţiunea şi semnificaţia criminalisticii bazate pe ştiinţele naturale). 15-16.C. no. Editor F. Magdeburg (1894). English for Modern Policing. 2. ŞERBĂNOIU. în Criminalistica. 3552. ROLL. IONESCU. Holger. Alexandra Andreea. San Diego State 3553. anul IV. în R.

Libertyville. CHIRIŢĂ. Adunate şi adnotate de Iuliu I. C. Creativitatea generală 3561. Editura Ştiinţifică. Alexandru. gen. septembrie 1990. Bibliografie selectivă. VII + 179 p. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. 1991. 3572. no. 168-171. Dr. 1934. 3573. 1971. cu fig. Cristina. 3559. Studiu psihofiziologic şi social. Bell. Orizonturi.R. 1934.. Dana. X. Schmidt Römhild. ROMANIA. Ileana. O. 2004. 1972. Prof. Alexandru. An XI.. Etologie şi psihiatrie. 1 f.H. 359 [360] p. Numismatic catalogue. 2002. Timişoara. Metodologie şi tehnici experimentale în psihologie. Stabilirea identităţii 3562. Editura Helicon. Bibliografie la p. ROPOTĂ. Societatea Comercială de Numismatică şi Filatelie „Impex Zimbrul Carpatin” S. Incompatibilităţi cu funcţia de expert criminalist autorizat. adj. Proc. 395 [398] p. 3566. Cluj. Iuliu I. ROPOTĂ. Roşca. p. 368-388. Beck. în Buletin de psihiatrie integrativă. Titlul original: Where Science and Magic Meet. f. X. în Buletin de psihiatrie integrativă. (Consiliul pentru difuzarea culturii şi ştiinţei.S. cadavrelor desfigurate în cursul unor evenimente deosebite. Editura C. Londra. în Ghidul procurorului criminalist. Editura 3560. RONEY-DOUGAL. franceză şi engleză. Editura Alma Mater. Iaşi. 1981. Creativitatea. V. Eugen 3563. nr. ROŞCA. Alcoolismul şi stilul de viaţă în familie.Y. 2005. Stresul şi bolile psihice. an XI. Bibliografie selectivă la p. 3567. 512 p. 652 p. 3558. penală a proprietăţii intelectuale. 227-240. 229-242. vol. şi grafică + 3 anexe. Editura Academiei. 3574. Cuvânt înainte de John Mitchell. nr. 156 p.R. Ordonanţe de poliţie. p. (Asociaţia Ştiinţifică de Dreptul Proprietăţii Intelectuale). 3571. II. ROŞCA. cu fig. 328 p. Protecţia şi specifică. Alexandru. (Sub 3556. I. XI. 272 p. ROMANESCU. Impactul imigraţiei şi adaptarea psihosocială. Iaşi. Roşca. redacţia). 2(25). Editura Semne. Cluj.3. 2005. CIORNEI. X. Enciclopedică Română. Rezumat în limbile engleză şi rusă. p. Editura Institutului de Psihologie. Bucureşti. 2006. Bucureşti.I. ştiinţă şi magie. p. Iaşi. rului.coordonator Rolf Rainer Jaeger. Berlin. 27-35. În anexe. 4 (27). 25 – 38. 38 p. ROMIŢAN. 3568. 1963. 3554. 261-266.. p. ROMANESCU. 1932. Alexandru. Editura Elit. Bucureşti. vol. 1994. Masterand. p. ROLLAND. ROŞCA. an XI. 3570. Serena. 320 p. Alexandru.L. Editor George Pataki. 6 année. Prefaţă de Florian Ştefănescu-Goangă. „RPHB".Editor Robert M. 38). în Buletin de psihiatrie integrativă. ROŞCA. ROMANESCU. ROŞCA. şi facs. coin. univ. 2006. Cu 232 . e în R. Alexandru. vol. Ciprian Raul. 2003. Al. Editura Didactică şi Pedagogică. ROMANIAN PHILATELIC STUDIES - Psihologie generală. Editura Academiei R. (Sub redacţia). în Buletin de psihiatrie integrativă. pl. 2005. Iaşi. Psihologia marto- 3555. cu fig. nr. Eugen. Ciprian Raul. Delincventul minor. IL. ROŞCA. HÎŢU. Bucureşti.. Bucureşti. FLORESCU.. şi grafică. Alexandru. Rosita Mădălina. vol. vol. 141. Al. Bibliografie la p. Titlu şi în limbile engleză şi rusă.a. Sorina. City. 3557. metal Alexandru. nr. "RPS".C. 4 (27). 3564. Dr. 2005. CONSTANTIN. p. Prof. 158-170.. Lübeck. cu fig. ROŞCA. ROŞCA. rezumate în limbile rusă. 1966. ROŞCA. Sorina. ROMANIAN POSTAL HISTORY BULLETIN . Dreptul proprietăţii intelectuale. 92-98. Cluj-Napoca. Bucureşti. 3569. vol. 1977-1985 N. L’emploi de la coramine. 3565. Tratat de psihologie experimentală.. an XI. cu fig. X. 1 (24). Bucureşti. 144 p. Essen. ROMIŢAN. ROŞCA.

Comisar de poliţie. Tiberiu. V. Cercetarea la faţa locului în cazul producerii catastrofelor feroviare. 3576. Tulburări psihice în 3585. Ilie. 186-191. p. Editura RAO. 4. A. în Revista Română de medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. anul VI. 25-27. 254-255. Ediţia a II-a. p. Bibliografie la p. ENACHE. Eu şi celălalt (de la poziţia egocentrică la poziţia altruistă). (Menţiune despre Zilot – p. Dialogul familial. II. formă a criminalităţii şi implicaţiile sale sociale. p. 3590. NEICU. Editura Luceafărul. 3581. RUDICĂ. 221-224. TAŞU. Lector univ. Bogdan.P. Ediţia a 25-a. 280-284. Familia în faţa conduitelor greşite ale copilului. Covasna. Inspector de poliţie. procesual penal). 3582. Cercetarea la faţa locului. umane [Probleme de psihologie medicală]. Editura Didactică şi Pedagogică.] Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială. Tiberiu. De la Epoca luminilor până la Junimea. Claus. p.. Bucureşti. Iaşi. Valorificarea ştiinţifică a expertiza medico-legală a leziunilor corporale. Bibliografie la p. Curs de tehnica criminalistică. Bucureşti. 3583. RUDICĂ. Prefaţă: Acad. RUDICĂ. I.C. revăzută şi adăugită. Editura Junimea. Tiberiu. XI. 2/2004. Editura Junimea. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 3580. RUJOIU. univ. 1996. ROTARU. ROŞU. 2003. ROUGEMONT. Bucureşti. Bucureşti. Niveluri ale conduitei 233 . 3575. 1979. Strafverfahrensrecht (Drept garea criminalistică la faţa locului în cazul producerii catastrofelor aeriene. Junimea. Vasile Pavelcu. Une nouvelle science sociale: la Graphologie. Ştefan. Vol. nr. 1984. Tabla de materii şi în limba engleză. Investi- marques secrêtes sur l’œuvre du Vinci et les sculptures du Moyen-Age et de la e Renaissance. drd. Iaşi. 3584. Marin. p. Bogdan. RUJOIU. 131-142. 3586. 38-45. 3588. în O urmelor infracţiunii. drd. Sexualitatea umană şi deviaţia sexuală în infracţiunile cu violenţă. 1936. 3587. RUIU. Managementul comunicării în structuri de tip ierarhic. RUJIOIU. p. Tiberiu.J. ROXIN. 239 p. Pantelimon. I. 388-389. Universitatea Bucureşti [.4. no. Ştefan. II. în Criminalistica. 5. Bucureşti. volumul XIV. Florin. Editura Didactică şi Pedagogică. Bibliografie la p. 1932. Nicolae. Omuciderea.J. în Revista de criminologie. 231-234. Tiberiu. STOIAN. 1. RUIU. Viorel. RUIU. 1977. Galaţi. 2003. nr. Ion. (Prefectura Poliţiei Capitalei). în R. martie 2006. p. Lucian. anul VI.P. Marin. 1994. Nicolae. MOROIANU. ROTARU.32). Lector univ. 1990. iulie 2004. Ed. 3578. drd. Subcomisar de poliţie. 3579. 1887. RUIU. Editura Porto Franco. (Humanitas. 255 p. (Pentru părinţi). 3591. nr. 1998. GHIORGHICI. 1981. de criminalistică şi de penologie nr. Bibliografie la p. de. vol. Criză şi dialog. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. RUDICĂ. 80 p. 8 année. 2005. RUDICĂ. 232 p. 316-319. p. 3592. ROUX-Champion. Editura Ministerului de Interne. 75) 3577. 355 [-356] p. Zilot Românul. PETRICĂ. Octavian.un apendice şi un indice alfabetic. Paris. Constantin. 192 p.I. în Criminalistica. Editura Little Star. 356 p. Covasna. Maturizarea perso- nalităţii. Drd. 320 p. VIII + 126 p. istorie a Literaturii Române. Lect. Les signatures et 3589. (Humanitas 10). Urmele de la locul faptei. + 90 anexe. Bucuresci. 2004.. Iaşi. CREŢU. POPA. München. Vasile. Marin. Marin. 75 -81. (Pentru părinţi). 3940. septembrie 2004.

Bibliografie la p. Bucureşti. Substratul comun românoalbanez. august 2006.. nr. Dicţionar de terminologie 3599. I. [Iaşi]. Gabriel-Virgil. RUŞITORU. 3598. 95 – 112.5-6. 2003. 3596. Petre. Prefaţă: profesor universitar doctor Adrian Năstase. Polirom. BEŢIU. Bucureşti. jur. Editura Cartea Universitară. Bucureşti. 2004. 46-48. Prefaţă: profesor universitar doctor Adrian Năstase. Comisar de poliţie. RUSU. RUŞITORU. Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan”. jur. Elemente autohtone în limba 3597. Florin. Simularea şi animaţia computerizată a accidentelor de circulaţie. 2003. 2004. Ing. Editura Academiei Republicii Socialiste România. 287 [288] p. 234 . p.3593. Karin. O introducere în arta uzuală diplomatică şi de drept internaţional. 2004. Institutul Naţional de expertize Criminalistice. Cluj-Napoca. 3594. RYBACKI. anul VIII. director POP. Comisar de poliţie. 269 [-272] p. în Realităţi şi perspective în criminalistică. RUSU. în Criminalistica. Cluj-Napoca. 255257. Florin. Bibliografie la p. şef sector Inginerie Criminalistică.I. RUSU. p. Aplicaţii software folosite în expertiza criminalistică a accidentelor de trafic rutier. Bucureşti.5-6 argumentării. Dicţionar de terminologie uzuală diplomatică şi de drept internaţional. + 3 hărţi. Editura Alma Mater. Editura Cartea Universitară. 3595. Pledarea şi respingerea argumentelor. 1970. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Cornel. p. adjunct. Ing. 4. 287 [288] p. Petre.. română. RUSSU. Grigoraş.

. Tipografia Cultura. Kriminalistika. 3607. Prentice Hall.I. RAO International Publishing Company. (Colecţia Enigma). D. se poate.. 207 p. SAMARIAN. Harcov. Traducere din limba italiană de Jeanne-Claire Lutic. SAN..I. 319 p.P. Călăraşi – Ialomiţa. Editura Humanitas. SAINT-EXUPÉRY. 209 p. 3612. Bucureşti. SAN. 140 [-143] p. Traducere din limba franceză de Şerban Florea.164-197. Am încercat. SALA. L’Harmattan. 1382-1775. (Colecţia San Antonio nr. Aventurile unor cuvinte soţia cu o pălărie. SAN. L’enquête farmacia în trecutul românesc. 1775-1834. Rosetti”. Bucureşti. 1938. 116 [-119] p. Introducere în etimologia 3616. limbii române. (Asociaţia Scriitorilor din Bucureşti. Traducere din limba italiană de Matilda Banu şi George Anania. Asistenţa publică în trecutul românesc până la 1834. Bucureşti. 2002. Bucureşti. SADE. Editura Academiei Române. 1979. Bucureşti. Ph. culegere. Frédéric]. 1985. Etymologica 20). 443 p. 269 [272] p. 632 p. Bucureşti. Traduction de Claude Dignoire. Citadela. SAINT-EXUPÉRY. prezentare şi comentarii de Anghel Ghiţulescu. SAN. Editura Trei. Barcelona. f. Editura Forum. I. 3611. Frédéric]. III. (Aşezămintele A. 638 p. Univers Enciclopedică. 1997. nr. Widener University School of law. 3610. 3617. 158 [-160] p. Gânduri. Lecturer. Editura Albatros. SALBERG. p. Traducere din limba italiană de Horia Tecuceanu. 185-186. Frédéric]. f. Paris şi Univers Enciclopedic. M. Frédéric]. no. Manuel de Graphologie Sodomei sau şcoala libertinajului. Mt. de. R. 1999. Ediţia a doua. 718 p. Criminalistics. 254 [256] p. 221-228 (Academia Română. SALA. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Bibliographie selective p. Pompei Gh.a. 3608. 3606. Bucureşti. Marius. Antonio [Dard. Am onoarea să vă pun la punct. Librairie Hachette. Traducere din limba italiană de Horia Tecuceanu. Titlul original Citadelle. Bibliografie la p. Introducere de Michel Delon. 187 [188] p. Toronţiu. Rybikon. 604 [608] p. Enseignée par l’exemple en dix léçons et par six cent quarante-neuf types d’écriture (cingt-deuxiéme mille). Antonio [Dard. Frédéric]. La Policia. 2005. Editions Gallimard. Cele o sută douăzeci de zile ale româneşti. Editura Ariane. în e R. Richard. Marius.C. 2). Am onoarea să vă pun la punct! Versiunea românească [de] Alexandru Spânu. An Introduction to Forensic Science. Antoine de. Editura Univers.E. 3605. 3614. 2005. Paris.3. Sistima de identificacion monodactilar. 1938. Oliver. SACKS. SAINTE-CLAIRE DEVILLE. SALA. 274-286. SAGREDO. Gomoiu). historique et les recherche policiére. [1936]. 3601. 1992. Antonio [Dard. Traducere din limba franceză de Tristana Ir. 1992. Antoine de. II.. SALTEVSKI. 3603. Merge. 3615. V. N. 3613. Institutul de istoria medicinei. Vol. Bucureşti. Forensic usuelle. 286 [288] p. Editura Forum. Marius.S. 2 Anée. „Sade filosof” de Jean Deprun. San-Antonio. 1998. SAFERSTEIN. 1992. director general dr. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. 3602. Traducere din limba engleză de Dan Rădulescu. Upper saddle River. Medicina şi Sciense Consultant.S 3600. Antonio [Dard. vol. 2005. Principesa Elena. Abrevieri bibliografice la p.a. Tipografia „Moderna“. 1). (Colecţia San Antonio. Paul. (Colecţia Superpoliţiste). 1948. Bucureşti. 475 [480] p. În misiune secretă.V. (Colecţia Cogito). 1930. Laurel. 1926. de José. 3604. Omul care îşi confunda 3609. 1992. Du latin au roumain. 92 [-96] p. SAN. Vol. „Bucovina“ I. Supliment al Almanahului literar). NI 07458. 2005. Antonio [Dard.

Traducere din limba italiană de Şerban Velescu. SAN. 8). Sirop şi ne luăm valea. 3634. 224 p. Galanterii părinţele. 236 . SAN. 1994. Frédéric]. 160 p. 3630. SAN. 3622. Antonio [Dard. Bucureşti. Antonio [Dard. 1993. Editura Forum. Editura Forum. Lichidaţi- unde ştii tu. Frédéric]. Traducere din limba italiană de Iulian Drăghicescu. Traducere din limba italiană de Tania Siperco. 220 [-223] p. 7). 1993. Frédéric]. 4). Antonio [Dard. Editura Forum. Editura Forum. 1993. Bucureşti. 1994. Bucureşti. Editura Forum. Traducere din limba italiană de Dumitru Purnichescu. Bucureşti. în serai. Splina în 3631. Frédéric]. Antonio [Dard. 3632. Traducere din limba italiană de Michaela Sergescu şi Eugen Mandric. nr. (Colecţia „San Antonio“). 1992. 3623. nr. nr. Editura Forum. 176 p. pentru dame frivole. Bucureşti. Antonio [Dard. Bucureşti. Antonio [Dard. Traducere din limba italiană de Anca Boglea. Bucureşti. 3619. nr. (Colecţia San Antonio. Frédéric].17). 176 p. nr. 13). Antonio [Dard. Pieptănând girafa. (Colecţia San Antonio. 1993. SAN. Frédéric]. Frédéric]. nr. Bucureşti. 1993. Adevărul pentru viespi. 192 p. 192 p. Editura Forum. Frédéric]. Lichidăm 3627. (Cronică a unor vremuri căcăcioase). Traducere din limba italiană de Tania Siperco – San Antonio: Revelaţiile mele despre Frédéric Dard [numele real al scriitorului]. l. Antonio [Dard. Începe Antonio [Dard. 3633. nr. SAN. (Colecţia San Antonio. nr. Bucureşti. nr. Bucureşti. 3). Traducere din limba italiană de George Anania. SAN. nr. Bucureşti. SAN. (Colecţia San Antonio. Antonio [Dard. nr. 174 [-176] p. Berurier 3625. SAN. Arhipeleagul mitocanilor. 203 [-208] p. SAN. lumânarea pregătită. (Colecţia San Antonio. 189 [-191] p. Editura Forum. 204 [-207] p. SAN. Frédéric]. Editura Forum. 190 [-192] p. SAN. (Colecţia San Antonio nr. SAN. nr. 1992. 19). Editura Forum.15). Frédéric]. Traducere din limba italiană de Tania Şiperco. Antonio [Dard. 12). Frédéric]. Antonio [Dard. prindeţi şi aduceţi whisky. nr. Vino cu făcut varză. 1993.6). Traducere din limba italiană de Tania Şiperco. Traducere din limba italiană de Dumitru Purnichescu. Frédéric]. SAN. nr. Traducere din limba italiană de Andrei Duşescu. 3635. SAN. 10). (Colecţia San Antonio. 1993. Se îngroaşă gluma. 240 p. SAN. 208 p. 1992. 1994. 1993.15) acţiunea. 172 [-176] p. Urmăriţi. Antonio [Dard. 5). Bucureşti. Traducere din limba italiană de Michaela Sergescu şi Eugen Mandric. 11). Antonio [Dard. Editura Forum. nr. Bucureşti. Antonio [Dard. 221 [-224] p.3618. Frédéric]. Frédéric]. Editura Forum. Editura Forum. 9). 1994. Editura Forum. Editura Forum. Frédéric]. Sărutări Antonio [Dard. Traducere din limba italiană de Marie-Jeanne Vasiloiu. (Colecţia San Antonio. (Colecţia San Antonio. Descalecă şi du-te. 3628. suc propriu. Bucureşti. Editura Forum. (Colecţia San Antonio. 3621. Cine 3624. Bucureşti. Bucureşti. 3620. (Colecţia San Antonio. 3629. Editura Forum. 1993. (Colecţia San Antonio. Traducere din limba italiană de Michaela Banu şi George Anania. Bucureşti. 1993. (Colecţia San Antonio. Frédéric]. Antonio [Dard. SAN. Frédéric]. Bucureşti. (Colecţia San Antonio. 1994. Traducere din limba italiană de Michaela Sergescu şi Eugen Mandric. (Colecţia San Antonio. (Colecţia San Antonio. 260 [-264] p. Editura Forum. Traducere din limba italiană de Dumitru Purnichescu. Traducere din limba italiană de Matilda Banu şi George Anania. Circul sifiliticilor. Frédéric]. Salutare 3626. 255 p. Antonio [Dard. trage primul. SAN. SAN. 14).

Frédéric]. D. 1997. Bucureşti. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol. în Tratat practic de criminalistică. police scientifique. Editura Forum. Traducere din limba italiană de Michaela Sergescu şi Eugen Mandric. 3647. div. Frédéric]. Alexandra. (p. 20-24. SARDAR. 20). SAN. 24). GUERIN. SAN. Constantin. securitate şi justiţie. Bucureşti. SANDU. 1971. 5. Editura Forum. Ch. Antonio [Dard.. 228 p. Bucureşti. SANDU. 253 [254] p. Mijloace de stabilire a spargere de nuntă. Falsul în acte. Ministerul de Interne. nr. Bulion pe poliţie. în Probleme de medicină legală şi criminalistică. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Frédéric]. 232 p. 1977. 3639. Bucureşti. Antonio [Dard. SANDU. 219 [-224] p. 22). SANNIE. Frédéric]. Florin. Traducere din limba italiană de George Anania. 84-100. New York. Institutul de Medicină Legală. 51-67. 237 . prof. Curs. SANDU. Elements de 3645. Alexandra. Referenţi: prof. Les marques particulieres et l’utilisation du signalment individuel. 1995. nr. vol. C. 23). 3643. 1994. Bucureşti. 3638. Traducere din limba italiană de Mărgărit Vavi Petrescu. O cruntă 3646. Editura Forum. Radu. Chestor principal de place cheală. 3644. la Z“. 1997. Paris. Unora le banilor. SANDU. Paris. Descoperire şi combatere prin mijloace tehnico-criminalistice. 2003. SAN. 1979. 3655. 3649. univ.. Bucureşti. 1976. Integrarea canapea. 25). Editura Trei. Editura Forum. nr. (Colecţia San Antonio. Editura Forum. SANDU. SANDU. p. Universitaria. 1999. 188 [-191] p. Bucureşti. Antonio [Dard. Gheorghe-Iulian. Traducere din limba italiană de George Anania. (Colecţia San Antonio. Editura Sylvi. SAN. în 20 de ani de expertiză criminalistică. 254 [-256] p. Câte ceva despre mass-media. Antonio [Dard. (Colecţia San Antonio. SAN. Bibliografie la p. (Colecţia San Antonio. C. Profeţiile interpretarea concluziei raportului de expertiză criminalistică. Infernul României în spaţiul de libertate. Antonio [Dard. De la „A datei întocmirii înscrisurilor. Conf. 3641. Ministerul Justiţiei. (Colecţia San Antonio. RADU. Florin.m. 1938. septembrie 2005. SANDING. Bibliografie la p. 88 p. p. SANDU. Editura Forum. Tumbăr. Bucureşti. Sprache (Stilistica limbii Berlin. germane). Editura Forum. Bucureşti. dr.. univ. 223-230. p. 3652. 496 p. Management. Florin. SAN. Ion Dogaru şi prof. Editura Universitaria. I. Traducere din limba italiană de George Anania. dr. Antonio [Dard. în Criminalistica. Cluj-Napoca. 3650. 3653. 1995. Intocmirea schiţei la verde. dr. Editeurs. Ziauddin. Gl. Frédéric]. univ. p. 230 p. dr. dr. 2001. Stilistik der deutschen faţa locului. CONSTANTIN. nr. Prof. Managementul resurselor umane şi grafologia. Unele aspecte privind pe lumea ailaltă. IONIŢĂ. 219-226. Frédéric]. univ. BORIN. 3637. Editura 2004. 127-128. p. 3648. anul VII. nr. Frédéric]. 185 [-191] p. Bucureşti. univ. 203 [-207] p. SANDU. SANDU. Traducere din limba italiană de Ştefan Iureş. Te-am trimis Dumitru. vol. 559 p. Ion-Eugen. Antonio [Dard. B. Criminologie. Bucureşti. Bibliografie la p. Asist. 3640. av. Hermann & Cie.). Concluzii rezultate din investigarea criminalistică a locului faptei – 9 luni 2003 –. 487-492. Editura Dacia. IX. Contrabanda şi albirea lui Nostradamus. 2004. Ion-Eugen. 1994. 1996. SAN. univ. 1995.3636. Dumitru. 3654. La signalment descriptif (Portrait parle). Traducere din limba italiană de Ştefan Ghivirigă. nr. SANDU. VAN LOON. 20-23. Florin. 3642. 3651. 247 p. Dumitru.

în Şcoala românească de criminalistică. The London Philatelist. Ministerul de Interne. Northeastern University Press. 1980. Gabriel. SASSOWER. Ministerul de Interne. Identification par dacty- procurorului general al României. Bucureşti. Bucureşti. No.L. în R. Gabriel. 3672. Din experienţa miliţiei judiciare în combaterea infracţiunilor comise prin violenţă (uz intern). Austrian Post Offices Abroad. Lt. II. Iosif-Daniel. Bibliografie la p. The Manuscript Octavian. John. Subcomisar de poliţie. vol. anul VII.Octombrie 1929). [1931]. SASSOWER. The London Philatelist 1213/1994. 125-126. Principii. 14-15. Casa de editură şi presă „Şansa“ S. p. 3657. 3669. Ministerul de Interne. Serviciul Editorial şi Cinematografic. Gheorghe. 3662. Securitatea paşapoartelor electronice (epassport): Implicaţii în privinţa documentelor de identitate electronice (e-ID). Austrian Army in Octavian. 25. Valentin. 1930. p. Editura Curtea Veche. metode fizico-chimice şi perspectiva folosirii lor în criminalistică. vol. „AUSTRIA" No. p. SASSOWER. UK. Alexandru. în Tratat practic de criminalistică. Expertiza urmelor de produse petroliere. SAVA. 1994. (Extras din Revista „Poliţia Modernă“ no. 127 jours après inhumation.M.63. vol. anul VIII. 3659. 3671. Extras din Revista de Drept Penal şi Ştiinţă Penitenciară. 108-112. SAUB. SÂNTEA. (r).Traducere din limba engleză de IrinaMargareta Nistor. în Criminalistica. 2005. 3656. 6.C. SAVA. 2001. 3673. SAVU. SÂMBRIAN. Valentin. SASSOWER. 3670. SAVIN. p. instituţii şi texte celebre în dreptul roman. a known „paid" mark found to be private. III. Romania.Moroiu". 1978. Manual de dactiloscopie. 112 p. Marcel. Endorsements „Cu Vaporu". ciarului Văcăreşti. (Ministerul de Interne.6. Bucureşti. 44. NOVAC. SAVA. Inspector de poliţie. 14 p. 395-403. Inspectoratul General al Miliţiei. prim-adjunct al 3665.. 128 p. Direcţia judiciară). Boston. Dr. SAVIN. noiembrie 2005. p. March / April 1980. SASSOWER. Editura Luceafărul. 1983. Bucureşti. SAVA. în Criminalistica. Imprimeria şi legătoria Peniten- Ion. Valentin. Mihai. SAVU. Registrul internaţional 3674. 7e année. Expert criminalist. Romanian Philatelic Studies.1983. The latest recorded use ofthe Prince Cuza Issue. 3666. in the Danube and the Black Sea.col. SAVIN. 4. Mihai. Dactiloscopia în servi- ciul justiţiei. Gabriel. 24 p. The London Philatelist. p. 238 . Noi Gabriel. 1989. 3667. Bucureşti. nr. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Bucureşti. 2002. RADU. Dobrudja and a few related matters. French Reflections POP. 1975. în Tratat practic de criminalistică. III. Danubian Principalities. 1 /1981. the Danubian Principalitiés. 3661. PREDA. 1935. 3675. Vol. Octavian. Gabriel. SÂMPETRU. Another position conquered? London. Filatelia 1/1994 „Catalogue. 5. de identificare la distanţă. Gabriel. p. nr. 3658. Drept roman. Cooperare criminalistică cu ţările vecine. 26-31. Nicolae. Nicolae. An oral History. Bucureşti.. Catalogul C. 3660. Expertiza urmelor de materiale plastice. Teodor. 3668. Valentin. 176 p.R. Moroiu. Gabriel. 1980. 383-394. loscopie d’un cadavre non embaumé. august 2006.I. 1943. NOVAC. SASSOWER. July-Aug. 352-359.. Col. Dr. no. Imprimeria Penitenciarului Corecţional „Văcăreşti”. 3663. Contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale la stabilirea adevărului în cauzele soluţionate de procurori. Criminology in The Making: 3664. SASSOWER. Philatelist May.

SĂLCUDEANU. Bucureşti. Petre. Ediţia a II-a revăzută. Editura pentru literatură. Bucureşti. SĂLCUDEANU. 244 [-247] p. SĂLCUDEANU. Aurelia (Sub redacţia). 226 [-228] p. Bunicul şi păca- 3696. Ediţie necenzurată. Popescu. Front fără tranşee. 3694. (Aventura. Petre. 237 [-240] p. Liviu. 1963. mov. 202 [-204] p. Editura Adevărul. Cluj-Napoca. Bucureşti. 3687. Editura 3685. 300 [-302] p. SĂLCUDEANU. (Biblioteca contemporană). Biblioteca din Alexandria. SĂLCUDEANU. LĂPĂDUŞI. 292 [-295] p. Petre. nr. SĂLCUDEANU. Bunicul şi doi delincvenţi minori. Bucureşti. SĂLCUDEANU. delincvenţi minori. anul III. Ucenicie printre gloanţe. Petre. Bunicul şi doi Petre. 3692. 3684. 1984. Editura Militară. 2001. Ioan. biată cinste. Tr. Editura „Ion Creangă“. Bucureşti. Petre. Biblioteca din Alexandria. 333 [-335] p. (Aventura. Judecata de apoi. Editura Eminescu. Petre. Petre. 1992. Prefaţa de D. (Clepsidra). Petre. Petre. SAMSAN. SĂLCUDEANU. SÂRBU. Ediţia a II-a. Editura Eminescu. Editura „Ion Creangă“. Detectiv la paisprezece ani. Petre. Bucureşti. Un biet bunic şi o 3695. Bucureşti. 3700. Ovidiu. Editura Cartea Românească. SĂLCUDEANU. (Colecţia Clepsidra). Psihiatrie clinică. Petre. 1992. Petre. Bucureşti. [1999]. 222 [-224] p. 372 p. SĂLCUDEANU. Ghid alfabetic. 444 [-447] p. Petre. Bucureşti. SĂLCUDEANU. 1976. Editura Cartea Românească. Vasile. (Colecţia „Caron“). Petre. 3. 234 [-240] p. 462 [-464] p. mai. Un biet bunic şi o 3679. 1979. Bucureşti. SÂRBU. Umbre. Bucureşti. Bucureşti. 1992. SĂLCUDEANU. 1990. 1970. 3697. 1974. Cluj-Napoca. Editura Fundaţiei Culturale Române. SĂLCUDEANU. Bucureşti. 480 [-483] p. 1971. 3698. 3686. Biblioteca din Alexandria. 1984. 3688. 217 [-220] p. 3). Petre. 1974. SĂLCUDEANU. 270 [-272] p. 3699. 1980. 3678. Front fără tranşee. Asasinatele comise de Râmaru. Cluj. f. Moartea mane- chinului. 552 p. Editura Dacia. 3702. SĂLCUDEANU. Editura Militară. Editura Eminescu. Rodica Macrea… Autorii nu sunt indicaţi pe copertă. 3691. 1990. Albatros. 181 p. Ochiul şi marea. Petre. p. biată aventură.R. Petre. în Criminalistica. Editura Cartea Românească. 3680. SĂLCUDEANU. Judecata de apoi. 1980. 3683. De la legiune străină la jafuri şi crimă. Petre. (Colecţia Clepsidra). 20). 1970. tele lumii. Petre. SĂLCUDEANU. Bucureşti. 364 [-367] p. Bunicul şi o 3677. 1993.3676. Editura Cartea Românească. Editura Metropol. Ediţia a III-a. SĂLCUDEANU. Editura Cartea Românească. 20-24. Bucureşti. Editura Albatros. Post-faţe de Gabriel Dimisianu. 2 vol. 1987. 222 [-224] p. 368 p. Un bunic şi o 3701. Bunicul şi porunca Militară. SĂLCUDEANU. Bucureşti. 365 [-368] p. Bucureşti. biată crimă. Nunta cu garoafe Petre. 239 . (Biblioteca contemporană). Biblioteca din Alexandria. Autori: B. 195 [-200] p. Cina cea de taină. 3690. lacrimă de fată. Petre.a. 3689. SĂLCUDEANU. 1971. 1972. Hotico. 1961. Bucureşti. SĂLCUDEANU. Editura „Ion Creangă“. Editura pentru literatură. Bucureşti. SÂNTEA. 1974. Păcatele lumii. Editura Minerva. (Scorpionul). Editura Dacia. (Excelsior). să nu ucizi. 404 [-408] p. 3681. Editura Dacia. 1989. 581 [-584] p. SĂLCUDEANU. Petre. Bucureşti. Bucureşti. Cuparencu. SĂLCUDEANU. Nopţi sângerânde. 492 [-495] p. Petre. 3693. SĂLCUDEANU. Editura Albatros. Bucureşti. 3682.

R. New York. Bucureşti. Fericiţilor! Strafrecht (Criminalistică şi drept penal). Bucureşti. 366 [-368] p. 3709. K. 1886. Gareis. Law and Order: Street Crime and Public Policy. Vasile Botiş şi Ramona Florica. sociolog (analiza sociologică privind identitatea socială şi criminală). HOCKS. 200-212. 1982. A. Femeia „criminal” – dimensiuni psihosociale. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Securitatea comunitară şi terorismul. Bibliografie la p. Traducere din limba germană. II.. (Biblioteca pentru toţi. SĂLCUDEANU. SCHNEIDER. G. Tipografia Adevărul. 1984. 3720. psiholog.1994. Henri. 171 p. 2002. G. 276 p. SCALEŢCHI. în: Zeitschrift für Rechtsmedizin (Revista de medicină legală). în: Stalmann. Suizid durch 3710. SĂLCUDEANU. XVI + 350 [-352] p. Entdeckung des Unbewüssten (Psihologie profundă – Descoperirea subconştientului). Editura Albatros. SĂLCUDEANU. Editura. Petre. CUPŞA. SĂUCAN. Florentin. Ellen.. 3711. p. 3707. 3/1985. 3715. Prof. Editura Schmidt Römhild. Hans. în Revista de criminologie. Ştiinţe criminalistice. (publ. 1435-1436).. 1995. Méthode de classification des écritures. Dan. Longamn.Die 3708. 3704. N. 209-211. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 2/2004. Bunicul şi lacrima 3712. E. Petre. 3705. SBÂRCEA. Fotografiere – Laborator – ExperienţeProiecţie. Petre. Bibliografie la p. no. SCHNELL. 1994. (Drept procesual penal). dr. B. EuWi. Bucureşti. SCHAFIER. vol. München. în: Kriminalistik (Criminalistica). Lupaş şi ing. nologie). Heiko. 3713. Lübeck. Coordonarea secţiunii şi redactarea: Dr. BRINKMANN. SCHEINGOLD. 1987. O. p. 300 [-303] p. Steinheil. 5e année.. TomescuAfiap. 3703. MOGOŞ. 208 p.4. 1933. 132 p. II. Ellen. Traducere din limba germană de dr. 1997. SCHNEIDER. Berlin. Bucureşti. 84-116. consilieri juridici (redactarea fişelor criminologice. Essen. în R. F. Le Dr. Berlin. 2005. 3717. Editura Aius. 3714. 1931. Kriminalistik und din carburator. Doina Ştefana Săucan. Doina Ştefana. Strafprozessrecht Editura Militară. 1976. The Politics of Erschießen im fahrenden Auto (Suicidul prin împuşcare în autovehiculul în mers). 1994. SCHLÜCHTER. 1994. după ediţia a doua revizuită şi completată. Paris. Fotografia în culori. Kindlers Handbuch Psyhologie. Nürenberg. Öffentlichkeitsfahndung mit neuen Medien . p. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Scrisul nu minte! Amintiri. 240 . Éditeur. 189 [-192] p. 189 p. vol. 213-218. Colaboratori: Marius Şerbănescu.. de criminalistică şi de penologie nr. SCHEERER. SCHWARZ. Serie nouă. H. Valeriu. I.I. culegerea datelor din dosarele penale şi centralizarea lor).-J. 1995. Bucureşti. Augustin.C. 3706. Stuart A. Măi. Editura BREN. (Romanul poliţist).). drd. Octavian Rujoiu. vol. Rafael. 124-130. Editura Tehnică. SCHLÜCHTER. Craiova. Die Rekonstruktion der Sitzposition durch Mikrospurenanalyse (Reconstituirea poziţiei de şedere prin analiza microurmelor). ediţie revăzută şi adăugită. Kriminologie (Crimi- Editura Albatros. Noaptea calomniei. 3719. Ediţia a 2-a. SCHERMANN. SCHULZ. TEIGE. Heidelberg. Lübeck. Principii de diagnostic şi tratament în bolile inflamatorii ale intestinului. 12 p. 207-208. SCHNEIKERT. 3718. Bucureşti.. 124 [-127] p. p.Neue Wege zum Erfolg (Urmărirea publică cu noile mijloace media – noi căi spre succes). Editura Criminalistică. univ. 3716. Études cliniques sur les maladies des femmes. Tiefenpsychologie . Editura Schmidt-Romhild. caiet 3/1994.

Bucureşti. Pirozynski.. Bucureşti. Ediţia a II-a. 433-436. SCRIPCARU. Universitatea de Medicină Gr. T[adeusz]. Indrei. 3732. Irina. Universitatea de Medicină Ovidius Constanţa. T. 1978. an XI.. revăzută şi adăugită. M[oise]. 6. SCÎNTEI. Kriminologie (Criminologie). IANOVICI. Editura Kriminalistik. Ciornea. Kriminologie - în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Ştefan. Medicină şi drept (Sinteze aplicative medico-legale). Bibliografie la p. Bucureşti. Iaşi. neubearbeitete und erweiterte Auflage / won Prof. 253 p. HansDieter Schwind [. Iaşi. 3. Kriminologie. T. Editura Synposion. G[heorghe]. Editura Didactică şi Pedagogică. Călin.I. 3731. p. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). Editura Didactică şi Pedagogică. BOTEZ. Iaşi. 3722. Gh[eorghe]. LEONTE. Medicină legală. Eine prax isorientierte Einführung mit Beispielen. Gh[eorghe]. Editura Junimea. M. 3735. 1993. 661 p. GRĂMADĂ. cu un cuvânt înainte de profesor Pierre H. 251 [-253] p. N. 2004. SCHWIND. Relaţia om-vehicul-stradă. Editura Didactică şi Pedagogică. 1979. Universitatea Mihail Au colaborat V.3721. Veronica. SCRIPCARU.-D. 3736. H. Astărăstoaie şi C. Simona. p. Călin. Editura Didactică şi Pedagogică. 2. CHIRIŢĂ.. 3727. 290-293. 1973. Expertiza medico-legală în evaluarea adevărului istoric (Masacrul de la Katyn).. 4. Veronica. N. Heidelberg. PIROZYNSKI. Editura Junimea. 3724. SCRIPCARU. AGROSOAIE. C[ălin] Scripcaru. Bioetica – o perspectivă europeană. volum 12. SCHWIND. nr. SCRIPCARU. p. Heidelberg. Hans-Dieter. CÂRLAN. 208 [-210] p. prelucrată şi extinsă. Editura Junimea. 3728. G[heorghe]. ediţia a 9-a. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. Bibliografie la p. 3725. 2006. 1983. 402-406. Eine praxisorientierte Einführung mit Beispielen (Criminologie – Introducere orientată pe pratică. 3723. SCRIPCARU. T. TERBANCEA. SCRIPCARU. 551 p. L. 149-153. Heidelberg 1995. SCRIPACU. Ştefan. LEONTE.. (Ministerul Învăţământului). volum 12. volum 12. 438 p. Colecţia Bioetică4.. Reconstrucţia facială – actualităţi medico-legale în România. Hans-Dieter. 3729. Raluca. în Buletin de psihiatrie integrativă. BOTEZ. 1979. 1 (24). Veronica. SCRIPCARU. Manual pentru facultăţile de drept. CIORNEA. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. p. Anca Indrei. Medicina legală. vol. Gh. Müller. 2005. Popa Iaşi. Medicină şi drept. M[oise]. Oana. Katerina. Ianovici. Evaluarea prejudiciilor morale în practica medico-legală. Criminologie clinică şi relaţională. Călin.. LEONTE. cu exemple). T. Iaşi. TERBANCEA M[oise]. Gh. BOTEZ. Patologie medico-legală. Bucureşti. nr. Dr. + 24 fig.] Ruhr-Universität Bochum Kriminalistik Verlag. Gh[eorghe]. CHISTOL. TERBANCEA. 3734. 3733. IANOVICI. Keterina. Iaşi. 62-65. cu ilustr. FURNICĂ. 241 . martie 2004. Patologie medico-legală. 1998 SCHWIND. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). 202-207. CIORNEA. 3730. SCRIPCARU. N. Cristina. coautori: V[asile] Astărăstoae. Universitatea din Lille-Franţa. X. 208 p. nr. KANAKU. dr. 1970. Iaşi. Modelul genetic în etiopatogenia schizofreniei. Bucureşti. Roxana. nr. Ştefan. Orientarea sexuală şi drepturile omului. Kogălniceanu Iaşi. SCRIPCARU. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. 219 p. 1995. PIROZYNSKI. 230-233.L. SCRIPCARU. septembrie 2004. 537 [538] p. La lucrare au mai colaborat: T. 3726. GH. p. 244 p. KANAKI. Scripcaru. SCRIPCARU. Călin. SCRIPCARU. 1995.. (Sinteze aplicative medico-legale). Gheorghe. 1997. Dr.

DRAGOMIR. 2000. BOTEZ. Timiş. STRUGARIU. SCRIPCARU. p. Nicolae Iorga. SCRIPCARU. p. 337-341. Prep. 1978. univ. Gheorghe. Subcomisar de poliţie. 387-397. BOIŞTEANU. „Justiţie şi ştiinţă” sau „Despre bazele epistemologice ale criminalisticii”. ASTĂRĂSTOAE. SCROB. conducătorul colectivului de autori şi responsabil de redacţie. Epistemologie şi adevăr judiciar (Adevăr şi sens în medicina legală). Buletinul nr. Psihiatrie medico-legală. Law and 3749. SELLIN. New York. Ioan.1. 293 p. Subcomisar de poliţie drd.. p. Medicină legală expertală în România. Bucureşti. Tehnica. habilitat în drept. Editura Cugetarea. 2001. drd. Crimă şi psihanaliză. Adrian. St. 288-291. Sinaia.. Liliana. Development. SCRIPCARU. Editura Ministerului de Interne. Edward I. Bucureşti. Cercetarea locului faptei în cazul efracţiei încuietorilor sau a distrugerii acestora. SCRIPCARU. Iaşi. 197-203. Universitatea Mihail Kogălniceanu Iaşi. no. mai 2005. dr.. a procurorilor criminalişti. 3740. SECOŞANU. 1936. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 402-406. Ataşamentul şi proiecţia sa comportamentală. Gheorghe. Institutul de Medicină Legală Iaşi. Corpul Experţilor Tehnici din România. 3750. NAGY. Iaşi.J. 15-16. Prof. CHIRIŢĂ. Călin. p. Unele aspecte ale dinamicii accidentelor rutiere. 3739. Universitatea de Medicină Ovidius Constanţa. Social Science Research Committee (Conflictul cultural şi infracţiunea. anul VII. CHISTOL. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 3745. 1998. şeful Serviciului Criminalistic al I. 20-24 noiembrie 2000.I. 2006. mai 2004. Bucureşti. Editura PsihOmnia. Bucureşti. 79 p. Subcomisar de poliţie. Bibliografie la p. N. Cristina. 4. Editura Norma. Editura Luceafărul. ISAC. Monete greceşti.3737. Cu o prefaţă de D-l Prof.. Gheorghe. Numismatica antică. 3746. Seminarul de perfecţionare profesională 3744. Călin. în Criminalistica. C. ISAC. 397 p. Robert.A. Vasile. Raluca. în Criminalistica. Identificarea unui violator pe baza particularităţilor dentiţiei. Prof. Culture Conflict and Crime. Bibliografie la p. dr. Cristina. Călin. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Gheorghe. T. N. SCROB. Corneliu. 6-8. Bibliografie la p. 205 [-206] p. 727 p. Alexandru. Tipografia ziarului Universul. 41. SCRIPCARU. Petru. şeful Biroului Criminalistic profesor universitar. 3742.P. 3743. Comitetul de Cercetare pentru ştiinţe sociale). p. 9-11. 3. p. nr. DUMITRACHE. Ştefan. 3747. Popa Iaşi. Ştefan.C. în Criminalistica. C. Aspecte evolutive şi metadeschideri. Ballistic’s information. SCRIPCARU.. 2002. 2004. Vladimir. BOTEZ. care 242 . 3752. nr. dr. 3753. Ghidul criminalistic. Călin. SCRIPCARU. anul VI. Remus. SEIDMAN. VASILE. p. DIMA. Liliana.. Martin’s Press. 3748. PIROŻYŃSKI.. 306-317. 2000. iulie 2004. 2005. e în R.. Editura Polirom. Tadeusz. 3751. 1939. FURNICĂ. 3738. FURNICĂ. cuprinzând 68 ilustraţii în text şi o hartă geografică. Moscova. SEIBOLT. 2001. New York. Bucureşti..I. Conf. Timişoara. 8 année. Universitatea de Medicină Gr. anul VI. Remus. The State. OLARU. Gheorghe. tactica şi metodica investigării infracţiunilor de omor şi a celor săvârşite cu intenţie. Dr. Consideraţii pe marginea unui caz de incest fraterno-fraternal urmat de omucidere. SCRIPCARU. 3741. şeful Serviciului Criminalistic Timiş. Asistent univ. Manual de descarcerare. SELIVANOV. Dr. Iaşi. 250 p. Universitatea „Ovidius” Constanţa. D. 6-19.. Corneliu. Cornel. SURDEA HERNEA. 3. Dumitru. Dr. Reconstrucţia facială – actualităţi medico-legale în România. SĂLĂJAN. SELTZ. SECARĂ. SCRIPCARU. nr. Petru. BOIŞTEANU. Vasile. expert criminalist.

Luis. 231 [-240] p. Traducere de Irina Dogaru.3/4. în Şcoala românească de criminalistică. Scrisul delincvenţilor. Fost intern al clinicei chirurgicale. SENEFELDER. Editura Nemira. Judecător de instrucţie al Tribunalului Ilfov. Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului. 1996. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul exploziilor. nr. Ofiţerul de poliţie judecătorească. Luis. Eugen. SEPÚLVEDA. Editura Univers Enciclopedic. Yacaré. SHORT. Editura Polirom. SENOV. Botoşani. Lucien. 3759. SEPÚLVEDA. Grigore P. În amin- 3770. SILAMY 3758. Biroul programe şi perfecţionare profesională.au avut ca urmare moartea unei persoane (Ministerul Public. Identitatea în medicina legală. Alexandru. Presentată şi susţinută în Noembrie 1904 de Alexandru Sepianu. Anul III. Desvoltarea magnetismului personal. Luis Sepúlveda. Cuprinzând: Influenţa personală. Dicţionar de psihologie. poing modernes. Modelul pietonal PC – Crash – metodă de investigare şi simulare a accidentelor autovehiculpieton. Titlul original: Diario de un killer sentimental. Auflage. nr. Editura Alma Mater. 2004. cunoaştere în medicina legală. James F. SIMA. Bucureşti. Al. 3768. Ion. Crime and Society. Rainer. Dănuţ. Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie. SIMA. 3767. Phare. Secţia de studii. Român.192). Hipnotismul propriu-zis. în Tratat practic de 243 . SIDOR. p. ALDO PRESS. 1900. Teza pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie.. Bad Homburg. SEVASTOS. Germany.A. Cristaloterapia. Criminalitate. Vollständiges Lehrbuch der Steindruckerey. Aforisme. Iaşi. Luis Sepúlveda. Published by arrangement with Dr. Iaşi. Bibliografie la p. Editura Polirom. 2003. Curs practic de hipnotism. Les armes de 3769. 227 p. Editura Albatros. 3763. 1996. Iaşi. 1905. 1994. 196 p. Ediţie îngrijită de Horia Hulban. Asistance for the Development of the National Institute of Magistracy). SERANDOUR. Cluj-Napoca. Published by arrangement with Dr. München 1818. 1946. Unele probleme privind cercetarea urmelor exploziilor. Bad Homburg. 3761. 235 – 240. Traducere de Irina Dogaru. Ateneul Ion. Literarische Agentur. 2004. 3754. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. M. corupţie şi politică în Italia 1943-1994. 3765. Editura N. 149 p. Extras din Revista de Medicină Legală. Paris. Imperiul Mafiei. Andrée Balland. (coordonator). SIBIAN. Grafologia. 3762. 1940. 231. Antologie şi traducere de Mihail Bogdan şi Horia Hulban. 1976. p. Nume de toreador. Jurnalul unui killer sentimental. Ing. SERACU. Bucureşti. Prefaţă de Mihail Bogdan. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. 1983. Alexandru. 139 [-142] p. 3756. RayGüde Mertin. 543 p. (Colecţia Cogito). Chicago. 2000. Yacaré. 16 p. Titlul original: Nombre de torrero. Drepturile şi îndatoririle sale. control şi reprezentare. SEVESCU. S. 1939/1940. paradoxuri. Bucureşti. 3755.. 1975. Centrul de Resurse Juridice. SEPIANU. Metoda de 3757. Literarische Agentur. Ediţie îngrijită de Claudia Dumitriu. tirea profesorului Fr. 1970. J. SHAW. 3766. 1998. Atelierele Grafice Socec & Co. + 55 p. Dan. 173 [192] p. SILJ. (Facultatea de Medicină din Iaşi. cugetări. Traducere din limba italiană de Mihaela Gliga. 3760. 2. 1997. 193 [204] p. 3764. Modul de cercetare al crimelor şi delictelor celor mai obicinuite. Ministerul de Interne. Aloys. Mesmerism şi magnetoterapia. 2 f. 113 [-117] p. Bucuresci. RayGüde Mertin. Germany. University of Chicago Press. 148-152. George Bernard.

1972. 3788. leneş. Bucureşti. 3787. Editura Univers. SIMENON. Traducere din limba franceză de Raul Joil. 1970. Traducere Traducere din limba franceză de Raul Joil. Georges. SIMENON. 1976.C. Traducere din limba engleză de Aurelia Anghel. Georges.. Georges. Thompson. Bucureşti. 3789. Manhattan. Constantin. Mirodan. SIMENON. Editura Ion Creangă. 141 p. 1935. 755 p. SIMENON. (Enigma) Titlul original în limba franceză: Maigret et le fantome. Medecine. Bucureşti. 3773. (Seria Maigrét). 1966. Donald W. 3772. Bucureşti. (Aventura). Inelele de la Bicetre. Prima anchetă a lui dulce. 1970. SIMENON. SISERMAN. Titlul original în limba franceză: Trois chambres á Manhattan. Editura Polirom. p. cului. 1992. Editura Cartier. Editura pentru Literatura Universală. p. 1965. e în R. SIMENON. din limba franceză de Radu Vlăduţ. 150 p. Identification Expérimentale „0“. Le Chat. SIMONIN. 3786. Maigret. Editura Tineretului. 3782. Cazul Louise Laboine. Romane. 7 année. Trei camere în 3771. Professeur a la Faculté Traducere din limba franceză de Marga Cosaşu. 1981. Consideraţii privind evoluţia unor metode 244 . 144 p. SIMENON. Inspectorul Cadavre. Gallet décédé. 255 p. SIMENON. 3777. 453-455. Şantajul agenţiei Imagini din istoria cărţii româneşti. Georges. Editura Rombelion.I. Gheorghe. SIMON. Comisarul Maigret a fost prădat. BULUŢĂ. Cu o nouă introducere de Herbert A. Georges. SIMONESCU. Titlul original în limba franceză: M. Herbert A. 191 p. Bucureşti. 1966. Iaşi. 1944 3785. 1996. Dan. (Enigma).criminalistică. Traducere de Florica Eugenia Condurachi. Paris. Tudorică. Dl. Bucureşti. Simon şi Victor A. des traces de pneus d’automobile relevées sur les vêtements de la victime. Georges. 1962. Paris. Colonel magistrat dr. Médecine-légale judiciaire. Georges. C. Ministerul Interne. Motanul. SIMENON. 175 [-179] p. Directeur de L’Institut de Médecine Legale et de Medecine Sociale de L’Université de Strassbourg. 1969. Prefaţă de Al. 2000. Traducere din limba franceză de S. Cătălina Hârceag şi Simona Constantinescu. Editura Tineretului. Editura Tineretului. 126 [-127] p. 3779. Administraţie publică. 1969. Viorel. Cadavrul în apă 3774. Bucureşti. Editura Minerva. Victor 3776. SIMENON. 299 p. SIMENON. Traducere din limba franceză de Teodora Cristea. (Biblioteca pentru toţi). Editura Lucman. (Aventura). Editura Albatros. I. Maigret. 3784. 1054 p. SIMENON. Librairie Maloine. Editura pentru Literatură Universală. Titlul original: L’Inspecteur Cadavre.. 2004. Traducere din limba franceză de Al. Traducere din limba franceză de Paula Găzdaru. no. 3778. 1971. Georges. Georges. Traducere din limba franceză de Al. Traducere din limba franceză de Teodora Cristea. Maigret şi hoţul A. Minerva. 1965.. Titlul original în limba franceză: Le chien joume. 167 p. Georges. 3783. 151 p. Câinele galben. decedat. 582615. Traducere din limba franceză de Nicolae Constantinescu. 204 [208] p. Subsolurile Majesti- Georges.. 3781. Georges. Maigret şi fantoma.10. THOMPSON. Georges. SIMONIN. 3775. Editura pentru Literatura Universală. de 3780. SIMENON. Georges. Gallet. 118 [-119] p. Editura Univers. Traducere din limba franceză de Liviu Ţică. SIMENON. 232 p. Titlul original în limba franceză: Maigret et le coteur paresseux. 190 p. Mirodan. XXXIV + 357 p. SMITHBURG. vol. C.

în R. coordonator Rolf Rainer Jaeger. P.C. Kriminalistische Identifizierung und kriminalistische Diagnostik (Identificarea criminalistică şi diagnoza criminalistică) în: Forum der Kriminalistik. Handbok i Kriminalteknik. SOUZENELLE. p. în e R. Ugo. 1982. corpului uman. 1961. practice privind constatarea tehnicoştiinţifică şi expertiza criminalistică. Timişoara. în R. Thomas. F. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Aspecte teoretice şi 3807. 55 p. SORRENTINO. I. Sinaia.C. 5. Harry. I. Aspecte psihosociale 3799. Annick De. Traducere de Daniela Mişcov şi Alexandru Petrea. SMÂNTÂNESCU. SORET. 1933. Berlin. indetita personale.1973. p. Istanbul Polis Okulu ve Florya Polis Eğitim Merkezi Öğretim Üyesi. Bucureşti. (Infracţiuni săvârşite de cetăţeni străini). 1929. Holt. 99-112. 1999. SPASSKI. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. WIESBACHER. Editura Cartega. Incendies de e tableaux. Dana. 1996. 757 p. 3790. Serviciul Editorial şi Cinematografic. 1928. 3792. K. Kriminalistik Uzmani. Crimele umani- physique par Charles Soret [. Harry. 82-88. Proble- 3800. p. 1998. 48-50. 3803. Charles.. éditeur [. Direcţia Publicaţiilor). 5 année. vol. no. Renehort and Winston. Petre. Bibliografie la p.a. New York. Kriminalistik ve suc 3794. Ediţia a II-a cu o postfaţă a autoarei la ediţia românească. Edwin H. nr. Lyon.. SMITH. Ministerium des 3806. ediţia a 2-a. p. 521-544. caiet special nr. Ministerium des Innern – Publikationsabteilung (Forumul criminalisticii. 20-24 noiembrie 2000. ş. Po cлegam ogнoŭ pedkoŭ moнmы (On the track of a rare coin). 3801.I. Ugo. 2e année. Istanbul. 359-365. SÎRBU. yeri incelemesi.. 1893. Лeнuнгpad. 1re année. Genève. p.H.] Grande-Augustin. SÖYLEMEZ. 104 p. Ernst. 1964. Gn. Simbolismul A. no. 1933.C.8. Stockholm. SŐDERMAN. Md. 278 p. Ministerul de Interne. 3798. SOFIAN. SŐDERMANN. 5 année.] Gauthier-Villars [. Hedrick.I. Uzgateљsmbo „Sovetckuŭ нygomнuk“. p. 3793. Desvignes.] Bale: Méme Maison. Harry. Handbuch für Kriminalisten (Manual pentru criminalişti). Editura Amarcord. 654 [-660] p. SŐDERMAN. FONTELL. în R. SPĂTARU. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. p.. L’expertise des armes à feu courtes. 1930. SORRENTINO. 57.] avec 1 planche et 538 figures dans le texte. perizia segnaletica applicata nei confronti de scriitture a machina. SNETKOW. Éléments de cristallographie me etice şi juridice în identificarea medico-legală în catastrofe.] Professeur a L’Université de Genève [. ANDERS.C. 2. no.şi tehnici criminalistice. Georg. 3804.I. 434 [436] p. Editura BIC ALL.1. Crime. Dan. Bucureşti. Jocul puterii: Politica la 3802. 3796. 3805. Mockba. iunie 2005. SPANG. 245 . Lübeck. 1930. Ministerul de Interne.. Harry. Traducere din limba franceză de Margareta Gyurcsik. While Coolar 3808.C. 2002. Adrian..2. Ştiinţe criminalistice. Iüçü Polis Laboratuvarlari Em. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. anul VIII. Ausländerkriminalität 3795. SPECKHARDT. H. 456-476. Schmidt Römhild. Gheorghe. ediţie revăzută şi adăugită. 3791. no. 90-110. Em. volum 13. Metodologia della Washington D. SONTHERLAND. Essen.. Berlin. SÖDERMAN. Ahmet. 2. şi judiciare în conduita bolnavului psihic. nr. 1988. Détermination d’un système de pistolet à l’aide des Balles et des Douilles déchargées. aprilie 2006. Daire Başkani.7. 64 p. 3797. Paris [. 60 p. Accertamento di tăţii.G. SÂRBU. în Criminalistica.I. V.

3828. 3821. 3823. 131 [-137] p. Corneliu. no. 10 année. no. p. e 10 année.I. şi Datoria Publică.I.. 70-76. 3827. no. 390-398. Bucureşti. p. 1937. 8 année. 3819.I. P. 6e année. SPINEANU. vrăjitorul Abraxas. 329 [-331] p. 1937. Faux dactylographique.C. STAHL.C. STAHL. 1933. 1938.7. 1938. Cornel. Bucureşti.. SPRUNG. 6-7. 3817.C. Gusti şi şcoala sociologică de la Bucureşti. Seria A – 3832.. Institutul de Arte Grafice E. Henri. în 3815.C. Îndrumătorul Filatelistului. 116-143. STAHL. STAHL. (La limita cunoaşterii). no. STAHL H. Henri.N. Système de Métaphysique. p.. croisement de traits. SPINEANU. SPERANDIO.T. + [24 pl] (XXV Ani de Învăţământ Universitar 1910-1935).I.6-7. Anonimul-falşul. în Almanahul Filatelic '77 p. Henri. 1984. 4. Editura „Cartea românească din Cluj“. p. Cuvântări de masă. no. Grafologia şi expertizele în scrieri. 1937.I. STAHL. Despre autografe. 3822. 7e année. Henri. e R. în R. 1934.. 3825. 183 p. 7e année.. p. Eugeniu. 3824.. 2006. Un faux magistral. VULCĂNESCU. 28 p. 2. Henri. Faux par lavage proprement dit. Gusti.C. STAHL. Bucureşti. L’hérédité dans l’écriture. Implicite dans les postulats de toute counaissance possible. 1938. no. 273-275.T. Berlin. Bucureşti. e în R. 3829. 204-212. şi 56 schiţe grafologice. 20-21.. Henri. p. p. p. Cu un adaos: I. Editura Institutului Social Român. (Institutul Social Român. 10e année. STAHL. 1977. Tactică şi Politică condusă de D. p. Cuvântări omagiale. 1978. STAHL. Iaşi. Importance de l’examen 3813. Institutul de Arte Grafice „Marvan“.1.I. no. în e R. Bucureşti. Grundlagen an verso des pièces de question.Innern – Publikationsabteilung (Ministerul de Interne – Direcţia Publicaţiilor).R. Henri. H. SPRUNG H. 1938. STAHL. H[enri] H. fraude şi raze ultraviolete.I. 3810. Falsuri. C. 3816. STAHL. în R. 3811. H[enri]. în R. în R. 1936. Sibiu.A.C. Institutul de Arte Grafice E. STAHL.R.2. Falsuri amuzante şi falsuri artistice la B.I. 1935. 1937. 1987.. SPERANŢIA. Luigi. 1935. în R. no. 48 p.I. Henri. p... Henri. 1936.5. 726749.I. în e R. 246 . II. S. … [Bucureşti]. în R. Henri. Les Autographes. SPOTTI. Henri.F. no.. 1943. Mircea. Henri. 140-185. Eric Pier în colaborare cu Studii şi contribuţii).10. în e R.C. cu 204 autografe şi documente grafologice.C. Henri. + 8 f.C. Le leggi della scrittura. STAHL. 345-347. Tehnica monografiei sociale.C. STAHL. 303-309.. 134-142.. Henri.I. no. no.C.. STAHL. der Methodologie und Methodik der Psychologie (Bazele metodologiei şi metodicii în psihologie) Ediţia I-a. Berlin. 1936.C. 8e année. Faux passeports. Un cas plus difficile de 3818. Studiu asupra valorii mărcilor din emisiunea II-a „Cap de bour". Mărvan. Signatures d’Associés. în 3830. 9e année. Biblioteca de Sociologie.. no.I. p.C. 8 année. Date vraie d’une signature. Résurection d’Écriture. Henri. Iniţiere în magia albă şi în magia neagră. Studiu asupra celor două emisiuni de mărci poştale „Principitale Unite" şi a „Poştei de Scrisori" din perioada anilor 18621864.8-9. 370-406. Henri. STAHL. p. STAHL. Marvan.I. 1924. Editura Cartea Românească. 333-340. R. 3820. 3814.R.. STAHL. Bucureşti. Traducere din limba franceză de Sergiu Ciocoiu. no. 3831. 3812. D. 221 [222] p. 1936. 9 année. 96-108.. 121 p. 3. 3826. 3809. 9 année. 4e année. Editura Germană a Ştiinţelor. 1932. 6. 272-276. 1934. 5. Editura Polirom. p. în R. p. L’écriture des aveugles.

Bucureşti. p. FIRU. judecător de 3834. Horaţiu. Editura Medicală.. Editura Tineretului. 360 p. Editura Ştiinţifică. 338 [-340] p. Vol. I. 1978. STAHL. Bucureşti. 1913. Urmele dinţilor. (Extras din Revista „Cursurilor şi Conferinţelor Universitare“. Bibliografie la p. Investi- istorică. p. Henri H. 277 [-280] p. Iustin. 1992. Henri H. 1959. 328-332. H[enri]. 3841. STAHL. 365 p. I. 1969. în istoria socială a României. Mileniul III. STAHL. Bucureşti. Vol. Bucureşti. Henri H. 1981. Vicenţiu. Să scriem repede. Grigore. [Bucureşti]. 3836. Editura Academiei. STAHL. Henri [H]. Henri [H]. Bucureşti. III. STAMATOPOL. STAN. 1949. Covurlui. Vicenţiu. STAMATE. Organizarea administrativ- Unele consideraţii de ordin general privind investigarea infracţiunilor la regimul drepturilor de autor. cultura românească. Vol. 3843. Bucureşti (Atelierele Grafice Socec & Comp. 3846. Teoria şi practica investigaţiilor sociale. I. în Realităţi şi perspective în criminalistică. satelor devălmaşe româneşti. 1974. Bucureşti. Pledoarii pentru criminalii din literatură. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. STAHL. Arad. STANCIU. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. STANCIU. Probleme confuze în V. STAHL. Cum putem învăţa uşor stenografia. cu ilustr. 3837. (Seria „Memorialistică“). 235 p. Emil. Henri. Galaţi. 3853. Vol. STANCA. Henri H. Aparatele ortodontice. Tratat practic de criminalistică. cu ilustr. Contribuţii la studiul instrucţie. I. STAHL.11-12. Vol. vol. Cercetări interdisciplinare zonale. + 2 f. MĂNDRĂŞESCU. în Tratat practic de criminalistică. Controverse de istorie socială românească. Bucureşti. 94 [-96] p. 1969. României. Victor I. Societate anonimă).3833. Bucureşti. 17 p. 425 [-428] p. 323-324. 1958. BOIA. Bucureşti. BOIA. Lidia. 165-169. STANCIU. 510 p. Henri H. 3835. Editura Academiei Române. 457 p. Frontiera de stat a 3854. 1976. Ortodonţie practică. 3850. nr. Conferinţă rostită în sala Dalles în ziua de 18 noiembrie 1938. Bucureşti. STAN. cab. Editura Ştiinţifică. Editura Ştiinţifică. Ministerul de Interne. investigaţiilor sociale. vol. STAN. ŢICAL. 1975. 1960. vechea şcoală a „monografiilor sociologice“. Ministerul de Interne. 3848. garea unui caz de pedofIlie şi probarea infracţiunii cu ajutorul calculatorului. George [Marius]. 197-203. 1927. Comentarii sociologice. Dr. STAHL. STAHL. IanuarieFebruarie 1939). Editura Ştiinţifică. 1965. Bucureşti. ciară. Studii de sociologie Noi dimensiuni ale schimbării – Informatizarea Ministerului de Interne. Editura de Stat. 3844. Minerva. în Criminalistica. 247 . Emil. Aurel. 1972. Amintiri şi gânduri din Dragoş.. p. Teoria şi practica Editura „Concordia“ – Arad. II. 276 p. BOBOC. Eseuri critice despre 3852. 215 p. Aurel. Editura Militară. Bucureşti. Expertiza urmelor lăsate de dinţi pe obiecte. Manual de stenografie. STAHL. Investigaţiunea judi3847. 2003. 238 [-240] p. portr. 3851. II. CÎMPIAN. 374 p. (Sinteze sociologice). teritorială. 2001. STAN. 91 p. STAHL. 2003. 2001. Emil. 1997. 204 p. p. 1983. 233 [235] p. 3839. 3842.V. 2002. Ordonanţă definitivă dată în crima de tîlhărie cu omor săvârşită asupra lui Stroe Belloescu din Bârlad şi a vizitiului său Nicu Oprişan. STANCIU. N. 3840. 324 p.. Bucureşti.. II. Anul III. Editura Minerva. Metode şi tehnici. Pătru. Vol.cu ilustr. 3849. Henri [H]. II Trib. Criminologie. Henri H. 3845. 3838. 84 [-88] p. Mircea. Bucureşti. 75-79. Emanuel.

. 20-24 noiembrie 2000. Timişoara. 1994. Emilian. STANCU. 709-714 (Universitatea din Bucureşti. noiembrie 1999. 1992. Ştiinţe juridice. 1972. noiembrie 2001. Emilian. Bibliografie la p. Investigarea ştiinţifică a infracţiunilor. Tehnică criminalistică. Vol. Curs de criminalistică pentru învăţământul juridic universitar şi postuniversitar. STANCU. I. 1. II. + 30 pl. STANCU. şi schiţe. Criminalistica. 1-2. 1994. 282 p. + 36 pl. STANCU. Introducere în criminologia generală. Probleme privind cercetarea criminalistică a omorurilor cu autori necunoscuţi. 3874. STANCU. STANCU. II. Sinaia. în Tratat practic de criminalistică. Facultatea de Drept). Vol. Ştiinţa investigaţiilor penale. Prof. Tipografia Universităţii 1988. Emilian. Criminalistica. a II-a. Prof. Bucureşti. Vol. STANCU. Bibliografie la p. 151-159. Bucureşti. STANCU. orizonturi: Geologia legală.1. Criminalistica. ilustr. în Ghidul procurorului criminalist. 1994. 290 p. Criminalistica. Emilian. Criminalistica – tehnica criminalistică. Criminalistica. vol. 495 p. Emilian. 3870. 3871. I. investigaţiei infracţiunilor. + 44 pl.I. Introducere în criminologia generală. Vol. Tehnica criminalistică.. anul I. 95-97. nr. Tactica şi metodologia criminalistică. 445-447. Prof. Editura Actami. 310 p. Curs de criminalistică pentru învăţământul juridic universitar şi postuniversitar. şi schiţe. în Analele Universităţii Bucureşti. II. vol. 1 În text: Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj (sic!) 3865. univ. Emilian. Bucureşti. II. Emilian. Editura Actami. + 48 pl. Partea a II-a şi a III-a. 3857. 224 p. Emilian. a III-a. Emilian. 344 p. III. 349 p. 3867. II. 3866. Examinarea scrisului dactilografiat. Crimi- 3863. Vicenţiu. + 44 pl. vol. Vol. Emilian. 330-347. p. + 142 pl. p. Tipografia Universităţii Bucureşti. [univ] dr. 248 . Ediţia 3862. vol. Stancu. 1993. Editura Tempus. Curs universitar. Bucureşti. STANCU. p. Editura Metropol. 399 p. ştiinţa nalistica. dr. foto. anul III. Emilian. Emilian. 377 p. Bucureşti. I. 376 p. Investigarea ştiinţifică Emilian. Criminalistica. 6. 446 p. 299 p. 129-142.I. 1980. ANGHELESCU. Noi 3860. în Criminalistica. Prof. Timişoara. Emilian 3864. Ediţia 3859. [univ] dr. Editura nelor şi cadavrelor după semnalmentele exterioare. 1995. 3861. Partea I. 2001.3855. 224 p. 736 p. 124-160. STANCU. 3858. Emilian. STANCU. II. adăugită. vol. Emilian. STANCU. 1981. 10-11. PERCIUN. Bucureşti. 5. Vol. 1997. Editura Proarcardia. Actami. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Helicon. p. Particularităţi meto- 3856. STANCU. Timişoara. 380-385. Ştiinţa şi tehnica investigaţiilor penale. Emilian. Diomid. nr. Pledoarie pentru criminalistică. Ştiinţe juridice. 3868. Bibliografie la p. nr. + 60 pl. Identificarea persoa- dologice privind cercetarea accidentelor de muncă şi avariilor din domeniile minier şi petrochimic. a infracţiunilor. 432 p. Ediţia a II-a. Emilian. Tipografia Universităţii Bucureşti. nr. p. 376 p. Criminalistica. Universitatea din Bucureşti. în Criminalistica. Editura Actami. p. STANCU. Editura CARRO. Curs universitar. Bucureşti. dr. Emilian. ştiinţa investigaţiei infracţiunilor. Ioan. 3869. ilustr. în Analele Universităţii Bucureşti. Elemente de tactică şi de metodologie criminalistică. Universitatea 1 Bucureşti] . STANCU.1986. STANCU. VICOL. Ministerul de Interne. 1971. 3873. STANCIU. 1983. 1997. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. p. 3872. univ.. Tipografia Universităţii Bucureşti. 2000. Ion. STANCU. STANCU. Emilian. Bucureşti. STANCU. Vol. [Facultatea de Drept.

3884. p. Editura Tehnică. 2006. 33-39. 3878. dr. Tratat de criminalistică. Prof. STĂNESCU. Rodica Mihaela. 249 . 387 p. dr. Rodica Mihaela. MATEI. Bibliografie la p. nr. 3888. 1994. Traducere din limba germană de ing. Ortansa. nr. Bucureşti. univ. Bucureşti. 3887. Partea generală. 704 p. 2003. în Realităţi şi perspective în criminalistică.. şef Serviciul 3879. STANCU. 14-16. 52-57. STANCU. Tranziţia şi criminalitatea. Traficul şi consumul ilicit de droguri. Mircea. Gabriela. STANCU. 689692 (Universitatea din Bucureşti. Controlul ştiinţific al traducerii: ing. BREZEANU. STANCU. 3883. Emilian. 3890. Rodica Mihaela. 3889. Virgil Bălan. STĂNOIU. Gabriela. Universul Juridic SRL. Prof. Importanţa entomologiei în investigaţia criminalistică. Metode şi 3880. dr. Sumar şi tablă de materii şi în limba engleză. conceptul. dr. 543 p. Emilian. 3881. Emilian. Bucureşti. Editura Academiei.C. Editura Hyperion XXI.. Crima organizată. ing. româneşti (1948-1965). p. STANCU. univ. Tratat de criminalistică.P. STĂNICĂ. nr.Y. of the First Romanian Postage Stamps. STANCU. 2002. dr. 2004. criminologie. Mircea. MATEI. STANCU. în Criminalistica. Emilian. Tiberiu. STANCU. MATEI. Documente privind instituţiile şi practicile. Mileniul III. p. 3891. p. Bucureşti. Evoluţii în sistemele de identificare biometrică nord americane. 1994. STĂNOIU. STANCULESCU. Editura Vremea. MATEI. 4. MATEI. 1958. Colonel. 52-61. 212 p. 1989. anul VII. în Criminalistica. dr. Criminalistic – I.Leon Bedighian. GRIGA. Implicaţii asupra stabilităţii economice şi politice a ţărilor din estul Europei. 50-61 Gabriela. Prof. The Reprints 3877. univ. 1981. STĂNOIU. Facultatea de Drept). 3892. Metode de identificare criminalistică a traficului ilicit şi a braconajului cu specii rare şi Rodica Mihaela. Gabriela. STĂNOIU. univ. Dr. Facultatea de Drept). Coordonator: STĂNOIU. 3885. 184 p. MATEI. Dr. Organismele politice Emilian. Editura Academiei. tehnicile de analiză nucleară aplicate în investigaţiile criminalistice. 2003.. p. Corneliu Silistrarianu. Bucureşti. Jac. STANCU. anul II. 2001. Editura Luceafărul.3875. Culegere de studii. Teroarea microscopică. Prof. 3876. Prof. noiembrie 2005. Consideraţii privind Helmut. Drd. Romanian Philatelic Studies No 4/1979 N. p. Rodica Mihaela. Metodă de prelevare a amprentelor papilare de la cadavrele aflate în fază avansată de putrefacţie. STĂNOIU. STAPF. Drept penal. conţinutul. 1992. univ. Dr. 6-10. iulie 2000. Emilian. 3882. Producţia. Bucureşti. DIANU. Bucureşti. formele de manifestare şi de combatere a crimei organizate. Bucureşti. după ediţia a treia revizuită. anul III. p. Bucureşti. Profiling-ul criminal în investigaţiile criminalistice. Ediţia a II-a. Gabriela. 29-31. Gabriela. univ. în Criminalistica. 6. protejate. 2005. Sălaj. Editura S. Emilian. Tiberiu. în Criminalistica. Consilier juridic. univ. 6. 3886. Ministerul Public. Ioan. p. Practica fotografică. tehnici de cercetare în criminologie. Bucureşti. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. (Universitatea din Bucureşti. Bucureşti. Universul juridic. Ediţia a IV-a revăzută şi adăugită. 13-14. Prof. Rodica Mihaela..J. Bucureşti.. Editura Oscar Print. revăzută şi adăugită. Introducere în Emilian. noiembrie 2001. 2004. Prof. în Investigarea criminalistică a locului faptei. dr. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Emilian. DIANU. 735 p.

Humanitas. (Maeştrii spiritului) 3905. Allgemeine Kriminalistische Theorie und Methodologie (Teorie şi metodologie criminalistică generală). 3902. Lieferung nr.43). Editura Tehnică. STIEDL. vol. Agenţi pe cont propriu pentru Imperiul Britanic).. Aurel. Fritz. Editura Ştefan. Agenţi pe cont propriu pentru Imperiul Britanic). Ltd. E. Rumanien I (România I) (MoldauWalachei) (Moldova. John. Dicţionar administrativ 3903. I. Republicată în 2003. Sozialistische Kriminalistik 3907. Braşov. 350-355. Sole Agents for the British Empire (81 imagini mărite privind originalele şi falsificările. Ltd. livrarea nr. Editura Librăriei Socec. STECLACI. Învăţăturile marilor maeştrii în artele marţiale. Published by arrangement with: Sanibala Publication. 1932. 111 [128] p.. E. Cazierul judiciar. 2002. Titlu original: „Budo 3908. 1995. Lieferung nr. 42). 1967. Kontinuität und Diskontinuität sozialer Auffälligkeiten im Lebenslauf (Continuitatea şi discontinuitatea elementelor incidentale în cursul vieţii). J. 2001. Berlin. Valahia). Ministerului de Interne. STĂNOIU. 1895.C. 3894. KERNER. Editura Germană a Ştiinţelor. Adrian. medicilor comunali etc. 3901. Jung. Mare manual Billig privind falsificările. (Colecţia „Alternative spirituale”). Fritz. Ltd. STELLY. 122 p. STEVENS. 215 p. THOMAS. vagabondaj şi cerşetorie de Ştefan Stătescu. STEVENS. Secretele Budoului. Philatelia Departament. Patronaj. Bucureşti. STIEDL. Strategia combaterii din limba engleză de Oana Vlad. 129 Vergrößerungen von Originalen und Fälschungen. STÂNGACIU. Bucureşti. Editura Oscar Print. Rodica Mihaela. 3900. STELZER. 1938 (Expert.. 81 Vergrößerungen von Originalen und Fälschungen. London. 1977. Anthony. WEITKAMP. Republicată în 1998. 3898. 1994. 1998.. E. pentru uzul ofiţerilor şi agenţilor de poliţie.3893. W1. Billiq’s großes Handbuch der Fälschungen. Sole Agents for the British Empire (104 reprezentări foto ale originalelor şi falsurilor.. + 8 pl. Mare manual Billig privind falsificările. BILLIG. II.I. livrarea nr. Editura Germană a Ştiinţelor. 2000. Fotografia color pentru amatori. BILLIG. 1938 (Expert. H.44). Editura Oscar Print. 3895. Criminologie. VI + 534 p. STIEDL. 43) (Expert. Inc.. Sozialistische Krimmalistik (Criminalistică socialistă). STĂNOIU. Selfridge & Co. (Criminalistică socialistă) vol. 223 p. Selfridge & Co. STIRLING. Otto E. 1938 (Expert. BILLIG. 4e année. Ediţie revăzută.. Agenţi pe cont propriu pentru Imperiul Britanic). Horticultural Hall. Sole Agents for the British Empire 129 imagini mărite privind originalele şi falsificările.. 44) (Expert.. A simple method of 250 . taking impressions from the palms of the human hand. Rumanien II (România II). 1904.5. I. STĂNOIU. p. Rumanien III (România II). Philatelia Departament. W. Billiq’s großes Handbuch der Fälschungen. 1999. Traducere din limba engleză de Cristian Hanu. Berlin.-J. Philatelia Departament. 2006. 224 p. terorismului şi diversiunii. Naturwissenschaftlich-technische Kriminalistik (Tehnică criminalistică). 189 [192] p. Rodica Mihaela. STELZER. Selfridge & Co. Massachusetts Avenue Boston. STERESCU. primarilor. W1. 3897. în: MschKrim. Rodica Mihaela. 43 p. W1. Editura Mix. 1996. procurator de secţiune pe lângă Curtea de Apel. Stan. 42) (Expert. Traducere Ediţia a V-a revăzută şi adăugită. London. 3896. Billiq’s großes Handbuch der Fälschungen. Otto E. 300. Vol. STĂTESCU. Mare manual Billig privind falsificările. livrarea nr. Lieferung nr. 3899. Otto E. William. Criminologie. Criminologie. 104 Abbildungen der Originale u(nd) Fälschungen. în R. 1979. no. 3904. London. Editura Oscar Print. Bucureşti. Fritz. 3906. Secrets”..

C. PORUMB. STOENESCU. STOCK. Revoluţie şi francmasonerie. în R. p. 2002. vol. I. no. Ilie. Ştiinţe criminalistice. STIRLING. Editura RAO.. Some observances on the value of the lines and designs on the skin of the palms of the human hands. STOCK. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. (Extras din Revista de Drept şi Sociologie). William. 566-581. 2004. 70 p. Ilie. as an aid to the furtherance of technical criminal research. STIRLING. 3923. 2. p. 830 p. în R. 6e année. Eşecul democraţiei române. 12). Bibliografie selectivă. II. vol. Nicolae. Timişoara. coordonator Rolf Rainer Jaeger. STIRLING. STIRLING. Editura Schmidt Römhild. 3922. Drept procesual civil. 3914. Berlin. 14 p. 99-100. II. William. Judicial tattooing. ediţie revăzută şi adăugită. STOCK. der Staatsanwaltschaft (Cooperarea cu Procuratura). Zusammenarbeit mit N[icolae]. Berlin. Zilberştein. STONESCU. e année. Examinarea criminologică a utilizării legislaţiei poliţieneşti). 3918. Editura RAO.. în R. Bucureşti. vol. KREUZER. Jürgen. 46 p. 3915. Essen. Supliment. William. Centrul de multiplicare al Universităţii din Bucureşti. no.C. Bucureşti. Lübeck. 1971. Jürgen. Essen. 1936. Insanity and the lines of the hands. II.C. STOENESCU. vol. vol. STIRLING. Savelly. vol. anul III. William.8.C.. Editura RAO.2. 2001. Tratat de drept procesual civil. 1934. 639 p. 4 (I). Lecţiune de deschidere a cursului de medicină legală la şcoala de ştiinţe de stat ţinută de Doctor N. Importanţa studiului medicinei legale. Drogen und Polizei. 3924. 8e année. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Medic expert al Parchetului Ilfov. (Extras din Revista de Drept şi Sociologie. 464 p. 3917.I. II. Ilie. Istoria loviturilor de stat în România – 1821 – 1999. 1973. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică.. Jürgen. 3919. e 3910. Lübeck. ediţie revăzută şi adăugită. Stoenescu. 3911. A note on „forgery“ by tracing. p. în R. 14 p. Cele trei dictaturi.2. 262-271. Timişoara. Ştiinţe criminalistice. Alex. 1932. 5 année. Drept procesual civil. Lecţie de deschidere a cursului de medicină legală la Şcoala de ştiinţe de Stat. 1933. 1934. An ingenious case of cheque raising. 4 (2). Beweisführung (Administrarea probelor). p. Graţian. Zilberştein. p. no. STOENESCU. Vol. 3916. 1901. 1966. 2004. 380 p. STOCK. Mihai.. p. 811-828.C. 4 année. 251 . Schmidt Römhild. 1901.. 96-98.C. 404 p. vol. 484-488. în R. ediţie revăzută şi adăugită.I. 3912. 6 1934. 2002. e (Tipuri speciale de configurare şi rezolvare a procedurii).I. STIRLING. Bucureşti. Ştiinţe criminalistice.8. William. în R. 494 p.1. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 28 p. 764 p. p.. Jaeger. 2002. Essen. 3921. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 2002. 12 p. 2000. no. nr. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Arthur. „Revoluţia din decembrie 1989” – o tragedie românească. 1. Berlin.I. 3913. Timişoara. Eine kriminologische Untersuchung polizeilicher Rechtsanwendung (Droguri şi poliţie. 3. 3920.5. coordonator Rolf Rainer Jaeger. STOENESCU. 6 année. vol. Bonn.. STOENESCU. Centrul de multiplicare al Universităţii din Bucureşti. Jürgen. no. Savelly. William. vol. Lübeck. Besondere Arten der Verfahrenserledigung und –gestaltung. Editura Didactică şi Pedagogică. Schmidt Römhild. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Rolf.. Editura RAO. Identification by the e palmar surface.I.I.3909. Asistent al cursului de medicină legală la Universitatea din Bucureşti.. 12-20. 1996. no.

Cunoştinţe practice asupra Medicinei Legale.3925. Bibliotecarul Societăţii ştiinţelor medicale din Bucureşti. Conferenţiar de Medicină Legală la Facultatea de Medicină din Bucureşti [. 216 p. Lecţiune de deschidere a Cursului de medicină legală practică la Facultatea de medicină din Iaşi. Bucureşti. Cunoştinţe practice asupra Medicinei Legale. 206 [-298] p. STOENESCU. 3934. Cunoştinţe practice asupra medicinei legale. Ediţia a II-a. asistent al cursului de medicină legală. Medic expert al Parchetului Ilfov. din punct de vedere medico-legal (cu 10 pl. Braşov. 1910. 2001. Teodor. Nicolae. Mina Minovici. 3937. + erata.) de Doctor N. cu ilustr. medic expert al tribunalului Ilfov. Botoşani. Stonescu.. docent universitar. (Extras din Revista de Drept. Prefaţă de Prof. N. Studii şi cercetări privind legăturile mecanice dintre vehicule rutiere remorcante şi remorcate. STOENESCU. 3936. Stoenescu. Comunicare făcută Onor. Societăţii ştiinţelor medicale din Bucureşti în octombre 1901 de Doctor N.. Tipografia Jandarmeriei. docent de medicină legală la Facultate. Importanţa lucrărilor de laborator pentru studiul şi practica medicinei legale. + 223 p. anul IV. Nicolae. anatomiei şi ajutor în caz de accidente pentru uzul şcoalelor jandarmeriei. STOENESCU.. dr. Profesor agreat Universitatea de Medicină Legală. 1903. Minori în derivă. Tipografia B. 3932. Medic expert al Parchetului Tribunalului Ilfov. Dr. Şcoala de oficerĭ şi jandarmi plutonieri majori. Dr. I. Bucureşti. STOENESCU. + 3 f. Saidman. Nicolae. 12 p. STOENESCU. Nicolae. STOENESCU. STOENESCU. STOIAN. STOENESCU. Dr. medic legist pe lângă Parchetul Tribunalului Ilfov. cu ilustr. 42). 2 f. Asistent la Universitatea Bucureşti. 3926. 1902. 68 [-71] p. (Orizonturi. Tipografia Jandarmeriei. Logică generală. 1921. Editura Didactică şi Pedagogică. Cunoştinţe practice asupra medicinei legale. Medic legist. Stoenescu. Curs predat la Şcoala jandarmeriei rurale. Nicolae. ţinută la 5 martie 1905. Moartea subită 3928. cu ilustr. 1905. 1972. Despre lesiunile 3930.3-4). Sociologie şi Economie Politică). universitar de medicină legală. 216 p. 1939. 248 p. DIMA. N[icolae] Dr. STOENESCU. Teodor Dima. Cunoştinţe practice asupra medicinei legale. 1990. Mihai. Editura Enciclopedică Română. STOICA. 252 . Nicolae. 196 p. 3931. Consideraţiuni N[icolae]. Saidman. Cunoştinţe practice asupra medicinei legale. profesor la 3935. Prefaţa la prima ediţie de prof. MARGA. produse pe oasele capului de arma Mannlicher (model românesc) cu 6 planche. Ilfov. medicină legală la Facultatea de Medicină din Bucureşti. + 6 pl. Universitatea Transilvania. Bucureşti. (Extras din Revista de Drept şi Sociologie. no. Dr. Dr. (Comandamentul Corpuluĭ Jandarmerieĭ). Coordonator prof. 8 septembrie 1921. STOENESCU. medic legist. 1921. 3929. Drăgan. N. Bucureşti.. 1929. Bucureşti. Dr. Bucureşti. Bucureşti. Assistent al cursului de medicină legală la Universitatea din Bucureşti. Medic expert al Parchetului Ilfov.. 1918 [pe copertă: 1919]. vol. Docent de medicină legală la Facultate. 88 p. medic expert al Parchetului Tribunalului Ilfov. Bucureşti. 271 p. 12 p. Bucureşti. conferenţiar de medico-legale asupra otrăvirilor cu fosfor şi în special asupra noilor mijloace de căutare a fosforului de Doctorul N. STOIANOVICI. Tipografia B. Andrei. 271 p. Bucureşti. Profesor agregat 3927.] Medic legist pe lângă Parchetul Trib. Dr. Medic expert al Parchetului Tribunalului Ilfov şi asistent de medicină legală la Facultatea din Bucureşti.. Botoşani. (Inspectoratul General al Jandarmeriei Rurale). 3933. dr. 48 p. univ. Mina Minovici.. C.

p. 14 p. 5. 3949. Gheorghe. 37-40. 284 p. Essen. Petre. Diagnosticarea automobilului. 28-30 (II). Bucureşti. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Arheologia scrisului în Dacia. STOICULESCU. 226 [228] p. decembrie 1997.. 10-15.J. Gheorghe. STRACHINĂ TULBURE. nr. în Ghidul procurorului criminalist. Colonel. anul II. Braşov. M. Timişoara. 3939. anul 6. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Serviciul Criminalistic – I. Olivia. Bucureşti. 2005. 2003. 1995. în Expertiza Tehnică 43. în Realităţi şi perspective în criminalistică. nr. 1997. Ion. 2-5.P. Mircea. 31. Braşov. nr. şef 3954. Sisteme de frânare cu ABS şi derivatele sale – Partea I. 320 p. Mureş. Ştiinţe criminalistice. Mircea. 1994. în 20 de ani de expertiză criminalistică. 419-423. anul 5.. 3944. Alexandru. Bibliografie la p. STOICA. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. II. Examinarea criminalistică a scrisului de mână la gemeni. Infracţiuni specifice pieţe de capital. 3946. p. şeful Serviciului Criminalistic din I. Editura Helicon. Preşedinte telor de circulaţie. Vicepreşedinte al Comitetului Bursei de Valori Bucureşti. Cercetarea evenimen- 3952. 2004. 1998. 1994. 302-307. 2006. 1979. Editura Helicon. Buletin documentar editat de Corpul Experţilor Tehnici din România. ARON.P. Berlin. telor deosebite (incendii şi explozii). 37-39. Septimiu. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Editura Helicon. Cercetarea acciden- 3953. 3943. Sisteme de frânare cu ABS şi derivatele sale – Partea a II-a. Bucureşti. Unele aplicaţii ale procedeelor fotografice în practica investigării tehnico-judiciare a accidentelor. STOICA. Repere şi mărturii. vol. 161-204. STOICA. Timişoara. 3947. în Criminalistica. martie 2000. vol. 2002. Montagebilder . p. STOICA. p. 3948. 3.A. p. Nicolae. anul II. noiembrie 2003. 2001. STOICA.J. 11. JAEGER. în Ghidul procurorului criminalist. 2-9. STOICA. STOICULESCU. Lothar. nr. STOICA. FIERBINŢEANU. Metamorfoza tehnologică a catehismului Medicinii Legale în reconstituirile ştiinţifice documentare. p. vol. Vladimir. în Criminalistica. 3940. Editura Mirador. Ion. în Criminalistica. Unele consi- Mihai Gheorghe. FIERBINŢEANU. ianuarie 2000. Fotografia cu vedere deasupra (aeriană). II. p. 283-284. de poliţie. Tudor.und Emittlungszwecken (Montaje foto – „Fotografii-fantomă“/ Reconstituirea fotografică a persoanelor urmărite). 137 p. Editura Detectiv. Bucureşti. noiembrie 1999. 3945. Comisar-şef 3941. Oliviu. Gheorghe. vol. 253 . 6. 2. STORM. Vladimir. Bucureşti. Editura Schmidt Römhild. în Ghidul procurorului criminalist. Lübeck. 23-24 (I). p. II. p. Botoşani. Timişoara. STRATULAT. nr. STOICULESCU.„Phantombilder“/ Die Bildrekonstruktion gesuchter Personen zu Fahndungs. Ministerul Justiţiei. p. fondator al Centrului de Studii „Ioan Rus” -Habit. p. STOICULESCU. Buletin documentar editat de Corpul Experţilor Tehnici din România. p. anul VII. martie 2005. decembrie 1998. 2. ediţie revăzută şi adăugită. Gheorghe. Paşaport pentru mapa- mond. C. Rolul Ştiinţei Criminalisticii în formarea profesională a juriştilor. IONIŢĂ. STOICA. p. 1. STRACHINA. Editura AXA. nr. urmărire în cercetarea la faţa locului. 3942. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 3950. Folosirea câinilor de deraţii privind interrelaţiile dintre cercetarea ştiinţifică şi aplicarea legii în cazul accidentului de circulaţie. STOICA. anul I. ANDREESCU. în Expertiza Tehnică 47. 3951. Droguri în drept. Bucureşti. 217-253. Doctrină şi legislaţie internă şi internaţională.3938. Rolf. 7-51. Petre. p. Editura Societatea Ştiinţă şi Tehnică S. nr. 333-338. III. anul V.

(Ministerul de Interne Inspectoratul General al Miliţiei). Gl. Bibliografia de referinţă a cărţii vechi (manuscrisă şi tipărită). În numele analizei spectrale în cercetările criminalistice. Camil. Bucureşti. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medicolegale în stabilirea adevărului”.. 20-24 noiembrie 2000. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. Drept vamal.. Ştiinţe juridice. în principal. de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. Prof. SUCIU. Chavigny. 1970. 1963. Aspecte ale consumului şi traficului ilicit de stupefiante. General de divizie (r). Asist. Thèse du laboratoire du Pr. 1968. 3973. Ion.C. SUCIU. SUCIU. Vigot Prèges. 3967. Bucureşti. Metode fizice adoptate în cercetările criminalistice. Ion. 1999. Dificultăţi întâmpinate Ion. Camil. 1928. în Analele Universităţii Bucureşti. Partea I. Ion. Utilitatea de la main gauche (Aplication de la méthode Locard). Cătălin Rînciog. Mihaela Dragoş. OLARU. Bucureşti. 1970. Metode criminalistice folosite în cercetarea urmelor în formă de striaţii. adevărului: Memorii. 3959. dr. D. Editura Cris Book. 1997. Terorism. Dr. Dr. Petre. abilităţii deosebite a autorului. Paris. nr. S. 1936. OLARU. Cicerone Sbanţu. Maurice. p. Camil. STURZBECHER. comentate şi adnotate. univ. Ştiinţe juridice. SUCEAVĂ. 3971. Cosmin.117-124. SUCIU. Toxicomanie. Bucureşti. SUCEAVĂ. 3969. „Dosoftei“ S. Autori: Ştefan Mihai. Mioara Botez. Didactică şi Pedagogică. violenţă.. p. Lumea drogurilor – O lume a degradării umane. 458 p.125-135. Sinaia. Ramona Marin. univ. 1995. dr. 341 [-344] p. Les Edition universitaires. Asist. (Universitatea Bucureşti. Avec 500 specimen d’écritures. 1986. Georgeta Mitroi. 2006. Camelia. Strasbourg.1.3955. Editura Luceafărul. 3956. 3961. 1969.univ. Codul vamal şi Regulamentul vamal. 3972. 245 p. Academia in Brandenburg aus der Perspektive der Jugendforschung (Extremismul de dreapta în Branderburg din perspectiva cercetării juvenile). 304 p. 1985.. 1991. (uz intern) Serviciul Editorial şi Cinematografic. Editura Cris-Book Universal.A. p. Camil. Editura Militară. SUCEAVĂ. Măsurătorile biometrice utilizate la sistemele de asigurare. + erată şi 33 ilustr. 2005. 270 p. CIMEG – Institutul de Memorie Culturală. SUCIU. în Analele Universităţii Bucureşti. STROIE. 3965. Robertina. 408-414. SUCEAVĂ. Bucureşti. 105-107. foto. p. p. 116 [-120] p. Bucureşti. STRELETSKI. Universal. Précis de graphologie pratique. STOICA. Curs. p. Drept vamal. în cercetarea unei infracţiuni de omor datorate. 230 [-232] p. Rechtsextremismus bazelor de date criminalistice în probaţiunea judiciară.1. Ion. Bibliografie la p. SUCIU. p. (coordonator) Îndrumar privind controlul vamal antidrog. SUCIU. 3957. 242-244. Petre. SUCEAVĂ. Tiberiu Popescu. Ion. Ion. 3963.1. Ştiinţe juridice. Camil. STUDER. nr. Venus. nr. Coordonare Mariana Iova şi Dan Matei. Locotenent-colonel dr. SUCEAVĂ. Facultatea de Ştiinţe Juridice). lt. Bucureşti. 3962. 15 f. 107-115. 3970. Expertise de l’écriture 3966. Bucureşti. SUCEAVĂ. Mihai Dragu. 3968. Bucureşti. Camelia. în Analele Universităţii Bucureşti. [Bucureşti]. în Analele Universităţii Bucureşti. Editura Miraj şi realitate. Camille. Ştiinţe juridice. 1989. Flagelul stupefiantelor. 3964. 3958.129-141. 3960. Profesor universitar doctor.. cu ilustr. Aplicaţiile practice ale Paradis iluzoriu. 349-350. 452 p. 254 . 1997. Capcanele technicoştiinţifice folosite în urmărirea penală. Editura Militară.

p. de poliţie drd. SUN Tzu. Căpitan. p. SURDEA HERNEA. Editura Academiei R. Camil. Editura Militară. 3987. Elemente de logică intuiţionistă. Camil. în Criminalistica. Istoria 3989. (Logos–Colecţie îngrijită de Pompiliu Caraioan). Editura Ştiinţifică. Editura Aurelia. SURDU. Metode fizice adaptate în cercetările criminalistice. Şeful Biroului Criminalistic – Poliţia Timişoara.. 199-200. Alexandru.. p. expert criminalist. 318-329. SAFTA. 204 p. în Criminalistica. Logică clasică şi secretă a codurilor şi a spargerii lor. Arta războiului. 1 f. 175 p. Constantin Antip]. 1971. 28-31. în Criminalistica. 1972. SUNGH. Subcomisar 3986. SURDU. 95 p. p. SURDEA 3977. Camil. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 656 p. Centrul de multiplicare al Universităţii Bucureşti. Estera N. Căpitan. anul II.R. Bucureşti. Alexandru. Adrian. martie 2001. Logică clasică şi limba franceză. 3981. Adrian. dr. (Universitatea Bucureşti. Ion. Şeful Biroului Criminalistic – Poliţia Municipiului Timişoara. nr. SUCIU. 23 p. Subcomisar 3979. cu ilustr. Iaşi. (Facultatea de Medicină din Iaşi. p. Subcomisar 3978.. Ministerul de Interne. 336). nr. Valentin.3974. no. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Rezumat în limba engleză. Importanţa cercetării la faţa locului în cazurile de sinucidere atipică. şeful Biroului Criminalist – Poliţia Municipiului Timişoara. nr. SURDEA HERNEA. Bucureşti. Traducere din engleză de Domnica Drumea. + 45 [48] p. Humanitas. 2006. p. Traducere din de poliţie. Studiu intro- ductiv şi îngrijirea ediţiei de generalmaior Constantin Antip [Versiunea românească Felicia Antip. Adrian. 20. 1971. drd. 28-29. anul III. Metode de cercetare empirică în identificarea criminalistică. Nici mănuşile nu mai ajută…. Criminalistică. SURDU. SURDEA logică matematică. HERNEA. Editura Ştinţifică. 35-36. Arta războiului. 1971. Alexandru. SUCIU. SUN Tzu. Bucureşti. Conducător ştiinţific: Prof. SURDEA HERNEA. 3976. Bucureşti. şeful Biroului criminalistic – Poliţia municipiului Timişoara. Unele aspecte ale utilizării tehnicii de calcul în tehnica criminalistică. Bucureşti. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. în Şcoala românească de criminalistică. Bucureşti. Sufrin. Didactică şi Pedagogică. martie 2003. Cartea codurilor. SURDEA 3975. modificate sau suprapuse cu ajutorul tehnicii de calcul. 2004. 2005. Bucureşti. 1975. anul II. 3985. Editura HERNEA. Problematica cercetării interdisciplinare a locului faptei. 3984. 1976. Facultatea de Drept). 373 [376] p. SUCIU. criminalistic şi medico-legal. 3982. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie prezentată şi susţinută în Iunie 1910 de Estera H. Contribuţiune la studiu morţii subite şi în special a morţii subite prin inhibiţiune. Adrian. Identificarea textelor acoperite. 3988. Adrian. logică formală. mai 2000. şeful Biroului Criminalist – Poliţia Municipiului Timişoara. 3. 96 p. HERNEA. (Documente de Medicină Legală şi de Criminologie). 394-405. 3990. anul V. 1910. Rezumatul tezei de doctorat. Chestor de poliţie. Bibliografie la p. Simon. 351-361. Adrian. 2004. 3980. 255 . 3983. 2.S. Bucureşti. 6. p. Locotenent. şeful Biroului Criminalistic Timişoara. 1996. decembrie 2000. SUFRIN. 2. în Criminalistica. Dinamica criminalităţii în domeniul transportului produselor petroliere prin conducte magistrale şi evoluţia „modusoperandi“ în producerea sustragerilor de produse petroliere. Ion Oancea. SULTĂNESCU. 14-16. nr. Bucureşti. 1976. p. Dezvoltarea învăţământului criminalistic în România.

Rezumat şi în limba engleză. p. Heath. 1954. Principes de criminologie. C. 1965. SWENSON. Tabla de materii şi în limba engleză. SZABO.R. Maria. Denis. 2/2004. Neointuiţionismul. Denis.3991. Universitatea din Montreal [. SZABO. Bucureşti. 1965. 328-337. 2006. Stockholm. 3999. 1978. SZABO. Cujas. Criminology and Crime Policy. Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”. 1960. SYMONS. Valeria Maria. Canada. 1962. 1995. Alexandru. Alexandru. 4001. Techniques of crime scene investigation. SZABO. Karl. 1994. 3995. Profesor emerit.H. 6128. (Academia Română.P. p. p. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 23-28. univ.. Particularităţile ascultării victimei traficului de persoane. SWENSON. Mass.. O. SURDU. Catedra de Criminalistică. 4006. 3993. anul VII. 1989.. C. WENDELL. 190 p. 3998.. Criminologie et politique 4003. Prep. franceză şi rusă. Editura Academiei Române. nr. Criminologia în Europa şi America: diferenţe culturale. Teoria formelor prejudicative. SURDU. Rezumat în limba engleză. Editura Academiei Române. p. criminelle.T. no.R. 3997. Discursuri de recepţie). Retuş când şi cum. gândire-limbaj. Identification of weapons e from wounds.R. SURDULEAC. Manuscris din limba rusă de Ghenadie Prusacov. 3994. Bucureşti. Bucureşti. O. 4000. 1974. 256 . Denis. 3992. Editura Academiei R. Cu răspunsul acad. 6 année. Paris. 1966. 365 p. Fotografii de Gheorghe Teodor. în R. CRESSEY. Dan Rădulescu. 4005. Paris. 4004. Criminologie. American Elsevier Publishing Company Inc. E. 3. SURDU. Prof. 239 p. Denis.. 296-301. A. Lexington. 1978 4002. 21 [-24] p. Les Presses de l’Universite de Montréal. mai 2005. univ. SURDU.6. Vocaţii filosofice româneşti. Alexandru. SZABO.. de criminalistică şi de penologie nr. 565 p.S.C. în Criminalistica. SURDULEAC. Vrin. Bucureşti. A. Metode 3996.I. Montréal. Bucureşti. în Revista de criminologie. D.S. Cuvânt de deschidere a şedinţei de acad. Crimes et villes. Elogiul filozofiei româneşti. Identificarea criminalistică a mijloacelor de transport.] Preşedinte onorific al Societăţii Internaţionale de Criminologie şi al Asociaţiei Criminologilor de limba franceză. moderne de investigare criminală. Actualitatea relaţiei Traducere din limba germană. Denis. Bucureşti. Tablă de materii şi în limba engleză. Cujas. SUTTERLIN.. 1934. Bucureşti. Paris. SUTHERLAND. Mihai Drăgănescu. Titlul şi în limbile engleză. Editura Tehnică. 39-40. Alexandru.. 163 p.. Editura Academiei R. New-York. WENDELL. Discurs rostit la 15 aprilie 1994 în şedinţă publică.

Emil. ŞELARU. (Ministerul Învăţământului. 4017. Subcomisar de poliţie. A. 4010. 1963. Institutul de Medicină şi Farmacie. tabel. 1966. Dan. 4021. vol. Catalogul mărcilor poştale româneşti atipice. august 2006. Semne lineare. ŞOŞA. copilului. Psihologia vârstelor – ciclurile vieţii. Marius. Ursula. Curiozităţi cu semne suplimentare. în Criminalistica. ŞCHIOPU. 1992. Editura Ştiinţifică. ŞOICA. Ursula. 232 p.Ş 4007. Bucureşti. 4016. univ. Universitatea Bucureşti). 1864-2000. Probarea vinovăţiei prin identificarea traseologică. Cercetări privind modelarea Manual pentru institutele şi şcolile pedagogice de învăţători [Elaborat pe baza programei aprobate de Ministerul Învăţământului cu nr. 366 p. Bucureşti. ŞCHIOPU. 1970. V. 4015. 464 p. Contribuţii la etiologia şi 4018. Teză de doctorat. Cluj. Editura Sigma. Bucureşti]. ŞCHIOPU. 348 p. Inspectoratul General al Miliţiei. Aspecte atipice ale orificiului de ieşire în împuşcarea cu pistolul TT. Valeriu. Presă şi Editorial. ŞAPIRA. nr. 11-13.. ŞCHIOPU. Nicolae. (Ministerul Învăţământului. Vol I. Erori. modele. . Editura Sigma. 4008. Tipografia Cartea Românească. vol. BOTOŞ. 1876-1991. 217 p.O. Braşov. 1937. revăzută şi completată. 1858-1992. 53. 1993. 4011. Editurile Saeculum I. 331-346. Sintaxa limbii române. Bibliografie la p. 49 p. Varietăţi de culoare. Iaşi. Varietăţi de dantelură. 208 p. Dezvoltarea operativităţii gândirii copilului de 7 – 11 ani. Mihai. 1997. 168 p. Comisar de poliţie. Dan. ZAMFIR. Criza de originalitate la adolescenţi. Semne aleatorii. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. cu ilustr. Scrierea corectă. morfologia leziunii de impact în împuşcarea cu pistoletul. Varietăţi percepute prin transparenţă. 4012. VERZA. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. Ursula. Editura Sigma. vol. Institutul de Criminalistică. Ediţia a II-a revăzută şi completată. + 1 f. Editura Didactică şi Pedagogică. Universitatea Bucureşti). p. 4022. Editura Didactică şi Pedagogică. Ursula. conducător ştiinţific Gheorghe Scripcaru. Bucureşti. 4014. 271 p. Tritonic. Bucureşti. ŞOTROPA. 4023. în Şcoala românească de criminalistică. imagine şi poziţionare. Şcoala românească de criminalistică. Ilie. Universitatea Transilvania. 185-200. şi Vestala. Comportamentul sexual 4019. Dumitru. III. Radu-Nicolae. Semne punctiforme. 2002. cu fig. 1975.Net. 233 p. 4. Bucureşti. Reguli. Anexă – Îndrumar privind aprecierea valorică a unor curiozităţi cu semne suplimentare. Editura Moldova. 50 p. 1965. Bucureşti. ŞCHIOPU. GUŢ. TEŞAN. ŞCHIOPU. ŞCHIOPU. 227-228. Psihologia copilului. Psihologia copilului.. 323-331. 1979. cu fig. exerciţii. vol. 67 p. 1993. II. Editura Didactică şi Pedagogică. 2001.. 63 p. Varietăţi percepute pe verso mărcilor. 1981. IV. Prof. 140 p. Varietăţi ale supratiparelor. 1993. Ministerul de Interne. 74 p. 4009.480/1964. 397 [-399] p. Bibliografie la p. 2003. impactului autoturism-pieton. aberant. anul VIII. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. Ion Anghelescu. 1865-1991. Introducere şi blibliografie la Istoria dreptului român. Vasile Lăpăduşi. Ministerul de Interne. Law & Crime . 1858-1992.O. Elisabeta. 1992. Bucureşti. Coordonatori: Octavian Pop. Bibliografie la p. ŞCHIOPU. 1978. Curs practic. p. Vasile. Bucureşti. Serviciul Cultural. 400 p. 206 p.. Urme tehnologice. Bucureşti. Ursula. Iaşi. Curs de psihologia Monica. Ursula. ŞERBĂNESCU. Ediţia a II-a. Tehnician criminalist. Marcel. 437 p. Editura Didactică şi Pedagogică. Varietăţi de material. 4013. 98-103. ŞERFEZEU. 4020. 1975. 165-168. ŞERBAN.

Abominabila crimă din Pogoanele. VRABIE. ŞTEFAN. Iancu. 4-7. Cadavrul din fântâna părăsită. 4040. 2002. Iancu.3. 1995. General de brigadă. ŞTEFAN. nr. Chestor. anul V. Chestor de poliţie. Chestor de poliţie. Constantin. nr. p. 4037. 5. 213 p. 4035. 10-12. Criminalul din Tântava. p. în Criminalistica. 16-18. Misterul cadavrului din atelajul hipo. septembrie 2003. Vasile. iulie 2002. noiembrie 2004. nr. O Iancu. Inspectorului general al Poliţiei Române. în Criminalistica. Vasile. în Criminalistica. p. 4027. anul VI. martie 2002. nr. în Criminalistica. Bucureşti. General de brigadă. 13-15. DINULESCU. anul VI. martie 2003. 5-6. Bucureşti. anul VI. 5. Iancu. Iancu. martie 2004. p. Ucigaş în serie. GRECU. MARINESCU. 4029. o viitoare mamă a doi copii. 4028. ianuarie 2002. nr.3. Iancu. în Criminalistica. Comisar-şef. nr. Chestor de poliţie. în Criminalistica.1. p. 2004. nr. mai 2003. ŞTEFAN. în Criminalistica. anul IV. p. în Criminalistica. Chestor de poliţie. Comisar-şef de poliţie. p. 21-23. ŞTEFAN. în Criminalistica. Iancu. mai 2004. Iancu. adjunct al Inspectorului general al Poliţiei Române. Dicţionar de expresii juridice latine. 31-33. 4026. mijloc de identificare a autorilor. Lazăr. p. anul IV. Colonel. adjunct al Inspectorului general al Poliţiei Române. ŞTEFAN. 32-36. după ce şi-a văzut portofelul în ziar s-a predat. General de brigadă. septembrie.2. nr. Un obsedat sexual a ucis cu sînge rece două fete. în Criminalistica. anul IV. Chestor. PEŞTINĂ. Iancu. 258 . bătrână a fost tăiată în bucăţi şi apoi incendiată. nr. p. LĂPĂDUŞI. 9-12. nr.. 1. în Criminalistica. 4036.N. iulie 2004. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Chestor. CODIŢĂ.. septembrie 2004. 38-40. ŞTEFAN. ŞTEFAN. Subcomisar de poliţie. anul VI. Niculae. LĂPĂDUŞI. 5-8. 37-40.000 lei. ianuarie 2004. ŞTEFAN. adjunct al 4041. ŞTEFAN. 22-24. Ioan. LĂPĂDUŞI. 4034. adjunct al inspectorului general al Poliţie Române. 4033. Editura Oscar Print. anul V. Iancu. Un alcoolic a ucis cu ferocitate şi a dezmembrat corpul victimei. Chestor de poliţie. General de brigadă. Crimă inspirată din filme. 4031. nr. ŞTEF. 2. p. De la furt la crimă…. 25-28. anul VI. în Criminalistica. 4039. Misterul cadavrului de pe prundul râului Râmnic. p. Iancu. mai 2002. în Criminalistica. nr. 6. nr. anul V. 3. Chestor. adjunct al Inspectorului general al Poliţiei Române. adjunct al inspectorului general al Poliţiei Române. 1. p. anul VI. Iancu. Chestor. 4038. CÂRJAN. ŞTEFAN. Marian. 4. Iancu.4024.. Becul care a făcut lumină într-un caz cu A. Iancu. 2004. ŞTEFAN. LĂPĂDUŞI. ŞTEFAN. ŞTEFAN. p. p.1. în Criminalistica. Felicia. 5. anul IV. Vasile. LĂPĂDUŞI. Chestor de poliţie. 5. 4025. Chestor de poliţie. în Investigarea criminalistică a locului faptei. nr. drd. 2. Vasile. în Criminalistica. Reglementări juridice privind activitatea de cercetare la faţa locului. ŞTEFAN. p. 496-498. în Criminalistica. anul V. 4030. Chestor de poliţie.4. nr. 29-32. ŞTEFAN. Contribuţia criminaliştilor din Poliţia Română în examinarea şi interpretarea probelor. anul IV.2-4. funcţionarea poliţiei judiciare. p. Urmele papilare descoperite la locul faptei. Iancu.. Vasile. p. Prof. anul VI. Iancu. Aspecte privind descrierea locului faptei şi identificarea martorilor. Marius Daniel. 2003. ŞTEFAN. ŞTEFAN. Organizarea şi 4032. Chestor de poliţie dr. Iancu. ianuarie 2004. Iancu. p. 4042. adjunct al inspectorului general al Poliţiei Române. drd. Chestor drd. nr. Chestor. Un cerşetor ucide pentru 500.. Vasile. ŞTEFAN. ianuarie.

în Criminalistica. MOVILEANU. ŞTEFAN. în Criminalistica. SZALONTAY. anul VII. Iaşi. ŞTEFĂNESCU. 4047. în Criminalistica. mai 2005. vol. 35-38. în Dreptul. p. Vasile. anul VI. ŞTEFAN. BARBARII. ŞTEFAN. 2005. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. Posibilităţi şi limite ale constatărilor tehnico-ştiinţifice şi ale expertizelor în investigarea criminalistică a evenimentelor rutiere. 2. anul VIII. Dumitru. Procesarea urmelor biologice în vederea stabilirii profilului ADN. p. Dragoş. 2005. 4051. poliţie drd. Un mijloc de probă revoluţionar – amprenta genetică. în Criminalistica. Vasile. 259 . LĂPĂDUŞI. Roxana. ŞTEFĂNESCU. nr. 4045. C. Fulvia. 25-26. Editura Luceafărul. 98-107. p. în Revista Dreptul nr. Iancu. Bucureşti. Utilizarea internetului de către copii şi adolescenţi – între normal şi patologie. 1998. Gabriela. STOICA.T. Analiza ADN – mijloc de probă valoros al justiţiei. 4. univ. Bucureşti. în Rolul probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. anul VII. nr.T.. Contribuţia poliţiştilor şi criminaliştilor la identificarea autorilor unor fapte deosebit de grave. Drumul morţii…. lector SPOREA. Andreea Silvana. 4 (27). Avocat. p. 277-281. Consideraţii privind activitatea Poliţiei Române în anul 2004. ŞTEFĂNESCU. Dr. CHELE. 26-27. ŞTEFAN. noiembrie 2004. 207-220. p. Chestor principal de T. 2005. Analiza ADN – mijloc de probă valoros al justiţiei. 5-6. ŞTEFĂNESCU. Luminiţa-Loredana. p. Prelevarea probelor – etapă critică în stabilirea profilelor ADN. în Dreptul. Progrese recente. D. S. Editura Tehnică. nr. Profesor – Institutul de Medicină-Legală. S. poliţie drd. Ion. soldate cu o abominabilă crimă. Şeful Departamentului de Genetică. 3. ŞTEFAN. 4052. De la alcool la lovituri cauzatoare de moarte. în Criminalistica. D. ŞTEFĂNESCU. vicepreşedinte al Asociaţiei Criminaliştilor din România. p. ŞTEFĂNESCU. profesor 4050. nr. 4046. Prof. Contribuţia criminaliştilor din Poliţia Română la examinarea şi interpretarea probelor. lector univ. 2004. în Criminalistica. adjunct al inspectorului general al Poliţiei Române.. anul VII. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medicolegale în stabilirea adevărului”. anul VI. drd. 4054. p. Chestor principal. în Revista de Criminalistică şi Penologie nr. Iancu. (Capitolul 1. 6. 2006. nr.. 19-30. T.. C. nr. drd. 4. X. Iancu. Dr. ŞTEFAN.. L. p. Abominabila crimă din B-dul Petrochimiştilor. 4056. 21-23. TOROIMAN. ŞTEFĂNESCU. 192 p.. adjunct al inspectorului general al Poliţiei Române. Gena – Un concept în continuă evoluţie. 19-25. şeful Departamentului de Genetică. ŞTEFAN. Probele criminalistice stabilesc adevărul. Avocat. Genetică medicală. Iancu. 2001. drd. p. în Criminalistica. septembrie 2005. CĂLIN. 4. LĂPĂDUŞI. 2005. p. 4058. 4057. 2005. Iancu. 1.T. 7-9. Chestor principal. ŞTEFĂNACHE. SPOREA. 207-220.4043. Iancu. p. D. nr. Prof. George. Drd.. drd. p. SPOREA. iulie 2004. Bucureşti. Chestor principal de – Institutul de Medicină-Legală. TOROIMAN. Vasile. Neînţelegeri între doi traficanţi de canabis.. drd. Editura Luceafărul. 4. ŞTEFĂNESCU. p. Dragoş. Comisar-şef de poliţie. 215-222. 4053. LĂPĂDUŞI. SPOREA. în Buletin de psihiatrie integrativă. nr. Iancu. Iancu. ŞTEFAN.. nr. D. 4048.. Chestor de poliţie drd. T. Chestor principal. Chestor principal de CHIRIŢĂ. 2005. 4055. 4049. Delia. Delia. p. 9. 5.. august 2006. Chestor de poliţie. Dragoş. D. p. poliţie. 205-210. 3-5. 13-47). 4044. ianuarie 2005. Chestor de poliţie. an XI.

Editura Vestala.p. Chimist. 264 [-267] p.O. Bucureşti. Editura All. Bucureşti. ŞTEFĂNESCU 4072.1992. Paul. Crime insolite. Editura Vestala. Paul. Istorie. 2003. Iniţiere în ocultism. Bucureşti. Prof. Definiţie. Paul. Bucureşti. Criminalişti celebri. 4079. nr. 302 [-303] p. Lazăr. Dicţionarul marilor iniţiaţi. 4082. Misterul otrăvurilor iniţiaţi. 196 p. ŞTEFĂNESCU. 4060. 4062. Editura Miracol. 1995. Paul. 400 p. ŞTEFĂNESCU. III-1985. Războaiele secrete. Iniţiere şi mari 4065. 4076. Paul. 270 p. Paul. mari conducători de stat. 388 p. „Nebunii“ istoriei. 158 p. nelor paranormale. ŞTEFĂNESCU. 223 p. 4061. Continent XXI. 1998. societăţilor secrete. II-1984. ŞTEFĂNESCU. Editura Orizonturi.. 224 p. Drama otrăvirilor. Editura Saeculum I. 255 p. ŞTEFĂNESCU. 366 p. Alte enigme neelu- cidate ale istoriei. Editura Medicală. 2002. 4070. Lumea fenome- Paul. Magia neagră. ŞTEFĂNESCU. Editura Obiectiv.1980. Paul.. ŞTEFĂNESCU. 4083. [Bucureşti]. ŞTEFĂNESCU. 222 p. Paul. 638 p. Bucureşti. Paul. 1996. 174 p. Istoria mondială a Paul. Afaceri criminale celebre. 2005. în Criminalistica. Paul. Avocat.1997. Paul. Ştiinţă versus crimă. ŞTEFĂNESCU. Mari bolnavi. şi Vestala. Editura Saeculum Vizual. Prelevarea şi procesarea urmelor biologice în vederea stabilirii 4086. dr. Enigme neelucidate ale istoriei. 4067. Enigme ale istoriei universale. ŞTEFĂNESCU. 4064. şi Vestala. Bucureşti. În slujba vieţii şi a adevărului. II. Paul. Paul. 239 p. P. Vol. Editura Saeculum Vizual. 2001. 350 p. vol. Plante de vrajă. Vestala. 1995. 206 p. 4075. 318 p. 291 p. Dragoş. celebre. Paul. Delia. 1997. Bucureşti. Asasinatele politice în istoria României.4059. 2003. 2000. Editura Vestala. Editura Curtea Veche. 4080. I. ŞTEFĂNESCU. iulie 2001. Paul. De la Sherlock Holmes la Maigret. ŞTEFĂNESCU. Eliminarea adversarului. Aşii crimei. ŞTEFĂNESCU. 4068.. Bucureşti. ŞTEFĂNESCU. Bucureşti. 4074. 2003. Paul. Prof. Bucureşti. Boală şi viciu la personalităţi celebre. 2001. ŞTEFĂNESCU. Editura Vestala. Vol. Editurile Saeculum I. 2001. Editura Vestala. ŞTEFĂNESCU. Magia înaltă. şi Vestala. 2000. Îngerii morţii. Editura ALL. Editura Medicală. CÂRJAN. vol. ŞTEFĂNESCU. Bucureşti. Simbolismul numerelor. 4084. Editurile Saeculum I. ŞTEFĂNESCU. TOROIMAN. Craiova. Paul. Paul. Lazăr. Bucureşti. 4063. Conf. Paul. 2002. Otrăvuri şi otrăvitori celebri. 287 p. Paul. 190 [192] p. Dicţionar de termeni masonici. Pagini din istoria medicinii legale şi a criminalisticii. Bucureşti. ŞTEFĂNESCU.O. Plăcerea de a 4071. anul III. 4069. 351 p. Editura Vestala. I-1981. Bucureşti. ŞTEFĂNESCU. Misterele francmasoneriei. + 318 p. 206 [208] p. ŞTEFĂNESCU. 2003. 4. T. 260 . 1999. I şi II. 229 p. Moarte naturală sau moarte provocată?. Editura Miracol. CÂRJAN. Miracol.O. Istoria francma- ucide. 145 p. 204 p. 4085. Vol. Bucureşti. dr. vol. Paul. ŞTEFĂNESCU. Editura Saeculum Vizual. ŞTEFĂNESCU. Bucureşti. SPOREA. Bucureşti. ŞTEFĂNESCU. 4081. ŞTEFĂNESCU. 403 p.O. 1998. Bucureşti. Bucureşti. 4073. soneriei române. Paul. Enigme ale istoriei române. ŞTEFĂNESCU. 2003. 1997. Editura Saeculum Vizual. Editurile Saeculum I. 4078. 22-23 4077.1991. 2006. 4066. P. ŞTEFĂNESCU. Simona. Editura Saeculum Vizual (Criminali celebri). dr. Bucureşti. Bucureşti. + 270 [-271] p. Paul. Editura Miracol. 366 p. şi Paul. Editura Bucureşti.. PAUL.

(Uz intern). 1978. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. în slujba aflării adevărului. 183 p. ŞUTEU. p.profilului ADN. Bucureşti. 2005. (Ministerul de Interne). 261 . Dificultăţile ortografiei limbii române. 277-281. Traducere din limba germană de Egy Gerda. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 1986. 4087. Ştiinţa 4088. Serviciul Editorial. Flora. Etapele chimiei şi biologiei judiciare. Bucureşti. Editura Luceafărul. 140 p.

Enigmele căpitanului 4108. Bucureşti. Editura Labirint. mijloc modern de investigare a unor comportamente criminale. 1997. 2001. Editura Roman. Editura Paco. TANDIN. 1983. 720 p. 2002. 1992. BĂHNEAN. 4096. Traian. Traian. TANDIN. TANDIN. 1981. Interviul de tip psihanalitic. 4098. 210 p. Bucureşti. TAIFAS. anul I. Traian. TANDIN. 4105. 1990. 40 de hoţi. moarte. Editura Societatea. TANDIN. septembrie 1999. Pe urmele căpitanului Traian. 2000. Bucureşti. TANDIN. O 100 cei mai odioşi 4102. TALAU. TANDIN. Traian. 384 p. Editura Ministerului de Interne. 2002. Traian. Editura Aldo Press. Traian. 4107. Ucigaş Editura ZET. TANDIN. 4106. Cluj-Napoca. TANDIN. Editura Societatea. de poliţie. 1993. 240 p. Editura Cartea Românească. Jos mâinile. TANDIN. Ne putem apăra cunoscând limbajul infractorilor. Adio. 4097. vol. L. Bucureşti. 4112. Grind. TANDIN. Editura 4092. Editura Aldo Press. 4100. Traian. Evadări celebre. Jargonul infractorilor. 235 p. 4095. Cum să ne ferim de 4090. 153 p. TANDIN. 4110. Traian. 240 p. 4. Istoria 4093. I. Traian. 550 p. . 4114. 158 p. infractori! Editura Labirint. Jafuri celebre în lume. Bucureşti. Din arhiva unui comisar Dacia. 102-107. Traian. Editura Militară. în Criminalistica. TANDIN. Editura Aldo Press. A. SÂNTU. R. TALAU. Editura Ministerului de Interne. Galeria marilor criminali. Bucureşti. Roman. Bucureşti. 2003. p. 2003. TANDIN. TANDIN. Editura Societatea. TANDIN. Traian. 4109.D. TANDIN. TANDIN. nr. Cuvânt înainte de Eugen Teodoru. 710 p. 120 p. 420 p. Traian. urmaşul lui Ringo. TANDIN. 600 p.. Traian. 4103. 2004. În duel cu căpitanul Roman. domnilor infractori! Editura Societatea. Traian. Traian. TANDIN. p. X. Bolidul verde. Bucureşti. Editura Aldo Press. domnilor Antologia crimelor din România. criminali români. în Buletin de psihiatrie integrativă. 2002. 4118. nr. 284 p. Traian. 2004. 4091. TANDIN. Editura marilor evadări din toate timpurile din închisorile româneşti şi străine.. 4115. 4111. 231 p. 4104. Erori judiciare.T 4089. Editura Paco. 6-7. Traian. 4117. 196 p. Editura Societatea. 2005. Căpitanul Roman şi cei 4099. TANDIN. 1995. Ringo! Editura Militară. Bucureşti. 1 (24). TANDIN. Comisar la omoruri. 1996. Traian. 430 p. Iaşi. 1994. Traian. 600 p. Pedeapsă în stil american. Traian. 210 p. Criminali condamnaţi la Traian. 120 p. D. DUICĂ. fără voie. Din jurnalul unui poliţist. Isprăvile căpitanului Roman. Gh. Traian. 2004. Editura Aldo Press.. Traian. 4101. Bucureşti. 2004. TANDIN. Traian. Dilemele căpitanului Editura Militară. TANDIN. Cazul Rîmaru. infractori. Râmaru. 4094. Traian. an XI. Roman. 1979. 1978. Jafuri celebre în România. 4113. 4116. 208 p. Traian. 290 p. Aldo Press. 102 p. TANDIN. Analiză de caz: stabilirea paternului motivaţional infracţional într-un caz de omor deosebit de grav. Marian. Editura Lider. Editura Aldo Press. 1991. 1993. 223 p. 220 p. Traian. 1991.. 636 p. 2001. TANDIN. NICOARĂ. 2003. Sus mâinile. Un nou Editura Paco. 1992. Aspecte neurobiologice ale comportamentului suicidar.. 140 p. 190 p. Editura Ministerului de Interne. TANDIN. Phobos publishing house. Bucureşti.

Colecţia Total. Curs de drept penal. 296 p. 888 p. Gabriel. Schina. Editura Paralela 45. 2003. Baillière et Fils [. criminali şi poliţişti. TANISLAV. 4130. TANISLAV.a. 2003. + 5 pl. 1044 p.] Librairie J. Inspector principal psiholog. Piteşti. TARDIEU. La criminalité comparée. V. A Handbook of European Software Law. 2006. anul V. Septième édition / Accompagnée de cinq planches gravées. Paris [. Penal Philosophy. LEHMANN. (Tipografia Naţională). Dr. [1924]. Félix Alcan. 1878. jurisconsult Cluj. f. TARDE. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Bucureşti. avocat. f. 4133.a. + 100 p. 868 p. Ambroise. 204 – 208. Paris . 25-26. poliţie.] 19. vol. TANOVICEANU. vol. 4126. p. „Curierul judiciar“. cuprinzând şi indexul alfabetic pentru vol.]. p. TANOVICEANU. Press. Recidiva internaţională în materie de droguri. revăzut şi completat. f. Atelierele Grafice Socec & Co. vol. Ana Maria. 194 – 198. (Crimă şi comunitate). 2003. cu o prefaţă de N.. Librairie J. Editeur. Ambroise. doctor în Drept. 199– 203. 4128. cuprinzând şi indexul alfabetic pentru vol. Subinspector de I[on]. I[on]. nr. 1896. Elena. Societate anonimă. Grafice Socec & Co. Pantheon. TARASIUC. Direcţia stats. p.). Editura Alma Mater. F.. XI + 724 p.] près boulevard SaintGermain. 1994. f. Baillière et Fils 19. 1912.a. London. TARDIEU. TARDE..B. doctrina de Vintilă Dongoroz. près le boulevard Saint-Germain. Corneliu Chiseliţă. Cauzele ei şi mijloacele de îndreptare. 4132. M. Rue Hautefeuille. consilier Înalta Curte de Casaţie şi dr.. Crima din strada Speranţei soluţionată după opt ani şi jumătate. I. în Criminalistica. TANNENBAUM. doctor în drept.a. fost vicepreşedinte Curtea de Apel Bucureşti. Jurisprudenţia de Eugen C. Ştefan Laday.-B. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. poliţie. TANOVICEANU. noiembrie 2003. Tip. Étude médicolégale / sur les / maladies produites accidentellement / ou involontairement / par imprudence. Traian. Oxford Univ. Editura Alma Mater. Decuseară. Profesor la Facultatea de Drept din Bucureşti.] Carlos Bailly – Baillière. Paris. 4125. 1913. 4120. Madrid [. Cluj-Napoca. Editura Alma Mater. 2 f.. 779 p.. TANDIN. vol. Un pericol naţional – Creşterea criminalităţii în România.4119. Cluj-Napoca. Ion. I.] Baillière. I –III. rue Hautefeuille. I. Protecţia penală a dreptului la intimitate în perspectiva noului Cod penal. Crime. GHERGHINEL. 627 p. II. (Atel. 215 p. Ediţia a II-a a Cursului de drept şi procedură penală. Comisar-şef de poliţie. Cluj-Napoca. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. [1925]. 851 p. TANOVICEANU. II. 4122. Eliodor [jr. p. Eliodor. IV. Troisième édition revué. TANISLAV. Infracţiuni privind regimul protecţiei şi asistenţei martorilor. Cuvânt înainte de Eugen Teodoru. C. vol. Tindall and Cox. Londres [. Jr. referinţe la legislaţiile din Bucovina şi Ardeal de dr.a. Curs de drept penal. Tratat de drept şi procedură penală. Crime and Community Dorel. Subinspector de 4129. 1988.6. négligence ou transmission contagieuse / comprenant / l’histoire médico-legale de la syphilis / de ses divers modes de transmission / par/ Ambroise Tardieu / Professeur de médecine légale à la Faculté de médecine de Paris. IV-V.. 4127.C. 19 [. Bucureşti. G. Profesor de legislaţiune penală la Universitatea din Iaşi. vol. TAPPER.. vol. III.. 4123. Étude médicolégale / sur / Atentats aux mœurs / Par/ Ambroise Tardieu / Professeur de médecine légale à la Faculté de Médecine de Paris. 796 p. 263 . 1894. 1879. 1938 4124. New York. f. 4131. 346 [-352] p. 4121. judiciară.

264 . 4144.] Librairie J. 4136. près le boulevard SaintGermain.] Librairie J. Iancu. nr. nr. Editura INS. Apel din Galaţi). TARDIEU. TĂNĂSESCU.] Carlos Bailly – Baillière. Bucureşti. nr. + 10 f. şeful 4138. Comisar de poliţie. FLORESCU. Deuxième édition augmentée. 4-8. 4135. Rue Hautefeuille. pl. Tindall and Cox. Baillière et Fils [. TĂTARU.] 19.. I.] Baillière. 4139. vol. 1880. L. II. / Avec 3 planches coriées. Londres [. MOROZAN. WALTON. TĂNĂSESCU.J. (Colecţia Exclusive). în Criminalistica. Alexandresco. Librairie J. Vol. The New Criminology. ianuarie 2005. Ambroise. în Criminalistica. Göbl Fiĭ). Editura Tehnică. Investigarea sinuciderilor. 4142. anul VII. revue et augmentée. 1. 19. 372 [376] p.-B. Constantin N. Ambroise. 4143. TAYLOR. Ioan Liviu.]Rue Hautefeuille. la strangulation / Et la suffocation / Par/ Ambroise Tardieu / Professeur de médecine légale à la Faculté de Médecine de Paris.P. p. drd. Gabriel. Eugen. (prezident la Curtea de 4137. 37-40. 1971. 4140. TARDIEU. 6. Iancu. Bucurescĭ. 39-40. FLORESCU. 4141. Librairie J. p.] Baillière. Studii victimologice. (Tip. Étude médicolégale / sur / Les blessures / Comprenant / Les blessures en général / Et / Les blessures par imprudence / Les coups et l’homicide involontaires /Par/ Ambroise Tardieu / Professeur de médecine légale à la Faculté de Médecine de Paris. Colecţia Foto-Film.] Carlos Bailly – Baillière. Paris.]Rue Hautefeuille. Paul. anul VI. Baillière et Fils [. conţinând şi o bogată colecţie de maxime juridice latine şi franceze. New York. Rue Hautefeuille.4134. Comisar de poliţie. psiholog. Efecte speciale cinematografice. Victima şi agresorul [Brâncovenii] (jud.-B. YOUNG. près le boulevard Saint-Germain. 1879. Ordonanţa D-lui JudeInstructor al Cabinetului 5 C N. 1973. – EFIAP. Tindall and Cox. Tindall and Cox. TARDIEU. Ambroise. I. Crima din strada Soarelui. Prezidentul Tribunalului în legislaţia română. 1916.-B.] Baillière. noiembrie 2005. 84 p. Paris [. De la furt de animale la un „comportament animalic”. Deuxième édition augmentée avec planches. Efecte şi trucaje fotocinematografice. Inspector de poliţie. Madrid [. 4145. F. pl. I. Madrid [. Consideraţii privind desfăşurarea fazei dinamice a cercetării locului accidentelor de circulaţie. ianuarie 2004. TAŞU. TĂTĂRANU. Prefaţă de D. Jan. 1994]. doctor în drept de la Facultatea din Paris (Instrucţiune începută la 21 Decembrie 1888 şi terminată la 4 Aprilie 1889). Londres [. 356 p. Ambroise. TĂNASE. Quatriéme editions. refăcută şi adăugită. 19. 1997. Ediţia a II-a.J. 289 [-295] p.G. Comisar-şef. 4146. anul VII. TĂUT. Efecte şi trucaje fotografice. Étude médicolégale / sur / L’avortement / suivie d’une / Note sur l’obligation de déclarer a l’étatcivil / Les fœtus mort nés/ Et d’observations er recherches pour servir a l’historie médico-légale/ Des grossesses fausses et simulées /Par/ Ambroise Tardieu / Professeur de médecine légale à la Faculté de Médecine de Paris. TĂNĂSESCU. 296 p.] 19.-B. Vol. vol. 1881. Bujor. Galaţi. 1. Paris. Olt): INS. D.P. 1879. Londres [. propr. + 6 f. Satu Mare. Bucureşti. Curţeĭ Regale. 19 [. Baillière et Fils [. Madrid [. în Criminalistica. GOLDON. 124 p. Baillière et Fils [. Bujor. I. V. Tipografia Buciumul Român Spiridon Gheorghiu. 474 p. Jock. 364 p. Paris [. II. Étude médicolégale / sur / L’infanticide / Par/ Ambroise Tardieu / Professeur de médecine légale à la Faculté de Médecine de Paris. Tatăranu. Étude médicolégale / sur / La pendaison.] Carlos Bailly – Baillière. p. Bogdan.] près le boulevard Saint-Germain. TARDIEU. TĂNĂSESCU. Ionel.

324 p.9. Introducere în cercetarea criminalistică. Căpitanul Apostolescu anchetează. Editura Dacia. Bucureşti.. Editura Cartea Românească. 6 no. 265 . TECUCEANU. 1981. Timişoara. 4163. 1972. de pe corpurile delicte. TECUCEANU. 107 p. 1978. Cluj. Bucureşti. în Criminalistica. 463 p. Căpitanul Aposto- Facla. din Paris. R. Minoritatea în faţa legii penale. Contribution à lescu şi filiera. 294 p. TECUCEANU. 1904. Medicală.S. W. februarie 2006. Horia. 199 p. 1991. Editura Timişoara. TEODORU. Greşeala Căpita- N. Moartea boxerului. Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie. 1964. Bucureşti.C. 199 p.. A. TECUCEANU..I. în R. Horia. Eugen.1966.I. 383 p. anul VIII. Bucureşti. Editura 1965. e 6 année. 108-110. 557-574. 139 [-142] p. 270 p. 1982. judecător pe lângă Tribunalul Ilfov. 4168. Surprizele căpita- nului Apostolescu. Fraţii et Co. Seminarul de perfecţionare a procurorilor criminalişti. Editura Facla. Horia. 4167. Căpitanul Aposto- lescu şi cifrul D-237. no. 1979.4147. ClujNapoca. 4164. 4157.E.I. p. TEACĂ. TEODORU. Ion. Bucureşti. Tipografia Direcţiunii Generale a Miliţiei. Horia. 1934. Horia. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. TECUCEANU. 4165.I. Bucureşti. 323 p. Căpitanul Aposto- l’étude criminalistique et médico-légale de la „pathologie“ du fusil. Horia. Horia. 4162. TEODORU. Amprentarea persoanelor. Bucureşti. 1969. Horia. TCHERWAKOFF. TECUCEANU. e année. 1971. 4154. 4166. p. Sinaia. Horia. Iulian. 1. Austrian Post Offices Abroad. lescu şi piromanul. TEODORU. W. Horia. Eugen. Vasile. Editura Cartea Românească. Editura Dacia. TECUCEANU. Traducere din limba rusă. A. lescu şi identificarea. 160 p. Căpitanul Aposto- lescu şi dubla enigmă. 4160. Obstinaţia căpita- – povestiri. 331 p. 604-628. Bucureşti. Tactica şi metodica investigării 4151.. Sinaia. 288 p.D. Cercetarea urmelor biologice Cozmici. Part Six. 1934. 151 p. profesor la Şcoala de Ştiinţe de Stat. Aberlour . 1993. Horia. Horia. Editura Bucureşti. Editura Militară. 4169. Editura Eminescu. 4149. TEODORESCU. Prof. Doctor în drept nului Apostolescu. Răgaz – schiţe şi nului Apostolescu. Studiu statistic şi de legislaţie comparată. 482-491. Microbuzul de seară 4156. EISMAN. Unele procedee privind identificarea şi ridicarea urmelor papilare. 4155. Editura Cartea Românească. 1969. TECUCEANU. Bucureşti. Bucureşti. p. Căpitanul Aposto- povestiri. Editura Dacia. Tehnica. 151 p. R. 37-38.F. lescu şi S. 4159.8. TECUCEANU. lescu intervine. Horia. TCHILINGHIRIAN. p. Comisar-şef de poliţie. Editura Militară. Diana. Bucureşti. 271 p.V.C. Căpitanul Aposto- S. 1974. Joseph Göbl. 1934. 6e année. 1973. STEPHEN. TERZIEV. p. Bucureşti.. 1986. Editura Cartea Românească. Căpitanul Aposto- LĂPĂDUŞI. lescu şi spionii. infracţiunilor de omor şi a celor săvârşite cu intenţie care au ca urmare moartea unei persoane. 181 p.C. Cartea 4170. 4148. TECUCEANU. nr. Ministerul Public. 215 p. TECUCEANU. TECUCEANU. Militară. Editura pentru Literatură. Bucureşti. 1952. Eugen. 20-24 noiembrie 2000. drd. Editura Tineretului. Liviu.10. 4161. 20-24 noiembrie 2000.. Editura Românească. Afacerea Samoilescu- 4150. TECUCEANU. 4158.A. 1978. Bucureşti. 4152. Eugen. Tipografia „Gutenberg“. Căpitanul Aposto- 4153. TĂUT. no. 1975.

ducere în cercetarea documentelor. Subcomisar de poliţie dr. 144-148 4187. TERBANCEA. 1982. Ilie.V. Dana. 3-4. Ministerul Justiţiei. p. mijloc eficient de probă în procesul judiciar. anul VII. 310 p. 57-59. Anca. TERBANCEA. Moise. 370 p. 1980. VASILINIUC. Constantin. Moise. p. Editura Medicală. Mihăiţă. în Şcoala românească de criminalistică. Eugen. ŢURAI. London. 1975. 156 p. 1965. Comisar-şef. Bucureşti.. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. p. în Criminalistica. Moise. Unele consideraţii privind caracteristica generală a scrisului reprezentată prin poziţia rândurilor. Eugen. Moise. COTUŢIU. în Şcoala românească de criminalistică. 182-199. Intro- 4179. 1983. Bihor. Ministerul de Interne. Anca. TEODORU. Moise. I. 33-39. Moise. 4172. TERBANCEA.. 31-35. Eugen. medico-legală şi criminalistică. 248 p.I. 4189. 1975. TERBANCEA. 4185. p.P. p. 5. p. 1 and 2 September 4190. 4181. oft The Society for the Study of Addiction. TERBANCEA. Contribuţia medi- cilor legişti la dezvoltarea şcolii de criminalistică din România. Hadrian. TERBANCEA. 121-125. în Ghidul procurorului criminalist. Roman. septembrie 2005. Expertiza complexă I. 47-48. C. TEODORU. Editura 4175. Bucureşti. TEODORU.P. în 20 de ani de expertiză criminalistică. STĂNESCU. Eminescu. SIMIONESCU. TERZIEV. 1995. Mihăiţă. Bucureşti. nr. vol. în Criminalistica. ROTESCU. Examinarea urmelor de intrare şi ieşire a proiectilelor. TEŞAN. Timişoara. TEODORU. N. ŢURAI. Jean. p.. 91-97. p. TERBANCEA. Corabia mistuită – COTUŢIU. în Şcoala românească de criminalistică. p. Nunta cu sănii. Comisar de poliţie. Etica cercetării în echipă. Elucidarea împrejurărilor negative sau controversate ale cercetării la faţa locului. Moise. în Tratat practic de criminalistică. I. erată. 1979. TERBANCEA. III. Bucureşti. Lidia. Bihor. 1985. Consideraţii medicolegale şi criminalistice privind condiţiile reale în care s-a produs moartea violentă. nr. 4173. Moise. 270 p. 4183. în Şcoala românească de criminalistică. I. A. BALTAG. 1989. Eugen. 1994. 162-165.J. Din legendele Dunării. Zori în ceaţă. Câteva precizări în legătură cu aspectele medico-legale şi criminalistice în identificarea traseologică. TERBANCEA. Constantin. Eugen. 4174. Bucureşti. Editura Cartea Românească. TEODOSIU. vol. Aspecte ale orificiului de intrare în împuşcările cu arme de vânătoare. Tipografia Direcţiunii Generale a Miliţiei. III. vol.A. anul V. 295 p. Editura Eminescu. 201-207. Lidia. TEODORU. 6. 4180. Florin. 1979. în Ghidul procurorului criminalist. TEŞAN. Editura Eminescu.J. Ministerul de Interne. ŢURAI. vol. VAIDA. Ministerul de Interne. Lidia. Ministerul de Interne. Constantin. Ministerul de Interne. 1980. 4186. 20-25. noiembrie 2003. COTUŢIU. CONSTANTINESCU. 4184. fotografii alb-negru. TERBANCEA. Metodologia recoltării probelor pentru examenul biocriminalistic în infracţiunile de omor. The Pharmacological and Epidemiological 266 . 4176. III. p. 4178. Editura Sport-Turism.. ENESCU. Editura Helicon. Timişoara.4171. 45-51. Moise. 1975. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Ministerul de Interne. 4177. Moise. Implicaţiile criminalistice în practica medico-legală. p. p. 1979. Camelia. Istoricul descoperirii făptuitorului după urmele desenelor papilare în România. Beţie patologică cu consecinţe deosebit de grave. Bucureşti. 1952. în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. 1975. 4182. nuvele – povestiri. Editura Helicon. SIMIONESCU. Ministerul de Interne. 4188. Pasagera. EISMAN. p.

Schmidt Römhild. 4200. Grigore. Oxford. New York. II. Grigore. vol. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Curs de Fotografie und Videografie (Fotografia criminalistică şi videografia). Iaşi. THIEL. 4196. THEODORU. Partea specială. 1976. 2 p. Lübeck. 2002. 490 p. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Iaşi. Die kriminalistische grafiei române. II. Ministerul Învăţământului şi Culturii. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). Essen. Grigore [Gr.+ 2 f. THIEL. ediţie revăzută şi adăugită. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Wolfgang. Universitatea „Al. Ştiinţe criminalistice. Essen. 2002. THEODORESCU. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. Lübeck. 4204. 4193. Kriminaltechnikeinsatz Wolfgang. Bucureşti. 4195. 1979. vol. Wolfgang. [1] f. (United Nations Publication). ediţie revăzută şi adăugită. Grigore. T[H]EODORU.]. London. THEODORU. 4191. Editura Schmidt Römhild. Aufnahme des subjektiven Tatbefundes (Înregistrarea expertizei subiective). Berlin. Pe copertă: B. Pergamon Press. V + 102 [-104] p. 8 p. 1989. penal. Drept procesual penal. Istoria biblio- tactică criminalistică pentru studiu şi practică. vol. 272 p. XVIII + 515 p. 374 p. Lucia. II. 2002. Cuza“. 4 p. Berlin. und Spurensicherung (Elemente practice de căutare şi asigurare a urmelor). Gr[igore Gr. MOLDOVAN. 1972. I. Drept procesual penal. Bucureşti. 8 p. drept procesual penal. 4197. 16 p. 1996. 1945. Editura Enciclopedică Română. THEODORESCU. Schmidt Römhild. 352 p. (Măsurători la locul faptei). Berlin. [1968]. ediţie revăzută şi adăugită. Partea generală. Wolfgang. THIEL. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. vol. Partea generală. 4203. Bucureşti. Istoria biblio1 grafiei române. Biblioteca documentară. Berlin. 4198. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Schmidt Römhild. Edited by C. Wolfgang. Tatortmessverfahren drept penal. I. THEODORU. 431 [-434] p. Essen. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 4192. Partea generală. Lübeck. Facultatea de ştiinţe juridice. Bucureşti. Drept procesul 4199. Wilson. 1960. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 1986. Curs de 4202. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi am Tatort (Acţiunea de tehnică criminalistică la locul faptei). Wolfgang. 4194. Barbu. MOLDOVAN. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Ştiinţe criminalistice. M. 2002. ediţie revăzută şi adăugită. THIEL. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică.]. Aufnahme des objektiven Tatbefundes (Înregistrarea expertizei obiective). vol. Theodorescu 267 . Drept procesual penal. 4201. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Schmidt Römhild. Barbu . Drept comentat şi 1 4205. Editura de Stat Didactică şi Pedogogică. Lucia. Iaşi. II. + XVIII + 354 p. Ştiinţe criminalistice. Essen. cu ilustr. Lübeck. 2002. THIEL. THEODORU. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică.W. Iaşi. II. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Fundaţia Regele Mihai I. The United Nations and Ducq Abuse Control. Ştiinţe criminalistice. Editura Didactică şi Pedagogică. Lübeck. Berlin. Praktische Spurensuche Grigore. Facultatea de ştiinţe juridice. Ştiinţe criminalistice. Ştiinţe criminalistice. coordonator Rolf Rainer Jaeger. ediţie revăzută şi adăugită. Essen. Editura Cugetarea. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 1959. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Universitatea „Al. Cuza“ Iaşi. THEODORU.1966. THIEL.

21-22. coordonator Rolf Rainer Jaeger. nr. p. Crimă şi ştiinţă. 1990. Editura Schmidt Römhild. Essen. Lübeck. London. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. THIEL. 2002. Cercetarea la faţa locului în cazurile post-explozie a dispozitivelor explozive. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Brandstiftung (Investigarea criminalistică a incendiilor). Lübeck. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Berlin. ediţie revăzută şi adăugită.W. Un secol de luptă cu delincvenţa. Douglas. TICU. Dorobăţ şi Gh. no. Paris. 2002. ediţie revăzută şi adăugită. pl. coordonator Rolf Rainer Jaeger. THORWALD. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. [-557] + 2 f. 4 p. + 1 f.I.1. ediţie revăzută şi adăugită. 1991. Essen. THOMPSON. THIEM.P. Tatrekonstruktion in 4216. THOMAS. 8e année. 1936. Wolfgang. 3. Les grandes affaires 4208. anul V. Ştiinţe criminalistice. (Livre club des Tuileries. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 4220. 2 p. şeful compartimentului materii explozive 1 din I. 47 p. în Criminalistica. Lübeck. 576 [-580] p. II. vol. Essen. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Cybercrime.A. Bucureşti. cazuistică). A Practical Guide. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 1981. 4212. Roberto. (Bibliotheque Dumarais) [sic !]. Ştiinţe criminalistice. Explozivi şi Substanţe Toxice. Pascu şi Gh. pl. Istoria secretă a Mossad-ului. Ştiinţe criminalistice. 4 p. Subcomisar de poliţie. Paris. Schmidt Römhild. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Schmidt Römhild. Les grandes affaires criminelles françaises. security and surveillance in the information age. Berlin. [Bucureşti]. 4215. Spionii lui Ghedeon. Schmidt Römhild. mai 2003. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Berlin. THOM. Bellevue (Printed in Romania). În româneşte de D. 4214. 4206. Berlin. 380 p. 2000. criminelles françaises. Brandermittlungen. Mihaela. ediţie revăzută şi adăugită. II. E. Jurgen. Les cent un chefs – doeuvre du génie humain). I. Lübeck. Wolfgang. [1973]. Beispiel für einen möglichen Tatbefundbericht (Exemplu posibil de raport de expertiză). Lübeck. 2002. Fichier monodactylaire 4219. Cybercrime: low Enforcement. vol. 24-34. LOADER. Essen. 4211. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. vol. Schmidt Römhild. Editura Allfa. Understanding copyright. – Serviciul Independent Arme. 4 p. Lübeck. 4213. 2002. Rolf. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Brian. Diebesfallen (Furturi - Traducere din engleză de Al. 4209. TILEA. Scripcaru. 2004. Bucureşti. ediţie revăzută şi adăugită. 1 Inspectoratul General al Poliţiei Române 268 . Scripcaru. p. France Inter Éditions (Imprimé en Roumanie). THIEL. vol. 119-129. [1987]. Junimea.G. THORWALD. THIEL. Berlin.practică. Jürgen. Berlin. der Praxis (Reconstituirea faptei în practică). 276 [-279] p. II. Erstellung von Tatbefundberichten (Întocmirea rapoartelor de expertiză). JAEGER. 4207. basé sur la classification décimale. II. 2003. THOMAS. vol.. coordonator Rolf Rainer Jaeger. THUT. Ştiinţe criminalistice. 4217. Traducere din limba engleză de Alexandru Dovăncescu. p. W. 4218.C. Gordon. Essen. G. în R. G. Ştiinţe criminalistice. Essen. Erori posibile în examinarea semnăturilor. 2002. comentarii şi anexe de Victor Ionescu. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Constantin. 2002. 4210. Schmidt Römhild. 4 p. THIEL. Jay Books. vol. II. ediţie revăzută şi adăugită. THOMPSON. XXIII + 553 p. Prefaţă.R. note. Wolfgang. Iaşi. 368 p. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Doris. Wolfgang.

cere de Leontina Moga şi Gabriela Mantu. Octavian. 403-407. TOFFLER. 4229. Discursuri. Iaşi. Ministerul de Interne. TIMARU. Bucureşti. TILMAN 4226. p. septembrie 2004. – TIMON. 3. 1946. în Criminalistica.4221. p. nr. criminalist. TITULESCU. Doctorand. 4228. Drept Penal. de foc atipice. anul IV. 324 p. Dr. 165-170. 2003. F. p. TOADER. p. TOARBĂ. 4222. Bucureşti. TILEA. jr. Col. Drd. Bucureşti. în Tratat practic de criminalistică. TILEA.J. anul VI. Preparator univ. tisulară. Consideraţii privind răspunderea expertului judiciar. 33-34. Psihologia temperamentului. nr. 1998. anul VI. nr. în Criminalistica. Editura All Beck. Paris. Accidentul rutier şi cauzele care duc la producerea acestuia. specialist 4227. Lt. p. 4225. Bucureşti. 3.A. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. TIRON. 1932. 3. 170 p. nr. Nicolae. nr. specială. p. Insp. Cătălin. 73 p. 621 p.P. Sirey. 23-24. BRÎNZĂ. Mihai Horia.. 2005. Dr. Inspector de poliţie. p. Examinarea armelor Serviciul Criminalistic I. Ştefan. 37-39. III. Infracţiunile cu violenţă între prevenire şi combatere. Editura Luceafărul. studiu introductiv de Robert Deutsch. 2006. Dâmboviţa. Tudorel. Documente diplo- matice. TOCAN. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 6. 1967. Bucureşti. 2005. anul VII. Experimentul tehnico-ştiinţific – procedeu necesar şi indispensabil în efectuarea expertizelor şi constatărilor tehnico-ştiinţifice. Editura Politică. col. Analiza minerală tisulară. în Criminalistica. TILEA. director prof. Mihaela. Victor. TIRON. Pagini de istorie contemporană: Doctorul Lupu. 119 p. Editura Institutului de Psihologie al Universităţii din Cluj. anul VI. 4231. 5. Bibliografie la p. Alvin. 4237. 4236. (Studii şi cercetări psihologice publicate de Institutul de psihologie experimentală. 1980. TITULESCU. nr. Aspecte privind metode şi tehnici de identificare a semnăturii în cadrul expertizei criminalistice de gen. Ştefănescu Goană). mai 2005. 329-332. iulie 2004. Analiza minerală 4238. TODORANU. vol. Serviciul Criminalistic Dâmboviţa.. cu un studiu introductiv de George Macovescu. p. Nicolae. Cuvânt înainte de Silviu Brucan]. Consideraţii privind 4224. Dr. TOCAN. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 4233. Ştefan. p. Turneanu. Drd. comparată şi aplicată al Universităţii din Cluj. Cu un 4230. Aspecte practice de relevare a seriilor îndepărtate de pe caroseriile auto. 425 p.. 4. Leonard. Preparator univ. anul VI. Cugetarea – Georgescu Delafras. 23-24. Ştefan. Confesiuni jenante. 203-210. et Bucarest. Alexandre. 4232. mai 2004. TOADER. Bucureşti. RAŢĂ. Editura Tipografiei „Carmen-Sylva” M. pr. 894 p. în Criminalistica. Leonard. în Criminalistica. în Criminalistica. 19-20. Culegere de probleme din practica judiciară – pentru uzul studenţilor – Cu modificările aduse Codului penal. Determinarea şi diagnosticarea temperamentului pe bază de experiment şi chestionar. Mihaela. p. TITA. 1967. Dimitrie. procesul de formare a semnăturii. Les influences étrangères sur le droit constitutionnel roumain. Mihaela. 4234. 264-268. Ion. Şocul viitorului [Tradu- 269 . noiembrie 2002. Editura Ştiinţifică. (Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Iaşi). 9-10. Expertiza criminalistică a semnăturii – factor determinant în stabilirea adevărului. TILEA. Partea 4223. Mihaela. practica judiciară şi literatura de specialitate la data de 1 martie 2003. Editura Luceafărul. mai 2004. 4235.

Examinarea urmelor lăsate de armă pe tubul de cartuş. bogăţia şi violenţa în pragul secolului XXI].. V. Inspectoratul General al Miliţiei. Jurnalism radio.. + 20 pl. Alvin. Institutul de Criminalistică. 4239. Sofia. TOMESCU. 270 . lângă Tribunalul Suceava. Alexandru Hasnaş. Editura Tehnică. POPA. Titlul original în limba engleză: Future shock. 1995. şi 22 fig. 4246. ŞTEFĂNESCU. Ion Anghelescu. [1999]. TOFFLER. 9. TOMA. Alvin. Editura Antet. Ştiinţa conştiinţei. Chestor de poliţie. Bucureşti. Ministerul Învăţământului. Coordonatori: Octavian Pop. 4240. TOMESCU. Cercetarea la faţa locului. Ministerul de Interne. p. Bibliografie la p. 481-508. 250-256. 4244.Editura Politică. 1971. 4250. Editura Kamala. Bucureşti. 4253. Ministerul de Interne. Război şi antirăzboi: Supravieţuirea în zorii secolului XXI. vol. (Idei contemporane). Expertiza urmelor lăsate de obiecte şi a urmelor materie. Alvin. Claudiu. Istoria cărţii româneşti de la începuturi până la 1918. 1980. TOFFLER. N. 13-17. 2002. 2003. Examinarea urmelor în mişcare [Cunoaşterea. 1973. III. 1983. 480 p. 4256. Bucureşti. 1980. 56 p. I. 1995. Octavean. Mod. GRIGORE. Bibliografie la p. TOFFLER. Mircea. 502 p. Antet. Ion. p. TOFFLER. [Studii 4247.T. Leg. 347-349. D.P. [Bucureşti]. 1976. Editura Tritonic. şeful I. SIMA. 16 versus 9 str loci typing in paternity testing Romanian I. Mircea Constantinescu. 4252. p. Prefaţă: Ioniţă Olteanu. Mihai. Bucureşti. TOFFLER. în Tratat practic de criminalistică. Alvin. 4249. Vasile. Redarea mişcării în 4242. TOMESCU. 516 p. în Tratat practic de criminalistică. Previziuni şi premise: Interviu cu autorul cărţilor „Şocul viitorului“. Răzbunare cu violenţă. Ministerul de Interne. 1956. (Idei contemporane). TRANDAFIR. Bucureşti. 2003. Cartoteca dactiloscopică monodactilară. Vasile Lăpăduşi. Dâmboviţa.J. Curs teoretic şi practic de parapsihologie. 20-24 noiembrie 2000. TOROIMAN. Traducere din limba engleză de Mihnea Columbeanu. TOMESCU. p.. p. septembrie 2003. 224 p. 256-259. despre viitor]. 5. în Investigarea criminalistică a locului faptei. lăsate de pistoalele cu bolţuri. 273-279. p. SĂVULESCU. Ing. Seminarul de perfecţionare a procurorilor criminalişti. TOMULESCU. vol. Chestor de poliţie. Ionel. 216 p. 1066 p. Romică. 1985. 4245. 37-40. 4243. Bucureşti. Aspecte teoretice şi practice privind tactica cercetării la faţa locului în infracţiunile de omor. TRACIUC. Editura Politică. Editura Ştiinţifică. Antet. Bucureşti. Serviciul Editorial. 59-63. Comisar-şef de poliţie dr. Bucureşti. în Tratat practic de criminalistică. 684 p. Const[antin] Şt. 4251. Reguli ce trebuie respectate pentru efectuarea unei cercetări la faţa locului eficiente. Ion Grigorescu. Gheorghe. S. Traducere din limba engleză de Robert Adam. 4255. Traducerea Mihnea Columbeanu. TOFFLER. Alvin. 352 p. TOMESCU. 184 p. anul V. „Al treilea val“ şi „Powershift – Puterea în mişcare“. Procuror. Presă şi Propagandă în rândul populaţiei. Vol. Al treilea val. Parchetul de pe C. TOMA. 2004. 4248. Ministerul de Interne. Traducerea de Mihnea Columbeanu. 1996. Bucureşti. fotografie. Marinela. Powershift – Puterea Ion. Tipografia Învăţământului. TOMESCU. vol. Ion R. 216 p. Mihai. CONSTANTINESCU. în Criminalistica. p. Heidi. Tratat practic de criminalistică. 45-88. nr. III. 4254. Lupu Coman. Traducerea din limba engleză: Georgeta Bolomey şi Drăgan Stoianovici. 349 [352] p. Antet.. Corporaţia adaptabilă. 4241. Manual de drept privat roman. Constantin. 1968. Titlul original în limba engleză: The third wave. Sinaia. Bucureşti.

Trei secole de paradox. ediţie revăzută şi adăugită. 4264. 72-89. a celor lăsate de animale şi vegetale. Wolfgang. 581 p. Schmidt Römhild. Wolfgang.. Institutul Abdo. Tratat practic de criminalistică. SALEM. Vol. 4258. 25 p. Bucureşti. Constantin. 431 p. competiţie. Schmidt Römhild. no. Inspectoratul General al Miliţiei. Mircea Constantinescu. ediţie revăzută şi adăugită. Alexandru Hasnaş. 215 p. Ion R. Essen. Tratat practic de criminalistică. Berlin. 4263. (Colecţia Cogito). II. TRÎMBIŢAŞU. germană şi rusă. Norme de deontologie ale expertului criminalist. 4266. Bucureşti. 40-49. Bucureşti. Silvian Iosifescu. Filatelia – pasiune. Editura Albatros. Bucureşti. 2002. Berlin. Ion Anghelescu. Lübeck. II. II. TRENSCHEL. 481-482. Ministerul de Interne. de Criminalistică.. 271 . 1985. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Serviciul Editorial şi Cinematografic. Bucureşti. 547-549. Ministerul de Interne. Marian. Serviciul Editorial şi Cinematografic. 4261. Coordonatori: Ion Anghelescu. engleză.. Expertiza urmelor lăsate de obiecte şi a urmelor materie. 30 p. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 1978. Moise Terbancea. Constantin. 4265. 4260. Inspectoratul General al Miliţiei. Wolfgang. Inspectoratul General al Miliţiei. Vol. Essen. p. II. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. TRONCOSO. Nicolae Dan. vol. Jose M Duran. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Berlin. engleză. engleză. Coordonator: Ion Anghelescu. germană şi rusă. Bibliografie la p. vol. Alexandru Radu. Alte metode şi procedee de expertiză criminalistică.I. Lübeck. e în R. Nicolae Dan. Ministerul de Interne. 1982. Nicolae. Institutul de Criminalistică. TRENSCHEL. Valeriu Manea. Alexandru Radu. Serviciul Editorial. Essen. 415-416. vol. Prefaţă de Constatarea tehnico-ştiinţifică şi expertiza urmelor lăsate de om. selecţie şi traduceri de Eugen B. Vasile Lăpăduşi. Bibliografie la p.C. Dr. 2004. Ion Anghelescu. Serviciul Editorial şi Cinematografic. Institutul de Criminalistică. Lupu Coman. 4257. 317 p. Cartoteci şi colecţii de identificare criminalistică (uz intern).2. p. Tratat practic de criminalistică. Ştiinţe criminalistice. 4259. germană şi rusă. Anzeigenaufnahme bei Straftaten (Ridicarea de urme în cazul infracţiunilor). Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici“ Bucureşti. Der Tatort (Locul faptei). Aprecierea medico-legală a intervalului de timp de la deces în cadrul cercetării la faţa locului. germană şi rusă. 306 p. Tratat practic de criminalistică. 4262. Un nuevo a método de clasificacion dactiloscopica. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 2002. 272 p. Vol. Tablă de materii şi în limbile franceză. (Confruntarea). Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Ştiinţe criminalistice. Tablă de materii şi în limbile franceză. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Bucureşti. Ştiinţe criminalistice. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 2002. engleză. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Alexandra. Inspectoratul General al Miliţiei. 1934. Schmidt Römhild. 289-290. IV. coordonator Rolf Rainer Jaeger. TRIPCOVICI. Ion R. Coordonatori: Octavian Pop. 6 année. III. fig. 24 p. Ministerul de Interne. Valeriu Manea. Sorin Ionescu. Institutul de Criminalistică. ediţie revăzută şi adăugită. Tabla de materii şi în limbile franceză. 1983. 1985. cosmetice. TRENSCHEL. vol. Dr. Bibliografie la p. Constantin. Coordonatori: Octavian Pop. Mircea Constantinescu. Ion R. studiu – Editura Sport-Turism. Lübeck. Gegenüberstellung Expertiza urmelor de produse alimentare. Bucureşti. 1980. V. Tablă de materii şi în limbile franceză. 4267.Bibliografie la p.

secrete româneşti. vol. Cristian. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. 480 p. Bucureşti. HURDUBAIE. Istoria serviciilor Ana.. GOLU. TRONCOTĂ. Facultatea de Drept. Avocat – Baroul Sibiu. Psihologie generală şi psihologie socială.. Lugoj. TULBENDJIAN. TULBENDJIAN. 1935. nr. Roza Vânturilor. Interpolul intervine. Contribuţii cu privire la prima emisiune Românească. 9-11. Vol. Dicţionar de psihologie socială. Cătălin. Postfaţă Ion Cristoiu. în Criminalistica. 1981. Adrian Ştefan. Pantelimon. p. PÂNZARU. 237-240. 2003. Bucureşti. 256 p. Editura Dacia Europa Nova. Editura Alma Mater. Dr. 242 [-244] p. Dan Zamfirescu. 100 p. Bucureşti. Bibliografie la p. CHELCEA. dr. O cronică a frontului secret la răspântie de milenii. 243-244.4268. Rusiei. TRZCIŃSKI. „Contribuţii“. Cu o prefaţă de dr. 1999. Tiberiu. TRONCOTĂ. Careul de aşi. Bibliografie la p. Ana. O istorie 4278. 1958. judecător Curtea de Apel Cluj. TUCICOV-BOGDAN. MAMALI.A. Editura All Beck. GOLU. Cameră portabilă de relevare a urmelor papilare latente cu ajutorul vaporilor de superglue. Cristian. a serviciilor de informaţii şi securitate ale regimului comunist din România.U. Bucureşti. nr. Bibliografie la p. dr. Filatelia 7/1974. II. 5. [Nicolae I. PETRESCU [Corvin M. 4282. 651-652. Drept bancar. Comisar de poliţie. TRUŢĂ. 2003. vol. 4275. HURDUBAIE. S. 4. Mihai. Tratat elementar. Memorii. III. I. BLIDARU. TRONECI. Der Rumäniensammler 19/20 1975. Duplicitarii. 3 vol. 456 p. Bucureşti. Le problème actuel de délinquance contre les biens culturels en Pologne/ Problema actuală a delincvenţii contra bunurilor culturale în Polonia. 287 [-288] p.. 5. Cluj-Napoca. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Editura Elion. Cartea ofiţerului de poliţie. Prof. cu fig. 90 p. p. TRUŢĂ. Lector univ. 4272. Horaţiu.. Serviciile secrete ale Marii Britanii. Catedra de Adrian Ştefan Tulbure.A. vol. univ. Ana.I. anul V. TUCICOV-BOGDAN. Tratat de drept procesual penal. Sistem de comparare a elementelor faciale. Copiii sunt răi sau înrăiţi? Societatea pentru răspândirea ştiinţei şi culturii. 312 p.. II. „De la Cuza la Ceauşescu“. 249 – 254. Übersetzung ins Deutsche. S. 294 [-296] p. Bucureşti.. 1973. Onig. 244 p. 4285. TURCU. TRONCOTĂ.. Onig. Bibliografie la p. Angela Maria. 1996. avocat – Baroul Sibiu. 4280. Ion. Editura „Ion Cristoiu“. 4279. 503 [-504] p. Vasile. 272 . 288 p. septembrie 2003. Prof. Editura Didactică şi Pedagogică. Mărci din a doua România în Interpol. TURCU. Ioan. Petru. 287-294. R. Ioan. documente. Cuvânt înainte: Florin Constantiniu. iulie 2003. Beiträge in Bezug aufdie I. TULBENDJIAN. Editura Ministerului de Interne.]. Eugen Cristescu: 4276. 1994. BOGDAN.. 4283. 4269. Universitatea „Babeş- Bolyai“. 258. 2003. Bucureşti. Universitatea din Wroclaw Polonia. 1984. nr. Israelului. vol. mărturii. 4277. TRONECI. Vasile. Bucureşti. Cristian. 652 p. TULBURE. Bucureşti. VI + 288 p. 137 [-139] p. TATU. 4270. în Criminalistica. Criminalistică. 2 vol. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. emisiune a Moldovei circulate în dauna Poştei. Ioan. Agent principal de poliţie. 4274. 4281. Cristian. Ausgabe Rumäniens. Iosif. Bibliografie la p. Onig. Editura Lumina Lex. 4273. TRONCOTĂ. 4284. 4286. 44 [-48] p. p. Bucureşti. TUCICOV-BOGDAN. I. 1999. 282287. Filatelia 1/1974.]. Răzvan. Asul Serviciilor Secrete Româneşti. TURCU. 4271. Maciej. 1928. anul V. Septimiu. (Faţa nevăzută a istoriei). Manual poliţienesc.A. Pe copertă subtitlul Memorii 1916-1944.

Roud McNalby. 1931. 2004. 1995. Their Lives and Works. TURIANU.4287. R.7. 520 [528] p. Dr.. BISCHOFF. TURKEL. 1988. 4296. TYLER. 2000.C.. 1931. Compte rendu officiel de la deuxième Assemblée Internationale de Criminalistique à Vienne. Dr. demnităţii persoanei. no. Editura Ştiinţifică. Corneliu. les 8. în R.6. Pinguin Book. Infracţiuni contra 4292. Mazilu). Coordonatorul seriei: prof. Marc-A. TURIANU.I. Siegfried. Infracţiunile rutiere. Practica judiciară comentată şi adnotată. 254 p. 176 p. 237 p. 4290. 1897.. e R. Editura Continent XXI. 4291.10. e no. 4295. Chicago. TURK. La Crittografia. TURIANU Corneliu. 4288. Gioppi. Bucureşti. 215 p. 1968. 568-604. TURKHEIM di. Octobre.C. 4289. (Biblioteca juridică a cetăţeanului. Contracte civile speciale. Corneliu.I.Varro E. Cristiana. 1986. Bucureşti. Răspunderea juridică pentru faptele penale săvârşite de minori. TURIANU. Bucureşti.. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. p. Editura All Beck. no. Bucureşti.C. 3 annèe. Order. 4293. London 1976 S/p 31. 408-416. 273 . 3 annèe. 9. Bucureşti. Corneliu. Legislaţia rutieră comentată şi adnotată. Corneliu. p. Criminality and Legal 4294. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Milan. Prof. dr. Corneliu. 464 p. Bucureşti. Dumitru I. TURIANU. Napoli. 1930. Philatelic Forgers. 1974. Infracţiuni contra siguranţei rutiere. TURIANU. Austin. TURIANU. univ.I. dr.

ŢĂŢULESCU. nr. Târgovişte. Combaterea crimei organizate – antidrog. Reglementarea procedural penală a percheziţiei ca mijloc de investigaţie. 4. Bucureşti. volum 13. 451 [-455] p. ŢÎRU. Cazierul dactiloscopic. Bukarest 1962. nr. 5. DRESSLER.Ţ 4297. 192 p. L. vol. 2003. George-Marius. iunie 2006. + XXVI laboratoarele Institutului de Criminalistică al I. Terminologia ADN în identificarea de persoană. Constantin. 3. Bucureşti.R. 4301. nr.P. 159 p. 1966. 1965 p. 1937]. ŢÎRU. iunie 2006. Sanda. 2005. 6-8. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. 104 p. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. ŢUCULEANU. p. Val. MIXICH. surselor umane în Ministerul Administraţiei şi Internelor. ŢICAL. DRESSLER. 264 p. în Criminalistica. 2003. George-Marius. Târgovişte. Vol. Comisar-şef.. 1947. ŢEBEICA. . directorul 4298. Prisma Quality Sistem SRL. 2006. 4302. 74-78. Editura Meridiane. ONU. ŢÎRU. Milan. 342-350. Primele mărci poştale Institutului de Criminalistică. Comisar-şef. Identificarea armelor de foc după tuburile arse şi proiectilele găsite la locul faptei.C. 3. anul VIII. 4311. Gabriel. anul VIII. Elemente de poliţie tehnică. 2003. 4312. Elemente de identificare şi efectele drogurilor. Sanda. Gabriel. specialiştilor şi tehnicienilor criminalişti din Poliţia Română. p. directorul Institutului de Criminalistică. Vasile. ŢÎRU. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. 163-167. ŢĂŢULESCU. Fişierul de identificare. Constantin. Institutului de Criminalistică. Bibliografie la p.R. Expert principal. în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. iunie 2005. Editura Pildner & Pildner. Milan. ŢURAI. ŢURAI.P. ŢICAL. Evaluarea statistică în analiza ADN în scop medico-legal. Bucureşti. Parchetul 4300. Editura Luceafărul. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. George-Marius. Cu 35 clişee explicative în text.G. Curs universitar. Vlad. Terorismul – ameninţare globală. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. A. Comisar-şef. 2. 4306. directorul 4299. Constantin. Die ersten rumänischen Postmarken 1858 -1865. ŢURAI. Tipografia Prefecturii Poliţiei Capitalei. ENACHE. director general al S. Descoperirea autorilor necunoscuţi după urmele digitale lăsate la locul faptei. A. Manual antidrog. 1962.. vol. [Bucureşti. Dr. ŢICAL. Gabriel. Expertiza dactiloscopică. Comisar-şef de poliţie. nr. 2. 31-32. p.G. Alexandru. 4309. II. în Criminalistica. Tipuri şi frecvenţe la populaţia română în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. p. volum 13. 89-109. Codul de conduită a experiţilor. 213 p. Bibliografie la p. p. Descoperirea autorilor necunoscuţi prin identificarea modului caracteristic în care au operat. MIXICH. p. Editura Pildner & Pildner. Bucureşti. Mihai. Elemente de criminalistică şi tehnica criminală (poliţie ştiinţifică). ŢURAI. Metoda clasificării globale a dermatoglifelor. 4303. 146-154. p. ŢEBEICA. ENACHE. Politici şi proceduri de management al calităţii stabilite pentru tale. româneşti 1858-1861. Mihai. iunie 2005. 4304. 188-192. 16-19. Valerian. Institutul de Criminalistică – prezent şi perspective. 4307. Dactiloscopia. în Criminalistica. 81-85. Managementul re- de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Constantin. p. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. C. 4310. 2005. Vlad. C. + 58 fig. 4308. Gabriel. 4305. Prevenirea şi combaterea traficului şi consumului de droguri. 241-244. Dermatoglifele digi- director al Institutului de Criminalistică al I.

Amprentele papilare. de predicaţie. 1979. 1979. Constantin. p. 1971. Lidia. Identificarea derma- Constantin. Anca. 2005. ŢUŢUGAN. Cercetarea eredobiologică a desenelor papilare în expertizele medico-legale şi studiile criminologice. traducere. Editura Medicală. Bibliografie la p. 197-202. Dermatoglifologia – amprente palmoplantare. Ministerul Justiţiei. Florea. C. LEONIDA. 254 [-256] p. ŢURAI. Importanţa examinării prealabile a urmelor papilare în identificarea criminalistică. ŢURLEA. Bibliografie la p. comentarii şi note. HORNOIU. 310 [-315] p. Enigmele unor amprente. Octavian Ovidiu. Bucureşti. Ioan. 483-487. 1991. şi tabele. C. 1984. p. 1975. Bucureşti. de poliţie. Silogistica judecăţilor 4317. 208 [-212] p. Ministerul Justiţiei. Bucureşti. în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. Bucureşti. LEONIDA. în reproducerea ereditară a dermatoglifelor. ŢURAI. p. ENESCU. Constantin. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Ion. prep. Bucureşti. ŢURAI. Constantin. ŢURAI. cu fig. p. Editura Medicală. univ. Ion. 488 p. SIMIONESCU. 86-91. 83-116. Bomba drogurilor. Bucureşti. vol. Ioan. Constantin. Agentşef adj. Albatros. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Constantin. 250-254. 4321. Editura Academiei Române. 4316. în 20 de ani de expertiză criminalistică. 304 p. Editura Humanitas. Constantin. 1957. 441-444. Stelian. MOCANU. 4322. ŢURLEA. Palmoscopia şi plantoscopia în medicină. de poliţie. Ministerul de Interne. + erată (Studii filosofice II). Selecţia textelor. 1979. Alexandru. 4314. Dermatoglifele palmare. Tipuri şi frecvenţe la populaţia română. 1968. Comisar-şef toglifică criminalistică. Editura Luceafărul. 4319.4313. COTUŢIU. 6. 4320. comparativ cu principiile şi tehnica identificării structurilor. 4315. Despre posibilităţile şi necesitatea unei expertize antropologice-dermatoglifice în cunoaşterea personalităţii minorului infractor şi delincventului recidivist. Bucureşti. 275 . Elena. p. 203-211. ŢURAI. în Şcoala românească de criminalistică. Bucureşti. 4318. ŢURAI. ENESCU. ŢURAI.

Editura „Scrisul Craiova. Editura Didactică şi Pedagogică. 4327. Ultima sută de românescă“. Bucureşti.. 1978. UNGHEREA. 1995. Olimpian. T. 463 p. indice şi glosar de P. 199 p. Olimpian. 1981. SOARE. 628 p.S. UNGHEREA. Bucureşti. E. 578 p. UNGHEREA. 190 p. 1985. 462 p. Editura „Juventus“. 1976. Bucureşti. 213 p. Editura Didactică şi Pedagogică. Aurel. POŢINCU. IV. V. dinamica accidentelor de circulaţie în vederea îmbunătăţirii securităţii rutiere. 4330. C. Olimpian. Gh. Olimpian. SELTZ. 325 p. Olimpian. M. E. Egreta Brânco- venilor. Olimpian. Volumul reproduce textul ediţiei: Letopiseţul Ţării Moldovei.. UNTARU. Olimpian. I-IX. Testamentul. 941 p.. Prizonierul spe- ranţelor. procedee de a coresponda cifrat. Editura „Scrisul Românesc“. Clubul cocoşaţilor [policier politic]. Bucureşti. N.A. Olimpian. Gh. vol. 1982. 1986.. Bătrâna domni- Editura „Phobos“. vol. Editura „Omega“. 2004. FRĂŢILĂ. 4347.. 1997. 4343. 767 p.. Automobile. 128 p. Ediţia a II-a revăzută. I. 170 p. UNTARU. UNGHEREA. 4326.. 486 p. 894 p. românesc“. 240 p. VIII. UNGHEREA. Craiova. UNGHEREA. 4344. Versiunea maio- Masonic. 4335. Bucureşti. TABACU. Bucureşti. Editura Lumina Lex. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti. Bucureşti. 1996. 4334. M. 862 p. vol.. Olimpian. III.. 555 p. român. 180 p. Editura „Dacia“. Postfaţă şi bibliografie de Mircea Scarlat.P. Gh. 4336. 2003. Diverse 4337... vol. T. Pădurea cu plopi argintii. 4331. M. I. Craiova. Drept penal Olimpian. Editura „Scrisul românesc“. URECHE. Minerva. CANŢĂ. rului Vlad. Capcană pentru asasin. Text stabilit. Bucureşti. Olimpian. Agonia. UNGHEREA. 1997. „Phobos“. 210 p. 4341.U 4323. STOICESCU. Criptografia. 1987. II.. Augustin. 2000. Braşov. 4345. Grigore. 283 p. IX... Editura „Junimea“. I. Iaşi. Calculul şi construcţia automobilelor. N. UNGUREANU. vol. 347 p. Olimpian.P. 1991. 815 p. Augustin. 9 vol. M. vol. 431 p. Olimpian. UDRINSCHI. UNGUREANU. A. Editura Lumina Lex. 2 vol. Preţul tăcerii. Bucureşti. 224 p. studiu introductiv. UNGHEREA... VI.. Iaşi. 230 p. VASILIU. Editura „Cartea Bucureşti. 1983. 1990. UNTARU. POŢINCU.. 311 p. UNGHEREA. SELTZ. CIOPRAGA. Propulsia şi circulaţia autovehiculelor pe roţi. PEREŞ. Scară către infern – Confesiunile criminalistului Andrei Zavera. UNGHEREA. Cercetări privind Editura „Junimea“. 254 p. I. Panaitescu. vol. Iaşi. 4342. Iaşi. 1968. TABACU. 195 p. UNGHEREA. vol. UNGHEREA. UNGHEREA.L. CÂMPEANU. T. 2002. 440 [-448] p. 4333. 273 p. Bucureşti. GORIANU. 1987. 1977. vol.. Olimpian. Gh. Gh... 4325. Iaşi. PEREŞ. 160 p. 4329. Victor. 199 p. 4332. Misterele Templului şoară n-are alibi. Dispoziţii penale din legi speciale române. V. Craiova.. Dinamica autovehiculelor pe roţi. Editura Phobos. metri. UNGHEREA. Universitatea Transilvania. vol.D.. Partea generală. I. Agent secret. 1982. 4324. Statueta sfântului Leonard. . Editura „Junimea“. Editura Fundaţiei „României de Mâine“. spion. vol. Olimpian. Editura TIPO-AKTIS. Editura Didactică şi Pedagogică. UNGHEREA. 4338. 1996-1998.. URDĂREANU. 1993. 404 p. 1979. Spovedania unui 4328. Vol. Editura „Ion Creangă“. 4346.. Letopiseţul Ţării Moldovei. Olimpian.. UNGUREANU. Editura „Junimea“. 226 p.II. MACARIE. cu 66 ilustr. Editura 4339. Bucureşti. II. 4340. UNGHEREA.

Eugen. 453-465. Stăpânirea de sine. Editura Lumina Lex. 4354. 169 [-172] p. URIŢESCU. Comisar. 4356. adjunct al şefului Direcţiei Poliţiei Judiciare 1. Rodica. vol. Eugen. 4352. [Bucureşti]. 4357. Bucureşti. Aspecte ortografice controversate. 4351. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. mijloc modern destinat identificării persoanelor dispărute în condiţii suspecte. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 464 p. Dorin N. 4349. (Ministerul de Interne). 292 [-295] p. 1990. II. Complotul. Vasile. 4350. expert criminalist. URICARU. Comisar-şef de poliţie. despicătoare şi contondente. III. p. 230 [-232] p. 1981. 4358. Viitorul Românesc. PĂUNACHE. 2003. Aşteptându-i pe învingători. UŢĂ URIŢESCU. Albatros. Cercetarea locului faptei în cazurile de omor comise prin folosirea obiectelor înţepător-tăietoare. Bucureşti.Colecţia „Clasicii români“. Glorie. 1994-1999. URICARU. Dan. Ieronim. Eugen. vol. 241p. Bucureşti. Roman. inginer. vol. Complotul sau Leonard Bîlbîie contra banditului Cocoş. 4360. 2003. 285 [-287] p. URICARU. Bucureşti. 2003. Roman. CRISTESCU Ioan Doru. Eugen.. nr. 6. Editura Eminescu. UŢĂ. 248 p. administrator baze de date. anul VII. Urma care nu se şterge (uz intern). FLORESCU. Vasile. Cristian. Valorificarea semnelor particulare în identificarea criminalistică a persoanei prin sistemul de recunoaştere facială IMAGETRAK. URECHEATU. 314 p. Bucureşti. 1987. 219-223. Comisar de poliţie. Editura 4355. 255 p. I. JORA. 347 p. 336 p. Ion. 1958. 2004. Roman. Bujor.. UŢICĂ. Ghidul procurorului criminalist. Editura Helicon. medico-legală în procesul penal. Eugen. Lucia. noiembrie 2005. 4348. URSU. Ministerul Public şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş. 1973. Roman. Bucureşti.. p. 1986. Investigarea şi cercetarea infracţiunilor de mare violenţă – omucideri. (Romanul românesc contemporan). a persoanelor şi cadavrelor cu identitate necunoscută. [Traducere realizată de Egy Gerda].. Bibliografie la p. Aspecte teoretice şi practice. 253-272. Subcomisar. UŢICĂ. expert criminalist. 1 În prezent Direcţia de Investigaţii Criminale 277 . I-III. Expertiza Ion. 4353. (coordonatori). 248 p. în Criminalistica. URICARU. Timişoara. Editura Militară. URECHEATU. p. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Aplicaţia CDN. 28. 4359. 2006. vol. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Cartea Românească. 1886. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. URICARU.

J. Ministerul Justiţiei. p. Comisar-şef de poliţie. anul VIII. Investigaţiile ştiinţifice au contribuit la identificarea criminalului. [Studiu istoric-critic]. 176 p. p. VASILE. VASCHIDE. Somnul şi visele Mircea. Hadrian. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Factori psihopatologici şi de mediu implicaţi în apariţia conduitelor dezadaptative la minori. Bucureşti. Bucureşti. 4366. Metodologia recoltării probelor pentru examen serologic în infracţiunile de omor. VASILIEV. vol. VASILE. în Criminalistica. 4371..V 4361. vol. Comisar-şef de poliţie. 198-203. nr. Sinaia. TEŞAN. VASILE. 4365. 7-12. Expertiza complexă medico-legală şi criminalistică. Procuror. 19-24. 4372. note marginale de Ion Biberi. P. Marius. Cercetarea la faţa locului în cazul infracţiunilor îndreptate împotriva vieţii. Prof. 189-191. Comisar-şef. Tudor. 4364. BARA. 1. în Criminalistica. I. în Revista de criminologie. Ridicarea urmelor create în suporturi de hârtie. I. 26-27. în Criminalistica. 1994. VALERIO. Comisar-şef de poliţie. 4368. 4370. Lia. 4375. Crima în serie. 4363. mutilarea. Mass-comedia. Tabel cronologic. Fiul şi doi complici ucid cu ferocitate. 2003. Rădulescu-Motru. Prof. Iancu. 2 vol. 190-195. VALENTIN. 2005. Ştefan. Izdatelistvo 4374. Vasile. 2/2004. anul VII. 163-165. Ilie. 4362. I. 1896.. p. p.. poliţie. De la Cryptographie. 1980. nr. Cu vechea prefaţă de prof. de pe lângă Tribunalul Constanţa. volum 13. p. 4369. Subcomisar. Nicolae. studiu introductiv. Vasile. Editura Helicon. Moskovskogo Universiteta. Viorel. Bibliografie la p. Identificarea judiciară – o metodă ştiinţifică de stabilire a adevărului în procesul penal. Editura Luceafărul. 4373. aprilie 2006. Viorel. VAIDA. dr. p. Ministerul de Interne. Editura Curtea Veche. de criminalistică şi de penologie nr. pe lângă Tribunalul Bacău. 4. 1979. Baudoin. martie 2005. Bihor. 183-187. Viorel. 65-69. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Editura Didactică şi Pedagogică. Tactica audierii de către procuror a martorului şi autorului faptei. VASILE. cea mai Elena Ana. .J. Timişoara. 2005. subcomisar de tulburătoare deformare de comportament. În româneşte (din limba franceză) de Ion Samarineanu. Paris. MIHUŢ. TĂNĂSESCU. VASILIU. Bucureşti. dr. nr. Dr. în Realităţi şi perspective în criminalistică. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. C.. Parchetul de în Tratat practic de criminalistică. p. Bucureşti. 2001. Auto- LĂPĂDUŞI. p. Nodurile şi legăturile. 1977. VASILESCU. p. în Ghidul procurorului criminalist. VARTIC. Mihăiţă. Simpozionul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. 1976. Hadrian. p.P. iulie 2005. VASILINIUC. cu portrete (Lucrări fundamentale de pedagogie) Titlul original în limba franceză: Le sommeil el les réves. Aspecte noi privind identificarea instrumentelor folosite la comiterea infracţiunilor. Ilie. ANIŢAN. Bucureşti. Editura Luceafărul. Procuror. LĂPĂDUŞI. 2. Bihor. p. A. Ştefan. 4376.P. 20-24 noiembrie 2000. Situaţii şi moravuri ale presei de tranziţie. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Moise. TERBANCEA. 239-240. Viorel. iunie 2006. Dr. nr. Constantin. Parchetul şeful Serviciului omucideri din Inspectoratul General al Poliţiei Române. Lector univ. VASILE. Kriminalistika. 177-181. I. 187 p. p. VASILINIUC. anul VIII.N. 208-217. VAIDA. 4367. Comisar-şef de poliţie. 21-25. 3.

nr. 26-30. juridice. Nicolae.T. III. 224 p. Traducere de Constantin Drăgan. VĂDUVA. George Dimitru. sau rebeli cu o cauză? Editura Nemira. p. Nicolae. Probleme crimi- 4395. I.. 4384. 696 p. Academia de 4380. Cu o introducere de Mircea Djuvara. 16-18. VASIU. VĂDUVA. Hackerii. VASIU. 4387. Col. 235-260. 4392. Vol. p. George Antoniu. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Doru Pavel. Academia de 4378. 17-21. Doru Pavel. Ioana. anul VI. Partea specială (de) Teodor Vasiliu. Nicolae. VĂDUVA. Nicolae. Editura Nemira. 4391. franceză şi română. VĂDUVA. VĂDUVA. 362 p. I. 185 [192] p.. Comentat şi adnotat. 775 p. Doru. Editura Nemira. Lucian. DANEŞ. VĂDUVA. Curs de tactică şi metodică. nr. p. p. în Criminalistica. Editura Universitaria. Bucureşti. Nicolae dr. VĂDUVA. Dr. nr. Societatea română de filozofie. noiembrie 2004. 4388. Consideraţii privind armonizarea legislaţiei penale române cu cea europeană. 418 p. Bibliografie la p. nr. 4390. rusă. 2004. Cybercriminali. II. Lecţiuni de nalistice şi medico-legale ce se pot rezolva în cazul morţii violente prin împuşcare. Controverse privind valoarea probantă a expertizei amprentelor genetice. Craiova. 1972-1977. 2003. Ioana. Dr. 279 . 2002. Nicolae. Criminalitatea informatică. anul VI. 4393. dr. Nicolae. Bucureşti. Nicolae. I. Criminalitatea informatică. Craiova. Colonel dr. p. Editura Terathopius. septembrie 2004. VĂDUVA. Deontologia experţilor. 1998. Nicolae.. Nicolae. Bibliografie la p. George. 31-32. 4389. cercetării locului faptei în cazul infracţiunilor la regimul materiilor explozive. p. 1997. Ediţia a IV-a. 292 p. 361-362. I. Expertiza judiciară. VASIU. nr.. 2. VASILIU. în Criminalistica. martie 2005.. 2002. 4. DIMITRIU. 583 p. VASIU. I. Particularităţi ale investigării criminalistice a locului faptei în cazul catastrofelor aeriene. muniţiilor şi a materiilor explozive. 2001. Colecţie coordonată de Dana Moroiu). Metodologia cerce- tării infracţiunilor prevăzute de noul cod rutier. nr. în Criminalistica. Criminalistica. 4394. Craiova. Ioana. anul IV. în Criminalistica. 34-36. Constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale. p. Cuza“. nr. Criminalitatea informatică. în Criminalistica.4377. Poliţie “Al. 4381. Bibliografie la p. 4383. Informa- tica juridică şi Drept Informatic. VĂDUVA. Ediţia a II-a. Codul Penal al Republicii Socialiste România. în Criminalistica.. Partea specială (de) Teodor Vasiliu. anul III. VASIU. Academia de Expertizele. 25-26. George. 379-386. VĂDUVA. Editura Albastră. Partea generală (de) Teodor Vasiliu. martie 2002. VASIU. 2001. Activităţi specifice 4385. VĂDUVA. doctor în ştiinţe Poliţie „Al. ANTONIU. Rezumat în limbile engleză. VECCHHIO. 1943. Dr. Nicolae. Bucureşti. Cuza” Bucureşti. p. univ. 2000 [pe pagina de gardă 2001]. 6. Biblioteca economiei de piaţă. Dr. del Giorgio. 5. 386 p. Editura Universitaria. 3 volume: Vol. septembrie 2001. anul VII. Bucureşti. Craiova. (Business Club. Bucureşti Particularităţi ale investigării criminalistice a locului faptei în cazul furturilor săvârşite în sistemul transporturilor feroviare. în Criminalistica. Cuza” Bucureşti.. 1998. 5. 2. Loredana. anul VI. 4. anul VII. Cluj-Napoca. [Grupul microInformatica]. Poliţie „Al. VĂDUVA. Ioana. Editura Nemira.. Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti. PAVEL. Ioana. Nicolae. 4379. filozofie juridică. 6-8. Vol. iulie 2004. iulie 2005. Dr. 337-339. Craiova. VĂDUVA. 4386. Ştefan.P. Teodor. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Editura Universitaria. Ştefan Daneş. Metodica cercetării infracţiunilor săvârşite la regimul armelor. Conf. Academia de 4382. Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”.

Editura ALLFA. VENNER. MATACHE. facs. Masson. 155-192. în Tratat practic de criminalistică. VIBERT. Examinarea traseelor intersectate. p. Curs de medicină legală în acord cu legile ţării.I. Pistolets et revolvers. VICOL.C. Manipularea hologia vârstelor. Dr. 48. 300-307. + 1 f. 78. Essai d’identification des chevaux pur-sang par le moyen de la mèthode électrocardiographique. BARBUC. 1891. vol. 399 p. Ioan. Nouvelle édition illustrée. 4405. 91-121. p. 339-404. 4401. VICOL. 908 p. 158 p. Thèse… [Roanne. boulevard St.7. 192 p. 1903. Bibliografie la p. Paris. Armes de combat individuelles. Sectele. G. VERZA. Alexandru. Prodifu (Printed in Romania). VICTORIAN. 1980. Ioan. 2000. Ch. Ministerul de Interne. Editura Didactică şi Pedagogică. 4407. 48. 1980. în Şcoala românească de criminalistică. 1974. 305-307. Emil. Bucureşti. de furtunuri.-Germain. p. VERNETTE. 133 p. 4398. (6e). III. Paris. Note la p. cabluri. 1980. VIDOQ. 2004. sticlă şi vopsele. Storek. [1979]. 4402. Baillière et fils. p. III. 4408. Paris. Bucureşti. De la pendaison / incomplèou ratée / et des accidents consécutifs par… Lyon. Application de précédé d’une introduction par le professeur P. VERSE. 1993. f. VERZA. Ministerul de Interne. Bucureşti. 1985. Index bibliographique p. 4399. 4415. Paris. VICOL. Eugène François. 75006. Interpretarea de către expertul criminalist a modificărilor survenite în starea urmelor şi a mijloacelor materiale de probă în cursul procesului Vidocq. vol. 4406.. rue Monsieur-lePrince. Meridiane. 116 p. Editura Hyperion. vol. în Tratat practic de criminalistică. VICOL. Editura Pro Humanitate. Vasile. Gheorghe. p. rue de l’Hôtel-deVille. 308 p. III. A. Eugène François. rue Monsieur-le-Prince. Medecin stagiaire au Val-de Grâce. 1977. 484 p. Éditions de la Pensée moderne. 307 p. avec 92 figures intercalées dans le texte.. 1868. No. Le livre des armes. Ministerul de Interne. Éditeur. 4414. et 6 planches dessinees d’aprés naturer reproduites en chromotypographie. Memoire de Ioan. HRISTEA.. Éditeur. Précis de médecine légale. Sixième édition revue et corrigée. 34). 46-47. la sélection médico-psychologique au personnel de la police. III. Ministerul de Interne. 4413. Ioan.a. 8e année. VICOL. VIANU. în Tratat practic de criminalistică. Psi- 4412. Coordonatul colecţiei Lumea în care trăim: Victor Ionescu. 84-95. PERCIUN. Bucureşti. Diomid. 280 . VIDOQ. Ioan. Dominique. Editura 4400. Paul. Examinarea urmelor lăsate de instrumentele scripturale. no. 4411. Le livre des armes. Ministerul de Interne. 1891. (Faculté Mixte de Médecine et de Pharmacie de Marseille. 1980. în R. 1975. VERZA. p. A. V. Dislalia şi terapia ei. BOERESCU. Paris. Bucureşti. 4403. VICOL. 79-80. Emil. p. Examinarea fragmentelor Dominique. 1946]. în Tratat practic de criminalistică. Paris. 289-296. 80 p. vol. Jean. 1936.-B. Charles-Joseph. 82-86. VENNER. Examinarea actelor falsi- Léonce.4396. 4409. ficate prin contrafacerea scrisului sau a semnăturii. VERZA. 301 p. creierelor. penal. în Tratat practic de criminalistică. 4397. vol. Traducere din limba engleză de Anastasia Stroia. Ioan. 4410. Brouardel. Les mémoires de Vidocq. 120. Psihologia vârstelor. 1996. Ministerul de Interne. E. Armen. Librairie J. VEIL. Le Dr. Teodor. cu ilustr. Cartoteca dactiloscopică palmară. 4404. chef de la police de sûreté jusqu’au 1827 publiés par lui même en 1828. Éditions de la Pensée moderne. VIDAL. Florin Emil.

MITRICEV. 20-24 noiembrie 2000. 1910. Forumul regional România – Iugoslavia. 14-15 (I). Procuror. Bucureşti. Parchetul 4421. Editura Politică. Bibliografie la p. 4419. 1975. (Ministerul de Interne.R.S. VINBERG. de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.I. 352 p. iulie 2002. 4425. VINTILEANU. Ioaneta. VINTILEANU. Librairie Gründ.. în Criminalistica. BABOVIC. 223 p. Editura Amarcord. Bucureşti. vol. (Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice a R. 220 p. 4. VIOTTI.C. 17-18 (II). Drăgan. année.10. 4422. Berlin. Bucureşti. 352 p. chef de la police de sûreté jusqu’au 1827 écrits par lui même. 122 p. 198-204. VIOTTI. Partie I (Le voleur. VIDOQ. (secolele XVI-XX). Ştiinţe criminalistice. 4429. 1931. 4426. 115-116. condiţiilor şi împrejurărilor în care a avut loc evenimentul din 24 mai 2004.4416. f. p. 2002. Sorin.R. 3-6. Vasile. Cercetarea la faţa locului în echipă în cazul accidentelor de muncă. coordonator Rolf Rainer Jaeger. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Partea I. Identificaças et filiaças. VIERU. 3. Margareta. Interferenţe de ordin procesual penal şi criminalistic în investigarea infracţiunilor de omor şi a celor săvârşite cu intenţie care au avut ca urmare moartea unei persoane. Timişoara. Traducere din limba rusă. 223 p. Drăgan Stoianovici. Bucureşti. Hans-Peter. p. VINTILESCU. Center for Advanced Legal Studies. ediţie revăzută şi adăugită. Lübeck. VIGARELLO. no. PETRESCU. de criminalistică şi de penologie nr. Ioaneta.a. STOIANOVICI. le soldat et le bagnard). în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 363 p. 4418. 4427. p. 15 p. 4424. (coordonatori). + erată. Sorin. Selecţia textelor. Poliţia şi comunităţile multiculturale din România. 1979. Centrul de Resurse Juridice). Promovarea cooperării în prevenirea şi combaterea traficului de persoane... Secţia urmărire penală şi criminalistică. de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie. Diario Officiál. p. Contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale la stabilirea cauzelor. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. în Revista de criminologie. nr. 742-748. Centrul de logică). nr. Prevenirea şi gestionarea conflictelor la nivelul comunităţilor multiculturale. cu aplicaţii în etică şi în drept. acţiune. (Centrul de resurse pentru Diversitate Etnoculturală / Ethnocultural Diversity Resource Center). 4423. Cluj. Essen. Georges. et e 3 281 . Ádám sistemelor silogistice. p. Besonderheiten bei der Vernehmung von Asiaten (Particularităţi în cazul participaţiei). 1953. Istoria violului Vasile V. în R. Traducere din limba franceză de Beatrice Stanciu. Editura Luceafărul. Violeta – experţi români.I. VIETZE. VIERU. valori. 2/2004. 2003. 1998. judeţul Buzău.. A. (La Bibliotheque Precieuse) 4417. MARKOVIC. Bucureşti. Vasile. 4420. 21 – 23 iunie 2001. SECHELY. Schmidt Römhild.M. Dragan. Axiomatizări şi modele ale iulie 2001. Sao Paulo. Partie II (Le chef de la sûreté). Snezana – experţi iugoslavi. Editura Academiei R. Cercetarea la faţa locului în echipă în cazul accidentelor de muncă. S. în localitatea Mihăileşti. Adina. anul IV. NIKOLOC-GAROTIC. Traducere şi studiu introductiv: Sorin Vieru. Parchetul Norme. Vasile. VINTILESCU. Procuror. 4428. 119 p.S. Manuel. 219-230. mai 2002. Paris. FLESNER. VINTILESCU. Procuror. dr. VINTILESCU. Dragana. II. GÁBOR. Dactyloscopie Anthropologie. Mémoires de Vidocq. Analiza logică a discursului practic. Manuel. Crimi- nalistica. p. Traficul de persoane şi traficul de femei şi copii. 2005. Eugène François. (Teorie şi metodă în ştiinţe sociale). PLAZINIC. Budimir. Sinaia. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. anul IV.

docent universitar. Ion. Istoria doctrinelor 282 . V. 1976. Bucureşti. Editura Tehnică. Teoria generală a dreptului. BERCHEŞAN.. 348 p. 393 p.. Particularităţi Costică. Bucureşti. Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj. Adriana Camelia. în Buletin de psihiatrie integrativă. Circulaţia rutieră. 1970. Bucureşti. p.. VOCHESCU. univ. dr. privind psihodiagnostice ale suicidului la pacienţii depresivi. BOROI. vol. Criterii de apreciere a 4442. Investigarea criminalităţii financiar-bancare. Florin.. 437 p. C. cercetării infracţiunilor financiar-bancare. Lupaş. BEDA. 1977. Metodica investigării şi Haralambie. N.. 4450. p. Editura Academica. VLAI. 4445. 4444. Conf. BEDA. Editura Ministerului de Interne. VOICU. VOICU. VOICU. Alexandru. Florin. 429 p. Dr. Profesor universitar. Editura ACR. Criminalitatea aface- rilor.R. A. Bibliografie la p. Editura Ministerului de Interne. 1996. ŞERB. 4431. I. 111-114. 2 vol. BUZEA. Ioan. 4433. POPESCU. Costică. De l’interprétation authentique des traités internationaux. 158-164. Eminescu din punct de vedere psihanalitic. Pédone. MOLNAR. univ. dr. VOICU. George. VOICU. Tomescu-Afiap. 2002. 1968. dr. SANDU. VLĂSCEANU. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. VOICU. Întrebări şi răspunsuri privind circulaţia rutieră. Editura Lumina Lex.. VOICU. SANDU. Procuror. 20-24 noiembrie 2000. [Bucureşti]. Management organizaţional în domeniul ordinii publice. PRUNĂ. Traducere din limba germană de ing. VOICU. Vol. 407 [-408] p. Bucureşti. Ioan. Reinhard. Editura Bucureşti.4430. director ştiinţific al Institutului de Cercetări Juridice. 2002. octombrie 2005. 25-32. dr. Drd. Editura Cartea Românească. Ion. BADEA. V. VOGEL. 192 p. Bucureşti. 4436. 4447. Bucureşti. Conf. Mihail 4441. p. Marin. 120 p. VLĂSCEANU. An XI. Zaharia. 398-400. univ. Marius. politice. CĂPĂŢÂNĂ. Bucureşti. VOICU. univ. Bancnota şi falsificatorii de bancnote. coordo- leziunilor care pun viaţa în pericol. 4449. 3 (26).L. Georgeta Ştefania. VLAD. X. Ştiinţifică. Bucureşti. Bucureşti. Haralambie. 334 p. VLĂSCEANU. cu fig. VLĂDOIANU. George Antoniu. SANDU. L. II. Dr. Adrian. O. nr. în Realităţi şi perspective în criminalistică. [Coperta de Constantin…]. Prof. 64-68. H. 4446.. Cu un cuvânt înainte de prof. Bucureşti. 2002. Circulaţia rutieră modernă. Drept penal al afacerilor. Valeriu.. p. VLAD. XII + 245 p. vol. Costică. N.TOMA. Autori: VOICU. Editura Sport-Turism. TOMA. Costică. Acţiunile teroristdiversioniste şi implicaţiile acestora asupra securităţii naţionale a României. Stancu. „Sport-Turism“. 4432. 4437. Editura Sylvi. Sinaia. Marin. natori. 4435. Victor. Casa de Editură şi Presă „Şansa“ S. 336 p.. Ştefan. Editura Ministerului de Interne. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. H. 160 p. Costică. 1968. Florin. [1932]. VOICU. 4440. Bucureşti. 4448. VOICULESCU. cu ilustr. Ioan. 1997. 2000. Victor. BUZEA. Istoria statului şi dreptului românesc. Paris. 36 p. Costică. cu fig. 1996. 2001. Expunerea corectă. 2003. 4434. Costică. 1977. 232 p. Editura Didactică şi Pedagogică. Tactica cercetării la faţa locului în infracţiunile de omor. Costică. Drum cu prioritate. Bucureşti. VLĂSCEANU. Editura Rosetti. Sinaia. Bucureşti. 287 p. 4439. 458 p. vol. Editura Polipress. 2003. 1983. VOCHESCU. dr. 20-24 noiembrie 2000. Costică. I. Préface par Michel Virally. Criminalistica. Vasile. UNGUREANU. Curs universitar. Constantin. DASCĂLU.. 4443. 349 p. GURGUŞĂ. 4438. Edit.

f. Mileniul III. General maior magistrat la îndemână. BOŞTINĂ. 4461. Nelu. VOINEA. dr. p. nr. p. septembrie 1999. VOINEA. anul I.. Brăila. Dan. Aspecte procesual-penale. BOBIN. p. 20-21. 24-25. nr. Reconstituirea. VOINEA. septembrie 2003. BUTOI.4. 1-2. mai 2005. Bucureşti. martie 2005. Victima – într-o nouă perspectivă [. 18-19. anul V. p.4451. 5. General de brigadă magistrat. 283 . Radu. nr. în Criminalistica. Dan. anul II. VOINEA. mai 2003. nr. în Criminalistica. nr. p. Dan. 5. VOINEA. Ordinea şi disciplina sub tirul armelor. dr. Tipografia Românească. în Criminalistica. ianuarie 2003. Investigarea criminalistică a exploziilor (I). anul V. VOINEA. anul VI. univ. Cu o copertă colorată după Luchian şi cu numeroase figuri în text. p. Vasile. Fundaţia Culturală Regală <<Principele Carol>> (Cartea Satului). 20-21. p. Colonel magistrat. nr. nr. General magistrat dr. CIOBANU. General-maior. 29-30. VOINEA. în Criminalistica. Stelea. Dosarul „Carlos“ – radiografia atacului de la Viena. 5-7. Dan. avocat. BOTOŞ. Asist. 4466. dr. VOINEA. 4452. medic legist. VOINEA. Dr. în Criminalistica. Tehnica portretului vorbit.. în Criminalistica. General de brigadă magistrat. VOINEA. univ. 2. VOICULESCU. 73-79. Florin. 2. nr. iulie 2002. anul V. p. VOINEA. 4453. 4458. în Criminalistica. IFTENIE. ianuarie 2000. Dan.. 4. Magistrat dr.. martie 2001. Pantelimon. Dan. mai 2004. anul I.. 4470. Lovitură cauzatoare de moarte. Valentin. IFTENIE. Locotenentcolonel magistrat dr. de drept comun. p. Dan. Dan. în Criminalistica. 62-66. VOINEA. p. anul VII. Ilie. 4465. Victimele infracţiunilor dr.. General de brigadă magistrat. Dan. General de brigadă magistrat. nr. Prevenirea şi combaterea terorismului. folosită pentru identificarea teroristului „CARLOS” în România. Dan. Ravagiile stupefiantelor. General de divizie magistrat. magistrat dr. 4463. ianuarie 2004. 3. în Criminalistica.. 37. Dan.5.] în Investigarea criminalistică a locului faptei. p. „Carlos“ – actualitatea unui dosar „clasat“. în Criminalistica. nr. nr. nr.. Conf. General maior magristrat 4456. Bucureşti. 2003. 4459. în Criminalistica. anul V. General de brigadă magistrat. nr. 2001. General maior magistrat 4455. în Realităţi şi perspective în criminalistică. dr. Hoţi cu gulere albe. Marcările chimice în probarea corupţiei. p. VOINEA. anul IV. anul VI. p. dr. 15 p. BOŞTINĂ. anul VII. 4462. 4468. Maior magistrate. Dan. 2004. Corupţia – formă a degradării morale. General-maior magistrat 4460. 16-17.. martie 2000. Dan. PEŞTINĂ. Maior magistrate. Dan. 4457. 4464. 15-16. V[asile]. [Editura Fulgerul]. p. 40-42. 3. STOIAN. Prof. 1. VOINEA.. Victima – ca titular al plângerii prealabile. VOINEA. General maior magistrat Dan. Dan. Măsuri ce se pot lua în cazul ameninţărilor cu bombe în Criminalistica. Prof.3-4. VOINEA. VOICULESCU.. Dan. p. 4469. septembrie 2005. 18-19. Ioana Teodora. Valentin. Dan. p. 2. 1. Identităţile „Şacalului”. General maior dr. Bucureşti. iulie 2003. în Criminalistica. 4467. General maior dr. VOINEA. Cercetarea la faţa locului. 321 p. anul II. 1. 73-83. Toate leacurile COVEI. nr. 4454. Crima din Tancodrom. p.. Terorismul legionar (I). nr. LĂPĂDUŞI. în Criminalistica.a. anul III. în Criminalistica. [1940]. Bucureşti. Expert tehnic. Beţia rece. LĂPĂDUŞI. 24-26. 4. 3. 17-18. Dan. p. Vasile. anul VII. noiembrie 1999. VOINEA. Asistent univ. în Criminalistica. Cătălin. Pantelimon.

4488. 2 vol. Bucureşti. 4472. Vasile. Manualul corecti- tudinii politice. 204-218. Bucureşti. Petre. 505 p.. Editura Luceafărul. J.. nalistică. Marian. Editura Padeia. Vol. în Criminalistica. Bucureşti. 4487. vol. Dan. VOLKOFF. Ediţia a treia. Traducere din limba franceză de Alexandru Philippide. p. Timişoara. Tratat de proce- dură penală. Vladimir. 218 [-220] p. Particularităţi ale identificării criminalistice pe timpul investigării incendiilor şi exploziilor. VOLONCIU. Oxford University Press. 1986. Particularităţi metodologice ale investigării înşelăciunii. Partea generală. dr. germană şi rusă. 2005. VOLKOFF. Bucureşti. nr. în Criminalistica. General-maior. 5. 4483.. magistrat. 2006. T. p. VOINEA. Dan. penal. Petre. Florin. f. Rezumat în limbile franceză. I. f. 24-27. 369 [-372] p. Editura Luceafărul. 248 p. 108 p. II. Vasile. 4484. vicepreşedinte al Asociaţiei Criminaliştilor din România. Drept procesual dr.. Sub redacţia profesorului universitar N. BOBIN. 1972. Prof.. Nicolae. VOINEA. Drept procesual penal. LAZĂR. Editura Antet. p. implicaţii deosebit de grave – prezentare de caz. anul VII. Petre. Monografie. 4473. General-maior magistrat mare. 4481. 248 p.univ. 1993.P. Nicolae. VOLONCIU. februarie 2006. p. VOINESCU. 4485. 29-31.. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 4489. în Criminalistica. I. Nicolae. De la Calul Troian la Internet. Limba daco-geţilor. p.. 284 . 543 p. 184-210. Vladimir. Bucureşti. BARNARD. Dan.U. I. Bucureşti. LĂPĂDUŞI. 4486. Moscova. Parte specială. Traducere din limba franceză de Nicolae Năstase. 1962. General-maior magistrat 4478. Tratat de dezinfor- LĂPĂDUŞI.. Vol. Acte teroriste. Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice „Ogilvy”Vaida Aurel Dragoş. Parte generală.a. Editura Minerva. Prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5. 1997. New York. Theoretical criminology. Asociaţia Criminaliştilor din România – continuatoare a Şcolii de Criminalistică. 2006. 391-396. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. VOLD. Ariton. VOINEA. Bucureşti. VRACIU. magistrat. 3. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. anul VII. VOLCEŢKAIA. II. François Marie). Bibliografie la p.a. 1998. VOINESCU. dură penală. 2005. Înşelăciunea învăluie întotdeauna delictul într-o aparentă legalitate. revăzută şi adăugită. Traducere din limba franceză de Mihnea Columbeanu. Nicolae. General maior. 168-174. Editura Didactică şi Pedagogică. Prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5. 4477. Thomas dr. George B. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. 39-40. Unele aspecte ale cercetării traficului de influenţă în lumina noului Cod penal. nr. 1980. 2003. în Criminalistica. S. Editura Antet. Lector univ. T. VOLTAIRE (AROUET. vol. General-maior magistrat. p. Investigarea criminalistică a exploziilor (II).B. nr. anul VIII. Conf. p. 1. septembrie 2005. Dan. 1988. VOLONCIU. Editura Paideia.. 4479. DABU. Prof. Dan. mai 2005. Prim-procuror. 4475.4471. 4474. Caliningrad. 332 p. vicepreşedinte al Asociaţiei Criminaliştilor din România. Editura Facla. VOLONCIU. Căpitan magistrat. Terorismul legionar (II). 69-73. Zadig. Vol. Bucureşti. VOLONCIU N[icolae]. 4476. 17-18. Situalogia crimi- 4480. 4482. VOINEA. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Tratat de proce- Valerică. p. 2005. dr. Tratat de proce- dură penală. VOINESCU. Editura Paideia. Iablocov. VOINEA.

Juan. 1980. Text stabilit de Florica Şerb. Studii de etnografie şi Prefaţă de Mihai Pop.4490. La Plata. folclor. II. 4491. Conferencia sobre et sistema dactiloscopico. 285 . 607 [-612] p. Antologie de Mihai Pop şi Ioan Şerb. Vol. 1901. Bibliografie şi comentarii de Ioan Şerb. Editura Minerva. VUIA. Romulus. VUCETICH. Bucureşti.

Traducere din limba engleză de Alexandra Dogaru. Editura Polis.W 4492. The Science of Sherlock 4505. Substituirea. 4508. cere din limba engleză de Constantin Badea. Otto. 1994. 1991. Editura Alutus. 4502. 127 p. Inc. Traducere din limba engleză de C. 128 p. 1991. Vrăjitorul. Bucureşti. Edgar. WALLACE. Petrea. 240 p. to the Behind Cases. [1958]. Tradu- 4510. WALLACE. Omul de la „Carlton“. Edgar. 1991. From Baskerville Hall Valley of Fear. WALLACE. 4501. Traducere din limba engleză de Irina Cosma. Castelana din Ascot. Barbu. Editura Realitatea. Holmes. Traducere din limba engleză de Antoaneta Tănăsescu. 1993. Editura Porto-Franco. Traducere din limba engleză de Irina Pătraş. Edgar. 244 p. WALLACE. WALLACE. 121 p. 257 p. WALLACE. WALLACE. London. Cartea autoputerniciei. 4509. Edgar. WALLACE. cere din limba engleză de Aurel Cogean. WALLACE. FRAENKEL. 4514. Fantoma din întu- Traducere din limba engleză de Aurel Covaci. Editura Valahia. 327 p. 104 p. WALEY. 4511. Tradu- cere din limba engleză de Sorin Moise. WALLACE. Edgar. 1991. Domaco SRL. 1974. WALKER. 4517. „Was ist ein schwerer Unfall'? din limba engleză de Mariana Ciobanu. ratice. Cristale care vindecă. Gangsterul. Tradu- 4496. neric. Editura Univers. 1991. 4506. 1993. George Allen & Unwin. 216 p. Editura Nova. Traducere din limba engleză de Roxana Petcu. Heinrich. Misterul casei singu- 4493. 4495. Traducere din limba engleză de Mirella Domniteanu. Universitatea din Zürich). 1992. Colierul de diamante. Editura Milionul tăinuit. the Real Forensic the Great Detective’s Greatest John Wiley & Sons. Editura Excelsior. 4513. 4499. Edgar. Secretul cheii de argint. WALLACE. Edgar. Editura Garamond Internaţional. 4516. 1993. Traducere din limba engleză de Al. Cartea cristalelor. 4500. 1991. 1992. WALLACE. Renunţătorul. 1991. Edgar. 455 p.J. Secretul cercului purpuriu. WALLACE. Editura Vestala. 174 p. Edgar. 1991. Traducere din limba engleză de Romeo Pascu. 179 p. The Opiu war Through Chinese Eyes. Bibliography 218-234 p. Iaşi. Edgar. Petrea. Edgar. Victima care ucide. 164 p. Definitionen aus biomechanischer Sicht" („Ce este un accident grav?“ Definiţii din punct de vedere biomecanic). Editura Vremea. WALLACE. Editura Valahia. Arcaşul verde. 1991. WASSERMANN. WALLACE. Misterul narcisei galbene. WALLACE. . 4512. Editura Colocvii. Edgar. Editura Sagittarius. Edgar. 4504. 4515. Arthur. Edgar. 350 p. Festschrift des Berliner Philatelisten-Club. 2006. Editura Omega. Editura Colocvii. 160 p. Rumänien: Ausgaben 18661872. Traducere din limba engleză de Em. Valea fantomelor. WAGNER. Colecţia Argo. 1991. Trişorul. 4497. 221 p. 4494. Un individ periculos. 231 p. Edgar. Institut Rechtsmedizin. 144 p. WALZ. Editura Vremea. WALLACE. WALLACE. 1990. Editura Soc. Universität Zürich (Institutul de Medicină legală. Vrăjitorul. Edgar. 1991. Traducere Edgar. 4503. 1991. Edgar. Edgar. Editura Griu-Prospero. 158 p. Berlin 1898. Traducere din limba engleză de Al. 1992. WALLACE. 4498. Crima din Maxfield. WALLACE. Dunăreanu. 157 p. Editura Flamingo. 142 p. 176 p. DaEI. E. Edgar. F. Măştile morţii. WALLACE. 159 p. Nova. 4507. Edgar. Cei trei din Cordova.

1924. Londra. Strasbourg f. Crime and the Computer. WEBSTER. 2006. Numerologie magică 4526. în R. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. I Cartea mărcilor „Cap de bou”. 1935. iulie 2003. Berlin. THIEL. Prentice Hall. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Legea privind autoapărarea în ţările cu drept comun. 2005. Marek.J. M. 4524. 399-415. nr. carieră. Editura 4536. 9-14. Investigarea şi răspunderea pentru prejudiciile aduse mediului înconjurător în Anglia şi S. coordonator Rolf Rainer Jaeger. p. chemistry and combustion. WEBSTER. The Institute of Fire Engineers. (1934). WASIK. HIRST. (La limita cunoaşterii). Editura Alma Mater. Dreptul penal: studiu comparat. WATSON. Essen. H. 33-35. Bath. Ştiinţe criminalistice. 203 [206] p.. Single finger print classification. Chicago. conferenţiar în drept. Protecţia mediului şi Albert and BEFFEL. 170 p. Iaşi. Katowice Polonia. 390-398. 4531. 2003. 8e année. Richard. Outline of e proceedure. Dr. Oxford University Press. vol. Bucureşti. sănătate. Maxwell Ltd. Wolfgang. WATSON. WELLS. 1945. Personal identification. noroc şi protecţie.. 1996. p.a. 1993. WIECZOREK. The Managing of police organizations. 2006. Tadensz. 4537. 214 [216] p. Michael. Cartea mărcilor „Principatele Unite“. + 162 p. Graham. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminologie.. WEDDERBURN. 4521. dr.C. penal). Fire technology. Henry Nimpton. p. Paranormal explanations in forensic sciences / Argumentul paranormal în criminalistică. Docu- Forensic odontology. hab. FERGUSON.I. Michael. WHARRY. Facultatea de Drept a Universităţii Sileziei. 1968. p. Cluj-Napoca. Richard. Upper Saddle River.. 1982. Editura Schmidt Römhild. Finger prints can be forged. în Criminalistica. WARREN.A. Les Editions Universitaires. E. 4534.7. p. vol. John Nicholas. L’expertise en écritures 4527. Totul despre chiromanţie. no. Colegiul universitar Bath Spa. 187 p. 80-84. WENZEL. H. Manual de chiromanţie pentru începători. 4. Editura Cartea Românească. Ghiceşte-ţi viitorul în palmă. în R. Editura Polirom. Catedra de Criminalistică. Richard. Michael. no. 27-28. Sweet 4530. WERTHEIMER-GHIKA.. Editura Teora. conferenţiar în 4529. 7 année.I. 4528. WEBSTER. 1976. 4520.5. septembrie 2003. mentele poştei române. 4525.7. Leicester. II. Badger. Prof. Traducere din limba engleză de Viorica Horga. p. în Criminalistica. WILDER and WENTWORTH. Traducere din limba engleză de Dorin Nistor. anul V. 4522. Boston.. D. Finger impressions of persons affected by tuberculosis. ediţie revăzută şi adăugită. Strafverfahrensrecht (Drept procedural Boorberg. compatibilităţi.C. Colegiul Universitar Bath Spa. 287 . Regatul Unit. Pauly. Numerical code for the classification of single finger prints and main collections. chez les suyet bilingues.. 4519. 1994. 1936. WEHDE. II. WEDDERBURN. New Jersey 07458. 4523. 4533. London. R. 4535. Forensic science. Personalitate. pentru dragoste. Jacques. LÉSNIAK. Marea Britanie. 2002.4518. DNA – Spurenkomplex (Complexul de urme ADN). Rolf. Dr.U. Fred. R. Iaşi.. Fourth edition. Vol. Dr. WILLY. 1919. Editura Polirom. anul V. 20 p. WIDLA. Paul M. (La limita cunoaşterii).. Traducere din limba engleză de Miruna Andriescu. Lübeck. WHISENAND. 472 p. Dental Identification and JAEGER. 4532. nr. WATSON. drept. Graham.

16. 1928. 174. WILSON. Sammler-Woche. Romania. München-Wien. Daktiloskopie. 784/785/1958. WINDT and KODICEK. Sir John.4538. The London Philatelist. von. 4539. WITZLEBEN. Die Postmarke Nr.W. J. Nr. W. 811/1960. No. 4540. The Lithographs from 1866 to 1872. Aug. 1904. Wien 1928 bzw. Halbierte Maricen von Rumänien bis 1872. Braumuller. 288 . Wien.

. Tipografia „Voinţa Naţională“. XENOPOL. Glosar de Maria Simionescu. Bucureşti.. Alexandru D. 1966. vol. De la moartea lui Petru Rareş până la Matei Basarab şi Vasile Lupu: Epoca lui Mihai Viteazu. vol. [26] f. Dacia romană şi năvălirile barbare: 513 înainte de Hristos – 1290.. 10 f. în parte color. pl.X 4541. 1985. 24 p. 22 f. I. Zub. postfaţă şi indice de V. De la întemeierea Ţărilor Române până la moartea lui Petru Rareş. indice şi ilustraţii de Nicolae Stoicescu.. (Conferinţele Ateneului Român). portret. Dacia anteromană. Ediţie critică publicată sub îngrijirea lui Al. color. 580 p. Prefaţă şi studiu introductiv de Al. Note. 1988. 1895. note. 2. Nicolae D. Text stabilit de Nicolae Stoicescu şi Maria Simionescu. 504 p. XENOPOL. ilustr. Istoria româ- nilor din Dacia Traiană. Vol. Zub. indice şi ilustraţia de Nicolae Stoicescu. 1546 [de] Text stabilit de Nicolae Stoicescu şi Maria Simionescu. 4542. Istoria românilor în Dacia traiană. Mihăilescu-Bîrliba. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. pl. prefaţă. ilustr. vol. Note. Bucureşti. comentarii. Psihologia mulţimii. III. prefaţă. comentarii. ilustr. pl. portret.. I-IV. Text stabilit. comentarii. 519 p. . Ediţia a IV-a.

Peter.C. NICULESCU-MAIER. . The Art of Investigative 4545. 1997. Ştefan.L. Ketherine. 597-612.I. L’expertise des faux en Intterviewing. no. în R. YUI FAN. USA.8. 4544. C. 2 année. e Sharon. 151 [-152] p. p. YODER.. Introducere în Relaţii Publice. Boston. Leung. Bucureşti. Editura NIM. 1930. MILO. YESCHKE. Butterworth-Heinemann.Y 4543. GROSS. 1998. écriture chinoise.

Ploieşti. VOINEA-POPESCU. 2003. Bucureşti. anul III. Curs recapitulativ nivel masterat. X. Bucureşti. 1994. 103-114. Sorin. S. Voicu. Editura Trei. 4548. IV. Colonel dr. Carol Gőbl. Editura Alma Mater. Vol. Editura Naţional. Pavel. 4554. Ungaria. VIII. Guniţă. 4559. Entwicklung der polizeilichen Informations-technik (Dezvoltarea tehnicii informative poliţieneşti) în Kube / Storzer / Timm (publ. Neculai. IX. 326 p. ZAMFIRESCU [Spirea]. 302 p. Bucureşti. 2002. Vol. Vasile Dem. Introducere în interpretarea fenomenologică a urmelor. VI. Vol. 1897. ZAMFIRESCU-SPIREA.. Vol. Timişoara. cuvinte adevărate. nr.) Kriminalistik-Handbuch (Manual de criminalistică). Editura Socec & Co. Bucureşti. II. Vol. Vol. inimii şi logica minţii. VLĂDUŢESCU. BUTOI.. pag. Bucuresci. ZAMFIRESCU-SPIREA. Neculai. anul universitar 2004-2005 (Centrul de Cercetări Psihocriminalistice Studii şi practici Universitare) Editura Printeuro. în Criminalistica. Editura Librăriei Socecŭ & Comp. 264 p. Ilie. 4555. + Erată 954 [-956] p. XXVI + 776 + Erată [-782] p. 1947. Editura Librăriei Socecŭ & Comp. Colonel dr. Curs postuniversitar de poliţie judiciară. Jürgen. ZDRENGHEA. Editura Helicon. Operă premiată de Academia Română. 1995. Ion. Istria şi Macedonia.. 709 4547. Spirea Neculai. p. BĂDESCU. Vol. 72-201. revizuită. Bibliografie la p. ALĂMOREANU. Basarabia. Ediţia a III-a. Oana Maria. ZAMFIRESCU. Hans-Ludwig. 2005. dezvoltarea expertizei ipotezelor. + Erată. 10 volume. XXVI + 949 p. III.V. Logica probabilităţilor. Mileniul III. FOARFECE. Proverbe. Între logica Percepţie şi audiorecepţia. ZĂHĂRĂCHESCU. 84-92. 1895. Vol.. ZACHERT. + Erată [-746] p.. Politici sociale. ZAMFIR. ZEIGER. . ZAMFIR. 1900. ZAMFIRESCU. povăţuirĭ. XXIII + 772 p. dicétorĭ. 2001. Ştefan. Iuliu A. 1. Bibliografie la p. XXVI + 424 [426] p. 379 p. Ploieşti. V. 1901. 4553. ABRAHAM. Breviar de psihologie. XXVI + 740 [-742] p. 255-264. 1900. Institutul de Arte Grafice. 2003. în Ghidul procurorului criminalist. vol. 1899.R. Stabilimentul Grafic I. 1901. Vol. 4552. 171 p. Magdalena. în Criminalistica. 1900. ZAMFIRESCU-SPIREA. ZAMFIRESCU-SPIREA. 327 p. 4558. Studiu iniţial pentru Gheorghe. Rolul enunţului ipotetic în investigarea infracţiunilor de omor rămase cu autori neidentificaţi. Psihocriminalistica. Socecŭ. Interpretarea fenomenologică a urmelor. Editura Little Star Impex SRL. Neculai. 123 p. Cercetarea la faţa locului – aspecte practice. ZAMFIRESCU. 4556. O abordare cognitiv-constructiv-operaţională. XLIX + 780 [784] p. 1903. 4550. Erată + XXVIII + 759 [-762] p. Editura Ministerului de Interne. idiotisme şi cimilituri / cu un / Glosar româno-frances / de / Iuliu A. Proverbele românilor / 4549. Tudorel. 2000. XIX + 939 [-942] p. 4557. Bucureşti. Elena. I. 771 [-772] p. p.. VII. Bucureşti. Vol. Contribuţii la metodologia de cercetare a infracţiunilor contra vieţii şi a unor evenimente deosebite în economie. 1992. Bucuresci. Bucovina. Dumitru. Cluj-Napoca.Z 4546. ZAMFIRESCU. Editura Expert. Cu un cuvânt înainte de Constantin Noica. 121 p. 4551. Editura Librărieĭ Socecŭ & Comp. p. ZANNE. cercetării criminale. Neculai. Locotenent psihocriminalist. 27-28. februarie 2001. Editura Printeuro. 360 p. 739 p. Neculai. Biodetecţia judiciară. Imprimeria Statului. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucuresci.. ZAMFIR. Logica din / România. Zanne. / asemănări. Cătălin.A. Investi- garea ştiinţifică a infracţiunilor de omor rămase cu autori neidentificaţi. I.

[Bucureşti]. 1964. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). 292 . p. 4571. + 252 p. Haralamb. Curtea Veche. The Illustrated Encyclopedia Haralamb. Bucureşti. Greenhill Books. 2/1996. Prefaţa: gl. Editura pentru Literatură. Savelly. Poliţia tehnică şi Ancheta judiciară ştiinţifică Cu 17 figuri în text şi 6 pl. 279 p. ZILBERŞTEIN. Umweltkriminalität (Delicte ecologice). 4565. I. Melonul domnului comisar. 4570. Licenţiat în ROMÂNUL] Ultima cronică română / din / Epoca Fanariotilorŭ / Reprodusă / După manuscriptulŭ din archiva statului din Bucurescĭ / Cu o inducere/De / B. în: Kriminalistik (Criminalistica) nr. 261 p. Tanoviceanu. Viorel [Mihai]. 2 f. ZGURIADESCU. Editura Tineretului. Sfârşitul spionului fantomă. 157 p. [ZILOT 4562. 2005. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 4569. Du. Şi a fost ora „H“. ZGURIADESCU. 419 p. Editura Didactică şi Pedagogică. 227 p. ZECA. 1980. Crima de la 217. 1800 .Zur Frage der Verwertbarkeit von Zufallsfunden im Rahmen einer im Ausland angeordneten Telefonüberwachung (Supravegherea telefonică – Chestiunea posibilităţii de valorificare a descoperirilor accidentale în cadrul unei supravegheri telefonice dispuse în străinătate). Poliţai. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 4568. Bucureşti. 129-131. 319 p.N. Jurnal de front. 2000. Savelly. Rolf. dr. Bucuresci. Editura Militară. ZINCĂ. ZINCĂ.A. 4567. Repere într-o nouă poetică a romanului poliţist clasic. Ediţia a III-a. Lector dr. Bucureşti.S.. Viorel Mihai. Bucureşti. Prof. E. Poliţia tehnică şi ancheta judiciară ştiinţifică. 1961. Bucureşti. 4579.1821). Bucureşti. Editura Militară. Profesor universitar. 294 p. Edited by John Walter. Bucureşti. 4576. Constantin. London. vol. Translated by N. O invitaţie după miezul nopţii. 1971. Bucureşti. 1967. Tipografia Academiei Române. dv. Traducere şi adaptare: lt. Prefaţă de Dl. Ştiinţe criminalistice. ZINCĂ. Bucureşti. 64 p. Recursul şi recursul extraordinar în procesul civil. 4572. Essen. revăzută şi adăugită. Drept. 4563.L. ZINCĂ. Dintre sute de catarge.B. 175 p. JAEGER. Editura Militară. 4573. Militară. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1922. 268 [272] p. Bibliografie la p. Bobrov. ZECK. of Handguns – Pistols and Revolvers of the World – 1870 to the Present. Bucureşti. Gheorghe Arădăvoaice.col. Lübeck. ZINCĂ. Haralamb. Taina cavalerului de 4566. Bucureşti.. [1913]. 4575. 1959. (Laboratori Români). Haralamb. (Stabiliment Grafic „Universala“ Iancu Ionescu). CIOBANU. 1997. Palma lui Hercules. Constantin. ediţie revăzută şi adăugită. Schmidt Römhild. 208 p. 163 p. 1970. ZIETSCH. CIOBANU. ZINCĂ. 167 p. (r) dr. Telefonüberwachung . Zefirul. ZINCĂ. ZINCĂ. Haralamb. Editura Tineretului. 2002. Jürgen. Îndreptar de practică judiciară. 296 p. 168 p.26 (Înainte de Tudorŭ Vladimirescu. 168 p. 4564. Prof. Haralamb. Imprimeria Statului. Laura-Anca Pacepa. cu ilustr. 4578. 118 p. 4561. A. Strada Academii No. Bucureşti. Editura Militară. Bucureşti. ZINCĂ. ZHUK. + Erată. + III p. HAŞDEU. dr. Haralamb. 1987. Daniela. Drept procesual civil. Editura 1965. 1959. 4574. 1963. Dolenga. 1963.P.4560. Haralamb. ZINCĂ. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Un civil în tranşee. (Imprimeria de Vest).. (Biblioteca juridică a cetăţeanului). Asistent. ZHENGAO. 4577. Berlin. Editura Militară. 1995. [Bucureşti]. Antet. ZILBERŞTEIN. Lupta de stradă: procedee întrebuinţate de armată şi poliţie pentru contracararea actelor de violenţă.P. Haralamb. Haralamb. 255-265.

Limuzina neagră. 235 p. 1991. 4610. ZINCĂ. 273 p. Haralamb. Bucureşti. Toamna cu frunze 4605. Suspecta moarte a lui 4586. Un glonte pentru Quintus. Supersonicul 01 decolează în zori. singuratic. Haralamb. Bucureşti. ZINCĂ. război. Oradea. G. 288 p. ZINCĂ. 1991. Editura Militară. 1975. 1973. 161 p. Haralamb. ZINCĂ. Interpolul transmite: negre. 1991. 1977. Bucureşti. Dragul meu Sherlock 4589. (Pe urmele agentului „B-39“). 4598. aventu- arestaţi-l. Editura 4600. Haralamb. Militară. 4603. 4596. 4602. 1993. Bucureşti.S. Editura Cartea Românească. Mapa cenuşie. 1993. Haralamb. Oradea.1995. Bucureşti. zori. ZINCĂ. ZINCĂ. Ochii doctorului King. ZINCĂ. Haralamb. Bucureşti. Editura Militară. 231 p. 1978. Editura 4587. 161 p. ZINCĂ. Editura Cogito. (Pe urmele agentului B-39). Editura Militară. 4607. 179 p. Bucureşti. Haralamb. Haralamb. Haralamb. perfectă. Bucureşti. Editura Garamond. 1987. ZINCĂ. 1989. Editura Militară. lungă. Militară. Stuttgart. 299 p. Haralamb. 4582. ZINCĂ. 167 p. VORDERMAIER. „Spion“ prin arhive rierul. 1983. ZINCĂ. secrete. 415 p. Roman- Mielu. 1991. ZLATE. ZINCĂ. Ultima noapte de naltechnik und Spurenkunde (Tehnică criminalistică şi traseologie). 1985. Editura Militară. 95 p. Editura Militară. 335 p. ZIRK. Ultima toamnă. Revelion ’45. Bucureşti. 1984. 1973. 303 p. Editura Militară. Z. 93 p. 1998. 366 p. Haralamb. Bucureşti. Bucureşti. 287 p. Bucureşti. Ultima noapte de document. Haralamb. ZINCĂ. 310 p. 1979. Haralamb. Haralamb. război. Noaptea cea mai Anchete sociale. „Odeon“. Bucureşti. ZINCĂ. 1972. Haralamb. Tablă de materii 293 . Haralamb. Haralamb. Haralamb. Dragoste moartă. Casa Editorială Bucureşti. 336 p. Editura Militară. Bucureşti. Editura Boorberg. 1972. Editura Garamond. ZINCĂ. 4601. Haralamb. H. Bucureşti. Operaţiunea „Soare“ 4609. 1982. 351 p. Editura Militară. 4591. Un caz de dispariţie. Bucureşti. Editura Militară. 4581. 1993.P.. Moartea miroase a „Christian Dior“. 285 p. Ion Creangă. 221 p. Editura Cartea Românească. 1997. ZINCĂ. 339 p. 231 p. W. 4606. Bucureşti. 4608. Haralamb. Mario Campanella. 201 p. ZINCĂ. prima zi de pace. ZINCĂ. 1985. ZINCĂ. 1972. ZINCĂ. Editura Cartea Bucureşti. Haralamb. Militară. Psihologia socială a grupurilor şcolare. 4595. Editura Politică. 2 vol. Eu. E. 1974. Bucureşti. 1986.. Editura Militară.L. Dosarul aviatorului Haralamb. Moartea vine pe bandă de magnetofon. Dispărut fără urmă. Coşciugul agentului 4588. Soarele a murit în K-05. 334 p. Cartea întâi: Dincolo de întuneric. ZINCĂ. Editura Bucureşti. Editura Holmes. ZINCĂ. Haralamb. Haralamb. Temerarul. Bucureşti. Marea confruntare. 4592. Haralamb. Editura 1975. Editura Militară. rezident. Editura Militară. 4593. 239 p. O crimă aproape Haralamb. 311 p. Haralamb. ZINCĂ. ZINCĂ. Editura Garamond. Românească.4580. Bucureşti. Bucureşti. 1976. ZINCĂ. 328 p. 4604. Destinul căpitanului Iamandi.A. ZINCĂ. 4594. Militară. Haralamb. 4597. ZINCĂ. 4590. 4585. 4583. ZINCĂ. 303 p. ZINCĂ. 148 p. Haralamb. Bucureşti. 219 p. 1972. Editura Bucureşti. Editura Cogito. 4584. 4599. Krimi- (Pe urmele agentului „B-39“).

Col. MünchenWien. lumea. 67. 144 p. Bucureşti. Bibliografie la p. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 521 [-530] p. Contribuţia grafoscopiei la aflarea adevărului.W. 224. Călăuza jandarmului. Postmarke. 4611. 4622. anul VIII. Mielu. Constantin. Nr. ZOSCSAK. Editura Trei. aprilie 2006. Introducere în psihologie. 4618. Editura Pro Humanitate. 556 p. 137/1927 und folgende. Agent de poliţie şi jandarm în termen. 1975. mit besonderer Beräcksichtigung der Poststempel. în Criminalistica. „Beiträge". Mielu. 313-325. ZOSCSAK. Besonders: 1932 S. Bucureşti. BARBU. ZLATE. germană şi rusă. ZLATE. Bibliografie la p. 1-6/1937 şi 1-6/1938. Nr. Psihologia mecanismelor Beiträge zur Geschichte der runänischen Post und deren Postwertzeichen. Iaşi. 1939. 519-521. 4620. 4619. 137/1927 ünd folgende Hefte bzw. 330 p. Bibliografie la p. 4613.. ZOSCSAK.şi în limbile engleză. SAMMLER-WOCHE München-Wien 1927-1942 cognitive.col. 1988. WTTZLEBEN J. SANDU. 1979. Filatelia Română. expert criminalist la Poliţia Municipiului Topliţa. 1999. Die 294 . Omul faţă în faţă cu 4614. ANTON. 2000. 27-31. Mielu. Lt.col.. Psihologie socială şi organizaţională industrială. Grupul primar de muncă. Iaşi. (Ştiinţa pentru toţi. Mielu. franceză. Vasile. 1936 S. 4617. Editura Polirom. Bucureşti. Editura Politică. Nr. Educaţie şi cunoştinţe profesionale. Vasile. ZORZOR. ZLATE. 2. 4616. Comisar de poliţie. Bucureşti. Rudolf. Cunoştinţe despre om şi societate). Ediţia a III-a. Beiträge zur Geschichte der rumänischen Post und deren Postwertzeichen. 4612. 4621. Editura Albatros. 412-413. Rudolf. WTTZLEBEN J. mit besonderer Berücksichtigung der Poststempel. ZORI. nr. Bucureşti. Constantin. 2000. ZLATE. Col. 413 p.W. Ediţia a III-a. cu fig. adăugită. 274 p. 99. Sammlerwoche. [Bucureşti]. 4615. Mielu. Bucureşti. 296 p. DIE POSTMARKE Wien. Lt. Eul şi personalitatea. Paul. instrucţie şi regulamente militare. Mielu.. Editura Polirom. Secretele memoriei. Fundamentele psihologiei. Cartea I. ZLATE. p. ZLATE. Rudolf. Wien 1927-1942. 2002. 1939 S 134. Mielu. educaţie fizică şi profesională. ZLATE.

PARTEA a II-a CRIMINALISTICĂ Clasificări tematice 295 .

Tratat de tactică criminalistică. BISPING.. Patrick. Rechtstaatlich). S.I. Marin.. Fischer. BERCHEŞAN. 1994. S. Traduit de l’allemand par Boucart Wintzweiller. Terebilov. 10. Eisman. Elsevier.P. Lazăr. 11. Editura Carpaţi. AIONIŢOAIE. 365-367. Şevcenko.S. 828 p. Der Sexualverbrecher. Reportogen aus dem modernen Polizeialltag in Nordrhein-Westfalen. BUTOI. N. Editura Little Star. G. Tudorel. Vol. Ştefan. vol. Herausgegeben Von Dr. 1898. AIONIŢOAIE. PLETEA. Ion N. BERCHEŞAN. DUMITRAŞCU. Tablă de materii şi în limbile engleză. 9. Karnovici. 1961. 326-328. V. and Forensic Techniques. Bibliografie la p. revăzută şi completată. Erich. G. Craiova. W. Pinguin Book. Craiova. GROSS. CÂRJAN. Şelivanov. Mitricev. 2005.N..B. Professionell. coordonatori. Constantin. GROSS. Editura Bibliotheca Târgovişte. 13.A. 6. Tokyo. (sub redacţia).A. Vasile. coordonatori. Vogel. Tratat de metodică criminalistică. Sonder-edition. I. Paul Langenscheidt). Autori: AIONIŢOAIE. Neunte Auflage. Bibliografie la p. Ilie. Hans. Erlag. Ion-Eugen. Constantin. [2005]. Mircea. 2. Second edition.P. Samlung Von Einzelwerken Berufener Fachmänner. Vasile. Taylor & Francis (CRC series in practical aspects of criminal and forensic investigations). 297 . Bucureşti. 728 p. Paris. Lieutenant Commander (Retired) New Zork City Police Department. Vasiliev. N.M. NINK. TRATATE 1. GROSS. Constantin. Editura Carpaţi. Tratat de Criminalistică. ANNIKA.1. MARCU.. 599 p. F. Rozemblet. Golunski. 2006. A. 110. Dr. 484 p. 999 p. Fourth Edition. Minkovski.I. Kriminal – Psychologie Zweite Auflage. 7.A. franceză şi germană. Hans. S.S. Hans. B. Traducere din limba rusă. Practical Homicide Investigation. Bibliografie la p. BIERTHER. Jochen (Der Fotograf). 2 vol. 1988. M. 12. Constantin. Emilian. Editura Ştiinţifică. Expertiza tehnică auto judiciară şi criminalistică. 5.B. Terziev. Bibliografie generală la p. Graz. IonEugen. FIERBINŢEANU. GEBERTH. des Juges d’Instruction. 328 p. A. PLETEA. (ENZYKLOPÄ DIE DER MODERN KRIMINALISTIK. E. 567 p. XII + 721 p. Dr. 1905.C. GOLUNSKI.P. Şalamov. Kustanovici.. Tactics. Bibliografie la p. SANDU. Tratat de tehnică criminalistică. Criminalistica. Autori: A. Tactics. G. M. Ing. 1922. 2004. I. Ion-Eugen. 2005. Bürgerorientierf. XII + 701 p. Manuel practique d’instruction judiciare à l’usage des Procureurs. Constantin. EULFFEN.V. Constantin. BERCHEŞAN. BERCHEŞAN. II. Practical Homici de Investigation. Vasile. Ediţia a II-a. Bucureşti. 644 [646] p.I.A. B.I. XXVII + 514 p. Amsterdam. 376 p. S. 4. Vol. 3. M. 745-820. Kocearov. PĂLĂNCEANU. Berlin. GEBERTH. Bucureşti.A. Vernon I. Vernon J. London.I. SANDU.. TACK. Vinberg. RUIU. Publishing House. Doliţki. 896-900.A. 642-644. 900 p. Dr. New-York. Procedures. 1992. Leipzig. F. 1899. 226 p. 8. STANCU.A. Vasile. Autori: AIONIŢOAIE. Criminalpsychologie. Stefanie. Preface de Gardeil. FBINA. SANDU. Innenministerium des Landes Nordrheim-Westfalen (Polizei NRW. Eugen. Marchal & Billard. Procedures and Forensic Techniques.

SULLIVAN. 26. pl. SAFERSTEIN. 19. Manuel de Police Scientifique (Technique). 1994. Paris. 18. Charles C. 788. Tokyo. R. 418 p. 24. 1907. A. I.14. PANTELEEV. 23. Henry. 16. Hejdellberg. REISS. Ediţie revăzută şi adăugită. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Boston. 22. vol. Tomes I et II. Préface de M. Criminal investigation. 1600 p. Richard. Les preuves de l’identité. 27.-A. Alfredo Niceforo avec préface du Docteur Lacassagne et nombreux documentes photographiques des services d’identité judiciarie de Paris.F. NI 07458. San Francisco. Moscova. avec 180 figures. Firma juridică „Contract“ – Infra. 638 p. Henry Lee’s Crime SceneHandbook. Oxford. München. Avec 250 figures. 1931. Handbuch für Untersuchungsrichter. 1976. 672 p.P. D. Entwicklungsbedingungen und Tendenzen der Kriminalistik (Condiţii de dezvoltare şi tendinţe în criminalistică). Edmond. Mt. 1976. 20. London. 1 2 Pe copertă: 1937 Număr pe cotorul cărţii 298 . Klaus Jürgen. Amsterdam. Edwin. Theory and practice. 2005. Manual. coordonator. 17. Widener University School of law. 1566 p. N. Lyon. Hans. Literatura juridică. LOCARD. Upper saddle River. Les correspondances secrètes. 1998. Prentice Hall. Editura Schmidt Römhild. 350 p. 25. NICEFORO. Lyon. L’Enquête criminelle. KUBE. Tome VII. Essen. LOCARD. L’expertise des documentes écrits. Criminalistica. şi vol. Joannès Desvigne et Cie. Işcenco. London. Criminalistica. 1911. TOPORCOV. Lyon. London. An Introduction to Forensic Science. în Kube / Störzer / Timm (publ. Sydney. 29. Berlin. Tomes III-IV. Tomes V-VI. Alfredo. Lübeck. Timothy.P. Springfield Illinois. Criminalistics. Traducere manuscris. Rolf Rainer. Lyon. A practical textbook for magistrates.P.II. Collyer Adam. Joannè Desvigne et ses Files. par Prof. LOCARD.. Traité de criminalistique. New York.. Criminalistics. Laurel. 748 p. TIMM. K. SELIVANOV. Schweitzer.A. 500 + 500 p.C.A. Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Moscova. 1939. Edmond. Fundamentals of Criminals Investigation (Principiile fundamentale ale investigaţiei criminale). Dresde et Lausanne. 771 p.I. II. Lecturer. Vols et homicides. Félix Alcan.. Professeur à l’Université de Lausanne. vol. Charles E. 1908. Holbrook Press. R. 2002. Sweet & Maxwell. 1935-1936 1. La police et l’enguête judiciaire scientifique. USA. Third edition. PALMBACH M. Vol. Joannè Desvigne et ses Files. I. Edited by Norman Kendal. O’HARA. Les empreintes et les traces dans l’enquete criminelle. 486 p. I. fourth edition. Traité de Criminalistique. 28. + 1 f. 1932. 515 p. 432 [-440] p. San Diego. Forensic Sciense Consultant. 1988. Edmond. GROSS. Berlin. préfet de police de Paris. Paris. Ştiinţe criminalistice. Elsevier Academic Press. 15. Traité de Criminalistique. O’BRIEN. police officers and lawyers of… by John Adam… and J. Thomas Publisher. GROSS.) KriminalistikHandbuch für Praxis und Wissenschaft (Manual de criminalistică pentru practică şi ştiinţă). Ph. p. avec 149 figures dans le texte. (V) [24 2] 1014 p. Singapore. Paris. JAEGER. Sub redacţia E. E. Traité de criminalistique. Les falsifications. Desvignes. Librairie Payot & Cie. Docteur ès sciences. N. [2] file + VII + 445 [-447] p. IŞCENCO. Louis Lépine. Manual. LOCARD. LEE C. Edmond. MILLER T. 21. Hans. Lausanne. avec 76 figures. 1934. Marilyn. (VI). Librairie Universelle. 2003.

SUCIU. N. + 48 pl. Editura Actami. vol. Tratat practic de criminalistică. profesor universitar N. Ştiinţa şi tehnica investigaţiilor penale. Emilian. STANCU. 2000.30. II. 581 p. Inspectoratul General al Miliţiei. E. Ghidul criminalistic Editura Norma. Lupu Coman. Bucureşti. 735 p. Tratat practic de criminalistică. Harcov. I. 376 p. Tratat de criminalistică. Criminalistica. adăugită. 2004. Prof. 2001. 33. Coordonatori: Octavian Pop. Lupu Coman. ilustr. 2002. Bucureşti. Emilian. Expertiza urmelor de produse alimentare. Prof. 34. 1997. 689692. Ion Grigorescu. revăzută şi adăugită. Ediţia a II-a. (Universitatea din Bucureşti. Ministerul de Interne. Tabla de materii şi în limbile franceză. I.. 1972. dr. II. Vol. STANCU. IV. cosmetice. Bibliografie la p. Institutul de Criminalistică. 415-416.A. Tratat de criminalistică. conducătorul colectivului de autori şi responsabil de redacţie. 43. Serviciul Editorial şi Cinematografic. STELZER. 709-714 (Universitatea din Bucureşti. Institutul de Criminalistică. 1979. dr. Vol. Editura Actami. Nicolae Dan. SALTEVSKI. Ion R. Emilian. Bucureşti. 38. a celor lăsate de animale şi vegetale. Sozialistische Krimmalistik (Criminalistică socialistă). II. II. Bibliografie la p. Ministerul de Interne. Camil. 431 p.I. cu ilustr. Universul Juridic SRL. 32. vol. Alexandru Radu. Ion Angheelscu. Bucureşti. 299 . habilitat în drept.I. 1980. Vol. Editura S. (Universitatea din Bucureşti. Bucureşti. Ediţia a III-a. 502 p. STANCU. 1997 SELIVANOV. M. Bucureşti. 432 p. 547-549. Inspectoratul General al Miliţiei. Editura Didactică şi Pedagogică. Valeriu Manea. Bibliografie la p. Allgemeine Kriminalistische Theorie und Methodologie (Teorie şi metodologie criminalistică generală). Alexandru Hasnaş. STELZER. Constantin. 35. 36. Constatarea tehnico-ştiinţifică şi expertiza urmelor lăsate de om. Vol. Expertiza urmelor lăsate de obiecte şi a urmelor materie. I. Ediţia a II-a. Bibliografie la p. 39. Criminalistica. 1977. 31. Emilian.. 704 p. Nicolae Dan. II. 42. 44. germană şi rusă. Vol. univ. Mircea Constantinescu. Selivanov. STANCU. Rybikon. Facultatea de Drept). Facultatea de Drept). E. Facultatea de Drept). vol. germană şi rusă. Tratat practic de criminalistică. Bibliografie la p. 380-385. Bibliografie la p. Berlin. 37. engleză. Dr. Editura Germană a Ştiinţelor. Moscova. Vol. univ. Editura Germană a Ştiinţelor. engleză. dr. germană şi rusă. STANCU. Tablă de materii şi în limbile franceză. Prof. STANCU.. Moise Terbancea. 40. Inspectoratul General al Miliţiei. Ministerul de Interne. 736 p. Ion Anghelescu. Institutul de Criminalistică. 495 p. Universul juridic. Emilian.C.. III. 481-482. Coordonatori: Octavian Pop. + 36 pl. + 44 pl.V. Alte metode şi procedee de expertiză criminalistică. Serviciul Editorial. Coordonatori: Octavian Pop. Mircea Constantinescu. Criminalistica. Ion Anghelescu. Emilian. 656 p. Bucureşti. Valeriu Manea. Constantin. Ediţia a IV-a revăzută şi adăugită. Criminalistică. Vol. Tratat practic de criminalistică. Tactica şi metodologia criminalistică. 727 p. 1995. Serviciul Editorial. Norme de deontologie ale expertului 41. Vol. 376 p. Mircea Constantinescu. Editura Actami. Ion R. 2000. univ. 377 p. + 44 pl. Alexandru Hasnaş. Editura Actami. Naturwissenschaftlich technische Kriminalistik (Tehnică criminalistică). Tablă de materii şi în limbile franceză. Vol. 399 p. Ion R. Vasile Lăpăduşi. Constantin. Kriminalistika. Cercetarea la faţa locului. Bucureşti. Tehnică criminalistică. ilustr. Berlin. engleză. 1976. Sozialistische Kriminalistik (Criminalistică socialistă).A. Presă şi Propagandă în rândul populaţiei. 1978. Bucureşti. Vasile Lăpăduşi. Criminalistica.

Izdatelistvo Moskovskogo Universiteta. VASILIEV. WELLS. London. 1980. 289-290.J. Vol. Cartoteci şi colecţii de identificare criminalistică. Kriminalistika. A. 45. Ion R. Coordonator Ion Anghelescu. 1985. 1968. Institutul de Criminalistică. Tablă de materii şi în limbile franceză. Bibliografie la p. Institutul de Criminalistică. Ministerul de Interne.N. Forensic science. 46.. Ministerul de Interne. V.criminalist. Bucureşti. Serviciul Editorial şi Cinematografic. Sorin Ionescu. Bucureşti. Inspectoratul General al Miliţiei. Sweet Maxwell Ltd. germană şi rusă. 306 p. 47. Inspectoratul General al Miliţiei. Tratat practic de criminalistică. H. 300 . Alexandru Radu. engleză. (Uz intern). Serviciul Editorial şi Cinematografic. Constantin. 1982. 272 p. Coordonatori: Ion Anghelescu.

AIONIŢOAIE. 55. Şcoala militară de ofiţeri activi. Ministerul de Interne. ROSSINSKAIA. AIONIŢOAIE. 1971. 51. E. Gheorghe. Ioan. Curs de criminalistică. ALĂMOREANU. 60. 264 p. Elemente de criminalistică. I. Constantin. Sub redacţia profesorului universitar R. 907-934. CORA. PĂLĂNCEANU. 2004. Ministerul de Interne. STANCU. 1989.. Tudor. 289-290. Criminalistica. Criminalistica. Eugen Dumitrescu. Curs de tactică criminalistică. Gheorghe. Bibliografie la p. Colectivul de autori: Ion Anghelescu. Publikationsabteilung (Direcţia Publicaţiilor). OLARU. ALECU. 199-202 (Fundaţia Universitatea „Bogdan-Vodă”. Ioan. R. Vasile. BELKIN. Lector universitar dr. SANDU. Gheorghe. ALĂMOREANU. FLOREA. 379 p. 59. Ministerul de Interne. (litografiat). SANDU. Sorin. Constanţa.2. 58. Mircea Constantinescu. Ilie (coordonatori). (litografiat). Documentoscopia y Lofoscopia. Ion Petre. Şcoala militară de ofiţeri activi. Secunda Edician. 134 p. 1922. Bibliografia consultada p. Paris. Iu.G. Vasile. 1893. TUDOR. Editura Alma-Mater. 204 p. 56. 934 p. 221-224. Eugen. Moscova. Cluj-Napoca. Serviciul Editorial şi Cinematografic. BALTHAZARD. Gheorghe. Alexandru. University Pres. Berlin. Handbuch fur Kriminalisten. Gheorghe Gheorghe. 54. Especialista en Balistica Forense. Constantin. BERCHEŞAN. 224 p. Bibliografie la p. Colaborator Eugeniu Gacea. Ministerul de Interne. MARCU. BUTOI. 296 p. Profesor de Criminalistică.. Ion. BOŢOC. Constantin. Constantin. AUTORENKOLLEKTIV (COLECTIV). vol. Ilie. Constantin. 990 p.V. Bucureşti. BERCHEŞAN. Institutul de Criminalistică. VASILE. AIONIŢOAIE. PLETEA. Vasile. Sorin. Metodică. T. BOŢOC. Ion. Ion. Bibliografie la p. ALONSO. STĂNICĂ. CREŢU. Editura Norma. PLETEA. 1984. Emilian. 62 p.S. 52. Curs universitar. VASILE. Ioan. Bucureşti. Catedra de criminalistică. Ministerul de Interne al RDG). 2 vol. Ovidiu.II. 1987. Petre Cravă. Tudorel. 140 p. vol. 307 p. Dionisie Păcurar. Tactica criminalistică. CORUHOV. Ion. Ediţia a 2-a. Ilie Vasiliniuc. Nicolae. Sorin. Payent et Ruby. 1983. 50. 195 p. Manual. Ilie. Belkin. SCARLET. Bucureşti. Serviciul Editorial şi Cinematografic. Inspectoratul General al Miliţiei. Cluj-Napoca. Gheorghe. 2001. Ministerul de Interne. 49. Elemente de criminalistică. 61. SIMA. ALĂMOREANU. Editura Risoprint. Criminalistica. Bibliografie la p. BADEA. 53. Manualul ofiţerului de poliţie judiciară. Constantin. 2002. Bayle. Iulio Nieto. Editura Alma-Mater. 195. AIONIŢOAIE.. Judecător la Tribunalul Romanaţi. CORA. Autori: AIONIŢOAIE. MARCU. VASILINIUC. Constantin. 2000. BOŢOC. MANDACHE. Ilie. 290 p. COCA.. Madrid. Ion Voinescu. MARCU. Curs de criminalistică. Universitatea „Bogdan-Vodă”). 301 . [Nicolae I. CURSURI ŞI MANUALE 48. Ion Sandu.]. Craiova. Ilustrarea îndrumarului: Ion Petre. Ministerium des Innern der DDR (Manual pentru Criminalişti. Apuntes de Criminalistica. Anexă. Ioan. Ion-Eugen. Editura Ovidius. 57. coordonatori. Stănică. Cluj-Napoca. 2002. 240 p. S. Îndrumar practic de criminalistică pentru subofiţeri de miliţie. Précis de police scientifique. ANGHELESCU. Note de curs. ALEXIU.R. BERCHEŞAN. 1985. Ion-Eugen. Ioan. 2000. AVERIANOVA.

Paris. Payot. 146 [-152] p.. 2002. Bibliographie p. Traducere din limba franceză. 75. 2002. III. Editura Risoprint. Baillière et Fils. pl. Bibliografie la p. BERCHEŞAN.. 81. 167 şi urm. Curs de criminalistică. W. Cercetarea penală (criminalistica – teorie şi practică). 420 p. 425-431. La criminalistique. 2003. médecins légistes. 66. 450 p. BRODAG. Editura Boorberg. 253-257. 246 p. BERCHEŞAN. I. 178 [-180] p. Georges. Kriminalistiche Handlungslehre în Kube / Störzer / Timm (publ. Bibliografie la p. 1938. BASARAB. Universitatea Bogdan Vodă). Bibliografie la p. 127 p. 266-267. BÈROUD. BERCHEŞAN. CORNEAN. Metodologia investigării infracţiunilor. CÂRJAN. 2002. Curs de tehnică criminalistică. A l’usage des magistrats. 1962. 2002.) Krimmalistik-Handbuch für Praxis und Wissenschaft. (Manual criminalistic pentru practică şi ştiinţă). Pierre Fernand. 2003. Vol. Matei. 1934. Compendiu de criminalistică. Bucureşti. Lazăr. Editura Little Star. Editura Fundaţiei România de Mâine. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. 67. Criminalistică. Dr. Criminalistica. CIOPRAGA. 373-377. DUMITRAŞCU I. 1995. 302 . I. Laboratorul de identificare judiciară a Prefecturii poliţiei din Paris. Stuttgart. Bucureşti. 236 p. + 1 f. 1980. 1969. Presses Univeritaires de France. Vol. Carl-Ernst. 224 p. N. 290 p. BÉROUD. Vasile. 77. MARANO. V. C. 131. Vasile. Kriminalistik (Criminalistica). BERCHEŞAN. La Police scientifique. 63. officiers de police judiciaire. Piteşti. Préface de M. Probele şi mijloacele de probă (mic îndrumar de cercetare penală). inspecteurs de la sureté. Iaşi. Editura Paralela 45. Tipografia Vremea. Criminalistica. Stuttgart 1992. p. 2003. Editura Curtea Veche. Editura Little Star. Les faux. BUZATU Nicolae. Vol. Bibliografie la p. Vol. Compendiu de criminalistică. 1998. La sciense et la recherche de la preuve. Les incendies criminels. 223-224. Bucureşti. 2003. Bucureşti. 264 p. 1938.. Bibliografie la p. BRSACH. 2004. Editura Curtea Veche. Bibliografie la p. f. Marc. 65. Editura Fundaţiei „Chemarea”. CECCALDI. Lugoj. 344 p. Alain. Paris. 1994. P. 128 [-132] p. Rol. 64. Cluj-Napoca. 76. Georges. Cristian. Curs de tehnică criminalistică. Bibliografie la p. cu ilustr. Ioan. Précis de Police Scientifique. 72. 441-450. I. Criminalistică. Editura R. Vasile. Curs de criminalistică. 234 p. 377 p. 78. Vasile. CÂRJAN. J. Bucureşti. a. BISCHOFF. Valorificarea ştiinţifică a urmelor infracţiunii. BOTOŞ. CÂRJAN. Presses Universitaires de France. Bibliografie la p. gardiens de prisonns. IACOBUŢĂ. Boorberg.62. 80.-B. Manuel de criminalistique moderne. 343-344. BALTHAZARD. Compendiu de criminologie şi de poliţie ştiinţifică. CECCALDI. Les homicides. V. 176-178 (Fundaţia „Universitatea Bogdan Vodă”. 73. BUQUET. Editura Dacia Europa Nova.F. 71.. Editura Ministerului de Interne. 233-234. Cluj-Napoca. 82. Bucureşti. CÂRPINEAN. Editura şi Tipografia Icar. 79. 70. Les fausse maonuaie. 68. 69. PH. 1997. Aurel. 267 p. Bibliografie la p. Criminalistique. Paris. Îndrumar complet de cercetare penală.A. Lazăr. Bucureşti. Litografia Universităţii „Babeş Bolyai”. Dumitru. Ilie. Précis de criminologie et de police scientifique. 437 p. Paris. Bibliografie la p. Lazăr. + XXIV planşe. CHEVET. Note de curs. + IV anexe. 74. Cu o prefaţă de Eugen Bianu. Avec 45 figures hors texte. 416-420. Valorificarea ştiinţifică a urmelor infracţiunii.-D. BERCHEŞAN. Librairie.

256 p. 1995. Vol. Ioan. Dumitru. Tehnică criminalistică. Police scientifique: le 90. 427 [-428] p. 2001. Bucureşti. 94. Bibliographie 161-165 p. H. cu ilustr. Les incendies et les explosions. Partea a II-a. Editura Naţional. Doctor habilitat în 92. Ministerul de Interne. (Bibliothéque Scientifique). 1985. 171 p. 102. 93. CULCEA. True crime scene investigations. NIŢĂ. Editura Schmidt-Römhild pentru literatură poliţienească de specialitate. Note de curs. profesor universitar interimar. Drept. IACOBUŢĂ. Traduit de l’americain par Paul Benita. 100. COLESNICENCO. 144 p. 95. Lübeck. V. CORA. BRATU. Dumitru. 98. 1975. Avec 23 figures. 101. Groß. Manuel de police scientifique. Payot. Curs de criminalistică. Aurel.Lehrbuch für Ausbildung und Praxis (Criminalistică. Constantin. I. Les fausses mounaies. Bucureşti. Friedrich. (Collection Criminalité internationale dirigée par Xavier Raufer). CRÂLOV. 85. Manual. CLAGES. Bucureşti. Mihai. Caracteristica criminalistică a infracţiunilor. Sub redacţia profesorului universitar A. 303 . 1969. Gheorghe. Bibliografie la p. Handbuch der Kriminalistik (Manual de criminalistică). Ediţia a 3-a. Vol. Jurisprudenţa. Editura Junimea. ERZINÇLIOGLU. Criminalistică. Faux et fraudes. 168 p. Kriminalistik . 352 p.F. Leningrad. Drept. 254 p. Barnes & Noble Books. Forensics. Ion. La criminalité internationale des faux documents. Constantin. Ion. GEERDS. 462 p. 1961. 87. 2004. 266 p. Mimii Eugeniu. Kriminalistik (Criminalistică). GACEA. Nqaire E. VOCHESCU. BRATU. Şcoala militară de ofiţeri. Curs de pregătire anti-narcotice şi anticontrabandă.G. DUMITRESCU. NIŢĂ. Ioan. 1980. Şcoala militară de ofiţeri. Horst. Tehnică criminalistică. 220p. Editura R. Dr. 408-416. Introducere în criminalistică ULIM. VOCHESCU. (USCG International Trening Division). Partea I. FILIPOV. Pierre. Bucureşti. Iaşi. Tezele generale ale tacticii criminalistice Editura ARC. Éditions J’ai lu. Vol. Curs de pregătire anti-narcotice şi anticontrabandă. GACEA. 2002. GEERDS. Filipov. Stuttgart. Harkov (Ucraina).N. Préface de Jacques Bourret. 256 p. Ion. 125 p. 2004. CORA. 2003. Editura Richard Boorberg. 97. Bucureşti. profesor universitar interimar.G. 96. Chişinău. CLAGES. Zakaria. Ediţia a 2-a. 84. DELVAL. GHEORGHIŢĂ. SIMA. Les expertises d’armes. Criminalistica. Paris. I. Quand la science traque le crime. Moscova. 88. 89. Ioan. CIOPRAGA. Gheorghe. CORA. 1980. 1977. Criminalistica. Mihai. CONOVALOVA. În lumea criminalisticii. A. 1998. Presses Universitaires de France. Les faux en écriture: textes dactylographiés et textes manuscrites. 1994. Kriminalistik-Lehrbuch für Ausbildung und Praxis (Manual de criminalistică pentru pregătire şi practică). (USCG International Trening Division). IONETE. 1997. GENGE. Doctor habilitat în 91. Partea a II-a.83. 2004. Chişinău. Gheorghe.E. I şi II. 1998. Paris. 350 p. GHEORGHIŢĂ. Partea I. Şcoala de ofiţeri activi. Ministerul de Interne. GAYET. Criminalistica. 99. Ioan. Tehnică criminalistică. 121 p. 2000. Les traces. Curs de Criminalistică. A. 193 p. Stuttgart. Editura Universităţii din Leningrad. Ministerul de Interne. dossier. Paris. Manual. 1975. Manual pentru pregătire şi practică). Jean. 86. Boorberg. Bucureşti. I. Partea I. DUMITRESCU. Curs de Criminalistică.. Gheorghe. Eugeniu [Mimii].

Paris. à l’usage des gens du monde et des auteurs de roman policiers. STÖRZER. 388 p. de poliţie technică / Întocmite după programul Şcoalei Speciale de Jandarmerie. Manuel de technique Valentin. 7. Ion. Larcier. IABLOCOV. 1937. Editura Police Revue. Bucureşti. 115. Lucian. LAZĂR. Libraires de la cour de cassation. No. Ion. De maiorul Mihai Ioan [. La Criminalistique. Edmond. I. IOAN. Coordonatori: CÂRJAN. 1902. Hans Udo / Timm. Criminalistica. 514 p. Hans. Agents du service de la sûreté etc. 344/1926). Sucursale Rue Soufflot. 1923.] Licenţiat în drept. Paris. Desvigne. 112. Maison principale: Place Dauphine. E. Imprimeurs – éditeurs. Augustin. Lector univ. [De] dr. 2001. Vol. GODDEFROY. Marcel. Noţiuni policière (Les constats – Les empreintes digitales – Les traces – Les taches – L’ expertise des documents écrits – Les correspondances secrètes – La fausse mounaie – Les armes et les explosifs – Les drogues – L’identification des e récidivistes – L’expert et l’expertise. 397 p. IFTENIE. Cu un cuvânt înainte al autorilor. Gendarmes.Handbuch fur Praxis und Wissenschaft" (Manual de criminalistică pentru practică şi ştiinţă). Gardeil [. Bruxelles. Tipografia Atheneum. Alexandru. Bourcart [. 1899. TUN. Moscova. LEFTER.] professeur de droit criminel a la Faculté de Nancy. Avec 43 figures. Payot. 304 . Paris. vol. (Lucrare aprobată policière. Avec un Préface de M. Profesor de „Poliţia Technică” la ofiţerii elevi ai Şcoalei Speciale de Jandarmerie Oradea. Bruxelles. Bibliografie la p. 375-380.103. 372 p. Aufsatz. Manual. Hanns. 139. MANOLOIU. 1994. STAN. Note de curs. Manuel de police 114. Paris. Bibliografie la p. Criminalistica. DINU. 484 p. Bucureşti. Gesammelte Kriminalistiche 105. technique. avec 43 figures. Mihai. 353 [360] p. Manuel de police de police scientifique. LOCARD. 27. Editura Richard Boorberg Stuttgart. 2004. 104.] professeur d’allemand au Lycée de Nancy. Leipzig. 349-353. Oradea. Niţă Ion. 1931. Criminalistica. technique. Ion. Pentru folosinţa tuturor ofiţerilor de poliţie judiciară şi oricărui cetăţean. 107. E. 1992.] professeur à la Faculté de droit de Nancy [et] Wintzweiller [. BELLOIU. 232 p. KUBE. Medicina Legală. Constantin. LE CLERE.P. 159 p. „Kriminalistik . 111. Ştefan. 2006. Lyon. Edmond. Lazăr. Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”. 110. dr. Alba-Iulia. Bibliografie selectivă p. Edmond. Manuel de technique 109. + 1 tab. [1926]. Serghie. GROSS. entièrement refondue et considérablement augmentée. Klaus Jürgen (Hrsg). Bucureşti. Editura Ştiinţelor Medicale. 1974. 1934. 106. Editura Global Print. Tome premier. N. LOCARD.] Ajutorul comandantului Şcoalei de Jandarmi. 2002. 291 p. II. Marchal & Billard. 116. MIHĂLCIOIU. 141 p. GODDEFROY. 1999. Profesor de Cursul de „Informaţii şi contra informaţii la secţiunile ofiţeri şi şefi de secţie” şi Maiorul George Belloiu [. IONESCU. 108. 2 édition. Traduit d’allemand par mm. Manuel élémentaire 113. 1922. Ediţie revăzută şi adăugită. Edwin. Editura Norma.] conseiller de justice a Graz (Autriche). 117. Editura ALTIP. Payot. Cercetarea penală – aspecte teoretice şi practice. Manuel pratique D’INSTRUCTION JUDICIARE / a l’usage / des procureurs. POPA. GROSS. şi recomandată de Comandamentul Corpului de Jandarmi cu Ord. Fonctionnaires de la Police. Tome deuxième. POPESCU. Hanns Gross [. LOCARD. des juges d’instruction /*des Officiers et des Agents de police judiciaire. George.

Editura Universităţii din Oradea. Bucureşti. FISCHER F. Editura Fundaţiei Chemarea. (Inspectoratul General al Jandarmeriei). MIRCEA. V. Ion. MITRICEV.P. DUMITRESCU.M.I. 1983. Kriminalistika. cu ilustr. Curs de poliţie tehnică şi tactică de poliţie criminală. S. NIŢĂ. 351 p. 2006. VOCHESCU. 1978. Ion. Izdatelstva juridiceskaia literatura. candidat în ştiinţe juridice. 240 p. S. 1948. Criminalistica. Criminalistică. Les traces. Ion. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). Bibliografie la p. 130. 208 p. Constantin. 125.. Ion. Iaşi. candidat în ştiinţe juridice. B. M. 1994.P. Criminalistica. MANEA. Metods of Forensic Detection. Ion. XVI+357 p. KOLMAROV. 3e édition. Les armes et les explosifs.I. TARASOVRODIONOV. SALAMANOV. Ioan.P. Ministerul de Interne. Criminalistica. 1999. [Traducere]. NICKELL. 1963. Ministerul de Interne. Criminalistica. RODIONOV (coordonatori). MITRICEV. Manuel de technique policière. MITRICEV.. Facultatea de Drept). ŞAVER. 121. Science. Les taches.P. 319 p. F. 120. M. e 4 édition corrigée. candidat în ştiinţe juridice. GACEA. L’identification des récidivistes. Les taches. + 94 p. Eugen Bianu. MIRCEA. Criminalistica. L’expertise des documents écrits. 106. 252 p. Mockva. (Multigrafiat) (Universitatea „Babeş-Bolyai“ Cluj-Napoca. Edmond. 1976.M. 1983. Les empreintes digitales. Les correspondances secrètes. Les constats. MIHUŢ. docenţi. litografiate. Les drogues. L’identification des récidivistes. 429 [-431] p. TARASOV. Editura Fundaţiei Chemarea. Manual de 1 Poliţie technică. 123. Elena. 1935. cu ilustr. 308 p. Autori: A. VINBERG. Editura Didactică şi Pedagogică. V. Constantin. LOCARD. 122. Şcoala de ofiţeri activi. 1954. 1983. 132. Tradus după originalul din limba rusă: Institutul Panunional de cercetări Criminalistice al Procuraturii U. candidat în ştiinţe juridice. John. Florin. Bucureşt