LAZĂR CÂRJAN

CRIMINALISTICĂ ŞI ŞTIINŢE DE CONTACT Bibliografie
Ediţia a II-a revizuită şi adăugită

Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor – Bucureşti, 2006 –

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României CÂRJAN, LAZĂR Criminalistică şi ştiinţe de contact/Lazăr Cârjan. – Ediţia a II-a, rev. – Bucureşti: Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, 2006 ISBN (10) 973-745-027-2; (13) 978-973-745-027-2 016:343.9 019.922

Culegere text, tehnoredactare şi copertă: Neli TÂRŢĂU Tipărit la Tipografia Ministerului Administraţiei şi Internelor

Prof. univ. dr. Lazăr Cârjan

CRIMINALISTICĂ ŞI ŞTIINŢE DE CONTACT Bibliografie

Cuvânt înainte
La apariţia primei ediţii, în 2004, „Criminalistică şi ştiinţe de contact – Bibliografie selectivă” – aşa cum s-a subintitulat atunci, a reprezentat o veritabilă provocare pentru lumea ştiinţifică din ţară. Era prima lucrare de acest gen (şi aşa a rămas şi astăzi!) din spaţiul românesc şi, totodată, una de pionierat, practic, şi pe plan internaţional. Pe cât de necesară, după cum avea să o dovedească interesul stârnit printre criminalişti, mai ales printre cei cu aplicaţie către domeniul teoretic, pe atât de dificilă de alcătuit prin imensul efort de cercetare impus autorului, bibliografia „selectivă” propusă de prof.univ.dr. Lazăr Cârjan era, de fapt, o micro-enciclopedie, căreia nu-i lipsea decât suportul imaginii pentru a-şi confirma pe deplin acest statut. Epuizarea grabnică a ediţiei, pe de o parte, şi nevoia de a ţine pasul cu factorul noutate, pe de altă parte, ce caracterizează universul informaţional al unei ştiinţe atât de dinamice cum este criminalistica, l-au determinat pe autor să procedeze la o revizuire şi completare a lucrării sale, ediţia de faţă (cu peste 900 de titluri noi!) având darul să satisfacă setea de cunoştinţe a confraţilor cărora li se pune acum la dispoziţie un instrument de lucru perfecţionat şi „adus la zi” mai ales în ceea ce priveşte publicaţiile ştiinţifice în domeniu apărute în lume în ultimii doi ani. Des consultată (dar foarte rar citată ca atare), „Criminalistică şi ştiinţe de contact – Bibliografie” se oferă aşadar publicului românesc (ar fi de avut în vedere şi o versiune în engleză, pentru cercetătorii străini!), nu numai cu un conţinut mai amplu, ci şi într-o ţinută grafică mai frumoasă şi mai funcţională ce-i sporeşte atractivitatea şi, deopotrivă, facilitatea consultării. E aici şi meritul incontestabil al Editurii Ministerului Administraţiei şi Internelor, care a rezervat în planul său de publicaţii locul cuvenit unei asemenea lucrări, ce nu face cu siguranţă parte din categoria titlurilor comerciale. Subliniind acest fapt, nu trebuie uitat că această ediţie are caracterul uneia definitive sui generis, lucrarea de sine rămânând una deschisă înnoirilor şi completărilor viitoare. Nici nu s-ar putea altfel, câtă vreme o bibliografie destinată conexiunilor dintre criminalistică şi celelalte ştiinţe este menită să urmeze cursul acumulărilor succesive, mai ales în condiţiile permanentei accelerări a procesului, de ansamblu, al cunoaşterii. Acest demers firesc se va realiza însă, de acum încolo, prin fascicule periodice care vor cuprinde, cu precădere, dar nu exclusiv, lucrările nou apărute. Nu exclusiv, pentru că autorul, în ciuda dificultăţilor legate de identificarea fizică a apariţiilor mai vechi – fondul de carte criminalistică veche din marile biblioteci româneşti fiind extrem de limitat – nu va renunţa la încercarea de a întregi permanent portofoliul „istoric” al bibliografiei sale. Cu aceasta, fără a mai insista asupra îmbunătăţirilor aduse în ediţia de faţă din „Criminalistică şi ştiinţe de contact – Bibliografie”, inclusiv în ceea ce priveşte unele corecţii, operate cu onestitate în spiritul cuvenitului respect pentru rigoarea ştiinţifică, mai subliniem efortul excepţional în realizarea unei cărţi, care, prin felul cum se prezintă, dovedeşte că a meritat să fie făcut, atât de autor, cât şi de editură. Desigur, în beneficiul tuturor celor care, consultând-o, vor avea posibilitatea să acceadă, mai direct şi mai simplu, la o sursă sau alta de informaţie criminalistică românească sau străină. Prof. Vasile Lăpăduşi Secretar General al Asociaţiei Criminaliştilor din România, Redactor-şef al Revistei Române de Criminalistică

PARTEA I
Bibliografie în ordinea alfabetică a autorilor

A
1.

ABRAHAM, Pavel. Poliţia, comunitatea şi tranziţia. Editura Naţional, Bucureşti, 1996, 270 p. 1 ABRAHAM, Pavel. Legislaţie în asistenţă socială – Reglementări internaţionale. Editura Naţional, Bucureşti, 1999, 479 p. ABRAHAM, Pavel; CRĂCIUN, Adriana. Legislaţie în asistenţă socială. 2 vol. Editura Naţional, Bucureşti, 2000, vol.I, 496 p.; vol. II, 862 p. ABRAHAM, Pavel. Legislaţie în asistenţă socială – Note de curs. Editura Naţional, Bucureşti, 2000, 246 p. ABRAHAM, Pavel; HURDUBAIE, Ioan. Convenţii europene în materie penală. Editura Naţional, Bucureşti, 2001, 300 p. ABRAHAM, Pavel; NICOLĂESCU, Victor; IAŞNIC, Bogdan. Introducere în probaţiune. Editura Naţional, Bucureşti, 2001. ABRAHAM, Pavel. ADDENDA la lucrarea Administrarea justiţiei în comunitate – Standarde şi reglementări internaţionale / Autor Graham W. Giles. Bucureşti, Editura Expert, 2001, p. 315-336. ABRAHAM, Pavel; DERŞIDAN, Emil. Codul penal al României – comentat şi adnotat. Editura Naţional, Bucureşti, 2002, 695 p. ABRAHAM, Pavel; FĂRŢALĂ, Valeriu. Legislaţie în asistenţă socială – Note de curs. Editura pentru Ştiinţe Naţionale, Bucureşti, 2002, 262 p. ABRAHAM, Pavel; NICOLĂESCU, Victor; IAŞNIC, Bogdan. Poliţia comunitară. Editura Expert, Bucureşti, 2002, 405 p. Bibliografie la p. 369-405. ABRAHAM, Pavel; CRĂCIUN, Adriana; RIZON, Lucica. Legislaţie în asistenţă socială. 2 vol. Editura Naţional, Bucureşti, 2003, vol. I, 939 p.; vol. II, 981 p.

12.

2.

ABRAHAM, Pavel; IONEA, Dumitru. Poţi să fii detectiv particular. Editura Detectiv, Bucureşti, 2004, 282 p. Bibliografie la p. 278-279. ABRAHAMS, Peter; DILLNER, Luisa; SNOW, Tom. Corpul omenesc. O fascinantă incursiune în tainele alcătuirii şi funcţionării corpului omenesc. Traducere din limba engleză de Adriana Bădescu. Editura Colosseum, 2000, 1995, 16 p. ABRIC, Jean-Claud. Psihologia comunicării. Teorii şi metode. Traducere din limba franceză de Luminiţa şi Florin Botoşineanu. Editura Polirom, Iaşi, 2002, 205 p. ACHIŢEI, Gheorghe; AGARICI, Paul; DIMITRIU, Mihai; IAROVICI, Eugen; NUSS, Fred; ORĂDAN, Adrian. Coordonator: IAROVICI, Eugen. Audiovizual şi diaporama. Colecţia Foto-Film. Editura Tehnică, Bucureşti, 1983, 163 p. ADAM, T. Afacerea Dreyfus. Istoricul documentat al unui proces celebru, de T. Adam. [Partea I, fasc. 2 1-13; II, fasc. 1430], Bucureşti [Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu], 1898, 478 p. ADAMCIUC, I.; GOTCĂ, I.; SIMONA, S.; JUVERDEANU, M. Comportamentul infracţional la copii şi adolescenţi, în Buletin de psihiatrie integrativă, an XI, vol. X, nr. 1 (24), 2005, Iaşi, p. 187-197. ADLER, Freda. Notions not obsessed with crime. Rothman, Litteton, California, 1983. ADLER, Freda; MUELLER Gerharg O.W and Laufer; WILLIAM, S. Criminology. 1995. AFLOROAIEI, Ştefan. Lumea ca reprezentare a celuilalt. Institutul European, Iaşi, 1994, 228 [-232] p. AIONIŢOAIE, Constantin; BADEA, Ion; CORA, Ioan; CREŢU, Ovidiu. Curs de criminalistică. Metodică. Colaborator

13.

3.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

9.

18.

19.

10.

20.

11.

21.

1

Pagină, pagini.

2

Fasciculă.

Eugeniu Gacea. Ministerul de Interne, Şcoala militară de ofiţeri activi, Catedra de criminalistică, Bucureşti, 1971, 264 p.
22.

28.

AIONIŢOAIE, Constantin. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul infracţiunilor de tâlhărie, în Tratat practic de criminalistică, vol. I, Ministerul de Interne, 1976, p. 446-448. AIONIŢOAIE, Constantin; ASANACHE, Gheorghe. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul unor infracţiuni contra sănătăţii publice, în Tratat practic de criminalistic, vol. I, Ministerul de Interne, 1976, p. 468469. AIONIŢOAIE, Constantin; SANDU, IonEugen. Folosirea fotografiei judiciare operative în reconstituire, în 20 de ani de expertiză criminalistică, Ministerul Justiţiei, Bucureşti, 1979, p. 185-188. AIONIŢOAIE, Constantin; CORA, Ioan; SANDU, Ion-Eugen; BERCHEŞAN, Vasile; BOŢOC, Ioan; MARCU, Ilie. Curs de tactică criminalistică. 2 vol. Ministerul de Interne, Şcoala militară de ofiţeri activi. Bucureşti, 1983, (litografiat), vol. I, 134 p.; vol.II, 140 p. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile; BOŢOC, Ioan; PLETEA, Constantin; MARCU, Ilie. Curs de criminalistică. Anexă. Ministerul de Interne. Bucureşti, 1985, (litografiat), 307 p. AIONIŢOAIE, Constantin; STĂNICĂ, Tudor; VASILE, Gheorghe, (coordonatori). Autori: AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile; BOŢOC, Ioan; BUTOI, Tudorel; COCA, Nicolae; FLOREA, Gheorghe; MANDACHE, Ion; MARCU, Ilie; OLARU, Alexandru; PĂLĂNCEANU, Eugen; PLETEA, Constantin; SANDU, Ion-Eugen; SCARLET, Gheorghe; SIMA, Ion; STANCU, Emilian; TUDOR, Stănică; VASILE, Gheorghe. Tactica criminalistică. Ministerul de Interne, Serviciul Editorial şi Cinematografic, 1989, 290 p. Bibliografie la p. 289-290. 10
29.

23.

AIONIŢOAIE, Constantin; SANDU, IonEugen (coordonatori). Autori: AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile; BUTOI. Tudorel; MARCU, Ilie; PĂLĂNCEANU, Eugen; PLETEA, Constantin; SANDU, Ion-Eugen; STANCU, Emilian. Tratat de tactică criminalistică. Ediţia a II-a, revăzută şi completată. Editura Carpaţi, Craiova, 1992, 328 p. Bibliografie la p. 326-328. AIONIŢOAIE, Constantin; SANDU, IonEugen. Tactica criminalistică - rolul ei în prevenirea şi combaterea infracţiunilor, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a II-a revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 9-16. AIONIŢOAIE, Constantin; STANCU, Emilian. Planificarea urmăririi penale, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a IIa revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 17-25. AIONIŢOAIE, Constantin; MARCU, Ilie. Executarea măsurilor preventive, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a IIa revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 76-89. AIONIŢOAIE, Constantin; BUTOI. Tudorel. Ascultarea învinuitului sau inculpatului, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a II-a revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 90-120. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile. Ascultarea părţii vătămate, părţii civile şi părţii responsabile civilmente, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a IIa revăzută şi completată, Editura Carpaţi, 1992, p. 150-165. AIONIŢOAIE, Constantin; BUTOI, Tudorel. Confruntarea, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a II-a revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 166-177. AIONIŢOAIE, Constantin; STANCU, Emilian. Prezentarea pentru recunoaştere, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a II-a revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 178-193.

24.

30.

25.

31.

32.

26.

33.

27.

34.

35.

36.

AIONIŢOAIE, Constantin; PĂLĂNCEANU, Eugen. Ridicarea de obiecte şi înscrisuri, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a II-a revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 194-205. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile; BOTOC, Ioan. Percheziţia, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a IIa revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 206-237. AIONIŢOAIE, Constantin; PLETEA, Constantin. Constatarea tehnico-ştiinţifică şi expertiza, în Tratat de tactică criminalistică, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 238-254. AIONIŢOAIE, Constantin; STANCU, Emilian. Reconstituirea, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a II-a revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 255-277. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile; MARCU, Ilie. Luarea măsurilor asiguratorii, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a II-a revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 278-291. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile; SANDU, Ion-Eugen. Constatarea infracţiunii flagrante, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a II-a revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 292-303. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile (coordonatori). Autori: AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile; DUMITRAŞCU, Ion N.; PLETEA, Constantin; SANDU, Ion-Eugen. Tratat de metodică criminalistică, vol. I. Editura Carpaţi, Craiova, 1994, 376 p. Bibliografie la p. 365-367. Tablă de materii şi în limbile engleză, franceză şi germană. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile. Metodica criminalistică şi rolul ei în prevenirea infracţiunilor, în Tratat de metodică criminalistică, vol. I, Editura Carpaţi, Craiova, 1994, p. 11-20. 11

44.

AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile. Cercetarea infracţiunilor de furt şi tâlhărie, în Tratat de metodică criminalistică, vol. I, Editura Carpaţi, Craiova, 1994, p. 164-218. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile. Metodica cercetării delapidării, în Tratat de metodică criminalistică, vol. I, Editura Carpaţi, Craiova, 1994, p. 219-254. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile. Particularităţile cercetării înşelăciunii, în Tratat de metodică criminalistică, vol. I, Editura Carpaţi, Craiova, 1994, p. 255-283. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile; SANDU, Ion-Eugen. Cercetarea infracţiunii de trecere frauduloasă a frontierei, în Tratat de metodică criminalistică, Editura Carpaţi, Craiova, 1994, p. 348-364. ALĂMOREANU, Sorin, Elemente de criminalistică. Cluj-Napoca, Editura Alma-Mater, 2000, 224 p. Bibliografie la p. 221-224. ALĂMOREANU, Sorin. Criminalistica. Note de curs. Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2000, 204 p. Bibliografie la p. 199-202 (Fundaţia Universitatea „BogdanVodă”. Universitatea „Bogdan-Vodă”). ALĂMOREANU, Sorin. Elemente de criminalistică, Editura Alma-Mater, ClujNapoca, 2002, 240 p. ALĂMOREANU, Sorin. Clasic şi modern în examinarea documentelor suspecte. Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2003. ALĂMOREANU, Sorin, Dr., Universitatea Babeş-Bolyai; SZOSTAK, Maciej, Dr. hab. Criminalistica: paradox sau paradigmă?, în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică, Editura Alma Mater, ClujNapoca, 2003, p. 122 – 125. ALĂMOREANU, Sorin; ZAMFIRESCU SPIREA, Neculai. Introducere în interpretarea fenomenologică a urmelor. Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2003, 171 p. Bibliografie la p. 171.

37.

45.

46.

38.

47.

39.

40.

48.

49.

41.

50.

42.

51.

52.

43.

53.

54.

ALBINARU, Adina; BATANEANC, Lucian; BOBAR, Eugen. Modalităţi de fals în paşapoarte străine, în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică, Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2003, p. 48 – 62. ALBISHAUSEN, Wilfried, Aktenaufbau und - führung in umfangreicheren Ermittlungsverfahren (Întocmirea şi circuitul documentelor în procedurile de anchetă amplă), în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Ştiinţe criminalistice. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică, ediţie revăzută şi adăugită. Coordonator Rolf Rainer Jaeger, vol. II, Editura Schmidt Römhild, Lübeck, Berlin, Essen, 2002, 28 p. ALBU-VASLUI, Constantin, Regulamentul Monopolului de stat al stupefiantelor. Legea pentru combaterea abuzului de stupefiante… Regulament pentru autorizarea vânzării produselor cosmetice şi parfumuri „Timbrul cosmetic“. Das Reglement des Staats-monopols. Cu adnotări şi comentarii. Culegere de Constantin Albu-Vaslui. Traducere din limba germană de Albert Weiss, Bucureşti, 1933, 84 p. ALECU, Gheorghe; DRĂGAN, Jenică; TIPIŞCĂ, Mariana. Dreptul drogurilor – elemente introductive. Editura Dobrogea, 2003. ALECU, Gheorghe, Lector univ. drd. Universitatea Constanţa. Constatarea şi probarea stării de intoxicare alcoolică voluntară în Criminalistica, anul V, nr. 5, septembrie 2003, p. 34-36. ALECU, Gheorghe, Lector univ. drd. Universitatea Constanţa, Universitatea „Spiru Haret“. Investigarea modurilor de operare a traficanţilor de droguri. Particularităţi ale cercetării la faţa locului, în Investigarea criminalistică a locului faptei, Bucureşti, 2004, p. 211-222. ALECU, Gheorghe, Lector universitar dr. Criminalistica. Curs universitar. Editura Ovidius, University Pres, Constanţa, 2004, 934 p. Bibliografie la p. 907-934. 12

61.

ALECU, Gheorghe, Facultatea de Drept Constanţa, Universitatea „Spiru Haret”. Particularităţi tactice şi administrarea probelor în cazul cercetării infracţiunii de contrabandă, în Criminalistica, anul VI, nr. 6, noiembrie 2004, p. 41-44. ALECU, Gheorghe, Lector univ. dr., Facultatea de Drept Constanţa, Universitatea „Spiru Haret”. Aprecierea valorii probante a concluziilor rezultate din constatările tehnico-ştiinţifice, medico-legale şi din expertize, în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”, Editura Luceafărul, Bucureşti, 2005, p. 198-203. ALECU, Gheorghe, Lector univ. dr., Facultatea de Drept Constanţa, Universitatea „Spiru Haret”. Cercetarea urmelor accidentelor de navigaţie feroviare şi aeriene, în Criminalistica, anul VII, nr. 1, ianuarie 2005, p. 28-30. ALECU, Gheorghe, Lect. univ. dr. Facultatea de Drept Constanţa,. Universitatea „Spiru Haret”. Unele consideraţii referitoare la psihologia victimei unei infracţiuni şi factorii ce influenţează formarea declaraţiei acesteia, în Criminalistica, anul VII, nr. 2, martie 2005, p. 28-30. ALECU, Gheorghe, Lect. univ. dr., Universitatea „Spiru Haret” – Facultatea de Drept Constanţa. Particularităţi ale investigaţiei penale şi criminalistice a unor infracţiuni din domeniul informatic, în Criminalistica, anul VII, nr. 3, mai 2005, p. 16-18. ALECU, Gheorghe, Lector univ. dr., Facultatea de Drept Constanţa, Universitatea „Spiru Haret”. Particularităţi ale investigaţiei penale şi criminalistice a unor infracţiuni din domeniul informatic (II), în Criminalistica, anul VII, nr. 4, iulie 2005, p. 5-8. ALECU, Gheorghe, Lector universitar, doctor, Universitatea „Spiru Haret”, Facultatea de Drept Constanţa. Noi metode şi tehnici de investigare a accidentelor de navigaţie maritimă, în

55.

62.

63.

56.

64.

57.

65.

58.

66.

59.

67.

60.

Metode şi tehnici de identificare criminalistică, Bucureşti, 2006, p. 414419.
68.

79.

ALMANDOS, Luis, Reyna. Union Internationale D’Identification, în R.I.C., no.10, 3e année, 1931, p. 728-737. ALMOG, Joseph; SPRINGER, Eliot. Proceedings of the International Symposium on Fingerprint Detection and Identification, June 26-30, 1995, Neurim, Israel. Edited by Dr. Joseph Almog [,] Director, Division of Identification and Forensic Science (D.I.F.S.) Israel nationalPolice; Eliot Springer [,] Head Fingerprint Development Laboratory, Division of Identification and Forensic Science (D.I.F.S.) Israel National Police. Jerusalim, Israel, 1996, 438 p. ALONSO, Iulio Nieto. Profesor de Criminalistică, Especialista en Balistica Forense, Documentoscopia y Lofoscopia. Apuntes de Criminalistica. Secunda Edician, Madrid, 2002, 195 p. Bibliografia consultada p. 195. ALTAVILLA, Enrico. Il riconoscimento del colpevole nel nuovo codice di procedura penale. Note di psicologia giudiziaria, în e R.I.C., no.2, 4 année, 1932, p. 86-107. ALTAVILLA, Enrico. Il riconoscimento e la ricognizione delle persone e delle case. Roma, Foro Italiano, [1935]. ALTAVILLA, Enrico. Psicologia giudiziaria. Vol. I şi II. Unione Tipografico, Editrice Torinese. Torino, 1955. ARTIŞEVSKII, G. V. Elaborarea şi verificarea versiunilor de anchetă. Literatura juridică, Moscova, 1978. Almanahul Revistei Jandarmeriei. Redactori Gheorghe Boblea şi Oana Cioboată; apariţie anuală începând cu 1998. Editura Fundaţiei Revista Jandarmeriei, 240 p. ÁMBELAIN, Robert. Traité d’Astrologie Ésotérique. Éditions Adyar, Paris, 1937, 272 p. AMBLER, Eric. Epitaf pentru un spion. Traducere din limba engleză de Paul B. Marian. Editura Univers, Bucureşti, 1970, 224 p. (Enigma). Titlul original în limba engleză: Epitaph for a spye.

ALECU, Gheorghe, Dr.; BARBĂNEAGRĂ, Alexei, dr. Reglementarea penală şi investigarea criminalistică a infracţiunilor din domeniul informatic. Pinguin Book, Bucureşti, 2006, 271 p. Bibliografie la p. 263-271. ALEXANDRESCU, Lucian Ionuţ, Jurist. Criminalistica – o profesie de înaltă utilitate socială, în Criminalistica, anul VII, nr. 6, noiembrie 2005, p. 1-3. ALEXANDRESCU, Vladimir. Amprenta olfactivă – o metodă ştiinţifică? în Criminalistica, anul I, nr. 1, martie 1999, p. 31-32. ALEXANDRIAN. Istoria filozofiei oculte. Traducere din limba franceză de Claudia Dumitru. Editura Humanitas, Bucureşti, 1994, 444 p. ALEXIU, [Nicolae I.], Judecător la Tribunalul Romanaţi. Manualul ofiţerului de poliţie judiciară. Craiova, 1893, 62 p. Alcool et Drogue. Programmes d’assitance aux travailleurs. Genève, Bureau international du Travail, [1989], VII + 220 p. (Bureau Internationale du Travail Genève). ALMANDOS, Reyna. Dactiloscopia argentina. La Plata, 1901. ALMANDOS, Luis, Reyna. Dactiloscopia Argentina. La Plata Joaquim Sese, 1909. ALMANDOS, Luis, Reyna. Origen e influencia juridico-social del sistema dactiloscopico argentino. La Plata, Impresiones oficiales, 1912. ALMANDOS, Reyna. Documentation del Museo Vucetich. La Plata, 1928. ALMANDOS, Reyna. Las lineas blancas dactiloscopicas, în R.I.C., 1 no.9, 2e année, 1930, p. 652-661.

80.

69.

70.

81.

71.

82.

72.

73.

83.

84.

74. 75. 76.

85.

86.

77. 78.

87.

88.

1

Revue Internationale de Criminalistique 13

89.

AMBLER, Eric. Lumina zilei [roman]. Traducere din limba engleză de Ecaterina Bucur. Bucureşti, Editura Vivaldi, 1993, 248 p. AMELINE, Léon. Ce qu’il faut connaître de la police et de ses mystères, par Léon Ameline. Paris, Boivin, [1926], 160 p. AMMONIUS; STEPHANUS. Comentarii la tratatul Despre Interpretare al lui Aristotel [,] însoţite de textul comentat. Traducere, cuvânt înainte, note şi comentariu de Constantin Noica. Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1971, 213 [-216] p. (Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice. Centrul de Logistică). (Scriitori greci şi latini XII). AMZA, Tudor, Dr. Ţiganii, necunoscuţii de lângă noi. Editura Atlas-Lex, Bucureşti, 1996, 495 p. AMZA, Tudor, Conf. univ. dr. Conotaţii criminogene şi noi riscuri pentru ordinea publică. Fenomenul satanist. Copiii străzii şi piaţa sexului. Criminalitatea economico-financiară a „gulerelor albe“. Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997, 264 p. AMZA, Tudor, Conf. univ. dr. Criminologie teoretică. Teorii reprezentative şi politică criminologică. Editura Lumina Lex, 2000, 816 p. (Universitatea „Nicolae Titulescu“ Bucureşti, Facultatea de Drept), Bibliografie la sfârşitul fiecărei secţiuni. AMZA, Tudor. Criminologie. Tratat de teorie şi politică criminologică. Bucureşti, Lumina Lex, 2002, 1085 p. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol. Glosar criminologic, p. 1028-1068. AMZA, Tudor; AMZA, Cosmin-Petronel. Criminalitatea informatică. Bucureşti, Lumina Lex, 2003, 520 p. Glosar p. 493508. AMZA, Tudor, Conf, univ. dr.; AMZA, Cosmin - Petronel, Drd. Crima cibernetică: înţelegere, prezentare şi definiţie, în Investigarea criminalistică a locului faptei, Bucureşti, 2004, p. 231233. 14

98.

ANDER, Z.; Bilgan, I.; MOLNAR, V. Medicină legală. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1966, 232 p. cu 1 fig. + erată (Ministerul Învăţământului). ANDREESCU, Anghel; GEGEA, Nicolae; NEDELCU, Gheorghe; PRUNĂ Ştefan. Noţiuni ale managementului din Ministerul de Interne. Coordonator Vasile-Gabriel Niţă. Editura Ministerului de Interne, 1998, 296 p. Dan, Maior. Terorismul, analiză psihosociologică. Editura Timpolis, 1999, 120 p.

90.

99.

91.

100. ANDREESCU, Anghel, Gl. bg.; NIŢĂ,

101. ANDREESCU, Anghel, Gl. bg.; PRUNĂ,

Ştefan, Cpt. Psihopedagogie militară. Editura Timpolis, 1999, 340 p.
102. ANDREESCU,

92.

Anghel, Gl. bg.; GRIGOROIU, Valentin, Lt. col. Securitatea României şi condiţiile contemporane. Editura Artprint, 2000, 200 p.

93.

103. ANDREESCU,

94.

Anghel; LIŢĂ, Ştefan (coordonatori). Managementul stresului profesional. Ghid pentru personalul din domeniul ordinii şi siguranţei publice (Ministerul Administraţiei şi Internelor. Centrul de Psihosociologie.) Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, 2005, 272 p. Anghel: LIŢĂ, Ştefan (Coordonatori). Autori: ALBU, Cristina; ANDROSIAC, Eugen; BOZAI, Violeta; GRIGOROIU, Marian; MIHALCEA, Andreea; MILCU, Marius; MUREŞAN, Genoveva; LIŢĂ, Ştefan; TAT, Cristina; TURC, Darius; TURC, Mirela; RUSAN, Adrian. Managementul stresului profesional. Ediţia a II-a. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, Bucureşti, 2006, 387 p. Bibliografie după fiecare capitol.

104. ANDREESCU,

95.

96.

105. ANDREESCU,

97.

Ion; BUCUR, Cecilia. Valoarea expertizei medico-legale a firului de păr în identificarea autorului unei infracţiuni, în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică, Ministerul de Interne, 1979, p. 99-100.

1

Figură, figuri

106. ANDREESCU,

M. Mihail. Istoricul Mănăstirii Trivale de la fondare până la 1800. Domeniul funciar şi fondul de documente. Tipografia „Curtea Veche” S.R.L., Bucureşti, 2001, 343 [344] p. de contur în criminalistică, în Revista Română de Drept, nr. 2/1974, p. 80-84.

114. ANDREI, Petre. Prelegeri de istorie a

filosofiei: De la Kant la Schopenhauer. Cuvânt înainte de Ştefan Afloarei, Polirom, Iaşi, 1997, 224 p. (Collegium: Filosofie).
115. ANDREI,

107. ANDREI, I. Contribuţii la studiul urmelor

Petre. Sociologie generală. Ediţia a IV-a, Polirom, Iaşi, 1997, 392 p. (Sociologie: Ştiinţe politice, Collegium). Organizarea poliţienească şi statutul funcţionarilor civili. Compilaţie după textul italian al legilor şi regulamentelor de reorganizare din anii 1907-1908 şi 1909. Tipografia „Universala“ Iancu Ionescu, str. Covaci nr. 14, Bucureşti, 1912, 75 p. (legislaţie italiană).

108. ANDREI,

I.; SĂRĂROIU, I. Triumful adevărului. Editura Cordial Lex, ClujNapoca, 1997.

116. ANDRIESCU, V. (inspector de poliţie).

109. ANDREI, Petre. Opere sociologice [vol.] 1.

Sociologia cunoaşterii şi a valorii. Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note de dr. Mircea Mâciu. Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1973, 467 p.
110. ANDREI, Petre. Opere sociologice [vol.]

117. ANDRONESCU,

2. Sociologia politicii şi a culturii. Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note de dr. Mircea Mâciu. Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1975, 405 p. cu facs. 1+ 1 f. 2 portret.
111. ANDREI, Petre. Opere sociologice [vol.]

Şerban. Cadmos. Scurtă istorie a scrisului. Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1966, 360 p. cercetări în identificarea persoanelor după voce. Ministerul de Interne, Serviciul Cultural, Presă şi Editorial, 1971.

118. ANGHELESCU, Ion. Rezultatele primelor

3. Sociologie generală. Ediţia a III-a, îngrijită şi notă introductivă de dr. Mircea Mâciu, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti,1978, 460 p. cu portret şi facs. Titlu şi în limbile engleză şi rusă. Rezumat în limba engleză. Tablă de materii şi în limba engleză. Bibliografie la p. 445-451.
112. ANDREI, Petre. Opere sociologice [vol.]

119. ANGHELESCU, Ion. Cercetarea la faţa

locului în cazul catastrofei feroviare din Staţia C.F.R. Bucerdea. Ministerul de Interne, Serviciul Cultural, Presă şi Editorial, 1972.
120. ANGHELESCU,

4. Istoria filozofiei. Epoca kantiană; Etică generală. Sociologie specială. Ediţie îngrijită, cuvânt introductiv, note şi comentarii de dr. Mircea Mâciu. Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1983, 368 p. Titlu şi în limba engleză.
113. ANDREI, Petre. Filosofia valorii. Prefaţă

Ion; BARCIUC, Alexandru. Filmul judiciar. Ministerul de Interne, Serviciul Cultural, Presă şi Editorial, 1973, 174 p.

121. ANGHELESCU,

de Nicolae Râmbu. Ediţia a III-a, Polirom, Iaşi, 1997, 240 p. (Collegium: Filosofie).
1 2

Ion. Expertiza fonobalistică judiciară. Ministerul de Interne, Serviciul Cultural, Presă şi Editorial, 1975, 143 p. Bibliografie la p. 127-128. Rezumate în limbile franceză, engleză, germană şi rusă. de identificare criminalistică în România, în Şcoala românească de criminalistică, Ministerul de Interne, 1975, p. 39-45 (uz intern).

122. ANGHELESCU, Ion. Evoluţia cartotecilor

Facsimil, facsimile Filă, file 15

13-19. GEAMBAŞU.E. I. 1976. vol. I. Urme specifice catastrofelor aeriene. în Tratat practic de criminalistică. Dan. 1976. vol. Ministerul de Interne. 1978. Ministerul de Interne. ANGHELESCU. COMAN. vol. 56-59. R. 305-308. în Tratat practic de criminalistică. 1976. 127-135. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul catastrofelor maritime şi fluviale. ANGHELESCU. Ministerul de Interne. 136. 127. vol.. MANEA. KÖNIG. p. 132. Ion. 1980. Ion. II. Ministerul de Interne. Ion. 133. Filmul şi video- Ion. vol. 142-144. vol. Ministerul de Interne. 131. Unele rezultate obţinute pe plan mondial. 138. ANGHELESCU. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. 1979. Ion. vol. p. p. Ministerul de Interne. NICHIFOR. 377-382. Ministerul de Interne.123. 139. Ion. 130. I. 1976. RADU. lăsate de aparatul de filmat. III. ANGHELESCU. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. în Tratat practic de criminalistică. Ion. vol. Examinarea urmelor . Ministerul de Interne. Expertiza de portret. 357-367. I. Legătura criminalisticii cu alte ştiinţe. Expertiza urmelor BUTA. 1976. Expertiza crimina- 140. p. 1979. ANGHELESCU. VOCHESCU. 134. p. Adrian. CONSTANTIN. 129. ANGHELESCU. Unele particularităţi Unele consideraţii cu privire la identificarea persoanei după semnătură. Ministerul de Interne. p. ANGHELESCU. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Constatarea stresului psihologic cu ajutorul sonagrafului şi al detectorului de stres psihologic în voce. p.. 1980. Ion. Ministerul de Interne. vol. III. 17-20. Ion. 1978. 459-461. vol. URUCU. Metodă de expertiză fonocriminalistică a monedelor. 394-405. Ion. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Ministerul de Interne. în Tratat practic de criminalistică. Ion. 370-377. vol. PETRE. în Tratat practic de criminalistică. ANGHELESCU. II. 1978. 69-83. p. Posibilitatea stabilirii disimulării adevărului în voce cu ajutorul aparatului P. III. în Tratat practic de criminalistică. Alfred ale cercetării la faţa locului în cazul infracţiunilor contra siguranţei circulaţiei feroviare. ANGHELESCU. 137. Ion. Rolul constatării 126. 74-79. în Tratat practic de criminalistică. 1976. Ion. în Tratat practic de criminalistică. p. în Tratat practic de criminalistică. Ministerul de Interne.S. ANGHELESCU. 382-384. I. ANGHELESCU. în Tratat practic de criminalistică. 1980. 125. Urme specifice accidentelor şi catastrofelor de cale ferată. Ministerul de Interne. Nicolae. vol. în Tratat practic de criminalistică. Ministerul de Interne. Ministerul de Interne. 1979. 128. I. p. Ion. 1979. vol. p. Ministerul de Interne. Ministerul de Interne. Ion. vol. MOISE. Ilona. 1976. Ion. p. Urmele sonore create de obiecte. p. Jean. p. fonograma judiciare la faţa locului. Alexandru. obiectul şi metodele de studiu ale criminalisticii. I. Definiţia. ANGHELESCU. Ion. Examinarea microurmelor-formă. ANGHELESCU. 1976. listică a vocii şi vorbirii. Ion. I. 1978. p. ANGHELESCU. Examinarea bancnotelor. Ministerul de Interne. în Tratat practic de criminalistică. 16 141. Valeriu. ANGHELESCU. în Tratat practic de criminalistică. ANGHELESCU. 124. 59-62. ANGHELESCU. Ion. Ion. p. Ion. sonore ale vocii şi vorbirii în limba română. 96-111. 465-466. p. 135. II. ANGHELESCU. tehnico-ştiinţifice şi al expertizei în garantarea principiului prezumţiei de nevinovăţie. Ion. Ion. Lupu. Bucureşti. în Tratat practic de criminalistică. 64-67. p. ANGHELESCU. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Urme specifice catastrofelor navale.

[Bucureşti]. Colonel. IV. p. DOBRILĂ. (uz intern). Eugen. V. III. V. Ion. Norme de deontologie Olga. p. Ministerul de Interne. ANGHELESCU. Ion. 125-129. în Tratat practic de criminalistică. (uz intern). Dionisie Păcurar. 144-149. p. ANGHELESCU. 158. Diagramele de examinare. Colonel. Ion. Ilona. ANGHELESCU. 203-219. p. Dr. 379 p. Victor. Îndrumar practic de criminalistică pentru subofiţeri de miliţie. cu fig. în Tratat practic de criminalistică. Filmul şi video- ILISIE. Constantin. (uz intern). Ion. RADU. V. 1985. Alexandru. vol. 1980. Modernizarea conducerii activităţii cartotecilor şi colecţiilor criminalistice. (uz intern). Genève. Ilie Vasiliniuc. Ilustrarea îndrumarului: Ion Petre. Cartoteca vocii şi Jean. 147. Ion. ZORZOR. III. ANSELMINO. Alfred 150. vorbirii. p. 48 p. vol. 154. Ion. fonograma de examinare. p. 1940. în Tratat practic de criminalistică. 1980. Ministerul de Interne. Ion. V. instrucţie şi regulamente militare. Ion. ANGHELESCU. 155. 181-193. Ministerul de Interne. ANGHELESCU. Alexandru. Inspectoratul General al Miliţiei. 146. ANGHELESCU. Mihai. 1982. BUTA. 1985. 152. în Tratat practic de criminalistică. ANTON. 194-204. 1984. III. Ion. MOLDOVAN. Marcel. educaţia fizică şi fizica profesională. p. 146-152. Viorel. 149. vol. în Tratat practic de criminalistică. (uz intern). TOMESCU. Ion. IONESCU. 148. vol. 1980. Mircea Constantinescu. Ediţia a II-a. . p. BUTOI. Colectivul de autori: Ion Anghelescu. Ion Voinescu. Ministerul de Interne. lor sonore ale împuşcăturii. (Société de Nations. Identificarea cri- minalistică a hârtiei pe baza compoziţiei fibroase. Ministerul de Interne. Examinarea urme- Cartoteca balistică judiciară. 157. V. ANGHELESCU. ANGHELESCU. Editura Militară. Ministerul de Interne.142. Ion. în Tratat practic de criminalistică. Serviciul Editorial şi Cinematografic. ANGHELESCU. IV. p. şi erori ce pot apărea în expertiza criminalistică. Gheorghe Gheorghe. 1985. Ion Sandu. Ministerul de Interne. 156. Ilie. vol. PATRICIU. IV. în Tratat practic de criminalistică. Examinarea urmelor suplimentare ale tragerii. Ion. 1985. Ministerul de Interne. 1982. GYORFI. 143-152. 259-264. în Tratat practic de criminalistică. p. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Expertiza urmelor de hârtie. vol. 145. armării şi percuţiei. Ion. Petre Cravă. 1931. NICHIFOR. ABC des Stupéfiants. 1986. O. 151. VASILINIUC. vol. în Tratat practic de criminalistică. în Tratat practic de criminalistică. 144. Securitatea şi protecţia informaţiei în sistemele electronice de calcul. SANDU. Ministerul de Interne. vol. vol. Agent de poliţie şi jandarm în termen. Olga.I. 571 p. ANGHELESCU. DOBRILĂ. vol. Ilie. Ministerul de Interne. în Tratat practic de criminalistică. VASILINIUC. Conceptul de cartotecă criminalistică. ANGHELESCU. Ion Petre. Examinarea urmelor lăsate pe bandă magnetică. Ion. Ministerul de Interne. 5-14. DUMITRESCU. 1985. Ministerul de Interne. 153-156. Institutul de Criminalistică. Călăuza Jandarmului. Eugen. vol. 143. 249-287. Cartoteca fonobalistică. Comité central permanent de l’opium). 194-210. Mihaela. vol. în Tratat practic de criminalistică. Bucureşti. ANGHELESCU. RADU. Ministerul Justiţiei. 308 p. ANGHELESCU. 1982. Eugen Dumitrescu. p. 17 Vasile. 1979. Marcel. 468-485. p. Ministerul de Interne. ANGHELESCU. VASILINIUC. 153. p. 1980. Tudorel. Educaţie şi cunoştinţe profesionale. Ilie (coordonatori). ANGHELOIU. Sorin. III.

Marketing. 1. Constantin Bulai. Ion. nr. George. 339 p. Baze ale cunoaşterii în marketing. Constantin. Bucureşti. NEAGU. Ştiinţifică. vol.192 p. 1993. FILIŞANU. POPA. BULAI. 1-51 Codul penal). 170. VOLONCIU. 171. ANTONIU. septembrie 2004. 340 p. Bucureşti. 18 George. Raportul de cauzalitate George. Tip. ANTON. 187 – 193. Ediţia a V-a. ClujNapoca. Coordonatori: George Antoniu. Practica judiciară penală. Dana. 164. 440 p. ANTONIU. 1990. Rodica Mihaela. ANTONIU.a. ARAMĂ. 1992. 161. Concepte. STĂNOIU. George. III. Bucureşti. Povestiri. Nicolae Volonciu. vol. Editura Academiei Române. 173. STĂNOIU. 184 p. vol. 160. Bucureşti. Editura Militară. ANTON. V[asile] D. 1 2 Ion. 199 p. Tradiţii de cercetare. DOBRESCU. 360 p. Ştefan. 169. STĂNOIU. MITRACHE. Bucureşti. A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI. Şerban. Pericol în amonte. Constantin. Bucureşti. 165. 257 p. Coordonator George Antoniu. Editura Academiei Române. 162. Comisar-şef de poliţie. ARAMĂ. Cristiana. Editura Bucureşti. DIANU. Trei ani de prefectorat 12 iunie 1930 – 12 iunie 1933. Editura Vasile. 167. George. 1995. Marin. 1995. 52-154 Codul penal). p. 1964. ANTONENCO. V[asile] [D]. Vasile. Partea generală (art. 163. Editura Imprimeriei de Vest. 174. Violatorii au fost recunoscuţi pe calculator. George. Constantin. 2 Fără an Planşă. Editura Calypso. PAPADOPOL. în Criminalistica. Constantin. AVRIGEANU. Constantin. pl. 1988. Editura Academiei Române. POPESCU. Marketingul resurselor umane. ANTONIU. Editura Expert. Reforma legislaţiei penale. 2003. Bibliografie la p. Dan. Editura Labirint. Constantin Bulai. DANEŞ. Cristina. 1991. MITRACHE. 2001. Editura Academiei Române. BULAI. Singur împotriva lui Ceauşescu. Practica judiciară penală. f. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol. FILIŞANU. ANTOHIE. ANTON. 30. Valeriu. Partea specială (art. + 3 f. FILIPAŞ. Vasile. 2003. 175. ANTONIU. 168. 197-199. „Oltenia“ Imperială 2 – Bucureşti. Editura Alma Mater. Bucureşti. Editura Academiei Române. 96 p. Editura Academiei Române. ARAMĂ. Tempus. vol. George. 208 p. 1968. Partea generală (art.159. 1990. BULAI. Nicolae. ANTONIU. planşe . Vasile. Pasagerul clandestin. Bibliografie la p. anul VI. Coordonatori George Antoniu. Vinovăţia penală. 155-363 Codul penal). Ion. STĂNOIU. Codul penal pe înţelesul tuturor. Coordonatori: George Antoniu. STROE. în dreptul penal. Tudor. George. Cristiana. Rodica Mihaela. Oradea. Constantin.C. Bucureşti. PAPADOPOL. Constantin Bulai. Expert criminalist. Paradigme. Vasile D. Coordonatori: George Antoniu. Bucureşti. 2004. 2001. 302 p. Rodica Mihaela. Avram. MITRACHE. Ion. Bucureşti. DEMETRESCU. Universităţii din Oradea. 232 p. 288 p. Emilian. Practica judiciară penală. FILIPAŞ. PAPADOPOL. revăzută şi adăugită. „Moartea albă” – un flagel periculos. PAPADOPOL. ANTONIU. Avram. I. ANTONIU. p. 272 p. STOICA. Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Iaşi. Bucureşti. 5. 331 p. 172. IV. FILIPAŞ. FILIŞANU. M. Procedura penală (art. Cristiana. II. ANUARUL PREFECTUREI DE POLIŢIE 166. Gheorghe. 1-254 Codul de procedură penală). Tiberiu. Practica judiciară penală. 358-360. Avram. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică.

ARION. perspective. Ştefan. Bucureşti. 2004. p.. ARION ŢIGĂNAŞU. 1983. 215 p. Editura Meridiane. Dr. Editura Antet. poliţie dr. ARGEŞANU. Bucureşti. Ion. 267-276. Terorism. 192. X. Institutul de Istorie „N. Dumitru. Editura Fundaţiei „Premiile Flacăra”. George. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 193. Romanitatea românilor. 2001. Editura Militară. ARION. Cunoaşterea de sine. Bucureşti. Editura „Flacăra”. 185. 1 (24). Pe ce picior dansaţi? Misterul din fotografie. Enigmele anchetelor 182. Iaşi. Traducere din limba franceză de Gheorghe Szekeley. 82 p. Nesfârşita zi de ieri. Profesionistul. ARNAU. ARĂDĂVOAICEI. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. 2005. falsificatorii artei. ARAMĂ. Urgenţe psihiatrice prespitaliceşti.R. în Buletin de psihiatrie integrativă. 49 p. 183. 206 [208] p. ARION. Nu trage Sahib. Gheorghe. Istoria unei idei. Gheorghe. Editura Eminescu. Bucureşti. POPESCU. 2002. LIŢĂ. judiciare. 190. Ţinta în mişcare. 187. ARION. Criminalistica şi Criminologia în acţiune. contraterorism. Penale din cadrul I. Bucureşti. Bucureşti. Soldaţii ultimei şanse. Editura Eminescu. 1998. 186. 2002. Atlas de anatomie. Crimele din Barintown. PAINA. Ion. 1985. Ţigănuşu. Aurel. 180. Bucureşti. 2. 1986..Iorga” Biblioteca istorică XXXV). Ion. Călin. 177. 1913. 181.. an XI. p. Culturală Sophia. (seria Atlase Corint). 317 p. 1972. Şeful Direcţiei Cercetări Penale. Teste psihologice de autoevaluare.. Probele şi mijloacele de probă în contextul noilor reglementări ale Codului de procedură penală.a. 1991. Editura Antet. ARĂDĂVOAICEI. actualitate. Asociaţia 178. ARAMĂ. George. Rezumat şi tablă de materii în limba germană (Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice a Republicii Socialiste România. Necuratul din Colga. 184.. Editura Phobos Publishing House.+105 ilustr. 109-118. Mareşalul şi soldatul. Arta falsificatorilor. 238 [240] p. 191 p. 1970.. Editura Corint. Manual de teorie pentru uzul Gardianului de închisoare. 1997. 3 St. ILIESCU. 338 p. 2005. Bucureşti. ARSENESCU. Editura Albatros. ROŞU. Editura Flacăra. Dan. George. Ionel. Dr. nr. Bucureşti. ISTRATE. Bucureşti.. în Investigarea criminalistă a locului faptei. Bucureşti. 194. 208 p. 191. Editura Academiei Republicii Socialiste România. 188. VAIDA. Bucureşti. 259-268. 282 [-284] p. 189. Istoric. Bibliografie la p. 19 Inspectoratul General al Poliţiei Române Ilustraţie. George. Ion. H. H. Editura Eminescu. (Civica). Bucureşti. ARMBRUSTER. Din însemnările unui procuror criminalist. Metodologia folosirii rezultatelor cercetării la faţa locului în cazul evenimentelor de navigaţie maritimă pentru realizarea probaţiunii judiciare. Editura Luceafărul. Janică. 251-254. ilustraţii . ARION. 2004. TRĂISTARU. Atac în bibliotecă. ARDELEAN. Editura EDITIS. George. p. Editura Lumina Lex. Jănică. Frank. 310 p. ARGEŞANU. 304 p. ARAMĂ. Şeful Direcţiei Cercetări 2 3 În text. Chestor de 1 196. poliţie 1 dr. G. Adolf. Chestor de 179. Trucaj. George.G. 1992. R. George. 1992. 181 p. 112 p. ARION ŢIGĂNAŞU . ARION.176. vol. 195. 206 p.P. 2001. Ion. 2002. ARDELEAN. ARION. 205 p. antiterorism. f. 272 p. Bucureşti.

Gheorghe. 1976. Ministerul de Interne. vol. ARSENI. 118-121. Expertiza urmelor de spermă. p. Atlas clinic de electroencefalografie. DRAGOMIR. ASANACHE. ASANACHE. ARSENI. I. 372 p. 1976. p. p. univ. doc. 1976. DRAGOMIR. p. p. în Tratat practic de criminalistică. L. în Tratat practic de criminalistică. (II). Ministerul de Interne. ASANACHE. 210-214. vol. fig. p. 215. Urmele de spermă. Rezumat în limba engleză. I. Lucia. vol. Bucureşti. I. 207-209. ASANACHE. Gheorghe. Gheorghe. I. 216. în Şcoala românească de criminalistică. 244-245. ASANACHE. C.. 348-356. ASANACHE. 1979. ASANACHE. 214-216. II. în Tratat practic de criminalistică. Gheorghe. 1975. G[heorghe]. 213.. Gheorghe. I. 1976. I. p. p. Ministerul de Interne. [2] + VIII + 40 p. 214. p. vol. Mina. 23 p. Urmele de salivă. 2 Vol. 236-239. în Tratat practic de criminalistică.. ROMAN. p. Mina. 1976. Ioan Moraru. 239-241. ASANACHE. 68-75. DĂNĂILĂ. 508 p. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. DRAGOMIR. p. Gheorghe. 209. 212. MĂRCUŞ. Expertiza urmelor lăsate de dinţi pe corpul uman. 203-207. II. Gheorghe. 1976. vol. ASANACHE. p. 1978. 1978. MĂRCUŞ. în Tratat practic de criminalistică. Gheorghe. 205. Contribuţii la istoria medicinii legale şi a 20 Fundamentul ştiinţific al constituirii . în Tratat practic de criminalistică. Expertiza urmelor lăsate de mâini pe corpul omenesc. Gheorghe. ASANACHE. Identificarea persoanelor după resturile osoase. Gheorghe. L. Ministerul de Interne. Ministerul de Interne. Bucureşti. II. Mina. în Tratat practic de criminalistică. Ministerul de Interne. în Tratat practic de criminalistică. 202. 217-220. 1981. ASANACHE. DRAGOMIR. vol. ARSENI. ASANACHE. Gheorghe. Mina. ASANACHE. Gheorghe. + erată. Cu un cuvânt înainte de prof. p. p. (I) + I + 46 p.. Urme formă lăsate de vegetaţie.. 1986. dr. vol. M. Urmele de natură piloasă. 208. Ministerul de Interne. 199. Mina. vol. metoda supraproiecţiei. Ignat. 200. Ministerul de Interne. 211. 155-159. Bucureşti. 210. 198. p. Ministerul de Interne. 265-280. Ministerul Justiţiei. vol. în Tratat practic de criminalistică. Constantin. Gheorghe. 1978. Urme biologice de natură vegetală. Gheorghe. Ministerul de Interne. în Tratat practic de criminalistică. 207. în Tratat practic de criminalistică. [multigrafiate]. Editura Bucureşti. 1979. Expertiza scrisului cursiv alterat din cauza unor stări patologice. Expertiza prin 204. VASILINIUC. Bucureşti. II. I. dr. Mircea. ASANACHE. cu fig. vol. ASANACHE. antropologiei judiciare din România. Ilie. Urme ale altor ţesuturi moi. I-II. Vol. Academiei. Ministerul de Interne. Alexandru Vladimir. Ministerul de Interne. Prof. în 20 de ani de expertiză criminalistică. GOLU. Ministerul de Interne. 1981. Aspecte etolo- 206. PĂŞESCU. Psihoneurologie. ASANACHE. 1978. Constantin. 203. şi portrete.197. CONSTANTINESCU. Ministerul de Interne. Istoricul neurochirurgiei româneşti. 1978. Gheorghe. ASANACHE. CIUREA. Gheorghe. dr. II. Identificarea de persoane prin utilizarea metodei supraproiecţiei. Editura Medicală. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1983. Apărută cu ocazia celui de-al XVI-lea Congres internaţional de istorie a ştiinţei. 1976. Urmele de natură osteologică. vol. 1976. 183-184. gice desprinse din cercetarea la faţa locului. DRAGOMIR. 25-35. vol. în Tratat practic de criminalistică. Bucureşti. 201. Gheorghe. doc.

martie 2004. 101-105. Constantin. 217. nr. în Tratat practic de criminalistică. Bucureşti. Ministerul de Interne. III. a cadavrului . Gheorghe. Mihăiţă. 1980. 242-244. p. Interpretarea 224. 220. Gheorghe. în Tratat practic de criminalistică. 225. Alina. în Criminalistica. Valoarea practică demonstrată prin desen-schiţă ilustrând principalele trăsături morfofiziologice ale făptuitorului. p. IV. Factori ce intervin în procesul reconstituirii trăsăturilor fizionomiei în portretul vorbit. 1982. ASANACHE. Dr. în Realităţi şi perspective în criminalistică. IV. 1980. vol. septembrie 2003. în Criminalistica. 2004. p. 12-17. Aspecte din lor de îmbrăcăminte lăsate pe corpul uman. nr. 4. vol. Dr. 173-174. Alina. 230. p. 6. 232. ianuarie 2004. ASANACHE. Dr. CRĂCIUN. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. p. 14-15. ASANACHE. Dr. anul VI. anul VI. vol. 106-109. Dr. 1979. anul V. Gheorghe. p. noiembrie 2004. Ministerul de Interne. anul V. 2. p. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. nr. 44. Examinarea urme- reicipientelor găsite lângă cadavru a împiedicat stabilirea eventualelor surse a intoxicaţiei. 140-149. Ministerul de Interne. Neprelevarea lor de încălţăminte lăsate pe corpul uman. Mihăiţă. în Criminalistica. ION. iulie 2004. Dr. nr. 2003. Gheorghe. 5. nr. ASANACHE. 233. Gheorghe. Rezultatul Gheorghe. p. ASANACHE. p. Gheorghe. Expertiza urmelor radiologice judiciare în serie relevă rezultate neaşteptate. 219. 146-147. noiembrie 2003. 1980. vol. în Tratat practic de criminalistică. nr. 1982. 1979. nr. Distrugerea practic totală prin calcinare. anul VI. Gheorghe. 31. Gheorghe. p. 1. Examinarea urme- comparativă de material cadaveric scheletat – osos. Gheorghe. CRĂCIUN. 22. 6. 22-23. Investigaţiile – formă lăsate de vegetale. anul VI. STROILĂ. în Criminalistica. în Investigarea criminalistică a locului faptei. ASANACHE. în Criminalistica. Ministerul de Interne. CONSTANTINESCU. Ministerul de Interne. p. septembrie 2004. Ministerul de Interne. 229. Dr. anul VI. 29-30. anul VI. Gheorghe. p. ASANACHE. 29-30. ASANACHE. 231. ASANACHE. STROILĂ. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Dr. în Criminalistica. Dr. p. p. 223. ASANACHE. 228. Expertiza urmelor practica medico-biocriminalistică de cercetare la faţa locului. Mircea. Gheorghe. 11-12. p. în Tratat practic de criminalistică. 16. în Tratat practic de criminalistică. Bucureşti. ASANACHE. Bucureşti. III. R. Particularităţi ale dentiţei folosesc la identificarea omorului. Gheorghe. p. Investigaţiile biologice de natură vegetală. Gheorghe. ASANACHE. p. 110-113. 6. ASANACHE. Gheorghe. Ministerul de Interne. ASANACHE. în Criminalistica. III. 21 eronată a naturii semnului de violenţă principal determină căutarea unui autor „fantomă”.portretului vorbit. 2003. ASANACHE. 226. 3. Dr. ASANACHE. 234. 221. Examinarea anatomo-radiologică medico-criminalistică a materialului cadaveric evidenţiază detalii descriptive vizând indicii despre starea de sănătate a persoanei. nr. 175-177. Examinarea urmelor lăsate de noduri pe corpul uman şi pe obiecte. examinării materialului osos cranian prin transluminare este corespondent cu cel al investigaţiei anatomo-radiologice medico-biocriminalistice. Gheorghe. vol. 222. radiologice judiciare în serie avantajează decursul examinărilor balistice judiciare. 227. Gheorghe. ASANACHE. p. în Criminalistica. În absenţa modificărilor specifice se demonstrează totuşi particularitatea stării de fapt consideraţiuni medico-biocriminalistice. Gheorghe. mai 2004. ASANACHE. Examinarea 218.

Dr. martie 2005. Gheorghe. ASANACHE. XIX) în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. nr. Modalităţi de identificare de persoane aplicând metoda portretului vorbit – documente de arhivă (sec. 245. Iaşi. ASANACHE. 6. Editura Luceafărul. 19. ASANACHE. 248. în Criminalistica. Dr.. ASANACHE. Amputaţia omorului prin accident mortal de tren. contribuţia probelor de natură predominant medico-biocriminalistică în stabilirea adevărului. în Criminalistica. aprilie 2006. Universitatea Transilvania. de la sacrificiu la supravieţuire. nr. nr. 23. p. Gheorghe. septembrie 2005. Bibliografie la p. ASKENASY. în Criminalistica. cu fig. nu a comis un act suicidar. 240. Ortansa. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 237. în Criminalistica. 41-45. Dr. cadru din activitatea Laboratorului de Antropologie judiciară din Institut. Gheorghe. Andrei. p. 4. anul VII. 2. în Criminalistica. 382-384. Cristina. p. 249. V. Bucureşti. Gheorghe. ale dentiţiei servesc la identificarea victimei omorului. Bucureşti. Modalităţi facilitează identificarea victimei prin prezenţă restantă de proteză dentară. 2006. Particularităţi 246. STOICA. doc. ASANACHE. Gheorghe. în Criminalistica. Dr. anul VIII. Bucureşti. p. 39. 2. p. p. noiembrie 2005. de determinare a agentului vulnerant – documente de arhivă din secolul XIX. Dr. 244. Gheorghe. 1. Gheorghe. p. 13. Dr. Bucureşti. 22 litate. 2005. Editura Elensis. nr. p. Rolul şi Vasile. 241. p. anul VIII. Scris şi persona- medico . Bucureşti. în Criminalistica. 5. Eleva. 251-256. 242. ianuarie 2005. p. 1970.nou-născutului nu a împiedicat stabilirea vinovăţiei pruncucigaşei. 1983. ASANACHE. p. Expertiza 251. Prof. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Gheorghe. Institutul de Medicină Legală Iaşi. p. 16. Dr. anul VII. 252. Gheorghe. 157-162. nr. 2005. anul VII. 223 p. 247. în Criminalistica. ASANACHE. Criteriologie şi lege ferenda în unele instituţii penale. 306-309. Dr. anul VII. 2001. nr. Repere – postumă de gambă – motiv de suspiciune a identităţii stabilite. iunie 2006. nr. mai 2005. ASANACHE. anul VII. bio-criminalistică complexă pentru stabilirea identităţii cadavrului de identitate necunoscută. Hans. în Criminalistica. 3. 2002. nr.. Canibalismul. Traducere din limba engleză de Irina Nicolaescu. p. Elemente de psihologie medicală. Prezentare a raportului de expertiză. anul VIII. Expertizare C. Mandibula Gheorghe. Editura Medicală. ASANACHE. Dana. . număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. 31-32. Bucureşti. Cercetări asupra dinamicii evenimentelor rutiere pietonautomobil. Dr. decedată virgină. ASTĂRĂSTOAE. Editura Ştiinţifică. nr. 2005. Dr. ATHANASIU. 235. ATHANASIU.. 156 p. Dr. 144 p.biocriminalistică complexă demonstrează o disimulare a omorului. Dr. 1996. Aspectul particular al cicatricelor postoperatorii urgentează identificarea cadavrului. iulie 2005. ASANACHE. 324 p. Ploieşti. Dr. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Editura Polirom. FURNICĂ. DAMIR. 2006. Gheorghe. anul VII. 250. ASANACHE. Dr. ASANDREI. 4. 38. Gheorghe. Disimularea 243. p. 256 [258] p. 3. Dr. 373-381. 236. în Criminalistica. Andrei. 33. 239. Editura Luceafărul. Braşov. Genetică versus bioetică. august 2006. 238. ASTĂRĂSTOAE. 8. ASANACHE.

2003-2004. 2006. Vol. 1996. 142 [-144] p. dr. ATHANASIU. Membrul superior. 261. C. doc. Introduction to Psychology. Prefaţă de dr. ATHANASIU. 1998. Prof. Andrei. univ. Constantin. Constantin. Andrei..J. doc. 1983. Expert criminalistic. 263. 1:1. univ. prof. D. Andrei. 212 p. în forzaţ. Expert criminalist. Facultatea de Drept. B. Prof. Ediţia a II-a. Suferinţă şi creaţie. Prof. 255. 2000. Ifrim. 1988. Analele Universităţii „Titu Maiorescu“. Editura Tehnică. Prof. ATKINSON. Cunoaşterea personalităţii prin scris. membru al Societăţii Române de Grafologie. Bucureşti. dr. Despre autenticitate. 268. (Universitatea Independentă Titu Maiorescu. 1962. Facultatea de Psihologie). (Seria Interferenţe). Prof. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Andrei. Cerbulescu. Bareliuc.C. dr. dr.000. Mircea Ifrim. (Ştiinţa şi tehnica pentru toţi. Mircea Gh. Curs de grafologie. dr. (Ministerul Agriculturii. Tiberiu Maroş. E. nr. Editura Oscar Print. 107-113.00. Harcourt Brace & Co. p. 111 p. 257. 1996. Direcţia Generală de Fond Funciar şi Cadastru). Editura Tehnică. ATHANASIU. RADU. Membru al Asociaţiei Grafologice Italiene.. Membru al Societăţii Franceze de Grafologie. ATHANASIU. 2003. Dr. Orlando. cu ilustr. Editura Humanitas. Homo musicalis. R. S. Editura Medicală. Membru al Societăţii Internaţionale de Psihologie a Scrisului. Secretar general al Societăţii 23 de anatomie umană. Tratat de grafologie. ATHANASIU. Organele interne. Andrei. Bucureşti. univ dr. & NOLENHOEKSMA. 93 [-96] p. revăzută şi adăugită. doc.253. Prefaţă de Constantin BălăceanuStolnici. Secretar general al Societăţii Române de Grafologie. Portret vorbit. 1998. Extremitatea cefalică. 256. dr. Bucureşti.. anul V. 260. Editura Minerva. Andrei. Editura Paco. Atlas. 303 p.E. Marin Voiculescu. ATHANASIU. Tabla de materii şi în limba engleză. (Direcţia Generală a Miliţiei. Seria Medicina pentru toţi 38). Coordonator: 259. Bucureşti. L. Bucureşti. Andrei. R. ATHANASIU. Bibliografie la p. Preşedinte al Societăţii Române de Grafologie. docent. Tiberiu Maroş.. dr. doc. Bucureşti. Prof.000. Bibliografie selectivă la p. 34 p. Preşedinte al Societăţii Române de Grafologie. I. 262. BEM. Caracterologie şi grafologie. ATHANASIU. Autori: C. Gheorghe Niculescu. 205 p. cu fig. Mircea Ifrim. ATHANASIU. N. dr. dr. Silviculturii şi Apelor. RADU. 265. Andrei. ianuarie 2003. Editura Tehnică. dr. 1971. RADU. Vol. Industriei Alimentare. planurile topografice la scările: 1:2. Medicină şi muzică. II. univ. 128 p.1997. 127 [-128] p. 267. Modul de trăire autentică şi neautentică. univ. 11-12. Serviciul Tehnico-Ştiinţific). 186 p. Atlas de semne convenţionale pentru 258. Bucureşti. Gheorghe Niculescu. şi 1:5. 494 p. SMITH. 266. Bucureşti. Bucureşti. Influenţa suferinţei şi a bolii asupra personalităţii şi operei marilor creatori de cultură. dr. Eseuri. Editura Pan-Publishing House. Ilustr. Constantin.. doc. Constantin. Prefaţă şi cuvânt înainte şi în limbile engleză şi rusă. doc. Bucureşti. Trunchiul. Tratat de psihologie medicală. (12th edition). Coordonator: conf. Andrei. Caracterologie şi grafologie. Atlas al Societăţii Române de Grafologie. Constantin. dr. Muzică şi medicină. Gheorghe Niculescu. 104 p. 1996. Conf. Andrei. Bibliografie la p. Despre autenticitate.. Prof. 264. Grafologia criminologică. Cerbulescu . 184-186 p.. Române de Grafologie. în Criminalistica. Bucureşti. RADU. ATKINSON. cerbulescu. Membrul inferior [de] Dr. 1. 143 p. doc. 469-494. Mircea Ifrim. RADU. Tendinţa criminală în scris. ATHANASIU. 254. Eseuri. ex-preşedinte conf. ATHANASIU. doc. Andrei. Fla. Autori: prof. Atlas de anatomie umană.

5e année. în parte color. în forzaţ. Belgique.. (France. Doctor în Medicină şi Medic al Districtului Ilfov. 8. Leipzig Otto Harrassowitz. Defecto- 270. III. Bucuresci (Impr. AUERBACH. 990 p. (Universitatea Spiru Haret. Editura Litera. 273. Atlasul Lingvistic Român. no. 1985. 293-296. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. ROSSINSKAIA. Médecine légale et police criminelle. 1987. V. Criminalistica. Neves. Bibliografie la p.S. Coordonator: conf.C. 10 pagini format A2. Mircea Ifrim. Bareliuc. 5 année.R. 477-480. ilustr. B. AVRAMESCU. Regelui Mihai I / De Muzeul Limbii Române / Sub conducerea lui Sextil Puşcariu / Profesor la Universitatea din Cluj / Regele Ferdinand I Sibiu / Membru al Academiei Române.. 1942. dr. AVERIANOVA. AZEVEDO. Sub redacţia profesorului universitar R. Sibiu. 296 p. Moscova.. 2002. p. Iosif N. Medicină legală. Sur l’origine des lignes blanches 271. Cerbulescu. Chişinău. Publicat sub logie şi logopedie. Iu. Muzeul Limbii Române. prof. Imprimerie nationale. 1931. 276.I. de. 275. dr. 269. Bucureşti. 2001. 24 . 1860. Prefaţă şi tabla de materii şi în limbile engleză şi rusă. Ministerium des Innern der DDR (Manual pentru Criminalişti. Publikationsabteilung (Direcţia Publicaţiilor). Ediţia a II-a. Auerbach. BELKIN. 278. de anatomie umană. J. N. ilustr. 272. 481-483. 286 p. Voiculescu. doc. Ortografie pentru toţi (30 de dificultăţi). Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.I. AZNAR. Gheorghe Niculescu. Anunţătorului Român).G. dr. înaltul patronaj al / M.C. prof. 1933. AUTORENKOLLEKTIV (COLECTIV): Handbuch fur Kriminalisten. dr. postfaţă de prof. p. 1933.S. 1984. CORUHOV. 1983 [Oradea]. 8.[postfaţă de prof. Belkin. I / Suplement / Termeni consideraţi obsceni / De / Emil PETROVICI /. univ. Bucureşti. Manual. 4 f. 274 p. în R.A. Ministerul de Interne al RDG). Monica Delicia. Partea II (ALR II) / Vol. univ. univ. Redigeată de I. Vol. Ioan Pop de Popa]. dr. Mioara. univ. Bibliografie la p. Antriche et Italie). E. Sistemul nervos şi organele de simţ. Ediţia a 2-a. AVRAM. Bucureşti. doc. La photomicrographie métrique dans la Police Scientifique et dans la e Médecine Légale. 296 p. dr.P. univ. Atlas 272. Lisboune. Profesor la Universitatea din Cluj / Regele Ferdinand I Sibiu.N. Berlin. S.. dactyloscopiques. în R. R. postfaţă şi în limba engleză. Editura Norma. no. 277. AZNAR. + 187 p.. T. 280 p. 274. Editura Fundaţiei România de Mâine. Facultatea de Sociologie-Psihologie).V.

2001. Falsificarea biletului de bancă de 100 lei [de] Gheorghe Adam-Petrescu şi alţii. Orientări filosofice contemporane. V. Bucureşti. Societatea crimei sau Sub ceas. Editura Continent XXI. 1921. Paris.G. Troisième éntièrement revisée.. 285. 12-14. 2 + 10 f. Ex-Conseilleur technique du Service de l’Identité judiciaire. RĂDULESCU. membru de l’Académie de médecine.. membru de l’Académie de médecine. HELMBOLD. Bucureşti.col. Berlin. 1970.. (Imprimeria Băncii Naţionale a României). Ex-Conseilleur technique du Service de l’Identité judiciaire. 1912. Bayle. anul I. 281. BANCIU. Paşaport pentru infern. nr. A l’usage des magistrats. 2 Tabel..-B. PERJU.. officiers de police judiciaire. SLAVOV.a. + 82 p. London. în Revista Criminalistica. V. vol. Constantin. p. 292. 1987. expert criminalist..-B. N. BALTHAZARD. pl. 291. gardiens de prisonns. 1977. médecins légistes. + 2 f. 283. Paris. Sorin. 3. CARPOZI Jr. BABOIAN. Banca ş. D. Unele aspecte ale consumului de alcool în accidentele rutiere. tab. Daktyloskopie (Dactiloscopie). Baillière et Fils. A l’usage des magistrats. BALTHAZARD. 1934. Mihăiţă. officiers de police judiciaire. Serviciul Biletelor False). inspecteurs de la sureté. scientifique. E[ditura] P[olitică].J . Payent et Ruby. 262 [264] p. BARA. Librairie J.. Computers and the 282.. tabele 3 Inspectoratul de Poliţie al Judeţului . 256. Lt. 1 Bibliografia românească modernă. pl. cu ilustr. Paris. în Aspecte medico-sociale ale accidentului rutier. Editura Sport-Turism. BANCIU. 487 p. Bihor. Baillière et Fils. Légale. col. săvârşită de G. diagrame. 1831-1918. nr. 288. semnat de I. 390 p. p. 280. I (A-C). 128 p. 2. avec 139 figures noires et coloriées dan le texte et 2 planches coloriées. 79 [84] p. William. în Expertiza Tehnică 62. BAINBRIDGE.B 279. Bucureşti.. S. George. Paris. 1971. Titlul de la începutul textului: Memoriu asupra falsificării biletului de 100 lei. inspecteurs de la sureté.I. XI + 612 p. Corupţia şi crima organizată în România. BALSAMO. DROC. Dic. Bucureşti.-B. (Banca Naţională a României. Petrescu-Adam şi alţii. Traducere din limba engleză de Florin Sicoe. J. 1-15. BANCIU. martie 2000. 1908. Précis de Police Scientifique. I. 181 [-183] p. 1936. Note de Victor Ionescu. R. Précis de Médecine DROC. Professeur de médecine légale á la Faculté de médecine de Paris. 287. 1922. BALTHAZARD. gardiens de Dan. BALLSCHMIETER A. BALACI.. 2 f. Librairie J. médecins légistes. în Ministerium des Innern Publikationsabteilung (Direcţia Publicaţiilor din Ministerul de Interne).. 1994. p. C. Naţională a României 1. N[icolae]. Précis de police 286. BERDAC. Determinarea vitezei de impact a unui autovehicul în cazul ruperii unui stâlp din beton armat (exemplu de calcul). Précis de Police Scientifique.A. 1990. ** Eléments de Médecine Légale.. şeful 3 Serviciului Criminalistic din I. anul 8. Professeur de médecine légale á la Faculté de médecine de Paris. 289. V. 284. Baillière et Fils. Istoria secretă a crimei organizate din America: povestea primilor 100 de ani ai Mafiei. Bibicescu. Halucinanta aventură a stupefiantelor. Mafia S.P.+ 16 f. Spărgători identificaţi după urmele de… mănuşi. BALTHAZARD. mai 1999. 290. A. Pitman. D. Paris. Lt. Editura ALLFA. I. prisonns. Librairie. TEŞAN.. Buletin documentar editat de Corpul Experţilor Tehnici din România. Avec 21 figures. BAGDASAR. Costel. Law.

Lidia. I. + 1 Anexă. BARBU. . Introducere în dreptul poliţienesc român unificat. BARA.. 1973. Stationery office. 1967. [Bucureşti]. BASARAB. BARBARII. 248. vol. Hadrian. Tudor. Bucureşti. Cluj-Napoca. III. Unificat de maiorul Vasile Barbu. Falsuri ale paşaportului românesc. Litografia Universităţii “Babeş Bolyai“. BARRAL. vol.293. Vol. 256. 150-155. Ministerul de Interne. Teodor. 131-141. Cluj-Napoca. 2004. BARBU. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Constanţele şi variabilele dreptului penal. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. 252. 1985. geamuri şi parbrize. medic primar legist. BARBU. Drept procesual penal. p. VAIDA. Matei. în Investigarea criminalistică a locului faptei. BATTLEY. nr. V. Bucureşti. septembrie 2002. 257. Constantin. BARBU. dr. 26 294. Separatum). doctorand în ştiinţe medicale. 2003. 207-209. Laboratorul de Genetică. Tipografia „Cosmos“ [1927]. + 1 f. BARBUC. BASARAB. no. 453-458. Partea generală. f. 1972. Partea generală. 415 p. Cuvânt înainte de Nicolae Barac. Series Jurisprudentia. Etienne. II. Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici“. Ministerul de Interne. Harry. Comisar-şef de poliţie. Vol. Lucian. Conf. BATANEAC. p. II. 54-56. p. 2 vol. Oradea.. Bucureşti. Matei. Prof. 1930. revăzută şi adăugită. Editura All Beck. Criminalistică. Ligia. 336 p. 245. vol. Hadrian. p. Bucureşti. Dr. tab. 143 – 153. Editura Ştiinţifică. Oradea. 320 p. Matei. BASARAB. VAIDA. p. 1969. 260. The notion of criminal invetigation. Matei. dr. p. 5. Series Jurisprudentia. Partea generală. 2001. Ministerul de Interne. London. 258.. BARBUC. 254. BARAC. Serviciul Criminalistic. în Tratat practic de criminalistică. în Tratat practic de criminalistică. Baroul de Avocaţi Caraş-Severin. în R. Importanţa valorificării datelor în investigaţia criminalistică a locului faptei.. 2003. I. 480 p. p.. II. p. 307 p. 247. Matei. BARA. III. Introducere în dreptul poliţienesc român. 262. 255. (Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Examinarea fragmentelor din faruri. 249. 272-276. Teodor. Single finger prints. Vasile. Concluziile expertului criminalistic şi rolul lor în procesul penal. BASARAB. BASARAB. 1932. Cluj. ALBINARU. Ediţia a II-a. 251. Subcomisar de poliţie dr. 2002. 246. Cluj [1967] p. 698 p. Editura Alma Mater. 2 vol. univ. Jurisprudenţă penală. 1980. 4 année. A propos d’une récente épidémie d’intoxications par les e gateaux a la crème. Curs. Tudor. 259. 1980. 250. Ediţia a IV-a. Expertiza scrisului cursiv deghizat. Ediţia a II-a. 1978. Cartoteca monedelor false. Aplicarea legii penale în spaţiu şi timp. Posibilităţi de examinare prin tehnica poligraf a persoanelor cu diagnostic psihiatric. 503 [-504] p. în Tratat practic de criminalistică. Ministerul de Interne. Constantin. prof. Adina.5. în Tratat practic de criminalistică. 270 – 279.o nouă perspectivă pentru identificările ADN judiciare. Drept penal. în Criminalistica. Cromozomul Y . Matei. p. Examinarea actelor nedatate sau cu datare falsă. Constantin. p. BASARAB. BARBU. Cluj.C. vol. vol. Editura Lumina Lex. 1997. its object and relations with the juridical sciences.a. dr. 1970. Drept penal. 463 [-464] p. 27-29. anul IV. vol. 156-159.I. 764 [-768] p. Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bihor. 253. Editura Lex. 261. 350-355. lanterne. (Maiorul Vasile). în Studia Universitatis Babeş-Bolyai.

Subcomisar de poliţie. Pavel. În miezul Afacerii Dreyfus Traducere din limba franceză de A. Constantin. mai 2001. Regimul de drept internaţional al navigaţiei pe Dunăre până la Convenţia Dunării din 18 august 1948. Contribuţii la studiul istoriei regimului internaţional de navigaţie pe Dunăre. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. în Criminalistica. Paris. 2005. Sinaia. vol. Maurice. februarie 2006. Institutul de criminalistică al I. RADU. BĂLTEANU.P. Anca Elena. Editura Luceafărul. BOROI. 22-23. Bibliografie la p. Elena. p. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. George. Seminarul de perfecţionare a procurorilor criminalişti. 268. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Sandra.G. Ionel Nicu. Patrick. nr. Bucureşti. Bucureşti. în Tratat practic de criminalistică. 267. Cercetarea la faţa locului în cazul infracţiunilor de omor. Bucureşti. anul III. Toader şi B. Colonel. BAUDRY. Balistica – o ştiinţă cu bătaie lungă. 38 p. Alexandru. DUNGACIU. BĂLTEANU. DEGERATU. Cătălin. 199-204. p. Ştiinţe criminalistice. Aurel. p. Radu. p. Bucureşti. BAUMBACH. Editura Universităţii din Bucureşti. 1998. 277. TOMA. BĂLAN. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt. ediţie revăzută şi adăugită. 27 270. V. Editura Tehnică. p. p. Ioan. Colonel. în Criminalistica. BĂLTEANU. 158 p. p. Ioan. 273. Claudiu. Editura Ştiinţifică. 265. Cartoteca scrisului dactilografiat. 264. BĂDESCU. (uz intern). DUNGACIU. CRISTEA. Ion. 274. P. Berlin. Lübeck. Erotismul şi pornografia. 2002. Cătălin. 1957. Călin. Contribuţii româneşti. 278. Jörg. expert criminalist. BĂLIN. 424-432. Silogistica tradiţională şi modernă. 384 p. 346348. 269. BĂLAN. Noile tendinţe mondiale în acţiunea politicilor de apărare a securităţii statelor şi de combatere a terorismului. ianuarie 2000. III. 7-9. 570 p. V. Cătălin. Traducere din limba franceză de Alina Mihaela Băluţ. 266. Consideraţii privind identificarea persoanei după semnalmente. 1985. BĂRBULESCU. Cătălin. 204 p. SAVA. Examinarea actelor alterate prin ştersături. Titlul original: Au cœur de L’Affaire Dreyfus. 88-90. anul VIII. Ilie. p. L[ucian]. 141-146. 275. Bucureşti. Editura Eurosong & Book. 1. Darie. 3. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. BĂDULESCU. nr. Valorificarea urmelor de destratificare în probarea vinovăţiei autorilor unor infracţiuni. ABRAHAM. Hacker. Editura Politică. 2002. BĂLUŢĂ. BAUMONT. BĂDULESCU. GLASER E[dwin]. 1996. Schleusungs und Schleuserkriminalität [Criminalitate la frontieră (călăuzire)]. 432 p. Cătălin. Octavean. Bucureşti.263. în Tratat practic de criminalistică. 271. 10-16. MIHĂIESCU. în Criminalistica. Editions Mondiales. Expert criminalist. Procuror. Membru al Institutului Franţei. Ministerul de Interne. 1980. VORNICU. 2006. 1971. p. BALTAZIU. 1985. Ionel. 20-24 noiembrie 2000. .R. Armele LEP. ZAMFIR. 1. Comisar-şef de poliţie. Bucureşti. 272. 566-570. procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti. nr. Geopolitica integrării europene. CANJA. Bibliografie la p. Schmidt Römhild. vol. Gh[eorghe]. BĂLTEANU. Essen. 1976. vol. 1980. I. BĂLTEANU. Masterand. Cauzele tehnice ale incendiilor şi prevenirea lor. 276. Ministerul de Interne. Ministerul de Interne. Dan. 276-284. Editura Nemira. MĂRGINEAN. (uz intern). vol. anul II.. 54-58. Cartoteca urmelor digitale. în Tratat practic de criminalistică. Drd.

Ioan. T. nr. Marius. Ion. 832 p. GRIGORUI. Determinarea intervalului postmortem – IPM (I) în Revista Română de Medicină Legală. Paul. Editura Ştiinţifică. Cristian. DERMENGIU. Vladimir. Vol. 1973. 279 p. 1993. 1. Romania. Posibilităţile expertizei balistice în stabilirea poziţiei victimei şi a trăgătorului. II. 2004. 1981. 292. Călin. 2. CONSTANTINOVICI. Titlul şi tabla de materii în limbile engleză şi rusă. în Revista Română de Medicină Legală. E[ugeniu] M[imii]. D. vol. Vlad Alexandru. univ. Post Mortem Interval Estimation (II).e. GACEA. Studiu introductiv de Vasile Papadopol. 280. 165 p. V[irgil]. 1965. ŞCHIOPU. POPESCU. DROC. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Editura Teora. 1 . 95 p. M. cu fig. Vladimir. STATE. IONESCU. vol. Valentin. Aspecte toxicologice.279. Manual de instrucţiuni pentru sergenţii de oraş şi agenţii de poliţie. dr. DRAGOTEANU. Traducere din limba italiană de Armand Roşu. nr. 153-160.. Corneliu. Oradea-Mare. dr. dr. Ionuţ. 1 N[atalia]. univ. 190 p. 3.. Autorii (în ordine alfabetică): ASTĂRĂSTOAE. Vladimir. dr. Mihaela. Gheorghe. Viorel. DRESSLER. în Revista Română de Medicină Legală. ABC filatelic. POPESCU.. Bucureşti. Organizarea învăţământului medico-legal în România. Cristina. NANEŞ. Prof. univ. Bucureşti. Cesare. clinice şi medico-legale în etilism. BECHEANU. II. PANOZA. Constantin. BECCARIA. 291. Silvia. Natalia. Ministerul Justiţiei. 1985. 294. Vasile. 1979. f. BELIŞ. 1994. Elisabeta. 976 p. Bucureşti. Vladimir. 282. Constanţa. I. 236 p. PANAITESCU. Lucian.S. NANEŞ. SCRIPCARU. Carmen. Despre infracţiuni şi pedepse. vol. Milan Leonard. CIORNEI. I. Dan. Bibliografie la p. GĂICULESCU. 1990. Vladimir. Vladimir (sub redacţia). Bucureşti. Prof. Dan.R. V[iorel]. BELIŞ. Dan. 175 p. BELIŞ. în Revista Română de Medicină Legală. NANEŞ. p. şi tab. BELIŞ. I. 288. 107-111. În ajutorul medicului de medicină generală. C[onstanţa]. 198-199. 290. Bucureşti. BELIŞ. Investigarea microscopică în medicina legală. BELCEA. DERMENGIU. BELIŞ. Vladimir. DROC.. TRANDAFIR. DERMENGIU. 212 p. BELIŞ. Aromânii în imagini până la jumătatea secolului XX / Les Aroumains dans images jusqu a la moitié du XX-é Siécle / The Aroumainians an illustrated life in the first half of the twentienth centurii. 1995. 199 p. 293. univ. nr. DERMENGIU. Lucian. Bucureşti. Editura Academiei Române. Editura Medicală. IOSIPESCU. 1993. BELIŞ. Conf. Lucian. 158 p.. p. 43 p. Constanţa. Dan. I. BELIŞ. Gh[eorghe]. 1992. BELIŞ. 1988. Bucureşti. VASILESCU. vol. BEDA. Riscurile consumului de alcool. Octavian. 226-227. 285. univ. DRAGOMIRESCU. PANAITESCU. Bucureşti. Editura Medicală. Vladimir. 1923. Bucureşti. dr. p. Tratat de medicină legală. 2 vol. prefaţă de Alexandru Balaci. BEJAN. Editura Ion Creangă.. CURCĂ. 289. Vladimir. 1993. Vladimir. 2. CURCĂ. Îndreptar de practică medico-legală. 284. Dan. Vladimir (coordonator). Traumatologie mecanică în practica medico-legală şi judiciară. Virgil. 342-357. I. DRUGESCU. BUDA. Vladimir. GHEORGHIU. BELIŞ. cu ilustr. Ioan. Prof. 286. NICOLESCU. PODOLEANU. nr. Dan. 281. BELIŞ. SCRIPCARU. Alexandru. p. 287. DRUGESCU. Gheorghe. (Premiul „Victor Babeş“ al Academiei Române). Medicină legală. Bucureşti. Cristian. DRAGOMIRESCU. 283. 1993. (Ştiinţa pentru toţi – Seria Medicală). SCRIPCARU. Vol. 137-149. Bibliografie la p. Editura Medicală. Infecţia cu virusul imunodeficienţei umane la cadavre autopsiate. TAŞCĂ. Prof. POPA. CIUREA. GANGAL. 28 Fără editură . Valeriu. Editura Academiei R. Constantin. Editura Medicală.

GANGAL. Vladimir. Bucureşti. Medicina legală. 1995. BELIŞ. nr. dr. urgenţe Scripta. 306. De la opinii la doctrină. dr. în Revista Română de Medicină Legală. 129-133. BELIŞ. Marius. Quo vadis medicinal legalis? în Revista Română de Medicină Legală. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. BELIŞ. Vladimir. 2002. . 315. Gheorghe. 310. Vladimir. BELGRADER. în Revista Română de Medicină Legală. Rio de Janeiro. Cartoteca antropometrică. Civilisation et infractionalité. Vladimir. nr. 1995. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. V. Vladimir. 2. 157-160. V. 1959. Tiberiu. Editura Juridică. Editura Bucureşti. 305. Bilanţul activităţii reţelei naţionale de medicină legală pe anul 2004. volum 13. nr. dr. nr. Curs pentru facultăţile de drept. 162 p. Editura Viaţa Medicală Românească. BELIŞ. 2000. nr. 1934. Vladimir. 29 304. univ. Republicat în 2001. nr. Marius. volum 12. 307. BELIŞ. BELLETTI. 1998. în Revista Română de Medicină Legală. III. Amprenta genetică în practica medico-legală. Nicolae. BELIŞ. Cristian. nr. Gheorghe. în Tratat practic de criminalistică. 133-140. Sinaia. 308. 1997. Manualul filatelistului. 312. (uz intern). 2000. BELIŞ. Vladimir. Vladimir. Ghid de medico-judiciare. BELDIE. 1985. vol. Prof. BELIŞ. CURCĂ. Val. septembrie 2004. 1985. 2. Cristian. 2. Cartoteca modului de operare. GANGAL. 1997. 79-81. Rolul şi calitatea activităţii de expertiză în probaţiunea judiciară. Bucureşti. 310 p. 1. Milan L. 3. Prof. 313. BELIŞ. Un cod al deontologiei medico-legale. PĂŞESCU. 303. 2002. Vladimir. Dimensiunea etică şi legislativă a transplantului de ţesuturi şi organe. vol. vol. 298. în Medicina Modernă nr. vol. 12. V. IAROSIEWICZ. în Revista Română de Medicină Legală. ŢEBEICA. 1997. Nicolae. 296. p. „Medicina Legalis tota prudentia est”. 330 p. 297. Vladimir. BELDIE. V. Vladimir. BELIŞ. dr. 1998. Locul bioeticii în medicina modernă. p. nr. 1997.295. vol. p. 280 p. Prof. vol. nr. BELIŞ. Dimensiunea etică şi medico-legală a consimţământului la actul medical. Editura Ştiinţifică. 314. Editura Juridică. PĂŞESCU. Vladimir. CURCĂ.1. vol. Edmund. V. Bucureşti. Ministerul de Interne. în Revista Română de Medicină Legală. 3. Cadru juridic şi deontologic al practicii medicale – responsabilitatea medicală. V. Vladimir. BELIŞ. 1-4. Medicina legală în practica judiciară (manual pentru jurişti). Vladimir. Cristian. 28-39. Identificando a impressao palmar. univ. p. 20-24 noiembrie 2000. iunie 2005. CURCĂ. 1997. 299. GANGAL. Felisbello M. Vladimir. Bucureşti. în Tratat practic de criminalistică. 127 p. BELIŞ. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. DRESSLER. nr. în Revista Română de Medicină Legală. iunie 2005. p. nr. Ministerul de Interne. 309. BELIŞ. Moartea programată – o realitate doar la nivel celular?. martie 2005. volum 13. univ. 300. 302. BELIŞ. Vladimir. (uz intern). în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Prof. 301. VI. vol. volum 13. Simpozionul de perfecţionare a procurorilor criminalişti. 311. 2003. BELIŞ. Vătămarea corporală şi abuzul sexual intrafamilial la minori. 3. vol. V. 275-276. 2. univ. BELIŞ. Marius. 3. 3. p. p. Vladimir.

Cercetarea omorului. SANDU. M. martie 2001. Ştiinţe criminalistice. Paris. IRIMESCU. Editura Carpaţi. no. Ion N.. BENOIT. 319. BERCHEŞAN. Editura Carpaţi. BERCHEŞAN. 17-19. Spektrum der Wissenschaft (Insecte pe cadavre. BELKIN. 121-149. Georges. 2001. Handbuch Rechtsmedizin (Manual de Medicină legală). Philipage. Gallimard. p. Vasile. Heidelberg. Cercetarea la faţa locului. Constantin. Editura Carpaţi. în Tratat de tactică criminalistică. I. Vasile. în Tratat de metodică criminalistică. p. BERCHEŞAN. 331. + IV anexe. 10e année. vol. 320. Craiova. în Tratat de metodică criminalistică. 218 [-221] p. SANDU. Insekten auf Leichen. Editura Carpaţi. 2002. Ascultarea martorilor. în R. mai 2001. p. Verlag des Ministeriums des Innern der DDR. BENECKE. 1994. I. caiet 12. 1994. 1938. Mark. Particularităţile cercetării infracţiunilor săvârşite la regimul armelor. p. 318. Craiova. BERCHEŞAN. BENDESCU. Particularităţile cercetării uciderii şi a vătămării corporale din culpă . în Tratat de metodică criminalistică. Leichenbesiedlung durch Gliedertiere (Popularea cadavrelor de către artropode) în: BRINKMANN.I. 284323. Ion-Eugen. BERCHEŞAN. IonEugen. [1938]. BERCHEŞAN. p. coordonator Rolf Rainer Jaeger. în Criminalistica. Félix. 1. 325. SANDU. Bucureşti. 21-77. BERCHEŞAN. Vasile.I. în Tratat de tactică criminalistică.. ediţia a II-a revăzută şi completată. 1931. 330. 1994. Das Untersuchungsexperiment. PLETEA. PLETEA. Springer. Probele şi mijloacele de probă (mic îndrumar de cercetare penală). 1994. Constantin. Maior. I. Kleine Fachbücherei Heft 12. Schmidt Römhild. IonEugen. Le dessin et la main d’oeuvre artistique des malfaiteurs. Noi principii în Tehnica Jandarmeriei. Kriminalbiologie: Forensische Entomologie und DNATypisierung (Biologie criminalistică: Entomologie judiciară şi tipizare ADN). Editura Carpaţi. Essen. traducere 30 de Constantin Gâdea.săvârşite ca urmare a accidentelor de circulaţie. Editura Ministerului de Interne al RDG). 1992. anul III. C. Bergisch-Gladbach (1999). Craiova. 82-101. V. I. 1992. Insekten auf Leichen Gliedertierkunde als Spezialität der Kriminalbiologie (Insectele de pe cadavre – Entomologia ca specialitate a biologiei judiciare). Editura Ministerului de Interne. în Tratat de metodică criminalistică. 329. MADEA. BERCHEŞAN. Vasile. 144 p. BENECKE. Ediţia a 2-a. muniţiilor şi materialelor explozive. Craiova. p. 328. Vasile.316. 26-75. Tokyo. 78-95. 327. M.. 332. 1994. R. B.2. 1994. vol. N. 96-145. ediţie revăzută şi adăugită.. BENECKE. Lübeck. Nouvelles histoires de gendarmes. Editura Carpaţi. Cercetarea infracţiunii de pruncucidere. 290 p. BENSIMON. 2002. New York. vol. 1962. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. vol. BENOIT-GUYOD. (Experimentul. Vasile.S. vol. 14 p. . p. 3. Colonel. Craiova. 317. Caracteristicile armelor de mână şi trăsăturile de personalitate ale ucigaşului. Berlin.C. Cernăuţi. Spectru ştiinţific). I. p. Cercetarea infracţiunilor săvârşite la regimul produselor şi substanţelor toxice sau stupefiante. 322. II. DUMITRAŞCU. 321. 324. p. vol. B. Berlin. Auflage. nr. ediţia a II-a revăzută şi completată. Sixième édition. Craiova. Mic manual de specialitate. Editura Carpaţi. BENECKE.42-48. Vasile. în Tratat de metodică criminalistică. 324-347. prima ediţie. 323. A. p. M. DUMITRAŞCU I. 326.

373377. Aspecte de ordin teoretic şi practic ale investigării criminalistice a infracţiunii de evaziune fiscală. 416-420. dr. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 346. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. BERCHEŞAN. dr. Vasile. Tablă de materii şi în limbile franceză. Bucureşti. Editura Paralela 45. O manifestare ştiinţifică de tradiţie: Simpozionul internaţional de criminalistică „Învăţământul românesc de criminalistică şi medicină legală la început de mileniu”. univ. 2001. III. BERCHEŞAN. BERCHEŞAN.. I. Vasile. în Criminalistica. Vasile. 2004. 377 p. anul VII. Cercetarea penală (criminalistica – teorie şi practică). 221-223. BERCHEŞAN. Vasile. martie 2005. anul II. Editura şi Tipografia Icar. p. Bibliografie la p. Vol. Investigarea criminalistică a infracţiunilor de evaziune fiscală şi bancrută frauduloasă. dr. 348. 896-900. 1998. Formarea viitorilor specialişti criminalişti în instituţiile de învăţământ din structura Ministerului Administraţiei şi Internelor. Curs de criminalistică. Bibliografie la p. 233-234. 49-62. Nicolae. Editura Paralela 45. 419 p. Vasile. 29-30. 5-6. Vasile. Bibliografie la p. 14-15. BERCHEŞAN. 340. Curs de tehnică criminalistică. Curs de tehnică criminalistică. dr. 345. Bucureşti. Piteşti. Tratat de tehnică criminalistică. Unele consideraţii privind valoarea probantă a testării tip poligraf în activitatea organelor de urmărire penală. Conf. BERCHEŞAN. Vasile. Aspecte de ordin teoretic şi practic în investigarea infracţiunii de contrabandă. Prof. Vasile. I. Vasile. 125-131. Editura Little Star. decembrie 2000. Bucureşti. 381-396 334. Prof. Bibliografie la p. BERCHEŞAN. Editura Little Star. în Criminalistica. nr. Bibliografie la p. p. Drogurile şi traficanţii de droguri. mai 2000. 420 p. Metodologia investigării infracţiunilor. Bibliografie la p. Vasile. BERCHEŞAN. 305-306. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Vasile. univ. 1998. 339. 2005. 2006. 2003. 31 342. p. nr. Prof. dr. Mileniul III. Piteşti. Evaziunea fiscală şi bancruta frauduloasă. Vasile. 5. 246 p. 3. Constantin. p. BERCHEŞAN. engleză şi germană. septembrie 2001. 396 p. în Criminalistica. Vasile. 234 p. univ. Vol. BERCHEŞAN. GROFU. 347. 5. nr. 86-94. Vasile. p. Metodologia investigării criminalistice a omorului. 2004. Bucureşti. nr. p. Descoperirea şi valorificarea ştiinţifică a urmelor în cazul traficului şi consumului ilicit de droguri. BERCHEŞAN.. p. anul II. 2003. 335. 2003. 1. GROFU. anul III. BERCHEŞAN. nr. Bucureşti. Valorificarea ştiinţifică a urmelor infracţiunii. Teorie şi practică. BERCHEŞAN. Piteşti. Vasile. Bucureşti. Valorificarea ştiinţifică a urmelor infracţiunii. BERCHEŞAN. dr. Vasile. Editura Little Star. Unele implicaţii de ordin teoretic şi practic ce decurg din modificările aduse Codului penal privitoare la infracţiunile la viaţa sexuală. Bucureşti. în Criminalistica. Bucureşti. BERCHEŞAN. p. Marin. PLETEA. Şeful Catedrei de criminalistică a Academiei de Poliţie „Al. Bucureşti. univ. Bibliografie la p. + XXVIII. 349. 2002. Unele consideraţii privind noile reglementări referitoare la combaterea traficului şi consumului de droguri. Bucureşti. 338. RUIU. 344. în Criminalistica. Editura Little Star. 66-68. 337. Editura Paralela 45. Nicolae. Cuza”. BERCHEŞAN. . Îndrumar complet de cercetare penală. 2002. Editura Luceafărul. în Realităţi şi perspective în criminalistică. p. 343. I. Editura Little Star. BERCHEŞAN. anul III. Vol. februarie 2001. 336.333. Bibliografie la p. Conf. univ. Vasile. 1998. 6-7 (I). 404-407. Conf. 341. 223 p. 900 p. 2. univ. 306 p. Criminalistică. 6.

C. Grigoraş. + 1 f.5. I. BÉROUD. 354. p. L’Alchimie spirituelle – sur le Seuil. BERGET.B. Gauthier-Villarset Fils. 5 année. Ministerium Des Innern. Traducere din limba franceză. Imprimerie administrative. Paris. Dipl. Möglichkeiten der Klassifizierung und Identifizierung von Laserdruckern (Posibilităţi de clasificare şi identificare a imprimantelor cu laser). Richting. Faux en ecritures par alteration.4. 367. Lyon. BESANT. Paris. 366.F. London. 356. 131. jud. p. Les Paques. 5 année. 351. Georges. Publikationsabteilung. BHAAS. p. Publications Théosophiques. 1938. Georges. BERTRAND. Annie. 361. Essen. Les contracts informatiques. 2003. Paris.U. Georges. 128 p. Analyse de terre.C.I. Compendiu de criminologie şi de poliţie ştiinţifică. Rol. Editions „Rhéa”. Alphonse. Docteur ès Sciences. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 1890. 32 359. + VI (Bibliothèque Théosophique) 365. Un cas d’empoisonnement par la veratrine. Melun. 146 [-152] p. 1918. Bibliografie la p. Payot.. La construction du caractère. BEŢIU. Rolf Friedemann. Alphonse. Georges. în e R. 1893.C. 358. Lippmann. 1974. Mit einem Auhang über das Identi-kit-Verfahren von: Dipl. BESANT.. Gauthier-Villars et fils. 1933. Schmidt Römhild. Cu o prefaţă de Eugen Bianu. A. Identification antropométrique. BERTRAND. 154-155. Paris.. Arbeitsdelikte – Straftaten auf dem legalen und illegalen Arbeitsmarkt (Delicte de muncă – Infracţiuni comise pe piaţa legală şi ilegală a muncii). Verfasser: Dr. 362. 460 [462] p. Le Purification – L’Entrainement metal. 1891. A study in consciousness. B. Alphonse. BÈROUD. 58 [64] p. 5 année. Aplicaţii software folosite în expertiza criminalistică a accidentelor de trafic rutier.350. în R. 38 p. Theosophical Publishing House. Imprimeurs-Libraires [. 239-242. BEZEICHNE-BESCHREIBE. p. Berlin. p. Photographie des Couleurs par la méthode interférentielle de M. Kurt Baranowski. cu ilustr.I. 1933. 364. 355. e no. Annie. Tipografia Vremea. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 75 – 79. coordonator Rolf Rainer Jaeger. p. Préface de M.] Éditeurs de la Bibliothéque Photographique. BÉROUD. BÈROUD. – Krim. BÉROUD. Georges. 156-160. vol. A contribution to the science of psychology.I. Par Alphonse Berget. Instructions signalétiques. Lübeck. Holger. Identification des traces de pas. Berlin. Gerhard Preitz. no. P. 353. By… Third Edition.. Mannheimer Hefte für Schriftvergleichung (Caiete din Mannheim pentru compararea scrisului).A. B.. La Photographie judiciaire avec un appendice sur la classification et l’identification anthropométriques. 1933. Attaché au Laboratoire des Recchercjes (Physique) de la Sorbonne.3. 128 [-132] p. Paris. Identification de la e nature d’une balle. 285-287.. 352. Traité pratique d. 1983. Paris. Précis de criminologie et de police scientifique. 357. Imprimeurs-Libraires. BERGER. Les Paques. 207 p. f. 1921.-jur. în R. FRENSEL. BERTILLON. 360. BERTILLON..’analyse du caractere. ediţie revăzută şi adăugită. caietele 1+2/1999. Georges. Paris. 2002. Traduit de L’Anglais par F. P. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Vers Le Temple. 1970. Ştiinţe criminalistice. Protection juridiques du logiciel. 1984. no.a. Bucureşti. . BERNSEE. Dr. BÈROUD. Quatrième Édition. 1923. A. 363. 115 p.

Georgeta Duculescu. Petre Marica. Dan. Fundaţia pentru Literatură şi Artă „Regele Carol II“. Coordonare generală: Gabriel Ştrempel. Autorii 33 introducerilor în ordinea diviziunilor bibliografiei: Ion Vântu. BIANU. 292 p. Bibliografie juridică română. Aurelian Ionaşcu. 1993. România. 2001. Lucian Stângu. 373. Traian Ionaşcu. Eugen]. Sofia Popescu. 378. Octavian Căpăţână. Îndreptar practic profesional. Sub conducerea: Traian Ionaşcu. ediţie jubiliară a Sfântului Sinod. Siegfried Kahane. 376. Olimpiu A. Bibliografia românească veche 1508 – 1830. Nerva. 379. Ediţia a doua revăzută şi întregită. . 1508-1716. Bucureşti. Ioan. Savelly Zilberştein. Îndreptar practic profesional. 313 p. Atelierele Grafice Socec. 293 p. Salvator Brădeanu. Yolanda Eminescu. Grupul de cercetători. I (A-C).. Ion Popescu. 369. Coordonare bibliografică: Neonila Onofrei şi Valeria Trifu. Sanda Ghimpu. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. Bucureşti. Maria Ioana Eremia. Nicoleta Iliescu. Autori: Neonila Onofrei (Litera A). Ordinea obştească. Nicoleta Iliescu. Pavel Suian. Salonul crimei. Prisacaru. Societatea de Ştiinţe Filologice din R. care a ajutat la selectarea bibliografiei. Liana Miclescu (Litera B). BIANU [Dr. Mihaela Rodica Stănoiu. Traian Ionaşcu. Ion. Ştiinţa veghei şi pazei publice. Octavian Căpăţână. 288 p. Eugen]. 1938. Bibliografie juridică română. Bucureşti. Ştiinţa veghei şi pazei publice. Mircea Anghene. Ioan Gliga. 1944. 4 fasc. Ioan. Editura Academiei Române. Editura Academiei. Prefaţă de Gabriel Ştrempel. Mihaela Rodica Stănoiu. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Craucuic. Tom IV – Adăugiri şi îndreptări. 410 p. 1968-1973. Bucureşti. 1974. Bucureşti. Specialişti: Constantin Bulai. Dan Sulică. Salvator Brădeanu. Funcţiunile creatoare ale subconştientului. Autorii introducerilor. BIANU [Dr. (Biblioteca Academiei Române). Tom I. Coordonator: Dragoş Rusu. Aurelian Ionaşcu. 365 [-370] p. 1969. 1984. Alexandru Bolintineanu. Joseph. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Bucureşti. este compus din: Paul Cosmovici.S.368. 372. Ion Popescu. BIALOT. Timişoara. Eugen. Leonid Miller. redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania. Maria Ioana Eremia. Bibliografia românească modernă (18311918). Bucureşti. Rezumat în limbile engleză şi rusă. Siegfried Kahane. 1941. BIANU. 374. BIANU. Radu Filip. Valentin I. Eleonora Roman. Mariana Gheciu. 1941. Ioan Gliga. Florica Bejan. Nicolae Vrabie. 1716-1808. Arhiepiscopul Clujului. Savelly Zilberştein. G. 95 p. Bucureşti. Tactica şi tehnica percheziţionării. Bucureşti. Sub conducerea: Traian Ionaşcu. sprijinit pe numeroase alte osteneli. Yolanda Eminescu. Editura Academiei. 1938. Vladimir Hanga. Ion Nestor. Vol. Victor Duculescu. XXIX + 511 p. 1944-1968. în ordinea diviziunilor bibliografiei: Ioan Ceterchi. Vintilă Dongoroz. HODOŞ. 371. 375. 377. Biblia sau Sfânta Scriptură. Lucreţia Angheluţă şi Dr. Îndreptar profesional în ştiinţa poliţienească. Bibliografia românească veche 15081830. BIANU. Ioan Vântu. Coordonator: Dragoş Rusu. SIMONESCU. Dragoş Rusu. versiune diortosită după Septuaginta. Vladimir Hanga. Cornelia Gilorteanu şi Tamara Teodorescu (Litera C). Tom II-III. Emil Teodor C. IX + 572 p.. Lucian Stângu. BIBERI. Vintilă Dongoroz. 373 p. Bucureşti. 901 [-914] p. 254 p. 1942. 1939. Editura Antib. 1830 p. Popescu. Eugen. Tiparul Cartea Românească. Tipărită cu binecuvântarea şi prefaţa Prea Fericitului Părinte Teoctist. 370. Traducere din limba franceză de Alexandra Medrea-Danciu.

Redactor: Adrian Fochi.R. Vol. România şi Institutul de Istorie „Nicolae Iorga“ al Academiei R. I. Gheorghe. BOBIN.S. 1970. Forţă publică. Lucreţia Angheluţă (Literele Ş-T).R. Editura Academiei R. 1111 [-1114] p. Biblioteca Academiei R. Editura Academiei Române. Nestor Camariano şi Ovidiu Papadima. Coordonare generală: Gabriel Ştrempel. Marina Vazaca (literele P-Q). Mihăilescu (Bucureşti). Neonila Onofrei. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică..S. p. Întocmită de Ioan Lupu.. Emil Micle. Prefaţă de Gabriel Ştrempel.R. 538. . 534-538. 451-955 [-960] p. Lucreţia Anghelescu (literele Î-K). Dr. Bibliografia generală a etnografiei şi folclorului românesc. Salomeea Rotura (litera U). Mironescu (Bucureşti) şi Silvia Moşneguţu (Iaşi).R. 237-238. Administraţie locală şi centrală.] I (18001891). 1970. IV (R-Z). Societatea de Ştiinţe Filologice din R. 381. Liana Miclescu şi Marina Vazaca (Litera S). anul IV. Pop. 386. Vol. Jandarmerie. Partea I.380. VICOL. Vol.S. 1972. 1790 – 1850. Poliţie socială. BOBIN. cifre.). Bucureşti.). Liana Miclescu (litera I). Cuvânt înainte de M. Falsuri cu impact “SCHENGEN”. Îndrumarul specialistului în grafoscopie. 388. Colectivul bibliografic Cluj: responsabil Ion Muşlea. Bucureşti. Rodica Fochi (literele FG).S. în Realităţi şi perspective în criminalistică. (Biblioteca Academiei Române). România. 1986. Bibliografia analitică a periodicelor româneşti. 1851-1858. Editura Academiei R. Rodica Fochi. Emil Sklenka (Cluj) şi Pimen Constantinescu (Sibiu). Editura Academiei R. Colaboratori: Colectivul bibliografic Bucureşti: responsabil Adrian Fochi. 14-16. Bibliografia analitică a periodicelor româneşti. Nicolae Al. Măsuri de 34 poliţie privitoare la locuitori şi străini. 382. Autori: Salomeea Rotura (Litera R). Coordonare bibliografică: Lucreţia Angheluţă. Bucureşti. Rodica Fochi. Colaboratori: Virgil Cândea.R. Paşapoarte. [Bucureşti]. Liana Miclescu. semne).. 384. 531-534. Liviu. 540575 (Biblioteca Academiei R. Editura Academiei R.R. Bucureşti. [Vol. BIDIAN. p. Prefaţă de Gabriel Ştrempel. Circulaţie. Întocmită de Ioan Lupu. 1248 [-1248] p. Inspectoratul General al Miliţiei. p. 446 [-448] p. Moralitate publică. 126 p. p. Editura pentru Literatură. Partea I. 385. Miliţie. Ordine şi siguranţă publică.S. Grigore Goanţă (litera N). p. Vol. 383. Mihai şi R. Fochi.S. Colaborări mai depărtate: Gheorghe Ciobanu (material muzical) şi N. Eva-Maria Marian şi Tamara Teodorescu (Litera M).S. Nestor Camariano şi Ovidiu Papadima. Bibliografie românească modernă (18311918). Coordonare bibliografică: Neonila Onofrei. Coordonare generală: Gabriel Ştrempel. Prefaţă de Gabriel Ştrempel. p. p. Ioan. (Biblioteca Academiei R. Institutul de Criminalistică. Cenzură. Liana Miclescu (Literele N-O).S. Florenţa Sădeanu (litera H).S. III (L-Q). 1966. 387. + erată. 1996. Florin. Marilena Apostolescu (Literele V-Z. 1989. Societatea de Ştiinţe Filologice din R. Prefaţă de A. Lovinescu. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.R. Autori: Lucreţia Angheluţă (Litera L). Marilena Apostolescu. Bibliografia românească modernă [18311918]. Partea a II-a. II (D-K).S. Coordonare generală: Gabriel Ştrempel. Bibliografia românească modernă (18311918). 893 [-898] p. Caracteristici ale identificării scrisului în cazul expertizelor grafice. BICĂ. II. Dan Berindei. Sumar şi în limbile franceză. Autori: Tamara Teodorescu (literele D-E). Partea a III-a. 961-1344 [-1350] p. engleză şi germană. 1968. România [Bucureşti]. 871 [-871] p. Bucureşti. Coordonare bibliografică: Lucreţia Angheluţă. Vol. F. 2003. în Criminalistica. noiembrie 2002. colaboratori: Teofil Bugnariu. Marina Vazaca (litera Ţ). Valeria Trifu. Florin.. 1971. 739 [-740] p. p. Gheorghe. BICĂ. Poliţia.

p. Feldpost. 1929. BÎNDAR. 214 p. 391. 1965. 325 – 332. p. nr. Cosmogenèse. 455 p. vol. die fremden und einheimischen Posten bis 1875. an XI. 1982.P. 2005. BIELUSICI. Consideraţii privind valoarea probelor criminalistice şi medico-legale în vederea luării măsurii arestării preventive. Editura Ştiinţifică. Unele aspecte privind reţinerea şi arestarea preventivă a minorului. 232 p. Patrick. Quatrième édition. Berlin. CHIRIŢĂ. 45-65.A. La doctrine secrète / synthèse / de la Science / de la religion & de la Philosophie / par… Traduit de l’anglais. BISCHOFF. M. BLAVATSKY. 397. Innenministerium des Landes Nordrheim-Westfalen (Polizei NRW. BÎNDAR. BIRŢ. Paris. „Moldau-Walachei“. Inequality. 403. la Famille Thèosophique S. Paris. Marc..D. BLAJ. 1977.A. Jochen (Der Fotograf). Miscellanées. H. Reportogen aus dem modernen Polizeialltag in Nordrhein-Westfalen. BIRNBACH. (Bibliothèque Thèosophique). Reiss. (Bibliothèque Thèosophique).A. la Famille Thèosophique S. Ştefan.bzw. unter besonderer Berücksichtigung der österreichischen Konsulats. „Umdruckblöcke“. 2006. 406. Donald. BLAVATSKY. Publications Thèosophique. BLAN. pl. 1re anée. în R. Avec 45 figures hors texte. H. Interferenţe religioase în cadrul restricţiilor alimentare: postul şi anorexia. Bucureşti. p. . Die Rekonstruktion der Umdruckblocks der rumänischen Briefmaricenausgaben von 1866-1872. Quatrième volume. la Famille Thèosophique S. Comportamentul la volan. Drd.. p. 4 (27). Evolution du e Symbolisme. BÎSCĂ.P. Al. Anton. 2005. BLAVATSKY. 464 p. 405. an XI.I. Academie.. 110. Science oculte et science moderne. în R. 236 p. [2005]. BISPING. Paris (VII ). Roxana. BISCHOFF. V. NINK. 411-413. 394. H. 1926. 35 398. La doctrine secrète / synthèse / de la Science / de la religion & de la Philosophie / par… 4e édition. The Free Press. New Zork. Stefanie. 401.C. BLAVATSKY. Octobre. La Police scientifique. 293-296. Professionell. Le symbolisme archaique des religious & Appendice. Iaşi. TACK. cu fig. Iaşi.P. 402. BIRNBACH. M. p. Les incendies criminels.A. – A. III partie. 2005. parte color. Valerică. Bucureşti. IIe partie. 400. M.. Rechtstaatlich). în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 1980. Heinrich. 390. Fotografia în culori. BIERTHER. C. 355 p. Bucureşti. nr. 1929. Fischer. H. Marinela. no. Les méthode scientifiques de récherche en a matière d’incendie. Drd. Bucureşti. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. ANNIKA. Bürgerorientierf. BISCHOFF.. Les faux. CHIRIŢĂ. BLACK. 149-154.I. Troisième e édition. Bertold. 226 p. New York. La doctrine secrète / synthèse / de la Science / de la religion & de la Philosophie / par… Traduit de l’anglais. 2e volume). 1. 1938. La doctrine secrète / synthèse / de la Science / de la religion & de la Philosophie / par… Anthropogenèse. Sonder-edition. 1931. 392. 395. Les homicides. Heinrich.P. Le Professeur R. p. Paris. 1925. (Traduçtion française.389. 393. Editura Luceafărul. X. + 8 f. BIRNBACH. în Buletin de psihiatrie integrativă. 1930. Cinquieme volume. Les fausse maonuaie. Troisième édition. + XXIV pl. Berlin. 396. 320-328. X. vol. Peter M. Moldau-Walachei (Rumänien). 404.A. The Manners and Customs of the Police. 1 (24). Paris.C. Factori de risc şi prevenţia suicidului în tulburările depresive în Buletin de psihiatrie integrativă. Valerică. Editura Medicală. 1933. 399. Crime and Public Policy.

1971. 410. 417. 2003. BODUNESCU. H. 158 p.. Editura Sfintei Episcopii Ortodoxe Române a Aradului. Editura Fundaţia Revistei Jandarmeriei. Bibliografie la p. „Cuvinte vii”. 412. ClujNapoca. în ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Editura Nemira. 6e volume). Editura Limes. (Traduçtion française. (Traduçtion française. la Famille Thèosophique S. Stabilirea falsului prin adăugire în acte. Traducere din limba franceză de Petru Creţia. Gheorghe. 411. ŢICAL. BOBOŞ. Identificarea persoanei după urmele de dinţi. Bucureşti. cu fig. 1973. p. 413.] Episcopul Aradului. 159 [-160] p. În apărarea prostituatelor. P. IX. BLAVATSKY. 282 p. Editura Humanitas. Timotei Seviciu [. Cosmogenèse. 1995. Editura Didactică şi Pedagogică. cu o postfaţă a autorului. Părintele. 250-252. 2000. 256 p. 322 p. Univ. Tipărită cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Dr. Manual de înţelepciune pentru oamenii de rând. Târgovişte. BLÂNDA. Bucureşti. 1998. 408. Ieromonah. H. 2003. p. Traducere din limba poloneză de Mircea Petean. Simion Todoran şi Monahia Zamfira Constantinescu. BOBLEA. Revelion 214 [roman]. Episcop. 1 Evolution cosmique-Stances de dzyan. locţiitor de Vârşeţ Deva. 420. Arsenie. „Scrisul românesc“. Ministerul Justiţiei. 1938. 319 p. 1995. BOBOŞ. Ediţie îngrijită de Preot Prof. în 20 de ani de expertiză criminalistică. 2003. Cluj-Napoca. 2006. Paris. 409. Univ. 556 p. Arsenie. la Famille Thèosophique S. 1969. Ministerul Justiţiei. 421. La doctrine secrète / synthèse / de la Science / de la religion & de la Philosophie / par… Traduit de l’anglais. Prefaţă: Edwars Swiderski. 167-170. Ion.A. 350 p. Blavatsky. BLOCK. 407. Primul ajutor în accidente auto. BLAVATSKY. Editura Alma Mater. Bucureşti. 418. 36 415. 416. vol. Cinquieme er partie. Joseph – Maria. 309 p. Ieromonah. + Erată. BOBOŞ. 422. Craiova. . 2000. a cămătarilor.P. 120 [124 p. Traducere din limba engleză de Valentin Nicolaie. Episcopul Aradului. Unele probleme privind determinarea distanţei de tragere şi stabilirea mărimii alicelor la tragerile efectuate cu arme de vânătoare. BOCA. François. Walter. Editura Sfintei Episcopii Ortodoxe Române a Aradului. p.P. IIIe volume). în Probleme de medicină legală şi criminalistică. BLUCHE. Paris. 181-187.A. Auteur d’Isis dévoillée <<Il n’ya pas de Religion supèrieure à la Vèritè>> Miscellanées. Imaginea – obiect de patrimoniu. 414. Bucureşti. Petru. a spărgătorilor de grevă. De la Cezar la Churchill. BOCA. (Bibliothèque Thèosophique). Editura Pildner & Pildner. 140-142. Daniil Stoenescu. Laurenţiu. 1935. 184 – 186. Cărarea Împărăţiei. BOCHENSKI. BLIDARU. Paul. Simion Todoran şi Monahia Zamfira Constantinescu. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Legislaţie antidrog internaţională. Laurenţiu.1935. Tipărită cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Dr. édition. 419. p. Ediţie îngrijită de Preot Prof. Timotei Seviciu. Ediţia a II-a.. Premier volume. Cărarea Împărăţiei. 1979. Institutul de Medicină Legală. BOBOŞ. George [Marius]. La doctrine secrète / synthèse / de la Science / de la religion & de la Philosophie / par…H. 1979. Argument: Vasile Igna. 350 [354] p. Laurenţiu. Arsenie. a patronilor şi a altor stigmatizaţi. Pledoarii imposibile. BOCA. Prefaţă: Kornelius Politzski. Bucureşti. 354 p. Dr. 95 p. Ioan. Investigaţia penală în Comunicări pirateria software. Manual pentru şcoli profesionale. Tipărită cu binecuvântarea Prea Sfinţitului dr. Vorbe memorabile explicate în contextul lor istoric.

BODUNESCU. BOGDAN. BOGDAN. Bucureşti. 434. BODUNESCU. Tipografia Fondul cărţilor funduare. STĂNCULESCU. Ion. Bibliografie la p. Bibliografie la p. Editura Cartea Românească. BOGDAN. 1957. Moartea şi moartea subită. 645 p. 427. BOGDAN. BOGDAN. tab. Ion. 27). 1971. George. 1997. 432 p. Tiberiu. Editura Militară. (litografiat) (Ministerul Învăţământului). 76 rapoarte medicolegale. [Bucureşti]. Tiberiu. 441. III. 428. (Cartea de vacanţă). Editura Odeon. Goldner. cu ilustr. Vol. 442. I. cu ilustr. BOGDAN. Tipografia H. 425. Mendelsohn. Prefaţă: prof. Copiii excepţionali. BOGDAN. Atentatele contra bunelor moravuri din punctul de vedere 37 juridic şi medico. Craiova. George. George. BOGDAN. 432 p. 443. 221 [-224] p. 1974. Vol. BODUNESCU. Bucureşti. tab. I. Bucureşti. Psihologia copilului şi psihologia pedagogică. Probleme de psihologie judiciară. BODUNESCU. 1925. George. Cluj. Ion. BODUNESCU. Povestea Microperei [roman]. 432. 438. [Bucureşti]. Marşul cormoranilor [roman]. Ion. (litografiat) (Ministerul Învăţământului şi Culturii). BOGDAN. Bibliografie la p. 1979. Bucureşti. 337-349. 436. BODUNESCU. „Sport-Turism“. 1970. 1925. +VIII. 1985. 343-349. Bibliografie la p. RUSU-ŞIRIANU. . 10-11). Tipografia H. STĂNCULESCU. Ion. Bucureşti. 1924. 433. Editura Militară. 416 p. Ion. Ilie. 224 p. Curs introductiv în psihologia judiciară. I şi II. 437. Manual pentru liceele pedagogice de învăţători. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Militară. BODUNESCU. „Scrisul Românesc“. Ediţia a III-a. Vol. III. Ion. 1921. 351 p. 144 p. 645 p. Editura Ştiinţifică. 429. Flagelul terorismului internaţional. (Cartea de vacanţă). „Sport-Turism“. 1979. Bucureşti. 213-219. 486 p + IX. + 1 f. BODUNESCU. Bucureşti. I. Bucureşti. (Colecţia Sfinx. Inspectorul şef. 439. Atentate în contra sănătăţii şi a vieţii prin răniri şi loviri din punctul de vedere juridic şi medico-legal. 416 p. 160 p. + 1 f. Bucureşti. „Sport-Turism“. 431. Terorismul – fenomen global. Bucureşti. 271 p. BOGDAN.423. Bibliografie la p. (Pentru părinţi). Analele Universităţii din Bucureşti. Inspectorul şef [Povestiri]. „Victimologia“ lui B. 1973. 444. Ion. dr. T[iberiu]. 1978. 267-170. Goldner. 435. „Sport-Turism“. 352 p. Avortul – pruncuciderea şi deontologia medicală din punctul de vedere medicolegal. Ion. 1979.legal. Descifrarea unei istorii necunoscute. George. Inspectorul şef [Povestiri]. 368 p. BOGDAN. Curs de psihologie judiciară. Tiberiu. Rezumat în limba engleză. 1971. Vol. (Cartea de vacanţă). doc. Piraţii în acţiune [Povestire]. RUSU-ŞIRIANU. 1922. Descifrarea unei istorii necunoscute. 1957. (Colecţia Psyché. Editura Didactică şi Pedagogică. 426. Bucureşti. Iaşi. comentată şi mărită. Bucureşti. BODUNESCU. Editura Militară. Editura Cartea Românească. 430. Psihologia copilului şi psihologia pedagogică. Tiberiu. 150-156. 1975. Ediţia a II-a. 440. Ion. Editura Didactică şi Pedagogică. îngrijită de Aurel Dicu).8. NICA. 116 p. (Colecţia Sfinx. revăzută. Ion. Vol. Bucureşti. SEVERIN Icard. Iulian. Tiberiu. II. 376 p. Sarcina – naşterea. Bucureşti. 424. 1973. Iaşi. 176 p. Grigore Geamănu. I[lie]. 276 p. Tiberiu. BOGDAN. Ion. 1958. BODUNESCU. Vol. Seria Ştiinţe Sociale nr. 1979.

123-128. Editura Ştiinţifică. (Ministerul de Interne. 1975). 200 p. Paris. 191 p. Editura Univers. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Expert grafolog pe lângă Curţi şi Tribunale. Delescu.. Lia. 454. 452. 440 p. Bibliografie la p. Introducere în grafologie şi expertiza grafică. 462. Marcela. Altérations graphiques dans quelques maladies nerveuses et mentales. 446. BOLINTINEANU. 4e année. POPESCU. 120 p. Bucureşti. no. Editura Politică. 460. BOIA. Elena. BOGDAN. Serviciul Editorial şi Cinematografic. MALIŢA. 1930. 449. Bucureşti. 1981. BOIA. Editura Didactică şi Pedagogică. 463. 1988. Ministerul de Interne. p. Direcţii de cercetare în boala Alzheimer. Destinat cadrelor didactice şi studenţilor – viitori profesori. Doctor în Filozofie şi Litere. 2005. Paralelism istoric. vol. Rodica. cu figuri. VASILIU. ROSCH. 369-393. 1944. Boldrini. 126-127. 459. X. BOIŞTEANU. Bibliographie p. 458. SÎNTEA Ioan. p. 36-41. Aurel. BOIA. Suceava. BOGDANOVICI. 60 p. Iaşi. 1970. Tiberiu. Aurel. Serviciul Editorial şi Cinematografic. II. Carta O. Editura Didactică şi Pedagogică. Tiberiu.NARCEJAC. 348 p. 197. 448. Ministerul de Interne. Éditions Médicales Norbert Maloine. SÎNTEA. Alexandru. BOLDRINO. în Şcoala românească de criminalistică. Direcţia Publicaţiilor din Ministerul de Interne al RDG). Importanţa pregătirii în domeniul psihologiei judiciare. 450. Bucureşti. în Buletin de psihiatrie integrativă. 1973.wichtige Methoden in der Untersuchungspraxis (Reconstituirea şi experimentul investigaţiei – metode importante în practica investigaţiei). Mijloacele juridice prin care statele devin părţi la tratate. 24 p. 1944. . p. 1960. Tiberiu. în R. BOLINTINEANU. Copiii capabili de performanţe superioare. 1978. Bucureşti. Bucureşti. Publikationsabteilung des Ministerium des Innern der DDR (Forumul criminalisticii. Bucureşti. Mircea. 457. Presă şi Editorial. P[etru]. 126 p. Editura Academiei. în Tratat practic de criminalistică. 1970. 1992.C. BOGDANOVICI. Tudorel. BOGDAN. 455. Exercitarea funcţiunii de expert grafic. BOGDAN. Constatări şi propuneri. Tiberiu. 461. Ioan. caiet 1/82. Aurel. 15-20. Constatarea stresului psihologic cu ajutorul poligrafului. Bucureşti. Bibliografie la p. şi tab. 38 453. Marea teritorială. Studiu de drept internaţional. Stenodactilografia [Manual]. Bucureşti. Dumitra. cu fig. BÖHME. Editura Atena. – document al erei noastre. 94 p. BOIA.445. În pădurea adormită. Traducere din limba franceză de Georgeta Raţă.N. Alexandru. nr. Cercetări privind antigenele salivare şi importanţa lor în expertizele biologice. an XI. în: Forum der Kriminalistik. p. Tipografia Vremea. BUTOI. Traducere din limba franceză de Mihai C.U. Analiza psihosocială a victimei. Elemente de anatomie grafică. 456. Identificazione di veicolo in un caso di investimento mortale. Complot. BOGDAN. Hélène. Bucureşti. 1 (24). 1967. BOILEAU . Bucureşti. p. (Caiete de pedagogie modernă. Alexandru.NARCEJAC. BOGDAN. Bucureşti. 226 p. 451. 9). Tiberiu. Selecţia textelor: Tiberiu Bogdan. Ministerul de Interne. 63 p. 658-680. BOILEAU . Thèse. Comportamentul uman în procesul judiciar. vol. Ministerul de Interne. DRĂGAN-CORNIANU. Rekonstruktion und Untersuchungsexperiment .9. 360 p. Tiparul Universitar.I. 225-234. Raport între grafologie şi expertiza grafică. Bucureşti. Bibliografie la sfârşitul textelor. 1979. 234 p. Serviciul Cultural. 1943. p. Rolul ei în procesul judiciar. 447. 1983. 91-92. 1932. BOLINTINEANU.

95-96. noiembrie 2003. BOŞTINĂ. Bucureşti. p. 466 [-468] p. 191 p. Cristina. Editura Naţional. 1996. X. nr. Călin. J. Partea specială. Pantelimon. 246 p. Coodonatŭ în Limbra română de Elie Bosianu. 2004. 126 p. 6. BOŞTINĂ. BOŞTINĂ. Pantelimon. Bucureşti. 1926. 470. Gheorghe. Colonel magistrat drd. Pruncuciderea şi uciderea din culpă. Rösch. 166 p. Ministerul de Interne. Infracţiuni contra vieţii. Editura All Beck. septembrie 2003. Loredana Luminiţa. BOROI. nr. Drept procesual penal. Bibliografie la p. Pantelimon. 476. Bucuresci (Typ. Tratatu de stenografie şi cryptografie. 481. p. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. p. Bucureşti. 480. BOROI. noiembrie 2004. 2002. 5. Consideraţii semasiologice legate de noţiunea de tulburare şi utilizarea acesteia în psihiatria contemporană. Editura All Beck. 467. Drd. vinovăţie. anul V. Rolul expertizei criminalistice la stabilirea adevărului în evenimentele rutiere. 322-329. Pantelimon. ANDREI. 2005. 246-250. în Investigarea criminalistică a locului faptei.. revizuită conform noului Cod Penal. Pantelimon. în Buletin de psihiatrie integrativă. BORN. Accidentul de circulaţie. 1992. BONNET. BOŞTINĂ. în Criminalistica. Pantelimon. în Criminalistica. BOROI. Bucureşti. 475. 433-452. 463-468. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. NISTOREANU. O. L. nr. BOROI. 224229. Editura Luceafărul. Iaşi. 473. p. 61 p. Drept penal. Serviciul Editorial. Alexandru. p. BOŞTINĂ. 465. Jurist drd. C. Nicu. Elie. BOŞTINĂ. anul V. DRIGA. 5-6. 4 (27). POSTELNICU. 478. 1863. Colonel magistrat drd. Importanţa tehnicilor şi metodelor de identificare criminalistică asupra stabilirii cauzelor şi mecanismelor producerii accidentelor de circulaţie. Bucureşti. BOROI. Bucureşti. Unele aspecte medico-sociale ale accidentului de trafic rutier. Colonel magistrat drd. 2003.. 34-25.464. Contradicţii între rapoarte de expertiză tehnică.. Traducere din limba franceză de Teodora Pavel. Monodacktyloskopie. p. răspundere. Editura Militară. BOSIANU. 1999. Perversiunile sexuale. 2005. Alexandru. Ştefan. 472.. GREJDINOIU.. 2006.. BOTEZ.. Georgeta-Ştefania. Rada Liana. 39 474. Editura Ştiinţifică. Aspecte teoretice şi practice privind infracţiunile de omor şi lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte. BOŞTINĂ. 466. Bern. BORZA. 98 p. în Revista Română de . în Criminalistica. Alexandru. Drd. 479.33-34. Alexandru. JIDOVU. Ed. Cercetarea la faţa locului în cauzele cu autori neidentificaţi în cadrul accidentelor de circulaţie. SCRIPCARU. BOLOCAN. 1991. F. 823 [828] p. 477. 469. Cauzalitate. II. 1977. Gerard.. I. R. Alexandru. p. Bucureşti. în Realităţi şi perspective în criminalistică. vol. Ediţia a III-a. Magistrat militar drd. Marius. p. ŞTEFĂNACHE. Consideraţii medico-legale privind asfixiile posturale. Steluţa. 2005. 468. UNGUREANU. Pantelimon. STANCA. anul VI. FURNICĂ. nr. BORZA. Editura Ministerului de Interne. POPA. Investigarea criminalistică a locului accidentului de circulaţie rutieră. Ediţia a II-a. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Franco-Roumaine). an XI. [Bucureşti]. Magistrat militar drd. Bucureşti. Academia de Poliţiei „Alexandru Ioan Cuza“. 471. 6.000 de dolari. Lector universitar. Raiffeisen Bank păgubită cu peste 270. Bucureşti.

223-225. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Maria. 497. nr. Editura Politică. Bucureşti. Particularităţile cercetării locului faptei şi a folosirii expertizei judiciare în cercetarea acestor infracţiuni. 178 [-180] p. 1983. Conf. 2. 106 p. dr. Bibliografie la p. în Buletin de psihiatrie integrativă. Consideraţii privind obţinerea şi înregistrarea datelor şi informaţiilor pe timpul investigării criminalistice a locului faptei. Valeria. an XI. 490. Bucureşti. Bucureşti. volum 12. Prof. Ilie. 227 p. Conferenţiar univ. Petre. mai 2002. Bucureşti. 1981. Aspecte teoretice şi practice în cercetarea infracţiunilor de pruncucidere. BOTOŞ. Ioan. nr. Leziunile produse de muniţia armelor de foc cu ţeava ghintuită. Editura Facla. 486. 2004. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 1982. Petre (coordonator). 198 [-203] p. Valoarea deducţiei. XXI + 326 [-329] p. 249-252. 176-178 (Fundaţia „Universitatea Bogdan Vodă”. Semiotică şi negaţie. Editura Ştiinţifică. 4. BOTOŞ. iulie 2002. Procuror c. James W. p.145-149. în Criminalistica. . Mircea. Tablă de materii şi în limba engleză. Ilie. dr. Ilie. Tradusă din germană. Particularităţi ale incriminării deţinerii şi portului fără drept al armelor albe sau instrumentelor special confecţionate pentru atac ori care pot fi folosite pentru comiterea unor agresiuni. cu o prezentare şi note de Frédéric Pagès. BOTEZATU. p. [Traducere din limba engleză: Tatiana Maliţa]. Orientare critică în logica modernă. univ. 496. Texte şi analize.. Jean-Baptiste. COMĂNESCU. Bibliografie la p. în Criminalistica. 94-98. vol. 483. 2005.. în Investigarea criminalistică a locului faptei.. Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu. Orizontul fără limite al învăţării. BOTKIN. 491. Iaşi. Lichidarea decalajului uman. 2004. BOTIŞ. BOTEZATU. 489. Prof. 484. 8-9. 498. 1973. Adevăruri despre adevăr. martie 2000. Ilie. Universitatea Bogdan Vodă). p. 493.Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Ştefan Celmare. BOTOŞ. Identificarea armei de foc după gloanţele deformate sau fragmentate. iunie 2004. Ilie. BOŢOC. p. X. (Humanitas). Traducere din franceză de Valentin Dumitrescu. Iaşi. Locotenent-colonel magistrat dr. 4 (27). p. Realizarea de mulaje şi tipare care ajută la protejarea probelor. BOTOŞ. p. p. Bucureşti. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Bucureşti. LĂPĂDUŞI. 1977. în Criminalistica. 121126. BOTOŞ. dr. Vasile. Sintaxa propoziţiei. 8-10. anul IV. nr. 495. în Seminarul de perfecţionare a procurorilor criminalişti. 3. Editura Risoprint. Ilie. 487. p. Interpretări logicofilozofice 1937-1981. 1981. 2002. BOTEZATU. Constituirea logicităţii. Studiu epidemiologic al alcoolismului în Europa şi România. nr. BOTEZAT. nr. dr. 2002. Petre. 312 p. Vasile. Bucureşti. Ilie. Ioan. 492. Criminalistică. 488. 485. BOTEZATU. 2. Petre. Iaşi. BOTUL. univ. „Junimea“. Piese şi dispozitive care pot influenţa acţiunea factorilor suplimentari ai împuşcăturii şi implicit urmele secundare ale tragerii. BOTEZATU. Cluj-Napoca. 29-32. 20-24 noiembrie 2000. Teodor Dima. BERCHEŞAN. Petre. 40 Bibliografie la p. ELMANDJRA. anul II. 1971. MALIŢA. Sinaia. 2006. Junimea. VULIŞICI-ALEXANDRESCU. Viaţa sexuală a lui Immanuel Kant. 3-5. BOTOŞ. 204 p. Locotenent-colonel magistrat dr. Liviu. 198-216. anul IV. 482. Editura Junimea. Conf. Mahdi. BOTOŞ. 149 [-152] p. Iaşi. 351 p. 48-51. Humanitas. 494. univ. (Idei contemporane). p.

p. Comportamentul aberant în relaţiile cu mediul. p. 447 p. engleză. Dunod. lexic. BREBAN. Editura Helicon. Rezumat în limbile franceză. Bibliografie la p. BRATU. Limba română corectă. 1978. résultats et améliorations proposées). + erată. Noul manual TAT Abordare psihanalitică. rusă şi spaniolă. SCRIPCARU G[heorghe]. 1979. TEIUŞ. Françoise. Precizări cu privire la organizarea şi planificarea urmăririi penale – Planul de urmărire penală. 506. germană. London. Bucureşti. 502. NEGOMIREANU. On palm prints. BRATU. PIROZYNSKI T[adeusz]. vol. 1976. BRAŞOVEANU. BRACACIU. Rontledge & Kegan Paul. Vasile (coordonator). în Tratat practic de criminalistică. 505. Elena. BRÂNZEI. 102 p. Ortansa. Rezumat în limbile engleză. 41 509.) Det. Manuel des institutions romaines. Catherine (sub redacţia). BRAŞOVEANU. BRAŞOVEANU. 508. franceză. Sinaia. 1886. COMŞULEA. Editura Ştiinţifică. (Université de Lyon. Bibliografie la p. Gheorghe. I.. Posibilităţi de cunoaştere a personalităţii învinuiţilor (inculpaţilor). Editura Militară. VOCHIN. 70-74. A new system of classification by Kjeld Bransner(. 503. Posibilităţi actuale de identificare a persoanei după urmele de buze. Omul fără umbră. 515. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). 1975. P[etre]. Registration of palm prints (Search register and alphabetic registers of criminals in Denmark. A. 20-24 noiembrie 2000. BRATU. Ministerul de Interne. 1975. Traducere din limba franceză de Daniela Luca după: Nouveau manuel du TAT. 1979. 261-275. A. p. 1981. p. Un martor incomod. BRELET-FOULARD. 382 p. Odette: La lutte coutre les stupefiants. Bucureşti. 255 [256] p. 654 p. Editura Dacia. Maria. Petre. ŞERBAN. gramatică. Librairie ie Hachette et C . BOUCHÉ-LECLERCQ. Faculté de Medecine et de Pharmacie. Autoturisme şi performanţe. 500. All Beck. 67 p. Paris. 152-157 (Ministerul de Interne). Cosma. 372 p. 514. 1970. Thèse… Gap. Consideraţii cu privire la cercetarea pluridisciplinară a infracţiunilor de omor cu dezmembrări sau mutilări ale cadavrului şi corpului uman. Gheorghe. Probleme de ortografie. BOUTHIER-BLANC. Gheorghe. Ministerul de Interne. 223 p. 384). Bucureşti. 279 p. 512. Crime and Public Policy. 118-120. Approche psychanalytique. John. 1979. Bucureşti. 513. Psihiatrie. Timişoara. Cluj-Napoca. Nicolae. D. Bucureşti. Chief Insp. 1946. p. Copenhagen. Iaşi. ZĂHĂRĂCHESCU. Ion. 1975. CHABERT. 451-453. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul incendiilor. 191 p. 339 p. Editura Trei. Sabina. BRAŞOVEANU. [Textes. BRAITHWAITE. Inequality. Valentina. Bucureşti. Gheorghe. BRÂNZEI. Procuror. 511. no. vol. BOJA. BREBENEL. BREZEANU. Gheorghe.) 504. BRÂNZEI. I. Cosma.. Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş. Itinerar psihiatric. Petre. 1771. 245-255. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. 1983. 2003. SÂRBU. Paris. Editura Junimea. română. 2004. 510. Fuga. 1994. Doina.499. 1998. NIŢĂ. 483 p. BRANSNER. Aurelia. Minorul şi legea penală. Editura Militară. 1975. 501. . 516. Editura SportTurism. 1973. 507. Kjeld. 517. în Şcoala românească de criminalistică. Editura Didactică şi Pedagogică. Cosma. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. în Ghidul procurorului criminalist. Iaşi. Editura Junimea.

P. Brouardel / Doyen Honoraire et professeur de médecine légale / de la Faculté de Médecine de L’Université de Paris / Président honoraire de Comité consultatif d’Hygiène / Membre de L’Institut (Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine. 520. Baillière et Fils / 19. P. L’avortement / Par / P. Boorberg. 455 p. BROUARDEL. Editura R. Baillière et Fils / 19. Brouardel / Professeur de médecine légale / et doyen de la Faculté de Médecine de Paris / Président du Comité consultatif d’Hygiène / Membre de L’Institut (Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine. près du Boulevard Saint-Germain. 694 [708] p. BROUARDEL. 19. 420-512p. P. Stuttgart. Pièces annexes. 519.] Librairie J. P. 524. declaration des causes de décès / etc. Baillière et Fils / 19.] Membre de L’Institut (Académie des Sciénces). Brouardel / Professeur de médecine légale a la Faculté de Médecine de Paris [. Par P. Rue Hautefeuille.] Librairie J.] Librairie J. 1995. 376 p. BROUARDEL. Paris [. Les blessures / et / Les Accidents du travail / Par / P.-B. Baillière et Fils / 19. Paris [. 527.-B. Brouardel / Professeur de médecine légale / Et doyen de la Faculté de Médecine de Paris / Président du Comité Consultatif d’Hygiène / Membre de L’Institut (Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine. BROUARDEL. Stuttgart. Rue Hautefeuille. Librairie J. BROUARDEL. Ediţia a 7-a. 1906.] Librairie J. Le secret medical / Honoraires. 288 p. près du Boulevard Saint-Germain. p. 1895. La mort / et/ la mort subite / par / P. Par P. 516 p. assurances sur la vie / Déclaration de naissance. Baillière et Fils / 19. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris). 1901. Les intoxications. 1897. BROUARDEL. Les aspyhyxies / Par lesqaz. 522. 523. etc. Avec 3 planches en couleurs et 43 figures. Rue Hautefeuille. Avec 18 figures dans le texte.-B. Baillière et Fils / 19. 19.] Librairie J. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris). La pendaison. 19. BRODAG.] Librairie J. Brouardel / Professeur de médecine légale / Et doyen de la Faculté de Médecine de Paris / Président du Comité Consultatif 42 d’Hygiène / Membre de L’Institut (Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine. BROUARDEL. P.-D. Rue Hautefeuille. KrimmalistikGrundlagen der Verbrechensbekämpfung (Bazele criminalisticii pentru combaterea infracţionalităţii). expertise. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris). BRODAG. 19. Brouardel / Professeur de médecine légale et Doyen de la Faculté de Médecine de Paris / Membre de L’Institut.518. P. BROUARDEL. 525. Deuxième édition [. P. Rue Hautefeuille. / Témoignage. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris).-B. La strangulation. Les intoxications. mariage. 526. 1995. Paris [. Paris [. Editura Richard Boorberg. 516 p. Paris [.-B. 19. la suffocation / La submersion / Par / P. 1892. Wolf-Dietrich. 19. / Par / P. P. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris).B. Paris [. les vapeurs / et les anesthèsiques / Par / P. Brouardel [. Brouardel / Professeur de médecine légale et doyen de la Faculté de Médecine de Paris / Président du Comité Consultatif d’Hygiène / Membre de L’Institut . Baillière et Fils. Kriminalistik (Criminalistica).] Revue et augmentée. Paris. Rue Hautefeuille. 521.-B. W. 584 p.] Doyen Honoraire et professeur de médecine légale / de la Faculté de Médecine de L’Université de Paris / Président honoraire de Comité consultatif d’Hygiène / Membre de L’Institut (Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine.

Paris [.. vol. 1960. Cătălina. 538. 530. 535. 19. 476 [480] p. Les blessures / Et / Les accidents du travail / Par / P. S/p 169-203. Rue Hautefeuille. BÜCHLER. în Der kriminalist (Criminalistul) nr. Brouardel / Professeur de médecine légale à la Faculté de Médecine de 43 Paris. 2002. 1 Următoarele . Berlin. Carlrichard. Rue Hautefeuille. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris) 532. neumbearbeitete und erweiterte 2. ediţie revăzută şi adăugită. A. Lt. Baillière et Fils. 1909.] Président du Comité Consultatif d’Hygiène / Membre de L’Institut (Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine. Constantin Galiceanu. 19. BROWN. 515 – 519. Paris [. Essen.] Librairie J. 531.-B. Brouardel / Professeur de médecine légale / Et doyen de la Faculté de Médecine de Paris / [.11/95. Nicolae. 564 [568] p. Georges. 19. BROUARDEL. RAO. Paris [.-B. Rue Hautefeuille. 19. P. L’exercice de la médecine et le charlatanisme/ Par / P. Berlin. BROUARDEL. GEORGESCU. BRUNEL. Paris [.] Librairie J. Coordonatori: Col. MURZEA. Ştiinţe criminalistice. Editura Ministerului de Interne. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris). Paris [. I. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris). 1906. Avec 39 figures intercalées dans le texte. Ioana.] Librairie J. Der Einsatz von Vertrauenspersonen . Vasile Vasilescu şi Col. Avec 8 planches don tune en couleurs et 5 figures. 19.. Traducere din limba engleză Adriana Bădescu. SCHNEIDER. Dan. 1897.. 19.] Librairie J. Brouardel / Professeur de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris / L’Université de Paris/ Membre de L’Institut (Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine. Schmidt Römhild. Photogrammetrie. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Membre de L’Institut. Les Timbres du Royaume de Roumanie.col.-J. 19. Kriminalistiche Handlungslehre în Kube / Störzer / Timm (publ. 19. Lt. H. près du Boulevard Saint-Germain. Ada. MoldoValachie-Roumanie. BROUARDEL. 272 p. P. Rue Hautefeuille. 119 p. Paris 1913. Geschichte der Philatelie I. R. Brouardel / Professeur de médecine légale / et doyen de la Faculté de Médecine de L’Université de Paris / Président du Comité Consultatif d’Hygiène / Membre de L’Institut (Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine. Baillière et Fils. Stuttgart 1992. BUCUR.. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris). Baillière et Fils. P. Codul lui Da Vinci. vol. 536. 18 p. p. (Manual criminalistic pentru practică şi ştiinţă).) Krimmalistik-Handbuch für Praxis und Wissenschaft. BRSACH. P. 1896. veb berlag für Bauwesen. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Préface du Professeur Thoinot. I. 533.ein „Fulltime-Job" für professionelle VP-Führer (Misiunea informatorului). 272 p. 694 [700] p. Les attentats aux mœurs/ Par / P. 520 p. 167 şi urm.(Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine. Carl-Ernst. Mr. auflage. Baillière et Fils. 528. Neues Auswerteverständnis (Noi evaluări) în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Col.-B. Baillière et Fils / 19. BKA. 2004.] Librairie J. BROUARDEL. 416 p. Editura 1 Boorberg. Lübeck.-B. Rue Hautefeuille. 539. BUCHHOLTZ. 1899. 534. Les explosifs / Et / Les explosions / Au point de vue médicolégal / Par / P. BRUCKERT. p. CRĂCIUN.-B. Ghidul relaţiilor cu massmedia. BRÜHL. près du Boulevard Saint-Germain. 537. 2002. 529. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris). Verfahren und geräte.

Vlad. Instituţii de drept penal. Avram. Instituţii de drept penal. Drept procesual penal. BUHAŞ.L... Buletinul Societăţii Istorico-Arheologice „Bucureştii Vechi“. R. univ. Aliona. 541. 580 [585]p. BUDAI-DELEANU. L.. Editura Trei. PRICOP. 551. C. Ioana Teodora. Răspunderea juridică şi deontologică a medicului reanimator. M. „Minerva“. 133-134. prof.. Petre. 2002. Publicat cu prilejul „Lunii Bucureştilor“ şi cu concursul Primăriei Municipiului.. dr. Bucureşti. Partea generală. ELEDU. BULAI. (colectiv de autori). 85-90. Gheorghe. Scripcaru. Editura Medicală. 547. nr. ROTARU. Chiriţă. Borza. 2001. dr. 545. SURPĂŢEANU. dr. 543. 13 p. Curs selectiv pentru examenul de licenţă 2001 şi 2002 cu ultimele modificări ale Codului Penal. M. BUJOR. dr. 271 p. Colectiv de Redacţie: Editor coordonator Prof. BUNECI. Colegiul de redacţie: Redactor şef: Dr. Partea generală. 44 În prezent Direcţia de Investigaţii Criminale . T. („Patrimoniu“). 2001. Gh.. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. BUNECI.E. Ion. 512 p. Bucureşti. Andrei. 242-244. Dr. 2004. dr. (Serie Nouă – a „Buletin de L’Association des 1 Psychiatres Roumains”. N. Tudorel. p.. Editura Fundaţiei România de Mâine. Repere istorico-literare de Andrei Rusu. BULIBAŞA. Costică. GĂNUŢĂ. Constantin. 75-78. Premise teoretice şi metodologice ale cercetării criminologice. Editura Fundaţiei România de Mâine. Vol. Editori fondatori ai noii serii: prof. Colectiv de referenţi: Academician Prof. Partea responsabilă civilmente în procesul penal. volum 13. psiholog Magda Luchian. 161 p. Cluj-Napoca. (colaborator). Cercetarea infracţiunilor de furt. 2002. URTILĂ. 1935. MITRACHE. Buletin de Psihiatrie Integrativă. 542. V. Adriana Medvichi. Editura Mediamira. Petru Boişteanu. 548. 1312 p. Florescu. editat de Spitalul de Psihiatrie „Socola” Iaşi în perioada 1917-1946). LUNG. 1. MIHALACHE. Anii I-V 1930-1934. M. D. C. 3.. în Investigarea criminalistică a locului faptei. nr. 134 p. Ana Maria Grigorescu.R. Casa de Editură şi Presă Şansa S. HERESCU.. Petre. Prof. N. CHIRILĂ. Dr. dr. Chestor de poliţie dr. 2002. BUNEA. BULAI. Chirurgie orală şi maxilofacială. 544. prof. p. Bucureştii Vechi. Constantin. univ. 2 vol. BUNECI. Rodica Enache. BUTOI. 546. Bibliografie la p. C. I. prof. Curs selectiv pentru examenul de licenţă. 1992. Tadeusz Pirozynski. Gabriel. Costică. Ştefănescu. Berlescu. p. Petru Boişteanu. E. Academician Prof. Constantin. Editura Trei. FILIPAŞ. Academician Prof. V. 552. BUTOI. psiholog Marinela Paraschiv. Al. Nechifor. Drept penal român. Avram. GOGĂLNICEANU. Gioconda Dobrescu. Camelia.. Ţiganiada. Elemente sociojuridice de contest social pe terenul devianţei speciale. în Studii şi cercetări juridice. dr. Astărăstoae. Consiliul ştiinţific: Prof. 244 p. Roxana Chiriţă. BÎLBÎIE. 549.. Petre. Costică. dr. dr. 1970. FILIPAŞ. BULAI. I. C. Vol. Bucureşti. Bucureşti. prof. M. MAFTEI. 550.540. BULAI. Romanescu. martie 2005. Secretariat de redacţie: Dr. dr. 1 Cercetarea la faţa locului în cazul infracţiunii de tâlhărie cu legarea victimei. şeful Direcţiei Poliţiei Judiciare. I şi II. MITRACHE. Cosmovici. Bibliografie la p. Bibliografie la p. dr. 1312. Bucureşti. N.. dr. 574 p. Redacţia: Spitalul Clinic de Psihiatrie „Socola” Iaşi. 180 p. ediţia a II-a. C. V. Ediţia a III-a revizuită şi adăugită.. Ediţie îngrijită de Florea Fugariu. dr. 553. 385-397. problemă majoră a perioadei de tranziţie. Dr. 1981. Secretariat tehnic: Cecilia Darie.

Expertiza metalelor preţioase. III. III. în Criminalistica. BUTOI. Ministerul de Interne. La sciense et la recherche de la preuve. poligraf şi hipnoză. Vol. Tatrekonstruktion (Reconstituirea faptei). Bucureşti. Partea specială. 5. dr. 171 p. Ioana Teodora. Facultatea de Drept. Bibliografie la p. [245-246]. tuş şi pastă de scris. 2. anul VIII. Editura SEMNE. univ. 562. anul VII. 549. Petre. BUNECI. Ilona. Bucureşti. p. 310-313. Editura Pinguin Book. p. Bibliografie la p. BÜRING. 34-36. 1. Bibliographie p. 556. Petre. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 566..1. 150. 2006. Examinarea actelor supuse acţiunii îndelungate a apei.Bibliografie la p. Consideraţii juridice privind infracţiunea de înşelăciune. 2006. BURCHEL. vol. Bucureşti.. în Tratat practic de criminalistică. BUUŞ. 554. prodecan Facultatea de Drept. nr. 243 [248] p. p. BUNECI. 1980. prodecan al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Spiru Haret” Dispoziţii procedurale privind combaterea criminalităţii informatice. Martorul pe tărâmul justiţiei. Conf. Ilona. Marcel. Conferenţiar universitar dr. BUNECI. Expertiza urmelor de cerneală. în Criminalistica. 2005. nr. BUŞ. univ. Ministerul de Interne. noiembrie 2005. BUNECI. Ilona. Conf. Bucureşti. 558. septembrie 2005. 569. p. Protejarea dreptului de autor asupra programelor de calculator. 2003. 567. 549 [560] p. Drept procesual penal. 296 p. univ. 356-357. BUNECI. II. 122-127. 568. Universitatea Ecologică Bucureşti. Publishing House. p. 2006. 565. 383384. Facultatea de Drept – Universitatea Ecologică. 4. 2006. 19-22. nr. Bucureşti. Editura SEMNE. 486-500. Daniel. 1980. „Spiru Haret” Bucureşti. 98-105. Editura Luceafărul. dr. 137-143. Bucureşti. vol. 531-546. 6. 357 [360] p. Actele premergătoare efectuate în vederea începerii procesului penal. vol. p. Vol. 150 p. 555. Petre. 570. Bibliografie la p. Proceduri speciale. 333-336. Editura Richard Boorberg. p. 557. Conf. 564. Petre. 2003. nr. Stuttgart/München/Hannover / Berlin/Weimar. 253-257. BUTA. 2006. Editura Phobos. Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti. 295-296 p. Ediţia a IIa. 144-167. Bibliografie la p. Nicolae. Manuel de criminalistique moderne. 34. Editura SEMNE. 559. Drept Procesual Penal. Alexandru. 45 561. 271. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 2003. 563. Facultatea de Drept. Vol. în Tratat practic de criminalistică. Petre. BUTA. în Tratat practic de criminalistică. în Criminalistica. BUNECI. DAVID. Anexe 1-4 la p. univ. Conf. Presses Univeritaires de France. BUQUET. Partea Specială. 2004. Editura Fundaţiei România de Mâine. Alain. BUNECI. Bibliografie la p. BUNECI. DOBRILĂ. Valorificarea scriptelor de comparaţie în expertiza criminalistică asupra scrisului [discuţii]. Petre. Ioan. p. 560. IONESCU. III. Petre. Univ. p.. 264 p. 2001. Bibliografie la p. Petre. p. dr. Editura Tritonic. Bucureşti. august. Deosebiri faţă de infracţiunile comise prin CEC. Petre. în Criminalistica. BUTA. A. 384 p. Petre. Mileniul III. 1980. Psihologie judiciară. Repararea pagubei în cazul condamnării sau luării unei măsuri preventive pe nedrept. Procedura în caz de dispariţie a înscrisurilor judiciare. BUNECI. . 124-129.. 1992. anul VII. Bibliografie la p. 2004. Ministerul de Interne. în Revista Română de Drept.. 1971. Partea generală.

4. Ioana Teodora. dr. Tudorel-Severin B[adea]. psiholog criminalist. Cercetarea câmpului faptei din perspectiva psihologului criminalist (aplicaţie practică în omorurile de natură sexuală). BUTOI. Conf. Dimensiuni psiho-grafologice asupra gestului suicidar. manipulare – coerciţie – intervenţie psihanalitică – detecţia comportamentelor duplicitare (simulate). p. univ. iulie 2004. BUTOI. 2001. noiembrie 2003.Studiu aplicativ de psihocriminalistică judiciară.. Manuela Cristina. psiholog criminalist.. BUTOI. Tudorel Badea. 159-160. Bibliografie la p. dr. în Investigarea criminalistică a locului faptei.. dr. Psihologie judiciară. Aportul tehnicii poligraf în procesul penal. BUTOI. ZĂRNESCU. BUTOI. Bucureşti.. + 31 p. expert criminalist. 2004. IFTENIE. Societatea Ştiinţă & Tehnică SA. Criminali în serie. dr. univ. NICOLAE. în „Rolul şi contribuţia . 160 p. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Avocat. Prof. 576. 299 p. 2003. univ. Lector univ. anexe. p.L. membru al Societăţii Franceze de Grafologie şi al Asociaţiei Grafologice Italiene. 2004. ZĂRNESCU. Asist[ent] univ[ersitar]. VOINEA. Avocat. Editura Phobos. 2003.472] p. 577. 208 p. BUTOI. Ioana Teodora. psiholog criminalist. dr. Avocat. Tudorel. Bibliografie la p. BUTOI. BUTOI. 467 [.. Tudorel-Severin B[adea].tehnica „Lie detector“. 19-20. 4. 581. 209-213. 2004. Bucureşti. Conf. 585. 213-214. 575. NICOLAE. Valentin. 459-460. Tudorel. Avocat. Constantin. Constantin. univ. Conf. 2002. Victima şi victimologia din perspectiva urmăririi penale. 6. Tratat universitar. Ioana Teodora. Tudorel. în Criminalistica. Psihanaliza crimei. Luminiţa. Radu. în Criminalistica. 574. 2001. Vol. Bucureşti. psiholog criminalist. Tudorel. 298-299.. univ.. 2004. BUTOI. 1997. BUTOI. univ. psiholog criminalist. 573. Conversia indicilor comportamental-simulatorii în probatoriu asasinat. Editura Phobos Publishing House Word Keeper. expert criminalist. iulie 2001. BUTOI. dr. BUTOI. Crima sub lupa detectorului de minciuni. 580. TudorelSeverin B[adea]. BUTOI. BUTOI. Editura Pinguin Book. BUTOI. p. BUTOI. Victimologie (Curs universitar). CONSTANTIN. Editura Fundaţiei România de Mâine. Editura Enmar. ZĂRNESCU. p. Luminiţa Georgeta. dr. Ioana Teodora.. Edit Press Mihaela S. Conf. 24-25. Teroarea „cifrelor” criminalităţii. Alexandru. 150-154. I. Dan. nr. vol. socio-psihologică şi medico-legală asupra cuplului penal victimă-agresor). anul VI. 189 [-192] p. în Criminalistica. Constantin. 584. nr. Valentin. Investigaţia conduitelor simulate . IFTENIE. Psihologia crimei – Serial kiler –profiler – psihopatul sexual pe terenul criminalităţii. Tudorel. BUTOI. Publishing House Word Keeper. BUTOI. 527-529. 2 vol. 20-21. Bucureşti. NICOLAE Luminiţa. Femeia asasin. univ. Cercetarea câmpului faptei din perspectiva psihologului criminalist (Aplicaţie practică în omorurile de natură sexuală). Tudorel-Severin B[adea]. Conf. univ. BUTOI. univ. 582. Tudorel. Bibliografie la p. Tudorel-Severin B[adea]. p. 1979. Conf. Bucureşti. Ioana Teodora. II. BUTOI.. PRODAN. Ioana Teodora.571. 160 p. 315 p. Tudorel-Severin B[adea]. psih[olog] dr. p. BUTOI. 214 [-224] p. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. anul III nr. Bucureşti. Tratat universitar de psihologie judiciară – teorie şi practică. BUTOI. Conf. 578. dr. Tudorel. Tudorel. (Perspectiva juridică. BUTOI. Bucureşti. dr. Bucureşti. 46 579..R. Ioana-Teodora. Ministerul de Interne. Avocat. avocat apărător. Psihologia interogatoriului judiciar – invasiune mentală. anul V. 572. Bibliografie la p. 184188. Avocat Cuplul penal: victimă-agresor. Conf. p. 583. Bucureşti. în Investigarea criminalistică a locului faptei.

BUTLER. Bibliografie la p. 118. iulie 2000 p. anul I. în Criminalistica. Editura Dacia Europa Nova. BUZATU. 362 p. nr. CORNEAN. Filosofia dreptului penal. 14-15. Bucureşti. Gillian. Cristian. J. 21. 597. în Criminalistica. CÂRPINEAN. 468 p. nr. BUZATU. p. (IV). BYRD.000 lei. capturarea şi probarea faptelor comise de psihopaţii sexuali – Criminali în serie –. anul I. 16-17 (III). anul V. 4. 586. Bibliografie la p. Criminalistica. 587.. nr. mai 1999. L. decembrie 2000. nr. 594. Cărţile de credit. Nicolae. anul II.. Little Star Impex S. p. Iaşi. 2. M. Freda. dr. p. BUTOI. Lugoj. Criminalistica. 5. septembrie 1999. 2003. p. Bibliografie suplimentară la p. Cecurile de călătorie American Express. anul IV. p. 2005. Foarte scurtă introducere. Tip. 4. J. nr. 1617 (II). POPA. Bucureşti. Bucureşti. septembrie 1999. nr. 27-28. 1. 24. nr. Alain. Entomological Evidence: Utility of Arthropods in Legal Investigations (Dovezi entomologice: Utilitatea artropodelor în investigaţiile legale). iulie 2001. nr. MCMANUS. 1925. martie 2005. anul I. Universitatea „Spiru Haret”. S. nr. 1. 16-17. Nicolae. Psihologia. Contrafacerea bancnotelor euro a intrat în cotidian. Criminalistica. H. 267 p. BUZATU. BUZATU. (II). Institutul de Arte Grafice „Tătăraşi“. (I). Nicolae. Editura Luceafărul. Traducere din limba engleză de Gabriel Nagâţ. în Criminalistica. 593. p. p. Nicolae. 16-17. Nicolae.. CRC Press. nr. 588. 241-254. Criminalistica. p. anul I. 2003. p. p. nr. 596. 3. Contrafaceri performante ale dolarului american. 5. BUZATU Nicolae.L. 6-7. anul III. anul II. Prima contrafacere a bancnotei de 500. BUZATU. 193-196. în Criminalistica. (2000). 205 p. 599. anul II. p. anul III. nr. anul II. Tudorel. nr. Elemente de protecţie a bancnotelor străine. p. N. p. 6. în Criminalistica. BUZATU. 17-19. anul VII. Gheorghe. în Criminalistica. 4. septembrie 2000.. 16-17 (IV). ianuarie 2000. februarie 2001. Dumitru. Nicolae. martie 2001. nr. în Criminalistica. Mijloace şi modalităţi de depistare a valorilor monetare false. Nicolae. f. Călăuza poliţienească. 2002. Bucureşti. BUZESCU. BUZATU. iulie 1999. anul III. psiholog criminalist. 592. 13-15.. Criminalistica.15. 4. 595. 3. prodecan al Facultăţii de drept. mai 2000. 5. nr. (V). Tiparul Românesc S. 16-17. Referinţe bibliografice la p.probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 2. nr. p. Nicolae.A. 589. 2. Nicolae. 16/17 (I). 590. 591. 16.a. Tehnici de reconstituire fotografică prin suprapunerea şi prelucrarea imaginii. BUZATU.T. în Criminalistica. în Criminalistica. 47 . 266-267 598. martie 2003. anul I. versiune românească Lucian Alexandrescu. p. 118 p. SAVU. CASTNER. 190-192. Boca Raton.R.C. Editura Allfa. 600. BUZEA. noiembrie 1999. Expertiza bancnotelor şi a altor instrumente de plată. septembrie 2002. p. Sinoptic operativ-explicativ în identificarea. Profesor universitar. 2. anul II. (III). BUQUET.

LENCU.C 601.. 282 p. Noël. şef birou în modernă a arderii. 616. (motor cu aprindere prin scânteie). 665-726.4. Ediţie critică publicată sub îngrijirea lui Virgil Cândea. note şi indici de Dan Sluşanski. Metode. 796-839. prof.. Traiean. Tudor. Ediţia a doua. Vasile. vol. 3 vol. Bucureşti. Chişinău. Lungmetraje de ficţiune. 1055 [1058] p. CAPOTĂ. 2002. Procuror. Analele lucrărilor Moscova. ŞERBU. Prefaţă. martie 2005. 360 p. procedee şi tehnici de lucru în procesul identificării cadavrelor cu identitate necunoscută. America secretă. ediţie îngrijită. introducere.a. Traducere din limba franceză de Marga şi Gheorghe Wolff.. L’Edition Universelle. Indice de autori la p. p. Fabrizio. Sorin. vol. 1984. 618. CALEF. 614. 1990. no. p. Ghid pentru manageri. EUGEN SIMION). José. f. CALDWELL. Sorin. CALOTĂ.S. p. Thierry. 2003. referinţe critice şi introducere Hronicul de STELA TOMA. 1970.. RAO. cronologie. Protecţia împotriva incendiilor. Dicţionar universal 611. CARANFIL. pompieri. Les rayons x an service 606. + 8 f. CANARI. Editura Academiei R. Classification du système d’identification radiologique. Editura Academiei Române [şi] [Editura] Univers Enciclopedic.A. 1934. CANTEMIR. III. Asachi. III. Victor. De antiquis et hodiernis Moldaviae. CALOTĂ. Dustin. 1929. 1933. Divanul – Istoria ieroglifică.I. LENCU.C.3. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Jan & Thomason. Caracteristica criminalistică ţiunilor.C. Ediţia a-II-a revizuită. 246 p. no. 475 p. Editura “Service Pompieri”. Physiologie de l’écriture cursive. 5e année. Bucureşti. Bruxelles. Elemente de teoria Dimitrie. 727-798. Divanul. (Academia Română. Text stabilit şi glosar de Stela Toma. Coordonatorul colecţiei: acad. 1999. 607. Editura Service Pompieri. a infracştiinţifice. I.. Vol. 1995. Editura Lucman.: Vol. C. Volumul I. Marian. Bucureşti. A. CALOTĂ. 1998. Ascensor spre eşafod. româneşti. 613. ediţie critică. CARANFIL. 118-143. pl. 410 [416] p. Indice de titluri străine la p. 2001. Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor. de l’identification. 2. CANTEMIR. Traducere din limba engleză de Mihai Chiriţă. 43-48. 615. 617.I. Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă. II. SACHELARIE. Omor sau sinucidere? „Cazul Erbaşu”. + 14 f. de filme. 367 p. Bibliografie la p. Chişinău. facs. CALAPODESCU. Maior. primari. Timişoara. Indice de actori la p. 603.R. p. Editura Univers. ŞERBU. 602. LĂPĂDUŞI. Editura Gh. 609. Bucureşti. rue Royale. 2005. 840 p. CALVI. studiu introductiv şi comentarii de Virgil Cândea. 53. Bucureşti. Protecţia împotriva incediului. Vol. Sorin. 604. Traiean. Bucureşti. Dicţionar de filme 612. Texte. Traducere. Editura Litera şi Editura Litera internaţional. Traducere din limba engleză de Bogdan Nicolae Marchidanu. glosar. Tudor. Bucureşti. 448 p. Victor. + 13 f. Editura Ministerului de Interne.S. 136-157. indice de autori şi opere şi introducere Divanul de VIRGIL CÂNDEA. anul VII.. Editura Helicon. 106 p. CALICO. 151 p. CANTEMIR. José. Misterul manuscrisului. Istoria ieroglifică. 213-225. 608. . planşe. 1973 – 1983. Editura Litera şi Editura Litera Internaţional. PFISTER. Opere. 6 e année. în Criminalistica. Turbotronica M. 359-360. + IX. H. Diana. 605. Colecţia Opere Fundamentale. I. 610. Dimitrie. în R. în R. Iaşi. patroni. nr. Opere complete. Constantin. CALLEWÆRT. 491 p. în Ghidul procurorului criminalist. Introducere Istoria ieroglifică de NICOLAE STOICESCO. Studiul Jandarmeriilor Streine. CALICO.

COMŞA. Stănculescu. I. Docteur Les Mystéres du sommeil. MIRIŢOIU. Bibliografie la p. Editura Ministerului de Interne. A Procedural Guide (Entomologie şi moarte. Grigore Stamate. Institutul European. 1978-1983. p.619. Bucureşti. 238 [240] p. 1999. Editura Univers Encliclopedic. 173-182.R. 1979 122 [-124] p.] Fl. 1999. N.. I. 267-272. Lucrare întocmită first issue of Moldavia. CASTANEDA. Ştrempel (redactor responsabil) [. P[etru]. Magnétisme – Somnambulisme. 1967. 108-115. vol. Stoianovici. 2003. Cartea tehnică a anvelopelor. 1990. 620. CAROL. Catalogul incunabulelor. (Biblioteca Academiei Române).. Metode şi tehnici de cercetare. de Elena Mosora şi Doina Hanga. Procuror. CAUC. 1-1600. AELENEI. Hypnotisme – Suggestion. 118119. în Buletin de psihiatrie integrativă. Catalogul Gheorghe. Vol. Bucureşti. 629. p. 634. E. 622. Beatrice. 1940. Cluj-Napoca. N. HASKELL. Editura Fundaţiei România de Mâine. Moisil [. Consultant ştiinţific: prof. RODEWALD. Entomology & Death. 2(25). Bucureşti. manuscriselor româneşti. ŢONEA. p.] C. Bucureşti. IV (1062-1380)..R. Întocmit de G. Tipografia Joyce. Victor. Vol. V. Lecture de la . Dreptul frontierei de stat. din Ministerul 625. 239-246.A. Pompiliu Teodor.. VOSS. STOIAN. 1995. 630. Catalogul manuscriselor româneşti. O cale de cunoaştere Yaqui. Catalog general al cărţilor de drept. 504 p. CARDOS. Editiond du Goéland. Ştrempel. Coordonatori: Constantin Negulescu şi Andrei Veress. 632. Gabriel. Bucureşti. Fabian. G. BOIŞTEANU. 20-24 noiembrie 2000. 215. Fotografii: Ella Karsai.a. Tablă de materii şi în limbile engleză şi franceză (Biblioteca Centrală Universitară Cluj-Napoca). Prezentare grafică: Vasile Pop Silaghi. 2005. Ministerul 627. DÂRMON. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Anxietatea: aspecte etno-socioculturale. Nicoleta. vol.. V. 49 Daniela. Editura Dacia. S. 4. CASAMAYOR. II B. A. Prefaţă de Traian D. Bucureşti. A. Coordonator general de brigadă Gheorghe Carp. 431 p. (Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România). Iaşi. 621. Librăria Socec. 2005. 694/1950 p. A. Arta de a trăda. Industriei Construcţiilor de Maşini. II. No.Traducere din limba engleză de Lidia Iancu. Vol. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Institutul de Arte Grafice „Antigona”. Crenguţa. de Răsboiu [. GORAN. nr. Învăţăturile lui Don Juan. nr. Întocmit de G. Seminarul de perfecţionare a procurorilor criminalişti. legislaţie şi jurisprudenţă.] Serviciul Georgrafic al Armatei [. 40-53. 219 p. Expertiza medico-legală psihiatrică în infracţiunile de omor. 1858. nr. PÂRLEA. The Carlos. 1988.A. volum 12. 626. Curs de fotografie pentru amatorii şi fotografii de profesiune. CAUFEYNOU. Ion. 2 volume (Seria bibliografii şi biografii): Vol. CARŞINESCU. 700 [-704] p. MANU. 628. Laura. Coordonator dr. CARP. B. Lt. 623.] Şeful Secţiei de reproducere. f. CARTAS. CATTS. Bogdan. KROLL. 55 p. (Biblioteca Academiei Române). The London Philatelist. 156 p. X. 624. Clemson. Traducere din limba franceză de Tudor Vlădescu. vol. X. Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna. P. 4 (27). 631. 633.. II. Neurostenia – entitate cu o veche istorie.. an XI. în Buletin de psihiatrie integrativă. Ghid de procedură). 635. p. vol.. 97 p. vol. Metodologia cercetării sociologice. Iaşi. I. Paleo – mt DNA analysis and population genetic aspects of old thracicm population from SouthEast of Romania. Sinaia.-col. An XI. 2004. H. Editura Academiei Republicii Socialiste România. CARÂMB. CAROL II von Rumänien.

Sorinel. 163-169. Craiova. Dactiloscopie sau identificarea prin impresiunile digitale de la mâini. CĂRĂUŞU. Timiş. 63-66. Sorinel.P. 646.J. 33-36. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Editura Luceafărul. anul VII. 2004. 636. Lector univ. Viorel N. CĂTINEAN. Bucureşti. Robert. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Valorificarea portretului robot ca mijloc ştiinţific de probă. Paris. CORDEA. Marius Mihai. Minovici. A. Probleme specifice pe care trebuie să le lămurească cercetarea în cazul principalelor infracţiuni silvice (II). Lector univ. nr. 1990. 19-21. nr. anul VII. 649. p. Boulevard Magenta 139. 7-8. 643. D. 132 – 141. Editura Luceafărul. Călinescu. Bucureşti. p. MĂDĂLINA. 188 p. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi . 642. CĂRĂUŞU. Posibilitatea identificării persoanelor în baza semnelor particulare survenite după naştere. Alin. 645. în Criminalistica. Bucureşti. PERIDE. anul IV. 640. 175-177. Consideraţii de ordin teoretic şi practic privind interpretarea criminalistică a urmelor descoperite la faţa locului. Editura Alma Mater. HERNEA 641. p. Drd. Procédés d’hypnotisation etc. (Studiu de poliţie ştiinţifică).J. 1. F. f. DRĂGUŞ. Lector univ. CAUTIS. 107 p. Portretul vorbit perfecţionat de D. 3. Iuliu. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 2003. mai 2002. p. 13-15. p.Pensée – Spiritisme. CĂTUNA. N. Libraire. CĂTINEAN. Repere în gestionarea situaţiilor de criză. 2. martie 2005. ianuarie 2005. Viorel. p. Timiş. Cluj-Napoca. nr. 2006. 650. nr.J. ALEXANDRESCU. 1. 647.J. Aspecte privind cercetarea criminalistică a accidentelor rutiere urmate de părăsirea locului faptei. drd. Anvelopele autovehiculelor.P. CĂRĂUŞU. 430-431. Comisar-şef de poliţie.. p. 2.. martie 2003. Bucureşti. în Criminalistica.P. CĂPÎLNEAN. Sorinel. p.. 2005. Sorinel. I. Evaluarea clinică şi medico-legală a sechelelor psihice posttraumatice. BARBU. 2005. Ioan. CĂTUNA.a. volum 13. P. drd. 51-55. Comisar-şef de poliţie. CĂLINESCU. în Revista de criminologie. C. Patte. p. CĂTUNA. Sorin. CAZANCIUC. Aspecte privind metodologia investigării infracţiunilor silvice (I) . Adrian. CĂPRUCIU. anul V.. I. 50 I. 638. 13-16. în Criminalistica. Scurtă comparaţie între sistemul procesual penal finlandez şi român în privinţa cercetării penale şi a măsurilor preventive în cadrul procesului penal. N. Drd. Procuror criminalist. Cu figuri în text. p. de criminalistică şi de penologie nr. 637. p. Căpitan. Dorin. Harghita. 648.P. SURDEA. drd. 178-182.. 639. anul III. p. 192 p. Căpitan asistent universitar. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. CĂRĂUŞU. nr. 2/2004. 644. Sorinel. Colonel. Posibilitatea stabilirii rolului victimei în producerea accidentului de circulaţie rutieră prin efectuarea expertizelor tehnice auto. iulie 2001. 1914. Harghita. în Criminalistica. I. Viorel. nr. Constatarea sau expertiza medicolegală şi rolul ei în stabilirea vinovăţiei persoanelor implicate în accidentul de trafic rutier. Probleme teoretice şi practice în cercetarea la faţa locului în echipă complexă în cazul infracţiunilor de omor. martie 2005. în Criminalistica. Silviu.. CĂRĂUŞU. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Cu o prefaţă de dr. Consideraţii privind constatările tehnicoştiinţifice şi expertizele judiciare în cazul accidentelor de muncă. Editura Tehnică. Asistent univ. 4. Sorinel. Bucureşti.

p. Enigma cadavrului din pădurea Buceşti. Lazăr. Amprenta digitală. p. Bucureşti. 668. CIOBANU. 651. Editura Politică. Dinu C. Mică enciclopedie de creaţii româneşti şi de izvoare despre români în colecţii din străinătate. 659. (Polonia-Venezuela) în prerogative.2. Procuror. septembrie 2001. în Criminalistica. GIURESCU. 3. Lazăr. Bucureşti. anul III. anul II. Adrian. nr. MALIŢA. Bucureşti. După aproape şapte ani. Istoria Poliţiei Române în serviciul de poliţie al Jandarmeriei. 9-10. nr. 6. Bucureşti. CIOBANU. Lazăr. p. (Inspectoratul General al Jandarmeriei). Lazăr. (India-Olanda – Supliment Albania-Grecia). Editura Curtea Veche. Ion..R. 97-112. 2000. Pedofilia – o încălcare gravă a libertăţii şi moralităţii vieţii sexuale. în Criminalistica. CÂRJAN. 667.. anul IV. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol. CÂRJAN. 367 p.medico-legale în stabilirea adevărului”. Baze de date generală. General de brigadă dr. iulie 2000. Titus. 2000. anul II. CÂRJAN. p. Virgil. în Criminalistica. „Haiducul” din satul Sen. 10-12. Prefaţă de prof. Vasile. nr. univ. Giurgiu.. CÂNDEA. Mărturii româneşti peste hotare. 5. Lazăr. Vasile.J. p. 3-5. noiembrie. LĂPĂDUŞI. CÂRJAN. 4. de la origini până în 1949. Editura Luceafărul. Lazăr. Titi. 253 p. 1937. nr. 655. p. . + 32 f. Ucigaşul de sub cagulă era fiul victimei. CÂRJAN 657. CÂNDEA.9-11. anul III. + 16 f. Nicolae. Deva. Drept penal. CÂRJAN. 2 vol. anul III. CÂRJAN. Lazăr. 273 p. anul IV. CÂRJAN.. CÂRJAN. CÂMPEANU. 2001. I. vol. nr. 2000. 2. cu sprijinul I. nr. dr. anul I. 301 p. CÂRJAN. în Criminalistica. Lazăr. pl. Colonel. 669. Vol. Moartea unei prostituate. 2005. 18-20.. nr. Editura Vestala. Locotenent-colonel. II. TANDIN.. 4. 351-363. Dr. p. 2003. în Criminalistica. Lazăr.. Mileniul III. în Criminalistica. Mircea. 26-27. dr. General de brigadă dr. Vasile. 1966. 1. 663. Conf. martie 2002. III. pl. General de brigadă. VĂDUVA. Câinele 660. Partea 652. General de brigadă. 662. p. 1991. 661. 4. 658. nr. în Criminalistica.. General de brigadă dr. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 3 mai. pl. CÂRJAN. 210-215. anul III. MORARU.A. martie 2000. 2001. 664. Vasile. univ. Ioan. în Criminalistica. + 15 f. nr. 127 p. Institutul de arte grafice „Marvan“ S. ianuarie 2002. General de brigadă dr. 653. 51 conf. Bucureşti. 29-30. LĂPĂDUŞI. LĂPĂDUŞI. Alexandru. CÂRJAN. Noi elemente privind stabilirea vechimii cernelurilor. Paul Ştefănescu. Depesajul criminal. vol. anul III. 413 p. Poliţia PITULESCU. 654. septembrie 1999. 666. 665. iulie 2001.P. Prof. Virgil. nr. Ion. Lazăr. p. 8-10. General de brigadă. în Criminalistica. română rediviva! Editura Călăuza. dr. Bucureşti. Lazăr. Lazăr. p. 15-18. p. CÂRJAN. nr. Pagini din trecutul diplomaţiei româneşti. CÂRJAN. 6 decembrie. Bibliografie la fiecare piesă de patrimoniu. p. Lazăr. CÂRJAN. Bucureşti. mai 2001. 2-3. LĂPĂDUŞI. Perversiuni sexuale. Traian. Lazăr. haita ucigaşă de pe strada… Lupu a fost identificată. p. în Criminalistica. în Criminalistica. Crima din strada Dreptăţii. Colonel. 2001. FLORESCU. Bucureşti.. p. în munca operativă de poliţie. Editura Enciclopedică. în Criminalistica. General de brigadă. anul II. 3-4. 656. DUŢĂ. dr. 2001. Lazăr. (Albania-Grecia) 602 p. Poliţia împotriva noilor droguri.

688. Lazăr. CÂRJAN. anul IV. Sfaturi aducătoare de moarte. dr. Bucureşti. Lazăr. dr. conf. nr.J. univ. nr. Lazăr. martie 2003. 9-10. 745-820. 31-32. 6-8. anul V. dr. Investigarea video la demascat pe criminal. 50-62. CÂRJAN. EMILIAN STANCU. 675. CÂRJAN. 682. 676. univ..19-21. iulie 2002. CRĂC. 677. Vasile. Bucureşti. 2002. Bibliografie la p. 5. Fapte comise cu ferocitate de un grup organizat. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor.25-27. Bucureşti. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. Chestor de poliţie. 2. Bucureşti. Gheorghe. General de brigadă dr. Comisarşef. în Criminalistica. nr. Mama a vândut pontul… iar fiul a ucis cu ferocitate.P. nr. 41-42. Ionuţ. Vasile. Note de curs. în Criminalistica. 11-13. 4. CÂRJAN. anul IV. 679.. Răzbunare probată prin mijloace criminalistice. 680.4. 2002. CÂRJAN. Compendiu de criminalistică. în Investigarea criminalistică a locului faptei. univ. iulie 2003. martie 2005. Bucureşti. 20-23. dr. 450 p. BOBIN.. 6. Chestor de poliţie conf. 344 p. Lazăr. 828 p. nr. General de brigadă dr. CÂRJAN. Lazăr. univ. Lazăr. 4. mai 2002. Lazăr. CÂRJAN. p. Lazăr.. CÂRJAN. 6. . anul VII. septembrie. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 678. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 2005. CÂRJAN. anul VII. Lazăr. Florin.670. p. anul IV. CÂRJAN. CÂRJAN. în Criminalistica. Conf. Lazăr. Chestor. 35-36. Criminalistică şi ştiinţe LĂPĂDUŞI. Lazăr. anul IV. Bibliografie la p. noiembrie 2003. în Criminalistica. mai 2005. Chestor de poliţie. dr. în Criminalistica. 4-5. Reguli tactice privind pregătirea şi efectuarea cercetării locului faptei. nr. dr. LĂPĂDUŞI. Gorj. preşedintele Asociaţiei Criminaliştilor din România. Tratat de Criminalistică. Compendiu de crimina- listică. Bucureşti. de contact: Bibliografie selectivă. Crima din Valea Popii. CÂRJAN.. Bucureşti. p. 2. p. 687. Lazăr. 681. CÂRJAN. Expertizele criminalistice şi medicolegale au confirmat rezultatele muncii informative. Bucureşti. CHEREGI. Lazăr. în Criminalistica. 2005. p. nr. Lazăr. Lazăr. 671. univ. 683. dr. vice- fundamentale ale investigării omorului. nr. CÂRJAN. Curs de criminalistică.dr. 686. p. Din istoria criminalisticii (II). Bibliografie la p. Moartea dramatică a unei taximetriste. 224 p. Bibliografie la p. p. nr. în Criminalistica. Subcomisar de poliţie. I. 25-49. p. Editura Curtea Veche. CÂRJAN. anul V. 223-224. Conf. univ. în Criminalistica. univ. în Criminalistica. Lazăr. nr. 3. CÂRJAN. General de brigadă dr. Cele şapte întrebări Pinguin Book. nr. Lazăr. în Criminalistica. Din istoria criminalisticii. Editura Luceafărul. CÂRJAN. 673. Introducere: Pledoarie pentru Criminalistică de Prof. Chestor de poliţie conf. Chestor de poliţie conf. 2003. dr. CÂRJAN. 685. septembrie 2003. anul V. p. noiembrie 2002. Lazăr. 582 [-584] p. p. Editura Curtea Veche.3. 343-344. preşedinte al Asociaţiei Criminaliştilor din România. 52 univ.. 5. 674. Chestor conf. 62-85. 672. Din istoria criminalisticii (I). anul V. General de brigadă dr. Publishing House. Lazăr. 2003. anul VII. 2004. p. p. 2004. Fraţii Minovici – ctitori ai criminalisticii româneşti. conf. 684. p. dr. conf. univ. CÂRJAN. p. 17-20. 441-450. univ. Editura Fundaţiei România de Mâine. în Criminalistica. iulie 2005. Asistent univ.

Ministerul de Interne. color. [Editura] Lucky. Chestor de poliţie. Importanţa cunoaşterii elementelor de diferenţiere dintre reconstituire şi experimentul judiciar. CEACANICA. CECCALDI. februarie 2006. Volumul I. 694. 341-348. 704. Bucureşti. Bibliografie p. 1980. 1975. în Şcoala românească de criminalistică. de défense sociale contre le crime. Istoria statului şi dreptului român.1. 6e année.. Consilieri ştiinţifici: Leonard Paşcanu şi Silviu Dragomir. 1994. La criminalistique. 698. 39-40. CEACANICA. Dumitru. Noi contribuţii la Istoria Criminalisticii. 2006. 1. p. conf. L’âme du crimínel. 4/1981. dr. DRĂGAN. Chestor conf. Pierre Fernand.. p. p. CEACANICA. 692. Unele aspecte criminalistice privind diferenţierea omorului de sinucidere şi de morţi accidentale. Casa de editură şi presă „Şansa“ SRL. 2005. C. în Criminalistica. în R. CEACANICA. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. MARANO. 13-15. Emil. 4. p. 1980. 701. 697. Ministerul de Interne. 1962. univ. Supliment al Buletinului intern editat de Procuratura R. dr. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. 141-144. Ediţia a IV-a. 3-5. Presă şi Editorial. . CERNEA. şef Serviciu pentru prevenirea şi constatarea cazurilor de încălcare a regimului paşapoartelor. 691. 5. SÂNTEA. Aurel-Vasile. univ. Lazăr. Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti. director general al Direcţiei Generale de Paşapoarte. 18 mai 2006.689. [Bucureşti]. aplicarea măsurilor restrictive şi relaţii consulare. Ministerul de Interne. univ. MANOLE. în Şcoala românească de criminalistică. Paşaportul electronic românesc – o realizare la nivel mondial. conf. CÂRJAN. Dumitru. Bucureşti.. Identificarea criminalistică – de la intuiţia ştiinţei la ştiinţa intuiţiei sau de la Vidocq la Bertillon. Lazăr. Chestor de poliţie. Cuvânt înainte de Eugen Teodoru. preşedinte al Federaţiei Filatelice Române. Aspecte ale practicii privind descoperirea şi cercetarea omorurilor cu mobil bizar. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Lazăr. CÈNAC. criminalist. Bucureşti. 696. univ. (Colecţia Nevermore). 1975. anul VIII. 690. 278 p.I. Recunoştinţă [Portret: academician Marius Sala. Henri. 2006. în Criminalistica. dr. Dănuţ. Lazăr. Dumitru.. conf. prim-vicepreşedinte al Asociaţiei Criminaliştilor din România. prof. Catalogul timbrelor poştale româneşti. 53-64. univ. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor.C. CÂRJAN. 292 [-295] p. dr. PH.. Editura Militară. 2006. S. Dreptul la libera circulaţie în contextul globalizării. Emil. 1858 – 1947. În luptă cu necunoscutul. CEACANICA. Cuvânt înainte de Leonard Paşcanu.F. p. Evoluţia criminalisticii româneşti. 1976.. 365 [-368] p. în Globalizare şi identitate naţională – Simpozion. septembrie 2005. no. 58-65. Cazuistică şi studii judiciare. 348 [352] p. 1934. anul VIII. Enciclopedia RAO. august. Laboratorul de identificare judiciară a Prefecturii Poliţiei din Paris. CÂRJAN. p. 2006. Dumitru. 144-148. CHEVET. 693. Dumitru. 20-30. Însemnările unui 700. vicepreşedinte al Academiei Române. CÂRJAN. Mircea Gheorghe. CEACANICA. SIME. p. MOLCUŢ. în Criminalistica. Amintirile unui 702. CÂRJAN. Plan 695.. cu ilustr. România şi Ministerul Justiţiei. Chestor de poliţie. dr.. Paris. Lazăr. CÂRJAN. Dumitru. Bucureşti. Comisar-şef de poliţie. Criminalistique. preşedinte de onoare – Consiliul Ştiinţific 53 703. Lazăr. CÂRJAN. al Revistei Criminalistica]. nr. nr. [1993]. nr. în Criminalistica. 705. Ion. Lazăr. criminalist. nr. p. anul VII. Presses Universitaires de France. CECCALDI. p. Serviciul Cultural. 12-20. P. Chestor de poliţie. Serviciul Cultural. 699.

191 p. Ltd. 334-341. 1930. Traducere din limba engleză de Veronica Focşeneanu. 709. Jiu. Sistem automat de identificare a amprentelor. Editura Univers. Misterul crimelor de la Little Fawn Lake. 26-31. 272 p. Traducere din limba engleză de S. Astă-seară. James Hadley. 213 p. p. Traducere de Anda Teodorescu. Traducere după ediţia „The Little sister“. 717. 714.P. CHANDLER.a. Editura Luceafărul. Totul se plăteşte. Avantaj … Marlowe. 1978. 718. Leslie. 707. Raymond. Hamish Hamilton. Morţii nu vorbesc. E. CHARTERIS. Editura Lucman. Bucureşti. p. 304 p. Traducere din limba engleză de Sanda Aronescu. 108. 1953. 2005. Tg. (Roman poliţist). General în poliţia turcă. Bucureşti. Paris. 1994. în e R. 1992. CHAMBON. Bucureşti.C. Raymond. Nicholls and Co. 715. Traducere din limba engleză de Constantin Popescu. CHANDLER. 1969. Les Edition Rieder. CHANDLER. Cosma. 1993. (Maeştrii literaturii poliţiste. Bucureşti. omenirii. 708. Editura Diamant. Editura S&C. London. Titlul original în limba engleză: The long good-bye. 238 p. 723. 213 [-215] p. Jiu. 1993. CHARROUX. „Univers“. CHASE. 1968. 1999. James Hadley. Ucigaş în ploaie.. Cyrano. Fereastra de sus. CHANDLER. Les câtés mystérieux de l’Affaire Dreyfus.U. 1991. 192 p. 1983. Editura Z. CHANDLER. CHASE. James Hadley. Rămas bun pentru vecie. 263 p. 238 [-239] p. 721. Bucureşti. Traducere din limba engleză de Constantin Popescu.I. Editura Tineretului. gauche chez les réédu ques. Editura Univers. CHANDLER. main. Editura Tineretului. 1993. no. crini. Rămas bun pentru vecie [roman]. boulevard Saint-Germain.L. Traducere din limba franceză de Dodo Bărbulescu. Bucureşti. „Sfântul“ la New York. Traducere din limba engleză de Angela Lereanu şi Aristiţa Avramescu. Raymond. Traducere după ediţia „The Big Sleep“. Tg. (Aventura). Cem. [Bucureşti].706. Editura Point. f. Raymond. trenul spre iad [roman]. CHANDLER. 298 p. („Enigma“). „Univers“. Robert. [1937]. Armand. CHANDLER. 238 [-240] p. 720. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Editura „Z“. Raymond. 2 année. Traducere din limba engleză de Constantin Popescu. Penguin Book. 1969. Bucureşti. Editura Z. Bucureşti. Raymond. CHANDLER. Editura Point. Bucureşti. 713. CHANDLER. 712. Titlul original în limba engleză: „The lady on the lake“. . 255 p. Editura Datina. 724. 722.5. Timişoara. În româneşte de Gherasim Ţic. Bucureşti. Editura Datina. CHASE. Istoria secretă a 710. Titlul original în limba engleză: „Killer in the rain“.. Raymond. („Enigma“). 379 p. 711. Sora cea mică. CHARPENTIER. În româneşte de Constantin Popescu. James Hadley. CETIN. 392 p. Marlow [roman]. Bucureşti. [Bucureşti]. 207 p. Raymond. AFIS. Somnul de veci. 1977. Titlul original în limba engleză: Safer dead (Enigma). CHASE. 1978. CHASE. 1994. London. 1961. 1993. Joannès. Enigma) Traducere după ediţia The long good-bye C. Coşmarul. Titlul original în limba engleză: The little sister. Abonament pe Traducere din limba engleză de Constantin Popescu. 483 [-488] p. L’écriture de Constantin Popescu. Raymond. 1991. 716. Bucureşti. Bucureşti. Raymond. Culcaţi-o între 725. 719. În româneşte de 54 James Hadley. Traducere din limba engleză de Anda Teodorescu. (Enigma).

p. în R. în R. 734. p. 741. James Hadley. Editura S&C. BELEI. Fă-mi plăcerea par armes à feu. 8.I. Traducere din limba engleză de Dan Dumitrescu. James Hadley. 272 p. no. CHAVIGNY. [Bucureşti]. MARIAN. 1994. 326-332. în R. 3 e année. Bucureşti. Traducere din limba engleză de Aristiţa Avramescu. Les mauvaises ecritures. Nici o orhidee pentru Miss Blandish. CHAVIGNY. Police Scientifique. 55 745. Les documents du préhistorique et leurs méthodes d’expertise. CHASE. La machine a écrire et şi crapă. CHASE. p. Paul. p.C. CHAVIGNY.. CHASE. p. Expertise de la section d’un papier par une paire de e ciseaux. 5e année. CHAVIGNY. p. CHASE. e no. Principes d’un classement par formule chiffrée. 730. James Hadley. 1936. James Hadley.. Traducere după ediţia: The World in my pachet.. p. Bucureşti. no. 256261. Editura S&C. procédé du pliage.. 1938. Chronologie de deux traits de crayon.3. 4. 936. în R. no. Moarte de calibru 45. volum 12. p. 82-101. no. 738. M. 1913. CHAVIGNY. Identification des ecrits dactylographiés et des machines à ecrire..I. 1936.. CHAVIGNY. no. Paul. 1936.. Traducere din limba engleză de Dan Dumitrescu.. 141-161.10.4. p. 736.I. 2004. 235 p. Editura Z. buzunar. p. James Hadley. 743. Comparaison par le . MATEI. Etienne.C.C.. 732. Baillière. 487-494. 747. 10e année. no. Dactyloscopique. CHASE. 1994. p.9. 198-203.C. Paul. M. à l’usage des honnêtes gens. James.C.. în R. p.I. 134-135. 173 [-176] p. CHAVIGNY. 111-116. 648-703. J.C. Bucureşti. James Hadley. Editura Criss Cezar. în R.C. 1993. 1933. 191 p. În româneşte de Dinu Gerogescu. M.I. 1994. autostradă. CHAVIGNY.2.. 187 p. p. ENACHE.6. L’expertise des plaies Traducere din limba engleză de Irina Lisca. grands écrasements par train de chemin e de fer. M. Après Glazel. 1994.I. în R.-B. 221 p. în R.726. 746. O adunătură de 742.. CHASE. 8e année. 5e année. CHAVIGNY. James Hadley. 1936. 1933. F. CHAVIGNY..I. les expertises dactylographiques.C. La mémoire des dactylografes. Paul.3.I. Expertise d’une explosion. CHAVIGNY.. 395-407. no. CHAVIGNY.C. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine.I. Paul. 247 [-248] p. London: Robert Hale Ltd. Bucureşti. 1936. Paul. 1934. 264-266. CHATZINIKOLAOU. 6e année.I. 1994.C. Médecine légale des 729. în R. Deux recherches de 728.. CHAUCHEFILEN. 582-588. 8e année. 8e année. 8e année. 8 année. CHASE. no. Hadley. 1933. 1994. 9. Editura Z. 191 p.. 739. no.. (Colecţia Cobra).I. Am lumea în M. Bucureşti. p. în R. V. 5 année. Les „idiotismes“ en lichele. Un Hippie pe 744. Paul. în R. 727. no. M. DRESSLER. Titlul original în limba engleză: Wold rather stay poor.C. Paris. Classement 748. Bucureşti. expertises d’écritures (Particularités personnelles du graphisme). Editura Vivaldi. A..5. 1958. no. Traducere din limba engleză de Dan Dumitrescu.. 1931. Traducere din limba engleză de Ileana Soldea.7. no. Pumnalul cu diamante. Paul. 1994. Les ecritures illisibles. Editura Z. CHAVIGNY. 737. 264-269. Cercetarea filiaţiei la Institutul de Medicină Legală Timişoara în perioada 2000-2003 prin metoda ADN. 532-538. 8e année.2. 733. 740. Bucureşti.C.I. 731.I. CHASE.5. în R. 8 année. Procédés d’identification 735. Mai bine sărac. Origine d’un papier. V.L. C.C. Editura Z. 1936. în R. nr.

6-18. Bucureşti.. no. Cristina Chiru. Gina Anghelescu. 1993. 1966. CHELE. Bucureşti. psihosociolog dr. CHIRIAC. Virginia Bădescu. Traducere din limba engleză de Dan Duţescu. asist. Septimiu. Misiunea cea mare. CHELCEA. e 750..6. Peter. 9 année. drd. univ. Dumitru Sandu. lector univ. prof.. Editura Medicală. în R. CHEYNEY. 9e année. 9e année. Ed. asis. Prefaţă de Petru Iluţ şi Septimiu Chelcea. 763.P. 276-300. Paul.749. nr. dr. CHELCEA. Petru (coordonatori). cercet. Mihai Milca.I. univ.1. 201-212. p. lector univ. Enciclopedie de psihosociologie. 1937. Experimentul în psihosociologie.4. 1969. lector univ. CHAVIGNY. Cristian Ciupercă. 190 p. Mihaela Vlăduţ. 9e année. drd. Paul. Les expertises de section du bois particulièrement dans les cas de mutilation d’arbres fruitiers. 10e année. Ella Elinschi-Ciupercă. 2003. Septimiu Chelcea. Ultimul pahar. p. dr. ILUŢ. Editura Economică. no. univ. Editura Albatros. V. 756. Bucureşti. CHELCEA. Identification des verros de 751. univ. CHAVIGNY. dr. univ.. CHELCEA. 765. şt. Cunoaşterea de sine – condiţie a înţelepciunii. 755. CHEYNEY. dr. 1937. Ce le pasă damelor. Claudiu Degeratu. Adios.I. 325-336. en Revue International de Criminalistique. dr. 1990. Peter. Maria Constantinescu. 766. drd. CHEVASSUS. Armand. Bucureşti. 255 p. 1 (24). Editura Fulga SRL. conf. 390 [-392] p. CHIRIŢĂ. Paul. Septimiu. Iaşi. 753. 762. 9 année. dr. vol.I. asist. 283 p. Aplicarea metodei difuzo- copiative în studiul şi expertizarea documentelor. 1937. p. 56 Peter. Cachets d’obltération Terminologie de specialitate. Roxana. V. Paul.. conf. Alin Gavreliuc. Autori: cercet. în R. p. 752. CHELES. drd. dr. Editura Clusium. Cluj-Napoca. 207 p. Din universul autocunoaşterii. 2005. Editura Militară. CHELCEA. p. lector univ. dr. Editura Univers. Editura Vivaldi. 324-339. an XI. în e R. univ. 754. Ce le pasă damelor! Traducere din limba engleză de Sergiu Marcus. 1993. univ. Peter. 764. univ. Adina. 256 p. CHEYNEY. Loredana Ivan. Bibliografie la fiecare termen. 224 p. Les preuves multiple sen expertises criminologiques.C. 767. CHEYNEY. cercet.C. Ilie Bădescu. dr. 161-162. antiterorism. Radu Baltasiu. 1991. conf.C. no. 1975. Sorin Băncilă.C. C. drd. Septimiu. Marilena. Camil Postelnicu. Une expertise de faux en écrit dactylographié. Gabriela. p. no. . CHAVIGNY. 246 p. Peter. phares d’automobiles. univ. drd. lector univ.7. 1937. Bucureşti. Bucureşti. Octobre 1929.I. Bucureşti. Paul. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. dr. 757. 370406.. 761. p. lector univ. dr. CHELCEA.. Debutul psihotic la vârstnici în Buletin de psihiatrie integrativă. Bucureşti. 1986. Bucureşti.8-9. în Probleme de medicină legală şi judiciară. 760. Fernanda. univ. CHIRIŢĂ.U. prof.5. SZALONTAY. dr. drd. vol. psihosociolog Adina Chelcea. no.. X. L’Analyse graphométrique appliquee à une cause célèbre. lector univ. asist. Terorism.C. des timbres mobiles. Leur expertise médico-légale. 1982. E. prof. Adina. Petru Iluţ.. CHEYNEY. p. Elena Stănculescu. Traducere din limba engleză de George Amilcar Tăslauanu. CHAVIGNY. Le „bordereau“ est-il de Dreyfus on d’Esterhazy. 759. în R. no. ŞTEFĂNESCU. Traducere din limba engleză de Dinu Georgescu. CHAVIGNY.I. în R. şt. 1938. drd. în R.C. 388-389.I. 1937. Veronica Mihalache. 1992. Lucian Radu Geng. 758. Reconstitution médico-legale de la trayectoire d’un projectile. 207 p. P. Andreea Silvana. 374-380. Cristina Tîrhaş. şt. Septimiu. drd. prof. Traducere din limba engleză de Sergiu Marcus. p. CHAVIGNY. univ.L.

I. Magdalena. ianuarie 2003. 782. . + 8 f. Bucureşti. IONIŢĂ. Alexandra. Traducere din limba engleză de D. Kathy B. Studii de caz. Agatha. Editura Univers. 781. Marilena. 775. 143 p. Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Bucureşti. Editura Tineretului. 1966. Selected stories by 770. Bucureşti. ROTZOLL. Traducere din limba engleză de E. Gheorghe. Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Bucureşti. Moscow. Agatha. 262 p. Cine l-a ucis pe Roger 784. Agatha. Bucureşti. Appointment with 771. Etica mass-media.P. 335 p. cu ilustr. 1977. 1954. Cortina sau ultimul 772. 499 p. 1973. 2005. Agatha. în Criminalistica. 326 p. CHRISTIANS.. Editura Excelsior. nr. 254 [-255] p. Bucureşti. şi cel mai de seamă caz al lui Hercule Poirot. Autentic şi fals în semnăturile executate de persoanele în vârstă. 1968. 295 p.S. Editura Polirom. 778. 57 Traducere din limba engleză de Doina Topor. 1973. 1968. 2001. Editura Academiei R. 783. Hotelul Bertram. CHRISTIE. Agatha. Postfaţa de Dan Grigorescu. GEORGESCU. CHRISTIE. Oglinda mortului. 623 p. Documente şi însemnări româneşti din secolul al XVI-lea. anul V. Traducere din limba engleză de Veronica Focşeneanu. Zece negri mititei. Clifford G. Bucureşti. Titlul original în limba engleză: At Bertram’s Hotel. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. CHIVU. Collins. 200 p. Londra. Editura Luceafărul. Text stabilit şi indice de… Introducere de Alexandru Mareş. O autobiografie. Traducere din limba engleză de Virgil Lefter. 780.768. Institutul de Lingvistică).. CHRISTIE. Tipărit de Samuel French Ltd. Bucureşti. Mark. 1990. 1976. Anunţul mortuar. Editura Meridiane. Marilena. Editura Tineretului. Traducere din limba engleză de Adina M. pl. Cinci purceluşi. Editura Univers. Constanţa. Traducere din limba engleză de Radu J. Agatha Christie. ROMAN-MORARU. Agatha. Bucureşti. 223 p. McKEE. 1983. Limited Ballantine Books-New York. (The Crime Club). CHRISTIE.R. portret. Traducere după ediţia „The Monsetrap“. Editura Univers. 779. CHRISTIE. CHRISTIE. 1980. 776. Crima din Orient Expres. Suchianu. Agatha. Traducere din limba engleză de Constantin Streia şi Mihai Atanasescu. Kim B. Stamatescu. 777. Alexandru. Traducere din limba engleză coordonată de Ruxandra Boicu. Bucureşti. CHRISTIE. Editura Univers. Bogdan.R.. 112 p. Bucureşti.U. CHRISTIE. (Universitatea Bucureşti. (Enigma) Textul original în engleză: Murde is easy. [Bucureşti]. Agatha. CHRISTIE. 271 p. by Agatha Christie. Expert criminalist. Bucureşti.L. Titlul original în limba engleză: Murder on the Orient Express. Suchianu. E. cu ilustr. Arsenescu. 1. Agatha. 252 p. Magdalena. Agatha. Bucureşti. p. CHIVU. Titlul original în limba engleză: An autobiography 1977. 190 [-191] p. Titlul original în limba engleză: Ten little niggers. 773. Agatha. Progress Publishers. CHIVU. 214 [-215] p. CHRISTIE. Agatha. CHRISTIE. 35-36. Death Novel. În româneşte de Aristiţa Avramescu. Ponderea probelor extragrafice în expertiza documentelor. 1991. p. 1969. 1986. Titlul original în limba engleză: The murder of Roger Ackroyd. Misterul de la Sittaford. Ackroyd.. CHRISTIE. Cursa de şoareci 774. MAREŞ. Bucureşti. CHRISTIE. Prefaţă de D. I. 769. 1979. Agatha. Editura pentru literatura universală.. 298-305. [Traducere şi adaptare: Vasile Rebreanu] Sfinx – V. Expert. + 1 f... FACKLER.

Traducere din limba engleză de Doina Topor. Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Lidia Grădinaru. 793. Multi Press. CHRISTIE. Titlul original în limba engleză: Death on the Nile. Cuvânt introductiv de Sherley Kenneth Saintsbury. CHRISTIE. Crima din Mews. Excelsior Multi Press. 1994. Multi Press. 269 p. 802. Cântecul lebedei. Roman. golf. 191 p. 800. 1991. Agatha. Agatha. Cluj Napoca. 1994. 1995. 224 p. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănease. Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Victor Tănăsoiu. Casa de editură Excelsior Multi-Press. Agatha. 1993. Misterul vasului albastru. Excelsior Multi Press. Bucureşti. (Detectiv. 204 p. Îngrijirea ediţiei Valeriu Câmpineanu. Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Ghicu Coman. CHRISTIE. Bucureşti. Multi Press. Excelsior Multi Press. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. CHRISTIE. Traducere din limba engleză de Doina Topor. 58 801. 1992. După funeralii. 786. CHRISTIE. 1993. („Christie“). 794. Peniţa otrăvită. Expresul de Plymonth şi alte povestiri. 208 p. 796. Câinele morţii. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Coordonatorul ediţiei: Constantin Tănase. Prima ediţie în limba română. Agatha. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Editura Apollo. 160 p. Agatha. Agatha. 799. Misterioasa afacere 790. 221 p. 192 p. Smaraldul Rajahului. Bucureşti. 1992. Bucureşti. 212 p. 192 p. CHRISTIE. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. 208 p. Bucureşti. Agatha. Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Teodor Dogaru. Primul ministru a 795. 788. de la Styles. Traducere din limba engleză de Doina Topor. 792. Agatha. Agatha. Traducere din limba engleză de Doina Topor. 798. La Hotelul Bertram. Crima pe terenul de . Crimă în Mesopotamia. Bucureşti. Agatha. CHRISTIE. 797. Bucureşti. Primul caz al lui Hercule Poirot. Bucureşti. Bucureşti. CHRISTIE. 1992. Regele de treflă. 787. 791. Biblioteca Apostrof. Agatha. Bucureşti. Agatha. Bucureşti. Excelsior Multi Press. 205 p. Agatha. CHRISTIE. (Colecţia „Christie“). Prima ediţie în limba română. Bucureşti. 1994. Traducere din limba engleză de Dana Bucerzan. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Agatha. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. 219 p. 4). 1994. Traducere din limba engleză de George Doru. Parteneri contra crimei. Traducere din limba engleză de Doina Topor. 226 p. Agatha. Bucureşti. CHRISTIE. Traducere din limba engleză de Daniela Elena Radu. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. CHRISTIE. (Colecţia „Christie“). CHRISTIE. („Christie“). Excelsior. (Detectiv). CHRISTIE. CHRISTIE. Craiova. 223 p. Editura Multi Press. Agatha. Ediţia I în limba română. Martorul mut. (Colecţia „Christie“). Crăciunul lui Hercule Poirot. CHRISTIE. 789. 1994. traducere din limba engleză de Doina Topor. 803. Bucureşti. Triunghiul din Rhodos. Agatha. Agatha. fost răpit! (povestire). Editura Tribuna. 1994. Prima ediţie integrală în limba română. Excelsior Multi Press. Casa de editură Excelsior – Multi Press. Editura Multi Press. Bucureşti. Agatha. Traducere din limba engleză de Traducere din limba engleză de Doina Topor. CHRISTIE. CHRISTIE. 1994. 1995. Moarte pe Nil. 1994. CHRISTIE. CHRISTIE. 32 p. 191 [-192] p. Bucureşti. Editura Excelsior Multi Press. Multi Press.785. Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Lidia Grădinaru. 1993.

1996. Editura Multi Press. Excelsior. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. murit. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Multi Press. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. S. 1996. Agatha. Agatha. Bucureşti. Traducere din limba engleză de Doina Topor. 224 p. 220 p. (Colecţia „Christie“). Agatha. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Bucureşti. Excelsior Multi-Press. Bucureşti. Agatha. Bucureşti. 216 p. Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Lidia Grădinaru. [1996]. Sprinteroiu Simina. 809. Agatha. Editura Multi Press. Agatha. Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Doina Cernica. CHRISTIE. Moarte în nori. Lidia Grădinaru. CHRISTIE. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Editura Multi Press. Elefanţii nu uită Agatha. Misterul celor şapte 811. Spre zero. 224 p. 224 p. (Colecţia „Christie“). 221 [-224] p. 1996. Agatha. 224 p. Traducere din limba engleză de Doina Topor. CHRISTIE. Traducere din limba engleză de Doina Topor. 200 p. 1995. Multi Press. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Ghicu Coman. Agatha. (Colecţia „Christie“). 813. 4:50 din Paddington. 808. Editura Multi Press. 812. Multi Press. Sprinteroiu Simina. CHRISTIE. 59 . CHRISTIE. („Christie“). 220 p. 192 p. Oracolul din Delphi. 1997. Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Lidia Grădinaru. CHRISTIE. Agatha. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Bucureşti. Bucureşti. Coordonatorul ediţiei: Constantin Tănase. CHRISTIE. de la Stiles. 807. CHRISTIE. Bucureşti. A. Sprinteroiu Simina. CHRISTIE. Casa din Shiraz. CHRISTIE. 1995. Misterioasa întâlnire maro. Multi Press. Editura Multi Press. 810. Bucureşti. 806. Bucureşti. 1996. Agatha. Agatha. 1996. Bucureşti. Agatha. („Christie“ Opere complete). Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Doina Cernica. CHRISTIE. Traducere din limba engleză de Doina Topor. 1996. Împuşcături la Stonygates. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. B. Excelsior Multi Press. 212 p. Simina Andreea Sprinteroiu. Editura Excelsior. C. 201 p. 815. Bucureşti. (Colecţia „Christie“ Opere complete). Bucureşti. S. 1996. CHRISTIE. 817. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Bucureşti. CHRISTIE. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Agatha. Lidia Grădinaru. CHRISTIE. CHRISTIE. Secretul casei dintre Traducere din limba engleză de Doina Topor. Editura Multi Press. 818. Adversarul secret. Editura Excelsior. Agatha. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. 804. 185 p. CHRISTIE. Probleme în golful lauri. Omul în costum niciodată. 816. cadrave. Bucureşti. 1997. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. 224 p. 221 [-224] p. 821. A. („Christie“). Bucureşti.Doina Topor şi Ghicu Coman. 819. 192 p. 1995. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. 308 p. 1996. 814. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Editura Multi Press. Editura Excelsior. Lidia Grădinaru. Agatha. Misterul trenului albastru. Agatha. Bucureşti. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Multi Press. Traducere din limba engleză de Doina Topor. 1996. Roşu. („Christie“). Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Bucureşti. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. (Colecţia „Christie“). („Christie“). Roşu. Doamna McGinty a 805. Lidia Grădinaru. CHRISTIE. 1995. Frica de adevăr. (Colecţia „Christie“ Opere complete). Bucureşti. E uşor să ucizi. Crimele A. Agatha. 204 p. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Ghica Coman. 1995. Pollensa. 820. CHRISTIE. 1995.

Alina. Pisica printre porumbei. Editura Ştiinţifică. iulie 2002. CHRISTIE. Procuror militar. Agatha. nr.N. Maria. procuror Nelu. 160-165. 835. CIOBANU. CIOBAN. PETRE. Ioan. Lidia Grădinaru. Un buzunar plin Press. volum 13. Management strategic. scriem. 831. CIOBANU. p. LĂPĂDUŞI. Maior magistrat. 828. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Alina. P. 308317. anul VI. Procuror. cum pronunţăm corect. 31-32. Traducere din limba engleză de Simona Sprinteroiu. 2006. 223 p. 1999. Bucureşti.. 272 p. Bucureşti.A. Pâinea gigantului. 823. Agatha. p. SFÎRLEA. iulie 2005.N. Agatha. The Hollow. anul VII. Cum Editura Multi Press. Agatha. 827. CHRISTIE. anul IV. Editura Multi Bucureşti. în Criminalistica. 834. 1998. „Luceafărul” S. 309 p. Agatha. 822. – Departamentul Naţional Anticorupţie . cu tab. („Christie“). lui Evans? Editura Bucureşti. 826. 829. Consideraţii privind poliţia judiciară. Goldner. Editura Multi Press. 1999. Bucureşti. Maior magistrat. 837. Editura Multi Press. 370. 4.A. p. Lordul Edgware moare. Bucureşti. de secară. 839. 4. în Criminalistica. Traducere din limba engleză de Doina Topor. S. 208 p. p.375. . 1997. Editura Multi Press. în Criminalistica. Catedra de Criminalistică Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. Secretul Chimneys. CHRISTIE. 38-40. nr. CIOBANU. volum 12. 224 p. Tehnician criminalist. Vasile. 2004. 840. Sprinteroiu Simina. 1970. CHRISTIE. iunie 2005. 824. 2. Portret neterminat. Bucureşti. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. 2003. CHRISTIE. + 6 anexe. Editura Bucureşti. Iaşi. CHRISTIE.N. Comentarii referitoare la cadrul juridic şi organizatoric al expertizei medico-legale pedopsihiatrice. Doina Cernica. 832. P. 221 p. 1 În prezent D. procuror militar. Agatha. Aspecte metodologice ale expertizei medico-legale pedopsihiatrice (triada expertală). 1 Investigarea P. Viorel. 1997. 1999.N. CHRISTIE. Editura Multi Press. Identificarea urmelor lăsate de mănuşi. 150 p. 294-298. 1997. Nelu. Nelu. CIOBANU. 1999. Bucureşti. 86 p. Multi Press. CIOBAN. nr. Bucureşti. Traducere de Sprinţeroiu Simina şi Grădinaru Lidia. CHRISTIE. CHRISTIE. Aspecte de natură tehnică ale interceptării şi înregistrării convorbirilor şi comunicărilor. Aspecte practice privind infracţiunile de luare şi dare de mită. 60 Parchetul Naţional Anticorupţie. p. Bucureşti.Sprinteroiu Simina. 256 p. nr. Dr. Multi Press. CIOBAN. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 1907. subcomisar de poliţie. Iaşi. Editura 838. Multi de la Press. p. Nelu. 216 p. Biologia şi femeia criminală. Cezar. Adrian.A. Cele două adevăruri. Bucureşti. Editura Multi Press. CIOBANU. 210 p. în lucrarea Realităţi şi perspective în criminalistică. 224 p. 3. CIOBAN. De ce nu i-au cerut 841.C. Bucureşti.A. CIOBANU. CIOBANU. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Nelu. 211 p. Grupuri de hoţi de ţiţei sub protecţia unor poliţişti. Căpitan magistrat. 830. 4. Agatha. Agatha. Povara. p. CIOACĂ. Editura Polirom. 35-39. Viorel. Agatha. 833. Norme şi exerciţii. Lidia. Bucureşti. 836. 224 p. CICHERSCHI. 825. 842. nr. Tipografia H. Editura Multi Press.A. Agatha. mai 2004. CHRISTIE. Fulvia.

847. criminalistic şi procesual. vol. Arthur Kreindler. Ioan. Criminalistica – Tratat de tactică. Elemente de tactică. Mihai. A[urel]. 1997. 857. în Ghidul procurorului criminalist. Teoria generală. (Multigrafiat). 12-18. Iaşi. 860. 1970. 2 vol. 237-240. 856. 271 p. aprilie 2006. CIOCLEI. 358 p. 844. Aurel. AIONIŢOAIE.criminalistică a locului faptei în cazul infracţiunilor de corupţie. CIOPRAGA. 1974. Criminologia etio- Aurel. SIMA. în Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al. Manual criminologie. 298-310. CIOBANU. CIOPRAGA. 1996. p. Secţiunea III. + erată (I). dr. 153-156. cu tab. 1997. I.. 1996. Bucureşti. Criminalistica. hoţii la bănci şi magazine prin sistemul „grant“ şi escrocii cu aur şi monede false. dintre dreptul la libertatea de exprimare şi garantarea autorităţii şi imparţialităţii justiţiei în jurisprudenţa Curţii Europene a drepturilor Omului. Editura Actami. Tratat de psihofiziologie. Criminalistica. Senzualitate. . Ioan. 1945. II. Diferenţe individuale. 853. Vol. 357 p. Fundaţiei 437 p. logică. 130-139. 846. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Ştiinţe juridice. criminală.S. Bucureşti. IACOBUŢĂ. 168179. 318 [324] p. Constantin. 848. Facilitatea detecţiei (obiective) a simulării prin sensibilizarea reflex-condiţionată şi factorii de sugestibilitate. 511 p. 1979. Sondarea sentimentului de culpabilitate-procedeu psihotehnic de interogare a învinuiţilor sau inculpaţilor şi martorilor de rea-credinţă. 1999. Cu o prefaţă de acad. Bibliografie şi note la p. GHIU. 115-122. 1998. Aurel. CIOC. Comportamentul simulat. p. Iaşi. Căile de atac. Ministerul de Interne. Editura Autorului. CIOPRAGA. GOLU. 184 [-187] p. Cercetări psihofiziologice experimentale. CIOBANU. 1924. 1979. Nelu. în Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al. vol. 1996. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. I. 1973. 2. Facultatea de Drept. 849. Universitatea “A. Editura Helicon. Mobilul în conduita Aurel. 481 [-484] p. Editura All Beck.. CIOCLEI. 858. CIOFU. în Criminalistica. 425-431. nr. CIOBANU. Remarque sur l’acception de la notion d’identification en criminalistique [discussions]. Bibliografie la p. Interferenţa dintre criminologie şi criminalistică. Bibliografie la p. CIOBANU. Valerian. Aurel. Ioan. p. 9-63. Ioan. 1986.I. 1978. Virgil. CIOFU. CIOPRAGA. Ministerul de Interne. 259-263. cu ilustr. Studiu psihologic. Editura All Beck. Bibliografie la p. Valerian. Omorul ritual din punct 855. Evaluarea probei testimoniale în procesul penal. Ion. Cum operează pungaşii de buzunare. anul VIII. Interferenţa 852. Referinţe bibliografice p. 854. 31 p. Editura Academiei R. Emoţie. 61 Aurel. p. I. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Prof. 734 p. Consideraţii cu privire la obiectul şi locul criminalisticii în cadrul ştiinţelor juridice. Bucureşti. 843. CIOPRAGA. Procuror. Traian. Valerian. Arbitrajul. Bucureşti. I. 851. univ. Ştiinţe juridice. Iaşi. Tratat teoretic şi practic de procedură civilă. CIOCLEI. p. Editura Junimea.R. CIOFU. 144 p. Bucureşti. Cuza“ din Iaşi [serie nouă]. Editura Academiei. Viorel Mihai. Aportul acestora la prevenirea infracţiunilor. Cuza“ din Iaşi [serie nouă]. Bucureşti. III. Cuza. Editura Naţional. Proceduri speciale. p. Iaşi. Editura „Chemarea”. de vedere istoric şi medical. Judecata în primă instanţă. Ioan. Ion. Secţiunea III. Editura Gama. 42-48. vol. 1979. 1995. Activitatea notarială. CIOPRAGA. 845. Sumar şi tablă de materii în limba engleză. CIOPRAGA. p. 859. de 850. Timişoara. 448-481.

10. Cuvânt înainte de prof. 408416. în Buletin de psihiatrie integrativă. CIUNCAN. 1986. nr.C. Editurile Saeculum I. p. Manual pentru pregătire şi practică). 4e année. . CLIFFORD. & Vestala. The Psychology of vasculare cerebrale şi moartea subită. Dr. 864. Rolul tacticii şi metodicii Albert. n o . 1932. de criminalistică şi de penologie nr. în Şcoala românească de criminalistică. în Revista de criminologie. CIOPRAGA. 867. 375 p. CLAUSEWITZ. Ediţia a 2-a.. 880. criminalistice în prevenirea infracţiunilor. Nicolae. Les empreintes labiales.. 1973. no. 4. 406-452. Albert. proces pénal. Brian R. 4e année. CLAPS. Cura prodigi. 9. COCA. Clifford and Ray Bull. 4e année. Boorberg. M. CLAPS. Maior (profesorul cursului de tehnică poliţienească la Şcoalele de jandarmi). C . Mihaela. univ. CIREŞ. 559 p. BĂTRÂNU. Aurel. 308 p. CLOŞCĂ. CLAPS. Dorin Iosif. CLAPS. Ioan. 869.Lehrbuch für Tratat de drepturile omului. Henley. 1932. Albert. p. Editura Junimea. Contribution a l’étude des Criminalistica. 427 [-428] p. vol. R. Despre diferendele internaţionale şi căile soluţionării lor. Enciclopedia fenomenelor inexplicabile. Iaşi. Ionel. Horst.I... 862. p. CIUCEA. Kriminalistik . 3e année. Ion. Editura Europa Nova. no. anonymographes.I. X. + erată. Editura Antet. Jerome. 870. COCA-COZMA. Editura Ştiinţifică. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Editura Junimea. Accidentele Note şi verificarea ştiinţifică a textului de general-maior dr.col. 6-24. 1. XIII – 254 p. 1975. 879. Editura Ştiinţifică.I. Albert. 6. Rectorul Universităţii Europene Lugoj. Les indices dans le 863.C. London. Traducere din limba engleză de Agop Bezerian. 1997. R. p. 876. Studiu privind cauzele Person Identification [by] Brian R.I. 877. O perspectivă critică. p. Institutul de Cercetări pentru drepturile omului (Drepturile omului în sistemul Statelor Unite). [1978]. în R. 1940. Iaşi.. 1999. 1932. CIUCĂ. o quasi curatelă a insanilor în epoca veche romană. 2005. Maria. no. Aspecte medico-legale posibile în medicina muncii. 1348-137. an XI. IACOBUŢĂ. 496 p. 208-211. p. cu ilustr. 2e année. 868. 166-180. 1974. Bucureşti. Stuttgart. Octavia-Cornelia. 128-137. 1994. 193 2. nr. 2. CIORNEA. 1931. CLAGES. Stuttgart. I . Infracţiuni econo- Ausbildung und Praxis (Criminalistică. care generează şi condiţiile care favorizează corupţia. 2. Ministerul de Interne. iunie 2005. Definiţii şi interpretări. Bucureşti. Mihail. 865. 874. COCORA. p. Iaşi. CLARK. no. în STOIA. Lt. 866. 496 p. 2001. von Carl. 251 p. Universitatea Europeană – Lugoj. 1930. 4 e année ..C. 408 p. Tehnică poliţienească în descoperirea şi dovedirea infractorilor. [1995]. 873. 2/2004. mice prevăzute în Codul Penal. volum 13. Dr. Dorin. George N. 62 . 878. BARDAC.C. 741-745. CLOŞCĂ. în R. Routledge & Kegan Paul. R. 875. Valerino. CLAGES. Teodor (coordonator). 707-712. Ediţia a 3-a. 2004. 871. p. Corneliu Soare. no. volum 12. p. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. H. în R. Editura R. Apariţii stranii.I. 1 (24). 3 . p. p. (asistent al laboratorului de poliţie tehnică şi diplomat al Facultăţii de Drept din Lyon). 143-161.C.. Despre război. nr. 120-138. Bucureşti. Editura Richard Boorberg.O. Emil PoenaruBuc. Un procédé de détermination de la date relative de deux textes. 279-284. Bibliografie la p. SUCEAVĂ. 872. Medicină legală. Ionel. Kriminalistik-Lehrbuch für Ausbildung und Praxis (Manual de criminalistică pentru pregătire şi practică). Bucureşti. 2000.861. Liviu. dr. întâmplări incredibile şi fenomene fizice anormale care uluiesc.

Autori: Alexandru Costin. 3. no. Vasile Grecu. Codul penal. Codul penal adnotat cu jurisprudenţă şi 892. Colectivul pentru vechiul drept românesc. Coordonator: Andrei Rădulescu. no.C. no. Masson & C . 2003. 7.C. Deux cas dé Legiuirea Caragea. Octavian. Philippe. 884. Ediţie critică. COHEN. [Bucureşti]. New York. Editura Academiei. Cu modificările aduse până la data de 10 martie 2003. (Collection de médecine légale et de toxicologie médicale).. Actes du XIVe Cours International de Criminologie (Lyon – ie Octobre 1964). Colecţia „Adunarea izvoarelor vechiului drept românesc scris“. Modificările şi completările aduse prin O. 2003. Eugen Herovanu. 887. 883. 888. (Lisbonne) 1950. Bucureşti. Constantin Tegăneanu. 1957. Faux e année. 2000. Gheorghe Nicolăiasa. 1785.C. Cu prefaţă de I. COJOCARU. Norme de din limba engleză de Em. Codul de procedură penală. procedură în legi speciale. Marcu Clarian.G. 1780. Editeurs.U. Colectivul 890. Vasile Grecu. Editura Continent XXI. 237 p. 379 p. Ediţie critică. 1937. 1839. Ediţie îngrijită şi adnotată de judecător Andreea Stoica. P. The Free Press. Bucureşti. Ionescu. 885. 268 p. 894. 2e année. Autori: Alexandru Costin. COHEN. Nicolae Daşcovici. p. Bădulescu [şi] George T. în e R. 336 [-342] p. 1955. COLLINS. 896. Ion. 1945. L’équipement en criminologie. IV. 600 p. Vintilă Gaftoescu. COECKELBERGH. Tanoviceanu. Constantin Tegăneanu. Contribution à l’Etude pentru vechiul drept românesc. Constantin Tegăneanu. Crişu. Marcel. în R. 891. [1964]. în R. 9 année. no. J. + erată. în R. Infracţiuni în legi speciale. penal adnotat. nr. COECKELBERGH..-E. Coordonator Andrei Rădulescu. Gheorghe VlădescuRăcoasa. Considerations sur quelques planches des Emissions Lithographes des Timbres de Roumanie. Coordonator: Andrei Rădulescu. 213-217. Ediţie critică.I. 893. COIMBRA. Nicolae Daşcovici. 7. Bucureşti. p. 1992. 1930. 863 p. COLLIN. 463 [-468] p. Editura All Beck.. Edouardo. HOCHMANN. Lisabonne. Codul de procedură penală. 215-217. 1868-72. Ediţia 2003 avec la collaboration de Simone Buffard et Daniel Gonin. 4. Editura şi Tiparul Ziarului Curierul Judiciar. Delinquent Boys: The 889. 897. 1936. chèques. 473 [-474] p. Edouard. pentru vechiul drept românesc. Pravilniceasca Condica. Editura Lumina Lex. Francisco. Aurel Sava. 1995. + erată. Editura Lumina Lex.881. Eugen Herovanu. Serghie şi A. p.I. Bucureşti.. 2002. 494 [-496] p. Vintilă Gaftoescu. La valeur de la méthode de Locend dans les faux par surcharge. de 898. Gheorghe Vlădescu-Răcoasa. Culegere de texte cu adnotări. Bantaş.C. Vintilă Gaftoescu.109 din 24 octombrie 2003 sunt redate la sfârşitul codului. 8 e année. 235 p. Ion Rosetti-Bălănescu. COHEN. Sobornicescul hrisov. Vasile Grecu. 110 [-112] p. Legi speciale doctrina română şi franceză [de] George Şt. Wilkie. Codul cuprinzând sancţiuni penale. Anastasiu.-V. 1911. 1955. COLLINS.I. Editura Academiei. 1958. Albert K. 63 . Editura Academiei. 886. 895. f. Culture of the Gang. Editura All Beck. Jacques. 9 1937. 882. Autori: Alexandru Costin. Traducere îngrijită şi adnotată de Neagu. p. Piatra lunii. 412-414. Vintilă Dongoroz. 1835. Some cases of fraud involvineg postage stamps. Aurel Sava.I. 390-402. des essais des timbres poste Roumanie.a. Colectivul routants en expertise de signatures. cu practică judiciară 1969 – 2000 [de] Constantin Sima. Bucureşti.

Traducere din limba engleză de Alexandra Borş. Colectivul pentru vechiul drept românesc. Inspectoratul General al Miliţiei. 104 p. vol. Ministerul de Interne. 258-274.N. Editura Trei. Vasile Grecu. Gheorghe Vlădescu-Răcoasa. Ediţie critică. 1975.. Colectivul pentru vechiul drept românesc. p.. pl. vol. Ediţie critică. Ministerul de Interne. Cum putem citi gândurile / oamenilor din acţiunile lor / de psihologul emisiunii Big Brother. în Tratat practic de criminalistică. Gheorghe Nicolăiasa. Constantin Tegăneanu. Colectivul 910. Vintilă Gaftoescu. 1971. 105 p. I. A. 431 p. p. 904. Gheorghe Cronţ. în Şcoala românească de criminalistică. Îndreptarea Legii. Ministerul de Interne. 1976. Radu Dimiu. în Tratat practic de criminalistică. 25-27. 912. Editura Academiei. 907. Nicoleta Cojan. 1959. DINIŢĂ. Gheorghe Nicolăiasa. 101 p. Eugen Herovanu. Constantin Tegăneanu. CONSTANTIN. Carte românească de învăţătură. Harkov (Ucraina). Institutul de Criminalistică şi Direcţia Circulaţiei. Gheorghe Nicolăiasa. 903. Ion Rosetti-Bălănescu. + 4 f. Bucureşti. Cartea gesturilor. 906. Radu Dimiu. de de 909. Autori: Vasile Grecu. 1016 p. în Tratat practic criminalistică. Ministerul de Interne. Lupu. Coordonator: Andrei Rădulescu. Vasile Grecu. 433-436. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în infracţiunile de omor şi în cazul cadavrelor neidentificate. + erată. 1970. Lupu. Lupu. Maior dr. Ovid Sachelarie. 900. CONOVALOVA. 911. Inspectoratul General al Miliţiei. MIRCEA. 1976. 193 p. p. pentru vechiul drept românesc. color. Cercetarea la faţa locului. Îndrumări metodice. Radu Dimiu. Editura Academiei. Institutul de Criminalistică. 1646. 1985. COMAN. Ministerul de Interne. Ministerul de Interne. 1975. Eugen Herovanu. Lupu. 1961. Gheorghe VlădescuRăcoasa. Gheorghe Nicolăiasa. Nicolae Daşcovici. vol. Reguli tactice ale efectuării cercetării la faţa locului. COMAN. 905. I. vol. Lupu. Institutul de Criminalistică. 1976. Anicuţa Popescu. Colecţia „Adunarea izvoarelor vechiului drept românesc scris”. Coordonator: Andrei Rădulescu. Aspecte privind 901. Vasile Grecu. Editura Academiei. Coordonator Andrei Rădulescu. 421-432. 178 [-184] p. COLESNICENCO. Marcu Clarian. COMAN. Vintilă Gaftoescu. Gheorghe Cronţ. pentru vechiul drept românesc. . Inspectoratul General al Miliţiei. Autori: Alexandru Costin. Anibal Teodorescu. Ovid Sachelarie. Bucureşti. Aurel Sava. Anibal Tedororescu. Peter. Ministerul de Interne. 1652. I. Ovid Sachelarie. Cercetarea la faţa locului a accidentelor de circulaţie. Manual. Mircea. CONSTANTINESCU. 1958. COMAN. 64 908. Bucureşti. Anibal Teodorescu.E. Lupu. p. 2005. Ion R. CONSTANTINESCU. Vintilă Gaftoescu. Editura Academiei. COMAN. Ediţie critică. Gheorghe Vlădescu-Răcoasa. VI. Caracteristica criminalistică a infracţiunilor. 327 [-328] p. Colectivul Lupu.899. Folosirea polistirenului pentru relevarea urmelor digitale. cercetarea la faţa locului în infracţiunile de omor. Ediţie critică. Autori: Alexandru Costin. Gheorghe. Urmele mijloacelor de transport. Ministerul Interne. Lupu. V. Gheorghe VlădeasaRăcoasa. Manualul juridic al lui Andronachi Donici. p. în Tratat practic de criminalistică. Constantin Tegăneanu. Vintilă Dongoroz. Autori: Alexandru Costin. cu fotografii albnegru. Codul Calimach. Vintilă Gaftoescu. Coordonator Andrei Rădulescu. 1976. Bucureşti. 1013 p. Alexandru Costin. 78-82. 902. COLLET. COMAN. Gheorghe Cronţ. Îndrumar. Noţiuni generale cu privire la cercetarea la faţa locului. 1962. Constantin Tegăneanu. COMAN. COMAN. I.

(Ministerul de Interne. de jurnalism. Elena. Fotografia în relief. COMAN. DRAGOMIR. I. p. lui… sau Cele patru cărţi clasice ale Chinei. Editura Polirom. Vol. Autori: Colonel Nicolae Conea. 1984.. COMĂNESCU. 207-209. în „Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică”. 1928. 439-440. 928. dr. (Ministerul de Interne). Lt.col. Doctrina CONSTANTINESCU. [Bucureşti]. COMAN. Comportamentul infracţional. Lupu. 1978. COMĂNESCU. biolog. p. 461-464.. VIII + 101 p. în Tratat practic de criminalistică. Mesaj de prof. I. p. 925. Procesul pozitiv (alb-negru). 229 p. 476 p. I. Sylviu . 1972. Alexandru. (Publication des Nations Unies. 190 p. Inspectoratul General al Miliţiei. cercetării la faţa locului în cazul accidentelor şi catastrofelor miniere. note şi comentarii de Florentina Vişan. 88 + VII pl. 927. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol. 924. 920. Unele particularităţi ale l’opiu et autres drogues nuisibles. 1976. tabel cronologic. în Tratat practic de criminalistică. Gheorghe. Editura Tehnică. 1975. 1977. 1979. Coman Lupu.col. Commission Consultative du trafic de cercetării la faţa locului în cazul infracţiunilor contra siguranţei circulaţiei rutiere. Colecţia Foto-film. Bucureşti. Serviciul Editorial şi Cinematografic al M. (Societatea Română de Criminologie şi Criminalistică). 141 p. 261 [-264] p. Iaşi. Mass-media în România post-comunistă. CONICESCU. Îndrumar practic de cercetare penală pentru uzul subofiţerilor de miliţie. 1976. POPA. 1995. 152 p. E. [Coordonatori: colonel dr. Aspecte privind eficienţa practică a lucrărilor elaborate şi publicate de Institutul de Criminalistică. Nations Unies. Fiap. (Publications des Nations Unies) 923. Nicolae. ClujNapoca. dr. amendement de la convention unique 65 Traducere din limba chineză veche. Commentaires sur le protocole portants poliţie. În româneşte de dr. + 12 pl. Lupu. Nations Unies. Commentaires sur la Convention unique sur les stupéfiants de 1961… New York. 917.. ASANACHE. Ministerul de Interne. Octavian. Ministerul de Interne.] Preşedintele Societăţii Române de Criminologie şi Criminalistică. Editura Tehnică. cu ilustr. 914. Ion. 2003. 1973. I. Tenue à Genève. Bucureşti. COMAN. Iaşi. CONFUCIUS (Kong Fu Zi). Fiap. 367 p. maior Ştefan Popa. Rodica Mihaela Stănoiu [. Valabilitatea individuală a profilelor genetice evidenţiate prin genotiparea . Editura Alma Mater. Serviciul Editorial şi Cinematografic). p. Lupu. 916. CONFUCIUS [Kong Fu Zi]. I şi II. Editura Timpul. Lupu. Tehnici fundamentale de redactare. 929. Procès-verbal de la ouzième session. 438-440. în Tratat practic de criminalistică. CONEA. Vol. Mihai (coordonator). Manual ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de criminalistică. 281 p. Analecte. COMAN. [290] p. fait à Genève le 25 mars 1972. Ministerul de Interne. DINU. studiu introductiv. 926. E. Subinspector de poliţie.Hon. vol.I. vol. 921. Comisar-şef de 922. (uz intern). COMAN. colonel Liviu Trandafiridi].913. 915. New York. COMAN. Lt. 87 + VIII pl. Editura Polirom. 919. Bucureşti. maior Ion Dinu. Traducere din limba franceză de Vlad Cojocaru. biochimist. Unele particularităţi ale sur les stupéfiants de 1961. vol. Ştefan. Vasile Dobrinoiu. Editura Humanitas. cu 16 fotografii color. Comunicări Vasile. (Société des Nations). 318 p. foto. 1976. 2003. 1994. Sylviu . VIII + 468 p. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul infracţiunilor privitoare la viaţa sexuală. LĂPĂDUŞI. Bucureşti. Bucureşti. univ. Iaşi. 2000. 918. Mihai.Hon.

Urmele legăturilor Methoden und Ergebnisse der Forensischen Schriftuntersuchung. Ghid. 1976. vol. CONSTANTINESCU. CONSTANTIN-[DULCAN]. . Ediţia a II-a. poliţie. în Tratat practic de criminalistică. în Tratat practic de criminalistică. vol. 938. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Lupu. Ion R. Prefaţă de prof. 1980. I. CONICESCU. Bucureşti. Dactiloscopia. Ion R. Ministerul de Interne. cu fig. 943. Consideraţii generale privind constatarea tehnico-ştiinţifică şi expertiza criminalistică. Vizită de documentare a unei grupe de studenţi de la Universitatea Huddersfield din Regatul Unit al Marii Britanii. CONRAD W. nr. Ministerul de Interne. Mircea.. CONSTANTIN. în Tratat practic de criminalistică. august 2006. vol. Mircea. I. Bibliografie la p. Unele metode şi 945. Procedee şi tehnici de ridicare. CONSTANTIN. p. 937. vol. Editura Militară. Ministerul de Interne. Serviciul Cultural.. 69-71. Gheorghe. NEAGU-SADOVEANU. Grundlagen. Ministerul de Interne. Bucureşti. CONSTANTIN. Inteligenţa materiei. Viorel Soran]. 944. p. 131-133.. PĂŞESCU. şeful Serviciului biologie judiciară. NICHIFOR. Urmele mâinilor. 179-192. vol. vol. 1976. p. Vlad Voiculescu. în Tratat practic de criminalistică. p. Expertiza scrisului dactilografiat în scopul identificării dactilografului. 940. Dumitru. 936. Ministerul de Interne. ASANACHE. 1989. p. Editura Militară. Dumitru. CONSTANTIN. I. 238 p. Ion R. PĂŞESCU. 1975. Ministerul de Interne. Ion R. Presă şi Editorial. Bucureşti.judiciară. dr. Tablă de materii şi în limbile franceză. CONSTANTIN. p.. ROMAN. I. Determinarea distanţei şi principii ale criminalisticii. Bucureşti. CONSTANTINESCU. Rezumat în limbile engleză. Octavian. B. 930. metode şi rezultate ale examinării judiciare a scrisului). CONSTANTINESCU. 385-400. 942. în Şcoala 66 946. I. P. CONSTANTIN. 1976. franceză şi rusă. vol. Inteligenţa materiei. Marius. CONSTANTIN. Bucureşti. Gheorghe. revăzută şi adăugită. Institutul de Criminalistică.. CONSTANTIN. Tabla de materii şi în limbile engleză. II. ambalare şi transportare a urmelor şi a altor mijloace materiale de probă. Ion R. Comportamentul la volan. 407-415. p. 158-164. CONSTANTIN. 1978. 113-115. 323-334. în Tratat practic de criminalistică. 1982. Ion R. 1978. Procedee şi tehnici criminalistice de fixare a urmelor şi a altor mijloace materiale de probă. Ministerul de Interne. 143-150. III. Doru Blaj. 934. Ion R. Editura Medicală. Ion R. Ministerul de Interne. Alfred Jean. COMAN. univ. CONSTANTIN. [Cuvânt înainte de prof. Ministerul de Interne. Lübeck. 146 p. în Tratat practic de criminalistică. 1976. 1986. 1981. 1976. Brânzei. Mircea. MOCSY. 935. Ignat. p. Bucureşti. Ministerul de Interne. anul VIII. în Tratat practic de criminalistică. 294-297. 227-229... 19-24. Ion R.. doc. p. 2006. Examinarea urmelor lăsate de legături pe corpul uman şi pe obiecte. univ. 125-148. în Tratat practic de criminalistică. dr. Sebastian. CONSTANTIN-[DULCAN]. CONSTANTIN. Urmele buzelor. franceză şi rusă. cu figuri. şi nodurilor. în Criminalistica. 939. 4. 933. CONSTANTIN. 348 p. 16-17. CONSTANTIN-[DULCAN]. 941. 1992. STIER. Dumitru. II. Postfaţă de dr. Bibliografie la p. Editura Teora. p. Electroencefalografie. Bibliografie la p. 931. p. Ladislau. Ion R. RĂDULESCU. (Baze. 932. CONSTANTINESCU. 359 p. Gheorghe. Comisar-şef de românească de criminalistică. vol. Ion R. Mircea. 1975. engleză şi rusă.

Ministerul de Interne. Convorbiri cu Aurelian Titu Dumitrescu. Bucureşti. Ministerul de Interne. 15-45. Dionisie. 205-206. Avocat. în Tratat practic de criminalistică. 958. vol. Fotografia de examinare. 960. p. şeful Serviciului Criminalistic din I. p. Examinarea urmelor lăsate de instrumente. vol. cu 3 Anexe. Ministerul de Interne. Ion. p. 1980. 3. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. p. MOISE. nr. Ştefan. O raţii privind conceptul de identificare în expertiza criminalistică. Cartoteca scrisului de mînă (scriptoteca). Profesorul Denis Szabo la a 75-a aniversare. CONSTANTIN. Nicolae. 1979. Ministerul de Interne. V. vol. de criminalistică şi de penologie nr. 1979. 955. 225-229. KABAN. CONSTANTIN. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. p. RADU. 951. Alexandru. în Revista de criminologie. p. Subcomisar de noi ale tacticii criminalistice privind efectuarea cercetării la faţa locului în condiţiile extinderii dreptului de asistenţă judiciară încă din faza primelor cercetări. p. p. 193-229. Expertiza nodurilor şi legăturilor. 38. VICOL. vol. p. 220-233. Ministerul de Interne. 1985. anul II. CONSTANTINESCU. p. 270 p. 1980. Identificarea dactiloscopică a cadavrelor. 953. nr. Conside- prostituată omorâtă cu 43 lovituri de cuţit.. în Criminalistica. Ministerul de Interne. în Tratat practic de criminalistică. 202-205. Ion.. Cer şi TIMARU. 954. Ion R. Sfârşitul lui Terente. Octavian. 66-84. în Tratat practic de criminalistică.. MOROŞANU. Bucureşti. 12 p. Alexandru. Avocat. 2/2004. septembrie 2005. CONSTANTINESCU. 957. vol. III. 67 Mircea. p. 2001. 2004. SAVA. destin. în 20 de ani de expertiză criminalistică. LĂPĂDUŞI. mai 2005. VASILINIUC. CONSTANTINESCU. Dan. 956.. CONSTANTINESCU. Colecţia „Şcoala de la Bucureşti“. CONSTANTIN. 963.3-4. Valentin. 76-83. 1982. Ion R. RADU. p. Mircea. univ. CONSTANTIN. Editura Ministerului de Interne. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. DOBRILĂ. SIMION. anul VI. 356-362. raţii privind concluziile în identificarea criminalistică. SANDU. Preot. în Criminalistica. Editura Anandakali. CONSTANTIN. Dr.. 1978. V. p. Mihai. vol. nr. PETRE. Marin. Asist. Baroul Bucureşti. Ministerul de Interne. 1.. 121-125. dr. Tulcea. 949. 1979. 5. Aura. Conside- poliţie.direcţiei de tragere.P. PĂCURARU. în Tratat practic de criminalistică. Ion R. Mihaela Irina. vol.. 326 p. Aspecte Ion R. Sibiu. Marius. IV. Mircea. Cartoteca dactiloscopică decadactilară. ianuarie. CONSTANTINESCU. TOMA. Ministerul de Interne. în Tratat practic de criminalistică. III. Ion R. CONSTANTINESCU. (Extras din Revista de Medicină Legală. II. p. III. 123-180. CONSTANTINESCU.J. 31-53. 43-45. Mircea. Expertiza picturilor. 1980. 1998. CONSTANTIN. 1938). Armand G. Unele reguli privind efectuarea identificării criminalistice. Mircea. Ioan. CONSTANTINESCU. Constatarea tehnico-ştiinţifică mixtă a stabilit cauza unei morţi suspecte. 952. CONSTANTINESCU. Octavean. în Tratat practic de criminalistică. 961. Niculae. Ministerul Justiţiei. Marcel. Ministerul de Interne. 5-7. Ilie. CONSTANTIN. 948. Motivarea sinelui. CONSTANTIN. 1979. 947. Constantin. 950. 1985. Mihaela Irina. 962. în Criminalistica. anul VII. Vasile. 1938. p. IONESCU. Bucureşti. 959. Ministerul de Interne. Republicată după ediţia din 1940 cu un preambul al editorului şi o prefaţă de George Sbârcea. în Tratat practic de criminalistică. anul VII. . No.

969. 254 p. AIONIŢOAIE. Bogdan. p. 1976. Tehnică criminalistică. 1980.. 363-382. / în comparaţie cu psaltirile coresiene din 1570 şi din 1589. Ministerul de Interne. Ing. CONSTANTINESCU.. Raphaël. 972. (Academia 971. dr. p. CONSTANTINESCU. CORCIOVESCU. GACEA. + 52 fig. 979. Partea I. ştiinţe medicale. Cristina. 1975. 976. COOKE. p. BOBOŞ. Ministerul Justiţiei. Mircea. Bucureşti. Ioan. 1989. 327 p. 779 [-780] p.] Introducere şi Indice de Stela Toma. 977. 1979. O istorie cronologică a cinematografului mondial [. . Eugeniu [Mimii]. Doctor în ridică reconstituirea în cauzele privind accidentele rutiere. 2003. Ioan. NIŢĂ. T. 2003. Curs de Criminalistică. Presses polytechniques et universitaires romandes. Principles of fire Cristina. 767 din 31 octombrie 2003. Constituţia României 2003. 89 – 94. la scară prin supraproiecţie a unei fotografii ocazionale sau judiciare. Ioan. CORA. Şcoala de ofiţeri activi. Partea I. Editura Medicală. 970. Psaltirea slavo-română (1. Mircea. Editura Alma Mater. SIMA. Cinema… un secol şi ceva. Constantin. 256 p. în Tratat practic de criminalistică. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. BRATU. Imprimeria Centrală. Şcoala militară de ofiţeri. la 28 iunie 1936. 1995. Prof. RÎPEANU. Ion. I şi II. Ministerul de Interne. GACEA. în 20 de ani de expertiză criminalistică.] 3 martie 1895-31 decembrie 2000. în 20 de ani de expertiză criminalistică.. R. ing. Conside- raţii privind conceptul de identificare în expertiza criminalistică. 171 p. Lausanne. Bucureşti. Ioan. R. NIŢĂ. CONSTANTINESCU. Spitalul de urgenţă al Municipiului Bucureşti. PĂŞESCU. Vol. Bucureşti. CORA. Cluj-Napoca. 967. Bujor (coordonatori). prevenire. Preuve par l’ADN. 1979. 1979. Leicester. CORCIOVESCU. The Institute Engineers. 233-246. Bucureşti. Text stabilit [. ilict cu droguri vătămătoare. Curs de criminalistică. Editura Academiei Republicii Socialiste România. Ministerul Justiţiei. BRATU. 2002. Unele probleme pe care le Gheorghe. CORA. Dumitru. Secolul cinematografului. CORA. 1975. 1980. VOCHESCU. Textul Constituţiei României a fost publicat în Monitorul Oficial al României. Bucureşti. Ion. vol. Gheorghe. Ministerul de Interne. 28 p. Ion. Gheorghe. DUMITRESCU. Mică enciclopedie a cinematografiei universale. Tehnică criminalistică. Determinarea locurilor unde s-au aflat trăgătorul şi persoana în care s-a tras. DUMITRESCU. Cercetări privind stabilirea stării de funcţionare a becurilor auto în momentul producerii coliziunii. ŞT. CONSTANTINESCU. Accidentele de circulaţie (cauze. Nicolae. Ministerul Justiţiei. Constantin. prim ajutor). Constantin. 1969. p. nr. of Fire Unele consideraţii privind interpretarea urmelor descoperite la faţa locului în vederea elaborării versiunilor şi corectei orientări a cercetărilor în cauză. Gheorghe. Partea a II-a. IDE. CORESI. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Curs de Criminalistică. CORA. Ministerul de Interne. Ioan. vol. III. 965. Vol. I. Ministerul de Interne. p. I. Semnată la Geneva. Vol. Convenţiune pentru reprimarea traficului 978. M. 1969. 76-83. Bujor T. 193-196. (Collection sciences forensiques). în Tratat practic de criminalistică. Tehnică 68 980. Mimii Eugeniu. 968. III. (Ministerul Regal al Afacerilor Străine). Gheorghe. VOCHESCU. 1938. 189-192. Aducerea criminalistică. Bucureşti. RÎPEANU. Editura Curtea Veche. în 20 de ani de expertiză criminalistică. cu un protocol de semnătura şi un act final. 695 p. COQUOZ.964. 974.577) 973. Bucureşti. CORDOŞ. Şcoala militară de ofiţeri. investigations. Bucureşti. p. Mircea. 966. Bucureşti. 975. IONETE.

Gini. Daniela. 215 p. 1965. Victor. critică îngrijită şi studiu introductiv de P. Sezonalitatea sinuciderilor în Transilvania în Buletin de psihiatrie integrativă. Genetica medicală. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 300 p. Ediţie 996. Bucureşti. 40-42. Versuri. (Colecţia Bio) 994. + 6 f. 993. Editura All. Comisar de poliţie. CONSTANTIN. 1 (24). p. Editura Bren. COSTIN. Editura Tehnică. Polirom. Bucureşti. anul VI. Aspecte criminalistice şi medicolegale în legătură cu traumatismele provocate de animale. 998. X. Agresiunea umană. 990. Adrian. 607 p. an XI. Annette. Iaşi. MARQUIS. august 2006. Florentin. 1970. H. False mituri despre comportamentul suicidar. De neamul moldovenilor. medic legist. Bucureşti. 348-355. Cabinetul de medicină legală Rădăuţi. Mileniul III. 345 [-348] p. 2003. B. 315-319. Cronica poloneză. Miron. COTUŢIU. p. Editura pentru Literatură. 207-215. Doina. p. CORNACIU. 1993. Mircea N. 986. noiembrie 2004. în Criminalistica. Editura „Universul“. nr. Probleme. nr. HASNAŞ. New York. Dr. 2004. 981. 688 p. Editura Academiei Republicii Socialiste România. 2005. 983. Luminiţa. p. COTEANU. Bucureşti. Bucureşti. SCALEŢCHI. Doina. Bucureşti. COSMAN. legist. 987. Teora. COTROBESCU. Dr.P. COUTER. I.Republicii Socialiste România. + 10 f.. COSTESCU. DĂNĂILĂ. COVIC. Panaitescu. COROAMĂ. 2001. Ediţie critică şi studiu introductiv de Gabriel Ştrempel. COMAN. CRĂCIUN. Delinquency and Crime: A Biopsychosocial Approach. Juan. Istorie de Crăiia Ungurească. Vol. Vol. Bibliografie la p. SANDOVICI. 1944. medic primar regat. vol. Gabriela.. Marin. Bibliografie la p. . 2003. DAŞANU. Mircea. Bucureştii vechiului 982. Bucureşti. II.. Sorin. Bucureşti. COSTIN. 1978. de Antonio de Guevara.. 69 Tulcea. nr.807. în Buletin de psihiatrie integrativă. Vol. Cluj-Napoca. CALOTĂ. Răspunderea penală şi civilă pentru încălcarea regulilor de circulaţie pe drumurile publice. Letopiseţul Ţării Moldovei de la Aron Vodă încoace.. COSTIN. Tulcea. 205-206. 138-143. I. Leziuni mortale produse omului de către animale. Bibliografie. Astrologia practică. Dragoş. Editura Dacia. Ceasornicul domnilor Ilie. 2(25). Poema polonă. CRĂCIUN. 997. anul VIII. Discursuri. LENCU. Cuvânt înainte de academician Nicolae Cazac. portret şi facs. Mihaela Ada. Ionel. Lidia. 206 p. COSTEA. 992. Scrisori. George. Repere teoretice. 807 p. Dermatoglifele în practica medicală şi judiciară. 335 p. şi facs. 173-175. COSMAN. Craiul solului Tătărăscu. 1976. XLIX + 329 p. Seminar Press. X. p. medic legist. 6. Bucureşti. 984. CORTES. Traducere din limba latină de…. 2005. Editura PsihOmnia. Vasile. I. 4. Consideraţii privind metodica cercetării criminalistice a incendiilor în sectorul feroviar. 995. 2006. CRĂCIUN. 1998. vol. ilustr. Iaşi. expert criminalist. ŞTEFĂNESCU. Stabilirea şi prevenirea cauzelor de incendii. 28-31. Ionel. în Criminalistica. nr. 1972. Tulcea. Bibliografie la p. p. 1998. 991. Opere. Iaşi. Comisia de texte româneşti vechi). Reflectarea judiciară a valorilor markerilor morfologici lezionali în investigarea criminalistică a morţii violente în Criminalistica. An XI. Ghidul dumneavoastră în lumea calculatorului. 988. Introducere în lingvistica şi filologia românească. Ionel. Editura Minerva. ilustr. 401 p. 985. 989. Drept umanitar european comparat. I-II. judeţul Suceava. Nicolae.

de la short stories about crimes]. 327 p. Leningrad.a. La graphologie en 1001. 1006. VII + 61 p. exemples. L’écriture et I. X. no. 1012. Dispozitivele explozive. (Facultatea de Medicină din Iaşi. dr. Rue Racine. 1016. 1885. 317-327.F. Paris. Teză… Iaşi. Éditeur. 1923. graphologie. J[ules]. Table analytique p. Oxford University Press. JENSEN Luana-Leonora. CRÉPIEUX. 177-187. 117 [-119] p. în R. 1891. Traité pratique de graphologie. Traité pratique de Graphologie. CRÉPIEUX-JAMIN. Augmentee avec Planches et Documents. Éditeur. Traité pratique de 1000. Les éléments de l’écriture des canailles. 615 p. din 1010. CRÉPIEUX-JAMIN. inspector principal de poliţie. 7 année.I. 1921..M. Descoperirea şi probarea delictelor în sistemul informatic cu ajutorul tehnicii de calcul şi al expertizei criminalistice. tom I: 357 p. Locotenent-colonel 1005. Bucureşti. f. Republica Moldova. Tome I-II. CRÉPIEUX-JAMIN. Etude du caractere de l’home d’apres son ecriture. Bibliografie la p. Paris. CRÉPIEUX-JAMIN. Paris. 609-615.. 276 [-278] p. Regles. Libres propos sur l’expertise en ecritures et les leçons de l’affaire Dreyfus. avec 179 figures. 1935. Avec 28 planches hors texte. Felix Alcan. la noi şi în alte ţări. f. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. CRÉPIEUX-JAMIN. J[ules]. Bucureşti. Paris.B. Maria. CRÉPIEUX-JAMIN J. Historique. Vasile. le caractère.. Wrong [London. Şt. Septieme edition revue. . Nouvelle edition. tom II: 368 p. 1017.A. Charles Richet. În lumea criminalisticii. 2004. Ernest Flammarion. 1924. Gheorghe. Editura Sylvi. CREŢULESCU. Étude du caractère de l’Homme d’aprês son écriture par J. + 5 planches. 1009. Crime and Detection [An anthology of 1008. [1929]. 1004. Adyer. XXX + 394 + 16 p. [Bucureşti]. CREŢU. 1931. J[ules]. (The World’s Classics). Prostituţia ca 1007. Felix Alcan.. Genetica şi viitorul omenirii. Enquête sur la graphologie. CREMA. doc. No. 454-472. Paris. DOGARU. 168 p. L’âge et le factor de extensiune a boalelor venerice. Prefaţă şi traducere de Henri [H] Stahl. 1003. p.999. 40 p. 1935. 2006. sexe dans l’écriture. CRÂLOV. Paris. I. Paris. Bazele fundamentale ale grafologiei şi expertizei în scrieri. Teofil. 313-315. Ernest Flammarion. 2003. Editura Universităţii Leningrad. prof. Mihăiţă-Marian. J[ules].a. 26. 70 Simbolurile naţionale ale României. Avant propos par le Pr. 62 p. 254 p. Les éléments de 1002. f. şef al Direcţiei tehnicocriminalistice a M. CRÉPIEUX-JAMIN. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Definition. CRÉPIEUX-JAMIN. CRĂCIUN. Bucureşti. 434-443. 1926. Masterand. Sulla pretesa atipicità del foro d’ingresso da proiettili blindati nelle ossa craniche (Note critiche e e ricerche sperimentali). A.. Bucureşti. Profesor la „Şcoala Superioară de Arhivistică şi Paleografie”. J[ules]. Edinburgh…]. 8. 1018. 2006. Paris. Table des matières p. VIII + 461 [-463] p. l’écriture des canilles. Marpon et Flammarion. 1980. Crépieux – Jamin. 1014. Ernest Flammarion. Utilisation de la graphologie. 1015. VII + 327 p. Dr. 1294). Gheorghe.I. Éditeur. L’écriture et le caractère. With an introduction by E. CRÉPIEUX-JAMIN. univ. J[ules]. Paris. CRÉPIEUX-JAMIN. J[ules]. CRISTACHE. graphologie. Portraites graphologiques. de poliţie. illustré de 169 documents graphologique.C. CRĂCIUN.C. p. Paris. 1929. Editura Albatros. CRÉPIEUX-JAMIN.a. 123 [-125] p. Humphrey Millford. p. Jamin.. 1011. Aplicarea acestora la comiterea infracţiunilor în Republica Moldova.. Carlo. 1013.

Doru Ioan. 1028. Dec. nr. Roumanie: Les Timbres-Poste CIassiques Fractionnes. anul V. IAROVICI. CRISTEA. 2003. cu fig. Procuror. Eugen. p. CRISTESCU. 1980. Liviu N. p. 1033. Simpozion naţional de Criminalistică. august 2006. 1868. 1037. Ioan Doru. 1022. Ioan-Doru. p. III. No. Editura Tehnică. Editura Helicon. CRISTEA. Cercetarea Centenary of the „Moldavian Bulls“. Editura Alma Mater. 4. Rumäniensammler R 41 / 1981. 43-54. 1034. 1021. CRISTESCU. VII. vol. Persoana denunţătorului în cazul infracţiunii de luare de mită. 149-206. Editura Helicon. 301 [302] p. Laboratorul Interjudeţean de expertize Criminalistice Bucureşti. No 11/12 1958. issue of 1866/67. expert criminalist. CRISTACHE. 247260. Timişoara.. Liviu N. . nr. CRISTEA. 1994. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. în Criminalistica. în Ghidul procurorului criminalist. HEIMBÜCHLER. 1870. Balasse Magazin 144/1962. Sinistrografia în expertiza semnăturilor. p.1019. Tehnici de Munţii şi fotografia. Constantin. The Prince Carol I 1023. 1025. actelor teroriste şi de diversiune la adresa securităţii naţionale. von 20. CRISTESCU. 3 /1983. III. Din instanţă adunate. anul VIII. CRISTEA. Liviu N. CRISTEA. noiembrie 2003. vol. Lenuţa. Ioan-Doru. CRIŞAN. 196 p. „Centenary”. Dialoguri incredibile. vol. Die Freimarkenausgabe Fürst Cuza von 1865. CRISTESCU. Ioan-Doru. Dr. RPS Vol. Bruxelles. Bucureşti. 1984. + 16 pl. pentru clasa a III-a gimnazială. Albatros. Particularităţi ale investigării criminalistice a locului faptei în cazul atentatelor. p. Liviu N. Particularităţile cercetării infracţiunii de omor în cazul cadavrelor dezmembrate. Emilian. 1030. în Criminalistica. RUMANIA 1858. 1026. Die Furst Carol Doru Ioan. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea 71 1038. în Ghidul procurorului criminalist. Balasse Magazine. Heft 20/1977 (Rumäniensammler 26/1977). 1027. CRISTESCU. „Burrus”. Ausgabe 1869: Die beiden hohen Werte. Liviu N. The Stamp Lover. Sammler-Dienst Coburg. CRISTEA. 1032. A Romanian Postal Document found in France. Ilustr. anul VII. 1020. 1995. nr. p. Timişoara. II. Particularităţile cercetării infracţiunilor de omor în cazul cadavrelor dispărute. CRISTEA. CRIŞU. 1024. Liviu N. Bucureşti. Rumäniensammler R 43 / 1981. 22-23. CRISTEA. Editura Helicon. Timişoara. septembrie 2005. CRISTESCU. Unele investigaţii pentru descoperirea infracţiunilor contra siguranţei statului şi verificarea actelor de sesizare în legătură cu aceste infracţiuni. 1039. la faţa locului a infracţiunilor contra securităţii naţionale şi actelor teroriste produse prin incendiere şi/sau explozii. 234-247. 1035. Maria. Die 3 Bani-Marke von 1029. Fritz. CRISTEA. Fals tratat de geto-dacă 1031. 1963.6. 21/1969. 1995. Die Freimarkenausgabe 1036. CRISTEA. în forzaţ. Dr. R 33/1979. Cluj-Napoca. Stamp Collecting No. Doru Ioan. 26-33. 2006. în Ghidul procurorului criminalist. 5. Fürst Carol I. 149-206. 209 – 224. 2003. CRISTEA. Liviu N. Romania .La collection Burrus. p. Dr. p. Liviu N. Rumäniensammler R 34 /1979. Bucureşti. Editura Biblioteca Bucureştilor. obţinere a materialelor de comparaţie necesare unor constatări şi expertize dispuse cu prilejul investigării infracţiunilor contra securităţii naţionale şi de terorism. Rumäniensammler. Jan. Liviu N. în Criminalistica. CRISTESCU. Die Fürst Carol Ausgabe 1869: Die drei niedrigen Werte. 196 [-200] p. Liviu N.

Familiei.140 p. 1986. Examinarea cioturilor de arbori. Editura Argessis. Ministerul de Interne. 290 [-292] p. CRIŞU. cu practică judiciară 1989 – 1999. CONSTANTINESCU. CUCU. Codul Juristului. Constantin. Alexandru. Editura Juris Argessis. CRIŞU. CSERNI. Codul Juristului. 1044. TEGĂNEANU. 13. 6. Audit. Poliţia administrativă. 11. 9. 1054. II. Cu modificările. Codurile: 1. Elena-Denisa.S. Constantin. 10. completările şi adăugirile intervenite până la data de 8 septembrie 2002. CRIŞU. 1050. 1984. Constantin. Editura Antet. Editura Juris Argessis. Podul Mogoşoaei. Civil. Constantinescu. Nicorina. Notariat. 4. CRIŞU. Ediţia a III-a revăzută. Iaşi. vol. Povestea unei străzi. Codul şedinţei de judecată. Conduită Etică. POPA. vol. 342 [-344] p. Theodora. Editura Meridian. 377 p. Editura Albatros. 1989. 7. Muncii. Vamal. Bucureşti. 2004. Comercial. 227 p. Vol.S. I. Rumäniensammler 92 / 1053. 1989 -1994. Constantin. I. CRIŞU. Cronţ şi Alex. 776 p. X. Contencios Administrativ. Cuprinde: I. Elena Florina. Editura Academiei R. 16. p. CRIŞU-MAGRAON. 8. 1987. CRUTZESCU.. CRIŞU. 1067 p. 1052. Gheorghe. Traducere. Bucureşti. Constantin. 1047. 14. II. Bucureşti. indice tematic. Epilepsia la 1055. Principalele instituţii din domeniul dreptului: 1. Bucureşti. 5. Dumitru Dorobăţ. 1041. Craiova. CRIŞU. Anicuţa. Locativ. 10.040 + 1. 758 p. Constantin. Cugetări engleze. 48-54. Prefaţă de Horia Hulban. Legi speciale de mare aplicabilitate. în Tratat practic de criminalistică. Ştefan. Procedură penală. 1051. Familiei. Penal. POPESCU. CRIŞU. 2. CRIŞU. 2. Gh. Statute de societăţi comerciale. 1997. 1. Antologie. 1042. Note de Virgiliu Teodorescu. Editura Academiei R. în Buletin de psihiatrie integrativă. 800 p. CRIŞU. Teorie şi practică judiciară. 7. CRIŞU. Bucuresci. 1046. Constantin. Introducere de Gh. (Colecţia Cogito). Brânduşa Popescu. 2005. Regulamentul Rutier şi Anexă. Contracte civile şi comerciale. adăugită şi completată cu modificările până la 01. 1056. 363 p. Partea a II-a. Constantin.R. 15. Principalele acţiuni civile în justiţie. Iulian. Editura Academiei. Civil. 1045. Teorie şi practică judiciară. CUFNER. nr. 67 p. 1980. 8. Comercial. RĂDULESCU. Colecţie de acte normative. 1944. 12. Experţi. internaţional de management. 5.. XII. Cereri penale adresate organelor judiciare. Editura Juris Argessis. 1775-1781. Constantin. Curtea de Argeş. Procesual civil. Repertoriu de doctrină şi jurisprudenţă română. Ştefan. 992 [-994] p. 3. 6. CRIŞU. Taxe de timbru. Procedură civilă. literele A-E. 4. Cuprinde 769 de speţe. Aerian. 307-311. Silvic. Editura Argessis. Nicorina. Scrisul Românesc. 1980. Grigore. Editura Argessis Print. III. 1973. CRONŢ. literele F-Z. 1043. copil.1040. Penal şi Procesual penal. Codul juristului. 1999. Ghidul Juristului. . Gheorghe.01.. 2003. vol. 9. Muncii. Curtea de Argeş. Dumitru. Partea I. CRIŞU. CROWDER. an XI. Principalele modele de acţiuni şi cereri în justiţie. 1048. Vol. Codul penal adnotat. indice de autori şi titluri. Revăzută. 1898. Constantin. 2001.R. 1996.1996. CRIŞU-MAGRAON. Tratat de acţiuni civile în justiţie. Curtea de Argeş. 3. 1995. 72 CHITAŞ. Conduită Etică. Bucureşti. Curtea de Argeş. Contencios Administrativ. Curtea de Argeş. 1049. Acte judiciare în Ţara Românească. 4 (27). Prefaţa de Eugen Barbu. adăugită şi completată cu modificările la zi. p. Studiu. Ştefan. CULCEA. Ediţia a VII-a. Bucureşti. George. bibliografie: Horia Hulban. Nicorina. Anarhismul.

1998. nr. BCET. [CUZA] Alexandru Ioan I. 220p. Bucureşti. 26-36. contrabandă. CURCĂ. Culegere de materiale documentare privind expertiza tehnică în specialitatea „Autovehicule-Circulaţie rutieră“. 256-261. Bucureşti. p. Curs de pregătire anti-narcotice şi anti- 1059. Bucureşti. Editura ALL EDUCAŢIONAL. 2000. 1994. CĂPĂŢÂNĂ. experimentale asupra dinamicii sistemelor tractor-încărcător frontal. Partea I. 2004. (USCG International Trening Division). 4. 1961. 2004. 135 p. POMANĂ. Criminalistică. Braşov. Philadelphia. Finger-prints. Universitatea Transilvania. M. Ediţiune oficiale. Note 1062. 1065. nr. CULCEA. palms and soles. Corneliu. 1063. Livia. 220 p. Dover Publications. 1943. 2003. 79 p. New York. 73 . In. 1058. volum 12. Imprimeria Statului. contrabandă. Unde I (Osborn) şi o prezentare de caz. 2004. H. 1. 1066. Bucuresci. Blakiston. C. 1865. 288 p. Curs de limba engleză pentru studenţii de curs.. 125 p. (USCG International Trening Division). George Cristian. CUMMINS. Codice Penale şi de Procedura Criminale. Dumitru. 1064. CĂPĂŢÂNĂ.1057. Cercetări teoretice şi Corneliu. Bucureşti. martie 2004. 266 p. p.. CYZBORRA. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. facultăţilor cu profil juridic [de] Nicoleta MOLNAR OPREA. Editura Naţional. CURCĂ. Studiu privind un caz de suicid prin intoxicaţie cu cianide şi tăierea gâtului. Moarte prin hipotermie: problematica medico-legală. Partea a II-a. în Revista Română de Medicină Legală. anul 12. Curs de pregătire anti-narcotice şi anti- 1060. 287-288. 1061. George-Cristian. Bibliografie la p. Marinela Carmen MATEESCU şi Cosmin SUCIU. MIDLO.

DAAE.. univ. CĂTINEAN. 234-248. Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy“. Constituţionalitate (I). univ. Bucureşti. 503-517. Valerică. Valerică. DABU. 1074. nr. 1078. dr. CĂTINEAN. Dreptul la tăcere. Petre. Bucureşti.. Valerică. DABU. Dispoziţie penală abrogată. nr. Petre. Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy“. 25-26. Drd. 1. Petre. 21-24. nr. anul VI. p. nr. dr. 32-35. iulie 2003. Ilie. nr. Ana-Maria. Constituţionalitate (II). Formulare. nr. p. nr. 1073. 3. în Criminalistica.. 6. nr. 1068. 1980. p. LIVINSCHI. (II) în Criminalistica. nr. VOINESCU. vol. p. anul VI. dr. Regia Oficial. în Criminalistica. Vasile. DABU Valerică. Harghita.20-22. Percheziţie. CĂTINEAN. în Criminalistica. Noua lege pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale nr. p. p. septembrie 2003. VASILINIUC. Ministerul de Interne. 5. DABU. 241 din 15 iulie 2005. univ. Marius Daniel. p. Valerică. dr. p. 2. 1994. mai 2004. p. univ. martie 2004. Conf. Conf. anul VI. MĂCELARU. . Infracţiune flagrantă. Noua lege pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. anul VI. noiembrie 2005. Kristiana. Constituţionalitate. prin Legea nr. DABU. 4. aprilie 2006. anul VIII. Noua lege pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Valerică. PEŞTINĂ. DABU. univ. Comisar-şef de poliţie. Înşelăciune în serie şi alte infracţiuni cu prejudicii de miliarde de lei. Prim-procuror. Constituţionalitate (III). Conf. 7-10. 31-34. A. Drd. p. 20-22. Sorin. Conf. Conferenţiar univ. 1081. Omor deosebit de grav comis de un recidivist. Ioan. DADAY. p. 28-32. 2. LĂPĂDUŞI. DABU. Conf. 4. Dispoziţii penale abrogate. 241 din 15 iulie 2005. 16/2003. februarie 2006. CĂTINEAN. Unele opinii cu privire la cecul garanţie. Valerică. Reflecţii privind unele modificări aduse Legii nr. GUŞANU. Drd. iulie 2004. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Autonomă Monitorul 1069. în Criminalistica. DABU. Ana-Maria. înşelăciune – infracţiune la Legea Cecului (II). I. dr. anul VII. 1075. Avocat. VOINESCU. în Tratat practic de criminalistică. CĂTINEAN Sorin. Sorin. Prim-procuror. Valerică. p. înşelăciune – infracţiune la legea cecului (I) . în Criminalistica. nr. 12-13. 20-22.D 1067. DABU. Subcomisar de poliţie drd. dr. p. martie 2004.. Unele opinii cu privire la cecul garanţie. nr. 1079.. 2004. Tronsen. 9-13. Sorin. Fingeraftryksegnalementer. dr. 165-182. univ. Valerică. 241 din 15 iulie 2005. dr. în Criminalistica. VOINESCU.J. univ. Ioan.P. 1. în Criminalistica. anul VIII. fiscală şi fals cu implicaţii de miliarde lei la bugetul statului. Dispoziţii penale abrogate. 2. Valerică. Despre dreptul şi arta apărării. Valerică. DADUS. univ. anul V. Prim procuror. Conf. Drd. documente de evidenţă primară şi de evidenţă contabilă. nr. anul VI. 1072. Conf. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Conf. 1080. nr. Stabilirea stării de funcţionare a muniţiei. Evaziune 1076. în Criminalistica. Vasile. Dreptul învinuitului sau inculpatului de a nu face nici o declaraţie. 2004. Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy”. Sorin. GUŞANU. Valerică. anul V. 1077. DABU. septembrie 2004. 5. 87/1994. ianuarie 2004. dr. 1071. drept fundamental (I). Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy”. 1907. în Criminalistica. Conf. DABU. Legalizarea interceptării şi înregistrările audio sau video a declaraţiei învinuitului sau inculpatului. DABU. dr. univ. III. în Criminalistica. anul VI. p. 1070. Victoria.

5-7 (I). Mihai Marius. 101-114. Frauda în domeniul cardurilor. in Kriminalistik (Aspectul infracţiunii. în Revista Română de medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. 2005. Eroarea lui Descartes. tehnici. Explicaţiunea primar.I. poliţie. p. DAN. 75 1102.I. Inspector principal de biologice susceptibile de a fi folosite în scopuri teroriste. . Editura Humanitas. 51-55. 1089.. 9-12. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Expertiza în accidente 1087. 1088. Nicolae. nr. 20-24. DASCHNER. 25. DAMIR. 1.J. anul VII. februarie 2006. în Criminalistica. (Psihologie) 1092. 139. criminalistică la Ministerul Justiţiei.I. DANIELOPOLU. DAN. metode. George. Ion. medic de circulaţie. „Ştiinţă & Tehnică“ S. DAN. 140 p. 229 p. Nicolae. dr. DAN. Sugestie şi hipnoză. în Criminalistica. DAN. DAN. Manual de prim ajutor. Identificarea criminalistică. DANEŞ. Traducere din engleză de Irina Tănăsescu. TOMESCU. 1. Ioan. 6). Radu. 584 p. Nicolae. Bucuresci. Înlocuirea răspunderii primar. Bucureşti. p. Bucureşti. Discernopatia şi delincvenţa infantilojuvenilă. Mihai Marius. Ştiinţifică. Iaşi. Bibliografie la p. Mihai Marius.. DAGENAIS. Dana. BONDARICI. 2001. 1979. 215-225. 1. Editura 1970. anul V. 2004. Bernard. 331 [332] p. 108 p. în Şcoala românească de criminalistică. Armele biologice în actualitatea mileniului III. Principalele arme instituţiilor lui Justinian de George Danielopolu.I. Braşov – Serviciul Criminalistic. p. Şeful Direcţiei Medicale din M. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Bucureşti. Chestor principal de 1083. Seria Relaţii publice şi publicitate. I. Colonel dr. p. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 6. Ministerul Justiţiei. în Tratat practic de criminalistică. 1899. 1996. 5-9. profesor la Facultatea de Drept din Bucureşti. DAN. Ministerul de Interne. 2000. septembrie 2005. Editura Polirom. STAICU. 1978. 345 [352] p. p.A. în Criminalistica nr. Profesia de relaţionist. 1095. Consideraţii privind degajarea victimelor blocate în autovehicule. anul IV. Editura Ministerului de Interne. 1099. DAFINOIU. vol. Bibliografie la p. Ştefan. volumul XIV. Fulvius. Ministerul Justiţiei. Jenő-László. Die Geschichte des Verbrechens. Rolul preventiv al criminalisticii. Strategii. Psihoterapii scurte. DAN. Paşi peste graniţe. Ion. DAN. Mihai Marius. 499502. în Tratat practic de criminalistică. 63-69. Rolul specialistului şi expertului în cercetarea la faţa locului. S. 1101. 5. p. 46-48. 1094.. nr. nr. procesul penal şi civil. DAN. Ministerul de Interne. Imprimeria Statului. Colonel dr. Nicolae. 1975. Elena. DAN. 1091. II. p. 1090. DASCĂLU. p. martie 2006. W. Nicolae. 1979. 2005. Mihai Marius. Bucureşti. DAMASIO. 1086. Şeful Direcţiei Medicale din M. p. raţiunea şi creierul uman. DAFINOIU. în Criminalistica. directorul Direcţiei Medicale a M. septembrie 2002.A. Ministerul de Interne. Traducere din limba franceză de Anca-Magdalena Frumuşani. 1976. 3-4 (II). Polirom. 1100. I. Bucureşti. 291 p. I. nr. p. 20 de ani de expertiză 1097. 9-18. Emoţiile. 1085. Editura Sfinx. p. ISACU. medic penale. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Diţă. Chestor principal. Ion. VARGHA. 225 p.1082. vol. 1996.A. Expertiza criminalistică în 1084. 1096. Mihai Marius. nr. Sfaturi medicale pentru criminalişti. 1093. poliţie Radu Dascălu. noiembrie 2002. Bucureşti. vol. ianuarie 2003. 2003. nr. p. 2002. 84-88. TOADER. directorul Direcţiei Medicale a M. p.. Utilizarea agenţilor biologici în scopuri teroriste. Bucureşti. Antonio.P. DASCĂLU. Marian. 5. anul IV.C. în Criminalistica. + V. 1098. R. anul VIII.

Presses Universitaires de France. N. Bazele biologice şi dinţelor poliţiei Capitalei. 2005. nr. Gh. Bucureşti. Scarlat. 223 p. 595-601. Bucureşti. DEHELEAN. Universitatea „C. V.C. Din tainele vieţii şi ale universului. 416 p. Editura BIC ALL. DELEANU. 524 p. 1960. Norme lexicografice şi revizie: Ion ISTRATE. 1969-2002. La 1108. p.. Ioan Milea. 1936. 1934. 1117. 1111. Istoricul reşe- 1112. Cluj-Napoca. Editura Medicală.. Adagii şi locuţiuni latine în dreptul românesc. fosta Agie. o planşă în culori. 285 p. Inteligenţa Foarte scurtă M. Ministerul Învăţământului. Aurel Sasu. I. 1934 . Grigore. Bucureşti. porţi spre cunoaştere. Edmond. Hefte 1 . 1109. 2005.C. Editura particulară Bucureşti. Traducere din limba engleză de Sabina Dorneanu. Mariana Vartic. în Buletin de psihiatrie integrativă. Bucureşti. 228 p. Editura Ştiinţifică. Paul S. 52 p. Le Book Production Unit. 1104. Curs de drept civil. Editura Albatros. Autori: Ion Istrate. Filatelia de la A la Z. (Collection Criminalité internationale dirigée par Xavier Raufer). DCRR Max. Bucureşti. E. Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu” ClujNapoca). Évolution des mesures de contrôle et des mesures réprossives prévues par les Conventions internationales et la législation fédérale sur les stupefiants. p. DAVIDESCU. (Université de Lausanne. enciclopedie a dreptului. Prefaţă de Prof. Ediţia a II-a. Tipografia „Presa“. Editura Sport-Turism. Ion. Drogues et législation. Liana. introducere. Introducere în studiul Francisc. Elena Stan. 6 facs. 1939. Bucureşti. 1114. Sergiu.. Fundamente ale rezolvării problemelor de marketing. 1 1120. Mircea Popa. 421 p. DEAK. în R. criminalité internationale des faux documents. Dreptul obligaţiilor. 8e année. DELVAL. vol. Universitatea din Bucureşti. Augustin Pop.. 2001.. DAŞKEVICI [Vasile V. Teoria contractelor speciale. DĂNESCU. 1118. vol. 1962. Signalement et identification des chevaux par les épis. Valentin Taşcu. DELEANU.D. Iorga. Teoria generală a obligaţiilor. DEARY. DEMETER. Besonders R 1119. Teză…. Vol. cu ilustr. Iaşi. an XI. 1987.I. X. 3 vol. 1116. DER RUMÄNIENSAMMLER – Rundbrief Pe copertă anul 1937 76 . no. 455 p. de Paul S. No. 5 simţuri?… 5 psihologice ale comorbidităţii dintre anxietate şi depresie. Lausanne. DELACHAUX. Partea I-a. Marcel. DEMETRESCU. DEMETRESCU.116. 1113.1103. TOMORUG. 1110.I. Faculté de droit). 308 p. III. Faux et fraudes. Editura Dacia. 315 p. I[oan]. DELEANU. Parhon“. (Academia Română. 1 (24). vol. cu tab. 10. Paris. (Facultatea de Medicină din Bucureşti. Drept civil. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol. I. Mică Dicţionarul cronologic al romanului românesc de la origini până la 1989. 246 p. DĂNESCU. Ian. 2000. Cu 25 gravuri. dreptului. 66-70. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Academiei Române. 1106. 1973. Oradea. 60 [-64] p. Deleanu.. Dactiloscopia în medicina legală. DECHAMBRE. 168 p. ANTON. 2 planuri hors texte şi diferite vignete. 1277 [-1280] p. 1977. Pierre. 132 [134] p. Doina Modola. 1115.]. [Bucureşti]. 1107. Thèse… par Max Delachaux. Fr[ancisc]. Bibliographie 161-165 p. Ministerul Învăţământului şi Culturii.4108). Proble- me judiciare în psihiatrie. 1 Bucureşti. 1105. Bucureşti. Editura Imprimeriei de Vest. 1972. DEAK.. 1963. der Arbeitsgemeinschaft Rumänien und des internationalen Studienkreises. II. 1998. 384 p. 2004.

Directorul Institutului de Medicină Legală „Mina Minovici”. DIACONESCU. univ. Tatiana Ţugulea. Patologie medico- Medicală Dicţionarul explicativ al limbii române. 2001. Bucureşti. Dr. în Criminalistica. Editura Viaţa Românească. Lucrări practice de medicină legală. DERMENGIU. C. Paris. Bailliére et Fils. Henyer. 200 p. Bucureşti. Medicina Legală în anul 2003. DERMENGIU. Ileana Vulpescu. Laboratorul de genetică al Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici”. 1998. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“. Dr. 295-296. 1125. Infracţiunile în legi speciale şi legi extrapenale. Bucureşti. dr. DERMENGIU. Alain. 1127. secretului de stat contemporan. Toxicologie medico-legale. Spionul. Note de Editura Tehnoplast. (Academia Română. „Rumäniensammler“. GHEORGHIU. 2001. Bibliografie la p. anul VII. Elena Contraş. 2002. Bucureşti. Drept Penal. 1136. Curs. legală. Editura Oscar Print. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan“). Editura Fundaţiei România de Mâine. Paris. Paris. Editura Tehnoplast. revăzută şi adăugită. 1912 1134. 1942. DIACONESCU. dr. Consideraţii privind 77 legi speciale şi în legi extrapenale. Univers Enciclopedic. V. 217 p. 564 p. Principiile fundamentale ale activităţii expertale în medicina legală. Dan. Elena Stîngaciu. 1126. 1996. univ. Zizi Ştefănescu-Goană. 3-4. directorul Institutului Naţional de medicină Legală „Mina Minovici”. legale. Dan. curs.. Partea specială. GORUN. Gabriel. 453 p. 160 p. mai 2005. 1137. 1122.29/1976. Dan. Le Diagnostic 1123. DIACONESCU. 1976. Problème médico-légal et psychiatrique. Infracţiuni în 1130. Partea specială. DERMENGIU. DERMENGIU. 1128. DIACONESCU. Redactori: Alexandra Burnei. p. Valentin. nr. Prof. DEWERPE.V. Editura ALL. 480 p. 32-33. A colaborat la revizia şi definitivarea etimologiilor dr. 1997. în Criminalistica. CURCĂ. Theodor Hristea. DÉROBERT L. Gheorghe. Dan. Editura Viaţa Medicală Românească.G. DERMENGIU. Investigaţii biochimice actuale în tanatologie. p. Mileniul III. Ediţia a II-a. în Codul penal român.. DEX. DERVIEUX et LECLERQ. R 34. nr. Dan. Editura Fundaţiei România de Mâine. Lucreţia Mareş. p. 296 p. DERMENGIU. 555 p.. nr. în Criminalistica. 1192 p. 1135. 4. Cristian. 1139. 6. Mircea Seche. univ.B. anul VI. DUCHÊNE. des taches en Médecine légale. Mihăilescu. 1121. Infracţiunile 1129. GHEORGHIU. Tanatochimie medico-legală. DERMENGIU. noiembrie 2004. DERMENGIU. 2002. 2003. Traducere din limba franceză de Dan C. [L] et H. Dan. I şi II. DEROBERT. 1131. Préface du Dr. G. Ediţia a II-a. Conducătorii lucrării: Ion Coteanu. vol. 368 p. 120 p. Zorela Creţa. Bucureşti. Baillière. I. Gheorghe. dr. dr. 119 p. Gheorghe. în Criminalistica. Dan. R 40-42. Prof. Editura Nemira. p. Dan. Antropologia 1124. Lucrări practice în medicina legală. Gheorghe. 43-44. Dan. Drept penal. 1138. 1998. 364 p. Prof. CURCĂ.-B. 3. Prof. Elena Ciobanu. 1132. Gheorghe. 2001. Bucureşti. 1998. Editura Bucura Mond. 1140. DERMENGIU. Medicine Flammarion. Éléments d’une défense sociale. 2001. Bucureşti. 42-48. Dan. iulie 2004. Luiza Seche. DIACONESCU.. dr. Infracţiuni în legi . R 51/1983. Valentina Hristea. 1133. anul VI. reţeaua de medicină legală în anul 2004. Libraire J. 2006. L’alcoolisme aign et chronique.

Berg. Volumul I. Tipografia Curţii Regale. Bucureşti. Drept penal. Alexandru Stănciulescu. Constantin. Editura Teora. Nicolae Dan şi dr. Curs universitar. Text anastatic după ediţia 1993. Constantin. DIACONESCU. Alexandru Stănciulescu. 143 [144] p. Bucureşti. 518 p. Anicuţa Tudor. Bibliografie la p. Anicuţa Tudor. Facultatea de Drept 1141. Popa. I A – C. 1154. Bucureşti. DIANU. I. Dumitru Sandu. Raport general / asupra Închisorilor Centrale / şi / aresturilor preventive / pe anul 1897 / presentat Dlui ministru de interne la 20 aprilie 1898 / de… Bucuresci. (Universitatea Spiru Haret. şi Vestala. Dicţionar Enciclopedic. Mircea Constantinescu. Ion. 1150. Editura All Beck. 96 p. Drept Penal. 1155. Göbl Fii. citate celebre [de] I. Noul Cod penal. 362 [-368] p. Text anastatic după ediţia 1996. Dicţionar 1144. [de] Gabriel Anghelescu. Popa. III H – K. 1984. vol. Carmen Zgăvârdici. + 4 planşe color. DIANU. Studiu morfo-fiziopatologic şi medicojudiciar. Editura Enciclopedică. Constantin FROSIN. Societăţile de patronagiu. Editura Nemira. 1957. Folosirea unor moderne procedee şi mijloace tehnice criminalistice în cercetarea infracţiunilor de omor. Constantin. Nicolae C. Autori: Ion Anghelescu. Imprimeria Statului. Vol. DUVAC. 275 p. Ion Anghelescu. 560 p. Anicuţa Tudor.. Dicţionar de criminalistică. Nicolescu. DIACONESCU. Bucureşti. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. Coordonare: Nicolae C. 19. F. Coordonare generală: Marcel D. 1152. II D – G. Popa. 382 p. Bucuresci. Coordonare: Rodica Chiriacescu. Dicţionar Enciclopedic. Curs. (Universitatea Spiru Haret. Ediţiunea a III-a. Nicolae Dan. 64 p + 6 Tabele.O. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti. 1993. + Erata + Planşe şi Tabele. Ion R. Ediţia 2. Partea specială. 2001. 1151. Sinaia. 78 Coordonare generală: Marcel D. Editura Enciclopedică. DIACONESCU. Coordonare generală: Marcel D. Dicţionar Enciclopedic. Nicolescu. 98-101. Legi şi obiceiuri. 20-24 noiembrie 2000. 1147. I. + 4 planşe color. Gheorghe. Carmen Zgăvârdici.R. . (Ministerul de Interne) 1148. 492 p. vol. 1995. Editura Fundaţiei România de Mâine. 1149. Gr. Volumul II. Dicţionar de argou francez-român [de] Gheorghe. III. Ediţia 2. Editura Fundaţiei România de Mâine.L. Editura Enciclopedică. Studiu comparativ.10. 2005. 506 p. 1998. 622 p. 362.speciale şi în legi extrapenale. 221 p. Director General al Închisorilor. 1145. Dicţionar de argou francez-român [de] Dan DUMITRESCU..P. DIACONIŢĂ. ing. Editura Fundaţiei România de Mâine. Valoarea probantă a rezultatelor obţinute. 2001. vol. Bucureşti. 2005. I. Moartea subită. 621 [624] p. Partea specială. Gr. Bucureşti. de cuvinte. Strada Regală. DIACONESCU. 159 p. Text anastatic după ediţia 1999. Ion Grigorescu.R. Bucureşti. Dicţionar de dificultăţi ale limbii române 1153. DUVAC. Horia. Ion Sima. (Curs universitar) 1143. 2004. vol. 19. dr. 219-221. Bucureşti. Cu 18 planşe şi 2 tabele statistice. Bucureşti. Editura Academiei R. 1146. 577 p. Gheorghe. Editurile Saeculum I. Bucureşti. Facultatea de Drept). Cu un Supliment: Documentele citate în text. 2001. Coordonatori: 1142. 1989. Bibliografie la p. + 4 planşe color. Bibliografie la p. 546 p. Editura Coresi S. Partea specială. Istoria închisorilor din România. Director General al Închisorilor. ing. Bucureşti. p. 218 p. Drept Penal. 1993. expresii. Alexandru Stănciulescu.

Bucureşti. ing. Coşman. Editura Cartier. 1. vol. Personalităţi [de] Romulus Vulcănescu. Nicolescu. Nicolescu. Cristina Florescu. Lucia Cifor. 2004. Anicuţa Tudor. Coordonare: Rodica Chiriacescu.338 de definiţii. Petrescu. O-Q. Bucureşti. SZ. 4 volume: Vol. II. Anicuţa Tudor. Editura Medicală.. 568 [-570] p. 991 p. 1159. 502 [-506] p.000 de definiţii. Anicuţa Tudor. Editura Enciclopedică. Vol. Alina Ciobanu. 1989. Vol. Alexandru Stănciulescu. George Gheţu. + 4 planşe color. dr. Maria Teodorovici. Bucureşti. Anicuţa Tudor. Nicolescu. Alexandru Stănciulescu. 1163. Editura Cartier. vol. Coordonare generală Marcel D. – Q-Z. 1162. Philipage Descola. Em. Vol. 1999. 1992. Alina Ciobanu. Vol. Coordonare: Rodica Chiriacescu. Ileana Botezat-Antonescu. Prefaţă: Mioara Avram. Bucureşti. Popa. III – K-P. 1999. Alexandru Stănciulescu. Carmen Zgăvârdici. III. Doina Cobeţ. 1157. 506 [-510] p. Referenţi ştiinţifici prof. Popa. Bucureşti. 549 [-556] p. Nicolae C. + 4 planşe color... 2004. Coordonare: Rodica Chiriacescu. 950 p. Coordonare generală Marcel D. vol. II. Bucureşti.808 p.635 de Coordonare generală: Marcel D. Dicţionar Enciclopedic. Editura Enciclopedică. Dicţionar enciclopedic ilustrat.. Maria Teodorovici. 2006. Carmen Zgăvârdici. 1979. I. Terminologie. M-R. Editura Enciclopedică. Coordonare: Nicolae C. 529 [-534] p. 437 p. Coordonare: Rodica Chiriacescu. + 3 f. 2001. Iordăchel. Dicţionar Enciclopedic. Popa. C. 1996. Dicţionar Coordonare generală: Marcel D. D-G. 1988. Coordonare generală Marcel D. Dicţionar enciclopedic. 96. cu ilustr. + 4 planşe color. Editura Enciclopedică. 1165. Alexandru Stănciulescu. 649 p. Michel Izard (colaboratori) în colaborare cu Marion Abeles. 2001. III. 240 p. 1987. Popa. 1987-1992. A-C. dr. Autori: Lăcrămioara Chihaia. IV. Vol. Coordonare generală Marcel D. Nicolae C. dr. Valentin Guţu. Bucureşti. IV. Popa. 918 p. Alexandru Stănciulescu. 79 enciclopedic. 1158. cu ilustr. Anicuţa Tudor. Dicţionar enciclopedic român. Mircea Ciubotaru. Coordonare: Rodica Chiriacescu. Dicţionar Enciclopedic.. 1993. Editura Ministerului de Interne. Ediţia a V-a revizuită şi actualizată. Autori: Lăcrămioara Chihaia. Atanase…. I. 1962-1966. vol. Alexandru Stănciulescu. Nicolescu. 1999. Editura Albatros. Lucia Cifor. 1160. Anicuţa Tudor. 910 p. Doina Cobeţ. 1161. Papadina.. Constantin Popescu. Alexandru Stănciulescu. JOJA. Autori: Nicolae Teofil Andriescu. Nicolescu. 960 p. I. Editura Enciclopedică. 98. H-K... Dicţionar de etnologie. vol. Vol. Dicţionar enciclopedic de psihiatrie [de] 1164. 883 p. Popa. vol. II – D-J. II. 1166. Jenică Drăgan. cu indicatoare rutiere. 61. V O – Q. Mircea Ciubotaru. IV L – N. VI R – S. E-L. Constantin Gorgos (sub redacţia). Editura Politică. 568 p. I. Eugenia Dima. Nicolaescu. Nicolae C. I – A-C. 2. 1992. Constantin Teodorovici. Anicuţa Tudor.674 p.1156.320 de ilustraţii. Au mai colaborat: Anatol Eremia. Constantin Teodorovici. O. Eugenia Dima.. Nicolae C. 641 p. Gabriela Barbu. Dicţionar de etnologie şi antropologie [de] Pierre Bonte. Bucureşti. vol. 4 vol. articole. Bucureşti. Editura Enciclopedică. L-N. Comitet de redacţie: Preşedinte acad. Editura Enciclopedică. Cristina Florescu. Coordonare generală Marcel D. Nicolae C. Alexandru Stănciulescu. Popa. ing. Vol. Vol. 880 p.. AD. V. Jean-Pierre . Nicolae C. P. Editura Enciclopedică. Anicuţa Tudor. Popa. Bucureşti. Nicolescu. Dicţionar Enciclopedic de droguri [de] Coordonare generală: Marcel D. Coordonare: Rodica Chiriacescu. 1132 p. GalaicuPăun. IV. Bucureşti. 1.

Editura Academiei. Jana BALACCIU MATEI. Sfetea. Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului. Dicţionar al limbii române vechi (sfârşitul 1179. relaţii Leon Leviţchi. Dicţionar Redactor responsabil: Prof. XVI) [de] G. 1167. Bucureşti. XLIII – XLIX. publice şi publicitate [de] Cristian Florin Popescu. Redactor responsabil ediţia I: prof. 2001. Tipografia ziarului „Universul”. Bucureşti. F-I. francez. Denumirea culorilor în filatelie [de] Angelo-Barbu Popescu. 1180. Radu Răutu (coordonatori). Adrian Nicolescu. Bucureşti. 211. Editura Enciclopedică Română. Traducere de Smaranda Vultur. 2004. 480 p. Dicţionar de argou al limbii engleze [de] George VOLCEANOV şi Ana-Dolores DOCA. 1327. 80 ortografic. Leon Leviţchi. Catherine Duby. Librăriile Socec & Comp. LXVIII + 716 p. 1056-1066. Bucă. Adrian Nicolescu. Mioara POPESCU. 1327. Rosetti”) 1175. dr. Bucureşti. 79 p. Prefaţă de Sextil Puşcariu. Jean-Claude Galey. Recenzie finală prof. 1178. . Tomul II. Univers Enciclopedic. DICŢIONARUL de argou. Iaşi. Editura Univers Enciclopedic. D. 1066 p. Tipărit gratuit de la pagina 641 înainte. 2005. Partea I. Andrei Bantaş. Constantin Jinga. Prefaţă de George Volceanov. Bucureşti. Dicţionar al greşelilor de limbă [de] francez-român [de] Elena GORUNESCU. Jean Jamin. Ediţia a I-a. Ciprian Nicolae Vâlcan. eufemisme şi expresii familiare englez-român [de] Ştefan BALABAN. Mihăilă. Cătălin Adrian Lazurcă. Király. X – începutul sec. Editura Tritonic. 1999. Întocmit şi publicat după îndemnul şi cu cheltuiala Maiestăţii Sale Regelui Carol I. aprilie 2001. 2004. Tomul I. Bucureşti. 871 p. I. Autori: Cristiana ARANGHELOVICI. Andrei Bantaş. Editura Teora.000 cuvinte filatelic poliglot (german. Editura Teora. Leon Leviţchi. Bucureşti. Prefaţă la volumul II de Sextil Puşcariu.Digard. 1174. aprilie 2001. Teora. DICŢIONAR englez-român. 1173. Partea I A-B. Dicţionar analogic şi de sinonime al limbii române [de] M. 718 p. 955 p. Dana Buglea. 467 p. Bucureşti. (Academia Română. Victor Dumitrache. Imprimeria Naţională. 528 p. Elena. dr. 1982. Dicţionar limbii române [Tezaur]. Partea I. Bucureşti. Dicţionar explicativ de jurnalism. Bucureşti. Mihaela Ioncica. C. 1177. şi C. 2004. 212 p. dr. ortoepic şi morfologic al limbii române (DOOM). 1999 p. 2002. Bibliografie la p. de ziarul „Universul”. 44 p. Tomul I. dr. Bibliografie la p. Dicţionar 1169. Bibliografie la p. Bucureşti. Partea II. Raport către Comisiunea Dicţionărului de Sextil Puşcariu. [de] Leon LEVIŢCHI [şi] Andrei BANTAŞ [Volumul 1]. Coordonator: Ioana VINTILĂ RĂDULESCU. GORUNESCU. Bucureşti. [Bucureşti].. 30 p. Livia Vasiluţă. 2002. 1170. 1913. 1171. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Evseev. 1327 p. Dicţionarul sec. Cráşoveanu. 1940. Gerard Lenclud. Cuvânt înainte de Ştefan Stoenescu. Bibliografie la p. 1176. Tematici filatelice. român). 1934. 1327 p. Editura Teora. Revizie finală: Prof. DICŢIONAR francez-român. 348 p. Bucureşti. Bibliografie la p. Editura Nemira. Ediţia a II-a. englez. Partea a IV-a. Univers Enciclopedic. 1098 [-1100] p. 1974. Bucureşti. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. Leon Leviţchi. Fr. 1978. 1172. 2002. Editura Polirom. Dicţionar englez-român 70. Alexandru Graur. 1168. 1995. Rezumat în limbile franceză şi rusă. Ioana VINTILĂ-RĂDULESCU. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Dicţionar englez-român. 1344 p. Marina RĂDULESCU SALA.

262 [-264] p. 1993. A-P. 480 p. 1182. Aurel. Bibliografie la p. 2001. Bucureşti. 1199. [Elaborat de Mioara Avram. Dicţionar Pavel Abraham. 633 p. LEVIŢCHI. 1973. ment. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. 1997. Carmen Gabriela Pamfil. 2001. Bucureşti. Aurel. vol. 511 p. Rosetti”) 1181. Conştiinţă şi comporta- 1189. XL + 698 p. + 45 p. 2001. 256. cu tab. 381 [-383] p. Bucureşti. de pleonasme [de] Doina Dascălu. 2 vol.L. dr. DICU. Probleme de 1188. Rodica Radu şi Victoria Zăstroiu.(Academia Română.R. Dicţionar de maxime. 382 p... (Ştiinţa pentru toţi. Editura Facla. Constantin Bulai. Timişoara. 1998. al magistraţilor şi nu numai. Bucureşti. 1977. . 1198. Editura Junior. Editura Vox S. 1982. Bucureşti.R. Ediţie critică şi studiu introductiv de I. Bazele criminologiei. Elena Carabulea. Andrei. Fulvia Ciobanu…]. 1999. Emil Derşidan. Ioan Oprea. reflecţii. Editura 1200.000 cuvinte. 1186.. BANTAŞ. Prefaţă: Ed. DICU. 93 [-95] p. Gheorghe Chivulescu. Dicţionar juridic penal [de] George Antoniu. 727 p. DICU. Dialog cu ştiinţa sec. Pentru uzul lucrătorilor de poliţie. 81 Aurel. de maxime comentat [de] Tudor Vianu. 81 p. Editura Academiei R. Ce este psihanaliza?. 472 p. Punctuaţie.. 318 p. cu fig. Limba română. Editura Ştiinţifică. Editura Proarcadia. Teora. 1195. Ortoepie. Aurel. (Dicţionare enciclopedice). Editura Naţional. 1997.a.O. 1978.. Bucureşti. 761 p. Volumul 2 supliment până la 102. Ortografie. f. 1187. 2003. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. 57). QZ. Cu un cuvânt înainte de George Astaloş. I. Editura Curtea Veche. Dicţionar Lazăr Şăineanu. Criminologie. 1196.român [de] Lazăr Cârjan (coordonator). 1190. Dicţionar 1197. 249-259. Aurel. Prof. Dicţionar de procedură penală [de] George Antoniu. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 256 p. 244 p. 288 p. Bucureşti. XX). E. Dicţionar român-rrom (ţigănesc) în grai Leon.român [de] Lazăr Cârjan (coordonator).S. Şansa. 1976. Dicţionar 1185. Dicţionar de termeni juridici uzuali [de] 1183. ortoepic şi morfologic al limbii române. Aretia. Dr. revăzută şi adăugită de Alexandru Dobrescu. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. DICU. Oprişan. DICU. Cu un cuvânt înainte de George Astaloş. tab. Facultatea de Drept). Bibliografie la p. (Universitatea din Bucureşti. Editura Tehnică. DICU. Bucureşti. spoitoresc şi rrom (ţigănesc) . de logică [de] Gheorghe Enescu. Marian Speriatu. Pentru uzul lucrătorilor de poliţie. Dicţionar român-rrom (ţigănesc) în grai 1984. Nicolae Zaharia. 1997. vol. Dicţionar ortografic.. (Gnosis. DIMITRIU. Editura Scripta. 1192. 90 p. Nicolae Volonciu. II. Ediţia a XII-a. 1985. Bucureşti. 1988. Vol. 1191. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Editura Saeculum I.. Editura Curtea Veche. Criminologie. Autori: Lazăr Cârjan. 1194. Lexic. Nicolae Biţu. Nicolae Biţu. + 54 p. Mydo Center. căldărăresc şi rrom (ţigănesc) . Dicţionar universal al limbii române [de] 1184. DICU. Bucureşti. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti. Pamfil. 1193. 286 p. Marian Speriatu. expresii latine comentate [de] Virgil Matei. 1995. 148 [-152] p. Bucureşti. Fonetică. Gramatică. al magistraţilor şi nu numai. Aurel. Bucureşti. DICŢIONAR englez-român. Ediţia a II-a îngrijită de Iancu Lucica. Autori: Lazăr Cârjan. I. de logică [de] Gheorghe Enescu. Bucureşti. psihosociologie a educaţiei.

1993. LĂPĂDUŞI. 2003. LĂPĂDUŞI. 2003. 1220. Drept 1203. C. Repere bibliografice p. Vasile. Cuvânt înainte de prof. 1976. BOTEZATU. Vasile. anul V. 1214. 200 p. DOBRE. IOFIS. Iaşi. Matei. (Biblioteca Legilor Uzuale Adnotate. nr. 4. CIOBANU. Mită Bucureşti. P. Vasile. p. VINTILĂ. 39-40. Procuror militar. Bibliografie la p. Bucureşti. Biblioteci umaniste româneşti.N. de poliţie. Horia C. + erată. Biblioteca Litera. ceptării convorbirilor. Editura Şansa. DINCU. Organizarea cărţii. X. p. + 4 f. Giurescu (coordonator). Criminologie. Gheorghe Rădulescu. Editura Lumina Lex. PĂTRAR. Bucureşti. Curierul Judiciar. 1212. 23 p. Traian. Introducere în episte- mologie. L. 2005. 2006. Bucureşti. 82 1221. DIDILESCU. pl. 1207. Bucureşti. Bazele criminologiei. 244 din 1 noiembrie 1929. Editura Fundaţiei „România de Mâine”. 1976 (Silogistica). Introducere în biblioteconomie. de stupefiante. 1974. DIMA. Manfred. p. art. prin constrângere. Procuror militar. DIMA-DRĂGAN. Jason. 3. publicat în Monitorul Oficial no.1201. fotografică. 477 p. p. DINU C. în Criminalistica. Istoria 1202. 1216. dr. Aurel. 2005. 1998. DINDELEGAN. Bibliografie la p. St. DOANĂ. cu ilustr. 971-982. Editura Proarcadia. Alexandru Stănciuleriu. BUNECI. Aurel. DINU. Tehnica şi arta 1206. cu tab. DOANĂ. Editura Didactică şi Pedagogică. 235-239.A. p. Semnificaţii. DINU. P. Bacău. 199-200. Corupţie la RADET Bucureşti. Legalitatea inter- Empire (pre-adhesive Petersburg. 2001. Vasile.A. Atlantic Highlands. Silogistica. docent Gheorghe Cronţ. Vasile. TRIP. Contrology: Beyond the 1204. drd. 2001. tab. Corneliu. 1060 p. 6. 239 p. 25-27. Postmarks of Russian 1211. DIMA-DRĂGAN. Nicolescu. Acsinte. Silistrarianu]. Camelia. 244 p. 2003. 1995. Ion. Traducere din limba rusă [prefaţă de ing. LĂPĂDUŞI. Comitetul Judeţean de Cultură şi Educaţie Socialistă. Editura Enciclopedică. XVI + 215 p. pr. Humanitaus Press. E. an XI. [Bucureşti]. Editura Didactică şi Pedagogică. 1209. Poliţişti şi jandarmi care şi-au vândut onoarea şi demnitatea. . 1929. 1973. Cogniţii iraţionale în depresie şi suicid în Buletin de psihiatrie integrativă. în Criminalistica. I. 1217.54). Bucureşti. DOBIN. Organizare. Dumitru. 3566. nr... DITTON. anul VI. Editura Luceafărul. 1219. 444 p.. BOTEZATU. Petre. Criminologie. DOANĂ. (Unioversitatea din Bucureşti. p. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. period). mai 2004. vol. 1215. Corneliu. 1979. 1208. 9-11. Dumitru. 961 din Codul de procedură penală. Prof. vol. Giurescu. Petre. nr. Simona. 1218. iulie. Gheorghe. Maria. Vasile. Editura Tehnică. 1213. Bucureşti. 364-367. Bucureşti. Bucureşti. Istoric. Divizarea Bucureştiului în 4 sectoare şi 1205. anul V. Teoria clasică şi interpretările moderne. României în date elaborată de Dinu C. 256 p. Insp. Petre. Bucureşti. no. Teoria clasică şi interpretările moderne. penal special – aspecte teoretice şi practice. Marcel D. Traficul şi consumul ilicit 40 comisariate cu Decretul no. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 320-324. DINCU. Popa.N. dr. Ion. 480 p. Editura Fundaţiei România de Mâine. 1961.. nr. Doinel. noiembrie. DINUICĂ. DÎKO. Nicolae C. 450-452. Facultatea de Drept). 1984. Nelu. Aurel. Autorii nu sunt indicaţi pe copertă. Dr. Drd. în Criminalistica. 477 [-480] p. 1993. Competenţa procurorului de a certifica înregistrările audio efectuate de denunţător. 1210. DIDLESCU. New Criminology. DINCU. Bucureşti. 1 (24).

în Tratat practic de criminalistică. POPA. 31-39. 1971). Expertiza urmelor de 1231. 1980. în Tratat practic de criminalistică. . natură piloasă prin activare cu neutroni. p. F. DOBRINOIU. dessin digitaux identiques. vol. Literatura juridică. Partea generală. G.. MOLDOVAN. Lector univ. 83 Aurelio. ROMIŢAN. engleză şi germană. 2002. 8.C. Ioan. 1228. Documente şi însemnări româneşti din MOLDOVAN. PASCU. dr. S. 608-614. Rectificare la p. Bucureşti. Maxim. Bucureşti. 440-458. 299-308. 140/1996 pentru modificarea şi completarea Codului Penal. Drept penal. J. Marcel. Institutul European.H.. Marcel. DOBRILĂ. 1989. p. DOMINGUES. 1940. RADU Alexandru. (Colecţia Praxis). Nicolae. 1229. p. DOBROGEANU. I. Alexandru. 1980. e 4 année. DOLLARD. Expertiza urmelor de sol. LAZĂR. 387-491. în: Kaiser. 1238. 1978. Traducere de Mihai-Eugen Avădanei. Mihaela. Drept penal. Diacov. Teorie şi practică judiciară. în Tratat practic de criminalistică. Nigel.a. DOBRINOIU. Beck. II.V. 1235. 1237.. Aurelio. 831 p. 1978. 1227. Theorie und Erklärung (Teorie şi explicaţie). Sack. Vol. Dolgov şi S. PĂTRU. Ministerul de Interne. Editura C.1995. 401 p. 2003. drd. IV. 1226. DOBRINOIU. G. Bucureşti. II. Partea specială. 1234. 576 p. DOBRILĂ. Ilie. no. 2000. 2000. DOBRINOIU. Vasile. 311499.. New Haven 1939 (Berlin. 1224.I. DOBRILĂ. Crimina- Vasile. Procedee matematice ce pot fi utilizate în expertiza criminalistică. 5e année. D. DODD. Il n’y a pas de 1230. Ministerul de Interne. Viorel. Bucureşti. RADU. 335 p. Les lamelles transparentes pour le transfert des empreintes digitales. Valerică. 1933. Schellhoss.. Bucureşti. Teorie şi practică judiciară. în Tratat practic de criminalistică. Sociologia banilor. litatea organizată. Marcel. 1232. Nicolae. Introducere de Alexandru Mareş. Ministerul de Interne. Maxim.. 399 p. Bucureşti. H. Corupţia în dreptul secolul al XVI-lea. Editura Lumina Lex. 1236.I. p.. 1223. Ciprian Raul. p. 1225. Expertiza urmelor de natură piloasă prin microscopie electronică. 1233. DOLDE. 1239. Kleines kriminologisches Wörterbuch (Mic dicţionar criminologic). A. 310 p. Poliţia tehnico- ştiinţifică în bibliografia română. Infracţiuni în domeniul informatic. raţiunea şi societatea contemporană. în R. DOBRILĂ. 1240. Editura Lumina Lex.I. Focşani.V. Magdalena GEORGESCU. Bibliografie la p. DOMINGUES. drd. Gheorghe.. 501. Prof. în Tratat practic de criminalistică. PĂIŞ.1. Drept penal. Editura Academiei Republicii Socialiste România. 292-299. Ionel. DOBRINOIU. CONEA. Partea specială.. dr. III. MOLNAR. Expertiza urmelor de metale. Vol.1222. Kerner. 1979. NISTOREANU.I. Frustration und Aggression (Frustrare şi agresiune). Vasile. Infracţiuni prevăzute în legi speciale. p. Alexandru. 1982. vol. vol.. II. Bucureşti. vol. + Anexe. Vasile. penal român. 352 p. DOBRILĂ. Vasile. ediţie revăzută şi adăugită cu dispoziţiile Legii nr. Marcel. Prefaţă de Liviu Chelcea. Sub redacţia A. Ministerul de Interne. 2006. Text stabilit şi indice de Gheorghe CHIVU. Gabidor. univ.-J. no. în R. 1999. Marcel. Eugen. Moscova. 423-439. Editura Atlas Lex. 798 p. Ministerul de Interne. BOROI. Economia. DOBRINOIU. 111-122. III. Editura Europa Nova.. DOLGOV. Mihaela. p. Tablă de materii şi în limbile franceză. 342 p. Alexandru MAREŞ şi Alexandra ROMAN-MORARU. DIACOV. CONEA.C. 1932. DOBRINOIU. p. vol. Cauze penale comentate – partea specială – Editura Semne. ş. Magdalena IONIŢĂ.

Partea specială. POPOVICI. Petre. BULAI. STOICAN. 1243. Explicaţii teoretice ale Codului penal român. STĂNOIU. 8e année.1969. Bucureşti. 1936. Vol. Vol.I. Vol. NEMEŞ.C. R. Editura Academiei R. SÂRBULESCU. Bucureşti. Bucureşti. BULAI. 640 [644] p.. ILIESCU. Partea specială: vol. STĂNOIU. Partea specială.C. 2003. 1939. BULAI. Nicoleta. 1936. avocat. George. III. Constantin. 1933. Nicoleta. Editura Academiei Române şi Editura All Beck. 5e année. 1036 p. 2003. 616-621. POPOVICI. 1246. ILIESCU. ILIESCU. Souvenirs d’un ANTONIU. Ion. în R. S. LUCINESCU. OANCEA. KAHANE. + erată. 436 p. Aurel. Siegfried. 35-45. DONGOROZ. Explicaţii teoretice ale Codului penal român. director ştiinţific al Institutului Juridic al Academiei Române. Rodica. Ion. ROŞCA. Noul cod de procedură penală şi Codul de procedură penală anterior. FODOR. vol. Vintilă. ROŞCA.I. Constantin. Institutul de Cercetări Juridice). 455 p. Gheorghe. IV. Editura Politică. Editura Academiei. FODOR. I.IV. Partea generală. Vol.. KAHANE.. ILIESCU. Partea specială. Editura Academiei Române şi Editura All Beck. 1247. George Antoniu. Explicaţii teoretice ale Codului penal român.. Vintilă. Mihai. Ediţia a II-a.. 1245. Partea generală. I – IV. OANCEA. Partea generală: vol. DONGOROZ. Bucureşti.I. I.1241.. vol. Bucureşti.C.. Nicoleta. 215 p. KAHANE. KAHANE. Explicaţii teoretice ale Codului penal român. OANCEA.. STĂNOIU. Iosif Fodor. Profesor de Drept Penal la Facultatea de Drept din Bucureşti. p. Nicoleta. Victor. 1972. ILIESCU. I. STĂNOIU. p. 471 p. Vol. 558-563. KAHANE. DONGOROZ. SÂRBULESCU. Noul Cod penal şi Codul penal anterior. KAHANE. 471 p. V. Iosif. (Academia Română. DĂRÂNGĂ. Prezentare comparativă. Constantin. N. Vasile. Siegfried. Nicoleta Iliescu. KAHANE. R. p. III. vol.. DONGOROZ. Bucureşti. Rodica. (Academia Română. STĂNOIU. Victor Roşca. Bucureşti. Ediţia a II-a. Siegfried. Ion. 399 [402] p. 1969.. II. Vintilă. Bucureşti. DONGOROZ. Partea generală. OANCEA. univ. Siegfried. DOMINGUES. I. I. II. Editura Politică. Vasile. IV. Dumitru. Iosif. FODOR.I.9. Înlocuirea răspunderii penale pentru unele infracţiuni cu răspundere administrativă sau disciplinară. Editura Academiei Române şi . Aurel. Vol.. Vol. Iosif. Constantin. Constantin. II. Cuvânt înainte de prof.S. DONGOROZ. DONGOROZ. FODOR. 1970. Ediţia a II-a. BULAI. 271 p. Vintilă.. (Academia Română. Editura Academiei Române şi Editura All Beck. KAHANE. NEMEŞ. 676 p. Ion. Ediţia a II-a. 1935. Explicaţii teoretice ale Codului penal român de Vintilă Dongoroz. 8e année. Petre. în R.III. Victor. 1248. Rodica. Rodica. Rodica [Mihaela] Stănoiu. 1036 p. Les lignes blanches. vol. no. DONGOROZ.10. Siegfried. ROŞCA. FODOR. KAHANE.R. 772 p. Prezentare comparativă.1957. Partea generală. Bucureşti. Rodica Mihaela. Institutul de Cercetări Juridice). DOMINGUES. Siegfried Kahane.. DONGOROZ. Dumitru. 676 p. BULAI. STOICAN. Constantin Bulai.C. Victor. DONGOROZ. Drept penal. Vintilă. DĂRÂNGĂ. Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală român. Vintilă. no. 1249. 450 [442] p. p. 1244. Siegfried. Ion Oancea. Aurelio.1. no. 7e année.. 70-76.2. Aurelio.. dr. policier brésilien. Mihai.1975.. Partea specială. 1971. Institutul de Cercetări Juridice). Siegfried. 1250. Editura Academiei Republicii Populare Române. Iosif. Vintilă. LUCINESCU. ILIESCU. 1252. 436 p.1968. OANCEA. Nicoleta. Vintilă. 2003. 1251. 84 OANCEA. 1969-1972. no. Vintilă. Ion. Gheorghe. Siegfried. 1242.

Traducere de Ovid Constantinescu şi Izabella Dumbravă. ANTONIU. Bucureşti.. O lume dispărută. 619 [-624] p. Editura pentru Literatură Universală. 1. Ediţia a doua. Editura Univers. Ediţia a doua. 8. Vintilă.STĂNOIU. Idiotul. 2003. DOSTOIEVSKI. Traducere 85 Adventures. qualitative de la nicotine. DOYLE. DONZALLAZ. 549 [-552] p. Demonii. Traducere de Nicolae Gane. [Bucureşti]. Robert – I. Domnul Proharcin. Bucureşti. 443 p. [Feodor Mihailovici]. (Cutezătorii). Editura Tineretului. Dublul. p. Siegfried. 1262. Aparatul critic de Ion Ianoşi. Câinele din Baskerville. Opere în 11 volume [selecţie]. Traducere de Marin Preda şi Nicolae Gane. 159). Conan Doyle. Détermination Ministerul Justiţiei.6. Paris.. 783 p. 1893. 5. DONGOROZ. DOYLE. vol.. 926 [932] p. V. 1967. Un pom de Crăciun şi o nuntă. Vintilă. 1979. 1255. Partea specială. Der Top. 646 p. vol. Agent des FBI enthülltdie Motive won Gewaltverbrechern. OLSHAKER.. 1261. Editura Academiei Române şi Editura All Beck. DONGOROZ. Adolescentul. 1912. Leipzig. DOSTOIEVSKI. Rodica. 218 p. Bucureşti. 9. 1958. Aparatul critic de Ion Ianoşi. + 293 p. Oameni sărmani. [2] f. 1260. 315 p. Bucureşti. DOYLE. Constantin. O altă aventură a lui Sherlock Holmes. 264 p. Aparatul critic de Ion Ianoşi. 2001. (Academia Română. Editura pentru Literatură Universală. Hachette. The Adventures 1263. Smith. 9 şi 10. Anatomie des Mőrders. ILIESCU.. Editura RAO. Aparatul critic de Ion Ianoşi. vol. (Lucrările sesiunii de referate şi comunicări din 15-16 decembrie 1978). Elder. A[rthur] Conan. 1256. Arthur Conan. Roman în patru părţi. În româneşte de Nicolae Gane. George. vol. Aus dem Amerikanischen von Andreas Rieger. În româneşte de Otilia Cazimir şi Rodica Nenciulescu. Editura Academiei Române şi Editura All Beck.. 224 p. Vol. BULAI. Mark. Traducere după ediţia „The Hound of the Bas Kervilles Another adventure of Sherlock Holmes“. Bucureşti. Inimă slavă. BULAI. vol. Bernard Tauchnitz. 1957. 757 [-760] p.I. Goldman.Editura All Beck. ILIESCU. John. 1969. Aparatul critic de Tamara Gane. Polzunkov. 3. Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală român. No. Crimă şi pedeapsă.C. 214 [-215] p. Bucureşti. London. . with a frontispiece. Ministerul Justiţiei. Leipzig. Editura pentru Literatură Universală. 1972. 1253. 1257. Partea generală. (The English Library. 20 de ani de expertiză criminalistică la ANTONIU. Arthur Conan. Institutul de Cercetări Juridice). no. Traducere din limba engleză de Mircea Alexandrescu şi Costache Popa. 505 [512] p. Editura Univers. Bucureşti. 767 [-770] p. Constantin. 1937. George. Editura Tineretului. 445 p. Mysteries and [Feodor Mihailovici]. Institutul de Cercetări Juridice). Rodica. 1259. vol. Roman în şase părţi cu epilog. Traducere revăzută de Ştefana Velisar Teodoreanu şi Isabella Dumbravă.. Amintiri din Casa morţilor. KAHANE. Bucureşti. 1258. Umiliţi şi obidiţi. 1990 [Oradea „Crişana“]. Un roman în nouă scrisori. 1971. Berlin. Gazda. DOUGLAS. vol. Nicoleta. DOYLE. Siegfried. 1254. 1970. Laboratorul Central de Expertiză Criminalistică. 350-362.2001. (Academia Română. 1902. Vol. 679 p. 10. 431 p. Bucureşti. Arthur Conan. 7. (Academia Română. of Sherlock Holmes. Institutul de Cercetări Juridice). Republicată de Editura Mondero. Un hoţ cinstit. 1966. 9e année. STĂNOIU. by A. de Emma Beniuc. Nicoleta. Studiu introductiv de Tudor Vianu. 2003. Bucureşti. Nevasta altuia şi un soţ sub pat. KAHANE. Editura Univers. în R. 2003. Aparatul critic de Ion Ianoşi. Heinemann and Balastier. Bucureşti. Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală român. Fraţii Karamazov.

Markeri S. p. DRAGOMIR. Bucureşti. 2006. Conacul Shoscombe. anul VII. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Enigma diademei de berile. Semnul celor patru. [Bucureşti]. 1268. 1958. Junimea. Iaşi. biolog.1264. Semnul celor patru [Romane]. Subinspector. Arthur Conan. (Clasicii literaturii universale). DOYLE. biolog. Aventurile profesorului Challenger [nuvele]. DOYLE.R. 258 [262] p. Subinspector de 1271. Editura Tineretului. [Bucureşti]. Noţiuni fundamentale. (Biblioteca pentru toţi. [Bucureşti]. XXVIII + 313 [316] p. Sherlock Holmes Holmes. În româneşte de Mircea Alexandrescu şi Costache Popa. Ştefănescu-Medeleni. Semnul celor patru. A. 1265. noiembrie 2005.T. Prefaţă: Ion Hobana]. 435 [-455] p. Arthur Conan. 1277. Iaşi. (Mărcile Litografiate). Arthur Conan. Conan. Editura Unisens. Arthur Conan. Bucureşti. Editura Ion Creangă. Traducere de Lazăr Cassvan şi Rodica Lackner. 141 [-144] p. roşu. trei lucarne. DOYLE. 4-6). Cuprinde: Un studiu în roşu. DRAGOMIR. Malone de la „Daily Gazette“. poliţie. 222 [-224] p. 1274. Editura Tineretului. DOYLE. Chirurgie plastică şi reparatorie. 2004. 1266. 1279. DOYLE. 429 [-432] p. Bucureşti. 1971. Minerva. cuprinzând relatarea uimitoarelor aventuri ale profesorului Geroge E. În româneşte de Andrei Bantaş. DOYLE. Bucureşti. 47-48. [1991]. DOYLE. 1273.T. utilizaţi în identificarea judiciară. Al. Bucureşti. Romane. 259 [-263] p. Editura Ploscău. 157-161 1278. O altă aventură a lui Sherlock Holmes. Crase banalităţi Arthur Conan. Lord John Roxton. DRAGOMIR. 280 [-288] p. Aventurile lui Sherlock 1272. În româneşte de Andrei Bantaş şi Nicolo Della Pupa. DOYLE. metafizice. Editura Humanitas. În româneşte de Otilia Cazimir. p. Bucureşti. Traducere de Lazăr Cassvan şi Rodica Lackner. Memoriile lui Arthur Conan. 1276. utilizaţi în identificarea judiciară. Scandal în Boemia. 1992. 2). Kiriac. 1970. Alexandru. Hera. Arthur Conan. Conan Doyle. 1973. Traducere din limba engleză de Lazăr Cassvan şi Rodica Lackner. 224 [-231] p. Îngerii răzbunători şi Comoara din Agra. Editura Tineretului. 763 ). I. În româneşte de Otilia Cazimir. DRAGOMIR. Vol. Challenger. 260 p. 258 [-263] p. Rodica Nenciulescu. 1267. Prelegeri re-construite de Gabriel Liiceanu şi Cătălin Partenie. D. Arthur Conan. 1269. (Colecţia Arhiva lui Sherlock Holmes Nr. 1280. Mondero. 6. 1966. Firma Gridlestone. Prefaţă de Mihai Dascăl. Elena. Arthur Conan. DOYLE. 288 p. nr. DOYLE. 123 [-127] p. Editura Junimea. Editura Odeon. Arthur Conan.R. Aventura celor Sherlock Holmes [de] Sir Arthur Conan Doyle. [1966]. 205 p. Markeri S. În româneşte de Andrei Bantaş. Prefaţă de Gabriel Liiceanu. 1270. Mărcile poştale clasice românesti litografiate în perioada 1865-1872. Bucureşti. Bucureşti. 86 . 1990. O lume dispărută. (Colecţia „Fantomas“). 1980. în Criminalistica. Elena. Cristian V. 1993. 1980. DRAGOMIR. 1985. 1991. Cîinele din Baskerville. Arthur Conan. contraatacă. DOYLE. Postfaţă de Andrei Pleşu. DOYLE. Un studiu în 1275. 1 Numărul volumului în cadrul colecţiei. romane poliţiste [de] Sir Arthur Conan Doyle. În româneşte de Lucia Gogan. (Integrala A. Coama leului. În româneşte de Andrei Bantaş. pe cotorul cărţii. În româneşte de Marius Măgureanu. [Bucureşti]. Serie 1 nouă. profesor Summerlee şi E. Sibiu [Transpres]. (Aventura).

Editura Medicală. Bucureşti. p. Kiriac. DRAGOMIR. Kiriac. 195-203. 624 p. T. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Vasile. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. 1286. Bucureşti. Problematică şi 1290. Prof. Bucureşti. în Tratat practic de criminalistică. Bucureşti. 1301. DRAGOMIR. Prim-procuror. Kiriac. Almanah Filatelic 1985. 1980. Tipografia şi Librăria „Lexandri“. Bucureşti. Aurel. 1295. HANGANU. Ministerul de Interne. ASANACHE. 1978 („Contributions”). Editura Ştiinţifică. cu fig. DRAGOMIR. 1289. Stabilirea grupei sanguine după firul de păr. 122-125. august 2006. Kiriac. Alexandria. DRAGOMIRESCU. Mina. 1284.Y. gendarmi rurali şi agenţi auxiliari. DRAGOMIR. 4. Mina. 1294. PRELIPCEANU. p. 1287. 287 p. DRAGOMIR. l/89-l/90. Ministerul de Interne. Übersetzung Translation Dr. Bibliografie la p. 2002. Vol. Mina. Expertiza 1292. Ausgabe der Ochsenkopfmarken: Der Rumäniensammler Nr. Determinarea grupei Study of The First Moldavia Issue. 1990. Contributions to the sanguine din firul de păr. 122-125. SURPĂEANU. I. DRAGOMIR. Kiriac. Mihai. Ministerul Justiţiei. Gheorghe.1857. N. 1968. Ministerul de Interne. metodologie medico-legală. Orientări actuale în teoria şi practica medicolegală."Cap de Bour". „Umlauf 2. Reconstituirea circulaţiei mărcilor „ Cap de Bour“ Emisiunea a doua. 2. natură piloasă pentru stabilirea sexului. cu fig. p. p. 1904. Noua metodă practică pentru a învăţa cu înlesnire legile privitoare pe toţi oficerii de poliţie judiciară şi în special comisari. p. 209 p. vol.Ausgabe". nr. Expertiza urmelor de Virgil. Bucureşti. 1293.87. 87 1302. Programare neliniară. . 1288. MALIŢA. DRAGOMIR. Filatelia Nr. p. Introducere în programarea convexă. Expertiza medico-legală psihiatrică. 1979. DRAGOMIR. DRAGOMIRESCU. 161-164. Editura Ştiinţifică. Octavian. DRAGOMIRESCU. Mircea. 271-278. vol. în Tratat practic de criminalistică. Romanian Philatelic Studies. 1300. Bucureşti („Contribuţii”). DRAGOŞ. DRAGOMIR. MALIŢA. DRAGOMIR. 1285. DRAGOMIR. II. 1978. 325 p. 1974. 1299. Radu. Editura Medicală. DRAGOMIR. Contribuţii privind sanguine din firul de păr. A. p. DRAGOMIRESCU. Bucureşti. în Tratat practic de criminalistică. 1297. Ştampilografie poş- tală (România 1822-1910). Virgil. 392 p. DRAGOMIR. Bucureşti. V. DRAGOMIRESCU. 1298. Legitima apărare. 1972. 142-160 („Compania”). LĂPĂDUŞI. Urmele de sânge. p. Almanah Filatelic '89. Mina. 386+392. Editura Viaţa Medicală românească. Mihai. 1980. + erată. vol. 321-323. Determinarea grupei 1282. Catalogul mărcilor poştale româneşti. DRAGOMIR. 73 . în Criminalistica. DRAGOMIRESCU. Bibliografie la p. circulaţia mărcilor Cuza 1865. No. Bucureşti. 1979. Bucureşti. 1283. 317-320. 377 p.N. Filatelia Aug. Kiriac. Darstellung des Umlaufs der 2. medico-legală în psihiatria judiciară. Kiriac. 25-28. Kiriac. Compania Diligenţelor Moldovei 1852 . 1978. sub-comisari. Bucureşti. Ministerul de Interne. anul VIII. II. 1296. DRAGOMIR. 1992 („Ştampilografie"). Mina. Ministerul Justiţiei. Nestor. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Mina. Sublocotenent. Expertiza urmelor de natură piloasă pentru stabilirea grupei sanguine. Vasilescu. Contribuţii cu privire la circulaţia primelor mărci poştale româneşti. Virgil. 1979. 65/1987. Kiriac.1281. 280 p. 4. 1976. Dan. Otto Binder in Rumăniensammler Nr. 1291. Mircea.

Elisa. Lector univ. 367 p. Polixenia.. nr. 54 p. CORNEANU. ROMAN. Jenică. Bibliografie la p. RUSU. DRAPKIN. DRĂGHICI. VII. vol. Editurile Saeculum I. Direcţia arme. NICOLAE. 1310. OANCEA. Constanţa. 5. Jenică. GRECU. Jenică. 1318. DRAGOTEANU.. Bibliografie la p. 1313. Editura Luceafărul. 208 p.. 42 p. DRĂGAN. 463 p. 384 p. 2001. Substanţe chimice M. vol. I. Silvia. 1315. vol. Drogul. eroi şi personaje din mitologia drogului. 3-15. Constantin. 1. volumul XIV. Milan. Editura Craiova. Bucureşti. februarie 2006. Editura Europa Nova.1303. 2005.. Economistul mileniului III. 1317. 383 p. DRĂGAN. DRIMBA.. 2. SUCEAVĂ. şi Vestala.C. Prof. Editura Magicart Design. 1994. nr. vol. G. Sinergisme morfogene în evoluţia sistemului osteomedular. 19-20 (II). Svedlovsc. mijloace tehnice de examinare a 1320. 1311. dr. 1314. L. anul II.S. 21-22. Jenică. Editura Fadrom.R. 379-381. p. 1309. Jenică. explozivi şi substanţe toxice). TIPIŞCĂ. dr. Dumitru. IV. Ligia. P. Lt.. p. Editura Militară. univ. lt. 1305. 143. Ovidiu. 351 p. 2005.. DRĂGAN. p. DEMETRESCU. 180 p. obiect al reglementărilor juridice. 1307.IX. Facultatea de Drept. Bucureşti. V.. M. Bucureşti. 41-42. 399 p. Preparator universitar slt. 145-165 p. 1998.C. X.. DERMENGIU. 1. p. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. nr. nr. 1306. vol. 463 p. 1319. iulie 2000. Istoria culturii şi civilizaţiei. Consideraţii privind rolul ştiinţei criminalisticii în cadrul investigaţiei penale. 1308. 108-122. în Analele Universităţii „Spiru Haret“. Tortura. Mihai. nr. Colonel lector univ. 1312. DRĂGAN. 1304.. Aparatura criminalistică modernă şi sisteme de procesare a imaginilor. Ion. VIII. p. Depistarea toxicomanilor. Interferenţe între eroarea medico-legală şi eroarea judiciară. Bucureşti. I. 70 p. 284 [286] p. DUCA. vol. MEŞINĂ. VREJU. martie 2006.. III. univ. vol. p. DRĂGAN. Bucureşti. Conf. vol. Prep. 4. nr. în Criminalistica. VI. Implicaţii în expertiza medico-legală. Consideraţii teoretice şi practice. iunie 2004.. Editura Ministerului de Interne.. Cristian Ion. 6. 1995. 1987. Mariana. Jenică. vol. DRĂGAN. Alexandra. DRĂGAN. (Inspectoratul General al Poliţiei. 433-437. 142 p. anul II. Constantin. în Criminalistica. Bazele teoriei situaţiilor de Procedura reorganizării judiciare şi falimentul. Editura Ministerului de Interne. George. MELINTE. C. anul VIII.. Noi . volum 12. Jenică.. DUCA. Nicholas Georgescu – Roegen – profetul arhitect al noii gândiri. p. Dan. 2003. 1996. Jenică. 415 p. Bucureşti. în Criminalistica.F. anul II.. 558 p. Aproape totul despre droguri. TRÎMBIŢAŞU. 11 vol. în Revista Română de medicină Legală /Romanian Journal of Legal Medecine. Sesiunea de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice.O. Jenică. 415 p. în Ştiinţele juridice la început de mileniu.R. 2001. MARTIUS. II. drd. DRĂGAN. POPESCU. 413 p.. dr. univ. DERMENGIU. Gheorghe. DRESSLER. DRĂGAN. decembrie 2000. 29-30 (I). 1993. Ediţie definitivă. Dicţionar. Manual de educaţie antidrog pentru ciclu gimnazial. DRĂGAN. vol. Zei. XI. 447 p. CĂRPINEAN. Criterii de evaluare ale „punerii în primejdie a vieţii” în leziunile vasculare. dr. septembrie 2000. anchetă. Drogurile în viaţa românilor. A. vol. Ion. STĂNESCU. Constantin. 1994. esenţiale şi precursori. 1316.col. DRĂGOI. 88 Constantin.

Petru. Luboš. 1342. DULCIU. 269 [-271] p. 17-18. Bucureşti.D. REJL. în Tratat practic de criminalistică. 191 p. Journal of Great Britain No. DUCA. 1972. Manuel vocabulaire du portait parlé. O cerinţă a contemporaneităţii. DUCULESCU. BECKTON W. 1973. Victor. Dan Toma. Efectuarea examinărilor dactiloscopice în sistemul A. Studii de drept internaţional. Arhive. Marseille.P. Mică enciclopedie. 226-233. Continuitate şi discontinuitate în dreptul internaţional. Editura RAO (Enciclopedia RAO). 186-190. Editura Academiei Republicii Socialiste România. Editura Politică. Ministerul de Interne. 1338. Subcomisar de limba germană de Mihai Moroiu. în Criminalistica. 1321.. 620-668. Al.. în Tratat practic de criminalistică. Petru. 1982. Urme lăsate de animale. 1335. p. Petru. Ipostaze ale diplomaţiei. Pietre preţioase. Bucureşti. DUME. vol. identificări judiciare din Institutul de Criminalistică. p. 1998. 1334. 344 p. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. Petru. după imprimarea prin apăsare. p. Adrian. 1980. 1327. Philatelic poliţie. DUMITRESCU. DUCULESCU.I. Victor.. Octavean. 40 p. vol. 1976. Bucureşti. Descoperirea falsurilor în acte şi . Biblioteca Eminescu. 5/1895. TOMA. DUME. 2. 232 p. Inspectoratul pentru Cultură al Judeţului Botoşani. Bucureşti. 1337. România la Organizaţia Naţiunilor Unite. Sinaia. Colonel. 342 [-344] p. Dreptul tratatelor. Bucureşti. 1336.F. DUCULESCU. 1340. DUCRY. februarie. vol. Expertiza scrisului cursiv. Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu“. DUCULESCU. Editura Militară. Diplomaţia secretă. Reconstituirea scrisului 1328. DUME.. Victor. Ministerul de Interne. Succesiunea sta- 1324. 1326.documentelor. 25-26. şeful Serviciului de 1330. I. Europeană. DUCULESCU. Ministerul de Interne. Constantin. 101 p. Victor. 64 [-68] p. Ion 1323. 1995. nr. Coordonator: Dumitru Popescu. în Tratat practic de 1325. III. aprilie 2006. III. Roxana. 20-24 noiembrie 2000. vol. Principii şi forme juridice ale cooperării economice internaţionale. DUME. Editura Geea. Noul sistem integrat de identificare balistică din cadrul Institutului de criminalistică al I. Bucureşti..G. Victor. în Tratat practic de criminalistică. Scrisul. I. Victor. p. MUNTEANU. Traducere din 89 – Expert grafic diplomat al Şcoalei Superioare de Arhivistică şi Paleologie. în Tratat practic de criminalistică. 1322. în Criminalistica. DUME. C. p. 1986. 1333.R. biblioteciambrozie şi aguridă. DUCULESCU. vol. G. 1332. DUFFAUX. Căpitan – din Geniu Editura Continent XXI. DUCULESCU. DUERST G. Editura Militară.B. în R. 1341. 1984. 1976. Bucureşti. telor la tratatele internaţionale. Diplomaţia păcii. 277 [-280] p. Albatros. ĎUD’A. 1980. 1978. 1979. p. Bucureşti. Mouillot. Decémbre. DUCULESCU. Marius. DUCULESCU. Ministerul de Interne. Les Formules dactyloscopique réelles. 1909. 2. nr. 1331. ROGOJANU. 1985.I. anul III. (I). anul VIII. 77-79. p. expert criminalist. NĂSTASE. DUME. II. Editura Casa 1992. Victor. 1329. Editura Academiei R. 1339.S. 116-141. Bucureşti. p. 318-320. 2001. Petru.R. criminalistică. R. Examinarea actelor deteriorate prin rupere şi ardere.S.C. Ion. ANGHELESCU. Bucureşti. Rudolf. 2001. Victor. 216 p. p. 307-310. Petru. 1929. Titlu şi tablă de materii şi în limbile engleză şi rusă. 170 [-175] p. Constatarea tehnicoştiinţifică a urmelor lăsate de mâini. Victor. Editura Academiei Republicii Socialiste România. Ministerul de Interne.

„Monitorul Oficial”. 2001. în Criminalistica. complet refăcută şi adăugită de autor cu colaborarea lui Teodor Stihi. Bucureşti. noiembrie 2004. Dorel.. DUMITRESCU. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Crăciun. Alexandro. Editura Solness. Technica şi monetară. Bucureşti. engleză.S. Bibliografie la p. Tipografia Revista Geniului. 1944.A. DUMITRESCU. Editura Academiei R. 424 p. în Criminalistica. Recunoaşterea falsurilor în administraţie şi prevenirea lor. Profesor de expertiză grafică la Şcoala Superioară de Arhivistică şi Paleografie. Ediţia a Editura . 1352. GACEA. Teoria logicii. (Academia R. 1049 [-1051] p. Paradoxele logice. Istoria logicii. DUMITRESCU. DUMITRIU. (Academia R. Anton. 367-383. Despre re- Ştefan I. 384 p. GHEORGHICI. Dumitru. 135-142. Anton. Şcoala Superioară de Arhivistică şi Paleografie). Anton. Bucureşti. p. Editura Ministerului de Interne.R. Mecanismul logic al matematicilor. Ediţie nouă. Marius. Bucureşti. GHIORGHICI. Eugeniu. 1938. Logica polivalentă. Doru. Logica polivalentă.. Anton.documente prin ajutorul fotografiei cu o prefaţă de D-l Stahl. DUMITRESCU. directorul Intendenţei Stabilimentelor Centrale.S. STÎRCEA. 1354. 1943. 1357. Elemente de antropologie judiciară. forzaţ ilustrat. Centrul de logică). editat de Fundaţia Anastasia cu prilejul expunerii colecţiei şi arhivelor RAINER la Galeria Catacombelor. (Academia Română. Acupunctura ştiinţifică modernă. Bibliografie la sfârşitul capitolelor. gândirea impresiunile „cap de bour". DUMITRIU. 6. 200 p. 1351. DUMITRESCU. cu ilustr. Anton. 45-48. 1343. 1969. Martori mincinoşi şi documente false. 181 p. 391 p. p. Bucureşti. 1350. Ioan Florin. Istoria logicii. Constantin. Bucureşti. „Junimea“. Centrul de logică). DUMITRIU. DUMITRESCU.S. (Enciclopedia de buzunar. Viorel. Editura 1348. 1971. Schimbul. Subcomisar de poliţie. rusă. 590 p. Rezumat în limba franceză. p. Anton. 401-409. Didactică şi Pedagogică. Iaşi. 1968. Constantin. cu fig. 1358. Cu o prefaţă de Intendentul general Florescu. Informatică juridică. Bibliografie la p. 1973. 210 p. Anton. Tiparul: R. 200 p. DUMITRIU. Soluţia paradoxelor logico-matematice. 115 p. Anton.R. CONSTANTIN. Un album document al Centrului de Cercetări Antropologice în memoria Profesorului Rainer. 1347. Comisar de poliţie. Comisar-şef de poliţie. 1977. poliţie. Inspector principal de poliţie. DUMITRIU. cu portret şi facs. Matei.S. 1345. 1944. [2004]. EFTIMIE.. VI (Cotroceni). Editura Viaţa literară. DUMITRESCU. Tipografia „Geniului”. 2006. Bucureşti. DUMITRIU. 1928 (Arhivele Statului. Editura Mircea.. 1966. Comisar-şef de 1356. 249-254.R. 1344. Alexandru Şt. 1360. Mimii 1353. 1355.R. Mileniul III. 1359. DUMITRIU. DUMITRESCU. Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă. + 22 planşe color şi alb-negru. Sorin. anul VI. 1993. 90 Academiei R. Filatelia 11/1958. Bucureşti. 385 p. Bucureşti. Moneta. Rezumat în limba franceză. Pregătirea viitorilor agenţi de poliţie în domeniul Criminalisticii şi al Medicinei Legale. Editura Ştiinţifică. II-a. Editura Enciclopedică Română. revăzută şi adăugită. nr. 1346. Actualitate şi perspective privind utilizarea tehnicilor de identificare criminalistică în pregătirea viitorilor tehnicieni criminalişti. 1349. 1998. Timişoara. Centrul de Cercetări Antropologice). Bucureşti. Tablă de materii şi în limbile franceză. Alexandru. Bucureşti. DUMA. RAINER. DUMITRESCU. Viorel. DUMITRESCU. Capcane judiciare. Seria „Sinteze“). DUMITRIU.

Etude de în secolul al XIV-lea. Biblioteca Naţională Paris. 1990. Prevenirea falsului în înscrisuri în lumina unor constatări din practica expertizei criminalistice. în Realităţi şi perspective în criminalistică.. Editura Tehnică. Ion. Slobodan. 1986. Biblioteca socială). Institutul de Medicină Legală al facultăţii de Medicină. DUNJIC.W. 1975. regulile în secolul al XIV-lea. DUMITRU. Sandu. Ţările Române Sociologie. Anton. DURKHEIM. Prof. Colecţia de manuscrise. 416 p. Translated from French by Joseph Ward Swain. 1956. 1361. Prof. DUMITRU. Émile. 684 p. Les regles de la methode sociologique. C. + IC + 471 p. 1366. 1979.767 p. DUMITRIU-SNAGOV. 144-153. Émile. cunoaştere * Alétheia * Cartea întâlnirilor admirabile. Émile. (Faculte des Lettres de Paris). 1979. în balistica judiciară.) Klassik der Soziologie eine polemische Auslese (Clasic al sociologiei. DUMITRIU. The Elementary Forms of the Religious Life. Bucureşti. Text latin (facsimile şi transcriere). New York: The Free Press. Ştiinţă şi 1367. 2003.462 p... Istoria logicii. 1375. 1362. în: Mills. Sociologia. 1372. (Bibliotheque de Philosophie Contemporaine). Paris. Tabla de materii şi în limbile engleză şi franceză. 1924. DURKHEIM. 1993. Libraire Felix Alcan. Editura Eminescu. (Bibliotheque de Philosophie Contemporaine). Sociologie et philosophie. Rezumate în limbile engleză şi franceză. SAVIC. DURKHEIM. 1369. travail social. în Revista Română de Drept. 1365. 1363. Bucureşti. P. London: Collier Macmillan. Text latin (facsimile şi transcriere) Traducere şi comentarii /Studiu/ Note / Glosar / şi / Indici / de Ion Dumitriu Snagov. Eseuri. 1965. p. o selecţie polemică) Frankfurt/Main. Cartea Românească. Paris: Felic Alcan.U. Centrul de logică). Index. Editura Eminescu. Tratat despre arta militară şi maşinile de război. Bibliografie la sfîrşitul capitolelor. fig. Biblioteca Naţională. Bucureşti.R. Émile. 1924. Preface de C. Traducere şi comentarii. în Criminalistica. (Codiciele Latin de la Paris – 7239 Paulus Sanctinus Ducensis). Problematica ricoşeului metodei sociologice. 35-36. DUMITRIU. Cristian. 162 p. Editura Cartea Românească. nr. 1371. Thèse… par Émile Durkheim. p.Didactică şi Pedagogică. De la division du III-a revăzută şi adăugită. DUMITRIU-SNAGOV. Über die Anomie (Despre anomie). 1966. (Academia R. Ediţia a Dusan. [1] f. dr. Bougle. Bucureşti. 507 p. Note. DUMITRIU. Tablă de materii şi în limba franceză. 1373. Gropile comune şi câteva dintre problemele apărute în procesul de identificare a cadavrelor din gropile comune. Paris. Glosar şi Indici de Ion Dumitriu-Snagov. germană şi latină. Émile. dr. 1212 p. 1374. nr. 373. DURKHEIM. martie 2005. Codex Latinus Parisinus – 7239. 22-28. Traducere de Constantin Sudeţeanu. DURKHEIM. Universitatea din Belgrad. Anton.8. Le suicide. DURKHEIM. Codex Latinus Parisinus. 1364. p. Ion. Homo universalis: Încercare asupra naturii realităţii umane. Bucureşti. Émile. 1368. 224 p. Anton. DURKHEIM. Paris. ilustr. Texte şi în limbile franceză. studiu.S. (publ. anul VII. (A Free Press Paperback). XII . XV 143 p. cu portret şi facs. Ţările române 1370. 1973. 1893. (Cultura Naţională.F. 2. 1897. Bibliografie la p.] Tratat despre arta militară şi maşinile de război. Pauli Sanctini Ducensis [. Bucureşti. 91 . É.] Tractatus de re militari et machinis bellicis / Paulus Sanctinus Ducensis [. Colecţia de manuscrise.

Elvira Balmuş. Bucureşti. Îndrumar şi 1383. Paris (IV). MORARIU. Ediţia a II-a revăzută de Ioan Mihăilescu. 1986. DURKHEIM. Subcomisar de poliţie drd. Iaşi. 893 [898] p. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. sociologice. Ediţie îngrijită. Niculae. Rue Saint Merri. Mic dicţionar teologic. CONSTATIN. 393 p. DURKHEIM. Henri. Montreal. 1974. 92 . Instrument de comunicare. 1377. 23. Unele probleme pe care trebuie să le lămurească investigarea în cazul infracţiunilor în domeniul intermedierii de valori mobiliare. Traducere şi studiu introductiv de prof. 282-290. 1379. Protocolul. 1996. emerit dr. Traducere din limba franceză de Alana şi Călin Şabac. F. 308 p. Institutul European. Iorgu Stoian. postfaţă de Emil Păun. Émile. În româneşte de Mihaela Calcan.) Kriminalsoziologie (Sociologie criminală). Émile. Bucureşti. Hendri Durville. 1385.. Émile. în: Sack. Regulile metodei Constantin. Émile. Editura Didactică şi Pedagogică. dr.. Editura Galaxia. König. imprimeur-editeur. 1995. 2005. 1381. Oficiul Informaţii şi Documentare – Ministerul Aprovizionării şi Gospodăririi Fondurilor. Traducere de C. 1980. instrument de communication. C. 1382. H. Bucureşti. Editura Luceafărul. DURKHEIM.G. Despre sinucidere [de] Émile Durkheim. Victoria Petrescu şi prof. Québec. DUVAC. Canada. IONESCU. Editura Ştiinţifică. Montreal. Evoluţia pedagogiei în Franţa. É[mile]. cu portret.1376. Versiunea originală: Le protocole. 320 [-324] p. DURVILLE. La Science secrète. Preot.. Bucureşti. Editions Protos. 1384. 289 p. DURKHEIM. 200 p. Prefaţă de Victoria Petrescu. Editura Didactică şi Pedagogică. 1378. DURLEA. (publ. 1974.P. DUSSAULT. 1380. 1993. 112 p. Prefaţă de Mihai Dinu Gheorghiu. Prefaţa la ediţia în limba română de Romulus Pătru Bena. Kriminalität als normales Phänomen (Criminalitatea ca fenomen normal). Bucureşti.R. Preot. Preot. R. Louis. note şi comentarii. expertize tehnice auto. 223 p. AlexandruRăzvan. DURKHEIM. cu portret aplicat (Lucrări fundamentale de pedagogie).. Educaţie şi socio- logie. Traducere: prof. DURLUŢ. aprilie 1996. 2001. Frankfurt / Main. Editura Ministerului de Interne. p. Ionel. Sudeţeanu. directorul Corpului de Control din I. 1972. univ. Titlul în original în limba franceză: L’évolution pédagogique en France.

În căutarea limbii perfecte. Les Encres invisibles. Polirom Pontica. ECO. Traducere din limba italiană de Dragoş Cojocaru.. Editura Pontica. 1. coordonator Rolf Rainer Jaeger. ECO. 511 p. anul VIII. Lübeck. p. ediţie revăzută şi adăugită. Flonta. 238 p. ECO. auriculare). 295 p. Editura Pontica. 1938. 1995. Constanţa. Traducere din limba italiană de George Popescu. 179 p. EINSTEIN.I. Pârvu. Umberto. 387-405. p. Insula din ziua de ieri. Michael. Mihai. 1389.C. Iaşi. p. 1402. [Bucureşti. Traducere din limba italiană de Ştefania Mincu şi Marin Mincu. EHRMAN. 1964].E 1386. ECARD. Flonta. no. Thèse No. Ştiinţe criminalistice. Berlin. Bucureşti. Umberto. 512 p. 1399. Traducere din limba engleză de Melania Dumitrache. Univer1397. Les Argots étrangers. 2000. 77 [-79] p. Georges. International 1396. 10e année. 1995. Umberto. Ediţie îngri- jită [şi prefaţată] de Marin Bucur.. 2004. univ. Selecţia textelor: M. 1991. Misterioasa flacără a de moulage la „Pateu Lapierre‫ . Schmidt Römhild.15). Traducere din limba italiană şi postfaţă de Florin Chiriţescu. Ediţie 1390. I.. Pârvu. nr. Ohrabdruckspuren (Amprente 1392. 1407. Albert. 10 année. 1404. antologie. Georges. 192 p. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Editura Dacia. D. 1388. 304 p. EBERHART. Umberto. 480 p. 203 p. Prof.I. Ediţie îngrijită de Doina Papuc.I. 2005. în R. (Mari prozatori ai sec. EINAUDI. p. 1403. în Criminalistica. 459 [464] p. D. reginei Loana. Traducere din limba italiană de Oana Sălişteanu. Umberto. Une nouvelle technique Umberto. 438 [440] p.״‬în R. Editura Pontica. 2006. EATSAN. Postfaţă de Marin Mincu.. Chişinău.C. dolino. Bibliografie la p. Constanţa. II. Cum văd eu lumea. Note de M. 3. 1984. Humanitas. Numele Trandafirului. 1393. XX). licenţă. (Université de Genève. no. Disciplinele umaniste. Editura Pontica. vol. ECO. 412 p. Traducere din italiană de Ştefania Mincu. 1401. 10. no. vol. iunie 2006. 335 p. Stoianovici. 9 année. II.. 225-256. ClujNapoca. Constanţa. 1394. Adevăr şi ficţiune în 1391. Umberto.. Flotna. 1992. no. 580-600. I. Les mineurs délinquants. Traducere din limba italiană de Florin Chiriţescu. 1387. Traducere din limba italiană de Ştefania Mincu şi Daniela Bucşă. Codul lui Da Vinci. Bucureşti. 1398. 1937. Roman ilustrat. Cum se face o teză de sitatea din Bath. în e R. vol. 308 p. ECO. 1400. Editura Hiperion. îngrijită de Umberto Eco.4-5. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Umberto.I. ECARD. O Traducere din limba italiană de Ştefania Mincu şi Marin Mincu. 8 p. Editura Humanitas. Editura Humanitas. 28-44. 2002. EISENHOVR (Louise Elisabeth). Thèse… London & Working. Minunea Sfântului Bau- narcotics control. 2002. p. ECO. 1405. ECO. . Despre comportamentul anti-social: abordarea britanică. Umberto. 1938. ECARD. Jean-Luc. Cugetări. Polirom. Istoria frumuseţii. Mignon G. 1395. I. Bucureşti.C. Umberto.C. Traducere din limba engleză de M. Ei s-au jertfit pentru patrie. Librairie Arthème Fayard. 1934. 2000. Enciclopedia RAO. 452-468. Conacul groazei. e R. ECO. Essen. (Colecţia „Pentru Patrie“). (Biblioteca Italiană). 40-41. ECO. ilustr. 414 p. EMINESCU.. 1991. Numele Trandafirului. [2005]. Pendulul lui Foucault. Georges. 308 [312] p. Limitele interpretării. Marea Britanie. 9 année. 1937. Bart. 1406. 1996.8. EHSES. ECO.

Editura Lumina Lex. Coordonator general Ion Văduva-Poenaru. A-G. Bucureşti. dr. iulie 2001. Bucureşti. 2(25). în Criminalistica. dr. I. 1957. expert criminalist. Micaela. 1995. 260 p. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. p. Editura Academiei R. Mari procese din istoria justiţiei. Mihai Stratulat. Bucureşti. 380-393. 1413. „Albatros“.R. 1428. Editura Lumina Lex. Rodica Mihaela. 63 – 72. anul III. 536 p. Nicolcioiu [. p. Mihai Golu. vol. Enciclopedia marilor personalităţi din 1419. etice ale dreptului de citare. Apărarea desco- Căpitan. anul II. Expert criminalist. ENACHE. univ. Editura Alma Mater. în Criminalistica. ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului. 216 p. p. 160 p. Iaşi. Editura Academiei RSR. Editura Lumina Lex. Bucureşti. 332 p. ENĂCHESCU. 1418. nr. Bucureşti. 1414. în îmbunătăţirea calităţii produselor. 1993. X. 1416. 1412. şi dreptul. nr. Yolanda.] Prim Vice Preşedinte al Consiliului legislativ. Limitele juridice şi Ion. Pledoarii celebre 1424. an XI. + erată. 2. 120 [-123] p. Particularităţi ale expertizei semnăturilor neevoluate. V. Pledoarii celebre. 145-159. Ra- peririlor. prof. Detectivul particular. ENACHE. 2004. o profesiune de mare viitor. p. 1426. XXII + 409 p. Căpitan. 1987. 37-40. MOISESCU. Procese celebre. Bucureşti. 4. 1979. RĂICAN. Particularităţi ale expertizei 94 istoria. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Probleme juridice Sorina. EMINESCU Yolanda. EMINESCU Yolanda. Florin. Colonel. ENACHE. în Buletin de psihiatrie integrativă. (Colecţia Cogito). EMINESCU Yolanda. Editura Academiei RSR. Editura Academiei RSR.R. p. EMINESCU Yolanda. Gheorghiţă. 1408. P[etru]. 10 p. ENĂCHESCU. Iaşi. 1409. Tratat de psihopatologie. prof. 1979. 1411. martie 2003. p. Drept român şi comparat. Adrian. 1415. Jurist. 1962. nr. Rolul dreptului civil fotografiilor de portret. 1969. VI + 216 p. 31-32. vol. dr. EMINESCU Yolanda. Bucureşti. Cuvânt înainte de E. Coordonatori pe grupe de domenii: prof. 3. Bucureşti. ale transferului de tehnologie. EMINESCU. ENĂTESCU. 1994. 2001. BOIŞTEANU. . ENACHE. 263 p. Editura Tehnică. 1973. 1994.[Bucureşti]. ENACHE. Yolanda. în Investigarea criminalistică a locului faptei. EMINESCU. Editura Ştiinţifică. 1422. Ion. tator în RSR. Cluj-Napoca. Florin Zăgănescu. invenţiilor şi inovaţiilor în dreptul socialist. 1410. EMINESCU Yolanda. Vol. şeful Serviciului Criminalistic din Poliţia Capitalei. 240 p. Bucureşti. Opera de creaţie 1425. univ. 1970. Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Bucureşti. Colonel. Investigarea criminalistică a incendiilor. 12-13. 122-137. nr. 1423. 293 [-296] p. Ion. 1 (24). Bucureşti. Concurenţa neloială. Editura Orizonturi. 1972. 1427. Dreptul de inven- portul de constatare tehnico-ştiinţifică. EMINESCU. Editura Ştiinţifică. 2003. EMINESCU Yolanda. BĂHNEANU. EMINESCU Yolanda. Particularităţi clinice ale schizofreniei la sexul feminin. Yolanda. în Buletin de psihiatrie integrativă. nr.. X. 1420. Bucureşti. Jurist. 228 [-230] p. (Extras). Expert criminalist. RADULIAN. anul V. Editura Academiei Republicii Socialiste România. (Antologie de oratorie judiciară). M. An XI. Falsuri realizate în documente de călătorie. Interferenţe psiho- Antologie de oratorie judiciară. somatice la pacienţii cu tulburare depresivă recurentă. mai 2000. Ion. Bucureşti. 2005. Constantin. 2005. Magistrat asistent. univ. Editura Academiei. 1421. 1417. p. în Criminalistica. Bucureşti.P. ENACHE.

mihai Stratulat. dr. informatică. Gheorghe Cazan. univ. doc. Mircea Adrian Teodorescu. Duţu. prof. economie. univ. cosmonautică. Dumitru Enescu. acad. dr. prof. prof. George Popa. prof. Gheorghe Creţoiu. istoria teatrului. dr. univ. acad. dr.prof. dr. biologie. Ileana Berlogea. Studiu introductiv de Ion Văduva-Poenaru. acad. sociologie. Enciclopedia marilor personalităţi din istoria. univ. Gheorghe Duca. univ. dr. Mircea Snegur. arte plastice. drd. univ. arte plastice. prof. meteorologie. dr. univ. prof. Iancu Ştefan. D. M. prof. ing. univ. metrologie. II. Coordonator general Ion Văduva-Poenaru. Petru Demetru-Popescu. conf. univ. acad. dr. Coordonatori pe grupe de domenii: prof. univ. univ. Coordonatori pe grupe de domenii: prof. Enciclopedia marilor personalităţi din istoria. univ. C. dr. Călin Căliman. farmacie. univ. dr. Editura Geneze. Gheorghe Cazan. ştiinţe tehnice. Mircea Snegur. dr. dr. ştiinţe juridice şi militare. neurochirurgie. acad. dr. acad. Virgiliu Constantinescu-Galiceni. critică literară. prof. Mihai Golu. prof. Mircea. Constantin Udroiu. Toma Runcanu. acad. meteorologie. Viorel Cosma. conf. scriitor şi istoric. dr. Mircea Deac. Dimensiuni ale spiritualităţii româneşti. arhitectură. ştiinţele Pământului. dr. dr. Voicu Bugariu. Arcadie Percek. ştiinţe agricole. prof. filologie. Viorica Munteanu. Mihai Golu. cosmonautică. C. D. Narcisa Fornea. prof. ec. univ. Toma Runcanu. chimie etc. dr. dr. istoria teatrului. prof. univ. filologie. prof. prof. Nicolae N. ing. univ. dr. Vasile Micu. dr. dr. 1429. Bibliografie la fiecare personalitate. univ. teologie. dr. dr. univ. Mircea Deac. univ. Tudor 95 Colesnic. chimie. medicină. Realizatori pe domenii: dr. dr. Mihai Golu. Mircea Snegur. Nicolae N. ştiinţele Pământului. prof. dr. Duţu. 2000 499 [-510] p. Călin Căliman. Virgil Constantinescu-Galiceni. medicină. pr. scriitor. dr. univ. critică literară. prof. prof. ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului. Mircea Adrian Teodorescu. prof. scriitor şi istoric. fizică aplicată. dr. ştiinţe juridice. M. Ioan Mogoş. ing. 1430. critică literară. Ion Bostan. univ. univ. . ec. ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului. univ. Constantin Udroiu. de Ion Văduva Poenaru. Florin Zăgănescu. Graziella Baicu. Constantin Nedelcu. fizică aplicată. Alexandru Forje. arhitectură. Florin Zăgănescu. dr. Ioan Mogoş. Ileana Berlogea. prof. Narcisa Fornea. prof. dr. dr. economie. G-O. Petru Demetru-Popescu. Gheorghe Creţoiu. teologie. Viorica Munteanu. Gheorghe Duca. dr. univ. univ. Dumitru Ghiţu. dr.prof. prof. prof. dr. prof. dr. dr. dr. dr. (Pe copertă Ediţia a II-a). dr. Aurel Chivu. dr. Ion Bostan. prof. Iancu Ştefan. medicină. scriitor. Virgil Constantinescu-Galiceni. Arcadie Percek. muzicologie. univ. dr. ştiinţe agricole. Ionescu-Târgovişte. Florin Zăgănescu. Barbu. arte plastice. univ. dr. chimie etc. scriitor. critică de film. dr.prof. critică literară. Voicu Bugariu. Mircea. Gheorghe Popa. prof. Rodica Zăgănescu. ştiinţe tehnice. critică de film. 1999. prof. biologie. prof. dr. prof. medicină. dr. Ionescu-Târgovişte. Dorin Iormeanu Dimitriu. ştiinţe tehnice. Realizatori pe domenii: dr. chimie. 404 [-413] p. acad. pr. politologie. univ. dr. informatică. dr. filosofie. dr. Mihai Stratulat. Virgil ConstantinescuGaliceni. Dumitru Prunariu. medicină. muzicologie. P-Z. Aurel Chivu. neurochirurgie. Studiu introductiv. ştiinţe agricole. Dumitru Prunariu. Vasile Micu. Vergiu Chilimari. prof. Dorin Iormeanu Dimitriu. prof. drd. ştiinţe agricole. univ. acad. medicină. Mircea Deac. arte plastice. Vol. scriitor. univ. dr. Rodica Zăgănescu. univ. dr. filosofie. dr. Dumitru Enescu. prof. Coordonator general Ion Văduva-Poenaru. univ. dr. George Popa. univ. dr. politologie. Dumitru Ghiţu. dr. prof. III. univ. univ. univ. Florin Zăgănescu. Vergiu Chilimari. metrologie. ştiinţe juridice şi militare. ştiinţe juridice. dr. Editura Geneze. univ. farmacie. dr. Corneliu Zeană. prof. ştiinţe tehnice. prof. prof. ştiinţe agricole. Bibliografie la fiecare personalitate. Graziella Baicu. dr. sociologie. Corneliu Zeană. Gheorghe Cazan. Viorel Cosma. prof. Viorel Cosma. ştiinţe agricole. univ. acad. doc. Barbu. Vol.

dr. Toma Runcanu. biologie. prof. dr. Barbu. Virgil Constantinescu-Galiceni. ştiinţe tehnice. prof. dr. dr. conf. univ. univ. ştiinţe agricole. ştiinţe agricole. univ. Ioan Mogoş. prof. prof. dr. dr. Mircea Snegur. medicină. Gheorghe Cazan. scriitor. dr. D. Gheorghe Creţoiu. dr. univ. David Davidescu. acad. Toma Runcanu. Coordonator general Ion Văduva – Poenaru. Duţu. Viorica Munteanu. ştiinţe juridice şi militare. meteorologie. dr. Constantin Nedelcu. dr. prof. Arcadie Percek. metrologie. filologie. dr. univ. prof. Gheorghe Duca. scriitor. Vasile Micu. Ioan Anton. Dumitru Ghiţu. M. acad. univ. ştiinţe juridice şi militare. critică literară. Mihai Golu. dr. Dumitru Enescu. Nicolae N. IV. Paulina Constantinescu. Viorel Cosma. Dorin Iormeanu Dimitriu. Mircea Deac. dr. univ. Mihai Cimpoi. Vergiu Chilimari. scriitor şi istoric. teologie. Petru Demetru-Popescu. biologie. Mircea Deac. M. acad. economie. prof. economie. dr. prof. dr. prof. univ.univ. Aurel Chivu. IonescuTârgovişte. Realizatori pe domenii: dr. critică de film. prof. univ. Dumitru Prunariu. dr. scriitor. Mircea Snegur. dr. Gheorghe Cazan. Viorel Cosma. Mihai Golu. dr. univ. Călin Căliman. dr. doc. pr. Vergiliu ConstantinescuGaliceni. D. Arcadie Percek. dr. C. prof. critică literară. acad. Mircea Adrian Teodorescu. C. dr. Constantin Nedelcu. univ. Iancu Ştefan. arhitectură. ştiinţe agricole. dr. IonescuTârgovişte. univ.prof. Editura Geneze. acad. dr. Barbu. Dumitru Prunariu. 96 Contemporanii A – I. dr. muzicologie. albnegru. critică literară. ştiinţe tehnice. fizică aplicată. prof. Mihai Stratulat. Voicu Bugariu. neurochirurgie. dr. ştiinţe juridice. Florin Zăgănescu. Ileana Berlogea. arte plastice. Mihai Golu. istoria teatrului. univ. Călin Căliman. acad. Realizatori pe domenii: dr. Mircea. dr. Constantin Udroiu. Voicu Bugariu. univ. dr. acad. filosofie. prof. dr. dr. medicină. 1431. prof. Tudor Opriş. Corneliu Zeană. ec. univ. medicină. Constantin Udroiu. prof. univ. conf. scriitor. prof. prof. univ. ştiinţei şi culturii de Ion Văduva-Poenaru. George Popa. univ. univ. ştiinţe tehnice. arte plastice. dr. univ. dr. ştiinţe agricole. farmacie. prof. acad. Andrei Andrieş. Ion Bostan. dr. dr. dr. Petru Demetru-Popescu. Coordonatori pe grupe de domenii: prof. Duţu. drd. dr. Coordonatori speciali: acad. univ. univ. acad. Aurel Chivu. ec. ştiinţe tehnice. prof. arte plastice. dr. teologie. Nicolae N. George Popa. scriitor şi istoric. . 531 [-532] p. Mihai Stratulat. ştiinţe agricole. univ. prof. Iancu Ştefan. univ. Narcisa Fornea. filosofie. chimie etc. univ. prof. Florin Zăgănescu. Rodica Zăgănescu. muzicologie. dr. dr. arhitectură. Petre Demetru Popescu. Narcisa Fornea. ştiinţele Pământului. arte plastice. prof. Ion Bostan. sociologie. Rodica Zăgănescu. dr. dr. Mircea. dr. univ. Dorin Iormeanu Dimitriu. Dumitru Enescu. medicină. neurochirurgie. cosmonautică. Ioan Mogoş. univ. politologie. prof. informatică. dr. Dumitru Ghiţu. pr. dr. dr. Gheorghe Creţoiu. Bibliografie la fiecare personalitate. univ. chimie. prof. critică literară. Dr. acad. prof. Mircea Snegur. Vergiu Chilimari. acad. univ. Tudor Colesnic. univ. prof. ştiinţe juridice. drd. filologie. dr. istoria teatrului. Enciclopedia marilor personalităţi din istoria. chimie etc. V. dr. Vasile Micu. prof. acad. acad. vol. prof. prof. Studiu introductiv: Dimensiunile fenomenului românesc de Ion Văduva-Poenaru. Tudor Opriş. fizică aplicată. George Popa. univ. univ. prof. acad. dr. prof. farmacie. univ. meteorologie. dr. Gheorghe Duca. critică de film. dr. prof. dr Corneliu Zeană. dr. dr. dr. medicină. ing. Studiu introductiv: Vârstele istoriei. Mihai Stratulat. prof. Graziella Baicu. Nicolae Cajal. Tudor Colesnic. politologie. ing. chimie. prof. cosmonautică. univ. prof. Viorica Munteanu. Ileana Berlogea. prof. informatică. univ. univ. metrologie. Tudor Opriş. Mircea Adrian Teodorescu. ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului.prof. Paulina Constantinescu-Stoleru. doc. ştiinţele Pământului. dr. 2001. sociologie. dr. Graziella Baicu. ştiinţe agricole. dr. medicină.

univ. critică literară.G. ENE. Gheorghe. 1433. Contrafacerea documentelor prin editare computerizată. Petru Demetru-Popescu. Mecanica. în Criminalistica. Editura Tehnică. Radu. critică de film. în Criminalistica. scriitor. 2000. 5. prof.G. septembrie 1999. univ. 1437. ştiinţe agricole. 25-26.P. Rodica Zăgănescu. 1980. Gheorghe. Bazele juridice şi genetice ale expertizei medico-legale a filiaţiei. 3. Editura Printech. dr. Studii logico-filosofice. scriitor. aporii. univ. dr. 232 p. p. critică literară. Constantin Udroiu. prof. 1985. Gheorghe Duca. Dumitru Enescu. cosmonautică. arhitectură. Viorica Munteanu. acad.. filosofie. Viorel Cosma.col. 18-20. Toma Runcanu. Aurel Chivu. Coordonator general Ion Văduva – Poenaru. M. univ. 1436. istoria. dr. Florin Zăgănescu. 1442. 1968. dr. chimie. 468 p. 1435. prof. dr. Bibliografie la p. Paulina Constantinescu . IANCU. dr. 2003. conf. 1439. p. Lt. dr. arte plastice. Nicolae N. informatică. 1441. Ioan Mogoş. expert criminalist – Institutul de Criminalistică al I. biologie. Petre Demetru-Popescu. ENE. politologie. p. Anel. mai 2000. dr. sofisme. Vasile Micu. Ion. 132-136. doc. medicină. 18-20. D. istoria teatrului. Ediţie îngrijită de Iancu Lucica. prof. ENGELS. în Criminalistica. ştiinţe juridice. 1443. ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului. K. dr. anul I. ştiinţele Pământului. acad. Iancu Ştefan. nr. neurochirurgie. muzicologie. A Gheorghe. medicină. Bucureşti. dr. ştiinţe agricole. Möglichkeiten und Grenzen lexicon for Graphology & Other Aspects of Writing. p. Bucureşti.Constantinescu . dr. în Realităţi şi perspective în criminalistică. pr. 2003. ENESCU.colonel. Ileana Berlogea. univ. univ. 47-50. anul II. acad. vol. prof. economie. Enciclopedia marilor personalităţi din Wolfson and Maurice Edwards. Gheorghe. dr. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. C. Bucureşti. ENESCU. expert criminalist în cadrul lnstitutului de Criminalistică al I. Gheorghe Cazan. Editura Medicală. prof. Lt. nr. Gheorghe Ene. Vergiu Chilimari. 2/1980. Gheorghe. Dumitru Prunariu. prof. Gheorghe Creţoiu. Eseuri despre valoarea omului şi umanismul valorilor. ENE. Ţ. Voicu Bugariu. George Popa. Dumitru Ghiţu. Bucureşti.. univ. drd. prof. univ. Mircea Snegur. ştiinţe agricole. univ. V. Editura Geneze. Semnătura invizibilă. BUGARIU. dr. Ab urbe condita.Stoleru. Mircea.P. ENESCU. ENESCU. Barbu. Arcadie Percek. Contemporanii K-Z. ENESCU. Duţu. Mihai Stratulat. 1990. IonescuTârgovişte. univ. Lt. dr. Fundamentele logice ale gândirii. metrologie. Fundaţia Realitatea Românească C.Galiceni. Exami- narea grafoscopică a documentelor contrafăcute şi falsificate cu tehnica de calcul. teologie. prof. Mircea Deac. 525-544. ştiinţe tehnice. Editura Facla. 316 p. M. prof. 1434. Dorin Iormeanu Dimitriu. Călin Căliman. dr. Encyclopedia of the writter word. ing. George Popa. scriitor şi istoric. dr. ENE. N. Gheorghe Cazan. în: Deutsches Autorecht (Dreptul auto german). ec. univ. fizică aplicată. dr. prof. noiembrie 1999. 4. nr. Realizatori pe domenii: dr. meteorologie.col. prof. 320 p. 2003. medicină. 1432. ştiinţe juridice şi militare. Editura Geneye. univ. 1438. sociologie. Paradoxuri. Examinarea criminalistică a urmelor de dinţi. TERBANCEA. farmacie. Timişoara. 572 [-578] p. Edited by Rose 97 der Rekonstruktion von Straßenbahnunfällen (Posibilităţi şi limite în reconstituirea accidentelor rutiere). 238 p. Graziella Baicu. dr. arte plastice. expert criminalist. chimie etc. prof. Mihai Golu. Mircea Adrian Teodorescu. acad.prof. 1440. ştiinţe tehnice. filologie. 564 [-570] p. dr. dr. Gheorghe. anul I. Ion Bostan. Moise. p. Narcisa Fornea. univ. . dr. acad. 554 p.

98 . Paris. 2002. Quelques mots sur les experts. 1459. Gabriela Şerbănoiu. 256 p. Neunte Auflage. Prefaţă de Traian Diaconescu. Feldeş şi D. 1910. Berlin. 2002. Wien. 119 p. et les Expertises en écritures par Nicolas Episcopescu. Paul Langenscheidt).J. p. Lyon. conclusions imprécis. English for modern policing. 1457. 3. Traducere din limba engleză de Sabina Dorneanu. Forensics. Avec une préface de M. EPURE. Boston. Dr. A. 1456. + 1 f. Crime and Personality. anul VIII. 140 [142] p. Inspector de Traducere din limba coptă. Les expertises les plus fréquentes. p. nr. Zakaria. Mark Roberts (coordinator). 1449. L’étude l’examen optiques. Editura Paralela 45. Nachdruck mit Ergebnissen. (ENZYKLOPÄ DIE DER MODERN KRIMINALISTIK. Berlin. Ediţie bilingvă. Evanghelia după Toma. avec l’aide de la lumière transmise. 146 [154] p. Bucureşti. Cătălina Harabagiu-Dimitrescu. Samlung Von Einzelwerken Berufener Fachmänner. EVANS. introducere. Expert en écritures. 2003. 1929. Andreea Călugăriţa. după Toma.. caietele 7172/88. VII + 111 p. studiu introductiv şi note de Gustavo-Adolfo Loria-Rivel. Ediţia a II-a. 40 p. Zur Problematik der Rekonstruktion von Sitzpositionen angegurteter PKWInsassen (Problematica reconstituirii poziţiei pasagerilor asiguraţi cu centura de siguranţă). Ioana Bordeianu. [Bucureşti].84-86. 4244.]. Erlag. True crime scene investigations. iunie 2006. în Criminalistica. La grande 1454. în: Kriminalistik und forensische Wissenschaften. A practical 1451. Emoţia. 1987. La necessité de photographie des actes. EYSENCK. Ediţie îngrijită de Ioan-Florin Florescu. EULITZ. Sebastian S. Barnes & Noble Books. 728 p. 1964. 1452. Dylan. 1930. Polirom. 1453. 1977. Kriminalität und Persönlichkeit (Criminalitate şi personalitate). SpheronCam HDR. Policiers et malfaiteurs. English language course dor lawenforcement students and professionals. 127 p. Dr. 1446. Honghton Mifflin. Evanghelia 1448. Office for Official Publications of the European Communities. Poliţia Technică. Ileana Chersan. EUSTATZIU. le moyen de les écarter. Editura germană a Ştiinţelor).J. Les Experts J. Editura Ministerului de Interne. EULFFEN. Nicolae Minovici. Burtea. Les étude de l’écriture. EYSENCK. poliţie. Editura Saeculum Vizual. HEROLD. Der Sexualverbrecher. Foarte scurtă 1450. 1458. Michalon. Valentin Iulian. EPICTET. H. Erich. Die FerraryAuktionen 1921 -25 / 1929. EUSTATZIU [Sebastian S. lutte du siècle. EPISCOPESCU. (British Council) 1445. donteuses. Herausgegeben Von Dr. H. Traducere de C. 1455. Stuttgart. 2002. Editura BIC ALL. Nicolae. Camelia Budişteanu. 2005. 2003. Prefaţa de profesor dr. ERHARDT. ERZINÇLIOGLU. Ileana Catina. 37 p. Membre de la Société de Graphologie. chois de termes de comparaison.1444. Secretul investigaţiilor judiciare moderne. EUROPOL XTC Catalogue 2002. 1922. Joachim. 1447. La Chimie. Autres conoraissances nécessaires. Amalia Niţu. Le Dr. Tradusă şi comentată de Vasile Andru. Manual şi Fragmente. 193 p. Galaţi. L’étude des documents. Ch. 94 [96] p. Edmond Locard. VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften (Criminalistică şi Ştiinţe judiciare.

Csaba. Susan L. FERRIS. KAUFFER. Editura Nemira. 2 édition revue. Del Devo. vol. Nicole BORIE. Principii de Drept Criminal. Jhon. în Investigarea criminalistică a locului faptei. FELTES. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. II. b) Delincventul. Cu o prefaţă de G. San Francisco. Aspecte legate de A Psychological Analysis. Roger. Jacqueline PEUGEOT. Ediţia a II-a. Franz M. Thomas. 1967. cu ilustr. Editura Revista Pozitivă Penală. Madeleine de NOBLENS. Phillip. Rătescu. 35 p. Şcoala positivă de drept penal. Christiane VERVIER. MarieThérèse PRÉNAT.. Chandler.A. 1463. p. Cu o prefaţă a autorului specială pentru România. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Sociologia criminală. Identical Twins Raised Apart: A Realalysis. Germaine TRUPPIER. Ediţia a II-a. Editura Alma Mater. cu portrete. Actualitatea criminalisticii ca disciplină de studiu.p. Charlotte DUQUEYT. 1469. 1464. Éditions. Claude VILLARD Docteur. La graphologie. Perspectives mis en œuvre par e Pierre Faideau. Cluj-Napoca. FERRI. Dr. Bucureşti. Wiley. 1462. vol. FALIGOT. FELDMAN. p. Fanchette LEFÉBURE. Bucureşti. 6 rue Émile – Dubois 75014 Paris. a) Partea filosofică. Dan Valentin. vol. 459-462. constatarea tehnico-ştiinţifică a sistemelor de închidere-asigurare. Chestor de poliţie. 1. Traducere de Lavinia Ionescu-Muscel şi Petre Ionescu-Muscel. Colette COBLENCE. Bucureşti. Bucureşti. 1983. 184 p. 1940. Freiburg 1988 vol. I şi II. Bucureşti. Catherine de BOSE. 1471. p. 411 p. Berlin. Vol. XXII + 185 p. Studiu sintetic de Petre Ionescu Muscel. 1977. Robert E. Denise de CASTILLA. în Criminalistica. 524-526. II. 344 p. Criminalistica din Poliţia Română la început de mileniu. I. Umb. 1981. Bibliographie p. (II). 1929. 324-327. Cu o prefaţă a autorului specială pentru România. 1468. Enrico. 1926. Enríco. 1473. Claude J. Chicago Sociology: . Universitatea din Pecs. Basic Books. 134 p. FALCAN. Rémi. M. în Realităţi şi perspective în criminalistică. BERLIR. London. Polizeiliches Alltagshandeln (Acţiunea poliţienească cotidiană) în „Kriminologische Forschung in den 80iger Jahren" (Cercetarea criminologică în anii ‘80). 2003. vol. M. Catedra de ştiinţe penale de la Facultatea de Drept. FELDHAUS. 241 – 248. II. FARBER. vol. Criminal Behaviour: copertă: La graphologie Histoire. Claude BOURREILLE. inspector general al Poliţiei Române. (Die Polizei in Einzeldarstellungen. 1472. a) Delictul.1934. Ungaria.I. Micheline DELAMAIN.. II. 1998. Principii de drept criminal. Traducere din limba franceză de Cezar Ionescu. Suzanne BRESARD. FAIDEAU Pierre. Anne-Marie SIMOND. XXII + 185 p. Traducere de Petre Ionescu-Muscel. FERRI. FENYVESI. XIII + 305 p. În colaborare cu dl. I. Rosine de GOURSAC.. Vol. New York. univ.L. Martine FREUDIGER. Camelia. 2 vol. 125 şi urm. Pratique. I. Asist. Jacqueline BERTHELOT. Particularităţi ale cercetării furturilor din auto.. 2004. pozitiv.. 2005. Band 7). Traducere de Petre Ionescu-Muscel [şi] Dna Lavinia IonescuMuscel. Les Auteurs: Pierre FAIDEAU. Gersbach. Janine MONNOT. Vol. Camelia. Editura Revista Pozitivă Penală şi Penitenciară. XIV + 305 p. 463 [464]p. b) Proiectul c. cu portrete.F 1460. 1465. FALCAN. Polizei und Technik. 1920-1932. vol. p. Serviciul secret chinez. 1461. 1470. Enrico. şi erate. Pe 1467. FĂTULOIU. 2003. FERRI. 2-4 1466.

2002. 35-36. Editura Luceafărul. scutere. p. Mircea. Buletin documentar editat de Corpul Experţilor Tehnici din România. 5. Ing. expert auto judiciar. Ing. Determinarea vitezei în urma coliziunii autovehicul-pieton.. În domeniul expertizei criminalistice nu există dreptul de ultimă opinie. expert judiciar. Revista Federaţiei Filatelice Române. Reconstituirea 1488. Calcularea lipsei de folosinţă a autovehiculelor în cazul de culpă exclusivă. expert judiciar. nr. 2. Mircea. nr. Expertiza accidentelor rutiere prin metodele retrospectivă şi introspectivă. anul IV. Reconstituirea accidentelor: motorete. Mircea. Ion P. Mircea. nr. în Criminalistica. 1965. în Expertiza Tehnică 83. 1489. Bucureşti. 26-27. anul VIII. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Editura Didactică şi Pedagogică. FIERBINŢEANU. Ing. 1477. expert judiciar.. Mircea. FIERBINŢEANU. aprilie 2006.. Mircea. Certitudinea probelor criminalistice şi corelarea lor în accidentele de trafic rutier. [1936]. 2-14. 1487. septembrie 2005. 260-278. nr. în Criminalistica. FIERBINŢEANU. expert 1476. Editura Bibliotheca Târgovişte. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Dinamica producerii accidentului rutier în cazul copiilor (intimitate şi specificitate). în Expertiza Tehnică 26.1474. 17-18. p. Mircea. [Bucureşti]. 1485. 6. p. 4. 2004. Ing. martie 2003. Bibliografie generală la p. în Criminalistica. anul IV. p. Ing. Poliţia pe teritoriul 1492. p. FIERBINŢEANU. martie 1996. 44-45. 1479. anul 11. anul VI. anul 4. p. nr. 1-4. 2003. 2005. Mircea. 11-12. 1478. 365-374. FIERBINŢEANU.Revista filateliştilor din Republica Socialistă România . FILATELIA 1482. judiciar. FIERBINŢEANU. Bucureşti. 3. tehnic auto judiciar. FIERBINŢEANU. nr. Mircea.. Ing. 305 p. Dreptul familiei. în Criminalistica. 1480. Reconstituirea . iulie 2003. ing. p. nr. Ing. Expert judiciar. 1475. Expert judiciar ing. FILIPESCU. 4. judiciar.Momentul apariţiei stării de pericol în accidentele rutiere. p. Mircea. mai 2002. Ing. 2. anul V. 8 p. p. FIERBINŢEANU. Buletin documentar editat de Corpul Experţilor Tehnici din România. Mircea. în Criminalistica. Bucureşti. plăşilor şi atribuţiile poliţieneşti pretorului. Mircea. nr. în Criminalistica. ianuarie 2003. p. p. nr. 2006. Ing. p. expert Mircea. 188-198. p. Evoluţia metodelor de reconstituire a accidentelor de trafic rutier. în Criminalistica. 1. 4. expert ing. p. Despre modul de cercetare a accidentelor vehicul-pieton. 1490. 22-23. anul IV. 100 1491. Reconstituirea accidentelor rutiere de circulaţie prin metodele retrospectivă şi introspectivă. 1481. motociclete şi autoturisme. FIERBINŢEANU. FIERBINŢEANU. în Criminalistica. mai 2004. Bucureşti. 119-124. în Criminalistica. 3. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 16. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Expert judiciar tehnică auto judiciară şi criminalistică. p.. anul V. 644 [646] p. FIERBINŢEANU. Bucureşti. nr. Posibilităţi de evitare a producerii accidentelor de circulaţie rutieră.. FIERBINŢEANU. 1483. Problematica expertizei autocriminalistice. FILIPESCU [Ioan]. 9-12. 10-14. nr. noiembrie 2002. 3. Ing. FIERBINŢEANU. anul VII. Rezolvarea accidentelor autovehiculbiciclist. noiembrie 2003. FIERBINŢEANU. Mircea. 2006. expert auto judiciar. 642-644. Mircea. expert judiciar. 1484. ale accidentelor de circulaţie rutieră cu ajutorul programelor de calculator. Mircea. iulie. 1486. anul V.din 1990. FIERBINŢEANU. . FIERBINŢEANU.

Psihopatologia victimizării. FILIPOV. Filipov. Condiţia juridică a străinului. anul VIII. Expertiza reconstituirii fizionomiei după urmele dinţilor. 254 p. 34 p. Polirom. 1909. 1507. 171-178. 1938. Arthur E. legislaţie şi administraţie bisericească. London. Bucovina. FIRICEL. GOCĂ. Partea generală. ediţie revăzută şi adăugită. Zodiacul Sion Gherei şi Andronic.. FIRU. Silvia. 1495. 1500. 257-285. O descriere fenomenologică a stării de victimizare ca suport în înţelegerea dezvoltării psihopatologice (cronice) ce urmează agresiunii fizice. 1506. Poliţieĭ Capitaleĭ. Bucureşti. 1503. Drept internaţional privat. FILIPESCU. 1 (24). Ştiinţe criminalistice. Editura Schmidt Römhild. Nicolae (1840-1914). FLEACĂ. Tipărit cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist. Traducere de Radu Constantinescu. coordonator Rolf Rainer Jaeger. RIŞCUŢIA. Bucureşti. II. 1498.G. Ocupaţia rusească şi Regulamentul organic. C. p. Scotland Yard.Moruzi (Extras din Naţiunea) Comorriştii în Bucureşti.G. FILIPESCU. FLEVA. nr. Revista Literară). 572 p. C. 2002. Bucureşti. M[ihai]. Berlin. Note [bibliografice] la p. FLACH. Traducere din limba engleză de Monica Mitarcă. Nicolae. românească / Tentamen Historiae Vallachicae. 43-46. 1504. Conflictul de jurisdicţie. în Tratat practic de criminalistică. 464 p. (Extras din Epoca). Arhid. 1990. FILITTI. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. 38 p. Ministerul de Interne. 385 p.Gherei. 352 p. 1991. JAEGER. Criminalistica. Moscova. FISKE. 1994. 301 [-304] p. Bucureşti (Tip. Ilie. 1979. Grenzüberschreitende 1494. Misterele Biological Theories in the United States. Cantemir. Jurisprudenţa. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. vol. 1. Essen. I. Zeugenschutz Sub redacţia profesorului universitar A. JACOTĂ.) Pătru. FLOCA. Editura Didactică şi Pedagogică. în Criminalistica.. A. FILSTICH. 1968. în Buletin de psihiatrie integrativă. Persoana juridică în dreptul internaţional privat. vol. 80-88. Berlin. Iaşi. Misterele poliţiei Capitalei sub Kneazul Dimitrie Moruzi. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. I. John. dr. (r). H. Drept 1501. f. 2000. februarie 2006. Essen. Studiu. vol. Bucureşti. Lübeck. Gerhard. 1499. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1508.a. Phialdelphia. FLACH. 1978. 101 canonic ortodox. II.. Ioan. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. prof. Povestite de Nicolae Fleva. Subcomisar de poliţie. LĂZUREANU. Drept internaţional privat. Schmidt Römhild. The Causes of crime: Crişan Mucenic. 300 p. Lübeck. vol. coordonator Rolf Rainer Jaeger. an XI. R. BORZA. 17 p. Rolf. Editura Academiei Române. 2005. Bucureşti. Examinarea cojilor de bâtă a contribuit decisiv la soluţionarea unei crime.1493. vol. Penguin Books. Johann. . 32 p. 2002. X. Principatele române de la 1828 la 1834. II. Ion R. p. Introducere în ştiinţele comunicării. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. FINK. Conflictul de legi. Ştiinţe criminalistice. I[on]. Manual. 1887. 1502. 1496. MILLER. 472 p. FLEVA. nr. FLEMING. Col. University of Pensylvania Press. ediţia textului şi note [de] Adolf Armbruster. Observation und Nachteile (Observare transfrontalieră şi dezavantaje). Vestita escrocherie cu Apa de aur. Scandaloasa afacere Andronic. 1505.. introductiv. 2 vol. Încercare de istorie (Protecţia martorilor). II. p. (Bucureşti. 1497. Ioan. vol. 2003. ediţie revăzută şi adăugită. Institutul de arte grafice. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române.

şi portrete. FLORES. Robert. Bucureşti. 80 p. Bucureşti. Cluj-Napoca. Vladimir. 128 p. 2004. p. 1522. Editura Ştiinţifică.C. Albert. 1519. LĂPĂDUŞI.N. Logică generală. Ion Sorin. judiciar. mai 1999. demonstraţia şi ilustrarea în cazul semnăturilor copiate după un model comun. Mircea. Studiu istoric de la origini până la sfârşitul secolului al XVIII-lea. 2003. I). anul VI. FLORU. adjunct al directorului Institutului de Criminalistică din I. cu fig. Comisar-şef de 1512. 1964. 1515. Bucureşti. Ivanciu. 8e année. Colonel. Tipuri şi temperamente. 1513. p. Mihai. Marin. FLORESCU.G. 1976. 34-35.D. Bucureşti.P. . Bucureşti. cu fig. Vasile. 1516. 307 p. martie 2004. FLORU. FLOREA. FLOCA. FLORESCU. N. ALEXANDRESCU. Cazuri şi acţiuni în justiţie. CONSTANTIN. Bucureşti. în Criminalistica. adjunct al şefului Institutului de Criminalistică al I. în Comunicări ştiinţifice la al 7lea Simpozion naţional de Criminalistică. FLORIAN. nr. STERIADE. Marin.I. Şase zile care au zguduit România – Ministerul de Interne în decembrie 1989 – Pledoarie pentru istorie (vol. cu fig. Gheorghe. Const. (Enciclopedia de buzunar. anthropometric. Editura Militară. expert 1511. Ion.7. Identitatea din taină. (Colecţia „Mari descoperiri“). Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Probleme legate de interpretarea rezultatelor genotizării probelor biologice ridicate de la faţa locului.. prefaţată şi note de Nicolae Gogoneaţă şi Ioan C. Logică şi epistemologie.. LAZĂR. R[obert]. Călăuza juristului. 217-235. Adrian. p. FLORU.P. iulie 2000. FLORESCU. 1521. Psihologia atenţiei. Bucureşti. 12-14. 1996. Noqueira. Bibliografie la p. p. grafică şi portret. 1517. Colonel. LAZĂR. 326 [-328] p. Traducere din limba engleză de Radu Berceanu. Bucureşti. 1525. 1510. Examinarea.. dr. Baroul Bucureşti. 312 p. nr. FLORU. Editura Ştiinţifică. Universul cărţilor.. General de brigadă. Sufletul nu mai este o Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Timişoara. Robert. FLORESCU. 102 Editura Ştiinţifică. Vasile.2. no. în R. 496 p. Editura All Veck. FLORESCU. p. Popescu. Editura Alma Mater. Ion Sorin. 1523. Veghea şi somnul. Dr. 1966. 2.. Bogdan.R. Identificarea autorilor şi probarea vinovăţiei prin expertize chimice. Ediţie îngrijită. Mesajul simţurilor. Bibliografie la p. Editura Universal Pan. 104 p. 1518. Bucureşti. Ion Sorin. Identificarea probei biologice prin comparare în bazele de date A. 1998. în Revista Criminalistica. anul II. 91 p. Armata secolului XXI. Bucureşti.1509. Dumitru Andreiu Petre. Ion. Avocat dr. nr. Judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. FLORESCU. Robert. poliţie. 1995. 1967. Expert criminalist. † Tudor R. Rezumat în limbile engleză şi franceză. cu figuri (Orizonturi) 1524. II). FLORU. Editura Antet. Judecător – preşedinte de secţie Tribunalul Dâmboviţa. Biologie). FLOCON. BĂLAŞA. BODREA. Ediţia 2. 290-315. Cu o postfaţă de Barbu Theodorescu. CONSTANTIN. 2002. Gheorghe. 1903. Memoria historica do serviço de identificacâo no Rion Grande do Sul. 1514. 1965. Gabriel. 698 p. 230 – 254. Anul nou se naşte în sânge! – continuare a volumului „Şase zile care au zguduit România” – Ministerul de Interne în decembrie ’89 (vol. Editura Ştiinţifică. Editura Ştiinţifică. 1520. FLOREA. Bucureşti. LĂPĂDUŞI. Dr. Robert. 1936. punct de vedere Bucuresci. în Criminalistica. 240 p. 1967. 24-25. 4. Coordonator Academician prof.G. Mircea. Vladimir. 405-411. ALEXANDRESCU. Forţele de elită.. anul I.

dr. 206. Leipzig 1899. (Caleidoscop. (Orizonturi. membres de la Société de Graphologie. 1968. 1534. 1997. Paris. London. 1976. R. 1995. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Bibliografie la p. 172-181. 1959. S. Isabela. Bucureşti. La Graphologie dans la vie moderne suivi de l’orientation professionnelle par la Graphologie. II. Armin. + 16 ilustr. 104 p. 1533. Rezumat în limba franceză. Saint-Morand. Michel. vol. 1535. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Robert. Dialog asupra atenţiei. Aspecte ale dinamicii prevalenţei deliriumului tremens. Editura de Vest. FORDON. 300 [304] p. Ştiinţe criminalistice. 187 p. Editura Humanitas. Quality Manual. Prefaţă de Prof. FOUCAULT. Stressul psihic. cu ilustr. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Bucureşti. 18). 11/12. În româneşte de dr. ediţie revăzută şi adăugită. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 68). und kriminalistisches Experiment (Reconstituirea criminalistică şi experimentul criminalistic). doc. 3/2 Editura Germană a Ştiinţelor. 1974. Lübeck. Directeur de L’École de 1537. Îngrijită de Aurel Dicu. FLORU. Pierre. Essen. Control ştiinţific al traducerii Marius Ioan. 106. (Consiliul pentru răspândirea cunoştinţelor cultural-ştiinţifice). 1531. Editura Ceres. A supraveghea şi a Alina. p. Boulevard Saint-Germain. 1538. Essen. Robert. Einführung in die Kriminalistik (Introducere în criminalistică). vol. Bucureşti. (Enciclopedie de buzunar). Haarspuren (Urme ale Enciclopedică Română. Editura Enciclopedică Română. CORNUŢIU. FOIX. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 448 p. FLORU. Ştiinţe criminalistice. 480 p. Professeur a L’École D’Anthropologie. 8 p. FORKER. (Orizonturi. 1971. 179 p. Traducere din limba franceză şi note de Bogdan Ghiu. Berlin. G. X. p. (Colecţia „Psyche“). II. Prefaţă de Sorin Antohi. 4 (27). FLORU. cu fig. FOUCAULT. Vasile Pavelcu. 60 p. Directeur de L’École D’Anthropologie. 1972. Robert. . în Buletin de psihiatrie integrativă. 204-216. 1530. nr. FOSS. TRĂISTARU. FRAENKEL. 1532. Bucureşti. Orizonturi noi în psihologie. an XI. Atenţia. Karlheinz. Bucureşti. Hugo Krotzsch. Introducere în psiho- M. [Bucureşti]. 208 p. Graphologie. 1539. Heinrich. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. De Rougemont – graphologues. OLARIU. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 1529. Timişoara. Bucureşti. Lübeck. ediţie revăzută şi adăugită. 2002. 103 pedepsi. Editura Ştiinţifică. vol. membre de L’Institut. foto. 1973. Naşterea închisorii. Robert. Ancien Président de L’Académie des Sciences Morale set Politiques. Traducere din limba franceză de Beatrice Stanciu şi Alexandru Onete. Was wissen wir über die Moldaumarken? Deutsche BfmZtg. Brésard. Brian (coordonator). Editura Ştiinţifică. H. 1540. în: Sozialistische Kriminalistik (Criminalistica socialistă).1526. Impulsul curiozităţii. Somnul şi visele. Editura Enciclopedică Română. firului de păr). R[obert]. A. 93 p. Schmidt Römhild. E. Kriminalistische Rekonstruktion 1527. Schmidt Römhild. 1984. fiziologie. FLORU. cu fig. Editura 1536. Avec la colaboration de Lucile Chatinière. Iaşi. FORENSIC SCIENCE. Avec 95 figures. 1528. Michel. FORKER. 2002. Istoria sexualităţii. Robert. 38). 1971. 2005. vol. 1541. 2002. Payot. FOOS. FLORU. Mircea Păduleanu. Ancien Président Du Groupement des Graphologues Professionnels. 200 p. Préface de Louis Marin. FLORU. 183 p. Berlin. Berlin. Nr. 530 p.

Bucureşti. Criminalistica şi grafologia. 1550. Bucureşti. Caiete din Mannheimer privind compararea scrisului). 95 p. MIREA. FRĂŢILĂ. 1995. Editura Oscar Print. Constantin. întreţinere şi reparaţii. 1549. vol. 126 p. 2002. Bucureşti. Pio. FRĂŢILĂ. 47 fig. Editura Humanitas. oglinda perso- VASILESCU. Gheorghe. 168 p. cu 11 fig. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 71 p. 1551. 91 [96] p. PĂŞESCU. 2003. Bucureşti. Reconstituirea judiciară. Editura Continent XXI. 1563. vârstă. 23 fig.. Adrian. Gheorghe. Constantin. Adrian. Mannheimer Hefte für Schriftvergleichung (Despre istoria cercetării urmelor lăsate de maşina de scris. în R. cu 107 fig. VASILESCU. p. 1555. Adrian. 9e année. Automobile: cunoaştere.9. caiet 1+2/1999. Constantin. Andreea Diana. RADU. . 1995. 24-25. Gheorghe. 1899. Bucureşti: Opere. Nevroza la copil. Editura Naţional. 1557. FRĂŢILĂ. Tablă de materii şi în limba engleză.. PĂŞESCU.D. Traducere din limba germană şi note introductive de Vasile Dem. migraţia şi prezenţa lor în Europa. Augus. Ministerul Justiţiei. p..C. Gheorghe. 317 p. Andreea Diana. FRĂŢILĂ. Bucureşti.. FRĂŢILĂ. MĂRCULESCU. 35 fig. Adrian. FRĂŢILĂ. 198-200. nalităţii. Bucureşti. Empreinte de morsure sadique dans la verge. Des faux en ècriture. Traducere din limba germană de Rodica Matei. Expertiza criminalistică a semnăturii. FRĂŢILĂ. 1559. Bucureşti. A. Editura Didactică şi Pedagogică. I. 1554. FRATTASIO. 1937. Bucureşti. FRĂŢILĂ. Gh. M.I. Expertiza criminalistică a scrisurilor dezorganizate. Ţiganii. 1999. Editura Ştiinţifică & Tehnică. P. Conclu- zia raportului de expertiză criminalistică.1542. Adrian. anul III. Antonio. Cum să ne ferim de 1560. 1556. 300 p. Persifor. no. 131-135.. 342 p. Concluzia raportului de expertiză criminalistică. 1543. 2000. 1544.I. FRĂŢILĂ. Bucureşti. II. 1986. 110 p. Editura Continent XXI. Posibilitatea imitării perfecte a semnăturii.. FREUD. Andreea Dana. cu 141 fig. hoţi. Opere. 1548. A. Gh. Roma. 2003. Adrian. 172 p. FRĂŢILĂ. FRĂŢILĂ. 49 fig. 2002. Zur Geschichte der Maschinenschriftuntersuchung. 1553. RADU. Bibliografie la p. Ruxandra Hosu.. Adrian. PĂŞESCU. 70-74. Editura Tehnică. 1561. Koinè Nuove Edizioni. Editura Tehnică. Bucureşti. escroci şi falsificatori. 1545. Opere. 2001. p. SAMOILĂ.. nr. 4e année. 651-657. no. FRÉCON. Adrian. Expertiza grafică şi raţionamentul prin analogie. 1558. 290292.. 1997. Bucureşti. Sistemele de frânare ale autovehiculelor. 2006. 104 de Vasile Dem. Editura Continent XXI. p. Sigmund. iulie 2001. Gh. Originile. Adrian. FRASER. Adrian. Bibliografie la p. 1547. VASILESCU.. Adrian. 2000. Editura Colosseum. Expertiza testamentară. Guillaumin. Colecţie coordonată 1552. şi ilustr. FRĂŢILĂ. [2000] 88 p. în 20 de ani de expertiză criminalistică. 1546. Eseuri de psihanaliză aplicată. 2001. FRĂŢILĂ. p. 2-7. Zamfirescu. p. 14 fig. Traducere din limba engleză de Dan Şerban Sava. vol. FRĂŢILĂ. în Criminalistica. Zamfirescu. Adrian. 442 p. 2 Anexe. FRANÇOIS. Editura Global Lex. FRENSEL. 303 p. Expertiza criminalistică a cifrelor. 1932. Bucureşti. Les constantes dans l’écriture appuyée. St. 1979. Editura Trei. Bucureşti. 15 vol. FRĂŢILĂ. 1998. Paris. Scrisul. FRAZER.. 124 p. Bucureşti. Profilo di un terrorista. 4. 29 fig. 171-172.C. Editura Colosseum.4. 1562. PĂŞESCU. 1997. Scrisul persoanelor în VASILESCU. FRĂŢILĂ. în R.

627 p. Edwin. Prefaţă de Vasile Dem... Bibliografie la p. vol. Revizuirea traducerii de Vasile Dem. Zamfirescu. Teora. FULGA. Opere. CĂRARE. 2002. I. S. vol.. angoasă. Editura Ştiinţifică. Bibliografie la p. Traducere din limba germană de Roxana Melnicu. Traducere din limba germană şi note introductive de Rodica Matei. 2002. 96-98. FRIENDLANDER. 2002. 3. Tehnica psihanalizei. Traducere din limba germană şi note introductive de Roxana Melnicu. vol. revederea traducerii Vasile Dem. Georgeta Mitrea. Traducere din limba engleză de Ruxandra Merghişescu Radu. 191-194. Corneliu Irimia. 356 [360] p. 234 [240] p. rutiere. 2000. 2003. Ponto. VI. VIII. Berlin. Opere. Coordonator Rolf Rainer Jaeger. Opere. ISTRATE. Opere. Zamfirescu. volum 12. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Roxana Melnicu.. septembrie 2004. note introductive şi coordonarea terminologică Roxana Melnicu. 2001. vol. PEARSON. 1999. 662 p. D. FULGA. vol. Zamfirescu. Bucureşti. Carol. Francis. Inhibiţie. Opere. Nevroză. Polizeiliche Verbechensbekämpfung – kriminalpolitische und strategische Ebene (Combatere poliţienească a infracţiunii. 2004 1569. Studii despre societate şi religie.. Vasile Dem. vol. Reiner Wilhelm. vol. Editura 1566. 366 p. Cynthia. Niveluri de politică judiciară şi strategică). Traducere din limba germană de Ondine Dăscăliţa. Traducere din limba germană de Daniela Ştefănescu. VII. . revederea traducerii Vasile Dem. X. vol. vol. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. verificarea traducerii şi coordonarea terminologică Roxana Melnicu. 2004. Studii despre sexualitate. II. Lübeck.. Traducere din limba germană de Roxana Melnicu. Opere. Opere. MÜLLER. 2005. p. (Despre uitare. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Titlul original: The Practical Psychic. 2006. Folosirea practică a capacităţilor paranormale. I. 258 p. Cuvânt înainte de Vasile Dem. vol. 114 [120] p. Humanitas. Zamfirescu. 456 p. 2000. FUKUYAMA. 272 p. XIII. 1567. Dinamica patternurilor violului heterosexual în Galaţi între 1996-2003. BOTEZ. Zamfirescu. IV. vol. 1570. 408 [414] p. FUCHS. FRIEDL Otto W. Comicul şi umorul. 318 p. 58 p. psihoză. George Purdea. 2001. Zamfirescu. Editura Schmidt Römhild. Zamfirescu. vol. Traducere din limba germană de Gilbert Lepădatu. 465-481. Traducere din limba germană de Daniela Ştefănescu. Ştiinţe criminalistice. Vasile Dem. Vasile. Bucureşti. Zamfirescu. Psihologia circulaţiei 1568. Compendiu de psihanaliză. Constanţa. revederea traducerii Vasile Dem. 264 p. Traducere din limba germană de Daniela Ştefănescu şi Herta Spuhn. XII.. Rumänen-Machwerke în Die Postmarke Mai/Juni 1947. III. Bernd. 306 p. p. XI. Studii despre isterie.. Psihologia inconştientului.221 p. vol. zamfirescu. Opere. Traducere din limba germană de Roxana Melnicu.. Următoarea apariţie: XV. Psihiatrie. 287 p. Silviu Dragomir. Opere. 2005.. Ex. Zamfirescu. 2000. John. nr. Consecinţele revoluţiei biotehnologice. 489 p. Wien. George Purdea. Introducere în psihanaliză. Analiza retrospectivă a omuciderilor în judeţul Galaţi în perioada 1571. 1975. 105 apucarea greşită a unui obiect. FRIEDMANN. Şt. Vis şi telepatie. Zamfirescu. M. superstiţie şi eroare). FRUNZĂ. Opere. Opere. PERJU-DUMBRAVA. XIV. Ediţie revăzută şi adăugită. Essen. note introductive şi coordonare terminologică Vasile Dem. Traducere din limba germană de Roxana Melnicu. Viitorul nostru postuman. V. IX. 1565. Prefaţă de Vasile Dem. simptom. 2004.. Opere. Vasile Dem. Traducere din limba germană de Maria şi Ion Nastasia. I. CIAFALON. Psihopatologia vieţii cotidiene. Interpretarea viselor. perversiune. greşeala de vorbire. 273-281. 1564.

în Revista Română de medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Traducere din limba engleză de Liana V. 106 . martie 2006. L’écriture et les dessins dans les maladies nerveuses et mentales. 2002. 1573. MEIER-WELSER. 1574. 1905. 411 p. Polizeipsychologien (Psihologie poliţienească).. FURSAR de. Marea ruptură. Natura umană şi refacerea ordinii sociale. Editura R. Roques. Boorberg. 1572. nr. HOMTHAL. FÜLLGRABE. PLOCH. ST. 61-64. H. Alecu.. volumul XIV. Editura Humanitas.2000-2004. Bucureşti. Masson. C. 1. J. Paris. p. Stuttgart. Francis. U. 1990.. TRUM. FUKUYAMA.

1577. 494 p. ing. GAFTANGIOGLU. 168-176. 3e année. Chimia supramoleculară – instrument analitic în chimia judiciară. Leurs dévastations et leurs causes. fals. Traducere din limba franceză de Hertha Perez şi Doina Florea Ciornei. 2005. 1592. Strategii Traducere din limba franceză de Vlad Muşatescu. ing. Les lois qui les punissent ou les préviennent. Bucureşti. Domnul Lecog. GALERA. Bucureşti.. Galaţi. Institutul de Criminalistică Bucureşti. Radu. Bucureşti. N. Bouchet. + 16 pl. Virginia. 1991. G. Traducere din limba franceză de Vlad Muşatescu. Bucureşti. Sentinţa a fost anulată. ing. GALLOIS. 161-167. 1593. Bucureşti. GABORIAU. Emile.G 1575. La dactyloscopie et e les sceaux. 1899. London. 233 p. J. FILIP. Bucureşti. no... Editura Ministerului de Interne. Teză pentru licenţă susţinută de Constantin C. Traducere din limba franceză de Hertha Perez şi Doina Florea Ciornei. Traducere din limba franceză de Rodica Chiriacescu. Constantin. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Asist.I. dr. 1591. an XI. Editura Univers. 2 vol. în R. Comisaría General de Policía Cientifica. 2003. Bogdan. p. Dezvoltarea identificării criminalistice prin colaborarea dintre Universitatea din Alcala şi Agenţia Generală a Poliţiei Ştiinţifice spaniole. 1583. Investigarea criminalistică a accidentului de trafic rutier. GALAN. 1588. 351 p. p. vol. I. 1992. Iulian. 292 p. dr. vol. p. drd. 285 p.10. Politehnica Bucureşti. (Facultatea de Drept din Bucureşti). 18 p. GANDILHON. Emile. Finger-prints + Supplementary chapter. vol. 1584. prefaţă de Hertha Perez. terapeutice în alcoolism. Méthodes d’évaluation de leurs dommages. Emile. Roy.C. 592 p. Marcel. în R. Studiu de caz în post-cură. ŞERBAN. Sección de Antropologia. 4 (27). 2006. Drd. 222-232. Emilie. 1895. Gónzales José Luis. Editura Porto Franco. Carmen. F[rancis]. Despre F[rancis]. 1576. Inst. Mimii Eugen. 1975. p. Prof. GABORIAU. Bibliografie la p. 1580. Craiova. 1587. 287-292.C. Les incendies de forêts.. Bibliografia la sfârşitul fiecărui capitol. Iaşi. 1950.. GABORIAU. GABORIAU. Editura Porus. GALTON. Traducere din limba franceză de Rodica Chiriacescu. Editura Tehnică. C. Editura Tribuna.5. Bucurescĭ (Imprimeria Statului). GALTON. Emile. Paris. 1579. Emile. Editura Lucman SRL. 1585. GABORIAU. Emile. 269 p. 264 p. Facultatea de Chimie. 377 p. Gheorghe. univ. Ovidiu. 1993. avec 172 figures dans le texte. X. p. Doid & Cie Éditeurs. no. în Buletin de psihiatrie integrativă. II. 328-372. 760-762.. GACEA. NECHIFOR.. Fingers-prints directories. Cristina. René. GALTIER. VLAD. Universidat de Alcalá.. Iaşi. Bucureşti. nr. Chirurgie esthétique 1582. Caftangioglu. nasale. Asist. Editura Junimea. London. Dr. 1581. GABORIAU. Afacerea Boiscoran. F[rancis]. 1888. 1980. preface de M. 78 p. 1589. 1932. 18921893. GALTON. XVI + 216 p. Afacerea Lerouge. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Personal identification. Ediţie prescurtată. Departamento de Zoologia y Antropologia Fisica. Cu ştreangul de gât. Otrava geloziei. 1590. cu tabele. Afacerea Lerouge. Traducere din limba franceză de Vlad Muşatescu. 494 p. Macmillan. . 1578. 1586. Expertiza tehnică a accidentelor rutiere.I. 4 année. 2002. GAIGINSCHI. GALEŞ. ing. GABORIAU. NECHIFOR. 2006. dr. + 17 pl. 1986. 1992. 1931. Prof. London. ing. Cluj-Napoca.

Dalloz. XIII + 420 p. (Bibliothéque Scientifique). 2005. ABC de police scientifique. Avec 23 figures. 239 p. noiembrie 2004. [Editura] Cetatea Doamnei. 1608. 740 p. Raymond. Editura Antet. Noile orizonturi juridice şi globalizarea. Procuror criminalist. ianuarie 2004. Facultatea de Marketing şi Comerţ Exterior Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti). nr. Criminologie. LĂPĂDUŞI. Drd. 2002. Traducere din limba spaniolă. 1934. 216 p. de Jean. 1609. 6. GAROFALO. Les traces. Paris. Les faux en écriture: textes dactylographiés et textes manuscrites. Program finanţat prin Pahre (Tu şi copilul tău). GÂDEA. Editura Infomin. GÂDEA. Les fausses mounaies. no. Étude Constantin. (Universitatea Spiru Haret). Florin. IONESCU.. p.C. GASSIN. septembrie 2001. 2000. Manuel de police scientifique. 1595. Constantin. Note de curs. Felix Alcan. 1600. Valentin. p. 2003[pàr] Raymond Gassin Professeur honoraire à la Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Aix-en-Provence. nr. Prof. Leonard. Copilul meu. Raffaele. GAYET. Bibliografie la p.. Les incendies et les explosions.P. 38-39. 1597. anul VI. 1596. Abuzul de semnătură “Blanc-seing”. Little. Préface de Jacques Bourret. GARCIA-RODRIQUEZ. 36-38. 1914. 5.A.G. 200245. Nathan..R. Criminologie. Profesor. Bucureşti. Bibliographie Générale 705-710 p. anul VI. 1998. 1606. Paris. Paris. 1888. anul III. Braum. Îndrumar pentru aplicaţii de management. p. 1610. Dactiloscopia 1 Direcţia Generală de Combatere a Crimei Organizate şi Antidrog 108 . Les expertises d’armes. dr. 1973. Constantin. Prof. GÂDEA. cu ilustr. Criminologie. GAROFALO. Ouvrage traduit d l’italien…. 1599. 18-20. La criminologie. Ioan. Editura Iri. J. GÂF-DEAC. XV + 479 p. Studii de caz. Mic tratat sofistică. e în R. 5e édition. Payot. Lector univ. 1605.O. nr.1594. GASTI. 163. univ. Istruzioni per il segnalmento 1612. văzută de marii lideri ai lumii. Cinquième édition…. Précis 1601. Entomologia ca ştiinţă a Criminalisticii. GREJDINOIU. 4.17-18. – regina identificărilor. 1604. GARBON. 1996. Antidrog. Elena. Editura Fundaţiei România de Mâine. Boston. 6 année. Felix Alcan. Erori filatelice 1922-2000. 1 – Brigada I. globale. Ministerul de Interne. 1910. GARDELS. XV. 1603. Schimbarea ordinii Sergiu-Marian. La criminologie. 1607. p. 196 p. 1602. GAVADIA. Paris. Profesor. Maria. GAVRILIU. Piatra-Neamţ. Universitatea „Nicolae Titulescu” Bucureşti. GAROFALO. 304 p. noiembrie 2002. anul VI. în Criminalistica. 1961. 164 p. Tot ceea ce trebuie să ştie părinţii şi educatorii despre educaţie şi prevenirea consumului de droguri în rândul adolescenţilor. Metodele de descoperire şi limitele lor. Roma. Raymond. în Criminalistica. G. Uniunea Europeană. Payot. 235-239 (Facultatea de Drept şi Relaţii Internaţionale. în Criminalistica. 1598. 1988. José Antonio.C. nr. GÂF-DEAC. Paris. 462 p. 1. GĂBUREAC. Vasile. IFTENIE. Traducere din limba engleză de Marius Conceatu. în Criminalistica. I. Seminarizare. GAYET.C.4. dactiloscopico. drogurile şi eu. D. 36 p. Conf. Prix Beumont-Tocqueville de l’Association internationale des criminologues de langue française. p. Portretul robot prin identificarea facială. 1905. Dalloz. GASIÉR. sur la nature du crime et la théorie de la pénalité. Steluţa. R.I. Jean.G. R.. Prévention et repression du vagabondage des mineurs de 18 ans. iulie 2004. Bibliografie la p. 1611.

ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Dumitru Bălăeţ.. Sever. Procedures. Vernon J. Amsterdam. 2/2004. 1620. 1621. 1980. Lübeck.S. Paris. 1623. Nqaire E. 1980.1613. Comisar-şef de poliţie. Éditions J’ai lu. Ediţie revăzută şi adăugită. Nicolaiza.. 1615.S. Drept internaţional dossier. GENGE. London. GEAMĂNU. DOBRILĂ. 999 p.. 161 p. 1626. vol. Handbuch der (Manual de crimina- 1616. p. Elsevier. FBINA. 1988. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Alexandru. anul VIII. 2005. 1618. Practical Homicide 1630. Bucureşti. 1967. GÂFEI. Grigore. Marcel. 2003. 2. 1622. Marcel MOLDOVAN. (Colecţia Cogito). Bucureşti. în Tratat practic de criminalistică. Studii de bibliologie. Cartea şi bibliotecile. 46 p. nr. vol. GENSSHEIMER. GEERDS. MAY. 358 p. în Criminalistica. 170-175. Dreptul internaţional Friedrich. Bucureşti. Fourth Edition. GEAMĂNU. 501-515. GEAMĂNU. Grigore. Studii şi cercetări XVIII). RADU. GEAMBAŞU. GEORGESCU. 2002. DAN. M. New-York. Comisia Interministerială Metodica şi tehnica criminalistică şi aportul lor în activitatea de urmărire penală.1977. 1932. Ştiinţe criminalistice. Editura Ştiinţifică. în Revista Română de Drept. 47-48. Editura Academiei Republicii Socialiste România. Quand la science traque le crime. MOLDOVAN.P. III. 1986. indice de M. Grigore. 1624. 1614. nr. 2. Editura Schmidt Römhild. Practical Homici de Investigation. Lübeck. Gânduri nemuritoare. Bibliografia literară română. 1617. 350 p.. de criminalistică şi de penologie nr. p. vol. p. Second edition. 1972. Aspecte din istoria dactiloscopiei. Essen. Bucureşti. Ministerul de Interne. GEBERTH. Mihaela. Editura Albatros. 599 p. Taylor & Francis (CRC series in practical aspects of criminal and forensic investigations). Imprimeria Naţională. 785 p. GEERDS. 37-41. DOBRILĂ. Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului. + XX planşe (Academia Română. Ion. Tokyo. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 1629.. KOTOWSKI. Vernon I. 1977. Berlin. II. în Revista de criminologie. III. 254 p. Expertiza urmelor de vopsea. GEORGESCU-TISTU. Ediţie îngrijită şi prefaţată de Nicolae Mareş. Andreea. Editura Didactică Pedagogică. pentru siguranţa circulaţiei. drd. Lieutenant Commander (Retired) New Zork City Police Department. 109 . Investigation. GEBERTH. Police scientifique: le penal şi infracţiunile internaţionale. 404-422. Kriminalistik listică). Tactics. p. 1980.B. Expertiza urmelor de produse textile. GOHR. GEANTĂ. N. public. 1627. 1972. GEORGESCU-TISTU. 1628. Groß. 1619. 363 p. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Bucureşti. Dreptul internaţional 1625. and Forensic Techniques. M. GEAMĂNU. Tactics. Grigore. şi B. p. aprilie 2006. Editura Schmidt-Römhild pentru literatură poliţienească de specialitate. Nicolae. Ministerul de Interne. Principiile fundamentale ale dreptului internaţional contemporan. Kriminalistik (Criminalistică). 1965. Bucureşti. Bucureşti. Procedures and Forensic Techniques. 1981.A. Echipa multidisciplinară de intervenţie în cazul accidentelor rutiere produse în Finlanda. contemporan. 400 p. Editura Didactică şi Pedagogică. Elektronische Informationsverarbeitung (Prelucrarea electronică a informaţiei). în Tratat practic de criminalistică. Proverbe şi cugetări poloneze. GEAMBAŞU. Mihaela. Traduit de l’americain par Paul Benita. N. Ion. Editura Didactică şi Pedagogică. Sorin.

GHEORGHE. 187-188. 464-467. Materiale foto- Drept. 33-36. 1639. Traducere din limba germană şi cuvânt înainte de Eugen Iarovici. Doctor habilitat în Drept. Aspecte criminalistice privind cercetarea infracţiunii de contrabandă. Tactica cercetării la faţa locului. Introducere în criminalistică. profesor universitar Criminalitatea organizată: teoretice şi practice de Monografie în limba rusă. Bibliografie selectivă la p. 270-281. GHEORGHE. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. iulie 2001. 1974. Bucureşti. 192 p. GHEORGHE. GHEORGHE. 112-116. Sprechererkennung. în Criminalistica. GHEORGHE. 4. Am fost acolo poliţie. GHEORGHE. Tendinţe estetice 1839-1960. Niculae 1. Bucureşti. 122 p. poliţie. în Investigarea criminalistică a locului faptei. dr. septembrie 2002. Drept. Mileniul III. Ioan. 2001. Ion.I. în Criminalistica. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Fotografia artistică. Diversitatea modalităţilor de valorificare a urmelor în criminalistică. 2003. Cuvânt înainte de conf. Niculae. 1632. 144 p. GHEORGHE. p. unde trebuia să fim (album al monumentelor Internelor). mai 2003. 2004. GHEORGHE. 5. Niculae. profesor universitar 1 interimar. GERN SHEIM. Editura Ministerului de Interne. Mileniul III. Niculae. evaluarea mijlocului de înregistrare audio şi recunoaşterea autorului). 2001. 580 p. BALDAUF. Cultul Drept. GHEORGHE. 1646. Lübeck. 2004. Editura Eminescu. Niculae. 296 p. Florin. Colonel. Gabriel. coordonator Rolf Rainer Jaeger. GHEORGHIŢĂ. ŞERBU. Essen. 2003. 1637. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. p. Ioan. Chişinău. Niculae. 11-12. 2002. 1645. 1647. 474-482. p.1631. Comisar-şef. în Criminalistica. nr. 1643. anul V. p. 152 p. Bucureşti. Editura Biblioteca Judeţeană „Nicolae Iorga“. profesor universitar interimar. nr. Cercetarea criminalistică a infracţiunilor de vătămare corporală gravă.+40 planşe foto. 2004. Constantin. p. vol. Constantin. II. 2004. 110 În text: Nicolae . Editura Meridiane. în Criminalistica. Mihai. Miniştrii de interne ai României (1862-2001). GHEORGHE. anul III. Constantin. interimar. univ. p. GHEORGHE. 1644. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. p. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. probleme cercetare. GFROERE. în Criminalistica. sensibile. 1640. Bibliografie la p. Mihai. Partea I. 71 p. Comisar-şef de 1634. Mihai. Bucureşti. + 242 ilustr. ULIM. ŞPAN. 1998. zburătorului (Opiniile poetului despre lumea miturilor autohtone). Doctor habilitat în 1638. 1641. Locotenent-colonel. Miniştrii de interne în Parlamentul României. Tonträgerauswertung und Autorenerkennung (Recunoaşterea vocală. Antroponimie românească. Miliana. Comisar-şef de poliţie. Prevenirea crimi- nalităţii prin mijloace criminalistice. OANCEA. Î. 1648. GHEORGHE. Chişinău. Doctor habilitat în 1635. Comisar-şef de 1633. Criminalistica. GHEORGHIŢĂ. Helmut. Mihai. 252 p. 2001. Schmidt Römhild. Asistent univ. Aspecte practice specifice cercetării la faţa locului în cazul infracţiunilor comise cu violenţă. GHEORGHIŢĂ. Material ştiinţifico-didactic. Bucureşti. OANCEA. Bucureşti. Doctor habilitat în 1636. BOBIN. Bucureşti. Bucureşti. 19-20. 1642. 3. anul IV. profesor universitar interimar. Lazăr Cârjan. 142-154. Ştiinţe criminalistice. nr. Chişinău. „Angela Levinţa“. Remus. 1970. Niculae. Ploieşti. ediţie revăzută şi adăugită. GHEORGHIŢĂ. Comisar de poliţie drd. Aspecte privind fotografia judiciară executată la locul faptei. 167 p. 15 p. 1995. Berlin.

Moscova. 1985. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Universitatea Liberă Internaţională din R. L. martie 2004. Ghid Vol. p. GHEORGHIU.. inspector de poliţie. D. 218-220.R. p. Bucureşti. Bibliografie la p. Mihai. A. cu fig. 1649. 1978. Originile Scrisului în limba română. Ghid de expertize judiciare. Criminalitatea şi victimologia sa. VOZNIUC. Institutul Republican de Expertiză Judiciară şi Criminalistică).. 1650. (Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova. N. 23-25. GHEŢIE.. universitar Reguli de drept internaţional privind starea de pace şi starea de război. Tablă de materii şi în limba engleză. IACOB. Dumitru.. Valentin. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. [Bucureşti]. 358 p.2. Vladimir A. 111 de conversaţie român-rrom (ţigănesc) în grai căldărăresc. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. GHERGHESCU.. anul VII. 1662. în Criminalistica. p. Autori: Lazăr Cârjan. Editura Curtea Veche. Literatura juridică. 1661. Conf. 2001. nr. Coordonator: Lazăr Cârjan. doctor habilitat în drept. dr. selecţie Lazăr Cârjan.Tezele generale ale tacticii criminalistice. GHEORGHIU-BRĂDET. . Bucureşti. Prof. Privire sintetică. GHERGHEL. Inspector principal de poliţie. 2001. Ani-Maria. IACUB. dr. 244 p. Criminologia generală românească. Traduceri. psiholog criminalist. Titlul şi în limbile engleză şi rusă. 116269. februarie 2006. univ. Alexandru.. 8-9. cu desene de Florin Preda-Dochinoiu. I. 1654. Diagnosticarea criminalistică – premisă a identificării criminalistice. 1655. GHEORGHIŢĂ. Ion. Mihai. Ion. GHEORGHIU. 121 p. Mihail (coordonator). Premisele criminologiei moderne. Chişinău. CAZANGIU. 1. E. Editura Fundaţiei România de Mâine. A. Ion. Sugestie şi sugestibilitate. 2005. 2. CIOFU. 275 p. A. STATIVCA. 1656. GHEORGHIŢĂ. Editura ARC. Bibliografie la p. 56-64.. Editura Militară. anul VI. anul VIII. Gabriel. 233-239. nr. Logică generală. psiholog. 2 volume. respectiv 288 p. 1982. Z. 220 [-224] p. Valoarea şi limitele probatorii ale metodei de măsurare a concentraţiei alcoolului etilic din aerul expirat (CeAE). 208 p. Aspecte psihologice şi psihofiziologice. 1993. Vasile. MALCOCI. martie 2005. martie 2005. Insp. 1658. poliţie. Bucureşti. Cazul „Catacomba”. Obiectul şi sistemul Criminalisticii. 1653. Ani-Maria.. Pentru uzul lucrătorilor de poliţie. Ion. p. 2004. Cu un cuvânt înainte de George Astaloş. Bucureşti. 1660.. nr. p. GHEORGHIŢĂ. şi 592 p. V. Habilitat în drept. Ghidul anchetatorului. 1651. Marian Speriatu.. Istoria limbii române literare. Braşov. dr. Reacţia societăţii româneşti faţă de criminalitate. p. Nicolae Biţu. ZABOROT. GROSU. 1652. Chişinău. Mihail. CIOBANU. Noţiunea. Editura Academiei R. Metodologia cercetării criminalităţii. 1. în Criminalistica. Criminalitatea şi consecinţele sale. în Criminalistica. Întemeierea criminologiei româneşti. nr. Criminologia şi domeniul său de cercetare. 268 p. 2006. Profesor universitar interimar. 188-194. al magistraţilor şi nu numai. I. 464 p. SANDU. Profilul psihologic al tatălui incestuos. Ionel.. pr.S. CLOŞCĂ. p. T. LÂSÂI. BREGA. Criminalistica practică: acţiunile de anchetă. Bucureşti. de 1659. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 185-189. GHERGHEL. 1663. Prof. volum 13. Particularităţi ale investigaţiilor criminalistice la faţa locului. profesor universitar interimar. MAREŞ. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Moldova. GHEŢIE. GHEORGHIU. 2004. 1657. habilitat în drept (Chişinău)... Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1972. 1990. 103 p. 17-18. GHEORGHIŢĂ. Bucureşti.

GODDEFROY. E. 1679. R. Traducere din limba engleză de Bianca Pop şi Albert Borbely. Autori: Lazăr Cârjan. E. 289 p. GODDARD. D[aniele]. G. London. Dumitru. Bucureşti. Mothers. Psychologie de l’écriture. GLAUM. Rezervele la tratele pattes de chieus comme moyen d’identification. Editura Bucureşti. 1933.. Titlul original: The Language of Advertising. Alexandru. Paris. GODDEFROY. Relaţii publice şi publicitate). ŞTEFĂNESCU. vol. 1957. Coordonatori Dumitru Popescu şi Victor Dugulescu. Ghid de conversaţie român-rrom (ţigă- 1674.8. internaţionale. Octobre. De l’Identification des Society. 5 année. Jürgen. 1668. GLAUM. Brânduşa. nesc) în grai spoitoresc.C. no. 399 [-400] p. „Un sourcier policier". în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 2001. Iaşi. 1670. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Regulile de interpretare a tratatelor internaţionale. Edwin. 112 . 1998. Berlin. 1968. 1669. Manuel élémentaire 1671. Academiei. Vermisstensachbearbeitung Social Control: Conceptual Elsevier. Olimpiu. Norms. Dr. Essen. ANDRONE. 1680. 1969. New York. geografice.. Essen. Angela. Crime in our changing de police scientifique. Editura Curtea Veche. Jürgen. ediţie revăzută şi adăugită. Jack P. Nicolae Biţu. Ward (publ. Culegere de studii.I. GIURESCU. GLASER. 20 p. Drept internaţional fluvial.. Cu un cuvânt înainte de George Astaloş. DUGULESCU. vol. p. Bucureşti. 310 p.): Delinquency. 25 p. Bibliografie la p. Nae. II. Marian Speriatu. Bucureşti. Lübeck. GLASER. Constatări istorice. Deviance and Edwin. 189-190. Bibliografie la p. Constantin C. Larcier. Index de termeni la p. Victor. Bruxelles. Editura Academiei. Written Texts. 1978. 2002. 489496. Bucureşti. 1665. p. Traduceri. Ştiinţe criminalistice. Limbajul publicităţii. Crime and Social Process (Delincvenţa. Istoria Bucureştilor. al magistraţilor şi nu numai. Roland. 1929. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Principatele e române la începutul secolului XIX.1664. 1677. I. economice şi statistice pe temeiul hărţii ruse din 1835. coordonator Rolf Rainer Jaeger. traces produites par l’ecriture au crayon. 1971. CRAUCIUC. GILLE-MAISANI. în: Donald R. cu foto color şi alb negru + hartă. 274 p. 318 p. Edwin.C. 283 p. GIBBS. and Behavioral Images (Teorii criminalistice şi imagini comporta-mentale). 390-397. 1667. Davis a.. Coordonator Rolf Rainer Jaeger. New York. (Collegium. GODDEFROY. ediţie revăzută şi adăugită. 173-198. cu desene de Florin Preda-Dochinoiu. 293 p. 1922. 1973. selecţie Lazăr Cârjan. în R. Berlin. GLASER. Editura Academiei. Editura Sport-Turism. Editura Schmidt Römhild. Editura Schmidt Römhild. în (Investigarea dispariţiilor de persoane). JEAN-CHARLES. în R. Coordonator: Lazăr Cârjan. 187 [192] p. 1981. Ştiinţe criminalistice. Payot. p. GLASER... GIURESCU. 2002. Les empreintes de 1673. Lübeck. 1675. Daniel. 1979. crima şi procesul social). 1988. Evanston. 521-529. Editura Polirom.I. 1666. POPESCU. BOLINTINEANU. Pentru uzul lucrătorilor de poliţie. Sonderkommissionen (Sokos) [de] Mordkommissionen (MK) (Comisiile speciale/Comisiile desemnate pentru omor). 179-187. New York. 126-283. November. 1672. p. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. Bucureşti.I. E. Criminality Theories 1678. 1676.. FRITSCH. 2002. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Constantin C. 1929. GIRAND. Editura Ştiinţifică. GLASER.C.

şi grafică. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. GOLDAN. Bucureşti. 1687. Bucureşti.. p.I.5. 1683. GODDEFROY comportament. GOGEANU. Subsistemul comunicaţional (limbajul). 272-299. 1685. 1696. Editura Ştiinţifică. Mihai. 1989.Art. univ. 1975. 200 p. GOLUBENCO. GOLU. acţiune. Autorizaţia de circulaţie provizorie – elemente de siguranţă. 1691. Bucureşti. Editura Geneze.10. Conf. GOLU. Mihai. 327 p. 1692. Mihai. 1936. no. Percepţie şi activitate. Bucureşti. în cercetarea la faţa locului. 1693. GOLDHAAR. Bucureşti. Dunărea în relaţiile internaţionale. DICU. Ministerul de Interne. no. iulie 2005. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Editura Universitară. 8 année. 1971. Introducere technique. Editura Politică. 1694. Craiova. 8 année. 159 p. Editura Fundaţiei România de Mâine. Universitatea Liberă . Paul. Noţiuni de bază ale ciberneticii teoretice. 1975. 227 p. 1684. (Colecţia „Psyche“ îngrijită de Aurel Dicu). cibernetică. 1695. Expert criminalist. Şeful catedrei de Procedură penală şi Criminalistică. (Colecţia Psyche). 1970. GOGEANU. 1689. Iozsef.8. GOLU. GOLU. 266 p. cu fig. 1931. Compendiu. Contribuţii româneşti 1698. GOLU. 1999. 2e année. dr. GODDEFROY. Bazele psihologiei generale. privind aplicaţiile izotopilor radioactivi în criminalistică. Bibliografie la p. Principii de psihologie E. 335 p. Editura Politică. Pantelimon. Paul. 1972. GOLDHAAR. Bucureşti. 1970. 1980. cu fig.. 1690. în Criminalistica. Bruxelles. no. 113 dr. p. 589-594. Editura Ştiinţifică. Organizarea comportamentului. Garuda . 1699. 1700. GOLU. Serviciul criminalistic din I. 1701. Le cachet a la cire în psihologie. Gheorghe. Mihai. 127 p.. Subsistemul cognitiv. Fundamentele psihologiei. GODDEFROY. Culoare şi protège-t-il notre courrier? sur les empreintes de cachets à la cire en natière de recherches criminelles. 4. 1936. Editura Scrisul Românesc.C. în Tratat practic de criminalistică. Mihai. Natura şi bazele neurofiziologice ale psihicului.. Subsistemul afectiv. 1686. Mihai. Bucureşti. GOLUBENCO. 106-110.. Cunoştinţe despre om şi societate). 592-596. Fenomene şi pro- cese psihosociale. E. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. p. p. 316 p. GODDEFROY. Sensibilitatea.C. Sumar în limba engleză.P. Modalităţile de recepţie senzorială. 1966. 237 [240] p. cu fig. 22-25. 192-198. no.J.6. 94.. Bucureşti. Cercetare. cu fig (Ştiinţa pentru toţi. Urmele infracţiunii (Teoria şi practica examinării la faţa locului). GOLU. GOLU. Mihai. p. p. Conf. Strâmtorile Mării Negre de-a lungul istoriei. Sur une empreinte e sanglante de pied. 8e année. Bucureşti. 206 p. Gheorghe. DICU. E.I. Editura Ştiinţifică. Comment un cachet postal défectueux m’aide à découvrir un voleur. GOLU. în R. în R. 316 p. 103-107. 1688. 1993. vol. 301-317.I. POPESCU-NEVEANU. Bacău. cu fig. în Şcoala românească de criminalistică. Iosif.C. Bucureşti. Aurel. GOLU. Subsistemul motivaţional. Universitatea „Spiru Haret“. 1974. Paul. cunoaştere. E.. Chişinău. univ. 1930. 1697. în R. 1682. nr. p. Rezumat în limba engleză. în e R. cu fig. Ministerul de Interne. ilustr. anul VII..1681. Eugen. 319 p. Sur la valeur de la méthode pour le traît postécrit dans les cas de faux par surcharge. Aurel. 1936.C. 1702. Dinamica personalităţii. Folosirea detectoarelor Mihai. Psihicul uman ca sistem informaţional. I. Psihologia şi cibernetica. 341-346. Bucureşti. Bibliografie la p.I. Mihai. Ernest. 2002. GODDEFROY. Bucureşti. Manuel de police cu fig. 2000.

I. iunie 2006. 11-13. Autori: Constantin Gorgos. Gheorghe.P. Şelivanov.1961. p. C.I. B. Universitatea Liberă Internaţională din R. Bucureşti. GORESCU. 1710.. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”.I. Seccion de Antropologia Forense. Moldova. în Criminalistica. Ileana Botezat Antonescu. Bucureşti. Editura Ştiinţifică. (Probleme de patologie socială). Florin Tudose. U. Bucureşti. Constantin.N. München. Kriminologie (Crimi- nologie). Kriminologie. univ.P. A. Medicina socială [Curs]. 1709.B. Kocearov. Moldova. GÖPPINGER. 2. Universitatea Liberă Internaţională din Republica Moldova. Parhon. Editura Medicală. Dr. Cătălina Tudose. V. H. Seria Medicina pentru toţi. Drd.1976.I. în Criminalistica. GÖPPINGER. Conf.A. GORGOS. Autori: univ. Bucureşti. Contribuţia echipei complexe la valorificarea probelor în procesul penal. martie 2004. p.. Consideraţii privind controlul asupra calităţii producerii expertizelor judiciare. Şalamov. 23). München. Dr. 2005. 2006. 195-202. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). 1971. Gheorghe. III + 72 p. dr. 2005.. V. 912. H. profesional şi Furtul sportiv. Rozemblet.(sub redacţia). A. GOLUBENCO. Terziev. Răspunsul operaţional al Poliţiei Ştiinţifice spaniole în cazul dezastrelor. tendinţe. GOLUBENCO. 1997. 101-104. NEICUŢESCU. Conf.M. p. E. Bucureşti. 160 p. + 3 pl. Sistemul ştiinţei şi al cursului de Criminalistică în contextul învăţământului specializat: evoluţie şi probleme de dezvoltare. şeful catedrei Drept procesual penal şi Criminalistică. GORGOS. obiective. Universitatea Liberă Internaţională din R. Ce ştim şi ce nu ştim despre accidentele de circulaţie.L. 2004. Jefe de la dr. Furtul dr. Bech. Şevcenko. umane şi medicale ale personalităţii. 1984. 151-160. Vinberg. Editura Luceafărul. Constantin. anul VIII. 95-100. Tehnica criminalistică: concept. GOPPINGER. 1980.I. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Criminalistica. Bucureşti. O. S.I. G. p. Dimensiuni 1707. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 1715. F. Constantin. (Ştiinţe şi tehnica pentru toţi. Editura Luceafărul. Moldova. 104 p. în Investigarea criminalistică a locului faptei. cu fig. p. 1705. M.. Kriminologie (Crimi1712. Bucureşti. anul VI. José. 1714. S.. dr. L.A.A. 1716. Bucureşti. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. S. 1713. T. cu fig. p. p. Editura Medicală. Ovidiu. GOLUBENCO. G. Gheorghe. 407 p. 1711. GOLUNSKI. GORGOS. Conferenţiar 1708. N.V. Stănescu.I. nr. Mitricev. S. dr. univ. 1706. COROI. 3. 2006. şef al Catedrei de drept procesual penal şi criminalistică. Editura . Prof. 1704.A.A. C. 114 1717. Dr. Traducere din limba rusă. Vasiliev. Golunski. univ. 1980. HUSZAR. 190-193. 1703. Editura Didactică şi Pedagogică. Gheorghe. Vademecum în psihiatrie. H. 567 p. 162-167.H. A. Liviu Botezat Antonescu.. Bucureşti. GONZÁLES MÁS. G. Eisman. nologie). Luis. Conf.Internaţională din R. Bucureşti. Gheorghe. GOLUBENCO. Constantin (sub redacţia). Minkovski. N. nr. Conf. GORGOS. Consideraţii privind aprecierea raportului de expertiză şi a constatării tehnicoştiinţifice în procesul penal al Republicii Moldova. Universitatea Liberă Internaţională din R. univ. Kustanovici.M.A. Reglementarea aplicării metodelor şi mijloacelor tehnico-criminalistice în actele de urmărire prevăzute de noul Cod de procedură penală al Republicii Moldova. Karnovici. München. Bibliografie la p. Comisaria General de Policia Cientifica – Espana. Doliţki. GOLUBENCO. Terebilov. Cu o prefaţă de Dl.. Moldova. Şef de catedră Drept procesual penal şi Criminalistică.

Markerii externi ai uzului de droguri. 2. POPESCU. Semnătura electronică în Polonia / (noi reglementări)/ Electronic signature in Poland (new legal regulations). Editura Academiei Române. Coordonator: Valeria Guţu Romalo. Traducere din limba spaniolă. Editura Vestala. LUPAŞCU. Fulvia Ciobanu. Cărţile omului desăvârşit. Gorj. Paradisuri artificiale: toxicomaniile. GRALLA. 1727. SÎRBU. . Timişoara. Politicanul. Gabriela Pană Dindelyan. volum 12. Baltasar. GRĂMADĂ. D. limbii române. Gabriel Ştefan. Charles. 15 – 20. GRAFL. Oracolul. 327-335. 1728. Internetul.J. Magdalena PopescuMarin. 1732. Cluj-Napoca. 2001. Bibliografie la sfârşitul capitolelor. retipărită de Patterson Smith. New York. Vol. 2003. Editura Viaţa Medicală Românească. 2003. Eroul. Editura Academiei. 1. GRACIÁN... 1972. Discernătorul. Rodica Zahiu. 203-206. Cum funcţionează 1720. Institutul de lingvistică „Iorgu Iordan – Al. 1725. GRALLA. Vol.) 1730. Autori: Raluca Brăescu. 1913. Marina Rădulescu Sala. Ch. 1726. Domniţa Tomescu. Manual al His Majesty’s Stationery Office. martie 2004. Bucureşti. Ştefan. Editura Alma Mater. Editura Humanitas. Catedra de prof. Camelia Stan. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. fig. şeful Serviciului Criminalistic al I. Bucureşti. Gramatica 1721. În româneşte după traducerea germană făcută de Arthur Schopenhauer de Sandi Constantinescu. GORUN. Montclair. 385-390. înţelepciunii în viaţă. Adrian. caiet 1/1992. 1722. 2003.. Ciprian. GORUN. DUMITRIU. GRAMATYKA Ph. Gabriel Ştefan.. Editura All. The English Convict. Prefaţă. Baltasar. nr. comentarii de Sorin Mărculescu. Subcomisar de poliţie. tab. Mic dicţionar de termeni argotici – „slang” la p. 2006. Bucureşti. în Der Sachverständige (Specialistul). Laurenţia Dascălu Jinga. 493 p. II. note şi 115 1731. Irina. Michal. Andra Vasilescu. 1944. London. Dana Manea. Bucureşti. Aforisme. Anexe la p. Preston. GORUN. Particularităţi ale identificării criminalistice în cazul corpurilor delicte. GORING. directorul Institutului Naţional de medicină Legală „Mina Minovici”. 260-292. p. Editura All. Blanca Croitor Balaciu. Gabriel Ştefan. GOŞA. GRAUR. Margareta Manu Magda. p. AGROSOAIE. GRACIÁN. 37-40. Pe copertă indicat numai primul autor. Oracolul. 1036 p. Bucureşti. 224 p. Subcomisar de poliţie. 1724. Preston. Bucureşti. Rosetti”. Manual. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. I. Universitatea Sileziei Katowice. Vol. Ionuţ. p. 191-199. Mihaela Gheorghe. Gabriel Ştefan. GORUN. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Polonia.1985. 2005. Computergestützte Handschriftenvergleichung (Compararea computerizată a scrisului de mână). 260-292. Cuvântul. II. CRĂC. Al[exandru]. 310 [-312] p. I.P. Elena Carabulea. 1723. Isabela Nedelcu. Paradisuri artificiale: toxicomaniile. volum 13. Bucureşti. Internetul. Adriana Gorăscu. Valeria Guţu Romalo. Raportare de caz. 26-28. 1729. Tabele. Ionuţ. Simona Irina. Centrul de Studii Postuniversitare Bucureşti. p. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Bibliografie la p. Anexe. Ileana Vântu. 1987. Facultatea de Drept. Cuvânt înainte de profesor universitar doctor DAN DERMENGIU. iunie 2005. nr. Enunţul. 1994. Andreea Dinică. 191-199. p. 2003. 676 p. Cuminecătorul. Bibliografie la p. Body-packing – aspect inedit în practica medico-legală românească. Bucureşti. ASTĂRĂSTOAE. 715 p. 1718.Medicală. Vol. 127 p. Puţină gramatică. drd. Dumitru. (ACADEMIA ROMÂNĂ. Criminalistică. Mic dicţionar de termeni argotici – „slong” la p. 1719.

Nicolae. Simona. Iosif. E. Agentul secret. nr. Ministerul groazei. Traducere din limba engleză de Liana Dobrescu. X. 1735. p. Ediţia a II-a revăzută. Marieta. I. Traducere din limba engleză de Petre Solomon. Graham. Bucureşti. Traducere din limba engleză de Petre Solomon. 1 (24). 2005. GABOS GRECU. Graham. Editura Luceafărul. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. V. 318 p. Consideraţii privind coeficientul de fidelitate al mărturiei infantilo-juvenile. 1991. VESA.S. Traducere din limba engleză de Petre Solomon. 1290-1690. Editura Univers. GRECESCU. 1737. Ministerul de Interne.1991. 413 p. Adevăr. Graham. E. Traducere din limba engleză de Petre Solomon. Letopiseţul Cantacuzinesc. . 1967.. Ciprian. 223 p. p.. prefaţă şi tabel cronologic de Petre Solomon. p. Graham. 1749. Editura Tineretului. La drum cu mătuşa- 1740. GREBLEA. 1965. 1985.L. GRECU GABOS. GREENE.L. D. Gh. Bucureşti. Bucureşti. 1751. Theodor. Graham. Bucureşti. Gh. 159 p. 2005. 1 (24). La drum cu mătuşa-mea. Miezul lucrurilor. Graham. Bucureşti. 1750. 1746. Bucureşti. X.. 2. 1738. în Tratat practic de criminalistică. Institutul de Medicină Legală Iaşi. vol. nr. Istoria Ţării Româneşti. Graham. 159-160. I. 207 p. Divertisment. Depresii şi acte suicidare aniversare.. Dr. Iaşi. Graham.P.P. Bucureşti. Graham.. Ediţie critică. Ministerul groazei. în Buletin de psihiatrie integrativă. Ucigaşul plătit. Editura Sirius. Parchetul de le lângă Curtea de Apel Iaşi..Graham. GRECU. 1991. volum 12. GREENE. Havana. vol. Al zecelea om. probabilitate şi deontologie în expertiza medico-legală. MOICA. 1733. 220-225. 253 p. 323 p. Editura Univers. E. 1960. Traducere din limba engleză.A. GRĂMADĂ. 1744. Căpitanul şi inamicul. p.. p. Consideraţii asupra suicidului comis în condiţii de spitalizare în clinica de psihiatrie din Târgu-Mureş între anii 1960-1999 în Buletin de psihiatrie integrativă. GREENE. Traducere din limba 116 mea. SIMONESCU. GRECU GABOS. engleză de Petre Solomon. 1960. în Tratat practic de criminalistică. Tradu- cere din limba engleză de Petre Solomon. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Editura Academiei. Editura Univers.L. Iaşi. GABOS GRECU. STOICA. vol. Omul nostru din Agentul secret. C. 222 p. GREENE.L. Un caz de mutilare. an XI. Graham. 1734. Editura Univers. Editura Divers Press. 260-276. Comedianţii. 271 p. Divertisment. GREENE. 1965.Vasile. 1979. GREENE. Bucureşti. GREENE. 1992. Traducere din engleză de Petre Solomon. 1743. Traducere din limba engleză de Petre Solomon. 456 p. 1748. 1982. Ion-Eugen. martie 2004. GREENE. 279 p. Cartoteca obiectelor furate. Divertisment. 1742. Adriana. Aurel. 145-148. Editura Sirius. Bucureşti. an XI. Divertisment. Bucureşti.P. Editura Tineretului. SANDU.. GREENE. 1736. Bucureşti. limba E. Traducere din limba engleză şi prefaţă de Radu Lupan. Marieta. nr. 1976. 1741. 291 p. Doctorul Fischer din Geneva. 2005. COVALCIUC. Traducere din limba engleză şi note de Petre Solomon.U. 1968.I. GRECU. LUPAŞCU. Ministerul de Interne. 342-344. 1739.P. 1745. Bucureşti. Divertisment. GREENE. 406 p. Bucureşti. 1747. GRECU. Dr. 1969. Traducere din limba engleză şi prefaţă de Petre Solomon. procuror. Ioan.. p. Graham. vol. Mihai. 1987. 297-309. GREENE. + erată. Urmele de miros. Graham. GREENE. GREENE. 303 p. Ediţia a II-a revăzută.

ing. Subcomisar de poliţie. POPA. Cluj-Napoca. Gheorghe. GRIGORAŞ.R. p. Un pionier american al folosirii poligrafului în investigarea ştiinţifică a infracţiunilor. Examinarea documentelor tipărite utilizând tehnica de calcul. Subcomisar 1757. p. în Tratat practic de criminalistică. GRIGORESCU. Ana Maria. Oana-Roxana. 2. 516-530. GRIGORESCU. în Realităţi şi perspective în criminalistică. f. GRIGORAŞ. Manualul tău de cultură generală. C. 2006. 51 p. GRIGORESCU. anul VIII. Ministerul de Interne. Tot ceea ce trebuie să ştii pentru a susţine o discuţie. principal de poliţie. în Criminalistica. Traducere de Aurelian Ardeleanu. 1762. p. III. Oana-Roxana. Expertiza urmelor de cosmetice. Editura Alma Mater. Cătălin Dr. 1767. 6. Conf. Expertiza urmelor de substanţe toxice. 1755. a. p. POPA. p.a. GRISHAM. Bucureşti. nr. Cultura Naţională. GRIGORESCU. 2005. 1761. vol. Manipularea prin idei. 1764. Contribuţia sistemului AFIS-2000 la identificarea făptuitorilor – studiu de caz. expert criminalist. p. 2003. Unele probleme pe care trebuie să le lămurească investigarea în cazul infracţiunii de bancrută frauduloasă. Bucureşti. Oscar Print. POPA. dr. 2003. expert Ion. 12-14. LEE. GROFU. Cătălin. univ. p. la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. BUTA. Conf. Ilona. Drd. Aplicarea criteriului ENF în expertiza judiciară a înregistrărilor audio şi video a mijloacelor de telecomunicaţii şi a mijloacelor de calcul. Editura Antet. 117 de poliţie. p. 156-159. . Partea Generală. la orice nivel. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 39-41. Ion. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. actualitate şi perspective. expert George. Fobia socială – sexul ca factor de risc. în Tratat practic de criminalistică. în Comunicări ştiinţifice la al 7lea Simpozion naţional de Criminalistică. Stabilirea autenticităţii înregistrărilor audio. Americanul liniştit. 108-111. 574 p. 2005. Sandra. 2003. NOVAC. Gabriel Mălin. GRIGORAŞ. dr. 39 – 47. 1980. Ioan. f. în Criminalistica. Oana-Roxana. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. X. în Buletin de psihiatrie integrativă. Carmen-Lorena. 1766. Institutul Naţional de Expertize Criminalistice. ing. 38-44. Manipularea prin idei. Bucureşti. p. în Criminalistica. Cătălin. Falsificarea cărţilor de credit istoric. 2004. 2003. univ. Steluţa. aprilie 2006. IV. 1754. 131 [-136] p. Cum să pari mai deştept decât eşti. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. criminalist. 438-440. 101-111. p. Editura Luceafărul. Iaşi. dr. Dr. Expertiza înregistrărilor audio. vol. 265 p. septembrie 2004.. p. 1756. Nicolae. 1758. Graham. Drept Procesual Penal. Editura Alma Mater. Criptografia şi istoria românească.C. 5. 1765. Pe copertă: George Grisham & Sandra Lee. judecător P[etru]. Ioan. an XI. anul VI. nr. vol. Inspector Em. Teorie. 1759. lector univ. jurisprudenţă şi aplicaţii practice. expert criminalist.. 73 – 80. Falsurile de tablouri. Secţia Penală. nr. 1982. (1924). GREJDINOIU.. Editura Polirom. GRIGORESCU. p.. Carmen-Lorena. noiembrie 2003. 56-66. 1 (24). Bucureşti. 1763. Traducere şi note de Radu Lupan. 1753. GRIGA. Bucureşti. nr. GRIGORESCU. Ministerul de Interne. 275-289. 1760. principal.1752. GREENE. PĂŞESCU. consilier juridic B. HURDUBAIE. BOIŞTEANU. 2003. Inspector criminalist. dr. GRIGORAŞ. anul V. Mihai. Cluj-Napoca. Cum să pari mai deştept decât eşti. GRIGORAŞ. Jurist. Cătălin. Ing. Iaşi.

Roxana. GROSS. 42-44. Nicolae. 1898. Drd. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Dr. 1771. drd. I. Pledoarie pentru înfiinţarea unei baze naţionale de date genetice. 1774. 1784. Libraires de la cour de cassation. Bucureşti.C. practical textbook for magistrates. Identificarea criminalistică a armelor de foc. XII + 721 p. VLAD. Hans. [De] dr. nr. Bucureşti. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Paris. 1779. 484 p. Vogel. Traducere din limba poloneză de Eugenia Vişinoiu şi Eugenia Dănescu. London. Aspecte din practica judiciară americană. Hans. Gendarmes. asistent universitar – Facultatea de Drept. univ. Academia de Poliţie „Al. 1780. Avec un Préface de M. GROSS. GROFU. univ. drd. Asistent universitar 1781. Hanns. univ. 1776. anul VII. Alis. München. A 1773. W. / * des Officiers et des Agents de police judiciaire. Hans. 182-184. în Criminalistica. p. Hanns Gross [. 199 p. 7. 397-401. 4. Kriminal – Psychologie 1772. Agents du service de la sûreté etc. Marchal & Billard.1768. Editura MJM. Etapele efectuării investigaţiilor într-un sistem informatic. nr. L. drd. Nicolae. 1905. drd. Sweet & Maxwell. Asist. 1782. 1769.. Subinspector. XII + 701 p. Hipnoterapia: o negociere „somnolentă” a suferinţei. Daniel. Craiova. MIXICH. Ionel Lulu. GROFU. 1908. Nicolae. GURGUŢĂ. Traduit d’allemand par mm. Maison principale: Place Dauphine. Leipzig. Academia de Poliţie „Al. 1778. ZĂVOI. GROSS. Asistent universitar. 1770. în Criminalistica. I. drd. Nicolae. Edited by Norman Kendal. Handbuch für Untersuchungsrichter.. 11-12. Cercetarea la faţa locului în infracţiunile comise cu arme şi muniţii. MARINESCU. 1. p. STANCA.] conseiller de justice a Graz (Autriche).] professeur d’allemand au Lycée de Nancy. Tome premier. Imprimeurs – éditeurs. Schweitzer. iulie 2003. GROZA. Incursiune în lumea timbrelor. Otton. p. police officers and lawyers of… by John Adam… and J. februarie 2006. GROSS. GROFU. p. 17-18. anul V. Problematica existenţei concursului de infracţiuni şi posibilitatea extinderii cercetărilor în cazul infracţiunilor la regimul armelor şi muniţiilor. 2004. Medicina legală. 2003. GROFU. Bucureşti. 1934. 1899. în Criminalistica. 197-199. GROFU. Editura Albatros. Ioan Cuza” Bucureşti. Hans. Zweite Auflage [de] Dr. Nicolae. anul VII. 1983. Asist. Fonctionnaires de la Police. 3-5. Hans. în Criminalistica. F. 4. Gardeil [. 2005. anul VIII. Gesammelte Kriminalistiche Aufsatz. GROZA. 1777. Graz. p. 1902. GROSS. 79 p. GROFU. Criminalpsychologie. Manuel pratique D’INSTRUCTION JUDICIARE / a l’usage / des procureurs. GROFU. des juges d’instruction 118 Identificarea medico-legală prin amprenta genetică (ADN). Asist.] professeur de droit criminel a la Faculté de Nancy. Bibliografie la p. GROSS.. Din nou despre armele LEP. Academia de Poliţie „Al. I. Editura Medicală Universitară. 514 p.] professeur à la Faculté de droit de Nancy [et] Wintzweiller [. Cuza” Bucureşti. p. 1783. Academia de Poliţie „Al. Cuza”. Ionel Lulu. Francisc. Nicolae. Collyer Adam. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. drd. iulie 2005. nr. BIC. Asist. Editura Luceafărul. în . GRYŹEWSKI. Bourcart [. 2002. Sucursale Rue Soufflot. Liliana. Third edition. Criminal investigation. 2006. p.. Hans Gross. 1775. Tome deuxième. 27. N. 1. univ. Nicolae. Cuza”. Craiova. GROSS. nr. Bucureşti. 291-297. ianuarie 2005. Constatările tehnico-ştiinţifice şi expertizele în cazul infracţiunilor la regimul armelor şi muniţiilor. Kazimierz.. Leipzig.

2005.) 4. Comentarii: Octavian Neamţu.. Studiu introductiv: prof. Texte stabilite. Bucureşti. Bucureşti. Editura Academiei R. 756 p. comentarii. comentarii..C. 1933. Economia naţională. Iaşi. (vol. no. stabilite.I. p. Dimitrie. GYLDEN. membru al Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice. 3e année. în R. 328 p. Chiffres autoclares avec réglettes de Saint-Cyr. 119 . Scrieri pedagogice. Yves. (Multigrafiat). 2 année. Editura Academiei R.. Bucureşti. 1971. 72-89. 1798. Bucureşti. 5e année. Sumarul în limbile rusă. Gusti. (Universitatea „BabeşBolyai“ Cluj). franceză. I. dr.R. şi Octavian Neamţu. Fragmente autobiografice. Dimitrie. Bibliografie la p.Buletin de psihiatrie integrativă. no. univ. 1080 p. Texte Dimitrie. Bucureşti. Studiu stabilite.. Glosar Gusti. Editura Monitorul Oficial. Vol. Comentarii şi note la p. Opere.5. stabilite. note şi postfaţă de Ovidiu Bădina şi Octavian Neamţu. note de Ovidiu Bădina. p.C. introductiv de conf. GUSTI. III. Bucureşti. portrete şi facs. 420 p. nr. vol. Editura Academiei R. 423-481 1788.. p.050 p. 1977. dr. comentarii. 1968. Opere.I. 1931. vol. Texte Loius XVI et de Marie-Antoinette lors de la fuite de varennes. Ion Berca. engleză şi germană. Essais cryptografiques. note de Ovidiu Bădina şi Octavian Neamţu. X. 1793. GUSTI. 2. vol.S. GUSTI. Yves. 1791. 1. 195-209. Comentarii şi note la p. Opere. cu ilustr. 4. 1789.R. Enciclopedia României. Ovidiu Bădina şi Octavian Neamţu. 363380. M. Cluj-Napoca. 1932. 1787..) 1. 1796. GUSTI. Editura Academiei R. an..I. comentarii. 499 p. Editura Academiei R. Organizarea politicoadministrativă. II. 485 p. Texte alese: Ion Berca. (vol. 1970. p. Opere.I. vol. în R. Ţara Românească. indice de materii şi indice de nume de Ilie Sulea-Firu.. univ. 1795.S. (vol.. e 5 année.C. GUSTI. GYLDEN. 1180 p. univ.. 1969. 1790. Ovidiu Bădina şi Octavian Neamţu. doc. în R. Yves. Bucureşti. R. no. 4e année. no. 1930.. 1933. Dimitrie. no. 387-495. GUŢU. 8-30.) 6. 1974. 4e année.I. e în R. (vol.C. p. note de Ovidiu Bădina şi Octavian Neamţu. note de conf. 1973. 248-256. GYLDEN. Histoire du d’écryptement. Statul. Bibliografie la sfârşitul capitolelor II şi IV. 4 vol. 549-554. Dimitrie. Vol.R.C. 437 p. cu ilustr. Yves. comentarii.S. Yves. 1786.S. Opere. 4. Texte 1794.R. Curs de logopedie. 1938 – 1943. no. an XI. 563 p..R. GYLDEN. GUSTI. (vol.S. Texte Sub redacţia prof. Dimitrie. dr. 1792. GUSTI. 1970. GUSTI. 3.I.. Oraşe şi judeţe. 1932.) 3. Le chiffre particulier de stabilite. IV. 272 p.1. D.S. Editura Academiei R. p. Dimitrie.) 2. Economia naţională. Dimitrie. Cryptologues italiens aux XVe et XVIe siécles.) 5. 1797. 398 p. GYLDEN. (vol.. 246-250. 1785. Un cas tipique de complication illusoire: le chiffre de rozier..R. Editura Didactică şi Pedagogică. în R. Autosociologia unei vieţi 1880-1955.I. 4 (27)..C. Opere. p. 297-300. Bucureşti.

HANGA. HANGA. Bucureşti. Editura Luceafărul. COPELAND. Gheorghe. 1805. Vladimir. HANGA. 1973. 1958. Şoimul maltez. 1969. 189 p. 191 p. martie 2001. Vladimir. roman. Editura Didactică şi Bucureşti. Cluj. vol. p. Bucureşti. toarele. Traducere din limba engleză de Mihnea Popescu. Editura Datina. Editura Univers. HANGA. 380 p. 119 p. Istoria generală a statului i dreptului. Drept privat roman. Bucureşti. HAMER. Bucureşti. Locotenent-colonel. 1819. Gheorghe. 1989. Investigarea criminalistică a coroziunii metalelor. 1815. D. Alexandru cel Mare. Editura Didactică şi Bucureşti. „Eltern sind austauschbar“ („Părinţii sunt interschimbabili“). Vladimir. Cluj-Napoca. Nic. 1804. Comisar-şef de poliţie inginer chimist. HANGA. pl. 1967. 1964. Bucureşti. Adagii juridice lati- neşti. Drept privat roman. Facultatea de ştiinţe juridice.[adimir]. 1816. Traducere din limba engleză de Elena Stamatescu Greavu. HANGA. 22-23. Curs de drept privat 1800. 392 p. 1991. 1806. 1808. Editura pentru Literatură Universală. P. Editura Tineretului. Vladimir. Să învăţăm fotografia de la 1814. Dreptul şi calcula- Gheorghe. Dashiell. HANU. MIHAI. Ing. 1958. HANGA. 363 p. nr. chimist. Pedagogică. Cetatea celor şapte coline. Universitatea „Victor Babeş“. Pedagogică. HANGA. 189 [-192] p. martie 2000. Vladimir. Editura Academiei Române. Editura Tehnic .. cu ilustr. 1987. mae tri. 197 [-199] p. Traducere din limba engleză de Constantin Popescu. 27-28. Vladimir. 1820. 2005. Drept privat roman. Editura Didactică şi Bucureşti. 352 [-364] p. 1974. 1813. HANGA. Bucure ti. Cazuistică din România. Scherz Verlag Bern (Moştenirea neacceptată). Bucureşti. în Criminalistica. Caius Iulius Caesar. 1817. Editura Academiei Române. 1802. Vl. 1801. 128-135. Bucureşti. 2. 87 p. HANGA. Vladimir. Das unausweichliche Erbe. anul III. Vladimir. 47/1998. 1818. HAMMET. Cluj. Bucureşti. nr. 1994. Vladimir. 1812. 306 p. Dumitru. exploziv: dispozitive improvizate cu iniţiere prin radiocomandă. p. Editura Tineretului. Pedagogică. 1809. Drept privat roman. Dacia. HAMMET. Identificarea microurmelor metalice prin spectometrie de fluorescenţă de raze X. 1998. Albatros. 363 p. 1803. Dashiell. 1977. 2. Un risc Editura Didactică şi Bucureşti. HANGA. citaţi în: Spiegel nr. 1807. I. 134 [-136] p. 1821. Editura Z. HANGA. 527 p. Editura Lumina Lex. Cheia de sticlă. 261 [264] p. HANGA. 1993. Locotenent-colonel. Manual de drept privat roman. Vladimir.H 1799. Vladimir. Dashiell. Vladimir. Principiile dreptului privat roman. HAMMET. + 8 f. 1991. HANGA. 1971. 1992. în Criminalistica. Criminal în toată legea. . Un om subţire. Traducere din limba engleză de Mircea Dimitriu. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 208 p. Vladimir. 255 p. p. 1810. Pedagogică. Bucure ti. anul II. Dashiell. 1978. Ministerul Învăţământului şi Culturii. HANGA. HANGA. HANGA. HAMMET. Bucureşti. 1811. Dreptul şi calculatoarele. 190 p. 1957.

James. 1830. San Francisco. Berlin. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 23/1976. Schmidt Römhild. ediţie revăzută şi adăugită. 2002. 1831. la desene simple la holografie. 1978. Fürstent um Walachei (România / Principatul Ţării Româneşti) 1820-1862 Vereinigte Fürstartümer (Principatele Unite) 1962-1872/ Principality of Wallachia 1820-1882/United Principalities 18621872. Christian. 1990. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. Paul. HECSER. 1994. 2002. 195-200. Sue. Atlas der Schreibmaschinenschriften Fritz. p. Ochsenköpfe der Moldau/The Bull’s Heads of Moldavia 1852-1862 (România / Capul de bour moldovenesc. în Revista Română de medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Rumänien. 18521862). 2002. 3. 1835. Teora. Polizeiliche Kriminal- prävention (Prevenţia judiciară poliţienească). HECSER. HAYES. 1829. Drăgulănescu. Bibliografie la p. Editura BIC ALL. HARARI. p. Genoveva Teleki. J. Traducere din limba engleză de Alexandru Grumaz şi Diana Botezatu. coordonator Rolf Rainer Jaeger.F. color şi alb negru. 1823. A. Anca Tureanu. 416-418. 62 p. De 1834. 240 p. Berlin. volum 12. Criminal Procedure. VEITH. HEIMBÜCHLER. Dirk. Tulburările psihice 1824. St. HESS. (Echivalent revers: Principatele Ţării Româneşti: 1820-1862. Rumänien – Die Ochsenköpfe der Moldau 1852-1862 – Romania-The Bull's Heads of Moldavia . HEIMBÜCHLER. Editura Tehnică. Ediţia a III-a. Index p. II. Bucureşti. Nicky. Sheila. Ladislau.1822. Scott. HARALD. Bibliografie la p. L. H. septembrie 2004. Drept comentat şi tactică criminalistic pentru studiu i practic . BARNA. The complete encyclo- pedia of Pistols and Revolvers. HARTINK. Lübeck. Essen. 170 p. 418 [420] p. I. 2002. Bodo. 529 p. Fritz. 401-408 postpartum. Bucureşti. Lübeck. cu ilustr. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 1972. (National Bestseller. Die 1825. Iulia Dumitriu. 2003. Ştiinţe criminalistice. Schmidt Römhild. Intoxicaţie voluntară letală Oren. America Azi). „Postpächter“. 408 p. Ştiinţe criminalistice. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Stempel und Formulare der Postpächter und Postmeister in den Fürstentümern Moldau und Walachei von 1822 . Tocan. Traducere din limba engleză de Corneliu C. Fritz. nr. HARRINGTON. Essen. Der Rumäniensammler Nr. Zeller. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. de maşină). HAYWARD. ORRELL. 416 p. Secretele lui Colin Powell. HEIMBÜCHLER. martie 2006. 2001. vol. 28-33. cu ilustr. Rumänien. München. Bibliografie (Surse/Note) la p. vol. 1828. nr. edi ie rev zut i ad ugit . Fritz. HAAS. Management total în firma secolului 21. HEIMBÜCHLER. 1827. Editura Tritonic. Biopsihologie. 357-360. Introducere în psihologie. 1826. New York. Los Angeles. 1. HARRINGTON. James S. cu un betablocant (verapamil). 229-237. Kären M. J. 1832. volumul XIV. 1999. 360 p. 1833. 1836. Tra- ducere din limba engleză de Leonard Băiceanu. HEGEDUS. Cătălina 121 1837. Editura Facla. (Atlas pentru scrisuri Stuttgart. 248 p. West Publishing Company. Principatele Unite 1862-1872) München. Gewinnabschöpfung im Strafverfahren (Reţinerea profitului în procedura penală). Emeric. 20 p. Traducere din limba engleză de Niculiţă Damaschin şi Aurora Damaschin.1866. Grange Books. Bucureşti. 2006. HARDER. HARR. alb negru şi color.

Octobre.. 1933. no. Janvan. no. 3 année. Organizaţiile secrete şi puterea lor în secolul XX sau Cum nu este lumea guvernată. Walter de Gruyter. München 1995. Berlin.6. 1838. La baquette divinatoire. Notes sur les 1839.6.2. of Finger der Daktyloskopie. HESS. HEINDEL. vol. 1927. 15 p. la physiologie 1859. A. 266-275. . 1843. Ausgabe. E. în R. (Realitatea infracţiunii). Payot. Essen. Bernd. Die 3.I. 5 année. e în R. HERBERT. 1916. 518-531. Schweizer Briefmarken Zeitung 12/1999. HESNERD. p. 5 année.I. Ştiinţe criminalistice. 1984. 1854.C.C. Traducere de Cornelia Spânu.. Bodenspuren (Urme 1845. Forensische Handschriftenuntersuschung (Examinarea grafoscopic judiciar ). în R. 2002. p. 1929.8. L’origine. (RumänienHandbuch I) „Die Ochsenköpfe". a Înaltei Finanţe şi a Politicii: Comisia Trilaterală. 1933.. Le Dé tatouage et ses Procédés. 1936. 18 p...10. 1858. HEKER.. 1852. Post in der Levante. Editura Samizdat. 1857.C. 1860. 1850. Tatouages curatifs an Maroc. Heft 4/1990.. p. Gwynn. 1844. 1846. Fritz. Psychologie du crime. Mc. R. 1963. coordonator Rolf Rainer Jaeger. ediţie revăzută şi adăugită. HERSHELL. Paul. London. 360-371. 1856.I.. J.C. în R. 1861. de Séte. 1933.C. HEYROTH. Editura Schmidt Römhild. Heidelberg.. J. Le dé tatouage indigène Fritz. HEIMBÜCHLER. 5/1991. 1927. HERBERT.6. 1847.C. no. ediţie revăzută şi adăugită.I. 454-486. Ştiinţe criminalistice. Los Angels. Police operations. tatouages des prisonniers marocains. 1936. Les causes du dé tatouage. 417-460. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. New York.C. HEYROTH. II. HEKKERS. Halbierungen der Steindruckmarken Rumäniens 1871 / 72. 77-105.V München 2001. dans l’Afrique du Nord. f. Explainning Crime. La 122 – Faserspuren (Microurme textile – urme de fibre). 584-589. ONU.C. Berlin. Tatouage Crapuleux. Lübeck. 1849. West Publishing Company. J. Routledge. Oxford. 2002. Furstentum Rumänien. M. Reprinted in DBZ Nr. no... 1848. 446-456. în R. 318 p. 1901. der fremden Postanstalten in den Fürstentümern Moldau. vol. Editura Schmidt Römhild.I. 1993. HEIMBÜCHLER.1852-1862. Classification and uses of de sol).R. Berlin. 520-536. 8e année. 1982. Robert. HERREN. New York. e R. de Gruyter. 1842. HERBERT. Ghid în reţeaua lojilor. HELSING. 1930. 1931. în 1853. J. no. Die Verbrechenswirklichkeit 1841. R.. p. Robert. Kären M. p. 8e année. et la pathologie de l’ecriture. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. p. J. p. în e R. HETTLER. 8 année.9. Marques de naissance. C. HERBERT. HERBERT. Albert. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. in Schriftenreihe des Münchener Briefmaricen Club e. J. Berühmte Briefe R. Bernd.9. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Textile Mikrospuren finger-prints.a. HEIMBÜCHLER. în 1855. p. Berlin. p.C. Walachei und der unteren Donau. 496 p.I. HERBERT. Essen. II. Graw-Hill. 1936. Le dé tatouage des empiriques. San Francisco. Henry M. Schweizer Briefmarken Zeitung. WROBLESKI. R. no. în 1840. Freiburg. no. Bildeberg. HERBERT. Fritz. J. 3-rd ed. coordonator Rolf Rainer Jaeger.. HEINDEL. HENRY. St. e 1851. CFR. 1993. Tatouages de soldats. 2 année. 5e année. System und Praxis The origin printing. Paris. HERBERT. e no. Lübeck.I. jurisprudence et le Détatouage. Daktyloscopie.I. J.I.

Berlin. Bucureşti. 2002. Simposium. + 1 f. 1864. I-II. 1938. Datenerhebung John Edgar. durch Verdeckte Ermittlerungen. Achim. 1940. Tainele istoriei. University of California Press. 2002. Edgar Hoover. Šter. vol. EU Gheorghe. Editor „Tribuna economică“. 1878. E. coordonator Rolf Rainer Jaeger. guide. în Tratat practic de criminalistică. HRISTEA. Ministerul de Interne. 1869. 1980. Von. 1980. ediţie revăzută şi adăugită. Evaziunea fiscală. Rolul alcoolodependenţei în recurenţa tulburărilor depresive în Buletin de psihiatrie integrativă. XIX [-XX] + 325 p.1862. 1870. Radiestezia – 1865. Ştiinţe criminalistice. HUF. Bernd. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Examinarea scrisului de tipar. Identifizierung von Ohrabdrücken (Identificarea după amprenta auriculară). HOANŢĂ. investigatori acoperiţi). 507 p. 2003. Larisch München. 1876. Persons in Hiding by J. adăugită. September 25-27. II. Ştiinţe criminalistice. HOOVER. 17 p. portret. 1877. Ediţia a II-a. With foreword by Courtney Ryley Cooper. X. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Essen. Iaşi. Crime aux Etats Hans-Christian.-H. p. 125 p. în: Bildungsinstitut der Polizei Niedersachsen Januar 1998 (unveröffentlicht) (Institutul de Formare al Poliţiei Saxonia Inferioară. Gheorghe. Berlin. HOGG. Consens of Delinquency. Examinarea actelor al căror conţinut a fost alterat prin adăugiri. Robeyr. Kunde. Traducere din limba germană de Magda Petculescu. Ministerul de Interne. HILDEBRANDT. 1893. Dr. Berlin. Harper Collins Publishers. Editura Teora. Heft 9.O. Nicolae. 1871. Portorož. Little. 442 [-478] p. în Kriminalistik (Criminalistica). Ştiinţe criminalistice. p. 15 p. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Boston. Ernst. nr. HUELKE. 2002. 1970. 18 p. Editura Criminalistică. 1875. 1866. 284-289. HRIBAN. Verdeckte Ermittler (Obţinerea de date prin investigaţii acoperite. vol. Bucureşti. vol. Ian.und Maschinenschriftenuntersuchung (Examinarea criminalistică (judiciară) a înscrisurilor de mână şi de maşină). Schmidt Römhild. III. Jane’s Guns recognition 1868. Berkeley. metodă de investigare şi analiză energetică. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 1863. 348-354. Spurenkunde – Sicherung und Verwertung von Tatortspuren (Traseologia – Asigurarea i valorificarea urmelor de la locul faptei). 1999. PERCIUN. Führung von V- Personen (Dirijarea persoanelor de legătură). 1969. Paris. 1872. vol. 440-442. ediţie revăzută şi adăugită. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. nepublicat). HOOVER. Lübeck. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Heidelberg. Editurile Saeculum I. Anschmelzspuren (Urme de topire). Schmidt Römhild. COVRIG. 1996. Essen. vol. 1976. 1874. Travis. ianuarie 1998. HIRSCHI. Andrej. II. HUNSICKER. an XI. KAATZ. Schmidt Römhild. Unis. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Dumitru. III. 2005. HIRSCHI. Die Postwertzeichen- H. HUNSICKER. Visa Document EU Visa – Fit for Biometries. HORRAK. HRISTENCO. Lübeck. 1873. şi Vestala. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Sfinx. Diomid. Essen. 123 1879. vol. HRISTEA. Edgar J. 1867. ediţie revăzută şi adăugită. HOWORKA. Brown. 1997. 2002. Bibliografie la p. II. 4 (27). Camelia. 155-160. Carmen. . Forensische (gerichtliche) Handschriften. HEYROTH. Lübeck. în Tratat practic de criminalistică.

dr. HURDUBAIE. 82 p. O filă din istoria dactiloscopiei. 1. p. HURDUBAIE.. Berlin. p. Documentele de securitate şi protecţia lor împotriva falsificării. I. 1982. 1886. 6-8. 13-15 1893. anul I. 230233. HURDUBAIE. Oana-Roxana. Bucureşti. II. 3. Ioan Hurdubaie. Colonel dr. Jurist. anul V. 1. anul III. ediţie revăzută şi adăugită.1880. 1892. o experienţă australiană. 309317. 29-31. 1. NEGOIŢĂ. vol. 1896. HURDUBAIE 1885. 23-25. Col. SAPPELT. HURDUBAIE. în Criminalistica. Bibliografie la p. Traducere din limba franceză. Ministerul de Interne. 292 p. Inspector principal. 1895. Inspector principal. HURDUBAIE. Particularităţi şi dificultăţi ale investigării criminalistice cibernetice. Heinz. Cooperarea judiciară europeană.. p. PELE. p. Lector univ. Ioan. Ioan. iulie 2003. Ministerul de Interne – Serviciul Editorial şi Cinematografic. 311-322. nr. GRIGORESCU. Editura Universal Pan. executat prin imitarea caracterelor tipografice. ianuarie 2004. II. 1 Interpol. anul V. p. Mondocriminalistica. 1884. anul VI. HURDUBAIE. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Bancnotele – între hârtie şi polimer. 1994. în Criminalistica. Ioan. Bucureşti. nr. Ioan. GRIGORESCU. Ernst. p. 281-291. 15-16. Dr. Vol. Interpolul şi criminalitatea internaţională. vol. 322 p. Criminalistica în lupta împotriva pirateriei muzicale. HURDUBAIE. Ioan. HURDUBAIE. Dumitru. nr. Oana-Roxana. Ioan. HURDUBAIE. Informatica în criminalistică. Testele de identificare genetică în materie penal. în Criminalistica. Gheorghe. ianuarie 2000. 1887. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 25-27. p. iulie 1999. 4. p. Elemente noi privind protecţia bancnotelor împotriva contrafacerii. în Criminalistica. 1890. Bibliografie la p. Spaţiul penal paneuropean din perspectiva Consiliului Europei. nr. 17-20 1881. în Criminalistica. Bibliografie la p. Schmidt Römhild. TRONECI V. HURDUBAIE. 1999. HURDUBAIE. 1894. nr. Şef B. ianuarie 2003. în Criminalistica. 2 vol. Ministerul de Interne – Serviciul Editorial şi Cinematografic. Bucureşti. HURDUBAIE. Ioan. nr. 388 p. Colonel dr. vol. în Criminalistica. Ioan. anul V. 1889. Ioan. Ioan. Ioan. Atentatorii de la World Trade Center din New York identificaţi cu mijloace criminalistice. GRIGORESCU. . HURDUBAIE. Dr. 1 Biroului Naţional 124 Ioan. 1983. Lector univ. HURDUBAIE. Traducere şi adaptare după „International Criminal Police Review“.. Ioan. Rolf. GRIGORESCU. nr. în Criminalistica. p. 1883. p. mai 2004. p. 29-31 (I). mai 2001. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. anul I. Ioan. Ioan. Lübeck. 1978.N. Inspector principal de poliţie. p. 2. Oana-Roxana. nr. martie 1999. Ioan. anul VI. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 2002. Dr. 2003. 3. 179-181. 3. Expertiza scrisului 1891. în Criminalistica. Colonel dr. HUNSICKER. dr. Editura Ministerului de Interne. 4. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. Oana-Roxana. România în Interpol.3. 1. nr. 1882. 16-18. 2003. martie 2003. în Tratat practic de criminalistic . Ştiinţe criminalistice.. 141-149. Cadrul convenţional penal. anul II. Un om al legii. nr. HURDUBAIE. Bucureşti. anul V. dr. Bucureşti. Essen.. Möglichkeiten und Grenzen besonderer Beweissicherungsmaßnahmen (Posibilităţi şi limite în luarea măsurilor speciale de asigurare a probelor). 1888. mai 2003. Bibliografie la p. 184 p. II. 140 p. JAEGER.

2006. anul VII. Ioan. Lector univ. no. Subcomisar. p. l’identification des taches de sperme. HURDUBAIE. (rez. De la détection et de (rez. în Criminalistica.. mai 2005. p. HURDUBAIE. 407437. 6e année. Contribuţia Criminalisticii la combaterea traficului de droguri. GRIGORESCU. Inspector principal. în Criminalistica. p. HURDUBAIE. a Interpolului pentru poliţiştii de teren. Lorena-Carmen. septembrie 2000. În organizarea Grupului Pompidou al Consiliului Europei: seminar consacrat influenţei drogurilor asupra traficului rutier. Criminalistica în atenţia Interpolului. 231-238. 1905. de brigadă 1907. 1901.1897. Bucureşti. nr. anul VIII. dr. Ioan. HURDUBAIE. 3. Ioan. august 2006.N. anul VII. p. Oana Roxana. (r) lector univ. HURDUBAIE. (r) dr. André. 24. dr. OanaRoxana. în Criminalistica. nr. în Criminalistica. HURDUBAIE. 17. lector univ.C. iulie 2004. Lector univ. nr. O filă din istoria Dactiloscopiei. 10-11. Gen. în Criminalistica. 1902. 2004. p. 1904. Acces direct la baza de date A. în Criminalistica. Utilizarea amprentelor digitale pentru identificarea nou-născutului. 125 . 1903. în Criminalistica. 39-40. p. 6. Editura Luceafărul. Bucureşti.). dr. 333-336. Ion..7. anul VIII. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Elemente de noutate ale acquis-ului comunitar în vederea asigurării probaţiunii. Bucureşti. nr.D. Jurist. 4. General de brigadă 1906. HUSSON. anul VIII. Ioan. nr. 4. 4. august 2006. Ioan. februarie 2006. General de brigadă Ioan. par la lumière de Wood.. Exploatarea criminalistică a urmelor de paşi. dr.I. în Investigarea criminalistică a locului faptei. General de brigadă 1898. 1899. anul II. Jurist. p. p. 7-8. dr. 1900. POPA. Ioan. Ioan. 5. 2005. anul VI. en criminalistique. Lector univ. instituit de organizaţia internaţională de poliţie criminală. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică.) dr. 88-95. p. Dr. 18. HURDUBAIE.. HURDUBAIE. 35-36. 1934. Mapamond criminalistic. consilier la Agenţia Naţională Antidrog. 1. p. Mălin Gabriel. Dr.. Hurdubaie. noiembrie 2005. nr. HURDUBAIE. în R. nr. POPA. „Capcanele Interpolului”: Sistemul de urmărire internaţională a persoanelor şi obiectelor. p.

Fotografia şi lumea 1912. nr. Remus. 1 (24). 1905. 144 p. Susţinută în Februarie 1905 de Dimitrie Gr. nr. 1917. Iluminarea cu lămpi fulger. X. Iaşi. Aurelian. Editura Graphis. p. IAROVICI. p. Bucureşti. 2005. 140 p. Editura Universităţii de Stat din Moscova. Fost intern al secţieĭ chirurgice din Spitalul Sf. Iaşi. 751-753. nr. nr. Eugen. an XI. în Buletin de psihiatrie integrativă. Editura Tehnică. GÂDEA. + 14 pl. 198-211. vol. Editura Tehnică. NICULESCU. Eugen. Constantin. Procuror-şef la Secţia de Urmărire Penală a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. 1911. IAROVICI. STOICA.P. Profesor. august 2002. după „Guardia Civil“. mai 2005. vol. 1995. Metodica cercet rii criminalistice. Spiridon. ICOVE. Ioan. Vol. IFTENIE. Autorii nu sunt indicaţi pe copertă. Iaşi. Ileana. 768 p. Eugen. p. p. N. 1921. GRUNFELD. 1913. Portretul modern. 2002. Alexandru. Constatarea şi expertiza 1925. Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. I. Corina. Moscova. Criminologie. 21-27. Bibliografie la p. Primul episod de psihoză – bilanţ evolutiv pe termen scurt în Buletin de psihiatrie integrativă. Studiul cadavrului uman în stabilirea adevărului privind comiterea unui act criminal.I 1908. 230 p. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. von STORCH. Procuror. IACOB. Aspecte medico-legale. Dimitrie Gr. 1988. N. Eugen. Iamandi. Monica. (Facultatea de Medicină din Iaşi. Tabla de materii şi în limbile engleză şi rusă. Bucureşti.P. legal asupra morţei şi în special Moartea subită la cele două vârste extreme Copiĭ şi Bătrînĭ. IANCU. O nouă 1909. Bucureşti. Medicină legală pentru facultăţile de drept. + 83 p. Constanţa. Tezele generale. Compendiu de anatomia omului. Mircea. IACOBUŢĂ. Editura Junimea. Gheorghe. Marius. Moscova. 41-44. Valentin. 1915. II. Prof. BUDĂI. Radiografia crimei. 22-23. IABLOCOV. anul VII. Bucure ti. Cadru juridic. SEGER. Iaşi. IACOB. Editura Tehnică. 1 (24). 372 p. Studiu medico- 1924. medico-legală. IACOB. . 325 p. IABLOCOV. IFTENIE. Bucureşti. 93 p. Editura Norma. Infracţiunile de lovire şi vătămare a integrităţii corporale a sănătăţii. nr. Antropologia în slujba criminalisticii (I). 1914. 277-283. nr. Editura Tehnică. Prim-procuror adjunct al 1918. 1971. Tehnica şi arta iluminatului în fotografie. David. 1910. 199). 2005. 3. Valentin. IAROVICI. IAMANDI. în Criminalistica. Editura tiin elor Medicale. 380 p. + 20 pl. + 21 fig. 1923. Marius. Simpozionul de perfecţionare a procurorilor criminalişti. de azi. p. Editura 1926. 1. Karl. interpretare. 1922. Computer Crime: A Crimefighter’s Handbook. 1920. William. Steliana Carmen. 1977. an XI. Editor Deborah Russell. 1985. 98 p. 1919. 2001. IFRIM. în Criminalistica. cu fig. Sinaia. în Criminalistica. 1970. p. 368-373. ianuarie 2005. Bibliografie la p. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. anul V. 1972. Iaşi. IENCIU. BOROI. forţa probantă. 34-36. metodă de lucru în demonstrarea identităţii. 254 p + 22 pl. Măiestria în arta fotografică. Intenţie sau culpă? Cazul „Ciomu”. 1. 1916. X. Criminalistica. Observaţii clinico-paraclinice asupra unui lot de bolnavi schizofreni care asociază modificări morfologice cerebeloase. 2000. 1995. ianuarie 2003. Ioan Al. Editura Tehnică. anul VII. Manual. + 116 fotografii. vol. IAROVICI. IACOBUŢĂ. Bucureşti. 1989. Farmecul luminii. Bucureşti. IANA. 20-24 noiembrie 2000.

p. dr. Bucureşti. IFTENIE. din perspectivă medico-legală. 1941. mai 2002. IFTENIE.1. Conf. p. Valentin. I. în Criminalistica. Conf. 1942. IFTENIE. anul VII.. Valentin. IFTENIE. 1937. dr. IFTENIE. în Criminalistica. nr. Valentin. dr. nr. univ. Introducere în etnologie. Romulus Vulcănescu. DRAGOTEANU. Dr. p.Juridică. Prof.. univ. 3. vol. IFTENIE. în Criminalistica. iulie 2005. univ. Dan. nr. 45 p. anul VI. Fred E. 91-96. univ. în Criminalistica. Valentin. dr. univ. Constantin. 2006. Bibliografie la p. Conf. anul VII. 1938. Perspectiva medico-legală necroptică în împuşcarea cu alice. Conf. Particularităţi ale activităţii medicului legist în cadrul echipei complexe de cercetare a infracţiunii de omor. Centrala Industrială de Producerea Maselor Plastice. Sinucidere prin împuşcare sau prin spânzurare. Profesor. 1940. 3. p.. univ. TAŞU. în Criminalistica. Instrucţiuni de exploatare a pneurilor. INBAU. dr. iunie 2005. Conf. ştiinţific: prof. dr.. IFTENIE. februarie 2006.. anul VI. p. mai 2004. GÂDEA. Coordonator 1935. 3. 125-127. Bucureşti. p. Danubiana Victoria. psiholog criminalist. 1936. 5. 2004. Valentin. univ. BUTOI. Competenţa în medicina Legală. Valentin. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. 353 [360] p. IFTENIE. 1944. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 14-16. TUREAC. 1929. Baltimore. anul VI. 1964. p. 1927.. Ştefan Milcu. Jaqueline. 349-353. Investigarea criminalistică a omorului la faţa locului. în Criminalistica. Bucureşti. Prof. 1. Valentin. 1930. ianuarie 2005. 277-280. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. IFTENIE. univ. BUTOI. Conf. IFTENIE. Bibliografie la p. 1967. în Investigarea criminalistică a locului faptei. BUTOI. p. nr. Tudorel. Tudorel. septembrie 2004. Bucureşti. p. G. Prefaţă de acad. Valentin. Medicina Legală. Studiul cadavrului uman în stabilirea adevărului privind comiterea unui act criminal. IFTENIE. Conf. IFTIMESCU. Constantin. director adjunct al Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici”. anul VIII. Dr. ianuarie 2004. IFTENIE. anul VIII. [univ] dr.. dr. septembrie 2005. Competenţa în medicina legală. Editura Medicală. Medicina legală şi ştiinţele de contact din perspectiva noilor orientări din domeniul învăţământului juridic. 2006. p. nr. 79-82. 3-4. nr. 2. anul IV. Valentin. nr. Constantin. Unele metode de cercetare criminalistică a peliculelor de lacuri provenite de la accidentele de circulaţie. Conf. 13-15. în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. 6. 1931. 166-171. dr. Tudorel. Second edition. preşedintele Comisiei de antropologie şi etnologie a Academiei Republicii Socialiste . Medicina legală pro criminalistică. 27-28. 1928. Ediţie revăzută şi adăugită. IFTENIE. 37. REID. Medicul legist – expert oficial sau expert parte?. dr. DRAGOTEANU. John E. nr. 171 p. Antropologia în slujba criminalisticii. Medicul-legist – expert parte şi excepţia 127 1943. 2002. DERMENGIU. p. 16-17. univ. univ. univ dr. p. Valentin. Editura Ştiinţelor Medicale. volum 13. 1939. Constatarea medico-legală necroptică – temei al punerii în mişcare a acţiunii penale în infracţiunea de omor. iunie 2006. IFTENIE. dr. dr. Valentin. interrogation and confessions. în Criminalistica. Bucureşti. 530-538. 21-22. 1933. Bucureşti. Valentin. Criminal 1934. în Criminalistica. 1. Valentin. 1932. 1982. Prof. Conf. Conf. 5. Valentin.. Cercetarea la faţa locului din perspectiva medico-legală. 6-7. p. p. dr. în Criminalistica. 4. Bogdan. medic primar legist. 2004. univ. de neconstituţionalitate. nr. nr. anul VII.

Alexandru. Detecţia electronică şi identificarea documentelor. EMINESCU. în Criminalistica. No. ELIESCU. Fraţii la faţa locului. Cu un cuvânt înainte al autorilor. Bucureşti. ANGELESCU. 24 p. volumul XIV. EREMIA. 1953.S. M. Editura Didactică şi Pedagogică. 1945. Cornel. Constantin N.. Comisia de antropologie şi etnologie.] Licenţiat în drept. Aurelian. Ionescu. martie 2006. Conferinţă ţinută la Prefectura Poliţiei Capitalei la 25 Noemvrie 1906 de câtre Const. Vasile. După notele stenografice. Implicaţii medico-legale în tulburările de vigilenţă şi somn. Virgil. Partea generală. Bibliotheca Anthropologica et Ethnologica II). BULGARU ILIESCU. Bucureşti. 1956. 1906. Bucureşti. Persoanele. Traian. III. 1. IONAŞCU. Profesor de Cursul de „Informaţii şi contra informaţii la secţiunile ofiţeri şi şefi de secţie” şi Maiorul George Belloiu [. Universitatea „C. General de brigadă ocaziunea discuţiunii generale asupra proiectului de lege pentru organizarea poliţiei şi siguranţei. [1926]. 1951. p.. Bucureşti. ASTĂRĂSTOAE. Sinaia. BRĂDEANU.R. IONAŞCU. 1957. în şedinţa Camerei din 24 iunie 1929. mai 2000. 1908. De maiorul Mihai Ioan [. Aurelian. Mihail. Discurs rostit cu Minovici. IONAŞ. IOAN. 1948. IONAŞCU. Curs de procedură penală română (întocmit după principiile noului cod de procedură penală. N. (fost consilier la dr. (Imprimeria Statului). B. Salvator.. Diana. Bucureşti. Înalta Curte de Casaţie. Drept civil pentru de poliţie technică / Întocmite după programul Şcoalei Speciale de Jandarmerie. 1947. în Revista Română de medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Pentru folosinţa tuturor ofiţerilor de poliţie judiciară şi oricărui cetăţean. ECONOMU. Atribuţiunile oficerului şi agentului de poliţie. Executărei mandatelor şi Caziere. George. cu o prefaţă de I. IONESCU.] Ajutorul comandantului Şcoalei de Jandarmi. p. Constantin N. I. 1955. Audierea prin poligraf - facultăţile de ştiinţe juridice. Editura Ştiinţifică. Profesor de „Poliţia Technică” la ofiţerii elevi ai Şcoalei Speciale de Jandarmerie Oradea.. 176 p.. 1967. Tipografia Atheneum. Yolanda. RUCĂREANU. adjunct al Inspectorului General al Poliţiei. 1946. Ion. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. (Lucrare aprobată şi recomandată de Comandamentul Corpului de Jandarmi cu Ord. Instrucţie sumară a ofiţerului de poliţie. Editura Ştiinţifică. 1969. nr. IONAŞCU. 1970. Ministerul Învăţământului. 1952. Moraru. ZLĂTESCU. cuprinzând în fiecare capitol referinţe asupra originii instituţiilor procedurale şi 128 . Drept civil. 31 p. Maria Ioana. 3-5. Bucureşti. Traian. IONESCU-DOLJ.I. Mina Minovici“. ROMAN. 198 p. Eugen A. 1949. 8 p. Parhon“. IONESCU. anul II. Secţiunea de Drept Public).România (Academia R. IONESCU [Dimitrie D. Editura Academiei. Eleonora.]. 1954. BASARAB. 211 p. Beatrice. 232 p. Bucureşti. Mihai. Victor Dan. Partea generală. Noţiuni 1950. Vicepreşedinte al Academiei de Medicină. vol. nr. BELLOIU. Partea a II-a. 490 p. 20-24 noiembrie 2000. din Prefectura Poliţiei Capitalei. IOANID. Descinderea procedeu specific în tactica audierii învinuitului şi inculpatului în cazul infracţiunilor de omor. I. Directorul Institutului Medico-Legal „Prof. IOAN. Aurelian. 1963. 74-76. Condiţiunile de admisibilitate. Preşedinte la Consiliul Legislativ. Probele în procesul civil. Comisar-şef al biroului Arhivei Corespondenţei. 1929. comisar-şef al biroului verificării actelor penale dela Serviciul Siguranţei. Tratat de drept civil. 1959. Ministerul Învăţământului şi Culturii. 344/1926). Oradea. 46-50. IONAŞCU. IOANA. Carol al II-lea din 1937. p. 320 p.

Lector univ. 1960. mai 1999. cu ilustr. 17). IONESCU. Ilfov [Bucureşti]. iar la fine având tablouri sinoptice). Moarte subită Valeriu. 1959. cadrul Academiei de Poliţie „Al. Bucureşti. Fost intern al Spitalelor Civile. Avort traumatic 1 (Un caz complicat). Două cazuri de 4 nalităţii. no. Col. cu ilustr. Consideraţii privind determinarea înălţimii persoanei prin examinarea urmelor de picioare. 1938. Bucureşti. Un caz complicat de pneumonie traumatică. cu ilustr. IONESCU-DOLJ. S. IONESCU. Florin. George. p.. 18 p. Şef de lucrări Anatomo-Patologice la institutul MedicoLegal. Medico-Legal. IONESCU. anul I. Şef de lucrări AnatomoPatologice la Institutul Medico-Legal. 1 Informaţii preluate din Bibliografia românească modernă [1831-1918. dar cu leziuni inflamatorii cronice. 31 p. Afacere medico-judiciară [de] Dr. Afacere medico-judiciară de Dr. Laureat al Facultăţii de Medicină (Medalia de aur). Lector universitar din 1964. nr. Andrei Ionescu (Bârlad). Medic însărcinat cu îndeplinirea Expertizelor Medico-Legale din judeţul Ilfov [Bucureşti]. precum şi sumare expuneri de legislaţie comparată.A. în Criminalistica. 1 f. Editura Socec & Co. cu ilustr.. nr. p. 1958. anul III. no. Editura Asklepsios. p. 14 p. Şef de lucrări AnatomoPatologice la Inst. IONESCU. Gh. IONESCU. Andrei Ionescu. din 1909).a. + 2 f. Gh. Bucureşti. Falsul în materie de drept civil şi drept penal. [1909]. Andrei Ionescu. 81-88. Andrei Ionescu. 596 p. Florin. p. prim-preşedinte la Consiliul Legislativ).. Afacere medicojudiciară [de] Dr. 1967. Bucureşti. 1965. Având la fine Legea din 6 august 1938 şi textele referitoare la Legea de organizare judecătorească din 20 august 1938). f. 1907. + 173 [-175] p. Şef de lucrări în Institutul Medico-Legal. cu ilustr. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Supliment la Cursul de procedură penală Carol II. 2003. Medic însărcinat cu îndeplinirea expertizelor medico-legale în judeţul Ilfov. 1996. vol. I. IONESCU. „Spitalul“ no. Instanţele criminale (Înfiinţate prin Legea din 6 august 1938 pentru a înlocui Curţile cu juraţi desfiinţate. 711-712. (fost consilier la Înalta Curte de Casaţie. Contribuţiuni la studiul otrăvirilor cu sublimat corosiv. miocardice înaintate. Gh. MANEA. Gh. Afaceri medico-judiciare de dr. 1906. Laureat al Facultăţei de medicină (Medalia de aur). 1961. Bucureşti. 1963. 7 din 1907). Andrei Ionescu. Bucureşti. Gh. 2. Cuza”. Andrei. Andrei . [1908]. IONESCU. 20 p. Andrei . Unele probleme privind identificarea victimelor în cazul cutremurelor majore. Gh. Tulburările perso- prin traumatizmul regiunei precordiale de la un individ tânăr. Andrei 2. în Criminalistica. Medic însărcinat cu îndeplinirea Expertizelor Medico-Legale din judeţul Ilfov. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie prezentată şi susţinută la 18 Februar 1906 de Dr. (Extras din Revista Spitalul. (Extras din rev. 223 p. Gh. Gh. Fost intern al Spitalelor Civile. Bucureşti. 6. Gh. (Extras din Revista medicală „Spitalul“. [1938]. IONESCU. 1909. 17 p. I.. Florin. 1962. Gh. II [D-K]. Şef de lucrări Anatomo-Patologice la Institul MedicoLegal din Bucureşti. 2 Idem 3 Idem 4 Idem 129 . pl. noiembrie 2001.principiilor adoptate. 3 1966. 22-23. (Extras din Revista medicală „Spitalul“). + 30 p. 6. Medic însărcinat cu îndeplinirea Expertizelor Medico-Legale în jud. (Lucrare din Institutul Medico-Legal din Bucureşti). IONESCU. Andrei . asasinat prin ştrangulare. 11.

Şef de lucrări Anatomo-patologice la Institutul Medico-Legal Bucureşti. Câteva observaţii asupra copierii prin transparenţă a semnăturilor. Editorial M. mortal. (Extras din Revista „Ştiinţelor Medicale“ no. 1899. p. Afacere medicojuridică de Dr. intercurent (Caz complicat de „Loviri şi Răniri“). IONESCU. Iaşi. IONESCU. Une expertise de 1971. M. 3. 1970. 342-343. Lucian. vol. p. Andrei Ionescu (Bârlad). Gh. Medic legist al judeţului Ilfov. 1910. Medic însărcinat cu îndeplinirea Expertizelor Medico-Legale din judeţul Ilfov [Bucureşti]. Un caz de ruptură a inimeĭ neînsoţită de alte semne de violenţă (Afacere Medico-Judiciară). 2003. vol. Probleme de medicină judiciară criminalistică. Flegmon al mânei consecutiv unor muşcături cu dinţii. IONESCU. Minovici). LĂPĂDUŞI. Lucian. 1965. 2 f. L’admissibilité et l’utilité des conclusions à caractére de probabilité dans le cadre de l’expertise des écritures. 318 p. 1975. Serviciul Cultural. Intoxicaţiile acute cu monoxid de carbon. IONESCU. IV. IONESCU. Andrei . Presă şi Lucian.. 49 şi urm. Despre identificarea autorului cifrelor în expertiza criminalistică a scrisului. Bucuresci. Gh. Otrăvire cu 1 arsenic (Orpiment). 1964. IONESCU. 1982.I. 340 p. II [D-K]. 1. în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. în Şcoala românească de criminalistică. 1910. 1967. Director Profesor M. IONESCU. Martie 1910). Cu privire aprecierea caracteristicilor grafice expertiza criminalistică a scrisului. 1969. IONESCU. 1974. 1970. 3 Lucian. Şef de lucrări în Institutl Medico-Legal [greşit: Megal]. 1970. pericol ignorat. 303-316. 1907. 1 f + 17 p. Maior. 1972. Dr. I. Andrei. vol. 2 Idem 3 Idem 130 specializare ale experţilor laboratoarelor de criminalistică din sistemul Ministerului Justiţiei. cu efecte devastatoare. Lucian. p. p. IONESCU. Andrei 2. (Lucrare din Institutul Medico-Legal Prof. 1966. l’écriture pour l’identification d’un dessin de Van Gogh în Revue internationale de Criminologie et de Police technique nr. IONESCU. Gh. Lucian. cu ilustr.col. Lucian. vol. + 818 p. 3.. 231 şi urm. 1978. p. Andrei . IONNESCU-GION. . 1973. Contravenţii – culegere de acte normative pentru uzul cadrelor de 1 listică a scrisului. 14 p. 143 şi urm. p. miliţie. 13 p. 3 cazuri medico-legale de otrăvire criminală cu arsenic [de] Dr. Lt. IONESCU. 1910]. Bucureşti. George I. p. 1976. 73-78. IONESCU. Andrei Ionescu [Bucureşti. vol. în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. 1983. 141 şi urm. la în în şi p. 12 p. Despre stabilirea vechimii actelor dactilografiate. II. vol. Gh. Lucian. Expertiza crimina- Vasile. Gh. Minovici). în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. Istoria Bucurescilor. 129 şi urm. Lucian. 1976. IONESCU. Crimă săvârşită dar neizbutită. 1973. Bibliografie la p. IONESCU. IONESCU. p. Raport Medico-Legal [de] Dr.1968. Ilie George. în Realităţi şi perspective în criminalistică. I. Fost intern al Spitalelor Civile. 1981. 1975. Ilarian. în Revue internationale de Criminologie et de Police technique nr. (Institutul Medico-Legal din Bucureşti. 1979. Despre identificarea autorului semnăturilor false în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. 1977. Ministerul de Interne. VII-VIII. 1964. Data stabilită din text. Pemfigus bubus. 711-712. p. Editura Junimea. 1980. Bucureşti. Forme de pregătire şi Informaţii preluate din Bibliografia românească modernă [1831-1918. generalizat. 113 şi urm. 67 şi urm. Gh.

în Probleme de criminalistică şi criminologie. 1982. 71 şi urm. p. în Revista Română de Drept. 1981. IONESCU. a scrisului în expertiza grafică. 67 şi urm. 14 şi urm. IONESCU. 1991. 3. Expertiza grafică „Van Gogh“. Concluzia raportului birilor în identificarea criminalistică. matologie mecanică. Lucian. în Revista „Ateneu“. în „Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică“. 2004. 4. p. în Probleme de criminalistică şi criminologie. 8. Lucian. în Revue internationale de Criminologie et de Police technique nr. Lucian. 40. în „20 de ani de expertiză criminalistică“. Noţiunea de armă médico-légale et criminalistique. Criminalistică şi Criminologie. 155. Aplicarea metodelor Lucian. 126 şi urm. Cazuri din practica laboratoarelor 131 Lucian. Lucian. IONESCU. 4. Demonstrarea modului 2000. IONESCU. IONESCU. 2001. 1979. nr. în 20 de ani de expertiză criminalistică. 1983. nr. cu referire specială la tablouri. 1992. Lucian. Eficienţa expertizei criminalistice în activitatea de judecată. 1982. Propuneri pentru o reglementare proprie a expertizelor complexe. 1979. Falsul în acte. IONESCU. IONESCU. IONESCU. Lucian. în Probleme de criminalistică şi criminologie. 10. Lucian. 109 şi urm. 8. Aprecierea deose- 1999. Ministerul Justiţiei. Cu privire la apre- 1988. Lucian. de tehnică criminalistică în cercetarea inscripţiilor interesând patrimoniul naţional. p. 1979. în Revista „Ateneu“. IONESCU. 156. 1983. Ministerul ustiţiei. nr. 107 şi urm. 1986. 2-3. 1983. nr. p. p. 3. p. p. nr. 7. nr. Lucian. Lucian. 2002. Aspecte tehnicocriminalistice ale determinării autenticităţii operelor de artă. 8 şi urm. 1978. Lucian. nr. Lucian. p. 1983. 1998. 3. Grafologia şi expertiza Lucian. în Probleme de criminalistică şi criminologie. IONESCU. Conceptul de calitate cierea mai multor expertize efectuate în aceeaşi cauză. IONESCU. p. 108-121. 1982. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Valoarea probantă a 1985. 58 şi urm. 55 şi urm. 1983. p. Ministerul Justiţiei. de expertiză criminalistică a scrisului şi aprecierea valorii sale probante. Lucian. 108 şi urm. nr. Lucian. p. dactilografiate. în Probleme de criminalistică şi criminologie. 1982. 1983. în Probleme de criminalistică şi criminologie. p. concluziilor de identificare generică în expertiza urmelor create pe corpul uman. Ministerul de Interne. 11. 2005. p. Urmele analizabile criminalistic în traumatologia mecanică. Autentificarea tabloului „Cumpăna satului“ de Ioan Andreescu în Ştiinţă şi Tehnică nr. în Probleme de criminalistică şi criminologie. p. Lucian. 40-50. şi urm. filatelie. Expertiza textelor 1994. 1981. Lucian. nr. nr. 1983. 1987. 1982. 1993. în Probleme de criminalistică şi criminologie. 9. IONESCU. 143 şi urm. Eficienţa expertizei criminalistice în activitatea de judecată. 3-4. 1981. grafică. şi urm. de expertiză criminalistică. p. 1995. Lucian. Autentic şi fals în . Bucureşti. IONESCU. 1978. în Probleme de criminalistică şi criminologie. Rolul probelor grafice în expertiza scrisului. p. IONESCU. IONESCU. IONESCU. şi Tehnică nr.1984. 1. în Ştiinţă şi Tehnică nr. IONESCU. 1. 2. p. 1996. 98 şi urm. în Ştiinţă şi Tehnică nr. L’expertise complexe de producere a leziunilor prin metoda proiecţiei. IONESCU. p. 8 şi urm. Traseologie şi trau- militară în sensul dispoziţiilor legale. p. 43 şi urm. IONESCU. IONESCU. 131 şi urm. 1989. în Probleme de criminalistică şi criminologie. 2. 1997. IONESCU. 1990. 1983. în Ştiinţă 2003. Lucian. Lucian. IONESCU. 1. p. nr. nr. nr. 1981.

în Probleme de criminalistică şi criminologie. în Ştiinţă şi Tehnică nr. în Ştiinţă şi Tehnică nr. 1985. IONESCU. 23 şi urm. nr. Biletul ucigaşului. IONESCU. IONESCU. IONESCU. 1. şi urm. p. 4. Identificarea prin amprenta genetică. 9. Particularitès de l’expertise des signatures des tableaux. p. Examinarea crimina- listică în Ştiinţă şi Tehnică nr. Lucian. 1988. Grafometria în criminalistică. Lucian. Dumitru. în Ştiinţă şi Tehnică nr. Lucian. Lucian. IONESCU. 1989. Examinarea crimina- artă. în Ştiinţă şi Tehnică nr.2006. 2020. 1986. 3-4. 1986. p. 10. Bucureşti. p. Amprentele digitale. p. 2011. 234-239. în Ştiinţă şi Tehnică nr. Două semnături identice sunt şi autentice? în Ştiinţă şi Tehnică nr. Authenticity judgement Ştiinţă şi Tehnică nr. Lucian. 1984. 1983. 20 şi urm. Limbajul criminalistic rilor în cercetarea omorurilor. 1985. 7. IONESCU. nr. 2009. Expertiza înscrisu- terminologie? în Probleme de criminalistică şi criminologie. 152 şi urm. 1-2. 20 şi urm. Identificarea criminalistică. Lucian. 247 p. p. în Ştiinţă şi Tehnică nr. în Revue internationale de Criminologie et de Police technique nr. 1984. Lucian. Bibliografie la p. Cum se identifică al hainelor. 2029. 38 şi urm. p. 12. Lucian. ticităţii cu ajutorul urmelor de pensulă. 110 şi urm. 2021. în Almanahul Ştiinţă şi Tehnică pe anul 1986. IONESCU. 1987. 5. Furtul operelor de listică a probelor de vopsea. p. 2026. Lucian. p. 28 şi urm. 2013. 1-2. Lucian. Lucian. 1985. 349 şi urm. Expert examination of signatures influenced by the writer’s 132 . IONESCU. Editura Ştiinţifică. SANDU.. Lucian. în Probleme de criminalistică şi criminologie. 1986. 1985. 1988. O simplă problemă de Lucian. în Probleme de criminalistică şi criminologie. IONESCU. Criminalistica şi inscripţiile interesând patrimoniul naţional. IONESCU. 1985. Forensic Science International. p. IONESCU. nr. IONESCU. IONESCU. IONESCU. Lucian. IONESCU. IONESCU. Lucian. Lucian. p. Lucian. L’expertise de l’écriture exécutée sous l’empire d’une forte émotion. p. IONESCU. 7 şi urm. 1984. 1990. 2030. 2024. 7. p. 9. 23 şi urm. 1984. 17 şi urm. Lucian. condusă. 2015. 2. 108 şi urm. IONESCU. Scrierea cu mâna Lucian. 2. 2027. IONESCU. p. p. 76 şi urm. Este scrisul stabil? în 2028. Lucian. 10. 1986. 2012. 27 şi urm. 109 şi urm. 20 şi urm. 9. 106 şi urm. în Revue internationale de Criminologie et de Police technique nr. 18. în Probleme de criminalistică şi criminologie. 6. p. nr. 2007. Lucian. 12. IONESCU. p. în Ştiinţă şi Tehnică nr. 1988. Lucian. 2022. p. IONESCU. p. nr. with the help of paint-brush traces. IONESCU. 1984. 2. p. în autorul scrisorilor anonime. 2016. 4. 2025. 2019. 12. 27 şi şi urm. 34 şi urm. 23 şi urm. 1984. Rezumat în limba engleză. 1984. în Ştiinţă şi Tehnică nr. IONESCU. 2018. 2. Degetul acuzator. listică a obiectelor de îmbrăcăminte. IONESCU. Computerul în crimina- Ştiinţă şi Tehnică nr. p. 2023. 2031. 1-2. nr. Identificarea obiectului vulnerant în traumatologia mecanică. Verificarea semnă- turilor prin prelucrarea automată a datelor. 2008. 1985. 10 şi urm. în Ştiinţă şi Tehnică nr. p. în Ştiinţă şi Tehnică nr. 2014. Lucian. Lucian. 142 şi urm. IONESCU. 2010. 1984. 2017. 26 şi urm. Particularităţi ale examinării semnăturilor de pe tablouri. Lucian. p. Lucian. IONESCU. Determinarea auten- Regula celor 12 puncte comune în Ştiinţă şi Tehnică nr. p.

3-4. 39. 2040. 139. Lucian. Teoria cunoaşterii metafizice. p. august 2006. Reţeaua europeană de criminalistică. Ultimul curs (1934 / 1935). Bucureşti. 92 şi urm. IONESCU. nr. Bibliografie la p. Criminalistica. Cunoaşterea imediată: 1928-1929. Nae. II. Bucureşti. Vladimir Beliş. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. 67-69. 4. vol. Identificarea pe persoană. p. Lucian. 2048. 99 şi urm. 2042.psychosomatic state. Editura Helicon. Bibliografie la p. Mircea. Imprimeria Naţională. Cdor. Nae. IONESCU. Lucian. în Tratat de Medicină Legală. 141 p. Ediţie îngrijită de Marin Diaconu. Lucian. Aportul expertizei scrisului în stabilirea filiaţiei. Bucureşti.2. listică a urmelor de vopsea. Humanitas. IONESCU. Examinations of Ediţie îngrijită de Marin Diaconu. IONESCU. 1993. Proceedings of the 13th Meeting of IAFS. Ediţie îngrijită de Dora Mezdrea. p. Bucureşti. 2003. 60-63. Editura Medicală. 2002. în Realităţi şi perspective în criminalistică. manageriale privind prevenirea şi contracararea actelor teroriste comise prin caputarea unei aeronave în S. p. IONESCU. anul VIII. Note Nae. 1995. nr. vol. în Tratat de Medicină Legală. Lucian. 2037. vol. 1995. în Boletin de Información Grafopsicológica. 118 şi urm. Vladimir Beliş. Editura Anastasia. 2044. 2046. p. p. Curs de metafizică: 2038. 20-24 noiembrie 2000. 2034. 2032. Bucureşti. Aportaciones de la 2049. 1-2 din 1994. p. Bucureşti. vol. 1941. Bucureşti. listică a obiectelor de îmbrăcăminte. Humanitas. în Probleme de criminalistică şi criminologie. Ministerul de Interne. 102-117. 238 p.U. p. Timişoara. Deviaţiile scrisului ca 2041. nr. p. Curs de istorie a logicii. p. Fotografia de semnalmente în România. Al doilea 2035. I. IONESCU. 1993. Curs de logică. p. III. în Tratat practic de 2050. IONESCU. Junio 1998. 1993. 1996. Nicolae. 1995. Nicolae. de curs. IONESCU. iunie 1995. Reproduce textul ediţiei: Logica I – Logica generală. Examinarea crimina- curs. Noţiuni generale asupra identificării. 2043. în Probleme de criminalistică şi criminologie. vol. Lucian. Peculiarities of signature on carbon-copies. p. 174 şi urm. 3. 2047. în Buletinul de Criminologie şi Criminalistică nr.E. nr. IONESCU. peritación caligrafica para el establecimiento de la paternidad. IONESCU. Aprilie/June 1995. 272 p. în Criminalistica. Lucian. sub redacţia prof. 2. Humanitas. 3. IONESCU. 29-34. Editura Medicală. IONESCU. Dr. Advances in Forensic Sciences. locului. signatures. 246-266. August 22th. Noi reglementări în domeniul efectuării expertizei criminalistice. IONESCU. 2039. 325 şi urm. Sinaia. IONESCU. 335 p. 571-578. 2036. Examinarea crimina- indiciu de autenticitate a semnăturilor. în Ghidul procurorului criminalist. p. Aspecte criminalistice ale traumatologiei mecanice. I. IONESCU. 133 2051. International Journal of Forensic Document Examiners (Canada). 2033. Istoria Logicei. 399-418. Teoria cunoştinţei. Lucian. în Şcoala românească de criminalistică. Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului. IONESCU. Lucian. 1995. 2045. Prefaţă de Octav Onicescu. nr. IONESCU. Oportunităţi Lucian. Fotografia judiciară la faţa .. 3. sub redacţia prof. IONESCU. 243 p. Lucian. Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”. 1975. IONESCU. în Revista de Medicină Legală. (Filosofia Creştină). 1929-1930. Nae. 80-81. Lucian. vol. Nae. IONESCU.

pl. + 52 f. Gheorghe. 5. pl. pl. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. 2052. 2063. IONESCU. G. Editura Didactică şi Pedagogică. 345 p. Ministerul de Interne. GÂŞTESCU. Bucureşti. Monarhii. Procedura penală… Limba română… Istoria poporului român… Geografia României… Manual didactic oficial. Valente. Strămoşii înainte de Romani. nr. + Erată (Ministerul Învăţământului – Universitatea Bucureşti). + 62 f. 1. Iorgu. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalisticii. Vol. Vlad Constantin. 502 [-504] p. 2065. 26-32. Manualul practic al ofiţerului de poliţie. Partea a 2-a. ATHANASIU. Alexandru. Dicţionar al numelor de familie româneşti. IONESCU. Ministerul de Interne. Editura Cartea Românească. Reformatorii. 1899. NICHIFOR. + 66 f. 427 p. Legitima apărare şi 2058. Introducere în lingvistica romanică. Brăila.. IONNIŢIU. Petre. volum 12. 148-158. 2. IFTENIE.criminalistică. 2067. Editura Ceprohart. vol. + 38 f. OANCEA. Valentin. Vol. Eutanasia: legislaţie comparată. 303 [-304] p. 276 [-278] p. I. IORDAN. 134 Nicolae. Indicatorul localităţilor din România. 6. D. în Tratat practic de criminalistică. Editura Academiei Republicii Socialiste România. 398 p. Iorgu. Maior CONSTANTINESCU. Ministerul Justiţiei. + 36 f. în Tratat practic de criminalistică. IONNESCU-GION. Urmele picioarelor. Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului. MANOLIU. Oamenii pământului (până la anul 1000). V. 1965. pl. Vol. p. 2054. 2064. I. GRĂMESCU. IORGA. Ghidul expertului tehnic. p. + 29 f. 2053.. . Istoria Românilor. Folosirea calculatorului electronic în expertiza criminalistică. 1982. Alexandru. vol. Nicolae Th. 10 vol. Ion. p. pl. 220-229. Introducere în studiul limbilor romanice. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Ministerul de Interne. Dumitru. efectuare şi valorificare a expertizelor în procesul penal. Vitejii. IV. Ctitorii. 1976. Alfred Jean. A. Evoluţia şi starea actuală a lingvisticii romanice.V. septembrie 2004. IONESCU. IONESCU. Contribuţii 2068. IONETE. Bucureşti. în 20 de ani de expertiză criminalistică. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. 1968. 817 p. SOFRONIE. IORDAN. Antigona. Tipografia „Datina Românească“. 8. 231 p. 2066. pl. 451 p.. vol. Istoria Bucurescilor. + 18 f. Oradea. 1943. 1932. 255 p. Partea 1.I. 351 p. IORDAN. Victor. Iorgu. 2055. Profesor de Filologie Romanică la Universitatea din Iaşi. Rolul expertizei matematice în identificarea dactiloscopică. 296 p. Nicolae. 329 p. Bucureşti. Stabilimentul grafic I. 2059. Sorin Alexandru.I. cu portret. Sigiliul Romei. Bucureşti. Vol. 4. la o nouă clasificare a armelor de foc şi a muniţiei în balistica judiciară. 1979. 3. Bucuresci. cuprinzând: Dreptul constituţional… Dreptul administrativ… Dreptul penal. pl. 1979. 1972. Cugetări. Unele probleme privind modul de dispunere. Vol. IORDAN. + 20 f. Ministerul de Interne. pl. Vol. Bucureşti. Maria. 1974. Ministerul de Interne. Istoria editurii Simion. Editura Institului de Filologie Română. 359 p. p. 9. Vol. p. Sorin Alexandru. 1983. Vol. 1979. Socecu. 2062. IONESCU. 269 p. 7. 1998. IONESCU. starea de necesitate. şi prefaţă de Barbu Theodorescu. + 18 f. 2056. 44-68. 480 p. IORDANA. Vălenii de Munte. româneşti. 2061. Cavalerii. Editura Ştiinţifică. 1929. 1937-1939. 164-167. 228-248. 2060. p.M. 1976. 345 p. IORGA.. pl. Iaşi. IONESCU. 80-92. Revoluţionarii. Ediţie îngrijită 2057. Vol. 518 p. p. Editura Tineretului. 3.

ISAC. Sibiu. 1 (24). Comisar-şef de MĂLĂESCU. 2078. Dr. Bucureşti. Identificarea persoanelor prin metodele odorologiei judiciare. ASAN. Chinotehnie. dr. univ. 392 p. 163 p. Puiu Gheorghe. 2082. ISTODOR. 2004. Câinele de urmărire. iunie 2006. Decanul Facultăţii de Drept – Universitatea Româno-Germană Sibiu. 124 p. Întregitorii. ştiinţific: Anghel Andreescu. Puiu Gheorghe. Editura Alma Mater. 3. 212 p. 2. Bibliografie la p. ISAC. p. Valorificarea urmelor de miros ridicate cu ocazia cercetării la faţa locului. + 60 f. Centrul Chinologic Sibiu. 2084. Autori: Octavian Burcin. Folosirea câinilor antidrog pentru detectarea stupefiantelor. 2004. Chinotehnie. Comisar-şef de poliţie. Un Sherlock Holmes printre tablouri. anul VII. Editura Alma Mater. în Criminalistica. Editura Alma Mater. Istoria Jandarmeriei Române. ISAC. 2069. Puiu Gheoghe. 2072. Editura Luceafărul. odorologic. dr. 2074. Editura Tehnică. Centrul chinologic Sibiu. Dr. an XI. 2004. 1976. poliţie. 135-144. pl. 2075. Bibliografie la p. 1981. Chinotehnie. 123-124. SergiuCălin Drd. anul VII. p. 133-134. cu ilustr. ASAN. Puiu Gheorghe. nr. Ion. Grigorie.. Universitatea RomânoGermană Sibiu. 2070. MĂLĂESCU. Perspectiva înfiinţării Centrului Internaţional Antidrog. Vol. 28-30. expert odorologie judiciară. Volumul 2. 38. Volumul 5. Bibliografie la p. conf. Volumul 1. univ. SergiuCălin Drd. Bucureşti. Ion. anul VII. Coordonator poliţie dr. IRIMIA. Sibiu. Ion. Sergiu-Călin Drd.Unificatorii. Bucureşti. Puiu Gheorghe Dr. în Criminalistica. Amprenta olfactivă. Ilie. 409 p. poliţie. ing. Dr. 2077. p. nr.. Bibliografie la p. în Buletin de psihiatrie integrativă. Puiu Gheorghe. martie 2005. 2004.. 137-139. Mihaela. Bibliografie la p. judiciară. Editura Alma Mater. Câinele pentru detectarea explozivilor. IROD. MĂLĂESCU. Bucureşti. 2004. 263-270. Prelucrarea filmelor fototehnice. mai 2005. Editura Ministerului de Interne. Sibiu. ASAN. Alexandru. Comisar-şef de 2085. Ioan. 131-132. Ioan. nr. în Criminalistica. Sibiu. ASAN. Identificarea criminalistică prin metodele odorologiei judiciare. Puiu Gheorghe. Editura Alma Mater. Puiu Gheorghe. 445-454. 2071. TĂTĂRUCĂ. ISAC. 2079. expert odorogologie judiciară. p. Traducere din limba franceză de Pavel Popescu. IROD. SergiuCălin Drd. 161-163. Prevenţia primordială în psihiatrie. ASAN. ISAC. Conf. TĂTĂRUCĂ. 2000. Ion. 3. vol. + 33 f.. 113-120. Ing. Chinotehnie. ianuarie 2005. Volumul 4. Editura Alma Mater. nr. 33-34. Sibiu. Iaşi. nr. 2005. Ion. 2080. 1.. 31-33. 2001. Puiu Gheorghe. MĂLĂESCU. Criminalistica şi învăţământul chinotehnic. 2004. Câinele de patrulare. ISAC. Comisar-şef de Svetlana. Ing. ISAC. X. director Centrul de chinologie Sibiu. Neculai Munteanu. ISAC. TĂTĂRUCĂ. Investigarea odorologică şi probaţiunea 135 . Ioan. Mileniul III. p. Ing. 2005. pl. şef compartiment cercetare ştiinţifică şi expertizare odorologică. Puiu Gheorghe. Dr. 10. Bibliografie la p. ISAC. în Criminalistica. în Criminalistica. p. Editura Meridiane. Câinele de intervenţie. Dr. 2073.. Viorel Andronie. 132 p. Guy. p. TĂTĂRUCĂ.. BOTOŞ. Puiu Gheorghe. 401 p. 2081. Criminalistica. 277 p. Ioan. ISAC. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. ISNARD. Ing. Puiu Gheorghe. SergiuCălin Drd. p. anul VIII. 139 p. Comisar-şef. 2076. Bucureşti. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 2006. Chinotehnie. 134 p. Volumul 3. ISAC. Sibiu. ISAC. 2083. 499 p. TĂTĂRUCĂ. 420-429. Câinele de pază. Examinarea armelor de foc confecţionate special pentru a împrăştia gaze nocive iritante sau neutralizante.

înnoiri în spirit european (16011711/1716). Coordonatori: Pascu Ştefan. Stelian. Editura Enciclopedică. 842 p. Coordonator: Acad. secretar. color. pe copertă . 2001. color + 5 Anexe. color. Prof. VI.] dr. + 64 pl. Tom I. Manual. A. Mirela SECHE. Alexandru Vulpe. Istoria Românilor. 1 Romfel . 692 [-694] p. Editura Enciclopedică. Iorgu IORDAN. 136 2091. Işcenco. dr. + 79 pl. Drept Romanici. Istoria lingvisticii româneşti [de] Mioara AVRAM. Ioan Scurtu. Editura Enciclopedică. Vladimir DRIMBA. 2093. Constituţia României moderne. Bucureşti.2086. IV. Coordonator: Dan Berindei. Editura Enciclopedică. 1072 p. Criminalistica. poliţienesc. Vol. membru de onoare al Academiei Române [. De la universalitatea creştină către Europa „patriilor“. Vol. Editura Enciclopedică. Firma juridică „Contract“ – Infra. color. I. Coordonatori: Dumitru Protase. VII. VII. IVAN. Flora ŞUTEU. Vol. Coordonatori: Ştefan Ştefănescu. Bucureşti. Emil VRABIE. Bucureşti. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. IŞCENCO. Camil Mureşanu. Ruth KISCH. Bucureşti. Lucia WALD. + 26 pl. Istoria Românilor. VIII. Răzvan Teodorescu. Editura Enciclopedică. Bela KELEMEU. 176 p. Editura Enciclopedică Bucureşti. Românii între Europa Clasică şi Europa Luminilor (1711-1821) Coordonatori: Dr. 2003.P. 865 p. Sub redacţia E. 974 p.P. univ. Vol. Alexandru Suceveanu. Petre Otu. II. 1978. Bucureşti. III. I. + 48 pl. + 64 pl. color + 16 Anexe. Vol. Facultatea de poliţie). Tudor Teoteoi. + 41 pl. 2089. 2001. Gheorghe Platon. Bucureşti. Coordonator: Acad. 2003. Vol. România Întregită (19181940). 2088. O epocă de 1 Numele editurii. 2092. Iorgu IORDAN.A. color şi erată. Editura Enciclopedică. 856 [-858] p. Paul Cernovodeanu. 2001. coordonator [. IONIŢĂ.. Virgil Cândea. Moscova.] Secretar ştiinţific: Constantin Bălan. 2090. Bucureşti. 2087. Constantin Rezachevici. Istoria Românilor. E. Vol. Daco-Romani. 878 p. 695 p. Vol. 277 [-280] p. Editura Enciclopedică. color. Genezele româneşti. + 48 pl. + 64 pl. 1993. Ion GHEŢIE. Partea generală. De la Independenţă la Marea Unire (1878-1918). 2002. Secretar ştiinţific: Dr. 2001. (Academia de Poliţie „Al. 1123 [-1126] p. Bucureşti. Marius SALA. 2003. 2003. Bucureşti. Cuza“. Istoria Românilor. Istoria Românilor. + 40 pl. 748 p. Vol. Valeria Guţu ROMALO. 2003. V. Luiza SECHE. Coordonator: acad. color. TOPORCOV. Liana LUPAŞ. Moştenirea timpurilor îndepărtate. Alogeni. Tudor. Coordonatori: Mircea Petrescu-Dîmboviţa. Bucureşti. color. Tom II.

Garciá – Rodriquez. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”). Bucureşti. – Phare „Lupta împotriva drogurilor”). tutunul şi alte 2095. Îndreptarul organului de cercetare penală a Miliţiei.C. (Ministerul de Interne prin Centrul de Resurse Juridice. 244 p.C. INID – Instituto de Investigation de Drogodependencias.G. şi St. Traducere din limba spaniolă. – Brigada Antidrog. ortoepic şi de punctuaţie.R. Bucureşti. ortografic. I.E.C. 1997. 276 p. noiembrie 2002.A. o José A.G.Î 2094. M Carmen Jover Celdran Carlos Sanchez Gutiérrez. 1939. Îndreptar privind alcoolul. Întâmplări poliţieneşti [de] M. Bucureşti. droguri [de] Carmen López Sánchez. 137 . 2097.P. Îndreptar 2096. G. Serviciul studii şi documentare). 136 p. (Inspectoratul General al Miliţiei. (Academia Română..160 p. 1969. Programul U. Editura Univers Enciclopedic. D. Ediţia a V-a. Colaborator: Susana Fernández Ruiz.

în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Lübeck. vol. 53 p. BTM – Kriminalität (Investigarea infracţiunilor la regimul stupefiantelor). Hehlerei (Spargeri. 2105. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Editura Schmidt Römhild. 1600 p. ediţie revăzută şi adăugită. Rolf. Berlin. coordonator Rolf Rainer Jaeger. coordonator. 2107. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Tăinuire). Essen. ediţie revăzută şi adăugită. Berlin. I. JAEGER. Ştiinţe criminalistice. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Sexualdelikte (Delicte sexuale) în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. vol. 82 p. Lübeck. 9 p. 2002. 6 p. Unterschlagung 2106. MÄRKERT. 129 p. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. I. Ştiinţe criminalistice. I. 2002. Essen. 2002. JAEGER. Ştiinţe criminalistice. Lübeck. Rolf. Raub. Lübeck. Essen. 60 p. Schmidt Römhild. Ediţie revăzută şi adăugită. Rolf. Rolf. Werner. Urkundendelikte (Falsi- 2100. I. Berlin. vol. I. Ştiinţe criminalistice. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Essen. Ştiinţe criminalistice. vol. coordonator Rolf Rainer Jaeger. JAEGER. Lübeck. (Furt. JAEGER. Berlin. ediţie revăzută şi adăugită. Rolf. vol. Essen. Ştiinţe criminalistice. 51 p. 2108. ediţie revăzută şi adăugită. Bedrohung (Ameninţarea) în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Rolf. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Ştiinţe criminalistice. Berlin. vol. ficarea documentelor). Editura Schmidt Römhild. Lübeck. Einbruchskriminalität.J 2098. Essen. Schmidt Römhild. Schmidt Römhild. Schmidt Römhild. 156 p. vol. PAULUS. vol. Lübeck. JAEGER. coordonator Rolf Rainer Jaeger. I. Ştiinţe criminalistice. coordonator Rolf Rainer Jaeger. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. I. Ştiinţe criminalistice. ediţie revăzută şi adăugită. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. ediţie revăzută şi adăugită. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Berlin. Nötigung (Imoralitatea). Essen. vol. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 2002. JAEGER. Berlin. în Tratat de criminalistică: competenţă Rolf. Lübeck. 2002. 2102. JAEGER. Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. JAEGER. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 2002. Ştiinţe criminalistice. Lübeck. Erpressungsdelikte (Tâlhărie şi şantaj). Schmidt Römhild. 2002. Diebstahl. 2002. Berlin. Rolf. Essen. Vortäuschen einer Straftat (Suspiciuni privind fapta penală). Lübeck. coordonator Rolf Rainer Jaeger. JAEGER. ediţie revăzută şi adăugită. Berlin. Essen. Editura Schmidt Römhild. 2002. vol. coordonator Rolf Rainer Jaeger. ediţie revăzută şi adăugită. Rolf. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. criminalistică. Schmidt Römhild. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 2099. 27 p. Rolf Rainer. 2101. 2002. 2103. coordonator Rolf Rainer Jaeger.II. 1566 p. Essen. I. I. înşelăciune). Ştiinţe criminalistice. Rolf. Körperverletzungskriminalität (Infracţiuni privind vătămări corporale). STETTIEN. şi vol. 2104. ediţie revăzută şi adăugită. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Editura Schmidt Römhild. JAEGER. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. JAEGER.und . I. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Berlin.

JAEGER. Ştiinţe criminalistice. ediţie revăzută şi adăugită. 28 p. Rolf. JAEGER. Ştiinţe criminalistice. 2109. Essen. Schmidt Römhild. 2113. I. Ştiinţe criminalistice. 2002. Lübeck. JAEGER. ediţie revăzută şi adăugită. ediţie revăzută şi adăugită. confiscarea. ediţie revăzută şi adăugită. 2002. 2002.ediţie revăzută şi adăugită. Postbeschlagnahme. Essen. 8 p. 2110. THIEL. Rolf. JAEGER. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Schmidt Römhild. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Schmidt Römhild. retragerea permisului de conducere). Essen. 2002. 2114. Identitätsfeststellung (Stabilirea identităţii). Schmidt Römhild. Lübeck. Rolf. postconfiscarea. Rolf. Kriminalakten (KA) [de] Kriminalpolizeiliche personenbezogene Sammlungen (KpS) [de] Anhaltemeldungen (Documente judiciare / Colecţii ale Poliţiei Judiciare. Deliktsbezogene Sachbearbeitung von Gefährlichen Eingriffen in den Bahn-. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. JAEGER. Werner. II. naval şi aerian). II. vol. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Essen. vol. 2002. Berlin. . 14 p. vol. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 31 p. I. Berlin. Entziehung der Fahrerlaubnis (Asigurarea bunurilor. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 22 p. Lübeck. vol. Ştiinţe criminalistice. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Berlin. Drept comentat şi tactică criminalistică 139 2115. Intervenţii periculoase în traficul rutier). coordonator Rolf Rainer Jaeger. Lübeck. Essen. Rolf. Lübeck. 2111. Deliktsbezogene Sachbearbeitung einer Sprengstoffexplosion (Activităţi de tip delictual în cazul unei explozii). Lübeck. coordonator Rolf Rainer Jaeger. MÄRKERT. ediţie revăzută şi adăugită. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Ştiinţe criminalistice. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Berlin. Schmidt Römhild. Rolf. Sicherstellung. 2112. 7 p. Essen. ediţie revăzută şi adăugită. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 10 p. Schmidt Römhild. Strafprozessuale Ermächtigungen mit Bezug zur naturwissenschaftlichen Kriminalistik (Împuterniciri procesual-penale cu referire la tehnica criminalistică). Schmidt Römhild. Ştiinţe criminalistice. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. vol. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Beschlagnahme. I. I. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Essen. JAEGER. Berlin. II. Gesetzestext mit Kommentar und kriminaltaktischen Hinweisen (Text de lege cu comentariu şi indicii criminalistice). Wolfgang. 10 p. Berlin. Lübeck. Essen. Berlin. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. II. 2002. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Berlin. 2002.und Luftverkehrs (Activităţi de tip delictual cu intervenţii periculoase în traficul feroviar. I. vol. Ştiinţe criminalistice. vol. referitoare la persoane).und Luftverkeh r/ Gefährdungen des Bahn-. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Trunkenheit im Verkehr / Gefährdung des Straßenverkehrs Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr (Beţia în trafic / Periclitarea traficului rutier. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Rolf. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. naval şi aerian / Periclitarea traficului feroviar. ediţie revăzută şi adăugită. ediţie revăzută şi adăugită. Lübeck. JAEGER. Schmidt Römhild. Lübeck. vol. pentru studiu şi practică. Rolf. Ştiinţe criminalistice. 2002. 4 p. JAEGER. Schmidt Römhild. vol. Essen. 2116. Schiffs. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Berlin. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Schiffs. 2002. Hausfriedensbruch (Tulburarea liniştii domestice).

Analyse chimique Editura Academiei R. 2124. III. XX + 512 p.. Bucureşti. Raoul. Madrid. avec 64 figures dans le texte. JOHNSON.R. Editura Academiei R. Jertfe supreme. 1966. 1888. Oloriz. (Colecţia „Pentru Patrie“). JERLOV. De la prostitution 2131. 2130.] Nu cădeţi în plasă. ediţie revăzută şi adăugită.I].L. 1981. Les délinquants aliénés et anormaux mentaux. Sistema dactiloscopico. Editura Academiei R. [Paris]. JOJA. vol. Baillière et Fils. Procuror criminalist. Logos architekton „Dacia“.S.V. 2118. 2122. 1966. & BEAUVOIS. [Omagiu închinat eroilor miliţiei]. J. 176 p. Paris. Fahndungsunterstützung nach Kraftfahrzeugen. Society. II. vestimentaţiei şi armelor prin utilizarea Internetului). The Mismeasure Maurice. 1921. JOJA. JOULE. 2127. + erată (Biblioteca de filozofie şi sociologie). Berlin. 140 de manipulare. 1976. classification plantaire chez les e nouveaux-nés. Beavois. Athanase. La Cryptographie et ses dans les grandes villes au dix-neuvième siècle et de l’extinction des maladies vénériennes… Deuxième édition. 2119. Athanase. + 5 f.R. 527 p. vol.V. [Thèse]. Éditious Montchrestien. 1960.. des substances commerciales minérales et organiques. 2126. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. JOSS. Epure. 2128. 2129. Essen. Bucureşti.. 392 p. Editura Politică. 1974. JAY GOULD. [Bucureşti]. Bucureşti. [Bucureşti]. 1960. 2120. 311 p.R.. Titlu şi în limbile engleză şi rusă. Paris. Crime. JORGENSEN. Bucureşti. X + 647 p. Editura Academiei R. Larcier. 112 p.] Familia[. Hakon. IV.S. Strategi recomandate celor oneşti dar mai ales celorlalţi… Manipulaţi: Şeful [. [Cluj]. R. Librairie Polytechnique.] Acum e rândul tău să îi foloseşti pe Ei. Bucureşti. Rolf. Soutern Illinois.H. Lübeck. Logos şi Ethos.] Piciorul în uşă [.9.. JAGNAUX. Athanase.2117.C. E..). Stephen. Editura Antet. 1982. Schmidt Römhild. 156 p. Ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Gh. Third Edition.S. 1967. JOJA. 392 p. (Faculté de droit de Montpellier). Athanase. 2 année. în Metode şi tehnici de 2134.] Prietenii[. Pe copertă: Tratat de manipulare. H. correction and 2125. II. Baudry et ie C Éditeurs. 1913. 946 p.B. J. 2121. Editura Politică. coordonator Rolf Rainer Jaeger..I. Emil. Editura Academiei. JORDA. Remus. 1997. 160 p. JUGASTRU. 2002. Alvarez. JEANNEL (Dr. Project de système de 2123. Titlul original: Petit traite de manipulation à l’usage des honnêtes gens. 1930.R. Norton. of man. GOERGENS. 1970. Studii de logică [vol. vol.. Joule & J. Ştiinţe criminalistice. 24 p. Bruxelles. Bekleidung und Waffen durch Internetnutzung (Sprijinirea urmăririi cu ajutorul autovehiculelor. JOJA. 201 [-203] p. în R. 1874. 662-677.L. 1971. pl. Baudoni.] Să spui „stop”[.S. Tablă de materii şi în limba franceză. Cunoaştere şi acţiune. Traducere din limba franceză de Nicolae-Florentin Petrişor. [Bucureşti]. Paris. . no.] R. JOJA. Identificarea autorului în caz de omor prin administrarea probatoriului susţinut de examinarea microurmelor biologice ridicate de la locul faptei. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 2133. applications à l’art militaire.] Manipulaţi: Uşaîn-nas[. 1971. Foloseşte-ţi aproapele! De multe ori ei te-au folosit[. p.] Duşmanii[. L’identifation à 2132. 297 p. distance. Tratat Jimenez. vol. JAEGER. 1885. Scopul tău contează [. Athanase. J. Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu. New York. JEREZ. Studii de logică.

462 p. 3. 254 p. 256 p. + 368 p. 245 p. JUNG. Traducere din limba germană de Viorica Nişcov. Vol. reflecţii. Bucureşti. 2001. 2138. Traducere din limba germană de Vioricea Nişcov. Dezvoltarea personalităţii. Editura Universitas. 425 [432] p. Mysterium Coniunctionis. 18 volume. 2. 330 [336] p. Bucureşti. 2004. 2136. Bucureşti. în curs de apariţie. vol. Traducere din limba germană de Dana Verescu şi Vasile Dem. Cuvânt înainte de Vasile Dem. 2006. Cristiana-Mihalea Crăciunescu. W. JUNG. 2005. JUNG. 14/1. 2135.10/84. 9. I. Universul Juridic. Psihogeneza bolilor spiritului. Vol. KAISERSLAUTERN. 461-476. Zamfirescu. 17. Traducere din limba germană de Daniela Ştefănescu. Lavinia Valeria Lefterache. C. Ediţie revizuită şi întregită. 1999. Coordonatori: Maria Coca-Cozma. Bucureşti. II. Bucureşti. 1. Editura Trei. Cercetări asupra separării şi unirii contrastelor sufleteşti în alchimie. vise. Traducere de MariaMagdalena Anghelescu. Editura Humanitas. 2139. 2005. Vol. vol. 2006. Vol. Bucureşti. 618 p. Vol. Consemnate şi editate de Aniela Jaffé. 376 p.[arl] G[ustav]. 14/2. Cuvânt înainte de Vasile Dem. Psihologia fenomenelor oculte. Zamfirescu. C(arl) G(ustav). Editura Trei. 291-295. Vol. Aion Contribuţii la simbolistica Sinelui. Vol. Arhetipurile şi inconştientul colectiv. Traducere şi notă de Daniela Ştefănescu. 2003. 2006. 2137. p. Zamfirescu. 478 [-480] p. Bucureşti. Erosul şi arhetipul mamei. Amintiri. Cuvânt înainte de Vasile Dem. Traducere din limba germană de Dana Verescu. Simboluri ale transformării. Vol.G. 2003. 2005. Über das Ohr zum Täter (Despre ureche în relaţia cu făptuitorul) în: Krimininalistik (Criminalistul) nr.. 6. Separarea şi compunerea contrariilor psihice în alchimie. 141 . Mysterium Coniunctionis. Traduse din limba germană de Dana Verescu. Simbol şi libido. Bucureşti. 328 p. 2004. Opere complete. Bucureşti.identificare criminalistică. Zamfirescu. Traducere din limba germană de Dana Verescu. Tipuri psihologice. Justiţia pentru minori. Colecţie coordonată de Vasile Dem Zamfirescu (Biblioteca de psihanaliză). Traducere din limba germană de Daniela Ştefănescu. Glosar la p. Bucureşti. JUNG C.

în R. Leo P.I. şi Saeculum Vizual. KERNER. 41-42. 2157. [Bucureşti]. studenţii în drept. KAISER. Respon- Prohibition. Trois observations vechi mijloc de informare din lume. 1961. 186 [-191] p. Baudoin. Editura Humanitas. Tipografia Dieceziană. KERNBACH. Introducere în elementele fundamentale). p. Dr. 2147. în Criminalistica. Berlin.. 1990. The New 2156. S. 1937. 2153. Marijuana. 2003. 1989. 743 p. KELLER. KERCKHOFFS. p. 2145. KAYE. 34/1936 şi 7-8/1936). cel mai 2155. (Extras din Revista de Drept Penal şi Ştiinţa Penitenciară.. cu 150 figuri în text.88/1997. N. G. 45 p. 1883. D. Partea I. Siegrfried.. 2142. no. 1993. John. 2143. în: Institutionen der inneren Sicherheit (Instituţii ale securităţii interne). Contribuţiuni la cunoaşterea personalităţii criminale. Dreptul procesual penal în R.O. 2151. La Cryptografie militaire. G. Cuneyt. Nr. Director Meteksan-Biometrics Turcia.2. KAPFERER. SHACK. Bucureşti. Heidelberg. Editura de Stat Didactică şi Pedagogică. Editurile Saeculum I. sabilitatea penală şi tendinţele medicolegale actuale. Tipografia Universală S.. SCHELLHOSS. KERNBACH. 21 p. 108-119. KAHLFELD. Kriminologie. dr. Kleines kriminologisches Wörterbuch (Mic dicţionar criminologic). Hand in Hand die Kriminalität bekämpfen – Wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Baden-Württemberg M[ihail]. Kriminologie (Criminologie). Rolf. 1961. Bucureşti.K 2140. Heidelberg. Traducere din limba engleză de Agop şi Daniela Bezerian.R. 11-12. KENDALL. misterul şi legendele celor mai preţioase nestemate din lume.A. 1996. 2141. 239 p. KERNBACH. Istoria. médico-légales avec application criminalistiques. 2158. ing. M[ihail]. KAHANE. Prof. 2146. Die gerichtsballistische zusammenarbeiten (Mână în mână să combatem criminalitatea – Cum cooperează Procuratura şi Poliţia din Baden-Württemberg). 1938). Eine Einführung in die Grundlagen (Criminologie. 1929. p. 1993. Heidelberg. Extras din No. Cluj. Craiova. . Diamante faimoase şi Rekonstruktion bei der Untersuchung von Vorkommnissen mit Schußwaffenanwendung (Reconstituirea balistică judiciară în investigarea incidentelor cu arme de foc). Kriminologie (Criminologie).. 7-8. Biometria şi controlul la frontieră.C. nr. Scrisul Românesc. 1932. medici şi jurişti. fatale. Martin. Zvonurile. XII + 402 p. Mihail. KAISER. Jean-Noël. Oradea. [1971]. Brian H. 2144. Const. Manual pentru studenţii în medicină. Manual practic de Medicină Legală şi noţiuni sumare de anatomie şi fiziologie. Heidelberg. prefaţă de Septimiu Chelcea. KAISER. Prof. SCHAIRER. Drd. 2154. 151 p. Paris. KERNBACH. KERNBACH. + erată. 2152. Mihail. Mihail. Pocket Books. Mihail. iulie 2004. dr. 305-313. 2150. CUPCEA. ARHIRIADE.. Traducere din limba franceză de Marina Vazaca. 4e année. 1935. 2149. KAPTANOGLU. 1928. 16 p. Medicina legală. Învăţăminte folositoare pentru ofiţerii de poliţie judiciară. în conformitate cu dispoziţiile Codului Penal Regele Carol al II-lea şi a noii proceduri penale. Science and the detective New York 1995 (deutsch: „Mit der Wissen schaft auf Verbrecherjagd" Editura WILEY-VCH Weinheim 1997 („Cu ajutorul ştiinţei la vânătoare de infractori“). 320 p. 2148. ştiinţifică şi experţii caligrafi. TĂNĂSESCU. 1988. New York. anul VI. (Mişcarea Medicală Română. în: Die Polizei (Poliţia) nr.P.. KAPLAN. KAISER. Expertiza grafică G. 4. KERNBACH. Cluj.

KIRIŢESCU. p. KLAUS.I. Rekonstruktion securităţii reţelelor de calculatoare. 126-130. nr. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Editura Criminalistică. Bucureşti. KISS. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 2175. Mihai. Mihail. W. Medicină recidiva ca factori care influenţează reactivitatea persoanelor testate prin metoda poligraf. 111 p. Fallanalyse. Essen. Editura ALLFA. 2004. Bucureşti. şeful laboratorului de Detecţie a Comportamentului Simulat din cadrul D. Beatrice. 2171. JAEGER. P. Physical evidence and police laboratory. Crima. 2173. 2163. 1998. 143 IOAN. P. Bucureşti. Willey & Anton. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Anti Hacker – Ghidul limba engleză de Radu Săndulescu. Cluj. 2160. KERNBACH.L. KISS. 1958. volum 12. vol. PLAHTEANU. Sibiu. p. 2003. Subcomisar de poliţie legală. 2168. Mihail. KESSLER. 1979. J. 1966. caietele 1-2/1981. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Editura Schmidt-Römhild. 1947. profilul făptuitorului şi alte metode) în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. KLOSE. Fire investigation. Bibliografie la p. KERNBACH. Csaba. Essen. R. Ştiinţe criminalistice. Schmidt Römhild. GLAUM. Csaba.2159. vol. KLOSE. Ştiinţe criminalistice. 15 p. Mică und Tötungsdelikte (Crimă de omor) în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. FLOREA. cu ilustr. KNIELING. 1943. 239-254. caiet 3/1990. 424-432. 2166. p.L.159-162. Lars. 2161. 401 p. 179 p. ediţie revăzută şi adăugită. Editura Medicală. Bucureşti. Laura. HILGERS. PRIBILLA. Täterprofil von Verkehrsunfällen (Reconstituirea accidentelor de circulaţie). KIRK. 2169. Ministerul Justiţiei. 2164. Traducere din psiholog Kiss Csaba. 876-878. 2174. 3. în: Archiv für Kriminologie (Arhivă pentru criminologie). p. KNIELING. 2165. Anton.B. p. F. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. I. Schmidt Römhild. Centrul studenţesc Cluj) [Litografiat].G. Considerations about the Post Traumatic Stress Disorders. 21-32. dr. (I-III) (Frontul Democrat Universitar. Medicină judiciară. Berlin. Prof. KIRK. Cornelia. 2176. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal 1 Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti . 1969. H. Bucureşti. 2167. Crime investigation. Moneda. I. KINDLERS HANDBUCH PSYCHOLOGIE und andere Methoden (Analize de caz.. 2002. 212-219. Prof. Monica. O. Interscience Publishers Inc.. Profilul psihologic al criminalului Konstantinos Passaris. fenomen 2170. 1982. Welter. ediţie revăzută şi adăugită. Lübeck. dr. Son.B. Universitatea Regele Ferdinand I din Cluj la Sibiu. Rolul caracteristicilor topografice în identificarea persoanelor după scris. Rolf. 2000. 346 p.M. KLANDER. Lübeck. Costin C. Consideraţii medico-legale asupra arsurilor letale. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti. p. Gravitatea infracţiunii şi biologic universal şi permanent. Ronald. 2002. Editura All Educaţional.P. Heidelberg. Mord- (Manual de psihologie Munchen. 2162. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Das „Wunder“ von Lübeck (Minunea din Lübeck). + erată. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Bucureşti. Tipografia Cartea Românească din Cluj. în: Kriminalistik (Criminalistica). Lübeck. KERNBACH. 1982. Kindlers). Fascicolele I – III. New York. 2172. 1. New York. 559 p. KNIELING. enciclopedie. KISS. KIJEWSKI.. 884 p. Berlin. septembrie 2004. Mihail.

Tomu. Hans Udo/ Timm. par J. ştiinţei criminalistice asupra sistemului de justiţie penală: trecut. Social tionsverarbeitung und Datenschutz im künftigen Polizeirecht .C. VAHLE. TEGTMEYER. 2187. Die Moldau 5 paras schwarz vom S. 2184. sources of Delinquency. Letopiseţul Moldovei (1662-1793) de Ion Neculce – Vornicu şi Tera de susu. KŐVESI. 1921. Ausgaben 1866 und 1871/72. în Revista de criminologie. KOGĂLNICEANU. KRETSCHMER. Editura W.I. KRAFFT. KNIESEL.F. Klaus Jürgen (Hrsg). p. KOHL Paul. 1978. University of Chicago Press. iunie 2005. STÖRZER. 2191. Ruth Rosner. 2185. 15 Bani 1869 mit falsch gezeichnetem N in CINCIS. Edwin. 2/2004. no. 111 p. Wilhelm. KONBITSKY. 1913. în R. Cameron. Traducere şi adaptare de general de brigadă (rez. tom III. Kohlhammer. 2182. Chemnitz (o. 1911. Punerea sub supraveghere a conturilor bancare şi a conturilor assimilate conturilor bancare. J. 1986.. 2188. până la a treia domnie a lui Mihai Racoviţă V. Vorphilatelistisches aus der des Datenschutzes für Sicherheitsbehörden . 2. carele au fostu logofetu mare în Moldova. Ioan Hurdubaie şi inspector principal Mălin Gabriel Popa. Laura Codruţa. nr. KRÖTZSCH. Ediţia a II-a. 2190. p. Genève [Imprimé en Roumanie]. ParisToulouse. DBZ Nr. 300-311. 192197. Vertrauliches Korrespondenz . + XVIII. 2180. Polizeiliche Informa- Moldau und Walachei. Bucureşti. 2186. 1937. 2189. Paul. Handbuch 2181. Unbekanntes und unbekanntes Bekanntes von Rumänien. (Organisation Mondiale de la Santé). J. „Kohl-Handbuch 1912“. volum 13. Medecine legale 2179. KNIESEL.Datenschutz und Informationsverarbeitung in der sicherheitsbehördlichen Praxis (Manual de protecţie a datelor pentru organele de siguranţă – Protecţia datelor şi prelucrarea informaţiilor în practica organelor de siguranţă). KRAMER. Springer-Verlog.). Dr. November 1858. VAHLE. „Kriminalistik -Handbuch fur Praxis und Wissenschaft" (Manual de criminalistică pentru practică . 9 année. tomu II. anul VII. Heft 23/1912.C. Chicago. 2177. Ernst. Briefmarken-Handbuch und großer Katalog Paul Kohl. Identification de la hache avec les traces laissées sur les e branches coupées. KUBE. 536-539. p. Ebing.N. prezent şi viitor. XLIII + 501 p. Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu. atribuitŭ lui Nicolai Mustediacu stare de divanu (16621729).Kommentierung der einschlägigen Bestimmungen des Vorentwurfs zur Änderung des ME PolG (Prelucrarea şi protecţia poliţienească a datelor în viitorul drept poliţienesc – Comentarea condiţiilor implicite ale anteproiectului de modificare a Legii Poliţiei). Korpeban und charakter. KOBILINSKY. A doua domnie a lui Nicolae A. 748 p. 144 Manuel étable d’après les rapports de groupes de l’OMS et d’antres publications de l’OMS. Tabele istorice ale României de la 1766 până la 11 februarie 1866. Chemnitz 1912. Y. Edition Francaise. 2183. Mavrocordatŭ în Moldova (1711-1716) de Acsinte Uricarul.9. Letopiseţul Moldovei (1662-1711) dă Logofetul Nicolae Costin.. 1990. vol. La pharmacodépendance. 8.8 S/p 120/21 Hannover (1898?). 1.) dr. în: Grundlagen der Kriminalistik (Bazele criminalisticii). 3 vol.V. Impactul des Alienes. de Miron Costin. Cronicele României sau Letopiseţele Moldaviei şi Valahiei. KOHL. von R. 2178. Hugo. ianuarie 2005. 1975. 36-38.Blatt philatelistischer Vereine Nr.V. KORNHAUSER. în Criminalistica. de criminalistică şi de penologie nr. Berlin. 1872-1874. Letopiseţul Ţerei Moldovei de la domniea lui Istrati Daliga V. 37..F. p. Kramer et D.Medecine. nr. Lawrence. Editura criminalistică. KRAPP. Mihail. Cartea pentru descălecatul de’nteiu a Ţerei Moldovei şi a neamului moldovenescŭ.

Entwicklungsbedingungen und Tendenzen der Kriminalistik (Condiţii de dezvoltare şi tendinţe în criminalistică). 1992 vol. Viena. 2193. F. Ministerium des Innern der DDR (Forumul criminalisticii. Berlin. Organisierte Kriminalität – Begriff und Indikatoren (Crimă organizată – noţiuni şi indicatori) în Tratat de criminalistică: competenţă (Balistica judiciară).1994. p. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Ştiinţe criminalistice. Klaus. 1994. 2197. I. 14 p.A. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 2194. p. vol. I.) KriminalistikHandbuch für Praxis und Wissenschaft (Manual de criminalistică pentru practică şi ştiinţă). 2196. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Ministerul de Interne al RDG). Traducere manuscris. 381 p. în Kube / Störzer / Timm (publ. 1956. 8 p. KÜNKLER. KUNZ.şi ştiinţă). vol. 788. Mockva. vol. des Hubschraubers und anderer Fluggeräte (Posibilităţi de intervenţie cu elicopterul şi alte aparate de zbor). 1982. Schmidt Römhild. KÜRZINGER. Berna. Holger. Schmidt Römhild. Eine Grundlegung (Criminologie. Ediţia a 2-a. 2192. 145 . Klaus Jürgen.15-18. II. 2002. Stuttgart. R. în: Forum der Kriminalistik. Kriminologie (Criminologie). Gosiurizdat. Elemente fundamentale). 1994. Publikationsabteilung (Direcţia Publicaţiilor) Berlin. 2195. Berlin. Kriminologie. coordonator Rolf Rainer Jaeger. caiet 6/1977. KUNZE. Einsatzmöglichkeiten criminalistică. II. TIMM. KUSTANOVICI. Lübeck. Sudebnaia Balistica Bernd. Editura Richard Boorberg Stuttgart. Lübeck. Essen. ediţie revăzută şi adăugită. Ştiinţe criminalistice. 2002. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. vol. KUHLMANN. Rekonstruktion und Experiment (Reconstituire şi experiment). ediţie revăzută şi adăugită. KUBE. NORDMEYER. 2198. Edwin. II. Essen.

Seducţia maselor… îţi vor ciuguli din palmă ca guguştucii. Apel Timişoara. R. 6 année. I. 203 p. A. 2003. 1935. organizarea. inspector judecătoresc). Jean. LACASSAGNE. A. Teoria legăturii ritualice. LAHOVARI.. 2207. Profesor la Curtea de casaţiune. 1929. Masson. p. Étienne. 1934.a. deuxième édition.. 9.I. 2206. Grig.. Reguli de aur: Nu scuipa auditoriul! Propoziţii scurte! Fără glume în doi peri! Fără transpiraţie! Pauza de toaletă! O rezervă de colanţi! Verifică-ţi şliţul şi pe al adversarilor… Ghiorţăitul maţelor interzis! 2200. Essai d’Étude critique. Decémbre.C. LASCU. J. A. în e R. Despre Psychologia Criminală. J. Polirom. 74 p.I. 1929. 6e année. 2202.. 223 p. (procuror general Curtea de Apel Timişoara). procuror general Curtea de Apel Timişoara. I. LUNGULESCU.G. 2213. no. LACASSAGNE. Judiciaire. Parchetul radiestezie. f. 9e année. Heidelberg. 1. „Fehlerquellen im Ernittlungsverfahren . Traducere din limba franceză de Giuliano Sfichi.. Paris. 1921.L 2199. p. 1980.I. Manual de 2217. Précis de Médecine Verhaltens (Teorii referitoare la comportamentul deviant). Haimann. Bucureşti. Tatouages professionnels des tréfileuses. R. no.Eine Auswertung von 1110 Wiederaufnahmeverfahren" (Surse de eroare în procedura de investigare – O evaluare a 1110 proceduri de înregistrare). XXIV + 850 p. éditeur. . de deux tableaux en couleur et de 4 planches en couleur. LACASSAGNE. J. Pascal. Mementos Dalloz.C. 10. 1980. Bucuresci.. 189 p. Grig. Pe copertă: Arnauld du Moulin de Labarthète [. Literatura juridică. Protecţia martorilor [-] noutate de reglementare în legislaţia românească. 2211. Prim-procuror. Baillère. Studien an kriminellen Zwillingen (Infracţiunea este destin. 564-619. Theorien abweichenden Paris. Iaşi. Traducere din limba franceză de Valentina Procopie. Jean.I. Grigore Ioan. Quatrieme edition. I. 2204.. Ouvrage accompagné de 47 figures dans le text. Les tatouage.] Manipularea în relaţiile publice. 1937. Criminologie et science pénitenciare. Du 2214. 2208. LARQUIER. p. Traducere din limba franceză de Aurelian Perşinaru şi Teodor Atanasiu. et MARTIN.2. 2212. Paris. LACASSAGNE. în e R. Leipzig. LAHOVARI. 2205. a. LARIN. 1886.N. LACROIX À L’Henri. Studii efectuate asupra gemenilor infractori). LARDELLIER.. HERBERT. J. Le tatouage thérapeutique. Călăuza ofiţerului de poliţie judiciară. 8-44. 1993. 2216.. no. LABARTHÈTE. 2203. 1881. 2215. Arnauld du Moulin de. 2210. München. LACASSAGNE. în R. Doctor în drept. Jean. LAMNECK. consilier Curtea de Précis de Médecine Légale.C. Ioan. 7 année. Verbrechen ist Schicksal.. LAHOVARI. LUNGULESCU. Editura Tritonic. HERBERT. 112 p. Călăuza ofiţerului de poliţie judiciară întocmită conform noilor legiuiri penale. Cercetarea cauzei penale: tatouage chez les prostituées de France et d’Afrique du Nord. LANGE. 1970. LACASSAGNE. Antropologie şi comunicare. 520556. Editura Antet. (consilier Curtea de Manipularea în relaţiile publice.I. Teorie şi practică. 1888. Jean. René.C. p. de pe lângă Judecătoria Mediaş. f. Paris. Editura Kriminalistik.M. S. 592 p. 77-79. Apel Timişoara. 2201. 2209.N.C. Editor. Postfaţă de Alain Caille. Du Regina. LACASSAGNE. Jean. [1936]. 203 p. Masson. CARMER. ROUSSET. în R. A. 233 p. G. tatouage chez les prostituées de France et d’Afrique du Nord. no. Moscova. 2000. 584-603. LANGE. 1934. p. planificarea.

1. Vasile. în Criminalistica. nr. 21-23.4 (Nouvelles). Decodificarea unei „crime perfecte”. no. 10-13. Vasile. Vasile. 2004. în Criminalistica. în R. în Criminalistica. LĂPĂDUŞI. nr. 1993. 5-7. 11. anul II. Vasile. Istoria neştiută a monstrului de la Suceava. LAZZARINI. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. 2000. p. nr.J. 9e année. LAZA. LĂPĂDUŞI. Vladimir. 2222. LĂPĂDUŞI. Macabra descoperire din apartamentul 8. 2232. Căpitan. martie 1999. 2233. p. Vasile. Vasile. Augustin. Editura Alma Mater. 1. iulie 1999. 2223. PĂTRUŢ. expert criminalist. Leone. 2. p. Jacques de. anul II. LAUNAY. p. de criminalistică şi de penologie nr. LATTES. anul II.P. Nicoleta Daniela. nr. + XX planşe color. 26-29. anul I. 4-7. 1968. 2229. Grigore. par l’arsenic on par les cyanures. p. în Criminalistica. no. martie 2000. nr. e în R. p.. LĂPĂDUŞI.I. BOBIN. L’individualité du sang. nr. Psihologie şi sexualitate la mari contemporani. Dr. Adevărul obiectiv al probelor. anul I. Făgăraş. anul II. Jose E. Reconstituirea – etapă decisivă al drumului către adevăr. Cauze rămase cu 2219. LĂPĂDUŞI. 8-10. Vasile. 2220. Silviu Puiu. Bibliografie la sfârşitul prezentărilor. ALEXANDRESCU. Lector univ. în Criminalistica. Titlul original în franceză: Psychologie et sexualité des grands contemporains. anul II. Alba-Iulia. Îndreptar profilactic şi terapeutic de medicină naturistă. 2236. Prefaţă de Arno Breker. nr. mijloc de probă în procesul penal.. 2234. Unele mijloace şi metode ale muncii de informaţii. 2228. 3. O abominabilă tâlhărie.în Revista de criminologie. mai 2000. LĂPĂDUŞI. 267 p. LĂPĂDUŞI. ALEXANDRESCU. Cluj-Napoca. 2221. NISTOR. LĂPĂDUŞI. 5-8.C. în Criminalistica. 2231. LĂPĂDUŞI. Vasile. Ion. Bucureşti. noiembrie 1999. 516-535. 2003. Editura „Păzitorul Adevărului”. Vladimir. Vasile. ALEXANDRESCU. dr. 181188. Augustin. în Criminalistica. BOBIN. Culegere de acte Colonel. ALEXANDRESCU. şef serviciu judiciar I. Une affaire d’intoxication 2224. Florin. nr. anul I. BRAUN. 1937. Vasile. 5. 2. anul I. 2. Vladimir. 147 .23. Bistriţa Năsăud. 26-27. în Criminalistica.9. Bibliografie selectivă p. nr. nr. Atrocităţile unui ucigaş. iulie 2000. 2/2004. LĂPĂDUŞI. Doru. anul I. în Criminalistica. p. în Criminalistica. normative pentru uzul lucrătorilor Ministerului de Interne. Vasile. nr. 320 p. p. 2237. 3. 2218. 388 p. p. 2230. Presă şi Editorial al Ministerului de Interne. Florin. 1993. martie. p. nr. 2000. 2235. Bucureşti. 4. Vasile. autori neidentificaţi. LĂPĂDUŞI. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia. Criminalistica. anul I. 232-246. 20. Serviciul Cultural. Un boschetar ars de viu. Procuror general adjunct. LĂPĂDUŞI. 3. mai 2000. 81 – 88. p. p. mai 1999. Colonel. 375-380. 2225. Vasile. 26 -28. în Criminalistica. celebrul „Carlos”.13. Înregistrările audio sau video prezentate de părţi. 2227. 2. Vasile. Editura ALTIP. LĂPĂDUŞI. Operaţiunea „Valuta”. 1973. mai 1999. p. 1936. 4. LAZĂR. 380 [-384] p. LAZĂR. ENACHE. Traducere din limba franceză de Mariana Grancea. p. 13-15.I. Ministerul de Interne (uz intern). 2226.C. Vladimir. în Criminalistica. 286 p. 8 année. Editura Venus. p. p. anul II. septembrie 1999. Cu generalul de brigadă magistrat Dan Voinea pe urmele celui mai mare terorist al secolului. Soluţionarea crimi- nalistică a unui caz cu puternice accente mediatice. LĂPĂDUŞI.

2256. Bucureşti. Bucureşti. 4.298.R. Lazăr. Crima din Otomani în Criminalistica. 2254. LĂPĂDUŞI. februarie 2001. Vasile. Bucureşti. Editura „Little Star Impex” S. 1. Doru. p. LĂPĂDUŞI. 2001. p.2238. Vasile. Sărăcia generează fapte antisociale.305. LĂPĂDUŞI. 2244. LĂPĂDUŞI. Vasile. Adrian. nr. 2001. Valentin Medic primar legist. 2001. 290292. 2251. Lazăr.L. Constantin. Bucureşti. în Criminalistica. LĂPĂDUŞI. Ion (coordonatori). Editura „Little Star Impex” S. nr.R. 17-20. CÂRJAN. Vasile. p. iulie 2001.. în Criminalistica. Lovitură sub centură. FLORESCU.. Vasile. Mileniul III. p. Mileniul III. 2248. p. 2001. 13-14. Mileniul III. în Criminalistica. Conf. Mileniul III. 2242. Bucureşti. 2240. Mileniul III. anul III. 2255. în Criminalistica. LĂPĂDUŞI. LĂPĂDUŞI. anul III. Doru. După 16 ani. Constantin. anul III. din canalul de irigaţii. Mileniul III. ALEXANDRESCU. 317-319. Criminalistica. Editura „Little Star Impex” S. Bucureşti. FLORESCU. 334-336. p. 2250. GÂDEA. instanţa se convinge de fapta unui periculos infractor. 2. Editura „Little Star Impex” S. 2001. LĂPĂDUŞI. Vasile. 2001.. Lazăr. Violarea şi uciderea cu ferocitate a unei minore. Florin. 10-17. 2001. MARIN.L. Adrian.R. Vasile. Bucureşti. BOBIN. Vasile. Vasile.R.L. POPOVICI. univ. 4-7.L. 2239. POPOVICI. 148 . 1. Ulise ucide din nou!.. Incursiuni în criminalistica românească. Lazăr. Vasile. 2252. Mileniul III. p. Editura „Little Star Impex” S. LĂPĂDUŞI. p. GHEORGHIU. Misterul cadavrului în Criminalistica.L. ENACHE. Bucureşti. Steluţa. anul III. Bucureşti. Răzbunare… sub tirul armelor. 5. în Criminalistica. Catastrofa de la Mogoşeşti. anul II. nr. nr. LĂPĂDUŞI. 2249.L. la jafuri… la crime. 2001.R.R. Lazăr. 246-248. 2001. Editura „Little Star Impex” S. CÂRJAN. Vasile. Editura „Little Star Impex” S. DRAGOTEANU. GREJDINOIU. în Criminalistica. TEŞAN. LĂPĂDUŞI. LĂPĂDUŞI.L.L. Expertiza medicolegală . Vasile.R. Omucidere sau sinucidere? în Criminalistica. p. Crima de la vârful măgurei. p. ISTODOR.R. 25-26. LĂPĂDUŞI. LĂPĂDUŞI. p. Mileniul III.L. Radu. Vladimir. în Criminalistica. O casă sub semnul ororii. Mihaiţă. 320 p.R. 5. în Criminalistica. strada Volumului. nr. p. Editura „Little Star Impex” S. CÂRJAN. p.L. Vasile. Criminalistica – Almanah 2002. 336 p. nr.L. nr.R. ENACHE. 2247. Titus. Constantin. LĂPĂDUŞI. LĂPĂDUŞI. LĂPĂDUŞI. VINTILESCU. în Criminalistica. p.R. în Criminalistica. Editura „Little Star Impex” S. FLORESCU. septembrie 2000. în Criminalistica. Vasile. Editura „Little Star Impex” S. 320-322. Bucureşti. anul III.L. Constantin. Vasile. 5-7. p. LĂPĂDUŞI.R. Mileniul III. Vasile. Adrian. 2253. Bucureşti. Vasile. De 2245. Mileniul III. în Criminalistica. TEŞAN. Tragedia unei familii de intelectuali. Editura „Little Star Impex” S. DUŢĂ. LĂPĂDUŞI. 303. Grigorie. Vasile. Mileniul III. 2001. România – membru fondator al Interpolului. 9-12. p. în Criminalistica. 2001. GÂDEA. 2246. Bucureşti. p. Ion. Bestiala crimă din Vasile. în Criminalistica. Editura Little Star Impex SRL. dr. CÂRJAN. 2257. 2241. 1. Vasile. anul II. 296. BARA. 2243. CÂRJAN.. februarie 2001. Editura „Little Star Impex” S. Identificarea după schelete: Ucigaşul din Râmnicelu. 329-331. Medic primar legist. 327-328.probă indubitabilă. Vasile. Mileniul III.. martie 2001. 2001. 308-310. Mircea. LĂPĂDUŞI. în Criminalistica. Bucureşti. Incident de tragere sau omor comis cu bună ştiinţă?. După cinci ani. p. septembrie 2000. 5. septembrie 2001. 2001.

în Criminalistica. Ioan Dănescu a trecut în nefiinţă. nr. p. 2272. 2270. mai 2002. în Criminalistica. 4-7. Bucureşti. VOINEA. Chestor de poliţie dr. Maior. p. în Criminalistica. Cristina.. nr. nr. Grigore. LĂPĂDUŞI. în cenuşă de prietenul său. Steluţa. 2266. Ioan Valea Man. martie 2003 p. anul IV. 2271. GREJDINOIU. LĂPĂDUŞI.2258. LAZĂR. nr. LĂPĂDUŞI. în Criminalistica. noiembrie. anul III. p. 1. 13-14. p. VOINEA.F. Vasile. 9-10. în Criminalistica. iulie 2002. magistrat. GREJDINOIU. 17. LĂPĂDUŞI.L. anul V. Generalul George Vasile. anul IV. 3-4. Vasile. Marin. 2-5.C. 33-36. Dan. S. nr. 2260.. LĂPĂDUŞI. iulie 2002. Viraj cu „scântei”.R. în Criminalistica. GÂDEA. în Criminalistica. Vasile. LĂPĂDUŞI. Expertizele medico- 2259. Chestor de poliţie. în Criminalistica. p. GREJDINOIU. Marian. 2002. LĂPĂDUŞI. LĂPĂDUŞI. anul V. legale confirmă abuzuri şi ilegalităţi. LĂPĂDUŞI. LĂPĂDUŞI. Passaris. p. LĂPĂDUŞI. 2. CÂRJAN. PĂTRUŢ. 1.un pericol social: Un elev şi-a ucis bunicul şi mama după un ritual. în Criminalistica. 3-6. CĂRĂUŞU. O educatoare şi-a „educat” satul cu securea!. Vasile. 27-28. General maior dr. Etelka îi străpunge inima concubinului. Steluţa. anul IV. LĂPĂDUŞI. ianuarie 2002. nr.. p. în Criminalistica. p. 4. 1-2. anul IV. Ion Anghelescu. UŢICĂ. PĂTRUŢ. Vasile. 4. Realităţi şi perspective în criminalistică. nr. MAN. LĂPĂDUŞI. 2267. p. 2. a ucis şi în România. Bătrân ucis de doi minori. Bolnavii psihic . Vasile. Bucureşti. 2265. PĂTRUŢ. Asistent univ. Jurist. 2003. 6. Spioni şi trădători. 2274. Grigore. 15-16. Jurist. Omor cu sadism în parcul Giuleşti. p. iulie 2003. LĂPĂDUŞI. 2277. Colonel. General maior magistrat dr. 6-9.R. p. nr. nr. 2269. anul IV. Vasile. în Criminalistica. Vasile. Lazăr. 2263. S. Acte teroriste cu implicaţii deosebit de grave. Sorinel. p. p. 5. nr. Vasile. Steluţa. anul IV. nr. anul V. Cu o lovitură de cuţit. ianuarie 2002. în Criminalistica. Abominabilă crimă din fundătura C. Iancu. PREŞMEREANU. martie 2002. 2268. LĂPĂDUŞI. anul IV. Vasile. 2261. nr. nr. anul IV. martie 2002. Căpitan magistrat. Banca „Carpatica” păgubită prin manopere frauduloase. Jurist. Papucii au condus la identificarea criminalului. Vasile. 2264. Comisar-şef. ANTONESCU. în Criminalistica. 2002. Steluţa. Vasile. anul V. 149 . mai 2003. 11-12. 1. Vasile. 21-22. 22-24. Constantin. 4. LĂPĂDUŞI. Vasile. Ion Eugen Sandu general de divizie (post-mortem). „Luceafărul” S. ŞTEFAN. Vasile. în Criminalistica. Steluţa. GREJDINOIU.C. Colonel. Dan. nr. Picu a fost transformat unor înscrisuri oficiale. 6. martie 2002. 378 p. p. nr. anul IV. nr. Fraudă prin folosirea 2262. 23-24.. în Criminalistica. anul IV. 224 p. anul IV. LĂPĂDUŞI. 6. infractorul numărul unu al Greciei. 11. septembrie 2002. 69 de ani de la naşterea generalului dr. iulie 2003. Vasile. 2001. 2. 13-15. Trecerea de la „Dreptul Statului” la „Statul de Drept” constituie un proces îndelungat şi anevoios. 2275. anul V. Subcomisar de poliţie. în Criminalistica. 4. 2276. LĂPĂDUŞI. GREJDINOIU. Drd. 3. LĂPĂDUŞI. 2273. Lucrările simpozionului din 29 octombrie 2002. noiembrie 2003. 3. nr. Vasile. Vasile. mai 2003. Vasile. p. 2278. LĂPĂDUŞI. MIRCEA. anul V. Omor cu premeditare. 3. 12-13. în Criminalistica. noiembrie. p. Grigore. Lecţie de neuitare – Drd. „Little Star Impex” S. nr. Prof. p. p. Dan. Vasile. în Criminalistica. nr. mai 2002. ianuarie 2003. LĂPĂDUŞI. anul V. în Criminalistica. 2.A. Vasile. 3.

p. Prof. Prof. 2292. 2005. LĂPĂDUŞI. în Criminalistica. în Criminalistica. 15-19. VASILE. Comisar-şef de poliţie. Investigarea criminalistică a locului faptei. Vasile. Bucureşti. p. LĂPĂDUŞI. LĂPĂDUŞI. Constantin. Gavril Dorelu. Triplul asasinat din Mangalia. DRAGOTEANU. „Luceafărul” S. LĂPĂDUŞI. Vasile.2279. Vasile. Medic primar legist. Editura Luceafărul. nr. Consideraţii privind rolul probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului. nr. Vasile.. în Criminalistica. Viorel. 2290. 10-11. 2285. 2282. în Criminalistica. General maior magistrat dr. 4. p. (r) prof. anul VI. Dan. septembrie 2004. Editura Luceafărul. nr. Mihaela. Constantin. Vasile. Comisar-şef. LĂPĂDUŞI. Rolul şi contri- buţia Asociaţiei Criminaliştilor din România în dezvoltarea ştiinţei criminalistice. Vasile. Prof. Florin. GÂDEA. Bucureşti. 2289. în Criminalistica. noiembrie 2005. şef serviciu în I. LĂPĂDUŞI. LĂPĂDUŞI. p. 2287.. Viorel. Bucureşti. Expertiza medicolegală. nr. consilier şi cuvânt introductiv prof. Incertitudini cu privire la autenticitatea documentelor. Prof. Comisar-şef. CÂRJAN. Vasile. Prof. general al Asociaţiei Criminaliştilor din România. Drd. VOINEA. p. Chestor. Prof. care a avut loc în perioada 28-29 octombrie 2003. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Un om potrivit la General-maior. General-maior magistrat. 15-18. 20-24.G. GREJDINOIU.A. 6.P. secretar Vasile. ŢĂRMUREAN. Constantin. LĂPĂDUŞI. locul potrivit.. Dan Voinea şi dr. Vasile. Florin. Vasile.. VASILE. Chestor dr. Col. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 1. LĂPĂDUŞI. 150 . Lector univ. Vasile. 2005. GÂDEA. Steluţa. Abominabila crimă din Vladimireşti.. Marius Daniel. 3. 6. LĂPĂDUŞI. anul VII. probă indubitabilă. 11 13. 2004.C. 39-40. p. p. CONSTANTINESCU. p. Lazăr Cârjan. în Criminalistica. 21-24. LĂPĂDUŞI. LĂPĂDUŞI. p. 2004. p. Contribuţii pe plan ştiinţific şi editorial ale Institutului de Criminalistică. nr. Dublu asasinat din Farmacia Theea.. 304 p. ianuarie 2005. 541 [-542] p. anul VII. LĂPĂDUŞI. anul VI. 2293. ŞTEFAN. anul VI. Bucureşti. Lazăr. 2005. Ron Smith – criminalist britanic în lupta pentru adevăr. VOINEA. Vasile.R. Bucureştiul necunoscut. 20-23. Coordonatori dr. Vasile. p. 41-46. 2004. BOBIN. anul VII. în Realităţi şi perspective în criminalistică. ianuarie 2004. Avocat Baroul Bucureşti. anul VII.. Viorel. şef serviciu în Direcţia Investigaţii Criminale. Bucureşti.. BOBIN. 2291. 33. Vladimir Alexandrescu. nr. Bucureşti. VASILE. Toleranţă zero corupţiei.. nr. şef de serviciu în cadrul Direcţiei de Investigaţii criminale. Prof. septembrie 2005. (coordonatori).. 2280. Prof. S. p. 1. 5. Dan. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. în Criminalistica. nr. Profesor.. 2288. p. Vasile. anul VI. organizat de către Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Asociaţia Criminaliştilor din România. mai 2004. 2283. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. Prof. în Criminalistica.. 2286. Prof. Dan. LĂPĂDUŞI. Vasile. Prof. 13-14. noiembrie 2004. Situaţii cu împrejurări de la locul crimei greu de stabilit. General de divizie (r). 469-473. 5. 13-14. Magistrat dr. Mită pentru obţinerea permisului de conducere auto. Editura Luceafărul. Iancu. PEŞTINĂ. dr. Consideraţii privind investigarea criminalistică a locului faptei. VOINEA. Lucrarea cuprinde comunicările prezentate la Simpozionul „Investigarea criminalistică a locului faptei“. 2284. 2281. LĂPĂDUŞI. O istorie fascinantă a Capitalei. în Criminalistica. 2003. iulie 2005.

3-5. Vasile. 1972. 142 – 151. 15-18. (r) Disimularea unei sinucideri în omor. Lazăr. în Criminalistica.. Liviu. în Criminalistica. Paris.A. 2006. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. 2. 2300. director adjunct al Institutului de Criminalistică. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică.. Dalloz. 2005. penitenciaire. specializarea Criminalistică. anul VIII. Subcomisar.. organizat în zilele de 26 şi 27 octombrie 2005 de către Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Asociaţia Criminaliştilor din România. 26-27. anul VIII. LĂZUREANU. Un valoros penalist – Dr.. Traducere 151 . Bucureşti. 2295. în pas cu timpul. anul VIII. Crişan-Mucenic. Chestor dr. Bucureşti. Vasile. Luceafărul S. iunie 2006. 2304. Subcomisar de poliţie. 2306.P. Prima promoţie a masteratului european. LĂZUREANU. nr. col.C.3. 5-6. Crişan Mucenic. 83-87. Crişan-Mucenic. Cluj-Napoca. Prof. Comisar-şef de poliţie drd. Sibiu. 2005. 2006. 2003. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 136-144. Arséne Lupin contra lui Herlock Sholmes. Scms. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. în cazul infracţiunilor de omor. Chestor principal drd. ŢĂRMUREAN. nr. director adjunct al Institutului de criminalistică. Director general Petre Marinescu. Scms. 2299. LĂZUREANU. nr. anul VIII. LĂZUREANU. 280 – 2281. (coordonatori). în Criminalistica. Vasile. Vasile. Prof. Consideraţii privind evoluţia unor metode şi tehnici criminalistice. LĂZUREANU. anul VIII. secretar general al Asociaţiei Criminaliştilor din România. Identifi- carea criminalistică prin acte de cunoaştere sub forma înscrisurilor. Tiparul executat la S.. Comisar-şef de poliţie drd. 2296. LĂPĂDUŞI. POPA. Bucureşti. Ilie. în care au fost implicate persoane ce practică pederastia. Criminalistica 2305. LE BLANC. în cazul infracţiunilor de omor. ŞTEFAN. p. Crişan-Mucenic. iunie 2006. în Criminalistica. TĂUT. nr. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Metode şi tehnici de identificare criminalistică. (r) prof. director adjunct al Institutului de criminalistică. Col. Gavril DORELU General de divizie (r) dr. (r) prof. Maurice. Criminologie et science 2308. p. Bucureşti.. p. Dan. 2301. mai 2005. 3-4. 3. Consideraţii privind evoluţia unor metode şi tehnici de identificare criminalistică. p. 2003. Editura Luceafărul. Crişan-Mucenic. nr. LĂPĂDUŞI. Identificarea criminalistică prin aceste de cunoaştere. 2307. aprilie 2006. LĂPĂDUŞI. anul VII. LĂZUREANU. Lucrarea cuprinde comunicările prezentate în programul Simpozionului internaţional. director adjunct al Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. Crişan-Mucenic. Generalmaior magistrat dr. p. 39. p. Noi sisteme de asigurare mecanice antiefracţie. 28-30. TĂUT. Gheorghe. Chestor dr. 2006. Colaborare română-germană.J. LĂPĂDUŞI. Iancu. 3. Col. LĂPĂDUŞI. Editura Alma Mater. LÉAUTÉ.. 2298. Crişan-Mucenic. Aspecte ale cooperării Institutului de Criminalistică cu structuri din ţară şi străinătate. de poliţie. J. p. august 2006. LĂZUREANU. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Vasile... în Criminalistica. p. LĂPĂDUŞI. 2297. 2303. Vasile. Editura Alma Mater. Subcomisar de poliţie. p. Petre Buneci. 2302. Prof.. Liviu. p. în Criminalistica.. nr. Editor: Asociaţia Criminaliştilor din România. 5-7. VOINEA. Identificarea criminalistică a persoanei pe baza imaginilor filmate în câmpul infracţiunii. 4. 478 [450] p. p. în Criminalistica. aprilie 2006. 2. FLEACĂ. p. Cluj-Napoca. Comisar şeful serviciului criminalistic I. în care au fost implicate persoane ce practică pederastia [Rezumat]. CÂRJAN.2294. Activarea Asociaţiei Criminaliştilor din România în anul 2005.

din limba franceză de Constantin Ioncică. Editura Univers, Bucureşti, 1971, 286 p.
2309. LE BLANC, Maurice. Afacerea Kesselbach.

prefaţă de Nicolae Mareş. [Iaşi]. Junimea, 1971, 136 p. cu ilustr. şi portret (O sută şi una de cărţi).
2322. LEC, Stanislaw Jerzy. Gânduri nepieptănate.

Traducere din limba franceză de Paul Derian, Editura DAB, 1991, 191 p.
2310. LE BLANC, Maurice. Arséne Lupin şi

comoara regilor Franţei. Editura H., 1991, 223 p.

Culegere, prefaţă şi traducere de Nicolae Mareş. Bucureşti, Colosseum, 1991, 64 p. (Colecţia Aforisme, cugetări, reflecţii). D. La reconstitution cinematique des accidents. INRTS Joinville, 1986.

2323. LECHNER, D.; MALATERRE, G.; FLEURY,

2311. LE BLANC, Maurice, Femeia cu două

surâsuri. Traducere din limba franceză de Veronica Popescu. Editura Doina, 1991, 173 p. goale. Editura Centaurus, 1991.

2324. LE

2312. LE BLANC, Maurice. Imaginea femeii 2313. LE BLANC, Maurice, Misterul eşarfei

CLÉRE [Marcel]. Histoire de la Police. Paris, Presses Universitaires de France, 1947, 130 [-136] p. (Que sais-je? Le point des connaissances actuelles, 257). technique. Editura Police Revue, Paris, 1974.

purpurii. Traducere din limba franceză de Teodora Popa-Mazilu. Editura Ulise, 1991, 110 p. enigma acului scobit. Editura Danubius, 1992, 200 p.

2325. LE CLERE, Marcel. Manuel de police

2314. LE BLANC, Maurice. Arséne Lupin şi

2326. LE DORAN, Serge; ROSÉ, Philippe.

Cyber-Mafia. Editura Antet, Bucureşti, 1998.
2327. L’éducation et les drogues. Prévenir.

2315. LE BLANC, Maurice. Domnişoara cu

ochii verzi. Traducere din limba franceză de Teodor Constantinescu. Editura Eden, 1992, 190 p. BLANC, Maurice. Contesa de Cagliastro. Traducere din limba franceză de Teodora Popa-Mazilu. Editura Porus, 1992, 243 p. se răzbună. Traducere din limba franceză de Liviu Cristea. Editura Excelsior, 1993, 147 p.

[Paris, 1987], 76 p., ilustr. + 3 f. pl. (UNESCO).
2328. LEE C. Henry; PALMBACH M. Timothy;

2316. LE

2317. LE BLANC, Maurice. Contesa Cagliastro

MILLER T. Marilyn. Henry Lee’s Crime SceneHandbook. Elsevier Academic Press. Amsterdam. Boston. Hejdellberg. London. New York. Oxford. Paris. San Diego. San Francisco. Singapore. Sydney. Tokyo, 2005. 418 p.
2329. LEFTER, Alexandru; TUN, Ion; DINU,

2318. LE BLANC, Maurice. Agenţia Barnett/Co.

Traducere din limba franceză de Costache Ursu. Editura Sturion, 1994, 125 p. Traducere din limba franceză de Doina Lereanu. Editura Baricada, 1992, 158 p. cere din limba franceză de Ionescu. Editura Nemira, 1998. Lidia

2319. LE BRUN, Michel. Castelul cu monştri.

Ion; STAN, Niţă Ion; MIHĂLCIOIU, Serghie; POPA, Ştefan. Cercetarea penală – aspecte teoretice şi practice. Coordonatori: CÂRJAN, Lazăr; MANOLOIU, Constantin; POPESCU, Ion, Editura Global Print, Bucureşti, 1999, 397 p.
2330. Lege

2320. LE BRUN, Michel. Autostrada. Tradu-

2321. LEC, Stanislaw Jerzy. Gânduri nepieptănate.

Culegere [de maxime]. Traducere şi

pentru organizarea poliţiei generale a Statului. Însoţită de Expunerea de motive a D-lui Ministru Al. Vaida-Voevod şi a D-lui Sub-secretar de Stat D.R. Ioaniţescu… Bucureşti, Curierul Judiciar, 1929,134 p. + 4 f. tab. (Biblioteca Legilor Uzuale Adnotate, No.33).

152

2331. Legile lui Murphy, principiile lui Peter şi

2342. LEROUX, Gaston. Crima lui Rouletabille

alte 999 teoreme, postulate, axiome, paradoxuri, observaţii & descoperiri + corolarele respective şi nouă confesiuni în exclusivitate. Editura Universal Dalsi, 1995, 159 p.
2332. LEGRAIN (Le

Docteur). Les grands narcotiques sociaux. Paris, A. Maloine, 1925, 459 p. Amable (Dr. Magnus). Timbres de Moldavie et de Roumanie par le Docteur Magnus. Deuxième Edition; Veriag J.-B. Moens, Brüssel 1869. in puerperalitate şi a noului născut. Studiu clinico-social. Teză / pentru / Doctorat în medicină şi chirurgie / prezentată şi susţinută la 22 iunie 1927, ora 6 ¾ d.a. (Facultatea de medicină din Bucureşti, No. 2828)

(Aventurile extraordinare ale reporterului Joseph Rouletabille). Traducere din limba franceză de Mirella Bartă, Editura Valahia, 1992, 152 p. Traducere după ediţia: Les aventures extraordinares de Joseph Rouletabille, reporter, Editious Robert Laffont, Paris, 1898.
2343. LEROUX, Gaston. Parfumul doamnei în

2333. LEGRAND,

negru. Traducere de Rodica Chiriacescu şi Adriana Sofian. Cluj-Napoca, 1984, 248 p. (Scorpionul).
2344. LEROUX,

2334. LEIBNER, Mamy, D-ra. Protequirea femeii

Gaston. Misterul camerei galbene. Traducere din limba franceză de Vlad Muşetescu. Universul familiei, Bucureşti, 1991, 268 p. Traducere din limba franceză de Rodica Iacob. Editura Vivaldi, 1991, 157 p.

2345. LEROUX, Gaston. Secretul lui Toth.

2346. LEROUX,

2335. LEKSCHAS;

HARRLAND; HARTMANN; LEHMANN. Kriminologie (Criminologie), Staatsverlag der DDR (Editura de Stat a RDG), Berlin, 1983. arabe déchire, în R.I.C., no.3, 4 année, 1932, p. 210-216.
e

Gaston. Secretul marelui Loustalot. Traducere, prefaţă şi tabel cronologic de Aurelia Batali. Editura Minerva, Bucureşti, 1992, 128 p. (Cartea de succes). Gaston, Misterul camerei galbene. Prefaţă de Jean Cocteau. Traducere din limba franceză de Adriana Fianu. Editura Porto Franco, 1993, 199 [-200] p. (Detectiv).

2336. LERICH, L. Reconstitution d’un texte

2347. LEROUX,

2337. LERICH, L. Recherche d’interprétation des

traces dans les affaires de lettres anonymes, în R.I.C., no.4, 4e année, 1932, p. 268-277.
2338. LERICH, L. Note an suyet du décryptement

2348. LEROUX, Gaston. Parfumul doamnei în

des cryptogrammes par transpositions, în R.I.C., no.10, 4e année, 1932, p. 763-765.
2339. LERICH, L. Valeur probante des lignes

negru. Aventurile extraordinare ale reporterului Joseph Rouletabille. Traducere din limba franceză de Rodica Pânzaru, Editura Vestala, 1993, 351 [-352] p. (Mister).
2349. LEROUX,

blanches dactyloscopiques, în R.I.C., no.5, 5 année, 1933, p. 264-269.

e

Gaston. Regele ocnaşilor. Traducere din limba franceză de Petre Lascu. Editura Mondial-Press, 1993, 367 p. Gaston. Fotoliul cu stafii. Traducere în limba română de Roxana Veleanovici. Bucureşti: Junior, 1994, 183 p. Titlul original: Le fouteuiel haute

2340. LERICH, L. Note sur la valeur de la

2350. LEROUX,

preuve dactyloscopique, în R.I.C., no.10, 5e année, 1933, p. 603-609.
2341. LERICH, L. Note complémentaire sur le

classemenet des empreintes digitales an service de l’identité judiciaire de Lattaquié, în R.I.C., no.6, 8e année, 1936, p. 350-354.

2351. LEROUX,

Gaston. Fantoma de la Operă. Traducere din limba franceză de Cornelia Matasă şi Dan Marinescu. Editura Rombelion, 1994, 328 p. Titlul

153

original în franceză: La fantôme de l’Opera.
2352. LEROUX, Gaston. Păcatul dragostei.

les cristaux de strzyzowski, în R.I.C., e no.10, 3 année, 1931, p. 738-741.
2361. LEUNG, Fan. Les Formules dactyloscopiques

Traducere de Cornelia Mătasă şi Dan Marinescu. Romhelion, Bucureşti, 1995, 328 p.
2353. LEU, Carmen, Preparator universitar,

réeles chez les femmes, în R.I.C., no.3, e 4 année, 1932, p. 181-188; R.I.C., no.4, 4e année, 1932, p. 251-267.
2362. LEWIS, Dorothy Otnow. Vinovaţi de

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“. Hărţuirea sexuală – analiza infracţiunii (I), în Criminalistica, anul V, nr. 5, septembrie 2003, p.14-16; (II) în Criminalistica, anul V, nr. 6, noiembrie 2003, p.31-32.
2354. LEU, Carmen, Preparator universitar.

demenţă. Pe coridoarele morţii un psihiatru dezvăluie mecanismele minţii criminalilor în serie. Traducere din limba engleză de Florin Şlapac şi Gabriela Inea. Editura ALLFA, 2001, 251 p.
2363. Lexicon al greşelilor de limba română.

Cercetarea la faţa locului în cazul infracţiunilor informatice (Criminalitatea informatică), în Investigarea criminalistică a locului faptei, Bucureşti, 2004, p. 285-287.
2355. LEU, Carmen, Preparator universitar,

Fonetică, Lexic, Ortografie, Ortoepie, Gramatică, Punctuaţie, Stilistică [de] Cristian Niţulescu, Editura Junior, Bucureşti, f.a. 165 [168] p.
2364. LIEURY, Alain, Manual de psihologie

Academia de Poliţie „Al. I. Cuza” Bucureşti. Comisia rogatorie – Proceduri de obţinere a mijloacelor de probă, în Criminalistica, anul VI, nr. 6, noiembrie 2004, p. 36-37.
2356. LEU, Carmen, Preparator univ. Modalităţi

generală. Traducere din limba franceză de Iulia Haşdeu. Editura Antet, f.a., 191 p.
2365. LIICEANU, Aurora, Prof. univ. Violenţa

domestică, în Revista de criminologie, de criminalistică şi de penologie nr. 2/2004, p. 61-83.
2366. LIMA, Hermeto. A identitade do homen

atipice de luare a declaraţiilor, în Criminalistica, anul VII, nr. 4, iulie 2005, p. 40-41.
2357. LEU, Carmen, Preparator univ. Probe ce

pela impressao digital. Rio de Janeiro, 1908.
2367. LIN, Henri B. Ce dezvăluie faţa ta.

pot fi administrate în timpul procesului penal, în cazul infracţiunilor informatice, în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”, Editura Luceafărul, Bucureşti, 2005, p. 415-419.
2358. LEU, Carmen, Prep. univ. dr. Identificări

Secretele chineze ale citirii feţelor. Traducere din limba engleză de Oana Negureanu. Titlul original: „What your face reveals” Published by Llewellyn Publications, St. Paul, MN 55164 USA. Editura Samizdat, f.a., 184 p. Bibliografie la p. 184.
2368. LITTMAN,

ce pot fi realizate în cazul cercetării unor infracţiuni săvârşite în mediul electronic, în Metode şi tehnici de identificare criminalistică, Bucureşti, 2006, p. 318-321.
2359. LEU, Carmen, Subinspector. Percheziţia

J. The Watchman: The Twisted Life and Crime of Serial Hacker Kevin Poulson. Little, Brown and Co., 1997. récidivistes. Avec 85 figures. Maloine, Paris, 1909, IV + 428 p. (Bibliothèque de Criminologie). les Hébreux,. Lyon, 1909.

2369. LOCARD, Edmond. L’identification des

calculatorului, în Criminalistica, anul VIII, nr. 3, iunie 2006, p. 13-15.
2360. LEUNG, Fan. Une nouvelle méthode de

détermination de l’origine du sang par

2370. LOCARD, Edmond. Le tatouage chez

154

2371. LOCARD, Edmond. La Police. Ce qu’elle

est, Ce qu’elle devrait ètre. Payot & Cie, Paris, 1919, 239 p.

2385. LOCARD, Edmond. La valeur de la

2372. LOCARD,

dr. Edmond. L’Enquête criminelle et les méthodes scientifique, in Bibliothèque de philosophie scientifique. Flammarion, Paris, 1920, 300 p. (Bibliothèque de Philosophie scientifique).

preuve dans l’expertise des documents e écrits, în R.I.C., no.8, 3 année, 1931, p. 617-622.
2386. LOCARD, Edmond. Un grand cryptologue

français: Le Commandant Bazeries, în R.I.C., no.10, 3e année, 1931, p. 749-756.
2387. LOCARD, Edmond. Traité de criminalistique.

2373. LOCARD, Edmond. Manuel de technique

policière. Avec 43 figures. Paris, Payot, 1923, 291 p. + 1 tab.
2374. LOCARD, Dr. Edmond. Les Anonymo-

Tomes I et II, Les empreintes et les traces dans l’enquete criminelle, avec 250 figures. Joannè Desvigne et ses Files, Lyon, 1931, 500 + 500 p. Tomes III-IV, Les preuves de l’identité, avec 76 figures. Joannè Desvigne et ses Files, Lyon, 1932, 432 [-440] p.

graphes. Bruxelles, 1923, 14 p. (Extrait de la Révue de Droit Penal et de Criminologie et Archives Internationales de Médecine legale, Mars, 1923). et policiers de laboratoire. Payot, Paris, 1924, 277 [-279] p.

2388. LOCARD, Edmond. Traité de criminalistique.

2375. LOCARD, Edmond. Policiers de roman

2389. LOCARD, Edmond. L’évolution actuelle

2376. LOCARD, Edmond; PETISNÉ, Gabriel.

du tatouage et son importance en criminalistique, în R.I.C., no.3, 4e année, 1932, p. 189-194.
2390. LOCARD, Edmond. La recherche des

Instructions pour les recherches techniques dans les enquêtes criminelles, avec 8 figures. Laboratoire de police, 35, rue Saint-Jean, Lyon, 1924.
2377. LOCARD, Edmond. Le crime et les

traces diverses dans l’enquête criminelle, în R.I.C., no.4, 4e année, 1932, p. 284-289.
2391. LOCARD, Edmond. Une affaire de faux

criminels. La Renaisance du Livre, Paris, [1925?], 278 p. + 7 f. pl.
2378. LOCARD, 2379. LOCARD,

sur découpage, în R.I.C., no.7, 4e année, 1932, p. 503-523. Edmond. Contes apaches (Souvenirs d’un policier). 2 vol. Editions Lugdunum, Lyon, 1933. Edmond, Les choix des pièces dans l’expertise des documents e ecrits, în R.I.C., no.9, 5 année, 1933, p. 549-557.
e policière. 2 édition. Payot, Paris, 1934.

Edmond. Expertise documents ecrits. Lyon, 1925.

des

2392. LOCARD,

Edmond, L’analyse des poussières en criminalistique, în R.I.C., Septembre, 1929.

2393. LOCARD,

2380. LOCARD, Edmond. L’imitation typographique.

Lyon, 1929, 7 p.
2381. LOCARD, Edmond. R. – A. Reiss, în

2394. LOCARD, Edmond. Manuel de technique 2395. LOCARD, Edmond. La détermination

R.I.C., Octobre, 1929, p. 333-336.
2382. LOCARD,

Edmond. L’Histoire de la e dactyloscopie, în R.I.C., no.4, 2 année, 1930, p. 269-291.

des taches de sang par le bromure de e sodium, în R.I.C., no.2, 6 année, 1934, p. 90-95.
2396. LOCARD,

2383. LOCARD, Edmond. L’écriture de main

gauche, în R.I.C., no.5, 2e année, 1930, p. 324-333.

2384. LOCARD, Edmond. L’expertise des faux
e timbres-posté, în R.I.C., no.7, 2 année, 1930, p. 496-520.

Edmond, Un nouveau microcomparateur le synchrisiscope de William Stirling, în R.I.C., no.5, 6e année, 1934, p. 267-271. méthodes scientifiques. Les Editions

2397. LOCARD, Edmond. La Police et les

155

Rieder. Paris, 1934, 82 p. + XLVII (Bibliothèque Générale Illustrée).
2398. LOCARD, Edmond. Manuel de technique

2406. LOCARD,

Edmond. Les empreintes digitales des frères siamois, în R.I.C., no.8, e 8 année, 1936, p. 501-504. Le paragerm étude d’un produit e microbicide, în R.I.C., no.10, 8 année, 1936, p. 602-617.

policière (Les constats – Les empreintes digitales – Les traces – Les taches – L’ expertise des documents écrits – Les correspondances secrètes – La fausse mounaie – Les armes et les explosifs – Les drogues – L’identification des e récidivistes – L’expert et l’expertise. 2 édition, entièrement refondue et considérablement augmentée, avec 43 figures. Payot, Paris, 1934.
2399. LOCARD, Edmond. Traité de Criminalistique.

2407. LOCARD, Edmond; LOCARD, Jacques.

2408. LOCARD, Edmond. La Criminalistique,

à l’usage des gens du monde et des auteurs de roman policiers. Desvigne, Lyon, 1937, 159 p. l’expertise des documents écrits, în R.I.C., no.2, 9e année, 1937, p. 143-172. formation des experts en ecriture, în R.I.C., no.6, 9e année, 1937, p. 340-349. Edmond. Les empreintes e digitale set la lèpre, în R.I.C., no.8, 9 année, 1937, p. 492-496.

2409. LOCARD, Edmond. L’affaire Dreyfus et

Tomes V-VI, L’expertise des documentes écrits, avec 180 figures. Les correspondances secrètes. Les falsifications. Joannès ie 1 Desvigne et C , Lyon, 1935-1936 , 486 2 p. (V) [24 ] 1014 p. (VI).
2400. LOCARD,

2410. LOCARD, Edmond. Le recrutement et la

2411. LOCARD,

Edmond. Le faux par e déquisement, în R.I.C., no.1, 7 année, 1935, p. 45-49. de Millery. Gallimard, Paris, 1935.

2412. LOCARD, Edmond. Premier Congrès

2401. LOCARD, Edmond. La malles sanglante 2402. LOCARD, Edmond. Le truquage des

International de Criminologie. Theme qui donneront lieu a un voeu, în R.I.C., no.8 (Nouvelles), 9 e année, 1937, p. 507-512.
2413. LOCARD, Edmond. Traité de Criminalistique.

timbres-poste par l’acide sulfhydrique, în e R.I.C., no.2, 8 année, 1936, p. 106-110.
2403. LOCARD, Edmond. Comment fouctionne

Tome VII, L’Enquête criminelle. Desvignes, Lyon, 1939, 350 p. 2e édition, Payot, Paris, 1942, 359 p.

un laboratoire de criminalistique, în e R.I.C., no.6, 8 année, 1936, p. 355-362.
2404. LOCARD, Edmond. Manuel de technique

2414. LOCARD, Edmond. Manuel du Philatéliste. 2415. LOCARD,

policière, Les constats. Les empreintes digitales. Les traces, Les taches. L’expertise des documents écrits. Les correspondances secrètes. La fausse mounaie. Les armes et les explosifs. Les e drogues. L’identification des récidivistes. 3 édition, entièrement refondue et augmentée, avec 43 figures. Payot, Paris, 1939, 366 p.
2405. LOCARD, Edmond. L’identification des

Edmond. Manuel de technique policière. Les constats. Les empreintes digitales. Les traces, Les taches. L’expertise des documents écrits. Les correspondances secrètes. La fausse mounaie. Les armes et les explosifs. Les drogues. L’identification e des récidivistes. 4 édition corrigée, avec 38 figures. Payot, 106, Boulevard St.Germain, Paris, 1948, 308 p. et leur expertise. Payot, Paris, 1959, 391 p. (Bibliothèque scientifique)

2416. LOCARD, Edmond. Les faux en ecriture

animaux, în R.I.C., no.7, 8 année, 1936, p. 415-418.
1

e

2417. LOCARD, Jacques. Le destruction des

Pe copertă: 1937 2 Număr pe cotorul cărţii

cadavres par les caustique, în R.I.C., no.8, 4 année, 1932, p. 582-589.

e

156

2418. LOCARD, Jacques. L’analyse destraits

de crayon en criminalistique. Thèse de doctorat èssciences de l’Université de Lyon. Lyon, Pâtissier, 1936. du cuivre en criminalistique, în R.I.C., no.9, 8e année, 1936, p. 539-556.

Quarta edizione. Idem Vol. II, Torino, 1889, 2 vol.
2429. LOMBROSO, Cesare.

2419. LOCARD, Jacques, La microanalyse

L’anthropologie criminelle et ses récents progrès. Deuxieme édition. Paris, 1891, 185 p. de l’anthropologie criminelle… Paris, 1892, 224 p. de Psychiatrie et d’anthropologie criminelle. Paris, 1892, 180 p.

2430. LOMBROSO, Cesare. Les applications

2420. LOCARD,

Jacques, Contribution à l’analyse des taches de matières colorantes, în R.I.C., no.7, 9e année, 1937, p. 422-436. Octavian; FILIPAŞ, Avram. Drept Penal Român, Partea specială. Bucureşti, Editura Şansa SRL, 1992.

2431. LOMBROSO, Cesare. Nouvelles recherches

2421. LOGHIN,

2432. LOMBROSO, Cesare. Le crime politique

2422. LOGHIN, Octavian; TOADER, Tudorel.

Drept penal român. Partea specială. Ediţia a IV-a revăzută şi adăugită cu modificările aduse Codului penal prin Legea nr. 197 din 13 nov. 2000 şi Ordonanţa de Urgenţă nr. 207 din 15 nov. 2000. Bucureşti,Casa de Editură şi Presă „Şansa“ S.R.L., 2001, 736 p.
2423. LOLU, Diana. Relevarea urmelor papilare

et les rèvolutions par rapport au droit à l’anthropologie criminelle et à la science du gouvernement. Traduit par A. Bouchard. Tom I-II, Paris, 1892, XIII + 269 p. + 2 planches.
2433. LOMBROSO, Cesare. L’uomo bianco et

l’uomo di colore. Secunda edizione, con aggiunta de 7 appendici e con imasioni. Firenze – Torino – Roma, 1892, 395 p.
2434. LOMBROSO,

de pe suprafeţe adezive, în Criminalistica, anul V, nr. 4, iulie 2003, p. 13-14.
2424. LOMBARDI, Giovanni. Costume sociale

Cesare. La donna delinquente. La prostituta e la donna normale. Torino, Roma, 1893, XI + 640 p. 2 tavolo e 5 figure neltesto. Orino, Firenze…, „Fratelli Bocca”, 1894, 96 p.cu ilustr. + 27 portr.

2435. LOMBROSO, Cesare. Glianarchici. Con

e delinquenza. Nuovi orizzonti di Sociologia Criminale. Alfredo Guia Editase, Napoli, 1933, 447 p.
2425. LOMBROSO, Cesare. Due tribuni studiati

2436. LOMBROSO, Cesare. Les palimpsestes

da un alienista. Roma, 1883, XIII + 128 p.
2426. LOMBROSO, (César). L’Home Criminel…

des prisons, rececillis par […] Lyon, Paris, 1894, 404 p. + 1 pl.
2437. LOMBROSO, Cesare. Graphologia. Con

Étude anthropologique et médico-legale. Traduit par Régnier et Bournet. Préface du Dr. Gh. Létourneau. Paris, Félix Alcan, 1887, XXIV + 683 p.
2427. LOMBROSO, Cesare. L’ Homme de
e genie. Traduit sur la VI edition italienne par Fr. Colouna D’Istoria agrégé de philosophié et précédé d’une préface de Mr. Ch. Richet, professeur à la Faculte de Médecine de Paris. Paris, Félix Alean, Editeur, 1889, 499 p.

470 facsimili. Milano, 1895, [1 f.] + 245 p.
2438. LOMBROSO, Cesare. L’homme criminel…

Étude anthropologique et psychiatrique. Deuxieme édition française traduite sur la cinquième édition italienne. Tome I – II + Atlas, Paris, 1895, 3 vol.
2439. LOMBROSO, Cesare. L’ Homme criminel.

2428. LOMBROSO, Cesare. L’uomo delinquente

Atlas. Deuxième édition. Traduction en langue française. Paris, Felix Alcan, Éditeur, 1895, 31 p. + LXIV planches + XXVI.
2440. LOMBROSO, Cesare. Les anarchistes.

in rapporto all’antropologia, alla Giurisprudenza ed alle discipline cercerarie. Vol. I.

Traduit de la 2e édition italienne par les

157

docteurs M. Hamel et A. Marie, Paris, Ernest Flammarionm Éditeur, 1896, 259 p.
2441. LOMBROSO,

2450. LOMBROSO, Cesare. Hypnotisme et

Cesare. L’homme de génie par… 2 éme édition traduite sur la VIe édition italienne par Fr. Colonna d’Istria et M. Calderini et précédé d’une préface de Mr. Ch. Richet… Paris, 1896, XXVI + 582 p. + 15 pl. nerazione. Nuovi studi e nuove battaglie. Palermo, Remo Sandrom, 1897, 318 p.

Spiritisme. Traduction de Ch. Rossigneux. Paris, „Ernest Flammarion”, 1910, 308 p.
2451. LOMBROSO, Cesare. Geniu şi nebunia.

(Traducere) Iaşi [1913], 62 p.
2452. LOMBROSO, Cesare. Hypnotisme et

Spiritisme. Traduction de Ch. Rossigneux. Paris, „Ernest Flammarion”, 1926, 308 p. Criminal Man. Patterson Montclair, New York, 1972. Smith,

2442. LOMBROSO, Cesare. Genio e dege-

2453. LOMBROSO, FERRERO, Gina. Lombroso’s

2443. LOMBROSO, Cesare. L’antisémitisme.

e Traduit de la 2 édition italienne par le Docteurs A. Marie et M. Hamel. Paris, 1899, XIX + 149 p.

2454. LOMBROSO, Cesare. Omul delincvent.

Traducere de Nicolae Frigioiu. Vol. I. Măiastra, Bucureşti, 1992, 158 [-160] p. (I).

2444. LOMBROSO, Cesare. Le crime. Cuses

2455. LOMBROSO, Cesare. Omul delincvent.

et remèdes. Avec un appendice sur le progrès de l’anthropologie criminelle pendant les années 1895 – 1898. Paris, 1899, VII + 583 p.
2445. LOMBROSO, Cesare.

Traducere de Nicolae Frigioiu. Măiastra, Bucureşti, 1992, [-161] p., ilustr.

2456. LOMBROSO, Cesare. Gemie und Irrsinn

L’anthropologie criminelle et ses récents progres, 5-e édition revue et augmentée d’une préface nouvelle. Avec 13 figures dans le texte. Paris, Felix Alean, 1904, XI + 185 [-187] p. Cesare. Problémes du jour. Traduction française de M. Charles Raymond. Paris, Libraire Universell, [1906], [1] f. + 304 p. + 1 f. portret.

in ihren Bezichungen zum Gesetz, zur Kritik und zur Geschichte. Mit Bewilligung des Verefassers nach der 4.Aufl. des italienischen Original textes übersetzt von A. Courth. Leipzig, Philipp. Reclam jun, 434 [-437] p. cu 1 tab.
2457. LOMBROSO, Cesare. Handbuch der

2446. LOMBROSO,

Graphologie. Autorisiente Űbersetzung mach dem Italienischen der erstem Auflage mit neuen Zusätzen des Verfassers von Gustav Brendel. Mit graphologischen Anmerkungen und 470 Faksimiles. Leipzig, 200 p. + 24 pl.
2458. LOMBROSO,

2447. LOMBROSO, Cesare. Le crime. Causes

et remèdes, deuxième édition avec une introduction sur les derniers progrès de l’anthropologie criminelle et un appendice, illustré de 22 figures dans le texte et de XI planches. Félix Alcan, Éditeur, Paris, 1907, 583 p.
2448. LOMBROSO, Cesare. Procesul Steinheil

Cesare. Hipnotism şi spiritism. Traducere de Fingal. Bucureşti, 47 p. spiritistiche Untersuchungen, Pl. şi a. 384 p. + 22 f. pl.

2459. LOMBROSO, Cesare. Hypnotische und

2460. LORENZ,

şi femeia criminală. Bucureşti, 1909, 15 p.
2449. LOMBROSO,

Editura

Lumen,

Cesare. L’homme de génie. 4-me édition traduite sur la VI-me édition italienne par Fr. Colonna d’Istria et M. Calderini et précédée d’une préface de Ch. Richet. Paris, Félix Alcan, 1909, XXVI + 616 p.

K[onrad]. Vergleichende Verhaltensforschung. Grundlagen der Ethologie (Cercetare comparativă a comportamentului, Elemente fundamentale ale etologiei). Viena, 1978. istoria naturală a agresiunii. Traducere din limba germană de Ioana Constantin. Editura Humanitas, 1998, 299 p.

2461. LORENZ, Konrad. Aşa-zisul rău. Despre

158

2462. LOUWAGE, F.-E. Mesure à prendre

2473. LUNGAN, Georgeta. Expertiza băuturilor

pour assurer l’identification des nouveaux-nés et des jeunes bébés, în R.I.C., no.3, 8e année, 1936, p. 134-140.
2463. LOUWAGE, F.-E. Cadavres d’inconnus.

nealcoolice (răcoritoare), în Tratat practic de criminalistică, vol. IV, Ministerul de Interne, 1982, p. 52-55.
2474. LUNGAN,

Méthodes pour l’identification, în R.I.C., no.4, 8e année, 1936, p. 213-215.
2464. LOUWAGE, F.E. Curs de poliţie tehnică

Ştefan. Examinarea urmelor lăsate de armă pe glonţ, în Tratat practic de criminalistică, vol. III, Ministerul de Interne, 1980, p. 246-250.

şi tactică de poliţie criminală [traducere]. Cu o prefaţă de dr. Eugen Bianu. Bucureşti. Tiparul „Cartea Românească“, [1940], XVI+357 p.
2465. LUCACI, Iosif; MARIN, Robert. Investi-

2475. LUNGAN, Ştefan; MATACHE, Vasile;

CONSTANTIN, Ion; DOBRILĂ, Marcel. Expertiza urmelor lăsate de mijloacele de transport, în Tratat practic de criminalistică, vol. III, Ministerul de Interne, 1980, p. 98-108.
2476. LUNGU, Mihail-Daniel, Ce spune Biblia

garea fraudelor informatice. Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 2002, 207 p.
2466. LUCIA, Marina. Particularităţile exami-

despre crimă. Cu un cuvânt înainte de P.S. dr. Irineu Slătineanu. Colecţia Credinţa ta, România Creştină, 1998, 30 p.
2477. LUNGU, Simona, Magistrat. Tribunalul

nării semnăturilor furate, în 20 de ani de expertiză criminalistică, Bucureşti, Ministerul Justiţiei, 1979, p. 136-139.
2467. LUFF, John N. Reprints of the Stamps of

Moldavia. The American Journal of Philately 15/1902 S/p 339-43.
2468. LUNDSGAARD, Henry P. Murder in

Bucureşti; ŢILEA, Mihaela, Jurist; VOINEA, Dan, General maior magistrat dr. Cercetarea la faţa locului în cazul infracţiunilor săvârşite prin mijloace electronice, în Investigarea criminalistică a locului faptei, Bucureşti, 2004, p. 406-411.
2478. LUNGU, Simona, Magistrat Tribunalul

Space City. Oxford University Press, New York, 1977.
2469. LUNGAN, Georgeta; CRĂCIUN, Wilhelmina.

Expertiza cărnii, grăsimilor şi produselor lactate, în Tratat practic de criminalistică, vol. IV, Ministerul de Interne, 1982, p. 9-22.
2470. LUNGAN, Georgeta; CRĂCIUN, Wilhelmina.

Bucureşti; TILEA, Mihaela, Jurist; VOINEA, Dan, Procuror militar general. Cercetarea la faţa locului în cazul infracţiunilor săvârşite prin mijloace electronice, în Revista de criminologie, de criminalistică şi de penologie nr. 2/2004, p. 176-180.
2479. LUPO, Salvatore. Istoria mafiei – de la

Expertiza cafelei, în Tratat practic de criminalistică, vol. IV, Ministerul de Interne, 1982, p. 23-27.
2471. LUNGAN, Georgeta; CRĂCIUN, Wilhelmina;

începuturi până în zilele noastre. Editura Polirom, Bucureşti, 1999.
2480. LUPULESCU, Ana; LUPULESCU, Nicolae.

GRIGORESCU, Ion. Expertiza mierii şi cerii de albine, în Tratat practic de criminalistică, vol. IV, Ministerul de Interne, 1982, p. 28-35.
2472. LUNGAN, Georgeta; CRĂCIUN, Wilhelmina;

Investigarea accidentelor aviatice. Editura Luceafărul, Bucureşti, 2005, 150 p.
2481. LUPULESCU, Ana; LUPULESCU, Nicolae,

GRIGORESCU, Ion; NOVAC, Mihai; MOLDOVAN, Mihaela. Expertiza băuturilor alcoolice, în Tratat practic de criminalistică, vol. IV, Ministerul de Interne, 1982, p. 36-51.

Dr. Factorii care influenţează criminalitatea în afaceri, în Criminalistica, anul VII, nr. 3, mai 2005, p. 32-33.
2482. LUPULESCU,

Emilia, Medic primar; LUPULESCU, Nicolae, Col. mag. dr. Rolul expertizei medico-legale a urmelor

159

biologice în stabilirea adevărului, în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”, Editura Luceafărul, Bucureşti, 2005, p. 313-319.
2483. LUPULESCU, Nicolae, Colonel magistrat

2485. LUPULESCU, Nicolae, Procuror militar

dr. Formele de cooperare internaţională în lupta împotriva criminalităţii, în Criminalistica, anul VII, nr. 1, ianuarie 2005, p. 7-10.
2486. LUPULESCU, Nicolae, Colonel magistrat

drd. Ministerul Public. Particularităţile cercetării la faţa locului a accidentelor aviatice, în Investigarea criminalistică a locului faptei, Bucureşti, 2004, p. 483-495.
2484. LUPULESCU, Nicolae, Colonel magistrat

dr. Interpretarea criminalistă a datelor înregistrate de cutia neagră, în Metode şi tehnici de identificare criminalistică, Bucureşti, 2006, p. 112-121.

dr. Urmele create de gloanţe pe elemente de construcţie şi elemente metalice, în Criminalistica, anul VI, nr. 4, iulie 2004, p. 32-34.

160

M
2487. MACDONALD, Ross. Coasta barbară.

Traducere din limba engleză de Taina Duţescu. Editura Univers, Bucureşti, 1970.
2488. MACDONALD, Philip. Odihnească-se în

Rolf Rainer Jaeger, vol. II, Schmidt Römhild, Lübeck, Berlin, Essen, 2002, 32 p.
2496. MAIORESCU, Titus. Scrieri de logică.

pace! Traducere din limba engleză de Lida Constantinescu. Editura Univers, Bucureşti, 1970.
2489. MACÉ, Gustave, La police parisienne.

Stabilirea textelor, traducerea, studii introductive şi note de Alexandru Surdu. Prefaţă de Sorin Vieru. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1988, 303 p.
2497. MAIOROV, N.I.; OBRAZŢOV, V.A. Problema

Le service de la sureté. Par son ancien chef G. Macé. Paris, G. Charpantier, 1887 (pe copertă 1885), 394 p. cu tab. (Bibiliothèque Charpentier).
2490. MACHALE, Des. Antologie de vorbe de

tipologiei infractorului în criminalistică, în Analele Institutului de cercetări a MAI, U.S.S.R., Moscova, 1978, nr. 47, p. 81-88.
2498. MAJURU, Adrian. Bucureştii mahalalelor

duh. Traducere din engleză de Radu Paraschivescu. Humanitas, Bucureşti, 256 p.
2491. MACHIAVELLI, Niccolo. Arta războiului.

sau periferia ca mod de existenţă. Compania, Bucureşti, 2003, 246 [248] p.
2499. MAJURU, Adrian; STĂNESCU, Florin

Traducere din limba italiană de Alexandru I. Constantin. Editura ANTET, 1999.
2492. MACIEJEWSKI, Alfred. Einsatzmöglichkeiten

Alexandru (coordonatori). Bucureştiul subteran. Sinuciderea. Editura Paralela 45, 2006, 347 [352] p.
2500. MALAURIE, Philipage. Antologia gândirii

des Diensthundes (Posibilităţi de intervenţie cu câinele de serviciu), în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Ştiinţe criminalistice. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică, ediţie revăzută şi adăugită, coordonator Rolf Rainer Jaeger, vol. II, Schmidt Römhild, Lübeck, Berlin, Essen, 2002, 16 p.
2493. MAESTRO, Marcello. Cesare Beccaria

juridice. Traducere din limba franceză de Doina Jela-Despois. Humanitas, Bucureşti, 1996, 373 p.
2501. MALIŢA,

Mihaela; MALIŢA, Mircea. Bazele inteligenţei artificiale. Editura Tehnică, Bucureşti, 1987, [vol.] 1. Logici propoziţionale, 264 p. Bibliografie la sfârşitul capitolelor. instituţii. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970, 576 p. cu anexe.

2502. MALIŢA, Mircea. Diplomaţia, Şcoli şi

and the Origins of Penal Reform. Temple University Press, Philadelphia, 1973.
2494. MAGHIAR,

2503. MALIŢA, Mircea; ZIDĂROIU, Corneliu.

Teodor (coordonator); CĂLUGĂREANU, Mircea; BONDOR, Karoly. Sisteme cosmice. Editura Universităţii din Oradea, 2002, 624 p. Kurt. Darstellung der Kriminalitätsbekämpfung in Medien (Prezentarea combaterii criminalităţii în massmedia), în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Ştiinţe criminalistice. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică, ediţie revăzută şi adăugită, coordonator

Matematica organizării. Editura Tehnică, Bucureşti, 1971, 400 p. cu fig. (Seria Bazele matematice ale cercetării operaţionale). Rezumat în limbile: engleză, franceză, germană şi rusă. Bibliografie la sfârşitul capitolelor.
2504. MALIŢA,

2495. MAIER,

Mircea. Teoria şi practica negocierilor. Editura Politică, Bucureşti, 1972, 300 p. cu fig.

2505. MALIŢA, Mircea; ZIDĂROIU, Corneliu.

Modele matematice ale sistemului educaţional [Prefaţă de prof. univ. Miron Constantinescu]. Editura Didactică şi

Pedagogică, Bucureşti, 1972, 295 p. cu fig. şi grafică. Bibliografie la p. 287-290.
2506. MALIŢA, Mircea. Şcoli şi instituţii. Ediţia

2515. MANEA, L.C.; MANEA, A.T. Mecatronica

a II-a revăzută şi adăugită. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975, 608 p. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). Bibliografie la p. 569-589.
2507. MALIŢA, Mircea; ZIDĂROIU, Corneliu,

Incertitudine şi decizie. Vol. I, Analiza incertitudinii. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1980, 472 p. Bibliografie la p. 467-468.
2508. Manual de 1 Poliţie technică, 2 Medicina

automobilului modern. Vol. II. Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2000, 140 p. 2516. MANEA, Valeriu. Determinarea distanţei de la care s-a produs împuşcătura prin examenul urmelor descoperite pe ţintă [Pentru uz intern. Bucureşti, 1967, 72 p. cu ilustr. + Erată . Bibliografie la p. 72. (Ministerul Afacerilor Interne. Direcţia Generală a Miliţiei. Serviciul criminalistic).
2517. MANEA, Valeriu. Expertiza semnăturilor,

în Tratat practic de criminalistică, vol. II, Ministerul de Interne, 1978, p. 163-176.
2518. MANEA, Valeriu; CONSTANTIN, Ion.

legală, 3 Igienă. Bucureşti, 1935, 252 p. + 94 p. + 69 [-71] p. (Inspectoratul General al Jandarmeriei).
2509. MANDORLA, Jacques. Dezvoltaţi-vă

puterile paranormale. Traducere din limba franceză de Liviu Radu. Nemira, 1999, 262 [272] p.
2510. MANDY,

Influenţa factorilor subiectivi în concluziile expertizei grafice, în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică, Ministerul de Interne, 1979, p. 38-42.
2519. MANEA, Valeriu. Examinarea urmelor de

Georges A. , Les assassinats. Mobiles et Procédés, în R.I.C., no.9, 4 e année, 1932, p. 646650.

1

ricoşeu, în Tratat practic de criminalistică, vol. III, Ministerul de Interne, 1980, p. 200-203.
2520. MANEA, Valeriu. Reconstituirea inscripţiilor

2511. MANDY, Georges. Crime politique et

crime religieux, în R.I.C., no.3, 5e année, 1933, p. 136-146.

ştanţate pe metale, în Tratat practic de criminalistică, vol. III, Ministerul de Interne, 1980, p. 320-327.
2521. MANEA, Valeriu; DUMITRESCU, Constantin;

2512. MANDY, Georges. Les Causes du Crime,
e în R.I.C., no.7, 5 année, 1933, p. 414-423.

2513. MANEA, C.; STRATULAT, M. Fiabilitatea

şi diagnosticarea automobilelor. Editura Militară, Bucureşti, 1982, 415 p.
2514. MANEA, L.C.; MANEA, A.T. Mecatronica

NIŢĂ, Gheorghe; VOCHESCU, Ion; DUMITRAŞCU, Ion; GACEA, Mimii Eugeniu; IONESCU, Florin; CORA, Ioan; SIMA, Ion. Curs de tehnică criminalistică, vol. I. Ministerul de Interne, Şcoala de ofiţeri activi, Bucureşti, 1983, 178 p.
2522. MANEA, Valeriu; DUMITRESCU, Constantin;

automobilului modern. Vol. I. Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2000, 177 p.

„M. Georges A. Mandy était un trés distingué criminaliste roumain, récemment décédé en France (Asnières, 28 septembre 1932). Il laisse inédit, un remarquable ouvrage sur les techniques des malfaiteurs. Mme Mandy a bien voulu nous confier le présent chapitre de a travaie“ (Edmond Locard, Revue Internationale de criminalistique).

1

GACEA, Mimii Eugeniu; IONESCU, Florin; CORA, Ioan; PLETEA, Constantin. Curs de tehnică criminalistică, vol. II. Ministerul de Interne, Şcoala de ofiţeri activi, Bucureşti, 1983, 240 p.
2523. MANEA, Valeriu (coordonator). Curs de

tehnica criminalistică, 2 vol. Ministerul de Interne, Şcoala militară de ofiţeri, Catedra de criminalistică, 1983, 250 p. litografiate.

162

2524. MANGIN-BALTHAZARD,

Henri. La chiroscopie. Lois-principes-buts, în R.I.C., no.6, 5e année, 1933, p. 334-354. 2525. MANGIN-BALTHAZARD, Henri. Ce qu’il fant counaître de l’homme d’après sa main, Boivin et Cie, Paris, f.a. (1933).
2526. MANFRED, Mandel. Strafe, Strafwirkungen,

modernă folosită de falsificatori la îndepărtarea seriilor auto, în Criminalistica, anul VIII, nr. 1, februarie 2006, p. 17-19. 2533. Manual de Drept Penal. Bucureşti, Librăria Alcalay & Comp. Calea Victoriei nr. 37, 1920, 239 [250] p. (Biblioteca juridică „M.A. Dumitrescu” No. 3).
2534. Manual de poliţie technică. Bucureşti,

Resozialisation (Pedeapsa, efectele ei, resocializarea) în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Ştiinţe criminalistice. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică, ediţie revăzută şi adăugită, coordonator Rolf Rainer Jaeger, vol. I, Editura Schmidt Römhild, Lübeck, Berlin, Essen, 2002, 25 p.
2527. MANOLE, Adrian. Tehnician criminalist.

1931, 319 p. cu ilustr. (Inspectoratul General al Jandarmeriei).
2535. MANUAL TELEGRAPHO – POŞTAL.

Instrucţii de Serviciu. Maiu 1871 - Maiu 1875. Bucuresci, 1875.
2536. MARCELLI, Daniel, Profesor de Psihia-

Metode şi tehnici de identificare criminalistică a seriilor autoturismelor, în Criminalistica, anul VII, nr. 6, noiembrie 2005, p. 37-38.
2528. MANOLE,

Mircea Gh. Catalog numismatic – Moneda metalică – 18671994. Consultant ştiinţific Aurică Smaranda. S.C. Zimbrul Carpatin, Bucureşti, 1995. Mircea Gh. Catalog numismatic – Bancnote 1853-1897. Consultant ştiinţific Aurică Smaranda, Zimbrul Carpatin, Bucureşti, 1997.

tria copilului şi adolescentului [,] Medic şef în serviciul de pedopsihiatrie [,] Spitalul la Milétrie, Poitiers. Tratat de psihopatologia copilului. Traducere din limba franceză de Sorina Pătraşcu, Camelia Petcu, Daniela Popa. Editura Fundaţiei Generaţia. Bucureşti, 633 [-640] p. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol. tria copilului şi adolescentului, Medic şef în serviciul de pedopsihiatrie, Spitalul Le Milétrie Poitiers. Tratat de psihopatologia copilului. Traducere din limba franceză de Sorina Pătraşcu, Camelia Petcu, Daniela Popa. (Spaţiul Psy). Editura Fundaţiei Generaţia EFG, 2003, 633 [640] p. tria copilului şi adolescentului [,] Medic şef în serviciul de pedopsihiatrie [,] Spitalul la Milétrie, Poitiers. Tratat de psihopatologia copilului. Traducere din limba franceză de Sorina Pătraşcu, Camelia Petcu, Daniela Popa. Editura Fundaţiei Generaţia. 633 [-640] p. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol.

2537. MARCELLI, Daniel, Profesor de Psihia-

2529. MANOLE,

2530. MANOLE,

Mircea Gh. Catalog numismatic – Moneda metalică – 18672004. Romania Numismatic Catalogue, Metal coin 1867-2004. Prefaţă de prof. dr. Constantin Preda, preşedintele Societăţii Numismatice Române. Societatea Comercială de numismatică şi filatelie „Impex Zimbrul Carpatin“ S.R.L., Bucureşti, 2004, 278 [-280] p. cu ilustr. Bibiliografie la p. 274. dreptului. Metodologie şi sociologie juridică. Fundaţia Regele Mihai I, Bucureşti, 1946, 314 p.

2538. MARCELLI, Daniel, Profesor de Psihia-

2531. MANOLESCU, Mircea I. Teoria şi practica

2539. MARCU, Florin. Marele dicţionar de

2532. MANOLESCU, Teodor, Comisar-şef de

poliţie, I.P.J. Dâmboviţa; TOCAN, Leonard, Inspector principal de poliţie, I.P.J. Dâmboviţa. Laserul – metodă

neologisme. Ediţia a VII-a revăzută, augmentată şi actualizată. Editura Saeculum I.O. Bucureşti, 2004, 1007 [-1008] p. cu ilustr. şi 15 Anexe.
2540. MARCU, Liviu, P. Prof. Istoria dreptului

românesc. Note de curs. Universitatea

163

Panoptic de vechi întâmplări criminalistice. MARCUS. Solomon. 132 p. Solomon. 2547. 401 p. Noţiuni de analiză matematică. Solomon. Bibliografie la sfârşitul studiilor (Academia R.S. Bibliografie la p. Editura Tehnică. 1970. 375 p. 1988. 112 p. tab. 368 p. Solomon. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Rezumat în limba engleză. Solomon. Paradoxul [noi viziuni sistemice şi sinergetice]. Editura Ştiinţifică. [Consideraţii privind învăţarea matematicii. Rezumat în limba engleză. 2548. 1982. Ediţia a II-a. 2551. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. MARCUS. Editura Ştiinţifică. 2553.. Invenţie şi descoperire.. 281.. Cunoştinţe despre om şi societate). 1973. Bibliografie la sfârşitul capitolelor. ale dezvoltării sociale [Studii]. Bucureşti. Liviu. Solomon. 1967. Timpul [studiu]. 256 p. Bucureşti.Internaţională Deschisă „Tehnoeconomia Europeană“ Academia de Tehnoeconomie şi Cooperare Româno-Americană. 2558. 336 p.S. Bucureşti. Modele matematice 2544. 1986. Bucureşti. (Ştiinţa pentru toţi. Solomon. 224 p. Soloman. 1997. 199 Editura Politică. MARCUS. MARCU. 2546. concursuri. 2542. MARCUS. Bucureşti. 1989. Sub redacţia prof. MARCUS. MARCUS. Solomon. Editura Cartea Românească. Editura Alma Mater. MARCUS. cu fig. Bucureşti. asoc. Sibiu. 2557. activitatea de cercetare]. Din gândirea mate- matică românească [Prefaţă: Miron Nicolescu].R. Bibliografie la p. Provocarea ştiinţei. 2555..R. (Ştiinţa pentru toţi.S. Istoria dreptului românesc. Cunoştinţe despre om şi societate). Sorin. MARCUS. (Ştiinţa şi tehnica). Introducere în lingvistica matematică. Lingvistică mate- matică. Editura Univers. P. MARCUS. 2550. evoluţia şi semnificaţia lor. 2556.R. Bucureşti. Editura Academiei R. Universitatea Bucureşti). Editura Academiei R. Solomon. Terorismul islamic – evoluţia conceptului de „Război Sfânt“. Bucureşti. Şocul matematicii: Solomon. (Ministerul Învăţământului. Solomon. [1982]. Titlul şi în limbile engleză şi rusă. Gândirea algoritmică. Solomon Marcus. 2554. şi tab. MARCUS. 1986. 2541. MARCUS. 1979. Bucureşti. Bucureşti. Editura Lumina Lex. Rezumat în limba engleză. (Idei contemporane) Tablă de materii şi în limbile engleză şi franceză. Tabla de materii şi în limba engleză.a. Eseuri. Comisia „Revoluţie ştiinţifică şi tehnică“). 1966. cu fig.1987. Metode matematice 2559. Bucureşti. cu fig + 1 f. 192 p. Traducere din limba cehă de Jean Grosu. 1975. MAREK. Bucureşti. + erată (Matematică Enciclopedia de buzunar). 217. f. MARCUS. Terorismul – fenomen al lumii contemporane. 2543. 348 [-350] p. Editura Academiei R. GEORGESCU. 239 p. Albatros. Solomon. 120 p.. Prof. STATI. Moduri de gândire. 1984. 2545. Originea. 2552. Poetica matematică. Tabla de materii şi în limba engleză. Albatros. MARCUS.S. 343-348. MARCU. Bucureşti. Bucureşti. 80. Editura Albatros. dr. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Solomon. Semne despre semne. 1985. Viorel. Solomon. MARCUS. Bibliografie la sfârşitul capitolelor. Titlul şi în limbile engleză şi rusă. Editura Eminescu. Bucureşti. Solomon. în problematica dezvoltării. Bucureşti. Violeta. MARCUS. Rezumat şi tablă de materii în limba engleză. 1987. Editura Didactică şi Pedagogică. Artă şi ştiinţă. tab. cu fig. 296 p. Edmond. p. Coordonatorul lucrării Marcus Solomon. NICOLAU. 2549. 376 p. 388 p. 164 . Jiři. MARCUS.R. 336 p. 1966. 471 p. Bibliografie la sfârşitul capitolelor.

2) (Supliment al săptămânalului Jurnalul Literar). PĂCURARU. Tehnica teoria comunicării. 2577. principii. MARIN. NEGRUŞ. în Buletin de psihiatrie integrativă. Alexandru. Alina. Bucureşti. C. 2564. Alexandru. an XI. Editura Tehnică. Figuri ale crimei la filmului de la A la Z. Editura Didactică şi Pedagogică. 2576. vol. 1993. MARINESCU. 2563. MÄRKERT 2569. Postfaţă de Vasile Dem Zamfirescu. (Academia Română. 2568. Cluj-Napoca. Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Cluj. colonel Mihail]. MARINESCU. 388 p. Bucureşti. MARINCAŞ. 2005. Gabriel. (Caiete de psihanaliză. 2571. Colecţia Foto-Film. în Analele Academiei Române. Bucureşti.. 296 p. VĂCARU. 340 p. 2575. MARINESCU. 193 p.. aplicaţii. Vol. I şi II. Marii cronicari ai Moldovei: GRIGORE LAZARONEANU. Cecilia. Bucureşti. 2565. Taxarea Gropurilor cu Bani şi a Mesageriilor Poştale în Principatele Române şi în România. 2005. 648 p. Ediţie. Dicţionar de citate şi locuţiuni străine. Barbu. deliruri. Editura Tritonic. Marian. Gr. Scriere şi cultură românească veche (Old Romanian writing and culture) Editura Academiei Române. [Bucureşti]. vol. 1905. Iaşi. 2570.. 2562. Combustibili. Bucureşti. MARIAN. MARINCAŞ.. Sensuri etice ale responsabilităţii medicale în psihiatrie. 1852-1876. Bucureşti. Editura Garamond. ABĂITĂNCEI. 1936. 2574. 131 p. Ştiinţe criminalistice. ediţie revăzută şi adăugită. 1993. p.. CHIRU. 1979. 1983. Editura Jurnalul Literar... + 15 pl. MARINESCU. Editura Academiei Române [şi] [Editura] Univers Enciclopedic. 486 p. Vladimir. POP. Coordonatorul colecţiei: acad. 2003. RADU. [Lt. Introducere în Cinematografia aplicată. nr. studiu introductiv. Evoluţia Tarifelor Poştale şi a Taxelor pentu obiectele de Werner. MAREŞ. modele. 2003. 225 – 229. 1595 [1598] p. Bucureşti. Perieţeanu. p. 2003. I[uliu]. Fabricarea şi repararea autovehiculelor rutiere. MARIN.. seria a II-a. nr. 1982. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. 144 p. No. lubrifianţi şi materiale speciale pentru automobile. 2561. Die Observation (Observarea).a. IONESCU. Tul- URECHE – MIRON COSTIN – NICOLAE COSTIN – ION NECULCE. A[lexandru]. 2572. Bucureşti. Filatelia 2/3 1999. D. E. A. Elena. Cu o prefaţă de Domnul avocat I. f. 1 (24). Scrierea. MARINOV. Gh. burările ei şi grafologia. 455 şi urm. Editura Didactică şi Pedagogică. D. repere istorico-literare de GABRIEL ŞTREMPEL. Editura Tehnică. 1935. coordonator 165 . Colecţia Opere Fundamentale. Traducere din limba franceză de Brânduşa Orăşanu. MARINESCU. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică.2560. 222-226. Crime. glosare. Editura Tehnică. „Evoluţia tarifelor“. + 11 pl. Bucureşti. corespondenţă în România 1852-1992. T. Ediţie revizuită şi completată de Eugen şi Paul B. MARIO 2567. 340 [-344] p. Îndrumări practice pentru Ofiţerii de Poliţie judiciară. Consideraţii privind obiectele pirotehnice de distracţie. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. p. 18. Editura Alma Mater. EUGEN SIMION). MARINESCU. Valentina. 288 p. 1975. Alexandru. D. Manualul practic al ofiţerului de poliţie judiciară. 1983. Expert criminalist. MARIN. Alexandru (coordonator). MARICIUC. Călin. XXXII. Gheorghe. 2566. G. 2573. Călin. Şerban. Fundaţia pentru Ştiinţă şi Artă. Bucureşti. Trucaje cinematografice. Bucureşti. POPESCU. MARICIUC. Dostoievski. culpabilităţi în „Crimă şi pedeapsă“. X.

Editura Schmidt Römhild. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. ediţie revăzută şi adăugită. Essen. Consilier juridic. 2. 2588. 2589. 297) Dana Ileana. Durchsuchung (Percheziţia). în Criminalistica.Rolf Rainer Jaeger. 13 p. JEGER.. Editura Galaxia. anul V. JAEGER. ediţie revăzută şi adăugită. MAUGHAM. iulie 2001. Werner. G. MATEI. nr. p.. nr. 31-32 (II). 1930. 570-588.C. coordonator Rolf Rainer Jaeger. [de] Haft [de] Sichertieitsleistung (Arestare/Deţinere/Măsuri de siguranţă). Rolf. vol. Dr. Biology. KATZ. Festnahme nologia în criminalistică. Benjamin A. Vernehmungslehre (Procedură). Rolf. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. no. Lübeck. Berlin. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Essen. 4. La criminalite informatique. Gabriela. septembrie 2004. 5-6. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. N. 2002. Frank H. 2591. MARTIN. Berlin. Subclasificacion Werner. Bucureşti. 124 [-128] p. în R. Berlin. Le crime. 260 p. Alibi (Alibiul). Bucureşti. MATEICIUC. ediţie revăzută şi adăugită. Paris. Pali- 2580. vol. 3. II. MARTINEZ. 2 année. anul VII. Ştiinţe criminalistice. Traducere din limba engleză de Elizabeta Marian. cu fig. 166 . 346-347. în Criminalistica. Editura Schmidt Römhild. Ceres. Bucureşti. 1997. noiembrie 2005.. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. aplicable al Vucetichismo. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 51 p. Crime and Ethics. MÄRKERT. („Que sais-je?“ Le point des connaissances actuelles.. 85 p. martie 2001. Ştiinţe criminalistice. p. anul III. Consilier juridic. Berlin. 2002. 2002. MÄRKERT. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Gabriela. Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. MÄRKERT. nr. Fotogrammetrie. In memoriam Hans Gross (1847-1915). Werner.I. MATEI. Jean. 46. 1971. 348 p. II. Lübeck. 1985. nr. 1992. Ştiinţe criminalistice. anul III. Gabriela. 2581. 1972. Anderson. 2578. MARTON. Aplicaţii în probarea violului şi infestării voluntare cu virusul HIV. Essen. II. MARQUISET. MÄRKERT. Essen. vol. 2. martie 2003. martor infailibil al acţiunilor umane. Cincinatti. Editura Ştiinţifică. II. p. MATEI.. 2593. Somerset W. p. p. Editura Meridian. jurist. 2583. Werner. Paris. Essen. MARSH. 2584. Schmidt Römhild. II. bani jumătate. Presses Universitaires de France. p. în Criminalistica. Gabriela. Editura Schmidt Römhild. Lübeck. 196 p. 2587. Lübeck. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Berlin. JEGER. 6. anul III. 31-32 (I). coordonator Rolf Rainer Jaeger. 2002. p. 2586. 164-170. Omorul: leziuni tanatogeneratoare – criterii de diagnostic medico-legal. Luna şi doi 2582. Ştiinţe criminalistice. Janet. Creierul. MATEI. 2002. Testul Farwell Brain Fingerprints (FBF). 229 p. vol. Daniel. ZEGHERU. volum 12. 2592. Presses Universitaires de France. Editura Schmidt Römhild. vol. nr. Consi- 2579. MAUGHAM. 16 p. e 8. Drd. 26-28. 1948. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Bibliografie la p. Rolf. Somerset W. 1. în Criminalistica. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Lübeck. ediţie revăzută şi adăugită. Ashenden (Inteligence service) Traducere din limba engleză de Andrei Bantaş. 2585. februarie 2001. 2590. în deraţii privind amprenta genetică. nr. 99 p.

Horaţiu. MĂGUREANU. Bucureşti. 1943. 127-131. 606 [-608] p. MĂRGINEANU. Virgil. 2602. Aspecte de noutate privind anchetarea şi probarea crimelor şi delictelor referitoare la traficul şi FLĂMÂNDU. Aspecte teoretice şi practice privind interpretarea ştiinţifică a urmelor existente în câmpul infracţiunii. Bucureşti. logie politică. MAZĂRE. 2611. Victoria. 1979. Examinarea tehnicocriminalistică a armelor de foc. poliţie. 167 . dr. 2596. Bucureşti. 2610. (Colecţia Cogito). univ. p. 2604. 1944. 1973. 2004. 2599. Virgil. 2595. 2605. p. în Tratat practic de criminalistică. Tabla de materii şi în limba engleză. Universitatea Româno-Americană. Ion. MAXIM. Cercetarea criminalistică a evenimentelor feroviare. Bucureşti. Accepţiunea de loc al faptei şi importanţa determinării corecte a acestuia în perspectiva cercetării la faţa locului. vol. Prof. Bucureşti. [Bucureşti]. 176 p. Timişoara. Vasile. Comisar-şef de internaţional public. Ioan. Comisar-şef de Editura Institutului Psihotehnic din Cluj la Sibiu. 2601. ASANACHE. Psihologia persoanei. 2005. MĂCELARU. p. 2597. univ. Aspectul ei bio-psiho-social şi cultural. Horaţiu. 2603. în 20 de ani de expertiză criminalistică. 153-165. III. MĂCELARU. MĂGUREANU. Psihotehnica. Editura Ştiinţifică. Ion. MĂNDĂŞESCU. 330-345. 2006. Lumina Lex. Criterii de identificare a mamei pruncucigaşe. dr. în Realităţi şi perspective în criminalistică. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. vol. USINEVICIU. Florea. p. Dumitru. Studii de socio- 2600. Editura Luceafărul. 2006. Traducere şi prefaţă de Mihaela Haşeganu. 1994. în Ghidul procurorului criminalist. MĂRCUŞ. Comisar-şef de Nicolae. Condiţia umană. Bibliografie la sfârşitul studiilor. Ministerul Justiţiei. Terorismul. Cauze. Lucia.2594. Editura Politică. p. Bucureşti. Dreptul consumul ilicit de droguri. sistemul social [studii]. Institutul Psihotehnic din Cluj la Sibiu. 2598. 2607. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Studii şi cercetări). Bucureşti. Editura Helicon. DOBRILĂ. (Ministerul Muncii. 1979. Editura Politică. Expertiza casetelor audio. 52-123. MĂGUREANU. Bucureşti. (Universitatea din Cluj „Regele Ferdinand I“ la Sibiu). Curs. efecte şi măsuri de combatere. 399-402. Incidente procesuale în administrarea probei prin înscrisuri. Horaţiu. II. 279-290. 2001. MĂNDĂŞESCU. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 1974. 1972. Balistica judiciară. Antologie. p. Aspecte ale cercetării la faţa locului în cazul produselor rezultate din dizolvarea şi combustia corpului uman. 2606. Editura Institutului de Psihologie al Universităţii din Cluj la Sibiu. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 1997. Ediţia a II-a. MĂRGINEANU. Ministerul de Interne. Nicolae. 2003. MĂNDĂŞESCU. MĂRGINEANU. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Marcel. alb-negru şi tab. p. Horaţiu. poliţie. 259 p. Editura Albatros. 2609. Direcţia Pregătirii şi Calificării Profesionale. 102-108. Puterea politică şi Editura Ministerului de Interne. Rezumat în limba engleză. [Bucureşti]. cu ilustr. ANGHELESCU. MAZILU. Maxime şi cugetări din folclorul şi literatura americană. Bucureşti. 392 p. MĂRGINEANU. poliţie. 1980. Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale. Prof. Bucureşti. 1998. 1985. Editura Albatros. p. 515 p. Valeriu. 308-323. Bucureşti. Coordonator Virgil Măgureanu. 557 p. Aspecte de ordin teoretic şi aplicativ privind prevenirea şi cercetarea faptelor de corupţie. Iulia. Vasile. p. MĂNDĂŞESCU. 288 p. 2608. 212-219. Ministerul de Interne. Gheorghe. Nicolae.

Tiberiu-Constantin. Aspecte nopţi. 1999. 83 şi urm. MEDEANU. p. Editura Lumina-Lex. nr. nr. Traducere din limba engleză de L. Tiberiu-Constantin. Năvodaru. Tiberiu-Constantin. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. p. 140 şi urm. Tiberiu-Constantin. MEDEANU. Evitarea larităţile cercetării la faţa locului. Particu- autorului unui omor deosebit de grav. Editura Lumina-Lex. nr. MEDEANU. MEDEANU. Gheorghe. 1-2/1993. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. McLUHAN. Identifi- specifice privind cercetarea la faţa locului în accidentele de muncă produse în sectorul minier. 12/1987. Editura Quadrat. p. 1998. Descoperirea carea autorilor unor infracţiuni de omor. 453 p. Tiberiu-Constantin. MEDEANU. Editura-Lumina Lex. 2621. p. MEDEANU. în Buletin de criminologie şi de criminalistică. 12/1993. Crima şi criminalul. 3-4/1986. nr. Traducere din limba engleză de Mihai Moroiu. Vol. MEDEANU. 398 p. Bucureşti. Valorifi- pistelor false ce ar rezulta din primele cercetări. 91 şi urm. 2628. Tiberiu-Constantin. Aspecte mediul invizibil. p. nr. MEDEANU. 2/1981.2612. 2619. 168 . p. 1/1995. în cazul sinuciderilor prin metode multiple. 2613. MEDEANU. nr. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. 1997. 103 şi urm. 189 p. 300 p. Tiberiu-Constantin. 12/1989. 3-4/1987. nr. nr. Bucureşti. Cuvânt înainte de Victor Ernest Maşek. tuturor versiunilor şi valorificarea integrală a probelor. în vederea stabilirii identităţii unui cadavru aflat în stare avansată de descompunere. 82 şi urm. în cazul accidentelor de muncă din sectorul exploatărilor miniere subterane. în cazul unei infracţiuni de omor. 2 vol. 2625. MEDEANU. p. 1975. şi P. nr. MEDEANU. Editura Nemira. McLUHAN. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. 1997. p. Utilitatea de muncă. 2620. Tiberiu-Constantin. 2614. 327 p. Omul şi era tiparului. indiferent de natura infracţiunilor sau aparenţa de vinovăţie a unor persoane. p. Tiberiu-Constantin. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. 1-2/1986. p. Bucureşti. 12/1988. 102 şi urm. MEDEANU. 1-2/1986. 67 şi urm. Marshall. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. MEDEANU. Bianca. Înşelăciunea cu cecuri şi bilete la ordin. 72 şi urm. 18 şi urm. Bucureşti. care săvârşise şi un mare număr de furturi. 119 şi urm. Descoperirea carea expertizelor medico-legale şi criminalistice. în Buletin de criminologie şi de criminalistică. MĂRIUŢĂ. I. 2616. pe baza înscrisurilor lăsate la locul comiterii faptei. Patru zile şi patru 2622. Accidente practice privind efectuarea reconstituirii în cazul infracţiunilor de omor. Aspecte verificării concomitente a tuturor versiunilor. 2626. 2624. Editura Politică. Marshall. 2615. Tiberiu-Constantin. p. MEDEANU. în Buletin de criminologie şi de criminalistică. nr. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. Tiberiu-Constantin. comisă de mamă asupra fiicei sale. MEDEANU. Tiberiu-Constantin. 2623. 32 şi urm. 2617. Culegerea textelor esenţiale şi cuvânt înainte de Eric McLuhan şi Frank Zingrone. nr. Mass-media sau criminalistice şi medico-legale privind diferenţierea leziunilor cu caracter suicidar de cele produse prin heteroagresiune. Galaxia Gutenberg. 2618. Tiberiu-Constantin. 2627. Tiberiu-Constantin. Verificarea cu întârziere a unei infracţiuni de omor. 2004. Constatări din practica cercetării infracţiunilor de omor şi a accidentelor de circulaţie.

Tiberiu-Constantin. MEDEANU. în Revista juridică. 2631. nr. Tiberiu-Constantin. nr. 10/1996. Tiberiu-Constantin. în Revista de criminologie. p. p. Tiberiu-Constantin.. în Revista de criminologie. Tiberiu – Constantin. în Revista juridică. p. 3/1999. Tiberiu-Constantin. Recunoaşterea şi retractarea în cazul infracţiunilor contra patrimoniului. 87 şi urm. Rolul investigaţiilor şi a cercetării la faţa locului în descoperirea autorilor unui omor comis în scop de jaf. 114 şi urm. MEDEANU. MEDEANU. Tiberiu-Constantin. MEDEANU. Tiberiu-Constantin. Cerceta- 2637. 2644. Desco- carea activităţii de urmărire penală în cazul accidentelor de muncă. Portret de criminal. p. 12/1998. în Revista de criminologie. noiembrie 2005. 1/1999. Asculta- Adina. în Obiectiv. prim-procuror Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara. p. nr. p. Tiberiu-Constantin. MEDEANU. p. 163 şi urm. în Revista juridică. 2/1998. dr. Apariţia Diana. 14 şi urm. p. PECINCU. MEDEANU. nr.. anul VII. în Revista de criminologie. 1-2/1998. de criminalistică şi de penologie. MEDEANU. Asasinul Marianei. p. 3/2002. nr. 2 şi urm. Cercetarea infracţiunilor de omor în Landul Bremen. MEDEANU. 19 şi urm. rea infracţiunilor din domeniul minier. 56 şi urm. Dispu- 2638. 2647. p. 48 şi urm. 2645. MEDEANU. p. nr. în 169 . 3/2001. 2641. în Revista de criminologie. 8/1996. derea în parametrii actuali. 6. 2635. nr. nr. Tiberiu-Constantin. în Revista juridică. 2636. univ. Cerceta- 2634. nr. MEDEANU. MEDEANU. p. de criminalistică şi de penologie. p. Conf. MEDEANU. 29-32. p. 2/1999. nr. Luarea 2640. MEDEANU. în Revista juridică. 9/1996. nr. 78 şi urm. Tiberiu-Constantin. PETRESCU. în Revista de criminologie. 2630. nr. Tiberiu-Constantin. în Tehnica. p. în Revista juridică. 8/2000. nr. Tiberiu-Constantin. de criminalistică şi de penologie. nr. în Obiectiv. în Revista minelor. în Revista juridică. Asculta- nerea şi valorificarea constatărilor tehnico-ştiinţifice şi expertizelor tehnice în cazul accidentelor de muncă. elementelor de profesionalism în infracţiunile comise de tineri şi minori. p. MEDEANU. rea accidentelor de muncă din domeniul forestier. nr. MEDEANU. 3/1998. nr.. 39 şi urm. perirea autorului unei infracţiuni comise împotriva unei femei şi a fetiţei ei. 29 şi urm. 1/1999. MEDEANU. p. Tiberiu-Constantin. Sinuci- de mită în viziune criminologică şi criminalistică. p. 2632. 6/1998. 175 şi urm. rea persoanelor accidentate. p. 9/2001. criminalistică şi de penologie. 51 şi urm.. 11/2001. dr. p. MEDEANU. de criminalistică şi de penologie. Tiberiu-Constantin. Planifi- rea martorilor în cazul accidentelor de muncă. MEDEANU. nr. în Revista de criminologie. Valorificarea concluziilor expertizelor tehnice în cazul accidentelor de circulaţie. 88 şi urm. 195 şi urm. 14/1999. p. Tiberiu-Constantin. tactica şi metodica investigării infracţiunilor de omor. Conf. p. în Criminalistica. în Criminalistica. în Revista de criminologie şi criminalistică şi de penologie. 72 şi urm. nr. în Revista criminologie. de criminalistică şi de penologie. 2633. 51 şi urm. p. de criminalistică şi de penologie. p. nr. Tiberiu-Constantin. 2646. 164 şi urm. Apo- calipsa lui Francisc. Tiberiu-Constantin. Importanţa stabilirii unor aspecte referitoare la victime. în Criminalistica... 1/2001. 19 şi urm. nr. nr. 2639. în Revista de criminologie şi criminalistică. 2643. univ. nr. 140 şi urm. 2642. nr. 1/1999. Rolul expertizelor criminalistice în cercetarea unui omor prin împuşcare (Aim of Criminology Surveys in the Gun shot Murder Investigation)..12/1998. în cazul accidentelor de muncă. 58 şi urm.2629. MEDEANU. 37 şi urm. 2/1999. 11/1997. de criminalistică şi de penologie. nr. Tiberiu. 86 şi urm.

Lübeck. 17-19. 1933. MICLUŢIA. Berger-Levrault. München. 2006. 2004. MICHEL. Rodica. 317-628. Rodica. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. p. MEDEANU. anul V.C. LĂPĂDUŞI. München. FREIBURG: Identifizierung univ. Bernhard. Université de Genève. legislaţie. coordonator Rolf Rainer Jaeger. MERTN. martie 2006. p. nr. 1889. Institut Universitaire des Hantes Etudes Internationales. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 30 p. 1930. Berlin. nr. Iaşi. I. în Buletin de psihiatrie integrativă. MEYER K. SchwanebergerVerlag. 2003. p. Maniement et usage 2666. Additions et intercalations e frauduleuses. anul VIII. 263 p. 2. 117-130. 302 [304] p. Ioana.7..C. Drd. MEDEANU. Schwaneberger Verlag GMBH. VARTIC. p.7. septembrie. Tiberiu Constantin. 2663. 257-263. Adriana. Institutul Naţional de Criminologie. Cazuistica unui procuror criminalist. 211-221. MICHEL – Europa – Katalog. 493-506. II. 3e année. Osteuropa 2003/2004. nr. Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara. Interviul – 2652. 2664. des arms à feu. Vol. Ştiinţe criminalistice. 2651. p. Band 4. no. pour dommages nucléaires. 486-495. Paris. MEDVICHI. 179-186. 2005. Tiberiu-Constantin. particularităţi. 399 [400] p. VARTIC. 1995. aprilie 2006.. 2006. Rumänien p. volumul XIV. Geritchtliche Schriftvergleichung diagnostic de traces minimes de sang. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. 5. nr. MICHAUD. MICLE. p. Escroc din sfera înaltei societăţi. Lumina Lex. prim-procuror.I. generală). de criminalistică şi de penologie nr. 2/2004. Vasile. 1982. 2002. MEDEANU. Félix. A. dr. 2662. 2649.C. 420 p. Bibliografie la p.Noblat de. 1931. vol. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. La responsabilité definiţie şi cadru teoretic –. în Revista Română de medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine.. 537-548. Essen. MACREA. 34-37. MERGEN. Bucureşti. MACREA. Volumul I. Pruncucidere versus neonaticid – dileme psihiatrice legale. 1973. 2667. Dreptul penal al afacerilor. Conf. tipologii. 1802 [-1808] p. Mihai Ioan. MICHEL Europa-Katalog 2001/2002 Osteuropa. în Criminalistica. 2654. p. 2656. 20 ans d’expérience avec le réactif leucovert-malachite. 1 (24). Beţia patologică – o entitate controversată. no. Eine Damian. Tiberiu-Constantin. MICHAUD. 2650. X. Thèse. MEDINGER. Curs. Conf. [Bucureşti]. Editura Schmidt Römhild. von Tatverdächtigen anhand von Ohrabdrücken (Identificarea suspectului pe baza amprentei auriculare) în Kriminalist (Criminalistul) nr.9. Vol.. ediţie revăzută şi adăugită. 2655. Bucureşti. 2657. Editura Lumina Lex. MELEŞCANU. o prezentare sistematică). no. în Revista Română de medicină Legală/Romanian 170 . Contributions an 2660. 2659. p.I. an XI. 5e année. în R. vol. p.I. Marius. dr. MICLESCU. Horia Adrian. (Comparare judiciară a scrisului). Félix. 2006. 2 année. 42-43. 12/84. 2648.Criminalistica. 2658. Pierre. în R. Dr. Les leçons d’un scandale. Berlin. METZ. Teodor.. Die Kriminologie. 1. 2661. Autodenunţul şi recunoaşterea în cercetarea criminalistică a infracţiunilor contra vieţii. II. systematische Darstellung (Criminologia. în Revista de criminologie. München. L. Ioana. MICLUŢIA. 2653. în R. Criminalistica în acţiune. 280 p. Factorii implicaţi în determinarea comportamentului deviant al minorilor. MICLEA. Bucureşti. Fahndung (Urmărirea 2665. Marius. Combaterea crimei organizate – evoluţie.

volumul XIV. Editura enciclopedică română. volum 12. 2669. Ioan. Traducere din limba franceză de Maria Ivănescu. Micul dicţionar academic. Cu un cuvânt înainte al autorilor. Bucureşti. Laura. 216-220. Dumitru-Valeriu. Bucureşti. 2001. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. 4 volume. Volumul IV. Literele Pr-Z. p. Legislaţia comunicării publice. 163-170. Cartea Românească. 128-133. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. anul VI. MICU. p. MIDDLETON. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 2675. CHAMBERLIN. XVI). Cuvânt înainte de Eugen Simion. p. Literele D-H. Rusu. Caraş-Severin. 2003. 246 p. Oradea. Iaşi. ARMAŞU. MIEGE. 2673. Bucureşti. 1. 776 [-778] p. şi predicţia periculozităţii bolnavului psihic. 1974. 2672. MIHĂESCU. martie 2006. 285289. 2668. Gabriel. Dumitru. 673 [-676] p. 2004. nr. Cercetarea criminalistică a incendiilor intenţionate (ARSON). Editura Univers Enciclopedic. RĂMUREANU.Journal of Legal Medecine. Valorificarea examenului psihologic în expertiza medicolegală psihiatrică a bolnavilor psihic încadraţi în prevederile articolului 114 şi 113. George. 2000. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 1 (24). MIHALACHE. V. 399 p. VAIDA.. POPA. Robert. 2676. MORARU. Editura Univers Enciclopedic. 1970. Traian. MIHALACHE. Căpitan magistrat. Hadrian. Pentru folosinţa tuturor ofiţerilor de poliţie judiciară şi oricărui cetăţean. No. Metodă rapidă de prelucrare a urmelor papilare ridicate cu ocazia cercetării la faţa locului. Probarea vino- văţiei prin diferite metode psihologice. BUHAŞ. 2002. Prefaţă de Ioan Stanomir. Gheorghe. Comisar-şef de poliţie. Editura Polirom. De maiorul Mihai Ioan [. 2004. Editura Lumina Lex. p. Determinarea alcoolului din aerul expirat: metoda alcooltest versus alcool din sânge – metode de corecţie. Locotenent magistrat. Redactori responsabili: Acad. 1248 p. 2003. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. MATICA. Marius-Florin. în Criminalistica. 344/1926). ianuarie 2004. Editura Ştiinţifică. nr. 4. Consumator de heroină. Volumul III. 2003. [1926]. an XI. 2003. 2677. Bill F. Dumitru. Căile extraordinare de atac în procesul penal. MIHĂILĂ. 171 . Camelia. ROŞEANU. MIHALACHE. X. 1. (Academia Română. Evaluarea Bernard. 348-362. Bucureşti. p. Editura Univers Enciclopedic. nr. Codruţ. MIHALACHE. 2005. Editura Univers Enciclopedic. p. 18-19. (Colecţia Syracuza) criminologice. (Lucrare aprobată şi recomandată de Comandamentul Corpului de Jandarmi cu Ord. BELLOIU. 1998. Bucureşti. în Buletin de psihiatrie integrativă. nr. 2681. în Realităţi şi perspective. 1407 p. p. 2671. 2002. vol. Noţiuni V[irgil]. p. Literele A-C. TRAGER. 2678. Dicţionar al limbii române de poliţie technică / Întocmite după programul Şcoalei Speciale de Jandarmerie. Prefaţă de Marius Sala. 2.P. Bucureşti. Volumul I. Marius Sala şi Ion Dănăilă. Alexandru. X – începutul sec. Gândirea comunicaţională. volum 13.J. Profesor de „Poliţia Technică” la ofiţerii elevi ai Şcoalei Speciale de Jandarmerie Oradea. Gabriel. Volumul II. Profesor de Cursul de „Informaţii şi vechi (sfârşitul sec. 2679. 348 p. 128 p. Gabriel. 2680. Repere 2674. Vasile. Kent.] Ajutorul comandantului Şcoalei de Jandarmi. Rosetti”). MIHAI.] Licenţiat în drept. Şeful Serviciului Criminalistic din I. contra informaţii la secţiunile ofiţeri şi şefi de secţie” şi Maiorul George Belloiu [. 56-60. MIHAI. Bucureşti. Traducere din limba engleză de Mălina Iordan. I. Literele I-Pr. iunie 2005. Bucureşti. Tipografia Atheneum. 2670. MIHĂILĂ.. nr. 232 p. G. MICU. 221-223.

1987. 2004. dr. 456 p. Elena. în Investigarea criminalistică a locului faptei. p. Elena. Emil. Cretoscopia şi poroscopia. 16-19. p. Bucureşti. Bucureşti. MIHUŢ. Elena Ana. MIHUŢ. MIHULEAC. Ştiinţa conducerii şi profilul conducătorului. 308 p. univ. 2694. 2004. MIHUŢ. Bucureşti. Contri- Elena. Expertiza judi- ciară. 1. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Bucureşti. MIHUŢ. Editura Tempus. Consideraţii privind procesul psihologic al formării declaraţiilor în conştiinţa martorului. Asist. 1977. univ. Tehnica şi 172 . MIHULEAC. Ştiinţa conducerii. Emil. Consideraţii privind implicaţiile utilizării ADN-ului uman în criminalistică. Universitatea din Oradea. 362-372. Rezumat în limba engleză. Cristian. Emil. 1970. 2695. 2691. p. Editura Universităţii 2700.R. Editura Alma Mater. Coordonarea.2682. Procedee noi folosite în cercetarea criminalistică. Marius-Florin. atribut al conducerii. 2686. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 2003. Bucureşti. Teorie şi practică. MIHULEAC. 376-383. MIHULEAC. Tablă de materii şi în limbile engleză şi rusă.. 2689. 2688. Editura 2692. 368 p. Bucureşti. MIHUŢ. 2004. univ. 1977.S. 332-349. MIHĂILĂ. Lector univ. Consideraţii privind importanţa declaraţiilor martorului în cadrul sistemului probator în procesul penal.S. Evidenţierea urmelor latente prin vaporizare. anul VII. Editura Didactică şi Pedagogică. 2004. Facultatea de Ştiinţe Juridice din Oradea. Bazele managementului. Editura Didactică şi Pedagogică. drd. 301 [304] p. Emil. 288-295. 2006. Lector univ. Stabilirea unor elemente de personalitate după desenul papilar. ianuarie 2005. 349 [-351] p. Ana Elena. Editura Luceafărul. Emil. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). Bucureşti. 2005. Bucureşti. Bucureşti. după urmele reliefului papilar. Asist. MIHULEAC. Inspector de poliţie. 262-266.R. Bucureşti. 2685. procesul civil. Lector univ. 2687. Emil. buţii la elaborarea ştiinţei conducerii. Elena. Cristian. p. Sistemul probator în Mijloace tehnico-ştiinţifice la faţa locului a urmelor în stare latentă. 2696. 262– 269. rezumat şi tabla de materii şi în limbile engleză şi rusă. Conducerea. Marko. 2683. Dr. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Bibliografie la p. Emil.. Tablă de materii şi în limbile franceză. Editura Academiei R. Tablă de materii şi în limbile engleză şi rusă. MIHEŞ. engleză şi rusă. Bucureşti. MIHULEAC. Dr. 2005. Bucureşti. Editura Ştiinţifică. MIHULEAC. 296-302. 248 p. Emil.. Identificarea persoanelor 2699. p. Ştiinţa conducerii: metodologie şi metode de conducere. Bibliografie la p. p. Stan. 2684. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Elena. Bucureşti.. 2698. 192 p. Lumina Lex. 248 p. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. MIHEŞ. Editura Academiei. 363-364. MIHUŢ. psiholog specialist în tehnica poligraf. 293-301. MIHUŢ. Bucureşti. 1994. MIHULEAC. Ştiinţa managementului. 2697. nr. Editura Academiei R. p. Asistent univ. STÂNGACIU. MIHULEAC. Asist. Editura Luceafărul.. Titlul. 1971. Universitatea din Oradea. Editura Tempus. în Criminalistica. Cluj-Napoca. MIHEŞ. 1999. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol. Tablă de materii şi în limbile engleză şi rusă. p. drd. 1982. drd. 1994. Bucureşti. 2690. Dr. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Cristian. 2693. Emil. dr. Criminalistică. tactica criminalistică. Bucureşti. 489 p. Poligraful-metodă eficientă de inocentare. cu fig. Managementul profesionist. Rezumat în limbile engleză şi rusă.

Impr. nr. Editura Bucureşti. MINESCU. Societatea occidentală în faţa morţii voluntare. Chestiunea învăţămêntuluĭ consideraţii cu privire la necesitatea introducerii unor date biometrice în actele de identitate. Anexe la 287-305. + 121 [-125] p. C. 2712. 314 p. Lucrarea cuprinde şi 2 f. 1999. Istoria Poştelor Române. Libraire-Editeur (Mayenne. (şapirografiat) . Nézan). 1888. Leonard Gavriliu. 2001. anatomie-pathologique. Notele autorilor şi ale traducătorului la p. Expert près les tribunaux de Roumanie. Psihopatologia schizoizilor şi schizofrenicilor. Minovici]. Miliţia în slujba poporului (1949-1979). ŞT. Mina. Bucureşti (Imprimeria Statului). 219 p. 9-11. (Revista „Pentru Patrie“). + 1 h. Étude comparative des Eugène. du jardin des Plantes. Docteur en Médecine de la Faculté de Paris. Referat (Înaintat Ministeruluĭ Instrucţiuneĭ publice în luna Februarie. 2002. Traducere din limba italiană de Sorin Sergentu după Via col vento in Vaticano. Traducere de Zoe DumitrescuBuşulenga. Dor. Minovici. 351 p. Milano. Atât textul cât şi filele manuscrise poartă semnătura autografă a autorului. Alexander. MAXIMILIAN. MINOIS. anul 1885) asupra studiului publicat de D-nu farmacist S. manuscrise. Originea. 1967. Étude médico-légale sur Reg. Minovici. MINOVICI. Raportor M. p. 305-314. 142 [-144] p. Note şi anexe: Victor Ionescu. Minovici. avanprefaţă şi note de dr. 2 f. MINOVICI. MILLENARI. desvoltarea şi legislaţiunea lor. Bucuresci (Tip. les alcaloides cadavériques par Le Docteur M. Membre corespondent de la Société de Médecine Légale de France. Mina. 1967. Mina. Médecine légale. Secretele Vaticanului. Lect. 2706. réformes a apporter à l’enseignement et l’expérience de la médecine légale en Roumanie par Le Docteur M. Poppini. 2708. de l’Ouest A. 2. 2701. Espunerea de motive pentru reorganizarea „Şcólei de Farmacie“. Jamin). + 40 p.S. P. în Criminalistica. farmacieĭ în România. univ. Lit. 2006. 2703.. 28 f. 1885. (Laboratoire de Médecine légale de Paris). I. Paris. Ramolini). impr. MILCU. Traducere din franceză. pl. 305 [308] p. Librairie Ollier-Henry (Laval. Expert près les Tribunaux de Roumanie. MINKOWSKI. Bucureşti. studiŭ ce s’a trimes spre cercetare de către Ministerul instrucţiunei publice unei Comisiuni speciale. telegrafică şi telefonică. + 10 f. Dupe metoda lui Pasteur. M. MINOVICI. Georges. 1999. Psysiologie. 2713.. [Raport către Ministerul de Interne de 2 Mina S. Ollier-Henry. 2 f. Câteva 2709. Expert près les tribunaux de Roumanie. Editura Humanitas. Constantin N. Par M. aprilie 2006. 1979]. MIHUŢ. 2 1 hartă 173 . Istoria sinuciderii. Membre corespondent de la Société de Médecine Légale de France. 374 p. Paris. Introducere în antropologie.din Oradea. Winnie ursu- al turbării. 2702. 34 p. Étude médico-légale leţul. 2 f. Ştiinţifică. [Bucureşti. Minovici. MINOVICI. et stéréotypie E. MILNE. Schizofrenia. dr. Tratamentul profilactic [Album]. anul VIII. 2710. 2711. Bibliografie la p. 2705. Cucu). Editura Tineretului. 259-283. Paris. MINOVICI. 189 p. 1 662 + 11 p. Elena.S. Editura IRI. + 62 p. Bucureşti. Alan. Librairie Ollier-Henry (Impr. Editura ALLFA. III-a poştală. 1888. Mina. 1916. Inspectorul sur la mort subite à la suite de Coups sur l’Abdomen et le Larynx. Coordonatorul colecţiei Lumea în care trăim: Victor Ionescu. Traducere din limba franceză de Mircea Ionescu. cu ilustr. Licencié en Pharmacie. 2707. 1889. 2704..

536-542. MINOVICI. Mina. Delegat al guvernuluĭ şi preşedinte de onoare al Congresuluĭ. consideraţiunĭ medico-legale asupra maladiilor mintale simulate. relatives à l’anthropologie du criminel par M. MINOVICI. 1896. Identificarea anthropometrică Methoda Bertillon. + 1 f. Discurs ţinut cu ocazia deschiderii Morgei în ziua de 20 Decembrie 1892 de Doctorul M. Imprimeria Statului. Bucuresci. Delegat al guvernului şi preşedinte de onoare al congresului. en aout 1896. Remarques statistiques şi preşedinte de onoare al Congresului. [1896]. Bucureşti. pl. MINOVICI. 13. Dr. Crété). M. OllierHenry. Otrăvirile cu Phytolacca Decandra. MINOVICI. Paris. Paris. Medic legist şi director 2726. 20 p. Mina. Raport asupra Congresului de antropologie criminală / Ţinut la Bruxelles în 1892 / Adresat / Domnului ministru de justiţie/ de Dr. Bucurescĭ. 1896. Remarques statistiques al morgei. 2724. Delegat al Guvernului 2723. medic legist. 13 rue de l’École de Médecine. 98 p. 1892. 8 p. 1894. MINOVICI. Médecin légiste à Bucarest.. M. Mina. Minovicĭ. 2717. 1896. 94 p. adresat Domnuluĭ Ministru de Justiţie de Dr. M. Nézan). 11. 1893. Par le docteur Minovici. Minovici. Minovici. 15 p. (Estras din revista „România Medicală“). (Imprimeria Statuluĭ). 2716. Bucuresci (Imprimeria Statutului). Dr. 2725. şi preşedinte de onoare al Congresului. Mina. (Archives d’Anatomie et de Chirurgie et de l’Institut de Pathologie et de Bactériologie de Bucarest. Paris. Antropologia criminală şi responsabilitatea. Expert près 2721. Mina. Etude comparative / des/ réformes a apporter a l’enseignement & exercice de la / Médecine Légale en Roumanie. MINOVICI. MINOVICI. laureat al Facultăţei de Medicină din Paris. Médic-legist. MINOVICI. 1896). Maretheux). 62 p. 2722. 174 . medic legist al capitalei. 2715. Mina. Mina. Minovici. Cu o observaţie şi douě fotografii. (Lito-Tip. Massons et Cie. 51 p. Le Docteur. Bucuresci. Bucurescĭ (Imprimeria Statuluĭ). Catalog de condamnaţi relatives à l’anthropologie du criminel.. nr. Editeurs (Corbeil. Carol Göbl). Mina. 1893. XX + 57 [-60] p. Câteva les tribunaux de Roumanie /. 1894. Pars. 8 p. membre correspondant de la Société de Médecine Légale / de France. Mina. MINOVICI. 2718. M. MINOVICI. de l’Ouest. pl. 20 p. L. A. Mina. De l’influence des ptomaïnes dans la recherche toxicologique des alcaloides végétaux. Ed. 51 p. Paris (Impr. MINOVICI. Bucurescĭ. [1896]. 2719. Libraire-Editeur (Mayenne. Carol Göbl). 223 p.2714. Delegat al Guvernului din întreaga ţară în cursul anului 1892. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu). (Lito-Tip. Bucuresci (Tip. 1889. M. 1891. Communication faite au quatrième Congrès d’anthropologie criminelle tenu à Genève. 11. MINOVICI. 2727. Novembre. Raport asupra congre- sului de antropologie criminală ţinut la Geneva în 1896 adresat Domnuluĭ Ministru de Justiţie de Dr. Raport asupra Congre- sului de antropologie criminală ţinut la Bruxelles în 1892. Minovici. MINOVICI. Minovici. Medic legist al Capitaleĭ. p. + 20 f. MINOVICI. 6. Dr. Raport asupra Congresului de antropologie criminală / Ţinut la Geneva în 1836 / Adresat / Domnului ministru de justiţie. Traducţiunea instrucţiunilor signaletice cu una introducere de Doctorul M. Impr. M. Impr. Membru corespondent al Societăţei de Medicină legală din rancia. Mina. 1893. Ollier-Henry Libraire-Éditeur. 2720.

Telefon 15. Minovici de Bucarest. Profesor suplinitor la Universitate. 2731. M. 2743. Bucureşti. Responsabilitatea medicală. Docteur. Quelques considérations / Mêdico-légale / sur / Les maladies mentales simulées / Avec une observation et deux photographies / par le… Bucarest. Bucurescĭ (Tip. Socecŭ.. 59. 1897. Imprimeurs-éditerus. Mina.. Dr. p. MINOVICI. Mina. Lyon. Medic-legist al Capitaleĭ. medic legist al Mina. Avec une observation et deux photographies par le Docteur Minovici. Bucarest (Impr.V. M. 159: Bibliografia publicaţiilor). Importanţa şi evoluţia zoizilor în organele femeieşti după moarte. Minovicĭ. 2735. 1901. Minovici. p. Inst. M. (Facultatea de Medicină din Bucuresci) 2732. Profesor suplinitor. Mina. MINOVICI. Storck & C-ie. MINOVICI. Dr. MINOVICI. Bogdan. Professeur de médecine légale à l’Université de Bucarest. Quelques considérations Médico-légales sur les maladies mentales simulées. Mina. 24 p. professeur de médecine légale à la Faculté de Bucarest. Gutenberg. 1901. Importanţa / şi/ Evoluţiunea Medicinei Legale / Lecţiune de deschidere / de […] Bucuresci. MINOVICI. Mina. 2730. 1899. Lecţiune de deschidere de Dr. MINOVICI. Storck & Cie. 2742. Ioanid – Angelescu. MINOVICI. Responsabilité médicale. MINOVICI. 2741. Rapport médico-legal. Paris (Impr. Lyon. Lyon. Lecţiune de deschidere a cursuluĭ de medicină legală la Facultatea din Bucureştĭ. Bucurescĭ. 1899 (Minovici. Profesor Suplinitor la Facultatea de Medicină. 2740. MINOVICI. Doctor. Rupture la Facultatea de Medicină. 1897-1898). 2739. pl. experts près les tribunaux (Roumanie). A. Viabilitatea în dreptul român din punctul de vedere medico-legal. Bucarest (Etablissement graphique I. Profesor suplinitor. Mina S. 159: Bibliografia publicaţiilor). Profesor Suplinitor roumain au point de vue médico-légal par le Dr. L’anthropologie criminelle et la responsabilité. Lyon. Mort de l’enfant et de la mère. de L’Indépendance Roumaine). (Extrait de la „Médecine Orientale“. MINOVICI. Bucurescĭ (Tip. 46 p. Mina. Médecin légiste. Mina. Établissment graphique I. de l’utérus pendant l’accouchement. Par M. Imprimeurs-Editeurs. 2729. [1897-1898]. Minovici. MINOVICI. 2734. 24 p. p. 1899. Mina. MINOVICI. directeur de l’Institut Médico-Légal. Éditeurs A. Putrefacţia din punct de vedere medico-legal şi hygienic. 10. Alcan Lévy). MINOVICI. Dr. 1897. 1900. Bucurescĭ (Tipografia “Dreptatea“). 2738. Bucureştĭ (Tip. Mina. profesor de medicină legală la Universitatea din Bucureştĭ. + 1 f. Bucuresci. Sur la criminalité féminine en Roumanie [par] Dr. Rue Berzei. Utilitatea învăţă- 2736. MINOVICI. 1898. 1899. A. Médecin légiste. 24 p. MINOVICI. 16 p. medicinei legale. La viabilité en droit legal al rănirilor prin examenul hainelor. 1897. Minovici et G. 1899. MINOVICI. Mina. Dreptatea). 2733. + 1 f. Paris. 28 p. Masson et 175 . Rezistenţa spermato- mântului medicinei legale în facultăţile de drept. Mina. 15 p. Par les Drs. 1899. Proffesseurs de médecine légale. 16 p.. Membru al Societăţii de medicină legală din Franţa. Ziaruluĭ „Curierul Judiciar“ Sterie Grigorescu). Diagnosticul medico- Capitaleĭ. IV + 146 p. Medic Legist. Directorul Institutului Medico-legal. Rey et C-ie. 2737. Socecŭ). Dr. L’asphyxie par Le Docteur Minovici. M. BOGDAN. 22 p. Un caz de nebunie morală înaintea justiţiei. Josph Göbl). Tipografia „Dreptate” / Strada Sărindar 10. cu ilustr. Mina.V. professeur suppléant à la Faculté de Médecine. 24 p. M. de arte grafice şi Editură „Minerva“.2728. G. 24 p. 14 p. 1899 (IoanidAngelescu.

MINOVICI. vol. Moartea subită la epileptici. 1904. cu ilustr.. cu ilustr. 1930.. Omul viu – moartea (cu 275 fig. 2752. 565-580 (Archives d’Anthropologie normale de médecine légale et de psychologie normale et pathologique. Dr.V. Bucureşti. MINOVICI. universitar. Profesorul Şcolei de Anthropologie medico-legal. 60 p. Ediţia a II-a. directorul Institutului medico-legal şi al Serv. 176 . Dr. Antropometric. „Anuarul general“). pl.V. Cu o prefaţă de Profesorul Brouardel. (Stab. Mina. Mina. Serviciul Anthropometric). Grafic I. 90 p. Prof. Tome XXII. Socecu). 15 Aout-15 Septembre 1907. Doctorul. (Atel. Deontologia – Expertizele. Impr. aplicată la arta dentară. grafic I. Socecu). cu ilustr. 2746. Minovici (Junior). 2748. Antropometric.. Doctorul. Studiu asupra spânzurărei. No. 2749. 2751. Societate Anonimă. MINOVICI. Examenul şi Interpretarea faptelor medicale. II. cu ilustr. Nicolae. + 18 f. IX + 145 p. I. XVII [XX] + 1006 p.C-ie Paris (Lyon. fost Secretar Resumatul cursului de Dr. 2744. medic-legist. Sub- ţământului medicinei legale în facultăţile de drept. medic legist al jud. Bucureşti. vol. MINOVICI. 2750. Mina. VI + 239 p. + 59 f. p. medic legist pe lângă Tribunalul Ilfov. I. Afecţiuni pulmonare consecutive traumatismelor capului. 1904. 23 p. Grafic I. G. 2755. Tratat complet de medicină legală. asistent la cursul de medicină-legală. în timpul somnului… (Tip. MINOVICI. „Universală“. Mina. VIII + 31 p. Asistent pe lângă catedra de medicină legală de la Facultatea de Medicină din Bucurescĭ. Societatea pentru Profilaxia Tuberculozei şi Asistenţa Tuberculoşilor săraci din Bucureşti. 1930. Comunicări făcute la Societatea de anatomie. Dr. generale a medicilor din ţară.164-165. Principii sub-directorul Institutului Medico-legal şi al Serv. Asistent la cursul de medicină-legală. dr.. BOGDAN. MINOVICI. + 1 f. 1120 p.V. Mina. (Institutul medico-legal din Bucuresci). 2754. Antropometric. Ilfov.V. N[icolae]. asistent la cursul de medicină-legală. în text) Atelierele grafice Socec & Co. MINOVICI. Socecŭ) [1904]. 952 p. Bucureşti. Atelierele grafice Socec. Bucureşti (I.. 1897. [1904]. MINOVICI. Iaşi. Socecu). Grafice I. Profesorul Şcolei de Anthropologie. 1900. Bucureşti (Tip. Bucuresci (Atel. Bucuresci (Imprimeria Statului). MINOVICI. Ionescu). docent- (Bertillon) N. Medic-Legist 2747. Nicolae. general al Societăţei.. Nicolae S. 2745. Socecu). Doctor. 22 p. Rey). pe lângă Tribunalul Ilfov. Dr. Nicolae S. Subdirectorul Institutului Medico-Legal. Nicolae S. Medicina legală Sub-directorul Institutului Medico-Legal. Raport presintat congresuluĭ al V-lea al Asoc. în text). 2753. 48 p. 1901. 1910. Manual tehnic de medicină legală. SérieTome VI. N[icolae]. Medic-legist. 1904. cu legislaţia şi jurisprudenţa românească şi străină. Bucuresci.. IONESCU. Medic-legist. Andrei. 22-e Année Nouvelle. MINOVICI. Medic-legist. + 1 f. Bucureşti (Atel. 1898. Un caz medico-legal de asfixie prin ştrangulare cu o sfoară. A. Nicolae.V. generale de deontologie medicală. Socecŭ). tab. Dr. sub-directorul Institutului Medico-legal şi al Serv. în legislaţie şi jurisprudenţă românească şi străină. MINOVICI. (Palatul Justiţiei. Bucureşti (I. tab. 1909.1928. Tratat complet de medicină legală. Doctor. Şeful Serviciului anthropometric. 160 p.. (cu 185 fig. N. MINOVICI. Bucureşti. Utilitatea învă- 2756. Subdirectorul Serviciului Anthropometric. MINOVICI. + 7 f. 1907. pl. Tatuajurile în România. Asistent la cursul de medicină-legală.V. (Institutul medico-legal din Bucuresci).. 21 p. Şcoala antropologică pentru agenţii de poliţie. MINOVICI. Bucureşti. 2757. Dr.

Bucureşti. N. Osteologia medico-legală. N. Bucureşti. Iancu Ionescu). S. 2758. MINOVICI.. (Extras din „Revista de Medicină Legală“. Prof. Nicolae. Le vagabondage. dr. N[icolae].. MINOVICI. dr. Dr. Crimă sau sinucidere? (Tip. MINOVICI. No. Tipografia „Lumea şi Ţara“.. 2775.. Nicolae.A.. dr. Dr. 2763. ROMANESCU. Hereditatea în criminologie. STĂNESCU. I. Procedee 2764. [Comunicare prezentată la Congresul Internaţional de medicină legală şi socială din Lille (27-31 mai 1934)]. prof.. MINOVICI.. Maladia lui Roger şi maladia albastră (Cianoza) la acelaşi copil.2. 24 p. Dr. 30 p. Nicolae. Anul II. MINOVICI. Mihai. Plata. Paranoizii. Cluj. Un caz medicolegal de asfixie prin spânzurare. Secretul profesional. profesor de Dr. Prof. 36 p. KERNBACH. 82 p. Valentin.. Anul I. Consideraţiuni generale asupra asistenţei alienaţilor. 2772. VIII + 189 p. (Extras din „Revista de Medicină Legală“. Mihai. (Extras din Revista „Spitalul“ No. Tehnica autopsiei medico-legale. Mihai. Bucureşti. + 3 f. I. MINOVICI. KERNBACH. Nr. N. + 2 pl. KERNBACH. Nr. Dr.. Ilfov.. medic legist al Jud. I. I. 2). MINOVICI. Bucureşti. CONSTANTINESCU... Nicolae. Bucureşti. 2761. 1937). Biblioteca de la „Revista de Identificacion y Ciencias Penales“ Numero 18). Nuseo Uncetich. COTUŢIU C. pl. MINOVICI. N. Anul I. (probleme de medicină legală) [Extras din „Revista de Medicină Legală“. Anomalii congenitale ale inimii. Tipografia Văcăreşti. STĂNESCU.. (Institutul medico-legal din Bucureşti). a vindeca.. Osteologia medico-legală. Dr. Docent universitar. tabel (Institutul de Medicină Legală Cluj). 1936. 2773. 1937]. Bucureşti. Dr... I. Contribuţiuni la istologia şi isto-chimia putrefacţiei. 8 p. MINOVICI. MINOVICI. (Extras din „Revista de Medicină Legală“. 2774. Nicolae. 1937. Bucureşti. STĂNESCU. 1938. Ilfov. MINOVICI.. cu ilustr. 22 p.. Bucureşti. dr. 8). (Extras din „Revista de Medicină Legală“. (Probleme de Deontologie). Dr.. N. 1937. de înfrumuseţare (chirurgia estetică. 1935. Nicolás. Prof. I. I. (Problèmes de pathologie sociale). Nicolae. MINOVICI. Prof.. Asupra raportului medico-legal pentru internarea bolnavului mintal. MINOVICI. VII + 602 p.3-4). 8 p. Prof. Anul II.1. MINOVICI. cu ilustr. Medicină Legală Cluj. Iaşi. Prof. Contribution à l’étude de la délinquance chez les sénils. Atelierele Grafice Socec & Co.. IONESCU. 2769.. 1931. Bucureşti. 1924. dr. Nicolae. La Dactyloscopie Roumaine. I. Cluj. MINOVICI. (Extras din „Spitalul“ No. Cluj. Bucureşti. 2770. N. 2762. Anul I. 13 p. STĂNESCU. dr. 13 p. Dr. SAVA. Dr.. 1935. Bucureşti. medic legist pe lângă Trib. Dr.. STĂNESCU. Nr. M. 2768. + 3 f. Dreptul de 2766. f. Prof. 1932. dr. MINOVICI.1911. Dr.. Nr. STANESCO J. KERNBACH. MINOVICI... STĂNESCU. XIII + 63 p.. (Extras din „Revista de Medicină Legală“. 2760. 1930. 11 p. No. Prof. Dr. 2771. Prof. Bucarest.. 1911. 2759.. cu ilustr.. 2). Bucureşti. „Universală“. MINOVICI. Prof. 2765. dr.. (Universitad Nacional de La Plata Dacultad de Ciencias Juridicas y Sociales. Expertiza psihiatrică contradictorie. [Bucureşti]. ondulaţia permanentă. STĂNESCU. 8 p. 1937. 24 p. dr. 67 [-69] p. 189 p. 177 .a. La social al practicării ocultismului (Magie. Andrei. MINOVICI. dr. N.. f. 1). colorarea părului şi manichiura) în faţa medicinii legale. 1932.a. 1934.. 9 p.. pl. N.11). Prof. Dr. Dr. dr. Conceptions nouvelles sur l’étiologie du crime. Dr. Pericolul 2767. + 1 f. Dr. 2776. Dr. Nicolae. Anul I. 27 p. Nicolae. Nicolae.

Bucureşti. Moroianu. 1941. Profesor agregat la Universitate. 2786. 2788. 1903. 17 p. St. la Şcóla Superióră de farmacie. Ştefan. 9 p.. 37 p. 178 . pl. Manual teoretic şi practic de chimie analitică. Dr. No. prof. Professeur agrégé à l’Université de Bucarest. Minovici (Aus Bucarest). Moroianu. 14 p. Inst. de la picrotoxine. Ştefan. La p. Minovicĭ. MINOVICI. Dr. Institutul de Arte Grafice şi Editura „Minerva“. 28 p. Bucureşti. 1900. directeur du laboratoire de chimie analytique. 2787. 2784. 2780. Bucureştĭ (Inst. Bucurescĭ. par le Dr. Beiträge zur Kenntniss der Zellbau Veränderungen in der Fleischhüle der Pflaumen bei verschiedener Zubereitung von Dr. de Arte grafice şi Editură „Minerva“ Filip. Bucurescĭ (Inst. Memoriu adresat d-luĭ ministru de interne de Dr. Doctor în Chimie de la photographie au service de la justice.S. 2779. MINOVICI. + 6 f. Ştefan. La graphologie judiciaire. [1899]. Directeur du Laboratoire de chimie analitique de l’Université de Bucarest. Bucureşti. de Arte Grafice şi Editură „Minerva“. Prof. Falsurile în documente şi fotografia în serviciul Justiţiei. N. Chimiste légiste à Bucarest. 1907.3-4). „Minerva“ Inst. Profesor şi Director al Laboratorului de Chimie Analitică. STĂNESCU. de Arte Grafice şi Editură [1903].). 2785. 6 p. de arte grafice. 2782. (Extras din „Revista de Medicină Legală“. Inst. Bucurescĭ. Carol Göbl). 1901. „Minerva“. Inaugural-dissertation zur erlangung der doctorwürde von der Philosophischen Facultät der Friederich Wilhelms – Universität zu Berlin (Disertaţie cu ocazia susţinerii tezei de doctorat la Facultatea de Filozofie din Universitatea Friederich Wilhelms. Communication faite au 4-ème Congrès international de chimie appliquée tenu à Paris le 23 jullet 1900. Communication faite au 4-ème congrès international de chimie appliquée. Stéphane Minovici. S. 95 p. Profesor. 2783. patronul gimnasiuluĭ din localitate. Bucurescĭ. [Vol. MINOVICI. 2777. Raport asupra expertiselor chimico-legale în Germania adresat D-luĭ Ministru de Interne de Dr. 1938. MINOVICI. Professeur à l’Université de Bucarest. 5 menţiunea: Conferinţă ştiinţifică ţinută la Brăila cu ocasia serbăreĭ a 50 aniversărĭ a Morţeĭ marelui istoric şi naţionalist român Nicolae Bălcescu. Chimist expert pe lîngă Ministerul de Interne. Filip. Ştefan S. Inst. Chimiste 2781. de arte grafice „Eminescu“). cu ilustr. Popovicĭ şi Tălăşescu. point de vue judiciaire par le Dr. Serviciul nostru Chimico-Legal. Bucureşti. 1900. Anul II.vrăjitorie. Ştefan.. Popovici şi Tălăşescu. Stephan Minovici. 1900. Inst. Über einige aromatische Oxazole und Imidazole (Despre unii oxazoli şi imidazoli aromatici). pl.. Otrăvurile ali- mentare şi poliţia sanitară. MINOVICI. Bucureştĭ. MINOVICI. 415 p. chiromanţie etc. Chimist expert pe lângă Ministerul de Interne. Moroianu. Berlin). chimiste-légiste. par le Dr. de Arte Grafice şi Editură „Minerva“. tenu à Paris la 23 juillet 1900. Inst. I. Ştefan. Etica responsabilităţii medicale.. 35 p. Druck von Reinhold Kühn. Bucarest. dr. Şarlatanismul. 49 p. + 7 f. de Arte Grafice şi Editură „Minerva“. chimiste légiste. Prof. MINOVICI. Ştefan. I] (Analiza calitativă). Dr. Minovicĭ. Stéphane Minovici.. Tiparul Inst. Stephan S. Ştefan. 1902.. Bucarest. 21 p. MINOVICI. la Universitatea din Berlin. 24 p. 1897 (Tipografia Reinhold Kühn. L’examen du sang au Ştefan. de arte grafice şi Editură. Berlin. Chimist legist. 1907. de Arte Grafice şi Editură „Minerva“ Filip. MINOVICI. 1897. MINOVICI. MINOVICI. Berlin). 16 p. Les faux en écritures et Légiste. 1. Une réaction caractéristique Dr. Ştefan. Popovicĭ şi Tălăşescu. MINOVICI Ştefan. (Universitatea din Bucureşti). 2778.

Şt[efan]. Ştefan. Docteur en pharmacie. 1914. A 70-a aniversare l’Académie Roumaine. Bucureşti. Ştefan. Bente. 1915 p. Minovici. Sur quelques nouveaux dérivés d’oxydation de la cholestérine par Mr. Tom XXXVI. (Laboratorul de Chimie analitică. Dr. Université de Bucarest. 11 p. ZenoviciEremie. 1914. 1910). II-ème années. 1911. (Academia Română) (Bulletin de la Section Scientifique de l*Académie Roumaine. Bulletin de la Section Scientifique de l’Académie Roumaine. p. Ştefan. MINOVICI. Ştefan. (Extrait. Bucarest (Inst. 1915/6. Ştefan. Professeur à l’Université de Bucarest et V. Librăriile Socec & Comp. Vol. Bucureşti. Docteur en pharmacie. Institut de Arte Grafice şi Editură „Minerva“. Memoriile Secţiunii Ştiinţifice. 1914. MINOVICI. St. Sfetea. Rasidescu). de Arte grafice şi Editură. Professeur à l’Université de Bucarest et M-me Th. 1909. des diazines et des nouveaux dérivés du chloral et de bromal par St. MINOVICI. MINOVICI. 195-206. 1910. Rasidescu). d’Arts Graphiques „Carol Göbl“ S-r Ion St. II (Analiza cantitativă) Gravimetri. Mem. Paru le 15 juillet 1914). Bucureşti.2. 3. Rasidescu). Von Prof. Par le Prof. + 1 f. d’Arts Graphiques „Carol Göbl“ S-r Ion St. 4 Paru le 15 nov. Dr. de Arte grafice şi Editură. no. 2792. Emil. 1915.2. d’Arts Graphiques „Carol Göbl“ S-r Ion St. a naşterii Profesorului Nicolai Teclu. Communication faite au Congrès de chimie appliquée à Rome (Minovici. Bucarest (Inst. Laboratoire de chimie analitique. Ştefan. Kollo. „Minerva“. L’Action du perhydrole en présence de l’acide sulfurique concentré sur la cholestérine par Stefan Minovici et Eugen Vlahuţă. 1909. Toxicologia. Seria II. MINOVICI. nr. Volumetrie. Rasidescu. MINOVICI. 2800. Th. III-ème année 1914/15 nr. Gazometrie. Bucureşti. IV. nr. Par Dr. p.) 2796. nr. p. D’Arts Graphiques „Carol Göbl“ S-r Ion St. Ueber die azidimetrische 2795. cu ilustr. Paru le 15 avril 1914. 11 p. cu ilustr. St. Cercetări asupra aerului oraşului Bucureşti. Bucarest (Inst. MINOVICI. Eugen. E. IV. Ştefan. 280-290 cu ilustr. GROZEA.7) 2790. VIII + 315 p. Vol. VLAHUŢĂ. Minovici. Prof. Le Dr. ZENOVICI-EREMIE. nr. „Minerva“. 1915. Recherches sur l’air de la ville de Bucarest. 4). 179 . Extrait).. E. (Academia Română). (Extras din Analele Academiei Române. St. Institutul de Arte Grafice şi Editură „Minerva“. Inst. (Academia Română). (Extras din Buletinul de Chimie. III. (Academia Română). Unification des methodes dans les expertizes judiciaires. Bucarest (Inst. 9). Th. Appareil général macro et microphotographique pour l’identification graphique et l’examen des faux en écriture. Rasidescu).2789. d’Arts Graphiques „Carol Göbl“ S-r Ion St. p. Minovici. Manual teoretic şi practic de chimie analitică. MINOVICI. Dr. p. Grozea. 185-194 (Academia Română) (Buletin de la Section Scientifique de l’Académie Roumaine. pl. Bucarest (Inst. St. (Academia Română) (Extrait du Bulletin de la Section Scientifique de l’Académie Roumaine.275286 cu ilustr. Bestimmung der Pikrinsäure und die Atomumlagerung des Indikators Methylrot. Dr. Electroliză. Bucureşti. 9. 351 p. nr. Bucureşti). Universitatea din Bucureşti). Ştefan. MINOVICI. Ştefan. MINOVICI. VLAHUŢĂ. Inst. MINOVICI. 2791. Professeur à l’Université de Bucarest et Dr. Directorul Laboratorului de Chimie Analitică al Universităţei din Bucureşti. 1914/5.ème année. 1915. Minovici und Dr. 9 Paru le 9 avil 1915). III.ème année 1915/6. cu ilustr. şi C. Ştefan. GROZEA. Manual teoretic şi 2797. Minovici. MINOVICI. Ştefan. 1914. C. 2793. 16 p.ème années. (Extrait. Cu 1 stampă. dr. (Extras din Buletinul de Chimie nr. 61-71 cu ilustr. 2799. Bulletin de la Section Scientifique de 2794. Sur une synthèse practic de chimie analitică. 2798. 1912.

St. Criminalistica Ediţia a II-a. (II) Vol. Manual teoretic şi practic de chimie analitică. Iaşi. V. în R. 1930. MIRCEA. Osvaldo.. GROZEA Em. 2818. Şt[efan]. Şef de lucrări la Laboratorul de Chimie Analitică de la Universitatea din Bucureşti. Vol. Contribution à l’étude Ion. (Multigrafiat) (Universitatea „Babeş-Bolyai“ Cluj-Napoca. MIRCEA. p.. MIRANDA-PINTO. Institutul de criminalistică. 2804. Prof. Eugen. Al.6. 82-98. Bucureşti. Analiza biologică. Grozea. cu ilustr. Criminalistica (uz intern). An point de vue chimique et physiologique. Contribution à la morphologie comparée des crêtes papillaires. 1930.7. Electroliză. VLAHUŢĂ. MIRCEA. Dr. Volumetrie. 1re année. Dr. Gravimetrie. 2811. Manual teoretic şi practic de chimie analitică. MINOVICI. p. Ştefan. 33 p. 1992.. 1915. I 180 . Gazometrie. 2815. 1978. MINOVICI. 1916. MINOVICI. no. Editura Vasile Goldiş. Bucureşti.I. Rasidescu). 19221924. Vol. apărut în 1915.. Ştefan. Extrait). În prefaţa vol. p. MIRCEA. La détermination 2802. Fundaţiei Chemarea. 545-546. Bucureşti. 1 2 Colaborator numai la Vol. 1930. MIRANDA-PINTO. no. Valoarea criminalistică a méthode de classement dactyloscopique et ses applications. 195-203. Editura Didactică şi Pedagogică. BUZATU. II. MIRCEA.1. no.. MIRONESCU.I.C. Osvaldo. Ion.162.I. cu ilustr. unor urme de la locul faptei. d’Arts Graphiques „Carol Göbl“ S-r Ion St. 406-431. Constantin. de la cholestérine. 2813. în R. nr. 1929. Institutul de Arte Grafice şi Editură „Minerva“. 1994. 270 p. 1933. 2e Anée.I. papillaires dans la série animale. în R. 1930. MIRCEA. 2810. 429 [-431] p. la nota 1.Eugen.. Analiza biologică.. Lyon. 2e année. MIRCEA.. des sels de mercure sur l’aluminium en lame par Le Prof. V. 2808. 1996. în R. Les crêtes Ştefan. p. Editura Lumina Lex. 2812. Minerva. (I). Contribution à la morphologie comparée des empreintes. Bucarest (Inst. 2809. 2e année. (Academia Română). Ştefan. 208 p. 1927. IV-ème Année 1915/6. MINOVICI. KOLLOS 1. 1998. Facultatea de Drept). Criminalistica. MINOVICI. Cartea Românească 2. Ion. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). 2819. MIRANDA-PINTO.V. Manual practic de chimie organică. Lector dr. Ion. L’empreinte en arc chez le climpanzé. Dr. Manual teoretic şi practic de chimie analitică. 260 p. Vol. MIRANDA-PINTO. Bucureşti. dr. Ministerul de Interne. Prof. Dr. MIRANDA-PINTO. se menţionează: Vol. Osvaldo. Dr. cu ilustr. 2814. Em. Desvigne. 287 p.C. 1996. 39 p. Cluj. (Bulletin de la Section Scientifique de l’Académie Roumaine. 1916. Bucureşti. Nicolae. Minovicĭ et Dr. Action du doiqnt dans les recherches dactyloscopiques. 97 [-99] p. 30-35. 227-230. Osvaldo. 6. Paru le 13 janv. IV: Analiza organică şi preparatele organice sub tipar. MIRANDA-PINTO. 2817. Series Iurisprudentia. 1976. Ion. Bucureşti. Rolul fotografiei judiciare 2803. Vol. Bucureşti. Une noveele Editura Fundaţiei Chemarea. Criminalistica. Cluj-Napoca. MIRCEA.C. 2807. Osvaldo. Ediţia a II-a. Ion. p. Îndrumar de expertiză grafică.. 1915. Marin. Bibliografie la p. I-II. 1930. Editura 2805.. Criminalistica. I Editura numai la Vol. I. 2801. 351 p. p. în Studia Universitatis BabeşBolyai. Inspectoratul General al Poliţiei. 2816. Osvaldo.C. Analiza calitativă. 2806. Lyon. Ion. cu fig. 1960. VIII + 160 p. Iaşi. Dr. Bucureşti. Arad. Cultura Naţională. operative.

septembrie 1999. MITRIC. anul II. Circumstantial Evidence from Hairs and Fibres. Universul Juridic. 2829. Col. Partea generală. Aspecte psihologice legate de activitatea echipei de cercetare a locului faptei în cazul infracţiunilor de omor. 1930. DUME. 2827. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Bucureşti. Utilizarea de către poliţia română a tehnologiei AFIS-2000.L. candidat în ştiinţe juridice. FOCA. Marian Bogdan.I. doctor în ştiinţe juridice. Marin. Bucureşti. 678-689.. Bucureşti. Bucureşti.. Constantin. 2833. MITRACHE. MITRACHE. în Criminalistica. Metodologia de cercetare a accidentelor de muncă. şef serviciu în Institutul de Criminalistică. Bucureşti. Drept penal român. Drept penal român – partea generală. Amprenta vocală. Ioan Mircea. C. Col. nr. 340-347. Editura Şansa. Valentin. univ. MITRICEV. 375-379. TARASOVRODIONOV. p. Prof. în R. M.. candidat în ştiinţe juridice. 2824. ŞAVER. Marian.M. 2e année. Autori: A. Petru. martie 1999. 2003. MITRACHE.. Marin. Editura Alma Mater. Bucureşti. în Criminalistica. Comisar-şef de poliţie.R. MIRCEA. Bogdan Marian. p. 126 – 131. Bucureşti.I. Col. 310-312. B. MIRCEA. RODIONOV. şef al Institutului 2828. Cristian. MITCHELL. Utilizarea sistemului automat de identificare a amprentelor în investigaţia dactiloscopică. candidat în ştiinţe juridice. 2825. Colonel.. p. Colonel. Tudorel. MITRACHE. Comisar de poliţie. 3-4.9. în Realităţi şi perspective în criminalistică.C. Facultatea de Drept. Viorel. 429 [-432] p. 2005. ENACHE.. 2003. MIRCEA. Mileniul III. candidat în ştiinţe juridice. în Criminalistica. SAVIŞCHII. Drept penal român. Asistent univ. nr. BUTOI. NIKIFOROV. DUME. MIHĂILĂ.P. Constantin.I.2820.P. nr. Vasile. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică.. V. 37-41. componentă majoră a sistemului naţional de apărare a ordinii publice. 2004.M. Cluj-Napoca. Acţiunile psihologice dincoace de mit şi legendă. 75-80. dr. 2003. Ionel. MITRIC. MIREA. Marin. 4-7. Ainsworth. 2830. Constantin. 2000. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. 1. anul I. S. Marin. în Criminalistica. MIRCEA. p. Lt. S. docenţi. Col. 2826. 2832. Jurist judiciar ŢÎRU. Partea [a] II-[a]. p. Bucureşti. Partea generală.. 2823.. Petru. Marian. – Unele consideraţii privind concluziile de probabilitate în expertizele criminalistice. no. MITRACHE. P. V. 2821. Editura Militară. p. 4. Jurist drd. MIRCEA. 4. Casa de Editură şi Presă „Şansa“ S.I. Col. Profesor universitar Sistemele automate de identificare a amprentelor (AFIS) – prezent şi perspectivă – sau „Dactiloscopia rediviva”. dr. Tribunalul Constanţa. Facultatea de Drept. 2001. de criminalistică din Inspectoratul General al Poliţiei. Marin. Expert criminalist. 2002. Importanţa constatărilor tehnico-ştiinţifice şi a expertizelor pentru stabilirea adevărului în cazul accidentelor de muncă. Adrian. MIRCEA.I. MITRICEV. anul I. Prof.P. p. Col. 2834. Universitatea Bucureşti. (Coordonatori) Criminalistica. MITEA. iulie 2000. dr. Bucureşti. p. Aspecte psihologice legate de activitatea echipei de cercetare a locului faptei în cazul infracţiunilor de omor. P. Constantin. KOLMAROV. Tradus după originalul din limba rusă: Institutul 181 . MIHAI. Marin. p. Lector universitar drd. TARASOV.. NICULA.col. COMAN. Editura Luceafărul. Gabriel. 2001. 2831. 21-23. 2004. p. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Ion. Magistrat consultant. 2822. VASILE. drd. 431 [-432] p.. VINBERG. Cristian. Universitatea Bucureşti. Manual. candidat în ştiinţe juridice. drd. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Institutul de Criminalistică. PRIBEK.

LeTimbre Poste.. Agenţia de informaţii Cami. Imitarea scrisului Gheorghe. MOCUŢA. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Editura Trei. cu aplicarea metodei falsului tehnic. 495 p. şi efectuării suplimentului de expertiză. II. PĂUN. + ilustraţii. 2840. univ. Editura Medicală. Magistrat dr. nr. Manual. 2843. Ladislau. 40 p. 386-393. I. MOËSSARD. BUTOI. MOCSY. 2837. Costică. Tehnica fotografică. p. 2000. în Criminalistica. 1889. Pavel. Conf. Bucureşti. 105-113. Editura Aius. 1954. Magistrat.. Ladislau. Noul Orfeu. Jean-Baptiste. Dumitru. Nicolae.. Bucureşti. Intoxicaţiile acute. Editura Aius. g-ral. MOCSY. Oradea. 2845. Gheorghe. 100 formule utile. p. DUMITRAŞCU. 1975.a juridiceskaia literatura. Ladislau. în 20 de ani de expertiză criminalistică. 544 p. 2844. dr. 1981. Gheorghe. T. univ.P. 19-21. 193 p. Vol. Practica dispunerii Diagnostic. altei persoane. Lect.. g-ral. 1979. Coordonator ştiinţific Marius PIELARU lect. univ. 2835. 200 exerciţii şi probleme. 6. MOCUŢA. Bibliografie la p. Fotografierea la (Microfotografia). T. Craiova. 2847. 68-71. 2852.S. MOGOŞ. MOENS. nr. Ministerul Justiţiei.P. Bucureşti. 1930. Gheorghe. univ. M. Cercetarea infracţiunii de spălare a banilor murdari. 1994. 188 p. Proiect finanţat de Programul Phare pentru Democraţie al Uniunii Europene. Valori europene şi respectarea drepturilor omului în activitatea Poliţiei Române. Bucureşti. 1969. g-ral. P. 2005. 2839. T. procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Editura Luceafărul. Aspecte ale dezvoltării fotografiei judiciare în România. Seconde Partie. Lect. noiembrie 2004. Florin. microscop Gheorghe. Hanibal. în 20 de ani de expertiză criminalistică. dr. ABRAHAM. Bibliografie la p. Tudorel. 1996. Ion. MOCUŢA. în Criminalistica. univ. 2836. Conf. 2851. Demonstraţia – Probleme de patologie chirurgicală – note de curs – 2 vol. Mockva. ZDRENGHEA Voicu. Premiére Partie. SANDU. 2004. + ilustraţii. în cazul textelor de amploare mare. septembrie 2004. SRL. MITROFAN. Casa de editură şi presă „Şansa”.S. p. 54 p. Colecţia 182 . 2841. Prof. Gheorghe. 136 p. Le Cylindrographe. p. 2838. dr. Ministerul Justiţiei. MITRICEV. 210-216. etapă de lucru importantă în activitatea de expertiză criminalistică. în Şcoala românească de criminalistică. 72-75. 2849. BĂTRÂNU şi BOTA. MOGA. 420 schiţe explicative. 2850. dr. anul VI. Metodologia SALAMANOV. Cercetarea infracţiunilor de spălare a banilor murdari (II). Paris. Izdatelstv. 395 [398] p. MITROFAN. 1997. MOGOŞ.S. Dr. MOHAN. Tratat de poliţie ştiinţifică. 359 p. MOCSY. investigării infracţiunii de spălare a banilor. Dr. MOCSY. 2846. Vol. Brüssel 1864-1899. 1979. procuror. Ladislau. Paris. MOCIORNIŢA.. Nicolae.R. drd. Bucureşti. p. 176 p. 2848. Psihologia judiciară.Panunional de cercetări Criminalistice al Procuraturii U. 2842. 133-134. T. Căpitanii. 56-60. 260 p. Le Cylindrographe Photographique. Craiova. VOICU. Ion. Tratament. 1889. Le Cylindrographe Appareil Panoromique. în Probleme de medicină legală şi criminalistică. Bucureşti. Bucureşti. 16-19. dr. VASILE. 1963. MOCUŢA. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. p. anul VI. 5. Dan. Ministerul de Interne. p. Cercetarea infracţiunilor de spălare a banilor murdari. Kriminalistika. dr.

296 p. martie 2000. 32 p.P. Introducere de Constantin Noica. 2862. f. Depăşirea – legătura dintre spaţiul. 2858. Grigore. 1965. 35-36. MOLDOVEANU. 2864. f. STOLERU. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. Abraham A. 2863. 1979. MOISIL. Chimie. Prefaţă de Ion Pascadi. Mihaela. Fizică. 1968. p. Iaşi. MEILĂ. Seria matematică. Buletin documentar editat de Corpul Experţilor Tehnici din România. p. în Criminalistica. Bucureşti. Editura Academiei. 183 . 2855. 1975. 216 p. de logică neclasică. tatea economico-financiară în societăţile comerciale. 433-458. Bibliografie la p. Ştiinţă şi umanism Locotenent. 2868. mărci. N. 11-29. [1997].a. + erată (Enciclopedia de buzunar. MOISIL. 167-170. ştampile. 2859. anul 8. 3. Marius. Artă şi ordinator [. etc. MOISIL. monede. p.Foto-Film. Asupra ecuaţiilor echilibrului corpurilor elastice. p. MOLDOVAN. Buletin documentar editat de Corpul Experţilor Tehnici din România. Secţia [Culegere de articole]. a. Bucureşti. efigii. 308-317. 2860. Matematică). 821 p. Gheorghe. 1979. 2853... Procuror şef. Editura Enciclopedică Română. poliţe. 1972. Editura Ştiinţifică. Ministerul de Interne.. cu fig. Bibliografie la p. Colonel. 31). Nicolae. MOISIL. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Bucureşti. FIERBINŢEANU.P. Grigore C. 2866. MOISIL. 2856. Aplicarea spectro- fotometriei de absorbţie atomică la identificarea urmelor de metale în fibrele textile. + 13 pl. 751-812. Aurel. 2865. anul 6. 456 p. 20-24 noiembrie 2000. noiembrie 2005. 180 p. MOLDOVANU. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul infracţiunilor de omor săvârşite de autori neidentificaţi. Grigore C. Elemente de logică matematică şi de teoria mulţimilor. nr. 1982. MOLDOVEANU.] cu colaborarea lui Marie-Luce André. 6. 2861. Essais sur les logiques non chrysipagiennes. cu fig. Traducere din limba franceză de Claudiu Dumitriu şi Ion Pascadi. 76-79. cu fig. 115-117. 2857. 79 p. Bucureşti. MOLDOVAN. Bucureşti. II. 215 p. în Expertiza Tehnică 62. 1910. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Îndoieli şi certitudini. Încercări vechi şi noi Mihalache. Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita. 463 p. 1974. vol. Gheorghe. în Expertiza Tehnică 47. MOLES. Tratat de graphologie şi expertize în falsuri de acte. Timbre. Mihaela. 128 p. Tablă de materii şi în limba engleză. Sinaia. Lecţii despre logica 2867. Editura Academiei R. Editura Tehnică. Grigore C. Ediţia a II-a. bancnote. anul VII. Editura Meridiane. MOISIL. Bucureşti. 2854. nr. în Tratat practic de criminalistică. Dr. p. STOICA. Grigore C. cu 106 figuri în text. Bibliografie la p. 2. nr. MOISE. 1978. Academician Prof. Mircea. Expertiza urmelor Urmărire Penală. Global Print. MOLDOVANU. Grigore C. Despre protecţia pasivă a conducătorilor auto şi pasagerilor la coliziunile frontale sau laterale. (Orizonturi. Ediţie şi note de Solomon Marcus.R. 58). MOISE. 6-19. Tom III. chitanţe. [Bucureşti].S. p. (Analele Academiei R. Timpul şi viteza necesare la efectuarea manevrei de depăşire. Grigore C. Junimea. Criminali- raţionamentului nuanţat. Petre. Cristea. Editura Ştiinţifică. Bucureşti. de natură piloasă prin spectrofotometrie de absorbţie atomică. MOISIL. Bucureşti. Testamente. iunie 1990.R. Ministerul de Interne. Criminalistica – un atribut şi o sarcină relativ nouă pentru Jandarmeria Română. Bucureşti.

3. în Realităţi şi perspective în criminalistică. vol. Traian. Gabidor. + 2 f. Vincenţiu. Bucureşti. nr. Memorii. Expertiza urmelor de sânge. cu ilustr. p. mai 2004. în Buletin de psihiatrie integrativă. I. Editura Academiei R. MORARU. MORAR. Bucureşti. MORARU. Ioan. Institutul de istorie şi teorie literară „G. MOLNAR. 412-418. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Psihologia copilului. Ministerul de Interne. 230-256. MORAND DE JOUFFREY. Expertiza şi constatarea tehnico-ştiinţifică în procesul conlucrării procurorului cu specialistul criminalist. Ethical 2882. Procuror militar. Expertiza urmelor ştiinţifică a lui S. octombrie 2005. vol. Cerce- Colaboratori Dr. 1978. An XI. 155-159. 32-33. 7-8. 42-49. 2872. MOREGA. Avariile în domeniul rutier.. Medicina legală. IV. 120 p. Importanţa în genetica moleculară. p. 568 p. MORARU. Bibliografii. tarea la faţa locului în cazul accidentelor de muncă miniere.C. vol. Traian. anul VI. I[on]. Bucureşti. POPA. MIHĂILESCU. 2884. MOREGA. Vol. 1976. ANTOHI. p. MORARU. p. dr. 3 (26). nr. vol. Banciu. 888 p. Procuror militar.1974. Ştefania. MORAR. Partea a doua. D. S. în Tratat practic de criminalistică. 281-291. 273-274. cu ilustr. MOREGA. p. (Academia de ştiinţe sociale şi politice. Romulus. sub îngrijirea confruntării şi experimentului judiciar în investigarea accidentelor de muncă şi 184 . 2. Expertiza urmelor de natură piloasă prin microscopie clasică. Silviu. Eseuri. Chilimia. septembrie 2003. 311 [312] p. p. MORARU. pl. 1998. 2885. 2880. vol. 2004. 2871. Ştefania. 5. Introducere trezirea conştiinţei. 1967. MOREAU. p. Partea I. anul V. Silviu. 126) 2869. în Tratat practic de criminalistică.S. 2886. X. în Tratat practic de criminalistică. MOLNAR. în Criminalistica. Basiliade. Rolul 2883. 85-100. 2004. Romulus. 2877. Inteligenţa emoţională şi coordinates of accomplished suicide in Sibiu country. Editura Teora. volum 13. 2003. iunie 2005. 330-332. Editura Medicală. MORARU. nr. Procuror militar. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. MOLNAR. Bucureşti. 420-423. p. Judecător. MORARU. Vincenţiu. p. I. 2873. Drd. 2881. 2 vol. II. II. Interacţiunea activităţii procurorului cu cea a expertului criminalist în cazul expertizei criminalistice a scrisului. Expertiza urmelor biologice provenite de la animale. Ion. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Romulus. nr. Ministerul de Interne. p. Drd. G. VELCULESCU. 2876. Editura Medicală. Bucureşti. 1982. 2. 2878. 242 [-246] p. 2875. 1978.1978. pl. 17-19. Efectuarea Mihai. nr. MIHĂILESCU. Traian. în Criminalistica. 2874. Traducere din limba franceză de Mihaela Larionescu. Prof. de salivă. Traian. p. 1978. 257-264. 2004. MOLNAR. anul VI. în Tratat practic de criminalistică. Cătălina. jur. Vincenţiu.. în Criminalistica. 2870. p. Bucureşti. Interacţiunea activităţii dintre procuror şi medic legist în cazul cercetării la faţa locului. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Vincenţiu. Particularităţile cercetării la faţa locului în cazurile de suicid. Călinescu”) 2879. constatărilor tehnico-ştiinţifice în investigarea accidentelor de muncă. A. 1964. 2005. + 1 f. Ministerul de Interne.R. DOICAN. 448 p. Editura Luceafărul. probelor criminalistice în procesul interacţiunii procurorului cu expertul criminalist. II. Ministerul de Interne. Procuror militar. p. Vol. (Biblioteca de artă. Pauline. Bucureşti. Bibliografia analitică a cărţilor populare laice.

Washington.. 1979. Editura Tehnică.. III. 2005. British Letter Mail to Destinations 1840-1875. MIHĂILESCU. 2894.C. Claudia. + 2 anexe. Corneliu. Editura Tritonic. Rolul şi importanţa expertizei criminalistice în stabilirea adevărului în investigarea accidentelor de muncă şi avariilor din domeniul minier. MOUBRAY. Presa cotidiană. MOTICA I. Dreptul afacerilor interne şi internaţionale. dr. 2900. 1938. VIII + 102 [110] p. univ. 121 p. 2896. Traducere de Roxana Diaconu. Berlin 1942-45. 1982. TÉTU. I. Guvernment Printing office. Metode fizicochimice folosite în expertiza criminalistică pentru diferenţierea scrisurilor prin intermediul hârtiei copiative. + 8 fotografii. Matheescu-Sinaia. 432. 161 p. MUREA.S.. 1858-1938. Bucureşti. 8. D.avariilor din domeniul minier. A. Ministerul Justiţiei. vol. Bucureşti. Reflexionen über Philatelie. Petre. 2895. Florin. Overseas Maurice. 1997. MOROŞANU. MOUBRAY. cu colaborarea şi concursul domnilor: Gh. Bucureşti. 286 p.. de scrisurile executate cu creioane de culori asemănătoare. 89-107. 1958. 2901. MOROZAN. 2897.. vol. Alfred. Infracţiuni de corupţie.F. vol. în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. foto. H. MORRELL. vol. 2893. mai 2005. Valoarea şi importanţa lor culturală şi filatelică. 304 p. Tiberiu- Ioan. 1998. 3. Vizionare. p. 2891. 1964. Gebr. 2890. Editura Elit. Leipzig 1888. I. + 42 p. 2902. VERLAG HANS HUBER BERN STUTTGART WIEN. [United Nations]. Ewald. 142 p. Editura Moldova. Magistrat drd. Istoricul timbrelor poştale româneşti. p. MÜLLER. Dumitru Andreiu Petre. 2000. I. nr. Pintilie. Theodor. R. 1980. I. Iaşi. Jean François. I. vol. ROŞU. 111-112. Romulus. Liste multilingue des stupéfiants placés sous contrôle international..G.S. 2002. în 20 de ani de expertiză criminalistică.P. vol. Realizare. Formatul Super Preşedintele Secţiei Contencios Administrativ a C. + 8 fotografii. Avocat Baroul Bucureşti. p. foto. MUNTEANU. Michael. inspector P. în Criminalistica. + 5 f. SAFTA. Jiu. ilustr. vol. IFTIMIE. Paris. 185 . Colecţia Foto-Film. Editura Tehnică. 2899.F. II. Dan. ACHIŢEI. Bucureşti. Bibliografie la p. Ion. Nicolae. Tipografia Rapid. Consilier D. 2887. SAFTA. 65 p. Aspecte teoretice şi practice. MOSCHKAU. MUNTEANU. Conf. Multilingual List of Narcotic Drugs Under PENCIUC. Die 50 besten Marken Europas. BERCEA. The Link between Constantin. FLORESCU.J. learning disabilities an juvenile delinquency. 91 p. Marieta. Charles A. Dumitru. Editura ALL BECK. International Control. vol.Senf.S. Radu. 2889. 1984. 1973. CÂMPEANU. MOUILLAND. 1984. 1976. Timişoara. Graphologische Diagnostik. Ion. 368-375. SERBINA. Identitate pierdută. W. Tg. MÜLLER-MARK. Ioan. Zoscsak expert filatelic şi Iancu Ionescu. Editura Universitas Timisiensis. p. Dr. 640 p. 12-15. p. MUSCELEANU. Handbuch für Postmarken-Sammler. MEDEANU. 2898.T. Bucureşti. Realizarea şi exploatarea diapozitivelor. MOREGA.T. 269-279.C.. David. Protecţia copilului şi practicianul social. ENSKAT. II. Editura Luceafărul. Lucian. Limite şi posibilităţi în expertiza criminalistică a pneurilor auto. 2892. Consilier Garda Financiară. Bucureşti. pl. 224 p. II. MURRAY. 375 p. 2003. 180 p. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 2903. U. Mihai. MREJERU. + 16 ilustr. Costache. Jane. 2888. anul VII.

Les empreintes 2906. Détermination digitales et palmaires des lémurieus. Thèse de doctorat de l’Université de Lyon. des pygmeès et des py gmoïdes du basin du Congo. no. MUTRUX-BORNOZ. Les empreintes de la date et de la quantité des taches de sang.. 1937. 9 année. Henry.. în e R. 36-47.I. 1938. p.2. p. Lausanne. 186 .I. Imprimerie de l’Ere Nouvelle. în R. digitales des singes et des dégénéré humains. Henry. MUTRUX-BORNOZ.C. 1937.1. no. Extraits de la Thèse de Doctorat de l’Université de Lyon.C.2904. Henry. des déqónérés humains de toutes races. des signes. 2905. MUTRUX-BORNOZ. 68-81. 10e année.

NAUM. 1 (24). MOLDOVAN. Editura Rapana. 2928. Controlul în Ministerul de Interne. Editura Helicon. Managementul schimbării în Ministerul de Interne. 416 p. Universul Juridic. H. 1987. NEAGU. Niculae. 1997. Teste grilă. Drept procesual penal. Elisabeta. O anchetă dificilă. Bucureşti. Drept Mihai. Editura Ministerului de Interne. 2927. Bibliografie la p. Editura Didactică şi Pedagogică. 2918. Paul S. I ALexandru. univ. Flammarion. NEAGU. 2908. univ. 2920. Mircea. 736 p. tab. Prof. Drept procesual penal. NAGY. 107 p. 2919. 2005. Vol. 2911. NAHAS. Psihiatrie judiciară. 318 p. p. Eriksson. Sinuciderile la femei în Ion.P. 247 p. NACU. NEAGU.E. 2913. Niculae. 1992. NEAGU. 2914. Niculae. Tratat. Partea specială. Unite în operaţiunile de pace. an XI. Bucureşti. 1994. 2003. Practică judiciară. 2925. APOSTOL. 1994. Ion. White Plague [By] Gabriel G. NEAGU. Editura Universul Juridic. Editura Ministerului de Interne. 280 p.. Cocaine. Poliţia civilă a Naţiunilor procesual penal. [1989]. NACU. I. Bucureşti. lumina minţii. Niculae. Chişinău. aer) şi cei biologici ai mediului înconjurător. Editura Ministerului de Interne. Ion. Inteligenţa. Prof. Carmen. 1994. Editura Lumina Lex. Gabriel I. dr. Bucureşti. Tipografia Centrală. Drept procesual penal. dr. 1988. Drept procesual penal. alias Tourne à Dard]. Timişoara. Ion. Curs selectiv pentru licenţă. Editura Compania. (Seria Artă şi meserie). dr. Teste grilă. 1982. 1997. 2002. Berlin. Bucureşti. Editura Academiei Române. Teste grilă. 96104. Drept procesual penal. Bucureşti. 1899. SĂLĂJAN. 236 p. Bucureşti.N 2907. 2003. Titlul original: Quand j’étais photographe. Materielle Beweismittel 2917. NĂSTASE. Practică judiciară.. Ion. infracţiunilor de luare şi dare de mită. NEAGU. DAMASCHIN. Ion. I. Lucica. DAMASCHIN. Editura Didactică şi Pedagogică. Nahas. Conf. Tratat de procedură penală. X. NEAGU. TĂTUŢ. 2002. NEAGU. p. Ion. Ion. Foreword by Jacques Yves Cousteau. Ovidiu. 1997. Rolul interactiv al 2926. Bucureşti. Drept procesual penal. 2916. Partea specială. Anatol. PARASCHIV. Ion. 2915. în Buletin de psihiatrie integrativă. 205-233. Drept procesual penal. univ. II. NEAGU. (Teill) (Mijloace materiale de probă – Partea I). Institutul medicolegal Prof. Iaşi. Drept procesual penal. Mina Minovici.. 2929. Bucureşti. 2003. DAMASCHIN.267-270. 222 [-224] p. 2001. univ. 2923. Editura Pro. NEAGU. Editura Oscar Print. Metodica cercetării Roman. Bucureşti. 2922. NEAGU. NANDRIŞ. Cuvânt înainte. 2912. Middlebury. F.. 2921. 2910. şi II. Editura Şansa SRL. Ion. Traducere din limba franceză de Gabriela CIUBUC. Exploatarea şi tehnica transportului auto. 2006. C. în Ghidul procurorului criminalist. Mircea. NEAGU. 492 [-496] p. . Mircea. În balon cu Nadar de Mihai Oroveanu. 2003. T. NĂSTASE. NEAGU. PARASCHIV. NACHTIGALL. 2001. 1982. vol. Bucureşti. Asist. Tratat. 272 p. Global Lex. NEAGU. XI + 300 p. CarmenSilvia. informaţiei între factorii fluizi (apă. The Great Carmen-Silvia. 558 [-560] p. 352 p.. Îndreptar de practică judiciară. timpul ciclului oestral. Editura Global Lex. NADAR [Félix-Gaspard TOURNACHON. nr. Editura Ministerului de Interne. Emil. 2924. Vol. Gabriel G. (Vermont). 282 p. 1927. 2909. PARASCHIV. Bucureşti. vol. Când eram fotograf.

2936.. Laboratorul de genetică judiciară din Institutul de Criminalistică al I. 345-350. p. 2937. Direcţia Cercetări Penale. NECULA. martie 2005. 637-642. IVANICI. 383 [-384] p. 30-31. anul VII. biolog. Comisar-şef de poliţie. Ion. biochimist. 2006. 4. 25. Editura Scaiul.G. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. anul VI. TENDER. NECULA. 2941. Calea Victoriei. Ioan. nr. în Criminalistica. 2. Bucureşti. 6. p.R. în Criminalistica. nr. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Repere medico-legale. Irina. Inspector principal de 2933. Laboratorul inter- 2931. în Criminalistica. noiembrie 2005. 20-22. 2940. biochimist. nr. Irina. 6. ORĂŞTEANU. 27. 642 [-644] p. 2004. NEGOESCU. Bucureşti.P. iunie 2005.P. 2. Amprenta papilară în oglindă sau adevăr contra minciună. august. NEGOESCU. 2939. 2935. volum 13. Gheorghe. Metodologia determinării profilului genetic. Mihaela-Carmen. 188 . în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. Căpitan. Evaluarea şi managementul şocului. judeţean de expertize criminalistice Timişoara al Ministerului Justiţiei. Alina. Subinspector de poliţie. Ion. noiembrie 2005. 1895. NEGHINĂ. Inspector principal de 2932. VĂDUVA. Bibliografie la p. Subinspector. căpitan. Comisar de poliţie. 2944. Istoria grănicerilor şi a începutului poliţiei de frontieră. Subinspector de poliţie biolog. Ionel. NECULA. 99. biolog. Direcţia Cercetări Penale. nr. 29. Subcomisar de poliţie. Fingerprinting genetic molecular sau Amprenta ADN pentru identificarea de persoană. Alina. Procedee de revelare a urmelor papilare în laboratoarele Poliţiei tehnicoştiinţifice din Franţa. Conferinţa Internaţională a utilizatorilor de sisteme biometrice. anul VII. Expert criminalist. General de brigadă (r) dr. Editura Triumf. Ilie. p. 31-34. NECULA. ORĂŞTEANU. 2005. p. în Criminalistica. anul IV. p.1895 / de…. p. 2942. Motorola Printrak Bis 2005. 2. Institutul Naţional de Criminologie. 2003. 32-33. p. nr. Ionel. 2938. p. Mihai. nr. NEAGU. 444-449. General de brigadă (r). şef Serviciu Identificări judiciare din Institutul de Criminalistică. 2943. Bibliografie la p. 1. Infracţiunea de viol din perspectiva serologiei judiciare şi a testului ADN. în cazul unor infracţiuni privind protecţia mediului. în Investigarea criminalistică a locului faptei. NEGOESCU. anul VII. 2003. anul II. Bucuresci. în Criminalistica. Sever. Tipografia şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu.G. mai 1999. Studiu statistic şi medico-legal / asupra / suicidului în Bucuresci / de la / 884 – 1895 / Tesă / pentru / doctorat în medicină şi chirurgie / Susţinută la…. anul VIII. martie 2000. NEGOESCU. Ionel. Alina.2930. ianuarie 2004. 6-7. Interferenţa dintre biometrie şi criminalistică (I). Braşov. 116 p. noiembrie 2002. p. Costul crimei. NEGOESCU. 2. General de brigadă (r). NEAGOE. Niculae. Bucureşti. 21-22. poliţie. Bucureşti. Subinspector de poliţie. 368-371. p. p. 2006. nr. Dispozitiv pentru proiectile trase cu arme de foc.R. Laboratorul de genetică judiciară din Institutul de Criminalistică al I. ORĂŞTEANU. NEDELCU. Petre. Consilier juridic. poliţie. în Criminalistica. Cercetarea la faţa locului din zonele de ecoton. Editura Luceafărul. Infracţiunea de viol din perspectiva serologiei judiciare şi a testului ADN. Institutul de Criminalistică. NEAMU. nr. Teoria şi practica întrebuinţării poliţiei civile în operaţiunile de pace ale Naţiunilor Unite. în Criminalistica. în Criminalistica. 2934. Subinspector de poliţie biochimist. anul I. NECULA. Irina. p. nr. Ionel. 303-305. 29. Cristian. Subinspector. 6.

2945. nologue dans la cité. M. Editura Albatros. 20-24 noiembrie 2000. [1990]. NELKEN. Itineraire 2962. Les causes des e incendies.A. France. cu tab. 1938. l’actued et les postulats des droits de l’Homme. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. NÉGRIER-DORMONT. 2963. NÉGRIER-DORMONT. Banii şi puterea. Bucureşti. Editura Humanitas. p. NEGULESCU. 2964. Lygia. Collection Constats et Prospective Chlorofeuilles édition. 1999. în R. NÉGRIER-DORMONT. Cesare. Ornea. Étude anthropologique et médico-legale. NÉGRIER-DORMONT. 132-139. 2954. Editura Pandora. Bucureşti.I. L’homme criminel.. par Cesare Lombroso. NEGRUŞ. Paris. no. 218 p. Bournet . + 40 f.. Intelectua- litate şi criminalitate. N.a. 1997. NÉGRIER-DORMONT. Crimino- Editura Albatros. p.R. [par] Lygia Négrier-Dormont. Bucureşti. imprimat greşit: Bernet F. Paris. republicată sub titlul Tratat practic de grafologie.3. BEJAN.A. Letourneau + Atlas. p. Avec préface par M. Radu. NÉGRIER-DORMONT. Traduit… par Mr. 2949. NEGREA. 189 . Institut de Editură şi Arte Grafice. Bucureşti. Regnier et Mr. A. 365 p. NEGRU. no. Nanterre. P. NÉGRIER.. F. (Anexa). 2961. NEGREA-RÂMNICEANU. Paris. 1972.. I şi II. NEGRAPONTE.C. Edition Litec. Bucureşti. 432 p. Lygia. Drept procesual civil. 1995. Félix Alcan. Era digitală. Radu. E. Crima pasio- nală (studiu). S. 2951. 2959. Lygia. Bucureşti. Atelierele Adevărul S. Bucureşti. f. Editura All. NEGOIESCU. Essai de criminologie sur l’acte. Bocca Frères. Civilizaţiune şi criminalitate. 1992. 2956. SOARE. 1988. 10e année. 1 G. „Cultura Românească“. pl. 140-171. Paris. Bibliografie la p. Parchetul 2957.. M.3 din 20 martie 1935) 2952. 2948. Regards 2950. 1935. TĂNASE. Mihail. 1937.3. 520 p.. Procuror. monedă la cecul electronic. Vasile. 1983. 1990.-S. NEGREA. 1995. Priviri critice asupra factorilor ei determinanţi. 251 p. 410-420 (Biblioteca de filozofie a culturii româneşti). NEGREA. Pe pagina de titlu. 2946.. 2960. NEGREA. Ediţie şi studiu introductiv de Z. Les Cours de Droit. 2965.. Lygia. 2953. De la scoicile- logie (manuel). Turin. (Extras din Gazeta Tribunalelor nr. Lecţia de fotografie.-S. Târgovişte. Editura Didactică şi Pedagogică. 208 p. NEGREA-RÂMNICEANU. Bucureşti. 239 p.. 181 [-185] p. 1984. 10 année. posés Le Criminel et La Victime depuis la nuit des temps jusqu’à nos jours. La Crimi- culturii. 15 p. cu peste 150 autografe şi exemple (Caracterul omului dezvăluit prin scris). Încercarea autovehiculelor. Preface de Jean-Claude Soyer. Geneza formelor chronologique de Criminologie et d’Anthropologie Philosophique. Sinaia. XL planches Deuxième édition. 169 p. 1988. I. 1984. Ioan. Lygia.P. L’incendie volontaire et nologie (manuel polycopie). Criminologie de l’Acte. Bucureşti. Garenne-Colombes. Nicholas. F. Ecole d’Anthropologie de Paris. 2947. 2958. Lygia. Le crimi- de pe lângă Tribunalul Vrancea Tactica audierii martorilor (infracţiuni contra vieţii). 1933. Mars 1989.I. Tratat practic de grafologie ştiinţifică la îndemâna marelui public. 2955. NEGRU.C. NELKEN. Editura Eminescu. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. 192 p. Editions Européennes Erasme. Etude sur les tueurs en serie. RADU. Ion. 1 l’alibi. Dumitru. 368 p.. 1887-1888. 131-139. Edition Litec. Moneda. în R. XXIV + 682 [-684] p. Aplicaţiuni practice. Râmniceanu [M]. 1938. vol.

[1980].+ 1 f. Ministerul de Interne. Expertiza urmelor formă lăsate de animale: Examinarea urmelor sonore. 2979. Frank H. şi omul. Institutul de Arte Grafice. Dong. Editura Polirom. p. 97. Sharon Colacino. 1 f.1999. Ghid practic de ambientare. pl. Colecţia Media Business. Bucureşti. Consulting Editor. Tabla de materii şi în limba engleză şi rusă. 2003. Dan. Editura Didactică şi Pedagogică. Basle. 10 année. Dr. Ediţie revăzută de Ecaterina Ciorănescu şi Mihai Elian.. Stan. an XI. Bucureşti. Structura somato-psihică. 1991. Dr. I şi II. Traducere coordonată de Cristina Coman. Vasile. NENIŢESCU. 1 (24). 1972. Ciba-Geigy Limited. NENIŢESCU. p. + 40 p. 2974. 514 p. Manual. NICOLAE. Editura „Tiparniţa“. Judy. Costin D. Manuela. Ph. anatomy. Tradiţie şi comu- 2977. NESSELRODE.2966. Manual pentru acţiuni de căutare-salvare. Ministerul de Interne. vol. 2976. Grafologie. manuscrise şi fotografii. NICOLAE. PIRTEA. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. 684 [-688] p. pl. Dreptul penal Alfred Jean. Mirajul televiziunii. Carol. Pedagogică. Editura 2968. Constatarea Ediţia a V-a. Wadsworth. nicare. 2983. Colonel. Alfredo. cu fig. The University Press of Kentucky. 1907. D. 1985. Alfred Jean.-S. 2971. NENCESCU. 406-413. par Prof.. 190 .C. Crime al minorilor. Bucureşti. Chimie generală. 2003. în Criminalistica. Viorel. 160 p. 2000. FISCHER F. Thomson Learning. color. Totul despre relaţii publice. X. 2003. p. Marian. 247-258. Cuvânt înainte de comisar-şef Gheorghe Boblea. 2005. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. NICA. I.. NEWSOM. OPREA. cu fig. NEMEŞ. Berlin. Ediţia a IV-a. Bucureşti. 49 p + 1 anexă. NICKELL. 2981. 4. vol. Librairie Universelle. 2972. 1982. Switzerland. 170 p. disimulării adevărului cu ajutorul aparatului pentru detectarea efectelor emoţiei asupra scrisului. Science. Maior ing. [2] f. Bucureşti). Alfredo Niceforo avec préface du Docteur Lacassagne et nombreux documentes photographiques des services d’identité judiciarie de Paris. în Tratat practic de criminalistică. 381 p. vol. Tabelele în forzaţ. Răzvan.447] p. Locotenentcolonel. LV. 2967. Constantin. 76-84.I. Editura Didactică şi Pedagogică. tabele + erată (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). 2975. 2969. NICHIFOR. 2973. NICEFORO. Bucureşti. nr. Gheorghe. no. Cu un cuvânt înainte de Constantin Ciopraga. Ion. Atlas of human 2982. anul IV.. Metode şi mijloace de comitere a falsurilor în documentele pentru trecerea frontierei. 932 p. p. 2980. Mihai Eminescu. vol. 183 p. Metods of Forensic Detection.. NICA. Nemo [Nae Ionescu]. II. 403 p. reeditată 1936 (Editura „Bibliofilia“. p. Index 36 p. Paris. KRUCKEBERG. NELKEN. Joe.. John. The Realities of public Relations. NEREMZA. PARASCHIV. VANSLYKE TURK. 1926. Tipografia şi litografia românească Societate anonimă. Les Incendies volontaires. 2978. nr. 194-211. 2970. Dean.D. NICHIFOR. 33-35. Iaşi. vol.4-5. Analiza corelaţională a factorilor de risc în declanşarea tulburărilor psihice reactive. Bibliografie la p. 108 p. NICOLESCU. Dresde et Lausanne. La police et l’enguête judiciaire scientifique. 1978. Locotenent-colonel. 1938. în Buletin de psihiatrie integrativă. fig. grafică. Bucureşti. Unităţi de măsură. în Tratat practic de criminalistică. 1929. Chimie organică. Colonel.. Editura Eminescu. IV. e în R. Titlul original în limba engleză: This is PR. NETTER. Drăguţa. vol. F. iulie 2002.. + VII + 445 [. Scrisul Didactică şi 2003. 2003. Costin D. Oradea. 1291 p. M. II 1053 p.

Sergiu. NIŢĂ. 2000. NISTOR. 1996. Coordonatorul colecţiei: Gabriel Vasile Niţă. p. PASCU. 2995. 2002. A. Editura Polirom. TEODORESCU. Garnier Fréres. iunie 2006. Prefaţă de Liviu European. Opere complete. Costică. Vol. NISTOREANU. Bucureşti. Drept penal. Aforisme. Florin. Editura Militară. pl. Marina. Gabriel Vasile. 245 p. Dodd. poliţie prof. 33-35. Robert A. NICULESCU. 1998. 2990. Prevenirea infracţiunilor prin măsuri de siguranţă. 1974. NIŢĂ. nr. 2992. Dr. Vasile. Traité Pratique des Projections Lumineuses Spéciales. 407-410. Bucureşti. Iaşi. Octav. Gheorghe. NICULAE. NISET. Neculai. Oxford University Press. Paris. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“. Prof. Ediţie critică în 15 volume GIORGIO Colli şi MAZZINO. Situaţii deosebite ce pot interveni în identificarea criminalistică. MOLNAR.. 151 p. 1991. NIŢĂ. Serviciul Editorial. Gheorghe. în Criminalistica. NIGEL. Comisar-şef de moniului cultural în România. Dumitru. Mişcarea autovehiculelor. Ion. 131 p. vol. Consideraţii privind metodologia infracţiunilor prevăzute de Legea nr. Sociologia banilor. Editura AION [Oradea].II. Călăuza Gardianului. Paza penitenciarelor. Bucureşti. Dr.. Ediţia a II-a. 2991. Culegere de acte normative. 2001. Ioan. 529 [-531] p. Economia. arh. Bibliografie la p. Gheorghe. Aspecte metodologice ale investigaţiei penale în domeniul infracţionalităţii informatice. vol. Florenţa. Traducere din limba germană de Simion Dănilă. 220 p. 1999. NIETZSCHE. BOROI. 1998. 663 [-669] p. Montinari. The Sociology and E. ROMAN. Editura Universitară „Ion Mincu“. anul VIII. 2985. Libraires-Éditeurs. 258-267. 2996. Friedrich. Timişoara. ROŞCA-FRIDOLIAN. poliţie drd. Prevenirea abuzurilor îndreptate împotriva minorilor. NICULAE. 3003. Gheorghe. 3. Bucureşti. 2006. 2997. Gheorghe. 3. 1931. în Realităţi şi perspective în criminalistică. violenţă în România – 1990-2002. New York. raţiunea şi societatea contemporană. Gheorghe. NIETZSCHE. Traducere din limba engleză de Mihai-Eugen Avădanei. + 2 f. I. Criminalitatea cu Traducere din limba germană de Amelia Pavel. 3001. Simion E. p. [selecţie]. PĂUN. Friedrich. NISTOREANU. Editura Ministerului de Interne. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 2999. 293 [-295] p. GOŞA. nr. Durkheim. Criminologie. Mircea Aurel. vol. Editura Hestia. Institutul 2994. 217-218. Bucureşti. II. NICULAE. 1996. Cristian. Îndrumar pentru poliţişti. I. 7-9. 2989. DOBRINOIU. mai 2003. LAZĂR. univ. p. 678/2001. 269 p. Bucureşti. NIETZSCHE. 2987. Bucureşti. Humanitas. Criminalistică. cu ilustr. GORESCU.2984.. Friedrich. 2988. 3002. Note de curs. Poezia. Valerică. V. 2998. 222 p. anul V. 1987. 1. 2993. Partea specială. 278 p. Editura Europa Nova. NISTORESCU. Editura Ager. G. dr. Naşterea tragediei. Bucureşti. Expertiza tehnică a accidentului de circulaţie. 2006. Traducere din germană şi studiu introductiv de Claudiu Baciu. NIEWENGLOWSKI. Ilie. Comisar-şef de Încercare de transmutare a tuturor valorilor (Fragmente postume). Marcel. Dr. 202 p. Scrieri postume (1870-1873). Editura Europa Nova. NISTOR. NISTOREANU. Gabriel Vasile. în Criminalistica. Consideraţii inactuale I-IV. Chelcea. Mihalache. 2003. Voinţa de putere. 735 p. 639 p. p. 2002. Alexandru. 1912. ilustr. NICULĂIASA. Marketing & Mana- gement electoral. GHEORGHEDIAC. directorul Institutului pentru Cercetarea şi Prevenirea Criminalităţii – Inspectoratul General al 191 . STOLERU. DRAGOMIRESCU.-H. LUNGU. vol. Protecţia patri- 2986. 3000. Editura Universitas XXI.

anul VII. 2. NOVAC. Chestor de poliţie. Editura Junior. Scrisori despre logica lui Hermes. 3005. stilistică. ortoepie. Editura Ministerului de Interne. Bucureşti. lexic. Cooperarea internaţională în domeniul combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri. 3007. p. martie 2005. 232 p. Fotografia de la A la Z. NIŢULESCU. Constantin. NIŢĂ. NOICA. 446 p. 192 . Editura Cartea Românească. 165 p. în Criminalistica. 2003.Poliţiei. Lexicon al greşelilor de limbă română. 26-28. gramatică. drd. 1973. 71 p. 1996. Bucureşti. ortografie. Fonetică. 3004. Gabriel Vasile. Cristian. Mircea. 3006. nr. punctuaţie. 1986. Editura Tehnică.

SULLIVAN. 24 [-28] p. Criminals Investigation (Principiile fundamentale ale investigaţiei criminale). la capătul firului. 3014. 771 p. 3018. 1993. Editura Dacia. Criminalistics. reeditată.. 271-277. Rezumat în limba engleză. Bucureşti. OANCEA. Constantin-Daniel. 18-19. Ioan Constantin-Daniel. 3025. univ. în Criminalistica. Centrul de Studii Postuniversitare. Iaşi. Probleme de crimino- Traducere din limba franceză de Dana Lungu şi George Neamţu. 207 p. 1974. nr. Editura Eminescu. Melania! Editura Dacia. USA. Ştefan. Mileniul III. Bucureşti. 3019. Sisteme de securitate. 243 [-247] p.19). Drept penal. OJOG-BRAŞOVEANU. 2002. Editura Albatros. 227-238. la mănăstire. 215 [-223] p. 262 p.N. O’HARA. 1974. [Bucureşti]. Bucureşti. Rodica. O’BRIEN. Studiu introductiv de prof. 1976. OJOG-BRAŞOVEANU. Ion. Practical fire and mansardă. 1994. 205 [-207] p. Craiova. 1971. OJOG-BRAŞOVEANU. conf. în Investigarea criminalistă a locului faptei. Bibliografie la p. 1978. Charles C. London. Bucureşti. OANCEA. .9). Psihologia conso- are alibi. 309 [-312] p. 3028. 202 p. în Criminalistica. Editura Ştiinţifică şi dezlănţuie. 277 [-279] p. 1972. O’ COONNOR. Republicat în 1998. dr. Bucureşti. Bibliografie la p. Omul de Ştefan. ŞPAN. 3010. Bucureşti. 3026. Editura Didactică şi Pedagocică. Remus. (Aventura. Traducere manuscris. Teză… de Odobleja Ştefan. Pantelimon Golu. martie 2001. Editura Albatros. Rezumate în limbile engleză şi franceză. (Facultatea de Medicină din Bucureşti). [1928]. Moartea semnează indescifrabil. 3013. (Aventura. Bună seara. OJOG-BRAŞOVEANU. Rodica Cocoşatul 3016. Pantelimon Golu. 16). Bucureşti. univ. Editura ALL. Editura Scrisul Românesc. Iacob. cu fig. Rolul organelor de cercetare penală în activitatea de investigare criminalistică a locului faptei. OANCEA. 237 [-239] p. p. (Colecţia Sfinx. Springfield Illinois. CRC Press Boca Raton. Rodica. Comisar-şef de poliţie. Rodica. p. Editura Albatros. Plan diabolic.a. Mihai Drăgănescu. Ştefan. 3027. J. 1975. 3022. 2001. dr. 1982. ODOBLEJA. Prefaţă de Constantin Noica.C. şi tab. Fundamentals of 3011. Tipografia „Avântul“. 1976. OJOG-BRAŞOVEANU. Florida. OJOG-BRAŞOVEANU. 680 p. potrivit ultimelor modificări legislative. şi facs. 2004. rezonanţei. anul III. 284 p. Rodica. Enciclopedică. Rodica. Editura Polirom. Editura Militară. OJOG-BRAŞOVEANU. Cluj. 1973. Albert. 1973.P. 1984. Ştefan. OANCEA. 3021. Aspecte metodice privind administrarea probelor în activitatea de cercetare penală a poliţiei. 1971.. (Scorpionul). p. Cluj-Napoca. Îngrijirea ediţiei. Spionaj arson investigation. 571 p. dr. Thomas Publisher. K. Studiu medico-legal. 3017. Ioan. 3012. Bucureşti. logie. Bucureşti.A. f. Holbrook Press. 223-230. Bucureşti. Bucureşti. Note de conf. 661-674. 2. univ. OANCEA. (Fantastic Club). Charles E. OGIEN. Rodica. Scrieri inedite. Accidentele de automobil. ODOBLEJA.O 3008. ODOBLEJA. fourth edition. 3015. Enigmă la Theory and practice. 3020. R. Craiova. Comisar drd. (Colecţia Sfinx. Rodica. 1971. Traducător [din limba franceză] P. Introducere în logica 3009. Sociologia devianţei. cu fig.7) 3024. studiu introductiv şi note de Alexandru Surdu. (Clepsidra). Ion.. P. OJOG-BRAŞOVEANU. USA. 3023. Minerva se nantistă. Editura Scrisul Românesc. Partea generală. Psihologia conso- nantistă şi cibernetica. Editura Albatros. 261 [-263] p. ODOBLEJA.

Editura Nemira. Bucureşti. Rodica. Cluj-Napoca. Rodica. OJOG-BRAŞOVEANU. 268 [-270] p. Editura Militară. Logofătul de taină. Bucureşti. 1984. vol. 35). OJOG-BRAŞOVEANU.. Bucureşti. 3041. Rodica Dispariţia 3030. Rodica. Ochii Militară. OJOG-BRAŞOVEANU. 3053. Editura Juventus. Anchetă 3045. 1976. 3046. OJOG-BRAŞOVEANU. Bucureşti. Cutia cu 3034. OJOG-BRAŞOVEANU. liliacul. 3047. Rodica. as. Editura Militară. 1979. Bucureşti. 3050. 1978. Editura Militară. Nopţi albe pentru Minerva. Editura Nemira. Militară. OJOG-BRAŞOVEANU. (Colecţia Sinx. 3033. 3035. vol. (Scorpionul) secret al lui Altin Bey. Rodica. 320 de de miercuri. Iaşi. 1983. 3042. 270 [-272] p. 1989. Rodica. OJOG-BRAŞOVEANU. 222 [-224] p. 304 p. 268 [-271] p. OJOG-BRAŞOVEANU. 3056. Editura Militară. O toaletă a 3039. 1982. (Scorpionul). 251 [-253] p. Rodica. 288 p. Editura Militară. (Aventura). Editura Dacia. OJOG-BRAŞOVEANU. 320 de pisici negre. nasturi. Serie nouă 5). 221 [-224] p. dincolo de Cornul lunii. I. OJOG-BRAŞOVEANU. OJOG-BRAŞOVEANU. Crimă prin mica publicitate. OJOG-BRAŞOVEANU. Rodica. Editura Militară. OJOG-BRAŞOVEANU. Rodica. 3037. Rodica. OJOG-BRAŞOVEANU. Bucureşti. 228 [-230] p. Rodica. 1992. Agentul statuii din parc. 80 p. Editura Dacia. OJOG-BRAŞOVEANU. Bucureşti. reeditată. 1975. 1981. 364 [-367] p. 1981. 235 [-239] p. Editura Bucureşti. Rodica Apel din pisici negre. 1977. Bucureşti. Ştafeta. [Bucureşti]. OJOG-BRAŞOVEANU. OJOG-BRAŞOVEANU. Bucureşti. Bucureşti. Editura Albatros. Rodica. Violeta din seif. Vulturul în infern. (Colecţia „Sfinx“.. Rodica. Editura Canova. (Colecţia „Sfinx“. 1998. Editura Marin Preda. Editura Nemira. Editura Militară. Rodica. din bikini. 3054. 3043. Bucureşti. Întâlnire 3040. Editura Militară. Rodica. şi misterul din parc. Cianură pentru un surâs. Editura Militară. 1985. 1994. Bucureşti. Al cincilea ne uităm la ceas. 1999. 3051. pisici negre. OJOG-BRAŞOVEANU. Bucureşti. Rodica.3029. Să nu 3032. Editura Militară. Editura Odeon. Bucureşti. 60). 1988. 312 p. OJOG-BRAŞOVEANU. jupâniţei. Rodica. 336 p. Rodica. OJOG-BRAŞOVEANU. OJOG-BRAŞOVEANU. Letopiseţul Editura Militară. 1987. Editura Albatros. Rodica. (Colecţia „Aventura“). Rodica. Bucureşti. Coşmar. Rodica. OJOG-BRAŞOVEANU. 3052. Bucureşti. 292 p. Rodica. 3057. II. 3038. (Colecţia Sfinx. Întâlnire la Elizeu. 3055. Melania de argint. 269 [-271] p. Editura Militară. OJOG-BRAŞOVEANU. 1999. 398 [-400] p. Rodica. (Cutezătorii). OJOG-BRAŞOVEANU. Bucureşti. 304 p. 253 [-255] p. 1990. Craiova. Rodica. Rodica. Telefonul necunoscut. OJOG-BRAŞOVEANU. (Colecţia Sfinx. Editura 1980. Editura Militară. Poveste imorală. Anonima la Elysée. 272 p. OJOG-BRAŞOVEANU. Bucureşti. 1990. Dab Editura Albatros. Cluj-Napoca. OJOG-BRAŞOVEANU. (Colecţia Sfinx. Bucureşti. A înflorit 3036. Bucureşti. Bucureşti. 1986. Editura Albatros. Editura Nemira. Bucureşti. 2 vol. 68). 214 p. 3048. 320 de 3049. 1977. 194 . Panică la căsuţa cu zorele. 3031. Rodica. 270 [-272] p. Rodica. 1992. 1991. 1998. 189 [-191] p. (Aventura). 1978. OJOG-BRAŞOVEANU. 75). Bucureşti. (Colecţia „Sfinx“). 226 p. 253 [-255] p. 1992. la Liz Taylor. 3044. OJOG-BRAŞOVEANU.70).

iunie 2006. 290-303. OJOG-BRAŞOVEANU. Rodica. p. Antoaneta. Bucureşti. 2000. 3077. 2002. Dezvoltarea şcolii româneşti de criminalistică. OJOG-BRAŞOVEANU. Răzbunarea sluţilor. A înflorit liliacul. Divinaţie şi vrăjitorie în context comparat. 3076. OLTEANU. 2001. Bucureşti. drd. Locotenent-colonel. 3062. 3061. 2000. Bucureşti. Poliţia Municipiului Cluj-Napoca. 2000. Logofătul nilor de omor în echipa complexă. 23-27. Editura Nemira. Bucureşti. Editura Nemira. 2002. Despre necesitatea existenţei unei metodologii a cercetării activităţilor ilicite. Necu- noscuta din congelator. Aguilera. Bucureşti. 2004. Apel din necunoscut. 2004. 3065. Constantin Dr. ONUL. OJOG-BRAŞOVEANU. OJOG-BRAŞOVEANU. 3070. Bărbaţii tarjeta de identidad. 3071. OLARU. OLTEANU. Cercetarea infracţiu- Editura Nemira. Bucureşti. Rodica. anul VIII. Rodica. 3059. în Şcoala românească Biroului criminalistic. OJOG-BRAŞOVEANU. se dezlănţuie. O toaletă a la Elisabeth Taylor. Editura Nemira. Editura Paideia. Stelian. 1999. Bucureşti. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. Editura Nemira. Editura Nemira. OJOG-BRAŞOVEANU. Bucureşti. Editura Nemira. Bucureşti. 3078. 3081. Al cincilea de criminalistică. 3068.3058. 3066. Rodica. Mimandez. Ioan. Univ. OLTEANU. Rodica. OJOG-BRAŞOVEANU. p. 1975. Rodica. OLORIZ. Bucureşti. Anonima de miercuri. OJOG-BRAŞOVEANU. ne uităm la ceas. Gabriel. Ion Gabriel. 609 p. OJOG-BRAŞOVEANU. 1909. Plutonier – tehnician criminalist. OJOG-BRAŞOVEANU. Minerva pe care le îmbracă constatarea infracţiunii flagrante în cadrul investigării infracţiunilor de trafic de droguri. File din istoria proastă. Rodica. Ion Gabriel. 3080. p. Bucureşti. Editura Scriptum. Bucureşti. Editura Scriptum. OLTEANU. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Rodica. 18-20. Editura Nemira. Rodica. 72-73. Ministerul de Interne. Sinaia. 3064. 2002. 2001. 3067. 3069. Lector univ. OJOG-BRAŞOVEANU. Bucureşti. Metoda chimică de 195 . Bucureştilor – însemnările unui primar general – Editura ALDO. dr. Editura Nemira. Şcoala de solo- sunt nişte porci. OLTEANU. Guia pare extender la as. 3082. OLTEANU. p. Bucureşti. statuii din parc. Rodica. 96-100.. în Criminalistica. 3060. Editura Nemira. Să nu Gabriel. Rodica. 20-24 noiembrie 2000. Rodica. OJOG-BRAŞOVEANU. 3073. Lector univ. 518-523. 3075. Editura Nemira. 2001. OJOG-BRAŞOVEANU. OJOG-BRAŞOVEANU. 2002. Dispariţia Reguli tactice ce guvernează desfăşurarea cercetării la faţa locului. Aspecte specifice 3063. 1999. Nopţi albe pentru Minerva. OLTEANU. p. dr. Rodica. Ioan. Rodica. 2006. Editura Dareco. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 3079. 3072. Ioan. Bucureşti. Lect. 2003. 278 p. Coşmar. nr. Editura Nemira. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 3. p. Madrid. Bucureşti. Bucureşti. TRUŢĂ. Grasă şi monie. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. 3074. 2000. Folosirea rezultatelor şi constatărilor tehnico-ştiinţifice şi expertizelor criminalistice în cadrul anchetei penale. Bucureşti. OJOG-BRAŞOVEANU. şeful de taină. 2000. Rodica. Bucureşti. 2000. 2000. Bucureşti.

Nelu. Itinerar inedit prin case 3087. Subinspector bio- 3089. Editura Turism. Ordinea publică. Second edition. CIOBANU. Klaus. Darmstadt. 192 p. chimist. Bucureşti. La identificacion dactiloscopica. with an introductions by prof. 13-14. Competenţa după calitatea persoanei în ceea ce priveşte lucrătorii de poliţie. în Criminalistica. OPREA. 159 p. anul V. Autori: Anghel Andreescu. 1986. Anghel Andreescu. ORĂŞTEANU. ianuarie 2003. Cugetări. 3091. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. vechi din Bucureşti. The Science and Psychology of Profiling. Petre. I. p. Bucureşti. 131 p. 3085.-D. 1974. bg. Editura Ministerului de Interne. John Henry Wigmore. dr. Octavian. nr. OPPERMANN. selecţie. 3083. München. David. 1913. NEGOESCU. nr. 18-19. Schmidt Römhild. p. 2002. OWEN. Transmisii automate pentru automobile. 1972. Strafrecht und Psychoanalyse (Drept penal şi psihoanaliză). Ordinea publică în unele state ale lumii. 1996. Gheorghe Apostol-Ion. Barnes & Noble Bookes. Irina. după intrarea în vigoare a Legii nr.punere în evidenţă a urmelor latente cu ajutorul adezivului universal „superglue“. Editura Ministerului de Interne. Criminal minds. 23 p. Opp. Albert S. Autori: Col. în Criminalistica. Coordonator ştiinţific: Gl. Ştiinţe criminalistice. 4. OPRAN. Subinspector biolog. Sport- 3095.M. ORTIZ. 222 p. 2002. OPRIŞ. Personenerkennung – Fernando. ediţie revăzută şi adăugită. 3088. anul III. 196 . Lübeck. OSTERMEYER. Testul ADN – primele rezultate. nr. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Questioned Documents. 3093. Contele de Johan. Essen. anul VI. OXENTIERN. 349 p. 1. Abweichendes Verhalten und 3090. Boyd Printing Cy Albany. mai 2004. second printing. II. 3094. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Habana. 3. Bucureşti. 1998. în Criminalistica. 1999. 3092. Coordonator ştiinţific: Constantin Sfichi. Gesellschaftsstruktur (Comportament deviant şi structură a personalităţii). K. componentă a securită- ţii naţionale. iulie 2001. 247 p. vol. Constantin Sfichi. Ruiz. Gheorghe Apostol-Ion. 37-39. 360/2002 privind Statutul poliţistului. Editura Vestala. Traducere şi prefaţă de Adrian Mitu. 2004. Daktyloskopie (Identificarea persoanei Dactiloscopie). 3086. 3084. Editura Printech. New York. Alina. Berlin. OSBORN. Col. 1930 . H. p. laboratorul de genetică judiciară din Institutul de Criminalistică al Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Adriana. p. 1975. + XV. Călăuza ofiţerului de TRÎMBIŢAŞU. PANAITESCU. 1976. TRÎMBIŢAŞU. septembrie 2004. ziarişti şi istorici confruntaţi cu conflictele iugoslave. PANAITESCU. Iaşi. Michael. Prof. 2003. Traducere din limba franceză de Carmen Ionescu. 190-194. Expertiza medico-legală pentru stabilirea vârstei. Corespondenţi de război. 2002. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine.. Alexandra. Editura Tritonic. în Tratat practic de criminalistică. 3100. 3110. Identitatea pedopsihiatriei în „tranziţia românească”. 31-41. PALMER. p. PANGHE. 1965. 2005. 4. PANAITESCU. Viorel.P 3096. Viorel. Corneliu. Probleme medico-legale ale activităţii în cabinetele stomatologice. Doru. Difficulties in anthropological sex determi/nation on coxal bones. legală în catastrofele cu număr mare de victime. volum 13. Bucureşti. 2002. nr. Jurnaliştii. volum 13. BELDIE. în Revista Corneliu. 280 p. P. ROŞU.. PALMER. Michael. Portretul vorbit. PANGHE. Bucureşti. nr. PAMFIL. ROŞU. Camil. Persoană şi devenire.G. 312-316. PALL. 281 p. an XI.Andreescu şi P.. 3098. Viorel. 1976. 3104. Corneliu. Funcţionare motorie în autism. Realizarea portretului vorbit la faţa locului. 269-274. vol.. Eseu de antropologie. 3113. [Bucureşti]. Constantin. 465 p. Activitatea medico- 3099. 196 [-198] p. PANAITESCU. în Tratat practic de criminalistică. PANGHE. PANAITESCU. Bibliografie la p. 1976. Bibliografie la p. PANGHE. Bucureşti. 759 p. p. 4 (27). vol. GĂNUŢĂ. Bucureşti. scribi sau conţopişti. 1961. Presă şi Editorial. volum 12. dr. Urmele urechilor. Editura Tritonic. PANAITESCU. PANDREA. 230 p. Ministerul de Interne. 1945. Bucureşti. X. Viorel. Fundaţia Regele Mihai I. . PALLADY. în Revista Română de Medicină Legal / Romanian Journal of Legal Medecine. 3107. 105-108. DUMITRESCU. RUELLAN. p. ROŞU. Editura de Stat Didactică şi Pedagogică. Petru C. 201-211. Metode de investigaţie în practica medico-legală. volum 12. 2005. Dr. Bucureşti. M. 3115. p. X. N. MUREŞAN. Francisc. Nicolae. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine.. 51-56. 3105. 216-219. 3097. Cu colaborarea comisarilor G. Viorel. Corneliu. 3101. Inspectoratul General al Miliţiei. Traducere din limba franceză de Carmen Ionescu. vol. 232 p. Dr. Societate Anonimă. 3108. Eduard. 273-279. 170-177. Mariana. PANAITESCU. nr. PANĂ. Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. vol. 4 (27). 2. în Şcoala românească de criminalistică. C. Editura Matrix Rom. Motoare cu ardere internă. 3106. Adriana. Bucureşti.P. iunie 2005. Atelierele Grafice Socec & Co. Nicolae: 3114. 3109. nr. Viorel. Editura Academiei. NEGURESCU. Evoluţia metodelor de lucru cu cartotecile <modus operandi> în România. Bucureşti. Iaşi. nr. Serviciul Cultural. Ministerul de Interne. martie 2005. poliţie însoţită de Călăuza cetăţeanului. 3102. Bucureşti. I. Anatomia regională a feţei şi gâtului. p. PANAITESCU. Bucureşti. în Buletin de psihiatrie integrativă. p. 2000. 3. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Lecturi din izvoarele istoriei Evului Mediu. ROŞU. Ministerul de Interne. 111-116. Mariana. 3103. 219 p. OGODESCU. 1984. Editura Litera. 218 p. 3112. Mariana. an XI. vedete. p. Institutul de Criminalistică. Mariana. p. 1. Editura Medicală Naţională. PANAITESCU. Criminologia dialectică. 2004. Alexandra. Ministerul de Interne. nasului şi ale altor părţi ale feţei şi corpului uman. 1974. I. Denis. POPA. în Buletin de psihiatrie integrativă. 133 p. nr. Începuturile şi biruinţa scrisului în limba română. Petre. Mirto. Bătălia pentru ştiri. 3111. 1909.

Bucureşti. Jassy (Impr. Michele. Tache. Editura Academiei R. 2000. RICHELLE M. 1 f. suprarenale. Bucureşti. PARHON. Manual.8. 89112. PANGHE. Vol. M. I. IV. 3131. (Extrait des Bulletins des médecines et naturalistes de Jassy. + erată (Academia R. Opere alese.P. Caractères objectifs de l’écriture.. 1978.C. nas şi alte părţi ale feţei. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. p. Casa Şcoalelor. (Restituţio) 3126. grafie. M. scientifique. 3125. Goldner). portret + 11 f. Folklor. Bucureşti.8 et 9). ANGHELESCU.3116. Bucureşti. + 1 f. Bibliografie la sfârşitul capitolelor.R. Corneliu. AoûtSept. PAPADOPOL.I. PANTELEEV. C. Bucureşti. PARHON.. p. Bucureşti. 374 p. În timp de pace. + p. 3127. Essais de Graphologie Scientifique. 3132. Milcu. SELIVANOV. F. Tache. Ediţie şi prefaţă de Valeriu Rusu. 89-95. I. III. Traducere din limba franceză. În Anexă: formulare tip pentru ofiţerii de poliţie judiciară.R. 1981. PAPAZOGLU. Pe un teritoriu sub stare de asediu. Iaşi. Raportul dintre Psihiatrie. II. 415 p. Opere alese. I. Poliţia judiciară 3128. PAPAHAGI. Caractères objectif d’écriture par C. Vol. italiană. 1977. portret + 1 tabel + erată. Editura Minerva. Şt. 1988. 9).. Toate legile speciale cu infracţiuni date în competenţa Instanţelor Militare. Istoria fondărei epifiză. 3129. 89-112. 3124. vol. Redactor responsabil: Academician St. Editura Academiei R.P. 488 p. (Extrait des Bulletins des medecins et naturalistes de Jassy. BARBU. Editura Humanitas. 1961.8 et 9. (Extras din Revista de Drept Penal şi Ştiinţă Penitenciară. în Tratat practic de criminalistică. Opere. Tudor. Ministerul de Interne. ovar şi testicul.P. 1917. Ministerul de Interne. 1995.I. Professeur de clinique de maladies nerveuses et mentales à la Faculté de Médecine de Jassy. cuvânt psihologie. 120-127. vol. Costescu. glandele paratiroide şi timus. Criminalistica. Constantin I. Dimitrie. III. BARBU. V. no. 194 p. 349 p. Constantin I. Ion. PARHON.R. Mihai. 584 p. PAPADOPOL. în Tratat practic de criminalistică. Essai de graphologie 3117. Neurologie. 1936. p. Alexandru. H. Vol. 15 p. cu fig.F.). Repertoriu alfabetic de practică judiciară în materie penală pe anii 1969-1975. Parhon. Vasile. 1982. PARHON. PAPAHAGI. N. Tudor. H. POPOVICI. Moscova. Ştiinţa dreptului şi Criminologie. Ediţia a treia. 1943. Nr. Bucureşti. pancreas. 640 p. introductiv. Editura Ziarului Universul. + 1 f. Etno- Vol. (militară şi ordinară). Psihologie şi psihiatrie. Lăzărescu şi E. 528 p. 198 . PARHON. PANTALEONE. Opere alese. Bucureşti. Ediţie îngrijită. PAROT. POPOVICI. Goldner.. şi ilustr. Introducere în oraşului Bucureşti. I. 3123.R. [Redactor responsabil Acad. Hipnoză. 1943. Corneliu.P. 3118. francesă şi spaniolă. Milcu]. Traducere din limba italiană de A. În timp de mobilizare şi război. 672 p..1916). 3121. Examinarea monedelor. Endocrinologie generală. Literatura juridică.P. Mafia şi stupefiantele. Mihai. I. 738 p. Glanda tiroidă. 1959. (Academia R. 3119. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Manual de fonetică romanică romînă. Repertoriu alfabetic de practică judiciară în materie penală pe anii 1976-1980. nr. [Bucureşti]. 1970. Vasile. 3122. 164 p. 1980. RADU. NICHIFOR. 3133. 3120. PARHON. cu facs. 1954. Alfred Jean.A.C.R. PARHON. PANTELIMONESCU.). Editura Minerva. Expertiza urmelor lăsate de urechi. note şi indici de MarcelDumitru Ciucă. 3130. pl. Rezumat în limbile rusă şi franceză. I. II. PANGHE.C. cu fig. Grai. Editura Politică. Editura Academiei R.C. 1917.

Bucureşti. 1976. PAVELCU. Almanah filatelic 1984. Vasile. Drama psihologiei. Bucureşti. Le droit et la procédure profil psihologic al feminităţii. 1936. 3153. 3146. 1974. 1938. 3156. Bucureşti. PAVELCU. 1973. Editura Ştiinţifică. Vasile.R. Vasile. 164 p. PAUL. Junimea. Bucureşti. Editura All Beck. 3135. Berlin. Cunoaşterea de sine şi cunoaşterea 199 . I. 159-164 3151. 334 [-336] p. nature an service de la police). creator al prozei franceze moderne. Cercetări logico-filologice asupra cărţii „A” a „Analiticelor prime”. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. PASCAL [Blaise].. 3150. Text integral. 10e année. PARS HANS H. Traducere din limba franceză. Bibliografie la p. Aspecte din istoria dare. 3143. Victor-Valeriu. Ioaniţescu.3134. 1959. 352 p. 288 p. Bucureşti. 255 p. 3154. Bucureşti. în R. Vasile. F. 1972. VASIU. Bucureşti. Principii de docimologie. Alfredo. Bibliografie la p. PATRICIU. p. PASCU. 1984. Bucureşti. PASCAL. Dreptul şi procedura poliţienească. 152 p. 277-282. Vasile. Almanah Filatelic Bucureşti. Editurile Saeculum I. Editura Ştiinţifică. Une nouvell branche du droit public. (Extrait de „Revista de Drept Penal“). Cugetări. Bucureşti. Dreptul poliţienesc român. Le droit et la procédure Introducere în ştiinţa examinării. 3140. O. 21-23. policière. univ. Dumitru. de sine. PAVELCU. Ioana. 566 p. Traducere de Mihai Popescu. 3142. 104 p. 3137. 317-334.. 1900. PAVELCU. Un Iuliu. [Louvain]. doc. (Colecţia Psyche. 3149. Colecţie îngrijită de Idel Segall. 308 p. Blaise Pascal filosoful. Prezentarea textului de lege şi a practicii judiciare. 341-344. Vasile. 3139. 3152. PATURI.I. Editura de Stat Didactică şi Pedagogică. 3145. 3144. Studii: Pascal. Handbuch der kriminalische Photographie. (Orizonturi). 1968. p.a. Dialog. Editura Didactică şi Pedagogică. Invitaţie la cunoaşterea Prefaţă de D.. 130 p. dr. f. no. 1970. PASCU. Internet-ul şi dreptul. Ediţia a II-a. [Bucureşti]. inferioare. Bucureşti. Cezar Librecht. Traducere de Maria şi Cezăr Ivănescu. Günther. Bucureşti. 1969. Felix R. 1999. note şi indici de George Iancu Ghidu. PATRICIU. PASCU [Iuliu]. [Oradea]. Vasile. 135 p. PAVELCU. de Florica Neagoe. 3148. Infracţiunea de delapi- ediţie Brunschvicg. Prof. Traducere de Gheorghe Szekely. Marile enigme ale 3155. Bucureşti. dr. p. tab. PASSERA. Editura Ştiinţifică. Editura Didactică şi Pedagogică. 1962. Silogistica aristotelică. 3138. policière. 150-164. Editura Enciclopedică Română. Editura Ştiinţifică. Îngrijită de Aurel Dicu). 160 p. 1998. PAVELCU. poştei rurale în Romania. PAVELCU. Şerban George. Leonard. Rezumat în limba franceză. (I+II). Un nouvelle branche du droit public. Din viaţa sentimentelor. PASSALEGA. 3136. PATZIG. PAŞCANU. 84 p. de Ion Brăescu. Vol. + 4 f. Bibliografie la p. 1929. + erată. 44 p. Scrisori provinciale. 405 p.C. Viaţa aventuroasă a operelor de artă. 3147. Metamorfozele lumii lumii. PAVELCU. 1999. Eseu asupra constituirii psihologiei ca ştiinţă. revăzută şi adăugită. O nouă ramură a dreptului public. Eseuri. Doru. Iuliu. Psihologie pedagogică (Studii). PASCU [Iuliu]. 3141. [Fascicula I]-II. Blaise. docent. Academician. şi Vestala. Editura AION. 44 p. Iaşi. 1970. Bucureşti. Prof. Editura Meridiane.6-7. 455 p. notiţe introductive. PAVEL. La Poroscopie (La Vasile. 1971. Traducere din limba germană de Mircea Constantinescu şi Niels Őffenberger.

Contribuţiuni la studiul medico-legal / al ştrangulărei cu mâna / Teză pentru / doctorat în medicină şi chirurgie / Presentată şi susţinută în ziua de 7 iunie 1903 / de…. nr. no. 117-124. în Realităţi şi perspective în criminalistică.. PĂŞESCU. Gheorghe. 469-491.P. 1937. 3166. e 1937. La détermination de l’âge 3161.9. Laboratoarele criminalistice mobile. 28-34. Ilie. PĂŞESCU. p. 1976.G..C. anul VI. 2003. PAVELIUC. vol. des encres suivvant les méthodes de Metzger. în Tratat practic de criminalistică. no. din Institutul medico-militar. no. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul falsificării de monede. 495-500. 113 – 121. Drd.C. Bucureşti. 601-623. 1976. p. Minovici / Admiraţiune şi recunoştinţă”/ Dr. Ministerul de Interne. 3163. Editura Luceafărul. procuror. 468-473. 9 année. 1976. Editura Didactică şi Pedagogică. PAYOT. 10 année. în R. PÂRVU. Drd. 1976. p. expert (Jurnal 1935 – 1950). e 1937. 1908. Cluj-Napoca. vol.8. Cesare. PĂNESCU.I. 1982. 366-380.. Bucureşti. Editura Allfa. no. no. 4. Coroborarea investigaţiilor medicale cu cercetarea la faţa locului în expertiza criminalistică a accidentelor de muncă produse de organe de maşini în mişcare.. p. PĂDURARU. Limite ale previzibilităţii în accidentele de trafic rutier la trecerile marcate pentru pietoni.C. Bucureşti. Pe copertă: „Profesorului meu Dr. I. 1 Evoluţia şi importanţa măsurilor de siguranţă la paşapoarte. expert Criminalistique.9. Marc. Păulescu..personalităţii. 1. PĂŞESCU. p. 1936. R. 2005. Gheorghe. 3162.7. PAVESE. Bibliografie la p. Ministerul de Interne. Metodă de identi- ficare a urmelor de combustibili lichizi. în Tratat practic de criminalistică. PĂDURARU. p. Gabriel. L’analyse du papier en 3167. p.C. de reconstrucţie şi modele sistematice ale structurii şi dinamicii teoriilor ştiinţifice. Rull et Hess. Gabriel.F. 540-562. Bibliografie la p. Gabriel. 9e année. PAYOT. 1981. Meseria de a trăi Doamnei nr. no. Marc. 123 [124] p. Timbre şi alte valori. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Teoria ştiinţifică. 9 année. M. Mihai. Editura Alma Mater. Gabriel.. Bucureşti. criminalist la Institutul Naţional de Expertize Criminalistice – Laboratorul Interjudeţean Iaşi. Modalităţi 3168. 1999. 440 [-448] p. 3170. p. ing.I.. I. 1938. 200 . şeful Biroului criminalistic I. în Tratat practic de criminalistică. e 1937. Bucureşti. Comisar-şef de poliţie. PĂDURARU. Noţiunea şi clasificarea generală a urmelor. ing. 3159. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Bacalaureat / intern 3169. PĂDURARU. Laboratorul Interjudeţean Iaşi.8. Universitatea Torino-Italia. Bucureşti. Prefaţă: prof. 2004. 275 p. Gheorghe. 123.C. p. Trusele criminalistice. PAVLOV. R.10. München. Drd. univ. 3160.C. Mihail. Traducere din limba italiană. Ministerul de Interne. 403-421. E. Tipografia „Munca” Strada 3171. ing. I. Institutul Naţional de Expertize Criminalistice. COVALCIUC.I. p. în Criminalistica. în Tratat practic de criminalistică. jur. 3164. vol.I. I.I. 1972. Ministerul de Interne. 3165. p. R. 467-468. 1 Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Gheorghe. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. 3157.I. 170-172. 9e année.. 2003. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. PĂŞESCU. Marziano Guglielminetti. 8e année. note şi postfaţă de Florin Chiriţescu. Die bedingten Reflexe (Reflexele condiţionate). 3158. Depresurizarea unei roţi – cauza sau consecinţa accidentului de trafic rutier – coroborarea urmelor descoperite la faţa locului cu examinarea criminalistică a pneurilor. p. Constantin. 18-19. vol. criminalist. în R. 45-53. iulie 2004. 255-261. 35-43. R. p. p. Drd. p.

p. 174-186. p. PĂŞESCU. PĂŞESCU. 3176. Gheorghe. p. 3188. Gheorghe. Bucureşti. Posibilitatea imitării ciului Criminalistic din Poliţia Municipiului Bucureşti. Identificarea persoanelor după urmele lăsate de ureche în Revista de criminologie. 213. în Criminalistica. 3175. Bucureşti.6/2001. Expertiza urmelor- mentelor cu ajutorul copiatorului sau computerului în Revista de criminologie. 358-359. Bucureşti. III. de criminalistică şi de penologie nr. în Tratat practic de criminalistică. 24-25. 3177. p. Bucureşti. Secretele amprentelor papilare. p. formă lăsate de animale: Examinarea urmelor de picioare.3/1994. 3189. PĂŞESCU. CULCEA. Col. 3186. Falsificarea docu- Examinarea urmelor de îmbrăcăminte lăsate pe obiecte. 204.. Interpretarea criminalistică a orificiilor descoperite în sticla ferestrelor. II. Ion. PĂŞESCU. Gheorghe. 2/2001. 3174. 247-254. Interpretarea criminalistică a urmelor la locul faptei. p. 26-27. 205/1992. Gheorghe. bantă a urmelor nr. în Revista „Fotografia & video“ nr. printre specialişti în Revista „Lumea interpol“ nr. Posibilităţi de identificare traseologică a obiectelor pe baza unor caracteristici temporare. 8-11. 3191.3/1999. vol. mai 1999. Bucureşti. Gheorghe. Dumitru. 3181. 3184. de criminalistică şi de penologie nr. 165-175. 2002. PĂŞESCU. p. Gheorghe. PĂŞESCU 3187. Editura Naţional. 3. PĂŞESCU. R. 2003. PĂŞESCU. 1/1999. Ministerul de Interne. Gheorghe. 359 [-360] p. Gheorghe. PĂŞESCU. Bibliografie la p. p.1982. 31-36. de criminalistică şi de penologie nr. 203. Dumitru. 511522. 343-357 + 249. 127-133. Gheorghe. Examinarea urmelor 3182. Ministerul de Interne. PĂŞESCU. Editura Naţional. CONSTANTIN. 247-254. Reconstituirea fizionomiei corpului şi îmbrăcămintei cadavrelor depesate în Revista de criminologie. p.. 3185. p. CULCEA. PĂŞESCU. III. Gheorghe. Vol. 528 p. în Valoarea proCriminalistica 3183. Criminalistica. 1996. 160-165. p. PĂŞESCU. 3180. Gheorghe. PĂŞESCU. anul I. Crime Scene: Blood trace investigation (Examinarea urmelor de sânge la faţa locului) în Romanian Journal of legal medicine. PĂŞESCU. 1980. La Bundeskriminalamt Gheorghe. 4/2001. şeful Servi- 3190. vol. 8-11. p. PĂŞESCU. lăsate de mănuşi. Gheorghe. 36-42. IV. vol. + 2 Anexe p. Bucureşti. tării criminalistice a urmelor la locul faptei. de criminalistică şi de penologie nr. nr.3172. p. p. Ministerul de Interne. minalistică a orificiilor descoperite în sticla ferestrelor în Revista de criminologie. p. Ministerul Justiţiei. Special photokina – 92. cu 390 ilustr. Interpretarea urmelor de sînge descoperite la locul faptei într-un caz de omor. Gheorghe. de criminalistică şi de penologie nr. 67-76. PĂŞESCU. Gheorghe. p.1/1999. Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir. 1980. 133 p. 2001. 171-176. PĂŞESCU. Interpretarea cri- perfecte a semnăturii în Criminalistica nr. Gheorghe. 3178. chimii urmelor papilare în Revista de criminologie. în Criminalistica. PĂŞESCU. PĂŞESCU. Gheorghe. Principiile interpre- 3179. în Tratat practic de criminalistică. în 20 de ani de expertiză criminalistică. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 1979. Abordarea exper- tizei documentelor redate prin mijloace copiatoare în Criminalistica nr. Gheorghe. în Tratat practic de criminalistică. Determinarea ve- Gheorghe. PĂŞESCU. Gheorghe. Mileniul III. 7/1992. ilustr. Gheorghe. 201 . Bibliografie la p. 3192. 258-264. nr.1/1999. Teste grilă. PĂŞESCU. 2000. 3173. 1/1999.

expert criminalist. dr. 1-517. Solange. Conf. Conf. dr. nr. Traducere din engleză de Lucian Popescu. Expertizele balisticojudiciare în dosarul „Vasile Milea”. Coordonatele 3196. PEIRCE. Gheorghe.M. nr. 19951999.C. Editura Luceafărul. Mircea-Nicolae. Mircea-Nicolae. Penney. Deficienţa min- tală şi organizarea personalităţii. Bancă de articole – Almanahul filatelic. anul VI. Psihologia minciunii. Cluj-Napoca. Bucureşti. PÂRLOGEANU. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 3207. Consideraţii privind analiza genetică. Editura Alma Mater. Editura Tehnică. 3198. expert criminalist. 7 p.E.3193. 3204. Competenţa expertului criminalist cu privire la probele de comparat . univ. Curtea Veche. metodologice ale recuperării minorului inadaptat. Les lois de l’écriture. PELLAT.B. BUTOI. 1990-1999. Leliana Valentina. PĂTRĂŞCOIU. 3200. 1999. expert criminalist. (Observaţiuni asupra legii din 4 iulie 1921). cartofilie şi numismatică“. Folosiţi-vă intuiţia! Titlul original: The Intuitive Way. 1921. dr. 77 p. Bancă de articole – Revista „Filatelistul feroviar“. nr. 51 p. Particularităţile expertizei semnelor auxiliare scrisului. I. PĂTRUŢ. 3209. Consideraţii generale despre cioburi de sticlă şi crăpături în geamuri. PĂTRĂŞCOIU. 37 p. Subcomisar de poliţie. 4. PĂUNESCU. 128-134. Librairie Vuibert. The Hope for Healing Human Evil. mai 2004. Bucureşti. anul VIII. nr. în „Criminalistica”. 1-15. Bucureşti. PĂŞESCU. Editura Didactică şi Pedagogică. 1977-1990. 3199. Bucureşti. 2005. falsuri. 135 p. Vagabondajul şi 3210. 8-10. Gheorghe. p. cerşetoria. PĂŞESCU.. Gheorghe. adjunct al şefului Serviciului Criminalistic din D. 3194. noiembrie 2003. genetician. Bancă de articole – Revista „Curierul filatelic“.G. PĂŞESCU. nr. univ. Bancă Speranţa de a vindeca răul uman. 2001. 21 – 24. Tudorel. PĂUNESCU. univ. Constantin. univ. univ. Catalog specializat al mărcilor poştale româneşti cu – Greşeli de machetare – 1958-1998. Grigore. 386-387. PĂŞESCU. p. Numărul de puncte caracteristice necesare identificării dactiloscopice. 202 . Adrian. Bucureşti... Editura Didactică şi Pedagogică. Teora. dr. 34-35. Paris. 3201. 3195. 5-8. 3208. 246 [248] p. escrocherii. Crime.. Gheorghe. Bucureşti. 1994. Constantin. 3. Bucureşti. 26 p. Bancă de articole – Revista „Magazin de filatelie.). în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică.. 1999. 2. Catalog specializat al plicurilor şi cartoanelor filatelice – Prima zi – România – Ediţiile „Colecţionarului“. p. 3203. 1998. nr. Prof. aprilie 2006. Mircea [-] Nicolae. p. 3197. Dr. furturi. Constantin. 1997. 1984. dr. M. 1999. 1999. 1995 – 1999. Bucureşti. expert criminalist.. Bucureşti. în Criminalistica. 330 [336] p. 1-105. nr. 26 p.. anul VIII. PELLA (Vespasian V. PĂTRĂŞCOIU. nr. Bucureşti. PĂUNESCU. Conf.. Traducere din limba engleză de Anca Perl. Bancă de articole – Revista „Colecţionarul“. în Criminalistica. nr.. anul V. Gheorghe. 1997. expert criminalist. PECK. dr. p. p. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 1977. PĂŞESCU. Titlul original People of the lie. 1-58. Editura Aldus. 17 p. univ. Agresivitatea şi condiţia umană. 1995-1998. Erori în cercetarea la faţa locului şi efectele lor asupra expertizelor criminalistice. Conf.6. 3202. 36-38. 1927. 2004. PÂRVULESCU. 2000. 36 p. Bucureşti. Bucureşti. Scott. 2000. de articole – Revista „Filatelia“ – 19541999. Bucureşti. 3205. 1999. 5 p. p.16. Conf. Braşov. 2006. 2003. – Ministerul Justiţiei. psiholog. 3206. 1983. august 2006.P. Bucureşti.N. Ediţiile „Colecţionarului“. Bucureşti. în Criminalistica. Din lumea interlopă a mărcilor poştale.

155-181. p. în Investigarea criminalistică a locului faptei. [Marius] Dan[iel]. Marius Daniel. 3221. p. 4. Laurence I. Bucureşti. partea a II-a. Editura Polirom. român. Ediţia a II-a revăzută..A. 167 p. 145-156. 393 p. p. Cuvânt înainte de general de divizie Ioan Chiş. 1. Marius Daniel. 30 p. 1995]. Bucureşti. anul V.15-16. 3215. Semnătura electronică. + erată. comisar pe lângă Prefectura Poliţieĭ Capitaleĭ. Traducere din limba engleză de Gheorghe Florian. 456 p.Eine Untersuchung der Wiederaufnahmeverfahren in der Bundesrepublik Deutschland (Surse de eroare în procesul penal – O examinare a procedurii de redare a înregistrărilor în Republica Federală Germania). Un manual internaţional privind o bună practică în penitenciare. 526 p. 1999. PERIEŢEANU. 442 p. BONIFACE. iulie 2003. vol. Ciprian Marius. Penal Reform International şi Ministerul St. Jurist. 3220. 3219. de Arte Grafice „Universala“). nr. PEŞTINĂ. PERIEŢEANU. I. Ciprian Marius. 3217. Ing. LEGRAND. 200 p. I. Ion. HULL. Mihai. Institutul de Arte Grafice „Vremea”. 25-27. 1926. Criptografia – cel mai important aspect al sistemelor de management al securităţii informaţiei. Bucureşti. Manual teoretico-practic de poliţie judiciară. Gr. partea I. Bucureşti. I.. Editura Luceafărul. A pune regulile în acţiune. vol. [Bucureşti. 2005. mai 2003. 2001. CĂLUGĂREANU. André de. 588 p. I. (Collegium. Poliţia de 3225.. Str. în Criminalistica. p. Diomid. 3224. Curs de istoria dreptului 3223. 3. Tehnici de comunicare. de ştampilă. 1931. 6. PEŞTINĂ. Precis de istoria dreptului Marius Daniel. 3216. Ucidere din culpă comună. în Criminalistica. Rolul poliţiei în Justiţiei al Olandei. Bucureştĭ (Stab. Discurs rostit în şedinţa Adunării deputaţilor dela 26 iunie 1929 în calitate de raportor al legii asupra organizării poliţiei. 2004. 296-300. nr. Steluţa. Bucureşti. în Tratat practic criminalistică.. vol. PERETZ. PERIEŢEANU. Studiu istoric şi critic. Cu o prefaţă de Domnul Karl. Legiuirile greceşti. Bucureşti (Inst. Jean. fără an. Editura Albatros. Carol nr. PERETZ. Traducere din limba engleză de Gheorghe Mateescu. Stătescu. partea a II-a. Ştiinţele educaţiei). (Extras din „Revista Judiciară“). 203 . PERIEŢEANU. 391 [-392] p. anul V. 28 p. Examinarea urmelor statul modern. Ediţia a II-a revăzută. 88 p. 1930. Studiu social. PEŞTINĂ. Bucureşti. I. 1928. PERETTI. Bucureşti. 1904. p. Principiul lui Peter: cum funcţionează o ierarhie. 3227. Jurist. DUMITRESCU. PELIN. Traducere din limba franceză de Gabriela Sandu. I. Inginer. noiembrie 2003. p. general E-sign România S. PETERS. Jean- André. Expert tehnic. PEŞTINĂ. 3212. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 1905. 15-16 (II). Monumentele vechiului drept român. 1999. PETER.3211. juridic şi de legislaţie comparată. director român. Ion. Humanitas. partea I. în Criminalistica. Bucureşti. Vol. ţiei. Istoria Europei Libere prin documente de securitate. 3218. procuror la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 3213. Gr. de de 3222. Iaşi. Gr.. CĂLUGĂREANU. II. Gr. p. ianuarie 2005. ediţia a II-a revăzută. Bucureşti. Fehlerquellen im Strafprozess . de Arte Grafice „Eminescu“).36 (I). Drd. Originile dreptului român. PERCIUN.A. Licenţiat în drept. anul VII. Bucureşti. anul V. XVI + 703 + 59 p. Organizarea poli- Marius Daniel. Raymond. 1907. nr. Ing. II. vol. I. 3226. III. PEŞTINĂ. (avocat). 1980. Licenţiat în drept. 3214. Semnătura electronică şi soluţiile PKI. nr. 10. Ministerul Interne. Semnătura electronică – un pilon important al sistemelor de management al securităţii informaţiei. Operaţiunile „Meliţa“ şi „Eterul“. moravuri. GREJDINOIU.

455-462. Svetlana. Diana Zamfira. p. p. Tratat elementar… Bucureşti. Jean. 3245. 2004. 283-286. mai 2003. Universul fotografiei digitale.3228. Cluj. Editura Dacia. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Iaşi. în Ghidul procurorului criminalist. 212 p. 386 [-391] p. Bärbel. 204 . în Criminalistica. Reproduce textul original apărut la Editura Casa Şcoalelor. Biologie şi cunoaştere. 3236. Traducere din limba franceză de Liviu Damian şi Octavian Madan. Titlul original în limba franceză: Biologie et connaisance. Cluj. Bibliografie la p. PETRESCU. PIAGET. 2005. Victor. Eseu asupra relaţiilor dintre reglările organice şi procesele cognitive. 1969. (Utopica). I. nr. 88 p. 3240. PETROVICI. 3242. Ion. PETRICĂ. Bucureşti. 1935. Ion. Traducere din limba franceză de Dan Rădulescu. Ioan. 1972. Bucureşti. INHELDER. spargeri. Bucureşti. PAMBUCCIAN. 194-210. 1936. Polirom. Bucureşti. STOICAN. De la scaunul lui Ştiinţe din Geneva. a probelor biologice necesare examinărilor histopatologice. 136 p.. atentate … etc.A. 3235. Consideraţii privind metodologia de recoltare a fragmentelor de ţesuturi şi organe. 3232. Ion. p. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. Iaşi. 1970. 176 p. 1971. [Traducere de Liviu Damian şi Octavian Madan]. 2001. F. în Criminalistica. Instrucţiuni practice pentru cercetări la faţa locului în crime. Probleme de logică. PETROVICI. Jean. PIAGET. Eseu asupra relaţiilor dintre reglările organice şi procesele cognitive. de poliţie. BURICESCU. Ediţia a III-a. Biblioteca Pedagogică). 3. PETRESCU [Corvin M. Înţelepciunea şi iluziile Bertillon la calculator. Filosofie). 10-12. PIAGET. Ion. Dacia. Răspunsurile marelui psiholog la problemele învăţământului. Biologie şi cunoaştere.]. 218-226 3238. 1929. Bibliografie la p. PETROVICI. Probleme de logică. Jean. Introducere în meta- fizică. cu ilustr. Bucureşti. Iaşi. 1971. p. 3244. 254 [-256] p. PETROVICI. Editura Helicon. Logica. Reproduce textul ediţiei din 1924 (Utopica). PIAGET. 288 p. Pecker. p. 391 p. Lucian. Timişoara. Traducere din limba franceză de I. 3239. Editura Librăria Academică S. vol. Traducerea: Dan Răutu. PIAGET. Bucureşti. 135. Editura Ştiinţifică.. Psihologia copilului.. Ediţia a II-a adăugită. 3243. Agora. Consideraţii Ion. Cartea ofiţerului universitare despre Immanuel Kant. + erată (Direcţiunea Generală a Poliţiei). Teoria noţiunilor. Psihologie şi pedagogie. (Din publicaţiunile Casei Şcoalelor. 3233. 1928. Gr. 40. 163 p. Lucian. 3230. 1998. PETRESCU. 352 p. Jean. Cartea Românească. 137 [-139] p. PETRICĂ. Agora. 1994. Ion. 3237. Editura Didactică şi Pedagogică. Materiale şi truse criminalistice moderne destinate investigării locului faptei. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. (Pedagogia secolului XX). Lucian. Expert criminalist. C. Evoluţii şi tendinţe în criminalistica modernă. Natalia. conferenţiar la Universitatea din Aix-Marseille. profesor la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei de pe lângă Universitatea din Geneva. tehnici şi performanţe. 3234. Essai sur les relations entre les regulations organiques et les processus cognitifs. 93-96. 1992 (Utopica). PETRICĂ. Jean. D. 3241. Bucureşti. Expert-criminalist. 1994. PETROVICI. 26 p. PANAITESCU. histochimice şi tanatochimice. filozofiei. Iaşi. PETROVICI. Douăsprezece prelegeri 3229. Profesor la Facultatea de 3231. 1911. privind strategia de examinare cu tehnica poligraf. 1923. anul V. Mileniul III. DRUGESCU. 132 p. Editura Luceafărul. Studiu introductiv şi note de Constantin Sălăvăstru. PETRESCU. (Collegium.

Bibliografie la p. 2004. Feldweg. Lambecier. 2006. ianuarie 2005. Epistomologia genetică. Jean. PINTEA. dra. 1973. PIAGET. I. Mihaela Toader. 3258. 3254. PRINCE. Elemente de Jean. Alexandru. Editura Ştiinţifică. Păstrătorii secreţi ai adevăratei identităţi a lui Iisus Hristos. Bibliografie la p. Misterul templierilor. Jean. Ştiinţe criminalistice. în Criminalistica. M. F. PICKNETT. Dacia. 168 p. 2004. Alexandru. PIAGET. 94 p. 2002. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Aspecte teoretice şi practice. Traducere: I. Judecata morală la copil Lynn. Jean.…] Prefaţă de prof. Bucureşti. 450-457. Editura Schmidt Römhild. Bucureşti. [Colaboratori: dra. Teorii ale limbajului. p. Dalloz. Titlul original în limba franceză: L’épistémologie génétique. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 1980. Bucureşti. N. Essen. Din volumul intitulat în orginal în limba franceză: Tendances principales de la recherche dans les sciences sociales et humaines. Traducere din limba engleză şi note Adriana Bădescu. 8). Conf. vol. univ. Lübeck. nr. Clive. Bucureşti. 3257.Ursula Şchiopu. 427-433. univ. Dr. (Idei contemporane). Procedura începerii. Bondues 1994. Teorii ale învăţării: Dezbaterea dintre Jean Piaget şi Noam Chomsky [Organizată la Centrul tactică criminalistică în investigarea delictelor informatice. 3253. Jean. PINATEL. Ioan A. Tiberiu Toader. Urmărirea penală.X. PINTEA. Titlul original în limba franceză: La construction du réel chez l’enfant. Aspecte teoretice şi practice. Criminalogie. 3252. A. (Informare tehnică. efectuării şi terminării urmăririi penale. Der Computer als Tat- 3248. Editura Didactică şi Pedagogică. CHOMSKY. Traducere după ediţia Théories du langage. Editura Didactică şi Pedagogică. În româneşte de Ecaterina Popa. Paris. (Pedagogia secolului XX). PICKO. 3250. Jean. RAO. PIAGET. 1972. Ediţie revăzută şi adăugită. 3259. 3256. 436 p. 1853 – Crimean 3247. Chronological Table. Editura Didactică şi Pedagogică. 3260. Lumina Lex. Traducere din limba franceză de Dan Răutu. 104 p. Bibliografie la p. Structuralismul. PIAGET. Théories de l’apprentissage. Jean. 3255. 340 p. copil. PINTEA. 483-505. Bibliografie la p. Cluj. Editura Politică. 1973. 471 [472] p. PIAT DEWAVRIN. 3249. (despre) Psihologia inteligenţei în concepţia lui Jean Piaget. Royaumont pentru o ştiinţă a omului în 1975] [de] Studiu introductiv: Călina Mare. fază a procesului penal. PIAGET. dra. Editura Didactică şi Pedagogică. 64 p. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. 1983. Construirea realului la und Beweismittel – Computerkriminalität (Computerul ca instrument şi mijloc de probă – Criminalitatea electronică). Tradu- cere din limba franceză de Alexandru Gheorghe. PIAGET.3246. War – 1856. dr. Berlin. PIAGET. Bucureşti. 1988. Traducere de Dan Răutu. Naşterea inteligenţei la copil. Bucureşti. Biblioteca Centrală Pedagogică. PIAGET. 632 p. Pecker. Helmut. Jean.M. 34-35. 320 p. Traducere de Dan Răutu. 44 p. ediţie revăzută şi adăugită. Dr. 1973. Alexandru. cu portret aplicat (Lucrări fundamentale de pedagogie). Editura Ştiinţifică. anul VII. Popa. Cu o prefaţă a autorului pentru ediţia românească. 256 p. Bucureşti. J. Noam. Bucureşti. 1976. Baechler. 508 [512] p. 3251. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 1. Titlul original în limba franceză: Le jugement moral chez l’enfant. dr. 102-103. Dimensiuni interdisci- plinare ale psihologiei. 205 . Traducere: Mariana Ceauşu. 1963.

Edgar Allan Scrieri alese în două volume. pl. Editura Tineretului. PLOSCĂ. Scrisoarea furată.. infracţiunilor flagrante săvârşite prin folosirea armelor de foc. 3278. Opere. Bucureşti. Editura Luceafărul. Traducere de Constantin. 1996. Bucureşti. Daniel.. Ion. 208 p. PIROZIŃSKY. 1989. 6 f. Tiberiu- Traducere de Raoul Laur. POE. Editura pentru literatura universală. 3272.a. PIŞLEAG. Scrierile lui Gordon 3265. Marin. 443 p. 1968. 813 p. 205-216. Introducere la dialogurile logice: Alexandru Surdu. Editura pentru literatura universală. PITICARU. LAZĂR. 254 p. Prof. Bucureşti.. Stalin. Dumitru.3261. 272 p. ŞTEFĂNACHE. Mr. p. Proză. ALEXANDRESCU. PLATT. 3271. Bibliografie la p. 2 vol. 253-254. Iaşi. Bibliografie la p. Vasile. BUTEREZ. 520 p. Editura Universal Pan.V. 283-286. SCRIPCARU. PLEŞEA. General de divizie dr. Crime Scene. LĂPĂDUŞI. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. (Biblioteca „Luceafărul“. Ion. anul VII. nr. 1965. 487 p. Avocat drd. Tiparul „Cartea Românească“. Combinatul Poligrafic „Casa Scânteii“. + 21 p. PITULESCU. p. Edgar Allan. expert criminalist. The ultimate guide to forensic sciense. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 3274. 2005. 1963. 3277. 304 p. 32 p. Ediţie îngrijită de Petru Creţia şi Constantin Noica. General de brigadă (r). POE. Luminiţa-Loredana. Editura Lumina Lex. I. Editura pentru literatură. BOIŞTEANU. Bucureşti. 3264. 144 p. 1966. Colonel (r). Editura Psihomnia. 3276.. 3275. CONSTANTIN Ion. Edgar Allan. PLATON.. Ilie. STANCIU. 2: Anunţurile lui Gordon Pym din Nantucket. Traducere de Ion Vinea. dr. D. Mellonta Tauta. PROFIRESCU. Publishing. 3-6. Pym. Traduceri: Sorin Vieru. 3263.K. Ion. Particularităţi ale cercetării locului faptei în cazul infracţiunilor săvârşite prin folosirea armelor de foc. Partea generală. Edgar Allan. XLI + 435 p. Editura Naţional. Drd. Cezar. Vladimir. Ana.. în Criminalistica. 1997. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 232 p. POE. PLOSCĂ. Elena Popescu. 5. PITULESCU. Colonel. MEDEANU.2. 3269. PEŢA. POE. vol. Gheorghe. Psihogeniile în patologia medico-relaţională. Bucureşti. Traducere de Ion Vinea şi Petre Solomon. 192 p. 3268. APOSTOLESCU. Prăbuşirea casei Usher. 2005. Bucureşti. XXII + 289 p.. Traducere de Livia Deac. 454 p. POE. Curs universitar. Richard.. Anul nou se naşte în sânge! Continuare a volumului Şase zile care au zguduit România. Ion Vinea şi Mircea Alexandrescu. Cristian. Lt. Vincent Buranelli. Cristian. Edgar Allan. 2004. Subcomisar. Constantin Noica. septembrie 2005. f. vol. ilustr. [Povestiri]. 3267. Teoria evoluţiei spirituale. 2005.col. 3262. 3273. 1958. PITAGORA. Dr. Fenomenul „Copiii străzii. Lt. Pledoarie pentru istorie. Vol. Constatarea Traducere din limba franceză de Anca Pîntea. POE. Bibliografie selectivă la p. 1998. 3266. Col. Editura Antet. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. Relevarea urmelor papilare de pe diverse obiecte folosind instalaţia de vaporizare cu cianacrilat din dotarea laboratorului. 1. Ţuţu.. II.. foto. 3270.col. 461-463. Drept Penal. Marian Cuică. Ana. Bazele tragerii cu armamentul. Criminalitatea juvenilă. Bucureşti. Traducere de Mircea Alexandrescu şi Marius Măgureanu. 384-385. Tadeusz. 64). PITULESCU.. Bucureşti. Mr. Drd. Vol. vol. Petru. Editura Luceafărul.. Ministerul de Interne în decembrie ’89. 206 . Bucureşti. Legile morale şi politice. p. Bucureşti. Edgar Allan. 2000. Bucureşti. Ion. Mr. 287 p. 1.

Edgar Allan. Pedeapsa cu 3281. Pergamon Press. Edgar Allan. 1973.15. 143 p. 3295. Sydney. Wordwort. Bucureşti. Bancnota de polimer cu valoare nominală de 500. în: Die Schriftenreihe der Kriminalistik. GEE. Imagination. p. Scarabeul de aur. 6. POE. Corint. în Criminalistica. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Informatica şi ciberne- schiţe. Bucureşti. POLSON. Cyril John. 16-18. a bancnotei reproiectate cu valoarea nominală de 10. Vonghizas. Edgar Allan. Crimele din rue Morgue. Mihu Dragomir şi C. moartea – „pro“ sau „contra“. Prim-procuror al parche- 3283. Pym. tica în drept. 109 p. POE.S. Richard. povestiri. Şef serviciu în cadrul Băncii Naţionale a României Noi elemenete privind introducerea bancnotelor de polimer în România. X/1984. 175 p. Press. 3291. Expert B. 232 p. POE. Studiu 3293. note şi comentarii de Liviu Cotrău. Interdependenţa expertizelor criminalistice şi filatelice în identificarea mărcilor poştale falsificate sau contrafăcute.3279. 25-26. Masca morţii roşii. Editura Polirom. Editura Amaltea. Traducere de Dan Starcu. Dr. Traducere de Mircea Alexandrescu. studiu introductiv. 728 p. 299 p. Bucureşti. 3280. Braunschweig. Ion Vinea. 240 p. Punerea în circulaţie 3299. „Dacia“. N. 1999. Polevoi. v. Ware. Edgar Allan. 528 p. Edgar Allan. POE. POE. 1995. 3294. 276 p. 47-48. 250 p. Bucureşti. POLEVOI. K. New York. Editura Univers. POGANY. Mihu Dragomir şi Constantin Vonghizas. 729 p. Traducere din limba engleză de Monica Şerban. Traian. S. essentials of forensic medicine. Vonghizas.145. 1979. p. (ediţie de lux). Editura Lumina Lex. 1995.0000 lei. nr. Sub redacţia N. POE. nuvele.J. 4. 3. 533 p. Traducere de Ion Vinea. XX + 604 p. 3289. POE. Mihu Dragomir şi C. Diana Cotrău. Grundlagen (Investigarea incendiilor). Despina Neagoe. p. Bucureşti. 1. 1992. Poeme. 1991. 3284. 1994. Editura Orion.S. Traducere şi ediţie îngrijită de Agop Bezerian. în Criminalistica. nr. POMETCU. Al patrulea val: Network Marketing-ul în secolul XXI. 1993. 3290. Bucureşti.. 3298. Ion. POMETCU. nr. 3. The Gold Bug/Cărăbuşul Traian. 127 p. Schiţe. Dan Botea. 1970. Petre Solomon. 3282. Aventurile lui Gordon 3292. p. Tradu- cere de Ion Vinea. POE. Iuliu. POE. Moscova. 2002. Toronto. 136 p. 679 p. Scrieri alese. Bucureşti. mai 2005. Editura Eminescu. în Criminalistica. Maria-Ana Tupan. POE. POE. 1969. Fotografia – de la teorie la practică. nr. Edgar Allan. Bucureşti. anul VII. iulie 1999. septembrie 1999. Editura Amaltea. Masca morţii roşii: 3297. POENARU. Edgar Allan. anul I. POMETCU. Edgar Allan. Traian.N. The 3285. ediţie bilingvă. Traducere de 3286. 2003. Iulian. 120 p. Traducere de Ion Vinea. 1 Banca Naţională a României 207 . Scrieri alese. anul I. Edgar Allan. Oxford. 2003. Ediţie îngrijită. Mihaela Mazilu. 3296. Edgar Allan. Richard. Third editon. Editura pentru literatură universală. tului de pe lângă Tribunalul Sibiu. în Criminalistica. 1931 – 1842. Misterul Mariei Roget. nuvele. povestiri 1831-1842.000 lei.000 lei – emisiune 2000. POE. Ediţie revizuită. Editura Saeculum. Prăbuşirea casei Usher. 2003. Edgar Allan. D. POHL.v. 1990. decembrie 2000. Literatura juridică. de aur. Tales of Mystery and 3287. 1987. anul II. D. Traduceri din limba engleză de Liviu Cotrău. Editura Univers.R. Bucureşti. Traducere de Ion Voinea. 3288. POIANA. Cluj. Untersuchungen bei Bränden. 3300. POE. Bancnota cu valoare de 2. Al treilea val: noua eră în Network Marketing. Manual. introductiv de Zoe Dumitrescu Buşulenga. Traducere din limba engleză de Dan Pavelescu.

1976. Mr. Bucureşti.R. şeful Poliţiei Municipiului Târgovişte. 3305. metode de examinare – caroiajul. Gheorghe. Bibliografie la p. medic legist – Laboratorul de Medicină Legală Târgovişte. Inspector de poliţie. Bancnota polimer cu valoare nominală de 1. Introducere. în Criminalistica. Maior. Les Timbres des Gheorghe. POMETCU. 2001. conservare şi exploatare cu ajutorul tehnicii de calcul a urmelor papilare create pe suporturi vegetale. Metodă nouă de relevare. 158 p. anul IV. Mass-media şi democraţia. în Tratat practic de criminalistică. POP. decembrie 2000. 3314. 3318. 1999. anul II. 1921. Şef serviciu. Traian. Particularităţi în investigarea ştiinţifică a morţii prin electrocutare. POP. 3319. POPA. Şef Serviciu securitate Chestiuni de istorie şi filosofie penală. Le Philateliste Belge.. Drept procesual penal. Traian. Investigarea crimina- listică a infracţiunilor la regimul armelor. 3304. 24-25. Dr.P. POP. Interpretarea tehnico-ştiinţifică a urmelor descoperite la faţa locului. 2006. în Criminalistica. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 104-106. Ministerul de Interne. Şef serviciu în cadrul B[ăncii] N[aţionale] R[omâne]. 1928. POMETCU. Elemente moderne 3311. început numărătoarea inversă… Euro… înaintea lansării!.. 3307. p. nr. p. 3302. Editura Polirom.000 lei. Orăştie. vol. Caracteristicile noilor bancnote şi monede. septembrie 1999. p. noiembrie 2001. Cluj. POMETCU. nr. 224 p. anul I. Gheorghe. Prefaţă de prof. bancară – B. septembrie 2000.N. nr. Prima contrafacere a monedei Euro din România – bancnota de 50 Euro. Editura Macarie. Traian. Emilian Stancu. anul II. 3315. Editura Sfinx. POP. în Criminalistica. p. expert criminalist I. în Realităţi şi perspective în criminalistică. p. Octavian. 2003. 16-17. POPA. A antologie realizată şi comentată de Doru Pop. Traian. nr. 382 p. 3309. dr. Posibilităţi şi limite de identificare a copiatorului albnegru pe baza urmelor create pe materialul xerografiat. nr. 2001. Rene. Gheorghe. anul VI. p. Târgovişte. PONCELET. 3313. V + 716 p. Traian. 3303. 2000. 3316. Dr. Vol. în Criminalistica. Dâmboviţa. 190/1937. 18-19. 2001. Traian. Criminologie. Tipografia Libertatea. Mr. în Criminalistica. Microurmele – o O minoritate în tranziţie. PONCELET.31. Ţiganii din România. POPA. 108 p. ianuarie 2004. Curs de criminologie. 6. Leul nou.000. problemă pentru practica criminalistică românească. bancnota de 50 euro. 6. p. 5.20-21. Traian. Traian. Dr. 135-141. p. p. Noi 3320. Bancnota de 1. Nicolae. René. în Criminalistica. Mileniul III. anul VII. nr. Brüssel. 4.135/1932-146/1933-147/1934 3317. în Criminalistica. Seria Media coordonată de Mihai Coman. Emmanuelle. noiembrie 2002. vol. Tipografia Naţională.3301. Expert bancar. şeful Poliţiei Municipiului Târgovişte. emisiunea decembrie 2003. de siguranţă şi edificarea „baricadei” împotriva contrafacerilor. 261 p. Bucureşti. Bucureşti. Gheorghe. mai 2005. 14-15. Les Timbres des Principautés danubiennes et de la Roumanie (1858 a 1872) Le Philatéliste Belgé. în Criminalistica. Bucureşti. Ion. MITRESCU. nr. 1947.. Iaşi. POMETCU. Drept penal. 1. POMETCU. 3. 234-236. Dorel. 3308. univ. Traian. 6. POPA. POPA. 135/1932 -Vol. Principautes danubiennes et de la Roumanie (1858 a 1874). 3306. 3310. ANGHELESCU.000 lei. I.000. p. monedei Euro din România. Vol. Banca Naţională a României. 208 . Doru. muniţiilor şi materialelor explozive. Editura Compania. 470-476.J. Prima contrafacere a Cluj. 470-480. 3312. POP. POMETCU. POP. PONS. anul III. I. 31-32. p. Traducere din limba franceză de Gabriela Ciubuc.

iulie 2005. Subcomisar de poliţie asistent univ. 5. Consideraţii privind Criminalistica românească. p. în Criminalistica. dr. 1. Crişan.. 2005. tab.G. septembrie 2003. 3335. Bucureşti. (Ministerul de Interne. Analiza ADN mitocondrial – validarea în medicina legală. 2006. anul VII. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Dan. Comisar-şef dr. anul VI.P. 29-30. p. p. 1-2. + 1 f. POPA. 1. POPA. Utilizarea de către Poliţia Română a sistemului IMAGETRAK[. CONSTANTINESCU. p. nr. anul VII. noiembrie 2004. 25-26. Carmen. nr. anul V. POPA. p. Master european. Gheorghe. februarie 2006. în Criminalistica. nr. 3-5. Comisar-şef de poliţie CĂRĂUŞU. LĂZUREANU. 5. BĂRBĂRII. Gheorghe. dr. Bucureşti. 34. 97-101. POPA. în Criminalistica. Subcomisar de poliţie. 1989. dr. ridicarea şi conservarea microurmelor la locul faptei. în Criminalistica. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 7-12. Subcomisar. POPA. Note de curs. POPA. în Criminalistica. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 3334. NECULA. Ionel. nr. POPA. Comisar-şef de poliţie Mălin. 141-143. anul V. DERMENGIU. iulie 2005. Microurmele – o problemă pentru practica criminalistică din România. Serviciul Editorial şi Cinematografic. 249 [251] p. Univ.J. directorul Institutului de Criminalistică din I. rtizei scrisului de mână în limba arabă. Editura Luceafărul. Mucenic. 3324. p. utilizate de Poliţia Română. adjunct al Inspectorului general al Poliţiei Române. Gheorghe.. Bucureşti. POPA. POPA. 2004. Bucureşti. 32-51. Ionel. p. 209 . în Criminalistica. p. Comisar-şef de poliţie Gheorghe. Descoperirea. septembrie 2003. Vasile. Direcţia Organizare-Mobilizare). NECULA.R. în Criminalistica. Metode şi tehnici moderne de identificare criminalistică a persoanei. Rolul probelor criminalistice în stabilirea adevărului. 4. Gheorghe. nr. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. Conferenţiar universitar 3333. POPA. Comisar-şef. Criminalistică. 4. I. 3332. volum 12. Comisar-şef de poliţie dr. Ioviţă-Viorel. anul VI. 3322. p. Gheorghe.. anul VIII. 31-41. Ligia. Gheorghe. Sorinel. dr. Expert criminalist.. Bibliografie selectivă p.3321. şef Serviciul identificări judiciare din cadrul Institutului de Criminalistică. 3. 3327. Gheorghe. Gheorghe. Identificarea instrumentelor de spargere pe baza urmelor / microurmelor descoperite la locul faptei. 124 p. Maior.. Comisar-şef de poliţie 3331. cu ilustr. POPA. Gheorghe. Gheorghe. 122-124. dr. 3330. VASPEAN. Europolul semnalează din nou pericolul drogurilor.. Dr.] sistem de recunoaştere şi compunere facială. Editura ERA. Gheorghe. dr. Carmen-Lorena. Jurist. martie 2004. Conf. Prevenirea criminalităţii prin mijloace criminalistice. 2003. vicepreşedinte al Asociaţiei Criminaliştilor din România. POPA. Mirela. POPA. nr. 3-4. mai 2004. p. 3325. Căpitan. p. în Investigarea criminalistică a locului faptei. POPA. 3328. 2005. 6. Comisar-şef de poliţie. POPA. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Comisar-şef de poliţie dr. Dâmboviţa. p. Autorul faptei a fost în legitimă apărare. 41-48.P. Posibilităţile de lucru ale Institutului de Criminalistică din Inspectoratul General al Poliţiei Române. POPA.. 3323. p. în Criminalistica. adjunct al inspectorului general al Poliţiei Române. Particularităţile expe- 3329. 2005. 8 3326. I. Comisar de poliţie. nr. nr. Metodica organizării şi desfăşurării pregătirii fizice a cadrelor din unităţile Ministerului de Interne.

de sociologie juridică. Locotenent. POPA. 200. POPA. Editura Ministerului de Interne. 437 p. p. 219 [-220] p. Tudor R. 367 p. FILIPESCU. POPA. POPESCU. 357-360. în Criminalistica. Procuror criminalist. 3354. subterană şi spălarea banilor. Ligia.. 360 p. Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş. coordonator ştiinţific chestorşef. 300 p. Manual de jurnalism. 89-94. Limite psihologice. 2003. 134 p. Seminarul de perfecţionare a procurorilor criminalişti. Editura Ministerului de Interne. 29-31. POPESCU. 133-134. POPA. 3346. 2002. Economia internaţional privat. Dan. 1965. Ştefan. 233 p. 2. Forţa probantă. Universităţii Oradea. 2002. Nicolae.II. 3340. POPESCU.. POPESCU. Editura Expert. 2002. 210 . 2. 1970. Editura Didactică şi Pedagogică. prof. Conf. vol. Sinaia. Editura Discipol. 468 p. dr. 3348. martie 2004. Ion. marcă. Urmele de încălţăminte l-au trădat pe infractor. POPA. Anghel Andreescu. POPA. POPESCU. STOIAN. p. POPESCU. Nicolae. preşedinte Curtea de Apel Bucureşti. 2003. Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră. POPA. dr. Editura Didactică şi Pedagogică. Ediţie revăzută. în Criminalistica. Omo- 3350. Monografie juridică. Bucureşti. BĂRBĂRII. RĂDULESCU. Carmen. Adrian. 3345. martie 2004. p. 292 p. Alexandru. Bibliografie la p. Victor Duculescu. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. 449-460. Ion P. Consecinţele interpretării greşite a unor asemenea expertize. Ediţia a III-a. 3339. Genurile redacţionale.. Arhitect diplomat. POPESCU. Judecător. Tipografia Universităţii din Bucureşti. CONSTANTINESCU. cu tab. 2003. Rodica Aida. Tudor R. Mircea. univ. 275 p. Editura Alma Mater. dr. Chestor de poliţie conf. Mărturia. Ştefan. 1983. 536 p. Eventuale erori în aprecierea concluziilor. Bibliografie la p. 1973. Teodor. Oradea. septembrie 2000. 2005. dr. Mirela. vice- Ion. 3351. Analiza ADN mitocondrial – validarea în medicina legală (II). Ovidiu Horia. Editura Tritonic. anul VI. Ştefan. POPESCU. 5. univ. Cardul bancar. 288 p. Vol. Cluj-Napoca. Speţe şi soluţii din practică judiciară. univ. 3355. Nicolae. STANCIU. Terorismul internaţional-flagel al lumii contemporane. nr. Tudorel. 3343. 152 – 183. FILIPESCU. POPESCU. Expresia plastică a înscrisului şi personalitatea. Drept civil. p. Vasile. Speţe şi soluţii din practica judiciară. 292 p. I. Bucureşti. POPA. Tactica intervenţiei poliţieneşti. Bucureşti. DERMENGIU. nr. Oradea. Editura Detectiv. Teodor. Interpretarea şi valorificarea expertizelor criminalistice şi medico-legale în procesul penal.. Probleme teoretice şi dicţionar de omonime româneşti. Bucureşti. 92 p. Bibliografie la p. 2000. 21-23. Redactarea textului jurnalistic. Curs de drept 3344.. CUCU. Criminalitatea transfrontalieră. anul II. POPESCU-MIHĂIEŞTI. POPESCU. 3353. Editura Didactică şi Pedagogică. 3349. 1998. Cristian Florin. Ilie. Bibliografie la p. Dobândirea dreptului la 3352. Dreptul familiei. Tudor R. Dumitru. volum 12. Bucureşti. Tudor R. I. Fotografia judiciară. POPESCU. Dreptul familiei. Tratat. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. p. nimia. 3341. cu un studiu introductiv de prof. Ion P. NEICU. vol. Editura Universităţii din Oradea. expert criminalist la Poliţia Turda.3336. Investigarea evenimentelor aviatice. 1969. 263-270. Prelegeri 3338. Tipografia Universităţii Bucureşti. Teodor. Bucureşti. ENE. POPA. 296 p. Editura 3342. 123-128. 1992. univ. Nicolae. I. 3347. 20-24 noiembrie 2000. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. nr. 3337. Editura Imprimeriei de Vest.

biochimist. W. 1974. Editura Didactică şi Pedagogică. Traducere de Mircea Flonta. 3369. POTORAC. 1976. p. C.I. biocriminalist. 2. FISCHBEIN. (Dicţionarele Albatros). Studiu introductiv şi note de Mircea Flonta. Paul. 216 p. Persona- Alexandru Surdu şi Erwing Tivig. [Bucureşti]. POPESCU-NEVEANU. Editura Ştiinţifică. anul VI. Strategii de interpretare a informaţiilor furnizate de către profilele genetice.. POSTOLACHE. Curran. nr. pr. 192 p. Editura Militară. POPOV. By L. 319 p. 3359. litatea şi cunoaşterea ei. Bibliografie la p. 447 p. 1986. generală şi noţiuni de logică. II. N. Ediţie prelucrată şi completată de V. 3366. 51-52. în Criminalistica. The Law and the Treatment of Drug and Alcohol . 216 p. Tipurile de activitate nervoasă la om Editura Academiei R. drd. de poliţie drd. I.P. p. Geneva: World Health Organisation. Toxicomaniile. Romică. Dicţionar Romică. Comisar de poliţie. iulie 2005. 1930. BEJAT. Karl R. 1981.P. 458 p. Editura Ştiinţifică. 459 p. Marian.V. Maurice. POPESCU-NEVEANU. Traducere din limba rusă. biochimist. 211 . Editura Ştiinţifică. A comparative study of existing legislation. + erată 3357. Bucureşti. 1969. + 8 Anexe. 3371. Florica. în Criminalistica. 3368. 3362. Editura de stat pentru literatură ştiinţifică. 3367.J. Paul. Sensibilitatea. anul VI. în Metode şi tehnici de Sèminaire de Blaj (Roumanie). GOLU. Histoire-Ethnographie.E. PORTER. Curs de Ginel. Bucureşti.F. POPP ŞERBOIANU. Institutul de Criminalistică al I. 29-33. L. 397 [390] p. nr. POPESCU-NEVEANU.R. 3363.. Payot. Traducere din limba franceză de George David. noiembrie 2004. Psihologie 3370. nr. Daniela. Paul. p. 262 [-264] p. Orter. nr. POPESCU-NEVEANU. cu ilustr. Subcomisar de poliţie drd. CURRAN. A. 301-317. vol. 1970. Manual pentru anul IV liceu. E. COCIOARĂ. Paris. Genetica judiciară în România. POPESCU-NEVEANU.. 11-13.P.R. anul VIII. 6. cu tab. A. POTORAC. 1977. Les Tiganes. Paul. Logica cercetării. Prefesseur au 3372. biochimist. 4. cu fig. în Criminalistica.R. Paul. POPESCU-NEVEANU. 784 p.G. + erată. expert criminalist în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie. Insp. Subinspector de poliţie.. Romică. Grammaire-Dictionnaire. şeful Sistemului de Analize Genetice din Institutul de criminalistică al I. Institutul de criminalistică al I. 3373. Bucureşti. 4. Inspector principal de psihologie. Antoine. Linguistique. Bucureşti. psihologie generală. POTORAC.dependent Persons.G.. iulie 2004. şi grafică. Bucureşti. p. biochimist. POPESCU-NEVEANU.M. POTORAC. Bucureşti. Smolianinov şi V. ANDREESCU. cu fig. Bucureşti. Bucureşti. 3365. Arif [and] W. Cervacov. Studii psihopedagogice privind dezvoltarea copiilor între 3 şi 7 ani. Medicina Judiciară. POROT.I. 3361. drd. Modalităţile de recepţie senzorială.G. [1961].3356. ARIF. 1999. POROT. Strategii de interpretare a informaţiilor furnizate de către probele genetice. 1978. Paul. Subcomisar de poliţie. 295 p.E. 3358.R. 3364. 3-5. Tipografia Universităţii Bucureşti. POPPER. aprilie 2006. Identificarea persoanei care a executat înscrisuri pe baza profilului genetic al celulelor epiteliale remanente în interstiţiile fibrelor de celuloză din structura hârtiei. 3360. Paul. Romică. anul VII. 1971. Editura Didactică şi Pedagogică.P. vol. Vizele electronice versus paşapoartele electronice. Paul. 1970. Bucureşti. în Criminalistica. Psihologie generală. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. POPESCU-NEVEANU. 1954.. Mihail.

D. Cucu. PREDESCU. Ştiinţe criminalistice. Drept 212 . PRITZKOW. Direcţia Judiciară). Sanda Măgureanu. Institutul de Criminalistică. 151-156. ŞUTIC. ŞT. Daniela. N. Milea. 1929. 4 (27). p.. dr. 3 vol. Violatorul în serie. Conf. I. 139-141. în colaborare cu: L. 1990. N. Ovidiu. Ministerul de Interne. 531-544. 3390.C. D. Florescu. 830-834 p. 312 p. Ciurezu. 121 p. NICA-UDANGIU. PREDA. RÉTROZINNE. 3377. în Criminalistica.J. Editura pentru Turism. Din experienţa miliţiei judiciare în combaterea infracţiunilor comise prin violenţă. Vol. Bucureşti. nr. Col. Alexandru. O. 23-24. Neicu. Psihiatrie. Braşov. Milea.. Inspectoratul General al Miliţiei. I. Cercetări energetice în 3382. anul VI. Ion. Bogdana Tudorache. 3378. POŢINCU. Psihiatrie. LĂUDAT. Editura Medicală. Editura Didactică Pedagogică. Une langue internationale reintegrarea socială. PREDA. Nedelcu. nr. 1989. an XI. Wolfgan. PREDESCU. D. PREDESCU. T. Lidia. Prevenirea recăderilor în drogodependenţe. 104 p. R. Damian. G. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Romila. M.. 256 p. Bucureşti. 2003. Marilena Alexianu. G. 201-207. THIEL. 1983. V. 265 p. 3380. 834 p. A. Departamentul Poliţiei. 3384. Constantinescu. V. St. G. 3383. Nicolae. G. în Buletin de psihiatrie integrativă. V. septembrie 2004. Bucureşti. 1. Florescu. 1976. doc. 5. Psihiatrie [Sub redacţia 3376.. 1981. 1998. coliziunile autoturismelor. N. Christodorescu. nr. Profilaxia delincvenţei şi 3386. 83 p. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Editura Continent XXI. Bibliografie la p. Editura Medicală. I. prof. Cunoştinţe despre om şi societate. O. Meiu. R. Editura Medicală. (sub redacţia). PRÜFLING. I. Bucureşti. Nicolae. Prelipceanu. 3388.P. Werkzeugspuren (Urme de unelte). 4. C. anul VII. univ. Bibliografie selectivă p. Lohan. în Criminalistica. cu tabele şi scheme (Ştiinţa pentru toţi. Giurgiu. p. I. anxietate-adicţie în tulburări de personalitate ale adultului. 1979. p. 3379. I. HARA. Urgenţa în psihiatrie. PREDA. Bucureşti. vol. dr. I. N. 1990. p. Natalia Braslă.identificare criminalistică. Direcţia de Cultură. Valentin Neicu. 3374. Rodica Ionescu. Prezent bucureştene. Simionescu. Marilena Alexianu. Nica-Udangiu.. Alexandrescu. Vremuri vechi 3387. V. în Buletin de psihiatrie integrativă. V. vol. 3375. GRIGOROVICI. dr. Bucureşti. Potcoava care stabileşte adevărul. Universitatea Transilvania. Roman. II. TABACU. doc. Ionescu. Giurgiu. Bucureşti. Gh. Vol. Serviciul Editorial. Subcomisar de poliţie. Natalia Braslă…]. în R. St. Iaşi. D. A. Predescu. 178 p. X. Gheorghe. November. (Uniunea Juriştilor din România). Subcomisar de poliţie. III (uz intern). Sport şi Presă. 264-265. N. Dreptul penal al afacerilor. Hanganu. SCÎNTEI. I. PREDESCU. PREDESCU. 4 (27). 434 p.N. G. PRIBOI. Roman. Christodorescu. Oana. Editura Medicală.N. X. Oancea. şi perspectivă în ştiinţa criminalistică.I. Margareta Ştefan. Niţurad. SÂNTEA. PREDA. iulie 2005. C. Hanganu. Predescu în colaborare cu: Natalia Braslă. 153). şi erată. Serviciul Editorial şi Cinematografic. 28. 3385. 2000. FLORESCU. Carmen.144 p. vol. 2005. Sub În colaborare cu: L. I. Damian. V[asile]. 2006. Şt. 1980. 1. Oancea. an XI. Vasile. Victoria Lohan. Sub redacţia prof. p. (r). Bucureşti. A. Iaşi. Cuplul simptomatologic: 3381. cu fig. T. p. Bibliografie la sfârşitul capitolelor. Neicu. Vianu. Alexandrescu.P. des malfaiteurs.J. Meiu..144 p. PREDESCU. 2005. Sanda Măgureanu. Col. Mirela. 3389. D. Georg. (Ministerul de Interne. şi Dobriţa. Automobile. NICA-UDANGIU. Ionescu. Cucu. nr. V. PREDA.

I. Traiean Şerbu. Victimizarea judiciară. Schusswaffen. Essen. 1930. p. Essen.C. 3392. no. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul infracţiunilor de trafic de stupefiante. Bucureşti. Aurelian Niţă. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 9 p. şi MARINESCU-HIMU. Autori: Vladimir Secară..H. 8 p. Aneta Măciucă.und 3398. prefaţă. 1933. Fahrzeugspuren [de] împotriva incendiilor. judiciară.. vol. p. 3399. 2002.comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Partea I. Studiu filologic. [Bucureşti]. PRÜFLING. 206-214. 3406. 3403. J. Berlin. Georg. Aneta Măciucă. p. PROBST. Editura Schmidt Römhild. 1993. Les tatouage traditionnels Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. J. Editura pentru Literatură. Editura Fundaţiei „Chemarea“. Les tatouage traditionnels 3402. ediţie revăzută şi adăugită. Proverbe Reifenspuren (Urme de autovehicule. Traiean Şerbu. ediţie îngrijită de Amita Bhose. Lübeck.3. Ion Gherghinoiu. II. Indice 213 . 555 [-556] p. 3395. Iaşi. 7 p. 1967. 2 année. Lübeck. Mihai Roth. PRODAN. Ştiinţe criminalistice. Lübeck. Note de curs. 2003. ediţie revăzută şi adăugită.. 1930. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică.3.H. în R. 3400. Essen. 1975. Aurelian Niţă. Proverbe des indigènes algériens. 342-351. Prelegeri de psihologie 3405. 248 p. no. 2003. 49 [-51] p. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 3404. PRÜFLING. Editura Schmidt Römhild.C. Coordonator: Ionel Crăciun. II. no. Colecţia Cogito. 2002. PROBST. Sorin Calotă. 455-457. 1976. p. Coordonator: Ionel Crăciun. Editura „Service Pompieri“. Tiberiu. 1976. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Maria. ediţie îngrijită de DIACONU. în R. PROBST. des indigènes algériens. 155 p. 726-737. (Colecţia Cogito). 3391. Partea I. 211 p.I. J.H. vol. Răzvan Bălulescu. 3393. Proverbe şi cugetări bengaleze.I. II. 147-155. Psaltirea 3397. 2e année. II. 3396. Ion Gherghinoiu. Berlin. Ştiinţe criminalistice. PRUNĂ. coordonator Rolf Rainer Jaeger. I. 2002. Studiu lingvistic şi ediţie de Ion Gheţie şi Mirela Teodorescu. Ediţia a II-a. 5e année. Georg. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. vol. p. 2005. 2000. Editura Academiei Române. Ministerul de Interne.C. Protecţia de încălţăminte). Editura „Service Pompieri“.C. 3401. Emanoil..10. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Bucureşti. Bucureşti. Sorin Calotă. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Vol. Protecţia Schussspuren (Urme de arme de foc şi de tragere). Berlin. şi cugetări latine. Ghid pentru aplicarea normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor. Ştefan. Ion Vale. Expertise et analyse graphométrique des Ecriture sé e mitiques. PROBST. e no. Berlin. Editura Schmidt Römhild. Vol II. Hurmuzaki. Vasile D.5. Tatouages locaux et marques de tribus. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică.I. vol. 2 année. în R. 3394. vol. Faux par adjonction on grattage de points diacritiques dans les documents arabes. 1930. Facsimile. + 125 p. Georg. glosar şi indici de George MUNTEAN. româneşti. 248 p. ediţie revăzută şi adăugită. Editura Albatros. PRÜFLING. ediţie revăzută şi adăugită. J. Autori: Vladimir Secară. Vol. II. 209-217. Anexe p. în R. Urme de pneuri). Editura Schmidt Römhild. II. 223 [-224] p. Ştiinţe criminalistice. Ghid pentru aplicarea normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor. Schuhspuren (Urme împotriva incendiului. Vol. PRUNĂ. Essen.I.H. Mihai Roth. Bibliografie la p. 2002. 219-223. 267 p. Editura Albatros. Ediţie alcătuită. în Tratat practic de criminalistică. Lübeck. 13 p.

Ioan. în Criminalistica. noiembrie 2004. . 2005. 65-69. nr. Vasile. Bucureşti.I.de cuvinte de Rovena Şenchi. Simulatorul auto. PUŞCAŞU. în Criminalistica. PUŞCAŞU. nr. septembrie 2004. martie 2006. (ACADEMIA ROMÂNĂ. 3407. Editura Academiei Române.P. Narcis. Ioan. VĂLCEANU. Vasile.A. Comisar-şef. 6. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. p. nr. Bacău. Comisar de poliţie. în Revista Română de medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. în Criminalistica. p. p. Scrisul – mijloc de identificare criminalistică (II). 14-16.J.. 195 p. anul VI. comisar. 4. PUŞCAŞU. PUŞCAŞU. 3409. 3408. Comisar-şef de poliţie. PUSTA. Aprecieri statistice privind cauzalitatea în sindroamele toxico-septice din morţile violente. 35-37. 214 . 6-8. Camelia. anul VI. 1. Ioan. p. Corpul de Claudia. PUŞCAŞU. Control al M. Rosetti”). volumul XIV. Simulatorul auto. iulie 2004. Comisar-şef de poliţie. 5. nr. 3410. anul VI. un sistem tehnic inventat pentru pregătirea şi perfecţionarea conducătorilor auto. I. BUHAŞ.

Ministerul de Interne. . în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. V[ictoria]. logice: Fundamentul ştiinţific al expertizei. Expertiza urmelor osteo- 3417. Expertiza pentru stabilirea vechimii osului. 1979. Ministerul de Interne. I[oan]. MĂRGINEANU. 3413. Introducere în teoria şi practica medico-legală. 261-270. V[ălean]. QUAI. Ministerul de Interne. Expertiza urmelor osteologice pentru determinarea sexului şi taliei persoanei după schelet. QUAI. Editura Nemira. II. FLĂMÂNDU. Rolul şi aportul medicului Raportul criminalisticii cu medicina legală şi perspectivele sale de dezvoltare. 3418. Bibliografie la p. Traducere din limba engleză de N. Ioan. p. 324-344. 1978. 1979. QUAI.Q 3411. I[oan]. Cluj-Napoca. 1978-1979. I. QUAI. Constantinescu. SUHĂREANU. 32-34. M[oise]. Ellery. Ministerul de Interne. Traducere din limba engleză de Gherasim Tic. 1975. p. 231-234. 3416. II. Misterul crucii egiptene. 275 p. 141-143. CEACANICA. Ioan. 159-162. 3415. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Ministerul de Interne. 1975. MĂRGINEANU. vol. 1979. 3412. D[umitru]. Expertiza urmelor osteologice pentru stabilirea vârstei. Ioan. QUEEN. 3414. Ministerul de Interne. 3419. 166-170. Conceptul colaborării interdisciplinare a medicinei legale cu criminalistica în integrarea cercetării ştiinţifice cu practica. I[oan]. 270 p. Ellery. QUAI. V[ălean]. Editura Z. legist la cercetarea locului faptei în infracţiunile contra vieţii. Valoarea expertizei medico-legale în infracţiunea de omor. Contribuţia medicului legist la examenul la faţa locului în pruncucidere. în Tratat practic de criminalistică. p. vol. în Şcoala românească de criminalistică. QUEEN. în Şcoala românească de criminalistică. 2 vol. 269-275. 151 p. Editura Dacia. 219 p. p. QUAI. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. I[oan]. p. C[onstantin]. Bibliografie la p. vol. QUAI. TERBANCEA. O cameră în care se poate muri. 1994. p. 1992.

III. 248-252. anul IV. p. 2. vol. Identificarea cadavrelor cu identitate necunoscută rezultate din catastrofe şi accidente colective. de criminalistică şi de penologie nr. HAID. membru al Societăţii Române de Grafologie. p. 326-330. Criminal şi sinucigaş (I). Alexandru. Marcel. Constantin. p. 5/7 (II). în „Revista de ştiinţe juridice“ nr. RADU. 459-463. Mijloace procedurale de investigare a accidentelor colective. p. RADU. Ch. 1980. siunii trăsăturilor intersectate. nr. optic în expertiza criminalistică. în Criminalistica. IV. Constantin. 3423. vol. Ministerul de Interne. Constantin. Arhiva pentru criminologie). RADU. Constantin. III. p. 1980. Pledoarie pentru grafologie. în Tratat practic de criminalistică. 3428. p. de criminalistică şi de penologie nr. p. Gabriel. Alexandru. în Revista Română de medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. 23-26. RADU.1/2001. în „Revista de ştiinţe juridice“ nr. martie 2006. Constantin.R 3420. p. în Tratat practic de criminalistică. Ministerul de Interne. martie 2004. p. RABL. RADU. 135-137. vol. Constantin. B.11/2001. iunie 2005. de criminalistică şi de penologie nr.16 (1)/2000 a Facultăţii de Drept a Universităţii din Craiova. MIHALACHE. Paris. 3426. Constantin.16 (1)/2000 a Facultăţii de Drept a Universităţii din Craiova. nr. Criminal şi sinucigaş (II). 2000. nr. 275 p. nr. de criminalistică şi de penologie nr. Bibliografie la p. p. Erhängen und Dekapitation. Ştampilele poştale folosite în Ţările Române până în anul 1881. Lector univ.. secretar general al Societăţii Române de Grafologie. Pompil.12 ianuarie 2002 în Revista de criminologie. Carmen. 3437. 3432. 2. Determinarea succe- Expertiza urmelor de sticlă. p. 3425. Eveniment în grafo- 3422. Victor. 125-134. Expert criminalist. 36-38. 3431. (Spânzurarea şi decapitarea. volum 13. IONIŢĂ. DOBRILĂ. Editura Tehnică. WALSER. 11 . de criminalistică şi de penologie nr. Expertiza urmelor de natură pulverulentă. 70-74. 4. Bucureşti 1963. Bucureşti. Expert criminalist. 39/40 (I)... MIHALACHE. nr. p. 3430. 205-227. Congresul Interna- BUHAŞ. ţional de Grafologie. Grigore. Sorin. DRĂGHICI. 464-467. iulie 2002. Expert criminalist şi BUHAŞ. 3438. în Revista de criminologie. nr. în Revista de criminologie. 108-127. Alexandru. 115-119. în Revista de criminologie. Management şi grafologie. Stadiul actual de 3421. Mircea. RADU. Gabriel. 3424. KATZGRABER F. Constantin. W. Expert criminalist. mai 2002. RADU. Archiv für Kriminologie. al Asociaţiei Grafologice Italiene. RADU. anul VI. Constantin. Carmen. p.10/2001. Camelia. Studiul .10/2001. Secretar general al Societăţii Române de Grafologie. membru aderent al Societăţii franceze de Grafologie. RADU. RADU. Expert criminalist. Constantin. logie. 129-133.10/2001. Expertizele. Constantin. 3434. Camelia. p. 138-144. 1. RACOVICEANU. RADU. martie 2002. Folosirea filtrajului 3427. criminalist. 2. Expertiza grafică şi grafologia – paralelism (aspecte comune şi deosebiri). BOGDAN. membru aderent al Societăţii Franceze de Grafologie. dezvoltare a grafologiei în România. Ministerul de Interne. în Tratat practic de criminalistică. 3435.. GEORGESCU. RADU. al Asociaţiei Grafologice Italiene. Constantin. RADU. în Criminalistica. RADU. RADU. expert 3429. (Colecţia Proverus). Grafologia. p. RADU. mijloc de probă în procesul penal. anul IV. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. Determinarea succesiunii trăsăturilor intersectate. RADU. în Revista de criminologie. 195. DOBRILĂ. 3436. 271 – 275. anul IV. vol. 3433. p. volumul XIV. 3. în Criminalistica. Marcel. 1982.

p. Constantin. RADU. 414-416. Rapport sur les travaux du Comité. 26-28. 3451. (Publication de Nation Unies. Grafologie. Constantin. lector univ. Mihai. vice-preşedinte al Asociaţiei Grafologice din România. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului) 3447. 1947. Editura Ştiinţifică. f. Constantin. membru al Asociaţiei Grafologice Italiene. p. 1938. în Crimina-listica. doc. Acad. mai 2005. 3440. Editura Ştiinţifică.F. HARITON. Vienne. membru al Societăţii Franceze de Grafologie şi al Asociaţiei Grafologice Italiene. în Criminalistica. Bucureşti. Lector universitar. RALEA. [-372] p. 1903. 1987. 2. p. 3443. expert 3445.scrierilor provenite de la P. 3. Anul VI. nr. membru al Societăţii Franceze de Grafologie şi al Asociaţiei Grafologice Italiene. Prof. Bucureşti. Rapport de la Conférence internationale sur l’abus et le trafic illicite des drogues. Ianuarie 1903. Tertulian. RALEA. Criminal şi sinucigaş (II). 3453. signée le 19 février 1925… Genève. Expert criminalist. Explicarea omului.. 3442. anul VI. 17-20. XXXVII. 217 . în Criminalistica. 3454. 542 p. Editura Didactică şi Pedagogică. 1962. Constantin. 3439. Mihai. în Criminalistica. al Asociaţiei Grafologice Italiene. RADU. Fundaţia pentru Literatură şi Artă „Regele Carol II“. RALEA. anul VI. Constantin. 596 p. vicepreşedinte al Asociaţiei Grafologice din România. Bucureşti. Tentativă de omor şi sinucidere – studiu grafologic. p. 3450. Sociologia succesului. În memoria lui Andrei Athanasiu. 1972. 1996. mai 2004. 36-37. nr. 350 p. anul VII. Minerva. 366. Bucureşti. 2006. Bibliografie la p. Congresul Naţional de Grafologie – Bologna. Explicarea omului. Prelegeri de estetică. 133/12). Expert criminalist. New York. p. [Studiu]. RALEA. 2005. în Criminalistica. p. 3452. IV + 146 p. Bucureşti. 416 p. în Criminalistica. 5. 17-26 Juin 1987. 565 [-568] p. Raportul Comitetului de delegaţi al Senatului relativ la Legea organisărei Poliţiei Generale a Statului. autorul studiului introductiv şi al notelor. martie 2005. 3441.. Mihai. 3444. dr. nr. anul VII. 1974. memebru al Societăţii Franceze de Grafologie. Mihai. (Commité Central Permanent de l’opiu Nations Unies). Afacerea „Dreyfus”. în Criminalistica. RADU. e’tabli en execution de la Convention de l’opiu de Genève. anul VII. membru al Societăţii Franceze de Grafologie şi al Asociaţiei Grafologice Italiene. Constantin. secretar general al Societăţii Române de Grafologie. Bucuresci. mai 2004. A/Conf. 36-37.... nr. lector univ. RADU. Lector univ. membru al Societăţii Franceze de Grafologie. 299 [-300] p. 19. Petre. 3449. 8 p. Psihologie şi vieaţă. 3. 3446. Ediţie îngrijită de N. T. nr. 22-25. Prefaţă şi tabel cronologic de Florin Mihăilescu. Studiul scrierilor provenite de la P. Expert criminalist.a. RADU. anul VII. Rolul şi contribuţia studiilor grafologice în stabilirea adevărului. 6. RAICU.F. Nations Unies. Expert criminalist. nr. p.. noiembrie 2004. Mihai D. 31 p. Bucureşti. RADU. septembrie 2005. 9-12. Textul ediţiei stabilit şi îngrijit de Ion Pascali. Lector universitar. 6. 3448. noiembrie 2005. vicepreşedinte al Asociaţiei Grafologice din România. Bucureşti.. 3. RALEA. Genetică. (Biblioteca pentru toţi). membru al Societăţii Franceze de Grafologie şi al Asociaţiei Grafologice Italiene. membru al Societăţii Franceze de Grafologie şi al Asociaţiei Grafologice Italiene. Editura Cartea Românească. Imprimeria Statului. RADU. Editura ASAB. nr. Constantin. criminalist.

RĂDULEŢ. 400 p. foto. Lecţii tografică. Vol. RAWLINSON.N. 3466. I. Editura Şcoalelor. 332 [-334] p. 1943. Notă asupra ediţiei de [Acad.. 143 p. 1 f. 1977. 164 p. 3472. (Biblioteca pentru toţi. Bucureşti. Pro- 3458. RĂDULESCU-MOTRU. vol. fesor conferenţiar pe lângă Facultatea de litere şi filozofie din Bucureşti.] Marius Sala. Editura Academiei R. Valorarea silogismului. BANCIU. Psihologie martorului. Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale. 216 p. Caracterul. Socec. St. Editura Şansa. Universitatea Facultatea de Drept. 1998. ediţia a III-a. Bucureşti. 364 p. Brătănescu. Calendare şi almanahuri româneşti 17311918. şi 19 ilustr.. 3461. Teoria cunoştinţei. 1991. Studiu de logică generală. Traducere din limba spaniolă de Valeria Neagu. De Arte Grafice Carol Göbl. Bucureşti. & G. Editura Medicală. Curs de drept Constantin. RĂDULESCU. (Studii filosofice IV Prima jumătate). Introducere în sociologia delincvenţei juvenile (Adolescenţa – între normalitate şi devianţă). 205-216. Bucureşti. bibliografie şi note de Irina Rădulescu-Valasoglu. 3460. RĂDULESCU-MOTRU. Curs 3457. Andrei. Cazan.3455. RĂDUICĂ. 773) fesor la Universitatea din Bucureşti. Prefaţă de Olsen A. I. Nicolin. 1908. (Studii Filosofice I). 1970. 1981. 219-247 (Studii Filosofice V). dreptului românesc. 1919. Sorin. [1912]. BANCIU. 28 p.R. Bucureşti. Bibliografie la p. 96 p. Constantin. Casa 3465. 3468. 3456. Al.‚ p. Constantin. 3467. Text stabilit de Gheorghe Pienescu. 156 p. Pro- civil. Geoffrey. Redacţia revistei „Studii filosofice“ (Inst. I şi II. Editura Tehnică. Manual de latină juridică. (Biblioteca de filozofie a culturii). 1990. Gândire creativă şi Brainstorming. Editura Esotera. Bucureşti. Ghirardi [. RĂDULESCU-MOTRU. Ediţie îngrijită. RĂDUICĂ. Bucureşti. Editura Librăriei Leon Alcalay. Editura Codecs. RĂDULESCU-MOTRU. Bucureşti. Sorin M. 3463. Bucureşti. RĂDULESCU. Pagini din istoria 3470. Berlin. RĂDULESCU-MOTRU. Profesor la Universitatea din Bucureşti. JOSÉ A. Perso- nalismul energetic şi alte scrieri. Dan. Toma. Vox. 1906. 1975. Pagini inedite din Constantin. antologie şi note de Gh. Ediţie îngrijită. II. 347-353.255-337 [-340] p. 1984. Traducere din limba engleză: Adriana Bădescu. Constantin. Bucureşti. cu ilustr. Andrei. Bucureşti. 3471. Rekonstruction von Farzeugkolissionen mit hilfe von gewegungsgleichungen.] Rectorul Universităţii Naţionale din Cordoba (Argentina). 1996 (Dragoprint). Studiu. Dicţionar bibliografic. studiu introductiv. Sociologia crimei şi criminalităţii. Libr. Psihologia martorului. 1938. 3 f. comentarii. Editura Eminescu. 808 p. Logica genetică. Hartmut. istoria dreptului vechi românesc. Profesor la Universitatea din Bucureşti. Ediţie îngrijită de Dana Menrath. Andrei. Bibliografie la p 143-146. de psihologie. RĂDULESCU-MOTRU.. RASQUIN. Directorul Biroului din România al Uniunii Latine. ilustr. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Constantin. RĂDULESCU. note şi studiu introductiv de Irina Rădulescu-Valasoglu. 3459. 1996. 799 p. + p. Cuvânt înainte de Mircea Zaciu. S-r I. RAU. Bucureşti. portret. de logică. Metodologia. Andrei. 3469. Bucureşti. Adevăr şi minciună. Dan. RĂDULESCU. Socec & C-ie. RĂDULESCU. Georgeta. Elemente de optică fotografică. Mecanismul actului voluntar.S. 218 . Optica foto-cinema- 3464. Curs de istoria dreptului românesc. Bibliografie la p. Editura Academiei Române. nr. RĂDULESCU-MOTRU. Libr. Rasidescu). 3462. cu portret. Bucureşti. Constantin. vol. RĂDULESCU. Caracteristicile obiectivelor foto-cinematografice. + 159 p. Uniunea Latină. 151 p. 2003. 1897.

RÂPEANU. 3484. The Polygraph (“Lie Detector”) Technique. zwischen Seiner kaiserl. auxiliari ai Poliţiei generale a statului… publicat prin Monitorul Oficial no. 8 p. 2001. 91-99. Lie veche. I. 3491. RĂŞCANU. REID.R. 701 p. Hinsdale (Illinois). POP. noiembrie 2002. John E. Iaşi. 1980. publicat în Monitorul Oficial no. Bucureşti. 3489.A. 3487. Regulament asupra serviciului de poliţie la punctele de fruntarie în porturi şi gări. Fred E. 2000. Vol. Codul penal adnotat. Bucureşti. 3486.. The Dryden Press. nr. Arta managementului. Editura Socec & Co. 3477. nr. REID. Crime and Criminology. 3483. Regulamente ECE-ONU. 2000. Regulament asupra serviciului agenţilor 3474. p. Second edition. 6. H. 476 p. Anexă: Codul de Justiţie Militară. PAVELESCU. Reflecţii şi maxime. Dicţionar de expresii juridice latine. Post-Obereinkunft vom 24. INBAU. G. 707 (II). Cuvânt înainte: Acad. Anexe + 74 p.184-442. 3482. Art. Barbara. 1969. Partea generală.. 3481. 1977. 127-138. David W. Indice: Mariana Jaklovszky. Vol. f. Lucian. Detector and Criminal Baltimore. 1903. 219 . Art. XVII + 740 p. Bogdan Victor Toader. Competenţa penală a organelor judiciare. Dec. RĂMUREANU. Florin. Vol. Imprimeria Statului. 176. Rottweil. 181 din 4 noembre 1903. N. Bibliografia românească für das Kaiserthum Oesterreich. Interrogation. în Analele Universităţii Bucureşti. INBAU FRED E. Bucureşti. 3475. Registrul Auto Român. 4 (27). RĂICAN. Traducere din limba engleză după ediţia a III-a de Luminiţa Roxin. Sue Titus. Ruxandra. Editura Alma. REGELE. + 129 p. Traian. 3485.G. Tatiana. X. I. Bucureşti.. Bucuresci. 1999. Sebastian. în Buletin de psihiatrie integrativă.1-183. 1996. Papadopolu. fost Ministru al Justiţiei la data votării şi promulgării codului. Vintilă. 86 p. Editura Ştiinţifică. IONESCU-DOLJ. Dan Simonescu. 159 p. 6 p. Interacţiuni între factorii de personalitate şi de mediu în consumul de droguri al dependenţilor. 1936. RĂTESCU. cu ilustr. Analiza unui paşaport contrafăcut. Regulament asupra însemnelor poliţienescĭ… 3476. PERIEŢEANU. Mihail.. Truth and Deception.. II.17. 443-603. REID. Imprimeria Statului. 65 din 20 iunie 1903. p. Virgil. an XI. TRIFAN.. vol. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Additamenta. Andreea. GAVRILIUC. Bucuresci. Editura Ştiinţifică. Bucureşti. 315 p.a. REICHSGESETZBLATT criminalitatea. fost Ministru al Justiţiei şi cu o prefaţă de Valeriu Pop.R. 2005. p. 3480. (Ministerul de Interne). Markus. 1953. Cu un cuvânt înainte de Mircea Djuvara. ASNAVORIAN. Ediţie îngrijită de Constantin Bădescu. Index alfabetic al celor trei volume de Cod Penal întocmit de Mihail I. In Kraft ab 1. Untersuchungen in Bezug auf die Dynamic der PKWFahrrad-Kollisionen. Editura Tehnică. Const. 1903. Dreptul penal şi ciului de cazier şi identificare judiciară… Regulament pentru organizarea şi funcţionarea Societăţilor de patronaj şi a Consiliului Central de patronaj… Bucureşti. SĂULEANU. 449 p. 3478. III. 1921. STAN. în Criminalistica. Rodica. I. PAPADOPOLU.April 1869. 3488. Art. (I). Apostolischen Majestät und der Regierung seiner Hoheit des Fürsten der vereinigten Fürstenthümer. 374 p. RĂDULEŢU. Baltimore. 259 p. DONGOROZ. I (1536-1830). 18 p. Bucureşti. S. REES.1869. (Ministerul de Interne). 495 [496] p. Ştiinţe Juridice.3473. 1968. 3490. John E. 16. (Editura Monitorului Oficial). Grigore. Juli 1868. RÂPĂ-BUICLIU. [1976]. CRĂCIUN.. Regulament pentru funcţionarea servi- I. Galaţi. Partea specială II. und königl.. (Ministerul de Interne). Partea specială I. anul IV. 3479.

Essen. Ştiinţe criminalistice. p. avec 149 figures dans le texte. Berlin. Charles Mendel. 3496. Berlin. ediţie revăzută şi adăugită. Ştiinţe criminalistice. Unfall beim Versuch der 220 .-A. Essen. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Ştiinţe criminalistice. REISS. REISS. 3499. Berlin. Paris. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 7 p. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 38 p. 3495. vol. Vols et homicides. Viktimologie (Victi- mologie). Préface de M. Essen. vol. REISS. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 21 p. vol. REISS.-A. Lübeck. R. 2002. REITER. Essen. 1911. Professeur à l’Université de Lausanne. Selbsttötung (Accident în cursul tentativei de suicid). Lübeck. 159 p. Editura Schmidt Römhild. REINGARD. Bucureşti.Ştiinţe criminalistice. Lausanne. REINGARD. 2002. vol. ediţie revăzută şi adăugită. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. préfet de police de Paris. 28 p.-A.. Ştiinţe criminalistice. R. 3502. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 3500. I. 3506. 1905. Essen. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică.3492. Essen. 3498. REINGARD. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. coordonator Rolf Rainer Jaeger. ediţie revăzută şi adăugită. Editura Schmidt Römhild. 2004. I. 3501. Docteur ès sciences. Instructions pour la sauvegrade des preuves an début des enquêtes. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. R. Kriminologische Tätertypologien (Tipologii criminologice ale făptuitorilor). 3494. REINGARD. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Einführung in die Kriminologie (Introducere în criminologie). REINGARD.a. Nisse. Paris. 30 p.-A. Jugendkriminalität (Criminalitate juvenilă). REINGARD. 1906. Untersuchungsgegenstand der Kriminologie (Momente ale cercetării în criminologie). Librairie Payot & Cie. Prof. Nisse. vol. I. 3497. REISS. Schmidt Römhild. Schmidt Römhild. Ştiinţe criminalistice. Nisse. Lübeck. 2002. 67-72.. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Librairie Payot et Cie. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Nisse. Nisse. 3505. Paris. Nisse. vol. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Lausanne. Vaney-Brunier. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. în: Archiv für Kriminologie (Arhivă pentru criminologie). f. Berlin. I. Le portait Schlachter. Lübeck. 23 p. Kriminalität im Hell- R. Schmidt Römhild. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Manuel de scientifique. ediţie revăzută şi adăugită. La Photographie judiciaire.-A. 515 p. Valoarea Crimi- Nisse.-A. Manuel de Police Scientifique (Technique). REINGARD. Berlin. und Dunkelfeld (Criminalitate în lumină şi penumbră). I. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 2002. Ch. Payot. Félix Alcan. vol. 2002. 3504. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Paris. REINGARD. Lübeck. 1914. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Berlin. Editura Schmidt Römhild. Contribution a la réorganisation de la police. R. 3493. I. Lübeck. ediţie revăzută şi adăugită. police 3503. ediţie revăzută şi adăugită. I. REISS. 1911. I. Lübeck. 2002. ediţie revăzută şi adăugită. Essen. Louis Lépine. R. Paris. 14 p. Ansätze zur Erklärung des Verbrechens (Consideraţii privind clarificarea infracţiunii). parlé. Berlin. 2002. vol. Schmidt Römhild. Nisse. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Ştiinţe criminalistice. nalisticii în Germania.

Tudorel Butoi. în medicina legală. ţinând permanent pasul cu tot ceea ce este nou şi modern în criminalistica internaţională. 2005. V. The Search for Criminal Man. redactor-şef adjunct Vladimir Alexandrescu. Iaşi. 3510. Librairie Armand Colin. în parchetele civile şi militare şi. conf. de altfel. OPREA. a crescut şi numărul criminaliştilor – nu numai din ţară – doritori să-şi vadă numele înscris pe lista 221 . colonel dr. colonel Ion Sorin Florescu. Ioan Hurdubaie.I et II. univ. Ch. M. Titus Duţă. de o jumătate de veac.17-24. Şi mai surprinzător încă era să se constate că în paginile acestei reviste se regăsesc – premieră absolută! – cele mai prestigioase nume ale ştiinţei criminalistice româneşti de astăzi. conf. cei cinci ani de apariţie neîntreruptă. dr. T. RENNIE. Când. 226-233. evenimentul publicistic a fost primit cu interes. în tiraje mereu mai mari.. Lucian Ionescu. N. cu propunerea unor soluţii criminalistice inedite şi îndrăzneţe. Traité de psychologie 3509. Era. 398 p. încă de la primul număr. Cu această credinţă. competenţele recunoscute ale criminalisticii româneşti. dar şi cu scepticism. stă. Spunea. Emilian Stancu. Şi totuşi. p. a consistenţei acesteia.. sunt o validare a acestei valori. Vasile Lăpăduşi. un mare dramaturg. în această adevărată artă de a face să fie unite. colonel Gheorghe Plăşescu. De altfel. redactor-şef Vasile LĂPĂDUŞI. în învăţământul superior şi în institutele de cercetare. general de brigadă magistrat Dan Voinea. an XI. CONDRATIUC. nr. vol. Marian Mircea. Mass. Constantin Pletea. surprinzător. dr. într-o singură echipă.Editura Schmidt-Romhild. documentare şi opinii. prof. în cazul Revistei Criminalistica. dr. Vasile Lăpăduşi a crezut – cum puţini ar fi îndrăznit poate – în şansa criminaliştilor din România de a avea o publicaţie pe măsura tradiţiilor şi potenţialului actual al uneia dintre cele mai vechi şi mai prestigioase şcoli criminalistice din lume. col. general de divizie (r) Corneliu Diamandescu. REVENCO. rationnelle d’après les principes du criticisme. univ. Lazăr Cârjan. valoarea nu aşteaptă ca anii s-o măsoare“. caietele 1-2/1982 p. dr. indiferent de domeniile în care acestea îşi desfăşoară activitatea: în poliţie. Ion Vochescu. în condiţiile în care se cunosc dificultăţile pe care le are de depăşit orice editor de presă. cu certitudinea că nu există obstacol care să nu poate fi depăşit. în lumea criminalisticii. univ. într-adevăr. OPREA. dr. conf. Integrat. + 386 p. Revista CRIMINALISTICA. general de brigadă (r) Stoian Rusu.. entuziasmul începutului să-şi găsească resursele pentru a transforma un vis în realitate. Revistă de informare. COŞCIUG. membri: procuror Ovidiu Sârbu. vicepreşedinţi: conf. pe măsura „creşterii“ revistei. principalul merit al mentorului revistei. s-a demarat astfel o veritabilă bătălie în marş pentru ca. I. Ysabel. în martie 1999. RENOUVIER. univ. 3508. 3507. aşa se explică de ce. general de brigadă dr. 1978. prof. PRIGODA. Consideraţii privind consumul de substanţe psihoactive în mediul tineretului studios din Republica Moldova. X. 4 (27). Primul Consiliu Ştiinţific: preşedinte. univ. dr. procuror lector univ. cu articole mereu mai incitante. în justiţie. în Buletin de psihiatrie integrativă. univ. Aici. vedea lumina tiparului primul număr al Revistei Criminalistica. Toate într-o prezentare grafică excepţională. Vasile Bercheşan. Paris. Lübeck. cu simpatie. apărută în martie 1999. că „pentru un suflet mare. intrându-se într-o firească relaţie de interdependenţă. Tatiana. 1912.. Neath Lexington. dedicându-se cu toate forţele acestei minunate ştiinţe în slujba descoperirii şi probării adevărului judiciar. prof.. conf. medic legist Constantin Dragoteanu. Svetlana. să apară o publicaţie de acurateţea ştiinţifică şi modernitatea – ca stil şi mod de prezentare ale acestei reviste. nu în ultimul rând.

De altminteri. Pe de altă parte. În primii ani de apariţie. secretar general: prof. Revista FRONTIERA.colaboratorilor publicaţiei. univ. Lazăr Cârjan. comitetul de direcţie era prezidat de generalul Nicolae Uică. Noua publicaţie era prezentată. 2000. ce se numea „Frontiera“ şi se dorea a fi. prof. Vladimir Alexandrescu). dr. comandantul Corpului Grănicerilor. maiorul Constantin Marin. însă pentru scurtă vreme. uşor de evaluat pentru orice cititor obiectiv. dr. o reacţie firească. cu apariţie săptămânală şi o redacţie propriu-zisă. comandantul Brigăzii de grăniceri Bucureşti. ulterior ministru al apărării naţionale. 26 p. printr-un cuvânt înainte. A rămas o 222 . constituindu-se într-o etapă memorabilă a evoluţiei criminalisticii româneşti. Revista Criminalistica s-a dovedit a fi un vector eficient în sensibilizarea societăţii civile. La conducerea acesteia s-a aflat. general de brigadă dr. 26 p. Emilian Stancu. rămânând una dintre puţinele alternative la o presă care. Pentru că. premisă a unor dezvoltări viitoare. 1977-1990. primvicepreşedinte: conf. univ. dr. dar şi complicată pentru cei de la hotare. general de brigadă. nume precum prof. iar secretar de redacţie era maiorul Ştefan Opriş. în anul 2003. univ. rezidă în bună măsură credibilitatea publicaţiei noastre şi există în această privinţă certitudinea că acest statut va continua să rămână printre principiile prioritare ale revistei“ (Prof. univ. la acel moment. Din această contrapondere. până spre sfârşitul anului 1949. Prima revistă a străjuitorilor fruntariilor româneşti – „Revista Grănicerilor“ a apărut la 1 aprilie 1920. într-o perioadă nu numai grea. 2000. La 23 octombrie 1945 se tipărea întâiul număr al revistei grănicereşti „Cuvântul Grănicerilor“. dr. încă de la primul număr. magistrat dr. Revista CURIERUL FILATELIC. vicepreşedinţi: prof. conf. Bancă de articole – Almanahul filatelic. încadrată cu oameni a căror unică preocupare era scrisul. în relevarea importanţei criminalisticii. având acelaşi profil şi acelaşi format ca şi „Revista Grănicerilor“. magistrat Dan Voinea. Ea reprezintă o împlinire. Dan Voinea şi mulţi alţii. univ. Emilian Stancu. cultivând şi promovând cu bună ştiinţă neadevărul. de absolută acurateţe în abordarea ştiinţifică a faptelor. dr. o altă publicaţie grănicerească. în lupta pentru adevăr. a locului şi rolului pe care îl merită nu doar în planul ştiinţelor conexe ci şi în practica actului de justiţie. s-a arătat prea uşor dispusă la compromisuri. Revista Criminalistica nu a încercat nici un moment să se transforme într-o publicaţie exclusivistă. În fruntea comitetului de redacţie se afla colonelul Grigore Cornicioiu. sub îndrumarea generalului Toma Lişcu. Vasile Bercheşan. comandantul trupelor de grăniceri. dr. fost combatant în cel de-al doilea război mondial. chestor de poliţie Ştefan Iancu. Ea a fost de la început şi a rămas deschisă publicului larg. un „organ militar de educaţie. atâta vreme cât în consiliul ştiinţific şi printre autorii publicaţi în Revista Criminalistica s-au regăsit. cultură şi informaţie a Regimentului 1 Grăniceri“. 1-105. faţă de impostură şi minciună. Asociaţia Criminaliştilor din România (preşedinte: prof. în două pagini. univ. Bucureşti. Este. Vasile Bercheşan. Bucureşti. deopotrivă printre profesori şi studenţi – a fost printre obiectivele de star ale revistei şi ea s-a materializat prin aceea că această publicaţie a constituit nucleul în jurul căruia s-a creat. dr. destinată numai specialiştilor. 1990- 1999. nr. univ. În toamna lui 1945 a apărut. Florin Sandu. pe atunci la comanda trupelor de grăniceri. Vasile Lăpăduşi).. 3512. „editată de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române. La 1 aprilie 1932 vedea lumina tiparului revista „Grănicerul“. din goana după senzaţional. 3511. Cultivarea acestei emulaţii ştiinţifice – probată de marea audienţă a revistei în spaţiul universitar românesc. Lazăr Cârjan. de generalul Ilie Creţulescu. prof.

în 20 de pagini. condus de maiorul Constantin Tatu. Corpul de jandarmi a dispus difuzarea revistei în întreaga ţară. specific unei reviste. prin ordin al ministrului apărării. a apărut „Grănicerul“. luându-i locul. cinste. La 21 mai 1938. publicaţia nu şi-a încetat apariţia ci. La început. secretar de stat pentru ordine publică şi personalitate de prim-rang a vieţii militare şi culturale româneşti. „crescând“ de la 1. Prin conţinut şi formă. REVISTA JANDARMERIEI. practică juridică. ea i-a avut ca redactori-şefi pe căpitanul Mihai Pânzaru (1956-1958) şi căpitanul Constantin Tatu (1958-1960). apoi în 8 pagini. cum îşi amintea generalul de divizie (r) Mihai I. În această a doua perioadă. pentru o vreme. a devenit „o adevărată călăuză“ a bărbaţilor de arme. policromie integral. Spre sfârşitul anului 1950. continuând să publice acţiunile şi faptele de arame ale eroilor Jandarmeriei. Prin Ordinul nr. revista era tipărită în 24 pagini. iar revista a trecut sub conducerea Direcţiei culturale şi educative a asociaţiei. iar potrivit primului articol din Statutul adoptat la înfiinţare. a luat fiinţă Asociaţia „Casa Jandarmeriei“. naţional şi moral”. La 7 aprilie 1960. „Cuvântul Grănicerilor“ îşi încetează apariţia. având acelaşi format A3. Baron. Iniţial în 6.000 exemplare/ediţie. în 4 pagini tabloid alb-negru. al cărei prim număr a apărut la 15 decembrie 1922. cu acte normative de interes pentru poliţiştii de frontieră“ (Redactor-şef Marius Ionescu). „De strajă Patriei“.gazetă insolită. 3513. a dobândit o periodicitate lunară şi a fost luată sub oblăduire de Inspectoratul General al Jandarmeriei (aprilie 1931). la 15. în format A4. noutăţi de tehnică poliţienească în ţară şi în lume etc. iar colaboratori erau consideraţi toţi ofiţerii jandarmi. devenit ulterior. gazeta „În slujba patriei“ îşi face apariţia la 28 ianuarie 1956. iar din 2001 în format A4 minim 28 pagini.3451/13 martie 1923. sufletul ei fiind Pantelimon Comişel. credinţă. iar apoi de locotenentul-major Constantin Tatu (1954-1956). c) deşteptarea şi dezvoltarea spiritului naţional şi al simţămintelor de ordine. general-locotenent şi comandant al trupelor de grăniceri (1948-1950). Continuând tradiţia publicaţiilor anterioare. la Şcoala de Ofiţeri Jandarmi Oradea. Ultimul număr al acestei reviste lua drumul unităţilor şi subunităţilor în ziua de 11 mai 1982. ulterior în 8 pagini. cu privire la serviciul tehnic al Jandarmeriei (…). Primul director a fost locotenentcolonelul Constantin Bendescu. redactor şef – maiorul Gheorghe Beloiu. la începutul acelui an. din redactor-şef. b) îmbogăţirea culturii generale a ofiţerilor şi jandarmilor (…). din colectivul redacţional făceau parte alţi şase ofiţeri. Un ordin abuziv şi stupid al cuplului dictatorial întrerupea. inspector general al Jandarmeriei.000 de exemplare (tirajul primului număr). ca urmare a intrării în vigoare a noii legi a Jandarmeriei. În perioada celui de-al doilea război mondial. şi se adresa cu precădere ofiţerilor. conţinând suplimente trimestriale sau semestriale. prin publicarea articolelor cu caracter patriotic. Acest drum a fost reluat prin apariţia. publicaţia a dobândit în timp scurt o largă audienţă în rândul Jandarmilor. Din 24 februarie 2000 apare cu coperte policrome. după trecerea grănicerilor în subordinea Ministerului Forţelor Armate. Ultima ediţie a acestei serii „vechi“ a 223 . gazetă condusă mai întâi de căpitanul Leonte Silvestru (1952-1954). „publicaţie înfiinţată la 1 decembrie 1922. drumul prestigios al presei grănicereşti. format A4. la 6 decembrie 1990. publicaţia a fost organizată pe compartimente de specialitate – educaţie patriotică. Redactor responsabil era colonelul Constantin Nicolescu. scopul urmărit era „a) completarea si perfecţionarea cunoştinţelor profesionale (…) dând îndrumări practice. şi-a extins spaţiul editorial la 96 pagini. a săptămânalului „Frontiera“. O a doua etapă în evoluţia publicaţiei a început după 1929 când. tot cu apariţie săptămânală. dimpotrivă. bilunar. – fiind îndrumată de însuşi generalul de corp de armată Constantin (Piki) Vasiliu.

preşedinte de onoare al A.D. preşedinte executiv al A. Stabilindu-se la 16 pagini/ediţie. la 1 martie 1996. b) popularizarea în rândul personalului propriu şi al populaţiei a prevederilor legilor statului (…).“ (Comisarşef Vasile Ursache). decernează diplome de onoare şi excelenţă celor mai merituoşi jandarmi..D. d) influenţarea opiniei publice în direcţia respectării şi apărării valorilor şi instituţiilor fundamentale ale statului. unicul almanah editat de o structură a ministerului. Ca semn al preluării tradiţiei seriilor interbelice ale revistei. univ. Gheorghe Felea. în două culori). simţită româneşte. în luna decembrie. a configurat publicaţia ca un prestigios „purtător de cuvânt“ al oamenilor de arme. În acelaşi timp. Ca expresie a preocupării pentru sporirea prestigiului Armei. prin conţinutul său variat. fiind „o gazetă gândită româneşte. cu o lună înaintea desfiinţării Jandarmeriei Române. publicaţia are o periodicitate bilunară şi este editată de „Fundaţia Revistei Jandarmeriei“ care. general (r) Constantin Simion. începând cu 15 decembrie 1999.N. publicaţia editează suplimentul gratuit „Revista Jandarmeriei literară şi artistică“. dr. „fondată şi editată de Asociaţia Naţională a Detectivilor din România.R. paginile sau au găzduit semnături prestigioase: prof.“ „Sufletul” „Revistei Jandarmeriei“ (serie nouă) a fost – şi este – Gheorghe Boblea (pseudonim Gheorghe GorjanuIoneşti) care. chestor de poliţie Ion Stoica. Pavel Abraham. timp de şase ani. aprobat prin sentinţă civilă de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti: „a) popularizarea activităţii şi problematicii cu care se confruntă trupele de jandarmi în apărarea ordinii statului de drept. de la an la an. Prin conţinutul său.apărut în decembrie 1948. În prezent. director Maria Bumbaru. dr. „Revista Jandarmeriei” a apărut într-o serie nouă (opt pagini. Revista LUMEA DETECTIVILOR. redacţia editează. acesta fiind. c) prezentarea calificată a locului şi rolului trupelor de jandarmi în cadrul forţelor de ordine publică şi sistemul naţional de apărare. cu contribuţia ziariştilor care s-au transformat şi afirmat în redacţia acesteia. Revista este profilată îndeosebi pe problematica de specialitate a exercitării profesiei de detectiv şi se adresează cu precădere acestora. dr. este consemnat în Statutul de organizare şi funcţionare. promovată în proiect de Ministerul Administraţiei şi Internelor încă din anul 1998. Publiciştii: prof. precum şi unor personalităţi ale vieţii publice româneşti. numeroase articole făcându-se ecoul celor care au îmbrăţişat deja această profesie şi care au acţionat hotărât pentru definitivarea şi adoptarea legii ce o reglementează.D. dr. prof. al principiului dreptului umanitar şi al drepturilor omului.R. sprijinit de generalul-erou Ion Bunoaica şi de succesorii acestuia la comanda Jandarmeriei Române. în 240 pagini. Gheorghe Musliu (pseudonim Titi Grecea). revista militează pentru afirmarea detectivismului în ţara noastră. Oana Cioboată. Scriitorii: Dan Gâju. a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti (…). scrisă româneşte“. constituindu-se alături de A.N. comisar-şef Paraschiv Peţu.N. prof. revista a crescut. „Fractura“ a fost vindecată la 15 decembrie 1991 când. general (r) Gheorghe Ilie. „Almanahul Revistei Jandarmeriei“. format tabloid. univ. dr. Pavel Abraham. c) educarea cetăţenilor în spiritul respectării legilor statului (…). 1 Preşedintele colegiului de redacţie – chestor principal de poliţie. Paul Ceauşu. în septembrie 2002. începând din 1998. Liviu Vişan. în noul context. 3514. sub patronajul Comandamentului Naţional al Jandarmeriei şi cu acordul ministrului de interne Victor Babiuc. anual. psiholog Tudorel Butoi. Nicolae Rotaru. Scopul publicaţiei. 1 Asociaţia Naţională a Detectivilor din România 224 . generalul de divizie (r) Mihai I. Radu Constantin ş. De la apariţie şi până în prezent. Anton Gagiu. Mihai Popescu. Baron a devenit director onorific iar. conf. drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. anual. univ. într-un factor hotărâtor în respectarea legii. Ion Aramă etc. dr.a. Mircea Stoian.R.

îndeosebi celor care. pentru decembrie 1989 şi ianuarie 1990. colonel Virgil Vochină. Alexandru Piru şi Eugen Barbu. Până în perioada 19491972. Revista PENTRU PATRIE. scriitor şi ziarist. În prezent. Mircea Micu. Tirajul revistei ajunsese la 275. colonel dr.. sunt puşi în situaţia de a apela la serviciile unui detectiv”. Petre Hladchi Bucovineanu şi mulţi alţii“ (Nicuşor Dulgheru). 225 . sub impulsul evenimentelor. cu apariţie lunară. Eugen Teodoru. ziarist. Radu Tudoran. Constantin Preda. Perpessicius. în perioada 1951-1952. Nichita Stănescu. din 1987 până în 1994. scriitor. îşi suspendă apariţia la numărul 104. maior loan Popa (aprilie-septembrie 1998). Fănuş Neagu. La cererea cititorilor. a avut apariţii lunare. Tudor Negoiţă. almanahul „Pentru Patrie“.000 exemplare. la conducerea revistei este împuternicită ziarista Elena Popescu. În 1993 a editat un supliment color de 16 pagini. colonel Nicolae Rotaru (19931998). Mihai Beniuc şi Marin Preda.revista se adresează şi societăţii civile. Rodica Ojog Braşoveanu şi lon Tipsie. Eugen Teodoru. ziarist. devenind una dintre cele mai căutate publicaţii. Otilia Cazimir. iar din 1972 a ieşit pe piaţă. în ianuarie 1957. iar din februarie 1990 a revenit la denumirea iniţială. În perioada în care nu au fost numiţi redactori şefi. Adrian Păunescu şi Gheorghe Tomozei. revista apare bilunar. colonel Octavian Goga (1962-1963). Primul număr a apărut în noiembrie 1949. Laurenţiu Fulga şi Mircea Dinescu. conferenţiar universitar Savin Bratu (1953-1955). În paginile revistei au semnat personalităţi de prestigiu: Tudor Arghezi. Scriitori de mare forţă creatoare ca Zaharia Stancu. până în prezent. publicaţia şi-a schimbat denumirea în „Patria Liberă“. comisar-şef Nicuşor Dulgheru (octombrie 2000-aprilie 2004). Mihail Sadoveanu. locotenent-major Adrian Roşca (1955-1956). Constantin Chiriţă. fiindcă un abonament la revista „Pentru Patrie“ era condiţionat şi de un abonament la „Scânteia“. fiind în pregătire numărul 10 pentru luna noiembrie 2004. Şerban Cioculescu şi Edgar Papu. scriitor şi ziarist. ziarist. Primul director al revistei a fost colonel Nicolae Rotaru.R. revista a funcţionat sub conducerea secretarilor generali de redacţie: Radu Vaida. critic literar. a vândut şi oficiosul PCR. în lipsa altor soluţii.Popescu. doctorul Gheorghe Stoicescu povestea despre capcanele sănătăţii noastre. (Redactor-şef Firiţă Carp) 3515. precum: Theodor Constantin şi Haralamb Zincă. Mihai Tunaru şi Paul Anghel. Aurel Mihale. scriitor şi ziarist. academicianul Dan Berindei. În perioada iulie 1956-ianuarie 1957. ziarist. În martie 2004 a apărut numărul 9. „editată de Ministerul Administraţiei şi Internelor. colonel Olimpian Ungherea (1990-1992). Olimpian Ungherea şi Nicolae Rotaru. În paginile revistei au publicat autori de policier-uri. Au urmat: locotenent-colonel loan Tecşa. căpitan lon Blaj (1957-1959). scriitor (decedat). denumit „Detenţia“ (doar două numere au fost în total). D. la conducerea revistei a fost numit şi un director. La un moment dat. Petrică Vizitiu şi Nicolae Oprea. Alexandru Spânu. ziarist. avea distribuţie gratuită în cadrul unităţilor. când revista „Pentru Patrie“ va sărbători 55 de ani de existenţă. Redactorii şefi ai revistei au fost: Constantin Nisipeanu (noiembrie 1949-1952). Horia Zilieru. în colaborare cu Direcţia Generală a Penitenciarelor din Ministerul Justiţiei. Venerabilul profesor universitar Gheorghe Poalelungi semna rubrica „Limba română este patria mea“. de fapt. Emil Manu şi Alexandru Hanţă. Din ianuarie 1957. scriitor şi ziarist. care. Revista „Pentru Patrie“ a editat anual. Începând cu anul 1998. locotenent colonel loan Tudor Vasilescu (pseudonim literar Jean Vasilescu). Petre Vârlan (19821986). colonel Grigore Cuza (1963-1982). În decembrie 1989 a apărut numărul 500. publicaţia îşi reia apariţia.. Vasile Rebreanu.

fie în format A4. treptat. timp de 30 de ani.1 aprilie 2004. colonelul Florin Zagoneanu. Nicolae Rotaru. Alexandru Spânu. Redactor şef. 1 octombrie 2001 . de la 6.000. Almanah Pentru Patrie 1987 – 1992. în principal cele vizând activitatea lucrătorilor instituţiei. într-un fel sau altul. fiecare moment în devenirea sa fiind inserat în spaţii acordate în funcţie de importanţa evenimentelor. la 75. actualmente. a transmis cititorilor săi toate ordinele de linie emise în acest timp.1 decembrie 2003. Revista a fost prezentă în viaţa ministerului. iar. Primul redactor-şef al acestei publicaţii a fost colonelul Traian Tandin. Între anii 1991 – 1993. prin camapanii de presă. fiecare. până în prezent. „În slujba patriei“ a fost. 240 [-244] p. situaţiile deosebite din perioada de tranziţie. Almanah Pentru Patrie 1984. revista a susţinut apariţia legilor organice. În paginile sale a fost reflectată activitatea tuturor structurilor şi armelor ministerului. un tiraj de 7. 226 . redactor-şef Petre Vârlan. gazetă ostăşească. cu apariţie săptămânală. Revista „POLIŢIA ROMÂNĂ“. secretar responsabil Olimpian Ungherea. Eugen Teodoru. redactor şef este comisar-şef Nicuşor Dulgheru. editată de Ministerul Administraţiei şi Internelor. Almanah Patrie 2004. Primul director al revistei „Poliţia Română“ a fost colonelul Marcel Popescu. în prima perioadă fiind preponderent evenimentul de poliţie. Periodic. cu toţi miniştrii din această perioadă şi cu alte cadre de comandă. Almanah Pentru Patrie 1993. 3520. apărând. Radu Mocanu. Director onorific a fost colonelul Costică Voicu. Prin tematica abordată. a fost editat suplimentul revistei „Poliţia Română“.3516. care avea o tentă literarpoliţistă. care a funcţionat ca organ de presă central al Ministerului de Interne din noiembrie 1959. În paginile revistei au semnat şi o seamă de personalităţi: Tudor Negoiţă. În anul 1962. comisar-şef Vasile Ursache. De la apariţie. legea sau normele de conduită specifice. şi a fost intransigentă cu cele care au încălcat. împuternicită la comandă a fost comisarşef Ina Bălan. redactor-şef 3519. 240 [-244] p.000 de exemplare. Au fost marcate. Revista PENTRU PATRIE. Săptămânal. prin interviuri cu toţi şefii de arme. Publicaţia a fost creată pe fundaţia oferită de structura revistei „În slujba patriei“. De la apariţie. măsurile şi modalităţile de acţiune a structurilor implicate în restabilirea ordinii. ca redactori şefi: maiorul Petre Crăciun. revista „Poliţia Română“ a evidenţiat. până în prezent. în primă fază. când a fost cazul. 240 p. sa reorganizat Ministerul de Interne. Dumitru Fulger ş. [-244] p. intitulat „Police Magazin“. 3518. în paginile revistei au apărut noutăţile legislative. Revista PENTRU PATRIE. în perioada martie 1990-iunie 1993. Revista PENTRU PATRIE. noiembrie 1999august 2000.000 de exemplare. 1 decembrie 2003 . Petrică Vizitiu şi Nicolae Oprea. care se tipărea pentru militarii în termen. cadrele care s-au remarcat în muncă. redactor-şef Nicuşor Dulgheru. revista a cunoscut o seamă de transformări. Ioan Hurdubaie. axate pe tematică de strictă actualitate” (Florica Pârvu). Vasile Troneci. 3517. cazurile de încălcare gravă a liniştii şi ordinii. Au urmat coloneii: Virgil Vochină. deci până în 1990. iar revista „În slujba patriei“ a devenit organ central de presă al ministerului. Au urmat. În perioada iunie 1993-noiembrie 1999. a fost colonelul Octavian Goga. Ziarul a avut 16-20 de pagini şi tirajul a crescut. Alexandru Boroi. fie în format tabloid. are 16 pagini şi. Revista Pentru POLIŢIA ROMÂNĂ „a fost înfiinţată în martie 1990. redactor şef a fost colonelul Marcel Popescu. la ora actuală. publicaţia a inserat suplimente profesionale.a. 240 [-244] p. prin diverse modalităţi publicistice. Revista PENTRU PATRIE. a făcut cunoscute etapele reformei instituţionale. august 2000-18 august 2001.

dar explicit: „Revistei noastre trasându-i-se sarcini noi. În ianuarie 1954 publicaţia îşi schimba denumirea şi structura. vechiul titlu de Revista Pompierilor a devenit necorespunzător (…). Marelui Stat-Major al Ministerului de Război. iar pentru sectorul agricol Paza contra incendiilor“. se întrerupea apariţia ritmică a publicaţiei. umor şi sport. Ultimul număr al anului 1989 este oprit in tipografie şi înlocuit cu o ediţie speciala – sub denumirea de POMPIERII ROMÂNI – care reflecta efervescenţa momentului şi conţinea o „profesiune de credinţă“: 227 . rezumându-se la materiale tehnice dedicate prevenirii incendiilor şi reflectând închiderea generală la care era supusă întreaga societate românească. întreţinerea şi funcţionarea echipamentelor de intervenţie. care.3521. cunoştinţe tehnice de specialitate. alături de materiale dedicate organizării şi instruirii formaţiilor civile de pompieri. Revoluţia din decembrie 1989 găseşte revista pompierilor în postura unei publicaţii profesionale de calitate. disimulate sub forma unor rubrici de noutăţi tehnice p. Cu un conţinut mai bogat în materiale profesionale. un organ de propagandă. dedicată prevenirii incendiilor.i. conform anunţului laconic. doi ani mai târziu se propunea reapariţia acesteia şi se elabora proiectul unui nou număr. organizarea şi funcţionarea formaţiilor de pompieri civili. În aprilie 1948 se modifica denumirea în Revista Pompierilor iar conţinutul scădea în varietate. prevenirii şi stingerii incendiilor sau cunoştinţelor tehnice de specialitate apărând şi articole de cultură generală. incendii din ţară şi străinătate. care acoperă aproape toate domeniile apărării împotriva incendiilor. În această perioadă revista îşi reînnoieşte statutul (prin autorizaţia de funcţionare nr. cât şi o reaşezare a întregii armate. Titlul revistei pentru sectorul industrial va fi Prevenirea incendiilor. Titlu pe care îl păstra până în decembrie 1989. mozaic. 44/1929. istoria pompierilor. Înfiinţată conform aprobării nr. instruirea cadrelor. localizare şi stingere a incendiilor“. când are loc atât o reorganizare a administraţiei centrale şi locale. publicaţia avea drept scop „popularizarea ştiinţei focului (…) şi a mijloacelor de prevenire.i. Tematica articolelor devine mai variată. ea devine o publicaţie de strictă specialitate. apărut în ianuarie 1948.a. izolare. După doi ani i se schimba din nou denumirea (urmând-o pe cea a instituţiei. Anii ’70 o găsesc cu cel mai mare colectiv redacţional si publicişti de talent. într-o perioadă de dezvoltare şi redefinire a structurilor militare din ţară. Reflectând procesul de reorganizare şi modernizare a pompierilor români. anul 1929 marca pentru pompierii români două date semnificative: prima individualizare la nivel naţional a instituţiei. istorie ş. Revista POMPIERII ROMÂNI.s. reflectând “măreţele înfăptuiri ale epocii de aur”. apărând în două serii paralele. În acest context. cultură generală ş. „prima revistă naţională a pompierilor români a apărut după primul război mondial şi reîntregirea României. o organizare eficientă şi o prezentare grafică în continuă modernizare. şi prezentării unor rezultate din activitatea pompierilor. reapar informaţii profesionale din presa străină de specialitate. La sfârşitul celui de-al doilea război mondial.s. în ceea ce priveşte conţinutul ei. revista prezenta conceptul şi dezvoltarea activităţii de prevenire a incendiilor.. prin transformarea Inspectoratului Pompierilor în Comandamentul Pompierilor Militari (la 2 august) şi apariţia primei reviste de specialitate (la 1 aprilie) sub numele Buletinul Pompierilor Români. din Comandamentul Pompierilor devenise Direcţia de Pază contra Incendiilor) din ianuarie 1956 publicaţia intitulându-se PAZA CONTRA INCENDIILOR. în ianuarie 1944. pagini de cultură generală. Către sfârşitul anilor ’80. 127/03/1986 emisă de Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste). Pe viitor.a. popularizării normelor de p.

Evoluţia ulterioară a revistei a confirmat această promisiune. lt. Revista publică noul cadru legislativ. Asociaţiile pentru protecţia populaţiei civile (Liga Antigaz. Se înregistrează.col. Asociaţia Naţională Română de Apărare Pasivă). Organizaţiile obşteşti.. Societatea de criminologie şi de criminalistică. Sunt publicate documente inedite şi informaţii altădată trecute sub tăcere. acte normative de profil şi comentarii ale modului de aplicare a acestora. Revista pompierilor a urmărit nedezminţit înfăptuirea scopurilor pentru care a fost creată: indiferent sub ce titulatură a apărut. la dispoziţia celor implicaţi în activitatea de apărare împotriva incendiilor – pompieri militari şi civili. materiale tehnice. redactor şef Ion Argeşeanu. Revista PROTECŢIA CIVILĂ. apar dezbateri profesionale şi opinii menite să limpezească problemele ce stau în faţa specialiştilor pompieri. cerut de transformările societăţii româneşti. până în prezent. Valentin Uban). Deschiderea societăţii româneşti se regăseşte şi în paginile sale. noutăţi ştiinţifice. (…) luptând pentru a apăra de flăcările incendiilor vieţile concetăţenilor şi avuţia poporului”. Revista PROBLEME DE CRIMINALISTICĂ ŞI DE CRIMINOLOGIE (Ministerul Justiţiei şi Procuratura RSR). angajaţi într-un continuu proces de restructurare şi modernizare.s. singura istorie publicată”. Apare trimestrial. adaptându-se permanentelor transformări din viaţa pompierilor români şi ţinând pasul cu noutăţile apărute în societatea românească. Devin tradiţionale rubrici destinate prezentării activităţii pompierilor şi problemelor cu care aceştia se confruntă. Din 1990. Ministerul Justiţiei. Revista de Criminologie. cadre tehnice p. apoi. Revista POMPIERII ROMÂNI devenea o publicaţie deschisă. Înfiinţată în aprilie 1929 şi funcţionând sub mai multe titulaturi.i. dar cu acelaşi editor. care contribuie la creşterea calităţii publicaţiei. a cărei omogenizare oscilează. portrete de pompieri. prezentări de incendii din ţară şi străinătate şi experienţe ale altor servicii de pompieri în organizarea şi desfăşurarea activităţii de protecţie antiincendiu. Publicaţia îşi redefineşte statutul printr-o hotărâre de guvern (nr. prof. 3522. autorităţi publice locale şi centrale. redactor şef Ion Argeşeanu. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie. după o perioadă de dificultăţi financiare depăşite cu o mobilizare a pompierilor din ţară. a fost o oglindă a vieţii şi activităţii pompierilor români. relaţii internaţionale ş. care înţeleg să slujească. chiar şi cu jertfa supremă. mai târziu Comandamentul Apărării Pasive 228 . 638/1997) care reglementează modul de funcţionare şi statutul administrative. o fluctuaţie de personal care îşi pune amprenta şi asupra revistei. (Redactor-şef. dar al cărei conţinut se stabilizează prin menţinerea unui grup de colaboratori şi corespondenţi. opţiunilor de dezvoltare si nevoilor de dotare. odată cu schimbările în viaţa ţării începând şi o nouă etapă în viaţa publicaţiei. care găzduiesc traduceri din presa străină de specialitate. având aceeaşi tematică profesională şi aceeaşi periodicitate lunară şi difuzare naţională. de Criminalistică şi de Penologie. „Buletin de Criminologie şi de Criminalistică“. Direcţia Generală a Penitenciarelor). 3523. „Apariţia revistei „Protecţia Civilă“ de astăzi a fost determinată de necesitatea informării populaţiei asupra măsurilor de protecţie pe care trebuia să le adopte în diferite situaţii de urgenţă. nesistematică şi lipsită de o viziune de sinteză dar. constituindu-se într-o adevărată istorie a „cavalerilor focului” din ţara noastră: fragmentară. ca în întreaga structură a societăţii şi instituţiei editoare.a. redactor şef Vasile Teodorescu (Ministerul Public.„vom relata în paginile publicaţiei (…) despre curajul şi abnegaţia pompierilor români. cetăţeni. 1981 – 1990. solicitaţi să sprijine continuitatea revistei. Liga Apărării Aerochimice. Din 1999.

Între anii 1950 şi 1990. şi colonel Ion Marinache. documentar. Sumarele în engleză. colonel Marin Boboc. studenţi. ştire. Ilie Manole şi maior psih. militari angajaţi pe bază de contract şi militari cu termen redus.aveau nevoie de mijloace de propagandă pentru instruirea populaţiei. inspectori de la agenţi economici din întreaga ţară. Alexandru Şuţu (1834-1919) şi al său “Jurnal de psihiatrie şi medicină legală“. Astfel.12.1993 al ministrului Apărării Naţionale marchează apariţia revistei „Protecţia Civilă“ de astăzi. Publicul – ţintă este format din cadre militare şi personal contractual. De remarcat este anul 2000. profesori ş. când directorul revistei devine comandorul (r) dr. întreprinderi şi administraţia publică locală. 3524. cât şi folosirea publicaţiei ca material de protocol. În anul 1993. Întotdeauna. Protecţia Civilă (atunci se numea Apărare Locală sau Apărare Civilă) editează Buletinul Apărării Locale Antiaeriene şi Buletinul Apărării Civile. REVISTA „ROMÂNĂ DE MEDICINĂ LEGALĂ”. Textele fiecărei ediţii sunt asigurate de cadre din structurile militare şi civile de Protecţie Civilă. fiind singura publicaţie cu acest profil din ţară. reportaj. Fiecare ediţie este structurată pe rubrici şi generice. Ştefan Geantă. reuşeşte nu numai să menţină calitatea publicaţiei dar să o şi îmbunătăţească. La conducerea ei rămân colegiul de redacţie şi redactorii şefi sau directorii. respectând procedura de copyright.“ (Alexandrina Sonea). în perioada interbelică apar broşuri cu această destinaţie. specialişti din diferite alte structuri – Secretariatul Tehnic Permanent (entitate guvernamentală). Buletinul… a avut ca responsabili pe colonel Gheorghe Florea Creangă – Stoileşti (istoric militar care de altfel a realizat şi Istoria Apărării Civile. prima de acest fel în România. După plecarea acestuia. ajutat de colegiul revistei. militari în termen. revista „Protecţia Civilă“ este parte componentă a sistemului mass-media. şi a publicat “Revista de Medicină Legală“ care poate fi 229 . organizarea apărării pasive a luat o amploare deosebită în instituţiile şcolare. antrenamente. la apariţia lui a contribuit un colegiu de redacţie format din 5-6 specialişti şi un redactor responsabil (director). comandor (r) dr. Iconografia este asigurată de director şi de colaboratori sau este preluată din alte componente massmedia. în două volume). maiorul psih. Mai târziu. Florea Dan. începând cu anul 2002. studiu. M 7924/30. germană şi spaniolă facilitează atât schimbul de publicaţii cu reviste similare din alte ţări. în anul 1939. după cum urmează: colonel Ioan Sturza.a. o dată cu prof. o ţinută grafică deosebită dar şi un conţinut atractiv şi instructiv. Ordinul nr. comentariu. În prezent. cum ar fi „Pericolul aer-chimic“ sau „Pericolul Aerian şi Măsurile de Apărare“. „Revista încearcă să readucă în prim plan o îndelungată tradiţie care a început în anul 1884. Era nevoie de informare periodică asupra măsurilor de protecţie. începând cu acel an. de răspândirea cunoştinţelor şi a regulilor de comportare la calamităţi şi catastrofe. ministere. În perioada menţionată. Tematica abordată de revistă se referă la urgenţele civile. comisii de apărare împotriva dezastrelor (comisii organizate la diferite niveluri – guvern. Iulian Mihalcea. Iulian Mihalcea (din anul 2002). precum şi de către colaboratori din instituţii civile care au tangenţă cu arma. profesorul Nicolae Minovici (1868-1941) a pus bazele Asociaţiei de Medicină Legală. administraţie publică). În 1936. poster „Învăţământ“ cu modele de exerciţii. Ilie Manole. Revista capătă. cuprinzând diferite genuri publicistice: articol. elevi. al cărui preşedinte este colonel dr. după cel de-al doilea război mondial. interviu. anchetă. coordonat de către Direcţia Informare şi Relaţii Publice din Ministerul Administraţiei şi Internelor. colonel dr. Apariţia revistei era stringent necesară. aplicaţii etc. franceză.

criminalitatea economică). României literare 1984. 320 p. 2002. Revista ROMÂNIA LITERARĂ. 3525. Ministerul de Interne. RICOEUR. (Organisation Mondiale de la Santé). p. 1889. K. 118 p. Inayat. Henry. Traducere din limba engleză de George G. 6e année. Edmondson. 230 . no. 3535. Almanahul Geneva. Organ officiel de l’Academie Internationale de Criminalistique. dr. dr. 623 p. în 1961.I. un simbol şi o moştenire lăsate de cel care a pus bazele sistemului românesc modern de medicină legală.U. 3527. vol. 1937. revista a supravieţuit timp de 10 ani.. The psychological interpretation of handwriting with special reference to the handwriting of criminals. EDMONDSON. RHODES. Vermögensdelikte. By professor Bror Rexed. Henry T. Fondată în 1929 de Edmond Locard. Humanitas. 456-481. Leonidio. no. în Tratat practic de criminalistică. vol. Wirtschaftskriminalität (Delicte privind bunurile. în R. o nouă eră pare să înceapă.I. Paul. p. ediţie revăzută şi adăugită. A. SAMSOM. iar “Revista Română de Medicină Legală“ poate fi privită drept un simbol al tradiţiei. no. Buletinul a suferit o transformare. (World Health Organisation). Samsom. Ştiinţe criminalistice. Samsom. 1934. 3534. Bucureşti.-B. publicarea revistei a fost încă o dată întreruptă. precum şi calitatea grafică şi standardele ştiinţifice. În ultimii ani ai regimului comunist care a marcat demolarea Institutului de Medicină Legală construit în 1892. [Bucureşti]. 1933. 3530.8. 3533. RICHE. Directives pour le contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes dans le contexte des conventions internationales. Deşi a avut o slabă calitate grafică şi o difuzare limitată. RICHTER. In the context of the international treaties. Editura C. [par] professeur Bror Rexed. în e R. Serviciile de informaţii în secolul XX. Essen. dr. REXED. 218-222. Expertiza pentru reconstituirea fizionomiei după craniu. Bror. Bror. întrerupt în 1940. 142 p. Guidelines for the Control of Narcotic and Psychotropic Substances.-F. Robert I. p. Sigmar-Marcus. Paris.6. K.. Schmidt Römhild. The development and photography of fingerprints. KHAN. director al Laboratorului de Poliţie Tehnică din Lyon. KHAN. 3526. redactor-şef (ulterior director). RIŞCUŢIA. Genève. Edmondson. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 3536. 2000.F.I. Ademenitoarele capcane… Aventuri ale memoriei şi tranziţiei.. în R. 344-348. Press. profesorul Ioan Moraru (1927-1989) a publicat “Buletin documentar de medicină legală şi criminalistică“. După 20 de ani. Jeffrey T. Mina Minovici (1858-1933). Baillière. Un secol de spionaj.C. 3531. 3528. 3529. Inayat Khan [and] Mr. I. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 1996. RHODES. Lübeck. speranţelor şi idealurilor medicinii legale româneşti“ (Dan Dermengiu). Altérations des dessins papillaires et maladies professionnelles. Robert I. în timpul celui de-al doilea război mondial. schimbându-şi titlul în „Probleme de medicină legală şi criminalistică“. Robert I. Istorie şi Anastasia. II..4. REXED. 9e année. K. În anul 1971. J. 5 année. REVUE INTERNATIONALE DE CRIMI- NALISTIQUE. Potra şi Delia Răzdolescu. prof.C. Inayat Khan [et] M.C. adevăr. În prezent. RIBEIRO. Robert I. médailles et bijoux. 1986. 1984. Berlin.considerată primul periodic academic de criminalistică în care se oglindesc realizările „Şcolii Minovici“ de medicină legală. Cantemir. T. EDMONDSON. K. 328-333. Inayat. 148 p. Monnaie. p. 3532. RICHELSON. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. dr. 1978. SAMSOM.E. reuşind să creeze o legătură profesională între experţii criminalişti români.

Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 15-16.B. BORDEIANU. Alexandra Andreea. 5. 3549. Consideraţii privind identificarea criminalistică a unor categorii de persoane şi cadavre. ROBERT. în Criminalistica. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. p. 1937.5. ROLL. 9e année.1. 35-38. Fürstenthum Rumänien. „Rumäniensammler" The Bulletin of the 3541. Holger. The Story of Writing . Ileana. Metode de identificare antropologică şi aplicaţii. Student’s Book. Moldau Walachei. J-Paul. Begriff und Bedeutung 3545. ŞERBĂNOIU. Geneva. Sycomore. p. Camelia. Gabriela. ediţie revăzută şi adăugită. ediţie revăzută şi adăugită. 3539. 3552. cu tabele (World Health Organisation). ediţie revăzută şi adăugită. Le 3551. Heimbüchler. CĂLUGĂRIŢA. 3550. Stephen P. Bulletins 1-116. Essen. 286-309. University.I. 2002. HARABAGIUDIMITRESCU. p. vol. anul VIII. IX + 58 p. Ştiinţe criminalistice. p. no. Holger. 3540. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 1934. Constantin.I. Andrew. A practical English language course for law-enforcement students and professionals. 191 [914] p. Lübeck. 14 p. Essen. în R. RIŞCUŢIA. 1985. no. Munich. Management. anul IV. aprilie 2006. 2001. 231 . RODRIGUEZ FERRER. Ritson.. IONESCU. 715 p. nr. Editor F. p. Die kriminalistische Beurteilung der Lage/Kriminalistisches Denken (Evaluarea criminalistică a situaţiei / Reflecţii criminalistice). 51 p. Vicente. Cătălina. Berlin. Noutăţi în criminalistică privind relevarea urmelor latente de mâini. San Diego State 3553. Considérations sur la 3538. Paul. Les méthodes de transfert dans l’etude des empreintes digitales. Emanuel. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Concepts and applications. septembrie 2002. Ştiinţe criminalistice. 3546. Second edition. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Englewood Cliffs. Hermann. Eugeniu. Corectitudinea calificării juridice a unei fapte soldată cu leziuni produse prin arme de foc. în Criminalistica. NIŢU. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalisticii. nr.3537. ROCHAT. vol. International Study Circle for Romanian Philately and Postal History. 1995. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Studentă. (Reconstituirea criminalistică). ROLL. RIZESCU. New Jersey. RIŞCUŢIA. Editura Ministerului de Interne. München. sa psychologie et ses interprétations. CHERSAN. Holger. Amalia. II. 6e année. în Criminalistica. Loi pénale. 2002. Mark (coordinator). Thames & Hudson. p. Community response to alcohol – related problems. Schmidt Römhild. II. Die Postwerthzeichen von Rumänien. 3542. English for Modern Policing. 1985. Madrid. 81). 19-35 3548. Lübeck. ROCHAT. ROLL. Dr.. RIZAC MÂRZA. RITSON. (Public Health Papers. 45-46. Andreea. 3543. ROBINSON. Paris. Ştiinţe criminalistice. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Moldau. RIZEA. Cantemir. 255-257. în R. ROBBINS. der naturwissenschaftlichen Kriminalistik (Noţiunea şi semnificaţia criminalisticii bazate pe ştiinţele naturale). 1988. E. Königreich Rumänien. ROGGENSTROH. Kriminalistische Rekonstruktion 3544. Les compiles du crime. 2003.C. Review of an international study [By] E. Magdeburg (1894). Mileniul III. Ph. Berlin. 3547.B. 2. ROBERTS. 1921. Ioana. Reus. Jurist. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Ministerul de Interne. IRINA. Identi- fication judicial. BUDIŞTEANU. PreticeHall.C. 1979. 50 in colour.. Bucureşti. Schmidt Römhild.with over 350 illustration.

Iuliu I. Al. Iaşi. Stresul şi bolile psihice. Serena. Numismatic catalogue.. 1932. Bibliografie selectivă. V. Beck. Dr. Ordonanţe de poliţie. ROŞCA. 3558. Psihologia marto- 3555. Londra. Cluj-Napoca. Creativitatea. Alexandru. XI. C.Y.Editor Robert M. Alcoolismul şi stilul de viaţă în familie. 2006. în Buletin de psihiatrie integrativă. no. 4 (27). 168-171. e în R. 144 p. Impactul imigraţiei şi adaptarea psihosocială. 3572. Alexandru. pl.a. Creativitatea generală 3561.L. ROMANESCU. X. Editura Didactică şi Pedagogică. redacţia). cu fig. cu fig.. Tratat de psihologie experimentală. Prefaţă de Florian Ştefănescu-Goangă. 27-35. Iaşi. Editura Helicon. Alexandru. p. ROMANESCU. Editura Elit. p. Eugen 3563. ROLLAND. nr. 652 p. Essen. 359 [360] p. Sorina.3. Titlul original: Where Science and Magic Meet. 38). Protecţia şi specifică. Cluj. Ileana. Proc.H. 1 f. nr. Roşca. 261-266. Editura Institutului de Psihologie. cu fig. Cristina. 2002. 3570. 1972. Editor George Pataki. "RPS". City. Rosita Mădălina. 158-170. şi grafică. Cuvânt înainte de John Mitchell. franceză şi engleză. vol. 2006. L’emploi de la coramine.R. 4 (27). p. Bibliografie la p. f.R. rului.. p. Incompatibilităţi cu funcţia de expert criminalist autorizat. 3568.. 3574. ROŞCA. ROMANESCU. p. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Sorina. ROMANIA. 368-388. ROŞCA. (Asociaţia Ştiinţifică de Dreptul Proprietăţii Intelectuale). HÎŢU.C. Lübeck. Prof. 320 p. 512 p. 395 [398] p. 2003. (Sub redacţia). Metodologie şi tehnici experimentale în psihologie. Eugen.S. ROPOTĂ. CIORNEI. 2005. 141. 1934. adj. Titlu şi în limbile engleză şi rusă. 1934. ROŞCA. 2005. Iaşi. Ciprian Raul. ROMANIAN POSTAL HISTORY BULLETIN . Cluj. 1981. vol. nr. I. 3554. X. Bell. 92-98. vol.I. Ciprian Raul. Bucureşti. 227-240. „RPHB". 3566. CHIRIŢĂ. Bibliografie la p. Alexandru. Alexandru. Editura Academiei R. 3564. Schmidt Römhild. FLORESCU. vol. şi grafică + 3 anexe. Libertyville. cu fig. 2005. ROŞCA. 3571. Bucureşti. Al. Editura Semne. vol. în Buletin de psihiatrie integrativă. 25 – 38. 3559. Roşca. Editura Alma Mater. 1963. rezumate în limbile rusă. II. 2(25). 1977-1985 N. CONSTANTIN. Societatea Comercială de Numismatică şi Filatelie „Impex Zimbrul Carpatin” S. În anexe. An XI. ROMANIAN PHILATELIC STUDIES - Psihologie generală. 328 p. 2005. an XI. în Buletin de psihiatrie integrativă. septembrie 1990. IL. Rezumat în limbile engleză şi rusă. Studiu psihofiziologic şi social. Delincventul minor. Editura Ştiinţifică. Stabilirea identităţii 3562. Alexandru. penală a proprietăţii intelectuale. 1994. Editura Academiei. 3557. O. RONEY-DOUGAL. Bucureşti. Bibliografie selectivă la p. Bucureşti.. ROŞCA. ROŞCA. univ.. 38 p. 2004.coordonator Rolf Rainer Jaeger. ROPOTĂ. cadavrelor desfigurate în cursul unor evenimente deosebite. Alexandru. Dr. 1966. 1971. Bucureşti. ştiinţă şi magie. Enciclopedică Română. 1991. 3573. ROŞCA. 1 (24). 3565. nr. 272 p. în Buletin de psihiatrie integrativă. Timişoara. vol. Bucureşti. VII + 179 p. ROŞCA. ROŞCA. Editura C. metal Alexandru. 3567. cu fig. (Sub 3556. (Consiliul pentru difuzarea culturii şi ştiinţei. p. Editura 3560. X. Adunate şi adnotate de Iuliu I.. Dana. gen. ROMIŢAN. 156 p. p. coin. 6 année. în Ghidul procurorului criminalist. X. Bucureşti. Cu 232 . Orizonturi. şi facs. Dreptul proprietăţii intelectuale. Iaşi. 3569. Berlin. Etologie şi psihiatrie. Prof. Masterand. 229-242. an XI. ROMIŢAN. an XI.

(Humanitas 10). 239 p. PETRICĂ. Editura Junimea. Editura RAO. 1936. 3584. 2/2004.J. RUDICĂ. A. ENACHE. Ediţia a II-a.J. 1998. Tiberiu. De la Epoca luminilor până la Junimea. 232 p.C.4. Maturizarea perso- nalităţii. 80 p. Tulburări psihice în 3585. p. nr. anul VI. nr. ROŞU. Bucuresci. 3592. Galaţi. 231-234.32). Iaşi. Omuciderea. Bibliografie la p. Lucian. no. (Menţiune despre Zilot – p. 255 p. vol. RUJOIU. 38-45. umane [Probleme de psihologie medicală]. martie 2006. Sexualitatea umană şi deviaţia sexuală în infracţiunile cu violenţă. 254-255. Investi- marques secrêtes sur l’œuvre du Vinci et les sculptures du Moyen-Age et de la e Renaissance. în Revista Română de medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Tiberiu. Lector univ. RUIU. în Revista de criminologie. Viorel. 1996. 4.un apendice şi un indice alfabetic. Tiberiu. Ştefan. formă a criminalităţii şi implicaţiile sale sociale. 3579. Marin. RUJOIU. NEICU. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Urmele de la locul faptei. Comisar de poliţie. istorie a Literaturii Române. ROTARU. în O urmelor infracţiunii. Inspector de poliţie. 3583. 1979. Niveluri ale conduitei 233 . Editura Luceafărul. (Humanitas. Covasna. Cercetarea la faţa locului. 3588. (Pentru părinţi). RUIU. anul VI. 3586. Editura Porto Franco. RUDICĂ. 3591. Cercetarea la faţa locului în cazul producerii catastrofelor feroviare. p. CREŢU.. 3587. RUIU. 3590. Covasna. I. München. 75 -81. 3580. Florin. 3582. RUDICĂ. 2005. + 90 anexe. Valorificarea ştiinţifică a expertiza medico-legală a leziunilor corporale. Pantelimon. 2003. 221-224. I. 388-389. 131-142. p. Octavian. Constantin. 3578. 3940. în Criminalistica. septembrie 2004. Tiberiu. ROXIN. Nicolae. Tabla de materii şi în limba engleză. II. ROUX-Champion. Ilie. Editura Little Star. VIII + 126 p. Bucureşti. ROTARU. Ediţia a 25-a. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Editura Junimea. de criminalistică şi de penologie nr. 280-284. Paris. 3581. Bucureşti. 1981. MOROIANU. p. 356 p. 1932. Managementul comunicării în structuri de tip ierarhic. RUDICĂ. Bibliografie la p. p. Une nouvelle science sociale: la Graphologie. Eu şi celălalt (de la poziţia egocentrică la poziţia altruistă). II. Curs de tehnica criminalistică. Bogdan. Prefaţă: Acad.] Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială. 1887. Bibliografie la p. 8 année. Iaşi. 3576. drd. RUJIOIU. Bibliografie la p. Bogdan.I. Editura Didactică şi Pedagogică. V. Ed. 186-191. Subcomisar de poliţie. Marin.P. Marin. Zilot Românul. Junimea. Lector univ. volumul XIV. RUIU. 320 p. 1994. Dialogul familial. drd. 2004. TAŞU. Iaşi. 75) 3577. Bucureşti. în R. procesual penal). 1. XI. 316-319. Lect. p. Universitatea Bucureşti [. 3575. nr. Vasile Pavelcu. Bucureşti. POPA. Vol. Familia în faţa conduitelor greşite ale copilului. 355 [-356] p. STOIAN. drd.P. Vasile. Claus. 1977. Editura Didactică şi Pedagogică. Nicolae. iulie 2004. 25-27. Drd.. Criză şi dialog. p. Strafverfahrensrecht (Drept garea criminalistică la faţa locului în cazul producerii catastrofelor aeriene. univ. revăzută şi adăugită. ROUGEMONT. în Criminalistica. GHIORGHICI. (Prefectura Poliţiei Capitalei). Marin. Ştefan. de. Les signatures et 3589. (Pentru părinţi). 1990. 2003. Ion. 5. 192 p. Bucureşti. Tiberiu. 1984. p. RUDICĂ. Editura Ministerului de Interne.

şef sector Inginerie Criminalistică.I. Cluj-Napoca. RUŞITORU. Elemente autohtone în limba 3597.. Cluj-Napoca. RUSU. RUSU. 2004. 3595. 3594. nr. 1970. Editura Cartea Universitară. RUSU. anul VIII. Petre. 3596. 3598. 2003. Aplicaţii software folosite în expertiza criminalistică a accidentelor de trafic rutier. director POP. 255257.. 269 [-272] p. 2003. Dicţionar de terminologie uzuală diplomatică şi de drept internaţional. adjunct. Comisar de poliţie. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Simularea şi animaţia computerizată a accidentelor de circulaţie. BEŢIU.5-6. Editura Cartea Universitară. Karin. Bibliografie la p. Florin. Bucureşti. O introducere în arta uzuală diplomatică şi de drept internaţional.5-6 argumentării. Bucureşti. Substratul comun românoalbanez. 46-48. jur. Comisar de poliţie. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 2004. Ing. RYBACKI. Bibliografie la p.3593. Editura Alma Mater. 95 – 112. Florin. RUSSU. [Iaşi]. + 3 hărţi. Dicţionar de terminologie 3599. I. Grigoraş. Pledarea şi respingerea argumentelor. august 2006. în Criminalistica. Cornel. Institutul Naţional de expertize Criminalistice. 234 . Prefaţă: profesor universitar doctor Adrian Năstase. 287 [288] p. 287 [288] p. Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan”. p. 2004. p. RUŞITORU. Prefaţă: profesor universitar doctor Adrian Năstase. română. Ing. p. 4. jur. Editura Academiei Republicii Socialiste România. Petre. Polirom. Gabriel-Virgil. Bucureşti. Bucureşti.

Călăraşi – Ialomiţa. 3612. Frédéric]. 185-186. Bucureşti. 718 p. SACKS. (Aşezămintele A. 1948. se poate. în e R. Introducere în etimologia 3616. „Sade filosof” de Jean Deprun. 3613. Merge. SAN. Gomoiu). 3605. 1775-1834. I. 475 [480] p. SAN. 2005. Editura Academiei Române.C. Traducere din limba italiană de Jeanne-Claire Lutic. 1992. SAN. 286 [288] p. Etymologica 20). Bucureşti. de. Editura Forum. Librairie Hachette. 1382-1775. 209 p. Abrevieri bibliografice la p. Marius. Frédéric]. Upper saddle River. Ph. Pompei Gh. M. (Colecţia Cogito). 1992. 1997. Du latin au roumain. R. SALA. Rosetti”. 92 [-96] p. III. 140 [-143] p. 3617. Paris.. 638 p. Kriminalistika. Toronţiu. Bucureşti. 2005. Univers Enciclopedică. 3615. limbii române. SAGREDO. Aventurile unor cuvinte soţia cu o pălărie. 2002. (Asociaţia Scriitorilor din Bucureşti. Traducere din limba italiană de Horia Tecuceanu. SALA. Bucureşti. Titlul original Citadelle. An Introduction to Forensic Science. RAO International Publishing Company. II. Widener University School of law. Criminalistics. NI 07458. Richard. Bucureşti. Rybikon. 3604. SAFERSTEIN. Traducere din limba engleză de Dan Rădulescu. Sistima de identificacion monodactilar. Ediţia a doua. Paris şi Univers Enciclopedic. N. (Colecţia Enigma). 158 [-160] p. Bucureşti. Laurel. Traducere din limba franceză de Tristana Ir. f. Harcov. 187 [188] p. vol. 1930.P. SAMARIAN. 116 [-119] p. Principesa Elena. Manuel de Graphologie Sodomei sau şcoala libertinajului. 2005. „Bucovina“ I. Editura Univers.I. 319 p. Antonio [Dard. Medicina şi Sciense Consultant. Bucureşti. Editura Trei. SAN.S. Tipografia Cultura. Lecturer. Vol. prezentare şi comentarii de Anghel Ghiţulescu. Bibliographie selective p.a. [1936]. Editura Albatros. Frédéric]. Barcelona.. (Colecţia San Antonio. Traducere din limba franceză de Şerban Florea. Mt. Antonio [Dard. 207 p. L’Harmattan. 604 [608] p. 1992. 2005. Bucureşti. Forensic usuelle. director general dr. . 3603. SALA. Cele o sută douăzeci de zile ale româneşti. 3606. Am onoarea să vă pun la punct. (Colecţia Superpoliţiste). Citadela. Omul care îşi confunda 3609. În misiune secretă. 1979. Editura Ariane. no. 3608. 1999. Traduction de Claude Dignoire. Institutul de istoria medicinei. Editura Humanitas. 3611. SALTEVSKI. 2 Anée.a. Frédéric]. SAINTE-CLAIRE DEVILLE. Antonio [Dard. Tipografia „Moderna“. SADE. 1938. Antonio [Dard. SAINT-EXUPÉRY. 1992. SAN.V. 1938. L’enquête farmacia în trecutul românesc.I. Traducere din limba italiană de Matilda Banu şi George Anania. Introducere de Michel Delon. San-Antonio. Supliment al Almanahului literar). Traducere din limba italiană de Horia Tecuceanu. Antonio [Dard. 3602. Bucureşti. V. Am onoarea să vă pun la punct! Versiunea românească [de] Alexandru Spânu. de José.E. Oliver. SALBERG. Bucureşti. Marius.S 3600. Frédéric]. Editura Forum. 3614. 3607. 2). p. 632 p. Bucureşti. 1). Paul. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. 221-228 (Academia Română. 443 p..3. 3601. Gânduri. Prentice Hall. Bucureşti. Antoine de. SAINT-EXUPÉRY. 274-286. La Policia. f. nr. 254 [256] p. Antoine de. 1926. historique et les recherche policiére. culegere. 1985. 1998. 269 [272] p. Marius. Bibliografie la p. (Colecţia San Antonio nr. Am încercat. Enseignée par l’exemple en dix léçons et par six cent quarante-neuf types d’écriture (cingt-deuxiéme mille). D. Vol. 3610. Asistenţa publică în trecutul românesc până la 1834. Editions Gallimard.164-197.

Sărutări Antonio [Dard. în serai. Se îngroaşă gluma. Antonio [Dard. (Colecţia San Antonio. Editura Forum. 1993. 11). Bucureşti. Traducere din limba italiană de Dumitru Purnichescu. (Colecţia San Antonio. 221 [-224] p. Berurier 3625. Adevărul pentru viespi. (Colecţia San Antonio. pentru dame frivole. 3621. 3620. Editura Forum.17). Bucureşti. 3622. (Colecţia San Antonio. nr. Antonio [Dard.6). Frédéric]. SAN. SAN. Bucureşti. 7). 8). 236 . Bucureşti. 192 p. Editura Forum. 192 p. nr. Traducere din limba italiană de Iulian Drăghicescu. nr. Antonio [Dard. Lichidaţi- unde ştii tu. 1994. 1994. 3633. 1992. Traducere din limba italiană de Michaela Sergescu şi Eugen Mandric. SAN. 1994. Lichidăm 3627. Traducere din limba italiană de Tania Şiperco. 1993.15). nr.3618. Frédéric]. Urmăriţi. Frédéric]. (Colecţia San Antonio. 220 [-223] p. Descalecă şi du-te. (Colecţia San Antonio. 3). Traducere din limba italiană de Tania Siperco – San Antonio: Revelaţiile mele despre Frédéric Dard [numele real al scriitorului]. Pieptănând girafa. 1992. SAN. SAN. Editura Forum. l.15) acţiunea. (Colecţia San Antonio. Editura Forum. Editura Forum. Traducere din limba italiană de Matilda Banu şi George Anania. 204 [-207] p. Traducere din limba italiană de Dumitru Purnichescu. Editura Forum. 189 [-191] p. Editura Forum. Bucureşti. nr. 4). Frédéric]. 203 [-208] p. Frédéric]. Bucureşti. 3630. Începe Antonio [Dard. 1993. Splina în 3631. (Colecţia San Antonio. nr. Traducere din limba italiană de Marie-Jeanne Vasiloiu. Antonio [Dard. 3632. nr. 176 p. 240 p. SAN. Antonio [Dard. Antonio [Dard. Frédéric]. SAN. 1993. 1992. 9). Antonio [Dard. Traducere din limba italiană de Tania Şiperco. 3619. Editura Forum. Bucureşti. (Colecţia San Antonio. nr. Salutare 3626. (Colecţia San Antonio. Bucureşti. Bucureşti. suc propriu. Bucureşti. nr. nr. 14). trage primul. (Colecţia San Antonio nr. Editura Forum. 255 p. 3635. Antonio [Dard. Traducere din limba italiană de Andrei Duşescu. SAN. Bucureşti. Traducere din limba italiană de Tania Siperco. Frédéric]. Antonio [Dard. Editura Forum. 1993. 3623. Frédéric]. 13). Bucureşti. Traducere din limba italiană de Anca Boglea. Frédéric]. Antonio [Dard. 208 p. Editura Forum. Editura Forum. 1994. Frédéric]. SAN. Editura Forum. 10). SAN. Bucureşti. 5). (Colecţia San Antonio. SAN. Arhipeleagul mitocanilor. SAN. SAN. (Colecţia San Antonio. Frédéric]. 3634. 1994. Traducere din limba italiană de Michaela Sergescu şi Eugen Mandric. (Colecţia San Antonio. nr. Frédéric]. Cine 3624. 1993. 260 [-264] p. SAN. 176 p. Traducere din limba italiană de George Anania. 1993. Galanterii părinţele. Bucureşti. nr. 174 [-176] p. Editura Forum. Bucureşti. 190 [-192] p. SAN. 1993. Traducere din limba italiană de Michaela Sergescu şi Eugen Mandric. SAN. Frédéric]. Bucureşti. 224 p. Editura Forum. Traducere din limba italiană de Şerban Velescu. lumânarea pregătită. nr. SAN. (Colecţia „San Antonio“). Traducere din limba italiană de Michaela Banu şi George Anania. Frédéric]. 172 [-176] p. Bucureşti. Antonio [Dard. Frédéric]. 3628. SAN. Bucureşti. Traducere din limba italiană de Dumitru Purnichescu. (Colecţia San Antonio. 1993. Frédéric]. Antonio [Dard. Vino cu făcut varză. 12). Antonio [Dard. Antonio [Dard. (Cronică a unor vremuri căcăcioase). Frédéric]. Circul sifiliticilor. Editura Forum. Antonio [Dard. Sirop şi ne luăm valea. 1993. Antonio [Dard. 3629. (Colecţia San Antonio. Editura Forum. 160 p. nr. Frédéric]. prindeţi şi aduceţi whisky. nr. 19).

univ. 3639. Antonio [Dard. Curs.. Alexandra. SAN. BORIN. Conf. Bucureşti. Editura 2004. 1995. Traducere din limba italiană de George Anania. 487-492. 1997. Editura Forum. 1999. nr. 3637. Tumbăr. 84-100. p. Florin. 1977. Dumitru. IONIŢĂ. 20-24. 559 p. Bucureşti. 3649. în Criminalistica. 3648. Te-am trimis Dumitru. Gheorghe-Iulian. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Bucureşti. 219-226. div. Frédéric]. nr. Contrabanda şi albirea lui Nostradamus. Antonio [Dard. Frédéric]. Editura Trei. 247 p. 25). Hermann & Cie. Ministerul Justiţiei. Antonio [Dard. 1995. De la „A datei întocmirii înscrisurilor. SANDU. SANDU. Ion-Eugen. SANDU. 237 . SANDU. 232 p. Antonio [Dard. 203 [-207] p. Editeurs. police scientifique. 1995. (Colecţia San Antonio. Editura Dacia. SANDU. 20). SAN. Bibliografie la p. Infernul României în spaţiul de libertate. Câte ceva despre mass-media. univ. Editura Forum. Referenţi: prof. 51-67. CONSTANTIN. Ministerul de Interne. în Probleme de medicină legală şi criminalistică. Traducere din limba italiană de George Anania. Frédéric]. 1994. 219 [-224] p. Florin. Bucureşti. Antonio [Dard. 3647. Bucureşti. SAN. SAN. nr. SANDU. 24). Editura Forum. anul VII. 3654. Dumitru. 253 [254] p. 3652. Profeţiile interpretarea concluziei raportului de expertiză criminalistică. 3650. I. Ziauddin. p. Frédéric]. 3653. SANDU. univ. SANDU. p. Ion Dogaru şi prof. Bucureşti. dr. Bulion pe poliţie. Les marques particulieres et l’utilisation du signalment individuel. 228 p. C. Traducere din limba italiană de George Anania. Bibliografie la p. dr. Unora le banilor. 2001. Radu. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol. 1997. Antonio [Dard. SARDAR. D. Elements de 3645. vol. 22). 20-23. C. Editura Forum. La signalment descriptif (Portrait parle). dr. SANDING. Universitaria. în Investigarea criminalistică a locului faptei. av. B. în Tratat practic de criminalistică. VAN LOON. p. 188 [-191] p. 230 p. Editura Sylvi. Criminologie. 127-128. SANDU. 3644. Descoperire şi combatere prin mijloace tehnico-criminalistice. (Colecţia San Antonio. Bucureşti. Florin. 223-230. 1994. 1979. 23). vol. RADU. Traducere din limba italiană de Mărgărit Vavi Petrescu. (Colecţia San Antonio. 3640. 2004. Integrarea canapea. Unele aspecte privind pe lumea ailaltă. Antonio [Dard. Management. Bucureşti. Traducere din limba italiană de Michaela Sergescu şi Eugen Mandric. 2003. univ. Florin. Cluj-Napoca. 5. Bucureşti. IX. la Z“. SANDU. univ. SANNIE.. univ. Chestor principal de place cheală. Concluzii rezultate din investigarea criminalistică a locului faptei – 9 luni 2003 –. Sprache (Stilistica limbii Berlin. 3643. prof. Traducere din limba italiană de Ştefan Ghivirigă. (Colecţia San Antonio. SANDU. Falsul în acte. Ch. SAN. 254 [-256] p. Paris. New York. Bibliografie la p. 3641. 185 [-191] p. germane). Prof. Editura Forum. Managementul resurselor umane şi grafologia. nr. 1996. securitate şi justiţie. Alexandra. (p. Mijloace de stabilire a spargere de nuntă. GUERIN. SAN. nr. Constantin. p. 1976. SAN. Frédéric]. Traducere din limba italiană de Ştefan Iureş..). 3638. (Colecţia San Antonio. dr. Frédéric]. dr. Editura Forum. Gl. 1971. septembrie 2005.3636. nr. 3651. Ion-Eugen. 1938. 88 p. 3642.m. Editura Universitaria. Stilistik der deutschen faţa locului. Bucureşti. 3655. 496 p. Paris. O cruntă 3646. Intocmirea schiţei la verde. Frédéric]. Editura Forum. Institutul de Medicină Legală. Bucureşti. Asist.

Moroiu". 395-403. Securitatea paşapoartelor electronice (epassport): Implicaţii în privinţa documentelor de identitate electronice (e-ID). No. p.6. The Manuscript Octavian. SAVA. Lt. p. Dr. Bucureşti. 2001.Octombrie 1929). SAUB. Direcţia judiciară). III. PREDA. vol. SASSOWER. Austrian Army in Octavian. 3667. Cooperare criminalistică cu ţările vecine. Dr.col. Editura Curtea Veche. Din experienţa miliţiei judiciare în combaterea infracţiunilor comise prin violenţă (uz intern). Filatelia 1/1994 „Catalogue. 1989. 1943. Ministerul de Interne. Expertiza urmelor de produse petroliere. în Criminalistica. SASSOWER. Vol. 2005. Philatelist May. 1978. 1980. SAVA. Identification par dacty- procurorului general al României. p. 3657. Mihai. loscopie d’un cadavre non embaumé. 3663.I. 3658. SASSOWER. 3662. instituţii şi texte celebre în dreptul roman. 3659. SASSOWER. SAVIN. Romanian Philatelic Studies. anul VII. 3670. The London Philatelist. Moroiu. Col. Dobrudja and a few related matters. Criminology in The Making: 3664. 112 p. Octavian. Alexandru. SAVU.. no. 3672.Traducere din limba engleză de IrinaMargareta Nistor. Boston. SÂMPETRU. august 2006. Valentin. p. the Danubian Principalitiés. 1935. Valentin. Noi Gabriel. 3669. Gabriel. Ministerul de Interne. Subcomisar de poliţie. Imprimeria şi legătoria Peniten- Ion. Gabriel. Drept roman. în Criminalistica. 6. SAVIN. p. metode fizico-chimice şi perspectiva folosirii lor în criminalistică. 14-15. 1975. Imprimeria Penitenciarului Corecţional „Văcăreşti”. în Tratat practic de criminalistică. 3656. SÂMBRIAN. Manual de dactiloscopie. [1931]. p. 127 jours après inhumation. Bucureşti. Bucureşti. 1994. 3666. RADU. An oral History. 238 . în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Teodor. Marcel. Registrul internaţional 3674. 5. nr. Extras din Revista de Drept Penal şi Ştiinţă Penitenciară. Gabriel.. 7e année. Mihai. ciarului Văcăreşti. Valentin. 4. Bucureşti. Dactiloscopia în servi- ciul justiţiei. (Extras din Revista „Poliţia Modernă“ no.1983. p. prim-adjunct al 3665. NOVAC. Editura Luceafărul. vol. 176 p. Endorsements „Cu Vaporu". nr.63. Iosif-Daniel. March / April 1980. Gabriel. 1930. SAVU. Principii. 3668. Serviciul Editorial şi Cinematografic. 2002.R. Northeastern University Press. II. 3675. SASSOWER. John.C. III. Bucureşti. Bibliografie la p. 26-31. Expert criminalist. 14 p.L. The London Philatelist 1213/1994. The latest recorded use ofthe Prince Cuza Issue. a known „paid" mark found to be private. Catalogul C. 3660. „AUSTRIA" No. 24 p. in the Danube and the Black Sea. Romania. Valentin.. Gabriel. SASSOWER. NOVAC. în Tratat practic de criminalistică. Bucureşti. 3671. Nicolae. anul VIII. Danubian Principalities. 44. 125-126. Another position conquered? London. The London Philatelist. 3673. SAVA. Gabriel. 25. în R. 128 p. SAVIN. noiembrie 2005. SÂNTEA. vol. Austrian Post Offices Abroad. Inspector de poliţie. Contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale la stabilirea adevărului în cauzele soluţionate de procurori. 352-359. 383-394. 1980. July-Aug. 1 /1981. 1983. (r). SAVA. Bucureşti.M. în Şcoala românească de criminalistică. 108-112. Gheorghe. Expertiza urmelor de materiale plastice. French Reflections POP. Inspectoratul General al Miliţiei. 3661. Casa de editură şi presă „Şansa“ S. (Ministerul de Interne. SASSOWER. de identificare la distanţă. Ministerul de Interne. Nicolae. UK.

SĂLCUDEANU. SĂLCUDEANU.3676. Păcatele lumii. Editura Fundaţiei Culturale Române. SĂLCUDEANU. 1974. 1992. 3698. 244 [-247] p. Bucureşti. Nopţi sângerânde. Bucureşti. SĂLCUDEANU. Ediţia a II-a revăzută. Editura Metropol. Un biet bunic şi o 3695. Editura Cartea Românească. 1990. 234 [-240] p. Bucureşti. Bucureşti. (Scorpionul). Hotico. SĂLCUDEANU. 1987. 3691. SĂLCUDEANU. 372 p. 1979. Bucureşti. Petre. 581 [-584] p. 3689. SĂLCUDEANU. 1976. Popescu. Editura Minerva. SÂRBU. Bucureşti. Front fără tranşee. 480 [-483] p. 444 [-447] p. Vasile. mov. 3702. Petre. delincvenţi minori. (Biblioteca contemporană). 1990. 1963. Petre. în Criminalistica. Editura Dacia. Prefaţa de D. 270 [-272] p. Ioan. Petre. Petre. Biblioteca din Alexandria. 239 . 3686. Petre. Rodica Macrea… Autorii nu sunt indicaţi pe copertă. Editura Militară. Editura Cartea Românească. Bucureşti. Editura Albatros. Nunta cu garoafe Petre. Ochiul şi marea. Un biet bunic şi o 3679. [1999]. 1980. 20-24. 3). 364 [-367] p. 3693. SĂLCUDEANU. nr. Editura Cartea Românească. SĂLCUDEANU. Detectiv la paisprezece ani. Bucureşti. SĂLCUDEANU. 3. Asasinatele comise de Râmaru. 1992. biată cinste. 1974. să nu ucizi. (Biblioteca contemporană). Petre. SĂLCUDEANU. 333 [-335] p. 300 [-302] p. Petre. Editura pentru literatură. anul III. 3694. 3681. Petre.R. Cluj-Napoca. SÂNTEA. 237 [-240] p. SĂLCUDEANU. biată aventură. Bunicul şi doi Petre. 202 [-204] p. Editura Dacia. Biblioteca din Alexandria. 3683. Post-faţe de Gabriel Dimisianu. tele lumii. Bucureşti. Cuparencu. 2 vol. 3684. 404 [-408] p. Bucureşti. Bunicul şi doi delincvenţi minori. 3700. Autori: B. Aurelia (Sub redacţia). SĂLCUDEANU. Biblioteca din Alexandria. 2001. 1989. Ghid alfabetic. SĂLCUDEANU. 195 [-200] p. 3680. Petre. Editura 3685. Petre. 3688. 462 [-464] p. 3699. 1984. SĂLCUDEANU. (Excelsior). SĂLCUDEANU. Petre. Bucureşti. Petre. Petre. 3697. Ucenicie printre gloanţe. Cina cea de taină. Bunicul şi o 3677. Petre. Bunicul şi porunca Militară. Bucureşti. 217 [-220] p. Petre. SĂLCUDEANU. (Aventura. SĂLCUDEANU. Editura Eminescu. Un bunic şi o 3701. 1961. 1992. 3690. Front fără tranşee. 552 p. Albatros. Editura Albatros. SĂLCUDEANU. Bucureşti. Bucureşti. 1971. Ediţia a III-a. Bucureşti. p. Umbre. Editura Eminescu. 3687. Tr. Editura „Ion Creangă“. (Clepsidra). Bucureşti. Petre. 492 [-495] p. Biblioteca din Alexandria. 222 [-224] p. Petre. Psihiatrie clinică. Judecata de apoi. Ovidiu. Petre. (Colecţia Clepsidra). SAMSAN.a. (Aventura. Editura Adevărul. Ediţie necenzurată. Bucureşti. Petre. Bucureşti. Bucureşti. Editura „Ion Creangă“. 3692. Editura Cartea Românească. Editura Eminescu. Cluj-Napoca. (Colecţia „Caron“). SĂLCUDEANU. Editura Cartea Românească. 368 p. Petre. 226 [-228] p. SĂLCUDEANU. Bucureşti. SĂLCUDEANU. Bucureşti. Editura Dacia. Judecata de apoi. Moartea mane- chinului. 181 p. Editura Militară. 3678. 292 [-295] p. Petre. 1971. 1980. 365 [-368] p. LĂPĂDUŞI. 1970. SÂRBU. Editura pentru literatură. 222 [-224] p. 1970. 1972. Bucureşti. 20). SĂLCUDEANU. lacrimă de fată. 1984. 1993. De la legiune străină la jafuri şi crimă. f. 3682. mai. Ediţia a II-a. Editura „Ion Creangă“. 1974. Cluj. Bunicul şi păca- 3696. (Colecţia Clepsidra). biată crimă. Liviu. SĂLCUDEANU.

TEIGE. SCHERMANN. 1976. SCALEŢCHI. SĂUCAN. 1984. EuWi. Stuart A.-J. TomescuAfiap. SCHNEIKERT. Berlin. 1994. Editura Schmidt Römhild. caiet 3/1994. MOGOŞ. 3714. p. 189 [-192] p. Craiova. 213-218. Petre. Henri. CUPŞA. Suizid durch 3710. Noaptea calomniei. Lübeck. 171 p. Nürenberg. Ştiinţe criminalistice. în: Kriminalistik (Criminalistica).Neue Wege zum Erfolg (Urmărirea publică cu noile mijloace media – noi căi spre succes). 276 p. 240 . 3705. Ellen. Steinheil.. 300 [-303] p. Heidelberg. 209-211.Die 3708. SCHNEIDER. Editura Tehnică.C. 3720. New York. 3/1985. SĂLCUDEANU. Fotografia în culori. în: Stalmann. Kriminalistik und din carburator. Securitatea comunitară şi terorismul. 3709. Prof. 1982. Lübeck. 1435-1436). Ellen. N.. Tipografia Adevărul. (Romanul poliţist). de criminalistică şi de penologie nr. SCHWARZ. Kindlers Handbuch Psyhologie. Vasile Botiş şi Ramona Florica.4. 200-212. Coordonarea secţiunii şi redactarea: Dr. II. Doina Ştefana. 2/2004. Editura Albatros. 3715. 1987. nologie). Scrisul nu minte! Amintiri. 3711. Gareis. Essen. Doina Ştefana Săucan. SBÂRCEA. Femeia „criminal” – dimensiuni psihosociale. XVI + 350 [-352] p. Hans. p. Longamn. 366 [-368] p. Ediţia a 2-a. 3706. 1994. Bucureşti. 207-208.). 2005.1994. Fericiţilor! Strafrecht (Criminalistică şi drept penal). în: Zeitschrift für Rechtsmedizin (Revista de medicină legală). culegerea datelor din dosarele penale şi centralizarea lor). Rafael. 84-116. Editura. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. G. Die Rekonstruktion der Sitzposition durch Mikrospurenanalyse (Reconstituirea poziţiei de şedere prin analiza microurmelor). O. (Drept procesual penal). Dan. Bucureşti. 132 p. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 3716. Bibliografie la p. SCHEERER. în R. The Politics of Erschießen im fahrenden Auto (Suicidul prin împuşcare în autovehiculul în mers).. vol. Berlin. II. Bucureşti.I. Strafprozessrecht Editura Militară. psiholog. Serie nouă. 3717. p. 3703. 3718. (publ. dr. F. Augustin. 3713. 2002. SCHNEIDER. univ. Editura Schmidt-Romhild. Entdeckung des Unbewüssten (Psihologie profundă – Descoperirea subconştientului). 189 p. 1995. Florentin. SCHLÜCHTER. 1933. p. 1931. SCHLÜCHTER. 3707. Le Dr. SCHAFIER. SĂLCUDEANU. 1886. Principii de diagnostic şi tratament în bolile inflamatorii ale intestinului. 12 p. Études cliniques sur les maladies des femmes. Méthode de classification des écritures. vol. 1995. Tiefenpsychologie . 1997. SCHEINGOLD. Lupaş şi ing. Éditeur. 208 p. Editura Criminalistică. Heiko. no. B. Paris. A. E. după ediţia a doua revizuită şi completată. Octavian Rujoiu. Petre. drd. Bucureşti. Valeriu. 5e année. G. (Biblioteca pentru toţi. consilieri juridici (redactarea fişelor criminologice. Petre. Colaboratori: Marius Şerbănescu. München. I. 3704. ediţie revăzută şi adăugită. Editura Aius. 124 [-127] p. Bunicul şi lacrima 3712. R. Law and Order: Street Crime and Public Policy. Măi. Traducere din limba germană de dr. Fotografiere – Laborator – ExperienţeProiecţie.. HOCKS. 3719. Öffentlichkeitsfahndung mit neuen Medien . Bucureşti. SCHNELL. Editura BREN. SCHULZ. Kriminologie (Crimi- Editura Albatros. vol. în Revista de criminologie.. sociolog (analiza sociologică privind identitatea socială şi criminală). SĂLCUDEANU. BRINKMANN. 124-130. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Traducere din limba germană.. K. 1994. H. Bibliografie la p. Bucureşti.

+ 24 fig. Iaşi. 244 p. N. Călin. Editura Didactică şi Pedagogică. 3733. Veronica. Dr. 62-65. Editura Junimea. Ştefan. Gheorghe. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). Indrei. Gh[eorghe]. L.L. nr. septembrie 2004. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. PIROZYNSKI. Relaţia om-vehicul-stradă. nr.3721. C[ălin] Scripcaru. 3731. M. Simona. Gh. SCRIPCARU. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului).. CIORNEA. SCRIPCARU. Scripcaru. Hans-Dieter. cu ilustr. Universitatea de Medicină Ovidius Constanţa. LEONTE. 1978. Veronica. Eine praxisorientierte Einführung mit Beispielen (Criminologie – Introducere orientată pe pratică. Iaşi. Ştefan. X. LEONTE. coautori: V[asile] Astărăstoae.-D. Iaşi. FURNICĂ. 3727.I. 253 p. 1995. SCRIPCARU. (Sinteze aplicative medico-legale). Reconstrucţia facială – actualităţi medico-legale în România. T. SCRIPCARU. neubearbeitete und erweiterte Auflage / won Prof. p. BOTEZ. Medicină şi drept. 3730. GH. 230-233. Heidelberg 1995. Orientarea sexuală şi drepturile omului. 1979. N. Iaşi. Ştefan. 6. N... M[oise]. Editura Didactică şi Pedagogică. Heidelberg. Raluca. Manual pentru facultăţile de drept.. an XI. IANOVICI. Editura Junimea. Editura Didactică şi Pedagogică. SCHWIND. Gh[eorghe]. SCRIPCARU. TERBANCEA. Patologie medico-legală. SCRIPCARU. SCRIPCARU. La lucrare au mai colaborat: T. Universitatea din Lille-Franţa. SCRIPCARU. 1983. Irina. 202-207. Kriminologie. 438 p. 537 [538] p. p. T[adeusz]. Cristina. Universitatea de Medicină Gr. Bucureşti. HansDieter Schwind [. 3729. Expertiza medico-legală în evaluarea adevărului istoric (Masacrul de la Katyn). volum 12. Bucureşti. 551 p. martie 2004. Medicină şi drept (Sinteze aplicative medico-legale). în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. în Buletin de psihiatrie integrativă. T. SCRIPCARU. nr. 3732. Müller. 1998 SCHWIND. M[oise]. Kriminologie - în Metode şi tehnici de identificare criminalistică.. PIROZYNSKI. Astărăstoaie şi C. Călin. 2005. CHIRIŢĂ. 2006. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. 1970. SCRIPCARU. nr. Katerina. T. 1973. Ianovici. CÂRLAN. Editura Junimea. Medicina legală. 290-293. p. Evaluarea prejudiciilor morale în practica medico-legală. 3.. 3726. Dr. 433-436. IANOVICI. p. Hans-Dieter. Popa Iaşi. Ediţia a II-a. 4. ediţia a 9-a.] Ruhr-Universität Bochum Kriminalistik Verlag. Gh[eorghe]. 219 p. Bibliografie la p. Bucureşti. SCRIPCARU. volum 12. SCRIPCARU. revăzută şi adăugită. T. 251 [-253] p. Roxana. KANAKU. BOTEZ. Iaşi. 3724. 3728. 3722. cu exemple). LEONTE. 3736. Oana. Universitatea Mihail Au colaborat V. Eine prax isorientierte Einführung mit Beispielen. Patologie medico-legală. SCÎNTEI. 3735. Editura Synposion. SCHWIND. Bucureşti. 2. KANAKI. G[heorghe]. Kriminologie (Criminologie). p.. H. Călin. 402-406. Criminologie clinică şi relaţională. 1995. Anca Indrei. 3734. CHISTOL. BOTEZ. 241 . Ciornea. (Ministerul Învăţământului). cu un cuvânt înainte de profesor Pierre H. Bioetica – o perspectivă europeană. prelucrată şi extinsă. Kogălniceanu Iaşi. 661 p. SCRIPACU. Modelul genetic în etiopatogenia schizofreniei. 3725. TERBANCEA M[oise]. 1993. dr. Gh. Keterina. GRĂMADĂ. 1979. Iaşi. volum 12. Bibliografie la p.. Heidelberg. Călin. 149-153. 208 [-210] p. Colecţia Bioetică4. AGROSOAIE. 1997. Pirozynski. Editura Didactică şi Pedagogică. 3723. 208 p. Editura Kriminalistik. TERBANCEA. Bucureşti. 1 (24). 2004. Medicină legală. vol. CIORNEA. Veronica. G[heorghe].

337-341. Editura Luceafărul. şeful Biroului Criminalistic profesor universitar. Subcomisar de poliţie. 20-24 noiembrie 2000. SCRIPCARU. 197-203. SEIBOLT. expert criminalist.. Psihiatrie medico-legală. ASTĂRĂSTOAE. SCRIPCARU. Martin’s Press. Comitetul de Cercetare pentru ştiinţe sociale). nr. Gheorghe. 6-19. 1939. p. Subcomisar de poliţie. N. 3. Bucureşti.C. 3745.. Consideraţii pe marginea unui caz de incest fraterno-fraternal urmat de omucidere. Identificarea unui violator pe baza particularităţilor dentiţiei. 3751. 1998. Robert. 2001. Liliana. VASILE. New York. Medicină legală expertală în România. Tehnica. 3746. Asistent univ. Subcomisar de poliţie drd. Universitatea de Medicină Ovidius Constanţa. Bucureşti. Cristina. Editura Cugetarea. SECARĂ. Iaşi. Crimă şi psihanaliză. iulie 2004. SCRIPCARU. Seminarul de perfecţionare profesională 3744. Adrian. OLARU. 3739. Universitatea de Medicină Gr. Gheorghe. în Criminalistica. 402-406. DRAGOMIR. mai 2004. 15-16. CHIRIŢĂ. 3748. anul VI. 3742. 3741. Ştefan. Călin. SCRIPCARU. SEIDMAN. 3. FURNICĂ. Editura PsihOmnia. Prof. în Investigarea criminalistică a locului faptei. CHISTOL.. no. 2000. Institutul de Medicină Legală Iaşi. Buletinul nr. 3753. anul VII. Prof. 1978. Bucureşti. Timişoara. mai 2005. tactica şi metodica investigării infracţiunilor de omor şi a celor săvârşite cu intenţie. Unele aspecte ale dinamicii accidentelor rutiere. The State. 2004. „Justiţie şi ştiinţă” sau „Despre bazele epistemologice ale criminalisticii”.. 3740. Ştefan. p. SELLIN. SCRIPCARU. conducătorul colectivului de autori şi responsabil de redacţie. Bibliografie la p. St. STRUGARIU. nr. C. DIMA. 2002. 3750.I. Reconstrucţia facială – actualităţi medico-legale în România. Călin. Cu o prefaţă de D-l Prof. dr. SURDEA HERNEA. Tipografia ziarului Universul. Corpul Experţilor Tehnici din România.I. Dumitru. 306-317. Ballistic’s information. p. Edward I. Monete greceşti. în Criminalistica. 4. 9-11. p. Cercetarea locului faptei în cazul efracţiei încuietorilor sau a distrugerii acestora. SĂLĂJAN. 387-397. ISAC. 6-8.P. Călin. FURNICĂ.. 3743. şeful Serviciului Criminalistic al I. 3752. 2006. PIROŻYŃSKI. Culture Conflict and Crime. 205 [-206] p. Nicolae Iorga. Conf. Gheorghe. NAGY. Vladimir. Iaşi. Universitatea „Ovidius” Constanţa. 288-291.1. 727 p. Călin. dr. Vasile. SECOŞANU. Cornel. SCROB. Corneliu..3737. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. DUMITRACHE. Cristina. SCRIPCARU. anul VI. Dr. a procurorilor criminalişti. şeful Serviciului Criminalistic Timiş.. SCRIPCARU. Aspecte evolutive şi metadeschideri. Prep.A. p. Popa Iaşi.. 3747. care 242 . Editura Norma. BOTEZ. Development. univ. Corneliu. Ataşamentul şi proiecţia sa comportamentală. T. habilitat în drept. C. Manual de descarcerare. Law and 3749. Moscova. Epistemologie şi adevăr judiciar (Adevăr şi sens în medicina legală). Ioan. 79 p. Raluca. Petru. Remus. 250 p.. cuprinzând 68 ilustraţii în text şi o hartă geografică. 8 année. 2001. Dr. SCRIPCARU. p. Editura Ministerului de Interne. 2005. Gheorghe. Remus. Bucureşti. Editura Polirom. Dr. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 397 p. Liliana. Vasile. Numismatica antică. 293 p. Petru. Bibliografie la p. Alexandru. BOIŞTEANU. SELIVANOV. SCROB. Gheorghe.J. 2000. 41. Universitatea Mihail Kogălniceanu Iaşi. New York. SELTZ. BOTEZ. Tadeusz. drd.. p. Timiş. N. SCRIPCARU. ISAC. Ghidul criminalistic. BOIŞTEANU. e în R. Bucureşti. 3738. în Criminalistica. Social Science Research Committee (Conflictul cultural şi infracţiunea. D. Iaşi. 1936. dr. Sinaia. nr. Bibliografie la p.

Aloys. cugetări. Alexandru. + 55 p. Germany. SIMA. 1905. SHAW. 3764. Curs practic de hipnotism. Botoşani. Bucureşti. Alexandru. Identitatea în medicina legală. Drepturile şi îndatoririle sale. 1975. (coordonator). Ediţie îngrijită de Claudia Dumitriu. RayGüde Mertin. Editura Univers Enciclopedic. RayGüde Mertin. Iaşi. Jurnalul unui killer sentimental. 1970. SENOV. corupţie şi politică în Italia 1943-1994. SENEFELDER.3/4. Imperiul Mafiei. în Şcoala românească de criminalistică. Editura Polirom. 139 [-142] p. 113 [-117] p. SEVESCU. Vollständiges Lehrbuch der Steindruckerey. Ion. Iaşi. Hipnotismul propriu-zis. Extras din Revista de Medicină Legală. Scrisul delincvenţilor. 231. Asistance for the Development of the National Institute of Magistracy). Auflage. 227 p. Luis. Fost intern al clinicei chirurgicale. Luis Sepúlveda. Secţia de studii. Dicţionar de psihologie. Desvoltarea magnetismului personal. 2. Crime and Society. cunoaştere în medicina legală. 1996. SEPIANU. 2003. nr. Dan. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. 3768. 3766. 1994. 16 p. Phare. Ateneul Ion. Published by arrangement with Dr. 1983. 149 p. 1946. 3754. 1997. paradoxuri. 3760. Bad Homburg. University of Chicago Press. SIBIAN. Mesmerism şi magnetoterapia. 3767. Atelierele Grafice Socec & Co. Bibliografie la p. Luis. 1900. Ministerul de Interne. 148-152. SILAMY 3758. 2004.au avut ca urmare moartea unei persoane (Ministerul Public. Yacaré. 1996. p. (Facultatea de Medicină din Iaşi. 231 [-240] p. Modul de cercetare al crimelor şi delictelor celor mai obicinuite. 196 p. Bucuresci. Anul III. 193 [204] p. Rainer. Ing. 3763. Modelul pietonal PC – Crash – metodă de investigare şi simulare a accidentelor autovehiculpieton. Les armes de 3769. 3761.. 543 p. Eugen. 1998. 3755.192). 3762. Criminalitate. Unele probleme privind cercetarea urmelor exploziilor. Iaşi. control şi reprezentare. Român. S. Presentată şi susţinută în Noembrie 1904 de Alexandru Sepianu. Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie. Bad Homburg. Bucureşti. În amin- 3770. 1976. Traducere de Irina Dogaru. SEPÚLVEDA. Yacaré. James F. Antologie şi traducere de Mihail Bogdan şi Horia Hulban. Judecător de instrucţie al Tribunalului Ilfov. SILJ. Bucureşti. Cristaloterapia. Al. Nume de toreador. Bucureşti. Cuprinzând: Influenţa personală. J. Editura Albatros. Teza pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. M.A. Ofiţerul de poliţie judecătorească. Grigore P. Editura N. 3759. Aforisme. 3756. Editura Nemira. SIDOR. Literarische Agentur. Metoda de 3757. 1939/1940. Lucien. 2004. Andrée Balland. Biroul programe şi perfecţionare profesională. Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului. Bucureşti. Centrul de Resurse Juridice. München 1818. SHORT. SERACU. Paris. Traducere de Irina Dogaru. 1940. Editura Alma Mater. (Colecţia Cogito). Literarische Agentur. tirea profesorului Fr. Titlul original: Nombre de torrero. p. Published by arrangement with Dr. 173 [192] p. Dănuţ. 2 f.. Traducere din limba italiană de Mihaela Gliga. Germany. George Bernard. Luis Sepúlveda. Chicago. Cluj-Napoca. Prefaţă de Mihail Bogdan. în Tratat practic de 243 . Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul exploziilor. Titlul original: Diario de un killer sentimental. SEVASTOS. nr. Bucureşti. ALDO PRESS. SIMA. SERANDOUR. 3765. Ediţie îngrijită de Horia Hulban. Grafologia. 235 – 240. poing modernes. SEPÚLVEDA. 2000. Editura Polirom.

Editura Rombelion. 3784. Georges. Cadavrul în apă 3774. Inspectorul Cadavre. 126 [-127] p. SIMENON. Inelele de la Bicetre. Prima anchetă a lui dulce. Medecine. 755 p. 582615. vol. 2000. Traducere din limba engleză de Aurelia Anghel. Traducere din limba franceză de Liviu Ţică. Titlul original în limba franceză: M. Bucureşti. Professeur a la Faculté Traducere din limba franceză de Marga Cosaşu. 3777. no. 3772. 144 p. Editura Tineretului. Gallet. Constantin. Directeur de L’Institut de Médecine Legale et de Medecine Sociale de L’Université de Strassbourg.criminalistică. Georges. 1969. (Seria Maigrét). Editura pentru Literatura Universală. Simon şi Victor A. 3783. Georges. SIMENON. p. Consideraţii privind evoluţia unor metode 244 . e în R. SIMENON. SIMENON. 453-455. Georges. 7 année. 3779.. 1966. Georges. SMITHBURG. SIMENON. de 3780. Herbert A. Editura Tineretului. Traducere din limba franceză de Al. Georges. SIMENON. Editura Univers. Editura Univers. SISERMAN. 141 p. Mirodan. C. cului. Titlul original în limba franceză: Maigret et le coteur paresseux. SIMENON. 1970. C. Titlul original în limba franceză: Trois chambres á Manhattan. Editura Polirom. Gheorghe. Bucureşti. Manhattan. Traducere din limba franceză de Raul Joil. Identification Expérimentale „0“. 118 [-119] p. SIMENON. 3788. 1935. Paris. 1965. 3775. Bucureşti. Traducere de Florica Eugenia Condurachi. 1992. Comisarul Maigret a fost prădat. 1981. 3773. Editura Albatros. 1976. Médecine-légale judiciaire. SIMONESCU. Traducere din limba franceză de Teodora Cristea. 1962. Editura Lucman. Editura Tineretului. 1965. Iaşi. 1054 p. Cu o nouă introducere de Herbert A. Trei camere în 3771. 204 [208] p. Georges. Editura Ion Creangă. SIMENON. leneş. Traducere din limba franceză de Teodora Cristea. Tudorică. Le Chat. Maigret.. SIMENON. Georges. (Biblioteca pentru toţi). Editura Cartier. SIMENON. 191 p. (Aventura). Traducere din limba franceză de Paula Găzdaru.10. Georges. SIMON. Traducere din limba franceză de Nicolae Constantinescu. Dan. 1966. Traducere din limba franceză de S. 255 p. 1971. Editura pentru Literatura Universală. Traducere din limba franceză de Al. Victor 3776. Colonel magistrat dr. 299 p. Titlul original: L’Inspecteur Cadavre. 1969. Câinele galben. 1972. p.. SIMENON. BULUŢĂ. Prefaţă de Al. Donald W. Dl. Bucureşti. XXXIV + 357 p. Cazul Louise Laboine. Subsolurile Majesti- Georges. 3786. SIMONIN. SIMONIN. Georges. Paris. des traces de pneus d’automobile relevées sur les vêtements de la victime. 232 p. Administraţie publică. THOMPSON. Bucureşti. Cătălina Hârceag şi Simona Constantinescu. 151 p. (Aventura).. 190 p. Georges. 3778. SIMENON. decedat. Minerva. Bucureşti. 1970. 167 p. Editura Minerva. Maigret şi fantoma. Viorel. 1996. Librairie Maloine. 3789. I. (Enigma) Titlul original în limba franceză: Maigret et le fantome. (Enigma). Traducere Traducere din limba franceză de Raul Joil. Şantajul agenţiei Imagini din istoria cărţii româneşti. SIMENON. Mirodan. Maigret. Thompson. 2004. Bucureşti. Maigret şi hoţul A. 1944 3785. 3787. 3782. Georges. Georges. Romane. 150 p. 175 [-179] p. Titlul original în limba franceză: Le chien joume.C. Ministerul Interne. din limba franceză de Radu Vlăduţ. 3781. Gallet décédé. Motanul. Editura pentru Literatură Universală.I.

. P. 1988. Kriminalistische Identifizierung und kriminalistische Diagnostik (Identificarea criminalistică şi diagnoza criminalistică) în: Forum der Kriminalistik. yeri incelemesi. SPĂTARU. SMÂNTÂNESCU. Harry.8. practice privind constatarea tehnicoştiinţifică şi expertiza criminalistică. Ausländerkriminalität 3795. While Coolar 3808. Handbok i Kriminalteknik. Ugo. 60 p. SŐDERMAN. no. în R.. 2.1973. 3797. anul VIII. 99-112. Metodologia della Washington D. SMITH. Handbuch für Kriminalisten (Manual pentru criminalişti). Charles.I. SÖYLEMEZ. corpului uman. 1933. 1930. WIESBACHER. Genève. în R. 3792. (Infracţiuni săvârşite de cetăţeni străini). 757 p. 90-110. Istanbul Polis Okulu ve Florya Polis Eğitim Merkezi Öğretim Üyesi. 5 année. Jocul puterii: Politica la 3802. 434 [436] p.I. 1893. Crime. F. éditeur [. 1961.] Gauthier-Villars [. Accertamento di tăţii. p. Harry.C. 104 p. Ahmet.şi tehnici criminalistice. Ştiinţe criminalistice. 57. Md. Aspecte psihosociale 3799. Traducere de Daniela Mişcov şi Alexandru Petrea. 1996. 2002. I.H.] Professeur a L’Université de Genève [. 3803.1. Harry. 278 p. Harry. 245 . Ediţia a II-a cu o postfaţă a autoarei la ediţia românească. 1933. SÂRBU. ANDERS.] Grande-Augustin.C. iunie 2005. Editura BIC ALL. SPASSKI. Petre.C. Lyon. în R.I. Incendies de e tableaux. Sinaia. p. Bucureşti. Simbolismul A. Editura Cartega.. Direcţia Publicaţiilor). Uzgateљsmbo „Sovetckuŭ нygomнuk“. Éléments de cristallographie me etice şi juridice în identificarea medico-legală în catastrofe. Thomas. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. Edwin H. SÎRBU.G. 55 p. p.a. Georg. Essen. Traducere din limba franceză de Margareta Gyurcsik. şi judiciare în conduita bolnavului psihic. 1999. Annick De. Mockba. 5 année. SŐDERMANN. Renehort and Winston.2. nr. Détermination d’un système de pistolet à l’aide des Balles et des Douilles déchargées. FONTELL. 3801. Ministerium des 3806. 359-365. 3798.. SORRENTINO. p. Dana. 456-476. 3791. 3793. 1964.] Bale: Méme Maison. V. Istanbul. volum 13. no. SONTHERLAND.. 64 p. 1982. 1930. Bucureşti. Hedrick. vol. Berlin.. p. 2e année. ş. SŐDERMAN. Gheorghe. perizia segnaletica applicata nei confronti de scriitture a machina. Timişoara.7. Ministerium des Innern – Publikationsabteilung (Forumul criminalisticii. Iüçü Polis Laboratuvarlari Em.C. 1929. Kriminalistik Uzmani. Kriminalistik ve suc 3794. 5. Adrian. 3796. Лeнuнгpad. Ernst..I. 654 [-660] p. 82-88. no. p. aprilie 2006. SÖDERMAN. Proble- 3800. K. în Criminalistica. Ugo. 3805. Ministerul de Interne. H. 521-544. 3804. ediţie revăzută şi adăugită. Lübeck. Crimele umani- physique par Charles Soret [. Stockholm. SORRENTINO. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. SORET.] avec 1 planche et 538 figures dans le texte. indetita personale. Ministerul de Interne. 1998. SNETKOW. caiet special nr. 2. I. Aspecte teoretice şi 3807. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 1re année. Daire Başkani. SOFIAN. 20-24 noiembrie 2000. ediţia a 2-a. SOUZENELLE. New York. L’expertise des armes à feu courtes. 1928. Schmidt Römhild. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Berlin.C. Dan. 3790. Po cлegam ogнoŭ pedkoŭ moнmы (On the track of a rare coin). Desvignes. Em. Bibliografie la p. Serviciul Editorial şi Cinematografic. SPECKHARDT. no. în e R. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. p. SPANG. Editura Amarcord. 48-50. Gn. nr. Paris [. Holt.

H. 3814. Editura „Cartea românească din Cluj“. L’écriture des aveugles. 726749. Îndrumătorul Filatelistului. 9e année. D. Luigi. e R. 3823. Institutul de Arte Grafice E. 272-276. Faux par lavage proprement dit. fraude şi raze ultraviolete. Henri. 3810. Berlin.1.I. STAHL. Mircea. R. 1935. Henri. Traducere din limba franceză de Sergiu Ciocoiu. … [Bucureşti].. 3829. 221 [222] p. 273-275. Un faux magistral. Studiu asupra valorii mărcilor din emisiunea II-a „Cap de bour". no.C. în R. Bucureşti. der Methodologie und Methodik der Psychologie (Bazele metodologiei şi metodicii în psihologie) Ediţia I-a. 3821. STAHL. 140-185. 7e année. p. Henri. în e R. SPRUNG. 1935. 1936. Bucureşti. 121 p. în R. e 10 année.. 1936. Résurection d’Écriture.. în e R. Henri. Iaşi. 4e année. Henri. no. Henri. Sibiu.10.Innern – Publikationsabteilung (Ministerul de Interne – Direcţia Publicaţiilor). 246 .C. 1938. 116-143. Système de Métaphysique. Faux dactylographique.I.I. SPERANŢIA. Le leggi della scrittura. în 3830. Iniţiere în magia albă şi în magia neagră. 204-212. STAHL.R. Importance de l’examen 3813. 1938. C. P. 3827. Henri. STAHL. Editura Cartea Românească. Biblioteca de Sociologie. 10 année...C. 3816.R. Bucureşti. p. 345-347. SPRUNG H. Henri. 3824. 1934. 8 année. 3826. SPINEANU. Bucureşti. no. p. no.. 8 année.. 1936. 6e année. 1987.I. no. STAHL. Faux passeports. Eugeniu.C. Mărvan.A. 3828. 1937. 131 [-137] p. Henri. Les Autographes.7. 96-108. p.. 370-406... Marvan. p. 48 p. STAHL. 1933. + [24 pl] (XXV Ani de Învăţământ Universitar 1910-1935). 5.2.I. STAHL.. 2006. în e R.I. no. 6-7.C. Un cas plus difficile de 3818. Gusti. Tactică şi Politică condusă de D. 1984. Henri. Berlin. Institutul de Arte Grafice E. Cuvântări de masă. vrăjitorul Abraxas. H[enri]. p. Grundlagen an verso des pièces de question.6-7. STAHL. p.C. 9 année. Editura Germană a Ştiinţelor. II. no. în Almanahul Filatelic '77 p. p. în R. Henri. Despre autografe. 9 année. în 3815. Signatures d’Associés. Henri. Eric Pier în colaborare cu Studii şi contribuţii). Cornel.. 3809.C. 1977. S.I. cu 204 autografe şi documente grafologice.I.C.R. STAHL. 8e année. 3812. Cu un adaos: I. şi Datoria Publică. SPINEANU. Implicite dans les postulats de toute counaissance possible. Henri. 3825. 3817. no. Tehnica monografiei sociale.C. no. 1937. 1924. L’hérédité dans l’écriture. 6. no. Date vraie d’une signature. STAHL. 2. 1938.N. p. STAHL. no. e în R. 1943. 3811. Bucureşti.I. în R. 28 p. Henri. 1938.C. Seria A – 3832. Editura Institutului Social Român. 1936. Gusti şi şcoala sociologică de la Bucureşti. STAHL H.. în R. Corneliu.C. Grafologia şi expertizele în scrieri. 329 [-331] p.T. H[enri] H. p. 20-21. Henri.I. 3831. 7e année. SPERANDIO. în R. şi 56 schiţe grafologice. p.. 303-309. no.I.T. Henri. în R. 1932. 134-142. 333-340.C. 1978. p. 183 p.I. Institutul de Arte Grafice „Marvan“. 3822. croisement de traits. Falsuri. 1934. Anonimul-falşul. p. no. STAHL. STAHL. SPOTTI.. Falsuri amuzante şi falsuri artistice la B. STAHL.F. STAHL. Studiu asupra celor două emisiuni de mărci poştale „Principitale Unite" şi a „Poştei de Scrisori" din perioada anilor 18621864. 390-398. 3820. + 8 f. Editura Polirom.. 10e année.8-9.I. STAHL.. (Institutul Social Român.. 70-76. VULCĂNESCU.C. Bucureşti. Cuvântări omagiale. STAHL. p.5. 3. 1937. 4. (La limita cunoaşterii). 1937. 3819.

I. Bucureşti (Atelierele Grafice Socec & Comp. Bucureşti. Contribuţii la studiul instrucţie. Pledoarii pentru criminalii din literatură. 328-332. Frontiera de stat a 3854. MĂNDRĂŞESCU. Vol. + 2 f. Editura de Stat. Vol. 510 p. 2001. în Tratat practic de criminalistică. Henri H. Editura Minerva. 425 [-428] p. Vicenţiu. Ministerul de Interne. STANCIU. 374 p. vol. 84 [-88] p. IanuarieFebruarie 1939). STAHL. nr. satelor devălmaşe româneşti. 338 [-340] p. Henri H. Aparatele ortodontice. portr. STAN. 1992. 1913. Bucureşti. 2002. Editura Ştiinţifică. STAMATOPOL. Bucureşti. p. 3848. Investigaţiunea judi3847. 1974. Vol. II Trib. Emil. Să scriem repede. ŢICAL. Emanuel. 3835. României. Expertiza urmelor lăsate de dinţi pe obiecte. Henri [H]. ciară. (Seria „Memorialistică“). Bucureşti. în istoria socială a României. investigaţiilor sociale. Iustin. 1969. 165-169. 235 p. Dr. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. în Criminalistica. [Bucureşti]. Ortodonţie practică. (Sinteze sociologice). Organizarea administrativ- Unele consideraţii de ordin general privind investigarea infracţiunilor la regimul drepturilor de autor. 1997. Galaţi. STAMATE. 3841. Mircea.. Studii de sociologie Noi dimensiuni ale schimbării – Informatizarea Ministerului de Interne. STANCIU. 204 p. Bucureşti. 3839. cu ilustr. Cercetări interdisciplinare zonale. 3846. teritorială. Henri H. 91 p.. Lidia. Bucureşti. I. Minerva. 1958. 3843. 3836. Ministerul de Interne. p. STAHL. 94 [-96] p. N. Emil. 17 p. STANCA. 3842. Teoria şi practica investigaţiilor sociale. (Extras din Revista „Cursurilor şi Conferinţelor Universitare“. STAHL. STANCIU. Bucureşti. 2001. Criminologie. 197-203. 247 . Pătru. Henri [H]. 2003. 1927. p.3833. Manual de stenografie. 1965. Horaţiu. Bucureşti. Bucureşti. H[enri]. 215 p. III. Bucureşti. II. Emil. Investi- istorică. 276 p. Bucureşti. Aurel. 3840. FIRU. Editura Academiei Române. Teoria şi practica Editura „Concordia“ – Arad. 3838. Vol. George [Marius]. Henri H.V. STAN. Vicenţiu. Editura Ştiinţifică. 1959. BOIA. 1949. STAHL. Mileniul III. 323-324. Henri. Ordonanţă definitivă dată în crima de tîlhărie cu omor săvârşită asupra lui Stroe Belloescu din Bârlad şi a vizitiului său Nicu Oprişan. Grigore.cu ilustr. Bucureşti. 3851. STAHL. Editura Tineretului. 3849. 3837. 457 p. Bucureşti. Cum putem învăţa uşor stenografia. STANCIU. vol.. 1960. Controverse de istorie socială românească. STAHL. 233 [235] p. Urmele dinţilor. 3853. Tratat practic de criminalistică.11-12. STAHL. 238 [-240] p. Anul III. Editura Academiei. 1969. Editura Medicală. 3844. cab. STAN. Bucureşti. 1983. Henri H. Vol. Bucureşti. II. vechea şcoală a „monografiilor sociologice“. STAHL. Arad. 3845. 360 p. BOBOC. cultura românească. STAHL. Probleme confuze în V. Victor I. Metode şi tehnici. Covurlui. STAHL. II. garea unui caz de pedofIlie şi probarea infracţiunii cu ajutorul calculatorului. Aurel. 1972. Amintiri şi gânduri din Dragoş. 324 p. p. STAN. I. Henri H.. Vol. Editura Ştiinţifică. 1981. 365 p. Comentarii sociologice. cu ilustr. 1978. Eseuri critice despre 3852. 277 [-280] p. 2003. STAHL. 3850. Bibliografie la p. BOIA. Henri [H]. Editura Militară. 1975. judecător de 3834. Editura Ştiinţifică. Societate anonimă). 1976. CÎMPIAN. I. 75-79. Conferinţă rostită în sala Dalles în ziua de 18 noiembrie 1938. Bucureşti. Bucureşti. în Realităţi şi perspective în criminalistică.

124-160. Criminalistica. 3857. Emilian. Tehnica criminalistică. 3874. + 142 pl. 3870. STANCU. 1983. 290 p. STANCU. 224 p. 5. II. Examinarea scrisului dactilografiat. investigaţiei infracţiunilor. a II-a. STANCU. Emilian. nr. Criminalistica – tehnica criminalistică. Actami. 151-159. Editura CARRO. Vol. 3872. 399 p. 299 p. Emilian. vol. Bucureşti. 3866. în Analele Universităţii Bucureşti. vol. Criminalistica. Diomid. Vol. 3868. Tehnică criminalistică. 95-97. STANCU. noiembrie 1999. Tactica şi metodologia criminalistică. şi schiţe. 20-24 noiembrie 2000.. Investigarea ştiinţifică a infracţiunilor. 1980. 1997. anul III. 3869. nr. Elemente de tactică şi de metodologie criminalistică. nr. 2000. Prof. Criminalistica. Investigarea ştiinţifică Emilian. Identificarea persoa- dologice privind cercetarea accidentelor de muncă şi avariilor din domeniile minier şi petrochimic. 3861. Vol. + 48 pl. II. 446 p. + 60 pl. 282 p. Emilian.1986. 1992. 377 p.3855. ştiinţa nalistica. [univ] dr. Ministerul de Interne. Tipografia Universităţii 1988. + 30 pl. Introducere în criminologia generală. Ediţia 3862. 380-385. 376 p. Ştiinţa şi tehnica investigaţiilor penale.. 1981. III. Ediţia a II-a. Ştiinţe juridice. ANGHELESCU. Ştiinţa investigaţiilor penale. I. II. nr. anul I. univ. vol. Timişoara. univ. Emilian. 330-347. p. Editura Actami. Editura Metropol. şi schiţe. STANCU. + 44 pl. 1 În text: Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj (sic!) 3865. Prof. 2001. + 36 pl. Editura nelor şi cadavrelor după semnalmentele exterioare. 6. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. 248 . [Facultatea de Drept. Bucureşti. STANCU. în Criminalistica. Bucureşti. STANCIU.1. Timişoara. II. 3873. 445-447. 3858. 344 p. Bibliografie la p. Emilian 3864. foto.I. Vol. I. 10-11. 224 p. Emilian. Emilian. 1997. II. 1971. 709-714 (Universitatea din Bucureşti. ştiinţa investigaţiei infracţiunilor. Crimi- 3863. Criminalistica. Bucureşti. Criminalistica. Curs de criminalistică pentru învăţământul juridic universitar şi postuniversitar. Vol.I. + 44 pl. ilustr. Emilian. Partea I. 1994. STANCU. vol. Emilian. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. a III-a. STANCU. PERCIUN. Vol. Sinaia. p. Bucureşti. STANCU. I. p. Ştiinţe juridice. VICOL. în Ghidul procurorului criminalist. ilustr. dr. Facultatea de Drept). Bibliografie la p. STANCU. 1994. Curs universitar. Criminalistica. 129-142. Stancu. Editura Proarcardia. Editura Tempus. Bucureşti. STANCU. Emilian. 1. Curs de criminalistică pentru învăţământul juridic universitar şi postuniversitar. p. Vicenţiu. 1995. Pledoarie pentru criminalistică. Criminalistica. 376 p. 3871. Vol. 1993. Emilian. Editura Helicon. Emilian. Ion. Ioan. Particularităţi meto- 3856. Probleme privind cercetarea criminalistică a omorurilor cu autori necunoscuţi. Editura Actami. Noi 3860. 432 p. în Criminalistica. vol. în Analele Universităţii Bucureşti. noiembrie 2001. p. [univ] dr. Bibliografie la p. p. 310 p. Prof. Emilian. Timişoara. STANCU. Emilian. Tipografia Universităţii Bucureşti. Prof. Ediţia 3859. Bucureşti. a infracţiunilor. STANCU. 1994. Emilian. Emilian. 1972. STANCU. Tipografia Universităţii Bucureşti. Curs universitar. Universitatea 1 Bucureşti] . Universitatea din Bucureşti. orizonturi: Geologia legală. STANCU.. 3867. STANCU. adăugită. 349 p. Emilian. dr. STANCU. 1-2. Partea a II-a şi a III-a. Tipografia Universităţii Bucureşti. Emilian. 736 p. Introducere în criminologia generală. STANCU. p. în Tratat practic de criminalistică. 495 p. STANCU. II. Editura Actami.

STANCULESCU. Emilian. 1989. 2003. Bucureşti. Tiberiu. Bucureşti. Prof. 3878. tehnici de cercetare în criminologie. 3885.. Implicaţii asupra stabilităţii economice şi politice a ţărilor din estul Europei. în Investigarea criminalistică a locului faptei. nr. 3886. dr. 1981. nr.. Rodica Mihaela. STANCU. 33-39. Gabriela. Metode de identificare criminalistică a traficului ilicit şi a braconajului cu specii rare şi Rodica Mihaela. Partea generală. STANCU. univ. BREZEANU. 3883. 52-61. dr. dr. p. 387 p. Prof. Facultatea de Drept). GRIGA. în Criminalistica. Organismele politice Emilian. STAPF. STANCU. Editura Academiei. Ediţia a II-a. Gabriela. şef Serviciul 3879. STANCU. 735 p. Tranziţia şi criminalitatea. 50-61 Gabriela. Dr. Virgil Bălan. Importanţa entomologiei în investigaţia criminalistică. p. 1992. Universul juridic. în Criminalistica. ing. 13-14. Bucureşti. Practica fotografică. p. univ. Dr. 3888. Gabriela. 3876. Emilian. univ. dr. Romanian Philatelic Studies No 4/1979 N. după ediţia a treia revizuită. Editura Hyperion XXI. 2003.C. 3887. în Realităţi şi perspective în criminalistică. p. Rodica Mihaela. noiembrie 2001. Mileniul III. Mircea. Coordonator: STĂNOIU. Ediţia a IV-a revăzută şi adăugită. Metodă de prelevare a amprentelor papilare de la cadavrele aflate în fază avansată de putrefacţie. Bucureşti. Bucureşti. Emilian. iulie 2000. MATEI. univ. Consideraţii privind Helmut. 2002. Traducere din limba germană de ing. STANCU. STANCU. 3891. STANCU. MATEI. Prof. Rodica Mihaela. STĂNOIU. dr. Prof. Bucureşti. Bibliografie la p. Colonel. Emilian. 3882. Tratat de criminalistică. STĂNOIU. 2004. Introducere în Emilian. nr. 689692 (Universitatea din Bucureşti. 6. 543 p. în Criminalistica. 2004. STĂNICĂ. Editura Tehnică. româneşti (1948-1965). Ioan. în Criminalistica.3875. p. Emilian. Editura Oscar Print. DIANU. univ. anul II.J. MATEI. Criminalistic – I. Editura S. Gabriela. Traficul şi consumul ilicit de droguri. 14-16. Universul Juridic SRL. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 1994. 1958. 704 p. Emilian. Dr. 3884. (Universitatea din Bucureşti. Prof.P. Editura Vremea. 2001. Metode şi 3880. 249 . Bucureşti. Evoluţii în sistemele de identificare biometrică nord americane.Y. Sumar şi tablă de materii şi în limba engleză. Drept penal. Rodica Mihaela. Prof. p. 184 p. Producţia. Facultatea de Drept). univ. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. STANCU. 29-31. MATEI. Editura Luceafărul. Consilier juridic. 3892. dr. Ministerul Public. Corneliu Silistrarianu. Crima organizată. univ. of the First Romanian Postage Stamps. Bucureşti. criminologie. Rodica Mihaela. 212 p. Jac. 4. STĂNOIU. MATEI. noiembrie 2005. Bucureşti. Culegere de studii.. 3890. The Reprints 3877. Controlul ştiinţific al traducerii: ing. Tiberiu. Ortansa. STĂNOIU. Profiling-ul criminal în investigaţiile criminalistice. MATEI. p. formele de manifestare şi de combatere a crimei organizate. Bucureşti. protejate. dr. tehnicile de analiză nucleară aplicate în investigaţiile criminalistice. 6-10. Prof. conceptul. Editura Academiei.. Documente privind instituţiile şi practicile. 52-57. Bucureşti. 3881. p. Sălaj. Gabriela. DIANU. 2005. STĂNOIU. 3889. Emilian.Leon Bedighian. STĂNESCU. conţinutul. anul III. 2006. revăzută şi adăugită.. anul VII. 1994. 6. Bucureşti. Teroarea microscopică. STANCU. Tratat de criminalistică. Mircea. Drd.

81 Vergrößerungen von Originalen und Fälschungen. W. Mare manual Billig privind falsificările. Editura Mix. 1938 (Expert. STELZER. livrarea nr. 1996. 42) (Expert. taking impressions from the palms of the human hand. Ltd. Billiq’s großes Handbuch der Fälschungen. Editura Oscar Print. 3895. 1932. vol. Rumanien I (România I) (MoldauWalachei) (Moldova. Bucureşti. Ediţie revăzută. 3904. 1977. Inc. STIEDL.44). Selfridge & Co. Criminologie.. Berlin.. 122 p. 2000. W1. London. Published by arrangement with: Sanibala Publication. John. A simple method of 250 . Rumanien II (România II). Selfridge & Co. 2001. 104 Abbildungen der Originale u(nd) Fälschungen. 44) (Expert. Învăţăturile marilor maeştrii în artele marţiale. Rodica Mihaela. 215 p. BILLIG. Vol.. Lieferung nr. Braşov. Mare manual Billig privind falsificările. 3896. primarilor. 223 p. pentru uzul ofiţerilor şi agenţilor de poliţie. p. Fritz. Traducere Ediţia a V-a revăzută şi adăugită. Editura Germană a Ştiinţelor. + 8 pl. Massachusetts Avenue Boston. Bucureşti. BILLIG. medicilor comunali etc. (Colecţia „Alternative spirituale”). Criminologie. London. terorismului şi diversiunii. 1998. Lieferung nr. VI + 534 p. procurator de secţiune pe lângă Curtea de Apel. Naturwissenschaftlich-technische Kriminalistik (Tehnică criminalistică). STĂNOIU.. (Criminalistică socialistă) vol. Strategia combaterii din limba engleză de Oana Vlad. 3894. STĂNOIU. II. Criminologie. Editura Tehnică. 3902.3893.. Editura Oscar Print. 3906. 350-355. W1. Republicată în 1998. Ministerului de Interne. Otto E. William. 2006. London. STIRLING. Ltd. vagabondaj şi cerşetorie de Ştefan Stătescu. Editura Librăriei Socec.5. 189 [192] p. J. Cazierul judiciar. Aurel. STIEDL. Philatelia Departament..-J. Rumanien III (România II). Philatelia Departament. Sole Agents for the British Empire 129 imagini mărite privind originalele şi falsificările.. 3897.I. STELZER. 1979. Titlu original: „Budo 3908. Allgemeine Kriminalistische Theorie und Methodologie (Teorie şi metodologie criminalistică generală). Billiq’s großes Handbuch der Fälschungen. 1995. STEVENS. Editura Oscar Print. Sozialistische Kriminalistik 3907. 111 [128] p. I. Sozialistische Krimmalistik (Criminalistică socialistă). Otto E. 1999. livrarea nr. STEVENS. Philatelia Departament. în R. Secretele Budoului. Dicţionar administrativ 3903.. Editura Ştefan. 224 p. E. Fritz. Rodica Mihaela. STELLY. no. Editura Germană a Ştiinţelor. Bucureşti. Fotografia color pentru amatori. 3900. E. 129 Vergrößerungen von Originalen und Fälschungen. Adrian. (Maeştrii spiritului) 3905. 1895. STECLACI... Rodica Mihaela. STÂNGACIU. 43 p. Lieferung nr. Republicată în 2003. 300. în: MschKrim. Horticultural Hall. Agenţi pe cont propriu pentru Imperiul Britanic). Kontinuität und Diskontinuität sozialer Auffälligkeiten im Lebenslauf (Continuitatea şi discontinuitatea elementelor incidentale în cursul vieţii). Sole Agents for the British Empire (104 reprezentări foto ale originalelor şi falsurilor. 1938 (Expert. 3898. 1904. Otto E. STERESCU. 43) (Expert. Agenţi pe cont propriu pentru Imperiul Britanic).C. 3899. 1967. 42). 1994. Mare manual Billig privind falsificările. Stan. E. Sole Agents for the British Empire (81 imagini mărite privind originalele şi falsificările. Valahia). THOMAS.43). Jung. Humanitas. WEITKAMP. Patronaj. STĂTESCU. Anthony. Selfridge & Co. KERNER. Billiq’s großes Handbuch der Fälschungen. 3901. Berlin. 1938 (Expert. Ltd. Fritz. Traducere din limba engleză de Cristian Hanu. STIEDL. Agenţi pe cont propriu pentru Imperiul Britanic). Secrets”. BILLIG. I. 4e année. 2002. STĂNOIU. livrarea nr. H. W1.

484-488. STIRLING. 4 année. p. Lecţiune de deschidere a cursului de medicină legală la şcoala de ştiinţe de stat ţinută de Doctor N. 464 p. e année. Schmidt Römhild. STOCK. 2002.1. 262-271. Essen. p. vol. William. Bonn.. STOENESCU.C. Lübeck. Essen. I.. în R. 3915. 2004. în R. ediţie revăzută şi adăugită. Lecţie de deschidere a cursului de medicină legală la Şcoala de ştiinţe de Stat. ediţie revăzută şi adăugită.. William. Importanţa studiului medicinei legale. Graţian. Essen. Zilberştein. 4 (2).I. Revoluţie şi francmasonerie. STIRLING. p. Eşecul democraţiei române. vol. Editura RAO. Jürgen. 3918. STOCK. (Extras din Revista de Drept şi Sociologie. 70 p. 4 (I). coordonator Rolf Rainer Jaeger. PORUMB. Jaeger. 3911. Centrul de multiplicare al Universităţii din Bucureşti. Cele trei dictaturi. William. 3924. Insanity and the lines of the hands. vol. p. A note on „forgery“ by tracing. Asistent al cursului de medicină legală la Universitatea din Bucureşti. 380 p. Berlin. 1901. 1996. Bibliografie selectivă. 5 année. 2002. 3917. Jürgen. 1971. 1901. STOCK. coordonator Rolf Rainer Jaeger. e (Tipuri speciale de configurare şi rezolvare a procedurii).I. STOENESCU.C. II. Ştiinţe criminalistice. Timişoara. Bucureşti. Judicial tattooing.. Zilberştein. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Jürgen. 6e année. în R. Arthur. 2002.2. 639 p. Editura RAO. Ştiinţe criminalistice. II. nr. Beweisführung (Administrarea probelor). Alex. 1934. Supliment. Vol. 566-581. STIRLING. STIRLING.. STOENESCU. 3913. no. Zusammenarbeit mit N[icolae]. Drept procesual civil. 1936. 830 p. 99-100. 1973.I. vol. Ilie. STOENESCU. Bucureşti. An ingenious case of cheque raising. 251 . 1933. 6 1934. 12-20. Editura Schmidt Römhild.I. vol. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. p. Berlin. STIRLING. 1966. Editura RAO. 1934. vol. Ilie. Lübeck. 6 année. 1. (Extras din Revista de Drept şi Sociologie). 28 p. Timişoara. 3921. 96-98. William. 3912. Timişoara. no. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 2002. 3919. II. p. vol. 3923. Schmidt Römhild. 3922. Some observances on the value of the lines and designs on the skin of the palms of the human hands. II.. 8e année.I. no. Nicolae. William. în R.8. STOCK. Stoenescu. der Staatsanwaltschaft (Cooperarea cu Procuratura).. 1932. William. 12 p. 3920. Lübeck. „Revoluţia din decembrie 1989” – o tragedie românească. STOENESCU. 2000.I. Ştiinţe criminalistice.. STIRLING. 14 p.3909. 494 p. Besondere Arten der Verfahrenserledigung und –gestaltung.C.. Editura RAO. Drept procesual civil. 404 p. Savelly. 46 p. Berlin. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. în R. Medic expert al Parchetului Ilfov. as an aid to the furtherance of technical criminal research. Editura Didactică şi Pedagogică. 2004.C. 14 p.2. în R. 2001.8. p. Examinarea criminologică a utilizării legislaţiei poliţieneşti). Istoria loviturilor de stat în România – 1821 – 1999. KREUZER.C. vol. no. Eine kriminologische Untersuchung polizeilicher Rechtsanwendung (Droguri şi poliţie. Mihai. 12). 3.. anul III. Savelly. Drogen und Polizei. e 3910. 3914.C. 3916. 2.5. coordonator Rolf Rainer Jaeger. ediţie revăzută şi adăugită. Jürgen. no. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Bucureşti. vol. Centrul de multiplicare al Universităţii din Bucureşti. 811-828. Rolf. 764 p. Identification by the e palmar surface. Tratat de drept procesual civil. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. no. STONESCU. Ilie.

dr. 3937. 3933. Bucureşti. 1903. vol. cu ilustr. Despre lesiunile 3930. Stoenescu. 42). Assistent al cursului de medicină legală la Universitatea din Bucureşti. Dr. 8 septembrie 1921. STOENESCU. 248 p.3-4). cu ilustr. Tipografia Jandarmeriei. Dr. Editura Enciclopedică Română. Drăgan. Prefaţă de Prof. 3931... Mina Minovici.3925. 12 p. DIMA. Dr. Dr. (Extras din Revista de Drept şi Sociologie. STOIANOVICI. 2001. MARGA. Nicolae.) de Doctor N. Ediţia a II-a. Cunoştinţe practice asupra Medicinei Legale. Tipografia B. 3929. Ilfov. Stonescu. medic expert al Parchetului Tribunalului Ilfov. Medic expert al Parchetului Ilfov. Nicolae. medic expert al tribunalului Ilfov. 3926. 3936. Bibliotecarul Societăţii ştiinţelor medicale din Bucureşti. 1939. Teodor. 206 [-298] p. Bucureşti. STOENESCU. Nicolae. Mina Minovici. Editura Didactică şi Pedagogică. 1990. STOICA. medic legist pe lângă Parchetul Tribunalului Ilfov. Moartea subită 3928.. 3934. + 3 f. Cunoştinţe practice asupra medicinei legale. 271 p.. no. Coordonator prof. Docent de medicină legală la Facultate. Dr. Societăţii ştiinţelor medicale din Bucureşti în octombre 1901 de Doctor N. STOIAN. Lecţiune de deschidere a Cursului de medicină legală practică la Facultatea de medicină din Iaşi. Medic expert al Parchetului Tribunalului Ilfov. medicină legală la Facultatea de Medicină din Bucureşti. Importanţa lucrărilor de laborator pentru studiul şi practica medicinei legale. 196 p. Cunoştinţe practice asupra medicinei legale. 1972.] Medic legist pe lângă Parchetul Trib. Bucureşti. universitar de medicină legală. Şcoala de oficerĭ şi jandarmi plutonieri majori. Teodor Dima. profesor la 3935. 1929. Curs predat la Şcoala jandarmeriei rurale. N[icolae] Dr. din punct de vedere medico-legal (cu 10 pl. C. 2 f. produse pe oasele capului de arma Mannlicher (model românesc) cu 6 planche. Cunoştinţe practice asupra medicinei legale. Botoşani. Bucureşti. Nicolae. + erata. Studii şi cercetări privind legăturile mecanice dintre vehicule rutiere remorcante şi remorcate. Braşov. anul IV. Consideraţiuni N[icolae]. (Extras din Revista de Drept. Tipografia Jandarmeriei. 48 p. (Orizonturi. anatomiei şi ajutor în caz de accidente pentru uzul şcoalelor jandarmeriei. 1902. Cunoştinţe practice asupra Medicinei Legale. Saidman. Cunoştinţe practice asupra medicinei legale. Tipografia B. medic legist. 3932. 252 . Bucureşti. Bucureşti. dr. Bucureşti. Medic expert al Parchetului Tribunalului Ilfov şi asistent de medicină legală la Facultatea din Bucureşti. 1918 [pe copertă: 1919]. + 223 p. 1921. I. docent universitar.. Conferenţiar de Medicină Legală la Facultatea de Medicină din Bucureşti [. 68 [-71] p. Prefaţa la prima ediţie de prof. (Comandamentul Corpuluĭ Jandarmerieĭ). 1910. Dr. cu ilustr. ţinută la 5 martie 1905. STOENESCU. asistent al cursului de medicină legală. STOENESCU. Bucureşti. STOENESCU. 1905. STOENESCU. STOENESCU. (Inspectoratul General al Jandarmeriei Rurale). Nicolae. 271 p.. Medic legist. STOENESCU. conferenţiar de medico-legale asupra otrăvirilor cu fosfor şi în special asupra noilor mijloace de căutare a fosforului de Doctorul N. STOENESCU. Mihai. Saidman. Asistent la Universitatea Bucureşti. univ. 216 p. Medic expert al Parchetului Ilfov. + 6 pl. STOENESCU. Universitatea Transilvania. Profesor agreat Universitatea de Medicină Legală. Nicolae. 1921. Sociologie şi Economie Politică). 88 p. Bucureşti. N. docent de medicină legală la Facultate. 216 p. Profesor agregat 3927. Andrei. Minori în derivă. Comunicare făcută Onor. Botoşani. Bucureşti. Logică generală. Dr.. Stoenescu. N. 12 p.

Nicolae. Colonel. 161-204. p. Preşedinte telor de circulaţie. STORM. 37-39. şeful Serviciului Criminalistic din I. 1979. în Ghidul procurorului criminalist. Vicepreşedinte al Comitetului Bursei de Valori Bucureşti. Tudor. Bucureşti. Vladimir. p. Petre. p. Bucureşti. 11. Ion. Braşov. Alexandru. Ion. urmărire în cercetarea la faţa locului. 2-5. III. 3945. 37-40.„Phantombilder“/ Die Bildrekonstruktion gesuchter Personen zu Fahndungs. nr. Infracţiuni specifice pieţe de capital. noiembrie 2003. Unele aplicaţii ale procedeelor fotografice în practica investigării tehnico-judiciare a accidentelor. 2006. 23-24 (I). Repere şi mărturii. Montagebilder . vol. FIERBINŢEANU. Buletin documentar editat de Corpul Experţilor Tehnici din România.3938.J..und Emittlungszwecken (Montaje foto – „Fotografii-fantomă“/ Reconstituirea fotografică a persoanelor urmărite). Rolul Ştiinţei Criminalisticii în formarea profesională a juriştilor. în Expertiza Tehnică 47. Lothar. 28-30 (II). nr. p. 3947. telor deosebite (incendii şi explozii). Bucureşti. 253 . STRACHINA. în 20 de ani de expertiză criminalistică. ANDREESCU. Ştiinţe criminalistice. STOICA. în Expertiza Tehnică 43. 226 [228] p. Serviciul Criminalistic – I. Petre. Gheorghe. p. Mureş.P. 3939.A. FIERBINŢEANU. 3949. 3. decembrie 1997. Bucureşti. 2. p. 10-15. STOICULESCU. STOICULESCU. Gheorghe. şef 3954. Ministerul Justiţiei. nr. Sisteme de frânare cu ABS şi derivatele sale – Partea I. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 1995. Timişoara. Sisteme de frânare cu ABS şi derivatele sale – Partea a II-a. martie 2005. vol. 3943. 31. Olivia. în Ghidul procurorului criminalist. Oliviu. 3946. p. Cercetarea acciden- 3953. 5. Editura Helicon. Gheorghe. Lübeck. 1997. 3950. Editura Helicon. vol. Droguri în drept. 2005. Editura Schmidt Römhild. 419-423. Septimiu. Editura Societatea Ştiinţă şi Tehnică S. STOICA.. 3944. II. Unele consi- Mihai Gheorghe. ARON. în Ghidul procurorului criminalist. ianuarie 2000. Braşov. p. Metamorfoza tehnologică a catehismului Medicinii Legale în reconstituirile ştiinţifice documentare. Examinarea criminalistică a scrisului de mână la gemeni. anul 6. II. 1. fondator al Centrului de Studii „Ioan Rus” -Habit. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 6. STOICULESCU. STOICA. STOICA.P. STOICA. Buletin documentar editat de Corpul Experţilor Tehnici din România. anul II. Editura Helicon. nr. Essen. nr. 2001. vol. anul V. p. 3951. Editura Detectiv. Timişoara. Bucureşti. p. nr. 7-51. Bibliografie la p. martie 2000. 1994. Botoşani. în Criminalistica. Paşaport pentru mapa- mond. 284 p. STOICA. 302-307. 1998. Fotografia cu vedere deasupra (aeriană). decembrie 1998. STRACHINĂ TULBURE. STRATULAT. II. IONIŢĂ. Doctrină şi legislaţie internă şi internaţională. 3948. p. 14 p. M. 2002. STOICULESCU. în Criminalistica. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică.J. 1994. Cercetarea evenimen- 3952. 2004. Editura Mirador. 3940. 3942. Diagnosticarea automobilului. p. Folosirea câinilor de deraţii privind interrelaţiile dintre cercetarea ştiinţifică şi aplicarea legii în cazul accidentului de circulaţie. ediţie revăzută şi adăugită. anul II. Gheorghe. anul I. STOICA. JAEGER. 217-253. 2-9. STOICA. nr. 2003. Comisar-şef 3941. Arheologia scrisului în Dacia. de poliţie. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 320 p. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Mircea. p. Timişoara. Berlin. p. noiembrie 1999. coordonator Rolf Rainer Jaeger. anul VII. Vladimir. în Criminalistica. 333-338. Editura AXA. Bucureşti. 283-284. anul 5. Mircea. 2. 137 p. STOICA. C. Rolf.

A. OLARU.. Bucureşti. Flagelul stupefiantelor. Cătălin Rînciog. Sinaia.. Terorism. 3973. Curs. 1936. STURZBECHER. p. 20-24 noiembrie 2000.129-141. 116 [-120] p. Dificultăţi întâmpinate Ion. SUCEAVĂ. STRELETSKI. 3969. 458 p. Les Edition universitaires. Dr. 349-350. SUCEAVĂ. Codul vamal şi Regulamentul vamal. 3972. Camelia. nr. p. Petre. Partea I. dr. Tiberiu Popescu. D. abilităţii deosebite a autorului. 1969. în Analele Universităţii Bucureşti. dr. 408-414. 1989. Camil. 1986. Aplicaţiile practice ale Paradis iluzoriu. Ion. 1963. în Analele Universităţii Bucureşti. 1997. 1985. SUCIU. 1997. Strasbourg. 1995. Maurice. p. SUCEAVĂ. Ştiinţe juridice. 2005. Chavigny. Ion. SUCIU. Camil. Ion. 3967. 2006.117-124. 1968. SUCEAVĂ. comentate şi adnotate. 1970. Ştiinţe juridice. SUCIU. în Analele Universităţii Bucureşti. Camil. SUCIU.1.. Camil. Camille. Dr. Profesor universitar doctor. Asist. Bucureşti. 341 [-344] p. Autori: Ştefan Mihai. Ştiinţe juridice. (Universitatea Bucureşti. 452 p. p. SUCEAVĂ. 107-115. Vigot Prèges. Ion. Cicerone Sbanţu. Bucureşti. În numele analizei spectrale în cercetările criminalistice. Paris. Cosmin. (uz intern) Serviciul Editorial şi Cinematografic. Bibliografia de referinţă a cărţii vechi (manuscrisă şi tipărită). 270 p.C. 3964. univ. în principal. Avec 500 specimen d’écritures. CIMEG – Institutul de Memorie Culturală. adevărului: Memorii. Expertise de l’écriture 3966. Capcanele technicoştiinţifice folosite în urmărirea penală. Bucureşti. Petre. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Georgeta Mitroi. 3963. Academia in Brandenburg aus der Perspektive der Jugendforschung (Extremismul de dreapta în Branderburg din perspectiva cercetării juvenile). de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. cu ilustr. violenţă. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medicolegale în stabilirea adevărului”. 1999. Ştiinţe juridice. Thèse du laboratoire du Pr. 3962. 304 p. p.. Ion. + erată şi 33 ilustr. foto. 3957. Ramona Marin. Bucureşti.125-135. (coordonator) Îndrumar privind controlul vamal antidrog. Didactică şi Pedagogică. 242-244. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. [Bucureşti].univ. 3956. Rechtsextremismus bazelor de date criminalistice în probaţiunea judiciară. 245 p. Drept vamal. Aspecte ale consumului şi traficului ilicit de stupefiante. 230 [-232] p. Editura Militară. Bucureşti. 3961. S. Mihaela Dragoş. 1970. 3965. Metode criminalistice folosite în cercetarea urmelor în formă de striaţii.3955. „Dosoftei“ S. Robertina. p. univ. nr. Editura Militară. OLARU. Universal. 254 .1. în Analele Universităţii Bucureşti. 105-107. Bibliografie la p.1. 1928. Lumea drogurilor – O lume a degradării umane. Camelia. STROIE. 3959. Facultatea de Ştiinţe Juridice). Venus. SUCEAVĂ. Coordonare Mariana Iova şi Dan Matei.. Drept vamal. SUCEAVĂ. nr. Camil. Mioara Botez. 3971. Editura Cris Book. Mihai Dragu. Bucureşti. 3970. Précis de graphologie pratique. General de divizie (r). Locotenent-colonel dr. Utilitatea de la main gauche (Aplication de la méthode Locard). Editura Miraj şi realitate. Bucureşti. Metode fizice adoptate în cercetările criminalistice. 1991. 3960. 3958. Ion. Toxicomanie. lt. STUDER. Prof. Asist. Gl. 15 f. SUCIU. SUCIU. (Ministerul de Interne Inspectoratul General al Miliţiei). SUCIU. Editura Luceafărul. Măsurătorile biometrice utilizate la sistemele de asigurare. p. 3968. Bucureşti. STOICA. în cercetarea unei infracţiuni de omor datorate. Editura Cris-Book Universal.

3. Ion Oancea. expert criminalist. p. Camil. şeful Biroului Criminalist – Poliţia Municipiului Timişoara. Alexandru. 3987. anul II. 3981. 3976. p. SUN Tzu. Elemente de logică intuiţionistă. în Şcoala românească de criminalistică.. şeful Biroului criminalistic – Poliţia municipiului Timişoara. Bucureşti. p. Conducător ştiinţific: Prof. 1 f. Camil. Unele aspecte ale utilizării tehnicii de calcul în tehnica criminalistică. HERNEA. (Logos–Colecţie îngrijită de Pompiliu Caraioan). 204 p. nr. anul II. 14-16. SAFTA. Adrian. Camil. Editura Militară. Subcomisar 3978. 1971. p. 1976. 28-31. 96 p. Valentin. SULTĂNESCU. Rezumatul tezei de doctorat. Nici mănuşile nu mai ajută…. SUN Tzu. 3985. Problematica cercetării interdisciplinare a locului faptei. Editura Academiei R. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Didactică şi Pedagogică. Şeful Biroului Criminalistic – Poliţia Timişoara. 1996. 23 p. Arta războiului. anul V. 2004. Rezumat în limba engleză. 1972. în Investigarea criminalistică a locului faptei. (Documente de Medicină Legală şi de Criminologie). Metode de cercetare empirică în identificarea criminalistică. SURDEA 3975. SURDEA HERNEA. SURDEA 3977. SUCIU. 199-200. Criminalistică. Subcomisar 3986. modificate sau suprapuse cu ajutorul tehnicii de calcul. Bucureşti. Humanitas.S. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie prezentată şi susţinută în Iunie 1910 de Estera H. 373 [376] p. 2006. Şeful Biroului Criminalistic – Poliţia Municipiului Timişoara. Bucureşti. în Criminalistica. 255 . Bucureşti. SUNGH. SUFRIN. martie 2003. Centrul de multiplicare al Universităţii Bucureşti. 2. Estera N. Simon. criminalistic şi medico-legal. 28-29. SURDEA logică matematică. Adrian. 318-329.. + 45 [48] p. Adrian. Bucureşti. în Criminalistica. Bibliografie la p. Sufrin. SUCIU. Bucureşti. Contribuţiune la studiu morţii subite şi în special a morţii subite prin inhibiţiune. 3984. p. SURDU. 394-405. SUCIU. Istoria 3989. Importanţa cercetării la faţa locului în cazurile de sinucidere atipică. 1910. 351-361. Logică clasică şi limba franceză. Căpitan. nr. Dinamica criminalităţii în domeniul transportului produselor petroliere prin conducte magistrale şi evoluţia „modusoperandi“ în producerea sustragerilor de produse petroliere. Editura Ştinţifică. logică formală. şeful Biroului Criminalistic Timişoara. 2. 656 p. Cartea codurilor. Chestor de poliţie. 1971.. Bucureşti. p. Adrian. Alexandru. Arta războiului. Logică clasică şi secretă a codurilor şi a spargerii lor. mai 2000. nr. Subcomisar 3979. 2004. Căpitan. în Criminalistica. 175 p. 336). şeful Biroului Criminalist – Poliţia Municipiului Timişoara. 95 p. no. Identificarea textelor acoperite. Editura Aurelia. în Criminalistica. Editura Ştiinţifică. SURDU. Bucureşti. 1971.3974. (Universitatea Bucureşti. drd. p. HERNEA. Bucureşti. Metode fizice adaptate în cercetările criminalistice. 3990. de poliţie drd. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Dezvoltarea învăţământului criminalistic în România. 3988. Alexandru. Ion. 3983. SURDEA HERNEA. dr. decembrie 2000. Traducere din de poliţie. 2005. Studiu intro- ductiv şi îngrijirea ediţiei de generalmaior Constantin Antip [Versiunea românească Felicia Antip. Locotenent. Facultatea de Drept). nr. Adrian. cu ilustr. anul III. Iaşi. SURDEA HERNEA. 3980. 1976. 20.R. Constantin Antip]. 6. Ministerul de Interne. p. 1975. Adrian. 35-36. (Facultatea de Medicină din Iaşi. Editura HERNEA. 3982. martie 2001. SURDU. Traducere din engleză de Domnica Drumea.

. 1962.] Preşedinte onorific al Societăţii Internaţionale de Criminologie şi al Asociaţiei Criminologilor de limba franceză. 1989. A. SZABO. 2006. Alexandru. Stockholm. Discurs rostit la 15 aprilie 1994 în şedinţă publică. gândire-limbaj. 3992. Les Presses de l’Universite de Montréal. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Catedra de Criminalistică. p. SWENSON. Vrin. Metode 3996. Actualitatea relaţiei Traducere din limba germană. Bucureşti.. SZABO. Criminologie et politique 4003. SUTHERLAND. 1974. SURDULEAC. Criminologia în Europa şi America: diferenţe culturale. Particularităţile ascultării victimei traficului de persoane. Valeria Maria. Denis. WENDELL. Identificarea criminalistică a mijloacelor de transport. C. Dan Rădulescu. 1978 4002. 239 p.P. franceză şi rusă. Karl. Denis.T. Bucureşti. 1960. 163 p. Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”.R. Cuvânt de deschidere a şedinţei de acad. D. Crimes et villes. Paris. Prep. Neointuiţionismul. Principes de criminologie. anul VII. Alexandru. 6128. SUTTERLIN. nr. 4001. 565 p.. SWENSON. New-York. 1934. Rezumat şi în limba engleză. Titlul şi în limbile engleză. Montréal. Prof. Tablă de materii şi în limba engleză. Bucureşti. Bucureşti. (Academia Română. 4004. mai 2005. 3993.. de criminalistică şi de penologie nr. univ..S. no. Fotografii de Gheorghe Teodor. 1965. 3999. în R. SURDU. Vocaţii filosofice româneşti. 6 année. SZABO. 4005.. Techniques of crime scene investigation. Profesor emerit. Editura Tehnică. SURDU. p. 39-40. 21 [-24] p. Canada. 1995. Identification of weapons e from wounds. 3. American Elsevier Publishing Company Inc. 4000.. 4006. Discursuri de recepţie).. 1994. univ. 190 p. 296-301.R. Mihai Drăgănescu. p. 3995. Universitatea din Montreal [. Bucureşti. O. Tabla de materii şi în limba engleză. Editura Academiei Române. Bucureşti. 2/2004. 328-337.R. p. 256 . 23-28. în Revista de criminologie. SYMONS. Rezumat în limba engleză.H. 3998. Editura Academiei Române.C. 1966.I. Lexington. Maria. SZABO. Paris. Heath. Criminologie. SZABO. Cujas. Elogiul filozofiei româneşti. Criminology and Crime Policy. Paris. Editura Academiei R. Teoria formelor prejudicative. WENDELL. Bucureşti. 3994.6. E. SURDU. Denis. 1978. 1954. 3997.S. CRESSEY. SURDULEAC.. Mass.3991. SURDU. moderne de investigare criminală. Manuscris din limba rusă de Ghenadie Prusacov. A. C. Alexandru. Denis. 365 p. Alexandru. criminelle. Denis. O. în Criminalistica. Cujas. 1965. Retuş când şi cum. Cu răspunsul acad. Editura Academiei R.

4021. modele. GUŢ. în Criminalistica. 1858-1992. Editura Sigma. 2001. Elisabeta. ŞOICA. Teză de doctorat..O.O. p. ŞERFEZEU. Reguli. cu fig. 1979. II.. Probarea vinovăţiei prin identificarea traseologică. univ. 1965. Dezvoltarea operativităţii gândirii copilului de 7 – 11 ani. Anexă – Îndrumar privind aprecierea valorică a unor curiozităţi cu semne suplimentare. Dan. vol. Dan. Curs practic. 366 p. Varietăţi percepute pe verso mărcilor. 323-331. Bibliografie la p. cu ilustr. 232 p. ŞAPIRA. Coordonatori: Octavian Pop. 4. 67 p. 1992. BOTOŞ. Editura Sigma. Serviciul Cultural. Bucureşti. 4014. ŞOTROPA. 4016. ŞCHIOPU. 4009. Bucureşti. şi Vestala. Bibliografie la p. Marius. Bibliografie la p. ŞCHIOPU. 1865-1991. 50 p. V. Varietăţi percepute prin transparenţă. Presă şi Editorial. revăzută şi completată. ŞCHIOPU. ŞCHIOPU. Bucureşti. vol. exerciţii. 63 p. 271 p. ŞERBĂNESCU. 165-168. Ediţia a II-a revăzută şi completată. 1975. (Ministerul Învăţământului. Aspecte atipice ale orificiului de ieşire în împuşcarea cu pistolul TT. 1997. conducător ştiinţific Gheorghe Scripcaru. Psihologia copilului. 1978. Editurile Saeculum I. Bucureşti]. Editura Moldova. Braşov. Scrierea corectă. 1876-1991.. Editura Ştiinţifică. 1864-2000. 1970. 1993. Subcomisar de poliţie. 1992. 49 p. 348 p. Semne punctiforme. imagine şi poziţionare. Bucureşti. 1937. Bucureşti. Editura Sigma. Ursula. 1858-1992. cu fig. 400 p. Marcel. ŞCHIOPU. 233 p. Universitatea Bucureşti). Criza de originalitate la adolescenţi. Ursula. .Ş 4007. 11-13.. Ursula. Ion Anghelescu. Editura Didactică şi Pedagogică. Tehnician criminalist. Institutul de Criminalistică. Ministerul de Interne. Editura Didactică şi Pedagogică. morfologia leziunii de impact în împuşcarea cu pistoletul. Iaşi. ŞELARU. Emil. Curs de psihologia Monica. Editura Didactică şi Pedagogică. Erori. 2003. Psihologia copilului. 1975. Urme tehnologice. Nicolae. 4011. anul VIII. 2002. Contribuţii la etiologia şi 4018. Vol I. Iaşi. Ursula. 208 p. 53. Vasile. Universitatea Transilvania. Bucureşti. 437 p. Bucureşti. Cluj. 185-200. Semne lineare. 464 p. 168 p. 4015. TEŞAN. 4017. ZAMFIR. Ministerul de Interne. 4012. Law & Crime . Ilie. tabel. august 2006. nr. copilului. 140 p. Varietăţi ale supratiparelor. Editura Didactică şi Pedagogică. III. Inspectoratul General al Miliţiei. Radu-Nicolae. 4013. Bucureşti. Sintaxa limbii române. Varietăţi de dantelură. ŞERBAN. Prof. 4008. în Şcoala românească de criminalistică. 4020. p.480/1964. Varietăţi de culoare. 4022. vol. Bucureşti. Tritonic. ŞCHIOPU. Tipografia Cartea Românească. Editura Didactică şi Pedagogică. Ediţia a II-a. Universitatea Bucureşti). Catalogul mărcilor poştale româneşti atipice. vol. Bucureşti. Valeriu. ŞOŞA. Bucureşti. VERZA. 1963. Cercetări privind modelarea Manual pentru institutele şi şcolile pedagogice de învăţători [Elaborat pe baza programei aprobate de Ministerul Învăţământului cu nr. Dumitru. 1981. Mihai. Comportamentul sexual 4019. Institutul de Medicină şi Farmacie. Introducere şi blibliografie la Istoria dreptului român. 1993.Net. Semne aleatorii. A. 206 p. 227-228. Comisar de poliţie. Ursula. Varietăţi de material. Bucureşti. Psihologia vârstelor – ciclurile vieţii. aberant. 4023. 98-103. Bucureşti. 397 [-399] p. Şcoala românească de criminalistică. 331-346. 74 p. 4010. ŞCHIOPU. Ursula. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. + 1 f. ŞCHIOPU. impactului autoturism-pieton. IV. Vasile Lăpăduşi. 217 p. 1993. (Ministerul Învăţământului. 1966. Curiozităţi cu semne suplimentare.

anul IV. LĂPĂDUŞI. p. 31-33. 1. în Criminalistica. General de brigadă. Dicţionar de expresii juridice latine. p. Marian.. mai 2004. în Criminalistica. 32-36. Iancu. Iancu. 1. GRECU.3. p. VRABIE. anul IV. mai 2003.000 lei. 4034. drd. ŞTEFAN. 4038. în Criminalistica. în Criminalistica. ŞTEFAN. Urmele papilare descoperite la locul faptei. Bucureşti. Abominabila crimă din Pogoanele. Iancu. 6. nr.4. Iancu. De la furt la crimă…. p. în Criminalistica. adjunct al Inspectorului general al Poliţiei Române. anul VI. Contribuţia criminaliştilor din Poliţia Română în examinarea şi interpretarea probelor. nr. Iancu. adjunct al inspectorului general al Poliţiei Române. în Criminalistica. 29-32. Chestor de poliţie. adjunct al Inspectorului general al Poliţiei Române. în Investigarea criminalistică a locului faptei. anul VI.1. 22-24. Ucigaş în serie. Editura Oscar Print.4024. Chestor.. 1995. în Investigarea criminalistică a locului faptei. ianuarie 2002. ŞTEFAN. nr. Comisar-şef de poliţie. Chestor de poliţie. în Criminalistica. Chestor de poliţie. Iancu. ŞTEFAN. General de brigadă. Prof. 2003. 5. 5-6. MARINESCU. p. 5-8. 2. ianuarie 2004. 4. LĂPĂDUŞI. în Criminalistica. CÂRJAN. iulie 2004. 5. în Criminalistica. 9-12. nr. ŞTEFAN. nr. Vasile. Vasile. anul VI.. ŞTEFAN. mai 2002. Vasile. Ioan. Marius Daniel. adjunct al Inspectorului general al Poliţiei Române. anul VI. 4036. ŞTEFAN. nr. martie 2004. Bucureşti. Vasile. 5. 4026. Chestor de poliţie dr. 4030. anul VI. Vasile. 16-18. LĂPĂDUŞI. Chestor de poliţie. ŞTEFAN. ianuarie. anul V. adjunct al 4041. 2004. Organizarea şi 4032. p. Cadavrul din fântâna părăsită. ŞTEFAN. anul V. 213 p. 2004. p. Chestor. ianuarie 2004. Iancu. p. mijloc de identificare a autorilor. Comisar-şef. nr. nr. Iancu. nr. în Criminalistica. p. 4-7.2. LĂPĂDUŞI. 4025. în Criminalistica. 4039. PEŞTINĂ. Iancu. 5. p. Iancu. ŞTEFAN. în Criminalistica. Chestor. în Criminalistica. 4035. ŞTEFAN. Chestor de poliţie. ŞTEFAN. ŞTEFAN. ŞTEFAN. p. ŞTEFAN. 258 . p. p. Iancu. LĂPĂDUŞI. martie 2003. 496-498. Iancu. 4040. Colonel. septembrie 2004. anul IV. Iancu. Chestor. General de brigadă. Chestor. DINULESCU. Misterul cadavrului de pe prundul râului Râmnic. Felicia. Inspectorului general al Poliţiei Române. General de brigadă. 4031. martie 2002.3.N. 10-12. Subcomisar de poliţie. o viitoare mamă a doi copii. Vasile. anul VI. 2002. 37-40. 4027. 25-28. ŞTEFAN. Constantin. nr. iulie 2002. anul V. Iancu. Misterul cadavrului din atelajul hipo..1. drd. nr. anul VI. O Iancu. p. nr. Un cerşetor ucide pentru 500. Chestor drd. în Criminalistica. Chestor de poliţie. 13-15. 4028. anul V. Un alcoolic a ucis cu ferocitate şi a dezmembrat corpul victimei. CODIŢĂ. ŞTEFAN. 4033. Becul care a făcut lumină într-un caz cu A. p. 4029. Crimă inspirată din filme. 2. ŞTEF. noiembrie 2004. adjunct al inspectorului general al Poliţiei Române. Iancu. nr. Iancu. nr. ŞTEFAN. p. Lazăr. nr. 38-40. anul IV. p.2-4. Chestor. nr. Aspecte privind descrierea locului faptei şi identificarea martorilor. Chestor de poliţie. Iancu. 21-23. 4042. funcţionarea poliţiei judiciare. 3. septembrie 2003. Reglementări juridice privind activitatea de cercetare la faţa locului. după ce şi-a văzut portofelul în ziar s-a predat. 4037. anul IV. Criminalul din Tântava. în Criminalistica. în Criminalistica. Un obsedat sexual a ucis cu sînge rece două fete.. Niculae. Chestor de poliţie. bătrână a fost tăiată în bucăţi şi apoi incendiată. adjunct al inspectorului general al Poliţie Române. p. septembrie.

p. p. poliţie drd.. Vasile. ŞTEFAN. p. ŞTEFAN. profesor 4050. Bucureşti. Prelevarea probelor – etapă critică în stabilirea profilelor ADN. George. Iancu. p. Iancu. S. Bucureşti. Gabriela. 1998. 2005.. drd. Iancu. 26-27. ŞTEFĂNESCU. 4047. Prof. p.T. în Buletin de psihiatrie integrativă.. p. D. 3-5. ŞTEFĂNESCU. an XI. SPOREA. ŞTEFAN. drd. nr. Iancu. Chestor de poliţie drd. 19-30. 4044.. ŞTEFAN. (Capitolul 1. Consideraţii privind activitatea Poliţiei Române în anul 2004. nr. T. vicepreşedinte al Asociaţiei Criminaliştilor din România. Neînţelegeri între doi traficanţi de canabis. TOROIMAN. mai 2005. Contribuţia criminaliştilor din Poliţia Română la examinarea şi interpretarea probelor. p. Progrese recente. septembrie 2005. LĂPĂDUŞI. 7-9. BARBARII. 4. în Dreptul. Genetică medicală. Chestor principal. 4. 35-38. p. 4056. vol. nr.. Dragoş. în Criminalistica. adjunct al inspectorului general al Poliţiei Române. ŞTEFĂNESCU. 3. 4048. Contribuţia poliţiştilor şi criminaliştilor la identificarea autorilor unor fapte deosebit de grave. Avocat. D. 4049. univ. anul VII. 259 . 4057. în Revista de Criminalistică şi Penologie nr. 215-222. L. Roxana. ŞTEFĂNESCU. Iaşi. X. nr. ŞTEFĂNACHE. şeful Departamentului de Genetică. poliţie. anul VII. SZALONTAY. Procesarea urmelor biologice în vederea stabilirii profilului ADN. în Criminalistica. 2004. 5. Chestor principal de CHIRIŢĂ. Fulvia. p. Iancu. drd. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 2006. Dragoş. iulie 2004. Iancu. 2001. Un mijloc de probă revoluţionar – amprenta genetică. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medicolegale în stabilirea adevărului”. p. Avocat. 25-26. în Dreptul. Profesor – Institutul de Medicină-Legală. Dumitru. în Criminalistica. CĂLIN. anul VI. SPOREA. p. poliţie drd. De la alcool la lovituri cauzatoare de moarte. 2005. 2005. 277-281. Analiza ADN – mijloc de probă valoros al justiţiei.. Dr. 4051. D. ŞTEFAN. ŞTEFĂNESCU. Şeful Departamentului de Genetică. nr. Chestor principal. Analiza ADN – mijloc de probă valoros al justiţiei. p. 4054. ŞTEFĂNESCU. 1. Chestor de poliţie. în Rolul probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului. 4052. 2. STOICA. 207-220. Editura Luceafărul. anul VI. lector univ. Drd. ŞTEFĂNESCU. ŞTEFAN. D. nr. nr. D. p. CHELE. în Criminalistica. lector SPOREA. nr. Abominabila crimă din B-dul Petrochimiştilor. Comisar-şef de poliţie.4043. ŞTEFAN. Utilizarea internetului de către copii şi adolescenţi – între normal şi patologie. în Revista Dreptul nr. SPOREA. p. 13-47). adjunct al inspectorului general al Poliţiei Române.T. Ion. Probele criminalistice stabilesc adevărul.. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. în Criminalistica. drd. C. în Criminalistica. Dr. 207-220. Editura Tehnică. Vasile. 4. Dragoş. Delia. TOROIMAN. 4055. p. noiembrie 2004. Prof. 4046. LĂPĂDUŞI. 4053. ianuarie 2005. 4058. Chestor principal de – Institutul de Medicină-Legală. 205-210. 4045. C. 19-25. 98-107. LĂPĂDUŞI.. ŞTEFAN. Posibilităţi şi limite ale constatărilor tehnico-ştiinţifice şi ale expertizelor în investigarea criminalistică a evenimentelor rutiere. Delia. Bucureşti. Drumul morţii….. 5-6. Chestor de poliţie. Gena – Un concept în continuă evoluţie. MOVILEANU. 2005. anul VII. 4. Luminiţa-Loredana. p. T. 6. ŞTEFĂNESCU. soldate cu o abominabilă crimă.T.. Chestor principal. drd. Andreea Silvana. 2005. Vasile. 21-23. 192 p. anul VIII. S. nr. 4 (27).. Chestor principal de T. august 2006. Iancu. 2005. 9. în Criminalistica. Editura Luceafărul. Iancu.

Editura Medicală. Magia neagră. în Criminalistica. Definiţie. şi Paul. Editura Vestala. Paul. Îngerii morţii. Editura ALL. Lazăr. 223 p. ŞTEFĂNESCU. „Nebunii“ istoriei. Paul. Bucureşti. Mari bolnavi. Istoria francma- ucide. Paul. ŞTEFĂNESCU. 4083. 204 p. 4061.1992. 2003. 4085. Bucureşti. Editura Vestala. 4078. Dicţionar de termeni masonici. ŞTEFĂNESCU. societăţilor secrete. 2000. Vol. Paul. Simona. Bucureşti. ŞTEFĂNESCU. Paul. Editura Miracol. Afaceri criminale celebre. Vestala. Prelevarea şi procesarea urmelor biologice în vederea stabilirii 4086. Editura Miracol. Editura Saeculum Vizual.O. 366 p. Bucureşti. 4068. Editura Vestala. TOROIMAN. Criminalişti celebri. 224 p. Bucureşti. 229 p. 270 p. ŞTEFĂNESCU. 2001.. 1999. Pagini din istoria medicinii legale şi a criminalisticii. Paul. Paul. 403 p. + 270 [-271] p. Crime insolite. ŞTEFĂNESCU. 2006. Iniţiere în ocultism. Paul. Delia. Simbolismul numerelor. Editura Vestala. Paul. ŞTEFĂNESCU. ŞTEFĂNESCU.. Bucureşti. Avocat. 302 [-303] p. 4079. Editura Saeculum Vizual. [Bucureşti]. Vol. 4. Paul. mari conducători de stat. Paul. 2001. SPOREA. ŞTEFĂNESCU. Paul. 4067. Editura Vestala. dr. şi Vestala. şi Vestala. 239 p. Bucureşti.1991. Miracol. Editura Obiectiv. ŞTEFĂNESCU. ŞTEFĂNESCU. 1997. Bucureşti. Vol. Editura Saeculum Vizual. vol. Lumea fenome- Paul. Chimist. dr. 638 p. Bucureşti. 4064. Paul. Alte enigme neelu- cidate ale istoriei. Misterul otrăvurilor iniţiaţi. ŞTEFĂNESCU. Istoria mondială a Paul. iulie 2001.O. 400 p. Plante de vrajă. vol. ŞTEFĂNESCU. PAUL. Moarte naturală sau moarte provocată?. 4066. Drama otrăvirilor. Magia înaltă. anul III. ŞTEFĂNESCU. În slujba vieţii şi a adevărului. vol. Boală şi viciu la personalităţi celebre. 4073. ŞTEFĂNESCU.1980.. Dicţionarul marilor iniţiaţi. III-1985. 4062. Continent XXI. 2003. dr. 4080. Editura Saeculum I. Enigme ale istoriei române.O. I. 1996. Bucureşti. T. 206 p. 206 [208] p. 291 p. 4084. Bucureşti. 287 p. 222 p. Paul. ŞTEFĂNESCU. Editurile Saeculum I. CÂRJAN. Conf. Paul. 2002. 4063. Editurile Saeculum I. P. 158 p. 2002. nelor paranormale. Enigme ale istoriei universale. celebre. Paul. Editurile Saeculum I. Bucureşti.1997. I-1981.O. Editura Bucureşti. 4075. 1995. ŞTEFĂNESCU. 4082. Prof. De la Sherlock Holmes la Maigret. I şi II. Paul. 174 p. 264 [-267] p. 190 [192] p. Lazăr. Bucureşti. 4070. Craiova. 22-23 4077. ŞTEFĂNESCU. ŞTEFĂNESCU. 1995. Editura Medicală. Paul.. Editura Saeculum Vizual. 4069. 1997.p. Istorie. Paul. Dragoş. Bucureşti. 351 p. 1998. 318 p. 255 p. 2005.4059. ŞTEFĂNESCU. Bucureşti. şi Vestala. Bucureşti. Bucureşti. Ştiinţă versus crimă. 2003. 260 . Paul. Eliminarea adversarului. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. Asasinatele politice în istoria României. 4081. Enigme neelucidate ale istoriei. Editura Vestala. ŞTEFĂNESCU. Războaiele secrete. 145 p. ŞTEFĂNESCU 4072. 2001. Editura Saeculum Vizual (Criminali celebri). ŞTEFĂNESCU. ŞTEFĂNESCU. Editura Orizonturi. CÂRJAN. 4076. Iniţiere şi mari 4065. soneriei române. 2000. 2003. Paul. Paul. Aşii crimei. 366 p. ŞTEFĂNESCU. II-1984. + 318 p. ŞTEFĂNESCU. Plăcerea de a 4071. 2003. nr. Prof. ŞTEFĂNESCU. ŞTEFĂNESCU. Editura All. Editura Curtea Veche. 196 p. 388 p. 350 p. Otrăvuri şi otrăvitori celebri. 4060. Editura Miracol. Bucureşti. 1998. 4074. Misterele francmasoneriei. II. P. Paul.

Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.profilului ADN. 261 . în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Ştiinţa 4088. Editura Luceafărul. Dificultăţile ortografiei limbii române. 4087. 140 p. Bucureşti. (Uz intern). p. Bucureşti. Traducere din limba germană de Egy Gerda. Serviciul Editorial. 277-281. 1978. 183 p. 1986. 2005. (Ministerul de Interne). Flora. Etapele chimiei şi biologiei judiciare. în slujba aflării adevărului. ŞUTEU.

infractori. TANDIN. TANDIN. 1992. TANDIN. Iaşi. Traian. Jafuri celebre în România. 4101. 1991. Evadări celebre. 2001. 4097. 4117. Traian. Marian. Traian. Editura Ministerului de Interne. an XI. domnilor infractori! Editura Societatea. Aldo Press.. Editura Ministerului de Interne. Editura Aldo Press. DUICĂ. X. Bucureşti. Traian. TANDIN. 1978. 2005. 4115. 2003. TANDIN. 1993. Istoria 4093. TANDIN. 4114. 158 p. infractori! Editura Labirint. Ucigaş Editura ZET. 1 (24). TANDIN. 384 p. 550 p. Jargonul infractorilor. Bucureşti. Editura Aldo Press. Traian. 223 p. Traian. 4105. Roman. Editura marilor evadări din toate timpurile din închisorile româneşti şi străine. nr. fără voie. 1996. Cazul Rîmaru. Editura Aldo Press. Editura Aldo Press. Din arhiva unui comisar Dacia. Editura Cartea Românească. Traian. Editura Societatea. Aspecte neurobiologice ale comportamentului suicidar. TANDIN. 6-7. Bucureşti. Editura Aldo Press. 1979. TALAU. În duel cu căpitanul Roman. Ne putem apăra cunoscând limbajul infractorilor. TAIFAS. Traian. 4100. TANDIN. Grind. TANDIN. mijloc modern de investigare a unor comportamente criminale.. 1995. Bucureşti. Jafuri celebre în lume. Editura Ministerului de Interne. 2004. 710 p. Traian. Bolidul verde. 4104. Un nou Editura Paco. 120 p. 720 p. Comisar la omoruri. urmaşul lui Ringo. septembrie 1999. Analiză de caz: stabilirea paternului motivaţional infracţional într-un caz de omor deosebit de grav. 636 p. criminali români. Pedeapsă în stil american. în Criminalistica. de poliţie. Traian. 153 p. p.T 4089. TANDIN. Traian. Editura Aldo Press. Editura Societatea. Ringo! Editura Militară. 430 p. 600 p. SÂNTU. 231 p. 240 p. 2002. Editura Labirint. 4095. Roman. 1997. 120 p. Bucureşti. 4096. Bucureşti. 2004. vol. Bucureşti. moarte. 1981. Căpitanul Roman şi cei 4099. 4091. Traian. Pe urmele căpitanului Traian. Cluj-Napoca. Gh. 210 p. TANDIN. domnilor Antologia crimelor din România. 220 p. 1991. Din jurnalul unui poliţist. TANDIN.. Bucureşti. anul I. Traian. nr. 4. TANDIN. Sus mâinile. 2004. Traian. 2004. Adio. I. 210 p. Cum să ne ferim de 4090. Râmaru. TANDIN. TANDIN. 102-107. Editura 4092.D. TANDIN. TANDIN. Phobos publishing house. Editura Militară. Traian. Traian. 190 p. Traian. Jos mâinile. 600 p. D. BĂHNEAN. 1990. 196 p. Bucureşti. 4094. Interviul de tip psihanalitic. în Buletin de psihiatrie integrativă. TANDIN. 1992. 40 de hoţi. 4118. 1993. 4116. Traian. 1994. 420 p. L. 284 p. 235 p. TANDIN. Traian. 1983. 4098. Dilemele căpitanului Editura Militară. Bucureşti. Editura Lider. 4112. Traian. Traian. Editura Roman. Traian. 4106. 4109. TANDIN. Enigmele căpitanului 4108. Criminali condamnaţi la Traian. TANDIN. 4110. 2001. Traian. TANDIN. 2000. A. 102 p. 2002. TANDIN. Editura Societatea. 4103. TANDIN. 2002. Isprăvile căpitanului Roman. 4107.. TALAU. Traian. Editura Paco. Erori judiciare. 4113. . NICOARĂ. 140 p. 2003. Editura Paco. R. 290 p. Traian. 2003. O 100 cei mai odioşi 4102. TANDIN. Galeria marilor criminali. 208 p. Editura Societatea. 240 p. 4111. Traian.. p. Cuvânt înainte de Eugen Teodoru. TANDIN. Bucureşti. TANDIN.

Elena. Cluj-Napoca. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. II. 1988. 627 p. Jr. GHERGHINEL. Septième édition / Accompagnée de cinq planches gravées. 2 f. Comisar-şef de poliţie. Ana Maria. Curs de drept penal. p.a. noiembrie 2003. XI + 724 p. 2003. Recidiva internaţională în materie de droguri. doctor în drept. Eliodor. cuprinzând şi indexul alfabetic pentru vol. 296 p. [1925].]. (Atel.. 199– 203.. Paris. Eliodor [jr. doctor în Drept. TANISLAV. Étude médicolégale / sur / Atentats aux mœurs / Par/ Ambroise Tardieu / Professeur de médecine légale à la Faculté de Médecine de Paris. Cluj-Napoca. 796 p. jurisconsult Cluj. TARASIUC. Crime. în Criminalistica. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. vol. 1938 4124. vol. Profesor la Facultatea de Drept din Bucureşti. 4121. I. G. Editura Paralela 45. rue Hautefeuille. Editura Alma Mater. Traian. avocat. 1894. 1878. TANNENBAUM. Colecţia Total. Paris [. Crime and Community Dorel.] Carlos Bailly – Baillière. Curs de drept penal. Ion. Tratat de drept şi procedură penală. F. Dr. Subinspector de I[on]. I. 868 p. Ştefan Laday. vol. 2003. Penal Philosophy. Londres [. TANOVICEANU. Decuseară. A Handbook of European Software Law. Pantheon.] Baillière. Press.a.a. 888 p. Oxford Univ. 215 p. poliţie. vol. Crima din strada Speranţei soluţionată după opt ani şi jumătate. Cluj-Napoca. Editura Alma Mater. Protecţia penală a dreptului la intimitate în perspectiva noului Cod penal. TARDIEU. p. 4132. criminali şi poliţişti. 1912. p. Direcţia stats. cuprinzând şi indexul alfabetic pentru vol. 779 p. 346 [-352] p. 1994.4119. I.. V. Piteşti. 204 – 208. p. Cuvânt înainte de Eugen Teodoru. Tip. 4131. Étude médicolégale / sur les / maladies produites accidentellement / ou involontairement / par imprudence.. fost vicepreşedinte Curtea de Apel Bucureşti. 4130. Gabriel. f. Paris . 2003. 851 p.B. vol. vol. + 5 pl. I –III. M. Cauzele ei şi mijloacele de îndreptare. cu o prefaţă de N. 4125. TARDIEU. 1879.. f. Atelierele Grafice Socec & Co. II. Ambroise.-B. f.C. nr. TANOVICEANU. Jurisprudenţia de Eugen C. vol. 4133. près le boulevard Saint-Germain. TARDE. Editeur.. London. 25-26. f. judiciară. Troisième édition revué.. Baillière et Fils 19.. 4127. 194 – 198. 4122. TARDE. consilier Înalta Curte de Casaţie şi dr. négligence ou transmission contagieuse / comprenant / l’histoire médico-legale de la syphilis / de ses divers modes de transmission / par/ Ambroise Tardieu / Professeur de médecine légale à la Faculté de médecine de Paris. TANOVICEANU. Félix Alcan. Madrid [. 4126. Editura Alma Mater.). TANISLAV. Societate anonimă. IV. 19 [. III. TANDIN. + 100 p. Ediţia a II-a a Cursului de drept şi procedură penală. 1896. 4123. 4120. f. C. Baillière et Fils [. 2006. Bucureşti. Subinspector de 4129. LEHMANN. Profesor de legislaţiune penală la Universitatea din Iaşi. I[on]. Librairie J. TAPPER. anul V.] 19. Corneliu Chiseliţă.] près boulevard SaintGermain. Un pericol naţional – Creşterea criminalităţii în România. (Crimă şi comunitate).] Librairie J. referinţe la legislaţiile din Bucovina şi Ardeal de dr. TANISLAV. poliţie. La criminalité comparée. Tindall and Cox. Ambroise. Infracţiuni privind regimul protecţiei şi asistenţei martorilor. TANOVICEANU. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. IV-V. Rue Hautefeuille. New York.6. (Tipografia Naţională).. 263 . Bucureşti. „Curierul judiciar“. 1913. Inspector principal psiholog. doctrina de Vintilă Dongoroz. 4128. [1924]. Schina. revăzut şi completat.a.a. 1044 p. Grafice Socec & Co.

pl. New York. Baillière et Fils [. TARDIEU.G. V. Ambroise. 4-8. (Tip. Efecte şi trucaje fotografice. 289 [-295] p. 19.] Carlos Bailly – Baillière. I. 4145. Tipografia Buciumul Român Spiridon Gheorghiu. Curţeĭ Regale. FLORESCU. I. 1971. Londres [. Quatriéme editions. 4143. în Criminalistica. The New Criminology. 364 p. Investigarea sinuciderilor. Studii victimologice. nr.. Iancu. Étude médicolégale / sur / Les blessures / Comprenant / Les blessures en général / Et / Les blessures par imprudence / Les coups et l’homicide involontaires /Par/ Ambroise Tardieu / Professeur de médecine légale à la Faculté de Médecine de Paris. Comisar-şef. 4139. Comisar de poliţie. 84 p. TĂNASE. – EFIAP.-B. I. Olt): INS. nr. Baillière et Fils [. 474 p. Ediţia a II-a. refăcută şi adăugită. Göbl Fiĭ).] 19. 19. 4140.P. p. Étude médicolégale / sur / La pendaison.] Librairie J. 1994]. TARDIEU. Deuxième édition augmentée. Paris [. Tindall and Cox. Bogdan. Vol. I. Efecte speciale cinematografice. 4144. Tatăranu. + 6 f.]Rue Hautefeuille. Deuxième édition augmentée avec planches. Victima şi agresorul [Brâncovenii] (jud. Ordonanţa D-lui JudeInstructor al Cabinetului 5 C N. Galaţi. TĂNĂSESCU.-B. / Avec 3 planches coriées. YOUNG. Tindall and Cox. TAŞU. 4141. Étude médicolégale / sur / L’avortement / suivie d’une / Note sur l’obligation de déclarer a l’étatcivil / Les fœtus mort nés/ Et d’observations er recherches pour servir a l’historie médico-légale/ Des grossesses fausses et simulées /Par/ Ambroise Tardieu / Professeur de médecine légale à la Faculté de Médecine de Paris. Madrid [. Prefaţă de D.] Carlos Bailly – Baillière. propr. 1880. Paris [. Tindall and Cox. Madrid [. 4135. Paris. près le boulevard Saint-Germain. 4142. 372 [376] p. Ambroise. în Criminalistica. Paris. L.P. Satu Mare. 19 [. TĂTARU. Librairie J. drd. 6.4134. Vol. 124 p. conţinând şi o bogată colecţie de maxime juridice latine şi franceze. 356 p. TARDIEU.]Rue Hautefeuille. 1. 264 . Bujor. 39-40. şeful 4138.J. 1. 1881. Jan. Colecţia Foto-Film. Editura INS. anul VII. Baillière et Fils [. 1916. ianuarie 2005. De la furt de animale la un „comportament animalic”. noiembrie 2005. pl. Librairie J. Bujor. 296 p. Ambroise. 1879. Bucureşti. Editura Tehnică.-B. TĂNĂSESCU. Paul. TĂTĂRANU. TĂNĂSESCU. (prezident la Curtea de 4137. (Colecţia Exclusive). Gabriel. Londres [. F. Ionel. TĂNĂSESCU. 1973. Bucurescĭ. Étude médicolégale / sur / L’infanticide / Par/ Ambroise Tardieu / Professeur de médecine légale à la Faculté de Médecine de Paris. Ioan Liviu. TĂUT.] 19. nr.] Baillière. TAYLOR. Apel din Galaţi). 1997. anul VII. 1879. Rue Hautefeuille. II. vol. WALTON. 4146. în Criminalistica.] Carlos Bailly – Baillière. 37-40. Ambroise. Inspector de poliţie. Rue Hautefeuille. Jock. ianuarie 2004. Eugen.] Baillière. II. 4136. Efecte şi trucaje fotocinematografice. doctor în drept de la Facultatea din Paris (Instrucţiune începută la 21 Decembrie 1888 şi terminată la 4 Aprilie 1889). + 10 f.-B. psiholog. p. près le boulevard SaintGermain. Crima din strada Soarelui. Consideraţii privind desfăşurarea fazei dinamice a cercetării locului accidentelor de circulaţie.J. Bucureşti. Madrid [. Londres [. Baillière et Fils [. D. FLORESCU. Alexandresco. Prezidentul Tribunalului în legislaţia română.] Librairie J. revue et augmentée. la strangulation / Et la suffocation / Par/ Ambroise Tardieu / Professeur de médecine légale à la Faculté de Médecine de Paris. Iancu. vol. Constantin N. anul VI.] Baillière. MOROZAN. GOLDON. Comisar de poliţie. TARDIEU. p.] près le boulevard Saint-Germain.

Microbuzul de seară 4156. Căpitanul Aposto- lescu şi dubla enigmă. februarie 2006. 108-110. Căpitanul Aposto- povestiri. TCHILINGHIRIAN. nr. Horia. TCHERWAKOFF. Editura Cartea Românească. Studiu statistic şi de legislaţie comparată. Aberlour . Ion.C. 6e année. Editura Dacia. 151 p. Moartea boxerului. 139 [-142] p.9. 1952.D. Surprizele căpita- nului Apostolescu.I. Bucureşti. Editura Cartea Românească. Obstinaţia căpita- – povestiri. Bucureşti. Horia. 1934. Editura Dacia. Contribution à lescu şi filiera. R. TECUCEANU. 383 p. Horia. Sinaia. Prof.4147. 270 p. Afacerea Samoilescu- 4150. 288 p. Bucureşti. 4159. Bucureşti. 1. 1991. 1934. EISMAN. Minoritatea în faţa legii penale. Eugen. Austrian Post Offices Abroad. Editura Cartea Românească. Bucureşti. 4167. Căpitanul Aposto- lescu şi cifrul D-237. TEODORU. Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie. 1982. 160 p. Cluj. Editura 1965. 1979. infracţiunilor de omor şi a celor săvârşite cu intenţie care au ca urmare moartea unei persoane.F. Editura Dacia. Vasile. Fraţii et Co. 1971. Eugen. 1904. TEODORU.I. Bucureşti. TEODORESCU. 4154. TĂUT. Bucureşti. 4169. Căpitanul Apostolescu anchetează. Căpitanul Aposto- 4153. Horia. judecător pe lângă Tribunalul Ilfov. 1981. W.V. 20-24 noiembrie 2000.. Bucureşti.I. Bucureşti. 20-24 noiembrie 2000. Bucureşti.. p. 4161. lescu şi piromanul. TECUCEANU. profesor la Şcoala de Ştiinţe de Stat. 482-491. Comisar-şef de poliţie. 4157. Editura Timişoara. 4164. Horia. TECUCEANU. în Criminalistica. 1986. TECUCEANU. Iulian. TEODORU. Editura Militară. 294 p. TEODORU. Traducere din limba rusă. Horia. TECUCEANU. Bucureşti. lescu şi S.I. 4162. Editura Facla.. Editura Eminescu. TECUCEANU. 1973. 4148. Cartea 4170. 557-574. p. 604-628. lescu intervine.. TERZIEV. lescu şi identificarea. Editura Militară.10. din Paris. în R. 463 p. Cercetarea urmelor biologice Cozmici. Căpitanul Aposto- LĂPĂDUŞI. 265 . 151 p. 4160. Căpitanul Aposto- S. p. Sinaia. Ministerul Public. anul VIII. Militară. de pe corpurile delicte. TECUCEANU. 1969. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. 1969. TECUCEANU. A.1966. 331 p. Horia. A. 1964. Horia. Căpitanul Aposto- Facla. Liviu.C. Tipografia „Gutenberg“. Doctor în drept nului Apostolescu. TECUCEANU. 37-38. Part Six. Introducere în cercetarea criminalistică. 4168. TEACĂ. 199 p. Editura pentru Literatură. TECUCEANU. no. Tehnica. 1978. Bucureşti. 1934. Editura Tineretului. 324 p.A. Căpitanul Aposto- l’étude criminalistique et médico-légale de la „pathologie“ du fusil. Eugen. 1993. 323 p. W. p.E.C. 1974. Bucureşti. 4149. 4158.. TECUCEANU. Editura Bucureşti. Greşeala Căpita- N. Horia. 1978. Editura Cartea Românească. 181 p. 271 p.8. ClujNapoca. 6 no. Seminarul de perfecţionare a procurorilor criminalişti. Tipografia Direcţiunii Generale a Miliţiei. Horia. no. drd. Horia. 4166. 4165. R. Bucureşti. 107 p. Diana. 1972. e 6 année. e année. Horia. lescu şi spionii. Unele procedee privind identificarea şi ridicarea urmelor papilare. 215 p. 4155. TECUCEANU. 4163. 1975. Horia. 4152. Tactica şi metodica investigării 4151. Răgaz – schiţe şi nului Apostolescu. 199 p. Amprentarea persoanelor. Medicală.. Editura Românească. Timişoara.S. Joseph Göbl. STEPHEN. TECUCEANU. Eugen. p.

p. Ilie. Câteva precizări în legătură cu aspectele medico-legale şi criminalistice în identificarea traseologică. Constantin. BALTAG. Bucureşti. Moise. în Ghidul procurorului criminalist. Nunta cu sănii. Moise. SIMIONESCU. Eugen. Bucureşti. Ministerul de Interne. TERBANCEA. Bihor. TERBANCEA. Intro- 4179. TERBANCEA. TERZIEV. EISMAN. p. Bucureşti. Editura Medicală. 4178. vol. COTUŢIU. în Criminalistica. 182-199. 162-165. nr. Corabia mistuită – COTUŢIU. fotografii alb-negru. p. ŢURAI. VASILINIUC. 4177. Din legendele Dunării. în Şcoala românească de criminalistică. noiembrie 2003. medico-legală şi criminalistică. 91-97. 3-4. 4186. Unele consideraţii privind caracteristica generală a scrisului reprezentată prin poziţia rândurilor. 270 p. Ministerul de Interne. Moise. Eugen. ROTESCU. Dana. Mihăiţă. p. III. TEODORU. I. Istoricul descoperirii făptuitorului după urmele desenelor papilare în România. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Moise. Ministerul de Interne. 4174. Mihăiţă. 1983. p. Constantin. 248 p. Anca. Contribuţia medi- cilor legişti la dezvoltarea şcolii de criminalistică din România. Ministerul de Interne. 57-59. Lidia. 1952. 6. p. TEŞAN. CONSTANTINESCU. 33-39. Comisar-şef. nuvele – povestiri. Editura Cartea Românească. Zori în ceaţă. vol. Bucureşti. Moise. 4188. 1975. 31-35. 4189. TERBANCEA.A. TERBANCEA. I. 45-51. în 20 de ani de expertiză criminalistică. p. Eugen. III. TERBANCEA. 156 p. nr.J. ŢURAI. London. 1975. Editura Eminescu. Expertiza complexă I. TEŞAN. Implicaţiile criminalistice în practica medico-legală. TERBANCEA. Editura Helicon. anul V. p. Lidia. Moise. 1975. TERBANCEA. Beţie patologică cu consecinţe deosebit de grave. Tipografia Direcţiunii Generale a Miliţiei. C. COTUŢIU. oft The Society for the Study of Addiction. ŢURAI.. Elucidarea împrejurărilor negative sau controversate ale cercetării la faţa locului. p. ENESCU. The Pharmacological and Epidemiological 266 . Jean. STĂNESCU. Editura Helicon. 121-125. Hadrian. TEODORU. TEODORU. Aspecte ale orificiului de intrare în împuşcările cu arme de vânătoare. anul VII. 4180. Lidia. 1985. 1975. 1980. Metodologia recoltării probelor pentru examenul biocriminalistic în infracţiunile de omor. în Şcoala românească de criminalistică. 1979. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. 4183. în Şcoala românească de criminalistică. Subcomisar de poliţie dr. 201-207. Bihor. VAIDA. ducere în cercetarea documentelor. Bucureşti. Comisar de poliţie. 1989. mijloc eficient de probă în procesul judiciar. în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. 1982. Camelia. Examinarea urmelor de intrare şi ieşire a proiectilelor. Moise..I. N. 1979.V. erată. 20-25.P. 310 p. Roman. 1994. 5. Timişoara.4171. 4173. 4185. în Tratat practic de criminalistică. 1 and 2 September 4190. p. în Ghidul procurorului criminalist. Consideraţii medicolegale şi criminalistice privind condiţiile reale în care s-a produs moartea violentă. Eminescu. TEODOSIU. Etica cercetării în echipă. 1980. TEODORU. 4176. TERBANCEA. în Şcoala românească de criminalistică. p.. Anca. III. 4172. Florin. Editura 4175. Ministerul de Interne. Eugen. Ministerul de Interne. Pasagera. A. Timişoara. Moise. Editura Sport-Turism. 4182. Constantin. TEODORU. Editura Eminescu. p. septembrie 2005. Ministerul Justiţiei. TERBANCEA. 4181. 1979. 4184. vol.P. Eugen. 1965. Ministerul de Interne. Bucureşti. I. 47-48. SIMIONESCU. vol.. Moise. Moise.J. 144-148 4187. 370 p. p. 1995. 295 p. în Criminalistica.

+ 2 f. Essen. MOLDOVAN. Ştiinţe criminalistice. Curs de Fotografie und Videografie (Fotografia criminalistică şi videografia). Lübeck. 4200. THIEL. 1989. 2002. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Lübeck. Universitatea „Al. Pergamon Press. V + 102 [-104] p.1966. Partea generală. vol. Bucureşti. London.W. THIEL. Pe copertă: B. 1976. Schmidt Römhild. 1959. 4191. Editura Schmidt Römhild. THEODORU. 4193. Bucureşti. Essen. Grigore. 2002. penal. Aufnahme des objektiven Tatbefundes (Înregistrarea expertizei obiective). ediţie revăzută şi adăugită. 1972. 272 p. Essen. Berlin. Tatortmessverfahren drept penal. XVIII + 515 p. Iaşi. Praktische Spurensuche Grigore. Ştiinţe criminalistice. Partea generală. und Spurensicherung (Elemente practice de căutare şi asigurare a urmelor). (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). Wolfgang. Biblioteca documentară. ediţie revăzută şi adăugită. Bucureşti.]. Kriminaltechnikeinsatz Wolfgang. THIEL. Aufnahme des subjektiven Tatbefundes (Înregistrarea expertizei subiective). în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Lübeck. 1960. 4 p. 1945. coordonator Rolf Rainer Jaeger. + XVIII + 354 p. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Grigore. Ştiinţe criminalistice. THEODORESCU. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. ediţie revăzută şi adăugită. Editura Didactică şi Pedagogică. II. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi am Tatort (Acţiunea de tehnică criminalistică la locul faptei). Edited by C. vol. Iaşi. 4201. Partea generală. Wilson. Istoria biblio1 grafiei române. Ministerul Învăţământului şi Culturii. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura de Stat Didactică şi Pedogogică. Berlin. Drept comentat şi 1 4205. 2002. Essen. Oxford. Cuza“. Bucureşti. 1979. THIEL. 374 p. Iaşi. THEODORU. Drept procesual penal. 352 p. THEODORU. 4203. 4194. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. THIEL. Curs de 4202. 2002. Essen. Fundaţia Regele Mihai I. Die kriminalistische grafiei române. ediţie revăzută şi adăugită.]. Schmidt Römhild. Lübeck. Ştiinţe criminalistice. THEODORU. II. 2 p. Facultatea de ştiinţe juridice. Berlin. 8 p. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Partea specială. MOLDOVAN. Ştiinţe criminalistice. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. coordonator Rolf Rainer Jaeger. II. Ştiinţe criminalistice. cu ilustr. Grigore. The United Nations and Ducq Abuse Control. ediţie revăzută şi adăugită. Drept procesual penal. [1] f. 4192. Barbu. [1968]. Gr[igore Gr. Bucureşti. Lucia. II. 16 p. Wolfgang. Grigore [Gr. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. New York. Lübeck. 4195. 8 p. Facultatea de ştiinţe juridice. Schmidt Römhild. (United Nations Publication). Berlin. vol. T[H]EODORU. 1996. I. Drept procesul 4199. THEODORU. Istoria biblio- tactică criminalistică pentru studiu şi practică. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Barbu . Iaşi. drept procesual penal. Cuza“ Iaşi. I. 1986. THEODORESCU. Wolfgang. Berlin. Lucia. Theodorescu 267 . II. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. THIEL. Wolfgang. Editura Cugetarea. 4197. 2002. vol. M. Wolfgang. Editura Enciclopedică Română. Schmidt Römhild. 490 p. vol. 4196. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Drept procesual penal. 431 [-434] p. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Universitatea „Al. 4198. 4204. (Măsurători la locul faptei).

+ 1 f. THOMAS. Istoria secretă a Mossad-ului. Cercetarea la faţa locului în cazurile post-explozie a dispozitivelor explozive. II. Lübeck. [1973]. ediţie revăzută şi adăugită. Brian. vol. TILEA. 4214. 2000. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Essen. no. THIEL. Pascu şi Gh. Jay Books. Essen. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică.. ediţie revăzută şi adăugită. A Practical Guide. pl. vol. p. Berlin. Constantin. 4211. Cybercrime: low Enforcement. Fichier monodactylaire 4219. Lübeck.P. ediţie revăzută şi adăugită. Berlin. 2002. – Serviciul Independent Arme. vol. Lübeck. criminelles françaises. France Inter Éditions (Imprimé en Roumanie). Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Schmidt Römhild. THOMPSON. Berlin. în R. Spionii lui Ghedeon. Rolf. 2 p. 2002. THOM. Jurgen. G. 2002. ediţie revăzută şi adăugită. TICU. Iaşi. 21-22. Dorobăţ şi Gh. 4206. (Livre club des Tuileries. Bucureşti. Berlin. Ştiinţe criminalistice. 2003. THOMPSON. În româneşte de D. Essen. 2002. Junimea. Essen.R. Bucureşti. comentarii şi anexe de Victor Ionescu. 1991. Lübeck. Scripcaru. 4217. note. Paris. 1936. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 1981. anul V. Scripcaru. THIEL. ediţie revăzută şi adăugită. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. LOADER. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 24-34. 276 [-279] p. şeful compartimentului materii explozive 1 din I. 4213. Crimă şi ştiinţă.W. în Criminalistica. Tatrekonstruktion in 4216. II. Les cent un chefs – doeuvre du génie humain). G. nr. Berlin. 2002. [Bucureşti]. vol. Brandermittlungen. Wolfgang. ediţie revăzută şi adăugită. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică.practică. p. JAEGER. XXIII + 553 p. Ştiinţe criminalistice. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. coordonator Rolf Rainer Jaeger. THUT. Prefaţă. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Douglas. 368 p. security and surveillance in the information age. Lübeck. 4212. 4 p. Wolfgang. I. II. coordonator Rolf Rainer Jaeger. THIEM. Wolfgang. der Praxis (Reconstituirea faptei în practică). THORWALD. THIEL. 119-129. Lübeck. Les grandes affaires 4208. Essen. 47 p. W. Un secol de luptă cu delincvenţa. 576 [-580] p. 4209. 4218. Paris. vol.C. Schmidt Römhild. p. THIEL. Beispiel für einen möglichen Tatbefundbericht (Exemplu posibil de raport de expertiză). Bellevue (Printed in Romania). 3. pl. [1987]. Doris. Jürgen. Understanding copyright.G. Wolfgang. 1990. Cybercrime. Ştiinţe criminalistice. THORWALD. 2002. Erori posibile în examinarea semnăturilor. 8e année. cazuistică). Traducere din limba engleză de Alexandru Dovăncescu. 4220. Ştiinţe criminalistice. 4 p. basé sur la classification décimale. mai 2003. Schmidt Römhild. Brandstiftung (Investigarea criminalistică a incendiilor). 1 Inspectoratul General al Poliţiei Române 268 . 380 p. [-557] + 2 f. II. II. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică.A. Gordon. vol. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. (Bibliotheque Dumarais) [sic !].1. Erstellung von Tatbefundberichten (Întocmirea rapoartelor de expertiză). THOMAS. Essen. Schmidt Römhild. Editura Schmidt Römhild. Schmidt Römhild. Mihaela. Roberto. London. Diebesfallen (Furturi - Traducere din engleză de Al. 4215. coordonator Rolf Rainer Jaeger. E. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 4210. 2004. Les grandes affaires criminelles françaises. Berlin. 4 p. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Subcomisar de poliţie. Explozivi şi Substanţe Toxice. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 4 p. Editura Allfa. Ştiinţe criminalistice. 4207.I.

Editura Luceafărul.P. anul VI. 621 p. p. 425 p. noiembrie 2002. TIRON. Expertiza criminalistică a semnăturii – factor determinant în stabilirea adevărului. cere de Leontina Moga şi Gabriela Mantu. TOADER. Editura Ştiinţifică. Nicolae. în Tratat practic de criminalistică. Col. procesul de formare a semnăturii. vol. Dr. 33-34. Dr. p. Pagini de istorie contemporană: Doctorul Lupu. Alvin. 329-332. Cuvânt înainte de Silviu Brucan]. TILMAN 4226. Partea 4223. specialist 4227. anul VI. Analiza minerală 4238. nr. în Criminalistica. p. (Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Iaşi). Leonard. Iaşi. Mihaela. Doctorand.. p. p. studiu introductiv de Robert Deutsch. jr. Culegere de probleme din practica judiciară – pentru uzul studenţilor – Cu modificările aduse Codului penal. 403-407. 73 p. Victor. RAŢĂ. Dr. Tudorel. TILEA. Examinarea armelor Serviciul Criminalistic I. Lt.. Ştefan. TOARBĂ. Alexandre. TOCAN. 6. TILEA. p. Paris. 4236. Preparator univ. comparată şi aplicată al Universităţii din Cluj. 1946. nr. 1932. Leonard. Aspecte practice de relevare a seriilor îndepărtate de pe caroseriile auto. 2006. Bucureşti. col. director prof. Drd. TITA. TILEA. în Criminalistica. p. 23-24. TOFFLER. Mihai Horia. Ştefănescu Goană). p. 3. Preparator univ. Consideraţii privind răspunderea expertului judiciar. 1980.4221. 264-268. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. pr. Bucureşti. Infracţiunile cu violenţă între prevenire şi combatere. 894 p. – TIMON. Cu un 4230. Consideraţii privind 4224. specială. 37-39. TILEA. Editura All Beck. 165-170. TOCAN. BRÎNZĂ. Bucureşti. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 4234. Dâmboviţa. de foc atipice. Accidentul rutier şi cauzele care duc la producerea acestuia. Aspecte privind metode şi tehnici de identificare a semnăturii în cadrul expertizei criminalistice de gen. Mihaela. Dimitrie. practica judiciară şi literatura de specialitate la data de 1 martie 2003. 119 p. Determinarea şi diagnosticarea temperamentului pe bază de experiment şi chestionar. 2003. 324 p. 5. Documente diplo- matice. Editura Politică. Cătălin. anul VI. Mihaela. Ministerul de Interne. Analiza minerală tisulară. 4237. 1998. iulie 2004. Mihaela. Serviciul Criminalistic Dâmboviţa. în Criminalistica. 4228. nr. Confesiuni jenante. anul IV. criminalist. F. 23-24. Insp. cu un studiu introductiv de George Macovescu. 203-210. Bucureşti. mai 2004. Nicolae. 4229. Inspector de poliţie. 4225. 4231. 2005. 170 p. TITULESCU. mai 2005. Drept Penal. Editura Institutului de Psihologie al Universităţii din Cluj. Psihologia temperamentului. în Criminalistica. III. 4222. Ion. Bucureşti. Drd. Octavian. TIMARU. în Criminalistica. Sirey. nr. Ştefan. Les influences étrangères sur le droit constitutionnel roumain. Ştefan. 4233. nr. Experimentul tehnico-ştiinţific – procedeu necesar şi indispensabil în efectuarea expertizelor şi constatărilor tehnico-ştiinţifice. 1967. Editura Luceafărul. p. 2005. septembrie 2004. 3. tisulară. et Bucarest. TIRON. mai 2004. 9-10. TOADER. anul VII. Bibliografie la p. 3. 1967. în Criminalistica. Turneanu. TODORANU. TITULESCU. Editura Tipografiei „Carmen-Sylva” M. nr. 4232. 4. anul VI. 4235. Şocul viitorului [Tradu- 269 .A. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. p. Cugetarea – Georgescu Delafras. Discursuri.J. 19-20. Bucureşti.. (Studii şi cercetări psihologice publicate de Institutul de psihologie experimentală.

[Bucureşti]. Bucureşti. 481-508. Parchetul de pe C. în Tratat practic de criminalistică. 352 p. Bibliografie la p.Editura Politică. Examinarea urmelor în mişcare [Cunoaşterea. Reguli ce trebuie respectate pentru efectuarea unei cercetări la faţa locului eficiente. TOFFLER. Alvin. 1985. Alvin. Traducere din limba engleză de Robert Adam. Bucureşti. + 20 pl. şeful I. Powershift – Puterea Ion. Vasile. Serviciul Editorial. lăsate de pistoalele cu bolţuri. p.. TOFFLER.. 1066 p. Sofia. Alvin. 4251. Antet. TOFFLER. Traducerea de Mihnea Columbeanu. V.T. 20-24 noiembrie 2000. 16 versus 9 str loci typing in paternity testing Romanian I. TOMESCU. SĂVULESCU. Mihai. Dâmboviţa. 1995. TOMA. despre viitor]. Alvin. 2003. p. nr. 4248. Const[antin] Şt. 2004. p. 59-63. Ştiinţa conştiinţei. 5. 2002. 349 [352] p. TOMESCU. (Idei contemporane). Heidi. 37-40. în Tratat practic de criminalistică. Examinarea urmelor lăsate de armă pe tubul de cartuş. POPA. Bucureşti. Bucureşti. Editura Tritonic. Ministerul de Interne. Prefaţă: Ioniţă Olteanu. Ion. 216 p. p. Editura Kamala. Alexandru Hasnaş. p. p. Vasile Lăpăduşi. Tratat practic de criminalistică. Institutul de Criminalistică. Mircea. „Al treilea val“ şi „Powershift – Puterea în mişcare“. Editura Antet. TRACIUC. 502 p. Bucureşti. Procuror. 4239. Mod. 1980. III. Cercetarea la faţa locului. 4240. Seminarul de perfecţionare a procurorilor criminalişti. TOFFLER. 13-17. Bibliografie la p. TOMESCU. Titlul original în limba engleză: Future shock. 56 p. 224 p. 250-256. Bucureşti. Corporaţia adaptabilă. Ministerul Învăţământului. Constantin. 9. CONSTANTINESCU. Expertiza urmelor lăsate de obiecte şi a urmelor materie. 1976. Coordonatori: Octavian Pop. Lupu Coman. III. Traducerea Mihnea Columbeanu. Antet. Război şi antirăzboi: Supravieţuirea în zorii secolului XXI. Răzbunare cu violenţă. Presă şi Propagandă în rândul populaţiei. 4255. Al treilea val. Sinaia. Traducere din limba engleză de Mihnea Columbeanu. 270 . (Idei contemporane). Antet. 1996. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Claudiu. Previziuni şi premise: Interviu cu autorul cărţilor „Şocul viitorului“. TRANDAFIR. Bucureşti.P. 4254. Chestor de poliţie. S. TOFFLER. 1983. fotografie. Mircea Constantinescu. în Tratat practic de criminalistică. 4244. 4256. 256-259. Bucureşti. GRIGORE. Editura Ştiinţifică. 4249. 4245. lângă Tribunalul Suceava. Gheorghe. 1995. 4250. Ionel.. Tipografia Învăţământului. Bucureşti. 4252. Ing. bogăţia şi violenţa în pragul secolului XXI]. TOFFLER. TOMESCU. Redarea mişcării în 4242. 1956. Traducerea din limba engleză: Georgeta Bolomey şi Drăgan Stoianovici. Romică. Vol. 1980. Octavean. 4246. Ministerul de Interne. 684 p. anul V. 1971.. p. Ministerul de Interne. D. TOMESCU. Istoria cărţii româneşti de la începuturi până la 1918. [1999]. Curs teoretic şi practic de parapsihologie. Jurnalism radio. Ion Anghelescu. Leg. 2003. [Studii 4247. Ion R. vol. Mihai. 347-349. septembrie 2003. vol. 1973. Alvin. Inspectoratul General al Miliţiei. în Criminalistica. 184 p. Manual de drept privat roman.J. Editura Tehnică. ŞTEFĂNESCU. Ion Grigorescu. Ministerul de Interne. Bucureşti. TOROIMAN. Chestor de poliţie. 4243. şi 22 fig. 216 p. Aspecte teoretice şi practice privind tactica cercetării la faţa locului în infracţiunile de omor. N. Titlul original în limba engleză: The third wave. Marinela. 273-279. 516 p. 4253. vol. Editura Politică. 480 p. Comisar-şef de poliţie dr. SIMA. 45-88. TOMA. TOMESCU. Cartoteca dactiloscopică monodactilară. 1968. TOMULESCU. I. 4241.

Schmidt Römhild. Ion R. vol. Ştiinţe criminalistice. Constantin. vol. 289-290. 30 p. 4266. Alexandru Radu. Der Tatort (Locul faptei). 1985. 547-549. engleză. Expertiza urmelor lăsate de obiecte şi a urmelor materie. Tabla de materii şi în limbile franceză. Serviciul Editorial şi Cinematografic. Prefaţă de Constatarea tehnico-ştiinţifică şi expertiza urmelor lăsate de om. Tratat practic de criminalistică. 1985. 4258. Un nuevo a método de clasificacion dactiloscopica. Bucureşti. coordonator Rolf Rainer Jaeger. de Criminalistică. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Wolfgang. Inspectoratul General al Miliţiei. Nicolae Dan. no. (Colecţia Cogito). Inspectoratul General al Miliţiei. Ministerul de Interne. 4264. Bucureşti. 4265. e în R. Constantin. Bucureşti. Tablă de materii şi în limbile franceză. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Bucureşti. Serviciul Editorial. TRONCOSO. Nicolae Dan. fig. 4261.. 1934. 215 p. 72-89. 4257. Nicolae. Ministerul de Interne. p. Wolfgang. Aprecierea medico-legală a intervalului de timp de la deces în cadrul cercetării la faţa locului. Ştiinţe criminalistice. Ministerul de Interne. Alexandru Radu. Lübeck. 272 p. Tablă de materii şi în limbile franceză. Jose M Duran. Bibliografie la p. Alte metode şi procedee de expertiză criminalistică. Vasile Lăpăduşi.2. SALEM. 1982. Marian. Coordonatori: Ion Anghelescu. Bucureşti. Ion R. V. germană şi rusă. selecţie şi traduceri de Eugen B. Bibliografie la p. 2002. Institutul de Criminalistică. III. Alexandru Hasnaş. TRENSCHEL. 1983. Inspectoratul General al Miliţiei.I. Essen. Ministerul de Interne. engleză. 24 p. Bucureşti. Inspectoratul General al Miliţiei. germană şi rusă. Valeriu Manea. 317 p. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. a celor lăsate de animale şi vegetale. Mircea Constantinescu.. Ion Anghelescu. Lübeck. Essen. Dr. 431 p. 481-482. TRÎMBIŢAŞU. 2002. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 4260. Institutul de Criminalistică. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Alexandra. 415-416. Constantin. Editura Albatros. Institutul Abdo. TRENSCHEL. Sorin Ionescu.Bibliografie la p.C. Vol. II. competiţie. Lübeck. 2002. 4259. TRENSCHEL. germană şi rusă. ediţie revăzută şi adăugită. Silvian Iosifescu. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Tratat practic de criminalistică. studiu – Editura Sport-Turism. Valeriu Manea. II. germană şi rusă. 4267. Berlin. Filatelia – pasiune. (Confruntarea). 4262. Essen. Ion Anghelescu. Mircea Constantinescu. Anzeigenaufnahme bei Straftaten (Ridicarea de urme în cazul infracţiunilor). în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 306 p. 2004. Berlin. Tratat practic de criminalistică. TRIPCOVICI. Vol. engleză. engleză. Bibliografie la p. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică.. p. Cartoteci şi colecţii de identificare criminalistică (uz intern). II. 271 . vol. vol. 4263. IV. Ion R. II. Coordonatori: Octavian Pop. Lupu Coman. Serviciul Editorial şi Cinematografic. 1980. Wolfgang. Institutul de Criminalistică. cosmetice. Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici“ Bucureşti. Trei secole de paradox. 25 p. Tablă de materii şi în limbile franceză. 6 année. Moise Terbancea. 581 p. Tratat practic de criminalistică. Norme de deontologie ale expertului criminalist. Serviciul Editorial şi Cinematografic. Berlin. Coordonatori: Octavian Pop. ediţie revăzută şi adăugită. Schmidt Römhild. ediţie revăzută şi adăugită. Gegenüberstellung Expertiza urmelor de produse alimentare. 40-49. Ştiinţe criminalistice. Coordonator: Ion Anghelescu. Schmidt Römhild. Bucureşti. Dr. Vol. 1978.

Asul Serviciilor Secrete Româneşti. Cristian. I. univ. Ion. mărturii.I. 1958. Drept bancar. GOLU. Onig. S. 4283. TRUŢĂ. în Criminalistica. septembrie 2003. Universitatea din Wroclaw Polonia. Horaţiu. 243-244. Memorii. 1996. Rusiei. Vasile. 4277. 44 [-48] p. TATU. III. 9-11. Bibliografie la p. PETRESCU [Corvin M. Bibliografie la p. Angela Maria. Tratat de drept procesual penal. 4. TURCU. TRONCOTĂ. O cronică a frontului secret la răspântie de milenii. nr.4268. Petru. 4275. anul V. 652 p. Agent principal de poliţie. secrete româneşti.U.A. 100 p. Catedra de Adrian Ştefan Tulbure.. Bucureşti. Bibliografie la p. 2003. TUCICOV-BOGDAN. Vasile. TRZCIŃSKI. 282287. Criminalistică. Avocat – Baroul Sibiu. 4281. documente. Bucureşti. 4280. 4282. Le problème actuel de délinquance contre les biens culturels en Pologne/ Problema actuală a delincvenţii contra bunurilor culturale în Polonia. Ana. Septimiu. Cristian. Istoria serviciilor Ana. 294 [-296] p. Universitatea „Babeş- Bolyai“. Tratat elementar. 249 – 254. a serviciilor de informaţii şi securitate ale regimului comunist din România. Cameră portabilă de relevare a urmelor papilare latente cu ajutorul vaporilor de superglue. 480 p. HURDUBAIE. p. Răzvan. Bucureşti. Cătălin. Vol. TRUŢĂ. 242 [-244] p. anul V. 288 p. Postfaţă Ion Cristoiu. 287 [-288] p. Pantelimon. 651-652. Bucureşti. Iosif. TRONCOTĂ. Comisar de poliţie. GOLU. dr. [Nicolae I. TURCU. Sistem de comparare a elementelor faciale. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. 1973. TRONCOTĂ. S. Tiberiu.. 4272. judecător Curtea de Apel Cluj. Cluj-Napoca. Editura „Ion Cristoiu“. Editura Ministerului de Interne. Prof. CHELCEA. 4274.. Israelului. 287-294. 1999. Ana. BLIDARU. 272 . în Criminalistica.. Bucureşti. 2003. 1984. 90 p. 1999. Ausgabe Rumäniens. Editura Lumina Lex. Adrian Ştefan. PÂNZARU. TUCICOV-BOGDAN. Bucureşti. 1928. „De la Cuza la Ceauşescu“. Facultatea de Drept. Psihologie generală şi psihologie socială. Ioan. 137 [-139] p. nr. Serviciile secrete ale Marii Britanii. Manual poliţienesc. vol. TUCICOV-BOGDAN. MAMALI. 4284. Interpolul intervine. Cartea ofiţerului de poliţie.. Editura Didactică şi Pedagogică. Mihai. TULBENDJIAN. 4271. 2003. p. II. TRONCOTĂ. Bibliografie la p. Maciej. HURDUBAIE. cu fig. Ioan. Editura Elion. Bucureşti. Editura Alma Mater. Eugen Cristescu: 4276. TRONECI. 4270. (Faţa nevăzută a istoriei). iulie 2003. 456 p. vol. 1935. Editura All Beck. Mărci din a doua România în Interpol. Editura Dacia Europa Nova. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. 1981.]. Bibliografie la p. p. TULBENDJIAN. TURCU. 3 vol. Dicţionar de psihologie socială. Lugoj. Cristian.. Filatelia 7/1974. Dr. 4286. avocat – Baroul Sibiu. Übersetzung ins Deutsche. 503 [-504] p. Cuvânt înainte: Florin Constantiniu. Cristian. 237-240. Lector univ. Prof. I. „Contribuţii“. TRONECI. Careul de aşi.A. Cu o prefaţă de dr. 4269. R. Onig. 5.].. Der Rumäniensammler 19/20 1975.. Roza Vânturilor. 256 p. vol. nr. 244 p. 1994. Beiträge in Bezug aufdie I. O istorie 4278. Copiii sunt răi sau înrăiţi? Societatea pentru răspândirea ştiinţei şi culturii. II. Bucureşti. 4273. vol. 2 vol. Contribuţii cu privire la prima emisiune Românească. 312 p. 4279. Pe copertă subtitlul Memorii 1916-1944. Bucureşti. Duplicitarii. VI + 288 p. Onig. dr. emisiune a Moldovei circulate în dauna Poştei.A. TULBURE. TULBENDJIAN. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Dan Zamfirescu. Filatelia 1/1974. Bucureşti. 4285. BOGDAN. Ioan. 5. 258.

univ.. TURKEL. TURIANU. 3 annèe. 4291. Octobre. p. Mazilu). Legislaţia rutieră comentată şi adnotată. 464 p. 1931. Corneliu. Napoli. La Crittografia. Bucureşti. (Biblioteca juridică a cetăţeanului. dr.4287.I. 1897. 3 annèe. Bucureşti.I. Coordonatorul seriei: prof. Editura Ştiinţifică. 2004. e R. TURIANU. Criminality and Legal 4294. TYLER. TURIANU. 1930.. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 273 . Bucureşti.C. 254 p. Editura All Beck. Gioppi. Infracţiunile rutiere. 1986. 1988. 520 [528] p. 4290. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. p. no. Corneliu. 1931. 4288. Dr.10. Austin. 215 p.7. Philatelic Forgers. 1974.. Infracţiuni contra 4292. Cristiana. TURIANU. 9.I. 4295. London 1976 S/p 31. Corneliu. 237 p. 4289.. Prof. Chicago. Infracţiuni contra siguranţei rutiere. Practica judiciară comentată şi adnotată. Răspunderea juridică pentru faptele penale săvârşite de minori. TURIANU Corneliu. Order. Dumitru I. TURIANU. demnităţii persoanei. Compte rendu officiel de la deuxième Assemblée Internationale de Criminalistique à Vienne. e no. Roud McNalby. Pinguin Book. Contracte civile speciale. 4293. 568-604. 1995. 2000. Corneliu. TURIANU. R.6.C. Marc-A. 1968.C. în R. no. 408-416. TURKHEIM di. Milan. Dr. les 8. Bucureşti. Corneliu. BISCHOFF.Varro E. Bucureşti. TURK. Siegfried. Their Lives and Works. 176 p. Editura Continent XXI. Bucureşti. 4296. dr.

ŢURAI. volum 13.. nr. ŢEBEICA. George-Marius.C. 2003. p. volum 13. 4311. Milan. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. p. 2006. Comisar-şef. Comisar-şef. 2005. 146-154. 1937]. nr. Elemente de poliţie tehnică. 4302. 89-109. Vlad. Descoperirea autorilor necunoscuţi după urmele digitale lăsate la locul faptei. Combaterea crimei organizate – antidrog. 4309. 451 [-455] p. specialiştilor şi tehnicienilor criminalişti din Poliţia Română. Expertiza dactiloscopică. p. Reglementarea procedural penală a percheziţiei ca mijloc de investigaţie. Bibliografie la p. DRESSLER. 4303. Valerian. ŢUCULEANU. ŢÎRU. A. [Bucureşti. 4. în Criminalistica. ŢURAI. ŢÎRU. Bucureşti. Vol. Metoda clasificării globale a dermatoglifelor. 188-192. 2. 159 p. . româneşti 1858-1861. 4304. Identificarea armelor de foc după tuburile arse şi proiectilele găsite la locul faptei. Fişierul de identificare. p. L. Codul de conduită a experiţilor. Dr. iunie 2006. 16-19. 4305. ENACHE. anul VIII. Vasile. 4307. 4306. 213 p. Constantin. Curs universitar. 192 p. Constantin. 3. Prisma Quality Sistem SRL. II. Constantin. Mihai. Politici şi proceduri de management al calităţii stabilite pentru tale. Die ersten rumänischen Postmarken 1858 -1865. 4301. + 58 fig. Elemente de criminalistică şi tehnica criminală (poliţie ştiinţifică).G. 4312. Alexandru. A. Sanda.P. 264 p. 1966. 2. Prevenirea şi combaterea traficului şi consumului de droguri. Parchetul 4300. Gabriel. Terminologia ADN în identificarea de persoană. Institutului de Criminalistică. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Editura Pildner & Pildner. 241-244. p.. p. iunie 2006. 6-8. în Criminalistica. Bukarest 1962. Terorismul – ameninţare globală. 342-350. ŢURAI. 2003. Editura Meridiane. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. ENACHE. iunie 2005. ŢÎRU. vol. directorul 4299. ŢICAL. ŢĂŢULESCU. Comisar-şef de poliţie. Editura Pildner & Pildner. ŢEBEICA. ŢURAI. Constantin. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Val. Cu 35 clişee explicative în text. 5. directorul 4298. Dermatoglifele digi- director al Institutului de Criminalistică al I. 163-167. vol. 74-78. ŢÎRU. ŢĂŢULESCU. 4308. 2003. DRESSLER. Managementul re- de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. ONU. 1962. George-Marius. în Criminalistica. Editura Luceafărul. 1965 p. Sanda. Milan. George-Marius. Institutul de Criminalistică – prezent şi perspective. Bucureşti. Târgovişte. iunie 2005. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. p. MIXICH. director general al S. Dactiloscopia. Expert principal.G. 104 p. Vlad. + XXVI laboratoarele Institutului de Criminalistică al I. Mihai. Cazierul dactiloscopic. p. nr. Gabriel. nr. în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. Manual antidrog. anul VIII. C.R.Ţ 4297. Elemente de identificare şi efectele drogurilor. MIXICH. 1947. Bibliografie la p. Bucureşti. Primele mărci poştale Institutului de Criminalistică. C. Tipografia Prefecturii Poliţiei Capitalei. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Târgovişte. Descoperirea autorilor necunoscuţi prin identificarea modului caracteristic în care au operat. 3. ŢICAL.P. 2005. 31-32. Gabriel. ŢICAL. surselor umane în Ministerul Administraţiei şi Internelor. Bucureşti. directorul Institutului de Criminalistică.R. Evaluarea statistică în analiza ADN în scop medico-legal. 81-85. Gabriel. Tipuri şi frecvenţe la populaţia română în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. 4310. Comisar-şef.

4321. de poliţie. Bucureşti. Florea. Cercetarea eredobiologică a desenelor papilare în expertizele medico-legale şi studiile criminologice. 1968. în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. Identificarea derma- Constantin. Selecţia textelor. 488 p. în 20 de ani de expertiză criminalistică. 86-91. p. 1975. ŢURAI. în 20 de ani de expertiză criminalistică. ŢURAI. 203-211. Editura Humanitas. Bucureşti. Ministerul Justiţiei. Bucureşti. 4315. ŢURAI. Constantin. 4318. Constantin. HORNOIU. 4316. 208 [-212] p. Comisar-şef toglifică criminalistică. Silogistica judecăţilor 4317. Ministerul Justiţiei. Bucureşti. Constantin. Albatros. în Şcoala românească de criminalistică. 83-116. Stelian. 4322. Bomba drogurilor. comentarii şi note. 250-254. Lidia. p. 1984. vol. ENESCU. Enigmele unor amprente. 4320. de poliţie. 6. Ioan. Bucureşti. ŢUŢUGAN. de predicaţie. Despre posibilităţile şi necesitatea unei expertize antropologice-dermatoglifice în cunoaşterea personalităţii minorului infractor şi delincventului recidivist. ŢURAI. ŢURAI. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. COTUŢIU. 1979. şi tabele.4313. Editura Medicală. ŢURLEA. Editura Medicală. Bibliografie la p. p. MOCANU. traducere. 4314. Dermatoglifologia – amprente palmoplantare. univ. Editura Academiei Române. Constantin. Amprentele papilare. 4319. C. Ioan. 1979. 1957. prep. 1971. 1991. Importanţa examinării prealabile a urmelor papilare în identificarea criminalistică. 254 [-256] p. 304 p. 483-487. 2005. LEONIDA. Alexandru. în reproducerea ereditară a dermatoglifelor. ŢURLEA. Constantin. ŢURAI. ENESCU. 1979. p. 275 . ŢURAI. Bucureşti. LEONIDA. C. Ministerul de Interne. Anca. + erată (Studii filosofice II). Bucureşti. Bibliografie la p. Tipuri şi frecvenţe la populaţia română. p. Bucureşti. Ion. Octavian Ovidiu. Dermatoglifele palmare. comparativ cu principiile şi tehnica identificării structurilor. SIMIONESCU. Agentşef adj. Editura Luceafărul. Constantin. 310 [-315] p. 441-444. Palmoscopia şi plantoscopia în medicină. Ion. cu fig. 197-202. Elena.

V. Criptografia. 404 p. M. 190 p. Editura „Junimea“. 1976. Victor.. 4340. URECHE. vol. Partea generală. III. M. 4335. Olimpian. 210 p. Olimpian. TABACU. UNGHEREA. 4343. A.A. E. Dinamica autovehiculelor pe roţi. 347 p. 1996-1998.P. 4330. Editura „Junimea“. dinamica accidentelor de circulaţie în vederea îmbunătăţirii securităţii rutiere. cu 66 ilustr. IX. Braşov. 767 p. N. Craiova. 628 p. Preţul tăcerii.. UNGHEREA. 224 p. IV. Statueta sfântului Leonard. 1995. Iaşi. Iaşi. Bucureşti. Editura „Juventus“.. 4325. 4344. Scară către infern – Confesiunile criminalistului Andrei Zavera. „Phobos“. 283 p. Iaşi. Bucureşti. Agent secret.. VIII. vol..P. M. T. 4332. Diverse 4337. Versiunea maio- Masonic. rului Vlad. . Editura Didactică şi Pedagogică. T. CIOPRAGA. Iaşi. Olimpian. Olimpian. 1977. Testamentul. 4347. Bucureşti. V. PEREŞ. 4329. UNGHEREA. Olimpian..S. Gh. Augustin. Propulsia şi circulaţia autovehiculelor pe roţi. 894 p. 555 p. 462 p. Minerva. 4333. procedee de a coresponda cifrat. UNGUREANU. Aurel. 2 vol. N. românesc“... Bucureşti. Bucureşti. 1996. 254 p. II. 2000. UNGHEREA. 1981. Editura „Ion Creangă“. 1997. Letopiseţul Ţării Moldovei. FRĂŢILĂ. 311 p. Iaşi. 4342. UNGHEREA. Craiova. Editura „Junimea“. UNGUREANU.. Editura „Scrisul românesc“. 1979. Bucureşti. VASILIU. 1987. 195 p. UNGHEREA. Editura „Omega“. 180 p. vol. Agonia. Panaitescu. 862 p. Editura Phobos. 9 vol. Olimpian.. 2004. Olimpian. I. SOARE. Egreta Brânco- venilor.. Misterele Templului şoară n-are alibi.. 199 p. vol. UNGHEREA. vol. PEREŞ. Capcană pentru asasin. UNGHEREA. TABACU. vol. 1991. 1990. Editura „Dacia“... 4338.U 4323. 463 p. 273 p. vol. UNGHEREA. Olimpian. Olimpian. STOICESCU. C. Editura Lumina Lex. 815 p. Editura Lumina Lex. Editura 4339. Clubul cocoşaţilor [policier politic]. Pădurea cu plopi argintii. Bucureşti. spion. Editura TIPO-AKTIS. 230 p.. 431 p. 440 [-448] p. URDĂREANU. Gh. vol. 128 p. 486 p.. E. Editura „Scrisul Românesc“. 226 p. Vol. GORIANU. II. Universitatea Transilvania. 4327. Gh. Calculul şi construcţia automobilelor. Gh... Automobile.. 4324. SELTZ. 4341. Dispoziţii penale din legi speciale române. 2003.. UNGHEREA. 578 p. Olimpian. M. Prizonierul spe- ranţelor. Drept penal Olimpian. I. 4326. Editura Didactică şi Pedagogică. 1978. UNGHEREA. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 160 p. VI. Bătrâna domni- Editura „Phobos“. vol. metri. UNTARU. 4346. Bucureşti. SELTZ. Grigore. Ultima sută de românescă“. Editura Fundaţiei „României de Mâine“.II. român. studiu introductiv.. Olimpian. Cercetări privind Editura „Junimea“. Editura „Scrisul Craiova. 1986. 1968. vol. UDRINSCHI. 1982. Olimpian. UNGUREANU. Volumul reproduce textul ediţiei: Letopiseţul Ţării Moldovei.. MACARIE. 1993. Olimpian. 1982. Gh. I. UNGHEREA. Editura „Cartea Bucureşti. 4336. POŢINCU.. Text stabilit. 1983. UNGHEREA. UNTARU.. 4331. Spovedania unui 4328. I. Bucureşti. 213 p. vol. Olimpian. 4345. Bucureşti. UNGHEREA. POŢINCU.. I. Olimpian. 4334. CANŢĂ. Augustin. UNGHEREA. 941 p. T. indice şi glosar de P. 1997.. Ediţia a II-a revăzută. 170 p. Bucureşti. I-IX. Craiova. Postfaţă şi bibliografie de Mircea Scarlat. 199 p. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. 325 p. 1985. UNTARU. 1987. UNGHEREA. 2002.D. 240 p. CÂMPEANU.L.

a persoanelor şi cadavrelor cu identitate necunoscută. Dan. Editura Lumina Lex. expert criminalist. adjunct al şefului Direcţiei Poliţiei Judiciare 1. 2004.. Urma care nu se şterge (uz intern).. Ministerul Public şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş. Glorie. expert criminalist. 4354. Valorificarea semnelor particulare în identificarea criminalistică a persoanei prin sistemul de recunoaştere facială IMAGETRAK. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. [Traducere realizată de Egy Gerda]. URSU. Bucureşti. 453-465. în Criminalistica. 169 [-172] p. 4357. URICARU. 4353. 219-223. 1958. Complotul sau Leonard Bîlbîie contra banditului Cocoş. 28. 4351. URICARU. p. Bucureşti.. 2006. URICARU. FLORESCU. UŢICĂ. (coordonatori). Vasile. noiembrie 2005. Eugen. Bucureşti. URICARU. 255 p. Editura Helicon. I. 4349. Aspecte ortografice controversate. Ion. 1986. URECHEATU. 248 p. URICARU. Roman. Comisar. Bucureşti. administrator baze de date. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. 1981. 230 [-232] p. Aplicaţia CDN. Aspecte teoretice şi practice. 1990. 285 [-287] p. mijloc modern destinat identificării persoanelor dispărute în condiţii suspecte. Stăpânirea de sine. 4348. Dorin N. (Romanul românesc contemporan). Timişoara. Subcomisar. Comisar de poliţie. 292 [-295] p. Eugen.Colecţia „Clasicii români“. URECHEATU. 4358. 253-272. 1 În prezent Direcţia de Investigaţii Criminale 277 . 4352. PĂUNACHE. 4350. Roman. 248 p. URIŢESCU. Vasile. JORA. (Ministerul de Interne). vol. vol. Roman. UŢICĂ. Bujor. 347 p. Albatros. medico-legală în procesul penal. Cercetarea locului faptei în cazurile de omor comise prin folosirea obiectelor înţepător-tăietoare. UŢĂ. 241p. Rodica. Cristian. anul VII. Editura Militară. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1886. p. 2003. Expertiza Ion. p. 1994-1999. Viitorul Românesc. Aşteptându-i pe învingători. 6. 4356. 1973. III. Comisar-şef de poliţie. Investigarea şi cercetarea infracţiunilor de mare violenţă – omucideri. Eugen. Bucureşti. 4359. inginer. Lucia. Bucureşti. Cartea Românească. Eugen. Bibliografie la p. 336 p. Bucureşti. Editura 4355. nr. vol. 464 p. Roman. Editura Eminescu. 1987. 314 p. I-III. Bucureşti. despicătoare şi contondente. UŢĂ URIŢESCU. II.. CRISTESCU Ioan Doru. vol. Ghidul procurorului criminalist. Complotul. Bucureşti. 2003. [Bucureşti]. 2003. 4360. Eugen. Ieronim. în Investigarea criminalistică a locului faptei.

Tudor. Procuror. 7-12. VASCHIDE.N. 4371. subcomisar de tulburătoare deformare de comportament. Factori psihopatologici şi de mediu implicaţi în apariţia conduitelor dezadaptative la minori. Mass-comedia. VASILIEV. Bucureşti. Editura Curtea Veche. 239-240. dr. Comisar-şef de poliţie. Bucureşti.. cea mai Elena Ana. 2/2004. 3. Viorel. Bucureşti.. Tactica audierii de către procuror a martorului şi autorului faptei. Comisar-şef de poliţie. Ilie. iulie 2005. VAIDA. VASILIU. Comisar-şef de poliţie. nr. Baudoin. 1896. p. 19-24. p. 183-187. Editura Luceafărul. Vasile. 4376. p. de criminalistică şi de penologie nr. mutilarea. Comisar-şef de poliţie. 4365. 2. Tabel cronologic. 189-191. Editura Didactică şi Pedagogică. cu portrete (Lucrări fundamentale de pedagogie) Titlul original în limba franceză: Le sommeil el les réves. TĂNĂSESCU. 176 p.P. în Criminalistica. vol. nr. Mihăiţă. 4364. Moise. Somnul şi visele Mircea. volum 13. VASILE. Editura Helicon.. Editura Luceafărul. Prof. . în Revista de criminologie. p. VARTIC. 177-181. C. VASILE. în Realităţi şi perspective în criminalistică. VALENTIN. studiu introductiv. Prof. 1994. Bihor. 2 vol. 4375. I. Constantin. p. Metodologia recoltării probelor pentru examen serologic în infracţiunile de omor. VALERIO. 26-27. martie 2005. în Criminalistica. anul VIII. Procuror. Dr. Auto- LĂPĂDUŞI. I. în Criminalistica. 1979. 4368. 20-24 noiembrie 2000. 1980. VASILESCU. Aspecte noi privind identificarea instrumentelor folosite la comiterea infracţiunilor. BARA. Identificarea judiciară – o metodă ştiinţifică de stabilire a adevărului în procesul penal.J. Investigaţiile ştiinţifice au contribuit la identificarea criminalului.V 4361. 4. Hadrian. p. A. Rădulescu-Motru. Lia.. Bucureşti. Hadrian. iunie 2006. Moskovskogo Universiteta. I. De la Cryptographie. Bibliografie la p. 65-69. Timişoara. 190-195. 187 p. ANIŢAN. p. 1. poliţie. Parchetul şeful Serviciului omucideri din Inspectoratul General al Poliţiei Române. 4369. 2001. 1976. anul VII. Viorel. Bihor. Fiul şi doi complici ucid cu ferocitate. 4363. Marius. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Cu vechea prefaţă de prof. Cercetarea la faţa locului în cazul infracţiunilor îndreptate împotriva vieţii. nr. Parchetul de în Tratat practic de criminalistică. Nicolae. vol. nr. În româneşte (din limba franceză) de Ion Samarineanu. Iancu. VASILE. Dr. TEŞAN. 4372. Expertiza complexă medico-legală şi criminalistică. Ştefan. pe lângă Tribunalul Bacău. Crima în serie. [Studiu istoric-critic]. Kriminalistika. dr. Viorel. Lector univ. 4366. VASILINIUC. VASILE. Ştefan. de pe lângă Tribunalul Constanţa. VAIDA. VASILE. 2003. Ilie.J. aprilie 2006. Ridicarea urmelor create în suporturi de hârtie. Paris. VASILINIUC. Bucureşti. I. 163-165. anul VIII. în Ghidul procurorului criminalist. p.P. LĂPĂDUŞI. Vasile. 208-217. 21-25. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 4373. Situaţii şi moravuri ale presei de tranziţie. 1977. Sinaia. 4370. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. p. Ministerul de Interne. Viorel. Comisar-şef. p. Ministerul Justiţiei. 2005. Simpozionul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. MIHUŢ. TERBANCEA. p. 4362. note marginale de Ion Biberi. Subcomisar. Nodurile şi legăturile. 2005. p. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. P. 198-203. Izdatelistvo 4374. 4367.

în Criminalistica. Cuza” Bucureşti. VĂDUVA. Ioana. Editura Albastră. Partea specială (de) Teodor Vasiliu. George. VĂDUVA. Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti. Lucian. Cluj-Napoca. nr. Dr. 696 p. 4. 362 p. Craiova. VASIU. 185 [192] p. VĂDUVA. 2000 [pe pagina de gardă 2001]. 4391. VASIU.. Editura Universitaria. Colecţie coordonată de Dana Moroiu). noiembrie 2004. Traducere de Constantin Drăgan. septembrie 2004. VĂDUVA. VĂDUVA. Societatea română de filozofie. Controverse privind valoarea probantă a expertizei amprentelor genetice. Metodica cercetării infracţiunilor săvârşite la regimul armelor. Nicolae. doctor în ştiinţe Poliţie „Al. în Criminalistica. 31-32. [Grupul microInformatica]. Bibliografie la p. dr. Ediţia a II-a. Curs de tactică şi metodică. I. anul IV. Nicolae. Academia de 4380. Editura Terathopius. Doru. VĂDUVA. 17-21. p. VĂDUVA. 1998. anul VII. Ioana. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. rusă. anul III. Academia de 4378. Craiova. Lecţiuni de nalistice şi medico-legale ce se pot rezolva în cazul morţii violente prin împuşcare.T. Teodor. Bucureşti.. nr. Nicolae. anul VI. Dr. 3 volume: Vol. Editura Universitaria. Dr. 16-18. p. Doru Pavel. I. Hackerii. septembrie 2001. VASIU. Poliţie „Al. 2001. 775 p. Colonel dr. p. nr. Expertiza judiciară. în Criminalistica. VĂDUVA. 4381. VECCHHIO. VASIU. Nicolae. DANEŞ. 4379. 2003. Bucureşti Particularităţi ale investigării criminalistice a locului faptei în cazul furturilor săvârşite în sistemul transporturilor feroviare. Consideraţii privind armonizarea legislaţiei penale române cu cea europeană. 4392. Conf. Craiova. Probleme crimi- 4395. 2002. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Loredana. Codul Penal al Republicii Socialiste România. Vol. anul VII. în Criminalistica. p. Constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale. Ediţia a IV-a. 34-36. 4394. 279 . în Criminalistica. VĂDUVA. I. del Giorgio. 4390. Bibliografie la p. Metodologia cerce- tării infracţiunilor prevăzute de noul cod rutier. Ştefan.. Craiova. 4388. muniţiilor şi a materiilor explozive. martie 2002. 4389. juridice. Bucureşti. Nicolae dr. Activităţi specifice 4385. I. II. Partea specială (de) Teodor Vasiliu. Criminalistica. DIMITRIU. 4. Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”. 418 p. 2. 4384. Nicolae. 386 p. 235-260. Ioana.. Craiova. George Dimitru. VASILIU. Criminalitatea informatică. George. Bibliografie la p. Biblioteca economiei de piaţă. franceză şi română. 25-26. 292 p.4377. în Criminalistica. Dr. 4393. Nicolae. 4386.. 2004. univ. Cuza” Bucureşti. Editura Nemira. 379-386. Cybercriminali. Rezumat în limbile engleză. 5. VĂDUVA. Ştefan Daneş. Partea generală (de) Teodor Vasiliu. VASIU. Dr. Academia de 4382. VĂDUVA. Cuza“. Bucureşti. nr. Academia de Expertizele. 583 p. Cu o introducere de Mircea Djuvara. Poliţie “Al. 6. Editura Nemira. 1943.. Col. nr. iulie 2005. Vol. iulie 2004. 1972-1977. VASIU. (Business Club. Criminalitatea informatică. cercetării locului faptei în cazul infracţiunilor la regimul materiilor explozive. III. Nicolae. I. 2002. Nicolae. Bucureşti. 5. 6-8. Ioana. Criminalitatea informatică.P. Nicolae. martie 2005.. 2001. Nicolae. p. Nicolae. p. Ioana. în Criminalistica. p.. George Antoniu. filozofie juridică. anul VI. 4383. Particularităţi ale investigării criminalistice a locului faptei în cazul catastrofelor aeriene. 1997. VĂDUVA. Doru Pavel. ANTONIU. 4387. Informa- tica juridică şi Drept Informatic. 224 p. nr. PAVEL. VĂDUVA. Comentat şi adnotat. Deontologia experţilor. 26-30. Editura Nemira. p. Editura Universitaria. 337-339. anul VI. 2. 1998. nr. 361-362. sau rebeli cu o cauză? Editura Nemira.

MATACHE. VENNER. A. VICOL. f. 4414. Ministerul de Interne. Teodor. Dislalia şi terapia ei. 300-307. 91-121. VIDOQ. De la pendaison / incomplèou ratée / et des accidents consécutifs par… Lyon. Éditeur. Le livre des armes. vol. p. VIDAL. 1996.7. 4407. 4404. Eugène François. Alexandru.4396. Prodifu (Printed in Romania). în Tratat practic de criminalistică. 155-192. creierelor. în Şcoala românească de criminalistică. Charles-Joseph. Paris. BARBUC. în Tratat practic de criminalistică. Paris. în Tratat practic de criminalistică. VERZA. 4411. p. Examinarea actelor falsi- Léonce. VEIL. III. Paris. în Tratat practic de criminalistică. ficate prin contrafacerea scrisului sau a semnăturii. 4399. de furtunuri.C. V. 908 p. 1936. 82-86. Ministerul de Interne. Les mémoires de Vidocq. G. 4397. Éditeur. 4415. VICOL. Traducere din limba engleză de Anastasia Stroia.-B. Dr. 78. 4409.a. 133 p. Storek. Eugène François. et 6 planches dessinees d’aprés naturer reproduites en chromotypographie. 48. VIDOQ. p. Bucureşti. vol. Ministerul de Interne. 75006. BOERESCU. Le Dr. Thèse… [Roanne. [1979]. 4410. Éditions de la Pensée moderne. Index bibliographique p. rue Monsieur-lePrince. VIBERT. 4413. sticlă şi vopsele. 2004. chef de la police de sûreté jusqu’au 1827 publiés par lui même en 1828. Sectele. p. Essai d’identification des chevaux pur-sang par le moyen de la mèthode électrocardiographique. VERZA. Brouardel. 1980. Librairie J. VERSE. VERZA. 1980. 4406. VICOL. (Faculté Mixte de Médecine et de Pharmacie de Marseille. Examinarea traseelor intersectate. Armen. Bucureşti. Application de précédé d’une introduction par le professeur P. 48. în R. Paris. 80 p. la sélection médico-psychologique au personnel de la police. 120. Bucureşti. VERZA. Paris. Bucureşti. Diomid. Ministerul de Interne.. Meridiane. Ministerul de Interne. vol. Ch. Ioan. Gheorghe. (6e). Ioan. No. A.I. Jean. 280 . 1975. Sixième édition revue et corrigée. p. 307 p. Psihologia vârstelor. Armes de combat individuelles. 289-296. avec 92 figures intercalées dans le texte. + 1 f. cabluri. Dominique. 1985. 1980.-Germain. cu ilustr.. boulevard St. Editura 4400. 4398. 34). 1903. penal. VERNETTE. 484 p. VENNER. HRISTEA. 305-307. Cartoteca dactiloscopică palmară. VICTORIAN. Memoire de Ioan. Editura ALLFA. 339-404. Bucureşti. Vasile. Psi- 4412. p. Paris. Ministerul de Interne. Editura Hyperion. Medecin stagiaire au Val-de Grâce. facs. vol. VIANU. 192 p. 308 p. Editura Didactică şi Pedagogică. 116 p. III. Interpretarea de către expertul criminalist a modificărilor survenite în starea urmelor şi a mijloacelor materiale de probă în cursul procesului Vidocq. E. rue de l’Hôtel-deVille. 79-80. Éditions de la Pensée moderne. Florin Emil. III. 4405. 1946]. 1993. 8e année. Ioan. Examinarea urmelor lăsate de instrumentele scripturale. Ioan. Curs de medicină legală în acord cu legile ţării. Précis de médecine légale. no. Emil. 1974. 1977. 1868.. 301 p. 399 p. 46-47. 2000. Le livre des armes. Nouvelle édition illustrée. 158 p. rue Monsieur-le-Prince. Ioan. Bibliografie la p. 4401. Baillière et fils. 1891. VICOL. 4408. 4402. în Tratat practic de criminalistică. VICOL. Editura Pro Humanitate. VICOL. Manipularea hologia vârstelor. Coordonatul colecţiei Lumea în care trăim: Victor Ionescu. 1980. Note la p. vol. Emil. 1891. Examinarea fragmentelor Dominique. PERCIUN. 84-95. Pistolets et revolvers. Masson. III. p. Paul. 4403.

NIKOLOC-GAROTIC. 4426. 1975. Sorin. Georges. Poliţia şi comunităţile multiculturale din România.4416. VINBERG. année.M. 742-748. 352 p. VIOTTI. 4420. 21 – 23 iunie 2001. 223 p. p. condiţiilor şi împrejurărilor în care a avut loc evenimentul din 24 mai 2004. 20-24 noiembrie 2000. Crimi- nalistica. PETRESCU. Vasile. 15 p. Center for Advanced Legal Studies. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Editura Politică. le soldat et le bagnard). VIOTTI. coordonator Rolf Rainer Jaeger. cu aplicaţii în etică şi în drept. Promovarea cooperării în prevenirea şi combaterea traficului de persoane. Drăgan. 1953. no. 119 p. 2003. Contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale la stabilirea cauzelor. Bucureşti. 4427. 4. Procuror. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. Violeta – experţi români. Editura Academiei R. mai 2002. 1979. nr. în Criminalistica. Identificaças et filiaças. Dactyloscopie Anthropologie. Bucureşti. Sorin. de criminalistică şi de penologie nr. Cluj. Ştiinţe criminalistice. Manuel. 2002. VINTILESCU. Dragana. Bucureşti. 352 p. (Centrul de resurse pentru Diversitate Etnoculturală / Ethnocultural Diversity Resource Center). de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie. Sinaia. Parchetul 4421. S.I. VIETZE. Adina. 1910.I. VIERU.. 4424. Parchetul Norme. Partea I. p. Manuel. 4419. Hans-Peter. vol. anul IV. 14-15 (I).R. p. ediţie revăzută şi adăugită. Interferenţe de ordin procesual penal şi criminalistic în investigarea infracţiunilor de omor şi a celor săvârşite cu intenţie care au avut ca urmare moartea unei persoane. Procuror. 2005. MITRICEV. VINTILEANU. în Revista de criminologie. BABOVIC. Schmidt Römhild.. Ioaneta. Bucureşti.a. Vasile. chef de la police de sûreté jusqu’au 1827 écrits par lui même. f. 4429. Margareta. 115-116. anul IV. Budimir. dr. A. p. Bibliografie la p. 4418. Traducere din limba rusă. (Teorie şi metodă în ştiinţe sociale). SECHELY. în R.R. Traducere şi studiu introductiv: Sorin Vieru. Analiza logică a discursului practic. iulie 2002. 1998. 219-230. nr. 122 p. Centrul de logică). Prevenirea şi gestionarea conflictelor la nivelul comunităţilor multiculturale. Besonderheiten bei der Vernehmung von Asiaten (Particularităţi în cazul participaţiei). Paris. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. VIERU. 2/2004. Bucureşti. valori. Axiomatizări şi modele ale iulie 2001. (secolele XVI-XX). VINTILEANU. (coordonatori).S. MARKOVIC. VIDOQ. FLESNER. 17-18 (II). Selecţia textelor. PLAZINIC. 3. STOIANOVICI. VINTILESCU. + erată.S. Timişoara. Lübeck. Snezana – experţi iugoslavi. Procuror. 4423. 220 p. Vasile. Berlin. VINTILESCU. 4428. Forumul regional România – Iugoslavia.. et e 3 281 . Diario Officiál. Editura Luceafărul. 4425. Istoria violului Vasile V. Editura Amarcord. Partie II (Le chef de la sûreté). de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. judeţul Buzău. Partie I (Le voleur. Drăgan Stoianovici.C.. Eugène François. acţiune. Ioaneta. Traficul de persoane şi traficul de femei şi copii. 223 p. 198-204. 1931. Secţia urmărire penală şi criminalistică. p. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Essen. Librairie Gründ.10. Cercetarea la faţa locului în echipă în cazul accidentelor de muncă. Mémoires de Vidocq. 4422. Cercetarea la faţa locului în echipă în cazul accidentelor de muncă. p. (Ministerul de Interne. GÁBOR. Centrul de Resurse Juridice). în localitatea Mihăileşti. 363 p. (La Bibliotheque Precieuse) 4417. (Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice a R. VINTILESCU. Sao Paulo. II. Ádám sistemelor silogistice. 3-6. Traducere din limba franceză de Beatrice Stanciu. Dragan. VIGARELLO.

Costică. Costică. Particularităţi Costică. Bucureşti. Vasile.4430. 1997. CĂPĂŢÂNĂ. Editura Rosetti. 2000. în Realităţi şi perspective în criminalistică. octombrie 2005. Editura Bucureşti. A. Bucureşti. Bucureşti. Edit. Zaharia. Georgeta Ştefania. Ştiinţifică. Costică. Conf. Costică. p. Bucureşti. 2001. VOICU. Bucureşti.. Bucureşti. 336 p. Costică.. VOICU.. 4435. Traducere din limba germană de ing. George Antoniu. Constantin. Editura Sport-Turism. BEDA. De l’interprétation authentique des traités internationaux. Criminalitatea aface- rilor. Victor. 4432. VLĂSCEANU. ŞERB. SANDU. [Bucureşti]. Alexandru. cu fig. coordo- leziunilor care pun viaţa în pericol. Ioan. Stancu. Editura Academica. 2 vol. 458 p. An XI. 1977. 158-164. 192 p. VOICU. 2002. privind psihodiagnostice ale suicidului la pacienţii depresivi. SANDU. Teoria generală a dreptului. 64-68. [Coperta de Constantin…]. 1996. univ. 1970. Profesor universitar. VLĂSCEANU. VOICULESCU. Editura Sylvi. Autori: VOICU. 4433. Circulaţia rutieră modernă. VOICU. Drum cu prioritate. Sinaia. Sinaia. cercetării infracţiunilor financiar-bancare. 36 p. Editura Didactică şi Pedagogică. 1996. Florin. 348 p. Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj. 4450. Reinhard. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. BERCHEŞAN. Procuror. cu ilustr. II. Editura Lumina Lex. PRUNĂ. Paris. director ştiinţific al Institutului de Cercetări Juridice. Bucureşti. Curs universitar. vol. 334 p. Haralambie. VOICU. Management organizaţional în domeniul ordinii publice. Vol. Adriana Camelia. dr. 4437. Cu un cuvânt înainte de prof. univ. 4443. Casa de Editură şi Presă „Şansa“ S. VLAI. Lupaş. 2003. Victor.TOMA. Dr. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. Conf.. univ. Investigarea criminalităţii financiar-bancare. dr. Ştefan. Ioan. BEDA. 4449. 349 p. I. V. VLĂDOIANU. MOLNAR. 20-24 noiembrie 2000. 437 p. 4431. 2003. Pédone. C. „Sport-Turism“. p. Bucureşti. [1932]. BADEA. Ion. Bucureşti. BUZEA. GURGUŞĂ. 393 p. 232 p. VLAD. N. Drd.. VOICU. Acţiunile teroristdiversioniste şi implicaţiile acestora asupra securităţii naţionale a României. Tactica cercetării la faţa locului în infracţiunile de omor. Bibliografie la p. George. 4447. docent universitar. Préface par Michel Virally. p. DASCĂLU. Metodica investigării şi Haralambie. O. politice. nr. 4438. dr. Costică. SANDU. TOMA. VOCHESCU. univ. dr. 1968. Mihail 4441..R. N. VOICU. V. Florin. 25-32. 1983. Editura Polipress. 4436. 120 p. natori.. VOICU. 1977. Valeriu. Istoria statului şi dreptului românesc. L. 1976. UNGUREANU. Criminalistica. H. Costică. Bancnota şi falsificatorii de bancnote. dr. 4444. XII + 245 p. Bucureşti. I. Florin. 429 p. Bucureşti. Circulaţia rutieră. cu fig. Întrebări şi răspunsuri privind circulaţia rutieră. Prof. Editura Cartea Românească. 160 p. BUZEA. BOROI. Dr.. 2002. X. 2002. Bucureşti. 4446. 20-24 noiembrie 2000. 4434. Editura ACR. Criterii de apreciere a 4442. 4439. 287 p. Costică. Adrian. Bucureşti. 3 (26). Drept penal al afacerilor. VOGEL. 398-400. 4448. Marin. vol. Eminescu din punct de vedere psihanalitic. 4440. Ion. p. vol. 111-114. VLĂSCEANU. Editura Ministerului de Interne. Marin. Ioan. Editura Tehnică. în Buletin de psihiatrie integrativă. Marius. Tomescu-Afiap. VLAD.. H. Istoria doctrinelor 282 . 1968. Editura Ministerului de Interne. 407 [-408] p. Expunerea corectă. VOCHESCU. Editura Ministerului de Interne. POPESCU.. VOICU. VOICU. 4445.L. VLĂSCEANU.

anul V. Asist. Dan. anul VII.4.3-4. Beţia rece. Bucureşti. în Criminalistica. Ordinea şi disciplina sub tirul armelor. mai 2003. BOŞTINĂ. General maior dr. Locotenentcolonel magistrat dr. 2003. LĂPĂDUŞI.. 4468. General de divizie magistrat. p. Bucureşti. medic legist. p. 20-21. Valentin. septembrie 2003. Bucureşti. în Criminalistica. nr.a. 18-19. Dan. dr. 4465. p. Fundaţia Culturală Regală <<Principele Carol>> (Cartea Satului). Cercetarea la faţa locului. nr. VOINEA. 4457. mai 2004. 2001. nr. Dan.. iulie 2003. VOICULESCU. anul VII. p. V[asile]. STOIAN. 1-2. 4467. 321 p. nr. anul V. în Criminalistica. 15 p. anul I. p. Dan. Victima – ca titular al plângerii prealabile. Hoţi cu gulere albe. Nelu. p. BOTOŞ.. VOINEA. Colonel magistrat. CIOBANU. Dan. Magistrat dr. VOINEA. în Criminalistica. anul V. 1.. 29-30. VOINEA. 4452. 2004. Vasile. Dan. General de brigadă magistrat. 2. ianuarie 2004. univ. Identităţile „Şacalului”. în Realităţi şi perspective în criminalistică. p. Stelea. VOINEA. avocat. anul VII. în Criminalistica. magistrat dr. Valentin. nr. 73-79. Bucureşti. 4464. VOINEA. Toate leacurile COVEI. Florin. Tehnica portretului vorbit. VOINEA. nr. martie 2000. IFTENIE. septembrie 2005. 4466. VOINEA. Aspecte procesual-penale. dr. nr. BUTOI. VOINEA. Investigarea criminalistică a exploziilor (I). VOINEA. Prevenirea şi combaterea terorismului. 24-25. de drept comun. nr. Reconstituirea. nr. Expert tehnic. Maior magistrate. anul VI. General maior magristrat 4456. General de brigadă magistrat. Lovitură cauzatoare de moarte. 4470. Crima din Tancodrom. 5.. General maior magistrat Dan. în Criminalistica. p. Cătălin. 37. Brăila. martie 2005. 17-18.. [1940]. Prof. Mileniul III. 4458. General maior magistrat la îndemână. 2. Dan. Terorismul legionar (I). p. 3. Măsuri ce se pot lua în cazul ameninţărilor cu bombe în Criminalistica. Dr. 4459. în Criminalistica. General de brigadă magistrat. VOINEA. Ioana Teodora. 5. General-maior magistrat 4460. dr. Dosarul „Carlos“ – radiografia atacului de la Viena. Dan. p. nr. p. 283 . 4463. Conf. dr. f. în Criminalistica. BOBIN. nr. în Criminalistica. Dan. 4453. 5-7. p. nr. univ. anul II. Vasile. în Criminalistica. 73-83. iulie 2002. [Editura Fulgerul]. 4461. Maior magistrate. p. anul III. 4. anul IV. folosită pentru identificarea teroristului „CARLOS” în România. 1. 4. Dan. Asistent univ. 1. mai 2005.. 20-21.. 24-26. Marcările chimice în probarea corupţiei. General de brigadă magistrat. General-maior. General maior magistrat 4455. General de brigadă magistrat. Prof. Dan.4451. LĂPĂDUŞI. General maior dr. noiembrie 1999. Victima – într-o nouă perspectivă [. 2. VOINEA. anul II. nr. p.5.. în Criminalistica. 40-42. Dan. BOŞTINĂ. p. VOINEA. p. în Criminalistica. 4454. Victimele infracţiunilor dr. „Carlos“ – actualitatea unui dosar „clasat“. p. IFTENIE. Pantelimon. General magistrat dr. 4469. Ilie. ianuarie 2003.. anul VI. Dan. Dan. în Criminalistica. VOINEA. Cu o copertă colorată după Luchian şi cu numeroase figuri în text. VOINEA. 16-17. VOINEA. VOINEA.] în Investigarea criminalistică a locului faptei. Radu. în Criminalistica. 4462.. septembrie 1999. dr. 62-66. 3. PEŞTINĂ. nr. Ravagiile stupefiantelor. anul I. martie 2001. Dan. 18-19. Dan. în Criminalistica. Tipografia Românească. VOICULESCU. VOINEA. Corupţia – formă a degradării morale. ianuarie 2000. 3. Dan. nr. Pantelimon. anul V. Dan.. 15-16. p.

dr. VOINESCU. Prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5. VOINEA. Înşelăciunea învăluie întotdeauna delictul într-o aparentă legalitate.a. VOLD. Traducere din limba franceză de Nicolae Năstase. Editura Antet. 69-73. 4481. General-maior magistrat. Sub redacţia profesorului universitar N. Vol. Nicolae. mai 2005. Florin. 1998. p.. Timişoara.. Tratat de proce- Valerică. 5. Prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5. 1993. 1980. 2 vol.a. Marian. 108 p. 184-210. p. 505 p. Petre. Drept procesual dr. Monografie. Manualul corecti- tudinii politice.B. 4484. Rezumat în limbile franceză. magistrat. germană şi rusă. Iablocov. Asociaţia Criminaliştilor din România – continuatoare a Şcolii de Criminalistică. II. VOLCEŢKAIA. Nicolae. VOINEA. T. Petre. Editura Didactică şi Pedagogică. magistrat. 4483. Dan. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. Nicolae. Caliningrad. Bucureşti. Oxford University Press. 17-18. Parte specială. Nicolae. Editura Padeia. Editura Luceafărul. nalistică. Vladimir. I. Unele aspecte ale cercetării traficului de influenţă în lumina noului Cod penal. 2005. Dan. Vladimir. De la Calul Troian la Internet. p. Tratat de dezinfor- LĂPĂDUŞI. 1972. 4485. 4482. 4486. 332 p.. anul VII. Prof. Situalogia crimi- 4480.4471. 1997. Tratat de proce- dură penală. VOINESCU. Terorismul legionar (II). Dan. p. 248 p. Vasile. 24-27. Bibliografie la p. Zadig. anul VII. Moscova. VOLONCIU. New York. Investigarea criminalistică a exploziilor (II). 2003. BOBIN. VOLTAIRE (AROUET. Editura Minerva. General-maior magistrat mare. revăzută şi adăugită. Prim-procuror. VOLKOFF. februarie 2006. Ariton. Tratat de proce- dură penală.univ. 4472. septembrie 2005. J... Editura Facla. T. în Criminalistica. VOLONCIU. Theoretical criminology. Editura Antet. 4473. Bucureşti. vicepreşedinte al Asociaţiei Criminaliştilor din România. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. General-maior magistrat 4478. p. 4489.P. f. Editura Paideia. Vol. Dan. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. General maior. nr. 4475. VOINEA. BARNARD. 4476. 204-218. Bucureşti. 248 p. 168-174. 2005. 1988. Petre. 4487. Conf. 218 [-220] p. vicepreşedinte al Asociaţiei Criminaliştilor din România. Parte generală. S. 29-31. nr. VOINEA. Bucureşti. 1. 4479. Limba daco-geţilor. Thomas dr.. în Criminalistica. 1986. 1962. Drept procesual penal. în Criminalistica. Acte teroriste. 4477. p. Partea generală. VOINESCU. 4488.. VOINEA. 2006. General-maior. vol. Prof. Editura Luceafărul.. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. VOLKOFF. I. 543 p. Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice „Ogilvy”Vaida Aurel Dragoş. George B. 369 [-372] p. Particularităţi ale identificării criminalistice pe timpul investigării incendiilor şi exploziilor. Ediţia a treia. Dan. Vol. Bucureşti. VOLONCIU. în Criminalistica. vol. penal. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Căpitan magistrat. Vasile. DABU. François Marie). nr. Traducere din limba franceză de Mihnea Columbeanu. Bucureşti. 284 . 39-40. f. 391-396. 2005. LAZĂR. anul VIII. Particularităţi metodologice ale investigării înşelăciunii. dură penală. 3. Lector univ. 4474. II. Traducere din limba franceză de Alexandru Philippide. Bucureşti. I. dr. 2006. VRACIU.U. VOLONCIU N[icolae]. Editura Paideia.. implicaţii deosebit de grave – prezentare de caz. VOLONCIU. LĂPĂDUŞI. p. Bucureşti. p.

4491. Text stabilit de Florica Şerb. Vol. Antologie de Mihai Pop şi Ioan Şerb. 1980. 607 [-612] p. VUCETICH. Editura Minerva. Juan. Studii de etnografie şi Prefaţă de Mihai Pop. 1901. Conferencia sobre et sistema dactiloscopico. 285 . La Plata. II. Romulus. folclor. VUIA. Bibliografie şi comentarii de Ioan Şerb. Bucureşti.4490.

1991. Editura Colocvii. Editura Excelsior. Colierul de diamante. Edgar. Berlin 1898. Editura Soc. Traducere din limba engleză de Romeo Pascu. 4508. . 128 p. Omul de la „Carlton“. WALLACE. [1958]. Traducere din limba engleză de C. Barbu. 1991. 257 p. Editura Porto-Franco. Tradu- cere din limba engleză de Sorin Moise. 1994. Castelana din Ascot. Cartea autoputerniciei. 350 p. 1991. Vrăjitorul. Editura Valahia. neric. WALLACE. WALLACE. 174 p. Editura Alutus. 160 p. 159 p. Renunţătorul. Otto. cere din limba engleză de Aurel Cogean. F. WALLACE. WALLACE. Traducere din limba engleză de Em. 104 p. Universitatea din Zürich). 455 p. 1991. WALLACE. WALLACE. WALLACE. to the Behind Cases. Cristale care vindecă. Petrea. Vrăjitorul. ratice. Edgar. Edgar. 176 p. Universität Zürich (Institutul de Medicină legală. 1993. Tradu- 4496. 4517. WALLACE. Traducere Edgar. 179 p. 1991. WALLACE. WALLACE. 1992. 1992. 1991. Edgar. 4506. Editura Realitatea. 4500. 127 p. 4511. 1990. Traducere din limba engleză de Mirella Domniteanu. Edgar. DaEI. Domaco SRL. WALLACE. WALLACE. 327 p. Bucureşti. the Real Forensic the Great Detective’s Greatest John Wiley & Sons. Edgar. Edgar. Edgar. Editura Flamingo. Editura Griu-Prospero. 1974. 1991. 1991. Edgar. 4513. 121 p. Inc. WALKER.J. 4502. 4516. E. Edgar. Edgar. Nova. Victima care ucide. 1991. Arthur. WALLACE. Edgar. 4503. Valea fantomelor. 231 p. Dunăreanu. Edgar. WALLACE. 2006. FRAENKEL. 1991. 4498. Trişorul. WALLACE. WALLACE. London. 1991. Misterul narcisei galbene. 240 p. Bibliography 218-234 p. Traducere din limba engleză de Alexandra Dogaru. WAGNER. 4495. Editura Garamond Internaţional. 4501. Institut Rechtsmedizin. Editura Univers. Editura Milionul tăinuit. Măştile morţii. Edgar. 144 p. Editura Nova. 4504. 4514. cere din limba engleză de Constantin Badea. Traducere din limba engleză de Al.W 4492. The Science of Sherlock 4505. Colecţia Argo. Rumänien: Ausgaben 18661872. Traducere din limba engleză de Irina Cosma. Secretul cercului purpuriu. Editura Omega. Editura Vremea. 158 p. 157 p. Editura Vestala. „Was ist ein schwerer Unfall'? din limba engleză de Mariana Ciobanu. Edgar. Cartea cristalelor. The Opiu war Through Chinese Eyes. Edgar. 1993. Editura Polis. Definitionen aus biomechanischer Sicht" („Ce este un accident grav?“ Definiţii din punct de vedere biomecanic). 4512. 4499. 1993. 4515. WALLACE. Editura Colocvii. 244 p. 4497. Editura Sagittarius. Un individ periculos. WALLACE. Crima din Maxfield. 216 p. WASSERMANN. WALLACE. 1992. Editura Vremea. 1991. Misterul casei singu- 4493. From Baskerville Hall Valley of Fear. Edgar. 164 p. Tradu- 4510. 221 p. 142 p. Traducere din limba engleză de Irina Pătraş. Cei trei din Cordova. WALEY. Secretul cheii de argint. Traducere din limba engleză de Antoaneta Tănăsescu. Iaşi. 4509. Petrea. 4494. Heinrich. Edgar. WALZ. Traducere din limba engleză de Roxana Petcu. Substituirea. Editura Valahia. Edgar. 4507. Traducere din limba engleză de Al. Festschrift des Berliner Philatelisten-Club. Arcaşul verde. Fantoma din întu- Traducere din limba engleză de Aurel Covaci. WALLACE. Edgar. Gangsterul. Holmes. George Allen & Unwin.

4521. HIRST.. Jacques. Fire technology. în R. 1968. Chicago. 4532. THIEL. Maxwell Ltd. M. Sweet 4530. Editura Polirom. 4522. WHARRY. p. Outline of e proceedure.. The Managing of police organizations. Lübeck. WILDER and WENTWORTH. Cluj-Napoca. p. 9-14. WEBSTER. 4533. FERGUSON. chez les suyet bilingues. Michael. (1934). 1935. hab. Dental Identification and JAEGER.7. p.C. Editura Teora.U. 4537. Fourth edition. Finger impressions of persons affected by tuberculosis.I. Traducere din limba engleză de Dorin Nistor. H.. WEBSTER. H. 2005. în Criminalistica. Katowice Polonia. Bath. Editura Alma Mater. Michael. 4520. Upper Saddle River. Legea privind autoapărarea în ţările cu drept comun. WIECZOREK. anul V. Richard. I Cartea mărcilor „Cap de bou”. 4523. Editura Polirom. p. E. Londra. 8e année. 399-415. WERTHEIMER-GHIKA. Dreptul penal: studiu comparat. Personal identification. 7 année. WATSON. în R. Oxford University Press. nr. 4525. Richard. Investigarea şi răspunderea pentru prejudiciile aduse mediului înconjurător în Anglia şi S. 4528.5. 472 p. 4535. 4524. Totul despre chiromanţie. 1945. Michael. New Jersey 07458. Paranormal explanations in forensic sciences / Argumentul paranormal în criminalistică. Protecţia mediului şi Albert and BEFFEL. 4519. anul V. 4531. 2006. L’expertise en écritures 4527. no. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. WENZEL. chemistry and combustion. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 170 p. 20 p. conferenţiar în drept. Badger. Paul M. R. 287 . Cartea mărcilor „Principatele Unite“. Regatul Unit. Numerologie magică 4526. WEDDERBURN. Dr. 33-35. sănătate. 214 [216] p. noroc şi protecţie. London. 1936.. Crime and the Computer. 4. drept. WEBSTER. 1993.. The Institute of Fire Engineers. (La limita cunoaşterii). Vol. II. DNA – Spurenkomplex (Complexul de urme ADN). II. Editura Cartea Românească. ediţie revăzută şi adăugită. Strasbourg f. Editura 4536. Single finger print classification. iulie 2003. WHISENAND. Docu- Forensic odontology. Pauly. 4534. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminologie. Traducere din limba engleză de Viorica Horga. Les Editions Universitaires. Richard. 2003. Wolfgang. p. Prof. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 1976. în Criminalistica. 80-84. Traducere din limba engleză de Miruna Andriescu.4518. 27-28. Fred. Editura Schmidt Römhild. p. Marea Britanie. (La limita cunoaşterii). dr. WIDLA. conferenţiar în 4529. WATSON. 187 p. Dr. 1994. Forensic science. Marek. Essen. Leicester. WATSON. Numerical code for the classification of single finger prints and main collections. compatibilităţi. mentele poştei române. Finger prints can be forged. Rolf. 1919. septembrie 2003. D. Personalitate. Tadensz. Dr. Henry Nimpton.J. carieră. 1924.. Iaşi. no. 390-398. WEDDERBURN. Colegiul universitar Bath Spa. 1996. nr. Graham. vol. 2002. 203 [206] p. Catedra de Criminalistică. vol.. Prentice Hall. 2006.I. WELLS. Graham. Iaşi. WASIK. Boston. + 162 p. R. WILLY. John Nicholas. Ştiinţe criminalistice. Berlin. WEHDE.7.. pentru dragoste. Facultatea de Drept a Universităţii Sileziei.. Strafverfahrensrecht (Drept procedural Boorberg. LÉSNIAK. Manual de chiromanţie pentru începători. Bucureşti.a. Ghiceşte-ţi viitorul în palmă. penal). WARREN.A. Colegiul Universitar Bath Spa. 1982.C.

Sammler-Woche. J. 811/1960. Daktiloskopie. Halbierte Maricen von Rumänien bis 1872. WINDT and KODICEK. The Lithographs from 1866 to 1872. 1904. Braumuller. No. München-Wien.4538. 174. WILSON. Wien. Wien 1928 bzw. Sir John. 4539. 4540. Die Postmarke Nr. 1928.W. Aug. von. 16. Nr. 784/785/1958. 288 . The London Philatelist. W. Romania. WITZLEBEN.

Istoria românilor în Dacia traiană. vol. comentarii. Bucureşti. ilustr. comentarii. 1988. prefaţă. . Dacia romană şi năvălirile barbare: 513 înainte de Hristos – 1290.. Glosar de Maria Simionescu. [26] f.. portret. XENOPOL. vol. Mihăilescu-Bîrliba. I. în parte color. Psihologia mulţimii. pl. De la întemeierea Ţărilor Române până la moartea lui Petru Rareş. 504 p. indice şi ilustraţia de Nicolae Stoicescu. XENOPOL. 22 f. comentarii. Zub. Ediţie critică publicată sub îngrijirea lui Al. ilustr. 1546 [de] Text stabilit de Nicolae Stoicescu şi Maria Simionescu. pl... Dacia anteromană. Ediţia a IV-a. color. Istoria româ- nilor din Dacia Traiană. Prefaţă şi studiu introductiv de Al. 1985. III. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. indice şi ilustraţii de Nicolae Stoicescu. De la moartea lui Petru Rareş până la Matei Basarab şi Vasile Lupu: Epoca lui Mihai Viteazu. 4542.. Note. 1966. Nicolae D. 2. I-IV.X 4541. Note. 1895. 10 f. 580 p. Tipografia „Voinţa Naţională“. (Conferinţele Ateneului Român). postfaţă şi indice de V. 519 p. Bucureşti. vol. 24 p. Alexandru D. portret. ilustr. Zub. Text stabilit. Text stabilit de Nicolae Stoicescu şi Maria Simionescu. Vol. pl. note. prefaţă.

Peter.8. no. . Boston. NICULESCU-MAIER. YESCHKE. C. Leung. USA. Butterworth-Heinemann. 2 année. 1998. The Art of Investigative 4545.L. YODER. Introducere în Relaţii Publice. Ketherine. GROSS. Editura NIM. e Sharon. în R. p. Ştefan.Y 4543. MILO. 1930. 1997. Bucureşti. YUI FAN. 4544. L’expertise des faux en Intterviewing. 151 [-152] p.I.. 597-612. écriture chinoise.C.

Colonel dr. ZAMFIRESCU [Spirea]. 264 p. Vol. 4548. 4558. Colonel dr. BUTOI. Zanne. 2002. Bucureşti. ZDRENGHEA. Bibliografie la p. I. Editura Expert. X. 1. idiotisme şi cimilituri / cu un / Glosar româno-frances / de / Iuliu A. Bibliografie la p. 1900. 739 p. Politici sociale. ZAMFIRESCU-SPIREA. BĂDESCU. Editura Alma Mater. revizuită. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. XXVI + 949 p. Neculai. ZAMFIRESCU. Iuliu A.A. cuvinte adevărate. 1901. Operă premiată de Academia Română. ZAMFIRESCU-SPIREA. Oana Maria. 103-114. p. Vol. ZAMFIR. Editura Helicon. 123 p. ZACHERT.. ZEIGER. Vol.. p. Elena. 1895. Cu un cuvânt înainte de Constantin Noica. Editura Librărieĭ Socecŭ & Comp. FOARFECE. S.. Ilie. ZAMFIR. Erată + XXVIII + 759 [-762] p. XXIII + 772 p. 4557. dezvoltarea expertizei ipotezelor. / asemănări. Editura Trei. ZAMFIRESCU. Guniţă. cercetării criminale. + Erată [-746] p. Vol. V. ZAMFIR. Logica din / România. ABRAHAM. Editura Naţional. Ploieşti. Sorin. Spirea Neculai. Neculai. Hans-Ludwig. Proverbe. 4559. Bucuresci.. 1994. Editura Socec & Co. + Erată 954 [-956] p. Jürgen. Vol. 379 p. ZAMFIRESCU-SPIREA. dicétorĭ. 121 p. Psihocriminalistica. Introducere în interpretarea fenomenologică a urmelor. Entwicklung der polizeilichen Informations-technik (Dezvoltarea tehnicii informative poliţieneşti) în Kube / Storzer / Timm (publ. Stabilimentul Grafic I. Studiu iniţial pentru Gheorghe. Basarabia. VIII. XLIX + 780 [784] p. 1992. 1900. 4553. Vol.. 2001. 72-201. 255-264. 4552. 1900. Cătălin. Carol Gőbl. Ploieşti. 326 p. Bucureşti. Curs recapitulativ nivel masterat. Locotenent psihocriminalist. 302 p. Neculai. VII. Neculai. 84-92. în Criminalistica. IV. Investi- garea ştiinţifică a infracţiunilor de omor rămase cu autori neidentificaţi. XXVI + 776 + Erată [-782] p. Voicu. IX. povăţuirĭ. VI. Bucuresci. 1897. Bucovina. Biodetecţia judiciară. 27-28. Ion. Socecŭ. 2003. 709 4547. Editura Librăriei Socecŭ & Comp. 4556. inimii şi logica minţii. III. 171 p. 4554.. 1899. Între logica Percepţie şi audiorecepţia. vol. ZĂHĂRĂCHESCU. II. Cluj-Napoca. Cercetarea la faţa locului – aspecte practice. ZAMFIRESCU. Ştefan. Contribuţii la metodologia de cercetare a infracţiunilor contra vieţii şi a unor evenimente deosebite în economie. XIX + 939 [-942] p.Z 4546. 1901. 1947. Proverbele românilor / 4549. Vol. 327 p. 4550. Ediţia a III-a. Tudorel. . Editura Librăriei Socecŭ & Comp. anul III. Pavel. Institutul de Arte Grafice. Neculai. Imprimeria Statului. 771 [-772] p. Rolul enunţului ipotetic în investigarea infracţiunilor de omor rămase cu autori neidentificaţi. Bucureşti. 2000.. Vasile Dem. Vol. Curs postuniversitar de poliţie judiciară. ZAMFIRESCU. anul universitar 2004-2005 (Centrul de Cercetări Psihocriminalistice Studii şi practici Universitare) Editura Printeuro. Bucureşti. 1903. Timişoara. ALĂMOREANU. I. 1995. pag.R. p. Editura Printeuro.V. Bucureşti. Vol. XXVI + 740 [-742] p. + Erată. Ungaria. Editura Ministerului de Interne. februarie 2001. VLĂDUŢESCU. ZANNE. în Criminalistica. VOINEA-POPESCU. Breviar de psihologie. Mileniul III. XXVI + 424 [426] p. în Ghidul procurorului criminalist. 10 volume. 2005. Dumitru. Magdalena. O abordare cognitiv-constructiv-operaţională.) Kriminalistik-Handbuch (Manual de criminalistică). 4555. 4551. 2003. ZAMFIRESCU-SPIREA. Editura Little Star Impex SRL. Vol. Logica probabilităţilor. Bucuresci. nr. Istria şi Macedonia. Interpretarea fenomenologică a urmelor. 360 p.

London. 4576. 2002. Repere într-o nouă poetică a romanului poliţist clasic. Savelly. 1961. 64 p. Poliţia tehnică şi ancheta judiciară ştiinţifică. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Editura Didactică şi Pedagogică.S. ZIETSCH. Du. Haralamb.4560. Editura Militară. vol. + 252 p. ZINCĂ. Essen. + Erată. Melonul domnului comisar. O invitaţie după miezul nopţii. Un civil în tranşee. (Biblioteca juridică a cetăţeanului). Bucuresci. ZECK.N. Constantin. I.26 (Înainte de Tudorŭ Vladimirescu. Dolenga. 4565. 175 p. Editura Tineretului. 1800 .P. ZINCĂ. Editura Militară. dr. 1971. 1964. dv. 1987. Bucureşti. Umweltkriminalität (Delicte ecologice). Bucureşti. Bucureşti. E. 1963. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Lector dr. Dintre sute de catarge. [1913]. Îndreptar de practică judiciară. ZHUK. 4567. 292 . 168 p. 4571. Prefaţa: gl. Constantin. 279 p. (Stabiliment Grafic „Universala“ Iancu Ionescu). Viorel Mihai. Bucureşti. 167 p.. Berlin. (Imprimeria de Vest). 1963. Drept. coordonator Rolf Rainer Jaeger.Zur Frage der Verwertbarkeit von Zufallsfunden im Rahmen einer im Ausland angeordneten Telefonüberwachung (Supravegherea telefonică – Chestiunea posibilităţii de valorificare a descoperirilor accidentale în cadrul unei supravegheri telefonice dispuse în străinătate). Daniela. Rolf. ZINCĂ. 1959. 208 p. Edited by John Walter. 4574. în: Kriminalistik (Criminalistica) nr. Gheorghe Arădăvoaice. Poliţai. Haralamb. [Bucureşti]. 129-131. Editura Militară. 4569. 4568. p. 1970. Traducere şi adaptare: lt. Editura Militară.col. [Bucureşti]. 163 p. Haralamb. Telefonüberwachung . 419 p. ZINCĂ. 1997. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Jurnal de front. Prof. ZGURIADESCU. 261 p. Haralamb. 319 p. Viorel [Mihai]. 4578. 4577. Lübeck.1821). Şi a fost ora „H“. Poliţia tehnică şi Ancheta judiciară ştiinţifică Cu 17 figuri în text şi 6 pl. Prof. revăzută şi adăugită. Haralamb. Imprimeria Statului.. Tipografia Academiei Române. 4564. Sfârşitul spionului fantomă. Laura-Anca Pacepa. ZILBERŞTEIN. 268 [272] p. Palma lui Hercules. ZINCĂ. 4561. ZINCĂ. CIOBANU. ZINCĂ. Haralamb. 4563. Greenhill Books. Editura pentru Literatură. 4575. Haralamb. [ZILOT 4562. Taina cavalerului de 4566. Bucureşti. Bucureşti. Editura Tineretului. 118 p. Prefaţă de Dl. (r) dr. Militară. Tanoviceanu. Bucureşti. Bucureşti. HAŞDEU. ediţie revăzută şi adăugită. ZECA. 168 p. Ştiinţe criminalistice. ZINCĂ. A. Asistent.A. 1967. ZILBERŞTEIN. 227 p. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). Editura Militară. Jürgen. Savelly. Bucureşti.P. Haralamb. 157 p.. ZINCĂ. 1980. Profesor universitar. CIOBANU. Bucureşti. 4570. 4579. + III p. Crima de la 217. 1995. Zefirul. Antet. 2005. Bucureşti. Bobrov. Licenţiat în ROMÂNUL] Ultima cronică română / din / Epoca Fanariotilorŭ / Reprodusă / După manuscriptulŭ din archiva statului din Bucurescĭ / Cu o inducere/De / B. Bibliografie la p. Curtea Veche. cu ilustr. The Illustrated Encyclopedia Haralamb.B. 2000.L. 4572. 255-265. Bucureşti. 294 p. ZINCĂ. of Handguns – Pistols and Revolvers of the World – 1870 to the Present. Drept procesual civil. dr. ZGURIADESCU. Lupta de stradă: procedee întrebuinţate de armată şi poliţie pentru contracararea actelor de violenţă. 1959. 1922. Schmidt Römhild. (Laboratori Români). 4573. Recursul şi recursul extraordinar în procesul civil. 2 f. 2/1996. Strada Academii No. Translated by N. JAEGER. 296 p. Haralamb. Bucureşti. Editura 1965. ZHENGAO. Ediţia a III-a.

Bucureşti. Militară. aventu- arestaţi-l. Editura Militară. Operaţiunea „Soare“ 4609. Coşciugul agentului 4588. (Pe urmele agentului B-39). Bucureşti. Bucureşti. Limuzina neagră. 239 p. secrete. Revelion ’45. Haralamb. zori. Bucureşti. 4601. 287 p. 1997. 4606. 179 p. 219 p. 1984. 1979. Bucureşti. 1993. Dosarul aviatorului Haralamb. prima zi de pace. 4595. Oradea. Bucureşti. 335 p. Bucureşti. Editura Cartea Bucureşti. 2 vol. 328 p. Soarele a murit în K-05. Dragoste moartă. 334 p. Marea confruntare. lungă. 1991. Mario Campanella. Z. Editura Politică. 310 p. Bucureşti. 4597. 285 p. ZINCĂ. 4604. 1989. 288 p. 1991. ZINCĂ. 201 p. război. Mapa cenuşie.1995. Ultima noapte de naltechnik und Spurenkunde (Tehnică criminalistică şi traseologie). ZINCĂ. Haralamb. Bucureşti. Haralamb. Un caz de dispariţie. 1978. Editura Bucureşti. 1976. Bucureşti. Temerarul. Editura Militară. 1972. Bucureşti.P. 1991. Haralamb. Haralamb. 366 p. Haralamb. 4598. VORDERMAIER. Moartea vine pe bandă de magnetofon. Bucureşti. 4608. 4593. 4583. 415 p. 1998. Bucureşti. Editura Cogito. 161 p. Editura Cartea Românească. Interpolul transmite: negre. ZINCĂ. W. 1985. Bucureşti. Haralamb. 235 p.L. Haralamb. ZINCĂ. Ochii doctorului King. ZINCĂ. 4596. Haralamb. Haralamb. Ultima toamnă. Editura Militară. ZLATE. 231 p. „Spion“ prin arhive rierul. Editura Cartea Românească. „Odeon“. 4610. 1993. G. ZINCĂ. Suspecta moarte a lui 4586. 1972. Editura Bucureşti. Haralamb. 4594. ZINCĂ. Un glonte pentru Quintus. Editura Cogito. 231 p. 1972. Eu. Ion Creangă. Bucureşti. 1973. Haralamb. E. Editura Militară. 351 p. 4592. Noaptea cea mai Anchete sociale. Psihologia socială a grupurilor şcolare. ZINCĂ. 4584. singuratic. ZINCĂ. ZINCĂ. ZINCĂ. Militară. ZINCĂ. Haralamb. ZINCĂ. 161 p. 273 p. 1993. Dispărut fără urmă. Militară. ZINCĂ. Bucureşti. Krimi- (Pe urmele agentului „B-39“). Editura Militară. Haralamb. Editura 1975. ZINCĂ. Editura Holmes. Dragul meu Sherlock 4589. 4602. Bucureşti. 1972. (Pe urmele agentului „B-39“). 303 p. 148 p. ZINCĂ. Editura Garamond. 4590. Casa Editorială Bucureşti. ZINCĂ. ZINCĂ. Haralamb. H. Supersonicul 01 decolează în zori. 167 p. 1977. Haralamb. 4581. Haralamb. 299 p. ZINCĂ. 311 p. Editura Garamond.A. 4585. Moartea miroase a „Christian Dior“. Editura Boorberg. perfectă. ZINCĂ. Editura Militară. Roman- Mielu. 4599. Haralamb. 336 p. Haralamb. ZIRK. Editura Militară. Haralamb. Haralamb. ZINCĂ. Editura Militară. 1974. Toamna cu frunze 4605. Tablă de materii 293 . Editura Militară. 1975. ZINCĂ. 4582. Bucureşti. 339 p.S. Editura Militară. Editura 4587. Editura 4600. rezident. Editura Militară. 1973. 1986. O crimă aproape Haralamb. 95 p. Bucureşti. ZINCĂ. Bucureşti.. Oradea. 221 p. ZINCĂ. Stuttgart. Bucureşti. Haralamb. Haralamb. ZINCĂ.. 4607. Cartea întâi: Dincolo de întuneric. Haralamb. Haralamb. 303 p. Destinul căpitanului Iamandi. 1982. 1985. Editura Militară. Editura Militară. Ultima noapte de document. Haralamb. ZINCĂ.4580. 1991. 4591. 93 p. 4603. Editura Garamond. ZINCĂ. 1987. Haralamb. ZINCĂ. Bucureşti. Militară. război. Românească. 1983.

144 p. 137/1927 ünd folgende Hefte bzw. ZLATE. [Bucureşti]. 4611. Editura Polirom. 137/1927 und folgende. Eul şi personalitatea. 412-413. 1939. ZOSCSAK.şi în limbile engleză. Wien 1927-1942. Iaşi. „Beiträge". expert criminalist la Poliţia Municipiului Topliţa. 4619. 4618. 1939 S 134. 4615. Editura Politică. Bucureşti. 1975. Mielu. 99. Bibliografie la p. Besonders: 1932 S. Sammlerwoche. BARBU. 1936 S. Bibliografie la p. Nr.col. Mielu. ZLATE. Constantin. Rudolf. ZOSCSAK. Beiträge zur Geschichte der rumänischen Post und deren Postwertzeichen. ZLATE. Rudolf. Introducere în psihologie.. Agent de poliţie şi jandarm în termen. Lt. 413 p. adăugită. educaţie fizică şi profesională. ZLATE. Mielu. Bucureşti. 1-6/1937 şi 1-6/1938. Editura Polirom. ZLATE.. Ediţia a III-a. Die 294 . Nr. Secretele memoriei. Col. Mielu. instrucţie şi regulamente militare. Rudolf. lumea. WTTZLEBEN J. ZORZOR.. Ediţia a III-a. Grupul primar de muncă. ZORI. 1979. Bucureşti. SANDU. 4621. WTTZLEBEN J. Iaşi. Mielu. Bucureşti. Constantin. 274 p. Psihologie socială şi organizaţională industrială. 2. Mielu.col. Lt. Vasile. 296 p. anul VIII. Psihologia mecanismelor Beiträge zur Geschichte der runänischen Post und deren Postwertzeichen. 4612. 4622. nr. DIE POSTMARKE Wien. 4613. 330 p. Contribuţia grafoscopiei la aflarea adevărului. 4617. Col. ANTON. 27-31. Bibliografie la p. franceză. 2000. în Criminalistica. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 313-325. 67. Vasile. 2000. Fundamentele psihologiei. mit besonderer Berücksichtigung der Poststempel. Educaţie şi cunoştinţe profesionale. MünchenWien. Bucureşti. Călăuza jandarmului. 556 p. 1999. 1988. Mielu.W. SAMMLER-WOCHE München-Wien 1927-1942 cognitive. aprilie 2006. Bucureşti. Paul. Omul faţă în faţă cu 4614. Postmarke. ZLATE. ZLATE. (Ştiinţa pentru toţi. Comisar de poliţie. 2002. 521 [-530] p. mit besonderer Beräcksichtigung der Poststempel. 4620. p. germană şi rusă. Nr.W. ZOSCSAK. Editura Trei. Cartea I. 519-521. Filatelia Română. cu fig. Editura Albatros. Editura Pro Humanitate. 224. 4616. Cunoştinţe despre om şi societate).

PARTEA a II-a CRIMINALISTICĂ Clasificări tematice 295 .

GEBERTH. Bürgerorientierf. Terziev. Editura Carpaţi. GEBERTH. Kustanovici.A. Craiova.P. G. Constantin. M. Constantin. Editura Little Star. Constantin. Tactics. Eisman. 110. revăzută şi completată. Expertiza tehnică auto judiciară şi criminalistică. franceză şi germană. des Juges d’Instruction.. BERCHEŞAN.A. Tablă de materii şi în limbile engleză. Paris. Vasile. EULFFEN. Constantin. Elsevier. M. Vogel. 1905. 12. Jochen (Der Fotograf). London.A. Karnovici. BUTOI. Dr. PĂLĂNCEANU. 226 p. II. XXVII + 514 p. 828 p.1. 567 p. Ing. Kocearov. Eugen. 1988. Erich. I. ANNIKA. XII + 721 p. S. SANDU. Ion-Eugen. 644 [646] p. B. GOLUNSKI. [2005].. F. G. SANDU. 1961.S. 896-900. coordonatori. Fourth Edition. Traduit de l’allemand par Boucart Wintzweiller. TACK. 484 p. GROSS. 13.M. GROSS. Bucureşti. vol. Innenministerium des Landes Nordrheim-Westfalen (Polizei NRW. 7. Dr. Vernon I. Der Sexualverbrecher. Ion-Eugen. Leipzig. Hans. 2005. 3.. Preface de Gardeil.P. Editura Ştiinţifică. XII + 701 p. 999 p. Ştefan. BIERTHER. Editura Carpaţi.P. 328 p. Erlag. Vol. A. Rozemblet. coordonatori. Ilie. Bibliografie la p. F. SANDU. BERCHEŞAN. Vasile. Graz. and Forensic Techniques. A. Practical Homici de Investigation. 2004.V. 297 . NINK. 2 vol. 4. Fischer. S. Bibliografie generală la p.A. 2. IonEugen. S. 376 p. Lieutenant Commander (Retired) New Zork City Police Department. 728 p. Vasile. RUIU. G. Tactics. E. I. S. Tratat de tactică criminalistică. FIERBINŢEANU. Terebilov. 326-328. FBINA. Bibliografie la p. V.I.N. N. Hans. Procedures and Forensic Techniques. M. Bucureşti. STANCU. 8. 5. TRATATE 1.I. Patrick. 1899. 9. Procedures. Lazăr.A. Criminalistica. 2005. Tratat de metodică criminalistică. AIONIŢOAIE.C. (sub redacţia). Autori: A. Tratat de Criminalistică. Hans.. Constantin. 6. 1992. Bibliografie la p. Dr. Berlin. Şelivanov. Marchal & Billard. DUMITRAŞCU. Vinberg. Tratat de tehnică criminalistică. Pinguin Book. PLETEA. Vasiliev. MARCU. Autori: AIONIŢOAIE. GROSS. Traducere din limba rusă. PLETEA.A.S. Vernon J. 1994.I. Marin. 11.I. Vol.B. Constantin. Tudorel. Autori: AIONIŢOAIE. 599 p. Craiova. N. BISPING. Practical Homicide Investigation. AIONIŢOAIE. 1898. Neunte Auflage. Bucureşti. Paul Langenscheidt). Kriminal – Psychologie Zweite Auflage. Bibliografie la p. Taylor & Francis (CRC series in practical aspects of criminal and forensic investigations). 1922. Stefanie. Vasile. Şevcenko. 365-367. Publishing House..A. BERCHEŞAN. Mitricev. (ENZYKLOPÄ DIE DER MODERN KRIMINALISTIK.. 2006. Professionell. Manuel practique d’instruction judiciare à l’usage des Procureurs. Samlung Von Einzelwerken Berufener Fachmänner. Tokyo. Mircea. Ion N. Editura Bibliotheca Târgovişte. Golunski. Minkovski. 642-644. Rechtstaatlich). 745-820. Criminalpsychologie. Ediţia a II-a. BERCHEŞAN. 900 p. New-York. B.B. 10. Second edition. Doliţki. Reportogen aus dem modernen Polizeialltag in Nordrhein-Westfalen. Sonder-edition.I. Emilian. Amsterdam. Herausgegeben Von Dr. CÂRJAN. Şalamov. W.

LOCARD. O’BRIEN. 2005. Traité de criminalistique. Hans. Sydney. Tokyo. 25. Edited by Norman Kendal. Traité de criminalistique. Les empreintes et les traces dans l’enquete criminelle. Préface de M. TOPORCOV. police officers and lawyers of… by John Adam… and J. 1934. Dresde et Lausanne. Manual. 432 [-440] p. Timothy. 1600 p. 788. Singapore. London. Tomes III-IV. Oxford. Edmond. par Prof. LEE C. München. 1911. 15. REISS. 1 2 Pe copertă: 1937 Număr pe cotorul cărţii 298 .. San Francisco. N. LOCARD. avec 149 figures dans le texte. Henry Lee’s Crime SceneHandbook. 350 p. Berlin. Louis Lépine.A. L’expertise des documentes écrits. 672 p. 486 p. Collyer Adam. Thomas Publisher.) KriminalistikHandbuch für Praxis und Wissenschaft (Manual de criminalistică pentru practică şi ştiinţă). Librairie Universelle. (VI). SAFERSTEIN. Hans. NICEFORO. 24. Les preuves de l’identité. Edwin. I. Alfredo. Lyon. Criminalistica. Edmond. Ediţie revăzută şi adăugită. Moscova. 418 p. 1988. Paris. Handbuch für Untersuchungsrichter. LOCARD. SELIVANOV. 500 + 500 p. 1976. şi vol. O’HARA. Laurel. 771 p. L’Enquête criminelle. A practical textbook for magistrates. Ştiinţe criminalistice. N. Ph. II. Mt. Holbrook Press.P. 23. 748 p. Traité de Criminalistique. IŞCENCO. La police et l’enguête judiciaire scientifique. + 1 f.14. SULLIVAN. Lyon.I. Widener University School of law. San Diego. Moscova. 1939. PALMBACH M. coordonator. Amsterdam.P. Alfredo Niceforo avec préface du Docteur Lacassagne et nombreux documentes photographiques des services d’identité judiciarie de Paris. Lyon. Les falsifications. A. avec 180 figures. (V) [24 2] 1014 p. préfet de police de Paris. LOCARD. Essen. Berlin. 1907. pl. GROSS. 638 p.F. Criminal investigation. Richard. Işcenco. Professeur à l’Université de Lausanne. Manual. Paris. Boston.C. 19. 17. Félix Alcan. 1994. Literatura juridică. Paris. Tomes I et II. 29. Librairie Payot & Cie. USA. R. Hejdellberg. Vol. 22. Vols et homicides. 2002. Traité de Criminalistique.P. Rolf Rainer. Klaus Jürgen. Sub redacţia E. Tomes V-VI. Theory and practice. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Springfield Illinois. Joannè Desvigne et ses Files. Criminalistics. 2003. avec 76 figures. Lecturer. 1932. Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Elsevier Academic Press. Schweitzer. Lübeck. 20. 515 p. Marilyn. Edmond. fourth edition. TIMM. Upper saddle River. Tome VII. în Kube / Störzer / Timm (publ. Avec 250 figures. Henry. Charles C. Joannè Desvigne et ses Files. GROSS. Lausanne. 21. Les correspondances secrètes. R. K. 18. Criminalistica. p. 1908. D. Forensic Sciense Consultant. New York. Firma juridică „Contract“ – Infra. MILLER T. 1935-1936 1. 27. Criminalistics. An Introduction to Forensic Science. NI 07458. 1566 p. Traducere manuscris. vol. [2] file + VII + 445 [-447] p. 26. PANTELEEV. London. E. 28. Manuel de Police Scientifique (Technique). London.. I.II. Edmond. 16.A. I.-A. KUBE. Fundamentals of Criminals Investigation (Principiile fundamentale ale investigaţiei criminale). JAEGER. 1998.. vol. Charles E. Sweet & Maxwell. Entwicklungsbedingungen und Tendenzen der Kriminalistik (Condiţii de dezvoltare şi tendinţe în criminalistică). Joannès Desvigne et Cie. 1931. 1976. Docteur ès sciences. Third edition. Prentice Hall. Desvignes. Editura Schmidt Römhild. Lyon.

Coordonatori: Octavian Pop. Criminalistica. Bucureşti. germană şi rusă. 1980. 2004. Moscova. Emilian. Alexandru Hasnaş. Facultatea de Drept). Emilian. Tratat practic de criminalistică. II. 39. Ministerul de Interne. Emilian. Nicolae Dan. Bucureşti. adăugită. vol. Ghidul criminalistic Editura Norma. Editura S. 727 p. Ion Anghelescu. Tratat de criminalistică. Bucureşti.V. Criminalistică. Facultatea de Drept). engleză. Tratat practic de criminalistică. 31. Bucureşti. Inspectoratul General al Miliţiei. 43. II. Institutul de Criminalistică. Prof. 377 p. Constantin. Mircea Constantinescu. dr. Constantin.A. SALTEVSKI. STANCU. STANCU. 376 p.. Bibliografie la p. Bibliografie la p. Lupu Coman. Serviciul Editorial. 656 p. Universul Juridic SRL. Berlin. Berlin. 299 . Ediţia a III-a. I.A. 2001. 44. M. + 48 pl.. Tablă de materii şi în limbile franceză. 380-385. 36. Ion R. Rybikon. + 44 pl. 2000. 481-482. Serviciul Editorial şi Cinematografic. dr. Ediţia a IV-a revăzută şi adăugită. IV. Cercetarea la faţa locului. Bibliografie la p. 581 p. Institutul de Criminalistică. 1977. Tratat practic de criminalistică. Moise Terbancea. Constantin. Ediţia a II-a. engleză. Ministerul de Interne. STANCU. E. Bibliografie la p.. Mircea Constantinescu. Bucureşti. 32. Universul juridic. Expertiza urmelor lăsate de obiecte şi a urmelor materie. 37. (Universitatea din Bucureşti. (Universitatea din Bucureşti. Vol. Norme de deontologie ale expertului 41. vol. Camil. univ. 431 p. 34. Prof. Alexandru Radu. Bibliografie la p. Ştiinţa şi tehnica investigaţiilor penale. Ion Anghelescu. 376 p. conducătorul colectivului de autori şi responsabil de redacţie. Alexandru Hasnaş. 1995. Emilian. Ministerul de Interne. 38. Expertiza urmelor de produse alimentare. Coordonatori: Octavian Pop. Mircea Constantinescu. Ediţia a II-a. Nicolae Dan. SUCIU. Bucureşti. Tablă de materii şi în limbile franceză. Sozialistische Krimmalistik (Criminalistică socialistă). dr. Serviciul Editorial. engleză. 415-416. Vol. 40. germană şi rusă. 1997 SELIVANOV. cu ilustr. Valeriu Manea. Vol. vol. STANCU. ilustr. Coordonatori: Octavian Pop. Kriminalistika. univ. Vol. STANCU. Vol. Editura Actami. Tabla de materii şi în limbile franceză. Selivanov. 704 p. Editura Didactică şi Pedagogică. II. Vasile Lăpăduşi. E. Inspectoratul General al Miliţiei. Vol. Bucureşti. 33. Tactica şi metodologia criminalistică. Ion R. Vasile Lăpăduşi. Ion Angheelscu. 547-549. 735 p. 35. Emilian. 689692. Editura Germană a Ştiinţelor. 2000. 709-714 (Universitatea din Bucureşti. Dr. profesor universitar N.I. III. + 44 pl. 1978. revăzută şi adăugită. Tratat de criminalistică. II. Editura Actami. Vol. I. 42. Vol. Tratat practic de criminalistică.I. Editura Germană a Ştiinţelor. Ion Grigorescu. univ. Tehnică criminalistică. 502 p. 1979. Bucureşti. Facultatea de Drept). habilitat în drept. Presă şi Propagandă în rândul populaţiei. Criminalistica. a celor lăsate de animale şi vegetale. Editura Actami. Harcov. Bibliografie la p. N. 1976. Allgemeine Kriminalistische Theorie und Methodologie (Teorie şi metodologie criminalistică generală). Prof. Vol. 495 p. II. Criminalistica. Alte metode şi procedee de expertiză criminalistică. Criminalistica. Institutul de Criminalistică. Inspectoratul General al Miliţiei. I. Lupu Coman. Emilian. + 36 pl.30. Bucureşti. Valeriu Manea. 736 p. 2002. Naturwissenschaftlich technische Kriminalistik (Tehnică criminalistică). Sozialistische Kriminalistik (Criminalistică socialistă). germană şi rusă. 432 p. 1997. 1972. Constatarea tehnico-ştiinţifică şi expertiza urmelor lăsate de om.C. Editura Actami. STANCU. 399 p. Ion R. cosmetice.. ilustr. STELZER. STELZER.

. Ministerul de Interne. Institutul de Criminalistică. 45. Tablă de materii şi în limbile franceză. 272 p. germană şi rusă. 1985. 306 p. Bucureşti. Izdatelistvo Moskovskogo Universiteta. 289-290. Serviciul Editorial şi Cinematografic. Vol. VASILIEV. Inspectoratul General al Miliţiei. Sorin Ionescu. WELLS. Bibliografie la p. Ion R. Cartoteci şi colecţii de identificare criminalistică.criminalist. 1980. Sweet Maxwell Ltd. Ministerul de Interne. 46. Institutul de Criminalistică. V. 300 . engleză. (Uz intern). Kriminalistika. A. London. Forensic science. Tratat practic de criminalistică. Coordonatori: Ion Anghelescu. 1982. Alexandru Radu. Bucureşti.N. 47. H.J. Serviciul Editorial şi Cinematografic. Constantin. 1968. Inspectoratul General al Miliţiei. Coordonator Ion Anghelescu.

TUDOR. 1984. Bibliografie la p. Constantin. Şcoala militară de ofiţeri activi. vol. Gheorghe. 2002. vol. Institutul de Criminalistică. 1989. CORA. 290 p. BELKIN. ALĂMOREANU. ALEXIU. Autori: AIONIŢOAIE. BERCHEŞAN. Criminalistica. BERCHEŞAN. Gheorghe. STANCU. Bucureşti. Editura Ovidius. 199-202 (Fundaţia Universitatea „Bogdan-Vodă”. 1893. Belkin. Criminalistica. 53. Inspectoratul General al Miliţiei. Vasile. Gheorghe. 54. Emilian. Bibliografie la p. Craiova. 2004. Eugen Dumitrescu. Note de curs. ALĂMOREANU... Bucureşti. 934 p.S. Ministerul de Interne. 1971. Sub redacţia profesorului universitar R. Serviciul Editorial şi Cinematografic. Ion. Ion Petre. Ioan. Constanţa. Tudor. Ministerul de Interne. VASILE. Constantin. Elemente de criminalistică. 204 p. Tudorel. 379 p. 2 vol. Gheorghe. Cluj-Napoca. STĂNICĂ. 50. Payent et Ruby. Bibliografie la p. Metodică. 264 p. Iu. 2000. Judecător la Tribunalul Romanaţi. PLETEA. AIONIŢOAIE. Universitatea „Bogdan-Vodă”). MARCU. 59. ALĂMOREANU. MARCU. 195 p. BOŢOC. Bucureşti. Gheorghe Gheorghe. Ministerul de Interne. Îndrumar practic de criminalistică pentru subofiţeri de miliţie. 58. Précis de police scientifique. SIMA. 2002.V. (litografiat). Petre Cravă. R. BUTOI. Ilie (coordonatori). AIONIŢOAIE. 289-290. 2000. University Pres. Criminalistica. CORUHOV. Ilie. Manual. Bibliografie la p. AVERIANOVA. Alexandru. 224 p. Bibliografia consultada p. BERCHEŞAN. T. MANDACHE. Catedra de criminalistică. Serviciul Editorial şi Cinematografic. 1922. AIONIŢOAIE. Editura Alma-Mater. Curs de criminalistică. Manualul ofiţerului de poliţie judiciară. Colectivul de autori: Ion Anghelescu. Madrid. coordonatori. Ion. Ioan. Dionisie Păcurar.. Handbuch fur Kriminalisten. Editura Norma. Ion-Eugen.R. I. 990 p. 56. Profesor de Criminalistică. Moscova. Especialista en Balistica Forense.2. 51. 195. ROSSINSKAIA. Publikationsabteilung (Direcţia Publicaţiilor). Ilie Vasiliniuc. 140 p. Curs de tactică criminalistică. Editura Risoprint. Ediţia a 2-a. 1983.. PLETEA. Ministerul de Interne. 240 p. Ion Voinescu. AIONIŢOAIE. 1985. S. Nicolae. 221-224. SCARLET. Berlin. 301 . CURSURI ŞI MANUALE 48. Tactica criminalistică. Sorin. SANDU. Editura Alma-Mater. 62 p.G. Ioan. 49. Constantin. Elemente de criminalistică. Anexă. FLOREA. Ion. Documentoscopia y Lofoscopia. BOŢOC. Mircea Constantinescu. 52. VASILE. [Nicolae I. Vasile. 296 p. VASILINIUC. Ilie. Ion. CREŢU. ANGHELESCU. CORA. Gheorghe. MARCU. E. AUTORENKOLLEKTIV (COLECTIV). Stănică. Colaborator Eugeniu Gacea. Bayle. Constantin. (litografiat). Constantin. OLARU. Ovidiu. SANDU. BALTHAZARD. 907-934. Cluj-Napoca. Curs universitar.II.]. Ministerul de Interne al RDG). Şcoala militară de ofiţeri activi. Vasile. Ilustrarea îndrumarului: Ion Petre. BOŢOC. PĂLĂNCEANU. Ministerium des Innern der DDR (Manual pentru Criminalişti. Ioan. 134 p. ALECU. 57. 2001. 1987. 61. Secunda Edician. Constantin. Apuntes de Criminalistica. Ioan. 307 p. Ion Sandu. Sorin. Ministerul de Interne. Iulio Nieto. Ion-Eugen. Curs de criminalistică. 55. Sorin. Eugen. Cluj-Napoca. Constantin. Paris. BADEA. Lector universitar dr. ALONSO. 60. Ilie. COCA.

BRODAG. gardiens de prisonns. 78. Carl-Ernst. (Manual criminalistic pentru practică şi ştiinţă). CHEVET. Criminalistică. Cercetarea penală (criminalistica – teorie şi practică). BÉROUD. f. 127 p.A. V. CÂRJAN. 267 p. Editura Curtea Veche. Editura Boorberg. Bibliografie la p. 82. + XXIV planşe. cu ilustr. 377 p. 2003. Baillière et Fils. 437 p. Vol. V. 1934. Paris. Bucureşti. 223-224. 68. Marc. W. 1998. BOTOŞ. 178 [-180] p. 128 [-132] p. 71. Tipografia Vremea. Metodologia investigării infracţiunilor. 236 p. III. Editura Curtea Veche. Préface de M. Vol. Bibliographie p. Georges. 81. BALTHAZARD. A l’usage des magistrats. Curs de criminalistică. 234 p. Litografia Universităţii „Babeş Bolyai”. Editura Fundaţiei „Chemarea”. Kriminalistik (Criminalistica). BUZATU Nicolae. + 1 f. 2003. CIOPRAGA. Lazăr. Criminalistique. 70. Universitatea Bogdan Vodă). Dr. BASARAB. Îndrumar complet de cercetare penală. I. Curs de tehnică criminalistică.. BISCHOFF. Ilie. MARANO. 246 p. 74. Bibliografie la p. Paris.F. La Police scientifique. 2002. 63. BERCHEŞAN. Alain.) Krimmalistik-Handbuch für Praxis und Wissenschaft. Bibliografie la p. Valorificarea ştiinţifică a urmelor infracţiunii. N. Bucureşti. Bibliografie la p. Traducere din limba franceză. Les homicides. 1969. Vasile. Criminalistică. 441-450. Paris. BÈROUD. 264 p. Editura R.. 1994. Curs de tehnică criminalistică. 75. 343-344. Avec 45 figures hors texte. Matei. BERCHEŞAN. Editura şi Tipografia Icar. Laboratorul de identificare judiciară a Prefecturii poliţiei din Paris. Ioan. 80. Vasile. Cristian. CÂRJAN. 1980. 450 p. Note de curs. inspecteurs de la sureté. CECCALDI. médecins légistes. Valorificarea ştiinţifică a urmelor infracţiunii. Editura Little Star. C. + IV anexe. Compendiu de criminalistică. 131. Manuel de criminalistique moderne. J. Bibliografie la p. 373-377. 2002. 65.. Presses Univeritaires de France. 77. 79. Bibliografie la p. Criminalistica. Rol. Compendiu de criminologie şi de poliţie ştiinţifică. 290 p. Vasile. Piteşti. Vasile. Dumitru. Editura Little Star. 69. 2003. Bibliografie la p. Editura Risoprint. 2004. CÂRJAN. Curs de criminalistică. Criminalistica. Précis de criminologie et de police scientifique. La sciense et la recherche de la preuve. 2002. Vol. Probele şi mijloacele de probă (mic îndrumar de cercetare penală). Kriminalistiche Handlungslehre în Kube / Störzer / Timm (publ. 344 p. 1938. 176-178 (Fundaţia „Universitatea Bogdan Vodă”. Pierre Fernand. pl.. Stuttgart 1992. Compendiu de criminalistică. Boorberg. Cluj-Napoca. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. 1938. Paris. 425-431. Bucureşti. 73. P. Les incendies criminels. officiers de police judiciaire. La criminalistique.-D. 416-420. 224 p. Vol. Editura Fundaţiei România de Mâine. 1995.62. Bucureşti. Les fausse maonuaie. Editura Dacia Europa Nova. 2003. 266-267. Précis de Police Scientifique. 66. Lugoj. Cluj-Napoca. Bucureşti. Bibliografie la p. Editura Paralela 45. BERCHEŞAN. Editura Ministerului de Interne. DUMITRAŞCU I. 67. Bucureşti. p. 1997. 233-234. Presses Universitaires de France. 302 . CÂRPINEAN. BRSACH. 64. Georges. Bibliografie la p. BERCHEŞAN. 253-257. Payot. Aurel. Bibliografie la p. I. PH. 420 p. I. CORNEAN. CECCALDI. Bucureşti. 1962. 76. Les faux. Stuttgart.-B. IACOBUŢĂ. Cu o prefaţă de Eugen Bianu. BERCHEŞAN. 167 şi urm. Librairie. 72. Lazăr. BUQUET. Iaşi. 146 [-152] p. a. Lazăr. 2002.

Forensics. 1995. Bibliographie 161-165 p. ERZINÇLIOGLU. 303 . 1980. 98. Barnes & Noble Books. 408-416. Sub redacţia profesorului universitar A. Manual. DUMITRESCU. Dumitru. Criminalistica. Vol. 2004. Caracteristica criminalistică a infracţiunilor. 1975. GEERDS. Criminalistica. 96. (USCG International Trening Division).N. Tehnică criminalistică. H. 462 p. Introducere în criminalistică ULIM. Éditions J’ai lu. Boorberg. VOCHESCU. Editura Schmidt-Römhild pentru literatură poliţienească de specialitate. Ion. 84. 1985. Chişinău. IONETE. (Collection Criminalité internationale dirigée par Xavier Raufer). Ioan. Editura Junimea. Editura Naţional. Kriminalistik (Criminalistică). Doctor habilitat în 91. 88. Manual pentru pregătire şi practică). Chişinău. 1977. Les fausses mounaies. 220p. 2001. 2004. Ioan. Mihai. Curs de Criminalistică. Doctor habilitat în 92. Constantin. CONOVALOVA. Vol. Bucureşti. Curs de criminalistică. 1998. Note de curs. Zakaria. Paris. 256 p. 121 p. Ministerul de Interne. Manual. Tezele generale ale tacticii criminalistice Editura ARC. Handbuch der Kriminalistik (Manual de criminalistică). BRATU. Jean. Kriminalistik . 97. 2000. Bucureşti. Gheorghe. GACEA. COLESNICENCO. FILIPOV. 93. Iaşi. IACOBUŢĂ. CRÂLOV. Criminalistică. Traduit de l’americain par Paul Benita. Pierre. Partea a II-a. Ediţia a 3-a. Şcoala militară de ofiţeri. Les incendies et les explosions. Dr. Aurel. I. 1961. 85. Les expertises d’armes. La criminalité internationale des faux documents. 2004. 99. 1975. A. 125 p. CIOPRAGA. (Bibliothéque Scientifique). 102. Curs de pregătire anti-narcotice şi anticontrabandă. CORA. Préface de Jacques Bourret. 94. 87. Moscova. Bucureşti. True crime scene investigations. 2003. Filipov. V. 1980.F. Mihai. A. CLAGES. CULCEA.. Bucureşti. Ministerul de Interne. 1998.G. Bibliografie la p. 350 p. Şcoala de ofiţeri activi. Ion. Presses Universitaires de France. CLAGES. 254 p. Şcoala militară de ofiţeri. Tehnică criminalistică. VOCHESCU. Quand la science traque le crime. Partea I. 144 p. Drept. 171 p. Les faux en écriture: textes dactylographiés et textes manuscrites. Partea a II-a. Harkov (Ucraina). Lübeck. 1997. Paris. Drept. I. Groß. 2002. 89. Ion. Mimii Eugeniu. Gheorghe. Manuel de police scientifique. 86. profesor universitar interimar. Curs de pregătire anti-narcotice şi anticontrabandă. Tehnică criminalistică. Dumitru. Editura Richard Boorberg. Partea I. cu ilustr. Stuttgart. Les traces. SIMA. Curs de Criminalistică. Partea I. GENGE. I şi II. GAYET. Stuttgart. Criminalistica. Constantin. (USCG International Trening Division). Ministerul de Interne. profesor universitar interimar. 100. Friedrich. Payot. BRATU. Bucureşti. Bucureşti. Eugeniu [Mimii]. Leningrad. 1994.83. GEERDS. Ediţia a 2-a. Avec 23 figures. 95. 266 p. Editura Universităţii din Leningrad. NIŢĂ. NIŢĂ. Ioan. Editura R. Gheorghe. Ioan. dossier. Horst. Faux et fraudes. Kriminalistik-Lehrbuch für Ausbildung und Praxis (Manual de criminalistică pentru pregătire şi practică).Lehrbuch für Ausbildung und Praxis (Criminalistică. 101. 193 p. GHEORGHIŢĂ. Gheorghe. I. 256 p.G. Paris. Nqaire E. 168 p. În lumea criminalisticii. CORA. CORA. GHEORGHIŢĂ. GACEA. Jurisprudenţa.E. DELVAL. Police scientifique: le 90. DUMITRESCU. 1969. 427 [-428] p. 352 p. Vol.

112. 304 . Alba-Iulia. IONESCU. Tome premier. 353 [360] p. 1974. Gardeil [. 116. Cercetarea penală – aspecte teoretice şi practice. Editura Richard Boorberg Stuttgart. Editura Ştiinţelor Medicale. Fonctionnaires de la Police. Coordonatori: CÂRJAN.] Ajutorul comandantului Şcoalei de Jandarmi. Cu un cuvânt înainte al autorilor. 375-380. 110. Bruxelles. Lucian. Bucureşti. Noţiuni policière (Les constats – Les empreintes digitales – Les traces – Les taches – L’ expertise des documents écrits – Les correspondances secrètes – La fausse mounaie – Les armes et les explosifs – Les drogues – L’identification des e récidivistes – L’expert et l’expertise. 139. Tipografia Atheneum. Constantin. Desvigne. Profesor de „Poliţia Technică” la ofiţerii elevi ai Şcoalei Speciale de Jandarmerie Oradea. 484 p. 388 p.] Licenţiat în drept. GODDEFROY. Profesor de Cursul de „Informaţii şi contra informaţii la secţiunile ofiţeri şi şefi de secţie” şi Maiorul George Belloiu [. Medicina Legală. N. 1923. E. 2 édition. 1992. DINU. (Lucrare aprobată policière. Ion. 107. Bucureşti. Agents du service de la sûreté etc. 232 p.] professeur de droit criminel a la Faculté de Nancy. Editura Norma. LOCARD. des juges d’instruction /*des Officiers et des Agents de police judiciaire. Gesammelte Kriminalistiche 105. IOAN. 344/1926). GROSS. 2004. No. POPESCU. Manuel de technique Valentin. 104. avec 43 figures. Hans.Handbuch fur Praxis und Wissenschaft" (Manual de criminalistică pentru practică şi ştiinţă). Pentru folosinţa tuturor ofiţerilor de poliţie judiciară şi oricărui cetăţean. 115. Lyon. 1931. Paris. Manuel de police de police scientifique. Paris. Hanns Gross [. Edmond. Ion. 514 p. Leipzig. Paris. STAN. Libraires de la cour de cassation. Vol. Edwin. 1902. Note de curs. technique. Criminalistica. I. [De] dr. Paris. Manuel élémentaire 113. 159 p. Criminalistica. LEFTER. Ion. Manual. 27. Manuel de police 114. Marchal & Billard. Bibliografie la p. La Criminalistique. Marcel. De maiorul Mihai Ioan [. Edmond. 291 p. Avec un Préface de M. Gendarmes. Moscova. George. Aufsatz.] professeur d’allemand au Lycée de Nancy. Maison principale: Place Dauphine. 7. Larcier. Bucureşti.] professeur à la Faculté de droit de Nancy [et] Wintzweiller [.P. Edmond. technique. LAZĂR. LOCARD. Manuel pratique D’INSTRUCTION JUDICIARE / a l’usage / des procureurs. Sucursale Rue Soufflot. Ştefan. Avec 43 figures. Criminalistica. Imprimeurs – éditeurs. 117. Augustin. 1994. Hans Udo / Timm. Ediţie revăzută şi adăugită. Mihai. POPA. 349-353. MANOLOIU. Hanns. BELLOIU. vol. STÖRZER. Bourcart [. 106. II. Bibliografie selectivă p. Tome deuxième. dr. + 1 tab. 1922. Alexandru. à l’usage des gens du monde et des auteurs de roman policiers. Bruxelles. [1926]. Lazăr. LOCARD. Niţă Ion. LE CLERE. Klaus Jürgen (Hrsg). Editura Police Revue. Serghie. Bibliografie la p. Lector univ. GROSS. 2001. 397 p. de poliţie technică / Întocmite după programul Şcoalei Speciale de Jandarmerie. Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”. 1999. 141 p. Oradea. 1937. MIHĂLCIOIU. 108. Traduit d’allemand par mm. „Kriminalistik . 2002. 1899. IFTENIE. IABLOCOV. Manuel de technique 109.] conseiller de justice a Graz (Autriche). KUBE. entièrement refondue et considérablement augmentée. E. Editura ALTIP. Editura Global Print. 372 p. GODDEFROY. 2006. 111. TUN.103. Payot. Payot. şi recomandată de Comandamentul Corpului de Jandarmi cu Ord. 1934.

LOCARD. SIMA. Valeriu. MIRCEA. (Multigrafiat) (Universitatea „Babeş-Bolyai“ Cluj-Napoca. 1994. PLETEA. cu fig. (Uz intern). 128. IONESCU. John. 366 p. Les constats. CORA. 1999. Ion. Les empreintes digitales. Editura Universităţii din Oradea. M. Joe. Edmond. MANEA. Bibliografie la p. e 4 édition corrigée. 305 . Constantin.. L’expertise des documents écrits. S. XVI+357 p. 2 Medicina legală. 1935.M. V. cu ilustr. MIRCEA. TARASOV. Bucureşti. Les taches. Cu o prefaţă de dr. Metods of Forensic Detection. Bucureşti. tehnică criminalistică. – 119. 314 p. cu ilustr. Facultatea de Drept). 252 p. MIRCEA. 193 p. Ion.-Germain. GACEA. Manual de 1 Poliţie technică. (Inspectoratul General al Jandarmeriei). CORA. DUMITRESCU. 130. 240 p. 270 p. 1983. Constantin. Payot. Mimii Eugeniu.S. MANEA. 123. Manual de poliţie technică. IONESCU. (Inspectoratul General al Jandarmeriei). Edmond. Les drogues. Ion. SALAMANOV. Tehnica şi tactica criminalistică. LOCARD. 308 p. Tiparul „Cartea Românească“. MIRCEA. FISCHER F. Ion. 3 Igienă. + 69 [-71] p. 132. Bucureşti.P. Şcoala de ofiţeri activi. VINBERG. S. 121. cu ilustr. Iaşi. Vol. Iaşi.P. Les drogues. candidat în ştiinţe juridice. [Traducere]. Mockva. Ministerul de Interne. DUMITRAŞCU. 1976. 125. Criminalistică. 351 p. Gheorghe. Ion. I. Editura Didactică şi Pedagogică. L’identification des récidivistes. 195-203. litografiate. 319 p. Ion. Les constats. 1978. Boulevard St. Ministerul de Interne. Eugen Bianu.. 2006. Paris. 429 [-431] p. La fausse