Criminal is Tic A

LAZĂR CÂRJAN

CRIMINALISTICĂ ŞI ŞTIINŢE DE CONTACT Bibliografie
Ediţia a II-a revizuită şi adăugită

Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor – Bucureşti, 2006 –

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României CÂRJAN, LAZĂR Criminalistică şi ştiinţe de contact/Lazăr Cârjan. – Ediţia a II-a, rev. – Bucureşti: Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, 2006 ISBN (10) 973-745-027-2; (13) 978-973-745-027-2 016:343.9 019.922

Culegere text, tehnoredactare şi copertă: Neli TÂRŢĂU Tipărit la Tipografia Ministerului Administraţiei şi Internelor

Prof. univ. dr. Lazăr Cârjan

CRIMINALISTICĂ ŞI ŞTIINŢE DE CONTACT Bibliografie

Cuvânt înainte
La apariţia primei ediţii, în 2004, „Criminalistică şi ştiinţe de contact – Bibliografie selectivă” – aşa cum s-a subintitulat atunci, a reprezentat o veritabilă provocare pentru lumea ştiinţifică din ţară. Era prima lucrare de acest gen (şi aşa a rămas şi astăzi!) din spaţiul românesc şi, totodată, una de pionierat, practic, şi pe plan internaţional. Pe cât de necesară, după cum avea să o dovedească interesul stârnit printre criminalişti, mai ales printre cei cu aplicaţie către domeniul teoretic, pe atât de dificilă de alcătuit prin imensul efort de cercetare impus autorului, bibliografia „selectivă” propusă de prof.univ.dr. Lazăr Cârjan era, de fapt, o micro-enciclopedie, căreia nu-i lipsea decât suportul imaginii pentru a-şi confirma pe deplin acest statut. Epuizarea grabnică a ediţiei, pe de o parte, şi nevoia de a ţine pasul cu factorul noutate, pe de altă parte, ce caracterizează universul informaţional al unei ştiinţe atât de dinamice cum este criminalistica, l-au determinat pe autor să procedeze la o revizuire şi completare a lucrării sale, ediţia de faţă (cu peste 900 de titluri noi!) având darul să satisfacă setea de cunoştinţe a confraţilor cărora li se pune acum la dispoziţie un instrument de lucru perfecţionat şi „adus la zi” mai ales în ceea ce priveşte publicaţiile ştiinţifice în domeniu apărute în lume în ultimii doi ani. Des consultată (dar foarte rar citată ca atare), „Criminalistică şi ştiinţe de contact – Bibliografie” se oferă aşadar publicului românesc (ar fi de avut în vedere şi o versiune în engleză, pentru cercetătorii străini!), nu numai cu un conţinut mai amplu, ci şi într-o ţinută grafică mai frumoasă şi mai funcţională ce-i sporeşte atractivitatea şi, deopotrivă, facilitatea consultării. E aici şi meritul incontestabil al Editurii Ministerului Administraţiei şi Internelor, care a rezervat în planul său de publicaţii locul cuvenit unei asemenea lucrări, ce nu face cu siguranţă parte din categoria titlurilor comerciale. Subliniind acest fapt, nu trebuie uitat că această ediţie are caracterul uneia definitive sui generis, lucrarea de sine rămânând una deschisă înnoirilor şi completărilor viitoare. Nici nu s-ar putea altfel, câtă vreme o bibliografie destinată conexiunilor dintre criminalistică şi celelalte ştiinţe este menită să urmeze cursul acumulărilor succesive, mai ales în condiţiile permanentei accelerări a procesului, de ansamblu, al cunoaşterii. Acest demers firesc se va realiza însă, de acum încolo, prin fascicule periodice care vor cuprinde, cu precădere, dar nu exclusiv, lucrările nou apărute. Nu exclusiv, pentru că autorul, în ciuda dificultăţilor legate de identificarea fizică a apariţiilor mai vechi – fondul de carte criminalistică veche din marile biblioteci româneşti fiind extrem de limitat – nu va renunţa la încercarea de a întregi permanent portofoliul „istoric” al bibliografiei sale. Cu aceasta, fără a mai insista asupra îmbunătăţirilor aduse în ediţia de faţă din „Criminalistică şi ştiinţe de contact – Bibliografie”, inclusiv în ceea ce priveşte unele corecţii, operate cu onestitate în spiritul cuvenitului respect pentru rigoarea ştiinţifică, mai subliniem efortul excepţional în realizarea unei cărţi, care, prin felul cum se prezintă, dovedeşte că a meritat să fie făcut, atât de autor, cât şi de editură. Desigur, în beneficiul tuturor celor care, consultând-o, vor avea posibilitatea să acceadă, mai direct şi mai simplu, la o sursă sau alta de informaţie criminalistică românească sau străină. Prof. Vasile Lăpăduşi Secretar General al Asociaţiei Criminaliştilor din România, Redactor-şef al Revistei Române de Criminalistică

PARTEA I
Bibliografie în ordinea alfabetică a autorilor

A
1.

ABRAHAM, Pavel. Poliţia, comunitatea şi tranziţia. Editura Naţional, Bucureşti, 1996, 270 p. 1 ABRAHAM, Pavel. Legislaţie în asistenţă socială – Reglementări internaţionale. Editura Naţional, Bucureşti, 1999, 479 p. ABRAHAM, Pavel; CRĂCIUN, Adriana. Legislaţie în asistenţă socială. 2 vol. Editura Naţional, Bucureşti, 2000, vol.I, 496 p.; vol. II, 862 p. ABRAHAM, Pavel. Legislaţie în asistenţă socială – Note de curs. Editura Naţional, Bucureşti, 2000, 246 p. ABRAHAM, Pavel; HURDUBAIE, Ioan. Convenţii europene în materie penală. Editura Naţional, Bucureşti, 2001, 300 p. ABRAHAM, Pavel; NICOLĂESCU, Victor; IAŞNIC, Bogdan. Introducere în probaţiune. Editura Naţional, Bucureşti, 2001. ABRAHAM, Pavel. ADDENDA la lucrarea Administrarea justiţiei în comunitate – Standarde şi reglementări internaţionale / Autor Graham W. Giles. Bucureşti, Editura Expert, 2001, p. 315-336. ABRAHAM, Pavel; DERŞIDAN, Emil. Codul penal al României – comentat şi adnotat. Editura Naţional, Bucureşti, 2002, 695 p. ABRAHAM, Pavel; FĂRŢALĂ, Valeriu. Legislaţie în asistenţă socială – Note de curs. Editura pentru Ştiinţe Naţionale, Bucureşti, 2002, 262 p. ABRAHAM, Pavel; NICOLĂESCU, Victor; IAŞNIC, Bogdan. Poliţia comunitară. Editura Expert, Bucureşti, 2002, 405 p. Bibliografie la p. 369-405. ABRAHAM, Pavel; CRĂCIUN, Adriana; RIZON, Lucica. Legislaţie în asistenţă socială. 2 vol. Editura Naţional, Bucureşti, 2003, vol. I, 939 p.; vol. II, 981 p.

12.

2.

ABRAHAM, Pavel; IONEA, Dumitru. Poţi să fii detectiv particular. Editura Detectiv, Bucureşti, 2004, 282 p. Bibliografie la p. 278-279. ABRAHAMS, Peter; DILLNER, Luisa; SNOW, Tom. Corpul omenesc. O fascinantă incursiune în tainele alcătuirii şi funcţionării corpului omenesc. Traducere din limba engleză de Adriana Bădescu. Editura Colosseum, 2000, 1995, 16 p. ABRIC, Jean-Claud. Psihologia comunicării. Teorii şi metode. Traducere din limba franceză de Luminiţa şi Florin Botoşineanu. Editura Polirom, Iaşi, 2002, 205 p. ACHIŢEI, Gheorghe; AGARICI, Paul; DIMITRIU, Mihai; IAROVICI, Eugen; NUSS, Fred; ORĂDAN, Adrian. Coordonator: IAROVICI, Eugen. Audiovizual şi diaporama. Colecţia Foto-Film. Editura Tehnică, Bucureşti, 1983, 163 p. ADAM, T. Afacerea Dreyfus. Istoricul documentat al unui proces celebru, de T. Adam. [Partea I, fasc. 2 1-13; II, fasc. 1430], Bucureşti [Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu], 1898, 478 p. ADAMCIUC, I.; GOTCĂ, I.; SIMONA, S.; JUVERDEANU, M. Comportamentul infracţional la copii şi adolescenţi, în Buletin de psihiatrie integrativă, an XI, vol. X, nr. 1 (24), 2005, Iaşi, p. 187-197. ADLER, Freda. Notions not obsessed with crime. Rothman, Litteton, California, 1983. ADLER, Freda; MUELLER Gerharg O.W and Laufer; WILLIAM, S. Criminology. 1995. AFLOROAIEI, Ştefan. Lumea ca reprezentare a celuilalt. Institutul European, Iaşi, 1994, 228 [-232] p. AIONIŢOAIE, Constantin; BADEA, Ion; CORA, Ioan; CREŢU, Ovidiu. Curs de criminalistică. Metodică. Colaborator

13.

3.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

9.

18.

19.

10.

20.

11.

21.

1

Pagină, pagini.

2

Fasciculă.

Eugeniu Gacea. Ministerul de Interne, Şcoala militară de ofiţeri activi, Catedra de criminalistică, Bucureşti, 1971, 264 p.
22.

28.

AIONIŢOAIE, Constantin. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul infracţiunilor de tâlhărie, în Tratat practic de criminalistică, vol. I, Ministerul de Interne, 1976, p. 446-448. AIONIŢOAIE, Constantin; ASANACHE, Gheorghe. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul unor infracţiuni contra sănătăţii publice, în Tratat practic de criminalistic, vol. I, Ministerul de Interne, 1976, p. 468469. AIONIŢOAIE, Constantin; SANDU, IonEugen. Folosirea fotografiei judiciare operative în reconstituire, în 20 de ani de expertiză criminalistică, Ministerul Justiţiei, Bucureşti, 1979, p. 185-188. AIONIŢOAIE, Constantin; CORA, Ioan; SANDU, Ion-Eugen; BERCHEŞAN, Vasile; BOŢOC, Ioan; MARCU, Ilie. Curs de tactică criminalistică. 2 vol. Ministerul de Interne, Şcoala militară de ofiţeri activi. Bucureşti, 1983, (litografiat), vol. I, 134 p.; vol.II, 140 p. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile; BOŢOC, Ioan; PLETEA, Constantin; MARCU, Ilie. Curs de criminalistică. Anexă. Ministerul de Interne. Bucureşti, 1985, (litografiat), 307 p. AIONIŢOAIE, Constantin; STĂNICĂ, Tudor; VASILE, Gheorghe, (coordonatori). Autori: AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile; BOŢOC, Ioan; BUTOI, Tudorel; COCA, Nicolae; FLOREA, Gheorghe; MANDACHE, Ion; MARCU, Ilie; OLARU, Alexandru; PĂLĂNCEANU, Eugen; PLETEA, Constantin; SANDU, Ion-Eugen; SCARLET, Gheorghe; SIMA, Ion; STANCU, Emilian; TUDOR, Stănică; VASILE, Gheorghe. Tactica criminalistică. Ministerul de Interne, Serviciul Editorial şi Cinematografic, 1989, 290 p. Bibliografie la p. 289-290. 10
29.

23.

AIONIŢOAIE, Constantin; SANDU, IonEugen (coordonatori). Autori: AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile; BUTOI. Tudorel; MARCU, Ilie; PĂLĂNCEANU, Eugen; PLETEA, Constantin; SANDU, Ion-Eugen; STANCU, Emilian. Tratat de tactică criminalistică. Ediţia a II-a, revăzută şi completată. Editura Carpaţi, Craiova, 1992, 328 p. Bibliografie la p. 326-328. AIONIŢOAIE, Constantin; SANDU, IonEugen. Tactica criminalistică - rolul ei în prevenirea şi combaterea infracţiunilor, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a II-a revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 9-16. AIONIŢOAIE, Constantin; STANCU, Emilian. Planificarea urmăririi penale, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a IIa revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 17-25. AIONIŢOAIE, Constantin; MARCU, Ilie. Executarea măsurilor preventive, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a IIa revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 76-89. AIONIŢOAIE, Constantin; BUTOI. Tudorel. Ascultarea învinuitului sau inculpatului, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a II-a revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 90-120. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile. Ascultarea părţii vătămate, părţii civile şi părţii responsabile civilmente, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a IIa revăzută şi completată, Editura Carpaţi, 1992, p. 150-165. AIONIŢOAIE, Constantin; BUTOI, Tudorel. Confruntarea, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a II-a revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 166-177. AIONIŢOAIE, Constantin; STANCU, Emilian. Prezentarea pentru recunoaştere, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a II-a revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 178-193.

24.

30.

25.

31.

32.

26.

33.

27.

34.

35.

36.

AIONIŢOAIE, Constantin; PĂLĂNCEANU, Eugen. Ridicarea de obiecte şi înscrisuri, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a II-a revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 194-205. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile; BOTOC, Ioan. Percheziţia, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a IIa revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 206-237. AIONIŢOAIE, Constantin; PLETEA, Constantin. Constatarea tehnico-ştiinţifică şi expertiza, în Tratat de tactică criminalistică, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 238-254. AIONIŢOAIE, Constantin; STANCU, Emilian. Reconstituirea, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a II-a revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 255-277. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile; MARCU, Ilie. Luarea măsurilor asiguratorii, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a II-a revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 278-291. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile; SANDU, Ion-Eugen. Constatarea infracţiunii flagrante, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a II-a revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 292-303. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile (coordonatori). Autori: AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile; DUMITRAŞCU, Ion N.; PLETEA, Constantin; SANDU, Ion-Eugen. Tratat de metodică criminalistică, vol. I. Editura Carpaţi, Craiova, 1994, 376 p. Bibliografie la p. 365-367. Tablă de materii şi în limbile engleză, franceză şi germană. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile. Metodica criminalistică şi rolul ei în prevenirea infracţiunilor, în Tratat de metodică criminalistică, vol. I, Editura Carpaţi, Craiova, 1994, p. 11-20. 11

44.

AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile. Cercetarea infracţiunilor de furt şi tâlhărie, în Tratat de metodică criminalistică, vol. I, Editura Carpaţi, Craiova, 1994, p. 164-218. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile. Metodica cercetării delapidării, în Tratat de metodică criminalistică, vol. I, Editura Carpaţi, Craiova, 1994, p. 219-254. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile. Particularităţile cercetării înşelăciunii, în Tratat de metodică criminalistică, vol. I, Editura Carpaţi, Craiova, 1994, p. 255-283. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile; SANDU, Ion-Eugen. Cercetarea infracţiunii de trecere frauduloasă a frontierei, în Tratat de metodică criminalistică, Editura Carpaţi, Craiova, 1994, p. 348-364. ALĂMOREANU, Sorin, Elemente de criminalistică. Cluj-Napoca, Editura Alma-Mater, 2000, 224 p. Bibliografie la p. 221-224. ALĂMOREANU, Sorin. Criminalistica. Note de curs. Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2000, 204 p. Bibliografie la p. 199-202 (Fundaţia Universitatea „BogdanVodă”. Universitatea „Bogdan-Vodă”). ALĂMOREANU, Sorin. Elemente de criminalistică, Editura Alma-Mater, ClujNapoca, 2002, 240 p. ALĂMOREANU, Sorin. Clasic şi modern în examinarea documentelor suspecte. Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2003. ALĂMOREANU, Sorin, Dr., Universitatea Babeş-Bolyai; SZOSTAK, Maciej, Dr. hab. Criminalistica: paradox sau paradigmă?, în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică, Editura Alma Mater, ClujNapoca, 2003, p. 122 – 125. ALĂMOREANU, Sorin; ZAMFIRESCU SPIREA, Neculai. Introducere în interpretarea fenomenologică a urmelor. Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2003, 171 p. Bibliografie la p. 171.

37.

45.

46.

38.

47.

39.

40.

48.

49.

41.

50.

42.

51.

52.

43.

53.

54.

ALBINARU, Adina; BATANEANC, Lucian; BOBAR, Eugen. Modalităţi de fals în paşapoarte străine, în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică, Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2003, p. 48 – 62. ALBISHAUSEN, Wilfried, Aktenaufbau und - führung in umfangreicheren Ermittlungsverfahren (Întocmirea şi circuitul documentelor în procedurile de anchetă amplă), în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Ştiinţe criminalistice. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică, ediţie revăzută şi adăugită. Coordonator Rolf Rainer Jaeger, vol. II, Editura Schmidt Römhild, Lübeck, Berlin, Essen, 2002, 28 p. ALBU-VASLUI, Constantin, Regulamentul Monopolului de stat al stupefiantelor. Legea pentru combaterea abuzului de stupefiante… Regulament pentru autorizarea vânzării produselor cosmetice şi parfumuri „Timbrul cosmetic“. Das Reglement des Staats-monopols. Cu adnotări şi comentarii. Culegere de Constantin Albu-Vaslui. Traducere din limba germană de Albert Weiss, Bucureşti, 1933, 84 p. ALECU, Gheorghe; DRĂGAN, Jenică; TIPIŞCĂ, Mariana. Dreptul drogurilor – elemente introductive. Editura Dobrogea, 2003. ALECU, Gheorghe, Lector univ. drd. Universitatea Constanţa. Constatarea şi probarea stării de intoxicare alcoolică voluntară în Criminalistica, anul V, nr. 5, septembrie 2003, p. 34-36. ALECU, Gheorghe, Lector univ. drd. Universitatea Constanţa, Universitatea „Spiru Haret“. Investigarea modurilor de operare a traficanţilor de droguri. Particularităţi ale cercetării la faţa locului, în Investigarea criminalistică a locului faptei, Bucureşti, 2004, p. 211-222. ALECU, Gheorghe, Lector universitar dr. Criminalistica. Curs universitar. Editura Ovidius, University Pres, Constanţa, 2004, 934 p. Bibliografie la p. 907-934. 12

61.

ALECU, Gheorghe, Facultatea de Drept Constanţa, Universitatea „Spiru Haret”. Particularităţi tactice şi administrarea probelor în cazul cercetării infracţiunii de contrabandă, în Criminalistica, anul VI, nr. 6, noiembrie 2004, p. 41-44. ALECU, Gheorghe, Lector univ. dr., Facultatea de Drept Constanţa, Universitatea „Spiru Haret”. Aprecierea valorii probante a concluziilor rezultate din constatările tehnico-ştiinţifice, medico-legale şi din expertize, în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”, Editura Luceafărul, Bucureşti, 2005, p. 198-203. ALECU, Gheorghe, Lector univ. dr., Facultatea de Drept Constanţa, Universitatea „Spiru Haret”. Cercetarea urmelor accidentelor de navigaţie feroviare şi aeriene, în Criminalistica, anul VII, nr. 1, ianuarie 2005, p. 28-30. ALECU, Gheorghe, Lect. univ. dr. Facultatea de Drept Constanţa,. Universitatea „Spiru Haret”. Unele consideraţii referitoare la psihologia victimei unei infracţiuni şi factorii ce influenţează formarea declaraţiei acesteia, în Criminalistica, anul VII, nr. 2, martie 2005, p. 28-30. ALECU, Gheorghe, Lect. univ. dr., Universitatea „Spiru Haret” – Facultatea de Drept Constanţa. Particularităţi ale investigaţiei penale şi criminalistice a unor infracţiuni din domeniul informatic, în Criminalistica, anul VII, nr. 3, mai 2005, p. 16-18. ALECU, Gheorghe, Lector univ. dr., Facultatea de Drept Constanţa, Universitatea „Spiru Haret”. Particularităţi ale investigaţiei penale şi criminalistice a unor infracţiuni din domeniul informatic (II), în Criminalistica, anul VII, nr. 4, iulie 2005, p. 5-8. ALECU, Gheorghe, Lector universitar, doctor, Universitatea „Spiru Haret”, Facultatea de Drept Constanţa. Noi metode şi tehnici de investigare a accidentelor de navigaţie maritimă, în

55.

62.

63.

56.

64.

57.

65.

58.

66.

59.

67.

60.

Metode şi tehnici de identificare criminalistică, Bucureşti, 2006, p. 414419.
68.

79.

ALMANDOS, Luis, Reyna. Union Internationale D’Identification, în R.I.C., no.10, 3e année, 1931, p. 728-737. ALMOG, Joseph; SPRINGER, Eliot. Proceedings of the International Symposium on Fingerprint Detection and Identification, June 26-30, 1995, Neurim, Israel. Edited by Dr. Joseph Almog [,] Director, Division of Identification and Forensic Science (D.I.F.S.) Israel nationalPolice; Eliot Springer [,] Head Fingerprint Development Laboratory, Division of Identification and Forensic Science (D.I.F.S.) Israel National Police. Jerusalim, Israel, 1996, 438 p. ALONSO, Iulio Nieto. Profesor de Criminalistică, Especialista en Balistica Forense, Documentoscopia y Lofoscopia. Apuntes de Criminalistica. Secunda Edician, Madrid, 2002, 195 p. Bibliografia consultada p. 195. ALTAVILLA, Enrico. Il riconoscimento del colpevole nel nuovo codice di procedura penale. Note di psicologia giudiziaria, în e R.I.C., no.2, 4 année, 1932, p. 86-107. ALTAVILLA, Enrico. Il riconoscimento e la ricognizione delle persone e delle case. Roma, Foro Italiano, [1935]. ALTAVILLA, Enrico. Psicologia giudiziaria. Vol. I şi II. Unione Tipografico, Editrice Torinese. Torino, 1955. ARTIŞEVSKII, G. V. Elaborarea şi verificarea versiunilor de anchetă. Literatura juridică, Moscova, 1978. Almanahul Revistei Jandarmeriei. Redactori Gheorghe Boblea şi Oana Cioboată; apariţie anuală începând cu 1998. Editura Fundaţiei Revista Jandarmeriei, 240 p. ÁMBELAIN, Robert. Traité d’Astrologie Ésotérique. Éditions Adyar, Paris, 1937, 272 p. AMBLER, Eric. Epitaf pentru un spion. Traducere din limba engleză de Paul B. Marian. Editura Univers, Bucureşti, 1970, 224 p. (Enigma). Titlul original în limba engleză: Epitaph for a spye.

ALECU, Gheorghe, Dr.; BARBĂNEAGRĂ, Alexei, dr. Reglementarea penală şi investigarea criminalistică a infracţiunilor din domeniul informatic. Pinguin Book, Bucureşti, 2006, 271 p. Bibliografie la p. 263-271. ALEXANDRESCU, Lucian Ionuţ, Jurist. Criminalistica – o profesie de înaltă utilitate socială, în Criminalistica, anul VII, nr. 6, noiembrie 2005, p. 1-3. ALEXANDRESCU, Vladimir. Amprenta olfactivă – o metodă ştiinţifică? în Criminalistica, anul I, nr. 1, martie 1999, p. 31-32. ALEXANDRIAN. Istoria filozofiei oculte. Traducere din limba franceză de Claudia Dumitru. Editura Humanitas, Bucureşti, 1994, 444 p. ALEXIU, [Nicolae I.], Judecător la Tribunalul Romanaţi. Manualul ofiţerului de poliţie judiciară. Craiova, 1893, 62 p. Alcool et Drogue. Programmes d’assitance aux travailleurs. Genève, Bureau international du Travail, [1989], VII + 220 p. (Bureau Internationale du Travail Genève). ALMANDOS, Reyna. Dactiloscopia argentina. La Plata, 1901. ALMANDOS, Luis, Reyna. Dactiloscopia Argentina. La Plata Joaquim Sese, 1909. ALMANDOS, Luis, Reyna. Origen e influencia juridico-social del sistema dactiloscopico argentino. La Plata, Impresiones oficiales, 1912. ALMANDOS, Reyna. Documentation del Museo Vucetich. La Plata, 1928. ALMANDOS, Reyna. Las lineas blancas dactiloscopicas, în R.I.C., 1 no.9, 2e année, 1930, p. 652-661.

80.

69.

70.

81.

71.

82.

72.

73.

83.

84.

74. 75. 76.

85.

86.

77. 78.

87.

88.

1

Revue Internationale de Criminalistique 13

89.

AMBLER, Eric. Lumina zilei [roman]. Traducere din limba engleză de Ecaterina Bucur. Bucureşti, Editura Vivaldi, 1993, 248 p. AMELINE, Léon. Ce qu’il faut connaître de la police et de ses mystères, par Léon Ameline. Paris, Boivin, [1926], 160 p. AMMONIUS; STEPHANUS. Comentarii la tratatul Despre Interpretare al lui Aristotel [,] însoţite de textul comentat. Traducere, cuvânt înainte, note şi comentariu de Constantin Noica. Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1971, 213 [-216] p. (Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice. Centrul de Logistică). (Scriitori greci şi latini XII). AMZA, Tudor, Dr. Ţiganii, necunoscuţii de lângă noi. Editura Atlas-Lex, Bucureşti, 1996, 495 p. AMZA, Tudor, Conf. univ. dr. Conotaţii criminogene şi noi riscuri pentru ordinea publică. Fenomenul satanist. Copiii străzii şi piaţa sexului. Criminalitatea economico-financiară a „gulerelor albe“. Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997, 264 p. AMZA, Tudor, Conf. univ. dr. Criminologie teoretică. Teorii reprezentative şi politică criminologică. Editura Lumina Lex, 2000, 816 p. (Universitatea „Nicolae Titulescu“ Bucureşti, Facultatea de Drept), Bibliografie la sfârşitul fiecărei secţiuni. AMZA, Tudor. Criminologie. Tratat de teorie şi politică criminologică. Bucureşti, Lumina Lex, 2002, 1085 p. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol. Glosar criminologic, p. 1028-1068. AMZA, Tudor; AMZA, Cosmin-Petronel. Criminalitatea informatică. Bucureşti, Lumina Lex, 2003, 520 p. Glosar p. 493508. AMZA, Tudor, Conf, univ. dr.; AMZA, Cosmin - Petronel, Drd. Crima cibernetică: înţelegere, prezentare şi definiţie, în Investigarea criminalistică a locului faptei, Bucureşti, 2004, p. 231233. 14

98.

ANDER, Z.; Bilgan, I.; MOLNAR, V. Medicină legală. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1966, 232 p. cu 1 fig. + erată (Ministerul Învăţământului). ANDREESCU, Anghel; GEGEA, Nicolae; NEDELCU, Gheorghe; PRUNĂ Ştefan. Noţiuni ale managementului din Ministerul de Interne. Coordonator Vasile-Gabriel Niţă. Editura Ministerului de Interne, 1998, 296 p. Dan, Maior. Terorismul, analiză psihosociologică. Editura Timpolis, 1999, 120 p.

90.

99.

91.

100. ANDREESCU, Anghel, Gl. bg.; NIŢĂ,

101. ANDREESCU, Anghel, Gl. bg.; PRUNĂ,

Ştefan, Cpt. Psihopedagogie militară. Editura Timpolis, 1999, 340 p.
102. ANDREESCU,

92.

Anghel, Gl. bg.; GRIGOROIU, Valentin, Lt. col. Securitatea României şi condiţiile contemporane. Editura Artprint, 2000, 200 p.

93.

103. ANDREESCU,

94.

Anghel; LIŢĂ, Ştefan (coordonatori). Managementul stresului profesional. Ghid pentru personalul din domeniul ordinii şi siguranţei publice (Ministerul Administraţiei şi Internelor. Centrul de Psihosociologie.) Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, 2005, 272 p. Anghel: LIŢĂ, Ştefan (Coordonatori). Autori: ALBU, Cristina; ANDROSIAC, Eugen; BOZAI, Violeta; GRIGOROIU, Marian; MIHALCEA, Andreea; MILCU, Marius; MUREŞAN, Genoveva; LIŢĂ, Ştefan; TAT, Cristina; TURC, Darius; TURC, Mirela; RUSAN, Adrian. Managementul stresului profesional. Ediţia a II-a. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, Bucureşti, 2006, 387 p. Bibliografie după fiecare capitol.

104. ANDREESCU,

95.

96.

105. ANDREESCU,

97.

Ion; BUCUR, Cecilia. Valoarea expertizei medico-legale a firului de păr în identificarea autorului unei infracţiuni, în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică, Ministerul de Interne, 1979, p. 99-100.

1

Figură, figuri

106. ANDREESCU,

M. Mihail. Istoricul Mănăstirii Trivale de la fondare până la 1800. Domeniul funciar şi fondul de documente. Tipografia „Curtea Veche” S.R.L., Bucureşti, 2001, 343 [344] p. de contur în criminalistică, în Revista Română de Drept, nr. 2/1974, p. 80-84.

114. ANDREI, Petre. Prelegeri de istorie a

filosofiei: De la Kant la Schopenhauer. Cuvânt înainte de Ştefan Afloarei, Polirom, Iaşi, 1997, 224 p. (Collegium: Filosofie).
115. ANDREI,

107. ANDREI, I. Contribuţii la studiul urmelor

Petre. Sociologie generală. Ediţia a IV-a, Polirom, Iaşi, 1997, 392 p. (Sociologie: Ştiinţe politice, Collegium). Organizarea poliţienească şi statutul funcţionarilor civili. Compilaţie după textul italian al legilor şi regulamentelor de reorganizare din anii 1907-1908 şi 1909. Tipografia „Universala“ Iancu Ionescu, str. Covaci nr. 14, Bucureşti, 1912, 75 p. (legislaţie italiană).

108. ANDREI,

I.; SĂRĂROIU, I. Triumful adevărului. Editura Cordial Lex, ClujNapoca, 1997.

116. ANDRIESCU, V. (inspector de poliţie).

109. ANDREI, Petre. Opere sociologice [vol.] 1.

Sociologia cunoaşterii şi a valorii. Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note de dr. Mircea Mâciu. Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1973, 467 p.
110. ANDREI, Petre. Opere sociologice [vol.]

117. ANDRONESCU,

2. Sociologia politicii şi a culturii. Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note de dr. Mircea Mâciu. Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1975, 405 p. cu facs. 1+ 1 f. 2 portret.
111. ANDREI, Petre. Opere sociologice [vol.]

Şerban. Cadmos. Scurtă istorie a scrisului. Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1966, 360 p. cercetări în identificarea persoanelor după voce. Ministerul de Interne, Serviciul Cultural, Presă şi Editorial, 1971.

118. ANGHELESCU, Ion. Rezultatele primelor

3. Sociologie generală. Ediţia a III-a, îngrijită şi notă introductivă de dr. Mircea Mâciu, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti,1978, 460 p. cu portret şi facs. Titlu şi în limbile engleză şi rusă. Rezumat în limba engleză. Tablă de materii şi în limba engleză. Bibliografie la p. 445-451.
112. ANDREI, Petre. Opere sociologice [vol.]

119. ANGHELESCU, Ion. Cercetarea la faţa

locului în cazul catastrofei feroviare din Staţia C.F.R. Bucerdea. Ministerul de Interne, Serviciul Cultural, Presă şi Editorial, 1972.
120. ANGHELESCU,

4. Istoria filozofiei. Epoca kantiană; Etică generală. Sociologie specială. Ediţie îngrijită, cuvânt introductiv, note şi comentarii de dr. Mircea Mâciu. Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1983, 368 p. Titlu şi în limba engleză.
113. ANDREI, Petre. Filosofia valorii. Prefaţă

Ion; BARCIUC, Alexandru. Filmul judiciar. Ministerul de Interne, Serviciul Cultural, Presă şi Editorial, 1973, 174 p.

121. ANGHELESCU,

de Nicolae Râmbu. Ediţia a III-a, Polirom, Iaşi, 1997, 240 p. (Collegium: Filosofie).
1 2

Ion. Expertiza fonobalistică judiciară. Ministerul de Interne, Serviciul Cultural, Presă şi Editorial, 1975, 143 p. Bibliografie la p. 127-128. Rezumate în limbile franceză, engleză, germană şi rusă. de identificare criminalistică în România, în Şcoala românească de criminalistică, Ministerul de Interne, 1975, p. 39-45 (uz intern).

122. ANGHELESCU, Ion. Evoluţia cartotecilor

Facsimil, facsimile Filă, file 15

II. în Tratat practic de criminalistică. I. 13-19. Ministerul de Interne. în Tratat practic de criminalistică. Ministerul de Interne. p. 1976. lăsate de aparatul de filmat. 17-20. I. Expertiza de portret. vol. ANGHELESCU. Ministerul de Interne. Ion. vol. MANEA. Ion. vol. 69-83. p. Ion. 1979. Dan. p. listică a vocii şi vorbirii. p. ANGHELESCU. 1976. III. ANGHELESCU. I. Posibilitatea stabilirii disimulării adevărului în voce cu ajutorul aparatului P. Ion. sonore ale vocii şi vorbirii în limba română. KÖNIG. GEAMBAŞU. 1979. 59-62. 305-308. Metodă de expertiză fonocriminalistică a monedelor. Ministerul de Interne. în Tratat practic de criminalistică. ANGHELESCU. Ministerul de Interne. 127-135. p. în Tratat practic de criminalistică. Expertiza crimina- 140. vol. URUCU. 64-67. 131. 1976. Ion. Unele particularităţi Unele consideraţii cu privire la identificarea persoanei după semnătură. p. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. 1978. I. Examinarea microurmelor-formă. 130. II. Adrian. p. 465-466. III. 134. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Urme specifice catastrofelor aeriene. Ion. 377-382. Alexandru. vol. 16 141. Ion. 1979. 1976. 459-461. Alfred ale cercetării la faţa locului în cazul infracţiunilor contra siguranţei circulaţiei feroviare. Ion. vol.E. 357-367. Nicolae. 1978. Ministerul de Interne. Ion. în Tratat practic de criminalistică. p. II. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Ion. tehnico-ştiinţifice şi al expertizei în garantarea principiului prezumţiei de nevinovăţie. p. vol. Ministerul de Interne. ANGHELESCU. Ion. obiectul şi metodele de studiu ale criminalisticii. vol. 135. 139. Ion. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul catastrofelor maritime şi fluviale. p. Ion. 1976. ANGHELESCU. 1980. Ion. în Tratat practic de criminalistică. Ministerul de Interne. 382-384. Ministerul de Interne. vol. în Tratat practic de criminalistică. 136. p. Expertiza urmelor BUTA. p. ANGHELESCU. Ion. vol. Urme specifice accidentelor şi catastrofelor de cale ferată. Ministerul de Interne. p. 1980. 96-111. 142-144. p. I. Ion. 127. 133. p. 125. ANGHELESCU. 56-59. I.S. Ministerul de Interne. 1978. Filmul şi video- Ion. 124. Ion. 132. I. Ministerul de Interne. 394-405. ANGHELESCU. Examinarea bancnotelor. Ministerul de Interne. 138. 1976. Ilona. MOISE. p. Bucureşti. vol.123. NICHIFOR. în Tratat practic de criminalistică. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. COMAN. în Tratat practic de criminalistică. 1976. Ion. Jean. Legătura criminalisticii cu alte ştiinţe.. Ministerul de Interne. CONSTANTIN. Examinarea urmelor . R. 137. în Tratat practic de criminalistică. Ion. III. Definiţia. Urme specifice catastrofelor navale. în Tratat practic de criminalistică. 1980. 1978. ANGHELESCU. 1979. ANGHELESCU. ANGHELESCU. ANGHELESCU. 370-377. 1976. Ministerul de Interne. I. RADU. vol. Valeriu. ANGHELESCU. Urmele sonore create de obiecte. 128. 129. vol. fonograma judiciare la faţa locului. p. ANGHELESCU. Ministerul de Interne. ANGHELESCU. Ion. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. ANGHELESCU. ANGHELESCU. Ion. în Tratat practic de criminalistică. Rolul constatării 126. Ion.. în Tratat practic de criminalistică. PETRE. Ministerul de Interne. VOCHESCU. Constatarea stresului psihologic cu ajutorul sonagrafului şi al detectorului de stres psihologic în voce. 74-79. Lupu. vol. în Tratat practic de criminalistică. p. Unele rezultate obţinute pe plan mondial. Ministerul de Interne. ANGHELESCU.

fonograma de examinare. BUTA. Ministerul Justiţiei. Colonel. Viorel. p. DOBRILĂ. 145. instrucţie şi regulamente militare. (uz intern). MOLDOVAN. 151. Ministerul de Interne. (Société de Nations. Ion. Ion. Ion. Îndrumar practic de criminalistică pentru subofiţeri de miliţie. Alexandru. V. IONESCU. în Tratat practic de criminalistică. Ion. 144. ANGHELESCU. vol. Alexandru. V. SANDU. 146. Cartoteca vocii şi Jean. PATRICIU. ANGHELESCU. Agent de poliţie şi jandarm în termen. ANGHELESCU. 249-287. Ministerul de Interne. 1984. 259-264. Expertiza urmelor de hârtie. 1982. Norme de deontologie Olga. vol. Eugen. 1985. 158. Serviciul Editorial şi Cinematografic. 1980. 571 p. 308 p. p. Eugen Dumitrescu. Genève. ANGHELESCU. Diagramele de examinare. p. Examinarea urme- Cartoteca balistică judiciară. 181-193. Ion. ANGHELESCU. NICHIFOR. Colectivul de autori: Ion Anghelescu. Ilie (coordonatori). RADU. Bucureşti. 1985. p. 125-129. în Tratat practic de criminalistică. Ion. vol. 1985. Eugen. vol. VASILINIUC. Ion Petre. [Bucureşti]. III. V. Ministerul de Interne. GYORFI. 1985. 154. 152. VASILINIUC. 1982. ANGHELESCU. armării şi percuţiei. vol. BUTOI. p. Olga. DUMITRESCU. Constantin. 194-204. în Tratat practic de criminalistică. 194-210. 148. p. p.142. Ministerul de Interne. Ilie. Conceptul de cartotecă criminalistică. Tudorel. Dr. cu fig. Ion Sandu. vol. p. ANGHELESCU. III. Ion. Examinarea urmelor lăsate pe bandă magnetică. Mihaela. Ministerul de Interne. 157. Editura Militară. p. Ediţia a II-a. 468-485. ANGHELESCU. . Mihai. ANGHELESCU. ABC des Stupéfiants. Ilona. Dionisie Păcurar. TOMESCU. Ion. Ion Voinescu. Modernizarea conducerii activităţii cartotecilor şi colecţiilor criminalistice. 144-149. Sorin. în Tratat practic de criminalistică. Ion. lor sonore ale împuşcăturii. 147. în Tratat practic de criminalistică. 143. VASILINIUC. 146-152. Ion. Ilie. Inspectoratul General al Miliţiei. IV. V. 203-219. RADU. în 20 de ani de expertiză criminalistică. 5-14. ANTON. (uz intern). Cartoteca fonobalistică. Ilie Vasiliniuc. Alfred 150. în Tratat practic de criminalistică. Victor. Petre Cravă. Călăuza Jandarmului. în Tratat practic de criminalistică. în Tratat practic de criminalistică. ANGHELOIU. 17 Vasile. 1979. 156. ANSELMINO. 1982. ANGHELESCU. Filmul şi video- ILISIE. DOBRILĂ. 1980. ZORZOR. ANGHELESCU. vol. în Tratat practic de criminalistică. Marcel. vol.I. Institutul de Criminalistică. Comité central permanent de l’opium). 153-156. O. Ministerul de Interne. (uz intern). Securitatea şi protecţia informaţiei în sistemele electronice de calcul. Ministerul de Interne. V. p. IV. Ministerul de Interne. 1985. (uz intern). p. în Tratat practic de criminalistică. Ion. III. 153. 155. Ministerul de Interne. III. Ion. p. vol. Colonel. în Tratat practic de criminalistică. ANGHELESCU. 149. Mircea Constantinescu. ANGHELESCU. Ion. 1986. vol. Marcel. vorbirii. Examinarea urmelor suplimentare ale tragerii. IV. ANGHELESCU. Educaţie şi cunoştinţe profesionale. 1940. Ministerul de Interne. 1931. Ministerul de Interne. Gheorghe Gheorghe. vol. Identificarea cri- minalistică a hârtiei pe baza compoziţiei fibroase. Ministerul de Interne. Ministerul de Interne. Ion. Ilustrarea îndrumarului: Ion Petre. educaţia fizică şi fizica profesională. 48 p. şi erori ce pot apărea în expertiza criminalistică. 143-152. (uz intern). p. vol. în Tratat practic de criminalistică. 379 p. 1980. 1980.

PAPADOPOL. Tip. Ion. STĂNOIU. ARAMĂ. ANTONIU. Pericol în amonte. anul VI. Nicolae Volonciu. 1. Nicolae. Practica judiciară penală. Editura Academiei Române. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. DIANU. Tempus. 172.192 p. Pasagerul clandestin. 170. vol. A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI. Coordonator George Antoniu. Editura Academiei Române. vol. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. NEAGU. BULAI. Partea generală (art. 257 p. Editura Imprimeriei de Vest. 173. ANTONIU. M. Bucureşti. 162. 232 p. Şerban. George. Editura Academiei Române. Bucureşti. 169. Paradigme. Partea generală (art. vol. IV. PAPADOPOL. Vasile.159. George. 174. ANTON. 167. Vinovăţia penală. Marketing. III. 2001. 160. Bucureşti. 358-360. nr. 171. Bucureşti. în Criminalistica. „Moartea albă” – un flagel periculos. POPA. Concepte. 302 p. BULAI. Comisar-şef de poliţie. ANTONENCO. Rodica Mihaela. Vasile. Povestiri. I. ANTON. Partea specială (art. 339 p. DANEŞ. 96 p. FILIPAŞ. Tudor. George. Violatorii au fost recunoscuţi pe calculator. Editura Academiei Române. Marketingul resurselor umane. + 3 f. Bucureşti. Ştefan. ANTONIU. Editura Expert. 164. vol. pl. 52-154 Codul penal).a. Coordonatori: George Antoniu. 2003. 1 2 Ion. PAPADOPOL. Procedura penală (art. Cristiana. Ştiinţifică. STOICA. Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Iaşi. 163. ANTOHIE. planşe . Cristiana. în dreptul penal. Editura Militară. f. POPESCU. revăzută şi adăugită. ANTON. Dana. 30. Bucureşti. Cristiana. Editura Academiei Române. 18 George. DEMETRESCU. 1964. Editura Vasile. ARAMĂ. AVRIGEANU. Editura Bucureşti. Rodica Mihaela. Coordonatori: George Antoniu. 1992. 199 p. 208 p. Trei ani de prefectorat 12 iunie 1930 – 12 iunie 1933. BULAI. Raportul de cauzalitate George. Tradiţii de cercetare. 360 p. FILIŞANU. FILIPAŞ. Reforma legislaţiei penale. MITRACHE. 2001. Codul penal pe înţelesul tuturor. 175. Bucureşti. 187 – 193. Ion. 1990. Vasile. George. 2003. 197-199. MITRACHE. STROE. Coordonatori George Antoniu. p. 1995. 165. STĂNOIU. Singur împotriva lui Ceauşescu. Gheorghe. Constantin Bulai. FILIŞANU. 168. Constantin. Ion. George. „Oltenia“ Imperială 2 – Bucureşti. II. ANTONIU. Marin.C. STĂNOIU. STĂNOIU. Bucureşti. 155-363 Codul penal). 1-51 Codul penal). George. Editura Academiei Române. Constantin. ANTONIU. Expert criminalist. V[asile] [D]. Avram. Constantin Bulai. Universităţii din Oradea. septembrie 2004. Dan. Vasile D. 288 p. 1990. 2004. Practica judiciară penală. Constantin Bulai. ClujNapoca. 1993. ANTONIU. VOLONCIU. Constantin. 340 p. MITRACHE. Constantin. Baze ale cunoaşterii în marketing. Rodica Mihaela. 184 p. ANUARUL PREFECTUREI DE POLIŢIE 166. Coordonatori: George Antoniu. Tiberiu. 1-254 Codul de procedură penală). Editura Alma Mater. 440 p. Practica judiciară penală. 1995. Constantin. FILIPAŞ. Valeriu. 1991. Editura Labirint. ANTONIU. 5. 2 Fără an Planşă. ANTONIU. DOBRESCU. Avram. 1968. p. Avram. Cristina. Bibliografie la p. ARAMĂ. 272 p. Editura Calypso. 1988. 161. Bibliografie la p. Practica judiciară penală. V[asile] D. Constantin. 331 p. Emilian. FILIŞANU. Ediţia a V-a. PAPADOPOL. Oradea.

poliţie dr. Editura Meridiane. Traducere din limba franceză de Gheorghe Szekeley. 282 [-284] p. Manual de teorie pentru uzul Gardianului de închisoare. Ion. Bucureşti. H. ARION. Romanitatea românilor. Bucureşti. 2004. în Buletin de psihiatrie integrativă. Penale din cadrul I. 1998. Pe ce picior dansaţi? Misterul din fotografie. 208 p. Institutul de Istorie „N. Criminalistica şi Criminologia în acţiune. 189. ARAMĂ... Arta falsificatorilor. Şeful Direcţiei Cercetări Penale. George. Frank. 272 p. p. ARION. antiterorism. Nesfârşita zi de ieri. ARAMĂ. 338 p. 192. 181. 1986. George. Chestor de 1 196. 1997. Aurel. 185. Jănică. 1991. ARION. contraterorism. Urgenţe psihiatrice prespitaliceşti. Din însemnările unui procuror criminalist. p. Bucureşti.Iorga” Biblioteca istorică XXXV). ARĂDĂVOAICEI. ARSENESCU. 304 p. în Investigarea criminalistă a locului faptei. Trucaj. perspective. Rezumat şi tablă de materii în limba germană (Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice a Republicii Socialiste România. Editura Phobos Publishing House. Editura Antet. George. ARION ŢIGĂNAŞU . Dr. Editura Corint. 2005. Călin. ARĂDĂVOAICEI. R. 2005. Mareşalul şi soldatul. Asociaţia 178. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. Atac în bibliotecă. Bucureşti. ARAMĂ. ARGEŞANU. PAINA. 191. Gheorghe. 2001. 190. Dan. an XI.P. Editura EDITIS.a. 317 p. Teste psihologice de autoevaluare. George. 1983. Editura Academiei Republicii Socialiste România. Janică. 206 p. Enigmele anchetelor 182. Atlas de anatomie. 1 (24). Cunoaşterea de sine. ilustraţii . Ion. Ţigănuşu. 238 [240] p. 181 p. 2002. TRĂISTARU. 259-268. ARION ŢIGĂNAŞU. Culturală Sophia. Editura Eminescu. Chestor de 179. ARION.. Bucureşti. 82 p. 109-118. Adolf.. Bucureşti. f. Soldaţii ultimei şanse. 2004. Bucureşti. ARNAU. Editura Militară. 177. ARMBRUSTER. 2001. Bucureşti. (Civica). ARGEŞANU. Editura Eminescu. 49 p. falsificatorii artei. 1992.G. Iaşi. (seria Atlase Corint). Metodologia folosirii rezultatelor cercetării la faţa locului în cazul evenimentelor de navigaţie maritimă pentru realizarea probaţiunii judiciare. VAIDA. Ion. 1970. Istoria unei idei. judiciare. 310 p. Dumitru. 184. H. George. 191 p.. Istoric. Profesionistul. 180. Necuratul din Colga. Terorism. ARION. 267-276. 2. 206 [208] p. Gheorghe. ILIESCU. ROŞU. vol. G. 195. p. ARION. Ţinta în mişcare. 1985. Bucureşti. 183. Bucureşti. 1913. 1992. Bucureşti. 2002. Editura Antet. ARDELEAN. nr. POPESCU.R. Editura „Flacăra”. 215 p. Bucureşti. Editura Luceafărul. poliţie 1 dr. George.176. Şeful Direcţiei Cercetări 2 3 În text. Ştefan. ARION. ISTRATE. 186. Bibliografie la p. 187.. 193.. Ion. actualitate. Probele şi mijloacele de probă în contextul noilor reglementări ale Codului de procedură penală. LIŢĂ. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 19 Inspectoratul General al Poliţiei Române Ilustraţie. Ionel. 251-254. 194. Bucureşti. Dr. 112 p. Editura Lumina Lex. Ion. George. Editura Fundaţiei „Premiile Flacăra”.+105 ilustr. ARDELEAN. 205 p. Editura Flacăra. Nu trage Sahib. 1972. 3 St. Editura Albatros. Crimele din Barintown. Bucureşti. 188. X. Editura Eminescu. 2002.

1978. fig. Identificarea persoanelor după resturile osoase. PĂŞESCU. 209. în Tratat practic de criminalistică. I. p. 214. 1983. C. 210-214. Gheorghe. în Tratat practic de criminalistică. ASANACHE. 183-184. ASANACHE. în Tratat practic de criminalistică. 199. ASANACHE. MĂRCUŞ. p. Expertiza urmelor lăsate de dinţi pe corpul uman. Ministerul de Interne. I. II. p. Istoricul neurochirurgiei româneşti. p. Gheorghe. Cu un cuvânt înainte de prof. Gheorghe. + erată. Gheorghe. 372 p. ASANACHE. vol. 207. Atlas clinic de electroencefalografie. CONSTANTINESCU.. vol. p. în Tratat practic de criminalistică. 1978. vol. 1976. Identificarea de persoane prin utilizarea metodei supraproiecţiei. 68-75. şi portrete. p. 118-121. 23 p. Ministerul de Interne. Bucureşti. G[heorghe]. 1978. în Tratat practic de criminalistică. Urmele de natură piloasă. ASANACHE. doc. Bucureşti. ASANACHE. ASANACHE. 213. GOLU. Expertiza scrisului cursiv alterat din cauza unor stări patologice. Gheorghe. 201. DRAGOMIR. DĂNĂILĂ. 217-220. Expertiza urmelor de spermă. gice desprinse din cercetarea la faţa locului. vol. ASANACHE. Alexandru Vladimir. în Tratat practic de criminalistică. Urme ale altor ţesuturi moi. în Tratat practic de criminalistică. Mina. I. CIUREA. Gheorghe. DRAGOMIR. ASANACHE. Gheorghe. Ministerul de Interne. Mina. în 20 de ani de expertiză criminalistică. 216. Mina. Ignat. L. Ministerul de Interne. I. Urme formă lăsate de vegetaţie. Contribuţii la istoria medicinii legale şi a 20 Fundamentul ştiinţific al constituirii . Ministerul de Interne. Gheorghe. 244-245. Editura Medicală. Gheorghe. VASILINIUC. Gheorghe. 1981. ASANACHE. vol. dr. DRAGOMIR. în Tratat practic de criminalistică. dr. p. univ. 208. 214-216. I. p. în Tratat practic de criminalistică. M. [multigrafiate]. Urmele de salivă. DRAGOMIR. Constantin. în Tratat practic de criminalistică. Bucureşti. vol.. Mina. 212. 211. ASANACHE. 200. Expertiza urmelor lăsate de mâini pe corpul omenesc. p. 236-239. I. vol.197. Gheorghe. Ministerul de Interne. în Tratat practic de criminalistică. 265-280. L.. 348-356. Mircea. p. DRAGOMIR. p. Ministerul de Interne. Gheorghe. II. Rezumat în limba engleză. în Şcoala românească de criminalistică. Ministerul de Interne. ASANACHE. Gheorghe. 1975. 202. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. vol. vol. 1979. ROMAN. Urmele de natură osteologică. antropologiei judiciare din România. 1976. MĂRCUŞ. Academiei. Ministerul de Interne. II. Editura Bucureşti. Constantin. 210. Mina. Ioan Moraru. Ilie. 203-207. ASANACHE. 1976. Gheorghe. 205. Psihoneurologie. Ministerul de Interne. ASANACHE. ASANACHE. Bucureşti. p. Lucia.. Ministerul Justiţiei. Vol. II. 1976. p. vol. 1978. 1979. I. 1981. metoda supraproiecţiei. Aspecte etolo- 206. Expertiza prin 204. Ministerul de Interne. I-II. 207-209. 1986. ASANACHE. 1976. Ministerul de Interne. ASANACHE. dr. Ministerul de Interne. II. doc. 203. ARSENI. Apărută cu ocazia celui de-al XVI-lea Congres internaţional de istorie a ştiinţei. Gheorghe. p. Prof.. Urme biologice de natură vegetală. 2 Vol. 1976. vol. [2] + VIII + 40 p. (II). ARSENI. Bucureşti. 1978. 155-159. cu fig. (I) + I + 46 p. Gheorghe. 198. 239-241. 1976. p. 25-35. în Tratat practic de criminalistică. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Urmele de spermă. vol. 1976. Gheorghe. 508 p. Ministerul de Interne. 215. ARSENI.

anul VI. Bucureşti. ION. 1980. 2003. iulie 2004. în Criminalistica. în Criminalistica. 44. 1979. ASANACHE. ASANACHE. în Criminalistica. Gheorghe. nr. p. Aspecte din lor de îmbrăcăminte lăsate pe corpul uman. Mihăiţă. a cadavrului . în Tratat practic de criminalistică. septembrie 2003. ASANACHE. Ministerul de Interne. 6. 101-105. vol. Expertiza urmelor practica medico-biocriminalistică de cercetare la faţa locului. Dr. Dr. Gheorghe. 6. În absenţa modificărilor specifice se demonstrează totuşi particularitatea stării de fapt consideraţiuni medico-biocriminalistice. 228. 2003. p. p. ASANACHE. R. Gheorghe. 22-23. 22. în Criminalistica. 2004. Particularităţi ale dentiţei folosesc la identificarea omorului. noiembrie 2004. vol. p. 173-174. anul VI. septembrie 2004. anul VI.portretului vorbit. III. în Criminalistica. 217. p. Gheorghe. Ministerul de Interne. 4. Ministerul de Interne. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Gheorghe. 221. STROILĂ. ASANACHE. Rezultatul Gheorghe. 175-177. IV. nr. Valoarea practică demonstrată prin desen-schiţă ilustrând principalele trăsături morfofiziologice ale făptuitorului. ASANACHE. Dr. 29-30. 6. Gheorghe. Dr. Expertiza urmelor radiologice judiciare în serie relevă rezultate neaşteptate. Ministerul de Interne. nr. 231. p. 16. nr. p. ASANACHE. ASANACHE. p. în Criminalistica. mai 2004. martie 2004. anul V. 1980. anul VI. anul V. Dr. CRĂCIUN. p. 11-12. anul VI. 5. Bucureşti. 233. p. p. în Tratat practic de criminalistică. p. în Tratat practic de criminalistică. vol. Examinarea urme- comparativă de material cadaveric scheletat – osos. ASANACHE. CRĂCIUN. Examinarea urmelor lăsate de noduri pe corpul uman şi pe obiecte. 1. Gheorghe. 225. ASANACHE. Ministerul de Interne. Gheorghe. 227. Dr. 1980. Gheorghe. 226. p. Factori ce intervin în procesul reconstituirii trăsăturilor fizionomiei în portretul vorbit. Gheorghe. radiologice judiciare în serie avantajează decursul examinărilor balistice judiciare. Distrugerea practic totală prin calcinare. p. 110-113. Gheorghe. 1979. 3. Gheorghe. Dr. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. 31. 230. Investigaţiile – formă lăsate de vegetale. noiembrie 2003. 234. Examinarea 218. IV. nr. 21 eronată a naturii semnului de violenţă principal determină căutarea unui autor „fantomă”. ianuarie 2004. Alina. Gheorghe. 2. Neprelevarea lor de încălţăminte lăsate pe corpul uman. ASANACHE. Ministerul de Interne. în Tratat practic de criminalistică. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 140-149. în Criminalistica. 106-109. 219. p. 242-244. Bucureşti. ASANACHE. ASANACHE. 229. 220. III. Alina. ASANACHE. ASANACHE. 232. Ministerul de Interne. 1982. Gheorghe. 146-147. nr. Dr. 14-15. p. vol. Examinarea urme- reicipientelor găsite lângă cadavru a împiedicat stabilirea eventualelor surse a intoxicaţiei. nr. Dr. Dr. Investigaţiile biologice de natură vegetală. STROILĂ. Constantin. 222. p. Gheorghe. Examinarea anatomo-radiologică medico-criminalistică a materialului cadaveric evidenţiază detalii descriptive vizând indicii despre starea de sănătate a persoanei. examinării materialului osos cranian prin transluminare este corespondent cu cel al investigaţiei anatomo-radiologice medico-biocriminalistice. 12-17. în Criminalistica. Mircea. p. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Gheorghe. ASANACHE. nr. vol. ASANACHE. Gheorghe. anul VI. CONSTANTINESCU. Mihăiţă. 223. III. ASANACHE. în Realităţi şi perspective în criminalistică. în Tratat practic de criminalistică. 1982. Interpretarea 224. 29-30.

p. 2006. cu fig. 2001. 236. ianuarie 2005. în Criminalistica. Gheorghe. p. Dr. 241. anul VII. Modalităţi de identificare de persoane aplicând metoda portretului vorbit – documente de arhivă (sec. p. anul VII. ASANACHE. 144 p. Ploieşti. ASANACHE. ATHANASIU. în Criminalistica. septembrie 2005. doc. 240. 157-162. nr. Editura Elensis. 306-309. Dr. 373-381. Expertizare C.biocriminalistică complexă demonstrează o disimulare a omorului. Dr. 33. 5. Expertiza 251. ASANACHE. Bucureşti. FURNICĂ. nr. 1970. Elemente de psihologie medicală. anul VII. Dr. Gheorghe. 6. p. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. de determinare a agentului vulnerant – documente de arhivă din secolul XIX. 250. Bibliografie la p. ASANACHE. nu a comis un act suicidar. Dr. 16. Gheorghe. Braşov. nr. martie 2005. Dr. 223 p. p. Dr. Canibalismul. anul VIII. 22 litate. contribuţia probelor de natură predominant medico-biocriminalistică în stabilirea adevărului. Gheorghe. ASANACHE.. anul VII. 4. 238. 242. anul VII. 1983.. Andrei. 247. 382-384. în Criminalistica. V. 245. Disimularea 243. 256 [258] p. Editura Ştiinţifică. ale dentiţiei servesc la identificarea victimei omorului. 3. Criteriologie şi lege ferenda în unele instituţii penale. ASANDREI. Hans. Rolul şi Vasile. Dr. ASANACHE. p. Cercetări asupra dinamicii evenimentelor rutiere pietonautomobil. 1996. nr. mai 2005. Ortansa. 239. Aspectul particular al cicatricelor postoperatorii urgentează identificarea cadavrului. p. Dr. iulie 2005.nou-născutului nu a împiedicat stabilirea vinovăţiei pruncucigaşei. Dr. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. Universitatea Transilvania. 1. DAMIR. ATHANASIU. ASKENASY. 244. în Criminalistica. Dr. Gheorghe. Gheorghe. Andrei. Bucureşti. anul VIII. Bucureşti. Bucureşti. Particularităţi 246. Iaşi. ASANACHE. Institutul de Medicină Legală Iaşi. ASTĂRĂSTOAE. ASANACHE. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. în Criminalistica. în Criminalistica. ASANACHE. ASANACHE. cadru din activitatea Laboratorului de Antropologie judiciară din Institut. p. . 2006. Cristina. 2002. Editura Luceafărul. Amputaţia omorului prin accident mortal de tren. Mandibula Gheorghe. 23. 2. 248. 252. Genetică versus bioetică. Editura Luceafărul. Gheorghe.. Editura Medicală. 31-32. Dr. Bucureşti. Gheorghe. p. în Criminalistica. Prezentare a raportului de expertiză. de la sacrificiu la supravieţuire. Gheorghe. 251-256. nr. ASANACHE. noiembrie 2005. Dr. p. nr. Editura Polirom. p. 38. Bucureşti. Dana. 2005. iunie 2006. bio-criminalistică complexă pentru stabilirea identităţii cadavrului de identitate necunoscută. 156 p. Dr. nr. ASANACHE. 2005. 8. p. Dr. 235. STOICA. anul VIII. XIX) în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 237. Modalităţi facilitează identificarea victimei prin prezenţă restantă de proteză dentară. 2005. Traducere din limba engleză de Irina Nicolaescu. nr. în Criminalistica. în Criminalistica. Prof. 3. Gheorghe. aprilie 2006. 324 p. 13. Eleva. p. decedată virgină. în Criminalistica. Repere – postumă de gambă – motiv de suspiciune a identităţii stabilite. ASTĂRĂSTOAE. Gheorghe. 2. anul VII. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 249. p. nr. 19. 39. 4. 41-45. Scris şi persona- medico . august 2006.

Mircea Ifrim. ATKINSON. ATHANASIU.. 1996. Bucureşti. Introduction to Psychology. Suferinţă şi creaţie. Ediţia a II-a. Seria Medicina pentru toţi 38). 267. Grafologia criminologică. RADU. ATHANASIU. Constantin. dr. Organele interne. dr. Andrei. Secretar general al Societăţii Române de Grafologie. ATHANASIU. S. Editura Oscar Print. doc. 260. BEM. 1. Prof. doc. 205 p. (Universitatea Independentă Titu Maiorescu. 1983. Facultatea de Drept. doc. (12th edition). ATHANASIU. doc. anul V.. Prof. (Seria Interferenţe).C. D. Mircea Ifrim. R.000. Homo musicalis. 111 p. Preşedinte al Societăţii Române de Grafologie. Editura Medicală. I. Influenţa suferinţei şi a bolii asupra personalităţii şi operei marilor creatori de cultură. Coordonator: 259. dr.. Industriei Alimentare. Bucureşti. 265. Editura Pan-Publishing House. Expert criminalist. Andrei. Prof. ATHANASIU. Dr. Gheorghe Niculescu. Andrei. 254.E. Membrul superior. 1962. doc. Andrei. Direcţia Generală de Fond Funciar şi Cadastru). Mircea Ifrim. Tratat de grafologie. Orlando. cerbulescu. Curs de grafologie. Bibliografie la p. 1971. 2000. Andrei. 257. dr. Tiberiu Maroş. univ. Membru al Societăţii Franceze de Grafologie. Muzică şi medicină. Andrei. univ. 261. Atlas al Societăţii Române de Grafologie. Gheorghe Niculescu. Vol. 255. RADU. şi 1:5. Serviciul Tehnico-Ştiinţific). Preşedinte al Societăţii Române de Grafologie. 266. 34 p. Bucureşti. Române de Grafologie. Andrei. R. 1996. în forzaţ. Harcourt Brace & Co. RADU. 2003. Extremitatea cefalică. cu ilustr. 1998.. RADU. Bibliografie selectivă la p.00. 303 p.253. Bucureşti. 264. L. 469-494. 127 [-128] p. II. Andrei. Gheorghe Niculescu. 1998. Editura Tehnică.. Bareliuc. Silviculturii şi Apelor. Bucureşti. Membru al Asociaţiei Grafologice Italiene. 268. doc. Facultatea de Psihologie). 1988. dr. Analele Universităţii „Titu Maiorescu“. Despre autenticitate. Prof. ATKINSON. Marin Voiculescu. 212 p. Secretar general al Societăţii 23 de anatomie umană. dr. univ dr. Bucureşti. univ. Bibliografie la p. Autori: C. dr. Editura Minerva. ATHANASIU. Eseuri. Editura Humanitas. planurile topografice la scările: 1:2. Cerbulescu. Membru al Societăţii Internaţionale de Psihologie a Scrisului. Vol. Bucureşti. C. 494 p. Mircea Gh. revăzută şi adăugită.. Cunoaşterea personalităţii prin scris. ATHANASIU. Constantin. doc. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Conf. B. Portret vorbit. Prof. Caracterologie şi grafologie. Medicină şi muzică.J. Eseuri. ex-preşedinte conf. Prefaţă de dr. dr. Prefaţă şi cuvânt înainte şi în limbile engleză şi rusă. 256. 1996. Bucureşti. N. RADU. 2006. ianuarie 2003. Coordonator: conf. 128 p. Autori: prof. Andrei. univ. Atlas de semne convenţionale pentru 258. dr. în Criminalistica. ATHANASIU. Editura Paco. 184-186 p. E. docent. (Direcţia Generală a Miliţiei. Andrei.1997. Ilustr. Tratat de psihologie medicală. doc. 104 p. (Ştiinţa şi tehnica pentru toţi.. Constantin. Tabla de materii şi în limba engleză. 1:1. dr. 263. 142 [-144] p. nr. Tendinţa criminală în scris. Prof. Membrul inferior [de] Dr. Constantin. Bucureşti. prof. Prefaţă de Constantin BălăceanuStolnici. Modul de trăire autentică şi neautentică. ATHANASIU. Caracterologie şi grafologie. SMITH. ATHANASIU. Andrei. Editura Tehnică.000. cu fig. membru al Societăţii Române de Grafologie. Trunchiul. 107-113. Editura Tehnică. 93 [-96] p. (Ministerul Agriculturii. 262. Atlas de anatomie umană. Fla. Constantin. Prof. Tiberiu Maroş. Despre autenticitate. 143 p. 2003-2004. p. Expert criminalistic. Atlas. Ifrim. Bucureşti. ATHANASIU. 11-12. dr. 186 p. Bucureşti. Cerbulescu . dr. & NOLENHOEKSMA.

Coordonator: conf. 8. 5 année. dr.. Neves. Muzeul Limbii Române. BELKIN. 2002. no. Doctor în Medicină şi Medic al Districtului Ilfov. T. 4 f. 278. Ministerul de Interne al RDG). 1985. 274 p. Sistemul nervos şi organele de simţ. Manual. dr. univ. 1983 [Oradea]. AVRAMESCU. Profesor la Universitatea din Cluj / Regele Ferdinand I Sibiu.C. 1984.R. univ... 481-483. Ioan Pop de Popa].C. Bareliuc. 477-480. Iu. 24 . 276.. La photomicrographie métrique dans la Police Scientifique et dans la e Médecine Légale. + 187 p. Leipzig Otto Harrassowitz. Médecine légale et police criminelle. 273. univ. CORUHOV. 8. ROSSINSKAIA. postfaţă şi în limba engleză. prof. AVRAM. Bucureşti. Sub redacţia profesorului universitar R. 277. AUERBACH. 1933. Ortografie pentru toţi (30 de dificultăţi). Publikationsabteilung (Direcţia Publicaţiilor). 296 p. AZNAR. 5e année. Belkin. Editura Fundaţiei România de Mâine. ilustr. Chişinău. Antriche et Italie). 1942.P. 275.G.[postfaţă de prof. univ. no. Mioara. univ. 272. Editura Litera. Publicat sub logie şi logopedie. Ministerium des Innern der DDR (Manual pentru Criminalişti. (France. înaltul patronaj al / M. Redigeată de I. Bibliografie la p. p. Facultatea de Sociologie-Psihologie). ilustr. dr.N. Bucureşti. AVERIANOVA.S. de anatomie umană. N. dr. Bibliografie la p. Atlasul Lingvistic Român. de. Imprimerie nationale. Voiculescu. Prefaţă şi tabla de materii şi în limbile engleză şi rusă.V. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. III. Defecto- 270. AZNAR. I / Suplement / Termeni consideraţi obsceni / De / Emil PETROVICI /. Monica Delicia. Ediţia a 2-a. Auerbach. postfaţă de prof.. Anunţătorului Român). Gheorghe Niculescu. 990 p. dr. în R. V. Bucuresci (Impr. 10 pagini format A2. 274. 1860. 1987. (Universitatea Spiru Haret. J.A. prof. Bucureşti. în forzaţ. Sibiu. 293-296. Belgique. 2001. 1931. 1933. 286 p. S. Ediţia a II-a. p. E. în parte color. B. Vol. Iosif N. doc. 296 p. Lisboune.I. AZEVEDO. Editura Norma. Partea II (ALR II) / Vol. AUTORENKOLLEKTIV (COLECTIV): Handbuch fur Kriminalisten. Regelui Mihai I / De Muzeul Limbii Române / Sub conducerea lui Sextil Puşcariu / Profesor la Universitatea din Cluj / Regele Ferdinand I Sibiu / Membru al Academiei Române. doc. Moscova. 269. Sur l’origine des lignes blanches 271. dr. Atlas 272. Criminalistica. 280 p. în R. Mircea Ifrim.I. dactyloscopiques. Berlin. Medicină legală. R. Cerbulescu.S.

prisonns. Paris. 291. Bucureşti. Petrescu-Adam şi alţii. BALACI. 487 p. Avec 21 figures. Librairie. SLAVOV. Lt. în Aspecte medico-sociale ale accidentului rutier. 1934. anul I. V..-B. 256. martie 2000. N[icolae]. Professeur de médecine légale á la Faculté de médecine de Paris. Berlin. Editura ALLFA. (Banca Naţională a României. officiers de police judiciaire. 2 Tabel. E[ditura] P[olitică]. Bibicescu. R. Paşaport pentru infern.. Bucureşti. nr. p. Paris. George. Costel. gardiens de Dan. anul 8. 181 [-183] p. Titlul de la începutul textului: Memoriu asupra falsificării biletului de 100 lei. (Imprimeria Băncii Naţionale a României). Légale. BALLSCHMIETER A. Ex-Conseilleur technique du Service de l’Identité judiciaire.. 284. Mihăiţă. 2 + 10 f. William. PERJU.. Corupţia şi crima organizată în România. tab. avec 139 figures noires et coloriées dan le texte et 2 planches coloriées. Précis de police 286. BABOIAN. Constantin. p. Ex-Conseilleur technique du Service de l’Identité judiciaire. în Revista Criminalistica. Note de Victor Ionescu. pl. Dic. BALTHAZARD. membru de l’Académie de médecine.. Professeur de médecine légale á la Faculté de médecine de Paris.. BAGDASAR. Determinarea vitezei de impact a unui autovehicul în cazul ruperii unui stâlp din beton armat (exemplu de calcul). pl. Istoria secretă a crimei organizate din America: povestea primilor 100 de ani ai Mafiei. Falsificarea biletului de bancă de 100 lei [de] Gheorghe Adam-Petrescu şi alţii. membru de l’Académie de médecine. BERDAC. şeful 3 Serviciului Criminalistic din I.. 283. D. Précis de Police Scientifique. 287. 79 [84] p. în Ministerium des Innern Publikationsabteilung (Direcţia Publicaţiilor din Ministerul de Interne). 285. Bucureşti.. Payent et Ruby. Troisième éntièrement revisée. Baillière et Fils. Societatea crimei sau Sub ceas. Bayle. J.. 262 [264] p. Paris. BALTHAZARD. 280. mai 1999.-B. + 82 p. HELMBOLD. BANCIU.. Law. I. BALSAMO.G. Paris. + 2 f. scientifique. tabele 3 Inspectoratul de Poliţie al Judeţului . vol. Daktyloskopie (Dactiloscopie). BALTHAZARD. 1994. 2001. 1936.. 2 f. I (A-C). officiers de police judiciaire. S. diagrame. 1987.+ 16 f. nr. BALTHAZARD. Précis de Médecine DROC.J . C. Unele aspecte ale consumului de alcool în accidentele rutiere. 3. în Expertiza Tehnică 62. 2. Buletin documentar editat de Corpul Experţilor Tehnici din România. CARPOZI Jr. Editura Sport-Turism.. gardiens de prisonns. 1970. Lt. BANCIU. cu ilustr. 1977.B 279. 1 Bibliografia românească modernă. TEŞAN. A l’usage des magistrats. Paris. 1922. 12-14. 1921. inspecteurs de la sureté. ** Eléments de Médecine Légale. Baillière et Fils.P.col. A. Mafia S. Editura Continent XXI..a.A. 1-15. Orientări filosofice contemporane. 1971. 1990. BARA. Sorin. 290. Banca ş. Bihor. p. N. V. Serviciul Biletelor False). 128 p. V. 292. BAINBRIDGE. DROC. I.I. inspecteurs de la sureté.-B. 390 p. Pitman. Baillière et Fils. expert criminalist. 1831-1918. săvârşită de G. Bucureşti. Computers and the 282. Spărgători identificaţi după urmele de… mănuşi. 1912. médecins légistes. RĂDULESCU. 288. Précis de Police Scientifique. D. col. 1908. semnat de I. Naţională a României 1. BANCIU. A l’usage des magistrats. 281. XI + 612 p. médecins légistes. 289. Traducere din limba engleză de Florin Sicoe. Halucinanta aventură a stupefiantelor. Librairie J. Librairie J. London.

254. BATTLEY. Hadrian. Expertiza scrisului cursiv deghizat. 1973. Serviciul Criminalistic. I.o nouă perspectivă pentru identificările ADN judiciare. Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici“. A propos d’une récente épidémie d’intoxications par les e gateaux a la crème. Constantin. Vasile. vol. Cluj. Unificat de maiorul Vasile Barbu. London. Subcomisar de poliţie dr. Ministerul de Interne. 698 p. BASARAB. (Studia Universitatis Babeş-Bolyai. 253. Matei. Stationery office. Cluj-Napoca. Ediţia a II-a. Concluziile expertului criminalistic şi rolul lor în procesul penal. septembrie 2002. Introducere în dreptul poliţienesc român unificat. Falsuri ale paşaportului românesc. Litografia Universităţii “Babeş Bolyai“. Cluj. [Bucureşti].a. II. Ministerul de Interne. vol. 257. V. 336 p. vol. în Criminalistica. în Studia Universitatis Babeş-Bolyai. 156-159. . BARBU. BARA. tab. Teodor. 480 p. BARAC. în Tratat practic de criminalistică. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. univ. Cluj [1967] p. BARBUC. 2003. Etienne. 262. Criminalistică. Examinarea fragmentelor din faruri. 270 – 279. Matei. 259. 1985. p. BARBU. BARBUC. dr. Ministerul de Interne. Prof. Tipografia „Cosmos“ [1927]. Importanţa valorificării datelor în investigaţia criminalistică a locului faptei. Matei. BARBU. Partea generală. Cromozomul Y . 258. Constantin. vol. 249. 1997. geamuri şi parbrize. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Matei. BARA. The notion of criminal invetigation. Laboratorul de Genetică. Baroul de Avocaţi Caraş-Severin. Editura Lex. Editura Alma Mater. Ediţia a II-a. în R.5. Examinarea actelor nedatate sau cu datare falsă. Tudor. Drept penal. 1930. lanterne. p. Series Jurisprudentia. BARBU. VAIDA. Curs. Single finger prints. 415 p.I. II. 2 vol.C. Matei. 260. dr. 1972. BASARAB. 2003. Vol. Dr.. 150-155. Oradea. 1969. BASARAB. Partea generală. BASARAB. p. 463 [-464] p.. Cluj-Napoca. Tudor. III. BARBARII. I. BATANEAC. Bucureşti. 272-276. Editura Lumina Lex. Jurisprudenţă penală. 143 – 153. Drept procesual penal. 256. 245. Introducere în dreptul poliţienesc român. III. 54-56. 1970. 503 [-504] p.. 26 294. p. vol. BARRAL. 1932. 764 [-768] p.. Aplicarea legii penale în spaţiu şi timp. anul IV. nr. p. Comisar-şef de poliţie. Editura Ştiinţifică. Hadrian. 207-209. Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bihor. 250. Harry. no. 2001. BARBU. 2004. dr. p. Bucureşti. + 1 Anexă. p. 252. în Tratat practic de criminalistică. BASARAB. II. doctorand în ştiinţe medicale. 2 vol. Editura All Beck. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 246. prof. Matei. 261. medic primar legist. p. Lidia. Drept penal. Vol. 2002. Bucureşti. vol. 131-141. 248. p. 453-458. Constanţele şi variabilele dreptului penal. Separatum). 320 p. Cuvânt înainte de Nicolae Barac. BASARAB.. Lucian. Ediţia a IV-a. 247. VAIDA. f. its object and relations with the juridical sciences. (Maiorul Vasile). în Tratat practic de criminalistică. 307 p. p. Constantin. 27-29. ALBINARU. Partea generală. 4 année. 1967. revăzută şi adăugită. Bucureşti. Ministerul de Interne.293. în Tratat practic de criminalistică. Oradea. Series Jurisprudentia. 1978. 251. Cartoteca monedelor false. 1980. Posibilităţi de examinare prin tehnica poligraf a persoanelor cu diagnostic psihiatric. Conf. 255. 1980. Ligia. 5. 350-355. + 1 f. Adina. Teodor.

263. Balistica – o ştiinţă cu bătaie lungă. 274. Claudiu. p. Contribuţii româneşti. Ministerul de Interne. Seminarul de perfecţionare a procurorilor criminalişti. Patrick. Drd. ianuarie 2000. Ştiinţe criminalistice. în Criminalistica. 384 p. VORNICU.G. în Criminalistica. BOROI. 264. 1985. Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt. februarie 2006. Maurice. BĂLIN. Editura Eurosong & Book. p. Procuror. MIHĂIESCU. 199-204. BĂLTEANU. 1. Darie. Cătălin. DUNGACIU. p. 1998. BĂLTEANU. Cătălin. Erotismul şi pornografia. Cătălin. Cătălin. mai 2001. ABRAHAM. Armele LEP. . 276-284. I. 1996. Anca Elena. George. Ionel Nicu. anul III. 424-432. BĂLAN. CRISTEA. Cartoteca urmelor digitale. Schmidt Römhild. BAUMBACH. În miezul Afacerii Dreyfus Traducere din limba franceză de A. Ioan. Institutul de criminalistică al I. vol. 20-24 noiembrie 2000. GLASER E[dwin]. nr. CANJA. Titlul original: Au cœur de L’Affaire Dreyfus. 141-146. Sandra. Ministerul de Interne. 277. BĂRBULESCU. V. Sinaia. ZAMFIR. Comisar-şef de poliţie. BĂLTEANU. Aurel. Expert criminalist. ediţie revăzută şi adăugită. 346348. DUNGACIU. III. în Criminalistica. BĂDULESCU. Radu. Examinarea actelor alterate prin ştersături. Berlin. Noile tendinţe mondiale în acţiunea politicilor de apărare a securităţii statelor şi de combatere a terorismului. 3. Consideraţii privind identificarea persoanei după semnalmente. în Tratat practic de criminalistică. 2006. 275. expert criminalist. Essen. vol. Hacker. 1980. BAUMONT. Bucureşti. Pavel. Editions Mondiales. (uz intern). Geopolitica integrării europene. 266. 2002. p. Colonel. Ioan. 566-570. V. vol. 1957. Ministerul de Interne. nr. Ionel. în Tratat practic de criminalistică. Elena. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 1971. p. Bucureşti. BĂLTEANU. 276. TOMA. BALTAZIU. Schleusungs und Schleuserkriminalität [Criminalitate la frontieră (călăuzire)]. Bucureşti. 27 270. Bucureşti. BAUDRY. Bucureşti. 1985. 272. BĂDULESCU. procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti. 88-90. BĂLAN. Bucureşti. Editura Luceafărul. 22-23. Ion. 269. Constantin. 2002. SAVA. Editura Nemira. (uz intern). Membru al Institutului Franţei. Lübeck. Colonel. Traducere din limba franceză de Alina Mihaela Băluţ. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Regimul de drept internaţional al navigaţiei pe Dunăre până la Convenţia Dunării din 18 august 1948. MĂRGINEAN.P. 1980. 268. Subcomisar de poliţie. Dan. Editura Politică. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Cartoteca scrisului dactilografiat. Călin. Cauzele tehnice ale incendiilor şi prevenirea lor. Gh[eorghe]. Octavean. 271. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică.R. 158 p. 273. BĂLUŢĂ. Silogistica tradiţională şi modernă. Editura Universităţii din Bucureşti. 267. Ilie. 7-9. 10-16. în Tratat practic de criminalistică. BĂDESCU. p. vol. Bibliografie la p. 54-58. P. 1976. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Bucureşti. 278. 1. p. Jörg. 2005. p. Contribuţii la studiul istoriei regimului internaţional de navigaţie pe Dunăre. Cercetarea la faţa locului în cazul infracţiunilor de omor. 570 p. Masterand. 38 p. Alexandru. anul VIII. anul II. Valorificarea urmelor de destratificare în probarea vinovăţiei autorilor unor infracţiuni. DEGERATU. RADU. Toader şi B. 432 p. Paris. Cătălin. BĂLTEANU. Editura Tehnică. 204 p. Editura Ştiinţifică. 265. L[ucian]. nr.. Bibliografie la p. p.

. DRESSLER. I. Gheorghe. Dan. Bucureşti. SCRIPCARU. 1993. Lucian. p.279. nr. NANEŞ. Editura Medicală. Vasile. dr. 294. 190 p. 2 vol. GHEORGHIU. CIORNEI. BELIŞ. Bucureşti. (Premiul „Victor Babeş“ al Academiei Române). Studiu introductiv de Vasile Papadopol. Vladimir. 198-199. Riscurile consumului de alcool. Traumatologie mecanică în practica medico-legală şi judiciară. Vladimir (sub redacţia). PANAITESCU. CONSTANTINOVICI. univ. NICOLESCU. dr. 137-149. DERMENGIU.. dr. Constantin. prefaţă de Alexandru Balaci. Constanţa. ŞCHIOPU. Editura Medicală. Ion. Paul. 43 p. Vladimir. În ajutorul medicului de medicină generală.e. BELIŞ. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Bibliografie la p. POPA. Conf. BECCARIA. vol. SCRIPCARU. VASILESCU. Bucureşti. Titlul şi tabla de materii în limbile engleză şi rusă. Oradea-Mare. BELIŞ. E[ugeniu] M[imii]. BELCEA. 281. Editura Ion Creangă. 285. 1 . Prof. V[irgil]. IONESCU. 279 p. 1994. Investigarea microscopică în medicina legală. BELIŞ. DROC. Carmen. univ. 291. în Revista Română de Medicină Legală. nr. 1993. Organizarea învăţământului medico-legal în România. p. Prof. Bucureşti. în Revista Română de Medicină Legală. Vladimir. T. Călin. Despre infracţiuni şi pedepse. BELIŞ. Gheorghe. Ioan. PANOZA. NANEŞ. 976 p. vol. I. GACEA. 2. Vladimir. Vladimir. Lucian. 286. 1979. 1988. M. Marius. 3. I. 1965. şi tab. Posibilităţile expertizei balistice în stabilirea poziţiei victimei şi a trăgătorului. Vladimir. p. I. Vladimir. DRUGESCU. 158 p. Cristina. Bucureşti. TAŞCĂ. Autorii (în ordine alfabetică): ASTĂRĂSTOAE.. 1973. univ. 288. BEDA. Gh[eorghe]. Valentin. Infecţia cu virusul imunodeficienţei umane la cadavre autopsiate. 107-111. 1993. vol. f. Virgil. Bucureşti. nr. Dan. Editura Teora. Aspecte toxicologice. cu ilustr. Editura Medicală. Constantin. 292. 226-227. GRIGORUI. 280. 283. 1923. dr. Ionuţ. DROC. Bucureşti. Dan. D.. Ministerul Justiţiei. GĂICULESCU. 282. POPESCU. Vol. NANEŞ. Vol. BELIŞ. BUDA. SCRIPCARU. BELIŞ. 199 p. Corneliu. DRAGOMIRESCU.R. BEJAN. Viorel. Mihaela. Determinarea intervalului postmortem – IPM (I) în Revista Română de Medicină Legală. DERMENGIU.. C[onstanţa]. CURCĂ. univ. Lucian. Editura Ştiinţifică. Îndreptar de practică medico-legală. 284. Post Mortem Interval Estimation (II). DRAGOTEANU. Octavian. Dan. Valeriu. Dan. 1981. Cristian. Silvia. dr. 175 p. în Revista Română de Medicină Legală. Editura Academiei R. PANAITESCU. IOSIPESCU. I. p. 1 N[atalia]. Bucureşti. 342-357. 1995. 293. 2. 1985. nr. Natalia. Manual de instrucţiuni pentru sergenţii de oraş şi agenţii de poliţie. Bucureşti. (Ştiinţa pentru toţi – Seria Medicală). STATE. Bucureşti. Prof.. BECHEANU. 165 p. 153-160. BELIŞ. CIUREA. Vladimir. 95 p. 832 p. Tratat de medicină legală. 287. Vlad Alexandru. clinice şi medico-legale în etilism. GANGAL. CURCĂ. II. POPESCU. cu fig. BELIŞ. Elisabeta. Traducere din limba italiană de Armand Roşu. Bibliografie la p. BELIŞ. Prof. Ioan. Aromânii în imagini până la jumătatea secolului XX / Les Aroumains dans images jusqu a la moitié du XX-é Siécle / The Aroumainians an illustrated life in the first half of the twentienth centurii. Alexandru. Vladimir. TRANDAFIR. DERMENGIU. BELIŞ. 289. 212 p. DRAGOMIRESCU. Cesare. DRUGESCU.S. ABC filatelic. Editura Medicală. Editura Academiei Române. vol. Cristian. Vladimir (coordonator). Vladimir. 1992. 1993. V[iorel]. Romania. BELIŞ. 28 Fără editură . 236 p. II. DERMENGIU. Milan Leonard. Medicină legală. PODOLEANU. 1. univ. 290. Constanţa. Dan. 1990. 2004.

29 304. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. volum 13.295. 79-81. Nicolae. Vladimir. Rio de Janeiro. Editura Ştiinţifică. 1997. 315. III. Un cod al deontologiei medico-legale. vol. DRESSLER. . nr. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. univ. 314. 2000. Editura Juridică. 296. V. vol. Vladimir. VI. p. Ministerul de Interne. Bucureşti. BELIŞ. în Tratat practic de criminalistică. 3. 1997. 20-24 noiembrie 2000. Cartoteca antropometrică. 311. Identificando a impressao palmar. BELIŞ. (uz intern). Civilisation et infractionalité. 12. 1-4. De la opinii la doctrină. 1934. p. Vătămarea corporală şi abuzul sexual intrafamilial la minori. BELGRADER. BELIŞ. în Tratat practic de criminalistică. 1985. BELIŞ. Vladimir. univ. nr. Bucureşti. p. Vladimir. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. 309. Cadru juridic şi deontologic al practicii medicale – responsabilitatea medicală. dr. 2002. Vladimir. 3. nr. Ministerul de Interne. Prof. nr. BELIŞ. Curs pentru facultăţile de drept. (uz intern). 2. vol. 2. BELIŞ. 3. dr. BELIŞ. V. Editura Juridică. 1995. 129-133. Cristian. în Revista Română de Medicină Legală. BELDIE. 3. nr. Marius. Simpozionul de perfecţionare a procurorilor criminalişti. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. V. Vladimir. Cartoteca modului de operare. Felisbello M. Bucureşti. nr. 1985. BELIŞ. univ. Vladimir. BELIŞ. BELIŞ. Marius. 2000. Manualul filatelistului. BELIŞ. Dimensiunea etică şi legislativă a transplantului de ţesuturi şi organe. Edmund. în Revista Română de Medicină Legală. GANGAL. Cristian. Vladimir. p. 1. 303. Bilanţul activităţii reţelei naţionale de medicină legală pe anul 2004. 1959. nr. 306. BELIŞ. Republicat în 2001. Vladimir. BELIŞ. 162 p. 310 p. V. Medicina legală. Vladimir. nr. 2. 307. GANGAL. martie 2005. BELIŞ. 1997. Prof. PĂŞESCU. „Medicina Legalis tota prudentia est”. volum 12. vol. PĂŞESCU. în Revista Română de Medicină Legală. nr. 1998. 305. p. 297. dr. volum 13. Editura Viaţa Medicală Românească. 1997. 310. Amprenta genetică în practica medico-legală. Quo vadis medicinal legalis? în Revista Română de Medicină Legală. Milan L. Rolul şi calitatea activităţii de expertiză în probaţiunea judiciară. Marius. 1997. Bucureşti. univ. CURCĂ. dr. 2002. Cristian. Vladimir. CURCĂ. Val. Gheorghe. 280 p. 127 p. 299. 302. ŢEBEICA. Vladimir. nr. volum 13. CURCĂ. 3. 313. vol. în Medicina Modernă nr. iunie 2005. p. 1995. BELIŞ. Tiberiu. Dimensiunea etică şi medico-legală a consimţământului la actul medical. Nicolae. Sinaia. în Revista Română de Medicină Legală. Moartea programată – o realitate doar la nivel celular?. 1998.1. 298. GANGAL. vol. 275-276. BELLETTI. urgenţe Scripta. în Revista Română de Medicină Legală. 2003. 133-140. 301. Gheorghe. vol. 308. Vladimir. Locul bioeticii în medicina modernă. Vladimir. 2. IAROSIEWICZ. V. 28-39. vol. Vladimir. BELDIE. Prof. Vladimir. în Revista Română de Medicină Legală. nr. Medicina legală în practica judiciară (manual pentru jurişti). p. 312. Prof. vol. Ghid de medico-judiciare. Editura Bucureşti. Vladimir. septembrie 2004. 300. iunie 2005. V. 330 p. BELIŞ. BELIŞ. V. 157-160.

p.I. 14 p. Cercetarea infracţiunilor săvârşite la regimul produselor şi substanţelor toxice sau stupefiante. Noi principii în Tehnica Jandarmeriei. 3. Editura Carpaţi. 330. Nouvelles histoires de gendarmes. Spectru ştiinţific).I. în Tratat de metodică criminalistică. Tokyo. Vasile. Insekten auf Leichen Gliedertierkunde als Spezialität der Kriminalbiologie (Insectele de pe cadavre – Entomologia ca specialitate a biologiei judiciare). Editura Carpaţi. Vasile. BERCHEŞAN. Gallimard. Mark. în Tratat de metodică criminalistică. p. Editura Carpaţi. în Tratat de metodică criminalistică. p. Le dessin et la main d’oeuvre artistique des malfaiteurs. 1962. Editura Carpaţi. BERCHEŞAN. BENOIT-GUYOD. Constantin. Editura Ministerului de Interne al RDG). 323. 218 [-221] p. [1938]. 320. I. Craiova. Craiova. 328. Berlin. SANDU. Craiova. ediţia a II-a revăzută şi completată. (Experimentul. Ascultarea martorilor. 1992. 21-77. p. Maior. 96-145. Félix. BERCHEŞAN. II. 322. în Criminalistica. Mic manual de specialitate. 332. BERCHEŞAN. Colonel. caiet 12. vol. 331. Insekten auf Leichen. Essen. vol. Auflage. 329. Lübeck. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Editura Carpaţi. Ion-Eugen. PLETEA. A. p. 324. 2002. p. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Cercetarea la faţa locului. . SANDU. nr. no. C. DUMITRAŞCU I. BENECKE. 144 p. Cernăuţi. Springer. ediţia a II-a revăzută şi completată..2. 2001. vol. muniţiilor şi materialelor explozive. IRIMESCU. Probele şi mijloacele de probă (mic îndrumar de cercetare penală). 1938. p. 319. Bergisch-Gladbach (1999). Georges. 290 p. I. 82-101. ediţie revăzută şi adăugită. 10e année. 318. B. BENSIMON. Particularităţile cercetării infracţiunilor săvârşite la regimul armelor. 1994. Leichenbesiedlung durch Gliedertiere (Popularea cadavrelor de către artropode) în: BRINKMANN. Berlin. Spektrum der Wissenschaft (Insecte pe cadavre. în R.săvârşite ca urmare a accidentelor de circulaţie. Ediţia a 2-a. Philipage. 17-19. BERCHEŞAN. Cercetarea infracţiunii de pruncucidere. vol. DUMITRAŞCU. I. R. BENOIT. 321. 26-75. Editura Carpaţi. + IV anexe. Sixième édition. Verlag des Ministeriums des Innern der DDR. Das Untersuchungsexperiment. BERCHEŞAN.S. vol. Vasile. p. B. New York. SANDU. V. 284323. Vasile.316. Particularităţile cercetării uciderii şi a vătămării corporale din culpă . 1931. Cercetarea omorului. Schmidt Römhild. în Tratat de metodică criminalistică. 1994. Editura Carpaţi. Ion N. 327. Craiova. 1. PLETEA. în Tratat de tactică criminalistică. M. BENECKE. M. 1992. BERCHEŞAN. BELKIN. 1994. Craiova. IonEugen. Vasile. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 325. în Tratat de metodică criminalistică. Ştiinţe criminalistice. p. I. Constantin. MADEA. BENECKE. 1994. prima ediţie. anul III. 78-95. Bucureşti. Caracteristicile armelor de mână şi trăsăturile de personalitate ale ucigaşului. 324-347. în Tratat de tactică criminalistică.. Heidelberg.. N. 2002. BERCHEŞAN. 1994. IonEugen. Vasile. martie 2001. Editura Ministerului de Interne. mai 2001. BENDESCU. 326. p. traducere 30 de Constantin Gâdea..42-48. BENECKE.C. Kleine Fachbücherei Heft 12. I. Kriminalbiologie: Forensische Entomologie und DNATypisierung (Biologie criminalistică: Entomologie judiciară şi tipizare ADN). Craiova. Vasile. Paris. 121-149. vol. 1994. Handbuch Rechtsmedizin (Manual de Medicină legală). M. 317.

III. . 6. O manifestare ştiinţifică de tradiţie: Simpozionul internaţional de criminalistică „Învăţământul românesc de criminalistică şi medicină legală la început de mileniu”. Bucureşti. 419 p. Vasile. 5-6. Unele consideraţii privind valoarea probantă a testării tip poligraf în activitatea organelor de urmărire penală. 2004. nr. dr. Bucureşti. anul VII. Vasile. Conf. 29-30. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Vol. BERCHEŞAN. Vol. p. 373377. univ. Tablă de materii şi în limbile franceză.. în Criminalistica. 1998. Editura Paralela 45. Bibliografie la p. 404-407. 896-900. 339. 2003. 341. Bibliografie la p. Formarea viitorilor specialişti criminalişti în instituţiile de învăţământ din structura Ministerului Administraţiei şi Internelor. Vasile. 2. 2002. Bucureşti. anul III. Metodologia investigării criminalistice a omorului. 1998. Editura Paralela 45. Bucureşti. 900 p. Vasile. Editura Paralela 45. Bucureşti. GROFU. mai 2000. Vasile. 347. anul II. în Criminalistica. BERCHEŞAN. Bibliografie la p. Prof. 66-68. 349. dr. Editura Little Star. în Realităţi şi perspective în criminalistică. BERCHEŞAN. 125-131. BERCHEŞAN. Investigarea criminalistică a infracţiunilor de evaziune fiscală şi bancrută frauduloasă. Vasile. GROFU. 2005. 344. p. Vasile. Vasile. Piteşti. 1. Vasile. 343. Bibliografie la p. 14-15. Vasile.333. 31 342. RUIU. nr. nr. 396 p. Bibliografie la p. 346. 340. în Criminalistica. în Criminalistica. dr. 2003. Bucureşti. anul III. univ. 2003. Mileniul III. Vasile. Criminalistică. Vasile. 345. decembrie 2000. BERCHEŞAN. 381-396 334. 335. + XXVIII. dr. Conf. 2004. 420 p. Metodologia investigării infracţiunilor. 348. Editura Little Star. Vasile. 2001. BERCHEŞAN. p. 221-223. I. septembrie 2001. BERCHEŞAN. Vasile. Bucureşti. 2002. Bucureşti. 416-420. 233-234. Vol. univ. Bucureşti. 377 p. Vasile. Bibliografie la p. p. 223 p. Prof. univ. Descoperirea şi valorificarea ştiinţifică a urmelor în cazul traficului şi consumului ilicit de droguri. BERCHEŞAN. Curs de criminalistică. 49-62. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Bucureşti. Nicolae. engleză şi germană. Îndrumar complet de cercetare penală. Bibliografie la p. dr. 3. 5. 86-94. 6-7 (I). 2006. BERCHEŞAN. 234 p. nr. februarie 2001. Bibliografie la p. Conf. Editura Luceafărul. I. PLETEA. 338. 336. BERCHEŞAN. 305-306.. Tratat de tehnică criminalistică. BERCHEŞAN. anul II. BERCHEŞAN. Şeful Catedrei de criminalistică a Academiei de Poliţie „Al. Curs de tehnică criminalistică. BERCHEŞAN. BERCHEŞAN. I. Cercetarea penală (criminalistica – teorie şi practică). Curs de tehnică criminalistică. martie 2005. Editura şi Tipografia Icar. Editura Little Star. p. Prof. Cuza”. Piteşti. 1998. 306 p. Unele consideraţii privind noile reglementări referitoare la combaterea traficului şi consumului de droguri. Nicolae. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Piteşti. Aspecte de ordin teoretic şi practic în investigarea infracţiunii de contrabandă. Aspecte de ordin teoretic şi practic ale investigării criminalistice a infracţiunii de evaziune fiscală. Marin. p. Constantin. BERCHEŞAN. p. Editura Little Star. Evaziunea fiscală şi bancruta frauduloasă. Drogurile şi traficanţii de droguri. nr. BERCHEŞAN. BERCHEŞAN. 5. dr. p. Valorificarea ştiinţifică a urmelor infracţiunii. Editura Little Star. Valorificarea ştiinţifică a urmelor infracţiunii. în Criminalistica. 246 p. 337. Vasile. univ. Teorie şi practică. univ. p. Unele implicaţii de ordin teoretic şi practic ce decurg din modificările aduse Codului penal privitoare la infracţiunile la viaţa sexuală. Vasile.

Verfasser: Dr. + 1 f. vol. 5 année..U. Les Paques. p. f. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 239-242. . Protection juridiques du logiciel.C. BÈROUD. I. 156-160. Paris. Annie. Editions „Rhéa”. 1933. 146 [-152] p. BEŢIU. P.a. Dr. e no. Paris. Imprimeurs-Libraires. Ştiinţe criminalistice. p. Melun. B. 1933. BERTILLON. P. Ministerium Des Innern. 357. 1923. BERGER. Alphonse.3. By… Third Edition. Möglichkeiten der Klassifizierung und Identifizierung von Laserdruckern (Posibilităţi de clasificare şi identificare a imprimantelor cu laser). no. 353. Theosophical Publishing House. 131. Georges. Berlin. Rol. BÈROUD. 1970. Alphonse. 1921. Essen. Georges. Lyon. 5 année. + VI (Bibliothèque Théosophique) 365. 367. Faux en ecritures par alteration. 154-155.C. 32 359. Cu o prefaţă de Eugen Bianu. Identification de la e nature d’une balle. Payot. FRENSEL. Kurt Baranowski. 1891. 358.] Éditeurs de la Bibliothéque Photographique. Par Alphonse Berget. Annie. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 362. Attaché au Laboratoire des Recchercjes (Physique) de la Sorbonne. La Photographie judiciaire avec un appendice sur la classification et l’identification anthropométriques. Bucureşti. 363. A study in consciousness. Georges. Identification des traces de pas. 38 p. 207 p. BESANT. Grigoraş. 1974. Georges. Holger. 2002. BEZEICHNE-BESCHREIBE. jud. Paris. 1918. Mit einem Auhang über das Identi-kit-Verfahren von: Dipl. A contribution to the science of psychology. BERNSEE. Schmidt Römhild. 356.5. – Krim. Instructions signalétiques. L’Alchimie spirituelle – sur le Seuil. 58 [64] p.I.’analyse du caractere. Imprimeurs-Libraires [.I. Les contracts informatiques. Précis de criminologie et de police scientifique.4. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică.. BÉROUD. 75 – 79. Docteur ès Sciences. 5 année. Dipl.C.-jur. Quatrième Édition. BÉROUD. 1938. 128 [-132] p. Georges.350. caietele 1+2/1999. BHAAS. 115 p.. A. 366.. 354.. Bibliografie la p. Imprimerie administrative. Un cas d’empoisonnement par la veratrine. BÉROUD. Photographie des Couleurs par la méthode interférentielle de M. p. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Traité pratique d. Arbeitsdelikte – Straftaten auf dem legalen und illegalen Arbeitsmarkt (Delicte de muncă – Infracţiuni comise pe piaţa legală şi ilegală a muncii). Richting. Les Paques. BERGET. Le Purification – L’Entrainement metal. Préface de M. 361. Alphonse. BERTRAND. Tipografia Vremea. BERTRAND. 460 [462] p. 1983. Lippmann. p. B. Publikationsabteilung. 1984. Paris. 364.. no. Paris. p. Georges. A. Gauthier-Villars et fils. BÈROUD. Berlin. 128 p. La construction du caractère.A. cu ilustr.. Compendiu de criminologie şi de poliţie ştiinţifică. Vers Le Temple. în e R. Paris. 351. 1893. BESANT. Gerhard Preitz. 360. Aplicaţii software folosite în expertiza criminalistică a accidentelor de trafic rutier.B. 1890. 1933. Gauthier-Villarset Fils. ediţie revăzută şi adăugită. Lübeck. London. Mannheimer Hefte für Schriftvergleichung (Caiete din Mannheim pentru compararea scrisului). 2003. Traduit de L’Anglais par F.I. Rolf Friedemann. în R. Analyse de terre.F. Paris. 352. p. Publications Théosophiques. 355. Traducere din limba franceză. BERTILLON. Identification antropométrique. 285-287. în R.

BIALOT. versiune diortosită după Septuaginta. Bucureşti. Vol. Maria Ioana Eremia. 1993. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Traducere din limba franceză de Alexandra Medrea-Danciu. 4 fasc. Îndreptar profesional în ştiinţa poliţienească. este compus din: Paul Cosmovici. Tom I. 313 p. Prefaţă de Gabriel Ştrempel. Cornelia Gilorteanu şi Tamara Teodorescu (Litera C). Lucian Stângu. Olimpiu A. Coordonare generală: Gabriel Ştrempel. Nicolae Vrabie. Îndreptar practic profesional. Traian Ionaşcu. Victor Duculescu. 371. Nicoleta Iliescu. 1984. Bucureşti. Timişoara. HODOŞ. Eugen. Bibliografie juridică română. Editura Academiei. 376. Savelly Zilberştein. 410 p. 1830 p. Bibliografia românească veche 15081830. Joseph. Siegfried Kahane. Ioan. 378. BIANU. 254 p. Radu Filip. Mircea Anghene. 901 [-914] p.. Ioan Gliga. Coordonator: Dragoş Rusu. IX + 572 p. 1716-1808. 370. Ştiinţa veghei şi pazei publice. Rezumat în limbile engleză şi rusă. 1944-1968. 1938. Mihaela Rodica Stănoiu. Bucureşti. Yolanda Eminescu. Vintilă Dongoroz. Octavian Căpăţână. 95 p. Autorii introducerilor. 373 p. Bucureşti. Bucureşti. Octavian Căpăţână. Societatea de Ştiinţe Filologice din R. BIANU [Dr. Editura Academiei. Nicoleta Iliescu. BIANU [Dr. Dragoş Rusu. 1944. Prisacaru. Aurelian Ionaşcu. Yolanda Eminescu. 369. Coordonare bibliografică: Neonila Onofrei şi Valeria Trifu. Tom II-III. Sub conducerea: Traian Ionaşcu. sprijinit pe numeroase alte osteneli. Specialişti: Constantin Bulai. ediţie jubiliară a Sfântului Sinod. 374. Bucureşti. BIANU. Salvator Brădeanu. . Eugen]. în ordinea diviziunilor bibliografiei: Ioan Ceterchi. Pavel Suian. care a ajutat la selectarea bibliografiei. Editura Academiei Române. Tom IV – Adăugiri şi îndreptări. România. Editura Antib. BIBERI. 1939. Vintilă Dongoroz. 375. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. Ştiinţa veghei şi pazei publice. Lucreţia Angheluţă şi Dr. Ediţia a doua revăzută şi întregită. Autorii 33 introducerilor în ordinea diviziunilor bibliografiei: Ion Vântu. Bucureşti. Savelly Zilberştein. Popescu. Craucuic. Ioan Gliga. Bibliografie juridică română. 372. Maria Ioana Eremia. Atelierele Grafice Socec. Sofia Popescu. Leonid Miller. Ion Popescu. Ion. Ordinea obştească. Salvator Brădeanu. 1941. 2001. Mihaela Rodica Stănoiu. G. Florica Bejan. (Biblioteca Academiei Române). BIANU. Petre Marica. 1969. Îndreptar practic profesional.368. Tipărită cu binecuvântarea şi prefaţa Prea Fericitului Părinte Teoctist. 365 [-370] p. Salonul crimei. Georgeta Duculescu. Funcţiunile creatoare ale subconştientului. 1974. 1938. Tiparul Cartea Românească. Vladimir Hanga. Ioan Vântu. Vladimir Hanga. 1942. Eugen]. 288 p. 1508-1716. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Alexandru Bolintineanu. redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania. Biblia sau Sfânta Scriptură. Ion Popescu. Traian Ionaşcu. XXIX + 511 p. 1941.S. Dan. 1968-1973. Dan Sulică. Liana Miclescu (Litera B). Eleonora Roman. SIMONESCU. Bibliografia românească modernă (18311918). 292 p. Mariana Gheciu. Tactica şi tehnica percheziţionării. Autori: Neonila Onofrei (Litera A). BIANU. Grupul de cercetători.. Sub conducerea: Traian Ionaşcu. Lucian Stângu. 293 p. Bibliografia românească veche 1508 – 1830. Ion Nestor. Valentin I. Bucureşti. Siegfried Kahane. Fundaţia pentru Literatură şi Artă „Regele Carol II“. 377. 373. Nerva. Coordonator: Dragoş Rusu. Aurelian Ionaşcu. Bucureşti. Emil Teodor C. Arhiepiscopul Clujului. Eugen. 379. Bucureşti. Ioan. Sanda Ghimpu. I (A-C).

Îndrumarul specialistului în grafoscopie. 1970. Vol. 383. Colaborări mai depărtate: Gheorghe Ciobanu (material muzical) şi N. Liana Miclescu (litera I). p. Liana Miclescu. Coordonare bibliografică: Neonila Onofrei. Partea a II-a.). II (D-K). 871 [-871] p. [Vol. Liana Miclescu (Literele N-O). Vol. Coordonare generală: Gabriel Ştrempel..S. Florenţa Sădeanu (litera H). p.380. IV (R-Z). Forţă publică. Caracteristici ale identificării scrisului în cazul expertizelor grafice. 531-534. 126 p. România [Bucureşti]. Cuvânt înainte de M. Măsuri de 34 poliţie privitoare la locuitori şi străini. Autori: Salomeea Rotura (Litera R). Societatea de Ştiinţe Filologice din R..S. Neonila Onofrei.S. 1986. Partea a III-a. Biblioteca Academiei R. 1996. Paşapoarte. p. 237-238. Eva-Maria Marian şi Tamara Teodorescu (Litera M). p. p. Rodica Fochi (literele FG). I. Prefaţă de Gabriel Ştrempel. Bucureşti. Partea I. p. Editura Academiei Române. [Bucureşti]. Florin. Vol. Miliţie. Falsuri cu impact “SCHENGEN”. Bucureşti. Bibliografia generală a etnografiei şi folclorului românesc. Colaboratori: Virgil Cândea. Editura Academiei R. Bibliografia analitică a periodicelor româneşti. Emil Micle. Gheorghe. 387. BICĂ. 384. Mironescu (Bucureşti) şi Silvia Moşneguţu (Iaşi). .] I (18001891). România. p. 1111 [-1114] p. Lucreţia Angheluţă (Literele Ş-T). 446 [-448] p..R.R. 1972. în Criminalistica. Valeria Trifu. 1966. 1989.S.R. Moralitate publică. Gheorghe. Nicolae Al. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Prefaţă de Gabriel Ştrempel. Ioan. 534-538.R. III (L-Q). Prefaţă de Gabriel Ştrempel. Editura Academiei R. F. 385. 14-16. Mihăilescu (Bucureşti). Liviu. Pop. Autori: Lucreţia Angheluţă (Litera L). Editura pentru Literatură. Editura Academiei R. Întocmită de Ioan Lupu. 381. engleză şi germană. Inspectoratul General al Miliţiei. Administraţie locală şi centrală. Redactor: Adrian Fochi. Bucureşti. Coordonare generală: Gabriel Ştrempel. + erată. Colaboratori: Colectivul bibliografic Bucureşti: responsabil Adrian Fochi.S. Colectivul bibliografic Cluj: responsabil Ion Muşlea. 893 [-898] p. Coordonare bibliografică: Lucreţia Angheluţă. Partea I. Liana Miclescu şi Marina Vazaca (Litera S). Rodica Fochi. cifre. 388. Bucureşti. Societatea de Ştiinţe Filologice din R. Coordonare generală: Gabriel Ştrempel. Jandarmerie. Marilena Apostolescu (Literele V-Z. 1851-1858. Marilena Apostolescu. 1790 – 1850. 739 [-740] p. Lovinescu.R. România şi Institutul de Istorie „Nicolae Iorga“ al Academiei R. Ordine şi siguranţă publică. Dan Berindei. Nestor Camariano şi Ovidiu Papadima. anul IV. 538. 1968. BOBIN. Coordonare bibliografică: Lucreţia Angheluţă. p. BICĂ. Bucureşti. Florin. 1970.S. 1971. Prefaţă de A. Bibliografie românească modernă (18311918). Editura Academiei R. Cenzură. Întocmită de Ioan Lupu. Bibliografia românească modernă [18311918].R. Grigore Goanţă (litera N). Vol. (Biblioteca Academiei Române).S. 540575 (Biblioteca Academiei R.S. Mihai şi R. Emil Sklenka (Cluj) şi Pimen Constantinescu (Sibiu). 451-955 [-960] p. 2003.). noiembrie 2002.S. Dr. BIDIAN. Autori: Tamara Teodorescu (literele D-E). colaboratori: Teofil Bugnariu. 382. 386. Lucreţia Anghelescu (literele Î-K).S. Bibliografia românească modernă (18311918). BOBIN. Bibliografia analitică a periodicelor româneşti. Poliţia. Salomeea Rotura (litera U). Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Marina Vazaca (literele P-Q). Circulaţie. Poliţie socială. 1248 [-1248] p. (Biblioteca Academiei R.. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Sumar şi în limbile franceză. Institutul de Criminalistică. Vol.R. Nestor Camariano şi Ovidiu Papadima. VICOL. 961-1344 [-1350] p. Marina Vazaca (litera Ţ). Fochi. semne). II. Rodica Fochi.

2006. Marinela. (Bibliothèque Thèosophique). 396. 1929. 226 p. Berlin. Publications Thèosophique. p. Academie.I. Bertold. Factori de risc şi prevenţia suicidului în tulburările depresive în Buletin de psihiatrie integrativă. Patrick.. 392. . Troisième édition. Professionell. H. unter besonderer Berücksichtigung der österreichischen Konsulats. V. 399. 293-296. IIe partie. Berlin. nr. Les homicides. The Manners and Customs of the Police. BÎSCĂ. Fischer. M. Cosmogenèse. 400. 406. 1926. vol. Avec 45 figures hors texte. BIELUSICI. 45-65. Unele aspecte privind reţinerea şi arestarea preventivă a minorului. Consideraţii privind valoarea probelor criminalistice şi medico-legale în vederea luării măsurii arestării preventive. La doctrine secrète / synthèse / de la Science / de la religion & de la Philosophie / par… Traduit de l’anglais.D. Miscellanées. 355 p. Heinrich. Jochen (Der Fotograf). „Umdruckblöcke“. 393. Heinrich. an XI. Octobre. BIRNBACH. 1930. [2005]. Editura Medicală. 1931. Quatrième volume. BLACK. Paris. Anton.P. 403. Reiss. Bucureşti. Les fausse maonuaie. Marc. 411-413. vol. 402. BIRŢ. 1929. Le symbolisme archaique des religious & Appendice.C. p. la Famille Thèosophique S. 110. 397.A. Donald. H. TACK. Science oculte et science moderne. 464 p. BISCHOFF.P.. 390. Paris. X.bzw. BÎNDAR. la Famille Thèosophique S. Valerică. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Interferenţe religioase în cadrul restricţiilor alimentare: postul şi anorexia. BLAVATSKY.P. Editura Ştiinţifică. Al. Rechtstaatlich). La doctrine secrète / synthèse / de la Science / de la religion & de la Philosophie / par… Traduit de l’anglais. no. Les méthode scientifiques de récherche en a matière d’incendie. 401. 1 (24). în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Cinquieme volume. 320-328. H. nr. p. (Traduçtion française. BIRNBACH. an XI. Bucureşti. BÎNDAR. La doctrine secrète / synthèse / de la Science / de la religion & de la Philosophie / par… Anthropogenèse. în R. Editura Luceafărul. Paris. 1977. 35 398. Drd.A. 2005. Inequality. BLAN. parte color. 1933. BISPING. 395. Sonder-edition. 4 (27). CHIRIŢĂ. 394. Bucureşti. Iaşi. – A. Fotografia în culori.389. 236 p. + 8 f.. 1938. 1925. 2005. Quatrième édition. III partie. BISCHOFF.P. M. X. Drd. C. 325 – 332. Roxana. p. 1re anée. 2e volume).A. cu fig. Les incendies criminels. 391. ANNIKA. Iaşi. Reportogen aus dem modernen Polizeialltag in Nordrhein-Westfalen. The Free Press. La doctrine secrète / synthèse / de la Science / de la religion & de la Philosophie / par… 4e édition.A. la Famille Thèosophique S. 232 p. H. NINK.C. Bürgerorientierf. M. în Buletin de psihiatrie integrativă. Paris (VII ). BIERTHER. Comportamentul la volan. BLAVATSKY. Peter M. „Moldau-Walachei“. BLAVATSKY. BLAVATSKY. CHIRIŢĂ. BISCHOFF. Innenministerium des Landes Nordrheim-Westfalen (Polizei NRW. Valerică.. Bucureşti. 1965.I. 405. Feldpost. 1980. New York. Troisième e édition. Stefanie. 149-154.A. p. 404. pl.. Die Rekonstruktion der Umdruckblocks der rumänischen Briefmaricenausgaben von 1866-1872. New Zork. 2005. BIRNBACH. die fremden und einheimischen Posten bis 1875. + XXIV pl. Crime and Public Policy. La Police scientifique. în R. (Bibliothèque Thèosophique). BLAJ. 1. 214 p. Le Professeur R. Evolution du e Symbolisme. 1982. Moldau-Walachei (Rumänien). Les faux. Paris. Ştefan. p. 455 p.

407. P. „Cuvinte vii”.1935. Editura Alma Mater. IX. 410. Traducere din limba poloneză de Mircea Petean. 2000. Simion Todoran şi Monahia Zamfira Constantinescu. Editura Limes. Univ. în 20 de ani de expertiză criminalistică. 2003. Pledoarii imposibile. Editura Fundaţia Revistei Jandarmeriei. 1979. Bibliografie la p. Tipărită cu binecuvântarea Prea Sfinţitului dr.] Episcopul Aradului. Ediţie îngrijită de Preot Prof. Cărarea Împărăţiei. 1935. 1995. 1971. ŢICAL. Bucureşti. Timotei Seviciu [. 6e volume). 354 p. în ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Argument: Vasile Igna. Arsenie. Unele probleme privind determinarea distanţei de tragere şi stabilirea mărimii alicelor la tragerile efectuate cu arme de vânătoare. Premier volume. BLUCHE. 411. Traducere din limba engleză de Valentin Nicolaie. 2000. Ieromonah. 1973. Revelion 214 [roman]. 2003. BOBOŞ. Tipărită cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Dr. vol. 1938. 1995. BLÂNDA. 159 [-160] p. Paul. 309 p. BOCA.. . 413. Joseph – Maria. Stabilirea falsului prin adăugire în acte. 419. La doctrine secrète / synthèse / de la Science / de la religion & de la Philosophie / par… Traduit de l’anglais. Cinquieme er partie. 2006. George [Marius]. Episcop. Legislaţie antidrog internaţională. François. Identificarea persoanei după urmele de dinţi. BLAVATSKY. p. BOCA. (Traduçtion française.P. Editura Humanitas. 420. 414. 1969. În apărarea prostituatelor. BODUNESCU. a patronilor şi a altor stigmatizaţi. Petru. Traducere din limba franceză de Petru Creţia. 181-187.A. p. Editura Pildner & Pildner. Ediţia a II-a. 421. H.. 282 p. Paris. Institutul de Medicină Legală. Dr. 184 – 186. 409. Timotei Seviciu. IIIe volume). 418. cu fig. Ion. édition. Simion Todoran şi Monahia Zamfira Constantinescu. 408. 556 p. 140-142. 417. la Famille Thèosophique S. La doctrine secrète / synthèse / de la Science / de la religion & de la Philosophie / par…H. Bucureşti. p. ClujNapoca. Auteur d’Isis dévoillée <<Il n’ya pas de Religion supèrieure à la Vèritè>> Miscellanées. 1979. Univ. Editura Sfintei Episcopii Ortodoxe Române a Aradului. locţiitor de Vârşeţ Deva. 319 p. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Vorbe memorabile explicate în contextul lor istoric. 322 p. Ministerul Justiţiei. + Erată. 158 p. a cămătarilor. Târgovişte. (Bibliothèque Thèosophique). 350 [354] p. Părintele.P. Ieromonah. Cosmogenèse. Craiova. Blavatsky. Primul ajutor în accidente auto. Imaginea – obiect de patrimoniu. Bucureşti. Manual pentru şcoli profesionale. 120 [124 p. p. BOBLEA.A. BOCA. Cluj-Napoca. Gheorghe. Bucureşti. în Probleme de medicină legală şi criminalistică. 36 415. 416. a spărgătorilor de grevă. Cărarea Împărăţiei. Ediţie îngrijită de Preot Prof. Arsenie. Daniil Stoenescu. BOBOŞ. Laurenţiu. Prefaţă: Kornelius Politzski. „Scrisul românesc“. Laurenţiu. BOBOŞ. Episcopul Aradului. Editura Didactică şi Pedagogică. BLIDARU. cu o postfaţă a autorului. BOCHENSKI. Manual de înţelepciune pentru oamenii de rând. Ioan. 412. Investigaţia penală în Comunicări pirateria software. H. BOBOŞ. Editura Sfintei Episcopii Ortodoxe Române a Aradului. 95 p. Laurenţiu. la Famille Thèosophique S. Tipărită cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Dr. 1998. 1 Evolution cosmique-Stances de dzyan. Bucureşti. BLAVATSKY. 250-252. 2003. (Traduçtion française. De la Cezar la Churchill. Editura Nemira. 256 p. BLOCK. 167-170. Arsenie. Ministerul Justiţiei. Prefaţă: Edwars Swiderski. Walter. 350 p. 422. Paris.

(Cartea de vacanţă). RUSU-ŞIRIANU. 1925. 416 p. 428. 1970. Bucureşti. 435. Tipografia Fondul cărţilor funduare. Inspectorul şef [Povestiri]. Tiberiu. Bibliografie la p. 427. BOGDAN. Ion. Mendelsohn. „Scrisul Românesc“. BODUNESCU. 150-156. 1973. Vol. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Cartea Românească. 442. Ion. Bucureşti. Psihologia copilului şi psihologia pedagogică. Editura Ştiinţifică. 1971. [Bucureşti]. Tipografia H. Bucureşti. 1958. Goldner. BOGDAN. Bibliografie la p. 433. 1973. 1978. 1997. Editura Militară. RUSU-ŞIRIANU. Editura Militară. 430. (litografiat) (Ministerul Învăţământului). BODUNESCU. Bibliografie la p. dr. 116 p. Iaşi. 1957. „Sport-Turism“. Curs introductiv în psihologia judiciară. George. 441. Terorismul – fenomen global. revăzută. 429. 436. Editura Didactică şi Pedagogică. (Pentru părinţi). SEVERIN Icard. Ion. BOGDAN. . 1975. BOGDAN. 434. Vol. III. Ion. 1985. Curs de psihologie judiciară. doc. 416 p. 351 p. 352 p. cu ilustr. 160 p. Descifrarea unei istorii necunoscute. Rezumat în limba engleză. Ion. NICA. Ion. 1979. 432 p. 432. „Sport-Turism“. Bucureşti. (Colecţia Sfinx. BOGDAN. Ilie. I[lie]. Editura Odeon. George. + 1 f. BOGDAN. Bibliografie la p. (Cartea de vacanţă). îngrijită de Aurel Dicu). Bucureşti. tab. George. Psihologia copilului şi psihologia pedagogică. 1979. I. BOGDAN. Marşul cormoranilor [roman]. Tiberiu. 343-349. Bucureşti. Bucureşti. Vol. [Bucureşti]. 221 [-224] p. Copiii excepţionali. 1925. BODUNESCU. Vol. 1974. Ediţia a II-a. Bucureşti. III. 443. (Cartea de vacanţă). Vol. Sarcina – naşterea. BOGDAN. 432 p. Flagelul terorismului internaţional. 444. „Victimologia“ lui B. 76 rapoarte medicolegale. Cluj. comentată şi mărită. Goldner. 271 p. BOGDAN. 645 p. Bibliografie la p. Bucureşti. I şi II. Editura Didactică şi Pedagogică. 1922. 368 p. Editura Militară. Tiberiu. Bucureşti. Tiberiu. (litografiat) (Ministerul Învăţământului şi Culturii). BODUNESCU. 424. 486 p + IX. Ion. Tiberiu. 645 p. 440. I. Ion. 1921. Bucureşti. Povestea Microperei [roman]. Editura Militară. 437. Seria Ştiinţe Sociale nr. 439. BODUNESCU. BOGDAN. Manual pentru liceele pedagogice de învăţători. Bucureşti. 337-349. Bucureşti. „Sport-Turism“. Tipografia H. Ediţia a III-a. + 1 f. Iulian. BODUNESCU.legal. Ion. Ion. 1924. Ion.423. I. Piraţii în acţiune [Povestire]. STĂNCULESCU. Grigore Geamănu. Avortul – pruncuciderea şi deontologia medicală din punctul de vedere medicolegal. (Colecţia Psyché. Inspectorul şef. BODUNESCU. 425. 144 p. (Colecţia Sfinx. 224 p. 426. Inspectorul şef [Povestiri]. 1971. Analele Universităţii din Bucureşti. 431. George. 1957. George. Descifrarea unei istorii necunoscute. 1979. tab. 10-11). Iaşi. 376 p. 176 p. +VIII. BODUNESCU. Probleme de psihologie judiciară. Ion. 438. 276 p. BODUNESCU. 267-170. Prefaţă: prof. 1979. Vol. „Sport-Turism“. II. Bucureşti. Atentatele contra bunelor moravuri din punctul de vedere 37 juridic şi medico.8. 27). BODUNESCU. BOGDAN. Atentate în contra sănătăţii şi a vieţii prin răniri şi loviri din punctul de vedere juridic şi medico-legal. Moartea şi moartea subită. STĂNCULESCU. Tiberiu. BOGDAN. Craiova. 213-219. Editura Cartea Românească. T[iberiu]. cu ilustr.

X. Dumitra. şi tab. Éditions Médicales Norbert Maloine. Bucureşti. în Şcoala românească de criminalistică. 463. 1981. BOILEAU . MALIŢA. Cercetări privind antigenele salivare şi importanţa lor în expertizele biologice. Bibliografie la sfârşitul textelor. Paris. Direcţii de cercetare în boala Alzheimer. Editura Academiei. 459. 1943. Tipografia Vremea. Tiberiu. 458. Tiberiu. BOIA. Marcela. BOILEAU . 1967. 1932. 60 p. Destinat cadrelor didactice şi studenţilor – viitori profesori. Lia. BOGDAN. 1983. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. 457. Direcţia Publicaţiilor din Ministerul de Interne al RDG). Copiii capabili de performanţe superioare. 1973. cu figuri. Constatarea stresului psihologic cu ajutorul poligrafului. Aurel. 1 (24).I. (Ministerul de Interne. p. 461. SÎNTEA Ioan. 120 p.wichtige Methoden in der Untersuchungspraxis (Reconstituirea şi experimentul investigaţiei – metode importante în practica investigaţiei). Tiberiu.. BOLINTINEANU. 123-128. 449. Rodica. Analiza psihosocială a victimei. Editura Politică. Selecţia textelor: Tiberiu Bogdan. vol. 191 p. Mijloacele juridice prin care statele devin părţi la tratate. BOIA. Identificazione di veicolo in un caso di investimento mortale. 451. 452. Elemente de anatomie grafică. 1979. 197. 1930. BUTOI. Presă şi Editorial. Ioan. Tudorel.NARCEJAC. Tiberiu. în: Forum der Kriminalistik. 38 453. Serviciul Editorial şi Cinematografic. 446. Bucureşti. p. Aurel. în Tratat practic de criminalistică. 348 p. BOGDANOVICI. Stenodactilografia [Manual]. Bucureşti. . BOGDAN. Editura Univers. 462. an XI. Importanţa pregătirii în domeniul psihologiei judiciare. În pădurea adormită. Bucureşti. Doctor în Filozofie şi Litere. BOIŞTEANU. în R. Ministerul de Interne. BOIA. Ministerul de Interne. nr. 360 p. Tiparul Universitar. Alexandru. Bibliografie la p. 369-393. 448.NARCEJAC. 1975). Traducere din limba franceză de Mihai C. Iaşi. 234 p. BOGDAN. Editura Atena. Thèse. 63 p. Complot. Exercitarea funcţiunii de expert grafic.U. 454. ROSCH.N. 225-234. 1988. BOLINTINEANU. 1960. 24 p. 200 p. Ministerul de Interne. Hélène. 9). Bucureşti. 226 p. în Buletin de psihiatrie integrativă. BÖHME. Bucureşti. Tiberiu. Serviciul Editorial şi Cinematografic. Bucureşti. 4e année. 456. Delescu. Studiu de drept internaţional. Traducere din limba franceză de Georgeta Raţă. 94 p. Bucureşti. Carta O. caiet 1/82. 1970. Expert grafolog pe lângă Curţi şi Tribunale. Rekonstruktion und Untersuchungsexperiment . Alexandru. p. Serviciul Cultural. p. vol. Editura Ştiinţifică. 460. p. Ministerul de Interne. Paralelism istoric. BOLDRINO. no. Editura Didactică şi Pedagogică. 1978.445. Constatări şi propuneri. 36-41. Aurel. BOLINTINEANU. Elena. Bucureşti. Bibliographie p. Comportamentul uman în procesul judiciar. 450. BOGDAN. BOGDAN.9. 126 p. II. p. – document al erei noastre. Marea teritorială. Boldrini. P[etru]. Bucureşti.C. 447. Bibliografie la p. Suceava. 91-92. 1992. DRĂGAN-CORNIANU. Rolul ei în procesul judiciar. Introducere în grafologie şi expertiza grafică. BOIA. 440 p. Alexandru. cu fig. BOGDANOVICI. VASILIU. (Caiete de pedagogie modernă. Bucureşti. Bucureşti. SÎNTEA. Raport între grafologie şi expertiza grafică. 2005. 455. Publikationsabteilung des Ministerium des Innern der DDR (Forumul criminalisticii. 658-680. 1970. 126-127. Altérations graphiques dans quelques maladies nerveuses et mentales. Mircea. 1944. POPESCU. 15-20. 1944. Editura Didactică şi Pedagogică.

470. BOŞTINĂ.. 2005. Alexandru. Monodacktyloskopie. 246 p. Bucureşti. revizuită conform noului Cod Penal. 1863. Ştefan. 481. Importanţa tehnicilor şi metodelor de identificare criminalistică asupra stabilirii cauzelor şi mecanismelor producerii accidentelor de circulaţie. BOROI. 471. Drept procesual penal. BOŞTINĂ. Jurist drd. Drd. Ed. 2006. I. BOROI. R. Georgeta-Ştefania.464. C. 469. Loredana Luminiţa. Magistrat militar drd. 2004. 246-250. Bucureşti. 1991. 473. p. 5-6. Editura All Beck. Alexandru. p. 1992. în Criminalistica. 472. Drd. Rada Liana. Editura Ştiinţifică. Coodonatŭ în Limbra română de Elie Bosianu. Gheorghe. Elie. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Bucureşti. anul V. Editura Luceafărul. septembrie 2003. Magistrat militar drd. Bucuresci (Typ. JIDOVU. 433-452. Bucureşti. Cristina. GREJDINOIU. BOŞTINĂ. Colonel magistrat drd. II. BOSIANU. 95-96. BOROI. Pantelimon. BOLOCAN. Rösch. Pantelimon. Accidentul de circulaţie. Pantelimon. 2005. SCRIPCARU.. Steluţa. 480. BORN. 126 p. Traducere din limba franceză de Teodora Pavel. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Marius. în Criminalistica. F. Raiffeisen Bank păgubită cu peste 270. BOŞTINĂ. BOTEZ. Cauzalitate. O. nr. vinovăţie. ANDREI. 1977. 466. anul V. BOROI. 6. 468.33-34.. în Criminalistica. Alexandru. 466 [-468] p.. Unele aspecte medico-sociale ale accidentului de trafic rutier. Editura Ministerului de Interne. BOŞTINĂ. Alexandru. 479. nr. J. p. 224229. anul VI. 6. 166 p. Colonel magistrat drd. Consideraţii medico-legale privind asfixiile posturale. p. noiembrie 2004. 823 [828] p. POPA. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 2003. Pantelimon. p. 477. X. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Pantelimon. DRIGA. Perversiunile sexuale. p. p. BOŞTINĂ. răspundere. an XI. Bern. 467. 463-468.000 de dolari. Franco-Roumaine). Serviciul Editorial. 1996. în Revista Română de . STANCA. 5. Bucureşti.. în Buletin de psihiatrie integrativă. Drept penal. Iaşi. 2002. [Bucureşti]. BONNET. Tratatu de stenografie şi cryptografie. Ministerul de Interne. Editura All Beck. Investigarea criminalistică a locului accidentului de circulaţie rutieră. 465. 61 p. 1999. 39 474. 4 (27). Aspecte teoretice şi practice privind infracţiunile de omor şi lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte. Pantelimon. BORZA.. BOŞTINĂ. Editura Naţional. Bucureşti. L. Rolul expertizei criminalistice la stabilirea adevărului în evenimentele rutiere. 476. Ediţia a II-a. noiembrie 2003. vol. Colonel magistrat drd. Gerard. nr. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Pantelimon. POSTELNICU. 191 p. 475. 478. 2005. Bucureşti.. Ediţia a III-a. Alexandru. 34-25. Bibliografie la p. 1926. Partea specială. p. Lector universitar. Pruncuciderea şi uciderea din culpă. UNGUREANU. ŞTEFĂNACHE. Cercetarea la faţa locului în cauzele cu autori neidentificaţi în cadrul accidentelor de circulaţie. Contradicţii între rapoarte de expertiză tehnică. BOROI. Consideraţii semasiologice legate de noţiunea de tulburare şi utilizarea acesteia în psihiatria contemporană. Bucureşti. BORZA. 98 p. Nicu. nr. Călin. Bucureşti. Editura Militară. NISTOREANU.. 322-329. FURNICĂ. Infracţiuni contra vieţii. Academia de Poliţiei „Alexandru Ioan Cuza“.

nr. 106 p. 484. BOTOŞ. Traducere din franceză de Valentin Dumitrescu. 178 [-180] p. Bucureşti. 176-178 (Fundaţia „Universitatea Bogdan Vodă”. în Criminalistica. Universitatea Bogdan Vodă). 1981. BOTEZATU. nr. Adevăruri despre adevăr. anul IV. 488. mai 2002. Ilie. 493. Petre (coordonator). 4. 494. Texte şi analize. 3. 198 [-203] p. MALIŢA. BOTEZATU.. BOTUL. Petre. 149 [-152] p.. Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu. BOTEZATU. COMĂNESCU. în Seminarul de perfecţionare a procurorilor criminalişti. ELMANDJRA. X. 486. Particularităţi ale incriminării deţinerii şi portului fără drept al armelor albe sau instrumentelor special confecţionate pentru atac ori care pot fi folosite pentru comiterea unor agresiuni. Maria. Petre. Orientare critică în logica modernă. 485. Valeria. Consideraţii privind obţinerea şi înregistrarea datelor şi informaţiilor pe timpul investigării criminalistice a locului faptei. 1981. Ioan. (Idei contemporane). Interpretări logicofilozofice 1937-1981. Ilie. BOTOŞ. Editura Facla. . 8-10. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 94-98. 2002. Editura Ştiinţifică. Vasile. 2005. Prof. Petre. în Criminalistica. 1977. 496. 204 p. 29-32. Viaţa sexuală a lui Immanuel Kant. 2002. VULIŞICI-ALEXANDRESCU. Petre. 20-24 noiembrie 2000. univ. Bibliografie la p. 497. BOTOŞ. volum 12. 351 p. anul IV. Vasile. Conferenţiar univ. BOTKIN. 48-51. Bucureşti. BOTEZAT. 1983. Bucureşti. „Junimea“. Editura Risoprint. Mahdi. Iaşi. Mircea. Bucureşti. BOTOŞ. Piese şi dispozitive care pot influenţa acţiunea factorilor suplimentari ai împuşcăturii şi implicit urmele secundare ale tragerii. Ilie. BOTEZATU. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. p. dr. Ioan. Sintaxa propoziţiei. Iaşi. 249-252. cu o prezentare şi note de Frédéric Pagès.. iulie 2002. 2006. Sinaia. Iaşi. Locotenent-colonel magistrat dr. Realizarea de mulaje şi tipare care ajută la protejarea probelor. dr. Editura Junimea. Semiotică şi negaţie. 483. Criminalistică. dr. iunie 2004. nr. dr. Studiu epidemiologic al alcoolismului în Europa şi România. 495. BOTOŞ. 2. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 223-225. 312 p. Editura Politică. Valoarea deducţiei. 198-216. 4 (27). Junimea. anul II. 498. în Buletin de psihiatrie integrativă. 3-5. 2004.145-149. p. 492. 8-9. Bibliografie la p. Bucureşti. Ilie. BOTEZATU. 482. Bucureşti. 121126. an XI. Bucureşti. p. p. BOŢOC. 2. Humanitas. Ilie. p. Teodor Dima. Conf. vol. Lichidarea decalajului uman. Orizontul fără limite al învăţării. 491. [Traducere din limba engleză: Tatiana Maliţa]. LĂPĂDUŞI. univ. Tablă de materii şi în limba engleză. univ. Constituirea logicităţii. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. p. James W. Cluj-Napoca. nr. Leziunile produse de muniţia armelor de foc cu ţeava ghintuită. Identificarea armei de foc după gloanţele deformate sau fragmentate. Conf. BOTOŞ. BOTOŞ. Procuror c. BERCHEŞAN. Aspecte teoretice şi practice în cercetarea infracţiunilor de pruncucidere. (Humanitas).Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Tradusă din germană. Ilie. Locotenent-colonel magistrat dr. Particularităţile cercetării locului faptei şi a folosirii expertizei judiciare în cercetarea acestor infracţiuni. în Criminalistica. p. Liviu. Ştefan Celmare. 487. Jean-Baptiste. nr. 489. 1973. Ilie. p. 1971. BOTIŞ. 40 Bibliografie la p. p. 490. Iaşi. Prof. 2004. 1982. martie 2000. XXI + 326 [-329] p. 227 p.

A. 512. 515. 384). Ministerul de Interne. Registration of palm prints (Search register and alphabetic registers of criminals in Denmark. Iaşi. BRELET-FOULARD. 152-157 (Ministerul de Interne). 510. VOCHIN. Posibilităţi actuale de identificare a persoanei după urmele de buze.) 504. Omul fără umbră. Inequality. 503. Petre. Doina. Paris. On palm prints. Traducere din limba franceză de Daniela Luca după: Nouveau manuel du TAT. BRATU.) Det. 41 509. Iaşi. p. 1975. Dunod. BRÂNZEI. PIROZYNSKI T[adeusz]. Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş. engleză. BRAITHWAITE.. 118-120.. D. . BRATU. vol. Rontledge & Kegan Paul. CHABERT. Aurelia. 483 p. ZĂHĂRĂCHESCU. 513. résultats et améliorations proposées). A new system of classification by Kjeld Bransner(. Gheorghe. BOUCHÉ-LECLERCQ. rusă şi spaniolă. 514. TEIUŞ. germană. BRAŞOVEANU. 255 [256] p. 511. gramatică. 502. Gheorghe. BREBAN. BRAŞOVEANU. 1998. Nicolae. Thèse… Gap. 1975. SCRIPCARU G[heorghe]. Paris. BRAŞOVEANU. BRANSNER. Librairie ie Hachette et C . 1975. 245-255. + erată. Maria. 516. 223 p. no. NIŢĂ. Editura Junimea. 102 p. Bucureşti. BRACACIU. BREZEANU. I. Cluj-Napoca. Kjeld. română. P[etre]. Editura Helicon. COMŞULEA. 20-24 noiembrie 2000. p. 1979. în Tratat practic de criminalistică. Cosma. 508. Petre. 279 p. Ion. BRÂNZEI. Ministerul de Interne. vol. 1771. Faculté de Medecine et de Pharmacie. BREBENEL. Probleme de ortografie. franceză. Catherine (sub redacţia). 382 p. Sabina. Sinaia. 1981. 191 p. Bibliografie la p. p. Editura Militară. Approche psychanalytique. 507. 1994. SÂRBU. Chief Insp. 1973. Editura Dacia. Rezumat în limbile engleză. 339 p. ŞERBAN. lexic. Fuga. în Ghidul procurorului criminalist.499. Bucureşti. Comportamentul aberant în relaţiile cu mediul. p. Vasile (coordonator). 1946. [Textes. Bucureşti. Noul manual TAT Abordare psihanalitică. Bucureşti. Elena. NEGOMIREANU. 451-453. 501. 1976. Gheorghe. BOJA. Cosma. Valentina. BRÂNZEI. 447 p. Limba română corectă. Ortansa. 1975. I. p. 2004. Precizări cu privire la organizarea şi planificarea urmăririi penale – Planul de urmărire penală. John. Gheorghe. All Beck. A. Procuror. London. Editura Trei. 1979. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul incendiilor. 500. Un martor incomod. 1970. Autoturisme şi performanţe. Editura Didactică şi Pedagogică. Consideraţii cu privire la cercetarea pluridisciplinară a infracţiunilor de omor cu dezmembrări sau mutilări ale cadavrului şi corpului uman. 505. BRATU. Editura Junimea. Itinerar psihiatric. Minorul şi legea penală. (Université de Lyon. BRAŞOVEANU. 654 p. Odette: La lutte coutre les stupefiants. 67 p. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. Gheorghe. în Şcoala românească de criminalistică. Crime and Public Policy. 506. 1886. 70-74. Manuel des institutions romaines. Editura Militară. Posibilităţi de cunoaştere a personalităţii învinuiţilor (inculpaţilor). Psihiatrie. Copenhagen. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Timişoara. Françoise. BOUTHIER-BLANC. 1979. 2003. Cosma. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). Bibliografie la p. Editura Ştiinţifică. 1983. Bucureşti. 372 p. 1978. Editura SportTurism. 517. Rezumat în limbile franceză. Bucureşti. 261-275.

-B. 516 p. 1895. mariage. P. W. 584 p. les vapeurs / et les anesthèsiques / Par / P. 524. 1897. Wolf-Dietrich. Baillière et Fils / 19.-B. L’avortement / Par / P. Rue Hautefeuille. 1892. Brouardel / Professeur de médecine légale / et doyen de la Faculté de Médecine de Paris / Président du Comité consultatif d’Hygiène / Membre de L’Institut (Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine. BROUARDEL. Paris [. Rue Hautefeuille. Paris [.] Librairie J. Paris. Paris [. la suffocation / La submersion / Par / P. Stuttgart. La pendaison. Baillière et Fils.B. Kriminalistik (Criminalistica). BRODAG. 527. P. 1901.] Doyen Honoraire et professeur de médecine légale / de la Faculté de Médecine de L’Université de Paris / Président honoraire de Comité consultatif d’Hygiène / Membre de L’Institut (Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine.] Librairie J. 526. 455 p. Baillière et Fils / 19. Rue Hautefeuille.] Librairie J.] Revue et augmentée. Par P. 1995. Rue Hautefeuille. près du Boulevard Saint-Germain.-B. Librairie J. 520. Les intoxications. Le secret medical / Honoraires. Brouardel / Professeur de médecine légale a la Faculté de Médecine de Paris [.-B. 694 [708] p. Les intoxications. 19. Editura R. Deuxième édition [. Brouardel / Professeur de médecine légale / Et doyen de la Faculté de Médecine de Paris / Président du Comité Consultatif 42 d’Hygiène / Membre de L’Institut (Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine. Baillière et Fils / 19. 19. P. / Par / P. 420-512p.518. BROUARDEL. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris). KrimmalistikGrundlagen der Verbrechensbekämpfung (Bazele criminalisticii pentru combaterea infracţionalităţii). 288 p. Brouardel / Professeur de médecine légale et doyen de la Faculté de Médecine de Paris / Président du Comité Consultatif d’Hygiène / Membre de L’Institut . BROUARDEL. BROUARDEL. Paris [. près du Boulevard Saint-Germain.-D. Editura Richard Boorberg. Brouardel / Professeur de médecine légale et Doyen de la Faculté de Médecine de Paris / Membre de L’Institut. assurances sur la vie / Déclaration de naissance. 521. BROUARDEL. BROUARDEL. Rue Hautefeuille. La mort / et/ la mort subite / par / P. 19. Baillière et Fils / 19. P. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris). Brouardel [. Brouardel / Professeur de médecine légale / Et doyen de la Faculté de Médecine de Paris / Président du Comité Consultatif d’Hygiène / Membre de L’Institut (Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine. BROUARDEL. Boorberg. etc.] Membre de L’Institut (Académie des Sciénces).-B. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris). P. BROUARDEL. Pièces annexes. 19. 1995. P. Brouardel / Doyen Honoraire et professeur de médecine légale / de la Faculté de Médecine de L’Université de Paris / Président honoraire de Comité consultatif d’Hygiène / Membre de L’Institut (Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine. expertise. Les aspyhyxies / Par lesqaz. 525. 522. P. 1906. 19.] Librairie J. 516 p. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris). La strangulation. 376 p. Avec 3 planches en couleurs et 43 figures. Les blessures / et / Les Accidents du travail / Par / P. Paris [. declaration des causes de décès / etc. Rue Hautefeuille. 19. p.] Librairie J. Ediţia a 7-a. Par P. / Témoignage. Baillière et Fils / 19.] Librairie J. Baillière et Fils / 19. Avec 18 figures dans le texte. BRODAG. P.-B. 523. Stuttgart. Paris [. 519. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris).

BÜCHLER. 536. Brouardel / Professeur de médecine légale / et doyen de la Faculté de Médecine de L’Université de Paris / Président du Comité Consultatif d’Hygiène / Membre de L’Institut (Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine. L’exercice de la médecine et le charlatanisme/ Par / P. GEORGESCU. 1 Următoarele . Kriminalistiche Handlungslehre în Kube / Störzer / Timm (publ. Carlrichard. 167 şi urm. 535. 538.ein „Fulltime-Job" für professionelle VP-Führer (Misiunea informatorului).] Librairie J. Ştiinţe criminalistice. 529. Paris [. 1909. BKA. BRSACH. 1897. Lübeck.] Librairie J. Les explosifs / Et / Les explosions / Au point de vue médicolégal / Par / P. 533. S/p 169-203. Baillière et Fils. 19.-B. 515 – 519. MoldoValachie-Roumanie. Lt. auflage. Schmidt Römhild. 19. ediţie revăzută şi adăugită. 18 p. près du Boulevard Saint-Germain. (Manual criminalistic pentru practică şi ştiinţă). BROUARDEL. BROWN. Rue Hautefeuille. în Der kriminalist (Criminalistul) nr.. 416 p.-B. Baillière et Fils. Paris [. Georges.-B. Coordonatori: Col. 19. Avec 39 figures intercalées dans le texte.(Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine. Vasile Vasilescu şi Col. Rue Hautefeuille. 476 [480] p. 694 [700] p. 539. Editura 1 Boorberg. BRÜHL. CRĂCIUN. Paris [.] Librairie J. près du Boulevard Saint-Germain. SCHNEIDER. Rue Hautefeuille. Les Timbres du Royaume de Roumanie. Mr. Avec 8 planches don tune en couleurs et 5 figures. Neues Auswerteverständnis (Noi evaluări) în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 534. 272 p. vol. BUCUR. Photogrammetrie. Brouardel / Professeur de médecine légale à la Faculté de Médecine de 43 Paris. P. p. 520 p. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. I. 528. Dan. 2002. coordonator Rolf Rainer Jaeger.11/95. BROUARDEL. Ioana. Editura Ministerului de Interne. MURZEA.col. 19. Les attentats aux mœurs/ Par / P. 1906. Brouardel / Professeur de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris / L’Université de Paris/ Membre de L’Institut (Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine. A. Traducere din limba engleză Adriana Bădescu. Cătălina. Berlin. BUCHHOLTZ. Paris 1913. 531. Der Einsatz von Vertrauenspersonen .-B. 19. Constantin Galiceanu.] Président du Comité Consultatif d’Hygiène / Membre de L’Institut (Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine. Ghidul relaţiilor cu massmedia.. Verfahren und geräte. Lt. Baillière et Fils. Col. BROUARDEL.-J. Ada.. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris). Rue Hautefeuille. veb berlag für Bauwesen. R. Geschichte der Philatelie I. vol. p. 119 p.] Librairie J. I. Carl-Ernst.] Librairie J. H. P. 2004.-B. Les blessures / Et / Les accidents du travail / Par / P. Préface du Professeur Thoinot. 537. Stuttgart 1992.) Krimmalistik-Handbuch für Praxis und Wissenschaft. 19. Paris [. 19. Codul lui Da Vinci. BRUCKERT. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris). Baillière et Fils / 19. P. BROUARDEL. 564 [568] p. 2002. Membre de L’Institut. Brouardel / Professeur de médecine légale / Et doyen de la Faculté de Médecine de Paris / [.. 1960. RAO. Berlin. Paris [. Nicolae. Essen. 1899. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris) 532. 530. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris). Rue Hautefeuille. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris). P. 272 p. Baillière et Fils. 1896. BRUNEL. neumbearbeitete und erweiterte 2. 19.

Instituţii de drept penal. Borza. Partea generală. BUTOI. SURPĂŢEANU. (Serie Nouă – a „Buletin de L’Association des 1 Psychiatres Roumains”. martie 2005. Ediţia a III-a revizuită şi adăugită. nr. 574 p. Vol. 550. GĂNUŢĂ.. prof. („Patrimoniu“). 1312. Bibliografie la p. V. BUJOR. MAFTEI. Bucureşti. 133-134. Secretariat tehnic: Cecilia Darie. Premise teoretice şi metodologice ale cercetării criminologice. dr. C. p. Berlescu. 580 [585]p. Nechifor. 44 În prezent Direcţia de Investigaţii Criminale . Bibliografie la p. dr. M. Costică. I şi II. V. Gheorghe. Buletinul Societăţii Istorico-Arheologice „Bucureştii Vechi“. 2002. Ioana Teodora. I. Drept procesual penal. 544. Academician Prof. C. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 1. Constantin. prof. Dr. Romanescu. „Minerva“. psiholog Marinela Paraschiv. Ion. Scripcaru. 549. Editura Fundaţiei România de Mâine. editat de Spitalul de Psihiatrie „Socola” Iaşi în perioada 1917-1946). Petre. HERESCU. Cluj-Napoca. volum 13. BUTOI. 2002. T. C.. Curs selectiv pentru examenul de licenţă 2001 şi 2002 cu ultimele modificări ale Codului Penal. PRICOP. 541. ediţia a II-a. Gh. 551. Colectiv de referenţi: Academician Prof. dr.. Al. Colectiv de Redacţie: Editor coordonator Prof. Secretariat de redacţie: Dr. Bucureşti. dr. Chestor de poliţie dr. BUNECI. Tudorel. Răspunderea juridică şi deontologică a medicului reanimator. Colegiul de redacţie: Redactor şef: Dr. nr. Publicat cu prilejul „Lunii Bucureştilor“ şi cu concursul Primăriei Municipiului.L. Editura Mediamira. Cosmovici. 85-90. FILIPAŞ. BULAI. Partea generală. Elemente sociojuridice de contest social pe terenul devianţei speciale. Prof. Roxana Chiriţă. Vol. 512 p. Casa de Editură şi Presă Şansa S. Petru Boişteanu. N.E. Bucureşti. Florescu. şeful Direcţiei Poliţiei Judiciare. Ediţie îngrijită de Florea Fugariu. MITRACHE. dr.. Ştefănescu. Constantin. Petru Boişteanu.. Consiliul ştiinţific: Prof. CHIRILĂ. BULAI. Camelia. BULAI. ROTARU.540. Aliona. dr. Adriana Medvichi. 244 p. Rodica Enache. D. Drept penal român. MIHALACHE. dr. p. 548. (colaborator). 1970. 134 p. 545. Editura Fundaţiei România de Mâine. univ. GOGĂLNICEANU. BÎLBÎIE. Curs selectiv pentru examenul de licenţă.. 2001. 13 p. MITRACHE. 2002. BULAI. M. 2004. BUNEA. Constantin. 552. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine.. M. univ. Instituţii de drept penal. Vlad. 161 p. 1 Cercetarea la faţa locului în cazul infracţiunii de tâlhărie cu legarea victimei. Bucureşti.. N. Cercetarea infracţiunilor de furt. Chiriţă. psiholog Magda Luchian. Editura Medicală. BUNECI. M.. 271 p. 1992. 2 vol. BUNECI. p. C. Bibliografie la p. Repere istorico-literare de Andrei Rusu. 242-244. 1935. 547. BULIBAŞA. dr. în Studii şi cercetări juridice. 1981. Costică. 1312 p.. prof. Partea responsabilă civilmente în procesul penal. Editori fondatori ai noii serii: prof. Ana Maria Grigorescu.. Gabriel. R. Ţiganiada.. Buletin de Psihiatrie Integrativă. BUDAI-DELEANU. ELEDU. 542. E. Chirurgie orală şi maxilofacială. 3. I. (colectiv de autori). Avram. 546. Redacţia: Spitalul Clinic de Psihiatrie „Socola” Iaşi. dr. Avram. Editura Trei. dr. 2001. Dr. 180 p. Gioconda Dobrescu. Petre. L. problemă majoră a perioadei de tranziţie. Bucureştii Vechi. BUHAŞ.. FILIPAŞ. URTILĂ. 553. Academician Prof. V. 385-397. LUNG. prof. C.R. Editura Trei. 543. Anii I-V 1930-1934. N. 75-78. dr. Andrei. Bucureşti. Petre. Astărăstoae. Dr. dr. Tadeusz Pirozynski. Costică. dr.

Conf. Petre. BUTA. 171 p. p. Petre. Bibliografie la p. Bibliografie la p. Petre. nr. II. Bibliografie la p. p. BUNECI. Drept procesual penal. 1980. 264 p. Editura Richard Boorberg. DAVID. în Criminalistica. 486-500. în Revista Română de Drept. 2004. 556. Anexe 1-4 la p. 357 [360] p. 567. BUNECI. Mileniul III. 243 [248] p. Expertiza metalelor preţioase. 98-105. Deosebiri faţă de infracţiunile comise prin CEC. Petre. 295-296 p. 2003. 569. Bucureşti. 34-36.. BUNECI. Manuel de criminalistique moderne. noiembrie 2005. Marcel. Publishing House. BURCHEL. p. Drept Procesual Penal. Facultatea de Drept – Universitatea Ecologică. 560. Petre. Petre. Partea generală. 570. 549. 1980. 144-167. IONESCU. anul VIII. Proceduri speciale. Ilona. Ilona. Bucureşti. dr. Editura Luceafărul. Ioana Teodora. Editura Tritonic. univ. Bucureşti. 566. La sciense et la recherche de la preuve. BUQUET. univ. Univ. Vol.. 150 p. 2. dr. Stuttgart/München/Hannover / Berlin/Weimar. 2003. 383384. Conf. Bucureşti. vol. Ministerul de Interne. 558. Editura SEMNE. 549 [560] p. Editura SEMNE. Bucureşti.. Bibliografie la p. Ministerul de Interne. Partea Specială. Valorificarea scriptelor de comparaţie în expertiza criminalistică asupra scrisului [discuţii]. în Criminalistica. Nicolae. p. în Tratat practic de criminalistică. BUNECI. 122-127. Bibliografie la p. 563. 384 p. 271. Editura Fundaţiei România de Mâine. 5. p. august. Conf. Conferenţiar universitar dr. p. 253-257. Facultatea de Drept. [245-246]. Protejarea dreptului de autor asupra programelor de calculator. Bucureşti. 296 p. Bucureşti. BUNECI. dr. 137-143. BUTA. 559. Editura SEMNE. poligraf şi hipnoză. BUNECI. BUNECI. Alexandru. în Tratat practic de criminalistică. prodecan Facultatea de Drept. Procedura în caz de dispariţie a înscrisurilor judiciare. nr. Facultatea de Drept. 2001.. 1980. III. BUNECI. Editura Pinguin Book. Daniel. 555. tuş şi pastă de scris. 19-22. Universitatea Ecologică Bucureşti. Bibliografie la p. Ediţia a IIa. septembrie 2005. 554. DOBRILĂ. p. Vol. anul VII. p. Expertiza urmelor de cerneală. 2006. Editura Phobos. 356-357. Conf. 124-129. 557. 1992. III. p. 568. Actele premergătoare efectuate în vederea începerii procesului penal. Partea specială. 1971. 531-546. 45 561. 1. Consideraţii juridice privind infracţiunea de înşelăciune. Petre. 2006. prodecan al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Spiru Haret” Dispoziţii procedurale privind combaterea criminalităţii informatice. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Ioan.. III. 2005. univ. . în Tratat practic de criminalistică. 565. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. nr. Presses Univeritaires de France. 2004. 2003. Bibliographie p. BUŞ. Tatrekonstruktion (Reconstituirea faptei). BUUŞ. „Spiru Haret” Bucureşti. BUNECI. Alain. 333-336. vol. Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti. vol. BÜRING. nr. 150. Petre. 310-313. A. p. 4. 2006. Ilona. anul VII. 6.Bibliografie la p. Examinarea actelor supuse acţiunii îndelungate a apei. în Criminalistica. BUTA. Repararea pagubei în cazul condamnării sau luării unei măsuri preventive pe nedrept. Ministerul de Interne. Bibliografie la p. Petre. Vol. Petre. Psihologie judiciară. 2006. Martorul pe tărâmul justiţiei. în Criminalistica. univ. 34. 564. 2006. BUTOI.1. 562.

ZĂRNESCU. 2004. Ioana-Teodora. BUTOI. univ. 2004. 213-214. 209-213. univ. Bucureşti. Societatea Ştiinţă & Tehnică SA. Tudorel-Severin B[adea]. 160 p. în „Rolul şi contribuţia . în Investigarea criminalistică a locului faptei. Publishing House Word Keeper. iulie 2004. Conf. 189 [-192] p. 583.. univ. Bucureşti.. Constantin. + 31 p. 2001. Bibliografie la p. Editura Fundaţiei România de Mâine. Tudorel. 2 vol. Ioana Teodora. Lector univ. 159-160. în Criminalistica. p. Avocat. Ioana Teodora. Avocat.. 575. psiholog criminalist. BUTOI. Prof. anul VI. Conf. Cercetarea câmpului faptei din perspectiva psihologului criminalist (aplicaţie practică în omorurile de natură sexuală). 24-25. dr. 1979. Avocat. 582. membru al Societăţii Franceze de Grafologie şi al Asociaţiei Grafologice Italiene. dr. psiholog criminalist. Bucureşti. Bucureşti. Aportul tehnicii poligraf în procesul penal. Psihanaliza crimei. 576.571. Bibliografie la p. IFTENIE. BUTOI. vol. Conf. BUTOI. Editura Phobos Publishing House Word Keeper. Ministerul de Interne.. dr. 572. Psihologia crimei – Serial kiler –profiler – psihopatul sexual pe terenul criminalităţii. în Investigarea criminalistică a locului faptei. BUTOI. anul V. dr. Conf. manipulare – coerciţie – intervenţie psihanalitică – detecţia comportamentelor duplicitare (simulate). 214 [-224] p. p. Tudorel.. BUTOI. Ioana Teodora. p. 150-154. 580. Tudorel-Severin B[adea]. Valentin. psiholog criminalist. 459-460. Editura Phobos. Avocat.. (Perspectiva juridică. Tudorel-Severin B[adea]. 577. BUTOI. Psihologie judiciară. 2001. NICOLAE Luminiţa..472] p. Ioana Teodora. univ. BUTOI. Avocat. CONSTANTIN. 527-529. univ. nr. Victimologie (Curs universitar). Tudorel.. Asist[ent] univ[ersitar]. Conf. Constantin. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Ioana Teodora. 2003. expert criminalist. Dimensiuni psiho-grafologice asupra gestului suicidar. p.. BUTOI. Edit Press Mihaela S. Bucureşti. univ. 19-20. 584. 585. BUTOI. Conversia indicilor comportamental-simulatorii în probatoriu asasinat. p. Victima şi victimologia din perspectiva urmăririi penale. Bucureşti. 20-21. 581. Criminali în serie. dr. în Criminalistica. BUTOI. NICOLAE. Constantin.R. p. 578. p. TudorelSeverin B[adea]. Luminiţa. expert criminalist. 184188. psih[olog] dr.tehnica „Lie detector“. 4. BUTOI. BUTOI. Tudorel. BUTOI. Editura Pinguin Book. Femeia asasin. BUTOI. BUTOI. 298-299. Tudorel. BUTOI. Conf. 315 p. Valentin. în Investigarea criminalistică a locului faptei. NICOLAE. psiholog criminalist. Vol. nr. Editura Enmar. I. 6. în Criminalistica.Studiu aplicativ de psihocriminalistică judiciară. 573. dr. II. BUTOI. Conf. psiholog criminalist. Bibliografie la p. Psihologia interogatoriului judiciar – invasiune mentală. Bucureşti. VOINEA. anexe. univ.L. Tudorel-Severin B[adea]. dr. Conf. 4. 1997. BUTOI. Tratat universitar de psihologie judiciară – teorie şi practică. BUTOI. Luminiţa Georgeta. 160 p. noiembrie 2003. Crima sub lupa detectorului de minciuni. 2003. ZĂRNESCU. 46 579. univ. BUTOI. Tudorel. socio-psihologică şi medico-legală asupra cuplului penal victimă-agresor). Ioana Teodora. BUTOI. Tudorel-Severin B[adea]. Cercetarea câmpului faptei din perspectiva psihologului criminalist (Aplicaţie practică în omorurile de natură sexuală). iulie 2001. Tudorel. univ. Tudorel Badea. ZĂRNESCU. Bibliografie la p. IFTENIE. 299 p. anul III nr. Dan. PRODAN.. Alexandru. dr. 2004. 467 [. Tudorel. Bucureşti. Tratat universitar. Radu. avocat apărător. Avocat Cuplul penal: victimă-agresor. Teroarea „cifrelor” criminalităţii. Manuela Cristina. Bucureşti. dr. 2002. 2004. BUTOI. 208 p. 574. Investigaţia conduitelor simulate .

47 . Criminalistica. martie 2001. 4. prodecan al Facultăţii de drept. anul II. p. Cărţile de credit. 2005. nr. 118 p. Gheorghe. CRC Press. Profesor universitar. p. H. 600. în Criminalistica. L. 5. 16-17. septembrie 1999. Nicolae. 599. BUZATU. (II). Mijloace şi modalităţi de depistare a valorilor monetare false. Criminalistica. anul III. nr. martie 2003. p. M. Alain. BUQUET. anul I. Editura Luceafărul. Călăuza poliţienească.probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. CASTNER. 118. Psihologia. BUZEA. f. BUTLER. Lugoj. septembrie 2000. 591. BUTOI. anul IV. BUZATU. Tip. (IV). BUZATU Nicolae. Bucureşti. 592. 267 p.. anul III. 266-267 598. Sinoptic operativ-explicativ în identificarea.. 16. p. noiembrie 1999. Gillian. nr. J. BYRD. Dumitru. nr. în Criminalistica.. p. nr. în Criminalistica. (I).C. p. martie 2005. 1925. iulie 2000 p. BUZATU.a. în Criminalistica. 190-192.. Criminalistica. anul V. Nicolae. în Criminalistica. nr. (V). p. Little Star Impex S. dr. anul II. BUZESCU. nr. Elemente de protecţie a bancnotelor străine. 16-17. 21. nr. versiune românească Lucian Alexandrescu. 3. Nicolae. 14-15. Nicolae. 2002. anul III. p. 595. N. 1617 (II). 587. nr. Criminalistica. mai 1999. iulie 2001. p. anul II. februarie 2001. Cristian. Bucureşti. 3. Bibliografie la p.A. Editura Dacia Europa Nova. Expertiza bancnotelor şi a altor instrumente de plată. 17-19. BUZATU. 1. Institutul de Arte Grafice „Tătăraşi“. nr. 1. J. septembrie 1999. Referinţe bibliografice la p. nr. 596. psiholog criminalist. Bibliografie suplimentară la p. (2000). capturarea şi probarea faptelor comise de psihopaţii sexuali – Criminali în serie –. p. 2. 590. Editura Allfa. anul I. nr. Contrafacerea bancnotelor euro a intrat în cotidian. Tehnici de reconstituire fotografică prin suprapunerea şi prelucrarea imaginii. 2. 16/17 (I). MCMANUS. 2003. nr. anul II.15.L. 4. CÂRPINEAN. BUZATU. Tudorel. 362 p. 16-17 (III). în Criminalistica. 597. 16-17. iulie 1999. Boca Raton. 27-28. Nicolae. anul II. 468 p. 193-196. 6-7. în Criminalistica. anul I. Nicolae. 586. Filosofia dreptului penal. Cecurile de călătorie American Express. nr. POPA. 594. anul VII. Freda. anul I. septembrie 2002. Universitatea „Spiru Haret”. 588. Tiparul Românesc S. (III). decembrie 2000. 205 p. 241-254. Prima contrafacere a bancnotei de 500. CORNEAN. 2. Bucureşti.. p. ianuarie 2000.R. p. Entomological Evidence: Utility of Arthropods in Legal Investigations (Dovezi entomologice: Utilitatea artropodelor în investigaţiile legale). 6. în Criminalistica. mai 2000.000 lei. 5. p. SAVU. 2. Iaşi. Bucureşti. Criminalistica. nr. p.T. 13-15. 4. p. în Criminalistica. 589. 4. 2003. 24. Bibliografie la p. Contrafaceri performante ale dolarului american. BUZATU. S. Traducere din limba engleză de Gabriel Nagâţ. 16-17 (IV). Nicolae. 593. p. BUZATU. 5. Nicolae. Nicolae. BUZATU. Foarte scurtă introducere. nr. anul I.

+ 8 f. referinţe critice şi introducere Hronicul de STELA TOMA. 665-726. Studiul Jandarmeriilor Streine. A. Bucureşti. 282 p. 53. ŞERBU. în R. Ediţia a doua. Timişoara. 106 p. . Editura Academiei Române [şi] [Editura] Univers Enciclopedic. 367 p.. 1973 – 1983. 613. prof. Tudor. De antiquis et hodiernis Moldaviae. a infracştiinţifice.. CANARI. Bibliografie la p. Analele lucrărilor Moscova.. 605. Tudor. 2005. Indice de titluri străine la p. Dicţionar universal 611.C. primari. Vol. 1934.. Bucureşti. Traducere din limba franceză de Marga şi Gheorghe Wolff. în Ghidul procurorului criminalist. Ascensor spre eşafod. II. Bucureşti. + IX. CALDWELL.S. ediţie îngrijită. 6 e année. LĂPĂDUŞI. C. CARANFIL. Constantin. Sorin. I. 1055 [1058] p. Vol. 118-143. Opere complete. Sorin. CALICO. ediţie critică. Editura Academiei R. Texte. 410 [416] p. şef birou în modernă a arderii. America secretă.3. Turbotronica M. (Academia Română. cronologie. Diana. Victor. Bucureşti. Editura Helicon. Editura Univers. 213-225. 2003. Colecţia Opere Fundamentale. martie 2005. Les rayons x an service 606. 43-48. Editura “Service Pompieri”. Victor. vol. Ghid pentru manageri.I. CAPOTĂ. Traducere din limba engleză de Bogdan Nicolae Marchidanu. Editura Gh. Sorin. vol. note şi indici de Dan Sluşanski. CALAPODESCU. CALVI. Ediţie critică publicată sub îngrijirea lui Virgil Cândea. 151 p. 2. p. 1929. CALICO. CANTEMIR. p. Traiean.C.S. planşe. 1998. PFISTER. 1995. + 13 f. Editura Lucman. Physiologie de l’écriture cursive. p. Omor sau sinucidere? „Cazul Erbaşu”. Elemente de teoria Dimitrie. Editura Litera şi Editura Litera Internaţional. Classification du système d’identification radiologique. Divanul. în Criminalistica. 5e année. în R. Caracteristica criminalistică ţiunilor. CALOTĂ. CALEF. LENCU.a. Coordonatorul colecţiei: acad. Dustin. Bucureşti. glosar. rue Royale. patroni. Volumul I. Bucureşti. CARANFIL. Indice de actori la p. Traducere.I. 609. no. 615.C 601. Prefaţă. Text stabilit şi glosar de Stela Toma.R. III. 491 p. 618. Traiean. H. Dicţionar de filme 612. José. LENCU. de filme. 602. Indice de autori la p.4. Ediţia a-II-a revizuită. 840 p. Traducere din limba engleză de Mihai Chiriţă. 2001. CALLEWÆRT. 1970. Fabrizio. Iaşi. 616. 246 p. Istoria ieroglifică. 360 p. Metode. 617. Protecţia împotriva incediului. 448 p. 1984. CANTEMIR.. Jan & Thomason. româneşti. Opere. 614. Bucureşti. Chişinău. Lungmetraje de ficţiune. anul VII. Vasile. indice de autori şi opere şi introducere Divanul de VIRGIL CÂNDEA. no. 136-157. Thierry. nr. RAO. Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor. 475 p. 1990. Noël. Maior. SACHELARIE. studiu introductiv şi comentarii de Virgil Cândea. pl. Procuror. 603. Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 359-360. Asachi. Editura Ministerului de Interne. L’Edition Universelle. 1999. 796-839. ŞERBU. Editura Litera şi Editura Litera internaţional. + 14 f. (motor cu aprindere prin scânteie). introducere. 1933. 727-798. Chişinău. III. f. EUGEN SIMION). Introducere Istoria ieroglifică de NICOLAE STOICESCO. Divanul – Istoria ieroglifică.. p.A. 608. Protecţia împotriva incendiilor. 610. pompieri. Misterul manuscrisului. CALOTĂ. Editura Service Pompieri.: Vol. 3 vol. facs. 604. Bruxelles. procedee şi tehnici de lucru în procesul identificării cadavrelor cu identitate necunoscută. José. Marian. CALOTĂ. CANTEMIR. de l’identification. 2002. 607. Dimitrie. I.

Entomology & Death. 1995. Institutul de Arte Grafice „Antigona”. Dreptul frontierei de stat. I. Magnétisme – Somnambulisme. nr. Vol. N. 4.a. 628. (Biblioteca Academiei Române). p. Ştrempel (redactor responsabil) [. 431 p. CARÂMB. Editura Fundaţiei România de Mâine. Arta de a trăda.. Fabian.] Şeful Secţiei de reproducere. Ion. BOIŞTEANU. 1979 122 [-124] p. Prezentare grafică: Vasile Pop Silaghi. IV (1062-1380). 156 p. CAUC. vol. 623. The London Philatelist. H. STOIAN. Tipografia Joyce. 620. II B.. V. vol. CARDOS. Crenguţa. Gabriel. 97 p. Ghid de procedură). Pompiliu Teodor. Beatrice.619. 267-272. 629. 219 p. PÂRLEA. Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna. V.A. Editura Univers Encliclopedic. 630.R. Cartea tehnică a anvelopelor. Industriei Construcţiilor de Maşini. Bucureşti. nr. Metode şi tehnici de cercetare. Învăţăturile lui Don Juan. Coordonatori: Constantin Negulescu şi Andrei Veress. X. Iaşi. Coordonator general de brigadă Gheorghe Carp. Ministerul 627. Stănculescu. 633. Lt. nr. 108-115. 631. A. Catalogul manuscriselor româneşti. 2005. 239-246. 118119. Curs de fotografie pentru amatorii şi fotografii de profesiune. 1-1600. 635. Bucureşti. Bucureşti. Prefaţă de Traian D. Tablă de materii şi în limbile engleză şi franceză (Biblioteca Centrală Universitară Cluj-Napoca). RODEWALD. 1940. S. CATTS. Lucrare întocmită first issue of Moldavia.. Bibliografie la p.. 621. X. COMŞA. Bucureşti. MIRIŢOIU. (Biblioteca Academiei Române). O cale de cunoaştere Yaqui. Anxietatea: aspecte etno-socioculturale. I. CAUFEYNOU.] Fl. Moisil [. Întocmit de G. GORAN. Editura Ministerului de Interne. 1999.A. E.. Editiond du Goéland. volum 12. p. Clemson.Traducere din limba engleză de Lidia Iancu. 504 p. Vol. Consultant ştiinţific: prof. Seminarul de perfecţionare a procurorilor criminalişti. G. II. P[etru]. Întocmit de G. de Răsboiu [. Nicoleta. Lecture de la . An XI. ŢONEA. Catalogul Gheorghe. 1858.] Serviciul Georgrafic al Armatei [. 624. 1988. 622. CASTANEDA. 2(25).. p. 2005. Neurostenia – entitate cu o veche istorie. Bucureşti. Docteur Les Mystéres du sommeil. 2004. I. 700 [-704] p. 694/1950 p. CAROL II von Rumänien. CARŞINESCU. Bogdan.. Sinaia. 40-53. Catalog general al cărţilor de drept. 1990. Fotografii: Ella Karsai. CARP. 4 (27). Ştrempel. 55 p. Vol. CAROL. 1978-1983. Coordonator dr. 2 volume (Seria bibliografii şi biografii): Vol. 634.-col. 2003. CARTAS. Procuror. Laura. f. 632. 1967. B. A Procedural Guide (Entomologie şi moarte. (Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România). din Ministerul 625. Traducere din limba franceză de Tudor Vlădescu. vol. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. 20-24 noiembrie 2000. manuscriselor româneşti. DÂRMON. 238 [240] p.R. în Buletin de psihiatrie integrativă. P. Librăria Socec. Institutul European. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Hypnotisme – Suggestion. VOSS. The Carlos. 1999. AELENEI. Grigore Stamate. 49 Daniela. vol. de Elena Mosora şi Doina Hanga. vol. Editura Dacia. N. Paleo – mt DNA analysis and population genetic aspects of old thracicm population from SouthEast of Romania. Metodologia cercetării sociologice. p. Stoianovici. 173-182. No. Bucureşti. în Buletin de psihiatrie integrativă. 215. 626. HASKELL. Iaşi. an XI.] C. KROLL. II. Catalogul incunabulelor. Expertiza medico-legală psihiatrică în infracţiunile de omor.. A. A. CASAMAYOR. MANU. legislaţie şi jurisprudenţă. Cluj-Napoca. Victor. Editura Academiei Republicii Socialiste România.

2. drd. 430-431. anul III. 644. Editura Luceafărul.a. anul VII. C. CĂTUNA. (Studiu de poliţie ştiinţifică). Bucureşti. Ioan. nr. 1914. Sorinel. 51-55. Silviu. 2004. 4. I. Patte. Asistent univ. ALEXANDRESCU. anul VII. 2006. I. CĂTUNA. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 2005. în Criminalistica. 646. 650. Valorificarea portretului robot ca mijloc ştiinţific de probă.P. Posibilitatea identificării persoanelor în baza semnelor particulare survenite după naştere. Probleme specifice pe care trebuie să le lămurească cercetarea în cazul principalelor infracţiuni silvice (II).J. Căpitan asistent universitar. Timiş. Sorinel. Craiova. p. Posibilitatea stabilirii rolului victimei în producerea accidentului de circulaţie rutieră prin efectuarea expertizelor tehnice auto. 13-16. volum 13. Dorin. A. în Criminalistica. N. în Revista de criminologie. Aspecte privind cercetarea criminalistică a accidentelor rutiere urmate de părăsirea locului faptei. Marius Mihai. Aspecte privind metodologia investigării infracţiunilor silvice (I) . p. Minovici. nr.P. P. Evaluarea clinică şi medico-legală a sechelelor psihice posttraumatice. Viorel.. p. Drd. 188 p. CĂLINESCU. CĂRĂUŞU. CĂRĂUŞU. drd. Bucureşti. p. p. nr. BARBU.P. Comisar-şef de poliţie. Lector univ. Probleme teoretice şi practice în cercetarea la faţa locului în echipă complexă în cazul infracţiunilor de omor. nr. Sorinel. Editura Alma Mater. Cluj-Napoca.J. p. 13-15. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Alin. anul IV. 107 p. Procuror criminalist. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi . Drd. F. CAUTIS. 636. CORDEA. 63-66. Consideraţii privind constatările tehnicoştiinţifice şi expertizele judiciare în cazul accidentelor de muncă. 648. Viorel N. Harghita. Lector univ. mai 2002. N.. p. în Investigarea criminalistică a locului faptei. I. nr. 7-8. 643.. Viorel. Anvelopele autovehiculelor. CĂTINEAN. 2005. anul V. 649. ianuarie 2005. 638. Robert. Harghita. SURDEA. Editura Tehnică. Iuliu. Bucureşti. Timiş. 640. 50 I. HERNEA 641. 2. 1990. martie 2005.Pensée – Spiritisme. în Criminalistica. Călinescu. CĂRĂUŞU. CĂPÎLNEAN. 642.P. Sorinel. 637. Sorinel. Libraire. Cu figuri în text. CAZANCIUC. iulie 2001. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. CĂTINEAN. CĂRĂUŞU. 647. p. 2003. Boulevard Magenta 139. 33-36. Repere în gestionarea situaţiilor de criză. Procédés d’hypnotisation etc.J. Comisar-şef de poliţie. martie 2003. MĂDĂLINA. Colonel.J. nr. Sorin.. Constatarea sau expertiza medicolegală şi rolul ei în stabilirea vinovăţiei persoanelor implicate în accidentul de trafic rutier. Paris.. 132 – 141. Adrian. 645. CĂRĂUŞU. Consideraţii de ordin teoretic şi practic privind interpretarea criminalistică a urmelor descoperite la faţa locului. Bucureşti. p. PERIDE. DRĂGUŞ. CĂPRUCIU. Căpitan. p. în Criminalistica.. 2/2004. în Criminalistica. martie 2005. D. p. drd. 639. Editura Luceafărul. Cu o prefaţă de dr. Bucureşti. 1. 163-169. 175-177. de criminalistică şi de penologie nr. Lector univ. 19-21. p. Dactiloscopie sau identificarea prin impresiunile digitale de la mâini. 178-182. f. 1. Sorinel. 3. Scurtă comparaţie între sistemul procesual penal finlandez şi român în privinţa cercetării penale şi a măsurilor preventive în cadrul procesului penal. 192 p. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. CĂTUNA. Portretul vorbit perfecţionat de D.

4. 654. General de brigadă dr. FLORESCU. 662. CÂRJAN. de la origini până în 1949. Procuror. Virgil. 661. univ. 8-10. Mileniul III. 1991. 2000. 6 decembrie. Vasile. 666. DUŢĂ. 9-10. p. p. Lazăr. 2 vol. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Mircea. p. CÂRJAN. 4. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol. CÂRJAN. 2. CÂRJAN. După aproape şapte ani. vol. Bibliografie la fiecare piesă de patrimoniu. Titi.. nr. CÂRJAN 657. 273 p. p. CÂRJAN. 664. MORARU. în munca operativă de poliţie. 3-4. Traian. (Inspectoratul General al Jandarmeriei). Lazăr. CÂNDEA. Lazăr. Locotenent-colonel. Poliţia împotriva noilor droguri. p. II. 18-20. CÂRJAN. Titus. iulie 2001. Ion. Lazăr. 301 p. CÂNDEA. anul I. 1966. în Criminalistica. Crima din strada Dreptăţii. 26-27. în Criminalistica.. vol. Pagini din trecutul diplomaţiei româneşti. iulie 2000. Colonel. 668. p. p. Perversiuni sexuale. General de brigadă dr.medico-legale în stabilirea adevărului”. Editura Enciclopedică. nr.. nr. 651. Enigma cadavrului din pădurea Buceşti. în Criminalistica. Lazăr. CIOBANU. ianuarie 2002. Baze de date generală. Poliţia PITULESCU. Bucureşti. anul III. CÂRJAN. CÂRJAN. p. General de brigadă. p. Ion. 2000. p. Drept penal. Prefaţă de prof. Bucureşti. . 51 conf. în Criminalistica. Partea 652. LĂPĂDUŞI. 659. nr. Pedofilia – o încălcare gravă a libertăţii şi moralităţii vieţii sexuale. CÂRJAN. Paul Ştefănescu. anul III. LĂPĂDUŞI. pl. în Criminalistica. 3. General de brigadă. 3-5. III. dr. 667. în Criminalistica. nr. Amprenta digitală. + 15 f. Ioan. Istoria Poliţiei Române în serviciul de poliţie al Jandarmeriei. nr.. General de brigadă dr. nr. nr. 653. Adrian. Câinele 660. p. Lazăr. 351-363. 2003. martie 2000. Alexandru. (Albania-Grecia) 602 p. Lazăr. anul II. 253 p. 15-18. anul II. martie 2002. Prof. Institutul de arte grafice „Marvan“ S. (India-Olanda – Supliment Albania-Grecia). pl. MALIŢA. nr.. GIURESCU. noiembrie.. în Criminalistica. 367 p. 2001. anul IV. General de brigadă dr. anul III. Editura Luceafărul. Vasile. p. în Criminalistica. Bucureşti. Conf. anul III. Editura Politică. „Haiducul” din satul Sen. Editura Curtea Veche. anul III. septembrie 2001. română rediviva! Editura Călăuza. Depesajul criminal. septembrie 1999. Editura Vestala. Vasile. CÂRJAN. Bucureşti.. 2001. dr. VĂDUVA. p. Lazăr. 669. (Polonia-Venezuela) în prerogative. LĂPĂDUŞI. TANDIN. 413 p. 127 p. 2000.J.9-11. Lazăr. în Criminalistica. haita ucigaşă de pe strada… Lupu a fost identificată. 6.A. dr.. nr. Lazăr. + 16 f. 655. Mică enciclopedie de creaţii româneşti şi de izvoare despre români în colecţii din străinătate. Noi elemente privind stabilirea vechimii cernelurilor. 2001. 2001. 5. p. Lazăr. Bucureşti. dr. 2-3. Vol. I. 1937. Ucigaşul de sub cagulă era fiul victimei. Bucureşti. 4. anul II. 97-112. 663. General de brigadă. Dinu C. Nicolae. Mărturii româneşti peste hotare. 29-30. CÂRJAN. pl. Bucureşti. 658. CÂRJAN. în Criminalistica. 3 mai. cu sprijinul I.2. 656. Lazăr. CÂMPEANU. CÂRJAN. Lazăr. anul IV. CIOBANU. Moartea unei prostituate. mai 2001. nr. Bucureşti. Virgil.P. 1. 2005. LĂPĂDUŞI. 10-12. Deva. Giurgiu.R. în Criminalistica. Vasile. univ. CÂRJAN. Lazăr. Lazăr. 665. Dr. + 32 f. 210-215. General de brigadă. în Criminalistica. Colonel..

224 p. 671. Chestor conf. Subcomisar de poliţie. Mama a vândut pontul… iar fiul a ucis cu ferocitate. anul IV. 745-820. Bucureşti.. 2004. Chestor de poliţie conf. anul V. p. Moartea dramatică a unei taximetriste. Lazăr. univ. Lazăr. CRĂC. CÂRJAN. Ionuţ. nr. Fapte comise cu ferocitate de un grup organizat. dr. Comisarşef. CÂRJAN. p. 6. Fraţii Minovici – ctitori ai criminalisticii româneşti. iulie 2002. în Criminalistica. 2005. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. în Criminalistica. în Criminalistica. Chestor de poliţie. dr. Note de curs. septembrie. CÂRJAN. 35-36. mai 2002. Lazăr. anul V. Lazăr. Cele şapte întrebări Pinguin Book. CÂRJAN. în Criminalistica. univ. nr.. nr. CÂRJAN. p. nr. noiembrie 2002. General de brigadă dr. CHEREGI. CÂRJAN. 343-344. CÂRJAN.P. 31-32. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 681. 2005. Bucureşti. Curs de criminalistică. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. Publishing House. Lazăr. 686. conf. p. 688. 676. 6-8. Lazăr. anul IV. Chestor de poliţie conf. dr. CÂRJAN. 450 p. Lazăr. Răzbunare probată prin mijloace criminalistice. 441-450. univ. Gheorghe. Lazăr. . Lazăr. Editura Curtea Veche.J. în Criminalistica. anul VII. 582 [-584] p. Sfaturi aducătoare de moarte. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Lazăr. dr. 673. CÂRJAN. LĂPĂDUŞI. Lazăr. Asistent univ. BOBIN. în Criminalistica. univ. 2. 674. Criminalistică şi ştiinţe LĂPĂDUŞI. 678. 4-5. Crima din Valea Popii. 4. 2004. CÂRJAN. Expertizele criminalistice şi medicolegale au confirmat rezultatele muncii informative. septembrie 2003. Chestor de poliţie conf. 679. în Investigarea criminalistică a locului faptei. p. 2002. în Criminalistica. Chestor. în Criminalistica. martie 2005.3. p. conf. univ. anul VII. 684. preşedinte al Asociaţiei Criminaliştilor din România. p.. 3. 680. 4. Vasile. anul IV. General de brigadă dr. Bucureşti. p. General de brigadă dr. I. 675. nr. Din istoria criminalisticii. CÂRJAN. 683. 677. iulie 2003. Lazăr. dr. nr.dr. anul V. nr. Lazăr. 2. Editura Fundaţiei România de Mâine. Compendiu de crimina- listică. Lazăr. 5. Editura Luceafărul.4. Bucureşti. dr. nr. vice- fundamentale ale investigării omorului.25-27. 2003. p. univ. în Criminalistica. 17-20. 41-42. mai 2005. anul VII. martie 2003. conf. 2003. CÂRJAN. Reguli tactice privind pregătirea şi efectuarea cercetării locului faptei. 672. Lazăr. 223-224.. Gorj. General de brigadă dr. anul IV. p. CÂRJAN. Bibliografie la p. Lazăr. 11-13. CÂRJAN. dr. 685. Bucureşti. 52 univ. Tratat de Criminalistică. Bucureşti. CÂRJAN. preşedintele Asociaţiei Criminaliştilor din România. 682. p. Din istoria criminalisticii (I). 2002. Bucureşti. univ. 50-62. dr. nr. iulie 2005. EMILIAN STANCU. Vasile. 828 p. Introducere: Pledoarie pentru Criminalistică de Prof. 5. Conf. CÂRJAN. 9-10. Bucureşti. Lazăr.670. CÂRJAN. 344 p. CÂRJAN. 687. 6. dr. Editura Curtea Veche. Florin. de contact: Bibliografie selectivă. p. univ. nr. anul V. Bibliografie la p. univ. Lazăr.. Lazăr. p.. Din istoria criminalisticii (II). CÂRJAN.19-21. 62-85. Conf. Investigarea video la demascat pe criminal. noiembrie 2003. Compendiu de criminalistică. 20-23. Bibliografie la p. nr. în Criminalistica. Bibliografie la p. p. 25-49. Chestor de poliţie. în Criminalistica.

CERNEA. conf. 348 [352] p.. Lazăr. CEACANICA. 697. 12-20. p. Lazăr. p. 278 p. Paşaportul electronic românesc – o realizare la nivel mondial. PH. 4. p. Paris. [Editura] Lucky. Identificarea criminalistică – de la intuiţia ştiinţei la ştiinţa intuiţiei sau de la Vidocq la Bertillon. 53-64. Criminalistique. în Şcoala românească de criminalistică. 698. CÂRJAN. Bucureşti. august. Emil. p. Cazuistică şi studii judiciare. 2006. Ion. Plan 695. Dănuţ. în Criminalistica. 144-148. Dumitru. prof. Volumul I. 1975. Chestor de poliţie. 2005. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Evoluţia criminalisticii româneşti. 693. Supliment al Buletinului intern editat de Procuratura R. aplicarea măsurilor restrictive şi relaţii consulare.. 1980. Bucureşti. Ediţia a IV-a. Comisar-şef de poliţie. no. Laboratorul de identificare judiciară a Prefecturii Poliţiei din Paris..689. Unele aspecte criminalistice privind diferenţierea omorului de sinucidere şi de morţi accidentale. director general al Direcţiei Generale de Paşapoarte. anul VIII. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. Lazăr. 692. 691. 705. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. 3-5. CÂRJAN. 690. în Criminalistica. vicepreşedinte al Academiei Române. Dumitru. Presses Universitaires de France. MANOLE. Pierre Fernand. 292 [-295] p. al Revistei Criminalistica]. La criminalistique. în Criminalistica. 696. preşedinte al Federaţiei Filatelice Române. CEACANICA. Lazăr. Dumitru. p. Catalogul timbrelor poştale româneşti. Cuvânt înainte de Leonard Paşcanu. în Criminalistica. 704. [Bucureşti]. 6e année. Noi contribuţii la Istoria Criminalisticii.. Emil. de défense sociale contre le crime. SIME. anul VIII. Istoria statului şi dreptului român. dr. 1980. în Globalizare şi identitate naţională – Simpozion. dr. CHEVET. Importanţa cunoaşterii elementelor de diferenţiere dintre reconstituire şi experimentul judiciar. prim-vicepreşedinte al Asociaţiei Criminaliştilor din România. Lazăr. Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti. şef Serviciu pentru prevenirea şi constatarea cazurilor de încălcare a regimului paşapoartelor. univ. univ. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. Chestor de poliţie. 1. criminalist. 1976. 18 mai 2006. criminalist. Dumitru. Ministerul de Interne. p. Bucureşti. P. 1994. conf. Serviciul Cultural.. CÈNAC. color. CÂRJAN. 701.. L’âme du crimínel. DRĂGAN. . nr. Recunoştinţă [Portret: academician Marius Sala. Amintirile unui 702.F. nr. În luptă cu necunoscutul. Chestor de poliţie. Enciclopedia RAO. septembrie 2005. 13-15. 2006. MARANO. nr. 1962. CECCALDI.. anul VII.. 694. Henri. Casa de editură şi presă „Şansa“ SRL. Însemnările unui 700. [1993]. CECCALDI.1. univ. Lazăr. Dumitru. p. 1858 – 1947. SÂNTEA. Bucureşti. univ. (Colecţia Nevermore). p. 20-30. 1934. Ministerul de Interne. în R. Ministerul de Interne. dr. dr. MOLCUŢ. Presă şi Editorial. Lazăr. Serviciul Cultural. Mircea Gheorghe. Consilieri ştiinţifici: Leonard Paşcanu şi Silviu Dragomir. Dreptul la libera circulaţie în contextul globalizării. Editura Militară. preşedinte de onoare – Consiliul Ştiinţific 53 703. Chestor conf. 4/1981. p. CEACANICA. Aurel-Vasile. în Şcoala românească de criminalistică. CEACANICA. 699. 2006.C. România şi Ministerul Justiţiei. 39-40. S. 5. univ. Aspecte ale practicii privind descoperirea şi cercetarea omorurilor cu mobil bizar. CEACANICA. 1975. CEACANICA. 341-348. 2006. Dumitru. CÂRJAN. 58-65. cu ilustr. C. CÂRJAN. Bibliografie p. CÂRJAN. Chestor de poliţie. 365 [-368] p. februarie 2006. CÂRJAN. dr. conf. 141-144. Cuvânt înainte de Eugen Teodoru. nr.I.

Raymond. Cem. Titlul original în limba engleză: „Killer in the rain“. 713. Editura Z. 721. Tg. L’écriture de Constantin Popescu. CETIN. Bucureşti. „Sfântul“ la New York. Abonament pe Traducere din limba engleză de Constantin Popescu. 1993. În româneşte de 54 James Hadley. Totul se plăteşte. Editura Luceafărul.. (Roman poliţist). Rămas bun pentru vecie [roman]. Editura Point. 238 [-240] p. Timişoara. 207 p. 711. Robert. 238 p. Bucureşti. În româneşte de Constantin Popescu. Astă-seară. (Enigma). Jiu.I. Raymond. 108. CHANDLER. Raymond. „Univers“. Armand.P. Titlul original în limba engleză: The long good-bye. Editura Diamant. 255 p. „Univers“. Editura „Z“. London. 1983. CHANDLER. 213 [-215] p. CHARROUX. Raymond. Ucigaş în ploaie. Paris.L. E. Culcaţi-o între 725. Traducere din limba engleză de Anda Teodorescu. 263 p. f. Fereastra de sus. Editura Lucman. 712. („Enigma“). CHARPENTIER. 483 [-488] p. 715. CHARTERIS. Bucureşti. Traducere din limba engleză de Constantin Popescu. CHANDLER. Traducere din limba engleză de S. 722. Bucureşti.. Enigma) Traducere după ediţia The long good-bye C. Raymond. Leslie. . („Enigma“). Editura Tineretului. (Maeştrii literaturii poliţiste. 718. Raymond. Marlow [roman]. 717. Bucureşti. Editura Datina.a. Avantaj … Marlowe. 1993. Tg. 709. 379 p. Traducere din limba engleză de Veronica Focşeneanu. James Hadley. Titlul original în limba engleză: Safer dead (Enigma). 720. Rămas bun pentru vecie. Bucureşti. main. CHANDLER. 334-341. Bucureşti.U. Titlul original în limba engleză: The little sister. Bucureşti.706. 1968. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Bucureşti. p. Traducere din limba engleză de Sanda Aronescu. 192 p. Somnul de veci. 1930. p. Editura Univers. CHANDLER. no. Traducere din limba engleză de Constantin Popescu. Raymond. 298 p. 1969. 719. 304 p. James Hadley. 2005. CHASE. Traducere de Anda Teodorescu. CHASE. CHANDLER. 1978. 213 p. Traducere din limba engleză de Angela Lereanu şi Aristiţa Avramescu. boulevard Saint-Germain. London. 392 p. Titlul original în limba engleză: „The lady on the lake“. 1994. Editura Tineretului. (Aventura). 1994. în e R. Cosma. Editura Point. 1961. 724. În româneşte de Gherasim Ţic. 1978. 1999. CHAMBON. CHANDLER. General în poliţia turcă. Misterul crimelor de la Little Fawn Lake. Editura Z. gauche chez les réédu ques. Sora cea mică.C. CHANDLER. Editura S&C. [Bucureşti]. 1991. 1993. Raymond. CHASE. Sistem automat de identificare a amprentelor. Istoria secretă a 710. Editura Datina.5. Bucureşti. Traducere după ediţia „The Big Sleep“. Raymond. 26-31. Les Edition Rieder. crini. Coşmarul. 1969. Hamish Hamilton. 1953. James Hadley. Bucureşti. [Bucureşti]. 723. Raymond. Traducere din limba franceză de Dodo Bărbulescu. 1993. James Hadley. Cyrano. 716. CHANDLER. 238 [-239] p. 1992. [1937]. AFIS. 272 p. 714. Jiu. 2 année. Editura Univers. Les câtés mystérieux de l’Affaire Dreyfus. CHANDLER. trenul spre iad [roman]. Traducere după ediţia „The Little sister“. CHASE. 708. Ltd. Penguin Book. Traducere din limba engleză de Constantin Popescu. Joannès. Nicholls and Co. 1977. Bucureşti. 707. 1991. CHASE. Morţii nu vorbesc. Bucureşti. omenirii. 191 p.

p.C. în R. CHAVIGNY. Classement 748. Paul. Origine d’un papier. 8e année. p. 221 p. în R. James Hadley. Nici o orhidee pentru Miss Blandish.I. Bucureşti. 187 p.C.C. Traducere după ediţia: The World in my pachet. Mai bine sărac.C. e no. în R. buzunar. p. CHASE. procédé du pliage. în R. Paul..I. în R. no. 8e année. CHASE.I. Cercetarea filiaţiei la Institutul de Medicină Legală Timişoara în perioada 2000-2003 prin metoda ADN. Après Glazel. 82-101..I. Editura Criss Cezar.. Paul. M. 2004. Bucureşti.C. 235 p. Paul. 1994. Traducere din limba engleză de Dan Dumitrescu. Editura Z. Expertise d’une explosion.3. 3 e année. V. volum 12. 734. Les mauvaises ecritures. p.. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine.C. MARIAN. p. 264-269. James Hadley. 8e année. M. 1994. 141-161. BELEI. Deux recherches de 728... no. 733. Police Scientifique. 1931. Traducere din limba engleză de Dan Dumitrescu.I. 1936.. CHAVIGNY. Paul. Editura S&C. CHAVIGNY.C..C. CHASE. CHAVIGNY. în R. p. 8e année. p. expertises d’écritures (Particularités personnelles du graphisme). Procédés d’identification 735.I. James Hadley.726. CHAVIGNY. Fă-mi plăcerea par armes à feu. 111-116. CHAVIGNY. p.I. 1936. 326-332. (Colecţia Cobra). 191 p. Hadley. Principes d’un classement par formule chiffrée. 1938. 737. grands écrasements par train de chemin e de fer. CHATZINIKOLAOU. 746. V. CHASE. Moarte de calibru 45. 648-703. Traducere din limba engleză de Ileana Soldea. 487-494.L. 727. 395-407. 1936. les expertises dactylographiques. Traducere din limba engleză de Aristiţa Avramescu. [Bucureşti]. în R. 582-588.3. în R. no. CHAVIGNY. 1936.I. p. London: Robert Hale Ltd.5.6.. Chronologie de deux traits de crayon.C. 532-538. p. 8e année. 8. în R. 55 745.7. A. M.C.-B. CHASE. 198-203. Paul. 732. 1994. p. La mémoire des dactylografes. DRESSLER. Bucureşti. CHASE. 9. M. 1913. O adunătură de 742. 264-266.C. 5e année. nr. no. CHAVIGNY.I. 173 [-176] p. no.10.5. MATEI. Baillière. Bucureşti. în R. 747. C. în R. CHASE. CHAVIGNY. 731.2.. p. 740. 1994. Un Hippie pe 744. Les „idiotismes“ en lichele. în R.. 272 p. 1958. 730. 1936. Bucureşti. p. 739. no. CHAVIGNY. F. ENACHE. Identification des ecrits dactylographiés et des machines à ecrire. p.2. Editura Vivaldi. 247 [-248] p. 6e année. 1994. CHASE. no. James Hadley. 5e année.. Titlul original în limba engleză: Wold rather stay poor. 8 année. 191 p. no. Etienne. Editura Z. Bucureşti. 4. Paul. à l’usage des honnêtes gens.. 1933.. 936. James Hadley. Paul. 738. În româneşte de Dinu Gerogescu. Traducere din limba engleză de Dan Dumitrescu. 1934. 134-135.I.. no. no.C. Expertise de la section d’un papier par une paire de e ciseaux. 5 année. CHAVIGNY. 1993. 10e année. în R.. Editura Z. Editura S&C. 8 année. La machine a écrire et şi crapă. Bucureşti. CHAUCHEFILEN.C.9.I.. autostradă.. M. Les ecritures illisibles. 741.. 1994. 736. Dactyloscopique. no. Les documents du préhistorique et leurs méthodes d’expertise. CHAVIGNY. 256261. 1994. Editura Z. CHAVIGNY. James Hadley. James Hadley. no. J. 1933. 1936.I. 1933. L’expertise des plaies Traducere din limba engleză de Irina Lisca.I. Pumnalul cu diamante. Médecine légale des 729. Paris.4. James. Am lumea în M. Comparaison par le . 743.

CHAVIGNY. Peter. 762. 764. Alin Gavreliuc. dr.C.4.. Roxana.1.5. Ed. drd. e 750. în R. Septimiu. prof. 766. Les preuves multiple sen expertises criminologiques. CHEYNEY. Bucureşti. Marilena. CHAVIGNY. 1975. Terorism. des timbres mobiles. CHELCEA. lector univ. Mihaela Vlăduţ. prof. L’Analyse graphométrique appliquee à une cause célèbre. 207 p. p. dr.I. drd. 56 Peter. Cluj-Napoca. 2003. Septimiu. lector univ. CHELCEA. an XI. asist. 1993. univ. Leur expertise médico-légale. Autori: cercet. Bucureşti. univ. Septimiu. şt. 190 p. no. Sorin Băncilă. 1991. Bucureşti. p. 763. în R. CHEYNEY. Octobre 1929. Cachets d’obltération Terminologie de specialitate. Maria Constantinescu. p. Peter. Traducere din limba engleză de Sergiu Marcus. Experimentul în psihosociologie. p. Traducere din limba engleză de George Amilcar Tăslauanu.L. no. lector univ. Fernanda. p. 755. en Revue International de Criminalistique. Paul. 246 p.8-9. dr.C. dr.I. dr. Bucureşti.. p. lector univ. Paul. Traducere din limba engleză de Dinu Georgescu. 9e année.. 6-18. no. 201-212.. Paul. Lucian Radu Geng. Peter. conf. Armand. Ella Elinschi-Ciupercă. Bucureşti. 390 [-392] p. şt.C. 324-339. 370406.. Camil Postelnicu. dr. 1993. antiterorism. Editura Univers. conf. univ. prof. Septimiu. drd. Dumitru Sandu. no. Veronica Mihalache. dr. Le „bordereau“ est-il de Dreyfus on d’Esterhazy. 761. 9e année.. V. Petru (coordonatori). 283 p. 1937. dr. univ.. cercet. CHEYNEY. ŞTEFĂNESCU. Mihai Milca. Adios.. asist. CHEYNEY. 255 p. CHEVASSUS. 1966. univ.I. C. Andreea Silvana. 757. CHELCEA. 1938. Paul. no. în Probleme de medicină legală şi judiciară. Reconstitution médico-legale de la trayectoire d’un projectile. CHAVIGNY. Identification des verros de 751. şt. vol. Editura Clusium. V. Virginia Bădescu. Les expertises de section du bois particulièrement dans les cas de mutilation d’arbres fruitiers.C. univ. 161-162. Aplicarea metodei difuzo- copiative în studiul şi expertizarea documentelor. dr. Paul. univ. vol. Prefaţă de Petru Iluţ şi Septimiu Chelcea.C. 9e année. Gabriela. psihosociolog dr. CHAVIGNY. Editura Fulga SRL. CHIRIŢĂ. lector univ. Editura Medicală. Cristina Tîrhaş. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. în R. Editura Economică. CHELCEA. 224 p. asis.I. CHELCEA. 325-336. 10e année. 1937. CHELES. Enciclopedie de psihosociologie.749. E. 1992. Radu Baltasiu. Editura Albatros. 256 p. dr. Ultimul pahar. univ. 276-300. P. în R. Bucureşti. Iaşi. Misiunea cea mare. 388-389. CHELE. Cristian Ciupercă. Gina Anghelescu. Une expertise de faux en écrit dactylographié. Ce le pasă damelor. Loredana Ivan. 767. lector univ. CHIRIŢĂ. drd. drd. 1937. 758. drd. asist. conf. 1986. SZALONTAY. 754.. 752.U. Elena Stănculescu. dr. Peter. Bucureşti. 207 p. Septimiu Chelcea. CHAVIGNY. p. psihosociolog Adina Chelcea. 759. ILUŢ. Traducere din limba engleză de Dan Duţescu. Ce le pasă damelor! Traducere din limba engleză de Sergiu Marcus. Bibliografie la fiecare termen. CHELCEA. Bucureşti. phares d’automobiles. 1990. 753. Bucureşti.I. nr.C. no. Adina. Petru Iluţ. 760. CHEYNEY. 9 année.6. 374-380.7. Din universul autocunoaşterii. Editura Militară. dr. lector univ. 1969. CHIRIAC. p. drd. Debutul psihotic la vârstnici în Buletin de psihiatrie integrativă. în e R. X. Adina. în R. 9 année. CHAVIGNY. 1 (24). Ilie Bădescu. 1937. prof. drd. univ. 765.I. 1937. univ. 2005. cercet. univ.P. p. Cunoaşterea de sine – condiţie a înţelepciunii. Cristina Chiru. Claudiu Degeratu. Editura Vivaldi. . 1982. 756. drd.

Titlul original în limba engleză: Ten little niggers. Editura pentru literatura universală. Mark. + 1 f.R. CHRISTIE. Misterul de la Sittaford. Autentic şi fals în semnăturile executate de persoanele în vârstă. Marilena. 1968. Editura Tineretului. Agatha. Agatha. 775. Editura Luceafărul. 769. 780. Moscow. 499 p. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Magdalena. McKEE. Gheorghe. Institutul de Lingvistică). Stamatescu. p. Traducere din limba engleză de Adina M. 2005.. Bucureşti. Kim B. Traducere din limba engleză de Radu J. 1954. Expert. Bucureşti. Agatha. Cortina sau ultimul 772. 1990. Traducere după ediţia „The Monsetrap“. 35-36. Traducere din limba engleză de Veronica Focşeneanu. 271 p. CHRISTIE. (The Crime Club). Text stabilit şi indice de… Introducere de Alexandru Mareş. + 8 f.P. 779. portret. CHRISTIE. Progress Publishers. Agatha. 295 p. Traducere din limba engleză de D. Alexandra. (Enigma) Textul original în engleză: Murde is easy. Agatha. Tipărit de Samuel French Ltd. ianuarie 2003. 623 p. Bucureşti. pl. ROMAN-MORARU. Suchianu. 1980. Traducere din limba engleză de Constantin Streia şi Mihai Atanasescu..L. Editura Tineretului. şi cel mai de seamă caz al lui Hercule Poirot. CHRISTIE. Suchianu. by Agatha Christie. Editura Univers. Bucureşti. I. Kathy B. 298-305. CHRISTIE. Studii de caz. Zece negri mititei. Documente şi însemnări româneşti din secolul al XVI-lea. Agatha. cu ilustr. CHRISTIE. 1. Agatha Christie. 2001. 326 p. Traducere din limba engleză de E. Ackroyd. IONIŢĂ.. 57 Traducere din limba engleză de Doina Topor. 781. MAREŞ. 223 p. FACKLER. Marilena. ROTZOLL. CHRISTIE. 777. Bucureşti. CHRISTIE. Selected stories by 770.S. 254 [-255] p. Londra. Bucureşti. Postfaţa de Dan Grigorescu. Titlul original în limba engleză: The murder of Roger Ackroyd. Arsenescu. CHIVU. CHIVU. CHRISTIE. Bucureşti. anul V. Agatha. Expert criminalist. Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Bucureşti. Agatha.. Limited Ballantine Books-New York. 262 p.. Oglinda mortului. Bucureşti. Bogdan. 1986. 112 p. 1973. 1991. Titlul original în limba engleză: Murder on the Orient Express..U. Agatha. Bucureşti. 773. Bucureşti. 778. 1977. CHIVU. CHRISTIE. Bucureşti. 1979. [Bucureşti]. 1966. 1968. . Editura Univers.I. Magdalena. O autobiografie. În româneşte de Aristiţa Avramescu. Clifford G. Anunţul mortuar. CHRISTIE. Editura Polirom. 190 [-191] p. 252 p. Constanţa. 783. 782. Crima din Orient Expres. Etica mass-media. [Traducere şi adaptare: Vasile Rebreanu] Sfinx – V.. Appointment with 771. 214 [-215] p. E. p. Agatha. 143 p.R. Bucureşti. Ponderea probelor extragrafice în expertiza documentelor. CHRISTIE. Editura Univers. Titlul original în limba engleză: An autobiography 1977. CHRISTIE. Cine l-a ucis pe Roger 784. 1976. 200 p. Traducere din limba engleză coordonată de Ruxandra Boicu. Death Novel. Agatha. Hotelul Bertram. 335 p. Alexandru. Titlul original în limba engleză: At Bertram’s Hotel. Prefaţă de D. Editura Excelsior. Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Bucureşti. Editura Meridiane. 1969.768. 1973. 1983. nr. Agatha. 776. Traducere din limba engleză de Virgil Lefter. Agatha. CHRISTIANS. (Universitatea Bucureşti. cu ilustr. Collins. în Criminalistica. GEORGESCU. Editura Academiei R. Editura Univers. Cinci purceluşi. Cursa de şoareci 774.

1994. Multi Press. Traducere din limba engleză de Traducere din limba engleză de Doina Topor. CHRISTIE. Crăciunul lui Hercule Poirot. Agatha. Agatha. Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Lidia Grădinaru. Agatha. CHRISTIE. 226 p. 786. Agatha. 204 p. Multi Press. fost răpit! (povestire). Bucureşti. Expresul de Plymonth şi alte povestiri. 4). de la Styles. Bucureşti. Prima ediţie în limba română. Bucureşti. Excelsior Multi Press. 1994. Bucureşti. CHRISTIE. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Ghicu Coman. Bucureşti. Agatha. Traducere din limba engleză de Daniela Elena Radu. Roman. Agatha. (Colecţia „Christie“). Agatha. Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Victor Tănăsoiu. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. CHRISTIE. (Colecţia „Christie“). Traducere din limba engleză de Doina Topor. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. 1994. 160 p.785. Agatha. 1995. Misterioasa afacere 790. 1991. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Traducere din limba engleză de Doina Topor. 787. CHRISTIE. Editura Tribuna. CHRISTIE. Editura Apollo. 58 801. 797. („Christie“). 223 p. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Parteneri contra crimei. Agatha. Coordonatorul ediţiei: Constantin Tănase. 1993. Multi Press. CHRISTIE. 802. Agatha. 1995. 1992. 221 p. CHRISTIE. Craiova. Agatha. Bucureşti. 796. Editura Multi Press. Cuvânt introductiv de Sherley Kenneth Saintsbury. Biblioteca Apostrof. 789. Editura Multi Press. 224 p. Traducere din limba engleză de Doina Topor. După funeralii. Bucureşti. Câinele morţii. Prima ediţie integrală în limba română. (Detectiv. CHRISTIE. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Casa de editură Excelsior Multi-Press. CHRISTIE. Agatha. 208 p. Titlul original în limba engleză: Death on the Nile. 1992. 32 p. („Christie“). traducere din limba engleză de Doina Topor. 269 p. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. 1992. Bucureşti. Traducere din limba engleză de Dana Bucerzan. Bucureşti. Crima din Mews. 800. CHRISTIE. Traducere din limba engleză de George Doru. Cântecul lebedei. CHRISTIE. (Detectiv). CHRISTIE. 219 p. Peniţa otrăvită. CHRISTIE. La Hotelul Bertram. 794. 192 p. Bucureşti. CHRISTIE. Agatha. Moarte pe Nil. 192 p. 208 p. Bucureşti. Agatha. golf. Excelsior Multi Press. Excelsior Multi Press. Excelsior Multi Press. Îngrijirea ediţiei Valeriu Câmpineanu. CHRISTIE. Agatha. Triunghiul din Rhodos. Smaraldul Rajahului. 205 p. 191 p. Crimă în Mesopotamia. CHRISTIE. Crima pe terenul de . Bucureşti. 1994. Cluj Napoca. 212 p. Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Teodor Dogaru. (Colecţia „Christie“). 792. Casa de editură Excelsior – Multi Press. Misterul vasului albastru. 1994. Multi Press. 791. CHRISTIE. Excelsior. Traducere din limba engleză de Doina Topor. 1993. 1994. 1994. Agatha. 788. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Excelsior Multi Press. Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Lidia Grădinaru. Bucureşti. 1994. CHRISTIE. Ediţia I în limba română. Regele de treflă. 793. 798. 191 [-192] p. Agatha. Agatha. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Primul ministru a 795. 803. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănease. Prima ediţie în limba română. Primul caz al lui Hercule Poirot. Bucureşti. Bucureşti. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Agatha. 1993. Editura Excelsior Multi Press. Bucureşti. 799. Martorul mut.

(„Christie“ Opere complete). 185 p. 817. Agatha.Doina Topor şi Ghicu Coman. Lidia Grădinaru. Multi Press. A. de la Stiles. Agatha. 192 p. Agatha. Bucureşti. 821. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. CHRISTIE. 815. Misterul trenului albastru. 812. CHRISTIE. Bucureşti. Frica de adevăr. Bucureşti. 1996. Ghicu Coman. 1995. 814. 220 p. CHRISTIE. CHRISTIE. A. 1996. 1996. (Colecţia „Christie“). 1995. Bucureşti. Bucureşti. Agatha. Excelsior Multi-Press. Doamna McGinty a 805. Bucureşti. Sprinteroiu Simina. Bucureşti. Agatha. Editura Excelsior. 807. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Doina Cernica. 813. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. E uşor să ucizi. Traducere din limba engleză de Doina Topor. CHRISTIE. Agatha. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Probleme în golful lauri. 224 p. CHRISTIE. CHRISTIE. Pollensa. (Colecţia „Christie“ Opere complete). 1995. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Bucureşti. Bucureşti. Editura Excelsior. Bucureşti. Editura Multi Press. Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Doina Cernica. Moarte în nori. Bucureşti. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. CHRISTIE. Multi Press. 816. 221 [-224] p. [1996]. Împuşcături la Stonygates. 59 . Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. CHRISTIE. 819. Agatha. 806. 212 p. 1995. Editura Multi Press. (Colecţia „Christie“ Opere complete). Sprinteroiu Simina. CHRISTIE. Agatha. Bucureşti. Editura Excelsior. Editura Multi Press. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Traducere din limba engleză de Doina Topor. CHRISTIE. Editura Multi Press. CHRISTIE. 1996. Coordonatorul ediţiei: Constantin Tănase. („Christie“). 216 p. Agatha. B. CHRISTIE. Casa din Shiraz. Agatha. Adversarul secret. („Christie“). 804. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. cadrave. 224 p. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Secretul casei dintre Traducere din limba engleză de Doina Topor. 224 p. Bucureşti. 1995. Editura Multi Press. CHRISTIE. Ghica Coman. Agatha. Roşu. Multi Press. Bucureşti. Misterul celor şapte 811. Traducere din limba engleză de Doina Topor. 224 p. Agatha. Bucureşti. 308 p. Misterioasa întâlnire maro. 818. CHRISTIE. Editura Multi Press. Roşu. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Lidia Grădinaru. CHRISTIE. 220 p. 820. Traducere din limba engleză de Doina Topor. 808. Traducere din limba engleză de Doina Topor. 1997. S. Editura Multi Press. Lidia Grădinaru. 1996. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. 192 p. Excelsior. Crimele A. murit. Simina Andreea Sprinteroiu. Lidia Grădinaru. Traducere din limba engleză de Doina Topor. CHRISTIE. Multi Press. Agatha. Bucureşti. 224 p. (Colecţia „Christie“). 1996. 1996. 1996. Lidia Grădinaru. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Bucureşti. („Christie“). 201 p. Agatha. 200 p. S. 1995. Multi Press. CHRISTIE. 1996. Agatha. Sprinteroiu Simina. Omul în costum niciodată. Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Lidia Grădinaru. 204 p. (Colecţia „Christie“). Spre zero. Oracolul din Delphi. Agatha. (Colecţia „Christie“). 221 [-224] p. („Christie“). Elefanţii nu uită Agatha. 4:50 din Paddington. 810. Excelsior Multi Press. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. C. 1997. 809. Agatha. Bucureşti.

nr. 825. 221 p. nr. Portret neterminat. PETRE. 1970. Comentarii referitoare la cadrul juridic şi organizatoric al expertizei medico-legale pedopsihiatrice. cum pronunţăm corect. – Departamentul Naţional Anticorupţie . CIOBANU. Aspecte practice privind infracţiunile de luare şi dare de mită. P. în Criminalistica. Fulvia. Traducere de Sprinţeroiu Simina şi Grădinaru Lidia. 224 p.A. Agatha. Lidia. Sprinteroiu Simina. 224 p. 160-165. Aspecte metodologice ale expertizei medico-legale pedopsihiatrice (triada expertală).. iunie 2005. 1997. Nelu. 831. 1997. 4. CHRISTIE.A. Vasile. 1 În prezent D. P. („Christie“). Un buzunar plin Press. Agatha. „Luceafărul” S.N. 2003. CIOBAN. Cezar. Agatha. Nelu. Pâinea gigantului. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Agatha. p. 38-40. 1998. Agatha. anul VII. CHRISTIE. Căpitan magistrat.Sprinteroiu Simina. Catedra de Criminalistică Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. p. 836. 839. 827. CIOBANU. Editura 838. S. 823. Bucureşti. 223 p. 824. Bucureşti. Identificarea urmelor lăsate de mănuşi. Nelu. 208 p. 211 p. Iaşi. 842. LĂPĂDUŞI. Multi Press. The Hollow. CHRISTIE. nr. CIOBANU. Viorel. Bucureşti. 1999. Bucureşti. 2006. CIOBAN. Editura Multi Press. 224 p.A. p. 210 p. Management strategic. 35-39. 830. Cele două adevăruri. 1907. procuror Nelu.N. Povara. 3. SFÎRLEA. . Traducere din limba engleză de Doina Topor.C. Tehnician criminalist. Agatha. 370. Bucureşti. Consideraţii privind poliţia judiciară. CIOBANU. 216 p. 309 p. CHRISTIE. Editura Polirom. Grupuri de hoţi de ţiţei sub protecţia unor poliţişti. CIOACĂ. Traducere din limba engleză de Simona Sprinteroiu. CIOBANU. CICHERSCHI. Doina Cernica.375. CHRISTIE. 4. De ce nu i-au cerut 841. volum 13. Maior magistrat. în Criminalistica. + 6 anexe. p. 828. CHRISTIE. Procuror militar. Bucureşti. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. CIOBANU. Bucureşti. Tipografia H. de secară.N. Editura Multi Press. CIOBAN. CHRISTIE. CHRISTIE. Nelu. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. 822. 826. 2004. 256 p. mai 2004. Editura Bucureşti. Agatha. Multi Press. 272 p. 837. Ioan. CHRISTIE. 833. în lucrarea Realităţi şi perspective în criminalistică. Goldner. volum 12. cu tab. 2. lui Evans? Editura Bucureşti. anul VI. CIOBANU. 834. 1999. Maior magistrat. Bucureşti. Agatha.A. 86 p. 294-298. 1999. Viorel. Pisica printre porumbei. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Maria. Dr. Secretul Chimneys. Editura Multi Bucureşti. nr. iulie 2002. Editura Multi Press. p. iulie 2005. 835. Lidia Grădinaru. subcomisar de poliţie. 829. Adrian. p. Editura Multi Press. anul IV. 840. Alina. procuror militar. 60 Parchetul Naţional Anticorupţie. Agatha. 1 Investigarea P. 1997. Bucureşti. Aspecte de natură tehnică ale interceptării şi înregistrării convorbirilor şi comunicărilor. scriem. Lordul Edgware moare. 832. Norme şi exerciţii. CHRISTIE. Alina. Agatha. în Criminalistica.A. Bucureşti. CIOBAN. 308317. 4. Editura Ştiinţifică. Bucureşti.N. Procuror. Iaşi. nr. Cum Editura Multi Press. 150 p. Editura Multi Press. Biologia şi femeia criminală. Editura Multi Press. Multi de la Press. 31-32. p. 1999.

I.. Căile de atac. Editura Academiei. 734 p. CIOCLEI. 1996. în Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al. 12-18. 9-63. Constantin. 1979. 168179. 1986. Cercetări psihofiziologice experimentale. Editura Academiei R. Editura Autorului. Cuza“ din Iaşi [serie nouă]. CIOPRAGA. Bibliografie la p. Tratat de psihofiziologie. 61 Aurel. 845. Ioan. Editura Junimea. Iaşi. Ioan. Emoţie. Cu o prefaţă de acad. 844. 237-240. Referinţe bibliografice p. 860. Timişoara. aprilie 2006. 130-139. 184 [-187] p. CIOPRAGA. 2. Secţiunea III. 859. Iaşi. GHIU. criminală. Evaluarea probei testimoniale în procesul penal. criminalistic şi procesual. 854. anul VIII. Interferenţa 852. Editura All Beck. Bucureşti. 846. Valerian. Tratat teoretic şi practic de procedură civilă. CIOBANU. Mobilul în conduita Aurel. Ştiinţe juridice. Criminalistica. CIOPRAGA. 425-431. Editura Helicon. Arthur Kreindler. 298-310.. logică. + erată (I). Valerian. Iaşi. Bucureşti. p.S. CIOPRAGA. Ion. 2 vol. Aurel. Editura Actami. Criminologia etio- Aurel. 358 p. 42-48. Sumar şi tablă de materii în limba engleză. 1974. Ioan. CIOFU. în Ghidul procurorului criminalist. p. 1997. 1978. Prof. 1979. de vedere istoric şi medical. Ioan. (Multigrafiat). 1998. Aportul acestora la prevenirea infracţiunilor. hoţii la bănci şi magazine prin sistemul „grant“ şi escrocii cu aur şi monede false. Mihai. Cuza. Editura „Chemarea”. IACOBUŢĂ. Traian. Arbitrajul. 858. Cum operează pungaşii de buzunare. Criminalistica – Tratat de tactică.I. CIOBANU. I. 1979. 857. 481 [-484] p. Remarque sur l’acception de la notion d’identification en criminalistique [discussions]. vol. AIONIŢOAIE. p. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. 259-263. de 850. Criminalistica. 144 p. Bibliografie la p. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Proceduri speciale. Ştiinţe juridice. dr. 115-122. nr. CIOBANU.criminalistică a locului faptei în cazul infracţiunilor de corupţie. 31 p. Consideraţii cu privire la obiectul şi locul criminalisticii în cadrul ştiinţelor juridice. 843. Vol. Cuza“ din Iaşi [serie nouă]. 849. în Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al. Aurel. Facultatea de Drept. 1996. 847. CIOBANU. CIOC. Secţiunea III. I. Iaşi. 1999. Bibliografie şi note la p. III. CIOPRAGA. p. 511 p. Ministerul de Interne. 856. Fundaţiei 437 p. II. 1995. Valerian. CIOPRAGA. 1997. 851. I. Bucureşti. SIMA. 1973. Ion. vol. A[urel]. 1945. p. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Editura All Beck. CIOCLEI. . CIOFU. Manual criminologie. 848. p. Ministerul de Interne. 153-156. CIOPRAGA. Ioan. Bucureşti. dintre dreptul la libertatea de exprimare şi garantarea autorităţii şi imparţialităţii justiţiei în jurisprudenţa Curţii Europene a drepturilor Omului. 318 [324] p. vol. Comportamentul simulat. Bibliografie la p. Facilitatea detecţiei (obiective) a simulării prin sensibilizarea reflex-condiţionată şi factorii de sugestibilitate. Diferenţe individuale. Omorul ritual din punct 855. Sondarea sentimentului de culpabilitate-procedeu psihotehnic de interogare a învinuiţilor sau inculpaţilor şi martorilor de rea-credinţă. Editura Gama. Universitatea “A. în Criminalistica. 1996.R. Viorel Mihai. Bucureşti. 357 p. univ. Studiu psihologic. Elemente de tactică. Aurel. CIOCLEI. 1924. Nelu. Virgil. 271 p. 1970. Procuror. GOLU. Teoria generală. cu tab. 853. Senzualitate. Judecata în primă instanţă. p. Bucureşti. Interferenţa dintre criminologie şi criminalistică. Editura Naţional. cu ilustr. Activitatea notarială. CIOFU. 448-481.

IACOBUŢĂ. Brian R. 4 e année . p. no. Bucureşti. no. în Revista de criminologie. Iaşi. no. 2.861. C . Editurile Saeculum I. R. Editura Richard Boorberg. von Carl. în R. Despre diferendele internaţionale şi căile soluţionării lor. COCA-COZMA. 2001. Dorin Iosif. 707-712. Nicolae. cu ilustr. Tehnică poliţienească în descoperirea şi dovedirea infractorilor.C. Enciclopedia fenomenelor inexplicabile. 496 p. 1994..C. 866. p. Universitatea Europeană – Lugoj. volum 13. Bucureşti. 741-745. CIOPRAGA. Clifford and Ray Bull. Boorberg. Ion. 870. nr. n o . Les indices dans le 863. Rolul tacticii şi metodicii Albert.. CIREŞ. BĂTRÂNU.C. Teodor (coordonator). 871. p. Editura Antet. Valerino. 1348-137. The Psychology of vasculare cerebrale şi moartea subită. CLAUSEWITZ. XIII – 254 p. 1932. CLOŞCĂ. Stuttgart. 1999.O. p. Ionel. Les empreintes labiales. în Şcoala românească de criminalistică. I . proces pénal. Un procédé de détermination de la date relative de deux textes. 2004. Ioan. London. care generează şi condiţiile care favorizează corupţia. 143-161. 1931. 1932. 864. 3e année.I. Rectorul Universităţii Europene Lugoj. Octavia-Cornelia. Iaşi. M. 1940. 251 p. Mihaela. p.. 875. nr. CLAGES. 120-138. 408416. X. CLIFFORD. 874. Ediţia a 3-a. Institutul de Cercetări pentru drepturile omului (Drepturile omului în sistemul Statelor Unite). 279-284.Lehrbuch für Tratat de drepturile omului. 1932.I. 559 p. Medicină legală. p. (asistent al laboratorului de poliţie tehnică şi diplomat al Facultăţii de Drept din Lyon). 496 p. Editura Ştiinţifică. 1997. în Buletin de psihiatrie integrativă. + erată. CLAPS. H. Accidentele Note şi verificarea ştiinţifică a textului de general-maior dr. Dr. SUCEAVĂ. CIUCĂ. Aspecte medico-legale posibile în medicina muncii. 3 . CLAGES. CIUNCAN. 1 (24). Editura Junimea. CLAPS. Kriminalistik-Lehrbuch für Ausbildung und Praxis (Manual de criminalistică pentru pregătire şi practică). dr. Bucureşti. no.I. volum 12. anonymographes. Liviu. 2e année. Editura Europa Nova. 1. p. Kriminalistik . an XI. Editura Ştiinţifică. Corneliu Soare. 2. de criminalistică şi de penologie nr. în R. . 166-180. Routledge & Kegan Paul. în STOIA. Ediţia a 2-a. CLARK. Horst. p. Despre război. 10. 4e année. Definiţii şi interpretări. Albert. 2000.I. 308 p. & Vestala. 2005. Editura R. 873. 9. 6-24. 1974. Infracţiuni econo- Ausbildung und Praxis (Criminalistică. 4e année.. R. 1975. Lt. George N. 193 2. Ministerul de Interne. BARDAC. p. [1995]. 877. 208-211. iunie 2005. 865. 427 [-428] p. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. [1978]. 878.col. Bibliografie la p. Dr. Bucureşti.. 408 p. 872. 869. 4. Albert. Henley. întâmplări incredibile şi fenomene fizice anormale care uluiesc. COCORA. univ. p. Ionel. 876. mice prevăzute în Codul Penal. CLAPS. 867. 880.C. R. 2/2004. Stuttgart.C. 375 p. CLAPS. CLOŞCĂ. 879. 406-452. Manual pentru pregătire şi practică). O perspectivă critică. 1986. Maria. Aurel.. o quasi curatelă a insanilor în epoca veche romană. 6. nr. Emil PoenaruBuc. 62 . Contribution a l’étude des Criminalistica. Cura prodigi. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. CIORNEA. 862. Editura Junimea. Studiu privind cauzele Person Identification [by] Brian R. 1930. în R. Apariţii stranii. Albert. COCA.I. vol. Cuvânt înainte de prof. Iaşi. Mihail. 128-137. no. 4e année. p. CIUCEA. criminalistice în prevenirea infracţiunilor. 868. Traducere din limba engleză de Agop Bezerian.. Dorin. Jerome. Maior (profesorul cursului de tehnică poliţienească la Şcoalele de jandarmi). 1973.

p. Marcu Clarian. 494 [-496] p. f.I. 110 [-112] p. COHEN. 887. Bucureşti. Gheorghe Nicolăiasa. Vintilă Gaftoescu. 336 [-342] p. 891. Faux e année. 2003.C. Autori: Alexandru Costin. Anastasiu. Editura şi Tiparul Ziarului Curierul Judiciar. + erată. Eugen Herovanu. cu practică judiciară 1969 – 2000 [de] Constantin Sima. Gheorghe Vlădescu-Răcoasa. 213-217. 895. 473 [-474] p. COLLIN. J.881. Constantin Tegăneanu. P. Philippe. 237 p. Aurel Sava. L’équipement en criminologie. Traducere îngrijită şi adnotată de Neagu. Autori: Alexandru Costin. 1785. 884. 863 p. Ediţie critică. Ediţia 2003 avec la collaboration de Simone Buffard et Daniel Gonin.C. Tanoviceanu. Coordonator Andrei Rădulescu. în R. Editura Academiei. Ediţie critică. Editura All Beck. COLLINS. 888. Bantaş. Vintilă Gaftoescu. 3. Colecţia „Adunarea izvoarelor vechiului drept românesc scris“. Ion. HOCHMANN. Editura Academiei.I.. Edouard. + erată. Editeurs. 897. 268 p. no.a. 8 e année. Vasile Grecu. Coordonator: Andrei Rădulescu. pentru vechiul drept românesc. 2002. Codul cuprinzând sancţiuni penale. 2000. COECKELBERGH. Editura All Beck. Crişu. Cu modificările aduse până la data de 10 martie 2003. în e R. Some cases of fraud involvineg postage stamps. Eugen Herovanu. 882. în R. nr. Editura Academiei. Norme de din limba engleză de Em. Contribution à l’Etude pentru vechiul drept românesc. no. 600 p. 1992. Octavian. no. Sobornicescul hrisov. Lisabonne. Vintilă Dongoroz. Marcel.U. 412-414. COECKELBERGH. p. 1911. Serghie şi A. Deux cas dé Legiuirea Caragea.C. 885. Editura Lumina Lex. Bucureşti. de 898. Actes du XIVe Cours International de Criminologie (Lyon – ie Octobre 1964).I. Codul penal. Colectivul 890.G. Aurel Sava. Codul de procedură penală. Autori: Alexandru Costin. Nicolae Daşcovici. no. Wilkie. 896. Codul penal adnotat cu jurisprudenţă şi 892. COHEN. Vasile Grecu. 63 . Editura Continent XXI. Ediţie îngrijită şi adnotată de judecător Andreea Stoica. Culegere de texte cu adnotări. Vasile Grecu. Colectivul pentru vechiul drept românesc. La valeur de la méthode de Locend dans les faux par surcharge. Constantin Tegăneanu... 4. Editura Lumina Lex. 9 1937. Gheorghe VlădescuRăcoasa.-V. 215-217. (Lisbonne) 1950. 7. COLLINS. Culture of the Gang. New York. Bucureşti. 1937. 2003. Codul de procedură penală. Pravilniceasca Condica. Colectivul routants en expertise de signatures. Cu prefaţă de I. Modificările şi completările aduse prin O. The Free Press. 235 p.C. COHEN. 1945. Edouardo. Delinquent Boys: The 889. COJOCARU. des essais des timbres poste Roumanie. [Bucureşti]. 1930. COIMBRA.-E. Legi speciale doctrina română şi franceză [de] George Şt. 1868-72. 2e année. Bădulescu [şi] George T. 894. 883. (Collection de médecine légale et de toxicologie médicale). [1964]. Vintilă Gaftoescu.. 886. penal adnotat. 1958. 379 p. 1780. 463 [-468] p. Constantin Tegăneanu. în R. Jacques. 1995. 1839. 9 année. 7. Bucureşti.I. 893. chèques. procedură în legi speciale. Francisco. 390-402. IV. Ion Rosetti-Bălănescu. 1955. p. Coordonator: Andrei Rădulescu. Nicolae Daşcovici. Ediţie critică. 1955. Piatra lunii. Bucureşti. p. Masson & C .109 din 24 octombrie 2003 sunt redate la sfârşitul codului. Ionescu. 1957. Considerations sur quelques planches des Emissions Lithographes des Timbres de Roumanie. 1835. Infracţiuni în legi speciale. 1936. Albert K.

cu fotografii albnegru. Ion Rosetti-Bălănescu. 1976. 193 p. Coordonator Andrei Rădulescu. 64 908. Manual. + 4 f. Lupu. Îndrumar. CONSTANTINESCU. 903. vol. Autori: Alexandru Costin. Editura Academiei. în Tratat practic de criminalistică. + erată. 912. Ministerul de Interne. Institutul de Criminalistică. 902. Gheorghe Vlădescu-Răcoasa. 1976. 1013 p. COMAN. Vintilă Gaftoescu. Alexandru Costin. 431 p. Aurel Sava. Gheorghe Cronţ. Gheorghe Cronţ. Constantin Tegăneanu. I. Gheorghe Nicolăiasa. Ministerul Interne. Ministerul de Interne.N. în Tratat practic de criminalistică. Coordonator Andrei Rădulescu. 1970. Ministerul de Interne. 327 [-328] p. Ovid Sachelarie. 1975. Carte românească de învăţătură. Gheorghe VlădescuRăcoasa. Manualul juridic al lui Andronachi Donici. 78-82. Harkov (Ucraina). Reguli tactice ale efectuării cercetării la faţa locului. COMAN. Gheorghe Nicolăiasa. Gheorghe Cronţ. Mircea. COMAN. Anibal Tedororescu. Ministerul de Interne. Constantin Tegăneanu. V.. Autori: Alexandru Costin. . Lupu. 1976. Ministerul de Interne. Radu Dimiu. Ediţie critică. I. Ediţie critică. 1975. Ion R. 906. 101 p. 104 p. 1971. în Tratat practic de criminalistică. vol. DINIŢĂ. Ministerul de Interne. vol. Lupu. Autori: Vasile Grecu. Vasile Grecu. Peter. Editura Academiei. cercetarea la faţa locului în infracţiunile de omor. 1985. Bucureşti. Colectivul pentru vechiul drept românesc. 1958. pentru vechiul drept românesc. Constantin Tegăneanu. Vintilă Gaftoescu.. MIRCEA. Gheorghe. Anibal Teodorescu. 1016 p. Inspectoratul General al Miliţiei. Gheorghe Vlădescu-Răcoasa. color. în Şcoala românească de criminalistică. A. Urmele mijloacelor de transport. pentru vechiul drept românesc. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în infracţiunile de omor şi în cazul cadavrelor neidentificate. Gheorghe Nicolăiasa. Cercetarea la faţa locului a accidentelor de circulaţie. Traducere din limba engleză de Alexandra Borş. Coordonator: Andrei Rădulescu. COMAN. p. Nicoleta Cojan. Vintilă Dongoroz. Bucureşti. p. Vintilă Gaftoescu. p. Colectivul Lupu. 258-274. Lupu. Colectivul pentru vechiul drept românesc. Anicuţa Popescu. Vintilă Gaftoescu. în Tratat practic criminalistică. Marcu Clarian. 433-436. Colecţia „Adunarea izvoarelor vechiului drept românesc scris”. Lupu. Inspectoratul General al Miliţiei. 1652. 1646. Autori: Alexandru Costin. Îndrumări metodice. I. Gheorghe VlădeasaRăcoasa. Inspectoratul General al Miliţiei. Aspecte privind 901. p. Ovid Sachelarie. 900. 25-27. 1959. Caracteristica criminalistică a infracţiunilor. pl. Eugen Herovanu. Eugen Herovanu. Nicolae Daşcovici. Cercetarea la faţa locului.E. Coordonator: Andrei Rădulescu. COLLET. Lupu. Lupu. Anibal Teodorescu. Bucureşti. Folosirea polistirenului pentru relevarea urmelor digitale. Colectivul 910. Bucureşti. COMAN.899. Institutul de Criminalistică şi Direcţia Circulaţiei. Ediţie critică. I. 1962. COMAN. 907. Noţiuni generale cu privire la cercetarea la faţa locului. vol. Vasile Grecu. Editura Academiei. 105 p. 178 [-184] p. CONSTANTINESCU. Îndreptarea Legii. Editura Trei. Editura Academiei. Institutul de Criminalistică. 911. Radu Dimiu. Vasile Grecu. Cum putem citi gândurile / oamenilor din acţiunile lor / de psihologul emisiunii Big Brother. Radu Dimiu. COMAN. 2005. 905. CONOVALOVA. Codul Calimach. Ediţie critică. de de 909. 1961. Gheorghe Nicolăiasa. Cartea gesturilor. 904. p. Ministerul de Interne. COLESNICENCO. Ovid Sachelarie. COMAN. VI. Constantin Tegăneanu. 1976. Maior dr. 421-432. CONSTANTIN.

note şi comentarii de Florentina Vişan. Iaşi. Autori: Colonel Nicolae Conea. 915. Aspecte privind eficienţa practică a lucrărilor elaborate şi publicate de Institutul de Criminalistică. 88 + VII pl. 917. Commentaires sur le protocole portants poliţie. Lupu. CONICESCU. (Société des Nations). (Publication des Nations Unies. Colecţia Foto-film. tabel cronologic. Bucureşti. 2000. de jurnalism. 926. în Tratat practic de criminalistică. 2003. LĂPĂDUŞI. dr. Tehnici fundamentale de redactare. vol. New York. p. studiu introductiv. Mass-media în România post-comunistă. COMĂNESCU. Comunicări Vasile.Hon. cercetării la faţa locului în cazul accidentelor şi catastrofelor miniere.col. 1928. 261 [-264] p. 916. 152 p. Comportamentul infracţional. Nicolae. Bucureşti. Coman Lupu. (Ministerul de Interne. 1977. I şi II. Octavian. 229 p. 1976. Sylviu . 918. 914. [Bucureşti]. 2003. Commentaires sur la Convention unique sur les stupéfiants de 1961… New York. 1984. foto. (Societatea Română de Criminologie şi Criminalistică). Nations Unies. dr. I. Serviciul Editorial şi Cinematografic). DINU. 1978. 1994. maior Ion Dinu. Bucureşti. COMAN. [Coordonatori: colonel dr. ASANACHE. fait à Genève le 25 mars 1972. 438-440. Doctrina CONSTANTINESCU. I. Bucureşti. E. VIII + 101 p. biolog. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul infracţiunilor privitoare la viaţa sexuală. colonel Liviu Trandafiridi]. 925. Vasile Dobrinoiu. CONFUCIUS [Kong Fu Zi]. 281 p. univ.. Fiap. în Tratat practic de criminalistică. COMAN. 190 p. 367 p. Bucureşti. Lupu. maior Ştefan Popa. Iaşi. Iaşi. 1975. Fiap. Serviciul Editorial şi Cinematografic al M. Traducere din limba franceză de Vlad Cojocaru. vol. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol. Editura Tehnică. Îndrumar practic de cercetare penală pentru uzul subofiţerilor de miliţie. biochimist.col. Fotografia în relief. în „Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică”. 1979. Ministerul de Interne. 476 p. 207-209. Mesaj de prof. 1976. 1973. Unele particularităţi ale l’opiu et autres drogues nuisibles. Tenue à Genève. lui… sau Cele patru cărţi clasice ale Chinei. Inspectoratul General al Miliţiei. Elena. Editura Humanitas. 924. Vol. 928. 927. Unele particularităţi ale sur les stupéfiants de 1961. Mihai. Editura Polirom. ClujNapoca. 461-464. 921. Vol. [290] p.Hon. COMĂNESCU. I. VIII + 468 p. Analecte.I. Nations Unies. Lupu. (uz intern). cu ilustr. Ion. Editura Polirom. DRAGOMIR.. (Publications des Nations Unies) 923. CONFUCIUS (Kong Fu Zi). 929. Ministerul de Interne. Sylviu . Procès-verbal de la ouzième session. Alexandru. Procesul pozitiv (alb-negru). E. 318 p. Editura Tehnică. Valabilitatea individuală a profilelor genetice evidenţiate prin genotiparea .. COMAN. Subinspector de poliţie. COMAN.] Preşedintele Societăţii Române de Criminologie şi Criminalistică. vol. 1972. p. (Ministerul de Interne). I. Lupu. Ministerul de Interne. 87 + VIII pl. Lt. POPA. Editura Timpul. 1995. 920. p. Gheorghe. Manual ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de criminalistică. Editura Alma Mater. Rodica Mihaela Stănoiu [. Comisar-şef de 922. 1976. 141 p. Commission Consultative du trafic de cercetării la faţa locului în cazul infracţiunilor contra siguranţei circulaţiei rutiere. COMAN. 919. cu 16 fotografii color. 439-440. în Tratat practic de criminalistică. Ştefan. Lt. + 12 pl. CONEA. În româneşte de dr.913. amendement de la convention unique 65 Traducere din limba chineză veche. Mihai (coordonator). COMAN. p.

Grundlagen. ASANACHE. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Unele metode şi 945. 359 p. 227-229. 294-297. 407-415. vol. poliţie. Editura Militară. Mircea. Ministerul de Interne. Dumitru. Ion R. Serviciul Cultural. Urmele buzelor.. vol. I. 113-115. 1976. CONICESCU. Expertiza scrisului dactilografiat în scopul identificării dactilografului. Bucureşti. Ignat. Prefaţă de prof. PĂŞESCU. 16-17. [Cuvânt înainte de prof. Sebastian. Bucureşti. Ministerul de Interne. Ion R. COMAN. Editura Medicală. 19-24. CONSTANTIN. în Şcoala 66 946. 944. Ladislau. vol. 1981. 933. Examinarea urmelor lăsate de legături pe corpul uman şi pe obiecte. I. I. Ghid. p. Bucureşti. Ministerul de Interne. 941. Ion R. Inteligenţa materiei. I. 323-334. p. CONRAD W. Ion R. CONSTANTIN-[DULCAN]. în Tratat practic de criminalistică. Ion R. în Tratat practic de criminalistică. CONSTANTIN. Doru Blaj. p. CONSTANTIN-[DULCAN]. STIER. univ.. Postfaţă de dr. cu figuri. CONSTANTIN. Determinarea distanţei şi principii ale criminalisticii. CONSTANTIN. 1989. Ion R. vol. Consideraţii generale privind constatarea tehnico-ştiinţifică şi expertiza criminalistică. Lupu. NEAGU-SADOVEANU. 125-148. 934. 939. Editura Teora. Presă şi Editorial. anul VIII. în Tratat practic de criminalistică. Viorel Soran]. 1976. CONSTANTIN. 938. univ. 1976. în Tratat practic de criminalistică. Bibliografie la p. vol. 942. august 2006. CONSTANTINESCU. Ministerul de Interne. ambalare şi transportare a urmelor şi a altor mijloace materiale de probă. 935. Rezumat în limbile engleză. CONSTANTIN. Electroencefalografie. p. 2006. Urmele mâinilor. Ministerul de Interne. CONSTANTIN. Procedee şi tehnici criminalistice de fixare a urmelor şi a altor mijloace materiale de probă. 348 p. RĂDULESCU. p. Editura Militară. Institutul de Criminalistică. III. 943. 143-150.. în Criminalistica. 932. p. 4.. CONSTANTIN. Tablă de materii şi în limbile franceză. şeful Serviciului biologie judiciară. NICHIFOR. revăzută şi adăugită. Ediţia a II-a. Bibliografie la p. Ministerul de Interne. 158-164. P. Ion R. dr. Brânzei. în Tratat practic de criminalistică. 1986. Bibliografie la p. (Baze. doc. CONSTANTIN. Vizită de documentare a unei grupe de studenţi de la Universitatea Huddersfield din Regatul Unit al Marii Britanii. Gheorghe. Ion R. B. PĂŞESCU. 1978. Dumitru. şi nodurilor. p. Alfred Jean. dr. Dactiloscopia. în Tratat practic de criminalistică. Bucureşti. 930. CONSTANTINESCU. Procedee şi tehnici de ridicare. vol. 69-71. Ministerul de Interne. Gheorghe. 1976. 940. Octavian. Gheorghe. 385-400. 1975. în Tratat practic de criminalistică. 1975. 1982. 146 p. 936. 1992. CONSTANTIN. 1980. p. Ministerul de Interne. Ministerul de Interne. CONSTANTIN. 238 p. franceză şi rusă. nr.. Comportamentul la volan.. Comisar-şef de românească de criminalistică. 937. Ion R. p.. CONSTANTINESCU. Inteligenţa materiei. metode şi rezultate ale examinării judiciare a scrisului). II. CONSTANTINESCU. 1978. Ion R. 131-133. Bucureşti. franceză şi rusă. în Tratat practic de criminalistică. Ion R. Lübeck.judiciară. Tabla de materii şi în limbile engleză. . Dumitru. Mircea. Mircea. Urmele legăturilor Methoden und Ergebnisse der Forensischen Schriftuntersuchung. Marius. p. engleză şi rusă. II. Ministerul de Interne. 931. Mircea. 179-192. I. ROMAN. CONSTANTIN-[DULCAN]. MOCSY. Vlad Voiculescu. vol. Bucureşti.. CONSTANTIN. cu fig. p. vol. 1976.

. raţii privind concluziile în identificarea criminalistică. în Tratat practic de criminalistică. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. vol. Ministerul de Interne. vol. Expertiza nodurilor şi legăturilor. Colecţia „Şcoala de la Bucureşti“. 1979. 1982. Vasile. p. în Criminalistica. TOMA. Marin. Unele reguli privind efectuarea identificării criminalistice. Ministerul de Interne. 67 Mircea. p. 66-84. Marcel. Marius. în Tratat practic de criminalistică. Ion. Preot. Cer şi TIMARU. p. 5. în Tratat practic de criminalistică. Ministerul Justiţiei. 1979. 1998. Asist. 951. în 20 de ani de expertiză criminalistică. 1938. Ion R. 1938). 1979. 960. anul VI. CONSTANTINESCU. V. p. dr. CONSTANTINESCU. p. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. p. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. KABAN. p. 1980. vol. ianuarie. Mihaela Irina. Ion R. anul VII.. III. Sibiu. 2004. Mircea. Constatarea tehnico-ştiinţifică mixtă a stabilit cauza unei morţi suspecte. Ion R. CONSTANTINESCU. CONSTANTINESCU. CONSTANTIN. Subcomisar de noi ale tacticii criminalistice privind efectuarea cercetării la faţa locului în condiţiile extinderii dreptului de asistenţă judiciară încă din faza primelor cercetări.. Ministerul de Interne. IONESCU. Avocat. p. VICOL. 38. VASILINIUC. p. PĂCURARU. Octavean. CONSTANTINESCU. 2001. 1980. destin. în Tratat practic de criminalistică. nr. MOROŞANU. p. cu 3 Anexe. PETRE. SIMION.. Mircea. p. 270 p. 356-362. 962. 12 p. CONSTANTIN. Mircea. 43-45. CONSTANTINESCU.P. . Bucureşti. RADU. Cartoteca scrisului de mînă (scriptoteca). Avocat. Ministerul de Interne. Armand G. 957. Expertiza picturilor. DOBRILĂ. IV. Sfârşitul lui Terente. Cartoteca dactiloscopică decadactilară. MOISE.3-4. mai 2005. în Tratat practic de criminalistică. 15-45. în Tratat practic de criminalistică. Editura Ministerului de Interne. CONSTANTINESCU. 949. 202-205. No. III.. 953. 205-206. Ion.direcţiei de tragere. în Tratat practic de criminalistică. anul VII. Alexandru. Dan. CONSTANTINESCU. p. 220-233. în Criminalistica.. septembrie 2005. Fotografia de examinare. Ion R. Dr. 1979. Bucureşti. 958. (Extras din Revista de Medicină Legală. Ministerul de Interne. Baroul Bucureşti. în Revista de criminologie. Ministerul de Interne. Mihaela Irina. univ. Ilie. O raţii privind conceptul de identificare în expertiza criminalistică. Nicolae. vol. Niculae. Mircea. în Criminalistica. 1985. 123-180. 76-83. Constantin. Motivarea sinelui. 948. 956. 121-125. vol. Convorbiri cu Aurelian Titu Dumitrescu. 950. 225-229. III. nr.. V. LĂPĂDUŞI. 1. Conside- poliţie. Conside- prostituată omorâtă cu 43 lovituri de cuţit. p. şeful Serviciului Criminalistic din I. CONSTANTIN. 2/2004. Ministerul de Interne. Aspecte Ion R. RADU. Valentin. CONSTANTIN. II. anul II. 1980. Dionisie. CONSTANTIN. Tulcea. 963. p. p. Ministerul de Interne. 5-7. SAVA. 3. Ioan. Republicată după ediţia din 1940 cu un preambul al editorului şi o prefaţă de George Sbârcea. CONSTANTIN. Examinarea urmelor lăsate de instrumente. 1985. 955. 954. Identificarea dactiloscopică a cadavrelor.J. Bucureşti. CONSTANTIN. de criminalistică şi de penologie nr. Profesorul Denis Szabo la a 75-a aniversare. Ministerul de Interne. 947. 952. 326 p. SANDU. Mihai. CONSTANTINESCU. Aura. 31-53. Octavian. CONSTANTIN. vol. 961. Editura Anandakali. 193-229. vol. Ştefan. nr. Ministerul de Interne. 959. Alexandru. 1978.

Prof. Conside- raţii privind conceptul de identificare în expertiza criminalistică. Ion. 1989. VOCHESCU. Mircea. 967. ing. III. Leicester. NIŢĂ. Bucureşti. 1975. ilict cu droguri vătămătoare. CORA. Bucureşti. CORCIOVESCU. Partea I. CORA. 1980. . ştiinţe medicale. 979. Tehnică 68 980. Bucureşti. Raphaël. Determinarea locurilor unde s-au aflat trăgătorul şi persoana în care s-a tras. Şcoala militară de ofiţeri. Partea a II-a. prevenire. Convenţiune pentru reprimarea traficului 978. 968. Bujor T. 972. Nicolae. Cluj-Napoca. p.577) 973. Ioan. R. Şcoala militară de ofiţeri. ŞT. Ioan. Bucureşti. Bogdan. Mică enciclopedie a cinematografiei universale. 970. Preuve par l’ADN. Mircea. 2003. VOCHESCU. IDE. în Tratat practic de criminalistică. 2003. Şcoala de ofiţeri activi. RÎPEANU. Semnată la Geneva. I şi II. (Ministerul Regal al Afacerilor Străine). DUMITRESCU.] Introducere şi Indice de Stela Toma. Aducerea criminalistică. Dumitru. Secolul cinematografului. Psaltirea slavo-română (1. Ion. BOBOŞ. în Tratat practic de criminalistică. 965. Constantin. Bucureşti. Ministerul de Interne. p. Cristina. 254 p. vol. Cinema… un secol şi ceva. Eugeniu [Mimii]. Gheorghe. III. 1979. p. CORESI. Editura Alma Mater. COOKE. dr. of Fire Unele consideraţii privind interpretarea urmelor descoperite la faţa locului în vederea elaborării versiunilor şi corectei orientări a cercetărilor în cauză. 193-196.. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Constantin. Ioan. Ministerul de Interne. GACEA. 976. 76-83. 28 p. 363-382. Presses polytechniques et universitaires romandes. DUMITRESCU. Ministerul de Interne. Ministerul Justiţiei. 1969. p. cu un protocol de semnătura şi un act final. Ioan. GACEA. 2002. Ion. R. Curs de criminalistică. p. The Institute Engineers. / în comparaţie cu psaltirile coresiene din 1570 şi din 1589. Ministerul de Interne. Bucureşti. Vol. investigations. Ing. PĂŞESCU. T. Spitalul de urgenţă al Municipiului Bucureşti. Editura Curtea Veche. Partea I. Bucureşti. + 52 fig. Ministerul Justiţiei. 233-246. vol. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Editura Academiei Republicii Socialiste România. Text stabilit [. CORA. COQUOZ. M. CONSTANTINESCU. 1980. prim ajutor). Constituţia României 2003. 1979. Constantin. O istorie cronologică a cinematografului mondial [. 1976. 975. Vol. CORA. 189-192. Imprimeria Centrală. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Tehnică criminalistică. I. Mimii Eugeniu. 767 din 31 octombrie 2003. 974. la scară prin supraproiecţie a unei fotografii ocazionale sau judiciare. CORA. p. 327 p. 256 p. CONSTANTINESCU. CORDOŞ. 779 [-780] p. la 28 iunie 1936. Gheorghe. (Academia 971.964. 969. NIŢĂ. nr. Lausanne.. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Gheorghe. Gheorghe. BRATU. în 20 de ani de expertiză criminalistică. 1938.] 3 martie 1895-31 decembrie 2000.. Accidentele de circulaţie (cauze. 171 p. 1969. I. (Collection sciences forensiques). BRATU. Curs de Criminalistică. Ministerul Justiţiei. Ioan. 1975. 89 – 94. 1995. 966. Cercetări privind stabilirea stării de funcţionare a becurilor auto în momentul producerii coliziunii. Curs de Criminalistică. SIMA. Bucureşti. Unele probleme pe care le Gheorghe. Principles of fire Cristina. 1979. AIONIŢOAIE. Editura Medicală. IONETE. Doctor în ridică reconstituirea în cauzele privind accidentele rutiere. Tehnică criminalistică. Bucureşti. CONSTANTINESCU. Mircea. CONSTANTINESCU. CORCIOVESCU. Bujor (coordonatori). 977. 695 p. Vol. Ministerul de Interne. RÎPEANU. Textul Constituţiei României a fost publicat în Monitorul Oficial al României.

Agresiunea umană. Gabriela. Dr. Seminar Press. 981. 993. 983. şi facs. Ediţie 996. Bucureşti. Vasile. 2004. Bucureşti. legist. LENCU. I-II. 1972. Ceasornicul domnilor Ilie. Marin. Vol. p. Mircea. medic legist. 2003. 348-355. COSTIN. Florentin. Cronica poloneză. Scrisori. Cabinetul de medicină legală Rădăuţi. 335 p. H. Răspunderea penală şi civilă pentru încălcarea regulilor de circulaţie pe drumurile publice. expert criminalist.. CRĂCIUN. 4. 173-175. (Colecţia Bio) 994. vol. 40-42. Editura „Universul“. 1944. HASNAŞ. I. COSTIN. Cluj-Napoca. Genetica medicală. COTUŢIU. Dermatoglifele în practica medicală şi judiciară. Drept umanitar european comparat. 1993. 2001. medic primar regat. Tulcea. Vol. Mihaela Ada. CORNACIU. 992. 2003. p. Daniela. Bucureşti. Bibliografie. Repere teoretice. 1970. 989. Sezonalitatea sinuciderilor în Transilvania în Buletin de psihiatrie integrativă. 607 p. MARQUIS. Comisia de texte româneşti vechi). COTROBESCU. 984. CALOTĂ. CORTES.. Tulcea. COSTEA. anul VI. nr. COMAN. COSTIN. CRĂCIUN. DĂNĂILĂ. Ionel. 997. Traducere din limba latină de…. 985. 688 p. COTEANU. p. 6. COSMAN. Bucureşti. SCALEŢCHI. Panaitescu. Bucureşti.. Editura Bren. Editura Academiei Republicii Socialiste România. Dragoş.. I. Dr. COSMAN. Astrologia practică. vol. Editura pentru Literatură. 345 [-348] p. Probleme. 401 p. COROAMĂ. 215 p. Gini. p. 986. Discursuri. Introducere în lingvistica şi filologia românească. Ghidul dumneavoastră în lumea calculatorului. Bibliografie la p. noiembrie 2004. 1998. Vol. anul VIII. nr. 138-143. Editura Tehnică. 1965. Consideraţii privind metodica cercetării criminalistice a incendiilor în sectorul feroviar. 1998. Ionel. + 10 f. Doina. Aspecte criminalistice şi medicolegale în legătură cu traumatismele provocate de animale. Doina. Bucureşti. 28-31. în Criminalistica. Lidia. ŞTEFĂNESCU. 205-206. Stabilirea şi prevenirea cauzelor de incendii. 300 p. Mircea N. 995. Ediţie critică şi studiu introductiv de Gabriel Ştrempel.. COUTER. CRĂCIUN. George. CONSTANTIN. II. 998. Bucureşti. XLIX + 329 p. Luminiţa. nr. Miron. Bucureşti. De neamul moldovenilor. COSTESCU. Iaşi. critică îngrijită şi studiu introductiv de P. X. Istorie de Crăiia Ungurească. Mileniul III. Teora. X. . False mituri despre comportamentul suicidar. Nicolae.Republicii Socialiste România. 2(25). Cuvânt înainte de academician Nicolae Cazac. Iaşi. ilustr. 1978. Craiul solului Tătărăscu. an XI. DAŞANU. Reflectarea judiciară a valorilor markerilor morfologici lezionali în investigarea criminalistică a morţii violente în Criminalistica. Juan. B. Adrian. în Criminalistica. 987.P. Poema polonă. 991. ilustr. Editura Minerva. Delinquency and Crime: A Biopsychosocial Approach. Versuri. 990. Editura Dacia. Iaşi. Bucureştii vechiului 982. Sorin. SANDOVICI. 988. Bibliografie la p. 2005. 206 p. p. 1 (24). Opere. de Antonio de Guevara. 207-215. Editura PsihOmnia. 1976. judeţul Suceava. Bucureşti. 69 Tulcea.807. Victor. 2006. p. august 2006. COVIC. + 6 f. Annette. nr. Editura All. Comisar de poliţie. în Realităţi şi perspective în criminalistică. în Buletin de psihiatrie integrativă. 807 p. 315-319. portret şi facs. An XI. Bibliografie la p. New York. Leziuni mortale produse omului de către animale. I. medic legist. Ionel. Polirom. Letopiseţul Ţării Moldovei de la Aron Vodă încoace. 2005.

Ernest Flammarion. CRĂCIUN. 1294). Etude du caractere de l’home d’apres son ecriture. No. Oxford University Press. 1013. 62 p.B. Nouvelle edition. 313-315. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Profesor la „Şcoala Superioară de Arhivistică şi Paleografie”. CRÉPIEUX-JAMIN. 1009. Bucureşti.. 26. Mihăiţă-Marian. VII + 327 p. Carlo. dr. Enquête sur la graphologie.F.A. 254 p.. Ernest Flammarion.a. CRISTACHE. Étude du caractère de l’Homme d’aprês son écriture par J. Editura Sylvi. Prefaţă şi traducere de Henri [H] Stahl. În lumea criminalisticii. graphologie. Paris. CREMA. Les éléments de 1002. illustré de 169 documents graphologique. 1003.999. CRÂLOV. Éditeur. 1923. Rue Racine. Republica Moldova. 117 [-119] p. Dispozitivele explozive. 2006. 1926. Historique. no. Maria. Paris. p. graphologie. 1015. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Éditeur. le caractère. Felix Alcan. Teofil. f. Leningrad. Adyer. Crépieux – Jamin. p. Paris. de la short stories about crimes]. CRÉPIEUX. 454-472. sexe dans l’écriture. Prostituţia ca 1007. Edinburgh…]. Septieme edition revue. 434-443. (The World’s Classics). CRÉPIEUX-JAMIN. tom I: 357 p. Paris. Genetica şi viitorul omenirii. 1935. 1885. Ernest Flammarion. Şt. L’âge et le factor de extensiune a boalelor venerice. Tome I-II. tom II: 368 p. Les éléments de l’écriture des canailles. J[ules]. inspector principal de poliţie. prof. Charles Richet. XXX + 394 + 16 p. 1891. Humphrey Millford. şef al Direcţiei tehnicocriminalistice a M. în R. Masterand. CREŢU. Paris. l’écriture des canilles. Traité pratique de graphologie. Aplicarea acestora la comiterea infracţiunilor în Republica Moldova. Utilisation de la graphologie. Paris. CRÉPIEUX-JAMIN J. Augmentee avec Planches et Documents. 1004. Portraites graphologiques. CRĂCIUN. Table des matières p. avec 179 figures. (Facultatea de Medicină din Iaşi. Marpon et Flammarion. Paris. 1929. 70 Simbolurile naţionale ale României. Wrong [London. 2003. 2006.M. Bucureşti. + 5 planches. 168 p. Felix Alcan. 609-615.I.. 1018.a. Jamin. Bucureşti. CREŢULESCU. VII + 61 p. CRÉPIEUX-JAMIN. Bibliografie la p. f. 1014. CRÉPIEUX-JAMIN.. Locotenent-colonel 1005. . univ. J[ules]. 1012. din 1010. A. 1980. Editura Universităţii Leningrad. Éditeur. Gheorghe. CRÉPIEUX-JAMIN. 7 année. Vasile. 2004. 317-327. f. J[ules]. Gheorghe. doc. I. X. CRÉPIEUX-JAMIN. J[ules]. Dr. CRÉPIEUX-JAMIN. L’écriture et I. La graphologie en 1001. la noi şi în alte ţări. exemples.. 1006. Table analytique p. 276 [-278] p. Regles. Traité pratique de 1000.a. Avant propos par le Pr. 40 p. 123 [-125] p. Libres propos sur l’expertise en ecritures et les leçons de l’affaire Dreyfus. CRÉPIEUX-JAMIN. Descoperirea şi probarea delictelor în sistemul informatic cu ajutorul tehnicii de calcul şi al expertizei criminalistice. VIII + 461 [-463] p. J[ules]. 327 p. 1011. DOGARU. 1921.. 8. Avec 28 planches hors texte. 1924. Definition. Paris.. With an introduction by E. [1929]. 615 p. 177-187. Paris. Sulla pretesa atipicità del foro d’ingresso da proiettili blindati nelle ossa craniche (Note critiche e e ricerche sperimentali). de poliţie. Bazele fundamentale ale grafologiei şi expertizei în scrieri. CRÉPIEUX-JAMIN. Editura Albatros. 1016. J[ules].C. 1935. 1017. [Bucureşti]. p. Teză… Iaşi. L’écriture et le caractère. CRÉPIEUX-JAMIN.I. JENSEN Luana-Leonora. Crime and Detection [An anthology of 1008. Bucureşti. Paris. Traité pratique de Graphologie. 1931.C. J[ules].

Liviu N. CRISTEA. Dr. 1022. 1033. Doru Ioan. în Ghidul procurorului criminalist. obţinere a materialelor de comparaţie necesare unor constatări şi expertize dispuse cu prilejul investigării infracţiunilor contra securităţii naţionale şi de terorism. în forzaţ. CRISTESCU. Dr. 1035. + 16 pl. Liviu N. Die 3 Bani-Marke von 1029. No. p. Liviu N. 234-247. 247260. în Ghidul procurorului criminalist. Ioan-Doru. 1037. 149-206. expert criminalist. nr. Romania . Procuror. CRISTEA. Ioan Doru. VII. 1984. Liviu N. Tehnici de Munţii şi fotografia. vol. în Criminalistica. CRISTACHE. CRIŞAN. nr. vol. CRISTEA. Liviu N. p. p. Ioan-Doru. Editura Helicon. p. CRISTESCU. Dialoguri incredibile. 22-23. anul VII. HEIMBÜCHLER. Ausgabe 1869: Die beiden hohen Werte. Bruxelles. Liviu N. Unele investigaţii pentru descoperirea infracţiunilor contra siguranţei statului şi verificarea actelor de sesizare în legătură cu aceste infracţiuni. 1026. Ilustr. Liviu N. Rumäniensammler. CRISTEA. 1032.6. septembrie 2005. 1995. III. Sammler-Dienst Coburg. Editura Helicon. Bucureşti. Albatros. Cercetarea Centenary of the „Moldavian Bulls“.. RUMANIA 1858. 1870. p. Dr. noiembrie 2003. „Centenary”. No 11/12 1958. Fals tratat de geto-dacă 1031. Die Furst Carol Doru Ioan. Persoana denunţătorului în cazul infracţiunii de luare de mită. Balasse Magazine. 1025. 1021. 1994. anul V. p. 5. Editura Helicon. Eugen. Fürst Carol I. Balasse Magazin 144/1962. în Criminalistica. 26-33. 1868. Bucureşti. Die Freimarkenausgabe 1036. Sinistrografia în expertiza semnăturilor. Simpozion naţional de Criminalistică. 1039. CRISTEA. Editura Biblioteca Bucureştilor. august 2006. IAROVICI. von 20. Roumanie: Les Timbres-Poste CIassiques Fractionnes. . CRIŞU. Editura Alma Mater. actelor teroriste şi de diversiune la adresa securităţii naţionale. 2006. The Stamp Lover. „Burrus”. Particularităţile cercetării infracţiunii de omor în cazul cadavrelor dezmembrate. Ioan-Doru. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea 71 1038. Rumäniensammler R 41 / 1981. The Prince Carol I 1023. 1020. Die Freimarkenausgabe Fürst Cuza von 1865. 1030. în Ghidul procurorului criminalist. Liviu N. Liviu N. 2003. Editura Tehnică. Emilian. Stamp Collecting No. la faţa locului a infracţiunilor contra securităţii naţionale şi actelor teroriste produse prin incendiere şi/sau explozii. cu fig. III. 149-206.La collection Burrus. CRISTEA. CRISTESCU. Heft 20/1977 (Rumäniensammler 26/1977). Maria. Doru Ioan. Din instanţă adunate. anul VIII. RPS Vol. A Romanian Postal Document found in France. 21/1969. în Criminalistica. 209 – 224. Die Fürst Carol Ausgabe 1869: Die drei niedrigen Werte. Liviu N. Bucureşti. 43-54. Constantin. Lenuţa. pentru clasa a III-a gimnazială. 301 [302] p. Timişoara. 3 /1983. Rumäniensammler R 34 /1979. 196 p. CRISTEA. Cluj-Napoca. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. p. Fritz. Laboratorul Interjudeţean de expertize Criminalistice Bucureşti. p. Particularităţile cercetării infracţiunilor de omor în cazul cadavrelor dispărute. Timişoara. II. Dec. CRISTESCU. nr. CRISTESCU. Particularităţi ale investigării criminalistice a locului faptei în cazul atentatelor. 1963. 1024. 4. Timişoara. 1027. Rumäniensammler R 43 / 1981. Jan. 1995. 1980. CRISTEA. 196 [-200] p. CRISTESCU.1019. CRISTESCU. issue of 1866/67. 1034. 2003. CRISTEA. CRISTEA. R 33/1979. 1028. CRISTEA. vol.

Cugetări engleze. Editura Argessis Print. Povestea unei străzi. Constantin. 1045. George. Studiu. Nicorina. vol. Silvic. 1898. Dumitru. în Tratat practic de criminalistică.S. Vol. Nicorina. Curtea de Argeş. 1996.1996. 1046. Editura Argessis.S. Elena-Denisa. I. Familiei. Bucureşti. 1989. 1050. Editura Meridian. 1042. 800 p. 1051. 14. Cereri penale adresate organelor judiciare. 1067 p. Codul juristului. I. Brânduşa Popescu.R. Gh. 377 p. Anicuţa. 1987. CRIŞU. CROWDER. Traducere. II. nr. 1. 2003. Ghidul Juristului. Curtea de Argeş. CONSTANTINESCU.. 15. indice de autori şi titluri. 1052.. 776 p. X. Bucureşti. 1043. POPA. Iaşi. 2005. 1980. Muncii. Anarhismul. Curtea de Argeş. 1973. Teorie şi practică judiciară. Gheorghe. Conduită Etică. Editura Academiei R. 2004. TEGĂNEANU. CRIŞU. 7. 1049. Bucuresci. Aerian. Gheorghe. 4. CRIŞU. Penal. internaţional de management. 4 (27). Colecţie de acte normative.040 + 1. 1999. Constantin. Codul şedinţei de judecată. Iulian. Editura Academiei R. 1980. Rumäniensammler 92 / 1053. CRUTZESCU. Locativ. 10. Prefaţă de Horia Hulban. Contracte civile şi comerciale. 8. Constantin. 227 p. Principalele instituţii din domeniul dreptului: 1. Audit. Ştefan. CRIŞU. Editura Antet. 1041. 5. 6. Ştefan. Editura Albatros. Bucureşti. Bucureşti. 1997. în Buletin de psihiatrie integrativă. CRONŢ. Cronţ şi Alex. CUCU. indice tematic. Grigore. Editura Argessis. Partea a II-a. 9. Procedură penală. II. p. 6. 8. cu practică judiciară 1989 – 1999. CRIŞU. literele F-Z. Ediţia a VII-a. 1984. Curtea de Argeş. CRIŞU. Constantin. Cuprinde: I. Legi speciale de mare aplicabilitate. 7. CRIŞU.01. 1048. . Constantin. 758 p.140 p. Codul Juristului. Note de Virgiliu Teodorescu. Statute de societăţi comerciale. Experţi. Conduită Etică. 4. Scrisul Românesc. 3. copil. CUFNER. Ştefan. Principalele modele de acţiuni şi cereri în justiţie.1040.. Codul penal adnotat. Cu modificările. Ediţia a III-a revăzută. vol. Podul Mogoşoaei. Cuprinde 769 de speţe. 13. 1047. 1054. Partea I. Alexandru. CULCEA. Editura Academiei. 290 [-292] p. 11. Editura Juris Argessis. Nicorina. Constantin. 10. adăugită şi completată cu modificările până la 01. Familiei. Craiova. Vol. Acte judiciare în Ţara Românească. CRIŞU-MAGRAON. Curtea de Argeş. Comercial. Taxe de timbru. Elena Florina. POPESCU. Muncii. Introducere de Gh. Constantinescu. Codul Juristului. 5. 1944. Teorie şi practică judiciară. 1989 -1994. 72 CHITAŞ. CRIŞU. Examinarea cioturilor de arbori. 2. CSERNI. literele A-E. Vamal. CRIŞU. XII. 16. 3. 342 [-344] p. CRIŞU. (Colecţia Cogito). 2. Constantin. Comercial. Constantin. 1044. Codurile: 1. RĂDULESCU. Ministerul de Interne. Theodora. Constantin. Poliţia administrativă. 67 p. 307-311. Notariat. 363 p. Epilepsia la 1055. bibliografie: Horia Hulban. Contencios Administrativ.R. Civil. 1986. completările şi adăugirile intervenite până la data de 8 septembrie 2002. Revăzută. 1995. Procesual civil. Editura Juris Argessis. p. Procedură civilă. Regulamentul Rutier şi Anexă. Editura Juris Argessis. CRIŞU-MAGRAON. Prefaţa de Eugen Barbu. CRIŞU. Principalele acţiuni civile în justiţie. adăugită şi completată cu modificările la zi. Dumitru Dorobăţ. 12. CRIŞU. 1056. 2001. Repertoriu de doctrină şi jurisprudenţă română. Tratat de acţiuni civile în justiţie. 1775-1781. III. 9. vol. CRIŞU. Antologie. Contencios Administrativ. 48-54. Constantin. Bucureşti. an XI. Penal şi Procesual penal. Civil. Bucureşti. 992 [-994] p.

220 p. 26-36. BCET. H.. Blakiston. New York. Dover Publications. 79 p. 1998. [CUZA] Alexandru Ioan I. 1065. Partea I. nr. volum 12. CURCĂ. Cercetări teoretice şi Corneliu. 266 p. 1994. Dumitru. Marinela Carmen MATEESCU şi Cosmin SUCIU. 2003. Curs de limba engleză pentru studenţii de curs. C. Bucuresci. Unde I (Osborn) şi o prezentare de caz. Bucureşti. Bibliografie la p. 135 p. Curs de pregătire anti-narcotice şi anti- 1060. Moarte prin hipotermie: problematica medico-legală. Criminalistică. Philadelphia. Livia. 1961. 287-288. Braşov. 1943. 1066. p. 73 . 1061. 1064. în Revista Română de Medicină Legală. George-Cristian. contrabandă. Editura Naţional. CUMMINS. 256-261. 220p. 1058.. M. CĂPĂŢÂNĂ. CULCEA. CĂPĂŢÂNĂ. 2004. nr. CYZBORRA.1057. 125 p. contrabandă. p. In. 288 p. Editura ALL EDUCAŢIONAL. martie 2004. Universitatea Transilvania. Codice Penale şi de Procedura Criminale. experimentale asupra dinamicii sistemelor tractor-încărcător frontal. 1865. anul 12. Studiu privind un caz de suicid prin intoxicaţie cu cianide şi tăierea gâtului. George Cristian. Corneliu. 2004. Ediţiune oficiale. 2004. 2000. Imprimeria Statului. Finger-prints. Partea a II-a. Curs de pregătire anti-narcotice şi anti- 1059. 4. Note 1062. MIDLO. Bucureşti. 1. Bucureşti. (USCG International Trening Division). palms and soles. 1063. Culegere de materiale documentare privind expertiza tehnică în specialitatea „Autovehicule-Circulaţie rutieră“. CURCĂ. Bucureşti. (USCG International Trening Division). POMANĂ. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. facultăţilor cu profil juridic [de] Nicoleta MOLNAR OPREA.

DABU. Noua lege pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale nr. 503-517. vol. Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy“. Kristiana. Conf. în Criminalistica. septembrie 2004. iulie 2004. nr. Drd. anul VII. 1072. Conf. înşelăciune – infracţiune la legea cecului (I) . Subcomisar de poliţie drd. (II) în Criminalistica. septembrie 2003.P. p. CĂTINEAN. p. Avocat. nr. Conf. Drd. 12-13. 234-248. anul V. aprilie 2006. 20-22. Valerică. dr. p. DABU. Legalizarea interceptării şi înregistrările audio sau video a declaraţiei învinuitului sau inculpatului. LIVINSCHI. fiscală şi fals cu implicaţii de miliarde lei la bugetul statului. DABU. Drd. GUŞANU. Regia Oficial. 2. Marius Daniel. 32-35. Constituţionalitate (I). Valerică. Bucureşti. p. VASILINIUC. univ. Ilie. DABU. Valerică. Conf. p. CĂTINEAN Sorin. CĂTINEAN. DAAE. Sorin. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 1078. 1068. martie 2004. 7-10. DADUS. anul VI. Fingeraftryksegnalementer. nr. în Criminalistica. 1079. Valerică. A. Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy”. Sorin. Valerică. nr. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Ioan. în Tratat practic de criminalistică. prin Legea nr. Ana-Maria. p. în Criminalistica. Vasile. Valerică. Tronsen. Dispoziţie penală abrogată. Ministerul de Interne. Valerică. univ. nr.. nr.J.20-22.. Vasile. în Criminalistica. Prim-procuror. 1080. drept fundamental (I). CĂTINEAN. univ. 1994. nr. în Criminalistica. dr. Noua lege pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. p. în Criminalistica. Unele opinii cu privire la cecul garanţie. 1075. nr. 20-22. Bucureşti. p. Sorin. Dispoziţii penale abrogate. Valerică.. DABU. DABU Valerică. p. mai 2004. p. Percheziţie. p. Valerică. februarie 2006. Înşelăciune în serie şi alte infracţiuni cu prejudicii de miliarde de lei. 16/2003. 4. Conf. DABU. Petre. Conferenţiar univ. Autonomă Monitorul 1069. univ. dr. 28-32. Conf. DABU. 4. Harghita. anul VI.D 1067. anul VI. în Criminalistica. Stabilirea stării de funcţionare a muniţiei. 1907.. LĂPĂDUŞI. 165-182. 1980. Infracţiune flagrantă. în Criminalistica. dr. univ. înşelăciune – infracţiune la Legea Cecului (II). Ana-Maria. Drd. . 3. 87/1994. univ. VOINESCU. 1073. DABU. nr. iulie 2003. în Criminalistica. Constituţionalitate (III). 21-24. Prim procuror. Formulare. GUŞANU. Evaziune 1076. Prim-procuror. 2. Dreptul învinuitului sau inculpatului de a nu face nici o declaraţie. Comisar-şef de poliţie. 5.. univ. anul VIII. 1. în Criminalistica. Conf. 1077. Petre. Constituţionalitate (II). dr. CĂTINEAN. 241 din 15 iulie 2005. 2004. DABU. nr. Valerică. Despre dreptul şi arta apărării. 1. Constituţionalitate. noiembrie 2005. 9-13. Petre. VOINESCU. DADAY. Sorin. 1071. dr. dr. 241 din 15 iulie 2005. documente de evidenţă primară şi de evidenţă contabilă. Dreptul la tăcere. Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy”. 2004. p. anul VI. nr. dr. nr. 1074. I. univ. anul VIII. univ. p. dr. Reflecţii privind unele modificări aduse Legii nr. DABU. anul VI. anul V. 6. 31-34. Conf. 241 din 15 iulie 2005. Omor deosebit de grav comis de un recidivist. Ioan. Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy“. DABU. 5. Conf. MĂCELARU. p. 2. Victoria. ianuarie 2004. martie 2004. PEŞTINĂ. Valerică. Noua lege pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Unele opinii cu privire la cecul garanţie. 1070. VOINESCU. III. nr. 1081. dr. 25-26. anul VI. Dispoziţii penale abrogate.

Sugestie şi hipnoză. anul IV. Mihai Marius. Nicolae. W. DAN. Bucureşti. (Psihologie) 1092. . Mihai Marius. Ministerul de Interne. în Criminalistica nr. in Kriminalistik (Aspectul infracţiunii. Dana. în Revista Română de medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine.C. 6. Ministerul Justiţiei. 1976. DAN. Înlocuirea răspunderii primar. 46-48.I. noiembrie 2002. Nicolae.I. poliţie.. 584 p. 229 p. Ioan. Iaşi. p. Emoţiile. Ştefan. Ion.J. în Criminalistica. Frauda în domeniul cardurilor. 101-114. DAFINOIU. 215-225. Editura Ministerului de Interne. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 2000. Eroarea lui Descartes. 1. Nicolae. volumul XIV. Paşi peste graniţe. DAN. Braşov – Serviciul Criminalistic.I. Nicolae. medic de circulaţie. 1095. Bucureşti. Marian. p. anul IV. Ministerul Justiţiei. poliţie Radu Dascălu. STAICU. Radu. nr. Utilizarea agenţilor biologici în scopuri teroriste. Polirom. 1899. Manual de prim ajutor. Bucureşti. DAFINOIU. 345 [352] p. Ministerul de Interne. 51-55. Psihoterapii scurte. 1098. p. Bibliografie la p. Bucureşti. în Realităţi şi perspective în criminalistică. vol. 20-24. „Ştiinţă & Tehnică“ S. DASCHNER. februarie 2006. p. Bernard. septembrie 2005. 331 [332] p. 84-88. anul V. Elena. DAN. 20 de ani de expertiză 1097. I. DAN. Expertiza criminalistică în 1084.. în Criminalistica. DAN. tehnici. Chestor principal. DAN. I. DASCĂLU. directorul Direcţiei Medicale a M. Armele biologice în actualitatea mileniului III. 1975. anul VIII. procesul penal şi civil. 1101. Mihai Marius. în Criminalistica. TOMESCU. Traducere din limba franceză de Anca-Magdalena Frumuşani. nr. în 20 de ani de expertiză criminalistică.A. Strategii. 1. septembrie 2002. Imprimeria Statului. Principalele arme instituţiilor lui Justinian de George Danielopolu. Ministerul de Interne. metode.1082. criminalistică la Ministerul Justiţiei. 1089. Diţă. nr. Colonel dr. 3-4 (II). anul VII. 2003. martie 2006.A. 1093. în Şcoala românească de criminalistică. DAN.I. nr. DAMIR. TOADER. în Tratat practic de criminalistică. Editura Polirom. în Criminalistica. DAN. Jenő-László. R. Bibliografie la p. 108 p. Rolul preventiv al criminalisticii. S. 139. ianuarie 2003. 1099. 1088. 225 p. 1996.P. p. Fulvius. Seria Relaţii publice şi publicitate. Mihai Marius. DASCĂLU. profesor la Facultatea de Drept din Bucureşti. Editura Sfinx. Mihai Marius. DAGENAIS. Inspector principal de biologice susceptibile de a fi folosite în scopuri teroriste.A. Sfaturi medicale pentru criminalişti. Die Geschichte des Verbrechens. 6). Mihai Marius. Traducere din engleză de Irina Tănăsescu. raţiunea şi creierul uman. 9-12. II. 499502. 2001. 2005. Şeful Direcţiei Medicale din M. 5. Ştiinţifică. p. 1096. Ion. ISACU. Şeful Direcţiei Medicale din M. DAN. Discernopatia şi delincvenţa infantilojuvenilă. 2005. p. Identificarea criminalistică. 1085. vol. p. Colonel dr. Explicaţiunea primar. 2004. p. DAMASIO. vol. 1094. 140 p. Chestor principal de 1083. 1086. 1996. 25. Bucuresci. 1091. 1979. 1979. Profesia de relaţionist. în 20 de ani de expertiză criminalistică. BONDARICI. medic penale. Bucureşti. 5-7 (I). Antonio. Editura Humanitas.. 5-9. DAN. George. Ion. Rolul specialistului şi expertului în cercetarea la faţa locului. VARGHA. Editura 1970. 1978. p. directorul Direcţiei Medicale a M. p. dr.. 1090. I. 1100. DANEŞ. 291 p. 63-69. DANIELOPOLU. p. Nicolae. nr. p. Bucureşti. 9-18. 1. Bucureşti. Expertiza în accidente 1087. nr. 2002. 5. 75 1102. + V. Consideraţii privind degajarea victimelor blocate în autovehicule. în Tratat practic de criminalistică.

66-70. der Arbeitsgemeinschaft Rumänien und des internationalen Studienkreises. 1936. 228 p. Besonders R 1119. Filatelia de la A la Z. DEMETER. 6 facs. introducere. Drept civil. DEARY. Editura Imprimeriei de Vest. 2000. Editura Sport-Turism. DER RUMÄNIENSAMMLER – Rundbrief Pe copertă anul 1937 76 . Mircea Popa. vol. Cu 25 gravuri. ANTON. Dactiloscopia în medicina legală. 1107. vol.. Drogues et législation. 1117. (Université de Lausanne. DEMETRESCU. Editura Medicală. Elena Stan. V. Marcel. Fundamente ale rezolvării problemelor de marketing. 10. Grigore. Parhon“. 2005. I.C. 1934. Editura particulară Bucureşti. 416 p.1103. cu ilustr. 1939. Bucureşti. Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu” ClujNapoca). porţi spre cunoaştere. DĂNESCU. Bucureşti. Faculté de droit). DELACHAUX. Edmond. Presses Universitaires de France. Ion. Istoricul reşe- 1112. Thèse… par Max Delachaux. 132 [134] p. Autori: Ion Istrate. Hefte 1 . 1963. criminalité internationale des faux documents. o planşă în culori. Augustin Pop. Introducere în studiul Francisc. 1969-2002. 2004. DĂNESCU.. 2 planuri hors texte şi diferite vignete. 1998.I. 1113. Editura Academiei Române. III. Universitatea „C. 1110. Bucureşti. Cluj-Napoca. Aurel Sasu. Traducere din limba engleză de Sabina Dorneanu. DELEANU. Fr[ancisc]. Editura Albatros. II. Doina Modola. Valentin Taşcu. Bucureşti. DELVAL. an XI. 315 p. 1972. cu tab. 1962. Tipografia „Presa“. Paris. Pierre. 1111. Le Book Production Unit. Editura Didactică şi Pedagogică. DEHELEAN. 1114. Partea I-a. Teoria generală a obligaţiilor. Bucureşti. Prefaţă de Prof. DAŞKEVICI [Vasile V. Bibliographie 161-165 p. 1104. nr. vol. Signalement et identification des chevaux par les épis. 1118. 1105. Adagii şi locuţiuni latine în dreptul românesc. 1116. 246 p. TOMORUG. Ian. 1109. Teoria contractelor speciale. 285 p. 1960.4108). N. DEAK. Bucureşti. 1 Bucureşti. 1987. X.C. Proble- me judiciare în psihiatrie. Norme lexicografice şi revizie: Ion ISTRATE. 60 [-64] p. (Collection Criminalité internationale dirigée par Xavier Raufer). 1277 [-1280] p. 2001. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol. 1934 . Liana. 3 vol... Deleanu. Inteligenţa Foarte scurtă M. Universitatea din Bucureşti. DEAK. 8e année. 2005.I. Teză…. Ioan Milea. Oradea. enciclopedie a dreptului. 52 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti. Ministerul Învăţământului.]. 1 1120. 1106. Sergiu. 5 simţuri?… 5 psihologice ale comorbidităţii dintre anxietate şi depresie. I. 223 p. Editura BIC ALL. Din tainele vieţii şi ale universului. Iorga. Iaşi. fosta Agie. Vol. (Academia Română.. 308 p. Curs de drept civil. Scarlat. La 1108. Mariana Vartic. p. no. Bucureşti. Paul S.D. 455 p.116. 1115. DCRR Max. 421 p. de Paul S.. în R. 1973. Faux et fraudes. Gh. 384 p. Editura Dacia. p. Ediţia a II-a. [Bucureşti]. DELEANU. DEMETRESCU. Mică Dicţionarul cronologic al romanului românesc de la origini până la 1989. 524 p. 168 p. I[oan]. Lausanne. Editura Ştiinţifică. Évolution des mesures de contrôle et des mesures réprossives prévues par les Conventions internationales et la législation fédérale sur les stupefiants. E. No. 595-601. 1 (24). în Buletin de psihiatrie integrativă. Dreptul obligaţiilor. DECHAMBRE. DAVIDESCU. 1977. dreptului. Ministerul Învăţământului şi Culturii.. Bazele biologice şi dinţelor poliţiei Capitalei. DELEANU.

A colaborat la revizia şi definitivarea etimologiilor dr.. Drept Penal. Gheorghe. DEX. Problème médico-légal et psychiatrique. directorul Institutului Naţional de medicină Legală „Mina Minovici”. Dan. 368 p. 1126. anul VI. Infracţiunile în legi speciale şi legi extrapenale. 160 p. DEROBERT. Curs. Bucureşti. Lucrări practice în medicina legală.29/1976. 296 p. 2006. DERMENGIU. în Criminalistica. Dan. Luiza Seche. Tanatochimie medico-legală. 1192 p. Prof. în Criminalistica. 1997. Principiile fundamentale ale activităţii expertale în medicina legală. Note de Editura Tehnoplast.B. Ileana Vulpescu. 32-33. DERMENGIU. 3. Editura ALL. p. 120 p. Infracţiuni în legi . Editura Fundaţiei România de Mâine. DERMENGIU. Partea specială. Dan. revăzută şi adăugită. Mircea Seche. V. 1138. Bucureşti. Bucureşti. I. DERMENGIU. R 40-42. Dan. Editura Viaţa Medicală Românească. I şi II. DIACONESCU. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“. C. Dan. Patologie medico- Medicală Dicţionarul explicativ al limbii române. DERMENGIU. Bailliére et Fils. DERMENGIU. nr. DIACONESCU. p. Gheorghe. Zorela Creţa. legală. DIACONESCU. anul VI. Mileniul III. Dr. p. Ediţia a II-a. DEWERPE. Theodor Hristea. 217 p. Libraire J. Dan. Tatiana Ţugulea. dr. Gheorghe. 4. DERVIEUX et LECLERQ. Valentin. Préface du Dr. 364 p. 119 p. DERMENGIU.V. Dr. 453 p. Ediţia a II-a. Bucureşti. Bibliografie la p. R 34. în Criminalistica. CURCĂ. dr. Editura Fundaţiei România de Mâine. 1133.. Éléments d’une défense sociale. 2001. nr. Infracţiunile 1129. iulie 2004. GORUN. Prof. în Criminalistica. 1132. GHEORGHIU. Elena Stîngaciu. univ. DÉROBERT L. 480 p. 2001. 2002. Spionul. 1942. Dan. Henyer.. Editura Viaţa Românească. „Rumäniensammler“. DERMENGIU. DIACONESCU. DERMENGIU. Medicine Flammarion. Editura Bucura Mond. în Codul penal român. Prof. dr. dr.G. 200 p. Consideraţii privind 77 legi speciale şi în legi extrapenale. Antropologia 1124. Baillière. Bucureşti. Cristian. Toxicologie medico-legale. Elena Ciobanu. Infracţiuni în 1130. dr. [L] et H. Le Diagnostic 1123. Bucureşti. Valentina Hristea. univ. 1139. 1998. Bucureşti. mai 2005. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan“). Redactori: Alexandra Burnei. Paris. 6. Directorul Institutului de Medicină Legală „Mina Minovici”. 564 p. 1128. 1125. 2003. 1121. 1131. noiembrie 2004. 43-44. 1137. Conducătorii lucrării: Ion Coteanu. reţeaua de medicină legală în anul 2004. Investigaţii biochimice actuale în tanatologie. nr. (Academia Română. Laboratorul de genetică al Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici”. 1140. Gheorghe. 42-48. Paris. R 51/1983. Medicina Legală în anul 2003. 2002. 1136. legale. Dan. anul VII. Elena Contraş.. Lucreţia Mareş. des taches en Médecine légale. 295-296. G. Lucrări practice de medicină legală. secretului de stat contemporan. Dan. 1135. Univers Enciclopedic. Mihăilescu. Drept penal.-B. 1998. 1127. 1912 1134. 1122. Traducere din limba franceză de Dan C. 1996. Gabriel. Alain. 555 p. 2001. Gheorghe. DUCHÊNE. Editura Nemira. 1976. DIACONESCU. CURCĂ. Editura Oscar Print. p. vol. L’alcoolisme aign et chronique. 2001. GHEORGHIU. 3-4. curs. DERMENGIU. Dan. Prof. Editura Tehnoplast. Zizi Ştefănescu-Goană. Partea specială. Paris. 1998. univ.

Imprimeria Statului. Curs. Coordonare generală: Marcel D. Gr. 1957. 1152. Folosirea unor moderne procedee şi mijloace tehnice criminalistice în cercetarea infracţiunilor de omor. Partea specială. vol. Bucureşti. 1151. Nicolae Dan şi dr. Nicolae C. 362. Bucureşti. + 4 planşe color.10. Drept Penal. Dicţionar 1144. DIANU. Director General al Închisorilor. Ion R. DIANU. Partea specială. + Erata + Planşe şi Tabele. Dicţionar de argou francez-român [de] Gheorghe. 2005. Ion Sima. Tipografia Curţii Regale. ing. Bucureşti. 1147. Bucureşti. Ediţia 2. 1995. Bucureşti. 1993. Editurile Saeculum I. Anicuţa Tudor. [de] Gabriel Anghelescu.R. Moartea subită. 382 p. Bibliografie la p. Bucureşti. 275 p. (Universitatea Spiru Haret. 2001. 143 [144] p. Facultatea de Drept 1141. Editura Enciclopedică. Coordonare: Rodica Chiriacescu. Ediţia 2. Nicolae Dan. Istoria închisorilor din România. 159 p. Strada Regală. 96 p. Bucuresci. + 4 planşe color. Editura Fundaţiei România de Mâine. Alexandru Stănciulescu. Text anastatic după ediţia 1993. Nicolescu. Bucureşti. I A – C. 622 p. Bibliografie la p. Popa. Mircea Constantinescu.P. Facultatea de Drept). Sinaia. 1989. 362 [-368] p. Carmen Zgăvârdici. Cu 18 planşe şi 2 tabele statistice.. Cu un Supliment: Documentele citate în text. Dicţionar de dificultăţi ale limbii române 1153.O. 64 p + 6 Tabele. Societăţile de patronagiu. 20-24 noiembrie 2000. Bucureşti. expresii. Autori: Ion Anghelescu. II D – G. Editura All Beck. dr. (Universitatea Spiru Haret. Horia. Coordonare generală: Marcel D. Bucureşti. Drept penal. de cuvinte. 1146. 1155. Dicţionar de argou francez-român [de] Dan DUMITRESCU. Gheorghe. Ion. şi Vestala. + 4 planşe color. Anicuţa Tudor. Text anastatic după ediţia 1996. DIACONESCU. citate celebre [de] I. 1154. 19. Nicolescu. Constantin FROSIN. Dicţionar Enciclopedic. Drept Penal. . 2001. 2004. DIACONESCU. Coordonatori: 1142. DIACONIŢĂ. Ion Grigorescu. 560 p. Vol. 518 p. 1149. Coordonare: Nicolae C. p. Editura Academiei R. I. 577 p. (Ministerul de Interne) 1148. Studiu morfo-fiziopatologic şi medicojudiciar. Gheorghe. 1984. ing. 1150. Editura Fundaţiei România de Mâine. Volumul II. III H – K. Göbl Fii. Alexandru Stănciulescu. Bucureşti. DIACONESCU. Dicţionar Enciclopedic. DUVAC. Carmen Zgăvârdici. Bucureşti. 2005. Editura Enciclopedică. DUVAC. Dicţionar Enciclopedic. Legi şi obiceiuri. III. vol. Bibliografie la p. Editura Coresi S. Constantin. 1998. 506 p. Ion Anghelescu. Editura Enciclopedică.speciale şi în legi extrapenale. Partea specială. Editura Nemira. Volumul I. vol. Anicuţa Tudor. Curs universitar. Berg. 492 p. Editura Fundaţiei România de Mâine. 1993. 2001. 621 [624] p.R. Constantin. I. Text anastatic după ediţia 1999. Gr. Ediţiunea a III-a. Noul Cod penal. Dicţionar de criminalistică. Popa.L. Popa. 1145. 221 p. vol. 546 p.. Dumitru Sandu. Alexandru Stănciulescu. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. (Curs universitar) 1143. I. Valoarea probantă a rezultatelor obţinute. 98-101. Director General al Închisorilor. F. 219-221. Bucureşti. 78 Coordonare generală: Marcel D. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. DIACONESCU. Studiu comparativ. 218 p. Raport general / asupra Închisorilor Centrale / şi / aresturilor preventive / pe anul 1897 / presentat Dlui ministru de interne la 20 aprilie 1898 / de… Bucuresci. Editura Teora. Constantin. 19.

cu ilustr. Editura Politică. IV L – N. vol. Bucureşti. Dicţionar enciclopedic ilustrat. 1159. Coordonare generală Marcel D. cu ilustr. 1158. 1132 p. vol. Nicolae C. O. 1988. Iordăchel.. Vol. 506 [-510] p. 1979. 1165. Popa. dr. 883 p. GalaicuPăun. Cristina Florescu. O-Q. Au mai colaborat: Anatol Eremia. Alexandru Stănciulescu. Papadina. Autori: Lăcrămioara Chihaia. Nicolescu. 910 p. C. Editura Enciclopedică. Constantin Popescu. Cristina Florescu.. Nicolescu. + 3 f. 1987-1992. Vol.. 1987. Dicţionar de etnologie şi antropologie [de] Pierre Bonte. Dicţionar Enciclopedic de droguri [de] Coordonare generală: Marcel D. dr. Dicţionar Enciclopedic. 96. 79 enciclopedic. Nicolescu. Nicolescu. IV. Constantin Teodorovici.000 de definiţii. 1. Eugenia Dima. 1.808 p. Popa. Anicuţa Tudor. Nicolescu. 2001. vol. Bucureşti. Coordonare generală Marcel D. Maria Teodorovici. Dicţionar enciclopedic. Editura Enciclopedică. vol. Eugenia Dima. Vol. I. Bucureşti. Carmen Zgăvârdici. V.. vol. Alexandru Stănciulescu. Popa. vol. Nicolescu. Nicolaescu. Nicolae C. I – A-C. Valentin Guţu. Coordonare: Rodica Chiriacescu. Anicuţa Tudor. Anicuţa Tudor. Michel Izard (colaboratori) în colaborare cu Marion Abeles. 502 [-506] p. V O – Q. Bucureşti. 880 p. 1161. III. Coordonare generală Marcel D. 437 p. IV. Bucureşti. Editura Enciclopedică. ing. Vol. 1996. Editura Medicală. 1999. Coşman. Popa. Ediţia a V-a revizuită şi actualizată. Editura Cartier. Ileana Botezat-Antonescu. Coordonare: Rodica Chiriacescu. Editura Enciclopedică. Dicţionar de etnologie. 2006. P. Terminologie. 1166. Nicolae C. Popa.635 de Coordonare generală: Marcel D. VI R – S. 240 p. Dicţionar enciclopedic român. Alexandru Stănciulescu. Nicolae C. Coordonare: Rodica Chiriacescu. Editura Enciclopedică. 2004. cu indicatoare rutiere. Vol. Lucia Cifor.. Coordonare: Nicolae C. Dicţionar Enciclopedic. Autori: Lăcrămioara Chihaia. H-K. Mircea Ciubotaru. Editura Enciclopedică. 1162. Prefaţă: Mioara Avram.. Coordonare generală Marcel D. L-N. 1999. Bucureşti. Vol. Nicolae C. M-R. Editura Cartier. 649 p. articole. 2. 950 p. E-L.674 p. Dicţionar enciclopedic de psihiatrie [de] 1164. Philipage Descola. 1989. SZ.. 960 p. Maria Teodorovici. Anicuţa Tudor. II. AD. JOJA. Mircea Ciubotaru. 1163. Personalităţi [de] Romulus Vulcănescu. II. 641 p. 549 [-556] p. Alexandru Stănciulescu. Editura Enciclopedică. Alina Ciobanu. 1992. Editura Enciclopedică. Anicuţa Tudor. IV. Dicţionar Coordonare generală: Marcel D. I. Anicuţa Tudor. Anicuţa Tudor. Nicolae C. Alexandru Stănciulescu. + 4 planşe color. Popa. Petrescu. – Q-Z. 1993. Coordonare: Rodica Chiriacescu. 4 volume: Vol. Referenţi ştiinţifici prof. II – D-J. III – K-P. 1999. Coordonare: Rodica Chiriacescu. 568 p. I. George Gheţu. I.320 de ilustraţii. 1992. Popa. Lucia Cifor. Alexandru Stănciulescu. 2004.1156. D-G. Anicuţa Tudor. Doina Cobeţ. Bucureşti. 2001. Em. Bucureşti. 918 p. Bucureşti. Alexandru Stănciulescu. 1160. + 4 planşe color. Alexandru Stănciulescu. Constantin Teodorovici.. Jean-Pierre . Constantin Gorgos (sub redacţia). vol. Jenică Drăgan. 1962-1966. dr. Gabriela Barbu. Bucureşti. Comitet de redacţie: Preşedinte acad. 568 [-570] p. 98.. Popa. Autori: Nicolae Teofil Andriescu. 1157. Vol. Doina Cobeţ. Alina Ciobanu. 991 p. 4 vol. Atanase…. II. Bucureşti. Dicţionar Enciclopedic. Carmen Zgăvârdici. Coordonare: Rodica Chiriacescu. 61. Vol.338 de definiţii. Editura Ministerului de Interne. 529 [-534] p. III. Editura Albatros.. ing. A-C. Coordonare generală Marcel D. + 4 planşe color.

Librăriile Socec & Comp. Alexandru Graur. Gerard Lenclud. Bucureşti. Rosetti”) 1175. Bucureşti. Dicţionar 1169. aprilie 2001. Constantin Jinga. publice şi publicitate [de] Cristian Florin Popescu. [de] Leon LEVIŢCHI [şi] Andrei BANTAŞ [Volumul 1]. Tipografia ziarului „Universul”. 2004. Partea a IV-a. Editura Univers Enciclopedic. Editura Teora. Dicţionar englez-român 70. Jean-Claude Galey. Bucă. LXVIII + 716 p. Partea I A-B. Leon Leviţchi. Bibliografie la p. C. Tomul II. Bucureşti. Univers Enciclopedic. 1999 p. Adrian Nicolescu. Editura Enciclopedică Română. Imprimeria Naţională. [Bucureşti]. Dicţionar explicativ de jurnalism. Radu Răutu (coordonatori). Bibliografie la p. Teora. 2005. 1178. Bucureşti. Cráşoveanu. Elena. englez.Digard. Andrei Bantaş. DICŢIONAR francez-român. Fr. Recenzie finală prof. DICŢIONAR englez-român. D. 2002. Ciprian Nicolae Vâlcan. Bucureşti. român). Tomul I. Editura Teora. ortoepic şi morfologic al limbii române (DOOM). Autori: Cristiana ARANGHELOVICI. 1066 p. de ziarul „Universul”. 1327 p. Univers Enciclopedic. Andrei Bantaş. Editura Academiei. Mihăilă. francez. Bucureşti. Ediţia a I-a. Cătălin Adrian Lazurcă. Bucureşti. Bibliografie la p. 1327. Denumirea culorilor în filatelie [de] Angelo-Barbu Popescu. Dicţionar al limbii române vechi (sfârşitul 1179. (Academia Română. 80 ortografic. 1978. 2001. 1974. Dana Buglea. 1170. Prefaţă la volumul II de Sextil Puşcariu. Editura Polirom. Redactor responsabil ediţia I: prof. 2004. 1172. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită.000 cuvinte filatelic poliglot (german. Bibliografie la p. Tipărit gratuit de la pagina 641 înainte. 1176. X – începutul sec. Traducere de Smaranda Vultur. Dicţionar limbii române [Tezaur]. Bucureşti. şi C. Raport către Comisiunea Dicţionărului de Sextil Puşcariu. 1982. 348 p. Editura Tritonic. 955 p. 1999. 79 p. Ediţia a II-a.. 1913. 467 p. Dicţionar analogic şi de sinonime al limbii române [de] M. 1173. Livia Vasiluţă. Bucureşti. F-I. 1327. Dicţionar de argou al limbii engleze [de] George VOLCEANOV şi Ana-Dolores DOCA. Adrian Nicolescu. GORUNESCU. Bucureşti. 1171. 1995. Partea II. Partea I. Mihaela Ioncica. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Iaşi. 528 p. eufemisme şi expresii familiare englez-român [de] Ştefan BALABAN. 1174. 2002. Prefaţă de George Volceanov. Leon Leviţchi. Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului. Cuvânt înainte de Ştefan Stoenescu. 2002. Jana BALACCIU MATEI. Bibliografie la p. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Tematici filatelice. Mioara POPESCU. Ioana VINTILĂ-RĂDULESCU. I. 212 p. DICŢIONARUL de argou. 1056-1066. 2004. Tomul I. 1180. XLIII – XLIX. . Jean Jamin. dr. Király. 1098 [-1100] p. 871 p. Sfetea. dr. 211. Evseev. 1934. Victor Dumitrache. 1940. 1327 p. Revizie finală: Prof. Prefaţă de Sextil Puşcariu. Dicţionar Redactor responsabil: Prof. 480 p. Dicţionarul sec. Rezumat în limbile franceză şi rusă. Dicţionar al greşelilor de limbă [de] francez-român [de] Elena GORUNESCU. XVI) [de] G. aprilie 2001. dr. Editura Nemira. Bucureşti. 718 p. Partea I. 1177. 30 p. relaţii Leon Leviţchi. Leon Leviţchi. Marina RĂDULESCU SALA. Bucureşti. Editura Teora. Bucureşti. Catherine Duby. Coordonator: Ioana VINTILĂ RĂDULESCU. 1344 p. 1168. 1167. dr. Bucureşti. 44 p. Dicţionar englez-român. Întocmit şi publicat după îndemnul şi cu cheltuiala Maiestăţii Sale Regelui Carol I.

+ 54 p. căldărăresc şi rrom (ţigănesc) .R. (Universitatea din Bucureşti. 81 Aurel. 1995. Aurel. Marian Speriatu. Bucureşti. LEVIŢCHI. 2001. Dicţionar Pavel Abraham. DICU.000 cuvinte. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Nicolae Biţu. Prof. Emil Derşidan. QZ. 1186.. Bibliografie la p. 256 p. Prefaţă: Ed. Bucureşti. Ioan Oprea. DICU. psihosociologie a educaţiei. 1978. Aurel. Bucureşti. 1977. Dicţionar de maxime. Volumul 2 supliment până la 102.L. DICU. Pamfil. Editura Junior. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. 249-259.român [de] Lazăr Cârjan (coordonator). Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. BANTAŞ. 1187.. 256. 761 p. 472 p. de pleonasme [de] Doina Dascălu. 286 p. XL + 698 p. 1194. Gramatică. Bibliografie la p.(Academia Română. Bucureşti. Ortoepie. Mydo Center. 1993. Dicţionar de procedură penală [de] George Antoniu. Bucureşti. 1190. Teora.. 1182. reflecţii. Bazele criminologiei. E. Editura Academiei R. Andrei. Bucureşti. Editura Vox S. Dicţionar juridic penal [de] George Antoniu. 262 [-264] p. Editura Curtea Veche. Dicţionar român-rrom (ţigănesc) în grai 1984. Vol. I. 633 p.român [de] Lazăr Cârjan (coordonator). ment. Aurel. Cu un cuvânt înainte de George Astaloş. Gheorghe Chivulescu. 57). 1976. DICU. dr. 81 p. Rodica Radu şi Victoria Zăstroiu. al magistraţilor şi nu numai. Bucureşti. Nicolae Zaharia. Lexic. Probleme de 1188. Aurel. Bucureşti. Pentru uzul lucrătorilor de poliţie. 1195.. tab. 381 [-383] p. vol. Ediţia a II-a îngrijită de Iancu Lucica. Editura Saeculum I. Timişoara. Şansa. 1988. 727 p. Editura Tehnică. Dicţionar Lazăr Şăineanu. 1191. DIMITRIU.R.. Ediţie critică şi studiu introductiv de I. 2001. Dicţionar 1197. Cu un cuvânt înainte de George Astaloş. Aurel. ortoepic şi morfologic al limbii române. 318 p. Editura Ştiinţifică. 480 p. II.O. Pentru uzul lucrătorilor de poliţie. 1998. cu tab. 1997. Nicolae Biţu. Dicţionar 1185. 1997. DICŢIONAR englez-român. revăzută şi adăugită de Alexandru Dobrescu. Editura Proarcadia. Criminologie. 1982. Editura Curtea Veche. Rosetti”) 1181. de maxime comentat [de] Tudor Vianu.a. 2003. Editura Facla. Bucureşti. Ediţia a XII-a. de logică [de] Gheorghe Enescu. de logică [de] Gheorghe Enescu. Punctuaţie. Fonetică.. (Gnosis. 1198. 1997. Bucureşti. Conştiinţă şi comporta- 1189. . Limba română. Dicţionar român-rrom (ţigănesc) în grai Leon. Oprişan. Bucureşti. Dicţionar universal al limbii române [de] 1184. 1199. Bucureşti. Autori: Lazăr Cârjan. Nicolae Volonciu. Elena Carabulea. (Dicţionare enciclopedice). cu fig. Facultatea de Drept). 1196. 2001. 90 p. A-P. Aretia. Dialog cu ştiinţa sec. DICU. DICU. Editura Scripta. Marian Speriatu. 382 p. f. 244 p. XX). 1999. [Elaborat de Mioara Avram. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Constantin Bulai. Bucureşti. 2 vol. + 45 p. spoitoresc şi rrom (ţigănesc) . Fulvia Ciobanu…]. 288 p. Dicţionar ortografic. Criminologie. DICU. Dicţionar de termeni juridici uzuali [de] 1183. (Ştiinţa pentru toţi. Bucureşti. Ortografie. 148 [-152] p. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Autori: Lazăr Cârjan. 1193. Editura Naţional.. vol. 1973. 511 p. 1985. 1192. 93 [-95] p. Ce este psihanaliza?. I. Dr. expresii latine comentate [de] Virgil Matei. al magistraţilor şi nu numai. Editura 1200. Carmen Gabriela Pamfil.S.

Simona. + erată. 25-27. Cuvânt înainte de prof. Introducere în episte- mologie. p. Biblioteci umaniste româneşti. prin constrângere. 82 1221. Dr. Popa. 1993. LĂPĂDUŞI. Ion. 2001. vol. Editura Şansa. Vasile. DINUICĂ. nr. Silistrarianu]. drd. Editura Tehnică. Bibliografie la p. Matei. Postmarks of Russian 1211. Editura Didactică şi Pedagogică. Maria. Bucureşti. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Editura Enciclopedică. DOANĂ. 320-324. 2003. Jason. anul V.N. Istoric. pr. 2005. 4. Teoria clasică şi interpretările moderne. DINU. Facultatea de Drept). Tehnica şi arta 1206. 1973. Bucureşti. 1219. 2003. 2003. 444 p. PĂTRAR. noiembrie. Editura Luceafărul. X. DOANĂ. Corneliu. anul V. Vasile. României în date elaborată de Dinu C. 1216. p. Aurel. Bucureşti. Drd. (Biblioteca Legilor Uzuale Adnotate. Criminologie. DOBRE. CIOBANU. Traian. DINCU. C. Doinel. Bucureşti. nr. BOTEZATU. TRIP. Iaşi. Traducere din limba rusă [prefaţă de ing. Giurescu (coordonator). iulie. Repere bibliografice p. 256 p. P.. Editura Lumina Lex. LĂPĂDUŞI. Aurel. Acsinte. 244 din 1 noiembrie 1929.. cu tab. 364-367. Editura Fundaţiei „România de Mâine”.. p. 1218. de poliţie. L. Insp. Competenţa procurorului de a certifica înregistrările audio efectuate de denunţător. Petre. 450-452. penal special – aspecte teoretice şi practice. 1 (24). de stupefiante. period). Bibliografie la p. Gheorghe. Biblioteca Litera. în Criminalistica. DINCU. 1979. 3. cu ilustr. Bucureşti. 1995. Procuror militar. 2001. Atlantic Highlands. BOTEZATU. Bucureşti. .A. Editura Didactică şi Pedagogică. DINU C. 1961. 1060 p. Vasile. XVI + 215 p. tab. 1209. p. 1998. St. Editura Proarcadia. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. + 4 f. Traficul şi consumul ilicit 40 comisariate cu Decretul no. 1208. dr. în Criminalistica. Camelia. 244 p. Bucureşti. 1214. Criminologie. Divizarea Bucureştiului în 4 sectoare şi 1205. Ion. New Criminology. 1974.N. 2005.1201. 200 p. anul VI. 239 p. Bucureşti. Manfred. 39-40. an XI. Petre. Corneliu. DOANĂ. docent Gheorghe Cronţ. 1213. Poliţişti şi jandarmi care şi-au vândut onoarea şi demnitatea. DINU. DIMA-DRĂGAN. 1993. publicat în Monitorul Oficial no. 1210. Alexandru Stănciuleriu. Semnificaţii. Nicolae C. vol. Vasile.A. Teoria clasică şi interpretările moderne. (Unioversitatea din Bucureşti. Nicolescu. Mită Bucureşti. IOFIS. VINTILĂ. Contrology: Beyond the 1204. p. 1976 (Silogistica). LĂPĂDUŞI. Humanitaus Press. 1217. nr. Giurescu. în Criminalistica. DITTON. Gheorghe Rădulescu.. Petre. Bacău. 971-982. 9-11. 6. 23 p. Introducere în biblioteconomie. Vasile. Comitetul Judeţean de Cultură şi Educaţie Socialistă. Horia C. 1207. Nelu. Dumitru. DINDELEGAN. dr. P. 1220. 1976. Curierul Judiciar. ceptării convorbirilor. 477 [-480] p. DIMA. [Bucureşti]. Organizarea cărţii. 477 p. BUNECI. DÎKO. Organizare. Editura Fundaţiei România de Mâine. 1984. 1215.54). Drept 1203. Aurel. DOBIN. DIMA-DRĂGAN. nr. DIDILESCU. Prof. DINCU. Bazele criminologiei. no. Vasile. Dumitru. Istoria 1202. 1212. mai 2004. Silogistica. 961 din Codul de procedură penală. E. Bucureşti. I. Autorii nu sunt indicaţi pe copertă. pl. DIDLESCU. fotografică. Marcel D. Cogniţii iraţionale în depresie şi suicid în Buletin de psihiatrie integrativă. 235-239. 199-200. 2006. art. Corupţie la RADET Bucureşti. Legalitatea inter- Empire (pre-adhesive Petersburg. 480 p. 3566. Procuror militar. p. 1929. Bucureşti.

vol..I. Dolgov şi S. DOLLARD. RADU.C. 1980. 399 p. 401 p. 1225. Bucureşti. Ministerul de Interne.. DOBRINOIU. 2003.. p. Eugen. dr. p. Infracţiuni prevăzute în legi speciale. raţiunea şi societatea contemporană. Rectificare la p. vol. 5e année. 299-308. Partea generală. 311499. Ioan. Magdalena IONIŢĂ. 1239. PASCU. 352 p. Lector univ. 2006. Editura Academiei Republicii Socialiste România. MOLNAR. Crimina- Vasile. Bucureşti. p. 1228. 292-299. MOLDOVAN. Maxim. A. 387-491. DOBROGEANU.1995. J. în: Kaiser. Nigel. CONEA. 8. 1232. Valerică. Prefaţă de Liviu Chelcea. Beck.I. Ministerul de Interne. p. 831 p. 2000. Sack. 501. 1982. 798 p. Kerner. PĂTRU. p. DOBRINOIU. 576 p. 1233. Marcel. Editura C. drd. vol. Alexandru MAREŞ şi Alexandra ROMAN-MORARU. D. Editura Lumina Lex. Expertiza urmelor de natură piloasă prin microscopie electronică. DOBRILĂ. F. Bucureşti.. 1940. 608-614.I. 1932. S. 1223. Marcel. în R. Diacov. Sub redacţia A. G. DOBRINOIU. Alexandru. Expertiza urmelor de sol. Drept penal. DODD. Aurelio.I. LAZĂR. Infracţiuni în domeniul informatic. 423-439. Sociologia banilor. Editura Lumina Lex. drd. în Tratat practic de criminalistică. Ministerul de Interne. Literatura juridică. Theorie und Erklärung (Teorie şi explicaţie). în R. penal român. Teorie şi practică judiciară.. p. Vasile. Mihaela. 1236. Ciprian Raul.. 2000. New Haven 1939 (Berlin. în Tratat practic de criminalistică. Partea specială. Bibliografie la p. NISTOREANU. DIACOV. Prof. 1238.C. 1980. Magdalena GEORGESCU. Viorel. ediţie revăzută şi adăugită cu dispoziţiile Legii nr. 1971). Marcel. DOBRINOIU. 111-122. p.a. Editura Europa Nova..1. II. Ministerul de Interne. Ilie. 31-39. Drept penal. G. în Tratat practic de criminalistică. Editura Atlas Lex. dessin digitaux identiques.H. DOBRINOIU. Partea specială. 1224. univ. (Colecţia Praxis).. Corupţia în dreptul secolul al XVI-lea. Institutul European. vol. Moscova.-J. Teorie şi practică judiciară. Introducere de Alexandru Mareş. 1226. Economia. 335 p. DOBRILĂ. Schellhoss. no. . 1978. Cauze penale comentate – partea specială – Editura Semne. Vol. Poliţia tehnico- ştiinţifică în bibliografia română. Expertiza urmelor de 1231. Gheorghe. Bucureşti. p. 1933. II. I. DOBRINOIU. ROMIŢAN. Maxim. Vasile. PĂIŞ. 140/1996 pentru modificarea şi completarea Codului Penal.. 1229. 1237. Traducere de Mihai-Eugen Avădanei. 342 p. în Tratat practic de criminalistică. DOMINGUES. BOROI. 1227. Marcel. POPA. Bucureşti. DOLGOV. Vasile. 1234. 1999. dr. III. DOBRILĂ. Il n’y a pas de 1230. Expertiza urmelor de metale. IV.V. Bucureşti. 2002. DOBRILĂ. + Anexe. Ionel. Marcel.. 1989. Procedee matematice ce pot fi utilizate în expertiza criminalistică. DOLDE. în Tratat practic de criminalistică. 1235. Frustration und Aggression (Frustrare şi agresiune). Mihaela. Vol. Vasile. H. Tablă de materii şi în limbile franceză. Text stabilit şi indice de Gheorghe CHIVU. 83 Aurelio. Nicolae. DOBRILĂ. engleză şi germană. III. 1978. ş. litatea organizată. e 4 année. DOMINGUES. 1979. II.1222.. Nicolae. Focşani. vol. Documente şi însemnări româneşti din MOLDOVAN. RADU Alexandru. Gabidor.V. Ministerul de Interne. natură piloasă prin activare cu neutroni. DOBRINOIU. Bucureşti. Alexandru. 1240. Les lamelles transparentes pour le transfert des empreintes digitales. Kleines kriminologisches Wörterbuch (Mic dicţionar criminologic). Drept penal. no. 440-458. CONEA. 310 p.

1243. 1246. Siegfried. Partea specială: vol. Editura Politică.C. Explicaţii teoretice ale Codului penal român. George Antoniu... Editura Academiei Republicii Populare Române.. 1969. II. în R. Aurel. Dumitru. no. OANCEA. I. Dumitru.2. Victor. KAHANE. 676 p. Iosif Fodor. 215 p. 1935. Nicoleta. Partea generală. OANCEA. în R. ROŞCA. Nicoleta. Partea generală. IV. Iosif. NEMEŞ.. 2003. ROŞCA. BULAI.III. Vintilă. 1036 p. (Academia Română.. 8e année. Editura Academiei Române şi Editura All Beck. DONGOROZ. Noul cod de procedură penală şi Codul de procedură penală anterior. OANCEA. Ediţia a II-a. (Academia Română. Vol. DĂRÂNGĂ. OANCEA. 558-563. S. DONGOROZ. POPOVICI. LUCINESCU. DOMINGUES. Ion. Constantin. 84 OANCEA. 2003. 1248.C. Rodica. vol. 1969-1972. Victor. Explicaţii teoretice ale Codului penal român. STĂNOIU. Aurel. 1936. I. Constantin. IV. KAHANE. KAHANE. no. Siegfried. vol. ILIESCU. Cuvânt înainte de prof. 616-621. Iosif. KAHANE. FODOR. ROŞCA.I. ILIESCU. Ediţia a II-a. I. FODOR. 2003. George. Vasile. director ştiinţific al Institutului Juridic al Academiei Române. Institutul de Cercetări Juridice). Rodica Mihaela. Vol.1241. Înlocuirea răspunderii penale pentru unele infracţiuni cu răspundere administrativă sau disciplinară.. KAHANE. III. N. Siegfried Kahane.. Rodica. Vol. Rodica. Siegfried. Iosif. Prezentare comparativă. 1242. BULAI. Gheorghe.C. 436 p. Vol. Bucureşti. ILIESCU. vol. Ion Oancea. Rodica. 471 p. Bucureşti. 7e année. Aurelio. DONGOROZ. DONGOROZ. I – IV. R. Siegfried. Partea generală. LUCINESCU. Partea specială.. Siegfried. 1933. 450 [442] p.I. Noul Cod penal şi Codul penal anterior. STOICAN. Constantin. p. ILIESCU.. Editura Academiei R. 1249. I. dr. 772 p. Bucureşti. Bucureşti. 1939. Petre. BULAI. Institutul de Cercetări Juridice).1957. Explicaţii teoretice ale Codului penal român de Vintilă Dongoroz.1975. ILIESCU. Ediţia a II-a. 1250.. Explicaţii teoretice ale Codului penal român.1968. DONGOROZ. 1936. III. STĂNOIU. Editura Academiei Române şi . Victor. Constantin. Bucureşti. Les lignes blanches. Aurelio. Partea specială. Iosif. V. Mihai. Vol. NEMEŞ. FODOR. POPOVICI. policier brésilien. 640 [644] p. Victor Roşca. KAHANE. (Academia Română. no. Siegfried.. II. DONGOROZ. STOICAN. 1971. FODOR. 1244.C. 471 p. Partea generală: vol. DOMINGUES. 1970. Bucureşti. DĂRÂNGĂ. 1245. Rodica [Mihaela] Stănoiu.. Mihai. Vintilă. 1036 p. Editura Politică. 1247. II. STĂNOIU. univ. Ion. ILIESCU.9. DONGOROZ.. Vol. Editura Academiei. SÂRBULESCU. Vol. Ion. KAHANE. p. Gheorghe. BULAI. Constantin.I. 70-76. BULAI. Editura Academiei Române şi Editura All Beck. STĂNOIU.S. 5e année. Vintilă. Partea generală. 436 p. 35-45. FODOR. KAHANE. KAHANE. Constantin Bulai. Nicoleta. Ediţia a II-a. Vintilă. 271 p.10. p. 399 [402] p. Editura Academiei Române şi Editura All Beck. Bucureşti. Institutul de Cercetări Juridice). Profesor de Drept Penal la Facultatea de Drept din Bucureşti. Souvenirs d’un ANTONIU. Petre.1969. 1972. Nicoleta Iliescu. Vintilă. 8e année..R. Vintilă. + erată. vol..IV. Siegfried. Ion. Nicoleta. Vintilă. DONGOROZ. no.1. R. Bucureşti. Bucureşti. p. I. avocat. STĂNOIU. Prezentare comparativă. DONGOROZ. 1252. Drept penal. Nicoleta. Siegfried. Partea specială. 455 p. Explicaţii teoretice ale Codului penal român. Vintilă. SÂRBULESCU.. Vintilă. Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală român. Ion. 1251.I. OANCEA. Partea specială. 676 p. Vasile. DONGOROZ.

Roman în patru părţi. vol. DOSTOIEVSKI. în R. Arthur Conan. Idiotul. 5. 1902. Un pom de Crăciun şi o nuntă. 1957. DONGOROZ. 1912. Heinemann and Balastier. Aus dem Amerikanischen von Andreas Rieger. de Emma Beniuc. vol. Ediţia a doua. În româneşte de Nicolae Gane. 7. Oameni sărmani. 926 [932] p. Rodica. Agent des FBI enthülltdie Motive won Gewaltverbrechern. (Academia Română. Détermination Ministerul Justiţiei. 214 [-215] p. 1256. 679 p.Editura All Beck. 445 p. Institutul de Cercetări Juridice). no. În româneşte de Otilia Cazimir şi Rodica Nenciulescu. 2001. DOYLE. Mysteries and [Feodor Mihailovici]. 1972. vol. Crimă şi pedeapsă. BULAI. Traducere revăzută de Ştefana Velisar Teodoreanu şi Isabella Dumbravă.. Traducere după ediţia „The Hound of the Bas Kervilles Another adventure of Sherlock Holmes“. Institutul de Cercetări Juridice). 10. Traducere de Ovid Constantinescu şi Izabella Dumbravă. Editura Tineretului. STĂNOIU. 505 [512] p. 1966. Republicată de Editura Mondero. Institutul de Cercetări Juridice). V. 1971. Aparatul critic de Ion Ianoşi. DOYLE. A[rthur] Conan. 1261. BULAI. vol. Opere în 11 volume [selecţie]. 646 p. Studiu introductiv de Tudor Vianu. 1969. 1262. Siegfried. Demonii. (Academia Română.. Mark. by A. Elder. 1970. of Sherlock Holmes.C. 783 p. Arthur Conan. 218 p. O lume dispărută. KAHANE. Editura Univers. Aparatul critic de Tamara Gane. Constantin. 9. Siegfried. Goldman. Aparatul critic de Ion Ianoşi. Fraţii Karamazov. 1255. The Adventures 1263. [Bucureşti]. 9e année. Vintilă. 159). (Academia Română. Dublul. John. Bucureşti. Nicoleta. Editura Academiei Române şi Editura All Beck. Rodica. Editura pentru Literatură Universală.STĂNOIU. Editura Tineretului. Bernard Tauchnitz. Editura RAO. 1958. Adolescentul.. 431 p. 1937. [Feodor Mihailovici]. Ediţia a doua. Bucureşti. Aparatul critic de Ion Ianoşi. Bucureşti. Leipzig. Editura Univers.6. Editura pentru Literatură Universală. 1893. DOYLE. 1260. O altă aventură a lui Sherlock Holmes. DOSTOIEVSKI. Aparatul critic de Ion Ianoşi. vol. Bucureşti. qualitative de la nicotine.I.2001. Vintilă. 443 p. p. No. 9 şi 10. Anatomie des Mőrders. George. Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală român. 549 [-552] p. + 293 p. Der Top. 757 [-760] p. ILIESCU. Arthur Conan. Ministerul Justiţiei. DOUGLAS. Bucureşti. Editura Academiei Române şi Editura All Beck. ANTONIU. (Cutezătorii). Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală român. 315 p. Editura pentru Literatură Universală. Aparatul critic de Ion Ianoşi. 2003. (The English Library. 1990 [Oradea „Crişana“]. Câinele din Baskerville. Vol. (Lucrările sesiunii de referate şi comunicări din 15-16 decembrie 1978). Paris. Nicoleta. 350-362. Un hoţ cinstit. London. Smith. Roman în şase părţi cu epilog. 619 [-624] p. Traducere din limba engleză de Mircea Alexandrescu şi Costache Popa. Bucureşti. Bucureşti. 224 p. 20 de ani de expertiză criminalistică la ANTONIU. Polzunkov.. Traducere de Nicolae Gane. Conan Doyle. Gazda. 1967. Traducere 85 Adventures. DOYLE. ILIESCU. Amintiri din Casa morţilor. 2003. Vol. Hachette. 1. DONGOROZ.. Bucureşti. Laboratorul Central de Expertiză Criminalistică.. 1254. Leipzig. 8. KAHANE. 3. [2] f. Domnul Proharcin. 1259. Nevasta altuia şi un soţ sub pat. . 1979. 2003. Un roman în nouă scrisori. George. Umiliţi şi obidiţi. 1258. Traducere de Marin Preda şi Nicolae Gane. Bucureşti. 767 [-770] p. Bucureşti. 1257. Constantin. with a frontispiece. Partea specială. vol. Robert – I. Editura Univers. Inimă slavă. Bucureşti. Berlin. 1253. Partea generală. OLSHAKER. DONZALLAZ. vol.. 264 p.

Traducere din limba engleză de Lazăr Cassvan şi Rodica Lackner. Editura Ion Creangă. Un studiu în 1275.R. 86 . 1985. [1966]. 1279. O altă aventură a lui Sherlock Holmes. 1267. Semnul celor patru [Romane]. 1958. Conan. 1971. 1992. 1966. Bucureşti. DOYLE. utilizaţi în identificarea judiciară. Firma Gridlestone. 1973. În româneşte de Andrei Bantaş. Conacul Shoscombe. metafizice. DRAGOMIR. (Mărcile Litografiate). Markeri S. contraatacă. 259 [-263] p. 1276. În româneşte de Otilia Cazimir. 1268. Noţiuni fundamentale. Îngerii răzbunători şi Comoara din Agra. 1270. Subinspector. 1280. Cristian V. 1265. 1 Numărul volumului în cadrul colecţiei. 260 p. Arthur Conan. Bucureşti. 1993. utilizaţi în identificarea judiciară. 1980. Mondero. Traducere de Lazăr Cassvan şi Rodica Lackner. Editura Junimea. I. Editura Unisens. p. 1273. Bucureşti. Enigma diademei de berile. nr. 280 [-288] p. Arthur Conan. Arthur Conan. DOYLE. 141 [-144] p. Aventurile lui Sherlock 1272. [Bucureşti]. (Biblioteca pentru toţi. Semnul celor patru. [Bucureşti]. roşu. În româneşte de Otilia Cazimir. 47-48. Prefaţă de Mihai Dascăl. Sibiu [Transpres].1264. DOYLE. O lume dispărută. 6. Aventurile profesorului Challenger [nuvele]. Arthur Conan. Ştefănescu-Medeleni. Minerva. Subinspector de 1271. DOYLE. În româneşte de Lucia Gogan. Lord John Roxton. 1266. Arthur Conan. Rodica Nenciulescu. Junimea. 258 [262] p. 2006. În româneşte de Andrei Bantaş. Kiriac. Traducere de Lazăr Cassvan şi Rodica Lackner. D. biolog. 429 [-432] p. Postfaţă de Andrei Pleşu. Prefaţă de Gabriel Liiceanu. DOYLE. Iaşi. Romane. 1990. Aventura celor Sherlock Holmes [de] Sir Arthur Conan Doyle. Malone de la „Daily Gazette“. 435 [-455] p. Bucureşti. DRAGOMIR. 1269. DRAGOMIR. în Criminalistica. (Colecţia „Fantomas“). XXVIII + 313 [316] p. Serie 1 nouă. (Colecţia Arhiva lui Sherlock Holmes Nr. Crase banalităţi Arthur Conan. romane poliţiste [de] Sir Arthur Conan Doyle. Scandal în Boemia. Elena. DRAGOMIR. Chirurgie plastică şi reparatorie. 157-161 1278. 2004. Editura Odeon. 222 [-224] p. (Clasicii literaturii universale). Arthur Conan. În româneşte de Marius Măgureanu. [Bucureşti]. Bucureşti.R. 1980. Sherlock Holmes Holmes. 1274. Editura Tineretului. poliţie. Bucureşti. 1991. Cuprinde: Un studiu în roşu. Bucureşti. Mărcile poştale clasice românesti litografiate în perioada 1865-1872. profesor Summerlee şi E. p. Prefaţă: Ion Hobana]. pe cotorul cărţii. 2). 224 [-231] p. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Prelegeri re-construite de Gabriel Liiceanu şi Cătălin Partenie. Markeri S. 288 p.T. Cîinele din Baskerville. DOYLE. Hera. 4-6). 1970. În româneşte de Andrei Bantaş. În româneşte de Mircea Alexandrescu şi Costache Popa. Conan Doyle. Vol. În româneşte de Andrei Bantaş şi Nicolo Della Pupa. Editura Tineretului. DOYLE. [Bucureşti]. cuprinzând relatarea uimitoarelor aventuri ale profesorului Geroge E. DOYLE. DOYLE. Alexandru. DOYLE. Al. Memoriile lui Arthur Conan. noiembrie 2005. Editura Ploscău. (Aventura). A. Elena. Arthur Conan. Editura Humanitas. 1277. Editura Tineretului. 205 p. 763 ).T. Challenger. DOYLE. trei lucarne. 123 [-127] p. Semnul celor patru. Arthur Conan. Bucureşti. [1991]. Arthur Conan. 258 [-263] p. biolog. DOYLE. Iaşi. anul VII. DRAGOMIR. Coama leului. (Integrala A.

în Tratat practic de criminalistică. Introducere în programarea convexă. Editura Viaţa Medicală românească. 1293. medico-legală în psihiatria judiciară. Kiriac. Ştampilografie poş- tală (România 1822-1910). august 2006. 325 p. Bucureşti. natură piloasă pentru stabilirea sexului. Urmele de sânge. 2. Kiriac. Legitima apărare. 122-125. Mina. Virgil. Ministerul de Interne. Mihai. circulaţia mărcilor Cuza 1865. DRAGOMIRESCU. 1972. 1904. gendarmi rurali şi agenţi auxiliari. Darstellung des Umlaufs der 2. Bucureşti. 1288. DRAGOMIR. „Umlauf 2. Noua metodă practică pentru a învăţa cu înlesnire legile privitoare pe toţi oficerii de poliţie judiciară şi în special comisari. Kiriac. Otto Binder in Rumăniensammler Nr. 2002. Editura Medicală. Mina. 1974. DRAGOMIR. Bibliografie la p. N. Catalogul mărcilor poştale româneşti. Ministerul de Interne. Filatelia Nr. DRAGOMIRESCU. 4. Ministerul Justiţiei. 65/1987.1857. 1979. 1301. Dan. 280 p. LĂPĂDUŞI. DRAGOMIR. DRAGOMIR. 161-164. Expertiza urmelor de Virgil. + erată. Übersetzung Translation Dr.1281. Vasile. Bucureşti. DRAGOMIR. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Aurel. vol. Stabilirea grupei sanguine după firul de păr. II. vol. 142-160 („Compania”). V. 386+392. Bucureşti. 1992 („Ştampilografie"). 25-28. Filatelia Aug. 1298. Vol. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Mina. 1283. I. A."Cap de Bour". p. Kiriac. Virgil. Almanah Filatelic 1985. DRAGOMIRESCU. sub-comisari. Bucureşti. Mina. Gheorghe. Kiriac. nr. Mircea. p. 377 p. Kiriac. DRAGOMIR. 1300.87. Vasilescu. 87 1302. Ministerul Justiţiei. 1284. . Contribuţii privind sanguine din firul de păr. HANGANU. T. vol. Bucureşti. Mina. 1297. DRAGOMIR. Sublocotenent. DRAGOMIR. Kiriac. 1978. 195-203. DRAGOMIR. Problematică şi 1290. Contribuţii cu privire la circulaţia primelor mărci poştale româneşti. 624 p. anul VIII. 1978 („Contributions”). II. Determinarea grupei 1282. p. Bucureşti. Nestor. 392 p. 1968. MALIŢA. Editura Ştiinţifică. Bucureşti. 1980. 1299. Radu. MALIŢA. Ministerul de Interne. Orientări actuale în teoria şi practica medicolegală. DRAGOMIRESCU. Reconstituirea circulaţiei mărcilor „ Cap de Bour“ Emisiunea a doua. 1289. în Criminalistica. No. 1286. Octavian. SURPĂEANU. metodologie medico-legală. Contributions to the sanguine din firul de păr. DRAGOMIR. DRAGOMIRESCU. p. DRAGOMIRESCU. 1990. DRAGOMIR. l/89-l/90. 287 p. PRELIPCEANU. DRAGOŞ. Programare neliniară. 1980. Expertiza 1292. Bucureşti. cu fig.Ausgabe". 1294. DRAGOMIR. 271-278. Bucureşti („Contribuţii”). Prim-procuror. Bibliografie la p. 1285. 317-320.Y. Mihai. Alexandria. 4. 1979. p. 73 . Editura Medicală. 1287. Romanian Philatelic Studies. DRAGOMIR. Bucureşti. Compania Diligenţelor Moldovei 1852 . Ausgabe der Ochsenkopfmarken: Der Rumäniensammler Nr. Almanah Filatelic '89.N. 1295. p. Expertiza urmelor de natură piloasă pentru stabilirea grupei sanguine. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. în Tratat practic de criminalistică. Bucureşti. Tipografia şi Librăria „Lexandri“. cu fig. 1296. ASANACHE. Prof. Mircea. Ministerul de Interne. Determinarea grupei Study of The First Moldavia Issue. p. p. Kiriac. DRAGOMIR. 209 p. 1976. DRAGOMIR. Editura Ştiinţifică. 1291. Expertiza medico-legală psihiatrică. 1978. 1979. Kiriac. 321-323. 122-125. în Tratat practic de criminalistică. Mina.

19-20 (II). VI. Bibliografie la p. A. univ. 1998. 415 p. Dicţionar. p. 1317. vol. Sesiunea de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice. Cristian Ion.. Jenică. DRĂGAN. 379-381. p. DRĂGAN. MEŞINĂ. 415 p. vol. Facultatea de Drept. 6. Constantin. p.. 384 p. 1307.. 142 p. DRIMBA. Depistarea toxicomanilor. 88 Constantin. Jenică. anchetă. Editura Europa Nova. obiect al reglementărilor juridice. 413 p. V. în Criminalistica. Bazele teoriei situaţiilor de Procedura reorganizării judiciare şi falimentul. 1313.R. Consideraţii privind rolul ştiinţei criminalisticii în cadrul investigaţiei penale. anul II. 463 p.F. 1994. vol. Editura Fadrom.. POPESCU. 558 p. anul VIII. Drogurile în viaţa românilor. Implicaţii în expertiza medico-legală. Constanţa. Jenică. Editurile Saeculum I. Editura Magicart Design. nr. Mihai. DUCA. dr. Prof.col. 1312. C. 1987. 108-122. 1994. 1308. nr.. iulie 2000. Ion. DRĂGAN.O. explozivi şi substanţe toxice). 1. DRAPKIN. DRĂGAN. MARTIUS. vol. Bucureşti. lt. DRĂGAN. dr. DRĂGAN. nr. Direcţia arme. Ediţie definitivă. vol. univ. p. 41-42. 1996. 42 p. 208 p. Nicholas Georgescu – Roegen – profetul arhitect al noii gândiri. Consideraţii teoretice şi practice. 1993. (Inspectoratul General al Poliţiei. I. 1318.. Ion. Jenică. TIPIŞCĂ.. VREJU. Ovidiu. Alexandra. 1304. Editura Ministerului de Interne. M. VII. 11 vol. 1314. VIII. Aparatura criminalistică modernă şi sisteme de procesare a imaginilor. în Revista Română de medicină Legală /Romanian Journal of Legal Medecine. 143. Editura Luceafărul. vol. IV. 1315. 399 p.. Noi . Constantin. vol. 2001. anul II. Bucureşti. 180 p. Editura Craiova. 351 p. Criterii de evaluare ale „punerii în primejdie a vieţii” în leziunile vasculare. septembrie 2000. X. 70 p. Preparator universitar slt. 447 p. DERMENGIU. p. în Criminalistica..C. în Ştiinţele juridice la început de mileniu. Aproape totul despre droguri. Conf. Ligia. Lt. DERMENGIU. 1995. DUCA. Istoria culturii şi civilizaţiei. dr. decembrie 2000. 3-15. Sinergisme morfogene în evoluţia sistemului osteomedular. volumul XIV. 2001. Jenică. şi Vestala. Jenică.. Mariana.. Polixenia. 1. eroi şi personaje din mitologia drogului. Milan. SUCEAVĂ. 54 p. Bucureşti. DRĂGAN. RUSU. 1305. Economistul mileniului III. DRAGOTEANU. nr. vol. XI. vol. OANCEA. CĂRPINEAN. esenţiale şi precursori. ROMAN. februarie 2006. TRÎMBIŢAŞU. iunie 2004. nr. 2. p. în Analele Universităţii „Spiru Haret“.IX. DRĂGAN.R. G. univ. 1306. 5. dr. volum 12. 463 p. Bucureşti. Substanţe chimice M. vol. drd. DRĂGHICI. George. GRECU. Tortura. Lector univ. 1319. nr. Colonel lector univ. DRĂGOI. 2005.. 4. Svedlovsc. în Criminalistica. 2005.S. mijloace tehnice de examinare a 1320.. Bucureşti. NICOLAE. Jenică. Silvia. CORNEANU. P. 2003. p. anul II. Gheorghe. Manual de educaţie antidrog pentru ciclu gimnazial. 29-30 (I). Editura Ministerului de Interne. STĂNESCU. Bibliografie la p. L.. Drogul. 284 [286] p. 1316. DEMETRESCU.1303. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Zei. Interferenţe între eroarea medico-legală şi eroarea judiciară.. Dan. III.C. vol. 1309. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Dumitru. Elisa. Editura Militară. 145-165 p. I. DRĂGAN. Bucureşti. 433-437.. DRĂGAN. 367 p. 21-22. Constantin. 1311. martie 2006. 383 p. Jenică. 1310. Jenică.. DRESSLER. II. Prep. MELINTE.

Noul sistem integrat de identificare balistică din cadrul Institutului de criminalistică al I. în Tratat practic de criminalistică. vol. Coordonator: Dumitru Popescu. 1337. biblioteciambrozie şi aguridă. DUME. Roxana.R. DUME. Victor. Bucureşti. Victor. Philatelic poliţie. Reconstituirea scrisului 1328. nr. TOMA. Bucureşti. I. 5/1895. 1984. 1976. Ministerul de Interne. Editura Academiei Republicii Socialiste România. 116-141. 1322. G. Urme lăsate de animale. 1333. Marius. 101 p. MUNTEANU. Bucureşti. 1332. Biblioteca Eminescu. identificări judiciare din Institutul de Criminalistică. (I). 64 [-68] p. Petru.P. ROGOJANU. Decémbre. Europeană. Al. Scrisul. 307-310. p. 2001. Petru. Principii şi forme juridice ale cooperării economice internaţionale. 1986. Bucureşti. p. Editura Militară. DUCULESCU. după imprimarea prin apăsare. p. Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu“. DUFFAUX. Subcomisar de limba germană de Mihai Moroiu. Mică enciclopedie. Diplomaţia păcii. Ministerul de Interne. februarie. Editura Academiei Republicii Socialiste România. Ministerul de Interne. REJL. Editura Militară. p. Constantin. în Tratat practic de criminalistică. Petru. expert criminalist. Luboš.documentelor. DUME. 20-24 noiembrie 2000. BECKTON W. 1338. 170 [-175] p. 620-668. Editura Geea. NĂSTASE. 1339. 1327. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. DUCA.B. 1336. Editura Politică. Arhive. Editura Academiei R. DUCULESCU.. anul III. DUCULESCU. 1329. 1972. 186-190. DUMITRESCU. DULCIU. 1335.I. 1979. 1321. Constatarea tehnicoştiinţifică a urmelor lăsate de mâini. 1340. nr. DUME. în Tratat practic de 1325. vol. 1998. 2.S... DUCULESCU. Victor. Victor. Journal of Great Britain No.C. Colonel. I. DUME. telor la tratatele internaţionale. DUCRY. 1995. 232 p. criminalistică. p. Petru. Les Formules dactyloscopique réelles. Dan Toma. în R. DUCULESCU. România la Organizaţia Naţiunilor Unite. 1326. Octavean.S. 1980. 17-18. Dreptul tratatelor. Editura Casa 1992.I. Ministerul de Interne. Manuel vocabulaire du portait parlé. în Tratat practic de criminalistică. 226-233. vol. Sinaia. vol. ĎUD’A. Traducere din 89 – Expert grafic diplomat al Şcoalei Superioare de Arhivistică şi Paleologie.F. III. Victor. Bucureşti. anul VIII.R. vol. 2001. Petru. în Criminalistica. Albatros. Ion. şeful Serviciului de 1330. 1929.D. Petru. 1982. DUME. Continuitate şi discontinuitate în dreptul internaţional. 1980. 40 p. 269 [-271] p. Editura RAO (Enciclopedia RAO). Efectuarea examinărilor dactiloscopice în sistemul A. Studii de drept internaţional.G. Victor. DUERST G. 342 [-344] p. Victor. în Tratat practic de criminalistică. Bucureşti. Ion 1323. 1909. Pietre preţioase. 1342. DUCULESCU. p. aprilie 2006. Căpitan – din Geniu Editura Continent XXI. în Criminalistica. 277 [-280] p. Victor. 77-79. 1978. 216 p. 1985. 25-26. Diplomaţia secretă. Ministerul de Interne. 1334. 1341. Descoperirea falsurilor în acte şi . 1976. p. 1973. 318-320. 2. DUCULESCU.. II. 191 p. Adrian. Succesiunea sta- 1324. Bucureşti. DUCULESCU. 1331. R. Bucureşti. Mouillot.. DUCULESCU. Bucureşti. Victor. C. III. ANGHELESCU. Titlu şi tablă de materii şi în limbile engleză şi rusă. 344 p. Marseille. Bucureşti. Rudolf. O cerinţă a contemporaneităţii. Inspectoratul pentru Cultură al Judeţului Botoşani. Examinarea actelor deteriorate prin rupere şi ardere. Ipostaze ale diplomaţiei. Expertiza scrisului cursiv. p. p.

Comisar-şef de 1356.S. 1049 [-1051] p. 1355. Bucureşti. DUMITRIU. Moneta. 135-142. Bucureşti. 1347.. 200 p. DUMITRESCU. 1928 (Arhivele Statului. Anton. 1346. Profesor de expertiză grafică la Şcoala Superioară de Arhivistică şi Paleografie. 1977. Bibliografie la p. Seria „Sinteze“). 1357. Mimii 1353. Centrul de Cercetări Antropologice). Viorel. Sorin. editat de Fundaţia Anastasia cu prilejul expunerii colecţiei şi arhivelor RAINER la Galeria Catacombelor. 1345. (Academia R. Timişoara. Doru. 367-383. cu portret şi facs. în Criminalistica. 1354. gândirea impresiunile „cap de bour". VI (Cotroceni). II-a. Schimbul. Editura Enciclopedică Română. Marius. Filatelia 11/1958. CONSTANTIN. complet refăcută şi adăugită de autor cu colaborarea lui Teodor Stihi. 1343. Bucureşti. Anton. Didactică şi Pedagogică. noiembrie 2004. Viorel. forzaţ ilustrat. Inspector principal de poliţie. EFTIMIE. GHEORGHICI. 1349. 2006. Martori mincinoşi şi documente false. 200 p. Alexandru Şt. Rezumat în limba franceză. Editura Viaţa literară. Editura Solness. p. Soluţia paradoxelor logico-matematice. Dumitru. 1344. DUMITRESCU. Bucureşti.. Şcoala Superioară de Arhivistică şi Paleografie).R. Un album document al Centrului de Cercetări Antropologice în memoria Profesorului Rainer. cu ilustr. Logica polivalentă. Dorel. GHIORGHICI. STÎRCEA. 1360. rusă. GACEA. Tiparul: R. Mecanismul logic al matematicilor. Centrul de logică). Tablă de materii şi în limbile franceză.S. Bucureşti. DUMITRESCU. Capcane judiciare. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 590 p. Teoria logicii. Alexandro. Logica polivalentă. + 22 planşe color şi alb-negru.. nr. 384 p. p. Editura Ştiinţifică. Editura Mircea.R. 1969. Elemente de antropologie judiciară. Rezumat în limba franceză. DUMITRIU. Bucureşti. DUMITRESCU. Informatică juridică. DUMITRIU. Despre re- Ştefan I. Anton. Eugeniu. 424 p. Iaşi. 1944. Subcomisar de poliţie. 1971. Comisar de poliţie. Ioan Florin. 385 p. Ediţie nouă. revăzută şi adăugită. 391 p. 1966. Technica şi monetară. 1351. Bibliografie la sfârşitul capitolelor. DUMITRIU. p. 181 p. 1973. 115 p. Crăciun. Editura 1348. „Monitorul Oficial”. DUMITRESCU. Bucureşti. 1943. Comisar-şef de poliţie. Matei. 210 p. 2001. 6. Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă. Bucureşti. 1993. Paradoxele logice. Anton. directorul Intendenţei Stabilimentelor Centrale. 1352. Centrul de logică).documente prin ajutorul fotografiei cu o prefaţă de D-l Stahl. (Academia R. Constantin. DUMA. Anton. Editura Academiei R. Constantin. 1944. Tipografia „Geniului”. Bucureşti. 1358. Alexandru.. DUMITRIU. [2004]. DUMITRIU. (Academia Română. Pregătirea viitorilor agenţi de poliţie în domeniul Criminalisticii şi al Medicinei Legale. cu fig. în Criminalistica.S. engleză.R. Anton. RAINER. Editura Ministerului de Interne. „Junimea“. Bucureşti. DUMITRESCU. 1968. Tipografia Revista Geniului. Anton. 45-48. Acupunctura ştiinţifică modernă. DUMITRIU. Recunoaşterea falsurilor în administraţie şi prevenirea lor. DUMITRESCU. DUMITRESCU.R. DUMITRESCU. 249-254. Bibliografie la p. 1998. Istoria logicii. Istoria logicii. 1938. 1350. anul VI. (Enciclopedia de buzunar. Mileniul III.A. DUMITRIU. poliţie. 90 Academiei R. Anton. 1359. Actualitate şi perspective privind utilizarea tehnicilor de identificare criminalistică în pregătirea viitorilor tehnicieni criminalişti. DUMITRESCU. Cu o prefaţă de Intendentul general Florescu. Bucureşti. 401-409.S. Ediţia a Editura .

ilustr.. martie 2005. Cartea Românească. Anton. Colecţia de manuscrise. 1956. (publ. Prof. (Bibliotheque de Philosophie Contemporaine). Translated from French by Joseph Ward Swain. Preface de C.S. 1364.462 p. (Academia R. Émile. Ion. cu portret şi facs. Émile. p. 416 p.767 p. 1371. Tablă de materii şi în limba franceză. Émile. 1990. Paris. Traducere şi comentarii. Émile. Gropile comune şi câteva dintre problemele apărute în procesul de identificare a cadavrelor din gropile comune.U. 1374. 35-36. în balistica judiciară. 1924. DUMITRIU. (Faculte des Lettres de Paris). DUNJIC. nr. 1986.] Tractatus de re militari et machinis bellicis / Paulus Sanctinus Ducensis [. Bucureşti. 1979. 373. 684 p. Ştiinţă şi 1367. Émile.8. regulile în secolul al XIV-lea. Biblioteca Naţională. Über die Anomie (Despre anomie). studiu. 1363. 1366. Institutul de Medicină Legală al facultăţii de Medicină. Codex Latinus Parisinus – 7239. 1365.. Editura Tehnică. în Criminalistica. Sociologia. Text latin (facsimile şi transcriere) Traducere şi comentarii /Studiu/ Note / Glosar / şi / Indici / de Ion Dumitriu Snagov. É.W. Anton. 1924. Pauli Sanctini Ducensis [. p. Note. Istoria logicii. Paris. Cristian. 1212 p. Tabla de materii şi în limbile engleză şi franceză. fig. DURKHEIM. Homo universalis: Încercare asupra naturii realităţii umane. 507 p. (Codiciele Latin de la Paris – 7239 Paulus Sanctinus Ducensis). p. Bibliografie la sfîrşitul capitolelor. (Cultura Naţională. Sociologie et philosophie. 1897. Prof. Ediţia a Dusan. DUMITRIU.Didactică şi Pedagogică. Index. DUMITRU. Bougle. 1966. DUMITRIU. Bucureşti. travail social. 1373. DURKHEIM. [1] f. Ţările române 1370. Editura Eminescu. New York: The Free Press. Texte şi în limbile franceză. Editura Cartea Românească. nr. 1361. 1979. 224 p. Biblioteca Naţională Paris. Universitatea din Belgrad.R. o selecţie polemică) Frankfurt/Main. London: Collier Macmillan. Le suicide. DURKHEIM.] Tratat despre arta militară şi maşinile de război. DURKHEIM. germană şi latină. DUMITRIU-SNAGOV. 1893. P. 2003. 1993. 1975. 1368. Prevenirea falsului în înscrisuri în lumina unor constatări din practica expertizei criminalistice. XII . anul VII. (A Free Press Paperback). 1372. Slobodan. dr. în: Mills. Ion.. Etude de în secolul al XIV-lea. 1375. XV 143 p. The Elementary Forms of the Religious Life. Tratat despre arta militară şi maşinile de război. Bucureşti. DURKHEIM. Text latin (facsimile şi transcriere). Glosar şi Indici de Ion Dumitriu-Snagov. Paris: Felic Alcan. Bucureşti. Bibliografie la p. în Revista Română de Drept. Bucureşti. Codex Latinus Parisinus. + IC + 471 p. Centrul de logică). 1965.F. Ţările Române Sociologie. DUMITRU. DURKHEIM. DURKHEIM. 2.) Klassik der Soziologie eine polemische Auslese (Clasic al sociologiei. dr. cunoaştere * Alétheia * Cartea întâlnirilor admirabile. Problematica ricoşeului metodei sociologice. 144-153. Libraire Felix Alcan. Bucureşti. Anton. Biblioteca socială). 162 p. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Émile. Les regles de la methode sociologique. Traducere de Constantin Sudeţeanu. (Bibliotheque de Philosophie Contemporaine). DUMITRIU-SNAGOV. Sandu. 22-28. Rezumate în limbile engleză şi franceză. Editura Eminescu. Paris. 1362. Thèse… par Émile Durkheim. C. De la division du III-a revăzută şi adăugită. SAVIC. Colecţia de manuscrise. Eseuri. 1973. 1369. 91 .

Regulile metodei Constantin.1376. 1993. 1974. 1385. dr. DURKHEIM. 308 p. Educaţie şi socio- logie. Québec. cu portret. 289 p. Institutul European. DURLEA. 1980. DUVAC. 200 p.P. 393 p.G. DURKHEIM. Traducere şi studiu introductiv de prof. R. Canada. Iorgu Stoian. Bucureşti. 1379. Elvira Balmuş. Émile. DURKHEIM. Paris (IV). 92 . Protocolul. DURKHEIM. univ. Traducere de C.. 1380. DURLUŢ. 1377.. 1384. Émile. p. Traducere: prof. Émile. 1382. CONSTATIN. Editura Ştiinţifică. Unele probleme pe care trebuie să le lămurească investigarea în cazul infracţiunilor în domeniul intermedierii de valori mobiliare. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Editions Protos. Bucureşti. directorul Corpului de Control din I. Editura Didactică şi Pedagogică. La Science secrète. Hendri Durville. DURKHEIM. Traducere din limba franceză de Alana şi Călin Şabac. Ionel. 1995. Bucureşti. Subcomisar de poliţie drd. Prefaţă de Mihai Dinu Gheorghiu. 1378. 1996.R. Iaşi. Titlul în original în limba franceză: L’évolution pédagogique en France. Kriminalität als normales Phänomen (Criminalitatea ca fenomen normal). 112 p. aprilie 1996. Ediţia a II-a revăzută de Ioan Mihăilescu. Bucureşti. 282-290. Victoria Petrescu şi prof. Evoluţia pedagogiei în Franţa. Editura Didactică şi Pedagogică. Montreal. Preot. H. (publ. expertize tehnice auto. Frankfurt / Main. Prefaţă de Victoria Petrescu. Henri. DUSSAULT. Editura Luceafărul. MORARIU. Versiunea originală: Le protocole. 893 [898] p. Preot. cu portret aplicat (Lucrări fundamentale de pedagogie). 1974.) Kriminalsoziologie (Sociologie criminală). imprimeur-editeur.. Sudeţeanu. postfaţă de Emil Păun. DURVILLE. Émile. Îndrumar şi 1383. Montreal. 320 [-324] p. Rue Saint Merri. în: Sack. Oficiul Informaţii şi Documentare – Ministerul Aprovizionării şi Gospodăririi Fondurilor. Niculae. Louis. Despre sinucidere [de] Émile Durkheim. Prefaţa la ediţia în limba română de Romulus Pătru Bena. sociologice. C. 223 p. Bucureşti. Mic dicţionar teologic. 1972. Editura Galaxia. AlexandruRăzvan. É[mile].. 23. Ediţie îngrijită. König. 1381. 1986. Instrument de comunicare. F. note şi comentarii. 2005. IONESCU. instrument de communication. emerit dr. Preot. 2001. Editura Ministerului de Interne. În româneşte de Mihaela Calcan.

ECO. e R. International 1396. ECARD. auriculare).״‬în R. în e R. I. 1992. EMINESCU. Mignon G. Editura Pontica. Georges. Enciclopedia RAO. anul VIII. Constanţa. Ei s-au jertfit pentru patrie. În căutarea limbii perfecte. în R.. 9 année. Umberto. ECO. 1388. 10. reginei Loana. 2000. 1399.C. 179 p. 1395. EINSTEIN. no. Polirom. XX). 1995. 414 p. Traducere din limba italiană de Oana Sălişteanu. Insula din ziua de ieri. no. Umberto. Flonta.. p. 9 année. 452-468. Bart. ECARD. 3. 10e année. Editura Dacia.. ECARD. p. Note de M. Istoria frumuseţii. II. Flonta. Humanitas. Jean-Luc. Pendulul lui Foucault. Numele Trandafirului. 1387. Pârvu. Traducere din limba italiană de Florin Chiriţescu. II. licenţă. EINAUDI. Thèse No. Traducere din limba italiană de Dragoş Cojocaru. Misterioasa flacără a de moulage la „Pateu Lapierre‫ . 1938. Bucureşti. Umberto. 2005.. Umberto. Umberto. 480 p. (Biblioteca Italiană). 10 année. [2005].. Traducere din limba italiană de Ştefania Mincu şi Marin Mincu. 1991. 459 [464] p. Bucureşti. Essen. 238 p. nr. vol. Lübeck. p. Ohrabdruckspuren (Amprente 1392. 2004.8. 2002. Berlin. 1405. ECO. 1938. Constanţa. Les Argots étrangers. 511 p. EISENHOVR (Louise Elisabeth). Ştiinţe criminalistice.I. Traducere din limba italiană de George Popescu. Despre comportamentul anti-social: abordarea britanică.C. no. 304 p. 1404. D. ECO. EHRMAN. 1991. 1996. Librairie Arthème Fayard. 308 [312] p. Univer1397. Mihai. 2000. 1394. Traducere din limba italiană şi postfaţă de Florin Chiriţescu. 335 p. vol. 387-405. Michael. 1937. D. Numele Trandafirului.I. Flotna. 8 p. Georges. 1406. Limitele interpretării. Cum văd eu lumea. Chişinău.. 1995. Cum se face o teză de sitatea din Bath. no. ECO. 203 p. p.15). Traducere din limba engleză de M. Umberto. 1403. Minunea Sfântului Bau- narcotics control. 1407. EATSAN. 412 p. 1. Editura Pontica. 40-41. Prof. 28-44. EHSES. 1401. Cugetări. ECO. 512 p. Traducere din limba italiană de Ştefania Mincu şi Daniela Bucşă. 192 p. Editura Hiperion.I. 308 p. ECO. Les mineurs délinquants. Selecţia textelor: M. [Bucureşti. antologie. Editura Humanitas. Umberto. Une nouvelle technique Umberto. 1389. Conacul groazei. 77 [-79] p. . Adevăr şi ficţiune în 1391. (Mari prozatori ai sec. Umberto. Stoianovici. univ. Iaşi.4-5.C. Ediţie 1390. Constanţa. 1398. 295 p.. (Colecţia „Pentru Patrie“). 1964]. ECO. 2002. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 1984. îngrijită de Umberto Eco. Les Encres invisibles. 580-600. p. Marea Britanie. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. dolino. Editura Pontica. 1400. Editura Pontica. ECO. Postfaţă de Marin Mincu. 438 [440] p. Codul lui Da Vinci. Bibliografie la p. 1934. Pârvu. Schmidt Römhild.E 1386. Umberto. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. (Université de Genève. Traducere din italiană de Ştefania Mincu. 1393.I. Polirom Pontica. vol. Traducere din limba engleză de Melania Dumitrache. Roman ilustrat. ClujNapoca. Bucureşti. ediţie revăzută şi adăugită. ECO. 1937. Ediţie îngri- jită [şi prefaţată] de Marin Bucur. I. iunie 2006. O Traducere din limba italiană de Ştefania Mincu şi Marin Mincu. 1402. I. Thèse… London & Working. Ediţie îngrijită de Doina Papuc. 2006.C. Albert. Disciplinele umaniste. ilustr. EBERHART. Editura Humanitas. în Criminalistica. Georges. 225-256.

1416. 1422. nr. Editura Orizonturi. 1962. 2005. dr. Particularităţi ale expertizei 94 istoria. 1426. M. p. în îmbunătăţirea calităţii produselor. 1428. Bucureşti. Rodica Mihaela. 1994. Limitele juridice şi Ion. ENACHE. univ. XXII + 409 p. Editura Academiei RSR. Pledoarii celebre 1424. 1415. Florin. p. RĂICAN. nr. nr. 1995. 31-32. EMINESCU Yolanda. Editura Academiei R. Colonel. vol. Constantin.] Prim Vice Preşedinte al Consiliului legislativ. Adrian. 1957. X. Ion.P. Bucureşti. ENACHE. Bucureşti. Editura Ştiinţifică. Mihai Golu. nr. An XI. Drept român şi comparat. dr. Florin Zăgănescu. Rolul dreptului civil fotografiilor de portret. 1423. (Colecţia Cogito). p. Gheorghiţă. 260 p. Interferenţe psiho- Antologie de oratorie judiciară. Magistrat asistent. Expert criminalist. Editura Lumina Lex. univ. Probleme juridice Sorina. Bucureşti. Yolanda.[Bucureşti]. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. 1410. p. Editura Tehnică. 1979. Expert criminalist. 1994. 1427. „Albatros“. 1408. 1421. BĂHNEANU. 1993. dr. 263 p. anul III. şeful Serviciului Criminalistic din Poliţia Capitalei. EMINESCU Yolanda. MOISESCU. 1970. ENACHE. X. prof. Iaşi. EMINESCU Yolanda. 1972. Bucureşti. 1409. etice ale dreptului de citare. V. Bucureşti. în Buletin de psihiatrie integrativă. Particularităţi clinice ale schizofreniei la sexul feminin. în Criminalistica. Enciclopedia marilor personalităţi din 1419. (Extras). Vol. Bucureşti. P[etru]. Bucureşti. Bucureşti.R. EMINESCU. 1969. nr. expert criminalist. şi dreptul. Iaşi. Ion. an XI. iulie 2001.R. Colonel. 2001. Bucureşti. Jurist. 1411. în Criminalistica. în Buletin de psihiatrie integrativă. Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Bucureşti. Yolanda. anul V. (Antologie de oratorie judiciară).. univ. 10 p. 120 [-123] p. 3. o profesiune de mare viitor. Procese celebre. EMINESCU Yolanda. Yolanda. Bucureşti. ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului. somatice la pacienţii cu tulburare depresivă recurentă. 2004. Pledoarii celebre. p. EMINESCU Yolanda. 1973. Editura Alma Mater. 63 – 72. 2003. mai 2000. 2. p. EMINESCU Yolanda. Ion. Coordonatori pe grupe de domenii: prof. Falsuri realizate în documente de călătorie. Editura Academiei Republicii Socialiste România. prof. EMINESCU Yolanda. EMINESCU. tator în RSR. Bucureşti. ENACHE. Mihai Stratulat. p. EMINESCU Yolanda. martie 2003. 4. Apărarea desco- Căpitan. 145-159. 1413. Cuvânt înainte de E. 122-137. VI + 216 p. Ra- peririlor. 2005. ENĂTESCU. 536 p. Editura Academiei RSR. în Criminalistica. I. Coordonator general Ion Văduva-Poenaru. Dreptul de inven- portul de constatare tehnico-ştiinţifică. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. ENACHE. 1420. Concurenţa neloială. Editura Ştiinţifică. Cluj-Napoca. 1979. Căpitan. Tratat de psihopatologie. 2(25). 1414. 1987. Bucureşti. Editura Lumina Lex. Detectivul particular. Opera de creaţie 1425. 160 p. Investigarea criminalistică a incendiilor. 380-393. Editura Academiei RSR. A-G. Jurist. 37-40. . Particularităţi ale expertizei semnăturilor neevoluate. Nicolcioiu [. ENĂCHESCU. Micaela. BOIŞTEANU. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 1 (24). 216 p. Editura Academiei. EMINESCU. 293 [-296] p. 12-13. 1418. invenţiilor şi inovaţiilor în dreptul socialist. ENACHE. anul II. 1417. + erată. vol. 240 p. 1412. Mari procese din istoria justiţiei. RADULIAN. 228 [-230] p. ENĂCHESCU. 332 p. Editura Lumina Lex. ale transferului de tehnologie.

prof. Gheorghe Cazan. Mihai Stratulat. dr. univ. prof. dr. Dorin Iormeanu Dimitriu. dr. chimie. prof. univ. dr. dr. ştiinţe tehnice. neurochirurgie. D. dr. ştiinţe agricole. Duţu. prof. medicină. dr. Mircea Snegur. dr. dr. scriitor. dr. dr. Rodica Zăgănescu. II. univ. chimie etc. dr. acad. meteorologie. Coordonator general Ion Văduva-Poenaru. dr. Gheorghe Creţoiu. 1429. 1999. prof. prof. economie. cosmonautică. Nicolae N. filosofie. Studiu introductiv. fizică aplicată. univ. muzicologie. prof. ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului. Vasile Micu. prof. prof. pr. Aurel Chivu. farmacie. P-Z. Voicu Bugariu. 404 [-413] p. prof. univ. Toma Runcanu. medicină. filologie. dr. critică literară. univ. scriitor. Petru Demetru-Popescu. univ. univ. Virgil Constantinescu-Galiceni. prof. ştiinţe juridice. scriitor şi istoric. C. George Popa. dr. filosofie. ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului. Ileana Berlogea. arhitectură. dr. chimie etc. M. ing. univ. dr. univ. Mircea Deac. Studiu introductiv de Ion Văduva-Poenaru. prof. dr. Ioan Mogoş. dr. prof. Toma Runcanu. ştiinţe agricole. teologie. prof. ştiinţe tehnice. univ. Ion Bostan. prof. drd. Călin Căliman. Graziella Baicu. dr. acad. Ion Bostan. Vergiu Chilimari. prof. Mircea Snegur. univ. D. dr. biologie. univ. ştiinţe agricole. univ. prof. univ. Corneliu Zeană. Mircea Adrian Teodorescu. Enciclopedia marilor personalităţi din istoria. ec. dr. dr. de Ion Văduva Poenaru. prof. prof. farmacie. univ. Petru Demetru-Popescu. univ. biologie. Mihai Golu. Virgiliu Constantinescu-Galiceni. dr. ştiinţe juridice şi militare. economie. Bibliografie la fiecare personalitate. Mihai Golu. cosmonautică. ştiinţe agricole. univ. doc. politologie. univ. Gheorghe Cazan. acad. Graziella Baicu. Arcadie Percek. medicină. prof. ştiinţele Pământului. prof. ştiinţe tehnice. Dumitru Ghiţu. Dumitru Ghiţu. acad. Dumitru Enescu. univ. ing. informatică. Realizatori pe domenii: dr. Mircea Deac. dr. Viorica Munteanu. dr. Dorin Iormeanu Dimitriu. Narcisa Fornea. dr. Gheorghe Duca. prof. prof. prof. univ. Mihai Golu. Vol. C. Mircea Adrian Teodorescu. drd. dr. univ. ştiinţe agricole. Gheorghe Cazan. metrologie. Ionescu-Târgovişte. . Corneliu Zeană. prof. dr. teologie. Gheorghe Duca. sociologie. Coordonatori pe grupe de domenii: prof. Florin Zăgănescu. dr. dr. acad. Mircea Snegur. Coordonatori pe grupe de domenii: prof. univ. Virgil ConstantinescuGaliceni. univ. prof. Vasile Micu. metrologie. Viorel Cosma. ştiinţe juridice şi militare. neurochirurgie. medicină. dr. dr. ştiinţe agricole. Gheorghe Popa. dr. Rodica Zăgănescu. prof. Viorel Cosma. (Pe copertă Ediţia a II-a). univ. univ. fizică aplicată. scriitor. informatică. dr. univ. 1430. dr. acad. prof. Dumitru Prunariu. chimie. mihai Stratulat. sociologie. univ. acad. ing. arte plastice. pr. critică de film. Ileana Berlogea. dr. arte plastice. Editura Geneze. dr. conf. acad. dr. dr. Florin Zăgănescu. univ. dr. ştiinţe tehnice. 2000 499 [-510] p. dr. prof. Virgil Constantinescu-Galiceni. univ. dr. univ. meteorologie. ştiinţe juridice. ştiinţele Pământului. Alexandru Forje. conf. Enciclopedia marilor personalităţi din istoria. ec. Bibliografie la fiecare personalitate. Dimensiuni ale spiritualităţii româneşti. Iancu Ştefan. Constantin Nedelcu. medicină. politologie. Realizatori pe domenii: dr. Arcadie Percek. Dumitru Enescu. dr. George Popa. istoria teatrului. Editura Geneze. Florin Zăgănescu.prof. Coordonator general Ion Văduva-Poenaru. dr. critică literară. Mircea. Duţu. dr. Nicolae N. dr. Constantin Udroiu. acad. dr. Viorica Munteanu. medicină. dr. prof. dr. III. Călin Căliman. univ. arte plastice. muzicologie. Aurel Chivu. Iancu Ştefan. Vergiu Chilimari. Barbu. univ. scriitor şi istoric.prof. univ. G-O. prof. arte plastice. critică de film. prof. critică literară. Voicu Bugariu. dr. Tudor 95 Colesnic. univ. Mircea. dr. univ. dr. univ. Mircea Deac. istoria teatrului. prof. univ. critică literară. prof. Constantin Udroiu.prof. Ioan Mogoş. scriitor. Barbu. acad. Dumitru Prunariu. arhitectură. Viorel Cosma. doc. M. dr. prof. Vol. Ionescu-Târgovişte. filologie. Florin Zăgănescu. Gheorghe Creţoiu. Narcisa Fornea. dr. prof. dr.

univ. prof. Vasile Micu. univ. D. prof. prof. arte plastice. cosmonautică. Mircea Snegur. univ. politologie. dr. prof. prof. dr. conf. dr. Mihai Golu. farmacie. Mihai Golu. prof. Mircea Adrian Teodorescu. Graziella Baicu. M. prof. univ. Mihai Stratulat. Călin Căliman. Corneliu Zeană. acad. dr. scriitor. Narcisa Fornea. prof. prof. drd. filosofie. acad. univ. Dumitru Prunariu. Tudor Colesnic. Realizatori pe domenii: dr. prof. medicină. informatică. Mircea. prof. ştiinţe agricole. univ. prof. Dorin Iormeanu Dimitriu. univ. dr. Ioan Mogoş. Gheorghe Duca. arte plastice. dr. dr. Iancu Ştefan. Studiu introductiv: Dimensiunile fenomenului românesc de Ion Văduva-Poenaru. prof. Dumitru Enescu. univ.prof. univ. Tudor Opriş. medicină. acad. dr. ştiinţele Pământului. prof. prof. prof. Enciclopedia marilor personalităţi din istoria. fizică aplicată. ing. metrologie. 1431. ştiinţe tehnice. vol. ştiinţe tehnice. dr. univ. acad. acad. pr. dr. Nicolae N. univ. Coordonator general Ion Văduva – Poenaru. prof. Paulina Constantinescu. Mircea Adrian Teodorescu. dr. Vasile Micu. prof. Florin Zăgănescu. C. prof. Dorin Iormeanu Dimitriu. Narcisa Fornea. acad. Dr. critică de film. Florin Zăgănescu. 2001. ing. George Popa. doc. dr. Călin Căliman. acad. chimie etc. dr. critică literară. dr. chimie. acad. dr. doc. prof. dr. dr. ştiinţe tehnice. medicină. prof. Petru Demetru-Popescu. prof. Viorel Cosma. dr. dr. Gheorghe Duca. acad. dr. Mircea. Tudor Opriş. ştiinţe juridice. albnegru. dr. dr. Ion Bostan. prof. critică literară. prof. univ. ştiinţe agricole. critică literară. ştiinţe agricole. prof. ştiinţe juridice şi militare. filologie. IV. medicină. Vergiu Chilimari. acad. univ. scriitor. dr. Mircea Deac. sociologie. Constantin Udroiu. Constantin Nedelcu. univ. biologie. dr. dr. dr. muzicologie. critică literară. Realizatori pe domenii: dr. univ. prof. acad. ştiinţe juridice şi militare. univ. dr. prof.prof. Rodica Zăgănescu. Dumitru Prunariu. Arcadie Percek. informatică. Dumitru Ghiţu. filosofie. Ioan Mogoş. Coordonatori pe grupe de domenii: prof. dr. meteorologie. arte plastice. Andrei Andrieş. dr. Ileana Berlogea. dr. biologie. univ. scriitor şi istoric. critică de film. Nicolae Cajal. dr. univ. medicină. dr. prof. David Davidescu. dr. Tudor Opriş. ştiinţe agricole. . dr. Mihai Stratulat. univ. dr. Voicu Bugariu. Graziella Baicu. Gheorghe Creţoiu. Voicu Bugariu. ştiinţe agricole. Dumitru Ghiţu. dr. dr. IonescuTârgovişte. univ. univ. univ. dr Corneliu Zeană. dr. Viorel Cosma. economie. chimie etc. prof. univ. istoria teatrului. Arcadie Percek. dr. farmacie. univ. Duţu. Bibliografie la fiecare personalitate. Nicolae N. Petru Demetru-Popescu. Mihai Golu. Toma Runcanu. ştiinţei şi culturii de Ion Văduva-Poenaru. ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului. arhitectură. univ. drd. prof. Duţu. Tudor Colesnic. prof. Gheorghe Cazan. C. Petre Demetru Popescu. istoria teatrului. dr. Mihai Stratulat. dr. dr. meteorologie. Mircea Snegur. acad. dr. M. univ. Mihai Cimpoi. Rodica Zăgănescu. Ileana Berlogea. Constantin Udroiu. Dumitru Enescu. dr. Toma Runcanu. dr. 531 [-532] p. univ. Paulina Constantinescu-Stoleru. fizică aplicată. scriitor şi istoric. Barbu. ec. dr. sociologie. Aurel Chivu. chimie. dr. Vergiliu ConstantinescuGaliceni. univ. pr. V. scriitor. Coordonatori speciali: acad. medicină. Gheorghe Creţoiu. Editura Geneze. dr. univ. dr. arhitectură. dr. ec. Mircea Deac. Ion Bostan. metrologie. prof. dr. Barbu. filologie. Viorica Munteanu. univ. Studiu introductiv: Vârstele istoriei. dr. dr. prof. dr. acad. conf. cosmonautică. ştiinţe juridice. Gheorghe Cazan. muzicologie.univ. Ioan Anton. IonescuTârgovişte. prof. ştiinţe agricole. Aurel Chivu. Virgil Constantinescu-Galiceni. D. Iancu Ştefan. univ. teologie. politologie. economie. neurochirurgie. univ. Vergiu Chilimari. George Popa. univ. scriitor. Viorica Munteanu. arte plastice. 96 Contemporanii A – I. George Popa. prof. univ. teologie. Mircea Snegur. acad. ştiinţele Pământului. univ. univ. neurochirurgie. ştiinţe tehnice. dr. prof. Constantin Nedelcu.

1437. dr. dr. economie. Semnătura invizibilă. pr.P. univ. Timişoara. Contrafacerea documentelor prin editare computerizată. muzicologie. 238 p. Mircea Adrian Teodorescu. Gheorghe. univ. acad. prof. ştiinţe tehnice. dr. Ileana Berlogea. Lt. dr. 2000. Realizatori pe domenii: dr. dr. Mircea Deac. expert criminalist – Institutul de Criminalistică al I. politologie. Rodica Zăgănescu. M. chimie. critică literară. 1443. Mihai Stratulat. acad. ştiinţe tehnice. ENE. anul II. dr. Bucureşti. 564 [-570] p. 232 p. ştiinţe agricole.. Viorica Munteanu. 1438. Editura Facla. V. Petre Demetru-Popescu. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Enciclopedia marilor personalităţi din Wolfson and Maurice Edwards. Exami- narea grafoscopică a documentelor contrafăcute şi falsificate cu tehnica de calcul. 2003. Narcisa Fornea. acad. Gheorghe Cazan. univ. Aurel Chivu. ENESCU. Vasile Micu. 2003. Encyclopedia of the writter word.G. Fundaţia Realitatea Românească C. Toma Runcanu. dr. prof. critică de film. univ. 18-20. p. 1980. ing.Stoleru. univ. George Popa. 1442. 572 [-578] p. critică literară. univ. p. meteorologie. univ. Călin Căliman. prof. ştiinţele Pământului. 1433. Voicu Bugariu. medicină. ştiinţe juridice. 525-544. Editura Tehnică. TERBANCEA. Coordonator general Ion Văduva – Poenaru. fizică aplicată. Bucureşti. ştiinţe juridice şi militare. ENE. Florin Zăgănescu. Dumitru Prunariu. ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului. Dumitru Enescu. 2003. Mecanica. univ. George Popa. Examinarea criminalistică a urmelor de dinţi. prof. C. IonescuTârgovişte. p. 1990. dr. prof. 1435. 18-20. 5. Ion. Duţu. conf. ENESCU. prof. Editura Medicală. Mircea Snegur. BUGARIU. univ. univ. prof. nr. istoria. Gheorghe Duca. Graziella Baicu. 468 p. Gheorghe. arte plastice. p. expert criminalist. ENE. scriitor şi istoric. ENESCU. 1985. dr. Fundamentele logice ale gândirii. vol. acad.Galiceni. 3. dr. scriitor. neurochirurgie. expert criminalist în cadrul lnstitutului de Criminalistică al I. dr. univ. Bucureşti. 1968. chimie etc. Ion Bostan. Studii logico-filosofice.col. 1432. septembrie 1999. Ţ. dr. arte plastice. filosofie.G. N. Radu. Nicolae N. IANCU. 47-50. 316 p. Arcadie Percek. ENE. Gheorghe Creţoiu. Gheorghe Ene. acad. teologie. dr. dr.prof. dr. filologie. Gheorghe Cazan. Vergiu Chilimari. dr. în Criminalistica. 1434. aporii. dr. prof. sociologie. ştiinţe agricole. p. Gheorghe. Edited by Rose 97 der Rekonstruktion von Straßenbahnunfällen (Posibilităţi şi limite în reconstituirea accidentelor rutiere). Petru Demetru-Popescu. în Criminalistica. univ. 4. Editura Geneye. ec. Bucureşti. 320 p. anul I. anul I. Eseuri despre valoarea omului şi umanismul valorilor. Bibliografie la p. scriitor. 25-26. informatică. prof. . metrologie. dr. istoria teatrului. în: Deutsches Autorecht (Dreptul auto german). 1440. cosmonautică.P. M.. Barbu. Editura Printech. dr. Mihai Golu. Ediţie îngrijită de Iancu Lucica. Dumitru Ghiţu. 1439. Dorin Iormeanu Dimitriu. Gheorghe. drd. prof. dr. Gheorghe. Mircea. ENESCU. Anel. Contemporanii K-Z. 1441. farmacie. ENGELS. Möglichkeiten und Grenzen lexicon for Graphology & Other Aspects of Writing. Moise. mai 2000. sofisme. K.Constantinescu . univ. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. doc. prof. Constantin Udroiu.colonel. Editura Geneze. arhitectură. prof. Paradoxuri. A Gheorghe. prof. 1436. medicină. Iancu Ştefan. în Criminalistica. ştiinţe agricole. medicină. dr. ENESCU. D. Paulina Constantinescu . Bazele juridice şi genetice ale expertizei medico-legale a filiaţiei. 554 p. 132-136. nr. nr. 2/1980. Viorel Cosma. Ab urbe condita. Lt. biologie. noiembrie 1999. Ioan Mogoş. Lt.col.

Office for Official Publications of the European Communities. True crime scene investigations. Erich. [Bucureşti]. HEROLD. Emoţia. Nicolae. EPURE. Gabriela Şerbănoiu. Editura Saeculum Vizual. VII + 111 p. 2002. Ch. EUSTATZIU. Dylan. ERHARDT. poliţie. + 1 f. Lyon. EYSENCK. Wien. EUROPOL XTC Catalogue 2002. (British Council) 1445. 1452.J. 1457. (ENZYKLOPÄ DIE DER MODERN KRIMINALISTIK. Inspector de Traducere din limba coptă. Kriminalität und Persönlichkeit (Criminalitate şi personalitate). avec l’aide de la lumière transmise. p. Ediţie bilingvă. Traducere de C. Paul Langenscheidt). Burtea. Manual şi Fragmente. le moyen de les écarter.. chois de termes de comparaison. 1922. Forensics. Der Sexualverbrecher. 1447. 2002. Ileana Catina. lutte du siècle. 140 [142] p. introducere. 728 p. Boston. Samlung Von Einzelwerken Berufener Fachmänner. Prefaţă de Traian Diaconescu. Paris. 119 p. Ileana Chersan. anul VIII. Policiers et malfaiteurs. 2005. 1458. 1459. caietele 7172/88. Evanghelia 1448. Dr. Joachim. donteuses. EUSTATZIU [Sebastian S. Polirom. Quelques mots sur les experts. nr. 1449. 3. Herausgegeben Von Dr. 146 [154] p. Mark Roberts (coordinator). Editura Paralela 45. Secretul investigaţiilor judiciare moderne. Ioana Bordeianu. 1910. Neunte Auflage. 2003. 98 . Ediţia a II-a. Honghton Mifflin. 1987. EPICTET. Cătălina Harabagiu-Dimitrescu. A. Stuttgart. Tradusă şi comentată de Vasile Andru. Editura germană a Ştiinţelor). Nicolae Minovici. iunie 2006. English language course dor lawenforcement students and professionals. 1455. Editura BIC ALL. La grande 1454. Feldeş şi D. după Toma. Les expertises les plus fréquentes. Edmond Locard.84-86. 40 p. Andreea Călugăriţa. Dr. conclusions imprécis. Poliţia Technică. Editura Ministerului de Interne. et les Expertises en écritures par Nicolas Episcopescu. Erlag. EVANS. A practical 1451. Zur Problematik der Rekonstruktion von Sitzpositionen angegurteter PKWInsassen (Problematica reconstituirii poziţiei pasagerilor asiguraţi cu centura de siguranţă). 1977. 127 p. 256 p. Membre de la Société de Graphologie. Foarte scurtă 1450. H. Les Experts J. EULFFEN. 94 [96] p. VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften (Criminalistică şi Ştiinţe judiciare.J. L’étude l’examen optiques. SpheronCam HDR. în: Kriminalistik und forensische Wissenschaften. Bucureşti. Prefaţa de profesor dr. ERZINÇLIOGLU. English for modern policing. Sebastian S. 37 p. Le Dr. La necessité de photographie des actes. 193 p. Amalia Niţu. L’étude des documents. 1453. Traducere din limba engleză de Sabina Dorneanu. Ediţie îngrijită de Ioan-Florin Florescu. Zakaria. Berlin. Camelia Budişteanu. Nachdruck mit Ergebnissen. Autres conoraissances nécessaires. Les étude de l’écriture. în Criminalistica. Berlin. EULITZ. Expert en écritures. La Chimie. p. 1456. Barnes & Noble Books. Avec une préface de M. EYSENCK. Valentin Iulian. 1964. Die FerraryAuktionen 1921 -25 / 1929. Evanghelia după Toma. 1930. Crime and Personality. 4244. H. 1446. 1929. studiu introductiv şi note de Gustavo-Adolfo Loria-Rivel. Galaţi. 2003. EPISCOPESCU.].1444. Michalon. 2002.

Martine FREUDIGER. La graphologie. FENYVESI. 184 p. p. Jacqueline BERTHELOT. şi erate. 1977. Del Devo. Criminalistica din Poliţia Română la început de mileniu. În colaborare cu dl. cu portrete.. Studiu sintetic de Petre Ionescu Muscel. Rémi. 1940. Editura Revista Pozitivă Penală şi Penitenciară. 1. MarieThérèse PRÉNAT. Traducere din limba franceză de Cezar Ionescu. Dr. 1469. 1463. vol. 524-526. 2003. San Francisco. Ungaria. Gersbach. Jhon. Franz M. 1471. Fanchette LEFÉBURE. Perspectives mis en œuvre par e Pierre Faideau. Janine MONNOT.F 1460. Actualitatea criminalisticii ca disciplină de studiu.1934. cu portrete. Traducere de Lavinia Ionescu-Muscel şi Petre Ionescu-Muscel. Şcoala positivă de drept penal. Catedra de ştiinţe penale de la Facultatea de Drept. Bucureşti. Vol. Cluj-Napoca. b) Proiectul c. KAUFFER. FAIDEAU Pierre. Traducere de Petre Ionescu-Muscel. (Die Polizei in Einzeldarstellungen. Camelia. FĂTULOIU.L. Claude J. Jacqueline PEUGEOT. Ediţia a II-a. Les Auteurs: Pierre FAIDEAU. vol. a) Partea filosofică. 1983. Csaba. Sociologia criminală. Cu o prefaţă a autorului specială pentru România. 1926. 1929. 1465. în Investigarea criminalistică a locului faptei. vol. 35 p. Denise de CASTILLA. Editura Revista Pozitivă Penală. 125 şi urm. Wiley. Vol. cu ilustr. FERRIS. FARBER. Freiburg 1988 vol. (II). Criminal Behaviour: copertă: La graphologie Histoire. Polizei und Technik. Rosine de GOURSAC. Germaine TRUPPIER. Bucureşti. 1920-1932. 2 vol. 463 [464]p. Identical Twins Raised Apart: A Realalysis. a) Delictul. Thomas..A. Phillip. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. M. I.. XIV + 305 p. New York. 1472. Editura Alma Mater. Cu o prefaţă a autorului specială pentru România. 241 – 248. vol. Christiane VERVIER. Roger. Susan L. FALIGOT. Nicole BORIE. Micheline DELAMAIN. 2-4 1466.. Catherine de BOSE. Chandler. II. II. Umb. Camelia. London. FELDMAN. I. Principii de Drept Criminal. Editura Nemira. Madeleine de NOBLENS. p. Universitatea din Pecs. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Chicago Sociology: . univ. inspector general al Poliţiei Române. 324-327. Principii de drept criminal. Rătescu. XIII + 305 p.I. Colette COBLENCE. Aspecte legate de A Psychological Analysis. 1981. vol. I. 344 p. FERRI. 6 rue Émile – Dubois 75014 Paris. Bucureşti. 1998. FALCAN. Bucureşti. FELTES. Charlotte DUQUEYT. Enrico. Anne-Marie SIMOND. Basic Books. 1473. Pratique. în Criminalistica. Serviciul secret chinez.. I şi II. Claude VILLARD Docteur. BERLIR. 134 p. FALCAN. 1464. Bucureşti. 459-462. pozitiv.p. Dan Valentin. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Berlin. 1462. Vol. XXII + 185 p. Enríco. Claude BOURREILLE. constatarea tehnico-ştiinţifică a sistemelor de închidere-asigurare. Cu o prefaţă de G. 2 édition revue. Polizeiliches Alltagshandeln (Acţiunea poliţienească cotidiană) în „Kriminologische Forschung in den 80iger Jahren" (Cercetarea criminologică în anii ‘80). vol. FERRI. Enrico. 2004. 2003. Ediţia a II-a. FERRI. b) Delincventul. 1470. Traducere de Petre Ionescu-Muscel [şi] Dna Lavinia IonescuMuscel. Particularităţi ale cercetării furturilor din auto. 2005. Pe 1467. II. Band 7). Bibliographie p. Asist. M. p. 1461. 411 p. 1468. Suzanne BRESARD. FELDHAUS. II. p. Éditions. Chestor de poliţie. Robert E. XXII + 185 p. 1967.

2002. 305 p. FILIPESCU [Ioan]. Reconstituirea accidentelor: motorete. Determinarea vitezei în urma coliziunii autovehicul-pieton. Certitudinea probelor criminalistice şi corelarea lor în accidentele de trafic rutier. p. nr. Mircea. 35-36. Mircea. tehnic auto judiciar. nr. 4. judiciar. Ing. Bucureşti. 10-14. nr.din 1990. Expert judiciar. p. în Criminalistica. motociclete şi autoturisme. 2. în Criminalistica. în Criminalistica. 1481. iulie 2003. 1485. 1484. 1965. Rezolvarea accidentelor autovehiculbiciclist. ale accidentelor de circulaţie rutieră cu ajutorul programelor de calculator. Reconstituirea 1488. judiciar. Ing. expert judiciar. 1475. FIERBINŢEANU. anul 4. 4. [Bucureşti]. 17-18. 1. p. p. în Criminalistica. Editura Luceafărul. Ing. Expert judiciar ing. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Buletin documentar editat de Corpul Experţilor Tehnici din România. anul IV. nr. FIERBINŢEANU. mai 2002. Mircea. 1483. 642-644. p. 6.. nr. 4. în Expertiza Tehnică 26. 2003. 1489. Expertiza accidentelor rutiere prin metodele retrospectivă şi introspectivă.. expert judiciar. FILIPESCU. 100 1491. Reconstituirea accidentelor rutiere de circulaţie prin metodele retrospectivă şi introspectivă. 9-12. în Investigarea criminalistică a locului faptei. p.Momentul apariţiei stării de pericol în accidentele rutiere. Bucureşti. nr. Mircea.Revista filateliştilor din Republica Socialistă România . Expert judiciar tehnică auto judiciară şi criminalistică. . expert judiciar. FIERBINŢEANU. 16. FIERBINŢEANU. Ing. Bucureşti. Mircea.. 22-23. În domeniul expertizei criminalistice nu există dreptul de ultimă opinie. Dinamica producerii accidentului rutier în cazul copiilor (intimitate şi specificitate). Mircea. FILATELIA 1482. 1479. în Criminalistica. Ion P. ing. 1-4. p. martie 1996. 1490. anul V. 1478. Buletin documentar editat de Corpul Experţilor Tehnici din România. Evoluţia metodelor de reconstituire a accidentelor de trafic rutier. Problematica expertizei autocriminalistice. 5. 8 p. Ing. p.1474. Ing. expert Mircea. Poliţia pe teritoriul 1492. nr. 2006. anul VIII. Posibilităţi de evitare a producerii accidentelor de circulaţie rutieră. mai 2004. Dreptul familiei. Mircea. 2004. p. 1487. 26-27. FIERBINŢEANU. expert auto judiciar. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. FIERBINŢEANU. Ing. în Criminalistica. Despre modul de cercetare a accidentelor vehicul-pieton. anul VI. Ing. Calcularea lipsei de folosinţă a autovehiculelor în cazul de culpă exclusivă. p. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 3. p. noiembrie 2003. Editura Didactică şi Pedagogică. 365-374. anul V. martie 2003. FIERBINŢEANU. 260-278. anul 11. anul IV. aprilie 2006. 119-124. p. [1936]. expert ing. FIERBINŢEANU. anul VII. 2-14. Bibliografie generală la p. 188-198. Mircea. anul V. nr. Mircea. 44-45. FIERBINŢEANU. 2. expert auto judiciar. FIERBINŢEANU. Mircea. în Criminalistica. nr. FIERBINŢEANU. Ing. noiembrie 2002. Mircea. expert 1476. Revista Federaţiei Filatelice Române. 2005. FIERBINŢEANU. iulie. Mircea.. p. 3. 644 [646] p. ianuarie 2003. în Criminalistica. în Criminalistica. Mircea. Bucureşti. Editura Bibliotheca Târgovişte. 3. expert judiciar. 2006.. scutere. p. FIERBINŢEANU. Mircea. Mircea. 11-12. în Expertiza Tehnică 83. FIERBINŢEANU. Ing. plăşilor şi atribuţiile poliţieneşti pretorului. 1486. septembrie 2005. 1480.. Bucureşti. Reconstituirea . nr. anul IV. FIERBINŢEANU. 1477. FIERBINŢEANU. p. nr.

Cantemir. 34 p. ediţie revăzută şi adăugită. Schmidt Römhild. vol. Ioan. C. legislaţie şi administraţie bisericească. 385 p. Principatele române de la 1828 la 1834. FLACH. Johann.) Pătru. 2002. Col. X. f. Rolf. 1503. 2005. JAEGER. LĂZUREANU. 352 p. 1505. 1.G. BORZA. Ion R. Persoana juridică în dreptul internaţional privat. Scotland Yard. MILLER. Berlin. vol. . nr. Penguin Books. Psihopatologia victimizării. Nicolae.. Examinarea cojilor de bâtă a contribuit decisiv la soluţionarea unei crime. an XI. Filipov. Silvia. p. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Partea generală. 1968. Essen. vol. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. anul VIII. Ministerul de Interne. Bucureşti. Drept internaţional privat. Ştiinţe criminalistice. Ştiinţe criminalistice. Bucovina. 301 [-304] p. I. FIRU. (Bucureşti. Nicolae (1840-1914). p. I[on]. London. Expertiza reconstituirii fizionomiei după urmele dinţilor. Editura Didactică şi Pedagogică. 2002. Lübeck. II. 1506. 1991. Editura Academiei Române. Editura Schmidt Römhild. în Tratat practic de criminalistică. 80-88. Essen. Gerhard. 38 p. C. vol. I. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Bucureşti. Conflictul de jurisdicţie. II. A. FIRICEL. Misterele poliţiei Capitalei sub Kneazul Dimitrie Moruzi. 32 p. 572 p.. românească / Tentamen Historiae Vallachicae. 1496. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. 1497. Zeugenschutz Sub redacţia profesorului universitar A.G. p. FLEACĂ. Bucureşti. Bucureşti. vol. 1504. 171-178. Revista Literară). 2000. 472 p. FILIPOV. ediţie revăzută şi adăugită. FILITTI. H. Arhid. GOCĂ. Vestita escrocherie cu Apa de aur.a. Manual. II. FILIPESCU. 1498. Misterele Biological Theories in the United States. 1500. 1499. 1495. FLEVA. Grenzüberschreitende 1494. II. The Causes of crime: Crişan Mucenic. FLOCA. FLEMING. 1909.1493. O descriere fenomenologică a stării de victimizare ca suport în înţelegerea dezvoltării psihopatologice (cronice) ce urmează agresiunii fizice. vol. Ioan. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. februarie 2006. RIŞCUŢIA. Scandaloasa afacere Andronic. Încercare de istorie (Protecţia martorilor). (r). Poliţieĭ Capitaleĭ. nr. Subcomisar de poliţie. Bucureşti (Tip. ediţia textului şi note [de] Adolf Armbruster. Drept internaţional privat.. 2003. FISKE. 1938. 300 p. University of Pensylvania Press. 1990. 1978.Gherei. Criminalistica. 464 p. 1502. dr.Moruzi (Extras din Naţiunea) Comorriştii în Bucureşti. 1508. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 1 (24). FLEVA. Introducere în ştiinţele comunicării. 1979. 2 vol. Traducere de Radu Constantinescu. prof. M[ihai]. Berlin. Polirom. Conflictul de legi. FINK. în Criminalistica. FILIPESCU. 254 p. 1994. 1887. Iaşi. Condiţia juridică a străinului. Arthur E. Traducere din limba engleză de Monica Mitarcă. introductiv. R. John. Tipărit cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist. Bucureşti. 257-285. JACOTĂ. Studiu. Povestite de Nicolae Fleva.. Observation und Nachteile (Observare transfrontalieră şi dezavantaje). Note [bibliografice] la p. (Extras din Epoca). coordonator Rolf Rainer Jaeger. Ocupaţia rusească şi Regulamentul organic. Phialdelphia. Moscova. Zodiacul Sion Gherei şi Andronic. FILSTICH. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. în Buletin de psihiatrie integrativă. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Institutul de arte grafice. Jurisprudenţa. 43-46. 17 p. Drept 1501. Lübeck. 101 canonic ortodox. Ilie. FLACH. 1507.

Logică generală.N. ALEXANDRESCU.G. Sufletul nu mai este o Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Timişoara. 1995. iulie 2000. FLORU. STERIADE. Baroul Bucureşti. în Revista Criminalistica. 240 p. 1516. R[obert].. Examinarea. 1521. FLORU. 1903. 307 p. p. FLORES. expert 1511. 326 [-328] p. Forţele de elită. cu fig. Editura Ştiinţifică. 1520. Editura Universal Pan. judiciar. Bucureşti. Editura Ştiinţifică. FLOREA. Bucureşti.. 1515. 91 p. Editura Ştiinţifică. Mesajul simţurilor. FLORESCU. 2003. nr.. 1517. 1510. Mircea. 1523. Traducere din limba engleză de Radu Berceanu. FLOREA. FLOCA. 698 p. Ion. General de brigadă. în Comunicări ştiinţifice la al 7lea Simpozion naţional de Criminalistică.. 1998. I). FLORU. 1936. 1518. şi portrete. nr. 230 – 254. Şase zile care au zguduit România – Ministerul de Interne în decembrie 1989 – Pledoarie pentru istorie (vol. 290-315. Adrian. Robert. FLOCON. cu figuri (Orizonturi) 1524. în Criminalistica.D. 405-411.7. Comisar-şef de 1512. FLORU. Gheorghe. 80 p. Vladimir. Robert. LĂPĂDUŞI. Călăuza juristului. 312 p. prefaţată şi note de Nicolae Gogoneaţă şi Ioan C. Colonel. Veghea şi somnul. 12-14. anul II. N. Bibliografie la p. Ion Sorin. ALEXANDRESCU. Ediţia 2. grafică şi portret.P. Bucureşti. Bucureşti. Marin. Editura Antet. Editura Ştiinţifică. Robert. FLORESCU. 128 p. Judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. (Enciclopedia de buzunar. adjunct al şefului Institutului de Criminalistică al I. Ion Sorin. Rezumat în limbile engleză şi franceză. FLORESCU. Studiu istoric de la origini până la sfârşitul secolului al XVIII-lea. 2004. Tipuri şi temperamente. Mircea. CONSTANTIN. 8e année. Ion Sorin. cu fig. Cluj-Napoca. 1965. martie 2004. Bucureşti. BĂLAŞA. adjunct al directorului Institutului de Criminalistică din I. (Colecţia „Mari descoperiri“). p. Dr. anthropometric. anul VI.G. 1964. LĂPĂDUŞI. Cazuri şi acţiuni în justiţie. Bogdan. Bucureşti. Editura Militară. poliţie. 1514. Bucureşti. în R. Armata secolului XXI. Noqueira. Editura All Veck. 1967. dr. FLORESCU. 2002. Const. 1967. Ion. anul I. II). Judecător – preşedinte de secţie Tribunalul Dâmboviţa. 1966.. p.P. CONSTANTIN. Bucureşti. Identificarea autorilor şi probarea vinovăţiei prin expertize chimice.I. Vasile. 34-35. Mihai. Universul cărţilor. BODREA. 1525. Albert. Biologie). FLORU. 217-235. Ediţie îngrijită. Psihologia atenţiei. 1519. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. † Tudor R. 24-25. Identitatea din taină. FLORESCU. Coordonator Academician prof. nr. LAZĂR. Dr. Bibliografie la p. mai 1999.C. . Colonel. 1996. 1522. p. 1513.1509. Probleme legate de interpretarea rezultatelor genotizării probelor biologice ridicate de la faţa locului.R. Gheorghe. p. 104 p. demonstraţia şi ilustrarea în cazul semnăturilor copiate după un model comun. 4. Bucureşti. Ivanciu. LAZĂR. Logică şi epistemologie. în Criminalistica. Dumitru Andreiu Petre. 1976. 496 p. Memoria historica do serviço de identificacâo no Rion Grande do Sul. 102 Editura Ştiinţifică. FLORESCU. Anul nou se naşte în sânge! – continuare a volumului „Şase zile care au zguduit România” – Ministerul de Interne în decembrie ’89 (vol. FLORIAN.. Editura Alma Mater. Expert criminalist.2. 2. Gabriel. Robert. punct de vedere Bucuresci. Avocat dr. Identificarea probei biologice prin comparare în bazele de date A. cu fig. Vasile. Bucureşti. Bucureşti. Popescu. no. Cu o postfaţă de Barbu Theodorescu. Marin. Vladimir.

2002. Saint-Morand. 448 p. Avec la colaboration de Lucile Chatinière. Istoria sexualităţii. und kriminalistisches Experiment (Reconstituirea criminalistică şi experimentul criminalistic). 1528. R[obert]. Berlin. Nr. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Brian (coordonator). 208 p. Bibliografie la p. firului de păr). TRĂISTARU. Bucureşti. S. membre de L’Institut. Robert. an XI. Lübeck. nr. Iaşi. Dialog asupra atenţiei. 1533. 480 p. Editura Ceres. membres de la Société de Graphologie. Ştiinţe criminalistice. Somnul şi visele. 179 p. FLORU. Atenţia. 1534. 187 p. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 1971. Schmidt Römhild. OLARIU. (Colecţia „Psyche“). E. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 1995. 1968. H. 18). Rezumat în limba franceză. 2002. 1541. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Karlheinz. p. FOUCAULT. Berlin. Pierre. 4 (27). Bucureşti. Préface de Louis Marin. II. FLORU. Avec 95 figures. FORDON. 93 p. FLORU. Editura Enciclopedică Română. De Rougemont – graphologues. Prefaţă de Sorin Antohi. Paris. Michel. 1535. G. Robert. 2002. p. Bucureşti. Bucureşti. 3/2 Editura Germană a Ştiinţelor. Editura de Vest. X. A. Essen. vol. Boulevard Saint-Germain. Payot. Editura Ştiinţifică. II. Robert. FLORU. Stressul psihic. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 2005. Professeur a L’École D’Anthropologie. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 1531. Editura 1536. Vasile Pavelcu. vol. Einführung in die Kriminalistik (Introducere în criminalistică). 1540. 1529. foto. Mircea Păduleanu. Michel. Ancien Président Du Groupement des Graphologues Professionnels. FORKER. 1974. FORKER. 172-181. 38). 1971. Isabela. La Graphologie dans la vie moderne suivi de l’orientation professionnelle par la Graphologie. FLORU. 1976. fiziologie. 1984. Traducere din limba franceză şi note de Bogdan Ghiu. 1972. Editura Humanitas. FOIX. în: Sozialistische Kriminalistik (Criminalistica socialistă). . + 16 ilustr. FOSS. Quality Manual. 1539. Heinrich. ediţie revăzută şi adăugită. FLORU. FRAENKEL. CORNUŢIU. Berlin. A supraveghea şi a Alina. Leipzig 1899. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 1538. 1997. Robert. (Enciclopedie de buzunar). 530 p. Robert. Îngrijită de Aurel Dicu. 106. 183 p. Traducere din limba franceză de Beatrice Stanciu şi Alexandru Onete. Ştiinţe criminalistice. cu fig. FOOS. Aspecte ale dinamicii prevalenţei deliriumului tremens. 1973. Ancien Président de L’Académie des Sciences Morale set Politiques. Armin. Control ştiinţific al traducerii Marius Ioan. Lübeck. 60 p. 200 p. 11/12. Hugo Krotzsch. (Consiliul pentru răspândirea cunoştinţelor cultural-ştiinţifice). Naşterea închisorii. Bucureşti. cu fig. Editura Enciclopedică Română. (Caleidoscop. în Buletin de psihiatrie integrativă. Graphologie. R. 300 [304] p. (Orizonturi. Directeur de L’École de 1537. doc. ediţie revăzută şi adăugită. Timişoara. 1532. Kriminalistische Rekonstruktion 1527. 206. FORENSIC SCIENCE. vol. Prefaţă de Prof. 1530.1526. Introducere în psiho- M. cu ilustr. În româneşte de dr. 1959. Schmidt Römhild. 8 p. (Orizonturi. London. Editura Ştiinţifică. Was wissen wir über die Moldaumarken? Deutsche BfmZtg. dr. Haarspuren (Urme ale Enciclopedică Română. [Bucureşti]. 68). Orizonturi noi în psihologie. 204-216. Directeur de L’École D’Anthropologie. vol. 104 p. Brésard. 103 pedepsi. Bucureşti. Impulsul curiozităţii. FOUCAULT. Essen.

Automobile: cunoaştere. Bucureşti. Sistemele de frânare ale autovehiculelor. Editura Continent XXI. întreţinere şi reparaţii. 290292. Gh. Bucureşti. în R. 1562. 47 fig. nr. 95 p. Constantin. nalităţii. Nevroza la copil. 29 fig. Gheorghe. VASILESCU. Scrisul persoanelor în VASILESCU. caiet 1+2/1999. Zamfirescu. 126 p. Bibliografie la p. FRĂŢILĂ. Sigmund. Caiete din Mannheimer privind compararea scrisului). 24-25. Editura Tehnică. Adrian. 1557. Antonio. 49 fig. FRĂŢILĂ. Ministerul Justiţiei. Augus. hoţi.C. Adrian. Gheorghe. 1899. Constantin. 1995. RADU. 1546. p. FRĂŢILĂ. VASILESCU. 124 p. Editura Tehnică. şi ilustr.. Concluzia raportului de expertiză criminalistică. Opere. Bucureşti. Editura Ştiinţifică & Tehnică.I. 1551. Bucureşti: Opere.. Bibliografie la p.1542. Gh. 442 p. FRATTASIO. 1553. 1548. 168 p. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. 15 vol. 1999. Adrian. Tablă de materii şi în limba engleză. Originile. Profilo di un terrorista.D. cu 107 fig. Adrian. 9e année. 1979. Pio. 171-172. Cum să ne ferim de 1560. Andreea Diana. Criminalistica şi grafologia. Adrian. 70-74. 1545. FRĂŢILĂ. 131-135. Persifor. I. Koinè Nuove Edizioni. p. 2000. 1558. Adrian. Adrian. FRÉCON. PĂŞESCU. 1563. Expertiza criminalistică a semnăturii. FRĂŢILĂ. . Gheorghe. 1554. MIREA. A. cu 11 fig.. 1561. Traducere din limba germană şi note introductive de Vasile Dem. Andreea Dana. Editura Continent XXI. cu 141 fig. 23 fig. 1998.. FRAZER. FRĂŢILĂ. Bucureşti. 300 p.I. 342 p. PĂŞESCU. Adrian.. Expertiza testamentară. 2003.. [2000] 88 p. 651-657. 1547. 1997. Bucureşti. Editura Colosseum. Adrian. vârstă.. SAMOILĂ. Conclu- zia raportului de expertiză criminalistică. Editura Didactică şi Pedagogică. 1550. 71 p. FRĂŢILĂ. Ţiganii. FRĂŢILĂ. 303 p. 1986. 2003. 1559. Adrian. Gheorghe. FRĂŢILĂ. Roma. Reconstituirea judiciară. 1937. 1997. Les constantes dans l’écriture appuyée. p. Bucureşti. Expertiza criminalistică a cifrelor. escroci şi falsificatori. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Mannheimer Hefte für Schriftvergleichung (Despre istoria cercetării urmelor lăsate de maşina de scris. în R.C. 2-7. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Colecţie coordonată 1552. P. 2001. Ruxandra Hosu. Opere. Guillaumin. Gh. 104 de Vasile Dem. no. Bucureşti. Adrian. 1543. Des faux en ècriture. p. oglinda perso- VASILESCU. FRĂŢILĂ. Bucureşti.. Paris. vol. Editura Continent XXI. 4e année. Empreinte de morsure sadique dans la verge. MĂRCULESCU. Andreea Diana. Bucureşti. FRĂŢILĂ. Editura Oscar Print. 2 Anexe. 14 fig. Posibilitatea imitării perfecte a semnăturii. FRANÇOIS. FRASER. FREUD. 91 [96] p. FRĂŢILĂ. A. Bucureşti. no. p. 1932. în Criminalistica. 2002.4.. 110 p. II. Bucureşti. p. 1549. PĂŞESCU. FRĂŢILĂ. 1556. Editura Trei. Editura Humanitas. FRENSEL. 2002. FRĂŢILĂ. 172 p. Traducere din limba engleză de Dan Şerban Sava. 1544. Scrisul. iulie 2001. Expertiza criminalistică a scrisurilor dezorganizate. PĂŞESCU. migraţia şi prezenţa lor în Europa. 198-200. 2001. Expertiza grafică şi raţionamentul prin analogie. vol. 35 fig. FRĂŢILĂ. RADU.. Editura Naţional. M. Adrian. Editura Colosseum.. 1555. 1995. anul III. 4. 317 p. Zur Geschichte der Maschinenschriftuntersuchung. 2006. 2000. Editura Global Lex. Constantin.9. Eseuri de psihanaliză aplicată. Zamfirescu. Traducere din limba germană de Rodica Matei. St. FRĂŢILĂ.

Traducere din limba germană de Daniela Ştefănescu. Vasile Dem. p. Ştiinţe criminalistice. XII. Zamfirescu. psihoză. VII. Traducere din limba germană de Ondine Dăscăliţa. Studii despre societate şi religie. PERJU-DUMBRAVA. Georgeta Mitrea. IV. Bibliografie la p. VI. note introductive şi coordonare terminologică Vasile Dem. 1570. simptom. Opere. 662 p. 627 p. 408 [414] p. vol. XIII. MÜLLER. vol. Viitorul nostru postuman. FRUNZĂ. Edwin. Zamfirescu. 234 [240] p. Traducere din limba germană de Daniela Ştefănescu şi Herta Spuhn. Ediţie revăzută şi adăugită. Studii despre sexualitate. Zamfirescu. Revizuirea traducerii de Vasile Dem. Traducere din limba germană de Gilbert Lepădatu. Traducere din limba germană de Daniela Ştefănescu. Opere. 2001. Traducere din limba germană şi note introductive de Rodica Matei. Carol. Vasile Dem. nr. Zamfirescu.. vol. Silviu Dragomir. John. Şt. greşeala de vorbire.. 318 p. FRIEDL Otto W. revederea traducerii Vasile Dem. vol. FUCHS. Lübeck. Constanţa. D. S. 2005. 1567. (Despre uitare. 356 [360] p. 264 p. 306 p. Editura 1566. FULGA. XIV. Vis şi telepatie. vol. Comicul şi umorul. vol. 2000. I. 272 p. III. Zamfirescu. Psihologia inconştientului. angoasă. 1565. Prefaţă de Vasile Dem. Prefaţă de Vasile Dem. Compendiu de psihanaliză. Traducere din limba germană de Roxana Melnicu. Rumänen-Machwerke în Die Postmarke Mai/Juni 1947. Folosirea practică a capacităţilor paranormale. vol. 1564. Vasile. Introducere în psihanaliză. Nevroză. Opere. superstiţie şi eroare). Editura Ştiinţifică. Cuvânt înainte de Vasile Dem. Dinamica patternurilor violului heterosexual în Galaţi între 1996-2003.. 258 p. Opere. Zamfirescu. X. Opere. Essen. 366 p. rutiere. 2006. Teora. Zamfirescu. 2004. Niveluri de politică judiciară şi strategică). PEARSON. Psihiatrie. 1999. Tehnica psihanalizei.. FULGA. Wien. zamfirescu.. Berlin. perversiune. Francis. vol. Reiner Wilhelm. Interpretarea viselor. Bucureşti. CĂRARE. Roxana Melnicu. 2000. revederea traducerii Vasile Dem. vol. Traducere din limba germană de Roxana Melnicu. 96-98. Humanitas. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. CIAFALON. Opere. 114 [120] p. Zamfirescu. Opere. M. FUKUYAMA. IX. Opere. 2004 1569. George Purdea. Titlul original: The Practical Psychic. Bucureşti. V.. 2001. volum 12. George Purdea. Studii despre isterie. I. . Bibliografie la p. 3. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 287 p. 2002. Traducere din limba germană de Roxana Melnicu. 191-194. Polizeiliche Verbechensbekämpfung – kriminalpolitische und strategische Ebene (Combatere poliţienească a infracţiunii. Vasile Dem. 58 p. 456 p.. revederea traducerii Vasile Dem. 2000. vol. Cynthia... în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. VIII. 273-281. Corneliu Irimia. 2005. 489 p. Următoarea apariţie: XV. I.. 465-481. septembrie 2004. 1975. verificarea traducerii şi coordonarea terminologică Roxana Melnicu. Opere. Analiza retrospectivă a omuciderilor în judeţul Galaţi în perioada 1571. FRIENDLANDER. Coordonator Rolf Rainer Jaeger. note introductive şi coordonarea terminologică Roxana Melnicu. Bernd. Psihopatologia vieţii cotidiene. II. Traducere din limba germană de Maria şi Ion Nastasia. Traducere din limba engleză de Ruxandra Merghişescu Radu. vol. Consecinţele revoluţiei biotehnologice. Ex.221 p.. Psihologia circulaţiei 1568. p. 2003. Zamfirescu. BOTEZ. 2002. Opere. vol. Zamfirescu. Traducere din limba germană şi note introductive de Roxana Melnicu. 2004. vol. Traducere din limba germană de Roxana Melnicu. Inhibiţie. 2002. Opere. XI. Opere. Editura Schmidt Römhild. ISTRATE. FRIEDMANN. Ponto. 105 apucarea greşită a unui obiect.

Stuttgart. FÜLLGRABE.. H. în Revista Română de medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. J. 1572. Paris. ST. PLOCH. Bucureşti. p.. Francis. 61-64. Alecu. TRUM. Traducere din limba engleză de Liana V. 1990. Masson. 106 .2000-2004. 1573. martie 2006. MEIER-WELSER. 1574. volumul XIV. Marea ruptură. 1905. FUKUYAMA. Roques. FURSAR de. 1. C. nr. 411 p. HOMTHAL. Polizeipsychologien (Psihologie poliţienească). Editura Humanitas. L’écriture et les dessins dans les maladies nerveuses et mentales. U. Editura R. Boorberg. 2002. Natura umană şi refacerea ordinii sociale..

269 p. Otrava geloziei. în R. N. ing.. + 16 pl. Comisaría General de Policía Cientifica. Bucureşti.. GALEŞ. Prof. Politehnica Bucureşti. Cu ştreangul de gât. 1992. GABORIAU. 328-372. London. C. Prof. drd. 1588. Editura Tehnică. Ediţie prescurtată. Bucureşti. 2005. 285 p. Editura Porto Franco. 1589. 4 (27). ing. Bucureşti. Roy. Craiova. no. Constantin. 1586. Editura Univers. Traducere din limba franceză de Hertha Perez şi Doina Florea Ciornei. 1590. 1587. GALAN. ing. p. dr. Caftangioglu. în Buletin de psihiatrie integrativă. René. Emile. Bibliografie la p.I. no. GABORIAU. Iaşi. Facultatea de Chimie. Macmillan. Investigarea criminalistică a accidentului de trafic rutier. Chimia supramoleculară – instrument analitic în chimia judiciară. Afacerea Boiscoran. GABORIAU. Emile. 1895. 1991. Teză pentru licenţă susţinută de Constantin C. (Facultatea de Drept din Bucureşti). Chirurgie esthétique 1582. Finger-prints + Supplementary chapter. Emilie. Bucureşti.. Bogdan. nr. Emile. 592 p. GALTON. dr. vol. Gónzales José Luis. GACEA. Les lois qui les punissent ou les préviennent. 2006. F[rancis]. GABORIAU. 1591. 1993. 264 p. Asist. 1578. Traducere din limba franceză de Rodica Chiriacescu. Dezvoltarea identificării criminalistice prin colaborarea dintre Universitatea din Alcala şi Agenţia Generală a Poliţiei Ştiinţifice spaniole. 161-167. NECHIFOR. Cristina. Emile. . preface de M. 1580. 1950. 1932. 1888. p. II. Sección de Antropologia. Asist. 3e année. 18921893. GAIGINSCHI. Afacerea Lerouge. ŞERBAN. 1584. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 4 année. Domnul Lecog. Cluj-Napoca. 168-176. 1931. London. Traducere din limba franceză de Rodica Chiriacescu. J. 351 p. Editura Lucman SRL. GALLOIS. 494 p. Institutul de Criminalistică Bucureşti. 1593. 2 vol. 494 p. + 17 pl. ing. Marcel. Traducere din limba franceză de Vlad Muşatescu.G 1575. Drd. XVI + 216 p. Departamento de Zoologia y Antropologia Fisica. VLAD. GANDILHON. Iaşi. Mimii Eugen. vol. 1992. în R. 760-762. GABORIAU. Ovidiu. 1986. GALTIER.C. 1585. 1583. dr. 292 p. 1579. London. Leurs dévastations et leurs causes. Editura Ministerului de Interne. 78 p. Afacerea Lerouge. X. Gheorghe. Emile. 18 p. Bibliografia la sfârşitul fiecărui capitol. avec 172 figures dans le texte. GABORIAU. Fingers-prints directories. Editura Junimea. Virginia.. GAFTANGIOGLU. Universidat de Alcalá. ing. 1899.. La dactyloscopie et e les sceaux. F[rancis]. Paris. Strategii Traducere din limba franceză de Vlad Muşatescu. FILIP.10. Traducere din limba franceză de Vlad Muşatescu. 1975. Les incendies de forêts. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Emile. univ. Personal identification. 1980.. 377 p. 233 p. Bouchet.. fals. Editura Tribuna. Editura Porus. Bucurescĭ (Imprimeria Statului). Bucureşti. GALTON. p. Bucureşti. 2002. Dr. Doid & Cie Éditeurs. Bucureşti. Carmen. I. 1581. Inst. 287-292. 1576. prefaţă de Hertha Perez. GALTON. G. vol. Méthodes d’évaluation de leurs dommages.. Iulian. GABORIAU. terapeutice în alcoolism. p. Traducere din limba franceză de Hertha Perez şi Doina Florea Ciornei. 1577. Galaţi.I. 1592. NECHIFOR.C. nasale.5. 222-232. GALERA. Radu. 2003. Expertiza tehnică a accidentelor rutiere. p. Despre F[rancis]. 2006. Studiu de caz în post-cură. cu tabele. an XI. Sentinţa a fost anulată.

. Traducere din limba spaniolă. Editura Infomin. R. 1973. anul III. Steluţa. IFTENIE. I. Prévention et repression du vagabondage des mineurs de 18 ans.G. 2000. Abuzul de semnătură “Blanc-seing”. e în R. văzută de marii lideri ai lumii. Paris. Maria. anul VI. 6 année. GAYET. Ministerul de Interne. Les faux en écriture: textes dactylographiés et textes manuscrites. XV + 479 p. în Criminalistica. Criminologie. 163. no. p. cu ilustr. Uniunea Europeană. Criminologie. Traducere din limba engleză de Marius Conceatu. Paris. GAYET. GAROFALO.R. Leonard. 2005. Program finanţat prin Pahre (Tu şi copilul tău).. 1595. Constantin. noiembrie 2002. Tot ceea ce trebuie să ştie părinţii şi educatorii despre educaţie şi prevenirea consumului de droguri în rândul adolescenţilor. La criminologie. p.C. anul VI. Little. Manuel de police scientifique. Erori filatelice 1922-2000.. Dactiloscopia 1 Direcţia Generală de Combatere a Crimei Organizate şi Antidrog 108 . nr. Noile orizonturi juridice şi globalizarea.. 36-38. drogurile şi eu. 1596. GÂDEA. Drd. Editura Fundaţiei România de Mâine. 164 p. GARDELS. Paris. 196 p. Editura Iri. 18-20. Florin. GAROFALO. 740 p. Vasile. Bibliografie la p. G. 4. GARCIA-RODRIQUEZ. Préface de Jacques Bourret. Les expertises d’armes. GASIÉR.I. Piatra-Neamţ. p. Dalloz. 36 p. 1605. XV. globale.C. Seminarizare. 1910. 216 p. Schimbarea ordinii Sergiu-Marian. 2003[pàr] Raymond Gassin Professeur honoraire à la Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Aix-en-Provence. dactiloscopico. Felix Alcan. p. 1599. 1610. R. Raffaele. Copilul meu. 1934. Les traces. 462 p. 1609. Conf. D. 5. 1. Procuror criminalist. 1988. iulie 2004. Metodele de descoperire şi limitele lor. 200245. 1961. 239 p. GAVADIA. 5e édition. Bibliographie Générale 705-710 p. GAROFALO. Bucureşti. 1606. Valentin.C. Prof. 1905. Ouvrage traduit d l’italien…. nr. Cinquième édition…. [Editura] Cetatea Doamnei. GARBON. 1 – Brigada I.4. dr. 1888. Dalloz. Facultatea de Marketing şi Comerţ Exterior Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti). GÂF-DEAC. Avec 23 figures. 1600. Profesor.A. GREJDINOIU.1594. Les incendies et les explosions. anul VI. IONESCU. 1598. GĂBUREAC. (Universitatea Spiru Haret). în Criminalistica. Paris. GASTI. în Criminalistica. Lector univ. sur la nature du crime et la théorie de la pénalité. Payot. – regina identificărilor. Braum. 1597. p. GÂDEA. septembrie 2001. Roma. ABC de police scientifique. 1607. Étude Constantin. Note de curs. Prof. noiembrie 2004. 1604. Îndrumar pentru aplicaţii de management. Criminologie. Constantin. Payot. José Antonio. GASSIN. GÂDEA. Portretul robot prin identificarea facială. Raymond. La criminologie. Entomologia ca ştiinţă a Criminalisticii. Prix Beumont-Tocqueville de l’Association internationale des criminologues de langue française. 38-39.O. 235-239 (Facultatea de Drept şi Relaţii Internaţionale. ianuarie 2004. Jean.17-18.P. Ioan. Bibliografie la p. 1996. 1602. 6. Profesor. Raymond. 2002. 1608. Universitatea „Nicolae Titulescu” Bucureşti. GAVRILIU. J. 1611. în Criminalistica. Boston. Antidrog.G. nr. Editura Antet. Studii de caz. (Bibliothéque Scientifique). LĂPĂDUŞI. nr. 1998. 1603. Nathan. Paris. Istruzioni per il segnalmento 1612. Précis 1601. XIII + 420 p. Felix Alcan. de Jean. GÂF-DEAC. Mic tratat sofistică. Les fausses mounaies. 304 p. 1914. Elena. univ.

Ion. 999 p. 37-41. anul VIII. MAY. 2005. în Tratat practic de criminalistică. Cartea şi bibliotecile. Practical Homicide 1630. p. Editura Schmidt-Römhild pentru literatură poliţienească de specialitate. Lübeck. (Colecţia Cogito). GEBERTH. Vernon I. Lübeck. 1629. Editura Academiei Republicii Socialiste România. Ediţie revăzută şi adăugită. 1965. 1628. Amsterdam. 358 p. GÂFEI. GEERDS. 2. RADU. DAN. 1980. 1618.S. New-York. III. M. nr. 350 p. 1981. London. în Revista Română de Drept. Mihaela. 1614. GEBERTH. DOBRILĂ. GEERDS. Editura Didactică şi Pedagogică. vol. 47-48. Editura Schmidt Römhild. 109 . 404-422. Ion. Paris.. Editura Didactică Pedagogică.P. 400 p. Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului. Mihaela. 1619. Second edition. Editura Albatros. Practical Homici de Investigation. 1980. în Criminalistica. Dreptul internaţional 1625. Fourth Edition. Gânduri nemuritoare. p. II. 1617. de criminalistică şi de penologie nr. Elsevier. 1620. and Forensic Techniques. 1626. Berlin. 1986. Tactics. Alexandru. Vernon J. III. Expertiza urmelor de produse textile. Studii de bibliologie. drd. GENGE. vol. Tactics. 363 p. Echipa multidisciplinară de intervenţie în cazul accidentelor rutiere produse în Finlanda. Procedures and Forensic Techniques. Studii şi cercetări XVIII). GEAMBAŞU. DOBRILĂ. Essen.1977. GEAMBAŞU. Sever. GOHR. 1615. Groß. Imprimeria Naţională. nr. p. Nicolaiza. Principiile fundamentale ale dreptului internaţional contemporan. Grigore. 1932. Bucureşti. 1980. 1988. Nicolae. 1624. Grigore. GEAMĂNU. Quand la science traque le crime. Bucureşti.1613. MOLDOVAN. 599 p. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. GENSSHEIMER. Bucureşti. p. GEANTĂ. aprilie 2006. Sorin. contemporan. 161 p. Marcel. Police scientifique: le penal şi infracţiunile internaţionale. Handbuch der (Manual de crimina- 1616. GEORGESCU-TISTU. Tokyo. 170-175. 2/2004. pentru siguranţa circulaţiei. GEAMĂNU. indice de M. vol. Drept internaţional dossier. Ministerul de Interne. Nqaire E. 501-515. Grigore. Proverbe şi cugetări poloneze. M. Taylor & Francis (CRC series in practical aspects of criminal and forensic investigations). 1622. Ştiinţe criminalistice.. Editura Ştiinţifică. Editura Didactică şi Pedagogică. Kriminalistik (Criminalistică).B. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Ediţie îngrijită şi prefaţată de Nicolae Mareş. 46 p. Bucureşti. Grigore. Bucureşti. Bucureşti. public. Éditions J’ai lu. + XX planşe (Academia Română. în Revista de criminologie. şi B. Lieutenant Commander (Retired) New Zork City Police Department. Investigation. N. Comisar-şef de poliţie. Expertiza urmelor de vopsea. 1972. KOTOWSKI. 1977. Bibliografia literară română. 1621. 2002. 2. 1972. p. Marcel MOLDOVAN. 254 p. 1623. Procedures. Bucureşti. Aspecte din istoria dactiloscopiei. în Tratat practic de criminalistică. Dreptul internaţional Friedrich..S. 1967. Comisia Interministerială Metodica şi tehnica criminalistică şi aportul lor în activitatea de urmărire penală. GEAMĂNU. 2003.. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică.. 785 p.A. Andreea. GEAMĂNU. Elektronische Informationsverarbeitung (Prelucrarea electronică a informaţiei). 1627. Traduit de l’americain par Paul Benita. Kriminalistik listică). Ministerul de Interne. GEORGESCU-TISTU. FBINA. N. ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Dumitru Bălăeţ. GEORGESCU.

Comisar-şef de 1633. vol. 144 p. Partea I. 2004. GHEORGHE. 71 p. Editura Meridiane. poliţie. 1639. Aspecte criminalistice privind cercetarea infracţiunii de contrabandă. OANCEA. 187-188. 1642. Mihai. iulie 2001. 5. 2003. p. p. Am fost acolo poliţie. Doctor habilitat în 1635. 192 p. 2001. 2001. 4. p. 1646. Î. 252 p. Chişinău. Bucureşti. Doctor habilitat în 1636. sensibile. Helmut. BOBIN. Constantin. Mihai. GHEORGHIŢĂ. profesor universitar Criminalitatea organizată: teoretice şi practice de Monografie în limba rusă. unde trebuia să fim (album al monumentelor Internelor). 1648.1631.I. ULIM. GHEORGHIŢĂ. OANCEA. 33-36. Lazăr Cârjan. 3. Bucureşti. 1995. BALDAUF. ediţie revăzută şi adăugită. în Criminalistica. ŞPAN. GHEORGHE. 1643. Cuvânt înainte de conf. p. Gabriel. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. II. Tactica cercetării la faţa locului. 142-154. Chişinău. Material ştiinţifico-didactic. GHEORGHIŢĂ. Mihai. Miniştrii de interne în Parlamentul României. Lübeck. Criminalistica. 1645. 1970. p. Mileniul III. Fotografia artistică. GHEORGHE. 2004. Bucureşti. Ioan. anul IV. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Comisar-şef de poliţie. Bucureşti. 1644. ŞERBU. septembrie 2002. GHEORGHE. + 242 ilustr. Ion. Niculae. p. nr. 2001. 110 În text: Nicolae . Bucureşti. anul III. Tendinţe estetice 1839-1960. Schmidt Römhild. 1637. Doctor habilitat în Drept. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. Bucureşti. Materiale foto- Drept. Comisar-şef de 1634. Cultul Drept. 167 p. Editura Eminescu. 11-12. mai 2003. Comisar-şef. anul V. GHEORGHE. Doctor habilitat în 1638. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 296 p. dr. GHEORGHE. nr. 15 p. zburătorului (Opiniile poetului despre lumea miturilor autohtone). profesor universitar interimar. interimar. Asistent univ. Ştiinţe criminalistice. Berlin. profesor universitar interimar. Bibliografie selectivă la p. Constantin. Editura Biblioteca Judeţeană „Nicolae Iorga“. 1641. Aspecte practice specifice cercetării la faţa locului în cazul infracţiunilor comise cu violenţă. Aspecte privind fotografia judiciară executată la locul faptei. 19-20. 122 p. Introducere în criminalistică. evaluarea mijlocului de înregistrare audio şi recunoaşterea autorului). GHEORGHE. nr. probleme cercetare. în Criminalistica. Editura Ministerului de Interne. Remus. Niculae. 112-116. Antroponimie românească. GHEORGHE. Constantin.+40 planşe foto. Miniştrii de interne ai României (1862-2001). Niculae. în Criminalistica. Drept. Bibliografie la p. profesor universitar 1 interimar. Traducere din limba germană şi cuvânt înainte de Eugen Iarovici. Prevenirea crimi- nalităţii prin mijloace criminalistice. 2002. Mileniul III. Niculae. 1640. Bucureşti. 1647. Colonel. „Angela Levinţa“. 2003. 1974. Tonträgerauswertung und Autorenerkennung (Recunoaşterea vocală. p. GHEORGHE. Niculae. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Bucureşti. 1998. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 270-281. univ. 474-482. Florin. Sprechererkennung. Niculae 1. GHEORGHIŢĂ. GHEORGHE. în Criminalistica. GHEORGHE. 464-467. Locotenent-colonel. GERN SHEIM. Essen. în Criminalistica. 2004. Niculae. GHEORGHE. Chişinău. Mihai. Ploieşti. Comisar de poliţie drd. 580 p. Miliana. GFROERE. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 1632. Diversitatea modalităţilor de valorificare a urmelor în criminalistică. 2004. 152 p. Cercetarea criminalistică a infracţiunilor de vătămare corporală gravă. Ioan.

R. Conf. Ani-Maria. 111 de conversaţie român-rrom (ţigănesc) în grai căldărăresc. 1990. 1655. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. univ. nr. anul VI.. Bucureşti. GHERGHEL. Originile Scrisului în limba română. nr. Premisele criminologiei moderne. 103 p. Bucureşti. Habilitat în drept. şi 592 p. Criminalitatea şi victimologia sa. 268 p. respectiv 288 p. GHEORGHIŢĂ. Sugestie şi sugestibilitate. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. februarie 2006. GHEORGHIŢĂ. Nicolae Biţu. 218-220. 1660. Ghidul anchetatorului. Chişinău. VOZNIUC. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Mihai. p. Editura Militară. CIOFU. T. Criminologia şi domeniul său de cercetare. martie 2004. Ion. Bibliografie la p. 275 p. nr. 1656. 1650. profesor universitar interimar. Criminalistica practică: acţiunile de anchetă. Editura Fundaţiei România de Mâine. habilitat în drept (Chişinău). 1. 358 p. Diagnosticarea criminalistică – premisă a identificării criminalistice. p. 121 p. p. Întemeierea criminologiei româneşti.. GHERGHESCU. A. 2004. 8-9. Particularităţi ale investigaţiilor criminalistice la faţa locului.Tezele generale ale tacticii criminalistice. Tablă de materii şi în limba engleză. Institutul Republican de Expertiză Judiciară şi Criminalistică). Literatura juridică. Bucureşti. p. martie 2005. I. Moldova. [Bucureşti]. p. în Criminalistica. 2006. LÂSÂI. Mihai. Prof. p. . I. Metodologia cercetării criminalităţii. Editura Curtea Veche. 2004. Profilul psihologic al tatălui incestuos. al magistraţilor şi nu numai. Ion. în Criminalistica. 1652. GHEŢIE. MALCOCI. 1657. martie 2005. anul VII. dr. L. Chişinău. Editura ARC. Mihail.. GHEORGHIU-BRĂDET. GHEORGHIU. CAZANGIU. Noţiunea. cu desene de Florin Preda-Dochinoiu. p. GHEORGHIŢĂ. 1653. Privire sintetică. Aspecte psihologice şi psihofiziologice.. Dumitru. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Autori: Lazăr Cârjan. 188-194. GHEORGHIŢĂ. 1658. 116269. dr.. Valoarea şi limitele probatorii ale metodei de măsurare a concentraţiei alcoolului etilic din aerul expirat (CeAE). Traduceri. 2001. N..2. 1661. 56-64. CIOBANU. 1. 185-189.. Moscova. Insp. Universitatea Liberă Internaţională din R. 464 p. GHERGHEL.. Criminologia generală românească. Gabriel. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 17-18. A. 1982. SANDU. pr. în Criminalistica. Ghid de expertize judiciare. 1654.. Logică generală. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 1662. dr. 233-239. 1972. nr. Criminalitatea şi consecinţele sale. Bucureşti. 208 p.. poliţie. Z. Inspector principal de poliţie. Valentin. Ani-Maria. (Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova. Vladimir A. 1649. doctor habilitat în drept. GROSU. psiholog criminalist. 1993. Ionel. IACOB. GHEŢIE. Titlul şi în limbile engleză şi rusă. universitar Reguli de drept internaţional privind starea de pace şi starea de război. STATIVCA. Cu un cuvânt înainte de George Astaloş. Pentru uzul lucrătorilor de poliţie. V.. Reacţia societăţii româneşti faţă de criminalitate. MAREŞ. 2 volume. Ion. Coordonator: Lazăr Cârjan. Cazul „Catacomba”. GHEORGHIU. 1651. E. 220 [-224] p. Braşov. 23-25. 1985. 1978. Marian Speriatu. inspector de poliţie. volum 13. 1663. ZABOROT. anul VIII. Obiectul şi sistemul Criminalisticii. Alexandru. Mihail (coordonator). Ghid Vol. GHEORGHIU. Bibliografie la p. cu fig. Istoria limbii române literare. BREGA. D. 2001. CLOŞCĂ. 2. Bucureşti. selecţie Lazăr Cârjan. Prof. IACUB. Profesor universitar interimar. 2005. Bucureşti. A.. psiholog. Editura Academiei R. de 1659.. Vasile. 244 p. Ion.S.

Regulile de interpretare a tratatelor internaţionale. cu foto color şi alb negru + hartă. Jürgen.. Coordonator: Lazăr Cârjan. în (Investigarea dispariţiilor de persoane). Cu un cuvânt înainte de George Astaloş. ediţie revăzută şi adăugită. Deviance and Edwin. 1677. GODDEFROY. Editura Academiei. GLASER. (Collegium. 1981. Edwin. în R. Essen. vol. Les empreintes de 1673. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. JEAN-CHARLES. Alexandru. traces produites par l’ecriture au crayon. Principatele e române la începutul secolului XIX. Editura Schmidt Römhild. De l’Identification des Society. 1998. New York. Psychologie de l’écriture. 1922. p. Jürgen.I. Jack P. GILLE-MAISANI. Bucureşti. 1669. Ştiinţe criminalistice. Angela. DUGULESCU. GLASER. Criminality Theories 1678. POPESCU. Lübeck. Traduceri. Traducere din limba engleză de Bianca Pop şi Albert Borbely. Norms. Essen. Paris. 112 . Roland. 1969. GIBBS. GIURESCU. Editura Polirom. 1667. GODDARD.. 1675. în R. R.1664.. economice şi statistice pe temeiul hărţii ruse din 1835. D[aniele]. 1973.): Delinquency. GLAUM. Nicolae Biţu. GODDEFROY. 283 p. crima şi procesul social). Index de termeni la p. Rezervele la tratele pattes de chieus comme moyen d’identification. Vermisstensachbearbeitung Social Control: Conceptual Elsevier.C. 390-397. Editura Curtea Veche. 489496. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 289 p.... 1968. „Un sourcier policier". 1672. London. 521-529. Bibliografie la p. GLASER. 1979. 20 p. 318 p. no. New York. Relaţii publice şi publicitate).8. Written Texts. Titlul original: The Language of Advertising. 2002. GLASER. Autori: Lazăr Cârjan.C. Evanston. 1957. Culegere de studii. GIRAND. Bruxelles. 1933.C. GIURESCU. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Pentru uzul lucrătorilor de poliţie. E. Olimpiu. Crime in our changing de police scientifique. nesc) în grai spoitoresc. ediţie revăzută şi adăugită. 2001. New York. 1680. 1929. 189-190. Coordonator Rolf Rainer Jaeger. Bucureşti. Sonderkommissionen (Sokos) [de] Mordkommissionen (MK) (Comisiile speciale/Comisiile desemnate pentru omor). Ştiinţe criminalistice. Ghid de conversaţie român-rrom (ţigă- 1674. cu desene de Florin Preda-Dochinoiu. Limbajul publicităţii. Edwin. internaţionale. Iaşi. 274 p. Mothers. Bucureşti. Editura Academiei. Editura Schmidt Römhild. vol. p. Constantin C. II. Constatări istorice. Dumitru. GLAUM. BOLINTINEANU. Manuel élémentaire 1671. Coordonatori Dumitru Popescu şi Victor Dugulescu. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. November. 1668. 1978. Academiei. 2002. Marian Speriatu. Berlin. p. 310 p. 126-283. 293 p. 1971. Drept internaţional fluvial. selecţie Lazăr Cârjan. Editura Sport-Turism. ANDRONE. E. GLASER. al magistraţilor şi nu numai.I. Dr. Brânduşa. Nae. 1666. 173-198. Berlin. ŞTEFĂNESCU. 1665. Bucureşti. Larcier. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. FRITSCH. 2002. Daniel. I. p. G. CRAUCIUC. 5 année. 1988. Crime and Social Process (Delincvenţa. 399 [-400] p. Editura Ştiinţifică. 1679. Bucureşti. Davis a. 179-187. coordonator Rolf Rainer Jaeger.. 187 [192] p. Ward (publ. E. Octobre. Editura Bucureşti. and Behavioral Images (Teorii criminalistice şi imagini comporta-mentale).I. Constantin C. Bibliografie la p. GODDEFROY. Victor. Istoria Bucureştilor. geografice. Lübeck. 1670. 1929. 1676. în: Donald R. Payot. 25 p.

anul VII. GODDEFROY. GOLU. Ministerul de Interne.1681. Mihai. Bucureşti. 1975. 1966. Editura Ştiinţifică. 1975.Art. Cunoştinţe despre om şi societate). 1689. GOGEANU. Bucureşti. Principii de psihologie E. în Tratat practic de criminalistică. 1682. 1989. Ministerul de Interne. 1687. GOLU.C. Conf. no. Pantelimon. Editura Scrisul Românesc. GOLU. GOLU. 316 p. 1936.. 341-346. 1936. GODDEFROY. Editura Politică. Bacău. GOLU. Bucureşti. Editura Fundaţiei România de Mâine. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Contribuţii româneşti 1698. p. Ernest. nr. Gheorghe.C. Aurel. 1694. Iozsef. Bucureşti. 1999. 301-317. Dinamica personalităţii. în cercetarea la faţa locului. Comment un cachet postal défectueux m’aide à découvrir un voleur. 1970. Universitatea „Spiru Haret“. 1930. Conf. cu fig. Mihai. Editura Ştiinţifică. Folosirea detectoarelor Mihai.P. 103-107. 1695. 316 p. Bucureşti. Bibliografie la p. GOGEANU. 2000.I. Aurel. p. cunoaştere. în Criminalistica. acţiune. GOLU. POPESCU-NEVEANU. 589-594. GOLUBENCO. Introducere technique. în R. Editura Politică. GOLUBENCO.8. p. GODDEFROY.10. Strâmtorile Mării Negre de-a lungul istoriei. GOLU. Modalităţile de recepţie senzorială. 1690. Sur la valeur de la méthode pour le traît postécrit dans les cas de faux par surcharge. Subsistemul afectiv. Sur une empreinte e sanglante de pied. în Şcoala românească de criminalistică. Garuda . 1697.. cu fig. 1691. 8 année. Bucureşti. Psihologia şi cibernetica. p. 200 p. Universitatea Liberă . Bucureşti. 319 p. p. 1684. 592-596. Le cachet a la cire în psihologie. 127 p. Craiova. în R. Noţiuni de bază ale ciberneticii teoretice. GOLDHAAR. cu fig.6.I. 1699. 272-299.. Şeful catedrei de Procedură penală şi Criminalistică. Compendiu. 1974. 237 [240] p. Dunărea în relaţiile internaţionale. cu fig.. Editura Geneze. univ. E. vol. 4. Rezumat în limba engleză. DICU. 94. şi grafică. dr. Editura Ştiinţifică. 206 p. 1980. GOLU.. Bucureşti. Psihicul uman ca sistem informaţional. Organizarea comportamentului. Mihai. 1702. 8e année. Cercetare. 1972. (Colecţia Psyche).J. GODDEFROY comportament. Sumar în limba engleză. cu fig (Ştiinţa pentru toţi. E. Bruxelles. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1686. Culoare şi protège-t-il notre courrier? sur les empreintes de cachets à la cire en natière de recherches criminelles.I. în e R. Serviciul criminalistic din I. GODDEFROY. p. 1970.C.5. Sensibilitatea. Bibliografie la p. Paul. 1971. iulie 2005. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1931. no. Paul. 327 p. 22-25. univ. GOLU. în R. privind aplicaţiile izotopilor radioactivi în criminalistică. 159 p. Eugen. Bucureşti. 266 p. 1683. 106-110. Mihai. E. Mihai. DICU. Subsistemul cognitiv..C. no. Bucureşti. p. GOLDHAAR. Iosif. Mihai. 1700. 1692. Bucureşti. Gheorghe.I. 1701. Bazele psihologiei generale. I. 2e année. Bucureşti.. 1688. GOLDAN. Fundamentele psihologiei. 8 année. 113 dr. GOLU. Editura Universitară. Fenomene şi pro- cese psihosociale. 1993. Expert criminalist. no. (Colecţia „Psyche“ îngrijită de Aurel Dicu). Manuel de police cu fig. cu fig. 227 p. 192-198. Percepţie şi activitate. 2002. 1696. cibernetică. Natura şi bazele neurofiziologice ale psihicului. Mihai. 335 p. Mihai. Subsistemul comunicaţional (limbajul). ilustr.. 1936. 1685. Chişinău. Paul. Autorizaţia de circulaţie provizorie – elemente de siguranţă. 1693. Subsistemul motivaţional. Urmele infracţiunii (Teoria şi practica examinării la faţa locului).

G. Contribuţia echipei complexe la valorificarea probelor în procesul penal. G. III + 72 p. Kriminologie (Crimi1712.I. Karnovici.1961. Consideraţii privind aprecierea raportului de expertiză şi a constatării tehnicoştiinţifice în procesul penal al Republicii Moldova. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. + 3 pl. Constantin. Stănescu. Răspunsul operaţional al Poliţiei Ştiinţifice spaniole în cazul dezastrelor. GORGOS. München. iunie 2006. 1706. GORGOS. GOLUBENCO. 1704... 151-160. Universitatea Liberă Internaţională din Republica Moldova. O. Florin Tudose. Bucureşti. Gheorghe. H. 912.I. Bucureşti.. 1711. (Probleme de patologie socială). B. Rozemblet. 2004. H. umane şi medicale ale personalităţii. p. Kustanovici. univ. Editura Luceafărul. Gheorghe. Conf. Universitatea Liberă Internaţională din R. dr. Furtul dr. 190-193. A. GÖPPINGER. Bucureşti. obiective. Dr.I. Bibliografie la p. Golunski. anul VI. Bucureşti. E.. 1705.A. dr. GOLUNSKI. Bucureşti. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. S. 1971. Constantin. Drd. Ovidiu. Dimensiuni 1707. 1980. C. Autori: Constantin Gorgos.N. S.I. Traducere din limba rusă. Doliţki. univ. H. anul VIII. Reglementarea aplicării metodelor şi mijloacelor tehnico-criminalistice în actele de urmărire prevăzute de noul Cod de procedură penală al Republicii Moldova. F.(sub redacţia).P. S. p. A. 1703. Ce ştim şi ce nu ştim despre accidentele de circulaţie. Moldova. Terebilov. München. cu fig. Editura Ştiinţifică. martie 2004. GORESCU. N. Minkovski. GOPPINGER. 2005. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. univ. Constantin (sub redacţia). 23). Dr. Vinberg.M.L. p. Parhon. Luis. p. 3. Vademecum în psihiatrie. Ileana Botezat Antonescu. nr. C. Editura Medicală. Editura Luceafărul. L. Şef de catedră Drept procesual penal şi Criminalistică. 101-104. p. p. Bucureşti. Conf. Seria Medicina pentru toţi. 1716.A. Editura . 1984. Şevcenko. Comisaria General de Policia Cientifica – Espana. Bucureşti. Terziev. Tehnica criminalistică: concept. 1714. Bucureşti. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). GOLUBENCO.I. 1715. Eisman. Universitatea Liberă Internaţională din R. 1997.A. Gheorghe. Universitatea Liberă Internaţională din R. GORGOS.A. NEICUŢESCU.P. Moldova. U. Editura Medicală. 104 p. 2006. GÖPPINGER. Mitricev. M. 567 p. Cătălina Tudose. tendinţe. nr. GOLUBENCO. 1709. 162-167. Cu o prefaţă de Dl. Conf.Internaţională din R. GORGOS.1976. Consideraţii privind controlul asupra calităţii producerii expertizelor judiciare. Gheorghe. nologie). şeful catedrei Drept procesual penal şi Criminalistică. Constantin.. Kocearov. Kriminologie (Crimi- nologie). Gheorghe..H. Sistemul ştiinţei şi al cursului de Criminalistică în contextul învăţământului specializat: evoluţie şi probleme de dezvoltare. Bech. în Investigarea criminalistică a locului faptei. dr. 114 1717. Autori: univ. 407 p. Şalamov. Moldova. Şelivanov. G.M. Conf. 1980. N. 160 p. univ. (Ştiinţe şi tehnica pentru toţi.V. A. Seccion de Antropologia Forense. 1713. GONZÁLES MÁS. COROI. Bucureşti. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică.A. Vasiliev. Bucureşti. 1710. Dr. S. José. cu fig. HUSZAR. Moldova. V. în Criminalistica. 195-202.I. Conferenţiar 1708. Medicina socială [Curs]. 11-13. Editura Didactică şi Pedagogică. 2. T. 2005. GOLUBENCO. Jefe de la dr. p. München.. şef al Catedrei de drept procesual penal şi criminalistică. Prof.A. 2006. V. în Criminalistica. Kriminologie.B. Liviu Botezat Antonescu. GOLUBENCO. 95-100. profesional şi Furtul sportiv.I. Criminalistica.

Editura Humanitas. 1722. Anexe la p. 493 p. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. 191-199. Fulvia Ciobanu. 1944. Paradisuri artificiale: toxicomaniile. SÎRBU. Baltasar. GRALLA. Preston. Facultatea de Drept.. retipărită de Patterson Smith. GRACIÁN. Autori: Raluca Brăescu. Elena Carabulea. Andreea Dinică. Internetul.) 1730. Bucureşti. Vol. 1718. Subcomisar de poliţie. Adrian. GRĂMADĂ. Body-packing – aspect inedit în practica medico-legală românească. 2003.Medicală. Gabriel Ştefan. 1. 224 p. 26-28. p. Criminalistică. Ileana Vântu. p. Mihaela Gheorghe. 2003. Isabela Nedelcu. Gabriel Ştefan. Oracolul. Blanca Croitor Balaciu. Bucureşti. II. 1728. Michal. p. Laurenţia Dascălu Jinga. 2003. Polonia. În româneşte după traducerea germană făcută de Arthur Schopenhauer de Sandi Constantinescu. 2001... Vol. Andra Vasilescu. Ionuţ. Bucureşti. 676 p. Centrul de Studii Postuniversitare Bucureşti. note şi 115 1731. 385-390. Traducere din limba spaniolă. 310 [-312] p. Vol. 1723. Rodica Zahiu. GRACIÁN. Simona Irina. Editura Alma Mater. 15 – 20. POPESCU. şeful Serviciului Criminalistic al I. GRALLA. 203-206. The English Convict. Preston. Politicanul. Editura Vestala.1985. GORUN. Cum funcţionează 1720. înţelepciunii în viaţă. nr. 327-335. Ştefan. ASTĂRĂSTOAE. Rosetti”. 2006. 1729. Gabriela Pană Dindelyan. Domniţa Tomescu. volum 13. Markerii externi ai uzului de droguri. New York. Bucureşti. . Mic dicţionar de termeni argotici – „slang” la p. Gramatica 1721. 1719. Manual. Catedra de prof. 715 p. Puţină gramatică. II. Cuminecătorul. Vol. GORING. Cluj-Napoca. Bibliografie la sfârşitul capitolelor. Bibliografie la p. D. 1725. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Internetul. GRAUR. limbii române. Ciprian. Universitatea Sileziei Katowice. directorul Institutului Naţional de medicină Legală „Mina Minovici”. GOŞA. 37-40. Cuvântul. Dumitru. Al[exandru]. London. Margareta Manu Magda. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 1972. Semnătura electronică în Polonia / (noi reglementări)/ Electronic signature in Poland (new legal regulations). Editura Viaţa Medicală Românească. în Der Sachverständige (Specialistul). Baltasar. drd. Timişoara. GRAFL. Ch. 260-292. Raportare de caz. Subcomisar de poliţie. Gorj. Oracolul. Ionuţ. caiet 1/1992. Editura All. volum 12. CRĂC. comentarii de Sorin Mărculescu. LUPAŞCU. 2. Bucureşti. Gabriel Ştefan. Camelia Stan. 1913. Eroul. martie 2004. GORUN. Marina Rădulescu Sala.P. Coordonator: Valeria Guţu Romalo. I. 260-292. Charles. GORUN. Dana Manea.. 127 p. 2005. Enunţul. 1727. GRAMATYKA Ph. iunie 2005. 1726. 2003. Computergestützte Handschriftenvergleichung (Compararea computerizată a scrisului de mână). Tabele. Editura Academiei Române. DUMITRIU. Editura Academiei. Cuvânt înainte de profesor universitar doctor DAN DERMENGIU. p. Bucureşti. Institutul de lingvistică „Iorgu Iordan – Al. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Valeria Guţu Romalo. Montclair. Editura All. (ACADEMIA ROMÂNĂ. 1994. Adriana Gorăscu. Magdalena PopescuMarin. Particularităţi ale identificării criminalistice în cazul corpurilor delicte. Prefaţă. I. Mic dicţionar de termeni argotici – „slong” la p. p. Discernătorul. Paradisuri artificiale: toxicomaniile. Pe copertă indicat numai primul autor. 1732. Irina. Bibliografie la p. Anexe. Aforisme. tab. 1987. 1724. AGROSOAIE. 1036 p. Manual al His Majesty’s Stationery Office. Gabriel Ştefan. fig. Bucureşti. nr. Cărţile omului desăvârşit. Bucureşti.J. 191-199. GORUN.

GREENE. Depresii şi acte suicidare aniversare. în Tratat practic de criminalistică.P. 1991. 1734.P. GRECU. Editura Univers. nr. Mihai. p. LUPAŞCU. Divertisment. Cartoteca obiectelor furate. Divertisment. Iaşi. Graham. X. Graham. Traducere din limba engleză de Petre Solomon. 145-148. vol. Consideraţii asupra suicidului comis în condiţii de spitalizare în clinica de psihiatrie din Târgu-Mureş între anii 1960-1999 în Buletin de psihiatrie integrativă. 1960. Comedianţii. 1290-1690. an XI. Institutul de Medicină Legală Iaşi. 406 p. 223 p. Traducere din engleză de Petre Solomon. E. GREENE. Miezul lucrurilor. Bucureşti. Traducere din limba engleză şi prefaţă de Petre Solomon. GREENE. Traducere din limba engleză de Petre Solomon. 2. Doctorul Fischer din Geneva. 1992. vol.. Simona.. 1750. 1749.A. STOICA. 2005. 456 p. Marieta. prefaţă şi tabel cronologic de Petre Solomon. procuror. Dr. Căpitanul şi inamicul. Aurel. în Buletin de psihiatrie integrativă. în Tratat practic de criminalistică.S. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. p. I. GREENE. Ediţia a II-a revăzută. Graham. SANDU. 1751. Graham. Traducere din limba engleză. X.U. Adriana. GREBLEA. Ministerul de Interne. Traducere din limba engleză de Liana Dobrescu. 1 (24). Traducere din limba 116 mea. 279 p. Graham. Iaşi. 1976. Ministerul groazei. Marieta. Urmele de miros. D. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. 1733. GABOS GRECU. 1979. GRECU GABOS. Bucureşti. Gh. 323 p.L. Omul nostru din Agentul secret. Bucureşti. 207 p. E. Graham. 297-309. Editura Sirius..L. Traducere din limba engleză şi note de Petre Solomon. 1746. Bucureşti. La drum cu mătuşa-mea. GREENE. 1969.L. Ministerul de Interne. GRECU GABOS. GREENE. Al zecelea om. GREENE.Vasile.I. Ciprian. GRĂMADĂ. Ministerul groazei. p. 1960. GREENE. 1991. 1738. Istoria Ţării Româneşti. 1736. 2005. p. Graham. . Graham. Graham. 159 p. Iosif. 413 p.. Ucigaşul plătit. 342-344. Traducere din limba engleză de Petre Solomon.. Editura Univers. p. Un caz de mutilare. 1967. an XI. MOICA. 291 p. Bucureşti. Divertisment. Nicolae. Tradu- cere din limba engleză de Petre Solomon. 271 p. 1982. 1741. 1 (24). 1737. Traducere din limba engleză de Petre Solomon. Editura Univers. Graham. 1742. 1748. Editura Univers. SIMONESCU. C. Divertisment. engleză de Petre Solomon. Bucureşti. Divertisment. 1968. 1743. Ediţia a II-a revăzută. Consideraţii privind coeficientul de fidelitate al mărturiei infantilo-juvenile. Bucureşti. Gh.1991. Ion-Eugen. Letopiseţul Cantacuzinesc.P. GREENE.L. VESA.. La drum cu mătuşa- 1740... Bucureşti. Editura Academiei. 303 p. I. Ioan. 260-276. GREENE. Bucureşti. p. Traducere din limba engleză de Petre Solomon. nr. Editura Tineretului. Bucureşti. Theodor. GREENE. 1745. COVALCIUC. Traducere din limba engleză şi prefaţă de Radu Lupan. 1965. vol. Bucureşti. V. 1985.Graham. Editura Divers Press. 159-160. nr. 1965. Havana. + erată. Editura Luceafărul. Parchetul de le lângă Curtea de Apel Iaşi. E. Adevăr. Graham. Graham. probabilitate şi deontologie în expertiza medico-legală. 1744. Ediţie critică. 2005. GRECESCU. 318 p. GABOS GRECU. limba E. Editura Sirius. vol.P. GRECU. martie 2004. GRECU. GREENE. Bucureşti. 253 p. Dr. Agentul secret. GREENE.. 220-225. Bucureşti. 1739. 1987. 222 p. volum 12. Editura Tineretului. 1747. 1735.

1752. Ministerul de Interne. Unele probleme pe care trebuie să le lămurească investigarea în cazul infracţiunii de bancrută frauduloasă. POPA.. f. Conf. 156-159. BUTA. f. 2006. Iaşi. Ilona. p. expert criminalist. p. 5. dr. Expertiza urmelor de cosmetice. 275-289. GRIGA. nr. Iaşi. 6. Cătălin Dr. Manipularea prin idei. Falsificarea cărţilor de credit istoric. 2005. la orice nivel. HURDUBAIE. criminalist. Steluţa. Bucureşti. 39 – 47. 1764. Examinarea documentelor tipărite utilizând tehnica de calcul. 438-440. (1924). Secţia Penală. 131 [-136] p. Ion. vol. Pe copertă: George Grisham & Sandra Lee. GREENE. în Criminalistica. 1765. principal de poliţie. Tot ceea ce trebuie să ştii pentru a susţine o discuţie. 2003. 73 – 80. ing. p. vol. Oana-Roxana. 39-41. univ. Editura Luceafărul. Inspector Em. Cluj-Napoca. p. Un pionier american al folosirii poligrafului în investigarea ştiinţifică a infracţiunilor. p. Ana Maria.a. GRIGORAŞ. GRIGORESCU. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. p. 516-530. 1753. PĂŞESCU. GROFU. p. Jurist. 51 p. expert Ion. expert criminalist. Bucureşti. Editura Alma Mater. Oana-Roxana. Subcomisar 1757. 38-44. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 1756. Conf. C. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Subcomisar de poliţie. 2003. Manualul tău de cultură generală. Ministerul de Interne. Oscar Print. Ioan. nr. Manipularea prin idei. Aplicarea criteriului ENF în expertiza judiciară a înregistrărilor audio şi video a mijloacelor de telecomunicaţii şi a mijloacelor de calcul. 1755. anul V. Nicolae. Traducere de Aurelian Ardeleanu. Cătălin. 12-14.. 1982. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. GRIGORESCU. 2003. POPA. p. în Buletin de psihiatrie integrativă. 2003. NOVAC. anul VIII. Sandra. Gheorghe.C. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Institutul Naţional de Expertize Criminalistice. Traducere şi note de Radu Lupan. la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 1 (24). vol. dr. jurisprudenţă şi aplicaţii practice. 2005. 1762.R. 2003. Partea Generală. 1980. Bucureşti. Cluj-Napoca. dr. septembrie 2004. ing. GRISHAM. consilier juridic B. Contribuţia sistemului AFIS-2000 la identificarea făptuitorilor – studiu de caz. univ. Bucureşti. Expertiza înregistrărilor audio. Editura Alma Mater. p. aprilie 2006. anul VI. 1758. 1763. Oana-Roxana. X. a. Carmen-Lorena.. III. an XI. 117 de poliţie. . Ioan. Cum să pari mai deştept decât eşti. Drd. Gabriel Mălin. LEE. Falsurile de tablouri. 2004.. Criptografia şi istoria românească. Ing. actualitate şi perspective. Cătălin. Editura Antet. 1761. GRIGORAŞ. GRIGORESCU. Fobia socială – sexul ca factor de risc. Cătălin. 1759. în Criminalistica. 108-111. 1754. 265 p. în Tratat practic de criminalistică. 101-111. p. GRIGORAŞ. GRIGORAŞ. p. expert George. nr. Americanul liniştit. GRIGORESCU. în Tratat practic de criminalistică. 56-66. 2. Teorie. POPA. 1767. Editura Polirom. GRIGORESCU. Graham. BOIŞTEANU. 1766. 1760. judecător P[etru]. lector univ. IV. nr. Cultura Naţională. noiembrie 2003. GRIGORESCU. Stabilirea autenticităţii înregistrărilor audio. dr. Drept Procesual Penal. GRIGORAŞ. Bucureşti. 574 p. Carmen-Lorena. GREJDINOIU. în Comunicări ştiinţifice la al 7lea Simpozion naţional de Criminalistică. principal. în Criminalistica. Inspector criminalist. Dr. Expertiza urmelor de substanţe toxice. Mihai. p. Cum să pari mai deştept decât eşti.

asistent universitar – Facultatea de Drept. Hanns Gross [. I. p. GROSS. des juges d’instruction 118 Identificarea medico-legală prin amprenta genetică (ADN). GROFU. GROFU. MARINESCU. Hanns. nr. N. Asist. Aspecte din practica judiciară americană. drd. 1783. Bucureşti. drd. 1770. Agents du service de la sûreté etc. p. 1899. iulie 2003. 1771. 4. p. Hipnoterapia: o negociere „somnolentă” a suferinţei. Cuza”. Drd.1768. practical textbook for magistrates. Identificarea criminalistică a armelor de foc. Dr.. GROFU. Nicolae. nr. februarie 2006. Nicolae. police officers and lawyers of… by John Adam… and J. Cuza” Bucureşti. ianuarie 2005. 1934. anul VII. 4.. 1. p. Sweet & Maxwell. GROSS. Cercetarea la faţa locului în infracţiunile comise cu arme şi muniţii. GROSS. Academia de Poliţie „Al. 397-401. Traducere din limba poloneză de Eugenia Vişinoiu şi Eugenia Dănescu. Liliana. în Investigarea criminalistică a locului faptei. XII + 701 p. MIXICH. Nicolae. 1777. Kriminal – Psychologie 1772. Nicolae. Gendarmes. Tome deuxième. Ionel Lulu. 3-5. BIC. Ionel Lulu. Medicina legală. Francisc. 2005. 17-18. STANCA. Bucureşti. GURGUŢĂ. Hans. Editura Luceafărul. 1983. Hans. anul VIII. 514 p. drd. GROSS. Roxana. München. anul VII. 484 p. 2006. Libraires de la cour de cassation. Constatările tehnico-ştiinţifice şi expertizele în cazul infracţiunilor la regimul armelor şi muniţiilor. 1780. GROZA. 1778. în . 79 p. Cuza”. 2003. Hans Gross. W. Gardeil [. Zweite Auflage [de] Dr. Bourcart [. Leipzig. Hans. drd. drd. Bibliografie la p. I. p.C. 1908.] professeur d’allemand au Lycée de Nancy. Paris. GROSS. Editura MJM. / * des Officiers et des Agents de police judiciaire. Vogel. XII + 721 p. Edited by Norman Kendal. GROSS. p. Editura Medicală Universitară. GROFU. VLAD. Asist. I. Traduit d’allemand par mm. [De] dr. GROFU. nr. Manuel pratique D’INSTRUCTION JUDICIARE / a l’usage / des procureurs. Academia de Poliţie „Al. 42-44. Craiova. drd.] conseiller de justice a Graz (Autriche). Etapele efectuării investigaţiilor într-un sistem informatic. anul V. 27. 291-297. în Criminalistica. London. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Schweitzer. Leipzig. 1774. Handbuch für Untersuchungsrichter. Hans. GRYŹEWSKI. în Criminalistica. Hans. Nicolae. Tome premier. 1902. 1. Din nou despre armele LEP.. 1782. Collyer Adam.. Pledoarie pentru înfiinţarea unei baze naţionale de date genetice. univ. univ. Editura Albatros. Craiova. univ. Nicolae. iulie 2005. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Criminal investigation. Nicolae. în Criminalistica. 1898. 197-199. Asistent universitar. GROSS. GROFU. Otton. Alis. Incursiune în lumea timbrelor. Maison principale: Place Dauphine. 199 p. 1784. Avec un Préface de M. 1769. Problematica existenţei concursului de infracţiuni şi posibilitatea extinderii cercetărilor în cazul infracţiunilor la regimul armelor şi muniţiilor. 11-12.] professeur à la Faculté de droit de Nancy [et] Wintzweiller [. 2002. Ioan Cuza” Bucureşti. Kazimierz. 1779. Academia de Poliţie „Al. Bucureşti. ZĂVOI. Daniel. 1905. 182-184. Bucureşti. univ. 1776. L. GROZA. 2004. Criminalpsychologie. Graz. Asist.. Subinspector. Sucursale Rue Soufflot. Marchal & Billard. Fonctionnaires de la Police. Third edition. Imprimeurs – éditeurs.] professeur de droit criminel a la Faculté de Nancy. în Criminalistica. 1775. GROFU. Gesammelte Kriminalistiche Aufsatz. Asistent universitar 1781. nr. p. F. 7. Asist. A 1773. Academia de Poliţie „Al.

1798. Bucureşti. Histoire du d’écryptement. Dimitrie.) 1. GUSTI. Opere. (vol. 437 p.. 297-300. 485 p. no. comentarii.S. 4e année. Un cas tipique de complication illusoire: le chiffre de rozier. univ. I. II..I. GYLDEN.C. no.5. Bucureşti. în R. Texte alese: Ion Berca. 363380. GUSTI. vol. Editura Academiei R.R. introductiv de conf. Essais cryptografiques.. Autosociologia unei vieţi 1880-1955. dr. 756 p. Editura Academiei R. 1791.. Scrieri pedagogice. 1797. 1974. 2. doc. 1793.C. Editura Academiei R. Yves. Comentarii şi note la p. Sumarul în limbile rusă. GUSTI. Yves. Comentarii: Octavian Neamţu. şi Octavian Neamţu. 499 p. Editura Academiei R. GYLDEN. portrete şi facs. 4. Vol. 246-250. 195-209. vol.R. no. Economia naţională. 5e année. 563 p. Dimitrie.. nr.) 4. Bibliografie la p. 398 p. vol. 1933. 1796. Studiu stabilite. R. Ţara Românească. franceză.1. no. Dimitrie. p.I.R. comentarii. Vol.R. 1969. Enciclopedia României. 549-554. 1931. Editura Academiei R. Ovidiu Bădina şi Octavian Neamţu. în R. 1933. 1080 p. Oraşe şi judeţe. Ovidiu Bădina şi Octavian Neamţu.. Texte stabilite. p. Opere. an XI. 1977. 3. p. Yves. (vol. Curs de logopedie. (vol. 1971. cu ilustr. 1970. engleză şi germană. Economia naţională. (vol. no.) 5.. p. GYLDEN. Glosar Gusti.) 2. Editura Monitorul Oficial. 4e année. 2 année. 1. Le chiffre particulier de stabilite. note de Ovidiu Bădina. note de Ovidiu Bădina şi Octavian Neamţu. 1785. Bibliografie la sfârşitul capitolelor II şi IV.. dr. note de Ovidiu Bădina şi Octavian Neamţu. Cluj-Napoca. (Universitatea „BabeşBolyai“ Cluj). 1789. 8-30.I. Texte Loius XVI et de Marie-Antoinette lors de la fuite de varennes. Bucureşti. IV. 1930. 1968. membru al Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice. Bucureşti. 4 vol. GUSTI.C. 1795. GYLDEN. comentarii. Yves. Cryptologues italiens aux XVe et XVIe siécles. Ion Berca. Fragmente autobiografice. (vol... 3e année.C. univ. 387-495. Editura Academiei R. Organizarea politicoadministrativă. Comentarii şi note la p. 1180 p.. 423-481 1788. 272 p. 1932. Texte 1794. e în R. 2005. Editura Didactică şi Pedagogică. comentarii. p. 4 (27). Chiffres autoclares avec réglettes de Saint-Cyr.) 6. 1932. Opere. 420 p. Opere.S.S. Opere. M. Statul.. (Multigrafiat).I. Bucureşti. 1792.C. Dimitrie.S.C... (vol. univ. Studiu introductiv: prof. GUSTI.I. în R. Texte Sub redacţia prof. Yves.S. GUSTI. p. Dimitrie. note de conf. 1973. 1786. no.Buletin de psihiatrie integrativă. Bucureşti. 72-89. X. p. 1790.R. Opere. GUŢU. e 5 année. an. dr. GUSTI.. 328 p. Bucureşti. stabilite. Bucureşti. 119 . Dimitrie. 4.I. III. D.) 3. în R. Gusti. 1787. vol.. GUSTI. Iaşi. stabilite. 1970.050 p. Texte Dimitrie. GYLDEN. cu ilustr. comentarii. indice de materii şi indice de nume de Ilie Sulea-Firu. 1938 – 1943. Dimitrie.I.S. note şi postfaţă de Ovidiu Bădina şi Octavian Neamţu. 248-256.R.

HANGA. 128-135. 1987. Universitatea „Victor Babeş“. Editura pentru Literatură Universală. roman. 1991. 87 p. HAMER. Bucureşti. Dashiell. Nic. Istoria generală a statului i dreptului. 1803. Das unausweichliche Erbe. Să învăţăm fotografia de la 1814. toarele. Traducere din limba engleză de Elena Stamatescu Greavu. 1809. Dacia. Vladimir. Manual de drept privat roman. 134 [-136] p. Vladimir. 306 p. Dashiell. Editura Z. 1811. Locotenent-colonel. Pedagogică. Cluj. 527 p. 208 p. 119 p. Identificarea microurmelor metalice prin spectometrie de fluorescenţă de raze X. Dumitru. Drept privat roman. 1804. Vladimir. 1969. 1992. Dashiell. Gheorghe. Vladimir. 1989. p. 380 p. Editura Academiei Române. MIHAI. Drept privat roman. 1816. Editura Tineretului. 255 p. pl. anul II. 1991. 1813. 1964. . Bucure ti. 1977. HANGA. Cluj-Napoca. Cluj. chimist. HANGA. Criminal în toată legea. Bucureşti. martie 2000. în Criminalistica. 1805. 2. Ing. Dreptul şi calculatoarele.[adimir]. Editura Didactică şi Bucureşti. 191 p. HAMMET. Bucureşti. Dreptul şi calcula- Gheorghe. Traducere din limba engleză de Mircea Dimitriu. 190 p. Editura Univers. „Eltern sind austauschbar“ („Părinţii sunt interschimbabili“). HANGA. Investigarea criminalistică a coroziunii metalelor. D. Gheorghe. 197 [-199] p. Vladimir. HANGA. 1973. 1806. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 2005. Editura Datina. martie 2001. 1801. Albatros. HANGA. 1958. 1820. Bucureşti. Vladimir. 1998. Scherz Verlag Bern (Moştenirea neacceptată). Facultatea de ştiinţe juridice. 1974. Vladimir. Vl. 1808. Cazuistică din România. Traducere din limba engleză de Constantin Popescu. HANGA. Editura Academiei Române. nr. mae tri. 1978.H 1799. Vladimir. Curs de drept privat 1800. 1993. Locotenent-colonel. Alexandru cel Mare. 1810. 1967. 1821. Bucure ti. HAMMET. 1802. Bucureşti. Bucureşti. Vladimir. 1957. Drept privat roman. P. Adagii juridice lati- neşti. 1817. Principiile dreptului privat roman. Pedagogică.. Editura Lumina Lex. HAMMET. HANGA. Şoimul maltez. Pedagogică. 261 [264] p. Editura Tineretului. vol. Editura Luceafărul. Bucureşti. + 8 f. nr. COPELAND. Ministerul Învăţământului şi Culturii. anul III. Editura Didactică şi Bucureşti. HANGA. cu ilustr. 27-28. exploziv: dispozitive improvizate cu iniţiere prin radiocomandă. HANGA. 1807. Comisar-şef de poliţie inginer chimist. Un om subţire. 1971. 363 p. Dashiell. 352 [-364] p. 363 p. Vladimir. HANGA. 22-23. HANGA. Vladimir. 1818. HANGA. 1958. Editura Didactică şi Bucureşti. Bucureşti. HANGA. 2. Caius Iulius Caesar. Cetatea celor şapte coline. Drept privat roman. Bucureşti. Pedagogică. Editura Tehnic . I. citaţi în: Spiegel nr. în Criminalistica. 189 [-192] p. 189 p. 1994. p. Cheia de sticlă. 47/1998. 1812. 392 p. Vladimir. HANGA. Traducere din limba engleză de Mihnea Popescu. HANGA. Un risc Editura Didactică şi Bucureşti. Vladimir. HAMMET. 1815. HANU. 1819. HANGA. p.

Atlas der Schreibmaschinenschriften Fritz. 1832. Editura Tehnică. 1823. 1829. Iulia Dumitriu. 418 [420] p. Traducere din limba engleză de Corneliu C. Tra- ducere din limba engleză de Leonard Băiceanu. Stempel und Formulare der Postpächter und Postmeister in den Fürstentümern Moldau und Walachei von 1822 . Zeller. Emeric. p. 20 p. Tulburările psihice 1824. vol. Drept comentat şi tactică criminalistic pentru studiu i practic . 416 p. vol. Polizeiliche Kriminal- prävention (Prevenţia judiciară poliţienească). (National Bestseller. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 2002. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 2006. edi ie rev zut i ad ugit . Anca Tureanu. de maşină). 360 p. Fritz. Grange Books. Bibliografie la p. 401-408 postpartum. 229-237. Bucureşti. Christian. HEIMBÜCHLER. Der Rumäniensammler Nr. Ladislau. (Echivalent revers: Principatele Ţării Româneşti: 1820-1862. I. 416-418. Lübeck. Schmidt Römhild. Management total în firma secolului 21. Fritz. p. Fritz. 170 p. coordonator Rolf Rainer Jaeger. James. Traducere din limba engleză de Alexandru Grumaz şi Diana Botezatu. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. 240 p. Paul. HAYES. HECSER. HESS. în Revista Română de medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. 408 p. martie 2006. Gewinnabschöpfung im Strafverfahren (Reţinerea profitului în procedura penală). Index p. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 3. L. II. Drăgulănescu. 1990. Teora. cu ilustr. Principatele Unite 1862-1872) München. 1830. HARRINGTON. Kären M. Tocan. 1833. HAAS. 1828. HARTINK. HARR. Sue. 357-360. 1835. Bibliografie la p. H. BARNA. Die 1825. „Postpächter“. Rumänien. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. VEITH. nr. A. Dirk. 2002. HARRINGTON. 1994. 2001. color şi alb negru. Scott. 28-33. 2002. Intoxicaţie voluntară letală Oren. Schmidt Römhild. HARALD. 1831. Bucureşti. la desene simple la holografie. volum 12. J. ediţie revăzută şi adăugită. Editura Facla. 1826. HECSER. alb negru şi color. Bibliografie (Surse/Note) la p. HAYWARD. Berlin. Lübeck. New York. 18521862). 2002. septembrie 2004. 248 p.1866. St. Editura BIC ALL. Secretele lui Colin Powell. Essen. 529 p. The complete encyclo- pedia of Pistols and Revolvers. 62 p. nr. Traducere din limba engleză de Niculiţă Damaschin şi Aurora Damaschin. J. Rumänien – Die Ochsenköpfe der Moldau 1852-1862 – Romania-The Bull's Heads of Moldavia . 1836. ORRELL. cu ilustr.F. West Publishing Company. Bucureşti. Ştiinţe criminalistice. Ediţia a III-a. Bodo. James S. 1978.1822. 23/1976. Rumänien. Ochsenköpfe der Moldau/The Bull’s Heads of Moldavia 1852-1862 (România / Capul de bour moldovenesc. 1972. Biopsihologie. 1827. HEIMBÜCHLER. HARDER. HEIMBÜCHLER. Genoveva Teleki. (Atlas pentru scrisuri Stuttgart. De 1834. Berlin. 195-200. America Azi). volumul XIV. Essen. San Francisco. München. Los Angeles. HARARI. Nicky. 1999. 1. Criminal Procedure. HEGEDUS. 2003. Introducere în psihologie. Editura Tritonic. Sheila. Ştiinţe criminalistice. Cătălina 121 1837. Fürstent um Walachei (România / Principatul Ţării Româneşti) 1820-1862 Vereinigte Fürstartümer (Principatele Unite) 1962-1872/ Principality of Wallachia 1820-1882/United Principalities 18621872. HEIMBÜCHLER. cu un betablocant (verapamil).

Bernd. Fritz. ediţie revăzută şi adăugită. 1844. HERBERT. 1858. no. Berlin. Organizaţiile secrete şi puterea lor în secolul XX sau Cum nu este lumea guvernată. p. Le dé tatouage indigène Fritz.6. în 1853.. 417-460. Editura Schmidt Römhild. New York. München 1995. coordonator Rolf Rainer Jaeger. no. West Publishing Company. HEYROTH. C. Le dé tatouage des empiriques. Essen. e 1851. 1856.10. Tatouages curatifs an Maroc. Classification and uses of de sol). a Înaltei Finanţe şi a Politicii: Comisia Trilaterală.. Berühmte Briefe R. de Séte. J. Le Dé tatouage et ses Procédés. (RumänienHandbuch I) „Die Ochsenköpfe". L’origine.C.C.C. p. HERSHELL.2. London. 1901. Lübeck. 2 année. 496 p. Tatouage Crapuleux. Paris. în e R. Robert. HERBERT. HEIMBÜCHLER. . Los Angels. Essen. HERBERT. no. 1847. Gwynn. (Realitatea infracţiunii). 3 année. Berlin. dans l’Afrique du Nord. Ştiinţe criminalistice. HERREN. A. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. J. Ghid în reţeaua lojilor.C.a. Die 3. Psychologie du crime. 77-105. 1936. 1993. 1933.C. 1930. de Gruyter. R. 446-456. Freiburg. 8e année. 1860. coordonator Rolf Rainer Jaeger. tatouages des prisonniers marocains. 1850. Payot. HERBERT. jurisprudence et le Détatouage. Heft 4/1990. Daktyloscopie. Bernd. 518-531. HERBERT.C. Forensische Handschriftenuntersuschung (Examinarea grafoscopic judiciar ). 1927. 5 année. 1843. HETTLER. CFR. HESNERD. 2002. WROBLESKI. în 1855. Reprinted in DBZ Nr. Schweizer Briefmarken Zeitung. HENRY. 1852. J. Heidelberg. 5e année. no. 520-536.I. Bildeberg. 8 année. Ştiinţe criminalistice.I. Henry M. HEYROTH.I. Traducere de Cornelia Spânu. HEIMBÜCHLER. HERBERT.I. Kären M. 1936. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 1916. Tatouages de soldats. vol.I.9. p. f. 1927. J. 1931..R. în 1840. Robert. 1936. 1993. Walachei und der unteren Donau. Walter de Gruyter.8. 1963.I. HEINDEL. 2002. 1984. J. p. 3-rd ed. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică..C. e no. e R. p. în R. Graw-Hill. Les causes du dé tatouage. no. St. Police operations. HERBERT. 584-589. in Schriftenreihe des Münchener Briefmaricen Club e. Berlin. R. HELSING. E. Schweizer Briefmarken Zeitung 12/1999. der fremden Postanstalten in den Fürstentümern Moldau. 1982.. 1929. J. 1848. La 122 – Faserspuren (Microurme textile – urme de fibre). Textile Mikrospuren finger-prints. 1842.6. Lübeck. 1846.I. 266-275. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. HEINDEL. 318 p. Marques de naissance.. 8e année. Mc.. 1849. 1933. Halbierungen der Steindruckmarken Rumäniens 1871 / 72. 18 p.. p. Die Verbrechenswirklichkeit 1841. Oxford. R. Octobre. 454-486. Explainning Crime. vol.6. New York. Paul. e în R. 5 année. et la pathologie de l’ecriture. Fritz.1852-1862. M.C. 1861. J. J. Routledge. în R. 1854. Editura Samizdat. San Francisco. 360-371. p. HESS. 1857. II. p. HERBERT.C. 1838. p. Post in der Levante. Berlin. Bodenspuren (Urme 1845. HEKER.. în R. Ausgabe. II. of Finger der Daktyloskopie. HEIMBÜCHLER.9. Janvan..I. Furstentum Rumänien. no. La baquette divinatoire... 1933. la physiologie 1859.. în R. ONU.I.V München 2001. no. Editura Schmidt Römhild. ediţie revăzută şi adăugită. 5/1991. 15 p. Notes sur les 1839. Albert. HEKKERS. System und Praxis The origin printing.

vol. 2002. HRISTEA. HUNSICKER. ediţie revăzută şi adăugită. III. 348-354. Radiestezia – 1865. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 1980.O. Lübeck. Bibliografie la p. University of California Press. Bernd. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Larisch München. Visa Document EU Visa – Fit for Biometries. vol. 284-289. 1872. Traducere din limba germană de Magda Petculescu. 1869. I-II. HILDEBRANDT. 15 p. adăugită. vol. 1867. în Kriminalistik (Criminalistica). HRIBAN. Ministerul de Interne. Essen. Edgar J. 1874. 17 p. E. HRISTEA. Essen. Berkeley. KAATZ. 4 (27). Identifizierung von Ohrabdrücken (Identificarea după amprenta auriculară). 2002. nr. Paris. Unis. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. şi Vestala. în: Bildungsinstitut der Polizei Niedersachsen Januar 1998 (unveröffentlicht) (Institutul de Formare al Poliţiei Saxonia Inferioară. Evaziunea fiscală. XIX [-XX] + 325 p. Consens of Delinquency. Ştiinţe criminalistice. Bucureşti. Little. HUNSICKER. Dr. Jane’s Guns recognition 1868. Rolul alcoolodependenţei în recurenţa tulburărilor depresive în Buletin de psihiatrie integrativă. Von. ediţie revăzută şi adăugită. EU Gheorghe.1862. II. Datenerhebung John Edgar. 2005. 1976. 1893. Spurenkunde – Sicherung und Verwertung von Tatortspuren (Traseologia – Asigurarea i valorificarea urmelor de la locul faptei). Edgar Hoover. 1940. 1980. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. II. HIRSCHI. Editor „Tribuna economică“. 2003. HOOVER. 2002. 1969. vol. Lübeck. HEYROTH. Achim. Heft 9. coordonator Rolf Rainer Jaeger. ediţie revăzută şi adăugită. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Šter. HORRAK. 440-442.-H. 442 [-478] p. Ian. guide. nepublicat). 125 p. 1999. 1875. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. investigatori acoperiţi). HRISTENCO. metodă de investigare şi analiză energetică. Schmidt Römhild. Ernst. 507 p. Berlin. Ministerul de Interne. 1866. Ediţia a II-a. 123 1879. COVRIG. 1878. Iaşi. Verdeckte Ermittler (Obţinerea de date prin investigaţii acoperite. Camelia. în Tratat practic de criminalistică. vol. Persons in Hiding by J. Dumitru. vol. 1876. 18 p. September 25-27. ianuarie 1998. Ştiinţe criminalistice. Forensische (gerichtliche) Handschriften. în Tratat practic de criminalistică. Diomid. II. HIRSCHI. Anschmelzspuren (Urme de topire). 2002. 155-160. 1997. 1996. p. Essen. Crime aux Etats Hans-Christian. 1863. Harper Collins Publishers. Die Postwertzeichen- H. Sfinx. Boston. an XI. Editura Criminalistică. 1970.und Maschinenschriftenuntersuchung (Examinarea criminalistică (judiciară) a înscrisurilor de mână şi de maşină). HUELKE. Ştiinţe criminalistice. 1873. Carmen. HOANŢĂ. Schmidt Römhild. Examinarea scrisului de tipar. 1870. 1864. coordonator Rolf Rainer Jaeger. p. Berlin. Führung von V- Personen (Dirijarea persoanelor de legătură). Portorož. 1938. Nicolae. HOWORKA. III. HOGG. Brown. Tainele istoriei. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Kunde. Editurile Saeculum I. portret. PERCIUN. . Lübeck. X. + 1 f. With foreword by Courtney Ryley Cooper. Editura Teora. 1877. Andrej. Travis. Berlin. 1871. Bucureşti. Schmidt Römhild. Heidelberg. HUF. Simposium. Robeyr. durch Verdeckte Ermittlerungen. Examinarea actelor al căror conţinut a fost alterat prin adăugiri. Gheorghe. HOOVER.

GRIGORESCU. 82 p. Ioan. Inspector principal. o experienţă australiană. 17-20 1881. 1894. martie 1999. Ioan. Şef B. 1888. anul III. 6-8.. nr. 1892. 1982. 4. Mondocriminalistica. Bucureşti. Bucureşti. HURDUBAIE. mai 2004. 230233. vol. nr. Bibliografie la p. Essen. 1886. 322 p. Ministerul de Interne. Dr. HURDUBAIE. în Criminalistica. 1999. 1. HURDUBAIE. 1. Colonel dr. nr. Particularităţi şi dificultăţi ale investigării criminalistice cibernetice. Ioan. Dr. Ioan. Oana-Roxana. 23-25. 1994. iulie 2003. Testele de identificare genetică în materie penal. ediţie revăzută şi adăugită. 388 p. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. 1887. p. Informatica în criminalistică. 29-31 (I). Schmidt Römhild. mai 2001. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. p. 1890. HURDUBAIE. 1983. Bibliografie la p. GRIGORESCU. Dr. Lector univ. 1889. HURDUBAIE. 309317. Colonel dr. ianuarie 2004. martie 2003. p. 2 vol. 1882.. Oana-Roxana. p. anul VI. p. Ioan. Elemente noi privind protecţia bancnotelor împotriva contrafacerii. Berlin. Inspector principal de poliţie. Ioan. Ministerul de Interne – Serviciul Editorial şi Cinematografic. 184 p. 1. Ioan. nr.1880. România în Interpol. anul V. II. Cadrul convenţional penal. 292 p. nr. Traducere şi adaptare după „International Criminal Police Review“. în Criminalistica. 3. Expertiza scrisului 1891. HURDUBAIE. Ioan. II. 2003. HURDUBAIE. Bibliografie la p. O filă din istoria dactiloscopiei. p. vol. anul I. 25-27. SAPPELT. p.. 2. HURDUBAIE. Ioan. HUNSICKER. Bucureşti. Ministerul de Interne – Serviciul Editorial şi Cinematografic. HURDUBAIE. . vol. anul II. în Criminalistica. Lector univ. Ioan. p. Heinz. p. Documentele de securitate şi protecţia lor împotriva falsificării. în Criminalistica. în Criminalistica. HURDUBAIE. 16-18. Oana-Roxana. anul V. anul V. Spaţiul penal paneuropean din perspectiva Consiliului Europei. Bibliografie la p. HURDUBAIE 1885. 1883. Cooperarea judiciară europeană. în Criminalistica. 2002. Editura Universal Pan. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Ioan. 1896. mai 2003. I. 13-15 1893. nr. 1. PELE. GRIGORESCU. NEGOIŢĂ. dr. Interpolul şi criminalitatea internaţională. Atentatorii de la World Trade Center din New York identificaţi cu mijloace criminalistice. 141-149. 311-322. HURDUBAIE. Bucureşti. Lübeck. Ştiinţe criminalistice. Colonel dr. dr. nr. anul I. JAEGER. în Tratat practic de criminalistic . Ernst.N. iulie 1999. 140 p. Bancnotele – între hârtie şi polimer. în Realităţi şi perspective în criminalistică.3. ianuarie 2003. II. Ioan. Editura Ministerului de Interne. HURDUBAIE. dr. Ioan. Dumitru. Col. 4. HURDUBAIE. Rolf. Traducere din limba franceză. 2003. 3. în Criminalistica. 281-291. anul VI. p. Ioan Hurdubaie. 1978. Un om al legii. 1 Interpol. Criminalistica în lupta împotriva pirateriei muzicale. ianuarie 2000. 3. 179-181. 1 Biroului Naţional 124 Ioan.. Bucureşti. Möglichkeiten und Grenzen besonderer Beweissicherungsmaßnahmen (Posibilităţi şi limite în luarea măsurilor speciale de asigurare a probelor). nr. executat prin imitarea caracterelor tipografice. în Criminalistica. 29-31. HURDUBAIE. p. Jurist. HURDUBAIE.. 1895. 1884. Inspector principal. GRIGORESCU. Vol. p. TRONECI V. Ioan. nr. în Criminalistica. Oana-Roxana. 15-16. Gheorghe. Ioan. nr. anul V. coordonator Rolf Rainer Jaeger.

POPA. p. 1902. 407437. (rez. instituit de organizaţia internaţională de poliţie criminală. Bucureşti. 3. De la détection et de (rez.. en criminalistique. p. noiembrie 2005. în Criminalistica. André. General de brigadă 1906. anul VIII.7. Elemente de noutate ale acquis-ului comunitar în vederea asigurării probaţiunii. p. în Criminalistica. anul II. Ioan. nr. 1934. Utilizarea amprentelor digitale pentru identificarea nou-născutului. Ioan. 1903. 1904. în Criminalistica. august 2006. în Criminalistica. Contribuţia Criminalisticii la combaterea traficului de droguri. Ion. august 2006. 333-336. anul VI. Acces direct la baza de date A. 4. 5. Exploatarea criminalistică a urmelor de paşi. (r) dr. Oana Roxana. 1901. anul VIII. Bucureşti.1897. p. 18. Gen. 125 . par la lumière de Wood.. În organizarea Grupului Pompidou al Consiliului Europei: seminar consacrat influenţei drogurilor asupra traficului rutier. p. p.. Lorena-Carmen. Lector univ. Inspector principal. 1905. anul VII. Jurist. 1900. 4. Jurist. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 39-40. (r) lector univ. HURDUBAIE. Ioan. Ioan. p. Bucureşti.D. no. 10-11. Hurdubaie. 17. HURDUBAIE.). HURDUBAIE. nr. Dr. nr. nr. 1. de brigadă 1907. nr. 4. dr. Ioan.I. februarie 2006. 2005. în Criminalistica. 2004. HURDUBAIE. dr. 231-238. anul VII. 6e année. anul VIII. p.C.. p. 2006. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. iulie 2004. HURDUBAIE. Ioan. nr. O filă din istoria Dactiloscopiei. Mălin Gabriel. General de brigadă Ioan. septembrie 2000. 6. 1899. „Capcanele Interpolului”: Sistemul de urmărire internaţională a persoanelor şi obiectelor. GRIGORESCU. 7-8. nr. POPA. dr. Mapamond criminalistic. Dr. Editura Luceafărul. în Investigarea criminalistică a locului faptei. HURDUBAIE. HURDUBAIE. Lector univ. lector univ. 24. p. Lector univ. OanaRoxana. în Criminalistica. l’identification des taches de sperme. a Interpolului pentru poliţiştii de teren.N. în R. HURDUBAIE. Subcomisar. dr. HUSSON. 35-36. Ioan. mai 2005. HURDUBAIE. Criminalistica în atenţia Interpolului. dr. consilier la Agenţia Naţională Antidrog. în Criminalistica.) dr.. 88-95. General de brigadă 1898. p.

IAROVICI. Antropologia în slujba criminalisticii (I). 34-36.I 1908. 1911. N. Eugen. Corina. după „Guardia Civil“. Studiul cadavrului uman în stabilirea adevărului privind comiterea unui act criminal. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. 1995. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Ioan Al. Dimitrie Gr. Moscova. Intenţie sau culpă? Cazul „Ciomu”. Bucureşti. Editura Graphis. 1921. Farmecul luminii. 1916. 1 (24). Iaşi. 1989. II. 277-283. nr. NICULESCU. nr. IACOB.P. Radiografia crimei. 1988. Gheorghe. metodă de lucru în demonstrarea identităţii. Criminologie. X. Studiu medico- 1924. IAROVICI. 1970. IANCU. 1995. vol. 368-373. Medicină legală pentru facultăţile de drept. 144 p. 20-24 noiembrie 2000. în Criminalistica. Monica. anul V. William. STOICA. 1915. 751-753. IACOBUŢĂ. Editura Norma. Mircea. Bibliografie la p. anul VII. Editura Tehnică. Editor Deborah Russell.P. nr. nr. + 14 pl. nr. forţa probantă. Autorii nu sunt indicaţi pe copertă. nr. 372 p. p. an XI. Fost intern al secţieĭ chirurgice din Spitalul Sf. von STORCH. p. Simpozionul de perfecţionare a procurorilor criminalişti. p. 93 p. Aurelian. + 20 pl. 1917. Procuror-şef la Secţia de Urmărire Penală a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. medico-legală. Spiridon. 254 p + 22 pl. + 83 p. Prim-procuror adjunct al 1918. cu fig. Cadru juridic. Eugen. 41-44. Editura Junimea. Bucure ti. ianuarie 2003. IFTENIE. 1920. în Criminalistica. p. BUDĂI. Iamandi. în Buletin de psihiatrie integrativă. 2005. Editura Tehnică. 2001. Iaşi. 198-211. + 21 fig. Aspecte medico-legale. 3. X. p. 2002. Primul episod de psihoză – bilanţ evolutiv pe termen scurt în Buletin de psihiatrie integrativă. de azi. IACOB. Prof. ICOVE. Iaşi. IACOB. David. Editura tiin elor Medicale. Tezele generale. Iluminarea cu lămpi fulger. BOROI. 98 p. Tabla de materii şi în limbile engleză şi rusă. vol. Infracţiunile de lovire şi vătămare a integrităţii corporale a sănătăţii. Iaşi. 21-27. 380 p. vol. 768 p. IACOBUŢĂ. (Facultatea de Medicină din Iaşi. Susţinută în Februarie 1905 de Dimitrie Gr. 1923. O nouă 1909. Iaşi. IENCIU. anul VII. Bucureşti. N. Editura Tehnică. Moscova. . Eugen. Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. 1914. Măiestria în arta fotografică. 230 p. Marius. 1971. ianuarie 2005. 1922. IAMANDI. Bucureşti. Procuror. IABLOCOV. 1972. Constatarea şi expertiza 1925. IANA. 199). 1913. Karl. Manual. Bibliografie la p. Editura Tehnică. IABLOCOV. I. 325 p. Bucureşti. IFTENIE. Criminalistica. mai 2005. IAROVICI. GÂDEA. Tehnica şi arta iluminatului în fotografie. 1 (24). Bucureşti. 1985. Ioan. Constanţa. Valentin. Ileana. Constantin. Bucureşti. Editura Universităţii de Stat din Moscova. 1. Observaţii clinico-paraclinice asupra unui lot de bolnavi schizofreni care asociază modificări morfologice cerebeloase. p. Portretul modern. Marius. Eugen. Profesor. Editura 1926. IFRIM. IAROVICI. Computer Crime: A Crimefighter’s Handbook. Steliana Carmen. Fotografia şi lumea 1912. SEGER. 2000. în Criminalistica. 1977. + 116 fotografii. 22-23. august 2002. 1919. 1910. legal asupra morţei şi în special Moartea subită la cele două vârste extreme Copiĭ şi Bătrînĭ. Valentin. Compendiu de anatomia omului. Remus. 1. interpretare. Vol. 140 p. Metodica cercet rii criminalistice. GRUNFELD. 1905. Sinaia. Alexandru. an XI. 2005. Editura Tehnică.

125-127. Valentin. Valentin. septembrie 2005. Valentin. dr. p. nr. p. univ. dr. univ dr. p. 27-28. Constantin. univ. dr. IFTENIE. Instrucţiuni de exploatare a pneurilor. de neconstituţionalitate. Dr. Conf.. univ. 1967. anul VII. Conf. dr. 1982. 1939. IFTENIE.. Bibliografie la p. nr. iunie 2006. univ. Editura Ştiinţelor Medicale. în Criminalistica. Medicina legală şi ştiinţele de contact din perspectiva noilor orientări din domeniul învăţământului juridic. IFTENIE. Sinucidere prin împuşcare sau prin spânzurare. nr. p.1. 21-22. BUTOI. mai 2004.. IFTENIE. anul VI. 1930. p. univ. Danubiana Victoria. Medicina legală pro criminalistică. 5. 5. anul IV. Valentin. dr.Juridică. septembrie 2004. Valentin. 2002. IFTENIE. Valentin. IFTENIE. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. 277-280. Editura Medicală. 1937. Valentin. iulie 2005. februarie 2006. anul VIII. dr. Prof. Introducere în etnologie. 4. Tudorel. în Criminalistica. BUTOI. 166-171. Valentin. 1941. p. univ. 1927. în Criminalistica. Dan. p. TUREAC. IFTIMESCU. în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. 1936. dr. Jaqueline. Bucureşti. Bucureşti. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 1942. p. univ. în Criminalistica. Ediţie revăzută şi adăugită. Conf. p. nr. Unele metode de cercetare criminalistică a peliculelor de lacuri provenite de la accidentele de circulaţie. ştiinţific: prof. 2004.. IFTENIE. G.. 3. Constatarea medico-legală necroptică – temei al punerii în mişcare a acţiunii penale în infracţiunea de omor. Medicul-legist – expert parte şi excepţia 127 1943. dr. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Bibliografie la p. Romulus Vulcănescu.. INBAU. iunie 2005. 1964. Fred E. univ. 14-16. Perspectiva medico-legală necroptică în împuşcarea cu alice. dr. Bucureşti. director adjunct al Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici”. Conf. p. vol. anul VII. DERMENGIU. dr. Ştefan Milcu. [univ] dr. Bucureşti. Valentin. univ. univ. univ. Prefaţă de acad. în Criminalistica. psiholog criminalist. 349-353. Bogdan. dr. 79-82. Valentin. 530-538. Dr. Profesor. volum 13. în Criminalistica. 1931. IFTENIE.. 171 p. 45 p. Prof. Conf. Conf. 1932. 353 [360] p. Valentin. în Criminalistica. Coordonator 1935. 1933. I. Valentin.. anul VII. BUTOI. 1. nr. 6-7. nr. mai 2002. 1944. anul VI. Conf. DRAGOTEANU. 2006. IFTENIE. ianuarie 2004. 3. REID. IFTENIE. Bucureşti. dr. p. medic primar legist. Cercetarea la faţa locului din perspectiva medico-legală. IFTENIE. DRAGOTEANU. Competenţa în medicina legală. Valentin. 2006. 1938. 1. GÂDEA. anul VIII. Prof. 2004. nr. IFTENIE. Baltimore. Criminal 1934. interrogation and confessions. Particularităţi ale activităţii medicului legist în cadrul echipei complexe de cercetare a infracţiunii de omor. 3. Constantin. p. John E. IFTENIE. Conf. din perspectivă medico-legală. Competenţa în medicina Legală. 6. p. 1928. nr. Centrala Industrială de Producerea Maselor Plastice. Studiul cadavrului uman în stabilirea adevărului privind comiterea unui act criminal. ianuarie 2005. Tudorel. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. nr. Conf. anul VI. Second edition. p. 16-17. Valentin. 13-15. Investigarea criminalistică a omorului la faţa locului. TAŞU. preşedintele Comisiei de antropologie şi etnologie a Academiei Republicii Socialiste . în Criminalistica. 91-96. 1940. Medicul legist – expert oficial sau expert parte?. Tudorel. Antropologia în slujba criminalisticii. în Criminalistica. 3-4. Conf. 2. nr. IFTENIE. 1929. Medicina Legală. 37. Constantin. Bucureşti.

Directorul Institutului Medico-Legal „Prof. Eugen A. BELLOIU. p. 1948. 1946. Implicaţii medico-legale în tulburările de vigilenţă şi somn. Mihai.. Bibliotheca Anthropologica et Ethnologica II). 198 p. 1969. Executărei mandatelor şi Caziere.România (Academia R. Tratat de drept civil. 1952. Aurelian. adjunct al Inspectorului General al Poliţiei. BULGARU ILIESCU. Bucureşti. Yolanda. Constantin N. IONAŞCU. 1955. Salvator. Diana. Editura Ştiinţifică. IOANA. p. cuprinzând în fiecare capitol referinţe asupra originii instituţiilor procedurale şi 128 . General de brigadă ocaziunea discuţiunii generale asupra proiectului de lege pentru organizarea poliţiei şi siguranţei. 1945. BASARAB. 1949. Audierea prin poligraf - facultăţile de ştiinţe juridice. 1967. 1963. Bucureşti. IOANID. p. 1959. Beatrice.S. Profesor de „Poliţia Technică” la ofiţerii elevi ai Şcoalei Speciale de Jandarmerie Oradea. Detecţia electronică şi identificarea documentelor. IONAŞCU. M. 490 p. Tipografia Atheneum. EREMIA. Mina Minovici“. Drept civil. Vasile. Bucureşti. mai 2000.. 1956. 1957. No. Sinaia. anul II. IONESCU-DOLJ. Ion. în Criminalistica. Aurelian. Persoanele. 1908. 46-50. După notele stenografice.] Licenţiat în drept. Bucureşti. 1. Discurs rostit cu Minovici. Oradea.. Traian.] Ajutorul comandantului Şcoalei de Jandarmi. comisar-şef al biroului verificării actelor penale dela Serviciul Siguranţei. Condiţiunile de admisibilitate. Secţiunea de Drept Public). N. 8 p. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. 232 p. Alexandru. în Revista Română de medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. martie 2006. Profesor de Cursul de „Informaţii şi contra informaţii la secţiunile ofiţeri şi şefi de secţie” şi Maiorul George Belloiu [. Moraru. ZLĂTESCU. 31 p. Ionescu. IOAN. volumul XIV. 3-5. 320 p. 1970. Înalta Curte de Casaţie. Partea a II-a. Comisia de antropologie şi etnologie. Preşedinte la Consiliul Legislativ. Constantin N. ECONOMU. De maiorul Mihai Ioan [. RUCĂREANU.R. Descinderea procedeu specific în tactica audierii învinuitului şi inculpatului în cazul infracţiunilor de omor. Conferinţă ţinută la Prefectura Poliţiei Capitalei la 25 Noemvrie 1906 de câtre Const. Fraţii la faţa locului.. Curs de procedură penală română (întocmit după principiile noului cod de procedură penală. IONAŞCU. IONESCU. cu o prefaţă de I. 24 p. 1953. Mihail.]. IONAŞCU. BRĂDEANU. Carol al II-lea din 1937. 211 p. [1926]. 1906. 1954. IONAŞ. B. Ministerul Învăţământului şi Culturii.I. ROMAN. nr. Aurelian. Ministerul Învăţământului. Instrucţie sumară a ofiţerului de poliţie. Bucureşti. Cornel. I. IONESCU [Dimitrie D. Parhon“. Cu un cuvânt înainte al autorilor. Virgil. Drept civil pentru de poliţie technică / Întocmite după programul Şcoalei Speciale de Jandarmerie. 74-76. vol. Eleonora. ASTĂRĂSTOAE. (Imprimeria Statului). ELIESCU. IONESCU. Pentru folosinţa tuturor ofiţerilor de poliţie judiciară şi oricărui cetăţean. Probele în procesul civil. Noţiuni 1950. 1947. Comisar-şef al biroului Arhivei Corespondenţei. 176 p. nr. 20-24 noiembrie 2000. Vicepreşedinte al Academiei de Medicină. în şedinţa Camerei din 24 iunie 1929. 344/1926).. (Lucrare aprobată şi recomandată de Comandamentul Corpului de Jandarmi cu Ord. ANGELESCU. EMINESCU. Bucureşti. Partea generală. Traian. Editura Academiei. Atribuţiunile oficerului şi agentului de poliţie. Bucureşti. 1929. 1951. I. Victor Dan. Editura Didactică şi Pedagogică. din Prefectura Poliţiei Capitalei. Universitatea „C. IONAŞCU. Partea generală. IOAN. III. Editura Ştiinţifică. George. (fost consilier la dr. Maria Ioana.

1958. Afacere medico-judiciară [de] Dr. 2. Bucureşti. Afaceri medico-judiciare de dr. Florin. Editura Asklepsios. Gh. iar la fine având tablouri sinoptice). cu ilustr. Medic însărcinat cu îndeplinirea Expertizelor Medico-Legale din judeţul Ilfov. IONESCU. IONESCU. Editura Socec & Co. Consideraţii privind determinarea înălţimii persoanei prin examinarea urmelor de picioare. 1 Informaţii preluate din Bibliografia românească modernă [1831-1918. Bucureşti. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Andrei . I. anul I. IONESCU. Ilfov [Bucureşti]. cu ilustr. Falsul în materie de drept civil şi drept penal. în Criminalistica. 1 f. (fost consilier la Înalta Curte de Casaţie. 14 p. no. Şef de lucrări în Institutul Medico-Legal. Gh. Cuza”. 6. prim-preşedinte la Consiliul Legislativ). Medic însărcinat cu îndeplinirea Expertizelor Medico-Legale din judeţul Ilfov [Bucureşti]. 711-712. (Extras din Revista medicală „Spitalul“). Gh. Col.. MANEA. George. p. 1906. Un caz complicat de pneumonie traumatică. 1960. Florin. (Lucrare din Institutul Medico-Legal din Bucureşti).. Andrei Ionescu. Moarte subită Valeriu. 17). Fost intern al Spitalelor Civile.A. (Extras din Revista Spitalul. Andrei. IONESCU. Lector univ. Gh. 7 din 1907). IONESCU. 11. (Extras din rev. 22-23. 1959. cu ilustr. 17 p. Afacere medico-judiciară de Dr. vol. 1965. 20 p. Gh. 1909. 1938. no. Andrei . 596 p. Florin. 18 p. miocardice înaintate. 31 p. în Criminalistica.principiilor adoptate. S. 1967.a. 2 Idem 3 Idem 4 Idem 129 . p. Laureat al Facultăţii de Medicină (Medalia de aur). Având la fine Legea din 6 august 1938 şi textele referitoare la Legea de organizare judecătorească din 20 august 1938). Şef de lucrări AnatomoPatologice la Institutul Medico-Legal. p. Bucureşti. Bucureşti. anul III. [1908]. p. Bucureşti. 6. 81-88. Gh. mai 1999. Gh. Şef de lucrări Anatomo-Patologice la Institul MedicoLegal din Bucureşti. cu ilustr. Lector universitar din 1964. Andrei . IONESCU.. Gh. Unele probleme privind identificarea victimelor în cazul cutremurelor majore. Andrei Ionescu. precum şi sumare expuneri de legislaţie comparată. Instanţele criminale (Înfiinţate prin Legea din 6 august 1938 pentru a înlocui Curţile cu juraţi desfiinţate. Contribuţiuni la studiul otrăvirilor cu sublimat corosiv. Andrei Ionescu. pl. Tulburările perso- prin traumatizmul regiunei precordiale de la un individ tânăr. Medic însărcinat cu îndeplinirea Expertizelor Medico-Legale în jud. Avort traumatic 1 (Un caz complicat). IONESCU. Gh. „Spitalul“ no. Medico-Legal. Andrei 2. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie prezentată şi susţinută la 18 Februar 1906 de Dr. Şef de lucrări Anatomo-Patologice la institutul MedicoLegal. cu ilustr. IONESCU. I. Două cazuri de 4 nalităţii. IONESCU-DOLJ. 1963. Andrei Ionescu (Bârlad). [1938]. din 1909). Bucureşti. + 173 [-175] p. + 30 p.. 1962. f. + 2 f. [1909]. cadrul Academiei de Poliţie „Al. 1907. Şef de lucrări AnatomoPatologice la Inst. Fost intern al Spitalelor Civile. Andrei Ionescu. Afacere medicojudiciară [de] Dr. 2003. (Extras din Revista medicală „Spitalul“. nr. noiembrie 2001. Bucureşti. 3 1966. asasinat prin ştrangulare. Gh. Laureat al Facultăţei de medicină (Medalia de aur). 1996. IONESCU. II [D-K]. Supliment la Cursul de procedură penală Carol II. 1961. Medic însărcinat cu îndeplinirea expertizelor medico-legale în judeţul Ilfov. nr. dar cu leziuni inflamatorii cronice. 223 p.

pericol ignorat. Martie 1910). l’écriture pour l’identification d’un dessin de Van Gogh în Revue internationale de Criminologie et de Police technique nr. 113 şi urm. Bucuresci. (Lucrare din Institutul Medico-Legal Prof. II [D-K]. Presă şi Lucian. în Şcoala românească de criminalistică. Probleme de medicină judiciară criminalistică. Data stabilită din text. Şef de lucrări Anatomo-patologice la Institutul Medico-Legal Bucureşti. I. 1 f + 17 p. intercurent (Caz complicat de „Loviri şi Răniri“). IV. IONESCU. Director Profesor M. generalizat. 1973. L’admissibilité et l’utilité des conclusions à caractére de probabilité dans le cadre de l’expertise des écritures. LĂPĂDUŞI. p. IONESCU. IONNESCU-GION. 2 f. 1976. Lucian. II. 1977. Dr. IONESCU. Lucian. 3. 3 cazuri medico-legale de otrăvire criminală cu arsenic [de] Dr. vol. 12 p. 1965. 1910. 129 şi urm. Fost intern al Spitalelor Civile. Gh. 143 şi urm. Lucian. 1899. Despre stabilirea vechimii actelor dactilografiate. 303-316. Flegmon al mânei consecutiv unor muşcături cu dinţii. 1970. 1970. 1910]. Un caz de ruptură a inimeĭ neînsoţită de alte semne de violenţă (Afacere Medico-Judiciară). vol. 1976. 1975. în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. p. IONESCU. cu efecte devastatoare. 1970. IONESCU. Crimă săvârşită dar neizbutită. mortal. 3. Maior. Lucian. Pemfigus bubus. 342-343. IONESCU. Editorial M. 1979. Intoxicaţiile acute cu monoxid de carbon. IONESCU. 1964. cu ilustr. Andrei . 1981. vol. p. vol.. Contravenţii – culegere de acte normative pentru uzul cadrelor de 1 listică a scrisului. Andrei. în Revue internationale de Criminologie et de Police technique nr. 1983. Serviciul Cultural. VII-VIII. 231 şi urm. Lucian. Ilie George. 1967. 1974. Lucian. la în în şi p. 141 şi urm. Gh. 1975. 340 p. 2 Idem 3 Idem 130 specializare ale experţilor laboratoarelor de criminalistică din sistemul Ministerului Justiţiei. Bucureşti. Gh. 13 p. M. Minovici). 1972. 49 şi urm. Minovici). IONESCU. Despre identificarea autorului cifrelor în expertiza criminalistică a scrisului. Andrei . IONESCU. + 818 p. Andrei 2. 1969. în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. 3 Lucian. Andrei Ionescu (Bârlad). în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. p.. IONESCU. Gh. 318 p. 1907. 14 p. (Institutul Medico-Legal din Bucureşti. . Une expertise de 1971. 67 şi urm. George I. Lucian. IONESCU. IONESCU. Ilarian. Forme de pregătire şi Informaţii preluate din Bibliografia românească modernă [1831-1918. IONESCU. Gh. p. I. Despre identificarea autorului semnăturilor false în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. 1980. Bucureşti. Cu privire aprecierea caracteristicilor grafice expertiza criminalistică a scrisului. Otrăvire cu 1 arsenic (Orpiment). (Extras din Revista „Ştiinţelor Medicale“ no. Gh. Ministerul de Interne. Şef de lucrări în Institutl Medico-Legal [greşit: Megal]. 2003. Andrei Ionescu [Bucureşti.I. Câteva observaţii asupra copierii prin transparenţă a semnăturilor. Expertiza crimina- Vasile. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 1973. 1. Editura Junimea. IONESCU. Bibliografie la p. 1982. 1978. Medic însărcinat cu îndeplinirea Expertizelor Medico-Legale din judeţul Ilfov [Bucureşti]. 1910. p. IONESCU. p. 1966. Lt.1968. Istoria Bucurescilor. Raport Medico-Legal [de] Dr. 73-78. miliţie.col. vol. p. Iaşi. Medic legist al judeţului Ilfov. 1964. p. vol. 711-712. Afacere medicojuridică de Dr.

şi Tehnică nr. 1979. Lucian. nr. 71 şi urm. Rolul probelor grafice în expertiza scrisului. IONESCU. IONESCU. a scrisului în expertiza grafică. p. Autentificarea tabloului „Cumpăna satului“ de Ioan Andreescu în Ştiinţă şi Tehnică nr. cu referire specială la tablouri. în „Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică“. p. Lucian. IONESCU. în Ştiinţă 2003. 155. 1983. 1983. nr. Ministerul ustiţiei. p. 10. 1. 1993. 1982. Lucian. 9. 1978. Expertiza grafică „Van Gogh“. 2. de expertiză criminalistică a scrisului şi aprecierea valorii sale probante. 40. Lucian. IONESCU. nr. 1986. Lucian. Autentic şi fals în . Demonstrarea modului 2000. IONESCU. 126 şi urm. 1982. Noţiunea de armă médico-légale et criminalistique. Lucian. şi urm. Lucian. Expertiza textelor 1994. IONESCU. IONESCU. 1. IONESCU. Traseologie şi trau- militară în sensul dispoziţiilor legale. 1981. Lucian. în Ştiinţă şi Tehnică nr. Aprecierea deose- 1999. grafică. şi urm. 11. IONESCU. 1982. p. p. 1. 108 şi urm. Ministerul de Interne. Lucian. în „20 de ani de expertiză criminalistică“. nr. în Probleme de criminalistică şi criminologie. 1981. 1990. p. Concluzia raportului birilor în identificarea criminalistică. Valoarea probantă a 1985. 1983. în Probleme de criminalistică şi criminologie. 1992. 3. 98 şi urm. Criminalistică şi Criminologie. 156. Lucian. p. nr. Propuneri pentru o reglementare proprie a expertizelor complexe. 2002. Aplicarea metodelor Lucian. 1996. 1983. IONESCU. IONESCU. p. Aspecte tehnicocriminalistice ale determinării autenticităţii operelor de artă. p. în Revue internationale de Criminologie et de Police technique nr. nr. 14 şi urm. 3. 107 şi urm. p. 7. concluziilor de identificare generică în expertiza urmelor create pe corpul uman. Falsul în acte. p. 2001. p. în Probleme de criminalistică şi criminologie. 1979. în Probleme de criminalistică şi criminologie. IONESCU. 2004. 4. IONESCU. 1981. p. 1998. 1997. Eficienţa expertizei criminalistice în activitatea de judecată. 40-50. Conceptul de calitate cierea mai multor expertize efectuate în aceeaşi cauză. Bucureşti. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Ministerul Justiţiei. IONESCU. Lucian. în Revista Română de Drept. 2005. 1991. 3. 8 şi urm.1984. IONESCU. 109 şi urm. în Probleme de criminalistică şi criminologie. p. Lucian. IONESCU. nr. în 20 de ani de expertiză criminalistică. în Probleme de criminalistică şi criminologie. 1983. nr. nr. în Probleme de criminalistică şi criminologie. IONESCU. Lucian. 8 şi urm. 108-121. IONESCU. 143 şi urm. Lucian. 1982. 1987. Ministerul Justiţiei. dactilografiate. 8. 1983. în Probleme de criminalistică şi criminologie. 1995. Cu privire la apre- 1988. 131 şi urm. nr. 4. L’expertise complexe de producere a leziunilor prin metoda proiecţiei. Lucian. nr. 1979. în Probleme de criminalistică şi criminologie. p. matologie mecanică. Grafologia şi expertiza Lucian. IONESCU. 2-3. 1989. Cazuri din practica laboratoarelor 131 Lucian. 1982. 8. 58 şi urm. în Ştiinţă şi Tehnică nr. Urmele analizabile criminalistic în traumatologia mecanică. de tehnică criminalistică în cercetarea inscripţiilor interesând patrimoniul naţional. 1978. 1983. p. 3-4. 43 şi urm. IONESCU. p. Lucian. nr. în Revista „Ateneu“. 67 şi urm. filatelie. Lucian. IONESCU. IONESCU. nr. p. Lucian. 1981. 55 şi urm. în Revista „Ateneu“. în Probleme de criminalistică şi criminologie. Lucian. p. Eficienţa expertizei criminalistice în activitatea de judecată. de expertiză criminalistică. 2. 1983. p.

2023. p. Bibliografie la p. Lucian. 108 şi urm. IONESCU. în Ştiinţă şi Tehnică nr. Expertiza înscrisu- terminologie? în Probleme de criminalistică şi criminologie. 1985. IONESCU. 1985. Lucian. Lucian. 1986. IONESCU. în Ştiinţă şi Tehnică nr. p. 106 şi urm. Lucian. în Revue internationale de Criminologie et de Police technique nr. Lucian. 1984. Particularităţi ale examinării semnăturilor de pe tablouri. în autorul scrisorilor anonime. p. 1984. în Ştiinţă şi Tehnică nr. p. în Probleme de criminalistică şi criminologie. Examinarea crimina- artă. în Probleme de criminalistică şi criminologie. 1985. IONESCU. Identificarea obiectului vulnerant în traumatologia mecanică. condusă. Scrierea cu mâna Lucian. 2020. Lucian. 20 şi urm. Determinarea auten- Regula celor 12 puncte comune în Ştiinţă şi Tehnică nr. p. 2026. IONESCU. IONESCU. Identificarea prin amprenta genetică. 1988. 10. Lucian. 2009. p. 27 şi şi urm. 1-2. 12. Identificarea criminalistică. Lucian. 10. 12. p. O simplă problemă de Lucian. 2. 1990. Lucian. 76 şi urm. 2022. IONESCU. IONESCU. în Revue internationale de Criminologie et de Police technique nr. ticităţii cu ajutorul urmelor de pensulă. Limbajul criminalistic rilor în cercetarea omorurilor. 1989. Cum se identifică al hainelor. Lucian. IONESCU. IONESCU. IONESCU. 2007. IONESCU. 349 şi urm. în Ştiinţă şi Tehnică nr.2006. 1986. L’expertise de l’écriture exécutée sous l’empire d’une forte émotion. în Probleme de criminalistică şi criminologie. Este scrisul stabil? în 2028.. 1983. p. 1984. 20 şi urm. p. with the help of paint-brush traces. 9. 1984. 2. 23 şi urm. în Ştiinţă şi Tehnică nr. 1-2. nr. nr. 2018. 2010. 2030. 23 şi urm. 2021. 2013. 23 şi urm. 9. în Ştiinţă şi Tehnică nr. Editura Ştiinţifică. Lucian. Lucian. 2008. Lucian. p. Authenticity judgement Ştiinţă şi Tehnică nr. Biletul ucigaşului. şi urm. 1-2. 2. 1985. 1984. IONESCU. nr. în Ştiinţă şi Tehnică nr. Forensic Science International. Examinarea crimina- listică în Ştiinţă şi Tehnică nr. Două semnături identice sunt şi autentice? în Ştiinţă şi Tehnică nr. în Probleme de criminalistică şi criminologie. 1988. 4. p. 27 şi urm. p. p. IONESCU. 1987. Amprentele digitale. IONESCU. nr. 142 şi urm. p. Lucian. Furtul operelor de listică a probelor de vopsea. în Ştiinţă şi Tehnică nr. Rezumat în limba engleză. 7 şi urm. 17 şi urm. IONESCU. p. 1984. Lucian. 2025. 2. 234-239. Verificarea semnă- turilor prin prelucrarea automată a datelor. Grafometria în criminalistică. 10 şi urm. 38 şi urm. Lucian. IONESCU. 20 şi urm. 1985. IONESCU. 26 şi urm. p. Lucian. 28 şi urm. IONESCU. 2016. Lucian. p. 18. IONESCU. Lucian. 1984. 9. în Ştiinţă şi Tehnică nr. 2029. 1986. Criminalistica şi inscripţiile interesând patrimoniul naţional. 2012. 12. Particularitès de l’expertise des signatures des tableaux. p. în Almanahul Ştiinţă şi Tehnică pe anul 1986. IONESCU. 1986. 2014. nr. IONESCU. 7. 4. Lucian. 1988. p. Lucian. 6. 1. 247 p. listică a obiectelor de îmbrăcăminte. 2019. IONESCU. IONESCU. 34 şi urm. 7. 2024. Lucian. 110 şi urm. Degetul acuzator. 2017. Dumitru. Computerul în crimina- Ştiinţă şi Tehnică nr. p. 152 şi urm. nr. 2015. 2031. 5. p. IONESCU. 2027. IONESCU. 1985. în Ştiinţă şi Tehnică nr. p. 1984. Expert examination of signatures influenced by the writer’s 132 . 2011. p. 109 şi urm. p. Lucian. Bucureşti. Lucian. 3-4. SANDU.

118 şi urm. Lucian. (Filosofia Creştină). p. IONESCU. Bucureşti. manageriale privind prevenirea şi contracararea actelor teroriste comise prin caputarea unei aeronave în S. Lucian. Prefaţă de Octav Onicescu. Nicolae. IONESCU. 99 şi urm. 1995. 2. Fotografia judiciară la faţa . peritación caligrafica para el establecimiento de la paternidad. Note Nae. 39. 2003. 335 p. Lucian. Nae. 571-578. 3. 1995. p. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. p. 2047. p. IONESCU. p. în Tratat de Medicină Legală. Humanitas. IONESCU. 2039. 2046. Reproduce textul ediţiei: Logica I – Logica generală. sub redacţia prof. 133 2051. Al doilea 2035. Proceedings of the 13th Meeting of IAFS. Oportunităţi Lucian. 1995. Bibliografie la p. IONESCU. August 22th. p. 139. locului. Teoria cunoaşterii metafizice. Criminalistica. Editura Medicală. Bucureşti. Lucian. Humanitas. 2048. p. în Boletin de Información Grafopsicológica. IONESCU. Bucureşti. Nae. în Probleme de criminalistică şi criminologie. Vladimir Beliş. Timişoara. p. III. de curs. 4. 102-117. Ediţie îngrijită de Dora Mezdrea. Nae.U. I. Junio 1998. IONESCU. I. IONESCU. în Buletinul de Criminologie şi Criminalistică nr. 325 şi urm. Cunoaşterea imediată: 1928-1929. Istoria Logicei. 2045. în Criminalistica. 238 p. 1-2 din 1994. p. 67-69. în Probleme de criminalistică şi criminologie. Humanitas. IONESCU. Bibliografie la p.2. Lucian. Lucian. Bucureşti. p. Lucian. 243 p. 2037. IONESCU. 1995. Deviaţiile scrisului ca 2041. nr. Ministerul de Interne. Identificarea pe persoană. nr. Examinations of Ediţie îngrijită de Marin Diaconu. nr. International Journal of Forensic Document Examiners (Canada). p. sub redacţia prof. IONESCU. vol.psychosomatic state. Examinarea crimina- curs. Mircea. 2033. 2043. vol. 60-63. p. 1993. Reţeaua europeană de criminalistică. 272 p. anul VIII. Examinarea crimina- indiciu de autenticitate a semnăturilor. Advances in Forensic Sciences. IONESCU. IONESCU. Bucureşti. Aportaciones de la 2049. Bucureşti. Peculiarities of signature on carbon-copies. IONESCU. Editura Helicon. Lucian. 2042. IONESCU. 1996. Aprilie/June 1995. Teoria cunoştinţei. 3. 2040. 3-4. în Ghidul procurorului criminalist. nr. Lucian. 2032. Editura Medicală. listică a urmelor de vopsea. vol. Curs de logică. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 1929-1930. 80-81. 246-266. august 2006. Sinaia. Editura Anastasia. vol. vol. Lucian. 29-34. în Tratat practic de 2050. listică a obiectelor de îmbrăcăminte. Lucian. 1993. în Şcoala românească de criminalistică. Curs de metafizică: 2038. Noi reglementări în domeniul efectuării expertizei criminalistice. 399-418. în Revista de Medicină Legală. 3. Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”.. Aportul expertizei scrisului în stabilirea filiaţiei. Nicolae. IONESCU. Ediţie îngrijită de Marin Diaconu. 92 şi urm. Vladimir Beliş. IONESCU. Aspecte criminalistice ale traumatologiei mecanice. Nae. 141 p. Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului. 2034. Fotografia de semnalmente în România. p. 2044. IONESCU. IONESCU. Curs de istorie a logicii. IONESCU. 1975. iunie 1995. Imprimeria Naţională. Cdor. Ultimul curs (1934 / 1935). 1993. 2036. 174 şi urm. II. 20-24 noiembrie 2000. signatures. vol. în Tratat de Medicină Legală. Noţiuni generale asupra identificării. Dr.E. Bucureşti. nr. 1941. 2002.

. 1979. vol. Partea a 2-a. în Tratat practic de criminalistică.I.. 164-167. 1937-1939. Indicatorul localităţilor din România. cuprinzând: Dreptul constituţional… Dreptul administrativ… Dreptul penal. Monarhii. Cavalerii. 2059.. Introducere în studiul limbilor romanice. volum 12. Dicţionar al numelor de familie româneşti. efectuare şi valorificare a expertizelor în procesul penal. 1929. Editura Ceprohart. vol. Oamenii pământului (până la anul 1000). IORGA. D. + 20 f. + 62 f. + 52 f. I. 351 p. + 18 f. vol. IONNESCU-GION. IORDAN. 345 p. Partea 1. Sigiliul Romei. p. 9. GÂŞTESCU. Bucureşti. pl. cu portret. Vol. Folosirea calculatorului electronic în expertiza criminalistică. IONESCU. 1968. în Tratat practic de criminalistică. 2056. Urmele picioarelor. 1932. p. IORDAN. Vol. Antigona. p. Istoria editurii Simion. 1976. Istoria Românilor. Procedura penală… Limba română… Istoria poporului român… Geografia României… Manual didactic oficial. I. IV. IONESCU. + 29 f. 1974.criminalistică. 8. pl. Alfred Jean. Vol. Evoluţia şi starea actuală a lingvisticii romanice. Istoria Bucurescilor. pl. Editura Ştiinţifică. Tipografia „Datina Românească“. Contribuţii 2068. Gheorghe. IONNIŢIU. Strămoşii înainte de Romani. Stabilimentul grafic I. Ministerul de Interne. 1965. Vol. Ministerul de Interne. 480 p. 1982. pl. IFTENIE. Iorgu. 2060. pl. 276 [-278] p. Alexandru. A. Ghidul expertului tehnic. Ministerul de Interne. 329 p. IONESCU. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Ministerul de Interne. 220-229. 398 p. 3. G. pl. 2061. Bucureşti. 1899. 2055. Introducere în lingvistica romanică. Sorin Alexandru. Vol. 1972. 1. Unele probleme privind modul de dispunere. 2066. Bucureşti. 10 vol. p. 26-32. pl. . starea de necesitate. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 2054. 296 p. 1979. 1976. şi prefaţă de Barbu Theodorescu. 2062. 502 [-504] p. IORDAN. Ctitorii. Bucuresci. Vol. Alexandru. Profesor de Filologie Romanică la Universitatea din Iaşi. Dumitru. Socecu. 2063. 451 p. Editura Academiei Republicii Socialiste România. IONESCU. Maria. IORDAN. + 36 f. Victor. 1943. româneşti. Valente. NICHIFOR. IONESCU. Ministerul Justiţiei. SOFRONIE. Ion. Editura Institului de Filologie Română. Vitejii. 2067. V. Ediţie îngrijită 2057. Bucureşti. nr. IORGA. Iorgu. Brăila. MANOLIU. OANCEA. 80-92. 2053. septembrie 2004. Nicolae Th. IONESCU. 2. 255 p. la o nouă clasificare a armelor de foc şi a muniţiei în balistica judiciară. + 66 f. 359 p. Rolul expertizei matematice în identificarea dactiloscopică. IONETE. Legitima apărare şi 2058. Vol. Ministerul de Interne. Nicolae. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. 2065. 4. Iaşi. + Erată (Ministerul Învăţământului – Universitatea Bucureşti). Vălenii de Munte. Valentin. ATHANASIU. Vol. 44-68. Revoluţionarii. 228-248. Manualul practic al ofiţerului de poliţie. Vol. p. Reformatorii. Vlad Constantin. Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului. în 20 de ani de expertiză criminalistică. + 38 f. 817 p. 231 p. p. 269 p.. Editura Tineretului. GRĂMESCU. Editura Didactică şi Pedagogică. p. Eutanasia: legislaţie comparată. + 18 f. Sorin Alexandru. Oradea. 7. 1998. 5.M. IORDANA. 6.I.V. Cugetări. 303 [-304] p. Iorgu. 427 p. 2064. 2052. IONESCU. 518 p. Petre. 1979. 3. pl. Bucureşti. 148-158. pl. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalisticii. 134 Nicolae. Maior CONSTANTINESCU. 1983. 345 p. Editura Cartea Românească.

Chinotehnie. Viorel Andronie. anul VIII. Bucureşti. 499 p. ISAC. 2076. judiciară. p. p.. TĂTĂRUCĂ. Perspectiva înfiinţării Centrului Internaţional Antidrog. X. în Buletin de psihiatrie integrativă. TĂTĂRUCĂ. Ing. 2077. 2069. 2. Puiu Gheorghe. an XI. 2079. Examinarea armelor de foc confecţionate special pentru a împrăştia gaze nocive iritante sau neutralizante. Editura Alma Mater. Ion. Ion. ISAC. dr. 163 p. ISAC. iunie 2006. Puiu Gheorghe. 28-30. 38. 113-120. anul VII. Volumul 1. în Criminalistica. ISAC. Câinele de patrulare. Dr. Editura Alma Mater. 132 p. 135-144. 1 (24). 445-454. Bibliografie la p. 392 p. Editura Alma Mater. Comisar-şef de poliţie. SergiuCălin Drd. Editura Alma Mater. 2004. Grigorie. ASAN. IRIMIA. 212 p. Puiu Gheorghe. Ing. 420-429. Puiu Gheorghe. Bibliografie la p. Câinele de intervenţie. Centrul chinologic Sibiu. Traducere din limba franceză de Pavel Popescu. 2005. 263-270. ISAC. anul VII. ing. Alexandru. Chinotehnie. dr. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Neculai Munteanu. Universitatea RomânoGermană Sibiu. poliţie. Sergiu-Călin Drd. Prelucrarea filmelor fototehnice. Conf. martie 2005. nr. Volumul 3. Editura Ministerului de Interne. Investigarea odorologică şi probaţiunea 135 . Iaşi. Bibliografie la p. Ilie. Identificarea persoanelor prin metodele odorologiei judiciare. 161-163.. ianuarie 2005. Decanul Facultăţii de Drept – Universitatea Româno-Germană Sibiu. 1. expert odorologie judiciară. ISAC.. ISAC. Volumul 4. director Centrul de chinologie Sibiu. anul VII. Criminalistica. Întregitorii. Ion. MĂLĂESCU. 2004. univ. 277 p. p. Sibiu. ISAC. p. nr. + 33 f. ASAN. Dr. 2004. Ion. Chinotehnie. conf. Sibiu. Mileniul III. ştiinţific: Anghel Andreescu. Coordonator poliţie dr. nr. Sibiu. Autori: Octavian Burcin. p. Puiu Gheorghe. Comisar-şef de Svetlana. Centrul Chinologic Sibiu. Comisar-şef. nr. cu ilustr. 1976. 401 p. poliţie. Volumul 2. Puiu Gheorghe. Guy. nr. TĂTĂRUCĂ. şef compartiment cercetare ştiinţifică şi expertizare odorologică. MĂLĂESCU. Dr. Vol. în Criminalistica. 2081. p. Puiu Gheorghe. odorologic. 2075. 3. expert odorogologie judiciară. 2078. Istoria Jandarmeriei Române. p. Dr. 33-34. 2005. ISNARD. Un Sherlock Holmes printre tablouri.Unificatorii. univ. SergiuCălin Drd. Bucureşti.. în Criminalistica. Puiu Gheorghe.. 137-139. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 1981.. 2073. în Criminalistica. 2070. Ioan. Chinotehnie. Prevenţia primordială în psihiatrie. 134 p. 2071. Sibiu. Mihaela. SergiuCălin Drd. Amprenta olfactivă. Puiu Gheoghe. Bucureşti. Câinele de urmărire. 3. 2006. Bibliografie la p. 2004. TĂTĂRUCĂ. p. pl. Chinotehnie. 2074. 2004. 2004. Ioan. ISAC. ASAN. Puiu Gheorghe Dr. ASAN. 10. Editura Meridiane. 131-132. Comisar-şef de MĂLĂESCU. 2083. Valorificarea urmelor de miros ridicate cu ocazia cercetării la faţa locului. Bibliografie la p. IROD. Ion. 409 p. + 60 f. Volumul 5. vol. în Criminalistica. Câinele de pază. Comisar-şef de 2085. Sibiu.. 123-124. 133-134. 2080. Ing. 124 p. Ioan. pl. Editura Luceafărul. 31-33. Bucureşti. 2082. BOTOŞ. SergiuCălin Drd. ISAC. Ioan. Ing. ISAC. Folosirea câinilor antidrog pentru detectarea stupefiantelor. ISAC. TĂTĂRUCĂ. Dr. 2084. MĂLĂESCU. 2072. 139 p. Puiu Gheorghe. 2001. Câinele pentru detectarea explozivilor. mai 2005. Bucureşti. Puiu Gheorghe. IROD. Identificarea criminalistică prin metodele odorologiei judiciare. ASAN. Criminalistica şi învăţământul chinotehnic. ISTODOR. Editura Tehnică. Editura Alma Mater. Sibiu. Bibliografie la p. Editura Alma Mater. 2000.

color. 2003. I. Bucureşti. 176 p. Vol. Alogeni. 1072 p. Bela KELEMEU. înnoiri în spirit european (16011711/1716). 2003. color şi erată. Luiza SECHE. De la Independenţă la Marea Unire (1878-1918).2086. 2087. 2001. + 41 pl. A. 2003. Vol. 856 [-858] p. Bucureşti. Bucureşti. Flora ŞUTEU. Bucureşti. Camil Mureşanu. Constantin Rezachevici. O epocă de 1 Numele editurii. Facultatea de poliţie). 277 [-280] p. Ion GHEŢIE. 695 p. Petre Otu. 2001. VII. 692 [-694] p. Ruth KISCH. 2089. 865 p. Alexandru Suceveanu. 1 Romfel . Bucureşti. Istoria Românilor. color + 16 Anexe. 1993.] dr. Coordonator: Acad. VIII. Virgil Cândea. membru de onoare al Academiei Române [. Coordonatori: Pascu Ştefan. Editura Enciclopedică. Genezele româneşti.. Tudor Teoteoi. Editura Enciclopedică Bucureşti. pe copertă . Coordonatori: Mircea Petrescu-Dîmboviţa. color. Lucia WALD. coordonator [. Criminalistica. Vladimir DRIMBA. Vol. Tudor. II. + 79 pl. Emil VRABIE. Editura Enciclopedică. Moscova. Vol. Istoria Românilor. + 40 pl. Tom I.P.A. 2003. IONIŢĂ. Cuza“. 2003. Editura Enciclopedică. color. IVAN. 2001. color. Paul Cernovodeanu. Vol. Bucureşti. Vol. IV. Bucureşti. dr. Istoria lingvisticii româneşti [de] Mioara AVRAM. De la universalitatea creştină către Europa „patriilor“. Editura Enciclopedică. Tom II. color. Manual. + 64 pl. 1978. Marius SALA. 2001. 2090. Daco-Romani. 878 p. (Academia de Poliţie „Al. color + 5 Anexe. Istoria Românilor. Coordonator: acad. + 64 pl. România Întregită (19181940). 974 p. 2088. Editura Enciclopedică. 2002. Gheorghe Platon. Vol. III. Valeria Guţu ROMALO. secretar. VII. Editura Enciclopedică. 2092. univ. Partea generală. poliţienesc. Românii între Europa Clasică şi Europa Luminilor (1711-1821) Coordonatori: Dr. color. Bucureşti. + 48 pl. TOPORCOV. Liana LUPAŞ. Istoria Românilor. Sub redacţia E. Editura Enciclopedică. Işcenco. + 64 pl. Vol. 842 p. Editura Enciclopedică. Firma juridică „Contract“ – Infra. Răzvan Teodorescu. 748 p. Prof. Secretar ştiinţific: Dr. Coordonatori: Dumitru Protase. Constituţia României moderne. + 26 pl. Iorgu IORDAN. Vol. I. Mirela SECHE. IŞCENCO. 136 2091. Istoria Românilor. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti. 2093. Stelian. Iorgu IORDAN. V. + 48 pl. Drept Romanici.] Secretar ştiinţific: Constantin Bălan. 1123 [-1126] p. Coordonator: Acad. Coordonatori: Ştefan Ştefănescu.P. E. Ioan Scurtu. Moştenirea timpurilor îndepărtate. Alexandru Vulpe. Bucureşti. Coordonator: Dan Berindei. VI.

Garciá – Rodriquez.C.E. (Ministerul de Interne prin Centrul de Resurse Juridice. 136 p. – Brigada Antidrog. 276 p. 137 .R. I. INID – Instituto de Investigation de Drogodependencias. ortografic. 1997. (Inspectoratul General al Miliţiei.C. Ediţia a V-a. tutunul şi alte 2095. Serviciul studii şi documentare). droguri [de] Carmen López Sánchez. G.. şi St. – Phare „Lupta împotriva drogurilor”). o José A. Întâmplări poliţieneşti [de] M. (Academia Română.G. 244 p.G. Traducere din limba spaniolă. Editura Univers Enciclopedic. Îndreptar 2096. Programul U. Bucureşti. 2097. M Carmen Jover Celdran Carlos Sanchez Gutiérrez.160 p. Bucureşti. D. 1969.A. Bucureşti. 1939.C. noiembrie 2002.P. Colaborator: Susana Fernández Ruiz. Îndreptarul organului de cercetare penală a Miliţiei. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”). ortoepic şi de punctuaţie.Î 2094. Îndreptar privind alcoolul.

27 p. Lübeck. Berlin. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Lübeck. JAEGER. (Furt. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Rolf. coordonator Rolf Rainer Jaeger. MÄRKERT. Rolf. 2105. PAULUS. Schmidt Römhild. Erpressungsdelikte (Tâlhărie şi şantaj). în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 2101. coordonator Rolf Rainer Jaeger. ediţie revăzută şi adăugită. criminalistică. Hehlerei (Spargeri. 53 p. vol. Ştiinţe criminalistice. Einbruchskriminalität. coordonator. Ştiinţe criminalistice. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. JAEGER. Lübeck. I. vol. Rolf. Rolf. 2108. Rolf. Urkundendelikte (Falsi- 2100. JAEGER. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Ştiinţe criminalistice. 2099. Berlin. Editura Schmidt Römhild. 2002. Körperverletzungskriminalität (Infracţiuni privind vătămări corporale). 51 p. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. JAEGER. 2102. 2002. Werner. vol. Sexualdelikte (Delicte sexuale) în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. JAEGER. vol. Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 2002. Essen. Bedrohung (Ameninţarea) în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Tăinuire). Essen. ediţie revăzută şi adăugită. Essen. 2002. Raub. ediţie revăzută şi adăugită. Rolf. Essen. Berlin.und . STETTIEN. Nötigung (Imoralitatea). I. Essen. Ştiinţe criminalistice. Essen. Rolf. Editura Schmidt Römhild. Lübeck. JAEGER. JAEGER. Essen. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Rolf. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. ediţie revăzută şi adăugită. ediţie revăzută şi adăugită. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 2002. ediţie revăzută şi adăugită. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Schmidt Römhild. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Berlin. Ştiinţe criminalistice. vol. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 2002. Rolf Rainer. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 6 p. JAEGER. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Rolf. I. Lübeck. Berlin. Lübeck. 2103. I. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. coordonator Rolf Rainer Jaeger.J 2098. şi vol. I. Ştiinţe criminalistice. coordonator Rolf Rainer Jaeger. vol. I. BTM – Kriminalität (Investigarea infracţiunilor la regimul stupefiantelor). 2002. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 1566 p. Diebstahl. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Lübeck. Lübeck. vol. în Tratat de criminalistică: competenţă Rolf. I. 156 p. 2002. 82 p. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. vol. Unterschlagung 2106. Ştiinţe criminalistice. 1600 p. 2107. Berlin. Schmidt Römhild. Lübeck. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Ştiinţe criminalistice. I. vol. Essen. Schmidt Römhild. Vortäuschen einer Straftat (Suspiciuni privind fapta penală). Schmidt Römhild. 60 p. Lübeck. Ştiinţe criminalistice. vol. Berlin. 9 p. JAEGER. Berlin. înşelăciune). Essen. 129 p. ediţie revăzută şi adăugită. Berlin. JAEGER. 2104. Ştiinţe criminalistice. Editura Schmidt Römhild. I. I. JAEGER. ediţie revăzută şi adăugită. Ediţie revăzută şi adăugită. ficarea documentelor). Schmidt Römhild. Essen. ediţie revăzută şi adăugită. Ştiinţe criminalistice. Editura Schmidt Römhild. 2002.II. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 2002. Berlin.

THIEL. Kriminalakten (KA) [de] Kriminalpolizeiliche personenbezogene Sammlungen (KpS) [de] Anhaltemeldungen (Documente judiciare / Colecţii ale Poliţiei Judiciare. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 28 p. 2002. Berlin. Berlin. JAEGER. Rolf. Rolf. 2002. 2114. I. 2002. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. coordonator Rolf Rainer Jaeger. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. vol. Deliktsbezogene Sachbearbeitung einer Sprengstoffexplosion (Activităţi de tip delictual în cazul unei explozii). confiscarea. Entziehung der Fahrerlaubnis (Asigurarea bunurilor. 2002. II. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. . Rolf. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Berlin. Essen. Rolf. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 2002. Lübeck. ediţie revăzută şi adăugită. I. JAEGER. ediţie revăzută şi adăugită. 14 p. vol. vol. vol. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Beschlagnahme. 2002. Berlin. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Ştiinţe criminalistice. Postbeschlagnahme. Essen. Essen. II. Ştiinţe criminalistice. postconfiscarea. Rolf. Schiffs. 10 p.ediţie revăzută şi adăugită. Schmidt Römhild. Identitätsfeststellung (Stabilirea identităţii). vol. 2002. Berlin. Essen. II. Essen. JAEGER. ediţie revăzută şi adăugită. vol. Essen. ediţie revăzută şi adăugită. Intervenţii periculoase în traficul rutier). ediţie revăzută şi adăugită. Essen. Schmidt Römhild. Ştiinţe criminalistice. Essen. Ştiinţe criminalistice. Schiffs. 22 p. JAEGER. retragerea permisului de conducere). pentru studiu şi practică. Ştiinţe criminalistice. ediţie revăzută şi adăugită. referitoare la persoane). Berlin. 10 p. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Drept comentat şi tactică criminalistică 139 2115. I. I. Schmidt Römhild. vol. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 2111. Lübeck. JAEGER. Trunkenheit im Verkehr / Gefährdung des Straßenverkehrs Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr (Beţia în trafic / Periclitarea traficului rutier. Lübeck. Hausfriedensbruch (Tulburarea liniştii domestice). Ştiinţe criminalistice. vol. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Rolf. JAEGER. 2110. Rolf. ediţie revăzută şi adăugită. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Lübeck. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Wolfgang. 2109. Schmidt Römhild. vol. Berlin. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică.und Luftverkehrs (Activităţi de tip delictual cu intervenţii periculoase în traficul feroviar. Lübeck. I. 4 p. Schmidt Römhild. Sicherstellung. 2116. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Werner. Schmidt Römhild. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică.und Luftverkeh r/ Gefährdungen des Bahn-. Ştiinţe criminalistice. 7 p. II. 31 p. 2002. Lübeck. 2113. Strafprozessuale Ermächtigungen mit Bezug zur naturwissenschaftlichen Kriminalistik (Împuterniciri procesual-penale cu referire la tehnica criminalistică). 2002. naval şi aerian / Periclitarea traficului feroviar. ediţie revăzută şi adăugită. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Essen. Lübeck. Berlin. 2112. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 8 p. Deliktsbezogene Sachbearbeitung von Gefährlichen Eingriffen in den Bahn-. coordonator Rolf Rainer Jaeger. JAEGER. MÄRKERT. Schmidt Römhild. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Lübeck. Rolf. Berlin. Schmidt Römhild. JAEGER. Gesetzestext mit Kommentar und kriminaltaktischen Hinweisen (Text de lege cu comentariu şi indicii criminalistice). Lübeck. Ştiinţe criminalistice. Schmidt Römhild. naval şi aerian).

2128. [Bucureşti].] R. 1960. J. Soutern Illinois. 176 p.C. Tratat Jimenez.. 140 de manipulare. distance.] Manipulaţi: Uşaîn-nas[. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică.V. Editura Academiei R.. 1888. Madrid. Editura Politică. vol. & BEAUVOIS. vol. Identificarea autorului în caz de omor prin administrarea probatoriului susţinut de examinarea microurmelor biologice ridicate de la locul faptei. . GOERGENS. correction and 2125.2117. 1971. avec 64 figures dans le texte. Analyse chimique Editura Academiei R. Rolf. 1960. XX + 512 p.] Nu cădeţi în plasă. JOJA. Logos şi Ethos. Joule & J. Cunoaştere şi acţiune. [Omagiu închinat eroilor miliţiei].S.L.] Familia[. II. Bekleidung und Waffen durch Internetnutzung (Sprijinirea urmăririi cu ajutorul autovehiculelor. Logos architekton „Dacia“. Crime.V. [Thèse]. Athanase. IV. Fahndungsunterstützung nach Kraftfahrzeugen. Paris. des substances commerciales minérales et organiques. pl. JAEGER. Third Edition. Stephen. Jertfe supreme. 662-677.] Duşmanii[. 1930. The Mismeasure Maurice. 2126.S. Editura Academiei R. Titlul original: Petit traite de manipulation à l’usage des honnêtes gens. Bucureşti. 1966. Bruxelles. vestimentaţiei şi armelor prin utilizarea Internetului). Editura Antet. JORDA. Larcier. classification plantaire chez les e nouveaux-nés. J. III... Athanase. Project de système de 2123. no. p. Paris. JOSS. 297 p. 112 p. 392 p. Traducere din limba franceză de Nicolae-Florentin Petrişor. 2122. Librairie Polytechnique. 2121. 1971. în Metode şi tehnici de 2134. Pe copertă: Tratat de manipulare. JOJA. X + 647 p.B. Tablă de materii şi în limba franceză. JOHNSON. 1981. Ştiinţe criminalistice.I]. Strategi recomandate celor oneşti dar mai ales celorlalţi… Manipulaţi: Şeful [. JUGASTRU. 2133. JEREZ. Athanase. Procuror criminalist. Society. Editura Politică. Éditious Montchrestien.R. JEANNEL (Dr. Scopul tău contează [. 2119. 2 année. Hakon. De la prostitution 2131. Alvarez. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 2129. Editura Academiei. JOJA. Norton.H. R. E. 311 p. 24 p. [Cluj].R. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. JAY GOULD. JOJA. JOJA. 1997. JOULE. Studii de logică [vol. Essen. 1885. 160 p. Emil. 1976. applications à l’art militaire. Bucureşti.R. 1982. H. 392 p.). 2002.] Piciorul în uşă [. Raoul. Studii de logică. 2118.. II. 946 p. (Colecţia „Pentru Patrie“). Bucureşti. Baillière et Fils. + erată (Biblioteca de filozofie şi sociologie). vol. Oloriz. 1974.S. JAGNAUX. Berlin. 1913. Epure. Foloseşte-ţi aproapele! De multe ori ei te-au folosit[. vol. 527 p. La Cryptographie et ses dans les grandes villes au dix-neuvième siècle et de l’extinction des maladies vénériennes… Deuxième édition. Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu. Bucureşti. Sistema dactiloscopico.] Prietenii[. [Paris].. ediţie revăzută şi adăugită.I.] Acum e rândul tău să îi foloseşti pe Ei. Beavois. [Bucureşti]. 1874. J. Athanase. Titlu şi în limbile engleză şi rusă. L’identifation à 2132.9. Baudoni.. [Bucureşti]. 1921. 156 p. 2130. Baudry et ie C Éditeurs. 2127. + 5 f. 2124. 201 [-203] p. Editura Academiei R. 1966. of man. Ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Gh.S. Schmidt Römhild.L. 2120. Lübeck. Athanase. în R. JORGENSEN. JERLOV. 1967. (Faculté de droit de Montpellier). Les délinquants aliénés et anormaux mentaux. New York.. 1970. Bucureşti. Remus. Paris.R.] Să spui „stop”[.

Bucureşti. Consemnate şi editate de Aniela Jaffé. 618 p. 2003. 2006. + 368 p. Traduse din limba germană de Dana Verescu. 18 volume. 2006. Über das Ohr zum Täter (Despre ureche în relaţia cu făptuitorul) în: Krimininalistik (Criminalistul) nr. Vol. 245 p. 2135. Editura Trei. vol. 2005. Glosar la p. Separarea şi compunerea contrariilor psihice în alchimie. Coordonatori: Maria Coca-Cozma. 376 p.. 425 [432] p. Traducere de MariaMagdalena Anghelescu. II. 330 [336] p. Lavinia Valeria Lefterache. W. Opere complete. 2138. 254 p. Vol. Vol. JUNG. 2005. Editura Universitas. Simbol şi libido. Vol. 2003. 3.[arl] G[ustav]. 1. 2. Simboluri ale transformării.G. vise. Cuvânt înainte de Vasile Dem. 14/2. 2137. KAISERSLAUTERN. Universul Juridic. Traducere din limba germană de Daniela Ştefănescu. 2004. Colecţie coordonată de Vasile Dem Zamfirescu (Biblioteca de psihanaliză). Vol. Traducere din limba germană de Dana Verescu şi Vasile Dem. 141 . Traducere din limba germană de Dana Verescu. 461-476. Bucureşti. Editura Trei. Zamfirescu. Tipuri psihologice. Vol. în curs de apariţie. Arhetipurile şi inconştientul colectiv. 478 [-480] p. Bucureşti. Cristiana-Mihalea Crăciunescu. Traducere din limba germană de Dana Verescu. Bucureşti. 462 p. 14/1. Cuvânt înainte de Vasile Dem. JUNG. Bucureşti. Psihogeneza bolilor spiritului. Traducere din limba germană de Daniela Ştefănescu. Vol. Mysterium Coniunctionis. reflecţii. 2139. 2004. Bucureşti. Zamfirescu. 2001. Justiţia pentru minori. Aion Contribuţii la simbolistica Sinelui. Traducere din limba germană de Vioricea Nişcov. JUNG. Bucureşti.identificare criminalistică. C(arl) G(ustav). Mysterium Coniunctionis. I. 1999. Editura Humanitas. 256 p. Traducere din limba germană de Viorica Nişcov. Zamfirescu. Cercetări asupra separării şi unirii contrastelor sufleteşti în alchimie. Psihologia fenomenelor oculte. 6. Bucureşti. Traducere şi notă de Daniela Ştefănescu. p. 17. 2136. Ediţie revizuită şi întregită. 291-295. Erosul şi arhetipul mamei. C. 2006. Cuvânt înainte de Vasile Dem. Vol. JUNG C. Bucureşti. 2005. Dezvoltarea personalităţii. Zamfirescu. vol. 328 p. Amintiri. 9. Bucureşti.10/84.

p. XII + 402 p. 7-8. [Bucureşti]. médico-légales avec application criminalistiques. Kriminologie. 1961. Eine Einführung in die Grundlagen (Criminologie. Heidelberg. S. 186 [-191] p.. Prof. 151 p. Editura de Stat Didactică şi Pedagogică. KERNBACH. KAISER.C. KERNBACH. Hand in Hand die Kriminalität bekämpfen – Wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Baden-Württemberg M[ihail]. Nr. 45 p. Cuneyt. Leo P. KAPFERER. Brian H. 108-119. Dreptul procesual penal în R. Oradea. (Extras din Revista de Drept Penal şi Ştiinţa Penitenciară. în: Die Polizei (Poliţia) nr. Traducere din limba franceză de Marina Vazaca. Const. KERNER. Mihail. KERNBACH. 320 p. Cluj. Manual pentru studenţii în medicină. SCHAIRER. Mihail. La Cryptografie militaire. medici şi jurişti. Partea I. 1932.I. Bucureşti. dr. KERNBACH. 1938). 2157. Contribuţiuni la cunoaşterea personalităţii criminale. New York.R. 1883. Biometria şi controlul la frontieră. Istoria. şi Saeculum Vizual. Tipografia Universală S. Craiova. 2149. KAPLAN. KERNBACH. Zvonurile. ştiinţifică şi experţii caligrafi. KERNBACH. Heidelberg. 2003. Marijuana. 34/1936 şi 7-8/1936). 1993. 1988. Trois observations vechi mijloc de informare din lume. Editura Humanitas. 743 p. 2150. Pocket Books. 2148.P. 2143. TĂNĂSESCU. Heidelberg. Die gerichtsballistische zusammenarbeiten (Mână în mână să combatem criminalitatea – Cum cooperează Procuratura şi Poliţia din Baden-Württemberg). KAHANE. Director Meteksan-Biometrics Turcia. 4e année. Respon- Prohibition.. Mihail. Drd. 2141. 2158. 2152.K 2140. D. 41-42. cel mai 2155. KAISER. prefaţă de Septimiu Chelcea. Martin. 16 p. KAHLFELD. Kleines kriminologisches Wörterbuch (Mic dicţionar criminologic). Tipografia Dieceziană. SCHELLHOSS. Extras din No. 1929. 1935. sabilitatea penală şi tendinţele medicolegale actuale. [1971]. Traducere din limba engleză de Agop şi Daniela Bezerian. 11-12. Diamante faimoase şi Rekonstruktion bei der Untersuchung von Vorkommnissen mit Schußwaffenanwendung (Reconstituirea balistică judiciară în investigarea incidentelor cu arme de foc). John. misterul şi legendele celor mai preţioase nestemate din lume. Jean-Noël.. 2154. Kriminologie (Criminologie). 2151. Dr. Kriminologie (Criminologie). KAISER. 239 p. SHACK. 1993. 1996. no. 4. iulie 2004. Heidelberg. KAISER. Paris.. 1937. 2144. 2147. în Criminalistica. 1989. 1928. Bucureşti. 2146. KAYE. N... p. studenţii în drept.O. Expertiza grafică G. 1961. Cluj. . în conformitate cu dispoziţiile Codului Penal Regele Carol al II-lea şi a noii proceduri penale. KENDALL.A. KELLER. fatale. Învăţăminte folositoare pentru ofiţerii de poliţie judiciară. ARHIRIADE. KAPTANOGLU. Prof. M[ihail]. Berlin. Rolf. Scrisul Românesc. în R. Mihail. 1990. 2145. Manual practic de Medicină Legală şi noţiuni sumare de anatomie şi fiziologie. Introducere în elementele fundamentale). 2153. Science and the detective New York 1995 (deutsch: „Mit der Wissen schaft auf Verbrecherjagd" Editura WILEY-VCH Weinheim 1997 („Cu ajutorul ştiinţei la vânătoare de infractori“). anul VI. G. ing. + erată. KERCKHOFFS. Medicina legală. Editurile Saeculum I. The New 2156. 305-313. 21 p. Baudoin. (Mişcarea Medicală Română. G.. 2142. în: Institutionen der inneren Sicherheit (Instituţii ale securităţii interne).2. CUPCEA.88/1997. Siegrfried. dr. p. cu 150 figuri în text. nr.

1979. KLAUS.. Crime investigation. Cluj. KERNBACH. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Ronald. în: Archiv für Kriminologie (Arhivă pentru criminologie). p. P. p. 1966. HILGERS.. 2175. 1958. 111 p. 1947. Bucureşti. în Investigarea criminalistică a locului faptei. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Ştiinţe criminalistice. 15 p. Bibliografie la p. Profilul psihologic al criminalului Konstantinos Passaris. Mord- (Manual de psihologie Munchen. Son. profilul făptuitorului şi alte metode) în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 239-254. Crima. Consideraţii medico-legale asupra arsurilor letale. Bucureşti.M. vol. 212-219. KISS. W. Lars. Kindlers). KINDLERS HANDBUCH PSYCHOLOGIE und andere Methoden (Analize de caz. H. Subcomisar de poliţie legală. Ştiinţe criminalistice. Sibiu. enciclopedie.B. Laura. Editura Criminalistică. Beatrice. Lübeck. 2165. Monica. KESSLER. ediţie revăzută şi adăugită. ediţie revăzută şi adăugită. KISS. P. 884 p. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Schmidt Römhild.P. 1943. p. Lübeck. Rekonstruktion securităţii reţelelor de calculatoare. volum 12. 346 p. KERNBACH. KLOSE. Fire investigation. I. Täterprofil von Verkehrsunfällen (Reconstituirea accidentelor de circulaţie). Interscience Publishers Inc. Csaba. 2164. Willey & Anton. p. 401 p. 1. + erată. Welter. 179 p. Ministerul Justiţiei. 559 p. caietele 1-2/1981. Prof. 2002. O. KNIELING. Medicină judiciară. 1969. 2162.L. vol. KLANDER.I. Mihail. KISS. 2000. JAEGER. caiet 3/1990. Considerations about the Post Traumatic Stress Disorders. Anti Hacker – Ghidul limba engleză de Radu Săndulescu. 1982. PLAHTEANU. Bucureşti. I. 2002. Schmidt Römhild. KNIELING. Editura Medicală. Anton. Physical evidence and police laboratory. Moneda. 2172. New York. Heidelberg. 3. 2176. în: Kriminalistik (Criminalistica). coordonator Rolf Rainer Jaeger. fenomen 2170. Tipografia Cartea Românească din Cluj. Editura Schmidt-Römhild. 2174. Das „Wunder“ von Lübeck (Minunea din Lübeck). 2160. Rolf. 21-32. R. PRIBILLA. Gravitatea infracţiunii şi biologic universal şi permanent. Csaba. dr. Berlin. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. (I-III) (Frontul Democrat Universitar. 876-878. 424-432. Essen. F. nr.G. 143 IOAN. 2166.2159. 1998. 2173. Medicină recidiva ca factori care influenţează reactivitatea persoanelor testate prin metoda poligraf. Bucureşti. 2169. p.159-162. Editura ALLFA. GLAUM. J. Mihail. KIRK. KNIELING. Fallanalyse. 2168. 1982. 126-130. Essen. în 20 de ani de expertiză criminalistică. 2171. Bucureşti. Costin C.L. p. Traducere din psiholog Kiss Csaba. 2167. Editura All Educaţional. FLOREA. Fascicolele I – III. New York. şeful laboratorului de Detecţie a Comportamentului Simulat din cadrul D. Mihai. Mică und Tötungsdelikte (Crimă de omor) în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 2161. Berlin. Prof. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine.B. 2003. 2163. KIRIŢESCU. Bucureşti. Universitatea Regele Ferdinand I din Cluj la Sibiu.. Rolul caracteristicilor topografice în identificarea persoanelor după scris. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal 1 Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti . dr. Lübeck. cu ilustr. KIRK. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Cornelia. KLOSE. Bucureşti. KIJEWSKI. KERNBACH. septembrie 2004. 2004. Mihail. Centrul studenţesc Cluj) [Litografiat].

3 vol. KRETSCHMER. Cartea pentru descălecatul de’nteiu a Ţerei Moldovei şi a neamului moldovenescŭ. Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu. KUBE. Tomu. Ernst. 2189.Medecine. iunie 2005. Ediţia a II-a.8 S/p 120/21 Hannover (1898?). KRAMER. VAHLE.F. Letopiseţul Moldovei (1662-1711) dă Logofetul Nicolae Costin. Lawrence. Wilhelm. Dr. VAHLE.Blatt philatelistischer Vereine Nr. sources of Delinquency. KRÖTZSCH. Edition Francaise. KOBILINSKY. 1911. Laura Codruţa. Traducere şi adaptare de general de brigadă (rez. 1990. 1. November 1858. Briefmarken-Handbuch und großer Katalog Paul Kohl. 111 p. Kramer et D.Kommentierung der einschlägigen Bestimmungen des Vorentwurfs zur Änderung des ME PolG (Prelucrarea şi protecţia poliţienească a datelor în viitorul drept poliţienesc – Comentarea condiţiilor implicite ale anteproiectului de modificare a Legii Poliţiei). „Kohl-Handbuch 1912“. (Organisation Mondiale de la Santé). 2177. Springer-Verlog. 300-311. + XVIII. 2188. Heft 23/1912. în R. anul VII. prezent şi viitor. Ruth Rosner. 1978. KRAFFT.Datenschutz und Informationsverarbeitung in der sicherheitsbehördlichen Praxis (Manual de protecţie a datelor pentru organele de siguranţă – Protecţia datelor şi prelucrarea informaţiilor în practica organelor de siguranţă). KRAPP. p. 2186. 2178. Die Moldau 5 paras schwarz vom S.N. Letopiseţul Ţerei Moldovei de la domniea lui Istrati Daliga V. University of Chicago Press. 37. 1872-1874. Chemnitz (o. p. 2. 2183. Kohlhammer. par J. în Revista de criminologie. p.). Vertrauliches Korrespondenz . Letopiseţul Moldovei (1662-1793) de Ion Neculce – Vornicu şi Tera de susu.F. în: Grundlagen der Kriminalistik (Bazele criminalisticii). 2191. 2187. 1921. 748 p. XLIII + 501 p. 2/2004. Cameron. Genève [Imprimé en Roumanie]..V. vol. Editura criminalistică. KNIESEL. Chicago.C.. no. de Miron Costin. 144 Manuel étable d’après les rapports de groupes de l’OMS et d’antres publications de l’OMS. KŐVESI. volum 13. Ioan Hurdubaie şi inspector principal Mălin Gabriel Popa. atribuitŭ lui Nicolai Mustediacu stare de divanu (16621729). Mihail. Handbuch 2181. Klaus Jürgen (Hrsg). Bucureşti. până la a treia domnie a lui Mihai Racoviţă V. 2190. TEGTMEYER. 2185. ianuarie 2005. 1986. 15 Bani 1869 mit falsch gezeichnetem N in CINCIS. tom III. Identification de la hache avec les traces laissées sur les e branches coupées. Ebing. Hugo. p. KOHL. Berlin. Mavrocordatŭ în Moldova (1711-1716) de Acsinte Uricarul. Polizeiliche Informa- Moldau und Walachei.I. Edwin. von R. „Kriminalistik -Handbuch fur Praxis und Wissenschaft" (Manual de criminalistică pentru practică . nr. nr. carele au fostu logofetu mare în Moldova. în Criminalistica. Impactul des Alienes. Y. Editura W. tomu II. KOGĂLNICEANU. Chemnitz 1912. Tabele istorice ale României de la 1766 până la 11 februarie 1866. KOHL Paul. STÖRZER. Hans Udo/ Timm. J. Punerea sub supraveghere a conturilor bancare şi a conturilor assimilate conturilor bancare. KORNHAUSER.9. A doua domnie a lui Nicolae A. 1975. de criminalistică şi de penologie nr. 2182. 36-38. Vorphilatelistisches aus der des Datenschutzes für Sicherheitsbehörden . Korpeban und charakter. La pharmacodépendance.) dr. 1913.. Ausgaben 1866 und 1871/72. Unbekanntes und unbekanntes Bekanntes von Rumänien.C. 8. ParisToulouse. 9 année. Social tionsverarbeitung und Datenschutz im künftigen Polizeirecht . 192197. ştiinţei criminalistice asupra sistemului de justiţie penală: trecut. KONBITSKY.V. 2180. Cronicele României sau Letopiseţele Moldaviei şi Valahiei. DBZ Nr. 536-539. 2184. Paul. KNIESEL. J. Medecine legale 2179. 1937.

2195. Schmidt Römhild. ediţie revăzută şi adăugită. KUHLMANN. Rekonstruktion und Experiment (Reconstituire şi experiment). Edwin. Berlin. 1994. Ministerium des Innern der DDR (Forumul criminalisticii. Entwicklungsbedingungen und Tendenzen der Kriminalistik (Condiţii de dezvoltare şi tendinţe în criminalistică). 2192. Sudebnaia Balistica Bernd. Lübeck. 2002. F. 2197. Viena. Organisierte Kriminalität – Begriff und Indikatoren (Crimă organizată – noţiuni şi indicatori) în Tratat de criminalistică: competenţă (Balistica judiciară). KUNZ. 1992 vol. vol. KÜNKLER. 788. Essen. 1982.1994. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. vol. KÜRZINGER. Publikationsabteilung (Direcţia Publicaţiilor) Berlin. KUNZE. vol. 14 p. Kriminologie. Ştiinţe criminalistice. Elemente fundamentale). Mockva. NORDMEYER. Ştiinţe criminalistice. Ediţia a 2-a. 1956. caiet 6/1977. KUSTANOVICI. R. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Holger. Stuttgart. I. 2196.15-18. Klaus. TIMM. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. vol. 2198. des Hubschraubers und anderer Fluggeräte (Posibilităţi de intervenţie cu elicopterul şi alte aparate de zbor). II. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Traducere manuscris.şi ştiinţă). coordonator Rolf Rainer Jaeger. Berna. în Kube / Störzer / Timm (publ. p. 145 . Lübeck. Eine Grundlegung (Criminologie. Ministerul de Interne al RDG). II.A. 2002. ediţie revăzută şi adăugită.) KriminalistikHandbuch für Praxis und Wissenschaft (Manual de criminalistică pentru practică şi ştiinţă). II. Klaus Jürgen. Einsatzmöglichkeiten criminalistică. Kriminologie (Criminologie). p. în: Forum der Kriminalistik. I. 2193. 381 p. 8 p. Gosiurizdat. 1994. Essen. KUBE. Berlin. Schmidt Römhild. Editura Richard Boorberg Stuttgart. 2194.

Editura Tritonic. Masson. în e R. Heidelberg. 2207. Arnauld du Moulin de. planificarea.. în e R. 1937.L 2199. . LAMNECK.] Manipularea în relaţiile publice. Ouvrage accompagné de 47 figures dans le text. organizarea. 9e année.I. 77-79. 2211. éditeur. 2212. J.. LACASSAGNE. 10. J. Le tatouage thérapeutique. R.I. LAHOVARI. (procuror general Curtea de Apel Timişoara). ROUSSET. Apel Timişoara. S. de deux tableaux en couleur et de 4 planches en couleur. (consilier Curtea de Manipularea în relaţiile publice. I. LARIN. procuror general Curtea de Apel Timişoara. 1934. 1934.M. 6e année. Verbrechen ist Schicksal. Editura Antet. tatouage chez les prostituées de France et d’Afrique du Nord.C. Studii efectuate asupra gemenilor infractori). în R. 1993.. Reguli de aur: Nu scuipa auditoriul! Propoziţii scurte! Fără glume în doi peri! Fără transpiraţie! Pauza de toaletă! O rezervă de colanţi! Verifică-ţi şliţul şi pe al adversarilor… Ghiorţăitul maţelor interzis! 2200. Seducţia maselor… îţi vor ciuguli din palmă ca guguştucii.. Theorien abweichenden Paris. 1970. Jean. Masson. Étienne..I. Apel Timişoara. LARDELLIER. Postfaţă de Alain Caille. 1935. p. a. Du 2214. 74 p.. Bucureşti. LACASSAGNE. 2209. J. 2206. A. 1980. Editura Kriminalistik. Jean. inspector judecătoresc). J. 1. 2213. LACASSAGNE.C.I. Profesor la Curtea de casaţiune. XXIV + 850 p. p. Criminologie et science pénitenciare. LUNGULESCU. 1888. Grig. consilier Curtea de Précis de Médecine Légale. LANGE. A. p. Ioan. f. Judiciaire. 1929. Essai d’Étude critique. Călăuza ofiţerului de poliţie judiciară întocmită conform noilor legiuiri penale. LABARTHÈTE. Baillère. I. LUNGULESCU. 1886. 1921. Leipzig. no.G.. Mementos Dalloz.C. A. 2202. Pe copertă: Arnauld du Moulin de Labarthète [. Tatouages professionnels des tréfileuses. 223 p. Traducere din limba franceză de Aurelian Perşinaru şi Teodor Atanasiu. p. no. Parchetul radiestezie.C. Traducere din limba franceză de Giuliano Sfichi. 2205. 8-44. 233 p. 2000. 2215. Paris. Jean. 564-619. Despre Psychologia Criminală. Du Regina. f. 1929. Précis de Médecine Verhaltens (Teorii referitoare la comportamentul deviant). I. 112 p. 189 p. LASCU. A. Pascal. Paris.. Doctor în drept. LACASSAGNE. 2201. LACASSAGNE. 9. LAHOVARI. Bucuresci. Prim-procuror. Grigore Ioan. 203 p. HERBERT. Les tatouage. LACASSAGNE. LAHOVARI. LARQUIER. 1980. no. 2216. 584-603. no. G. Protecţia martorilor [-] noutate de reglementare în legislaţia românească. HERBERT. 1881. [1936]. Literatura juridică. 2204. 2208. Haimann. 2003. Antropologie şi comunicare. 2203. Teoria legăturii ritualice. R. Teorie şi practică.Eine Auswertung von 1110 Wiederaufnahmeverfahren" (Surse de eroare în procedura de investigare – O evaluare a 1110 proceduri de înregistrare)... de pe lângă Judecătoria Mediaş.I. CARMER. Polirom. Cercetarea cauzei penale: tatouage chez les prostituées de France et d’Afrique du Nord. René. Studien an kriminellen Zwillingen (Infracţiunea este destin. Decémbre. 2210. Călăuza ofiţerului de poliţie judiciară.N. 203 p. în R.N. p. et MARTIN. 6 année. Moscova. Paris. Jean. deuxième édition. Traducere din limba franceză de Valentina Procopie. München.a. LACASSAGNE. LANGE. 592 p. Manual de 2217. Jean.2. Quatrieme edition.C. LACROIX À L’Henri. 520556. 7 année. „Fehlerquellen im Ernittlungsverfahren . Editor. Iaşi. Grig.

ALEXANDRESCU. 2. 2004. 8-10. 2235. Vasile. 2226. anul II. Bibliografie selectivă p. martie. anul I. Leone.I. Ion. Serviciul Cultural. 10-13. Vasile. 2. p. 81 – 88. nr. normative pentru uzul lucrătorilor Ministerului de Interne. Presă şi Editorial al Ministerului de Interne. Vasile. LAZĂR. nr. 2223. martie 2000. 2236. Cluj-Napoca. p. 2228. LAZA. LĂPĂDUŞI. 3. nr. LĂPĂDUŞI. Culegere de acte Colonel. Alba-Iulia. p. 2225. Cauze rămase cu 2219. noiembrie 1999. p. p.în Revista de criminologie. anul I. în Criminalistica. Vasile. Vasile. Vladimir. mai 2000.C. celebrul „Carlos”. Macabra descoperire din apartamentul 8. LĂPĂDUŞI. 181188. iulie 2000. 2230. 2237. în R. în Criminalistica. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. 13-15. anul II. 1968. Un boschetar ars de viu. 380 [-384] p. 21-23. Cu generalul de brigadă magistrat Dan Voinea pe urmele celui mai mare terorist al secolului. 1993. de criminalistică şi de penologie nr. 232-246. 26-29.J. Vladimir.I. Editura Alma Mater. Florin. 516-535. Traducere din limba franceză de Mariana Grancea.4 (Nouvelles). LĂPĂDUŞI. Vasile. LĂPĂDUŞI. LĂPĂDUŞI. Editura ALTIP. Bucureşti. 388 p. Editura Venus. ENACHE. ALEXANDRESCU.P. Unele mijloace şi metode ale muncii de informaţii. în Criminalistica. 2222. Dr. Vladimir. dr. Florin.C. Soluţionarea crimi- nalistică a unui caz cu puternice accente mediatice. Vasile. 1993. 8 année. LĂPĂDUŞI. 267 p. 26 -28. LĂPĂDUŞI. O abominabilă tâlhărie. ALEXANDRESCU. Făgăraş. în Criminalistica. Căpitan. p. Atrocităţile unui ucigaş. nr. BOBIN. Vasile. 320 p. autori neidentificaţi. LAZZARINI. 147 . ALEXANDRESCU. Augustin. p. LĂPĂDUŞI. Colonel. nr. 3. 2229. mai 1999. 4. Adevărul obiectiv al probelor. expert criminalist. în Criminalistica. în Criminalistica. LAUNAY. 9e année. LĂPĂDUŞI. L’individualité du sang. Îndreptar profilactic şi terapeutic de medicină naturistă. LAZĂR. LĂPĂDUŞI. anul II. Criminalistica. 2. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia. Decodificarea unei „crime perfecte”.. septembrie 1999. p. 4. + XX planşe color. nr. anul I. în Criminalistica. 11. 1936. Grigore. 2233.23. Istoria neştiută a monstrului de la Suceava. nr. Vasile. anul II. nr. anul II. p. Înregistrările audio sau video prezentate de părţi. mai 2000. 2234. anul I. 1. Vasile. Vladimir. Nicoleta Daniela. Bibliografie la sfârşitul prezentărilor. Jose E. 5. în Criminalistica. 2000. iulie 1999. Doru. nr. 2. BRAUN. p. Editura „Păzitorul Adevărului”. 375-380. LĂPĂDUŞI. 4-7. nr. Reconstituirea – etapă decisivă al drumului către adevăr. LĂPĂDUŞI. Procuror general adjunct. p. martie 1999. 20. anul I. PĂTRUŢ. BOBIN. anul II. 2/2004. Operaţiunea „Valuta”. Vasile.9. 2227.. mai 1999. LĂPĂDUŞI. 2232. Titlul original în franceză: Psychologie et sexualité des grands contemporains. Une affaire d’intoxication 2224. Bistriţa Năsăud. în Criminalistica. no. Lector univ. 2220. în Criminalistica. Ministerul de Interne (uz intern). Vasile. p. p. 5-7. mijloc de probă în procesul penal. Jacques de. p. e în R. Bucureşti. p. în Criminalistica. 1937. nr. p. 2003. NISTOR. par l’arsenic on par les cyanures. în Criminalistica. Vasile. 1973. 2221. Prefaţă de Arno Breker. 286 p. nr. Vasile. 3. Psihologie şi sexualitate la mari contemporani. 2000. şef serviciu judiciar I. 2218. Silviu Puiu.13. no. 1. 26-27. anul I. 5-8. 2231. Augustin. LATTES.

După cinci ani. Mileniul III. 5. Vasile. BOBIN. CÂRJAN. Vasile. Criminalistica – Almanah 2002. 329-331. în Criminalistica. anul III. p. în Criminalistica. 2001. Bucureşti. Lazăr. p.L. martie 2001.L. Expertiza medicolegală . LĂPĂDUŞI. Bucureşti. Lovitură sub centură. GHEORGHIU. în Criminalistica. Vasile. instanţa se convinge de fapta unui periculos infractor.L.R. 2. Adrian. LĂPĂDUŞI. FLORESCU. Lazăr. Conf. 2250.R. 4-7. 2252. TEŞAN. Bucureşti. Bestiala crimă din Vasile. Doru. 1. ENACHE. în Criminalistica. anul III. Vasile. CÂRJAN.R. Lazăr. Violarea şi uciderea cu ferocitate a unei minore. LĂPĂDUŞI. 2001. Editura „Little Star Impex” S. Bucureşti.L. FLORESCU.R. 2240. Florin. Vasile. nr. Steluţa. LĂPĂDUŞI... p. De 2245.L. Vasile. Ulise ucide din nou!. GÂDEA. Constantin. în Criminalistica. nr. LĂPĂDUŞI.L. Tragedia unei familii de intelectuali. Vasile. 2244. 9-12. în Criminalistica. LĂPĂDUŞI. FLORESCU. 2001. 2001. România – membru fondator al Interpolului. LĂPĂDUŞI. Vasile. p. LĂPĂDUŞI. p. Titus. Editura „Little Star Impex” S. 2256. 336 p.305. septembrie 2000. univ. nr. DUŢĂ. Crima din Otomani în Criminalistica. în Criminalistica. 2255. După 16 ani. Răzbunare… sub tirul armelor. LĂPĂDUŞI. 1. Vasile. 2254. Doru. Ion (coordonatori). 5. Incident de tragere sau omor comis cu bună ştiinţă?. în Criminalistica. 2001. LĂPĂDUŞI. 2241. Bucureşti. p. 5-7. LĂPĂDUŞI. Crima de la vârful măgurei. Vasile.. 246-248. Mihaiţă. Mileniul III. Mileniul III. LĂPĂDUŞI. 5... 317-319. GREJDINOIU. Editura „Little Star Impex” S. O casă sub semnul ororii. din canalul de irigaţii.L. Omucidere sau sinucidere? în Criminalistica. Bucureşti. 4. 2242. LĂPĂDUŞI. septembrie 2001. în Criminalistica. Radu. Editura „Little Star Impex” S. Mircea. în Criminalistica. 2001. 2253. nr. Editura Little Star Impex SRL. Vasile. 2247. anul III. p. Criminalistica.L. p. p. Vasile. Medic primar legist. Vasile. în Criminalistica. Bucureşti. Sărăcia generează fapte antisociale. LĂPĂDUŞI. 334-336. Vasile. VINTILESCU. 320-322. 10-17. 148 . Mileniul III. Ion. LĂPĂDUŞI. 2001. Editura „Little Star Impex” S. septembrie 2000.R. 2251. februarie 2001. Lazăr. anul II. Grigorie. 17-20.L.R. p. Mileniul III. Vasile. anul II. CÂRJAN. p. Bucureşti. Mileniul III. Vasile. p. Mileniul III. ENACHE. Catastrofa de la Mogoşeşti. BARA. ISTODOR. Lazăr. p. Incursiuni în criminalistica românească. Editura „Little Star Impex” S. p. TEŞAN. Mileniul III. Bucureşti. strada Volumului. LĂPĂDUŞI. LĂPĂDUŞI. POPOVICI. 2001. nr. Editura „Little Star Impex” S. 308-310. Editura „Little Star Impex” S.R. la jafuri… la crime. Vasile.298. 13-14. POPOVICI. Editura „Little Star Impex” S. 2243. DRAGOTEANU. în Criminalistica. Mileniul III. 2001. în Criminalistica.R. Identificarea după schelete: Ucigaşul din Râmnicelu. 303. Mileniul III. Editura „Little Star Impex” S. 2001. 1. CÂRJAN. CÂRJAN. LĂPĂDUŞI. iulie 2001. în Criminalistica. 327-328.R. MARIN. Constantin. Bucureşti. 2001. anul III. Vladimir. februarie 2001. p. Bucureşti.L. Bucureşti. Constantin. nr. Vasile. Bucureşti. 2248. p. 2257.probă indubitabilă. 2249. Editura „Little Star Impex” S. anul III. Mileniul III. Vasile. dr. LĂPĂDUŞI. Misterul cadavrului în Criminalistica. Vasile. Adrian. în Criminalistica. p.2238. LĂPĂDUŞI.R.L. 2239. 2001. Adrian. 290292. Constantin. Editura „Little Star Impex” S. 2246. ALEXANDRESCU. 296. p.R. 2001. Valentin Medic primar legist. 320 p..R. 25-26. Mileniul III. nr. GÂDEA.L.

Marin. Vasile. magistrat. 2278. Vasile. 1-2. LĂPĂDUŞI.. în Criminalistica. 4-7. nr. nr. 1. Jurist. 2272. ianuarie 2002. GREJDINOIU. anul V. p. 4. Jurist. PĂTRUŢ. nr. Grigore. Grigore. Vasile. anul IV. în Criminalistica. MAN. UŢICĂ. Vasile. ianuarie 2003. Abominabilă crimă din fundătura C. nr. 3. nr. Expertizele medico- 2259. iulie 2002. 2002. Vasile. 3-4. LAZĂR. Maior. Banca „Carpatica” păgubită prin manopere frauduloase. LĂPĂDUŞI. LĂPĂDUŞI. anul V. Cristina. 4. Ion Eugen Sandu general de divizie (post-mortem). Trecerea de la „Dreptul Statului” la „Statul de Drept” constituie un proces îndelungat şi anevoios. 2268. anul IV. p. LĂPĂDUŞI. în Criminalistica. Realităţi şi perspective în criminalistică. PREŞMEREANU. 15-16. CĂRĂUŞU. mai 2002. 12-13. Vasile. legale confirmă abuzuri şi ilegalităţi. martie 2002. Iancu. GREJDINOIU. p. Picu a fost transformat unor înscrisuri oficiale. Vasile. anul V. nr. PĂTRUŢ. LĂPĂDUŞI. Vasile. LĂPĂDUŞI. 2260. nr. 2274. Prof. LĂPĂDUŞI. VOINEA. 2275. nr. martie 2002.F. anul IV. septembrie 2002. iulie 2003. Steluţa. 2264.un pericol social: Un elev şi-a ucis bunicul şi mama după un ritual. anul V.C. 17. 13-14. Bolnavii psihic . Viraj cu „scântei”. GREJDINOIU. „Little Star Impex” S. p. p. 224 p.. 1. în Criminalistica. p. în Criminalistica. 21-22. anul V. anul IV. LĂPĂDUŞI. Vasile. LĂPĂDUŞI. în Criminalistica. nr. Vasile. Lucrările simpozionului din 29 octombrie 2002. LĂPĂDUŞI. 13-15. 2. Vasile. Steluţa. Vasile. p. p. GREJDINOIU.. 2263. în Criminalistica. 4. GÂDEA. 11-12.2258. LĂPĂDUŞI. 2267. Bucureşti. Grigore. mai 2003. 1. Colonel. în Criminalistica. Bătrân ucis de doi minori. Papucii au condus la identificarea criminalului. 9-10. Spioni şi trădători. LĂPĂDUŞI. 6-9. 23-24. în Criminalistica.A. 2273. LĂPĂDUŞI. General maior magistrat dr. 2277. 2265. 2. S. anul V. Steluţa. mai 2003. anul IV. în Criminalistica. Ion Anghelescu. nr. VOINEA. p. 378 p. LĂPĂDUŞI. în Criminalistica. 5. nr. în Criminalistica. 6. LĂPĂDUŞI. Bucureşti. p. O educatoare şi-a „educat” satul cu securea!. iulie 2002. 2002. Ioan Dănescu a trecut în nefiinţă. Vasile. noiembrie. PĂTRUŢ. 2-5. MIRCEA. 2269. Fraudă prin folosirea 2262. Colonel. LĂPĂDUŞI. S. Marian. în cenuşă de prietenul său. Omor cu sadism în parcul Giuleşti. Lecţie de neuitare – Drd. 6. Constantin. 2. în Criminalistica. p. anul IV. Vasile. martie 2003 p. în Criminalistica. Vasile. LĂPĂDUŞI. nr. nr. Vasile.. 3. Vasile. Chestor de poliţie dr. Chestor de poliţie. anul IV. ianuarie 2002. Cu o lovitură de cuţit. „Luceafărul” S. în Criminalistica. Dan. Dan. LĂPĂDUŞI. 3. anul IV. Vasile. GREJDINOIU. p. anul IV. 22-24. 2001. ŞTEFAN. în Criminalistica. Steluţa. noiembrie. Comisar-şef. Jurist. Acte teroriste cu implicaţii deosebit de grave. în Criminalistica. nr. Vasile. LĂPĂDUŞI. Passaris. anul III. 3. Lazăr. Omor cu premeditare. 2271.R. nr. 2276. în Criminalistica. iulie 2003. 149 . p. Subcomisar de poliţie. anul IV. CÂRJAN. 11. 2. Drd. Ioan Valea Man. LĂPĂDUŞI. 27-28. a ucis şi în România. noiembrie 2003. p. mai 2002.R.C. Vasile. nr. Asistent univ.L. 2261. Generalul George Vasile. în Criminalistica. 3-6. p. LĂPĂDUŞI. Sorinel. nr. ANTONESCU. Căpitan magistrat. Vasile. Etelka îi străpunge inima concubinului. General maior dr. anul IV. 2003. p. nr. martie 2002. 69 de ani de la naşterea generalului dr. Steluţa. 6. p. infractorul numărul unu al Greciei. 33-36. anul V. nr. Dan. 2266. 2270. 4. p.

p. în Criminalistica. locul potrivit. LĂPĂDUŞI. care a avut loc în perioada 28-29 octombrie 2003. Investigarea criminalistică a locului faptei. 5.. 2005. LĂPĂDUŞI. Vasile. 2287. 33. Vasile. şef de serviciu în cadrul Direcţiei de Investigaţii criminale. GREJDINOIU. Iancu. şef serviciu în Direcţia Investigaţii Criminale. LĂPĂDUŞI. nr. probă indubitabilă. p. S. Prof. 2288.. Triplul asasinat din Mangalia. p. Dan. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 150 . 2292. Gavril Dorelu. LĂPĂDUŞI. şef serviciu în I. Comisar-şef. Prof. Vasile. Dublu asasinat din Farmacia Theea.. Incertitudini cu privire la autenticitatea documentelor. GÂDEA. Lector univ.A. Comisar-şef de poliţie. 2280. Viorel. (coordonatori). Viorel. Bucureşti. 6. ianuarie 2004. 13-14. BOBIN. 15-18. 1. p. 2003. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Toleranţă zero corupţiei. 41-46. Vasile. Prof. 2282. Vasile. Lazăr Cârjan. 2005. 4. în Criminalistica. 2281. 2283. p. anul VII. ŞTEFAN. Mihaela. Vasile. Abominabila crimă din Vladimireşti. Prof. anul VI. 11 13. Prof. 13-14.. Bucureşti. BOBIN. VASILE. LĂPĂDUŞI..C. în Criminalistica.P. LĂPĂDUŞI. Magistrat dr. CONSTANTINESCU. Medic primar legist. VASILE. Profesor. nr. Col. dr. anul VI. LĂPĂDUŞI. Editura Luceafărul. Coordonatori dr. Consideraţii privind rolul probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului.. CÂRJAN. ianuarie 2005. Vladimir Alexandrescu. anul VI. LĂPĂDUŞI. Vasile. 6. DRAGOTEANU.. Ron Smith – criminalist britanic în lupta pentru adevăr. 21-24. 2291. general al Asociaţiei Criminaliştilor din România. LĂPĂDUŞI. Vasile.G. Prof.. Expertiza medicolegală. VOINEA. General de divizie (r). în Criminalistica. Viorel. Contribuţii pe plan ştiinţific şi editorial ale Institutului de Criminalistică. 2004. în Criminalistica. 2004. Dan. 2005. General-maior magistrat. 5. 2004. LĂPĂDUŞI. 2285. 469-473.. septembrie 2005. 2284. Bucureştiul necunoscut. LĂPĂDUŞI. Florin. anul VI. Steluţa. Vasile. 2293. în Criminalistica. p. organizat de către Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Asociaţia Criminaliştilor din România. anul VII. în Criminalistica. în Criminalistica. O istorie fascinantă a Capitalei. Drd. în Investigarea criminalistică a locului faptei. p. Rolul şi contri- buţia Asociaţiei Criminaliştilor din România în dezvoltarea ştiinţei criminalistice. Dan Voinea şi dr. 3. nr. Comisar-şef.. LĂPĂDUŞI. p. mai 2004. noiembrie 2005. Marius Daniel. Consideraţii privind investigarea criminalistică a locului faptei. 20-23. nr. Florin. Vasile. p. p. nr. anul VII. Prof. Chestor. Avocat Baroul Bucureşti. septembrie 2004. Editura Luceafărul. VOINEA. anul VII. nr. (r) prof. Un om potrivit la General-maior. LĂPĂDUŞI. în Criminalistica. Vasile.. Vasile. VASILE. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. p. VOINEA. Prof. GÂDEA. consilier şi cuvânt introductiv prof. Vasile. Constantin. Vasile. Lucrarea cuprinde comunicările prezentate la Simpozionul „Investigarea criminalistică a locului faptei“. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Constantin. nr. 2289. Prof. LĂPĂDUŞI. p. Situaţii cu împrejurări de la locul crimei greu de stabilit. Editura Luceafărul. Lazăr. PEŞTINĂ. LĂPĂDUŞI. 10-11. 15-19. 304 p. Bucureşti. 1. General maior magistrat dr. nr. iulie 2005. noiembrie 2004. Bucureşti. 2286. secretar Vasile. Prof. Bucureşti. Dan. Bucureşti. Constantin. p. 39-40. 20-24. ŢĂRMUREAN. 2290. „Luceafărul” S. 541 [-542] p.. Mită pentru obţinerea permisului de conducere auto. Prof. Chestor dr.R.2279.

în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. 2304. p. anul VIII. 2006. 3. 2003. 2296. Gavril DORELU General de divizie (r) dr. 2303. Criminologie et science 2308. Paris. LĂZUREANU. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. LĂZUREANU. în cazul infracţiunilor de omor. 2297. LĂPĂDUŞI. Consideraţii privind evoluţia unor metode şi tehnici criminalistice. LĂPĂDUŞI. Cluj-Napoca. nr. iunie 2006. Traducere 151 . Crişan-Mucenic. 2005.. Dan. în care au fost implicate persoane ce practică pederastia [Rezumat]. Chestor dr. în Criminalistica. Chestor principal drd. Crişan-Mucenic. Lucrarea cuprinde comunicările prezentate în programul Simpozionului internaţional. Gheorghe. Noi sisteme de asigurare mecanice antiefracţie. Petre Buneci. 83-87. 2300. LĂZUREANU. Bucureşti. 280 – 2281. Ilie. anul VIII. Vasile. Subcomisar. p. 2295. 2302. p.. J. 1972.. Identificarea criminalistică prin aceste de cunoaştere.. nr. 3. 2299. Editura Alma Mater. LÉAUTÉ.. 2301. anul VII. Tiparul executat la S. Editor: Asociaţia Criminaliştilor din România. CÂRJAN. Activarea Asociaţiei Criminaliştilor din România în anul 2005. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. în cazul infracţiunilor de omor. organizat în zilele de 26 şi 27 octombrie 2005 de către Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Asociaţia Criminaliştilor din România.2294. (coordonatori). nr. Comisar şeful serviciului criminalistic I. 2298. LĂZUREANU. în Criminalistica. 39. iunie 2006. director adjunct al Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. (r) Disimularea unei sinucideri în omor. 4. Vasile.. Maurice. Vasile. specializarea Criminalistică. Prof. FLEACĂ. LĂPĂDUŞI. anul VIII.3-5. 2006. Crişan-Mucenic. Bucureşti. Chestor dr. 142 – 151. 2006. Crişan Mucenic. august 2006. Liviu. Iancu. 2306. Identifi- carea criminalistică prin acte de cunoaştere sub forma înscrisurilor. Dalloz. în Criminalistica. Scms. 28-30.. LĂZUREANU. (r) prof. p.3. 2307. ŢĂRMUREAN. p. Director general Petre Marinescu..A. Consideraţii privind evoluţia unor metode şi tehnici de identificare criminalistică. Prima promoţie a masteratului european. nr. Subcomisar de poliţie. Metode şi tehnici de identificare criminalistică. anul VIII. director adjunct al Institutului de criminalistică. Scms. 5-7. Subcomisar de poliţie. 136-144. Comisar-şef de poliţie drd. Col. Vasile. TĂUT. p. Col. TĂUT. 3-4. LĂPĂDUŞI. 478 [450] p. Aspecte ale cooperării Institutului de Criminalistică cu structuri din ţară şi străinătate. Generalmaior magistrat dr. Vasile. Lazăr. Un valoros penalist – Dr. p. col. 26-27. Sibiu. Crişan-Mucenic.C. Comisar-şef de poliţie drd. Prof. anul VIII. p. în Criminalistica. LĂPĂDUŞI. mai 2005. LE BLANC. POPA. Bucureşti. Arséne Lupin contra lui Herlock Sholmes. VOINEA. 15-18. în care au fost implicate persoane ce practică pederastia. Crişan-Mucenic.. penitenciaire. în Criminalistica. LĂZUREANU.P. Editura Luceafărul. în pas cu timpul. nr. Identificarea criminalistică a persoanei pe baza imaginilor filmate în câmpul infracţiunii.J. (r) prof. în Criminalistica. aprilie 2006. Bucureşti. Cluj-Napoca. Vasile. p. 2. p. Liviu. 2003. Editura Alma Mater. p.. 5-6. Prof. director adjunct al Institutului de Criminalistică. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. ŞTEFAN. Criminalistica 2305. Crişan-Mucenic. de poliţie. Luceafărul S. p. 2005. LĂZUREANU. LĂPĂDUŞI. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. în Criminalistica. secretar general al Asociaţiei Criminaliştilor din România. nr. director adjunct al Institutului de criminalistică. Colaborare română-germană. 2. aprilie 2006..

din limba franceză de Constantin Ioncică. Editura Univers, Bucureşti, 1971, 286 p.
2309. LE BLANC, Maurice. Afacerea Kesselbach.

prefaţă de Nicolae Mareş. [Iaşi]. Junimea, 1971, 136 p. cu ilustr. şi portret (O sută şi una de cărţi).
2322. LEC, Stanislaw Jerzy. Gânduri nepieptănate.

Traducere din limba franceză de Paul Derian, Editura DAB, 1991, 191 p.
2310. LE BLANC, Maurice. Arséne Lupin şi

comoara regilor Franţei. Editura H., 1991, 223 p.

Culegere, prefaţă şi traducere de Nicolae Mareş. Bucureşti, Colosseum, 1991, 64 p. (Colecţia Aforisme, cugetări, reflecţii). D. La reconstitution cinematique des accidents. INRTS Joinville, 1986.

2323. LECHNER, D.; MALATERRE, G.; FLEURY,

2311. LE BLANC, Maurice, Femeia cu două

surâsuri. Traducere din limba franceză de Veronica Popescu. Editura Doina, 1991, 173 p. goale. Editura Centaurus, 1991.

2324. LE

2312. LE BLANC, Maurice. Imaginea femeii 2313. LE BLANC, Maurice, Misterul eşarfei

CLÉRE [Marcel]. Histoire de la Police. Paris, Presses Universitaires de France, 1947, 130 [-136] p. (Que sais-je? Le point des connaissances actuelles, 257). technique. Editura Police Revue, Paris, 1974.

purpurii. Traducere din limba franceză de Teodora Popa-Mazilu. Editura Ulise, 1991, 110 p. enigma acului scobit. Editura Danubius, 1992, 200 p.

2325. LE CLERE, Marcel. Manuel de police

2314. LE BLANC, Maurice. Arséne Lupin şi

2326. LE DORAN, Serge; ROSÉ, Philippe.

Cyber-Mafia. Editura Antet, Bucureşti, 1998.
2327. L’éducation et les drogues. Prévenir.

2315. LE BLANC, Maurice. Domnişoara cu

ochii verzi. Traducere din limba franceză de Teodor Constantinescu. Editura Eden, 1992, 190 p. BLANC, Maurice. Contesa de Cagliastro. Traducere din limba franceză de Teodora Popa-Mazilu. Editura Porus, 1992, 243 p. se răzbună. Traducere din limba franceză de Liviu Cristea. Editura Excelsior, 1993, 147 p.

[Paris, 1987], 76 p., ilustr. + 3 f. pl. (UNESCO).
2328. LEE C. Henry; PALMBACH M. Timothy;

2316. LE

2317. LE BLANC, Maurice. Contesa Cagliastro

MILLER T. Marilyn. Henry Lee’s Crime SceneHandbook. Elsevier Academic Press. Amsterdam. Boston. Hejdellberg. London. New York. Oxford. Paris. San Diego. San Francisco. Singapore. Sydney. Tokyo, 2005. 418 p.
2329. LEFTER, Alexandru; TUN, Ion; DINU,

2318. LE BLANC, Maurice. Agenţia Barnett/Co.

Traducere din limba franceză de Costache Ursu. Editura Sturion, 1994, 125 p. Traducere din limba franceză de Doina Lereanu. Editura Baricada, 1992, 158 p. cere din limba franceză de Ionescu. Editura Nemira, 1998. Lidia

2319. LE BRUN, Michel. Castelul cu monştri.

Ion; STAN, Niţă Ion; MIHĂLCIOIU, Serghie; POPA, Ştefan. Cercetarea penală – aspecte teoretice şi practice. Coordonatori: CÂRJAN, Lazăr; MANOLOIU, Constantin; POPESCU, Ion, Editura Global Print, Bucureşti, 1999, 397 p.
2330. Lege

2320. LE BRUN, Michel. Autostrada. Tradu-

2321. LEC, Stanislaw Jerzy. Gânduri nepieptănate.

Culegere [de maxime]. Traducere şi

pentru organizarea poliţiei generale a Statului. Însoţită de Expunerea de motive a D-lui Ministru Al. Vaida-Voevod şi a D-lui Sub-secretar de Stat D.R. Ioaniţescu… Bucureşti, Curierul Judiciar, 1929,134 p. + 4 f. tab. (Biblioteca Legilor Uzuale Adnotate, No.33).

152

2331. Legile lui Murphy, principiile lui Peter şi

2342. LEROUX, Gaston. Crima lui Rouletabille

alte 999 teoreme, postulate, axiome, paradoxuri, observaţii & descoperiri + corolarele respective şi nouă confesiuni în exclusivitate. Editura Universal Dalsi, 1995, 159 p.
2332. LEGRAIN (Le

Docteur). Les grands narcotiques sociaux. Paris, A. Maloine, 1925, 459 p. Amable (Dr. Magnus). Timbres de Moldavie et de Roumanie par le Docteur Magnus. Deuxième Edition; Veriag J.-B. Moens, Brüssel 1869. in puerperalitate şi a noului născut. Studiu clinico-social. Teză / pentru / Doctorat în medicină şi chirurgie / prezentată şi susţinută la 22 iunie 1927, ora 6 ¾ d.a. (Facultatea de medicină din Bucureşti, No. 2828)

(Aventurile extraordinare ale reporterului Joseph Rouletabille). Traducere din limba franceză de Mirella Bartă, Editura Valahia, 1992, 152 p. Traducere după ediţia: Les aventures extraordinares de Joseph Rouletabille, reporter, Editious Robert Laffont, Paris, 1898.
2343. LEROUX, Gaston. Parfumul doamnei în

2333. LEGRAND,

negru. Traducere de Rodica Chiriacescu şi Adriana Sofian. Cluj-Napoca, 1984, 248 p. (Scorpionul).
2344. LEROUX,

2334. LEIBNER, Mamy, D-ra. Protequirea femeii

Gaston. Misterul camerei galbene. Traducere din limba franceză de Vlad Muşetescu. Universul familiei, Bucureşti, 1991, 268 p. Traducere din limba franceză de Rodica Iacob. Editura Vivaldi, 1991, 157 p.

2345. LEROUX, Gaston. Secretul lui Toth.

2346. LEROUX,

2335. LEKSCHAS;

HARRLAND; HARTMANN; LEHMANN. Kriminologie (Criminologie), Staatsverlag der DDR (Editura de Stat a RDG), Berlin, 1983. arabe déchire, în R.I.C., no.3, 4 année, 1932, p. 210-216.
e

Gaston. Secretul marelui Loustalot. Traducere, prefaţă şi tabel cronologic de Aurelia Batali. Editura Minerva, Bucureşti, 1992, 128 p. (Cartea de succes). Gaston, Misterul camerei galbene. Prefaţă de Jean Cocteau. Traducere din limba franceză de Adriana Fianu. Editura Porto Franco, 1993, 199 [-200] p. (Detectiv).

2336. LERICH, L. Reconstitution d’un texte

2347. LEROUX,

2337. LERICH, L. Recherche d’interprétation des

traces dans les affaires de lettres anonymes, în R.I.C., no.4, 4e année, 1932, p. 268-277.
2338. LERICH, L. Note an suyet du décryptement

2348. LEROUX, Gaston. Parfumul doamnei în

des cryptogrammes par transpositions, în R.I.C., no.10, 4e année, 1932, p. 763-765.
2339. LERICH, L. Valeur probante des lignes

negru. Aventurile extraordinare ale reporterului Joseph Rouletabille. Traducere din limba franceză de Rodica Pânzaru, Editura Vestala, 1993, 351 [-352] p. (Mister).
2349. LEROUX,

blanches dactyloscopiques, în R.I.C., no.5, 5 année, 1933, p. 264-269.

e

Gaston. Regele ocnaşilor. Traducere din limba franceză de Petre Lascu. Editura Mondial-Press, 1993, 367 p. Gaston. Fotoliul cu stafii. Traducere în limba română de Roxana Veleanovici. Bucureşti: Junior, 1994, 183 p. Titlul original: Le fouteuiel haute

2340. LERICH, L. Note sur la valeur de la

2350. LEROUX,

preuve dactyloscopique, în R.I.C., no.10, 5e année, 1933, p. 603-609.
2341. LERICH, L. Note complémentaire sur le

classemenet des empreintes digitales an service de l’identité judiciaire de Lattaquié, în R.I.C., no.6, 8e année, 1936, p. 350-354.

2351. LEROUX,

Gaston. Fantoma de la Operă. Traducere din limba franceză de Cornelia Matasă şi Dan Marinescu. Editura Rombelion, 1994, 328 p. Titlul

153

original în franceză: La fantôme de l’Opera.
2352. LEROUX, Gaston. Păcatul dragostei.

les cristaux de strzyzowski, în R.I.C., e no.10, 3 année, 1931, p. 738-741.
2361. LEUNG, Fan. Les Formules dactyloscopiques

Traducere de Cornelia Mătasă şi Dan Marinescu. Romhelion, Bucureşti, 1995, 328 p.
2353. LEU, Carmen, Preparator universitar,

réeles chez les femmes, în R.I.C., no.3, e 4 année, 1932, p. 181-188; R.I.C., no.4, 4e année, 1932, p. 251-267.
2362. LEWIS, Dorothy Otnow. Vinovaţi de

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“. Hărţuirea sexuală – analiza infracţiunii (I), în Criminalistica, anul V, nr. 5, septembrie 2003, p.14-16; (II) în Criminalistica, anul V, nr. 6, noiembrie 2003, p.31-32.
2354. LEU, Carmen, Preparator universitar.

demenţă. Pe coridoarele morţii un psihiatru dezvăluie mecanismele minţii criminalilor în serie. Traducere din limba engleză de Florin Şlapac şi Gabriela Inea. Editura ALLFA, 2001, 251 p.
2363. Lexicon al greşelilor de limba română.

Cercetarea la faţa locului în cazul infracţiunilor informatice (Criminalitatea informatică), în Investigarea criminalistică a locului faptei, Bucureşti, 2004, p. 285-287.
2355. LEU, Carmen, Preparator universitar,

Fonetică, Lexic, Ortografie, Ortoepie, Gramatică, Punctuaţie, Stilistică [de] Cristian Niţulescu, Editura Junior, Bucureşti, f.a. 165 [168] p.
2364. LIEURY, Alain, Manual de psihologie

Academia de Poliţie „Al. I. Cuza” Bucureşti. Comisia rogatorie – Proceduri de obţinere a mijloacelor de probă, în Criminalistica, anul VI, nr. 6, noiembrie 2004, p. 36-37.
2356. LEU, Carmen, Preparator univ. Modalităţi

generală. Traducere din limba franceză de Iulia Haşdeu. Editura Antet, f.a., 191 p.
2365. LIICEANU, Aurora, Prof. univ. Violenţa

domestică, în Revista de criminologie, de criminalistică şi de penologie nr. 2/2004, p. 61-83.
2366. LIMA, Hermeto. A identitade do homen

atipice de luare a declaraţiilor, în Criminalistica, anul VII, nr. 4, iulie 2005, p. 40-41.
2357. LEU, Carmen, Preparator univ. Probe ce

pela impressao digital. Rio de Janeiro, 1908.
2367. LIN, Henri B. Ce dezvăluie faţa ta.

pot fi administrate în timpul procesului penal, în cazul infracţiunilor informatice, în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”, Editura Luceafărul, Bucureşti, 2005, p. 415-419.
2358. LEU, Carmen, Prep. univ. dr. Identificări

Secretele chineze ale citirii feţelor. Traducere din limba engleză de Oana Negureanu. Titlul original: „What your face reveals” Published by Llewellyn Publications, St. Paul, MN 55164 USA. Editura Samizdat, f.a., 184 p. Bibliografie la p. 184.
2368. LITTMAN,

ce pot fi realizate în cazul cercetării unor infracţiuni săvârşite în mediul electronic, în Metode şi tehnici de identificare criminalistică, Bucureşti, 2006, p. 318-321.
2359. LEU, Carmen, Subinspector. Percheziţia

J. The Watchman: The Twisted Life and Crime of Serial Hacker Kevin Poulson. Little, Brown and Co., 1997. récidivistes. Avec 85 figures. Maloine, Paris, 1909, IV + 428 p. (Bibliothèque de Criminologie). les Hébreux,. Lyon, 1909.

2369. LOCARD, Edmond. L’identification des

calculatorului, în Criminalistica, anul VIII, nr. 3, iunie 2006, p. 13-15.
2360. LEUNG, Fan. Une nouvelle méthode de

détermination de l’origine du sang par

2370. LOCARD, Edmond. Le tatouage chez

154

2371. LOCARD, Edmond. La Police. Ce qu’elle

est, Ce qu’elle devrait ètre. Payot & Cie, Paris, 1919, 239 p.

2385. LOCARD, Edmond. La valeur de la

2372. LOCARD,

dr. Edmond. L’Enquête criminelle et les méthodes scientifique, in Bibliothèque de philosophie scientifique. Flammarion, Paris, 1920, 300 p. (Bibliothèque de Philosophie scientifique).

preuve dans l’expertise des documents e écrits, în R.I.C., no.8, 3 année, 1931, p. 617-622.
2386. LOCARD, Edmond. Un grand cryptologue

français: Le Commandant Bazeries, în R.I.C., no.10, 3e année, 1931, p. 749-756.
2387. LOCARD, Edmond. Traité de criminalistique.

2373. LOCARD, Edmond. Manuel de technique

policière. Avec 43 figures. Paris, Payot, 1923, 291 p. + 1 tab.
2374. LOCARD, Dr. Edmond. Les Anonymo-

Tomes I et II, Les empreintes et les traces dans l’enquete criminelle, avec 250 figures. Joannè Desvigne et ses Files, Lyon, 1931, 500 + 500 p. Tomes III-IV, Les preuves de l’identité, avec 76 figures. Joannè Desvigne et ses Files, Lyon, 1932, 432 [-440] p.

graphes. Bruxelles, 1923, 14 p. (Extrait de la Révue de Droit Penal et de Criminologie et Archives Internationales de Médecine legale, Mars, 1923). et policiers de laboratoire. Payot, Paris, 1924, 277 [-279] p.

2388. LOCARD, Edmond. Traité de criminalistique.

2375. LOCARD, Edmond. Policiers de roman

2389. LOCARD, Edmond. L’évolution actuelle

2376. LOCARD, Edmond; PETISNÉ, Gabriel.

du tatouage et son importance en criminalistique, în R.I.C., no.3, 4e année, 1932, p. 189-194.
2390. LOCARD, Edmond. La recherche des

Instructions pour les recherches techniques dans les enquêtes criminelles, avec 8 figures. Laboratoire de police, 35, rue Saint-Jean, Lyon, 1924.
2377. LOCARD, Edmond. Le crime et les

traces diverses dans l’enquête criminelle, în R.I.C., no.4, 4e année, 1932, p. 284-289.
2391. LOCARD, Edmond. Une affaire de faux

criminels. La Renaisance du Livre, Paris, [1925?], 278 p. + 7 f. pl.
2378. LOCARD, 2379. LOCARD,

sur découpage, în R.I.C., no.7, 4e année, 1932, p. 503-523. Edmond. Contes apaches (Souvenirs d’un policier). 2 vol. Editions Lugdunum, Lyon, 1933. Edmond, Les choix des pièces dans l’expertise des documents e ecrits, în R.I.C., no.9, 5 année, 1933, p. 549-557.
e policière. 2 édition. Payot, Paris, 1934.

Edmond. Expertise documents ecrits. Lyon, 1925.

des

2392. LOCARD,

Edmond, L’analyse des poussières en criminalistique, în R.I.C., Septembre, 1929.

2393. LOCARD,

2380. LOCARD, Edmond. L’imitation typographique.

Lyon, 1929, 7 p.
2381. LOCARD, Edmond. R. – A. Reiss, în

2394. LOCARD, Edmond. Manuel de technique 2395. LOCARD, Edmond. La détermination

R.I.C., Octobre, 1929, p. 333-336.
2382. LOCARD,

Edmond. L’Histoire de la e dactyloscopie, în R.I.C., no.4, 2 année, 1930, p. 269-291.

des taches de sang par le bromure de e sodium, în R.I.C., no.2, 6 année, 1934, p. 90-95.
2396. LOCARD,

2383. LOCARD, Edmond. L’écriture de main

gauche, în R.I.C., no.5, 2e année, 1930, p. 324-333.

2384. LOCARD, Edmond. L’expertise des faux
e timbres-posté, în R.I.C., no.7, 2 année, 1930, p. 496-520.

Edmond, Un nouveau microcomparateur le synchrisiscope de William Stirling, în R.I.C., no.5, 6e année, 1934, p. 267-271. méthodes scientifiques. Les Editions

2397. LOCARD, Edmond. La Police et les

155

Rieder. Paris, 1934, 82 p. + XLVII (Bibliothèque Générale Illustrée).
2398. LOCARD, Edmond. Manuel de technique

2406. LOCARD,

Edmond. Les empreintes digitales des frères siamois, în R.I.C., no.8, e 8 année, 1936, p. 501-504. Le paragerm étude d’un produit e microbicide, în R.I.C., no.10, 8 année, 1936, p. 602-617.

policière (Les constats – Les empreintes digitales – Les traces – Les taches – L’ expertise des documents écrits – Les correspondances secrètes – La fausse mounaie – Les armes et les explosifs – Les drogues – L’identification des e récidivistes – L’expert et l’expertise. 2 édition, entièrement refondue et considérablement augmentée, avec 43 figures. Payot, Paris, 1934.
2399. LOCARD, Edmond. Traité de Criminalistique.

2407. LOCARD, Edmond; LOCARD, Jacques.

2408. LOCARD, Edmond. La Criminalistique,

à l’usage des gens du monde et des auteurs de roman policiers. Desvigne, Lyon, 1937, 159 p. l’expertise des documents écrits, în R.I.C., no.2, 9e année, 1937, p. 143-172. formation des experts en ecriture, în R.I.C., no.6, 9e année, 1937, p. 340-349. Edmond. Les empreintes e digitale set la lèpre, în R.I.C., no.8, 9 année, 1937, p. 492-496.

2409. LOCARD, Edmond. L’affaire Dreyfus et

Tomes V-VI, L’expertise des documentes écrits, avec 180 figures. Les correspondances secrètes. Les falsifications. Joannès ie 1 Desvigne et C , Lyon, 1935-1936 , 486 2 p. (V) [24 ] 1014 p. (VI).
2400. LOCARD,

2410. LOCARD, Edmond. Le recrutement et la

2411. LOCARD,

Edmond. Le faux par e déquisement, în R.I.C., no.1, 7 année, 1935, p. 45-49. de Millery. Gallimard, Paris, 1935.

2412. LOCARD, Edmond. Premier Congrès

2401. LOCARD, Edmond. La malles sanglante 2402. LOCARD, Edmond. Le truquage des

International de Criminologie. Theme qui donneront lieu a un voeu, în R.I.C., no.8 (Nouvelles), 9 e année, 1937, p. 507-512.
2413. LOCARD, Edmond. Traité de Criminalistique.

timbres-poste par l’acide sulfhydrique, în e R.I.C., no.2, 8 année, 1936, p. 106-110.
2403. LOCARD, Edmond. Comment fouctionne

Tome VII, L’Enquête criminelle. Desvignes, Lyon, 1939, 350 p. 2e édition, Payot, Paris, 1942, 359 p.

un laboratoire de criminalistique, în e R.I.C., no.6, 8 année, 1936, p. 355-362.
2404. LOCARD, Edmond. Manuel de technique

2414. LOCARD, Edmond. Manuel du Philatéliste. 2415. LOCARD,

policière, Les constats. Les empreintes digitales. Les traces, Les taches. L’expertise des documents écrits. Les correspondances secrètes. La fausse mounaie. Les armes et les explosifs. Les e drogues. L’identification des récidivistes. 3 édition, entièrement refondue et augmentée, avec 43 figures. Payot, Paris, 1939, 366 p.
2405. LOCARD, Edmond. L’identification des

Edmond. Manuel de technique policière. Les constats. Les empreintes digitales. Les traces, Les taches. L’expertise des documents écrits. Les correspondances secrètes. La fausse mounaie. Les armes et les explosifs. Les drogues. L’identification e des récidivistes. 4 édition corrigée, avec 38 figures. Payot, 106, Boulevard St.Germain, Paris, 1948, 308 p. et leur expertise. Payot, Paris, 1959, 391 p. (Bibliothèque scientifique)

2416. LOCARD, Edmond. Les faux en ecriture

animaux, în R.I.C., no.7, 8 année, 1936, p. 415-418.
1

e

2417. LOCARD, Jacques. Le destruction des

Pe copertă: 1937 2 Număr pe cotorul cărţii

cadavres par les caustique, în R.I.C., no.8, 4 année, 1932, p. 582-589.

e

156

2418. LOCARD, Jacques. L’analyse destraits

de crayon en criminalistique. Thèse de doctorat èssciences de l’Université de Lyon. Lyon, Pâtissier, 1936. du cuivre en criminalistique, în R.I.C., no.9, 8e année, 1936, p. 539-556.

Quarta edizione. Idem Vol. II, Torino, 1889, 2 vol.
2429. LOMBROSO, Cesare.

2419. LOCARD, Jacques, La microanalyse

L’anthropologie criminelle et ses récents progrès. Deuxieme édition. Paris, 1891, 185 p. de l’anthropologie criminelle… Paris, 1892, 224 p. de Psychiatrie et d’anthropologie criminelle. Paris, 1892, 180 p.

2430. LOMBROSO, Cesare. Les applications

2420. LOCARD,

Jacques, Contribution à l’analyse des taches de matières colorantes, în R.I.C., no.7, 9e année, 1937, p. 422-436. Octavian; FILIPAŞ, Avram. Drept Penal Român, Partea specială. Bucureşti, Editura Şansa SRL, 1992.

2431. LOMBROSO, Cesare. Nouvelles recherches

2421. LOGHIN,

2432. LOMBROSO, Cesare. Le crime politique

2422. LOGHIN, Octavian; TOADER, Tudorel.

Drept penal român. Partea specială. Ediţia a IV-a revăzută şi adăugită cu modificările aduse Codului penal prin Legea nr. 197 din 13 nov. 2000 şi Ordonanţa de Urgenţă nr. 207 din 15 nov. 2000. Bucureşti,Casa de Editură şi Presă „Şansa“ S.R.L., 2001, 736 p.
2423. LOLU, Diana. Relevarea urmelor papilare

et les rèvolutions par rapport au droit à l’anthropologie criminelle et à la science du gouvernement. Traduit par A. Bouchard. Tom I-II, Paris, 1892, XIII + 269 p. + 2 planches.
2433. LOMBROSO, Cesare. L’uomo bianco et

l’uomo di colore. Secunda edizione, con aggiunta de 7 appendici e con imasioni. Firenze – Torino – Roma, 1892, 395 p.
2434. LOMBROSO,

de pe suprafeţe adezive, în Criminalistica, anul V, nr. 4, iulie 2003, p. 13-14.
2424. LOMBARDI, Giovanni. Costume sociale

Cesare. La donna delinquente. La prostituta e la donna normale. Torino, Roma, 1893, XI + 640 p. 2 tavolo e 5 figure neltesto. Orino, Firenze…, „Fratelli Bocca”, 1894, 96 p.cu ilustr. + 27 portr.

2435. LOMBROSO, Cesare. Glianarchici. Con

e delinquenza. Nuovi orizzonti di Sociologia Criminale. Alfredo Guia Editase, Napoli, 1933, 447 p.
2425. LOMBROSO, Cesare. Due tribuni studiati

2436. LOMBROSO, Cesare. Les palimpsestes

da un alienista. Roma, 1883, XIII + 128 p.
2426. LOMBROSO, (César). L’Home Criminel…

des prisons, rececillis par […] Lyon, Paris, 1894, 404 p. + 1 pl.
2437. LOMBROSO, Cesare. Graphologia. Con

Étude anthropologique et médico-legale. Traduit par Régnier et Bournet. Préface du Dr. Gh. Létourneau. Paris, Félix Alcan, 1887, XXIV + 683 p.
2427. LOMBROSO, Cesare. L’ Homme de
e genie. Traduit sur la VI edition italienne par Fr. Colouna D’Istoria agrégé de philosophié et précédé d’une préface de Mr. Ch. Richet, professeur à la Faculte de Médecine de Paris. Paris, Félix Alean, Editeur, 1889, 499 p.

470 facsimili. Milano, 1895, [1 f.] + 245 p.
2438. LOMBROSO, Cesare. L’homme criminel…

Étude anthropologique et psychiatrique. Deuxieme édition française traduite sur la cinquième édition italienne. Tome I – II + Atlas, Paris, 1895, 3 vol.
2439. LOMBROSO, Cesare. L’ Homme criminel.

2428. LOMBROSO, Cesare. L’uomo delinquente

Atlas. Deuxième édition. Traduction en langue française. Paris, Felix Alcan, Éditeur, 1895, 31 p. + LXIV planches + XXVI.
2440. LOMBROSO, Cesare. Les anarchistes.

in rapporto all’antropologia, alla Giurisprudenza ed alle discipline cercerarie. Vol. I.

Traduit de la 2e édition italienne par les

157

docteurs M. Hamel et A. Marie, Paris, Ernest Flammarionm Éditeur, 1896, 259 p.
2441. LOMBROSO,

2450. LOMBROSO, Cesare. Hypnotisme et

Cesare. L’homme de génie par… 2 éme édition traduite sur la VIe édition italienne par Fr. Colonna d’Istria et M. Calderini et précédé d’une préface de Mr. Ch. Richet… Paris, 1896, XXVI + 582 p. + 15 pl. nerazione. Nuovi studi e nuove battaglie. Palermo, Remo Sandrom, 1897, 318 p.

Spiritisme. Traduction de Ch. Rossigneux. Paris, „Ernest Flammarion”, 1910, 308 p.
2451. LOMBROSO, Cesare. Geniu şi nebunia.

(Traducere) Iaşi [1913], 62 p.
2452. LOMBROSO, Cesare. Hypnotisme et

Spiritisme. Traduction de Ch. Rossigneux. Paris, „Ernest Flammarion”, 1926, 308 p. Criminal Man. Patterson Montclair, New York, 1972. Smith,

2442. LOMBROSO, Cesare. Genio e dege-

2453. LOMBROSO, FERRERO, Gina. Lombroso’s

2443. LOMBROSO, Cesare. L’antisémitisme.

e Traduit de la 2 édition italienne par le Docteurs A. Marie et M. Hamel. Paris, 1899, XIX + 149 p.

2454. LOMBROSO, Cesare. Omul delincvent.

Traducere de Nicolae Frigioiu. Vol. I. Măiastra, Bucureşti, 1992, 158 [-160] p. (I).

2444. LOMBROSO, Cesare. Le crime. Cuses

2455. LOMBROSO, Cesare. Omul delincvent.

et remèdes. Avec un appendice sur le progrès de l’anthropologie criminelle pendant les années 1895 – 1898. Paris, 1899, VII + 583 p.
2445. LOMBROSO, Cesare.

Traducere de Nicolae Frigioiu. Măiastra, Bucureşti, 1992, [-161] p., ilustr.

2456. LOMBROSO, Cesare. Gemie und Irrsinn

L’anthropologie criminelle et ses récents progres, 5-e édition revue et augmentée d’une préface nouvelle. Avec 13 figures dans le texte. Paris, Felix Alean, 1904, XI + 185 [-187] p. Cesare. Problémes du jour. Traduction française de M. Charles Raymond. Paris, Libraire Universell, [1906], [1] f. + 304 p. + 1 f. portret.

in ihren Bezichungen zum Gesetz, zur Kritik und zur Geschichte. Mit Bewilligung des Verefassers nach der 4.Aufl. des italienischen Original textes übersetzt von A. Courth. Leipzig, Philipp. Reclam jun, 434 [-437] p. cu 1 tab.
2457. LOMBROSO, Cesare. Handbuch der

2446. LOMBROSO,

Graphologie. Autorisiente Űbersetzung mach dem Italienischen der erstem Auflage mit neuen Zusätzen des Verfassers von Gustav Brendel. Mit graphologischen Anmerkungen und 470 Faksimiles. Leipzig, 200 p. + 24 pl.
2458. LOMBROSO,

2447. LOMBROSO, Cesare. Le crime. Causes

et remèdes, deuxième édition avec une introduction sur les derniers progrès de l’anthropologie criminelle et un appendice, illustré de 22 figures dans le texte et de XI planches. Félix Alcan, Éditeur, Paris, 1907, 583 p.
2448. LOMBROSO, Cesare. Procesul Steinheil

Cesare. Hipnotism şi spiritism. Traducere de Fingal. Bucureşti, 47 p. spiritistiche Untersuchungen, Pl. şi a. 384 p. + 22 f. pl.

2459. LOMBROSO, Cesare. Hypnotische und

2460. LORENZ,

şi femeia criminală. Bucureşti, 1909, 15 p.
2449. LOMBROSO,

Editura

Lumen,

Cesare. L’homme de génie. 4-me édition traduite sur la VI-me édition italienne par Fr. Colonna d’Istria et M. Calderini et précédée d’une préface de Ch. Richet. Paris, Félix Alcan, 1909, XXVI + 616 p.

K[onrad]. Vergleichende Verhaltensforschung. Grundlagen der Ethologie (Cercetare comparativă a comportamentului, Elemente fundamentale ale etologiei). Viena, 1978. istoria naturală a agresiunii. Traducere din limba germană de Ioana Constantin. Editura Humanitas, 1998, 299 p.

2461. LORENZ, Konrad. Aşa-zisul rău. Despre

158

2462. LOUWAGE, F.-E. Mesure à prendre

2473. LUNGAN, Georgeta. Expertiza băuturilor

pour assurer l’identification des nouveaux-nés et des jeunes bébés, în R.I.C., no.3, 8e année, 1936, p. 134-140.
2463. LOUWAGE, F.-E. Cadavres d’inconnus.

nealcoolice (răcoritoare), în Tratat practic de criminalistică, vol. IV, Ministerul de Interne, 1982, p. 52-55.
2474. LUNGAN,

Méthodes pour l’identification, în R.I.C., no.4, 8e année, 1936, p. 213-215.
2464. LOUWAGE, F.E. Curs de poliţie tehnică

Ştefan. Examinarea urmelor lăsate de armă pe glonţ, în Tratat practic de criminalistică, vol. III, Ministerul de Interne, 1980, p. 246-250.

şi tactică de poliţie criminală [traducere]. Cu o prefaţă de dr. Eugen Bianu. Bucureşti. Tiparul „Cartea Românească“, [1940], XVI+357 p.
2465. LUCACI, Iosif; MARIN, Robert. Investi-

2475. LUNGAN, Ştefan; MATACHE, Vasile;

CONSTANTIN, Ion; DOBRILĂ, Marcel. Expertiza urmelor lăsate de mijloacele de transport, în Tratat practic de criminalistică, vol. III, Ministerul de Interne, 1980, p. 98-108.
2476. LUNGU, Mihail-Daniel, Ce spune Biblia

garea fraudelor informatice. Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 2002, 207 p.
2466. LUCIA, Marina. Particularităţile exami-

despre crimă. Cu un cuvânt înainte de P.S. dr. Irineu Slătineanu. Colecţia Credinţa ta, România Creştină, 1998, 30 p.
2477. LUNGU, Simona, Magistrat. Tribunalul

nării semnăturilor furate, în 20 de ani de expertiză criminalistică, Bucureşti, Ministerul Justiţiei, 1979, p. 136-139.
2467. LUFF, John N. Reprints of the Stamps of

Moldavia. The American Journal of Philately 15/1902 S/p 339-43.
2468. LUNDSGAARD, Henry P. Murder in

Bucureşti; ŢILEA, Mihaela, Jurist; VOINEA, Dan, General maior magistrat dr. Cercetarea la faţa locului în cazul infracţiunilor săvârşite prin mijloace electronice, în Investigarea criminalistică a locului faptei, Bucureşti, 2004, p. 406-411.
2478. LUNGU, Simona, Magistrat Tribunalul

Space City. Oxford University Press, New York, 1977.
2469. LUNGAN, Georgeta; CRĂCIUN, Wilhelmina.

Expertiza cărnii, grăsimilor şi produselor lactate, în Tratat practic de criminalistică, vol. IV, Ministerul de Interne, 1982, p. 9-22.
2470. LUNGAN, Georgeta; CRĂCIUN, Wilhelmina.

Bucureşti; TILEA, Mihaela, Jurist; VOINEA, Dan, Procuror militar general. Cercetarea la faţa locului în cazul infracţiunilor săvârşite prin mijloace electronice, în Revista de criminologie, de criminalistică şi de penologie nr. 2/2004, p. 176-180.
2479. LUPO, Salvatore. Istoria mafiei – de la

Expertiza cafelei, în Tratat practic de criminalistică, vol. IV, Ministerul de Interne, 1982, p. 23-27.
2471. LUNGAN, Georgeta; CRĂCIUN, Wilhelmina;

începuturi până în zilele noastre. Editura Polirom, Bucureşti, 1999.
2480. LUPULESCU, Ana; LUPULESCU, Nicolae.

GRIGORESCU, Ion. Expertiza mierii şi cerii de albine, în Tratat practic de criminalistică, vol. IV, Ministerul de Interne, 1982, p. 28-35.
2472. LUNGAN, Georgeta; CRĂCIUN, Wilhelmina;

Investigarea accidentelor aviatice. Editura Luceafărul, Bucureşti, 2005, 150 p.
2481. LUPULESCU, Ana; LUPULESCU, Nicolae,

GRIGORESCU, Ion; NOVAC, Mihai; MOLDOVAN, Mihaela. Expertiza băuturilor alcoolice, în Tratat practic de criminalistică, vol. IV, Ministerul de Interne, 1982, p. 36-51.

Dr. Factorii care influenţează criminalitatea în afaceri, în Criminalistica, anul VII, nr. 3, mai 2005, p. 32-33.
2482. LUPULESCU,

Emilia, Medic primar; LUPULESCU, Nicolae, Col. mag. dr. Rolul expertizei medico-legale a urmelor

159

biologice în stabilirea adevărului, în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”, Editura Luceafărul, Bucureşti, 2005, p. 313-319.
2483. LUPULESCU, Nicolae, Colonel magistrat

2485. LUPULESCU, Nicolae, Procuror militar

dr. Formele de cooperare internaţională în lupta împotriva criminalităţii, în Criminalistica, anul VII, nr. 1, ianuarie 2005, p. 7-10.
2486. LUPULESCU, Nicolae, Colonel magistrat

drd. Ministerul Public. Particularităţile cercetării la faţa locului a accidentelor aviatice, în Investigarea criminalistică a locului faptei, Bucureşti, 2004, p. 483-495.
2484. LUPULESCU, Nicolae, Colonel magistrat

dr. Interpretarea criminalistă a datelor înregistrate de cutia neagră, în Metode şi tehnici de identificare criminalistică, Bucureşti, 2006, p. 112-121.

dr. Urmele create de gloanţe pe elemente de construcţie şi elemente metalice, în Criminalistica, anul VI, nr. 4, iulie 2004, p. 32-34.

160

M
2487. MACDONALD, Ross. Coasta barbară.

Traducere din limba engleză de Taina Duţescu. Editura Univers, Bucureşti, 1970.
2488. MACDONALD, Philip. Odihnească-se în

Rolf Rainer Jaeger, vol. II, Schmidt Römhild, Lübeck, Berlin, Essen, 2002, 32 p.
2496. MAIORESCU, Titus. Scrieri de logică.

pace! Traducere din limba engleză de Lida Constantinescu. Editura Univers, Bucureşti, 1970.
2489. MACÉ, Gustave, La police parisienne.

Stabilirea textelor, traducerea, studii introductive şi note de Alexandru Surdu. Prefaţă de Sorin Vieru. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1988, 303 p.
2497. MAIOROV, N.I.; OBRAZŢOV, V.A. Problema

Le service de la sureté. Par son ancien chef G. Macé. Paris, G. Charpantier, 1887 (pe copertă 1885), 394 p. cu tab. (Bibiliothèque Charpentier).
2490. MACHALE, Des. Antologie de vorbe de

tipologiei infractorului în criminalistică, în Analele Institutului de cercetări a MAI, U.S.S.R., Moscova, 1978, nr. 47, p. 81-88.
2498. MAJURU, Adrian. Bucureştii mahalalelor

duh. Traducere din engleză de Radu Paraschivescu. Humanitas, Bucureşti, 256 p.
2491. MACHIAVELLI, Niccolo. Arta războiului.

sau periferia ca mod de existenţă. Compania, Bucureşti, 2003, 246 [248] p.
2499. MAJURU, Adrian; STĂNESCU, Florin

Traducere din limba italiană de Alexandru I. Constantin. Editura ANTET, 1999.
2492. MACIEJEWSKI, Alfred. Einsatzmöglichkeiten

Alexandru (coordonatori). Bucureştiul subteran. Sinuciderea. Editura Paralela 45, 2006, 347 [352] p.
2500. MALAURIE, Philipage. Antologia gândirii

des Diensthundes (Posibilităţi de intervenţie cu câinele de serviciu), în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Ştiinţe criminalistice. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică, ediţie revăzută şi adăugită, coordonator Rolf Rainer Jaeger, vol. II, Schmidt Römhild, Lübeck, Berlin, Essen, 2002, 16 p.
2493. MAESTRO, Marcello. Cesare Beccaria

juridice. Traducere din limba franceză de Doina Jela-Despois. Humanitas, Bucureşti, 1996, 373 p.
2501. MALIŢA,

Mihaela; MALIŢA, Mircea. Bazele inteligenţei artificiale. Editura Tehnică, Bucureşti, 1987, [vol.] 1. Logici propoziţionale, 264 p. Bibliografie la sfârşitul capitolelor. instituţii. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970, 576 p. cu anexe.

2502. MALIŢA, Mircea. Diplomaţia, Şcoli şi

and the Origins of Penal Reform. Temple University Press, Philadelphia, 1973.
2494. MAGHIAR,

2503. MALIŢA, Mircea; ZIDĂROIU, Corneliu.

Teodor (coordonator); CĂLUGĂREANU, Mircea; BONDOR, Karoly. Sisteme cosmice. Editura Universităţii din Oradea, 2002, 624 p. Kurt. Darstellung der Kriminalitätsbekämpfung in Medien (Prezentarea combaterii criminalităţii în massmedia), în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Ştiinţe criminalistice. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică, ediţie revăzută şi adăugită, coordonator

Matematica organizării. Editura Tehnică, Bucureşti, 1971, 400 p. cu fig. (Seria Bazele matematice ale cercetării operaţionale). Rezumat în limbile: engleză, franceză, germană şi rusă. Bibliografie la sfârşitul capitolelor.
2504. MALIŢA,

2495. MAIER,

Mircea. Teoria şi practica negocierilor. Editura Politică, Bucureşti, 1972, 300 p. cu fig.

2505. MALIŢA, Mircea; ZIDĂROIU, Corneliu.

Modele matematice ale sistemului educaţional [Prefaţă de prof. univ. Miron Constantinescu]. Editura Didactică şi

Pedagogică, Bucureşti, 1972, 295 p. cu fig. şi grafică. Bibliografie la p. 287-290.
2506. MALIŢA, Mircea. Şcoli şi instituţii. Ediţia

2515. MANEA, L.C.; MANEA, A.T. Mecatronica

a II-a revăzută şi adăugită. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975, 608 p. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). Bibliografie la p. 569-589.
2507. MALIŢA, Mircea; ZIDĂROIU, Corneliu,

Incertitudine şi decizie. Vol. I, Analiza incertitudinii. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1980, 472 p. Bibliografie la p. 467-468.
2508. Manual de 1 Poliţie technică, 2 Medicina

automobilului modern. Vol. II. Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2000, 140 p. 2516. MANEA, Valeriu. Determinarea distanţei de la care s-a produs împuşcătura prin examenul urmelor descoperite pe ţintă [Pentru uz intern. Bucureşti, 1967, 72 p. cu ilustr. + Erată . Bibliografie la p. 72. (Ministerul Afacerilor Interne. Direcţia Generală a Miliţiei. Serviciul criminalistic).
2517. MANEA, Valeriu. Expertiza semnăturilor,

în Tratat practic de criminalistică, vol. II, Ministerul de Interne, 1978, p. 163-176.
2518. MANEA, Valeriu; CONSTANTIN, Ion.

legală, 3 Igienă. Bucureşti, 1935, 252 p. + 94 p. + 69 [-71] p. (Inspectoratul General al Jandarmeriei).
2509. MANDORLA, Jacques. Dezvoltaţi-vă

puterile paranormale. Traducere din limba franceză de Liviu Radu. Nemira, 1999, 262 [272] p.
2510. MANDY,

Influenţa factorilor subiectivi în concluziile expertizei grafice, în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică, Ministerul de Interne, 1979, p. 38-42.
2519. MANEA, Valeriu. Examinarea urmelor de

Georges A. , Les assassinats. Mobiles et Procédés, în R.I.C., no.9, 4 e année, 1932, p. 646650.

1

ricoşeu, în Tratat practic de criminalistică, vol. III, Ministerul de Interne, 1980, p. 200-203.
2520. MANEA, Valeriu. Reconstituirea inscripţiilor

2511. MANDY, Georges. Crime politique et

crime religieux, în R.I.C., no.3, 5e année, 1933, p. 136-146.

ştanţate pe metale, în Tratat practic de criminalistică, vol. III, Ministerul de Interne, 1980, p. 320-327.
2521. MANEA, Valeriu; DUMITRESCU, Constantin;

2512. MANDY, Georges. Les Causes du Crime,
e în R.I.C., no.7, 5 année, 1933, p. 414-423.

2513. MANEA, C.; STRATULAT, M. Fiabilitatea

şi diagnosticarea automobilelor. Editura Militară, Bucureşti, 1982, 415 p.
2514. MANEA, L.C.; MANEA, A.T. Mecatronica

NIŢĂ, Gheorghe; VOCHESCU, Ion; DUMITRAŞCU, Ion; GACEA, Mimii Eugeniu; IONESCU, Florin; CORA, Ioan; SIMA, Ion. Curs de tehnică criminalistică, vol. I. Ministerul de Interne, Şcoala de ofiţeri activi, Bucureşti, 1983, 178 p.
2522. MANEA, Valeriu; DUMITRESCU, Constantin;

automobilului modern. Vol. I. Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2000, 177 p.

„M. Georges A. Mandy était un trés distingué criminaliste roumain, récemment décédé en France (Asnières, 28 septembre 1932). Il laisse inédit, un remarquable ouvrage sur les techniques des malfaiteurs. Mme Mandy a bien voulu nous confier le présent chapitre de a travaie“ (Edmond Locard, Revue Internationale de criminalistique).

1

GACEA, Mimii Eugeniu; IONESCU, Florin; CORA, Ioan; PLETEA, Constantin. Curs de tehnică criminalistică, vol. II. Ministerul de Interne, Şcoala de ofiţeri activi, Bucureşti, 1983, 240 p.
2523. MANEA, Valeriu (coordonator). Curs de

tehnica criminalistică, 2 vol. Ministerul de Interne, Şcoala militară de ofiţeri, Catedra de criminalistică, 1983, 250 p. litografiate.

162

2524. MANGIN-BALTHAZARD,

Henri. La chiroscopie. Lois-principes-buts, în R.I.C., no.6, 5e année, 1933, p. 334-354. 2525. MANGIN-BALTHAZARD, Henri. Ce qu’il fant counaître de l’homme d’après sa main, Boivin et Cie, Paris, f.a. (1933).
2526. MANFRED, Mandel. Strafe, Strafwirkungen,

modernă folosită de falsificatori la îndepărtarea seriilor auto, în Criminalistica, anul VIII, nr. 1, februarie 2006, p. 17-19. 2533. Manual de Drept Penal. Bucureşti, Librăria Alcalay & Comp. Calea Victoriei nr. 37, 1920, 239 [250] p. (Biblioteca juridică „M.A. Dumitrescu” No. 3).
2534. Manual de poliţie technică. Bucureşti,

Resozialisation (Pedeapsa, efectele ei, resocializarea) în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Ştiinţe criminalistice. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică, ediţie revăzută şi adăugită, coordonator Rolf Rainer Jaeger, vol. I, Editura Schmidt Römhild, Lübeck, Berlin, Essen, 2002, 25 p.
2527. MANOLE, Adrian. Tehnician criminalist.

1931, 319 p. cu ilustr. (Inspectoratul General al Jandarmeriei).
2535. MANUAL TELEGRAPHO – POŞTAL.

Instrucţii de Serviciu. Maiu 1871 - Maiu 1875. Bucuresci, 1875.
2536. MARCELLI, Daniel, Profesor de Psihia-

Metode şi tehnici de identificare criminalistică a seriilor autoturismelor, în Criminalistica, anul VII, nr. 6, noiembrie 2005, p. 37-38.
2528. MANOLE,

Mircea Gh. Catalog numismatic – Moneda metalică – 18671994. Consultant ştiinţific Aurică Smaranda. S.C. Zimbrul Carpatin, Bucureşti, 1995. Mircea Gh. Catalog numismatic – Bancnote 1853-1897. Consultant ştiinţific Aurică Smaranda, Zimbrul Carpatin, Bucureşti, 1997.

tria copilului şi adolescentului [,] Medic şef în serviciul de pedopsihiatrie [,] Spitalul la Milétrie, Poitiers. Tratat de psihopatologia copilului. Traducere din limba franceză de Sorina Pătraşcu, Camelia Petcu, Daniela Popa. Editura Fundaţiei Generaţia. Bucureşti, 633 [-640] p. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol. tria copilului şi adolescentului, Medic şef în serviciul de pedopsihiatrie, Spitalul Le Milétrie Poitiers. Tratat de psihopatologia copilului. Traducere din limba franceză de Sorina Pătraşcu, Camelia Petcu, Daniela Popa. (Spaţiul Psy). Editura Fundaţiei Generaţia EFG, 2003, 633 [640] p. tria copilului şi adolescentului [,] Medic şef în serviciul de pedopsihiatrie [,] Spitalul la Milétrie, Poitiers. Tratat de psihopatologia copilului. Traducere din limba franceză de Sorina Pătraşcu, Camelia Petcu, Daniela Popa. Editura Fundaţiei Generaţia. 633 [-640] p. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol.

2537. MARCELLI, Daniel, Profesor de Psihia-

2529. MANOLE,

2530. MANOLE,

Mircea Gh. Catalog numismatic – Moneda metalică – 18672004. Romania Numismatic Catalogue, Metal coin 1867-2004. Prefaţă de prof. dr. Constantin Preda, preşedintele Societăţii Numismatice Române. Societatea Comercială de numismatică şi filatelie „Impex Zimbrul Carpatin“ S.R.L., Bucureşti, 2004, 278 [-280] p. cu ilustr. Bibiliografie la p. 274. dreptului. Metodologie şi sociologie juridică. Fundaţia Regele Mihai I, Bucureşti, 1946, 314 p.

2538. MARCELLI, Daniel, Profesor de Psihia-

2531. MANOLESCU, Mircea I. Teoria şi practica

2539. MARCU, Florin. Marele dicţionar de

2532. MANOLESCU, Teodor, Comisar-şef de

poliţie, I.P.J. Dâmboviţa; TOCAN, Leonard, Inspector principal de poliţie, I.P.J. Dâmboviţa. Laserul – metodă

neologisme. Ediţia a VII-a revăzută, augmentată şi actualizată. Editura Saeculum I.O. Bucureşti, 2004, 1007 [-1008] p. cu ilustr. şi 15 Anexe.
2540. MARCU, Liviu, P. Prof. Istoria dreptului

românesc. Note de curs. Universitatea

163

Solomon.R. MARCUS. MARCU. 2554. 336 p. 2558. Solomon. Provocarea ştiinţei. 2547.R. Solomon. Timpul [studiu].. MARCUS. 1986. 336 p. 2557. Solomon Marcus. 1984. Originea.S. MARCUS. Editura Tehnică. tab. Bucureşti. 401 p. 1970. 343-348. STATI. 120 p. 2549. Bibliografie la sfârşitul capitolelor. 1988. 1979. MARCUS. Semne despre semne. 281. MARCUS. (Ştiinţa şi tehnica). Solomon. 1966. Bucureşti.a. Bucureşti. Bucureşti. Editura Academiei R. 1967. Violeta. Solomon. 2553.. Bucureşti. cu fig + 1 f. Bucureşti. cu fig. Editura Eminescu. Editura Lumina Lex. Editura Academiei R. Edmond. Bucureşti. MARCUS. evoluţia şi semnificaţia lor. Solomon. 1975. Solomon. 239 p. 112 p. [Consideraţii privind învăţarea matematicii. 471 p. Istoria dreptului românesc. Şocul matematicii: Solomon. [1982]. Cunoştinţe despre om şi societate). cu fig. 2541. Noţiuni de analiză matematică. Solomon.R. 1987. Viorel.. Traducere din limba cehă de Jean Grosu. Invenţie şi descoperire. Bibliografie la sfârşitul capitolelor. concursuri. 132 p. Prof. 376 p. Rezumat în limba engleză. 1989. Panoptic de vechi întâmplări criminalistice. MARCUS. MARCUS. MARCU. şi tab. 388 p. dr.. Solomon. Solomon.R. Poetica matematică. Tabla de materii şi în limba engleză. Paradoxul [noi viziuni sistemice şi sinergetice]. MARCUS. Bucureşti. Editura Academiei R. (Ştiinţa pentru toţi. (Idei contemporane) Tablă de materii şi în limbile engleză şi franceză.. Soloman. MARCUS. Editura Alma Mater. Coordonatorul lucrării Marcus Solomon. Eseuri. Bucureşti. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Tabla de materii şi în limba engleză. Introducere în lingvistica matematică. Editura Albatros. 2551. 192 p. Sub redacţia prof. Bucureşti. Titlul şi în limbile engleză şi rusă. 2550. Editura Ştiinţifică. 2548. Bibliografie la p. tab. Titlul şi în limbile engleză şi rusă. Universitatea Bucureşti). 375 p. Editura Univers. MARCUS. 348 [-350] p. activitatea de cercetare]. MARCUS. MARCUS. (Ministerul Învăţământului. Comisia „Revoluţie ştiinţifică şi tehnică“). (Ştiinţa pentru toţi. + erată (Matematică Enciclopedia de buzunar). Solomon. MARCUS. Solomon.Internaţională Deschisă „Tehnoeconomia Europeană“ Academia de Tehnoeconomie şi Cooperare Româno-Americană. Bucureşti.S. 2546. Solomon. Jiři. 256 p. Terorismul – fenomen al lumii contemporane. Sibiu. P. Terorismul islamic – evoluţia conceptului de „Război Sfânt“. Bibliografie la p. Metode matematice 2559. 224 p. Editura Cartea Românească. Albatros. Bucureşti.S. MARCUS. Editura Didactică şi Pedagogică. 2545. Gândirea algoritmică. f. Din gândirea mate- matică românească [Prefaţă: Miron Nicolescu]. asoc. Lingvistică mate- matică.1987. Rezumat în limba engleză. 1985. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. NICOLAU. 164 . 80. 1982. 2555. Bibliografie la sfârşitul studiilor (Academia R. 368 p. Solomon. Bucureşti. Editura Ştiinţifică. Bibliografie la sfârşitul capitolelor. 2542. p. Bucureşti. Sorin. 199 Editura Politică. Bucureşti. cu fig. MAREK. Albatros. 217. Moduri de gândire.S. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1997. Ediţia a II-a. Artă şi ştiinţă. în problematica dezvoltării. GEORGESCU. 1966. Rezumat în limba engleză. Cunoştinţe despre om şi societate). Liviu. 296 p. ale dezvoltării sociale [Studii]. MARCUS. 1973. 1986. Rezumat şi tablă de materii în limba engleză. 2552. 2556. 2543. Modele matematice 2544. Bucureşti.

2561. Editura Tehnică. studiu introductiv. 131 p. Scriere şi cultură românească veche (Old Romanian writing and culture) Editura Academiei Române. MAREŞ. A[lexandru]. 2577. p. Coordonatorul colecţiei: acad. Postfaţă de Vasile Dem Zamfirescu. IONESCU. 1983. 1595 [1598] p. Crime. 225 – 229. modele. 2005. 340 [-344] p. Scrierea. Şerban. T. E. Editura Jurnalul Literar. glosare. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. C. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. deliruri. vol. 1852-1876. MARIN. POPESCU. A. MARICIUC. 2564. 1983. Expert criminalist. D.a. Introducere în Cinematografia aplicată. corespondenţă în România 1852-1992. Ştiinţe criminalistice. [Bucureşti]. 1982. Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Cluj. 222-226... 1993. MARINESCU. principii. (Academia Română. 296 p. Editura Tritonic. MARINESCU. Îndrumări practice pentru Ofiţerii de Poliţie judiciară. 388 p. 1993. Călin. D. coordonator 165 . Iaşi. Bucureşti. MARINESCU. MARICIUC. Manualul practic al ofiţerului de poliţie judiciară. 2575. Editura Alma Mater. Editura Garamond. Călin. Bucureşti. Fundaţia pentru Ştiinţă şi Artă. Evoluţia Tarifelor Poştale şi a Taxelor pentu obiectele de Werner. Bucureşti. Sensuri etice ale responsabilităţii medicale în psihiatrie. MARIN. Filatelia 2/3 1999. Colecţia Opere Fundamentale. ediţie revăzută şi adăugită. Alexandru. Valentina. 2574. „Evoluţia tarifelor“. 1 (24). aplicaţii. 1936. X. 2563. vol. G. 2562. Barbu. I şi II. an XI. Traducere din limba franceză de Brânduşa Orăşanu. MARINOV. Alina. 1935. MARINCAŞ. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 288 p. lubrifianţi şi materiale speciale pentru automobile. Trucaje cinematografice. ABĂITĂNCEI. 648 p. Elena. MARIN. 2572. Colecţia Foto-Film. 340 p. Dicţionar de citate şi locuţiuni străine. 1905. Marii cronicari ai Moldovei: GRIGORE LAZARONEANU.. [Lt. f. 144 p. Figuri ale crimei la filmului de la A la Z. RADU. Marian. Tehnica teoria comunicării. 2571. Combustibili. Bucureşti. EUGEN SIMION). 1975. Taxarea Gropurilor cu Bani şi a Mesageriilor Poştale în Principatele Române şi în România. 2568. culpabilităţi în „Crimă şi pedeapsă“. Bucureşti. p. MARINESCU. MARINESCU. Ediţie. Vol. PĂCURARU. nr. Consideraţii privind obiectele pirotehnice de distracţie. Gh. Editura Didactică şi Pedagogică. Alexandru. 2005. + 15 pl.. Bucureşti. Tul- URECHE – MIRON COSTIN – NICOLAE COSTIN – ION NECULCE. (Caiete de psihanaliză. Alexandru (coordonator). Bucureşti. MÄRKERT 2569. 486 p. 2003. Bucureşti. Cu o prefaţă de Domnul avocat I. Fabricarea şi repararea autovehiculelor rutiere. Ediţie revizuită şi completată de Eugen şi Paul B. Bucureşti. în Buletin de psihiatrie integrativă. MARIO 2567. Bucureşti. Alexandru. 2566. XXXII. 193 p. nr. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. I[uliu]. 1979. Gheorghe. Editura Academiei Române [şi] [Editura] Univers Enciclopedic. NEGRUŞ. burările ei şi grafologia.2560.. Perieţeanu. + 11 pl.. seria a II-a. D. Gabriel. No. Vladimir. 2576. în Analele Academiei Române. 455 şi urm.2) (Supliment al săptămânalului Jurnalul Literar). MARINESCU. colonel Mihail]. Editura Tehnică. Die Observation (Observarea). MARIAN. VĂCARU. Gr. Cecilia. 2570. Dostoievski. p. 2003. Editura Tehnică.. 2003. 2565. MARINCAŞ. 18. repere istorico-literare de GABRIEL ŞTREMPEL. CHIRU. 2573. POP.. Cluj-Napoca.

2589. MARSH. nr. MATEI. Subclasificacion Werner. Alibi (Alibiul). Editura Schmidt Römhild. aplicable al Vucetichismo. Bibliografie la p. II. 5-6. Consilier juridic. 229 p. 46.. Daniel. 1997. Werner. MATEI. Drd. ZEGHERU. în Criminalistica. Berlin. în Criminalistica. 2. II. 2583. vol. G. Bucureşti. p. nr. jurist. 1. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Essen. în deraţii privind amprenta genetică. nr. Schmidt Römhild. 1948. MAUGHAM. ediţie revăzută şi adăugită. 2584. în Criminalistica. Paris. nr. Lübeck. anul III. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. MÄRKERT. februarie 2001. vol. p. Lübeck. Jean. Ashenden (Inteligence service) Traducere din limba engleză de Andrei Bantaş. 297) Dana Ileana. Editura Schmidt Römhild. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. 6. Ştiinţe criminalistice. ediţie revăzută şi adăugită. La criminalite informatique. MARQUISET. II. MARTINEZ. nr. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 1985. coordonator Rolf Rainer Jaeger. anul V. 2590. Gabriela. p. Gabriela. Somerset W. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 2. 16 p. vol. martie 2003. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Lübeck. 2587. Lübeck. 1930. p. Lübeck. 570-588. 196 p. MARTON. Paris. Cincinatti. Benjamin A. MÄRKERT. Biology. iulie 2001. In memoriam Hans Gross (1847-1915). vol. volum 12. 2592. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Creierul. 31-32 (II). 2578. ediţie revăzută şi adăugită.C. 346-347. 348 p. II. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Somerset W. Pali- 2580. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Editura Ştiinţifică. MÄRKERT. noiembrie 2005. Omorul: leziuni tanatogeneratoare – criterii de diagnostic medico-legal. Rolf. 13 p. Le crime.Rolf Rainer Jaeger. 166 . Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Consilier juridic. Rolf. MATEI. vol. Frank H. 3. JEGER. Editura Schmidt Römhild.I. Festnahme nologia în criminalistică. Traducere din limba engleză de Elizabeta Marian. Werner. 2 année. Vernehmungslehre (Procedură). 4. bani jumătate. ediţie revăzută şi adăugită. 2585. KATZ. Ceres. 2002. Editura Galaxia. 1992. anul III. Dr. Editura Schmidt Römhild. în Criminalistica. II. MATEI. nr. Janet. p. 2593. septembrie 2004.. 2586. Essen. anul III. Gabriela. [de] Haft [de] Sichertieitsleistung (Arestare/Deţinere/Măsuri de siguranţă). („Que sais-je?“ Le point des connaissances actuelles. 2002. Ştiinţe criminalistice. MÄRKERT. Editura Meridian.. Werner. MATEICIUC. Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. no. martie 2001.. 260 p. 26-28. MAUGHAM. Essen. 2588. Ştiinţe criminalistice. Testul Farwell Brain Fingerprints (FBF). 2591. p. MARTIN. 2581. 99 p. 2002. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Bucureşti. Bucureşti. în R. martor infailibil al acţiunilor umane. Presses Universitaires de France. p. Consi- 2579. Luna şi doi 2582. N. Crime and Ethics. Durchsuchung (Percheziţia).. 1972. e 8. 31-32 (I). anul VII. 164-170. Essen. JAEGER. 2002. Presses Universitaires de France. Anderson. Aplicaţii în probarea violului şi infestării voluntare cu virusul HIV. Berlin. 85 p. Rolf. Berlin. JEGER. Fotogrammetrie. Ştiinţe criminalistice. 2002. Berlin. Gabriela. Essen. cu fig. 51 p. 1971. Berlin. 124 [-128] p.

Aspecte de ordin teoretic şi aplicativ privind prevenirea şi cercetarea faptelor de corupţie. MĂRGINEANU. Editura Albatros. Comisar-şef de internaţional public. Horaţiu. 2001. Prof. (Universitatea din Cluj „Regele Ferdinand I“ la Sibiu). 1980. univ. Editura Luceafărul. p. Coordonator Virgil Măgureanu. ASANACHE. Ion. Bucureşti. 1985. 1997. 1974. 2595. 2604. Editura Politică. efecte şi măsuri de combatere. Virgil. 606 [-608] p. 2597. Bucureşti. Nicolae. 2006. MĂGUREANU. 2006. 2598. 515 p. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 2608. DOBRILĂ. 557 p. MĂGUREANU. (Ministerul Muncii. Iulia. 259 p. sistemul social [studii].2594. 1972. 392 p. ANGHELESCU. Dumitru. Aspecte teoretice şi practice privind interpretarea ştiinţifică a urmelor existente în câmpul infracţiunii. 1944. Aspecte ale cercetării la faţa locului în cazul produselor rezultate din dizolvarea şi combustia corpului uman. 2607. Horaţiu. MĂCELARU. 1979. Universitatea Româno-Americană. Bucureşti. (Colecţia Cogito). Editura Helicon. 2603. Puterea politică şi Editura Ministerului de Interne. 308-323. MĂRGINEANU. Terorismul. poliţie. Editura Politică. Marcel. 52-123. 167 . 2602. Cercetarea criminalistică a evenimentelor feroviare. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Prof. 127-131. Editura Albatros. alb-negru şi tab. Ministerul de Interne. Horaţiu. Bucureşti. MĂGUREANU. Bucureşti. 279-290. Dreptul consumul ilicit de droguri. 2610. Studii şi cercetări). Direcţia Pregătirii şi Calificării Profesionale. 1998. p. Psihologia persoanei. 2599. Rezumat în limba engleză. [Bucureşti]. Bucureşti. p. II. 1994. 176 p. univ. Comisar-şef de Editura Institutului Psihotehnic din Cluj la Sibiu. Expertiza casetelor audio. MĂRCUŞ. 2601. MAZILU. p. 1943. 399-402. 212-219. 330-345. 153-165. p. MĂNDĂŞESCU. Examinarea tehnicocriminalistică a armelor de foc. Aspectul ei bio-psiho-social şi cultural. Virgil. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Bucureşti. MAXIM. Editura Ştiinţifică. Bucureşti. Psihotehnica. Gheorghe. Ministerul de Interne. 2003. Ministerul Justiţiei. Valeriu. Maxime şi cugetări din folclorul şi literatura americană. dr. Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale. Studii de socio- 2600. Bucureşti. Lucia. p. MAZĂRE. MĂRGINEANU. MĂNDĂŞESCU. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Bucureşti. Editura Institutului de Psihologie al Universităţii din Cluj la Sibiu. 2004. Aspecte de noutate privind anchetarea şi probarea crimelor şi delictelor referitoare la traficul şi FLĂMÂNDU. III. în Realităţi şi perspective în criminalistică. USINEVICIU. Vasile. Bucureşti. Balistica judiciară. MĂRGINEANU. Florea. logie politică. p. Tabla de materii şi în limba engleză. MĂNDĂŞESCU. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Accepţiunea de loc al faptei şi importanţa determinării corecte a acestuia în perspectiva cercetării la faţa locului. 2605. MĂNDĂŞESCU. Condiţia umană. 1979. Lumina Lex. Curs. Criterii de identificare a mamei pruncucigaşe. Nicolae. Timişoara. 2005. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. MĂCELARU. Institutul Psihotehnic din Cluj la Sibiu. 2609. vol. 2596. în Ghidul procurorului criminalist. Ediţia a II-a. Incidente procesuale în administrarea probei prin înscrisuri. p. în Tratat practic de criminalistică. Bibliografie la sfârşitul studiilor. [Bucureşti]. Horaţiu. Ion. 1973. dr. cu ilustr. Vasile. 2611. Traducere şi prefaţă de Mihaela Haşeganu. 288 p. Victoria. Comisar-şef de Nicolae. vol. p. 2606. Ioan. Cauze. 102-108. poliţie. poliţie. Antologie.

Descoperirea carea autorilor unor infracţiuni de omor. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. 2614. MEDEANU. nr. 1998. 1-2/1986. p. 2616. 91 şi urm. 189 p. Patru zile şi patru 2622. 83 şi urm. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. 1/1995. Editura Politică. 18 şi urm. nr. Accidente practice privind efectuarea reconstituirii în cazul infracţiunilor de omor. nr. Traducere din limba engleză de Mihai Moroiu. tuturor versiunilor şi valorificarea integrală a probelor. 119 şi urm. 1975. Tiberiu-Constantin. 2004. Tiberiu-Constantin. Tiberiu-Constantin. p. 168 . Evitarea larităţile cercetării la faţa locului. 2619. 3-4/1987. în cazul sinuciderilor prin metode multiple. p. 2623. pe baza înscrisurilor lăsate la locul comiterii faptei. 300 p. MEDEANU. 398 p. 72 şi urm. comisă de mamă asupra fiicei sale. nr. Tiberiu-Constantin. MEDEANU. p. Înşelăciunea cu cecuri şi bilete la ordin. MEDEANU. 2624. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. Tiberiu-Constantin. care săvârşise şi un mare număr de furturi. 2625. Năvodaru. 103 şi urm. nr. MĂRIUŢĂ. Cuvânt înainte de Victor Ernest Maşek. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. 2626. 2615. 2628. p. 2 vol. Marshall. Tiberiu-Constantin. p. Editura Lumina-Lex. Tiberiu-Constantin. Vol. MEDEANU. McLUHAN. Culegerea textelor esenţiale şi cuvânt înainte de Eric McLuhan şi Frank Zingrone. 2/1981.2612. în vederea stabilirii identităţii unui cadavru aflat în stare avansată de descompunere. Omul şi era tiparului. Crima şi criminalul. Bucureşti. Editura Nemira. Valorifi- pistelor false ce ar rezulta din primele cercetări. Gheorghe. MEDEANU. MEDEANU. Tiberiu-Constantin. Verificarea cu întârziere a unei infracţiuni de omor. Bucureşti. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. în cazul unei infracţiuni de omor. 2627. 82 şi urm. 32 şi urm. p. Particu- autorului unui omor deosebit de grav. Bucureşti. MEDEANU. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. Tiberiu-Constantin. 12/1989. Tiberiu-Constantin. Identifi- specifice privind cercetarea la faţa locului în accidentele de muncă produse în sectorul minier. p. nr. p. Tiberiu-Constantin. Descoperirea carea expertizelor medico-legale şi criminalistice. 3-4/1986. Marshall. MEDEANU. 1-2/1986. nr. Bianca. Aspecte mediul invizibil. McLUHAN. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. I. MEDEANU. Tiberiu-Constantin. MEDEANU. 67 şi urm. 327 p. şi P. 12/1987. Utilitatea de muncă. 12/1988. 1-2/1993. 1997. Constatări din practica cercetării infracţiunilor de omor şi a accidentelor de circulaţie. nr. MEDEANU. nr. 2620. Tiberiu-Constantin. indiferent de natura infracţiunilor sau aparenţa de vinovăţie a unor persoane. Traducere din limba engleză de L. 1997. MEDEANU. 2618. în Buletin de criminologie şi de criminalistică. 1999. p. 140 şi urm. MEDEANU. Editura Quadrat. Editura-Lumina Lex. p. 102 şi urm. Tiberiu-Constantin. în Buletin de criminologie şi de criminalistică. în cazul accidentelor de muncă din sectorul exploatărilor miniere subterane. MEDEANU. 2621. Aspecte verificării concomitente a tuturor versiunilor. Galaxia Gutenberg. Bucureşti. nr. nr. Mass-media sau criminalistice şi medico-legale privind diferenţierea leziunilor cu caracter suicidar de cele produse prin heteroagresiune. 453 p. 2613. 2617. 12/1993. în Buletin de criminologie şi de criminalistică. Editura Lumina-Lex. Aspecte nopţi. în Probleme de criminalistică şi de criminologie.

p. p. univ. nr. în Revista juridică. Cerceta- 2634. în Revista juridică.12/1998. Tiberiu-Constantin. Cerceta- 2637. Tiberiu-Constantin.. 2630. Portret de criminal. 86 şi urm. criminalistică şi de penologie. 164 şi urm. 175 şi urm. Tiberiu-Constantin. p. p. MEDEANU. Rolul expertizelor criminalistice în cercetarea unui omor prin împuşcare (Aim of Criminology Surveys in the Gun shot Murder Investigation). p. rea persoanelor accidentate. 2632. MEDEANU. p. Desco- carea activităţii de urmărire penală în cazul accidentelor de muncă.. MEDEANU. 3/1999. în Criminalistica. MEDEANU. MEDEANU. univ. Tiberiu-Constantin. 8/2000. 195 şi urm. de criminalistică şi de penologie. Tiberiu-Constantin. anul VII. nr. în Revista de criminologie. Tiberiu-Constantin. Asculta- Adina. MEDEANU. 19 şi urm. 3/1998. în Revista de criminologie. MEDEANU. 2642. Apo- calipsa lui Francisc. Tiberiu-Constantin. p. MEDEANU. 87 şi urm. 2645. în 169 . 12/1998. 2/1999. p. în Revista de criminologie. p. prim-procuror Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara. tactica şi metodica investigării infracţiunilor de omor. nr. Asculta- nerea şi valorificarea constatărilor tehnico-ştiinţifice şi expertizelor tehnice în cazul accidentelor de muncă. Tiberiu-Constantin. 48 şi urm. p. Tiberiu-Constantin. nr. nr. 2644. 2635. 51 şi urm. 9/2001. 72 şi urm. MEDEANU. 29-32. 14 şi urm. Importanţa stabilirii unor aspecte referitoare la victime. 58 şi urm. de criminalistică şi de penologie. 1/1999. în Revista de criminologie şi criminalistică şi de penologie. 3/2001. MEDEANU. MEDEANU. Planifi- rea martorilor în cazul accidentelor de muncă. 1/1999. nr. 39 şi urm. 51 şi urm. PETRESCU. Tiberiu-Constantin. dr. Rolul investigaţiilor şi a cercetării la faţa locului în descoperirea autorilor unui omor comis în scop de jaf. Tiberiu-Constantin. Luarea 2640. p. 2631. MEDEANU. nr. 2641. Sinuci- de mită în viziune criminologică şi criminalistică. p. p. p. Tiberiu-Constantin. nr. în Criminalistica. în Revista de criminologie şi criminalistică. 56 şi urm. MEDEANU. 11/1997. 140 şi urm. în Revista minelor. p. MEDEANU. Tiberiu-Constantin. în Revista de criminologie. elementelor de profesionalism în infracţiunile comise de tineri şi minori. în Revista de criminologie. în Revista juridică. dr. 2647. 29 şi urm.2629. nr. 1/2001. nr. 1-2/1998. p.. Tiberiu-Constantin. 11/2001. Valorificarea concluziilor expertizelor tehnice în cazul accidentelor de circulaţie. p. MEDEANU. în Revista juridică. nr. nr. nr. nr. MEDEANU. 2/1998. Tiberiu. 37 şi urm. rea accidentelor de muncă din domeniul forestier. 2 şi urm. 8/1996. 14/1999. Dispu- 2638.. în cazul accidentelor de muncă. în Revista juridică. în Tehnica. nr. p. în Revista de criminologie. 2636. 2633. p. în Obiectiv. Recunoaşterea şi retractarea în cazul infracţiunilor contra patrimoniului. 88 şi urm. în Revista juridică. p. PECINCU. 19 şi urm.. Conf. 2643. 6/1998. nr. nr. derea în parametrii actuali. 163 şi urm. în Revista juridică. nr. 1/1999. 114 şi urm. MEDEANU. de criminalistică şi de penologie. 2646. p. 6. în Criminalistica. în Obiectiv.. nr. Tiberiu – Constantin. nr. noiembrie 2005. nr. MEDEANU. de criminalistică şi de penologie. MEDEANU. p. 9/1996. p. nr. de criminalistică şi de penologie. 10/1996. de criminalistică şi de penologie. 2639. Conf. 3/2002. Tiberiu-Constantin.. p. în Revista de criminologie. 2/1999. de criminalistică şi de penologie. Tiberiu-Constantin. Apariţia Diana. Cercetarea infracţiunilor de omor în Landul Bremen. 78 şi urm. perirea autorului unei infracţiuni comise împotriva unei femei şi a fetiţei ei. Tiberiu-Constantin. Asasinul Marianei. în Revista criminologie. nr. rea infracţiunilor din domeniul minier. nr.

1982. 42-43. Editura Lumina Lex. prim-procuror. Rodica. martie 2006. Pierre. 2/2004. MELEŞCANU. 1973. Band 4. LĂPĂDUŞI. nr. vol. no. Félix. Drd. MICLE. München. 486-495. o prezentare sistematică). Combaterea crimei organizate – evoluţie. legislaţie. 30 p. Berger-Levrault. Ştiinţe criminalistice. 2006. 2654.Noblat de. Conf. MICHAUD. L. Beţia patologică – o entitate controversată. ediţie revăzută şi adăugită. 2656. Tiberiu-Constantin. p. METZ. MICLUŢIA. Editura Schmidt Römhild. 2648. Dr. Die Kriminologie. septembrie. MICHEL – Europa – Katalog. Eine Damian. an XI. Ioana. Les leçons d’un scandale.I. 2003. 493-506. 5. în Revista de criminologie. p. II. Dreptul penal al afacerilor. Institut Universitaire des Hantes Etudes Internationales. MEDEANU. 257-263. aprilie 2006. VARTIC. MACREA. 2005. VARTIC.9. MICHEL Europa-Katalog 2001/2002 Osteuropa. MICHEL.7. 1931. Tiberiu Constantin. în Revista Română de medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. Marius. München. nr. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. Essen. 1933. p.7. p. Fahndung (Urmărirea 2665. 2657. Criminalistica în acţiune. Tiberiu-Constantin. Berlin. 317-628. p. tipologii. 2006. 1889.. Geritchtliche Schriftvergleichung diagnostic de traces minimes de sang. 2650. MICLESCU. p. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Bibliografie la p. SchwanebergerVerlag. 280 p. MICLEA. Bernhard. Conf. 2004. 302 [304] p. Institutul Naţional de Criminologie. II. 2655. Ioana. Rodica. în R. no. München. 117-130.C. Curs. systematische Darstellung (Criminologia. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Paris. Rumänien p. Escroc din sfera înaltei societăţi.C. La responsabilité definiţie şi cadru teoretic –. 537-548.I.Criminalistica. anul VIII. 2006. 2662. Thèse. 34-37. Adriana. MICLUŢIA. Interviul – 2652. 1802 [-1808] p. 20 ans d’expérience avec le réactif leucovert-malachite. în Revista Română de medicină Legală/Romanian 170 . MICHAUD. pour dommages nucléaires. în R. des arms à feu. vol. 1. Berlin. Additions et intercalations e frauduleuses. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 2 année. Schwaneberger Verlag GMBH. nr. 2667. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. volumul XIV. no. 3e année. 5e année.. 2659. în Criminalistica. Factorii implicaţi în determinarea comportamentului deviant al minorilor. particularităţi. 2. dr. MERTN. anul V. Cazuistica unui procuror criminalist.. MEDEANU. MERGEN. în Buletin de psihiatrie integrativă. p. 17-19. 399 [400] p. Bucureşti. Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara. 211-221. 1930. Contributions an 2660. (Comparare judiciară a scrisului). Pruncucidere versus neonaticid – dileme psihiatrice legale. MEDINGER. 263 p.C. Autodenunţul şi recunoaşterea în cercetarea criminalistică a infracţiunilor contra vieţii. 2002. 420 p. 1995. p. p. I. Vasile. Bucureşti. Vol. MEDEANU.I.. Horia Adrian. Iaşi. Université de Genève. 2653. de criminalistică şi de penologie nr. 2649. MEDVICHI. Vol. Lübeck. Mihai Ioan. 2663. 2651. Maniement et usage 2666. Lumina Lex. 1 (24). Félix. Osteuropa 2003/2004. 12/84. dr. MACREA. MEYER K. 179-186. 2664. von Tatverdächtigen anhand von Ohrabdrücken (Identificarea suspectului pe baza amprentei auriculare) în Kriminalist (Criminalistul) nr. X. nr.. A. FREIBURG: Identifizierung univ. Volumul I. Bucureşti. [Bucureşti]. Teodor. 2661. generală). 2658. Marius. în R.

[1926]. Legislaţia comunicării publice. 216-220. Bucureşti. nr. în Buletin de psihiatrie integrativă. Editura Ştiinţifică. 18-19. iunie 2005. p. Oradea. Editura enciclopedică română. Robert. volum 12. 2004. Bucureşti. MIHAI. Literele Pr-Z. MIDDLETON. Alexandru. 1974.. Editura Univers Enciclopedic. MORARU. V. 2002. Cercetarea criminalistică a incendiilor intenţionate (ARSON). Bucureşti. 2680. 221-223. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 2672. 2670. 2673. 2678. în Realităţi şi perspective. nr. Editura Polirom. MIHALACHE. Dumitru. Marius-Florin. MIEGE. 2003. în Criminalistica. BUHAŞ. MIHALACHE. Bucureşti. Rusu. Editura Univers Enciclopedic. 128-133. Tipografia Atheneum. 2003. nr. Gândirea comunicaţională. Editura Univers Enciclopedic. George. şi predicţia periculozităţii bolnavului psihic. Volumul III. 2681. contra informaţii la secţiunile ofiţeri şi şefi de secţie” şi Maiorul George Belloiu [. 128 p. 1407 p. 2671. POPA. Repere 2674. nr. 2004. 1970. XVI). Valorificarea examenului psihologic în expertiza medicolegală psihiatrică a bolnavilor psihic încadraţi în prevederile articolului 114 şi 113. p. 2679. p. Volumul II. Literele D-H. Editura Lumina Lex. CHAMBERLIN. ianuarie 2004. 2002. nr. MIHALACHE. Evaluarea Bernard. Dicţionar al limbii române de poliţie technică / Întocmite după programul Şcoalei Speciale de Jandarmerie. Volumul I. Dumitru. 2675. I. MIHALACHE. G. 56-60. Cu un cuvânt înainte al autorilor. MIHĂESCU. 2677. 2669. ROŞEANU. Metodă rapidă de prelucrare a urmelor papilare ridicate cu ocazia cercetării la faţa locului. MIHAI. Traian. No. Bucureşti. 171 . 2676. 4. Rosetti”).] Ajutorul comandantului Şcoalei de Jandarmi. 4 volume. Locotenent magistrat. Dumitru-Valeriu. Prefaţă de Ioan Stanomir. Codruţ. 1. Bill F. MIHĂILĂ. 163-170. 1248 p. Literele I-Pr. Camelia. vol. 2005. 2000. De maiorul Mihai Ioan [. Bucureşti. (Academia Română. Căile extraordinare de atac în procesul penal. Pentru folosinţa tuturor ofiţerilor de poliţie judiciară şi oricărui cetăţean. Cuvânt înainte de Eugen Simion. Bucureşti. Vasile. 246 p. 776 [-778] p. 285289. an XI. p. p. p. 348-362. Traducere din limba engleză de Mălina Iordan.] Licenţiat în drept. Traducere din limba franceză de Maria Ivănescu. Căpitan magistrat. X – începutul sec. (Colecţia Syracuza) criminologice. Gabriel. Micul dicţionar academic. Cartea Românească. martie 2006. Prefaţă de Marius Sala.. Determinarea alcoolului din aerul expirat: metoda alcooltest versus alcool din sânge – metode de corecţie. Ioan. Iaşi. Gabriel. Editura Univers Enciclopedic. X. VAIDA.P. Profesor de Cursul de „Informaţii şi vechi (sfârşitul sec. 1 (24). Volumul IV. TRAGER. p. 344/1926). Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Comisar-şef de poliţie. Noţiuni V[irgil]. (Lucrare aprobată şi recomandată de Comandamentul Corpului de Jandarmi cu Ord. Şeful Serviciului Criminalistic din I. Hadrian. 1998. Profesor de „Poliţia Technică” la ofiţerii elevi ai Şcoalei Speciale de Jandarmerie Oradea. ARMAŞU. 348 p.Journal of Legal Medecine. Marius Sala şi Ion Dănăilă. 2001. MIHĂILĂ. Laura. p. Redactori responsabili: Acad. 2003. Literele A-C.J. Caraş-Severin. MICU. 399 p. Probarea vino- văţiei prin diferite metode psihologice. Kent. 2. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Consumator de heroină. 2003. volum 13. BELLOIU. RĂMUREANU. MATICA. 2668. anul VI. volumul XIV. MICU. Gabriel. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Bucureşti. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 232 p. 673 [-676] p. Gheorghe. 1.

Emil. drd. MIHULEAC. 2004. Consideraţii privind importanţa declaraţiilor martorului în cadrul sistemului probator în procesul penal. 1971. 362-372.. Asist.. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. MIHULEAC. Emil. Dr. Cretoscopia şi poroscopia. p. Asist. Lector univ. MIHULEAC. Emil. Editura Luceafărul. Dr. Elena.R.. MIHULEAC. univ. Marius-Florin. MIHUŢ.. univ. p. Ştiinţa conducerii: metodologie şi metode de conducere. Elena. 1987. Rezumat în limba engleză. 2691.. Ana Elena. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol. Bucureşti. 332-349. drd. 2696. Consideraţii privind implicaţiile utilizării ADN-ului uman în criminalistică. 2003. p. Criminalistică. Editura Didactică şi Pedagogică. MIHEŞ. MIHUŢ. Bucureşti. 2006. Editura Luceafărul. ianuarie 2005.R. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 248 p. dr. anul VII. p. MIHULEAC. dr. Editura Academiei R. Bucureşti. 1977. 2689. Editura 2692. tactica criminalistică. Emil. în Criminalistica. Editura Didactică şi Pedagogică. Ştiinţa managementului. 2698. 2005.2682. MIHEŞ. 293-301. Dr. rezumat şi tabla de materii şi în limbile engleză şi rusă. MIHUŢ. 248 p. Bucureşti. Inspector de poliţie. Tablă de materii şi în limbile franceză. 363-364. 456 p. Contri- Elena. Editura Tempus. Bucureşti. Tablă de materii şi în limbile engleză şi rusă. atribut al conducerii. Bucureşti. Expertiza judi- ciară. p. Poligraful-metodă eficientă de inocentare. 2684. Sistemul probator în Mijloace tehnico-ştiinţifice la faţa locului a urmelor în stare latentă. Bibliografie la p. Rezumat în limbile engleză şi rusă. Editura Academiei R.S. Bucureşti. 1982. cu fig. 2004. Facultatea de Ştiinţe Juridice din Oradea. 1977. Emil. Bucureşti. 262-266. engleză şi rusă. 2687. MIHULEAC. Titlul. Cristian. Lumina Lex. Procedee noi folosite în cercetarea criminalistică. 2004. Universitatea din Oradea. MIHULEAC. nr. 296-302. Elena. Emil. 376-383. 301 [304] p. Tablă de materii şi în limbile engleză şi rusă. Stabilirea unor elemente de personalitate după desenul papilar. Editura Ştiinţifică. 288-295. în Investigarea criminalistică a locului faptei. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 2694. p. p. Managementul profesionist. Evidenţierea urmelor latente prin vaporizare. Editura Universităţii 2700. Tablă de materii şi în limbile engleză şi rusă. 1994. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). 2005. 2685. Emil. 16-19. 1999. Ştiinţa conducerii. univ. 1. Asistent univ. Elena Ana. Bucureşti. Bibliografie la p. 489 p. Universitatea din Oradea. Identificarea persoanelor 2699. MIHUŢ. MIHUŢ. MIHEŞ. Bucureşti. Bucureşti. Cristian. Consideraţii privind procesul psihologic al formării declaraţiilor în conştiinţa martorului. psiholog specialist în tehnica poligraf. Emil. Editura Tempus. 349 [-351] p. Editura Academiei. Editura Alma Mater. Conducerea. MIHUŢ. Tehnica şi 172 . Teorie şi practică. Bucureşti. după urmele reliefului papilar. 2695. Bucureşti. Lector univ. 368 p. Bazele managementului. procesul civil. p. 192 p. Marko. Cluj-Napoca. drd. 2686. buţii la elaborarea ştiinţei conducerii. 1970. 1994. Bucureşti. 262– 269. Emil. Bucureşti. Bucureşti. MIHĂILĂ. MIHUŢ. Ştiinţa conducerii şi profilul conducătorului. Stan. 2683. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 2693. MIHULEAC. 308 p. 2690. MIHULEAC. Coordonarea. Asist. Elena. 2688.S. Cristian. Lector univ. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 2004. STÂNGACIU. 2697.

2704. Psihopatologia schizoizilor şi schizofrenicilor. 189 p.S. MINOVICI. Étude comparative des Eugène. réformes a apporter à l’enseignement et l’expérience de la médecine légale en Roumanie par Le Docteur M. 2706. Psysiologie. I. Expert près les Tribunaux de Roumanie. Cucu). Miliţia în slujba poporului (1949-1979). 2 f.. 1 662 + 11 p. Editura Tineretului. M. MILCU. C. 2707. 2708. 2. 2712. Alexander. Nézan). Editura ALLFA. 1967. et stéréotypie E. Dor. 1999. 2705. 142 [-144] p. MINOVICI. Minovici. 9-11. Secretele Vaticanului.. Referat (Înaintat Ministeruluĭ Instrucţiuneĭ publice în luna Februarie. 2 1 hartă 173 . Mina. Paris. Mina. anul VIII. Impr. Bucureşti (Imprimeria Statului). Ştiinţifică. 1916. Ollier-Henry. cu ilustr. Bucureşti. Georges. 2006. desvoltarea şi legislaţiunea lor. 2002. MINKOWSKI. [Bucureşti. Editura IRI. Expert près les tribunaux de Roumanie. 1885. les alcaloides cadavériques par Le Docteur M. Atât textul cât şi filele manuscrise poartă semnătura autografă a autorului. Docteur en Médecine de la Faculté de Paris. Étude médico-légale sur Reg. Étude médico-légale leţul. Traducere din limba franceză de Mircea Ionescu. Tratamentul profilactic [Album]. studiŭ ce s’a trimes spre cercetare de către Ministerul instrucţiunei publice unei Comisiuni speciale. 2 f. MINOIS. III-a poştală. Poppini. p. Bibliografie la p. MINOVICI. Elena. Librairie Ollier-Henry (Laval. Paris. Constantin N. 1888. (şapirografiat) . Editura Bucureşti. Note şi anexe: Victor Ionescu. 305 [308] p. Minovici. + 1 h. Mina. Traducere din limba italiană de Sorin Sergentu după Via col vento in Vaticano. Istoria Poştelor Române. du jardin des Plantes. Libraire-Editeur (Mayenne. Mina. Minovici. 2001. Bucureşti. Coordonatorul colecţiei Lumea în care trăim: Victor Ionescu. Minovici]. Originea. Lect. P. Istoria sinuciderii. 374 p. MILLENARI. 1979]. anul 1885) asupra studiului publicat de D-nu farmacist S. 2710. 2703. Societatea occidentală în faţa morţii voluntare. 2713. Lit. 305-314. Milano. Licencié en Pharmacie. anatomie-pathologique. MIHUŢ. Ramolini). Raportor M. Membre corespondent de la Société de Médecine Légale de France. 2702. 1888. Inspectorul sur la mort subite à la suite de Coups sur l’Abdomen et le Larynx. nr. Bucuresci (Tip. avanprefaţă şi note de dr. 219 p. dr. 1967. + 40 p. Paris. Traducere din franceză. MAXIMILIAN. 1889. în Criminalistica. de l’Ouest A. + 10 f. impr. Dupe metoda lui Pasteur. 34 p. MINOVICI. 2711. univ. 314 p. Membre corespondent de la Société de Médecine Légale de France. Librairie Ollier-Henry (Impr. Par M. Minovici. telegrafică şi telefonică. Alan. Leonard Gavriliu. MINOVICI. Câteva 2709. pl. 28 f. Anexe la 287-305. farmacieĭ în România.. Editura Humanitas. Introducere în antropologie. + 121 [-125] p. Jamin). Chestiunea învăţămêntuluĭ consideraţii cu privire la necesitatea introducerii unor date biometrice în actele de identitate. Lucrarea cuprinde şi 2 f. Expert près les tribunaux de Roumanie. (Laboratoire de Médecine légale de Paris). MINESCU. 2 f. Notele autorilor şi ale traducătorului la p. + 62 p. aprilie 2006. 2701. 351 p. MILNE. Traducere de Zoe DumitrescuBuşulenga. Médecine légale. Winnie ursu- al turbării.din Oradea. (Revista „Pentru Patrie“).S. ŞT. manuscrise. Schizofrenia. [Raport către Ministerul de Interne de 2 Mina S. Espunerea de motive pentru reorganizarea „Şcólei de Farmacie“. 259-283. 1999.

Novembre. pl. Mina. p. Catalog de condamnaţi relatives à l’anthropologie du criminel. Câteva les tribunaux de Roumanie /. MINOVICI. Medic legist al Capitaleĭ. Identificarea anthropometrică Methoda Bertillon. Bucuresci (Tip. M. 98 p. Minovici. Ed. Delegat al guvernuluĭ şi preşedinte de onoare al Congresuluĭ. 62 p. Bucuresci (Imprimeria Statutului). Dr. 94 p. 174 . Paris. [1896]. MINOVICI. M. 15 p. Membru corespondent al Societăţei de Medicină legală din rancia. MINOVICI. Raport asupra Congresului de antropologie criminală / Ţinut la Bruxelles în 1892 / Adresat / Domnului ministru de justiţie/ de Dr. Impr. medic legist. 20 p. XX + 57 [-60] p. Carol Göbl). 1889. 20 p. Communication faite au quatrième Congrès d’anthropologie criminelle tenu à Genève. Maretheux). 1896. Otrăvirile cu Phytolacca Decandra. MINOVICI. Dr. 2718. Carol Göbl). Minovici. + 1 f. (Archives d’Anatomie et de Chirurgie et de l’Institut de Pathologie et de Bactériologie de Bucarest. (Lito-Tip. Delegat al guvernului şi preşedinte de onoare al congresului. Mina. Delegat al Guvernului din întreaga ţară în cursul anului 1892. Paris. M.. MINOVICI. Mina. 2727. L. 1896). Médic-legist. Nézan). Médecin légiste à Bucarest. 1892. Raport asupra Congresului de antropologie criminală / Ţinut la Geneva în 1836 / Adresat / Domnului ministru de justiţie.. 1894. Bucurescĭ. Bucureşti. Libraire-Editeur (Mayenne. (Estras din revista „România Medicală“). 8 p. Par le docteur Minovici. MINOVICI. 1896. 2715. De l’influence des ptomaïnes dans la recherche toxicologique des alcaloides végétaux. 2724. Raport asupra congre- sului de antropologie criminală ţinut la Geneva în 1896 adresat Domnuluĭ Ministru de Justiţie de Dr. Minovicĭ. en aout 1896. 11. Mina. 11. Minovici. Editeurs (Corbeil. Traducţiunea instrucţiunilor signaletice cu una introducere de Doctorul M. MINOVICI. Remarques statistiques al morgei. 1896. OllierHenry. membre correspondant de la Société de Médecine Légale / de France. Mina. Discurs ţinut cu ocazia deschiderii Morgei în ziua de 20 Decembrie 1892 de Doctorul M.2714. M. 13 rue de l’École de Médecine. 2725. 1891. 51 p. 536-542. MINOVICI. 2720. pl. Remarques statistiques şi preşedinte de onoare al Congresului. Massons et Cie. M. 2719. Dr. + 20 f. Mina. MINOVICI. Bucuresci. Minovici. MINOVICI. medic legist al capitalei. [1896]. Delegat al Guvernului 2723. adresat Domnuluĭ Ministru de Justiţie de Dr. 51 p. Expert près 2721. Mina. Etude comparative / des/ réformes a apporter a l’enseignement & exercice de la / Médecine Légale en Roumanie. şi preşedinte de onoare al Congresului. Cu o observaţie şi douě fotografii. Crété). 1893. 8 p. nr. Paris. 13. relatives à l’anthropologie du criminel par M. Medic legist şi director 2726. (Lito-Tip. 6. 2716. 2722. laureat al Facultăţei de Medicină din Paris. MINOVICI. 1894. 2717. Le Docteur. 223 p. Bucuresci. Impr. de l’Ouest. Mina. M. consideraţiunĭ medico-legale asupra maladiilor mintale simulate. A. (Imprimeria Statuluĭ). Mina. Mina. Minovici. Bucurescĭ. Antropologia criminală şi responsabilitatea. 1893. Paris (Impr. MINOVICI. Mina. MINOVICI. 1893. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu). Pars. Imprimeria Statului. Bucurescĭ (Imprimeria Statuluĭ). MINOVICI. Raport asupra Congre- sului de antropologie criminală ţinut la Bruxelles în 1892. Ollier-Henry Libraire-Éditeur.

MINOVICI. G. Bucureştĭ (Tip. 24 p. 1897-1898). Inst. Socecŭ). Rezistenţa spermato- mântului medicinei legale în facultăţile de drept. L’asphyxie par Le Docteur Minovici. Minovici. 2730.. Lyon. M. Rupture la Facultatea de Medicină. Bucurescĭ (Tip. 1899 (Minovici. 1899. 2739. Profesor suplinitor. cu ilustr.2728. [1897-1898]. Medic Legist. Mina.. MINOVICI. de L’Indépendance Roumaine). Paris. MINOVICI. 159: Bibliografia publicaţiilor). Medic-legist al Capitaleĭ. 2740. (Facultatea de Medicină din Bucuresci) 2732. 159: Bibliografia publicaţiilor). 24 p. Ioanid – Angelescu. Diagnosticul medico- Capitaleĭ. Professeur de médecine légale à l’Université de Bucarest. MINOVICI. 14 p. p. medic legist al Mina. Telefon 15. MINOVICI. MINOVICI. Mort de l’enfant et de la mère. Importanţa / şi/ Evoluţiunea Medicinei Legale / Lecţiune de deschidere / de […] Bucuresci. 22 p. Profesor suplinitor la Universitate. Lecţiune de deschidere de Dr. medicinei legale. MINOVICI. 24 p. Éditeurs A. 1899. Sur la criminalité féminine en Roumanie [par] Dr. Minovicĭ. Alcan Lévy). Gutenberg. Minovici de Bucarest. 2741. MINOVICI. Mina. professeur de médecine légale à la Faculté de Bucarest. Mina S. Lyon. Bucurescĭ (Tip. Avec une observation et deux photographies par le Docteur Minovici. Responsabilitatea medicală. Storck & C-ie. Utilitatea învăţă- 2736. 24 p. MINOVICI. Mina. A. Storck & Cie. Bucureşti. experts près les tribunaux (Roumanie). 16 p.. + 1 f. Profesor Suplinitor roumain au point de vue médico-légal par le Dr. Mina. MINOVICI. 1901. 1898. MINOVICI. 46 p. 1899. profesor de medicină legală la Universitatea din Bucureştĭ. Profesor suplinitor. pl. 2733.V. 2743. Dr. Socecŭ. Masson et 175 . Bogdan. Lecţiune de deschidere a cursuluĭ de medicină legală la Facultatea din Bucureştĭ. 2731. Viabilitatea în dreptul român din punctul de vedere medico-legal. 2734. p. de l’utérus pendant l’accouchement. Ziaruluĭ „Curierul Judiciar“ Sterie Grigorescu). 59. Mina. Médecin légiste. Doctor. 2742. MINOVICI. M. IV + 146 p. Mina. Mina. Par M. 1899. 2738. Lyon. Josph Göbl). Docteur. Dr. Dreptatea). Lyon. Bucarest (Impr. Importanţa şi evoluţia zoizilor în organele femeieşti după moarte. A. M. (Extrait de la „Médecine Orientale“. p. 24 p. + 1 f. Par les Drs. Minovici. Établissment graphique I. 1901. 15 p. MINOVICI. Minovici et G. Bucarest (Etablissement graphique I. MINOVICI. Mina. Dr. 2729. Proffesseurs de médecine légale. MINOVICI. 1897. Quelques considérations / Mêdico-légale / sur / Les maladies mentales simulées / Avec une observation et deux photographies / par le… Bucarest. 2737. de arte grafice şi Editură „Minerva“. Membru al Societăţii de medicină legală din Franţa. 16 p. Bucuresci. 28 p. 1900. Directorul Institutului Medico-legal. L’anthropologie criminelle et la responsabilité. directeur de l’Institut Médico-Légal. MINOVICI. 1899. Imprimeurs-Editeurs. 1897. Bucurescĭ. 1899 (IoanidAngelescu. professeur suppléant à la Faculté de Médecine. Rey et C-ie. Quelques considérations Médico-légales sur les maladies mentales simulées. Un caz de nebunie morală înaintea justiţiei. Putrefacţia din punct de vedere medico-legal şi hygienic. Imprimeurs-éditerus. M. 2735. 1897.V. Mina. 10. Rue Berzei. La viabilité en droit legal al rănirilor prin examenul hainelor. Médecin légiste. Bucurescĭ (Tipografia “Dreptatea“). Paris (Impr. Mina. Mina. M. Responsabilité médicale. BOGDAN. Profesor Suplinitor la Facultatea de Medicină. Tipografia „Dreptate” / Strada Sărindar 10. Dr. Mina. Rapport médico-legal.

medic legist pe lângă Tribunalul Ilfov. 2754. Profesorul Şcolei de Anthropologie medico-legal. 1909. Şeful Serviciului anthropometric. Dr. Nicolae. Bucureşti (I. tab.. II. grafic I. cu ilustr. MINOVICI. docent- (Bertillon) N. Mina. Serviciul Anthropometric). + 7 f. în text) Atelierele grafice Socec & Co. 1898. Mina. [1904]. N[icolae]. cu legislaţia şi jurisprudenţa românească şi străină. Bucureşti. Dr.164-165. 21 p. Bucureşti (Tip. Bucuresci (Atel. în legislaţie şi jurisprudenţă românească şi străină. Bucureşti. Moartea subită la epileptici. MINOVICI. MINOVICI. Nicolae S. BOGDAN. Antropometric. Societate Anonimă. Socecu). Antropometric. XVII [XX] + 1006 p. (Palatul Justiţiei. Bucureşti. Asistent la cursul de medicină-legală.. 15 Aout-15 Septembre 1907. Mina. 1904. asistent la cursul de medicină-legală. Mina. MINOVICI. 1897. MINOVICI. Socecŭ). Mina. Grafice I. în timpul somnului… (Tip. aplicată la arta dentară. Rey). directorul Institutului medico-legal şi al Serv. 176 . Utilitatea învă- 2756. MINOVICI.V. Raport presintat congresuluĭ al V-lea al Asoc.V. Atelierele grafice Socec. 2752. Nicolae.. Ionescu). Tome XXII. 565-580 (Archives d’Anthropologie normale de médecine légale et de psychologie normale et pathologique. (Atel. Bucureşti. Ediţia a II-a. fost Secretar Resumatul cursului de Dr. Antropometric. Medic-legist. 1930. universitar. Grafic I. IONESCU. Deontologia – Expertizele. Bucureşti. Omul viu – moartea (cu 275 fig. 2749. cu ilustr.. „Universală“. 2745. Iaşi. vol. în text). Andrei. Şcoala antropologică pentru agenţii de poliţie. general al Societăţei. tab. Dr. Bucuresci. 2753. 1904. 2744. 60 p. Socecu). Subdirectorul Serviciului Anthropometric. generale de deontologie medicală. Tatuajurile în România. MINOVICI. (Stab. Sub- ţământului medicinei legale în facultăţile de drept. cu ilustr. Bucuresci (Imprimeria Statului). VI + 239 p. Nicolae S. Un caz medico-legal de asfixie prin ştrangulare cu o sfoară. Socecŭ) [1904]. Asistent pe lângă catedra de medicină legală de la Facultatea de Medicină din Bucurescĭ. Dr. medic-legist. Bucureşti (I. 1900. (cu 185 fig. 2751. MINOVICI. Doctor. Medic-legist. MINOVICI. MINOVICI. „Anuarul general“). Socecu). sub-directorul Institutului Medico-legal şi al Serv. generale a medicilor din ţară. 22-e Année Nouvelle. p. + 1 f. N. Impr. 2746. Comunicări făcute la Societatea de anatomie. I. 2755. Doctor. medic legist al jud. 2757. Minovici (Junior). Doctorul. 1907. Examenul şi Interpretarea faptelor medicale. 160 p. Doctorul. A.. 23 p. Manual tehnic de medicină legală. Principii sub-directorul Institutului Medico-legal şi al Serv. IX + 145 p.V. (Institutul medico-legal din Bucuresci). Ilfov. Tratat complet de medicină legală. pe lângă Tribunalul Ilfov. Medic-legist. Dr. Asistent la cursul de medicină-legală.1928. Nicolae. Medic-Legist 2747. 22 p. + 1 f. No. + 18 f. 1930. Subdirectorul Institutului Medico-Legal. Cu o prefaţă de Profesorul Brouardel. 90 p. pl.V. cu ilustr. Profesorul Şcolei de Anthropologie. Tratat complet de medicină legală. asistent la cursul de medicină-legală.. MINOVICI. 2750. Prof.. G.C-ie Paris (Lyon. dr.V. (Institutul medico-legal din Bucuresci). pl. 1120 p. vol. MINOVICI. Nicolae S. + 59 f. Socecu). MINOVICI. VIII + 31 p. 952 p.. Bucureşti (Atel. 2748. 1901. MINOVICI. N[icolae]. SérieTome VI. 48 p. Dr. Societatea pentru Profilaxia Tuberculozei şi Asistenţa Tuberculoşilor săraci din Bucureşti. I. 1904. Afecţiuni pulmonare consecutive traumatismelor capului.. Medicina legală Sub-directorul Institutului Medico-Legal.V. Grafic I. 1910. Studiu asupra spânzurărei.

. MINOVICI. 13 p. Bucureşti. 1). MINOVICI.. Nicolae. Le vagabondage. 27 p. 67 [-69] p. 11 p. 1930. [Comunicare prezentată la Congresul Internaţional de medicină legală şi socială din Lille (27-31 mai 1934)].. (Extras din „Revista de Medicină Legală“. Prof. dr. 22 p.11). N. Nicolás. (Extras din „Revista de Medicină Legală“. MINOVICI. + 3 f.. [Bucureşti]. Expertiza psihiatrică contradictorie. 1937). colorarea părului şi manichiura) în faţa medicinii legale. Nicolae. 8). medic legist pe lângă Trib. 2774... Nicolae. N. N. Bucureşti. Hereditatea în criminologie. S. cu ilustr. Prof. Dr. Dr. Prof. ondulaţia permanentă. N. Prof. Bucureşti. STĂNESCU. Medicină Legală Cluj.. Nr.. Osteologia medico-legală. MINOVICI. CONSTANTINESCU. N. STANESCO J. 1932. MINOVICI.. Dr. Anul I. + 1 f. ROMANESCU. 1931. Nr. cu ilustr. MINOVICI. Bucureşti. 30 p. (Problèmes de pathologie sociale).. Bucureşti. „Universală“. Dr.. a vindeca. VIII + 189 p. KERNBACH. Docent universitar. 2771. Iancu Ionescu). Mihai. STĂNESCU. 2760. dr. Tehnica autopsiei medico-legale. (Probleme de Deontologie). STĂNESCU. pl. Anul II. 1937. 2768. Atelierele Grafice Socec & Co. prof. f. profesor de Dr. Nicolae. KERNBACH. Mihai.2. Nicolae. Iaşi. (Extras din „Revista de Medicină Legală“. Ilfov. 9 p. MINOVICI. I. I. 1911. Nuseo Uncetich. KERNBACH. 24 p. Crimă sau sinucidere? (Tip. dr.. STĂNESCU.. Dreptul de 2766. 8 p. dr. (Extras din „Revista de Medicină Legală“.. Ilfov.a. I. dr. dr.. Dr. KERNBACH. MINOVICI. Cluj. dr. MINOVICI. (Extras din „Spitalul“ No. STĂNESCU. Nicolae. Anul I. dr. IONESCU. Osteologia medico-legală. Dr. Procedee 2764. SAVA.. 1937. Cluj.. Bucureşti. 8 p.1.. N. 1924. Secretul profesional. Andrei. Contribution à l’étude de la délinquance chez les sénils.. 2761. 2769. Anul I. 1935. I. Tipografia Văcăreşti. 1937]. MINOVICI. 2772. Dr. I. Prof. medic legist al Jud. (Extras din „Revista de Medicină Legală“.a. (Institutul medico-legal din Bucureşti). Biblioteca de la „Revista de Identificacion y Ciencias Penales“ Numero 18). MINOVICI.. Nicolae. Dr. 13 p. I. 36 p. Anul I... Mihai. Valentin. 1932. Prof. 2762. 1935.. (Universitad Nacional de La Plata Dacultad de Ciencias Juridicas y Sociales. Bucureşti. MINOVICI. (probleme de medicină legală) [Extras din „Revista de Medicină Legală“. MINOVICI.. + 2 pl. 24 p. 1934. I. Prof. Bucureşti. MINOVICI.. VII + 602 p. 2770. XIII + 63 p.. 82 p. Prof. dr. Bucureşti. 2773. dr. 2775. Cluj. 2758. M. Bucureşti. No. 2). tabel (Institutul de Medicină Legală Cluj).. Anomalii congenitale ale inimii. 2765.A. 2763. STĂNESCU. Nr. Dr. N. Bucarest. Nr. Nicolae.. Contribuţiuni la istologia şi isto-chimia putrefacţiei. Pericolul 2767. 1937. dr. + 3 f. 1938. Dr. Plata. Dr.. N[icolae]. 2776. f. Dr. Dr. Bucureşti. MINOVICI.1911.. Dr. Bucureşti..3-4). Dr. 189 p. Consideraţiuni generale asupra asistenţei alienaţilor. Un caz medicolegal de asfixie prin spânzurare.. 8 p. No. de înfrumuseţare (chirurgia estetică. (Extras din Revista „Spitalul“ No. COTUŢIU C. I. Dr. La Dactyloscopie Roumaine. Maladia lui Roger şi maladia albastră (Cianoza) la acelaşi copil. Nicolae. MINOVICI. Asupra raportului medico-legal pentru internarea bolnavului mintal. Anul II. pl. Paranoizii. N. Tipografia „Lumea şi Ţara“. Prof. Nicolae. MINOVICI. 177 . 2759. MINOVICI. MINOVICI. Prof. 2).. Dr. STĂNESCU. La social al practicării ocultismului (Magie. Prof. Conceptions nouvelles sur l’étiologie du crime... 1936. cu ilustr.

S.S. MINOVICI. 415 p. de arte grafice „Eminescu“). Chimist legist. MINOVICI. de Arte Grafice şi Editură „Minerva“. „Minerva“ Inst. 2779. 2782. Minovicĭ. Inst. Tiparul Inst. 1897 (Tipografia Reinhold Kühn. 24 p. par le Dr.. Bucurescĭ. Memoriu adresat d-luĭ ministru de interne de Dr. la Şcóla Superióră de farmacie. MINOVICI. MINOVICI. Chimiste 2781. STĂNESCU. Bucureşti. de Arte Grafice şi Editură „Minerva“ Filip. Ştefan. 1900. Les faux en écritures et Légiste. 1941. La graphologie judiciaire. 17 p. I] (Analiza calitativă). 5 menţiunea: Conferinţă ştiinţifică ţinută la Brăila cu ocasia serbăreĭ a 50 aniversărĭ a Morţeĭ marelui istoric şi naţionalist român Nicolae Bălcescu. Dr. de Arte Grafice şi Editură „Minerva“. Ştefan. Chimiste légiste à Bucarest. Directeur du Laboratoire de chimie analitique de l’Université de Bucarest. + 7 f. Şarlatanismul. 6 p. MINOVICI. Minovici (Aus Bucarest). MINOVICI. Stephan S. Moroianu. Berlin. + 6 f. Dr. Stéphane Minovici.. 35 p. de Arte Grafice şi Editură „Minerva“. MINOVICI. MINOVICI. Ştefan. „Minerva“. Druck von Reinhold Kühn. Popovicĭ şi Tălăşescu.3-4). Falsurile în documente şi fotografia în serviciul Justiţiei. de Arte Grafice şi Editură [1903]. Bucurescĭ (Inst. 49 p. 14 p.. Ştefan S. 1900. Moroianu... Institutul de Arte Grafice şi Editura „Minerva“. MINOVICI. Bucureştĭ. Profesor şi Director al Laboratorului de Chimie Analitică. Doctor în Chimie de la photographie au service de la justice. chimiste-légiste. par le Dr. Inst. patronul gimnasiuluĭ din localitate. 2777. la Universitatea din Berlin. Inst. Communication faite au 4-ème Congrès international de chimie appliquée tenu à Paris le 23 jullet 1900. de arte grafice. Bucureşti. Prof. 21 p. No. tenu à Paris la 23 juillet 1900. Professeur agrégé à l’Université de Bucarest. 9 p. 2786. Manual teoretic şi practic de chimie analitică. de la picrotoxine. Ştefan. Carol Göbl). Prof. de Arte grafice şi Editură „Minerva“ Filip. Bucureşti. (Universitatea din Bucureşti). Professeur à l’Université de Bucarest. Ştefan. 1897. Inst.. Stephan Minovici. MINOVICI. 1. [Vol. L’examen du sang au Ştefan. 1907. Moroianu.vrăjitorie. Über einige aromatische Oxazole und Imidazole (Despre unii oxazoli şi imidazoli aromatici).). Berlin). Bucureşti. Dr. 1903. Chimist expert pe lîngă Ministerul de Interne. Communication faite au 4-ème congrès international de chimie appliquée. 37 p. Anul II. 2787. Ştefan. Bucarest. pl. 95 p. Bucureştĭ (Inst. Bucurescĭ. Bucarest. Une réaction caractéristique Dr. 1900. 2784. 1901. prof. de arte grafice şi Editură. Chimist expert pe lângă Ministerul de Interne. (Extras din „Revista de Medicină Legală“. 1907. chiromanţie etc. Stéphane Minovici. Profesor. dr. St. chimiste légiste. I. 2788. Serviciul nostru Chimico-Legal. Raport asupra expertiselor chimico-legale în Germania adresat D-luĭ Ministru de Interne de Dr. Berlin). Bucurescĭ. pl. 2780. MINOVICI Ştefan. 1902. 2783. Popovici şi Tălăşescu. Popovicĭ şi Tălăşescu. point de vue judiciaire par le Dr. Inaugural-dissertation zur erlangung der doctorwürde von der Philosophischen Facultät der Friederich Wilhelms – Universität zu Berlin (Disertaţie cu ocazia susţinerii tezei de doctorat la Facultatea de Filozofie din Universitatea Friederich Wilhelms. 16 p. 2778. MINOVICI. 178 . Profesor agregat la Universitate. Beiträge zur Kenntniss der Zellbau Veränderungen in der Fleischhüle der Pflaumen bei verschiedener Zubereitung von Dr. 28 p. La p. Otrăvurile ali- mentare şi poliţia sanitară. cu ilustr. directeur du laboratoire de chimie analytique. Filip. Inst. 1938. Minovicĭ. Ştefan. [1899]. 2785. N. Etica responsabilităţii medicale. Ştefan.

Ştefan. Bulletin de la Section Scientifique de 2794. MINOVICI. Grozea.ème année. 2799. Minovici. IV. Dr. E. Directorul Laboratorului de Chimie Analitică al Universităţei din Bucureşti. Toxicologia. St. 9 Paru le 9 avil 1915). Inst.2. pl. 195-206. 3. Seria II. Ştefan. des diazines et des nouveaux dérivés du chloral et de bromal par St. II-ème années. Bucureşti. Cu 1 stampă. Minovici. cu ilustr.2. C.ème année 1915/6. Bulletin de la Section Scientifique de l’Académie Roumaine. 2793. III-ème année 1914/15 nr. de Arte grafice şi Editură. VLAHUŢĂ. Recherches sur l’air de la ville de Bucarest. Sur quelques nouveaux dérivés d’oxydation de la cholestérine par Mr. GROZEA. cu ilustr. nr. II (Analiza cantitativă) Gravimetri.275286 cu ilustr. Sur une synthèse practic de chimie analitică. Von Prof.) 2796. 4). Extrait). Ştefan. Ştefan. d’Arts Graphiques „Carol Göbl“ S-r Ion St. nr. p. VIII + 315 p. nr. 4 Paru le 15 nov. (Academia Română) (Bulletin de la Section Scientifique de l*Académie Roumaine. d’Arts Graphiques „Carol Göbl“ S-r Ion St. 9). Bucarest (Inst. no. III. Rasidescu). 179 . (Academia Română). Inst. d’Arts Graphiques „Carol Göbl“ S-r Ion St. Professeur à l’Université de Bucarest et Dr. 2792. 1914. Appareil général macro et microphotographique pour l’identification graphique et l’examen des faux en écriture.7) 2790. Ştefan. (Extras din Buletinul de Chimie nr. Bucureşti. Ştefan. Paru le 15 juillet 1914). p. 2800. 1915/6. Volumetrie. 1915 p. Professeur à l’Université de Bucarest et V. Minovici. 351 p. 9. 1910). Cercetări asupra aerului oraşului Bucureşti. IV. MINOVICI. Par Dr. Le Dr. Şt[efan]. Electroliză. 1914. D’Arts Graphiques „Carol Göbl“ S-r Ion St. VLAHUŢĂ. MINOVICI. Dr. Par le Prof. MINOVICI.2789. şi C. (Extrait. 1910. Communication faite au Congrès de chimie appliquée à Rome (Minovici. 61-71 cu ilustr. 16 p. 1914. Dr. cu ilustr. 1915. Rasidescu). Bucureşti. Docteur en pharmacie. Bucureşti. Paru le 15 avril 1914. 11 p. (Extrait. E. dr. Bucureşti. A 70-a aniversare l’Académie Roumaine. 280-290 cu ilustr. Manual teoretic şi 2797. St. 1909. „Minerva“. Bestimmung der Pikrinsäure und die Atomumlagerung des Indikators Methylrot. Ştefan. Minovici. MINOVICI. Vol. GROZEA. de Arte grafice şi Editură. (Academia Română). Emil. 1915. d’Arts Graphiques „Carol Göbl“ S-r Ion St. MINOVICI. Institutul de Arte Grafice şi Editură „Minerva“. nr. (Extras din Analele Academiei Române. p. ZenoviciEremie. nr. Th. Tom XXXVI. Eugen. Gazometrie. 185-194 (Academia Română) (Buletin de la Section Scientifique de l’Académie Roumaine. Unification des methodes dans les expertizes judiciaires. MINOVICI. MINOVICI.. Rasidescu). Librăriile Socec & Comp. Universitatea din Bucureşti). a naşterii Profesorului Nicolai Teclu. Manual teoretic şi practic de chimie analitică. MINOVICI. Ştefan. 1909. Professeur à l’Université de Bucarest et M-me Th. Ştefan. Rasidescu.ème années. Docteur en pharmacie. p. Ştefan. Bucarest (Inst. 1914. L’Action du perhydrole en présence de l’acide sulfurique concentré sur la cholestérine par Stefan Minovici et Eugen Vlahuţă. Ştefan. Bente. Ueber die azidimetrische 2795. St. 1915. Bucarest (Inst. (Extras din Buletinul de Chimie. Rasidescu). MINOVICI. Prof. Laboratoire de chimie analitique. Minovici und Dr. Université de Bucarest. III. p. ZENOVICI-EREMIE. (Laboratorul de Chimie analitică. Sfetea. Bucarest (Inst. 1912. 2798. MINOVICI. Kollo. 1914/5. 1911. St. (Academia Română) (Extrait du Bulletin de la Section Scientifique de l’Académie Roumaine. MINOVICI. Dr. Institut de Arte Grafice şi Editură „Minerva“. 11 p. 2791. Bucureşti). Vol. „Minerva“. Th. (Academia Română). Memoriile Secţiunii Ştiinţifice. Mem. + 1 f. Bucarest (Inst.

Ministerul de Interne. Desvigne. 2818. Bucureşti. VIII + 160 p. Gazometrie.I. Criminalistica.162. Ion. 1916. 1re année. MIRONESCU. MIRCEA.. Manual teoretic şi practic de chimie analitică. Criminalistica. Lector dr. 30-35. MIRANDA-PINTO. Lyon. 2815. Fundaţiei Chemarea. Arad. Osvaldo. Institutul de Arte Grafice şi Editură „Minerva“. 2e Anée. Minerva. Cluj-Napoca.. 2806. 2e année. Series Iurisprudentia. Bucureşti. Analiza biologică. I 180 . La détermination 2802. 2812. unor urme de la locul faptei. în Studia Universitatis BabeşBolyai. I Editura numai la Vol. 227-230. Ion. În prefaţa vol. V. Bucarest (Inst. 2813. Dr. operative. MIRCEA. MIRANDA-PINTO. Osvaldo. 195-203. MIRANDA-PINTO. 2817. Osvaldo. 270 p. în R. II. p. Vol. 1994. Minovicĭ et Dr.I.. Bibliografie la p. 2808. Analiza calitativă. 1998. p. Nicolae. 545-546. St. nr. Bucureşti. Editura Vasile Goldiş. Contribution à la morphologie comparée des crêtes papillaires. Dr. Iaşi. MINOVICI. 19221924. MINOVICI. I-II. Ion.. Inspectoratul General al Poliţiei. Osvaldo. Rolul fotografiei judiciare 2803. 1916. Manual teoretic şi practic de chimie analitică. (Multigrafiat) (Universitatea „Babeş-Bolyai“ Cluj-Napoca. Dr. cu ilustr. Dr. GROZEA Em. 1927.. Editura Didactică şi Pedagogică. cu ilustr. în R. se menţionează: Vol.C. 1929. 97 [-99] p. Manual practic de chimie organică. Paru le 13 janv.C. des sels de mercure sur l’aluminium en lame par Le Prof. Vol. Dr. no. L’empreinte en arc chez le climpanzé. V. MIRANDA-PINTO. 1930. Extrait). MIRCEA.7. Ion. Iaşi. Ştefan. 2807. 406-431. Bucureşti. 33 p. 1996. Dr. Em. de la cholestérine.Eugen. Şt[efan]. Valoarea criminalistică a méthode de classement dactyloscopique et ses applications. Ediţia a II-a. 2809.. Şef de lucrări la Laboratorul de Chimie Analitică de la Universitatea din Bucureşti. Bucureşti. Volumetrie. 1933. BUZATU. 1992. 429 [-431] p. Ion. Vol. 2811. Ion. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). KOLLOS 1. MIRCEA.V. (II) Vol. (Bulletin de la Section Scientifique de l’Académie Roumaine. MINOVICI. Contribution à la morphologie comparée des empreintes. Bucureşti. I. Cluj. MIRCEA. 1930. 2816. Constantin. Bucureşti. 1915. MIRCEA. 1 2 Colaborator numai la Vol. 208 p. An point de vue chimique et physiologique. 2814. Osvaldo. apărut în 1915. Action du doiqnt dans les recherches dactyloscopiques.I. 39 p. MIRANDA-PINTO. Electroliză. 6. Editura 2805. în R. MINOVICI. Analiza biologică. 2e année. Gravimetrie. Manual teoretic şi practic de chimie analitică.. Bucureşti. 2810. Grozea. Institutul de criminalistică. Criminalistica (uz intern). cu fig. MINOVICI. Osvaldo. Les crêtes Ştefan.I. 260 p. MIRCEA. (Academia Română). Criminalistica. Contribution à l’étude Ion. Al. Facultatea de Drept). Ştefan. MIRANDA-PINTO.C. cu ilustr. Îndrumar de expertiză grafică.. 1960. 351 p. p.6. 1930. Prof.. 1996. 1978.1. Eugen. Marin. Editura Lumina Lex. 2819. Criminalistica Ediţia a II-a. 1915. 82-98. IV: Analiza organică şi preparatele organice sub tipar. papillaires dans la série animale. în R. Une noveele Editura Fundaţiei Chemarea.C. Rasidescu). 2804. Prof.. Lyon. (I). Cultura Naţională. 1930. p. VLAHUŢĂ. MIRCEA. 1976. IV-ème Année 1915/6. 1930. dr. Cartea Românească 2. Vol. la nota 1. 287 p. d’Arts Graphiques „Carol Göbl“ S-r Ion St. Ştefan. p. 2801. no. p. no.

P. FOCA. Metodologia de cercetare a accidentelor de muncă. Bucureşti. Col. Magistrat consultant. Bucureşti. Bucureşti. MITRACHE. Ioan Mircea. 2004. Editura Alma Mater. Constantin. drd. în Investigarea criminalistică a locului faptei. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. p. Mileniul III. 2824. M.R. 4-7. Gabriel. Col.9. 2003. 1930. Editura Luceafărul. candidat în ştiinţe juridice. candidat în ştiinţe juridice. MITRACHE. PRIBEK. RODIONOV.P. Editura Şansa. Col. 2004. S. Constantin. Aspecte psihologice legate de activitatea echipei de cercetare a locului faptei în cazul infracţiunilor de omor. 678-689. Acţiunile psihologice dincoace de mit şi legendă. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Utilizarea sistemului automat de identificare a amprentelor în investigaţia dactiloscopică. 2005. 2001.col. 2830. 2833. SAVIŞCHII. 375-379. DUME. Jurist judiciar ŢÎRU. p. Petru. Importanţa constatărilor tehnico-ştiinţifice şi a expertizelor pentru stabilirea adevărului în cazul accidentelor de muncă. COMAN. MITRICEV. Vasile. Bogdan Marian. B. 429 [-432] p. MIRCEA. Constantin. drd. Cristian. MIRCEA.. ENACHE. Facultatea de Drept. 1.M. KOLMAROV. docenţi. Comisar de poliţie. Valentin. VINBERG. Petru. Universul Juridic. – Unele consideraţii privind concluziile de probabilitate în expertizele criminalistice. anul II. Lt. 2003. MIRCEA. Marian Bogdan. V.. 3-4. Cristian. 431 [-432] p. BUTOI.I. MITRIC.C. Marian. TARASOV. în R. iulie 2000. 2827. Editura Militară. Marin. MITRIC. Ionel. Asistent univ. şef al Institutului 2828. MIRCEA. Cluj-Napoca. 340-347. p. MIHAI.. 2822. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. 21-23. Col. 2003. în Criminalistica. MITCHELL. Autori: A. MITRACHE. Ainsworth. Profesor universitar Sistemele automate de identificare a amprentelor (AFIS) – prezent şi perspectivă – sau „Dactiloscopia rediviva”. Tribunalul Constanţa. în Criminalistica.. TARASOVRODIONOV. univ. Col. Bucureşti. şef serviciu în Institutul de Criminalistică. Bucureşti. Marin. Jurist drd. ŞAVER. p. de criminalistică din Inspectoratul General al Poliţiei. 2001. Institutul de Criminalistică. Aspecte psihologice legate de activitatea echipei de cercetare a locului faptei în cazul infracţiunilor de omor. MITRACHE. Drept penal român – partea generală.. Drept penal român. nr. MIHĂILĂ. 37-41. doctor în ştiinţe juridice. Col. dr. Viorel. anul I. Colonel. Marian.I. MITRICEV. p. Marin. p. p.. MITRACHE. 2002. candidat în ştiinţe juridice. MIREA. martie 1999.. Partea generală.P. dr. Tradus după originalul din limba rusă: Institutul 181 . 2829. no. 126 – 131. nr. candidat în ştiinţe juridice. VASILE. 4. nr. Utilizarea de către poliţia română a tehnologiei AFIS-2000. Partea generală. DUME. 75-80. Partea [a] II-[a]. anul I. candidat în ştiinţe juridice. Casa de Editură şi Presă „Şansa“ S.M. Prof. Bucureşti. P. P. în Criminalistica. 2823.. 2821. Marin. Drept penal român. MIRCEA. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. septembrie 1999. 2825. NIKIFOROV. MIRCEA. Manual.. 2e année. Adrian. Constantin. (Coordonatori) Criminalistica. NICULA. 2826. p. V. Circumstantial Evidence from Hairs and Fibres. Tudorel. Amprenta vocală.2820. Bucureşti. Bucureşti. Universitatea Bucureşti. Lector universitar drd.I. 310-312. Colonel. 2000. Bucureşti. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Facultatea de Drept. în Criminalistica. Universitatea Bucureşti.I. Expert criminalist. Marin. componentă majoră a sistemului naţional de apărare a ordinii publice. Prof.. Ion. Marin. 2832. C..L. p.I. 4. 2834. S. dr. 2831. Comisar-şef de poliţie. p. MITEA.

136 p. Brüssel 1864-1899. Bucureşti. Cercetarea infracţiunilor de spălare a banilor murdari. Nicolae. 2837. 5. VASILE. 2852. 2842. dr. 1963. MOCUŢA. Noul Orfeu. Ministerul Justiţiei. p. LeTimbre Poste. 2839. Gheorghe. P. M. dr. Florin. ZDRENGHEA Voicu. + ilustraţii. Dumitru. II. MITRICEV. 2836. 1979. septembrie 2004. Ladislau. Le Cylindrographe. în Şcoala românească de criminalistică. MOCUŢA. DUMITRAŞCU. 6. Hanibal. 193 p. drd. 495 p. 1994. BĂTRÂNU şi BOTA. 1954. Le Cylindrographe Appareil Panoromique. Ladislau. Tratament. Nicolae. Bucureşti. 176 p. Bibliografie la p. Tehnica fotografică. 72-75. BUTOI. 1969. p. MOCUŢA. Bibliografie la p. Bucureşti. Dr. Bucureşti. Jean-Baptiste. Ion. altei persoane. T. VOICU. Lect. 2848. T. 105-113. MOCUŢA. 68-71.P. Practica dispunerii Diagnostic. 2004. Ladislau. Vol. nr. Ladislau. în Criminalistica. 1979. dr. nr. p. Premiére Partie. Le Cylindrographe Photographique.. univ. Imitarea scrisului Gheorghe. 188 p. 2844. în 20 de ani de expertiză criminalistică.S. Tratat de poliţie ştiinţifică. 2835. Ministerul de Interne. 2000. Editura Aius. anul VI. Căpitanii. 2845. 1975. 1889.. Manual. Lect. Craiova. 210-216. Editura Aius. MOCSY. Magistrat dr.R. Ion. Seconde Partie. 2005. univ. Casa de editură şi presă „Şansa”. 2850.S. MOCSY. 16-19. T. MOGOŞ. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. + ilustraţii. Gheorghe. univ. procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Intoxicaţiile acute. 1889. Prof. Magistrat. T.P.a juridiceskaia literatura. 133-134. Craiova. univ. Gheorghe. Kriminalistika.Panunional de cercetări Criminalistice al Procuraturii U. 359 p. 19-21. Valori europene şi respectarea drepturilor omului în activitatea Poliţiei Române. Metodologia SALAMANOV. ABRAHAM. în Probleme de medicină legală şi criminalistică.. Pavel. Agenţia de informaţii Cami. Ministerul Justiţiei. 2843. Psihologia judiciară. p. dr. Cercetarea infracţiunilor de spălare a banilor murdari (II). noiembrie 2004. Paris. 1996. 2851. Bucureşti. Oradea. Fotografierea la (Microfotografia).. MITROFAN. 2846. MOCSY. 544 p. 2840. Gheorghe. Coordonator ştiinţific Marius PIELARU lect. Izdatelstv. SRL. cu aplicarea metodei falsului tehnic. Paris. p. Bucureşti. în Criminalistica. 2841. 395 [398] p. investigării infracţiunii de spălare a banilor. 2838. Cercetarea infracţiunii de spălare a banilor murdari. 56-60.. Vol. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Editura Trei. 386-393. Conf. 420 schiţe explicative. 1981. p. p. 54 p. Dan. Mockva. PĂUN. g-ral. în 20 de ani de expertiză criminalistică. 40 p. MOGOŞ. Proiect finanţat de Programul Phare pentru Democraţie al Uniunii Europene. Tudorel. Editura Medicală. I. SANDU. 100 formule utile. 2849. MOGA. anul VI. 2847. g-ral. MOCIORNIŢA. MOHAN. Demonstraţia – Probleme de patologie chirurgicală – note de curs – 2 vol. univ. 200 exerciţii şi probleme. procuror. în cazul textelor de amploare mare. etapă de lucru importantă în activitatea de expertiză criminalistică. 1930. şi efectuării suplimentului de expertiză. Colecţia 182 . Editura Luceafărul. Costică. 260 p. Dr. Bucureşti. MOËSSARD. Aspecte ale dezvoltării fotografiei judiciare în România. g-ral. microscop Gheorghe. MOCSY. dr. dr. MOENS. 1997. Conf.S. MITROFAN.

76-79. Asupra ecuaţiilor echilibrului corpurilor elastice. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 167-170. în Expertiza Tehnică 47. Grigore. Grigore C. 821 p. Bucureşti. Ministerul de Interne. Ştiinţă şi umanism Locotenent. Prefaţă de Ion Pascadi. cu fig. 2855. MOISIL. 180 p.S. Chimie. în Expertiza Tehnică 62.a. 2858. STOICA. Fizică. Editura Academiei R. în Criminalistica. Editura Ştiinţifică. etc. 1979. MOISE.. Nicolae. Procuror şef. + erată (Enciclopedia de buzunar. tatea economico-financiară în societăţile comerciale. Buletin documentar editat de Corpul Experţilor Tehnici din România. Expertiza urmelor Urmărire Penală. Ediţia a II-a. Bucureşti.R. Bibliografie la p. Tratat de graphologie şi expertize în falsuri de acte. poliţe. N. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. ştampile. Editura Enciclopedică Română. Criminali- raţionamentului nuanţat. Timbre. Bucureşti. 6-19. 456 p. Marius. Grigore C. p. Introducere de Constantin Noica. Ministerul de Interne. Matematică). 1910. Îndoieli şi certitudini. Iaşi. Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita. MOLDOVAN. Tablă de materii şi în limba engleză. anul 8. Bucureşti. 6. 2865. Junimea. [1997]. 115-117. Grigore C. bancnote. 1979. (Orizonturi. 20-24 noiembrie 2000. 58). 433-458. MOISIL. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul infracţiunilor de omor săvârşite de autori neidentificaţi. MOLDOVEANU. Mircea. în Tratat practic de criminalistică. chitanţe. Artă şi ordinator [. Grigore C.Foto-Film. Lecţii despre logica 2867. MOISIL. Colonel. 2. Cristea. 11-29. 2860. Gheorghe.P. + 13 pl. p. STOLERU. Global Print. Mihaela. MEILĂ. 3. 1968. f. martie 2000. p. cu 106 figuri în text. Academician Prof. 1972. p. anul 6. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. vol. cu fig. 2861. 2856. 2868. Editura Academiei. MOLDOVEANU. noiembrie 2005. 308-317. 2866. Depăşirea – legătura dintre spaţiul. f. 79 p. Tom III. Editura Tehnică. (Analele Academiei R. mărci. iunie 1990. 463 p. Editura Ştiinţifică. 1982. 1974. Despre protecţia pasivă a conducătorilor auto şi pasagerilor la coliziunile frontale sau laterale. Traducere din limba franceză de Claudiu Dumitriu şi Ion Pascadi.] cu colaborarea lui Marie-Luce André. Secţia [Culegere de articole]. 32 p. Buletin documentar editat de Corpul Experţilor Tehnici din România. nr. Sinaia. Testamente. Grigore C. MOLDOVANU. nr. Essais sur les logiques non chrysipagiennes. cu fig. nr. Editura Meridiane. II. Abraham A. 31).R. 35-36. de natură piloasă prin spectrofotometrie de absorbţie atomică. monede. Bucureşti. MOISE. MOLDOVANU. 215 p. efigii. Bibliografie la p. Petre. 2854. FIERBINŢEANU. 2857. [Bucureşti].P. Bucureşti. MOISIL. MOLES. a. 183 . 2853. 216 p. Bucureşti. MOISIL. de logică neclasică. Gheorghe. 296 p. MOISIL. Dr. MOLDOVAN.. 1978. Timpul şi viteza necesare la efectuarea manevrei de depăşire. Încercări vechi şi noi Mihalache. Ediţie şi note de Solomon Marcus. 2864. 751-812. Bucureşti. MOISIL. Aurel. p.. Bibliografie la p. anul VII. Criminalistica – un atribut şi o sarcină relativ nouă pentru Jandarmeria Română. 1965. Aplicarea spectro- fotometriei de absorbţie atomică la identificarea urmelor de metale în fibrele textile. p. Mihaela. 2862. Elemente de logică matematică şi de teoria mulţimilor. Grigore C. 1975. Seria matematică. Bucureşti. 2859. 128 p. 2863.

cu ilustr. Drd. 120 p. 2877. 281-291. 2874. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine.C. Judecător. Vol. 1976. Interacţiunea activităţii procurorului cu cea a expertului criminalist în cazul expertizei criminalistice a scrisului. 32-33. MOREGA. p. 2004. nr. p. 568 p. în Criminalistica. 2886. Ministerul de Interne. vol. sub îngrijirea confruntării şi experimentului judiciar în investigarea accidentelor de muncă şi 184 . Chilimia. Silviu. Traducere din limba franceză de Mihaela Larionescu. în Criminalistica. Editura Teora. Vincenţiu. Vol. 412-418. Romulus. MORARU. tarea la faţa locului în cazul accidentelor de muncă miniere. Bucureşti. Procuror militar. MORAR. pl. Particularităţile cercetării la faţa locului în cazurile de suicid. Ministerul de Interne. 1982. Ministerul de Interne. MORARU. 2881. 2872. 1964. An XI. 273-274. în Tratat practic de criminalistică. Institutul de istorie şi teorie literară „G. Editura Medicală. 2884. jur. Ştefania. octombrie 2005. 257-264. POPA. Pauline. 5. Expertiza urmelor de sânge. Avariile în domeniul rutier. 1978. 448 p. S. 85-100. 2003. constatărilor tehnico-ştiinţifice în investigarea accidentelor de muncă. 2. MOREGA. 330-332. Romulus. Procuror militar. 2004. MORAND DE JOUFFREY. Procuror militar. I[on]. în Tratat practic de criminalistică. MORARU. + 2 f. anul VI. ANTOHI. Traian. IV. Bucureşti. Cerce- Colaboratori Dr. Traian. A. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”.R. nr. p. vol. G. Prof. 3 (26). 2880. Introducere trezirea conştiinţei. 2885. Bucureşti. în Buletin de psihiatrie integrativă. volum 13.. 2. Bibliografii. Medicina legală. Ioan. p. Efectuarea Mihai. Bucureşti. Psihologia copilului. anul VI. MORARU. p. I. p. nr. MOREAU. 42-49. de salivă. 311 [312] p. Drd. D. Gabidor. 420-423. Eseuri. 2873. X. MORARU. Romulus. Memorii. p. 1978. 3.1974. în Criminalistica. Vincenţiu. p. Inteligenţa emoţională şi coordinates of accomplished suicide in Sibiu country.S. 1967. mai 2004. MOLNAR. 230-256. MOLNAR. + 1 f. p. Ministerul de Interne. în Realităţi şi perspective în criminalistică. MORARU. Ethical 2882. Bucureşti. 2875. II. Ion. în Tratat practic de criminalistică. Cătălina. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 2876. Procuror militar. DOICAN. Editura Luceafărul. Expertiza urmelor biologice provenite de la animale. anul V. p. MORAR. Bucureşti. Traian. Editura Academiei R. Ştefania. Basiliade. 17-19. Partea a doua. 155-159. p. vol. 242 [-246] p. Banciu. nr. în Tratat practic de criminalistică. Expertiza urmelor de natură piloasă prin microscopie clasică. 2 vol. Expertiza urmelor ştiinţifică a lui S. Editura Medicală. II. MOREGA. vol. p. septembrie 2003. 7-8.. Bibliografia analitică a cărţilor populare laice. cu ilustr. nr. Interacţiunea activităţii dintre procuror şi medic legist în cazul cercetării la faţa locului. 2004. Rolul 2883. Importanţa în genetica moleculară. 1978. Vincenţiu. MIHĂILESCU. 2870. în Investigarea criminalistică a locului faptei. probelor criminalistice în procesul interacţiunii procurorului cu expertul criminalist. Partea I. Expertiza şi constatarea tehnico-ştiinţifică în procesul conlucrării procurorului cu specialistul criminalist. MIHĂILESCU. iunie 2005. 2878. p. 126) 2869. 2005. I. dr. Bucureşti. II. MOLNAR. Silviu. 1998. (Biblioteca de artă. MORARU. Vincenţiu. 888 p. (Academia de ştiinţe sociale şi politice. Traian. vol. VELCULESCU. MOLNAR. pl. 2871.1978. Călinescu”) 2879.

Bucureşti. + 8 fotografii. Guvernment Printing office. 2005. p. Editura Tehnică. 286 p.Senf. MÜLLER-MARK. MUNTEANU. Michael. Conf. III. Claudia. 3. R. 2897. Vizionare. SAFTA. MORRELL. vol. David. 2891. International Control. 640 p. + 5 f. 161 p. 91 p. 1958. Traducere de Roxana Diaconu. 375 p. ROŞU. vol. II. Consilier D. II. MOREGA. 1964. 1997. + 2 anexe. II. Bucureşti.C. p. 142 p. 1998. 2000. 1982. Editura Moldova. + 8 fotografii. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Overseas Maurice. I. Florin.S. de scrisurile executate cu creioane de culori asemănătoare. MOTICA I. MOUBRAY.T. MOROZAN.. Iaşi. Bibliografie la p. ilustr. 1984. 185 . IFTIMIE. 224 p. 269-279.S. p. în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. I. MREJERU. vol. 304 p. Berlin 1942-45.P. 2901. Dan. 2899. 2892. Petre. Editura ALL BECK. Formatul Super Preşedintele Secţiei Contencios Administrativ a C. Multilingual List of Narcotic Drugs Under PENCIUC. 1973. Magistrat drd. FLORESCU. MÜLLER. Graphologische Diagnostik. Rolul şi importanţa expertizei criminalistice în stabilirea adevărului în investigarea accidentelor de muncă şi avariilor din domeniul minier. Tipografia Rapid. 2888.. Jane. + 42 p. Timişoara. vol. Editura Luceafărul. 1858-1938. Ministerul Justiţiei. Editura Universitas Timisiensis. MOSCHKAU. 2889. Realizarea şi exploatarea diapozitivelor. Liste multilingue des stupéfiants placés sous contrôle international. vol. 2903. MEDEANU. Corneliu. Ion. Dreptul afacerilor interne şi internaţionale. dr. 111-112. Identitate pierdută. 1980. I. cu colaborarea şi concursul domnilor: Gh. [United Nations]. Gebr. Radu. 2895. Theodor. MIHĂILESCU. Editura Tritonic. nr. VIII + 102 [110] p. vol. Pintilie. 2898. 1979. 2894. ACHIŢEI. U. 2896.F. MOROŞANU. univ. Aspecte teoretice şi practice.C. Die 50 besten Marken Europas. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Bucureşti. 89-107. Editura Tehnică. + 16 ilustr. Nicolae. Bucureşti. Mihai. foto. 432. Valoarea şi importanţa lor culturală şi filatelică. Dumitru. Leipzig 1888. Bucureşti. The Link between Constantin. I. Editura Elit. inspector P. BERCEA. W. 121 p. pl. Costache. Jean François.T. MUSCELEANU. D. MUREA. I. MUNTEANU. foto. anul VII. mai 2005. Handbuch für Postmarken-Sammler.. Limite şi posibilităţi în expertiza criminalistică a pneurilor auto. Metode fizicochimice folosite în expertiza criminalistică pentru diferenţierea scrisurilor prin intermediul hârtiei copiative. Istoricul timbrelor poştale româneşti. H. 2887. 1984.S. Dr. Protecţia copilului şi practicianul social. 65 p. Consilier Garda Financiară. Paris. Matheescu-Sinaia. 2890. Charles A.avariilor din domeniul minier.. Bucureşti. Romulus. vol. Reflexionen über Philatelie. Washington. Tiberiu- Ioan.F. Ioan.. 2002. Infracţiuni de corupţie. în Criminalistica. British Letter Mail to Destinations 1840-1875. vol. 8. VERLAG HANS HUBER BERN STUTTGART WIEN. 2902. 12-15.G. p. MOUBRAY. 2900. Ion. TÉTU. Alfred.. Zoscsak expert filatelic şi Iancu Ionescu. Colecţia Foto-Film. Tg. CÂMPEANU. 2003. 368-375. Avocat Baroul Bucureşti. 2893. Marieta. SERBINA. Lucian. MURRAY. learning disabilities an juvenile delinquency. Dumitru Andreiu Petre. Ewald. 1938. 1976. p. Realizare. MOUILLAND. Jiu.J. SAFTA. ENSKAT.. Presa cotidiană. 180 p. A.

Extraits de la Thèse de Doctorat de l’Université de Lyon. 9 année. MUTRUX-BORNOZ. Détermination digitales et palmaires des lémurieus. 1938. des signes. MUTRUX-BORNOZ. p. Henry.2. Les empreintes 2906. Imprimerie de l’Ere Nouvelle.C. Henry. digitales des singes et des dégénéré humains. Les empreintes de la date et de la quantité des taches de sang.. Thèse de doctorat de l’Université de Lyon. 1937. în R. des déqónérés humains de toutes races. des pygmeès et des py gmoïdes du basin du Congo.1. 10e année. no. în e R. p.C. 186 .2904.I.. 2905. 36-47. Lausanne. 1937. no. Henry.I. 68-81. MUTRUX-BORNOZ.

[1989]. Editura Ministerului de Interne. PARASCHIV. 2006. NAHAS. 2924. 2921. Editura Helicon. Carmen. Eriksson. 2916. Unite în operaţiunile de pace. 1994. 2909. Timişoara. NEAGU. Berlin. Vol. Editura Ministerului de Interne. vol. 736 p. Ion. Ion. Ion. Partea specială. Elisabeta. 2911. I. dr. Psihiatrie judiciară. 1988. Bucureşti. Foreword by Jacques Yves Cousteau. p. Tratat. p. 2919. O anchetă dificilă. Curs selectiv pentru licenţă. univ. NEAGU. 2914. 2002. NĂSTASE. APOSTOL. Tratat. 318 p. Asist. nr. 1899. Exploatarea şi tehnica transportului auto. Ion. Bucureşti. Sinuciderile la femei în Ion. NEAGU. Niculae. I ALexandru. Mircea. 2003. vol. Bucureşti. Vol. NEAGU. 2005. În balon cu Nadar de Mihai Oroveanu. 1994. Nahas. NEAGU. 1987. 1997. 2922. Drept procesual penal. 492 [-496] p. Paul S. Îndreptar de practică judiciară. 2003. Niculae. 247 p. Bucureşti. 1927. Mina Minovici. Editura Didactică şi Pedagogică. 2920. 272 p. Editura Pro.E. Ion. Editura Universul Juridic. 2908. C. 222 [-224] p. Prof. Metodica cercetării Roman. NAGY. 352 p. Mircea. DAMASCHIN. (Vermont). Emil. 1982. 416 p. Conf. Drept procesual penal. PARASCHIV. NEAGU. X. Rolul interactiv al 2926. 2910. Drept procesual penal. T. Materielle Beweismittel 2917. Universul Juridic. Institutul medicolegal Prof. Poliţia civilă a Naţiunilor procesual penal. (Teill) (Mijloace materiale de probă – Partea I). Bucureşti. 2927. 2923. Bucureşti. lumina minţii. NADAR [Félix-Gaspard TOURNACHON. Editura Ministerului de Interne. 205-233. CarmenSilvia. Traducere din limba franceză de Gabriela CIUBUC. 2003. Managementul schimbării în Ministerul de Interne. Partea specială. H. Practică judiciară. 2928. Inteligenţa. Editura Compania. Bucureşti. 1997. tab. NEAGU. TĂTUŢ. NEAGU. Lucica. Anatol. în Buletin de psihiatrie integrativă. Drept procesual penal. Drept procesual penal. Ion. Prof. 2915. Teste grilă. Drept procesual penal. 1 (24).. 2003. infracţiunilor de luare şi dare de mită. Cuvânt înainte. Ovidiu. PARASCHIV. Teste grilă. 2001. Bucureşti. Bibliografie la p. 107 p. 2913. NACU.. Ion. Tipografia Centrală. în Ghidul procurorului criminalist. NEAGU. an XI. Middlebury. Mircea. NEAGU. Când eram fotograf. 1992. Titlul original: Quand j’étais photographe. 2912. Editura Oscar Print. Teste grilă. Gabriel G. White Plague [By] Gabriel G. timpul ciclului oestral. 2002. 280 p. Editura Academiei Române.267-270. şi II.P. DAMASCHIN. alias Tourne à Dard]. 1982. Drept Mihai. Flammarion. dr. aer) şi cei biologici ai mediului înconjurător. NEAGU. Editura Ministerului de Interne. Cocaine. 236 p. Bucureşti.. DAMASCHIN. Chişinău. 558 [-560] p. II. univ. NACU. I. Global Lex. Gabriel I. NAUM. 96104. Tratat de procedură penală. Practică judiciară. 1994. F.. NACHTIGALL. MOLDOVAN.. Bucureşti. 282 p. NEAGU. Editura Şansa SRL. The Great Carmen-Silvia. NANDRIŞ. SĂLĂJAN. XI + 300 p. dr. 2925. Controlul în Ministerul de Interne. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. NEAGU. Ion. Editura Global Lex. informaţiei între factorii fluizi (apă. Editura Lumina Lex. Niculae. NĂSTASE. 2918. Drept procesual penal. . Iaşi. 1997. Bucureşti. Drept procesual penal. (Seria Artă şi meserie). univ. Ion. univ. 2929. 2001.N 2907. Editura Rapana. Niculae. NEAGU.

în Criminalistica. NEAGU. 383 [-384] p. Studiu statistic şi medico-legal / asupra / suicidului în Bucuresci / de la / 884 – 1895 / Tesă / pentru / doctorat în medicină şi chirurgie / Susţinută la…. 27. 2943. Comisar de poliţie. Cristian. anul IV. 99. poliţie. Interferenţa dintre biometrie şi criminalistică (I). 25. Ionel. şef Serviciu Identificări judiciare din Institutul de Criminalistică. Căpitan. Tipografia şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu.2930. 31-34. Dispozitiv pentru proiectile trase cu arme de foc. Subinspector. Cercetarea la faţa locului din zonele de ecoton. 1. p. NECULA. p. nr. în cazul unor infracţiuni privind protecţia mediului. anul I. Alina. 29. NEGOESCU. Istoria grănicerilor şi a începutului poliţiei de frontieră. Ion. NEGHINĂ. Direcţia Cercetări Penale. Editura Triumf. 2006. NEGOESCU. în Criminalistica. p. ianuarie 2004. Niculae. 2936. martie 2000. biolog. 30-31. Motorola Printrak Bis 2005. p. Institutul Naţional de Criminologie.1895 / de…. Ioan. p. 2. 6. anul II. General de brigadă (r) dr. Laboratorul inter- 2931. Conferinţa Internaţională a utilizatorilor de sisteme biometrice. VĂDUVA. 2. volum 13. p. Consilier juridic. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine.G. noiembrie 2002. căpitan. p. Petre. Bucureşti. 642 [-644] p. Procedee de revelare a urmelor papilare în laboratoarele Poliţiei tehnicoştiinţifice din Franţa. nr. NECULA. Ion. august.R. Editura Scaiul. Subcomisar de poliţie. 2003.P. p. 6. Subinspector. Infracţiunea de viol din perspectiva serologiei judiciare şi a testului ADN. Direcţia Cercetări Penale.P. Comisar-şef de poliţie. anul VII. General de brigadă (r). biochimist. NEGOESCU. 6-7. p. biochimist. Laboratorul de genetică judiciară din Institutul de Criminalistică al I. Bibliografie la p. Irina. p. noiembrie 2005. NEAGOE. nr. ORĂŞTEANU. Mihaela-Carmen. ORĂŞTEANU. iunie 2005. Gheorghe. 2944. Laboratorul de genetică judiciară din Institutul de Criminalistică al I. nr. p. 2003. Inspector principal de 2932. Alina. nr. în Criminalistica. 2939. 20-22. în Criminalistica. 2942. 2937. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. p. anul VII. Metodologia determinării profilului genetic. NEGOESCU. 2006. noiembrie 2005. 2005. mai 1999. 2938. Expert criminalist. 6.R. IVANICI. poliţie. în Criminalistica. nr. nr. General de brigadă (r). în Criminalistica. Subinspector de poliţie. Calea Victoriei. ORĂŞTEANU. 29. anul VI. NEAMU. Bibliografie la p. 2940. Bucuresci. 116 p. NECULA. Ionel. în Criminalistica. Editura Luceafărul. Sever. 368-371. 444-449.. TENDER. biolog. 2. NEDELCU. nr. NECULA. 32-33. Irina. martie 2005. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. în Criminalistica. Mihai. 2004. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 21-22. Infracţiunea de viol din perspectiva serologiei judiciare şi a testului ADN. Subinspector de poliţie biolog. 188 . 2935. Alina. Bucureşti. Subinspector de poliţie biochimist. Ionel. Inspector principal de 2933. Amprenta papilară în oglindă sau adevăr contra minciună. 637-642. NECULA. Fingerprinting genetic molecular sau Amprenta ADN pentru identificarea de persoană. 2941. 4. anul VII. Bucureşti. Subinspector de poliţie. Teoria şi practica întrebuinţării poliţiei civile în operaţiunile de pace ale Naţiunilor Unite. 2934. 1895. Bucureşti. Institutul de Criminalistică. judeţean de expertize criminalistice Timişoara al Ministerului Justiţiei. anul VIII. Ionel. Repere medico-legale. Braşov. 303-305. 2. 345-350. NEGOESCU. Costul crimei. nr.G. Irina. Ilie. Evaluarea şi managementul şocului.

Editura All. Bucureşti. NÉGRIER-DORMONT. Crima pasio- nală (studiu)..A. Procuror.C. republicată sub titlul Tratat practic de grafologie. Cesare. N. 1984. imprimat greşit: Bernet F. Ornea. 1935. NEGREA. Atelierele Adevărul S. Lygia. NELKEN. Bucureşti. 2961. 2959. A. Editura Didactică şi Pedagogică. 239 p. no.3 din 20 martie 1935) 2952..3. cu peste 150 autografe şi exemple (Caracterul omului dezvăluit prin scris). în R. 192 p. Institut de Editură şi Arte Grafice. Lecţia de fotografie. Edition Litec. Félix Alcan. Bucureşti. 131-139. NELKEN. [1990]. XL planches Deuxième édition. 1972. Etude sur les tueurs en serie. 1992. 1999. 1938.. posés Le Criminel et La Victime depuis la nuit des temps jusqu’à nos jours. Bucureşti. Ecole d’Anthropologie de Paris. Paris. 2958. NÉGRIER-DORMONT. Drept procesual civil. 2964. Bucureşti. l’actued et les postulats des droits de l’Homme. nologue dans la cité. Intelectua- litate şi criminalitate. + 40 f. par Cesare Lombroso. Lygia. Parchetul 2957. Bibliografie la p. M. 10 année. 2947. 1937. 132-139. 10e année. NÉGRIER-DORMONT. Les causes des e incendies.-S. NEGREA. De la scoicile- logie (manuel). 181 [-185] p. Bucureşti. Banii şi puterea. L’homme criminel. 140-171. 1933. Editions Européennes Erasme. M. 1990. 368 p. La Crimi- culturii. p. 2960. Lygia. NÉGRIER-DORMONT.. I. Collection Constats et Prospective Chlorofeuilles édition. Bucureşti. Avec préface par M. Râmniceanu [M]. 251 p. 2949. NEGRAPONTE.. 432 p. pl. 1887-1888. TĂNASE. 2953. cu tab. NÉGRIER-DORMONT. Priviri critice asupra factorilor ei determinanţi. NEGRUŞ. p. Bucureşti. Aplicaţiuni practice. Letourneau + Atlas. 1995. Editura Humanitas. S. 169 p. 2948. BEJAN. Le crimi- de pe lângă Tribunalul Vrancea Tactica audierii martorilor (infracţiuni contra vieţii). Edition Litec. 2963.A. 15 p. 2946. XXIV + 682 [-684] p. Vasile. Editura Pandora. F. Era digitală. E.I. SOARE. vol. Pe pagina de titlu. Regards 2950. 1995. Mihail.I. 1988. Lygia. Turin. [par] Lygia Négrier-Dormont. Lygia. I şi II. Târgovişte. 365 p. Ioan. Regnier et Mr.R. Criminologie de l’Acte.. 1984. f. NEGREA-RÂMNICEANU. F. Traduit… par Mr.. NEGREA-RÂMNICEANU. Essai de criminologie sur l’acte. Crimino- Editura Albatros. Étude anthropologique et médico-legale. Încercarea autovehiculelor.C. p. Bucureşti. (Anexa). Nicholas. Lygia. Paris. Editura Didactică şi Pedagogică. 1988. Dumitru. NEGREA. 1997.. NÉGRIER-DORMONT. Bournet . 2954. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. 1 l’alibi. 218 p. 189 . „Cultura Românească“. RADU. Radu. NEGREA.P.-S. Paris. Nanterre. Editura Albatros.. NEGULESCU. no. 1 G. NÉGRIER.a. 1983.2945. Moneda. Les Cours de Droit. Sinaia. Geneza formelor chronologique de Criminologie et d’Anthropologie Philosophique. 1938. Ion. Garenne-Colombes. 2956.3. Tratat practic de grafologie ştiinţifică la îndemâna marelui public. 20-24 noiembrie 2000. 2951. Radu. Ediţie şi studiu introductiv de Z. 520 p. 208 p. L’incendie volontaire et nologie (manuel polycopie). (Extras din Gazeta Tribunalelor nr. în R. Bocca Frères. Itineraire 2962. NEGRU. monedă la cecul electronic. France. 2965. Civilizaţiune şi criminalitate. NEGOIESCU. Preface de Jean-Claude Soyer. 410-420 (Biblioteca de filozofie a culturii româneşti).. Mars 1989. P. Bucureşti. Paris. 2955. NEGRU. Editura Eminescu.

Colonel.C. Editura Didactică şi Pedagogică. reeditată 1936 (Editura „Bibliofilia“. Consulting Editor. Constantin. vol. 2983. Totul despre relaţii publice. 49 p + 1 anexă. Drăguţa. 2976. pl. + 40 p. color. Ediţia a IV-a. NEWSOM. Atlas of human 2982. 2967. Dresde et Lausanne. 2971. Editura Polirom. NENIŢESCU. [1980]. 97. fig. NENCESCU. Berlin. Scrisul Didactică şi 2003. cu fig. Judy. Tradiţie şi comu- 2977. NICEFORO. 403 p. Gheorghe. + VII + 445 [. Structura somato-psihică.D. NICOLESCU. F. manuscrise şi fotografii. M.2966. 2003. Frank H.I. Manuela. Chimie organică. vol. Dean. Răzvan. Editura 2968. Bucureşti. 4. Marian. iulie 2002.. 33-35. Joe. Cu un cuvânt înainte de Constantin Ciopraga.. Bucureşti.. NICA. 2978. 1991. Ion. Sharon Colacino. II 1053 p. Institutul de Arte Grafice. 2981. Ediţie revăzută de Ecaterina Ciorănescu şi Mihai Elian. Bibliografie la p. Basle. X. 2005. no. D. I. Tabelele în forzaţ. 2979. NESSELRODE. Dong. Crime al minorilor. 2003. The Realities of public Relations. Cuvânt înainte de comisar-şef Gheorghe Boblea. p. p. Viorel. NICHIFOR. Thomson Learning. La police et l’enguête judiciaire scientifique. anatomy.447] p. Iaşi. 247-258. Bucureşti. LV. I şi II. nr. John. 194-211.. 2974. Index 36 p. 76-84. anul IV. în Criminalistica. Vasile. 932 p. 1978. NICA. Nemo [Nae Ionescu].-S. 1938. PIRTEA.1999. cu fig. 2975. Mirajul televiziunii. disimulării adevărului cu ajutorul aparatului pentru detectarea efectelor emoţiei asupra scrisului. Metode şi mijloace de comitere a falsurilor în documentele pentru trecerea frontierei. Editura Eminescu. nicare. vol. Locotenentcolonel. Manual pentru acţiuni de căutare-salvare. 1985. 108 p. NETTER. Ministerul de Interne. NICKELL. Colecţia Media Business. Les Incendies volontaires. 170 p. în Buletin de psihiatrie integrativă. 2969. 514 p. Constatarea Ediţia a V-a. p. vol.. 2003. 381 p. Paris. 1972. NICHIFOR. e în R. Editura Didactică şi Pedagogică. 1291 p. Colonel. OPREA. 190 . Tabla de materii şi în limba engleză şi rusă. FISCHER F. 1926. 2970. NICOLAE. Oradea. Unităţi de măsură..+ 1 f. 2000. nr. Bucureşti. 684 [-688] p. în Tratat practic de criminalistică. în Tratat practic de criminalistică. Costin D. NICOLAE. [2] f. 2973. Switzerland. Alfredo Niceforo avec préface du Docteur Lacassagne et nombreux documentes photographiques des services d’identité judiciarie de Paris. PARASCHIV. Expertiza urmelor formă lăsate de animale: Examinarea urmelor sonore. 1982. Wadsworth. Grafologie. Carol. Dr. Analiza corelaţională a factorilor de risc în declanşarea tulburărilor psihice reactive. NELKEN. p. Science. Chimie generală. şi omul. IV. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. Dr. Bucureşti. p. 183 p. Tipografia şi litografia românească Societate anonimă. 406-413.4-5. Titlul original în limba engleză: This is PR. Dan. 2003. VANSLYKE TURK. Costin D. NENIŢESCU. Alfred Jean. Editura „Tiparniţa“. Metods of Forensic Detection. 1907. Alfredo. Mihai Eminescu. an XI.. Traducere coordonată de Cristina Coman. Manual. Maior ing. Locotenent-colonel. 2972. Ministerul de Interne. par Prof. Ciba-Geigy Limited. 2980. 1 (24). II. tabele + erată (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). 160 p. Ph. Bucureşti. KRUCKEBERG. 1929. vol. NEREMZA. vol. NEMEŞ. The University Press of Kentucky. 10 année. Stan.. Dreptul penal Alfred Jean. pl. Bucureşti). 1 f. Pedagogică. grafică. Ghid practic de ambientare. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. Librairie Universelle.

vol. A. 2002. Consideraţii inactuale I-IV. 245 p. Opere complete. Editura Polirom. nr. NISTOR. directorul Institutului pentru Cercetarea şi Prevenirea Criminalităţii – Inspectoratul General al 191 . Gheorghe. Libraires-Éditeurs. 2989. arh. Costică. p. Dr. poliţie prof. Bucureşti. Editura Militară. 678/2001. 202 p. Comisar-şef de moniului cultural în România. 2997. 663 [-669] p. Scrieri postume (1870-1873). 1991. Partea specială. Editura AION [Oradea]. Vol. 2990. Chelcea. Aspecte metodologice ale investigaţiei penale în domeniul infracţionalităţii informatice. Aforisme. 3001. MOLNAR. PASCU. Bucureşti. mai 2003. NIEWENGLOWSKI. Bucureşti.-H. raţiunea şi societatea contemporană. Ediţia a II-a. NICULAE. 3002. pl. Comisar-şef de Încercare de transmutare a tuturor valorilor (Fragmente postume). poliţie drd. Institutul 2994. Prof. 735 p. cu ilustr. 258-267. Călăuza Gardianului. Editura Universitas XXI. Mişcarea autovehiculelor. Editura Europa Nova. Vasile. 1931. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“. Gheorghe. 2002. Gheorghe. Criminalitatea cu Traducere din limba germană de Amelia Pavel. Gheorghe. ilustr. Prefaţă de Liviu European. Durkheim. Traducere din germană şi studiu introductiv de Claudiu Baciu. 3. Protecţia patri- 2986. Poezia. Dumitru. dr. G. PĂUN. 2985. Editura Ager. 2006. Sergiu. Coordonatorul colecţiei: Gabriel Vasile Niţă. Gheorghe. Voinţa de putere. NISTORESCU. Dodd. în Criminalistica. Serviciul Editorial. 3. LUNGU. NICULAE. NICULAE. ROŞCA-FRIDOLIAN. NIGEL. 1996. GORESCU. 151 p. 2999. Ioan. Paza penitenciarelor. Editura Ministerului de Interne. LAZĂR. Paris. I. Ediţie critică în 15 volume GIORGIO Colli şi MAZZINO.II. NIŢĂ. Bibliografie la p. 2992. 2988. 222 p. Neculai. Sociologia banilor. vol. GOŞA. NICULESCU. 2993. Gabriel Vasile. DRAGOMIRESCU. DOBRINOIU. 217-218. GHEORGHEDIAC. Robert A. Marcel. II. Montinari. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Drept penal. 1999. Garnier Fréres. Ilie. Naşterea tragediei. Prevenirea infracţiunilor prin măsuri de siguranţă. 639 p. 2006. 1998. NISET. Situaţii deosebite ce pot interveni în identificarea criminalistică. Gabriel Vasile. 1. Timişoara. 2987. Traducere din limba engleză de Mihai-Eugen Avădanei. Bucureşti. Marketing & Mana- gement electoral. p. 1996. [selecţie].2984. Dr. vol. 407-410. în Criminalistica. 2998. 33-35. Florenţa. Friedrich. Editura Universitară „Ion Mincu“. 220 p. 2995. 2996. + 2 f. Friedrich. 3000. I. 7-9. 2000. Oxford University Press. The Sociology and E. NIŢĂ. Criminalistică. Note de curs. V. NICULĂIASA. Criminologie. 131 p. New York. Humanitas. 529 [-531] p. Mircea Aurel. NISTOR. Bucureşti. Editura Europa Nova. Editura Hestia. Valerică. Cristian. p. Traducere din limba germană de Simion Dănilă. 278 p.. p. 3003. 1998. BOROI. anul V. Expertiza tehnică a accidentului de circulaţie.. STOLERU. ROMAN. NIETZSCHE. Traité Pratique des Projections Lumineuses Spéciales. Bucureşti. 1974. Bucureşti. NIETZSCHE. violenţă în România – 1990-2002. Marina. anul VIII. vol. 2001. iunie 2006. 269 p. Economia. Gheorghe. univ. 1987. NISTOREANU. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. NISTOREANU. Consideraţii privind metodologia infracţiunilor prevăzute de Legea nr. 2991. Simion E.. NISTOREANU. Ion. Octav. Alexandru. NIETZSCHE. Prevenirea abuzurilor îndreptate împotriva minorilor. 1912. Îndrumar pentru poliţişti. Friedrich. TEODORESCU. nr. Iaşi. Bucureşti. NIŢĂ. Culegere de acte normative. Dr. 2003. Mihalache. 293 [-295] p. Florin.

p. în Criminalistica. 3007. Chestor de poliţie. Editura Tehnică. 1986. nr. 26-28. NIŢULESCU. 165 p. Cristian. Mircea. Fonetică. Scrisori despre logica lui Hermes. NOICA. 1996. anul VII. NIŢĂ. Lexicon al greşelilor de limbă română. 3004. Fotografia de la A la Z. punctuaţie. Bucureşti. 2003. 3005. 3006. 71 p. 232 p. Gabriel Vasile. NOVAC. lexic. stilistică. ortoepie. 446 p. Bucureşti. drd. Cooperarea internaţională în domeniul combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri. Editura Junior. Editura Cartea Românească. ortografie. Constantin. gramatică. 192 . Editura Ministerului de Interne.Poliţiei. 1973. 2. martie 2005.

Sociologia devianţei. Prefaţă de Constantin Noica. 661-674.7) 3024. (Aventura. Cluj. Rodica. nr. Drept penal. Ioan Constantin-Daniel. Traducere manuscris. cu fig. ŞPAN. Craiova. Rezumate în limbile engleză şi franceză. Îngrijirea ediţiei. 1971. Centrul de Studii Postuniversitare. OANCEA. 3013. Florida. O’HARA. . 309 [-312] p. dr. 571 p. OANCEA. Iacob. 2001. Cluj-Napoca. 223-230. OJOG-BRAŞOVEANU. 3020. Editura Albatros. Rezumat în limba engleză. OANCEA. univ. OJOG-BRAŞOVEANU. Criminals Investigation (Principiile fundamentale ale investigaţiei criminale). OJOG-BRAŞOVEANU. Scrieri inedite. Thomas Publisher. Psihologia conso- nantistă şi cibernetica. 1974. în Criminalistica. 1975. Charles E. 1971. Springfield Illinois. Fundamentals of 3011. O’BRIEN. Rolul organelor de cercetare penală în activitatea de investigare criminalistică a locului faptei. Psihologia conso- are alibi. Mileniul III. Bucureşti. în Investigarea criminalistă a locului faptei. K. OJOG-BRAŞOVEANU. 24 [-28] p. (Scorpionul). Introducere în logica 3009. 3026. logie. Ioan. Rodica. 2. Constantin-Daniel. Aspecte metodice privind administrarea probelor în activitatea de cercetare penală a poliţiei. 1973. 18-19. 215 [-223] p. 2004. Bună seara. 1974. Editura Polirom. 1973. Bibliografie la p. şi tab. 771 p. 3022. 271-277. Ion. 205 [-207] p. 3018. potrivit ultimelor modificări legislative. martie 2001. Enigmă la Theory and practice. 3015. OJOG-BRAŞOVEANU. Studiu medico-legal. 3021. OANCEA. 3025.. Editura Ştiinţifică şi dezlănţuie. Partea generală. (Fantastic Club). Rodica Cocoşatul 3016. 261 [-263] p. Accidentele de automobil. Bucureşti.. la mănăstire.N. London. Criminalistics. ODOBLEJA. şi facs. (Colecţia Sfinx. fourth edition. Traducător [din limba franceză] P. Sisteme de securitate. OJOG-BRAŞOVEANU. (Clepsidra).9). Rodica. Note de conf. p. univ. Bucureşti. 3028. OGIEN. (Aventura. Bucureşti.19). p. univ. Enciclopedică. 202 p. 3023. 3010. Editura Scrisul Românesc. Albert. studiu introductiv şi note de Alexandru Surdu. Pantelimon Golu. Rodica. Ştefan. J. 1976. 1982.C. 237 [-239] p.A. Editura ALL. Remus.O 3008. Editura Albatros. OJOG-BRAŞOVEANU. Probleme de crimino- Traducere din limba franceză de Dana Lungu şi George Neamţu. Charles C. 2002. O’ COONNOR. Ştefan. 1993. ODOBLEJA. Plan diabolic. Studiu introductiv de prof. Holbrook Press. Ştefan. [Bucureşti]. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagocică. CRC Press Boca Raton. 16). Comisar-şef de poliţie. 243 [-247] p. Editura Dacia. Rodica. cu fig. Bucureşti. f. Bucureşti. dr. Bibliografie la p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti). 1984. Moartea semnează indescifrabil. Omul de Ştefan. ODOBLEJA. 680 p. Melania! Editura Dacia. Iaşi. în Criminalistica. Minerva se nantistă. 3027. ODOBLEJA. dr. 1978. Republicat în 1998. 3019. Craiova. Teză… de Odobleja Ştefan. OANCEA. 207 p. Rodica. [1928]. Rodica. 227-238. rezonanţei. Editura Scrisul Românesc. 284 p. Ion. R. Editura Eminescu. 1971. 3012. Tipografia „Avântul“. la capătul firului. (Colecţia Sfinx. 1976. 277 [-279] p. Bucureşti. Editura Militară. Bucureşti. p. 3014. conf. anul III. USA. SULLIVAN. Pantelimon Golu. Bucureşti. Comisar drd. 1972. Practical fire and mansardă. 3017. Editura Albatros. 262 p. reeditată.P. USA. OJOG-BRAŞOVEANU. Bucureşti. Spionaj arson investigation. Mihai Drăgănescu.a. 1994.. Editura Albatros. P.

din bikini. 2 vol. Cutia cu 3034. OJOG-BRAŞOVEANU.3029. Crimă prin mica publicitate. Serie nouă 5). 1999. OJOG-BRAŞOVEANU. Cluj-Napoca. Bucureşti. 320 de de miercuri. OJOG-BRAŞOVEANU. 75).70). vol. OJOG-BRAŞOVEANU. Să nu 3032. 1998. 1988. (Colecţia Sfinx. 269 [-271] p. 364 [-367] p. Editura Dacia. Rodica. 268 [-271] p. 3057.. 68). 1975. Editura Bucureşti. Editura Albatros. 3042. Rodica. 251 [-253] p.. OJOG-BRAŞOVEANU. 288 p. 60). OJOG-BRAŞOVEANU. 3038. (Aventura). Bucureşti. 1981. OJOG-BRAŞOVEANU. pisici negre. 1982. Cluj-Napoca. Editura Juventus. Rodica. 1989. Editura Militară. 1979. Bucureşti. 268 [-270] p. OJOG-BRAŞOVEANU. 312 p. 1977. Bucureşti. Anonima la Elysée. Bucureşti. Bucureşti. Cianură pentru un surâs. 3035. Editura Odeon. Poveste imorală. Bucureşti. Rodica. 1998. as. 3047. 3048. 214 p. Anchetă 3045. 228 [-230] p. Melania de argint. 3052. Întâlnire la Elizeu. 1983. Editura Militară. II. OJOG-BRAŞOVEANU. Rodica. Militară. Telefonul necunoscut. 304 p. 80 p. Rodica. Rodica. 3033. 235 [-239] p. Rodica. OJOG-BRAŞOVEANU. (Colecţia „Aventura“). Rodica. 3053. Bucureşti. Rodica. OJOG-BRAŞOVEANU. Editura Militară. 1987. OJOG-BRAŞOVEANU. 3055. 1990. Bucureşti. 1976. 3046. Editura Marin Preda. A înflorit 3036. Agentul statuii din parc. (Scorpionul). OJOG-BRAŞOVEANU. Editura Militară. Întâlnire 3040. Rodica Apel din pisici negre. Editura Militară. Rodica. 3031. Editura Nemira. 1992. Rodica. OJOG-BRAŞOVEANU. Rodica. Rodica. Rodica. (Colecţia „Sfinx“). 270 [-272] p. I. Panică la căsuţa cu zorele. Rodica. Ştafeta. şi misterul din parc. Letopiseţul Editura Militară. Editura Militară. O toaletă a 3039. OJOG-BRAŞOVEANU. Rodica. Editura Nemira. 226 p. OJOG-BRAŞOVEANU. Nopţi albe pentru Minerva. (Colecţia „Sfinx“. Ochii Militară. Bucureşti. OJOG-BRAŞOVEANU. 221 [-224] p. 3037. OJOG-BRAŞOVEANU. liliacul. Craiova. 3043. 1977. 253 [-255] p. 292 p. Dab Editura Albatros. 1992. Editura Militară. Bucureşti. Bucureşti. OJOG-BRAŞOVEANU. OJOG-BRAŞOVEANU. Editura Albatros. Editura Militară. 1978. 253 [-255] p. Bucureşti. 304 p. 398 [-400] p. 1999. (Colecţia „Sfinx“. OJOG-BRAŞOVEANU. Rodica. Rodica. 1984. Al cincilea ne uităm la ceas. 1991. Bucureşti. Iaşi. Coşmar. Rodica. jupâniţei. OJOG-BRAŞOVEANU. Violeta din seif. 194 . Bucureşti. Rodica Dispariţia 3030. OJOG-BRAŞOVEANU. OJOG-BRAŞOVEANU. Rodica. Bucureşti. Editura Albatros. Bucureşti. la Liz Taylor. 189 [-191] p. 1990. Editura Nemira. 1985. OJOG-BRAŞOVEANU. (Colecţia Sfinx. 1986. 270 [-272] p. OJOG-BRAŞOVEANU. Bucureşti. Logofătul de taină. 3041. Rodica. 336 p. Bucureşti. 1981. Editura Militară. (Scorpionul) secret al lui Altin Bey. 222 [-224] p. (Cutezătorii). Rodica. (Colecţia Sinx. Rodica. Editura Dacia. 3054. 3056. 272 p. Bucureşti. Rodica. Editura Militară. (Aventura). 35). 320 de pisici negre. 1994. OJOG-BRAŞOVEANU. reeditată. Bucureşti. (Colecţia Sfinx. Bucureşti. Editura Canova. OJOG-BRAŞOVEANU. vol. 3050. Bucureşti. Editura Militară. Vulturul în infern. 1992. Editura 1980. 1978. Rodica. Editura Militară. Editura Nemira. [Bucureşti]. 320 de 3049. 3051. nasturi. Rodica. 3044. dincolo de Cornul lunii. OJOG-BRAŞOVEANU.

Bucureşti. Editura Nemira. Rodica. dr. OJOG-BRAŞOVEANU. Bucureşti. OJOG-BRAŞOVEANU. Lector univ. Lector univ. 2000. Bucureştilor – însemnările unui primar general – Editura ALDO. drd. 3070. p. Editura Nemira. OLORIZ. Editura Nemira. Apel din necunoscut. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 2001. 3067. File din istoria proastă. 3066. Bucureşti. OLARU. Bărbaţii tarjeta de identidad. 2006. Folosirea rezultatelor şi constatărilor tehnico-ştiinţifice şi expertizelor criminalistice în cadrul anchetei penale. Divinaţie şi vrăjitorie în context comparat. 3071. 1975. Bucureşti. 20-24 noiembrie 2000. Poliţia Municipiului Cluj-Napoca. 609 p. Stelian. 3078. Rodica. p. 3065. 2000. Antoaneta. Editura Nemira. Logofătul nilor de omor în echipa complexă. 2000. p. Coşmar. Bucureşti. statuii din parc. Rodica. 1909. 1999. Bucureşti. 3075. Grasă şi monie. Editura Paideia. 23-27. p. 18-20. Ministerul de Interne. Bucureşti. şeful de taină. ONUL. 2003. Editura Nemira. Bucureşti. Rodica. OJOG-BRAŞOVEANU. 3077. Rodica. Rodica. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. 3081. 290-303. Editura Dareco. Constantin Dr. Metoda chimică de 195 . 2002. Rodica. Madrid. Editura Nemira. Aspecte specifice 3063.. 3079. 2000. Ioan. Rodica. OJOG-BRAŞOVEANU. 278 p. 3082. Bucureşti. OLTEANU. Editura Nemira. 3076. în Realităţi şi perspective în criminalistică. OJOG-BRAŞOVEANU. Editura Nemira. nr. Răzbunarea sluţilor. Bucureşti. 3. OJOG-BRAŞOVEANU. Bucureşti. Al cincilea de criminalistică. ne uităm la ceas. 2000. OJOG-BRAŞOVEANU. Rodica. Aguilera. Rodica. Dezvoltarea şcolii româneşti de criminalistică. dr. Rodica. 96-100. 2004. Locotenent-colonel. Bucureşti. OLTEANU. 3064. Bucureşti. O toaletă a la Elisabeth Taylor. OJOG-BRAŞOVEANU. 2001. p. 3072. Necu- noscuta din congelator. Şcoala de solo- sunt nişte porci. 3062. OJOG-BRAŞOVEANU. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. în Criminalistica. Dispariţia Reguli tactice ce guvernează desfăşurarea cercetării la faţa locului. Rodica. Ion Gabriel. OJOG-BRAŞOVEANU. Bucureşti. OLTEANU. 3080. 3068. 2002. 3073. 72-73.3058. Minerva pe care le îmbracă constatarea infracţiunii flagrante în cadrul investigării infracţiunilor de trafic de droguri. Bucureşti. anul VIII. 3061. Rodica. Cercetarea infracţiu- Editura Nemira. 3074. 2004. OLTEANU. 2000. Editura Nemira. Rodica. iunie 2006. 1999. OLTEANU. Plutonier – tehnician criminalist. Bucureşti. Editura Scriptum. se dezlănţuie. Lect. Rodica. 2000. 3059. în Şcoala românească Biroului criminalistic. Guia pare extender la as. Bucureşti. Nopţi albe pentru Minerva. Să nu Gabriel. 2002. OJOG-BRAŞOVEANU. TRUŢĂ. Editura Nemira. 518-523. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Gabriel. Mimandez. OJOG-BRAŞOVEANU. 2001. Bucureşti. Editura Nemira. Editura Scriptum. p. OLTEANU. Ioan. Despre necesitatea existenţei unei metodologii a cercetării activităţilor ilicite. 3060. Bucureşti. A înflorit liliacul. 2002. Ion Gabriel. Univ. 3069. Anonima de miercuri. OJOG-BRAŞOVEANU. OJOG-BRAŞOVEANU. Sinaia. OJOG-BRAŞOVEANU. Ioan. OLTEANU. Bucureşti.

p. chimist. Ordinea publică. 3. 2004.M. Gheorghe Apostol-Ion. 1986. Daktyloskopie (Identificarea persoanei Dactiloscopie). 3088. ORTIZ. Questioned Documents. nr. vol. Autori: Col. Nelu. Traducere şi prefaţă de Adrian Mitu. with an introductions by prof. 159 p. Barnes & Noble Bookes. Schmidt Römhild. anul III. 3094. 3086. ediţie revăzută şi adăugită. p. Coordonator ştiinţific: Constantin Sfichi. Habana. 131 p. nr. 1999. 1996. Irina. Petre. 3085. Editura Printech. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Subinspector bio- 3089. 360/2002 privind Statutul poliţistului. în Criminalistica. OSTERMEYER. Second edition. ianuarie 2003. OSBORN. 1974. 13-14. 3091. ORĂŞTEANU. Klaus. Octavian. The Science and Psychology of Profiling. Bucureşti. 37-39. H. Competenţa după calitatea persoanei în ceea ce priveşte lucrătorii de poliţie. K. anul VI. 23 p. 196 . în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Abweichendes Verhalten und 3090. 1. Albert S. II. 1913. OPPERMANN. 4. 2002. 2002. Lübeck. 3083. selecţie. Sport- 3095. 3084. în Criminalistica. Editura Ministerului de Interne. Editura Ministerului de Interne. Ştiinţe criminalistice. 1972. 192 p. Strafrecht und Psychoanalyse (Drept penal şi psihoanaliză). Bucureşti. OPRIŞ. Testul ADN – primele rezultate. după intrarea în vigoare a Legii nr.-D. p. CIOBANU. New York. Coordonator ştiinţific: Gl. 18-19. Alina. nr. Transmisii automate pentru automobile. Contele de Johan. I. mai 2004. anul V. 3093. Darmstadt. componentă a securită- ţii naţionale. David. La identificacion dactiloscopica. Col. 222 p. Boyd Printing Cy Albany. 1998. OPREA. 247 p. Editura Turism. laboratorul de genetică judiciară din Institutul de Criminalistică al Inspectoratului General al Poliţiei Române. John Henry Wigmore. 349 p. dr. Ordinea publică în unele state ale lumii. Anghel Andreescu. Personenerkennung – Fernando. Constantin Sfichi. OPRAN. Gheorghe Apostol-Ion. Berlin. Ruiz. NEGOESCU.punere în evidenţă a urmelor latente cu ajutorul adezivului universal „superglue“. în Criminalistica. second printing. München. bg. OXENTIERN. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 1930 . Gesellschaftsstruktur (Comportament deviant şi structură a personalităţii). Subinspector biolog. 3092. Cugetări. Editura Vestala. Opp. iulie 2001. Criminal minds. Bucureşti. Autori: Anghel Andreescu. Itinerar inedit prin case 3087. OWEN. Essen. vechi din Bucureşti.

G. Nicolae. Editura Medicală Naţională. Bătălia pentru ştiri. 31-41. Mariana. nr. poliţie însoţită de Călăuza cetăţeanului. 3100. 1975. Mariana. BELDIE. Expertiza medico-legală pentru stabilirea vârstei. Mariana. Jurnaliştii. Bucureşti. Camil. PALMER. Bucureşti. vol. Presă şi Editorial. 190-194. . volum 12. Bucureşti. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. Corneliu. în Tratat practic de criminalistică. p. Editura de Stat Didactică şi Pedagogică. PANDREA. 1976. 3110. Bucureşti. 3104. TRÎMBIŢAŞU. 3108.. 51-56. Probleme medico-legale ale activităţii în cabinetele stomatologice. 201-211. PANAITESCU. Adriana. martie 2005. Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Persoană şi devenire. Mariana. Cu colaborarea comisarilor G. dr. p. PAMFIL. N. Evoluţia metodelor de lucru cu cartotecile <modus operandi> în România. Bucureşti. 2005. 3103. X. Institutul de Criminalistică. PANGHE. 273-279. 312-316. PANAITESCU. 1. vol. 2004. 1974. + XV. Inspectoratul General al Miliţiei. Viorel. Ministerul de Interne. 3111. p. I. Criminologia dialectică. nr. Petre. PALL. vol. Bucureşti. volum 13. Traducere din limba franceză de Carmen Ionescu. 105-108. 2005. an XI. C. RUELLAN. 2002. PANAITESCU. Nicolae: 3114. 1945. legală în catastrofele cu număr mare de victime. în Buletin de psihiatrie integrativă. Călăuza ofiţerului de TRÎMBIŢAŞU. P. Iaşi. PANAITESCU. nr. nasului şi ale altor părţi ale feţei şi corpului uman. Editura Tritonic. 1965. nr. 3105. 269-274. OGODESCU. Urmele urechilor. 3098.. Petru C. volum 13. nr. 280 p. Motoare cu ardere internă. Eseu de antropologie. p. 3101. 465 p. 3097. MUREŞAN. 3112. Editura Matrix Rom. 3107. Metode de investigaţie în practica medico-legală. Dr. 3113. p. Viorel. Activitatea medico- 3099. PANAITESCU. PANAITESCU. iunie 2005. în Buletin de psihiatrie integrativă. PANGHE. p. 1909. 3109. Dr. 281 p. în Tratat practic de criminalistică. Francisc. POPA. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. ROŞU. 4 (27).P 3096. Editura Academiei. PANAITESCU. PALMER. Bucureşti. 1976. vedete. volum 12. [Bucureşti]. 2. 3115. M. ROŞU. septembrie 2004. Adriana. 3102. p. Mirto.P. Ministerul de Interne. Editura Tritonic. Alexandra. PALLADY. ziarişti şi istorici confruntaţi cu conflictele iugoslave. scribi sau conţopişti. ROŞU. în Revista Română de Medicină Legal / Romanian Journal of Legal Medecine. PANĂ. Corneliu. Viorel. 219 p. p. Difficulties in anthropological sex determi/nation on coxal bones. Traducere din limba franceză de Carmen Ionescu. Doru. Realizarea portretului vorbit la faţa locului. Atelierele Grafice Socec & Co. Bibliografie la p. Bucureşti. PANGHE. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. NEGURESCU. Începuturile şi biruinţa scrisului în limba română. Iaşi. Corespondenţi de război. în Revista Corneliu. Michael. PANAITESCU. I. 2000. 218 p. 232 p. Bucureşti. Viorel. 1976. Identitatea pedopsihiatriei în „tranziţia românească”. 3106. 170-177. Fundaţia Regele Mihai I. GĂNUŢĂ.. nr. 4 (27). Editura Litera. Ministerul de Interne. 196 [-198] p. Bucureşti. 2002. Portretul vorbit. p. Anatomia regională a feţei şi gâtului. vol. Lecturi din izvoarele istoriei Evului Mediu. 133 p. PANGHE. 1984. 2003. Constantin. Ministerul de Interne. 4. Funcţionare motorie în autism. X. Viorel. ROŞU. 1961. Societate Anonimă. Michael. an XI. 759 p. Alexandra.Andreescu şi P.. 3. DUMITRESCU. PANAITESCU. în Şcoala românească de criminalistică. Viorel. 216-219.. Denis. Corneliu. Serviciul Cultural. 230 p. Eduard. Prof. 111-116. Bibliografie la p.

I. suprarenale. 640 p. (militară şi ordinară). Alfred Jean.P. PARHON. 3125. RADU. Editura Humanitas. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. H. Professeur de clinique de maladies nerveuses et mentales à la Faculté de Médecine de Jassy. Glanda tiroidă. 3120. Tudor. Examinarea monedelor. (Extrait des Bulletins des medecins et naturalistes de Jassy. 194 p.I. Constantin I. Criminalistica. Editura Politică. 3122. Goldner. 672 p. Psihologie şi psihiatrie. + erată (Academia R. Expertiza urmelor lăsate de urechi. Ediţie îngrijită. 1988. Manual. PAROT. Traducere din limba italiană de A. Hipnoză. 3130. 15 p. Tache.8 et 9). Nr. ANGHELESCU. p. BARBU. Ion. Bucureşti. (Extras din Revista de Drept Penal şi Ştiinţă Penitenciară. Ediţie şi prefaţă de Valeriu Rusu. Bucureşti. 1961. PAPAZOGLU. 584 p.R. PANTELIMONESCU. I. II. 3123. Constantin I. PARHON.I. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1977. Bucureşti. Şt. Costescu. 89-112. Mihai. În Anexă: formulare tip pentru ofiţerii de poliţie judiciară. Bibliografie la sfârşitul capitolelor. 1978. Editura Academiei R.C. PANTELEEV. Opere alese. PARHON.A. cu fig. 1970. AoûtSept. 9). Corneliu. + p. Dimitrie. Vol. Editura Academiei R. în Tratat practic de criminalistică. Traducere din limba franceză. Literatura juridică. grafie.. PAPAHAGI.C. Ministerul de Interne. 3133. 3124. 89112. 89-95. POPOVICI. 1936. PANGHE.C. cuvânt psihologie. N.8. 488 p. PARHON. În timp de mobilizare şi război. 3118. Repertoriu alfabetic de practică judiciară în materie penală pe anii 1976-1980. PANGHE. Vasile. Bucureşti. 164 p. Editura Ziarului Universul. 1959. II. Etno- Vol. Corneliu. [Redactor responsabil Acad. Pe un teritoriu sub stare de asediu. RICHELLE M. 738 p. Editura Academiei R. Editura Minerva. Opere alese. 2000. p. + 1 f.R. pancreas. Istoria fondărei epifiză.P. 198 . NICHIFOR. V. Rezumat în limbile rusă şi franceză. Tache. (Extrait des Bulletins des médecines et naturalistes de Jassy.). Ediţia a treia. 3131. Endocrinologie generală. pl. scientifique. I. Caractères objectif d’écriture par C. Alexandru. III.. Essai de graphologie 3117. Opere alese. Ministerul de Interne. Redactor responsabil: Academician St. p. 1917. 3121. 1917. nr. Ştiinţa dreptului şi Criminologie. Mafia şi stupefiantele.1916). Parhon. Vasile. I. Editura Minerva. 1954.. POPOVICI. PARHON. C. I. 1981.R. glandele paratiroide şi timus. francesă şi spaniolă. (Academia R.F. 349 p. Caractères objectifs de l’écriture.. PARHON.R. Lăzărescu şi E. Manual de fonetică romanică romînă. 374 p. 528 p. PARHON. nas şi alte părţi ale feţei. F. PANTALEONE. 3119. 1943. Essais de Graphologie Scientifique. Opere. cu fig. H.3116. introductiv. SELIVANOV. BARBU.. (Restituţio) 3126. în Tratat practic de criminalistică. no. M.). [Bucureşti]. III. PAPAHAGI. Toate legile speciale cu infracţiuni date în competenţa Instanţelor Militare. 1943. ovar şi testicul. Folklor.P. 3132. Vol. 3127. Bucureşti. Bucureşti. Repertoriu alfabetic de practică judiciară în materie penală pe anii 1969-1975. 1980. I. cu facs. + 1 f. Iaşi. IV. 1 f. portret + 11 f. PAPADOPOL. Tudor. Mihai. PAPADOPOL. vol. Raportul dintre Psihiatrie. note şi indici de MarcelDumitru Ciucă. Bucureşti.C. M. Michele. 3129. vol. Poliţia judiciară 3128. şi ilustr. 415 p. Grai.P. portret + 1 tabel + erată. 1995. 120-127. Introducere în oraşului Bucureşti. Vol.R. În timp de pace. Casa Şcoalelor. Moscova. Goldner).P. italiană. Milcu. 1982. Neurologie. Bucureşti.8 et 9. Jassy (Impr. Milcu].

O nouă ramură a dreptului public. Bucureşti. 150-164. PASCAL. 44 p. PAVELCU. 277-282. PATRICIU. 3137. Eseuri. Prof. PASCU. Almanah filatelic 1984. Aspecte din istoria dare. 10e année. Alfredo. Editura AION. [Oradea]. Vasile. Bibliografie la p. Traducere de Gheorghe Szekely. (I+II). 1973. p. Vasile. Cezar Librecht. 1984. La Poroscopie (La Vasile. 1972. 3138. 1936. Editurile Saeculum I. PAVELCU. 3146. policière. Dreptul poliţienesc român. 1974. Prof. Metamorfozele lumii lumii. Psihologie pedagogică (Studii). 352 p. Traducere de Maria şi Cezăr Ivănescu. Colecţie îngrijită de Idel Segall. de Ion Brăescu. docent. 308 p. Editura Ştiinţifică. 3142. Doru. Editura de Stat Didactică şi Pedagogică. PASCU [Iuliu]. Editura Didactică şi Pedagogică. Vasile. Le droit et la procédure profil psihologic al feminităţii. 3149. Eseu asupra constituirii psihologiei ca ştiinţă. p. 135 p. Traducere de Mihai Popescu. Şerban George. Felix R. I. dr. PATURI. 288 p.6-7. Editura Ştiinţifică. Editura Enciclopedică Română. Cercetări logico-filologice asupra cărţii „A” a „Analiticelor prime”. 341-344. Rezumat în limba franceză. 3143. Vasile. Academician. Bibliografie la p. 1999. dr. 3144. (Colecţia Psyche. [Bucureşti]. + erată. poştei rurale în Romania. Bucureşti. 1900. PASSERA. 44 p. Editura Meridiane. PATRICIU. Bucureşti. 164 p. Bucureşti. Günther. Vasile. 3145. 104 p. PAVEL. f. PAVELCU.R. Vasile. Blaise. Bucureşti. 3150. Internet-ul şi dreptul. 21-23. Cunoaşterea de sine şi cunoaşterea 199 .. Un Iuliu. creator al prozei franceze moderne. PARS HANS H. PAVELCU. 159-164 3151. Silogistica aristotelică. 3147. no. (Extrait de „Revista de Drept Penal“). Editura Ştiinţifică. PAUL. 1969. 3139. Marile enigme ale 3155. Dreptul şi procedura poliţienească. Infracţiunea de delapi- ediţie Brunschvicg. 3135. Drama psihologiei. O. Editura Ştiinţifică. Principii de docimologie. F. 3136. 255 p. 3141.I. 1970. Editura All Beck. 1962. Bucureşti. [Louvain]. 405 p. Une nouvell branche du droit public.a. 3152. 1998. nature an service de la police). Berlin. Iuliu. în R. Leonard. Blaise Pascal filosoful. 3148. (Orizonturi). 1976. de sine. univ. Studii: Pascal.. de Florica Neagoe. Din viaţa sentimentelor. VASIU. Iaşi. PASCU. Dumitru. Handbuch der kriminalische Photographie. 566 p. PAVELCU. Vol. Traducere din limba franceză. Ioaniţescu. Ioana. Bucureşti. Traducere din limba germană de Mircea Constantinescu şi Niels Őffenberger. Text integral. note şi indici de George Iancu Ghidu. 3156. Bucureşti. 1959.. Bucureşti. PASCU [Iuliu]. p. doc. 1929. 160 p. Junimea. Almanah Filatelic Bucureşti. Bucureşti. 1970. 152 p. 3154. PAVELCU. PASCAL [Blaise]. PAVELCU. Bucureşti. 1971. PATZIG. Scrisori provinciale. [Fascicula I]-II. Prezentarea textului de lege şi a practicii judiciare. Ediţia a II-a. Bibliografie la p. PAVELCU. 3140. Îngrijită de Aurel Dicu). tab. PASSALEGA. Victor-Valeriu. 84 p.3134.C. + 4 f. 1999. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. 317-334. 1938. 130 p. PAŞCANU. 334 [-336] p. 3153. Bucureşti. revăzută şi adăugită. notiţe introductive. inferioare. Editura Didactică şi Pedagogică. 1968. Un nouvelle branche du droit public. Viaţa aventuroasă a operelor de artă. Bucureşti. şi Vestala. policière. Invitaţie la cunoaşterea Prefaţă de D. Le droit et la procédure Introducere în ştiinţa examinării. 455 p. Dialog. Cugetări. Vasile.

note şi postfaţă de Florin Chiriţescu. PAVELIUC. Die bedingten Reflexe (Reflexele condiţionate).I. no. 123 [124] p. Depresurizarea unei roţi – cauza sau consecinţa accidentului de trafic rutier – coroborarea urmelor descoperite la faţa locului cu examinarea criminalistică a pneurilor. I. no. 1936. 4. din Institutul medico-militar. 8e année. Editura Alma Mater. Ministerul de Interne. Marc. München. Drd. 275 p. 9e année. 2003. Marc.. 403-421. 28-34. Gabriel. no. M. p.9. 9e année. ing.7. 1937. R.C. Tipografia „Munca” Strada 3171.I. Gabriel. Bucureşti. jur. expert Criminalistique.8. p. Cesare. Comisar-şef de poliţie. R. Pe copertă: „Profesorului meu Dr. 3170. p. procuror. Trusele criminalistice. 2004. 467-468. Modalităţi 3168. ing. Institutul Naţional de Expertize Criminalistice. vol. 1976. anul VI. Drd.C. Laboratoarele criminalistice mobile. Minovici / Admiraţiune şi recunoştinţă”/ Dr.personalităţii. 366-380. 469-491. Editura Luceafărul.. p..C. 3158. Gheorghe. PÂRVU. 3160. p. e 1937. univ.8. PĂŞESCU. 3166. Gheorghe. R. Editura Didactică şi Pedagogică. 1981. vol.. Drd. COVALCIUC. în Tratat practic de criminalistică. 3157.. Rull et Hess. 3162. Metodă de identi- ficare a urmelor de combustibili lichizi. Prefaţă: prof. Bucureşti. R. p. 601-623. şeful Biroului criminalistic I. no. Coroborarea investigaţiilor medicale cu cercetarea la faţa locului în expertiza criminalistică a accidentelor de muncă produse de organe de maşini în mişcare. 1938.C. p.I. Păulescu. Bucureşti. Noţiunea şi clasificarea generală a urmelor. no. Drd. Bucureşti.F. p. criminalist la Institutul Naţional de Expertize Criminalistice – Laboratorul Interjudeţean Iaşi. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. ing. 495-500. 45-53. Traducere din limba italiană. 3164. Ministerul de Interne. Bacalaureat / intern 3169. PAYOT. Gheorghe. în Tratat practic de criminalistică. 3165. 255-261. Contribuţiuni la studiul medico-legal / al ştrangulărei cu mâna / Teză pentru / doctorat în medicină şi chirurgie / Presentată şi susţinută în ziua de 7 iunie 1903 / de…. PĂDURARU. PAVLOV. 10 année. p. p. La détermination de l’âge 3161. p. în Tratat practic de criminalistică. PĂNESCU. PĂŞESCU. 1982. Ilie. PĂDURARU. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Universitatea Torino-Italia. Meseria de a trăi Doamnei nr. nr. în R. 1972.I. în Realităţi şi perspective în criminalistică. p.9. 1 Evoluţia şi importanţa măsurilor de siguranţă la paşapoarte. Limite ale previzibilităţii în accidentele de trafic rutier la trecerile marcate pentru pietoni.G. 18-19. expert (Jurnal 1935 – 1950). 35-43. PAYOT. Mihail. criminalist. PĂŞESCU. de reconstrucţie şi modele sistematice ale structurii şi dinamicii teoriilor ştiinţifice.10.P. Bucureşti. Cluj-Napoca. PĂDURARU. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul falsificării de monede. 1908. 1. 1976. 1 Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Gheorghe. p. PĂŞESCU. no. 440 [-448] p. e 1937. Marziano Guglielminetti. L’analyse du papier en 3167.I. 170-172. 1999. 9 année. Bibliografie la p.C. Constantin... vol. Bucureşti. Bibliografie la p. I. 117-124. în Tratat practic de criminalistică. PĂDURARU. Editura Allfa. Timbre şi alte valori. 2005. 123. 3159. 468-473. e 1937. 3163. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Gabriel. E. PAVESE..C. 2003. I. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. în Criminalistica. Gabriel.I. p. Teoria ştiinţifică. Laboratorul Interjudeţean Iaşi. Ministerul de Interne. I. iulie 2004. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 9 année. 1976. 1976. p. 540-562. în R. 200 . des encres suivvant les méthodes de Metzger. Ministerul de Interne. 113 – 121. vol. Mihai.

formă lăsate de animale: Examinarea urmelor de picioare. Dumitru. lăsate de mănuşi. 2/2001. PĂŞESCU. 1980. PĂŞESCU. 4/2001. 67-76. 31-36. 3188. PĂŞESCU. Gheorghe. 3177. 2000. Ion.3/1994. 359 [-360] p. 3191. 3174. 36-42. Editura Naţional. 2003. Gheorghe. III. 26-27. în Realităţi şi perspective în criminalistică. CULCEA. R. 2001. în Valoarea proCriminalistica 3183. p. Gheorghe. 3180. Dumitru. Bucureşti. în Tratat practic de criminalistică. anul I. 3192. Gheorghe. nr. Interpretarea cri- perfecte a semnăturii în Criminalistica nr.6/2001. cu 390 ilustr. 247-254. Criminalistica. Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir. de criminalistică şi de penologie nr. 3186. PĂŞESCU. bantă a urmelor nr. Bucureşti. p. 3175. Interpretarea urmelor de sînge descoperite la locul faptei într-un caz de omor. p. Gheorghe. Bucureşti. Examinarea urmelor 3182. Editura Naţional. Gheorghe. 174-186. Gheorghe. 160-165. Expertiza urmelor- mentelor cu ajutorul copiatorului sau computerului în Revista de criminologie. 3185. p. Gheorghe. Gheorghe. 8-11. 1/1999. 3178. PĂŞESCU. III. 3181. Gheorghe. 213.. p. PĂŞESCU. p. nr.1982. Teste grilă. 8-11. în Tratat practic de criminalistică. PĂŞESCU. PĂŞESCU. 343-357 + 249. 511522. 165-175. p. Gheorghe. Abordarea exper- tizei documentelor redate prin mijloace copiatoare în Criminalistica nr. de criminalistică şi de penologie nr. de criminalistică şi de penologie nr. Gheorghe. Gheorghe. PĂŞESCU. 2002. PĂŞESCU. CULCEA. PĂŞESCU. p. PĂŞESCU. PĂŞESCU. Bibliografie la p. în Criminalistica. 3173. 1/1999. Gheorghe. Gheorghe. Identificarea persoanelor după urmele lăsate de ureche în Revista de criminologie. minalistică a orificiilor descoperite în sticla ferestrelor în Revista de criminologie. PĂŞESCU. Bucureşti. p. PĂŞESCU 3187. vol. 258-264. Mileniul III. PĂŞESCU. Falsificarea docu- Examinarea urmelor de îmbrăcăminte lăsate pe obiecte. 127-133. 358-359. 3.1/1999. 3176.3/1999. Gheorghe. p. Interpretarea criminalistică a orificiilor descoperite în sticla ferestrelor. 1980.3172. tării criminalistice a urmelor la locul faptei. p. 3184. Principiile interpre- 3179. Reconstituirea fizionomiei corpului şi îmbrăcămintei cadavrelor depesate în Revista de criminologie. Bibliografie la p. 133 p. Ministerul de Interne. p. 528 p. Ministerul de Interne. PĂŞESCU. p. PĂŞESCU. PĂŞESCU. + 2 Anexe p. La Bundeskriminalamt Gheorghe. Interpretarea criminalistică a urmelor la locul faptei.1/1999. p. în Revista „Fotografia & video“ nr. de criminalistică şi de penologie nr. Secretele amprentelor papilare. Crime Scene: Blood trace investigation (Examinarea urmelor de sânge la faţa locului) în Romanian Journal of legal medicine. 7/1992. 203. vol. Posibilitatea imitării ciului Criminalistic din Poliţia Municipiului Bucureşti. Col. Gheorghe. 1996. CONSTANTIN. Determinarea ve- Gheorghe. în Tratat practic de criminalistică. 204. Vol. mai 1999. 247-254. Posibilităţi de identificare traseologică a obiectelor pe baza unor caracteristici temporare. 24-25. Special photokina – 92. p. chimii urmelor papilare în Revista de criminologie. 171-176. vol. 201 . PĂŞESCU. Gheorghe. 1979. printre specialişti în Revista „Lumea interpol“ nr. de criminalistică şi de penologie nr. p. Bucureşti. Gheorghe. Bucureşti. ilustr. Ministerul de Interne. II. 3189. şeful Servi- 3190. în 20 de ani de expertiză criminalistică. în Criminalistica.. PĂŞESCU. Ministerul Justiţiei. IV. 205/1992.

Bucureşti. 36-38. psiholog.). Braşov.N.M. Constantin. Bancă de articole – Revista „Curierul filatelic“. expert criminalist. 3208. Librairie Vuibert. anul VIII. Bancă de articole – Revista „Filatelistul feroviar“. 3. 2003. Conf. Mircea-Nicolae. nr. 2000. în Criminalistica. dr. în „Criminalistica”. PĂTRĂŞCOIU. dr. 3197. expert criminalist. 26 p. Tudorel. Bucureşti. Bucureşti.G. Bucureşti. Numărul de puncte caracteristice necesare identificării dactiloscopice. Subcomisar de poliţie. p. 2005. expert criminalist. PĂŞESCU. 128-134. PĂTRUŢ. metodologice ale recuperării minorului inadaptat. M.16. Catalog specializat al plicurilor şi cartoanelor filatelice – Prima zi – România – Ediţiile „Colecţionarului“. 34-35. 37 p. expert criminalist. 1921.. dr. Consideraţii privind analiza genetică. Vagabondajul şi 3210. Constantin. 3203. Competenţa expertului criminalist cu privire la probele de comparat . Bucureşti. anul VIII. Psihologia minciunii. 1994. Bancă de articole – Revista „Colecţionarul“. 19951999. univ. Gheorghe. Mircea-Nicolae. 26 p. Conf. 2001. PĂUNESCU. cerşetoria. Bucureşti. Les lois de l’écriture. univ. Conf. anul VI. 1999.C.. 3195. Prof. de articole – Revista „Filatelia“ – 19541999. 1977-1990. PECK. 51 p. Din lumea interlopă a mărcilor poştale.6. Bucureşti.B. nr. expert criminalist. 1999. univ. nr.. adjunct al şefului Serviciului Criminalistic din D. p. 3209. 1998. 1-15. PÂRVULESCU.. Bancă Speranţa de a vindeca răul uman. nr. în Criminalistica. 4.3193. 135 p. (Observaţiuni asupra legii din 4 iulie 1921). 3202. 77 p. anul V. Editura Alma Mater. Bucureşti. 1997. 1984. Leliana Valentina. 1995-1998. Conf. PĂŞESCU. Erori în cercetarea la faţa locului şi efectele lor asupra expertizelor criminalistice. escrocherii. Gheorghe. 1-105. Crime. Agresivitatea şi condiţia umană. 2006. Traducere din limba engleză de Anca Perl. 3200. 202 . Editura Luceafărul. 17 p.. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Consideraţii generale despre cioburi de sticlă şi crăpături în geamuri. aprilie 2006. PĂTRĂŞCOIU. Titlul original People of the lie. nr. Gheorghe. PEIRCE. 3194. Gheorghe. PELLAT. Gheorghe. – Ministerul Justiţiei.. PĂUNESCU. Bucureşti. nr. 2004. Editura Tehnică. august 2006. 1990-1999. Bucureşti. Deficienţa min- tală şi organizarea personalităţii. 3204. PĂŞESCU. Scott. 21 – 24. PĂUNESCU. genetician. 36 p. Traducere din engleză de Lucian Popescu. 1999. 3199. dr. 246 [248] p. PÂRLOGEANU. PĂŞESCU. Bucureşti. Particularităţile expertizei semnelor auxiliare scrisului. 1997. PĂTRĂŞCOIU. Penney. noiembrie 2003. 2000. p. 1995 – 1999. 3207. 2. Grigore.P. nr.. 7 p. I.. 3205. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. nr. univ. 3201. mai 2004. Paris. 1983. Editura Didactică şi Pedagogică.. Adrian. Curtea Veche. dr. nr. Bucureşti. Bancă de articole – Almanahul filatelic. 1927. p. Ediţiile „Colecţionarului“. Dr. cartofilie şi numismatică“. Catalog specializat al mărcilor poştale româneşti cu – Greşeli de machetare – 1958-1998. univ. 1977. 5 p. dr. 8-10. Mircea [-] Nicolae. Bucureşti. univ. 1999. 1-58. Folosiţi-vă intuiţia! Titlul original: The Intuitive Way. Constantin. p. 1-517. 330 [336] p. Editura Aldus.E. Cluj-Napoca. falsuri. Solange. Editura Didactică şi Pedagogică. PELLA (Vespasian V. 386-387. 3206. furturi. 3198. Bancă de articole – Revista „Magazin de filatelie. Expertizele balisticojudiciare în dosarul „Vasile Milea”. Coordonatele 3196. Bucureşti. Teora. Conf. p. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. PĂŞESCU. The Hope for Healing Human Evil. BUTOI. Bucureşti. în Criminalistica. p. 1999. 5-8.

Carol nr. 3216. 203 . 25-27. Str. PEŞTINĂ. vol. 1904. fără an. Semnătura electronică. CĂLUGĂREANU. Editura Albatros. nr. PERIEŢEANU.36 (I). 3212. Ing. Ciprian Marius. Principiul lui Peter: cum funcţionează o ierarhie. ţiei. Gr. de Arte Grafice „Eminescu“). Organizarea poli- Marius Daniel. 6. 1928. Jurist. 1. p. vol. Stătescu. 1995]. ianuarie 2005. Studiu istoric şi critic. 1926. mai 2003. 391 [-392] p. Cu o prefaţă de Domnul Karl. vol. Bucureşti. Precis de istoria dreptului Marius Daniel. comisar pe lângă Prefectura Poliţieĭ Capitaleĭ. juridic şi de legislaţie comparată. anul V. 10. I. 296-300. I. procuror la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 155-181. Bucureşti. Bucureştĭ (Stab. PETER.A. Operaţiunile „Meliţa“ şi „Eterul“. HULL. I. André de. Steluţa. A pune regulile în acţiune. p. PERCIUN. 1999. p. 1905. 588 p. de Arte Grafice „Universala“). anul V. Bucureşti. Laurence I. 200 p. partea I. CĂLUGĂREANU. I. I. moravuri. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Editura Polirom. Bucureşti. LEGRAND. în Criminalistica. ediţia a II-a revăzută. p.Eine Untersuchung der Wiederaufnahmeverfahren in der Bundesrepublik Deutschland (Surse de eroare în procesul penal – O examinare a procedurii de redare a înregistrărilor în Republica Federală Germania). 1907. p. Jean- André. Diomid. în Tratat practic criminalistică. iulie 2003. Marius Daniel. Penal Reform International şi Ministerul St. Bucureşti. III. Jurist. Traducere din limba engleză de Gheorghe Mateescu. 2004. 145-156. Ion. general E-sign România S. 526 p. Examinarea urmelor statul modern. 3214. PELIN. 4. partea a II-a. Ing. anul VII. de de 3222. Expert tehnic. Semnătura electronică – un pilon important al sistemelor de management al securităţii informaţiei. Bucureşti. (Extras din „Revista Judiciară“). XVI + 703 + 59 p. Ediţia a II-a revăzută. Curs de istoria dreptului 3223. II. PEŞTINĂ. 3218. Istoria Europei Libere prin documente de securitate. Manual teoretico-practic de poliţie judiciară. PERETTI. 167 p. Un manual internaţional privind o bună practică în penitenciare. în Criminalistica. român. partea a II-a. Rolul poliţiei în Justiţiei al Olandei. [Marius] Dan[iel]. vol. Ediţia a II-a revăzută. Studiu social. 3213. PERIEŢEANU. 2005.. PERIEŢEANU. Cuvânt înainte de general de divizie Ioan Chiş. + erată. Poliţia de 3225.. 3220. I. nr. PEŞTINĂ. Bucureşti. 3219. 442 p. Bucureşti. Vol. BONIFACE. 1999. Raymond. Gr. 28 p. [Bucureşti. PEŞTINĂ. 456 p. Ion. DUMITRESCU. partea I. Ştiinţele educaţiei). Licenţiat în drept. 3221. Marius Daniel. nr. Humanitas. PERETZ. Ucidere din culpă comună. PERETZ. Ciprian Marius.A. 1930. 3227. Gr.. Drd.. 3224. în Criminalistica. noiembrie 2003. Semnătura electronică şi soluţiile PKI. Discurs rostit în şedinţa Adunării deputaţilor dela 26 iunie 1929 în calitate de raportor al legii asupra organizării poliţiei. Mihai. PERIEŢEANU. de ştampilă. (Collegium. GREJDINOIU. Jean. p. 3. PEŞTINĂ. Editura Luceafărul. director român. I. Traducere din limba franceză de Gabriela Sandu. Gr. Licenţiat în drept. 3217. Fehlerquellen im Strafprozess .3211. 15-16 (II).15-16. p. nr. 1931. 3215. Inginer. 393 p. Originile dreptului român.. 2001. Bucureşti. (avocat). Ministerul Interne. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Monumentele vechiului drept român. 30 p. Institutul de Arte Grafice „Vremea”. 1980. Tehnici de comunicare. PETERS. Criptografia – cel mai important aspect al sistemelor de management al securităţii informaţiei. 88 p. Traducere din limba engleză de Gheorghe Florian. 3226. Bucureşti (Inst. II. Iaşi. Legiuirile greceşti. Bucureşti. anul V.

PETRESCU. 3237. PETROVICI. Biblioteca Pedagogică). Editura Luceafărul. Lucian. 1936. Lucian. histochimice şi tanatochimice. în Criminalistica. [Traducere de Liviu Damian şi Octavian Madan]. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. BURICESCU. 3245. Expert-criminalist. 2005. 1992 (Utopica). Polirom. atentate … etc. 1970. 137 [-139] p. Biologie şi cunoaştere. (Utopica). 386 [-391] p. PETRICĂ. 3239. (Collegium. profesor la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei de pe lângă Universitatea din Geneva. Eseu asupra relaţiilor dintre reglările organice şi procesele cognitive. PETROVICI. PETRESCU. Jean. 218-226 3238. Probleme de logică. în Ghidul procurorului criminalist. 93-96.3228. 3230. 1935. cu ilustr. Filosofie). Agora. 2004. 212 p. Traducere din limba franceză de I. Editura Helicon. C. 1971. Cartea Românească. 1929. Bucureşti. De la scaunul lui Ştiinţe din Geneva. Iaşi. Bucureşti. PETROVICI. Victor. 1994. 204 . Biologie şi cunoaştere. 391 p. Ion. Ion. Editura Librăria Academică S. Traducere din limba franceză de Dan Rădulescu. în Criminalistica. Bucureşti. Bucureşti. Jean. Lucian. 288 p. 1928. 1923. Expert criminalist. Bibliografie la p. anul V. 10-12. privind strategia de examinare cu tehnica poligraf. Consideraţii privind metodologia de recoltare a fragmentelor de ţesuturi şi organe. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 1971. (Pedagogia secolului XX). p. PANAITESCU. Universul fotografiei digitale. Reproduce textul original apărut la Editura Casa Şcoalelor. Ion. PIAGET. Iaşi. Editura Dacia. Eseu asupra relaţiilor dintre reglările organice şi procesele cognitive. Răspunsurile marelui psiholog la problemele învăţământului. Titlul original în limba franceză: Biologie et connaisance. Douăsprezece prelegeri 3229. F. Traducerea: Dan Răutu. Ion. p. Natalia. 3242. Psihologia copilului. Diana Zamfira. 1911. PIAGET. Ediţia a III-a. 88 p. 3233. INHELDER. 3241. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. STOICAN. Ion. Cartea ofiţerului universitare despre Immanuel Kant. Timişoara. p. Materiale şi truse criminalistice moderne destinate investigării locului faptei. 1969. 3234. 455-462.. Bärbel. Teoria noţiunilor. 136 p. PETROVICI. Iaşi. vol. PETRICĂ. PIAGET. D. Reproduce textul ediţiei din 1924 (Utopica). spargeri. Instrucţiuni practice pentru cercetări la faţa locului în crime. conferenţiar la Universitatea din Aix-Marseille. Consideraţii Ion. 176 p. Editura Didactică şi Pedagogică. 163 p. Iaşi. PETRESCU [Corvin M. a probelor biologice necesare examinărilor histopatologice.A. 3235. Studiu introductiv şi note de Constantin Sălăvăstru. 26 p. Bucureşti. 3240. 194-210. Cluj. PETROVICI. 352 p. 40. Ioan. Cluj. Dacia. Mileniul III. tehnici şi performanţe. 1994. (Din publicaţiunile Casei Şcoalelor. PETRICĂ. 283-286. Jean. PIAGET. PETRESCU. PAMBUCCIAN. filozofiei.. Gr. Probleme de logică. p. PIAGET. 3236. 1998. Svetlana. Psihologie şi pedagogie. 254 [-256] p.]. Agora. Bucureşti. 3. Pecker. nr. Ediţia a II-a adăugită. I. Jean. mai 2003. Bibliografie la p. 132 p. Editura Ştiinţifică. Traducere din limba franceză de Liviu Damian şi Octavian Madan. Bucureşti. Înţelepciunea şi iluziile Bertillon la calculator. 3232. 2001. Essai sur les relations entre les regulations organiques et les processus cognitifs. PETROVICI. Jean. Tratat elementar… Bucureşti. 135. 3243. Logica. p. de poliţie. Evoluţii şi tendinţe în criminalistica modernă. 3244. Introducere în meta- fizică. DRUGESCU. Profesor la Facultatea de 3231.. 1972. + erată (Direcţiunea Generală a Poliţiei).

8). (Idei contemporane). în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. (Informare tehnică. 483-505. I. PICKO. Lumina Lex. 2004. Bucureşti. anul VII. Bibliografie la p. Alexandru. Editura Didactică şi Pedagogică. 3257. 1972. Titlul original în limba franceză: Le jugement moral chez l’enfant. Mihaela Toader. Bucureşti. Ştiinţe criminalistice. 3259. efectuării şi terminării urmăririi penale. PIAGET. Essen. 3249. Bucureşti. PIAGET. Cluj. 320 p. Lübeck. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Dr.X. Dimensiuni interdisci- plinare ale psihologiei. Jean. PINTEA. Titlul original în limba franceză: L’épistémologie génétique. Berlin. univ.3246. Traducere: I. Biblioteca Centrală Pedagogică. War – 1856.Ursula Şchiopu. Aspecte teoretice şi practice. 3251. dr. Bibliografie la p. PIAGET. Jean. Construirea realului la und Beweismittel – Computerkriminalität (Computerul ca instrument şi mijloc de probă – Criminalitatea electronică). Elemente de Jean. 256 p. Traducere din limba franceză de Dan Răutu. PRINCE. Jean. Jean. copil. Editura Didactică şi Pedagogică. M. Din volumul intitulat în orginal în limba franceză: Tendances principales de la recherche dans les sciences sociales et humaines. 427-433. 3258. PIAGET. ianuarie 2005. Editura Didactică şi Pedagogică. 3255. Bibliografie la p. Alexandru. 3254. PICKNETT. 3250. Tradu- cere din limba franceză de Alexandru Gheorghe. 1983. Dalloz.…] Prefaţă de prof. Teorii ale învăţării: Dezbaterea dintre Jean Piaget şi Noam Chomsky [Organizată la Centrul tactică criminalistică în investigarea delictelor informatice. PIAGET. PINTEA. vol. RAO. Jean. 64 p. A. Alexandru. 1853 – Crimean 3247. 340 p. 168 p. 508 [512] p. Jean. Bucureşti. Clive. dra. Baechler. 102-103. Der Computer als Tat- 3248. 3252. 1973. F. Misterul templierilor. dra. Cu o prefaţă a autorului pentru ediţia românească. Naşterea inteligenţei la copil. Editura Schmidt Römhild. Editura Politică. Lambecier. Procedura începerii. PIAT DEWAVRIN. 2004. dr. 44 p. În româneşte de Ecaterina Popa. Bibliografie la p. Paris. 450-457. 1988. 34-35. Feldweg. Royaumont pentru o ştiinţă a omului în 1975] [de] Studiu introductiv: Călina Mare. J. PINATEL. Traducere după ediţia Théories du langage. Conf. în Criminalistica. 94 p. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. Popa. PINTEA. [Colaboratori: dra. Teorii ale limbajului. Bucureşti. 1980. Helmut. Traducere: Mariana Ceauşu. p. Traducere de Dan Răutu. Noam. 104 p. 1. 1963. Editura Didactică şi Pedagogică. Dr. Théories de l’apprentissage. 436 p. 3260. nr. Dacia. Ioan A. Bucureşti. Bondues 1994. CHOMSKY. Jean. 3253. cu portret aplicat (Lucrări fundamentale de pedagogie). 205 . Editura Ştiinţifică. 1973. PIAGET. univ. Structuralismul. 471 [472] p. (despre) Psihologia inteligenţei în concepţia lui Jean Piaget. Chronological Table. 2002. Pecker. ediţie revăzută şi adăugită. 632 p. Traducere de Dan Răutu. Editura Ştiinţifică. Titlul original în limba franceză: La construction du réel chez l’enfant. Criminalogie. Epistomologia genetică. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Ediţie revăzută şi adăugită. 1976. Aspecte teoretice şi practice. N. Judecata morală la copil Lynn. 1973. Urmărirea penală. Traducere din limba engleză şi note Adriana Bădescu. (Pedagogia secolului XX). 2006.M. PIAGET. PIAGET. Bucureşti. 3256. Păstrătorii secreţi ai adevăratei identităţi a lui Iisus Hristos. Tiberiu Toader. fază a procesului penal. Bucureşti.

287 p. 3274. Editura pentru literatură. 3264. 2005. POE. 1996. Publishing. 208 p. Bucureşti. Bucureşti. 3271.a. 813 p. 1. 1997. Lt. Marin. Editura Luceafărul. Bucureşti. II. Bucureşti. SCRIPCARU. ALEXANDRESCU. 487 p. Ministerul de Interne în decembrie ’89. Psihogeniile în patologia medico-relaţională. ŞTEFĂNACHE. Mr. CONSTANTIN Ion. Traducere de Ion Vinea şi Petre Solomon. Prof.. Avocat drd. în Criminalistica. Editura Universal Pan. Bibliografie la p. PIŞLEAG. Vladimir. pl. septembrie 2005. Editura pentru literatura universală.. POE. Cristian. 384-385. Vol. Ediţie îngrijită de Petru Creţia şi Constantin Noica. Opere.. 2000. PLATT. Relevarea urmelor papilare de pe diverse obiecte folosind instalaţia de vaporizare cu cianacrilat din dotarea laboratorului. Colonel (r). 1958. POE. Ion Vinea şi Mircea Alexandrescu. Bucureşti. Drept Penal. 64). 3270. Ţuţu. Mellonta Tauta. foto. LĂPĂDUŞI. [Povestiri]. 3268. Scrisoarea furată. 2 vol. General de divizie dr. 283-286. Mr. 443 p. 3275. 6 f.. Traducere de Ion Vinea. Ion. Gheorghe. Bucureşti. Edgar Allan Scrieri alese în două volume. Tadeusz. PITULESCU. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. Editura Lumina Lex. POE. Editura Luceafărul. 32 p. Drd. The ultimate guide to forensic sciense. Editura pentru literatura universală. Edgar Allan. Elena Popescu. Col. Stalin. 206 . Richard. Partea generală. 3266. Marian Cuică. PLEŞEA. 3263.. POE. Bucureşti. 3272.col. 304 p. LAZĂR. Vasile. Fenomenul „Copiii străzii. Bucureşti. Cristian. XLI + 435 p. XXII + 289 p. Edgar Allan.2. 254 p. Curs universitar. Traducere de Mircea Alexandrescu şi Marius Măgureanu. PLOSCĂ. D. Tiparul „Cartea Românească“. Prăbuşirea casei Usher. Bibliografie la p. Criminalitatea juvenilă. 1966. Traducere de Livia Deac. PITULESCU. Vincent Buranelli. Scrierile lui Gordon 3265. anul VII. 205-216.. Proză. Vol. PLOSCĂ. 2005. Daniel. 5. 461-463. APOSTOLESCU. Bucureşti. + 21 p. Edgar Allan. 1965. ilustr. expert criminalist.. Traduceri: Sorin Vieru. BUTEREZ. Subcomisar. 3276. 2: Anunţurile lui Gordon Pym din Nantucket. Constatarea Traducere din limba franceză de Anca Pîntea. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Tiberiu- Traducere de Raoul Laur. Lt. I. PIROZIŃSKY. Dumitru. 232 p. MEDEANU.V. Bucureşti. 2005. Iaşi. 253-254. 1968. p. 2004. f. 144 p. vol. Combinatul Poligrafic „Casa Scânteii“. 192 p. Luminiţa-Loredana. Crime Scene. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”.. PROFIRESCU. Drd. 3269.. 3-6.. BOIŞTEANU. Editura Tineretului. Ilie. p. PLATON. Ana. Petru. p. Mr. STANCIU. Particularităţi ale cercetării locului faptei în cazul infracţiunilor săvârşite prin folosirea armelor de foc. Cezar.col. Anul nou se naşte în sânge! Continuare a volumului Şase zile care au zguduit România. 3262. Teoria evoluţiei spirituale.. nr. Edgar Allan. 1989. PEŢA.3261. Edgar Allan. (Biblioteca „Luceafărul“. Bucureşti. Ana. Pledoarie pentru istorie. 1. 3278. 1963. Legile morale şi politice. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. vol. POE. Pym. PITAGORA. 272 p. Ion. Editura Psihomnia. Introducere la dialogurile logice: Alexandru Surdu. 520 p. Bibliografie selectivă la p.. Editura Naţional. General de brigadă (r). Bazele tragerii cu armamentul. vol. 454 p. Traducere de Constantin. Constantin Noica. dr. 3277. Ion. infracţiunilor flagrante săvârşite prin folosirea armelor de foc. 3267. Colonel. 3273. PITICARU. Dr. Editura Antet.K. 1998. Ion. PITULESCU.

25-26. 3294. 729 p. Scarabeul de aur. Bucureşti. POGANY. Press. 1973. anul I. Editura Saeculum. Pedeapsa cu 3281. Editura Amaltea. „Dacia“. Vonghizas. în Criminalistica. Bucureşti. decembrie 2000. Edgar Allan. Traducere de Ion Vinea. Edgar Allan. 1969. Untersuchungen bei Bränden. POENARU. Crimele din rue Morgue. Al patrulea val: Network Marketing-ul în secolul XXI. mai 2005. anul II. Bucureşti. Schiţe. (ediţie de lux). Poeme. Cyril John. Editura Orion. Masca morţii roşii. POE. în Criminalistica. Tradu- cere de Ion Vinea. Studiu 3293. Editura Lumina Lex. Traducere de 3286. 127 p. 120 p. 136 p.R. 47-48. Al treilea val: noua eră în Network Marketing. 3289. în Criminalistica. 232 p. GEE. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 3295. 2003.. POE. Interdependenţa expertizelor criminalistice şi filatelice în identificarea mărcilor poştale falsificate sau contrafăcute. POE. povestiri. X/1984. Iuliu. New York. Edgar Allan. Scrieri alese. tului de pe lângă Tribunalul Sibiu. Editura Univers. anul I. Mihu Dragomir şi Constantin Vonghizas. Masca morţii roşii: 3297. 175 p. Ediţie revizuită. Mihaela Mazilu. nr.J. 6. 1995. 3296. Edgar Allan. Dan Botea.3279. Richard. Dr. 528 p. Editura Amaltea. Iulian. Bucureşti. Literatura juridică. POE. 16-18. Edgar Allan. Cluj. în Criminalistica. POE. 1991. Bucureşti. Edgar Allan. Edgar Allan. Punerea în circulaţie 3299. Mihu Dragomir şi C. 250 p. Edgar Allan. K. POLSON. a bancnotei reproiectate cu valoarea nominală de 10. iulie 1999. Mihu Dragomir şi C. Bucureşti. POIANA.000 lei. Edgar Allan. POE. Maria-Ana Tupan. Traducere şi ediţie îngrijită de Agop Bezerian. 109 p. 2002. 3284. Aventurile lui Gordon 3292. essentials of forensic medicine. Third editon. Edgar Allan. Corint. 1994. POE. 1931 – 1842. ediţie bilingvă. Vonghizas. POE. 1979. D. Wordwort. Petre Solomon. nr. 3290. Toronto. nr. 3280. 3288. Polevoi. Informatica şi ciberne- schiţe. Bancnota de polimer cu valoare nominală de 500. Traducere din limba engleză de Dan Pavelescu. POMETCU. POHL. Şef serviciu în cadrul Băncii Naţionale a României Noi elemenete privind introducerea bancnotelor de polimer în România. Diana Cotrău. N. 240 p. anul VII. Prim-procuror al parche- 3283. moartea – „pro“ sau „contra“. Bucureşti. povestiri 1831-1842. POE. nr. p. D. 3282. Ediţie îngrijită. 1. Traducere de Dan Starcu. Oxford. POMETCU. Sub redacţia N. 3291. XX + 604 p. Editura Polirom. Traducere de Ion Voinea. 1993. The 3285. Ware. v. Manual. 1995. POE. 299 p. POE. 2003. The Gold Bug/Cărăbuşul Traian. p. 2003. studiu introductiv. nuvele. 276 p. note şi comentarii de Liviu Cotrău. Editura Eminescu. Richard. 1999. Despina Neagoe. Grundlagen (Investigarea incendiilor). Ion Vinea. 533 p.145. Sydney. 1987. Pergamon Press. Scrieri alese. p. Traian. Edgar Allan. 679 p. Moscova. POMETCU. 143 p. Misterul Mariei Roget. în: Die Schriftenreihe der Kriminalistik. Editura Univers. Bucureşti. Traducere de Mircea Alexandrescu.S. 728 p.15. 1 Banca Naţională a României 207 . Ion.v. 4.000 lei – emisiune 2000. introductiv de Zoe Dumitrescu Buşulenga.N. Traducere din limba engleză de Monica Şerban. 1990. Traian. Editura pentru literatură universală. POLEVOI. nuvele. septembrie 1999. POE. de aur. Prăbuşirea casei Usher. Pym. Bancnota cu valoare de 2. 3300. Braunschweig. 1970. S. tica în drept. 1992. Traducere de Ion Vinea. 3298. p. 3. Traduceri din limba engleză de Liviu Cotrău. Tales of Mystery and 3287. Expert B. Imagination.0000 lei. 3. Fotografia – de la teorie la practică. Bucureşti. POE.S.

2001. Bucureşti. PONCELET. Dorel. 135/1932 -Vol. Caracteristicile noilor bancnote şi monede. Dr. 1928. în Criminalistica. Noi 3320. Microurmele – o O minoritate în tranziţie. MITRESCU. Prefaţă de prof. anul VII. p.000. Ion. Traian. A antologie realizată şi comentată de Doru Pop. p. 3318. bancară – B. Traducere din limba franceză de Gabriela Ciubuc. 3302. 1. Brüssel. Bucureşti. 2006. Inspector de poliţie. 3312. Traian. 6. 6. Editura Polirom. Traian. nr. 2001. Ministerul de Interne. 24-25. metode de examinare – caroiajul. ianuarie 2004. nr. în Criminalistica. Bancnota polimer cu valoare nominală de 1. Editura Macarie. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. anul II. în Criminalistica. Particularităţi în investigarea ştiinţifică a morţii prin electrocutare. 3306. 208 . Dr. Dâmboviţa. Emilian Stancu. Bancnota de 1. Posibilităţi şi limite de identificare a copiatorului albnegru pe baza urmelor create pe materialul xerografiat. 3310. 31-32. mai 2005. Curs de criminologie. şeful Poliţiei Municipiului Târgovişte. Vol. 3303. 3314. Bibliografie la p. p. Tipografia Naţională. 3319. Gheorghe. Principautes danubiennes et de la Roumanie (1858 a 1874). Elemente moderne 3311. anul I.R. Banca Naţională a României.3301. în Realităţi şi perspective în criminalistică.000 lei. 1947. Traian. Traian. 3304. Tipografia Libertatea. POP. 2000. I. conservare şi exploatare cu ajutorul tehnicii de calcul a urmelor papilare create pe suporturi vegetale. POMETCU. 3309. POMETCU. Drept penal. noiembrie 2001.. Gheorghe. noiembrie 2002. 14-15. 104-106. Doru.135/1932-146/1933-147/1934 3317. ANGHELESCU. Octavian. nr. 18-19. şeful Poliţiei Municipiului Târgovişte. Mr. 1976. nr. POPA. 2003. septembrie 1999. 190/1937. POMETCU. I. în Criminalistica. medic legist – Laboratorul de Medicină Legală Târgovişte. 158 p. univ. în Criminalistica. Traian. Traian. Şef serviciu. Maior. 16-17. 3315. 4. POPA. Editura Sfinx. Introducere.000. septembrie 2000. p. Şef serviciu în cadrul B[ăncii] N[aţionale] R[omâne]. René. POMETCU. 108 p. anul IV. problemă pentru practica criminalistică românească.P. Ţiganii din România. Criminologie. Expert bancar. 224 p. nr. 2001. 470-480. POP. p. Iaşi. 470-476. Leul nou. Nicolae. 3316. p. Mr. Investigarea crimina- listică a infracţiunilor la regimul armelor. POPA. 3. p. 234-236. POMETCU. dr. POP. Vol. Prima contrafacere a monedei Euro din România – bancnota de 50 Euro. Emmanuelle. Mass-media şi democraţia. POP. muniţiilor şi materialelor explozive. p. în Tratat practic de criminalistică. 261 p.. 3307.J. emisiunea decembrie 2003. p. 3308. 3313. nr. de siguranţă şi edificarea „baricadei” împotriva contrafacerilor. Metodă nouă de relevare. anul III. în Criminalistica. POPA. decembrie 2000. PONCELET. monedei Euro din România. Cluj. Mileniul III.31. Les Timbres des Principautés danubiennes et de la Roumanie (1858 a 1872) Le Philatéliste Belgé. anul VI. Bucureşti. Interpretarea tehnico-ştiinţifică a urmelor descoperite la faţa locului. 382 p. Seria Media coordonată de Mihai Coman. expert criminalist I. 5.000 lei. POMETCU. p.20-21. PONS. bancnota de 50 euro. Drept procesual penal. POP. 135-141. Le Philateliste Belge. nr. vol. Les Timbres des Gheorghe. Târgovişte. în Criminalistica. Bucureşti. 1921. Şef Serviciu securitate Chestiuni de istorie şi filosofie penală. POPA. Traian. 1999.. Rene. V + 716 p. Editura Compania. vol. început numărătoarea inversă… Euro… înaintea lansării!.N. anul II. Gheorghe. 3305. Traian. p. POP. Orăştie. Gheorghe. 6. Prima contrafacere a Cluj. Dr. în Criminalistica.

1. POPA. NECULA. Subcomisar de poliţie. CONSTANTINESCU. septembrie 2003. Comisar-şef de poliţie Gheorghe. Ligia. 5. Subcomisar de poliţie asistent univ. Dan. Căpitan. Consideraţii privind Criminalistica românească. Maior. p. tab. p. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. în Criminalistica. p.. Utilizarea de către Poliţia Română a sistemului IMAGETRAK[. 97-101. 32-51. Bucureşti. Comisar-şef de poliţie dr. p. Comisar de poliţie. p. POPA. anul VI. Bucureşti. Gheorghe. Posibilităţile de lucru ale Institutului de Criminalistică din Inspectoratul General al Poliţiei Române. 29-30. p. Gheorghe. Sorinel. Particularităţile expe- 3329. 3332. (Ministerul de Interne. POPA. 3. 124 p. POPA. anul VIII. Gheorghe. 4. POPA. adjunct al inspectorului general al Poliţiei Române.. Comisar-şef de poliţie dr. nr. + 1 f. Jurist. 25-26. Analiza ADN mitocondrial – validarea în medicina legală. Autorul faptei a fost în legitimă apărare. p. POPA. rtizei scrisului de mână în limba arabă. Bucureşti. anul V. în Criminalistica. POPA. nr. Univ. Prevenirea criminalităţii prin mijloace criminalistice. 3325. nr. Direcţia Organizare-Mobilizare). şef Serviciul identificări judiciare din cadrul Institutului de Criminalistică. iulie 2005. I. vicepreşedinte al Asociaţiei Criminaliştilor din România. martie 2004. POPA. 3323.P. Criminalistică. Expert criminalist. Note de curs. POPA. noiembrie 2004. cu ilustr. 8 3326. Editura Luceafărul. în Criminalistica. p. Gheorghe. nr. dr. septembrie 2003. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. dr. 141-143.. 4. în Criminalistica. nr. Mirela. 31-41. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. Bucureşti. 1. în Criminalistica. Comisar-şef. Gheorghe. POPA. 1-2. 3327. 2005. Identificarea instrumentelor de spargere pe baza urmelor / microurmelor descoperite la locul faptei. în Criminalistica. dr. Comisar-şef de poliţie. p.G.. Ionel. 3-5. Comisar-şef de poliţie CĂRĂUŞU. 7-12. BĂRBĂRII.. Subcomisar. Comisar-şef dr. utilizate de Poliţia Română. 3-4. Serviciul Editorial şi Cinematografic. POPA. Carmen-Lorena. 41-48. p. 3324. POPA. nr. iulie 2005. Gheorghe.J. 6. în Criminalistica. POPA. Comisar-şef de poliţie 3331. mai 2004. 249 [251] p.] sistem de recunoaştere şi compunere facială. LĂZUREANU. anul VII. 3322. Dâmboviţa.. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Microurmele – o problemă pentru practica criminalistică din România.. dr. Metode şi tehnici moderne de identificare criminalistică a persoanei. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Gheorghe. p. anul VII. I. dr. POPA. Crişan. Comisar-şef de poliţie Mălin. p. p. Gheorghe. Conf. 2005. Mucenic. Bibliografie selectivă p. NECULA. 3330. 1989. 34.P. 5. Metodica organizării şi desfăşurării pregătirii fizice a cadrelor din unităţile Ministerului de Interne. Descoperirea. Rolul probelor criminalistice în stabilirea adevărului. 2005. 3328. 3335. 209 . 2003. în Investigarea criminalistică a locului faptei. în Criminalistica. POPA. POPA. directorul Institutului de Criminalistică din I. Conferenţiar universitar 3333. Carmen. anul V. nr. ridicarea şi conservarea microurmelor la locul faptei. adjunct al Inspectorului general al Poliţiei Române. februarie 2006. 2006. volum 12. Vasile. Editura ERA. dr. Europolul semnalează din nou pericolul drogurilor. nr.3321. Gheorghe. Gheorghe. Dr. Gheorghe. DERMENGIU. Master european. 3334. anul VI.R. 122-124. 2004. VASPEAN. Ioviţă-Viorel. Ionel.

POPESCU. POPA. POPESCU. Editura Didactică şi Pedagogică. expert criminalist la Poliţia Turda. 292 p. 3348. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. 3337. 21-23. POPA. Ovidiu Horia.. Editura Detectiv. Bucureşti. Alexandru. Economia internaţional privat. POPA. Anghel Andreescu. Vasile. Ediţie revăzută. POPA. 89-94. Ştefan. 123-128. 133-134. 1965. Locotenent. Oradea. Ion P. 210 . POPA. Forţa probantă. Limite psihologice. dr. Editura 3342. 3355. POPESCU. Editura Universităţii din Oradea. Tudor R. Chestor de poliţie conf. 2002. Ligia. Dobândirea dreptului la 3352.3336. Ştefan. Cluj-Napoca. Dreptul familiei. 2005. Tudor R. 3349. 2000. p. coordonator ştiinţific chestorşef. anul II. 2003. Speţe şi soluţii din practica judiciară. 152 – 183. subterană şi spălarea banilor. Mircea. POPA. Ştefan. Editura Alma Mater. Bucureşti. Editura Discipol.. POPA. 437 p. 449-460. vol. Sinaia. Fotografia judiciară. în Criminalistica. FILIPESCU. univ. cu tab. Nicolae. martie 2004. I. Bibliografie la p. dr. Editura Ministerului de Interne. Nicolae. Drept civil. Speţe şi soluţii din practică judiciară. 2003. Seminarul de perfecţionare a procurorilor criminalişti. Editura Ministerului de Interne. Conf. 1983. Ilie. Redactarea textului jurnalistic. Bucureşti. cu un studiu introductiv de prof. în Criminalistica. POPESCU. Probleme teoretice şi dicţionar de omonime româneşti. 5. nr. 292 p. 3351. 275 p. Arhitect diplomat. 2. Carmen. Tudor R. Urmele de încălţăminte l-au trădat pe infractor. POPESCU. Editura Didactică şi Pedagogică. POPESCU. 300 p. univ. prof. Tipografia Universităţii din Bucureşti. martie 2004. 29-31. RĂDULESCU. 2. Judecător. STOIAN. POPESCU-MIHĂIEŞTI. 296 p. 200. 3353. Oradea. 468 p. Analiza ADN mitocondrial – validarea în medicina legală (II). Criminalitatea transfrontalieră. nr. 3347. p. 1970. Bibliografie la p. ENE. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. p. 360 p. 3345. 233 p. Terorismul internaţional-flagel al lumii contemporane. Nicolae. POPESCU. 3340. 1998. Nicolae. Curs de drept 3344. 20-24 noiembrie 2000. nr. 263-270. 2002. p. dr. 92 p. Ion. dr. anul VI. 2003. Investigarea evenimentelor aviatice. Dumitru. Dan. 3346. Bibliografie la p. marcă. STANCIU. Adrian. Editura Expert. Teodor. de sociologie juridică. Cristian Florin. Editura Tritonic. p. univ. Omo- 3350. Tratat. Editura Imprimeriei de Vest.. 3339. univ. NEICU. Vol. Procuror criminalist. vol. Eventuale erori în aprecierea concluziilor. Ion P. preşedinte Curtea de Apel Bucureşti. Teodor. Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră. I. Genurile redacţionale. Bucureşti. Mărturia. nimia. Expresia plastică a înscrisului şi personalitatea. CONSTANTINESCU. Universităţii Oradea. Manual de jurnalism. Tudorel. Bucureşti. FILIPESCU. 367 p. 134 p. septembrie 2000. Rodica Aida. DERMENGIU. Bucureşti. Tipografia Universităţii Bucureşti. CUCU. Dreptul familiei. Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş. 3341. Tactica intervenţiei poliţieneşti. 357-360. 536 p. Bibliografie la p. Consecinţele interpretării greşite a unor asemenea expertize. 219 [-220] p. Editura Didactică şi Pedagogică. POPESCU. POPESCU. 288 p. Victor Duculescu. Cardul bancar.. POPA.. 3354. Ediţia a III-a. 2002. Tudor R. Monografie juridică. POPESCU.II. 3343. 1992. Teodor. Mirela. 1973. I. vice- Ion. 1969. Prelegeri 3338. volum 12. POPA. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. BĂRBĂRII. POPESCU. Interpretarea şi valorificarea expertizelor criminalistice şi medico-legale în procesul penal.

Paul. Les Tiganes.G. POPESCU-NEVEANU. cu fig. drd. 216 p. By L. A comparative study of existing legislation. Bucureşti.G. Mihail. expert criminalist în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie. W. în Criminalistica. POPESCU-NEVEANU. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Ştiinţifică.R. Karl R. N. anul VIII. 262 [-264] p. POPOV. şeful Sistemului de Analize Genetice din Institutul de criminalistică al I. Smolianinov şi V. Ediţie prelucrată şi completată de V. biochimist. + erată 3357. 192 p. Traducere din limba rusă. Curs de Ginel. PORTER. 2. Vizele electronice versus paşapoartele electronice.E. POROT. POPESCU-NEVEANU. 3361. 3366. Paul. 1971.I. drd. 1970. 1999. 3358. 211 . Linguistique. cu fig. Psihologie 3370. 447 p.R.V.. 51-52. POTORAC. 3360. Identificarea persoanei care a executat înscrisuri pe baza profilului genetic al celulelor epiteliale remanente în interstiţiile fibrelor de celuloză din structura hârtiei. Traducere din limba franceză de George David. Antoine. 1977. + 8 Anexe. The Law and the Treatment of Drug and Alcohol . cu ilustr. 3364.M. 3368. cu tab. Bucureşti. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Editura Ştiinţifică. C.. 1970. Persona- Alexandru Surdu şi Erwing Tivig. Medicina Judiciară. Bucureşti. I. 319 p. Paul. FISCHBEIN. Inspector principal de psihologie. Dicţionar Romică. COCIOARĂ.P.P.. 1986.P. Editura Ştiinţifică. Payot. Genetica judiciară în România. 301-317. Subcomisar de poliţie drd. A. Grammaire-Dictionnaire. Subinspector de poliţie. Bibliografie la p. biocriminalist. Florica. Geneva: World Health Organisation. Strategii de interpretare a informaţiilor furnizate de către profilele genetice. Editura Didactică şi Pedagogică. biochimist. Strategii de interpretare a informaţiilor furnizate de către probele genetice. Tipografia Universităţii Bucureşti. iulie 2005. 4. 1981. ANDREESCU. Bucureşti. Paul. 3362. CURRAN. 3363. p.R. Institutul de Criminalistică al I. aprilie 2006. Cervacov. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Militară. anul VI. de poliţie drd. 216 p. POPESCU-NEVEANU.P. Bucureşti.I. Histoire-Ethnographie. 3367. Orter.3356. 3369. nr. nr. 459 p. în Criminalistica. nr. [Bucureşti]. Tipurile de activitate nervoasă la om Editura Academiei R. 1976. şi grafică. biochimist. psihologie generală. 3-5. iulie 2004. anul VI.F. Maurice. pr. 4.R.. Manual pentru anul IV liceu. Romică.E. Daniela. 1969. Institutul de criminalistică al I. 29-33. în Metode şi tehnici de Sèminaire de Blaj (Roumanie). POROT. 1974. POPESCU-NEVEANU. [1961]. Curran. Paris. Studii psihopedagogice privind dezvoltarea copiilor între 3 şi 7 ani. 1978. POTORAC. 3373. vol. Romică. p. în Criminalistica. 1954. litatea şi cunoaşterea ei. 458 p. Studiu introductiv şi note de Mircea Flonta. 11-13. POPESCU-NEVEANU. Modalităţile de recepţie senzorială. anul VII. Logica cercetării. 3359. Paul. Bucureşti. Arif [and] W. Marian. Sensibilitatea. 784 p.J. p. II. L. vol. generală şi noţiuni de logică. Paul. 1930. în Criminalistica.. Subcomisar de poliţie.G. Paul. A. POTORAC. Romică. Bucureşti. POPESCU-NEVEANU. Bucureşti.dependent Persons. + erată. Comisar de poliţie. Editura de stat pentru literatură ştiinţifică. Toxicomaniile. POPPER. 3371. 6. BEJAT. POPESCU-NEVEANU.. Psihologie generală. biochimist. E. Traducere de Mircea Flonta. (Dicţionarele Albatros). Prefesseur au 3372. noiembrie 2004. 3365. 295 p. POSTOLACHE. POPP ŞERBOIANU. nr. Insp. ARIF. Paul. Bucureşti. 397 [390] p. GOLU. POTORAC. p.

ŞUTIC. 1989. SCÎNTEI. Valentin Neicu. Departamentul Poliţiei. Daniela. Ionescu.. Nica-Udangiu. 1976. Direcţia de Cultură. Urgenţa în psihiatrie. PRÜFLING. 256 p. PREDESCU. V. Nedelcu. Nicolae. Ministerul de Interne. PREDESCU. p. Meiu. 3375. I. Bibliografie la p. G. Alexandru. D. 23-24.. Vianu. Victoria Lohan. St. 4 (27). p. I. NICA-UDANGIU. PREDESCU. GRIGOROVICI.. 3383. II. I. N. Bibliografie selectivă p. 1. POŢINCU. (Ministerul de Interne.I. 1990. I. nr. PREDA. 3377. cu fig. dr. Margareta Ştefan. Florescu. Prezent bucureştene. în Criminalistica. D. Milea. V. 4 (27). N. vol. Christodorescu. Constantinescu. SÂNTEA. 1. PREDESCU. Iaşi. Serviciul Editorial. Hanganu. A. Cuplul simptomatologic: 3381. Wolfgan. Col. 4. (r). Lidia. 3388. R. V[asile]. Bucureşti. în colaborare cu: L. Hanganu. St. Neicu. N. Oana. THIEL. coliziunile autoturismelor. cu tabele şi scheme (Ştiinţa pentru toţi.C. 28. A. I.identificare criminalistică. Inspectoratul General al Miliţiei. TABACU.144 p. Universitatea Transilvania. Vremuri vechi 3387. Serviciul Editorial şi Cinematografic. p. 104 p. p. R. Gheorghe. 1983. Damian. 1929. November. Nicolae. Sub redacţia prof. Cercetări energetice în 3382. Sub În colaborare cu: L. Ion.N. N. Simionescu. Oancea. 531-544. Marilena Alexianu. D. 151-156. Editura Medicală.. Editura Continent XXI. 265 p. 201-207. Carmen.N. G. Mirela.J. Psihiatrie. 264-265. p. şi erată. 830-834 p. Vol. Oancea. septembrie 2004. Meiu. X. Psihiatrie. Şt. PREDA. 3380. G... 1990. LĂUDAT. 3385. Marilena Alexianu. Institutul de Criminalistică. G. 2005. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 3 vol. 3384. Prevenirea recăderilor în drogodependenţe. Editura pentru Turism. T. 83 p. Ionescu. Natalia Braslă…]. nr. Din experienţa miliţiei judiciare în combaterea infracţiunilor comise prin violenţă. HARA. Cunoştinţe despre om şi societate. Bucureşti. Violatorul în serie. anxietate-adicţie în tulburări de personalitate ale adultului. Psihiatrie [Sub redacţia 3376. Ovidiu. Cucu. NICA-UDANGIU. V. Col. 3389. an XI. (sub redacţia). Direcţia Judiciară). Romila. Ştiinţe criminalistice. Vol. PREDESCU. Potcoava care stabileşte adevărul. X. p. Automobile. şi Dobriţa. PREDA. PREDESCU. anul VI. Bucureşti. în Criminalistica. doc. prof. vol. D. I. Rodica Ionescu. 3378. Vasile. 5. doc. 2005. III (uz intern). T. O. 312 p. 3379. 1979. Giurgiu. Sport şi Presă. D. Damian.J. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Alexandrescu. Predescu. 3374. Bucureşti. 139-141. Cucu. vol.144 p. FLORESCU. nr. dr. Iaşi. V. univ. 434 p. Subcomisar de poliţie. Editura Medicală. PREDA. Christodorescu. Alexandrescu. Roman. M. Subcomisar de poliţie. Giurgiu. G. nr. I. Milea. des malfaiteurs. I. PRITZKOW. Braşov. 121 p. C. Bucureşti. în R. Prelipceanu. A. Lohan. în Buletin de psihiatrie integrativă. iulie 2005. an XI. PRIBOI. Neicu. Georg. 3390. 178 p.P. C. Editura Medicală. 153). Bucureşti. Predescu în colaborare cu: Natalia Braslă. 1981. RÉTROZINNE. V. Conf. Editura Medicală. 1980. în Buletin de psihiatrie integrativă. Niţurad. Drept 212 .P. 2000. ŞT. Bucureşti. Florescu. 834 p. PREDA. (Uniunea Juriştilor din România). Bogdana Tudorache. şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Bucureşti. Gh. Sanda Măgureanu. O. Bibliografie la sfârşitul capitolelor. Une langue internationale reintegrarea socială. Sanda Măgureanu. Dreptul penal al afacerilor. V. I. anul VII. Natalia Braslă. Werkzeugspuren (Urme de unelte). Profilaxia delincvenţei şi 3386. Editura Didactică Pedagogică. dr. 2006. N. Roman. Ciurezu. 2003. 1998.

1993.10. Partea I. Răzvan Bălulescu. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Protecţia de încălţăminte). Berlin. Editura Albatros. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 3403. Fahrzeugspuren [de] împotriva incendiilor. Sorin Calotă. Indice 213 . 2002.. româneşti. Coordonator: Ionel Crăciun. + 125 p. I. Ion Gherghinoiu. Victimizarea judiciară. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Lübeck. Essen. 3393. Psaltirea 3397. Vol. 2002. Maria. Les tatouage traditionnels Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. Tatouages locaux et marques de tribus. II. şi MARINESCU-HIMU. Schusswaffen. Editura Academiei Române. Anexe p. Coordonator: Ionel Crăciun. Expertise et analyse graphométrique des Ecriture sé e mitiques. 223 [-224] p. ediţie revăzută şi adăugită.comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 2 année. II. ediţie îngrijită de Amita Bhose. 155 p. 49 [-51] p. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Aurelian Niţă. vol. 219-223. 1930. prefaţă. Bucureşti. J.H. 3401. în Tratat practic de criminalistică. II. Note de curs. vol. Schuhspuren (Urme împotriva incendiului. 3395. în R. 7 p. Facsimile. Ştiinţe criminalistice. 2003. PRUNĂ. 8 p. Georg. 1967. 3392. ediţie revăzută şi adăugită. 3400. coordonator Rolf Rainer Jaeger. PROBST. Emanoil. Bibliografie la p.I. 3406. Vol II. ediţie revăzută şi adăugită. Partea I. p. 2003. ediţie îngrijită de DIACONU. Editura Albatros. Aneta Măciucă. Vol. Lübeck. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul infracţiunilor de trafic de stupefiante. 2 année. 3391. II. Proverbe şi cugetări bengaleze. p. p.5. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Vasile D.. 147-155. Georg.C.I. vol. 3396. Faux par adjonction on grattage de points diacritiques dans les documents arabes. Proverbe Reifenspuren (Urme de autovehicule. [Bucureşti]. 2005. Aurelian Niţă. 1930. 5e année.H. Proverbe des indigènes algériens.H. Tiberiu. J.C. Essen. no. Autori: Vladimir Secară. Hurmuzaki. 209-217. Ghid pentru aplicarea normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor. (Colecţia Cogito). 555 [-556] p. 3394. 9 p. 1930. 1933. vol. PROBST. Editura pentru Literatură. în R. II. Ion Gherghinoiu.und 3398. 1976. 248 p. Urme de pneuri). Editura Schmidt Römhild. PRODAN. 1975. Ghid pentru aplicarea normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Ediţia a II-a. Ştefan. 1976. Sorin Calotă. Editura „Service Pompieri“. J. Editura Fundaţiei „Chemarea“.. Ediţie alcătuită.. Editura Schmidt Römhild. 2e année. vol. Berlin. no. Georg. Bucureşti. Studiu filologic. Traiean Şerbu. Iaşi. în R. 2000. glosar şi indici de George MUNTEAN.C. Ministerul de Interne. 726-737. 342-351. Aneta Măciucă. Lübeck. no. Mihai Roth. Bucureşti.3. şi cugetări latine. Ştiinţe criminalistice. Lübeck. Mihai Roth. Editura Schmidt Römhild. Ion Vale. judiciară. PRUNĂ. 3404. PROBST. 267 p. 455-457. 13 p. 248 p. PROBST. Les tatouage traditionnels 3402.3.C. Essen. Berlin. 211 p. Editura „Service Pompieri“. Essen. p. 3399. e no. Ştiinţe criminalistice. Protecţia Schussspuren (Urme de arme de foc şi de tragere). 2002. 206-214.I. Autori: Vladimir Secară. J. PRÜFLING. PRÜFLING. Prelegeri de psihologie 3405. ediţie revăzută şi adăugită.H. Studiu lingvistic şi ediţie de Ion Gheţie şi Mirela Teodorescu. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Editura Schmidt Römhild. Vol. p. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Traiean Şerbu. PRÜFLING. Colecţia Cogito. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Berlin. în R. I. 2002.I. des indigènes algériens. II.

3408. Rosetti”). Camelia. 3409.J. I. 6-8. 14-16. Comisar-şef de poliţie. anul VI. un sistem tehnic inventat pentru pregătirea şi perfecţionarea conducătorilor auto. în Criminalistica. nr. 3407. volumul XIV. anul VI. Ioan.A. Comisar-şef de poliţie. Vasile. 65-69. Control al M. Bucureşti. Simulatorul auto. comisar. 6. în Revista Română de medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. PUŞCAŞU.de cuvinte de Rovena Şenchi. Simulatorul auto. 35-37. Aprecieri statistice privind cauzalitatea în sindroamele toxico-septice din morţile violente. PUŞCAŞU. p. 4. iulie 2004. VĂLCEANU. nr. Comisar de poliţie. Ioan. . PUŞCAŞU. PUŞCAŞU. (ACADEMIA ROMÂNĂ. 5. p. PUSTA. martie 2006. 2005. Corpul de Claudia. BUHAŞ. în Criminalistica. 195 p. nr. Ioan. Comisar-şef. în Criminalistica. nr.. 3410. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Bacău. Vasile. septembrie 2004. 1.I. p. PUŞCAŞU.P. Editura Academiei Române. noiembrie 2004. 214 . Narcis. p. anul VI. Scrisul – mijloc de identificare criminalistică (II).

vol. Expertiza urmelor osteologice pentru stabilirea vârstei. 1979. Bibliografie la p. 1992. 1975. I[oan]. Misterul crucii egiptene. 141-143. p. QUAI. 1994. 231-234. I. vol. SUHĂREANU. Ministerul de Interne. Ellery. 1978-1979. Expertiza pentru stabilirea vechimii osului. Ministerul de Interne. QUEEN. Ellery. QUAI. 32-34. V[ictoria]. 3412. QUAI. 1975. Ioan. Ministerul de Interne. p. QUAI. Valoarea expertizei medico-legale în infracţiunea de omor. II. Constantinescu. vol. V[ălean]. 3415. Editura Z. O cameră în care se poate muri. Ministerul de Interne. 1979. II. Ministerul de Interne. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Ioan. 3419. . 261-270. Cluj-Napoca. p. MĂRGINEANU. Introducere în teoria şi practica medico-legală. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. 1979. 1978. M[oise]. Conceptul colaborării interdisciplinare a medicinei legale cu criminalistica în integrarea cercetării ştiinţifice cu practica. 275 p. 3414. Contribuţia medicului legist la examenul la faţa locului în pruncucidere. 269-275. TERBANCEA. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. 324-344. 219 p. C[onstantin]. I[oan]. Editura Nemira. 2 vol. 166-170. p. Expertiza urmelor osteo- 3417.Q 3411. 159-162. I[oan]. 3413. Expertiza urmelor osteologice pentru determinarea sexului şi taliei persoanei după schelet. Ministerul de Interne. MĂRGINEANU. p. QUAI. 3418. FLĂMÂNDU. 270 p. 151 p. CEACANICA. în Şcoala românească de criminalistică. în Tratat practic de criminalistică. Traducere din limba engleză de Gherasim Tic. V[ălean]. QUAI. Traducere din limba engleză de N. QUEEN. în Şcoala românească de criminalistică. 3416. Ioan. Rolul şi aportul medicului Raportul criminalisticii cu medicina legală şi perspectivele sale de dezvoltare. Bibliografie la p. logice: Fundamentul ştiinţific al expertizei. p. legist la cercetarea locului faptei în infracţiunile contra vieţii. Editura Dacia. D[umitru]. QUAI. I[oan].

Gabriel. 1980. vol.10/2001. DOBRILĂ. (Spânzurarea şi decapitarea. Grigore. 39/40 (I). 275 p. dezvoltare a grafologiei în România. în Revista de criminologie. Constantin. RADU. 70-74. Determinarea succesiunii trăsăturilor intersectate. B. Editura Tehnică. RADU. RADU.16 (1)/2000 a Facultăţii de Drept a Universităţii din Craiova. RADU. Constantin. Constantin. 326-330. Mircea. în „Revista de ştiinţe juridice“ nr. Expertizele. 23-26. Studiul . anul IV. criminalist. Pledoarie pentru grafologie. GEORGESCU. membru al Societăţii Române de Grafologie. vol. în Revista de criminologie. secretar general al Societăţii Române de Grafologie. Constantin. nr. WALSER. RADU. III. Bucureşti 1963. membru aderent al Societăţii Franceze de Grafologie. Bibliografie la p. Mijloace procedurale de investigare a accidentelor colective. Constantin. Ministerul de Interne. Sorin. KATZGRABER F. RADU. p. nr. 1982.. Camelia. 125-134. în Tratat practic de criminalistică. RADU. 115-119.10/2001. în Tratat practic de criminalistică. ţional de Grafologie. anul VI. nr. 271 – 275. în Revista de criminologie. Constantin. Archiv für Kriminologie. (Colecţia Proverus). Pompil.. Constantin. 108-127. 3437. p. 195. p. DRĂGHICI. în Revista Română de medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. 3428. Constantin. 3430. Congresul Interna- BUHAŞ. 1. Determinarea succe- Expertiza urmelor de sticlă. RABL. RADU. nr.12 ianuarie 2002 în Revista de criminologie. 248-252. p. RADU. martie 2002. p. de criminalistică şi de penologie nr. 205-227. Constantin. anul IV. 459-463. p. Expert criminalist. Constantin. de criminalistică şi de penologie nr. 2. p. Grafologia. DOBRILĂ. Victor. siunii trăsăturilor intersectate. RADU. Gabriel. 129-133. Criminal şi sinucigaş (II). Expert criminalist. 3424. 2.10/2001. 464-467.R 3420. volumul XIV. Stadiul actual de 3421. W. p. Expert criminalist. Paris. Marcel. Alexandru. 3438. 138-144. 2. Expertiza grafică şi grafologia – paralelism (aspecte comune şi deosebiri). membru aderent al Societăţii franceze de Grafologie. Criminal şi sinucigaş (I). Folosirea filtrajului 3427. iulie 2002. martie 2006. de criminalistică şi de penologie nr. de criminalistică şi de penologie nr. mai 2002. iunie 2005. Expert criminalist. Camelia. logie. Eveniment în grafo- 3422. de criminalistică şi de penologie nr. în Criminalistica. Carmen. volum 13.16 (1)/2000 a Facultăţii de Drept a Universităţii din Craiova.11/2001. 3435. p. optic în expertiza criminalistică. 3426. RADU. Identificarea cadavrelor cu identitate necunoscută rezultate din catastrofe şi accidente colective. p. 3423. p. 1980. în Tratat practic de criminalistică. MIHALACHE. mijloc de probă în procesul penal. Constantin. Secretar general al Societăţii Române de Grafologie. BOGDAN. vol. Alexandru. Ştampilele poştale folosite în Ţările Române până în anul 1881. 3425. Ch. HAID. 3434. nr. RACOVICEANU.1/2001. Ministerul de Interne. expert 3429. Bucureşti.. Expert criminalist şi BUHAŞ. în Criminalistica. IONIŢĂ. p. III. Arhiva pentru criminologie).. Ministerul de Interne. Alexandru. Constantin. Lector univ. IV. Management şi grafologie. RADU. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. RADU. Expertiza urmelor de natură pulverulentă. RADU. 3431. al Asociaţiei Grafologice Italiene. în „Revista de ştiinţe juridice“ nr. Marcel. în Revista de criminologie. MIHALACHE. 3436. RADU. 3433. 4. 11 . în Criminalistica. RADU. al Asociaţiei Grafologice Italiene. RADU. 135-137. 5/7 (II). p. p. 2000. vol. 3. p. p. nr. martie 2004. anul IV. 36-38. Carmen. Erhängen und Dekapitation. 3432.

22-25. nr. Petre. 3442. 565 [-568] p. Vienne. 6. HARITON. mai 2004. 3454. 416 p. Mihai. 3453. Constantin. Prelegeri de estetică. mai 2005. anul VI. (Publication de Nation Unies. Tertulian. Explicarea omului. p. 596 p. 1972. RADU. A/Conf. 19. Genetică. membru al Societăţii Franceze de Grafologie şi al Asociaţiei Grafologice Italiene. RALEA.. 133/12). e’tabli en execution de la Convention de l’opiu de Genève. 1938.scrierilor provenite de la P. Expert criminalist. Expert criminalist.. martie 2005. 9-12. nr. Anul VI. Mihai.. expert 3445. Nations Unies. al Asociaţiei Grafologice Italiene. 6. Rapport sur les travaux du Comité. anul VII. 31 p. p. Ianuarie 1903. nr. 3450. 3451. doc. membru al Asociaţiei Grafologice Italiene. Lector univ. IV + 146 p. 1903. Editura Ştiinţifică. 3. Bibliografie la p. dr. RALEA. noiembrie 2005. Lector universitar. Constantin. 3448. Editura ASAB. RADU. 3446. nr. Ediţie îngrijită de N. nr. T. RADU. în Criminalistica. Mihai. în Criminalistica. RALEA. 1947. 2006. Editura Ştiinţifică. lector univ. 2005. membru al Societăţii Franceze de Grafologie. Criminal şi sinucigaş (II). p. 36-37. RADU. membru al Societăţii Franceze de Grafologie şi al Asociaţiei Grafologice Italiene. (Biblioteca pentru toţi). lector univ. Acad. p. în Criminalistica. 217 . New York. signée le 19 février 1925… Genève. p. Bucureşti. Constantin. Afacerea „Dreyfus”. anul VII. anul VII. Constantin. Constantin. Prefaţă şi tabel cronologic de Florin Mihăilescu. 1987. [Studiu]. 299 [-300] p. Editura Didactică şi Pedagogică. Constantin. 350 p. Bucureşti. 5. p. Lector universitar. Minerva. Sociologia succesului. RALEA. Imprimeria Statului. Constantin. 3443. noiembrie 2004. Bucureşti. vicepreşedinte al Asociaţiei Grafologice din România. 1962. 26-28. Mihai. vicepreşedinte al Asociaţiei Grafologice din România. Prof. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului) 3447. Bucureşti. în Criminalistica. Textul ediţiei stabilit şi îngrijit de Ion Pascali. RALEA. Bucureşti. XXXVII. 3439. Fundaţia pentru Literatură şi Artă „Regele Carol II“. (Commité Central Permanent de l’opiu Nations Unies). 542 p. În memoria lui Andrei Athanasiu. anul VI. 3452. Grafologie. secretar general al Societăţii Române de Grafologie. 1974. Bucuresci.. RADU. 3. nr. Raportul Comitetului de delegaţi al Senatului relativ la Legea organisărei Poliţiei Generale a Statului. vice-preşedinte al Asociaţiei Grafologice din România. 366. anul VII. Expert criminalist. Bucureşti. [-372] p.. RADU. membru al Societăţii Franceze de Grafologie şi al Asociaţiei Grafologice Italiene.F. 1996. RADU. Congresul Naţional de Grafologie – Bologna. membru al Societăţii Franceze de Grafologie şi al Asociaţiei Grafologice Italiene. Rolul şi contribuţia studiilor grafologice în stabilirea adevărului.a. 17-26 Juin 1987. 3. p. septembrie 2005. 3449. Explicarea omului. membru al Societăţii Franceze de Grafologie şi al Asociaţiei Grafologice Italiene.. Expert criminalist. nr. Tentativă de omor şi sinucidere – studiu grafologic. 8 p. autorul studiului introductiv şi al notelor. în Criminalistica. memebru al Societăţii Franceze de Grafologie.F. Psihologie şi vieaţă. Mihai D. RAICU. f. Rapport de la Conférence internationale sur l’abus et le trafic illicite des drogues. mai 2004. 3444. 3440. Editura Cartea Românească. 2. Studiul scrierilor provenite de la P.. criminalist. 3441. Bucureşti. în Crimina-listica. 36-37. în Criminalistica. 17-20. 414-416.

1938. 205-216.] Rectorul Universităţii Naţionale din Cordoba (Argentina). 28 p. 1981. 3472. RĂDULESCU-MOTRU. dreptului românesc. Traducere din limba engleză: Adriana Bădescu. Uniunea Latină. [1912]. 2003. Pagini inedite din Constantin. Bucureşti. Adevăr şi minciună. bibliografie şi note de Irina Rădulescu-Valasoglu. Text stabilit de Gheorghe Pienescu. Profesor la Universitatea din Bucureşti. Curs de drept Constantin. 1919. 1977. 1996. 156 p.. Bucureşti. 3456. Perso- nalismul energetic şi alte scrieri. BANCIU. RĂDULESCU. 151 p. BANCIU. nr. Calendare şi almanahuri româneşti 17311918.S. Cuvânt înainte de Mircea Zaciu. Constantin. Notă asupra ediţiei de [Acad. Editura Tehnică. Bucureşti. Casa 3465. Valorarea silogismului. 799 p. Bucureşti. Constantin. Prefaţă de Olsen A. Brătănescu. Bucureşti. Ghirardi [. Bucureşti. foto. Editura Esotera. Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale. Al.. Constantin. Bucureşti. Cazan. RĂDULESCU-MOTRU. Georgeta. De Arte Grafice Carol Göbl. Toma. portret. 218 . RĂDULESCU-MOTRU. 3459. Psihologia martorului. + 159 p. 1970. Nicolin. 219-247 (Studii Filosofice V). 3460. 347-353. Hartmut. antologie şi note de Gh. Bibliografie la p. (Biblioteca de filozofie a culturii). 216 p. vol. Ediţie îngrijită. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti. II. istoria dreptului vechi românesc. Lecţii tografică. + p. 1943. 3468.] Marius Sala. 3461. Metodologia. Directorul Biroului din România al Uniunii Latine. RĂDULESCU-MOTRU. (Biblioteca pentru toţi. 1996 (Dragoprint). 143 p. Bucureşti. Studiu. Libr. Optica foto-cinema- 3464.255-337 [-340] p. RĂDULESCU-MOTRU. 3467. 332 [-334] p. I. Profesor la Universitatea din Bucureşti. Psihologie martorului. de logică. cu portret. Bucureşti. Socec. Traducere din limba spaniolă de Valeria Neagu. de psihologie. 96 p. S-r I. Rekonstruction von Farzeugkolissionen mit hilfe von gewegungsgleichungen. Vol. Studiu de logică generală. comentarii. Editura Academiei Române. vol. RĂDULESCU-MOTRU. Editura Şcoalelor. 3471. Editura Academiei R. RAU. RAWLINSON. Berlin. Libr. St. RĂDULESCU. Bucureşti. Constantin. Andrei. Gândire creativă şi Brainstorming. Sorin M. 3 f. Sociologia crimei şi criminalităţii. 1990. RĂDULESCU. 164 p. 364 p. Dan. RĂDUICĂ. Bibliografie la p. & G. 1991.‚ p. Mecanismul actului voluntar. fesor conferenţiar pe lângă Facultatea de litere şi filozofie din Bucureşti. 1906. Andrei. Editura Codecs. Pro- civil. 1908. 3466. 808 p. Caracteristicile obiectivelor foto-cinematografice. ediţia a III-a. RĂDULESCU. (Studii Filosofice I).N. Dan. Logica genetică. Universitatea Facultatea de Drept. RĂDULEŢ. ilustr. şi 19 ilustr. Caracterul. Teoria cunoştinţei. (Studii filosofice IV Prima jumătate). Curs 3457. Redacţia revistei „Studii filosofice“ (Inst. Vox. Curs de istoria dreptului românesc.3455. Bucureşti. RĂDULESCU. Editura Eminescu. Ediţie îngrijită de Dana Menrath. Bucureşti. Pro- 3458. Geoffrey. 1984. Bibliografie la p 143-146. Manual de latină juridică. JOSÉ A. Editura Librăriei Leon Alcalay. Ediţie îngrijită. note şi studiu introductiv de Irina Rădulescu-Valasoglu.. RASQUIN. I şi II. Bucureşti. 400 p. Editura Medicală. 773) fesor la Universitatea din Bucureşti. Socec & C-ie. Elemente de optică fotografică. I. Dicţionar bibliografic. 3463. RĂDULESCU-MOTRU. 1 f. Introducere în sociologia delincvenţei juvenile (Adolescenţa – între normalitate şi devianţă). Editura Şansa. Sorin. studiu introductiv. Andrei. Pagini din istoria 3470. 1975.R. 3462. 3469. Andrei. cu ilustr. RĂDUICĂ. 1998. Constantin. Rasidescu). 1897. RĂDULESCU.

2000. In Kraft ab 1. Regulament pentru funcţionarea servi- I. 1968.. DONGOROZ. Grigore. Ruxandra. 3490. 16. S. Sebastian. (Editura Monitorului Oficial).. GAVRILIUC. G. Rodica.1-183.R. Editura Alma. nr. 1936. p. REID. Imprimeria Statului. 8 p. Index alfabetic al celor trei volume de Cod Penal întocmit de Mihail I. Interrogation. Traducere din limba engleză după ediţia a III-a de Luminiţa Roxin. Anexă: Codul de Justiţie Militară. Cu un cuvânt înainte de Mircea Djuvara. Bucureşti. RÂPĂ-BUICLIU. Bibliografia românească für das Kaiserthum Oesterreich. 86 p. 219 . Juli 1868. Editura Ştiinţifică. John E. John E. III. 1953. 2001. Codul penal adnotat. 3477. Galaţi. 315 p. 449 p. Editura Ştiinţifică. Const. 91-99. Reflecţii şi maxime. în Criminalistica. Vol. Rottweil. Lucian. Regulament asupra însemnelor poliţienescĭ… 3476. (Ministerul de Interne). 3486. SĂULEANU. 3485. Bogdan Victor Toader. CRĂCIUN. 2000.. und königl. PAPADOPOLU. Iaşi. 1903. (Ministerul de Interne). Indice: Mariana Jaklovszky. Vol. RĂMUREANU. fost Ministru al Justiţiei şi cu o prefaţă de Valeriu Pop. Partea specială I. Imprimeria Statului. Art. PERIEŢEANU. Bucureşti. Detector and Criminal Baltimore. Additamenta. Apostolischen Majestät und der Regierung seiner Hoheit des Fürsten der vereinigten Fürstenthümer.. Regulamente ECE-ONU. 3475. Vol. 259 p.17. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.G. 495 [496] p. Sue Titus. RĂŞCANU. 476 p.3473. [1976]. fost Ministru al Justiţiei la data votării şi promulgării codului. Ştiinţe Juridice. Second edition. Bucureşti. INBAU FRED E. Hinsdale (Illinois). Editura Socec & Co. f. 3487. 6. 3478.. REICHSGESETZBLATT criminalitatea. Interacţiuni între factorii de personalitate şi de mediu în consumul de droguri al dependenţilor. Vintilă. (Ministerul de Interne). 6 p.R. RÂPEANU. 3491. cu ilustr. II.April 1869. Untersuchungen in Bezug auf die Dynamic der PKWFahrrad-Kollisionen. Fred E. publicat în Monitorul Oficial no. TRIFAN. Florin. p.. 181 din 4 noembre 1903. Bucuresci. auxiliari ai Poliţiei generale a statului… publicat prin Monitorul Oficial no. Dan Simonescu. Bucureşti. 1999. Andreea. ASNAVORIAN. 1969. INBAU. Bucureşti. Analiza unui paşaport contrafăcut. (I). 3484. Art. STAN. 127-138.a. 4 (27). 2005. Dicţionar de expresii juridice latine. Registrul Auto Român. IONESCU-DOLJ. I. 3480. nr. REGELE. Cuvânt înainte: Acad. XVII + 740 p. 18 p. Anexe + 74 p. Partea generală. N. REES. 3483.184-442. 176. în Analele Universităţii Bucureşti. 3479. The Dryden Press. Baltimore. în Buletin de psihiatrie integrativă. Dec. an XI.. 3489. 1921. Papadopolu. Bucuresci. I. POP. RĂICAN. Truth and Deception. 3488. Competenţa penală a organelor judiciare. I. REID. 1977. 374 p. Ediţie îngrijită de Constantin Bădescu.. Dreptul penal şi ciului de cazier şi identificare judiciară… Regulament pentru organizarea şi funcţionarea Societăţilor de patronaj şi a Consiliului Central de patronaj… Bucureşti. Regulament asupra serviciului de poliţie la punctele de fruntarie în porturi şi gări. 1980. REID. Crime and Criminology. David W. 159 p. Editura Tehnică. Barbara. 3482. anul IV. X. The Polygraph (“Lie Detector”) Technique. 1903.A. RĂTESCU. Markus. Arta managementului. 1996. PAVELESCU. + 129 p. 701 p. Lie veche. noiembrie 2002. 3481. Virgil. p. 707 (II). zwischen Seiner kaiserl. Regulament asupra serviciului agenţilor 3474. Mihail. Partea specială II.1869. Art. Traian. Bucureşti. I (1536-1830). 443-603. vol. Tatiana. H. 65 din 20 iunie 1903. RĂDULEŢU. Post-Obereinkunft vom 24.

3505. vol. I. REINGARD. 14 p. Librairie Payot et Cie. Paris.-A. 3504. 2004. 3498. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Ştiinţe criminalistice. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Félix Alcan. I. Le portait Schlachter. p. 3495.. 3500. Schmidt Römhild. Lausanne. 2002. 3493.a. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. police 3503. ediţie revăzută şi adăugită. Berlin. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. vol. Schmidt Römhild. REINGARD. coordonator Rolf Rainer Jaeger. ediţie revăzută şi adăugită. Librairie Payot & Cie. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Paris. vol. Selbsttötung (Accident în cursul tentativei de suicid). I. I.Ştiinţe criminalistice. Nisse. REINGARD. vol. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 3497. Ştiinţe criminalistice. nalisticii în Germania. Nisse. Essen. 3499. 2002. Vols et homicides. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. I. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Vaney-Brunier. 2002. REISS. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. REISS. 3502. 2002. Editura Schmidt Römhild. Ştiinţe criminalistice. Lübeck. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Charles Mendel. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Lausanne. Paris. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 30 p. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Contribution a la réorganisation de la police.-A. Essen. vol. 28 p. ediţie revăzută şi adăugită. Bucureşti.-A. Schmidt Römhild. ediţie revăzută şi adăugită. Berlin. parlé. Docteur ès sciences. 159 p.. Payot. La Photographie judiciaire. Essen. Ansätze zur Erklärung des Verbrechens (Consideraţii privind clarificarea infracţiunii). 1911. Viktimologie (Victi- mologie). Berlin. 1906.-A. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Schmidt Römhild. Essen. I. Lübeck. REINGARD. 2002. Professeur à l’Université de Lausanne. R. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 3494. Lübeck. REISS. Nisse. Lübeck. Manuel de scientifique. 3496.-A. 2002. REINGARD. Valoarea Crimi- Nisse. 21 p. în: Archiv für Kriminologie (Arhivă pentru criminologie). Paris. Nisse. R. Ştiinţe criminalistice. Berlin. I. Kriminalität im Hell- R. Editura Schmidt Römhild. 2002. 1905. Louis Lépine. Paris. REINGARD. REINGARD. REISS. 23 p. 515 p. préfet de police de Paris. 1911. Ştiinţe criminalistice. Kriminologische Tätertypologien (Tipologii criminologice ale făptuitorilor). f. Ştiinţe criminalistice. Nisse. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică.3492. Nisse. ediţie revăzută şi adăugită. Einführung in die Kriminologie (Introducere în criminologie). Jugendkriminalität (Criminalitate juvenilă). Ch. R. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. R. und Dunkelfeld (Criminalitate în lumină şi penumbră). 3501. REITER. Unfall beim Versuch der 220 . 38 p. vol. REISS. Instructions pour la sauvegrade des preuves an début des enquêtes. Manuel de Police Scientifique (Technique). Essen. Editura Schmidt Römhild. 3506. REISS. Lübeck. 1914. Untersuchungsgegenstand der Kriminologie (Momente ale cercetării în criminologie). I. Prof. 67-72. ediţie revăzută şi adăugită.-A. ediţie revăzută şi adăugită. Lübeck. Lübeck. vol. Préface de M. REINGARD. Nisse. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Essen. avec 149 figures dans le texte. R. Essen. Berlin. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Berlin. Berlin. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 7 p. vol.

în cazul Revistei Criminalistica. Svetlana. Primul Consiliu Ştiinţific: preşedinte. conf. univ. în această adevărată artă de a face să fie unite. Traité de psychologie 3509. dr.17-24. procuror lector univ. 3508. colonel Gheorghe Plăşescu. dr. Ch. principalul merit al mentorului revistei.. în condiţiile în care se cunosc dificultăţile pe care le are de depăşit orice editor de presă. cu articole mereu mai incitante. colonel Ion Sorin Florescu. RENNIE. Mass. într-adevăr. prof. X. apărută în martie 1999. Când. an XI. caietele 1-2/1982 p. nr.. Vasile Bercheşan. redactor-şef Vasile LĂPĂDUŞI. univ. a consistenţei acesteia. Vasile Lăpăduşi. Marian Mircea. T. Ioan Hurdubaie. The Search for Criminal Man. pe măsura „creşterii“ revistei. 3507. Iaşi.. membri: procuror Ovidiu Sârbu. aşa se explică de ce. univ. OPREA. 4 (27). în învăţământul superior şi în institutele de cercetare. s-a demarat astfel o veritabilă bătălie în marş pentru ca. rationnelle d’après les principes du criticisme. COŞCIUG. conf. dar şi cu scepticism. 1978. 398 p. Ysabel. 226-233. conf. indiferent de domeniile în care acestea îşi desfăşoară activitatea: în poliţie. de o jumătate de veac.Editura Schmidt-Romhild. cu propunerea unor soluţii criminalistice inedite şi îndrăzneţe. încă de la primul număr. univ. că „pentru un suflet mare. Neath Lexington. Cu această credinţă. 1912. prof. în parchetele civile şi militare şi. cu simpatie.I et II. general de divizie (r) Corneliu Diamandescu. documentare şi opinii. Tudorel Butoi. Paris. sunt o validare a acestei valori.. univ. de altfel. 3510. Era. general de brigadă dr. M. De altfel. medic legist Constantin Dragoteanu. să apară o publicaţie de acurateţea ştiinţifică şi modernitatea – ca stil şi mod de prezentare ale acestei reviste. un mare dramaturg. + 386 p. cei cinci ani de apariţie neîntreruptă. Revista CRIMINALISTICA. vedea lumina tiparului primul număr al Revistei Criminalistica. redactor-şef adjunct Vladimir Alexandrescu. dr. Revistă de informare. col. stă. Spunea. Vasile Lăpăduşi a crezut – cum puţini ar fi îndrăznit poate – în şansa criminaliştilor din România de a avea o publicaţie pe măsura tradiţiilor şi potenţialului actual al uneia dintre cele mai vechi şi mai prestigioase şcoli criminalistice din lume. general de brigadă (r) Stoian Rusu. Lazăr Cârjan. într-o singură echipă. CONDRATIUC. nu în ultimul rând. evenimentul publicistic a fost primit cu interes. Aici. a crescut şi numărul criminaliştilor – nu numai din ţară – doritori să-şi vadă numele înscris pe lista 221 . Librairie Armand Colin. Toate într-o prezentare grafică excepţională. entuziasmul începutului să-şi găsească resursele pentru a transforma un vis în realitate. p. Tatiana. Lucian Ionescu. Ion Vochescu. OPREA. în martie 1999. dedicându-se cu toate forţele acestei minunate ştiinţe în slujba descoperirii şi probării adevărului judiciar. univ. 2005. colonel dr. în tiraje mereu mai mari. conf. cu certitudinea că nu există obstacol care să nu poate fi depăşit. I. dr. general de brigadă magistrat Dan Voinea. Titus Duţă. valoarea nu aşteaptă ca anii s-o măsoare“. în lumea criminalisticii. în medicina legală. Consideraţii privind consumul de substanţe psihoactive în mediul tineretului studios din Republica Moldova. surprinzător.. N. ţinând permanent pasul cu tot ceea ce este nou şi modern în criminalistica internaţională. în Buletin de psihiatrie integrativă. Emilian Stancu. vol. Lübeck. prof. REVENCO. RENOUVIER. Integrat. Şi mai surprinzător încă era să se constate că în paginile acestei reviste se regăsesc – premieră absolută! – cele mai prestigioase nume ale ştiinţei criminalistice româneşti de astăzi. competenţele recunoscute ale criminalisticii româneşti. în justiţie. Constantin Pletea. Şi totuşi. PRIGODA. vicepreşedinţi: conf. dr. V. intrându-se într-o firească relaţie de interdependenţă. dr.

„editată de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române. 26 p. în relevarea importanţei criminalisticii. la acel moment. faţă de impostură şi minciună. cu apariţie săptămânală şi o redacţie propriu-zisă. până spre sfârşitul anului 1949. prof. Vasile Bercheşan. univ. ulterior ministru al apărării naţionale. 3511. Bucureşti. prof. secretar general: prof. iar secretar de redacţie era maiorul Ştefan Opriş. conf. magistrat dr. de generalul Ilie Creţulescu. în lupta pentru adevăr. nume precum prof. dr. general de brigadă dr. 1-105. dr. univ. general de brigadă. însă pentru scurtă vreme. premisă a unor dezvoltări viitoare. Vasile Bercheşan. cultură şi informaţie a Regimentului 1 Grăniceri“. dr. Pe de altă parte. dr. Vladimir Alexandrescu). Ea a fost de la început şi a rămas deschisă publicului larg. univ. Revista Criminalistica nu a încercat nici un moment să se transforme într-o publicaţie exclusivistă. 1977-1990. dr. Revista CURIERUL FILATELIC. În primii ani de apariţie. de absolută acurateţe în abordarea ştiinţifică a faptelor. Asociaţia Criminaliştilor din România (preşedinte: prof. rămânând una dintre puţinele alternative la o presă care. dar şi complicată pentru cei de la hotare. Emilian Stancu. chestor de poliţie Ştefan Iancu. destinată numai specialiştilor. Lazăr Cârjan. 1990- 1999. Lazăr Cârjan. Florin Sandu. sub îndrumarea generalului Toma Lişcu. La 23 octombrie 1945 se tipărea întâiul număr al revistei grănicereşti „Cuvântul Grănicerilor“. univ. Pentru că. având acelaşi profil şi acelaşi format ca şi „Revista Grănicerilor“. fost combatant în cel de-al doilea război mondial. atâta vreme cât în consiliul ştiinţific şi printre autorii publicaţi în Revista Criminalistica s-au regăsit. 26 p. în două pagini. Cultivarea acestei emulaţii ştiinţifice – probată de marea audienţă a revistei în spaţiul universitar românesc. Din această contrapondere. nr. comandantul trupelor de grăniceri. La 1 aprilie 1932 vedea lumina tiparului revista „Grănicerul“. primvicepreşedinte: conf. 2000. printr-un cuvânt înainte. încă de la primul număr. univ. Ea reprezintă o împlinire. Revista Criminalistica s-a dovedit a fi un vector eficient în sensibilizarea societăţii civile. magistrat Dan Voinea. din goana după senzaţional. 3512. o reacţie firească. ce se numea „Frontiera“ şi se dorea a fi. constituindu-se într-o etapă memorabilă a evoluţiei criminalisticii româneşti. Dan Voinea şi mulţi alţii. comandantul Corpului Grănicerilor. Emilian Stancu. cultivând şi promovând cu bună ştiinţă neadevărul. o altă publicaţie grănicerească. De altminteri. În toamna lui 1945 a apărut. dr. rezidă în bună măsură credibilitatea publicaţiei noastre şi există în această privinţă certitudinea că acest statut va continua să rămână printre principiile prioritare ale revistei“ (Prof. dr. univ. A rămas o 222 . Bucureşti. Bancă de articole – Almanahul filatelic. comitetul de direcţie era prezidat de generalul Nicolae Uică. Prima revistă a străjuitorilor fruntariilor româneşti – „Revista Grănicerilor“ a apărut la 1 aprilie 1920. în anul 2003. vicepreşedinţi: prof. încadrată cu oameni a căror unică preocupare era scrisul. La conducerea acesteia s-a aflat.colaboratorilor publicaţiei. 2000. univ. Noua publicaţie era prezentată. Revista FRONTIERA. a locului şi rolului pe care îl merită nu doar în planul ştiinţelor conexe ci şi în practica actului de justiţie. În fruntea comitetului de redacţie se afla colonelul Grigore Cornicioiu. s-a arătat prea uşor dispusă la compromisuri.. într-o perioadă nu numai grea. uşor de evaluat pentru orice cititor obiectiv. un „organ militar de educaţie. pe atunci la comanda trupelor de grăniceri. Vasile Lăpăduşi). maiorul Constantin Marin. comandantul Brigăzii de grăniceri Bucureşti. Este. deopotrivă printre profesori şi studenţi – a fost printre obiectivele de star ale revistei şi ea s-a materializat prin aceea că această publicaţie a constituit nucleul în jurul căruia s-a creat.

bilunar. ca urmare a intrării în vigoare a noii legi a Jandarmeriei. general-locotenent şi comandant al trupelor de grăniceri (1948-1950). ea i-a avut ca redactori-şefi pe căpitanul Mihai Pânzaru (1956-1958) şi căpitanul Constantin Tatu (1958-1960). prin ordin al ministrului apărării. publicaţia a dobândit în timp scurt o largă audienţă în rândul Jandarmilor. Ultimul număr al acestei reviste lua drumul unităţilor şi subunităţilor în ziua de 11 mai 1982. Spre sfârşitul anului 1950. 3513. noutăţi de tehnică poliţienească în ţară şi în lume etc. Ultima ediţie a acestei serii „vechi“ a 223 . Corpul de jandarmi a dispus difuzarea revistei în întreaga ţară. scopul urmărit era „a) completarea si perfecţionarea cunoştinţelor profesionale (…) dând îndrumări practice. din colectivul redacţional făceau parte alţi şase ofiţeri. ulterior în 8 pagini. naţional şi moral”. specific unei reviste. publicaţia a fost organizată pe compartimente de specialitate – educaţie patriotică. format A4. şi se adresa cu precădere ofiţerilor. secretar de stat pentru ordine publică şi personalitate de prim-rang a vieţii militare şi culturale româneşti. a devenit „o adevărată călăuză“ a bărbaţilor de arme. La 21 mai 1938. în 20 de pagini. inspector general al Jandarmeriei. Acest drum a fost reluat prin apariţia. la 6 decembrie 1990. a apărut „Grănicerul“. Redactor responsabil era colonelul Constantin Nicolescu. în 4 pagini tabloid alb-negru. În perioada celui de-al doilea război mondial. luându-i locul. iar colaboratori erau consideraţi toţi ofiţerii jandarmi. cinste. iar din 2001 în format A4 minim 28 pagini. a dobândit o periodicitate lunară şi a fost luată sub oblăduire de Inspectoratul General al Jandarmeriei (aprilie 1931). şi-a extins spaţiul editorial la 96 pagini. Continuând tradiţia publicaţiilor anterioare. b) îmbogăţirea culturii generale a ofiţerilor şi jandarmilor (…). publicaţia nu şi-a încetat apariţia ci. La început. „publicaţie înfiinţată la 1 decembrie 1922. iar potrivit primului articol din Statutul adoptat la înfiinţare. Baron. În această a doua perioadă. policromie integral. gazetă condusă mai întâi de căpitanul Leonte Silvestru (1952-1954). practică juridică. gazeta „În slujba patriei“ îşi face apariţia la 28 ianuarie 1956. tot cu apariţie săptămânală. revista era tipărită în 24 pagini. conţinând suplimente trimestriale sau semestriale. La 7 aprilie 1960. devenit ulterior. credinţă.000 exemplare/ediţie. „Cuvântul Grănicerilor“ îşi încetează apariţia. a săptămânalului „Frontiera“. a luat fiinţă Asociaţia „Casa Jandarmeriei“. „crescând“ de la 1. cu privire la serviciul tehnic al Jandarmeriei (…).gazetă insolită. pentru o vreme. Iniţial în 6. – fiind îndrumată de însuşi generalul de corp de armată Constantin (Piki) Vasiliu. cu acte normative de interes pentru poliţiştii de frontieră“ (Redactor-şef Marius Ionescu). iar revista a trecut sub conducerea Direcţiei culturale şi educative a asociaţiei. O a doua etapă în evoluţia publicaţiei a început după 1929 când. la începutul acelui an. la Şcoala de Ofiţeri Jandarmi Oradea. iar apoi de locotenentul-major Constantin Tatu (1954-1956). condus de maiorul Constantin Tatu. Din 24 februarie 2000 apare cu coperte policrome.3451/13 martie 1923. Primul director a fost locotenentcolonelul Constantin Bendescu. dimpotrivă. Prin Ordinul nr. cum îşi amintea generalul de divizie (r) Mihai I. sufletul ei fiind Pantelimon Comişel. redactor şef – maiorul Gheorghe Beloiu. având acelaşi format A3. apoi în 8 pagini. în format A4. REVISTA JANDARMERIEI. c) deşteptarea şi dezvoltarea spiritului naţional şi al simţămintelor de ordine. după trecerea grănicerilor în subordinea Ministerului Forţelor Armate.000 de exemplare (tirajul primului număr). Prin conţinut şi formă. Un ordin abuziv şi stupid al cuplului dictatorial întrerupea. „De strajă Patriei“. drumul prestigios al presei grănicereşti. continuând să publice acţiunile şi faptele de arame ale eroilor Jandarmeriei. prin publicarea articolelor cu caracter patriotic. din redactor-şef. la 15. al cărei prim număr a apărut la 15 decembrie 1922.

dr. psiholog Tudorel Butoi. univ. „Fractura“ a fost vindecată la 15 decembrie 1991 când.apărut în decembrie 1948. Nicolae Rotaru. Scriitorii: Dan Gâju. în noul context. în 240 pagini. în luna decembrie. Publiciştii: prof.N. Revista LUMEA DETECTIVILOR.“ (Comisarşef Vasile Ursache). Gheorghe Musliu (pseudonim Titi Grecea). format tabloid. precum şi unor personalităţi ale vieţii publice româneşti. Gheorghe Felea.N. director Maria Bumbaru. revista militează pentru afirmarea detectivismului în ţara noastră.R. aprobat prin sentinţă civilă de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti: „a) popularizarea activităţii şi problematicii cu care se confruntă trupele de jandarmi în apărarea ordinii statului de drept. 1 Preşedintele colegiului de redacţie – chestor principal de poliţie. În prezent. prof. Anton Gagiu. sub patronajul Comandamentului Naţional al Jandarmeriei şi cu acordul ministrului de interne Victor Babiuc. Paul Ceauşu. promovată în proiect de Ministerul Administraţiei şi Internelor încă din anul 1998. c) prezentarea calificată a locului şi rolului trupelor de jandarmi în cadrul forţelor de ordine publică şi sistemul naţional de apărare. publicaţia editează suplimentul gratuit „Revista Jandarmeriei literară şi artistică“. d) influenţarea opiniei publice în direcţia respectării şi apărării valorilor şi instituţiilor fundamentale ale statului. începând din 1998. al principiului dreptului umanitar şi al drepturilor omului. prof. acesta fiind. în septembrie 2002. redacţia editează. Ca expresie a preocupării pentru sporirea prestigiului Armei. începând cu 15 decembrie 1999. „fondată şi editată de Asociaţia Naţională a Detectivilor din România. generalul de divizie (r) Mihai I. este consemnat în Statutul de organizare şi funcţionare. Revista este profilată îndeosebi pe problematica de specialitate a exercitării profesiei de detectiv şi se adresează cu precădere acestora. timp de şase ani. anual.D. scrisă româneşte“. dr. chestor de poliţie Ion Stoica. la 1 martie 1996.D. univ. prin conţinutul său variat. cu contribuţia ziariştilor care s-au transformat şi afirmat în redacţia acesteia. preşedinte de onoare al A. cu o lună înaintea desfiinţării Jandarmeriei Române. 1 Asociaţia Naţională a Detectivilor din România 224 . în două culori). „Revista Jandarmeriei” a apărut într-o serie nouă (opt pagini. de la an la an.R. numeroase articole făcându-se ecoul celor care au îmbrăţişat deja această profesie şi care au acţionat hotărât pentru definitivarea şi adoptarea legii ce o reglementează.. Pavel Abraham. 3514. a configurat publicaţia ca un prestigios „purtător de cuvânt“ al oamenilor de arme. În acelaşi timp.D. Liviu Vişan. dr. univ. simţită româneşte. preşedinte executiv al A. Ca semn al preluării tradiţiei seriilor interbelice ale revistei. Radu Constantin ş. Mircea Stoian. unicul almanah editat de o structură a ministerului. sprijinit de generalul-erou Ion Bunoaica şi de succesorii acestuia la comanda Jandarmeriei Române. Prin conţinutul său. decernează diplome de onoare şi excelenţă celor mai merituoşi jandarmi. b) popularizarea în rândul personalului propriu şi al populaţiei a prevederilor legilor statului (…). Baron a devenit director onorific iar. Oana Cioboată. general (r) Gheorghe Ilie. Mihai Popescu.“ „Sufletul” „Revistei Jandarmeriei“ (serie nouă) a fost – şi este – Gheorghe Boblea (pseudonim Gheorghe GorjanuIoneşti) care. comisar-şef Paraschiv Peţu. Pavel Abraham. De la apariţie şi până în prezent. dr. general (r) Constantin Simion. publicaţia are o periodicitate bilunară şi este editată de „Fundaţia Revistei Jandarmeriei“ care. c) educarea cetăţenilor în spiritul respectării legilor statului (…).a.N. revista a crescut. Stabilindu-se la 16 pagini/ediţie. „Almanahul Revistei Jandarmeriei“. drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. Scopul publicaţiei.R. constituindu-se alături de A. într-un factor hotărâtor în respectarea legii. conf. paginile sau au găzduit semnături prestigioase: prof. Ion Aramă etc. a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti (…). dr. dr. fiind „o gazetă gândită româneşte. anual.

precum: Theodor Constantin şi Haralamb Zincă. la conducerea revistei a fost numit şi un director. Nichita Stănescu. scriitor şi ziarist. ziarist. conferenţiar universitar Savin Bratu (1953-1955). Venerabilul profesor universitar Gheorghe Poalelungi semna rubrica „Limba română este patria mea“. colonel Olimpian Ungherea (1990-1992).000 exemplare. din 1987 până în 1994. Tudor Negoiţă. Până în perioada 19491972. „editată de Ministerul Administraţiei şi Internelor. Revista „Pentru Patrie“ a editat anual.revista se adresează şi societăţii civile. scriitor (decedat). 225 . fiindcă un abonament la revista „Pentru Patrie“ era condiţionat şi de un abonament la „Scânteia“. colonel dr. publicaţia îşi reia apariţia. ziarist. Constantin Chiriţă. la conducerea revistei este împuternicită ziarista Elena Popescu. iar din februarie 1990 a revenit la denumirea iniţială. Fănuş Neagu. în lipsa altor soluţii. Petrică Vizitiu şi Nicolae Oprea. până în prezent.Popescu. În paginile revistei au semnat personalităţi de prestigiu: Tudor Arghezi. Rodica Ojog Braşoveanu şi lon Tipsie. care. colonel Grigore Cuza (1963-1982). a vândut şi oficiosul PCR. ziarist. Aurel Mihale. În paginile revistei au publicat autori de policier-uri. locotenent colonel loan Tudor Vasilescu (pseudonim literar Jean Vasilescu). colonel Virgil Vochină. Laurenţiu Fulga şi Mircea Dinescu. almanahul „Pentru Patrie“. scriitor şi ziarist. În perioada iulie 1956-ianuarie 1957. D. Alexandru Piru şi Eugen Barbu. ziarist. La un moment dat. La cererea cititorilor. pentru decembrie 1989 şi ianuarie 1990. Constantin Preda. maior loan Popa (aprilie-septembrie 1998). Începând cu anul 1998. scriitor şi ziarist. colonel Nicolae Rotaru (19931998). în perioada 1951-1952. Şerban Cioculescu şi Edgar Papu. Mircea Micu. ziarist. devenind una dintre cele mai căutate publicaţii. Eugen Teodoru. de fapt. Perpessicius. Au urmat: locotenent-colonel loan Tecşa. când revista „Pentru Patrie“ va sărbători 55 de ani de existenţă. În prezent. cu apariţie lunară. Olimpian Ungherea şi Nicolae Rotaru. Scriitori de mare forţă creatoare ca Zaharia Stancu. critic literar. Primul număr a apărut în noiembrie 1949. doctorul Gheorghe Stoicescu povestea despre capcanele sănătăţii noastre.. revista apare bilunar. Revista PENTRU PATRIE. În decembrie 1989 a apărut numărul 500. Tirajul revistei ajunsese la 275. îşi suspendă apariţia la numărul 104. comisar-şef Nicuşor Dulgheru (octombrie 2000-aprilie 2004). Petre Vârlan (19821986). Mihai Beniuc şi Marin Preda. fiind în pregătire numărul 10 pentru luna noiembrie 2004. denumit „Detenţia“ (doar două numere au fost în total). În martie 2004 a apărut numărul 9. sub impulsul evenimentelor. căpitan lon Blaj (1957-1959). În 1993 a editat un supliment color de 16 pagini. Primul director al revistei a fost colonel Nicolae Rotaru. locotenent-major Adrian Roşca (1955-1956). Mihail Sadoveanu. revista a funcţionat sub conducerea secretarilor generali de redacţie: Radu Vaida. Emil Manu şi Alexandru Hanţă. Mihai Tunaru şi Paul Anghel. Eugen Teodoru. colonel Octavian Goga (1962-1963). Alexandru Spânu. publicaţia şi-a schimbat denumirea în „Patria Liberă“. în colaborare cu Direcţia Generală a Penitenciarelor din Ministerul Justiţiei. Horia Zilieru. Petre Hladchi Bucovineanu şi mulţi alţii“ (Nicuşor Dulgheru). Vasile Rebreanu. Radu Tudoran.R. Otilia Cazimir. avea distribuţie gratuită în cadrul unităţilor. scriitor şi ziarist. academicianul Dan Berindei. În perioada în care nu au fost numiţi redactori şefi.. Adrian Păunescu şi Gheorghe Tomozei. îndeosebi celor care. în ianuarie 1957. scriitor. iar din 1972 a ieşit pe piaţă. sunt puşi în situaţia de a apela la serviciile unui detectiv”. Din ianuarie 1957. (Redactor-şef Firiţă Carp) 3515. a avut apariţii lunare. Redactorii şefi ai revistei au fost: Constantin Nisipeanu (noiembrie 1949-1952).

Au urmat. redactor şef a fost colonelul Marcel Popescu. Publicaţia a fost creată pe fundaţia oferită de structura revistei „În slujba patriei“. ca redactori şefi: maiorul Petre Crăciun. 240 [-244] p. Revista PENTRU PATRIE.1 decembrie 2003. colonelul Florin Zagoneanu. Director onorific a fost colonelul Costică Voicu. a fost colonelul Octavian Goga. comisar-şef Vasile Ursache. redactor-şef Petre Vârlan. când a fost cazul. are 16 pagini şi. Ioan Hurdubaie. sa reorganizat Ministerul de Interne. la ora actuală. cadrele care s-au remarcat în muncă. la 75. 1 decembrie 2003 . revista a susţinut apariţia legilor organice. Prin tematica abordată. Revista PENTRU PATRIE. de la 6. redactor-şef 3519. publicaţia a inserat suplimente profesionale. Au urmat coloneii: Virgil Vochină. gazetă ostăşească. Primul redactor-şef al acestei publicaţii a fost colonelul Traian Tandin. august 2000-18 august 2001. Redactor şef. 3520. prin camapanii de presă. Almanah Pentru Patrie 1993. fie în format tabloid. Radu Mocanu. într-un fel sau altul. legea sau normele de conduită specifice. În paginile revistei au semnat şi o seamă de personalităţi: Tudor Negoiţă. fie în format A4. Revista Pentru POLIŢIA ROMÂNĂ „a fost înfiinţată în martie 1990. Petrică Vizitiu şi Nicolae Oprea. Periodic. fiecare moment în devenirea sa fiind inserat în spaţii acordate în funcţie de importanţa evenimentelor. până în prezent. în paginile revistei au apărut noutăţile legislative. măsurile şi modalităţile de acţiune a structurilor implicate în restabilirea ordinii. 240 [-244] p. cu apariţie săptămânală. intitulat „Police Magazin“.3516. De la apariţie. Primul director al revistei „Poliţia Română“ a fost colonelul Marcel Popescu. în primă fază. redactor şef este comisar-şef Nicuşor Dulgheru. 3517. „În slujba patriei“ a fost. 1 octombrie 2001 . şi a fost intransigentă cu cele care au încălcat. fiecare. redactor-şef Nicuşor Dulgheru. Au fost marcate.1 aprilie 2004. care avea o tentă literarpoliţistă. Almanah Patrie 2004. [-244] p. care se tipărea pentru militarii în termen. timp de 30 de ani. a transmis cititorilor săi toate ordinele de linie emise în acest timp. Alexandru Spânu. revista „Poliţia Română“ a evidenţiat. În perioada iunie 1993-noiembrie 1999. secretar responsabil Olimpian Ungherea. Revista „POLIŢIA ROMÂNĂ“. 226 . Săptămânal. care a funcţionat ca organ de presă central al Ministerului de Interne din noiembrie 1959. până în prezent. un tiraj de 7. în prima perioadă fiind preponderent evenimentul de poliţie. Eugen Teodoru. în perioada martie 1990-iunie 1993. De la apariţie. în principal cele vizând activitatea lucrătorilor instituţiei. situaţiile deosebite din perioada de tranziţie. 240 p.000 de exemplare. În paginile sale a fost reflectată activitatea tuturor structurilor şi armelor ministerului. Almanah Pentru Patrie 1987 – 1992. apărând.000. iar revista „În slujba patriei“ a devenit organ central de presă al ministerului.a. Revista PENTRU PATRIE. revista a cunoscut o seamă de transformări. cazurile de încălcare gravă a liniştii şi ordinii.000 de exemplare. 3518. Dumitru Fulger ş. prin interviuri cu toţi şefii de arme. noiembrie 1999august 2000. În anul 1962. Revista PENTRU PATRIE. Vasile Troneci. împuternicită la comandă a fost comisarşef Ina Bălan. axate pe tematică de strictă actualitate” (Florica Pârvu). prin diverse modalităţi publicistice. treptat. iar. Alexandru Boroi. a fost editat suplimentul revistei „Poliţia Română“. Almanah Pentru Patrie 1984. Nicolae Rotaru. Între anii 1991 – 1993. actualmente. editată de Ministerul Administraţiei şi Internelor. Ziarul a avut 16-20 de pagini şi tirajul a crescut. deci până în 1990. a făcut cunoscute etapele reformei instituţionale. 240 [-244] p. cu toţi miniştrii din această perioadă şi cu alte cadre de comandă. Revista a fost prezentă în viaţa ministerului.

s. Tematica articolelor devine mai variată. în ianuarie 1944..a. Revista POMPIERII ROMÂNI. disimulate sub forma unor rubrici de noutăţi tehnice p. Către sfârşitul anilor ’80. vechiul titlu de Revista Pompierilor a devenit necorespunzător (…). apărut în ianuarie 1948. un organ de propagandă. În acest context. care. în ceea ce priveşte conţinutul ei.i. umor şi sport. dedicată prevenirii incendiilor. istorie ş. Cu un conţinut mai bogat în materiale profesionale. şi prezentării unor rezultate din activitatea pompierilor. Anii ’70 o găsesc cu cel mai mare colectiv redacţional si publicişti de talent. Reflectând procesul de reorganizare şi modernizare a pompierilor români. Pe viitor.i. Titlu pe care îl păstra până în decembrie 1989. Titlul revistei pentru sectorul industrial va fi Prevenirea incendiilor. apărând în două serii paralele. organizarea şi funcţionarea formaţiilor de pompieri civili. istoria pompierilor. cât şi o reaşezare a întregii armate. incendii din ţară şi străinătate. După doi ani i se schimba din nou denumirea (urmând-o pe cea a instituţiei. În această perioadă revista îşi reînnoieşte statutul (prin autorizaţia de funcţionare nr. reapar informaţii profesionale din presa străină de specialitate. anul 1929 marca pentru pompierii români două date semnificative: prima individualizare la nivel naţional a instituţiei. La sfârşitul celui de-al doilea război mondial. Revoluţia din decembrie 1989 găseşte revista pompierilor în postura unei publicaţii profesionale de calitate. pagini de cultură generală. din Comandamentul Pompierilor devenise Direcţia de Pază contra Incendiilor) din ianuarie 1956 publicaţia intitulându-se PAZA CONTRA INCENDIILOR. localizare şi stingere a incendiilor“. prin transformarea Inspectoratului Pompierilor în Comandamentul Pompierilor Militari (la 2 august) şi apariţia primei reviste de specialitate (la 1 aprilie) sub numele Buletinul Pompierilor Români. publicaţia avea drept scop „popularizarea ştiinţei focului (…) şi a mijloacelor de prevenire. alături de materiale dedicate organizării şi instruirii formaţiilor civile de pompieri. 44/1929. dar explicit: „Revistei noastre trasându-i-se sarcini noi. într-o perioadă de dezvoltare şi redefinire a structurilor militare din ţară. cultură generală ş. doi ani mai târziu se propunea reapariţia acesteia şi se elabora proiectul unui nou număr. popularizării normelor de p.a. instruirea cadrelor. „prima revistă naţională a pompierilor români a apărut după primul război mondial şi reîntregirea României.3521. În ianuarie 1954 publicaţia îşi schimba denumirea şi structura. revista prezenta conceptul şi dezvoltarea activităţii de prevenire a incendiilor. Ultimul număr al anului 1989 este oprit in tipografie şi înlocuit cu o ediţie speciala – sub denumirea de POMPIERII ROMÂNI – care reflecta efervescenţa momentului şi conţinea o „profesiune de credinţă“: 227 . când are loc atât o reorganizare a administraţiei centrale şi locale. Marelui Stat-Major al Ministerului de Război. izolare. prevenirii şi stingerii incendiilor sau cunoştinţelor tehnice de specialitate apărând şi articole de cultură generală. o organizare eficientă şi o prezentare grafică în continuă modernizare. conform anunţului laconic. reflectând “măreţele înfăptuiri ale epocii de aur”. Înfiinţată conform aprobării nr. rezumându-se la materiale tehnice dedicate prevenirii incendiilor şi reflectând închiderea generală la care era supusă întreaga societate românească. ea devine o publicaţie de strictă specialitate. care acoperă aproape toate domeniile apărării împotriva incendiilor. În aprilie 1948 se modifica denumirea în Revista Pompierilor iar conţinutul scădea în varietate. cunoştinţe tehnice de specialitate.s. se întrerupea apariţia ritmică a publicaţiei. iar pentru sectorul agricol Paza contra incendiilor“. mozaic. întreţinerea şi funcţionarea echipamentelor de intervenţie. 127/03/1986 emisă de Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste).

materiale tehnice. Valentin Uban). dar al cărei conţinut se stabilizează prin menţinerea unui grup de colaboratori şi corespondenţi. apar dezbateri profesionale şi opinii menite să limpezească problemele ce stau în faţa specialiştilor pompieri. Liga Apărării Aerochimice.col. (Redactor-şef. cetăţeni. Revista PROTECŢIA CIVILĂ. Asociaţiile pentru protecţia populaţiei civile (Liga Antigaz. dar cu acelaşi editor. ca în întreaga structură a societăţii şi instituţiei editoare. 1981 – 1990. chiar şi cu jertfa supremă. redactor şef Ion Argeşeanu. „Buletin de Criminologie şi de Criminalistică“..a. Revista PROBLEME DE CRIMINALISTICĂ ŞI DE CRIMINOLOGIE (Ministerul Justiţiei şi Procuratura RSR). Revista de Criminologie. Evoluţia ulterioară a revistei a confirmat această promisiune. Se înregistrează. singura istorie publicată”. după o perioadă de dificultăţi financiare depăşite cu o mobilizare a pompierilor din ţară. până în prezent. prof. prezentări de incendii din ţară şi străinătate şi experienţe ale altor servicii de pompieri în organizarea şi desfăşurarea activităţii de protecţie antiincendiu. relaţii internaţionale ş. opţiunilor de dezvoltare si nevoilor de dotare. portrete de pompieri. Asociaţia Naţională Română de Apărare Pasivă). 3523. apoi. care contribuie la creşterea calităţii publicaţiei. Sunt publicate documente inedite şi informaţii altădată trecute sub tăcere. Revista pompierilor a urmărit nedezminţit înfăptuirea scopurilor pentru care a fost creată: indiferent sub ce titulatură a apărut. cerut de transformările societăţii româneşti. 638/1997) care reglementează modul de funcţionare şi statutul administrative. a cărei omogenizare oscilează. cadre tehnice p. Revista publică noul cadru legislativ. având aceeaşi tematică profesională şi aceeaşi periodicitate lunară şi difuzare naţională. Devin tradiţionale rubrici destinate prezentării activităţii pompierilor şi problemelor cu care aceştia se confruntă. Ministerul Justiţiei. care înţeleg să slujească. Direcţia Generală a Penitenciarelor). mai târziu Comandamentul Apărării Pasive 228 . lt. la dispoziţia celor implicaţi în activitatea de apărare împotriva incendiilor – pompieri militari şi civili. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie. Deschiderea societăţii româneşti se regăseşte şi în paginile sale.„vom relata în paginile publicaţiei (…) despre curajul şi abnegaţia pompierilor români. (…) luptând pentru a apăra de flăcările incendiilor vieţile concetăţenilor şi avuţia poporului”. care găzduiesc traduceri din presa străină de specialitate. redactor şef Ion Argeşeanu. odată cu schimbările în viaţa ţării începând şi o nouă etapă în viaţa publicaţiei. solicitaţi să sprijine continuitatea revistei. Apare trimestrial.s. angajaţi într-un continuu proces de restructurare şi modernizare. Înfiinţată în aprilie 1929 şi funcţionând sub mai multe titulaturi. Din 1990. autorităţi publice locale şi centrale. redactor şef Vasile Teodorescu (Ministerul Public. Publicaţia îşi redefineşte statutul printr-o hotărâre de guvern (nr. Revista POMPIERII ROMÂNI devenea o publicaţie deschisă. adaptându-se permanentelor transformări din viaţa pompierilor români şi ţinând pasul cu noutăţile apărute în societatea românească. Societatea de criminologie şi de criminalistică. constituindu-se într-o adevărată istorie a „cavalerilor focului” din ţara noastră: fragmentară. Din 1999. de Criminalistică şi de Penologie. 3522.i. o fluctuaţie de personal care îşi pune amprenta şi asupra revistei. noutăţi ştiinţifice. nesistematică şi lipsită de o viziune de sinteză dar. Organizaţiile obşteşti. acte normative de profil şi comentarii ale modului de aplicare a acestora. a fost o oglindă a vieţii şi activităţii pompierilor români. „Apariţia revistei „Protecţia Civilă“ de astăzi a fost determinată de necesitatea informării populaţiei asupra măsurilor de protecţie pe care trebuia să le adopte în diferite situaţii de urgenţă.

La conducerea ei rămân colegiul de redacţie şi redactorii şefi sau directorii. în perioada interbelică apar broşuri cu această destinaţie. M 7924/30. Iulian Mihalcea (din anul 2002). Florea Dan. începând cu anul 2002. Apariţia revistei era stringent necesară. Buletinul… a avut ca responsabili pe colonel Gheorghe Florea Creangă – Stoileşti (istoric militar care de altfel a realizat şi Istoria Apărării Civile. Întotdeauna. organizarea apărării pasive a luat o amploare deosebită în instituţiile şcolare. la apariţia lui a contribuit un colegiu de redacţie format din 5-6 specialişti şi un redactor responsabil (director). Revista capătă. după cel de-al doilea război mondial. elevi. „Revista încearcă să readucă în prim plan o îndelungată tradiţie care a început în anul 1884. prima de acest fel în România. În prezent. ministere. şi colonel Ion Marinache. În anul 1993. precum şi de către colaboratori din instituţii civile care au tangenţă cu arma. studiu. Ordinul nr. studenţi. De remarcat este anul 2000. Ilie Manole. specialişti din diferite alte structuri – Secretariatul Tehnic Permanent (entitate guvernamentală). Textele fiecărei ediţii sunt asigurate de cadre din structurile militare şi civile de Protecţie Civilă. După plecarea acestuia. administraţie publică). ajutat de colegiul revistei. militari angajaţi pe bază de contract şi militari cu termen redus. respectând procedura de copyright. comisii de apărare împotriva dezastrelor (comisii organizate la diferite niveluri – guvern. documentar. revista „Protecţia Civilă“ este parte componentă a sistemului mass-media. coordonat de către Direcţia Informare şi Relaţii Publice din Ministerul Administraţiei şi Internelor. colonel dr. când directorul revistei devine comandorul (r) dr.a. Ilie Manole şi maior psih.“ (Alexandrina Sonea).12. cum ar fi „Pericolul aer-chimic“ sau „Pericolul Aerian şi Măsurile de Apărare“. întreprinderi şi administraţia publică locală. Alexandru Şuţu (1834-1919) şi al său “Jurnal de psihiatrie şi medicină legală“. maiorul psih. germană şi spaniolă facilitează atât schimbul de publicaţii cu reviste similare din alte ţări. Protecţia Civilă (atunci se numea Apărare Locală sau Apărare Civilă) editează Buletinul Apărării Locale Antiaeriene şi Buletinul Apărării Civile. în două volume). o dată cu prof.aveau nevoie de mijloace de propagandă pentru instruirea populaţiei. În perioada menţionată. Fiecare ediţie este structurată pe rubrici şi generice. Sumarele în engleză. Era nevoie de informare periodică asupra măsurilor de protecţie. Între anii 1950 şi 1990. Iconografia este asigurată de director şi de colaboratori sau este preluată din alte componente massmedia. inspectori de la agenţi economici din întreaga ţară. militari în termen. ştire. profesorul Nicolae Minovici (1868-1941) a pus bazele Asociaţiei de Medicină Legală. franceză.1993 al ministrului Apărării Naţionale marchează apariţia revistei „Protecţia Civilă“ de astăzi. Astfel. cât şi folosirea publicaţiei ca material de protocol. reuşeşte nu numai să menţină calitatea publicaţiei dar să o şi îmbunătăţească. 3524. începând cu acel an. şi a publicat “Revista de Medicină Legală“ care poate fi 229 . Publicul – ţintă este format din cadre militare şi personal contractual. cuprinzând diferite genuri publicistice: articol. comandor (r) dr. profesori ş. anchetă. REVISTA „ROMÂNĂ DE MEDICINĂ LEGALĂ”. aplicaţii etc. în anul 1939. Ştefan Geantă. o ţinută grafică deosebită dar şi un conţinut atractiv şi instructiv. reportaj. poster „Învăţământ“ cu modele de exerciţii. Iulian Mihalcea. după cum urmează: colonel Ioan Sturza. interviu. comentariu. colonel Marin Boboc. Tematica abordată de revistă se referă la urgenţele civile. al cărui preşedinte este colonel dr. În 1936. fiind singura publicaţie cu acest profil din ţară. Mai târziu. antrenamente. de răspândirea cunoştinţelor şi a regulilor de comportare la calamităţi şi catastrofe.

RICHELSON. Henry T. Cantemir. Humanitas. României literare 1984. în 1961. Directives pour le contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes dans le contexte des conventions internationales. Guidelines for the Control of Narcotic and Psychotropic Substances. A. Press. Lübeck.I. 2000. În prezent. 5 année. [par] professeur Bror Rexed. 3531. KHAN.8. speranţelor şi idealurilor medicinii legale româneşti“ (Dan Dermengiu). RICOEUR. no. Potra şi Delia Răzdolescu. KHAN. 9e année. 3536. 1984. 1978. Robert I. în e R.4. În anul 1971. o nouă eră pare să înceapă. SAMSOM.. Edmondson. p. 1934. EDMONDSON. Vermögensdelikte. REXED. Istorie şi Anastasia. Organ officiel de l’Academie Internationale de Criminalistique. Traducere din limba engleză de George G. K. Schmidt Römhild. K. 1996. RHODES. schimbându-şi titlul în „Probleme de medicină legală şi criminalistică“. Fondată în 1929 de Edmond Locard. dr. 1933. Robert I. 3526. După 20 de ani. 2002. Henry. adevăr. 1986. The development and photography of fingerprints. Bror. 148 p. [Bucureşti]. Inayat. (Organisation Mondiale de la Santé). iar “Revista Română de Medicină Legală“ poate fi privită drept un simbol al tradiţiei. Berlin. Wirtschaftskriminalität (Delicte privind bunurile. Buletinul a suferit o transformare. În ultimii ani ai regimului comunist care a marcat demolarea Institutului de Medicină Legală construit în 1892. 1889.I. 456-481. 344-348. Altérations des dessins papillaires et maladies professionnelles. vol. The psychological interpretation of handwriting with special reference to the handwriting of criminals. Sigmar-Marcus. 623 p. reuşind să creeze o legătură profesională între experţii criminalişti români. redactor-şef (ulterior director). 3529. în timpul celui de-al doilea război mondial. Ştiinţe criminalistice. precum şi calitatea grafică şi standardele ştiinţifice. RHODES. Inayat. Robert I. 3527. RICHE. no. vol. profesorul Ioan Moraru (1927-1989) a publicat “Buletin documentar de medicină legală şi criminalistică“. Bucureşti. Jeffrey T. dr. Baillière. 1937. EDMONDSON.C. J. Almanahul Geneva.F. 3530. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. revista a supravieţuit timp de 10 ani. K. médailles et bijoux. I. Paris.C. Monnaie. By professor Bror Rexed. ediţie revăzută şi adăugită.E. Revista ROMÂNIA LITERARĂ.I. dr. Editura C. Ministerul de Interne. publicarea revistei a fost încă o dată întreruptă. no. RIBEIRO.-F.. Robert I. Serviciile de informaţii în secolul XX. Inayat Khan [et] M. în R... Paul. 3533.-B. Edmondson.C. în Tratat practic de criminalistică. In the context of the international treaties. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. dr. 3528. 218-222. Un secol de spionaj. RICHTER. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Expertiza pentru reconstituirea fizionomiei după craniu. Ademenitoarele capcane… Aventuri ale memoriei şi tranziţiei.6. 3534. Samsom.considerată primul periodic academic de criminalistică în care se oglindesc realizările „Şcolii Minovici“ de medicină legală. 230 . Mina Minovici (1858-1933). RIŞCUŢIA. criminalitatea economică). Inayat Khan [and] Mr. Essen. prof. REXED. (World Health Organisation). p. II. 118 p. întrerupt în 1940. 3532. Deşi a avut o slabă calitate grafică şi o difuzare limitată. T.U. 320 p. Samsom. director al Laboratorului de Poliţie Tehnică din Lyon. 328-333. 3525. în R. p. 6e année. p. Leonidio. SAMSOM. Genève. 142 p. un simbol şi o moştenire lăsate de cel care a pus bazele sistemului românesc modern de medicină legală. 3535. REVUE INTERNATIONALE DE CRIMI- NALISTIQUE. K. Bror.

Ileana. Ritson. Jurist. München. p. coordonator Rolf Rainer Jaeger. în Criminalistica. Stephen P. Bulletins 1-116. 1985. RIŞCUŢIA.. vol. 1937. Englewood Cliffs. Bucureşti. Holger. Ministerul de Interne. 286-309.C. ROBINSON. Eugeniu. HARABAGIUDIMITRESCU. sa psychologie et ses interprétations. Corectitudinea calificării juridice a unei fapte soldată cu leziuni produse prin arme de foc. 1934. Lübeck. 2001. 45-46. 715 p.C. 255-257. Holger. ediţie revăzută şi adăugită. Emanuel. Magdeburg (1894). RODRIGUEZ FERRER. San Diego State 3553. 51 p. PreticeHall. 81). Ştiinţe criminalistice.5. Cantemir. Mileniul III. IX + 58 p. Consideraţii privind identificarea criminalistică a unor categorii de persoane şi cadavre. Moldau. Begriff und Bedeutung 3545.. vol. Schmidt Römhild. Les méthodes de transfert dans l’etude des empreintes digitales. ROLL. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. în Criminalistica. 15-16. Die kriminalistische Beurteilung der Lage/Kriminalistisches Denken (Evaluarea criminalistică a situaţiei / Reflecţii criminalistice). nr. International Study Circle for Romanian Philately and Postal History. Berlin. Student’s Book. Thames & Hudson. Dr. 191 [914] p. Munich. 1988. 3550. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. CHERSAN. Second edition. (Reconstituirea criminalistică). p. The Story of Writing . 3546.1. 50 in colour. cu tabele (World Health Organisation). J-Paul. Andreea.. II. ROGGENSTROH.B. 9e année. RIZEA. ROCHAT. ediţie revăzută şi adăugită. Paris. nr. Mark (coordinator). în R. IRINA. p. CĂLUGĂRIŢA. Management. RITSON. Königreich Rumänien. Camelia. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Kriminalistische Rekonstruktion 3544. Holger. NIŢU.I. der naturwissenschaftlichen Kriminalistik (Noţiunea şi semnificaţia criminalisticii bazate pe ştiinţele naturale). A practical English language course for law-enforcement students and professionals. Les compiles du crime. în R. RIZAC MÂRZA. no. coordonator Rolf Rainer Jaeger. ŞERBĂNOIU. Essen. 1921. p. septembrie 2002. Alexandra Andreea. Fürstenthum Rumänien. Noutăţi în criminalistică privind relevarea urmelor latente de mâini. Ştiinţe criminalistice. ROBERT. Editor F. în Criminalistica. 3539. 2002. Cătălina. Madrid. Heimbüchler. „Rumäniensammler" The Bulletin of the 3541. 5. Vicente. 1995. ediţie revăzută şi adăugită. Reus. Gabriela. 2002. 35-38. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. p. RIŞCUŢIA. BORDEIANU. Berlin. aprilie 2006. Amalia. p. 1979. Concepts and applications. Lübeck. Ph. Andrew. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalisticii. II.with over 350 illustration. no. 3540. 2003. Considérations sur la 3538. RIZESCU. BUDIŞTEANU. New Jersey. Le 3551. 14 p. Moldau Walachei.3537. 3543. ROBERTS. 231 . Metode de identificare antropologică şi aplicaţii. 3547. Ştiinţe criminalistice. ROCHAT. 3552. ROBBINS.B. Sycomore. anul VIII. Editura Ministerului de Interne. (Public Health Papers. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Paul.I. Identi- fication judicial. University. 6e année. Geneva. 19-35 3548. ROLL. Ioana. Hermann. IONESCU. Studentă. anul IV. Review of an international study [By] E. English for Modern Policing. ROLL. 3542. 1985. Community response to alcohol – related problems. Constantin. Loi pénale. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. E. Die Postwerthzeichen von Rumänien. 2. Essen. 3549. Schmidt Römhild.

Beck. Editura Institutului de Psihologie. Numismatic catalogue. 4 (27).H. Bibliografie la p. Bucureşti. În anexe. Editura Academiei R. p. 1932. penală a proprietăţii intelectuale.. Metodologie şi tehnici experimentale în psihologie.. 359 [360] p. Alexandru. CIORNEI. gen. 141. nr. 1981.S. Bucureşti. coin.Y. V. 168-171.. ROŞCA. 2005. Serena. 38). Alexandru. 3559. Bell. ROŞCA. 1971. vol. ROMANESCU. „RPHB". an XI. 92-98.R. Ciprian Raul. în Buletin de psihiatrie integrativă. 2006. pl. Ileana. 272 p.C. ROMIŢAN.. ROŞCA. ROMANIAN PHILATELIC STUDIES - Psihologie generală. Creativitatea. nr. II. Roşca. 3570. Essen. Editura Ştiinţifică. 3565.coordonator Rolf Rainer Jaeger. Alexandru. 328 p. FLORESCU. vol. 2003. 368-388. rului. an XI. ROŞCA. IL. Libertyville. Bucureşti. Editura C. şi grafică + 3 anexe. XI. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Masterand. 3574. Iaşi. 3573. Bucureşti. Bibliografie la p. L’emploi de la coramine. Prof. An XI. septembrie 1990. Cuvânt înainte de John Mitchell. Ciprian Raul. Editura Elit. Bucureşti. VII + 179 p. City. Impactul imigraţiei şi adaptarea psihosocială. p. Cluj-Napoca. Protecţia şi specifică. Delincventul minor. cu fig. 2005. Etologie şi psihiatrie. ROŞCA. ştiinţă şi magie. Dana.R. 4 (27). în Buletin de psihiatrie integrativă. 2005. (Sub redacţia). ROMANIA. 3558. "RPS". 1 f. univ. Al. p. ROMANIAN POSTAL HISTORY BULLETIN . X. RONEY-DOUGAL. (Sub 3556. metal Alexandru. 2004. X. 3566. Orizonturi. Cu 232 . Bucureşti. no. 3569. e în R. Prof. cu fig. Editura Semne. Cluj. Editura Didactică şi Pedagogică. 2002. Sorina. 6 année. Stabilirea identităţii 3562.a. 395 [398] p. 1966. p. ROLLAND. 1 (24). Bibliografie selectivă la p. nr. Editura Alma Mater. C. vol. Prefaţă de Florian Ştefănescu-Goangă. Sorina. (Asociaţia Ştiinţifică de Dreptul Proprietăţii Intelectuale). 512 p. 144 p.. cu fig. Eugen. Alexandru. 1934. ROŞCA. an XI. Enciclopedică Română. I. 1991.. Editura Academiei. şi facs. Lübeck. 2(25). Iuliu I. (Consiliul pentru difuzarea culturii şi ştiinţei. redacţia). 1934.3. ROPOTĂ. şi grafică. în Ghidul procurorului criminalist. 1972. 1994. Titlul original: Where Science and Magic Meet. Creativitatea generală 3561. 2006. X. 3564.L. 25 – 38. Londra. CHIRIŢĂ. X. ROŞCA. Editor George Pataki. f. Schmidt Römhild. Rosita Mădălina. ROPOTĂ. 320 p. Adunate şi adnotate de Iuliu I. Ordonanţe de poliţie. Eugen 3563. 3554. vol. 227-240.I. 3567. în Buletin de psihiatrie integrativă. vol. Bibliografie selectivă. Alcoolismul şi stilul de viaţă în familie. 3572. Psihologia marto- 3555. HÎŢU. 1963. Alexandru. Roşca. cadavrelor desfigurate în cursul unor evenimente deosebite. 158-170. 2005. ROMANESCU. Alexandru. rezumate în limbile rusă. Cristina. Dreptul proprietăţii intelectuale.. vol. adj. Editura 3560. 229-242. Alexandru. 38 p. Stresul şi bolile psihice. Editura Helicon. Titlu şi în limbile engleză şi rusă. CONSTANTIN. Tratat de psihologie experimentală. Bucureşti. 3557. Iaşi. Incompatibilităţi cu funcţia de expert criminalist autorizat. Dr. Cluj. 652 p. ROŞCA. p. 261-266. Societatea Comercială de Numismatică şi Filatelie „Impex Zimbrul Carpatin” S. 156 p. în Buletin de psihiatrie integrativă. 1977-1985 N.Editor Robert M. Iaşi. 3571. 3568. cu fig. cu fig. franceză şi engleză. Rezumat în limbile engleză şi rusă. Dr. Timişoara. Iaşi. O. nr. ROŞCA. 27-35. Proc. Berlin. Al. Studiu psihofiziologic şi social. p. ROMANESCU. p. ROMIŢAN. ROŞCA.

Bucureşti. 2003. procesual penal). p. Galaţi. 192 p. Lucian. Tiberiu. Cercetarea la faţa locului. Inspector de poliţie. drd. 2004. Tiberiu. în Criminalistica. II. 355 [-356] p. 1. ROXIN. 320 p. Octavian. Tiberiu. Covasna. nr. p. Tiberiu. Bogdan. V. Editura Little Star. 1887. 2/2004. Constantin.J. drd. Bibliografie la p. 75 -81. 3578. 3583. Bucureşti. martie 2006. RUIU. Eu şi celălalt (de la poziţia egocentrică la poziţia altruistă). în R. 221-224.4.P. iulie 2004. Urmele de la locul faptei. în Revista de criminologie. septembrie 2004. Nicolae. RUJIOIU. 3579. 388-389. GHIORGHICI. p. Cercetarea la faţa locului în cazul producerii catastrofelor feroviare.P. CREŢU. 3940.C. 186-191. POPA. Claus. Valorificarea ştiinţifică a expertiza medico-legală a leziunilor corporale. Lector univ. Bogdan. Comisar de poliţie. 3592. Viorel. 2003. I. Bucureşti. 356 p. 75) 3577. Familia în faţa conduitelor greşite ale copilului. VIII + 126 p.J. Criză şi dialog. 1996. RUDICĂ. Omuciderea. nr. p.32). RUIU. RUJOIU. de criminalistică şi de penologie nr. Sexualitatea umană şi deviaţia sexuală în infracţiunile cu violenţă. 316-319. 1932. p. Tulburări psihice în 3585. Paris. München. RUIU. (Pentru părinţi). STOIAN. Investi- marques secrêtes sur l’œuvre du Vinci et les sculptures du Moyen-Age et de la e Renaissance. p. 3576. Marin. de. RUIU. în O urmelor infracţiunii. 4. revăzută şi adăugită. Niveluri ale conduitei 233 . (Humanitas. I. Editura Junimea. ROUGEMONT. univ. Bucureşti. Tabla de materii şi în limba engleză. 5. Tiberiu. Ştefan. De la Epoca luminilor până la Junimea. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. istorie a Literaturii Române. ROTARU. 1994. nr. Editura Luceafărul. în Investigarea criminalistică a locului faptei. RUJOIU. Iaşi. (Prefectura Poliţiei Capitalei). 3584. 3591. în Criminalistica. ROTARU. Editura Didactică şi Pedagogică. RUDICĂ. 280-284. Editura RAO. (Pentru părinţi). MOROIANU. Vasile Pavelcu. p. Bucuresci. 2005. 3575. RUDICĂ. 1984. anul VI. 254-255. (Menţiune despre Zilot – p. 3587. formă a criminalităţii şi implicaţiile sale sociale. 255 p. Managementul comunicării în structuri de tip ierarhic. Marin. 3580. Covasna. 1936. ROŞU.un apendice şi un indice alfabetic. 3588. 231-234. 3581. Pantelimon. Subcomisar de poliţie.I. Bibliografie la p. NEICU. (Humanitas 10). Ion. Bibliografie la p. Florin. ROUX-Champion. + 90 anexe. Universitatea Bucureşti [. 131-142. Editura Porto Franco. Bibliografie la p. Editura Junimea. Une nouvelle science sociale: la Graphologie. PETRICĂ.. Vol. vol. no. 38-45. 232 p. 239 p.. 80 p. 3590.] Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială. Lector univ. drd. Editura Ministerului de Interne. Strafverfahrensrecht (Drept garea criminalistică la faţa locului în cazul producerii catastrofelor aeriene. II. Bucureşti. ENACHE. 1979. RUDICĂ. Ediţia a 25-a. Nicolae. RUDICĂ. anul VI. Ed. umane [Probleme de psihologie medicală]. volumul XIV. Editura Didactică şi Pedagogică. Iaşi. Prefaţă: Acad. 3582. Vasile. Ştefan. Ediţia a II-a. Marin. 1990. TAŞU. 3586. 25-27. 1998. 1981. în Revista Română de medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Drd. Lect. Junimea. Maturizarea perso- nalităţii. Dialogul familial. A. 8 année. Zilot Românul. 1977. p. Iaşi. Marin. XI. Ilie. Curs de tehnica criminalistică. Les signatures et 3589.

Pledarea şi respingerea argumentelor. Editura Cartea Universitară. jur. Institutul Naţional de expertize Criminalistice. Grigoraş. 255257. jur. Editura Cartea Universitară. 3594. Petre. Bucureşti. Bucureşti. director POP. 4. BEŢIU. şef sector Inginerie Criminalistică. 287 [288] p. Dicţionar de terminologie uzuală diplomatică şi de drept internaţional. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 2003. Editura Academiei Republicii Socialiste România. p. Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan”. O introducere în arta uzuală diplomatică şi de drept internaţional. [Iaşi]. Florin.3593. 3595. 3598. Bibliografie la p. 2004. p. Bibliografie la p.. august 2006. 287 [288] p. 95 – 112.. RUSSU. Ing. Aplicaţii software folosite în expertiza criminalistică a accidentelor de trafic rutier. Prefaţă: profesor universitar doctor Adrian Năstase. 1970. Gabriel-Virgil. Prefaţă: profesor universitar doctor Adrian Năstase.5-6. Elemente autohtone în limba 3597. 2003. 2004. Editura Alma Mater.I. 3596. Petre. 46-48. Comisar de poliţie. nr. RUSU. RUŞITORU. română. 2004. RYBACKI. 234 . în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. adjunct. RUŞITORU. Bucureşti. Karin. + 3 hărţi. p. în Criminalistica. Comisar de poliţie. Cluj-Napoca. 269 [-272] p. anul VIII. Polirom.5-6 argumentării. Florin. Simularea şi animaţia computerizată a accidentelor de circulaţie. RUSU. RUSU. Ing. Cluj-Napoca. Cornel. Dicţionar de terminologie 3599. Substratul comun românoalbanez. Bucureşti. I.

1992. 92 [-96] p. SAMARIAN. 209 p. Traducere din limba engleză de Dan Rădulescu. nr. SALA. Vol. Sistima de identificacion monodactilar.3. 3602. Frédéric]. Principesa Elena. (Colecţia San Antonio nr. 3606. Bucureşti. 3611. Oliver. Bucureşti. Prentice Hall. Supliment al Almanahului literar). 2005. L’enquête farmacia în trecutul românesc. director general dr. 1999. Traducere din limba franceză de Tristana Ir. 1979. Tipografia Cultura. La Policia. 1930.P. 3607. Paul. Am încercat. Traducere din limba italiană de Horia Tecuceanu. 604 [608] p. 3615. Laurel. III. Bucureşti. 2 Anée. 1926. R. se poate. În misiune secretă. Editions Gallimard. Antoine de. în e R. 3608. 1985. 1992. 2005. SAN. limbii române. Barcelona. San-Antonio. Antonio [Dard. D.E. Etymologica 20). Toronţiu. de José. V. Asistenţa publică în trecutul românesc până la 1834. vol. Titlul original Citadelle. f. Merge. Citadela. Gânduri. Gomoiu). Criminalistics. Pompei Gh. 718 p. 187 [188] p. SAGREDO. 1938. Editura Ariane. 475 [480] p. Ph. 1775-1834. 221-228 (Academia Română. SACKS. (Colecţia Enigma). Univers Enciclopedică. II. M. Rybikon. (Asociaţia Scriitorilor din Bucureşti. Antonio [Dard. SALTEVSKI. SAN. (Colecţia San Antonio. 1). 140 [-143] p. NI 07458. Du latin au roumain. Bucureşti. Editura Univers. Marius. Editura Forum. Tipografia „Moderna“. Manuel de Graphologie Sodomei sau şcoala libertinajului. 207 p. 274-286. no. Bucureşti. (Colecţia Superpoliţiste).S 3600. Bibliographie selective p. 632 p. [1936]. 3603. „Sade filosof” de Jean Deprun. 3614. Vol. Bucureşti. p. Bucureşti.S. Traducere din limba franceză de Şerban Florea. 3601. Marius. (Aşezămintele A. culegere. 3604. Forensic usuelle. Richard. SALBERG. Am onoarea să vă pun la punct! Versiunea românească [de] Alexandru Spânu. Antonio [Dard. Abrevieri bibliografice la p. Rosetti”. SALA. 443 p. 254 [256] p. 286 [288] p. Editura Albatros. 3613. Frédéric]. Widener University School of law. Bibliografie la p.164-197. Enseignée par l’exemple en dix léçons et par six cent quarante-neuf types d’écriture (cingt-deuxiéme mille). 3617. Frédéric]. 1998. Traducere din limba italiană de Horia Tecuceanu. 1992. SADE. 1948. 1997. 1992.I. 269 [272] p. 116 [-119] p. 2). 2005. Institutul de istoria medicinei. 2005. Antonio [Dard. Paris. Antoine de. Marius. . Bucureşti. Paris şi Univers Enciclopedic. Medicina şi Sciense Consultant. 2002. 3612. (Colecţia Cogito). Cele o sută douăzeci de zile ale româneşti. SAN. I. N. Frédéric]. Traduction de Claude Dignoire. Editura Humanitas. prezentare şi comentarii de Anghel Ghiţulescu. SAFERSTEIN. SALA. 158 [-160] p. SAN.V. Bucureşti. „Bucovina“ I. Am onoarea să vă pun la punct. RAO International Publishing Company. 3605. Traducere din limba italiană de Matilda Banu şi George Anania. Omul care îşi confunda 3609. de. SAN. 185-186.I. Upper saddle River. Frédéric]. 1938. f. Mt.a. SAINT-EXUPÉRY. Introducere în etimologia 3616. Editura Trei. Călăraşi – Ialomiţa. L’Harmattan. 1382-1775. Bucureşti. SAINT-EXUPÉRY. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al.. SAINTE-CLAIRE DEVILLE.a. An Introduction to Forensic Science. Librairie Hachette. Introducere de Michel Delon.. Kriminalistika. Aventurile unor cuvinte soţia cu o pălărie. Harcov. historique et les recherche policiére. Bucureşti. Antonio [Dard. Editura Academiei Române. 638 p. Editura Forum. Lecturer. Ediţia a doua. Bucureşti.C.. Traducere din limba italiană de Jeanne-Claire Lutic. 3610. 319 p.

Traducere din limba italiană de Dumitru Purnichescu. 172 [-176] p. 3630. Antonio [Dard. Editura Forum. SAN. Circul sifiliticilor. (Colecţia San Antonio. Antonio [Dard. Editura Forum. 1994. 8). Începe Antonio [Dard. (Colecţia San Antonio. SAN. 203 [-208] p. 1992. SAN. (Colecţia San Antonio. Antonio [Dard. Editura Forum. Arhipeleagul mitocanilor. 1993. 1994. Antonio [Dard. 1993. Editura Forum. Frédéric]. Pieptănând girafa. 1993.6). Traducere din limba italiană de Michaela Sergescu şi Eugen Mandric. suc propriu. Bucureşti. Antonio [Dard. Bucureşti. 3633. Editura Forum. SAN. 14). nr. Editura Forum. Bucureşti. 13). Traducere din limba italiană de Tania Şiperco. Traducere din limba italiană de Matilda Banu şi George Anania. 3620. 1994. 1993. 220 [-223] p. Frédéric]. Frédéric]. Editura Forum. Editura Forum. Antonio [Dard. (Colecţia San Antonio. Frédéric]. Bucureşti. (Colecţia San Antonio. nr. 5). 208 p. (Colecţia San Antonio. l. 3). nr. 3619. Editura Forum. 1993. 1994. (Colecţia San Antonio. Frédéric]. 255 p. 260 [-264] p. Editura Forum. Traducere din limba italiană de Anca Boglea. 10). (Colecţia San Antonio. Editura Forum. Antonio [Dard. lumânarea pregătită. 1992. Frédéric]. SAN. Traducere din limba italiană de Tania Siperco – San Antonio: Revelaţiile mele despre Frédéric Dard [numele real al scriitorului]. Bucureşti. 3622. Frédéric]. 3635.17). (Cronică a unor vremuri căcăcioase). Traducere din limba italiană de Marie-Jeanne Vasiloiu. (Colecţia „San Antonio“). Antonio [Dard. Antonio [Dard. 7). prindeţi şi aduceţi whisky. Frédéric]. Galanterii părinţele. Editura Forum. 9). 160 p. Antonio [Dard. nr. 1993. 3629. Bucureşti. Bucureşti. Lichidaţi- unde ştii tu. Lichidăm 3627. SAN. nr. Editura Forum. Traducere din limba italiană de Andrei Duşescu.3618. SAN. Frédéric]. SAN. Traducere din limba italiană de Iulian Drăghicescu. SAN. Traducere din limba italiană de Michaela Sergescu şi Eugen Mandric. 4). Sărutări Antonio [Dard. nr. Antonio [Dard. Traducere din limba italiană de George Anania. Bucureşti. Bucureşti. Adevărul pentru viespi. Traducere din limba italiană de Michaela Sergescu şi Eugen Mandric. Splina în 3631. Editura Forum. nr. 190 [-192] p. nr. Traducere din limba italiană de Dumitru Purnichescu. Frédéric]. 176 p. 1993. Editura Forum. nr. SAN. Traducere din limba italiană de Tania Siperco. SAN. Traducere din limba italiană de Şerban Velescu. Urmăriţi. Bucureşti. Berurier 3625. Frédéric]. Traducere din limba italiană de Michaela Banu şi George Anania. SAN. 3628. Bucureşti. Traducere din limba italiană de Tania Şiperco. (Colecţia San Antonio nr. SAN. nr. 1993. pentru dame frivole. 3632. în serai. (Colecţia San Antonio. Antonio [Dard. Antonio [Dard. (Colecţia San Antonio. Traducere din limba italiană de Dumitru Purnichescu. 3634. Cine 3624. 221 [-224] p. 192 p. SAN. Frédéric]. 204 [-207] p. nr. 189 [-191] p. SAN. 3621. (Colecţia San Antonio. Se îngroaşă gluma. 1994. SAN. nr. nr. Bucureşti. (Colecţia San Antonio. (Colecţia San Antonio. SAN. Bucureşti. Antonio [Dard. 1993. Frédéric]. Bucureşti. 224 p.15). nr. Antonio [Dard. Editura Forum. 240 p.15) acţiunea. Frédéric]. Frédéric]. 236 . 1993. 3623. 11). 19). 176 p. Vino cu făcut varză. Editura Forum. Frédéric]. (Colecţia San Antonio. Bucureşti. Frédéric]. Antonio [Dard. Frédéric]. Sirop şi ne luăm valea. nr. Bucureşti. Descalecă şi du-te. 12). trage primul. Bucureşti. SAN. (Colecţia San Antonio. Bucureşti. 174 [-176] p. Editura Forum. Salutare 3626. 192 p. 1992.

1995. SAN. 1977. 232 p. IONIŢĂ. SANDU. 1995. SANDU. nr. Antonio [Dard. Unora le banilor. Traducere din limba italiană de George Anania. dr. 496 p. Criminologie. dr. Frédéric]. Bulion pe poliţie. Referenţi: prof. univ. 20-23. Frédéric]. 3639. Editura Dacia. (Colecţia San Antonio. Ministerul de Interne. SANDU. Florin. Traducere din limba italiană de Michaela Sergescu şi Eugen Mandric. Florin. Paris. SAN.m. SAN. SANDU. GUERIN. 3644. anul VII. Bucureşti. Gheorghe-Iulian. Antonio [Dard. SANDU. Conf. Management. (Colecţia San Antonio. Bucureşti. 3653. SARDAR. Tumbăr. 3651. Antonio [Dard. (Colecţia San Antonio. C. Gl. Traducere din limba italiană de George Anania. univ. 5. 254 [-256] p. 559 p. 219 [-224] p.. 127-128. SANDU. dr. 203 [-207] p. dr. Traducere din limba italiană de Ştefan Iureş. 2003. Paris. în Criminalistica. Bucureşti. 253 [254] p. 1994. 3648. securitate şi justiţie. 3640. Traducere din limba italiană de George Anania. 24). Prof. Intocmirea schiţei la verde. 1971. 3643. 3642. Universitaria. univ. 20-24. 223-230. Editura Forum. Institutul de Medicină Legală. 3655. SANDU. Chestor principal de place cheală. Dumitru. 3652. p. police scientifique. Editura Forum. în Tratat practic de criminalistică. nr. 1997. Bucureşti. 487-492. 2004. 228 p. Constantin. în Probleme de medicină legală şi criminalistică. Editura Forum. La signalment descriptif (Portrait parle). vol. Curs. SANDING. Frédéric]. RADU. SANDU. SAN. Editura Forum. Managementul resurselor umane şi grafologia. Alexandra. Bucureşti. dr. CONSTANTIN. 1999. Dumitru. Ministerul Justiţiei. Falsul în acte. nr. Ion-Eugen. New York. 230 p. nr. 88 p. Bucureşti. Mijloace de stabilire a spargere de nuntă. prof. 1938. Infernul României în spaţiul de libertate. septembrie 2005. Elements de 3645. IX. Radu. 22). Stilistik der deutschen faţa locului. SANDU. Asist. Ion Dogaru şi prof. 2001. Bibliografie la p. 3637. 25). Editura Forum. (Colecţia San Antonio. 219-226. univ. Unele aspecte privind pe lumea ailaltă. SANDU. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Sprache (Stilistica limbii Berlin. Integrarea canapea. Editura Trei. germane). Te-am trimis Dumitru. Contrabanda şi albirea lui Nostradamus. Bibliografie la p. 1994. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol. Bucureşti. Descoperire şi combatere prin mijloace tehnico-criminalistice. Traducere din limba italiană de Ştefan Ghivirigă. 3638. BORIN. 84-100. nr. 3649. Traducere din limba italiană de Mărgărit Vavi Petrescu. Editura Forum. Bucureşti. 247 p.. SAN. nr. 3650. (Colecţia San Antonio.). univ. Frédéric]. Concluzii rezultate din investigarea criminalistică a locului faptei – 9 luni 2003 –. SAN. Editura Forum. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Frédéric]. Profeţiile interpretarea concluziei raportului de expertiză criminalistică. Cluj-Napoca. 188 [-191] p. 1995. av. 3654. 1997.. 3641. Bucureşti. Alexandra. VAN LOON. (p. p.3636. Bucureşti. Antonio [Dard. 1996. Editura Sylvi. Ion-Eugen. Florin. I. O cruntă 3646. Editura 2004. Florin. SAN. Antonio [Dard. 1976. Bibliografie la p. B. 185 [-191] p. Bucureşti. la Z“. SANNIE. 51-67. Antonio [Dard. 23). Editeurs. p. Ch. Ziauddin. SANDU. Editura Universitaria. D. vol. 3647. Antonio [Dard. 20). p. 237 . p. div. Câte ceva despre mass-media. De la „A datei întocmirii înscrisurilor. Frédéric]. Les marques particulieres et l’utilisation du signalment individuel. C. Hermann & Cie. univ. 1979. Frédéric].

Col. SAUB. Bucureşti. Mihai. Casa de editură şi presă „Şansa“ S. nr.R. Gabriel. SAVA. 127 jours après inhumation. SAVIN. SAVA. 7e année. august 2006. Gabriel. SAVA. în Criminalistica.Octombrie 1929). 3663. Bucureşti. SÂMPETRU. de identificare la distanţă. prim-adjunct al 3665. The London Philatelist. Dobrudja and a few related matters. Alexandru.M. Noi Gabriel. 25. SÂMBRIAN. Iosif-Daniel. 3659. 3670. Philatelist May. March / April 1980. John. 1980. Gheorghe. Registrul internaţional 3674. Moroiu. p. SASSOWER. 3671. Expertiza urmelor de produse petroliere.. Marcel. loscopie d’un cadavre non embaumé. SASSOWER. Criminology in The Making: 3664. Boston. vol. 3662. II. 44. 3668. 352-359. Extras din Revista de Drept Penal şi Ştiinţă Penitenciară. Bucureşti. 1980. instituţii şi texte celebre în dreptul roman. Expert criminalist.Moroiu". Valentin. Editura Curtea Veche. vol. French Reflections POP. in the Danube and the Black Sea. vol. Inspectoratul General al Miliţiei. p. Bucureşti. p.L. 26-31. Cooperare criminalistică cu ţările vecine. în Şcoala românească de criminalistică. July-Aug. p. NOVAC. Another position conquered? London.col. Danubian Principalities. 108-112. a known „paid" mark found to be private. Valentin. SASSOWER. Vol. 3673. 112 p. (Extras din Revista „Poliţia Modernă“ no. UK. The latest recorded use ofthe Prince Cuza Issue. Gabriel. în R. Filatelia 1/1994 „Catalogue. 3661. metode fizico-chimice şi perspectiva folosirii lor în criminalistică. în Criminalistica. 2002. (r). 238 . An oral History. Direcţia judiciară). 2005. Lt.. SAVA. Imprimeria Penitenciarului Corecţional „Văcăreşti”. SÂNTEA. Austrian Army in Octavian. noiembrie 2005. Valentin. Octavian. p. 3666. NOVAC. Mihai. [1931]. p.C. Imprimeria şi legătoria Peniten- Ion. Gabriel. SAVIN. 1975. The London Philatelist. Principii. PREDA. 176 p. p. III. Ministerul de Interne. Nicolae. Bucureşti. SAVIN. 4. Ministerul de Interne. Valentin. 1989. 6. 1943. 3672. 1978. Dactiloscopia în servi- ciul justiţiei.6. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. No. Romania. 383-394. Romanian Philatelic Studies. Austrian Post Offices Abroad. 3669. The London Philatelist 1213/1994. no. SAVU.63. SASSOWER. The Manuscript Octavian. SAVU. Nicolae. 14-15. 1935. Bibliografie la p. 3675. Bucureşti. Securitatea paşapoartelor electronice (epassport): Implicaţii în privinţa documentelor de identitate electronice (e-ID). Manual de dactiloscopie.Traducere din limba engleză de IrinaMargareta Nistor. Drept roman. 3656. III. SASSOWER. 1 /1981. 128 p. în Tratat practic de criminalistică. ciarului Văcăreşti. 24 p. Identification par dacty- procurorului general al României. Editura Luceafărul. Gabriel. anul VII. Northeastern University Press. Endorsements „Cu Vaporu". Dr. SASSOWER. 3660. 2001. Contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale la stabilirea adevărului în cauzele soluţionate de procurori. 3657.I. Expertiza urmelor de materiale plastice. 1930. Gabriel. 1983. Dr. „AUSTRIA" No. 125-126. 1994.1983. Inspector de poliţie. 14 p. Teodor. the Danubian Principalitiés. Serviciul Editorial şi Cinematografic. în Tratat practic de criminalistică. 3667. (Ministerul de Interne. Din experienţa miliţiei judiciare în combaterea infracţiunilor comise prin violenţă (uz intern). nr.. 395-403. 5. 3658. Subcomisar de poliţie. Bucureşti. RADU. Ministerul de Interne. SASSOWER. anul VIII. Catalogul C.

1980. Liviu. 3686. 1987. 3698. 1992. Petre. 444 [-447] p. Bucureşti. Editura „Ion Creangă“. Bucureşti. 3678. 300 [-302] p. 3689. Editura Eminescu. SĂLCUDEANU. Albatros. SĂLCUDEANU. Un biet bunic şi o 3695. 1990. Petre. 1974. 239 . 1961. SĂLCUDEANU. SĂLCUDEANU. 3682. 1971. 372 p. Biblioteca din Alexandria. 552 p. 3693. Editura 3685. Bunicul şi doi Petre. 1971. Umbre. Petre. Editura Metropol. Păcatele lumii. Petre. Front fără tranşee. 1992. Editura Cartea Românească. 1984. 581 [-584] p. Petre. SĂLCUDEANU. Petre. Judecata de apoi. 3680. SÂNTEA. [1999]. 462 [-464] p. Editura Cartea Românească. Bunicul şi păca- 3696. 3684. p. (Biblioteca contemporană). Ghid alfabetic. Bunicul şi o 3677. delincvenţi minori. 222 [-224] p. SĂLCUDEANU. 1980. Bucureşti. Biblioteca din Alexandria. Biblioteca din Alexandria. mai. Rodica Macrea… Autorii nu sunt indicaţi pe copertă. 244 [-247] p. SĂLCUDEANU. SĂLCUDEANU. SĂLCUDEANU. Moartea mane- chinului. Bucureşti. Bucureşti. Petre. 1984. Editura Eminescu. Bunicul şi porunca Militară. 3690. Editura Militară. Asasinatele comise de Râmaru. 3691. 1993. Petre.R. SĂLCUDEANU. Petre. Judecata de apoi. Petre. SAMSAN. Petre. Psihiatrie clinică. 3692. 20). Front fără tranşee. Editura pentru literatură. biată aventură. Editura Militară. Petre. Cluj-Napoca. 364 [-367] p. SĂLCUDEANU. lacrimă de fată. 365 [-368] p. Hotico. SĂLCUDEANU. Bucureşti. Bucureşti. Nunta cu garoafe Petre. Cluj. (Biblioteca contemporană). 3681. 3683. f. Ediţie necenzurată. 3699. 202 [-204] p. 3. Editura Cartea Românească. (Colecţia „Caron“). Prefaţa de D. 404 [-408] p. 3688. 1979. 234 [-240] p. să nu ucizi. Bucureşti. Bucureşti. Editura Dacia. SĂLCUDEANU.3676. Editura Eminescu. SĂLCUDEANU. 2 vol. Ioan. 181 p. Popescu. SÂRBU. tele lumii. 1970. Autori: B. Vasile. 292 [-295] p. Editura pentru literatură. (Clepsidra). 1989. Editura „Ion Creangă“. Editura Albatros. SĂLCUDEANU. De la legiune străină la jafuri şi crimă. biată crimă. 20-24. mov. Ediţia a III-a. 480 [-483] p. Un bunic şi o 3701. Bucureşti. Cluj-Napoca. 3697. Bucureşti. Un biet bunic şi o 3679. Petre. Petre. SĂLCUDEANU. SĂLCUDEANU. Nopţi sângerânde. 1972. Bucureşti. 217 [-220] p. (Colecţia Clepsidra). 1974. în Criminalistica. Petre.a. (Excelsior). (Scorpionul). Bucureşti. 3). 1992. Petre. Bucureşti. Cina cea de taină. SĂLCUDEANU. Post-faţe de Gabriel Dimisianu. Ochiul şi marea. nr. Bucureşti. (Aventura. SĂLCUDEANU. Bucureşti. 1976. 195 [-200] p. 1963. (Aventura. 1974. Editura Dacia. 368 p. Editura Cartea Românească. 2001. Petre. Petre. 492 [-495] p. Editura Minerva. Editura Fundaţiei Culturale Române. Petre. Bucureşti. Ediţia a II-a revăzută. SĂLCUDEANU. Bucureşti. 333 [-335] p. Bucureşti. SĂLCUDEANU. Ucenicie printre gloanţe. Bucureşti. Bucureşti. 1970. Ediţia a II-a. SÂRBU. Biblioteca din Alexandria. 1990. SĂLCUDEANU. Aurelia (Sub redacţia). 3700. 270 [-272] p. Petre. 222 [-224] p. Tr. Editura Cartea Românească. 237 [-240] p. Bunicul şi doi delincvenţi minori. biată cinste. Petre. Editura Dacia. SĂLCUDEANU. Cuparencu. Petre. 226 [-228] p. 3702. Ovidiu. Editura Adevărul. Detectiv la paisprezece ani. (Colecţia Clepsidra). Editura Albatros. Bucureşti. Editura „Ion Creangă“. anul III. 3687. 3694. SĂLCUDEANU. LĂPĂDUŞI.

. Coordonarea secţiunii şi redactarea: Dr. XVI + 350 [-352] p. K. Gareis. Editura Tehnică. 1984. Florentin.-J. Hans. Le Dr. (publ. 1886. (Drept procesual penal). Stuart A. Bucureşti. 171 p. p. B. I. SCHNELL. 3713. 3/1985. nologie). II. Prof. Editura. Măi. Fotografiere – Laborator – ExperienţeProiecţie. p. SCHAFIER. 84-116. 366 [-368] p. Longamn. 300 [-303] p. Bucureşti. F. SCHERMANN. Steinheil. de criminalistică şi de penologie nr. Lupaş şi ing. 124-130. 1931. drd. SCHNEIDER. Berlin. Noaptea calomniei. 3720. p. 2005. Scrisul nu minte! Amintiri. Craiova. TomescuAfiap. 189 [-192] p. Traducere din limba germană de dr. 3717. SĂLCUDEANU. EuWi. 1994. 189 p. SCHLÜCHTER. SBÂRCEA. în R. SCHLÜCHTER. The Politics of Erschießen im fahrenden Auto (Suicidul prin împuşcare în autovehiculul în mers). Henri. Fotografia în culori. Heidelberg. 1933. R. Entdeckung des Unbewüssten (Psihologie profundă – Descoperirea subconştientului). Bibliografie la p. Ellen.. 1995. sociolog (analiza sociologică privind identitatea socială şi criminală). 12 p. Öffentlichkeitsfahndung mit neuen Medien . 1995. G. H. Dan. 207-208. Doina Ştefana Săucan. (Romanul poliţist). Lübeck. Kindlers Handbuch Psyhologie. N. în: Stalmann. II. Editura Criminalistică. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. A. SĂUCAN. O. Kriminologie (Crimi- Editura Albatros. CUPŞA. 2/2004. Bunicul şi lacrima 3712. Lübeck. 3703. Octavian Rujoiu. 124 [-127] p. 213-218. Heiko. BRINKMANN. Paris. Études cliniques sur les maladies des femmes. Fericiţilor! Strafrecht (Criminalistică şi drept penal). Kriminalistik und din carburator. 240 . Law and Order: Street Crime and Public Policy. Suizid durch 3710. 3715. 3706. în: Kriminalistik (Criminalistica). 3709. 3714.C. Petre.. TEIGE. după ediţia a doua revizuită şi completată. SĂLCUDEANU. 3704. Editura Schmidt Römhild. 1997. ediţie revăzută şi adăugită. în Revista de criminologie. Tiefenpsychologie . Petre. 5e année. Berlin. caiet 3/1994. Serie nouă. SCHEERER. SCHEINGOLD. Bucureşti. Femeia „criminal” – dimensiuni psihosociale. 1976. SCHWARZ. New York. vol. Ştiinţe criminalistice. 208 p. vol. Die Rekonstruktion der Sitzposition durch Mikrospurenanalyse (Reconstituirea poziţiei de şedere prin analiza microurmelor). Bucureşti.I. Petre. Valeriu. SĂLCUDEANU. Bibliografie la p. 2002. Ediţia a 2-a. 3707. psiholog. Principii de diagnostic şi tratament în bolile inflamatorii ale intestinului. 3718. Strafprozessrecht Editura Militară. Bucureşti. München.. culegerea datelor din dosarele penale şi centralizarea lor). consilieri juridici (redactarea fişelor criminologice. 1994. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 132 p. HOCKS. Augustin. 1987. MOGOŞ. G. 276 p. coordonator Rolf Rainer Jaeger.Die 3708. (Biblioteca pentru toţi. Essen. 3719. Editura Aius.. Ellen. Doina Ştefana. Securitatea comunitară şi terorismul. Editura BREN. în: Zeitschrift für Rechtsmedizin (Revista de medicină legală). no. 1994. E. Editura Albatros.1994. vol. 3705. Éditeur. dr. univ. Colaboratori: Marius Şerbănescu.. Nürenberg. 3716. Méthode de classification des écritures. p. 3711. Traducere din limba germană.4. SCALEŢCHI. Editura Schmidt-Romhild. SCHULZ. Bucureşti. Vasile Botiş şi Ramona Florica.Neue Wege zum Erfolg (Urmărirea publică cu noile mijloace media – noi căi spre succes). 200-212. Tipografia Adevărul. 1982. 209-211. 1435-1436). SCHNEIKERT.). Rafael. SCHNEIDER.

Heidelberg 1995. 2. TERBANCEA.. nr. Hans-Dieter. G[heorghe]. nr. TERBANCEA. PIROZYNSKI. Astărăstoaie şi C. TERBANCEA M[oise]. volum 12.. SCRIPCARU. Iaşi.. SCHWIND. BOTEZ.. an XI. CIORNEA. SCÎNTEI. nr. Iaşi. 3735. Eine prax isorientierte Einführung mit Beispielen. Editura Didactică şi Pedagogică. neubearbeitete und erweiterte Auflage / won Prof. martie 2004. Bucureşti. volum 12. Oana. 402-406. Editura Didactică şi Pedagogică. Universitatea de Medicină Ovidius Constanţa. Editura Synposion. Bibliografie la p. 1978. SCRIPCARU. 3726. LEONTE. Bioetica – o perspectivă europeană. Medicina legală. BOTEZ. p. AGROSOAIE. Ciornea. Călin. p. Evaluarea prejudiciilor morale în practica medico-legală. Pirozynski. N. Popa Iaşi. 3723. Universitatea din Lille-Franţa. Editura Junimea.] Ruhr-Universität Bochum Kriminalistik Verlag. SCRIPCARU. 202-207. 2006. 251 [-253] p. 290-293. 438 p. 6. 1993. Kogălniceanu Iaşi. Eine praxisorientierte Einführung mit Beispielen (Criminologie – Introducere orientată pe pratică. Iaşi. BOTEZ. Criminologie clinică şi relaţională. 149-153. Veronica. T. Indrei. CÂRLAN. Modelul genetic în etiopatogenia schizofreniei. 661 p. 1979. Cristina. Universitatea Mihail Au colaborat V. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine.. GH. Universitatea de Medicină Gr. 1983. Expertiza medico-legală în evaluarea adevărului istoric (Masacrul de la Katyn). 2004. M. 62-65. HansDieter Schwind [. 219 p. 1970. 3732. PIROZYNSKI. SCRIPCARU. Călin. (Ministerul Învăţământului).-D. N. Gheorghe. M[oise]. T[adeusz]. LEONTE. septembrie 2004. Iaşi. prelucrată şi extinsă. 3. Ediţia a II-a. Irina. (Sinteze aplicative medico-legale). SCRIPCARU. 4. 3725. Heidelberg. Gh[eorghe]. 2005. Gh. Călin. SCRIPCARU. T. Anca Indrei. GRĂMADĂ. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). Medicină legală. Simona. Hans-Dieter. Medicină şi drept. Editura Didactică şi Pedagogică. Heidelberg. 1997. ediţia a 9-a. SCHWIND. SCRIPCARU. p. 208 [-210] p. nr. La lucrare au mai colaborat: T. 1979. 3722. G[heorghe]. Călin. 3731. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. Relaţia om-vehicul-stradă.L. Raluca. 3734. Reconstrucţia facială – actualităţi medico-legale în România. 208 p. 1 (24). SCRIPCARU. M[oise]. Manual pentru facultăţile de drept. Katerina. Patologie medico-legală. cu ilustr. Kriminologie - în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. FURNICĂ. Editura Junimea. T. CIORNEA.3721. Gh[eorghe]. 1995. Keterina. Scripcaru. Dr.. SCRIPCARU. Medicină şi drept (Sinteze aplicative medico-legale). (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). Ianovici. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. 551 p. 253 p. N. + 24 fig. KANAKI. CHISTOL. 1995. 3724. SCRIPCARU. 3729. 433-436. Editura Junimea. IANOVICI. Ştefan. 3730. IANOVICI. 241 . 3736. în Buletin de psihiatrie integrativă. SCRIPACU. dr. 1973.. cu exemple). Bucureşti. p.. 3727. Gh. L. CHIRIŢĂ. Patologie medico-legală. Gh[eorghe]. Roxana. Colecţia Bioetică4. 230-233. 244 p. cu un cuvânt înainte de profesor Pierre H. LEONTE. Bibliografie la p. C[ălin] Scripcaru. Iaşi. SCRIPCARU. Kriminologie. H. Dr.I. Ştefan. Bucureşti. T. Editura Kriminalistik. vol. Müller. volum 12. 3728. Veronica. revăzută şi adăugită. Orientarea sexuală şi drepturile omului. SCRIPCARU. Ştefan. 1998 SCHWIND. KANAKU. Bucureşti. coautori: V[asile] Astărăstoae. Editura Didactică şi Pedagogică. 3733. Veronica. Kriminologie (Criminologie). X. Iaşi. Bucureşti. p. 537 [538] p.

OLARU. Bucureşti. Subcomisar de poliţie. Corneliu. Universitatea „Ovidius” Constanţa. CHIRIŢĂ. nr. 1978. 3753. Gheorghe. Petru. anul VI. 2001. VASILE. PIROŻYŃSKI. 3742. Gheorghe. 4. 2000. Corpul Experţilor Tehnici din România. Alexandru. BOTEZ. no. 3750. Dumitru. STRUGARIU. 20-24 noiembrie 2000. BOTEZ. 79 p... Iaşi. Dr. Universitatea de Medicină Ovidius Constanţa. anul VI. SCRIPCARU. Călin. 337-341. Ioan. Călin. Petru. Institutul de Medicină Legală Iaşi. 250 p. dr. Monete greceşti. anul VII. Cu o prefaţă de D-l Prof. p. 8 année. SELTZ. Gheorghe. ISAC.. p. Tehnica.1. Gheorghe. St. expert criminalist. „Justiţie şi ştiinţă” sau „Despre bazele epistemologice ale criminalisticii”. 288-291. C. FURNICĂ. drd. Bibliografie la p.. Editura Polirom. Dr. New York.3737. 3745. p. 2002. Reconstrucţia facială – actualităţi medico-legale în România. p. Identificarea unui violator pe baza particularităţilor dentiţiei. 293 p.. ISAC. SURDEA HERNEA. în Criminalistica. Călin. Ataşamentul şi proiecţia sa comportamentală. Nicolae Iorga. nr. Editura PsihOmnia. 3743. SCRIPCARU. 205 [-206] p. SCRIPCARU. Culture Conflict and Crime. Iaşi. Călin. care 242 . în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. p. 3. Gheorghe. SCRIPCARU. Ştefan. 3752. N. Unele aspecte ale dinamicii accidentelor rutiere. şeful Biroului Criminalistic profesor universitar. 387-397. Ghidul criminalistic. Edward I. dr. SCRIPCARU. SECOŞANU. SCROB. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Bucureşti. şeful Serviciului Criminalistic al I. tactica şi metodica investigării infracţiunilor de omor şi a celor săvârşite cu intenţie. 2005. FURNICĂ. 3751. New York. 2001. Editura Ministerului de Interne. DRAGOMIR. SELLIN. Liliana. e în R. The State. 3748. Asistent univ.I. Ştefan. BOIŞTEANU. Tadeusz. nr. Seminarul de perfecţionare profesională 3744. iulie 2004. 727 p.. 6-8. Remus. 3740.A.. 6-19. cuprinzând 68 ilustraţii în text şi o hartă geografică. Dr. SCROB. 1998. univ. SCRIPCARU. DUMITRACHE. Epistemologie şi adevăr judiciar (Adevăr şi sens în medicina legală). 397 p. 3747. Comitetul de Cercetare pentru ştiinţe sociale). 15-16. Bucureşti. Bucureşti. SCRIPCARU. în Criminalistica. Crimă şi psihanaliză. 306-317. Buletinul nr. Manual de descarcerare. Bibliografie la p. Bibliografie la p. 3741. Numismatica antică. Development. dr. mai 2004. Consideraţii pe marginea unui caz de incest fraterno-fraternal urmat de omucidere. Universitatea Mihail Kogălniceanu Iaşi. Vasile.C. SCRIPCARU. Ballistic’s information. C. Bucureşti. 2006. 3.J. Iaşi. CHISTOL. SĂLĂJAN. Editura Cugetarea. şeful Serviciului Criminalistic Timiş. p. mai 2005. Subcomisar de poliţie. SEIBOLT. D. Editura Norma. NAGY. 2000. Vasile. 9-11. Remus. N. SCRIPCARU. T. Aspecte evolutive şi metadeschideri. Vladimir.I. Prof. 41. în Criminalistica. Sinaia. Social Science Research Committee (Conflictul cultural şi infracţiunea. Cornel. 402-406. p. Cercetarea locului faptei în cazul efracţiei încuietorilor sau a distrugerii acestora.P.. Prep. conducătorul colectivului de autori şi responsabil de redacţie. 1939. Universitatea de Medicină Gr. 3746. Conf. Cristina. Liliana. Robert. Editura Luceafărul. 3738. Timiş. SELIVANOV. ASTĂRĂSTOAE. BOIŞTEANU. Timişoara. Moscova. Law and 3749. SECARĂ. 197-203. 3739. Cristina. habilitat în drept. Martin’s Press. Corneliu. DIMA.. Raluca. 2004. Psihiatrie medico-legală. Adrian. Tipografia ziarului Universul. Prof. Medicină legală expertală în România. SEIDMAN. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 1936. a procurorilor criminalişti.. Subcomisar de poliţie drd. Popa Iaşi.

Centrul de Resurse Juridice. în Şcoala românească de criminalistică. Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului. Modelul pietonal PC – Crash – metodă de investigare şi simulare a accidentelor autovehiculpieton. Ediţie îngrijită de Claudia Dumitriu. SENOV. Presentată şi susţinută în Noembrie 1904 de Alexandru Sepianu. nr. SHORT. Prefaţă de Mihail Bogdan. cunoaştere în medicina legală. cugetări. 3754. SILJ. München 1818. Editura Univers Enciclopedic. Botoşani. 1905. 3756. Mesmerism şi magnetoterapia. Bucureşti. Unele probleme privind cercetarea urmelor exploziilor. Bucureşti. 2000. SEVESCU. 3763. Traducere de Irina Dogaru. Luis. 231 [-240] p. Traducere din limba italiană de Mihaela Gliga. Yacaré. SEPÚLVEDA. 1946. SIBIAN. Andrée Balland. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul exploziilor. 139 [-142] p.. Scrisul delincvenţilor. 227 p. 3761. Editura Nemira. Extras din Revista de Medicină Legală. Al. Germany. SERACU. Bucuresci. corupţie şi politică în Italia 1943-1994. SERANDOUR. 1939/1940. 149 p. S. Luis. 1997. Secţia de studii. Lucien. Român. Anul III. 3762. Jurnalul unui killer sentimental. Eugen. Grafologia. 543 p.192). 1996. Vollständiges Lehrbuch der Steindruckerey. 3755. (coordonator). George Bernard. Ediţie îngrijită de Horia Hulban. Hipnotismul propriu-zis. Atelierele Grafice Socec & Co. Literarische Agentur. paradoxuri. James F. Bibliografie la p. 235 – 240. Editura Polirom. 3765. Fost intern al clinicei chirurgicale. 3767. Phare. Ofiţerul de poliţie judecătorească. Paris. 148-152. 1996. Ing. Identitatea în medicina legală. SIMA. SILAMY 3758. 173 [192] p. 196 p. 1900. 1976. Editura Alma Mater. 16 p. SEPIANU. Bad Homburg. 113 [-117] p. Modul de cercetare al crimelor şi delictelor celor mai obicinuite. Grigore P. Ateneul Ion. Curs practic de hipnotism. 193 [204] p. 2003. Ion. SEVASTOS. Bucureşti. 3766. 3764. 231. în Tratat practic de 243 . 1983. control şi reprezentare.au avut ca urmare moartea unei persoane (Ministerul Public. 1975. Dănuţ. Titlul original: Nombre de torrero. Judecător de instrucţie al Tribunalului Ilfov. Iaşi. RayGüde Mertin. Biroul programe şi perfecţionare profesională. Chicago. Bucureşti. Teza pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. 2 f. Nume de toreador. + 55 p. Rainer. Alexandru. University of Chicago Press. Cluj-Napoca. SIMA. Drepturile şi îndatoririle sale. p. tirea profesorului Fr. Titlul original: Diario de un killer sentimental. Editura Polirom. RayGüde Mertin. Ministerul de Interne. 1940.A. Bucureşti. p. Criminalitate. Luis Sepúlveda. Dicţionar de psihologie. Bucureşti. (Facultatea de Medicină din Iaşi. Iaşi. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. (Colecţia Cogito). SHAW. Crime and Society. 1998. Antologie şi traducere de Mihail Bogdan şi Horia Hulban. Literarische Agentur. M. Aforisme. Yacaré. Traducere de Irina Dogaru. 3759. SENEFELDER. Dan. Metoda de 3757. 1994. Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie. poing modernes. 2. J. Cuprinzând: Influenţa personală. În amin- 3770. Bad Homburg. Published by arrangement with Dr. Auflage. Les armes de 3769. 2004. SIDOR. 1970. Germany. 3768. Desvoltarea magnetismului personal. Aloys. Luis Sepúlveda.3/4. Editura Albatros. Imperiul Mafiei. ALDO PRESS. Published by arrangement with Dr.. Iaşi. 3760. nr. Alexandru. Asistance for the Development of the National Institute of Magistracy). Editura N. Cristaloterapia. SEPÚLVEDA. 2004.

Editura Tineretului.I. 167 p. Traducere din limba franceză de Al. 232 p. Georges. Mirodan. no. Titlul original în limba franceză: Maigret et le coteur paresseux. Traducere din limba franceză de S. Traducere din limba franceză de Raul Joil. Victor 3776. Bucureşti. Constantin.. SIMENON. Prefaţă de Al. (Enigma). 255 p. SIMENON. 3788. 126 [-127] p. 3777. 3789. Georges. Titlul original în limba franceză: Trois chambres á Manhattan. 3773. I. 299 p. Gallet décédé. Georges. SIMENON. C. 7 année. 204 [208] p. Paris. SIMENON. 3778. Inspectorul Cadavre. Georges. BULUŢĂ. Motanul. SIMONIN. SIMENON. 191 p. 1976. 1054 p.. 3779. e în R. Maigret. Editura Polirom. 1972. Editura pentru Literatură Universală. 3784. Editura Ion Creangă. Georges. des traces de pneus d’automobile relevées sur les vêtements de la victime. Câinele galben. Editura pentru Literatura Universală. 141 p. 1969. SIMENON. decedat. Medecine. Georges. Herbert A. Thompson. Traducere din limba franceză de Paula Găzdaru. 1970. 2000. Viorel. Editura Univers. SMITHBURG. 144 p. 1981. Mirodan. Georges. 1935. Trei camere în 3771. 118 [-119] p. 582615. Editura Albatros. Editura Tineretului. SIMENON. Traducere de Florica Eugenia Condurachi. Consideraţii privind evoluţia unor metode 244 . Cazul Louise Laboine. Georges. de 3780. Şantajul agenţiei Imagini din istoria cărţii româneşti. (Enigma) Titlul original în limba franceză: Maigret et le fantome. Traducere din limba franceză de Nicolae Constantinescu. Editura Univers. Bucureşti. Traducere din limba franceză de Teodora Cristea. THOMPSON. p. Bucureşti.criminalistică. Editura Rombelion. Subsolurile Majesti- Georges. 1992. leneş. 1969. Bucureşti. 190 p. Manhattan. Bucureşti. Georges. Tudorică. 1970. Colonel magistrat dr. Gheorghe. Ministerul Interne. Dan. Cu o nouă introducere de Herbert A. SIMONESCU. Comisarul Maigret a fost prădat. 3775. SIMENON. din limba franceză de Radu Vlăduţ. Maigret. Le Chat. C. SIMON. Dl. 3772. Editura pentru Literatura Universală. SISERMAN. p. 151 p. Georges. SIMONIN. Directeur de L’Institut de Médecine Legale et de Medecine Sociale de L’Université de Strassbourg. Titlul original în limba franceză: M.. 1944 3785. cului. Traducere Traducere din limba franceză de Raul Joil. Simon şi Victor A. Editura Cartier. 150 p. Traducere din limba engleză de Aurelia Anghel. Inelele de la Bicetre. vol. Bucureşti. 3782. 3786. Identification Expérimentale „0“. 3781. Editura Minerva. (Biblioteca pentru toţi). 1966. Titlul original: L’Inspecteur Cadavre. SIMENON. Donald W. Editura Tineretului. 755 p.10. (Aventura). Romane. 175 [-179] p. Minerva. Médecine-légale judiciaire.C. Administraţie publică. Paris. Cadavrul în apă 3774. SIMENON. Traducere din limba franceză de Liviu Ţică. 1966. 3783. Bucureşti. 1965. 2004. SIMENON. 453-455. SIMENON. Georges. Professeur a la Faculté Traducere din limba franceză de Marga Cosaşu. Traducere din limba franceză de Al. Georges. 1962. Gallet. (Seria Maigrét). SIMENON. Traducere din limba franceză de Teodora Cristea. Iaşi.. XXXIV + 357 p. Cătălina Hârceag şi Simona Constantinescu. Editura Lucman. Titlul original în limba franceză: Le chien joume. 1996. Prima anchetă a lui dulce. (Aventura). 1965. Maigret şi hoţul A. 1971. 3787. Georges. Librairie Maloine. SIMENON. Maigret şi fantoma.

5 année. Kriminalistik ve suc 3794. în R..şi tehnici criminalistice.C.7.C. 64 p. Bibliografie la p. 456-476. Aspecte psihosociale 3799. Berlin. 1961. Desvignes. Em. Georg. SORET. SÖDERMAN. Ahmet. (Infracţiuni săvârşite de cetăţeni străini). 1982. Md. Lyon. K. Dana. 1998. 654 [-660] p.C. coordonator Rolf Rainer Jaeger. SÖYLEMEZ. SŐDERMANN. şi judiciare în conduita bolnavului psihic.C. 3791. Éléments de cristallographie me etice şi juridice în identificarea medico-legală în catastrofe. Kriminalistische Identifizierung und kriminalistische Diagnostik (Identificarea criminalistică şi diagnoza criminalistică) în: Forum der Kriminalistik. Crime. practice privind constatarea tehnicoştiinţifică şi expertiza criminalistică. 48-50. no. 3796. Détermination d’un système de pistolet à l’aide des Balles et des Douilles déchargées. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. vol. Ugo. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. Handbuch für Kriminalisten (Manual pentru criminalişti). 1933. ediţia a 2-a. no. SORRENTINO. Ministerul de Interne.I. Renehort and Winston. SPĂTARU.H.. iunie 2005. Kriminalistik Uzmani. Incendies de e tableaux. p.. Ministerium des Innern – Publikationsabteilung (Forumul criminalisticii. Serviciul Editorial şi Cinematografic. p. Editura Cartega. 1930. p. 278 p. Timişoara. New York. Charles.1. SPASSKI.I. 5 année.. Ausländerkriminalität 3795. Crimele umani- physique par Charles Soret [. p. ediţie revăzută şi adăugită. Harry. 521-544. SŐDERMAN. anul VIII. 1893. H. Ştiinţe criminalistice. 5. în Criminalistica. 82-88.] Bale: Méme Maison. 1996. Uzgateљsmbo „Sovetckuŭ нygomнuk“. Bucureşti. Iüçü Polis Laboratuvarlari Em. 3804. Thomas. Harry.] Gauthier-Villars [. p. yeri incelemesi. 60 p. Sinaia.I. în R. Ediţia a II-a cu o postfaţă a autoarei la ediţia românească. Proble- 3800. V. 104 p. Berlin. F. SMÂNTÂNESCU. nr. 1re année. Genève.] Professeur a L’Université de Genève [. 3803. SPECKHARDT. Schmidt Römhild. 1933. 3793. SÂRBU. 1988. SORRENTINO. L’expertise des armes à feu courtes. SOFIAN. WIESBACHER. 3792. 99-112. corpului uman. SPANG. ANDERS. no. Aspecte teoretice şi 3807. Лeнuнгpad. 1999. 757 p. 434 [436] p. Hedrick.C. 1930. 90-110. 3797. Harry. Bucureşti. SNETKOW. Lübeck. 1964. perizia segnaletica applicata nei confronti de scriitture a machina.a. p. Traducere de Daniela Mişcov şi Alexandru Petrea. 2002. indetita personale.2. Petre. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică.. I. 359-365. Handbok i Kriminalteknik. 3790. SONTHERLAND. Istanbul. SOUZENELLE.] avec 1 planche et 538 figures dans le texte. 3801.] Grande-Augustin. 2. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. 3805. Simbolismul A. Adrian. Edwin H. Mockba. FONTELL.. 2e année. Paris [. Ministerul de Interne. While Coolar 3808. aprilie 2006. Ernst. Essen. 1928. SŐDERMAN. Dan. SMITH. no. Po cлegam ogнoŭ pedkoŭ moнmы (On the track of a rare coin). Metodologia della Washington D. Gn. 245 . Annick De. volum 13. în R. ş. 2. éditeur [. Stockholm.I. Traducere din limba franceză de Margareta Gyurcsik. caiet special nr. 57. p. Editura BIC ALL. Gheorghe. SÎRBU.G. 55 p. Accertamento di tăţii.1973. nr. Direcţia Publicaţiilor). Harry. în e R. 1929.8. Editura Amarcord. Daire Başkani. Ugo. 20-24 noiembrie 2000.. Ministerium des 3806. 3798. P. I. Istanbul Polis Okulu ve Florya Polis Eğitim Merkezi Öğretim Üyesi. Jocul puterii: Politica la 3802. Holt.

I.Innern – Publikationsabteilung (Ministerul de Interne – Direcţia Publicaţiilor). Date vraie d’une signature.. 246 . în R. e R.T. p.I. Mărvan.C. 1936.6-7. 3816. 9e année. 3817.2.. Le leggi della scrittura. 183 p. Gusti. STAHL. 1937.T. Henri. 1984. 6e année. 1934.8-9. fraude şi raze ultraviolete. 8 année.C. Bucureşti. 1978. VULCĂNESCU. 390-398.I. 1936. Berlin. Editura Cartea Românească. 116-143. 3829. 272-276. şi 56 schiţe grafologice. Résurection d’Écriture.I. p. p. în R. no. Cuvântări omagiale.I. 329 [-331] p.10. der Methodologie und Methodik der Psychologie (Bazele metodologiei şi metodicii în psihologie) Ediţia I-a. Henri. 1937.. şi Datoria Publică. 131 [-137] p. 273-275. 333-340. în e R. 3821. P. Henri.. Henri..C. 10 année.C.C... p. 1932. Henri. Seria A – 3832. 1935. 9 année. în R. p. (La limita cunoaşterii). 3825.A. e 10 année.C. SPERANŢIA. 3819. 3812. STAHL. 3809. 8 année.I. 3814. + 8 f. STAHL. 4. Les Autographes... Corneliu. 3822. Henri. 5. p. STAHL H. Faux dactylographique. Bucureşti. 221 [222] p. no. Henri. Bucureşti. Falsuri amuzante şi falsuri artistice la B. cu 204 autografe şi documente grafologice. 134-142. L’écriture des aveugles. Tehnica monografiei sociale. Mircea. 2006.I. 3810. (Institutul Social Român. Faux par lavage proprement dit. SPOTTI. STAHL. Berlin. 1935. 3823. 9 année. STAHL. 1943. Grafologia şi expertizele în scrieri. Bucureşti. 3826. Marvan. no. Eric Pier în colaborare cu Studii şi contribuţii). Editura „Cartea românească din Cluj“. + [24 pl] (XXV Ani de Învăţământ Universitar 1910-1935). 1938. în 3815. Faux passeports. L’hérédité dans l’écriture.. no. H[enri]. Importance de l’examen 3813. 1936. Henri. 2. în R. 345-347. Anonimul-falşul. H. Henri. Studiu asupra valorii mărcilor din emisiunea II-a „Cap de bour". 1933. 8e année.F. 28 p. 6. 121 p. Iniţiere în magia albă şi în magia neagră. croisement de traits. în R. Cuvântări de masă. p. p. no. STAHL.I. 1937.I. no. no. 303-309. 70-76.. S. Bucureşti. în R. Editura Germană a Ştiinţelor. 3811. Institutul de Arte Grafice E.C. 3824.C. no. 3820. 3827.I.. Henri. H[enri] H. 10e année.R. … [Bucureşti]. Iaşi. STAHL. SPRUNG. Despre autografe. 48 p. vrăjitorul Abraxas. STAHL. Henri. STAHL. D. 4e année. Gusti şi şcoala sociologică de la Bucureşti. 1936. p. 1934. Cornel..7. în e R. SPINEANU. Grundlagen an verso des pièces de question.1. în R. Henri. în Almanahul Filatelic '77 p. 1938. STAHL. Eugeniu. STAHL.. STAHL. p.C. STAHL. în 3830. Editura Institutului Social Român. no. p. no. Cu un adaos: I. 370-406. 1987. 6-7. Sibiu. 726749. 20-21. STAHL. Falsuri. 3831. Îndrumătorul Filatelistului. 1937. Un cas plus difficile de 3818. 1938.N.C. 7e année. 140-185. 1924.I.R. 1938. Implicite dans les postulats de toute counaissance possible.I. R.C. 1977.. Henri. Bucureşti. II. no. Henri. 96-108.C. no. SPRUNG H. p.5. Luigi.R. Henri. SPERANDIO. Signatures d’Associés. Institutul de Arte Grafice „Marvan“.. C. Biblioteca de Sociologie. p. 204-212. Studiu asupra celor două emisiuni de mărci poştale „Principitale Unite" şi a „Poştei de Scrisori" din perioada anilor 18621864.C. 3828. SPINEANU. p. Henri. în e R. e în R. Editura Polirom.. STAHL. STAHL.. Un faux magistral. Système de Métaphysique. Tactică şi Politică condusă de D.I. Institutul de Arte Grafice E. 3. no. 7e année. Traducere din limba franceză de Sergiu Ciocoiu. STAHL.

Cercetări interdisciplinare zonale. 233 [235] p. Tratat practic de criminalistică. Editura Ştiinţifică. George [Marius]. (Sinteze sociologice). H[enri]. Bucureşti. cu ilustr. Anul III. vol. p. 91 p. p. STAHL. 3845. în istoria socială a României. Dr. Ortodonţie practică. Bucureşti. Bucureşti. Investigaţiunea judi3847. 2001. cu ilustr. Vol. 3835. Vol. 1972. Aurel. Editura Academiei. 1981. 1969. 425 [-428] p. Urmele dinţilor. BOIA. 1983. I. Editura de Stat. Aparatele ortodontice. 3836. 2001. p. Emil. Pledoarii pentru criminalii din literatură. IanuarieFebruarie 1939). Manual de stenografie. Bucureşti. STAHL.. Bucureşti. 324 p. 1969. Covurlui. 3841. Amintiri şi gânduri din Dragoş. STAN. 235 p. Grigore. cultura românească. 84 [-88] p. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Henri. Mircea. II Trib. 247 . III. Henri H. Vol. 1965. 3840. Editura Ştiinţifică. Galaţi. STAHL. satelor devălmaşe româneşti. STAHL. Probleme confuze în V. STAHL. Henri [H]. garea unui caz de pedofIlie şi probarea infracţiunii cu ajutorul calculatorului. 277 [-280] p. II. Henri H. Arad. 3843. Bibliografie la p. 3838. Bucureşti. STAHL. Eseuri critice despre 3852. STAN. Ministerul de Interne.. 2003. Comentarii sociologice. Editura Academiei Române. (Extras din Revista „Cursurilor şi Conferinţelor Universitare“. Minerva. teritorială. 3839. judecător de 3834. Editura Ştiinţifică. 1959. STAHL. 3849. STAMATE. Bucureşti. 1992. 3850. Organizarea administrativ- Unele consideraţii de ordin general privind investigarea infracţiunilor la regimul drepturilor de autor. Vicenţiu. STAHL. 1927. 323-324. 3844. Metode şi tehnici. I. Mileniul III. STANCIU. Editura Ştiinţifică. vol. Conferinţă rostită în sala Dalles în ziua de 18 noiembrie 1938. 338 [-340] p. nr. Aurel. 215 p. 2002. Vol.11-12. BOIA. 204 p. Expertiza urmelor lăsate de dinţi pe obiecte. STAHL. Iustin. 3837. 1997. Editura Militară.3833. Editura Minerva. [Bucureşti]. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 1958. 3853. Ministerul de Interne. Teoria şi practica Editura „Concordia“ – Arad. FIRU. Henri H. N. 374 p. CÎMPIAN. 3848. 3851. 1960. MĂNDRĂŞESCU. Investi- istorică.cu ilustr. Teoria şi practica investigaţiilor sociale. STANCIU. 1913. Studii de sociologie Noi dimensiuni ale schimbării – Informatizarea Ministerului de Interne. II. I. Editura Tineretului. I. în Criminalistica. Vol. 1978. BOBOC. Bucureşti. II. Henri [H]. ŢICAL. Henri H. Horaţiu. României. 75-79. 457 p. Criminologie. 165-169. Bucureşti. Bucureşti. (Seria „Memorialistică“). Bucureşti. Societate anonimă). Controverse de istorie socială românească. Bucureşti. 365 p. Victor I. Bucureşti. Pătru. Vol. 94 [-96] p.V. Cum putem învăţa uşor stenografia. Ordonanţă definitivă dată în crima de tîlhărie cu omor săvârşită asupra lui Stroe Belloescu din Bârlad şi a vizitiului său Nicu Oprişan. 2003. Bucureşti. Henri H. cab. STAN. Henri [H]. p. Să scriem repede. STANCIU. STAN. STANCA. Editura Medicală. Lidia. portr. 3842. 1976. ciară. vechea şcoală a „monografiilor sociologice“. 360 p. 276 p. 510 p. Emanuel. investigaţiilor sociale. 1975. Vicenţiu. 328-332. + 2 f.. Bucureşti. în Tratat practic de criminalistică. Bucureşti. Bucureşti. STANCIU. Frontiera de stat a 3854. 238 [-240] p. STAMATOPOL. 1974. STAHL. Bucureşti (Atelierele Grafice Socec & Comp. Emil. Henri H. STAHL. 1949.. 3846. Emil. 197-203. 17 p. Contribuţii la studiul instrucţie.

vol. 224 p. 376 p. Timişoara. 1997. VICOL. ştiinţa investigaţiei infracţiunilor. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. Emilian. Curs universitar. Bucureşti. 151-159. Criminalistica. 445-447. 1972. STANCU. Tactica şi metodologia criminalistică. 282 p. 2001. + 30 pl. 3857. Emilian. STANCU. Editura Actami. STANCU. Crimi- 3863. Vol. STANCU. II. Prof. 330-347. Criminalistica. în Tratat practic de criminalistică. vol. 1993. Vol. Bucureşti. Curs de criminalistică pentru învăţământul juridic universitar şi postuniversitar. Ştiinţa investigaţiilor penale. adăugită. Emilian. noiembrie 2001. p. Ediţia 3862. 224 p. + 36 pl. 20-24 noiembrie 2000. 376 p. Editura nelor şi cadavrelor după semnalmentele exterioare. Bibliografie la p. STANCU. 709-714 (Universitatea din Bucureşti. Stancu. nr. univ. investigaţiei infracţiunilor. vol. Emilian. 2000. 3869. ilustr. Bucureşti. III. Vicenţiu. Partea a II-a şi a III-a. a III-a. Tipografia Universităţii 1988. 349 p. nr. 3866. Editura CARRO. Tehnică criminalistică. II. Emilian. în Criminalistica. p. 95-97. 1-2. 3868. Introducere în criminologia generală. nr.I. 124-160. STANCU. 1. Diomid. Vol. Emilian. anul I. Emilian. Ediţia a II-a. I. Prof. 1994. Emilian. 3858. Prof. + 44 pl. vol. Investigarea ştiinţifică a infracţiunilor. Facultatea de Drept). p. a II-a. Emilian. STANCU. 129-142. 3870. + 142 pl. Vol. II. Bucureşti. Curs de criminalistică pentru învăţământul juridic universitar şi postuniversitar. II. orizonturi: Geologia legală. Criminalistica. Editura Tempus. STANCU. 1994. nr. 1 În text: Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj (sic!) 3865. Editura Didactică şi Pedagogică.. Ediţia 3859. Editura Helicon. Vol. a infracţiunilor. 380-385. Ion. Ştiinţa şi tehnica investigaţiilor penale. Identificarea persoa- dologice privind cercetarea accidentelor de muncă şi avariilor din domeniile minier şi petrochimic. Editura Metropol. STANCU. Emilian. Ştiinţe juridice. STANCU. STANCU. Emilian. Emilian. 446 p. 1981. Vol. 5. I. 310 p. II. Ştiinţe juridice. I. p. + 44 pl. + 60 pl. Universitatea 1 Bucureşti] . STANCU. STANCU. 495 p. Bucureşti. 1992. 10-11. 290 p. Editura Proarcardia. II. Curs universitar.. Investigarea ştiinţifică Emilian. Partea I. Universitatea din Bucureşti. Ministerul de Interne. în Analele Universităţii Bucureşti. dr. STANCU. 248 . 399 p. Elemente de tactică şi de metodologie criminalistică. noiembrie 1999. Emilian. univ. Criminalistica. STANCIU. Timişoara.1. Vol. în Criminalistica. Emilian. 377 p. STANCU. Bucureşti. 6. Bucureşti. 299 p. foto. Bibliografie la p. Tipografia Universităţii Bucureşti. Probleme privind cercetarea criminalistică a omorurilor cu autori necunoscuţi. STANCU. PERCIUN. Sinaia. Pledoarie pentru criminalistică. Timişoara. p. Criminalistica. Editura Actami. 3867. Emilian. Editura Actami. Criminalistica – tehnica criminalistică. Criminalistica. Emilian 3864. Bibliografie la p. Emilian. [univ] dr. p.I. 432 p. şi schiţe. Tipografia Universităţii Bucureşti. 1997. 3871. ilustr. Emilian. 3872. în Analele Universităţii Bucureşti. Bucureşti. [univ] dr. 3874. Tehnica criminalistică. Noi 3860. Examinarea scrisului dactilografiat. STANCU.1986. 1971. Emilian. 3873. vol. 1995. 1983. [Facultatea de Drept. STANCU. dr. 344 p. în Ghidul procurorului criminalist.3855. anul III. 3861. ştiinţa nalistica. 736 p. Tipografia Universităţii Bucureşti. STANCU. ANGHELESCU. Introducere în criminologia generală. p. 1980. Criminalistica. Ioan. Particularităţi meto- 3856. + 48 pl. şi schiţe. Prof. 1994. Actami..

2005. Gabriela. noiembrie 2001. 543 p. 3892. Dr. româneşti (1948-1965). 1981. STĂNOIU. iulie 2000. Bucureşti. 6. 6. 50-61 Gabriela. Prof.. Editura Hyperion XXI. nr. Traficul şi consumul ilicit de droguri. Coordonator: STĂNOIU.J. 212 p. Partea generală.P. STĂNOIU. Corneliu Silistrarianu. 6-10.Y. Gabriela. 14-16. STAPF. şef Serviciul 3879. Prof. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Rodica Mihaela. în Criminalistica. DIANU. Bucureşti. Bucureşti. Consideraţii privind Helmut. Editura Tehnică. Prof. The Reprints 3877. 689692 (Universitatea din Bucureşti. Rodica Mihaela. 1994. nr. p. Bucureşti. univ. Facultatea de Drept). Bucureşti.C. 3878. tehnici de cercetare în criminologie. dr. Gabriela. Bucureşti. univ. Bibliografie la p. dr. în Criminalistica. STANCU. Bucureşti. 1994. p. Bucureşti. STĂNOIU. Romanian Philatelic Studies No 4/1979 N. p. tehnicile de analiză nucleară aplicate în investigaţiile criminalistice. Organismele politice Emilian. STĂNESCU. Controlul ştiinţific al traducerii: ing. 33-39. Rodica Mihaela. dr. Emilian. 249 . Culegere de studii. în Criminalistica. nr. 2002. 387 p. 3886. Prof. univ. STANCU. Dr. 2004. Sumar şi tablă de materii şi în limba engleză. anul VII. Introducere în Emilian. 1989. p. STANCU. Profiling-ul criminal în investigaţiile criminalistice. 3889. 3882. 3891. Mileniul III. STANCULESCU.3875. după ediţia a treia revizuită. STANCU. conceptul. Editura Vremea. Practica fotografică. 52-57. 3881. Tratat de criminalistică. Gabriela. dr. Editura Luceafărul. 2001. Editura S. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Ediţia a II-a. Prof. dr. Mircea. Emilian. 184 p. 3888. Documente privind instituţiile şi practicile. Implicaţii asupra stabilităţii economice şi politice a ţărilor din estul Europei. Facultatea de Drept). 1992. STĂNICĂ. MATEI. MATEI. Universul Juridic SRL. 52-61. revăzută şi adăugită. Emilian. Criminalistic – I. p. în Investigarea criminalistică a locului faptei. MATEI. Dr. protejate. 2004. GRIGA. of the First Romanian Postage Stamps. Crima organizată. 704 p. criminologie. ing. Emilian.. p. Virgil Bălan. MATEI. Ediţia a IV-a revăzută şi adăugită. 3885. în Criminalistica. Prof. Tratat de criminalistică.. STANCU. 735 p. Ioan. Ministerul Public. Ortansa. 2003. Jac. noiembrie 2005. Emilian. STANCU. Metode de identificare criminalistică a traficului ilicit şi a braconajului cu specii rare şi Rodica Mihaela. 3887. Drept penal. STANCU. 3884. MATEI. Mircea.Leon Bedighian. 1958. univ. Sălaj. Rodica Mihaela. Bucureşti. dr. anul III.. dr. Tiberiu. Editura Oscar Print. Rodica Mihaela. (Universitatea din Bucureşti. Emilian. DIANU. p. Universul juridic. univ. Bucureşti. Editura Academiei. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. formele de manifestare şi de combatere a crimei organizate. Consilier juridic. Importanţa entomologiei în investigaţia criminalistică. Metodă de prelevare a amprentelor papilare de la cadavrele aflate în fază avansată de putrefacţie. STANCU. STĂNOIU. 4. p. Evoluţii în sistemele de identificare biometrică nord americane. 3890. univ. STANCU. Drd.. 2003. 13-14. univ. conţinutul. Editura Academiei. anul II. STĂNOIU. Emilian. Teroarea microscopică. 29-31. Gabriela. 2006. Producţia. 3876. BREZEANU. Prof. Metode şi 3880. Bucureşti. Tiberiu. Colonel. Traducere din limba germană de ing. Tranziţia şi criminalitatea. 3883. Bucureşti. MATEI.

Secrets”. 3895. pentru uzul ofiţerilor şi agenţilor de poliţie. vol. 2002. W1. 111 [128] p. 1938 (Expert. 104 Abbildungen der Originale u(nd) Fälschungen. 1895. 3906. Allgemeine Kriminalistische Theorie und Methodologie (Teorie şi metodologie criminalistică generală). London.. Ministerului de Interne. (Colecţia „Alternative spirituale”). + 8 pl. STIEDL. 3902. Berlin.C. Agenţi pe cont propriu pentru Imperiul Britanic). vagabondaj şi cerşetorie de Ştefan Stătescu. Editura Oscar Print. 1994. 3900. John.. 1979. 223 p. Fritz. Republicată în 2003. BILLIG.. 3899. 44) (Expert. 350-355. Mare manual Billig privind falsificările. 1932. 189 [192] p. Vol. Rumanien I (România I) (MoldauWalachei) (Moldova. livrarea nr. Published by arrangement with: Sanibala Publication. Humanitas. Stan. 42). livrarea nr. STÂNGACIU. Ltd. Billiq’s großes Handbuch der Fälschungen.. STĂNOIU. 129 Vergrößerungen von Originalen und Fälschungen. E. Editura Oscar Print. STEVENS. 43 p. STĂTESCU. 122 p. Criminologie. Mare manual Billig privind falsificările. Republicată în 1998. Rodica Mihaela. Fotografia color pentru amatori. Naturwissenschaftlich-technische Kriminalistik (Tehnică criminalistică). Criminologie. Otto E. 1904. 3904. Otto E. Philatelia Departament. primarilor. 1998. Cazierul judiciar. I. Aurel. Agenţi pe cont propriu pentru Imperiul Britanic). 215 p. STECLACI. 1938 (Expert. Editura Germană a Ştiinţelor. 3901. Editura Oscar Print. London. WEITKAMP. BILLIG. STIEDL. Kontinuität und Diskontinuität sozialer Auffälligkeiten im Lebenslauf (Continuitatea şi discontinuitatea elementelor incidentale în cursul vieţii). Lieferung nr.. procurator de secţiune pe lângă Curtea de Apel. (Maeştrii spiritului) 3905. Ltd. 224 p. Editura Ştefan. II. Lieferung nr. Anthony.44). 1938 (Expert. 1977. London. 300. STĂNOIU. STIRLING. Agenţi pe cont propriu pentru Imperiul Britanic).3893.. Braşov. Secretele Budoului. 1996. Selfridge & Co. Otto E. Titlu original: „Budo 3908. în: MschKrim. 2006. no. Rumanien II (România II). terorismului şi diversiunii. Valahia). Sole Agents for the British Empire 129 imagini mărite privind originalele şi falsificările. Editura Mix. Billiq’s großes Handbuch der Fälschungen. 43) (Expert. Ediţie revăzută. W1. Berlin. Sozialistische Krimmalistik (Criminalistică socialistă). 1999. 3896. Dicţionar administrativ 3903. VI + 534 p.. Patronaj. I. Sozialistische Kriminalistik 3907. Editura Germană a Ştiinţelor. Billiq’s großes Handbuch der Fälschungen. (Criminalistică socialistă) vol. Editura Tehnică. Sole Agents for the British Empire (81 imagini mărite privind originalele şi falsificările. taking impressions from the palms of the human hand. STĂNOIU. Massachusetts Avenue Boston. Editura Librăriei Socec. Philatelia Departament. A simple method of 250 . 1967. Horticultural Hall.I. 3894.. Rumanien III (România II). Fritz. Criminologie. W1. Jung. E. Rodica Mihaela. medicilor comunali etc. E. BILLIG. Traducere din limba engleză de Cristian Hanu. Bucureşti. Învăţăturile marilor maeştrii în artele marţiale. Adrian. Strategia combaterii din limba engleză de Oana Vlad. 2001. Lieferung nr. în R. Bucureşti. 2000. Selfridge & Co. STELLY. 3897.5.. Bucureşti.. Mare manual Billig privind falsificările. livrarea nr. 4e année. STIEDL. KERNER. Traducere Ediţia a V-a revăzută şi adăugită. 81 Vergrößerungen von Originalen und Fälschungen.43). J. Inc. W. H. THOMAS. 3898. STEVENS.-J. Selfridge & Co. STELZER. STELZER. Rodica Mihaela. Philatelia Departament. Sole Agents for the British Empire (104 reprezentări foto ale originalelor şi falsurilor. William. 1995. STERESCU. Fritz. 42) (Expert. p. Ltd.

3924. Bucureşti. 4 (I).. Berlin. în R. Insanity and the lines of the hands. vol. 1. Ştiinţe criminalistice. Medic expert al Parchetului Ilfov. Asistent al cursului de medicină legală la Universitatea din Bucureşti. 6 1934. 2004. 2002.C. p. der Staatsanwaltschaft (Cooperarea cu Procuratura). Editura Didactică şi Pedagogică.. 12-20. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Ilie. 4 (2). STIRLING. Jaeger. William. 6e année.. STOCK. William. vol. 70 p. STOENESCU. 5 année. Ştiinţe criminalistice. Tratat de drept procesual civil. STOENESCU. 3921. e (Tipuri speciale de configurare şi rezolvare a procedurii). vol.. 764 p. Istoria loviturilor de stat în România – 1821 – 1999. no. Examinarea criminologică a utilizării legislaţiei poliţieneşti). 3912.I. Revoluţie şi francmasonerie.I. 464 p. 639 p. p. 46 p.1. Stoenescu. Zusammenarbeit mit N[icolae]. II.I. 1932. 404 p. A note on „forgery“ by tracing. 2000. STOCK.C. William. vol. 1933. Bucureşti. William. Berlin. Jürgen. 2002. Drogen und Polizei. 380 p. în R. Essen. 1934. Identification by the e palmar surface. no. Timişoara. anul III.. I. 1936.3909. Schmidt Römhild. STIRLING. vol. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. (Extras din Revista de Drept şi Sociologie.8. Lübeck. 3. Eşecul democraţiei române. în R. Drept procesual civil. 96-98. 3917. Judicial tattooing. II. 12 p. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. STOENESCU. e année. Drept procesual civil. 3920. vol. 3923. Editura RAO. Nicolae. 2. 6 année. STONESCU. vol. STOENESCU. Timişoara. 1966. STOENESCU. (Extras din Revista de Drept şi Sociologie). 1973. 484-488. 262-271. Zilberştein. e 3910. An ingenious case of cheque raising. „Revoluţia din decembrie 1989” – o tragedie românească. Beweisführung (Administrarea probelor). Jürgen. 3914. în R.. în R. Essen. William. 1901. Editura RAO. 3919. în R.. vol. 3922. Berlin. Zilberştein. 2002. 1971. 28 p. 1934. Bibliografie selectivă. 14 p. as an aid to the furtherance of technical criminal research.C. 2004.. Importanţa studiului medicinei legale. Savelly. p. no. Eine kriminologische Untersuchung polizeilicher Rechtsanwendung (Droguri şi poliţie. Editura RAO. 1996. Lecţie de deschidere a cursului de medicină legală la Şcoala de ştiinţe de Stat. 3916. Bonn. 3915. 8e année.. Schmidt Römhild. Centrul de multiplicare al Universităţii din Bucureşti. Bucureşti. William. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 3911.C. Cele trei dictaturi. STOCK. Timişoara. 1901. Savelly. Arthur.I. 14 p. Supliment. Ştiinţe criminalistice. Jürgen. Jürgen. STIRLING. 2001. 4 année.2. vol. ediţie revăzută şi adăugită. Vol.. p. Essen.2. 12). 99-100. 830 p. Alex. 3918. STOCK. nr. KREUZER.C. Lecţiune de deschidere a cursului de medicină legală la şcoala de ştiinţe de stat ţinută de Doctor N. Besondere Arten der Verfahrenserledigung und –gestaltung. Ilie. p. ediţie revăzută şi adăugită. Ilie. II. Graţian. Centrul de multiplicare al Universităţii din Bucureşti. coordonator Rolf Rainer Jaeger. ediţie revăzută şi adăugită. II. Some observances on the value of the lines and designs on the skin of the palms of the human hands. 2002. STIRLING. 566-581.8. 3913. p. Editura Schmidt Römhild. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. no. STIRLING. 494 p. no. 251 . Mihai. Lübeck. p. Lübeck. Rolf.I. PORUMB. Editura RAO.I. STIRLING.C. 811-828. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. no.5.

1972. 3932. Tipografia Jandarmeriei. 206 [-298] p. Medic expert al Parchetului Tribunalului Ilfov. STOENESCU. Lecţiune de deschidere a Cursului de medicină legală practică la Facultatea de medicină din Iaşi. Dr. dr. 1910. cu ilustr. Profesor agreat Universitatea de Medicină Legală. Docent de medicină legală la Facultate. N[icolae] Dr. Prefaţă de Prof. Medic legist. (Extras din Revista de Drept. Cunoştinţe practice asupra Medicinei Legale. Stoenescu. 88 p. din punct de vedere medico-legal (cu 10 pl. Bibliotecarul Societăţii ştiinţelor medicale din Bucureşti. Bucureşti. 252 . 1905. 1918 [pe copertă: 1919]. vol. 1921. DIMA. Mihai. univ. Logică generală. medic legist pe lângă Parchetul Tribunalului Ilfov. (Inspectoratul General al Jandarmeriei Rurale). 196 p. MARGA. Studii şi cercetări privind legăturile mecanice dintre vehicule rutiere remorcante şi remorcate. 68 [-71] p. Tipografia B. Stonescu. 3926. + 223 p. 1939.] Medic legist pe lângă Parchetul Trib. Asistent la Universitatea Bucureşti. Bucureşti. STOENESCU. Importanţa lucrărilor de laborator pentru studiul şi practica medicinei legale. STOIAN. STOENESCU. 12 p. Profesor agregat 3927. cu ilustr. C. (Comandamentul Corpuluĭ Jandarmerieĭ).3-4). Saidman. no. Dr. conferenţiar de medico-legale asupra otrăvirilor cu fosfor şi în special asupra noilor mijloace de căutare a fosforului de Doctorul N. Saidman. medicină legală la Facultatea de Medicină din Bucureşti. Ediţia a II-a. Cunoştinţe practice asupra Medicinei Legale. Cunoştinţe practice asupra medicinei legale. 2001.. Assistent al cursului de medicină legală la Universitatea din Bucureşti. Societăţii ştiinţelor medicale din Bucureşti în octombre 1901 de Doctor N. 271 p. Bucureşti. Botoşani. Teodor Dima. 3934. 42). Braşov. Mina Minovici. Consideraţiuni N[icolae]. Bucureşti. STOICA. 216 p. Nicolae. 1902. Dr. Medic expert al Parchetului Ilfov. Nicolae. + 3 f.. 216 p. Ilfov. Şcoala de oficerĭ şi jandarmi plutonieri majori. STOENESCU. Medic expert al Parchetului Ilfov. asistent al cursului de medicină legală. Minori în derivă. docent de medicină legală la Facultate. Tipografia Jandarmeriei. Nicolae. + erata. Editura Enciclopedică Română. 3937. Comunicare făcută Onor. ţinută la 5 martie 1905. Mina Minovici. STOENESCU. Dr. Teodor. STOENESCU.. anatomiei şi ajutor în caz de accidente pentru uzul şcoalelor jandarmeriei. N. I. Prefaţa la prima ediţie de prof. 1903. Botoşani. 248 p. Drăgan. (Orizonturi. docent universitar. Bucureşti. STOENESCU. Nicolae. Sociologie şi Economie Politică). 48 p. Editura Didactică şi Pedagogică. + 6 pl. N. Bucureşti. medic legist. 12 p. Dr. Medic expert al Parchetului Tribunalului Ilfov şi asistent de medicină legală la Facultatea din Bucureşti. STOIANOVICI. Despre lesiunile 3930. Cunoştinţe practice asupra medicinei legale.3925. 2 f. Stoenescu. Tipografia B. 3929. cu ilustr. STOENESCU. Coordonator prof... Bucureşti. medic expert al Parchetului Tribunalului Ilfov. profesor la 3935. Bucureşti. Cunoştinţe practice asupra medicinei legale. 3931. 271 p. 8 septembrie 1921.) de Doctor N. anul IV. Cunoştinţe practice asupra medicinei legale. medic expert al tribunalului Ilfov. Dr. dr. 3936. Bucureşti. 3933. universitar de medicină legală. produse pe oasele capului de arma Mannlicher (model românesc) cu 6 planche.. Universitatea Transilvania. Nicolae. Bucureşti. Andrei. STOENESCU. Dr.. (Extras din Revista de Drept şi Sociologie. 1921. Moartea subită 3928. 1990. Curs predat la Şcoala jandarmeriei rurale. Nicolae. STOENESCU. Conferenţiar de Medicină Legală la Facultatea de Medicină din Bucureşti [. 1929.

Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Repere şi mărturii. 3942. în Ghidul procurorului criminalist. anul V. vol. Timişoara. p. în Criminalistica. 5. p. Unele consi- Mihai Gheorghe. 3951. p. ediţie revăzută şi adăugită. Ion. STOICULESCU. în Expertiza Tehnică 47. 1997. nr. 2006. 283-284. Buletin documentar editat de Corpul Experţilor Tehnici din România. 3947. Essen.P. 3939. 1995. Nicolae. STOICA. Arheologia scrisului în Dacia. urmărire în cercetarea la faţa locului. anul VII. în Ghidul procurorului criminalist. STORM. Editura Helicon. 3949. 419-423. II. anul II. Oliviu. decembrie 1997. Cercetarea evenimen- 3952. martie 2005. vol. p. STOICULESCU. Lübeck. decembrie 1998. STOICA. 1979. p. Ştiinţe criminalistice. 3944. nr. Timişoara.3938. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Gheorghe. 28-30 (II). 3. Ministerul Justiţiei. anul 5. Bucureşti. nr. STOICULESCU. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Vladimir. STOICA. nr. ianuarie 2000. 1994. Alexandru. 11. 137 p. Rolul Ştiinţei Criminalisticii în formarea profesională a juriştilor. C. 284 p. STRATULAT. FIERBINŢEANU. Lothar. de poliţie. 3940. Colonel. 2-9. 333-338. STOICA. 2-5. noiembrie 1999. Rolf. p. 3945. anul 6. în Criminalistica.P. Cercetarea acciden- 3953. şeful Serviciului Criminalistic din I. Gheorghe. p. martie 2000. Examinarea criminalistică a scrisului de mână la gemeni. IONIŢĂ. 2004. 2005. Gheorghe. şef 3954.und Emittlungszwecken (Montaje foto – „Fotografii-fantomă“/ Reconstituirea fotografică a persoanelor urmărite). Folosirea câinilor de deraţii privind interrelaţiile dintre cercetarea ştiinţifică şi aplicarea legii în cazul accidentului de circulaţie. STOICULESCU. Metamorfoza tehnologică a catehismului Medicinii Legale în reconstituirile ştiinţifice documentare. Olivia. în Criminalistica. Bibliografie la p.. Braşov. STRACHINĂ TULBURE. FIERBINŢEANU. anul I. Berlin. Bucureşti. 1994. STRACHINA. Ion. Petre. nr. 23-24 (I). STOICA. 161-204. Infracţiuni specifice pieţe de capital. Septimiu. p. 2. vol. Sisteme de frânare cu ABS şi derivatele sale – Partea a II-a. 302-307. STOICA. STOICA. STOICA.„Phantombilder“/ Die Bildrekonstruktion gesuchter Personen zu Fahndungs.J. Editura AXA. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Doctrină şi legislaţie internă şi internaţională. Editura Mirador. în Ghidul procurorului criminalist. 6. Gheorghe. Buletin documentar editat de Corpul Experţilor Tehnici din România. p. 2003. 2002. Bucureşti.J. 320 p. anul II. Mureş. vol. Unele aplicaţii ale procedeelor fotografice în practica investigării tehnico-judiciare a accidentelor. nr. Bucureşti. noiembrie 2003. 37-39. Paşaport pentru mapa- mond. M. nr. II. Montagebilder . în Investigarea criminalistică a locului faptei. Braşov.A. p.. p. Editura Helicon. telor deosebite (incendii şi explozii). Vladimir. 2. Vicepreşedinte al Comitetului Bursei de Valori Bucureşti. 1998. ANDREESCU. coordonator Rolf Rainer Jaeger. în Expertiza Tehnică 43. Editura Detectiv. Mircea. Fotografia cu vedere deasupra (aeriană). 3948. Bucureşti. Petre. Droguri în drept. p. fondator al Centrului de Studii „Ioan Rus” -Habit. Botoşani. Sisteme de frânare cu ABS şi derivatele sale – Partea I. ARON. 217-253. 14 p. 3946. 253 . JAEGER. 2001. Mircea. Editura Helicon. 3943. II. 226 [228] p. 37-40. 10-15. Editura Schmidt Römhild. STOICA. Bucureşti. III. Serviciul Criminalistic – I. Timişoara. Tudor. 1. Comisar-şef 3941. Diagnosticarea automobilului. 3950. p. Preşedinte telor de circulaţie. 7-51. Editura Societatea Ştiinţă şi Tehnică S. p. 31. în Realităţi şi perspective în criminalistică.

nr. Gl. SUCEAVĂ. Prof. Flagelul stupefiantelor. Ştiinţe juridice. Camil. 245 p. 1991. Drept vamal. 242-244. 1997. Curs. SUCEAVĂ. Venus. 270 p. 3967. 3960. Profesor universitar doctor. Facultatea de Ştiinţe Juridice). 2005. Camelia.A. SUCEAVĂ. Expertise de l’écriture 3966. Cicerone Sbanţu. Bucureşti. Bucureşti.1. Bibliografia de referinţă a cărţii vechi (manuscrisă şi tipărită). Camil. Bucureşti. Locotenent-colonel dr. Coordonare Mariana Iova şi Dan Matei. 230 [-232] p. SUCEAVĂ. Editura Luceafărul. nr. (Universitatea Bucureşti. STOICA. Avec 500 specimen d’écritures. SUCEAVĂ. SUCIU.. p. Camelia. Bucureşti. Les Edition universitaires. 105-107. Maurice. Terorism. Măsurătorile biometrice utilizate la sistemele de asigurare.. 304 p. S. STUDER. STROIE. Petre. Ştiinţe juridice. Utilitatea de la main gauche (Aplication de la méthode Locard). 3957. (uz intern) Serviciul Editorial şi Cinematografic. Capcanele technicoştiinţifice folosite în urmărirea penală. Camille. Dificultăţi întâmpinate Ion. STURZBECHER. 3971. nr. 3970. (coordonator) Îndrumar privind controlul vamal antidrog. Asist. 3958. Précis de graphologie pratique. În numele analizei spectrale în cercetările criminalistice. de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. SUCIU. Strasbourg. 1969. Mihai Dragu. 452 p. Ion. 1928. 3965. „Dosoftei“ S. Camil. Sinaia. SUCIU. Camil. 3956. Autori: Ştefan Mihai. p. 3962. Editura Cris Book. Partea I. Metode fizice adoptate în cercetările criminalistice. Georgeta Mitroi. Ştiinţe juridice.. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. în cercetarea unei infracţiuni de omor datorate.. Editura Cris-Book Universal. cu ilustr. în Analele Universităţii Bucureşti. Drept vamal. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. 341 [-344] p. Mihaela Dragoş. 1997. p. General de divizie (r). (Ministerul de Interne Inspectoratul General al Miliţiei). Ion. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medicolegale în stabilirea adevărului”. Bucureşti.1. Asist. Aplicaţiile practice ale Paradis iluzoriu. SUCIU. în Analele Universităţii Bucureşti. Ion. 349-350. 3969. Codul vamal şi Regulamentul vamal. în Analele Universităţii Bucureşti. Metode criminalistice folosite în cercetarea urmelor în formă de striaţii. foto. Cosmin. 3973. violenţă. Toxicomanie. 1963. 1986. SUCEAVĂ. Ramona Marin. 3961. 1936. Robertina. Editura Miraj şi realitate. Ştiinţe juridice. p.3955. 1999. adevărului: Memorii. univ. + erată şi 33 ilustr. p. Bucureşti. 3963. Mioara Botez. Lumea drogurilor – O lume a degradării umane. Didactică şi Pedagogică. Petre. Editura Militară. 20-24 noiembrie 2000. lt. univ.117-124. 107-115. 1970. CIMEG – Institutul de Memorie Culturală. 3964. Vigot Prèges. dr. Bibliografie la p. 3959. în principal. Dr.univ. 254 . 116 [-120] p. 15 f. Ion. Ion. 458 p. Thèse du laboratoire du Pr. în Analele Universităţii Bucureşti.1. [Bucureşti]. Paris. SUCIU. Camil. 1995. abilităţii deosebite a autorului.. Academia in Brandenburg aus der Perspektive der Jugendforschung (Extremismul de dreapta în Branderburg din perspectiva cercetării juvenile). Bucureşti. Ion. OLARU. D. Tiberiu Popescu. comentate şi adnotate. OLARU. Aspecte ale consumului şi traficului ilicit de stupefiante.129-141. Bucureşti. dr. SUCIU. SUCIU. Cătălin Rînciog. 3972. 2006. Rechtsextremismus bazelor de date criminalistice în probaţiunea judiciară. SUCEAVĂ. Editura Militară. 1985. Dr. 408-414. Universal. Bucureşti. 1968. p. 3968. 1970.C. 1989. Chavigny. STRELETSKI.125-135. p.

2. SUFRIN. Bibliografie la p. (Documente de Medicină Legală şi de Criminologie). Bucureşti. 6. 199-200. în Şcoala românească de criminalistică. nr.. Bucureşti. logică formală.3974. nr. 3987. SURDEA logică matematică. Editura Ştiinţifică. 2.S. 1971. 14-16. (Logos–Colecţie îngrijită de Pompiliu Caraioan). Estera N. 1972. 1 f. Camil. SUCIU. SURDEA 3975. criminalistic şi medico-legal. Contribuţiune la studiu morţii subite şi în special a morţii subite prin inhibiţiune. p. SUN Tzu. 1975. SURDU. Căpitan. 3985. (Facultatea de Medicină din Iaşi. p. anul II. cu ilustr. 318-329. modificate sau suprapuse cu ajutorul tehnicii de calcul. nr. Rezumat în limba engleză. p. Adrian. Bucureşti. p. Identificarea textelor acoperite. 3990. Adrian. Bucureşti. 1976. 1971. Editura Academiei R. drd. SURDEA HERNEA. Rezumatul tezei de doctorat. 3981. SULTĂNESCU. Ion. 28-31. 23 p. Adrian. şeful Biroului criminalistic – Poliţia municipiului Timişoara. Chestor de poliţie. Editura Ştinţifică. 96 p. 175 p. 35-36. Sufrin. 1976. Conducător ştiinţific: Prof. Centrul de multiplicare al Universităţii Bucureşti. Subcomisar 3978. SUCIU. 95 p. Traducere din de poliţie. 20. 373 [376] p. Problematica cercetării interdisciplinare a locului faptei. Adrian. 3980. SUN Tzu. 3984. Şeful Biroului Criminalistic – Poliţia Municipiului Timişoara. Cartea codurilor. SURDEA 3977. Didactică şi Pedagogică. 1910. Ministerul de Interne. Arta războiului.R. Metode fizice adaptate în cercetările criminalistice. 3983. Importanţa cercetării la faţa locului în cazurile de sinucidere atipică. p. Camil. Traducere din engleză de Domnica Drumea. şeful Biroului Criminalist – Poliţia Municipiului Timişoara. SURDEA HERNEA. SUNGH. Bucureşti. Elemente de logică intuiţionistă. p. Ion Oancea. martie 2003. Istoria 3989. în Criminalistica. Camil. 28-29. SAFTA. Adrian. Iaşi. Editura Militară. no. Căpitan. 204 p. martie 2001. 2006. 3976. Logică clasică şi secretă a codurilor şi a spargerii lor. în Criminalistica. 2004. 336). dr. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie prezentată şi susţinută în Iunie 1910 de Estera H. Metode de cercetare empirică în identificarea criminalistică. 2004. Dinamica criminalităţii în domeniul transportului produselor petroliere prin conducte magistrale şi evoluţia „modusoperandi“ în producerea sustragerilor de produse petroliere. de poliţie drd. Bucureşti. Unele aspecte ale utilizării tehnicii de calcul în tehnica criminalistică. decembrie 2000. Subcomisar 3986. Şeful Biroului Criminalistic – Poliţia Timişoara. 3982. Subcomisar 3979. 1996. anul V. 2005. SURDEA HERNEA. Criminalistică. 1971. SURDU. anul II. HERNEA. 3. Alexandru. 351-361. SURDU. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Adrian. Studiu intro- ductiv şi îngrijirea ediţiei de generalmaior Constantin Antip [Versiunea românească Felicia Antip. anul III. Dezvoltarea învăţământului criminalistic în România. Bucureşti. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Facultatea de Drept). Alexandru. Editura Aurelia. Bucureşti. 394-405. Humanitas.. SUCIU. nr. mai 2000. 656 p. p. Valentin. Simon. HERNEA.. Locotenent. Alexandru. şeful Biroului Criminalistic Timişoara. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Logică clasică şi limba franceză. Bucureşti. în Criminalistica. în Criminalistica. 255 . Arta războiului. şeful Biroului Criminalist – Poliţia Municipiului Timişoara. (Universitatea Bucureşti. expert criminalist. Nici mănuşile nu mai ajută…. 3988. + 45 [48] p. p. Constantin Antip]. Editura HERNEA.

C. Maria. 2006. Canada.3991. 3994. 239 p. 6 année. Karl. SURDU. Denis.. 163 p. New-York. Vrin. Profesor emerit. 2/2004. O.H. criminelle.T. 1995. Denis. Alexandru. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Mass. Principes de criminologie. Criminology and Crime Policy. Alexandru. Bucureşti. Prof. 1960.. SURDU. Bucureşti. Cu răspunsul acad. Editura Academiei R. univ. SURDULEAC. SURDULEAC. Editura Academiei Române. Montréal. 23-28. SZABO. Editura Academiei Române.R. 3997. Rezumat şi în limba engleză. Bucureşti. SWENSON. SZABO. nr. 190 p. Denis. C. 4000. în Revista de criminologie. Alexandru.R. SURDU. Actualitatea relaţiei Traducere din limba germană. 1965. 1962. SWENSON. Vocaţii filosofice româneşti. p. no. 1978 4002. 1966. Techniques of crime scene investigation. (Academia Română. 1965. Retuş când şi cum. D. 4005. Catedra de Criminalistică. Cujas. Metode 3996. 6128. 3999. Bucureşti. 4006. în Criminalistica. Paris. Manuscris din limba rusă de Ghenadie Prusacov. SURDU. WENDELL.. p. Denis.S..] Preşedinte onorific al Societăţii Internaţionale de Criminologie şi al Asociaţiei Criminologilor de limba franceză. Stockholm. 1954. gândire-limbaj. Dan Rădulescu.. Crimes et villes. 256 . Criminologia în Europa şi America: diferenţe culturale.. Elogiul filozofiei româneşti. Criminologie. 4001. Tabla de materii şi în limba engleză. Mihai Drăgănescu. WENDELL. Denis.C. Editura Academiei R. Cuvânt de deschidere a şedinţei de acad. univ. Fotografii de Gheorghe Teodor.. 21 [-24] p. Alexandru. Tablă de materii şi în limba engleză. p.R. 1978. 3. Criminologie et politique 4003. franceză şi rusă. 328-337. 296-301. 365 p.6. 39-40. 565 p.P. Rezumat în limba engleză. 3993. Prep.. 1934. A. SUTHERLAND.. A. Particularităţile ascultării victimei traficului de persoane. Lexington.S. 1974. anul VII. Bucureşti. Universitatea din Montreal [. de criminalistică şi de penologie nr. în R. 1989. American Elsevier Publishing Company Inc. Valeria Maria. Bucureşti. 3998. p. SZABO. Titlul şi în limbile engleză. Identificarea criminalistică a mijloacelor de transport. SYMONS. 1994. Paris. Discursuri de recepţie). moderne de investigare criminală. 3992. 3995.I. Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”. Les Presses de l’Universite de Montréal. O. SZABO. 4004. mai 2005. SUTTERLIN. Discurs rostit la 15 aprilie 1994 în şedinţă publică. Teoria formelor prejudicative. Bucureşti. Identification of weapons e from wounds. Neointuiţionismul. Cujas. Paris. Heath. E. SZABO. Editura Tehnică. CRESSEY.

464 p. VERZA. Emil. Editura Ştiinţifică. 1981. 366 p. 227-228. 1975. 2003. Bibliografie la p. Iaşi. august 2006. ŞELARU. ŞCHIOPU. 217 p. Anexă – Îndrumar privind aprecierea valorică a unor curiozităţi cu semne suplimentare. Bibliografie la p. Editura Sigma. Teză de doctorat. Elisabeta. Bucureşti. Bucureşti. aberant. tabel. 4021. 1858-1992. impactului autoturism-pieton. 348 p. cu fig. 2001. ŞCHIOPU. 1864-2000. vol. vol. 53. Scrierea corectă. 140 p. exerciţii. cu ilustr. 4012. Psihologia copilului. Mihai. Bucureşti. 1937. 185-200. Bucureşti. II. Ministerul de Interne. ŞAPIRA. 11-13. Universitatea Bucureşti). Curiozităţi cu semne suplimentare. 4008. revăzută şi completată. Tipografia Cartea Românească. Bucureşti. 1963. Editura Didactică şi Pedagogică. Varietăţi percepute pe verso mărcilor. Varietăţi percepute prin transparenţă. Dumitru. Universitatea Transilvania.Net. ŞCHIOPU. 1992. 4022. Marius. 1992. p. Vasile Lăpăduşi. morfologia leziunii de impact în împuşcarea cu pistoletul.. V. 233 p. GUŢ. 1979. Catalogul mărcilor poştale româneşti atipice. Institutul de Medicină şi Farmacie. ŞCHIOPU. Ursula. 323-331. 208 p. Dan. conducător ştiinţific Gheorghe Scripcaru. Vasile. Curs practic. anul VIII. 4. Ministerul de Interne. Urme tehnologice. Braşov. copilului. Bucureşti. Editura Sigma. Prof. 1993. Bucureşti.480/1964. 4013. Ediţia a II-a. ŞERBAN. Law & Crime . 271 p. Comisar de poliţie. ŞCHIOPU. Ursula. Ursula.O. Cluj. 4016. Varietăţi de culoare. 50 p. ZAMFIR. cu fig. ŞCHIOPU. 4015. 74 p. Varietăţi de material. TEŞAN. ŞCHIOPU.. Varietăţi ale supratiparelor. 4010. 397 [-399] p. în Criminalistica. Varietăţi de dantelură. Dezvoltarea operativităţii gândirii copilului de 7 – 11 ani. Tehnician criminalist. 4023. vol. ŞOTROPA. 1965. 437 p. Subcomisar de poliţie. Vol I.O. Editura Didactică şi Pedagogică. 1858-1992. Erori. Psihologia vârstelor – ciclurile vieţii. ŞERFEZEU. Ilie. Dan. Ediţia a II-a revăzută şi completată. Institutul de Criminalistică. 1865-1991. 4017. 67 p. Universitatea Bucureşti). vol. 98-103. ŞOICA. Radu-Nicolae. + 1 f. Serviciul Cultural. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. 4011. 1970. Iaşi. ŞCHIOPU. 4009. 168 p. 49 p. . Coordonatori: Octavian Pop. 331-346. 400 p. Sintaxa limbii române. 1993. III. A. Curs de psihologia Monica. 165-168. Semne punctiforme. Tritonic. Cercetări privind modelarea Manual pentru institutele şi şcolile pedagogice de învăţători [Elaborat pe baza programei aprobate de Ministerul Învăţământului cu nr. Nicolae. Editurile Saeculum I. 1997. Marcel.. Probarea vinovăţiei prin identificarea traseologică. IV. în Şcoala românească de criminalistică. 1978. Psihologia copilului. Introducere şi blibliografie la Istoria dreptului român. univ. Bucureşti]. Ursula. Bucureşti. Reguli. BOTOŞ. ŞERBĂNESCU. Aspecte atipice ale orificiului de ieşire în împuşcarea cu pistolul TT.. Şcoala românească de criminalistică. 1966. Ursula. 4020. Contribuţii la etiologia şi 4018. Criza de originalitate la adolescenţi. nr. modele.Ş 4007. 1993. Bucureşti. şi Vestala. Comportamentul sexual 4019. (Ministerul Învăţământului. 1876-1991. imagine şi poziţionare. Ursula. ŞOŞA. Inspectoratul General al Miliţiei. (Ministerul Învăţământului. Semne aleatorii. Editura Didactică şi Pedagogică. p. Ion Anghelescu. Editura Didactică şi Pedagogică. 2002. 4014. Bibliografie la p. Bucureşti. Presă şi Editorial. 63 p. Valeriu. 206 p. Bucureşti. Editura Moldova. 232 p. Bucureşti. Bucureşti. Editura Sigma. Semne lineare. 1975.

adjunct al inspectorului general al Poliţiei Române. după ce şi-a văzut portofelul în ziar s-a predat. General de brigadă. nr. p. nr. Reglementări juridice privind activitatea de cercetare la faţa locului. drd. 496-498. 4034. 10-12. anul V. CÂRJAN. 9-12. ŞTEFAN. Iancu. Chestor de poliţie. 31-33. 4040. bătrână a fost tăiată în bucăţi şi apoi incendiată. Becul care a făcut lumină într-un caz cu A. mai 2004. nr. General de brigadă. Editura Oscar Print. Aspecte privind descrierea locului faptei şi identificarea martorilor. mijloc de identificare a autorilor. Marian. anul IV. Iancu. p. anul V. Criminalul din Tântava. Iancu. Bucureşti. anul IV. Chestor..1. Iancu. mai 2002. O Iancu. p. Contribuţia criminaliştilor din Poliţia Română în examinarea şi interpretarea probelor. General de brigadă. Chestor drd. 4030. 21-23. 4038. Misterul cadavrului de pe prundul râului Râmnic. 213 p. ŞTEFAN. 258 . în Criminalistica. p. 4036. Felicia. Urmele papilare descoperite la locul faptei.1. ŞTEFAN. iulie 2004. în Criminalistica. ŞTEFAN. ŞTEFAN. 5. anul VI. anul IV. septembrie 2004. în Criminalistica. Iancu. 4035. septembrie 2003. nr. p. Chestor. în Criminalistica. martie 2004. Constantin. Chestor de poliţie. LĂPĂDUŞI. în Investigarea criminalistică a locului faptei. ŞTEFAN. DINULESCU. p. Iancu. Chestor de poliţie. adjunct al 4041. Un alcoolic a ucis cu ferocitate şi a dezmembrat corpul victimei. p. 2. GRECU. Inspectorului general al Poliţiei Române. nr. 4025. p. Chestor de poliţie. p. CODIŢĂ. ianuarie. Vasile. funcţionarea poliţiei judiciare. Iancu.000 lei. Iancu. adjunct al inspectorului general al Poliţiei Române. în Criminalistica. 4031. 4027. în Criminalistica. anul VI. Iancu. 25-28. septembrie. 4. ŞTEFAN. Chestor de poliţie. în Criminalistica. 5. LĂPĂDUŞI.3. LĂPĂDUŞI. 4028. nr. 4026. mai 2003. 5. 2003. p. Chestor. Vasile.. adjunct al Inspectorului general al Poliţiei Române. Chestor de poliţie dr. ŞTEFAN. anul V. ŞTEFAN. 13-15. LĂPĂDUŞI. Ioan. drd. Chestor. 5-6.. ŞTEFAN. Crimă inspirată din filme. Un obsedat sexual a ucis cu sînge rece două fete. 37-40. p. în Criminalistica. nr. ŞTEFAN. p. ŞTEFAN. nr. Prof.. 4033. De la furt la crimă…. ŞTEFAN. 4042. nr. în Criminalistica. 6. noiembrie 2004. în Criminalistica. Iancu. 5. ŞTEFAN. 38-40. Chestor de poliţie. o viitoare mamă a doi copii. Comisar-şef. anul V. nr. Vasile. Iancu. Iancu. Chestor. LĂPĂDUŞI. PEŞTINĂ. 2. nr.2-4. Vasile. 4029. 3.3. Colonel. Organizarea şi 4032. ŞTEFAN. anul VI. în Criminalistica. 1995. anul VI. 1.4. anul VI. 16-18. General de brigadă. Niculae. în Criminalistica. p. nr. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 1. 2004. martie 2002. p. Iancu. nr. 2002. Iancu. 4037. în Criminalistica..4024. anul IV. Comisar-şef de poliţie. Chestor de poliţie. Dicţionar de expresii juridice latine. p. Vasile. în Criminalistica.2. ianuarie 2004. 2004. iulie 2002. Iancu. Abominabila crimă din Pogoanele. 22-24. adjunct al inspectorului general al Poliţie Române. Iancu. VRABIE. 4-7. Cadavrul din fântâna părăsită. 4039. Subcomisar de poliţie. Vasile. adjunct al Inspectorului general al Poliţiei Române. ŞTEFAN. anul VI. nr. Iancu. în Criminalistica. martie 2003.N. ianuarie 2002. Lazăr. anul IV. MARINESCU. Misterul cadavrului din atelajul hipo. ŞTEFAN. în Criminalistica. Chestor. p. anul VI. ianuarie 2004. 32-36. Chestor de poliţie. Ucigaş în serie. Bucureşti. Un cerşetor ucide pentru 500. ŞTEF. nr. 29-32. Marius Daniel. adjunct al Inspectorului general al Poliţiei Române. nr. p. ŞTEFAN. 5-8. p.

Delia.T. 2004. 4056. D. nr. Luminiţa-Loredana. 4. Contribuţia criminaliştilor din Poliţia Română la examinarea şi interpretarea probelor. L. Iancu. De la alcool la lovituri cauzatoare de moarte. Un mijloc de probă revoluţionar – amprenta genetică. în Rolul probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului. Analiza ADN – mijloc de probă valoros al justiţiei. ŞTEFAN. Progrese recente. p. Iancu. în Criminalistica. Chestor de poliţie. Posibilităţi şi limite ale constatărilor tehnico-ştiinţifice şi ale expertizelor în investigarea criminalistică a evenimentelor rutiere. Probele criminalistice stabilesc adevărul.. Dr. George. 4048.. 2005. 4053. Bucureşti. şeful Departamentului de Genetică. nr. ŞTEFĂNESCU.. poliţie. în Criminalistica. 2005. vicepreşedinte al Asociaţiei Criminaliştilor din România. nr. 4. Iancu. p. anul VII. Fulvia. Drd. Dr. în Dreptul. 4045. Contribuţia poliţiştilor şi criminaliştilor la identificarea autorilor unor fapte deosebit de grave. 3. 6. ianuarie 2005. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. SPOREA. în Dreptul.T. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. 25-26. 7-9. (Capitolul 1. Vasile. anul VIII. Editura Luceafărul. Iancu. Neînţelegeri între doi traficanţi de canabis. Gena – Un concept în continuă evoluţie.. 3-5. ŞTEFĂNESCU. Iancu. Chestor principal de – Institutul de Medicină-Legală. în Criminalistica. ŞTEFĂNESCU. 26-27. Chestor principal. 2005. D. 19-30. p. SPOREA. anul VII.. MOVILEANU. ŞTEFĂNACHE. în Revista Dreptul nr. 4058.. 259 . 4047. Chestor principal de CHIRIŢĂ. CHELE. T. soldate cu o abominabilă crimă. 4046. Drumul morţii…. TOROIMAN. ŞTEFAN. Prelevarea probelor – etapă critică în stabilirea profilelor ADN. drd. Chestor principal. 4054. Genetică medicală. ŞTEFAN. drd. Prof. an XI. LĂPĂDUŞI. Iancu. 4044. drd. p. 1. 98-107. mai 2005. 35-38. în Criminalistica.T. ŞTEFĂNESCU. 192 p. T. 4052.. 4057. 19-25. nr. 277-281. 2005.. lector SPOREA. 2005. Avocat. în Criminalistica. Vasile. poliţie drd. 4049. septembrie 2005. nr. p. p. D. anul VI. SZALONTAY. 1998. Chestor principal. în Criminalistica. Vasile. 2006. ŞTEFĂNESCU. 4 (27). LĂPĂDUŞI. univ. adjunct al inspectorului general al Poliţiei Române. S. august 2006. Editura Luceafărul. în Revista de Criminalistică şi Penologie nr. Bucureşti. BARBARII.. Avocat. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medicolegale în stabilirea adevărului”. Şeful Departamentului de Genetică. poliţie drd. C. D. Editura Tehnică. ŞTEFAN. p. STOICA. 207-220. Comisar-şef de poliţie. Dragoş. p. p. 4051. p. ŞTEFAN. p. S. anul VII. p. Iancu. Gabriela. CĂLIN. adjunct al inspectorului general al Poliţiei Române. p. X. nr. ŞTEFĂNESCU. Ion. 13-47). 205-210. nr. Consideraţii privind activitatea Poliţiei Române în anul 2004. 207-220. Delia. ŞTEFĂNESCU. Bucureşti. ŞTEFAN. 4. SPOREA... 21-23. în Criminalistica. Profesor – Institutul de Medicină-Legală. Andreea Silvana.4043. în Buletin de psihiatrie integrativă. Utilizarea internetului de către copii şi adolescenţi – între normal şi patologie. drd. Chestor de poliţie drd. Chestor principal de T. Procesarea urmelor biologice în vederea stabilirii profilului ADN. nr. Iancu. Dragoş. 9. noiembrie 2004. Iaşi. iulie 2004. ŞTEFĂNESCU. 2005. lector univ. p. 2. 5. drd. Roxana. ŞTEFAN. Chestor de poliţie. profesor 4050. 4055. Analiza ADN – mijloc de probă valoros al justiţiei. vol. D. 2001. Dumitru. C. 215-222. p. 5-6. Prof. p. 4. Dragoş. ŞTEFAN. nr. anul VI. TOROIMAN. LĂPĂDUŞI. Abominabila crimă din B-dul Petrochimiştilor.

Istorie. I. Bucureşti. 2003. Paul. 302 [-303] p. Plante de vrajă. 204 p. Istoria francma- ucide. 1995. Alte enigme neelu- cidate ale istoriei. ŞTEFĂNESCU. Paul. 1997. 1998. 2006. TOROIMAN. Bucureşti. ŞTEFĂNESCU. Asasinatele politice în istoria României. Editurile Saeculum I. 4061. anul III. Paul. Bucureşti. 4.. 4068. 206 [208] p. ŞTEFĂNESCU 4072. 4079. Plăcerea de a 4071. şi Vestala. Editura Saeculum Vizual. Magia neagră. Paul. Editura Orizonturi. 366 p. Editurile Saeculum I. 4076. II-1984. Editura Saeculum I. 223 p. Bucureşti. ŞTEFĂNESCU. 4074. 222 p. Avocat. Istoria mondială a Paul. 229 p. ŞTEFĂNESCU. nelor paranormale. Bucureşti. Bucureşti. dr. 2000. Editura Miracol. Definiţie. Editura Saeculum Vizual. 2003. 4066. [Bucureşti]. 196 p. 2003. 158 p. 2001. Chimist. ŞTEFĂNESCU. 1995. Editura Vestala. Otrăvuri şi otrăvitori celebri. ŞTEFĂNESCU. Paul. societăţilor secrete. Prof. Aşii crimei. soneriei române. 2003. 4078. 270 p. 4063. Bucureşti. 2002. 403 p. 4064. Editura Saeculum Vizual. ŞTEFĂNESCU. Enigme ale istoriei universale. P. Bucureşti. Boală şi viciu la personalităţi celebre. Bucureşti. II. Paul. Pagini din istoria medicinii legale şi a criminalisticii. 239 p. 206 p. 4082. 4060. PAUL. Vol. ŞTEFĂNESCU. Ştiinţă versus crimă. Simbolismul numerelor. 2001. III-1985. SPOREA. 145 p. Enigme ale istoriei române. Editura Vestala. 1996. De la Sherlock Holmes la Maigret. 351 p. ŞTEFĂNESCU. Criminalişti celebri. Editura Medicală.1991.O. Bucureşti. Paul. ŞTEFĂNESCU. Paul. Editura Saeculum Vizual. Paul. 4069. Paul.p. Editura Obiectiv. Vol. 366 p.O. Eliminarea adversarului. Prelevarea şi procesarea urmelor biologice în vederea stabilirii 4086. Dicţionar de termeni masonici. 190 [192] p.. 638 p. Drama otrăvirilor. + 318 p. ŞTEFĂNESCU. 4075. 4062. ŞTEFĂNESCU. vol. Misterele francmasoneriei. 1999.1997. Editura Curtea Veche. Paul. Editura Bucureşti. Bucureşti. Editura ALL. ŞTEFĂNESCU. 264 [-267] p. Bucureşti. Dragoş. P. ŞTEFĂNESCU. vol. Miracol. 255 p. 4085. Crime insolite. Paul. Prof. Bucureşti. Paul. Mari bolnavi. 2001. Paul. 2002. Bucureşti. Editura Miracol. Magia înaltă. 318 p. Paul. ŞTEFĂNESCU. Războaiele secrete. ŞTEFĂNESCU. Lazăr. celebre. vol. Lumea fenome- Paul. mari conducători de stat. T. şi Vestala. Editura Vestala. 388 p. Bucureşti. Delia. 287 p. 224 p. ŞTEFĂNESCU. 400 p.1980. CÂRJAN. 4073. Bucureşti. ŞTEFĂNESCU. ŞTEFĂNESCU. 4084. ŞTEFĂNESCU. Afaceri criminale celebre. + 270 [-271] p. Misterul otrăvurilor iniţiaţi. ŞTEFĂNESCU. dr. 2000. Paul.O. 174 p. Editura Miracol. Dicţionarul marilor iniţiaţi. iulie 2001. I-1981. Editura Medicală. 4083.4059. Bucureşti. „Nebunii“ istoriei. Paul. Editura Vestala. în Criminalistica. ŞTEFĂNESCU. Paul. 1998. Iniţiere şi mari 4065. Editura Saeculum Vizual (Criminali celebri). Îngerii morţii. 291 p. ŞTEFĂNESCU. Editura Vestala. ŞTEFĂNESCU. Conf. Editurile Saeculum I. Editura Vestala.. 1997.. Enigme neelucidate ale istoriei. Paul. nr. dr. Bucureşti. ŞTEFĂNESCU. Continent XXI. Craiova. Paul. 4067.O. Moarte naturală sau moarte provocată?. 4081. 350 p. Vol. şi Vestala.1992. ŞTEFĂNESCU. 22-23 4077. Editura All. 2003. Lazăr. În slujba vieţii şi a adevărului. Bucureşti. Vestala. Bucureşti. 260 . Iniţiere în ocultism. ŞTEFĂNESCU. Paul. Paul. 4070. şi Paul. Bucureşti. 2005. I şi II. 4080. Paul. Simona. CÂRJAN.

(Ministerul de Interne). Flora. 183 p. Traducere din limba germană de Egy Gerda. Editura Luceafărul. 2005. p. în slujba aflării adevărului. Bucureşti. 1978. 277-281. Ştiinţa 4088. 140 p. 261 . Serviciul Editorial. Bucureşti. ŞUTEU. 1986. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Dificultăţile ortografiei limbii române.profilului ADN. (Uz intern). Etapele chimiei şi biologiei judiciare. 4087. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”.

Traian. Roman. 208 p. 2003. Editura Societatea. 1 (24). nr. Traian. 1995. 1992. Traian. TANDIN. TANDIN. SÂNTU. Isprăvile căpitanului Roman. Cluj-Napoca. BĂHNEAN. 1991. criminali români. Traian. TANDIN. septembrie 1999. 102-107. fără voie. Editura Militară. 4114. TANDIN. mijloc modern de investigare a unor comportamente criminale. Traian. nr. 196 p. 4107. Interviul de tip psihanalitic. Bucureşti. TANDIN. Editura Paco. 420 p. Evadări celebre. 120 p. L.T 4089. Bucureşti. În duel cu căpitanul Roman. 2003. TANDIN. 290 p. Dilemele căpitanului Editura Militară. 153 p. Bucureşti. 210 p. 4110. Istoria 4093. p. Traian. Din jurnalul unui poliţist.. TANDIN. Bucureşti. Traian. Editura Lider. 600 p. Bucureşti. Editura 4092. 4096. 120 p. Căpitanul Roman şi cei 4099. TANDIN. Marian. 2002. Traian. 1981. TANDIN. Cazul Rîmaru. Editura Societatea. Bucureşti. Jafuri celebre în lume. 4117. Cum să ne ferim de 4090. Jargonul infractorilor. 240 p. 4106. TANDIN. TANDIN. Analiză de caz: stabilirea paternului motivaţional infracţional într-un caz de omor deosebit de grav. TANDIN. domnilor Antologia crimelor din România. de poliţie. 4095. 4105. 636 p. O 100 cei mai odioşi 4102. 231 p. Editura Societatea. Editura Ministerului de Interne. TANDIN. Editura Aldo Press. 384 p. R. X. în Buletin de psihiatrie integrativă. Editura Aldo Press. 4. infractori.D. 223 p. A.. Traian. Erori judiciare. 1992. Traian. Jos mâinile. Bolidul verde. 140 p. moarte. DUICĂ. 4100. I. TANDIN. NICOARĂ. urmaşul lui Ringo. Editura Labirint. 2004. 1979. Iaşi. 4104. 2004. 1993. 1997. Grind. Traian. 2001. 4112. 4111. Traian. TANDIN. TALAU. 4098. 2000. Cuvânt înainte de Eugen Teodoru. TANDIN. 1994.. Gh. Editura Aldo Press. TANDIN. Editura Aldo Press. Comisar la omoruri.. 4097. 1983. 4101. Jafuri celebre în România. TANDIN. Editura Aldo Press. 1993. 2001. Traian. 430 p. Traian. Enigmele căpitanului 4108. Traian. Ucigaş Editura ZET. TAIFAS. Traian. Bucureşti. Editura Cartea Românească. 1978. infractori! Editura Labirint. Aspecte neurobiologice ale comportamentului suicidar. TALAU. 4115. Aldo Press. . TANDIN. TANDIN. an XI. 220 p. Din arhiva unui comisar Dacia. Galeria marilor criminali. 4118. 284 p. Editura Ministerului de Interne. Bucureşti. Editura Aldo Press. TANDIN. 2004. 2002. 4109. TANDIN. 4094. TANDIN. Bucureşti. Adio. TANDIN. Pedeapsă în stil american. 720 p. 4091. Traian. 1990. Bucureşti. Traian. 190 p. 40 de hoţi. Bucureşti. Traian. Râmaru. 600 p. Un nou Editura Paco. 6-7. TANDIN. p. 4116. Traian. Editura Paco. Editura Ministerului de Interne. Sus mâinile. Traian. Editura Roman. Editura Societatea. 2004. Ringo! Editura Militară. Traian. domnilor infractori! Editura Societatea. 550 p. Traian. 1996. vol. 210 p. 158 p. Traian. Editura marilor evadări din toate timpurile din închisorile româneşti şi străine.. Pe urmele căpitanului Traian. TANDIN. D. Criminali condamnaţi la Traian. 2002. TANDIN. Traian. 2005. 2003. 235 p. 102 p. Phobos publishing house. 4113. Ne putem apăra cunoscând limbajul infractorilor. Traian. în Criminalistica. TANDIN. 1991. anul I. Roman. 710 p. 4103. 240 p.

Librairie J. cuprinzând şi indexul alfabetic pentru vol. Dr. 4126. Schina. 888 p.C. Baillière et Fils [. Penal Philosophy. Subinspector de 4129. f. (Crimă şi comunitate).). Ambroise..] Carlos Bailly – Baillière. 1894. Tip. Bucureşti. 4123. Piteşti. 296 p.]. Ana Maria. Corneliu Chiseliţă. 263 . 4122. 215 p. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. 4132. Colecţia Total. referinţe la legislaţiile din Bucovina şi Ardeal de dr. Crime. 199– 203. XI + 724 p.6. IV. Direcţia stats. TARDIEU. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Paris [. Traian. 627 p. II. Cluj-Napoca. în Criminalistica. 1994. Editura Paralela 45. Baillière et Fils 19. Elena. „Curierul judiciar“. Londres [. doctor în Drept. vol. Editura Alma Mater. Madrid [. I. f. 2 f. Cauzele ei şi mijloacele de îndreptare.a. nr. 779 p. Rue Hautefeuille. Jurisprudenţia de Eugen C.a. Étude médicolégale / sur les / maladies produites accidentellement / ou involontairement / par imprudence. Eliodor [jr. [1925]. Septième édition / Accompagnée de cinq planches gravées. près le boulevard Saint-Germain. Paris . [1924]. Ştefan Laday. Atelierele Grafice Socec & Co. 19 [. 4128. TANISLAV.a. (Atel.] près boulevard SaintGermain. I. TANOVICEANU. négligence ou transmission contagieuse / comprenant / l’histoire médico-legale de la syphilis / de ses divers modes de transmission / par/ Ambroise Tardieu / Professeur de médecine légale à la Faculté de médecine de Paris. 1912. TANOVICEANU. Tindall and Cox. Curs de drept penal. I –III. 346 [-352] p. 25-26. Profesor de legislaţiune penală la Universitatea din Iaşi. TARDIEU. Eliodor. p. + 5 pl. GHERGHINEL. p. Un pericol naţional – Creşterea criminalităţii în România. Editura Alma Mater. Subinspector de I[on]. doctrina de Vintilă Dongoroz. TANDIN. f. 2003. Infracţiuni privind regimul protecţiei şi asistenţei martorilor. 1938 4124. Ion. 1988. cu o prefaţă de N. f. p. I[on]. TANNENBAUM. TARDE. M. La criminalité comparée. revăzut şi completat. F. vol. G.. criminali şi poliţişti. Editeur.. doctor în drept. rue Hautefeuille. jurisconsult Cluj.-B. 851 p. vol.. 2003. Paris. New York. 204 – 208. Crime and Community Dorel.. Grafice Socec & Co. f. Press.B. TANISLAV.] Baillière. + 100 p. Gabriel. p. 4125. vol. Jr. (Tipografia Naţională). 1879. V. Decuseară. TARASIUC.a.4119. Cluj-Napoca.. 4133. 1878. A Handbook of European Software Law. vol. Societate anonimă. TANOVICEANU. Étude médicolégale / sur / Atentats aux mœurs / Par/ Ambroise Tardieu / Professeur de médecine légale à la Faculté de Médecine de Paris. avocat.. fost vicepreşedinte Curtea de Apel Bucureşti.] Librairie J. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Recidiva internaţională în materie de droguri. 796 p. Protecţia penală a dreptului la intimitate în perspectiva noului Cod penal. vol. 4120. noiembrie 2003. Tratat de drept şi procedură penală. Pantheon. Ediţia a II-a a Cursului de drept şi procedură penală. I. Troisième édition revué.] 19. 2003. LEHMANN. Editura Alma Mater. II. TANISLAV. judiciară. Comisar-şef de poliţie. 2006. poliţie. C. cuprinzând şi indexul alfabetic pentru vol. consilier Înalta Curte de Casaţie şi dr. 1913. 4130. 1896. Cluj-Napoca. TAPPER. Bucureşti. Inspector principal psiholog. TANOVICEANU. Curs de drept penal. 194 – 198. Ambroise. London.. Profesor la Facultatea de Drept din Bucureşti. anul V. 4131. Cuvânt înainte de Eugen Teodoru. III. 4121. Crima din strada Speranţei soluţionată după opt ani şi jumătate. Oxford Univ. 868 p. Félix Alcan. TARDE. vol. poliţie.. IV-V.a. 4127. 1044 p.

revue et augmentée. Olt): INS. Librairie J. 264 . Baillière et Fils [. Rue Hautefeuille. 19 [. Madrid [. 4145. 1879. psiholog. D. Ambroise.4134. 1994]. Ambroise. Tindall and Cox. Alexandresco. la strangulation / Et la suffocation / Par/ Ambroise Tardieu / Professeur de médecine légale à la Faculté de Médecine de Paris. Vol. ianuarie 2004. – EFIAP. Baillière et Fils [. Tindall and Cox.] Librairie J.-B.J.] Carlos Bailly – Baillière. TĂNĂSESCU. vol. Crima din strada Soarelui. Jan. Comisar de poliţie. 4136. şeful 4138. Bujor. Ioan Liviu. Librairie J. New York. Prezidentul Tribunalului în legislaţia română. Bujor. vol. p. (Tip. Bogdan. 4139. 4143. près le boulevard Saint-Germain. Galaţi. Victima şi agresorul [Brâncovenii] (jud. Ambroise. Bucureşti. YOUNG. Étude médicolégale / sur / L’avortement / suivie d’une / Note sur l’obligation de déclarer a l’étatcivil / Les fœtus mort nés/ Et d’observations er recherches pour servir a l’historie médico-légale/ Des grossesses fausses et simulées /Par/ Ambroise Tardieu / Professeur de médecine légale à la Faculté de Médecine de Paris. V. TARDIEU. noiembrie 2005. Consideraţii privind desfăşurarea fazei dinamice a cercetării locului accidentelor de circulaţie. p. Colecţia Foto-Film. propr. 356 p. Tatăranu. Efecte şi trucaje fotografice. Vol. anul VI. 6.]Rue Hautefeuille. 1. Inspector de poliţie. drd. Comisar-şef. Comisar de poliţie. Quatriéme editions. TĂTĂRANU.P. I. 37-40. 19.] Carlos Bailly – Baillière. p. Rue Hautefeuille. Étude médicolégale / sur / Les blessures / Comprenant / Les blessures en général / Et / Les blessures par imprudence / Les coups et l’homicide involontaires /Par/ Ambroise Tardieu / Professeur de médecine légale à la Faculté de Médecine de Paris. Satu Mare. Paul.J. TARDIEU. anul VII. Efecte speciale cinematografice. Apel din Galaţi). 19. nr. TĂNĂSESCU. Efecte şi trucaje fotocinematografice.] Baillière. 372 [376] p. Deuxième édition augmentée avec planches. Curţeĭ Regale. 124 p. ianuarie 2005.] près le boulevard Saint-Germain. Étude médicolégale / sur / La pendaison. 474 p. 4144. Londres [.-B. TĂNĂSESCU. TĂNASE. Constantin N.-B. (prezident la Curtea de 4137. conţinând şi o bogată colecţie de maxime juridice latine şi franceze.] 19. The New Criminology. + 10 f. 84 p. Jock. Iancu. Paris [. 1997. De la furt de animale la un „comportament animalic”. 1880. I. 4-8. I.] 19. 4142. Göbl Fiĭ). / Avec 3 planches coriées.G. II. 39-40. TAYLOR.P. 4135. 4146. Editura Tehnică. Prefaţă de D. Gabriel.] Carlos Bailly – Baillière. F. în Criminalistica. Paris [. Madrid [. TĂUT. II. nr. Studii victimologice. Paris.]Rue Hautefeuille.] Librairie J. TĂTARU. L. 1879. Étude médicolégale / sur / L’infanticide / Par/ Ambroise Tardieu / Professeur de médecine légale à la Faculté de Médecine de Paris. Eugen. MOROZAN. doctor în drept de la Facultatea din Paris (Instrucţiune începută la 21 Decembrie 1888 şi terminată la 4 Aprilie 1889). FLORESCU. 364 p. Ionel. Ambroise. 1881.-B. Tindall and Cox. Ordonanţa D-lui JudeInstructor al Cabinetului 5 C N. TĂNĂSESCU. Baillière et Fils [. Ediţia a II-a. Londres [. Editura INS. Baillière et Fils [. 1971. 1916. 4140.] Baillière. près le boulevard SaintGermain. Madrid [. Bucureşti. TARDIEU. în Criminalistica. Deuxième édition augmentée.] Baillière. Bucurescĭ. 296 p. FLORESCU. Iancu. Tipografia Buciumul Român Spiridon Gheorghiu. în Criminalistica. 1. pl. 4141. + 6 f. Investigarea sinuciderilor. Londres [. GOLDON. nr. Paris. 1973. WALTON. 289 [-295] p. anul VII. (Colecţia Exclusive). I. pl. TAŞU. refăcută şi adăugită.. TARDIEU.

TEODORU. Horia. Căpitanul Aposto- l’étude criminalistique et médico-légale de la „pathologie“ du fusil. 4154. Sinaia. 1981. Căpitanul Apostolescu anchetează. 383 p. Cluj. e année. Diana. no. Editura Militară. 215 p. 1986. Microbuzul de seară 4156. TCHILINGHIRIAN. 4160. TECUCEANU.1966. 20-24 noiembrie 2000. 1978. Editura Dacia. 199 p. Eugen. Căpitanul Aposto- Facla. STEPHEN. anul VIII. 4148. 1904. 271 p.C. Horia. Bucureşti. Vasile. 37-38. TECUCEANU. Ion. Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie. 4162. 288 p. Eugen. 4149. 151 p. Bucureşti. 463 p.. 1934. Căpitanul Aposto- 4153. Căpitanul Aposto- S.. TEODORU. Medicală. TECUCEANU. Obstinaţia căpita- – povestiri. 4152. Editura Cartea Românească. Prof. lescu şi piromanul.I. februarie 2006. Horia. 107 p. Ministerul Public. Joseph Göbl. TECUCEANU. TEODORU.. lescu şi S. infracţiunilor de omor şi a celor săvârşite cu intenţie care au ca urmare moartea unei persoane. no. 4169. 199 p. e 6 année. 1971. Bucureşti. Editura Tineretului. 4157. Bucureşti. 108-110. 1982. TECUCEANU. Doctor în drept nului Apostolescu. Austrian Post Offices Abroad. 1991. 331 p.I.9. nr. 1993. Editura Eminescu. Tipografia Direcţiunii Generale a Miliţiei. Minoritatea în faţa legii penale. Bucureşti. Editura Dacia. Bucureşti. TECUCEANU. TĂUT. 265 . lescu şi spionii. 4163. 160 p. Cartea 4170. Editura Facla. p. TECUCEANU.F. TERZIEV. 604-628. Horia. W. TECUCEANU. Seminarul de perfecţionare a procurorilor criminalişti. EISMAN. Sinaia.A. 4155. Horia. Căpitanul Aposto- lescu şi dubla enigmă. Liviu. 1969. Fraţii et Co. 4165. 4161. Editura Timişoara. p. Editura Cartea Românească. 1974. Horia. 294 p. A. TECUCEANU. ClujNapoca. Horia. 4166. TCHERWAKOFF. Horia. Bucureşti. Greşeala Căpita- N. Amprentarea persoanelor. în Criminalistica. Studiu statistic şi de legislaţie comparată. 4167. Timişoara. Afacerea Samoilescu- 4150. Tactica şi metodica investigării 4151. Militară. TECUCEANU. 4158. p.. Editura Cartea Românească. Eugen. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. Moartea boxerului. Editura Cartea Românească. Căpitanul Aposto- LĂPĂDUŞI. 557-574. 1934. 181 p. 6e année. TECUCEANU. Contribution à lescu şi filiera. 1969.D.. Bucureşti. A. 270 p. TEACĂ. Horia. Tipografia „Gutenberg“.I. Comisar-şef de poliţie. Bucureşti. Editura Românească. Unele procedee privind identificarea şi ridicarea urmelor papilare. 1952. judecător pe lângă Tribunalul Ilfov.C. Introducere în cercetarea criminalistică. 1975. Horia. Bucureşti. 323 p. 20-24 noiembrie 2000. Horia. TECUCEANU. R. 1934. drd. lescu intervine.V. Editura Militară. Part Six.S. 6 no.I. Bucureşti. Traducere din limba rusă.8. 482-491. W. 4168. 1. Cercetarea urmelor biologice Cozmici. 4164. Editura pentru Literatură. 139 [-142] p. Aberlour .. TEODORU. 1964. Bucureşti. Horia. Eugen. p. în R. Căpitanul Aposto- lescu şi cifrul D-237. lescu şi identificarea. TECUCEANU. Căpitanul Aposto- povestiri. Răgaz – schiţe şi nului Apostolescu. Tehnica. 324 p. 4159. 1979. Surprizele căpita- nului Apostolescu. profesor la Şcoala de Ştiinţe de Stat. 151 p. de pe corpurile delicte. Iulian. 1972. Editura Dacia.C. Bucureşti. Horia.E. p. R. TEODORESCU. 1973. Bucureşti. din Paris.4147.10. Editura Bucureşti. 1978. Editura 1965.

Intro- 4179. Subcomisar de poliţie dr. The Pharmacological and Epidemiological 266 . Hadrian.J. Corabia mistuită – COTUŢIU. vol. 121-125. nr. I. Bucureşti. Jean..P. 31-35. SIMIONESCU. 4189. p. 47-48. Eugen. Etica cercetării în echipă. Ministerul de Interne. Bihor. Comisar de poliţie. VASILINIUC. Anca. Ilie. 4188. vol. 1989. Bucureşti. III. STĂNESCU. BALTAG. TERBANCEA. ROTESCU. în Tratat practic de criminalistică. 182-199. 156 p. Bucureşti. 310 p. 1980. septembrie 2005.. 5.P. 1975. nr. în Şcoala românească de criminalistică. Ministerul de Interne. p. EISMAN. p. A. Beţie patologică cu consecinţe deosebit de grave. III. Lidia. Moise. 162-165. 4181. 4172. Ministerul de Interne. 3-4. ENESCU. 45-51. anul V. în Criminalistica. Moise. 1994. 4183. 6. Editura 4175. TEŞAN. ducere în cercetarea documentelor. TEODOSIU. Moise. TEŞAN. 144-148 4187. TEODORU. Unele consideraţii privind caracteristica generală a scrisului reprezentată prin poziţia rândurilor. Timişoara. Editura Medicală. 4173. Editura Eminescu. oft The Society for the Study of Addiction. Ministerul Justiţiei. COTUŢIU. COTUŢIU. 4185. anul VII. 1965. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Zori în ceaţă. Elucidarea împrejurărilor negative sau controversate ale cercetării la faţa locului. 1979. Florin. 1979. Editura Sport-Turism. vol. Ministerul de Interne. Câteva precizări în legătură cu aspectele medico-legale şi criminalistice în identificarea traseologică. I. Implicaţiile criminalistice în practica medico-legală. ŢURAI. Eugen. 4178. Aspecte ale orificiului de intrare în împuşcările cu arme de vânătoare. Editura Cartea Românească. medico-legală şi criminalistică. p. Moise.I. C. 201-207. Metodologia recoltării probelor pentru examenul biocriminalistic în infracţiunile de omor. p. vol. 20-25.J. TERBANCEA. Ministerul de Interne. Expertiza complexă I. noiembrie 2003. Eugen. nuvele – povestiri. N. Moise. 4180. Eugen. Camelia. p. Editura Helicon. 4174. TERBANCEA. în Ghidul procurorului criminalist.. fotografii alb-negru. CONSTANTINESCU. 1975. Editura Helicon. Din legendele Dunării. 370 p. p. Mihăiţă. Bucureşti. Istoricul descoperirii făptuitorului după urmele desenelor papilare în România. în Şcoala românească de criminalistică. London. p. Pasagera. în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. 4186. Contribuţia medi- cilor legişti la dezvoltarea şcolii de criminalistică din România. 4182. VAIDA. în Şcoala românească de criminalistică. 4176. 4177. Bucureşti. Bucureşti. Dana. III. 1952. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. în Şcoala românească de criminalistică. în 20 de ani de expertiză criminalistică. 295 p. mijloc eficient de probă în procesul judiciar. Nunta cu sănii. în Criminalistica. p. ŢURAI. SIMIONESCU. 1975. Moise. Editura Eminescu. Ministerul de Interne. TEODORU.4171. TERBANCEA. în Ghidul procurorului criminalist. TERBANCEA. 1995. p. Moise. TERBANCEA. Tipografia Direcţiunii Generale a Miliţiei. Ministerul de Interne. 1985. 57-59. 1975. 270 p. Bihor. 1980. ŢURAI. 4184. erată. Mihăiţă. Constantin. Examinarea urmelor de intrare şi ieşire a proiectilelor. TEODORU. Constantin. TERBANCEA. Timişoara.. TERBANCEA. Moise. Eminescu. p. TEODORU. p. Eugen. 91-97. Moise. 1983. TERZIEV. 1982. Constantin.V. Lidia. TEODORU. 248 p. TERBANCEA. 33-39. Lidia. p. 1 and 2 September 4190.A. TERBANCEA. 1979. Consideraţii medicolegale şi criminalistice privind condiţiile reale în care s-a produs moartea violentă. Anca. Moise. Comisar-şef. Roman. I.

THEODORESCU. 4198. 8 p. 2002. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Kriminaltechnikeinsatz Wolfgang. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi am Tatort (Acţiunea de tehnică criminalistică la locul faptei). Grigore. Lübeck. vol. Berlin. 374 p. Ştiinţe criminalistice. Editura Didactică şi Pedagogică. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Curs de Fotografie und Videografie (Fotografia criminalistică şi videografia). Essen. Iaşi.1966. 2002. 4194. Ştiinţe criminalistice. Berlin. M. Essen. ediţie revăzută şi adăugită. penal. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Partea generală. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. ediţie revăzută şi adăugită. Wilson. Editura Cugetarea. Berlin. Oxford. Lucia. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). Lucia. 1976. Iaşi. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 4195. Drept procesul 4199. MOLDOVAN. Schmidt Römhild. Universitatea „Al. Aufnahme des objektiven Tatbefundes (Înregistrarea expertizei obiective). THIEL. Ştiinţe criminalistice. 4193. New York. THIEL. T[H]EODORU. Biblioteca documentară. 4203. Wolfgang. Bucureşti. Grigore [Gr. THEODORU. THEODORU. Editura Schmidt Römhild. Editura Didactică şi Pedagogică. 1945. Grigore. 16 p. Ştiinţe criminalistice. [1968]. Lübeck. Praktische Spurensuche Grigore. THEODORU. Essen. 1989. Partea generală. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. und Spurensicherung (Elemente practice de căutare şi asigurare a urmelor). (United Nations Publication). coordonator Rolf Rainer Jaeger. Schmidt Römhild. 2 p. 2002. 4191. 1996.+ 2 f. Die kriminalistische grafiei române. Facultatea de ştiinţe juridice. 1960. Cuza“ Iaşi. MOLDOVAN. coordonator Rolf Rainer Jaeger. II. Tatortmessverfahren drept penal. XVIII + 515 p. I. 1979. Wolfgang. Essen. THIEL. 4201. Lübeck. 490 p. THEODORU. Schmidt Römhild. 4196. 4197. Ştiinţe criminalistice.W. Istoria biblio1 grafiei române. THEODORU. Barbu . drept procesual penal.]. ediţie revăzută şi adăugită. II. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Berlin. Drept comentat şi 1 4205. Ministerul Învăţământului şi Culturii. THIEL. Bucureşti. Fundaţia Regele Mihai I. Berlin. 4 p. Wolfgang. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Drept procesual penal. 8 p. [1] f. 1959. 431 [-434] p. 272 p. Edited by C. The United Nations and Ducq Abuse Control. vol. 352 p. Lübeck. ediţie revăzută şi adăugită. 1972. 4200. Drept procesual penal. Iaşi. Bucureşti. Bucureşti. Curs de 4202. Istoria biblio- tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Drept procesual penal. Pe copertă: B. Partea specială. Theodorescu 267 . I. Wolfgang. Bucureşti. vol. Editura de Stat Didactică şi Pedogogică. Facultatea de ştiinţe juridice. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. THIEL. Barbu. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Gr[igore Gr. 4192. vol. cu ilustr. Aufnahme des subjektiven Tatbefundes (Înregistrarea expertizei subiective). (Măsurători la locul faptei). V + 102 [-104] p.]. Grigore. Partea generală. Lübeck. Editura Enciclopedică Română. + XVIII + 354 p. II. 1986. 2002. THEODORESCU. London. II. Universitatea „Al. ediţie revăzută şi adăugită. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. THIEL. Essen. Wolfgang. 2002. Pergamon Press. Cuza“. II. vol. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 4204. Schmidt Römhild. Iaşi. Ştiinţe criminalistice.

Lübeck. vol. în R. vol. TICU. 2002. Berlin. Scripcaru. vol. Essen. Essen. p. G. (Bibliotheque Dumarais) [sic !]. Berlin. der Praxis (Reconstituirea faptei în practică). Douglas. Gordon. Essen. Beispiel für einen möglichen Tatbefundbericht (Exemplu posibil de raport de expertiză). Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. II. Dorobăţ şi Gh. 4 p.P. Wolfgang. 2003. France Inter Éditions (Imprimé en Roumanie). THOMPSON. ediţie revăzută şi adăugită. ediţie revăzută şi adăugită. Rolf. Prefaţă. Schmidt Römhild.I. II. London. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. vol. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Brandstiftung (Investigarea criminalistică a incendiilor). Jürgen. Explozivi şi Substanţe Toxice. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. ediţie revăzută şi adăugită. 4209. 4 p. Essen. ediţie revăzută şi adăugită. mai 2003. W. 1991. cazuistică). 380 p. Schmidt Römhild. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Lübeck. [Bucureşti]. Diebesfallen (Furturi - Traducere din engleză de Al. Un secol de luptă cu delincvenţa. Roberto. Ştiinţe criminalistice. THIEL. THOMPSON. (Livre club des Tuileries. G. Ştiinţe criminalistice. Subcomisar de poliţie. Schmidt Römhild. Paris. Erori posibile în examinarea semnăturilor. 4214. ediţie revăzută şi adăugită. 4206. Schmidt Römhild. 4213. [-557] + 2 f. 4211. + 1 f. Wolfgang. vol. vol. Scripcaru. coordonator Rolf Rainer Jaeger. THIEL. note.1. 3. A Practical Guide. II. THORWALD. Bucureşti.G. 4215. Istoria secretă a Mossad-ului. Lübeck. [1987]. Understanding copyright. security and surveillance in the information age. THOMAS. Tatrekonstruktion in 4216. E. Essen. Iaşi. În româneşte de D. Constantin. THIEM. TILEA. şeful compartimentului materii explozive 1 din I. no. p. Jurgen. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Bellevue (Printed in Romania). Editura Allfa. p. Berlin. THIEL. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Essen. Bucureşti. Wolfgang. coordonator Rolf Rainer Jaeger.R. I. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică.. Brian. 2002. 276 [-279] p. 2002. 4212. THUT. 2002. 119-129. 4 p. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Doris. 1 Inspectoratul General al Poliţiei Române 268 .practică. Berlin. 1990. THOMAS. Pascu şi Gh. 368 p. 4210. 21-22. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Junimea.C. Ştiinţe criminalistice. Editura Schmidt Römhild. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Lübeck. Erstellung von Tatbefundberichten (Întocmirea rapoartelor de expertiză). Cybercrime. Traducere din limba engleză de Alexandru Dovăncescu. 24-34. Berlin. THORWALD. Ştiinţe criminalistice. 2002. THOM. Brandermittlungen. Crimă şi ştiinţă. 1936. 4220. criminelles françaises. LOADER. basé sur la classification décimale. JAEGER. II. 2004. Mihaela. Fichier monodactylaire 4219. Lübeck. [1973]. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Jay Books. pl.W. – Serviciul Independent Arme. anul V. 47 p. 4218. Ştiinţe criminalistice. 4 p. Cybercrime: low Enforcement. Cercetarea la faţa locului în cazurile post-explozie a dispozitivelor explozive. Spionii lui Ghedeon. THIEL. Paris. 4217. Les grandes affaires criminelles françaises. 2002. Lübeck. 2000. Les grandes affaires 4208. 576 [-580] p. pl.A. nr. Wolfgang. 8e année. în Criminalistica. Les cent un chefs – doeuvre du génie humain). Berlin. comentarii şi anexe de Victor Ionescu. 4207. ediţie revăzută şi adăugită. XXIII + 553 p. 1981. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 2 p. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. II. Schmidt Römhild.

anul VI. Doctorand. Mihaela. 37-39. 4234. Bucureşti. Pagini de istorie contemporană: Doctorul Lupu. Dimitrie. Serviciul Criminalistic Dâmboviţa. Aspecte privind metode şi tehnici de identificare a semnăturii în cadrul expertizei criminalistice de gen. TILEA. studiu introductiv de Robert Deutsch. F. p. 170 p. mai 2005. Editura Luceafărul. Leonard. RAŢĂ. Alexandre.. 1946. în Criminalistica. Ştefănescu Goană). p. Turneanu. specială. Les influences étrangères sur le droit constitutionnel roumain. (Studii şi cercetări psihologice publicate de Institutul de psihologie experimentală. în Tratat practic de criminalistică. Ministerul de Interne. cu un studiu introductiv de George Macovescu. în Criminalistica. 23-24. 2005. 3. 1980. Şocul viitorului [Tradu- 269 . Victor. Mihaela. în Criminalistica. nr. 324 p. Leonard. anul IV. jr. 3. 329-332. p. practica judiciară şi literatura de specialitate la data de 1 martie 2003. specialist 4227. 4233. Documente diplo- matice. Expertiza criminalistică a semnăturii – factor determinant în stabilirea adevărului. criminalist. Partea 4223. Alvin. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Examinarea armelor Serviciul Criminalistic I. Paris. Drd. Dr. Editura Ştiinţifică. TODORANU. 403-407. comparată şi aplicată al Universităţii din Cluj. Bucureşti. Ştefan. nr. nr. Lt.4221. 425 p. Aspecte practice de relevare a seriilor îndepărtate de pe caroseriile auto. TILMAN 4226. 6. et Bucarest. 4236. Editura Politică. Consideraţii privind răspunderea expertului judiciar. Editura Institutului de Psihologie al Universităţii din Cluj. Bucureşti. TILEA. 19-20. în Criminalistica. Ştefan. TOARBĂ.A. TILEA. Bucureşti. Inspector de poliţie. 1932. Editura Luceafărul. Mihaela. mai 2004. TIMARU. 119 p. 4232. p. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 264-268. Dâmboviţa. p. Tudorel. TOCAN. Ion. 33-34. în Criminalistica. 1998. Insp. Editura All Beck. 9-10. Preparator univ. Preparator univ. cere de Leontina Moga şi Gabriela Mantu. Bucureşti. de foc atipice. Nicolae. Analiza minerală tisulară. anul VII. Nicolae. 4225. Iaşi. nr. p. TILEA. 2005. Sirey. Cugetarea – Georgescu Delafras. Octavian. p. Ştefan. 203-210. TITA. 2006. p. TOCAN. 23-24. Bucureşti. tisulară. Discursuri. 4237. anul VI. Consideraţii privind 4224. 1967. director prof. – TIMON.. mai 2004. vol. nr. 4229. TOFFLER. procesul de formare a semnăturii. col. anul VI. 5. Psihologia temperamentului. nr. TITULESCU. 1967. III. 621 p. 73 p. iulie 2004. TIRON. (Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Iaşi). noiembrie 2002. Confesiuni jenante. 4222. 165-170. 4231. Analiza minerală 4238. Infracţiunile cu violenţă între prevenire şi combatere. Col. 894 p. TOADER. Mihai Horia. Dr. pr. Cătălin. 3. Dr. 4228. în Criminalistica.J. Cu un 4230. Editura Tipografiei „Carmen-Sylva” M. Experimentul tehnico-ştiinţific – procedeu necesar şi indispensabil în efectuarea expertizelor şi constatărilor tehnico-ştiinţifice. Cuvânt înainte de Silviu Brucan]. Accidentul rutier şi cauzele care duc la producerea acestuia. p. 2003. Determinarea şi diagnosticarea temperamentului pe bază de experiment şi chestionar. Bibliografie la p. anul VI.. Culegere de probleme din practica judiciară – pentru uzul studenţilor – Cu modificările aduse Codului penal. Drd. Drept Penal. septembrie 2004. TOADER. 4. 4235. Mihaela. TIRON. TITULESCU. BRÎNZĂ.P. p.

4239. Editura Tritonic. Examinarea urmelor în mişcare [Cunoaşterea. 2003. Parchetul de pe C. Alvin. 270 . 2003. (Idei contemporane). p. Ionel. şeful I. în Tratat practic de criminalistică. 2002. 16 versus 9 str loci typing in paternity testing Romanian I.T. Redarea mişcării în 4242. 4241. Al treilea val. 349 [352] p.J. 4255. Curs teoretic şi practic de parapsihologie.. Traducerea Mihnea Columbeanu. Ministerul de Interne. Vol. Alvin. TOMESCU. Vasile. Editura Antet. Marinela. Ion Grigorescu. 4246.Editura Politică. 4248. p. D. TOMESCU. 1995. III. 4240. Ministerul de Interne. Alvin. Bucureşti. I. Cartoteca dactiloscopică monodactilară. Ion. 347-349. „Al treilea val“ şi „Powershift – Puterea în mişcare“. 1066 p. despre viitor]. + 20 pl. TOMESCU. 1980. [1999]. p. 502 p. ŞTEFĂNESCU. 13-17. Inspectoratul General al Miliţiei. p. Ministerul de Interne. Mircea Constantinescu. Bucureşti. TOMESCU. Editura Tehnică.. vol. Powershift – Puterea Ion. 216 p. 59-63. în Tratat practic de criminalistică. Serviciul Editorial. Mihai. lăsate de pistoalele cu bolţuri. [Studii 4247. nr. 1983. Mihai. Presă şi Propagandă în rândul populaţiei. Constantin. Editura Ştiinţifică. Bucureşti. 224 p. septembrie 2003. Vasile Lăpăduşi. Bucureşti. 45-88. 4256. Ministerul de Interne. p. 1968. Chestor de poliţie. Bucureşti. Bucureşti. p. în Investigarea criminalistică a locului faptei. GRIGORE. 2004. Seminarul de perfecţionare a procurorilor criminalişti. Editura Kamala. Istoria cărţii româneşti de la începuturi până la 1918. TOFFLER. 684 p. 4249. 352 p. Răzbunare cu violenţă. Alvin. Război şi antirăzboi: Supravieţuirea în zorii secolului XXI. TOMA. 4245. Const[antin] Şt. TOMULESCU. Titlul original în limba engleză: Future shock. N. S. Reguli ce trebuie respectate pentru efectuarea unei cercetări la faţa locului eficiente. 273-279. în Criminalistica. Alvin. Dâmboviţa. 20-24 noiembrie 2000. TRACIUC. Bucureşti. Examinarea urmelor lăsate de armă pe tubul de cartuş. Lupu Coman. fotografie. 480 p. SIMA. Gheorghe. Antet. în Tratat practic de criminalistică. 4254. Traducerea de Mihnea Columbeanu. Institutul de Criminalistică. 1956. Coordonatori: Octavian Pop. Romică. 1971. Bucureşti. Editura Politică. TOMESCU. Sofia. Ştiinţa conştiinţei. Antet. Titlul original în limba engleză: The third wave. Bibliografie la p. 481-508. vol. Tratat practic de criminalistică. bogăţia şi violenţa în pragul secolului XXI]. TOROIMAN. Octavean. Mod. TOFFLER. Manual de drept privat roman. 1996. Aspecte teoretice şi practice privind tactica cercetării la faţa locului în infracţiunile de omor. Traducerea din limba engleză: Georgeta Bolomey şi Drăgan Stoianovici. anul V. 516 p. Heidi. 37-40. Bibliografie la p. Alexandru Hasnaş. 1976. Expertiza urmelor lăsate de obiecte şi a urmelor materie. Procuror. TOFFLER. Prefaţă: Ioniţă Olteanu. TRANDAFIR. Leg. 4253. TOFFLER. Cercetarea la faţa locului. 216 p. 184 p. Ion R. Bucureşti. Ion Anghelescu. Traducere din limba engleză de Robert Adam. III. Comisar-şef de poliţie dr. 250-256. SĂVULESCU. 56 p. TOFFLER. 4243. 4244. 1985. Corporaţia adaptabilă. V. 1973. [Bucureşti]. p. 1980. Traducere din limba engleză de Mihnea Columbeanu. 1995. lângă Tribunalul Suceava. CONSTANTINESCU. 4251. 5. Claudiu. Sinaia. Antet.P. vol. Previziuni şi premise: Interviu cu autorul cărţilor „Şocul viitorului“. Ministerul Învăţământului. Jurnalism radio. TOMA. Tipografia Învăţământului. Chestor de poliţie. (Idei contemporane). Bucureşti. TOFFLER. şi 22 fig. 4250. 4252. Ing. 9. 256-259. Mircea.. TOMESCU. POPA..

vol. Alexandru Radu. Bucureşti. engleză. 415-416. Coordonatori: Ion Anghelescu. 1934. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Essen. ediţie revăzută şi adăugită. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Tabla de materii şi în limbile franceză. 1985. 4267. TRÎMBIŢAŞU. Bucureşti. Schmidt Römhild. Berlin. Ştiinţe criminalistice. Expertiza urmelor lăsate de obiecte şi a urmelor materie. Schmidt Römhild. Tablă de materii şi în limbile franceză. Mircea Constantinescu. Constantin. cosmetice. TRONCOSO. Ion R. Tablă de materii şi în limbile franceză. engleză. studiu – Editura Sport-Turism. Schmidt Römhild. Institutul Abdo. Vol. Coordonatori: Octavian Pop. competiţie. IV. Ministerul de Interne. Ministerul de Interne. Vasile Lăpăduşi. 4261. Anzeigenaufnahme bei Straftaten (Ridicarea de urme în cazul infracţiunilor). SALEM. TRENSCHEL. ediţie revăzută şi adăugită.C. Ion Anghelescu. 317 p. Valeriu Manea. 272 p. Lübeck. Prefaţă de Constatarea tehnico-ştiinţifică şi expertiza urmelor lăsate de om. 2002. 1982. 289-290. Filatelia – pasiune. 306 p. 547-549. 581 p. engleză. Nicolae Dan. Lübeck. Nicolae. Dr. 4257. Der Tatort (Locul faptei).. Bucureşti. Ştiinţe criminalistice. Tratat practic de criminalistică. 431 p. 4262. Constantin. Lübeck. Editura Albatros. p. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Valeriu Manea. Essen. 1985. în Investigarea criminalistică a locului faptei. V. 24 p. 271 . Aprecierea medico-legală a intervalului de timp de la deces în cadrul cercetării la faţa locului. Serviciul Editorial şi Cinematografic. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Trei secole de paradox. Jose M Duran. Ministerul de Interne. germană şi rusă. Silvian Iosifescu. 1980. 4263. 4259. Norme de deontologie ale expertului criminalist. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Inspectoratul General al Miliţiei. II. Marian. Ştiinţe criminalistice. Tablă de materii şi în limbile franceză. 4260. Gegenüberstellung Expertiza urmelor de produse alimentare. Alexandra. germană şi rusă. selecţie şi traduceri de Eugen B. III. (Colecţia Cogito). Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici“ Bucureşti. Bibliografie la p. Coordonator: Ion Anghelescu. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Mircea Constantinescu. 72-89. Ion R. Nicolae Dan. 2002. 4264. vol. Alte metode şi procedee de expertiză criminalistică. Alexandru Radu.Bibliografie la p. Serviciul Editorial şi Cinematografic. Bucureşti. engleză. 40-49. e în R. Bucureşti. II. ediţie revăzută şi adăugită. Wolfgang. Ion R. 4258. II. no. Wolfgang. Ion Anghelescu. de Criminalistică.. 2002. 4266. Institutul de Criminalistică. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Essen. vol. Dr. 1978. Cartoteci şi colecţii de identificare criminalistică (uz intern). 215 p. Inspectoratul General al Miliţiei. Coordonatori: Octavian Pop. Berlin. Tratat practic de criminalistică. Serviciul Editorial şi Cinematografic. p. Alexandru Hasnaş. fig. germană şi rusă. Bucureşti. 2004. TRENSCHEL.2. Tratat practic de criminalistică. 4265. Berlin. Vol. Bucureşti. 30 p. 1983. Bibliografie la p.. Sorin Ionescu. Institutul de Criminalistică. Ministerul de Interne. a celor lăsate de animale şi vegetale. TRENSCHEL. Lupu Coman. germană şi rusă. 481-482. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. (Confruntarea). Serviciul Editorial. Institutul de Criminalistică.I. Wolfgang. Inspectoratul General al Miliţiei. Constantin. II. 6 année. Bibliografie la p. 25 p. TRIPCOVICI. vol. Inspectoratul General al Miliţiei. Tratat practic de criminalistică. Vol. Moise Terbancea. Un nuevo a método de clasificacion dactiloscopica.

vol. (Faţa nevăzută a istoriei). Petru. Bucureşti. 2 vol. 2003. Roza Vânturilor. dr. Filatelia 7/1974. Editura Didactică şi Pedagogică. Pe copertă subtitlul Memorii 1916-1944. Editura Lumina Lex. Catedra de Adrian Ştefan Tulbure. Bibliografie la p. septembrie 2003.]. Iosif. 4282. Ausgabe Rumäniens. Copiii sunt răi sau înrăiţi? Societatea pentru răspândirea ştiinţei şi culturii. R. Dan Zamfirescu. TATU. Onig. Prof. 9-11. 1973. Prof. Careul de aşi. 4274.. BLIDARU. cu fig. 258. Bibliografie la p.. TULBENDJIAN. CHELCEA. Cătălin. avocat – Baroul Sibiu. 3 vol. anul V. TRUŢĂ. Septimiu.I. Universitatea „Babeş- Bolyai“. anul V. Vasile. Ioan. TURCU.. II. dr. HURDUBAIE. PÂNZARU. Beiträge in Bezug aufdie I.. O istorie 4278. Eugen Cristescu: 4276. 5. Istoria serviciilor Ana. TRONECI. Horaţiu. Bibliografie la p. p. în Criminalistica. vol. vol.. Interpolul intervine. 312 p. nr. Editura Ministerului de Interne. 2003. VI + 288 p. nr. 1981. „De la Cuza la Ceauşescu“. Serviciile secrete ale Marii Britanii. 652 p. Lugoj.. 282287. 272 . iulie 2003. Bucureşti. TRUŢĂ. 4285. Bucureşti. 1999. Tratat de drept procesual penal. vol. [Nicolae I. 287-294. Bucureşti. TUCICOV-BOGDAN. 4272. TRONECI. Vol. I. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. 1958. 249 – 254. Bucureşti. Filatelia 1/1974. Bucureşti. Onig. emisiune a Moldovei circulate în dauna Poştei. Angela Maria. Tratat elementar. p. Contribuţii cu privire la prima emisiune Românească. Rusiei. 1994. HURDUBAIE. Ana. S.4268. Editura All Beck. 4271. secrete româneşti. Ioan. Pantelimon. TRONCOTĂ. Onig. Mihai. Facultatea de Drept. 237-240. „Contribuţii“. Israelului. 4284. 137 [-139] p. TURCU. Editura „Ion Cristoiu“. 244 p. Avocat – Baroul Sibiu.. 4281. Universitatea din Wroclaw Polonia. 44 [-48] p. Cristian. 4273. TRONCOTĂ. Cameră portabilă de relevare a urmelor papilare latente cu ajutorul vaporilor de superglue.]. II. GOLU. Memorii. p. a serviciilor de informaţii şi securitate ale regimului comunist din România. TULBENDJIAN. TULBURE. Vasile. Manual poliţienesc. Maciej. Agent principal de poliţie. Cristian. 1999. S. Dicţionar de psihologie socială. Bibliografie la p.A. 4275. mărturii. Bucureşti. Der Rumäniensammler 19/20 1975. Bucureşti. Ioan. 4269. Le problème actuel de délinquance contre les biens culturels en Pologne/ Problema actuală a delincvenţii contra bunurilor culturale în Polonia. Psihologie generală şi psihologie socială. 288 p. 4277. 294 [-296] p. O cronică a frontului secret la răspântie de milenii. 503 [-504] p. judecător Curtea de Apel Cluj. Asul Serviciilor Secrete Româneşti. Răzvan. Criminalistică. Editura Dacia Europa Nova. 4. 90 p. Cuvânt înainte: Florin Constantiniu. 1928. Cristian.. GOLU. 5.U. Postfaţă Ion Cristoiu. 1984. I. 256 p. TRONCOTĂ. Comisar de poliţie.A. Duplicitarii. TURCU. 2003. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. Bibliografie la p. Cartea ofiţerului de poliţie. Editura Elion. Mărci din a doua România în Interpol. 4283. Bucureşti. documente. 287 [-288] p. 4286. Sistem de comparare a elementelor faciale. 4270. MAMALI. Dr. Cristian. Cu o prefaţă de dr. 1996. nr. Cluj-Napoca. Tiberiu. 456 p. 243-244. PETRESCU [Corvin M. Editura Alma Mater. univ. Übersetzung ins Deutsche. în Criminalistica.A. TRONCOTĂ. III. TULBENDJIAN. Drept bancar. 4279. 100 p. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Adrian Ştefan. TUCICOV-BOGDAN. 1935. TUCICOV-BOGDAN. Ana. TRZCIŃSKI. 242 [-244] p. 651-652. BOGDAN. 4280. Bucureşti. Lector univ. 480 p. Ion.

Editura All Beck. Răspunderea juridică pentru faptele penale săvârşite de minori. 4291.10. Dr. London 1976 S/p 31. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 4288. Compte rendu officiel de la deuxième Assemblée Internationale de Criminalistique à Vienne. Order.I. 4293. Chicago. univ.I. TURIANU. 1974. Octobre. Bucureşti. Bucureşti. 1986.C. 568-604.6. TURKHEIM di. în R. 1968. (Biblioteca juridică a cetăţeanului. Corneliu. Editura Ştiinţifică. TYLER. 1995. TURIANU. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Criminality and Legal 4294. les 8. 2000. 1988.Varro E. 237 p. Bucureşti. Corneliu. Infracţiuni contra siguranţei rutiere. 3 annèe. Milan. Dr. Gioppi. no. Cristiana. 3 annèe. Prof. Bucureşti..7.4287.. 215 p. 464 p. TURIANU.C. 254 p. p. TURIANU. Dumitru I. e no. TURIANU Corneliu. dr. Mazilu). 176 p. Roud McNalby. TURKEL. Contracte civile speciale. 1930. Corneliu. BISCHOFF. TURIANU. R. 1897. Napoli. TURIANU. Pinguin Book.. Legislaţia rutieră comentată şi adnotată. 408-416. Bucureşti. no. Corneliu. e R. 4289.C. Their Lives and Works. 2004. 4290. 520 [528] p. 4296. Philatelic Forgers. Infracţiuni contra 4292. TURK. Coordonatorul seriei: prof..I. Practica judiciară comentată şi adnotată. Siegfried. Editura Continent XXI. La Crittografia. Corneliu. demnităţii persoanei. dr. Austin. Infracţiunile rutiere. 9. 4295. p. Bucureşti. Marc-A. 273 . 1931. 1931.

31-32. Comisar-şef. vol. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. Sanda. p. MIXICH. 2003. 1937]. 89-109. Dactiloscopia. Dermatoglifele digi- director al Institutului de Criminalistică al I. Bucureşti. p. Expertiza dactiloscopică. nr. în Criminalistica. Parchetul 4300.R. iunie 2006. Terminologia ADN în identificarea de persoană. 4302. ENACHE. Reglementarea procedural penală a percheziţiei ca mijloc de investigaţie. ŢĂŢULESCU.Ţ 4297. Editura Pildner & Pildner. anul VIII. 16-19.. 2003. directorul Institutului de Criminalistică. Elemente de identificare şi efectele drogurilor. Evaluarea statistică în analiza ADN în scop medico-legal. Curs universitar. 3. MIXICH. Expert principal.R.P. 2005. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. ŢÎRU. [Bucureşti. Gabriel. Institutului de Criminalistică. Elemente de poliţie tehnică. Târgovişte. A. Bibliografie la p. George-Marius. Alexandru. 163-167.. 1966. 264 p. anul VIII. Mihai. ŢURAI. p. 4312. ŢICAL. director general al S.C. Manual antidrog. volum 13. 3. ŢURAI. Tipografia Prefecturii Poliţiei Capitalei. Bukarest 1962. Gabriel. Constantin. 213 p. ŢURAI. 4304. ŢUCULEANU. în Criminalistica. ŢICAL. p. 2006. George-Marius. 104 p. Vasile. Val. 4303. ENACHE. Târgovişte. Bibliografie la p. iunie 2005. ONU. Gabriel.P. p. Bucureşti. p. 159 p. ŢÎRU. 4. 451 [-455] p. 4306. Mihai. 81-85. 4310. ŢĂŢULESCU. 1962. ŢEBEICA. Descoperirea autorilor necunoscuţi după urmele digitale lăsate la locul faptei. C. 2005. 4301. Identificarea armelor de foc după tuburile arse şi proiectilele găsite la locul faptei. Die ersten rumänischen Postmarken 1858 -1865. Primele mărci poştale Institutului de Criminalistică. Prevenirea şi combaterea traficului şi consumului de droguri. 1947. Codul de conduită a experiţilor. 4307. directorul 4299. Prisma Quality Sistem SRL. Comisar-şef. Politici şi proceduri de management al calităţii stabilite pentru tale.G. 6-8. 188-192. Comisar-şef de poliţie. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Vol. ŢICAL. nr. Terorismul – ameninţare globală. + 58 fig. II. Constantin.G. George-Marius. ŢÎRU. Gabriel. Managementul re- de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Metoda clasificării globale a dermatoglifelor. Vlad. 241-244. 1965 p. 2. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. + XXVI laboratoarele Institutului de Criminalistică al I. nr. 4311. Valerian. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. p. volum 13. L. C. 2003. Milan. 2. Elemente de criminalistică şi tehnica criminală (poliţie ştiinţifică). Constantin. 4308. Tipuri şi frecvenţe la populaţia română în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. în Criminalistica. Sanda. Milan. Constantin. Comisar-şef. Descoperirea autorilor necunoscuţi prin identificarea modului caracteristic în care au operat. 5. Dr. Cu 35 clişee explicative în text. Institutul de Criminalistică – prezent şi perspective. româneşti 1858-1861. iunie 2006. Bucureşti. specialiştilor şi tehnicienilor criminalişti din Poliţia Română. p. 4309. Editura Meridiane. ŢURAI. 192 p. 342-350. vol. Editura Pildner & Pildner. Editura Luceafărul. 4305. Vlad. DRESSLER. 146-154. în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Bucureşti. . directorul 4298. ŢÎRU. 74-78. A. DRESSLER. Combaterea crimei organizate – antidrog. Cazierul dactiloscopic. ŢEBEICA. iunie 2005. Fişierul de identificare. nr. surselor umane în Ministerul Administraţiei şi Internelor.

Bucureşti. Bucureşti. ŢURAI. Selecţia textelor. Ioan. HORNOIU. 1979. ŢUŢUGAN. Cercetarea eredobiologică a desenelor papilare în expertizele medico-legale şi studiile criminologice. C. Despre posibilităţile şi necesitatea unei expertize antropologice-dermatoglifice în cunoaşterea personalităţii minorului infractor şi delincventului recidivist. Constantin. 197-202. ENESCU. în reproducerea ereditară a dermatoglifelor. 4318. 1979.4313. p. comparativ cu principiile şi tehnica identificării structurilor. + erată (Studii filosofice II). 1971. ŢURLEA. Constantin. ŢURAI. LEONIDA. 483-487. ŢURAI. cu fig. vol. p. Editura Luceafărul. 4322. prep. MOCANU. Alexandru. LEONIDA. ŢURAI. Bucureşti. 304 p. 203-211. în 20 de ani de expertiză criminalistică. 86-91. comentarii şi note. Florea. Dermatoglifologia – amprente palmoplantare. traducere. Ministerul Justiţiei. 1991. 254 [-256] p. 4320. Albatros. 310 [-315] p. de poliţie. COTUŢIU. Agentşef adj. 1957. C. 1979. Palmoscopia şi plantoscopia în medicină. 488 p. Bibliografie la p. Bucureşti. Bucureşti. 1968. 441-444. ŢURLEA. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Silogistica judecăţilor 4317. p. Ion. de poliţie. 250-254. 208 [-212] p. ENESCU. Editura Medicală. Octavian Ovidiu. Amprentele papilare. ŢURAI. p. ŢURAI. 1984. univ. Bibliografie la p. ŢURAI. Editura Academiei Române. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 4314. Tipuri şi frecvenţe la populaţia română. Ion. în Şcoala românească de criminalistică. Comisar-şef toglifică criminalistică. 1975. de predicaţie. Stelian. Bucureşti. Dermatoglifele palmare. 4319. Enigmele unor amprente. Elena. 4321. Lidia. Editura Medicală. Editura Humanitas. 2005. 275 . în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. Constantin. şi tabele. 6. Bomba drogurilor. Identificarea derma- Constantin. p. Importanţa examinării prealabile a urmelor papilare în identificarea criminalistică. 83-116. Ministerul Justiţiei. 4316. Bucureşti. Bucureşti. Ministerul de Interne. 4315. SIMIONESCU. Constantin. Constantin. Anca. Constantin. Ioan.

Diverse 4337. Criptografia. 4347. I. UNTARU.A. 578 p. M. 4344.P. 1987. Bucureşti. Olimpian.. Iaşi. UNTARU. 1986. I. 213 p. Olimpian. 628 p. 440 [-448] p.D.. 4345. Craiova. T. UNGHEREA. 1977. Letopiseţul Ţării Moldovei. Editura TIPO-AKTIS. Editura „Omega“. Grigore. 254 p. 431 p. 180 p. I-IX. UNGHEREA. I. Iaşi. Calculul şi construcţia automobilelor. Olimpian. STOICESCU. Scară către infern – Confesiunile criminalistului Andrei Zavera. 2002. UNGHEREA. Bucureşti. Text stabilit. 311 p. românesc“. Editura „Ion Creangă“. Bucureşti... indice şi glosar de P. 1990.. UNGHEREA. 4342. Cercetări privind Editura „Junimea“. 1997. VIII.. 1976.. Bătrâna domni- Editura „Phobos“. 128 p. UNGHEREA. 2004.. Olimpian. Editura 4339. IX. Olimpian. 941 p. TABACU. 190 p. N.. 224 p. UNGHEREA. SELTZ. Olimpian. 4346. Ultima sută de românescă“. Editura „Junimea“. T. cu 66 ilustr. M. 4336. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1996-1998. VASILIU. 4325. V. CIOPRAGA. 815 p. 1996. 463 p. 555 p. POŢINCU.. UNGHEREA. Editura „Cartea Bucureşti. 4333. SOARE. Augustin. Olimpian. E. Editura „Juventus“. Egreta Brânco- venilor. 199 p. UNTARU.. Craiova. Iaşi. 9 vol. Gh. UNGHEREA. vol. 2000. Volumul reproduce textul ediţiei: Letopiseţul Ţării Moldovei. Bucureşti. 486 p. Bucureşti.. Drept penal Olimpian. Editura Lumina Lex. 4334. Braşov. UNGHEREA. Victor. I. metri.. 767 p. Iaşi. Editura Didactică şi Pedagogică.L. UNGHEREA. vol. Editura Fundaţiei „României de Mâine“. IV. 1979. Olimpian. UNGUREANU. Editura Lumina Lex. Dispoziţii penale din legi speciale române. 1978. 273 p. Bucureşti. Panaitescu.P. Gh. SELTZ. 1982. Bucureşti. 4327. N. 1982. V. român.. Craiova. I. 1997. Bucureşti. 170 p. Olimpian. Pădurea cu plopi argintii. Bucureşti. vol. A. 160 p. Bucureşti. Versiunea maio- Masonic. UNGUREANU. Partea generală. E. Propulsia şi circulaţia autovehiculelor pe roţi. Statueta sfântului Leonard. procedee de a coresponda cifrat. Dinamica autovehiculelor pe roţi.. Editura „Scrisul românesc“.. C. FRĂŢILĂ. M. Editura Didactică şi Pedagogică. vol. 1991. UNGHEREA. studiu introductiv. Editura „Junimea“. UNGHEREA.S. . 4335. Ediţia a II-a revăzută. Editura „Scrisul Craiova. VI. 404 p. Vol. M.. vol.. 226 p. Universitatea Transilvania. 1995. Misterele Templului şoară n-are alibi.. Aurel. vol. Agonia. Olimpian. 862 p. 1983. II. 4332. UNGHEREA. 4341. 2 vol. 1968. dinamica accidentelor de circulaţie în vederea îmbunătăţirii securităţii rutiere. 240 p. PEREŞ. „Phobos“.... UNGHEREA. Gh. Spovedania unui 4328. URDĂREANU. Editura „Junimea“. Bucureşti. 1981. rului Vlad. vol. Olimpian. Gh. Gh. UNGHEREA. Testamentul. 4329. Olimpian. 1993. 4340. Preţul tăcerii. Editura „Dacia“. 325 p. 347 p. Agent secret. PEREŞ. 4324. UDRINSCHI. GORIANU. Olimpian. CÂMPEANU. 210 p. Clubul cocoşaţilor [policier politic]. UNGHEREA. Automobile. POŢINCU. 195 p. 894 p. 4343. vol. 4330. MACARIE. Bucureşti. 4326. III. Capcană pentru asasin. 2003. Editura Didactică şi Pedagogică. 199 p. vol.. vol. Prizonierul spe- ranţelor. Olimpian..U 4323. 283 p. Augustin. Postfaţă şi bibliografie de Mircea Scarlat. Olimpian..II. 4331. CANŢĂ. 1985. II.. Editura „Scrisul Românesc“. Editura Phobos. T. 462 p. vol. URECHE. UNGUREANU. Iaşi. 230 p. TABACU. Minerva. spion. 4338. 1987.

(coordonatori). URSU. Aspecte ortografice controversate. 4353. Bucureşti.. inginer. 464 p. Eugen. Editura 4355. Bucureşti. Roman. Editura Helicon. Stăpânirea de sine. 1990. 1987. Comisar. Vasile. anul VII. despicătoare şi contondente. 241p. vol. 292 [-295] p. Bucureşti. p. Subcomisar. 4350. Ghidul procurorului criminalist. Bucureşti. 4348. p. vol. vol. Eugen. Eugen... 314 p. adjunct al şefului Direcţiei Poliţiei Judiciare 1. expert criminalist. III. 285 [-287] p. 4358. Investigarea şi cercetarea infracţiunilor de mare violenţă – omucideri. 4356. 1 În prezent Direcţia de Investigaţii Criminale 277 . Comisar de poliţie.. 255 p. Roman. 6. 253-272. medico-legală în procesul penal. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. Bujor. 4351. 248 p. I-III. Aspecte teoretice şi practice.Colecţia „Clasicii români“. 1986. Timişoara. URICARU. Editura Lumina Lex. PĂUNACHE. 248 p. 453-465. Lucia. expert criminalist. URIŢESCU. URECHEATU. Aplicaţia CDN. mijloc modern destinat identificării persoanelor dispărute în condiţii suspecte. URICARU. Eugen. 1886. Aşteptându-i pe învingători. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. p. 169 [-172] p. Bibliografie la p. Complotul sau Leonard Bîlbîie contra banditului Cocoş. noiembrie 2005. Ministerul Public şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş. Urma care nu se şterge (uz intern). Cartea Românească. 347 p. Dorin N. Bucureşti. Expertiza Ion. Glorie. 1981. II. CRISTESCU Ioan Doru. în Criminalistica. [Traducere realizată de Egy Gerda]. I. Cristian. Ion. a persoanelor şi cadavrelor cu identitate necunoscută. UŢICĂ. 336 p. (Ministerul de Interne). Dan. Roman. Bucureşti. Rodica. în Investigarea criminalistică a locului faptei. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Cercetarea locului faptei în cazurile de omor comise prin folosirea obiectelor înţepător-tăietoare. URECHEATU. URICARU. Valorificarea semnelor particulare în identificarea criminalistică a persoanei prin sistemul de recunoaştere facială IMAGETRAK. UŢĂ URIŢESCU. 1994-1999. 2004. JORA. 1958. 4360. Editura Eminescu. Bucureşti. Bucureşti. 4359. Comisar-şef de poliţie. nr. Complotul. Ieronim. URICARU. 219-223. Roman. URICARU. Viitorul Românesc. vol. administrator baze de date. 2003. Eugen. Bucureşti. 230 [-232] p. Albatros. UŢĂ. (Romanul românesc contemporan). 2003. UŢICĂ. 4354. 2006. FLORESCU. 4357. [Bucureşti]. 28. 1973. Vasile. 2003. 4352. 4349. Editura Militară.

Ministerul de Interne. I. Hadrian. VASILIU. Cercetarea la faţa locului în cazul infracţiunilor îndreptate împotriva vieţii. Marius. 2/2004. de pe lângă Tribunalul Constanţa. Moskovskogo Universiteta. 1979. volum 13. VASILIEV. Bucureşti. 3.J. Ştefan. Sinaia. Bibliografie la p. p. 198-203. Tudor. nr. Bucureşti. Viorel. p. Bihor. Timişoara. 4370. cu portrete (Lucrări fundamentale de pedagogie) Titlul original în limba franceză: Le sommeil el les réves. Comisar-şef de poliţie. martie 2005. VAIDA. TERBANCEA. 208-217. 4365.P. Editura Luceafărul. nr. Aspecte noi privind identificarea instrumentelor folosite la comiterea infracţiunilor. Auto- LĂPĂDUŞI. Izdatelistvo 4374. Rădulescu-Motru. VASILE. 1977. p. Prof.. Tabel cronologic. 7-12. C. 176 p. Expertiza complexă medico-legală şi criminalistică. Identificarea judiciară – o metodă ştiinţifică de stabilire a adevărului în procesul penal. în Criminalistica. 189-191. 20-24 noiembrie 2000. 4369. 1976. în Criminalistica. p. Comisar-şef de poliţie. 239-240. de criminalistică şi de penologie nr. I. Hadrian. VASILE. Viorel. 2 vol. Ilie. 177-181. 4364. anul VIII. VASILE. P. VASCHIDE. Crima în serie. Parchetul şeful Serviciului omucideri din Inspectoratul General al Poliţiei Române. subcomisar de tulburătoare deformare de comportament. dr. în 20 de ani de expertiză criminalistică. VALERIO. Situaţii şi moravuri ale presei de tranziţie. iulie 2005. VASILINIUC. iunie 2006. Lector univ. 4. Editura Helicon. 4372. VALENTIN. în Revista de criminologie. 187 p. Dr. Dr. De la Cryptographie. LĂPĂDUŞI. p.P. Procuror. Nicolae. Bucureşti. nr. Somnul şi visele Mircea. 2005. Viorel. în Criminalistica. Bucureşti. VARTIC. cea mai Elena Ana. p. 190-195. 1. în Realităţi şi perspective în criminalistică. în Ghidul procurorului criminalist. 4363. 2003. VASILESCU. Moise. Editura Luceafărul. VASILE. Mass-comedia. Ştefan. Viorel. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Vasile.. anul VII. studiu introductiv. Ministerul Justiţiei. În româneşte (din limba franceză) de Ion Samarineanu. Cu vechea prefaţă de prof. VASILINIUC. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. poliţie.. Editura Curtea Veche. A. Parchetul de în Tratat practic de criminalistică. 163-165. dr. I. Bucureşti. pe lângă Tribunalul Bacău. Procuror. p. p. VASILE. 2001. 65-69. vol. 2. 26-27. . note marginale de Ion Biberi. I. p. Investigaţiile ştiinţifice au contribuit la identificarea criminalului. Nodurile şi legăturile. 4368. Simpozionul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. 4373. Constantin.. Kriminalistika. Subcomisar. 4367. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Lia. Ilie. 183-187.V 4361. nr. Comisar-şef. 4362. 4375. Paris. Baudoin. Iancu. 1994. TEŞAN. Fiul şi doi complici ucid cu ferocitate. 1980. 1896. 4376. Prof. vol. Mihăiţă. Bihor. 2005. mutilarea. 4371. Comisar-şef de poliţie. 19-24. BARA. TĂNĂSESCU. aprilie 2006. 21-25. p. 4366.N. Tactica audierii de către procuror a martorului şi autorului faptei. ANIŢAN. Comisar-şef de poliţie. Factori psihopatologici şi de mediu implicaţi în apariţia conduitelor dezadaptative la minori. VAIDA. Vasile. p. anul VIII. Metodologia recoltării probelor pentru examen serologic în infracţiunile de omor. MIHUŢ.J. Ridicarea urmelor create în suporturi de hârtie. p. Editura Didactică şi Pedagogică. [Studiu istoric-critic].

VASIU. Craiova. doctor în ştiinţe Poliţie „Al. Metodologia cerce- tării infracţiunilor prevăzute de noul cod rutier.P. Partea specială (de) Teodor Vasiliu. Nicolae. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 16-18. 4387. noiembrie 2004. VASIU. septembrie 2001.. p. martie 2002. 2004. 1943. Ioana. anul VI. Nicolae. iulie 2005. dr. Academia de 4382. George. Activităţi specifice 4385. 4389. Societatea română de filozofie. nr. Editura Universitaria. Vol. 696 p. [Grupul microInformatica]. Metodica cercetării infracţiunilor săvârşite la regimul armelor. Comentat şi adnotat. 1997. ANTONIU. Codul Penal al Republicii Socialiste România. Bibliografie la p. septembrie 2004. VASIU.. Dr. VASIU. muniţiilor şi a materiilor explozive. Bucureşti. I. Academia de Expertizele. p. Vol. Doru. Loredana. Nicolae. DIMITRIU. Ştefan. Craiova. Traducere de Constantin Drăgan. Cuza“. I. anul VII. Informa- tica juridică şi Drept Informatic. Partea specială (de) Teodor Vasiliu. Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”. Craiova. 4391. franceză şi română. sau rebeli cu o cauză? Editura Nemira. 279 . 25-26. 224 p. Conf. în Criminalistica. Nicolae dr. 337-339. George Antoniu. Academia de 4380. Nicolae. Colecţie coordonată de Dana Moroiu). Bibliografie la p. 1972-1977. Editura Universitaria. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 361-362. Dr. 34-36. Nicolae. Expertiza judiciară. 17-21. juridice. III. Cuza” Bucureşti. Criminalitatea informatică. Ştefan Daneş. Curs de tactică şi metodică. Dr. 3 volume: Vol. 386 p. nr. 4384. 362 p. 4388. 235-260. Academia de 4378. Nicolae.. Editura Terathopius. Editura Nemira. VASIU. VASILIU. univ. Criminalitatea informatică.. Doru Pavel. Editura Albastră. VĂDUVA. PAVEL. Nicolae. rusă. I. Bucureşti. 775 p. Cuza” Bucureşti. Nicolae. 379-386. filozofie juridică. VĂDUVA. anul IV. Cybercriminali. Lecţiuni de nalistice şi medico-legale ce se pot rezolva în cazul morţii violente prin împuşcare. Colonel dr. Hackerii.T. VĂDUVA.. 1998. 6-8. 418 p. martie 2005. Bucureşti Particularităţi ale investigării criminalistice a locului faptei în cazul furturilor săvârşite în sistemul transporturilor feroviare. în Criminalistica. Criminalistica. Bibliografie la p. II. VĂDUVA. Ediţia a II-a. 2001. Ioana. Nicolae. Nicolae.. Dr. 4. VECCHHIO. în Criminalistica. 4392. Nicolae. 31-32. 4383. Probleme crimi- 4395. Teodor. în Criminalistica. în Criminalistica. nr. Biblioteca economiei de piaţă. VĂDUVA. Cu o introducere de Mircea Djuvara. cercetării locului faptei în cazul infracţiunilor la regimul materiilor explozive. 4394. 4390. nr. VĂDUVA. DANEŞ. p. Deontologia experţilor. 4379. Doru Pavel. Dr. VĂDUVA. VĂDUVA.4377. VĂDUVA. 4393. 2002. I. p. Particularităţi ale investigării criminalistice a locului faptei în cazul catastrofelor aeriene. Ioana. p. Bucureşti. Constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale. Poliţie “Al.. 185 [192] p. p. Rezumat în limbile engleză. nr. 583 p. nr. în Criminalistica. VĂDUVA. 2002. Consideraţii privind armonizarea legislaţiei penale române cu cea europeană. George. în Criminalistica. 6. p. 5. Editura Nemira. 26-30. Ioana. (Business Club. anul VII. VĂDUVA. nr. Ediţia a IV-a. p. 292 p. George Dimitru. Cluj-Napoca. 2000 [pe pagina de gardă 2001]. 2. Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti. Controverse privind valoarea probantă a expertizei amprentelor genetice. Editura Nemira. anul VI. Editura Universitaria. 4386. Poliţie „Al. 4. VĂDUVA.. Craiova. 2001. VĂDUVA. Bucureşti. Criminalitatea informatică. I. Partea generală (de) Teodor Vasiliu. del Giorgio. Ioana. Col. 5. Lucian. anul VI. iulie 2004. 2. 2003. VASIU. 1998. anul III. 4381. Craiova.

Ioan. f. Emil. Paris. Dominique. 4413. Psi- 4412. în Tratat practic de criminalistică. Essai d’identification des chevaux pur-sang par le moyen de la mèthode électrocardiographique. 1993. (6e). Ministerul de Interne. Ministerul de Interne.-B. 1903. Bucureşti. 4409. VIDOQ. III. Armen. 1946]. BARBUC. 280 . în Tratat practic de criminalistică. Eugène François. Medecin stagiaire au Val-de Grâce. Charles-Joseph. III. Bucureşti. Gheorghe. vol. Bucureşti. Memoire de Ioan. 158 p. Paris. Examinarea fragmentelor Dominique. Editura 4400. 82-86. VEIL. avec 92 figures intercalées dans le texte. în Tratat practic de criminalistică. Sectele. 1936. Ministerul de Interne. VICOL. III. Dislalia şi terapia ei. Ministerul de Interne. 908 p. Bucureşti. Examinarea actelor falsi- Léonce. 4415. 307 p. VICOL. Paul. V. 48. p. 308 p. 75006. 1980. Le Dr. 4408. facs. vol. BOERESCU. Meridiane.. 120. VIANU. Psihologia vârstelor. Cartoteca dactiloscopică palmară. 1974. 2000. 1891. 1975. în Tratat practic de criminalistică. p. De la pendaison / incomplèou ratée / et des accidents consécutifs par… Lyon. Paris. Ioan. VERNETTE. VERZA. 4406. Ch. 1985. 116 p. VENNER. rue Monsieur-lePrince. Diomid. VIDOQ. rue de l’Hôtel-deVille. vol. Curs de medicină legală în acord cu legile ţării. 192 p. Ioan. Brouardel. MATACHE. 1891. Éditions de la Pensée moderne. de furtunuri. Dr. VICOL. 1980. G. Précis de médecine légale. Traducere din limba engleză de Anastasia Stroia. p. 8e année. chef de la police de sûreté jusqu’au 1827 publiés par lui même en 1828. VERZA. creierelor. vol. 78. Le livre des armes. VERSE. E. Storek. penal. 1977. VIDAL. boulevard St. VICOL. 80 p. 4411. 1980. 1996.-Germain. Note la p. 339-404. VENNER. III. în R. 79-80. PERCIUN.7. Éditions de la Pensée moderne. 289-296. VERZA. 4407. Bucureşti. Teodor. Armes de combat individuelles. 301 p. 2004. Sixième édition revue et corrigée. p. Masson. VIBERT. Ioan. Florin Emil. Baillière et fils. Index bibliographique p. Editura Pro Humanitate.I. (Faculté Mixte de Médecine et de Pharmacie de Marseille. 4398. A. 4405. vol.4396. No. în Tratat practic de criminalistică. Bibliografie la p. Ioan. et 6 planches dessinees d’aprés naturer reproduites en chromotypographie. Les mémoires de Vidocq. VICTORIAN. p. 46-47. 1868. cu ilustr. 91-121. Coordonatul colecţiei Lumea în care trăim: Victor Ionescu. sticlă şi vopsele. 4401. 1980. Editura Hyperion. rue Monsieur-le-Prince. la sélection médico-psychologique au personnel de la police. Application de précédé d’une introduction par le professeur P. Éditeur. Thèse… [Roanne. Alexandru. Paris.. 4403. Vasile. 155-192. Eugène François. Examinarea traseelor intersectate. Editura Didactică şi Pedagogică. 4404. 399 p. Jean.a. VERZA. Ministerul de Interne. Le livre des armes. Editura ALLFA. Pistolets et revolvers. în Şcoala românească de criminalistică. Librairie J. Nouvelle édition illustrée. 84-95. 4414. Prodifu (Printed in Romania). Emil. p. A. p. + 1 f. 34). Éditeur. no. 4397. Paris. 133 p. 4402. Ministerul de Interne. Examinarea urmelor lăsate de instrumentele scripturale. VICOL. Interpretarea de către expertul criminalist a modificărilor survenite în starea urmelor şi a mijloacelor materiale de probă în cursul procesului Vidocq. [1979]. ficate prin contrafacerea scrisului sau a semnăturii. 48. HRISTEA. 484 p. 4410. Paris.C. 305-307. Manipularea hologia vârstelor.. cabluri. 300-307. VICOL. 4399.

(Teorie şi metodă în ştiinţe sociale). p. 4418. VIDOQ. Essen. Poliţia şi comunităţile multiculturale din România. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 198-204. NIKOLOC-GAROTIC. de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie.C. 122 p. f. anul IV. Budimir. VINBERG. 4427. VINTILESCU.. STOIANOVICI. Timişoara. de criminalistică şi de penologie nr. Analiza logică a discursului practic. 219-230. Procuror. în Revista de criminologie. 17-18 (II). în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 20-24 noiembrie 2000. VINTILESCU. Eugène François. 4420. PETRESCU. 2002. Selecţia textelor. judeţul Buzău. Drăgan Stoianovici. Traducere şi studiu introductiv: Sorin Vieru. Crimi- nalistica. iulie 2002. 363 p. 1910. (Centrul de resurse pentru Diversitate Etnoculturală / Ethnocultural Diversity Resource Center). (Ministerul de Interne. Dragan. anul IV. S. + erată. Partie I (Le voleur. Promovarea cooperării în prevenirea şi combaterea traficului de persoane. 1998.a. Ioaneta. Procuror.. (coordonatori). 223 p. MARKOVIC. Sao Paulo. VIGARELLO. Adina. 4425. 3. 4419.R. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti.10. Bucureşti. Bucureşti. VINTILESCU. Editura Luceafărul. condiţiilor şi împrejurărilor în care a avut loc evenimentul din 24 mai 2004. Dragana. Interferenţe de ordin procesual penal şi criminalistic în investigarea infracţiunilor de omor şi a celor săvârşite cu intenţie care au avut ca urmare moartea unei persoane. Editura Politică. Lübeck. Procuror. Hans-Peter. 2/2004. Prevenirea şi gestionarea conflictelor la nivelul comunităţilor multiculturale. Sorin. nr. 4426. Traducere din limba franceză de Beatrice Stanciu. Manuel. II. Contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale la stabilirea cauzelor. dr. p. Bucureşti. 742-748. 119 p. Partie II (Le chef de la sûreté). Snezana – experţi iugoslavi. (secolele XVI-XX). Traducere din limba rusă. Drăgan. Editura Academiei R. Bucureşti. Centrul de Resurse Juridice). în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Schmidt Römhild. 4429. 4422. Dactyloscopie Anthropologie. VIOTTI. Istoria violului Vasile V. cu aplicaţii în etică şi în drept.I.I. Cluj. 1975. SECHELY. 352 p. 2005. de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 352 p. Traficul de persoane şi traficul de femei şi copii. p. Bucureşti. Partea I. VIETZE. Besonderheiten bei der Vernehmung von Asiaten (Particularităţi în cazul participaţiei). Secţia urmărire penală şi criminalistică. vol. p. 14-15 (I). p. 1953.M. 115-116. mai 2002. Paris. Forumul regional România – Iugoslavia. Parchetul Norme. Bibliografie la p.S. în localitatea Mihăileşti. ediţie revăzută şi adăugită. BABOVIC. în Criminalistica. Ádám sistemelor silogistice. (Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice a R. Sorin. Editura Amarcord. VINTILEANU. în R. Mémoires de Vidocq. Margareta. Librairie Gründ. Vasile. année. no. Sinaia. VINTILEANU. Vasile.. chef de la police de sûreté jusqu’au 1827 écrits par lui même. PLAZINIC. 1979. 4424. GÁBOR. Berlin. 4428. MITRICEV. VIERU. 223 p. Ioaneta. et e 3 281 . Identificaças et filiaças. Ştiinţe criminalistice. 3-6. 220 p. valori. 4423. Violeta – experţi români. 2003. nr. Centrul de logică). Axiomatizări şi modele ale iulie 2001. Center for Advanced Legal Studies. FLESNER.. VIOTTI. Cercetarea la faţa locului în echipă în cazul accidentelor de muncă. A. (La Bibliotheque Precieuse) 4417. 4. VINTILESCU. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 1931.4416. Cercetarea la faţa locului în echipă în cazul accidentelor de muncă. 21 – 23 iunie 2001. le soldat et le bagnard).S.R. Manuel. 15 p. Parchetul 4421. p. Georges. VIERU. Diario Officiál. acţiune. Vasile.

Curs universitar. Valeriu. Editura Bucureşti. Conf. 2001.. Drd. Editura Ministerului de Interne. Edit. Ion. 1996. Bancnota şi falsificatorii de bancnote. Editura Polipress. 349 p. VOICU. 2002. An XI. natori. L. nr.. 4444. VOICU. 287 p. Costică. BERCHEŞAN. „Sport-Turism“. George Antoniu. VOICU.4430. Criminalitatea aface- rilor. SANDU. 4431. 64-68. BEDA. Stancu. Ştiinţifică.. politice. p. MOLNAR. VOICULESCU. Editura Sport-Turism. [1932]. X. Bucureşti. Circulaţia rutieră. 2003. Bucureşti. 437 p. Adriana Camelia. Editura Ministerului de Interne. 3 (26). Victor. univ. Ioan. DASCĂLU. 2003. C. Criterii de apreciere a 4442. Reinhard. VOICU. ŞERB.L. POPESCU. 120 p. univ. Zaharia. cu fig. I. Marius. Bucureşti. VLAI. VLAD. 160 p. 1977. 336 p. Florin. TOMA. Editura ACR. VLAD. Profesor universitar. VOICU. VOICU. Acţiunile teroristdiversioniste şi implicaţiile acestora asupra securităţii naţionale a României. 4433. 4434. Ştefan. 4435. VOCHESCU. cu ilustr. p. privind psihodiagnostice ale suicidului la pacienţii depresivi. [Bucureşti]. BUZEA. Marin. Vasile. Mihail 4441. Editura Ministerului de Interne. 36 p. 2000. Préface par Michel Virally. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. dr. Circulaţia rutieră modernă. Întrebări şi răspunsuri privind circulaţia rutieră. 4450. 4449. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. Teoria generală a dreptului. cu fig.. Dr. Editura Academica.. Costică. 2002. Expunerea corectă. 232 p. p. Conf. VOICU. [Coperta de Constantin…]. 1970. Tactica cercetării la faţa locului în infracţiunile de omor. 20-24 noiembrie 2000. Ioan. VOCHESCU. dr. Alexandru. BUZEA. 4443. Paris. CĂPĂŢÂNĂ. 25-32. VLĂSCEANU. VOGEL. Istoria doctrinelor 282 . Drept penal al afacerilor. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. George. Autori: VOICU. De l’interprétation authentique des traités internationaux. N. Bucureşti. BEDA. Ion. VOICU. Editura Tehnică. 1996. Metodica investigării şi Haralambie. 4438. Bucureşti. Georgeta Ştefania. 4439. 4445. vol. 4448. 4446. Particularităţi Costică. O. Bucureşti. 4437. Florin. Criminalistica. Editura Cartea Românească. V. docent universitar. H. Traducere din limba germană de ing. 348 p. 158-164. în Buletin de psihiatrie integrativă. Costică. A. cercetării infracţiunilor financiar-bancare. Drum cu prioritate. 4432. Marin. N. Bucureşti. 398-400.. VLĂSCEANU.TOMA. 1977. Investigarea criminalităţii financiar-bancare. Bucureşti. Editura Lumina Lex. VLĂSCEANU. coordo- leziunilor care pun viaţa în pericol. 1983. 2002. 4440. Costică. VOICU. II. VLĂSCEANU. 1968.. Constantin. BADEA. Lupaş. Istoria statului şi dreptului românesc. BOROI.. VOICU. UNGUREANU. Procuror. Sinaia. Bibliografie la p. Prof. Eminescu din punct de vedere psihanalitic. 1997. 393 p. Management organizaţional în domeniul ordinii publice. Bucureşti. vol.. 458 p. 407 [-408] p. XII + 245 p. 4436. dr. Haralambie. vol. Adrian.. Sinaia. V. Costică. Cu un cuvânt înainte de prof. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 1976. 192 p. H. dr. Costică. 20-24 noiembrie 2000. octombrie 2005. Dr. Vol. Bucureşti. Pédone. Editura Didactică şi Pedagogică. SANDU. I. PRUNĂ. 4447. 429 p. dr. 111-114. univ. Victor. p. 2 vol. Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj. univ. Florin. Ioan. Casa de Editură şi Presă „Şansa“ S. VLĂDOIANU. Tomescu-Afiap. director ştiinţific al Institutului de Cercetări Juridice. Editura Sylvi.R. GURGUŞĂ. Costică. Costică. 1968. Editura Rosetti. 334 p. SANDU.

în Criminalistica. medic legist. de drept comun. General maior magistrat 4455. 4454. anul VII. avocat. General maior magistrat Dan. General-maior magistrat 4460. 4458. Bucureşti. 5. General de brigadă magistrat. LĂPĂDUŞI.. Corupţia – formă a degradării morale. nr. p. anul IV. Crima din Tancodrom. Locotenentcolonel magistrat dr. 15-16.3-4. 5-7. 2. dr. 4466. nr. nr. Dan. dr. Dan. BOBIN. 2001. p. anul V.. 2003.4. anul VI. nr. anul V. Tipografia Românească.. Cercetarea la faţa locului. 18-19. p. nr. Maior magistrate. General maior magristrat 4456. 4457. în Criminalistica. 18-19. anul II. VOINEA. p. VOINEA. VOINEA. VOINEA.] în Investigarea criminalistică a locului faptei. anul VII. [Editura Fulgerul]. p. VOINEA. Identităţile „Şacalului”. 321 p. Vasile. VOINEA. 2004.5. Maior magistrate. Asist. anul V. Stelea. p. Dan. 17-18. Bucureşti.4451. în Criminalistica. nr. nr. 4462.. nr. VOINEA. BOŞTINĂ.. Dan. anul V. 24-26. p. anul I. Valentin. 4. VOINEA. în Criminalistica. Dan. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Dan. IFTENIE. VOICULESCU. Cu o copertă colorată după Luchian şi cu numeroase figuri în text.. nr. ianuarie 2004. nr. în Criminalistica. 1.. 4452. Lovitură cauzatoare de moarte. VOINEA. Mileniul III. Asistent univ. Prof. Bucureşti. nr. în Criminalistica. 283 . Dan. Aspecte procesual-penale. ianuarie 2003. nr.. 73-79. noiembrie 1999. univ. Florin. Marcările chimice în probarea corupţiei. p. în Criminalistica. Bucureşti. p.. Reconstituirea. p. 4461. magistrat dr. VOICULESCU. 1. p. dr. p. Hoţi cu gulere albe. 1. [1940]. iulie 2002. 29-30. Dan. în Criminalistica. BOŞTINĂ. septembrie 2003. anul VI. nr. Ravagiile stupefiantelor. p. VOINEA. General de brigadă magistrat. p. martie 2001. General magistrat dr.. 4459. BUTOI. Expert tehnic. martie 2005. ianuarie 2000. Dan. Dan. 4463. IFTENIE. CIOBANU. Dan. în Criminalistica. 4469. BOTOŞ. 37. f. p. VOINEA. în Criminalistica. Ilie. martie 2000. Dan. 40-42. General-maior. 73-83. Valentin. nr. 2. Radu. Vasile. anul I. Brăila. mai 2003. Dan. Dan. 5. dr. VOINEA. 3. Investigarea criminalistică a exploziilor (I). Colonel magistrat. p. Tehnica portretului vorbit. Prevenirea şi combaterea terorismului. Victima – ca titular al plângerii prealabile. Nelu. General de divizie magistrat. 3.. Beţia rece.a. dr. LĂPĂDUŞI. 4468. 4467. VOINEA. în Criminalistica. Cătălin. General maior dr. Dan.. „Carlos“ – actualitatea unui dosar „clasat“. Magistrat dr. VOINEA. iulie 2003. Conf. 2. General maior magistrat la îndemână. VOINEA. mai 2005. General maior dr. anul II. General de brigadă magistrat. septembrie 2005. 4464. Dan. Ioana Teodora. 1-2. Pantelimon. p. Dr. Pantelimon. Dan. General de brigadă magistrat. în Criminalistica. în Criminalistica. VOINEA. 4453. General de brigadă magistrat. Victimele infracţiunilor dr. mai 2004. Dosarul „Carlos“ – radiografia atacului de la Viena. 15 p. în Criminalistica. 4. VOINEA. PEŞTINĂ. în Criminalistica. V[asile]. 4465. 62-66. Toate leacurile COVEI. anul III. anul VII. Măsuri ce se pot lua în cazul ameninţărilor cu bombe în Criminalistica. univ. 24-25. Prof. Terorismul legionar (I). STOIAN. 3. VOINEA. Ordinea şi disciplina sub tirul armelor. Victima – într-o nouă perspectivă [. 4470. nr. 16-17. septembrie 1999. 20-21. 20-21. Fundaţia Culturală Regală <<Principele Carol>> (Cartea Satului). Dan. folosită pentru identificarea teroristului „CARLOS” în România. p.

magistrat. Vol. General maior. II. 4476. Parte generală. 1988. 17-18. S. VOINEA. Tratat de proce- dură penală. 4473. Moscova. 1998. 4488.. Editura Luceafărul. Zadig. 4486. Dan. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. De la Calul Troian la Internet. Petre. 29-31. 2 vol. 2003.B. Editura Facla. 2005. februarie 2006. Drept procesual penal.. Partea generală. George B. Tratat de dezinfor- LĂPĂDUŞI. Dan. nr.. DABU. 1980. Editura Padeia. Editura Paideia. mai 2005. implicaţii deosebit de grave – prezentare de caz.. VOLONCIU. VOLD. VOINESCU. f. anul VII. VOLKOFF. germană şi rusă. New York. VRACIU. Vladimir. Timişoara.a. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. în Criminalistica. I.P. anul VIII. 248 p. penal. Editura Antet. dr. Dan. în Criminalistica. Vol. Caliningrad. 1986. p. 2006. François Marie). 4472. Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice „Ogilvy”Vaida Aurel Dragoş.. Dan. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. vicepreşedinte al Asociaţiei Criminaliştilor din România. VOINESCU. 2005. Limba daco-geţilor. Petre.. Nicolae. p. Investigarea criminalistică a exploziilor (II). VOINEA. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. General-maior. Nicolae. Prof. Situalogia crimi- 4480. Asociaţia Criminaliştilor din România – continuatoare a Şcolii de Criminalistică.4471. Unele aspecte ale cercetării traficului de influenţă în lumina noului Cod penal. VOLONCIU N[icolae]. 4489. 1. Prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5. 218 [-220] p. Terorismul legionar (II). Acte teroriste. 4482. 1993. vol. Lector univ. I. Editura Minerva. nr. 168-174. 4474. f. Thomas dr. revăzută şi adăugită. p. Ediţia a treia. T. 2006. 4484. septembrie 2005. Sub redacţia profesorului universitar N. Bucureşti. T. Căpitan magistrat. Editura Luceafărul. 4487. 248 p. p. J. Editura Antet. nr. 3. General-maior magistrat. dr.. VOINEA. 4481. Tratat de proce- Valerică. Manualul corecti- tudinii politice. VOLONCIU. Bucureşti. Dan. LĂPĂDUŞI. nalistică. 4483. vicepreşedinte al Asociaţiei Criminaliştilor din România. BARNARD. în Criminalistica. VOLKOFF. Vladimir. Bucureşti. Florin. Editura Paideia. VOINESCU. Rezumat în limbile franceză. 1962. 4477. Vasile.univ. LAZĂR. VOLONCIU. Ariton.a. Înşelăciunea învăluie întotdeauna delictul într-o aparentă legalitate. VOLONCIU. 369 [-372] p. Bucureşti. Vol. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Oxford University Press. Traducere din limba franceză de Mihnea Columbeanu.. Vasile. VOLTAIRE (AROUET. Nicolae. Bucureşti. 332 p. Parte specială. 184-210. 1972. 39-40. General-maior magistrat mare. Prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5. Iablocov. Particularităţi ale identificării criminalistice pe timpul investigării incendiilor şi exploziilor. magistrat. 69-73. Conf. 4475. 5. 4479. 108 p. 204-218. VOINEA. Bibliografie la p. 505 p. II. Nicolae. Prim-procuror. Tratat de proce- dură penală. Monografie. Drept procesual dr. Particularităţi metodologice ale investigării înşelăciunii. 2005. 543 p.. p. BOBIN. p. p. Traducere din limba franceză de Alexandru Philippide. Traducere din limba franceză de Nicolae Năstase. Bucureşti. VOLCEŢKAIA. în Criminalistica. Prof. 391-396. Theoretical criminology. 284 . Petre. General-maior magistrat 4478. p. vol. VOINEA. Bucureşti. anul VII. Marian. 1997. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”.U. I. dură penală. 24-27. 4485.

Bibliografie şi comentarii de Ioan Şerb. II. Studii de etnografie şi Prefaţă de Mihai Pop. Text stabilit de Florica Şerb. 1901. Antologie de Mihai Pop şi Ioan Şerb. 1980. La Plata. Conferencia sobre et sistema dactiloscopico. 285 . Editura Minerva. Romulus. VUCETICH. Vol. 4491.4490. folclor. 607 [-612] p. Bucureşti. Juan. VUIA.

Editura Flamingo. 4504. 231 p. 1992. ratice. 4515. 1992. Secretul cheii de argint. Edgar. Editura Realitatea. WALEY. Editura Colocvii. 4500. 1991. 158 p. 4507. 174 p. WALLACE. 160 p. Edgar. 1991. Tradu- 4510. Barbu. Edgar. Cristale care vindecă. Traducere din limba engleză de Em. Inc. Holmes. Editura Valahia. Traducere din limba engleză de Al. Castelana din Ascot. Editura Alutus. Petrea. Edgar. DaEI. Edgar. WALLACE. Edgar. WALZ. 4513. Bucureşti. 1992. Edgar. Edgar. WALLACE. Secretul cercului purpuriu. Nova. Editura Vremea. Edgar. 1993. 1991. 157 p. 4512. Fantoma din întu- Traducere din limba engleză de Aurel Covaci. WASSERMANN. Editura Univers. Editura Griu-Prospero. 1991. Editura Polis. 1991. 2006. Edgar. Cei trei din Cordova. 1993. 4503. Cartea autoputerniciei. 240 p. 121 p. Traducere din limba engleză de Romeo Pascu. Editura Garamond Internaţional. Festschrift des Berliner Philatelisten-Club. Editura Milionul tăinuit. 455 p. Misterul narcisei galbene. Arthur. Editura Vestala. 4508. Traducere Edgar. 4516. WALLACE. WALLACE. 1990. Edgar. WALLACE. cere din limba engleză de Aurel Cogean. Traducere din limba engleză de Irina Cosma. Editura Colocvii. Universitatea din Zürich). Edgar. 1994. 4517. Măştile morţii. 1991. WALLACE. Misterul casei singu- 4493. The Science of Sherlock 4505. From Baskerville Hall Valley of Fear.J. Institut Rechtsmedizin. 4502. Traducere din limba engleză de Al. 144 p. 104 p. 4514. F. Heinrich. 128 p. 4506.W 4492. 257 p. London. Edgar. the Real Forensic the Great Detective’s Greatest John Wiley & Sons. Traducere din limba engleză de Alexandra Dogaru. Crima din Maxfield. Omul de la „Carlton“. Editura Vremea. WALLACE. neric. WALLACE. Iaşi. 1991. WALKER. 1991. WALLACE. Traducere din limba engleză de Antoaneta Tănăsescu. Edgar. 350 p. 216 p. „Was ist ein schwerer Unfall'? din limba engleză de Mariana Ciobanu. Berlin 1898. 4499. WALLACE. cere din limba engleză de Constantin Badea. Editura Nova. Otto. Definitionen aus biomechanischer Sicht" („Ce este un accident grav?“ Definiţii din punct de vedere biomecanic). 176 p. 4497. Traducere din limba engleză de Mirella Domniteanu. Petrea. The Opiu war Through Chinese Eyes. George Allen & Unwin. Un individ periculos. Substituirea. WALLACE. Edgar. Victima care ucide. Valea fantomelor. Vrăjitorul. WALLACE. 142 p. Edgar. WALLACE. WALLACE. Universität Zürich (Institutul de Medicină legală. 244 p. 1974. . WAGNER. Edgar. 4511. 4498. Edgar. Editura Omega. WALLACE. Gangsterul. 1993. Edgar. Arcaşul verde. Editura Sagittarius. Bibliography 218-234 p. 1991. 4509. Tradu- cere din limba engleză de Sorin Moise. to the Behind Cases. Editura Porto-Franco. Rumänien: Ausgaben 18661872. Domaco SRL. Cartea cristalelor. [1958]. Traducere din limba engleză de Roxana Petcu. 1991. 4495. 127 p. Trişorul. WALLACE. 1991. 1991. Editura Soc. 164 p. 4494. 4501. Edgar. 159 p. Editura Valahia. Dunăreanu. 179 p. Traducere din limba engleză de Irina Pătraş. Colecţia Argo. E. WALLACE. 221 p. Colierul de diamante. WALLACE. FRAENKEL. 327 p. WALLACE. Tradu- 4496. Vrăjitorul. Traducere din limba engleză de C. Editura Excelsior. Renunţătorul. WALLACE.

WHARRY. Editura Schmidt Römhild. WENZEL. Fire technology. Catedra de Criminalistică. Regatul Unit. 1945. FERGUSON. Vol. WEBSTER. 4520. Badger. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. II. Dr. chez les suyet bilingues. în R. vol. no. drept. 4522. p. hab. 9-14. Outline of e proceedure.. WEBSTER. Dr. p. WASIK. 4524.I. Fred. Graham. 8e année. 4525. Fourth edition. Lübeck. Cluj-Napoca. L’expertise en écritures 4527. The Institute of Fire Engineers. Traducere din limba engleză de Viorica Horga. Cartea mărcilor „Principatele Unite“. DNA – Spurenkomplex (Complexul de urme ADN). D. WATSON. (La limita cunoaşterii). Londra. Marea Britanie. Richard. 1968. 4523. 170 p. Facultatea de Drept a Universităţii Sileziei. Traducere din limba engleză de Dorin Nistor. Crime and the Computer.. Protecţia mediului şi Albert and BEFFEL. Editura Alma Mater. Dr. 4531. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Richard. 33-35. Marek. I Cartea mărcilor „Cap de bou”.I. chemistry and combustion. H. 4521. M. Manual de chiromanţie pentru începători. Totul despre chiromanţie. 1935.7. II. carieră. Paul M. mentele poştei române. Richard. Tadensz.J.C. p. 20 p. anul V. conferenţiar în drept. no. Maxwell Ltd. 4537. (La limita cunoaşterii). Boston. Bath.5.. WHISENAND. Editura Polirom. Editura 4536. Bucureşti.. WARREN.A.a. Rolf. WERTHEIMER-GHIKA. 287 . 187 p. WILDER and WENTWORTH.C. Strasbourg f. septembrie 2003. WATSON. Sweet 4530. WATSON. London.7. 1924. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Katowice Polonia. Colegiul universitar Bath Spa. 1993. în R. 2006. R.4518. 4535.. 80-84. WEBSTER. 4532. Jacques. penal). vol. 7 année. 2006. Prentice Hall. Dental Identification and JAEGER. John Nicholas. Docu- Forensic odontology. Michael. The Managing of police organizations. Single finger print classification. 27-28. Editura Polirom. 4. pentru dragoste. New Jersey 07458. Les Editions Universitaires.. WEHDE. dr. 203 [206] p. E. Ştiinţe criminalistice. Personal identification. 472 p. Wolfgang. Berlin.. Oxford University Press. Personalitate. 1994. Graham. Paranormal explanations in forensic sciences / Argumentul paranormal în criminalistică.. Leicester. R.. WIECZOREK. 2003. Finger prints can be forged. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminologie. H. WILLY. în Criminalistica. 2002. Finger impressions of persons affected by tuberculosis. 390-398. 1936. Ghiceşte-ţi viitorul în palmă. WELLS. iulie 2003. 1996. WIDLA. Editura Teora. Legea privind autoapărarea în ţările cu drept comun. noroc şi protecţie. Colegiul Universitar Bath Spa. THIEL. 399-415. Strafverfahrensrecht (Drept procedural Boorberg. + 162 p. p. în Criminalistica. 4534. Iaşi. 214 [216] p. Editura Cartea Românească. p. Henry Nimpton. Michael. Numerical code for the classification of single finger prints and main collections. Michael. Forensic science. 1982. WEDDERBURN. 1976. 2005. ediţie revăzută şi adăugită. p. WEDDERBURN. 4519. HIRST. Iaşi. nr. nr. sănătate. 4528. 1919. Traducere din limba engleză de Miruna Andriescu. Prof. 4533. anul V.U. Pauly. Essen. compatibilităţi. Upper Saddle River. Dreptul penal: studiu comparat. Numerologie magică 4526. Investigarea şi răspunderea pentru prejudiciile aduse mediului înconjurător în Anglia şi S. (1934). LÉSNIAK. Chicago. conferenţiar în 4529.

1904. 16. Sammler-Woche. Aug. Wien 1928 bzw. 288 . The London Philatelist. Sir John. W. Daktiloskopie. The Lithographs from 1866 to 1872. München-Wien. WINDT and KODICEK.4538. 4539. Braumuller. 811/1960. 1928. WILSON. Romania. 4540. 174. J. Nr. No. 784/785/1958. von. Halbierte Maricen von Rumänien bis 1872.W. Wien. WITZLEBEN. Die Postmarke Nr.

Istoria românilor în Dacia traiană. Text stabilit de Nicolae Stoicescu şi Maria Simionescu. Dacia anteromană. Mihăilescu-Bîrliba. XENOPOL. note.. 2. (Conferinţele Ateneului Român). De la moartea lui Petru Rareş până la Matei Basarab şi Vasile Lupu: Epoca lui Mihai Viteazu. vol. XENOPOL. Dacia romană şi năvălirile barbare: 513 înainte de Hristos – 1290. 10 f. Prefaţă şi studiu introductiv de Al. I.X 4541. 1895. indice şi ilustraţia de Nicolae Stoicescu.. comentarii. Nicolae D. comentarii. Note. prefaţă.. Istoria româ- nilor din Dacia Traiană. postfaţă şi indice de V. portret. comentarii. portret. indice şi ilustraţii de Nicolae Stoicescu. 1966. Ediţia a IV-a. Tipografia „Voinţa Naţională“. pl. Zub. Psihologia mulţimii. Alexandru D. color. vol. Glosar de Maria Simionescu. 519 p. 1988. ilustr. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Zub. Bucureşti. 22 f. 580 p. ilustr. pl. prefaţă. ilustr. 1546 [de] Text stabilit de Nicolae Stoicescu şi Maria Simionescu. 1985. [26] f. pl. 504 p. I-IV. în parte color. Note. III. vol. 4542. Vol. 24 p. Ediţie critică publicată sub îngrijirea lui Al.. . Bucureşti. Text stabilit. De la întemeierea Ţărilor Române până la moartea lui Petru Rareş..

. L’expertise des faux en Intterviewing.C. Leung. Boston. Ketherine. Ştefan. p. 1997.Y 4543. MILO. YUI FAN.I. no. Peter. Butterworth-Heinemann.L. YESCHKE. The Art of Investigative 4545. 1998. USA. 151 [-152] p.8. 4544. GROSS. e Sharon. Editura NIM. 1930.. în R. Introducere în Relaţii Publice. NICULESCU-MAIER. 597-612. C. écriture chinoise. YODER. 2 année. Bucureşti.

p. Editura Helicon. 2000. Editura Trei. 4559. Vol.. Vol. Socecŭ. VII. 4552. BĂDESCU. Spirea Neculai.A.. dicétorĭ. IX. Vol. Editura Socec & Co. ZDRENGHEA. Editura Naţional. 10 volume. / asemănări.. Ploieşti.V. ZANNE. Ediţia a III-a. 327 p. 2003. BUTOI. 4555. Neculai. Neculai. 4553. 1900. anul universitar 2004-2005 (Centrul de Cercetări Psihocriminalistice Studii şi practici Universitare) Editura Printeuro. Editura Little Star Impex SRL. Ştefan. IV.) Kriminalistik-Handbuch (Manual de criminalistică). 4550. 1897. Stabilimentul Grafic I. 4557. februarie 2001. Bibliografie la p. Cluj-Napoca. II. Breviar de psihologie.. ZAMFIRESCU. 4554. ZAMFIRESCU-SPIREA. Logica din / România. Introducere în interpretarea fenomenologică a urmelor. Vol. Mileniul III. 2001. Entwicklung der polizeilichen Informations-technik (Dezvoltarea tehnicii informative poliţieneşti) în Kube / Storzer / Timm (publ. ZAMFIRESCU-SPIREA. 4548. 171 p. X. Contribuţii la metodologia de cercetare a infracţiunilor contra vieţii şi a unor evenimente deosebite în economie. 379 p.. Iuliu A.R. 1992.. O abordare cognitiv-constructiv-operaţională. Hans-Ludwig. Istria şi Macedonia. S. Colonel dr. XXVI + 949 p. FOARFECE. Voicu. Logica probabilităţilor. Bucureşti. ZEIGER. Operă premiată de Academia Română. 27-28. Elena. p. ZAMFIRESCU. nr. povăţuirĭ. VLĂDUŢESCU. Locotenent psihocriminalist. Neculai. Bucureşti. Cătălin. ZACHERT. în Ghidul procurorului criminalist. ZAMFIRESCU. 1895. 1903. Bucureşti. cercetării criminale. 1994. anul III. 1900. Carol Gőbl. Editura Librăriei Socecŭ & Comp. Oana Maria. 4558. 1901. ALĂMOREANU. Bucuresci. Timişoara. Ploieşti. Jürgen. Zanne. Curs recapitulativ nivel masterat. vol. Bucovina. ABRAHAM. 1995. 121 p. ZAMFIR. 302 p. ZAMFIRESCU. 4551. Vol. Vol. I. Studiu iniţial pentru Gheorghe. ZAMFIRESCU [Spirea]. cuvinte adevărate. Guniţă.. p. 1899. + Erată [-746] p. V. 326 p. dezvoltarea expertizei ipotezelor. Editura Alma Mater. 1901. Erată + XXVIII + 759 [-762] p. Bucureşti. III. 360 p. I. Sorin. XLIX + 780 [784] p. 739 p. XXVI + 424 [426] p. Bucuresci. Psihocriminalistica. ZAMFIRESCU-SPIREA. Editura Expert. Editura Printeuro. Bibliografie la p. XXVI + 776 + Erată [-782] p. Colonel dr. 255-264. Politici sociale. 771 [-772] p. 709 4547. + Erată. 1947. ZĂHĂRĂCHESCU. 2005. 264 p. XXIII + 772 p. Rolul enunţului ipotetic în investigarea infracţiunilor de omor rămase cu autori neidentificaţi. 1. revizuită. 72-201. Editura Ministerului de Interne. Vol. Proverbe. ZAMFIR. 2002. Biodetecţia judiciară. Ilie. Ungaria. pag. Bucureşti. 2003. Bucureşti. Neculai. VOINEA-POPESCU. ZAMFIRESCU-SPIREA. Curs postuniversitar de poliţie judiciară. 4556. Bucuresci. 103-114. 123 p. Editura Librăriei Socecŭ & Comp. XXVI + 740 [-742] p. Tudorel. Interpretarea fenomenologică a urmelor. Investi- garea ştiinţifică a infracţiunilor de omor rămase cu autori neidentificaţi. Cu un cuvânt înainte de Constantin Noica. VI. Vasile Dem. Pavel. idiotisme şi cimilituri / cu un / Glosar româno-frances / de / Iuliu A. Vol. Institutul de Arte Grafice. Între logica Percepţie şi audiorecepţia. 1900. Neculai. Basarabia. Vol. în Criminalistica. VIII. Editura Didactică şi Pedagogică. 84-92. . Imprimeria Statului. Dumitru. Proverbele românilor / 4549. Cercetarea la faţa locului – aspecte practice. Magdalena. inimii şi logica minţii.Z 4546. XIX + 939 [-942] p. Vol. în Criminalistica. Editura Librărieĭ Socecŭ & Comp. ZAMFIR. Ion. + Erată 954 [-956] p.

A. Rolf. Antet. Jurnal de front. Savelly. Bucureşti. 1964. Translated by N. Haralamb.. Jürgen. Lector dr. Traducere şi adaptare: lt. Bucureşti. 1922. Strada Academii No. 4576. Editura Militară. 4579. (Biblioteca juridică a cetăţeanului). Poliţia tehnică şi ancheta judiciară ştiinţifică. Berlin. Bucureşti. HAŞDEU. London. ZINCĂ. 157 p. 4578.col. Bucureşti. dv. 2 f. 4569. (Stabiliment Grafic „Universala“ Iancu Ionescu). Zefirul. Editura Tineretului. ZINCĂ. 129-131. Recursul şi recursul extraordinar în procesul civil. Bibliografie la p. Constantin. Editura pentru Literatură. Dolenga. Gheorghe Arădăvoaice. [Bucureşti]. 4572. 4564. 168 p. of Handguns – Pistols and Revolvers of the World – 1870 to the Present. Profesor universitar. vol. Greenhill Books. Haralamb. Haralamb. Tipografia Academiei Române. Curtea Veche. ZIETSCH. Constantin. Un civil în tranşee. 4571. Bucureşti. + 252 p. Editura Militară. (r) dr. Edited by John Walter. Bucureşti. ZILBERŞTEIN. 292 .L. ZINCĂ. I.P. Imprimeria Statului.A. 4565.B. 2/1996. 294 p. 1967. ZINCĂ. în: Kriminalistik (Criminalistica) nr. Licenţiat în ROMÂNUL] Ultima cronică română / din / Epoca Fanariotilorŭ / Reprodusă / După manuscriptulŭ din archiva statului din Bucurescĭ / Cu o inducere/De / B. revăzută şi adăugită. dr. [Bucureşti].. Editura Militară. 4577. Haralamb. p. ZILBERŞTEIN. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). Îndreptar de practică judiciară. 4567. O invitaţie după miezul nopţii. dr. 208 p. Ediţia a III-a. Essen. Prefaţa: gl. ediţie revăzută şi adăugită. (Laboratori Români). 1963. 1959. Laura-Anca Pacepa. 1959. Tanoviceanu. Bucureşti. 4563. 168 p. 1997. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. ZHUK. Lupta de stradă: procedee întrebuinţate de armată şi poliţie pentru contracararea actelor de violenţă. Viorel Mihai. Du. 118 p. Şi a fost ora „H“.N. ZINCĂ. Bobrov.1821). coordonator Rolf Rainer Jaeger. ZECA. Dintre sute de catarge. Repere într-o nouă poetică a romanului poliţist clasic. ZGURIADESCU. Bucureşti. Haralamb. Savelly. 4575. Viorel [Mihai]. ZINCĂ. 268 [272] p. 296 p. Poliţia tehnică şi Ancheta judiciară ştiinţifică Cu 17 figuri în text şi 6 pl. cu ilustr. Editura 1965. Haralamb. Drept. 2002. JAEGER. 2005. (Imprimeria de Vest). 279 p. 419 p. Bucureşti. 4570. Palma lui Hercules.26 (Înainte de Tudorŭ Vladimirescu. Bucureşti. Schmidt Römhild. Editura Tineretului. 175 p. 167 p. Prof. 255-265. 1987. Daniela. Bucureşti. 319 p.Zur Frage der Verwertbarkeit von Zufallsfunden im Rahmen einer im Ausland angeordneten Telefonüberwachung (Supravegherea telefonică – Chestiunea posibilităţii de valorificare a descoperirilor accidentale în cadrul unei supravegheri telefonice dispuse în străinătate). Bucuresci. Militară. Bucureşti.S. Taina cavalerului de 4566. Poliţai. Drept procesual civil. 1800 . 1963. 1961. Melonul domnului comisar. 2000. Crima de la 217. E. 1980. Ştiinţe criminalistice. ZHENGAO. Umweltkriminalität (Delicte ecologice). 1970. ZINCĂ. Prefaţă de Dl. ZINCĂ.4560. CIOBANU. ZINCĂ. 4574. 227 p. Bucureşti. [1913]. 163 p. The Illustrated Encyclopedia Haralamb. 64 p. Haralamb. ZINCĂ. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. CIOBANU. Editura Didactică şi Pedagogică. 1971. 4561. Editura Militară. Telefonüberwachung . 4573. 1995. Editura Militară. + III p. [ZILOT 4562.. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică.P. ZECK. + Erată. 4568. Haralamb. Lübeck. Sfârşitul spionului fantomă. Haralamb. 261 p. Prof. ZGURIADESCU. Asistent.

415 p. Noaptea cea mai Anchete sociale. ZINCĂ. Revelion ’45. 4591. ZINCĂ. Haralamb. 1997. Bucureşti. Bucureşti.4580. Editura Cartea Românească. Editura Militară. 1972. Editura 4587. rezident. 179 p. ZINCĂ.L. ZINCĂ. 303 p. aventu- arestaţi-l. 1976. Dragoste moartă. Editura Militară. Moartea vine pe bandă de magnetofon. Haralamb. Oradea. 161 p. VORDERMAIER. Ochii doctorului King.A. Psihologia socială a grupurilor şcolare. H. ZINCĂ. ZINCĂ. Haralamb. Haralamb. Editura Cogito. ZINCĂ. Tablă de materii 293 . 4599. 1975. Soarele a murit în K-05. singuratic. Haralamb. 1985. 95 p. Bucureşti. Haralamb. Haralamb. ZINCĂ. Editura Militară. Bucureşti. Haralamb. Operaţiunea „Soare“ 4609. secrete. ZINCĂ. 1983. 1993. Editura Militară. Dosarul aviatorului Haralamb. Editura Cogito. Editura Militară. Haralamb. 4595. Haralamb. Editura Politică. Destinul căpitanului Iamandi. 167 p.P. Cartea întâi: Dincolo de întuneric. 328 p. 4585. 336 p. Militară. Bucureşti. Krimi- (Pe urmele agentului „B-39“). Editura 4600. ZINCĂ. (Pe urmele agentului B-39). 311 p. 1993. 1978. Mapa cenuşie. 1991. 201 p. Militară. 351 p. Editura Boorberg. ZINCĂ. Editura Bucureşti. Haralamb. Haralamb. „Odeon“. Editura Militară. ZINCĂ. 161 p. Editura Militară. 273 p. război. Bucureşti. război. ZLATE. 1979. Ultima toamnă. Haralamb. 231 p. 1991. 231 p. 4610. Bucureşti. 4583. ZINCĂ. Bucureşti. Toamna cu frunze 4605. Limuzina neagră. Marea confruntare. (Pe urmele agentului „B-39“). 4606. 366 p. Ultima noapte de document. lungă. Moartea miroase a „Christian Dior“. Haralamb. Oradea. Bucureşti. 1973. Haralamb. Editura Militară. Haralamb. „Spion“ prin arhive rierul. 1977. 4598. Editura Militară. 1987. 1989. Militară. perfectă. 148 p. 1991. Bucureşti. Editura Holmes. ZIRK. 1972.S. Haralamb. 4604. Un glonte pentru Quintus. Editura Militară. 1984. ZINCĂ. Bucureşti. Roman- Mielu. ZINCĂ. 4592. Bucureşti. ZINCĂ. Bucureşti. 285 p. Editura Cartea Românească. 1985. Haralamb. 4584. 299 p. Editura Militară. 219 p. Militară. 288 p. 1986. Haralamb. 2 vol. Bucureşti. Haralamb. Z. ZINCĂ. Editura Militară. 4607. Suspecta moarte a lui 4586. 4594. 4608. prima zi de pace. Bucureşti. 4582.. 4602. Bucureşti.. 4590. 239 p. Bucureşti. 1991. G. ZINCĂ. Interpolul transmite: negre. Haralamb. ZINCĂ. Editura Militară. 4581. 1973. Bucureşti. 303 p. 334 p. 221 p. ZINCĂ. 4597. ZINCĂ. Bucureşti. Temerarul. Coşciugul agentului 4588. ZINCĂ. Dispărut fără urmă. ZINCĂ. ZINCĂ. Haralamb. Editura Bucureşti. 287 p. 4596. ZINCĂ. E. Bucureşti. 335 p. Editura Garamond. 339 p. Dragul meu Sherlock 4589. Editura 1975. 1998. O crimă aproape Haralamb.1995. 1972. 93 p. ZINCĂ. Bucureşti. 1974. 310 p. Haralamb. zori. Editura Garamond. Casa Editorială Bucureşti. 4601. ZINCĂ. Ultima noapte de naltechnik und Spurenkunde (Tehnică criminalistică şi traseologie). Ion Creangă. 235 p. 1993. ZINCĂ. Haralamb. Românească. Mario Campanella. ZINCĂ. Haralamb. Supersonicul 01 decolează în zori. 1982. Eu. W. Haralamb. Un caz de dispariţie. 1972. Haralamb. Stuttgart. Editura Garamond. Editura Cartea Bucureşti. 4603. 4593. Bucureşti.

mit besonderer Beräcksichtigung der Poststempel. ANTON. Rudolf. Mielu. 413 p.col. 67. mit besonderer Berücksichtigung der Poststempel. germană şi rusă. instrucţie şi regulamente militare. Mielu.col. Cunoştinţe despre om şi societate).. anul VIII. Bucureşti. ZORZOR. Ediţia a III-a. ZLATE. 224. Mielu. Sammlerwoche. Educaţie şi cunoştinţe profesionale. Vasile. MünchenWien. ZORI. Bibliografie la p. Mielu. Bucureşti. Iaşi. 1939. în Criminalistica. Rudolf. Nr. 556 p. Rudolf. Grupul primar de muncă. DIE POSTMARKE Wien. 2002. 4617. 2. Nr. lumea. Omul faţă în faţă cu 4614. BARBU. Editura Polirom. 1979. Ediţia a III-a. Bucureşti. educaţie fizică şi profesională. 137/1927 ünd folgende Hefte bzw. Paul. Bucureşti. expert criminalist la Poliţia Municipiului Topliţa. (Ştiinţa pentru toţi. Wien 1927-1942. ZLATE. 4619. 412-413. [Bucureşti]. Col. Psihologia mecanismelor Beiträge zur Geschichte der runänischen Post und deren Postwertzeichen. Constantin. SAMMLER-WOCHE München-Wien 1927-1942 cognitive. 4620. ZOSCSAK.şi în limbile engleză. Psihologie socială şi organizaţională industrială. 521 [-530] p. ZLATE. 1988. „Beiträge". Filatelia Română. 2000. Die 294 . Bucureşti. 4611. Editura Politică. ZLATE. WTTZLEBEN J. 4613. p. WTTZLEBEN J. Bucureşti.. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. ZLATE. 27-31. Iaşi.W. Besonders: 1932 S. Agent de poliţie şi jandarm în termen. Editura Pro Humanitate. Comisar de poliţie. Cartea I. 137/1927 und folgende. 4621. Contribuţia grafoscopiei la aflarea adevărului. 4612. Bibliografie la p. Editura Polirom. 144 p. Constantin. Călăuza jandarmului. 4618. 1-6/1937 şi 1-6/1938. Secretele memoriei. ZLATE. Editura Albatros. Mielu. Lt. 274 p. ZOSCSAK. franceză. Beiträge zur Geschichte der rumänischen Post und deren Postwertzeichen. Fundamentele psihologiei. Introducere în psihologie. 296 p. 2000. Col. 519-521. 1975.W. aprilie 2006.. 1999. Editura Trei. nr. 1936 S. 330 p. 4622. cu fig. 313-325. ZLATE. Mielu. Postmarke. Eul şi personalitatea. Nr. Bibliografie la p. ZOSCSAK. adăugită. 4615. SANDU. Mielu. Lt. 4616. 1939 S 134. 99. Vasile.

PARTEA a II-a CRIMINALISTICĂ Clasificări tematice 295 .

P. Practical Homici de Investigation. Rozemblet. Vernon J. AIONIŢOAIE. W. DUMITRAŞCU. Kriminal – Psychologie Zweite Auflage. Editura Bibliotheca Târgovişte. 1922. SANDU. BERCHEŞAN. GEBERTH. Bucureşti. Editura Carpaţi. Bibliografie la p. Criminalistica. Tactics. PĂLĂNCEANU.P. BIERTHER. 1992. Şelivanov. Emilian. Vasile. Dr. Terziev.A. Rechtstaatlich). EULFFEN. Patrick. 900 p. XXVII + 514 p. 6. Vasile. 1898. Editura Little Star. A. [2005]. 2005. 2 vol. Constantin. B. Bürgerorientierf.I. MARCU. 8. Autori: A.B. FIERBINŢEANU. Constantin. 2005. Karnovici. M. A.A. BERCHEŞAN. F. 828 p. des Juges d’Instruction. BISPING.. 2004. Samlung Von Einzelwerken Berufener Fachmänner.I. Amsterdam. B. Tactics. Fourth Edition. 1994. Kocearov. 9. Dr. (sub redacţia). M. (ENZYKLOPÄ DIE DER MODERN KRIMINALISTIK. Marin. Hans. Erlag. coordonatori. Ion-Eugen. New-York.A. 2006. Terebilov. 12. 1961. Ilie. Fischer. Şevcenko.A. 2. NINK. Professionell. Eisman. Lieutenant Commander (Retired) New Zork City Police Department. Procedures. Traducere din limba rusă. 745-820. Tablă de materii şi în limbile engleză. RUIU. SANDU. V. Constantin. Bibliografie generală la p. XII + 701 p. G. Ion N.A. 4. S. 1988. M. Elsevier. BERCHEŞAN. Tratat de tehnică criminalistică. S.. Vasile. and Forensic Techniques.I. Bibliografie la p. Neunte Auflage. Jochen (Der Fotograf).A. GEBERTH. Hans. Tratat de Criminalistică. Minkovski. Vinberg. PLETEA. Lazăr. G. Pinguin Book.V. 226 p. Constantin. CÂRJAN. Marchal & Billard. 644 [646] p. Bucureşti.N. Doliţki. 7. Paul Langenscheidt). 326-328. 642-644. SANDU. 599 p. Ing. I. PLETEA. GROSS. Dr. 13. 110.A.. Second edition. 484 p. Constantin. Leipzig. AIONIŢOAIE. 297 . BUTOI.P. Der Sexualverbrecher. Şalamov. 896-900. Traduit de l’allemand par Boucart Wintzweiller. GROSS. Golunski. GOLUNSKI. London. Procedures and Forensic Techniques. I. coordonatori. Editura Ştiinţifică. 3. Craiova. 1905. Sonder-edition. Ştefan. Vogel. Vasile. N. E. franceză şi germană. XII + 721 p. Criminalpsychologie. N.I. Autori: AIONIŢOAIE. Tratat de tactică criminalistică..S. Herausgegeben Von Dr. Mircea. IonEugen. BERCHEŞAN. Bucureşti. vol. revăzută şi completată. Ion-Eugen. S. 1899. 999 p. Publishing House. Manuel practique d’instruction judiciare à l’usage des Procureurs. Hans. 328 p. Bibliografie la p. Craiova. Tokyo. 11. Taylor & Francis (CRC series in practical aspects of criminal and forensic investigations). Kustanovici. 365-367. 376 p. Erich. ANNIKA. Editura Carpaţi. Practical Homicide Investigation. Reportogen aus dem modernen Polizeialltag in Nordrhein-Westfalen. Constantin. Bibliografie la p. 5.1.I. Paris. Stefanie. II. Tudorel. 567 p. 10. Eugen. 728 p. Berlin. Vasiliev. F.B. TRATATE 1. GROSS. Mitricev.M. Innenministerium des Landes Nordrheim-Westfalen (Polizei NRW. Graz. Expertiza tehnică auto judiciară şi criminalistică. S.S. Vol.C. Vernon I. TACK. FBINA. Vol. Tratat de metodică criminalistică. Preface de Gardeil.. STANCU.. G. Autori: AIONIŢOAIE. Ediţia a II-a.

LOCARD. vol. LEE C.C. Félix Alcan. Manual. Charles E. Docteur ès sciences.II. 15.. Işcenco. SULLIVAN.F.P. USA. 17. 515 p. IŞCENCO. 486 p. München. E. Editura Schmidt Römhild. Edmond. 23. 1911. I. Criminalistica. 18. par Prof. A practical textbook for magistrates. Ediţie revăzută şi adăugită. Timothy. TIMM. Prentice Hall. Hejdellberg. 500 + 500 p. Traité de Criminalistique. Hans. Traité de criminalistique. Forensic Sciense Consultant. Criminalistics. Edwin. avec 76 figures. Vols et homicides. GROSS. TOPORCOV. L’Enquête criminelle. 788. 1931. Tome VII. [2] file + VII + 445 [-447] p. Charles C. San Francisco. Henry Lee’s Crime SceneHandbook.P. Marilyn. Edmond. Paris. N. New York. fourth edition. Dresde et Lausanne. p. 748 p. Laurel. R. PALMBACH M. vol. Sub redacţia E. Thomas Publisher. Rolf Rainer. Joannè Desvigne et ses Files. Essen. avec 180 figures. 21. 1932. Richard. L’expertise des documentes écrits. Vol. Ştiinţe criminalistice. Lausanne. 2003. Alfredo. Joannès Desvigne et Cie. 432 [-440] p.I. Holbrook Press. 19. JAEGER. 1976. An Introduction to Forensic Science. Theory and practice. 1908. Boston. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Schweitzer. Lyon. LOCARD. Fundamentals of Criminals Investigation (Principiile fundamentale ale investigaţiei criminale). Alfredo Niceforo avec préface du Docteur Lacassagne et nombreux documentes photographiques des services d’identité judiciarie de Paris. KUBE. Mt. REISS. Amsterdam. 28. 29.A. Criminal investigation. 1988. Handbuch für Untersuchungsrichter. 1934. Upper saddle River. 350 p. A. 2005. SAFERSTEIN. LOCARD. 1566 p. Tokyo. Traducere manuscris. San Diego. Manuel de Police Scientifique (Technique). 418 p. Avec 250 figures. Hans. Tomes III-IV.14. 27. Lyon. N. 20. 1976. 16. 1939. 638 p. + 1 f. Entwicklungsbedingungen und Tendenzen der Kriminalistik (Condiţii de dezvoltare şi tendinţe în criminalistică). MILLER T. Professeur à l’Université de Lausanne. Tomes I et II. (VI). London. Criminalistica. Moscova. coordonator. Librairie Universelle. LOCARD. Sweet & Maxwell. Oxford. Moscova. 26. SELIVANOV. Singapore. I. O’HARA. Les correspondances secrètes. II. Préface de M. La police et l’enguête judiciaire scientifique. 1935-1936 1. Ph. Lyon. 25. D. 2002. Berlin. Joannè Desvigne et ses Files. Desvignes. police officers and lawyers of… by John Adam… and J. Henry. R. Paris.-A. préfet de police de Paris. Paris.. Les empreintes et les traces dans l’enquete criminelle. Edmond. Criminalistics. Edited by Norman Kendal.P. Louis Lépine. Lecturer. NI 07458. Elsevier Academic Press. Sydney. pl.) KriminalistikHandbuch für Praxis und Wissenschaft (Manual de criminalistică pentru practică şi ştiinţă). Manual. NICEFORO. (V) [24 2] 1014 p. Third edition. 22. 1994. Firma juridică „Contract“ – Infra. O’BRIEN. Literatura juridică. Berlin. în Kube / Störzer / Timm (publ. I. Lübeck. Lyon. 771 p. London. Klaus Jürgen. Les falsifications. GROSS. 1600 p. Librairie Payot & Cie. Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Collyer Adam. 1 2 Pe copertă: 1937 Număr pe cotorul cărţii 298 . PANTELEEV. Tomes V-VI. Springfield Illinois. avec 149 figures dans le texte. Widener University School of law. London. 1907. Edmond. Les preuves de l’identité. 1998. Traité de criminalistique. Traité de Criminalistique. 24. K.. şi vol. 672 p.A.

Institutul de Criminalistică. Mircea Constantinescu. Berlin. Vol. Ion Angheelscu. Sozialistische Kriminalistik (Criminalistică socialistă).I. 1972. 33. Editura Actami. Bibliografie la p. Inspectoratul General al Miliţiei. 1978. Serviciul Editorial. 1997. 1980.. 380-385. Emilian. Tratat practic de criminalistică. Tratat de criminalistică. 1977. 31. 1976. Valeriu Manea. Tratat practic de criminalistică. conducătorul colectivului de autori şi responsabil de redacţie. 1995. I. Allgemeine Kriminalistische Theorie und Methodologie (Teorie şi metodologie criminalistică generală). Bucureşti. 689692. 299 . Vol. Ministerul de Interne. M. (Universitatea din Bucureşti. Emilian. 39. STANCU. Ion Anghelescu. Vol. STANCU. II. E. Constantin.. 704 p. Alexandru Hasnaş. Inspectoratul General al Miliţiei. engleză. Expertiza urmelor lăsate de obiecte şi a urmelor materie. 36. Emilian. 2000. Criminalistica. Selivanov. Universul juridic..V. Alexandru Hasnaş. vol. vol. Tratat de criminalistică. Ediţia a IV-a revăzută şi adăugită. 1997 SELIVANOV. Vol. Vol. Coordonatori: Octavian Pop. Nicolae Dan. STELZER. Criminalistică. Editura Actami. Tehnică criminalistică. Bibliografie la p. Prof. Presă şi Propagandă în rândul populaţiei. Vasile Lăpăduşi. Prof. Tablă de materii şi în limbile franceză. II. engleză. Vol. 38. Lupu Coman. Coordonatori: Octavian Pop. Tratat practic de criminalistică. Criminalistica. Rybikon. 376 p. dr. Facultatea de Drept). STANCU. Editura Actami. Institutul de Criminalistică. 2002. 727 p. Alte metode şi procedee de expertiză criminalistică. Criminalistica. dr. Emilian. E. Tablă de materii şi în limbile franceză. Lupu Coman. 431 p. SUCIU. Editura Germană a Ştiinţelor. Bucureşti. profesor universitar N. Bucureşti. Constantin. Cercetarea la faţa locului. Berlin. Vol. Vasile Lăpăduşi. univ. STANCU. revăzută şi adăugită. III. SALTEVSKI. Ministerul de Interne. habilitat în drept. Prof. univ. (Universitatea din Bucureşti. Mircea Constantinescu. STELZER. 35. 44. 40. Bucureşti. Bucureşti. germană şi rusă. Serviciul Editorial.C. Ion R. + 36 pl. I. Ştiinţa şi tehnica investigaţiilor penale. Facultatea de Drept). ilustr. + 44 pl. Valeriu Manea. cu ilustr. STANCU. a celor lăsate de animale şi vegetale. Ion Anghelescu.30. 376 p.A. 43. Facultatea de Drept). 581 p. cosmetice. germană şi rusă. Alexandru Radu. Moise Terbancea. 399 p. 37. Tratat practic de criminalistică. 502 p.. Ghidul criminalistic Editura Norma. 415-416. Universul Juridic SRL. Bibliografie la p. 735 p. 42. 709-714 (Universitatea din Bucureşti. Nicolae Dan. Bibliografie la p. Kriminalistika. ilustr. I. Bibliografie la p. 656 p. 1979. engleză. STANCU. Bibliografie la p. Criminalistica. Harcov. 2004. Ediţia a III-a. II. Vol. Editura Actami. 2000. 736 p. 432 p. Naturwissenschaftlich technische Kriminalistik (Tehnică criminalistică). + 44 pl. II. Coordonatori: Octavian Pop. + 48 pl. II. Vol. Constatarea tehnico-ştiinţifică şi expertiza urmelor lăsate de om. Ion R. 481-482. Inspectoratul General al Miliţiei. vol. Ediţia a II-a. 377 p. univ. Ion R. Bucureşti. adăugită. Expertiza urmelor de produse alimentare. 2001. 34. 495 p.I. Bucureşti. dr. Tactica şi metodologia criminalistică. Moscova. Editura S. Mircea Constantinescu. Emilian.A. Bucureşti. Ion Grigorescu. Tabla de materii şi în limbile franceză. Editura Didactică şi Pedagogică. Camil. 547-549. Institutul de Criminalistică. Constantin. Ministerul de Interne. Norme de deontologie ale expertului 41. germană şi rusă. N. Editura Germană a Ştiinţelor. Ediţia a II-a. Dr. Bucureşti. IV. Emilian. Sozialistische Krimmalistik (Criminalistică socialistă). 32. Serviciul Editorial şi Cinematografic.

Forensic science. H. Tratat practic de criminalistică. Bucureşti. Vol.criminalist. (Uz intern). A. VASILIEV. 1980. Institutul de Criminalistică. Alexandru Radu. Inspectoratul General al Miliţiei. 300 . V. Cartoteci şi colecţii de identificare criminalistică.. Institutul de Criminalistică. 1968. Ion R. Ministerul de Interne. Sweet Maxwell Ltd. Constantin. 1985. WELLS. Coordonatori: Ion Anghelescu. 1982. Tablă de materii şi în limbile franceză. Ministerul de Interne. 289-290. Sorin Ionescu. Coordonator Ion Anghelescu. 272 p. Inspectoratul General al Miliţiei. Serviciul Editorial şi Cinematografic. germană şi rusă. Bucureşti.N. London. 46. 47. Serviciul Editorial şi Cinematografic. 45. 306 p. Bibliografie la p. Izdatelistvo Moskovskogo Universiteta.J. Kriminalistika. engleză.

Ilie. Cluj-Napoca. Vasile. Criminalistica. Lector universitar dr. ROSSINSKAIA. 240 p. 54. Manual. Constantin. 2002. Ministerul de Interne al RDG). VASILINIUC. 1985. STANCU. Ion Voinescu. MANDACHE. SANDU. 221-224. 55. SIMA. 2 vol. OLARU. Inspectoratul General al Miliţiei. Belkin. Constantin. Iu. Sorin. Cluj-Napoca. 140 p. Ediţia a 2-a. Dionisie Păcurar. (litografiat). Ioan. MARCU.. ALONSO. BOŢOC. 53. Constantin. Gheorghe. 50. 2002. Constantin. Ilie (coordonatori). Editura Norma. Bibliografie la p. SCARLET. Craiova. 58. ALEXIU.S. Ioan. Curs de criminalistică. BALTHAZARD. 57. 61. Constantin. 307 p. Metodică. Ion-Eugen. E. Gheorghe Gheorghe. Elemente de criminalistică. Ion. Elemente de criminalistică. Serviciul Editorial şi Cinematografic. ALĂMOREANU. ALĂMOREANU. I. Criminalistica. 134 p. 51.V. Ion. 195 p. 56. 290 p. BADEA. CORA. Especialista en Balistica Forense. Ministerul de Interne. Gheorghe. 199-202 (Fundaţia Universitatea „Bogdan-Vodă”.. Manualul ofiţerului de poliţie judiciară. Bucureşti. Ioan. Emilian. Îndrumar practic de criminalistică pentru subofiţeri de miliţie. Ioan. 1922. Curs de tactică criminalistică. MARCU. AIONIŢOAIE. Bibliografia consultada p. vol. BOŢOC. BERCHEŞAN. Ministerul de Interne. Editura Alma-Mater. Apuntes de Criminalistica. Nicolae. Tactica criminalistică. University Pres. Editura Alma-Mater. Ion Sandu. AIONIŢOAIE. 52. Editura Risoprint. Sorin. Bucureşti. Autori: AIONIŢOAIE. Stănică. Ministerul de Interne. AVERIANOVA. BERCHEŞAN. ANGHELESCU. Constantin. Vasile. Payent et Ruby. Şcoala militară de ofiţeri activi. 60. Ion Petre. Bibliografie la p. 289-290. T. 990 p.]. 1971. 1984. Gheorghe. 2000. R. Curs de criminalistică. Curs universitar. Handbuch fur Kriminalisten. Criminalistica. Paris. Bucureşti. Bibliografie la p. 1989. Gheorghe. VASILE. Documentoscopia y Lofoscopia. Anexă.II. Ilie. CURSURI ŞI MANUALE 48. 59. 204 p. ALĂMOREANU. Profesor de Criminalistică. CORA. Editura Ovidius. AIONIŢOAIE. Publikationsabteilung (Direcţia Publicaţiilor). Tudor. 1987. Catedra de criminalistică. Alexandru. Bayle. Ilie Vasiliniuc. TUDOR. 296 p. 49.. PLETEA. PLETEA. AIONIŢOAIE. Ion. Secunda Edician. Précis de police scientifique. Constanţa. Serviciul Editorial şi Cinematografic.G.2. STĂNICĂ. COCA. FLOREA. Vasile. coordonatori. Petre Cravă. Ilie. Ioan. Ovidiu. Ministerul de Interne. Bibliografie la p. Gheorghe. Iulio Nieto. 224 p. Eugen Dumitrescu. AUTORENKOLLEKTIV (COLECTIV). Moscova. 2004. 62 p.. 1893. Ministerul de Interne. 379 p. 301 . Tudorel. Colaborator Eugeniu Gacea. 907-934. Mircea Constantinescu. Ion-Eugen. Constantin.R. BELKIN. CORUHOV. Note de curs. 195. Eugen. PĂLĂNCEANU. 264 p. Institutul de Criminalistică. SANDU. vol. (litografiat). ALECU. Sorin. 2001. 2000. Madrid. [Nicolae I. Colectivul de autori: Ion Anghelescu. BOŢOC. Universitatea „Bogdan-Vodă”). Ministerium des Innern der DDR (Manual pentru Criminalişti. 1983. Judecător la Tribunalul Romanaţi. Şcoala militară de ofiţeri activi. Ilustrarea îndrumarului: Ion Petre. S. Berlin. 934 p. VASILE. BUTOI. MARCU. Ion. Sub redacţia profesorului universitar R. Cluj-Napoca. CREŢU. BERCHEŞAN.

Marc. V. Editura Dacia Europa Nova. Paris. Librairie. 1997. Paris. BASARAB. Criminalistica. I. 290 p. Editura Little Star. Piteşti. 437 p. Bibliografie la p.. 64. Criminalistică. 79. Les incendies criminels.62. BRSACH. CÂRJAN. C. Vol. 224 p. 75. Précis de Police Scientifique. Avec 45 figures hors texte. Valorificarea ştiinţifică a urmelor infracţiunii. 77. 343-344. 2003. CÂRJAN. Bucureşti. Editura Curtea Veche. 1969. 2002. Bibliografie la p. 2002. Bibliografie la p. Editura Curtea Veche. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. 63. 267 p. 66. 233-234. Kriminalistik (Criminalistica). 2004. Bucureşti. N. Bibliographie p. 266-267. Iaşi. officiers de police judiciaire. CHEVET. Ilie.A.-D. Editura Boorberg. CORNEAN. (Manual criminalistic pentru practică şi ştiinţă). A l’usage des magistrats. 223-224. 420 p. a. Stuttgart. BOTOŞ. 1934. Rol. Presses Univeritaires de France. 72. Universitatea Bogdan Vodă). 70. Vasile. 2002.. Tipografia Vremea. Presses Universitaires de France. Bucureşti. Stuttgart 1992. III. Probele şi mijloacele de probă (mic îndrumar de cercetare penală). 1938. 2003. IACOBUŢĂ. 127 p. Les fausse maonuaie. J. Dumitru. 302 . 246 p. BERCHEŞAN. médecins légistes. 264 p. CIOPRAGA. Préface de M. Editura R. 82. f. Bibliografie la p. P. Ioan. 178 [-180] p. BRODAG. CECCALDI. 377 p. Compendiu de criminalistică. 2003. BERCHEŞAN. Editura şi Tipografia Icar. Criminalistique. CÂRPINEAN. 1995. BÈROUD. Bucureşti. Vol. gardiens de prisonns. Paris. Manuel de criminalistique moderne. Cluj-Napoca. 128 [-132] p. I. cu ilustr. BUZATU Nicolae. Editura Ministerului de Interne. Vol.. 73. 416-420.. Compendiu de criminalistică. BERCHEŞAN. Les faux. BERCHEŞAN. 81. Editura Fundaţiei „Chemarea”. + XXIV planşe. Note de curs. PH. Bibliografie la p. 253-257. Cu o prefaţă de Eugen Bianu. 76. Litografia Universităţii „Babeş Bolyai”. Lazăr. Laboratorul de identificare judiciară a Prefecturii poliţiei din Paris. Bucureşti. Criminalistică. Valorificarea ştiinţifică a urmelor infracţiunii. Vasile.F. Bucureşti. 373-377. Vol. W. 80. Alain. 450 p. Bucureşti. Pierre Fernand. 1938. 65. Carl-Ernst. 441-450. pl. Cluj-Napoca. Les homicides. Curs de criminalistică. 236 p. 146 [-152] p. 2003. Bibliografie la p. Payot. MARANO. La sciense et la recherche de la preuve. 1962. Georges. Vasile. 1998. 68. inspecteurs de la sureté. 234 p. BUQUET. Criminalistica. BÉROUD. CECCALDI. Traducere din limba franceză. Bibliografie la p. Compendiu de criminologie şi de poliţie ştiinţifică. Bibliografie la p. BERCHEŞAN. 425-431. Bibliografie la p. Boorberg. BALTHAZARD. Editura Fundaţiei România de Mâine. 71. V. 131. 69. Paris. Editura Little Star. 176-178 (Fundaţia „Universitatea Bogdan Vodă”. Matei. Dr.) Krimmalistik-Handbuch für Praxis und Wissenschaft. Metodologia investigării infracţiunilor. CÂRJAN. + 1 f. Îndrumar complet de cercetare penală. Editura Risoprint. Vasile. Editura Paralela 45. Curs de tehnică criminalistică. 74. Lugoj.-B. Aurel. DUMITRAŞCU I. Curs de criminalistică. BISCHOFF. I. 1994. 344 p. Lazăr. p. Georges. + IV anexe. La criminalistique. Baillière et Fils. 67. Lazăr. Kriminalistiche Handlungslehre în Kube / Störzer / Timm (publ. 78. Précis de criminologie et de police scientifique. Curs de tehnică criminalistică. Cristian. 1980. 2002. Bibliografie la p. Cercetarea penală (criminalistica – teorie şi practică). 167 şi urm. La Police scientifique.

303 . Bucureşti. Barnes & Noble Books. Mimii Eugeniu. Jean. Payot. Dr. 1980. Quand la science traque le crime. Ion. (Bibliothéque Scientifique). 193 p. Drept. BRATU. 2001. 256 p. GHEORGHIŢĂ. Editura Schmidt-Römhild pentru literatură poliţienească de specialitate. 266 p. FILIPOV. La criminalité internationale des faux documents.. A. 256 p. Horst.E. 1985. 1980. 94. True crime scene investigations. Gheorghe. Bucureşti. 95. Partea I. Gheorghe. 2002. CIOPRAGA. 1998. 2003. 125 p. IACOBUŢĂ.F. 1995. Nqaire E. Ediţia a 3-a. Ministerul de Interne. Bucureşti. 254 p. Sub redacţia profesorului universitar A. 408-416. Traduit de l’americain par Paul Benita. Chişinău. Bibliografie la p. Partea a II-a. Les expertises d’armes. Şcoala militară de ofiţeri. GACEA. Les incendies et les explosions. 1997. CORA. 1975. (USCG International Trening Division). GEERDS. Kriminalistik-Lehrbuch für Ausbildung und Praxis (Manual de criminalistică pentru pregătire şi practică). 171 p. Editura R. CLAGES. cu ilustr. 144 p. BRATU. Gheorghe. 2004. I. I şi II. Manual. 93. DELVAL. CULCEA. Editura Naţional. Friedrich. Filipov. 1994. ERZINÇLIOGLU. Paris. Introducere în criminalistică ULIM. 350 p. Vol. Ioan. Manual pentru pregătire şi practică). Avec 23 figures. IONETE. 89. 97. 101. A. VOCHESCU. SIMA. Groß. dossier. Criminalistică. Harkov (Ucraina). Tezele generale ale tacticii criminalistice Editura ARC. 1969. Ion. I. Aurel. profesor universitar interimar. Police scientifique: le 90. (USCG International Trening Division). 220p. 96. Constantin. Kriminalistik . 87. 100. Vol. Eugeniu [Mimii]. Boorberg. Ediţia a 2-a. Ioan. GENGE. Ioan. Dumitru. Presses Universitaires de France. 1961. COLESNICENCO. 121 p. Ministerul de Interne. NIŢĂ. Éditions J’ai lu. Editura Richard Boorberg. Stuttgart. Partea a II-a. Stuttgart. 2004. Les fausses mounaies. Şcoala de ofiţeri activi. CORA. Bucureşti. GACEA. Préface de Jacques Bourret. Şcoala militară de ofiţeri. 84. 102. I. Criminalistica. 1998. CONOVALOVA. Chişinău. Vol. Drept. Mihai. Partea I. Iaşi. Mihai. Bucureşti. Note de curs. VOCHESCU. 168 p. Doctor habilitat în 91. Les faux en écriture: textes dactylographiés et textes manuscrites. DUMITRESCU. 86. Tehnică criminalistică. CLAGES. Curs de criminalistică. Dumitru. Curs de pregătire anti-narcotice şi anticontrabandă. Manuel de police scientifique.N. Gheorghe. Zakaria. Handbuch der Kriminalistik (Manual de criminalistică). Constantin. 352 p. 88. GAYET. CORA. Bibliographie 161-165 p. NIŢĂ. Manual. Les traces. 85. Ioan. Lübeck. Criminalistica. Moscova. Leningrad. profesor universitar interimar. Jurisprudenţa. Bucureşti. Tehnică criminalistică. DUMITRESCU.Lehrbuch für Ausbildung und Praxis (Criminalistică. Ministerul de Interne.G. (Collection Criminalité internationale dirigée par Xavier Raufer). În lumea criminalisticii. Pierre. 1977. Curs de Criminalistică. Ion. 2004. Criminalistica. GEERDS. 427 [-428] p. 2000. Kriminalistik (Criminalistică). CRÂLOV. Paris. H. Editura Universităţii din Leningrad. Tehnică criminalistică. Editura Junimea. Partea I. Doctor habilitat în 92. Caracteristica criminalistică a infracţiunilor. Curs de pregătire anti-narcotice şi anticontrabandă. 1975. GHEORGHIŢĂ. Forensics. Paris. 98. Curs de Criminalistică. V.83. 462 p.G. Faux et fraudes. 99.

514 p. 110. LEFTER. George. [De] dr. 2001. 116. Note de curs. Criminalistica. GROSS. Editura Ştiinţelor Medicale. Editura Richard Boorberg Stuttgart. 159 p. 7. Maison principale: Place Dauphine. Paris. DINU. Bucureşti. Lector univ. 1974. Manuel de technique Valentin. 108. De maiorul Mihai Ioan [. LAZĂR. şi recomandată de Comandamentul Corpului de Jandarmi cu Ord. Bibliografie la p. Bruxelles. Noţiuni policière (Les constats – Les empreintes digitales – Les traces – Les taches – L’ expertise des documents écrits – Les correspondances secrètes – La fausse mounaie – Les armes et les explosifs – Les drogues – L’identification des e récidivistes – L’expert et l’expertise. Manual. Agents du service de la sûreté etc. 1922. LOCARD. Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”. Avec 43 figures. E. Paris. Niţă Ion. Larcier. Serghie. LOCARD. Aufsatz. STAN. Fonctionnaires de la Police. Oradea. 1923. Medicina Legală. Klaus Jürgen (Hrsg). Manuel de police de police scientifique. avec 43 figures. Tipografia Atheneum. Manuel élémentaire 113. LOCARD. vol. Gesammelte Kriminalistiche 105. 112. Libraires de la cour de cassation. Marchal & Billard. Alba-Iulia.] Ajutorul comandantului Şcoalei de Jandarmi. Vol. STÖRZER. 111. Lyon. Bibliografie la p. MIHĂLCIOIU. GODDEFROY. 141 p. 106. Tome deuxième.] professeur de droit criminel a la Faculté de Nancy. des juges d’instruction /*des Officiers et des Agents de police judiciaire. 2 édition. 344/1926). 1994. Profesor de Cursul de „Informaţii şi contra informaţii la secţiunile ofiţeri şi şefi de secţie” şi Maiorul George Belloiu [. Ion. Criminalistica.Handbuch fur Praxis und Wissenschaft" (Manual de criminalistică pentru practică şi ştiinţă). IOAN. (Lucrare aprobată policière. Mihai. Leipzig. Hanns. La Criminalistique. + 1 tab. GODDEFROY. No. 232 p. dr. 1992. N. Pentru folosinţa tuturor ofiţerilor de poliţie judiciară şi oricărui cetăţean. 1999. 104. Edmond. IABLOCOV. Bucureşti. Bucureşti. 2004. MANOLOIU. E.P. Edwin. Constantin. 484 p. entièrement refondue et considérablement augmentée. 397 p. 349-353. Edmond. Ion.] Licenţiat în drept. BELLOIU. IFTENIE. Manuel de police 114.] conseiller de justice a Graz (Autriche). Bibliografie selectivă p. Bourcart [. Editura Police Revue. „Kriminalistik . 27. Bruxelles. 117. 1934. Sucursale Rue Soufflot. Hans. [1926]. 304 . Manuel pratique D’INSTRUCTION JUDICIARE / a l’usage / des procureurs. 1937. 375-380. 1902. Avec un Préface de M. technique. Paris. 1899. Augustin. Cercetarea penală – aspecte teoretice şi practice. Editura Global Print.] professeur à la Faculté de droit de Nancy [et] Wintzweiller [. 2002. Lucian. Ediţie revăzută şi adăugită. Ştefan. Editura ALTIP. Hanns Gross [. Alexandru. Gardeil [. POPA. Ion. Cu un cuvânt înainte al autorilor. 1931.103. 115. TUN. GROSS. POPESCU. Edmond. Marcel. Payot.] professeur d’allemand au Lycée de Nancy. IONESCU. KUBE. I. Imprimeurs – éditeurs. Lazăr. Coordonatori: CÂRJAN. 372 p. 291 p. technique. Paris. Hans Udo / Timm. 353 [360] p. Desvigne. LE CLERE. 107. Gendarmes. Editura Norma. à l’usage des gens du monde et des auteurs de roman policiers. Profesor de „Poliţia Technică” la ofiţerii elevi ai Şcoalei Speciale de Jandarmerie Oradea. Payot. de poliţie technică / Întocmite după programul Şcoalei Speciale de Jandarmerie. 388 p. 2006. II. Criminalistica. Tome premier. Manuel de technique 109. Moscova. 139. Traduit d’allemand par mm.

candidat în ştiinţe juridice. 134. Mimii Eugeniu. MITRICEV. LOUWAGE. Vol. V.P.P. IONESCU. Autori: A. Les drogues. Şcoala militară de ofiţeri. (Inspectoratul General al Jandarmeriei). Manuel de technique policière. Eugen Bianu. MIHUŢ. 429 [-431] p. Ministerul de Interne. 1931. Les drogues. candidat în ştiinţe juridice. Constantin. cu ilustr. 351 p. Ion. Mimii Eugeniu. Curs de tehnică criminalistică. 120. CORA. 129. Valeriu (coordonator). 270 p. The University Press of Kentucky. 3 Igienă. IONESCU. NICKELL. candidat în ştiinţe juridice. LOCARD. L’expertise des documents écrits. MANEA. MITRICEV. MANEA. XVI+357 p. NIŢĂ. 305-314. 2 Medicina legală. Curs de Ion.I. DUMITRESCU. C