LAZĂR CÂRJAN

CRIMINALISTICĂ ŞI ŞTIINŢE DE CONTACT Bibliografie
Ediţia a II-a revizuită şi adăugită

Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor – Bucureşti, 2006 –

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României CÂRJAN, LAZĂR Criminalistică şi ştiinţe de contact/Lazăr Cârjan. – Ediţia a II-a, rev. – Bucureşti: Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, 2006 ISBN (10) 973-745-027-2; (13) 978-973-745-027-2 016:343.9 019.922

Culegere text, tehnoredactare şi copertă: Neli TÂRŢĂU Tipărit la Tipografia Ministerului Administraţiei şi Internelor

Prof. univ. dr. Lazăr Cârjan

CRIMINALISTICĂ ŞI ŞTIINŢE DE CONTACT Bibliografie

Cuvânt înainte
La apariţia primei ediţii, în 2004, „Criminalistică şi ştiinţe de contact – Bibliografie selectivă” – aşa cum s-a subintitulat atunci, a reprezentat o veritabilă provocare pentru lumea ştiinţifică din ţară. Era prima lucrare de acest gen (şi aşa a rămas şi astăzi!) din spaţiul românesc şi, totodată, una de pionierat, practic, şi pe plan internaţional. Pe cât de necesară, după cum avea să o dovedească interesul stârnit printre criminalişti, mai ales printre cei cu aplicaţie către domeniul teoretic, pe atât de dificilă de alcătuit prin imensul efort de cercetare impus autorului, bibliografia „selectivă” propusă de prof.univ.dr. Lazăr Cârjan era, de fapt, o micro-enciclopedie, căreia nu-i lipsea decât suportul imaginii pentru a-şi confirma pe deplin acest statut. Epuizarea grabnică a ediţiei, pe de o parte, şi nevoia de a ţine pasul cu factorul noutate, pe de altă parte, ce caracterizează universul informaţional al unei ştiinţe atât de dinamice cum este criminalistica, l-au determinat pe autor să procedeze la o revizuire şi completare a lucrării sale, ediţia de faţă (cu peste 900 de titluri noi!) având darul să satisfacă setea de cunoştinţe a confraţilor cărora li se pune acum la dispoziţie un instrument de lucru perfecţionat şi „adus la zi” mai ales în ceea ce priveşte publicaţiile ştiinţifice în domeniu apărute în lume în ultimii doi ani. Des consultată (dar foarte rar citată ca atare), „Criminalistică şi ştiinţe de contact – Bibliografie” se oferă aşadar publicului românesc (ar fi de avut în vedere şi o versiune în engleză, pentru cercetătorii străini!), nu numai cu un conţinut mai amplu, ci şi într-o ţinută grafică mai frumoasă şi mai funcţională ce-i sporeşte atractivitatea şi, deopotrivă, facilitatea consultării. E aici şi meritul incontestabil al Editurii Ministerului Administraţiei şi Internelor, care a rezervat în planul său de publicaţii locul cuvenit unei asemenea lucrări, ce nu face cu siguranţă parte din categoria titlurilor comerciale. Subliniind acest fapt, nu trebuie uitat că această ediţie are caracterul uneia definitive sui generis, lucrarea de sine rămânând una deschisă înnoirilor şi completărilor viitoare. Nici nu s-ar putea altfel, câtă vreme o bibliografie destinată conexiunilor dintre criminalistică şi celelalte ştiinţe este menită să urmeze cursul acumulărilor succesive, mai ales în condiţiile permanentei accelerări a procesului, de ansamblu, al cunoaşterii. Acest demers firesc se va realiza însă, de acum încolo, prin fascicule periodice care vor cuprinde, cu precădere, dar nu exclusiv, lucrările nou apărute. Nu exclusiv, pentru că autorul, în ciuda dificultăţilor legate de identificarea fizică a apariţiilor mai vechi – fondul de carte criminalistică veche din marile biblioteci româneşti fiind extrem de limitat – nu va renunţa la încercarea de a întregi permanent portofoliul „istoric” al bibliografiei sale. Cu aceasta, fără a mai insista asupra îmbunătăţirilor aduse în ediţia de faţă din „Criminalistică şi ştiinţe de contact – Bibliografie”, inclusiv în ceea ce priveşte unele corecţii, operate cu onestitate în spiritul cuvenitului respect pentru rigoarea ştiinţifică, mai subliniem efortul excepţional în realizarea unei cărţi, care, prin felul cum se prezintă, dovedeşte că a meritat să fie făcut, atât de autor, cât şi de editură. Desigur, în beneficiul tuturor celor care, consultând-o, vor avea posibilitatea să acceadă, mai direct şi mai simplu, la o sursă sau alta de informaţie criminalistică românească sau străină. Prof. Vasile Lăpăduşi Secretar General al Asociaţiei Criminaliştilor din România, Redactor-şef al Revistei Române de Criminalistică

PARTEA I
Bibliografie în ordinea alfabetică a autorilor

A
1.

ABRAHAM, Pavel. Poliţia, comunitatea şi tranziţia. Editura Naţional, Bucureşti, 1996, 270 p. 1 ABRAHAM, Pavel. Legislaţie în asistenţă socială – Reglementări internaţionale. Editura Naţional, Bucureşti, 1999, 479 p. ABRAHAM, Pavel; CRĂCIUN, Adriana. Legislaţie în asistenţă socială. 2 vol. Editura Naţional, Bucureşti, 2000, vol.I, 496 p.; vol. II, 862 p. ABRAHAM, Pavel. Legislaţie în asistenţă socială – Note de curs. Editura Naţional, Bucureşti, 2000, 246 p. ABRAHAM, Pavel; HURDUBAIE, Ioan. Convenţii europene în materie penală. Editura Naţional, Bucureşti, 2001, 300 p. ABRAHAM, Pavel; NICOLĂESCU, Victor; IAŞNIC, Bogdan. Introducere în probaţiune. Editura Naţional, Bucureşti, 2001. ABRAHAM, Pavel. ADDENDA la lucrarea Administrarea justiţiei în comunitate – Standarde şi reglementări internaţionale / Autor Graham W. Giles. Bucureşti, Editura Expert, 2001, p. 315-336. ABRAHAM, Pavel; DERŞIDAN, Emil. Codul penal al României – comentat şi adnotat. Editura Naţional, Bucureşti, 2002, 695 p. ABRAHAM, Pavel; FĂRŢALĂ, Valeriu. Legislaţie în asistenţă socială – Note de curs. Editura pentru Ştiinţe Naţionale, Bucureşti, 2002, 262 p. ABRAHAM, Pavel; NICOLĂESCU, Victor; IAŞNIC, Bogdan. Poliţia comunitară. Editura Expert, Bucureşti, 2002, 405 p. Bibliografie la p. 369-405. ABRAHAM, Pavel; CRĂCIUN, Adriana; RIZON, Lucica. Legislaţie în asistenţă socială. 2 vol. Editura Naţional, Bucureşti, 2003, vol. I, 939 p.; vol. II, 981 p.

12.

2.

ABRAHAM, Pavel; IONEA, Dumitru. Poţi să fii detectiv particular. Editura Detectiv, Bucureşti, 2004, 282 p. Bibliografie la p. 278-279. ABRAHAMS, Peter; DILLNER, Luisa; SNOW, Tom. Corpul omenesc. O fascinantă incursiune în tainele alcătuirii şi funcţionării corpului omenesc. Traducere din limba engleză de Adriana Bădescu. Editura Colosseum, 2000, 1995, 16 p. ABRIC, Jean-Claud. Psihologia comunicării. Teorii şi metode. Traducere din limba franceză de Luminiţa şi Florin Botoşineanu. Editura Polirom, Iaşi, 2002, 205 p. ACHIŢEI, Gheorghe; AGARICI, Paul; DIMITRIU, Mihai; IAROVICI, Eugen; NUSS, Fred; ORĂDAN, Adrian. Coordonator: IAROVICI, Eugen. Audiovizual şi diaporama. Colecţia Foto-Film. Editura Tehnică, Bucureşti, 1983, 163 p. ADAM, T. Afacerea Dreyfus. Istoricul documentat al unui proces celebru, de T. Adam. [Partea I, fasc. 2 1-13; II, fasc. 1430], Bucureşti [Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu], 1898, 478 p. ADAMCIUC, I.; GOTCĂ, I.; SIMONA, S.; JUVERDEANU, M. Comportamentul infracţional la copii şi adolescenţi, în Buletin de psihiatrie integrativă, an XI, vol. X, nr. 1 (24), 2005, Iaşi, p. 187-197. ADLER, Freda. Notions not obsessed with crime. Rothman, Litteton, California, 1983. ADLER, Freda; MUELLER Gerharg O.W and Laufer; WILLIAM, S. Criminology. 1995. AFLOROAIEI, Ştefan. Lumea ca reprezentare a celuilalt. Institutul European, Iaşi, 1994, 228 [-232] p. AIONIŢOAIE, Constantin; BADEA, Ion; CORA, Ioan; CREŢU, Ovidiu. Curs de criminalistică. Metodică. Colaborator

13.

3.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

9.

18.

19.

10.

20.

11.

21.

1

Pagină, pagini.

2

Fasciculă.

Eugeniu Gacea. Ministerul de Interne, Şcoala militară de ofiţeri activi, Catedra de criminalistică, Bucureşti, 1971, 264 p.
22.

28.

AIONIŢOAIE, Constantin. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul infracţiunilor de tâlhărie, în Tratat practic de criminalistică, vol. I, Ministerul de Interne, 1976, p. 446-448. AIONIŢOAIE, Constantin; ASANACHE, Gheorghe. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul unor infracţiuni contra sănătăţii publice, în Tratat practic de criminalistic, vol. I, Ministerul de Interne, 1976, p. 468469. AIONIŢOAIE, Constantin; SANDU, IonEugen. Folosirea fotografiei judiciare operative în reconstituire, în 20 de ani de expertiză criminalistică, Ministerul Justiţiei, Bucureşti, 1979, p. 185-188. AIONIŢOAIE, Constantin; CORA, Ioan; SANDU, Ion-Eugen; BERCHEŞAN, Vasile; BOŢOC, Ioan; MARCU, Ilie. Curs de tactică criminalistică. 2 vol. Ministerul de Interne, Şcoala militară de ofiţeri activi. Bucureşti, 1983, (litografiat), vol. I, 134 p.; vol.II, 140 p. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile; BOŢOC, Ioan; PLETEA, Constantin; MARCU, Ilie. Curs de criminalistică. Anexă. Ministerul de Interne. Bucureşti, 1985, (litografiat), 307 p. AIONIŢOAIE, Constantin; STĂNICĂ, Tudor; VASILE, Gheorghe, (coordonatori). Autori: AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile; BOŢOC, Ioan; BUTOI, Tudorel; COCA, Nicolae; FLOREA, Gheorghe; MANDACHE, Ion; MARCU, Ilie; OLARU, Alexandru; PĂLĂNCEANU, Eugen; PLETEA, Constantin; SANDU, Ion-Eugen; SCARLET, Gheorghe; SIMA, Ion; STANCU, Emilian; TUDOR, Stănică; VASILE, Gheorghe. Tactica criminalistică. Ministerul de Interne, Serviciul Editorial şi Cinematografic, 1989, 290 p. Bibliografie la p. 289-290. 10
29.

23.

AIONIŢOAIE, Constantin; SANDU, IonEugen (coordonatori). Autori: AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile; BUTOI. Tudorel; MARCU, Ilie; PĂLĂNCEANU, Eugen; PLETEA, Constantin; SANDU, Ion-Eugen; STANCU, Emilian. Tratat de tactică criminalistică. Ediţia a II-a, revăzută şi completată. Editura Carpaţi, Craiova, 1992, 328 p. Bibliografie la p. 326-328. AIONIŢOAIE, Constantin; SANDU, IonEugen. Tactica criminalistică - rolul ei în prevenirea şi combaterea infracţiunilor, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a II-a revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 9-16. AIONIŢOAIE, Constantin; STANCU, Emilian. Planificarea urmăririi penale, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a IIa revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 17-25. AIONIŢOAIE, Constantin; MARCU, Ilie. Executarea măsurilor preventive, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a IIa revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 76-89. AIONIŢOAIE, Constantin; BUTOI. Tudorel. Ascultarea învinuitului sau inculpatului, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a II-a revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 90-120. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile. Ascultarea părţii vătămate, părţii civile şi părţii responsabile civilmente, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a IIa revăzută şi completată, Editura Carpaţi, 1992, p. 150-165. AIONIŢOAIE, Constantin; BUTOI, Tudorel. Confruntarea, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a II-a revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 166-177. AIONIŢOAIE, Constantin; STANCU, Emilian. Prezentarea pentru recunoaştere, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a II-a revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 178-193.

24.

30.

25.

31.

32.

26.

33.

27.

34.

35.

36.

AIONIŢOAIE, Constantin; PĂLĂNCEANU, Eugen. Ridicarea de obiecte şi înscrisuri, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a II-a revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 194-205. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile; BOTOC, Ioan. Percheziţia, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a IIa revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 206-237. AIONIŢOAIE, Constantin; PLETEA, Constantin. Constatarea tehnico-ştiinţifică şi expertiza, în Tratat de tactică criminalistică, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 238-254. AIONIŢOAIE, Constantin; STANCU, Emilian. Reconstituirea, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a II-a revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 255-277. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile; MARCU, Ilie. Luarea măsurilor asiguratorii, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a II-a revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 278-291. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile; SANDU, Ion-Eugen. Constatarea infracţiunii flagrante, în Tratat de tactică criminalistică, ediţia a II-a revăzută şi completată, Editura Carpaţi, Craiova, 1992, p. 292-303. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile (coordonatori). Autori: AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile; DUMITRAŞCU, Ion N.; PLETEA, Constantin; SANDU, Ion-Eugen. Tratat de metodică criminalistică, vol. I. Editura Carpaţi, Craiova, 1994, 376 p. Bibliografie la p. 365-367. Tablă de materii şi în limbile engleză, franceză şi germană. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile. Metodica criminalistică şi rolul ei în prevenirea infracţiunilor, în Tratat de metodică criminalistică, vol. I, Editura Carpaţi, Craiova, 1994, p. 11-20. 11

44.

AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile. Cercetarea infracţiunilor de furt şi tâlhărie, în Tratat de metodică criminalistică, vol. I, Editura Carpaţi, Craiova, 1994, p. 164-218. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile. Metodica cercetării delapidării, în Tratat de metodică criminalistică, vol. I, Editura Carpaţi, Craiova, 1994, p. 219-254. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile. Particularităţile cercetării înşelăciunii, în Tratat de metodică criminalistică, vol. I, Editura Carpaţi, Craiova, 1994, p. 255-283. AIONIŢOAIE, Constantin; BERCHEŞAN, Vasile; SANDU, Ion-Eugen. Cercetarea infracţiunii de trecere frauduloasă a frontierei, în Tratat de metodică criminalistică, Editura Carpaţi, Craiova, 1994, p. 348-364. ALĂMOREANU, Sorin, Elemente de criminalistică. Cluj-Napoca, Editura Alma-Mater, 2000, 224 p. Bibliografie la p. 221-224. ALĂMOREANU, Sorin. Criminalistica. Note de curs. Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2000, 204 p. Bibliografie la p. 199-202 (Fundaţia Universitatea „BogdanVodă”. Universitatea „Bogdan-Vodă”). ALĂMOREANU, Sorin. Elemente de criminalistică, Editura Alma-Mater, ClujNapoca, 2002, 240 p. ALĂMOREANU, Sorin. Clasic şi modern în examinarea documentelor suspecte. Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2003. ALĂMOREANU, Sorin, Dr., Universitatea Babeş-Bolyai; SZOSTAK, Maciej, Dr. hab. Criminalistica: paradox sau paradigmă?, în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică, Editura Alma Mater, ClujNapoca, 2003, p. 122 – 125. ALĂMOREANU, Sorin; ZAMFIRESCU SPIREA, Neculai. Introducere în interpretarea fenomenologică a urmelor. Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2003, 171 p. Bibliografie la p. 171.

37.

45.

46.

38.

47.

39.

40.

48.

49.

41.

50.

42.

51.

52.

43.

53.

54.

ALBINARU, Adina; BATANEANC, Lucian; BOBAR, Eugen. Modalităţi de fals în paşapoarte străine, în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică, Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2003, p. 48 – 62. ALBISHAUSEN, Wilfried, Aktenaufbau und - führung in umfangreicheren Ermittlungsverfahren (Întocmirea şi circuitul documentelor în procedurile de anchetă amplă), în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Ştiinţe criminalistice. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică, ediţie revăzută şi adăugită. Coordonator Rolf Rainer Jaeger, vol. II, Editura Schmidt Römhild, Lübeck, Berlin, Essen, 2002, 28 p. ALBU-VASLUI, Constantin, Regulamentul Monopolului de stat al stupefiantelor. Legea pentru combaterea abuzului de stupefiante… Regulament pentru autorizarea vânzării produselor cosmetice şi parfumuri „Timbrul cosmetic“. Das Reglement des Staats-monopols. Cu adnotări şi comentarii. Culegere de Constantin Albu-Vaslui. Traducere din limba germană de Albert Weiss, Bucureşti, 1933, 84 p. ALECU, Gheorghe; DRĂGAN, Jenică; TIPIŞCĂ, Mariana. Dreptul drogurilor – elemente introductive. Editura Dobrogea, 2003. ALECU, Gheorghe, Lector univ. drd. Universitatea Constanţa. Constatarea şi probarea stării de intoxicare alcoolică voluntară în Criminalistica, anul V, nr. 5, septembrie 2003, p. 34-36. ALECU, Gheorghe, Lector univ. drd. Universitatea Constanţa, Universitatea „Spiru Haret“. Investigarea modurilor de operare a traficanţilor de droguri. Particularităţi ale cercetării la faţa locului, în Investigarea criminalistică a locului faptei, Bucureşti, 2004, p. 211-222. ALECU, Gheorghe, Lector universitar dr. Criminalistica. Curs universitar. Editura Ovidius, University Pres, Constanţa, 2004, 934 p. Bibliografie la p. 907-934. 12

61.

ALECU, Gheorghe, Facultatea de Drept Constanţa, Universitatea „Spiru Haret”. Particularităţi tactice şi administrarea probelor în cazul cercetării infracţiunii de contrabandă, în Criminalistica, anul VI, nr. 6, noiembrie 2004, p. 41-44. ALECU, Gheorghe, Lector univ. dr., Facultatea de Drept Constanţa, Universitatea „Spiru Haret”. Aprecierea valorii probante a concluziilor rezultate din constatările tehnico-ştiinţifice, medico-legale şi din expertize, în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”, Editura Luceafărul, Bucureşti, 2005, p. 198-203. ALECU, Gheorghe, Lector univ. dr., Facultatea de Drept Constanţa, Universitatea „Spiru Haret”. Cercetarea urmelor accidentelor de navigaţie feroviare şi aeriene, în Criminalistica, anul VII, nr. 1, ianuarie 2005, p. 28-30. ALECU, Gheorghe, Lect. univ. dr. Facultatea de Drept Constanţa,. Universitatea „Spiru Haret”. Unele consideraţii referitoare la psihologia victimei unei infracţiuni şi factorii ce influenţează formarea declaraţiei acesteia, în Criminalistica, anul VII, nr. 2, martie 2005, p. 28-30. ALECU, Gheorghe, Lect. univ. dr., Universitatea „Spiru Haret” – Facultatea de Drept Constanţa. Particularităţi ale investigaţiei penale şi criminalistice a unor infracţiuni din domeniul informatic, în Criminalistica, anul VII, nr. 3, mai 2005, p. 16-18. ALECU, Gheorghe, Lector univ. dr., Facultatea de Drept Constanţa, Universitatea „Spiru Haret”. Particularităţi ale investigaţiei penale şi criminalistice a unor infracţiuni din domeniul informatic (II), în Criminalistica, anul VII, nr. 4, iulie 2005, p. 5-8. ALECU, Gheorghe, Lector universitar, doctor, Universitatea „Spiru Haret”, Facultatea de Drept Constanţa. Noi metode şi tehnici de investigare a accidentelor de navigaţie maritimă, în

55.

62.

63.

56.

64.

57.

65.

58.

66.

59.

67.

60.

Metode şi tehnici de identificare criminalistică, Bucureşti, 2006, p. 414419.
68.

79.

ALMANDOS, Luis, Reyna. Union Internationale D’Identification, în R.I.C., no.10, 3e année, 1931, p. 728-737. ALMOG, Joseph; SPRINGER, Eliot. Proceedings of the International Symposium on Fingerprint Detection and Identification, June 26-30, 1995, Neurim, Israel. Edited by Dr. Joseph Almog [,] Director, Division of Identification and Forensic Science (D.I.F.S.) Israel nationalPolice; Eliot Springer [,] Head Fingerprint Development Laboratory, Division of Identification and Forensic Science (D.I.F.S.) Israel National Police. Jerusalim, Israel, 1996, 438 p. ALONSO, Iulio Nieto. Profesor de Criminalistică, Especialista en Balistica Forense, Documentoscopia y Lofoscopia. Apuntes de Criminalistica. Secunda Edician, Madrid, 2002, 195 p. Bibliografia consultada p. 195. ALTAVILLA, Enrico. Il riconoscimento del colpevole nel nuovo codice di procedura penale. Note di psicologia giudiziaria, în e R.I.C., no.2, 4 année, 1932, p. 86-107. ALTAVILLA, Enrico. Il riconoscimento e la ricognizione delle persone e delle case. Roma, Foro Italiano, [1935]. ALTAVILLA, Enrico. Psicologia giudiziaria. Vol. I şi II. Unione Tipografico, Editrice Torinese. Torino, 1955. ARTIŞEVSKII, G. V. Elaborarea şi verificarea versiunilor de anchetă. Literatura juridică, Moscova, 1978. Almanahul Revistei Jandarmeriei. Redactori Gheorghe Boblea şi Oana Cioboată; apariţie anuală începând cu 1998. Editura Fundaţiei Revista Jandarmeriei, 240 p. ÁMBELAIN, Robert. Traité d’Astrologie Ésotérique. Éditions Adyar, Paris, 1937, 272 p. AMBLER, Eric. Epitaf pentru un spion. Traducere din limba engleză de Paul B. Marian. Editura Univers, Bucureşti, 1970, 224 p. (Enigma). Titlul original în limba engleză: Epitaph for a spye.

ALECU, Gheorghe, Dr.; BARBĂNEAGRĂ, Alexei, dr. Reglementarea penală şi investigarea criminalistică a infracţiunilor din domeniul informatic. Pinguin Book, Bucureşti, 2006, 271 p. Bibliografie la p. 263-271. ALEXANDRESCU, Lucian Ionuţ, Jurist. Criminalistica – o profesie de înaltă utilitate socială, în Criminalistica, anul VII, nr. 6, noiembrie 2005, p. 1-3. ALEXANDRESCU, Vladimir. Amprenta olfactivă – o metodă ştiinţifică? în Criminalistica, anul I, nr. 1, martie 1999, p. 31-32. ALEXANDRIAN. Istoria filozofiei oculte. Traducere din limba franceză de Claudia Dumitru. Editura Humanitas, Bucureşti, 1994, 444 p. ALEXIU, [Nicolae I.], Judecător la Tribunalul Romanaţi. Manualul ofiţerului de poliţie judiciară. Craiova, 1893, 62 p. Alcool et Drogue. Programmes d’assitance aux travailleurs. Genève, Bureau international du Travail, [1989], VII + 220 p. (Bureau Internationale du Travail Genève). ALMANDOS, Reyna. Dactiloscopia argentina. La Plata, 1901. ALMANDOS, Luis, Reyna. Dactiloscopia Argentina. La Plata Joaquim Sese, 1909. ALMANDOS, Luis, Reyna. Origen e influencia juridico-social del sistema dactiloscopico argentino. La Plata, Impresiones oficiales, 1912. ALMANDOS, Reyna. Documentation del Museo Vucetich. La Plata, 1928. ALMANDOS, Reyna. Las lineas blancas dactiloscopicas, în R.I.C., 1 no.9, 2e année, 1930, p. 652-661.

80.

69.

70.

81.

71.

82.

72.

73.

83.

84.

74. 75. 76.

85.

86.

77. 78.

87.

88.

1

Revue Internationale de Criminalistique 13

89.

AMBLER, Eric. Lumina zilei [roman]. Traducere din limba engleză de Ecaterina Bucur. Bucureşti, Editura Vivaldi, 1993, 248 p. AMELINE, Léon. Ce qu’il faut connaître de la police et de ses mystères, par Léon Ameline. Paris, Boivin, [1926], 160 p. AMMONIUS; STEPHANUS. Comentarii la tratatul Despre Interpretare al lui Aristotel [,] însoţite de textul comentat. Traducere, cuvânt înainte, note şi comentariu de Constantin Noica. Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1971, 213 [-216] p. (Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice. Centrul de Logistică). (Scriitori greci şi latini XII). AMZA, Tudor, Dr. Ţiganii, necunoscuţii de lângă noi. Editura Atlas-Lex, Bucureşti, 1996, 495 p. AMZA, Tudor, Conf. univ. dr. Conotaţii criminogene şi noi riscuri pentru ordinea publică. Fenomenul satanist. Copiii străzii şi piaţa sexului. Criminalitatea economico-financiară a „gulerelor albe“. Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997, 264 p. AMZA, Tudor, Conf. univ. dr. Criminologie teoretică. Teorii reprezentative şi politică criminologică. Editura Lumina Lex, 2000, 816 p. (Universitatea „Nicolae Titulescu“ Bucureşti, Facultatea de Drept), Bibliografie la sfârşitul fiecărei secţiuni. AMZA, Tudor. Criminologie. Tratat de teorie şi politică criminologică. Bucureşti, Lumina Lex, 2002, 1085 p. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol. Glosar criminologic, p. 1028-1068. AMZA, Tudor; AMZA, Cosmin-Petronel. Criminalitatea informatică. Bucureşti, Lumina Lex, 2003, 520 p. Glosar p. 493508. AMZA, Tudor, Conf, univ. dr.; AMZA, Cosmin - Petronel, Drd. Crima cibernetică: înţelegere, prezentare şi definiţie, în Investigarea criminalistică a locului faptei, Bucureşti, 2004, p. 231233. 14

98.

ANDER, Z.; Bilgan, I.; MOLNAR, V. Medicină legală. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1966, 232 p. cu 1 fig. + erată (Ministerul Învăţământului). ANDREESCU, Anghel; GEGEA, Nicolae; NEDELCU, Gheorghe; PRUNĂ Ştefan. Noţiuni ale managementului din Ministerul de Interne. Coordonator Vasile-Gabriel Niţă. Editura Ministerului de Interne, 1998, 296 p. Dan, Maior. Terorismul, analiză psihosociologică. Editura Timpolis, 1999, 120 p.

90.

99.

91.

100. ANDREESCU, Anghel, Gl. bg.; NIŢĂ,

101. ANDREESCU, Anghel, Gl. bg.; PRUNĂ,

Ştefan, Cpt. Psihopedagogie militară. Editura Timpolis, 1999, 340 p.
102. ANDREESCU,

92.

Anghel, Gl. bg.; GRIGOROIU, Valentin, Lt. col. Securitatea României şi condiţiile contemporane. Editura Artprint, 2000, 200 p.

93.

103. ANDREESCU,

94.

Anghel; LIŢĂ, Ştefan (coordonatori). Managementul stresului profesional. Ghid pentru personalul din domeniul ordinii şi siguranţei publice (Ministerul Administraţiei şi Internelor. Centrul de Psihosociologie.) Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, 2005, 272 p. Anghel: LIŢĂ, Ştefan (Coordonatori). Autori: ALBU, Cristina; ANDROSIAC, Eugen; BOZAI, Violeta; GRIGOROIU, Marian; MIHALCEA, Andreea; MILCU, Marius; MUREŞAN, Genoveva; LIŢĂ, Ştefan; TAT, Cristina; TURC, Darius; TURC, Mirela; RUSAN, Adrian. Managementul stresului profesional. Ediţia a II-a. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, Bucureşti, 2006, 387 p. Bibliografie după fiecare capitol.

104. ANDREESCU,

95.

96.

105. ANDREESCU,

97.

Ion; BUCUR, Cecilia. Valoarea expertizei medico-legale a firului de păr în identificarea autorului unei infracţiuni, în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică, Ministerul de Interne, 1979, p. 99-100.

1

Figură, figuri

106. ANDREESCU,

M. Mihail. Istoricul Mănăstirii Trivale de la fondare până la 1800. Domeniul funciar şi fondul de documente. Tipografia „Curtea Veche” S.R.L., Bucureşti, 2001, 343 [344] p. de contur în criminalistică, în Revista Română de Drept, nr. 2/1974, p. 80-84.

114. ANDREI, Petre. Prelegeri de istorie a

filosofiei: De la Kant la Schopenhauer. Cuvânt înainte de Ştefan Afloarei, Polirom, Iaşi, 1997, 224 p. (Collegium: Filosofie).
115. ANDREI,

107. ANDREI, I. Contribuţii la studiul urmelor

Petre. Sociologie generală. Ediţia a IV-a, Polirom, Iaşi, 1997, 392 p. (Sociologie: Ştiinţe politice, Collegium). Organizarea poliţienească şi statutul funcţionarilor civili. Compilaţie după textul italian al legilor şi regulamentelor de reorganizare din anii 1907-1908 şi 1909. Tipografia „Universala“ Iancu Ionescu, str. Covaci nr. 14, Bucureşti, 1912, 75 p. (legislaţie italiană).

108. ANDREI,

I.; SĂRĂROIU, I. Triumful adevărului. Editura Cordial Lex, ClujNapoca, 1997.

116. ANDRIESCU, V. (inspector de poliţie).

109. ANDREI, Petre. Opere sociologice [vol.] 1.

Sociologia cunoaşterii şi a valorii. Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note de dr. Mircea Mâciu. Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1973, 467 p.
110. ANDREI, Petre. Opere sociologice [vol.]

117. ANDRONESCU,

2. Sociologia politicii şi a culturii. Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note de dr. Mircea Mâciu. Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1975, 405 p. cu facs. 1+ 1 f. 2 portret.
111. ANDREI, Petre. Opere sociologice [vol.]

Şerban. Cadmos. Scurtă istorie a scrisului. Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1966, 360 p. cercetări în identificarea persoanelor după voce. Ministerul de Interne, Serviciul Cultural, Presă şi Editorial, 1971.

118. ANGHELESCU, Ion. Rezultatele primelor

3. Sociologie generală. Ediţia a III-a, îngrijită şi notă introductivă de dr. Mircea Mâciu, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti,1978, 460 p. cu portret şi facs. Titlu şi în limbile engleză şi rusă. Rezumat în limba engleză. Tablă de materii şi în limba engleză. Bibliografie la p. 445-451.
112. ANDREI, Petre. Opere sociologice [vol.]

119. ANGHELESCU, Ion. Cercetarea la faţa

locului în cazul catastrofei feroviare din Staţia C.F.R. Bucerdea. Ministerul de Interne, Serviciul Cultural, Presă şi Editorial, 1972.
120. ANGHELESCU,

4. Istoria filozofiei. Epoca kantiană; Etică generală. Sociologie specială. Ediţie îngrijită, cuvânt introductiv, note şi comentarii de dr. Mircea Mâciu. Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1983, 368 p. Titlu şi în limba engleză.
113. ANDREI, Petre. Filosofia valorii. Prefaţă

Ion; BARCIUC, Alexandru. Filmul judiciar. Ministerul de Interne, Serviciul Cultural, Presă şi Editorial, 1973, 174 p.

121. ANGHELESCU,

de Nicolae Râmbu. Ediţia a III-a, Polirom, Iaşi, 1997, 240 p. (Collegium: Filosofie).
1 2

Ion. Expertiza fonobalistică judiciară. Ministerul de Interne, Serviciul Cultural, Presă şi Editorial, 1975, 143 p. Bibliografie la p. 127-128. Rezumate în limbile franceză, engleză, germană şi rusă. de identificare criminalistică în România, în Şcoala românească de criminalistică, Ministerul de Interne, 1975, p. 39-45 (uz intern).

122. ANGHELESCU, Ion. Evoluţia cartotecilor

Facsimil, facsimile Filă, file 15

Ministerul de Interne. I. în Tratat practic de criminalistică. Ion. 1980. 459-461. MOISE. în Tratat practic de criminalistică. 1978. 1978. p. GEAMBAŞU. 1976. 135. sonore ale vocii şi vorbirii în limba română. vol. vol. p. Ilona. 132. I. I. Ion. I. 129. Ministerul de Interne. în Tratat practic de criminalistică. 137. 74-79. Ministerul de Interne. în Tratat practic de criminalistică. R. Ministerul de Interne. ANGHELESCU. 138. 139. Urme specifice accidentelor şi catastrofelor de cale ferată. Dan. NICHIFOR. Expertiza de portret. 370-377. 394-405. Ministerul de Interne. Ministerul de Interne. p. 134. 1979. ANGHELESCU. 125. p. fonograma judiciare la faţa locului. ANGHELESCU. Ministerul de Interne. Ministerul de Interne. Ion. p. ANGHELESCU. 1978.123. Urme specifice catastrofelor navale. Bucureşti. Adrian. Rolul constatării 126. Alexandru. Valeriu. PETRE. 1976. ANGHELESCU. ANGHELESCU. Ministerul de Interne. 136. p. 133. Ion. Ion. Unele particularităţi Unele consideraţii cu privire la identificarea persoanei după semnătură. Ion. în Tratat practic de criminalistică. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. în Tratat practic de criminalistică. 1979. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul catastrofelor maritime şi fluviale. ANGHELESCU. ANGHELESCU. MANEA. Constatarea stresului psihologic cu ajutorul sonagrafului şi al detectorului de stres psihologic în voce. vol. Ion. Ion. 127-135. p. Ministerul de Interne. Ion. în Tratat practic de criminalistică. vol. Urme specifice catastrofelor aeriene. Ministerul de Interne. 17-20. p. vol. I. listică a vocii şi vorbirii. Definiţia. 127. Ion. vol. 130. CONSTANTIN. Posibilitatea stabilirii disimulării adevărului în voce cu ajutorul aparatului P. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Alfred ale cercetării la faţa locului în cazul infracţiunilor contra siguranţei circulaţiei feroviare. 64-67. p. în Tratat practic de criminalistică. ANGHELESCU. Ministerul de Interne. ANGHELESCU. lăsate de aparatul de filmat. Examinarea bancnotelor. Ministerul de Interne. Examinarea urmelor . Unele rezultate obţinute pe plan mondial. ANGHELESCU. vol. 1976. Ion. Ion. Ministerul de Interne. vol. 56-59. în Tratat practic de criminalistică. Ion. vol. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. 377-382. vol. Ion.S. Lupu. Ion. p. Metodă de expertiză fonocriminalistică a monedelor. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Ion. III. 1980. p. 357-367. 1979. 305-308. I. în Tratat practic de criminalistică. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. 131. p. I. 1976. Ion. 1976. 1976. Jean. KÖNIG. Ion. în Tratat practic de criminalistică. vol. p. Ministerul de Interne. II. în Tratat practic de criminalistică. 69-83. 465-466. 16 141.. obiectul şi metodele de studiu ale criminalisticii. Ion.. Urmele sonore create de obiecte.E. 96-111. ANGHELESCU. Expertiza urmelor BUTA. Expertiza crimina- 140. Examinarea microurmelor-formă. III. ANGHELESCU. 1978. ANGHELESCU. Ministerul de Interne. 1980. ANGHELESCU. 59-62. p. p. p. Nicolae. Ministerul de Interne. p. Ion. 142-144. Ion. Legătura criminalisticii cu alte ştiinţe. ANGHELESCU. 382-384. în Tratat practic de criminalistică. III. 13-19. 124. ANGHELESCU. vol. RADU. COMAN. II. ANGHELESCU. 1976. Ion. URUCU. vol. 1976. Ministerul de Interne. în Tratat practic de criminalistică. I. 1979. Filmul şi video- Ion. ANGHELESCU. II. vol. tehnico-ştiinţifice şi al expertizei în garantarea principiului prezumţiei de nevinovăţie. 128. VOCHESCU. p.

1980. ANGHELESCU. în 20 de ani de expertiză criminalistică. ANTON. Marcel. în Tratat practic de criminalistică. Ion. 153. Filmul şi video- ILISIE. Ministerul de Interne. Ion. Ion. vol. Olga. 148. Identificarea cri- minalistică a hârtiei pe baza compoziţiei fibroase. Ministerul de Interne. 1985. Modernizarea conducerii activităţii cartotecilor şi colecţiilor criminalistice. 146-152. Agent de poliţie şi jandarm în termen. RADU. în Tratat practic de criminalistică. Marcel. DOBRILĂ. 1982. (uz intern). Comité central permanent de l’opium). Gheorghe Gheorghe. Colectivul de autori: Ion Anghelescu. p. 1979. Eugen. 194-210. Ministerul de Interne. O. 151. V. BUTOI. Ion. Ministerul de Interne. vol. Cartoteca fonobalistică. 203-219. VASILINIUC. vol. Eugen Dumitrescu. Ministerul de Interne. 153-156. Ministerul de Interne. Ion. p. în Tratat practic de criminalistică. ANGHELESCU. Institutul de Criminalistică. Colonel. 1980. IV. 143. cu fig. 125-129. Ion. NICHIFOR. Ministerul de Interne. Ion Sandu. Conceptul de cartotecă criminalistică. Editura Militară. ANGHELESCU. V. educaţia fizică şi fizica profesională. ANGHELESCU. 1982. Sorin. Colonel. Inspectoratul General al Miliţiei. Viorel. . Ilie. 571 p. Ministerul de Interne. 1986. III. Mihaela. Alexandru. 144. în Tratat practic de criminalistică. 147. Ministerul de Interne. vol. Ion. Ministerul de Interne. Educaţie şi cunoştinţe profesionale. 308 p. IV. BUTA. PATRICIU. Expertiza urmelor de hârtie. Petre Cravă. Ion. p. III. 181-193. în Tratat practic de criminalistică. Îndrumar practic de criminalistică pentru subofiţeri de miliţie. ANSELMINO. 1980. Victor. 145. în Tratat practic de criminalistică. în Tratat practic de criminalistică. în Tratat practic de criminalistică. Examinarea urme- Cartoteca balistică judiciară. 1982. ABC des Stupéfiants. ANGHELESCU. Ion Petre. (uz intern). III. Ilona. 155. Genève. ANGHELESCU. vol.I. p. 194-204. Alexandru. p. Diagramele de examinare. 259-264. Tudorel. 1985. p. Ediţia a II-a. SANDU. Ion. ANGHELOIU. Ion. ANGHELESCU. V. Ministerul de Interne. p. ANGHELESCU. 157. 48 p. armării şi percuţiei. p. 158. 1980. VASILINIUC.142. Alfred 150. 249-287. în Tratat practic de criminalistică. vol. 1931. ANGHELESCU. Mircea Constantinescu. Dionisie Păcurar. ANGHELESCU. Ion. şi erori ce pot apărea în expertiza criminalistică. Mihai. 143-152. ANGHELESCU. p. Ilie. Serviciul Editorial şi Cinematografic. 1985. (Société de Nations. 144-149. ANGHELESCU. 1940. Ion. Ion. Bucureşti. Ministerul de Interne. ANGHELESCU. (uz intern). vol. Călăuza Jandarmului. Ion. 5-14. RADU. Ilie Vasiliniuc. vol. Norme de deontologie Olga. vol. TOMESCU. în Tratat practic de criminalistică. V. MOLDOVAN. 156. p. 379 p. p. vorbirii. p. Ion Voinescu. în Tratat practic de criminalistică. Examinarea urmelor suplimentare ale tragerii. vol. Securitatea şi protecţia informaţiei în sistemele electronice de calcul. [Bucureşti]. IONESCU. Ilustrarea îndrumarului: Ion Petre. 1985. IV. VASILINIUC. Cartoteca vocii şi Jean. Ministerul de Interne. GYORFI. lor sonore ale împuşcăturii. ANGHELESCU. (uz intern). 146. instrucţie şi regulamente militare. Constantin. (uz intern). DOBRILĂ. 149. 1984. 1985. V. Ilie (coordonatori). Ministerul Justiţiei. Examinarea urmelor lăsate pe bandă magnetică. Dr. în Tratat practic de criminalistică. III. vol. 17 Vasile. p. ZORZOR. 154. 468-485. DUMITRESCU. vol. fonograma de examinare. Eugen. 152.

Bucureşti. Emilian. Paradigme. 96 p. ANTONIU. Cristina. 172. Vasile D. Editura Academiei Române. ClujNapoca. 2001. Editura Academiei Române. Dan. Constantin Bulai. Tudor. Bucureşti. Bucureşti. Constantin. BULAI. ARAMĂ. FILIPAŞ. POPA. Concepte. 440 p. Constantin Bulai. Universităţii din Oradea. Editura Imprimeriei de Vest. Bucureşti. 2 Fără an Planşă. Procedura penală (art. Trei ani de prefectorat 12 iunie 1930 – 12 iunie 1933. 232 p. A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI. III. George. V[asile] D. 160. 155-363 Codul penal). AVRIGEANU. 272 p. Editura Bucureşti. 1993. George. Comisar-şef de poliţie. Avram. Editura Militară. Avram. Constantin. Partea specială (art. MITRACHE. Marketingul resurselor umane. f. ANTONENCO. Tradiţii de cercetare. DEMETRESCU. + 3 f. 1-254 Codul de procedură penală). Valeriu. 288 p. NEAGU. Constantin. 1964. DIANU. Bucureşti. George. vol. Cristiana. 331 p. PAPADOPOL. Editura Vasile. vol. 163. Editura Alma Mater. 1-51 Codul penal). 358-360. 2003. Vasile. Rodica Mihaela. VOLONCIU. Violatorii au fost recunoscuţi pe calculator. vol. 360 p. George. 164. Bibliografie la p. 18 George. Partea generală (art. 199 p. anul VI. Bucureşti. 302 p. DANEŞ. 175. Avram. ANTONIU. Marketing. Reforma legislaţiei penale. ANTONIU. 1991. Constantin Bulai. Editura Academiei Române. Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Iaşi. 197-199. 171. „Moartea albă” – un flagel periculos. Rodica Mihaela. Bucureşti. Povestiri. p. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Ion. Coordonatori: George Antoniu. STĂNOIU. ANTOHIE. Partea generală (art. MITRACHE. Cristiana. Dana. II. STOICA. 1995. ANTONIU. 2003. DOBRESCU. Vinovăţia penală. 5. Editura Academiei Române. vol. FILIPAŞ. Baze ale cunoaşterii în marketing. ANTONIU. 1 2 Ion. Pericol în amonte. Pasagerul clandestin. V[asile] [D]. ARAMĂ. FILIŞANU. p. ANTON.192 p. ANTONIU. 257 p. STĂNOIU. 339 p. 167. Cristiana. Editura Academiei Române.C. 208 p. septembrie 2004. revăzută şi adăugită. Codul penal pe înţelesul tuturor. Vasile. Practica judiciară penală. ARAMĂ. planşe . 1968. în dreptul penal. STĂNOIU. „Oltenia“ Imperială 2 – Bucureşti. Coordonatori: George Antoniu. FILIŞANU. Constantin. 162. ANTON. 1988. 165. STROE. 170. 174. Ştefan. 340 p. Practica judiciară penală. Ştiinţifică. Singur împotriva lui Ceauşescu. George. 184 p. MITRACHE. Editura Academiei Române. Vasile. Practica judiciară penală. Coordonatori: George Antoniu. 1992. BULAI. 169. 1995. în Criminalistica. IV. FILIPAŞ. PAPADOPOL. Bucureşti. Oradea. Marin. Ion. Editura Labirint. 2001. ANTONIU.a. 30. Nicolae Volonciu. POPESCU. 52-154 Codul penal). Expert criminalist. ANTON. Bucureşti. Practica judiciară penală. Rodica Mihaela. Bibliografie la p. Tiberiu. BULAI. 1990. Constantin. ANUARUL PREFECTUREI DE POLIŢIE 166. 173. Nicolae. Constantin. PAPADOPOL. PAPADOPOL. nr.159. George. Tip. 187 – 193. Ediţia a V-a. Coordonator George Antoniu. Raportul de cauzalitate George. M. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol. 1. Editura Calypso. pl. Ion. Bucureşti. 161. Editura Expert. Şerban. Gheorghe. Tempus. STĂNOIU. Coordonatori George Antoniu. FILIŞANU. ANTONIU. I. 1990. 168. 2004. Bucureşti.

Dumitru.+105 ilustr. George. Penale din cadrul I. George. PAINA. ARION ŢIGĂNAŞU. Bucureşti. 1972. 2001. în Buletin de psihiatrie integrativă. 180. Bucureşti. Bucureşti. ARION. Editura Corint. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Ion. Soldaţii ultimei şanse. Bucureşti. 338 p. 1992. 2002. Manual de teorie pentru uzul Gardianului de închisoare. Editura Luceafărul. 1 (24). 185. ILIESCU. Chestor de 179. ilustraţii . falsificatorii artei. Bucureşti. 189. 267-276. VAIDA. (seria Atlase Corint). Iaşi. Trucaj. 194.R. ARION. X.176. Chestor de 1 196.P. Metodologia folosirii rezultatelor cercetării la faţa locului în cazul evenimentelor de navigaţie maritimă pentru realizarea probaţiunii judiciare. 251-254. Arta falsificatorilor. 317 p. Ţinta în mişcare. George. 82 p. 191 p. Mareşalul şi soldatul. Ion. 1985. Frank. an XI. contraterorism. ARĂDĂVOAICEI.Iorga” Biblioteca istorică XXXV). H. Cunoaşterea de sine. ARION. 186. 19 Inspectoratul General al Poliţiei Române Ilustraţie. Crimele din Barintown. Rezumat şi tablă de materii în limba germană (Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice a Republicii Socialiste România. 1997. 1983. Editura Eminescu. Bucureşti. ARDELEAN. 206 p. 238 [240] p. Editura Phobos Publishing House. 2002. Nesfârşita zi de ieri. Atlas de anatomie. Criminalistica şi Criminologia în acţiune. 2005. Istoric. Romanitatea românilor.a. Jănică. Asociaţia 178. Urgenţe psihiatrice prespitaliceşti. Bucureşti. 206 [208] p. Editura EDITIS. Enigmele anchetelor 182. Editura Academiei Republicii Socialiste România. vol. Editura Antet. 310 p. ARGEŞANU. Bucureşti. Pe ce picior dansaţi? Misterul din fotografie. Editura Eminescu. judiciare. 282 [-284] p. Editura „Flacăra”. R. ARGEŞANU. f. Ion. ARAMĂ. p. 1986. 1992. Bucureşti. Editura Flacăra. Bucureşti. ARMBRUSTER. Terorism. 195. Editura Militară. p. Din însemnările unui procuror criminalist. George. nr. 192. Editura Fundaţiei „Premiile Flacăra”. Bucureşti. Gheorghe. 1970. Bucureşti. Dr. TRĂISTARU. 191. Adolf. LIŢĂ. Aurel. Ion. 2004. Bucureşti. Necuratul din Colga. Bucureşti. H. Teste psihologice de autoevaluare. 304 p. Bucureşti. Atac în bibliotecă. 3 St. George. Editura Eminescu. 2004. Şeful Direcţiei Cercetări Penale. 1991. Janică. actualitate. 259-268. 272 p. Ionel.. Şeful Direcţiei Cercetări 2 3 În text. ROŞU. ARSENESCU. Editura Meridiane. Editura Lumina Lex. 183. Nu trage Sahib. Editura Albatros. poliţie 1 dr. p. 193. Institutul de Istorie „N. Bucureşti. 1913.. 2005. (Civica).. 205 p. 109-118. Editura Antet. 2002.. ARAMĂ. Ţigănuşu. 190. G. ISTRATE. perspective. Ion.. Dr. ARION. 49 p. Ştefan. ARDELEAN. 181 p. 208 p. ARAMĂ. Profesionistul. 184. ARNAU. Gheorghe. ARION. 181. antiterorism. 1998. Culturală Sophia. Traducere din limba franceză de Gheorghe Szekeley. 112 p.. Bucureşti. ARION ŢIGĂNAŞU . Probele şi mijloacele de probă în contextul noilor reglementări ale Codului de procedură penală. George. 187. Călin.G. poliţie dr. 188. Dan. ARĂDĂVOAICEI. 2001. ARION. 2. Istoria unei idei. Bibliografie la p. ARION. POPESCU. în Investigarea criminalistă a locului faptei.. 215 p. 177. George.

în Tratat practic de criminalistică. p. ASANACHE. şi portrete. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. I-II. Ministerul de Interne. I. Mina. Ministerul de Interne. dr. 1979. Gheorghe. CIUREA. 1979. 1975. MĂRCUŞ. Editura Bucureşti. p. Mina. în Tratat practic de criminalistică. 199. ASANACHE. vol. Urmele de salivă. ARSENI. dr. Prof. ASANACHE. p.. Academiei. CONSTANTINESCU. Expertiza prin 204. Urme ale altor ţesuturi moi. Urmele de natură osteologică. 183-184. Constantin. DRAGOMIR. [multigrafiate]. I. vol. 1976. 1986. Gheorghe. vol. DRAGOMIR. ARSENI. [2] + VIII + 40 p. Ministerul de Interne. 214-216. Ioan Moraru. II. vol. I. Identificarea persoanelor după resturile osoase. ASANACHE. 200. ARSENI. 1976. p.. Ilie. 203. Vol. Mircea. în Tratat practic de criminalistică. Gheorghe. Ministerul de Interne. Urme formă lăsate de vegetaţie. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Expertiza urmelor lăsate de dinţi pe corpul uman. Gheorghe. Ministerul de Interne. doc.. Ministerul Justiţiei. 1978. în Tratat practic de criminalistică. 216. 1976. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. ASANACHE. DRAGOMIR. fig. 205. Gheorghe. vol. p. Ministerul de Interne. L. Gheorghe. 372 p. Bucureşti.197. 508 p. Gheorghe. 213. vol. 239-241. DĂNĂILĂ. Gheorghe. p. Bucureşti. 1976. Atlas clinic de electroencefalografie. 118-121. II. Rezumat în limba engleză. univ. II. Mina. în Şcoala românească de criminalistică. C. G[heorghe]. 212. Mina. 1976. în Tratat practic de criminalistică. Bucureşti. Alexandru Vladimir. Editura Medicală. 214. Ministerul de Interne. M. (II). 1976. în Tratat practic de criminalistică. Identificarea de persoane prin utilizarea metodei supraproiecţiei. I. ASANACHE. Aspecte etolo- 206. vol. ASANACHE. p. 23 p. ASANACHE. Expertiza urmelor lăsate de mâini pe corpul omenesc. 1976. + erată. ASANACHE. MĂRCUŞ. în Tratat practic de criminalistică. Urme biologice de natură vegetală. 1978. 203-207. 217-220. Gheorghe. L. Expertiza scrisului cursiv alterat din cauza unor stări patologice. Ministerul de Interne. 25-35. 210. Istoricul neurochirurgiei româneşti. Ignat.. Ministerul de Interne. Gheorghe. gice desprinse din cercetarea la faţa locului. vol. metoda supraproiecţiei. Gheorghe. PĂŞESCU. vol. p. 198. dr. p. 1981. Bucureşti. în Tratat practic de criminalistică. vol. ASANACHE. în Tratat practic de criminalistică. 244-245. ASANACHE. în Tratat practic de criminalistică. ASANACHE. Apărută cu ocazia celui de-al XVI-lea Congres internaţional de istorie a ştiinţei. I. Constantin. 202. (I) + I + 46 p. în Tratat practic de criminalistică. Cu un cuvânt înainte de prof. 2 Vol. Urmele de spermă. 209. 211. 265-280. p. Ministerul de Interne. 155-159. 1978. Contribuţii la istoria medicinii legale şi a 20 Fundamentul ştiinţific al constituirii . 201. Psihoneurologie. ROMAN.. Ministerul de Interne. 348-356. Urmele de natură piloasă. ASANACHE. Ministerul de Interne. Gheorghe. VASILINIUC. II. 236-239. p. 1976. antropologiei judiciare din România. ASANACHE. cu fig. DRAGOMIR. GOLU. Gheorghe. doc. 1978. Gheorghe. 215. ASANACHE. 208. Ministerul de Interne. II. Mina. Lucia. Gheorghe. DRAGOMIR. vol. 1983. Gheorghe. în Tratat practic de criminalistică. 68-75. vol. p. I. 207. 207-209. Bucureşti. Expertiza urmelor de spermă. ASANACHE. 1981. Ministerul de Interne. ASANACHE. p. 1978. 210-214. Gheorghe. p. I. p.

radiologice judiciare în serie avantajează decursul examinărilor balistice judiciare. 230. Ministerul de Interne. Gheorghe. septembrie 2003. Gheorghe. în Tratat practic de criminalistică. vol. ASANACHE. ASANACHE. p. Ministerul de Interne. Examinarea urme- reicipientelor găsite lângă cadavru a împiedicat stabilirea eventualelor surse a intoxicaţiei. p. 31. R. ION. Bucureşti. nr. ASANACHE. Expertiza urmelor practica medico-biocriminalistică de cercetare la faţa locului. Rezultatul Gheorghe. III. examinării materialului osos cranian prin transluminare este corespondent cu cel al investigaţiei anatomo-radiologice medico-biocriminalistice. nr. Particularităţi ale dentiţei folosesc la identificarea omorului. noiembrie 2003. 228. în Criminalistica. 140-149. anul V. ASANACHE. p. 221. vol. anul VI. 11-12. vol. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Valoarea practică demonstrată prin desen-schiţă ilustrând principalele trăsături morfofiziologice ale făptuitorului. 110-113. 1980. în Criminalistica. Bucureşti. 44. Gheorghe. Gheorghe. Distrugerea practic totală prin calcinare. în Realităţi şi perspective în criminalistică. ASANACHE. 227. Constantin. anul VI. Mihăiţă. nr. 2003. 1982. Examinarea 218. Dr. 242-244. 222. IV. Gheorghe. Ministerul de Interne. în Tratat practic de criminalistică. în Tratat practic de criminalistică. Gheorghe. STROILĂ. Gheorghe. Factori ce intervin în procesul reconstituirii trăsăturilor fizionomiei în portretul vorbit. 22-23. în Criminalistica. nr. Examinarea urmelor lăsate de noduri pe corpul uman şi pe obiecte. în Criminalistica. nr. Ministerul de Interne. septembrie 2004. nr. Examinarea urme- comparativă de material cadaveric scheletat – osos. p. În absenţa modificărilor specifice se demonstrează totuşi particularitatea stării de fapt consideraţiuni medico-biocriminalistice. Dr. Gheorghe. Dr. ASANACHE. iulie 2004. Gheorghe. Gheorghe. 1980. anul VI. 219. p. Neprelevarea lor de încălţăminte lăsate pe corpul uman. ianuarie 2004. ASANACHE. Dr. Dr. 1980. IV. III. în Criminalistica. Bucureşti. 106-109. p. mai 2004. Dr. 223. 217. 1. 220. vol. anul VI. 12-17. 1979. 6. în Criminalistica. 1982. ASANACHE.portretului vorbit. în Tratat practic de criminalistică. Ministerul de Interne. în Criminalistica. anul VI. noiembrie 2004. Gheorghe. Dr. Gheorghe. în Tratat practic de criminalistică. 21 eronată a naturii semnului de violenţă principal determină căutarea unui autor „fantomă”. p. Dr. nr. ASANACHE. Interpretarea 224. 226. 101-105. p. în Realităţi şi perspective în criminalistică. p. Ministerul de Interne. ASANACHE. 146-147. vol. anul VI. Examinarea anatomo-radiologică medico-criminalistică a materialului cadaveric evidenţiază detalii descriptive vizând indicii despre starea de sănătate a persoanei. Dr. p. anul V. p. CRĂCIUN. p. Alina. 225. a cadavrului . ASANACHE. 229. ASANACHE. CRĂCIUN. Dr. p. Aspecte din lor de îmbrăcăminte lăsate pe corpul uman. 6. Mihăiţă. 4. în Criminalistica. 1979. 233. III. 16. Gheorghe. Mircea. p. 29-30. STROILĂ. CONSTANTINESCU. ASANACHE. 5. 173-174. 3. ASANACHE. ASANACHE. Gheorghe. Alina. 2004. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. 6. Gheorghe. Investigaţiile biologice de natură vegetală. 22. p. 14-15. 2003. 29-30. ASANACHE. 175-177. p. Gheorghe. 231. p. 234. nr. Investigaţiile – formă lăsate de vegetale. martie 2004. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Expertiza urmelor radiologice judiciare în serie relevă rezultate neaşteptate. Ministerul de Interne. 232. p. Gheorghe. ASANACHE. ASANACHE. 2.

244. 2002. 22 litate. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. STOICA. 2. p. Dr. anul VII. 39. anul VII.biocriminalistică complexă demonstrează o disimulare a omorului. ASANACHE. 238. Gheorghe. Andrei. 5. nu a comis un act suicidar. 157-162. Editura Medicală. Genetică versus bioetică. 241. nr. 4. V. 324 p. în Criminalistica. 242. Bucureşti. Elemente de psihologie medicală. mai 2005. 13. 19. anul VII. Bibliografie la p. ale dentiţiei servesc la identificarea victimei omorului. 1983. Hans. Gheorghe. ASANACHE. 16. cadru din activitatea Laboratorului de Antropologie judiciară din Institut. Dr. anul VII. Gheorghe. 256 [258] p. Dr. nr. de la sacrificiu la supravieţuire. p. 240. Dr. nr. decedată virgină. Gheorghe. 31-32. 1. Gheorghe. 252. nr. XIX) în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. ASANACHE. de determinare a agentului vulnerant – documente de arhivă din secolul XIX. Editura Luceafărul. Particularităţi 246. Institutul de Medicină Legală Iaşi. DAMIR. 236. Prof. Dr. p. ASANACHE. 4. ATHANASIU. anul VII. Dr. Dr. Expertizare C. Scris şi persona- medico . Dr. 156 p. ASKENASY. anul VIII. Ploieşti. 2005. ASANACHE. 2006. nr. p. p. Repere – postumă de gambă – motiv de suspiciune a identităţii stabilite. ASTĂRĂSTOAE. Dr. Criteriologie şi lege ferenda în unele instituţii penale. anul VIII. contribuţia probelor de natură predominant medico-biocriminalistică în stabilirea adevărului. Cercetări asupra dinamicii evenimentelor rutiere pietonautomobil. Editura Luceafărul. Dr.. ATHANASIU. p. 144 p. 2006. Dr. p. ASANACHE. Modalităţi de identificare de persoane aplicând metoda portretului vorbit – documente de arhivă (sec. . Gheorghe. Dr. p. în Criminalistica. FURNICĂ. august 2006. 6. Andrei. 382-384. Canibalismul. Iaşi. 3. 33. Disimularea 243. septembrie 2005. Modalităţi facilitează identificarea victimei prin prezenţă restantă de proteză dentară. Eleva. Rolul şi Vasile. în Criminalistica. Editura Elensis. Gheorghe.. 2001. 373-381. în Criminalistica. Aspectul particular al cicatricelor postoperatorii urgentează identificarea cadavrului. Mandibula Gheorghe. Amputaţia omorului prin accident mortal de tren. nr. Gheorghe. doc. nr. 239. bio-criminalistică complexă pentru stabilirea identităţii cadavrului de identitate necunoscută. p. Dr. nr. Bucureşti. iunie 2006. aprilie 2006. martie 2005. 38. Dr. 1996. Dr. 1970. ASANACHE. Gheorghe. Traducere din limba engleză de Irina Nicolaescu. 2005. p. Prezentare a raportului de expertiză. ASANACHE. 245. iulie 2005. 237. noiembrie 2005. Gheorghe.. Braşov. 247. 250. anul VIII. 2. Cristina. în Criminalistica. 223 p. nr. în Criminalistica. Bucureşti. ASANACHE. ianuarie 2005. ASANDREI. Ortansa. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. ASANACHE. 306-309. Bucureşti. Universitatea Transilvania. 8. p. 248. Dana. ASTĂRĂSTOAE. Expertiza 251. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Bucureşti. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română.nou-născutului nu a împiedicat stabilirea vinovăţiei pruncucigaşei. ASANACHE. 235. p. p. în Criminalistica. în Criminalistica. Gheorghe. Editura Polirom. 23. p. cu fig. Bucureşti. anul VII. în Criminalistica. 41-45. Editura Ştiinţifică. 251-256. 3. 2005. 249. ASANACHE. în Criminalistica.

C. BEM. 260. Autori: prof. doc. Andrei. Bibliografie la p. Facultatea de Psihologie). Despre autenticitate. 2003. 34 p. (Seria Interferenţe). (Universitatea Independentă Titu Maiorescu. Medicină şi muzică. Mircea Ifrim. 257.J. Trunchiul. 262. Constantin.000. 255. Membru al Asociaţiei Grafologice Italiene. R. Vol. 268. Expert criminalist. Direcţia Generală de Fond Funciar şi Cadastru). ATHANASIU. ATHANASIU. dr. Eseuri. Conf. Secretar general al Societăţii 23 de anatomie umană. univ. Bucureşti. Atlas de anatomie umană. 186 p. Orlando. (12th edition). Facultatea de Drept. anul V. 265. ATHANASIU. L. nr. 1988. doc. Andrei. Prof. Caracterologie şi grafologie. Editura Humanitas. Membrul inferior [de] Dr. Bibliografie la p. p. Editura Paco. Grafologia criminologică. ATHANASIU. Bareliuc. Gheorghe Niculescu. Bibliografie selectivă la p. Prof. univ. Ediţia a II-a. Bucureşti. SMITH.. ATHANASIU. 1996. Gheorghe Niculescu. RADU. Prof. ATKINSON. dr. dr. univ dr. 184-186 p. Bucureşti. Influenţa suferinţei şi a bolii asupra personalităţii şi operei marilor creatori de cultură. Mircea Gh. Curs de grafologie. Suferinţă şi creaţie. Secretar general al Societăţii Române de Grafologie. Preşedinte al Societăţii Române de Grafologie. 263. ATHANASIU.1997. revăzută şi adăugită. 1998. Extremitatea cefalică. Tratat de psihologie medicală. 1996. Introduction to Psychology. Expert criminalistic. Atlas al Societăţii Române de Grafologie. ATHANASIU. Prof. prof. 205 p. în forzaţ. docent. Autori: C. (Ştiinţa şi tehnica pentru toţi. doc.. univ. S. Cerbulescu. Membru al Societăţii Franceze de Grafologie. ATHANASIU. Bucureşti. E. Editura Medicală. B. Andrei. 1962.. & NOLENHOEKSMA. Prof. membru al Societăţii Române de Grafologie. 1996.00. ianuarie 2003. 212 p. Bucureşti. dr. doc. ATHANASIU. cu ilustr. doc. Române de Grafologie. RADU. 303 p. Tratat de grafologie. Industriei Alimentare. Andrei. dr. 111 p. RADU.. 1971. Homo musicalis. I. Prof. 11-12. Bucureşti. Marin Voiculescu. Seria Medicina pentru toţi 38). Bucureşti. Editura Tehnică. Silviculturii şi Apelor. 469-494. Constantin. 127 [-128] p. (Ministerul Agriculturii. Atlas. planurile topografice la scările: 1:2. RADU. Tiberiu Maroş. 2003-2004. 1. (Direcţia Generală a Miliţiei. în Criminalistica. doc. ATKINSON. Bucureşti.253. Bucureşti. Editura Tehnică. Serviciul Tehnico-Ştiinţific). Andrei. Cerbulescu ... 142 [-144] p. Vol. doc. dr. Fla. Andrei. 256. Prefaţă de Constantin BălăceanuStolnici. şi 1:5. Membru al Societăţii Internaţionale de Psihologie a Scrisului. Prefaţă de dr. Tabla de materii şi în limba engleză. Atlas de semne convenţionale pentru 258. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Eseuri. 107-113. ex-preşedinte conf. ATHANASIU. cu fig. D. Mircea Ifrim. 143 p. 1983. 1998. 266. Coordonator: 259. dr. Despre autenticitate. Editura Pan-Publishing House. 2006. Andrei.000. RADU.E. Preşedinte al Societăţii Române de Grafologie. Editura Minerva. dr. R. 254. dr. cerbulescu. Constantin. 93 [-96] p. II. Cunoaşterea personalităţii prin scris. 494 p. Editura Oscar Print. Analele Universităţii „Titu Maiorescu“. doc. Modul de trăire autentică şi neautentică. Andrei. Organele interne. Andrei. N. 2000. 104 p. dr. Ifrim. 261. Bucureşti. 264. Bucureşti. Andrei. Caracterologie şi grafologie. C. Mircea Ifrim. Harcourt Brace & Co. dr. Muzică şi medicină. Portret vorbit. Prof. Andrei. 1:1. dr. Editura Tehnică. Gheorghe Niculescu. ATHANASIU. Tiberiu Maroş. Dr. Prefaţă şi cuvânt înainte şi în limbile engleză şi rusă. Constantin. Membrul superior.. Constantin. univ. Ilustr. Coordonator: conf. 267. Tendinţa criminală în scris. 128 p.

Publicat sub logie şi logopedie. 8. BELKIN. în R. 278. Neves. Mioara. de.N. 275. 1985. Atlasul Lingvistic Român.. N. + 187 p. Muzeul Limbii Române. Auerbach. Gheorghe Niculescu.S. 4 f. dactyloscopiques. E. Monica Delicia. în forzaţ. 24 . AVRAMESCU. 1983 [Oradea]. ilustr. Berlin. 272. Mircea Ifrim. Vol. dr. Redigeată de I. în R. (Universitatea Spiru Haret. Moscova. 2002. AUERBACH. S. 1931. Bareliuc. Anunţătorului Român). univ. Bucureşti. B. J. no. 10 pagini format A2. Bibliografie la p. III.I. Ortografie pentru toţi (30 de dificultăţi). Ministerium des Innern der DDR (Manual pentru Criminalişti. 274. Ediţia a 2-a. dr. Manual. 1987. 5e année. univ. CORUHOV. Ediţia a II-a. 1942.I. 296 p. 477-480. AVRAM. univ. postfaţă de prof. înaltul patronaj al / M. dr. AUTORENKOLLEKTIV (COLECTIV): Handbuch fur Kriminalisten. Imprimerie nationale.. Sibiu. univ. de anatomie umană. 1860. 280 p. 293-296.P. Bucureşti. 481-483. 990 p. Regelui Mihai I / De Muzeul Limbii Române / Sub conducerea lui Sextil Puşcariu / Profesor la Universitatea din Cluj / Regele Ferdinand I Sibiu / Membru al Academiei Române. Ioan Pop de Popa]. Sub redacţia profesorului universitar R. Criminalistica. Prefaţă şi tabla de materii şi în limbile engleză şi rusă.S.. dr. Atlas 272. Editura Norma. Ministerul de Interne al RDG). 1933. Chişinău. ilustr. ROSSINSKAIA. în parte color. Lisboune. 269. Bucureşti. AZNAR. AZEVEDO. Partea II (ALR II) / Vol. AVERIANOVA. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Antriche et Italie). Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Cerbulescu. R. doc. Defecto- 270. 1933. no. Doctor în Medicină şi Medic al Districtului Ilfov. Profesor la Universitatea din Cluj / Regele Ferdinand I Sibiu. Editura Fundaţiei România de Mâine. 2001. T. Iu. 277. 273.. 276. Voiculescu.C.R. Sistemul nervos şi organele de simţ. Publikationsabteilung (Direcţia Publicaţiilor). 274 p. Editura Litera. Sur l’origine des lignes blanches 271. univ. Coordonator: conf. 5 année. 286 p.G. Medicină legală.A. (France. Facultatea de Sociologie-Psihologie). prof.C.[postfaţă de prof. I / Suplement / Termeni consideraţi obsceni / De / Emil PETROVICI /. 8. dr. 296 p. Belgique. prof. Bucuresci (Impr. p. Médecine légale et police criminelle. Bibliografie la p. La photomicrographie métrique dans la Police Scientifique et dans la e Médecine Légale.. doc. Belkin. Leipzig Otto Harrassowitz. AZNAR.V. p. 1984. Iosif N. postfaţă şi în limba engleză. V. dr.

Précis de Médecine DROC. Orientări filosofice contemporane. BERDAC. BALLSCHMIETER A. BALSAMO. (Imprimeria Băncii Naţionale a României). SLAVOV. Librairie J. E[ditura] P[olitică]. William. médecins légistes. I (A-C). membru de l’Académie de médecine. tab. Librairie J. vol. Buletin documentar editat de Corpul Experţilor Tehnici din România... Daktyloskopie (Dactiloscopie). Bibicescu. Paşaport pentru infern. BANCIU. Pitman.P. inspecteurs de la sureté. 487 p. Istoria secretă a crimei organizate din America: povestea primilor 100 de ani ai Mafiei. 289. Troisième éntièrement revisée. CARPOZI Jr. Bucureşti.-B. Payent et Ruby. (Banca Naţională a României. 2 f. 1-15. 1 Bibliografia românească modernă.. 262 [264] p. expert criminalist. Spărgători identificaţi după urmele de… mănuşi. médecins légistes. RĂDULESCU. Baillière et Fils.a. pl..-B. XI + 612 p. BANCIU.. 1922. p.. Determinarea vitezei de impact a unui autovehicul în cazul ruperii unui stâlp din beton armat (exemplu de calcul). 281. 285. Bihor. BARA. A l’usage des magistrats. BALTHAZARD. + 82 p. 1831-1918.. BALTHAZARD. TEŞAN. nr. Précis de Police Scientifique. Editura Sport-Turism.G. Law. Avec 21 figures. D. Societatea crimei sau Sub ceas. prisonns. 1987.. 1912.A. Halucinanta aventură a stupefiantelor.B 279. Ex-Conseilleur technique du Service de l’Identité judiciaire. Unele aspecte ale consumului de alcool în accidentele rutiere. R.. Dic. S. scientifique.. 288. anul I.. HELMBOLD. avec 139 figures noires et coloriées dan le texte et 2 planches coloriées. J. Paris. BANCIU. + 2 f. 2 + 10 f. Banca ş. 3. 181 [-183] p. Bucureşti. Naţională a României 1. Précis de police 286. Bucureşti. 1990. în Revista Criminalistica. 280. I. Constantin. Ex-Conseilleur technique du Service de l’Identité judiciaire. Bucureşti.+ 16 f. DROC. 2 Tabel. gardiens de Dan. Légale. 1977. anul 8.. în Expertiza Tehnică 62. C. 390 p. Baillière et Fils. Berlin.-B. D. A l’usage des magistrats. V. Lt. V. 1936. Serviciul Biletelor False). martie 2000. inspecteurs de la sureté. Titlul de la începutul textului: Memoriu asupra falsificării biletului de 100 lei. BAGDASAR.col. London. în Aspecte medico-sociale ale accidentului rutier. N. Précis de Police Scientifique. Costel. 12-14. 1971. Paris. N[icolae].I. BABOIAN. semnat de I. membru de l’Académie de médecine. Professeur de médecine légale á la Faculté de médecine de Paris. George. Lt. officiers de police judiciaire. 1934. 1908. cu ilustr. V. Editura Continent XXI.J . Note de Victor Ionescu. Corupţia şi crima organizată în România. 283. 2001. pl. Librairie. tabele 3 Inspectoratul de Poliţie al Judeţului . Falsificarea biletului de bancă de 100 lei [de] Gheorghe Adam-Petrescu şi alţii. 290. Professeur de médecine légale á la Faculté de médecine de Paris. 256. A. şeful 3 Serviciului Criminalistic din I. gardiens de prisonns. 1970. I. Mihăiţă. col. officiers de police judiciaire. p. 1994. BALTHAZARD. 292. mai 1999. 128 p. 284. PERJU. ** Eléments de Médecine Légale. 287. Bayle. Traducere din limba engleză de Florin Sicoe. în Ministerium des Innern Publikationsabteilung (Direcţia Publicaţiilor din Ministerul de Interne). săvârşită de G. 291. BALACI. Paris. 79 [84] p. 1921. Baillière et Fils. Computers and the 282. Paris. Paris. 2. diagrame.. Editura ALLFA. p. Mafia S. BAINBRIDGE. Petrescu-Adam şi alţii. nr. Sorin. BALTHAZARD.

Dr. 257. geamuri şi parbrize. London. Ligia. 1930. vol.. 4 année. its object and relations with the juridical sciences. 1969. BARBUC. 251. Cuvânt înainte de Nicolae Barac. vol. BARBARII. 1997. Posibilităţi de examinare prin tehnica poligraf a persoanelor cu diagnostic psihiatric. BARBUC. Cluj-Napoca. 207-209.C. 150-155. Ediţia a IV-a. 5. II. (Maiorul Vasile). prof. Constantin. BARAC. Examinarea actelor nedatate sau cu datare falsă. Bucureşti. în Realităţi şi perspective în criminalistică. vol. Jurisprudenţă penală. + 1 Anexă. 1972. Matei. Teodor. 272-276. 307 p. Lidia. p. BARBU. 253. 463 [-464] p. 247. + 1 f. Cluj. Single finger prints. p. BARRAL. 453-458. p. 2001. Vol. BASARAB. Series Jurisprudentia. BARBU. 350-355. p. BARA. septembrie 2002. Concluziile expertului criminalistic şi rolul lor în procesul penal. Cluj [1967] p. BASARAB. Ministerul de Interne. V. în R. 260. 503 [-504] p. Matei. Prof. dr. Matei. 2003. 245. VAIDA. 1978. BARA. Cromozomul Y . tab. 1985. Ediţia a II-a. Separatum). p. p. Bucureşti. Series Jurisprudentia. VAIDA. Tudor. Ministerul de Interne. A propos d’une récente épidémie d’intoxications par les e gateaux a la crème. Subcomisar de poliţie dr. Matei. Ediţia a II-a. p. Adina. în Tratat practic de criminalistică. Editura Lex. în Tratat practic de criminalistică. Partea generală. Cluj. Bucureşti. no. în Tratat practic de criminalistică.a.. 1932. [Bucureşti].o nouă perspectivă pentru identificările ADN judiciare. în Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Constantin. Importanţa valorificării datelor în investigaţia criminalistică a locului faptei. Aplicarea legii penale în spaţiu şi timp.293. I. p. (Studia Universitatis Babeş-Bolyai. 254. Criminalistică. 1967. 252. Partea generală. în Investigarea criminalistică a locului faptei. f. 336 p. 259. 54-56. III. 2 vol. Comisar-şef de poliţie. Constanţele şi variabilele dreptului penal. p. BASARAB. Lucian. Hadrian. Partea generală. vol. Falsuri ale paşaportului românesc. BARBU. Drept penal. Drept procesual penal. Oradea. Baroul de Avocaţi Caraş-Severin. Oradea. 131-141. 2002. II. doctorand în ştiinţe medicale. Vasile. Laboratorul de Genetică. univ.. BATANEAC. vol. Vol. Introducere în dreptul poliţienesc român unificat. 320 p. . 143 – 153. Stationery office. Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bihor. Editura Alma Mater. Editura All Beck. în Tratat practic de criminalistică.. BASARAB. Curs. Examinarea fragmentelor din faruri. Litografia Universităţii “Babeş Bolyai“. Harry. Unificat de maiorul Vasile Barbu. Bucureşti. 2 vol. 261. 1973. BARBU. 258. 249. Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici“. BARBU. Cartoteca monedelor false. 2003. p. 248.I. Serviciul Criminalistic. Etienne. medic primar legist. Editura Ştiinţifică. Cluj-Napoca. Teodor. 246. 270 – 279. Hadrian. nr. 250. Constantin. în Criminalistica. 256. 1980. The notion of criminal invetigation. II. Drept penal. 156-159.. 262. I. Ministerul de Interne. dr. Introducere în dreptul poliţienesc român. Ministerul de Interne. Tudor. dr. 1970. ALBINARU. Expertiza scrisului cursiv deghizat. anul IV. 415 p. 26 294. vol. Tipografia „Cosmos“ [1927]. Editura Lumina Lex. 27-29. revăzută şi adăugită. 1980. 764 [-768] p. lanterne. 480 p.5. 2004. BATTLEY. III. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. BASARAB. Conf. Matei. 255. BASARAB. 698 p. Matei.

424-432. Cătălin. BĂLTEANU. ABRAHAM. 1985. Editura Eurosong & Book. DUNGACIU. 7-9. George. Ioan. Cătălin. Editura Ştiinţifică. 346348. p. 10-16. Consideraţii privind identificarea persoanei după semnalmente. 264. Ministerul de Interne. Subcomisar de poliţie. 3. anul III. Ştiinţe criminalistice. Silogistica tradiţională şi modernă. Cauzele tehnice ale incendiilor şi prevenirea lor. V. 141-146. BĂLAN. Traducere din limba franceză de Alina Mihaela Băluţ. Ion. p. Cartoteca urmelor digitale. Ionel Nicu. Toader şi B. 2002. (uz intern). Bibliografie la p. 2002. Masterand. Ministerul de Interne. DEGERATU. 566-570. 22-23. Noile tendinţe mondiale în acţiunea politicilor de apărare a securităţii statelor şi de combatere a terorismului. BALTAZIU. în Criminalistica. Balistica – o ştiinţă cu bătaie lungă. Ilie. GLASER E[dwin]. Darie. 278. p. P. BĂDULESCU. I. . Cartoteca scrisului dactilografiat. în Tratat practic de criminalistică. în Tratat practic de criminalistică. Patrick. Comisar-şef de poliţie. Pavel. Bucureşti. V. VORNICU. Ionel. p. BOROI. în Criminalistica. Essen. BĂRBULESCU. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Elena. 1985. Ioan. 1971. Radu. 432 p. Sinaia. Contribuţii româneşti. BĂLIN. 1980. 276. Schleusungs und Schleuserkriminalität [Criminalitate la frontieră (călăuzire)]. 266. 1976.G. Procuror. Cătălin. 272. Călin. Bucureşti. vol. nr. Valorificarea urmelor de destratificare în probarea vinovăţiei autorilor unor infracţiuni. Armele LEP. Bucureşti. vol. Dan. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Expert criminalist. 273. 54-58. Editura Luceafărul. 1998. 2006. anul VIII. Membru al Institutului Franţei. RADU. CANJA. 199-204. în Criminalistica. BĂLTEANU. BĂDESCU. ianuarie 2000. BAUDRY. mai 2001. 1. expert criminalist. Bucureşti. p. Editions Mondiales. BĂLAN. 2005. SAVA.P. L[ucian]. 88-90. februarie 2006. procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti. 267. III. În miezul Afacerii Dreyfus Traducere din limba franceză de A. Geopolitica integrării europene. 1957. Contribuţii la studiul istoriei regimului internaţional de navigaţie pe Dunăre. vol. Cercetarea la faţa locului în cazul infracţiunilor de omor. în Tratat practic de criminalistică. 20-24 noiembrie 2000. CRISTEA. Bibliografie la p. p. Claudiu. p. ZAMFIR. Examinarea actelor alterate prin ştersături. Editura Nemira. 27 270. 1980. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Colonel. 158 p. nr. Bucureşti. Aurel. Cătălin. TOMA. MIHĂIESCU. Colonel. Institutul de criminalistică al I. p. MĂRGINEAN. BĂLUŢĂ. Bucureşti. BĂDULESCU. BĂLTEANU. DUNGACIU. Cătălin. Editura Universităţii din Bucureşti. BAUMONT. Hacker. 570 p. Editura Tehnică. Erotismul şi pornografia. 269. 384 p. Paris. Ministerul de Interne.. Sandra. Lübeck. 274. BAUMBACH. Gh[eorghe]. 265. 271. Octavean. 1. Maurice. vol. Seminarul de perfecţionare a procurorilor criminalişti. Constantin. (uz intern). 204 p. Regimul de drept internaţional al navigaţiei pe Dunăre până la Convenţia Dunării din 18 august 1948.263. Bucureşti. 275. Berlin. Anca Elena. 1996. BĂLTEANU. 38 p. Jörg. anul II. Editura Politică. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Titlul original: Au cœur de L’Affaire Dreyfus. ediţie revăzută şi adăugită. Alexandru. BĂLTEANU. Schmidt Römhild. nr. Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt. p. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică.R. 276-284. 277. Drd. 268.

293. Natalia. Despre infracţiuni şi pedepse. 199 p. vol. nr. în Revista Română de Medicină Legală. 95 p. DERMENGIU. 280. 291. univ. Vlad Alexandru. În ajutorul medicului de medicină generală. Determinarea intervalului postmortem – IPM (I) în Revista Română de Medicină Legală. Bucureşti. univ. 2. DRESSLER. ŞCHIOPU. BECCARIA.. D. 1979. SCRIPCARU. Corneliu. 285. BELCEA. Bucureşti. cu ilustr. ABC filatelic. M. 3. dr. 292. 289. SCRIPCARU. Bucureşti. V[iorel]. dr. GANGAL. PANAITESCU. Titlul şi tabla de materii în limbile engleză şi rusă. Constantin. POPA. Cristian.. Conf. V[irgil]. Vladimir. 190 p. CURCĂ. T. Ionuţ. în Revista Română de Medicină Legală. Investigarea microscopică în medicina legală. Medicină legală. dr. 2 vol. 288. Virgil. BELIŞ. Bucureşti. I. vol. 2. 284. Posibilităţile expertizei balistice în stabilirea poziţiei victimei şi a trăgătorului. DROC. Milan Leonard. Îndreptar de practică medico-legală. 976 p. univ. Prof. BELIŞ. p. Gheorghe. BEDA. f. Valentin. Ioan. Bucureşti. DRAGOMIRESCU. Dan. Romania. în 20 de ani de expertiză criminalistică. BELIŞ.. Cesare. Infecţia cu virusul imunodeficienţei umane la cadavre autopsiate. 1981. 1993. GACEA. Vol. 165 p.e. nr. vol. Vladimir. Mihaela. Dan. Alexandru. Aromânii în imagini până la jumătatea secolului XX / Les Aroumains dans images jusqu a la moitié du XX-é Siécle / The Aroumainians an illustrated life in the first half of the twentienth centurii. BELIŞ. II. NANEŞ. 290. Editura Academiei R. Dan. Traducere din limba italiană de Armand Roşu. Editura Teora. BELIŞ. Bucureşti.. 1993. SCRIPCARU. cu fig. CIORNEI. 212 p. IONESCU.S. Vladimir. 279 p. Studiu introductiv de Vasile Papadopol. (Ştiinţa pentru toţi – Seria Medicală). BELIŞ. Vladimir (sub redacţia). p. BEJAN. DRUGESCU. Lucian. C[onstanţa]. DERMENGIU. Gh[eorghe]. Ioan. DROC. clinice şi medico-legale în etilism. Elisabeta. BELIŞ. PODOLEANU. GRIGORUI. Silvia. Marius. 28 Fără editură .. Editura Medicală. 1988. Prof. 342-357. Vasile. 1992. Editura Ştiinţifică. I. 283. Vladimir. II. POPESCU. PANOZA. NANEŞ. Octavian. Ministerul Justiţiei. 1 N[atalia]. prefaţă de Alexandru Balaci. 1923. Vladimir. p. 282. 1. 1995. Bibliografie la p. Post Mortem Interval Estimation (II). CURCĂ. BELIŞ. Constanţa. Dan. 158 p. 107-111. 153-160. 2004. Editura Medicală. PANAITESCU. Valeriu. dr. Bucureşti. E[ugeniu] M[imii]. Vol. Călin.R. Prof. Prof. 1973. Tratat de medicină legală. GĂICULESCU. BUDA. Editura Medicală. TAŞCĂ. TRANDAFIR. Cristina. Constantin. Vladimir. 832 p. 281. 226-227.. Autorii (în ordine alfabetică): ASTĂRĂSTOAE. 43 p. NANEŞ. Aspecte toxicologice.279. VASILESCU. 286. DRAGOTEANU. POPESCU. univ. Manual de instrucţiuni pentru sergenţii de oraş şi agenţii de poliţie. Viorel. 1994. DERMENGIU. Bucureşti. (Premiul „Victor Babeş“ al Academiei Române). Constanţa. DERMENGIU. Oradea-Mare. DRAGOMIRESCU. 287. BELIŞ. Lucian. CONSTANTINOVICI. I. BELIŞ. CIUREA. NICOLESCU. Lucian. Dan. Cristian. 294. 1 . I. Organizarea învăţământului medico-legal în România. GHEORGHIU. 1990. IOSIPESCU. Ion. BECHEANU. Editura Ion Creangă. Dan. I. STATE. nr. 198-199. DRUGESCU. Vladimir. BELIŞ. Bibliografie la p. în Revista Română de Medicină Legală. BELIŞ. Vladimir. Editura Medicală. Carmen. şi tab. univ. Paul. Traumatologie mecanică în practica medico-legală şi judiciară. Gheorghe. 1965. Bucureşti. Vladimir. dr. vol. Vladimir (coordonator). Editura Academiei Române. Bucureşti. nr. Vladimir. 1993. 137-149. 1993. 175 p. 1985. 236 p. Riscurile consumului de alcool. p.

p. BELIŞ. GANGAL. V. 314. Vătămarea corporală şi abuzul sexual intrafamilial la minori. CURCĂ. în Medicina Modernă nr. Editura Bucureşti. BELIŞ. Un cod al deontologiei medico-legale. vol. vol. Bucureşti. BELLETTI. 1. Identificando a impressao palmar. V. în Revista Română de Medicină Legală. Vladimir. CURCĂ. Cartoteca antropometrică. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. 1995. p. 2. BELIŞ. Marius. CURCĂ. 3. p. în Tratat practic de criminalistică. Vladimir. Editura Ştiinţifică. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. nr. 330 p. volum 13. BELIŞ. univ. Vladimir. DRESSLER. nr. Vladimir. volum 13. 1997. Bucureşti. Curs pentru facultăţile de drept. BELDIE. Cristian. 3. 2. p. GANGAL. 29 304. 311. 307. vol. în Revista Română de Medicină Legală. 299. Manualul filatelistului. BELIŞ. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. iunie 2005. 308. 296. nr. Vladimir. 1997. 312. 3. V. 2002. Nicolae. 28-39. BELIŞ. BELIŞ. Bilanţul activităţii reţelei naţionale de medicină legală pe anul 2004. Ministerul de Interne. Vladimir. IAROSIEWICZ. Vladimir. Tiberiu. vol. 309. Simpozionul de perfecţionare a procurorilor criminalişti. Cartoteca modului de operare. nr. Edmund. Vladimir. 1959. în Tratat practic de criminalistică. V. 2002. Editura Viaţa Medicală Românească. Vladimir. 12. nr. VI. univ. Vladimir. dr. 1985. PĂŞESCU. Nicolae. PĂŞESCU. 297. BELIŞ. BELIŞ. Val. Vladimir. 162 p. dr. vol. 301. Bucureşti. Bucureşti. urgenţe Scripta. în Revista Română de Medicină Legală. p. GANGAL. dr. III. 3. V. Sinaia. V. BELIŞ. 133-140. Prof. 3. nr. volum 12. Moartea programată – o realitate doar la nivel celular?. BELDIE. 2. Ministerul de Interne. Vladimir. Cristian. nr. 302. BELIŞ. 1998. Prof. Cristian. volum 13. Vladimir. Ghid de medico-judiciare. Medicina legală. Dimensiunea etică şi legislativă a transplantului de ţesuturi şi organe. 313. Felisbello M. septembrie 2004. „Medicina Legalis tota prudentia est”. BELGRADER. BELIŞ. în Revista Română de Medicină Legală. 310. Editura Juridică. 20-24 noiembrie 2000. (uz intern). 275-276. Dimensiunea etică şi medico-legală a consimţământului la actul medical. 79-81. Prof. nr. Rio de Janeiro. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. martie 2005. De la opinii la doctrină. 1985. Gheorghe. nr. Vladimir. Vladimir. 1997. Marius. 315. Medicina legală în practica judiciară (manual pentru jurişti). 1995. Amprenta genetică în practica medico-legală. Gheorghe. univ. 310 p. 2003. p. Republicat în 2001. V. în Revista Română de Medicină Legală. . 298.295. Vladimir. 305. 303. vol. Quo vadis medicinal legalis? în Revista Română de Medicină Legală. 157-160. 1934. 127 p. Locul bioeticii în medicina modernă. 1997. Rolul şi calitatea activităţii de expertiză în probaţiunea judiciară. nr. 1997. vol. BELIŞ. iunie 2005. Civilisation et infractionalité. BELIŞ. Vladimir. (uz intern). BELIŞ. 129-133. Cadru juridic şi deontologic al practicii medicale – responsabilitatea medicală. p. vol. Prof. ŢEBEICA. nr. 2000. 2000. 300. 306. Milan L. 1-4. univ. Marius. 2. BELIŞ. în Revista Română de Medicină Legală. dr. vol.1. 280 p. BELIŞ. Editura Juridică. 1998.

144 p. Gallimard. caiet 12. p. Philipage. Editura Carpaţi. 10e année. Caracteristicile armelor de mână şi trăsăturile de personalitate ale ucigaşului. B. A. 1994. BENECKE. M. p. BERCHEŞAN. Editura Carpaţi. vol. N. Editura Carpaţi. SANDU. Cercetarea infracţiunii de pruncucidere. Maior. 21-77. . Heidelberg. 1931. II. BENECKE. în Tratat de tactică criminalistică. Cercetarea la faţa locului. prima ediţie. Kriminalbiologie: Forensische Entomologie und DNATypisierung (Biologie criminalistică: Entomologie judiciară şi tipizare ADN). Cernăuţi. martie 2001. 2002. 321.316. Editura Carpaţi. în R. 327. 324-347. Vasile. 290 p. Ion N. Probele şi mijloacele de probă (mic îndrumar de cercetare penală). Vasile. în Criminalistica. 324. PLETEA. 323. 318. Spektrum der Wissenschaft (Insecte pe cadavre. Georges. M. Verlag des Ministeriums des Innern der DDR. Vasile. Craiova. mai 2001. [1938]. Schmidt Römhild. R. 2002. BENECKE. 1994. 96-145. 1994. Kleine Fachbücherei Heft 12. în Tratat de tactică criminalistică. Spectru ştiinţific). Auflage. ediţia a II-a revăzută şi completată. 284323. Cercetarea infracţiunilor săvârşite la regimul produselor şi substanţelor toxice sau stupefiante. Bergisch-Gladbach (1999). p.. SANDU. p. vol. Ediţia a 2-a. Cercetarea omorului. p. B. Berlin. Editura Ministerului de Interne. Editura Carpaţi. BENOIT-GUYOD. 326. Particularităţile cercetării uciderii şi a vătămării corporale din culpă . Vasile. Mic manual de specialitate. 3. BERCHEŞAN. 1994. în Tratat de metodică criminalistică. no. Essen. BERCHEŞAN. Noi principii în Tehnica Jandarmeriei. I. IonEugen. Nouvelles histoires de gendarmes. I. New York. 1994. 325. I. Ştiinţe criminalistice. Constantin. Editura Ministerului de Interne al RDG). Vasile. traducere 30 de Constantin Gâdea. 82-101. în Tratat de metodică criminalistică. 317. p. 328. I. p. 330.I. BENOIT. IonEugen. 319. 17-19. vol. Craiova. Handbuch Rechtsmedizin (Manual de Medicină legală). C. muniţiilor şi materialelor explozive. BENECKE. 329. IRIMESCU. (Experimentul. 1992. ediţia a II-a revăzută şi completată. Sixième édition. ediţie revăzută şi adăugită. SANDU.. 121-149. Insekten auf Leichen Gliedertierkunde als Spezialität der Kriminalbiologie (Insectele de pe cadavre – Entomologia ca specialitate a biologiei judiciare). în Tratat de metodică criminalistică. DUMITRAŞCU I. PLETEA. 1994. 14 p. vol. 332.săvârşite ca urmare a accidentelor de circulaţie. Ion-Eugen.I. + IV anexe. 322. Vasile. 320. Ascultarea martorilor. Tokyo. Constantin. p. BENDESCU. vol.2. în Tratat de metodică criminalistică.S. Paris. 331. Le dessin et la main d’oeuvre artistique des malfaiteurs. 1962. Félix. Craiova. 2001. 78-95. BERCHEŞAN. 1938. Insekten auf Leichen. Craiova. I. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. anul III. p. Lübeck. Vasile. Particularităţile cercetării infracţiunilor săvârşite la regimul armelor. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. MADEA. Springer. M. BELKIN. 1. Editura Carpaţi. V. Colonel. Berlin. Craiova. 26-75.C.. BENSIMON. BERCHEŞAN. 1992. nr. în Tratat de metodică criminalistică. Leichenbesiedlung durch Gliedertiere (Popularea cadavrelor de către artropode) în: BRINKMANN. coordonator Rolf Rainer Jaeger. p. Bucureşti. DUMITRAŞCU. Mark. 218 [-221] p. BERCHEŞAN. BERCHEŞAN.42-48. vol. BERCHEŞAN. Craiova. Das Untersuchungsexperiment.. Editura Carpaţi.

66-68. Piteşti. Vasile. 223 p. Vol. 14-15. nr. univ. Vasile. anul II. BERCHEŞAN. univ. Editura şi Tipografia Icar. Criminalistică. 337. dr. dr. Bucureşti. Vasile. Vasile. dr.333. 6-7 (I). 306 p. BERCHEŞAN. 221-223. Drogurile şi traficanţii de droguri. 31 342. Vasile.. 404-407. III. p. Vasile. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 2005. 6. BERCHEŞAN. Curs de tehnică criminalistică. . + XXVIII. în Criminalistica. 3. Cuza”. Vol. Bucureşti. 233-234. Bibliografie la p. BERCHEŞAN. Unele consideraţii privind noile reglementări referitoare la combaterea traficului şi consumului de droguri. 420 p. univ. O manifestare ştiinţifică de tradiţie: Simpozionul internaţional de criminalistică „Învăţământul românesc de criminalistică şi medicină legală la început de mileniu”. Conf. p. 1998. Bibliografie la p. 2006. Conf. Curs de tehnică criminalistică. 340. 416-420. Teorie şi practică. RUIU. 381-396 334. anul III. I. univ. BERCHEŞAN. Conf. BERCHEŞAN. Tratat de tehnică criminalistică. 396 p. Vasile. Bibliografie la p. Bucureşti. BERCHEŞAN. Bibliografie la p. Bibliografie la p. anul II. p. GROFU. BERCHEŞAN. dr. 2. 2004. BERCHEŞAN. nr. 29-30. Vasile. 336. Vasile. Vasile. Vasile. p. Descoperirea şi valorificarea ştiinţifică a urmelor în cazul traficului şi consumului ilicit de droguri. 1998. 2002. 896-900. univ. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. BERCHEŞAN. Bucureşti. Bibliografie la p. Constantin. p. 347. Vasile. 339. 348. februarie 2001. PLETEA. Valorificarea ştiinţifică a urmelor infracţiunii. Bibliografie la p. 86-94. Vasile. 49-62. 341. Curs de criminalistică. dr. Bucureşti. 335. Bibliografie la p. engleză şi germană. Mileniul III. 2001. 305-306. BERCHEŞAN. Bucureşti. Vasile. Vol. Nicolae. 345. Şeful Catedrei de criminalistică a Academiei de Poliţie „Al. nr. în Criminalistica. GROFU. în Criminalistica. Editura Little Star. 246 p. 2003. anul VII. 234 p. Marin. Editura Little Star. Aspecte de ordin teoretic şi practic ale investigării criminalistice a infracţiunii de evaziune fiscală. Editura Paralela 45. Nicolae. Prof. Valorificarea ştiinţifică a urmelor infracţiunii. Bucureşti. 343. Investigarea criminalistică a infracţiunilor de evaziune fiscală şi bancrută frauduloasă. Editura Luceafărul. Unele consideraţii privind valoarea probantă a testării tip poligraf în activitatea organelor de urmărire penală. Editura Little Star. I. Piteşti. 373377. Metodologia investigării criminalistice a omorului. Editura Little Star. p. 1. Prof. Editura Paralela 45. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Cercetarea penală (criminalistica – teorie şi practică). Evaziunea fiscală şi bancruta frauduloasă. 5. BERCHEŞAN. Formarea viitorilor specialişti criminalişti în instituţiile de învăţământ din structura Ministerului Administraţiei şi Internelor. p. 2003. 349. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. decembrie 2000. p. 2004.. 2002. BERCHEŞAN. Aspecte de ordin teoretic şi practic în investigarea infracţiunii de contrabandă. 5. Îndrumar complet de cercetare penală. Bucureşti. Vasile. BERCHEŞAN. 1998. Piteşti. 377 p. BERCHEŞAN. martie 2005. 125-131. Tablă de materii şi în limbile franceză. în Criminalistica. Vasile. septembrie 2001. 344. BERCHEŞAN. mai 2000. Prof. în Criminalistica. Bucureşti. 2003. Vasile. Editura Little Star. p. univ. nr. 900 p. anul III. 419 p. nr. Editura Paralela 45. 346. dr. 338. BERCHEŞAN. 5-6. Bucureşti. Unele implicaţii de ordin teoretic şi practic ce decurg din modificările aduse Codului penal privitoare la infracţiunile la viaţa sexuală. Metodologia investigării infracţiunilor. I.

Préface de M. BERNSEE. coordonator Rolf Rainer Jaeger.3. Imprimerie administrative. I.U. în R. BHAAS. Schmidt Römhild. BESANT. Paris. BERTRAND. Publications Théosophiques. 285-287. Traducere din limba franceză. + 1 f. Berlin. 358. 1891. 367. L’Alchimie spirituelle – sur le Seuil. p. Traité pratique d. BÈROUD. Par Alphonse Berget. 356.C. Analyse de terre. 207 p.C. Bibliografie la p. BEZEICHNE-BESCHREIBE. Paris. 1938. 5 année. 363. 355. Ministerium Des Innern. Rol. 1933. în R. BÉROUD. Richting. Berlin. 1921. Identification antropométrique. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Tipografia Vremea. 1974. B. ediţie revăzută şi adăugită. 115 p. p. 75 – 79. Imprimeurs-Libraires. P. 362. Holger. Cu o prefaţă de Eugen Bianu.I.’analyse du caractere. Melun. Ştiinţe criminalistice. Möglichkeiten der Klassifizierung und Identifizierung von Laserdruckern (Posibilităţi de clasificare şi identificare a imprimantelor cu laser). 2003. Georges.. Paris. A study in consciousness. Paris.C.-jur. BEŢIU. jud.B. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică.. 154-155. La construction du caractère. 128 p.I.5. 1933. BESANT. Alphonse. A contribution to the science of psychology. 1970.F. 354. 1923. P. vol. Attaché au Laboratoire des Recchercjes (Physique) de la Sorbonne. Gauthier-Villarset Fils. Mit einem Auhang über das Identi-kit-Verfahren von: Dipl. 128 [-132] p. 1983. Bucureşti. A. Les Paques. Editions „Rhéa”. Un cas d’empoisonnement par la veratrine. în Realităţi şi perspective în criminalistică. p.4. 131. Alphonse. Lippmann. Theosophical Publishing House. BÈROUD. 5 année. Aplicaţii software folosite în expertiza criminalistică a accidentelor de trafic rutier.. 361. Dipl. e no. Verfasser: Dr. Identification des traces de pas. BERGER. în e R. no. Dr. Docteur ès Sciences. B..350. no. 146 [-152] p. Protection juridiques du logiciel. 156-160. Les Paques. BÉROUD. p. Annie. Photographie des Couleurs par la méthode interférentielle de M. BERTILLON. Rolf Friedemann. BERTILLON. . 1890. 5 année. London. 1933.I. 58 [64] p. Identification de la e nature d’une balle. FRENSEL. Paris.A. Mannheimer Hefte für Schriftvergleichung (Caiete din Mannheim pentru compararea scrisului). Paris. By… Third Edition. + VI (Bibliothèque Théosophique) 365. cu ilustr. 360. Lübeck. Quatrième Édition. 1893. BÈROUD. p. Georges. Georges. caietele 1+2/1999. Arbeitsdelikte – Straftaten auf dem legalen und illegalen Arbeitsmarkt (Delicte de muncă – Infracţiuni comise pe piaţa legală şi ilegală a muncii). 357. La Photographie judiciaire avec un appendice sur la classification et l’identification anthropométriques. Kurt Baranowski. A.. BERGET. Alphonse. Grigoraş. Compendiu de criminologie şi de poliţie ştiinţifică. p.a. Georges. Précis de criminologie et de police scientifique. 239-242. Gerhard Preitz. 2002. – Krim. 364. f. Publikationsabteilung. Georges. 352. BÉROUD. Georges. BERTRAND. 460 [462] p. Imprimeurs-Libraires [. 366. Paris. Annie. 32 359.. Traduit de L’Anglais par F. 351. Gauthier-Villars et fils. 1918.] Éditeurs de la Bibliothéque Photographique. Vers Le Temple. Faux en ecritures par alteration. 1984.. Le Purification – L’Entrainement metal. 38 p. 353. Lyon. Instructions signalétiques. Essen. Payot. Les contracts informatiques.

Editura Academiei Române. Timişoara. sprijinit pe numeroase alte osteneli. Dan Sulică. 410 p. Autori: Neonila Onofrei (Litera A). BIBERI. Editura Antib. Salvator Brădeanu. Ştiinţa veghei şi pazei publice. Tom II-III. (Biblioteca Academiei Române). Mircea Anghene. 1830 p. Tactica şi tehnica percheziţionării. 4 fasc. Bucureşti. Bibliografia românească modernă (18311918). Bucureşti. 375. România. 1938. BIANU. Radu Filip. Sofia Popescu. Bucureşti. Coordonator: Dragoş Rusu. 1944-1968. Florica Bejan. 1968-1973. Vladimir Hanga. 373 p. Ion Nestor. Sub conducerea: Traian Ionaşcu. Nicolae Vrabie. care a ajutat la selectarea bibliografiei. BIANU. Specialişti: Constantin Bulai. Eugen]. Îndreptar practic profesional. 313 p. 377. Bucureşti. Ioan Vântu. Ioan. Georgeta Duculescu. 365 [-370] p. Aurelian Ionaşcu. 378. 1941. Bucureşti. Biblia sau Sfânta Scriptură. 374. Yolanda Eminescu. 1508-1716. Maria Ioana Eremia. Tom IV – Adăugiri şi îndreptări. Octavian Căpăţână. BIANU. 1939. Bibliografie juridică română. Funcţiunile creatoare ale subconştientului. Popescu.S. Bibliografia românească veche 15081830.. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti. Autorii introducerilor. Editura Academiei. Eleonora Roman. Cornelia Gilorteanu şi Tamara Teodorescu (Litera C). Vladimir Hanga. ediţie jubiliară a Sfântului Sinod. Nicoleta Iliescu. Îndreptar profesional în ştiinţa poliţienească. Fundaţia pentru Literatură şi Artă „Regele Carol II“. Maria Ioana Eremia. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Coordonare generală: Gabriel Ştrempel. Victor Duculescu. 373. Atelierele Grafice Socec. 288 p. 1969. 1944. 376. 379. Ioan Gliga. Joseph. XXIX + 511 p. Craucuic. 370. Nicoleta Iliescu. 293 p. Coordonare bibliografică: Neonila Onofrei şi Valeria Trifu. 1993. Lucreţia Angheluţă şi Dr. Lucian Stângu. Salvator Brădeanu. Tiparul Cartea Românească. G. Bucureşti. BIANU [Dr. 1938. Prefaţă de Gabriel Ştrempel. Traducere din limba franceză de Alexandra Medrea-Danciu. Traian Ionaşcu. Bibliografia românească veche 1508 – 1830. Bibliografie juridică română. este compus din: Paul Cosmovici. Coordonator: Dragoş Rusu. . 901 [-914] p. Aurelian Ionaşcu. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. Traian Ionaşcu. Sanda Ghimpu. Eugen]. Savelly Zilberştein. Siegfried Kahane. Lucian Stângu. Siegfried Kahane. IX + 572 p. Olimpiu A. SIMONESCU. Bucureşti. Leonid Miller. Mariana Gheciu. Tom I. Bucureşti. Vintilă Dongoroz. I (A-C). Valentin I. Ion.368. Grupul de cercetători. Yolanda Eminescu. Bucureşti. versiune diortosită după Septuaginta. 1716-1808. în ordinea diviziunilor bibliografiei: Ioan Ceterchi. Petre Marica. 1941. Mihaela Rodica Stănoiu. Emil Teodor C. Ordinea obştească. 372. 2001. Liana Miclescu (Litera B). Vintilă Dongoroz. 1942. Rezumat în limbile engleză şi rusă. 1984. redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania. HODOŞ. BIALOT. Autorii 33 introducerilor în ordinea diviziunilor bibliografiei: Ion Vântu. Ion Popescu. Dragoş Rusu. Salonul crimei. Nerva. 292 p. Vol. Sub conducerea: Traian Ionaşcu. Îndreptar practic profesional. Editura Academiei. Mihaela Rodica Stănoiu.. 254 p. Ediţia a doua revăzută şi întregită. Eugen. Alexandru Bolintineanu. BIANU. Arhiepiscopul Clujului. Societatea de Ştiinţe Filologice din R. Eugen. Ioan Gliga. Pavel Suian. 95 p. Tipărită cu binecuvântarea şi prefaţa Prea Fericitului Părinte Teoctist. 1974. Savelly Zilberştein. 371. Ştiinţa veghei şi pazei publice. 369. Ioan. Ion Popescu. Octavian Căpăţână. BIANU [Dr. Dan. Prisacaru.

Vol.S. Florin. 1966. 381.S. Emil Sklenka (Cluj) şi Pimen Constantinescu (Sibiu). Gheorghe. Bucureşti. Florin.R. BOBIN. Colaboratori: Virgil Cândea. 388. Liana Miclescu.). Mihai şi R. 383. Florenţa Sădeanu (litera H). Partea a III-a. Bibliografia românească modernă (18311918). Partea I. Editura Academiei R. colaboratori: Teofil Bugnariu. Lucreţia Angheluţă (Literele Ş-T). Autori: Tamara Teodorescu (literele D-E). Liana Miclescu şi Marina Vazaca (Litera S). 1996. 126 p. Coordonare generală: Gabriel Ştrempel. Prefaţă de Gabriel Ştrempel. BICĂ. I. Autori: Lucreţia Angheluţă (Litera L). F. Bibliografia românească modernă [18311918]. Sumar şi în limbile franceză. Nestor Camariano şi Ovidiu Papadima. Colaboratori: Colectivul bibliografic Bucureşti: responsabil Adrian Fochi.S. 446 [-448] p. 871 [-871] p. Cenzură. p. Mihăilescu (Bucureşti). Administraţie locală şi centrală. Emil Micle. Grigore Goanţă (litera N). 1989.S. Coordonare generală: Gabriel Ştrempel. Liana Miclescu (Literele N-O). Prefaţă de Gabriel Ştrempel. p. 1248 [-1248] p. Editura Academiei R. Neonila Onofrei. 739 [-740] p. Vol. p. 382. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Moralitate publică. 2003. Bibliografia analitică a periodicelor româneşti. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Institutul de Criminalistică. Marilena Apostolescu (Literele V-Z. Eva-Maria Marian şi Tamara Teodorescu (Litera M). 385.. 451-955 [-960] p. în Realităţi şi perspective în criminalistică.S. semne). 1851-1858. Paşapoarte. Liana Miclescu (litera I). 1111 [-1114] p. Partea a II-a. p.R. Marina Vazaca (literele P-Q). 1970. 531-534. (Biblioteca Academiei R. BIDIAN. III (L-Q). Cuvânt înainte de M. + erată. Vol. Vol.R.. 1971. Întocmită de Ioan Lupu. [Vol.. Miliţie. Lucreţia Anghelescu (literele Î-K). . Bibliografie românească modernă (18311918). Salomeea Rotura (litera U). Editura Academiei Române. Editura Academiei R. 540575 (Biblioteca Academiei R. România şi Institutul de Istorie „Nicolae Iorga“ al Academiei R.S. Marina Vazaca (litera Ţ). Colectivul bibliografic Cluj: responsabil Ion Muşlea. p. BICĂ. 387. Pop.). 384. BOBIN. 538. Inspectoratul General al Miliţiei.S. Vol. Poliţia. p. Ordine şi siguranţă publică. Bibliografia generală a etnografiei şi folclorului românesc. [Bucureşti]. Prefaţă de Gabriel Ştrempel. Coordonare bibliografică: Lucreţia Angheluţă.. 961-1344 [-1350] p. 1986. Coordonare bibliografică: Neonila Onofrei.380. Rodica Fochi. Partea I. noiembrie 2002.R. Prefaţă de A. Societatea de Ştiinţe Filologice din R. Redactor: Adrian Fochi. Întocmită de Ioan Lupu. 14-16. Mironescu (Bucureşti) şi Silvia Moşneguţu (Iaşi). Nestor Camariano şi Ovidiu Papadima. Nicolae Al. Lovinescu.R. România [Bucureşti]. 1972. Forţă publică. II. Măsuri de 34 poliţie privitoare la locuitori şi străini. Fochi. Bucureşti. 893 [-898] p. Coordonare generală: Gabriel Ştrempel. VICOL. Colaborări mai depărtate: Gheorghe Ciobanu (material muzical) şi N. Valeria Trifu. 1790 – 1850. în Criminalistica.S.R. Editura Academiei R.] I (18001891). 1968. p. Autori: Salomeea Rotura (Litera R). Jandarmerie. engleză şi germană. România. Circulaţie. Bibliografia analitică a periodicelor româneşti. Gheorghe. Bucureşti.S. Bucureşti. Rodica Fochi. Coordonare bibliografică: Lucreţia Angheluţă. Dr. Marilena Apostolescu. Rodica Fochi (literele FG). Societatea de Ştiinţe Filologice din R. Falsuri cu impact “SCHENGEN”. 1970. 534-538. (Biblioteca Academiei Române). Liviu. Dan Berindei. cifre. Îndrumarul specialistului în grafoscopie. 386.S. Poliţie socială. II (D-K). Editura pentru Literatură. Ioan. p. anul IV. Biblioteca Academiei R. Bucureşti.R. 237-238. IV (R-Z). Caracteristici ale identificării scrisului în cazul expertizelor grafice.

Iaşi. BÎNDAR. . BLAN. 226 p. C. 214 p. în R. (Bibliothèque Thèosophique). Factori de risc şi prevenţia suicidului în tulburările depresive în Buletin de psihiatrie integrativă. 401. 1 (24). Donald. 411-413. 402. La doctrine secrète / synthèse / de la Science / de la religion & de la Philosophie / par… 4e édition. 236 p. H. Bürgerorientierf. 406. Anton. (Bibliothèque Thèosophique). 405. Octobre. New York. BLAVATSKY. BLACK. 403. „Moldau-Walachei“. Crime and Public Policy. Editura Medicală. p. 394. Ştefan. Paris. Innenministerium des Landes Nordrheim-Westfalen (Polizei NRW. Interferenţe religioase în cadrul restricţiilor alimentare: postul şi anorexia. La Police scientifique. Les fausse maonuaie. BISCHOFF. Troisième édition. Consideraţii privind valoarea probelor criminalistice şi medico-legale în vederea luării măsurii arestării preventive. ANNIKA. 320-328. BIRNBACH. NINK. Bucureşti.. BLAVATSKY. Le symbolisme archaique des religious & Appendice. Academie. The Manners and Customs of the Police.I. TACK. Heinrich.A. Cosmogenèse.I. Rechtstaatlich). Iaşi. 1re anée. Feldpost. p. p. Bucureşti. Sonder-edition. New Zork. pl. 1933. no. Les méthode scientifiques de récherche en a matière d’incendie. 1977. BIRNBACH. The Free Press. an XI. V.P.A. Roxana. vol. La doctrine secrète / synthèse / de la Science / de la religion & de la Philosophie / par… Traduit de l’anglais. Heinrich. 2e volume). 232 p. cu fig. H. BISCHOFF. p. Valerică. 397. Fotografia în culori.. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. (Traduçtion française. 400. 325 – 332. + 8 f. Editura Ştiinţifică. Bertold. 1938. parte color. Valerică. Fischer. Paris.D. X.P. H.A. Les faux.P. BISCHOFF.A.389. Editura Luceafărul. Science oculte et science moderne. 355 p. vol. BIERTHER.A. Avec 45 figures hors texte. în R. 1. Paris. Drd. BISPING. Marinela. 1926. M. Professionell. Patrick. BIRŢ. la Famille Thèosophique S. 391. X. 1965. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”.. 404. Unele aspecte privind reţinerea şi arestarea preventivă a minorului. Quatrième édition. BLAVATSKY. Comportamentul la volan. p. 4 (27). 293-296. BLAVATSKY. [2005].. Reiss. 399. + XXIV pl. Moldau-Walachei (Rumänien). Paris (VII ). Die Rekonstruktion der Umdruckblocks der rumänischen Briefmaricenausgaben von 1866-1872. 35 398. la Famille Thèosophique S. BÎSCĂ. Troisième e édition. BLAJ. Paris. Quatrième volume. La doctrine secrète / synthèse / de la Science / de la religion & de la Philosophie / par… Anthropogenèse. Publications Thèosophique. CHIRIŢĂ. 2005. Berlin. Drd. 149-154. BIRNBACH. 392. M. IIe partie. Evolution du e Symbolisme. Inequality. 1930. 110. 2005. 390. BIELUSICI. p. Les homicides.P. Reportogen aus dem modernen Polizeialltag in Nordrhein-Westfalen. nr. 45-65. 464 p. die fremden und einheimischen Posten bis 1875. nr. 1982. BÎNDAR. Cinquieme volume. Miscellanées. 395. Al. La doctrine secrète / synthèse / de la Science / de la religion & de la Philosophie / par… Traduit de l’anglais. 396. Jochen (Der Fotograf). 1931.C. 2006. „Umdruckblöcke“. 455 p. Bucureşti..C. M. 393. 1925. 2005.bzw. unter besonderer Berücksichtigung der österreichischen Konsulats. Stefanie. 1929. Le Professeur R. Les incendies criminels. Peter M. Berlin. Bucureşti. an XI. în Buletin de psihiatrie integrativă. H. Marc. 1980. 1929. la Famille Thèosophique S. CHIRIŢĂ. – A. III partie.

Editura Sfintei Episcopii Ortodoxe Române a Aradului. 408. 1995. 407. Episcopul Aradului. H. 1938. BOCA. 2006. Editura Nemira. 1973. Editura Pildner & Pildner. Cărarea Împărăţiei. Premier volume. Walter. 250-252. 354 p. Dr. a spărgătorilor de grevă. ŢICAL. Ieromonah. Ministerul Justiţiei. La doctrine secrète / synthèse / de la Science / de la religion & de la Philosophie / par… Traduit de l’anglais. 2000. 1979.. 1998. a patronilor şi a altor stigmatizaţi. 414. 1995. H. 2003. BOBOŞ. Bucureşti. Ion. Bucureşti. la Famille Thèosophique S.] Episcopul Aradului. Imaginea – obiect de patrimoniu. édition. 36 415. BOBLEA. 167-170. locţiitor de Vârşeţ Deva. BOBOŞ. 421. BOBOŞ. 282 p. Institutul de Medicină Legală. BOCA. 413. De la Cezar la Churchill. Paul. Primul ajutor în accidente auto. François. Auteur d’Isis dévoillée <<Il n’ya pas de Religion supèrieure à la Vèritè>> Miscellanées.A. 411. 1 Evolution cosmique-Stances de dzyan. Vorbe memorabile explicate în contextul lor istoric. Editura Limes. p. 1969. 1935. în 20 de ani de expertiză criminalistică. 95 p.. Editura Didactică şi Pedagogică. Stabilirea falsului prin adăugire în acte. 412. la Famille Thèosophique S. 350 [354] p. 181-187. (Traduçtion française. Bucureşti. + Erată. BOBOŞ. Arsenie. Traducere din limba franceză de Petru Creţia. Prefaţă: Kornelius Politzski. 416. Manual de înţelepciune pentru oamenii de rând. Argument: Vasile Igna. ClujNapoca. în 20 de ani de expertiză criminalistică. 159 [-160] p. BLUCHE. 409. IX. 418. 410. Revelion 214 [roman]. Daniil Stoenescu. Bucureşti. vol. 158 p. Legislaţie antidrog internaţională. În apărarea prostituatelor. Craiova. La doctrine secrète / synthèse / de la Science / de la religion & de la Philosophie / par…H. Bucureşti. Ediţie îngrijită de Preot Prof. Tipărită cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Dr. Părintele. „Cuvinte vii”. Paris. Ministerul Justiţiei. Simion Todoran şi Monahia Zamfira Constantinescu. 350 p. 319 p. a cămătarilor. 2003. Pledoarii imposibile. Simion Todoran şi Monahia Zamfira Constantinescu. P. Laurenţiu. Ieromonah. Ioan. George [Marius]. 322 p. 420. Editura Alma Mater. BOCHENSKI. BLIDARU.1935. Editura Fundaţia Revistei Jandarmeriei. BLOCK. 6e volume). Petru. BODUNESCU. Cărarea Împărăţiei. 1979.P. . 419. Bibliografie la p. Traducere din limba engleză de Valentin Nicolaie. Gheorghe. în ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. „Scrisul românesc“. IIIe volume). Blavatsky. 256 p. 1971. Episcop. Arsenie. Prefaţă: Edwars Swiderski. 120 [124 p. 2000. (Bibliothèque Thèosophique). 556 p. 417. Paris. p. Cluj-Napoca. Laurenţiu.A. Univ. Laurenţiu. Identificarea persoanei după urmele de dinţi. Univ. Cosmogenèse. Traducere din limba poloneză de Mircea Petean. BLAVATSKY. 140-142. Arsenie. Timotei Seviciu [. 2003. 422. (Traduçtion française. Cinquieme er partie. Investigaţia penală în Comunicări pirateria software. BLÂNDA. p. Tipărită cu binecuvântarea Prea Sfinţitului dr. cu o postfaţă a autorului. 309 p. Tipărită cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Dr. Editura Sfintei Episcopii Ortodoxe Române a Aradului. Unele probleme privind determinarea distanţei de tragere şi stabilirea mărimii alicelor la tragerile efectuate cu arme de vânătoare. Ediţia a II-a. Joseph – Maria.P. 184 – 186. Târgovişte. BLAVATSKY. în Probleme de medicină legală şi criminalistică. Ediţie îngrijită de Preot Prof. Editura Humanitas. p. Manual pentru şcoli profesionale. BOCA. cu fig. Timotei Seviciu.

BODUNESCU. (Pentru părinţi). 150-156. Iaşi. „Scrisul Românesc“. Rezumat în limba engleză. 439. Avortul – pruncuciderea şi deontologia medicală din punctul de vedere medicolegal. 176 p. 434. NICA. Ilie. Editura Ştiinţifică. Ion. 438. 430. tab. 443. 1958. 1922. comentată şi mărită. Bucureşti. Ion. 428. Ion. Bucureşti. Vol. 1921. Ion. Bibliografie la p. 1979. Povestea Microperei [roman]. + 1 f. 1979. 213-219. T[iberiu]. 224 p. STĂNCULESCU. 343-349. Manual pentru liceele pedagogice de învăţători. Tipografia H. Bucureşti. 1974. STĂNCULESCU. Ion. 1978. Editura Militară. (Cartea de vacanţă). Goldner. Terorismul – fenomen global. 267-170. I[lie]. revăzută. 376 p.legal. (Colecţia Sfinx. 1985. 351 p. 440. BODUNESCU. Tiberiu. Curs de psihologie judiciară. Bibliografie la p. BOGDAN. Craiova. 1979. 424. BOGDAN. Bucureşti. Bucureşti. Tiberiu. „Sport-Turism“. BOGDAN. Bucureşti. (Cartea de vacanţă). 435. . „Sport-Turism“. 368 p. + 1 f. 76 rapoarte medicolegale. Bucureşti. Bibliografie la p. „Sport-Turism“. BOGDAN. BOGDAN. Inspectorul şef. (litografiat) (Ministerul Învăţământului). +VIII. 1971. Ediţia a III-a. Ediţia a II-a. 436. Bucureşti. BODUNESCU. BOGDAN. Tiberiu. I. (Cartea de vacanţă). 160 p. George. George. 437. Seria Ştiinţe Sociale nr. 442. Iulian. Descifrarea unei istorii necunoscute. Vol. BOGDAN. Bucureşti. Psihologia copilului şi psihologia pedagogică. Ion. Analele Universităţii din Bucureşti. 1979. BODUNESCU. Grigore Geamănu. Ion. Ion. 441. Editura Cartea Românească. 116 p. Moartea şi moartea subită. I. Vol. RUSU-ŞIRIANU. BODUNESCU. Ion. 27). Bibliografie la p. Tipografia H. Vol. Bibliografie la p. 432 p. cu ilustr. Bucureşti. 1925. 221 [-224] p. Marşul cormoranilor [roman]. Bucureşti. Inspectorul şef [Povestiri]. 271 p. 645 p. Editura Didactică şi Pedagogică. [Bucureşti]. BOGDAN. Editura Didactică şi Pedagogică. Psihologia copilului şi psihologia pedagogică. Tiberiu. I. Bucureşti. 10-11). George. 1957. Bucureşti. Ion. 276 p. SEVERIN Icard. 416 p. Curs introductiv în psihologia judiciară. George. Inspectorul şef [Povestiri]. II. (Colecţia Psyché. 486 p + IX. Atentatele contra bunelor moravuri din punctul de vedere 37 juridic şi medico. Probleme de psihologie judiciară. Tiberiu. Piraţii în acţiune [Povestire]. Atentate în contra sănătăţii şi a vieţii prin răniri şi loviri din punctul de vedere juridic şi medico-legal. 144 p. 1925. 416 p. (Colecţia Sfinx. BODUNESCU. [Bucureşti]. 1997. 1957. Tipografia Fondul cărţilor funduare. 1971. 432 p. Mendelsohn. Descifrarea unei istorii necunoscute. 426. „Sport-Turism“. III. 1975. 1973. Ion. doc. RUSU-ŞIRIANU. I şi II. 1973. îngrijită de Aurel Dicu). 1970. 645 p.8. Editura Didactică şi Pedagogică. (litografiat) (Ministerul Învăţământului şi Culturii). dr. Sarcina – naşterea. Editura Cartea Românească. 425. 352 p. tab. BOGDAN. 433. Cluj. 444. BOGDAN. 427. 337-349. cu ilustr. Tiberiu. Vol. Copiii excepţionali. BOGDAN. BODUNESCU. Editura Militară. Flagelul terorismului internaţional. 432. Editura Militară. Bucureşti. BODUNESCU. George. Goldner. Editura Odeon. Vol. Ion.423. BODUNESCU. III. 1924. 429. 431. BODUNESCU. BOGDAN. Prefaţă: prof. Editura Militară. „Victimologia“ lui B. Iaşi.

197. Direcţia Publicaţiilor din Ministerul de Interne al RDG). BOGDAN. 38 453. Analiza psihosocială a victimei. Introducere în grafologie şi expertiza grafică.wichtige Methoden in der Untersuchungspraxis (Reconstituirea şi experimentul investigaţiei – metode importante în practica investigaţiei). 234 p. 348 p. BOLDRINO. 1983. Traducere din limba franceză de Mihai C. 1943. 1973. Bucureşti. Tiberiu. vol. SÎNTEA. (Ministerul de Interne. în Şcoala românească de criminalistică. Tiberiu. Alexandru. Thèse. 446. 456. Bucureşti. Tiparul Universitar. Tudorel. Bucureşti. 123-128. 226 p. SÎNTEA Ioan. Bucureşti. în Buletin de psihiatrie integrativă. 451. 1930. 4e année. Bibliographie p. 24 p. p. în R. Ioan. Bucureşti.I. BOLINTINEANU. p. Hélène. Tipografia Vremea.NARCEJAC. 91-92. Tiberiu. 60 p. BOGDANOVICI. în Tratat practic de criminalistică. Rodica. 2005. MALIŢA. Mircea. Aurel. 200 p. 460. Bibliografie la sfârşitul textelor. BOILEAU . Rolul ei în procesul judiciar. Ministerul de Interne. Constatări şi propuneri. Ministerul de Interne. în: Forum der Kriminalistik.N. Publikationsabteilung des Ministerium des Innern der DDR (Forumul criminalisticii. Rekonstruktion und Untersuchungsexperiment . Serviciul Editorial şi Cinematografic. Doctor în Filozofie şi Litere. BOGDAN. Editura Didactică şi Pedagogică. 1975). Altérations graphiques dans quelques maladies nerveuses et mentales. Carta O. Bucureşti. Suceava. Constatarea stresului psihologic cu ajutorul poligrafului. Direcţii de cercetare în boala Alzheimer. 1944. Bucureşti. cu figuri. 458. 36-41. Bucureşti. Raport între grafologie şi expertiza grafică. ROSCH. Expert grafolog pe lângă Curţi şi Tribunale. 1932. 1992. Alexandru. . 9). 440 p. BOLINTINEANU. Bibliografie la p. 1979. şi tab. 461. Bucureşti. 15-20. Editura Didactică şi Pedagogică.. X. Stenodactilografia [Manual]. 1967. Aurel. 369-393. 658-680.C. Selecţia textelor: Tiberiu Bogdan. Destinat cadrelor didactice şi studenţilor – viitori profesori. Traducere din limba franceză de Georgeta Raţă. Serviciul Editorial şi Cinematografic. 1970. Bucureşti. Comportamentul uman în procesul judiciar. BOGDANOVICI. Mijloacele juridice prin care statele devin părţi la tratate. BÖHME. 1960. Editura Ştiinţifică. BUTOI. 63 p. Paris. p. Alexandru. p. Importanţa pregătirii în domeniul psihologiei judiciare. Cercetări privind antigenele salivare şi importanţa lor în expertizele biologice. BOIŞTEANU. 448.9. caiet 1/82. BOGDAN. Presă şi Editorial. Bibliografie la p. BOIA. Lia. 225-234. Dumitra. 1970. (Caiete de pedagogie modernă. 126 p. VASILIU. nr. Copiii capabili de performanţe superioare. 449. II. Ministerul de Interne. 1 (24). Studiu de drept internaţional. BOGDAN. – document al erei noastre. Identificazione di veicolo in un caso di investimento mortale.NARCEJAC. 126-127. Elemente de anatomie grafică. Ministerul de Interne. 452. 455. 360 p. Exercitarea funcţiunii de expert grafic. p. Tiberiu. 191 p. Tiberiu.445. vol. p. Paralelism istoric. Marea teritorială. BOLINTINEANU. Editura Univers.U. 459. Serviciul Cultural. P[etru]. Marcela. 120 p. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. 1944. 450. Delescu. 1981. 457. 1978. BOIA. DRĂGAN-CORNIANU. Bucureşti. 454. BOGDAN. 462. Complot. Editura Academiei. Editura Politică. 1988. În pădurea adormită. Éditions Médicales Norbert Maloine. BOIA. an XI. Iaşi. cu fig. Boldrini. Aurel. no. 94 p. BOIA. Elena. BOILEAU . Bucureşti. Editura Atena. 447. POPESCU. 463.

Bucureşti. nr. Alexandru. nr. BORZA. 480. Consideraţii semasiologice legate de noţiunea de tulburare şi utilizarea acesteia în psihiatria contemporană. Monodacktyloskopie. Rolul expertizei criminalistice la stabilirea adevărului în evenimentele rutiere. an XI. Raiffeisen Bank păgubită cu peste 270. Consideraţii medico-legale privind asfixiile posturale.. Bucureşti. 1999. Tratatu de stenografie şi cryptografie. Georgeta-Ştefania. BOROI. 476. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Partea specială. Ed. 224229. Pantelimon. Bern. Pantelimon. 5-6. în Revista Română de . Alexandru. O.464. Bibliografie la p. Franco-Roumaine). Editura Ştiinţifică. Rösch. BOŞTINĂ. POSTELNICU. 34-25. 473. 2003. 466. anul VI. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 463-468. BORN. 191 p. 465. Aspecte teoretice şi practice privind infracţiunile de omor şi lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte. Perversiunile sexuale. UNGUREANU. 2005. 1977. BOŞTINĂ. Bucureşti. Drept procesual penal. DRIGA. Bucureşti. POPA. 471. 472. Alexandru. anul V. Editura Ministerului de Interne. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Lector universitar. Colonel magistrat drd. Alexandru. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Contradicţii între rapoarte de expertiză tehnică. Serviciul Editorial. 4 (27). BOLOCAN. Bucureşti. GREJDINOIU. p. Pantelimon. Editura Militară. Infracţiuni contra vieţii. J. p. Traducere din limba franceză de Teodora Pavel. p. Bucureşti. 2005. 322-329. Editura All Beck. Unele aspecte medico-sociale ale accidentului de trafic rutier. noiembrie 2004. Iaşi. în Criminalistica. Pruncuciderea şi uciderea din culpă. Pantelimon. septembrie 2003. BOTEZ. Bucuresci (Typ. BOŞTINĂ. în Buletin de psihiatrie integrativă. vol. Alexandru. 246-250. nr. 823 [828] p. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 470. 478. p. 466 [-468] p. Academia de Poliţiei „Alexandru Ioan Cuza“. BONNET. p. Călin. nr. Gheorghe. Bucureşti. ŞTEFĂNACHE. Loredana Luminiţa. Drd. Cercetarea la faţa locului în cauzele cu autori neidentificaţi în cadrul accidentelor de circulaţie. BOŞTINĂ. 246 p. Colonel magistrat drd. 479. 1863. Bucureşti.. BOŞTINĂ. 95-96. Editura Luceafărul. 475. F. NISTOREANU.. 468. Importanţa tehnicilor şi metodelor de identificare criminalistică asupra stabilirii cauzelor şi mecanismelor producerii accidentelor de circulaţie. 5. p. Gerard. BOROI. Coodonatŭ în Limbra română de Elie Bosianu.. 469. Cristina. anul V. Magistrat militar drd. 477. 61 p. Editura All Beck. 6. II. Investigarea criminalistică a locului accidentului de circulaţie rutieră. 98 p. 2002. Magistrat militar drd. Pantelimon. 2006. Ştefan. 2005. 1991.. Rada Liana. Ministerul de Interne. p. BORZA. Bucureşti. noiembrie 2003.. 481. 1992. BOSIANU. Accidentul de circulaţie. 2004. Pantelimon. 39 474. Colonel magistrat drd. R. Pantelimon. Drd. L. 1996. Ediţia a III-a. vinovăţie. în Criminalistica. revizuită conform noului Cod Penal. SCRIPCARU. ANDREI. p. Jurist drd. FURNICĂ. Ediţia a II-a. 126 p. BOŞTINĂ. STANCA. I. în Criminalistica. 467. 433-452. C. BOROI.. Marius. BOŞTINĂ.. BOROI. 6. Editura Naţional. Nicu. Cauzalitate. X.000 de dolari. Elie. Drept penal. 1926.33-34. 166 p. Steluţa. JIDOVU. [Bucureşti]. răspundere. BOROI.

volum 12. p. BOTOŞ. Semiotică şi negaţie. Valoarea deducţiei. în Seminarul de perfecţionare a procurorilor criminalişti. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. dr. Junimea. 492. 484. BERCHEŞAN. iulie 2002. Leziunile produse de muniţia armelor de foc cu ţeava ghintuită. 498.. 227 p. BOTIŞ. 1983. Petre. Ilie. nr. 204 p. 178 [-180] p. 489. Bucureşti. BOTKIN. Ioan. Bucureşti. 4. Traducere din franceză de Valentin Dumitrescu. Tablă de materii şi în limba engleză. 482. Petre. Prof. cu o prezentare şi note de Frédéric Pagès. 2002. BOTOŞ. 497. Valeria. 1981. BOTOŞ. 487. Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu. BOTOŞ. Iaşi. Viaţa sexuală a lui Immanuel Kant. p. Editura Ştiinţifică. 495. p. Orizontul fără limite al învăţării. Jean-Baptiste. nr. p. BOTEZATU. Liviu. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 1971. BOTEZATU. 94-98. Bucureşti. Iaşi. Ioan. BOTEZAT. Editura Junimea. Studiu epidemiologic al alcoolismului în Europa şi România. (Idei contemporane). 48-51. p. an XI. 223-225. BOTOŞ. BOTOŞ. 2004. XXI + 326 [-329] p. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Petre (coordonator). Ilie. Universitatea Bogdan Vodă). MALIŢA. Sinaia. nr. Ilie. 496. Sintaxa propoziţiei. [Traducere din limba engleză: Tatiana Maliţa]. Consideraţii privind obţinerea şi înregistrarea datelor şi informaţiilor pe timpul investigării criminalistice a locului faptei. 2006. James W. Conf. iunie 2004. Bucureşti. X. Teodor Dima.. 3. dr. p. anul IV. Petre. 2. Cluj-Napoca. dr. ELMANDJRA. Ilie. 490. Piese şi dispozitive care pot influenţa acţiunea factorilor suplimentari ai împuşcăturii şi implicit urmele secundare ale tragerii. Criminalistică.. mai 2002. Bucureşti. dr. Tradusă din germană. . 486. Editura Facla. Bibliografie la p. Particularităţile cercetării locului faptei şi a folosirii expertizei judiciare în cercetarea acestor infracţiuni. anul IV. p. p. anul II. univ. Lichidarea decalajului uman.Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. nr. Ilie. martie 2000. 493. 494. în Buletin de psihiatrie integrativă. vol. 485. 149 [-152] p. Humanitas. LĂPĂDUŞI. Adevăruri despre adevăr. 20-24 noiembrie 2000. Particularităţi ale incriminării deţinerii şi portului fără drept al armelor albe sau instrumentelor special confecţionate pentru atac ori care pot fi folosite pentru comiterea unor agresiuni. 1982. „Junimea“. 8-9. Conferenţiar univ. univ. 121126. 3-5. Constituirea logicităţii. Ştefan Celmare. Petre. Procuror c. 1981.145-149. 198-216. 312 p. Mahdi. 249-252. în Criminalistica. 2005. 2. COMĂNESCU. nr. 488. (Humanitas). univ. 40 Bibliografie la p. 483. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Realizarea de mulaje şi tipare care ajută la protejarea probelor. Mircea. 198 [-203] p. în Criminalistica. 1977. Bucureşti. BOTEZATU. Vasile. 2004. 29-32. VULIŞICI-ALEXANDRESCU. Locotenent-colonel magistrat dr. BOTOŞ. Ilie. Iaşi. p. Bucureşti. 491. Editura Politică. 1973. Iaşi. 106 p. 176-178 (Fundaţia „Universitatea Bogdan Vodă”. Ilie. Bibliografie la p. BOŢOC. BOTEZATU. BOTEZATU. în Criminalistica. Locotenent-colonel magistrat dr. Identificarea armei de foc după gloanţele deformate sau fragmentate. Maria. 2002. Orientare critică în logica modernă. BOTUL. Interpretări logicofilozofice 1937-1981. Conf. Prof. Texte şi analize. Aspecte teoretice şi practice în cercetarea infracţiunilor de pruncucidere. Editura Risoprint. 4 (27). 8-10. Vasile. 351 p.

372 p. 1975. Faculté de Medecine et de Pharmacie. 67 p. în Şcoala românească de criminalistică. 1978. Editura Ştiinţifică. BRAŞOVEANU. Editura Militară. 1976. P[etre]. Kjeld. Bucureşti. Un martor incomod. Bucureşti. 502. 451-453. Psihiatrie. lexic. Françoise. 1994. Doina. 1979. Noul manual TAT Abordare psihanalitică. A. Cosma. no. Gheorghe. BOUTHIER-BLANC. p. Editura Didactică şi Pedagogică. D. 506. franceză. vol. 500. Editura Helicon. Sabina. Fuga. Timişoara. Editura Trei. Posibilităţi actuale de identificare a persoanei după urmele de buze. Precizări cu privire la organizarea şi planificarea urmăririi penale – Planul de urmărire penală. 508. COMŞULEA. BRAŞOVEANU. 279 p. 1886. BRATU. Paris. Editura Militară. în Ghidul procurorului criminalist. Gheorghe. Rezumat în limbile franceză.) 504. p. 191 p. TEIUŞ. Cluj-Napoca. 152-157 (Ministerul de Interne). Bucureşti.) Det. Copenhagen. rusă şi spaniolă. (Université de Lyon. 515. Autoturisme şi performanţe. Bucureşti. în Tratat practic de criminalistică. Vasile (coordonator). résultats et améliorations proposées). 501. I. 511. Iaşi. 513. CHABERT. Ion. BREBAN. ZĂHĂRĂCHESCU. Sinaia. Minorul şi legea penală. SCRIPCARU G[heorghe]. All Beck. Elena. 223 p. 1946. Valentina. 654 p. 1979.. Registration of palm prints (Search register and alphabetic registers of criminals in Denmark. Dunod. 1975. [Textes. A new system of classification by Kjeld Bransner(. Itinerar psihiatric. 510. Iaşi. Bucureşti. BRATU. NIŢĂ. p. Posibilităţi de cunoaştere a personalităţii învinuiţilor (inculpaţilor). BRACACIU. On palm prints. 512. gramatică. Consideraţii cu privire la cercetarea pluridisciplinară a infracţiunilor de omor cu dezmembrări sau mutilări ale cadavrului şi corpului uman. 1998. Aurelia.499. 1979. Librairie ie Hachette et C . PIROZYNSKI T[adeusz]. p. 102 p. Procuror. 514. 70-74. 255 [256] p. 1981. + erată. germană. Cosma. vol. BREZEANU. BRAŞOVEANU. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Gheorghe. română. 507. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). 2003. John. Rontledge & Kegan Paul. Odette: La lutte coutre les stupefiants. BREBENEL. Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş. VOCHIN. Bucureşti. Rezumat în limbile engleză. Gheorghe. Thèse… Gap. BRANSNER. Inequality. Petre. Catherine (sub redacţia). Editura SportTurism. Manuel des institutions romaines. Probleme de ortografie. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul incendiilor. I. 2004. engleză. 339 p. Ortansa. Approche psychanalytique. A. Bibliografie la p. 447 p. Limba română corectă. 41 509. 505. Editura Junimea. Comportamentul aberant în relaţiile cu mediul. Petre. BRÂNZEI. 1970. BRAŞOVEANU. . BOUCHÉ-LECLERCQ. 1975. London. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. 1973. Ministerul de Interne. Gheorghe. SÂRBU. 261-275. BOJA. BRÂNZEI. BRATU. Ministerul de Interne. Traducere din limba franceză de Daniela Luca după: Nouveau manuel du TAT. Omul fără umbră. 245-255. 1975. 503. NEGOMIREANU. BRÂNZEI. Editura Dacia. Maria. Editura Junimea. 382 p. 384). 1983. 516. Chief Insp. Paris. Nicolae. 483 p. ŞERBAN. 517. BRAITHWAITE. Cosma. 20-24 noiembrie 2000. p.. 118-120. 1771. BRELET-FOULARD. Bibliografie la p. Crime and Public Policy.

Brouardel [. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris). 1897. Paris [. 516 p. 519. P. assurances sur la vie / Déclaration de naissance. 521.-B. Rue Hautefeuille.518. BRODAG. Paris.] Membre de L’Institut (Académie des Sciénces).-D. 523. Les aspyhyxies / Par lesqaz.] Librairie J. 376 p. mariage.-B. Le secret medical / Honoraires. Par P. 526. Baillière et Fils / 19. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris). Brouardel / Professeur de médecine légale / Et doyen de la Faculté de Médecine de Paris / Président du Comité Consultatif 42 d’Hygiène / Membre de L’Institut (Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine.B. 1901. Brouardel / Professeur de médecine légale a la Faculté de Médecine de Paris [.-B. Baillière et Fils / 19. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris). 527. Rue Hautefeuille. Rue Hautefeuille. La strangulation. La mort / et/ la mort subite / par / P. les vapeurs / et les anesthèsiques / Par / P. Les intoxications.-B.] Librairie J. Paris [. / Par / P. W. declaration des causes de décès / etc. BROUARDEL. Rue Hautefeuille. BROUARDEL. P. Editura Richard Boorberg. 1892. Les blessures / et / Les Accidents du travail / Par / P.] Librairie J. 19. Paris [. Brouardel / Doyen Honoraire et professeur de médecine légale / de la Faculté de Médecine de L’Université de Paris / Président honoraire de Comité consultatif d’Hygiène / Membre de L’Institut (Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine. 19. Rue Hautefeuille. 19. 524. P. 19. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris). Baillière et Fils / 19. Brouardel / Professeur de médecine légale et Doyen de la Faculté de Médecine de Paris / Membre de L’Institut. Editura R. 19. Paris [. 1895. L’avortement / Par / P. 520. KrimmalistikGrundlagen der Verbrechensbekämpfung (Bazele criminalisticii pentru combaterea infracţionalităţii). 584 p. La pendaison. 455 p. Baillière et Fils / 19. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris). P. BROUARDEL. 694 [708] p. 525.-B.-B.] Librairie J.] Librairie J. BROUARDEL. près du Boulevard Saint-Germain. expertise. 1995. Pièces annexes. 1906. P. p. BROUARDEL. Stuttgart. 1995. Ediţia a 7-a. Librairie J. Stuttgart. Paris [. 288 p. 516 p. Baillière et Fils / 19. Wolf-Dietrich. Brouardel / Professeur de médecine légale et doyen de la Faculté de Médecine de Paris / Président du Comité Consultatif d’Hygiène / Membre de L’Institut . P. P. P. BRODAG. BROUARDEL. Les intoxications. près du Boulevard Saint-Germain. / Témoignage. Boorberg. Baillière et Fils. Brouardel / Professeur de médecine légale / et doyen de la Faculté de Médecine de Paris / Président du Comité consultatif d’Hygiène / Membre de L’Institut (Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine. Rue Hautefeuille. Par P. Brouardel / Professeur de médecine légale / Et doyen de la Faculté de Médecine de Paris / Président du Comité Consultatif d’Hygiène / Membre de L’Institut (Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine. BROUARDEL.] Librairie J. 19. Deuxième édition [. la suffocation / La submersion / Par / P.] Doyen Honoraire et professeur de médecine légale / de la Faculté de Médecine de L’Université de Paris / Président honoraire de Comité consultatif d’Hygiène / Membre de L’Institut (Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine.] Revue et augmentée. Avec 3 planches en couleurs et 43 figures. BROUARDEL. 522. Paris [. Kriminalistik (Criminalistica). Avec 18 figures dans le texte. etc. 420-512p. Baillière et Fils / 19.

Paris [. Les explosifs / Et / Les explosions / Au point de vue médicolégal / Par / P. în Der kriminalist (Criminalistul) nr.-B. 19. Kriminalistiche Handlungslehre în Kube / Störzer / Timm (publ. Paris [.) Krimmalistik-Handbuch für Praxis und Wissenschaft. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Dan. 167 şi urm. auflage. Neues Auswerteverständnis (Noi evaluări) în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică.-J. Baillière et Fils. Codul lui Da Vinci. 1899. S/p 169-203.ein „Fulltime-Job" für professionelle VP-Führer (Misiunea informatorului). 119 p. Verfahren und geräte. Nicolae. Essen. Les attentats aux mœurs/ Par / P. Baillière et Fils. Paris [. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris) 532. Stuttgart 1992. Berlin.] Librairie J. vol. Baillière et Fils / 19. A. Brouardel / Professeur de médecine légale / Et doyen de la Faculté de Médecine de Paris / [. 2002. Lübeck.-B. Lt. Rue Hautefeuille.] Librairie J. MURZEA. BROWN. BRSACH. Rue Hautefeuille. près du Boulevard Saint-Germain. Photogrammetrie.col. 537. 1897. 535. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris). 531. Ioana. GEORGESCU.. 272 p. 19. Ada.-B. L’exercice de la médecine et le charlatanisme/ Par / P. 19. BKA. Avec 39 figures intercalées dans le texte. H.11/95. vol. veb berlag für Bauwesen. 19. Carl-Ernst.] Président du Comité Consultatif d’Hygiène / Membre de L’Institut (Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine.-B.] Librairie J. Avec 8 planches don tune en couleurs et 5 figures. BROUARDEL. Carlrichard. Lt. ediţie revăzută şi adăugită. 476 [480] p. 533. Paris 1913. Berlin. Mr. Rue Hautefeuille. 1960. Coordonatori: Col. 1896.. Cătălina. 19. Paris [. 2002. P.(Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine. Paris [. 529. Membre de L’Institut. 539. Geschichte der Philatelie I. 2004. I. Préface du Professeur Thoinot. 564 [568] p. Baillière et Fils. 1909. 520 p. Constantin Galiceanu. Vasile Vasilescu şi Col. BROUARDEL. Les Timbres du Royaume de Roumanie. Rue Hautefeuille. Editura 1 Boorberg. BUCUR. 19. P. 534. I. 530. BROUARDEL. 1906. Ştiinţe criminalistice.] Librairie J. SCHNEIDER.] Librairie J. 528. Editura Ministerului de Interne. Der Einsatz von Vertrauenspersonen . RAO. R. Rue Hautefeuille. Georges. p. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris). BRUNEL.. 515 – 519. 536. P..-B. CRĂCIUN. Brouardel / Professeur de médecine légale / et doyen de la Faculté de Médecine de L’Université de Paris / Président du Comité Consultatif d’Hygiène / Membre de L’Institut (Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine. près du Boulevard Saint-Germain. 272 p. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris). Brouardel / Professeur de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris / L’Université de Paris/ Membre de L’Institut (Académie des Sciénces) et de L’Académie de Médecine. 694 [700] p. (Cours de médecine légale de la Faculté de Médecine de Paris). 19. BÜCHLER. Col. P. BROUARDEL. Ghidul relaţiilor cu massmedia. 538. BUCHHOLTZ. Les blessures / Et / Les accidents du travail / Par / P. Baillière et Fils. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 416 p. 18 p. BRÜHL. neumbearbeitete und erweiterte 2. BRUCKERT. (Manual criminalistic pentru practică şi ştiinţă). Schmidt Römhild. 19. MoldoValachie-Roumanie. Traducere din limba engleză Adriana Bădescu. p. 1 Următoarele . Brouardel / Professeur de médecine légale à la Faculté de Médecine de 43 Paris.

. Petre. Petru Boişteanu. PRICOP. în Studii şi cercetări juridice. dr. Ţiganiada. Constantin. V. FILIPAŞ. Avram. V. martie 2005. prof. 552. 551. Răspunderea juridică şi deontologică a medicului reanimator. Buletinul Societăţii Istorico-Arheologice „Bucureştii Vechi“. „Minerva“. dr. Partea generală. 385-397. Curs selectiv pentru examenul de licenţă. dr. 546. BUTOI. MITRACHE. Adriana Medvichi. psiholog Marinela Paraschiv. E. Elemente sociojuridice de contest social pe terenul devianţei speciale. dr. 541. problemă majoră a perioadei de tranziţie. 134 p. Bucureştii Vechi. 542. MAFTEI. 574 p. Florescu. 1935. Partea responsabilă civilmente în procesul penal. Constantin. Cosmovici. Consiliul ştiinţific: Prof. Bucureşti. Redacţia: Spitalul Clinic de Psihiatrie „Socola” Iaşi. Costică. Instituţii de drept penal. R. Colectiv de referenţi: Academician Prof. Gheorghe. p. 548. Secretariat tehnic: Cecilia Darie. 1 Cercetarea la faţa locului în cazul infracţiunii de tâlhărie cu legarea victimei.. („Patrimoniu“). 85-90. Bucureşti. BULAI. CHIRILĂ.. M. Prof. (colectiv de autori). Ediţie îngrijită de Florea Fugariu. 553.. dr. Buletin de Psihiatrie Integrativă. Editura Trei. BUTOI. N. Editori fondatori ai noii serii: prof. 2002. C. Anii I-V 1930-1934. HERESCU. 2001. Ştefănescu. N. dr. 550. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Instituţii de drept penal. Colectiv de Redacţie: Editor coordonator Prof. Chiriţă. Costică. Al. Editura Fundaţiei România de Mâine. Bibliografie la p. Petre. BULAI. M. 2 vol. Repere istorico-literare de Andrei Rusu. dr. Rodica Enache. Editura Mediamira. GĂNUŢĂ. 2002. Tudorel. univ. Camelia. V. BUNECI. volum 13.. 242-244. editat de Spitalul de Psihiatrie „Socola” Iaşi în perioada 1917-1946). Premise teoretice şi metodologice ale cercetării criminologice. Editura Fundaţiei România de Mâine. BULIBAŞA. Casa de Editură şi Presă Şansa S. 1992. 2002. BÎLBÎIE. 543. Gabriel. Dr. 13 p. dr. Dr. L. Ion. nr. 2004. BUNECI. 1312. ELEDU. BUDAI-DELEANU. Cluj-Napoca. 1981. 180 p. Roxana Chiriţă. C. 271 p.. 244 p. dr. şeful Direcţiei Poliţiei Judiciare. nr.R. prof. C. p.. FILIPAŞ. p. (colaborator). C. BULAI..540. I. 75-78. I şi II. Chirurgie orală şi maxilofacială. Ioana Teodora. Drept procesual penal. ROTARU. T. 3. M. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. (Serie Nouă – a „Buletin de L’Association des 1 Psychiatres Roumains”.. Dr. Curs selectiv pentru examenul de licenţă 2001 şi 2002 cu ultimele modificări ale Codului Penal. D. Academician Prof. Secretariat de redacţie: Dr. C. 545. Partea generală. Vol.L. dr. Gh. 133-134. Astărăstoae. Bucureşti. MITRACHE. URTILĂ. BUNEA. Romanescu. 161 p. BUNECI. 1312 p.. Nechifor. 580 [585]p. dr. dr.. ediţia a II-a. Bibliografie la p. 512 p. Berlescu. Aliona. Drept penal român. prof. Editura Medicală. I. BUJOR. dr. 549. Ediţia a III-a revizuită şi adăugită. Costică. Avram. Andrei. Tadeusz Pirozynski. 544. GOGĂLNICEANU. Bibliografie la p. Petre. Vlad. Constantin. SURPĂŢEANU. 44 În prezent Direcţia de Investigaţii Criminale . Publicat cu prilejul „Lunii Bucureştilor“ şi cu concursul Primăriei Municipiului. Editura Trei.. Ana Maria Grigorescu. Scripcaru. Academician Prof. Petru Boişteanu. univ. MIHALACHE. Bucureşti. LUNG. Gioconda Dobrescu. BULAI. prof. Colegiul de redacţie: Redactor şef: Dr. Cercetarea infracţiunilor de furt. Bucureşti.. Chestor de poliţie dr. 2001. Borza. Vol.E. 547. psiholog Magda Luchian. 1970. M. BUHAŞ. N. 1.

Marcel. 568. IONESCU. Partea specială. Drept procesual penal. Editura SEMNE. 137-143. 4.. 562. septembrie 2005. 565. 1. Ministerul de Interne. 124-129. Bucureşti. BUNECI. BUTA. Conferenţiar universitar dr. 2004. Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti. Bucureşti. Repararea pagubei în cazul condamnării sau luării unei măsuri preventive pe nedrept. Bibliografie la p. anul VII. Conf. Alexandru. în Criminalistica. 2003. tuş şi pastă de scris. 310-313. Universitatea Ecologică Bucureşti. 2. BUQUET. 554. BUTOI. 2006. 549 [560] p. 264 p. p. în Tratat practic de criminalistică. 34.. II. Ioana Teodora. 2005. Facultatea de Drept – Universitatea Ecologică. Valorificarea scriptelor de comparaţie în expertiza criminalistică asupra scrisului [discuţii]. 2006.. Editura Fundaţiei România de Mâine. p. 531-546. dr. BUNECI. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. BUNECI. Editura Tritonic. p. Bucureşti. nr. Petre. BUNECI. BUNECI. dr. Conf. nr. 98-105. III. 357 [360] p. BÜRING. A. 384 p. Vol. BUNECI. Drept Procesual Penal. 559. p. DOBRILĂ. 486-500. Alain. Presses Univeritaires de France. 1980. Petre. Tatrekonstruktion (Reconstituirea faptei). Deosebiri faţă de infracţiunile comise prin CEC. Ediţia a IIa. Ministerul de Interne. Daniel. „Spiru Haret” Bucureşti. 2003. Editura SEMNE. univ. Univ. Vol. august. Petre. nr. Bibliografie la p. Bucureşti. 150 p. Stuttgart/München/Hannover / Berlin/Weimar. în Criminalistica. Procedura în caz de dispariţie a înscrisurilor judiciare. univ. 1980. 45 561. BUNECI. anul VIII. univ. Petre. BUNECI. Petre. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Petre. noiembrie 2005.Bibliografie la p. Petre. 253-257. 556. Petre. Partea generală. p. p.1. p. Ilona. Bibliografie la p. BURCHEL. . Bibliografie la p. 2001. 560. 6. Bibliographie p. poligraf şi hipnoză. Proceduri speciale. BUUŞ. Protejarea dreptului de autor asupra programelor de calculator. Expertiza metalelor preţioase. Editura SEMNE. 1992. Actele premergătoare efectuate în vederea începerii procesului penal. Nicolae. 563. 569. 566. p. Bucureşti. dr. 2004. Facultatea de Drept. III. BUNECI. 243 [248] p. Bucureşti. Conf. 2003. Expertiza urmelor de cerneală.. BUTA. Ilona. Editura Richard Boorberg. în Revista Română de Drept. 383384. prodecan al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Spiru Haret” Dispoziţii procedurale privind combaterea criminalităţii informatice. Ministerul de Interne. nr. vol. Editura Phobos. 549. prodecan Facultatea de Drept. Facultatea de Drept. 1980. 557. Conf.. p. III. în Tratat practic de criminalistică. Publishing House. BUTA. 356-357. 1971. în Criminalistica. Bibliografie la p. p. Mileniul III. 558. 5. Anexe 1-4 la p. Ioan. 555. Editura Pinguin Book. 567. 333-336. Bucureşti. Examinarea actelor supuse acţiunii îndelungate a apei. 19-22. Bibliografie la p. [245-246]. Psihologie judiciară. 171 p. 296 p. 295-296 p. 144-167. 122-127. BUŞ. Ilona. Martorul pe tărâmul justiţiei. în Tratat practic de criminalistică. La sciense et la recherche de la preuve. vol. 2006. 2006. univ. vol. 34-36. Editura Luceafărul. în Criminalistica. Petre. Bibliografie la p. Consideraţii juridice privind infracţiunea de înşelăciune. 564. 271. Petre. Partea Specială. Manuel de criminalistique moderne. 570. DAVID. anul VII. 2006. 150. Vol.

Prof. NICOLAE. Alexandru. BUTOI. Constantin. 585. 159-160. 6. BUTOI. BUTOI. psiholog criminalist. Manuela Cristina. Societatea Ştiinţă & Tehnică SA. p. Conversia indicilor comportamental-simulatorii în probatoriu asasinat. 527-529. Ioana Teodora. 298-299. 2004. BUTOI. BUTOI. II. Edit Press Mihaela S. psiholog criminalist. Victimologie (Curs universitar). Avocat Cuplul penal: victimă-agresor. 582. Constantin. Tudorel-Severin B[adea]. Tudorel. în Investigarea criminalistică a locului faptei. IFTENIE.. Radu. Ioana-Teodora. 581. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Conf. BUTOI. Asist[ent] univ[ersitar]. Tratat universitar.. BUTOI. IFTENIE. BUTOI. psiholog criminalist. anul III nr. Luminiţa Georgeta. Bibliografie la p. dr. în Criminalistica. Femeia asasin.. 572. BUTOI. Bucureşti. 2004. Cercetarea câmpului faptei din perspectiva psihologului criminalist (aplicaţie practică în omorurile de natură sexuală). Cercetarea câmpului faptei din perspectiva psihologului criminalist (Aplicaţie practică în omorurile de natură sexuală). 1997. 578. p. socio-psihologică şi medico-legală asupra cuplului penal victimă-agresor). 184188. 575. 2004. Crima sub lupa detectorului de minciuni. univ. Tratat universitar de psihologie judiciară – teorie şi practică. BUTOI. Avocat. 584. Ministerul de Interne. Valentin. 467 [. (Perspectiva juridică. dr. Psihanaliza crimei. Dan. Editura Enmar. 2002. manipulare – coerciţie – intervenţie psihanalitică – detecţia comportamentelor duplicitare (simulate).. + 31 p. 459-460. NICOLAE. 573.. Tudorel. Tudorel Badea. Conf. univ. Conf. dr. expert criminalist. Tudorel. psih[olog] dr.. 19-20. ZĂRNESCU. 574. Constantin. Ioana Teodora. 2004. în Criminalistica. avocat apărător. 20-21. univ. p. Editura Pinguin Book. 2003. Avocat. dr. Psihologia interogatoriului judiciar – invasiune mentală. p. Tudorel. Ioana Teodora. Tudorel.R. univ. Bibliografie la p. TudorelSeverin B[adea]. BUTOI. Ioana Teodora. Bucureşti. BUTOI. BUTOI. BUTOI. 2001. BUTOI. 189 [-192] p. PRODAN. 209-213. Valentin. 2003. 24-25. dr. univ. Teroarea „cifrelor” criminalităţii. iulie 2001. ZĂRNESCU. Conf. BUTOI.. Tudorel. iulie 2004. în Investigarea criminalistică a locului faptei. dr. dr. NICOLAE Luminiţa.Studiu aplicativ de psihocriminalistică judiciară. Conf.L. Victima şi victimologia din perspectiva urmăririi penale. Dimensiuni psiho-grafologice asupra gestului suicidar.. BUTOI. Psihologia crimei – Serial kiler –profiler – psihopatul sexual pe terenul criminalităţii. Bucureşti. p. dr. BUTOI. Bucureşti. anul V. VOINEA. BUTOI. CONSTANTIN. univ. Tudorel-Severin B[adea]. Aportul tehnicii poligraf în procesul penal. Bucureşti. Luminiţa. Avocat. Bibliografie la p. Criminali în serie. Bucureşti. p. BUTOI. Tudorel-Severin B[adea]. Conf. anexe. ZĂRNESCU. Ioana Teodora. 214 [-224] p. Bucureşti. 160 p. 577. Bucureşti. Investigaţia conduitelor simulate . Editura Phobos Publishing House Word Keeper. anul VI. univ. în „Rolul şi contribuţia . 4.571. 2001. BUTOI. I. 213-214. Tudorel-Severin B[adea]. BUTOI. Vol. 576. psiholog criminalist. 150-154. Editura Fundaţiei România de Mâine. Bucureşti... Conf. 46 579. expert criminalist. Publishing House Word Keeper. p.tehnica „Lie detector“. 583. 1979. Bibliografie la p. 299 p. 580. nr. Avocat. 2 vol. nr. Lector univ. Editura Phobos. Tudorel. BUTOI. Conf. Avocat. Tudorel-Severin B[adea]. noiembrie 2003. dr. membru al Societăţii Franceze de Grafologie şi al Asociaţiei Grafologice Italiene. 315 p. în Criminalistica. Ioana Teodora. univ. Tudorel. 4. 208 p.472] p. vol. Psihologie judiciară. univ. în Investigarea criminalistică a locului faptei. psiholog criminalist. 160 p.

000 lei. anul II. 3. noiembrie 1999. 266-267 598. Entomological Evidence: Utility of Arthropods in Legal Investigations (Dovezi entomologice: Utilitatea artropodelor în investigaţiile legale). BUZEA.L. M. în Criminalistica. MCMANUS. mai 2000. Lugoj. nr. 13-15. 2. p. nr. anul III. 267 p. iulie 2000 p. p. CORNEAN. L. CASTNER. Nicolae. nr. Nicolae. p. (2000). N. Tiparul Românesc S. anul III. BUZATU. 2. SAVU. ianuarie 2000. nr. Nicolae. anul II. J. p. 600. 6-7. 118 p. iulie 1999. 4. 2002. Freda. BUZATU Nicolae. 2. BUZATU.. Universitatea „Spiru Haret”. 586. Bucureşti. CÂRPINEAN. 47 . 1925. (I).. nr. dr.probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 1617 (II). p. p. H. anul I.15. nr. nr. BYRD.R. septembrie 1999. CRC Press. Cristian. 5. Bucureşti. Nicolae. p. 591. nr. nr. 595. Mijloace şi modalităţi de depistare a valorilor monetare false. Profesor universitar. Criminalistica. 597. 190-192. 593. în Criminalistica. 6. Prima contrafacere a bancnotei de 500. nr. Sinoptic operativ-explicativ în identificarea. p. Boca Raton. în Criminalistica. 588. 16-17. BUZATU. Dumitru. 16-17. Traducere din limba engleză de Gabriel Nagâţ. anul VII. anul IV. 17-19. 205 p. 1. 589. 16/17 (I). POPA.. Filosofia dreptului penal. 193-196. Referinţe bibliografice la p. anul III. S. (V). nr. anul II. Tudorel. septembrie 2000. psiholog criminalist. Iaşi. Contrafacerea bancnotelor euro a intrat în cotidian. mai 1999. nr. nr. p. Elemente de protecţie a bancnotelor străine. capturarea şi probarea faptelor comise de psihopaţii sexuali – Criminali în serie –.A. p. 596. J. 16. 362 p. Călăuza poliţienească. 241-254. anul I. 24. Nicolae. Psihologia. Contrafaceri performante ale dolarului american. nr. (IV). BUQUET. p. 16-17 (IV). septembrie 2002. Criminalistica. martie 2005. în Criminalistica.. 592. 3. 4. Bibliografie la p. Bibliografie suplimentară la p. 5. februarie 2001. (III). f. Cărţile de credit. Cecurile de călătorie American Express. 4. Tip. Nicolae. nr. 590. 16-17 (III). Institutul de Arte Grafice „Tătăraşi“. Bucureşti. martie 2001. anul II. anul I. 594. p. prodecan al Facultăţii de drept. Foarte scurtă introducere. anul II. 4. (II). Nicolae. Editura Dacia Europa Nova. Nicolae.. p. în Criminalistica. 468 p. Little Star Impex S. 1. BUZATU. 599. BUTOI. Nicolae. BUZATU.T. Alain. 2003. 2. BUTLER. Criminalistica. anul I. Criminalistica. BUZATU. septembrie 1999. Bucureşti. 14-15. Gheorghe.C. 118. Tehnici de reconstituire fotografică prin suprapunerea şi prelucrarea imaginii. BUZATU. p. 5. iulie 2001. 2005. martie 2003. 16-17. 587. 2003. versiune românească Lucian Alexandrescu. BUZATU. anul V.a. p. în Criminalistica. Bibliografie la p. Criminalistica. Gillian. 21. p. Editura Luceafărul. BUZESCU. în Criminalistica. în Criminalistica. anul I. Expertiza bancnotelor şi a altor instrumente de plată. Editura Allfa. decembrie 2000. nr. în Criminalistica. 27-28.

CALOTĂ. + 13 f. 602. Editura Academiei R. Ediţia a doua. Sorin. 796-839. I. Lungmetraje de ficţiune. Victor. 6 e année. Studiul Jandarmeriilor Streine. 605. note şi indici de Dan Sluşanski. Editura Academiei Române [şi] [Editura] Univers Enciclopedic. Bucureşti. pl. p. 136-157. Sorin. Bucureşti. CARANFIL. şef birou în modernă a arderii. 1929. CALICO. Bucureşti. Prefaţă. Omor sau sinucidere? „Cazul Erbaşu”. Iaşi. Analele lucrărilor Moscova. CALEF. Noël. CANTEMIR. 2002. . Dicţionar de filme 612. Classification du système d’identification radiologique. Protecţia împotriva incediului. Traducere. Editura Lucman. 617. 410 [416] p. 3 vol. 53. anul VII.S. Timişoara. CANARI. Bucureşti. 2005. 603. f. 613. introducere. CANTEMIR. Traiean. De antiquis et hodiernis Moldaviae. ŞERBU. H. Volumul I. 1933.S.: Vol. 213-225.I. Introducere Istoria ieroglifică de NICOLAE STOICESCO. 246 p.. CALLEWÆRT. Editura Litera şi Editura Litera internaţional. CALICO. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Editura Service Pompieri. EUGEN SIMION). 43-48. Opere complete. CANTEMIR. referinţe critice şi introducere Hronicul de STELA TOMA. Misterul manuscrisului. 1998. Thierry. Constantin. Vol. ediţie îngrijită. CALDWELL. + 8 f. ediţie critică. 2. 5e année. 616. Indice de actori la p. 615...4. Editura Univers. 1995. Dustin. + 14 f. 727-798. 1934. Ghid pentru manageri.R.A. Divanul – Istoria ieroglifică. CALVI. Marian. 1990. (Academia Română. în Criminalistica. Editura Gh. Tudor. 106 p. 1999. Indice de titluri străine la p. III. nr. 840 p. Metode. p. José. 1055 [1058] p. în Ghidul procurorului criminalist. CARANFIL. Bucureşti. Traducere din limba engleză de Mihai Chiriţă. Chişinău. L’Edition Universelle. (motor cu aprindere prin scânteie). no. SACHELARIE. glosar. Ediţie critică publicată sub îngrijirea lui Virgil Cândea. Bibliografie la p. no. Maior. II. Editura “Service Pompieri”. 491 p. Colecţia Opere Fundamentale. Bruxelles. CAPOTĂ. Texte. cronologie. 607. primari. 1984. facs. Protecţia împotriva incendiilor. Dimitrie. RAO. Sorin. Traducere din limba engleză de Bogdan Nicolae Marchidanu. Bucureşti. Indice de autori la p. 618. Diana. Elemente de teoria Dimitrie. Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă. martie 2005. în R.C. Chişinău. PFISTER. Les rayons x an service 606. patroni. LENCU. 2003. 609. CALOTĂ. planşe. Coordonatorul colecţiei: acad. 151 p.. Vasile. I.C. LĂPĂDUŞI. 475 p. Bucureşti. CALOTĂ. Procuror.I. Victor. Dicţionar universal 611. A. Traducere din limba franceză de Marga şi Gheorghe Wolff. prof. Ascensor spre eşafod. 1973 – 1983. 608. p. vol. 604. 2001. 360 p. III. Editura Helicon. în R.. Tudor. Caracteristica criminalistică ţiunilor. Istoria ieroglifică. vol. Asachi. Fabrizio. 282 p. LENCU. Text stabilit şi glosar de Stela Toma. indice de autori şi opere şi introducere Divanul de VIRGIL CÂNDEA.a. C. + IX. 610. de l’identification. Jan & Thomason. Editura Ministerului de Interne. CALAPODESCU. 1970. rue Royale. 665-726. studiu introductiv şi comentarii de Virgil Cândea. America secretă. 448 p. Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor.3. ŞERBU.C 601. pompieri.. Traiean. 118-143. 614. p. procedee şi tehnici de lucru în procesul identificării cadavrelor cu identitate necunoscută. româneşti. José. Vol. 359-360. Turbotronica M. Opere. Ediţia a-II-a revizuită. Editura Litera şi Editura Litera Internaţional. a infracştiinţifice. Physiologie de l’écriture cursive. Divanul. 367 p. de filme.

2 volume (Seria bibliografii şi biografii): Vol. 504 p. 173-182. I. Nicoleta. Lt. COMŞA. 635. Învăţăturile lui Don Juan. 4. 633. Metode şi tehnici de cercetare.. Tipografia Joyce.619. din Ministerul 625. 621. Coordonator dr. 1990. 626. 634. 623. Tablă de materii şi în limbile engleză şi franceză (Biblioteca Centrală Universitară Cluj-Napoca). 239-246.. Catalogul Gheorghe. 632. 118119. BOIŞTEANU. MIRIŢOIU. Pompiliu Teodor. Hypnotisme – Suggestion. Vol. 694/1950 p. Vol. 4 (27). Iaşi. 624. p. Editura Dacia. Vol. 108-115. Neurostenia – entitate cu o veche istorie. Institutul de Arte Grafice „Antigona”. KROLL. Catalogul incunabulelor. 2005. nr. 628. 238 [240] p. Bogdan. Victor. Arta de a trăda. II B. No.A. E. CATTS. în Buletin de psihiatrie integrativă. CARDOS. I.. The Carlos. 1978-1983.. Ion.] C. Dreptul frontierei de stat. HASKELL. Crenguţa. Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna.. I. CAUFEYNOU. Sinaia. 631.. P. DÂRMON. STOIAN. Editura Univers Encliclopedic. Iaşi. P[etru]. CARTAS. IV (1062-1380). (Biblioteca Academiei Române). p. CASTANEDA.Traducere din limba engleză de Lidia Iancu. Consultant ştiinţific: prof. Prefaţă de Traian D. CARÂMB. Anxietatea: aspecte etno-socioculturale. Fabian. CAROL. G. 20-24 noiembrie 2000. CAROL II von Rumänien. H.] Serviciul Georgrafic al Armatei [. vol. Gabriel. Întocmit de G. Moisil [. 1995. Stănculescu. Industriei Construcţiilor de Maşini. Întocmit de G. ŢONEA. AELENEI. 40-53. GORAN. CASAMAYOR. Ministerul 627. de Răsboiu [. Editiond du Goéland. volum 12. Ghid de procedură). Entomology & Death. Ştrempel (redactor responsabil) [. 620. nr. Paleo – mt DNA analysis and population genetic aspects of old thracicm population from SouthEast of Romania. Docteur Les Mystéres du sommeil. Editura Fundaţiei România de Mâine. 55 p. PÂRLEA. X.A. p. 49 Daniela. vol. 1-1600. Editura Academiei Republicii Socialiste România. 1979 122 [-124] p.] Fl. Fotografii: Ella Karsai. de Elena Mosora şi Doina Hanga. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Bucureşti. Traducere din limba franceză de Tudor Vlădescu. VOSS. în Buletin de psihiatrie integrativă. Curs de fotografie pentru amatorii şi fotografii de profesiune. Metodologia cercetării sociologice. MANU. Bucureşti. RODEWALD. V. Prezentare grafică: Vasile Pop Silaghi. 1967. 2(25). Bucureşti. vol. Stoianovici. 267-272. CAUC..a. 630. Clemson. Cluj-Napoca. B. (Biblioteca Academiei Române). an XI. legislaţie şi jurisprudenţă. 700 [-704] p. N. Librăria Socec. Seminarul de perfecţionare a procurorilor criminalişti. Lucrare întocmită first issue of Moldavia. 431 p. N. CARP.R. vol.-col. Procuror. Bibliografie la p. Lecture de la . 1940. Beatrice. Bucureşti.R. 156 p. 622. O cale de cunoaştere Yaqui. 219 p. Ştrempel.] Şeful Secţiei de reproducere. CARŞINESCU. 1858. 1999. Expertiza medico-legală psihiatrică în infracţiunile de omor. II. A. II. V. nr. (Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România). manuscriselor româneşti. An XI. Cartea tehnică a anvelopelor. Coordonatori: Constantin Negulescu şi Andrei Veress. Catalog general al cărţilor de drept. X. Grigore Stamate. Laura. f. Magnétisme – Somnambulisme. A. Bucureşti. 1988. vol. Coordonator general de brigadă Gheorghe Carp. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti. A Procedural Guide (Entomologie şi moarte. Editura Ministerului de Interne. p. 629. A. 1999. 2003. 97 p. Catalogul manuscriselor româneşti. S. 2005. 215.. Institutul European. 2004. The London Philatelist.

Patte. MĂDĂLINA. Adrian. SURDEA. Lector univ. 2005. Alin. 638. în Revista de criminologie. 1990. F. Probleme specifice pe care trebuie să le lămurească cercetarea în cazul principalelor infracţiuni silvice (II). nr. CĂTUNA. Căpitan asistent universitar. Bucureşti. Paris. 51-55. 19-21. nr. PERIDE. A. Ioan.P. DRĂGUŞ.J. CĂTINEAN. Consideraţii privind constatările tehnicoştiinţifice şi expertizele judiciare în cazul accidentelor de muncă. ALEXANDRESCU. Marius Mihai. 2. 192 p. 2/2004. Viorel. 2004. CĂPRUCIU. Repere în gestionarea situaţiilor de criză. anul VII. I. 640. 2..J. Lector univ. Editura Alma Mater. Sorinel. C. ianuarie 2005. Robert. în Criminalistica.. 648. CĂTINEAN. Cluj-Napoca. CĂRĂUŞU. Harghita. Timiş. p. Sorinel. Aspecte privind metodologia investigării infracţiunilor silvice (I) .. drd. Lector univ. Sorinel. 430-431. nr. 33-36. CĂRĂUŞU. Timiş. 175-177. martie 2005. Sorinel. martie 2003. Anvelopele autovehiculelor. Sorinel. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. p. 13-15.P. 636. volum 13. Constatarea sau expertiza medicolegală şi rolul ei în stabilirea vinovăţiei persoanelor implicate în accidentul de trafic rutier.. 107 p. CAUTIS. Editura Tehnică. I. BARBU. Boulevard Magenta 139. 650. Silviu. anul IV. Cu o prefaţă de dr. Comisar-şef de poliţie. în Criminalistica. 2005. Editura Luceafărul. în Criminalistica.. Viorel. CĂTUNA. p. HERNEA 641. 645. 644. 3. I. Posibilitatea identificării persoanelor în baza semnelor particulare survenite după naştere. 649. anul III. 178-182. în Investigarea criminalistică a locului faptei. p. 637. Minovici. 639. 643. 4. 2006. Bucureşti. Dactiloscopie sau identificarea prin impresiunile digitale de la mâini. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 2003. Scurtă comparaţie între sistemul procesual penal finlandez şi român în privinţa cercetării penale şi a măsurilor preventive în cadrul procesului penal. N. N. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. 163-169. p. Procuror criminalist. nr. Călinescu. Dorin. drd. Căpitan. 188 p. P. CORDEA. nr. Bucureşti. p. 63-66. CAZANCIUC. p. Cu figuri în text. Valorificarea portretului robot ca mijloc ştiinţific de probă.P. CĂRĂUŞU. Harghita. 132 – 141. CĂPÎLNEAN. 7-8. Libraire. Viorel N. Comisar-şef de poliţie. p. Craiova. 1914. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. martie 2005. Iuliu.J.. p. Portretul vorbit perfecţionat de D. Aspecte privind cercetarea criminalistică a accidentelor rutiere urmate de părăsirea locului faptei. Sorin. 646. Evaluarea clinică şi medico-legală a sechelelor psihice posttraumatice. Colonel. în Criminalistica. D. Bucureşti. 1. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. iulie 2001. CĂLINESCU. 1. CĂRĂUŞU. p. p. Drd. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi .Pensée – Spiritisme.a.J. drd. în Criminalistica. CĂRĂUŞU. Probleme teoretice şi practice în cercetarea la faţa locului în echipă complexă în cazul infracţiunilor de omor. 13-16. CĂTUNA. f. p. 50 I. 647. Sorinel. de criminalistică şi de penologie nr. Posibilitatea stabilirii rolului victimei în producerea accidentului de circulaţie rutieră prin efectuarea expertizelor tehnice auto.P. Drd. Asistent univ. (Studiu de poliţie ştiinţifică). nr. mai 2002. Editura Luceafărul. Bucureşti. anul VII. Consideraţii de ordin teoretic şi practic privind interpretarea criminalistică a urmelor descoperite la faţa locului. anul V. Procédés d’hypnotisation etc. 642.

vol. MORARU. Virgil. p. Traian. dr. în Criminalistica. Lazăr. 655. II. 301 p. în Criminalistica. 51 conf. 10-12. 367 p. p. Lazăr. dr. iulie 2001. mai 2001. anul II. Dinu C. Prefaţă de prof.2. Ioan. Mică enciclopedie de creaţii româneşti şi de izvoare despre români în colecţii din străinătate. CÂRJAN. 9-10. Bucureşti. Lazăr. în Criminalistica. Mileniul III. Ion. 666. CÂRJAN. nr. Baze de date generală. LĂPĂDUŞI. CÂRJAN.J. Noi elemente privind stabilirea vechimii cernelurilor. General de brigadă. martie 2002. iulie 2000. Conf. Lazăr.. Lazăr. CÂRJAN.medico-legale în stabilirea adevărului”. 2. 654. în Criminalistica. 3 mai. Colonel. LĂPĂDUŞI. în Realităţi şi perspective în criminalistică. în Criminalistica. Lazăr. 2001. DUŢĂ. Colonel. Adrian. Editura Enciclopedică. în Criminalistica. nr. cu sprijinul I. CÂRJAN. anul IV. în Criminalistica. 651. LĂPĂDUŞI. TANDIN. Editura Politică. Editura Curtea Veche. ianuarie 2002.. I. nr. nr. Depesajul criminal. nr. dr. 2001. Moartea unei prostituate. . Alexandru. 6. în Criminalistica. 253 p. 18-20. 667. 2001. Vasile. univ. Titi. nr. Lazăr. 4. 273 p. martie 2000. anul III. Pedofilia – o încălcare gravă a libertăţii şi moralităţii vieţii sexuale. Bucureşti. Editura Luceafărul. p. MALIŢA. 5. Perversiuni sexuale. Vasile. nr.. 3-5. Lazăr. Bucureşti. Poliţia împotriva noilor droguri. General de brigadă. 2 vol. Deva. + 15 f. 663. anul IV. noiembrie. Giurgiu. nr. VĂDUVA. în munca operativă de poliţie. LĂPĂDUŞI. Bucureşti. CÂRJAN. General de brigadă dr. p. Mărturii româneşti peste hotare. anul III. Dr. 2001. 1966.. pl. CIOBANU. III. Mircea.9-11. General de brigadă dr. 351-363. 2000. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol. FLORESCU. Amprenta digitală. (Inspectoratul General al Jandarmeriei). p. Lazăr. 2000. 1. p. nr. haita ucigaşă de pe strada… Lupu a fost identificată. Paul Ştefănescu. Lazăr. septembrie 1999. Vasile. 653. Lazăr. p. Câinele 660. Partea 652. 210-215. 1991. 3. General de brigadă dr. 4. Crima din strada Dreptăţii. nr. 26-27. Bucureşti. p. anul III. nr. p. Editura Vestala. univ. General de brigadă dr. anul II. Locotenent-colonel. anul III. CÂRJAN. GIURESCU. 97-112. Bucureşti. 2000. Virgil. 2003. CÂNDEA.R. p. 6 decembrie. CÂRJAN.. 1937. în Criminalistica. CÂRJAN 657. Titus. Ion.. pl. Lazăr. CÂRJAN.A. Enigma cadavrului din pădurea Buceşti. Poliţia PITULESCU. 664. Bucureşti. Drept penal. 659. dr. Nicolae.. CÂMPEANU. în Criminalistica. După aproape şapte ani. Lazăr. CÂRJAN. pl. în Criminalistica. (Albania-Grecia) 602 p. Lazăr. de la origini până în 1949.P. Bibliografie la fiecare piesă de patrimoniu. CÂNDEA. (India-Olanda – Supliment Albania-Grecia). Ucigaşul de sub cagulă era fiul victimei. 3-4. 127 p. 656. 662. vol. Pagini din trecutul diplomaţiei româneşti. CIOBANU. 29-30. anul II.. p. CÂRJAN. Procuror. General de brigadă. CÂRJAN. 2005. 413 p. Bucureşti. 661. 4. Institutul de arte grafice „Marvan“ S.. „Haiducul” din satul Sen. 669. 658. anul III. Vol. CÂRJAN. 665. română rediviva! Editura Călăuza. 2-3. anul I. (Polonia-Venezuela) în prerogative. Lazăr. General de brigadă. Prof. 668. Vasile. 15-18. p. Istoria Poliţiei Române în serviciul de poliţie al Jandarmeriei. + 32 f. 8-10. septembrie 2001. p. în Criminalistica. + 16 f. CÂRJAN. p.

Lazăr. 675. în Criminalistica. univ. CÂRJAN. Lazăr. preşedintele Asociaţiei Criminaliştilor din România. 688. 2004. nr. dr. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. nr. Chestor de poliţie. 4. 684. EMILIAN STANCU. 683. Lazăr. 50-62. p. în Criminalistica. Vasile. p. Lazăr. Bibliografie la p. 2002. 20-23. Lazăr. 6-8.dr. CÂRJAN. Florin.19-21. CÂRJAN. 582 [-584] p. Comisarşef. nr. CÂRJAN. Gheorghe.J. Lazăr. Din istoria criminalisticii (I). 450 p.25-27.. Bucureşti. anul VII. 41-42. iulie 2005. 343-344. Note de curs. Compendiu de criminalistică. 682. univ. CRĂC. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Bucureşti. Crima din Valea Popii. iulie 2002. 686. martie 2005. Chestor de poliţie conf. p. 441-450. Lazăr. univ. Lazăr. dr. Conf. 2002. 2. Chestor de poliţie conf. Bucureşti. . noiembrie 2003. anul IV. p. p. 17-20. în Criminalistica. mai 2002. septembrie 2003. Expertizele criminalistice şi medicolegale au confirmat rezultatele muncii informative. 2005. Bucureşti. Lazăr. Reguli tactice privind pregătirea şi efectuarea cercetării locului faptei. Chestor. 2003. Fapte comise cu ferocitate de un grup organizat. nr. p. CÂRJAN. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. mai 2005. 9-10. univ. CÂRJAN. conf. anul V. 62-85. Fraţii Minovici – ctitori ai criminalisticii româneşti. CÂRJAN. vice- fundamentale ale investigării omorului.670. 3.. nr. în Criminalistica. Lazăr. nr. 676. p. CÂRJAN. Din istoria criminalisticii (II). Lazăr. Lazăr. CÂRJAN. 2003. Mama a vândut pontul… iar fiul a ucis cu ferocitate. Bibliografie la p. Lazăr. Editura Curtea Veche. iulie 2003. CÂRJAN. dr. Ionuţ. 6. CÂRJAN. în Criminalistica. dr. CÂRJAN. Gorj. Bibliografie la p. 11-13. CÂRJAN. 31-32. Editura Curtea Veche. General de brigadă dr. Criminalistică şi ştiinţe LĂPĂDUŞI. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. Bucureşti. p. Tratat de Criminalistică. 828 p. Investigarea video la demascat pe criminal. Editura Fundaţiei România de Mâine. în Criminalistica. Introducere: Pledoarie pentru Criminalistică de Prof. 344 p. Răzbunare probată prin mijloace criminalistice. dr. 680. 35-36. univ. CHEREGI. p. Editura Luceafărul. nr. 4-5. anul V. anul V. Din istoria criminalisticii. dr. Bucureşti. univ. 677. 678. în Criminalistica. nr. anul V. Subcomisar de poliţie. Chestor conf.. p. 674. univ. p.4. General de brigadă dr. 6. anul IV. Chestor de poliţie conf. 673. 223-224.. BOBIN.. Chestor de poliţie. conf. preşedinte al Asociaţiei Criminaliştilor din România. Lazăr. 52 univ. CÂRJAN. Lazăr. în Criminalistica. univ. LĂPĂDUŞI. Compendiu de crimina- listică. anul VII.3. p. 4. Lazăr. 2.. anul VII. univ. 671. anul IV. 745-820. nr. I. Conf. conf. p. 224 p. Curs de criminalistică. Sfaturi aducătoare de moarte. Bibliografie la p. septembrie. în Criminalistica. 687. 679. în Criminalistica. Vasile. Lazăr. Publishing House. martie 2003. General de brigadă dr. Cele şapte întrebări Pinguin Book. 685. 2004. dr. Asistent univ. CÂRJAN. de contact: Bibliografie selectivă. Lazăr. în Criminalistica. 681.P. nr. CÂRJAN. CÂRJAN. 672. nr. Bucureşti. 5. Moartea dramatică a unei taximetriste. 2005. CÂRJAN. dr. Lazăr. CÂRJAN. noiembrie 2002. 25-49. anul IV. General de brigadă dr. Bucureşti. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 5. dr. p.

criminalist. Dumitru. dr. Presă şi Editorial. MANOLE. p. Istoria statului şi dreptului român. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. CECCALDI. univ. Bucureşti. 5.F. Chestor conf. director general al Direcţiei Generale de Paşapoarte. 1980. 1934. Casa de editură şi presă „Şansa“ SRL. februarie 2006. Bucureşti. CHEVET. 704. în Şcoala românească de criminalistică. 2006. Volumul I. în Şcoala românească de criminalistică. CECCALDI. [1993]. (Colecţia Nevermore).1. 4/1981. CÂRJAN. Bucureşti. cu ilustr. Enciclopedia RAO. PH. aplicarea măsurilor restrictive şi relaţii consulare. p. Bibliografie p. Unele aspecte criminalistice privind diferenţierea omorului de sinucidere şi de morţi accidentale. 1962. Dănuţ. 144-148. conf. 341-348. SÂNTEA. 365 [-368] p. al Revistei Criminalistica]. 1. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. no.. C. Cuvânt înainte de Eugen Teodoru. Ediţia a IV-a.. Noi contribuţii la Istoria Criminalisticii. CEACANICA. 18 mai 2006. Cazuistică şi studii judiciare. în Criminalistica. 292 [-295] p. Dumitru. prim-vicepreşedinte al Asociaţiei Criminaliştilor din România.C. Consilieri ştiinţifici: Leonard Paşcanu şi Silviu Dragomir. La criminalistique. 1976. preşedinte de onoare – Consiliul Ştiinţific 53 703. Lazăr. [Editura] Lucky. 701. CEACANICA. Identificarea criminalistică – de la intuiţia ştiinţei la ştiinţa intuiţiei sau de la Vidocq la Bertillon. Emil. Lazăr. 141-144. p. Mircea Gheorghe. CÂRJAN.. vicepreşedinte al Academiei Române. septembrie 2005. CÂRJAN. 39-40. DRĂGAN. p. Lazăr. Editura Militară. Ion.. [Bucureşti]. CÂRJAN. În luptă cu necunoscutul. Criminalistique. Recunoştinţă [Portret: academician Marius Sala. 1975. în Criminalistica. CEACANICA.. 1975. Importanţa cunoaşterii elementelor de diferenţiere dintre reconstituire şi experimentul judiciar. de défense sociale contre le crime. Cuvânt înainte de Leonard Paşcanu. 2006. preşedinte al Federaţiei Filatelice Române. Emil. univ. anul VIII. 20-30. 12-20. 348 [352] p. Ministerul de Interne. nr. august. MOLCUŢ. 6e année. Dumitru. p. Serviciul Cultural. Ministerul de Interne. Dumitru. Plan 695. 1980. SIME. Presses Universitaires de France. 53-64. . Chestor de poliţie. nr. şef Serviciu pentru prevenirea şi constatarea cazurilor de încălcare a regimului paşapoartelor. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti. Dreptul la libera circulaţie în contextul globalizării. în Criminalistica. Aspecte ale practicii privind descoperirea şi cercetarea omorurilor cu mobil bizar. Comisar-şef de poliţie. univ. criminalist. 2006. L’âme du crimínel. România şi Ministerul Justiţiei. p. în R. Lazăr. Lazăr. 278 p. Catalogul timbrelor poştale româneşti. 699. CÈNAC. Ministerul de Interne. nr. p. 698. Chestor de poliţie. prof.. conf. p. S. 691.. 692. Chestor de poliţie. 696. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Serviciul Cultural. Pierre Fernand. Henri. dr. Paris. 13-15. MARANO. 1858 – 1947. Dumitru. 58-65. Paşaportul electronic românesc – o realizare la nivel mondial. Lazăr. P. CÂRJAN.689. univ. Amintirile unui 702. anul VIII. în Globalizare şi identitate naţională – Simpozion. CÂRJAN. 2005. univ. 4. conf. 2006. Însemnările unui 700. Dumitru. Evoluţia criminalisticii româneşti. Laboratorul de identificare judiciară a Prefecturii Poliţiei din Paris. Lazăr. color. dr. CEACANICA. nr. în Criminalistica.I. dr. 3-5. CERNEA. CÂRJAN. Bucureşti. Supliment al Buletinului intern editat de Procuratura R.. 693. anul VII. p. Chestor de poliţie. 694. Aurel-Vasile. 690. dr. CEACANICA. 1994. 705. CEACANICA. 697.

Raymond. Istoria secretă a 710. Sistem automat de identificare a amprentelor. 716. James Hadley. Editura Univers. 714. 1992. Editura Datina. 334-341. Avantaj … Marlowe. Raymond. Bucureşti. 304 p. no. Editura Point. CHANDLER. Traducere din limba franceză de Dodo Bărbulescu. CHARPENTIER. Bucureşti. Titlul original în limba engleză: Safer dead (Enigma). main. Raymond. 392 p. E. Titlul original în limba engleză: The little sister. 1968. 2 année. CHARROUX. CHASE. Titlul original în limba engleză: „Killer in the rain“. 207 p. Raymond. Editura Z. Raymond. 379 p. Nicholls and Co. 711.L. AFIS. 723. 712. Sora cea mică. Bucureşti. Abonament pe Traducere din limba engleză de Constantin Popescu. Editura „Z“. Raymond. 191 p. (Maeştrii literaturii poliţiste. Joannès. London. 108. Titlul original în limba engleză: „The lady on the lake“. 255 p. 213 [-215] p. Editura Luceafărul. CHANDLER. În româneşte de Constantin Popescu. Editura Diamant. 1961. 718. Traducere de Anda Teodorescu. 192 p. („Enigma“). Editura Univers. (Aventura). Bucureşti. 1993. General în poliţia turcă. Editura Lucman. 2005. „Univers“. Traducere după ediţia „The Big Sleep“. În româneşte de 54 James Hadley.. 1978. Traducere din limba engleză de S. Armand. 272 p. Ltd. Editura Tineretului.706. 1993. Bucureşti. Traducere din limba engleză de Angela Lereanu şi Aristiţa Avramescu.C. Traducere din limba engleză de Veronica Focşeneanu. Editura Point. 1991. 713. Hamish Hamilton. CHASE. Jiu. 238 p. 483 [-488] p. Bucureşti. Traducere din limba engleză de Constantin Popescu. Marlow [roman]. Bucureşti. gauche chez les réédu ques. 263 p. 1969. omenirii. Traducere după ediţia „The Little sister“. 238 [-240] p. 1977. Tg. Traducere din limba engleză de Sanda Aronescu. Leslie. James Hadley. f. Somnul de veci. Coşmarul. CHANDLER. (Roman poliţist). CHASE. 1978. 1993. CHANDLER. 709. 1983. boulevard Saint-Germain. [1937]. („Enigma“). 719. Rămas bun pentru vecie [roman]. 707. Totul se plăteşte. 717. Cem. [Bucureşti]. 708. Editura Tineretului. 720. 1991. Morţii nu vorbesc. Astă-seară. 213 p. Les câtés mystérieux de l’Affaire Dreyfus. L’écriture de Constantin Popescu.. Bucureşti. Raymond.a.5. Bucureşti. . 1994. CHAMBON. Misterul crimelor de la Little Fawn Lake. Jiu. (Enigma). Culcaţi-o între 725. Robert. Les Edition Rieder. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Paris. CHANDLER. 1953. CHARTERIS. [Bucureşti]. 724. CHANDLER. 26-31. „Univers“. Editura Datina. Rămas bun pentru vecie. crini. Bucureşti. Fereastra de sus. CHANDLER. Traducere din limba engleză de Constantin Popescu. Titlul original în limba engleză: The long good-bye. CHASE.U. CHANDLER. Cosma. Raymond. Cyrano. Bucureşti. Raymond. Bucureşti. Editura Z. 1993. 1999. Enigma) Traducere după ediţia The long good-bye C. CHANDLER. 298 p. Tg. „Sfântul“ la New York. trenul spre iad [roman].I.P. p. 238 [-239] p. 715. CETIN. Traducere din limba engleză de Constantin Popescu. Raymond. 1994. James Hadley. în e R. CHANDLER. 1969. CHASE. Timişoara. Penguin Book. 721. 1930. 722. Traducere din limba engleză de Anda Teodorescu. Editura S&C. Ucigaş în ploaie. În româneşte de Gherasim Ţic. James Hadley. London. Bucureşti. p.

1958. procédé du pliage. în R. în R. CHAVIGNY. CHAVIGNY. F. nr. Titlul original în limba engleză: Wold rather stay poor.C. James Hadley. L’expertise des plaies Traducere din limba engleză de Irina Lisca. 187 p. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. V. Editura Z. 743. Hadley. Deux recherches de 728. La mémoire des dactylografes. CHAVIGNY. 739. Editura Criss Cezar.9.. Les „idiotismes“ en lichele. (Colecţia Cobra). Traducere din limba engleză de Aristiţa Avramescu.C. Paul. 256261. James. p.. 741.I. 1913.3. 1936. Après Glazel. p. A. 1933. CHAVIGNY. Bucureşti.I. 247 [-248] p. Dactyloscopique. 731. 326-332. Editura Z. Editura Z. p. CHAVIGNY.I.C.. Bucureşti.10.3. 747. 736. BELEI. Les mauvaises ecritures. 1993. 3 e année.I. 8e année. 272 p. 1936. Bucureşti. 1994. Traducere din limba engleză de Ileana Soldea. no. Traducere din limba engleză de Dan Dumitrescu.C. 10e année. no.. CHASE.L. Editura S&C..-B. 141-161. Editura Vivaldi. 532-538. Paul. 1936. M.C. Etienne. les expertises dactylographiques. Editura Z. p. Procédés d’identification 735. 1994. no. 8 année. CHAVIGNY.C.C. Pumnalul cu diamante.. à l’usage des honnêtes gens. Editura S&C. 5e année. 8 année. CHASE. CHASE.. CHAVIGNY. M. Paris. CHASE. în R. CHAVIGNY. p. J.. 730.. 1994. p.I. p. 191 p. e no.. 8. 746. 1936. no. Un Hippie pe 744. Bucureşti. 1994.. 1994. 1936. M. 221 p. London: Robert Hale Ltd. MARIAN. în R. Les documents du préhistorique et leurs méthodes d’expertise. Comparaison par le . James Hadley. 264-269.5. CHAVIGNY. 5e année. în R.. Classement 748.I.C.7. în R. Médecine légale des 729. 173 [-176] p.I. Police Scientifique. no. 1938.I. Bucureşti.C. În româneşte de Dinu Gerogescu. CHASE. James Hadley. 738. CHASE. no. p. 134-135. La machine a écrire et şi crapă. DRESSLER. 1994. 9.I. 235 p. 648-703. 264-266. C. p. 6e année. Expertise d’une explosion. în R. James Hadley. no. 8e année. CHATZINIKOLAOU. 4. Paul. în R. M.C. no. no.C. Paul.2.. Cercetarea filiaţiei la Institutul de Medicină Legală Timişoara în perioada 2000-2003 prin metoda ADN.726. Nici o orhidee pentru Miss Blandish. Principes d’un classement par formule chiffrée. volum 12. Expertise de la section d’un papier par une paire de e ciseaux. Baillière. MATEI.. 727.. no. O adunătură de 742. 936.C. Am lumea în M.. 1933. 1933. Moarte de calibru 45. 487-494. Bucureşti. Traducere după ediţia: The World in my pachet. autostradă. James Hadley. Paul. CHAVIGNY.4. 734. p. 198-203. 1936. 111-116. 82-101. CHAVIGNY. p. buzunar. James Hadley. Paul. 8e année. în R.2. Paul. CHASE. Fă-mi plăcerea par armes à feu. no. 740. CHAUCHEFILEN. Paul. 395-407. în R.C. 5 année.. CHAVIGNY. în R. no. CHAVIGNY. grands écrasements par train de chemin e de fer. Traducere din limba engleză de Dan Dumitrescu. p. 191 p.I. în R. p. 55 745. 733.. 1994. 1934.I. M. CHASE. Origine d’un papier. Bucureşti. p.I. Les ecritures illisibles.6.I. 1931. în R.5. 582-588. 737.. expertises d’écritures (Particularités personnelles du graphisme). V. 8e année. 8e année. ENACHE. Traducere din limba engleză de Dan Dumitrescu. 732. Chronologie de deux traits de crayon. Identification des ecrits dactylographiés et des machines à ecrire. 2004. [Bucureşti]. Mai bine sărac. James Hadley.

univ. Traducere din limba engleză de Dan Duţescu. Cristina Tîrhaş. p. dr. 1993. 1938. no. 10e année. asist. Adina. 765. Cluj-Napoca. dr. . E. univ. Radu Baltasiu.U. 2005. dr. Gina Anghelescu. 201-212. phares d’automobiles. Debutul psihotic la vârstnici în Buletin de psihiatrie integrativă. dr. 283 p. 754. 1 (24). C. 1992. lector univ. prof.C. Editura Vivaldi.C. Ella Elinschi-Ciupercă. 1937.5. univ. dr.. Bucureşti. ŞTEFĂNESCU. CHEYNEY. Mihai Milca. lector univ. Septimiu. 255 p. P. 766. Bucureşti. Paul. an XI. Alin Gavreliuc. univ.1. CHELE. 1937. 56 Peter. asis. 758. Peter. dr. 6-18. 755.749.. Experimentul în psihosociologie. drd. CHAVIGNY. 760. CHIRIAC. 1982. Autori: cercet.I. 753. 1937. p. p. 9e année. Din universul autocunoaşterii. univ. Septimiu. 224 p. Cunoaşterea de sine – condiţie a înţelepciunii. asist. 1990. 767. lector univ. Editura Univers. cercet. CHAVIGNY. no. Sorin Băncilă. 1986. CHELES. no. Bucureşti. CHAVIGNY. 759. CHAVIGNY. Septimiu Chelcea.L. univ. CHIRIŢĂ. Bibliografie la fiecare termen. Elena Stănculescu. Bucureşti. 9e année. univ. Editura Clusium. şt. Paul. 1937. 756. Terorism. V. Bucureşti. conf. CHEYNEY. univ.I.. Septimiu. cercet. Ce le pasă damelor! Traducere din limba engleză de Sergiu Marcus. dr.6. p. 1991... vol.4. 256 p. Camil Postelnicu. 325-336. 276-300.7.I. Bucureşti. lector univ. 763. Gabriela. lector univ. no. univ. în R. Dumitru Sandu. Identification des verros de 751. Cachets d’obltération Terminologie de specialitate. Andreea Silvana. Lucian Radu Geng. p. în R. 9e année. lector univ. Septimiu. drd. Iaşi. 190 p. Bucureşti. Virginia Bădescu. 764. univ.C. en Revue International de Criminalistique. în R. Petru Iluţ. Ed. şt. 1975. V. Paul. CHEVASSUS. dr. prof. 370406. conf. vol. CHEYNEY. Reconstitution médico-legale de la trayectoire d’un projectile. dr.. Armand. Editura Albatros. Roxana. CHEYNEY. 1966.C. Marilena. Traducere din limba engleză de George Amilcar Tăslauanu.I. drd. asist. Ultimul pahar. 761. univ. conf. antiterorism. nr. Cristina Chiru. Editura Economică. Misiunea cea mare. CHIRIŢĂ. L’Analyse graphométrique appliquee à une cause célèbre.P. şt. Editura Militară.. Petru (coordonatori). Loredana Ivan. Adios. SZALONTAY. lector univ. no. 246 p. CHAVIGNY. drd. Une expertise de faux en écrit dactylographié. p. Enciclopedie de psihosociologie. Octobre 1929. 752. Leur expertise médico-légale. prof. p. drd. 324-339.. Paul.. 207 p. p. 9 année. Le „bordereau“ est-il de Dreyfus on d’Esterhazy. drd. CHELCEA. Traducere din limba engleză de Sergiu Marcus. 161-162. e 750. Editura Medicală. 388-389. 2003. 762. Les preuves multiple sen expertises criminologiques. prof. CHELCEA. CHELCEA. Ilie Bădescu. Peter. Cristian Ciupercă.I.8-9. Adina. 1937. 390 [-392] p. în R. Claudiu Degeratu. Ce le pasă damelor. Editura Fulga SRL. 1993. 207 p. Traducere din limba engleză de Dinu Georgescu. CHEYNEY. X. dr. dr. CHAVIGNY. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. drd. Veronica Mihalache. 1969.C. ILUŢ. Les expertises de section du bois particulièrement dans les cas de mutilation d’arbres fruitiers.I. Bucureşti. Peter. Aplicarea metodei difuzo- copiative în studiul şi expertizarea documentelor. Maria Constantinescu. 757. Mihaela Vlăduţ. Prefaţă de Petru Iluţ şi Septimiu Chelcea. Fernanda. în Probleme de medicină legală şi judiciară. în R. drd. psihosociolog dr. 374-380. Bucureşti. CHELCEA. CHELCEA. drd. CHELCEA.C. des timbres mobiles. no. dr. p. psihosociolog Adina Chelcea. 9 année. în e R. Peter. Paul.

Traducere din limba engleză de E. Agatha. 35-36.S. anul V. Crima din Orient Expres. Editura Univers. Hotelul Bertram. Studii de caz. Editura Luceafărul. 623 p. şi cel mai de seamă caz al lui Hercule Poirot. ROTZOLL. Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Bucureşti. Bucureşti.P. + 8 f. Editura Excelsior. 782. 1986. 1976.L. Marilena. 295 p. Editura Meridiane. Cinci purceluşi. 326 p. Autentic şi fals în semnăturile executate de persoanele în vârstă. CHRISTIE. 112 p. Editura Univers. Agatha. 1969. CHRISTIE. CHRISTIE. CHRISTIE. 1977. Institutul de Lingvistică). Oglinda mortului. Alexandra.768. Bucureşti. 1973. Agatha. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Etica mass-media. CHRISTIANS. Progress Publishers. [Traducere şi adaptare: Vasile Rebreanu] Sfinx – V. Editura Academiei R. CHIVU. Alexandru. 143 p. Collins. Appointment with 771. Suchianu. 335 p.. portret. Traducere după ediţia „The Monsetrap“. Clifford G.. Misterul de la Sittaford. 252 p. GEORGESCU. p. 298-305. (Enigma) Textul original în engleză: Murde is easy. 1990... CHRISTIE. Editura Polirom. Editura Univers. 773. 779.U. 1980. 200 p. Cortina sau ultimul 772. CHRISTIE. ROMAN-MORARU. 783. 777. Suchianu. în Criminalistica. Bucureşti. Bucureşti. Agatha. IONIŢĂ. CHRISTIE. Editura Tineretului. Traducere din limba engleză de Adina M. 57 Traducere din limba engleză de Doina Topor. CHRISTIE. Death Novel. Agatha. Cursa de şoareci 774. CHRISTIE. Traducere din limba engleză coordonată de Ruxandra Boicu. 262 p. Londra. p. Gheorghe. McKEE.R. 254 [-255] p. FACKLER. Zece negri mititei. Agatha. 223 p. CHRISTIE. 1966. Agatha. 778. 1968. ianuarie 2003. I. Expert criminalist.. 271 p. Magdalena. nr. Prefaţă de D. 1968. Titlul original în limba engleză: An autobiography 1977. E. Traducere din limba engleză de D. Tipărit de Samuel French Ltd. Agatha. 1979. Titlul original în limba engleză: Ten little niggers. 190 [-191] p. Arsenescu. CHRISTIE. Ponderea probelor extragrafice în expertiza documentelor. 776. Agatha. 1991. 499 p. Titlul original în limba engleză: At Bertram’s Hotel. Cine l-a ucis pe Roger 784. (Universitatea Bucureşti. Limited Ballantine Books-New York. 1973. Bucureşti. Agatha. 780.. . 1954. Agatha. Ackroyd. Constanţa. Titlul original în limba engleză: The murder of Roger Ackroyd. Bogdan. MAREŞ. Anunţul mortuar. 2001. 769. 775. Bucureşti. Bucureşti. Postfaţa de Dan Grigorescu. Agatha. Moscow. Stamatescu. Documente şi însemnări româneşti din secolul al XVI-lea.I. Bucureşti. Bucureşti. Text stabilit şi indice de… Introducere de Alexandru Mareş. [Bucureşti]. Editura Univers. Bucureşti. Titlul original în limba engleză: Murder on the Orient Express. Traducere din limba engleză de Virgil Lefter. Traducere din limba engleză de Radu J. Kim B. Mark. Agatha. (The Crime Club). Expert. 781. + 1 f. cu ilustr. CHIVU. Traducere din limba engleză de Constantin Streia şi Mihai Atanasescu. O autobiografie. 1.R. CHRISTIE. CHRISTIE. Kathy B. Magdalena. pl. by Agatha Christie. Editura pentru literatura universală. Traducere din limba engleză de Veronica Focşeneanu. cu ilustr. Editura Tineretului.. Agatha Christie. Selected stories by 770. Bucureşti. Bucureşti. În româneşte de Aristiţa Avramescu. 214 [-215] p. 1983. Marilena. CHIVU. Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Bucureşti. 2005.

Agatha. 226 p. CHRISTIE. 1994. Editura Multi Press. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Ediţia I în limba română. Agatha. Prima ediţie în limba română. Agatha. Regele de treflă. 798. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Teodor Dogaru. Bucureşti. 1994. Traducere din limba engleză de Traducere din limba engleză de Doina Topor. 1992. Bucureşti. Traducere din limba engleză de Doina Topor. 1991. 794. Traducere din limba engleză de Daniela Elena Radu. (Colecţia „Christie“). Agatha. Parteneri contra crimei. Excelsior Multi Press. CHRISTIE. 1994. 1994. 212 p. 791. Agatha. 793. Traducere din limba engleză de Doina Topor. fost răpit! (povestire). 792. CHRISTIE. 1994. (Colecţia „Christie“). CHRISTIE. 219 p. CHRISTIE. Agatha. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Primul caz al lui Hercule Poirot. Roman. 1995. Excelsior Multi Press. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Titlul original în limba engleză: Death on the Nile. 1994. Excelsior Multi Press. 205 p. Craiova. Crima pe terenul de . CHRISTIE. Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Lidia Grădinaru. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. După funeralii. CHRISTIE. Multi Press. Traducere din limba engleză de Doina Topor. 788. 58 801. 208 p. Editura Multi Press. Excelsior Multi Press. Agatha. Agatha. de la Styles. Primul ministru a 795. Traducere din limba engleză de Doina Topor. 204 p. 160 p. (Colecţia „Christie“). Agatha. 224 p. Editura Apollo. Agatha. Bucureşti. 32 p. Crima din Mews. CHRISTIE. Bucureşti. 221 p. Editura Excelsior Multi Press. (Detectiv. Bucureşti. 800. CHRISTIE. 192 p. 803. Prima ediţie integrală în limba română. Smaraldul Rajahului. CHRISTIE. 208 p. 1993. Multi Press. Agatha. CHRISTIE. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Bucureşti. Bucureşti. Excelsior. 802. Bucureşti. Agatha. CHRISTIE. Bucureşti.785. Misterul vasului albastru. Martorul mut. 789. Cântecul lebedei. Agatha. („Christie“). 787. Crăciunul lui Hercule Poirot. CHRISTIE. Agatha. Bucureşti. Coordonatorul ediţiei: Constantin Tănase. traducere din limba engleză de Doina Topor. Îngrijirea ediţiei Valeriu Câmpineanu. Biblioteca Apostrof. Editura Tribuna. 1993. 1992. Moarte pe Nil. CHRISTIE. 1992. 192 p. 269 p. Cuvânt introductiv de Sherley Kenneth Saintsbury. Peniţa otrăvită. Misterioasa afacere 790. Traducere din limba engleză de Dana Bucerzan. Agatha. (Detectiv). 4). Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Victor Tănăsoiu. 796. Prima ediţie în limba română. 799. CHRISTIE. Multi Press. Excelsior Multi Press. 1995. Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Lidia Grădinaru. Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Ghicu Coman. 1994. Bucureşti. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. 191 [-192] p. 786. 1994. 1993. Crimă în Mesopotamia. Traducere din limba engleză de George Doru. Multi Press. Agatha. Casa de editură Excelsior Multi-Press. Bucureşti. („Christie“). 797. La Hotelul Bertram. CHRISTIE. golf. CHRISTIE. Câinele morţii. Expresul de Plymonth şi alte povestiri. 191 p. Bucureşti. CHRISTIE. Agatha. Cluj Napoca. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. CHRISTIE. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănease. Agatha. 223 p. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Triunghiul din Rhodos. Casa de editură Excelsior – Multi Press. Agatha.

Frica de adevăr. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Bucureşti. A. Bucureşti. 1995. CHRISTIE. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Excelsior. Agatha. Bucureşti. CHRISTIE. 220 p. 1997. Agatha. Editura Excelsior. Sprinteroiu Simina. („Christie“). Agatha. 1995. 1995. cadrave. 192 p. Bucureşti. Agatha. [1996]. 59 . Editura Excelsior. Agatha. Împuşcături la Stonygates. S. Bucureşti. 221 [-224] p. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Agatha. Roşu. („Christie“). CHRISTIE. CHRISTIE. Omul în costum niciodată. Sprinteroiu Simina. 1996. 1995. Spre zero. Agatha. 224 p. Misterul celor şapte 811. Multi Press. 820. 185 p. 1996. CHRISTIE.Doina Topor şi Ghicu Coman. 812. CHRISTIE. 216 p. 200 p. CHRISTIE. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Editura Multi Press. Bucureşti. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Doina Cernica. Multi Press. 1996. 1996. (Colecţia „Christie“). Coordonatorul ediţiei: Constantin Tănase. Doamna McGinty a 805. CHRISTIE. Lidia Grădinaru. 201 p. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Bucureşti. Probleme în golful lauri. Pollensa. Ghicu Coman. 804. (Colecţia „Christie“). CHRISTIE. 224 p. Secretul casei dintre Traducere din limba engleză de Doina Topor. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Adversarul secret. Multi Press. Ghica Coman. Lidia Grădinaru. Traducere din limba engleză de Doina Topor. 224 p. 818. 1996. CHRISTIE. Editura Excelsior. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. 1996. Bucureşti. 817. 1996. Agatha. Bucureşti. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Multi Press. Editura Multi Press. 204 p. 814. Elefanţii nu uită Agatha. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. C. 224 p. Editura Multi Press. 813. (Colecţia „Christie“ Opere complete). CHRISTIE. 807. 192 p. Agatha. Bucureşti. CHRISTIE. CHRISTIE. 212 p. Bucureşti. Bucureşti. Multi Press. 1996. 224 p. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Misterul trenului albastru. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. (Colecţia „Christie“ Opere complete). Bucureşti. CHRISTIE. („Christie“ Opere complete). Misterioasa întâlnire maro. (Colecţia „Christie“). Agatha. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Doina Cernica. Casa din Shiraz. 810. Agatha. Lidia Grădinaru. B. E uşor să ucizi. 1996. 221 [-224] p. Agatha. 4:50 din Paddington. Bucureşti. Moarte în nori. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. S. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Bucureşti. Simina Andreea Sprinteroiu. Agatha. de la Stiles. 1995. Excelsior Multi Press. CHRISTIE. (Colecţia „Christie“). CHRISTIE. murit. Roşu. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Agatha. Editura Multi Press. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Editura Multi Press. 1995. 806. („Christie“). Agatha. 809. CHRISTIE. Traducere din limba engleză de Doina Topor. Editura Multi Press. („Christie“). Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. Editura Multi Press. Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Lidia Grădinaru. Agatha. Lidia Grădinaru. Traducere din limba engleză de Doina Topor şi Lidia Grădinaru. Sprinteroiu Simina. Bucureşti. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. 819. CHRISTIE. Excelsior Multi-Press. 220 p. 815. 808. 308 p. A. 821. Crimele A. Oracolul din Delphi. Agatha. Bucureşti. Bucureşti. 1997. 816.

PETRE. Traducere din limba engleză de Doina Topor. p. Maria. 1907. Aspecte de natură tehnică ale interceptării şi înregistrării convorbirilor şi comunicărilor. – Departamentul Naţional Anticorupţie . Bucureşti. 256 p. Editura Ştiinţifică. anul VI.N. Cum Editura Multi Press. 839. 822. De ce nu i-au cerut 841. Bucureşti. CHRISTIE. Lidia Grădinaru. 824. Căpitan magistrat. CHRISTIE. 216 p.A. Nelu. nr. 224 p. Doina Cernica. P. Management strategic. Agatha. Editura Multi Press. CIOBANU.A. în Criminalistica. nr. CHRISTIE. P. Editura 838. 160-165. CHRISTIE. nr. Agatha. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. nr. Agatha. CIOBANU. 224 p. în Criminalistica. Nelu. 828. Aspecte practice privind infracţiunile de luare şi dare de mită. Agatha. Bucureşti. CHRISTIE. Aspecte metodologice ale expertizei medico-legale pedopsihiatrice (triada expertală). CHRISTIE. Secretul Chimneys. Agatha. Bucureşti. scriem. 829. Lordul Edgware moare. CHRISTIE. 1997. Tehnician criminalist. cu tab. 2006. 2. The Hollow. Maior magistrat. Consideraţii privind poliţia judiciară. 1 Investigarea P. 370. 4. S. CIOACĂ.A. Comentarii referitoare la cadrul juridic şi organizatoric al expertizei medico-legale pedopsihiatrice. Bucureşti. Editura Multi Press. 1999.. iunie 2005. Ioan. Procuror. în Criminalistica. Agatha. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 1998. nr. Bucureşti. de secară. Catedra de Criminalistică Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. Pisica printre porumbei. 31-32. 38-40. Lidia. 825. mai 2004. 1997. 1997. Alina. CIOBANU. CHRISTIE. Cele două adevăruri. Grupuri de hoţi de ţiţei sub protecţia unor poliţişti. p. în lucrarea Realităţi şi perspective în criminalistică. Editura Multi Press. 208 p. lui Evans? Editura Bucureşti. Multi Press. Fulvia.A. 830. 1999.Sprinteroiu Simina. Agatha. volum 13. Bucureşti. CIOBAN. 840. 823. Un buzunar plin Press. 223 p. CIOBAN. CIOBAN. Iaşi. 835. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. 224 p. Viorel. CICHERSCHI. Agatha. Goldner. 221 p. CHRISTIE. CIOBANU.375. Traducere din limba engleză de Simona Sprinteroiu. Viorel.N. Pâinea gigantului. 3. Coordonatorul ediţiei Constantin Tănase. 2004. Multi Press. Editura Multi Press. volum 12. p. 1999. Bucureşti. 4. 2003. anul VII. Editura Polirom. 827. Bucureşti. Nelu. 210 p. CIOBANU. 86 p. anul IV. Agatha. 831. 308317. CIOBANU. subcomisar de poliţie. p. 1970. Procuror militar. 836. Adrian. 211 p. 1999. („Christie“).N. p. Povara. 826. CHRISTIE. procuror Nelu. Tipografia H. CIOBAN. procuror militar. 294-298. 4. 150 p. Editura Multi Press. LĂPĂDUŞI. 832. 837.A. 272 p. Sprinteroiu Simina. Nelu. Portret neterminat. p. + 6 anexe. Editura Bucureşti.N. Cezar. iulie 2005. 309 p. . cum pronunţăm corect. Alina. iulie 2002. Vasile. 35-39. Maior magistrat. Dr. Identificarea urmelor lăsate de mănuşi. 60 Parchetul Naţional Anticorupţie. SFÎRLEA. 1 În prezent D. Multi de la Press.C. „Luceafărul” S. Agatha. Biologia şi femeia criminală. p. 842. 833. Bucureşti. Norme şi exerciţii. Iaşi. 834. Traducere de Sprinţeroiu Simina şi Grădinaru Lidia. Editura Multi Bucureşti. Editura Multi Press. Bucureşti. CIOBANU.

Criminalistica. de vedere istoric şi medical. CIOBANU. Proceduri speciale. dr. 734 p. CIOFU. Secţiunea III. vol. univ. Bucureşti. Universitatea “A. p.I. Senzualitate. 1973. Interferenţa dintre criminologie şi criminalistică. 425-431. vol. A[urel]. Ioan. CIOBANU. Manual criminologie. Aurel. Valerian. de 850. 1997. 1996. Iaşi. Ion. aprilie 2006. 357 p. Valerian. CIOCLEI. Căile de atac. CIOFU. AIONIŢOAIE. Cuza“ din Iaşi [serie nouă]. 318 [324] p. nr. Timişoara. Cuza“ din Iaşi [serie nouă]. 846. 481 [-484] p. 358 p.. Editura All Beck. 31 p. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Cu o prefaţă de acad. în Criminalistica. Ştiinţe juridice. Comportamentul simulat. Ion. 844. 856. . CIOCLEI. 860. Ioan. Iaşi. Sumar şi tablă de materii în limba engleză. p. Editura Naţional. Omorul ritual din punct 855. Editura Autorului. criminalistic şi procesual. Traian. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Editura Academiei. Editura Academiei R. CIOC. Remarque sur l’acception de la notion d’identification en criminalistique [discussions]. 42-48. Tratat de psihofiziologie. Ştiinţe juridice. 859. 849. criminală. Criminalistica. 854. Aurel. Editura All Beck. în Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al. 511 p. Iaşi.. Judecata în primă instanţă. Arbitrajul. 61 Aurel. 1999. Vol. CIOPRAGA. Procuror. Ioan. p. 298-310. 144 p. 168179. 9-63. CIOBANU. Elemente de tactică. p. 1974. Secţiunea III. 1979. I. 1924. Mobilul în conduita Aurel. Bucureşti. p. (Multigrafiat). Evaluarea probei testimoniale în procesul penal. 271 p. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. CIOPRAGA. GHIU. Cercetări psihofiziologice experimentale. Aportul acestora la prevenirea infracţiunilor. p. Nelu. Bucureşti. Bucureşti. Iaşi. logică. IACOBUŢĂ. Emoţie.criminalistică a locului faptei în cazul infracţiunilor de corupţie. 1996. în Ghidul procurorului criminalist. Criminologia etio- Aurel. CIOCLEI. Bucureşti. Referinţe bibliografice p. Editura Gama. CIOPRAGA. dintre dreptul la libertatea de exprimare şi garantarea autorităţii şi imparţialităţii justiţiei în jurisprudenţa Curţii Europene a drepturilor Omului. 448-481. anul VIII. 115-122. 851.R. 853. Facilitatea detecţiei (obiective) a simulării prin sensibilizarea reflex-condiţionată şi factorii de sugestibilitate. în Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al. Facultatea de Drept. 1998. p. Virgil. Mihai. 857. Bibliografie la p. Editura Actami. III. 1970. CIOBANU. Teoria generală. Editura „Chemarea”. 130-139. Ioan. CIOFU. Bibliografie şi note la p. I. Consideraţii cu privire la obiectul şi locul criminalisticii în cadrul ştiinţelor juridice. hoţii la bănci şi magazine prin sistemul „grant“ şi escrocii cu aur şi monede false. Fundaţiei 437 p. Bucureşti. 858. 259-263. Diferenţe individuale. Studiu psihologic. 1996. Criminalistica – Tratat de tactică. Viorel Mihai. Interferenţa 852. Ministerul de Interne. 1986. + erată (I). Valerian. 847. Cuza. Constantin. 1979. cu ilustr. 12-18. Activitatea notarială. Ministerul de Interne. I. Prof. 153-156. 1978. 843. Cum operează pungaşii de buzunare. vol. cu tab. CIOPRAGA. CIOPRAGA. 237-240. 848. Arthur Kreindler. 1997. 2 vol. Sondarea sentimentului de culpabilitate-procedeu psihotehnic de interogare a învinuiţilor sau inculpaţilor şi martorilor de rea-credinţă. CIOPRAGA. Editura Junimea. I. II. CIOPRAGA.S. GOLU. Tratat teoretic şi practic de procedură civilă. 1945. 1995. Editura Helicon. 2. Ioan. Bibliografie la p. 184 [-187] p. 1979. Bibliografie la p. 845. Aurel. SIMA.

128-137. 1932. Stuttgart. [1995]. Liviu. CLAUSEWITZ. CIREŞ. The Psychology of vasculare cerebrale şi moartea subită. Ministerul de Interne. X. în Buletin de psihiatrie integrativă. 2004.. Editura R. Accidentele Note şi verificarea ştiinţifică a textului de general-maior dr. Editura Richard Boorberg. Editura Junimea. întâmplări incredibile şi fenomene fizice anormale care uluiesc. Clifford and Ray Bull. p. nr. 1940. no. 4 e année . Ioan.I. 9.I. CLOŞCĂ. 3e année. 741-745. 1 (24). 10.col. H. 2. 4e année. 1932. Henley. R. Dr. 878. Despre diferendele internaţionale şi căile soluţionării lor. 874. CLAPS. 864. Contribution a l’étude des Criminalistica. 62 . CLAPS. 1932. 193 2. COCORA. Stuttgart. Valerino. 375 p. CIUNCAN. 865. Aspecte medico-legale posibile în medicina muncii. COCA-COZMA. no. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Bucureşti. no. 2e année. Rolul tacticii şi metodicii Albert. n o . 870. p. 408416.. 408 p. 1. Bucureşti. 1997. R. p. 166-180. London.C. Routledge & Kegan Paul. IACOBUŢĂ. 496 p. 406-452. nr. 6. Horst. Cuvânt înainte de prof. Kriminalistik . în STOIA. Les indices dans le 863. COCA. care generează şi condiţiile care favorizează corupţia. 2001. Iaşi. Maior (profesorul cursului de tehnică poliţienească la Şcoalele de jandarmi). CLIFFORD. BARDAC. 2. Maria. 427 [-428] p. 251 p. M. Enciclopedia fenomenelor inexplicabile. p. nr. 120-138.. 4. Iaşi. Traducere din limba engleză de Agop Bezerian. 496 p.. CIUCEA. Apariţii stranii. Manual pentru pregătire şi practică). Bibliografie la p.861. 880. 1999. p.C. CLOŞCĂ.I. univ. Lt. în R. Les empreintes labiales. 4e année. Jerome. 872. 1930. Ediţia a 3-a. Editura Ştiinţifică. 1986. volum 13. p. an XI. 2005. CLARK. Boorberg. (asistent al laboratorului de poliţie tehnică şi diplomat al Facultăţii de Drept din Lyon).O. 143-161. Un procédé de détermination de la date relative de deux textes. Albert. criminalistice în prevenirea infracţiunilor. 4e année. în R. p. p. SUCEAVĂ. Iaşi. 871. 867. Octavia-Cornelia. 877. mice prevăzute în Codul Penal. Bucureşti. vol. Editura Europa Nova. 308 p. Ion. Cura prodigi. Universitatea Europeană – Lugoj. Ionel. O perspectivă critică.. în Şcoala românească de criminalistică. R. dr. 868. no. Medicină legală. C . Definiţii şi interpretări. 1973. Teodor (coordonator). Nicolae. 873. proces pénal. p. I . 869. 866. Institutul de Cercetări pentru drepturile omului (Drepturile omului în sistemul Statelor Unite). 1931. o quasi curatelă a insanilor în epoca veche romană. 2/2004. Mihail. Bucureşti. 1975. von Carl. George N. XIII – 254 p. p. Editura Junimea. Emil PoenaruBuc. Dr. Corneliu Soare. CLAGES. Ediţia a 2-a. & Vestala. [1978]. 3 . volum 12. 707-712. CLAGES. 876. Albert. CIUCĂ. cu ilustr. Dorin. Despre război.. Rectorul Universităţii Europene Lugoj.C. 875. p. Editura Ştiinţifică. Mihaela. iunie 2005. 559 p. anonymographes. în Revista de criminologie.Lehrbuch für Tratat de drepturile omului.. Dorin Iosif. 1348-137. Ionel.I.C. Editura Antet. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. Studiu privind cauzele Person Identification [by] Brian R. CLAPS. Tehnică poliţienească în descoperirea şi dovedirea infractorilor. 279-284. 1974. . de criminalistică şi de penologie nr. Kriminalistik-Lehrbuch für Ausbildung und Praxis (Manual de criminalistică pentru pregătire şi practică). 1994. Brian R. CLAPS.I. CIORNEA. 2000. BĂTRÂNU. 862. CIOPRAGA. în R. Infracţiuni econo- Ausbildung und Praxis (Criminalistică. Aurel. 208-211. + erată. 6-24. Albert.C. no. 879. Editurile Saeculum I.

COLLINS. 1911. 213-217. 884. Some cases of fraud involvineg postage stamps. Codul de procedură penală. p. Albert K.109 din 24 octombrie 2003 sunt redate la sfârşitul codului. Francisco. Ediţie critică. Vintilă Gaftoescu. Colectivul 890. 1780.881. 863 p. Considerations sur quelques planches des Emissions Lithographes des Timbres de Roumanie. 894. penal adnotat. Bucureşti. Traducere îngrijită şi adnotată de Neagu. Editura Academiei. 1937. 235 p. Editura Academiei. Culegere de texte cu adnotări. COLLINS. Contribution à l’Etude pentru vechiul drept românesc. Gheorghe Vlădescu-Răcoasa. 9 année. Bucureşti. Serghie şi A. New York. Ion Rosetti-Bălănescu.I... Autori: Alexandru Costin. 1945. 893. f. Ediţie îngrijită şi adnotată de judecător Andreea Stoica. Cu prefaţă de I. p. Pravilniceasca Condica. 1835. Norme de din limba engleză de Em. 891. Crişu. Ionescu. Bucureşti. p. Constantin Tegăneanu. Editura Lumina Lex.C. Ediţie critică. [1964].I.U. Marcel. Ediţia 2003 avec la collaboration de Simone Buffard et Daniel Gonin. 7. Anastasiu. (Collection de médecine légale et de toxicologie médicale). Editura şi Tiparul Ziarului Curierul Judiciar. Cu modificările aduse până la data de 10 martie 2003. des essais des timbres poste Roumanie. Codul penal. procedură în legi speciale. Vasile Grecu.. 494 [-496] p. 1957. 2000. Vintilă Dongoroz. Codul penal adnotat cu jurisprudenţă şi 892. Colectivul routants en expertise de signatures. Bădulescu [şi] George T. Actes du XIVe Cours International de Criminologie (Lyon – ie Octobre 1964). 463 [-468] p. Editura Academiei. 2002. COHEN. Sobornicescul hrisov. 883. Coordonator Andrei Rădulescu. Colectivul pentru vechiul drept românesc. în R. p. Nicolae Daşcovici. 896. Coordonator: Andrei Rădulescu. COLLIN. 1995. IV. 2e année. 888. chèques. Aurel Sava. Constantin Tegăneanu. Eugen Herovanu. 1785. Infracţiuni în legi speciale. 887. 885.-V. Vasile Grecu. Aurel Sava. 1936. Editura Lumina Lex. Bantaş. Wilkie. no. no. Ion. în e R. 3. 9 1937. 1955. The Free Press. Gheorghe VlădescuRăcoasa. COECKELBERGH. Vintilă Gaftoescu. Jacques. 7. 2003. 1868-72. 63 . Codul de procedură penală. Ediţie critică. 336 [-342] p. Autori: Alexandru Costin. no.I. cu practică judiciară 1969 – 2000 [de] Constantin Sima. de 898.C. 886. Editura Continent XXI. 390-402. 110 [-112] p. în R.C. 2003. 1958. Coordonator: Andrei Rădulescu.-E. (Lisbonne) 1950. Legi speciale doctrina română şi franceză [de] George Şt. în R. Bucureşti.C.a. nr. 897. 268 p. 8 e année. Philippe. Colecţia „Adunarea izvoarelor vechiului drept românesc scris“. 237 p. L’équipement en criminologie. Delinquent Boys: The 889. COHEN. + erată. Bucureşti. Editura All Beck. Piatra lunii. COECKELBERGH. Faux e année. 1930. Modificările şi completările aduse prin O. Codul cuprinzând sancţiuni penale.G. Marcu Clarian. Gheorghe Nicolăiasa. Deux cas dé Legiuirea Caragea. La valeur de la méthode de Locend dans les faux par surcharge. Edouardo. 412-414. Octavian. Masson & C . Culture of the Gang. Nicolae Daşcovici. 600 p. [Bucureşti]. J. + erată. Vintilă Gaftoescu. pentru vechiul drept românesc. Tanoviceanu. COHEN. 1839. Vasile Grecu. Eugen Herovanu. 895. 1955. no. HOCHMANN. 473 [-474] p. Autori: Alexandru Costin. Editura All Beck.. Edouard. COIMBRA.I. P. 882. Constantin Tegăneanu. 379 p. 4. Lisabonne. 215-217. 1992. COJOCARU. Editeurs.

N. 1971. Anibal Tedororescu. 911. 907. Autori: Alexandru Costin. Institutul de Criminalistică. Bucureşti. Folosirea polistirenului pentru relevarea urmelor digitale. Lupu. p. Gheorghe Nicolăiasa. Gheorghe Cronţ. Cartea gesturilor. Autori: Vasile Grecu. în Şcoala românească de criminalistică. Nicoleta Cojan. 1961. Gheorghe VlădescuRăcoasa. Lupu. COLLET. Vintilă Gaftoescu. pl.899. . 912. Caracteristica criminalistică a infracţiunilor. Gheorghe Nicolăiasa. Vintilă Gaftoescu. Editura Academiei. Gheorghe Cronţ. 1976. Bucureşti. Colectivul pentru vechiul drept românesc. p. Ministerul Interne. 1985. 193 p. Noţiuni generale cu privire la cercetarea la faţa locului. 1646. vol. 1959. Aspecte privind 901.. 1962. Ministerul de Interne. COMAN. Lupu. 25-27. COLESNICENCO. Vasile Grecu. Radu Dimiu. Îndrumări metodice. Gheorghe VlădeasaRăcoasa. Maior dr. I. I. Editura Academiei. 421-432. 1976. Ion Rosetti-Bălănescu. Urmele mijloacelor de transport. Gheorghe Cronţ. Anibal Teodorescu. Ministerul de Interne. Ministerul de Interne. + erată. 906. Bucureşti. Constantin Tegăneanu. 1970. Vasile Grecu. Ovid Sachelarie. COMAN. Ovid Sachelarie. Manualul juridic al lui Andronachi Donici. + 4 f. Lupu. 327 [-328] p. Ediţie critică. Cum putem citi gândurile / oamenilor din acţiunile lor / de psihologul emisiunii Big Brother. Institutul de Criminalistică. 101 p. Gheorghe Vlădescu-Răcoasa. în Tratat practic de criminalistică. Mircea. 1976. COMAN. 902. DINIŢĂ. COMAN. pentru vechiul drept românesc. Editura Academiei. Gheorghe. Ministerul de Interne. CONSTANTINESCU. 1975. Vasile Grecu. 258-274. Coordonator: Andrei Rădulescu. Colectivul pentru vechiul drept românesc. pentru vechiul drept românesc. Alexandru Costin. 1652. Radu Dimiu. Codul Calimach. Anicuţa Popescu. vol. COMAN. Traducere din limba engleză de Alexandra Borş. Institutul de Criminalistică şi Direcţia Circulaţiei. MIRCEA. Vintilă Gaftoescu. Eugen Herovanu. A. în Tratat practic criminalistică. Peter. Gheorghe Nicolăiasa. Colectivul Lupu. 78-82. Bucureşti. Autori: Alexandru Costin. Ministerul de Interne. 903. 64 908. Radu Dimiu. în Tratat practic de criminalistică. Harkov (Ucraina). Inspectoratul General al Miliţiei. Coordonator Andrei Rădulescu. Gheorghe Nicolăiasa. Ediţie critică. Ion R. COMAN. CONSTANTIN. COMAN. Coordonator: Andrei Rădulescu. Lupu. 900. Constantin Tegăneanu. Cercetarea la faţa locului. 904. Colectivul 910. Manual. cercetarea la faţa locului în infracţiunile de omor. Marcu Clarian. Coordonator Andrei Rădulescu. Gheorghe Vlădescu-Răcoasa.E. 1016 p. p. Îndrumar. Constantin Tegăneanu. COMAN. Colecţia „Adunarea izvoarelor vechiului drept românesc scris”. Editura Academiei. CONSTANTINESCU. color. 905. Nicolae Daşcovici.. Îndreptarea Legii. Inspectoratul General al Miliţiei. vol. Cercetarea la faţa locului a accidentelor de circulaţie. 431 p. Anibal Teodorescu. cu fotografii albnegru. p. V. Autori: Alexandru Costin. 178 [-184] p. Inspectoratul General al Miliţiei. vol. p. 1013 p. Lupu. Vintilă Dongoroz. Ediţie critică. Ediţie critică. 104 p. 105 p. Carte românească de învăţătură. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în infracţiunile de omor şi în cazul cadavrelor neidentificate. Eugen Herovanu. Ovid Sachelarie. Lupu. 2005. CONOVALOVA. Editura Trei. Ministerul de Interne. Constantin Tegăneanu. de de 909. Ministerul de Interne. Vintilă Gaftoescu. I. Reguli tactice ale efectuării cercetării la faţa locului. în Tratat practic de criminalistică. 1976. I. 1958. 433-436. 1975. Aurel Sava. VI.

COMAN. + 12 pl. 927. Comunicări Vasile. 281 p. univ. Editura Humanitas. DRAGOMIR. Editura Tehnică. Vasile Dobrinoiu. maior Ion Dinu. Doctrina CONSTANTINESCU. ClujNapoca. 229 p. CONFUCIUS (Kong Fu Zi). (Publication des Nations Unies. Nicolae. COMAN. 88 + VII pl. 439-440. note şi comentarii de Florentina Vişan. 920. 318 p. DINU. 926. Mesaj de prof. Traducere din limba franceză de Vlad Cojocaru. vol. 1977. (Ministerul de Interne. Editura Polirom. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol. Iaşi. Colecţia Foto-film.. lui… sau Cele patru cărţi clasice ale Chinei. 929. Editura Alma Mater. Commentaires sur le protocole portants poliţie. VIII + 101 p. cu 16 fotografii color. Ministerul de Interne. Comportamentul infracţional. 461-464. dr. Mihai (coordonator). Elena. cu ilustr. 1994. studiu introductiv. 1976. COMĂNESCU. Ion. Tehnici fundamentale de redactare. Inspectoratul General al Miliţiei. (Publications des Nations Unies) 923. I. COMAN. Comisar-şef de 922. ASANACHE. biolog. p. 918. 1976. Commentaires sur la Convention unique sur les stupéfiants de 1961… New York. Gheorghe. E. Lupu. Unele particularităţi ale l’opiu et autres drogues nuisibles.col. Îndrumar practic de cercetare penală pentru uzul subofiţerilor de miliţie. Editura Timpul. p. 141 p. 1928. Bucureşti. fait à Genève le 25 mars 1972. Sylviu . 1995. p. 367 p. COMAN. Ministerul de Interne. de jurnalism. Commission Consultative du trafic de cercetării la faţa locului în cazul infracţiunilor contra siguranţei circulaţiei rutiere. I şi II. 928. 207-209. Editura Polirom. 152 p. 1979. Lt. vol. 925. Unele particularităţi ale sur les stupéfiants de 1961. 921. Analecte. Fiap. I.. Fiap. 919. Lupu. CONEA. 1973. colonel Liviu Trandafiridi]. Lupu. Vol. 2003. I. [Coordonatori: colonel dr. I. în Tratat practic de criminalistică.] Preşedintele Societăţii Române de Criminologie şi Criminalistică. Mihai. Bucureşti. 438-440. Fotografia în relief. VIII + 468 p. 1978. Rodica Mihaela Stănoiu [. Tenue à Genève.I. 924. 190 p. (Ministerul de Interne). 1984.. p. 1975.col. Iaşi. COMAN. amendement de la convention unique 65 Traducere din limba chineză veche. 915. Coman Lupu. (Société des Nations). biochimist. COMAN. CONFUCIUS [Kong Fu Zi]. COMĂNESCU. [Bucureşti]. Manual ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de criminalistică. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul infracţiunilor privitoare la viaţa sexuală. 87 + VIII pl. În româneşte de dr. Mass-media în România post-comunistă. 916. Aspecte privind eficienţa practică a lucrărilor elaborate şi publicate de Institutul de Criminalistică. 476 p. Valabilitatea individuală a profilelor genetice evidenţiate prin genotiparea .Hon. Bucureşti. Procesul pozitiv (alb-negru). Lupu. [290] p. 261 [-264] p. Sylviu . E. Lt. POPA. Ministerul de Interne. foto. dr. cercetării la faţa locului în cazul accidentelor şi catastrofelor miniere. tabel cronologic. Ştefan. în Tratat practic de criminalistică. 914. (uz intern). 2000. Bucureşti. LĂPĂDUŞI. Editura Tehnică. 1972. maior Ştefan Popa. Serviciul Editorial şi Cinematografic). Nations Unies. Subinspector de poliţie. Autori: Colonel Nicolae Conea. în „Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică”. Vol. Octavian. Nations Unies. Serviciul Editorial şi Cinematografic al M. 2003.913. Alexandru. Iaşi. în Tratat practic de criminalistică. Procès-verbal de la ouzième session. vol. New York.Hon. (Societatea Română de Criminologie şi Criminalistică). CONICESCU. 1976. Bucureşti. 917.

I. 1976. 131-133. Ministerul de Interne.. în Tratat practic de criminalistică. p. PĂŞESCU. Ladislau. Ministerul de Interne. Grundlagen. Dumitru. 1975. 1976. Ion R. Prefaţă de prof. în Tratat practic de criminalistică.. . Bucureşti. 323-334. dr. Comisar-şef de românească de criminalistică. CONSTANTIN. în Tratat practic de criminalistică. CONICESCU. 385-400. 16-17. PĂŞESCU. Ghid. în Tratat practic de criminalistică. Marius. franceză şi rusă. Ion R. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Determinarea distanţei şi principii ale criminalisticii. COMAN. şi nodurilor. Ion R. CONSTANTIN. CONSTANTIN. Expertiza scrisului dactilografiat în scopul identificării dactilografului. Ignat. nr. Bucureşti. p. 937. MOCSY. 944. ASANACHE. 407-415. în Tratat practic de criminalistică. Sebastian.judiciară. poliţie. Bucureşti. I. Ministerul de Interne. p. CONSTANTIN. Inteligenţa materiei. p. 348 p. Bucureşti. Urmele legăturilor Methoden und Ergebnisse der Forensischen Schriftuntersuchung. Postfaţă de dr. 932. 1978. 1992. 179-192. Ion R. CONSTANTINESCU. Serviciul Cultural. CONSTANTIN. 1978. Bucureşti. CONSTANTIN. Bucureşti. vol. Editura Medicală. CONSTANTIN. 939.. p.. 143-150. p. Ministerul de Interne. I. Alfred Jean. 930. dr. I. şeful Serviciului biologie judiciară. doc. Procedee şi tehnici criminalistice de fixare a urmelor şi a altor mijloace materiale de probă. în Criminalistica. Ion R. p. CONSTANTINESCU. 2006. Ministerul de Interne. [Cuvânt înainte de prof. Ion R. CONSTANTIN-[DULCAN]. Tabla de materii şi în limbile engleză. Tablă de materii şi în limbile franceză. Comportamentul la volan. Mircea. engleză şi rusă. 1989. III. p. Vlad Voiculescu. Ion R. RĂDULESCU. vol. 941. Bibliografie la p. 938. univ. Mircea. în Tratat practic de criminalistică. Viorel Soran]. CONSTANTINESCU. Ministerul de Interne. CONSTANTIN. Bibliografie la p. 227-229. 931. univ. Ion R. vol. 359 p. 1976. 1975. 294-297. p. vol.. 19-24. vol. 158-164. Gheorghe. ROMAN. 934. CONSTANTIN-[DULCAN]. vol. 940. 1986. Examinarea urmelor lăsate de legături pe corpul uman şi pe obiecte. Rezumat în limbile engleză. 935. II. în Şcoala 66 946. (Baze. Presă şi Editorial. I. NEAGU-SADOVEANU. p. în Tratat practic de criminalistică. 1976. 1981. anul VIII. cu figuri. CONSTANTINESCU. Ministerul de Interne. B. Ion R. Vizită de documentare a unei grupe de studenţi de la Universitatea Huddersfield din Regatul Unit al Marii Britanii. Urmele mâinilor.. Dactiloscopia. 1976. 942. Ion R. vol. CONSTANTIN. CONRAD W. CONSTANTIN. Ministerul de Interne. CONSTANTIN-[DULCAN]. 1980. Mircea. STIER. Brânzei. Dumitru. p. franceză şi rusă. Ministerul de Interne. II. 1982. 125-148. ambalare şi transportare a urmelor şi a altor mijloace materiale de probă. Editura Militară. Bibliografie la p. august 2006. 113-115. Ion R. vol. 936. Editura Teora. Electroencefalografie. Inteligenţa materiei. Procedee şi tehnici de ridicare. Lübeck.. 238 p. Editura Militară. 4. 69-71. P.. cu fig. Urmele buzelor. revăzută şi adăugită. Octavian. CONSTANTIN. CONSTANTIN. 943. Doru Blaj. Ediţia a II-a. metode şi rezultate ale examinării judiciare a scrisului). 933. Unele metode şi 945. Gheorghe. 146 p. Lupu. Mircea. Gheorghe. Ministerul de Interne. Consideraţii generale privind constatarea tehnico-ştiinţifică şi expertiza criminalistică. NICHIFOR. în Tratat practic de criminalistică. Institutul de Criminalistică. Dumitru.

Conside- prostituată omorâtă cu 43 lovituri de cuţit. 220-233. raţii privind concluziile în identificarea criminalistică. 15-45. CONSTANTINESCU. vol. 961. 958. 1980. destin. şeful Serviciului Criminalistic din I. Ion R. Expertiza nodurilor şi legăturilor.. 1980. 1979. 2001. în Tratat practic de criminalistică. Identificarea dactiloscopică a cadavrelor. Octavean. 225-229. CONSTANTIN. Alexandru. 2004. Editura Anandakali. 2/2004. PETRE. 1998. Mircea. Ion R. Ilie. CONSTANTINESCU. CONSTANTINESCU. PĂCURARU. 1980. Ministerul de Interne. Constatarea tehnico-ştiinţifică mixtă a stabilit cauza unei morţi suspecte.. în Tratat practic de criminalistică. CONSTANTINESCU. CONSTANTINESCU. Sfârşitul lui Terente. 205-206. CONSTANTIN. SIMION. CONSTANTIN. LĂPĂDUŞI. Fotografia de examinare. 5-7. 1979. 960. Niculae. 3. anul II. Octavian. Ministerul Justiţiei. Mihaela Irina.. Vasile. 1985. Asist. univ. CONSTANTINESCU. SAVA. Avocat. 67 Mircea. (Extras din Revista de Medicină Legală. Marius. nr. Cartoteca scrisului de mînă (scriptoteca). vol. 356-362. Motivarea sinelui.. . Ministerul de Interne. 5. Mihai. 963. în Criminalistica. Tulcea. 957. 1985. 1938). p. III. TOMA. 950. 31-53. 1979. Valentin. 1979. în 20 de ani de expertiză criminalistică. 326 p. Ion R.. Baroul Bucureşti. p. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. 12 p. 1982. Bucureşti. Dan. III. Ion R.direcţiei de tragere. vol. septembrie 2005. Conside- poliţie. anul VII. 121-125. 1938. II. dr. RADU. 954. CONSTANTINESCU. VASILINIUC. 202-205. CONSTANTIN. 1978. CONSTANTIN. Constantin. în Criminalistica. VICOL. DOBRILĂ.3-4. Dionisie. anul VI. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. în Tratat practic de criminalistică. Aura. Ministerul de Interne. KABAN. 953. 123-180. III. 43-45. p. Mircea. 949.P. Cer şi TIMARU. 38. V. 956. Sibiu. Marcel. mai 2005. Ministerul de Interne. Editura Ministerului de Interne. Ştefan. în Tratat practic de criminalistică. Unele reguli privind efectuarea identificării criminalistice. Mihaela Irina. ianuarie. 952. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. CONSTANTIN. Ministerul de Interne. 947. în Tratat practic de criminalistică.. V.J. p. p. nr. Dr. IONESCU. Ministerul de Interne. Subcomisar de noi ale tacticii criminalistice privind efectuarea cercetării la faţa locului în condiţiile extinderii dreptului de asistenţă judiciară încă din faza primelor cercetări. Bucureşti. 948. 959. Ministerul de Interne. Nicolae. 962. cu 3 Anexe. vol. Profesorul Denis Szabo la a 75-a aniversare. Ioan. Cartoteca dactiloscopică decadactilară. 66-84. Republicată după ediţia din 1940 cu un preambul al editorului şi o prefaţă de George Sbârcea. în Tratat practic de criminalistică. No. 270 p. în Revista de criminologie. Aspecte Ion R. 955. RADU. IV. Mircea. Preot. Armand G. anul VII. Mircea. nr. p. Colecţia „Şcoala de la Bucureşti“. Avocat. p. Examinarea urmelor lăsate de instrumente. p. vol. 76-83. 193-229. p. CONSTANTIN. de criminalistică şi de penologie nr. Convorbiri cu Aurelian Titu Dumitrescu. vol. CONSTANTINESCU. Marin. MOROŞANU. CONSTANTIN. CONSTANTINESCU.. Ion. Ion. p. în Tratat practic de criminalistică. Ministerul de Interne. O raţii privind conceptul de identificare în expertiza criminalistică. Expertiza picturilor. p. p. vol. p. 1. Ministerul de Interne. SANDU. p. 951. Ministerul de Interne. p. MOISE. Alexandru. Bucureşti. în Criminalistica.

+ 52 fig. Vol. Bucureşti. cu un protocol de semnătura şi un act final. 975. Secolul cinematografului. 2003. 767 din 31 octombrie 2003. 1938. CORDOŞ. 363-382. 979. Ministerul Justiţiei. 1969. CORA. Partea I. 1975. CORA. DUMITRESCU.] Introducere şi Indice de Stela Toma. 695 p. Editura Academiei Republicii Socialiste România. I. Curs de Criminalistică. Presses polytechniques et universitaires romandes. 256 p. PĂŞESCU. Cluj-Napoca. COOKE. Raphaël. Ioan. Mircea. T. 1969. Gheorghe. CONSTANTINESCU. CORCIOVESCU. Mircea. 1989. în Tratat practic de criminalistică. III. Ioan. 1980. (Ministerul Regal al Afacerilor Străine). în 20 de ani de expertiză criminalistică. ing.964. Aducerea criminalistică. 254 p. 193-196. 968. 89 – 94. p. 171 p. BRATU. investigations. Ministerul Justiţiei.. Tehnică criminalistică.] 3 martie 1895-31 decembrie 2000. ilict cu droguri vătămătoare. la 28 iunie 1936. p. III. CORESI. 28 p. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. NIŢĂ. la scară prin supraproiecţie a unei fotografii ocazionale sau judiciare. Gheorghe. Constantin. IDE. 977. Principles of fire Cristina. Ministerul de Interne. nr. Dumitru. DUMITRESCU. CORA. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Preuve par l’ADN. Lausanne. 1995. ŞT. CONSTANTINESCU. Unele probleme pe care le Gheorghe. Constantin. Tehnică criminalistică. Prof. 2002. Semnată la Geneva. 779 [-780] p. Bucureşti. Ministerul de Interne. (Collection sciences forensiques). VOCHESCU.. Editura Alma Mater. Bucureşti. / în comparaţie cu psaltirile coresiene din 1570 şi din 1589. vol. Bujor (coordonatori). O istorie cronologică a cinematografului mondial [. 1979. AIONIŢOAIE. p. prevenire. CORCIOVESCU. Eugeniu [Mimii]. Bucureşti. 966. Ministerul de Interne. CONSTANTINESCU. Cristina. prim ajutor). Conside- raţii privind conceptul de identificare în expertiza criminalistică. Bogdan. 1979. Constantin. R. NIŢĂ. R. Tehnică 68 980. (Academia 971. p. Ing. 969. Bujor T. Determinarea locurilor unde s-au aflat trăgătorul şi persoana în care s-a tras. p. BOBOŞ. Editura Curtea Veche. Ioan. Convenţiune pentru reprimarea traficului 978. 2003. The Institute Engineers. 976. Leicester. Ion. Text stabilit [. Cinema… un secol şi ceva. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 76-83. Curs de Criminalistică. Vol. Ministerul de Interne. RÎPEANU. Mică enciclopedie a cinematografiei universale. Ministerul de Interne. Accidentele de circulaţie (cauze. Ioan. VOCHESCU. 189-192. CORA. CONSTANTINESCU. 967. Şcoala militară de ofiţeri. Mircea. Bucureşti. 1975. 965. Ion. GACEA. Editura Medicală. I şi II. . Textul Constituţiei României a fost publicat în Monitorul Oficial al României. of Fire Unele consideraţii privind interpretarea urmelor descoperite la faţa locului în vederea elaborării versiunilor şi corectei orientări a cercetărilor în cauză. 1980. dr. Imprimeria Centrală. GACEA. Bucureşti. Constituţia României 2003. ştiinţe medicale. în Tratat practic de criminalistică. Şcoala militară de ofiţeri. 974. RÎPEANU. 1976. în 20 de ani de expertiză criminalistică. IONETE. vol. 972. Ioan. p. SIMA. Bucureşti. Curs de criminalistică. I. Bucureşti. Cercetări privind stabilirea stării de funcţionare a becurilor auto în momentul producerii coliziunii.577) 973.. COQUOZ. 1979. 233-246. Şcoala de ofiţeri activi. Ion. Gheorghe. Spitalul de urgenţă al Municipiului Bucureşti. Psaltirea slavo-română (1. BRATU. Partea a II-a. M. Vol. Doctor în ridică reconstituirea în cauzele privind accidentele rutiere. Ministerul Justiţiei. 970. Nicolae. Gheorghe. Partea I. 327 p. Bucureşti. Mimii Eugeniu. CORA.

Florentin. COSTIN. 2003. 348-355. COSTEA. CALOTĂ. Gabriela. nr. 1970. II. 1993. Miron. 988. 992. Ediţie 996. Bucureşti. Răspunderea penală şi civilă pentru încălcarea regulilor de circulaţie pe drumurile publice. Poema polonă. august 2006. Leziuni mortale produse omului de către animale. Traducere din limba latină de…. B. 207-215. Editura Dacia. 315-319. 989. Editura All. p. MARQUIS. Luminiţa. Cronica poloneză. Iaşi. Ediţie critică şi studiu introductiv de Gabriel Ştrempel. 688 p. 173-175. Ceasornicul domnilor Ilie. COTROBESCU. Bucureşti. Delinquency and Crime: A Biopsychosocial Approach. Teora. 998. 138-143. ilustr. Ionel. Bucureşti. 983. COMAN. nr. Lidia. 40-42. 607 p. Ghidul dumneavoastră în lumea calculatorului. Seminar Press. COSTIN. X. CRĂCIUN. anul VI.P. Juan. Probleme. Craiul solului Tătărăscu. 4. Bibliografie la p. 990. 986. COSTESCU. în Criminalistica. medic legist. 2003. 1976. Vol. + 10 f. 995. Discursuri. I-II. False mituri despre comportamentul suicidar. p. COSMAN. 1998. I. Bibliografie la p. vol. Adrian. Tulcea. Cuvânt înainte de academician Nicolae Cazac. 987. Agresiunea umană. . Editura PsihOmnia. SANDOVICI. legist. COTEANU. Bucureştii vechiului 982. Bucureşti. 2004. 1998. Dermatoglifele în practica medicală şi judiciară. p. 215 p. New York. Doina. Dragoş. CRĂCIUN. Nicolae. 28-31. 2006. Editura pentru Literatură. nr. 2001. 1972. Aspecte criminalistice şi medicolegale în legătură cu traumatismele provocate de animale. Dr. COUTER. medic primar regat. Panaitescu. XLIX + 329 p. medic legist. ilustr.807. X.. în Buletin de psihiatrie integrativă. 2(25). Comisia de texte româneşti vechi). Iaşi. Repere teoretice. an XI. COROAMĂ. CONSTANTIN. Bucureşti. judeţul Suceava. 335 p. Annette. Victor. 1978. 981. p. 807 p. Astrologia practică. H. LENCU.. 2005. Dr. Tulcea. Drept umanitar european comparat. Cluj-Napoca. ŞTEFĂNESCU. COTUŢIU. Ionel. DĂNĂILĂ. Ionel. vol. Genetica medicală. Istorie de Crăiia Ungurească. (Colecţia Bio) 994. An XI. Sezonalitatea sinuciderilor în Transilvania în Buletin de psihiatrie integrativă.. 300 p. 991. 401 p. Daniela. nr. Editura Bren. 6. Bibliografie la p. I. Editura Tehnică. Mileniul III. Sorin. Reflectarea judiciară a valorilor markerilor morfologici lezionali în investigarea criminalistică a morţii violente în Criminalistica. COSTIN. 1 (24). Bucureşti. Mihaela Ada. COSMAN. Scrisori. 1944. 69 Tulcea. COVIC.. p. anul VIII. De neamul moldovenilor. Editura Academiei Republicii Socialiste România. Bucureşti.Republicii Socialiste România. în Criminalistica. Doina. Editura Minerva. Marin. expert criminalist. 1965. CRĂCIUN. 993. Mircea. Polirom. Opere. p. şi facs. Stabilirea şi prevenirea cauzelor de incendii. Versuri. George.. 206 p. Vol. Bucureşti. Bibliografie. HASNAŞ. Vasile. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Mircea N. Editura „Universul“. Gini. critică îngrijită şi studiu introductiv de P. Iaşi. CORNACIU. 997. de Antonio de Guevara. Consideraţii privind metodica cercetării criminalistice a incendiilor în sectorul feroviar. Introducere în lingvistica şi filologia românească. 205-206. 2005. portret şi facs. I. CORTES. Bucureşti. 345 [-348] p. Comisar de poliţie. noiembrie 2004. 985. Vol. + 6 f. 984. DAŞANU. SCALEŢCHI. Cabinetul de medicină legală Rădăuţi. Letopiseţul Ţării Moldovei de la Aron Vodă încoace.

. Éditeur. CRÉPIEUX-JAMIN. 1011. tom II: 368 p. CRĂCIUN. Bucureşti.C.B. Paris. 1004. 454-472. Crime and Detection [An anthology of 1008. 1012. VIII + 461 [-463] p. dr. l’écriture des canilles. illustré de 169 documents graphologique. Aplicarea acestora la comiterea infracţiunilor în Republica Moldova... Oxford University Press. CRÉPIEUX-JAMIN. J[ules]. Paris. 615 p. Avec 28 planches hors texte. 2006. Bucureşti. CRÉPIEUX-JAMIN. p. graphologie. Avant propos par le Pr. Locotenent-colonel 1005. Tome I-II. J[ules]. no. Editura Sylvi. J[ules]. 1018. exemples. Etude du caractere de l’home d’apres son ecriture. 327 p. Éditeur. 254 p. Libres propos sur l’expertise en ecritures et les leçons de l’affaire Dreyfus. 62 p. La graphologie en 1001. Felix Alcan. univ. CRÂLOV. J[ules]. Teză… Iaşi. 1924. 117 [-119] p. Paris. CREMA. 434-443. Traité pratique de Graphologie. Paris. Ernest Flammarion. 7 année. 1891.C. [Bucureşti].F. L’âge et le factor de extensiune a boalelor venerice.M. Leningrad. În lumea criminalisticii. 276 [-278] p. Mihăiţă-Marian. 1885. 1929. X. 1935. 2004. CRÉPIEUX-JAMIN. Definition. 168 p. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Éditeur. 123 [-125] p. 1016. XXX + 394 + 16 p. Paris.I. 1009. graphologie. Paris. J[ules]. Marpon et Flammarion. Rue Racine. A. Enquête sur la graphologie. Les éléments de 1002. CREŢU. Editura Albatros. 1003. Edinburgh…]. inspector principal de poliţie. 2006. Wrong [London. Humphrey Millford. Paris. Crépieux – Jamin. 1017. Jamin. Étude du caractère de l’Homme d’aprês son écriture par J. Ernest Flammarion. Vasile.. DOGARU. Bucureşti. J[ules]. Table des matières p. 1923.a. L’écriture et le caractère. Maria. Augmentee avec Planches et Documents. Charles Richet. 1980. Sulla pretesa atipicità del foro d’ingresso da proiettili blindati nelle ossa craniche (Note critiche e e ricerche sperimentali).a. (The World’s Classics). CRÉPIEUX-JAMIN J. doc. VII + 61 p. Bibliografie la p. şef al Direcţiei tehnicocriminalistice a M. Utilisation de la graphologie. Teofil. CRĂCIUN. . CRÉPIEUX-JAMIN. Traité pratique de 1000. 1013. Bazele fundamentale ale grafologiei şi expertizei în scrieri. Gheorghe. Carlo. 26. p. Portraites graphologiques. With an introduction by E. la noi şi în alte ţări. avec 179 figures. Traité pratique de graphologie. p. Table analytique p. 1926. Ernest Flammarion. 317-327. Adyer. JENSEN Luana-Leonora. sexe dans l’écriture. 609-615. Prefaţă şi traducere de Henri [H] Stahl. Septieme edition revue. 177-187. Gheorghe. tom I: 357 p. 40 p. f. CRÉPIEUX-JAMIN. 1014. de la short stories about crimes]. 1015. Bucureşti. Paris. Les éléments de l’écriture des canailles. Masterand. (Facultatea de Medicină din Iaşi. VII + 327 p. de poliţie. Dispozitivele explozive. Descoperirea şi probarea delictelor în sistemul informatic cu ajutorul tehnicii de calcul şi al expertizei criminalistice. CRÉPIEUX-JAMIN. CRÉPIEUX-JAMIN. CRÉPIEUX.A. Republica Moldova. 70 Simbolurile naţionale ale României. 1931. 1935. 313-315. Nouvelle edition. No. f. CRISTACHE. Dr. CRÉPIEUX-JAMIN. 2003. + 5 planches. CREŢULESCU. le caractère. Historique. 1006. Editura Universităţii Leningrad. Felix Alcan. Prostituţia ca 1007.a...999. 1921. Genetica şi viitorul omenirii. Paris. Paris. Profesor la „Şcoala Superioară de Arhivistică şi Paleografie”.. Şt. I. prof.I. 1294). Regles. J[ules]. f. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. L’écriture et I. din 1010. [1929]. 8. în R. CRÉPIEUX-JAMIN.

Particularităţi ale investigării criminalistice a locului faptei în cazul atentatelor. 1039. VII. Rumäniensammler. III. „Centenary”. 1025. în Ghidul procurorului criminalist. Bucureşti. Liviu N. Dr. HEIMBÜCHLER. Die Fürst Carol Ausgabe 1869: Die drei niedrigen Werte. Ioan-Doru. 1984. Dr. p. nr. 1995. Roumanie: Les Timbres-Poste CIassiques Fractionnes. 1994. p. Liviu N. Romania . Editura Biblioteca Bucureştilor. 1034. Fürst Carol I. Bucureşti. Liviu N. 21/1969. 1995. Ausgabe 1869: Die beiden hohen Werte. R 33/1979. Maria. august 2006.. Timişoara. vol. Unele investigaţii pentru descoperirea infracţiunilor contra siguranţei statului şi verificarea actelor de sesizare în legătură cu aceste infracţiuni. CRISTEA. Jan. 196 p. 4. 1032. 247260. The Prince Carol I 1023. III. Albatros. IAROVICI. p. Balasse Magazin 144/1962. 1980. noiembrie 2003. Rumäniensammler R 34 /1979. Lenuţa. 1027. în Ghidul procurorului criminalist. 1024. CRIŞAN. 2003. 1035. 196 [-200] p. Sinistrografia în expertiza semnăturilor. Dialoguri incredibile. 1868. CRISTEA. Dr. 1021. în Ghidul procurorului criminalist. Editura Helicon. 149-206. Emilian. CRISTEA. Liviu N. issue of 1866/67.1019. cu fig. Rumäniensammler R 43 / 1981. Laboratorul Interjudeţean de expertize Criminalistice Bucureşti. Timişoara. von 20. în Criminalistica. Rumäniensammler R 41 / 1981. în Criminalistica. în forzaţ. 1020. 1028. 26-33. CRISTESCU. Persoana denunţătorului în cazul infracţiunii de luare de mită. 43-54. Cluj-Napoca. CRISTESCU. 1033. Ioan-Doru. expert criminalist. Liviu N. CRISTEA. 1963. CRISTEA. Liviu N. Bruxelles. anul VIII. CRISTEA. 1026. pentru clasa a III-a gimnazială. Die Freimarkenausgabe Fürst Cuza von 1865. 2003. CRISTESCU. CRIŞU. Liviu N. Fritz. 22-23. RUMANIA 1858. 1870. în Criminalistica. obţinere a materialelor de comparaţie necesare unor constatări şi expertize dispuse cu prilejul investigării infracţiunilor contra securităţii naţionale şi de terorism. anul VII. Ioan Doru. 5. Procuror. Constantin. Liviu N. Din instanţă adunate. p. CRISTESCU. 1037. 234-247. Liviu N. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea 71 1038. Cercetarea Centenary of the „Moldavian Bulls“. 1030. Particularităţile cercetării infracţiunii de omor în cazul cadavrelor dezmembrate. Ilustr. No 11/12 1958. Doru Ioan. Fals tratat de geto-dacă 1031. actelor teroriste şi de diversiune la adresa securităţii naţionale.La collection Burrus. CRISTESCU. la faţa locului a infracţiunilor contra securităţii naţionale şi actelor teroriste produse prin incendiere şi/sau explozii. A Romanian Postal Document found in France. p. septembrie 2005. The Stamp Lover. Editura Alma Mater. II. Liviu N. Editura Tehnică. . Particularităţile cercetării infracţiunilor de omor în cazul cadavrelor dispărute. anul V. nr. CRISTEA. Simpozion naţional de Criminalistică. Eugen. Heft 20/1977 (Rumäniensammler 26/1977). Stamp Collecting No. CRISTEA. + 16 pl. CRISTESCU. RPS Vol.6. 209 – 224. Timişoara. Bucureşti. p. 2006. Die Furst Carol Doru Ioan. Editura Helicon. p. 301 [302] p. Tehnici de Munţii şi fotografia. Die Freimarkenausgabe 1036. Dec. 1022. vol. CRISTEA. p. CRISTEA. Die 3 Bani-Marke von 1029. nr. 149-206. CRISTESCU. 3 /1983. Sammler-Dienst Coburg. CRISTEA. No. Editura Helicon. Doru Ioan. CRISTACHE. vol. Balasse Magazine. „Burrus”. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Ioan-Doru.

bibliografie: Horia Hulban. George. Comercial. adăugită şi completată cu modificările la zi. Contracte civile şi comerciale. CRIŞU. Comercial. Bucureşti. vol. 1049. 1944. CRIŞU-MAGRAON. CRIŞU. Statute de societăţi comerciale. Colecţie de acte normative. CRIŞU.1040. 1042. Iulian. indice tematic. CUCU. Traducere. 1050. Editura Argessis. 1980. POPA. I. Revăzută. în Buletin de psihiatrie integrativă. Codurile: 1. Ediţia a VII-a. 1067 p. Codul Juristului. 2003. X.01. CRIŞU. literele A-E. I. 16. Antologie. CRIŞU. Editura Academiei R. Editura Juris Argessis. 992 [-994] p. Constantin. 10. 2005. 15. 1989 -1994. Codul juristului. Editura Meridian. Cuprinde: I. Theodora. Dumitru. 1046. Bucureşti. Gh. Principalele instituţii din domeniul dreptului: 1. Familiei. Bucureşti. Poliţia administrativă. completările şi adăugirile intervenite până la data de 8 septembrie 2002. Teorie şi practică judiciară. Bucuresci.1996. Cu modificările. Dumitru Dorobăţ. adăugită şi completată cu modificările până la 01.040 + 1.140 p. Editura Argessis. 1048.R. Iaşi. Editura Juris Argessis. CRIŞU. CUFNER. CRIŞU. 363 p. 227 p. CRIŞU. 1995. 1987.R. . Studiu. 4 (27). Povestea unei străzi. XII. Curtea de Argeş. Editura Academiei. Civil. Introducere de Gh. CRIŞU. Constantin. CRIŞU. 12.. Nicorina. Penal şi Procesual penal. Bucureşti. 1898. Ştefan. 1997. 1999. Taxe de timbru. în Tratat practic de criminalistică. Constantin. Brânduşa Popescu. Nicorina. Muncii. 1980. Ghidul Juristului. Constantin. CSERNI. 72 CHITAŞ. 9. Anarhismul. CRONŢ. Cronţ şi Alex. Codul şedinţei de judecată. 9. Constantin.. 1775-1781. III. 14. 1047. 1051. p. Teorie şi practică judiciară. Curtea de Argeş. CROWDER. Tratat de acţiuni civile în justiţie. Craiova. 2001. an XI. Conduită Etică. Ediţia a III-a revăzută. Cereri penale adresate organelor judiciare. Cugetări engleze. CONSTANTINESCU. Rumäniensammler 92 / 1053. TEGĂNEANU. Audit. Alexandru. 1056. CRIŞU. 1989. internaţional de management. Familiei. Prefaţa de Eugen Barbu. 776 p. 5.S. Examinarea cioturilor de arbori. Note de Virgiliu Teodorescu. Regulamentul Rutier şi Anexă. CRUTZESCU. Ministerul de Interne. Penal. 8. Codul Juristului. vol. Vol. CULCEA. 1. 1996. 1973. 6. Prefaţă de Horia Hulban. 48-54. Repertoriu de doctrină şi jurisprudenţă română. CRIŞU-MAGRAON. Epilepsia la 1055. Experţi. Muncii. p. Procesual civil. 4. Podul Mogoşoaei. 1054. Editura Argessis Print. Legi speciale de mare aplicabilitate. 67 p. Curtea de Argeş. Editura Antet. nr. 6. 10. literele F-Z.S. 1052. 2. 7. cu practică judiciară 1989 – 1999. Partea a II-a. vol. 13. Ştefan. 5. Silvic. 290 [-292] p. Curtea de Argeş. Procedură penală. Editura Juris Argessis. Contencios Administrativ. Cuprinde 769 de speţe. Curtea de Argeş. 1045. Civil. Vamal. Aerian. 1041. 1044. 2. Constantin. Gheorghe. copil. Acte judiciare în Ţara Românească. Notariat. Locativ. 7. 1986. 1984. Codul penal adnotat. Ştefan. Bucureşti. 8. Editura Albatros. Constantin. II. indice de autori şi titluri. 342 [-344] p. Anicuţa. 4. Editura Academiei R. Bucureşti. Vol. Constantin. Elena Florina. Elena-Denisa. 1043. Gheorghe. 11. CRIŞU. (Colecţia Cogito). CRIŞU. II. Principalele acţiuni civile în justiţie. Conduită Etică. Constantin. 2004. Constantin. 307-311. 800 p. Nicorina. RĂDULESCU. Grigore.. Procedură civilă. 377 p. POPESCU. Partea I. Principalele modele de acţiuni şi cereri în justiţie. 3. Constantinescu. 3. Scrisul Românesc. Contencios Administrativ. 758 p.

288 p. (USCG International Trening Division). Moarte prin hipotermie: problematica medico-legală. New York. CUMMINS. C. 26-36. 256-261. 266 p. M. Finger-prints. Bucureşti. Universitatea Transilvania. p. 125 p.. anul 12. Bucureşti. Bucureşti. 2004. 1064. BCET. 1. H. MIDLO. CURCĂ. Braşov. [CUZA] Alexandru Ioan I. 4. 1865. In. Imprimeria Statului. CURCĂ. Dumitru. 220p. George-Cristian. 287-288. 220 p. în Revista Română de Medicină Legală. 1998. 79 p. Editura Naţional. (USCG International Trening Division). contrabandă. 1994. Unde I (Osborn) şi o prezentare de caz. Partea I. Codice Penale şi de Procedura Criminale. 2004. Bibliografie la p. CĂPĂŢÂNĂ. Cercetări teoretice şi Corneliu.1057. Dover Publications. Curs de limba engleză pentru studenţii de curs. facultăţilor cu profil juridic [de] Nicoleta MOLNAR OPREA. George Cristian.. Criminalistică. Note 1062. nr. Livia. 1061. nr. 2004. CULCEA. Philadelphia. Partea a II-a. 1063. Marinela Carmen MATEESCU şi Cosmin SUCIU. Blakiston. CĂPĂŢÂNĂ. Bucureşti. 1065. POMANĂ. 1943. Corneliu. 1961. martie 2004. experimentale asupra dinamicii sistemelor tractor-încărcător frontal. 2000. 73 . 135 p. Curs de pregătire anti-narcotice şi anti- 1060. Ediţiune oficiale. p. Curs de pregătire anti-narcotice şi anti- 1059. volum 12. Editura ALL EDUCAŢIONAL. contrabandă. palms and soles. Studiu privind un caz de suicid prin intoxicaţie cu cianide şi tăierea gâtului. CYZBORRA. Bucuresci. 1066. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. 2003. Culegere de materiale documentare privind expertiza tehnică în specialitatea „Autovehicule-Circulaţie rutieră“. 1058.

p. 20-22. Conf. 5. anul VI. 1072. iulie 2003. 503-517. Sorin. DABU. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Bucureşti. dr. 21-24. Conf. (II) în Criminalistica. Victoria. 1073. Petre. Constituţionalitate (I). Harghita. 1075. CĂTINEAN Sorin. DABU. Înşelăciune în serie şi alte infracţiuni cu prejudicii de miliarde de lei. în Criminalistica. Constituţionalitate (II). Valerică. dr. Prim-procuror. anul VI. nr. Regia Oficial. DABU. 1077. Kristiana. în Tratat practic de criminalistică. 1080. DABU. 2.. anul VI. Valerică. GUŞANU. Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy“. Ministerul de Interne. Percheziţie. înşelăciune – infracţiune la Legea Cecului (II). Noua lege pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale nr. în Criminalistica. nr. univ.P. Stabilirea stării de funcţionare a muniţiei. CĂTINEAN.. MĂCELARU. anul VIII. DABU. 9-13. nr. p. VOINESCU. anul VIII. univ. 2. dr. nr. nr. în Criminalistica. GUŞANU. Unele opinii cu privire la cecul garanţie. anul VI. Autonomă Monitorul 1069. univ. în Criminalistica. CĂTINEAN. Unele opinii cu privire la cecul garanţie. Constituţionalitate (III). dr. 2004. Valerică. nr. Ioan. 1980. Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy”. Dreptul la tăcere.. 20-22. dr. Conf. 1070. Ilie. 25-26. în Criminalistica. 1081. Dispoziţii penale abrogate. univ. în Criminalistica. 7-10. Subcomisar de poliţie drd. Drd. DABU. p. nr. 12-13. septembrie 2003. Petre. Ana-Maria. anul VI. Conf. 87/1994. nr. Conf. 165-182. în Criminalistica. Formulare. univ. în Criminalistica. p. 5. vol. Valerică. Noua lege pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. ianuarie 2004. anul V. nr. p. noiembrie 2005. documente de evidenţă primară şi de evidenţă contabilă. martie 2004. p. 28-32. p. 241 din 15 iulie 2005. LIVINSCHI. în Criminalistica. Evaziune 1076. 1. 3. martie 2004. 1. Reflecţii privind unele modificări aduse Legii nr. univ. p. Dispoziţie penală abrogată. 32-35. Legalizarea interceptării şi înregistrările audio sau video a declaraţiei învinuitului sau inculpatului. aprilie 2006. iulie 2004. în Criminalistica. 31-34. Valerică. DABU Valerică. Drd. Prim-procuror. Conf. Valerică. Tronsen. Ioan. CĂTINEAN. Valerică. în Investigarea criminalistică a locului faptei.. 4. univ. Drd. DABU. înşelăciune – infracţiune la legea cecului (I) . dr. 1994. anul VII. 1074. .J. 16/2003. Bucureşti. Conf. PEŞTINĂ. III. p. februarie 2006. Vasile. 1079. Petre. nr. Valerică. Conf. nr. Comisar-şef de poliţie. prin Legea nr. Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy”. Valerică. p. VOINESCU. nr. Vasile. anul VI. Omor deosebit de grav comis de un recidivist. 241 din 15 iulie 2005. Marius Daniel. 234-248. Dreptul învinuitului sau inculpatului de a nu face nici o declaraţie. A. anul V. Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy“. DAAE. CĂTINEAN. DABU. 6. 2. 241 din 15 iulie 2005.D 1067. septembrie 2004. Avocat. DADUS. I. Prim procuror. p. dr. Conferenţiar univ. Valerică. LĂPĂDUŞI. Infracţiune flagrantă. DABU. p. Valerică. 2004. dr. Noua lege pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. VASILINIUC. dr. Drd. univ. Sorin. Sorin. 4. mai 2004. Conf. Sorin. drept fundamental (I). 1078. Fingeraftryksegnalementer.. 1071. univ. Despre dreptul şi arta apărării. 1068. DADAY. p. p. 1907. DABU. DABU. VOINESCU. Ana-Maria. nr. fiscală şi fals cu implicaţii de miliarde lei la bugetul statului. dr.20-22. Dispoziţii penale abrogate. Constituţionalitate.

p. Chestor principal. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Discernopatia şi delincvenţa infantilojuvenilă. Bucureşti. medic de circulaţie. Bucureşti. DANIELOPOLU. p. directorul Direcţiei Medicale a M. p. Bucureşti. DAMASIO. poliţie Radu Dascălu. in Kriminalistik (Aspectul infracţiunii.I. Colonel dr. Utilizarea agenţilor biologici în scopuri teroriste. Armele biologice în actualitatea mileniului III. Nicolae. 5. criminalistică la Ministerul Justiţiei. noiembrie 2002. DAN. DAN. 229 p. 1979. DAFINOIU. nr. DAN. Şeful Direcţiei Medicale din M. Inspector principal de biologice susceptibile de a fi folosite în scopuri teroriste. p. Nicolae. Bibliografie la p. în Şcoala românească de criminalistică. DAN. Nicolae. Seria Relaţii publice şi publicitate. anul IV. 2000. 291 p. medic penale. 2003. 1086. George. 1089. DAN. Fulvius. BONDARICI. în Criminalistica. 345 [352] p.. DASCHNER. dr. Rolul preventiv al criminalisticii.J. Mihai Marius. directorul Direcţiei Medicale a M. 1088. Bucuresci. 1979. DAMIR. Ministerul Justiţiei. DAN. 1976. Ministerul de Interne. 215-225. Expertiza criminalistică în 1084. Manual de prim ajutor. în Criminalistica. 331 [332] p. ISACU. 1100. poliţie. 1996. 1975. în Tratat practic de criminalistică. 20 de ani de expertiză 1097. p. DAGENAIS. DAN. septembrie 2002. volumul XIV. p. STAICU. Mihai Marius. în Criminalistica nr. 2005. anul V. raţiunea şi creierul uman. Frauda în domeniul cardurilor. 499502.. Mihai Marius. 1. 225 p.I. 84-88. vol.A. Bernard. Înlocuirea răspunderii primar. 1093. Die Geschichte des Verbrechens. nr. 75 1102. Paşi peste graniţe. Strategii. Psihoterapii scurte. Profesia de relaţionist. anul IV. Dana. Elena. vol. în Tratat practic de criminalistică. 6. 1899. Sfaturi medicale pentru criminalişti. Editura Humanitas. 3-4 (II).A. Editura Ministerului de Interne. Consideraţii privind degajarea victimelor blocate în autovehicule. 1101. DAFINOIU. Şeful Direcţiei Medicale din M. 1091. 46-48.I. 9-18. 2001. septembrie 2005. 584 p. nr. Jenő-László. I.1082. p. 63-69. DASCĂLU. 1. 1095. Editura Polirom. Nicolae. p. VARGHA. anul VII. 9-12. 2004. Radu. . Principalele arme instituţiilor lui Justinian de George Danielopolu.A. + V. Emoţiile. DANEŞ. Diţă. 101-114. anul VIII. Bucureşti. Marian. 1978. Ştefan. 1099. 1096. în Criminalistica. 1085. nr. Ion. nr. p. în Criminalistica. 1. W. 1996. 5-7 (I). metode. Ion. în Investigarea criminalistică a locului faptei. S. Explicaţiunea primar. 25. 2005. TOADER. ianuarie 2003.. martie 2006. Ştiinţifică. Ministerul de Interne. februarie 2006. tehnici. profesor la Facultatea de Drept din Bucureşti. Eroarea lui Descartes. I. DAN. 2002. Mihai Marius. DAN. Colonel dr. Imprimeria Statului. Editura Sfinx. I. II. 108 p. Rolul specialistului şi expertului în cercetarea la faţa locului. Bucureşti. 1098. R. p. Expertiza în accidente 1087. Sugestie şi hipnoză. procesul penal şi civil. Mihai Marius. vol. Braşov – Serviciul Criminalistic. Bucureşti. DAN. 51-55. Ion. Chestor principal de 1083. Bucureşti..I. în Revista Română de medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. p. 1090. 20-24. în 20 de ani de expertiză criminalistică. 139. DAN. 5. Identificarea criminalistică. TOMESCU. p. nr. Traducere din limba franceză de Anca-Magdalena Frumuşani.P. Mihai Marius. Ministerul Justiţiei. p. Bibliografie la p. Traducere din engleză de Irina Tănăsescu. 6).C. Iaşi. DASCĂLU. (Psihologie) 1092. 1094. Ioan. Antonio. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Ministerul de Interne. Editura 1970. Nicolae. Polirom. 140 p. „Ştiinţă & Tehnică“ S. 5-9.

. 8e année.I. Faculté de droit).4108). DEHELEAN. 1 Bucureşti. Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu” ClujNapoca).. 1 1120. Dreptul obligaţiilor. o planşă în culori. Valentin Taşcu. Istoricul reşe- 1112. I.C. 6 facs. DĂNESCU. 2 planuri hors texte şi diferite vignete. 2005. Fundamente ale rezolvării problemelor de marketing. Filatelia de la A la Z. Bucureşti. Oradea. Paul S. Marcel. Teoria contractelor speciale. Bazele biologice şi dinţelor poliţiei Capitalei. 315 p. Adagii şi locuţiuni latine în dreptul românesc. III. TOMORUG. Bucureşti. Ioan Milea. 1934 . Cluj-Napoca. DELVAL. DELEANU. 1969-2002. 421 p.]. Doina Modola. Din tainele vieţii şi ale universului. DEAK. (Université de Lausanne. Aurel Sasu. 1972. Mircea Popa. 2001. DEMETRESCU. DEARY. 1998. I.C. Universitatea „C. vol. X. 1987. 1110. DAŞKEVICI [Vasile V. Edmond. 66-70. dreptului. Scarlat. criminalité internationale des faux documents. Editura particulară Bucureşti. DELEANU. 1977. Partea I-a. 1114. Editura Ştiinţifică. 5 simţuri?… 5 psihologice ale comorbidităţii dintre anxietate şi depresie. 60 [-64] p. 246 p. în Buletin de psihiatrie integrativă. 1960. 2004. 2005. der Arbeitsgemeinschaft Rumänien und des internationalen Studienkreises. cu tab. Editura Sport-Turism. ANTON.. Grigore. Bucureşti. Bucureşti. Editura Imprimeriei de Vest. 308 p. 1107. Bucureşti. 1934. N. no. DEMETRESCU. 455 p.. Bucureşti. 1963. No. Curs de drept civil. 1111. Drogues et législation. fosta Agie. Autori: Ion Istrate. 1104. 1973. vol. de Paul S. Ian. Faux et fraudes. Teoria generală a obligaţiilor. Évolution des mesures de contrôle et des mesures réprossives prévues par les Conventions internationales et la législation fédérale sur les stupefiants. Presses Universitaires de France. Iaşi. DELEANU. Thèse… par Max Delachaux. 52 p. 1277 [-1280] p. Cu 25 gravuri. nr. 524 p. Signalement et identification des chevaux par les épis. Proble- me judiciare în psihiatrie. (Collection Criminalité internationale dirigée par Xavier Raufer). DAVIDESCU. 1 (24). în R. Sergiu. Fr[ancisc]. II. 3 vol. 1115. Traducere din limba engleză de Sabina Dorneanu. an XI. Mariana Vartic. 285 p. DECHAMBRE. Universitatea din Bucureşti. 416 p. 1113. 1939. Liana. Pierre. Prefaţă de Prof. V. Editura Academiei Române.. 223 p. DER RUMÄNIENSAMMLER – Rundbrief Pe copertă anul 1937 76 . Teză…. p. Augustin Pop. DEMETER.. Dactiloscopia în medicina legală. Tipografia „Presa“.D. 1109. Inteligenţa Foarte scurtă M. (Academia Română. introducere. Ministerul Învăţământului şi Culturii. 10. DELACHAUX. Lausanne. [Bucureşti]. DĂNESCU. 168 p. Ion. DCRR Max. DEAK. porţi spre cunoaştere. 2000.1103. Editura BIC ALL. Paris. Introducere în studiul Francisc. 1117. p. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol. Deleanu. Bucureşti. 132 [134] p. 1116. (Facultatea de Medicină din Bucureşti. Besonders R 1119. 1105. cu ilustr. Ediţia a II-a. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Dacia. vol. Le Book Production Unit. La 1108. Gh. Hefte 1 . Bibliographie 161-165 p. Editura Medicală. Drept civil. Ministerul Învăţământului. I[oan]. 228 p. 1106. 1962. Editura Albatros. Parhon“.I. Mică Dicţionarul cronologic al romanului românesc de la origini până la 1989. E.. 1118. enciclopedie a dreptului. Iorga. 384 p. 1936. Elena Stan.116. Vol. Norme lexicografice şi revizie: Ion ISTRATE. 595-601.

V. reţeaua de medicină legală în anul 2004. 364 p.G. în Criminalistica. Henyer. 296 p. Dan. Mileniul III. Dan. 2001. Partea specială. Redactori: Alexandra Burnei. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan“). 42-48. p. dr. în Criminalistica. Tatiana Ţugulea. Editura Viaţa Românească. Toxicologie medico-legale. p. 1192 p. revăzută şi adăugită. Lucrări practice în medicina legală. Tanatochimie medico-legală. p..29/1976. 217 p. 3. 6. A colaborat la revizia şi definitivarea etimologiilor dr. Drept penal. secretului de stat contemporan. 1942. DÉROBERT L. 2002. Zizi Ştefănescu-Goană. dr.-B. Directorul Institutului de Medicină Legală „Mina Minovici”. iulie 2004. Mircea Seche. legală. 1126. Laboratorul de genetică al Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici”. 368 p. 1137. DERVIEUX et LECLERQ. Dan. 2001. Theodor Hristea. Elena Ciobanu.. Infracţiuni în legi . Luiza Seche.. univ. Paris. DERMENGIU. I şi II. Dan. „Rumäniensammler“. Editura Fundaţiei România de Mâine. R 40-42. C. GHEORGHIU. nr. Gheorghe. în Codul penal român. nr. Editura Bucura Mond. anul VI. Dan. Dan. 2003. Ileana Vulpescu. Traducere din limba franceză de Dan C. 4. 1132. Medicina Legală în anul 2003. 200 p. Dan. L’alcoolisme aign et chronique. des taches en Médecine légale. Elena Stîngaciu. 1912 1134. Dan. 2001. (Academia Română. Infracţiunile în legi speciale şi legi extrapenale. 1998. 1127. 1996. în Criminalistica. Elena Contraş. Ediţia a II-a. Prof. univ. DIACONESCU. CURCĂ. 555 p. CURCĂ. 564 p. DIACONESCU. Bucureşti. Note de Editura Tehnoplast. Bucureşti. Editura Oscar Print. Dr. Dan. vol. Prof. Gheorghe. p.B. 1131. 480 p. DERMENGIU. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“. Dr. Alain. Editura ALL. Problème médico-légal et psychiatrique. Gheorghe. Lucrări practice de medicină legală. Dan. R 51/1983. DERMENGIU. Infracţiuni în 1130. 2002. Valentin. GORUN. 43-44. 120 p. G. Investigaţii biochimice actuale în tanatologie. DIACONESCU. Préface du Dr. Le Diagnostic 1123. Conducătorii lucrării: Ion Coteanu. 1133. 1121. DERMENGIU. 32-33. Mihăilescu. noiembrie 2004. V. Prof. directorul Institutului Naţional de medicină Legală „Mina Minovici”. 1998. Prof. Consideraţii privind 77 legi speciale şi în legi extrapenale. I. Gheorghe. Gheorghe. dr. Editura Fundaţiei România de Mâine. DUCHÊNE. 1998. 1139. DERMENGIU. Paris. 295-296. GHEORGHIU. Curs. Bucureşti. DEX. Medicine Flammarion. 3-4. 453 p. Univers Enciclopedic. Principiile fundamentale ale activităţii expertale în medicina legală. Gabriel. Bucureşti. Zorela Creţa. anul VI. Valentina Hristea. curs. nr. Editura Tehnoplast. DERMENGIU. mai 2005. 1138. 2006. DERMENGIU. Bucureşti. Editura Viaţa Medicală Românească. dr. [L] et H. DIACONESCU. Ediţia a II-a. 1976. Baillière. univ. 2001. dr. 160 p. Partea specială. Editura Nemira. Bucureşti. 1122. anul VII. Bailliére et Fils. Spionul.. DEROBERT. Antropologia 1124. Lucreţia Mareş. Bibliografie la p. Cristian. 1997. DERMENGIU. 1136. 1135. Paris. Drept Penal. Infracţiunile 1129. în Criminalistica. DIACONESCU. DERMENGIU. DEWERPE. Libraire J. Bucureşti. R 34. Éléments d’une défense sociale. DERMENGIU. legale. Patologie medico- Medicală Dicţionarul explicativ al limbii române. 1128. 1140. 119 p. 1125.

Studiu comparativ. Cu 18 planşe şi 2 tabele statistice. 362 [-368] p. Bucureşti. 98-101. Nicolae C. 546 p. Gr. Text anastatic după ediţia 1999. Drept Penal. Sinaia. Constantin FROSIN. Volumul II.R. Partea specială. 2005. I. Partea specială. p. + 4 planşe color. 1957. Ion. Dicţionar Enciclopedic. 622 p. Bucureşti. 1147. Ediţiunea a III-a. ing. Editura All Beck. Nicolae Dan. Dicţionar de argou francez-român [de] Dan DUMITRESCU. 143 [144] p. + 4 planşe color. 1155. Bucureşti. Alexandru Stănciulescu. II D – G. Noul Cod penal. Bibliografie la p. DIANU. Bibliografie la p. III H – K. Istoria închisorilor din România. Berg. DIACONIŢĂ. Bucureşti. DUVAC. dr. Dicţionar Enciclopedic. Curs universitar. ing. Societăţile de patronagiu. Bucureşti. 2001. 2001. 1989. Gheorghe. DIANU. 1993. 518 p. 577 p. Ion Anghelescu. şi Vestala. Coordonare generală: Marcel D. Curs. (Universitatea Spiru Haret. Bucureşti. Gr. Ion Sima. Anicuţa Tudor. 1150. Editurile Saeculum I. Editura Fundaţiei România de Mâine. Editura Academiei R. 492 p. Cu un Supliment: Documentele citate în text. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Popa. I. Bibliografie la p. (Universitatea Spiru Haret. Moartea subită.L. Editura Fundaţiei România de Mâine. DIACONESCU. 362. vol.. Carmen Zgăvârdici. 1993. Folosirea unor moderne procedee şi mijloace tehnice criminalistice în cercetarea infracţiunilor de omor. DIACONESCU. Dicţionar Enciclopedic. 1151. Nicolae Dan şi dr. (Ministerul de Interne) 1148. Editura Nemira. Autori: Ion Anghelescu. Drept penal. Coordonatori: 1142. Bucureşti. Imprimeria Statului. 1145. DIACONESCU. I A – C. Bucureşti. 19. Partea specială. 159 p.O. Popa.P. Constantin. Nicolescu. 1152. Text anastatic după ediţia 1993. (Curs universitar) 1143. de cuvinte. Legi şi obiceiuri. 1149. Bucureşti. Director General al Închisorilor. Raport general / asupra Închisorilor Centrale / şi / aresturilor preventive / pe anul 1897 / presentat Dlui ministru de interne la 20 aprilie 1898 / de… Bucuresci. 78 Coordonare generală: Marcel D. Editura Enciclopedică. Vol.speciale şi în legi extrapenale. vol. Studiu morfo-fiziopatologic şi medicojudiciar. Constantin. . Ediţia 2.10. Drept Penal. Editura Fundaţiei România de Mâine. Anicuţa Tudor.R. Bucureşti. Coordonare: Nicolae C. Editura Enciclopedică. 1995. 506 p. Göbl Fii. 20-24 noiembrie 2000. Strada Regală. 2004. Valoarea probantă a rezultatelor obţinute. 64 p + 6 Tabele. Text anastatic după ediţia 1996. + 4 planşe color. [de] Gabriel Anghelescu. Alexandru Stănciulescu. 2005. Bucureşti. expresii. Coordonare generală: Marcel D. III. Horia.. Tipografia Curţii Regale. 382 p. 19. Constantin. 1984. Alexandru Stănciulescu. I. 275 p. DUVAC. vol. Ion Grigorescu. Editura Enciclopedică. Volumul I. Facultatea de Drept). 621 [624] p. Popa. Editura Teora. Bucureşti. vol. Gheorghe. 1998. 218 p. Ediţia 2. Editura Coresi S. 1146. Anicuţa Tudor. Dumitru Sandu. 96 p. Director General al Închisorilor. Mircea Constantinescu. F. Bucuresci. 1154. 560 p. DIACONESCU. Coordonare: Rodica Chiriacescu. Dicţionar de criminalistică. 2001. 221 p. Nicolescu. Dicţionar de dificultăţi ale limbii române 1153. + Erata + Planşe şi Tabele. Carmen Zgăvârdici. citate celebre [de] I. 219-221. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. Ion R. Dicţionar de argou francez-român [de] Gheorghe. Facultatea de Drept 1141. Dicţionar 1144.

4 vol. Dicţionar enciclopedic. P. II. 61. Autori: Lăcrămioara Chihaia. vol. cu ilustr. 568 [-570] p. Popa. A-C. 1979. Anicuţa Tudor. Jenică Drăgan. Popa. Papadina. Bucureşti. dr. Dicţionar Enciclopedic. Editura Enciclopedică. IV. vol. 437 p. I – A-C. 1161. Popa. articole. 2004. Prefaţă: Mioara Avram. Bucureşti. 1992. 1162. AD.320 de ilustraţii. Vol. Terminologie. Cristina Florescu. Eugenia Dima. Personalităţi [de] Romulus Vulcănescu. Comitet de redacţie: Preşedinte acad. Nicolae C. Vol. Alexandru Stănciulescu. IV L – N. 1165. 883 p. Mircea Ciubotaru. Constantin Popescu. Coordonare: Rodica Chiriacescu. Dicţionar Coordonare generală: Marcel D. 1999. Bucureşti. Constantin Teodorovici.. 2001. 1993. Alexandru Stănciulescu. dr. 2001. 79 enciclopedic. cu ilustr.674 p. Coordonare generală Marcel D. ing. GalaicuPăun. Ediţia a V-a revizuită şi actualizată. Gabriela Barbu. Jean-Pierre . Bucureşti. Autori: Nicolae Teofil Andriescu.. 1996. ing. Bucureşti. Anicuţa Tudor. Alexandru Stănciulescu. III. 1132 p. Bucureşti. E-L. Cristina Florescu. + 4 planşe color. Dicţionar enciclopedic român. L-N. 1157.. 1158. 1992. JOJA... H-K. Nicolae C. 2004. Carmen Zgăvârdici. Editura Cartier.635 de Coordonare generală: Marcel D. Constantin Gorgos (sub redacţia). 1987. Nicolescu. 1166. Editura Enciclopedică. Constantin Teodorovici. Coşman. 1. Popa. I. Dicţionar enciclopedic de psihiatrie [de] 1164. cu indicatoare rutiere. III – K-P. Alexandru Stănciulescu. 991 p. vol. Editura Cartier. Editura Enciclopedică.. 641 p. Alina Ciobanu. V. George Gheţu. M-R. IV. Coordonare: Rodica Chiriacescu. Editura Enciclopedică. Maria Teodorovici. Bucureşti. Alexandru Stănciulescu. Dicţionar de etnologie şi antropologie [de] Pierre Bonte. Editura Enciclopedică. Coordonare: Rodica Chiriacescu. II. 918 p. Mircea Ciubotaru. Bucureşti. Philipage Descola. vol. Coordonare generală Marcel D. vol. Vol. C.338 de definiţii. Referenţi ştiinţifici prof. Doina Cobeţ. Editura Albatros. Coordonare generală Marcel D. Editura Enciclopedică. I. 950 p.000 de definiţii. Editura Enciclopedică. 529 [-534] p. 502 [-506] p. Editura Politică.. III. Editura Medicală. Autori: Lăcrămioara Chihaia. Popa. Nicolescu. Vol. Nicolae C. Bucureşti. Vol. Nicolescu. 649 p. – Q-Z. Nicolae C.. Carmen Zgăvârdici. Editura Ministerului de Interne. Bucureşti. 98. Vol. 960 p. Eugenia Dima. VI R – S. 240 p. Nicolescu. 1. Dicţionar Enciclopedic. 1163. II – D-J. Coordonare: Nicolae C. Anicuţa Tudor. SZ. 506 [-510] p. Coordonare: Rodica Chiriacescu.. Dicţionar enciclopedic ilustrat. 2006. Dicţionar de etnologie. Ileana Botezat-Antonescu. Anicuţa Tudor. Nicolescu. Maria Teodorovici. 1962-1966. 1160. 4 volume: Vol. Atanase…. 568 p. O-Q. + 4 planşe color. Coordonare generală Marcel D. vol. Popa. 1987-1992. Popa. Lucia Cifor. Popa. dr. 880 p. Alexandru Stănciulescu. Petrescu. Au mai colaborat: Anatol Eremia. 96. Nicolae C. Coordonare: Rodica Chiriacescu. Dicţionar Enciclopedic. Nicolescu.. Anicuţa Tudor. Coordonare generală Marcel D.1156. 1999. I. Bucureşti. + 3 f. Anicuţa Tudor. Alexandru Stănciulescu. 1988. Iordăchel. Nicolaescu. 549 [-556] p. Michel Izard (colaboratori) în colaborare cu Marion Abeles. O. Alexandru Stănciulescu. II. vol. 1159. Anicuţa Tudor. D-G. Nicolae C. 910 p. IV. V O – Q. Alina Ciobanu. I. Anicuţa Tudor. Vol. 1999. Coordonare: Rodica Chiriacescu. Vol. Editura Enciclopedică. Doina Cobeţ. Valentin Guţu. + 4 planşe color. 1989. Em. Lucia Cifor.808 p. 2. Dicţionar Enciclopedic de droguri [de] Coordonare generală: Marcel D.

1934. DICŢIONARUL de argou. 2004. 2002. Dicţionar analogic şi de sinonime al limbii române [de] M. Andrei Bantaş. 1176. XLIII – XLIX. Catherine Duby. DICŢIONAR englez-român. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. Tomul I. 467 p. 1167. 1066 p. Livia Vasiluţă. Király. Dicţionar de argou al limbii engleze [de] George VOLCEANOV şi Ana-Dolores DOCA. Rezumat în limbile franceză şi rusă. dr. 2004. dr. Bucureşti. Dicţionar al limbii române vechi (sfârşitul 1179. . Iaşi. Editura Enciclopedică Română. Bucureşti. Dicţionar explicativ de jurnalism. 1170. 348 p. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Dicţionar englez-român 70. 1999 p. francez. 1098 [-1100] p. englez. Editura Polirom. Bucureşti. Adrian Nicolescu. Bucă. Evseev. Traducere de Smaranda Vultur. Tipografia ziarului „Universul”. Dicţionar limbii române [Tezaur]. 1056-1066. 1982. Mihaela Ioncica. Bucureşti. 1999. Partea II. Bibliografie la p. 1174. Jean-Claude Galey. 955 p. Bucureşti. 1940. 718 p. Leon Leviţchi. Bucureşti. Mihăilă. Partea I. Tomul II. Bucureşti. Leon Leviţchi. 1327. Andrei Bantaş. 212 p. Bucureşti. Elena. 480 p. Victor Dumitrache. Cráşoveanu. Dana Buglea. 1913. Tipărit gratuit de la pagina 641 înainte. Leon Leviţchi. 1177. (Academia Română. 30 p. Bibliografie la p. Redactor responsabil ediţia I: prof. 2001. Rosetti”) 1175. X – începutul sec. F-I. Radu Răutu (coordonatori). Bucureşti. Jana BALACCIU MATEI. Bibliografie la p. publice şi publicitate [de] Cristian Florin Popescu. 44 p. Raport către Comisiunea Dicţionărului de Sextil Puşcariu. Dicţionar al greşelilor de limbă [de] francez-român [de] Elena GORUNESCU. Teora. Dicţionarul sec. Editura Teora. Constantin Jinga. Partea I. Cătălin Adrian Lazurcă. dr. 1995. Ioana VINTILĂ-RĂDULESCU. aprilie 2001. [Bucureşti]. Editura Tritonic. C. LXVIII + 716 p. Bucureşti. Ciprian Nicolae Vâlcan. Bibliografie la p. 1974. Bucureşti. GORUNESCU. I. eufemisme şi expresii familiare englez-român [de] Ştefan BALABAN. relaţii Leon Leviţchi. Coordonator: Ioana VINTILĂ RĂDULESCU. ortoepic şi morfologic al limbii române (DOOM). 1180.Digard. Mioara POPESCU. [de] Leon LEVIŢCHI [şi] Andrei BANTAŞ [Volumul 1]. român). 1978. Editura Teora. Jean Jamin. Editura Univers Enciclopedic. 1168. Editura Teora. 211. Revizie finală: Prof. 528 p. Bucureşti. 1172. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Librăriile Socec & Comp. Partea a IV-a. Univers Enciclopedic. 1327. Imprimeria Naţională.. Prefaţă de Sextil Puşcariu. Întocmit şi publicat după îndemnul şi cu cheltuiala Maiestăţii Sale Regelui Carol I. Dicţionar 1169. XVI) [de] G. 2002. Ediţia a II-a. DICŢIONAR francez-român. aprilie 2001. Tematici filatelice. Fr. Dicţionar englez-român. Denumirea culorilor în filatelie [de] Angelo-Barbu Popescu. Bibliografie la p. Ediţia a I-a. D. şi C. Prefaţă la volumul II de Sextil Puşcariu. 79 p. Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului. Marina RĂDULESCU SALA. 80 ortografic. 1173. Prefaţă de George Volceanov. de ziarul „Universul”. Gerard Lenclud. Recenzie finală prof. Univers Enciclopedic. 1344 p. Editura Nemira. Tomul I.000 cuvinte filatelic poliglot (german. Autori: Cristiana ARANGHELOVICI. 2002. 1327 p. Bucureşti. 2004. Dicţionar Redactor responsabil: Prof. Cuvânt înainte de Ştefan Stoenescu. dr. 1171. Alexandru Graur. Partea I A-B. Adrian Nicolescu. 1327 p. Sfetea. Bucureşti. 871 p. 1178. Editura Academiei. 2005.

I. Editura Naţional. Dicţionar 1197. QZ. Bucureşti. Editura Scripta. Editura Academiei R. 1997.. XX). 244 p. Dicţionar român-rrom (ţigănesc) în grai 1984. . 1196. 472 p. 93 [-95] p. Bazele criminologiei. Marian Speriatu. 1193. Bucureşti. 1198. 1192. 256 p. 1195. Ce este psihanaliza?. Dicţionar român-rrom (ţigănesc) în grai Leon. revăzută şi adăugită de Alexandru Dobrescu.R. Aurel. DIMITRIU. Editura Vox S. (Dicţionare enciclopedice).000 cuvinte. 1985. cu tab.. Nicolae Zaharia. Bucureşti. DICŢIONAR englez-român. Elena Carabulea. Pentru uzul lucrătorilor de poliţie. Aurel. Bucureşti. Ortoepie. căldărăresc şi rrom (ţigănesc) . Fonetică. DICU. 1998. Aurel. 1993. 1187. Aurel. de logică [de] Gheorghe Enescu.. 1988. Bibliografie la p.. 256. Editura Ştiinţifică. Bucureşti. Ioan Oprea. Gramatică. 511 p. 2001. Mydo Center. Facultatea de Drept). Ediţia a II-a îngrijită de Iancu Lucica. cu fig. vol. expresii latine comentate [de] Virgil Matei. BANTAŞ.R. 2 vol. Editura Curtea Veche. 381 [-383] p. Dicţionar 1185. 1977. Pamfil. Bibliografie la p. Marian Speriatu. Dicţionar ortografic. + 54 p. 2001. Bucureşti. Rosetti”) 1181. al magistraţilor şi nu numai. Dr. Dicţionar de termeni juridici uzuali [de] 1183.L. 2001. Bucureşti. Editura Tehnică. 1190.(Academia Română. Dicţionar juridic penal [de] George Antoniu. 1973. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 249-259. 2003. dr. reflecţii. Dicţionar Lazăr Şăineanu. tab. Bucureşti. 1186. Cu un cuvânt înainte de George Astaloş. Rodica Radu şi Victoria Zăstroiu. [Elaborat de Mioara Avram. Bucureşti.. ortoepic şi morfologic al limbii române. A-P. 262 [-264] p.român [de] Lazăr Cârjan (coordonator). Timişoara. 1982. 1199. Bucureşti.. Oprişan. 1976. (Gnosis. al magistraţilor şi nu numai. Bucureşti. Editura Facla. Ortografie. DICU. Probleme de 1188. Prof. (Ştiinţa pentru toţi. Pentru uzul lucrătorilor de poliţie. f. Dicţionar Pavel Abraham. 1978. de pleonasme [de] Doina Dascălu. 318 p. Constantin Bulai. I. Volumul 2 supliment până la 102. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Criminologie. Ediţia a XII-a. Autori: Lazăr Cârjan.S. 1997. DICU.a. Gheorghe Chivulescu. de logică [de] Gheorghe Enescu. psihosociologie a educaţiei. DICU. Aurel. Autori: Lazăr Cârjan. 90 p. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1995. Dicţionar de procedură penală [de] George Antoniu. 480 p. Carmen Gabriela Pamfil. Conştiinţă şi comporta- 1189. DICU. Criminologie. Limba română. spoitoresc şi rrom (ţigănesc) . Editura Proarcadia. Prefaţă: Ed. 57). Şansa. Emil Derşidan. + 45 p. Bucureşti. 1194. Editura Junior. 1191. Dicţionar de maxime. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. ment. Ediţie critică şi studiu introductiv de I. Editura Saeculum I. 761 p.român [de] Lazăr Cârjan (coordonator). II. XL + 698 p. 81 Aurel. Dialog cu ştiinţa sec. 727 p. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Editura Curtea Veche. Bucureşti. Editura 1200. LEVIŢCHI. 148 [-152] p. Aretia. Nicolae Volonciu. Punctuaţie. Bucureşti. 1182. Teora. DICU. Fulvia Ciobanu…]. 286 p. vol. 81 p. DICU. 382 p. Lexic. Andrei.. Bucureşti. 633 p. de maxime comentat [de] Tudor Vianu. E. Cu un cuvânt înainte de George Astaloş. 1997.O. Bucureşti. Bucureşti. Dicţionar universal al limbii române [de] 1184. Nicolae Biţu. 1999. (Universitatea din Bucureşti. 288 p. Vol. Nicolae Biţu.

Aurel. 1212. (Biblioteca Legilor Uzuale Adnotate. Cogniţii iraţionale în depresie şi suicid în Buletin de psihiatrie integrativă. Bucureşti. Petre. 3. Camelia. 1209.. 1993. LĂPĂDUŞI. Jason. Introducere în episte- mologie. pl. DINU. 1993. Cuvânt înainte de prof. 3566. XVI + 215 p. Corneliu. Editura Şansa. Manfred. (Unioversitatea din Bucureşti. publicat în Monitorul Oficial no. nr. Ion. Procuror militar. 1961. Bucureşti. Popa. art. DIMA. Gheorghe. cu ilustr. Bacău. Gheorghe Rădulescu. Competenţa procurorului de a certifica înregistrările audio efectuate de denunţător. Bibliografie la p. Silogistica. în Criminalistica. 2003. 444 p. anul V. Maria. DINCU. St. BOTEZATU. vol. BUNECI. Bucureşti. Curierul Judiciar. 4. noiembrie. Bucureşti. 1216. DIDLESCU. docent Gheorghe Cronţ. Corupţie la RADET Bucureşti. Istoric. I. Vasile.1201. Editura Didactică şi Pedagogică. Horia C.. 1976 (Silogistica). 1210. nr. nr. Semnificaţii. period). Organizare. Postmarks of Russian 1211. Istoria 1202. DOANĂ. României în date elaborată de Dinu C. Nelu. no. dr. [Bucureşti]. dr. LĂPĂDUŞI. Legalitatea inter- Empire (pre-adhesive Petersburg. cu tab. Ion. DOBIN. CIOBANU. 6. drd. Vasile. 2003. 1060 p. Editura Lumina Lex. 1213. 450-452. 9-11. Vasile. DOBRE. Facultatea de Drept). Traficul şi consumul ilicit 40 comisariate cu Decretul no. 1215. anul V. p. DÎKO. Editura Enciclopedică. Autorii nu sunt indicaţi pe copertă. Iaşi. 1217. + erată. în Criminalistica. TRIP. Silistrarianu]. 477 p. 25-27. prin constrângere. Vasile. 200 p. Doinel. L. Traian. 2005. Traducere din limba rusă [prefaţă de ing. Comitetul Judeţean de Cultură şi Educaţie Socialistă.A.54). Bucureşti. nr. Criminologie. 82 1221. Corneliu. Bibliografie la p. Vasile. Organizarea cărţii. în Criminalistica. 235-239. Divizarea Bucureştiului în 4 sectoare şi 1205. Dr. 2005. . în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Contrology: Beyond the 1204. Bucureşti. 477 [-480] p. Simona. Bucureşti. 2006. Prof. anul VI. 364-367. 244 p. 1976. DIDILESCU. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 1218. Insp. 1995. Procuror militar. P. ceptării convorbirilor. LĂPĂDUŞI. DITTON. Acsinte. Editura Fundaţiei „România de Mâine”. p. DIMA-DRĂGAN. Biblioteca Litera. Dumitru. IOFIS. VINTILĂ. 23 p. 1 (24). 1208. 199-200.. Humanitaus Press. E. 1984. C. Giurescu. 2001. P. Nicolescu.A. de poliţie. DINDELEGAN. Marcel D. Tehnica şi arta 1206. 39-40. 1974. 1973.N. DINU C. Teoria clasică şi interpretările moderne. 2003. penal special – aspecte teoretice şi practice. p. Editura Proarcadia. Alexandru Stănciuleriu. Editura Tehnică. Petre. Editura Luceafărul. 480 p. Aurel. New Criminology. an XI. p. Bazele criminologiei. 1220. 239 p. Repere bibliografice p. Drd. 1207. Giurescu (coordonator). X. Atlantic Highlands. pr. Bucureşti. vol. Criminologie. Introducere în biblioteconomie. 1219. 1998. DINU. 320-324. Petre. DINUICĂ. BOTEZATU. 1929. PĂTRAR.N. + 4 f. 971-982.. DOANĂ. Bucureşti. iulie. Matei. p. 256 p. DIMA-DRĂGAN. 1979. mai 2004. Editura Fundaţiei România de Mâine. de stupefiante. Vasile. Dumitru. tab. Editura Didactică şi Pedagogică. 2001. Bucureşti. DINCU. p. Biblioteci umaniste româneşti. 1214. fotografică. Nicolae C. Teoria clasică şi interpretările moderne. 244 din 1 noiembrie 1929. Aurel. DOANĂ. Poliţişti şi jandarmi care şi-au vândut onoarea şi demnitatea. 961 din Codul de procedură penală. DINCU. Mită Bucureşti. Drept 1203.

Prof. 1232. Vol. PASCU. vol. Traducere de Mihai-Eugen Avădanei. 1234. 1239. DOBRILĂ. DOBRINOIU. Schellhoss. natură piloasă prin activare cu neutroni. Moscova. Bucureşti. MOLDOVAN. 1980. DOBRINOIU. POPA. 1227. CONEA.. 576 p. RADU Alexandru. Rectificare la p. Infracţiuni prevăzute în legi speciale. Bucureşti. penal român. p. Vasile. 2006. dr. Il n’y a pas de 1230. univ.. 2000. 798 p. Aurelio. IV. 2000. G. 1982. Introducere de Alexandru Mareş.. Vol.-J. Marcel. Corupţia în dreptul secolul al XVI-lea. p.. Drept penal. II. 335 p. J.. F. Tablă de materii şi în limbile franceză. New Haven 1939 (Berlin. 111-122.V. 387-491. S.C. Eugen. 1978. p. Partea specială.. Economia.. 299-308. vol. Teorie şi practică judiciară. 352 p. 1999. engleză şi germană. 1224. DOMINGUES. Ciprian Raul. II. Expertiza urmelor de 1231. 1238. Editura Atlas Lex. Marcel. Diacov. p. în Tratat practic de criminalistică. BOROI. Editura Lumina Lex. DOBROGEANU.a. NISTOREANU.H. Sack. Poliţia tehnico- ştiinţifică în bibliografia română.I. 1236. Teorie şi practică judiciară. D. 1233. Prefaţă de Liviu Chelcea. Gheorghe. Vasile. DOMINGUES. Documente şi însemnări româneşti din MOLDOVAN. 1971). A. p. Ioan. Theorie und Erklärung (Teorie şi explicaţie). Beck.. Editura Europa Nova. în Tratat practic de criminalistică. Vasile. 1228. 399 p.. Dolgov şi S. ROMIŢAN. Ministerul de Interne. 1237. 1940. 1980. Marcel. 2002. DIACOV. 1229.. 1933. Sub redacţia A. DOBRILĂ. 8. 831 p. Drept penal. 440-458. Text stabilit şi indice de Gheorghe CHIVU. . Marcel. DOLLARD. DOBRINOIU. RADU. PĂIŞ. Marcel. Alexandru. Valerică. 310 p. vol. 1235. în Tratat practic de criminalistică. Kerner. DOLDE.1. Expertiza urmelor de sol. Infracţiuni în domeniul informatic. Vasile. Ilie. 140/1996 pentru modificarea şi completarea Codului Penal. 292-299. (Colecţia Praxis). 1226. III. drd. Literatura juridică. p. p. în R. p. Partea specială.1222. dr. Mihaela. Cauze penale comentate – partea specială – Editura Semne. e 4 année. în: Kaiser. Bucureşti. Editura Lumina Lex. Expertiza urmelor de metale. Maxim. Nicolae. DOBRILĂ. Nicolae.C. 1989. DODD. I. CONEA. Mihaela.I. DOBRINOIU. no. G. PĂTRU. Partea generală. Kleines kriminologisches Wörterbuch (Mic dicţionar criminologic). dessin digitaux identiques. 401 p. ş. Crimina- Vasile. Maxim. II. 1240. 31-39. Ministerul de Interne. Bibliografie la p. DOBRINOIU. în Tratat practic de criminalistică. Frustration und Aggression (Frustrare şi agresiune). 1979. 1978. Nigel. Editura C. Ministerul de Interne. Drept penal. 608-614. 311499. no. drd. Ministerul de Interne. Bucureşti. 1225. Bucureşti. DOBRILĂ. Gabidor.I. 1223. Focşani. Les lamelles transparentes pour le transfert des empreintes digitales. Procedee matematice ce pot fi utilizate în expertiza criminalistică. 1932. Ionel. DOBRINOIU. DOBRILĂ. ediţie revăzută şi adăugită cu dispoziţiile Legii nr. Magdalena IONIŢĂ. 342 p. Ministerul de Interne. Bucureşti. în Tratat practic de criminalistică. 83 Aurelio. Magdalena GEORGESCU. în R. vol. Sociologia banilor. + Anexe. litatea organizată. Editura Academiei Republicii Socialiste România. vol. 2003.1995. Lector univ. Alexandru. Viorel..I. DOBRINOIU. 501. III. 5e année. H. Institutul European. Alexandru MAREŞ şi Alexandra ROMAN-MORARU. LAZĂR.V. 423-439. raţiunea şi societatea contemporană. DOLGOV. Bucureşti. MOLNAR. Expertiza urmelor de natură piloasă prin microscopie electronică.

Institutul de Cercetări Juridice). Siegfried Kahane.IV.R... 616-621.. 1939. Nicoleta. Petre. 1969. Nicoleta. Siegfried. BULAI. Vintilă. în R. KAHANE. 7e année. Bucureşti.S. Vol. univ.2. Rodica [Mihaela] Stănoiu. KAHANE. POPOVICI. Nicoleta. 436 p. Constantin.. Editura Politică. Vintilă. III. Siegfried. BULAI. FODOR. KAHANE. Vintilă. Aurel.9. 1247. 35-45. KAHANE.1968. ROŞCA..1241. Rodica. p.I. în R. Partea generală. (Academia Română. 1969-1972. Ediţia a II-a. DONGOROZ. 8e année. FODOR. 1251. Partea specială: vol. Explicaţii teoretice ale Codului penal român. Editura Politică. ILIESCU. Partea specială. II. Profesor de Drept Penal la Facultatea de Drept din Bucureşti. p. FODOR... DONGOROZ. Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală român. STĂNOIU. I. Siegfried. Siegfried. DONGOROZ. Editura Academiei Române şi Editura All Beck. V. BULAI.. 1971. Vasile. Editura Academiei. Noul Cod penal şi Codul penal anterior. IV. Vintilă.C. Constantin. Vintilă. Rodica. KAHANE. ROŞCA. Vol. 2003. 676 p. 2003.1969. Vintilă. BULAI. (Academia Română. Vol. DĂRÂNGĂ. Vol. 1248. 1252. OANCEA. KAHANE. 558-563. FODOR. Explicaţii teoretice ale Codului penal român. Institutul de Cercetări Juridice). Ion Oancea. Ion. 1936. Cuvânt înainte de prof. SÂRBULESCU. OANCEA. Editura Academiei Române şi Editura All Beck. vol. DONGOROZ. 1935. Vol. DONGOROZ. Aurelio. dr. Iosif Fodor. director ştiinţific al Institutului Juridic al Academiei Române. no. Gheorghe. Victor. 1243. 1970. vol. 471 p. 436 p. 1242. no. Bucureşti. DONGOROZ. George. Constantin. IV. Victor. 1036 p. 640 [644] p. 1246.I. OANCEA. III. DONGOROZ. Gheorghe. Editura Academiei Române şi Editura All Beck. POPOVICI. Partea specială. DONGOROZ. I. Editura Academiei R. 1250. OANCEA. Iosif. Siegfried. SÂRBULESCU.. Vintilă.. ROŞCA. Bucureşti. LUCINESCU. Constantin. Ion. Bucureşti. Nicoleta. 1972. Bucureşti. DONGOROZ. FODOR. no.I. 70-76. 271 p. Dumitru. vol. S. Partea generală.1975. 84 OANCEA.. 215 p. Explicaţii teoretice ale Codului penal român de Vintilă Dongoroz. I. Souvenirs d’un ANTONIU. ILIESCU. 399 [402] p. Nicoleta. I. ILIESCU. STĂNOIU. DOMINGUES. II. KAHANE. Editura Academiei Române şi . Partea generală. 676 p.I. DONGOROZ. policier brésilien.10.. Nicoleta Iliescu. 5e année. Ediţia a II-a. Partea generală. I.1. Victor Roşca. p. Bucureşti. Vol. no. Vintilă. Constantin. STOICAN. Bucureşti. Explicaţii teoretice ale Codului penal român. BULAI. R. Vintilă. Editura Academiei Republicii Populare Române. 1036 p. Mihai.C. Rodica. Petre. Siegfried. LUCINESCU. STOICAN. DOMINGUES. Aurelio. 1933. + erată. Partea generală: vol. Prezentare comparativă. 1249. Explicaţii teoretice ale Codului penal român. Aurel. Victor. p. vol. Partea specială. STĂNOIU. KAHANE.. Bucureşti. Partea specială. 1936. Rodica.1957. 455 p. Ion. avocat. Les lignes blanches.. Rodica Mihaela. 772 p. Drept penal. 1245. Mihai.III. Înlocuirea răspunderii penale pentru unele infracţiuni cu răspundere administrativă sau disciplinară. Siegfried. Constantin Bulai. Ion. ILIESCU. Prezentare comparativă. R. Ediţia a II-a. STĂNOIU. II. Ion. George Antoniu. STĂNOIU. 471 p. KAHANE.. NEMEŞ. Dumitru. (Academia Română.. Siegfried. Bucureşti. ILIESCU. NEMEŞ. 2003.C. Iosif. Iosif. Iosif. 8e année. I – IV. Noul cod de procedură penală şi Codul de procedură penală anterior. Vol. OANCEA. 1244. DĂRÂNGĂ. ILIESCU. Vasile. Institutul de Cercetări Juridice). 450 [442] p. Ediţia a II-a.C. N.

. BULAI. KAHANE. DOSTOIEVSKI. 1257. Bucureşti. 1893. Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală român. Bucureşti. vol. Gazda. Constantin. Aparatul critic de Ion Ianoşi. 7. Umiliţi şi obidiţi. qualitative de la nicotine. Amintiri din Casa morţilor. 20 de ani de expertiză criminalistică la ANTONIU. George.C. 1260. DOYLE. ILIESCU.. Aparatul critic de Ion Ianoşi. 1254. Leipzig. Editura pentru Literatură Universală. V. Editura pentru Literatură Universală.. 315 p. 9. Siegfried. Arthur Conan. Smith. 218 p. Fraţii Karamazov.. Hachette. with a frontispiece. O lume dispărută. John. 783 p. vol.STĂNOIU. Bucureşti. Institutul de Cercetări Juridice). Aparatul critic de Tamara Gane. vol.2001. Leipzig. 2003. Traducere din limba engleză de Mircea Alexandrescu şi Costache Popa. (Academia Română. (Cutezătorii). Oameni sărmani. 445 p. DONGOROZ. Opere în 11 volume [selecţie]. No. Nicoleta. p. Vol. Bucureşti. Ministerul Justiţiei. în R. Vintilă. Anatomie des Mőrders. Republicată de Editura Mondero. STĂNOIU. (Lucrările sesiunii de referate şi comunicări din 15-16 decembrie 1978). Roman în şase părţi cu epilog. Institutul de Cercetări Juridice). Traducere 85 Adventures. DONGOROZ. Dublul. + 293 p. Rodica. no. Traducere după ediţia „The Hound of the Bas Kervilles Another adventure of Sherlock Holmes“. Bucureşti. 2003. Un hoţ cinstit. Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală român.. Adolescentul. Traducere de Marin Preda şi Nicolae Gane. vol. KAHANE. Arthur Conan. DOYLE. ILIESCU. 1969. În româneşte de Otilia Cazimir şi Rodica Nenciulescu. 443 p. London. 1262. Vol. 1. DOSTOIEVSKI. 159). 2001. (Academia Română. 1990 [Oradea „Crişana“]. The Adventures 1263. (Academia Română.. Ediţia a doua. DOUGLAS. Heinemann and Balastier. 5. Editura Academiei Române şi Editura All Beck. 1253. Editura Tineretului. În româneşte de Nicolae Gane. BULAI. 224 p. Robert – I. 1261. Goldman. Bucureşti. 9 şi 10. Arthur Conan. Vintilă. 264 p. Institutul de Cercetări Juridice). DOYLE.Editura All Beck. 1902. Rodica. 1937. 8. Editura RAO. Nevasta altuia şi un soţ sub pat. 3. Siegfried. Constantin. 1970. 1259. 549 [-552] p. de Emma Beniuc. Partea specială. 1967.I. vol. of Sherlock Holmes. 619 [-624] p. Agent des FBI enthülltdie Motive won Gewaltverbrechern. 926 [932] p. 1958. Editura Univers. Partea generală. Câinele din Baskerville. 1972. Ediţia a doua. Der Top. Editura Academiei Române şi Editura All Beck. [Feodor Mihailovici]. Elder. 2003. 431 p. 9e année. Studiu introductiv de Tudor Vianu. Détermination Ministerul Justiţiei. (The English Library. Editura Tineretului. 767 [-770] p. 505 [512] p. 1979. 1256. 1912. by A. Idiotul. Traducere de Ovid Constantinescu şi Izabella Dumbravă. Demonii. Aparatul critic de Ion Ianoşi. Bucureşti. O altă aventură a lui Sherlock Holmes. Traducere revăzută de Ştefana Velisar Teodoreanu şi Isabella Dumbravă.6. Laboratorul Central de Expertiză Criminalistică. Berlin. Bucureşti. 1258. Roman în patru părţi. Mysteries and [Feodor Mihailovici]. [Bucureşti]. 1255. [2] f. Crimă şi pedeapsă. . Un roman în nouă scrisori. 1966. 214 [-215] p.. Aparatul critic de Ion Ianoşi. George. Bucureşti. Un pom de Crăciun şi o nuntă. Aparatul critic de Ion Ianoşi. Bucureşti. A[rthur] Conan. Editura Univers. Polzunkov. OLSHAKER. Domnul Proharcin. vol. Traducere de Nicolae Gane. 1957. Mark. Editura pentru Literatură Universală. DOYLE. Nicoleta. Bernard Tauchnitz. Paris. 646 p. Conan Doyle. 10. Editura Univers. vol. ANTONIU. 679 p. Bucureşti. 757 [-760] p. Inimă slavă. 1971. Aus dem Amerikanischen von Andreas Rieger. DONZALLAZ. 350-362.

1980. Coama leului. În româneşte de Marius Măgureanu. Traducere de Lazăr Cassvan şi Rodica Lackner. Firma Gridlestone. 763 ). 1973. DOYLE. 47-48. 1 Numărul volumului în cadrul colecţiei. Hera. 1970. 205 p. 1991. DOYLE. Scandal în Boemia. Editura Tineretului. DRAGOMIR. În româneşte de Andrei Bantaş. (Colecţia „Fantomas“). 288 p. 1268.R. Sibiu [Transpres]. Semnul celor patru. Bucureşti. 1971. Sherlock Holmes Holmes. DRAGOMIR. Markeri S. Aventura celor Sherlock Holmes [de] Sir Arthur Conan Doyle. (Colecţia Arhiva lui Sherlock Holmes Nr. Aventurile profesorului Challenger [nuvele]. trei lucarne. DRAGOMIR. 2004. Chirurgie plastică şi reparatorie. Cristian V. O altă aventură a lui Sherlock Holmes. poliţie. Editura Tineretului. 1269. 1266. 1280. 260 p. Cîinele din Baskerville. [Bucureşti]. Editura Humanitas. Enigma diademei de berile. Crase banalităţi Arthur Conan.R. DOYLE. 429 [-432] p. 280 [-288] p. 2006. noiembrie 2005. Vol. Postfaţă de Andrei Pleşu. 1279. nr. 1992. Editura Tineretului. Serie 1 nouă. Arthur Conan. Editura Odeon. Prefaţă de Gabriel Liiceanu. 6. Un studiu în 1275. DOYLE. 1985. [1991]. (Integrala A. Prelegeri re-construite de Gabriel Liiceanu şi Cătălin Partenie. (Clasicii literaturii universale).T. Arthur Conan. Elena. Bucureşti. Malone de la „Daily Gazette“. 1993. Conan. 1273. DOYLE. Mărcile poştale clasice românesti litografiate în perioada 1865-1872. Editura Junimea. Elena. utilizaţi în identificarea judiciară. 1966. Arthur Conan. Arthur Conan. Bucureşti. contraatacă. Arthur Conan. 141 [-144] p. Conan Doyle. 4-6). 1276. 157-161 1278. [Bucureşti]. Arthur Conan. I. 1270. Bucureşti. DOYLE. Arthur Conan. Semnul celor patru. DRAGOMIR. 1990. DRAGOMIR. 1980. Cuprinde: Un studiu în roşu. pe cotorul cărţii. Prefaţă de Mihai Dascăl. Bucureşti. Ştefănescu-Medeleni. Editura Unisens. Memoriile lui Arthur Conan. Noţiuni fundamentale. Subinspector de 1271. anul VII. În româneşte de Otilia Cazimir. Junimea. În româneşte de Andrei Bantaş. 1267. în Criminalistica. 2). romane poliţiste [de] Sir Arthur Conan Doyle. Editura Ion Creangă. Semnul celor patru [Romane]. Prefaţă: Ion Hobana]. DOYLE. Traducere de Lazăr Cassvan şi Rodica Lackner. 224 [-231] p. Alexandru. Al. DOYLE. (Aventura). Kiriac. 435 [-455] p.1264. [1966]. Challenger. Arthur Conan. Aventurile lui Sherlock 1272. roşu. Arthur Conan. p. (Mărcile Litografiate). Iaşi. XXVIII + 313 [316] p. 1274. O lume dispărută. Subinspector. utilizaţi în identificarea judiciară. Rodica Nenciulescu. 259 [-263] p. Bucureşti. Iaşi. DOYLE. Markeri S. 86 . profesor Summerlee şi E. În româneşte de Lucia Gogan. Editura Ploscău. biolog. În româneşte de Otilia Cazimir.T. DOYLE. În româneşte de Andrei Bantaş. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Bucureşti. Bucureşti. A. [Bucureşti]. Mondero. DOYLE. 1277. 123 [-127] p. p. Îngerii răzbunători şi Comoara din Agra. 1958. În româneşte de Mircea Alexandrescu şi Costache Popa. 258 [262] p. Romane. Lord John Roxton. În româneşte de Andrei Bantaş şi Nicolo Della Pupa. metafizice. (Biblioteca pentru toţi. Conacul Shoscombe. 258 [-263] p. DOYLE. Traducere din limba engleză de Lazăr Cassvan şi Rodica Lackner. cuprinzând relatarea uimitoarelor aventuri ale profesorului Geroge E. [Bucureşti]. Minerva. 222 [-224] p. 1265. D. biolog.

1979. 142-160 („Compania”). SURPĂEANU. II. p. Ministerul de Interne. 1287. Romanian Philatelic Studies. Determinarea grupei 1282. DRAGOMIR. Contributions to the sanguine din firul de păr. Virgil. DRAGOMIR. Ministerul de Interne. Orientări actuale în teoria şi practica medicolegală.Ausgabe". p. 624 p. Bibliografie la p. DRAGOMIR. Bucureşti („Contribuţii”). MALIŢA. 25-28. DRAGOMIR. Bucureşti. 1293. 1291."Cap de Bour". Introducere în programarea convexă. Bucureşti. Alexandria. 317-320. Kiriac. august 2006. 1978 („Contributions”). 1285. DRAGOMIRESCU. medico-legală în psihiatria judiciară. natură piloasă pentru stabilirea sexului. nr. 377 p. Problematică şi 1290. 73 . vol. Editura Viaţa Medicală românească. Kiriac. Virgil. Gheorghe. Compania Diligenţelor Moldovei 1852 . 161-164. Mina. Almanah Filatelic '89. 1283. Legitima apărare. Vol. Mircea. DRAGOMIR. Kiriac. N. 1978. 392 p. 1295. Determinarea grupei Study of The First Moldavia Issue.87. DRAGOMIRESCU. DRAGOMIR. anul VIII. Bucureşti. 1300. Mina. DRAGOMIR. sub-comisari. Ministerul Justiţiei. V. T. 1294. 65/1987. în Tratat practic de criminalistică. în Tratat practic de criminalistică. DRAGOŞ. 2. Aurel. 1297.Y. Übersetzung Translation Dr. 1301. Bucureşti. Ministerul de Interne. ASANACHE. Expertiza medico-legală psihiatrică. Bucureşti. Mihai. Contribuţii cu privire la circulaţia primelor mărci poştale româneşti. PRELIPCEANU. Bucureşti. Reconstituirea circulaţiei mărcilor „ Cap de Bour“ Emisiunea a doua. Mircea. Editura Ştiinţifică. în 20 de ani de expertiză criminalistică. 4. DRAGOMIR. Programare neliniară. 122-125. 1976. 1992 („Ştampilografie"). Bucureşti. 1974. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Vasilescu. Radu. Bucureşti. Urmele de sânge. 287 p. 1296. DRAGOMIR. Kiriac. circulaţia mărcilor Cuza 1865. 280 p. Editura Medicală. Almanah Filatelic 1985. DRAGOMIRESCU. Ştampilografie poş- tală (România 1822-1910). Otto Binder in Rumăniensammler Nr. 195-203. 325 p. I. vol. Expertiza urmelor de Virgil. 1289. în Criminalistica. DRAGOMIR. DRAGOMIRESCU. 1980. Kiriac. 1980. Prof. Mina. DRAGOMIR. 1288. metodologie medico-legală. p. Darstellung des Umlaufs der 2. 1299. 1904. gendarmi rurali şi agenţi auxiliari. 1968. p. 122-125.1281. Bibliografie la p. DRAGOMIRESCU. LĂPĂDUŞI. Expertiza urmelor de natură piloasă pentru stabilirea grupei sanguine. Kiriac. Mina. No. 1284. Bucureşti. . DRAGOMIR. l/89-l/90. Stabilirea grupei sanguine după firul de păr. DRAGOMIRESCU. Kiriac. Filatelia Aug. 1286. Nestor. în 20 de ani de expertiză criminalistică.1857. Bucureşti. Noua metodă practică pentru a învăţa cu înlesnire legile privitoare pe toţi oficerii de poliţie judiciară şi în special comisari. HANGANU. II. Catalogul mărcilor poştale româneşti. Editura Medicală. 1979. Octavian. MALIŢA. Vasile. Ausgabe der Ochsenkopfmarken: Der Rumäniensammler Nr. 1979. A. 1978. 321-323. p. Ministerul de Interne.N. 4. Ministerul Justiţiei. cu fig. Expertiza 1292. vol. cu fig. DRAGOMIR. p. 1990. în Tratat practic de criminalistică. Bucureşti. Kiriac. 2002. Tipografia şi Librăria „Lexandri“. 386+392. „Umlauf 2. Editura Ştiinţifică. p. + erată. Dan. DRAGOMIR. 209 p. DRAGOMIR. 271-278. Prim-procuror. Kiriac. 87 1302. Contribuţii privind sanguine din firul de păr. Mihai. Sublocotenent. Mina. 1972. p. Filatelia Nr. 1298. Mina.

univ. DRĂGAN. vol. SUCEAVĂ. vol. 2. septembrie 2000. dr. vol. p. Depistarea toxicomanilor. 208 p. Implicaţii în expertiza medico-legală. Zei. (Inspectoratul General al Poliţiei. DRIMBA. L. Bucureşti. vol. p.1303. MEŞINĂ. Substanţe chimice M. Editura Craiova. 447 p. vol. vol. Jenică. Preparator universitar slt. Bucureşti. Jenică. p. 29-30 (I). Bucureşti.. X. V. Ion. iunie 2004. Sinergisme morfogene în evoluţia sistemului osteomedular. 70 p. 54 p. Milan. 1. G. 1998. Elisa. în Criminalistica..R. Editura Militară. vol. Editura Magicart Design. 1304.. Economistul mileniului III. 413 p. 463 p.. Dan. 2003.col. Manual de educaţie antidrog pentru ciclu gimnazial. Polixenia. Ovidiu. Conf.. 2005. 1318. Bazele teoriei situaţiilor de Procedura reorganizării judiciare şi falimentul. VI. 1987. Facultatea de Drept. P. drd. TRÎMBIŢAŞU. DRESSLER. vol. 399 p. 351 p. 433-437. Nicholas Georgescu – Roegen – profetul arhitect al noii gândiri. DRĂGOI.S. DRAPKIN. Svedlovsc. p. Jenică. VREJU. martie 2006.R. 1312. 379-381. Istoria culturii şi civilizaţiei. decembrie 2000. MARTIUS.C. 384 p. 1306. 415 p. 1315. vol. Jenică. ROMAN. vol. 1308. Constanţa. Prep. 1. Dicţionar.. GRECU. 42 p. obiect al reglementărilor juridice. 367 p. dr. Criterii de evaluare ale „punerii în primejdie a vieţii” în leziunile vasculare. NICOLAE. nr. nr. Jenică. univ. 1310. DRAGOTEANU. 41-42.. 1307. DRĂGAN. nr. 1311. George. Alexandra. DEMETRESCU. M. Cristian Ion. p. în Criminalistica. Drogul.C. 2001. în Criminalistica. Ion. univ. OANCEA. nr. vol. 558 p. C. Bibliografie la p. RUSU. Mihai. anchetă. Gheorghe. Editurile Saeculum I. CĂRPINEAN. Silvia. Jenică. I. 1316. şi Vestala. esenţiale şi precursori. Editura Europa Nova. DRĂGAN. în Revista Română de medicină Legală /Romanian Journal of Legal Medecine. II. februarie 2006.. 1305. Consideraţii teoretice şi practice. eroi şi personaje din mitologia drogului.. Lector univ. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Noi . 180 p. 2001. Ligia.. 3-15. Constantin. DRĂGAN. 1314. 11 vol. DRĂGAN. nr. Interferenţe între eroarea medico-legală şi eroarea judiciară. anul II. XI. 6. I. DRĂGAN. VIII. Editura Luceafărul. Editura Fadrom. 145-165 p. 1996. 1319. Bucureşti. 108-122. DRĂGHICI. în Ştiinţele juridice la început de mileniu. IV.IX. 1994. volumul XIV. p. anul II. Sesiunea de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice. lt. în Analele Universităţii „Spiru Haret“.O. MELINTE. 19-20 (II).. DUCA. DRĂGAN. Constantin. DERMENGIU. 5. Bucureşti. STĂNESCU. Jenică. Jenică.. Bibliografie la p. anul VIII. Prof. 21-22. Consideraţii privind rolul ştiinţei criminalisticii în cadrul investigaţiei penale. CORNEANU. 88 Constantin. mijloace tehnice de examinare a 1320. 1309. 1994. 463 p. Aproape totul despre droguri. Jenică. p. Drogurile în viaţa românilor. nr. Lt. dr.. 383 p.. DERMENGIU.F. Ediţie definitivă. DUCA. Editura Ministerului de Interne.. TIPIŞCĂ. Tortura.. A. Direcţia arme. Constantin. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. 2005. III. explozivi şi substanţe toxice). 143. 4. dr. 284 [286] p. iulie 2000. Bucureşti.. Editura Ministerului de Interne. DRĂGAN. 1317. POPESCU. anul II. 1313. Mariana. 142 p. Dumitru. VII. volum 12. 1993. 415 p. DRĂGAN. 1995. DRĂGAN. Colonel lector univ. Aparatura criminalistică modernă şi sisteme de procesare a imaginilor.

64 [-68] p. criminalistică. p. nr. Petru. TOMA. 1337. Victor. vol. Descoperirea falsurilor în acte şi .R. 1979. Decémbre.. 191 p. Victor. 20-24 noiembrie 2000. Manuel vocabulaire du portait parlé. 277 [-280] p. DUCULESCU. 1340. DUERST G. Ministerul de Interne. DUCULESCU. Constantin. DUME. Philatelic poliţie. DUCULESCU. p. 269 [-271] p. 1339. 1336. 1327. 116-141. 1982. 1998. 2001. Titlu şi tablă de materii şi în limbile engleză şi rusă. Bucureşti. 1338. 1973. 1995. anul VIII. DULCIU.G. DUCRY. Scrisul. Bucureşti. 1326. Editura Politică. Roxana. p. Coordonator: Dumitru Popescu.R.documentelor. Bucureşti. DUME. Al. p. 216 p. în R. DUME. Adrian. 344 p.B. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti.S. Bucureşti. ANGHELESCU. 620-668. 1984. aprilie 2006. Principii şi forme juridice ale cooperării economice internaţionale. Mouillot. 1329. 40 p. Traducere din 89 – Expert grafic diplomat al Şcoalei Superioare de Arhivistică şi Paleologie. 232 p. în Criminalistica. 2001. Efectuarea examinărilor dactiloscopice în sistemul A. Victor. România la Organizaţia Naţiunilor Unite. Pietre preţioase. Victor. Editura Academiei R. Expertiza scrisului cursiv. 186-190. REJL. p.P. în Tratat practic de criminalistică. Luboš. şeful Serviciului de 1330. p. după imprimarea prin apăsare. Marseille. Căpitan – din Geniu Editura Continent XXI. 1341. DUME. în Tratat practic de criminalistică.. Succesiunea sta- 1324. Sinaia. 1980. vol. Constatarea tehnicoştiinţifică a urmelor lăsate de mâini. Ion. Rudolf.. Journal of Great Britain No. ROGOJANU. III. expert criminalist. p. Ministerul de Interne. Marius. Noul sistem integrat de identificare balistică din cadrul Institutului de criminalistică al I. G. Subcomisar de limba germană de Mihai Moroiu. Ipostaze ale diplomaţiei. 1980. Petru. NĂSTASE. Ion 1323. Dreptul tratatelor. Diplomaţia păcii. p. 1972. vol. 342 [-344] p. 1321.D. 17-18. DUCULESCU. Urme lăsate de animale. 2. Victor. (I). Studii de drept internaţional. 1986. 226-233. Europeană. 1976. DUME.. Octavean. Biblioteca Eminescu. Victor. DUCULESCU. Editura Academiei Republicii Socialiste România.C. telor la tratatele internaţionale. DUCULESCU. Victor. 1342. Bucureşti. Petru. Dan Toma. Victor. DUME.F. p. Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu“. 1322. 170 [-175] p. vol.. 318-320. Petru. C.I. Editura Geea. MUNTEANU. 1909. în Tratat practic de 1325. Victor.I. Petru. ĎUD’A. 1333. DUFFAUX. DUCULESCU. DUCULESCU. 101 p. Ministerul de Interne. vol. I. în Criminalistica. 1335.S. 1331. DUCA. DUMITRESCU. 307-310. Bucureşti. Diplomaţia secretă. nr. 77-79. Bucureşti. II. 1985. Colonel. Editura Militară. 5/1895. Petru. DUCULESCU. Mică enciclopedie. R. I. 1332. Editura Academiei Republicii Socialiste România. Reconstituirea scrisului 1328. Editura Militară. 1929. Inspectoratul pentru Cultură al Judeţului Botoşani. Bucureşti. Les Formules dactyloscopique réelles. O cerinţă a contemporaneităţii. 1976. Editura RAO (Enciclopedia RAO). biblioteciambrozie şi aguridă. în Tratat practic de criminalistică. Arhive. anul III. Ministerul de Interne. identificări judiciare din Institutul de Criminalistică. BECKTON W. Examinarea actelor deteriorate prin rupere şi ardere. Editura Casa 1992. în Tratat practic de criminalistică. III. 2. 25-26. 1334. Bucureşti. Albatros. februarie. Ministerul de Interne. Continuitate şi discontinuitate în dreptul internaţional. Bucureşti. 1978.

(Academia R. 200 p. (Academia Română. DUMITRIU. Comisar-şef de 1356.documente prin ajutorul fotografiei cu o prefaţă de D-l Stahl. EFTIMIE. Bucureşti. editat de Fundaţia Anastasia cu prilejul expunerii colecţiei şi arhivelor RAINER la Galeria Catacombelor. 90 Academiei R. 1346. Istoria logicii. directorul Intendenţei Stabilimentelor Centrale. revăzută şi adăugită. 2006. DUMITRESCU. Logica polivalentă. Anton. GHIORGHICI. Bucureşti. Mecanismul logic al matematicilor. 1350. 391 p. 401-409. 385 p. Bucureşti. 1993. DUMITRIU. DUMITRIU. „Monitorul Oficial”. Paradoxele logice. Moneta. forzaţ ilustrat. GHEORGHICI. 1998.S. Actualitate şi perspective privind utilizarea tehnicilor de identificare criminalistică în pregătirea viitorilor tehnicieni criminalişti. Bucureşti. 1977. II-a. Anton.R. 1354. Tipografia „Geniului”. 1969. engleză. DUMITRESCU. DUMITRESCU. Anton. Filatelia 11/1958. Elemente de antropologie judiciară. Editura Academiei R. DUMITRESCU.R. Mileniul III. gândirea impresiunile „cap de bour". Dorel. [2004]. Despre re- Ştefan I. Bucureşti. Rezumat în limba franceză. DUMITRESCU. Ediţie nouă. rusă. Crăciun. 424 p. 1968. cu portret şi facs. 1349. Anton. DUMITRESCU. Editura Mircea.. 1352.. 135-142. Eugeniu. DUMITRIU.S. 1345. 1049 [-1051] p. RAINER. cu ilustr. Bibliografie la p. Comisar de poliţie. Şcoala Superioară de Arhivistică şi Paleografie). 1359.. Editura Enciclopedică Română. 249-254. poliţie. 210 p. Centrul de Cercetări Antropologice). noiembrie 2004. Mimii 1353. Anton. Alexandru Şt.R. Constantin. Informatică juridică. 590 p. Ioan Florin. Dumitru. p. Inspector principal de poliţie. Capcane judiciare. DUMITRESCU. în Criminalistica. (Enciclopedia de buzunar. Un album document al Centrului de Cercetări Antropologice în memoria Profesorului Rainer. Bucureşti. 1938. Anton. DUMITRIU. Istoria logicii. Iaşi. 1358. Editura Solness. nr. Sorin. 115 p. Anton. Tiparul: R. Schimbul. „Junimea“. Acupunctura ştiinţifică modernă. STÎRCEA. 367-383. complet refăcută şi adăugită de autor cu colaborarea lui Teodor Stihi. Editura Ştiinţifică. Alexandru. Editura Viaţa literară. Constantin. cu fig. p. 384 p. 1344. Tablă de materii şi în limbile franceză. DUMITRESCU. 1343. (Academia R. 200 p. Centrul de logică). 1943. p. 2001. Viorel. DUMITRIU. Recunoaşterea falsurilor în administraţie şi prevenirea lor. Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă. Technica şi monetară.S. Cu o prefaţă de Intendentul general Florescu. Subcomisar de poliţie. Bibliografie la p. 6. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 1351.R. GACEA. DUMITRESCU. 1966. Matei. VI (Cotroceni). Bucureşti. Doru. Teoria logicii. Martori mincinoşi şi documente false. Marius. Alexandro. 1944. 1973. DUMA. Editura Ministerului de Interne. Didactică şi Pedagogică. Editura 1348. Timişoara. DUMITRIU. Ediţia a Editura . Viorel. Logica polivalentă. Rezumat în limba franceză. DUMITRIU. 1347. 45-48. Bucureşti. Anton. Comisar-şef de poliţie. + 22 planşe color şi alb-negru. 1971. Seria „Sinteze“). 1360. Bibliografie la sfârşitul capitolelor. Tipografia Revista Geniului.S. Bucureşti.. Bucureşti. 181 p. 1357. Profesor de expertiză grafică la Şcoala Superioară de Arhivistică şi Paleografie. Pregătirea viitorilor agenţi de poliţie în domeniul Criminalisticii şi al Medicinei Legale. Bucureşti. 1928 (Arhivele Statului. 1944. anul VI. în Criminalistica. CONSTANTIN. DUMITRESCU.A. 1355. Soluţia paradoxelor logico-matematice. Centrul de logică).

1373. Thèse… par Émile Durkheim. 1979. [1] f. 507 p. Editura Cartea Românească.F. 416 p. Sociologie et philosophie. dr. ilustr. Problematica ricoşeului metodei sociologice. p. (Academia R. DUMITRIU. Biblioteca socială). Émile. XV 143 p.. cu portret şi facs.W. (Cultura Naţională. 1979. 1372. Émile. DUMITRIU-SNAGOV. DUMITRIU. Émile. 373. 1374. 1975. dr. Cartea Românească. Les regles de la methode sociologique. în: Mills. Editura Eminescu. anul VII. Paris. p. Bucureşti. Texte şi în limbile franceză. 1365.Didactică şi Pedagogică. 1369. Prof. în balistica judiciară. Paris: Felic Alcan. Editura Eminescu. (Bibliotheque de Philosophie Contemporaine). 91 . Bibliografie la p. 1993. Bucureşti. Colecţia de manuscrise. Prof.) Klassik der Soziologie eine polemische Auslese (Clasic al sociologiei. É. 1363. New York: The Free Press. De la division du III-a revăzută şi adăugită. + IC + 471 p. Anton. 144-153. Paris. 162 p. Sandu. 1893. 1368. DURKHEIM. Bucureşti. Colecţia de manuscrise. DURKHEIM. 1956. Preface de C. Biblioteca Naţională.] Tractatus de re militari et machinis bellicis / Paulus Sanctinus Ducensis [. Eseuri. Ion. 1965. Gropile comune şi câteva dintre problemele apărute în procesul de identificare a cadavrelor din gropile comune. nr. Émile. (Bibliotheque de Philosophie Contemporaine). 1361. The Elementary Forms of the Religious Life. 1375. Codex Latinus Parisinus – 7239. Bougle. travail social. Émile. germană şi latină. DUMITRU. Rezumate în limbile engleză şi franceză. 22-28. cunoaştere * Alétheia * Cartea întâlnirilor admirabile. Über die Anomie (Despre anomie). (A Free Press Paperback). Bucureşti.767 p. Paris. Tabla de materii şi în limbile engleză şi franceză. Traducere şi comentarii.] Tratat despre arta militară şi maşinile de război. Anton. Tratat despre arta militară şi maşinile de război. Ion. 1990. XII . 1973. 1371. nr. 1966. P.R. DURKHEIM. (Codiciele Latin de la Paris – 7239 Paulus Sanctinus Ducensis). o selecţie polemică) Frankfurt/Main. Tablă de materii şi în limba franceză. 2003. Sociologia. Index. Universitatea din Belgrad. DUMITRIU. 1362. Bucureşti. fig. Etude de în secolul al XIV-lea.S. p. Ţările române 1370. Le suicide. 684 p. (Faculte des Lettres de Paris).U. Libraire Felix Alcan. 35-36. 2. C. DURKHEIM. DUNJIC. 1986. 1364. Pauli Sanctini Ducensis [. 1366. Centrul de logică). Text latin (facsimile şi transcriere) Traducere şi comentarii /Studiu/ Note / Glosar / şi / Indici / de Ion Dumitriu Snagov. Istoria logicii..462 p. (publ. Text latin (facsimile şi transcriere). DUMITRU. DURKHEIM. Ştiinţă şi 1367. în Revista Română de Drept. regulile în secolul al XIV-lea. Note. London: Collier Macmillan. Bucureşti. Ediţia a Dusan. Glosar şi Indici de Ion Dumitriu-Snagov. Biblioteca Naţională Paris. Homo universalis: Încercare asupra naturii realităţii umane. Editura Tehnică. Cristian.8. 1924. DURKHEIM. DUMITRIU-SNAGOV. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 1212 p.. studiu. Émile. SAVIC. Ţările Române Sociologie. 1897. Codex Latinus Parisinus. Prevenirea falsului în înscrisuri în lumina unor constatări din practica expertizei criminalistice. 1924. Slobodan. Anton. Institutul de Medicină Legală al facultăţii de Medicină. Traducere de Constantin Sudeţeanu. 224 p. în Criminalistica. DURKHEIM. Bibliografie la sfîrşitul capitolelor. Translated from French by Joseph Ward Swain. martie 2005.

C. 1377. Iorgu Stoian. Preot. Editura Galaxia. Sudeţeanu. 1379. Bucureşti. Bucureşti. 393 p. 1993. univ.) Kriminalsoziologie (Sociologie criminală). É[mile]. Émile. AlexandruRăzvan. Editura Didactică şi Pedagogică. Ionel.G. imprimeur-editeur. Rue Saint Merri. Despre sinucidere [de] Émile Durkheim. IONESCU. Bucureşti. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Bucureşti. DURLEA. dr. H. 223 p. Montreal. Henri. Instrument de comunicare. sociologice. 92 . 23. Traducere din limba franceză de Alana şi Călin Şabac. Traducere: prof. Niculae.. Iaşi. Preot. 1385. 308 p.. Unele probleme pe care trebuie să le lămurească investigarea în cazul infracţiunilor în domeniul intermedierii de valori mobiliare. 1980. 2001. DURKHEIM. 1974. Editions Protos. La Science secrète. directorul Corpului de Control din I. Ediţie îngrijită. Traducere de C. 320 [-324] p. Titlul în original în limba franceză: L’évolution pédagogique en France. p. Oficiul Informaţii şi Documentare – Ministerul Aprovizionării şi Gospodăririi Fondurilor. CONSTATIN. Prefaţă de Victoria Petrescu. Émile. cu portret. 2005. R. Editura Luceafărul. aprilie 1996. DURVILLE. 1382. 1380. DUVAC. 282-290. Émile. F. Frankfurt / Main. Traducere şi studiu introductiv de prof. 893 [898] p. Ediţia a II-a revăzută de Ioan Mihăilescu. DURKHEIM. DURKHEIM. DURLUŢ. Evoluţia pedagogiei în Franţa. Mic dicţionar teologic. Émile. emerit dr. expertize tehnice auto. 1378. 1995. 1974. Preot. Editura Didactică şi Pedagogică.R. Montreal. Regulile metodei Constantin. Prefaţa la ediţia în limba română de Romulus Pătru Bena. Canada. postfaţă de Emil Păun. Subcomisar de poliţie drd. 1986. 112 p.1376. Prefaţă de Mihai Dinu Gheorghiu. Editura Ştiinţifică. Kriminalität als normales Phänomen (Criminalitatea ca fenomen normal). DUSSAULT. Îndrumar şi 1383. Elvira Balmuş. DURKHEIM. Educaţie şi socio- logie. Louis. 1384. În româneşte de Mihaela Calcan. instrument de communication. 289 p. cu portret aplicat (Lucrări fundamentale de pedagogie). Protocolul. Victoria Petrescu şi prof. în: Sack. Bucureşti. König. Versiunea originală: Le protocole. MORARIU. Québec. Paris (IV).. Editura Ministerului de Interne. 1381. (publ. 1972. Institutul European. Hendri Durville.P. DURKHEIM.. 200 p. note şi comentarii. 1996.

Traducere din limba italiană de Dragoş Cojocaru. Traducere din limba italiană de Florin Chiriţescu. no. Umberto. ECO. Ei s-au jertfit pentru patrie. Ediţie 1390. Editura Dacia. 1393. iunie 2006. vol. ECO.. EINSTEIN. în Criminalistica. Numele Trandafirului. D. XX). 1398. Univer1397.I. Pârvu. Traducere din limba italiană de George Popescu. Georges. ECARD. Schmidt Römhild. vol. Polirom Pontica. Umberto. 77 [-79] p. D. reginei Loana. 28-44. no. p. Traducere din limba engleză de Melania Dumitrache. 1938. (Université de Genève. 1405. Umberto. 9 année. 1387. Cum văd eu lumea. Cugetări. 335 p. 238 p. 1995. EHSES. EINAUDI.. Bucureşti.E 1386. Ediţie îngrijită de Doina Papuc. ediţie revăzută şi adăugită. Chişinău. ECARD. Traducere din limba italiană de Oana Sălişteanu. 1. Limitele interpretării. ilustr. Codul lui Da Vinci. Ştiinţe criminalistice. 295 p. O Traducere din limba italiană de Ştefania Mincu şi Marin Mincu. Mignon G. licenţă. Berlin.״‬în R. Traducere din limba italiană şi postfaţă de Florin Chiriţescu. Constanţa. Traducere din limba engleză de M. I. 10. 1401. Thèse No. [Bucureşti. 1937. 2006. EISENHOVR (Louise Elisabeth). 1395. 580-600. 1389. . 1406. 1403. Conacul groazei. ECARD. Editura Humanitas. 1991. 1407. Constanţa. 10e année. Note de M.I.. Postfaţă de Marin Mincu. e R. Librairie Arthème Fayard. 1995.. 1964]. 304 p. anul VIII. 1399. 40-41. Georges. Mihai. Jean-Luc. 1394. Stoianovici. Disciplinele umaniste. p. coordonator Rolf Rainer Jaeger. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. I. ECO. (Colecţia „Pentru Patrie“). Traducere din italiană de Ştefania Mincu. 512 p. 308 p. 8 p. în e R. univ. antologie. ECO. 480 p. 10 année. 2004. Editura Humanitas.C. ECO. În căutarea limbii perfecte. 192 p.I. Ediţie îngri- jită [şi prefaţată] de Marin Bucur. Ohrabdruckspuren (Amprente 1392. Bucureşti. Iaşi. Selecţia textelor: M. Umberto. ECO. Humanitas. 1404.C. 2000. Michael. no. Umberto. Editura Pontica. în R. Umberto. Les mineurs délinquants. 452-468. Insula din ziua de ieri. Marea Britanie. p.. Bibliografie la p. Bucureşti. Albert. 2002. dolino. 438 [440] p. 1991. [2005]. 387-405. Traducere din limba italiană de Ştefania Mincu şi Marin Mincu. 2002. II. 511 p. EMINESCU. Traducere din limba italiană de Ştefania Mincu şi Daniela Bucşă. Georges. p. 459 [464] p. Polirom. Adevăr şi ficţiune în 1391. Editura Pontica. 225-256. Lübeck. Prof. 1388.. 308 [312] p. nr. EATSAN. 179 p. îngrijită de Umberto Eco. 2005. (Biblioteca Italiană). 412 p. 203 p. Flonta. EHRMAN.. Numele Trandafirului. Cum se face o teză de sitatea din Bath. 1400. Enciclopedia RAO. 414 p. ECO. ECO. p. 1934. ECO. 1996.I. II. Flonta. Flotna.15). Misterioasa flacără a de moulage la „Pateu Lapierre‫ .C. Bart. 1992. 1984. Les Argots étrangers. Istoria frumuseţii. Thèse… London & Working. Une nouvelle technique Umberto. Umberto. I. International 1396. 1938. Constanţa. Les Encres invisibles. Umberto. auriculare). Essen. 1937. Editura Pontica.4-5. 9 année. 3. vol. ClujNapoca. (Mari prozatori ai sec. Pendulul lui Foucault.8. Editura Pontica. Minunea Sfântului Bau- narcotics control. Pârvu.C. EBERHART. Despre comportamentul anti-social: abordarea britanică. 1402. 2000. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. ECO. no. Umberto. Roman ilustrat. Editura Hiperion.

ENACHE. şeful Serviciului Criminalistic din Poliţia Capitalei. 1417. în Investigarea criminalistică a locului faptei. somatice la pacienţii cu tulburare depresivă recurentă. vol. etice ale dreptului de citare. în îmbunătăţirea calităţii produselor. ale transferului de tehnologie. ENACHE. EMINESCU Yolanda. EMINESCU Yolanda. EMINESCU Yolanda. EMINESCU Yolanda. 1421. 12-13. Coordonator general Ion Văduva-Poenaru. Bucureşti. An XI. (Colecţia Cogito). nr. 216 p. 332 p. p. Limitele juridice şi Ion. M. P[etru]. VI + 216 p. X. Falsuri realizate în documente de călătorie. Editura Academiei. EMINESCU Yolanda. 1414.. 1413. EMINESCU. ENĂCHESCU.P. ENACHE. Ion. Apărarea desco- Căpitan. 1418. Concurenţa neloială. p. 2(25). 1422. A-G. vol. 1995. Bucureşti. Yolanda. Editura Alma Mater. 31-32. Magistrat asistent. Bucureşti. iulie 2001. V. 1973. Editura Academiei RSR. 3. 1994. Pledoarii celebre 1424. BOIŞTEANU. p. ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului. mai 2000. o profesiune de mare viitor. RĂICAN. Constantin.R. 120 [-123] p. Micaela. dr. 1423. Iaşi.] Prim Vice Preşedinte al Consiliului legislativ. Cuvânt înainte de E. 145-159. Gheorghiţă. 160 p. Rolul dreptului civil fotografiilor de portret. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. 1969. X. Bucureşti. Bucureşti. Florin. 228 [-230] p. RADULIAN. 122-137. 1994. ENĂCHESCU. 1970. EMINESCU Yolanda. invenţiilor şi inovaţiilor în dreptul socialist. şi dreptul. Opera de creaţie 1425. Cluj-Napoca. tator în RSR. 1415. 1957. 63 – 72. în Buletin de psihiatrie integrativă. p. Vol. p. Bucureşti. Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Bucureşti. Editura Academiei RSR.[Bucureşti]. EMINESCU. anul V. Jurist. Editura Ştiinţifică. 1428. Expert criminalist. Căpitan. 260 p. Procese celebre.R. univ. 2004. univ. Bucureşti. Expert criminalist. 1416. Ion. în Criminalistica. Editura Academiei Republicii Socialiste România. ENĂTESCU. Mari procese din istoria justiţiei. BĂHNEANU. EMINESCU. Colonel. 293 [-296] p. 380-393. Editura Lumina Lex. Pledoarii celebre. 1411. 536 p. ENACHE. Bucureşti. Particularităţi clinice ale schizofreniei la sexul feminin. Bucureşti. în Criminalistica. Particularităţi ale expertizei 94 istoria. 1410. Interferenţe psiho- Antologie de oratorie judiciară. Jurist. Editura Academiei RSR. . nr. Mihai Golu. Ion. Yolanda. 1427. martie 2003. Colonel. (Extras). Drept român şi comparat. nr. 1426. în Criminalistica. 1987. Detectivul particular. EMINESCU Yolanda. p. 1993. anul III. 240 p. 1979. în Buletin de psihiatrie integrativă. 1972. Particularităţi ale expertizei semnăturilor neevoluate. p. 1979. Coordonatori pe grupe de domenii: prof. Editura Academiei R. Nicolcioiu [. 1412. 2. Adrian. 1408. univ. ENACHE. ENACHE. Editura Ştiinţifică. 1420. 2005. expert criminalist. „Albatros“. MOISESCU. 10 p. (Antologie de oratorie judiciară). Florin Zăgănescu. Bucureşti. Iaşi. nr. Ra- peririlor. anul II. Rodica Mihaela. Probleme juridice Sorina. 263 p. Editura Lumina Lex. I. Dreptul de inven- portul de constatare tehnico-ştiinţifică. Editura Tehnică. 2005. dr. 2001. Enciclopedia marilor personalităţi din 1419. 37-40. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Yolanda. 2003. XXII + 409 p. Bucureşti. Editura Orizonturi. Bucureşti. Mihai Stratulat. dr. 1409. Editura Lumina Lex. + erată. 4. EMINESCU Yolanda. prof. nr. 1 (24). an XI. Bucureşti. prof. 1962. Tratat de psihopatologie. Investigarea criminalistică a incendiilor.

critică literară. Realizatori pe domenii: dr. ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului. istoria teatrului. dr. teologie. acad. Dimensiuni ale spiritualităţii româneşti. univ. Gheorghe Creţoiu. dr. filologie. ec. 1999. critică de film. medicină. G-O. prof. Gheorghe Duca. dr. meteorologie. George Popa. Vol. pr. prof. pr. ştiinţe juridice. dr. Mircea.prof. dr. Enciclopedia marilor personalităţi din istoria. scriitor. Iancu Ştefan. ing. Tudor 95 Colesnic. Dumitru Prunariu. dr. Enciclopedia marilor personalităţi din istoria. drd. dr. Ion Bostan. prof. Dumitru Enescu. dr. Narcisa Fornea. Mircea Snegur. ştiinţe juridice şi militare. prof. (Pe copertă Ediţia a II-a). muzicologie. univ. filosofie. Toma Runcanu. neurochirurgie. Florin Zăgănescu. dr. Iancu Ştefan. II. chimie. Vergiu Chilimari. Vasile Micu. ştiinţele Pământului. . dr. Mircea Adrian Teodorescu. prof. prof. Virgil Constantinescu-Galiceni. dr. dr. Coordonatori pe grupe de domenii: prof. meteorologie. Editura Geneze. univ. acad. M. prof. prof. dr. dr. acad. ştiinţe tehnice. Viorica Munteanu. acad. economie. cosmonautică. Vasile Micu. informatică. Toma Runcanu. P-Z. prof. dr. prof. ştiinţe juridice şi militare. Mihai Golu. dr. univ. Mircea Deac. metrologie. Voicu Bugariu. univ. dr. Gheorghe Cazan. Viorel Cosma. prof. dr. ştiinţe tehnice. dr. Corneliu Zeană. univ. chimie etc. Viorica Munteanu. Mircea Snegur. prof. dr. dr. acad. prof. dr. Mircea Deac. ştiinţe agricole. prof. medicină. univ. univ. Viorel Cosma. univ. arte plastice. arhitectură. Arcadie Percek. prof. Editura Geneze. teologie. Mircea Snegur. univ. D. Mircea. dr. 404 [-413] p. istoria teatrului. Ileana Berlogea. Constantin Udroiu. politologie. mihai Stratulat. dr. prof. III. univ. Bibliografie la fiecare personalitate. M. univ. critică literară. critică literară. prof. ştiinţe agricole. Florin Zăgănescu. Mihai Golu. dr. ştiinţe tehnice. univ. doc. conf. prof. ştiinţe agricole. univ. prof. dr. dr. Ion Bostan. 1429. drd. ec. cosmonautică. acad. univ. Petru Demetru-Popescu. scriitor. ştiinţe juridice. dr. Mihai Golu. acad.prof. univ. Dumitru Ghiţu. Barbu. Bibliografie la fiecare personalitate. dr. Ionescu-Târgovişte. Mircea Deac. Ionescu-Târgovişte. filologie. Petru Demetru-Popescu. critică literară. prof. Coordonator general Ion Văduva-Poenaru. acad. univ. Nicolae N. critică de film. Arcadie Percek. univ. prof. univ. scriitor. dr. prof. univ. acad. univ. Dorin Iormeanu Dimitriu. ştiinţe agricole. dr. Gheorghe Popa. Ioan Mogoş. dr. prof. univ. univ. Corneliu Zeană. chimie. Dorin Iormeanu Dimitriu. scriitor şi istoric. C. prof. Duţu. politologie. Narcisa Fornea. prof. chimie etc. Studiu introductiv de Ion Văduva-Poenaru. scriitor. dr. Aurel Chivu. biologie. sociologie. 1430. ştiinţe agricole. de Ion Văduva Poenaru. Duţu. Virgiliu Constantinescu-Galiceni. Gheorghe Cazan. ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului. muzicologie. Gheorghe Cazan. univ. prof. medicină. univ. univ. Viorel Cosma. sociologie. ing. Dumitru Prunariu. D. prof. Coordonatori pe grupe de domenii: prof. Călin Căliman. Ioan Mogoş. Coordonator general Ion Văduva-Poenaru. prof. Rodica Zăgănescu. dr. prof. informatică. Barbu. George Popa. dr. univ. medicină. Voicu Bugariu. arte plastice. univ. Vergiu Chilimari. dr. Călin Căliman. C. dr. dr. Dumitru Ghiţu. prof. prof. dr. dr. dr. medicină. univ. ştiinţe tehnice. univ. Constantin Udroiu. ştiinţe agricole. Constantin Nedelcu. dr. dr. arte plastice. univ. metrologie. dr. Gheorghe Duca. scriitor şi istoric. Mihai Stratulat. prof. 2000 499 [-510] p.prof. dr. dr. biologie. Virgil ConstantinescuGaliceni. Rodica Zăgănescu. Graziella Baicu. ing. farmacie. doc. prof. dr. prof. Vol. Dumitru Enescu. Aurel Chivu. fizică aplicată. Florin Zăgănescu. dr. univ. Alexandru Forje. Mircea Adrian Teodorescu. Studiu introductiv. Gheorghe Creţoiu. dr. Graziella Baicu. farmacie. arte plastice. dr. economie. dr. Realizatori pe domenii: dr. acad. univ. prof. dr. ştiinţele Pământului. Florin Zăgănescu. Ileana Berlogea. dr. prof. univ. univ. neurochirurgie. univ. dr. univ. dr. filosofie. fizică aplicată. univ. dr. medicină. Nicolae N. conf. Virgil Constantinescu-Galiceni. arhitectură.

critică de film. prof. univ. Virgil Constantinescu-Galiceni. dr. dr. acad. univ. filologie. Tudor Opriş. prof. prof. acad. farmacie. prof. prof.prof. Gheorghe Cazan. Dumitru Ghiţu. prof. Arcadie Percek. Gheorghe Duca. ştiinţe agricole. Dorin Iormeanu Dimitriu. ing. dr. dr. prof. ştiinţe juridice. Gheorghe Creţoiu. Paulina Constantinescu. prof. univ. IonescuTârgovişte. univ. critică literară. Mihai Stratulat. filosofie. Mircea Deac. prof. Vergiu Chilimari. Florin Zăgănescu. scriitor şi istoric. dr. dr. meteorologie. ştiinţe juridice şi militare. ştiinţele Pământului. acad. Constantin Nedelcu. 531 [-532] p. Mircea Adrian Teodorescu. Iancu Ştefan. acad. acad. George Popa. dr. dr. prof. Ion Bostan. Mircea. prof. univ. Realizatori pe domenii: dr. conf. Constantin Nedelcu. univ. 96 Contemporanii A – I. arte plastice. George Popa. pr. economie. Barbu. muzicologie. IV. univ. Gheorghe Duca. Viorica Munteanu. Paulina Constantinescu-Stoleru. prof. Toma Runcanu. scriitor. Călin Căliman. dr. arte plastice. Mircea Adrian Teodorescu. cosmonautică. dr. prof. Nicolae N. ştiinţei şi culturii de Ion Văduva-Poenaru. istoria teatrului. ştiinţe tehnice. univ. drd. Aurel Chivu. ec. univ. prof. univ. dr. univ. univ. D. Mihai Golu. prof. Tudor Colesnic. medicină. cosmonautică. prof. scriitor. dr. univ. critică literară. Vergiu Chilimari. univ. dr. fizică aplicată. univ. teologie. dr. dr. prof. chimie. Ileana Berlogea. sociologie. Mihai Stratulat. Barbu. ştiinţe tehnice. Tudor Colesnic. Petru Demetru-Popescu. dr. dr. chimie. univ. neurochirurgie. prof. dr. Gheorghe Cazan. dr. Vasile Micu. Constantin Udroiu. Mircea Deac. scriitor şi istoric. dr. dr. Realizatori pe domenii: dr. prof. farmacie. neurochirurgie. D. dr. Voicu Bugariu. Mircea. Călin Căliman. pr. dr. univ. biologie. filosofie. biologie. univ. acad. dr. George Popa. univ. Graziella Baicu. dr. univ. medicină. Florin Zăgănescu. ştiinţe tehnice. C. acad. dr. chimie etc. informatică. dr. muzicologie. ştiinţe agricole. filologie. politologie. medicină. Nicolae N. 2001. dr. medicină. Duţu. Ion Bostan. univ. Ioan Mogoş. univ. doc. Mircea Snegur. ştiinţele Pământului. Voicu Bugariu. Studiu introductiv: Vârstele istoriei. IonescuTârgovişte. chimie etc. dr. . prof. dr. meteorologie. Dumitru Prunariu. Mihai Golu. dr. univ. dr. univ. Andrei Andrieş. arhitectură. ec. Mircea Snegur. ştiinţe agricole. critică literară. Viorel Cosma. Coordonatori speciali: acad. 1431. dr. Toma Runcanu. arte plastice. Tudor Opriş. prof. Arcadie Percek. economie. Studiu introductiv: Dimensiunile fenomenului românesc de Ion Văduva-Poenaru. Dumitru Ghiţu.prof. Duţu. acad. dr. conf. Enciclopedia marilor personalităţi din istoria. Mihai Stratulat. teologie. acad. arhitectură. ştiinţe agricole. Bibliografie la fiecare personalitate. Graziella Baicu. albnegru. Constantin Udroiu. Corneliu Zeană. univ. univ. prof. Ioan Anton. Petru Demetru-Popescu. dr. medicină. Dumitru Enescu. metrologie. dr. Vasile Micu. metrologie. prof. fizică aplicată. ştiinţe juridice. C. critică de film. univ. dr. dr. prof. M. Mihai Golu. dr. prof. prof. David Davidescu. acad. Viorica Munteanu. dr. dr. Mihai Cimpoi. drd. Coordonator general Ion Văduva – Poenaru. Gheorghe Creţoiu. dr Corneliu Zeană. istoria teatrului. doc. univ. prof. ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului. M. acad. dr. dr. Nicolae Cajal. Ileana Berlogea. prof. dr. V. univ. prof. Tudor Opriş. univ. univ. Dumitru Enescu. dr. scriitor. acad. univ. Dorin Iormeanu Dimitriu. Ioan Mogoş. Dumitru Prunariu. Narcisa Fornea. dr. ştiinţe agricole. dr. dr. sociologie. medicină. univ. ştiinţe tehnice. informatică. vol. dr. prof. prof. ing. scriitor. arte plastice. politologie. prof. prof. dr. Iancu Ştefan. dr. Narcisa Fornea. Coordonatori pe grupe de domenii: prof. ştiinţe juridice şi militare. Aurel Chivu. acad. Viorel Cosma. univ. prof. Mircea Snegur. dr. prof. Petre Demetru Popescu. dr. Rodica Zăgănescu. Vergiliu ConstantinescuGaliceni. Dr. Editura Geneze. dr.univ. critică literară. univ. univ. dr. Rodica Zăgănescu. acad. prof. ştiinţe agricole.

Eseuri despre valoarea omului şi umanismul valorilor. Constantin Udroiu. istoria. Lt. Mircea Snegur. univ. 572 [-578] p. Editura Geneye. acad. teologie. Examinarea criminalistică a urmelor de dinţi. 25-26.colonel. 3. univ. p. Dorin Iormeanu Dimitriu. critică literară. 2003. prof. Contemporanii K-Z. dr. aporii. expert criminalist în cadrul lnstitutului de Criminalistică al I. 1985. 18-20. Möglichkeiten und Grenzen lexicon for Graphology & Other Aspects of Writing. dr. vol. univ. Graziella Baicu. Bucureşti. sociologie. p. univ. prof. Gheorghe. în Criminalistica. arhitectură. 468 p. fizică aplicată. filosofie. medicină. istoria teatrului. V. muzicologie. Gheorghe Creţoiu. Enciclopedia marilor personalităţi din Wolfson and Maurice Edwards. p. economie. p. Iancu Ştefan. expert criminalist – Institutul de Criminalistică al I. Moise. IANCU. prof.col. Barbu. Mircea Adrian Teodorescu. ştiinţe agricole. metrologie. Gheorghe. M. dr. doc. 5. 1433.G. Narcisa Fornea.Galiceni. arte plastice. chimie etc. prof. ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului. chimie. 1436. Ioan Mogoş. sofisme. Viorel Cosma. Mircea. Ion Bostan.P. în Realităţi şi perspective în criminalistică. acad. M. Nicolae N. Bazele juridice şi genetice ale expertizei medico-legale a filiaţiei. arte plastice. Editura Medicală. septembrie 1999. noiembrie 1999. ENE.Constantinescu . 1439. Editura Geneze. univ. 2000. dr. nr. ştiinţe agricole. Ab urbe condita. ENE. Călin Căliman. 554 p. Duţu. 1990. în Criminalistica. critică de film. Lt. expert criminalist. 2003. 132-136. ENE. univ. drd. N. Realizatori pe domenii: dr. Mircea Deac. prof. pr. ENESCU. Paulina Constantinescu . 1438. dr. dr. prof. dr.Stoleru. Anel. Bucureşti. Mecanica. filologie. dr. critică literară. Exami- narea grafoscopică a documentelor contrafăcute şi falsificate cu tehnica de calcul. Gheorghe. dr. D. 1443. Rodica Zăgănescu. Edited by Rose 97 der Rekonstruktion von Straßenbahnunfällen (Posibilităţi şi limite în reconstituirea accidentelor rutiere). 2/1980. 1435. Petre Demetru-Popescu. ENESCU. Editura Tehnică. 1441.G. univ. BUGARIU. 1980. 232 p. George Popa. ştiinţe tehnice. p. ing. medicină. Dumitru Ghiţu. A Gheorghe. K. Gheorghe Duca. ENESCU. Ţ.. Arcadie Percek. Vasile Micu. dr. nr. 1434. 1432.col. ştiinţe juridice. univ. Toma Runcanu. 1968. Ediţie îngrijită de Iancu Lucica. neurochirurgie. univ. dr. Encyclopedia of the writter word. Vergiu Chilimari. cosmonautică. prof. prof. în Criminalistica. . Radu. dr.. anul I. Bucureşti. Coordonator general Ion Văduva – Poenaru. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. scriitor. C. Lt. Mihai Stratulat. Dumitru Enescu. dr. mai 2000. prof. acad. informatică. prof. univ. Gheorghe. 320 p. 316 p. ENESCU. TERBANCEA. Editura Facla. Gheorghe. 564 [-570] p. Mihai Golu. Dumitru Prunariu. politologie. 4.prof. Bucureşti. Ileana Berlogea. Gheorghe Cazan. 2003. Florin Zăgănescu. George Popa. dr. Paradoxuri. IonescuTârgovişte. Semnătura invizibilă. dr. 47-50. Gheorghe Cazan. ec. 1442. 1440. ştiinţele Pământului. Ion. Gheorghe Ene. dr. acad. Editura Printech. univ. ENGELS. Viorica Munteanu. în: Deutsches Autorecht (Dreptul auto german). dr. Timişoara. acad. Bibliografie la p. scriitor şi istoric. prof. scriitor. Studii logico-filosofice. ştiinţe juridice şi militare. 238 p. Voicu Bugariu. Fundaţia Realitatea Românească C. prof. univ. ENESCU. biologie. Fundamentele logice ale gândirii. anul II. Aurel Chivu. Contrafacerea documentelor prin editare computerizată. 1437. ştiinţe agricole. univ. 18-20. dr. ştiinţe tehnice. anul I. medicină. conf.P. 525-544. nr. meteorologie. prof. dr. dr. Petru Demetru-Popescu. farmacie. dr. ENE.

Gabriela Şerbănoiu. 1964. Prefaţa de profesor dr. EUROPOL XTC Catalogue 2002. Erlag. 1922. VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften (Criminalistică şi Ştiinţe judiciare. Poliţia Technică. EULITZ. La Chimie. + 1 f. 1977. EYSENCK. Der Sexualverbrecher. 127 p. 1449. Zur Problematik der Rekonstruktion von Sitzpositionen angegurteter PKWInsassen (Problematica reconstituirii poziţiei pasagerilor asiguraţi cu centura de siguranţă). Editura Ministerului de Interne. EYSENCK. Samlung Von Einzelwerken Berufener Fachmänner. L’étude des documents. 2003. studiu introductiv şi note de Gustavo-Adolfo Loria-Rivel. 1446. Sebastian S. 40 p. 2002. conclusions imprécis. iunie 2006. EPICTET. Inspector de Traducere din limba coptă. Honghton Mifflin. Editura Saeculum Vizual. [Bucureşti]. Amalia Niţu. (ENZYKLOPÄ DIE DER MODERN KRIMINALISTIK. et les Expertises en écritures par Nicolas Episcopescu. Traducere din limba engleză de Sabina Dorneanu. Traducere de C. în: Kriminalistik und forensische Wissenschaften. EVANS. Ileana Catina. L’étude l’examen optiques. p. True crime scene investigations. La necessité de photographie des actes.J. Lyon. le moyen de les écarter. Herausgegeben Von Dr. Feldeş şi D. 140 [142] p. Quelques mots sur les experts. Mark Roberts (coordinator). Cătălina Harabagiu-Dimitrescu. 94 [96] p. Boston. A practical 1451. Nachdruck mit Ergebnissen. Editura germană a Ştiinţelor). Forensics. poliţie. H.]. după Toma. 1452. HEROLD. 1910. Policiers et malfaiteurs. Prefaţă de Traian Diaconescu. Le Dr.J. 1447. Tradusă şi comentată de Vasile Andru. Ileana Chersan. Manual şi Fragmente. Ediţie bilingvă. SpheronCam HDR. Evanghelia după Toma. introducere. Kriminalität und Persönlichkeit (Criminalitate şi personalitate). 1987. 1930. caietele 7172/88. 1929. Barnes & Noble Books. Andreea Călugăriţa. Paris. anul VIII. La grande 1454. H. 2003. Wien. Nicolae Minovici. Editura BIC ALL. 98 . 1458. VII + 111 p. Valentin Iulian. 1459. 2005. Office for Official Publications of the European Communities. Galaţi. 119 p. EUSTATZIU [Sebastian S. 4244. EPURE. 146 [154] p. Paul Langenscheidt). 37 p. EUSTATZIU. 1456. Evanghelia 1448. Membre de la Société de Graphologie. English language course dor lawenforcement students and professionals. Les expertises les plus fréquentes. Avec une préface de M. Autres conoraissances nécessaires. 2002. Emoţia. avec l’aide de la lumière transmise. donteuses. Dr. (British Council) 1445. Polirom. Editura Paralela 45. Zakaria. Ediţie îngrijită de Ioan-Florin Florescu. Les étude de l’écriture. 193 p. Joachim. Foarte scurtă 1450. Berlin. EULFFEN. lutte du siècle. Burtea. A. 2002. ERHARDT. ERZINÇLIOGLU. Secretul investigaţiilor judiciare moderne. în Criminalistica. Michalon. Die FerraryAuktionen 1921 -25 / 1929. Bucureşti. 1455. Camelia Budişteanu. Neunte Auflage. 728 p. Dylan.. English for modern policing. nr.84-86. Crime and Personality. Edmond Locard. Ediţia a II-a. Erich. Expert en écritures. Ioana Bordeianu. 1457. Nicolae. Dr. 256 p. EPISCOPESCU. 3. Ch. Berlin. chois de termes de comparaison. Les Experts J. Stuttgart. p.1444. 1453.

FAIDEAU Pierre. Del Devo. San Francisco.. Bucureşti. p. 2 vol. Jacqueline BERTHELOT. Martine FREUDIGER. Rosine de GOURSAC. Traducere de Lavinia Ionescu-Muscel şi Petre Ionescu-Muscel. p. 1981. Phillip. 1940. Catherine de BOSE. 1967. 2003. XIV + 305 p. Cu o prefaţă a autorului specială pentru România. Bucureşti. cu portrete. Janine MONNOT. 1461. univ. 1920-1932. FALCAN. Suzanne BRESARD. În colaborare cu dl. Aspecte legate de A Psychological Analysis. Rémi. Pe 1467. 134 p. FALIGOT. Susan L. 1469. Cu o prefaţă de G. Anne-Marie SIMOND. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. 184 p. FELTES. 344 p. Camelia. La graphologie. în Realităţi şi perspective în criminalistică. I. II. Chandler. b) Proiectul c. (Die Polizei in Einzeldarstellungen. Criminalistica din Poliţia Română la început de mileniu. Editura Nemira.1934. Ediţia a II-a. M. Actualitatea criminalisticii ca disciplină de studiu. XIII + 305 p. II. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 1983. Germaine TRUPPIER. Fanchette LEFÉBURE. Basic Books. FENYVESI. Particularităţi ale cercetării furturilor din auto. Umb. London. Şcoala positivă de drept penal. Bibliographie p. Enríco.F 1460.A. 2003. Claude BOURREILLE. Thomas. cu ilustr. Asist. II. 1472. Robert E. 1998. Ediţia a II-a. constatarea tehnico-ştiinţifică a sistemelor de închidere-asigurare. Enrico. 1. Catedra de ştiinţe penale de la Facultatea de Drept. vol. 1464. XXII + 185 p. Dan Valentin. vol. Franz M. Sociologia criminală. 1977.. Traducere de Petre Ionescu-Muscel. FERRI. 324-327. a) Delictul. 1473. 1926. I. Gersbach. Traducere din limba franceză de Cezar Ionescu. Christiane VERVIER. Chicago Sociology: . (II). Ungaria. XXII + 185 p. cu portrete. FELDMAN. I. Perspectives mis en œuvre par e Pierre Faideau. 2005. Bucureşti. 411 p. Vol. şi erate. vol. Vol. Madeleine de NOBLENS. Polizeiliches Alltagshandeln (Acţiunea poliţienească cotidiană) în „Kriminologische Forschung in den 80iger Jahren" (Cercetarea criminologică în anii ‘80). Polizei und Technik. Bucureşti. New York. 1462. p. inspector general al Poliţiei Române. Serviciul secret chinez. 463 [464]p. Principii de drept criminal. vol. FERRI. Éditions. KAUFFER. FALCAN. 35 p. b) Delincventul. MarieThérèse PRÉNAT.p. I şi II.. FELDHAUS. Band 7). FERRI. Csaba. Camelia. Editura Revista Pozitivă Penală. a) Partea filosofică. BERLIR. Principii de Drept Criminal. Nicole BORIE. p. Bucureşti. 2004.. Jhon. 1471.L. 459-462. Traducere de Petre Ionescu-Muscel [şi] Dna Lavinia IonescuMuscel. 125 şi urm. 2 édition revue. Dr. Chestor de poliţie. Cu o prefaţă a autorului specială pentru România. FĂTULOIU. Vol. Charlotte DUQUEYT. Micheline DELAMAIN. Studiu sintetic de Petre Ionescu Muscel. Colette COBLENCE.I.. Editura Alma Mater. Roger. Criminal Behaviour: copertă: La graphologie Histoire. Berlin. Identical Twins Raised Apart: A Realalysis. Claude J. 524-526. FERRIS. 1929. Cluj-Napoca. Jacqueline PEUGEOT. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. 1463. Claude VILLARD Docteur. Les Auteurs: Pierre FAIDEAU. 2-4 1466. Denise de CASTILLA. Editura Revista Pozitivă Penală şi Penitenciară. Wiley. Enrico. FARBER. 1470. II. 1465. pozitiv. 1468. Freiburg 1988 vol. Rătescu. vol. vol. Universitatea din Pecs. 6 rue Émile – Dubois 75014 Paris. în Criminalistica. M. Pratique. 241 – 248.

10-14. 1480. Ing. Mircea. anul IV. expert judiciar. ianuarie 2003. nr. 1478. 642-644. anul 11. în Criminalistica. Bucureşti. Mircea. Mircea.. 16. în Criminalistica. 1481. 1483. FIERBINŢEANU. Poliţia pe teritoriul 1492. FIERBINŢEANU. mai 2004. 22-23. Despre modul de cercetare a accidentelor vehicul-pieton. Expert judiciar. p. FIERBINŢEANU. nr. Mircea. Reconstituirea accidentelor: motorete. Ing. septembrie 2005.Revista filateliştilor din Republica Socialistă România . 305 p. 2. 26-27. 644 [646] p. expert auto judiciar. FILIPESCU [Ioan]. în Criminalistica. 2004. 8 p. 3. nr. Ing. p. mai 2002. Buletin documentar editat de Corpul Experţilor Tehnici din România. Ing. Evoluţia metodelor de reconstituire a accidentelor de trafic rutier. 2-14. Dreptul familiei. martie 1996. Mircea. ale accidentelor de circulaţie rutieră cu ajutorul programelor de calculator. Mircea. Reconstituirea accidentelor rutiere de circulaţie prin metodele retrospectivă şi introspectivă..1474. Editura Luceafărul. 1484. p. anul 4. FIERBINŢEANU. p. 260-278. Reconstituirea . noiembrie 2002. anul IV. Bucureşti. judiciar. FIERBINŢEANU. Ing. p. nr. Expertiza accidentelor rutiere prin metodele retrospectivă şi introspectivă. 1486.. 9-12. Determinarea vitezei în urma coliziunii autovehicul-pieton. FIERBINŢEANU. Mircea. Problematica expertizei autocriminalistice. FIERBINŢEANU. 119-124. Mircea. aprilie 2006. în Criminalistica. 1485. p. noiembrie 2003.. Posibilităţi de evitare a producerii accidentelor de circulaţie rutieră. 1479. FIERBINŢEANU. FIERBINŢEANU. 1487. 5. nr. 3. expert judiciar. [Bucureşti]. 1489. anul V. Revista Federaţiei Filatelice Române. Ing. FIERBINŢEANU. iulie..Momentul apariţiei stării de pericol în accidentele rutiere. motociclete şi autoturisme. martie 2003. p. 2002. 1965. 100 1491. 188-198. Editura Didactică şi Pedagogică. în Criminalistica. Mircea. 11-12. 1. plăşilor şi atribuţiile poliţieneşti pretorului. tehnic auto judiciar. Ing. nr.. FIERBINŢEANU. 4. în Realităţi şi perspective în criminalistică. în Expertiza Tehnică 26. FIERBINŢEANU. nr. p. [1936]. Bucureşti. 2006. p. 365-374. Rezolvarea accidentelor autovehiculbiciclist. Bucureşti. 1475. FILATELIA 1482. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. anul VIII. judiciar. expert judiciar. Certitudinea probelor criminalistice şi corelarea lor în accidentele de trafic rutier. expert 1476. Buletin documentar editat de Corpul Experţilor Tehnici din România. expert ing. 44-45. Mircea. Ing. anul V. FIERBINŢEANU. anul V. p.din 1990. 1-4. în Criminalistica. Reconstituirea 1488. FIERBINŢEANU. p. expert judiciar. Bucureşti. 35-36. Editura Bibliotheca Târgovişte. p. p. în Criminalistica. în Expertiza Tehnică 83. p. nr. nr. în Criminalistica. 2. anul VI. FILIPESCU. Bibliografie generală la p. 2005. expert Mircea. nr. p. în Investigarea criminalistică a locului faptei. . în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Calcularea lipsei de folosinţă a autovehiculelor în cazul de culpă exclusivă. Ing. scutere. Expert judiciar tehnică auto judiciară şi criminalistică. Mircea. Mircea. 3. ing. FIERBINŢEANU. FIERBINŢEANU. Ion P. în Criminalistica. anul IV. nr. anul VII. 1490. 2003. 6. Ing. 1477. 4. 2006. 17-18. Mircea. Dinamica producerii accidentului rutier în cazul copiilor (intimitate şi specificitate). iulie 2003. Expert judiciar ing. expert auto judiciar. 4. În domeniul expertizei criminalistice nu există dreptul de ultimă opinie. Mircea. Mircea.

1499. Note [bibliografice] la p. FLACH. Editura Schmidt Römhild. p. Introducere în ştiinţele comunicării. Scotland Yard. I. 1968. Expertiza reconstituirii fizionomiei după urmele dinţilor. FIRICEL. 1887. Traducere de Radu Constantinescu. Institutul de arte grafice. 1994. românească / Tentamen Historiae Vallachicae. LĂZUREANU. Zeugenschutz Sub redacţia profesorului universitar A. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Johann. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Poliţieĭ Capitaleĭ. Ocupaţia rusească şi Regulamentul organic. 472 p. Schmidt Römhild. Phialdelphia. Silvia. John. Observation und Nachteile (Observare transfrontalieră şi dezavantaje). 2 vol. 1498. 2003. RIŞCUŢIA. p. vol. Revista Literară). Psihopatologia victimizării. Drept internaţional privat. 1504.. 2005. Gerhard. Zodiacul Sion Gherei şi Andronic. 32 p. 572 p. R. II. Berlin. Lübeck. C. în Buletin de psihiatrie integrativă. ediţie revăzută şi adăugită. Criminalistica. FISKE. Bucureşti. Drept internaţional privat. Ştiinţe criminalistice. 1938. 1 (24). The Causes of crime: Crişan Mucenic. O descriere fenomenologică a stării de victimizare ca suport în înţelegerea dezvoltării psihopatologice (cronice) ce urmează agresiunii fizice. Editura Academiei Române. 171-178. 101 canonic ortodox. Încercare de istorie (Protecţia martorilor). 34 p. an XI.G. vol. Bucureşti. H. 43-46. Manual. Nicolae (1840-1914). BORZA. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. FINK. 2002. 1495. februarie 2006. Tipărit cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist. Vestita escrocherie cu Apa de aur. ediţia textului şi note [de] Adolf Armbruster. 1909. 1502. FLEVA. 2002. Ion R.) Pătru. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Bucureşti. ediţie revăzută şi adăugită. legislaţie şi administraţie bisericească. Lübeck. GOCĂ. FLEMING. 385 p. 352 p. FLOCA. Ioan. Ilie. în Criminalistica. Conflictul de jurisdicţie. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Cantemir. FLACH. nr. coordonator Rolf Rainer Jaeger. vol. (r). Essen. 1508. . Misterele poliţiei Capitalei sub Kneazul Dimitrie Moruzi.Moruzi (Extras din Naţiunea) Comorriştii în Bucureşti. Scandaloasa afacere Andronic. vol. C. Rolf. Jurisprudenţa.. 1991. 1. 1990. II. FILIPESCU. Grenzüberschreitende 1494.a. M[ihai]. Misterele Biological Theories in the United States. I. 1500. 17 p. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. prof.1493. Subcomisar de poliţie. JACOTĂ. Berlin. Povestite de Nicolae Fleva. Principatele române de la 1828 la 1834. (Extras din Epoca). 1506. Essen. 1496. nr. X. FILITTI. Nicolae. JAEGER.G. 38 p. Bucureşti (Tip. Penguin Books. 2000. FLEACĂ. Polirom. Persoana juridică în dreptul internaţional privat.Gherei. vol. anul VIII.. FILSTICH. f. 1505. FILIPOV. Examinarea cojilor de bâtă a contribuit decisiv la soluţionarea unei crime. introductiv. Bucureşti. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. p. 257-285. University of Pensylvania Press. în Tratat practic de criminalistică. 1503. (Bucureşti. 301 [-304] p. Col. Editura Didactică şi Pedagogică. Studiu. Condiţia juridică a străinului.. 1497. Conflictul de legi. FLEVA. Arthur E. Bucovina. 1979. 80-88. 300 p. Traducere din limba engleză de Monica Mitarcă. 1978. 1507. I[on]. MILLER. Arhid. II. Partea generală. FILIPESCU. dr. Ioan. II. Drept 1501. Moscova. 464 p. Bucureşti. London. 254 p. FIRU. Ştiinţe criminalistice. Ministerul de Interne. Iaşi. vol. A. Filipov.

. 2. Bibliografie la p. FLORESCU. 80 p. 1967. FLORU. nr. 1515. p. 12-14. în Criminalistica. Bucureşti. în Criminalistica. Vladimir. 2004. Vladimir. R[obert]. Armata secolului XXI. Comisar-şef de 1512. Traducere din limba engleză de Radu Berceanu. Memoria historica do serviço de identificacâo no Rion Grande do Sul. Editura Ştiinţifică. Rezumat în limbile engleză şi franceză. Mesajul simţurilor. 312 p. Robert. cu fig. martie 2004. 1513. Baroul Bucureşti. Tipuri şi temperamente. 326 [-328] p. 24-25. Dumitru Andreiu Petre. 1510. FLORESCU. FLORU. p. 405-411. FLORIAN.. Robert. CONSTANTIN.R. prefaţată şi note de Nicolae Gogoneaţă şi Ioan C. nr. (Colecţia „Mari descoperiri“). Mircea. Ediţie îngrijită.1509. 1998. 1903.7. Sufletul nu mai este o Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Timişoara. 8e année. mai 1999. General de brigadă. adjunct al directorului Institutului de Criminalistică din I. în Revista Criminalistica. în R.P. şi portrete. Bibliografie la p. BODREA. 290-315. judiciar. 217-235. anul VI. cu fig. anul II. Const. Editura Ştiinţifică. cu figuri (Orizonturi) 1524. Ediţia 2. Avocat dr. Bucureşti. Albert. Robert. LAZĂR. 240 p. 1976. 1965. Cu o postfaţă de Barbu Theodorescu. Bogdan. 1525. Coordonator Academician prof. Marin. 307 p. p. Biologie).2. 1995. p. ALEXANDRESCU. Gabriel. p. Forţele de elită. Logică generală. în Comunicări ştiinţifice la al 7lea Simpozion naţional de Criminalistică. LAZĂR. punct de vedere Bucuresci. Editura All Veck. Psihologia atenţiei. Şase zile care au zguduit România – Ministerul de Interne în decembrie 1989 – Pledoarie pentru istorie (vol. 34-35. Ion Sorin. FLOCON.C. Judecător – preşedinte de secţie Tribunalul Dâmboviţa. FLOREA. Ion Sorin. 1514. Expert criminalist. STERIADE. 230 – 254. poliţie. Editura Universal Pan. Vasile. 102 Editura Ştiinţifică. 91 p. adjunct al şefului Institutului de Criminalistică al I. . Bucureşti. I). 1966. Ion Sorin. Logică şi epistemologie. Bucureşti. anul I.N. LĂPĂDUŞI. Bucureşti. Gheorghe. 104 p. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.I. FLORESCU. 2003. iulie 2000. Editura Antet.. Popescu. 1520. Bucureşti. BĂLAŞA. Ion. Examinarea. Studiu istoric de la origini până la sfârşitul secolului al XVIII-lea. Anul nou se naşte în sânge! – continuare a volumului „Şase zile care au zguduit România” – Ministerul de Interne în decembrie ’89 (vol. Bucureşti. Bucureşti. Ion. 1521. N. 1523. Marin. 1967. 1517. Adrian.. Dr. Călăuza juristului. Identificarea probei biologice prin comparare în bazele de date A. (Enciclopedia de buzunar. Bucureşti. dr. Judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Dr. 2002.P. FLORES. 496 p. Identificarea autorilor şi probarea vinovăţiei prin expertize chimice. 128 p.G.D. 1516. FLORESCU. Veghea şi somnul. Gheorghe. 1964. Cluj-Napoca. CONSTANTIN. cu fig. Identitatea din taină. FLORESCU. ALEXANDRESCU. Vasile.G. Editura Militară. FLOCA. 1936. Colonel. Mihai. Editura Ştiinţifică. Universul cărţilor. anthropometric. Robert. grafică şi portret. 1996. † Tudor R. FLORU. nr. Cazuri şi acţiuni în justiţie. 1519. Editura Ştiinţifică. Probleme legate de interpretarea rezultatelor genotizării probelor biologice ridicate de la faţa locului. 698 p. demonstraţia şi ilustrarea în cazul semnăturilor copiate după un model comun. FLORU. LĂPĂDUŞI. Editura Alma Mater. FLOREA. FLORESCU. no. FLORU. 4. expert 1511. II). Mircea. Bucureşti. Noqueira. 1518. Bucureşti.. 1522. Colonel.. Ivanciu.

Introducere în psiho- M. Editura Ceres. Hugo Krotzsch. 1540. 1959. 1539. 106. vol. 1541. Lübeck. A. Robert. Bucureşti. FOSS. Istoria sexualităţii. FLORU. în: Sozialistische Kriminalistik (Criminalistica socialistă). Kriminalistische Rekonstruktion 1527. Vasile Pavelcu. 1538. FORENSIC SCIENCE. Boulevard Saint-Germain. Editura de Vest. Editura Ştiinţifică. cu ilustr. 1973. Timişoara. 1535. Robert. 1971. Robert. Préface de Louis Marin. 1531. Karlheinz. 60 p. 18). 179 p. 1530. . 2002. Professeur a L’École D’Anthropologie. Payot. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 93 p. firului de păr). Ştiinţe criminalistice. FLORU. FORKER. London. E. 1529. nr. 204-216. Nr. (Orizonturi. Orizonturi noi în psihologie. vol. 8 p. Traducere din limba franceză şi note de Bogdan Ghiu. FORDON. Stressul psihic. 2005. Robert. Schmidt Römhild. Bucureşti. Graphologie. Was wissen wir über die Moldaumarken? Deutsche BfmZtg. Traducere din limba franceză de Beatrice Stanciu şi Alexandru Onete. 183 p. 1976. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Mircea Păduleanu. Pierre. ediţie revăzută şi adăugită. Editura Enciclopedică Română. Michel. Bucureşti. Prefaţă de Sorin Antohi. FLORU. Avec la colaboration de Lucile Chatinière. R[obert]. 1968. Essen. H. vol. 1995. an XI. S. Bucureşti. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 1997. 300 [304] p. Naşterea închisorii. membre de L’Institut. (Caleidoscop. Dialog asupra atenţiei. 104 p. 38). în Buletin de psihiatrie integrativă. (Consiliul pentru răspândirea cunoştinţelor cultural-ştiinţifice). Îngrijită de Aurel Dicu. 448 p. Heinrich. Impulsul curiozităţii. Berlin. (Colecţia „Psyche“). De Rougemont – graphologues. + 16 ilustr. 1528. Haarspuren (Urme ale Enciclopedică Română. Leipzig 1899. FOUCAULT. R. FLORU. FLORU. FOUCAULT. II. 68). Ştiinţe criminalistice. Editura Enciclopedică Română. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti. II. cu fig. G. 187 p. Directeur de L’École D’Anthropologie. membres de la Société de Graphologie. CORNUŢIU. 1532. Editura 1536. 2002. Ancien Président de L’Académie des Sciences Morale set Politiques. FLORU. vol. Schmidt Römhild. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Isabela. Lübeck. 208 p. Bucureşti. Michel. Ancien Président Du Groupement des Graphologues Professionnels. 1984. Armin. Iaşi. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 11/12. 200 p. Rezumat în limba franceză. Somnul şi visele. 3/2 Editura Germană a Ştiinţelor. 1533. Prefaţă de Prof. Aspecte ale dinamicii prevalenţei deliriumului tremens. X. Atenţia. FORKER. Saint-Morand. Berlin. und kriminalistisches Experiment (Reconstituirea criminalistică şi experimentul criminalistic). În româneşte de dr. 2002. doc. FOOS. OLARIU. Editura Humanitas. [Bucureşti]. TRĂISTARU. Paris. Avec 95 figures. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. cu fig. Berlin. 103 pedepsi. Einführung in die Kriminalistik (Introducere în criminalistică). 480 p. 4 (27). 1534. Bibliografie la p. foto. (Enciclopedie de buzunar). Brian (coordonator). (Orizonturi. Quality Manual. Essen. 1971. fiziologie. Brésard. 206. Directeur de L’École de 1537. A supraveghea şi a Alina. 530 p. ediţie revăzută şi adăugită. Robert. p. FOIX. 1972. FRAENKEL. Control ştiinţific al traducerii Marius Ioan. 1974. 172-181. p. dr. La Graphologie dans la vie moderne suivi de l’orientation professionnelle par la Graphologie. Editura Ştiinţifică.1526.

Zamfirescu. Adrian. SAMOILĂ. caiet 1+2/1999. Editura Ştiinţifică & Tehnică. Empreinte de morsure sadique dans la verge. 1561. no. Gh. Guillaumin. 2002. Gheorghe. 2 Anexe. 1557. 1937. p. RADU. Roma. 1555. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Opere.. Antonio. FRĂŢILĂ. FRĂŢILĂ. Editura Trei. 4.. Bucureşti. Adrian. Colecţie coordonată 1552. Andreea Diana. Automobile: cunoaştere. Adrian. 2003. 29 fig. Bucureşti: Opere. Bucureşti. Editura Colosseum. Scrisul persoanelor în VASILESCU. A. nalităţii. Nevroza la copil.I. VASILESCU. Adrian. A. Constantin. 1549. Bucureşti. 4e année. Editura Global Lex. FRENSEL.C. Cum să ne ferim de 1560.9. . 1995. FRĂŢILĂ. PĂŞESCU. 126 p. Sistemele de frânare ale autovehiculelor. întreţinere şi reparaţii. [2000] 88 p. 1563. Andreea Diana. Concluzia raportului de expertiză criminalistică. Editura Oscar Print. PĂŞESCU. 171-172. Gh. 23 fig. Bucureşti. 172 p. vârstă. Des faux en ècriture. 2000. Zamfirescu. Opere. p. 198-200. în R. 303 p. în Criminalistica. Conclu- zia raportului de expertiză criminalistică. p. Traducere din limba germană şi note introductive de Vasile Dem. 124 p. 168 p. Ruxandra Hosu. cu 107 fig.. 131-135. Bucureşti. FRĂŢILĂ. Adrian.D. Criminalistica şi grafologia. 47 fig. FRĂŢILĂ. 1979. FREUD. în R. Expertiza grafică şi raţionamentul prin analogie. 35 fig. VASILESCU. Editura Didactică şi Pedagogică. 1986. FRĂŢILĂ. 300 p. FRĂŢILĂ. Posibilitatea imitării perfecte a semnăturii. FRÉCON. Bucureşti. Bucureşti. 2-7. Eseuri de psihanaliză aplicată. 342 p. Gheorghe. Bucureşti. PĂŞESCU. 1995. Editura Tehnică.. 1551. 15 vol. FRĂŢILĂ. 1932. cu 141 fig. Zur Geschichte der Maschinenschriftuntersuchung. Expertiza criminalistică a cifrelor. Andreea Dana. 95 p. iulie 2001. Bibliografie la p.C. 2000. Bucureşti. 24-25. p. p. Mannheimer Hefte für Schriftvergleichung (Despre istoria cercetării urmelor lăsate de maşina de scris. II. migraţia şi prezenţa lor în Europa. 290292. 9e année. oglinda perso- VASILESCU. 2001. Adrian. Constantin.4.. St.. 49 fig. 2002. Scrisul. 2006. 1556. 14 fig. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 70-74. Adrian. Bucureşti. Profilo di un terrorista. vol. 1997. Expertiza criminalistică a scrisurilor dezorganizate. 1548. 1550. vol. I. M. 1559. Editura Tehnică. 110 p. şi ilustr. 1544. Bucureşti. FRĂŢILĂ.. 1547. 91 [96] p. Originile.. Traducere din limba germană de Rodica Matei. 442 p. 1545. 1554.. 651-657. FRĂŢILĂ. 104 de Vasile Dem.I. Bucureşti. 2003.1542. 1899. FRĂŢILĂ. nr. Ţiganii. Editura Naţional. FRĂŢILĂ. Bibliografie la p. Adrian.. Bucureşti. Editura Colosseum. Editura Continent XXI. Expertiza testamentară. Les constantes dans l’écriture appuyée. Adrian. p. Expertiza criminalistică a semnăturii. FRAZER. 1546.. Adrian. 1543. 1999. Caiete din Mannheimer privind compararea scrisului). 1998. 1553. 1562. Reconstituirea judiciară. Adrian. 71 p. FRĂŢILĂ. FRĂŢILĂ. Editura Humanitas. Editura Continent XXI. Bucureşti. Pio. 317 p. Gh. Gheorghe. FRATTASIO. RADU. P. Ministerul Justiţiei. Tablă de materii şi în limba engleză. FRASER. Sigmund. Koinè Nuove Edizioni. Gheorghe. Augus. Constantin. MĂRCULESCU. no. MIREA. Paris. Persifor. hoţi. FRĂŢILĂ. 1558. FRĂŢILĂ. escroci şi falsificatori. Traducere din limba engleză de Dan Şerban Sava. 1997. anul III. cu 11 fig. FRANÇOIS. Editura Continent XXI. PĂŞESCU. Adrian. 2001.

1567.. Traducere din limba germană de Roxana Melnicu. IX. Ex. 114 [120] p. (Despre uitare. S. Humanitas. Studii despre sexualitate. I. Dinamica patternurilor violului heterosexual în Galaţi între 1996-2003. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. . 2003. VII. vol. Comicul şi umorul. PERJU-DUMBRAVA. ISTRATE. 662 p. XIV. V. Nevroză. 306 p. 2004 1569. I. 264 p. 318 p. Constanţa. Analiza retrospectivă a omuciderilor în judeţul Galaţi în perioada 1571. 2002. 3. volum 12. PEARSON.. Zamfirescu. 105 apucarea greşită a unui obiect. Opere. M. 58 p. Editura Ştiinţifică. Traducere din limba germană şi note introductive de Rodica Matei. MÜLLER. 2002. Zamfirescu. X. vol. Berlin. Ponto. vol. 234 [240] p. Vis şi telepatie. XIII. Polizeiliche Verbechensbekämpfung – kriminalpolitische und strategische Ebene (Combatere poliţienească a infracţiunii.221 p. Traducere din limba engleză de Ruxandra Merghişescu Radu. 356 [360] p. Titlul original: The Practical Psychic. Zamfirescu. 366 p. Consecinţele revoluţiei biotehnologice. psihoză. Traducere din limba germană de Roxana Melnicu. Cuvânt înainte de Vasile Dem. Prefaţă de Vasile Dem. 287 p. XII. FRUNZĂ. Şt. Psihologia circulaţiei 1568. Carol. p.. Psihologia inconştientului. John. Opere. 1564. Studii despre societate şi religie. Inhibiţie. Bibliografie la p. Ediţie revăzută şi adăugită.. Zamfirescu. Zamfirescu.. FUKUYAMA. Zamfirescu. Bibliografie la p. 96-98. 272 p. 2006. Traducere din limba germană de Daniela Ştefănescu. Compendiu de psihanaliză. Traducere din limba germană de Ondine Dăscăliţa. Silviu Dragomir. Edwin. Zamfirescu. FRIENDLANDER. 465-481. vol. D. II. Prefaţă de Vasile Dem. Editura Schmidt Römhild. Opere. vol. zamfirescu. Traducere din limba germană de Gilbert Lepădatu. CĂRARE. Wien. Zamfirescu. Tehnica psihanalizei. rutiere. 2004. Rumänen-Machwerke în Die Postmarke Mai/Juni 1947.. Introducere în psihanaliză. 2005. septembrie 2004. vol. Roxana Melnicu. Revizuirea traducerii de Vasile Dem. Zamfirescu. George Purdea. 2000. George Purdea. Bucureşti. Coordonator Rolf Rainer Jaeger. Opere. Traducere din limba germană de Daniela Ştefănescu. Traducere din limba germană de Maria şi Ion Nastasia. note introductive şi coordonarea terminologică Roxana Melnicu.. 273-281. revederea traducerii Vasile Dem. 2001. verificarea traducerii şi coordonarea terminologică Roxana Melnicu. FULGA. 2001. FULGA. revederea traducerii Vasile Dem. VI. 1975. Vasile Dem. Traducere din limba germană de Daniela Ştefănescu şi Herta Spuhn. FRIEDL Otto W. Folosirea practică a capacităţilor paranormale. vol. Niveluri de politică judiciară şi strategică). greşeala de vorbire. Zamfirescu. Lübeck. nr. Opere. superstiţie şi eroare). în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. 489 p. Psihopatologia vieţii cotidiene. CIAFALON. Vasile. IV. Corneliu Irimia.. vol. XI. Traducere din limba germană şi note introductive de Roxana Melnicu. vol. Vasile Dem. III. 2004. 2000. 456 p. VIII. Traducere din limba germană de Roxana Melnicu. 2005. Reiner Wilhelm. 2002. vol. vol. Traducere din limba germană de Roxana Melnicu.. vol. Opere. Bernd. Teora. Viitorul nostru postuman. 191-194. 2000. FRIEDMANN. perversiune. revederea traducerii Vasile Dem. 1999. I. Cynthia. Opere. 258 p. Interpretarea viselor. 1570. Opere. Vasile Dem. 1565. FUCHS. Editura 1566. BOTEZ. Studii despre isterie. simptom. Essen. note introductive şi coordonare terminologică Vasile Dem. Opere. Opere. p. Bucureşti. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. vol. angoasă. Opere. Psihiatrie. 408 [414] p. Următoarea apariţie: XV. 627 p. Georgeta Mitrea... Ştiinţe criminalistice. Francis. Opere.

1573. p. Francis. Editura Humanitas. 411 p. J. HOMTHAL. Paris. Masson. L’écriture et les dessins dans les maladies nerveuses et mentales. Roques. 1990.2000-2004. nr. 1905... Natura umană şi refacerea ordinii sociale. FUKUYAMA. FÜLLGRABE. în Revista Română de medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. MEIER-WELSER. Polizeipsychologien (Psihologie poliţienească). Bucureşti. Stuttgart. 1. Marea ruptură. H. martie 2006. ST. FURSAR de. TRUM. volumul XIV. 2002. U. Editura R. Alecu. 61-64. Boorberg.. C. 1572. 106 . PLOCH. Traducere din limba engleză de Liana V. 1574.

cu tabele. Prof. Afacerea Boiscoran.C. Constantin. Editura Porus. 1888. La dactyloscopie et e les sceaux.. 2 vol. FILIP. + 17 pl. Domnul Lecog. Paris. Bogdan.10. Chirurgie esthétique 1582. J. I. Teză pentru licenţă susţinută de Constantin C. 18921893. Doid & Cie Éditeurs. univ. 1591. Bucureşti. dr. (Facultatea de Drept din Bucureşti). 269 p. VLAD. Emile. dr. vol. Bucureşti. Craiova. terapeutice în alcoolism. . 1588.5. N. 285 p. Mimii Eugen. Otrava geloziei. Expertiza tehnică a accidentelor rutiere. 1578. 4 (27). NECHIFOR. Galaţi. GALTIER.. în Buletin de psihiatrie integrativă. GALLOIS. Emile. Bucureşti.C. 351 p. 1992. Personal identification. prefaţă de Hertha Perez. 1584. Sección de Antropologia. Departamento de Zoologia y Antropologia Fisica. 1895. Editura Junimea. 18 p. vol. 1991. 1587. Editura Porto Franco. ing. Dr. Chimia supramoleculară – instrument analitic în chimia judiciară. 377 p. GAFTANGIOGLU. Iulian. GABORIAU. Institutul de Criminalistică Bucureşti. 2006.. X. 287-292. Traducere din limba franceză de Vlad Muşatescu. 1590. GABORIAU. Emilie. 161-167. G. Marcel. nasale. Bibliografie la p. Virginia. Bucureşti. Investigarea criminalistică a accidentului de trafic rutier. Caftangioglu. Editura Lucman SRL. GALTON. 2006. Méthodes d’évaluation de leurs dommages. 494 p. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 292 p. Traducere din limba franceză de Vlad Muşatescu. II. 1980. Asist. Asist. Facultatea de Chimie. London. Afacerea Lerouge. Drd. Inst. Cluj-Napoca. 1583. 2003. 1992. 494 p. an XI. Bouchet. Dezvoltarea identificării criminalistice prin colaborarea dintre Universitatea din Alcala şi Agenţia Generală a Poliţiei Ştiinţifice spaniole. Editura Ministerului de Interne. 3e année. 168-176.. ing. Iaşi. dr. Studiu de caz în post-cură. F[rancis]. Iaşi. Traducere din limba franceză de Rodica Chiriacescu. Universidat de Alcalá. Comisaría General de Policía Cientifica. Prof.. Traducere din limba franceză de Hertha Perez şi Doina Florea Ciornei. Ediţie prescurtată. 760-762. GABORIAU. Macmillan. Despre F[rancis]. GABORIAU. GABORIAU. NECHIFOR. Bucureşti.. fals. p. Emile.I. 1580. Radu. Leurs dévastations et leurs causes. GALEŞ. Emile. ing. GALAN. GACEA. preface de M. 1579. GALTON.G 1575. 1593. 2002. F[rancis]. p. 1986. Emile. + 16 pl. Gónzales José Luis.. 1589. în R. Fingers-prints directories. Traducere din limba franceză de Rodica Chiriacescu. 1932. p. drd. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Bucureşti. 1586. 1931. 1576. 1975. XVI + 216 p. vol. London. 1577. GABORIAU. Les lois qui les punissent ou les préviennent. p. 1592. Editura Univers. 1585. 222-232. Sentinţa a fost anulată. Editura Tribuna. no. 264 p. Bucureşti. Emile. Ovidiu. Afacerea Lerouge. Cu ştreangul de gât. GANDILHON. avec 172 figures dans le texte. 592 p. Bibliografia la sfârşitul fiecărui capitol. Editura Tehnică. în R. 78 p. René.. 328-372. ŞERBAN. Roy. GABORIAU. 2005. 4 année. GAIGINSCHI. 233 p. Gheorghe. Politehnica Bucureşti. 1993. ing. 1950. Carmen. Traducere din limba franceză de Hertha Perez şi Doina Florea Ciornei. GALTON. C. London. nr.I. no. Finger-prints + Supplementary chapter. GALERA. Cristina. Strategii Traducere din limba franceză de Vlad Muşatescu. Les incendies de forêts. Bucurescĭ (Imprimeria Statului). ing. 1581. 1899. p.

p. I. anul VI. Noile orizonturi juridice şi globalizarea. 462 p. 1961. Abuzul de semnătură “Blanc-seing”. La criminologie. în Criminalistica. GÂF-DEAC. Florin. Lector univ. IONESCU. Drd.C. 740 p. 1596. anul III. Ioan. GĂBUREAC. Program finanţat prin Pahre (Tu şi copilul tău). 2002. 1595. R. Criminologie.17-18. GARDELS. Copilul meu. 1910. Paris. în Criminalistica. 1602. 163. Criminologie. Manuel de police scientifique. GÂDEA. Criminologie.C. Studii de caz. 216 p. anul VI. 1610. 1604. în Criminalistica. J. Les expertises d’armes. Braum. Profesor. Mic tratat sofistică. GÂDEA.G. Dalloz. Istruzioni per il segnalmento 1612. R. 1606. 18-20. Raffaele. 1611. 6 année. Constantin. Editura Fundaţiei România de Mâine. Editura Infomin. Précis 1601. 36-38. 1914. septembrie 2001. Raymond. GAROFALO. GAYET. Felix Alcan. 5. Editura Antet. p. La criminologie.. GÂDEA. 1599. noiembrie 2004. p. 196 p. Conf. Roma. Cinquième édition…. Leonard. 235-239 (Facultatea de Drept şi Relaţii Internaţionale. 1608. 1973. 1603. (Bibliothéque Scientifique).I. 304 p. 6. Entomologia ca ştiinţă a Criminalisticii. drogurile şi eu. 1597. G. GREJDINOIU. GAVRILIU. dr. Prix Beumont-Tocqueville de l’Association internationale des criminologues de langue française. dactiloscopico. Schimbarea ordinii Sergiu-Marian. nr. 2005. Payot. Antidrog. Constantin. 5e édition. 1. 38-39. nr. 1607. Bibliographie Générale 705-710 p. 36 p. Ministerul de Interne. GASIÉR. Elena. nr. Les fausses mounaies. Îndrumar pentru aplicaţii de management. 1600. Vasile.. p. Universitatea „Nicolae Titulescu” Bucureşti. Prof. Profesor. Facultatea de Marketing şi Comerţ Exterior Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti). GAVADIA. văzută de marii lideri ai lumii. Traducere din limba engleză de Marius Conceatu. 1605. Avec 23 figures. nr. Paris. Steluţa. 1609. GASTI. Boston. Valentin. în Criminalistica. Little.O. GAROFALO. IFTENIE. no. Bucureşti.1594. GAROFALO. (Universitatea Spiru Haret).G. cu ilustr. José Antonio.R. LĂPĂDUŞI. Erori filatelice 1922-2000. Bibliografie la p.4. GAYET. Portretul robot prin identificarea facială. e în R. GARCIA-RODRIQUEZ. XV. 4. Editura Iri.A. Uniunea Europeană. noiembrie 2002. p. Les incendies et les explosions. 1996. Nathan. 239 p. Paris. Felix Alcan. Ouvrage traduit d l’italien…. 2000. Payot. sur la nature du crime et la théorie de la pénalité. Dactiloscopia 1 Direcţia Generală de Combatere a Crimei Organizate şi Antidrog 108 . Note de curs. Piatra-Neamţ. anul VI. – regina identificărilor.C. Paris. Bibliografie la p.. Raymond. XIII + 420 p. GARBON. 1598. Les faux en écriture: textes dactylographiés et textes manuscrites. Maria. D. Étude Constantin. GASSIN. 1988. Les traces. 164 p. de Jean. ABC de police scientifique. 1888.. GÂF-DEAC. univ. Tot ceea ce trebuie să ştie părinţii şi educatorii despre educaţie şi prevenirea consumului de droguri în rândul adolescenţilor.P. globale. 1905. Jean. Procuror criminalist. Prévention et repression du vagabondage des mineurs de 18 ans. 1998. iulie 2004. Seminarizare. Paris. Metodele de descoperire şi limitele lor. 1934. Traducere din limba spaniolă. Prof. 1 – Brigada I. 2003[pàr] Raymond Gassin Professeur honoraire à la Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Aix-en-Provence. XV + 479 p. 200245. Dalloz. Préface de Jacques Bourret. [Editura] Cetatea Doamnei. ianuarie 2004.

. 2005. 170-175. 1980. FBINA. and Forensic Techniques. Gânduri nemuritoare. 254 p. Groß. de criminalistică şi de penologie nr. GEBERTH. Nqaire E. 1627. 1619. N. 363 p. Editura Didactică Pedagogică. vol. 1622. Kriminalistik (Criminalistică). RADU. KOTOWSKI. 785 p. DOBRILĂ. Bucureşti. 1977. Tactics. Traduit de l’americain par Paul Benita. în Tratat practic de criminalistică. Berlin. Editura Academiei Republicii Socialiste România. Mihaela. 1967. 999 p. Nicolae. 1986. Editura Didactică şi Pedagogică. Investigation. 358 p. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Nicolaiza. Elektronische Informationsverarbeitung (Prelucrarea electronică a informaţiei). Drept internaţional dossier. 350 p. nr. GENGE. Second edition. II. 1972. Kriminalistik listică). Cartea şi bibliotecile. Essen. DAN. Studii şi cercetări XVIII). p. 2. Editura Ştiinţifică. Amsterdam. contemporan. 1988. M.P. p. Bibliografia literară română.A. Ion. New-York. Procedures and Forensic Techniques. 1620. Proverbe şi cugetări poloneze. 2003. 599 p. N. Vernon I. Paris. Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului. Bucureşti. drd. Editura Albatros. 1932. anul VIII. Éditions J’ai lu. 1618. Bucureşti. Comisar-şef de poliţie. Procedures. indice de M. 37-41. London. 2/2004. Editura Schmidt Römhild. Ştiinţe criminalistice.. nr. Sorin. Practical Homicide 1630. ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Dumitru Bălăeţ. Grigore.1977. GOHR. III. GEERDS. 1965. p. GEERDS. + XX planşe (Academia Română. GEAMĂNU. 2002. Ediţie revăzută şi adăugită. Studii de bibliologie. Tactics. Editura Schmidt-Römhild pentru literatură poliţienească de specialitate. Sever. p. GEAMĂNU. 1617. GEAMBAŞU. Grigore. vol. 1624. Quand la science traque le crime. Bucureşti. GÂFEI. în Revista de criminologie. GEAMĂNU. Mihaela. 46 p. Comisia Interministerială Metodica şi tehnica criminalistică şi aportul lor în activitatea de urmărire penală. Ministerul de Interne. şi B. Ion.. GEAMBAŞU. Marcel. Expertiza urmelor de produse textile. public. vol. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Bucureşti. Echipa multidisciplinară de intervenţie în cazul accidentelor rutiere produse în Finlanda. Bucureşti. 1628. Lübeck. 1621. GEAMĂNU.B. Elsevier. Fourth Edition. în Tratat practic de criminalistică. p. 400 p. 1980. 1614. 501-515. MAY. Imprimeria Naţională. Editura Didactică şi Pedagogică. GEANTĂ. pentru siguranţa circulaţiei. Expertiza urmelor de vopsea. 47-48. Police scientifique: le penal şi infracţiunile internaţionale. Vernon J. Principiile fundamentale ale dreptului internaţional contemporan. Bucureşti. GEORGESCU-TISTU. Taylor & Francis (CRC series in practical aspects of criminal and forensic investigations). 1629. 109 . Andreea. Aspecte din istoria dactiloscopiei. 2. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Tokyo. 161 p. 1981. Dreptul internaţional 1625. Ministerul de Interne.. 404-422. MOLDOVAN. GEORGESCU-TISTU. aprilie 2006. Practical Homici de Investigation. Marcel MOLDOVAN. Dreptul internaţional Friedrich. Grigore. Grigore. Lieutenant Commander (Retired) New Zork City Police Department. GENSSHEIMER. (Colecţia Cogito).1613. Lübeck. GEORGESCU. Alexandru. 1615.. III. 1972.S. GEBERTH.S. Handbuch der (Manual de crimina- 1616. 1980. Ediţie îngrijită şi prefaţată de Nicolae Mareş. DOBRILĂ. 1626. în Criminalistica. M. 1623. în Revista Română de Drept.

Mihai. p. p. 167 p. 11-12. 1643. unde trebuia să fim (album al monumentelor Internelor). GFROERE. GHEORGHE. Ioan. Comisar de poliţie drd. p. 2004. iulie 2001. Î. Niculae. 1995. 2004. evaluarea mijlocului de înregistrare audio şi recunoaşterea autorului). 2002. Am fost acolo poliţie. GHEORGHE. „Angela Levinţa“. Doctor habilitat în 1635. Editura Biblioteca Judeţeană „Nicolae Iorga“. GHEORGHIŢĂ. Bibliografie la p. 580 p. probleme cercetare. Niculae. OANCEA. profesor universitar 1 interimar. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Miniştrii de interne în Parlamentul României. Bucureşti. Niculae. 464-467. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Editura Eminescu. 1632. Lübeck. univ. 5. Doctor habilitat în 1638. mai 2003. 2001. interimar. Fotografia artistică. GHEORGHIŢĂ. 1974. Drept. Remus. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. Miliana. sensibile. Bucureşti. Niculae. Lazăr Cârjan. Bucureşti. 1642. Niculae. în Criminalistica. Bibliografie selectivă la p. GHEORGHE. 192 p. Tendinţe estetice 1839-1960. Aspecte practice specifice cercetării la faţa locului în cazul infracţiunilor comise cu violenţă. Constantin. 144 p. ULIM. 1637. 1646. Chişinău. Locotenent-colonel. Niculae. 2004. 474-482. Ploieşti. 122 p. p. Material ştiinţifico-didactic. septembrie 2002. Bucureşti. Mihai. Constantin. Bucureşti. Tonträgerauswertung und Autorenerkennung (Recunoaşterea vocală. Mileniul III. Tactica cercetării la faţa locului. Sprechererkennung. 296 p. GHEORGHE. Comisar-şef de 1634. GHEORGHE. Chişinău. Criminalistica. Editura Ministerului de Interne. 2001. profesor universitar interimar. GHEORGHE. profesor universitar interimar. Chişinău. 3. GHEORGHE. Miniştrii de interne ai României (1862-2001). în Investigarea criminalistică a locului faptei. zburătorului (Opiniile poetului despre lumea miturilor autohtone). 1648. poliţie. Comisar-şef. 1647. Asistent univ. 1970. vol. Ioan. Antroponimie românească. 252 p. 110 În text: Nicolae . Colonel. 1641. Partea I.1631. 2003. OANCEA. Florin. Essen. profesor universitar Criminalitatea organizată: teoretice şi practice de Monografie în limba rusă. Helmut. 2001. Ion. GHEORGHIŢĂ.I. 19-20. nr. 270-281. + 242 ilustr. Bucureşti. nr. p. Cuvânt înainte de conf. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Constantin. în Criminalistica. GHEORGHE. în Criminalistica. Cultul Drept. Doctor habilitat în 1636. 71 p. dr. în Criminalistica. p. Traducere din limba germană şi cuvânt înainte de Eugen Iarovici. Bucureşti. Aspecte criminalistice privind cercetarea infracţiunii de contrabandă. coordonator Rolf Rainer Jaeger. GHEORGHE. p. Diversitatea modalităţilor de valorificare a urmelor în criminalistică. GHEORGHE. Introducere în criminalistică. Berlin. Comisar-şef de 1633. anul III. anul V. Prevenirea crimi- nalităţii prin mijloace criminalistice. Aspecte privind fotografia judiciară executată la locul faptei. ediţie revăzută şi adăugită. ŞPAN. GHEORGHIŢĂ. Editura Meridiane. 152 p. Bucureşti. II. 142-154. Comisar-şef de poliţie. 2004. GHEORGHE. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. 4. 112-116. 33-36. Mihai. 1645. anul IV. 1998. 2003. Schmidt Römhild. GERN SHEIM. Materiale foto- Drept. în Criminalistica. 15 p. nr. BOBIN. ŞERBU. Gabriel. BALDAUF. Mileniul III. Mihai. GHEORGHE. 1639. 1640.+40 planşe foto. Ştiinţe criminalistice. 1644. Doctor habilitat în Drept. Niculae 1. 187-188. Cercetarea criminalistică a infracţiunilor de vătămare corporală gravă.

2001. p. STATIVCA. GHEORGHIU-BRĂDET. Ion. 1655. Editura Militară.R. GHEORGHIU. 2004. 1662. Premisele criminologiei moderne. 2004. N. GHERGHEL. GHEŢIE. 185-189. universitar Reguli de drept internaţional privind starea de pace şi starea de război. şi 592 p. 1652. 1657. dr. 2 volume. Bibliografie la p.. pr. Habilitat în drept. GHEORGHIŢĂ. p. SANDU. nr.S. Bucureşti. A. Criminalitatea şi victimologia sa. Profilul psihologic al tatălui incestuos. ZABOROT. poliţie. CLOŞCĂ. Coordonator: Lazăr Cârjan. nr.2. 103 p. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Ion. p. Ani-Maria. martie 2004.. 275 p. GHEORGHIU. 268 p. Mihai. Editura Fundaţiei România de Mâine. 1985. Reacţia societăţii româneşti faţă de criminalitate. 56-64. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Editura ARC. I. 1656. 464 p. Criminologia generală românească. Ionel. 1993. Z. Bucureşti.. Bucureşti. L. 23-25. februarie 2006. p. Originile Scrisului în limba română. 1649... 188-194. 233-239. psiholog criminalist. dr. . p. 1. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Sugestie şi sugestibilitate. GHEORGHIŢĂ. Moldova. Alexandru. D. Marian Speriatu. 1650. anul VII. Nicolae Biţu. nr. 1653. 1982. Titlul şi în limbile engleză şi rusă. martie 2005. Institutul Republican de Expertiză Judiciară şi Criminalistică). Mihail. Dumitru. Ani-Maria. Vasile. Editura Curtea Veche. Valoarea şi limitele probatorii ale metodei de măsurare a concentraţiei alcoolului etilic din aerul expirat (CeAE).. Cu un cuvânt înainte de George Astaloş. Braşov. p. Mihail (coordonator). T. 1651. MAREŞ. 218-220. Privire sintetică.. [Bucureşti].. selecţie Lazăr Cârjan. Prof. profesor universitar interimar. Valentin. Bucureşti. IACUB. volum 13. Inspector principal de poliţie. 2006. Chişinău. IACOB. 1972. 244 p. univ. 2005. Chişinău. Prof. respectiv 288 p. GHERGHEL. Cazul „Catacomba”. Pentru uzul lucrătorilor de poliţie. nr. Metodologia cercetării criminalităţii. 116269. anul VIII. A. Logică generală. LÂSÂI. Literatura juridică. în Criminalistica. 8-9. psiholog. 1660. CIOBANU. GHEORGHIŢĂ. habilitat în drept (Chişinău). Ion. CIOFU. Criminalitatea şi consecinţele sale. (Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova. Întemeierea criminologiei româneşti.. Ghid de expertize judiciare. de 1659. Mihai. A. Bibliografie la p.. 1978. 208 p. 1663. 17-18. 121 p. Tablă de materii şi în limba engleză. V.. Istoria limbii române literare.. Aspecte psihologice şi psihofiziologice. GROSU. Editura Academiei R. CAZANGIU. Vladimir A. 1. 1658. 358 p. Autori: Lazăr Cârjan. 111 de conversaţie român-rrom (ţigănesc) în grai căldărăresc. GHEORGHIU. GHERGHESCU. Traduceri. p. doctor habilitat în drept. Ion. E. GHEORGHIŢĂ. BREGA. Profesor universitar interimar. 2. MALCOCI. GHEŢIE. Ghidul anchetatorului. Criminologia şi domeniul său de cercetare. Conf. Obiectul şi sistemul Criminalisticii. martie 2005. cu fig. I. Ghid Vol. Moscova. 2001. Bucureşti.Tezele generale ale tacticii criminalistice. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Criminalistica practică: acţiunile de anchetă. 220 [-224] p. al magistraţilor şi nu numai. inspector de poliţie. Noţiunea. Universitatea Liberă Internaţională din R. 1661. dr. anul VI. Insp. Particularităţi ale investigaţiilor criminalistice la faţa locului.. Bucureşti. cu desene de Florin Preda-Dochinoiu. 1654. VOZNIUC. Diagnosticarea criminalistică – premisă a identificării criminalistice. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. în Criminalistica. 1990. Gabriel. în Criminalistica.

. al magistraţilor şi nu numai..C. GLASER. GLASER. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. and Behavioral Images (Teorii criminalistice şi imagini comporta-mentale). Olimpiu. London. New York. BOLINTINEANU.. 1971. crima şi procesul social). Constantin C.8.I. GIRAND.C. vol. GODDARD. 318 p. Lübeck. Bibliografie la p. p. Editura Bucureşti. Edwin. Autori: Lazăr Cârjan. Psychologie de l’écriture. 187 [192] p. 179-187. no. „Un sourcier policier". 1979. Angela. Editura Polirom. GLASER. 1969. Essen. Dumitru. 1670. p. Bucureşti. Regulile de interpretare a tratatelor internaţionale. Bibliografie la p. Daniel. în: Donald R. 189-190. Brânduşa. 1929. 5 année. 1677. cu foto color şi alb negru + hartă. Editura Sport-Turism. 293 p. Jürgen. 390-397.C. Ştiinţe criminalistice. Essen. Norms. Nicolae Biţu. Pentru uzul lucrătorilor de poliţie. POPESCU. Rezervele la tratele pattes de chieus comme moyen d’identification. New York. Iaşi. 1929. Index de termeni la p. Cu un cuvânt înainte de George Astaloş.1664.): Delinquency. New York. Coordonator: Lazăr Cârjan. 399 [-400] p. E. (Collegium. 2002. CRAUCIUC. în (Investigarea dispariţiilor de persoane). 1680.. Manuel élémentaire 1671. 1669. 2002. 126-283. Editura Schmidt Römhild. Bucureşti. JEAN-CHARLES. Istoria Bucureştilor. Traducere din limba engleză de Bianca Pop şi Albert Borbely.. Academiei. Davis a. GLASER. geografice. Edwin. 2002.. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 1998. Nae. selecţie Lazăr Cârjan. 1922. GLAUM. Berlin. 310 p. GLASER. 1968. GODDEFROY. Editura Curtea Veche. Vermisstensachbearbeitung Social Control: Conceptual Elsevier. economice şi statistice pe temeiul hărţii ruse din 1835. 1668. 1679. Criminality Theories 1678. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. GLAUM. Ward (publ. DUGULESCU. în R. Bucureşti. Ştiinţe criminalistice. p. GODDEFROY. Mothers. 521-529.I. Lübeck. Deviance and Edwin. 25 p. internaţionale. 1981. Jack P. E. ANDRONE. ŞTEFĂNESCU. Coordonatori Dumitru Popescu şi Victor Dugulescu. 283 p. Roland. 2001. Dr. I. 112 . Octobre. Evanston. GODDEFROY. Crime and Social Process (Delincvenţa. 1988. 1672. 1973. Editura Ştiinţifică. 289 p. Larcier.. 274 p. FRITSCH. Crime in our changing de police scientifique. Drept internaţional fluvial. 1675. 1933. Marian Speriatu. Sonderkommissionen (Sokos) [de] Mordkommissionen (MK) (Comisiile speciale/Comisiile desemnate pentru omor). Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică.I. nesc) în grai spoitoresc. Alexandru. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Victor. Editura Academiei. Traduceri. în R. GIURESCU. G. GIBBS. 1667. GIURESCU. Culegere de studii. 1665. Relaţii publice şi publicitate). cu desene de Florin Preda-Dochinoiu. Written Texts. 1666. Les empreintes de 1673. traces produites par l’ecriture au crayon. 173-198. Paris. D[aniele]. Editura Schmidt Römhild. Berlin. Constantin C. Bucureşti. Coordonator Rolf Rainer Jaeger. Titlul original: The Language of Advertising. Jürgen. Constatări istorice. ediţie revăzută şi adăugită. R. Bucureşti. II. E. 20 p. ediţie revăzută şi adăugită. November. p. Editura Academiei. 1957. vol. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Ghid de conversaţie român-rrom (ţigă- 1674. 1978. GILLE-MAISANI. Principatele e române la începutul secolului XIX. Payot. De l’Identification des Society. 489496. Bruxelles. Limbajul publicităţii. 1676.

no. 589-594. E. univ. Bucureşti. GOLUBENCO.6. cu fig. cu fig (Ştiinţa pentru toţi. ilustr.. GOLU. GODDEFROY. 1936. (Colecţia „Psyche“ îngrijită de Aurel Dicu). 127 p. Bucureşti. 1691. Gheorghe. Editura Ştiinţifică. Paul. 1693. GOLU. GOGEANU.I. 1936. în Criminalistica. 237 [240] p. 316 p. 1930. Bucureşti. GODDEFROY. 1682. Compendiu. în Şcoala românească de criminalistică. GOLDAN. 316 p. Dunărea în relaţiile internaţionale. 1699. 1971. 592-596. Bucureşti.C. Serviciul criminalistic din I. Mihai. Editura Ştiinţifică. în R. cu fig. 8e année.5. 8 année. 113 dr. Ministerul de Interne. Bucureşti. 266 p. GOLU.I.C. vol.. Ernest. Subsistemul comunicaţional (limbajul). 319 p.. cunoaştere.J. I. în cercetarea la faţa locului. Subsistemul motivaţional. 341-346. Şeful catedrei de Procedură penală şi Criminalistică. Editura Fundaţiei România de Mâine. 1999. Conf. Cunoştinţe despre om şi societate). Comment un cachet postal défectueux m’aide à découvrir un voleur. Mihai. p. Editura Scrisul Românesc. 327 p. univ. Percepţie şi activitate. GODDEFROY comportament.I. 1697. Gheorghe. 1980. 1931. 1702. iulie 2005. Noţiuni de bază ale ciberneticii teoretice. Aurel. 1692.. nr. 22-25. 159 p. în R. Sur la valeur de la méthode pour le traît postécrit dans les cas de faux par surcharge. GOLU. Ministerul de Interne. Paul. 1687. acţiune. Expert criminalist. GOLU. Bucureşti. p. 103-107. 227 p. GOLDHAAR. 1936. Bacău. Manuel de police cu fig. DICU.. Bucureşti. GODDEFROY. 1975. Pantelimon. E. GOLU. p. Bucureşti. Dinamica personalităţii. Introducere technique. Sumar în limba engleză. GOLU. cibernetică.10. Garuda . p. Iosif. p. în e R. Strâmtorile Mării Negre de-a lungul istoriei. Urmele infracţiunii (Teoria şi practica examinării la faţa locului). Modalităţile de recepţie senzorială. 1966. Subsistemul cognitiv. Bruxelles. Principii de psihologie E. 8 année. GOLDHAAR. Bucureşti. 1974. Bibliografie la p. Eugen. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. GOGEANU. E. Bibliografie la p. GOLUBENCO. 1700. 1972. Sur une empreinte e sanglante de pied. Organizarea comportamentului. cu fig. POPESCU-NEVEANU. no. Rezumat în limba engleză. Iozsef. GODDEFROY.P. 2002. 272-299. Aurel. Universitatea „Spiru Haret“. Editura Politică. 1970. anul VII. Culoare şi protège-t-il notre courrier? sur les empreintes de cachets à la cire en natière de recherches criminelles.I. şi grafică. privind aplicaţiile izotopilor radioactivi în criminalistică.C. Paul. Autorizaţia de circulaţie provizorie – elemente de siguranţă. Fenomene şi pro- cese psihosociale. 1696. 192-198. Cercetare. 1686. Mihai. 1688. Bucureşti. GOLU. no. Folosirea detectoarelor Mihai. 206 p. 4.. Le cachet a la cire în psihologie. dr. 2000. Editura Universitară. în Tratat practic de criminalistică. 1683. 94. cu fig. Mihai. Craiova. Natura şi bazele neurofiziologice ale psihicului. p. 1685. Mihai. Fundamentele psihologiei. (Colecţia Psyche).C. Psihologia şi cibernetica. Bucureşti. p.. 1701. 1690. 1684. GOLU. Chişinău. 1993.. 1989. Editura Geneze. Psihicul uman ca sistem informaţional. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 335 p. Bucureşti. Editura Politică. no. 1695. DICU. Mihai.8.Art. Editura Ştiinţifică. GOLU. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1975. Bazele psihologiei generale. Mihai. Sensibilitatea. Contribuţii româneşti 1698. Mihai. 2e année. în R. 1689. Conf. Subsistemul afectiv. Universitatea Liberă . 1694. 1970.1681. 301-317. 106-110. 200 p. cu fig.

O. GOLUBENCO. HUSZAR. COROI. 1709.B. nr.. (Probleme de patologie socială). p.I. GOLUBENCO.I. T. 2006.N. E. Traducere din limba rusă. Doliţki. Rozemblet. Comisaria General de Policia Cientifica – Espana. Conf.1961. Editura Medicală. Florin Tudose. Bech. şeful catedrei Drept procesual penal şi Criminalistică. 2006. GÖPPINGER. Prof. Moldova. NEICUŢESCU. Gheorghe. H. 195-202.M. Constantin.I. Tehnica criminalistică: concept. dr. Universitatea Liberă Internaţională din R. 1704. Moldova. Seccion de Antropologia Forense. Dr. Universitatea Liberă Internaţională din R. V. 2. Bucureşti.A. A. Bucureşti. 1980.I. A. Dr. Kocearov. GONZÁLES MÁS. nr. Terziev.A. Criminalistica. G. N. p. 1971. Golunski. München. Ce ştim şi ce nu ştim despre accidentele de circulaţie. Furtul dr. GÖPPINGER. GORGOS. Răspunsul operaţional al Poliţiei Ştiinţifice spaniole în cazul dezastrelor.I. 190-193.(sub redacţia). 1710. Şef de catedră Drept procesual penal şi Criminalistică. U. în Investigarea criminalistică a locului faptei. B. Cu o prefaţă de Dl. dr. anul VIII. V. GOPPINGER. S. + 3 pl. Reglementarea aplicării metodelor şi mijloacelor tehnico-criminalistice în actele de urmărire prevăzute de noul Cod de procedură penală al Republicii Moldova. Seria Medicina pentru toţi. în Criminalistica. GORGOS.H. Bucureşti. Parhon. GORGOS. C. Vasiliev. cu fig. Consideraţii privind aprecierea raportului de expertiză şi a constatării tehnicoştiinţifice în procesul penal al Republicii Moldova.I. A. Vademecum în psihiatrie. 151-160.V. Conferenţiar 1708. Terebilov. Conf. Editura Luceafărul. GOLUBENCO. p. Editura Didactică şi Pedagogică. 104 p. Bucureşti. Gheorghe. obiective. Ileana Botezat Antonescu. GOLUNSKI. Ovidiu. Eisman. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Constantin. Minkovski.1976. Gheorghe. 23). 1706. Jefe de la dr. 2005. Editura Ştiinţifică. S. în Criminalistica. 1713. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. F. Contribuţia echipei complexe la valorificarea probelor în procesul penal. 1705. G. Sistemul ştiinţei şi al cursului de Criminalistică în contextul învăţământului specializat: evoluţie şi probleme de dezvoltare. Bucureşti.A. p.. 95-100. Moldova. Drd. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Editura Luceafărul. p. Bucureşti. Şalamov. 2004. univ. 1716. p.M. München. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Moldova. Editura Medicală. H. München. M. Autori: univ. univ. Autori: Constantin Gorgos. Şevcenko.I. 160 p.L. Dr. (Ştiinţe şi tehnica pentru toţi. 912. José. Kriminologie (Crimi- nologie). 1715. GORGOS. 11-13. univ. Bucureşti.. L.. Constantin (sub redacţia). Editura . 114 1717.Internaţională din R. N.P. 1711. Bucureşti. nologie). H. Bucureşti. G. GOLUBENCO. Conf. 1997. Gheorghe. 407 p. Consideraţii privind controlul asupra calităţii producerii expertizelor judiciare. S. Stănescu.P. tendinţe. 162-167. Gheorghe. Bibliografie la p.. p. Liviu Botezat Antonescu. 567 p. Şelivanov. 1714. 3. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului).A. Universitatea Liberă Internaţională din Republica Moldova. III + 72 p. şef al Catedrei de drept procesual penal şi criminalistică. Kriminologie (Crimi1712.A. GOLUBENCO. Mitricev. Kustanovici. GORESCU. iunie 2006. Dimensiuni 1707. 1984. 101-104. Cătălina Tudose. 1703. 2005. Constantin. Luis. univ. Karnovici. dr. profesional şi Furtul sportiv. C. anul VI. Bucureşti. Kriminologie. Conf. 1980. martie 2004. cu fig. Vinberg. umane şi medicale ale personalităţii. Medicina socială [Curs]. Universitatea Liberă Internaţională din R.. S.A..

Aforisme. Computergestützte Handschriftenvergleichung (Compararea computerizată a scrisului de mână).) 1730. 1036 p. The English Convict. 1726. Vol. Manual al His Majesty’s Stationery Office. 310 [-312] p.. GOŞA. volum 12. Cluj-Napoca. Centrul de Studii Postuniversitare Bucureşti. Cum funcţionează 1720. 676 p. în Der Sachverständige (Specialistul). Laurenţia Dascălu Jinga. (ACADEMIA ROMÂNĂ. 385-390. 2001. Irina. Oracolul. Editura Viaţa Medicală Românească. GRALLA. Anexe la p.. Editura Academiei Române. Bibliografie la p. p. Subcomisar de poliţie. Paradisuri artificiale: toxicomaniile. Bucureşti. Criminalistică. Timişoara. Vol. Baltasar. 260-292. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. directorul Institutului Naţional de medicină Legală „Mina Minovici”. GORUN. Margareta Manu Magda. Dana Manea. 224 p. CRĂC. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Bucureşti. Magdalena PopescuMarin. Ciprian. II. Traducere din limba spaniolă. iunie 2005. Rodica Zahiu. Ileana Vântu. Preston. p. Oracolul. Andra Vasilescu. limbii române. înţelepciunii în viaţă. Editura All. p. Gabriela Pană Dindelyan. Valeria Guţu Romalo. GRAFL. Bucureşti.1985. Editura Vestala. 493 p. 127 p. Facultatea de Drept. Cuvânt înainte de profesor universitar doctor DAN DERMENGIU. Gabriel Ştefan. Internetul. 1972. Marina Rădulescu Sala. SÎRBU. Internetul. Preston. GRALLA. Andreea Dinică. 203-206. Dumitru. . 1732. GORING. 1722. Fulvia Ciobanu. Body-packing – aspect inedit în practica medico-legală românească. DUMITRIU. Editura Humanitas. Anexe. Gramatica 1721. Coordonator: Valeria Guţu Romalo. Vol. Camelia Stan. Subcomisar de poliţie. Mic dicţionar de termeni argotici – „slang” la p. caiet 1/1992. Cuvântul. AGROSOAIE. 2003. Semnătura electronică în Polonia / (noi reglementări)/ Electronic signature in Poland (new legal regulations). În româneşte după traducerea germană făcută de Arthur Schopenhauer de Sandi Constantinescu. Michal. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine.P. 1994. Vol. Adrian. New York. Isabela Nedelcu. GORUN. Tabele. I. 260-292. Raportare de caz. 191-199. Editura All.Medicală. I. Ch. Mihaela Gheorghe. Catedra de prof. Elena Carabulea. Bucureşti. GRACIÁN. Bucureşti. Gorj. Bucureşti. LUPAŞCU. 191-199. Prefaţă. Paradisuri artificiale: toxicomaniile. 1718. GRAMATYKA Ph. martie 2004. Particularităţi ale identificării criminalistice în cazul corpurilor delicte. GRAUR. Manual. 2003. volum 13.J. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. fig. Cuminecătorul. retipărită de Patterson Smith. Institutul de lingvistică „Iorgu Iordan – Al. 26-28. Eroul. 1913. drd. Gabriel Ştefan. 1724. 15 – 20. Enunţul. Gabriel Ştefan. Ionuţ. Bibliografie la sfârşitul capitolelor. GRĂMADĂ. D. Pe copertă indicat numai primul autor. London. Bucureşti. Charles. Polonia. Domniţa Tomescu. Bibliografie la p. Universitatea Sileziei Katowice. nr. 1987.. Autori: Raluca Brăescu. 37-40. 715 p. p. Puţină gramatică. 1725. Bucureşti. Simona Irina. Editura Academiei. GRACIÁN. POPESCU. GORUN. 1944. Blanca Croitor Balaciu. 1727. şeful Serviciului Criminalistic al I. p. Mic dicţionar de termeni argotici – „slong” la p. tab. Gabriel Ştefan. Ştefan. Al[exandru]. Cărţile omului desăvârşit. ASTĂRĂSTOAE. comentarii de Sorin Mărculescu. 2. 2003. Rosetti”. GORUN. Markerii externi ai uzului de droguri. Discernătorul. 1728.. 327-335. 2006. Ionuţ. note şi 115 1731. 2005. nr. Editura Alma Mater. 1723. 1. Baltasar. Montclair. 1719. Adriana Gorăscu. II. Politicanul. 2003. 1729.

Editura Univers. 318 p. GRECESCU. D. 2005. I.. Graham. 223 p. GREBLEA.P. 1960. Bucureşti. Simona. Ediţia a II-a revăzută. X. 1741.P. 207 p. Ministerul groazei. GABOS GRECU. Marieta. 1735.L. p. Traducere din limba engleză de Liana Dobrescu. 1739. 1742. SANDU. an XI. Theodor. Urmele de miros. GRECU GABOS.S. Agentul secret. 2005. X. 1982. Traducere din limba engleză de Petre Solomon. 303 p. 1 (24). 2005. Graham. p. martie 2004. Bucureşti.. nr. GREENE. Editura Univers. Bucureşti. GREENE. Bucureşti. 456 p. COVALCIUC. Editura Univers. 1745. 1976. Gh.A. Iaşi. Omul nostru din Agentul secret. GREENE. Gh. 145-148.I. Ion-Eugen.. Consideraţii privind coeficientul de fidelitate al mărturiei infantilo-juvenile. Ministerul de Interne. 1733. Graham. 1751. 1979. Consideraţii asupra suicidului comis în condiţii de spitalizare în clinica de psihiatrie din Târgu-Mureş între anii 1960-1999 în Buletin de psihiatrie integrativă... . Bucureşti.L. 1969. p. GABOS GRECU. p. nr. GREENE. Iaşi. Marieta.L. 1744. Iosif. 1991. an XI. Editura Luceafărul. Traducere din limba engleză şi prefaţă de Petre Solomon.Vasile. Un caz de mutilare. 1748. MOICA. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Bucureşti. Dr. vol. Traducere din limba engleză şi prefaţă de Radu Lupan. Adriana. 1968. 1992. Divertisment. E. C. Traducere din limba engleză de Petre Solomon. GREENE. Căpitanul şi inamicul. Graham. Graham.. 253 p. Parchetul de le lângă Curtea de Apel Iaşi. V. 220-225. 1290-1690. 1965. 413 p. 1 (24). La drum cu mătuşa- 1740. Ucigaşul plătit. La drum cu mătuşa-mea. Divertisment. 271 p. vol. Traducere din limba engleză. Institutul de Medicină Legală Iaşi. Ministerul de Interne.L. VESA. Adevăr. GREENE. limba E. 1965. Bucureşti. I. GREENE. în Tratat practic de criminalistică. procuror. 1750. 291 p. Editura Univers. GRECU. Editura Tineretului. Traducere din limba engleză de Petre Solomon. 1747. Graham. 222 p. vol. GRECU GABOS. 2. Graham. în Buletin de psihiatrie integrativă. probabilitate şi deontologie în expertiza medico-legală. 406 p. prefaţă şi tabel cronologic de Petre Solomon. Bucureşti. Bucureşti. Editura Divers Press. 323 p. 279 p. nr.. Miezul lucrurilor. Cartoteca obiectelor furate. E. GREENE. 1987. Graham. 1746. volum 12. 1736. Doctorul Fischer din Geneva. Traducere din limba engleză de Petre Solomon. Ediţia a II-a revăzută. Divertisment. Editura Academiei.P. Bucureşti. Graham. STOICA. Comedianţii.Graham. 1737. 1749. Letopiseţul Cantacuzinesc.1991. Divertisment. 1991. SIMONESCU. 1738. Istoria Ţării Româneşti. 1734. vol. Editura Tineretului. Havana. 1743. 1960. Graham. GREENE. p. Dr. GRECU. 1985. Graham. GREENE. 159 p. Editura Sirius. Ciprian. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Traducere din limba 116 mea. GREENE. Traducere din engleză de Petre Solomon. Ioan. 297-309. 159-160. 1967. în Tratat practic de criminalistică.. Ministerul groazei. E. Tradu- cere din limba engleză de Petre Solomon. Bucureşti. 342-344. Traducere din limba engleză şi note de Petre Solomon. p. Bucureşti. Aurel. Ediţie critică. Nicolae. 260-276. GRECU. Graham. Traducere din limba engleză de Petre Solomon.U. Depresii şi acte suicidare aniversare. Al zecelea om. GREENE. Divertisment. GREENE. Mihai.P. Editura Sirius.. + erată. engleză de Petre Solomon. Bucureşti. LUPAŞCU. GRĂMADĂ.

275-289. Inspector criminalist. Steluţa. p. 574 p. univ. anul VI. Conf. 2003. la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.R. 156-159. C. Oscar Print. nr. GRIGORAŞ. Manualul tău de cultură generală. . GROFU. Ana Maria. GRIGORAŞ. 265 p. 1766. Ministerul de Interne. GRIGA. Iaşi. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Pe copertă: George Grisham & Sandra Lee. expert criminalist. Aplicarea criteriului ENF în expertiza judiciară a înregistrărilor audio şi video a mijloacelor de telecomunicaţii şi a mijloacelor de calcul. BOIŞTEANU. 2003. GRIGORESCU. Cum să pari mai deştept decât eşti. Bucureşti. f. Stabilirea autenticităţii înregistrărilor audio. 101-111. Manipularea prin idei. Criptografia şi istoria românească. lector univ. 1753. 1760. criminalist. 2003. LEE. ing. Partea Generală. univ. Subcomisar de poliţie. HURDUBAIE. 1754. POPA. expert Ion. GRIGORAŞ. Editura Alma Mater. Editura Antet. noiembrie 2003. Traducere de Aurelian Ardeleanu. GRIGORESCU. actualitate şi perspective. 2003. Cătălin. Ioan. în Buletin de psihiatrie integrativă. Mihai. Expertiza înregistrărilor audio. 2003. anul VIII. Falsurile de tablouri. Sandra. Secţia Penală. 1764. p. Drept Procesual Penal. în Realităţi şi perspective în criminalistică. vol. IV. GRIGORESCU. Teorie. Carmen-Lorena. Dr. 12-14. vol. POPA. Cluj-Napoca. 1763. Expertiza urmelor de substanţe toxice. a. consilier juridic B. Conf.. GRIGORESCU. Manipularea prin idei. Examinarea documentelor tipărite utilizând tehnica de calcul. 2006. Bucureşti. Falsificarea cărţilor de credit istoric. GRIGORAŞ. 39-41. p. 2004. Subcomisar 1757. Ilona. în Tratat practic de criminalistică. nr. dr. GREJDINOIU. Cătălin Dr. Unele probleme pe care trebuie să le lămurească investigarea în cazul infracţiunii de bancrută frauduloasă. 38-44.. principal de poliţie. 1758. p. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Cătălin. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Traducere şi note de Radu Lupan. p.a. 6. Fobia socială – sexul ca factor de risc. p. Graham. Editura Alma Mater. p. Jurist. vol. Editura Luceafărul. 1767. p. Ministerul de Interne. GRIGORAŞ. 1759. f. an XI. PĂŞESCU. p. Cultura Naţională. Tot ceea ce trebuie să ştii pentru a susţine o discuţie. 2. aprilie 2006. 438-440. Expertiza urmelor de cosmetice. expert George. 2005. Oana-Roxana. 39 – 47. în Tratat practic de criminalistică. Drd. p. 1756. în Comunicări ştiinţifice la al 7lea Simpozion naţional de Criminalistică. 1755. Institutul Naţional de Expertize Criminalistice. 108-111. în Criminalistica. 51 p. Ing. Inspector Em. 5. Editura Polirom. 56-66. 117 de poliţie. dr. 2005. judecător P[etru]. în Criminalistica. Cluj-Napoca. POPA. 73 – 80. Ioan. nr. Americanul liniştit. 1762. dr. ing. p. p. Carmen-Lorena. principal. Bucureşti. III. Cum să pari mai deştept decât eşti. Cătălin. expert criminalist. GRISHAM. Ion. 131 [-136] p. 1 (24). Gheorghe. GRIGORESCU. Bucureşti. BUTA. Bucureşti. 1982. 516-530. Contribuţia sistemului AFIS-2000 la identificarea făptuitorilor – studiu de caz.. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică.. GRIGORESCU. dr. jurisprudenţă şi aplicaţii practice.1752. Gabriel Mălin. septembrie 2004. Iaşi. la orice nivel. 1980. Oana-Roxana. nr. (1924). Nicolae. anul V.C. NOVAC. X. Oana-Roxana. 1765. GREENE. Un pionier american al folosirii poligrafului în investigarea ştiinţifică a infracţiunilor. 1761. în Criminalistica.

MIXICH. Nicolae. 1774. GROFU. p. în . Academia de Poliţie „Al. Academia de Poliţie „Al. Hanns Gross [. Roxana. Criminalpsychologie. p. Bucureşti. I. 1769.1768. Asist. Cuza”. ianuarie 2005. Incursiune în lumea timbrelor. GROFU. univ. 1771. Nicolae. iulie 2005. univ. Libraires de la cour de cassation. în Investigarea criminalistică a locului faptei. München. GROFU. 1934. Editura Albatros. univ. anul VII. Hans. drd. Tome premier. London.C. Editura MJM. Gardeil [. Daniel. GROSS. 397-401. drd. N. / * des Officiers et des Agents de police judiciaire. Drd. Hans. Problematica existenţei concursului de infracţiuni şi posibilitatea extinderii cercetărilor în cazul infracţiunilor la regimul armelor şi muniţiilor. Avec un Préface de M. Subinspector. Asist. Nicolae. drd. GROSS. MARINESCU. Zweite Auflage [de] Dr. 1. 1776. Sweet & Maxwell. Din nou despre armele LEP. Ioan Cuza” Bucureşti. Kriminal – Psychologie 1772. 1780. Aspecte din practica judiciară americană. Tome deuxième. Francisc.. ZĂVOI. Hanns. în Criminalistica. 2002. police officers and lawyers of… by John Adam… and J. Craiova. 42-44. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. STANCA. Kazimierz.. în Criminalistica. BIC. Liliana. GROFU. GROZA. 3-5. Asist. 17-18. GROSS.. drd. 1779. Constatările tehnico-ştiinţifice şi expertizele în cazul infracţiunilor la regimul armelor şi muniţiilor. 484 p. p. GRYŹEWSKI.. Asistent universitar. nr. GROFU. Bourcart [. 1777. Bibliografie la p. GROSS. Ionel Lulu. 1784. 79 p.] professeur de droit criminel a la Faculté de Nancy. Schweitzer. des juges d’instruction 118 Identificarea medico-legală prin amprenta genetică (ADN). 4. Cuza”. Third edition. 182-184. 1782. 1770. drd. Handbuch für Untersuchungsrichter. Asist. Gendarmes. Craiova. GROSS. p. A 1773. 1778. nr. W. 197-199. Hipnoterapia: o negociere „somnolentă” a suferinţei. 1908. GROZA. Cercetarea la faţa locului în infracţiunile comise cu arme şi muniţii. 27. practical textbook for magistrates. anul V. Medicina legală. I. Nicolae. 2003. p. Otton. nr. Etapele efectuării investigaţiilor într-un sistem informatic. 1983. Cuza” Bucureşti. 1899. iulie 2003. GROSS. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică.. GROFU. [De] dr. 2005. Imprimeurs – éditeurs. anul VII. Academia de Poliţie „Al. Traducere din limba poloneză de Eugenia Vişinoiu şi Eugenia Dănescu. Marchal & Billard. 4. 1905. februarie 2006. L. 291-297. 1783. 2006. I. GROSS. F. 1775. în Criminalistica. GROFU. Collyer Adam. anul VIII. Gesammelte Kriminalistiche Aufsatz. 2004. p. 1898. Bucureşti.] conseiller de justice a Graz (Autriche). Academia de Poliţie „Al. Fonctionnaires de la Police. Nicolae. Nicolae. nr. Edited by Norman Kendal. Manuel pratique D’INSTRUCTION JUDICIARE / a l’usage / des procureurs. Pledoarie pentru înfiinţarea unei baze naţionale de date genetice. Ionel Lulu. în Criminalistica. XII + 721 p. Hans Gross. GURGUŢĂ. 7. Leipzig. 1902. Hans. asistent universitar – Facultatea de Drept. Traduit d’allemand par mm. 199 p. 11-12. univ. Paris. Editura Luceafărul. Hans. Alis.] professeur à la Faculté de droit de Nancy [et] Wintzweiller [. Identificarea criminalistică a armelor de foc. Sucursale Rue Soufflot. XII + 701 p. Asistent universitar 1781. Nicolae. VLAD. 1. Bucureşti. Graz. p. drd. Criminal investigation. Vogel. Dr. 514 p.] professeur d’allemand au Lycée de Nancy. Maison principale: Place Dauphine. Hans. Editura Medicală Universitară. Agents du service de la sûreté etc. Bucureşti. Leipzig.

1798.) 6. 423-481 1788.C. Studiu introductiv: prof. note de Ovidiu Bădina. no.C. stabilite.) 2. (Multigrafiat). Economia naţională. indice de materii şi indice de nume de Ilie Sulea-Firu. 1970. Editura Didactică şi Pedagogică. 398 p. 1969. Bucureşti. 72-89. 4 (27). 1933. engleză şi germană. 1789. 1795. 1932. GUSTI. p. Oraşe şi judeţe. GYLDEN. franceză. Opere. Opere. GUSTI.C.050 p. stabilite. Statul. an. 499 p.I. Cluj-Napoca. introductiv de conf.. vol. Essais cryptografiques. no.1.. (Universitatea „BabeşBolyai“ Cluj). 1792. Opere. Editura Monitorul Oficial.. comentarii.. 1797.Buletin de psihiatrie integrativă. 1933. p.. Yves. R. an XI. 1968. Comentarii şi note la p. Histoire du d’écryptement. Texte Dimitrie. în R. 1180 p.) 1. Fragmente autobiografice. Editura Academiei R.) 5. Economia naţională. Ţara Românească. Editura Academiei R. 246-250. 2005. Sumarul în limbile rusă. 2. Dimitrie. GUSTI. 485 p. 297-300.S. Ovidiu Bădina şi Octavian Neamţu.C. no. 1974. Iaşi. 1. dr. 4. Scrieri pedagogice. vol. Autosociologia unei vieţi 1880-1955. Bibliografie la sfârşitul capitolelor II şi IV. 272 p. Editura Academiei R.) 4.. 3e année. Un cas tipique de complication illusoire: le chiffre de rozier. no.R.R.R. în R. 328 p. GUSTI. Texte alese: Ion Berca. Bucureşti.. Bucureşti. Dimitrie. GYLDEN. 1787. 437 p. III. cu ilustr. Le chiffre particulier de stabilite. 3. GUSTI. Dimitrie. Glosar Gusti. univ.I. 363380. note de conf. e în R. 387-495. 563 p. II.I.. Editura Academiei R. 4e année. Cryptologues italiens aux XVe et XVIe siécles. dr. portrete şi facs. comentarii.R. 420 p. 756 p. Bucureşti. note de Ovidiu Bădina şi Octavian Neamţu. Bucureşti. dr. 1793..R. 1971. 1791. 1080 p. cu ilustr. Yves. membru al Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice.R. Ion Berca. Opere. Enciclopedia României. Vol.. 5e année.I. în R.. Gusti. Comentarii: Octavian Neamţu.I. (vol.C. p.. p.C. Texte 1794. Editura Academiei R. GUSTI. comentarii. (vol. X. 4. M. D. vol. 8-30. 4e année. 1931.S. 195-209. comentarii. Yves. Dimitrie. Dimitrie.. p. no. doc. şi Octavian Neamţu. (vol.I. vol. Bucureşti. note de Ovidiu Bădina şi Octavian Neamţu. no. GUŢU. Editura Academiei R. Ovidiu Bădina şi Octavian Neamţu.. Texte Loius XVI et de Marie-Antoinette lors de la fuite de varennes.) 3. IV. univ. 1796. note şi postfaţă de Ovidiu Bădina şi Octavian Neamţu. Chiffres autoclares avec réglettes de Saint-Cyr. GUSTI. Yves. Texte Sub redacţia prof. 549-554. Organizarea politicoadministrativă. Bucureşti. Opere. Dimitrie. Comentarii şi note la p. p. univ. Vol. GUSTI.S. e 5 année. Studiu stabilite. 1970. Yves. GYLDEN.S. nr. 1790. (vol. 1785. 119 . GYLDEN.S. Bibliografie la p. 1930. Dimitrie. p. în R. Bucureşti. 1977. comentarii.S. 2 année.. 1932. 4 vol. GYLDEN. I.5. Opere.I. (vol. 1973.. 248-256. 1938 – 1943. Texte stabilite. Curs de logopedie. (vol. 1786.

Cazuistică din România. Bucureşti. Gheorghe. 1811. vol. D. „Eltern sind austauschbar“ („Părinţii sunt interschimbabili“). nr. HANGA. Bucureşti. 1818. HANGA. HANGA. Ing. mae tri. 261 [264] p. Traducere din limba engleză de Mircea Dimitriu. Dashiell. Editura Luceafărul. 1957. Dashiell. 1978. pl. Traducere din limba engleză de Mihnea Popescu. Vladimir. HANGA. 190 p. 1819. 1987. chimist. Caius Iulius Caesar. Vladimir. 1815. 306 p. 134 [-136] p. Dashiell. martie 2001. cu ilustr. HANU. Editura Didactică şi Bucureşti. Cheia de sticlă. HANGA. 2005. Bucureşti. Locotenent-colonel.H 1799. Editura Academiei Române. Bucureşti. 1804. 1993. 128-135. Editura Datina. Gheorghe. 47/1998. Manual de drept privat roman. în Criminalistica. Istoria generală a statului i dreptului. Bucureşti. 1817. Şoimul maltez. citaţi în: Spiegel nr. HANGA. 1974. Editura Lumina Lex. Editura Tineretului. HANGA. I. + 8 f. Vladimir. 208 p. Ministerul Învăţământului şi Culturii. . Pedagogică. 1969. Drept privat roman. HANGA. Cluj. p. 1805. exploziv: dispozitive improvizate cu iniţiere prin radiocomandă. 1958. 1973. 1991. 1967. Cluj-Napoca. 1991. Comisar-şef de poliţie inginer chimist. toarele. Pedagogică. Vladimir. 1806. 1801. Vladimir. HANGA. Identificarea microurmelor metalice prin spectometrie de fluorescenţă de raze X. 1807. 1812. Editura Tehnic . HANGA. 197 [-199] p. Editura Academiei Române. HANGA. Dreptul şi calcula- Gheorghe.[adimir]. 191 p. Un om subţire. 1958. Criminal în toată legea. Editura pentru Literatură Universală. p. Vladimir. 1803. COPELAND. Vl. HAMMET. 380 p.. HAMMET. p. Pedagogică. Drept privat roman. 1994. roman. Investigarea criminalistică a coroziunii metalelor. 392 p. HANGA. 1821. Bucureşti. anul II. Das unausweichliche Erbe. 352 [-364] p. HANGA. HAMMET. 527 p. 363 p. Bucure ti. Cetatea celor şapte coline. martie 2000. Cluj. 1813. 1808. HANGA. 1998. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. HAMMET. Vladimir. Vladimir. Pedagogică. Vladimir. Vladimir. Editura Didactică şi Bucureşti. Principiile dreptului privat roman. 1820. HANGA. 255 p. Dacia. 1964. în Criminalistica. 1992. Dashiell. 1816. HAMER. 189 [-192] p. Traducere din limba engleză de Constantin Popescu. Editura Tineretului. HANGA. Alexandru cel Mare. Nic. MIHAI. Bucure ti. Facultatea de ştiinţe juridice. Scherz Verlag Bern (Moştenirea neacceptată). 119 p. Bucureşti. 1989. Curs de drept privat 1800. 1802. Traducere din limba engleză de Elena Stamatescu Greavu. HANGA. 1809. 1977. Universitatea „Victor Babeş“. Locotenent-colonel. Să învăţăm fotografia de la 1814. 1810. Drept privat roman. Bucureşti. Editura Univers. 363 p. nr. anul III. Drept privat roman. 2. 1971. Vladimir. Un risc Editura Didactică şi Bucureşti. Dreptul şi calculatoarele. Adagii juridice lati- neşti. Albatros. Dumitru. 2. Editura Z. 22-23. 27-28. 87 p. Editura Didactică şi Bucureşti. Vladimir. P. Vladimir. 189 p. Bucureşti.

1990. St. Die 1825. Drăgulănescu. 357-360. Christian. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Ladislau. HARRINGTON. Ştiinţe criminalistice. 1826. San Francisco. Rumänien – Die Ochsenköpfe der Moldau 1852-1862 – Romania-The Bull's Heads of Moldavia . 1999. Stempel und Formulare der Postpächter und Postmeister in den Fürstentümern Moldau und Walachei von 1822 . Bodo. Rumänien. HAYWARD. cu ilustr. Bibliografie la p. 1972. 23/1976. HESS. de maşină). VEITH. 1823. HAYES. 401-408 postpartum. 1832. Ştiinţe criminalistice. Rumänien. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Sheila. cu un betablocant (verapamil). Traducere din limba engleză de Niculiţă Damaschin şi Aurora Damaschin. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. Bibliografie la p. Berlin. Zeller. 1836. „Postpächter“. Essen. Nicky. 2006. 1833. 195-200. (National Bestseller. J. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. II. New York. 1830. 2002. HEIMBÜCHLER. Atlas der Schreibmaschinenschriften Fritz. ediţie revăzută şi adăugită. Tocan. alb negru şi color. 2002. Editura Tehnică. 1827. Biopsihologie. septembrie 2004. De 1834. Bucureşti. Paul. Secretele lui Colin Powell. Sue. 529 p. A. Bucureşti. Kären M. Editura Tritonic. 418 [420] p. H. James. cu ilustr. vol. HEGEDUS. 20 p. Traducere din limba engleză de Alexandru Grumaz şi Diana Botezatu. Iulia Dumitriu. Editura BIC ALL.F. nr. edi ie rev zut i ad ugit . 3. Cătălina 121 1837. 62 p. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 1835. 416-418. Criminal Procedure. Ediţia a III-a. Management total în firma secolului 21. Anca Tureanu. Traducere din limba engleză de Corneliu C. HAAS. America Azi). Index p. Berlin. (Atlas pentru scrisuri Stuttgart. HARDER. Tra- ducere din limba engleză de Leonard Băiceanu. 170 p. color şi alb negru. Der Rumäniensammler Nr. 1994. Gewinnabschöpfung im Strafverfahren (Reţinerea profitului în procedura penală). la desene simple la holografie. Dirk. 240 p. vol. HARALD. Emeric. volum 12. HECSER. Schmidt Römhild. Schmidt Römhild. p. Ochsenköpfe der Moldau/The Bull’s Heads of Moldavia 1852-1862 (România / Capul de bour moldovenesc. Teora. 2003. 408 p. HECSER. 1831. Lübeck. Principatele Unite 1862-1872) München. West Publishing Company. Editura Facla. Intoxicaţie voluntară letală Oren. nr. în Revista Română de medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. HARRINGTON. HARTINK. HARR. HEIMBÜCHLER. 1828.1866. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 360 p. Fritz. München. J. Lübeck. HARARI. Fritz. 229-237. ORRELL. HEIMBÜCHLER. Drept comentat şi tactică criminalistic pentru studiu i practic . James S. 1. 18521862). Bibliografie (Surse/Note) la p. 1829. Los Angeles. 416 p. p. Polizeiliche Kriminal- prävention (Prevenţia judiciară poliţienească). 2002. Essen. Fürstent um Walachei (România / Principatul Ţării Româneşti) 1820-1862 Vereinigte Fürstartümer (Principatele Unite) 1962-1872/ Principality of Wallachia 1820-1882/United Principalities 18621872. 2001. 248 p. Genoveva Teleki. 28-33. martie 2006.1822. I. Bucureşti. The complete encyclo- pedia of Pistols and Revolvers. volumul XIV. BARNA. Introducere în psihologie. Scott. Tulburările psihice 1824. Fritz. L. 2002. HEIMBÜCHLER. Grange Books. 1978. (Echivalent revers: Principatele Ţării Româneşti: 1820-1862.

(Realitatea infracţiunii). no. C. 5 année.R. San Francisco. 1901. 1854. a Înaltei Finanţe şi a Politicii: Comisia Trilaterală.a.6. de Gruyter. J. p. 1936. 1993. e 1851. HERBERT.. în R. Tatouages curatifs an Maroc. Payot.C. Berlin. J. Fritz. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. J.. Tatouages de soldats. 454-486. p.. HEIMBÜCHLER. Explainning Crime.9. Mc. HEKKERS. Henry M. der fremden Postanstalten in den Fürstentümern Moldau.. Kären M. Editura Schmidt Römhild. in Schriftenreihe des Münchener Briefmaricen Club e. Berlin. J. R. London.10. Heft 4/1990.C. Editura Samizdat. Le dé tatouage indigène Fritz. în 1853.6. no.I. Editura Schmidt Römhild. HERBERT. no. Essen. no. no. 1936. HERBERT. Les causes du dé tatouage. e no. în R. Oxford. Walter de Gruyter. Lübeck. HENRY. 1930. München 1995.C. la physiologie 1859. J. 1982. ONU. Marques de naissance. Bernd. Post in der Levante. Tatouage Crapuleux. HERREN. Classification and uses of de sol). CFR. La 122 – Faserspuren (Microurme textile – urme de fibre).I. New York. coordonator Rolf Rainer Jaeger. p. e în R. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Albert. HEYROTH. Freiburg. Fritz. Bildeberg.. p. Die Verbrechenswirklichkeit 1841. Traducere de Cornelia Spânu.C. 15 p. 1847. West Publishing Company. Ştiinţe criminalistice. Robert. HEIMBÜCHLER. WROBLESKI. 266-275.C. 1860. HERSHELL. Graw-Hill.I. Octobre. of Finger der Daktyloskopie. Berlin. Le dé tatouage des empiriques. HERBERT. Organizaţiile secrete şi puterea lor în secolul XX sau Cum nu este lumea guvernată. 1927.C. Walachei und der unteren Donau. p. 1844. 1846.I. Gwynn. Heidelberg. 1861. 3 année. p.. HEINDEL.C. HELSING. 2002. 1849. II. vol.1852-1862. Routledge. p. New York. HESS. 1933. II.6. e R. 8 année. 77-105. 1858. Forensische Handschriftenuntersuschung (Examinarea grafoscopic judiciar ). 1933. no. 2 année.V München 2001. J. 1927. Ausgabe. HEIMBÜCHLER. HEYROTH. HERBERT.I.. Los Angels. p. Schweizer Briefmarken Zeitung. dans l’Afrique du Nord. 1843. R. HESNERD. 5 année. Die 3. Reprinted in DBZ Nr. 1931. HERBERT. Le Dé tatouage et ses Procédés..C. ediţie revăzută şi adăugită. Psychologie du crime. Essen. R. Schweizer Briefmarken Zeitung 12/1999. 318 p. 1984. p.. 1852. Lübeck. 1936. Berlin..I. 1850. 1838.C. Janvan.I. L’origine. Furstentum Rumänien. J. Bernd. ediţie revăzută şi adăugită. Ghid în reţeaua lojilor. în e R. în 1855. System und Praxis The origin printing. 1916.I. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Halbierungen der Steindruckmarken Rumäniens 1871 / 72. 1993. St. Paris. 417-460. 2002. f. 518-531. 446-456.. J. HEKER. de Séte.. no. M. et la pathologie de l’ecriture. 8e année. în 1840. 1848. Ştiinţe criminalistice. 1842. 1963. Notes sur les 1839. 1857. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 1856. în R. 8e année. 5/1991. Paul. HETTLER. 1933. Berühmte Briefe R.2. A. La baquette divinatoire. 520-536.8. Daktyloscopie. 1929. jurisprudence et le Détatouage. 18 p. 584-589. HERBERT. 5e année. . HERBERT. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. (RumänienHandbuch I) „Die Ochsenköpfe". Police operations. 496 p. Bodenspuren (Urme 1845. E. Robert. 3-rd ed. vol.. 360-371. Textile Mikrospuren finger-prints. în R. HEINDEL.9.I. tatouages des prisonniers marocains.

. Ştiinţe criminalistice. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Iaşi. Essen. Berkeley. Berlin. 1999. EU Gheorghe. Diomid. 2002. 1864. Kunde. Brown. şi Vestala. 348-354. Bucureşti. Nicolae. Robeyr. Schmidt Römhild. Examinarea actelor al căror conţinut a fost alterat prin adăugiri. Boston. 1869. HILDEBRANDT. 1876. vol. Die Postwertzeichen- H. vol. Essen. HRISTEA. 1877. Persons in Hiding by J. Examinarea scrisului de tipar. Editura Criminalistică. vol.O. ediţie revăzută şi adăugită. Ştiinţe criminalistice. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Jane’s Guns recognition 1868. 440-442. ediţie revăzută şi adăugită. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 1878. 1940. investigatori acoperiţi). portret. Harper Collins Publishers. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 1874. II. Visa Document EU Visa – Fit for Biometries. Edgar J. Camelia. 2002. Traducere din limba germană de Magda Petculescu. 2002. Šter. Ediţia a II-a. With foreword by Courtney Ryley Cooper. în Tratat practic de criminalistică. XIX [-XX] + 325 p. adăugită. Dr. University of California Press.und Maschinenschriftenuntersuchung (Examinarea criminalistică (judiciară) a înscrisurilor de mână şi de maşină). HUNSICKER. HRIBAN. 1893. Spurenkunde – Sicherung und Verwertung von Tatortspuren (Traseologia – Asigurarea i valorificarea urmelor de la locul faptei). 125 p. 155-160. ediţie revăzută şi adăugită. 1997. Bernd. HUNSICKER. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 284-289. Schmidt Römhild.-H. în: Bildungsinstitut der Polizei Niedersachsen Januar 1998 (unveröffentlicht) (Institutul de Formare al Poliţiei Saxonia Inferioară. Verdeckte Ermittler (Obţinerea de date prin investigaţii acoperite. I-II. Simposium. Editor „Tribuna economică“. Essen. Travis. Lübeck. Heidelberg. Ministerul de Interne. Tainele istoriei. E. vol. Unis. p. metodă de investigare şi analiză energetică. Von. HOWORKA. X. 4 (27). Andrej. PERCIUN. Achim. 2002. 1996. Lübeck. Bucureşti. Heft 9. II. p. durch Verdeckte Ermittlerungen. vol. Carmen. 1866. Ştiinţe criminalistice. 2003. 17 p. 1873. 15 p. HEYROTH. Bibliografie la p. Editurile Saeculum I. Identifizierung von Ohrabdrücken (Identificarea după amprenta auriculară). September 25-27. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. an XI. 1980. Datenerhebung John Edgar. 1867. Forensische (gerichtliche) Handschriften. 442 [-478] p. 1871. 1863. Consens of Delinquency. ianuarie 1998. nepublicat). 1969. 1875. Berlin. 1938. HIRSCHI. HUELKE. HRISTEA. Ministerul de Interne. Berlin. Editura Teora. Ernst. 123 1879. Rolul alcoolodependenţei în recurenţa tulburărilor depresive în Buletin de psihiatrie integrativă. nr. HRISTENCO. Dumitru. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Portorož. Larisch München. HOGG. KAATZ. HUF. Little. Anschmelzspuren (Urme de topire). III. în Tratat practic de criminalistică. 1870. III. + 1 f. HOOVER. Schmidt Römhild. Evaziunea fiscală. Sfinx. Crime aux Etats Hans-Christian. 1872. Gheorghe. Edgar Hoover. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Ian. HIRSCHI. 1980. 2005. Führung von V- Personen (Dirijarea persoanelor de legătură). 1970. Paris. Radiestezia – 1865. vol. HOOVER. 507 p. II. HOANŢĂ. 18 p. COVRIG. 1976.1862. HORRAK. coordonator Rolf Rainer Jaeger. în Kriminalistik (Criminalistica). Lübeck. guide.

Traducere şi adaptare după „International Criminal Police Review“. HURDUBAIE. în Criminalistica. Berlin. ediţie revăzută şi adăugită. II. Ioan. 1889. Essen. Dr. Oana-Roxana. Colonel dr. Dumitru. NEGOIŢĂ. Atentatorii de la World Trade Center din New York identificaţi cu mijloace criminalistice. ianuarie 2000. Bucureşti. ianuarie 2004. anul V. p. executat prin imitarea caracterelor tipografice. 16-18. Ioan. Vol. Ioan. martie 1999. p. p. Schmidt Römhild. în Criminalistica. Ministerul de Interne – Serviciul Editorial şi Cinematografic. p. 322 p. Testele de identificare genetică în materie penal. 29-31. HURDUBAIE. 3. 309317. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. HURDUBAIE. 23-25. Rolf. în Realităţi şi perspective în criminalistică. HURDUBAIE 1885. Spaţiul penal paneuropean din perspectiva Consiliului Europei. mai 2001. nr. 292 p. Expertiza scrisului 1891. Cooperarea judiciară europeană. nr. anul III. HURDUBAIE. TRONECI V. nr. nr. Colonel dr. GRIGORESCU. HURDUBAIE. Ioan. anul VI. 1894. HURDUBAIE. Ioan. nr. în Criminalistica. Ioan. Dr. HURDUBAIE. România în Interpol. în Criminalistica. Jurist. Lector univ. 1. dr. II. 388 p. 4. Inspector principal. 184 p. Oana-Roxana. JAEGER. anul II.1880. 4. 281-291. Bibliografie la p. 1890. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Şef B. 1999. Ioan Hurdubaie. o experienţă australiană. Bucureşti. Informatica în criminalistică. dr. 2 vol. p. Ioan. Bucureşti. Ioan. nr. mai 2003. 1895. iulie 1999. 29-31 (I). 2. Ioan. Editura Ministerului de Interne. Elemente noi privind protecţia bancnotelor împotriva contrafacerii. 17-20 1881. 15-16. 1. Ioan. HURDUBAIE. II. 2003. iulie 2003. Gheorghe. 3.. Ioan. ianuarie 2003. 13-15 1893.N. anul I. Lübeck. HURDUBAIE. vol. Ioan. Ioan. 1983. p. . p. 1.. Bibliografie la p. în Criminalistica. Colonel dr. în Tratat practic de criminalistic . GRIGORESCU. 1 Biroului Naţional 124 Ioan. Oana-Roxana. Bucureşti. 230233. 1 Interpol. 179-181. Dr. I. în Criminalistica. în Criminalistica. martie 2003. HURDUBAIE.. 1888. 2002. O filă din istoria dactiloscopiei. vol. Traducere din limba franceză. Inspector principal. Ioan. Cadrul convenţional penal. Editura Universal Pan. Bucureşti. 1884. 6-8. 1978. Ernst. Lector univ. în Criminalistica. 1982. HURDUBAIE. SAPPELT. 1994. 1882. HURDUBAIE. p. HURDUBAIE. Oana-Roxana. 82 p. 3. HURDUBAIE. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. 141-149. coordonator Rolf Rainer Jaeger. GRIGORESCU. Ministerul de Interne. p. p. anul V. Möglichkeiten und Grenzen besonderer Beweissicherungsmaßnahmen (Posibilităţi şi limite în luarea măsurilor speciale de asigurare a probelor). 1887. Bibliografie la p. PELE. nr. Un om al legii. Documentele de securitate şi protecţia lor împotriva falsificării. 1886. 311-322. 1892. în Criminalistica. Ministerul de Interne – Serviciul Editorial şi Cinematografic. 1. vol. anul I. 1883. Interpolul şi criminalitatea internaţională... anul V. Mondocriminalistica. Inspector principal de poliţie. HURDUBAIE. 140 p. Criminalistica în lupta împotriva pirateriei muzicale. 2003. GRIGORESCU. 25-27. mai 2004. nr. Bancnotele – între hârtie şi polimer. anul VI. p. p. Ştiinţe criminalistice. Ioan. nr. Particularităţi şi dificultăţi ale investigării criminalistice cibernetice. Heinz. anul V. dr.3. nr. 1896. Col. HUNSICKER. Bibliografie la p.

Ioan. Elemente de noutate ale acquis-ului comunitar în vederea asigurării probaţiunii. a Interpolului pentru poliţiştii de teren. p. 125 . august 2006. anul VII. p. HURDUBAIE. HURDUBAIE. noiembrie 2005. în Investigarea criminalistică a locului faptei. General de brigadă Ioan. Inspector principal. General de brigadă 1898. în Criminalistica. 35-36. 2004. 407437. lector univ. Gen.7. în R. André. p. 1899. nr.. 3. 2005.N. HURDUBAIE. Editura Luceafărul. 1902. 10-11. 88-95. nr. 1903. HURDUBAIE. Ioan. par la lumière de Wood. în Criminalistica. anul VII. Ioan. Exploatarea criminalistică a urmelor de paşi. 5. 7-8. septembrie 2000. Lorena-Carmen. Hurdubaie. dr. HURDUBAIE.1897.I. Ioan. en criminalistique. 1. 1904. Bucureşti. consilier la Agenţia Naţională Antidrog. Ion. instituit de organizaţia internaţională de poliţie criminală. Ioan. 4. 1934. nr. 17. 2006. p. p. Mapamond criminalistic. Jurist.). p. 39-40. Bucureşti. În organizarea Grupului Pompidou al Consiliului Europei: seminar consacrat influenţei drogurilor asupra traficului rutier. dr. 4. Lector univ. 231-238. (r) dr. anul II. dr. „Capcanele Interpolului”: Sistemul de urmărire internaţională a persoanelor şi obiectelor. 1901. OanaRoxana. Criminalistica în atenţia Interpolului. august 2006.. în Criminalistica. Acces direct la baza de date A. în Criminalistica.) dr.. iulie 2004. anul VI. Jurist. p. no. Subcomisar. (rez. POPA. anul VIII. dr. de brigadă 1907. p. HURDUBAIE. 1900. nr. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. General de brigadă 1906. Contribuţia Criminalisticii la combaterea traficului de droguri. 18. februarie 2006. p. nr.. 6e année. 1905. 333-336. nr.. Ioan. p. O filă din istoria Dactiloscopiei. Dr. HURDUBAIE. mai 2005. în Criminalistica. anul VIII. POPA.D. 24. Bucureşti. Ioan. anul VIII. în Criminalistica. nr. Dr. (r) lector univ. Lector univ. HURDUBAIE. l’identification des taches de sperme. Mălin Gabriel. HURDUBAIE. în Criminalistica. dr. De la détection et de (rez. GRIGORESCU. Lector univ. Oana Roxana.C. HUSSON. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 4. p. Utilizarea amprentelor digitale pentru identificarea nou-născutului. 6.

Moscova. 21-27. 34-36. Observaţii clinico-paraclinice asupra unui lot de bolnavi schizofreni care asociază modificări morfologice cerebeloase. IAROVICI. nr. 768 p. Eugen. Sinaia. Karl. Bucureşti. anul VII. Bibliografie la p. Spiridon. p. interpretare. an XI. în Criminalistica. Ileana. Metodica cercet rii criminalistice. vol. Editura Graphis. Editura Tehnică. Simpozionul de perfecţionare a procurorilor criminalişti. p. Editura Junimea. + 21 fig. Iaşi. Editura Tehnică. IACOB. Mircea. Iluminarea cu lămpi fulger. Măiestria în arta fotografică. 1995. nr. p. 1970. 368-373. 1917. BUDĂI.P. 751-753. X. Editor Deborah Russell. Aspecte medico-legale. IACOBUŢĂ. Prof. IACOB. vol. Iaşi. Bucureşti. Steliana Carmen. 1921. cu fig. Eugen. Fost intern al secţieĭ chirurgice din Spitalul Sf. 2000. p. Criminalistica. O nouă 1909. Ioan Al. ianuarie 2005. N. 2005.I 1908. Marius. 1. Bucureşti. David. legal asupra morţei şi în special Moartea subită la cele două vârste extreme Copiĭ şi Bătrînĭ. Gheorghe. Studiu medico- 1924. p. anul V. Farmecul luminii. 1995. N. IENCIU. forţa probantă. nr. 1 (24). în Buletin de psihiatrie integrativă. Tezele generale. Eugen. Moscova. Tabla de materii şi în limbile engleză şi rusă. Aurelian. 3. 198-211. (Facultatea de Medicină din Iaşi. Vol. 1910. 144 p. + 116 fotografii. Ioan. GÂDEA. IABLOCOV. 1985. Bucureşti. Susţinută în Februarie 1905 de Dimitrie Gr. Manual. Compendiu de anatomia omului. IABLOCOV. Alexandru. 2001. 1923. 1914. Editura 1926. 98 p. von STORCH. Editura Universităţii de Stat din Moscova. II. Remus. 199). 254 p + 22 pl. IANA. 41-44. 2005. 277-283. anul VII. Bucureşti. 1916. Valentin. IAMANDI. IANCU. 20-24 noiembrie 2000. Bibliografie la p. Corina. Infracţiunile de lovire şi vătămare a integrităţii corporale a sănătăţii. mai 2005. Profesor. Monica. nr. 1919. 1913. Procuror. 22-23. de azi. Bucure ti. 1977. 1989. an XI. p. Valentin. 1915. 93 p. Constantin. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. 1971. Criminologie. + 20 pl. Editura Tehnică. Editura Tehnică. Eugen. august 2002. Constanţa. 372 p. 1 (24). Marius. Computer Crime: A Crimefighter’s Handbook. IFRIM. metodă de lucru în demonstrarea identităţii. Cadru juridic. Editura Norma. Medicină legală pentru facultăţile de drept. Autorii nu sunt indicaţi pe copertă. SEGER. după „Guardia Civil“. Prim-procuror adjunct al 1918. IFTENIE. IAROVICI. BOROI. Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. vol. IAROVICI. Editura tiin elor Medicale. Iaşi. Editura Tehnică. 1972. Constatarea şi expertiza 1925. + 83 p. nr. IACOBUŢĂ. 1988. GRUNFELD. Radiografia crimei. NICULESCU. Dimitrie Gr. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. nr. Bucureşti. 380 p. 1922. X. ianuarie 2003. IAROVICI. Primul episod de psihoză – bilanţ evolutiv pe termen scurt în Buletin de psihiatrie integrativă. în Criminalistica. Iaşi. Tehnica şi arta iluminatului în fotografie. William. Portretul modern. ICOVE. + 14 pl. 325 p. 230 p. Antropologia în slujba criminalisticii (I). Intenţie sau culpă? Cazul „Ciomu”. . Iamandi. Iaşi. 2002. în Criminalistica. 1. 1920. 1905. I. IACOB. Procuror-şef la Secţia de Urmărire Penală a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. medico-legală. Studiul cadavrului uman în stabilirea adevărului privind comiterea unui act criminal. 140 p. STOICA. IFTENIE.P. Fotografia şi lumea 1912. 1911.

anul VII. dr. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Valentin. mai 2002. p. Conf. Investigarea criminalistică a omorului la faţa locului. Constantin. BUTOI. în Criminalistica. septembrie 2005. 1936. Conf. Studiul cadavrului uman în stabilirea adevărului privind comiterea unui act criminal. ianuarie 2004. 1942. p. Tudorel. John E. p. Baltimore. univ. IFTENIE. Bucureşti. Perspectiva medico-legală necroptică în împuşcarea cu alice. INBAU. 125-127. iunie 2006. Coordonator 1935. Cercetarea la faţa locului din perspectiva medico-legală. p. 530-538. Valentin. 6. 16-17. IFTENIE. ianuarie 2005. p. Fred E. GÂDEA. I. IFTENIE. vol. Bibliografie la p. 1940. Valentin. DRAGOTEANU. Ştefan Milcu. septembrie 2004. iulie 2005. Profesor. nr. Sinucidere prin împuşcare sau prin spânzurare. 1933. 1938. univ dr. 45 p. în Criminalistica. Constantin. 2006. Particularităţi ale activităţii medicului legist în cadrul echipei complexe de cercetare a infracţiunii de omor. univ. în Criminalistica.. 277-280. p.. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 1930. Medicina legală şi ştiinţele de contact din perspectiva noilor orientări din domeniul învăţământului juridic. 27-28. 1. Ediţie revăzută şi adăugită. TAŞU. 2006. Constatarea medico-legală necroptică – temei al punerii în mişcare a acţiunii penale în infracţiunea de omor. Conf. nr. Prof. nr. în Criminalistica. 13-15. univ. univ. 1. dr. Prof. 21-22. Instrucţiuni de exploatare a pneurilor. Prefaţă de acad. în Investigarea criminalistică a locului faptei. dr. DRAGOTEANU. nr.1. p. IFTENIE. Valentin. Editura Ştiinţelor Medicale. IFTENIE. IFTIMESCU. 14-16. interrogation and confessions. p. 1939. Editura Medicală. anul VII. p. Conf. Competenţa în medicina Legală. nr. în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică.. mai 2004. BUTOI. 5. 5. 3. anul VI. univ. Valentin. 3-4. dr. 4. dr. 1931. univ. IFTENIE. Dr.. în Criminalistica. p. Medicina Legală. Bucureşti. 1964. ştiinţific: prof. IFTENIE. 349-353. Valentin. p. IFTENIE. 6-7. Valentin. dr. dr. 1941. IFTENIE. 1944. 91-96. TUREAC. în Criminalistica. Medicul legist – expert oficial sau expert parte?. BUTOI. p. Dr. dr. Valentin. IFTENIE. DERMENGIU. Bucureşti. 3. în Criminalistica. IFTENIE. anul IV. IFTENIE. Competenţa în medicina legală. februarie 2006. 2.. Antropologia în slujba criminalisticii. Centrala Industrială de Producerea Maselor Plastice. univ. în Criminalistica. Valentin. preşedintele Comisiei de antropologie şi etnologie a Academiei Republicii Socialiste . Valentin. anul VII. Constantin. 353 [360] p. 79-82. psiholog criminalist. Romulus Vulcănescu. p.. Conf. de neconstituţionalitate.. Bucureşti. Valentin. 1967. univ. 1932. anul VIII. dr. dr. nr. Unele metode de cercetare criminalistică a peliculelor de lacuri provenite de la accidentele de circulaţie. nr. Valentin. Conf. Introducere în etnologie. Second edition. IFTENIE. 3. nr. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Jaqueline. Medicina legală pro criminalistică. Bibliografie la p. Conf. Medicul-legist – expert parte şi excepţia 127 1943. 1982. 2002. Bucureşti. univ. dr. volum 13. Bogdan. 1928. Valentin. 2004. nr. Prof. univ. 166-171. nr. iunie 2005. anul VI. G. anul VI. 171 p. REID. Tudorel. 1927. Criminal 1934. anul VIII. Danubiana Victoria. Conf.Juridică. medic primar legist. Tudorel. p. Conf. IFTENIE. Dan. în Criminalistica. director adjunct al Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici”. din perspectivă medico-legală. 2004.. dr. 1929. Conf. [univ] dr. univ. Bucureşti. 37. Valentin. 1937.

Editura Ştiinţifică. volumul XIV. Directorul Institutului Medico-Legal „Prof. IONAŞCU. Conferinţă ţinută la Prefectura Poliţiei Capitalei la 25 Noemvrie 1906 de câtre Const. Vicepreşedinte al Academiei de Medicină. Persoanele. Drept civil pentru de poliţie technică / Întocmite după programul Şcoalei Speciale de Jandarmerie. Tratat de drept civil. 1956. Instrucţie sumară a ofiţerului de poliţie. Bucureşti. EREMIA. adjunct al Inspectorului General al Poliţiei. 211 p. cuprinzând în fiecare capitol referinţe asupra originii instituţiilor procedurale şi 128 . Descinderea procedeu specific în tactica audierii învinuitului şi inculpatului în cazul infracţiunilor de omor. Bucureşti. 8 p. Ministerul Învăţământului. Mina Minovici“. 1959. Diana. EMINESCU. Traian. 1951. Salvator. 1967. George. ECONOMU. Moraru. Eleonora. Audierea prin poligraf - facultăţile de ştiinţe juridice..R. 3-5. BULGARU ILIESCU.. nr. Drept civil. III. 490 p. IOANID. 1957. Cu un cuvânt înainte al autorilor. 74-76. 1963. Secţiunea de Drept Public). N. 20-24 noiembrie 2000. 1952. IONAŞCU. IONAŞ. 1954.] Ajutorul comandantului Şcoalei de Jandarmi. Bucureşti. Discurs rostit cu Minovici. ANGELESCU. ZLĂTESCU. Constantin N. 1949. Bucureşti. 176 p. 344/1926). în şedinţa Camerei din 24 iunie 1929. RUCĂREANU. Bucureşti. IOAN. anul II. IONAŞCU. Preşedinte la Consiliul Legislativ..România (Academia R.]. Profesor de „Poliţia Technică” la ofiţerii elevi ai Şcoalei Speciale de Jandarmerie Oradea. Tipografia Atheneum. Probele în procesul civil. Aurelian. No. 1970. 198 p. Oradea. Virgil. 1. 1906. Eugen A. Carol al II-lea din 1937. 1908. Sinaia. Aurelian. cu o prefaţă de I. Ministerul Învăţământului şi Culturii. din Prefectura Poliţiei Capitalei. BELLOIU. Ionescu. M. ELIESCU. p. 1947. IONESCU [Dimitrie D. IONESCU-DOLJ. Implicaţii medico-legale în tulburările de vigilenţă şi somn. Înalta Curte de Casaţie. vol. IONAŞCU. 1955. Mihail. Bibliotheca Anthropologica et Ethnologica II). Cornel. 1948. De maiorul Mihai Ioan [. IOAN. BASARAB. Editura Academiei. Editura Didactică şi Pedagogică. Parhon“. Partea generală. I. General de brigadă ocaziunea discuţiunii generale asupra proiectului de lege pentru organizarea poliţiei şi siguranţei. Condiţiunile de admisibilitate. 46-50.I. Beatrice.] Licenţiat în drept. I. martie 2006. Aurelian. Partea generală. Mihai. Curs de procedură penală română (întocmit după principiile noului cod de procedură penală. 24 p. Traian. ROMAN. 1945. în Revista Română de medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Executărei mandatelor şi Caziere. Partea a II-a. 31 p. Constantin N. Bucureşti. p. 1969. comisar-şef al biroului verificării actelor penale dela Serviciul Siguranţei. 320 p. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. (Imprimeria Statului). Detecţia electronică şi identificarea documentelor. [1926].. nr. BRĂDEANU. ASTĂRĂSTOAE. Noţiuni 1950. Editura Ştiinţifică.S. Comisar-şef al biroului Arhivei Corespondenţei. mai 2000. După notele stenografice. Ion. Maria Ioana. Profesor de Cursul de „Informaţii şi contra informaţii la secţiunile ofiţeri şi şefi de secţie” şi Maiorul George Belloiu [. 1929. 1946. Bucureşti.. 232 p. Vasile. IONAŞCU. (fost consilier la dr. p. 1953. Atribuţiunile oficerului şi agentului de poliţie. Comisia de antropologie şi etnologie. IONESCU. Victor Dan. Alexandru. Universitatea „C. (Lucrare aprobată şi recomandată de Comandamentul Corpului de Jandarmi cu Ord. Fraţii la faţa locului. Yolanda. B. IONESCU. în Criminalistica. IOANA. Pentru folosinţa tuturor ofiţerilor de poliţie judiciară şi oricărui cetăţean.

Andrei . 1 Informaţii preluate din Bibliografia românească modernă [1831-1918. IONESCU-DOLJ. Afaceri medico-judiciare de dr. 18 p. Gh. 2003. Medic însărcinat cu îndeplinirea Expertizelor Medico-Legale în jud. Laureat al Facultăţii de Medicină (Medalia de aur). Laureat al Facultăţei de medicină (Medalia de aur). Andrei 2. I. cu ilustr. 1 f. Andrei Ionescu. Andrei . Editura Asklepsios. p. 1960. Bucureşti. în Criminalistica. Tulburările perso- prin traumatizmul regiunei precordiale de la un individ tânăr. Moarte subită Valeriu. Gh. iar la fine având tablouri sinoptice). (Lucrare din Institutul Medico-Legal din Bucureşti). 7 din 1907). cu ilustr. [1908]. 1907. Andrei Ionescu. 81-88. Gh. asasinat prin ştrangulare. (Extras din rev.A. Bucureşti. (Extras din Revista medicală „Spitalul“.. dar cu leziuni inflamatorii cronice. Şef de lucrări în Institutul Medico-Legal. + 30 p. Medic însărcinat cu îndeplinirea expertizelor medico-legale în judeţul Ilfov. Şef de lucrări AnatomoPatologice la Institutul Medico-Legal. 1906. II [D-K]. prim-preşedinte la Consiliul Legislativ). (fost consilier la Înalta Curte de Casaţie. IONESCU. nr. 1938. nr. IONESCU. Un caz complicat de pneumonie traumatică. Contribuţiuni la studiul otrăvirilor cu sublimat corosiv. Instanţele criminale (Înfiinţate prin Legea din 6 august 1938 pentru a înlocui Curţile cu juraţi desfiinţate. anul III. Medic însărcinat cu îndeplinirea Expertizelor Medico-Legale din judeţul Ilfov [Bucureşti]. 6. 11. cu ilustr. Editura Socec & Co. Bucureşti. 14 p. Avort traumatic 1 (Un caz complicat). IONESCU. 3 1966. 6. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie prezentată şi susţinută la 18 Februar 1906 de Dr. 31 p. Bucureşti. Gh. 2 Idem 3 Idem 4 Idem 129 . 20 p. 1961. IONESCU. Lector univ. Gh. anul I. MANEA. [1938]. Unele probleme privind identificarea victimelor în cazul cutremurelor majore. Florin. miocardice înaintate. Având la fine Legea din 6 august 1938 şi textele referitoare la Legea de organizare judecătorească din 20 august 1938). „Spitalul“ no. Bucureşti. 1965. Gh. 1909. Şef de lucrări Anatomo-Patologice la Institul MedicoLegal din Bucureşti. Andrei . Ilfov [Bucureşti].. 223 p. 1963. în Criminalistica. IONESCU.principiilor adoptate. cu ilustr. I. Florin. Lector universitar din 1964. Cuza”. Şef de lucrări AnatomoPatologice la Inst. Gh. Medic însărcinat cu îndeplinirea Expertizelor Medico-Legale din judeţul Ilfov. 1996. [1909]. 1962. + 2 f. Fost intern al Spitalelor Civile. Şef de lucrări Anatomo-Patologice la institutul MedicoLegal. Gh. Afacere medico-judiciară de Dr. S. IONESCU. p. 1959. + 173 [-175] p. (Extras din Revista medicală „Spitalul“). Două cazuri de 4 nalităţii. Bucureşti. 17 p. 17). Andrei Ionescu. Col. Andrei.. precum şi sumare expuneri de legislaţie comparată. Gh. vol. 1967. (Extras din Revista Spitalul. Gh. Afacere medicojudiciară [de] Dr. Afacere medico-judiciară [de] Dr.. mai 1999. IONESCU. pl. 22-23. 711-712. p. f. 1958. Fost intern al Spitalelor Civile. 2. Andrei Ionescu (Bârlad). Consideraţii privind determinarea înălţimii persoanei prin examinarea urmelor de picioare. Bucureşti. cadrul Academiei de Poliţie „Al.a. cu ilustr. în Realităţi şi perspective în criminalistică. p. Andrei Ionescu. noiembrie 2001. no. din 1909). Florin. no. IONESCU. IONESCU. 596 p. Falsul în materie de drept civil şi drept penal. George. Medico-Legal. Supliment la Cursul de procedură penală Carol II.

Gh. Expertiza crimina- Vasile. Fost intern al Spitalelor Civile. Minovici). 1973. cu efecte devastatoare. Afacere medicojuridică de Dr. în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. 711-712. Forme de pregătire şi Informaţii preluate din Bibliografia românească modernă [1831-1918. 1973. Cu privire aprecierea caracteristicilor grafice expertiza criminalistică a scrisului. Une expertise de 1971. 141 şi urm.col. 3. 12 p. (Extras din Revista „Ştiinţelor Medicale“ no. p. vol. IONESCU. Crimă săvârşită dar neizbutită. 1964. IONESCU. p. Dr. 231 şi urm. 1970. 1966. 1982.1968. Bucureşti. IONESCU. Şef de lucrări în Institutl Medico-Legal [greşit: Megal]. 1967. intercurent (Caz complicat de „Loviri şi Răniri“). 1. 1910]. 1975. I. 1970. 1975. 1978. Contravenţii – culegere de acte normative pentru uzul cadrelor de 1 listică a scrisului. 1977. Lucian. vol. în Şcoala românească de criminalistică. Bucureşti. Ministerul de Interne. (Lucrare din Institutul Medico-Legal Prof. George I. Despre identificarea autorului semnăturilor false în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică.. p. 340 p. Gh. 1983. 1981. 113 şi urm. Raport Medico-Legal [de] Dr. Lucian. 49 şi urm. 1969. M. IONESCU. Data stabilită din text. II [D-K]. 1907. vol. IONESCU. generalizat. Presă şi Lucian. Probleme de medicină judiciară criminalistică. Gh. p. vol. 1965. Andrei Ionescu (Bârlad). Lucian. Lucian. mortal. 14 p. 1980. IONESCU. Editura Junimea. 2003. IONESCU. Minovici). Iaşi. Lucian. 342-343. p. Câteva observaţii asupra copierii prin transparenţă a semnăturilor. 129 şi urm. pericol ignorat. Gh. Medic legist al judeţului Ilfov. Un caz de ruptură a inimeĭ neînsoţită de alte semne de violenţă (Afacere Medico-Judiciară). 1 f + 17 p. IONESCU. Maior. Andrei . vol. cu ilustr. IONNESCU-GION. p. . în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. Gh. L’admissibilité et l’utilité des conclusions à caractére de probabilité dans le cadre de l’expertise des écritures. 1974. (Institutul Medico-Legal din Bucureşti. 1972. 3. Director Profesor M. IONESCU. 143 şi urm. 1910. în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. + 818 p. Otrăvire cu 1 arsenic (Orpiment). Andrei. Medic însărcinat cu îndeplinirea Expertizelor Medico-Legale din judeţul Ilfov [Bucureşti]. Bucuresci.. IONESCU. 2 f. 1964. 1976. IONESCU. IONESCU. Martie 1910). 73-78. Andrei 2. IONESCU. Editorial M. Ilie George. 67 şi urm. 1910. Andrei Ionescu [Bucureşti. Flegmon al mânei consecutiv unor muşcături cu dinţii. Despre identificarea autorului cifrelor în expertiza criminalistică a scrisului. 13 p. p. Lucian. Despre stabilirea vechimii actelor dactilografiate. Andrei . IONESCU. 1970. Istoria Bucurescilor. Bibliografie la p. 2 Idem 3 Idem 130 specializare ale experţilor laboratoarelor de criminalistică din sistemul Ministerului Justiţiei. în Revue internationale de Criminologie et de Police technique nr. IONESCU. p. IV. Lt. Pemfigus bubus. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 1976. 318 p. VII-VIII. Ilarian. 303-316. LĂPĂDUŞI. Intoxicaţiile acute cu monoxid de carbon. II. Şef de lucrări Anatomo-patologice la Institutul Medico-Legal Bucureşti. vol.I. 1899. I. p. Lucian. 1979. Serviciul Cultural. l’écriture pour l’identification d’un dessin de Van Gogh în Revue internationale de Criminologie et de Police technique nr. 3 cazuri medico-legale de otrăvire criminală cu arsenic [de] Dr. Gh. miliţie. la în în şi p. 3 Lucian.

3. 1983. Lucian. IONESCU. p. 2004. p. Eficienţa expertizei criminalistice în activitatea de judecată. 1982. în Ştiinţă şi Tehnică nr. 10. IONESCU. 1. Lucian. p. grafică. Traseologie şi trau- militară în sensul dispoziţiilor legale. p. 3-4. în „20 de ani de expertiză criminalistică“. 8. în Probleme de criminalistică şi criminologie. de tehnică criminalistică în cercetarea inscripţiilor interesând patrimoniul naţional. în Revista „Ateneu“. de expertiză criminalistică a scrisului şi aprecierea valorii sale probante. în Probleme de criminalistică şi criminologie. 1996. în Probleme de criminalistică şi criminologie. în Revista Română de Drept. 1982. Rolul probelor grafice în expertiza scrisului. 7. 155. 40. 1983. în 20 de ani de expertiză criminalistică. în Ştiinţă şi Tehnică nr. dactilografiate. nr. Conceptul de calitate cierea mai multor expertize efectuate în aceeaşi cauză. Lucian. IONESCU. Expertiza textelor 1994. Lucian. Lucian. 2. 14 şi urm. Lucian. Cu privire la apre- 1988. 1998. nr. IONESCU. 1979. Lucian. 71 şi urm. Ministerul de Interne. 1. de expertiză criminalistică. 3. 107 şi urm. Lucian. p. 1995. în Probleme de criminalistică şi criminologie. în Ştiinţă 2003. IONESCU. IONESCU. IONESCU. Aspecte tehnicocriminalistice ale determinării autenticităţii operelor de artă. 1981. 1989. 2002. Lucian. nr. Grafologia şi expertiza Lucian. Cazuri din practica laboratoarelor 131 Lucian. a scrisului în expertiza grafică. p. în Probleme de criminalistică şi criminologie. nr. IONESCU. Lucian. în 20 de ani de expertiză criminalistică. 2. în Probleme de criminalistică şi criminologie. 1990. Lucian. Lucian. 2-3. Concluzia raportului birilor în identificarea criminalistică. în Probleme de criminalistică şi criminologie. IONESCU. 1983. IONESCU. 1. nr. 131 şi urm. Lucian. 126 şi urm. Valoarea probantă a 1985. în „Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică“. 1983. p. 1983. 108-121. filatelie. 1987. 1983. 1982. Autentic şi fals în . în Revista „Ateneu“. 1979. IONESCU. Lucian. Lucian. IONESCU. Aplicarea metodelor Lucian. Falsul în acte. Ministerul ustiţiei. IONESCU. 3. 4. Lucian. 1978. p. 1997. Ministerul Justiţiei. IONESCU. p. 1979. nr. Lucian. 43 şi urm. nr. IONESCU. nr. nr. 1982. IONESCU. 1983. Criminalistică şi Criminologie. 1978. p. nr. 8 şi urm. concluziilor de identificare generică în expertiza urmelor create pe corpul uman. 8. 1991. Lucian. IONESCU. în Probleme de criminalistică şi criminologie. nr. Eficienţa expertizei criminalistice în activitatea de judecată. 1981. în Revue internationale de Criminologie et de Police technique nr. 109 şi urm. p. Demonstrarea modului 2000. în Probleme de criminalistică şi criminologie. 1981. Propuneri pentru o reglementare proprie a expertizelor complexe. p. 2001. Urmele analizabile criminalistic în traumatologia mecanică. IONESCU. p. p. 2005. p. Lucian. 98 şi urm. în Probleme de criminalistică şi criminologie. nr. 9. 1993. p. IONESCU. p. IONESCU. 4. şi urm. 67 şi urm. 8 şi urm.1984. 1982. 1992. p. 11. 143 şi urm. Ministerul Justiţiei. 156. p. 40-50. 58 şi urm. şi Tehnică nr. Bucureşti. L’expertise complexe de producere a leziunilor prin metoda proiecţiei. 1981. matologie mecanică. Aprecierea deose- 1999. cu referire specială la tablouri. 55 şi urm. şi urm. 108 şi urm. p. IONESCU. Autentificarea tabloului „Cumpăna satului“ de Ioan Andreescu în Ştiinţă şi Tehnică nr. 1983. IONESCU. Expertiza grafică „Van Gogh“. nr. Noţiunea de armă médico-légale et criminalistique. 1986.

IONESCU. Lucian. p. 2024. p. 1986. 6. 349 şi urm. Lucian. IONESCU. 2. 12. SANDU. p. IONESCU. Lucian. 3-4. 17 şi urm. 7 şi urm. Lucian. IONESCU. 2027. Lucian. p. Identificarea obiectului vulnerant în traumatologia mecanică. IONESCU. p. 1984. 1985. 1984. în Ştiinţă şi Tehnică nr. Examinarea crimina- artă. Biletul ucigaşului. IONESCU. p. Expertiza înscrisu- terminologie? în Probleme de criminalistică şi criminologie. 20 şi urm. IONESCU. Lucian. 26 şi urm. Lucian. 1985.2006. Examinarea crimina- listică în Ştiinţă şi Tehnică nr. nr. 142 şi urm. 109 şi urm. IONESCU. 2011. p. Scrierea cu mâna Lucian.. în Ştiinţă şi Tehnică nr. Particularitès de l’expertise des signatures des tableaux. 110 şi urm. p. Amprentele digitale. IONESCU. p. 20 şi urm. p. Lucian. listică a obiectelor de îmbrăcăminte. 1-2. Particularităţi ale examinării semnăturilor de pe tablouri. Criminalistica şi inscripţiile interesând patrimoniul naţional. 2008. Lucian. în Revue internationale de Criminologie et de Police technique nr. Lucian. 1989. Rezumat în limba engleză. 23 şi urm. Lucian. 2016. 234-239. IONESCU. 18. IONESCU. Lucian. 4. Lucian. Lucian. Cum se identifică al hainelor. în Ştiinţă şi Tehnică nr. 7. în Probleme de criminalistică şi criminologie. p. Lucian. Identificarea criminalistică. în Probleme de criminalistică şi criminologie. şi urm. 247 p. 1. p. nr. nr. Furtul operelor de listică a probelor de vopsea. 1-2. Bibliografie la p. 12. Authenticity judgement Ştiinţă şi Tehnică nr. p. Lucian. în Revue internationale de Criminologie et de Police technique nr. 1985. 2022. Grafometria în criminalistică. p. p. IONESCU. nr. 2012. IONESCU. IONESCU. Lucian. 1984. Lucian. în Ştiinţă şi Tehnică nr. p. 1983. Două semnături identice sunt şi autentice? în Ştiinţă şi Tehnică nr. 1984. with the help of paint-brush traces. 2014. 1990. 9. 5. p. 1984. 2030. Degetul acuzator. 7. în Ştiinţă şi Tehnică nr. IONESCU. Determinarea auten- Regula celor 12 puncte comune în Ştiinţă şi Tehnică nr. 76 şi urm. 2017. 20 şi urm. IONESCU. IONESCU. 1985. Dumitru. IONESCU. Computerul în crimina- Ştiinţă şi Tehnică nr. Limbajul criminalistic rilor în cercetarea omorurilor. 2021. în Ştiinţă şi Tehnică nr. 1988. în Probleme de criminalistică şi criminologie. Lucian. 152 şi urm. IONESCU. 2020. Verificarea semnă- turilor prin prelucrarea automată a datelor. IONESCU. 1986. IONESCU. Forensic Science International. 1984. în autorul scrisorilor anonime. 2015. p. IONESCU. Lucian. 1-2. 2013. Identificarea prin amprenta genetică. 38 şi urm. Editura Ştiinţifică. în Almanahul Ştiinţă şi Tehnică pe anul 1986. în Probleme de criminalistică şi criminologie. în Ştiinţă şi Tehnică nr. 1985. 1986. Bucureşti. 2010. în Ştiinţă şi Tehnică nr. Lucian. Lucian. 1988. ticităţii cu ajutorul urmelor de pensulă. p. 10 şi urm. L’expertise de l’écriture exécutée sous l’empire d’une forte émotion. 1985. 2031. 2025. Este scrisul stabil? în 2028. p. 28 şi urm. Lucian. în Ştiinţă şi Tehnică nr. 106 şi urm. nr. 10. 9. 2018. p. 23 şi urm. p. 4. 1984. p. 1986. 1988. 2019. 2007. Expert examination of signatures influenced by the writer’s 132 . O simplă problemă de Lucian. 34 şi urm. IONESCU. condusă. 2. în Ştiinţă şi Tehnică nr. 2. IONESCU. 2026. 27 şi şi urm. Lucian. IONESCU. 2. 2009. p. 12. IONESCU. 1987. 108 şi urm. 10. 2023. 2029. nr. 23 şi urm. 27 şi urm. 1984. 9.

p. p. Teoria cunoaşterii metafizice. Criminalistica. Bucureşti. Nicolae. Nae. Bucureşti. în Tratat de Medicină Legală.E. Istoria Logicei. Aportaciones de la 2049. Junio 1998. 1975. nr. 3-4. 118 şi urm. Lucian. Dr. 1993. 2046. Nae. 39. Identificarea pe persoană. nr. I.. listică a obiectelor de îmbrăcăminte. Bibliografie la p. Curs de metafizică: 2038. 139. Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”. Lucian. August 22th. în Probleme de criminalistică şi criminologie. Humanitas. Ministerul de Interne. 1996. de curs. vol. în Ghidul procurorului criminalist. vol. 2002. p. în Tratat practic de 2050. în Buletinul de Criminologie şi Criminalistică nr. 1929-1930. p.2. manageriale privind prevenirea şi contracararea actelor teroriste comise prin caputarea unei aeronave în S. peritación caligrafica para el establecimiento de la paternidad. 174 şi urm. IONESCU. 2033. în Criminalistica.psychosomatic state. Proceedings of the 13th Meeting of IAFS. IONESCU. IONESCU. 2043. IONESCU. International Journal of Forensic Document Examiners (Canada). Lucian. p. Curs de logică. Ediţie îngrijită de Marin Diaconu. Cdor. 4. IONESCU. Reţeaua europeană de criminalistică. Bibliografie la p. 2003. Humanitas. august 2006. IONESCU. p. 2045. locului. 335 p. Aportul expertizei scrisului în stabilirea filiaţiei. 571-578. IONESCU. Cunoaşterea imediată: 1928-1929. 272 p. Aprilie/June 1995. vol. 2044. Editura Medicală. Deviaţiile scrisului ca 2041. 2042. Fotografia de semnalmente în România. IONESCU. sub redacţia prof. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 238 p. Noi reglementări în domeniul efectuării expertizei criminalistice. III. 1941. Ultimul curs (1934 / 1935). Teoria cunoştinţei. Editura Anastasia. Nae. 133 2051. 243 p. Humanitas. Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului.U. 2040. 1993. 67-69. în Şcoala românească de criminalistică. Nae. Fotografia judiciară la faţa . 399-418. Nicolae. Lucian. Prefaţă de Octav Onicescu. Lucian. p. 1-2 din 1994. Sinaia. 3. 99 şi urm. Lucian. IONESCU. 2047. Examinations of Ediţie îngrijită de Marin Diaconu. nr. IONESCU. IONESCU. listică a urmelor de vopsea. p. vol. IONESCU. IONESCU. 325 şi urm. 1995. Al doilea 2035. Lucian. I. iunie 1995. p. Note Nae. 3. Vladimir Beliş. 80-81. Bucureşti. IONESCU. Vladimir Beliş. în Tratat de Medicină Legală. Timişoara. 141 p. 102-117. Peculiarities of signature on carbon-copies. Lucian. IONESCU. 2039. nr. sub redacţia prof. Advances in Forensic Sciences. IONESCU. p. 20-24 noiembrie 2000. 3. IONESCU. IONESCU. 1995. 1995. Oportunităţi Lucian. Imprimeria Naţională. Bucureşti. Ediţie îngrijită de Dora Mezdrea. 246-266. p. Bucureşti. anul VIII. 2048. signatures. în Probleme de criminalistică şi criminologie. 1993. 2037. Lucian. Examinarea crimina- curs. Bucureşti. nr. (Filosofia Creştină). Editura Helicon. IONESCU. 2032. 2036. 29-34. Aspecte criminalistice ale traumatologiei mecanice. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. Bucureşti. 2. vol. Mircea. 60-63. vol. IONESCU. Lucian. în Boletin de Información Grafopsicológica. Examinarea crimina- indiciu de autenticitate a semnăturilor. Noţiuni generale asupra identificării. în Revista de Medicină Legală. Curs de istorie a logicii. p. 1995. 2034. p. Reproduce textul ediţiei: Logica I – Logica generală. Editura Medicală. Lucian. 92 şi urm. II.

pl. Reformatorii. 345 p. 2054. şi prefaţă de Barbu Theodorescu. 8. Partea 1. IFTENIE. OANCEA. IONNIŢIU. Dicţionar al numelor de familie româneşti. 1976. Editura Cartea Românească. Ministerul de Interne. Eutanasia: legislaţie comparată. Editura Ştiinţifică. 231 p. + 18 f. pl. p. 2056. I. V. 502 [-504] p. Socecu. 148-158. 1972. IORDANA. Valentin. 398 p. G. + 52 f. 303 [-304] p. vol. Vol.. 80-92. MANOLIU. Introducere în lingvistica romanică. Ion.. la o nouă clasificare a armelor de foc şi a muniţiei în balistica judiciară. 1998. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalisticii. 3. A. Sigiliul Romei. IORDAN. Vol. Alexandru. Oamenii pământului (până la anul 1000). pl. + 36 f. Procedura penală… Limba română… Istoria poporului român… Geografia României… Manual didactic oficial. IONESCU. Ctitorii. Ghidul expertului tehnic. 7. Bucureşti. Vol. + Erată (Ministerul Învăţământului – Universitatea Bucureşti). SOFRONIE. 2061. IONETE. româneşti. Nicolae. 2063.I. 1965. + 20 f. p. 3. 134 Nicolae. IORDAN. I. 2055. Vol. 220-229. 2067. 817 p. Legitima apărare şi 2058.. 2052. IONESCU. Dumitru. 351 p. în Tratat practic de criminalistică. 2062. 2065. Introducere în studiul limbilor romanice. p. Revoluţionarii. Strămoşii înainte de Romani. IORGA. Victor. Editura Tineretului. Editura Didactică şi Pedagogică. Ediţie îngrijită 2057. Evoluţia şi starea actuală a lingvisticii romanice. 6. Maria. 269 p. Alfred Jean. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. 451 p. Sorin Alexandru. Istoria editurii Simion. Vol. 228-248. Gheorghe. 1974. Editura Institului de Filologie Română. IONESCU. 518 p. 9.criminalistică. ATHANASIU. 329 p. Oradea. . vol. volum 12. Editura Ceprohart. 2053.I. 4. Sorin Alexandru. GRĂMESCU. + 62 f. 1937-1939. 2059. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. nr. pl. + 18 f. Antigona. p. Indicatorul localităţilor din România. Valente. Profesor de Filologie Romanică la Universitatea din Iaşi. 2060. septembrie 2004. 26-32. 296 p. IORDAN. Iorgu. 1983. Vol. Folosirea calculatorului electronic în expertiza criminalistică. IONESCU. pl. pl. Iorgu. IORDAN. p. Vol. p. Maior CONSTANTINESCU. IONESCU. + 66 f. pl. p. Ministerul de Interne. Tipografia „Datina Românească“. Manualul practic al ofiţerului de poliţie. 2. 10 vol. 1899. pl. 5. Vitejii. 1929. IONESCU. Stabilimentul grafic I. Bucuresci. + 29 f. Ministerul de Interne. 1976. Ministerul de Interne. Vol. Ministerul de Interne. 1979. Vălenii de Munte. starea de necesitate. 1979. Petre. Partea a 2-a. Editura Academiei Republicii Socialiste România. + 38 f. IORGA. Bucureşti. NICHIFOR. 480 p. 2064. vol. Cavalerii. 1979. Nicolae Th. Istoria Bucurescilor. 1968. Urmele picioarelor. 1982. efectuare şi valorificare a expertizelor în procesul penal. Alexandru. Iaşi. 44-68. 2066. 1943. Vol. Brăila. 1932. cu portret. Contribuţii 2068. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. IONESCU. Istoria Românilor. Bucureşti. 255 p. 164-167. Ministerul Justiţiei. Bucureşti. Iorgu. IV. Bucureşti. D. IONNESCU-GION. pl.V. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Rolul expertizei matematice în identificarea dactiloscopică. Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului. cuprinzând: Dreptul constituţional… Dreptul administrativ… Dreptul penal.M. Unele probleme privind modul de dispunere. Vlad Constantin. GÂŞTESCU. Cugetări. 427 p. 276 [-278] p. Monarhii. în Tratat practic de criminalistică. 359 p. 345 p.. 1.

în Criminalistica. 2078. 161-163. ISAC. 401 p. p. Editura Alma Mater. 2081. SergiuCălin Drd. Ing. 123-124. Bucureşti. 263-270. 2076.. Editura Alma Mater. 2. ASAN. Puiu Gheorghe. Bibliografie la p. 133-134. Editura Ministerului de Interne. în Criminalistica. vol. 2071. Traducere din limba franceză de Pavel Popescu. Viorel Andronie. SergiuCălin Drd. Ion. nr. ISAC. 2006. 113-120. Dr. Puiu Gheoghe. ianuarie 2005. 2005. IROD. TĂTĂRUCĂ. ASAN. Volumul 4. odorologic. Un Sherlock Holmes printre tablouri. Volumul 3. Identificarea persoanelor prin metodele odorologiei judiciare. 2004. Chinotehnie. nr. Examinarea armelor de foc confecţionate special pentru a împrăştia gaze nocive iritante sau neutralizante. expert odorologie judiciară. Ion. univ. 499 p. Mileniul III. X. ISAC. Sibiu. 33-34. Sibiu. Dr. 139 p. Comisar-şef de Svetlana. 124 p. director Centrul de chinologie Sibiu. Puiu Gheorghe. Câinele pentru detectarea explozivilor. Dr. în Criminalistica. Puiu Gheorghe. IRIMIA. BOTOŞ. 2082. 28-30. ing. 392 p.. 1981. Bibliografie la p. ISAC. ISAC. Dr. 2005. 31-33. judiciară. Universitatea RomânoGermană Sibiu. 135-144. dr. p. 2069. Ioan. Editura Alma Mater. ASAN. Prevenţia primordială în psihiatrie. ISAC. p. SergiuCălin Drd. ISAC. Bibliografie la p.. anul VII. pl. Puiu Gheorghe. ştiinţific: Anghel Andreescu. Ioan. 3. Decanul Facultăţii de Drept – Universitatea Româno-Germană Sibiu. MĂLĂESCU. MĂLĂESCU. Alexandru.. 1. şef compartiment cercetare ştiinţifică şi expertizare odorologică. TĂTĂRUCĂ. Identificarea criminalistică prin metodele odorologiei judiciare. Volumul 2. 3. Câinele de patrulare. Sibiu. Centrul Chinologic Sibiu. 2074. ISAC. Editura Alma Mater. nr. 1 (24). ISAC. 2004. ISTODOR. Sibiu. 2079. anul VIII. Editura Tehnică. p. Editura Luceafărul. Câinele de intervenţie. Ioan. Ing. MĂLĂESCU. Ion. 409 p. poliţie. + 33 f. Ion. conf. mai 2005. nr. expert odorogologie judiciară. 2004. ISAC. Sergiu-Călin Drd. Ing.Unificatorii. Volumul 5.. Guy. Investigarea odorologică şi probaţiunea 135 . Întregitorii. univ. Grigorie. Câinele de pază. 212 p. 2073. Editura Alma Mater. 2077. Puiu Gheorghe. Valorificarea urmelor de miros ridicate cu ocazia cercetării la faţa locului. Ion. an XI. Câinele de urmărire. 38. 2004. 2004. p. Puiu Gheorghe. 2001. 10. 1976. Bucureşti. pl. în Buletin de psihiatrie integrativă. 2072. Prelucrarea filmelor fototehnice. anul VII. Puiu Gheorghe Dr. Coordonator poliţie dr. anul VII. 132 p. Sibiu. Istoria Jandarmeriei Române. Perspectiva înfiinţării Centrului Internaţional Antidrog. Autori: Octavian Burcin. Centrul chinologic Sibiu. Bucureşti. Bibliografie la p. Folosirea câinilor antidrog pentru detectarea stupefiantelor. 2084. poliţie. 2070. 2000. ISAC. Ilie. Bibliografie la p. SergiuCălin Drd. în Criminalistica. p. Comisar-şef de 2085. p. TĂTĂRUCĂ. Criminalistica şi învăţământul chinotehnic. Chinotehnie. dr. ISAC. Ioan. Editura Meridiane. Chinotehnie. cu ilustr. Editura Alma Mater. 420-429. Neculai Munteanu. Comisar-şef de MĂLĂESCU. TĂTĂRUCĂ. 163 p. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Iaşi. Sibiu. Comisar-şef de poliţie. 2083.. Bibliografie la p. 2080. ASAN. p. Vol. 2075. nr. Volumul 1. ASAN. TĂTĂRUCĂ. iunie 2006. Conf. Chinotehnie. Puiu Gheorghe. Ing. 445-454. Dr. 137-139. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Puiu Gheorghe. 131-132. Comisar-şef. 134 p. Mihaela. în Criminalistica. + 60 f. 2004. martie 2005. Puiu Gheorghe. Chinotehnie. Amprenta olfactivă. ISNARD. IROD. Bucureşti. Criminalistica.. Puiu Gheorghe. Bucureşti. 277 p.

Mirela SECHE. Partea generală. I. 2088. membru de onoare al Academiei Române [. Bucureşti. color. Gheorghe Platon. color. + 48 pl. 692 [-694] p. Coordonatori: Mircea Petrescu-Dîmboviţa. Paul Cernovodeanu. Coordonatori: Ştefan Ştefănescu. dr. color + 16 Anexe. Ruth KISCH. 974 p. Bela KELEMEU. 2001.] Secretar ştiinţific: Constantin Bălan. Iorgu IORDAN. Constantin Rezachevici. Tudor Teoteoi. 695 p. 2003. 1993. Editura Enciclopedică. Daco-Romani. 2001. Emil VRABIE.A. + 64 pl. De la Independenţă la Marea Unire (1878-1918). Vol. + 41 pl. IV. Istoria Românilor. Tom I. IONIŢĂ. color + 5 Anexe. color şi erată. Coordonator: Dan Berindei. Bucureşti.P. Editura Enciclopedică. Iorgu IORDAN. Răzvan Teodorescu. + 64 pl. Vol. I. V. Istoria lingvisticii româneşti [de] Mioara AVRAM. Camil Mureşanu. 2002.] dr. 2001. De la universalitatea creştină către Europa „patriilor“. Moştenirea timpurilor îndepărtate. înnoiri în spirit european (16011711/1716). 176 p. + 26 pl. Ioan Scurtu. Bucureşti. Liana LUPAŞ. + 40 pl. Bucureşti. Drept Romanici. Editura Enciclopedică.2086. color. 2089. pe copertă . Cuza“. Marius SALA. Genezele româneşti. univ. Bucureşti. 2003. Tudor. Vol. Editura Enciclopedică. România Întregită (19181940). Lucia WALD. III. Editura Enciclopedică Bucureşti. VII. color. Istoria Românilor. VII. IŞCENCO. Vol. + 64 pl. Editura Enciclopedică. Coordonatori: Dumitru Protase. 2090. 2092. Bucureşti. 2003. Flora ŞUTEU. 2001. Coordonator: Acad. Manual. 2087. TOPORCOV. Vladimir DRIMBA. Firma juridică „Contract“ – Infra. 277 [-280] p. 1 Romfel . VI. Vol. Alogeni. Alexandru Suceveanu. color. coordonator [. Ion GHEŢIE. Bucureşti. Bucureşti. secretar. 1123 [-1126] p. 856 [-858] p. Constituţia României moderne. color. 2093. E. Secretar ştiinţific: Dr. Românii între Europa Clasică şi Europa Luminilor (1711-1821) Coordonatori: Dr. Prof. Vol. 878 p. Coordonatori: Pascu Ştefan. + 48 pl. Vol. Editura Enciclopedică. Istoria Românilor. Istoria Românilor. Işcenco. (Academia de Poliţie „Al. 748 p. 865 p. 2003. Alexandru Vulpe. Editura Enciclopedică. Coordonator: acad. poliţienesc. 136 2091. Stelian. Tom II. Vol. Vol. Luiza SECHE. VIII. Moscova. 1072 p.P. A. Facultatea de poliţie). II. 1978. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Criminalistica. 842 p. Petre Otu. Valeria Guţu ROMALO. Editura Enciclopedică. 2003. Bucureşti. Istoria Românilor.. Bucureşti. Virgil Cândea. Sub redacţia E. + 79 pl. IVAN. O epocă de 1 Numele editurii. Coordonator: Acad.

276 p.A.C. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”)..C. ortoepic şi de punctuaţie. Programul U. noiembrie 2002.160 p. Bucureşti. Îndreptar 2096. M Carmen Jover Celdran Carlos Sanchez Gutiérrez. Garciá – Rodriquez. I.Î 2094. 1997. 137 . Ediţia a V-a. Îndreptar privind alcoolul. ortografic. droguri [de] Carmen López Sánchez. o José A. Întâmplări poliţieneşti [de] M. Editura Univers Enciclopedic.P. D. Serviciul studii şi documentare). G.R. 2097. Colaborator: Susana Fernández Ruiz.G. Bucureşti. (Academia Română.C. 1969.G. (Inspectoratul General al Miliţiei. tutunul şi alte 2095. (Ministerul de Interne prin Centrul de Resurse Juridice. – Brigada Antidrog. şi St. 244 p. – Phare „Lupta împotriva drogurilor”). 1939. Traducere din limba spaniolă. 136 p. INID – Instituto de Investigation de Drogodependencias. Îndreptarul organului de cercetare penală a Miliţiei.E. Bucureşti.

J 2098. Rolf. Essen. JAEGER. vol. Lübeck. Berlin. Essen. Urkundendelikte (Falsi- 2100. 27 p. Berlin. ediţie revăzută şi adăugită. Lübeck. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 156 p. 2002. Rolf. Berlin. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 2002. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Berlin. Rolf Rainer. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 53 p. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică.II. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Schmidt Römhild. ediţie revăzută şi adăugită. vol. şi vol. JAEGER. Lübeck. JAEGER. Editura Schmidt Römhild. JAEGER. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Editura Schmidt Römhild. Einbruchskriminalität. STETTIEN. Berlin. I. Ştiinţe criminalistice. Rolf. 2002. JAEGER. (Furt. 129 p. Editura Schmidt Römhild. vol. 1600 p. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Ştiinţe criminalistice. Erpressungsdelikte (Tâlhărie şi şantaj). 6 p. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Ştiinţe criminalistice. Schmidt Römhild. 9 p. I. Essen. Berlin. Ştiinţe criminalistice. în Tratat de criminalistică: competenţă Rolf. 51 p. Ştiinţe criminalistice. 60 p. I. vol. ediţie revăzută şi adăugită. 2002. 2002. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Berlin. 1566 p. ficarea documentelor). Rolf. Lübeck. Rolf. Lübeck. vol. I. coordonator Rolf Rainer Jaeger. I. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 2002. Essen. Lübeck. 2002. Körperverletzungskriminalität (Infracţiuni privind vătămări corporale). JAEGER. Unterschlagung 2106. Vortäuschen einer Straftat (Suspiciuni privind fapta penală). Essen. Diebstahl. Schmidt Römhild. I. coordonator. Werner. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Editura Schmidt Römhild. 82 p. JAEGER. Rolf. Schmidt Römhild. Ştiinţe criminalistice. 2104. Ştiinţe criminalistice. ediţie revăzută şi adăugită. vol. Ediţie revăzută şi adăugită. Rolf. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 2101. criminalistică. 2002. ediţie revăzută şi adăugită. Essen. ediţie revăzută şi adăugită. 2107. Nötigung (Imoralitatea). JAEGER. Essen. BTM – Kriminalität (Investigarea infracţiunilor la regimul stupefiantelor). I. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Berlin. Sexualdelikte (Delicte sexuale) în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 2108. Lübeck. vol. coordonator Rolf Rainer Jaeger. PAULUS. vol. Raub. Ştiinţe criminalistice. ediţie revăzută şi adăugită. coordonator Rolf Rainer Jaeger. ediţie revăzută şi adăugită. Essen. JAEGER. I. 2105. Schmidt Römhild. Ştiinţe criminalistice. Hehlerei (Spargeri. vol. 2103. I. Essen. 2099. Lübeck. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 2002. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. ediţie revăzută şi adăugită. Bedrohung (Ameninţarea) în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Rolf. I. Ştiinţe criminalistice. Lübeck. Berlin. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Rolf. Berlin. JAEGER. Essen. vol. Lübeck. Schmidt Römhild. Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Ştiinţe criminalistice. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. JAEGER. MÄRKERT.und . 2102. 2002. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Tăinuire). Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. înşelăciune).

Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Essen. JAEGER. JAEGER. Lübeck. Hausfriedensbruch (Tulburarea liniştii domestice). coordonator Rolf Rainer Jaeger. vol. I. vol. Rolf. Essen. Entziehung der Fahrerlaubnis (Asigurarea bunurilor. Rolf. Schmidt Römhild. Schmidt Römhild. Deliktsbezogene Sachbearbeitung einer Sprengstoffexplosion (Activităţi de tip delictual în cazul unei explozii). ediţie revăzută şi adăugită. Schiffs. II. I. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 2110. coordonator Rolf Rainer Jaeger. THIEL. 2002. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 14 p. II. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică.und Luftverkehrs (Activităţi de tip delictual cu intervenţii periculoase în traficul feroviar. Lübeck. 2002. 2114. naval şi aerian). JAEGER. Essen. Essen. 2002. Schmidt Römhild. Essen. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Rolf. ediţie revăzută şi adăugită. 2116. Drept comentat şi tactică criminalistică 139 2115. vol. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. ediţie revăzută şi adăugită. JAEGER. Ştiinţe criminalistice. Essen. II. Ştiinţe criminalistice. 2109. 2113. Deliktsbezogene Sachbearbeitung von Gefährlichen Eingriffen in den Bahn-. Rolf. Essen. Sicherstellung. 4 p.ediţie revăzută şi adăugită. 10 p. 31 p. vol. Essen. MÄRKERT. 2002. ediţie revăzută şi adăugită. 2112. Lübeck. Schiffs. vol. 10 p. 2002. Beschlagnahme. referitoare la persoane). Lübeck. Ştiinţe criminalistice. Berlin. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 8 p. Schmidt Römhild. Berlin. confiscarea. vol. I. Ştiinţe criminalistice. Identitätsfeststellung (Stabilirea identităţii). 2002. Ştiinţe criminalistice. Werner. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. ediţie revăzută şi adăugită. 22 p. Schmidt Römhild. coordonator Rolf Rainer Jaeger. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Rolf. Rolf. JAEGER. Gesetzestext mit Kommentar und kriminaltaktischen Hinweisen (Text de lege cu comentariu şi indicii criminalistice). ediţie revăzută şi adăugită. JAEGER. I. Rolf. Wolfgang. Trunkenheit im Verkehr / Gefährdung des Straßenverkehrs Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr (Beţia în trafic / Periclitarea traficului rutier. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Berlin. ediţie revăzută şi adăugită. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 2002. 2002. pentru studiu şi practică. Strafprozessuale Ermächtigungen mit Bezug zur naturwissenschaftlichen Kriminalistik (Împuterniciri procesual-penale cu referire la tehnica criminalistică). Essen. Lübeck. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Berlin. naval şi aerian / Periclitarea traficului feroviar.und Luftverkeh r/ Gefährdungen des Bahn-. Lübeck. Schmidt Römhild. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Postbeschlagnahme. Schmidt Römhild. II. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. vol. vol. Schmidt Römhild. JAEGER. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Lübeck. Berlin. Berlin. 2111. Berlin. retragerea permisului de conducere). ediţie revăzută şi adăugită. Rolf. I. vol. Lübeck. 28 p. 2002. Ştiinţe criminalistice. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Ştiinţe criminalistice. Ştiinţe criminalistice. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Lübeck. Kriminalakten (KA) [de] Kriminalpolizeiliche personenbezogene Sammlungen (KpS) [de] Anhaltemeldungen (Documente judiciare / Colecţii ale Poliţiei Judiciare. 7 p. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Intervenţii periculoase în traficul rutier). Berlin. Schmidt Römhild. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. JAEGER. postconfiscarea. Berlin. .

527 p. Ştiinţe criminalistice. H. Bucureşti. 2121. Les délinquants aliénés et anormaux mentaux. Larcier. Athanase. 160 p. . Bekleidung und Waffen durch Internetnutzung (Sprijinirea urmăririi cu ajutorul autovehiculelor. Logos şi Ethos. JUGASTRU. 1974. 2129. JOJA. J. avec 64 figures dans le texte. p. Librairie Polytechnique.. Norton. Tablă de materii şi în limba franceză. vol. Paris. Procuror criminalist. De la prostitution 2131. Studii de logică. XX + 512 p. distance. 201 [-203] p. Soutern Illinois. [Bucureşti].S. 2128. no. Logos architekton „Dacia“. JOULE. J. 1971. 1982. La Cryptographie et ses dans les grandes villes au dix-neuvième siècle et de l’extinction des maladies vénériennes… Deuxième édition. [Omagiu închinat eroilor miliţiei]. în R. Bruxelles. Analyse chimique Editura Academiei R.I. 1885. applications à l’art militaire. 2120. Éditious Montchrestien. JORGENSEN. 176 p. 24 p. (Faculté de droit de Montpellier). 1930. [Thèse]. Editura Academiei R.V. Sistema dactiloscopico. Beavois. 1966. vol.. 112 p. JERLOV. L’identifation à 2132.] Prietenii[. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Athanase. IV. Identificarea autorului în caz de omor prin administrarea probatoriului susţinut de examinarea microurmelor biologice ridicate de la locul faptei.I]. Lübeck. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 2127. correction and 2125. Studii de logică [vol. [Paris]. 1888. Bucureşti.R. Madrid. Joule & J. Emil. II. Tratat Jimenez. 946 p. Schmidt Römhild. JORDA. des substances commerciales minérales et organiques. Remus. 1913. 156 p. pl. Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 1997. + erată (Biblioteca de filozofie şi sociologie). Rolf.L. JEANNEL (Dr. Berlin. Scopul tău contează [. 140 de manipulare. (Colecţia „Pentru Patrie“). Stephen. 2002. JOJA. Athanase. Editura Academiei R. Baudoni.R. Editura Academiei. vestimentaţiei şi armelor prin utilizarea Internetului).C. Hakon. Editura Academiei R. JAGNAUX. of man. 2126. 297 p. + 5 f.] Să spui „stop”[. GOERGENS. R.] Manipulaţi: Uşaîn-nas[. Editura Politică. Third Edition.R. Paris. 1966.S..H.. JOJA. 311 p. Ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Gh.] R. Epure. Jertfe supreme.9.S. Traducere din limba franceză de Nicolae-Florentin Petrişor. 2122. 2118. 2 année. 1976. Bucureşti. vol. Baudry et ie C Éditeurs. Bucureşti. Crime. vol. Foloseşte-ţi aproapele! De multe ori ei te-au folosit[.S. 2119. JEREZ.L. 392 p. 1921.. Editura Politică. 392 p. [Cluj]. Cunoaştere şi acţiune. Titlu şi în limbile engleză şi rusă. X + 647 p. Fahndungsunterstützung nach Kraftfahrzeugen. 2124. Baillière et Fils. Strategi recomandate celor oneşti dar mai ales celorlalţi… Manipulaţi: Şeful [. & BEAUVOIS. E.V. 1960. 1970. 1874. 1960. JAEGER. New York. [Bucureşti].). III.] Nu cădeţi în plasă. JOSS. Titlul original: Petit traite de manipulation à l’usage des honnêtes gens.. classification plantaire chez les e nouveaux-nés. 1981. Athanase.] Acum e rândul tău să îi foloseşti pe Ei. 662-677. Bucureşti. JOJA. ediţie revăzută şi adăugită. 1967. 2130. Raoul. Alvarez. [Bucureşti]. Paris. în Metode şi tehnici de 2134. JAY GOULD.R. The Mismeasure Maurice.] Duşmanii[. Athanase. Editura Antet.] Piciorul în uşă [. Pe copertă: Tratat de manipulare.. II. 1971.B. Project de système de 2123. Society. 2133. JOHNSON.] Familia[.. JOJA. J. Essen. Oloriz.2117.

14/1. Editura Universitas. JUNG. Cuvânt înainte de Vasile Dem. Consemnate şi editate de Aniela Jaffé. 245 p. Traducere din limba germană de Viorica Nişcov. Vol. Traducere şi notă de Daniela Ştefănescu. reflecţii. II. Cristiana-Mihalea Crăciunescu. Bucureşti. Traduse din limba germană de Dana Verescu. Bucureşti. Dezvoltarea personalităţii. 330 [336] p. I. Vol. 2004. 6. Amintiri. Tipuri psihologice. Über das Ohr zum Täter (Despre ureche în relaţia cu făptuitorul) în: Krimininalistik (Criminalistul) nr. 2006. Ediţie revizuită şi întregită. 2139.identificare criminalistică. Traducere din limba germană de Vioricea Nişcov. C(arl) G(ustav).[arl] G[ustav]. Cuvânt înainte de Vasile Dem. Vol. 2006. 2005. Simboluri ale transformării. Zamfirescu. 425 [432] p. Editura Trei. în curs de apariţie. W. + 368 p.G. 2005. 18 volume. 2.10/84. Separarea şi compunerea contrariilor psihice în alchimie.. JUNG C. 9. Justiţia pentru minori. C. Bucureşti. p. Bucureşti. Universul Juridic. Mysterium Coniunctionis. Vol. Zamfirescu. Bucureşti. Glosar la p. Lavinia Valeria Lefterache. Aion Contribuţii la simbolistica Sinelui. Psihologia fenomenelor oculte. Zamfirescu. Coordonatori: Maria Coca-Cozma. Zamfirescu. 2004. 1. 618 p. vise. vol. 2135. 14/2. Bucureşti. 328 p. JUNG. Bucureşti. 2136. 2003. 141 . 2137. Colecţie coordonată de Vasile Dem Zamfirescu (Biblioteca de psihanaliză). Bucureşti. 478 [-480] p. 2001. Mysterium Coniunctionis. 376 p. Traducere din limba germană de Daniela Ştefănescu. Vol. Vol. 256 p. 3. JUNG. Editura Trei. 2005. Traducere de MariaMagdalena Anghelescu. Opere complete. Traducere din limba germană de Dana Verescu. Bucureşti. Bucureşti. 2138. Cuvânt înainte de Vasile Dem. 461-476. KAISERSLAUTERN. 254 p. 2003. Vol. 1999. 2006. Traducere din limba germană de Dana Verescu şi Vasile Dem. Vol. Erosul şi arhetipul mamei. Cercetări asupra separării şi unirii contrastelor sufleteşti în alchimie. Traducere din limba germană de Daniela Ştefănescu. vol. 17. Simbol şi libido. 291-295. Editura Humanitas. Arhetipurile şi inconştientul colectiv. Psihogeneza bolilor spiritului. Traducere din limba germană de Dana Verescu. 462 p.

Contribuţiuni la cunoaşterea personalităţii criminale. în Criminalistica. KAISER. Partea I. Traducere din limba engleză de Agop şi Daniela Bezerian. Rolf. 2158. . 4. 16 p. 151 p.K 2140. prefaţă de Septimiu Chelcea. Science and the detective New York 1995 (deutsch: „Mit der Wissen schaft auf Verbrecherjagd" Editura WILEY-VCH Weinheim 1997 („Cu ajutorul ştiinţei la vânătoare de infractori“). Kriminologie. şi Saeculum Vizual. KAPTANOGLU.. KAISER. 1961. Învăţăminte folositoare pentru ofiţerii de poliţie judiciară. TĂNĂSESCU. 7-8. Tipografia Universală S. Prof. 2141.. 186 [-191] p. Mihail.88/1997. Pocket Books.O. dr. medici şi jurişti. 4e année. KERNBACH. [Bucureşti]. 2003. Dr. Kriminologie (Criminologie). ARHIRIADE. 108-119. Martin.2. KERNBACH. Respon- Prohibition. 2146. Expertiza grafică G. 1988. KAHANE. médico-légales avec application criminalistiques. Drd. 2151.C. 2153. Baudoin. Die gerichtsballistische zusammenarbeiten (Mână în mână să combatem criminalitatea – Cum cooperează Procuratura şi Poliţia din Baden-Württemberg). sabilitatea penală şi tendinţele medicolegale actuale. 21 p. 1929. Hand in Hand die Kriminalität bekämpfen – Wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Baden-Württemberg M[ihail]. G. KAISER. nr. 2157. Bucureşti. M[ihail].P. Manual practic de Medicină Legală şi noţiuni sumare de anatomie şi fiziologie. SCHELLHOSS. Cuneyt. Zvonurile. p. KERCKHOFFS. Brian H. KAPLAN. Medicina legală. 1993. Bucureşti. 2144. Biometria şi controlul la frontieră. 1990.. 1932. KAISER. Heidelberg. anul VI. Kleines kriminologisches Wörterbuch (Mic dicţionar criminologic). 1883. 2147. (Extras din Revista de Drept Penal şi Ştiinţa Penitenciară. 11-12. misterul şi legendele celor mai preţioase nestemate din lume. Berlin. SCHAIRER. Trois observations vechi mijloc de informare din lume. Prof. Eine Einführung in die Grundlagen (Criminologie. G. 2152. Oradea. 2150. CUPCEA. în R. 305-313. iulie 2004. în: Die Polizei (Poliţia) nr. Heidelberg. Manual pentru studenţii în medicină. Heidelberg. Tipografia Dieceziană. Marijuana. Const. 320 p. p. (Mişcarea Medicală Română.I. 1938). 2143. ştiinţifică şi experţii caligrafi. cel mai 2155. XII + 402 p. Paris.R. Cluj. Nr. KERNBACH. KAHLFELD. 1996. KERNBACH. Siegrfried. Editurile Saeculum I. 2145. 34/1936 şi 7-8/1936). New York. Extras din No. KELLER. Diamante faimoase şi Rekonstruktion bei der Untersuchung von Vorkommnissen mit Schußwaffenanwendung (Reconstituirea balistică judiciară în investigarea incidentelor cu arme de foc). 41-42. N. Mihail. 2148. 2154. dr. Mihail. ing. cu 150 figuri în text. Introducere în elementele fundamentale). în: Institutionen der inneren Sicherheit (Instituţii ale securităţii interne). no. Cluj. + erată. Editura Humanitas..A. 45 p. KENDALL. La Cryptografie militaire. KAYE. KERNBACH. Traducere din limba franceză de Marina Vazaca. S. D. 1989.. Jean-Noël. Editura de Stat Didactică şi Pedagogică. în conformitate cu dispoziţiile Codului Penal Regele Carol al II-lea şi a noii proceduri penale. The New 2156. 1993. Kriminologie (Criminologie). KERNER. 743 p. Mihail. studenţii în drept. Scrisul Românesc. John.. Heidelberg. 1937. Leo P. 2149. Craiova. 1935. p. SHACK. Istoria.. KERNBACH. fatale. 1928. [1971]. KAPFERER. Dreptul procesual penal în R. 239 p. 2142. Director Meteksan-Biometrics Turcia. 1961.

Cluj. p. Rekonstruktion securităţii reţelelor de calculatoare. 559 p. 876-878. 1966. KNIELING. 1. Physical evidence and police laboratory. în: Kriminalistik (Criminalistica). Editura ALLFA. Interscience Publishers Inc. 179 p. Mihai. Bucureşti. ediţie revăzută şi adăugită. p. Profilul psihologic al criminalului Konstantinos Passaris. P. Bibliografie la p. W. KLOSE. Lübeck. J. cu ilustr. 2168. I. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.G. Mihail. 1958. KLAUS.B. Fire investigation. Fascicolele I – III. Monica. KERNBACH. 1982. KNIELING. 2163. KISS. Medicină recidiva ca factori care influenţează reactivitatea persoanelor testate prin metoda poligraf. Heidelberg. Cornelia. F. în: Archiv für Kriminologie (Arhivă pentru criminologie). KERNBACH. Täterprofil von Verkehrsunfällen (Reconstituirea accidentelor de circulaţie). 2004. vol. Schmidt Römhild. Berlin. p. JAEGER. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Editura All Educaţional. p. 2174. Rolf.B. şeful laboratorului de Detecţie a Comportamentului Simulat din cadrul D. p. I. 2169. septembrie 2004. KINDLERS HANDBUCH PSYCHOLOGIE und andere Methoden (Analize de caz. caiet 3/1990. PLAHTEANU. Considerations about the Post Traumatic Stress Disorders. în 20 de ani de expertiză criminalistică.L. Welter. 2167. PRIBILLA. Ştiinţe criminalistice. Editura Schmidt-Römhild. (I-III) (Frontul Democrat Universitar. Anti Hacker – Ghidul limba engleză de Radu Săndulescu. profilul făptuitorului şi alte metode) în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Editura Medicală. HILGERS. Rolul caracteristicilor topografice în identificarea persoanelor după scris. Editura Criminalistică. Bucureşti. Universitatea Regele Ferdinand I din Cluj la Sibiu. enciclopedie. 2166. 1979. Traducere din psiholog Kiss Csaba. p. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Essen. 126-130. 401 p. KNIELING.. 2003. Costin C. Crima.159-162. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal 1 Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti . Fallanalyse. Anton. 346 p. fenomen 2170.M. vol.L. 2002. 2162. KISS. Ştiinţe criminalistice. dr. O. Tipografia Cartea Românească din Cluj. KIJEWSKI. 2176. ediţie revăzută şi adăugită. dr. Das „Wunder“ von Lübeck (Minunea din Lübeck). KLANDER. 21-32. 212-219. R. 2171. Medicină judiciară. 1982. KIRIŢESCU. KESSLER. Bucureşti. Berlin. 2172. Essen. KLOSE. Centrul studenţesc Cluj) [Litografiat]. 1998. caietele 1-2/1981. New York. + erată. Schmidt Römhild. 15 p. Consideraţii medico-legale asupra arsurilor letale. Lübeck. 2173. Ministerul Justiţiei. Csaba. Gravitatea infracţiunii şi biologic universal şi permanent. Subcomisar de poliţie legală. Laura. 1943. 2165.2159. Bucureşti. KIRK. Lübeck. volum 12. FLOREA. Son. GLAUM. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Lars. Bucureşti. Mord- (Manual de psihologie Munchen. Moneda. Prof. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 424-432. Prof. coordonator Rolf Rainer Jaeger. P. Willey & Anton. Bucureşti. 2160. 1969. 143 IOAN. 3. Kindlers). Bucureşti. KIRK. Csaba. Ronald. Mihail. 2164. 2161. H. Crime investigation. 239-254. 2175. 1947. Beatrice. 111 p. Mică und Tötungsdelikte (Crimă de omor) în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 884 p.P.. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. KISS. 2000. Mihail. coordonator Rolf Rainer Jaeger.I. nr. New York. 2002. KERNBACH. Sibiu..

anul VII. p. University of Chicago Press. 111 p.V. Impactul des Alienes. La pharmacodépendance. Hans Udo/ Timm. Laura Codruţa. 2188. Genève [Imprimé en Roumanie]. Letopiseţul Ţerei Moldovei de la domniea lui Istrati Daliga V.Medecine. 1872-1874. KRETSCHMER. prezent şi viitor. KNIESEL. Korpeban und charakter. Hugo.N. Dr. Ediţia a II-a. Cartea pentru descălecatul de’nteiu a Ţerei Moldovei şi a neamului moldovenescŭ. iunie 2005. Chemnitz 1912. 2186. 2178. p. Identification de la hache avec les traces laissées sur les e branches coupées. Punerea sub supraveghere a conturilor bancare şi a conturilor assimilate conturilor bancare. 300-311. p. STÖRZER. în: Grundlagen der Kriminalistik (Bazele criminalisticii). + XVIII.. 2190. DBZ Nr. 1986. Cronicele României sau Letopiseţele Moldaviei şi Valahiei. Social tionsverarbeitung und Datenschutz im künftigen Polizeirecht . tom III.Kommentierung der einschlägigen Bestimmungen des Vorentwurfs zur Änderung des ME PolG (Prelucrarea şi protecţia poliţienească a datelor în viitorul drept poliţienesc – Comentarea condiţiilor implicite ale anteproiectului de modificare a Legii Poliţiei). până la a treia domnie a lui Mihai Racoviţă V. 144 Manuel étable d’après les rapports de groupes de l’OMS et d’antres publications de l’OMS.F. 2191. Vertrauliches Korrespondenz . VAHLE. XLIII + 501 p. în Criminalistica. în R. 2185.. Polizeiliche Informa- Moldau und Walachei. Tabele istorice ale României de la 1766 până la 11 februarie 1866. 1990. 36-38. Vorphilatelistisches aus der des Datenschutzes für Sicherheitsbehörden . Wilhelm. Bucureşti. Ausgaben 1866 und 1871/72. Ebing. (Organisation Mondiale de la Santé). Briefmarken-Handbuch und großer Katalog Paul Kohl. Editura criminalistică. 2177. „Kriminalistik -Handbuch fur Praxis und Wissenschaft" (Manual de criminalistică pentru practică . Chemnitz (o. 2189. de criminalistică şi de penologie nr. Mavrocordatŭ în Moldova (1711-1716) de Acsinte Uricarul. 2180. KUBE. Heft 23/1912. Edwin. ParisToulouse. KRAPP. J. nr. Kramer et D. vol. Cameron. Ioan Hurdubaie şi inspector principal Mălin Gabriel Popa. 1937. par J. 9 année. 2182. ştiinţei criminalistice asupra sistemului de justiţie penală: trecut. 2. Kohlhammer. 192197.Blatt philatelistischer Vereine Nr. 2184. de Miron Costin. sources of Delinquency.. 3 vol. în Revista de criminologie. carele au fostu logofetu mare în Moldova. Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu.) dr. no. p. 15 Bani 1869 mit falsch gezeichnetem N in CINCIS.Datenschutz und Informationsverarbeitung in der sicherheitsbehördlichen Praxis (Manual de protecţie a datelor pentru organele de siguranţă – Protecţia datelor şi prelucrarea informaţiilor în practica organelor de siguranţă). KRÖTZSCH. November 1858. 8.V. 536-539. KNIESEL. Letopiseţul Moldovei (1662-1793) de Ion Neculce – Vornicu şi Tera de susu. 2/2004. KOGĂLNICEANU.C.C. Mihail. Unbekanntes und unbekanntes Bekanntes von Rumänien. 37.I. TEGTMEYER. nr. KRAMER. KOHL Paul. tomu II. Die Moldau 5 paras schwarz vom S. 1921. 1911. 1. 748 p. VAHLE. Medecine legale 2179. Edition Francaise. Tomu. 1913. Y. KONBITSKY. Traducere şi adaptare de general de brigadă (rez. Chicago. KOHL. Ruth Rosner. Handbuch 2181. „Kohl-Handbuch 1912“. Lawrence.9. Klaus Jürgen (Hrsg).). 1975. ianuarie 2005. A doua domnie a lui Nicolae A. Paul. Ernst. Letopiseţul Moldovei (1662-1711) dă Logofetul Nicolae Costin. Editura W. KŐVESI. Springer-Verlog. KOBILINSKY. 1978. 2187. Berlin.8 S/p 120/21 Hannover (1898?). volum 13.F. 2183. von R. KRAFFT. atribuitŭ lui Nicolai Mustediacu stare de divanu (16621729). J. KORNHAUSER.

I. Holger. 145 . p.) KriminalistikHandbuch für Praxis und Wissenschaft (Manual de criminalistică pentru practică şi ştiinţă). caiet 6/1977. 2193. 1994. Stuttgart. vol. Edwin. Ministerul de Interne al RDG). Traducere manuscris. 8 p. 2194. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Gosiurizdat. ediţie revăzută şi adăugită. Rekonstruktion und Experiment (Reconstituire şi experiment). 14 p. Schmidt Römhild. II. Ediţia a 2-a.1994. vol. 788. R. 1994. Lübeck. Klaus. ediţie revăzută şi adăugită. I. Ministerium des Innern der DDR (Forumul criminalisticii. KUNZ. p. 2195.15-18. vol. TIMM. Kriminologie. KÜRZINGER. Sudebnaia Balistica Bernd. 1956. Viena.şi ştiinţă). Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Einsatzmöglichkeiten criminalistică. Klaus Jürgen. des Hubschraubers und anderer Fluggeräte (Posibilităţi de intervenţie cu elicopterul şi alte aparate de zbor). Mockva. 381 p. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. KUHLMANN. Eine Grundlegung (Criminologie. Berlin. Berna. în: Forum der Kriminalistik. Editura Richard Boorberg Stuttgart. 1982. Publikationsabteilung (Direcţia Publicaţiilor) Berlin. Ştiinţe criminalistice. 2197. NORDMEYER. în Kube / Störzer / Timm (publ. Ştiinţe criminalistice. KÜNKLER. 1992 vol. Kriminologie (Criminologie). KUSTANOVICI. 2196.A. vol. KUNZE. 2192. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Lübeck. 2002. Essen. KUBE. 2002. II. F. Berlin. II. 2198. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Essen. Elemente fundamentale). Organisierte Kriminalität – Begriff und Indikatoren (Crimă organizată – noţiuni şi indicatori) în Tratat de criminalistică: competenţă (Balistica judiciară). Schmidt Römhild. Entwicklungsbedingungen und Tendenzen der Kriminalistik (Condiţii de dezvoltare şi tendinţe în criminalistică).

LUNGULESCU. LAHOVARI. Theorien abweichenden Paris. Quatrieme edition. Du 2214. Tatouages professionnels des tréfileuses. 1937. Moscova. Studien an kriminellen Zwillingen (Infracţiunea este destin. LACASSAGNE.C. (procuror general Curtea de Apel Timişoara). Haimann. 2205. LABARTHÈTE. 223 p. LACROIX À L’Henri. G. LACASSAGNE. LANGE. Arnauld du Moulin de.N. Paris. 189 p.. 1921. Jean.C. ROUSSET. I. no. no. 74 p.. Paris. Du Regina. Cercetarea cauzei penale: tatouage chez les prostituées de France et d’Afrique du Nord. Decémbre. 2207. 1980. 2000. 1980. A. în e R. LANGE. planificarea. Mementos Dalloz. Profesor la Curtea de casaţiune.. Teorie şi practică.. Manual de 2217. 2206. f.L 2199. 2215.C. 9e année. deuxième édition. 2201. Literatura juridică. 77-79. Editura Kriminalistik. 2209. p. I. Pe copertă: Arnauld du Moulin de Labarthète [. LAMNECK. René. 7 année. Seducţia maselor… îţi vor ciuguli din palmă ca guguştucii. . consilier Curtea de Précis de Médecine Légale.I. Despre Psychologia Criminală. Criminologie et science pénitenciare. Ioan. 1935. Iaşi.N. 2208. 1929. LACASSAGNE. Leipzig.I. éditeur. [1936].. Traducere din limba franceză de Valentina Procopie. LACASSAGNE. a. Reguli de aur: Nu scuipa auditoriul! Propoziţii scurte! Fără glume în doi peri! Fără transpiraţie! Pauza de toaletă! O rezervă de colanţi! Verifică-ţi şliţul şi pe al adversarilor… Ghiorţăitul maţelor interzis! 2200. procuror general Curtea de Apel Timişoara. Verbrechen ist Schicksal. Protecţia martorilor [-] noutate de reglementare în legislaţia românească. Les tatouage. R. A. LUNGULESCU.I. R. LACASSAGNE. 1970. Prim-procuror. (consilier Curtea de Manipularea în relaţiile publice. LAHOVARI. în R. LAHOVARI. Apel Timişoara. 2203. Jean. HERBERT. Călăuza ofiţerului de poliţie judiciară întocmită conform noilor legiuiri penale. no. 1. 2216. LARDELLIER. inspector judecătoresc). München. p. J. Heidelberg. 1934. 1888. A. Parchetul radiestezie.. J. S. Călăuza ofiţerului de poliţie judiciară. Apel Timişoara. de pe lângă Judecătoria Mediaş. 9. LACASSAGNE. XXIV + 850 p. Editor. Grig. Baillère.C.a.2. 8-44... 6 année.I. p. Bucureşti. Postfaţă de Alain Caille. Pascal. 2202. CARMER. J. 2211. organizarea. în R. 592 p. 2003. Masson. Bucuresci. Polirom. I. „Fehlerquellen im Ernittlungsverfahren . LACASSAGNE. A. et MARTIN. Grigore Ioan. 112 p. p.M. Teoria legăturii ritualice. în e R. LARQUIER. no. p. Studii efectuate asupra gemenilor infractori). 1886. Editura Antet. 1881. Jean. 1993. 584-603. Antropologie şi comunicare. 203 p. Traducere din limba franceză de Giuliano Sfichi. 10. Judiciaire. Essai d’Étude critique. 2213. Doctor în drept.C. Masson. Le tatouage thérapeutique. 564-619. tatouage chez les prostituées de France et d’Afrique du Nord. LASCU. 520556.. 2210.I. 203 p.. LARIN. HERBERT. Paris.] Manipularea în relaţiile publice.Eine Auswertung von 1110 Wiederaufnahmeverfahren" (Surse de eroare în procedura de investigare – O evaluare a 1110 proceduri de înregistrare). Traducere din limba franceză de Aurelian Perşinaru şi Teodor Atanasiu. f. 2204. Étienne. J.G. 233 p. 6e année. 2212. Jean. Editura Tritonic. Précis de Médecine Verhaltens (Teorii referitoare la comportamentul deviant). 1929. Ouvrage accompagné de 47 figures dans le text. 1934. Grig. Jean. de deux tableaux en couleur et de 4 planches en couleur.

2236. nr. 8 année. p. Augustin. LĂPĂDUŞI. nr. p. Prefaţă de Arno Breker. LĂPĂDUŞI. 10-13. anul I. 2226. Istoria neştiută a monstrului de la Suceava. Căpitan. 5-7. 1. Florin. 388 p. 26 -28. 2232. p. no.13. 2223. 5-8. O abominabilă tâlhărie. Atrocităţile unui ucigaş. 13-15. p. e în R. Lector univ. anul II. 4-7. 181188. Vladimir. p. Ion. mai 2000. ENACHE. p. 26-27. Nicoleta Daniela. 2231. 2229. Bistriţa Năsăud. 2227. Vasile. normative pentru uzul lucrătorilor Ministerului de Interne. p. anul II. autori neidentificaţi. 267 p. anul I. Făgăraş. în Criminalistica. Vasile. în R. LĂPĂDUŞI. 2228. nr. LAZĂR. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia. în Criminalistica. Cu generalul de brigadă magistrat Dan Voinea pe urmele celui mai mare terorist al secolului. nr. anul II. 2. Îndreptar profilactic şi terapeutic de medicină naturistă. Vasile. 1.23. 2222. 3. nr. Presă şi Editorial al Ministerului de Interne. Une affaire d’intoxication 2224. de criminalistică şi de penologie nr. 11. Bibliografie la sfârşitul prezentărilor.. mijloc de probă în procesul penal. mai 2000. 2. Vasile. Augustin. 2. dr. nr. Doru. în Criminalistica. Vasile. 1968. Decodificarea unei „crime perfecte”. LĂPĂDUŞI. p. p. 2/2004. anul I. BOBIN. Vladimir. L’individualité du sang. BRAUN. Vasile. Editura Alma Mater. 26-29. în Criminalistica. Cluj-Napoca. şef serviciu judiciar I. anul I. anul II. 2000. ALEXANDRESCU. în Criminalistica. NISTOR. Grigore. Vasile. p. 81 – 88. Vasile. Vasile. nr. Serviciul Cultural. 2. Silviu Puiu. 2230. par l’arsenic on par les cyanures. Colonel. 2233. 1937. 20. LĂPĂDUŞI. 4. 2234. Leone. LĂPĂDUŞI. Jacques de.J. septembrie 1999. 375-380. Macabra descoperire din apartamentul 8.în Revista de criminologie.9. Bucureşti. p. 2218. 3. LAZĂR. Bibliografie selectivă p.4 (Nouvelles). nr. LĂPĂDUŞI. ALEXANDRESCU. 2235. 380 [-384] p. nr. p. Culegere de acte Colonel. Vasile. 1973. mai 1999. 2000. LĂPĂDUŞI. iulie 1999. 5. 147 . Un boschetar ars de viu.C. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. BOBIN. martie 2000. Editura Venus. nr. în Criminalistica. Unele mijloace şi metode ale muncii de informaţii. celebrul „Carlos”. 1993. Jose E. în Criminalistica. ALEXANDRESCU. mai 1999. Vasile. Alba-Iulia. în Criminalistica.P. LĂPĂDUŞI. 320 p. nr. 2225. LAZA. 286 p. 2003. expert criminalist. în Criminalistica. Traducere din limba franceză de Mariana Grancea. ALEXANDRESCU. Cauze rămase cu 2219.. no. LĂPĂDUŞI. LAUNAY. Psihologie şi sexualitate la mari contemporani. LĂPĂDUŞI. Operaţiunea „Valuta”. Procuror general adjunct. Vasile. p. 2221. 2220. p. + XX planşe color. Înregistrările audio sau video prezentate de părţi. 1993.I. PĂTRUŢ. 1936. 3. Dr. 9e année. Adevărul obiectiv al probelor. Vladimir. Reconstituirea – etapă decisivă al drumului către adevăr. martie. anul II. LATTES. iulie 2000. 232-246. anul II. Florin. Titlul original în franceză: Psychologie et sexualité des grands contemporains. p. LĂPĂDUŞI. 8-10. LĂPĂDUŞI. Ministerul de Interne (uz intern). p. anul I. Soluţionarea crimi- nalistică a unui caz cu puternice accente mediatice.C.I. Vladimir. Vasile. 2237. Editura „Păzitorul Adevărului”. 516-535. nr. 21-23. martie 1999. în Criminalistica. Criminalistica. 4. Editura ALTIP. Vasile. LĂPĂDUŞI. noiembrie 1999. în Criminalistica. Bucureşti. 2004. în Criminalistica. anul I. LAZZARINI.

LĂPĂDUŞI. MARIN. 2241. instanţa se convinge de fapta unui periculos infractor. p. 5-7. în Criminalistica.R. Crima din Otomani în Criminalistica. LĂPĂDUŞI.R. VINTILESCU. Vasile. LĂPĂDUŞI. Valentin Medic primar legist. Florin. 290292. 303. Bucureşti.L.R. LĂPĂDUŞI. FLORESCU. Vasile.R. Vasile. Mileniul III. TEŞAN. Expertiza medicolegală . anul III. 320-322.L. Bucureşti. 2001. Vasile. 10-17.R. CÂRJAN. ENACHE. Radu.L. în Criminalistica.L. septembrie 2000..2238. Ion. LĂPĂDUŞI. Incursiuni în criminalistica românească. LĂPĂDUŞI. în Criminalistica. 2255. Mileniul III. 1. Editura Little Star Impex SRL. Bucureşti. în Criminalistica. România – membru fondator al Interpolului.L. Constantin. Mileniul III.R. Vasile. 2001. De 2245. 5. nr. p. 2250. din canalul de irigaţii. Bucureşti. GHEORGHIU. Vasile. p. anul II. Răzbunare… sub tirul armelor. februarie 2001.L. Constantin. iulie 2001. Mileniul III. Editura „Little Star Impex” S. LĂPĂDUŞI. anul II. Bucureşti. în Criminalistica. nr. LĂPĂDUŞI. Vasile.R. Bucureşti. Sărăcia generează fapte antisociale.L. Constantin. Vasile. 2244. Lazăr. Bestiala crimă din Vasile. Bucureşti. în Criminalistica. nr. 4. DRAGOTEANU. ISTODOR. LĂPĂDUŞI.R. Editura „Little Star Impex” S. Vasile. Grigorie.L. După cinci ani. 2243. nr. 2001. Mileniul III. Tragedia unei familii de intelectuali. CÂRJAN. Criminalistica. Vasile. 2239. Bucureşti.. LĂPĂDUŞI. 329-331. în Criminalistica. strada Volumului. 308-310. 2249. p. Mihaiţă. p. p. 2001. 4-7. 2001. Lovitură sub centură. LĂPĂDUŞI. septembrie 2000. LĂPĂDUŞI.. 9-12. LĂPĂDUŞI. 1. nr. anul III. LĂPĂDUŞI. p. univ.R. CÂRJAN. p. FLORESCU. p. 2. Identificarea după schelete: Ucigaşul din Râmnicelu. Mileniul III. Mileniul III. p. p. martie 2001. Vasile. 336 p. Incident de tragere sau omor comis cu bună ştiinţă?.L. Adrian. Mileniul III. p. Lazăr. Ulise ucide din nou!.R. p. Mileniul III. Editura „Little Star Impex” S. DUŢĂ. 5. GÂDEA. Vasile. 2251. în Criminalistica. Bucureşti. 2001. nr. Editura „Little Star Impex” S. Bucureşti. nr. Vasile. Editura „Little Star Impex” S. 317-319. în Criminalistica. 5. CÂRJAN. la jafuri… la crime. Vasile. TEŞAN. Vasile. anul III. LĂPĂDUŞI. 2246. p.L. 2254. LĂPĂDUŞI.probă indubitabilă. LĂPĂDUŞI.L. Bucureşti. LĂPĂDUŞI. ALEXANDRESCU. Editura „Little Star Impex” S. Editura „Little Star Impex” S. BARA. p. Conf. Constantin. dr. 2001.R.L. Lazăr. 334-336. LĂPĂDUŞI. 2256. LĂPĂDUŞI. Steluţa. 2242. 2001. 2252. Mileniul III. Vasile. Omucidere sau sinucidere? în Criminalistica. Catastrofa de la Mogoşeşti. ENACHE. După 16 ani. 2248. Editura „Little Star Impex” S.305. Vasile. Editura „Little Star Impex” S. 2247. Bucureşti. BOBIN. Mircea. Medic primar legist. în Criminalistica. Violarea şi uciderea cu ferocitate a unei minore.. Editura „Little Star Impex” S. în Criminalistica. 148 . Adrian. Doru. 13-14.. Adrian. 1. Lazăr. FLORESCU. Vasile. Editura „Little Star Impex” S. 296. în Criminalistica. în Criminalistica. februarie 2001. Titus. p. Vasile. p. POPOVICI. Vladimir. Mileniul III. 2253. septembrie 2001. 320 p. Misterul cadavrului în Criminalistica. 327-328. GÂDEA. Vasile. 2001. 2001. 2001. 2257. GREJDINOIU. Lazăr. CÂRJAN. POPOVICI. p. Mileniul III. 246-248.298. Bucureşti. Crima de la vârful măgurei. 17-20. anul III. 2001. Editura „Little Star Impex” S. în Criminalistica. Ion (coordonatori). 2001. în Criminalistica. anul III. O casă sub semnul ororii.R.. Doru. Criminalistica – Almanah 2002. 2240. 25-26.

2258. 5. în Criminalistica. Ioan Valea Man. p. 23-24. 1. ŞTEFAN. MAN. p. anul V. Viraj cu „scântei”. anul V. Bolnavii psihic . Passaris. 3. 2275. Chestor de poliţie dr. LĂPĂDUŞI. 21-22. Vasile. noiembrie. nr. 2277. p. Cristina. LĂPĂDUŞI. LĂPĂDUŞI. p. Vasile. LĂPĂDUŞI. „Luceafărul” S.L. 3. Cu o lovitură de cuţit. 2272.F. 4. LĂPĂDUŞI. VOINEA. GREJDINOIU. LĂPĂDUŞI. Vasile. 149 . p. în Criminalistica. martie 2002. 6. Grigore. anul V. 2276. în Criminalistica. S. anul IV. p. în Criminalistica. Bucureşti. LAZĂR. GREJDINOIU. Vasile. PREŞMEREANU. în Criminalistica. Vasile. Steluţa. ianuarie 2003. Căpitan magistrat. PĂTRUŢ. Dan. Spioni şi trădători. 4-7. p. Vasile. 378 p. nr. LĂPĂDUŞI. nr. nr. 2270. anul IV. p. 1. Realităţi şi perspective în criminalistică. Ion Eugen Sandu general de divizie (post-mortem). anul IV. 224 p. Vasile. legale confirmă abuzuri şi ilegalităţi. în Criminalistica. în Criminalistica. O educatoare şi-a „educat” satul cu securea!. în Criminalistica. nr. în Criminalistica. 3-6. Ioan Dănescu a trecut în nefiinţă. Maior. 1-2.un pericol social: Un elev şi-a ucis bunicul şi mama după un ritual. Jurist. 2002. LĂPĂDUŞI. mai 2003. p. p. Banca „Carpatica” păgubită prin manopere frauduloase. iulie 2003. magistrat. Steluţa. Abominabilă crimă din fundătura C. Bucureşti. Dan. p. 13-14. Vasile. Acte teroriste cu implicaţii deosebit de grave. p.. 2271. 3-4. GREJDINOIU. 11. în Criminalistica. LĂPĂDUŞI. nr. Vasile. 2268. Expertizele medico- 2259. în Criminalistica. Vasile. nr. nr.A. anul V. mai 2002. LĂPĂDUŞI. Lecţie de neuitare – Drd. în Criminalistica.C. 2-5. CĂRĂUŞU. nr. Vasile. Drd. Vasile. LĂPĂDUŞI. „Little Star Impex” S.R. Prof. Omor cu sadism în parcul Giuleşti. 2267. 2274. septembrie 2002. 4. Vasile. nr. 12-13. în Criminalistica. Steluţa. 6. 2263. 2002. GREJDINOIU. Colonel. anul V. Vasile. Iancu. ianuarie 2002. 33-36. VOINEA. în Criminalistica. PĂTRUŢ. Comisar-şef. Steluţa. General maior dr. 4. 2260. în Criminalistica. nr. p. a ucis şi în România. p. UŢICĂ. martie 2002. mai 2002. în Criminalistica. Trecerea de la „Dreptul Statului” la „Statul de Drept” constituie un proces îndelungat şi anevoios. Grigore. Vasile. p. Omor cu premeditare. iulie 2002. anul IV. 69 de ani de la naşterea generalului dr. 27-28. anul IV. Vasile. 9-10. Etelka îi străpunge inima concubinului. Marian. în Criminalistica. 4. Vasile. Subcomisar de poliţie.R. 13-15. GÂDEA. Vasile. 2. noiembrie. 2261. 2273. LĂPĂDUŞI. Fraudă prin folosirea 2262. CÂRJAN. Vasile. anul IV. ianuarie 2002. nr. 2265. Dan. p. 3. anul IV. 3. LĂPĂDUŞI. 15-16. MIRCEA. 2269. 2.. Marin. Jurist. 2264. noiembrie 2003. în cenuşă de prietenul său. 2266. 6. p. iulie 2003. 2003. martie 2003 p. GREJDINOIU. anul V. LĂPĂDUŞI.C. anul IV. LĂPĂDUŞI. anul IV. 2278. infractorul numărul unu al Greciei. 17. Bătrân ucis de doi minori. nr. Grigore. nr. anul IV. nr. Ion Anghelescu. 22-24. Constantin. în Criminalistica. 11-12. Lucrările simpozionului din 29 octombrie 2002. LĂPĂDUŞI. nr. 1. 2. Steluţa. în Criminalistica. mai 2003. PĂTRUŢ. LĂPĂDUŞI. S. 6-9. 2. Chestor de poliţie. p. 2001.. Vasile. martie 2002. LĂPĂDUŞI. Sorinel. anul V. Papucii au condus la identificarea criminalului. Picu a fost transformat unor înscrisuri oficiale. nr. LĂPĂDUŞI. Jurist. Generalul George Vasile. anul III. Asistent univ. ANTONESCU. nr. LĂPĂDUŞI. Colonel. anul IV. iulie 2002. General maior magistrat dr. Vasile. Lazăr.. nr. LĂPĂDUŞI.

10-11. LĂPĂDUŞI. 4. Consideraţii privind rolul probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului. 11 13. Bucureşti. 2005. Prof. LĂPĂDUŞI. LĂPĂDUŞI. ianuarie 2005. anul VII. Comisar-şef. Prof. 20-23. Vasile. în Criminalistica. dr. Comisar-şef. General-maior magistrat. VASILE. GREJDINOIU. Dublu asasinat din Farmacia Theea. General maior magistrat dr. Vasile. GÂDEA. 2290. Vasile. LĂPĂDUŞI. 2287. 2292. p. Chestor. în Criminalistica. Bucureşti. Viorel. Mihaela. Avocat Baroul Bucureşti. p. Prof. (r) prof. Editura Luceafărul. PEŞTINĂ. şef de serviciu în cadrul Direcţiei de Investigaţii criminale. Col. în Criminalistica. Chestor dr. LĂPĂDUŞI. Viorel. 2286. Lazăr Cârjan. O istorie fascinantă a Capitalei. 541 [-542] p. şef serviciu în I. 33. Constantin. p. nr.. 6. VOINEA. Vasile. nr. CÂRJAN. consilier şi cuvânt introductiv prof. Toleranţă zero corupţiei. LĂPĂDUŞI. 1. Lector univ. „Luceafărul” S. Comisar-şef de poliţie. Coordonatori dr. 41-46. nr. Magistrat dr. 2291. BOBIN. VASILE. Vasile.P. BOBIN. p. 2003. general al Asociaţiei Criminaliştilor din România. (coordonatori). Constantin. 2004. 2284. 5. LĂPĂDUŞI. 20-24. în Criminalistica. Florin. Gavril Dorelu. în Criminalistica. p.C. care a avut loc în perioada 28-29 octombrie 2003. noiembrie 2005. în Investigarea criminalistică a locului faptei. nr.R. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Triplul asasinat din Mangalia.. anul VI. Ron Smith – criminalist britanic în lupta pentru adevăr. Prof. VOINEA. Incertitudini cu privire la autenticitatea documentelor.. General de divizie (r). p. LĂPĂDUŞI. anul VI. LĂPĂDUŞI. Vasile. în Criminalistica. CONSTANTINESCU. Vladimir Alexandrescu. anul VI. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. 2281. p. Bucureştiul necunoscut. Abominabila crimă din Vladimireşti. 2289. Vasile. S. organizat de către Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Asociaţia Criminaliştilor din România. Consideraţii privind investigarea criminalistică a locului faptei. LĂPĂDUŞI. Rolul şi contri- buţia Asociaţiei Criminaliştilor din România în dezvoltarea ştiinţei criminalistice. p. în Criminalistica. DRAGOTEANU. Dan. LĂPĂDUŞI. în Criminalistica. nr. LĂPĂDUŞI. 2004. p. mai 2004. Editura Luceafărul..2279. Editura Luceafărul. Vasile. 2005. Bucureşti. Vasile. noiembrie 2004. Lucrarea cuprinde comunicările prezentate la Simpozionul „Investigarea criminalistică a locului faptei“. probă indubitabilă. 1. Expertiza medicolegală. p. 3. Bucureşti. anul VII. secretar Vasile.G. Prof. 6. nr. GÂDEA. Bucureşti. Dan. în Criminalistica. Medic primar legist. Drd. Iancu. Un om potrivit la General-maior. 2005. septembrie 2004. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 304 p. Viorel. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Prof. VOINEA. Vasile.. nr.. nr. locul potrivit. Vasile. ianuarie 2004.. 2285.. Vasile. Marius Daniel. ŞTEFAN. LĂPĂDUŞI. 21-24. 5. Vasile. Prof.. Lazăr. Situaţii cu împrejurări de la locul crimei greu de stabilit. 39-40. 2293. Vasile. 15-18. 150 . Profesor. Bucureşti. Prof. LĂPĂDUŞI. septembrie 2005. VASILE.. Prof. Dan Voinea şi dr. 469-473. p. 13-14. 2280.A. p. Mită pentru obţinerea permisului de conducere auto. Dan. anul VI. ŢĂRMUREAN. Contribuţii pe plan ştiinţific şi editorial ale Institutului de Criminalistică. anul VII. 15-19. iulie 2005. Steluţa. Prof. Florin.. 2283. 2288.. LĂPĂDUŞI. 2282. 2004. Constantin. p. 13-14. anul VII. şef serviciu în Direcţia Investigaţii Criminale. Investigarea criminalistică a locului faptei. Prof.

Noi sisteme de asigurare mecanice antiefracţie. Comisar-şef de poliţie drd. Liviu. LĂZUREANU. 280 – 2281. J. 2005. LĂPĂDUŞI.. în Criminalistica. în care au fost implicate persoane ce practică pederastia [Rezumat]. secretar general al Asociaţiei Criminaliştilor din România. Chestor principal drd. CÂRJAN. Crişan-Mucenic. 2296. în cazul infracţiunilor de omor.. Chestor dr. Maurice. Crişan-Mucenic. p. 2304. Paris. Lucrarea cuprinde comunicările prezentate în programul Simpozionului internaţional. 2298. 2003. Luceafărul S. (r) Disimularea unei sinucideri în omor. 5-7. nr. 2.. Petre Buneci. Un valoros penalist – Dr. în Criminalistica. p. în Criminalistica. Prof. Director general Petre Marinescu. anul VIII. LĂPĂDUŞI. nr. anul VIII. Col. Vasile. Subcomisar de poliţie. Lazăr. Vasile. 2006. Generalmaior magistrat dr. p. LĂZUREANU.. LÉAUTÉ. în pas cu timpul. POPA. 2297. 3-4. 2006. în Criminalistica. p. LĂZUREANU. Cluj-Napoca. Identifi- carea criminalistică prin acte de cunoaştere sub forma înscrisurilor. p. FLEACĂ. 2303. anul VIII. p. Crişan Mucenic. col.. 2005. Consideraţii privind evoluţia unor metode şi tehnici de identificare criminalistică. 5-6.P. nr. Consideraţii privind evoluţia unor metode şi tehnici criminalistice. anul VIII. Activarea Asociaţiei Criminaliştilor din România în anul 2005. 2307. p. Identificarea criminalistică a persoanei pe baza imaginilor filmate în câmpul infracţiunii. Prof. Iancu. 2306. mai 2005. specializarea Criminalistică.A. Dan. organizat în zilele de 26 şi 27 octombrie 2005 de către Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Asociaţia Criminaliştilor din România. 2295.. 2003. LĂPĂDUŞI. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. LĂPĂDUŞI. Gavril DORELU General de divizie (r) dr. în Criminalistica. (r) prof. Gheorghe. LĂZUREANU. Crişan-Mucenic. director adjunct al Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. Editura Alma Mater.J. Bucureşti. Ilie. Col.. Subcomisar. Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Tiparul executat la S. Bucureşti.3. TĂUT. 142 – 151. Cluj-Napoca. în care au fost implicate persoane ce practică pederastia. LĂZUREANU. Bucureşti. Arséne Lupin contra lui Herlock Sholmes. Prima promoţie a masteratului european. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. nr. Traducere 151 . Scms. ŢĂRMUREAN. 4. Vasile. 28-30. aprilie 2006..3-5. 3. Editor: Asociaţia Criminaliştilor din România. p. (coordonatori). 83-87. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. Identificarea criminalistică prin aceste de cunoaştere. p. penitenciaire. Criminalistica 2305. director adjunct al Institutului de criminalistică. 136-144. Scms. anul VII. LĂZUREANU.. Vasile. Criminologie et science 2308. LE BLANC. nr. în Criminalistica. anul VIII. 2. 3. Aspecte ale cooperării Institutului de Criminalistică cu structuri din ţară şi străinătate.C. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. p. VOINEA. de poliţie. Liviu. 1972. LĂZUREANU. Prof. Colaborare română-germană. Chestor dr. Bucureşti. 39. 2301. în Criminalistica. LĂPĂDUŞI. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. 2302. p.2294. Editura Luceafărul. director adjunct al Institutului de Criminalistică. Subcomisar de poliţie. 2006. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. TĂUT. Comisar-şef de poliţie drd. LĂPĂDUŞI. 2299. ŞTEFAN. p. Sibiu. Crişan-Mucenic. Crişan-Mucenic. (r) prof.. iunie 2006. aprilie 2006. 26-27. Crişan-Mucenic. Vasile. nr.. director adjunct al Institutului de criminalistică. în cazul infracţiunilor de omor. august 2006. Editura Alma Mater. 15-18. 478 [450] p. Comisar şeful serviciului criminalistic I. Vasile. 2300. Dalloz. iunie 2006.

din limba franceză de Constantin Ioncică. Editura Univers, Bucureşti, 1971, 286 p.
2309. LE BLANC, Maurice. Afacerea Kesselbach.

prefaţă de Nicolae Mareş. [Iaşi]. Junimea, 1971, 136 p. cu ilustr. şi portret (O sută şi una de cărţi).
2322. LEC, Stanislaw Jerzy. Gânduri nepieptănate.

Traducere din limba franceză de Paul Derian, Editura DAB, 1991, 191 p.
2310. LE BLANC, Maurice. Arséne Lupin şi

comoara regilor Franţei. Editura H., 1991, 223 p.

Culegere, prefaţă şi traducere de Nicolae Mareş. Bucureşti, Colosseum, 1991, 64 p. (Colecţia Aforisme, cugetări, reflecţii). D. La reconstitution cinematique des accidents. INRTS Joinville, 1986.

2323. LECHNER, D.; MALATERRE, G.; FLEURY,

2311. LE BLANC, Maurice, Femeia cu două

surâsuri. Traducere din limba franceză de Veronica Popescu. Editura Doina, 1991, 173 p. goale. Editura Centaurus, 1991.

2324. LE

2312. LE BLANC, Maurice. Imaginea femeii 2313. LE BLANC, Maurice, Misterul eşarfei

CLÉRE [Marcel]. Histoire de la Police. Paris, Presses Universitaires de France, 1947, 130 [-136] p. (Que sais-je? Le point des connaissances actuelles, 257). technique. Editura Police Revue, Paris, 1974.

purpurii. Traducere din limba franceză de Teodora Popa-Mazilu. Editura Ulise, 1991, 110 p. enigma acului scobit. Editura Danubius, 1992, 200 p.

2325. LE CLERE, Marcel. Manuel de police

2314. LE BLANC, Maurice. Arséne Lupin şi

2326. LE DORAN, Serge; ROSÉ, Philippe.

Cyber-Mafia. Editura Antet, Bucureşti, 1998.
2327. L’éducation et les drogues. Prévenir.

2315. LE BLANC, Maurice. Domnişoara cu

ochii verzi. Traducere din limba franceză de Teodor Constantinescu. Editura Eden, 1992, 190 p. BLANC, Maurice. Contesa de Cagliastro. Traducere din limba franceză de Teodora Popa-Mazilu. Editura Porus, 1992, 243 p. se răzbună. Traducere din limba franceză de Liviu Cristea. Editura Excelsior, 1993, 147 p.

[Paris, 1987], 76 p., ilustr. + 3 f. pl. (UNESCO).
2328. LEE C. Henry; PALMBACH M. Timothy;

2316. LE

2317. LE BLANC, Maurice. Contesa Cagliastro

MILLER T. Marilyn. Henry Lee’s Crime SceneHandbook. Elsevier Academic Press. Amsterdam. Boston. Hejdellberg. London. New York. Oxford. Paris. San Diego. San Francisco. Singapore. Sydney. Tokyo, 2005. 418 p.
2329. LEFTER, Alexandru; TUN, Ion; DINU,

2318. LE BLANC, Maurice. Agenţia Barnett/Co.

Traducere din limba franceză de Costache Ursu. Editura Sturion, 1994, 125 p. Traducere din limba franceză de Doina Lereanu. Editura Baricada, 1992, 158 p. cere din limba franceză de Ionescu. Editura Nemira, 1998. Lidia

2319. LE BRUN, Michel. Castelul cu monştri.

Ion; STAN, Niţă Ion; MIHĂLCIOIU, Serghie; POPA, Ştefan. Cercetarea penală – aspecte teoretice şi practice. Coordonatori: CÂRJAN, Lazăr; MANOLOIU, Constantin; POPESCU, Ion, Editura Global Print, Bucureşti, 1999, 397 p.
2330. Lege

2320. LE BRUN, Michel. Autostrada. Tradu-

2321. LEC, Stanislaw Jerzy. Gânduri nepieptănate.

Culegere [de maxime]. Traducere şi

pentru organizarea poliţiei generale a Statului. Însoţită de Expunerea de motive a D-lui Ministru Al. Vaida-Voevod şi a D-lui Sub-secretar de Stat D.R. Ioaniţescu… Bucureşti, Curierul Judiciar, 1929,134 p. + 4 f. tab. (Biblioteca Legilor Uzuale Adnotate, No.33).

152

2331. Legile lui Murphy, principiile lui Peter şi

2342. LEROUX, Gaston. Crima lui Rouletabille

alte 999 teoreme, postulate, axiome, paradoxuri, observaţii & descoperiri + corolarele respective şi nouă confesiuni în exclusivitate. Editura Universal Dalsi, 1995, 159 p.
2332. LEGRAIN (Le

Docteur). Les grands narcotiques sociaux. Paris, A. Maloine, 1925, 459 p. Amable (Dr. Magnus). Timbres de Moldavie et de Roumanie par le Docteur Magnus. Deuxième Edition; Veriag J.-B. Moens, Brüssel 1869. in puerperalitate şi a noului născut. Studiu clinico-social. Teză / pentru / Doctorat în medicină şi chirurgie / prezentată şi susţinută la 22 iunie 1927, ora 6 ¾ d.a. (Facultatea de medicină din Bucureşti, No. 2828)

(Aventurile extraordinare ale reporterului Joseph Rouletabille). Traducere din limba franceză de Mirella Bartă, Editura Valahia, 1992, 152 p. Traducere după ediţia: Les aventures extraordinares de Joseph Rouletabille, reporter, Editious Robert Laffont, Paris, 1898.
2343. LEROUX, Gaston. Parfumul doamnei în

2333. LEGRAND,

negru. Traducere de Rodica Chiriacescu şi Adriana Sofian. Cluj-Napoca, 1984, 248 p. (Scorpionul).
2344. LEROUX,

2334. LEIBNER, Mamy, D-ra. Protequirea femeii

Gaston. Misterul camerei galbene. Traducere din limba franceză de Vlad Muşetescu. Universul familiei, Bucureşti, 1991, 268 p. Traducere din limba franceză de Rodica Iacob. Editura Vivaldi, 1991, 157 p.

2345. LEROUX, Gaston. Secretul lui Toth.

2346. LEROUX,

2335. LEKSCHAS;

HARRLAND; HARTMANN; LEHMANN. Kriminologie (Criminologie), Staatsverlag der DDR (Editura de Stat a RDG), Berlin, 1983. arabe déchire, în R.I.C., no.3, 4 année, 1932, p. 210-216.
e

Gaston. Secretul marelui Loustalot. Traducere, prefaţă şi tabel cronologic de Aurelia Batali. Editura Minerva, Bucureşti, 1992, 128 p. (Cartea de succes). Gaston, Misterul camerei galbene. Prefaţă de Jean Cocteau. Traducere din limba franceză de Adriana Fianu. Editura Porto Franco, 1993, 199 [-200] p. (Detectiv).

2336. LERICH, L. Reconstitution d’un texte

2347. LEROUX,

2337. LERICH, L. Recherche d’interprétation des

traces dans les affaires de lettres anonymes, în R.I.C., no.4, 4e année, 1932, p. 268-277.
2338. LERICH, L. Note an suyet du décryptement

2348. LEROUX, Gaston. Parfumul doamnei în

des cryptogrammes par transpositions, în R.I.C., no.10, 4e année, 1932, p. 763-765.
2339. LERICH, L. Valeur probante des lignes

negru. Aventurile extraordinare ale reporterului Joseph Rouletabille. Traducere din limba franceză de Rodica Pânzaru, Editura Vestala, 1993, 351 [-352] p. (Mister).
2349. LEROUX,

blanches dactyloscopiques, în R.I.C., no.5, 5 année, 1933, p. 264-269.

e

Gaston. Regele ocnaşilor. Traducere din limba franceză de Petre Lascu. Editura Mondial-Press, 1993, 367 p. Gaston. Fotoliul cu stafii. Traducere în limba română de Roxana Veleanovici. Bucureşti: Junior, 1994, 183 p. Titlul original: Le fouteuiel haute

2340. LERICH, L. Note sur la valeur de la

2350. LEROUX,

preuve dactyloscopique, în R.I.C., no.10, 5e année, 1933, p. 603-609.
2341. LERICH, L. Note complémentaire sur le

classemenet des empreintes digitales an service de l’identité judiciaire de Lattaquié, în R.I.C., no.6, 8e année, 1936, p. 350-354.

2351. LEROUX,

Gaston. Fantoma de la Operă. Traducere din limba franceză de Cornelia Matasă şi Dan Marinescu. Editura Rombelion, 1994, 328 p. Titlul

153

original în franceză: La fantôme de l’Opera.
2352. LEROUX, Gaston. Păcatul dragostei.

les cristaux de strzyzowski, în R.I.C., e no.10, 3 année, 1931, p. 738-741.
2361. LEUNG, Fan. Les Formules dactyloscopiques

Traducere de Cornelia Mătasă şi Dan Marinescu. Romhelion, Bucureşti, 1995, 328 p.
2353. LEU, Carmen, Preparator universitar,

réeles chez les femmes, în R.I.C., no.3, e 4 année, 1932, p. 181-188; R.I.C., no.4, 4e année, 1932, p. 251-267.
2362. LEWIS, Dorothy Otnow. Vinovaţi de

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“. Hărţuirea sexuală – analiza infracţiunii (I), în Criminalistica, anul V, nr. 5, septembrie 2003, p.14-16; (II) în Criminalistica, anul V, nr. 6, noiembrie 2003, p.31-32.
2354. LEU, Carmen, Preparator universitar.

demenţă. Pe coridoarele morţii un psihiatru dezvăluie mecanismele minţii criminalilor în serie. Traducere din limba engleză de Florin Şlapac şi Gabriela Inea. Editura ALLFA, 2001, 251 p.
2363. Lexicon al greşelilor de limba română.

Cercetarea la faţa locului în cazul infracţiunilor informatice (Criminalitatea informatică), în Investigarea criminalistică a locului faptei, Bucureşti, 2004, p. 285-287.
2355. LEU, Carmen, Preparator universitar,

Fonetică, Lexic, Ortografie, Ortoepie, Gramatică, Punctuaţie, Stilistică [de] Cristian Niţulescu, Editura Junior, Bucureşti, f.a. 165 [168] p.
2364. LIEURY, Alain, Manual de psihologie

Academia de Poliţie „Al. I. Cuza” Bucureşti. Comisia rogatorie – Proceduri de obţinere a mijloacelor de probă, în Criminalistica, anul VI, nr. 6, noiembrie 2004, p. 36-37.
2356. LEU, Carmen, Preparator univ. Modalităţi

generală. Traducere din limba franceză de Iulia Haşdeu. Editura Antet, f.a., 191 p.
2365. LIICEANU, Aurora, Prof. univ. Violenţa

domestică, în Revista de criminologie, de criminalistică şi de penologie nr. 2/2004, p. 61-83.
2366. LIMA, Hermeto. A identitade do homen

atipice de luare a declaraţiilor, în Criminalistica, anul VII, nr. 4, iulie 2005, p. 40-41.
2357. LEU, Carmen, Preparator univ. Probe ce

pela impressao digital. Rio de Janeiro, 1908.
2367. LIN, Henri B. Ce dezvăluie faţa ta.

pot fi administrate în timpul procesului penal, în cazul infracţiunilor informatice, în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”, Editura Luceafărul, Bucureşti, 2005, p. 415-419.
2358. LEU, Carmen, Prep. univ. dr. Identificări

Secretele chineze ale citirii feţelor. Traducere din limba engleză de Oana Negureanu. Titlul original: „What your face reveals” Published by Llewellyn Publications, St. Paul, MN 55164 USA. Editura Samizdat, f.a., 184 p. Bibliografie la p. 184.
2368. LITTMAN,

ce pot fi realizate în cazul cercetării unor infracţiuni săvârşite în mediul electronic, în Metode şi tehnici de identificare criminalistică, Bucureşti, 2006, p. 318-321.
2359. LEU, Carmen, Subinspector. Percheziţia

J. The Watchman: The Twisted Life and Crime of Serial Hacker Kevin Poulson. Little, Brown and Co., 1997. récidivistes. Avec 85 figures. Maloine, Paris, 1909, IV + 428 p. (Bibliothèque de Criminologie). les Hébreux,. Lyon, 1909.

2369. LOCARD, Edmond. L’identification des

calculatorului, în Criminalistica, anul VIII, nr. 3, iunie 2006, p. 13-15.
2360. LEUNG, Fan. Une nouvelle méthode de

détermination de l’origine du sang par

2370. LOCARD, Edmond. Le tatouage chez

154

2371. LOCARD, Edmond. La Police. Ce qu’elle

est, Ce qu’elle devrait ètre. Payot & Cie, Paris, 1919, 239 p.

2385. LOCARD, Edmond. La valeur de la

2372. LOCARD,

dr. Edmond. L’Enquête criminelle et les méthodes scientifique, in Bibliothèque de philosophie scientifique. Flammarion, Paris, 1920, 300 p. (Bibliothèque de Philosophie scientifique).

preuve dans l’expertise des documents e écrits, în R.I.C., no.8, 3 année, 1931, p. 617-622.
2386. LOCARD, Edmond. Un grand cryptologue

français: Le Commandant Bazeries, în R.I.C., no.10, 3e année, 1931, p. 749-756.
2387. LOCARD, Edmond. Traité de criminalistique.

2373. LOCARD, Edmond. Manuel de technique

policière. Avec 43 figures. Paris, Payot, 1923, 291 p. + 1 tab.
2374. LOCARD, Dr. Edmond. Les Anonymo-

Tomes I et II, Les empreintes et les traces dans l’enquete criminelle, avec 250 figures. Joannè Desvigne et ses Files, Lyon, 1931, 500 + 500 p. Tomes III-IV, Les preuves de l’identité, avec 76 figures. Joannè Desvigne et ses Files, Lyon, 1932, 432 [-440] p.

graphes. Bruxelles, 1923, 14 p. (Extrait de la Révue de Droit Penal et de Criminologie et Archives Internationales de Médecine legale, Mars, 1923). et policiers de laboratoire. Payot, Paris, 1924, 277 [-279] p.

2388. LOCARD, Edmond. Traité de criminalistique.

2375. LOCARD, Edmond. Policiers de roman

2389. LOCARD, Edmond. L’évolution actuelle

2376. LOCARD, Edmond; PETISNÉ, Gabriel.

du tatouage et son importance en criminalistique, în R.I.C., no.3, 4e année, 1932, p. 189-194.
2390. LOCARD, Edmond. La recherche des

Instructions pour les recherches techniques dans les enquêtes criminelles, avec 8 figures. Laboratoire de police, 35, rue Saint-Jean, Lyon, 1924.
2377. LOCARD, Edmond. Le crime et les

traces diverses dans l’enquête criminelle, în R.I.C., no.4, 4e année, 1932, p. 284-289.
2391. LOCARD, Edmond. Une affaire de faux

criminels. La Renaisance du Livre, Paris, [1925?], 278 p. + 7 f. pl.
2378. LOCARD, 2379. LOCARD,

sur découpage, în R.I.C., no.7, 4e année, 1932, p. 503-523. Edmond. Contes apaches (Souvenirs d’un policier). 2 vol. Editions Lugdunum, Lyon, 1933. Edmond, Les choix des pièces dans l’expertise des documents e ecrits, în R.I.C., no.9, 5 année, 1933, p. 549-557.
e policière. 2 édition. Payot, Paris, 1934.

Edmond. Expertise documents ecrits. Lyon, 1925.

des

2392. LOCARD,

Edmond, L’analyse des poussières en criminalistique, în R.I.C., Septembre, 1929.

2393. LOCARD,

2380. LOCARD, Edmond. L’imitation typographique.

Lyon, 1929, 7 p.
2381. LOCARD, Edmond. R. – A. Reiss, în

2394. LOCARD, Edmond. Manuel de technique 2395. LOCARD, Edmond. La détermination

R.I.C., Octobre, 1929, p. 333-336.
2382. LOCARD,

Edmond. L’Histoire de la e dactyloscopie, în R.I.C., no.4, 2 année, 1930, p. 269-291.

des taches de sang par le bromure de e sodium, în R.I.C., no.2, 6 année, 1934, p. 90-95.
2396. LOCARD,

2383. LOCARD, Edmond. L’écriture de main

gauche, în R.I.C., no.5, 2e année, 1930, p. 324-333.

2384. LOCARD, Edmond. L’expertise des faux
e timbres-posté, în R.I.C., no.7, 2 année, 1930, p. 496-520.

Edmond, Un nouveau microcomparateur le synchrisiscope de William Stirling, în R.I.C., no.5, 6e année, 1934, p. 267-271. méthodes scientifiques. Les Editions

2397. LOCARD, Edmond. La Police et les

155

Rieder. Paris, 1934, 82 p. + XLVII (Bibliothèque Générale Illustrée).
2398. LOCARD, Edmond. Manuel de technique

2406. LOCARD,

Edmond. Les empreintes digitales des frères siamois, în R.I.C., no.8, e 8 année, 1936, p. 501-504. Le paragerm étude d’un produit e microbicide, în R.I.C., no.10, 8 année, 1936, p. 602-617.

policière (Les constats – Les empreintes digitales – Les traces – Les taches – L’ expertise des documents écrits – Les correspondances secrètes – La fausse mounaie – Les armes et les explosifs – Les drogues – L’identification des e récidivistes – L’expert et l’expertise. 2 édition, entièrement refondue et considérablement augmentée, avec 43 figures. Payot, Paris, 1934.
2399. LOCARD, Edmond. Traité de Criminalistique.

2407. LOCARD, Edmond; LOCARD, Jacques.

2408. LOCARD, Edmond. La Criminalistique,

à l’usage des gens du monde et des auteurs de roman policiers. Desvigne, Lyon, 1937, 159 p. l’expertise des documents écrits, în R.I.C., no.2, 9e année, 1937, p. 143-172. formation des experts en ecriture, în R.I.C., no.6, 9e année, 1937, p. 340-349. Edmond. Les empreintes e digitale set la lèpre, în R.I.C., no.8, 9 année, 1937, p. 492-496.

2409. LOCARD, Edmond. L’affaire Dreyfus et

Tomes V-VI, L’expertise des documentes écrits, avec 180 figures. Les correspondances secrètes. Les falsifications. Joannès ie 1 Desvigne et C , Lyon, 1935-1936 , 486 2 p. (V) [24 ] 1014 p. (VI).
2400. LOCARD,

2410. LOCARD, Edmond. Le recrutement et la

2411. LOCARD,

Edmond. Le faux par e déquisement, în R.I.C., no.1, 7 année, 1935, p. 45-49. de Millery. Gallimard, Paris, 1935.

2412. LOCARD, Edmond. Premier Congrès

2401. LOCARD, Edmond. La malles sanglante 2402. LOCARD, Edmond. Le truquage des

International de Criminologie. Theme qui donneront lieu a un voeu, în R.I.C., no.8 (Nouvelles), 9 e année, 1937, p. 507-512.
2413. LOCARD, Edmond. Traité de Criminalistique.

timbres-poste par l’acide sulfhydrique, în e R.I.C., no.2, 8 année, 1936, p. 106-110.
2403. LOCARD, Edmond. Comment fouctionne

Tome VII, L’Enquête criminelle. Desvignes, Lyon, 1939, 350 p. 2e édition, Payot, Paris, 1942, 359 p.

un laboratoire de criminalistique, în e R.I.C., no.6, 8 année, 1936, p. 355-362.
2404. LOCARD, Edmond. Manuel de technique

2414. LOCARD, Edmond. Manuel du Philatéliste. 2415. LOCARD,

policière, Les constats. Les empreintes digitales. Les traces, Les taches. L’expertise des documents écrits. Les correspondances secrètes. La fausse mounaie. Les armes et les explosifs. Les e drogues. L’identification des récidivistes. 3 édition, entièrement refondue et augmentée, avec 43 figures. Payot, Paris, 1939, 366 p.
2405. LOCARD, Edmond. L’identification des

Edmond. Manuel de technique policière. Les constats. Les empreintes digitales. Les traces, Les taches. L’expertise des documents écrits. Les correspondances secrètes. La fausse mounaie. Les armes et les explosifs. Les drogues. L’identification e des récidivistes. 4 édition corrigée, avec 38 figures. Payot, 106, Boulevard St.Germain, Paris, 1948, 308 p. et leur expertise. Payot, Paris, 1959, 391 p. (Bibliothèque scientifique)

2416. LOCARD, Edmond. Les faux en ecriture

animaux, în R.I.C., no.7, 8 année, 1936, p. 415-418.
1

e

2417. LOCARD, Jacques. Le destruction des

Pe copertă: 1937 2 Număr pe cotorul cărţii

cadavres par les caustique, în R.I.C., no.8, 4 année, 1932, p. 582-589.

e

156

2418. LOCARD, Jacques. L’analyse destraits

de crayon en criminalistique. Thèse de doctorat èssciences de l’Université de Lyon. Lyon, Pâtissier, 1936. du cuivre en criminalistique, în R.I.C., no.9, 8e année, 1936, p. 539-556.

Quarta edizione. Idem Vol. II, Torino, 1889, 2 vol.
2429. LOMBROSO, Cesare.

2419. LOCARD, Jacques, La microanalyse

L’anthropologie criminelle et ses récents progrès. Deuxieme édition. Paris, 1891, 185 p. de l’anthropologie criminelle… Paris, 1892, 224 p. de Psychiatrie et d’anthropologie criminelle. Paris, 1892, 180 p.

2430. LOMBROSO, Cesare. Les applications

2420. LOCARD,

Jacques, Contribution à l’analyse des taches de matières colorantes, în R.I.C., no.7, 9e année, 1937, p. 422-436. Octavian; FILIPAŞ, Avram. Drept Penal Român, Partea specială. Bucureşti, Editura Şansa SRL, 1992.

2431. LOMBROSO, Cesare. Nouvelles recherches

2421. LOGHIN,

2432. LOMBROSO, Cesare. Le crime politique

2422. LOGHIN, Octavian; TOADER, Tudorel.

Drept penal român. Partea specială. Ediţia a IV-a revăzută şi adăugită cu modificările aduse Codului penal prin Legea nr. 197 din 13 nov. 2000 şi Ordonanţa de Urgenţă nr. 207 din 15 nov. 2000. Bucureşti,Casa de Editură şi Presă „Şansa“ S.R.L., 2001, 736 p.
2423. LOLU, Diana. Relevarea urmelor papilare

et les rèvolutions par rapport au droit à l’anthropologie criminelle et à la science du gouvernement. Traduit par A. Bouchard. Tom I-II, Paris, 1892, XIII + 269 p. + 2 planches.
2433. LOMBROSO, Cesare. L’uomo bianco et

l’uomo di colore. Secunda edizione, con aggiunta de 7 appendici e con imasioni. Firenze – Torino – Roma, 1892, 395 p.
2434. LOMBROSO,

de pe suprafeţe adezive, în Criminalistica, anul V, nr. 4, iulie 2003, p. 13-14.
2424. LOMBARDI, Giovanni. Costume sociale

Cesare. La donna delinquente. La prostituta e la donna normale. Torino, Roma, 1893, XI + 640 p. 2 tavolo e 5 figure neltesto. Orino, Firenze…, „Fratelli Bocca”, 1894, 96 p.cu ilustr. + 27 portr.

2435. LOMBROSO, Cesare. Glianarchici. Con

e delinquenza. Nuovi orizzonti di Sociologia Criminale. Alfredo Guia Editase, Napoli, 1933, 447 p.
2425. LOMBROSO, Cesare. Due tribuni studiati

2436. LOMBROSO, Cesare. Les palimpsestes

da un alienista. Roma, 1883, XIII + 128 p.
2426. LOMBROSO, (César). L’Home Criminel…

des prisons, rececillis par […] Lyon, Paris, 1894, 404 p. + 1 pl.
2437. LOMBROSO, Cesare. Graphologia. Con

Étude anthropologique et médico-legale. Traduit par Régnier et Bournet. Préface du Dr. Gh. Létourneau. Paris, Félix Alcan, 1887, XXIV + 683 p.
2427. LOMBROSO, Cesare. L’ Homme de
e genie. Traduit sur la VI edition italienne par Fr. Colouna D’Istoria agrégé de philosophié et précédé d’une préface de Mr. Ch. Richet, professeur à la Faculte de Médecine de Paris. Paris, Félix Alean, Editeur, 1889, 499 p.

470 facsimili. Milano, 1895, [1 f.] + 245 p.
2438. LOMBROSO, Cesare. L’homme criminel…

Étude anthropologique et psychiatrique. Deuxieme édition française traduite sur la cinquième édition italienne. Tome I – II + Atlas, Paris, 1895, 3 vol.
2439. LOMBROSO, Cesare. L’ Homme criminel.

2428. LOMBROSO, Cesare. L’uomo delinquente

Atlas. Deuxième édition. Traduction en langue française. Paris, Felix Alcan, Éditeur, 1895, 31 p. + LXIV planches + XXVI.
2440. LOMBROSO, Cesare. Les anarchistes.

in rapporto all’antropologia, alla Giurisprudenza ed alle discipline cercerarie. Vol. I.

Traduit de la 2e édition italienne par les

157

docteurs M. Hamel et A. Marie, Paris, Ernest Flammarionm Éditeur, 1896, 259 p.
2441. LOMBROSO,

2450. LOMBROSO, Cesare. Hypnotisme et

Cesare. L’homme de génie par… 2 éme édition traduite sur la VIe édition italienne par Fr. Colonna d’Istria et M. Calderini et précédé d’une préface de Mr. Ch. Richet… Paris, 1896, XXVI + 582 p. + 15 pl. nerazione. Nuovi studi e nuove battaglie. Palermo, Remo Sandrom, 1897, 318 p.

Spiritisme. Traduction de Ch. Rossigneux. Paris, „Ernest Flammarion”, 1910, 308 p.
2451. LOMBROSO, Cesare. Geniu şi nebunia.

(Traducere) Iaşi [1913], 62 p.
2452. LOMBROSO, Cesare. Hypnotisme et

Spiritisme. Traduction de Ch. Rossigneux. Paris, „Ernest Flammarion”, 1926, 308 p. Criminal Man. Patterson Montclair, New York, 1972. Smith,

2442. LOMBROSO, Cesare. Genio e dege-

2453. LOMBROSO, FERRERO, Gina. Lombroso’s

2443. LOMBROSO, Cesare. L’antisémitisme.

e Traduit de la 2 édition italienne par le Docteurs A. Marie et M. Hamel. Paris, 1899, XIX + 149 p.

2454. LOMBROSO, Cesare. Omul delincvent.

Traducere de Nicolae Frigioiu. Vol. I. Măiastra, Bucureşti, 1992, 158 [-160] p. (I).

2444. LOMBROSO, Cesare. Le crime. Cuses

2455. LOMBROSO, Cesare. Omul delincvent.

et remèdes. Avec un appendice sur le progrès de l’anthropologie criminelle pendant les années 1895 – 1898. Paris, 1899, VII + 583 p.
2445. LOMBROSO, Cesare.

Traducere de Nicolae Frigioiu. Măiastra, Bucureşti, 1992, [-161] p., ilustr.

2456. LOMBROSO, Cesare. Gemie und Irrsinn

L’anthropologie criminelle et ses récents progres, 5-e édition revue et augmentée d’une préface nouvelle. Avec 13 figures dans le texte. Paris, Felix Alean, 1904, XI + 185 [-187] p. Cesare. Problémes du jour. Traduction française de M. Charles Raymond. Paris, Libraire Universell, [1906], [1] f. + 304 p. + 1 f. portret.

in ihren Bezichungen zum Gesetz, zur Kritik und zur Geschichte. Mit Bewilligung des Verefassers nach der 4.Aufl. des italienischen Original textes übersetzt von A. Courth. Leipzig, Philipp. Reclam jun, 434 [-437] p. cu 1 tab.
2457. LOMBROSO, Cesare. Handbuch der

2446. LOMBROSO,

Graphologie. Autorisiente Űbersetzung mach dem Italienischen der erstem Auflage mit neuen Zusätzen des Verfassers von Gustav Brendel. Mit graphologischen Anmerkungen und 470 Faksimiles. Leipzig, 200 p. + 24 pl.
2458. LOMBROSO,

2447. LOMBROSO, Cesare. Le crime. Causes

et remèdes, deuxième édition avec une introduction sur les derniers progrès de l’anthropologie criminelle et un appendice, illustré de 22 figures dans le texte et de XI planches. Félix Alcan, Éditeur, Paris, 1907, 583 p.
2448. LOMBROSO, Cesare. Procesul Steinheil

Cesare. Hipnotism şi spiritism. Traducere de Fingal. Bucureşti, 47 p. spiritistiche Untersuchungen, Pl. şi a. 384 p. + 22 f. pl.

2459. LOMBROSO, Cesare. Hypnotische und

2460. LORENZ,

şi femeia criminală. Bucureşti, 1909, 15 p.
2449. LOMBROSO,

Editura

Lumen,

Cesare. L’homme de génie. 4-me édition traduite sur la VI-me édition italienne par Fr. Colonna d’Istria et M. Calderini et précédée d’une préface de Ch. Richet. Paris, Félix Alcan, 1909, XXVI + 616 p.

K[onrad]. Vergleichende Verhaltensforschung. Grundlagen der Ethologie (Cercetare comparativă a comportamentului, Elemente fundamentale ale etologiei). Viena, 1978. istoria naturală a agresiunii. Traducere din limba germană de Ioana Constantin. Editura Humanitas, 1998, 299 p.

2461. LORENZ, Konrad. Aşa-zisul rău. Despre

158

2462. LOUWAGE, F.-E. Mesure à prendre

2473. LUNGAN, Georgeta. Expertiza băuturilor

pour assurer l’identification des nouveaux-nés et des jeunes bébés, în R.I.C., no.3, 8e année, 1936, p. 134-140.
2463. LOUWAGE, F.-E. Cadavres d’inconnus.

nealcoolice (răcoritoare), în Tratat practic de criminalistică, vol. IV, Ministerul de Interne, 1982, p. 52-55.
2474. LUNGAN,

Méthodes pour l’identification, în R.I.C., no.4, 8e année, 1936, p. 213-215.
2464. LOUWAGE, F.E. Curs de poliţie tehnică

Ştefan. Examinarea urmelor lăsate de armă pe glonţ, în Tratat practic de criminalistică, vol. III, Ministerul de Interne, 1980, p. 246-250.

şi tactică de poliţie criminală [traducere]. Cu o prefaţă de dr. Eugen Bianu. Bucureşti. Tiparul „Cartea Românească“, [1940], XVI+357 p.
2465. LUCACI, Iosif; MARIN, Robert. Investi-

2475. LUNGAN, Ştefan; MATACHE, Vasile;

CONSTANTIN, Ion; DOBRILĂ, Marcel. Expertiza urmelor lăsate de mijloacele de transport, în Tratat practic de criminalistică, vol. III, Ministerul de Interne, 1980, p. 98-108.
2476. LUNGU, Mihail-Daniel, Ce spune Biblia

garea fraudelor informatice. Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 2002, 207 p.
2466. LUCIA, Marina. Particularităţile exami-

despre crimă. Cu un cuvânt înainte de P.S. dr. Irineu Slătineanu. Colecţia Credinţa ta, România Creştină, 1998, 30 p.
2477. LUNGU, Simona, Magistrat. Tribunalul

nării semnăturilor furate, în 20 de ani de expertiză criminalistică, Bucureşti, Ministerul Justiţiei, 1979, p. 136-139.
2467. LUFF, John N. Reprints of the Stamps of

Moldavia. The American Journal of Philately 15/1902 S/p 339-43.
2468. LUNDSGAARD, Henry P. Murder in

Bucureşti; ŢILEA, Mihaela, Jurist; VOINEA, Dan, General maior magistrat dr. Cercetarea la faţa locului în cazul infracţiunilor săvârşite prin mijloace electronice, în Investigarea criminalistică a locului faptei, Bucureşti, 2004, p. 406-411.
2478. LUNGU, Simona, Magistrat Tribunalul

Space City. Oxford University Press, New York, 1977.
2469. LUNGAN, Georgeta; CRĂCIUN, Wilhelmina.

Expertiza cărnii, grăsimilor şi produselor lactate, în Tratat practic de criminalistică, vol. IV, Ministerul de Interne, 1982, p. 9-22.
2470. LUNGAN, Georgeta; CRĂCIUN, Wilhelmina.

Bucureşti; TILEA, Mihaela, Jurist; VOINEA, Dan, Procuror militar general. Cercetarea la faţa locului în cazul infracţiunilor săvârşite prin mijloace electronice, în Revista de criminologie, de criminalistică şi de penologie nr. 2/2004, p. 176-180.
2479. LUPO, Salvatore. Istoria mafiei – de la

Expertiza cafelei, în Tratat practic de criminalistică, vol. IV, Ministerul de Interne, 1982, p. 23-27.
2471. LUNGAN, Georgeta; CRĂCIUN, Wilhelmina;

începuturi până în zilele noastre. Editura Polirom, Bucureşti, 1999.
2480. LUPULESCU, Ana; LUPULESCU, Nicolae.

GRIGORESCU, Ion. Expertiza mierii şi cerii de albine, în Tratat practic de criminalistică, vol. IV, Ministerul de Interne, 1982, p. 28-35.
2472. LUNGAN, Georgeta; CRĂCIUN, Wilhelmina;

Investigarea accidentelor aviatice. Editura Luceafărul, Bucureşti, 2005, 150 p.
2481. LUPULESCU, Ana; LUPULESCU, Nicolae,

GRIGORESCU, Ion; NOVAC, Mihai; MOLDOVAN, Mihaela. Expertiza băuturilor alcoolice, în Tratat practic de criminalistică, vol. IV, Ministerul de Interne, 1982, p. 36-51.

Dr. Factorii care influenţează criminalitatea în afaceri, în Criminalistica, anul VII, nr. 3, mai 2005, p. 32-33.
2482. LUPULESCU,

Emilia, Medic primar; LUPULESCU, Nicolae, Col. mag. dr. Rolul expertizei medico-legale a urmelor

159

biologice în stabilirea adevărului, în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”, Editura Luceafărul, Bucureşti, 2005, p. 313-319.
2483. LUPULESCU, Nicolae, Colonel magistrat

2485. LUPULESCU, Nicolae, Procuror militar

dr. Formele de cooperare internaţională în lupta împotriva criminalităţii, în Criminalistica, anul VII, nr. 1, ianuarie 2005, p. 7-10.
2486. LUPULESCU, Nicolae, Colonel magistrat

drd. Ministerul Public. Particularităţile cercetării la faţa locului a accidentelor aviatice, în Investigarea criminalistică a locului faptei, Bucureşti, 2004, p. 483-495.
2484. LUPULESCU, Nicolae, Colonel magistrat

dr. Interpretarea criminalistă a datelor înregistrate de cutia neagră, în Metode şi tehnici de identificare criminalistică, Bucureşti, 2006, p. 112-121.

dr. Urmele create de gloanţe pe elemente de construcţie şi elemente metalice, în Criminalistica, anul VI, nr. 4, iulie 2004, p. 32-34.

160

M
2487. MACDONALD, Ross. Coasta barbară.

Traducere din limba engleză de Taina Duţescu. Editura Univers, Bucureşti, 1970.
2488. MACDONALD, Philip. Odihnească-se în

Rolf Rainer Jaeger, vol. II, Schmidt Römhild, Lübeck, Berlin, Essen, 2002, 32 p.
2496. MAIORESCU, Titus. Scrieri de logică.

pace! Traducere din limba engleză de Lida Constantinescu. Editura Univers, Bucureşti, 1970.
2489. MACÉ, Gustave, La police parisienne.

Stabilirea textelor, traducerea, studii introductive şi note de Alexandru Surdu. Prefaţă de Sorin Vieru. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1988, 303 p.
2497. MAIOROV, N.I.; OBRAZŢOV, V.A. Problema

Le service de la sureté. Par son ancien chef G. Macé. Paris, G. Charpantier, 1887 (pe copertă 1885), 394 p. cu tab. (Bibiliothèque Charpentier).
2490. MACHALE, Des. Antologie de vorbe de

tipologiei infractorului în criminalistică, în Analele Institutului de cercetări a MAI, U.S.S.R., Moscova, 1978, nr. 47, p. 81-88.
2498. MAJURU, Adrian. Bucureştii mahalalelor

duh. Traducere din engleză de Radu Paraschivescu. Humanitas, Bucureşti, 256 p.
2491. MACHIAVELLI, Niccolo. Arta războiului.

sau periferia ca mod de existenţă. Compania, Bucureşti, 2003, 246 [248] p.
2499. MAJURU, Adrian; STĂNESCU, Florin

Traducere din limba italiană de Alexandru I. Constantin. Editura ANTET, 1999.
2492. MACIEJEWSKI, Alfred. Einsatzmöglichkeiten

Alexandru (coordonatori). Bucureştiul subteran. Sinuciderea. Editura Paralela 45, 2006, 347 [352] p.
2500. MALAURIE, Philipage. Antologia gândirii

des Diensthundes (Posibilităţi de intervenţie cu câinele de serviciu), în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Ştiinţe criminalistice. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică, ediţie revăzută şi adăugită, coordonator Rolf Rainer Jaeger, vol. II, Schmidt Römhild, Lübeck, Berlin, Essen, 2002, 16 p.
2493. MAESTRO, Marcello. Cesare Beccaria

juridice. Traducere din limba franceză de Doina Jela-Despois. Humanitas, Bucureşti, 1996, 373 p.
2501. MALIŢA,

Mihaela; MALIŢA, Mircea. Bazele inteligenţei artificiale. Editura Tehnică, Bucureşti, 1987, [vol.] 1. Logici propoziţionale, 264 p. Bibliografie la sfârşitul capitolelor. instituţii. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970, 576 p. cu anexe.

2502. MALIŢA, Mircea. Diplomaţia, Şcoli şi

and the Origins of Penal Reform. Temple University Press, Philadelphia, 1973.
2494. MAGHIAR,

2503. MALIŢA, Mircea; ZIDĂROIU, Corneliu.

Teodor (coordonator); CĂLUGĂREANU, Mircea; BONDOR, Karoly. Sisteme cosmice. Editura Universităţii din Oradea, 2002, 624 p. Kurt. Darstellung der Kriminalitätsbekämpfung in Medien (Prezentarea combaterii criminalităţii în massmedia), în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Ştiinţe criminalistice. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică, ediţie revăzută şi adăugită, coordonator

Matematica organizării. Editura Tehnică, Bucureşti, 1971, 400 p. cu fig. (Seria Bazele matematice ale cercetării operaţionale). Rezumat în limbile: engleză, franceză, germană şi rusă. Bibliografie la sfârşitul capitolelor.
2504. MALIŢA,

2495. MAIER,

Mircea. Teoria şi practica negocierilor. Editura Politică, Bucureşti, 1972, 300 p. cu fig.

2505. MALIŢA, Mircea; ZIDĂROIU, Corneliu.

Modele matematice ale sistemului educaţional [Prefaţă de prof. univ. Miron Constantinescu]. Editura Didactică şi

Pedagogică, Bucureşti, 1972, 295 p. cu fig. şi grafică. Bibliografie la p. 287-290.
2506. MALIŢA, Mircea. Şcoli şi instituţii. Ediţia

2515. MANEA, L.C.; MANEA, A.T. Mecatronica

a II-a revăzută şi adăugită. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975, 608 p. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). Bibliografie la p. 569-589.
2507. MALIŢA, Mircea; ZIDĂROIU, Corneliu,

Incertitudine şi decizie. Vol. I, Analiza incertitudinii. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1980, 472 p. Bibliografie la p. 467-468.
2508. Manual de 1 Poliţie technică, 2 Medicina

automobilului modern. Vol. II. Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2000, 140 p. 2516. MANEA, Valeriu. Determinarea distanţei de la care s-a produs împuşcătura prin examenul urmelor descoperite pe ţintă [Pentru uz intern. Bucureşti, 1967, 72 p. cu ilustr. + Erată . Bibliografie la p. 72. (Ministerul Afacerilor Interne. Direcţia Generală a Miliţiei. Serviciul criminalistic).
2517. MANEA, Valeriu. Expertiza semnăturilor,

în Tratat practic de criminalistică, vol. II, Ministerul de Interne, 1978, p. 163-176.
2518. MANEA, Valeriu; CONSTANTIN, Ion.

legală, 3 Igienă. Bucureşti, 1935, 252 p. + 94 p. + 69 [-71] p. (Inspectoratul General al Jandarmeriei).
2509. MANDORLA, Jacques. Dezvoltaţi-vă

puterile paranormale. Traducere din limba franceză de Liviu Radu. Nemira, 1999, 262 [272] p.
2510. MANDY,

Influenţa factorilor subiectivi în concluziile expertizei grafice, în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică, Ministerul de Interne, 1979, p. 38-42.
2519. MANEA, Valeriu. Examinarea urmelor de

Georges A. , Les assassinats. Mobiles et Procédés, în R.I.C., no.9, 4 e année, 1932, p. 646650.

1

ricoşeu, în Tratat practic de criminalistică, vol. III, Ministerul de Interne, 1980, p. 200-203.
2520. MANEA, Valeriu. Reconstituirea inscripţiilor

2511. MANDY, Georges. Crime politique et

crime religieux, în R.I.C., no.3, 5e année, 1933, p. 136-146.

ştanţate pe metale, în Tratat practic de criminalistică, vol. III, Ministerul de Interne, 1980, p. 320-327.
2521. MANEA, Valeriu; DUMITRESCU, Constantin;

2512. MANDY, Georges. Les Causes du Crime,
e în R.I.C., no.7, 5 année, 1933, p. 414-423.

2513. MANEA, C.; STRATULAT, M. Fiabilitatea

şi diagnosticarea automobilelor. Editura Militară, Bucureşti, 1982, 415 p.
2514. MANEA, L.C.; MANEA, A.T. Mecatronica

NIŢĂ, Gheorghe; VOCHESCU, Ion; DUMITRAŞCU, Ion; GACEA, Mimii Eugeniu; IONESCU, Florin; CORA, Ioan; SIMA, Ion. Curs de tehnică criminalistică, vol. I. Ministerul de Interne, Şcoala de ofiţeri activi, Bucureşti, 1983, 178 p.
2522. MANEA, Valeriu; DUMITRESCU, Constantin;

automobilului modern. Vol. I. Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2000, 177 p.

„M. Georges A. Mandy était un trés distingué criminaliste roumain, récemment décédé en France (Asnières, 28 septembre 1932). Il laisse inédit, un remarquable ouvrage sur les techniques des malfaiteurs. Mme Mandy a bien voulu nous confier le présent chapitre de a travaie“ (Edmond Locard, Revue Internationale de criminalistique).

1

GACEA, Mimii Eugeniu; IONESCU, Florin; CORA, Ioan; PLETEA, Constantin. Curs de tehnică criminalistică, vol. II. Ministerul de Interne, Şcoala de ofiţeri activi, Bucureşti, 1983, 240 p.
2523. MANEA, Valeriu (coordonator). Curs de

tehnica criminalistică, 2 vol. Ministerul de Interne, Şcoala militară de ofiţeri, Catedra de criminalistică, 1983, 250 p. litografiate.

162

2524. MANGIN-BALTHAZARD,

Henri. La chiroscopie. Lois-principes-buts, în R.I.C., no.6, 5e année, 1933, p. 334-354. 2525. MANGIN-BALTHAZARD, Henri. Ce qu’il fant counaître de l’homme d’après sa main, Boivin et Cie, Paris, f.a. (1933).
2526. MANFRED, Mandel. Strafe, Strafwirkungen,

modernă folosită de falsificatori la îndepărtarea seriilor auto, în Criminalistica, anul VIII, nr. 1, februarie 2006, p. 17-19. 2533. Manual de Drept Penal. Bucureşti, Librăria Alcalay & Comp. Calea Victoriei nr. 37, 1920, 239 [250] p. (Biblioteca juridică „M.A. Dumitrescu” No. 3).
2534. Manual de poliţie technică. Bucureşti,

Resozialisation (Pedeapsa, efectele ei, resocializarea) în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Ştiinţe criminalistice. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică, ediţie revăzută şi adăugită, coordonator Rolf Rainer Jaeger, vol. I, Editura Schmidt Römhild, Lübeck, Berlin, Essen, 2002, 25 p.
2527. MANOLE, Adrian. Tehnician criminalist.

1931, 319 p. cu ilustr. (Inspectoratul General al Jandarmeriei).
2535. MANUAL TELEGRAPHO – POŞTAL.

Instrucţii de Serviciu. Maiu 1871 - Maiu 1875. Bucuresci, 1875.
2536. MARCELLI, Daniel, Profesor de Psihia-

Metode şi tehnici de identificare criminalistică a seriilor autoturismelor, în Criminalistica, anul VII, nr. 6, noiembrie 2005, p. 37-38.
2528. MANOLE,

Mircea Gh. Catalog numismatic – Moneda metalică – 18671994. Consultant ştiinţific Aurică Smaranda. S.C. Zimbrul Carpatin, Bucureşti, 1995. Mircea Gh. Catalog numismatic – Bancnote 1853-1897. Consultant ştiinţific Aurică Smaranda, Zimbrul Carpatin, Bucureşti, 1997.

tria copilului şi adolescentului [,] Medic şef în serviciul de pedopsihiatrie [,] Spitalul la Milétrie, Poitiers. Tratat de psihopatologia copilului. Traducere din limba franceză de Sorina Pătraşcu, Camelia Petcu, Daniela Popa. Editura Fundaţiei Generaţia. Bucureşti, 633 [-640] p. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol. tria copilului şi adolescentului, Medic şef în serviciul de pedopsihiatrie, Spitalul Le Milétrie Poitiers. Tratat de psihopatologia copilului. Traducere din limba franceză de Sorina Pătraşcu, Camelia Petcu, Daniela Popa. (Spaţiul Psy). Editura Fundaţiei Generaţia EFG, 2003, 633 [640] p. tria copilului şi adolescentului [,] Medic şef în serviciul de pedopsihiatrie [,] Spitalul la Milétrie, Poitiers. Tratat de psihopatologia copilului. Traducere din limba franceză de Sorina Pătraşcu, Camelia Petcu, Daniela Popa. Editura Fundaţiei Generaţia. 633 [-640] p. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol.

2537. MARCELLI, Daniel, Profesor de Psihia-

2529. MANOLE,

2530. MANOLE,

Mircea Gh. Catalog numismatic – Moneda metalică – 18672004. Romania Numismatic Catalogue, Metal coin 1867-2004. Prefaţă de prof. dr. Constantin Preda, preşedintele Societăţii Numismatice Române. Societatea Comercială de numismatică şi filatelie „Impex Zimbrul Carpatin“ S.R.L., Bucureşti, 2004, 278 [-280] p. cu ilustr. Bibiliografie la p. 274. dreptului. Metodologie şi sociologie juridică. Fundaţia Regele Mihai I, Bucureşti, 1946, 314 p.

2538. MARCELLI, Daniel, Profesor de Psihia-

2531. MANOLESCU, Mircea I. Teoria şi practica

2539. MARCU, Florin. Marele dicţionar de

2532. MANOLESCU, Teodor, Comisar-şef de

poliţie, I.P.J. Dâmboviţa; TOCAN, Leonard, Inspector principal de poliţie, I.P.J. Dâmboviţa. Laserul – metodă

neologisme. Ediţia a VII-a revăzută, augmentată şi actualizată. Editura Saeculum I.O. Bucureşti, 2004, 1007 [-1008] p. cu ilustr. şi 15 Anexe.
2540. MARCU, Liviu, P. Prof. Istoria dreptului

românesc. Note de curs. Universitatea

163

Editura Eminescu. MARCUS. Universitatea Bucureşti). Terorismul islamic – evoluţia conceptului de „Război Sfânt“. Bucureşti. 296 p..1987. ale dezvoltării sociale [Studii]. Rezumat în limba engleză. Gândirea algoritmică. concursuri. Bucureşti. Lingvistică mate- matică. MARCUS. Paradoxul [noi viziuni sistemice şi sinergetice]. Bibliografie la p. MARCUS. GEORGESCU. 368 p. Viorel. Editura Academiei R. Eseuri. şi tab. 1970. Solomon. MARCUS. 1988. 224 p. p. 80. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Timpul [studiu]. cu fig. 1986. 348 [-350] p. 2549. Soloman. Rezumat şi tablă de materii în limba engleză. Istoria dreptului românesc. Originea. 112 p.R. Terorismul – fenomen al lumii contemporane. Noţiuni de analiză matematică. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Jiři. Editura Cartea Românească.R. MARCUS. cu fig + 1 f. Comisia „Revoluţie ştiinţifică şi tehnică“). Albatros. 1984.. Editura Univers. 1966. 256 p. Solomon. P.R. Titlul şi în limbile engleză şi rusă. 2555. 1987. 2557. 388 p. Bucureşti. 1975. Artă şi ştiinţă.a. Bucureşti. Sorin. Semne despre semne. Bibliografie la sfârşitul capitolelor. MARCUS. 336 p. + erată (Matematică Enciclopedia de buzunar). Bucureşti. Editura Academiei R. Solomon Marcus. 199 Editura Politică. Bucureşti. MARCUS. (Ştiinţa pentru toţi. Bucureşti. Bibliografie la sfârşitul capitolelor. MARCU. Sibiu. 1982.. Solomon. 164 . Solomon. Bibliografie la sfârşitul studiilor (Academia R. Cunoştinţe despre om şi societate). Editura Alma Mater. Coordonatorul lucrării Marcus Solomon. 2558. 343-348. dr. Moduri de gândire. MARCUS. 2552. (Idei contemporane) Tablă de materii şi în limbile engleză şi franceză. Tabla de materii şi în limba engleză. asoc. Editura Lumina Lex..S. Titlul şi în limbile engleză şi rusă. Bucureşti. 2542. 336 p. Liviu. Rezumat în limba engleză. Din gândirea mate- matică românească [Prefaţă: Miron Nicolescu]. f. Bucureşti.S. Editura Ştiinţifică. Violeta. Bucureşti. (Ştiinţa pentru toţi. 2553. 120 p. Albatros. 375 p. 2545. MARCUS. Şocul matematicii: Solomon. Solomon. Ediţia a II-a. [Consideraţii privind învăţarea matematicii. cu fig. cu fig. Edmond. 2546. 2550. 1966. Bucureşti. Solomon. Metode matematice 2559. 1973. evoluţia şi semnificaţia lor. activitatea de cercetare]. 132 p. MARCUS. Bucureşti. tab. 1967. Prof. Poetica matematică. Editura Tehnică. Rezumat în limba engleză. (Ştiinţa şi tehnica). 192 p. Panoptic de vechi întâmplări criminalistice. Invenţie şi descoperire. Editura Didactică şi Pedagogică. 2547. MARCUS. Solomon. 376 p. MARCUS. Bucureşti. Solomon. 2543. 1985. Editura Albatros. Bucureşti. 2556. Solomon. 2548. 1989. MARCUS. Bibliografie la sfârşitul capitolelor. 2541. NICOLAU. 239 p.Internaţională Deschisă „Tehnoeconomia Europeană“ Academia de Tehnoeconomie şi Cooperare Româno-Americană.. Solomon. MAREK. Provocarea ştiinţei. [1982]. STATI. Solomon. Solomon.S. 281. Modele matematice 2544. 2551. Editura Academiei R. Tabla de materii şi în limba engleză. MARCUS. Introducere în lingvistica matematică. MARCUS. 401 p. Sub redacţia prof. 471 p. Bucureşti. Editura Ştiinţifică. în problematica dezvoltării. Bibliografie la p. Solomon.S. 1986. tab. MARCUS. (Ministerul Învăţământului.R. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Traducere din limba cehă de Jean Grosu. MARCU. 217. 2554. Cunoştinţe despre om şi societate). Solomon. 1979. 1997. Bucureşti.

POPESCU. f. 1993. Colecţia Foto-Film. Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Cluj.. Editura Tehnică. MARICIUC. 2576. Fundaţia pentru Ştiinţă şi Artă. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. ABĂITĂNCEI. Cluj-Napoca. MARIN. în Buletin de psihiatrie integrativă. D. Marian. Bucureşti. Introducere în Cinematografia aplicată. MARIN. Gr. Tul- URECHE – MIRON COSTIN – NICOLAE COSTIN – ION NECULCE. Scrierea. glosare. Evoluţia Tarifelor Poştale şi a Taxelor pentu obiectele de Werner. 222-226. + 11 pl. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Alma Mater. A. Bucureşti. seria a II-a. MARINESCU. Bucureşti. 648 p. vol. 2575. 1983. 2565. 2005. Taxarea Gropurilor cu Bani şi a Mesageriilor Poştale în Principatele Române şi în România. Marii cronicari ai Moldovei: GRIGORE LAZARONEANU. E. Crime. 2003. Manualul practic al ofiţerului de poliţie judiciară. deliruri. culpabilităţi în „Crimă şi pedeapsă“. Gh. MARINOV. 131 p. 2561. 486 p. nr. G. MARINCAŞ. Bucureşti. ediţie revăzută şi adăugită. MAREŞ. 1935. an XI. T. Fabricarea şi repararea autovehiculelor rutiere. Iaşi. Călin. Scriere şi cultură românească veche (Old Romanian writing and culture) Editura Academiei Române. Editura Tehnică. Combustibili. 455 şi urm. 388 p. Editura Tritonic. Alexandru. 2562. p. XXXII.2) (Supliment al săptămânalului Jurnalul Literar). 340 [-344] p. Bucureşti. Die Observation (Observarea). I[uliu]. IONESCU.. Perieţeanu. Călin. Trucaje cinematografice. 225 – 229. + 15 pl. Ediţie revizuită şi completată de Eugen şi Paul B. Coordonatorul colecţiei: acad. Cecilia. 1979. No. 2003.. RADU. „Evoluţia tarifelor“. Consideraţii privind obiectele pirotehnice de distracţie. 2574. Editura Didactică şi Pedagogică. MARINESCU. MARICIUC. colonel Mihail]. Bucureşti. Traducere din limba franceză de Brânduşa Orăşanu. 2570. 1 (24). Îndrumări practice pentru Ofiţerii de Poliţie judiciară. modele. 18. Bucureşti. I şi II. principii. Alina. 2003. D.. 2566. Gabriel. Sensuri etice ale responsabilităţii medicale în psihiatrie.a. PĂCURARU. 340 p. POP. [Bucureşti]. Şerban. X. 1595 [1598] p. 1993. Tehnica teoria comunicării. Cu o prefaţă de Domnul avocat I. VĂCARU. MARIO 2567. burările ei şi grafologia.. 296 p. 2571. Expert criminalist. MARINESCU. 2577. 2564. Ediţie. (Caiete de psihanaliză.. 1905. 144 p. Filatelia 2/3 1999. 288 p. [Lt. (Academia Română. 2568. p. nr. repere istorico-literare de GABRIEL ŞTREMPEL. Colecţia Opere Fundamentale. 1982. MARINESCU. Barbu.. Bucureşti.. Alexandru. corespondenţă în România 1852-1992. EUGEN SIMION). MARINESCU. Postfaţă de Vasile Dem Zamfirescu. 1852-1876. Ştiinţe criminalistice. MARINESCU. Vladimir. aplicaţii. 193 p. MÄRKERT 2569. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. studiu introductiv. Editura Academiei Române [şi] [Editura] Univers Enciclopedic.2560. MARINCAŞ. vol. 1975. 2563. Valentina. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. D. 2005. 2573. Vol. Elena. MARIAN. CHIRU. Gheorghe. Editura Jurnalul Literar. Dicţionar de citate şi locuţiuni străine. 2572. Alexandru. 1983. C. Dostoievski. p. MARIN. Bucureşti. Editura Garamond. lubrifianţi şi materiale speciale pentru automobile. coordonator 165 . Alexandru (coordonator). Figuri ale crimei la filmului de la A la Z. Editura Tehnică. Bucureşti. NEGRUŞ. în Analele Academiei Române. A[lexandru]. Bucureşti. 1936.

KATZ. ediţie revăzută şi adăugită. martie 2003. Ceres. 2589. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Lübeck. nr. MARTIN. Editura Meridian. vol. Essen. 1997. Frank H. Subclasificacion Werner. nr. MAUGHAM. Berlin. în Criminalistica. 99 p. Werner.. e 8. MÄRKERT. 5-6. MAUGHAM. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Editura Schmidt Römhild. 13 p. 2002. Werner. vol. cu fig. anul III. Essen. Alibi (Alibiul). JEGER. 51 p. Berlin. Lübeck. 46. 124 [-128] p. p. MATEI. Somerset W. 85 p. Vernehmungslehre (Procedură). Gabriela. 31-32 (II). 2578. martie 2001. 26-28. 2591. 2584. anul VII. 570-588. La criminalite informatique. 4. nr. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Janet. Consilier juridic. Bucureşti. 6. 346-347. II. Gabriela. 2588. 1930. 1985. vol. anul III. Berlin. Ashenden (Inteligence service) Traducere din limba engleză de Andrei Bantaş. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 196 p. 1971. Essen. Crime and Ethics. Biology. februarie 2001. 2002.. Essen. Presses Universitaires de France. 1972. [de] Haft [de] Sichertieitsleistung (Arestare/Deţinere/Măsuri de siguranţă).. MARTINEZ. 16 p. Benjamin A. II. în Criminalistica. vol. Consi- 2579. 2. 297) Dana Ileana. Editura Galaxia. MATEI. Le crime. Editura Schmidt Römhild. septembrie 2004. 3. nr. Werner. G. 166 . MÄRKERT. 2 année. 229 p. 2590. Rolf. 2002..Rolf Rainer Jaeger. Ştiinţe criminalistice. 1.. Lübeck. în Criminalistica. p. MARSH. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Bucureşti. MÄRKERT. 2. 260 p. II. Gabriela. 2581. în Criminalistica. N. 2002. anul V. Testul Farwell Brain Fingerprints (FBF). ediţie revăzută şi adăugită. p. MATEI. vol. nr. p. ediţie revăzută şi adăugită. Editura Schmidt Römhild. Bibliografie la p.C. Durchsuchung (Percheziţia). MARQUISET. Anderson. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Gabriela. Drd. aplicable al Vucetichismo. ediţie revăzută şi adăugită. Omorul: leziuni tanatogeneratoare – criterii de diagnostic medico-legal. în R. no. Dr. în deraţii privind amprenta genetică. Lübeck. MÄRKERT. Lübeck. Ştiinţe criminalistice. JAEGER. Berlin. Cincinatti. Ştiinţe criminalistice. II. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 2002. ZEGHERU. Pali- 2580. iulie 2001. noiembrie 2005. MATEICIUC. Jean. Festnahme nologia în criminalistică. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. anul III. Ştiinţe criminalistice. bani jumătate. p. p. Berlin. martor infailibil al acţiunilor umane. Editura Schmidt Römhild. Traducere din limba engleză de Elizabeta Marian. 31-32 (I). Rolf. Paris. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. II. 2592. MARTON. Schmidt Römhild. 2583. Editura Ştiinţifică. Bucureşti. („Que sais-je?“ Le point des connaissances actuelles. Rolf.I. Luna şi doi 2582. JEGER. 2585. 1948. Creierul. p. In memoriam Hans Gross (1847-1915). Consilier juridic. 2593. Aplicaţii în probarea violului şi infestării voluntare cu virusul HIV. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. MATEI. 2586. Somerset W. volum 12. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Essen. Paris. jurist. Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Daniel. 164-170. nr. Presses Universitaires de France. Fotogrammetrie. 2587. 1992. 348 p.

Psihologia persoanei. Tabla de materii şi în limba engleză. Traducere şi prefaţă de Mihaela Haşeganu. Comisar-şef de Editura Institutului Psihotehnic din Cluj la Sibiu. [Bucureşti]. Criterii de identificare a mamei pruncucigaşe. 2004. Bucureşti. Editura Institutului de Psihologie al Universităţii din Cluj la Sibiu. Virgil. 2602. MĂRGINEANU. Victoria. Studii şi cercetări). 2596. 1974. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 167 . 2608. Ministerul de Interne. (Colecţia Cogito). Terorismul. 127-131. 1980. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. 2603. dr. Curs. 2598. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. în 20 de ani de expertiză criminalistică. 1985. Lumina Lex. 1979. 2604. 2607. logie politică. Accepţiunea de loc al faptei şi importanţa determinării corecte a acestuia în perspectiva cercetării la faţa locului. MAXIM. Editura Albatros. Marcel. 259 p. MĂRGINEANU. 2005. Comisar-şef de Nicolae. Antologie. 2597. MĂGUREANU. Bucureşti. 1997. Aspectul ei bio-psiho-social şi cultural. p. 2609. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”.2594. Expertiza casetelor audio. 2595. Bucureşti. 279-290. 2599. Nicolae. 2006. Balistica judiciară. 2611. Bucureşti. 1944. 2001. 2610. poliţie. MAZĂRE. p. Aspecte teoretice şi practice privind interpretarea ştiinţifică a urmelor existente în câmpul infracţiunii. Vasile. 1998. Bucureşti. Editura Politică. Virgil. 176 p. Bibliografie la sfârşitul studiilor. Timişoara. Ion. Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale. Horaţiu. poliţie. MAZILU. 399-402. p. 212-219. Nicolae. Rezumat în limba engleză. Ministerul de Interne. 515 p. Examinarea tehnicocriminalistică a armelor de foc. 102-108. 1972. ANGHELESCU. Psihotehnica. vol. Bucureşti. Bucureşti. poliţie. Editura Ştiinţifică. 52-123. p. 2601. [Bucureşti]. Studii de socio- 2600. 1979. în Tratat practic de criminalistică. Bucureşti. Incidente procesuale în administrarea probei prin înscrisuri. MĂCELARU. Condiţia umană. 2006. MĂRCUŞ. sistemul social [studii]. Bucureşti. Prof. p. Aspecte ale cercetării la faţa locului în cazul produselor rezultate din dizolvarea şi combustia corpului uman. 1973. (Universitatea din Cluj „Regele Ferdinand I“ la Sibiu). 2605. Iulia. Maxime şi cugetări din folclorul şi literatura americană. Ministerul Justiţiei. Horaţiu. Ion. MĂRGINEANU. Cauze. Direcţia Pregătirii şi Calificării Profesionale. Bucureşti. MĂNDĂŞESCU. MĂNDĂŞESCU. 330-345. Ediţia a II-a. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Comisar-şef de internaţional public. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Puterea politică şi Editura Ministerului de Interne. Dumitru. 1994. Ioan. 606 [-608] p. Valeriu. Editura Albatros. II. vol. Dreptul consumul ilicit de droguri. univ. 153-165. 557 p. 288 p. univ. 1943. alb-negru şi tab. Prof. Editura Helicon. Bucureşti. dr. MĂNDĂŞESCU. MĂNDĂŞESCU. ASANACHE. 2003. Horaţiu. MĂCELARU. p. Gheorghe. Aspecte de ordin teoretic şi aplicativ privind prevenirea şi cercetarea faptelor de corupţie. cu ilustr. efecte şi măsuri de combatere. Florea. Lucia. p. (Ministerul Muncii. DOBRILĂ. p. 308-323. Cercetarea criminalistică a evenimentelor feroviare. în Ghidul procurorului criminalist. Editura Luceafărul. III. Universitatea Româno-Americană. MĂGUREANU. p. 2606. 392 p. USINEVICIU. Aspecte de noutate privind anchetarea şi probarea crimelor şi delictelor referitoare la traficul şi FLĂMÂNDU. MĂRGINEANU. Institutul Psihotehnic din Cluj la Sibiu. Editura Politică. Horaţiu. MĂGUREANU. Vasile. Coordonator Virgil Măgureanu.

2618. Mass-media sau criminalistice şi medico-legale privind diferenţierea leziunilor cu caracter suicidar de cele produse prin heteroagresiune. în Buletin de criminologie şi de criminalistică. 327 p. 3-4/1987. Accidente practice privind efectuarea reconstituirii în cazul infracţiunilor de omor. Tiberiu-Constantin. indiferent de natura infracţiunilor sau aparenţa de vinovăţie a unor persoane. 1/1995. MEDEANU. 2624. Tiberiu-Constantin. Tiberiu-Constantin. nr. care săvârşise şi un mare număr de furturi. 2626. MEDEANU. tuturor versiunilor şi valorificarea integrală a probelor. Descoperirea carea expertizelor medico-legale şi criminalistice. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. Omul şi era tiparului. nr. MEDEANU. Descoperirea carea autorilor unor infracţiuni de omor. 1997. p. 2004. Tiberiu-Constantin. 2614. 12/1988. Aspecte verificării concomitente a tuturor versiunilor. 2627. în Buletin de criminologie şi de criminalistică. 2613. Patru zile şi patru 2622. Înşelăciunea cu cecuri şi bilete la ordin. Editura Nemira. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. Năvodaru. Traducere din limba engleză de Mihai Moroiu. MEDEANU. nr. Tiberiu-Constantin. MEDEANU. p. Editura Politică. Editura-Lumina Lex. în vederea stabilirii identităţii unui cadavru aflat în stare avansată de descompunere. MEDEANU. nr. 2/1981. Crima şi criminalul. Vol. p. MEDEANU. 67 şi urm. Tiberiu-Constantin. MEDEANU. 1999. McLUHAN. nr. p. Tiberiu-Constantin. 1-2/1986. MEDEANU. Aspecte mediul invizibil. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. în Buletin de criminologie şi de criminalistică. Particu- autorului unui omor deosebit de grav. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. nr. 2621. 453 p. 1975. p. în cazul sinuciderilor prin metode multiple. 1997. MĂRIUŢĂ. 1-2/1986. 2625. nr. p. 2 vol. Culegerea textelor esenţiale şi cuvânt înainte de Eric McLuhan şi Frank Zingrone. MEDEANU. Bucureşti. 2615. Utilitatea de muncă. 2628. comisă de mamă asupra fiicei sale. nr. nr. 300 p. 12/1987. 2623. MEDEANU. McLUHAN. Constatări din practica cercetării infracţiunilor de omor şi a accidentelor de circulaţie. Bucureşti. Tiberiu-Constantin. 2619. 1-2/1993. 119 şi urm. p. 82 şi urm. Tiberiu-Constantin. în cazul unei infracţiuni de omor. Evitarea larităţile cercetării la faţa locului. Editura Lumina-Lex. Tiberiu-Constantin. Valorifi- pistelor false ce ar rezulta din primele cercetări. Marshall. p. 12/1993. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. Aspecte nopţi. 1998. Bucureşti. Verificarea cu întârziere a unei infracţiuni de omor. nr. 32 şi urm. pe baza înscrisurilor lăsate la locul comiterii faptei. 102 şi urm. p. Identifi- specifice privind cercetarea la faţa locului în accidentele de muncă produse în sectorul minier. Tiberiu-Constantin. în cazul accidentelor de muncă din sectorul exploatărilor miniere subterane. Bucureşti. I. 2616. 91 şi urm. MEDEANU. 72 şi urm. 2620. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. 103 şi urm. MEDEANU. Marshall. 12/1989. Editura Quadrat. în Probleme de criminalistică şi de criminologie. Galaxia Gutenberg. nr. Cuvânt înainte de Victor Ernest Maşek. Tiberiu-Constantin. MEDEANU. 140 şi urm. Editura Lumina-Lex. Tiberiu-Constantin. 168 . 3-4/1986. 189 p.2612. Traducere din limba engleză de L. 398 p. MEDEANU. Bianca. 2617. 83 şi urm. p. 18 şi urm. Tiberiu-Constantin. şi P. p. Gheorghe.

nr. în Revista de criminologie. p. MEDEANU. nr. nr. 1-2/1998. în Revista juridică. p. Tiberiu-Constantin. în Revista juridică. p. 3/1998. 3/1999. nr. de criminalistică şi de penologie. 48 şi urm. Tiberiu-Constantin. 86 şi urm. 87 şi urm. nr. rea accidentelor de muncă din domeniul forestier. 10/1996. 88 şi urm.12/1998. în Revista juridică. Tiberiu-Constantin.. 29 şi urm. Tiberiu-Constantin. Tiberiu-Constantin. de criminalistică şi de penologie. nr. p. MEDEANU. Cercetarea infracţiunilor de omor în Landul Bremen. în Revista de criminologie şi criminalistică şi de penologie. Cerceta- 2634. p. p. univ. nr. Planifi- rea martorilor în cazul accidentelor de muncă. nr. Tiberiu. elementelor de profesionalism în infracţiunile comise de tineri şi minori.. 6. 11/2001. MEDEANU. p.. Tiberiu-Constantin. p. MEDEANU. rea infracţiunilor din domeniul minier. în cazul accidentelor de muncă. nr. 39 şi urm. 2630. noiembrie 2005. Luarea 2640. 29-32. Tiberiu – Constantin. Asculta- nerea şi valorificarea constatărilor tehnico-ştiinţifice şi expertizelor tehnice în cazul accidentelor de muncă. p. nr. Asasinul Marianei. în Criminalistica. în Criminalistica. nr.. p. nr.2629. MEDEANU. 2639. MEDEANU. 163 şi urm. p. p. Tiberiu-Constantin. Valorificarea concluziilor expertizelor tehnice în cazul accidentelor de circulaţie. MEDEANU. Apo- calipsa lui Francisc. Tiberiu-Constantin. 2/1998. nr. în Revista juridică. nr. de criminalistică şi de penologie. Rolul expertizelor criminalistice în cercetarea unui omor prin împuşcare (Aim of Criminology Surveys in the Gun shot Murder Investigation). 1/1999. în Revista de criminologie. Importanţa stabilirii unor aspecte referitoare la victime. 51 şi urm. Asculta- Adina. p. Dispu- 2638. MEDEANU. de criminalistică şi de penologie. p. anul VII. p. nr. nr. p. în Tehnica. în Revista de criminologie. p. 6/1998. în Revista de criminologie şi criminalistică. p. p. Conf. de criminalistică şi de penologie. Tiberiu-Constantin. în Revista juridică. în Criminalistica.. 2632. 11/1997. 114 şi urm. nr. 2647. perirea autorului unei infracţiuni comise împotriva unei femei şi a fetiţei ei. dr. 58 şi urm. 2635. 140 şi urm. MEDEANU. 12/1998. Tiberiu-Constantin. 2644. Tiberiu-Constantin. Tiberiu-Constantin. 1/1999. 2636. în Revista criminologie. în Revista de criminologie. 9/2001.. MEDEANU. 2/1999. Tiberiu-Constantin. MEDEANU. de criminalistică şi de penologie. p. Cerceta- 2637. univ. 3/2001. în Revista minelor. criminalistică şi de penologie. Tiberiu-Constantin. 2641. în Revista de criminologie. nr. MEDEANU. 2633. Tiberiu-Constantin. în Revista juridică. 8/2000. MEDEANU. p. în Obiectiv. nr. 2643. Tiberiu-Constantin. 8/1996. 2645. MEDEANU. p. 164 şi urm. Sinuci- de mită în viziune criminologică şi criminalistică. 51 şi urm.. în Revista juridică. în 169 . nr. 19 şi urm. Tiberiu-Constantin. Apariţia Diana. 72 şi urm. 2 şi urm. Desco- carea activităţii de urmărire penală în cazul accidentelor de muncă. MEDEANU. MEDEANU. de criminalistică şi de penologie. 1/2001. 19 şi urm. PETRESCU. Recunoaşterea şi retractarea în cazul infracţiunilor contra patrimoniului. MEDEANU. tactica şi metodica investigării infracţiunilor de omor. Conf. 78 şi urm. Rolul investigaţiilor şi a cercetării la faţa locului în descoperirea autorilor unui omor comis în scop de jaf. în Obiectiv. Portret de criminal. p. 2631. nr. în Revista de criminologie. 9/1996. 2646. 175 şi urm. nr. MEDEANU. PECINCU. p. 195 şi urm. 3/2002. 2642. 14/1999. nr. derea în parametrii actuali. nr. prim-procuror Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara. 56 şi urm. dr. 14 şi urm. 37 şi urm. rea persoanelor accidentate. MEDEANU. în Revista de criminologie. 2/1999. 1/1999.

537-548. Bucureşti. MICHAUD. Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara. 2654. 420 p. nr. 2662. Les leçons d’un scandale. în Revista Română de medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. 1930. septembrie.C. 399 [400] p. Marius. MICLUŢIA. no. 2/2004. volumul XIV. 5.. Rumänien p. Pruncucidere versus neonaticid – dileme psihiatrice legale. 2667. MICHEL. FREIBURG: Identifizierung univ. Bucureşti. MEYER K. anul VIII. 17-19. nr. 2653. 1931. Tiberiu Constantin. Paris. o prezentare sistematică). 1933. 3e année. no. 2655. 493-506. Pierre. Conf. Mihai Ioan. tipologii. Dreptul penal al afacerilor. Ştiinţe criminalistice. 2663.Noblat de. Factorii implicaţi în determinarea comportamentului deviant al minorilor. 2664. 2661. Ioana. 486-495. 2 année. II. Vasile. Lübeck. MICHEL – Europa – Katalog. Rodica. 2649.. 211-221. Contributions an 2660. în Criminalistica. nr. Tiberiu-Constantin. 257-263. p. II. 263 p.I. ediţie revăzută şi adăugită. 2006. Combaterea crimei organizate – evoluţie. Additions et intercalations e frauduleuses. 34-37. 2658. 2002. de criminalistică şi de penologie nr. Editura Schmidt Römhild. MICLEA. systematische Darstellung (Criminologia. Die Kriminologie. MELEŞCANU. von Tatverdächtigen anhand von Ohrabdrücken (Identificarea suspectului pe baza amprentei auriculare) în Kriminalist (Criminalistul) nr. MICHAUD.7. 1973. MEDEANU. Bernhard. L... martie 2006. p. Université de Genève. Félix. Schwaneberger Verlag GMBH. Berger-Levrault.. p. 1 (24). Horia Adrian. coordonator Rolf Rainer Jaeger. MICLE. MEDVICHI. Tiberiu-Constantin.9. pour dommages nucléaires. 2006. MEDINGER. Cazuistica unui procuror criminalist. 2004. Maniement et usage 2666. des arms à feu. MEDEANU. 2657. legislaţie. MICLUŢIA. Beţia patologică – o entitate controversată. p. Berlin.Criminalistica. p. MERTN. 280 p. A. p. METZ. 1982. I. VARTIC. particularităţi. X. an XI. Curs. Bibliografie la p. Eine Damian. 2651. în Buletin de psihiatrie integrativă.C. generală). Institut Universitaire des Hantes Etudes Internationales.7. în Revista de criminologie. vol. MICLESCU.I. München. 2. 2656. Geritchtliche Schriftvergleichung diagnostic de traces minimes de sang. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 1802 [-1808] p. Criminalistica în acţiune. p. 1889. p. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Dr. în Revista Română de medicină Legală/Romanian 170 . München. p. dr. Iaşi. Drd. Institutul Naţional de Criminologie. LĂPĂDUŞI. dr. Volumul I. Bucureşti. Autodenunţul şi recunoaşterea în cercetarea criminalistică a infracţiunilor contra vieţii. vol. prim-procuror. Escroc din sfera înaltei societăţi.C. SchwanebergerVerlag. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 2650. 2003. Conf. no. Osteuropa 2003/2004. 117-130. în R. 42-43. München. Vol. Interviul – 2652. MICHEL Europa-Katalog 2001/2002 Osteuropa. Band 4. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. aprilie 2006. Berlin. 20 ans d’expérience avec le réactif leucovert-malachite. Félix. MACREA. Thèse. 317-628. Fahndung (Urmărirea 2665. Lumina Lex. MEDEANU. [Bucureşti]. anul V. 1. Editura Lumina Lex. Adriana.I. 5e année. 1995. 302 [304] p. Essen. Teodor. Vol. 2648. 2006. în R. în R. 179-186. 2659. Rodica. 2005. La responsabilité definiţie şi cadru teoretic –. 12/84. (Comparare judiciară a scrisului). VARTIC. Ioana. 30 p. MACREA. MERGEN. nr. Marius.

Journal of Legal Medecine. MIHĂILĂ. XVI). Editura Univers Enciclopedic. 2003. MIHAI. p. p. în Realităţi şi perspective. Bucureşti. Kent. 348-362. Oradea. 128 p. p. Alexandru. 2003. 2668. Evaluarea Bernard. Comisar-şef de poliţie. 1998. 221-223. 2679. Căpitan magistrat. Volumul I. nr.] Licenţiat în drept. Vasile. Bucureşti. Codruţ. 1 (24). volum 12. Prefaţă de Marius Sala. Editura Univers Enciclopedic. 18-19. X. ARMAŞU. 216-220. Ioan. POPA. Cu un cuvânt înainte al autorilor. BELLOIU. Noţiuni V[irgil]. 2004. Gabriel. Editura Ştiinţifică. MIHĂESCU. 56-60. VAIDA. Bucureşti. TRAGER. RĂMUREANU. Bucureşti. Micul dicţionar academic. No. 2004. Bucureşti. Dumitru. 128-133. Bucureşti. 2681. Determinarea alcoolului din aerul expirat: metoda alcooltest versus alcool din sânge – metode de corecţie. Bucureşti. 2003. 246 p.J. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Redactori responsabili: Acad. Traducere din limba engleză de Mălina Iordan. Bill F. Legislaţia comunicării publice. p. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. ianuarie 2004. în Buletin de psihiatrie integrativă. Traducere din limba franceză de Maria Ivănescu. 171 . 673 [-676] p. MIHĂILĂ.] Ajutorul comandantului Şcoalei de Jandarmi. 285289. 2671. I. 2. 2000. Gheorghe. 2001. Tipografia Atheneum. 4. iunie 2005. Marius Sala şi Ion Dănăilă. p. Editura Polirom. Cercetarea criminalistică a incendiilor intenţionate (ARSON). Metodă rapidă de prelucrare a urmelor papilare ridicate cu ocazia cercetării la faţa locului. MIHALACHE. Bucureşti. volum 13. 2677. Cuvânt înainte de Eugen Simion. Volumul II. [1926]. Gabriel. Gabriel. Dicţionar al limbii române de poliţie technică / Întocmite după programul Şcoalei Speciale de Jandarmerie. Literele D-H. MIDDLETON. 2669. 2680. MIHALACHE. ROŞEANU. 2672. Şeful Serviciului Criminalistic din I. MIEGE. 776 [-778] p. G. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Literele A-C. V. nr. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 2670. nr. 1. 2002. 348 p. 2005. MORARU. 163-170. Locotenent magistrat. Profesor de Cursul de „Informaţii şi vechi (sfârşitul sec. MIHAI. MATICA. contra informaţii la secţiunile ofiţeri şi şefi de secţie” şi Maiorul George Belloiu [.. 2678. MIHALACHE. 2676. Cartea Românească. (Lucrare aprobată şi recomandată de Comandamentul Corpului de Jandarmi cu Ord. nr. CHAMBERLIN. an XI. şi predicţia periculozităţii bolnavului psihic. Hadrian. (Colecţia Syracuza) criminologice. Marius-Florin. p. MICU.. Caraş-Severin. 2002. Dumitru-Valeriu. X – începutul sec. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 4 volume. Dumitru. vol. 2003. p. Probarea vino- văţiei prin diferite metode psihologice. martie 2006. Camelia. în Criminalistica. 1974. Valorificarea examenului psihologic în expertiza medicolegală psihiatrică a bolnavilor psihic încadraţi în prevederile articolului 114 şi 113. 344/1926). Prefaţă de Ioan Stanomir. 399 p. Traian. Laura. 232 p. Repere 2674. (Academia Română. BUHAŞ. nr. Profesor de „Poliţia Technică” la ofiţerii elevi ai Şcoalei Speciale de Jandarmerie Oradea.P. 1. 1970. Rusu. George. Căile extraordinare de atac în procesul penal. Rosetti”). De maiorul Mihai Ioan [. Pentru folosinţa tuturor ofiţerilor de poliţie judiciară şi oricărui cetăţean. Editura Univers Enciclopedic. Literele I-Pr. volumul XIV. MICU. 2673. p. Editura Lumina Lex. Editura Univers Enciclopedic. 2675. Volumul III. Robert. Consumator de heroină. Editura enciclopedică română. anul VI. Gândirea comunicaţională. 1248 p. Literele Pr-Z. Volumul IV. Iaşi. 1407 p. MIHALACHE.

Lumina Lex. MIHUŢ. Ştiinţa managementului. ianuarie 2005. Emil. Cristian. în Investigarea criminalistică a locului faptei. MIHEŞ. Editura Didactică şi Pedagogică. 1977. Elena. 192 p. Consideraţii privind implicaţiile utilizării ADN-ului uman în criminalistică. p. Bucureşti. Marko. Tablă de materii şi în limbile engleză şi rusă. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Expertiza judi- ciară. Rezumat în limbile engleză şi rusă. Bucureşti. p. 332-349. STÂNGACIU. Lector univ. Emil. 1994. Dr. 248 p. Editura Alma Mater. Ştiinţa conducerii. Bucureşti. 2004. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Lector univ. 362-372. Criminalistică. 301 [304] p. Coordonarea. 2004. atribut al conducerii. univ. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). Tablă de materii şi în limbile engleză şi rusă. Emil... p. 2685. Cluj-Napoca. univ. buţii la elaborarea ştiinţei conducerii. Elena Ana. Universitatea din Oradea. Bazele managementului. Editura Tempus. 1970. Bucureşti. Tablă de materii şi în limbile franceză. Editura Academiei. Asistent univ. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 376-383. 2696. Dr.2682. 308 p. 16-19. 349 [-351] p. 2698. Tablă de materii şi în limbile engleză şi rusă. Editura Luceafărul..S. 368 p. 2694. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Editura Universităţii 2700. 2690. Editura Ştiinţifică. Cristian. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. Emil. 288-295. procesul civil. MIHUŢ. MIHEŞ. Consideraţii privind importanţa declaraţiilor martorului în cadrul sistemului probator în procesul penal. Bucureşti. Bucureşti. după urmele reliefului papilar. în Criminalistica. MIHULEAC. MIHULEAC. 2003. 363-364. p. 2683. psiholog specialist în tehnica poligraf. 2688. Elena. drd. Bucureşti. Conducerea. Cristian. Tehnica şi 172 . Stabilirea unor elemente de personalitate după desenul papilar. 262-266. MIHULEAC. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Bucureşti. MIHULEAC.R. Contri- Elena. Editura 2692. Elena. engleză şi rusă. Asist. MIHUŢ. 1. tactica criminalistică. MIHEŞ. Marius-Florin. Bucureşti. Evidenţierea urmelor latente prin vaporizare. 2004.R. Elena. MIHULEAC. Cretoscopia şi poroscopia. MIHUŢ. Asist. p. Facultatea de Ştiinţe Juridice din Oradea. 2005. MIHUŢ. MIHĂILĂ. Dr. Sistemul probator în Mijloace tehnico-ştiinţifice la faţa locului a urmelor în stare latentă. MIHULEAC. 1994. 2687. 2697. 1982. univ. 2695. anul VII. Consideraţii privind procesul psihologic al formării declaraţiilor în conştiinţa martorului. 2686. 2006. Stan. Titlul. Ştiinţa conducerii şi profilul conducătorului. Lector univ. 2684. Editura Luceafărul. Rezumat în limba engleză. 296-302. Editura Tempus. 248 p. Editura Academiei R. Universitatea din Oradea. Emil. 1987. rezumat şi tabla de materii şi în limbile engleză şi rusă. drd. 293-301. Asist.. nr. MIHULEAC. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Emil. 2004. 456 p. Ştiinţa conducerii: metodologie şi metode de conducere. dr. Bucureşti. 1977. Ana Elena. Bucureşti. 489 p. Inspector de poliţie. MIHUŢ. 1971. Bucureşti. 2691. p. Managementul profesionist. Bibliografie la p. Procedee noi folosite în cercetarea criminalistică. cu fig. Bucureşti. Emil. Poligraful-metodă eficientă de inocentare.. Emil. Editura Academiei R. 2005. Bucureşti. 2693. dr. MIHULEAC. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol. Bucureşti. p. Bibliografie la p. Teorie şi practică. 1999. MIHUŢ. p. Emil. 2689. 262– 269. drd.S. MIHULEAC. Identificarea persoanelor 2699.

de l’Ouest A. univ. 34 p. 2712.. 1916. 2707. Traducere de Zoe DumitrescuBuşulenga. Librairie Ollier-Henry (Laval. 2702. Miliţia în slujba poporului (1949-1979).S. 1999. 1 662 + 11 p. MINOVICI. MILLENARI. du jardin des Plantes. Bucureşti (Imprimeria Statului). P. dr. Docteur en Médecine de la Faculté de Paris. Par M. Note şi anexe: Victor Ionescu. Istoria Poştelor Române. avanprefaţă şi note de dr. Winnie ursu- al turbării. 374 p. Paris. Minovici. Ollier-Henry. Editura Bucureşti. I. Editura Humanitas. MAXIMILIAN. Mina. 9-11. les alcaloides cadavériques par Le Docteur M. Traducere din franceză. studiŭ ce s’a trimes spre cercetare de către Ministerul instrucţiunei publice unei Comisiuni speciale. 1888. Minovici. Minovici. Impr. 2 f. MINOVICI. 2708. + 1 h. 1889. Mina. 2713. III-a poştală. Georges. în Criminalistica. + 10 f. Expert près les tribunaux de Roumanie. 314 p. [Raport către Ministerul de Interne de 2 Mina S. Câteva 2709. C. Bucureşti. Inspectorul sur la mort subite à la suite de Coups sur l’Abdomen et le Larynx. Bucuresci (Tip. Dupe metoda lui Pasteur. Jamin). Alan. 2704. + 40 p.. et stéréotypie E. Librairie Ollier-Henry (Impr. + 121 [-125] p. ŞT. Mina. 2 f. 189 p. Traducere din limba franceză de Mircea Ionescu. Dor. Membre corespondent de la Société de Médecine Légale de France. anul 1885) asupra studiului publicat de D-nu farmacist S. Societatea occidentală în faţa morţii voluntare. anul VIII. Poppini. Elena. 1967. 28 f. desvoltarea şi legislaţiunea lor. Étude médico-légale leţul. MIHUŢ. 1999. MINKOWSKI. manuscrise. Expert près les Tribunaux de Roumanie. Schizofrenia. MINOVICI. 2706. Atât textul cât şi filele manuscrise poartă semnătura autografă a autorului. MILNE. MINESCU. Paris. (şapirografiat) . Lect. Tratamentul profilactic [Album]. Étude comparative des Eugène. 2006. 2703. 2710. 2001. Referat (Înaintat Ministeruluĭ Instrucţiuneĭ publice în luna Februarie. Introducere în antropologie. MINOVICI. 305-314.din Oradea. Alexander.. MINOIS. Leonard Gavriliu. Libraire-Editeur (Mayenne. Membre corespondent de la Société de Médecine Légale de France. Milano. MINOVICI. Istoria sinuciderii. cu ilustr. Anexe la 287-305. Secretele Vaticanului. 2701. Lucrarea cuprinde şi 2 f. Mina. [Bucureşti. pl. Ştiinţifică. réformes a apporter à l’enseignement et l’expérience de la médecine légale en Roumanie par Le Docteur M. M. + 62 p. Minovici. 351 p. Expert près les tribunaux de Roumanie. Traducere din limba italiană de Sorin Sergentu după Via col vento in Vaticano. 259-283. MILCU. Nézan). anatomie-pathologique. p. 2. Bucureşti. 2 f. Psihopatologia schizoizilor şi schizofrenicilor. Coordonatorul colecţiei Lumea în care trăim: Victor Ionescu. 1967. Lit. aprilie 2006. telegrafică şi telefonică. Psysiologie. Chestiunea învăţămêntuluĭ consideraţii cu privire la necesitatea introducerii unor date biometrice în actele de identitate. 2705. (Laboratoire de Médecine légale de Paris). Paris. 1885. Cucu). 1888. Espunerea de motive pentru reorganizarea „Şcólei de Farmacie“. 305 [308] p.S. Étude médico-légale sur Reg. Editura IRI. Constantin N. 1979]. farmacieĭ în România. 2 1 hartă 173 . impr. Notele autorilor şi ale traducătorului la p. 219 p. Originea. (Revista „Pentru Patrie“). Licencié en Pharmacie. 142 [-144] p. 2711. Minovici]. Editura Tineretului. nr. Editura ALLFA. 2002. Raportor M. Bibliografie la p. Médecine légale. Ramolini).

Ollier-Henry Libraire-Éditeur. Delegat al guvernului şi preşedinte de onoare al congresului. MINOVICI. 13 rue de l’École de Médecine. Minovici. membre correspondant de la Société de Médecine Légale / de France. M. 2720. Catalog de condamnaţi relatives à l’anthropologie du criminel. M. OllierHenry. 1889. 1896. Paris. Mina.2714. + 20 f. 8 p.. Minovici. 1892. 1896. Câteva les tribunaux de Roumanie /. Paris. Otrăvirile cu Phytolacca Decandra. 1896. Mina. Paris (Impr. adresat Domnuluĭ Ministru de Justiţie de Dr. MINOVICI. MINOVICI. 536-542. Raport asupra Congresului de antropologie criminală / Ţinut la Geneva în 1836 / Adresat / Domnului ministru de justiţie. en aout 1896. Raport asupra Congre- sului de antropologie criminală ţinut la Bruxelles în 1892. Membru corespondent al Societăţei de Medicină legală din rancia. Crété). Delegat al guvernuluĭ şi preşedinte de onoare al Congresuluĭ. MINOVICI. 62 p. MINOVICI. şi preşedinte de onoare al Congresului. nr. Mina. Dr. Discurs ţinut cu ocazia deschiderii Morgei în ziua de 20 Decembrie 1892 de Doctorul M. Raport asupra Congresului de antropologie criminală / Ţinut la Bruxelles în 1892 / Adresat / Domnului ministru de justiţie/ de Dr. Antropologia criminală şi responsabilitatea. 2718. Médecin légiste à Bucarest. (Lito-Tip. 20 p. Ed. pl. Raport asupra congre- sului de antropologie criminală ţinut la Geneva în 1896 adresat Domnuluĭ Ministru de Justiţie de Dr. 2724. Identificarea anthropometrică Methoda Bertillon. Impr. A. Imprimeria Statului. Cu o observaţie şi douě fotografii. MINOVICI. medic legist al capitalei. Carol Göbl). Communication faite au quatrième Congrès d’anthropologie criminelle tenu à Genève. 2722. (Estras din revista „România Medicală“). Impr. p. laureat al Facultăţei de Medicină din Paris. Paris. 1893. Bucuresci (Tip. Libraire-Editeur (Mayenne. 8 p. Delegat al Guvernului 2723. 2719. M. MINOVICI. Mina. Minovici. Mina. MINOVICI. Mina. 11. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu). Delegat al Guvernului din întreaga ţară în cursul anului 1892. Minovici. Mina. De l’influence des ptomaïnes dans la recherche toxicologique des alcaloides végétaux. Nézan). MINOVICI. Par le docteur Minovici. Bucurescĭ (Imprimeria Statuluĭ). 2725. 2717. 174 . MINOVICI. Maretheux). de l’Ouest. MINOVICI. 1893. MINOVICI. Bucureşti. Médic-legist. MINOVICI. Dr. 1894. consideraţiunĭ medico-legale asupra maladiilor mintale simulate. L. 2716. Traducţiunea instrucţiunilor signaletice cu una introducere de Doctorul M. Remarques statistiques al morgei. Mina. medic legist. Bucurescĭ. 1893. Bucuresci (Imprimeria Statutului). M. Mina. Editeurs (Corbeil. 223 p. Pars. Etude comparative / des/ réformes a apporter a l’enseignement & exercice de la / Médecine Légale en Roumanie. (Imprimeria Statuluĭ). XX + 57 [-60] p. 6. Carol Göbl). 11. Medic legist al Capitaleĭ.. 2727. Bucuresci. Bucurescĭ. Minovici. Expert près 2721. Minovicĭ. MINOVICI. Mina. 13. relatives à l’anthropologie du criminel par M. Medic legist şi director 2726. + 1 f. Novembre. 1894. 20 p. 2715. Massons et Cie. Remarques statistiques şi preşedinte de onoare al Congresului. 98 p. 94 p. M. Mina. 1891. 1896). pl. (Lito-Tip. 51 p. [1896]. Le Docteur. 51 p. Bucuresci. Dr. 15 p. (Archives d’Anatomie et de Chirurgie et de l’Institut de Pathologie et de Bactériologie de Bucarest. M. [1896].

Minovici. Socecŭ). Professeur de médecine légale à l’Université de Bucarest.2728. Alcan Lévy). Josph Göbl). MINOVICI. BOGDAN. 1899. MINOVICI. Profesor Suplinitor la Facultatea de Medicină. 1899. 24 p. profesor de medicină legală la Universitatea din Bucureştĭ. Dr. + 1 f. 15 p. professeur suppléant à la Faculté de Médecine. Profesor suplinitor. 1899. Un caz de nebunie morală înaintea justiţiei. Bucurescĭ (Tipografia “Dreptatea“). 14 p. Diagnosticul medico- Capitaleĭ. p. Bucurescĭ. Putrefacţia din punct de vedere medico-legal şi hygienic. MINOVICI. Rapport médico-legal. Importanţa şi evoluţia zoizilor în organele femeieşti după moarte. 1900. Mina. 2743. Avec une observation et deux photographies par le Docteur Minovici. de l’utérus pendant l’accouchement. Responsabilitatea medicală. 2734. 159: Bibliografia publicaţiilor). Bucureşti. Storck & C-ie. Mina. Quelques considérations Médico-légales sur les maladies mentales simulées. Médecin légiste. 24 p. Mina. Lyon. 1898. Telefon 15. Bucureştĭ (Tip. 1901. Mina. experts près les tribunaux (Roumanie). MINOVICI. La viabilité en droit legal al rănirilor prin examenul hainelor. Mina. 2735. Utilitatea învăţă- 2736. 1897-1898). Mina. 1897. 16 p. 46 p. Bucurescĭ (Tip. Tipografia „Dreptate” / Strada Sărindar 10. p. MINOVICI. MINOVICI. Établissment graphique I. medicinei legale. M. Lyon. M. Medic Legist. Lyon. Dr. Quelques considérations / Mêdico-légale / sur / Les maladies mentales simulées / Avec une observation et deux photographies / par le… Bucarest. Rezistenţa spermato- mântului medicinei legale în facultăţile de drept. 1899. Bucarest (Etablissement graphique I. Mina. MINOVICI. L’anthropologie criminelle et la responsabilité. Profesor Suplinitor roumain au point de vue médico-légal par le Dr. 22 p. M. 1899. 28 p. Dr. (Extrait de la „Médecine Orientale“. Bogdan. 1897. Profesor suplinitor la Universitate. 24 p. 1899 (IoanidAngelescu.. L’asphyxie par Le Docteur Minovici. Dr. Paris. MINOVICI.V. 10. (Facultatea de Medicină din Bucuresci) 2732. M. 59. 1899 (Minovici. Doctor. Ioanid – Angelescu. 2730. 2739. Minovici et G. de L’Indépendance Roumaine). 2741.V. Responsabilité médicale. Paris (Impr. A. 2729. MINOVICI. Rey et C-ie. de arte grafice şi Editură „Minerva“. 2742. 1901. Viabilitatea în dreptul român din punctul de vedere medico-legal. Medic-legist al Capitaleĭ. 2737. [1897-1898]. pl. + 1 f. MINOVICI.. Proffesseurs de médecine légale. Rupture la Facultatea de Medicină. MINOVICI. A. Médecin légiste. Rue Berzei. MINOVICI. 2733. Importanţa / şi/ Evoluţiunea Medicinei Legale / Lecţiune de deschidere / de […] Bucuresci. Lyon. Dreptatea). MINOVICI. Docteur. Storck & Cie. 24 p. MINOVICI. Socecŭ. Gutenberg. directeur de l’Institut Médico-Légal. Bucarest (Impr. Imprimeurs-éditerus. Par M. Mina. Minovicĭ. Imprimeurs-Editeurs. Bucurescĭ (Tip.. M. 24 p. Inst. Mina. professeur de médecine légale à la Faculté de Bucarest. Lecţiune de deschidere de Dr. Profesor suplinitor. Éditeurs A. 159: Bibliografia publicaţiilor). Mort de l’enfant et de la mère. Mina. 1897. IV + 146 p. Membru al Societăţii de medicină legală din Franţa. 16 p. 2731. Lecţiune de deschidere a cursuluĭ de medicină legală la Facultatea din Bucureştĭ. 2740. Ziaruluĭ „Curierul Judiciar“ Sterie Grigorescu). MINOVICI. Directorul Institutului Medico-legal. Mina. medic legist al Mina. Sur la criminalité féminine en Roumanie [par] Dr. p. Bucuresci. Minovici. 2738. Mina. Par les Drs. Mina S. G. Masson et 175 . Minovici de Bucarest. MINOVICI. cu ilustr.

Prof. 22 p. docent- (Bertillon) N. Medic-legist. MINOVICI. Bucureşti. Mina. 1904. Bucureşti. 1910. general al Societăţei. Doctorul. Şeful Serviciului anthropometric. tab. 2750. Bucureşti (Tip. + 18 f. Asistent la cursul de medicină-legală. asistent la cursul de medicină-legală. Grafice I. 2745. 2755. Bucureşti. 160 p. Subdirectorul Institutului Medico-Legal. în text) Atelierele grafice Socec & Co. directorul Institutului medico-legal şi al Serv. MINOVICI. (Institutul medico-legal din Bucuresci). 2752. 1120 p. cu ilustr. Impr. Doctor. Tome XXII. dr. (Stab. „Universală“. tab. Cu o prefaţă de Profesorul Brouardel. Socecŭ) [1904]. II. Mina. + 1 f. Ilfov. N[icolae]. Nicolae.V. Dr.. 952 p. MINOVICI. Tratat complet de medicină legală. generale de deontologie medicală. 2754. Medicina legală Sub-directorul Institutului Medico-Legal. MINOVICI. G. Socecu). VI + 239 p. Socecu). MINOVICI. Nicolae. 1897. Tratat complet de medicină legală. (cu 185 fig. (Atel. Mina. Socecŭ). IX + 145 p. Raport presintat congresuluĭ al V-lea al Asoc. cu ilustr. Asistent pe lângă catedra de medicină legală de la Facultatea de Medicină din Bucurescĭ. 1904.. 15 Aout-15 Septembre 1907. Iaşi. Antropometric. Utilitatea învă- 2756. universitar. I. Profesorul Şcolei de Anthropologie medico-legal. grafic I. 1930.V. Medic-legist. XVII [XX] + 1006 p. sub-directorul Institutului Medico-legal şi al Serv. N. + 1 f. Comunicări făcute la Societatea de anatomie. fost Secretar Resumatul cursului de Dr. N[icolae]. MINOVICI. MINOVICI. cu legislaţia şi jurisprudenţa românească şi străină. în timpul somnului… (Tip. Nicolae S. 23 p. Deontologia – Expertizele. în legislaţie şi jurisprudenţă românească şi străină. Bucureşti (I. Afecţiuni pulmonare consecutive traumatismelor capului. 21 p. Dr. medic legist al jud. Dr. asistent la cursul de medicină-legală. Socecu).V. 2757. SérieTome VI. Societatea pentru Profilaxia Tuberculozei şi Asistenţa Tuberculoşilor săraci din Bucureşti. Medic-legist. pe lângă Tribunalul Ilfov. Dr. 2753. A. 1907.C-ie Paris (Lyon. 60 p. I. MINOVICI. Tatuajurile în România. (Institutul medico-legal din Bucuresci). p. cu ilustr. Doctorul. Medic-Legist 2747. Omul viu – moartea (cu 275 fig. Şcoala antropologică pentru agenţii de poliţie.1928... cu ilustr. Antropometric.V. Doctor. 2748. Nicolae S. MINOVICI. medic-legist.. Dr..V. IONESCU. Profesorul Şcolei de Anthropologie. Moartea subită la epileptici. 1900. (Palatul Justiţiei. vol. Manual tehnic de medicină legală. vol. Bucureşti. + 7 f. 1904. 2744. MINOVICI. Un caz medico-legal de asfixie prin ştrangulare cu o sfoară.. Bucureşti. Mina.V. MINOVICI. Sub- ţământului medicinei legale în facultăţile de drept. 565-580 (Archives d’Anthropologie normale de médecine légale et de psychologie normale et pathologique. medic legist pe lângă Tribunalul Ilfov. Bucuresci. Subdirectorul Serviciului Anthropometric. Bucuresci (Atel. Dr. MINOVICI. Societate Anonimă. în text). 22-e Année Nouvelle. pl. [1904]. generale a medicilor din ţară. Bucuresci (Imprimeria Statului). Asistent la cursul de medicină-legală. Ediţia a II-a. + 59 f. Bucureşti (I.. Serviciul Anthropometric). Rey). Bucureşti (Atel. 1930. Principii sub-directorul Institutului Medico-legal şi al Serv. No. MINOVICI.. Atelierele grafice Socec. Ionescu). 2746. „Anuarul general“). 1901.164-165. Studiu asupra spânzurărei. Andrei. 1898. pl. 48 p. Examenul şi Interpretarea faptelor medicale. 1909. Antropometric. 90 p. Nicolae. VIII + 31 p. Minovici (Junior). aplicată la arta dentară. Mina. Grafic I. 2749. BOGDAN. MINOVICI. 2751. Grafic I. 176 . Socecu). Nicolae S.

. de înfrumuseţare (chirurgia estetică. dr. M. tabel (Institutul de Medicină Legală Cluj).. 2760. medic legist pe lângă Trib. Prof. Nr. MINOVICI. dr. Nicolás. Nicolae. 2763. N.. 24 p. 1932.. N. Ilfov. Bucureşti. 2776. 2768.. cu ilustr. 2761. SAVA. 1937. 1934. STĂNESCU. N. 13 p. + 3 f. 2).. (Extras din „Revista de Medicină Legală“. 1930. pl. 1938. Dr. MINOVICI. 2769. MINOVICI. Bucureşti. cu ilustr. Maladia lui Roger şi maladia albastră (Cianoza) la acelaşi copil. Andrei. (Universitad Nacional de La Plata Dacultad de Ciencias Juridicas y Sociales. Nicolae. Bucureşti. Nr. Consideraţiuni generale asupra asistenţei alienaţilor. Mihai. ondulaţia permanentă. Expertiza psihiatrică contradictorie. La social al practicării ocultismului (Magie. Nicolae. 2762. Anul I. 2772.. 1936. MINOVICI. I. No. (Problèmes de pathologie sociale). (Extras din „Revista de Medicină Legală“. dr. Nuseo Uncetich. Osteologia medico-legală. STĂNESCU.. colorarea părului şi manichiura) în faţa medicinii legale.. 67 [-69] p. Bucureşti.1911. Iaşi. 1937.3-4). STĂNESCU. dr. f. STĂNESCU. Osteologia medico-legală. 8 p. Dr. 1937]. Cluj.. [Comunicare prezentată la Congresul Internaţional de medicină legală şi socială din Lille (27-31 mai 1934)].. 2759. Nr. Prof. dr. cu ilustr. MINOVICI. pl. Prof. Biblioteca de la „Revista de Identificacion y Ciencias Penales“ Numero 18). 27 p. I.. COTUŢIU C. I. Dr. N. Bucureşti. f. MINOVICI. I. MINOVICI. KERNBACH.. Crimă sau sinucidere? (Tip. Plata. (probleme de medicină legală) [Extras din „Revista de Medicină Legală“. MINOVICI. 24 p. a vindeca. Docent universitar. 1937). 2). Conceptions nouvelles sur l’étiologie du crime. MINOVICI. MINOVICI. No. (Extras din „Spitalul“ No. 2775. Mihai. La Dactyloscopie Roumaine. MINOVICI. dr. „Universală“. Dr. Prof. Prof. Prof. I. Anomalii congenitale ale inimii. VIII + 189 p. Bucarest. Prof. 8). STĂNESCU. Secretul profesional. Nicolae. Dr. dr. XIII + 63 p. Dr.. Cluj. I. Bucureşti. Nr.. CONSTANTINESCU. [Bucureşti]. 1911. Anul I. Dr. 8 p. 22 p.. Dr. N. KERNBACH. Tipografia „Lumea şi Ţara“. Dr.. MINOVICI.. (Extras din „Revista de Medicină Legală“. Prof. 11 p. Bucureşti. 2765. (Extras din „Revista de Medicină Legală“. Tehnica autopsiei medico-legale. STANESCO J.. KERNBACH. (Institutul medico-legal din Bucureşti). Contribuţiuni la istologia şi isto-chimia putrefacţiei. Nicolae. MINOVICI.2.. dr..a.. 177 . Paranoizii. Ilfov.. 1931. Anul I.A. (Extras din Revista „Spitalul“ No. Bucureşti. Prof. Asupra raportului medico-legal pentru internarea bolnavului mintal. Dreptul de 2766. Nicolae. dr. 2773. Dr. MINOVICI. 1). 9 p. Anul II. Prof. STĂNESCU.. 8 p. Hereditatea în criminologie.. Bucureşti. 1937. MINOVICI. Bucureşti. IONESCU. S. 2774.. Dr.1. Dr. 13 p. (Extras din „Revista de Medicină Legală“. + 1 f..11). + 2 pl. 1935. medic legist al Jud. 2770. 1935. Anul II. + 3 f. Pericolul 2767. Dr. 1924. Le vagabondage. Nicolae.. Dr. Nicolae. Iancu Ionescu).. Nicolae. 1932. Tipografia Văcăreşti. Cluj... N. 30 p. Un caz medicolegal de asfixie prin spânzurare. 82 p. dr. KERNBACH. Bucureşti. Procedee 2764.. 36 p. profesor de Dr. prof. N[icolae]. Prof. Dr. Contribution à l’étude de la délinquance chez les sénils. Mihai... Valentin. I. STĂNESCU. Nicolae. Dr. Atelierele Grafice Socec & Co. MINOVICI. Medicină Legală Cluj. ROMANESCU. (Probleme de Deontologie). N. I.. MINOVICI. 2771. Bucureşti. dr. VII + 602 p. 2758.a. MINOVICI. N. 189 p. Anul I. Dr. MINOVICI.

de arte grafice. 2787. Tiparul Inst. Bucarest. Profesor. Raport asupra expertiselor chimico-legale în Germania adresat D-luĭ Ministru de Interne de Dr. Dr. Popovicĭ şi Tălăşescu. de Arte Grafice şi Editură [1903]. Communication faite au 4-ème congrès international de chimie appliquée. Minovici (Aus Bucarest). (Extras din „Revista de Medicină Legală“. + 6 f.. Dr. 1902. 95 p. St. L’examen du sang au Ştefan. 1941. 2788. 6 p. Stéphane Minovici. Stephan S. Carol Göbl). par le Dr. I. 16 p. Bucureşti. MINOVICI. Ştefan.S. La graphologie judiciaire. 2778. [1899]. La p. Ştefan. chimiste légiste.). Moroianu. 1897 (Tipografia Reinhold Kühn. Prof. Ştefan. Bucureşti. 1938. [Vol. Bucureşti. MINOVICI. Bucarest. Otrăvurile ali- mentare şi poliţia sanitară. Une réaction caractéristique Dr. 1903. cu ilustr. 2784. Bucureştĭ (Inst. MINOVICI. Anul II. 2782. Über einige aromatische Oxazole und Imidazole (Despre unii oxazoli şi imidazoli aromatici). de la picrotoxine. Minovicĭ. Dr. Berlin. de Arte Grafice şi Editură „Minerva“ Filip.. 2777.3-4). MINOVICI. directeur du laboratoire de chimie analytique. Serviciul nostru Chimico-Legal. Popovicĭ şi Tălăşescu. 2786. 1907.vrăjitorie. la Şcóla Superióră de farmacie. I] (Analiza calitativă). Directeur du Laboratoire de chimie analitique de l’Université de Bucarest. Prof. „Minerva“. pl.. MINOVICI. point de vue judiciaire par le Dr. la Universitatea din Berlin. 49 p. Les faux en écritures et Légiste. S. 1897. 17 p. 2780. Popovici şi Tălăşescu. pl. Chimiste 2781. Minovicĭ. de Arte Grafice şi Editură „Minerva“. Ştefan. par le Dr. Ştefan. 415 p. Inst. patronul gimnasiuluĭ din localitate. Bucureşti. Professeur agrégé à l’Université de Bucarest. (Universitatea din Bucureşti). Moroianu. de Arte grafice şi Editură „Minerva“ Filip. 1900. Bucurescĭ (Inst. 1900.. 24 p. 28 p. Filip. Etica responsabilităţii medicale. Bucureştĭ. prof. 1900. Berlin). Ştefan. Inst. tenu à Paris la 23 juillet 1900. 2783. de arte grafice şi Editură. MINOVICI. Inst. + 7 f. Druck von Reinhold Kühn. Falsurile în documente şi fotografia în serviciul Justiţiei. Inaugural-dissertation zur erlangung der doctorwürde von der Philosophischen Facultät der Friederich Wilhelms – Universität zu Berlin (Disertaţie cu ocazia susţinerii tezei de doctorat la Facultatea de Filozofie din Universitatea Friederich Wilhelms. No. 1907. 35 p. Communication faite au 4-ème Congrès international de chimie appliquée tenu à Paris le 23 jullet 1900. Profesor agregat la Universitate. 2785. 178 . 1. MINOVICI. de arte grafice „Eminescu“). MINOVICI. de Arte Grafice şi Editură „Minerva“. MINOVICI. Memoriu adresat d-luĭ ministru de interne de Dr. MINOVICI. de Arte Grafice şi Editură „Minerva“. MINOVICI. Professeur à l’Université de Bucarest. Ştefan S. 1901. Doctor în Chimie de la photographie au service de la justice. Ştefan. Chimist expert pe lângă Ministerul de Interne. 14 p. STĂNESCU. Şarlatanismul. 2779. 9 p. Manual teoretic şi practic de chimie analitică. chimiste-légiste. Inst.. Chimist expert pe lîngă Ministerul de Interne. Beiträge zur Kenntniss der Zellbau Veränderungen in der Fleischhüle der Pflaumen bei verschiedener Zubereitung von Dr. Berlin). 5 menţiunea: Conferinţă ştiinţifică ţinută la Brăila cu ocasia serbăreĭ a 50 aniversărĭ a Morţeĭ marelui istoric şi naţionalist român Nicolae Bălcescu. 21 p. Stéphane Minovici. Ştefan. Chimist legist. dr. Bucurescĭ. Bucurescĭ. „Minerva“ Inst. 37 p.. Bucurescĭ. Profesor şi Director al Laboratorului de Chimie Analitică. Chimiste légiste à Bucarest. N. Moroianu. Institutul de Arte Grafice şi Editura „Minerva“. Inst. chiromanţie etc. MINOVICI Ştefan. Stephan Minovici.

d’Arts Graphiques „Carol Göbl“ S-r Ion St. 61-71 cu ilustr.7) 2790. Docteur en pharmacie. MINOVICI. Ştefan. (Academia Română). Le Dr. III. Minovici. pl.. a naşterii Profesorului Nicolai Teclu. 1915. MINOVICI. MINOVICI. Gazometrie. Cercetări asupra aerului oraşului Bucureşti. Professeur à l’Université de Bucarest et Dr. 16 p. A 70-a aniversare l’Académie Roumaine. III-ème année 1914/15 nr. Dr. MINOVICI. Bente. Unification des methodes dans les expertizes judiciaires. (Extras din Buletinul de Chimie nr. MINOVICI. Inst. Professeur à l’Université de Bucarest et V. Sfetea. Paru le 15 avril 1914. ZenoviciEremie. Ştefan. nr. cu ilustr. „Minerva“. Paru le 15 juillet 1914). Bucureşti. 1914. cu ilustr. Bucarest (Inst. MINOVICI. 11 p. p. MINOVICI. E. ZENOVICI-EREMIE. Mem. dr. Ştefan. nr. 185-194 (Academia Română) (Buletin de la Section Scientifique de l’Académie Roumaine. II (Analiza cantitativă) Gravimetri. Minovici. 9. Institutul de Arte Grafice şi Editură „Minerva“. Cu 1 stampă. Institut de Arte Grafice şi Editură „Minerva“. Bucureşti. 1910. Vol. 9). Bucureşti. (Extrait. Bestimmung der Pikrinsäure und die Atomumlagerung des Indikators Methylrot. Bucarest (Inst. 4 Paru le 15 nov. Von Prof. 280-290 cu ilustr. d’Arts Graphiques „Carol Göbl“ S-r Ion St. (Extrait. p. Electroliză. nr. MINOVICI. MINOVICI. (Academia Română). Volumetrie. nr. MINOVICI. (Academia Română) (Extrait du Bulletin de la Section Scientifique de l’Académie Roumaine. Librăriile Socec & Comp. p. 2800. 1914. de Arte grafice şi Editură. Ştefan. Ştefan. IV. Rasidescu). 2792. Rasidescu. Manual teoretic şi practic de chimie analitică. 1914. III. Th. (Academia Română). „Minerva“. 1915. D’Arts Graphiques „Carol Göbl“ S-r Ion St. Dr. Memoriile Secţiunii Ştiinţifice. II-ème années.) 2796. 351 p. Minovici. (Academia Română) (Bulletin de la Section Scientifique de l*Académie Roumaine. St. Vol. (Laboratorul de Chimie analitică. 1915/6. VLAHUŢĂ. Université de Bucarest. Dr.ème année 1915/6. Sur une synthèse practic de chimie analitică. Rasidescu). 2798. Bucureşti. 1909. p. Ştefan. Bucureşti. Toxicologia. Kollo. (Extras din Buletinul de Chimie. 1914/5. 1911. VLAHUŢĂ. St. L’Action du perhydrole en présence de l’acide sulfurique concentré sur la cholestérine par Stefan Minovici et Eugen Vlahuţă. Inst. Sur quelques nouveaux dérivés d’oxydation de la cholestérine par Mr. 2793. Bulletin de la Section Scientifique de 2794. 11 p. 2799. 195-206. no. 4). Universitatea din Bucureşti).2789. St. C. Manual teoretic şi 2797. Bucarest (Inst. + 1 f. Bucarest (Inst. St. IV. Directorul Laboratorului de Chimie Analitică al Universităţei din Bucureşti.ème années. 2791. des diazines et des nouveaux dérivés du chloral et de bromal par St. Minovici und Dr. Bucureşti). Communication faite au Congrès de chimie appliquée à Rome (Minovici. Professeur à l’Université de Bucarest et M-me Th. Emil. 1909. 1915. Ştefan. Eugen.275286 cu ilustr. Tom XXXVI. Rasidescu). 1915 p. MINOVICI. Bucarest (Inst. Dr. Ştefan. GROZEA. Laboratoire de chimie analitique. Par Dr.2. (Extras din Analele Academiei Române. Docteur en pharmacie. Seria II. d’Arts Graphiques „Carol Göbl“ S-r Ion St.ème année.2. Bulletin de la Section Scientifique de l’Académie Roumaine. GROZEA. cu ilustr. Ştefan. Minovici. VIII + 315 p. Prof. şi C. Grozea. Par le Prof. Ştefan. Th. 1910). 179 . Recherches sur l’air de la ville de Bucarest. MINOVICI. 3. 1914. p. nr. de Arte grafice şi Editură. 9 Paru le 9 avil 1915). 1912. Rasidescu). Şt[efan]. d’Arts Graphiques „Carol Göbl“ S-r Ion St. Ueber die azidimetrische 2795. Extrait). Ştefan. Appareil général macro et microphotographique pour l’identification graphique et l’examen des faux en écriture. E.

Al. Ion. Vol.Eugen. 1927. Inspectoratul General al Poliţiei. Osvaldo. Ştefan. Şef de lucrări la Laboratorul de Chimie Analitică de la Universitatea din Bucureşti. apărut în 1915. Lyon. cu ilustr. 30-35. MIRONESCU. La détermination 2802. 1996. Les crêtes Ştefan. în Studia Universitatis BabeşBolyai. 1916. Bucureşti. Iaşi. Editura Lumina Lex. VIII + 160 p. 2811. 1978. Dr. 351 p.. Manual teoretic şi practic de chimie analitică. Electroliză. 2e année. 6. 1930. 1929. Minerva. 1998. (I). St. 2816.I. MIRCEA. 2814. II. în R. Une noveele Editura Fundaţiei Chemarea. Bucureşti. GROZEA Em. papillaires dans la série animale. p. Nicolae. IV-ème Année 1915/6. în R. I-II.7. Ediţia a II-a. An point de vue chimique et physiologique. 1976. de la cholestérine. Valoarea criminalistică a méthode de classement dactyloscopique et ses applications. 195-203. Cartea Românească 2. MIRANDA-PINTO. Dr. Criminalistica. Desvigne. MIRCEA. 227-230.I. în R. 2807. 2e année. Contribution à la morphologie comparée des empreintes. cu ilustr. p. Bucureşti. I.. 1re année. (Academia Română). Bucureşti. p. 429 [-431] p.. Grozea. Manual teoretic şi practic de chimie analitică. Dr. 2815. MIRANDA-PINTO. Criminalistica. 2812. Cluj. 39 p.V. 208 p. Osvaldo. MIRCEA. (Bulletin de la Section Scientifique de l’Académie Roumaine.162. BUZATU. Bucureşti. cu fig. Editura 2805. IV: Analiza organică şi preparatele organice sub tipar. 1930.. Paru le 13 janv. MIRANDA-PINTO. Ion. Extrait). se menţionează: Vol. MINOVICI. MIRANDA-PINTO. MINOVICI. MIRCEA. Lector dr. 260 p. MIRCEA. V. no. 2810.C. p.6. Rolul fotografiei judiciare 2803. Dr. 2e Anée. MIRCEA. Volumetrie. Ministerul de Interne. operative. (II) Vol. unor urme de la locul faptei. 1992. Ştefan. MIRCEA. Contribution à l’étude Ion. Analiza calitativă. Bucureşti.. 19221924. Bucureşti. Em. no. Ion.C. Facultatea de Drept). 33 p. Criminalistica (uz intern). Osvaldo. 2806. cu ilustr. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). 82-98. 287 p.1. Fundaţiei Chemarea. Action du doiqnt dans les recherches dactyloscopiques. MIRANDA-PINTO. des sels de mercure sur l’aluminium en lame par Le Prof. I Editura numai la Vol. Dr. Criminalistica. 2809. Osvaldo. Osvaldo. nr.. 2817. Lyon. no. Gravimetrie. 2819. în R. 2801. Gazometrie. Osvaldo. 1994. MIRCEA. 1 2 Colaborator numai la Vol. Iaşi. În prefaţa vol. V. d’Arts Graphiques „Carol Göbl“ S-r Ion St. MINOVICI. Editura Didactică şi Pedagogică. 1916. p. Bibliografie la p. Series Iurisprudentia. Minovicĭ et Dr. Şt[efan].I. Editura Vasile Goldiş. Ion. MINOVICI. Arad.C. (Multigrafiat) (Universitatea „Babeş-Bolyai“ Cluj-Napoca. KOLLOS 1. 2818. 1960. Institutul de criminalistică. Vol. dr. VLAHUŢĂ. Ştefan. 1930.C. Institutul de Arte Grafice şi Editură „Minerva“. 97 [-99] p. 2808.. Vol. 270 p. Ion. Analiza biologică.. 1915. Prof. 1996. Vol. Cultura Naţională. Contribution à la morphologie comparée des crêtes papillaires.I. 1930. MINOVICI. Îndrumar de expertiză grafică.. Prof. Criminalistica Ediţia a II-a. Eugen. 1915. Analiza biologică. p. L’empreinte en arc chez le climpanzé. 1930. Marin. Bucarest (Inst. Manual teoretic şi practic de chimie analitică. Ion. Rasidescu). la nota 1. 406-431. Cluj-Napoca.. MIRANDA-PINTO. Manual practic de chimie organică. 1933. Dr. Bucureşti. 2804. 545-546. I 180 . Constantin. 2813.

2003.. Profesor universitar Sistemele automate de identificare a amprentelor (AFIS) – prezent şi perspectivă – sau „Dactiloscopia rediviva”. anul I. Marin. Bucureşti.. Universitatea Bucureşti. nr. p. MITRACHE. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. 2003. MITRICEV.col. Marian. Lt. iulie 2000. M. NIKIFOROV.P. 2000. Ionel. MITRICEV. în Criminalistica. p. p. 678-689. Constantin. drd. 2822. Vasile. Col. MITRACHE. în R. COMAN. TARASOVRODIONOV. anul II. Facultatea de Drept. Editura Alma Mater. 2826. 2003. Colonel. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 431 [-432] p. Tudorel. 2825.9. MIRCEA. Prof. B. 2830. nr. Institutul de Criminalistică. – Unele consideraţii privind concluziile de probabilitate în expertizele criminalistice.I. Prof.2820. ŞAVER. Constantin. 2004. V. Tribunalul Constanţa.L. 2831. Manual. p. Petru. DUME. MIRCEA. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Editura Luceafărul. MITRACHE. 4-7. MITRIC.. Col. Utilizarea de către poliţia română a tehnologiei AFIS-2000. de criminalistică din Inspectoratul General al Poliţiei. Cristian. RODIONOV. 37-41. Ion. în Criminalistica. Marian Bogdan.M. Constantin. candidat în ştiinţe juridice. Marin. 2832. MIRCEA. Drept penal român – partea generală. PRIBEK. 2834. DUME. Circumstantial Evidence from Hairs and Fibres. Bogdan Marian.. Asistent univ. Expert criminalist. Marian.R. Drept penal român. docenţi.I. Partea [a] II-[a]. 2002. Casa de Editură şi Presă „Şansa“ S. Acţiunile psihologice dincoace de mit şi legendă. Bucureşti. Constantin. componentă majoră a sistemului naţional de apărare a ordinii publice. Marin. ENACHE. Ioan Mircea.. VASILE. 4. V. 340-347. 2827. în Investigarea criminalistică a locului faptei. în Criminalistica. 375-379. p. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 2833. 126 – 131. Lector universitar drd. p. SAVIŞCHII. Cristian. drd..P.I. p. MIRCEA. MITRIC. Importanţa constatărilor tehnico-ştiinţifice şi a expertizelor pentru stabilirea adevărului în cazul accidentelor de muncă. Tradus după originalul din limba rusă: Institutul 181 . dr.M. 1. 2829. no. şef serviciu în Institutul de Criminalistică. Autori: A. candidat în ştiinţe juridice. Gabriel. anul I. Jurist drd. 4. MITRACHE. Col. Petru. Col. Bucureşti. Ainsworth. Aspecte psihologice legate de activitatea echipei de cercetare a locului faptei în cazul infracţiunilor de omor. MITCHELL. 2823.C. Editura Şansa. Bucureşti. candidat în ştiinţe juridice. 2005. 1930. Bucureşti. MIREA.. 2001. VINBERG. Comisar de poliţie. Facultatea de Drept. (Coordonatori) Criminalistica. 21-23. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Jurist judiciar ŢÎRU. KOLMAROV. Mileniul III. candidat în ştiinţe juridice. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. Marin. TARASOV. p. MIHAI. FOCA. Bucureşti. Comisar-şef de poliţie. Utilizarea sistemului automat de identificare a amprentelor în investigaţia dactiloscopică. doctor în ştiinţe juridice. 3-4. Partea generală. S. 310-312. dr. Universul Juridic. BUTOI. dr. 2001. Valentin. Marin. 2004. MIRCEA. 429 [-432] p. Magistrat consultant. C. 2821.I. 75-80.I. NICULA. MIHĂILĂ. Amprenta vocală. MIRCEA. în Criminalistica... S. 2824. P. P. Metodologia de cercetare a accidentelor de muncă. Drept penal român. Editura Militară. p. şef al Institutului 2828. MITRACHE.. Col. martie 1999. p. 2e année. MITEA. Partea generală. Marin. candidat în ştiinţe juridice. Cluj-Napoca. septembrie 1999. univ. Adrian. Col. Aspecte psihologice legate de activitatea echipei de cercetare a locului faptei în cazul infracţiunilor de omor.P. Colonel.. Universitatea Bucureşti. nr. Viorel.

1889. Pavel. 16-19. 2837. Le Cylindrographe. Bucureşti. Craiova. Nicolae.. 100 formule utile. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. MOCIORNIŢA. 105-113. MOCUŢA.S. g-ral. 260 p.P. 2849. univ. DUMITRAŞCU. 19-21. P. T. 1996. microscop Gheorghe. 6. 200 exerciţii şi probleme. şi efectuării suplimentului de expertiză. 2835. anul VI.S. 2839. Tehnica fotografică. în 20 de ani de expertiză criminalistică. 56-60. Le Cylindrographe Photographique. MOCUŢA. 2851. MOCSY. Fotografierea la (Microfotografia). Ion. MITROFAN. anul VI. Ladislau. Vol. MOCSY. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Ladislau. cu aplicarea metodei falsului tehnic. dr. Intoxicaţiile acute. T. în cazul textelor de amploare mare. Gheorghe. 2840. univ. Cercetarea infracţiunilor de spălare a banilor murdari. p. procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. BUTOI. septembrie 2004.. VASILE. + ilustraţii. MOHAN. Căpitanii. 2838. în Criminalistica. 1954. Tudorel. T. M. MOCSY. Ministerul Justiţiei. MOGA. procuror. în Şcoala românească de criminalistică.R. p. 68-71. Gheorghe. dr. 2850. Tratament. 2841. Editura Trei. Vol. Le Cylindrographe Appareil Panoromique. 395 [398] p. 1997. 2000. Brüssel 1864-1899. în Probleme de medicină legală şi criminalistică.a juridiceskaia literatura. Editura Medicală. p. Bucureşti. Bucureşti. Cercetarea infracţiunii de spălare a banilor murdari. altei persoane. 1979. ZDRENGHEA Voicu. Magistrat dr. Dr. Cercetarea infracţiunilor de spălare a banilor murdari (II). SRL. 54 p. MOCSY. Conf. 1994. Colecţia 182 .Panunional de cercetări Criminalistice al Procuraturii U. Tratat de poliţie ştiinţifică. Ion. 193 p. BĂTRÂNU şi BOTA. nr. univ. 359 p. Bibliografie la p. Valori europene şi respectarea drepturilor omului în activitatea Poliţiei Române. I. Paris. Practica dispunerii Diagnostic. 544 p. Demonstraţia – Probleme de patologie chirurgicală – note de curs – 2 vol. 1975. Noul Orfeu. Bucureşti. Bucureşti. 188 p. Dr. 495 p. Ladislau. ABRAHAM. 5. Nicolae. MITRICEV.. 2836. 386-393. T.. Imitarea scrisului Gheorghe. Kriminalistika. 2848. Metodologia SALAMANOV. 1889. Mockva. 2852. Lect. în Criminalistica. Prof. Aspecte ale dezvoltării fotografiei judiciare în România. Paris. Casa de editură şi presă „Şansa”.. Costică. 2842. II. Oradea. dr. Ladislau. Izdatelstv. în 20 de ani de expertiză criminalistică. 2843. MITROFAN. PĂUN. Lect. Editura Luceafărul. Bibliografie la p. Dan. Bucureşti. Coordonator ştiinţific Marius PIELARU lect. p. SANDU. Seconde Partie. MOGOŞ. etapă de lucru importantă în activitatea de expertiză criminalistică. MOËSSARD. 1969. g-ral. 2845. Ministerul Justiţiei. 2004. 2005. Proiect finanţat de Programul Phare pentru Democraţie al Uniunii Europene. nr. Dumitru. Bucureşti. LeTimbre Poste. noiembrie 2004. VOICU. 1981. Psihologia judiciară. investigării infracţiunii de spălare a banilor. dr. Gheorghe. Hanibal. Premiére Partie. univ. Agenţia de informaţii Cami. 1963. Manual. Ministerul de Interne. 2847. p. Conf. + ilustraţii. 40 p. g-ral. 1930. drd. 1979. Editura Aius. Magistrat. 72-75. 2846. 420 schiţe explicative. p. 133-134. Florin. Editura Aius. MOGOŞ. 210-216.P. Gheorghe. 136 p. univ. Craiova. 176 p. p. MOCUŢA. MOENS. dr. Jean-Baptiste. dr. 2844. MOCUŢA.S.

în Expertiza Tehnică 62. MOISIL. în Expertiza Tehnică 47. Nicolae. Gheorghe. Criminali- raţionamentului nuanţat. Îndoieli şi certitudini. Ştiinţă şi umanism Locotenent. vol. + erată (Enciclopedia de buzunar. a. Aplicarea spectro- fotometriei de absorbţie atomică la identificarea urmelor de metale în fibrele textile. iunie 1990. Criminalistica – un atribut şi o sarcină relativ nouă pentru Jandarmeria Română. 2860. efigii. 2859. 6. Buletin documentar editat de Corpul Experţilor Tehnici din România. 3. MEILĂ. 1975. MOLDOVANU. MOISIL. Editura Enciclopedică Română. FIERBINŢEANU. Junimea. 215 p. [Bucureşti]. Introducere de Constantin Noica. Grigore C. 128 p. Chimie. nr. 2853. MOISIL. Bucureşti. Lecţii despre logica 2867. Artă şi ordinator [.. Bucureşti. MOISIL. Editura Ştiinţifică. noiembrie 2005. 2855. Ediţie şi note de Solomon Marcus. MOISE. Grigore C. Academician Prof. N. 1979. 1979. Mihaela. Ministerul de Interne. [1997]. anul 6. cu fig. 2857. Marius. Bucureşti. Depăşirea – legătura dintre spaţiul. 2865. Editura Tehnică. 2856.. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. MOLDOVAN. Tom III. Abraham A. Global Print. Aurel. etc.P. 31). Cristea. p. Tablă de materii şi în limba engleză. MOISE. Bibliografie la p. anul 8. Sinaia. Grigore C. 1978. Colonel. 1972. Dr. Elemente de logică matematică şi de teoria mulţimilor. Buletin documentar editat de Corpul Experţilor Tehnici din România. Traducere din limba franceză de Claudiu Dumitriu şi Ion Pascadi. f. 2863. f. Fizică. cu 106 figuri în text. Bucureşti. 2. 216 p. Mircea. Secţia [Culegere de articole]. Matematică). nr. Încercări vechi şi noi Mihalache. 115-117. Timbre.Foto-Film. 79 p. Mihaela. în Tratat practic de criminalistică. Grigore. p. Editura Meridiane. 2861. + 13 pl.R. 308-317. Bucureşti.] cu colaborarea lui Marie-Luce André. Bibliografie la p. poliţe. MOLDOVANU. Bucureşti. 20-24 noiembrie 2000. MOLDOVAN. 2864. monede. 2866. MOISIL. Procuror şef. nr. 180 p. 6-19. 167-170.a. Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita. 1965. 821 p. Iaşi. 1910. 463 p. Ediţia a II-a. 58). 2862. p. 1968. Editura Academiei.S. în Criminalistica. 2854. p. MOLES. chitanţe. de natură piloasă prin spectrofotometrie de absorbţie atomică. 2868.P. Timpul şi viteza necesare la efectuarea manevrei de depăşire. Bibliografie la p. Tratat de graphologie şi expertize în falsuri de acte. Bucureşti. 433-458. (Analele Academiei R. mărci. Prefaţă de Ion Pascadi. Bucureşti. anul VII.. MOISIL.R. martie 2000. bancnote. 751-812. STOICA. Essais sur les logiques non chrysipagiennes. Editura Academiei R. 1974. Expertiza urmelor Urmărire Penală. Grigore C. p. 35-36. (Orizonturi. p. Despre protecţia pasivă a conducătorilor auto şi pasagerilor la coliziunile frontale sau laterale. Editura Ştiinţifică. Grigore C. MOISIL. II. Gheorghe. de logică neclasică. STOLERU. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. 183 . Asupra ecuaţiilor echilibrului corpurilor elastice. MOLDOVEANU. 76-79. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. ştampile. Grigore C. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul infracţiunilor de omor săvârşite de autori neidentificaţi. Petre. 456 p. 2858. 32 p. Ministerul de Interne. 1982. cu fig. 296 p. tatea economico-financiară în societăţile comerciale. 11-29. MOLDOVEANU. cu fig. Bucureşti. Seria matematică. Testamente.

Expertiza urmelor de natură piloasă prin microscopie clasică. Expertiza urmelor de sânge. p. MIHĂILESCU. vol. 230-256. (Biblioteca de artă. 888 p. MORARU. septembrie 2003. constatărilor tehnico-ştiinţifice în investigarea accidentelor de muncă. nr. MORAR. nr. 330-332. 126) 2869. 242 [-246] p. Psihologia copilului. Ioan. 5. Editura Luceafărul. 1964. 42-49. X. în Tratat practic de criminalistică. Ministerul de Interne. în Tratat practic de criminalistică. Bucureşti. în Criminalistica. Bucureşti. + 2 f. MIHĂILESCU. + 1 f. nr. Procuror militar. I. p. Ştefania. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Avariile în domeniul rutier. Traian. 2870. II. 32-33. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 17-19. 1998. I[on]. volum 13. în Criminalistica. Gabidor. Chilimia. Efectuarea Mihai. p. 3. p. 2872. Cerce- Colaboratori Dr. (Academia de ştiinţe sociale şi politice. Partea a doua. în Realităţi şi perspective în criminalistică.1974. Vincenţiu. Bucureşti. Romulus. Rolul 2883. Ion. MORAR. POPA. Traducere din limba franceză de Mihaela Larionescu. p. 2877. Romulus. 281-291. Eseuri. 2004. Importanţa în genetica moleculară. în Criminalistica. Editura Teora. 420-423. anul VI. 2881. 2004. D. Expertiza urmelor biologice provenite de la animale. Bucureşti. Traian. Prof. Banciu. Vincenţiu. MORARU. p. 273-274. pl. în Buletin de psihiatrie integrativă. p. Memorii. Silviu. Editura Academiei R. 2878. MOREGA. vol. vol. Particularităţile cercetării la faţa locului în cazurile de suicid. Procuror militar. cu ilustr. G. Silviu. MOLNAR. 1967.R. anul V. jur. iunie 2005. în Tratat practic de criminalistică. pl. Traian. vol. 2. probelor criminalistice în procesul interacţiunii procurorului cu expertul criminalist. 1982. MOREAU. Basiliade. Judecător. 2005. în Tratat practic de criminalistică. Vincenţiu. Procuror militar. MOLNAR. MOLNAR. p. 2871. Institutul de istorie şi teorie literară „G. octombrie 2005. dr. MORARU. Inteligenţa emoţională şi coordinates of accomplished suicide in Sibiu country. 1978. II. de salivă. Drd. VELCULESCU. Editura Medicală.. Pauline. 120 p. 257-264. Editura Medicală. p. 2884..1978. MORARU. sub îngrijirea confruntării şi experimentului judiciar în investigarea accidentelor de muncă şi 184 . Medicina legală. Interacţiunea activităţii dintre procuror şi medic legist în cazul cercetării la faţa locului. p. în Investigarea criminalistică a locului faptei. mai 2004. 1976. A. Interacţiunea activităţii procurorului cu cea a expertului criminalist în cazul expertizei criminalistice a scrisului. Expertiza şi constatarea tehnico-ştiinţifică în procesul conlucrării procurorului cu specialistul criminalist. Ministerul de Interne. 85-100. Ministerul de Interne. 448 p. DOICAN. 2 vol. 2880. tarea la faţa locului în cazul accidentelor de muncă miniere. p. MORARU. MOLNAR. MORARU. Vol. 7-8. nr. 2874. Vincenţiu. Partea I. Bibliografia analitică a cărţilor populare laice. Bibliografii. 1978. nr. S. 3 (26). 2004. ANTOHI. 2885. Introducere trezirea conştiinţei. 412-418. II. Bucureşti. Procuror militar. 2873. vol. Ethical 2882. I. IV. Bucureşti. 155-159. Vol.C. 2. MOREGA. cu ilustr. Ministerul de Interne. Bucureşti. anul VI. Expertiza urmelor ştiinţifică a lui S. 2886. Traian.S. p. 311 [312] p. 2876. An XI. 568 p. Cătălina. MOREGA. Romulus. Drd. Ştefania. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Călinescu”) 2879. 1978. MORAND DE JOUFFREY. 2875. MORARU. p. 2003.

Leipzig 1888. 375 p. Alfred. Reflexionen über Philatelie. 1958. 2890. MOSCHKAU. + 16 ilustr. p. 286 p. BERCEA. 2894. I. vol. 368-375. Ioan. SAFTA. Graphologische Diagnostik. MUNTEANU. Pintilie. SERBINA.. MEDEANU. ilustr. D. MOUBRAY. 2003. Paris. 1984. Valoarea şi importanţa lor culturală şi filatelică. 2005. 2892. foto. I. Traducere de Roxana Diaconu.S. vol. 1982. Bucureşti. MOUBRAY. vol. vol. Metode fizicochimice folosite în expertiza criminalistică pentru diferenţierea scrisurilor prin intermediul hârtiei copiative. în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. 1984. 640 p. MREJERU. 2903.G. SAFTA.T. ACHIŢEI. mai 2005. Dr. MURRAY. 2899.. III. Vizionare. Realizarea şi exploatarea diapozitivelor. 2896. vol. IFTIMIE. VERLAG HANS HUBER BERN STUTTGART WIEN. vol. 2897. [United Nations]. Editura ALL BECK. Overseas Maurice.C. p. MOROZAN. H. 2000. Editura Universitas Timisiensis. I. VIII + 102 [110] p..T. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Tipografia Rapid. cu colaborarea şi concursul domnilor: Gh.. 91 p. 1976. Die 50 besten Marken Europas.S. 65 p. MUREA.Senf. 2889. 1973. Consilier D.J. Marieta. 269-279. CÂMPEANU. Consilier Garda Financiară. Editura Tritonic. în Criminalistica. U. + 8 fotografii. 2895. Editura Moldova. MORRELL. MÜLLER. Michael. 2900. Mihai. Jiu. learning disabilities an juvenile delinquency. Dumitru Andreiu Petre. Dumitru. Nicolae. în 20 de ani de expertiză criminalistică. ENSKAT. A. 1979. 304 p. 185 . R. MUNTEANU. I. 180 p. Tiberiu- Ioan. Limite şi posibilităţi în expertiza criminalistică a pneurilor auto. Handbuch für Postmarken-Sammler. 121 p. Berlin 1942-45. Bucureşti. Avocat Baroul Bucureşti. 111-112. Jean François. Romulus. Protecţia copilului şi practicianul social. 3. Colecţia Foto-Film. Bucureşti. de scrisurile executate cu creioane de culori asemănătoare. Ewald. + 5 f. 2891. Conf. Bucureşti. 2887. p. anul VII. Ministerul Justiţiei.. Ion. Costache. Matheescu-Sinaia. Magistrat drd. Infracţiuni de corupţie. Presa cotidiană. dr. Radu. MIHĂILESCU. + 42 p. Liste multilingue des stupéfiants placés sous contrôle international.F. Gebr. 2901. 1858-1938. MOROŞANU. MOTICA I. Corneliu. Bibliografie la p. 2893. 1998. Tg. Ion. TÉTU.P. 432. Bucureşti. II. II.. Identitate pierdută.S. Jane. Realizare. 1997. univ. vol. Editura Tehnică. Editura Luceafărul. nr. MÜLLER-MARK. Editura Tehnică. Rolul şi importanţa expertizei criminalistice în stabilirea adevărului în investigarea accidentelor de muncă şi avariilor din domeniul minier. foto. 89-107. I. Petre. 2888. Florin. David. Washington. Guvernment Printing office. W. International Control. Istoricul timbrelor poştale româneşti.C. 161 p. 224 p. 1938. inspector P. MUSCELEANU. 2902. FLORESCU. Iaşi. 12-15. p. p. Lucian. Formatul Super Preşedintele Secţiei Contencios Administrativ a C. The Link between Constantin. Editura Elit. Timişoara. Charles A. Dan.avariilor din domeniul minier. Claudia. ROŞU. Aspecte teoretice şi practice. Theodor. Multilingual List of Narcotic Drugs Under PENCIUC. 1980. 2002. + 2 anexe. pl. 142 p. II. MOUILLAND. British Letter Mail to Destinations 1840-1875.F. vol. MOREGA. Dreptul afacerilor interne şi internaţionale. 2898.. Zoscsak expert filatelic şi Iancu Ionescu. + 8 fotografii. 1964. Bucureşti. 8.

digitales des singes et des dégénéré humains. în R. 36-47. p. Lausanne. no. Henry. p..2904.2. Imprimerie de l’Ere Nouvelle. Détermination digitales et palmaires des lémurieus. des pygmeès et des py gmoïdes du basin du Congo. 1937.I. 68-81. no. 1937. Les empreintes 2906. 2905. MUTRUX-BORNOZ. Henry.1. 186 . des déqónérés humains de toutes races. des signes. 1938. Henry. Les empreintes de la date et de la quantité des taches de sang.C. în e R. Thèse de doctorat de l’Université de Lyon.C. 10e année. MUTRUX-BORNOZ. Extraits de la Thèse de Doctorat de l’Université de Lyon..I. 9 année. MUTRUX-BORNOZ.

NEAGU. 236 p. [1989]. 1992. 1 (24). . Ion. Cocaine. univ. 107 p. NANDRIŞ. univ. 2001. Îndreptar de practică judiciară. NACU. dr. Niculae. Teste grilă.E. aer) şi cei biologici ai mediului înconjurător. 2927. Gabriel I.N 2907. Tipografia Centrală. 205-233. 282 p. în Ghidul procurorului criminalist. 2910. 1899. 247 p. Psihiatrie judiciară. (Seria Artă şi meserie). 492 [-496] p. Tratat. DAMASCHIN. Editura Pro. Editura Ministerului de Interne. Bucureşti. infracţiunilor de luare şi dare de mită.. Inteligenţa. Berlin. 318 p. timpul ciclului oestral. Bucureşti. DAMASCHIN. I ALexandru. Editura Ministerului de Interne.. 1987. Titlul original: Quand j’étais photographe. 2921. Practică judiciară. Editura Ministerului de Interne. Emil. II. Editura Helicon. Editura Compania. Mircea. Niculae. Mircea. 2911. 2923. NEAGU. Bucureşti. NEAGU. Tratat. Bucureşti. Vol. Editura Oscar Print.P. Mina Minovici. 2003. Când eram fotograf. Editura Global Lex. Ion. O anchetă dificilă. Carmen. Metodica cercetării Roman. p. 2915. 416 p. I. Ion. 1997. Anatol. 2920. Eriksson. Drept procesual penal. vol. Prof. Editura Universul Juridic. Editura Lumina Lex. 1994. X. T. 736 p. TĂTUŢ. Bucureşti. Flammarion. NEAGU. Editura Rapana. vol. Ovidiu. DAMASCHIN. NACU.267-270. Paul S. Teste grilă. Cuvânt înainte. Unite în operaţiunile de pace. NAHAS. 2928. 1997. Ion. dr. Bibliografie la p. CarmenSilvia. alias Tourne à Dard]. Controlul în Ministerul de Interne. 1988. C. Ion. H. 352 p. Timişoara. 222 [-224] p. NAUM. şi II. Practică judiciară. 1982. 96104. 2005. 2908. Managementul schimbării în Ministerul de Interne. Ion. NEAGU. PARASCHIV. NEAGU. F. NEAGU. Bucureşti. Editura Ministerului de Interne. Niculae. Drept procesual penal. Conf. Prof. lumina minţii. 2909. NEAGU. Traducere din limba franceză de Gabriela CIUBUC. Curs selectiv pentru licenţă. 2929. tab. Ion. 2922. NEAGU. Global Lex. Asist. Bucureşti. 2918. 280 p. în Buletin de psihiatrie integrativă. NEAGU. nr. Middlebury. Elisabeta. SĂLĂJAN.. 2925. NĂSTASE.. 2001. Sinuciderile la femei în Ion. 2002. Mircea. PARASCHIV. Lucica. 2924.. Drept procesual penal. Drept Mihai. p. NĂSTASE. dr. The Great Carmen-Silvia. Partea specială. Bucureşti. Bucureşti. 2914. 1982. Iaşi. Nahas. Institutul medicolegal Prof. Partea specială. univ. informaţiei între factorii fluizi (apă. NADAR [Félix-Gaspard TOURNACHON. NACHTIGALL. 2913. 2003. Niculae. 2912. Teste grilă. Editura Didactică şi Pedagogică. univ. MOLDOVAN. NAGY. Universul Juridic. Foreword by Jacques Yves Cousteau. I. 2919. 2916. Chişinău. Drept procesual penal. NEAGU. 2002. Vol. Drept procesual penal. PARASCHIV. APOSTOL. Drept procesual penal. Ion. Materielle Beweismittel 2917. În balon cu Nadar de Mihai Oroveanu. (Teill) (Mijloace materiale de probă – Partea I). Tratat de procedură penală. Gabriel G. Poliţia civilă a Naţiunilor procesual penal. Exploatarea şi tehnica transportului auto. (Vermont). Bucureşti. Drept procesual penal. 1997. NEAGU. Drept procesual penal. 2003. Rolul interactiv al 2926. Bucureşti. 2003. 558 [-560] p. Editura Şansa SRL. an XI. Editura Didactică şi Pedagogică. 1927. 1994. 2006. NEAGU. XI + 300 p. NEAGU. Editura Academiei Române. White Plague [By] Gabriel G. 272 p. Bucureşti. Ion. 1994.

Alina. 2004. Amprenta papilară în oglindă sau adevăr contra minciună. VĂDUVA. nr. biochimist. p. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. nr. NECULA. Subinspector de poliţie.P. volum 13. iunie 2005. şef Serviciu Identificări judiciare din Institutul de Criminalistică. Subinspector de poliţie biochimist.2930. Subcomisar de poliţie. Subinspector de poliţie. nr. Căpitan. p. 2. Istoria grănicerilor şi a începutului poliţiei de frontieră. Comisar de poliţie. ORĂŞTEANU. Subinspector de poliţie biolog. 2.R. p. p. Braşov. poliţie. Interferenţa dintre biometrie şi criminalistică (I). NEGOESCU. 2942. în Criminalistica. 2006. anul I. nr. ianuarie 2004. Ion. Costul crimei. 2. 20-22. Cristian.R. Ioan. p.. judeţean de expertize criminalistice Timişoara al Ministerului Justiţiei. 2936. Institutul de Criminalistică. anul VII. Studiu statistic şi medico-legal / asupra / suicidului în Bucuresci / de la / 884 – 1895 / Tesă / pentru / doctorat în medicină şi chirurgie / Susţinută la…. Bucuresci. Repere medico-legale. Laboratorul de genetică judiciară din Institutul de Criminalistică al I. martie 2005. NECULA. biolog. Inspector principal de 2933. Infracţiunea de viol din perspectiva serologiei judiciare şi a testului ADN. 32-33. anul IV. 21-22. NECULA. în Criminalistica. 2006. NEGOESCU. nr. 2005. anul VIII. Laboratorul inter- 2931. 2943. Editura Triumf. 29. Bibliografie la p. p. p. Ionel. noiembrie 2002. 31-34. 27. Motorola Printrak Bis 2005. Subinspector. Bucureşti. 116 p. în Criminalistica. Sever. Ionel. nr. ORĂŞTEANU. în Criminalistica. în Criminalistica.G. Editura Scaiul. Irina. Laboratorul de genetică judiciară din Institutul de Criminalistică al I. Petre. Bucureşti. NECULA. TENDER. 2940. Alina. Mihaela-Carmen. Comisar-şef de poliţie. Procedee de revelare a urmelor papilare în laboratoarele Poliţiei tehnicoştiinţifice din Franţa. Alina. Cercetarea la faţa locului din zonele de ecoton. biolog. Inspector principal de 2932. Infracţiunea de viol din perspectiva serologiei judiciare şi a testului ADN. august. 1895. 2003. General de brigadă (r). biochimist. în cazul unor infracţiuni privind protecţia mediului. Calea Victoriei. 2944. 345-350. anul VII. 444-449. 99. NECULA. Evaluarea şi managementul şocului. căpitan. Ionel. General de brigadă (r). ORĂŞTEANU. General de brigadă (r) dr. 383 [-384] p. 30-31. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 2934. p. Irina. IVANICI. Bibliografie la p. Consilier juridic. Metodologia determinării profilului genetic. Direcţia Cercetări Penale.1895 / de…. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. Bucureşti. 637-642. 368-371. Expert criminalist. Ion. 2003. Fingerprinting genetic molecular sau Amprenta ADN pentru identificarea de persoană. 1. nr. 6-7. mai 1999. 4. p. 2937. în Criminalistica. poliţie. noiembrie 2005. Dispozitiv pentru proiectile trase cu arme de foc. NEDELCU. noiembrie 2005. NEGOESCU. Niculae. anul VII. 188 . 6. NEAMU.P. NEGHINĂ. 303-305. anul VI. Ionel. 642 [-644] p. Institutul Naţional de Criminologie. martie 2000. 2939. 25. 6. nr. 6. NEAGOE. Subinspector. p. 2935. în Criminalistica. Gheorghe. 2941. NEGOESCU. 29. Teoria şi practica întrebuinţării poliţiei civile în operaţiunile de pace ale Naţiunilor Unite. p. NEGOESCU.G. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Irina. în Criminalistica. 2938. Conferinţa Internaţională a utilizatorilor de sisteme biometrice. NEAGU. Ilie. Tipografia şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu. 2. nr. Bucureşti. Direcţia Cercetări Penale. anul II. Editura Luceafărul. p. Mihai.

Editions Européennes Erasme.. Criminologie de l’Acte. 218 p. vol. Bucureşti. 2946. Edition Litec. NEGRUŞ. Lygia.. Turin. 1984. Mihail. Traduit… par Mr. Editura Eminescu. Edition Litec. 239 p. Procuror. Lygia. Le crimi- de pe lângă Tribunalul Vrancea Tactica audierii martorilor (infracţiuni contra vieţii). Bucureşti. Editura Albatros. 1988. E. NÉGRIER-DORMONT. Garenne-Colombes. Ion. + 40 f. 1 G. 1999. De la scoicile- logie (manuel). Editura Humanitas. NEGREA-RÂMNICEANU. „Cultura Românească“. NÉGRIER. 10e année. 208 p. 1997. NEGREA. Regards 2950. p. Dumitru. Collection Constats et Prospective Chlorofeuilles édition. NELKEN. M. Bucureşti. NEGRU.I. no. 1 l’alibi. Radu. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. Moneda. Pe pagina de titlu. Letourneau + Atlas.. Editura Pandora. Ediţie şi studiu introductiv de Z. 2958.I. 2963.A. TĂNASE. 1995. p. Paris. NÉGRIER-DORMONT. Banii şi puterea. 1984. M.. I.R. 2965. Paris. Les Cours de Droit. Crimino- Editura Albatros. Bucureşti. în R. F. Bibliografie la p. 2953. 1938. Itineraire 2962. 2960. 1990. 2955.. XXIV + 682 [-684] p. Bucureşti. Priviri critice asupra factorilor ei determinanţi. [1990]. NEGREA. Drept procesual civil. 1995.-S. [par] Lygia Négrier-Dormont. Bucureşti. SOARE.3.3 din 20 martie 1935) 2952. 181 [-185] p. Intelectua- litate şi criminalitate. 1935. Aplicaţiuni practice. (Extras din Gazeta Tribunalelor nr. f.. Bucureşti. Félix Alcan. Editura Didactică şi Pedagogică. L’homme criminel. 410-420 (Biblioteca de filozofie a culturii româneşti). La Crimi- culturii. Lygia.. l’actued et les postulats des droits de l’Homme. Atelierele Adevărul S. NEGREA. Cesare. NEGRU. France. L’incendie volontaire et nologie (manuel polycopie). Parchetul 2957. S. NEGRAPONTE.-S.2945. Lygia. Bucureşti. imprimat greşit: Bernet F. 432 p. 169 p. Bournet . 2947. Preface de Jean-Claude Soyer. 520 p. Lygia. NELKEN. 1983. NEGULESCU. 1988. 1938. Nicholas. 2948. BEJAN.P. XL planches Deuxième édition. Era digitală. Vasile. 2951. Tratat practic de grafologie ştiinţifică la îndemâna marelui public. 132-139. Ornea. 20-24 noiembrie 2000. p. Paris. 1972. 131-139. Ecole d’Anthropologie de Paris. 2961. cu tab. Bucureşti. Paris. NEGOIESCU. par Cesare Lombroso. NÉGRIER-DORMONT. Ioan. Radu. 140-171. Târgovişte. 1933. Les causes des e incendies. Nanterre. I şi II. NEGREA-RÂMNICEANU. 2959. NÉGRIER-DORMONT. Institut de Editură şi Arte Grafice. Étude anthropologique et médico-legale. Etude sur les tueurs en serie. NÉGRIER-DORMONT. cu peste 150 autografe şi exemple (Caracterul omului dezvăluit prin scris). NÉGRIER-DORMONT.3.. Geneza formelor chronologique de Criminologie et d’Anthropologie Philosophique. RADU. Încercarea autovehiculelor.. posés Le Criminel et La Victime depuis la nuit des temps jusqu’à nos jours. Avec préface par M. Lecţia de fotografie. Civilizaţiune şi criminalitate. 189 .A. 10 année. Bucureşti. 2964. Sinaia. P. Bocca Frères. Râmniceanu [M].C. 365 p. republicată sub titlul Tratat practic de grafologie. Regnier et Mr. Editura All. 15 p.a. no. în R. N. 2954.. Mars 1989. 1937. A. 1887-1888. 368 p. Essai de criminologie sur l’acte.C. Lygia. 2949. Crima pasio- nală (studiu). 1992. 2956. Editura Didactică şi Pedagogică. nologue dans la cité. F. 192 p. monedă la cecul electronic. NEGREA. pl. 251 p. (Anexa).

Editura „Tiparniţa“.. Bucureşti). Mihai Eminescu. 1938. 2969. NENIŢESCU. Tabla de materii şi în limba engleză şi rusă. Vasile. 2980. Marian. p. 183 p. Editura Polirom. 190 . Costin D. Structura somato-psihică. Gheorghe. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor.+ 1 f. Paris. Expertiza urmelor formă lăsate de animale: Examinarea urmelor sonore. Mirajul televiziunii. în Criminalistica. nicare. vol. Atlas of human 2982. F. anul IV. 1982. Costin D. 1991. Ph. 2003. NENCESCU. Frank H.1999. Iaşi.. Traducere coordonată de Cristina Coman. disimulării adevărului cu ajutorul aparatului pentru detectarea efectelor emoţiei asupra scrisului. NICHIFOR. II. e în R. Bucureşti. 2976. Les Incendies volontaires. FISCHER F. Metods of Forensic Detection. Grafologie. Editura Didactică şi Pedagogică. NICOLAE. 10 année. în Buletin de psihiatrie integrativă. D. Editura 2968. anatomy. Consulting Editor. Dan. 2000. 1929. Unităţi de măsură.I. 76-84. vol. în Tratat practic de criminalistică. 194-211. vol. I. 2981. Tabelele în forzaţ. Ion. Bibliografie la p. Sharon Colacino. NICA. Colecţia Media Business. şi omul.2966. Manual. reeditată 1936 (Editura „Bibliofilia“. OPREA. Răzvan. Alfred Jean. The University Press of Kentucky. Chimie generală. NEWSOM. Dean. Tradiţie şi comu- 2977. manuscrise şi fotografii. Switzerland. Bucureşti. Drăguţa. Bucureşti. p. 1 (24). cu fig. NICEFORO. p. 2971. Bucureşti.D. Dong. 2003. 2972. Colonel. Totul despre relaţii publice. NENIŢESCU. Institutul de Arte Grafice. 2005. Joe. Stan. NEMEŞ. John. Librairie Universelle. pl. 1926. The Realities of public Relations. LV. în Tratat practic de criminalistică. 2003. NICOLESCU. IV.. 1907. Manual pentru acţiuni de căutare-salvare. Constatarea Ediţia a V-a. 1985.. Thomson Learning. Viorel. 2003. NICKELL. 2973. Basle. 170 p. NETTER. nr. Oradea. Analiza corelaţională a factorilor de risc în declanşarea tulburărilor psihice reactive. p. X.C. 381 p. NICA. Cu un cuvânt înainte de Constantin Ciopraga. 2967. PARASCHIV. nr.-S. pl. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. Alfredo. PIRTEA. cu fig. 97. Carol. 4. + 40 p. Constantin. vol. 1 f. Tipografia şi litografia românească Societate anonimă. Manuela. La police et l’enguête judiciaire scientifique. 2983. NELKEN. Locotenentcolonel. 2979. NICHIFOR. 514 p. 2970. Pedagogică. Dr. [2] f. par Prof. 33-35. Science. [1980]. I şi II. 2975. Editura Eminescu. fig. 2974. NESSELRODE. 1972. Ciba-Geigy Limited. no. M. Index 36 p. Locotenent-colonel.. VANSLYKE TURK.. Crime al minorilor. 406-413. NEREMZA. Wadsworth. Metode şi mijloace de comitere a falsurilor în documentele pentru trecerea frontierei. 403 p. Ediţia a IV-a. II 1053 p. p. Scrisul Didactică şi 2003. 684 [-688] p. Chimie organică. Ghid practic de ambientare.4-5. KRUCKEBERG.447] p. Titlul original în limba engleză: This is PR. NICOLAE. iulie 2002. 108 p. 2978. 160 p. Bucureşti. color. Dr. Ministerul de Interne. 1978. Dresde et Lausanne. Dreptul penal Alfred Jean.. 932 p. Berlin. Ministerul de Interne. an XI. vol. 1291 p. Ediţie revăzută de Ecaterina Ciorănescu şi Mihai Elian. 49 p + 1 anexă. + VII + 445 [. grafică. 247-258.. Alfredo Niceforo avec préface du Docteur Lacassagne et nombreux documentes photographiques des services d’identité judiciarie de Paris. Cuvânt înainte de comisar-şef Gheorghe Boblea. Nemo [Nae Ionescu]. tabele + erată (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). Bucureşti. Judy. vol. Editura Didactică şi Pedagogică. Colonel. Maior ing.

1931. Comisar-şef de Încercare de transmutare a tuturor valorilor (Fragmente postume). Gheorghe. STOLERU. Mihalache. Costică. Prevenirea infracţiunilor prin măsuri de siguranţă. Marketing & Mana- gement electoral. A. New York. Ediţia a II-a. nr. 245 p. Prefaţă de Liviu European. Călăuza Gardianului. Valerică. ROMAN. NIEWENGLOWSKI. în Criminalistica. 3002. Criminalitatea cu Traducere din limba germană de Amelia Pavel. vol. 33-35. Editura Universitară „Ion Mincu“. Aforisme. Gheorghe. NICULAE. 1912. NIŢĂ. Marcel. Economia. Traité Pratique des Projections Lumineuses Spéciales. p. 202 p. 2985. Iaşi. Vasile. poliţie drd. Gabriel Vasile. Prof. 529 [-531] p. pl. Bucureşti. Dumitru. Dr. 1999. Alexandru. II. 2991. 269 p. Coordonatorul colecţiei: Gabriel Vasile Niţă. 220 p. GORESCU. Chelcea. Dr. Expertiza tehnică a accidentului de circulaţie. 2001. Traducere din limba germană de Simion Dănilă. Gheorghe. violenţă în România – 1990-2002. Ediţie critică în 15 volume GIORGIO Colli şi MAZZINO. 1991. Culegere de acte normative. Friedrich. NIETZSCHE. NISTOR. 2989.-H. Simion E. Timişoara. cu ilustr.II. Libraires-Éditeurs. Dodd. Serviciul Editorial. ROŞCA-FRIDOLIAN. univ. ilustr. Traducere din germană şi studiu introductiv de Claudiu Baciu. Comisar-şef de moniului cultural în România. Scrieri postume (1870-1873). Ioan. NIŢĂ. 2006. NIETZSCHE. 1998. 278 p. p. Bucureşti. 131 p. Octav. MOLNAR. 2003. PASCU. Robert A. Vol. 2999. I. Bucureşti. TEODORESCU. Bucureşti. NISTOR. 3001. 1998. DRAGOMIRESCU. PĂUN. Editura Polirom. 735 p. p. Florenţa. Paza penitenciarelor. Mircea Aurel. Protecţia patri- 2986. Durkheim. Sergiu. Consideraţii privind metodologia infracţiunilor prevăzute de Legea nr. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“. NICULAE. GOŞA. Editura Ager. 2988. NISTOREANU. Cristian. Bibliografie la p. raţiunea şi societatea contemporană. NISTOREANU. 407-410. Neculai. + 2 f. 2000. anul VIII. dr.. Editura Europa Nova. 678/2001. 3. Dr. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Prevenirea abuzurilor îndreptate împotriva minorilor. 2997. Traducere din limba engleză de Mihai-Eugen Avădanei. Aspecte metodologice ale investigaţiei penale în domeniul infracţionalităţii informatice. Bucureşti. Consideraţii inactuale I-IV. vol. 258-267. arh. 1987. 2990. Friedrich. 222 p. 217-218. Sociologia banilor. Oxford University Press. Montinari. 2987. Ion. 2006.. Editura Universitas XXI. nr. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Criminalistică. Humanitas. Gheorghe. Mişcarea autovehiculelor. GHEORGHEDIAC. poliţie prof. Editura Militară.2984. BOROI. NIŢĂ. 7-9. 2995. Îndrumar pentru poliţişti. Paris. The Sociology and E. 2993. Garnier Fréres. vol. 293 [-295] p. 663 [-669] p. p. NICULĂIASA. 151 p. 2002. Friedrich. 2998. DOBRINOIU. Gabriel Vasile. Ilie. NISTORESCU. 1996. 1974. Situaţii deosebite ce pot interveni în identificarea criminalistică. Note de curs. anul V. 3000. Partea specială. Florin. NICULESCU. vol. Bucureşti. Gheorghe. 3003. NIETZSCHE. directorul Institutului pentru Cercetarea şi Prevenirea Criminalităţii – Inspectoratul General al 191 . 639 p. G. Drept penal. LUNGU. Marina. Editura Hestia. Bucureşti. Bucureşti. Editura Ministerului de Interne. 2992. Editura Europa Nova. 1996. Voinţa de putere. Criminologie. Gheorghe. LAZĂR. Institutul 2994. 1. Editura AION [Oradea]. 3. iunie 2006. [selecţie]. Opere complete. 2996.. NISTOREANU. în Criminalistica. NIGEL. Naşterea tragediei. 2002. I. V. mai 2003. NISET. NICULAE. Poezia.

martie 2005. 232 p. Fotografia de la A la Z. 26-28. drd. anul VII. p. 2003. 71 p. NOVAC. 192 . în Criminalistica. punctuaţie. 446 p. 3007. stilistică. Cristian. Editura Tehnică. gramatică. Lexicon al greşelilor de limbă română. NIŢĂ. 3004. ortoepie. Fonetică. Scrisori despre logica lui Hermes. Gabriel Vasile. ortografie. 3005. Editura Cartea Românească. Bucureşti.Poliţiei. Bucureşti. nr. 165 p. NIŢULESCU. Cooperarea internaţională în domeniul combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri. Mircea. Constantin. 1973. 2. Editura Junior. 1986. 1996. lexic. 3006. Chestor de poliţie. NOICA. Editura Ministerului de Interne.

London. rezonanţei. 18-19. Bucureşti. 237 [-239] p. conf. Psihologia conso- nantistă şi cibernetica. . Probleme de crimino- Traducere din limba franceză de Dana Lungu şi George Neamţu. OJOG-BRAŞOVEANU. 3023. Editura Albatros. ŞPAN. Minerva se nantistă. (Colecţia Sfinx. univ. studiu introductiv şi note de Alexandru Surdu. Ion. Bucureşti. 1974. (Clepsidra). Bucureşti. USA. 1971. Editura Albatros. 227-238. 661-674. 1994. Practical fire and mansardă. Editura Militară. 1973. (Colecţia Sfinx. Accidentele de automobil. Editura Dacia. Rodica Cocoşatul 3016. şi facs. 2. 3026. Ştefan. la mănăstire. în Criminalistica. Charles E. 1976. Cluj-Napoca. Florida. logie. Editura Polirom. J. Cluj. nr. 3022. 1972. 3018. Republicat în 1998. O’ COONNOR. 271-277.N. OJOG-BRAŞOVEANU. 309 [-312] p. Constantin-Daniel. 3020. Pantelimon Golu. K. Editura Eminescu. OANCEA. 207 p. dr. OJOG-BRAŞOVEANU. OJOG-BRAŞOVEANU.. Springfield Illinois. Ion. Centrul de Studii Postuniversitare. OANCEA. 1973. dr. (Aventura. 1978. ODOBLEJA. Rodica. OANCEA. 243 [-247] p. Editura Didactică şi Pedagocică. 16). Craiova. în Investigarea criminalistă a locului faptei. 3027. CRC Press Boca Raton. OJOG-BRAŞOVEANU. OJOG-BRAŞOVEANU. Aspecte metodice privind administrarea probelor în activitatea de cercetare penală a poliţiei. P. 1971. anul III. Note de conf. Rodica.A. Rodica. univ. Studiu introductiv de prof. 3010. OJOG-BRAŞOVEANU. Scrieri inedite. Editura Ştiinţifică şi dezlănţuie. 3017. 3015. Editura Scrisul Românesc. potrivit ultimelor modificări legislative. Spionaj arson investigation.a. Editura ALL.O 3008. 215 [-223] p. R. 3012. 277 [-279] p. Psihologia conso- are alibi. Fundamentals of 3011. Bucureşti. Rodica. [1928]. 3025. cu fig. 3021. Criminals Investigation (Principiile fundamentale ale investigaţiei criminale). ODOBLEJA. Comisar-şef de poliţie. USA. 571 p.7) 3024. Traducere manuscris. Editura Albatros. SULLIVAN.. ODOBLEJA. fourth edition. Iaşi. 1976. Introducere în logica 3009. Melania! Editura Dacia. (Facultatea de Medicină din Bucureşti).9). 3014. 202 p. 261 [-263] p. 205 [-207] p. Traducător [din limba franceză] P.P. Prefaţă de Constantin Noica. 1974. Partea generală. Bucureşti. OANCEA. Criminalistics. Teză… de Odobleja Ştefan. Studiu medico-legal. Iacob. OANCEA. Bucureşti. Ioan. O’BRIEN. Omul de Ştefan. univ. OJOG-BRAŞOVEANU. 2002. Comisar drd. (Fantastic Club). Albert. martie 2001. Tipografia „Avântul“. Sisteme de securitate. OGIEN. Moartea semnează indescifrabil. reeditată. Bucureşti.. 3019. 1982. 1971. ODOBLEJA. la capătul firului. Plan diabolic. cu fig. p. 223-230. 2004. Thomas Publisher. 3013. şi tab. Bună seara. 1975. Holbrook Press. 2001. 1993. Pantelimon Golu. (Aventura. Remus. (Scorpionul). f. Mileniul III. Editura Scrisul Românesc. 24 [-28] p. [Bucureşti]. Bibliografie la p. Ştefan. Sociologia devianţei. 284 p. 771 p. 1984. în Criminalistica. Craiova. Bucureşti. Bibliografie la p. Drept penal. Editura Albatros. Rodica. Rodica. Ştefan. dr. Bucureşti. O’HARA. Bucureşti. Enciclopedică. 680 p. Rodica. 3028. Îngrijirea ediţiei. Mihai Drăgănescu. Charles C. Rolul organelor de cercetare penală în activitatea de investigare criminalistică a locului faptei. p. 262 p.C.19). Rezumat în limba engleză. Bucureşti. Enigmă la Theory and practice. Ioan Constantin-Daniel. p. Rezumate în limbile engleză şi franceză.

Bucureşti. OJOG-BRAŞOVEANU. 1992. Editura Militară. Rodica Dispariţia 3030. OJOG-BRAŞOVEANU. Editura Militară. dincolo de Cornul lunii. 1999. OJOG-BRAŞOVEANU. Serie nouă 5). (Colecţia Sinx. 75). Bucureşti.. Anchetă 3045. 3044. I. Bucureşti. Bucureşti. 364 [-367] p. Militară. Bucureşti. Editura Militară. Editura Nemira. Bucureşti. Rodica. Anonima la Elysée. OJOG-BRAŞOVEANU. Rodica. 235 [-239] p. Rodica. 1999. 288 p. (Scorpionul). 3042. Ochii Militară. OJOG-BRAŞOVEANU. OJOG-BRAŞOVEANU. Rodica. Logofătul de taină. Rodica. 1991. Rodica. Rodica. 3054. A înflorit 3036. (Colecţia Sfinx. Editura Nemira. OJOG-BRAŞOVEANU. Iaşi. Editura Juventus. Bucureşti. Editura Militară. Întâlnire la Elizeu. 398 [-400] p. Crimă prin mica publicitate. 3037. 1977. Editura Dacia. liliacul. (Colecţia „Sfinx“). Editura Marin Preda. 1989. Rodica. 60). Editura Nemira. Editura Bucureşti. Rodica. Rodica. OJOG-BRAŞOVEANU. Editura Militară. Editura Dacia. şi misterul din parc. OJOG-BRAŞOVEANU. Violeta din seif. Rodica. 80 p. 3031. 1986. 1992. 3047. 228 [-230] p. Întâlnire 3040. 270 [-272] p. 304 p. vol. [Bucureşti]. 1990. 3046. Editura Albatros. Letopiseţul Editura Militară. 253 [-255] p. Rodica. Editura Militară. 3050. Bucureşti. (Scorpionul) secret al lui Altin Bey. 226 p. OJOG-BRAŞOVEANU. OJOG-BRAŞOVEANU. Bucureşti. OJOG-BRAŞOVEANU. Bucureşti. OJOG-BRAŞOVEANU. Editura Albatros. 1984. (Colecţia „Sfinx“. Rodica. 272 p. OJOG-BRAŞOVEANU. 214 p. Bucureşti. Panică la căsuţa cu zorele. Cluj-Napoca. OJOG-BRAŞOVEANU. 3041. Rodica. Craiova. (Cutezătorii). 1990. OJOG-BRAŞOVEANU. 221 [-224] p. 1982. 1979. Rodica. 3057. 3038. OJOG-BRAŞOVEANU. 1977. 251 [-253] p. Cianură pentru un surâs. OJOG-BRAŞOVEANU. O toaletă a 3039. 1985. 1998. 320 de 3049. 3048. Editura Militară. OJOG-BRAŞOVEANU. Melania de argint. (Colecţia Sfinx. 68). Editura Militară. OJOG-BRAŞOVEANU. Bucureşti. 1981. Poveste imorală. 222 [-224] p. 1976. 1992. (Colecţia Sfinx. Bucureşti. 1988. (Aventura). reeditată. 3051. Editura Militară. Editura 1980. Bucureşti. pisici negre. OJOG-BRAŞOVEANU. (Colecţia „Sfinx“. Rodica. 320 de de miercuri. Bucureşti. jupâniţei. Bucureşti. Bucureşti. Rodica. OJOG-BRAŞOVEANU. Bucureşti. (Aventura). la Liz Taylor. Coşmar. OJOG-BRAŞOVEANU. Rodica. 269 [-271] p. Editura Albatros. 1994. II.70). Dab Editura Albatros. Editura Nemira. Rodica. 3043.. 3056. 312 p. 1978. 3033. Editura Militară. Editura Militară. Vulturul în infern. Ştafeta. Agentul statuii din parc. OJOG-BRAŞOVEANU. Rodica. Telefonul necunoscut. Rodica. Bucureşti. 292 p. Bucureşti. Să nu 3032. 1983. Nopţi albe pentru Minerva.3029. 189 [-191] p. 270 [-272] p. Editura Odeon. 268 [-271] p. din bikini. Bucureşti. Bucureşti. 1975. Editura Militară. 253 [-255] p. 194 . as. 1978. Rodica. 320 de pisici negre. 3035. OJOG-BRAŞOVEANU. OJOG-BRAŞOVEANU. 1987. Rodica. 1998. 2 vol. 268 [-270] p. Rodica. 1981. Rodica. Rodica Apel din pisici negre. 3055. OJOG-BRAŞOVEANU. 35). 336 p. vol. (Colecţia „Aventura“). Rodica. nasturi. Cutia cu 3034. 304 p. Bucureşti. 3052. 3053. Rodica. Cluj-Napoca. OJOG-BRAŞOVEANU. Al cincilea ne uităm la ceas. Editura Canova. OJOG-BRAŞOVEANU.

Lector univ. p. OJOG-BRAŞOVEANU. 3076. Editura Nemira. 3073. OLTEANU. 3067. Cercetarea infracţiu- Editura Nemira. Folosirea rezultatelor şi constatărilor tehnico-ştiinţifice şi expertizelor criminalistice în cadrul anchetei penale. Nopţi albe pentru Minerva. Mimandez. Editura Nemira. 1909.3058. Rodica. Rodica. Răzbunarea sluţilor. 3060. Bucureşti. Lector univ. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Stelian. 3066. Bucureşti. Bucureşti. 2000. OJOG-BRAŞOVEANU. 1999. 1975. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Gabriel. Necu- noscuta din congelator. 2001. Grasă şi monie. Ion Gabriel. Editura Nemira. Editura Nemira. 2004. 2000. 96-100. OLTEANU. Bucureşti. Rodica. 278 p. 2002. Al cincilea de criminalistică. O toaletă a la Elisabeth Taylor. 2002. 3068. 518-523. ne uităm la ceas. 3082. p. ONUL. Poliţia Municipiului Cluj-Napoca. Bărbaţii tarjeta de identidad. 3080. 3078. 3081. OLTEANU. drd. OJOG-BRAŞOVEANU.. Coşmar. 20-24 noiembrie 2000. Lect. Bucureşti. în Criminalistica. Editura Scriptum. 3070. Editura Nemira. Editura Scriptum. Minerva pe care le îmbracă constatarea infracţiunii flagrante în cadrul investigării infracţiunilor de trafic de droguri. Şcoala de solo- sunt nişte porci. Rodica. OLTEANU. 18-20. 2000. A înflorit liliacul. Bucureşti. Ioan. 2001. nr. p. TRUŢĂ. 3061. statuii din parc. Bucureştilor – însemnările unui primar general – Editura ALDO. 3. Madrid. 2000. 2006. Rodica. 2001. Dispariţia Reguli tactice ce guvernează desfăşurarea cercetării la faţa locului. Ministerul de Interne. Bucureşti. Editura Paideia. Anonima de miercuri. Editura Nemira. 2002. Divinaţie şi vrăjitorie în context comparat. anul VIII. Bucureşti. Bucureşti. 3072. dr. Editura Nemira. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. OJOG-BRAŞOVEANU. Rodica. iunie 2006. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Apel din necunoscut. 3064. Ioan. OJOG-BRAŞOVEANU. OLTEANU. Editura Nemira. OJOG-BRAŞOVEANU. Ioan. Rodica. dr. Aspecte specifice 3063. Sinaia. 3065. Editura Nemira. OJOG-BRAŞOVEANU. Bucureşti. OJOG-BRAŞOVEANU. OLTEANU. Bucureşti. Editura Nemira. 3071. 2000. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. Rodica. Ion Gabriel. Bucureşti. 2003. File din istoria proastă. OJOG-BRAŞOVEANU. Antoaneta. 290-303. 3062. 3075. Rodica. Logofătul nilor de omor în echipa complexă. 2004. se dezlănţuie. Constantin Dr. OJOG-BRAŞOVEANU. Guia pare extender la as. 609 p. Editura Dareco. OLORIZ. Dezvoltarea şcolii româneşti de criminalistică. p. Plutonier – tehnician criminalist. Bucureşti. 3077. 3074. OJOG-BRAŞOVEANU. Locotenent-colonel. 2000. 2000. Despre necesitatea existenţei unei metodologii a cercetării activităţilor ilicite. Bucureşti. p. OJOG-BRAŞOVEANU. 1999. 2002. 23-27. în Şcoala românească Biroului criminalistic. Metoda chimică de 195 . 3069. Univ. Rodica. Editura Nemira. Să nu Gabriel. Bucureşti. Bucureşti. Rodica. OJOG-BRAŞOVEANU. Bucureşti. OLTEANU. Bucureşti. Rodica. Bucureşti. 3059. OJOG-BRAŞOVEANU. 3079. p. Rodica. Aguilera. OJOG-BRAŞOVEANU. 72-73. Rodica. Bucureşti. Rodica. OLARU. şeful de taină.

Ruiz. Opp. dr. 3093. Barnes & Noble Bookes. ediţie revăzută şi adăugită. p. Boyd Printing Cy Albany. componentă a securită- ţii naţionale. nr. 23 p. Ordinea publică în unele state ale lumii. 13-14. 1972. I. selecţie. în Criminalistica. Klaus. Contele de Johan. 3086. 1999. Col. OSTERMEYER. Nelu. 3084. 1996. Itinerar inedit prin case 3087. Gesellschaftsstruktur (Comportament deviant şi structură a personalităţii). laboratorul de genetică judiciară din Institutul de Criminalistică al Inspectoratului General al Poliţiei Române. 3083. iulie 2001. în Criminalistica.punere în evidenţă a urmelor latente cu ajutorul adezivului universal „superglue“. The Science and Psychology of Profiling. New York. ianuarie 2003. Irina. ORTIZ. Gheorghe Apostol-Ion. 2002. Lübeck. Competenţa după calitatea persoanei în ceea ce priveşte lucrătorii de poliţie. 3088. 1986. 3. bg.M. Cugetări. vol. Editura Ministerului de Interne. nr. chimist. with an introductions by prof. Constantin Sfichi. 247 p. 159 p. după intrarea în vigoare a Legii nr. Coordonator ştiinţific: Gl. Bucureşti. Editura Vestala. anul VI. 1913. II. 1974. CIOBANU.-D. Sport- 3095. 3091. OPREA. Berlin. Autori: Anghel Andreescu. OPPERMANN. 1930 . anul III. Strafrecht und Psychoanalyse (Drept penal şi psihoanaliză). Subinspector biolog. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Daktyloskopie (Identificarea persoanei Dactiloscopie). Ştiinţe criminalistice. Editura Printech. 3085. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 37-39. OXENTIERN. Essen. 2004. Anghel Andreescu. Petre. 349 p. 1998. Ordinea publică. Habana. nr. coordonator Rolf Rainer Jaeger. La identificacion dactiloscopica. mai 2004. Criminal minds. Questioned Documents. John Henry Wigmore. München. Traducere şi prefaţă de Adrian Mitu. Alina. Bucureşti. 196 . anul V. Testul ADN – primele rezultate. Bucureşti. Octavian. second printing. Abweichendes Verhalten und 3090. Personenerkennung – Fernando. NEGOESCU. Editura Ministerului de Interne. 192 p. Coordonator ştiinţific: Constantin Sfichi. 1. Second edition. 222 p. vechi din Bucureşti. Subinspector bio- 3089. Gheorghe Apostol-Ion. Schmidt Römhild. ORĂŞTEANU. K. H. Transmisii automate pentru automobile. Editura Turism. David. 2002. OPRIŞ. 3094. Autori: Col. Darmstadt. 4. OPRAN. 360/2002 privind Statutul poliţistului. 3092. 131 p. OSBORN. OWEN. Albert S. p. p. 18-19. în Criminalistica.

volum 12. Metode de investigaţie în practica medico-legală. PANAITESCU. 1984. Jurnaliştii. Bucureşti. Viorel. P. . N. PANGHE. 269-274. 51-56. 3. an XI. Atelierele Grafice Socec & Co. 2005. 1976. Editura Tritonic. MUREŞAN. PALLADY. 2004. Lecturi din izvoarele istoriei Evului Mediu. OGODESCU. Alexandra. p. vedete. în Revista Corneliu. volum 12. p. volum 13. ROŞU. Ministerul de Interne. PANGHE. PANAITESCU. Francisc. 133 p. DUMITRESCU. Serviciul Cultural. 3105. 3109. Corneliu. Activitatea medico- 3099. GĂNUŢĂ. 216-219. p. ROŞU. 3098. p. 1. 465 p. Nicolae. 1976. Identitatea pedopsihiatriei în „tranziţia românească”. nr. 3102. p. 1975. Bucureşti. 3115. Corneliu. 196 [-198] p. NEGURESCU. Mirto. 3103. C. Bucureşti. p. Viorel. Mariana. Eduard. PANDREA. nasului şi ale altor părţi ale feţei şi corpului uman.G. 3110.. Realizarea portretului vorbit la faţa locului. 759 p. Editura de Stat Didactică şi Pedagogică. I. Ministerul de Interne. Mariana.P 3096. 3104. Petre. Bucureşti. Editura Medicală Naţională. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. Criminologia dialectică. Presă şi Editorial. [Bucureşti]. Urmele urechilor. 3100. Dr. Adriana. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Societate Anonimă. an XI. Traducere din limba franceză de Carmen Ionescu.. Viorel. nr. 4. 105-108. Doru. Bucureşti. PANAITESCU. Editura Litera. 281 p. în Şcoala românească de criminalistică. Denis. Bătălia pentru ştiri. Alexandra. PALL. Nicolae: 3114. RUELLAN. PANAITESCU. Persoană şi devenire. PALMER. martie 2005. Bucureşti. 3108. 219 p. dr. PANAITESCU. ROŞU. Probleme medico-legale ale activităţii în cabinetele stomatologice. în Revista Română de Medicină Legal / Romanian Journal of Legal Medecine. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. 31-41. Bucureşti.Andreescu şi P. Editura Tritonic. Eseu de antropologie. în Tratat practic de criminalistică. Fundaţia Regele Mihai I. Institutul de Criminalistică. scribi sau conţopişti. 111-116. Funcţionare motorie în autism. Prof. Inspectoratul General al Miliţiei. în Buletin de psihiatrie integrativă. 230 p. Viorel. 3113. 3107. 2005. septembrie 2004. PALMER. p. ROŞU. TRÎMBIŢAŞU. Ministerul de Interne. Editura Matrix Rom. Michael. Constantin. Viorel. Michael. Bucureşti. 2. M. volum 13. X. BELDIE. 3111. PANAITESCU.. legală în catastrofele cu număr mare de victime. Bibliografie la p. 3112. PANĂ. 1945. p. Bucureşti. Ministerul de Interne. 280 p. vol. PANAITESCU. 2000. nr. PANGHE. PANGHE. Portretul vorbit. în Buletin de psihiatrie integrativă. 2002. Bucureşti. Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Călăuza ofiţerului de TRÎMBIŢAŞU. Dr. Adriana. Începuturile şi biruinţa scrisului în limba română. 3097. Corespondenţi de război. Petru C. 2002. X. vol. poliţie însoţită de Călăuza cetăţeanului. 201-211. 1961. în Tratat practic de criminalistică. iunie 2005. 170-177. Iaşi. Traducere din limba franceză de Carmen Ionescu. Editura Academiei. nr. 312-316. 232 p. vol.. Corneliu. POPA. 1909. PANAITESCU. 2003. Iaşi. PAMFIL. Bibliografie la p. Cu colaborarea comisarilor G. 1974. nr. 3101. nr. Expertiza medico-legală pentru stabilirea vârstei.. 4 (27). Viorel. Evoluţia metodelor de lucru cu cartotecile <modus operandi> în România. Motoare cu ardere internă. 4 (27). 1965. 218 p. ziarişti şi istorici confruntaţi cu conflictele iugoslave. vol. p. + XV. Anatomia regională a feţei şi gâtului.P. I. Mariana. Difficulties in anthropological sex determi/nation on coxal bones. 3106. Camil. 190-194. PANAITESCU. 1976. Mariana. 273-279.

Constantin I. cu fig. Lăzărescu şi E.1916). 1980. 89-95. Ştiinţa dreptului şi Criminologie. PARHON. în Tratat practic de criminalistică. cuvânt psihologie. PAPADOPOL. Editura Minerva. în Tratat practic de criminalistică. introductiv. + 1 f. 1917. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 415 p. Opere. Vol. PAROT.R. RICHELLE M. Editura Academiei R.I. Poliţia judiciară 3128. ovar şi testicul. 164 p. Ediţie îngrijită. 15 p. 3121. Editura Academiei R. C. Bucureşti.. Michele. POPOVICI. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. PAPAZOGLU. Ministerul de Interne. Vol. Manual de fonetică romanică romînă. 3119. cu fig. Constantin I. (militară şi ordinară). Etno- Vol. Redactor responsabil: Academician St. AoûtSept. Editura Academiei R. 3122. Vasile. În timp de mobilizare şi război. BARBU. 1977. (Extrait des Bulletins des medecins et naturalistes de Jassy. PAPAHAGI. Folklor. RADU.. 349 p. Essai de graphologie 3117. Alexandru. 738 p. 198 . nas şi alte părţi ale feţei. Ion. Mafia şi stupefiantele. francesă şi spaniolă. [Redactor responsabil Acad. H.C. PAPADOPOL. 9). PARHON. I. Bucureşti. portret + 11 f. Editura Minerva. 3130. vol. Glanda tiroidă. 1982. 3133. Tache. (Extras din Revista de Drept Penal şi Ştiinţă Penitenciară.C. 488 p. 3120. Bucureşti. ANGHELESCU. note şi indici de MarcelDumitru Ciucă. Nr. III. 89-112.R. Goldner. Iaşi. Caractères objectifs de l’écriture. PANTALEONE. Rezumat în limbile rusă şi franceză.A. 1917.F. (Academia R.). Corneliu. I. Editura Humanitas. Psihologie şi psihiatrie. Caractères objectif d’écriture par C.P. Costescu. III. Vasile. Istoria fondărei epifiză. p. II. 3124. PARHON. 640 p. Bucureşti. PAPAHAGI. 3127. portret + 1 tabel + erată. 1959. SELIVANOV.P. Tache. Toate legile speciale cu infracţiuni date în competenţa Instanţelor Militare. Milcu]. 1961. Traducere din limba italiană de A. 1988. H.P. no.R.3116.8. PARHON. italiană. 1936. 1978. Opere alese. Vol. Essais de Graphologie Scientifique. glandele paratiroide şi timus. + 1 f. NICHIFOR. I.). PANTELIMONESCU. Neurologie. 3131. Manual. M.. PANTELEEV. 374 p. Pe un teritoriu sub stare de asediu. Ministerul de Interne. 3132. Tudor. Şt. nr. Goldner).. Bucureşti. 120-127. 672 p. I. PANGHE.R. PARHON. 1970. Introducere în oraşului Bucureşti. pancreas. 89112. Opere alese. I. 1 f. PARHON. pl. [Bucureşti].P.C. Examinarea monedelor.8 et 9). BARBU. cu facs. Editura Politică. PARHON. POPOVICI. Alfred Jean. Ediţia a treia. Criminalistica. În Anexă: formulare tip pentru ofiţerii de poliţie judiciară. Bucureşti. 3125. I. Mihai. 1943. Milcu. vol. Grai.R. 584 p. Endocrinologie generală. Parhon. 3123. Dimitrie. (Restituţio) 3126. Literatura juridică. 528 p. p. Repertoriu alfabetic de practică judiciară în materie penală pe anii 1969-1975. Tudor.8 et 9. Expertiza urmelor lăsate de urechi. N. 194 p. Bucureşti.C. Editura Ziarului Universul. 3129. 1943. + erată (Academia R. Repertoriu alfabetic de practică judiciară în materie penală pe anii 1976-1980. + p. Professeur de clinique de maladies nerveuses et mentales à la Faculté de Médecine de Jassy. PANGHE. Jassy (Impr. Corneliu. suprarenale. grafie. Bucureşti. 1954. Moscova. p. Raportul dintre Psihiatrie. 1995. IV. Mihai. V. 1981.P. F.. M. Traducere din limba franceză.I. şi ilustr. Bibliografie la sfârşitul capitolelor. 3118. În timp de pace. II. Hipnoză. Ediţie şi prefaţă de Valeriu Rusu. Opere alese. scientifique. (Extrait des Bulletins des médecines et naturalistes de Jassy. Casa Şcoalelor. 2000.

de sine. 334 [-336] p. Invitaţie la cunoaşterea Prefaţă de D.R. PAVEL. Psihologie pedagogică (Studii). 1929. Prof. [Fascicula I]-II. Din viaţa sentimentelor. 1968. PATZIG. Bucureşti. Un Iuliu. note şi indici de George Iancu Ghidu. 277-282. PAŞCANU. 455 p. PAUL. Silogistica aristotelică. Ediţia a II-a. Un nouvelle branche du droit public. Bucureşti. 1984. univ. PASCAL. Editura AION. Bucureşti. Rezumat în limba franceză. şi Vestala. PAVELCU. 21-23. 1972. Leonard. Vol. Principii de docimologie. 3137. 10e année. Scrisori provinciale. docent. PAVELCU. PASSALEGA. PASCU. no.I. Bibliografie la p. Almanah Filatelic Bucureşti. 3149. 84 p. Dialog. dr. (Orizonturi). Editura Meridiane. Le droit et la procédure profil psihologic al feminităţii. Le droit et la procédure Introducere în ştiinţa examinării. Vasile. Editura Didactică şi Pedagogică. 152 p. Traducere din limba franceză. Cugetări. Bucureşti. Editura Ştiinţifică. 288 p. PATRICIU. 1938. Editura Ştiinţifică. Une nouvell branche du droit public. 405 p. Cunoaşterea de sine şi cunoaşterea 199 . Günther. Şerban George. 135 p. 3142. PASCU. Junimea. Handbuch der kriminalische Photographie. 3146. Berlin. inferioare. Traducere din limba germană de Mircea Constantinescu şi Niels Őffenberger.6-7. 150-164. Aspecte din istoria dare. Ioaniţescu. nature an service de la police). + 4 f. Ioana. Felix R. 3139. Bucureşti. PASSERA.. 104 p. 308 p. Academician. 3140. 1936. Bucureşti. f. Eseuri. Infracţiunea de delapi- ediţie Brunschvicg. Metamorfozele lumii lumii. O. PARS HANS H. 1974. Studii: Pascal. 1969. 3153. 1998. 1900. 1971. 341-344. Victor-Valeriu. doc. Cercetări logico-filologice asupra cărţii „A” a „Analiticelor prime”. 3144. Editura Ştiinţifică. 3138. 317-334. Dreptul poliţienesc român. 1973. 44 p. Colecţie îngrijită de Idel Segall. Bucureşti. Almanah filatelic 1984. Marile enigme ale 3155. de Ion Brăescu. O nouă ramură a dreptului public. Bucureşti. Internet-ul şi dreptul. Iuliu. 3154. Bucureşti. 3141. Vasile. F. La Poroscopie (La Vasile. Vasile. în R. PATURI. Iaşi. 1962. 3135. Alfredo. PAVELCU. 1976. PATRICIU. Vasile. PASCU [Iuliu]. 159-164 3151. PASCU [Iuliu]. I. PAVELCU. Editurile Saeculum I. Bucureşti. 1999. 3150. 44 p.a. 3148. Blaise Pascal filosoful. Prezentarea textului de lege şi a practicii judiciare. dr. VASIU. Vasile. Bucureşti. 352 p. (Extrait de „Revista de Drept Penal“). Doru. Traducere de Mihai Popescu. p. PASCAL [Blaise]. Editura Didactică şi Pedagogică. Vasile. Traducere de Gheorghe Szekely. Bibliografie la p. p. policière. Cezar Librecht. Eseu asupra constituirii psihologiei ca ştiinţă. Editura de Stat Didactică şi Pedagogică. de Florica Neagoe. Bucureşti. Vasile. + erată. (I+II).3134. 3156. 255 p. poştei rurale în Romania. 3152. Îngrijită de Aurel Dicu). Bucureşti. [Bucureşti]. Bibliografie la p. (Colecţia Psyche. Dumitru. Bucureşti.C. notiţe introductive. [Louvain]. creator al prozei franceze moderne. Text integral. 3143. PAVELCU. 566 p. 160 p. 3145. PAVELCU.. 1959. PAVELCU. 164 p. Blaise. Traducere de Maria şi Cezăr Ivănescu. Editura Ştiinţifică. Prof. Editura Didactică şi Pedagogică.. 1999. p. tab. Editura Enciclopedică Română. 1970. PAVELCU. 130 p. 3147. Drama psihologiei. Viaţa aventuroasă a operelor de artă. 3136. policière. Dreptul şi procedura poliţienească. revăzută şi adăugită. [Oradea]. 1970. Editura All Beck.

M. 468-473. Bibliografie la p.I. Institutul Naţional de Expertize Criminalistice. p. e 1937. p. no. Universitatea Torino-Italia. 1936. vol. note şi postfaţă de Florin Chiriţescu. Drd. Editura Didactică şi Pedagogică. ing.G. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 3164. univ. I.8. 117-124. p. Noţiunea şi clasificarea generală a urmelor. Prefaţă: prof.10. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. 3159.. 18-19. 3157.. 403-421. Coroborarea investigaţiilor medicale cu cercetarea la faţa locului în expertiza criminalistică a accidentelor de muncă produse de organe de maşini în mişcare. 601-623.C. jur. în Tratat practic de criminalistică. 1. Meseria de a trăi Doamnei nr. 113 – 121. I.. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Comisar-şef de poliţie. p. e 1937. Pe copertă: „Profesorului meu Dr. PĂŞESCU. 495-500. Marc. anul VI.9. Tipografia „Munca” Strada 3171. no. 1972. de reconstrucţie şi modele sistematice ale structurii şi dinamicii teoriilor ştiinţifice. Editura Alma Mater. Bucureşti.7. 2003. PĂDURARU. PĂDURARU. Bibliografie la p. 3160. R. 28-34. Drd. 1976. Gabriel. Editura Luceafărul. în R. în Tratat practic de criminalistică. vol. 366-380.I. 1999. Bucureşti. Gabriel. expert Criminalistique. Bucureşti. R. 123. PAYOT. ing.I. 3158. 9e année. R. Contribuţiuni la studiul medico-legal / al ştrangulărei cu mâna / Teză pentru / doctorat în medicină şi chirurgie / Presentată şi susţinută în ziua de 7 iunie 1903 / de…. Ministerul de Interne. Rull et Hess. no. no. L’analyse du papier en 3167. Cesare. iulie 2004. criminalist la Institutul Naţional de Expertize Criminalistice – Laboratorul Interjudeţean Iaşi. R. p. 170-172.C. Die bedingten Reflexe (Reflexele condiţionate).8. 2005. I. p. Marziano Guglielminetti. 8e année. din Institutul medico-militar.. vol. no. 2004. 3166.P. Gheorghe. p. Marc. PĂŞESCU. în Tratat practic de criminalistică. 10 année. Păulescu. 275 p. 1908. Trusele criminalistice.F. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul falsificării de monede.C. procuror. Bucureşti. Minovici / Admiraţiune şi recunoştinţă”/ Dr. 200 . PAVLOV.C. în Tratat practic de criminalistică. p. Ministerul de Interne. Drd.I. 469-491.. PAVELIUC. Bucureşti. 123 [124] p. Constantin..personalităţii. Teoria ştiinţifică. PĂDURARU. PÂRVU. Ministerul de Interne. Bucureşti. p. 3170. vol. Gabriel.. PĂŞESCU. 540-562. Gheorghe. PAYOT. 1938. des encres suivvant les méthodes de Metzger. Timbre şi alte valori. 35-43. I. no. nr. Gabriel. 1 Evoluţia şi importanţa măsurilor de siguranţă la paşapoarte.I. în Investigarea criminalistică a locului faptei. în Criminalistica. 1976. PĂDURARU. expert (Jurnal 1935 – 1950). E. 1982. în R. Mihai. 3163. 1976. Ministerul de Interne. Traducere din limba italiană. p. Gheorghe.9. p. p. Editura Allfa. Limite ale previzibilităţii în accidentele de trafic rutier la trecerile marcate pentru pietoni. e 1937.. PĂNESCU. 4. 1976. 9 année. Modalităţi 3168. p. München. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 3162. 440 [-448] p. ing. Cluj-Napoca. PAVESE. Depresurizarea unei roţi – cauza sau consecinţa accidentului de trafic rutier – coroborarea urmelor descoperite la faţa locului cu examinarea criminalistică a pneurilor.C. Bacalaureat / intern 3169. 255-261. 1937. 9e année. Ilie. p. Mihail.I.C. PĂŞESCU. 3165. 9 année. p. 1981. Laboratoarele criminalistice mobile. Metodă de identi- ficare a urmelor de combustibili lichizi. şeful Biroului criminalistic I. 45-53. 1 Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Gheorghe. Drd. 2003. COVALCIUC. La détermination de l’âge 3161. 467-468. criminalist. Laboratorul Interjudeţean Iaşi.

PĂŞESCU. Principiile interpre- 3179. Examinarea urmelor 3182. 3181. Posibilităţi de identificare traseologică a obiectelor pe baza unor caracteristici temporare. 205/1992. 7/1992. 127-133. Abordarea exper- tizei documentelor redate prin mijloace copiatoare în Criminalistica nr. Determinarea ve- Gheorghe. 3180. Gheorghe. PĂŞESCU. de criminalistică şi de penologie nr. Reconstituirea fizionomiei corpului şi îmbrăcămintei cadavrelor depesate în Revista de criminologie. IV. ilustr. III. Teste grilă. p. Gheorghe. PĂŞESCU. PĂŞESCU. lăsate de mănuşi. 8-11. PĂŞESCU. Interpretarea cri- perfecte a semnăturii în Criminalistica nr. Gheorghe. Gheorghe. 2/2001. bantă a urmelor nr. Gheorghe.1/1999. PĂŞESCU. şeful Servi- 3190. p. PĂŞESCU. Bucureşti. PĂŞESCU. Posibilitatea imitării ciului Criminalistic din Poliţia Municipiului Bucureşti. + 2 Anexe p. 247-254. II. 3173. Gheorghe. CULCEA. mai 1999. 171-176. Col. 3178. p. La Bundeskriminalamt Gheorghe. p. Gheorghe. Gheorghe. 3184. Dumitru. de criminalistică şi de penologie nr. PĂŞESCU. Bibliografie la p.3/1994. Gheorghe. Gheorghe. p. Identificarea persoanelor după urmele lăsate de ureche în Revista de criminologie. 165-175. minalistică a orificiilor descoperite în sticla ferestrelor în Revista de criminologie. în Tratat practic de criminalistică. Expertiza urmelor- mentelor cu ajutorul copiatorului sau computerului în Revista de criminologie. vol.. vol. 24-25. PĂŞESCU.1982. 133 p. p. 3. PĂŞESCU. PĂŞESCU. Bibliografie la p. p. în Revista „Fotografia & video“ nr. 1980. p. 3175. chimii urmelor papilare în Revista de criminologie. Bucureşti. p. de criminalistică şi de penologie nr. CONSTANTIN. Bucureşti. 343-357 + 249. 3176. 258-264. 26-27. Crime Scene: Blood trace investigation (Examinarea urmelor de sânge la faţa locului) în Romanian Journal of legal medicine. Ministerul de Interne. 359 [-360] p. 204. Gheorghe. Mileniul III. Secretele amprentelor papilare. printre specialişti în Revista „Lumea interpol“ nr. Ministerul Justiţiei. 174-186. 2000. 1996. Falsificarea docu- Examinarea urmelor de îmbrăcăminte lăsate pe obiecte. PĂŞESCU.3172. Interpretarea criminalistică a urmelor la locul faptei. 3185. III. vol. cu 390 ilustr. formă lăsate de animale: Examinarea urmelor de picioare. Dumitru. Special photokina – 92. Bucureşti. Ministerul de Interne. PĂŞESCU. 4/2001. 201 . Ministerul de Interne. Gheorghe. 67-76. 3186. p. 3191. 31-36. 2003. 1980. p. 3188. în Tratat practic de criminalistică. Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir. 3189. 2002. anul I. 213. CULCEA. PĂŞESCU. Vol. Gheorghe. 511522. nr. p. p. PĂŞESCU. de criminalistică şi de penologie nr. 1/1999. nr. Gheorghe. 203. 247-254. 36-42. tării criminalistice a urmelor la locul faptei. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 3174. PĂŞESCU. în Tratat practic de criminalistică.1/1999. Gheorghe. Gheorghe. PĂŞESCU. 3177. 1/1999. în Criminalistica. Criminalistica. 1979. PĂŞESCU 3187.. 2001.3/1999. în Valoarea proCriminalistica 3183. p. PĂŞESCU. Gheorghe. Interpretarea urmelor de sînge descoperite la locul faptei într-un caz de omor. Editura Naţional. în 20 de ani de expertiză criminalistică. de criminalistică şi de penologie nr.6/2001. R. PĂŞESCU. Ion. 160-165. Bucureşti. p. 528 p. Interpretarea criminalistică a orificiilor descoperite în sticla ferestrelor. Bucureşti. Gheorghe. 3192. Gheorghe. Editura Naţional. 8-11. în Criminalistica. 358-359. p.

. 34-35. Editura Alma Mater. 1990-1999. 5 p. 26 p. Editura Didactică şi Pedagogică. PÂRVULESCU. furturi. 3205.. 1984. 1-15. PĂŞESCU. Competenţa expertului criminalist cu privire la probele de comparat . Adrian. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Grigore. Consideraţii privind analiza genetică. Prof. M. 3204. I. Solange. 1997. Bucureşti. noiembrie 2003. Dr.C. 1999. 1-58. Bancă de articole – Revista „Magazin de filatelie. Bucureşti. 1995-1998. nr. Editura Aldus. 51 p. 8-10. Mircea [-] Nicolae. Bancă de articole – Revista „Colecţionarul“. Les lois de l’écriture. 1-517. p. PÂRLOGEANU. 7 p. 1999. escrocherii. PĂUNESCU. 21 – 24. Bucureşti. Curtea Veche. Braşov. genetician. Numărul de puncte caracteristice necesare identificării dactiloscopice. Constantin. nr. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. p. Conf. PĂŞESCU. 3202.). BUTOI. 1983. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. PĂTRĂŞCOIU. PĂŞESCU. PĂŞESCU.3193. 3201. în Criminalistica. PELLA (Vespasian V. p. Ediţiile „Colecţionarului“. Bancă de articole – Revista „Curierul filatelic“. 2004. 202 . Gheorghe. Conf. dr. mai 2004. Mircea-Nicolae. Folosiţi-vă intuiţia! Titlul original: The Intuitive Way. 1977-1990. 128-134. dr. Gheorghe. Mircea-Nicolae. 3195. cartofilie şi numismatică“. august 2006. PĂTRĂŞCOIU. aprilie 2006. univ. falsuri. nr. 1-105. 77 p. nr. psiholog. Penney.. Bucureşti. dr. anul VI. 3206. Coordonatele 3196. 3203.. 1994. Librairie Vuibert. în Criminalistica. metodologice ale recuperării minorului inadaptat. Consideraţii generale despre cioburi de sticlă şi crăpături în geamuri. Particularităţile expertizei semnelor auxiliare scrisului.. univ. Editura Tehnică. 2005. 2000. în „Criminalistica”. Tudorel. Agresivitatea şi condiţia umană. 3207. Gheorghe. PEIRCE. Paris. Gheorghe.N. 3200. 2001. 135 p. Bucureşti.. 1999. PĂUNESCU. 26 p. p. The Hope for Healing Human Evil. Bancă de articole – Revista „Filatelistul feroviar“.M.B. 1927. Conf. nr. Expertizele balisticojudiciare în dosarul „Vasile Milea”. în Criminalistica. univ. 5-8. 2006..6. 2000. Leliana Valentina. dr. PELLAT.G. Bancă de articole – Almanahul filatelic. 3197.. Constantin. 1999. 1921. 1977. Catalog specializat al plicurilor şi cartoanelor filatelice – Prima zi – România – Ediţiile „Colecţionarului“. Editura Luceafărul. 2. Din lumea interlopă a mărcilor poştale. 3.E.P. 1999. 3208. nr. 17 p. cerşetoria. expert criminalist. 1998. expert criminalist. Titlul original People of the lie. Deficienţa min- tală şi organizarea personalităţii.16. Teora. Bucureşti. (Observaţiuni asupra legii din 4 iulie 1921). 330 [336] p. 3194. 36-38. Traducere din engleză de Lucian Popescu. Bucureşti. anul V. Bucureşti. 19951999. Bucureşti. univ. Bancă Speranţa de a vindeca răul uman. 386-387. anul VIII. Conf. Bucureşti. nr. PĂTRĂŞCOIU. Crime. Erori în cercetarea la faţa locului şi efectele lor asupra expertizelor criminalistice. Gheorghe. p. 246 [248] p. Catalog specializat al mărcilor poştale româneşti cu – Greşeli de machetare – 1958-1998. 37 p. Traducere din limba engleză de Anca Perl. PĂŞESCU. 1997. 2003. PĂUNESCU. de articole – Revista „Filatelia“ – 19541999. p. PECK. – Ministerul Justiţiei. Vagabondajul şi 3210. Editura Didactică şi Pedagogică. expert criminalist. Conf. Bucureşti. Bucureşti. nr. anul VIII. univ. 3199. expert criminalist. nr. Bucureşti. Bucureşti. 3209. adjunct al şefului Serviciului Criminalistic din D. Bucureşti. dr. 1995 – 1999. univ. 36 p. p. Constantin. Scott. PĂTRUŢ. dr. 3198. Cluj-Napoca. Psihologia minciunii. Subcomisar de poliţie. 4.. expert criminalist.

român. Ucidere din culpă comună. Bucureşti. GREJDINOIU. p. p. Traducere din limba engleză de Gheorghe Mateescu. Ion. vol. PERIEŢEANU. 15-16 (II). (avocat). 3214. în Criminalistica. 3227. anul VII. + erată.15-16. partea a II-a. în Investigarea criminalistică a locului faptei. PERIEŢEANU. 200 p. ţiei. Cu o prefaţă de Domnul Karl. 145-156. 3218. Iaşi.36 (I). 1926. A pune regulile în acţiune. anul V. p.A. 3220. p. 6. nr. Ediţia a II-a revăzută. Licenţiat în drept. director român. Monumentele vechiului drept român. 2005. Tehnici de comunicare. Penal Reform International şi Ministerul St. PEŞTINĂ. 3217. Ediţia a II-a revăzută. Stătescu. Bucureşti. Carol nr. Ciprian Marius. PEŞTINĂ. Laurence I. [Marius] Dan[iel]. partea I. 3. p. general E-sign România S. partea I. PELIN. PETER. Diomid. Organizarea poli- Marius Daniel. I.. 1931. 1980. Semnătura electronică – un pilon important al sistemelor de management al securităţii informaţiei. Bucureşti. Gr. Manual teoretico-practic de poliţie judiciară. 3213. fără an. 25-27. Istoria Europei Libere prin documente de securitate. PERETZ. Poliţia de 3225. nr. PEŞTINĂ. Originile dreptului român. (Extras din „Revista Judiciară“). mai 2003. 1999. BONIFACE. Humanitas. PERETTI. de Arte Grafice „Eminescu“). 155-181. I. Gr. 1905. DUMITRESCU. Operaţiunile „Meliţa“ şi „Eterul“. nr. Ştiinţele educaţiei). Bucureşti (Inst. PEŞTINĂ. PETERS. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 3219. Traducere din limba franceză de Gabriela Sandu. Bucureştĭ (Stab. PERETZ. HULL. Traducere din limba engleză de Gheorghe Florian. nr. Ciprian Marius. partea a II-a. Raymond.A. 3216. 2001.. 391 [-392] p. Vol. anul V. comisar pe lângă Prefectura Poliţieĭ Capitaleĭ. 28 p. Legiuirile greceşti. 456 p. Bucureşti. Bucureşti. 393 p. de ştampilă. 1995]. [Bucureşti. Fehlerquellen im Strafprozess . Studiu social. Editura Luceafărul. I. I. 3212. Criptografia – cel mai important aspect al sistemelor de management al securităţii informaţiei. 4. II. Bucureşti. 1.Eine Untersuchung der Wiederaufnahmeverfahren in der Bundesrepublik Deutschland (Surse de eroare în procesul penal – O examinare a procedurii de redare a înregistrărilor în Republica Federală Germania). Un manual internaţional privind o bună practică în penitenciare. Ministerul Interne. 10. Editura Polirom. Drd.3211. p. Expert tehnic. I. 2004. Rolul poliţiei în Justiţiei al Olandei. (Collegium. Jurist. Str. 3221. Examinarea urmelor statul modern. moravuri. Institutul de Arte Grafice „Vremea”. Gr. LEGRAND. I. Principiul lui Peter: cum funcţionează o ierarhie. în Tratat practic criminalistică. Precis de istoria dreptului Marius Daniel. CĂLUGĂREANU. Jean. p. 30 p. I. Jean- André. vol. Licenţiat în drept. 526 p. 588 p. II. 296-300. 3226. Ing. Semnătura electronică. ianuarie 2005. Marius Daniel. CĂLUGĂREANU. Mihai. Semnătura electronică şi soluţiile PKI. PEŞTINĂ.. XVI + 703 + 59 p. Bucureşti. în Criminalistica. 1999. anul V. Discurs rostit în şedinţa Adunării deputaţilor dela 26 iunie 1929 în calitate de raportor al legii asupra organizării poliţiei. vol. 3224. Curs de istoria dreptului 3223. Studiu istoric şi critic. Jurist. Marius Daniel. ediţia a II-a revăzută. în Criminalistica. procuror la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. de de 3222. 1928. iulie 2003. noiembrie 2003. PERCIUN. III. de Arte Grafice „Universala“). Cuvânt înainte de general de divizie Ioan Chiş. 442 p. 3215. Steluţa. 203 . Inginer.. Bucureşti. vol. Bucureşti. 1930. Ion. 1904. Editura Albatros.. Bucureşti. PERIEŢEANU. 88 p. 167 p. Gr. juridic şi de legislaţie comparată. PERIEŢEANU. 1907. André de. Ing.

3232. Ion. STOICAN. Iaşi. 3233. 1929. Editura Didactică şi Pedagogică. 132 p. în Ghidul procurorului criminalist. PETROVICI. (Din publicaţiunile Casei Şcoalelor. Filosofie). Traducere din limba franceză de I. Reproduce textul original apărut la Editura Casa Şcoalelor. PETRICĂ. Înţelepciunea şi iluziile Bertillon la calculator. 254 [-256] p. în Criminalistica. De la scaunul lui Ştiinţe din Geneva. DRUGESCU. Lucian. spargeri. 3241. p. 2004. Lucian.]. 352 p. Pecker. PAMBUCCIAN. D. atentate … etc. Psihologie şi pedagogie. Bibliografie la p. Ioan. Probleme de logică. Iaşi. Bucureşti. 3235. C. 10-12. profesor la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei de pe lângă Universitatea din Geneva. 3. 212 p. Bucureşti. Bucureşti. 1970. Bucureşti. Editura Luceafărul. PETROVICI. 3243. Consideraţii privind metodologia de recoltare a fragmentelor de ţesuturi şi organe. 135. privind strategia de examinare cu tehnica poligraf. Victor. Titlul original în limba franceză: Biologie et connaisance. Ediţia a II-a adăugită. p. Cluj. (Pedagogia secolului XX). Expert-criminalist. Biblioteca Pedagogică). Bucureşti. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. p. PETROVICI. 1994. Bucureşti. Psihologia copilului. 26 p. PETRESCU. Ediţia a III-a. PETRESCU. Studiu introductiv şi note de Constantin Sălăvăstru. 3237. Traducerea: Dan Răutu. Diana Zamfira.A. 3240. Iaşi. Editura Ştiinţifică. Răspunsurile marelui psiholog la problemele învăţământului.. 204 . F. Editura Didactică şi Pedagogică. Traducere din limba franceză de Liviu Damian şi Octavian Madan. p. + erată (Direcţiunea Generală a Poliţiei). Bärbel. I. 1911. Gr. 1992 (Utopica). 163 p. Eseu asupra relaţiilor dintre reglările organice şi procesele cognitive. PETROVICI. Probleme de logică. PETROVICI. 386 [-391] p. Eseu asupra relaţiilor dintre reglările organice şi procesele cognitive. Biologie şi cunoaştere. Ion. 1971. Agora. nr. Instrucţiuni practice pentru cercetări la faţa locului în crime. PETRESCU [Corvin M.. 3230. Profesor la Facultatea de 3231. Jean. Iaşi. histochimice şi tanatochimice. Tratat elementar… Bucureşti. 1971. Logica. Douăsprezece prelegeri 3229. PETROVICI. PETRESCU. 3234. Timişoara. 455-462. 391 p. 3242. 40. PETRICĂ. 2001. PIAGET. anul V. Teoria noţiunilor. 137 [-139] p. [Traducere de Liviu Damian şi Octavian Madan]. Agora. 194-210. PIAGET. PETRICĂ.3228. 2005. 1935. Ion. 136 p. Lucian. Introducere în meta- fizică. 3236. 176 p. PIAGET. Evoluţii şi tendinţe în criminalistica modernă. Editura Helicon. Cartea Românească. 1928. în Criminalistica. Expert criminalist. de poliţie. Natalia. Consideraţii Ion. Essai sur les relations entre les regulations organiques et les processus cognitifs. 1972. (Collegium. 3244. 288 p. 3239. Jean. PANAITESCU. Editura Dacia. conferenţiar la Universitatea din Aix-Marseille. Jean. Materiale şi truse criminalistice moderne destinate investigării locului faptei. Svetlana. Ion. INHELDER. 3245. 1923. 93-96. Jean. Bibliografie la p. Mileniul III. PIAGET. filozofiei.. Bucureşti. 218-226 3238. 88 p. Bucureşti. Editura Librăria Academică S. 1969. în Investigarea criminalistică a locului faptei. BURICESCU. cu ilustr. vol. PIAGET. 1994. Jean. Traducere din limba franceză de Dan Rădulescu. Reproduce textul ediţiei din 1924 (Utopica). Ion. Universul fotografiei digitale. p. 283-286. a probelor biologice necesare examinărilor histopatologice. 1936. mai 2003. (Utopica). Cartea ofiţerului universitare despre Immanuel Kant. tehnici şi performanţe. Biologie şi cunoaştere. Dacia. 1998. Polirom. Cluj.

Lumina Lex. Păstrătorii secreţi ai adevăratei identităţi a lui Iisus Hristos. anul VII. Traducere: I. 427-433. N. copil. 632 p. 168 p. 3260. Bucureşti. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 3257. Conf. dra. Biblioteca Centrală Pedagogică. 2004. PINATEL. Bibliografie la p. univ. 94 p. Traducere de Dan Răutu. Editura Didactică şi Pedagogică. Feldweg. 508 [512] p. 44 p. Tiberiu Toader. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. efectuării şi terminării urmăririi penale. Bibliografie la p. 1980. Misterul templierilor. 3251. 1983. Alexandru. Pecker. Ştiinţe criminalistice. PIAGET. ianuarie 2005. Alexandru. dra. Structuralismul. Editura Ştiinţifică. Aspecte teoretice şi practice. Teorii ale învăţării: Dezbaterea dintre Jean Piaget şi Noam Chomsky [Organizată la Centrul tactică criminalistică în investigarea delictelor informatice. 3255. Bondues 1994. 1853 – Crimean 3247. Bucureşti. Dr. Editura Schmidt Römhild. PIAGET. 3253. Cluj. 3249. (despre) Psihologia inteligenţei în concepţia lui Jean Piaget. F. 2002. Jean. Editura Didactică şi Pedagogică. Din volumul intitulat în orginal în limba franceză: Tendances principales de la recherche dans les sciences sociales et humaines. Dr. Titlul original în limba franceză: Le jugement moral chez l’enfant. 1973. Traducere: Mariana Ceauşu. PINTEA. War – 1856. cu portret aplicat (Lucrări fundamentale de pedagogie). 483-505. Aspecte teoretice şi practice. 104 p. Judecata morală la copil Lynn. 1973. (Pedagogia secolului XX).M. 205 . coordonator Rolf Rainer Jaeger. Ediţie revăzută şi adăugită. Clive. Bucureşti. Popa. Royaumont pentru o ştiinţă a omului în 1975] [de] Studiu introductiv: Călina Mare. Epistomologia genetică. (Informare tehnică. Dacia. fază a procesului penal. 3256. 8). Bucureşti.X. PINTEA. 102-103. Titlul original în limba franceză: L’épistémologie génétique. dr. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Didactică şi Pedagogică. 64 p.3246. 2006. 450-457. 1973. Jean. 320 p. 340 p. Paris. 1. 34-35. PICKNETT. PIAGET. I. PIAGET. Théories de l’apprentissage. 1972.Ursula Şchiopu. PIAGET. Mihaela Toader. Bucureşti. M. Baechler. 436 p. Tradu- cere din limba franceză de Alexandru Gheorghe. PIAGET. Cu o prefaţă a autorului pentru ediţia românească. Bucureşti. Bibliografie la p. PIAT DEWAVRIN.…] Prefaţă de prof. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. vol. Jean. Lübeck. Essen. 3258. A. 3252. RAO. 1976. Noam. în Criminalistica. Editura Politică. CHOMSKY. Traducere din limba franceză de Dan Răutu. nr. Procedura începerii. Lambecier. 2004. J. PINTEA. Elemente de Jean. Urmărirea penală. Titlul original în limba franceză: La construction du réel chez l’enfant. Helmut. Chronological Table. Traducere din limba engleză şi note Adriana Bădescu. ediţie revăzută şi adăugită. Berlin. Bibliografie la p. Der Computer als Tat- 3248. Jean. (Idei contemporane). p. 3254. Traducere de Dan Răutu. 1988. Bucureşti. Ioan A. Dimensiuni interdisci- plinare ale psihologiei. În româneşte de Ecaterina Popa. 3259. Jean. Jean. dr. Criminalogie. Construirea realului la und Beweismittel – Computerkriminalität (Computerul ca instrument şi mijloc de probă – Criminalitatea electronică). 256 p. 471 [472] p. PIAGET. 3250. Naşterea inteligenţei la copil. [Colaboratori: dra. Jean. 1963. Alexandru. Editura Ştiinţifică. Teorii ale limbajului. univ. PRINCE. PIAGET. Bucureşti. Traducere după ediţia Théories du langage. Dalloz. PICKO.

1968. Combinatul Poligrafic „Casa Scânteii“. 3264. 3268. PITULESCU. Ion. Cezar. ŞTEFĂNACHE. General de brigadă (r). MEDEANU. 3270. pl. 3267. Avocat drd. Editura Universal Pan. Traducere de Ion Vinea şi Petre Solomon. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Gheorghe. Bazele tragerii cu armamentul. PIŞLEAG. Vladimir. 2005. Pym. 1. Iaşi. Ana. 5. Drd. XLI + 435 p. Vincent Buranelli. PEŢA. 3274. Bucureşti. Dumitru.. Daniel. Bucureşti. Editura pentru literatură. foto. Bucureşti. [Povestiri]. Lt. POE. 1963. Ministerul de Interne în decembrie ’89. 384-385. 64). Vol. Vasile. 1966. 454 p. 304 p. Constatarea Traducere din limba franceză de Anca Pîntea. 461-463.2. Petru. 272 p. Bucureşti. 3278. Ion. Tiparul „Cartea Românească“. 2000. 2 vol. PITAGORA. POE. PIROZIŃSKY. Lt. nr. Ana. Bucureşti. The ultimate guide to forensic sciense. Luminiţa-Loredana. I. p. Criminalitatea juvenilă.K. vol. 287 p. Cristian.. Edgar Allan. 3266. Drd. 2005. 520 p. 3263. 1989. 253-254. 254 p. Particularităţi ale cercetării locului faptei în cazul infracţiunilor săvârşite prin folosirea armelor de foc. PITULESCU.. Bucureşti. Prăbuşirea casei Usher. Editura Luceafărul. Marin.. Curs universitar. 3277. Editura Tineretului. Crime Scene. Ion Vinea şi Mircea Alexandrescu. Opere. Editura Luceafărul. PITICARU. vol. Mr.. Psihogeniile în patologia medico-relaţională. Ţuţu. Bucureşti. Edgar Allan. 283-286. Edgar Allan. Scrisoarea furată. Prof. Bibliografie selectivă la p. 2004. Stalin. Traducere de Livia Deac. (Biblioteca „Luceafărul“. Partea generală.a. 208 p. Scrierile lui Gordon 3265. APOSTOLESCU. Traducere de Ion Vinea. 1.col. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Pledoarie pentru istorie. Mr. PLOSCĂ. 2: Anunţurile lui Gordon Pym din Nantucket. SCRIPCARU. 232 p. 1958. PROFIRESCU. Edgar Allan. CONSTANTIN Ion. Bibliografie la p. POE. STANCIU. 32 p. 3-6. 206 . 1996. Marian Cuică. Tadeusz. PLATON. 813 p. Relevarea urmelor papilare de pe diverse obiecte folosind instalaţia de vaporizare cu cianacrilat din dotarea laboratorului. PLEŞEA. 144 p. Drept Penal. II. Traducere de Mircea Alexandrescu şi Marius Măgureanu. PLOSCĂ. Dr. vol. Vol. XXII + 289 p. dr. D. Constantin Noica.col. Legile morale şi politice. Ilie. Richard. Bucureşti. 1997. LAZĂR. p. 192 p. 3275.. Editura Naţional. Bucureşti. Tiberiu- Traducere de Raoul Laur. Teoria evoluţiei spirituale. infracţiunilor flagrante săvârşite prin folosirea armelor de foc. 2005. Mellonta Tauta. BOIŞTEANU. ilustr. Fenomenul „Copiii străzii. p. Colonel.. Ion. 443 p. Introducere la dialogurile logice: Alexandru Surdu. Colonel (r). 1965. Traducere de Constantin. Col. în Criminalistica. Editura pentru literatura universală. 205-216. Editura Antet. Elena Popescu. Cristian.. f. anul VII. PLATT. POE. Traduceri: Sorin Vieru. 1998. Edgar Allan Scrieri alese în două volume. POE. Ion.. 3271. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 487 p. POE. Proză. 3269. Editura Psihomnia. 6 f. Ediţie îngrijită de Petru Creţia şi Constantin Noica. + 21 p. Editura pentru literatura universală. Bucureşti. PITULESCU. ALEXANDRESCU.3261. Mr. Bibliografie la p. Editura Lumina Lex. General de divizie dr. BUTEREZ.V. Bucureşti. Anul nou se naşte în sânge! Continuare a volumului Şase zile care au zguduit România. septembrie 2005.. 3272. Subcomisar. expert criminalist.. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. LĂPĂDUŞI. 3273. Edgar Allan.. 3262. Publishing. 3276.

nr. POLEVOI. Tales of Mystery and 3287. 3282. Edgar Allan. 250 p. essentials of forensic medicine. 1973. POE. Ion Vinea. Oxford. Edgar Allan. 1995. 3291. 3296. Sydney. Schiţe. Bucureşti. POE. Maria-Ana Tupan. 1993. povestiri 1831-1842. Punerea în circulaţie 3299. POHL. anul II. Sub redacţia N. Misterul Mariei Roget. tica în drept. Traducere de Ion Voinea. Diana Cotrău. 2003. Iulian. Petre Solomon. 3298. 528 p. POENARU. Mihu Dragomir şi Constantin Vonghizas. Despina Neagoe. Editura Univers. Editura Saeculum. p. septembrie 1999. POE. 728 p. Scarabeul de aur. 1969. POGANY. Grundlagen (Investigarea incendiilor). Cyril John. Bancnota de polimer cu valoare nominală de 500. 1. Şef serviciu în cadrul Băncii Naţionale a României Noi elemenete privind introducerea bancnotelor de polimer în România. 1994. anul I. Cluj. Corint. Manual. 1987. p. POLSON. nr. studiu introductiv. p.3279. Wordwort. 1979. (ediţie de lux). 2003. X/1984. Scrieri alese. Traducere şi ediţie îngrijită de Agop Bezerian. Untersuchungen bei Bränden.000 lei – emisiune 2000. p. 299 p. Dan Botea. Traducere de Mircea Alexandrescu. Informatica şi ciberne- schiţe. Edgar Allan. Traducere din limba engleză de Dan Pavelescu. Moscova. Edgar Allan. D. POE. S. POE. 1991. Edgar Allan. The 3285. Editura Lumina Lex. nr.v. 175 p. 3294.N. Edgar Allan. 1990. „Dacia“. Iuliu. POE. 1992. anul I. Literatura juridică. nuvele. a bancnotei reproiectate cu valoarea nominală de 10. Tradu- cere de Ion Vinea. Bucureşti. Masca morţii roşii: 3297. Ediţie îngrijită. iulie 1999.145. Pedeapsa cu 3281.J. povestiri. 729 p. Editura pentru literatură universală. 4. Editura Polirom. de aur. 3284. GEE. tului de pe lângă Tribunalul Sibiu. 533 p. POE. Edgar Allan. XX + 604 p. 127 p. în Criminalistica. 1999. nuvele. Bucureşti. Editura Amaltea. 3290. POMETCU. 3280. Mihu Dragomir şi C. The Gold Bug/Cărăbuşul Traian. Traducere de Dan Starcu. Vonghizas. 3295. Bucureşti. 3300.0000 lei. POMETCU. Ion. 3. în Criminalistica. Editura Orion. 47-48. Vonghizas. Bucureşti. 2003. Bucureşti. v. ediţie bilingvă. Bancnota cu valoare de 2. Bucureşti. Edgar Allan. Mihaela Mazilu. 136 p. Braunschweig. Bucureşti. Traduceri din limba engleză de Liviu Cotrău. 143 p. Poeme. Fotografia – de la teorie la practică. introductiv de Zoe Dumitrescu Buşulenga. nr. Press. 109 p. Traducere de Ion Vinea. POE. POE. în Criminalistica. POE. în Criminalistica. Ediţie revizuită. Bucureşti. Prim-procuror al parche- 3283. Expert B. D. K. 3289. Prăbuşirea casei Usher.S. Richard. 1995. 276 p. Editura Univers. Al patrulea val: Network Marketing-ul în secolul XXI. POIANA. 1931 – 1842. 1970. Interdependenţa expertizelor criminalistice şi filatelice în identificarea mărcilor poştale falsificate sau contrafăcute. Masca morţii roşii. Traian. POE. Mihu Dragomir şi C. Al treilea val: noua eră în Network Marketing. Studiu 3293. POE. Third editon. Traducere de 3286. 232 p. 25-26. decembrie 2000. 16-18. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. mai 2005. 6. Dr. 120 p. 3288. 2002. Edgar Allan. 3. 240 p. Ware. N. Richard. Aventurile lui Gordon 3292. moartea – „pro“ sau „contra“. Edgar Allan. Pergamon Press. 1 Banca Naţională a României 207 . Toronto.S. Crimele din rue Morgue.000 lei. Scrieri alese. în: Die Schriftenreihe der Kriminalistik. Edgar Allan. note şi comentarii de Liviu Cotrău.R. Polevoi. POMETCU. Pym. 679 p. Editura Eminescu. Traian. Imagination. New York. Editura Amaltea. Traducere de Ion Vinea.15. POE. Traducere din limba engleză de Monica Şerban. anul VII..

anul III. 234-236. I. bancnota de 50 euro. Dorel. Orăştie. Şef Serviciu securitate Chestiuni de istorie şi filosofie penală. 24-25. nr. Şef serviciu.000 lei. p. expert criminalist I. Traian. 3303. Metodă nouă de relevare. 3307. anul II. Curs de criminologie. 16-17. POP. mai 2005. 2006. vol. Mass-media şi democraţia. 3315. nr. POPA. Iaşi. PONCELET. 2000. 2001. Editura Sfinx. 224 p. Leul nou. nr. p. decembrie 2000. medic legist – Laboratorul de Medicină Legală Târgovişte. Elemente moderne 3311. POPA. Nicolae. POPA. Les Timbres des Principautés danubiennes et de la Roumanie (1858 a 1872) Le Philatéliste Belgé. 6. Rene. Bucureşti. anul IV. 190/1937. 4. Ţiganii din România. Prima contrafacere a monedei Euro din România – bancnota de 50 Euro. nr. Editura Compania. Gheorghe.000. POPA. 31-32. Mr. 470-480. Prefaţă de prof. 158 p. Vol. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 3304. Maior. POP. Gheorghe. 18-19. în Criminalistica. 1947. 1976. 3312. nr. Mr. Octavian. Criminologie. 261 p. Gheorghe. PONS.N. şeful Poliţiei Municipiului Târgovişte. 14-15. 208 . 3310. vol. A antologie realizată şi comentată de Doru Pop. Dr.J. Brüssel. nr.. MITRESCU. POPA. Traian. p. noiembrie 2002. 3302. Interpretarea tehnico-ştiinţifică a urmelor descoperite la faţa locului.P. în Criminalistica. Traian. POMETCU. Dr. Le Philateliste Belge. anul VI. Bancnota de 1. Microurmele – o O minoritate în tranziţie. 3316. 2003. Seria Media coordonată de Mihai Coman. nr. 1999.000. Târgovişte. Emmanuelle. Particularităţi în investigarea ştiinţifică a morţii prin electrocutare. în Criminalistica. 3308. monedei Euro din România. Ministerul de Interne. POP. şeful Poliţiei Municipiului Târgovişte. emisiunea decembrie 2003.. Principautes danubiennes et de la Roumanie (1858 a 1874). 3318. 3314. 3. Introducere. p. 3305.135/1932-146/1933-147/1934 3317.3301. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. V + 716 p. ANGHELESCU.. POP. bancară – B. de siguranţă şi edificarea „baricadei” împotriva contrafacerilor. Caracteristicile noilor bancnote şi monede. Dr. Gheorghe. anul I. Editura Polirom. Dâmboviţa. conservare şi exploatare cu ajutorul tehnicii de calcul a urmelor papilare create pe suporturi vegetale. Tipografia Libertatea. 135-141. 104-106. septembrie 1999. Editura Macarie. muniţiilor şi materialelor explozive. început numărătoarea inversă… Euro… înaintea lansării!. Inspector de poliţie. Drept penal. Şef serviciu în cadrul B[ăncii] N[aţionale] R[omâne].20-21. POP. Traian.31. Emilian Stancu. 1928. Noi 3320. p. ianuarie 2004. anul II. noiembrie 2001. Cluj. Tipografia Naţională. PONCELET. Investigarea crimina- listică a infracţiunilor la regimul armelor. Bucureşti.R. p. în Criminalistica. dr. Doru. POMETCU. I. în Criminalistica. 108 p. 6. Banca Naţională a României. POMETCU. în Criminalistica. 470-476. 6. p. Traian. POMETCU. în Criminalistica. Posibilităţi şi limite de identificare a copiatorului albnegru pe baza urmelor create pe materialul xerografiat. 1. problemă pentru practica criminalistică românească. 3319. 135/1932 -Vol. Traian. POMETCU. anul VII. Expert bancar. Les Timbres des Gheorghe. Bucureşti. 2001. 2001. 3306. Bancnota polimer cu valoare nominală de 1. Mileniul III. Bibliografie la p. Ion. septembrie 2000. 1921. în Criminalistica. 382 p. Traian. 3309. p. Bucureşti. p. metode de examinare – caroiajul. în Tratat practic de criminalistică. Traian. Vol. Traducere din limba franceză de Gabriela Ciubuc. 5. POMETCU. p. Traian. p. univ. 3313.000 lei. Drept procesual penal. POP. Prima contrafacere a Cluj. René.

Bucureşti. Bucureşti. Descoperirea. POPA. p. p. Gheorghe. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 3332..J. Comisar-şef de poliţie dr. în Criminalistica. Autorul faptei a fost în legitimă apărare. Carmen-Lorena. Note de curs. adjunct al inspectorului general al Poliţiei Române. Expert criminalist. Metode şi tehnici moderne de identificare criminalistică a persoanei. p. 34. 3. p. 2005. p. Particularităţile expe- 3329. POPA. tab. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Europolul semnalează din nou pericolul drogurilor. Direcţia Organizare-Mobilizare). (Ministerul de Interne. 2004. I. vicepreşedinte al Asociaţiei Criminaliştilor din România. Consideraţii privind Criminalistica românească. Bibliografie selectivă p. nr. Comisar-şef de poliţie Mălin. noiembrie 2004.. Gheorghe.G. Conf. Sorinel. 3327. POPA. Gheorghe. Gheorghe. Subcomisar de poliţie asistent univ. 2003. Subcomisar. nr. Serviciul Editorial şi Cinematografic. p. Gheorghe. p. nr. Prevenirea criminalităţii prin mijloace criminalistice. 41-48.. în Criminalistica. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. POPA. Dâmboviţa.. Conferenţiar universitar 3333. Vasile. 5. dr. 2005. Crişan. Jurist. dr.R. 3335. şef Serviciul identificări judiciare din cadrul Institutului de Criminalistică. în Criminalistica. anul VI. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. anul VII. 2006. Subcomisar de poliţie. Comisar-şef. Editura Luceafărul. septembrie 2003. 31-41. I. POPA. POPA.3321. martie 2004. Gheorghe. Univ. POPA. dr. iulie 2005. nr. Comisar-şef dr... 1. POPA. ridicarea şi conservarea microurmelor la locul faptei. Ioviţă-Viorel.P. Microurmele – o problemă pentru practica criminalistică din România. 5. în Criminalistica. 1. POPA. februarie 2006. Mucenic. POPA. 2005. 3-5. Comisar de poliţie.] sistem de recunoaştere şi compunere facială. anul VIII. în Investigarea criminalistică a locului faptei. mai 2004. dr. POPA. 8 3326. POPA. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. NECULA. adjunct al Inspectorului general al Poliţiei Române. nr. Rolul probelor criminalistice în stabilirea adevărului. Ionel. anul V. Bucureşti. Carmen. dr. 1989. 3-4. LĂZUREANU. Gheorghe. 4. 209 . 3324.. Metodica organizării şi desfăşurării pregătirii fizice a cadrelor din unităţile Ministerului de Interne. 4. Posibilităţile de lucru ale Institutului de Criminalistică din Inspectoratul General al Poliţiei Române. nr. Bucureşti. dr. rtizei scrisului de mână în limba arabă. 3334. 122-124. directorul Institutului de Criminalistică din I. Ligia. volum 12. Criminalistică. Gheorghe. 97-101. 32-51. 3328. 124 p. iulie 2005. Ionel. Identificarea instrumentelor de spargere pe baza urmelor / microurmelor descoperite la locul faptei. + 1 f. p. Comisar-şef de poliţie dr. 249 [251] p. în Criminalistica. cu ilustr. Utilizarea de către Poliţia Română a sistemului IMAGETRAK[. p. septembrie 2003. anul VI. 7-12. p. anul V. Căpitan. utilizate de Poliţia Română. Comisar-şef de poliţie 3331. Maior. NECULA. p. 6. anul VII. nr. Gheorghe. POPA. Gheorghe. 141-143. în Criminalistica. 3325. POPA. Comisar-şef de poliţie CĂRĂUŞU. p. POPA. 3323. 3322. Comisar-şef de poliţie Gheorghe. Dr. VASPEAN.P. Editura ERA. CONSTANTINESCU. Comisar-şef de poliţie. 25-26. în Criminalistica. 29-30. 1-2. Analiza ADN mitocondrial – validarea în medicina legală. în Criminalistica. Gheorghe. BĂRBĂRII. p. Master european. DERMENGIU. nr. POPA. 3330. Dan. Mirela.

marcă. 3346. 437 p. nimia. nr. POPESCU. BĂRBĂRII. Monografie juridică. Probleme teoretice şi dicţionar de omonime româneşti. POPA. Nicolae. Mărturia. anul VI. Universităţii Oradea. Carmen. 3337. 2005. dr. NEICU. Rodica Aida. Ovidiu Horia. POPA. 21-23. 89-94. Dreptul familiei. Bucureşti. 3340. STOIAN. prof. Bibliografie la p.. Cardul bancar. 2002. Arhitect diplomat. Conf. 3347. FILIPESCU. POPESCU. STANCIU. Vasile. POPESCU. Vol. 3355. Bucureşti. 2002. Dumitru. 1998. Omo- 3350. Tudorel. I. Editura Tritonic. Genurile redacţionale. POPA. Cluj-Napoca. 449-460. Expresia plastică a înscrisului şi personalitatea. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Discipol. subterană şi spălarea banilor. Curs de drept 3344. 1992. dr. 233 p. Nicolae. Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş. 3341. Editura Didactică şi Pedagogică. 3343. dr. Editura Universităţii din Oradea. Urmele de încălţăminte l-au trădat pe infractor. Forţa probantă. univ. POPA. 2003. Ion P.. Editura Imprimeriei de Vest. 3339. Manual de jurnalism. Seminarul de perfecţionare a procurorilor criminalişti. Editura Ministerului de Interne. 1970. univ. dr. Ilie. 2000. Nicolae. CUCU. 29-31. 3349. 292 p. Limite psihologice. p. în Criminalistica. univ. 2003. Bibliografie la p. POPESCU. Drept civil. 275 p. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră. Prelegeri 3338. Dobândirea dreptului la 3352.. Oradea. 92 p. 20-24 noiembrie 2000. 210 . 1965. POPA. Bibliografie la p. Teodor. preşedinte Curtea de Apel Bucureşti. FILIPESCU. vol. 3354. Teodor. POPESCU. Cristian Florin. 357-360. Tratat. 133-134. Bucureşti. 2002. Dan.. 1973. Investigarea evenimentelor aviatice. expert criminalist la Poliţia Turda. POPESCU. Nicolae. nr. POPA. Eventuale erori în aprecierea concluziilor. coordonator ştiinţific chestorşef. Ediţia a III-a. 3345. Ligia. 2. 288 p. Victor Duculescu. 3348.II. vice- Ion. de sociologie juridică. univ. cu un studiu introductiv de prof. I. RĂDULESCU. Tudor R. volum 12. Tudor R. Tudor R. Bucureşti. Ştefan. Mirela. Tudor R. Bucureşti. Anghel Andreescu. 200. Dreptul familiei. Bucureşti. 5. Tipografia Universităţii din Bucureşti. septembrie 2000. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. 152 – 183. Ion P. 3351. Judecător. 296 p. Redactarea textului jurnalistic. Sinaia. Criminalitatea transfrontalieră. p. anul II. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. Editura Expert. Economia internaţional privat. POPESCU. cu tab. Editura 3342. 536 p. ENE. Speţe şi soluţii din practică judiciară. 3353. Editura Didactică şi Pedagogică. Bibliografie la p. martie 2004. POPA. POPESCU-MIHĂIEŞTI. Tipografia Universităţii Bucureşti. 123-128. Speţe şi soluţii din practica judiciară. Analiza ADN mitocondrial – validarea în medicina legală (II).3336. p. Editura Detectiv. Chestor de poliţie conf. Mircea. Editura Ministerului de Interne. Alexandru. Procuror criminalist. p. 263-270. DERMENGIU. 2. Ion. POPESCU. POPA. 360 p. în Criminalistica. Terorismul internaţional-flagel al lumii contemporane. POPESCU. 219 [-220] p. martie 2004. vol. 134 p. I. Editura Alma Mater. Fotografia judiciară. Consecinţele interpretării greşite a unor asemenea expertize. p.. Ediţie revăzută. Ştefan. Oradea. 292 p. POPESCU. CONSTANTINESCU. Tactica intervenţiei poliţieneşti. Adrian. 1969. 2003. 468 p. nr. Locotenent. Teodor. POPESCU. Ştefan. 367 p. Interpretarea şi valorificarea expertizelor criminalistice şi medico-legale în procesul penal. POPA. 1983. 300 p.

G. Paul. + erată 3357. şi grafică. iulie 2005. nr.P. 6. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura de stat pentru literatură ştiinţifică. Editura Didactică şi Pedagogică. Vizele electronice versus paşapoartele electronice. Histoire-Ethnographie. Editura Didactică şi Pedagogică. pr. 4. Comisar de poliţie. Subinspector de poliţie. 3358.. 3373. PORTER. în Criminalistica. cu fig. biochimist. Genetica judiciară în România. 11-13. POPESCU-NEVEANU. ARIF. POTORAC. vol. 1976. POTORAC. Traducere din limba rusă. POROT. Antoine. [Bucureşti]. Bucureşti. 1930. 1969. Linguistique. anul VIII. 216 p.. 3364. 3369.R. Editura Ştiinţifică. Payot. Inspector principal de psihologie. Tipografia Universităţii Bucureşti.P. POPESCU-NEVEANU. [1961]. COCIOARĂ. 1977. Ediţie prelucrată şi completată de V. 3371.R. POSTOLACHE. E.R. biochimist. CURRAN. în Criminalistica. FISCHBEIN. POPESCU-NEVEANU. expert criminalist în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie. Studii psihopedagogice privind dezvoltarea copiilor între 3 şi 7 ani. Paul. 1970. 1986. 3363. 1954. Toxicomaniile. cu tab. 319 p. 211 . Subcomisar de poliţie drd.P. Arif [and] W. Mihail. POPESCU-NEVEANU. Paul. Bucureşti. Cervacov. Insp. Bucureşti. Strategii de interpretare a informaţiilor furnizate de către profilele genetice. 262 [-264] p. drd. cu ilustr. 301-317.3356. POPP ŞERBOIANU.. generală şi noţiuni de logică. 458 p. Bucureşti. nr. 3361. Identificarea persoanei care a executat înscrisuri pe baza profilului genetic al celulelor epiteliale remanente în interstiţiile fibrelor de celuloză din structura hârtiei. cu fig. Persona- Alexandru Surdu şi Erwing Tivig. Romică. Traducere din limba franceză de George David. 1981. biochimist. Les Tiganes. Subcomisar de poliţie. A. Paul. + 8 Anexe. Florica. A comparative study of existing legislation.M. anul VII. Curs de Ginel. L. 4. 3368. POPOV. Manual pentru anul IV liceu. Studiu introductiv şi note de Mircea Flonta. Marian. şeful Sistemului de Analize Genetice din Institutul de criminalistică al I. POPESCU-NEVEANU. Editura Ştiinţifică.. în Criminalistica. 3-5. 3367. Editura Militară.E.V. biocriminalist. Sensibilitatea. noiembrie 2004. W. POROT. POPESCU-NEVEANU. Modalităţile de recepţie senzorială. anul VI. drd. 784 p. anul VI. Paul.I. Strategii de interpretare a informaţiilor furnizate de către probele genetice. Psihologie generală. POTORAC. POPPER. GOLU. Logica cercetării. vol. Psihologie 3370.G. 29-33. II.P. Paul. Tipurile de activitate nervoasă la om Editura Academiei R. Dicţionar Romică. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 216 p. Daniela. 459 p. 2. A. biochimist. nr. în Criminalistica. BEJAT. Medicina Judiciară. p.I. C. Paul. 1974. Traducere de Mircea Flonta. 1999.R. Geneva: World Health Organisation. Curran. p. de poliţie drd. p. POTORAC. în Metode şi tehnici de Sèminaire de Blaj (Roumanie).G. N. Prefesseur au 3372. Grammaire-Dictionnaire. 295 p. I. 3366..dependent Persons. 397 [390] p. 3359. 447 p. 3360. iulie 2004.F. Institutul de Criminalistică al I. 51-52.J. POPESCU-NEVEANU. Bucureşti. By L. 3365. nr. p.. 1970. Bucureşti. Bucureşti. litatea şi cunoaşterea ei. Paris. Smolianinov şi V. Bucureşti. Bibliografie la p. ANDREESCU. Karl R.E. Romică. Orter. Maurice. aprilie 2006. Romică. + erată. Bucureşti. Institutul de criminalistică al I. 1971. 192 p. 1978. POPESCU-NEVEANU. Paul. (Dicţionarele Albatros). The Law and the Treatment of Drug and Alcohol . psihologie generală. 3362. Editura Ştiinţifică.

nr. Iaşi. V. 3390. 1976. 3377. 1990. SÂNTEA. Niţurad. Lidia. V. III (uz intern). Roman. Ion. p. p. Editura Medicală. 1990. Profilaxia delincvenţei şi 3386. 1989. Marilena Alexianu. PREDESCU. PREDA. dr. Cucu. 3380.N. Cercetări energetice în 3382. Bucureşti. Sub redacţia prof. în Criminalistica. Bogdana Tudorache. p. nr. în Criminalistica. 834 p. ŞUTIC.C. Conf. Milea. 153). Editura Didactică Pedagogică. 151-156. 2006.J. Serviciul Editorial şi Cinematografic. Subcomisar de poliţie. Col. D. Rodica Ionescu. N. vol. Universitatea Transilvania. Oancea. Col. dr. Christodorescu. 4. Ştiinţe criminalistice. 312 p. 3384. Predescu. A. M. şi erată. D.J. X.144 p. Giurgiu. Drept 212 . Marilena Alexianu. Hanganu. Nicolae. p.. Valentin Neicu. şi Dobriţa. Sub În colaborare cu: L. Neicu. Gheorghe. Sport şi Presă. G. I. Carmen. Constantinescu. 3379. Natalia Braslă. 201-207. 3385.P. II. Ionescu.N. Prevenirea recăderilor în drogodependenţe. Florescu. Alexandrescu. Cuplul simptomatologic: 3381. în Buletin de psihiatrie integrativă. 4 (27). 265 p. TABACU. POŢINCU.I. G. Bibliografie la p. PREDESCU. cu tabele şi scheme (Ştiinţa pentru toţi. Nicolae. Subcomisar de poliţie. Prezent bucureştene. p. 83 p. X. 2005. Ionescu. St. Damian. St. Daniela. Florescu. Prelipceanu. HARA. I. an XI. Serviciul Editorial. (Uniunea Juriştilor din România). 1983. coliziunile autoturismelor. D. 139-141. Editura Medicală. anul VII. Simionescu. 434 p. PRÜFLING. Potcoava care stabileşte adevărul. 28. Une langue internationale reintegrarea socială.. Bucureşti.P. R. Bucureşti. Bucureşti. SCÎNTEI. în Buletin de psihiatrie integrativă. 1998. 2003. I. Damian. PREDA. PREDESCU. N. PREDESCU. C. Giurgiu. Ovidiu. O. 5. D. THIEL. Vasile. 3375. PREDA. p. NICA-UDANGIU. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. N. Meiu. Urgenţa în psihiatrie. PREDESCU. 1. 3 vol. 1. C.. 1981. 3388. D. PRITZKOW. FLORESCU. Bucureşti. G. Vianu. 3383. nr.. Meiu. Şt. Violatorul în serie. I. Ministerul de Interne. Sanda Măgureanu. 178 p. 1929. nr. PREDA. Departamentul Poliţiei. 1980. V. ŞT. 121 p. univ. Din experienţa miliţiei judiciare în combaterea infracţiunilor comise prin violenţă. 830-834 p. G. Inspectoratul General al Miliţiei. Dreptul penal al afacerilor.. Direcţia de Cultură. November. Georg. 1979. Victoria Lohan. I. Nedelcu. Predescu în colaborare cu: Natalia Braslă. N. Margareta Ştefan. T. 104 p. anul VI. 3389. vol. 4 (27). A. 3378. Bibliografie la sfârşitul capitolelor. Psihiatrie [Sub redacţia 3376. PREDA.identificare criminalistică. în R.. 2000. NICA-UDANGIU. în colaborare cu: L. PRIBOI. V[asile]. şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. O. Sanda Măgureanu. 531-544. Psihiatrie. Mirela. Werkzeugspuren (Urme de unelte). 3374. Institutul de Criminalistică. iulie 2005. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Milea. anxietate-adicţie în tulburări de personalitate ale adultului. Vol. (sub redacţia). I. Braşov. PREDESCU. Editura Continent XXI. Alexandru. Bucureşti. Editura Medicală. Bibliografie selectivă p. Nica-Udangiu. an XI. Vremuri vechi 3387. R. 2005. cu fig. (Ministerul de Interne. Hanganu. Editura pentru Turism. Editura Medicală. V. Alexandrescu. Gh. Vol. RÉTROZINNE. Cunoştinţe despre om şi societate. Cucu. G. Christodorescu. Oana. des malfaiteurs. (r). Automobile. Direcţia Judiciară). V. prof. 23-24. Wolfgan. T. I. Neicu. 264-265. Natalia Braslă…].144 p. LĂUDAT. N. V. Psihiatrie. I. Ciurezu. Bucureşti. 256 p. Lohan. I. Iaşi. A. doc. Romila. GRIGOROVICI. dr. Oancea. septembrie 2004. doc. Roman. vol. Bucureşti.

2005. Sorin Calotă. 248 p. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 1976. Tiberiu. PROBST.H. PRÜFLING. Georg. Editura Schmidt Römhild. Les tatouage traditionnels 3402. Facsimile. J. Traiean Şerbu.und 3398. Autori: Vladimir Secară. Aneta Măciucă. 2 année. Vol. p. 9 p. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică.. p. 3394. Vasile D. ediţie revăzută şi adăugită. II. Psaltirea 3397. 155 p. Essen. 3393. II. româneşti. Editura Albatros. p. PRÜFLING. ediţie revăzută şi adăugită. 726-737. 3403. Lübeck. p. 3392.. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Tatouages locaux et marques de tribus. Editura Schmidt Römhild. no. Editura Albatros. 1930. 2002. PROBST. 206-214. Vol. PRUNĂ. Vol II. 2 année. Ştiinţe criminalistice. Aurelian Niţă. Urme de pneuri). Ediţie alcătuită. prefaţă.. 455-457. 1933. 342-351. Autori: Vladimir Secară.H. 2003. no. Essen. Lübeck. Hurmuzaki.C. 147-155. 3401. II. Berlin.I. 2002. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Indice 213 . Fahrzeugspuren [de] împotriva incendiilor. Vol. 1930. Protecţia Schussspuren (Urme de arme de foc şi de tragere). Proverbe şi cugetări bengaleze. Georg. Ion Vale. vol. 209-217. Aurelian Niţă. 5e année. ediţie revăzută şi adăugită. 2002. Berlin. Partea I. e no. ediţie îngrijită de DIACONU. Editura pentru Literatură. 1976. 3404.5. coordonator Rolf Rainer Jaeger. J. şi cugetări latine. Lübeck. Bucureşti. PRUNĂ. Iaşi. des indigènes algériens. Victimizarea judiciară. Ion Gherghinoiu. glosar şi indici de George MUNTEAN. şi MARINESCU-HIMU. Editura „Service Pompieri“. J. Editura Academiei Române. coordonator Rolf Rainer Jaeger. ediţie revăzută şi adăugită. Aneta Măciucă. Schusswaffen. p.C. Maria. Coordonator: Ionel Crăciun. PRÜFLING. Bucureşti. în R. II.. 248 p. 3406. 2002. 3400. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul infracţiunilor de trafic de stupefiante. Editura Schmidt Römhild. 1993. în Tratat practic de criminalistică. Sorin Calotă. no. Traiean Şerbu. + 125 p.I.C. Schuhspuren (Urme împotriva incendiului. vol. Mihai Roth. ediţie îngrijită de Amita Bhose. Coordonator: Ionel Crăciun. Expertise et analyse graphométrique des Ecriture sé e mitiques. Berlin. în R. Ştiinţe criminalistice. 211 p.10. Prelegeri de psihologie 3405. Editura Schmidt Römhild. PROBST. Bibliografie la p. 2000. 1930. Mihai Roth. Ştiinţe criminalistice. J. 2003. 3396. judiciară. PRODAN. Ion Gherghinoiu. Colecţia Cogito. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 1975. Emanoil.3. Georg. vol. Studiu filologic. II. vol. 3395. Ministerul de Interne. 7 p. Ghid pentru aplicarea normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor.I. Bucureşti. Partea I. Ghid pentru aplicarea normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor. (Colecţia Cogito). Berlin. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Essen. 223 [-224] p. 3399. 13 p. Editura „Service Pompieri“. Ştefan. Les tatouage traditionnels Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. I. 267 p. în R. 8 p. Essen.3. Proverbe des indigènes algériens. vol. Proverbe Reifenspuren (Urme de autovehicule. [Bucureşti].C. 219-223.H. Răzvan Bălulescu.I. Anexe p. 49 [-51] p. II. Studiu lingvistic şi ediţie de Ion Gheţie şi Mirela Teodorescu. 2e année.H. PROBST. 555 [-556] p. Note de curs.comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 1967. Editura Fundaţiei „Chemarea“. Ediţia a II-a. Faux par adjonction on grattage de points diacritiques dans les documents arabes. în R. I. 3391. Protecţia de încălţăminte). Lübeck.

PUSTA. Aprecieri statistice privind cauzalitatea în sindroamele toxico-septice din morţile violente. Camelia. 214 . în Revista Română de medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. un sistem tehnic inventat pentru pregătirea şi perfecţionarea conducătorilor auto. 65-69. Comisar de poliţie. Bucureşti. 3407. Vasile. p. 5. în Criminalistica. Simulatorul auto. PUŞCAŞU. 6. Comisar-şef de poliţie. PUŞCAŞU. 3410. Ioan. în Criminalistica. Editura Academiei Române. 6-8. Rosetti”). PUŞCAŞU. p. nr. Scrisul – mijloc de identificare criminalistică (II). anul VI. iulie 2004. p. 1.P. Comisar-şef. VĂLCEANU. Simulatorul auto. Ioan. 3409. 4. în Criminalistica. 14-16. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. nr.I. (ACADEMIA ROMÂNĂ. anul VI. 195 p. anul VI. BUHAŞ.de cuvinte de Rovena Şenchi. Bacău. 35-37. Comisar-şef de poliţie. septembrie 2004. volumul XIV. p. nr. nr.A. 2005. I. . Ioan.. noiembrie 2004. Control al M. comisar. PUŞCAŞU. Narcis.J. martie 2006. Vasile. Corpul de Claudia. 3408. PUŞCAŞU.

1979. C[onstantin]. QUAI. Rolul şi aportul medicului Raportul criminalisticii cu medicina legală şi perspectivele sale de dezvoltare. 3418. 1994. Expertiza urmelor osteologice pentru determinarea sexului şi taliei persoanei după schelet. Conceptul colaborării interdisciplinare a medicinei legale cu criminalistica în integrarea cercetării ştiinţifice cu practica. QUEEN. 3412. Valoarea expertizei medico-legale în infracţiunea de omor. Expertiza pentru stabilirea vechimii osului. 1978. 3415. Bibliografie la p. 270 p. 141-143. . vol. QUAI. I[oan]. Ministerul de Interne.Q 3411. 1979. V[ălean]. Contribuţia medicului legist la examenul la faţa locului în pruncucidere. Ioan. Editura Z. Traducere din limba engleză de Gherasim Tic. Ellery. legist la cercetarea locului faptei în infracţiunile contra vieţii. 231-234. p. 2 vol. MĂRGINEANU. Ellery. Expertiza urmelor osteo- 3417. 219 p. Editura Nemira. QUAI. Misterul crucii egiptene. Traducere din limba engleză de N. 261-270. p. QUAI. 1978-1979. 1975. logice: Fundamentul ştiinţific al expertizei. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. Editura Dacia. II. Cluj-Napoca. 32-34. I[oan]. QUAI. Ioan. O cameră în care se poate muri. Constantinescu. în Şcoala românească de criminalistică. 159-162. 3413. 1979. 3414. Ministerul de Interne. p. M[oise]. TERBANCEA. V[ălean]. 151 p. Ministerul de Interne. II. 3419. D[umitru]. 1975. p. Ministerul de Interne. Ministerul de Interne. Bibliografie la p. V[ictoria]. vol. Ioan. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. 269-275. QUAI. p. 166-170. I[oan]. FLĂMÂNDU. 324-344. QUAI. 1992. p. QUEEN. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. CEACANICA. Ministerul de Interne. 3416. SUHĂREANU. Introducere în teoria şi practica medico-legală. în Şcoala românească de criminalistică. 275 p. I[oan]. vol. în Tratat practic de criminalistică. Expertiza urmelor osteologice pentru stabilirea vârstei. I. MĂRGINEANU.

volumul XIV. p. în Tratat practic de criminalistică.16 (1)/2000 a Facultăţii de Drept a Universităţii din Craiova. al Asociaţiei Grafologice Italiene. RADU. anul IV. în „Revista de ştiinţe juridice“ nr. de criminalistică şi de penologie nr. RADU. MIHALACHE. Alexandru. membru al Societăţii Române de Grafologie. martie 2006. 2. 3432. RADU. RACOVICEANU. 459-463. 2. 135-137. RADU. logie. 3431. Expert criminalist. MIHALACHE. Studiul . 36-38. în Revista de criminologie. membru aderent al Societăţii Franceze de Grafologie. Constantin. p. Bibliografie la p. în Revista de criminologie. volum 13. 3428. în Revista Română de medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. în Tratat practic de criminalistică. secretar general al Societăţii Române de Grafologie. de criminalistică şi de penologie nr.1/2001. martie 2002. IONIŢĂ. Lector univ. KATZGRABER F. în Tratat practic de criminalistică. Bucureşti 1963. 3423. vol. 108-127. p. Mijloace procedurale de investigare a accidentelor colective. p. Camelia. 205-227. Constantin. vol. anul VI. III. RADU. al Asociaţiei Grafologice Italiene. Constantin. nr. 2000. 138-144. Ch. 11 . de criminalistică şi de penologie nr. III.11/2001. Ministerul de Interne. Expert criminalist. Congresul Interna- BUHAŞ. WALSER. Constantin. 3435. Secretar general al Societăţii Române de Grafologie. Erhängen und Dekapitation. p. optic în expertiza criminalistică. Expert criminalist. RADU. 2. anul IV. Constantin. 195. 275 p. dezvoltare a grafologiei în România. Expertiza grafică şi grafologia – paralelism (aspecte comune şi deosebiri). 3438. membru aderent al Societăţii franceze de Grafologie. Archiv für Kriminologie. DOBRILĂ. Gabriel. 3426. 1982. Expertiza urmelor de natură pulverulentă. Paris. martie 2004. mijloc de probă în procesul penal.. Ministerul de Interne. RADU. nr. (Colecţia Proverus). Pompil. RADU. nr. nr.. B. p. Marcel. Criminal şi sinucigaş (I). Carmen. siunii trăsăturilor intersectate. 1980. în Revista de criminologie. 248-252. 3434. (Spânzurarea şi decapitarea. Constantin. Constantin. Editura Tehnică. RADU. Ştampilele poştale folosite în Ţările Române până în anul 1881. 326-330. 3436. Expert criminalist şi BUHAŞ. Camelia. Expertizele. 3424. ţional de Grafologie.16 (1)/2000 a Facultăţii de Drept a Universităţii din Craiova. RADU. Expert criminalist. 3430. 1. RADU. în Criminalistica. vol. RADU. Constantin. mai 2002.. 3437. p. Identificarea cadavrelor cu identitate necunoscută rezultate din catastrofe şi accidente colective. Grigore. 5/7 (II). Management şi grafologie. de criminalistică şi de penologie nr. în „Revista de ştiinţe juridice“ nr. în Criminalistica. DOBRILĂ. Determinarea succesiunii trăsăturilor intersectate. RADU.. nr. Marcel. expert 3429. 3433. Constantin. p. nr. Alexandru. criminalist. W. 3. Carmen. p. 3425. iunie 2005. BOGDAN. 271 – 275. 129-133. Pledoarie pentru grafologie. Grafologia. Ministerul de Interne. vol. p. RADU. Bucureşti. p. Determinarea succe- Expertiza urmelor de sticlă. 115-119. 23-26. p.10/2001. Alexandru.12 ianuarie 2002 în Revista de criminologie. Constantin. RADU. DRĂGHICI. RADU. 70-74. anul IV. RADU. 464-467. Stadiul actual de 3421. Arhiva pentru criminologie). RABL. de criminalistică şi de penologie nr. iulie 2002. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. 39/40 (I). Constantin.R 3420. în Revista de criminologie. în Criminalistica. p.10/2001. Gabriel. Sorin. Constantin. p. Mircea. 1980. HAID. 125-134. GEORGESCU.10/2001. p. 4. Folosirea filtrajului 3427. Victor. Criminal şi sinucigaş (II). IV. p. Eveniment în grafo- 3422.

lector univ. Bucureşti. dr. anul VI. nr. mai 2004. 3. anul VII. 1996. 6. în Criminalistica. 36-37. Bucuresci. secretar general al Societăţii Române de Grafologie. vice-preşedinte al Asociaţiei Grafologice din România. mai 2005. T. în Crimina-listica. membru al Societăţii Franceze de Grafologie. septembrie 2005. e’tabli en execution de la Convention de l’opiu de Genève. Tentativă de omor şi sinucidere – studiu grafologic. RADU. Prelegeri de estetică. 3442. nr. p. membru al Asociaţiei Grafologice Italiene. Lector universitar. 3451. [-372] p. Mihai. Vienne.. 2006. nr. p. Mihai D. nr. 3452. Editura Didactică şi Pedagogică. Mihai. 565 [-568] p. HARITON. doc.scrierilor provenite de la P. (Publication de Nation Unies. Editura Cartea Românească. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului) 3447. anul VII. 3448. Tertulian. (Commité Central Permanent de l’opiu Nations Unies).. 5. 3440. nr. A/Conf. Acad. anul VII. 6. Raportul Comitetului de delegaţi al Senatului relativ la Legea organisărei Poliţiei Generale a Statului. p. membru al Societăţii Franceze de Grafologie şi al Asociaţiei Grafologice Italiene. Sociologia succesului.F. Constantin. Prefaţă şi tabel cronologic de Florin Mihăilescu. Rapport sur les travaux du Comité. Constantin. 26-28. membru al Societăţii Franceze de Grafologie şi al Asociaţiei Grafologice Italiene. 3453. Constantin. Petre. f. 416 p. p. Editura Ştiinţifică. RADU. 3443. Afacerea „Dreyfus”. nr. în Criminalistica. în Criminalistica. 3444.. Explicarea omului. RALEA. Congresul Naţional de Grafologie – Bologna. Expert criminalist. RADU. Minerva. RADU. RALEA. 299 [-300] p. Ianuarie 1903. Rolul şi contribuţia studiilor grafologice în stabilirea adevărului. memebru al Societăţii Franceze de Grafologie. 17-20. Genetică. 36-37. Explicarea omului. expert 3445. Bucureşti. Bucureşti. Imprimeria Statului. 596 p. autorul studiului introductiv şi al notelor. RALEA. RAICU. în Criminalistica. 414-416. 542 p. 1962. noiembrie 2005. 31 p. RADU. 1938. 19. Bucureşti. 3450. criminalist. 3454. 350 p.. al Asociaţiei Grafologice Italiene. 1972. Prof.. 3441. 1974. p. RALEA. RADU. Mihai. nr. 3439. [Studiu]. RADU. anul VI. Constantin. Bucureşti. Fundaţia pentru Literatură şi Artă „Regele Carol II“. Editura Ştiinţifică. 9-12. Grafologie.F. membru al Societăţii Franceze de Grafologie şi al Asociaţiei Grafologice Italiene. Criminal şi sinucigaş (II). Lector universitar. Editura ASAB. 3. Constantin. Rapport de la Conférence internationale sur l’abus et le trafic illicite des drogues. Bucureşti. XXXVII. Bucureşti. RALEA. Constantin. 8 p. Constantin. anul VII. membru al Societăţii Franceze de Grafologie şi al Asociaţiei Grafologice Italiene. în Criminalistica. IV + 146 p. Ediţie îngrijită de N. (Biblioteca pentru toţi). Textul ediţiei stabilit şi îngrijit de Ion Pascali. 3. Studiul scrierilor provenite de la P. 3449. vicepreşedinte al Asociaţiei Grafologice din România. vicepreşedinte al Asociaţiei Grafologice din România.a. Expert criminalist. Psihologie şi vieaţă. Bibliografie la p. Lector univ. 217 .. 22-25. 2. 17-26 Juin 1987. noiembrie 2004. Anul VI. Nations Unies. membru al Societăţii Franceze de Grafologie şi al Asociaţiei Grafologice Italiene.. Mihai. 2005. p. 1987. signée le 19 février 1925… Genève. 366. New York. 3446. 1947. martie 2005. Expert criminalist. p. în Criminalistica. În memoria lui Andrei Athanasiu. mai 2004. Expert criminalist. lector univ. 133/12). 1903.

Psihologia martorului. BANCIU. 3469. 1977. Studiu de logică generală. 3471. RĂDULESCU-MOTRU. Al. 1990. Pagini din istoria 3470. Casa 3465. de psihologie. note şi studiu introductiv de Irina Rădulescu-Valasoglu. Editura Librăriei Leon Alcalay. 3462. I şi II. dreptului românesc. Profesor la Universitatea din Bucureşti. Andrei. Editura Academiei R. I. RĂDULESCU-MOTRU. Andrei. ediţia a III-a. 808 p. Constantin. I. Bucureşti. Bucureşti. şi 19 ilustr. RĂDUICĂ. antologie şi note de Gh. & G. Notă asupra ediţiei de [Acad. Berlin. RĂDULESCU-MOTRU. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. RĂDULESCU. ilustr. Georgeta. Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale. 1991. 1943. Directorul Biroului din România al Uniunii Latine.] Marius Sala. 773) fesor la Universitatea din Bucureşti.3455. Studiu. 3 f. Editura Şcoalelor. Pagini inedite din Constantin. Andrei. 3468. RĂDUICĂ. Elemente de optică fotografică. De Arte Grafice Carol Göbl. 799 p. Rasidescu). BANCIU. 216 p. portret. Constantin. RĂDULESCU. 1981. Bucureşti. 28 p.R. 364 p. 3467. Lecţii tografică. Ediţie îngrijită. Dan. 1975. 1897. St.. 143 p. Bucureşti. RĂDULESCU. 3472. Bucureşti. Cazan. RĂDULESCU. 2003. RĂDULESCU-MOTRU. 347-353. Pro- 3458. S-r I. (Biblioteca pentru toţi. vol. 3456. Bucureşti. Bucureşti. 3460. Constantin. Nicolin. 1996. RĂDULESCU. Introducere în sociologia delincvenţei juvenile (Adolescenţa – între normalitate şi devianţă). Logica genetică. RAU. 3459. Editura Tehnică. Bucureşti. Curs 3457. 400 p. Bucureşti. Mecanismul actului voluntar. Prefaţă de Olsen A. Uniunea Latină. 219-247 (Studii Filosofice V). Hartmut.S. (Biblioteca de filozofie a culturii). 96 p.‚ p. 3461. Valorarea silogismului. Bibliografie la p 143-146. Vol. 1919. Caracteristicile obiectivelor foto-cinematografice. (Studii filosofice IV Prima jumătate). Caracterul. Bucureşti. Libr. + 159 p. RĂDULESCU-MOTRU. Editura Medicală. RĂDULESCU. Editura Codecs. (Studii Filosofice I). [1912]. Bibliografie la p. Manual de latină juridică. Sociologia crimei şi criminalităţii. II. RAWLINSON. Profesor la Universitatea din Bucureşti. Editura Şansa.255-337 [-340] p. RASQUIN. 1998. Bucureşti. Editura Eminescu. Optica foto-cinema- 3464. studiu introductiv. Sorin. Sorin M. Redacţia revistei „Studii filosofice“ (Inst. 3466. Traducere din limba engleză: Adriana Bădescu. 1970. Vox. Teoria cunoştinţei. Ghirardi [. Andrei. comentarii. Dicţionar bibliografic. Calendare şi almanahuri româneşti 17311918. Constantin. Gândire creativă şi Brainstorming. nr.. Pro- civil. 156 p. Traducere din limba spaniolă de Valeria Neagu. 1908. Bucureşti. Toma. Constantin. 1 f. Geoffrey. Socec & C-ie.] Rectorul Universităţii Naţionale din Cordoba (Argentina). RĂDULESCU-MOTRU. cu ilustr. Universitatea Facultatea de Drept. Curs de istoria dreptului românesc. fesor conferenţiar pe lângă Facultatea de litere şi filozofie din Bucureşti. Editura Esotera.N. 332 [-334] p. 205-216. foto. Brătănescu. 1996 (Dragoprint). 1906. Ediţie îngrijită. Psihologie martorului. Adevăr şi minciună. RĂDULEŢ. + p. 151 p. Text stabilit de Gheorghe Pienescu. Editura Academiei Române. 3463. cu portret. Cuvânt înainte de Mircea Zaciu. Ediţie îngrijită de Dana Menrath. RĂDULESCU-MOTRU. Bibliografie la p. Dan. Bucureşti. de logică. 218 . bibliografie şi note de Irina Rădulescu-Valasoglu. 164 p.. istoria dreptului vechi românesc. Bucureşti. JOSÉ A. Socec. Rekonstruction von Farzeugkolissionen mit hilfe von gewegungsgleichungen. Perso- nalismul energetic şi alte scrieri. 1984. 1938. Curs de drept Constantin. Libr. vol. Metodologia.

John E. Interrogation. John E. Ştiinţe Juridice. 6.17. Crime and Criminology. 3490. Detector and Criminal Baltimore. Vol. 3481. (Ministerul de Interne). Anexă: Codul de Justiţie Militară. 3479. 3484. PERIEŢEANU. The Dryden Press. 2000. David W. Bucureşti. RÂPEANU. Arta managementului. nr. 1969. Indice: Mariana Jaklovszky. STAN. I (1536-1830). Imprimeria Statului. Mihail. REGELE. publicat în Monitorul Oficial no. 449 p. INBAU FRED E. 1999. Registrul Auto Român. 3487. Dec. Hinsdale (Illinois). fost Ministru al Justiţiei şi cu o prefaţă de Valeriu Pop. p. 1968. (Ministerul de Interne). Vol. 3491.3473. PAPADOPOLU.G. II. XVII + 740 p. Barbara. Bucureşti. Ediţie îngrijită de Constantin Bădescu. Sebastian. 495 [496] p. 3483. RÂPĂ-BUICLIU. Art. Bucureşti. Traducere din limba engleză după ediţia a III-a de Luminiţa Roxin. 2001. Tatiana. p. Cuvânt înainte: Acad. The Polygraph (“Lie Detector”) Technique. CRĂCIUN. an XI. 1977. Bucuresci. Editura Alma. REID. 91-99. Index alfabetic al celor trei volume de Cod Penal întocmit de Mihail I. Art. Editura Ştiinţifică. 219 . Traian. vol. Ruxandra. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 86 p. 3485. Reflecţii şi maxime. 181 din 4 noembre 1903. Regulamente ECE-ONU. 3488. 6 p. Partea generală. Untersuchungen in Bezug auf die Dynamic der PKWFahrrad-Kollisionen. 18 p. 127-138. 65 din 20 iunie 1903. Partea specială II. Additamenta.1869. POP. 1996. TRIFAN.. 707 (II). Cu un cuvânt înainte de Mircea Djuvara. Florin. nr. 374 p. Regulament asupra însemnelor poliţienescĭ… 3476. PAVELESCU.. Competenţa penală a organelor judiciare. 443-603. Rodica. Bogdan Victor Toader. GAVRILIUC. Const. p. 1953. Vol.184-442... Bucureşti. Andreea. 176. IONESCU-DOLJ. REID. Grigore. auxiliari ai Poliţiei generale a statului… publicat prin Monitorul Oficial no. 3478. Dan Simonescu. Codul penal adnotat. Regulament asupra serviciului agenţilor 3474. Baltimore. RĂDULEŢU. Imprimeria Statului. In Kraft ab 1. Sue Titus. RĂMUREANU. 315 p. I. REID. 1903. 16. III.A. Regulament pentru funcţionarea servi- I. 3482. f. în Criminalistica. 259 p.R. + 129 p. 3477. Bucuresci. în Analele Universităţii Bucureşti. 8 p. Analiza unui paşaport contrafăcut. Lucian. Dicţionar de expresii juridice latine. SĂULEANU. G. Regulament asupra serviciului de poliţie la punctele de fruntarie în porturi şi gări. (I).. 1903. RĂICAN. I. ASNAVORIAN. 4 (27).April 1869. 701 p. Apostolischen Majestät und der Regierung seiner Hoheit des Fürsten der vereinigten Fürstenthümer. 3480. Virgil. (Ministerul de Interne). 1936. Papadopolu. cu ilustr. INBAU. 1921. 3475. Vintilă.. DONGOROZ.a. N. Bucureşti. I. Juli 1868. RĂŞCANU. [1976]. Anexe + 74 p.1-183. Bucureşti. REICHSGESETZBLATT criminalitatea. noiembrie 2002. RĂTESCU. anul IV. Second edition. Editura Tehnică. 3486. H. Post-Obereinkunft vom 24. fost Ministru al Justiţiei la data votării şi promulgării codului. Editura Ştiinţifică. Art. X. zwischen Seiner kaiserl. Lie veche. 159 p. Markus. Rottweil. 3489.. Bibliografia românească für das Kaiserthum Oesterreich. Editura Socec & Co. (Editura Monitorului Oficial). Interacţiuni între factorii de personalitate şi de mediu în consumul de droguri al dependenţilor. REES. 2005. Iaşi. Truth and Deception.R. 1980. und königl. Fred E. Galaţi. Partea specială I. în Buletin de psihiatrie integrativă. S. Dreptul penal şi ciului de cazier şi identificare judiciară… Regulament pentru organizarea şi funcţionarea Societăţilor de patronaj şi a Consiliului Central de patronaj… Bucureşti. 2000. 476 p..

Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 67-72. 1911. Manuel de scientifique. Lübeck.. 1914. Paris. Einführung in die Kriminologie (Introducere în criminologie). 2004. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Docteur ès sciences. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Ştiinţe criminalistice. f. Berlin. Manuel de Police Scientifique (Technique). ediţie revăzută şi adăugită. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 2002. Selbsttötung (Accident în cursul tentativei de suicid). Instructions pour la sauvegrade des preuves an début des enquêtes. Essen. Prof. 38 p. REINGARD. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 7 p. Essen. REISS. vol. Kriminalität im Hell- R. coordonator Rolf Rainer Jaeger.-A. în Investigarea criminalistică a locului faptei. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 3498. Lausanne. und Dunkelfeld (Criminalitate în lumină şi penumbră). în: Archiv für Kriminologie (Arhivă pentru criminologie). Nisse. vol. 515 p. 1906. 1911. ediţie revăzută şi adăugită. 159 p. 2002. nalisticii în Germania. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. REISS. I. Charles Mendel. Nisse. vol. 30 p. avec 149 figures dans le texte. 2002. Schmidt Römhild. 3493. Lausanne. vol. Paris. Berlin. 3495. 3501. 2002. préfet de police de Paris. 3499. 3494. Lübeck. Contribution a la réorganisation de la police. Nisse. Paris. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Lübeck. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 3500. 3497. Ansätze zur Erklärung des Verbrechens (Consideraţii privind clarificarea infracţiunii). 3504. I. Schmidt Römhild. Editura Schmidt Römhild. Berlin. REITER. Librairie Payot & Cie. Untersuchungsgegenstand der Kriminologie (Momente ale cercetării în criminologie). REINGARD. Essen. vol. REINGARD. coordonator Rolf Rainer Jaeger. REINGARD. coordonator Rolf Rainer Jaeger. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. REISS. Berlin. REISS. 3506. Nisse. Lübeck. Paris. Essen. Nisse. Ştiinţe criminalistice. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. p. Essen. parlé.-A. Vaney-Brunier. Berlin. Berlin. R. Ştiinţe criminalistice. Payot.. Préface de M.a. Schmidt Römhild. Editura Schmidt Römhild. Ştiinţe criminalistice. Vols et homicides. REISS. R. vol. Berlin. ediţie revăzută şi adăugită. Ch. 2002. Ştiinţe criminalistice. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Le portait Schlachter. R. Nisse. R.-A.-A. Jugendkriminalität (Criminalitate juvenilă). I. Essen.3492. 3496. Nisse. Lübeck. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. police 3503. Lübeck. I. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. I.Ştiinţe criminalistice.-A. Viktimologie (Victi- mologie). 1905. ediţie revăzută şi adăugită. Bucureşti. REINGARD. REINGARD. Paris. I. ediţie revăzută şi adăugită. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Valoarea Crimi- Nisse. 3502. 3505. La Photographie judiciaire. Lübeck. Félix Alcan. ediţie revăzută şi adăugită. Louis Lépine. 2002. I. 21 p. I. REISS. Ştiinţe criminalistice.-A. 14 p. R. Essen. 28 p. Editura Schmidt Römhild. 2002. REINGARD. ediţie revăzută şi adăugită. REINGARD. Kriminologische Tätertypologien (Tipologii criminologice ale făptuitorilor). vol. Schmidt Römhild. Librairie Payot et Cie. Professeur à l’Université de Lausanne. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Unfall beim Versuch der 220 . vol. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 23 p.

. de o jumătate de veac. cu simpatie. general de brigadă magistrat Dan Voinea. prof. 3510. Aici. Marian Mircea. în tiraje mereu mai mari. membri: procuror Ovidiu Sârbu. evenimentul publicistic a fost primit cu interes. conf. 1912.. Neath Lexington. p. procuror lector univ. indiferent de domeniile în care acestea îşi desfăşoară activitatea: în poliţie. sunt o validare a acestei valori. N. dr. ţinând permanent pasul cu tot ceea ce este nou şi modern în criminalistica internaţională. dedicându-se cu toate forţele acestei minunate ştiinţe în slujba descoperirii şi probării adevărului judiciar. 398 p. + 386 p. general de brigadă dr. în condiţiile în care se cunosc dificultăţile pe care le are de depăşit orice editor de presă.. în cazul Revistei Criminalistica. Svetlana. Când. valoarea nu aşteaptă ca anii s-o măsoare“. dr. I. COŞCIUG. Tatiana. V. X. RENOUVIER. Spunea. Era. univ. Lübeck. nu în ultimul rând. 2005. univ. dr. aşa se explică de ce. 4 (27). cei cinci ani de apariţie neîntreruptă. M. prof. cu certitudinea că nu există obstacol care să nu poate fi depăşit. în martie 1999. pe măsura „creşterii“ revistei. Vasile Lăpăduşi. general de brigadă (r) Stoian Rusu. încă de la primul număr. dar şi cu scepticism. an XI. entuziasmul începutului să-şi găsească resursele pentru a transforma un vis în realitate. caietele 1-2/1982 p.. în medicina legală. RENNIE.Editura Schmidt-Romhild. 1978. medic legist Constantin Dragoteanu. 226-233. Ioan Hurdubaie. Tudorel Butoi. De altfel. REVENCO. în parchetele civile şi militare şi. într-o singură echipă. să apară o publicaţie de acurateţea ştiinţifică şi modernitatea – ca stil şi mod de prezentare ale acestei reviste. vedea lumina tiparului primul număr al Revistei Criminalistica. The Search for Criminal Man. vol. Revistă de informare. în lumea criminalisticii. Şi totuşi. Vasile Lăpăduşi a crezut – cum puţini ar fi îndrăznit poate – în şansa criminaliştilor din România de a avea o publicaţie pe măsura tradiţiilor şi potenţialului actual al uneia dintre cele mai vechi şi mai prestigioase şcoli criminalistice din lume. nr. cu articole mereu mai incitante. a crescut şi numărul criminaliştilor – nu numai din ţară – doritori să-şi vadă numele înscris pe lista 221 . apărută în martie 1999. univ. conf. vicepreşedinţi: conf. Lazăr Cârjan. univ. Ysabel. un mare dramaturg. în această adevărată artă de a face să fie unite. de altfel. Toate într-o prezentare grafică excepţională. documentare şi opinii. 3508. în învăţământul superior şi în institutele de cercetare. Paris. Vasile Bercheşan. Emilian Stancu. competenţele recunoscute ale criminalisticii româneşti. în Buletin de psihiatrie integrativă. redactor-şef Vasile LĂPĂDUŞI. că „pentru un suflet mare. dr. dr. cu propunerea unor soluţii criminalistice inedite şi îndrăzneţe. col.I et II. OPREA. PRIGODA. general de divizie (r) Corneliu Diamandescu. univ. intrându-se într-o firească relaţie de interdependenţă. în justiţie. colonel dr. Consideraţii privind consumul de substanţe psihoactive în mediul tineretului studios din Republica Moldova. conf. Ion Vochescu. Traité de psychologie 3509. Integrat. rationnelle d’après les principes du criticisme. s-a demarat astfel o veritabilă bătălie în marş pentru ca. conf.17-24. Iaşi. redactor-şef adjunct Vladimir Alexandrescu. Ch. Mass. Şi mai surprinzător încă era să se constate că în paginile acestei reviste se regăsesc – premieră absolută! – cele mai prestigioase nume ale ştiinţei criminalistice româneşti de astăzi. univ. prof. Titus Duţă. a consistenţei acesteia. Revista CRIMINALISTICA. 3507. surprinzător. Cu această credinţă. Primul Consiliu Ştiinţific: preşedinte. Lucian Ionescu. colonel Gheorghe Plăşescu. OPREA. stă.. dr. T. CONDRATIUC. într-adevăr. principalul merit al mentorului revistei. Librairie Armand Colin. colonel Ion Sorin Florescu. Constantin Pletea.

26 p. cu apariţie săptămânală şi o redacţie propriu-zisă. cultivând şi promovând cu bună ştiinţă neadevărul. 3511. 26 p. ce se numea „Frontiera“ şi se dorea a fi. Pentru că. din goana după senzaţional. în două pagini. Ea a fost de la început şi a rămas deschisă publicului larg. Noua publicaţie era prezentată. comandantul trupelor de grăniceri. Este. s-a arătat prea uşor dispusă la compromisuri. univ. atâta vreme cât în consiliul ştiinţific şi printre autorii publicaţi în Revista Criminalistica s-au regăsit. general de brigadă dr. în anul 2003. comandantul Corpului Grănicerilor. La 1 aprilie 1932 vedea lumina tiparului revista „Grănicerul“. pe atunci la comanda trupelor de grăniceri. În toamna lui 1945 a apărut. Emilian Stancu. Vasile Lăpăduşi). 1977-1990. încadrată cu oameni a căror unică preocupare era scrisul. deopotrivă printre profesori şi studenţi – a fost printre obiectivele de star ale revistei şi ea s-a materializat prin aceea că această publicaţie a constituit nucleul în jurul căruia s-a creat. Revista FRONTIERA. secretar general: prof. A rămas o 222 . general de brigadă. dr. Revista CURIERUL FILATELIC.. nr. Revista Criminalistica nu a încercat nici un moment să se transforme într-o publicaţie exclusivistă. 3512. comandantul Brigăzii de grăniceri Bucureşti. cultură şi informaţie a Regimentului 1 Grăniceri“. dr. a locului şi rolului pe care îl merită nu doar în planul ştiinţelor conexe ci şi în practica actului de justiţie. magistrat dr. rezidă în bună măsură credibilitatea publicaţiei noastre şi există în această privinţă certitudinea că acest statut va continua să rămână printre principiile prioritare ale revistei“ (Prof. Vladimir Alexandrescu). Bucureşti. maiorul Constantin Marin. dr. la acel moment. Ea reprezintă o împlinire. în relevarea importanţei criminalisticii. comitetul de direcţie era prezidat de generalul Nicolae Uică. destinată numai specialiştilor. primvicepreşedinte: conf. În fruntea comitetului de redacţie se afla colonelul Grigore Cornicioiu. Vasile Bercheşan. dr. nume precum prof. vicepreşedinţi: prof. În primii ani de apariţie. 1-105. prof. Bancă de articole – Almanahul filatelic. până spre sfârşitul anului 1949. chestor de poliţie Ştefan Iancu. De altminteri. dr. magistrat Dan Voinea. încă de la primul număr. univ. fost combatant în cel de-al doilea război mondial. rămânând una dintre puţinele alternative la o presă care. premisă a unor dezvoltări viitoare. ulterior ministru al apărării naţionale. de absolută acurateţe în abordarea ştiinţifică a faptelor. univ. La conducerea acesteia s-a aflat. Florin Sandu. de generalul Ilie Creţulescu. Cultivarea acestei emulaţii ştiinţifice – probată de marea audienţă a revistei în spaţiul universitar românesc. o altă publicaţie grănicerească. 2000. prof.colaboratorilor publicaţiei. univ. Din această contrapondere. sub îndrumarea generalului Toma Lişcu. Dan Voinea şi mulţi alţii. La 23 octombrie 1945 se tipărea întâiul număr al revistei grănicereşti „Cuvântul Grănicerilor“. dr. constituindu-se într-o etapă memorabilă a evoluţiei criminalisticii româneşti. Revista Criminalistica s-a dovedit a fi un vector eficient în sensibilizarea societăţii civile. Lazăr Cârjan. printr-un cuvânt înainte. dar şi complicată pentru cei de la hotare. univ. într-o perioadă nu numai grea. „editată de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române. Lazăr Cârjan. Bucureşti. Vasile Bercheşan. o reacţie firească. Emilian Stancu. 2000. Prima revistă a străjuitorilor fruntariilor româneşti – „Revista Grănicerilor“ a apărut la 1 aprilie 1920. în lupta pentru adevăr. univ. un „organ militar de educaţie. univ. conf. Asociaţia Criminaliştilor din România (preşedinte: prof. 1990- 1999. având acelaşi profil şi acelaşi format ca şi „Revista Grănicerilor“. dr. iar secretar de redacţie era maiorul Ştefan Opriş. însă pentru scurtă vreme. faţă de impostură şi minciună. uşor de evaluat pentru orice cititor obiectiv. Pe de altă parte.

dimpotrivă. prin ordin al ministrului apărării. În această a doua perioadă. Redactor responsabil era colonelul Constantin Nicolescu. ea i-a avut ca redactori-şefi pe căpitanul Mihai Pânzaru (1956-1958) şi căpitanul Constantin Tatu (1958-1960). apoi în 8 pagini. Corpul de jandarmi a dispus difuzarea revistei în întreaga ţară. din colectivul redacţional făceau parte alţi şase ofiţeri. conţinând suplimente trimestriale sau semestriale. La 7 aprilie 1960. a apărut „Grănicerul“. gazeta „În slujba patriei“ îşi face apariţia la 28 ianuarie 1956.000 exemplare/ediţie. a dobândit o periodicitate lunară şi a fost luată sub oblăduire de Inspectoratul General al Jandarmeriei (aprilie 1931).gazetă insolită. al cărei prim număr a apărut la 15 decembrie 1922. în 4 pagini tabloid alb-negru. b) îmbogăţirea culturii generale a ofiţerilor şi jandarmilor (…). general-locotenent şi comandant al trupelor de grăniceri (1948-1950). publicaţia a dobândit în timp scurt o largă audienţă în rândul Jandarmilor. bilunar. credinţă. specific unei reviste. 3513. în format A4. Prin Ordinul nr. iar colaboratori erau consideraţi toţi ofiţerii jandarmi. având acelaşi format A3. cum îşi amintea generalul de divizie (r) Mihai I. c) deşteptarea şi dezvoltarea spiritului naţional şi al simţămintelor de ordine. scopul urmărit era „a) completarea si perfecţionarea cunoştinţelor profesionale (…) dând îndrumări practice. iar apoi de locotenentul-major Constantin Tatu (1954-1956). iar potrivit primului articol din Statutul adoptat la înfiinţare. a devenit „o adevărată călăuză“ a bărbaţilor de arme. la începutul acelui an. practică juridică. – fiind îndrumată de însuşi generalul de corp de armată Constantin (Piki) Vasiliu. Prin conţinut şi formă. inspector general al Jandarmeriei. Iniţial în 6. a luat fiinţă Asociaţia „Casa Jandarmeriei“. după trecerea grănicerilor în subordinea Ministerului Forţelor Armate. publicaţia a fost organizată pe compartimente de specialitate – educaţie patriotică. Baron. Ultima ediţie a acestei serii „vechi“ a 223 . Acest drum a fost reluat prin apariţia. la 6 decembrie 1990. cu acte normative de interes pentru poliţiştii de frontieră“ (Redactor-şef Marius Ionescu). pentru o vreme. Un ordin abuziv şi stupid al cuplului dictatorial întrerupea. redactor şef – maiorul Gheorghe Beloiu. în 20 de pagini. „crescând“ de la 1. O a doua etapă în evoluţia publicaţiei a început după 1929 când. Spre sfârşitul anului 1950. Din 24 februarie 2000 apare cu coperte policrome. În perioada celui de-al doilea război mondial. secretar de stat pentru ordine publică şi personalitate de prim-rang a vieţii militare şi culturale româneşti.000 de exemplare (tirajul primului număr). cu privire la serviciul tehnic al Jandarmeriei (…). La 21 mai 1938. luându-i locul. cinste. tot cu apariţie săptămânală. ulterior în 8 pagini. condus de maiorul Constantin Tatu. publicaţia nu şi-a încetat apariţia ci. la 15. noutăţi de tehnică poliţienească în ţară şi în lume etc. a săptămânalului „Frontiera“. iar din 2001 în format A4 minim 28 pagini. şi-a extins spaţiul editorial la 96 pagini. sufletul ei fiind Pantelimon Comişel. „Cuvântul Grănicerilor“ îşi încetează apariţia. din redactor-şef. Continuând tradiţia publicaţiilor anterioare. gazetă condusă mai întâi de căpitanul Leonte Silvestru (1952-1954).3451/13 martie 1923. Ultimul număr al acestei reviste lua drumul unităţilor şi subunităţilor în ziua de 11 mai 1982. devenit ulterior. La început. naţional şi moral”. policromie integral. la Şcoala de Ofiţeri Jandarmi Oradea. „publicaţie înfiinţată la 1 decembrie 1922. continuând să publice acţiunile şi faptele de arame ale eroilor Jandarmeriei. „De strajă Patriei“. REVISTA JANDARMERIEI. şi se adresa cu precădere ofiţerilor. drumul prestigios al presei grănicereşti. format A4. ca urmare a intrării în vigoare a noii legi a Jandarmeriei. iar revista a trecut sub conducerea Direcţiei culturale şi educative a asociaţiei. revista era tipărită în 24 pagini. Primul director a fost locotenentcolonelul Constantin Bendescu. prin publicarea articolelor cu caracter patriotic.

simţită româneşte. fiind „o gazetă gândită româneşte. a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti (…). Revista LUMEA DETECTIVILOR. dr. În acelaşi timp.“ (Comisarşef Vasile Ursache). 1 Preşedintele colegiului de redacţie – chestor principal de poliţie. Radu Constantin ş. dr. general (r) Constantin Simion. începând cu 15 decembrie 1999. al principiului dreptului umanitar şi al drepturilor omului.D. 1 Asociaţia Naţională a Detectivilor din România 224 . Baron a devenit director onorific iar. sprijinit de generalul-erou Ion Bunoaica şi de succesorii acestuia la comanda Jandarmeriei Române.a. conf. dr. Publiciştii: prof. anual. de la an la an.N. c) educarea cetăţenilor în spiritul respectării legilor statului (…). general (r) Gheorghe Ilie. numeroase articole făcându-se ecoul celor care au îmbrăţişat deja această profesie şi care au acţionat hotărât pentru definitivarea şi adoptarea legii ce o reglementează. Paul Ceauşu. Revista este profilată îndeosebi pe problematica de specialitate a exercitării profesiei de detectiv şi se adresează cu precădere acestora. revista militează pentru afirmarea detectivismului în ţara noastră. Pavel Abraham. sub patronajul Comandamentului Naţional al Jandarmeriei şi cu acordul ministrului de interne Victor Babiuc. 3514. Oana Cioboată. dr. revista a crescut. în 240 pagini. anual. dr. c) prezentarea calificată a locului şi rolului trupelor de jandarmi în cadrul forţelor de ordine publică şi sistemul naţional de apărare.N. într-un factor hotărâtor în respectarea legii. „fondată şi editată de Asociaţia Naţională a Detectivilor din România. redacţia editează.R. Gheorghe Musliu (pseudonim Titi Grecea). b) popularizarea în rândul personalului propriu şi al populaţiei a prevederilor legilor statului (…). drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. Ca expresie a preocupării pentru sporirea prestigiului Armei. Gheorghe Felea. format tabloid. decernează diplome de onoare şi excelenţă celor mai merituoşi jandarmi. univ. Nicolae Rotaru. Scriitorii: Dan Gâju. „Almanahul Revistei Jandarmeriei“. Ion Aramă etc. constituindu-se alături de A.R. Ca semn al preluării tradiţiei seriilor interbelice ale revistei. publicaţia editează suplimentul gratuit „Revista Jandarmeriei literară şi artistică“. publicaţia are o periodicitate bilunară şi este editată de „Fundaţia Revistei Jandarmeriei“ care.D. preşedinte de onoare al A. Anton Gagiu. în noul context. dr. Mircea Stoian.. începând din 1998. Pavel Abraham. „Fractura“ a fost vindecată la 15 decembrie 1991 când. generalul de divizie (r) Mihai I. promovată în proiect de Ministerul Administraţiei şi Internelor încă din anul 1998. la 1 martie 1996. director Maria Bumbaru.D. În prezent. Liviu Vişan. Scopul publicaţiei. psiholog Tudorel Butoi.“ „Sufletul” „Revistei Jandarmeriei“ (serie nouă) a fost – şi este – Gheorghe Boblea (pseudonim Gheorghe GorjanuIoneşti) care. univ. Prin conţinutul său. Stabilindu-se la 16 pagini/ediţie. scrisă româneşte“. „Revista Jandarmeriei” a apărut într-o serie nouă (opt pagini. preşedinte executiv al A. cu o lună înaintea desfiinţării Jandarmeriei Române.R. în două culori). este consemnat în Statutul de organizare şi funcţionare. timp de şase ani. prof. comisar-şef Paraschiv Peţu. a configurat publicaţia ca un prestigios „purtător de cuvânt“ al oamenilor de arme. univ. De la apariţie şi până în prezent. prin conţinutul său variat.N. unicul almanah editat de o structură a ministerului. prof.apărut în decembrie 1948. precum şi unor personalităţi ale vieţii publice româneşti. aprobat prin sentinţă civilă de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti: „a) popularizarea activităţii şi problematicii cu care se confruntă trupele de jandarmi în apărarea ordinii statului de drept. d) influenţarea opiniei publice în direcţia respectării şi apărării valorilor şi instituţiilor fundamentale ale statului. chestor de poliţie Ion Stoica. paginile sau au găzduit semnături prestigioase: prof. cu contribuţia ziariştilor care s-au transformat şi afirmat în redacţia acesteia. în septembrie 2002. Mihai Popescu. în luna decembrie. acesta fiind.

în perioada 1951-1952. a avut apariţii lunare. ziarist. almanahul „Pentru Patrie“. Petre Vârlan (19821986). publicaţia şi-a schimbat denumirea în „Patria Liberă“. când revista „Pentru Patrie“ va sărbători 55 de ani de existenţă. Din ianuarie 1957. revista a funcţionat sub conducerea secretarilor generali de redacţie: Radu Vaida. maior loan Popa (aprilie-septembrie 1998). Aurel Mihale. Mihai Beniuc şi Marin Preda. sunt puşi în situaţia de a apela la serviciile unui detectiv”. În paginile revistei au semnat personalităţi de prestigiu: Tudor Arghezi. Până în perioada 19491972. avea distribuţie gratuită în cadrul unităţilor. ziarist. în ianuarie 1957. Scriitori de mare forţă creatoare ca Zaharia Stancu. colonel Octavian Goga (1962-1963). Petrică Vizitiu şi Nicolae Oprea. La un moment dat. Vasile Rebreanu. ziarist. În martie 2004 a apărut numărul 9. iar din februarie 1990 a revenit la denumirea iniţială.000 exemplare. Constantin Preda.Popescu. Revista „Pentru Patrie“ a editat anual. Redactorii şefi ai revistei au fost: Constantin Nisipeanu (noiembrie 1949-1952). Revista PENTRU PATRIE. sub impulsul evenimentelor. pentru decembrie 1989 şi ianuarie 1990. Constantin Chiriţă. Petre Hladchi Bucovineanu şi mulţi alţii“ (Nicuşor Dulgheru). de fapt. fiindcă un abonament la revista „Pentru Patrie“ era condiţionat şi de un abonament la „Scânteia“. În prezent. doctorul Gheorghe Stoicescu povestea despre capcanele sănătăţii noastre. scriitor. Tirajul revistei ajunsese la 275. ziarist. 225 . academicianul Dan Berindei. în colaborare cu Direcţia Generală a Penitenciarelor din Ministerul Justiţiei. îndeosebi celor care. Radu Tudoran. Alexandru Spânu. colonel Grigore Cuza (1963-1982). locotenent colonel loan Tudor Vasilescu (pseudonim literar Jean Vasilescu). Venerabilul profesor universitar Gheorghe Poalelungi semna rubrica „Limba română este patria mea“. scriitor şi ziarist. care. Au urmat: locotenent-colonel loan Tecşa. Rodica Ojog Braşoveanu şi lon Tipsie. cu apariţie lunară. scriitor şi ziarist.. Primul număr a apărut în noiembrie 1949. Mihai Tunaru şi Paul Anghel.revista se adresează şi societăţii civile. până în prezent. colonel Olimpian Ungherea (1990-1992). precum: Theodor Constantin şi Haralamb Zincă. (Redactor-şef Firiţă Carp) 3515. În paginile revistei au publicat autori de policier-uri. colonel dr.. colonel Nicolae Rotaru (19931998). În perioada iulie 1956-ianuarie 1957. căpitan lon Blaj (1957-1959). Tudor Negoiţă. Perpessicius. conferenţiar universitar Savin Bratu (1953-1955). Otilia Cazimir. scriitor şi ziarist. iar din 1972 a ieşit pe piaţă.R. Mihail Sadoveanu. la conducerea revistei este împuternicită ziarista Elena Popescu. La cererea cititorilor. Nichita Stănescu. ziarist. Laurenţiu Fulga şi Mircea Dinescu. la conducerea revistei a fost numit şi un director. Adrian Păunescu şi Gheorghe Tomozei. publicaţia îşi reia apariţia. revista apare bilunar. D. „editată de Ministerul Administraţiei şi Internelor. Fănuş Neagu. critic literar. Horia Zilieru. fiind în pregătire numărul 10 pentru luna noiembrie 2004. Eugen Teodoru. scriitor şi ziarist. În 1993 a editat un supliment color de 16 pagini. în lipsa altor soluţii. comisar-şef Nicuşor Dulgheru (octombrie 2000-aprilie 2004). colonel Virgil Vochină. În perioada în care nu au fost numiţi redactori şefi. Emil Manu şi Alexandru Hanţă. denumit „Detenţia“ (doar două numere au fost în total). îşi suspendă apariţia la numărul 104. devenind una dintre cele mai căutate publicaţii. Olimpian Ungherea şi Nicolae Rotaru. Şerban Cioculescu şi Edgar Papu. a vândut şi oficiosul PCR. locotenent-major Adrian Roşca (1955-1956). Alexandru Piru şi Eugen Barbu. din 1987 până în 1994. scriitor (decedat). Mircea Micu. Primul director al revistei a fost colonel Nicolae Rotaru. Eugen Teodoru. Începând cu anul 1998. În decembrie 1989 a apărut numărul 500.

cu toţi miniştrii din această perioadă şi cu alte cadre de comandă. [-244] p. Revista PENTRU PATRIE. într-un fel sau altul. a fost colonelul Octavian Goga. Alexandru Spânu. Almanah Pentru Patrie 1993. a făcut cunoscute etapele reformei instituţionale. apărând. a fost editat suplimentul revistei „Poliţia Română“. editată de Ministerul Administraţiei şi Internelor. actualmente. redactor şef este comisar-şef Nicuşor Dulgheru. 226 . Director onorific a fost colonelul Costică Voicu. în paginile revistei au apărut noutăţile legislative. În paginile sale a fost reflectată activitatea tuturor structurilor şi armelor ministerului. treptat. revista a cunoscut o seamă de transformări. în primă fază. Dumitru Fulger ş. noiembrie 1999august 2000. gazetă ostăşească. iar revista „În slujba patriei“ a devenit organ central de presă al ministerului. în principal cele vizând activitatea lucrătorilor instituţiei. Primul director al revistei „Poliţia Română“ a fost colonelul Marcel Popescu. 240 [-244] p. Revista a fost prezentă în viaţa ministerului. cazurile de încălcare gravă a liniştii şi ordinii. 1 octombrie 2001 . colonelul Florin Zagoneanu.000 de exemplare. axate pe tematică de strictă actualitate” (Florica Pârvu). În paginile revistei au semnat şi o seamă de personalităţi: Tudor Negoiţă. la ora actuală. Vasile Troneci. secretar responsabil Olimpian Ungherea. Ioan Hurdubaie. Eugen Teodoru. Revista Pentru POLIŢIA ROMÂNĂ „a fost înfiinţată în martie 1990. august 2000-18 august 2001. măsurile şi modalităţile de acţiune a structurilor implicate în restabilirea ordinii. care a funcţionat ca organ de presă central al Ministerului de Interne din noiembrie 1959. Publicaţia a fost creată pe fundaţia oferită de structura revistei „În slujba patriei“. care avea o tentă literarpoliţistă.000 de exemplare. fie în format A4. deci până în 1990. redactor-şef Petre Vârlan. De la apariţie. 3520. fiecare. Săptămânal. un tiraj de 7. 240 p. 3518.000. În perioada iunie 1993-noiembrie 1999. care se tipărea pentru militarii în termen. intitulat „Police Magazin“. De la apariţie. ca redactori şefi: maiorul Petre Crăciun. până în prezent. Au urmat. 240 [-244] p. Ziarul a avut 16-20 de pagini şi tirajul a crescut. Au fost marcate. Alexandru Boroi. Redactor şef. redactor-şef 3519. În anul 1962. la 75. Revista PENTRU PATRIE. comisar-şef Vasile Ursache. până în prezent. Au urmat coloneii: Virgil Vochină. a transmis cititorilor săi toate ordinele de linie emise în acest timp. redactor şef a fost colonelul Marcel Popescu. legea sau normele de conduită specifice. fie în format tabloid. când a fost cazul. Periodic. sa reorganizat Ministerul de Interne. prin camapanii de presă. în prima perioadă fiind preponderent evenimentul de poliţie. în perioada martie 1990-iunie 1993.1 decembrie 2003. împuternicită la comandă a fost comisarşef Ina Bălan. fiecare moment în devenirea sa fiind inserat în spaţii acordate în funcţie de importanţa evenimentelor. Almanah Pentru Patrie 1984. cadrele care s-au remarcat în muncă. Între anii 1991 – 1993. Nicolae Rotaru. Almanah Patrie 2004. de la 6. Prin tematica abordată. redactor-şef Nicuşor Dulgheru. are 16 pagini şi. Almanah Pentru Patrie 1987 – 1992. 1 decembrie 2003 . prin diverse modalităţi publicistice. Petrică Vizitiu şi Nicolae Oprea. „În slujba patriei“ a fost. Primul redactor-şef al acestei publicaţii a fost colonelul Traian Tandin. iar. revista „Poliţia Română“ a evidenţiat. prin interviuri cu toţi şefii de arme.3516. 3517. Radu Mocanu. publicaţia a inserat suplimente profesionale. şi a fost intransigentă cu cele care au încălcat. situaţiile deosebite din perioada de tranziţie. Revista PENTRU PATRIE. Revista PENTRU PATRIE. cu apariţie săptămânală. timp de 30 de ani.a. 240 [-244] p.1 aprilie 2004. Revista „POLIŢIA ROMÂNĂ“. revista a susţinut apariţia legilor organice.

revista prezenta conceptul şi dezvoltarea activităţii de prevenire a incendiilor. vechiul titlu de Revista Pompierilor a devenit necorespunzător (…). în ceea ce priveşte conţinutul ei. prin transformarea Inspectoratului Pompierilor în Comandamentul Pompierilor Militari (la 2 august) şi apariţia primei reviste de specialitate (la 1 aprilie) sub numele Buletinul Pompierilor Români. Pe viitor. conform anunţului laconic. instruirea cadrelor. rezumându-se la materiale tehnice dedicate prevenirii incendiilor şi reflectând închiderea generală la care era supusă întreaga societate românească. Reflectând procesul de reorganizare şi modernizare a pompierilor români. organizarea şi funcţionarea formaţiilor de pompieri civili. localizare şi stingere a incendiilor“.. care acoperă aproape toate domeniile apărării împotriva incendiilor.s.s. În aprilie 1948 se modifica denumirea în Revista Pompierilor iar conţinutul scădea în varietate.i. apărut în ianuarie 1948. În această perioadă revista îşi reînnoieşte statutul (prin autorizaţia de funcţionare nr. ea devine o publicaţie de strictă specialitate. Cu un conţinut mai bogat în materiale profesionale. popularizării normelor de p. apărând în două serii paralele. întreţinerea şi funcţionarea echipamentelor de intervenţie. Titlu pe care îl păstra până în decembrie 1989. 127/03/1986 emisă de Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste). într-o perioadă de dezvoltare şi redefinire a structurilor militare din ţară. „prima revistă naţională a pompierilor români a apărut după primul război mondial şi reîntregirea României. disimulate sub forma unor rubrici de noutăţi tehnice p. Tematica articolelor devine mai variată. în ianuarie 1944. Anii ’70 o găsesc cu cel mai mare colectiv redacţional si publicişti de talent. publicaţia avea drept scop „popularizarea ştiinţei focului (…) şi a mijloacelor de prevenire. care. incendii din ţară şi străinătate. cunoştinţe tehnice de specialitate. pagini de cultură generală. iar pentru sectorul agricol Paza contra incendiilor“. cultură generală ş. din Comandamentul Pompierilor devenise Direcţia de Pază contra Incendiilor) din ianuarie 1956 publicaţia intitulându-se PAZA CONTRA INCENDIILOR. Înfiinţată conform aprobării nr. un organ de propagandă. Revoluţia din decembrie 1989 găseşte revista pompierilor în postura unei publicaţii profesionale de calitate. mozaic.a. anul 1929 marca pentru pompierii români două date semnificative: prima individualizare la nivel naţional a instituţiei. şi prezentării unor rezultate din activitatea pompierilor. reflectând “măreţele înfăptuiri ale epocii de aur”. În ianuarie 1954 publicaţia îşi schimba denumirea şi structura. umor şi sport. istoria pompierilor. dar explicit: „Revistei noastre trasându-i-se sarcini noi. După doi ani i se schimba din nou denumirea (urmând-o pe cea a instituţiei. prevenirii şi stingerii incendiilor sau cunoştinţelor tehnice de specialitate apărând şi articole de cultură generală. În acest context. Marelui Stat-Major al Ministerului de Război.3521. cât şi o reaşezare a întregii armate. alături de materiale dedicate organizării şi instruirii formaţiilor civile de pompieri. 44/1929. când are loc atât o reorganizare a administraţiei centrale şi locale. izolare. se întrerupea apariţia ritmică a publicaţiei. La sfârşitul celui de-al doilea război mondial. Titlul revistei pentru sectorul industrial va fi Prevenirea incendiilor.i. Ultimul număr al anului 1989 este oprit in tipografie şi înlocuit cu o ediţie speciala – sub denumirea de POMPIERII ROMÂNI – care reflecta efervescenţa momentului şi conţinea o „profesiune de credinţă“: 227 . Revista POMPIERII ROMÂNI. o organizare eficientă şi o prezentare grafică în continuă modernizare.a. istorie ş. doi ani mai târziu se propunea reapariţia acesteia şi se elabora proiectul unui nou număr. reapar informaţii profesionale din presa străină de specialitate. dedicată prevenirii incendiilor. Către sfârşitul anilor ’80.

portrete de pompieri. având aceeaşi tematică profesională şi aceeaşi periodicitate lunară şi difuzare naţională. Revista PROTECŢIA CIVILĂ. prof. după o perioadă de dificultăţi financiare depăşite cu o mobilizare a pompierilor din ţară. Revista POMPIERII ROMÂNI devenea o publicaţie deschisă. autorităţi publice locale şi centrale. Direcţia Generală a Penitenciarelor). „Buletin de Criminologie şi de Criminalistică“. Publicaţia îşi redefineşte statutul printr-o hotărâre de guvern (nr. Evoluţia ulterioară a revistei a confirmat această promisiune. Societatea de criminologie şi de criminalistică. redactor şef Ion Argeşeanu. Revista PROBLEME DE CRIMINALISTICĂ ŞI DE CRIMINOLOGIE (Ministerul Justiţiei şi Procuratura RSR). a cărei omogenizare oscilează. Organizaţiile obşteşti. Din 1990. solicitaţi să sprijine continuitatea revistei. materiale tehnice. relaţii internaţionale ş. prezentări de incendii din ţară şi străinătate şi experienţe ale altor servicii de pompieri în organizarea şi desfăşurarea activităţii de protecţie antiincendiu. redactor şef Vasile Teodorescu (Ministerul Public. odată cu schimbările în viaţa ţării începând şi o nouă etapă în viaţa publicaţiei.„vom relata în paginile publicaţiei (…) despre curajul şi abnegaţia pompierilor români. mai târziu Comandamentul Apărării Pasive 228 . Înfiinţată în aprilie 1929 şi funcţionând sub mai multe titulaturi. Din 1999. redactor şef Ion Argeşeanu.a. (…) luptând pentru a apăra de flăcările incendiilor vieţile concetăţenilor şi avuţia poporului”. adaptându-se permanentelor transformări din viaţa pompierilor români şi ţinând pasul cu noutăţile apărute în societatea românească. singura istorie publicată”. chiar şi cu jertfa supremă. Revista pompierilor a urmărit nedezminţit înfăptuirea scopurilor pentru care a fost creată: indiferent sub ce titulatură a apărut. până în prezent. 3522. a fost o oglindă a vieţii şi activităţii pompierilor români. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie. (Redactor-şef. Valentin Uban). Revista de Criminologie. Sunt publicate documente inedite şi informaţii altădată trecute sub tăcere. la dispoziţia celor implicaţi în activitatea de apărare împotriva incendiilor – pompieri militari şi civili. apoi. Revista publică noul cadru legislativ. care contribuie la creşterea calităţii publicaţiei. Asociaţiile pentru protecţia populaţiei civile (Liga Antigaz. cadre tehnice p. Se înregistrează.s. angajaţi într-un continuu proces de restructurare şi modernizare. lt. Ministerul Justiţiei. opţiunilor de dezvoltare si nevoilor de dotare. 1981 – 1990. care înţeleg să slujească. 3523. acte normative de profil şi comentarii ale modului de aplicare a acestora.. noutăţi ştiinţifice. care găzduiesc traduceri din presa străină de specialitate. Apare trimestrial.i. de Criminalistică şi de Penologie. „Apariţia revistei „Protecţia Civilă“ de astăzi a fost determinată de necesitatea informării populaţiei asupra măsurilor de protecţie pe care trebuia să le adopte în diferite situaţii de urgenţă. dar al cărei conţinut se stabilizează prin menţinerea unui grup de colaboratori şi corespondenţi. nesistematică şi lipsită de o viziune de sinteză dar. cetăţeni. constituindu-se într-o adevărată istorie a „cavalerilor focului” din ţara noastră: fragmentară. apar dezbateri profesionale şi opinii menite să limpezească problemele ce stau în faţa specialiştilor pompieri. Devin tradiţionale rubrici destinate prezentării activităţii pompierilor şi problemelor cu care aceştia se confruntă. Deschiderea societăţii româneşti se regăseşte şi în paginile sale.col. 638/1997) care reglementează modul de funcţionare şi statutul administrative. Asociaţia Naţională Română de Apărare Pasivă). dar cu acelaşi editor. Liga Apărării Aerochimice. o fluctuaţie de personal care îşi pune amprenta şi asupra revistei. cerut de transformările societăţii româneşti. ca în întreaga structură a societăţii şi instituţiei editoare.

Fiecare ediţie este structurată pe rubrici şi generice. Iulian Mihalcea. când directorul revistei devine comandorul (r) dr. precum şi de către colaboratori din instituţii civile care au tangenţă cu arma. ştire. Astfel. ministere. militari în termen. prima de acest fel în România. Apariţia revistei era stringent necesară. de răspândirea cunoştinţelor şi a regulilor de comportare la calamităţi şi catastrofe. aplicaţii etc. revista „Protecţia Civilă“ este parte componentă a sistemului mass-media.a. al cărui preşedinte este colonel dr. REVISTA „ROMÂNĂ DE MEDICINĂ LEGALĂ”. profesorul Nicolae Minovici (1868-1941) a pus bazele Asociaţiei de Medicină Legală. reportaj. în anul 1939. Mai târziu. maiorul psih. după cel de-al doilea război mondial. comisii de apărare împotriva dezastrelor (comisii organizate la diferite niveluri – guvern. anchetă. În prezent. fiind singura publicaţie cu acest profil din ţară. organizarea apărării pasive a luat o amploare deosebită în instituţiile şcolare. respectând procedura de copyright. începând cu anul 2002. administraţie publică). Între anii 1950 şi 1990. în perioada interbelică apar broşuri cu această destinaţie. Întotdeauna. Era nevoie de informare periodică asupra măsurilor de protecţie. Ilie Manole şi maior psih. studenţi. şi colonel Ion Marinache. Buletinul… a avut ca responsabili pe colonel Gheorghe Florea Creangă – Stoileşti (istoric militar care de altfel a realizat şi Istoria Apărării Civile. „Revista încearcă să readucă în prim plan o îndelungată tradiţie care a început în anul 1884. documentar. în două volume). studiu. Iulian Mihalcea (din anul 2002). cuprinzând diferite genuri publicistice: articol. Ştefan Geantă. La conducerea ei rămân colegiul de redacţie şi redactorii şefi sau directorii. franceză. colonel dr. germană şi spaniolă facilitează atât schimbul de publicaţii cu reviste similare din alte ţări. În 1936. De remarcat este anul 2000. profesori ş. după cum urmează: colonel Ioan Sturza. Ilie Manole. coordonat de către Direcţia Informare şi Relaţii Publice din Ministerul Administraţiei şi Internelor. Textele fiecărei ediţii sunt asigurate de cadre din structurile militare şi civile de Protecţie Civilă. întreprinderi şi administraţia publică locală. comandor (r) dr. specialişti din diferite alte structuri – Secretariatul Tehnic Permanent (entitate guvernamentală). poster „Învăţământ“ cu modele de exerciţii.1993 al ministrului Apărării Naţionale marchează apariţia revistei „Protecţia Civilă“ de astăzi.aveau nevoie de mijloace de propagandă pentru instruirea populaţiei. După plecarea acestuia. elevi. Iconografia este asigurată de director şi de colaboratori sau este preluată din alte componente massmedia. Florea Dan. 3524. militari angajaţi pe bază de contract şi militari cu termen redus. şi a publicat “Revista de Medicină Legală“ care poate fi 229 . În perioada menţionată. o dată cu prof. În anul 1993. începând cu acel an. M 7924/30. inspectori de la agenţi economici din întreaga ţară.“ (Alexandrina Sonea). interviu. Ordinul nr. ajutat de colegiul revistei. antrenamente. Tematica abordată de revistă se referă la urgenţele civile. cum ar fi „Pericolul aer-chimic“ sau „Pericolul Aerian şi Măsurile de Apărare“. la apariţia lui a contribuit un colegiu de redacţie format din 5-6 specialişti şi un redactor responsabil (director). cât şi folosirea publicaţiei ca material de protocol. Publicul – ţintă este format din cadre militare şi personal contractual.12. colonel Marin Boboc. Protecţia Civilă (atunci se numea Apărare Locală sau Apărare Civilă) editează Buletinul Apărării Locale Antiaeriene şi Buletinul Apărării Civile. o ţinută grafică deosebită dar şi un conţinut atractiv şi instructiv. Sumarele în engleză. Alexandru Şuţu (1834-1919) şi al său “Jurnal de psihiatrie şi medicină legală“. Revista capătă. reuşeşte nu numai să menţină calitatea publicaţiei dar să o şi îmbunătăţească. comentariu.

p. The psychological interpretation of handwriting with special reference to the handwriting of criminals. revista a supravieţuit timp de 10 ani. dr.C. 3525. 1937. 118 p. Monnaie. Potra şi Delia Răzdolescu.U. 320 p. Schmidt Römhild. 3526. în R. 1978. 6e année. 3527. În prezent. Henry. Istorie şi Anastasia. 3533. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 3530. RICHTER. RHODES. Inayat. Paris. Buletinul a suferit o transformare. Baillière. no. 148 p.C. Ademenitoarele capcane… Aventuri ale memoriei şi tranziţiei.4. REXED.. no. Cantemir. RICHE. 328-333. în timpul celui de-al doilea război mondial. dr. Editura C. Humanitas. Leonidio. Serviciile de informaţii în secolul XX. 1933. II. (Organisation Mondiale de la Santé). 623 p. By professor Bror Rexed. Paul. médailles et bijoux. 1889. T. precum şi calitatea grafică şi standardele ştiinţifice. [Bucureşti]. Lübeck. în 1961. Ministerul de Interne. (World Health Organisation).E. României literare 1984. În ultimii ani ai regimului comunist care a marcat demolarea Institutului de Medicină Legală construit în 1892. EDMONDSON. prof. p. Berlin. REXED. p. Essen. dr. reuşind să creeze o legătură profesională între experţii criminalişti români. Deşi a avut o slabă calitate grafică şi o difuzare limitată. 3534. 142 p. EDMONDSON. 3529. dr. iar “Revista Română de Medicină Legală“ poate fi privită drept un simbol al tradiţiei. Robert I. Ştiinţe criminalistice. p. K. speranţelor şi idealurilor medicinii legale româneşti“ (Dan Dermengiu). Bucureşti. Press. Sigmar-Marcus. Almanahul Geneva. Inayat Khan [and] Mr. o nouă eră pare să înceapă. 218-222.8. Edmondson. REVUE INTERNATIONALE DE CRIMI- NALISTIQUE.F. Henry T.6. Bror. în R. După 20 de ani. 1996. Robert I. 9e année. criminalitatea economică). SAMSOM.-B. Robert I. Expertiza pentru reconstituirea fizionomiei după craniu. 2000.considerată primul periodic academic de criminalistică în care se oglindesc realizările „Şcolii Minovici“ de medicină legală. vol. 3528. publicarea revistei a fost încă o dată întreruptă. 1984.-F. K. redactor-şef (ulterior director). 3535. K. În anul 1971. Guidelines for the Control of Narcotic and Psychotropic Substances. 2002. Edmondson. 3532. RICHELSON.. 3536. RIŞCUŢIA. Inayat. schimbându-şi titlul în „Probleme de medicină legală şi criminalistică“.. Altérations des dessins papillaires et maladies professionnelles. I. în e R. Fondată în 1929 de Edmond Locard. întrerupt în 1940. K. RIBEIRO. In the context of the international treaties. A. Wirtschaftskriminalität (Delicte privind bunurile. Vermögensdelikte. 3531. KHAN.. RICOEUR. 344-348. Samsom.I. [par] professeur Bror Rexed. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Mina Minovici (1858-1933). J. Robert I. Jeffrey T. The development and photography of fingerprints.C. un simbol şi o moştenire lăsate de cel care a pus bazele sistemului românesc modern de medicină legală. Un secol de spionaj. Genève. 230 . Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. ediţie revăzută şi adăugită. adevăr. Samsom. Revista ROMÂNIA LITERARĂ. no. RHODES. profesorul Ioan Moraru (1927-1989) a publicat “Buletin documentar de medicină legală şi criminalistică“. Traducere din limba engleză de George G. vol. KHAN. director al Laboratorului de Poliţie Tehnică din Lyon. 1934. Bror. 5 année. Directives pour le contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes dans le contexte des conventions internationales. Inayat Khan [et] M.I. Organ officiel de l’Academie Internationale de Criminalistique. în Tratat practic de criminalistică.I. SAMSOM. 1986. 456-481.

anul IV. „Rumäniensammler" The Bulletin of the 3541.B. Andrew. Camelia. Ileana. BUDIŞTEANU. Ştiinţe criminalistice. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. IX + 58 p. Editor F. Heimbüchler. RITSON. Concepts and applications. ROLL. Community response to alcohol – related problems. nr. p. Les méthodes de transfert dans l’etude des empreintes digitales. 51 p. 45-46. nr. 9e année. 3547. Madrid. PreticeHall. Corectitudinea calificării juridice a unei fapte soldată cu leziuni produse prin arme de foc. 5. Holger. 255-257. no. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. der naturwissenschaftlichen Kriminalistik (Noţiunea şi semnificaţia criminalisticii bazate pe ştiinţele naturale). p. 1921. Stephen P. 19-35 3548. Ministerul de Interne. 3539.5. New Jersey. sa psychologie et ses interprétations. 1995.B. Andreea. 1985. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Le 3551. Essen. Studentă. Berlin. Ioana. Englewood Cliffs. (Public Health Papers. Magdeburg (1894). ROBINSON.. Les compiles du crime. ROCHAT. Moldau Walachei. Paul. ROBERTS. CHERSAN. HARABAGIUDIMITRESCU. Bulletins 1-116. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Metode de identificare antropologică şi aplicaţii. no. RIŞCUŢIA. Second edition. RIŞCUŢIA. 3546. vol. anul VIII. p. E. Editura Ministerului de Interne. Identi- fication judicial. Ph. 3540. Die Postwerthzeichen von Rumänien. Hermann. în R. ROBERT. II. Moldau.C. Schmidt Römhild. în R. Eugeniu. Begriff und Bedeutung 3545. Cătălina. IRINA. Sycomore.C. p. 1937. Jurist. p. 2001. în Criminalistica. 3543. 2003. Kriminalistische Rekonstruktion 3544. Emanuel. RIZEA. Student’s Book.with over 350 illustration. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalisticii. 81)... ROBBINS. Lübeck. Ştiinţe criminalistice. Königreich Rumänien. în Criminalistica.I. Loi pénale. International Study Circle for Romanian Philately and Postal History. RODRIGUEZ FERRER. 3549. p. Schmidt Römhild. Constantin. Fürstenthum Rumänien. septembrie 2002. Bucureşti. ROGGENSTROH.1. 231 . Management. 191 [914] p. Gabriela. RIZESCU. RIZAC MÂRZA. Dr. NIŢU. 1988. Mark (coordinator). Die kriminalistische Beurteilung der Lage/Kriminalistisches Denken (Evaluarea criminalistică a situaţiei / Reflecţii criminalistice). 715 p. 1985. 3550. Review of an international study [By] E. ediţie revăzută şi adăugită. Considérations sur la 3538. II. Noutăţi în criminalistică privind relevarea urmelor latente de mâini. San Diego State 3553. ediţie revăzută şi adăugită. Ştiinţe criminalistice. University. 6e année. 15-16. 1979. cu tabele (World Health Organisation). Munich. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. English for Modern Policing. The Story of Writing . coordonator Rolf Rainer Jaeger. 2002. IONESCU. 3552. Thames & Hudson. Paris. Ritson. 35-38.3537. în Criminalistica. Consideraţii privind identificarea criminalistică a unor categorii de persoane şi cadavre. 1934. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Alexandra Andreea. ediţie revăzută şi adăugită. aprilie 2006. J-Paul. ŞERBĂNOIU. Berlin.I. Mileniul III. A practical English language course for law-enforcement students and professionals. Lübeck. Vicente. München. vol. 2002. (Reconstituirea criminalistică). CĂLUGĂRIŢA. ROLL. 2. 14 p. 286-309. Essen. BORDEIANU. ROCHAT. Reus. 3542. Amalia. Holger. ROLL. Cantemir. Holger. Geneva. 50 in colour.

HÎŢU. Editura Alma Mater. An XI. 2006. ROŞCA. metal Alexandru. 168-171. Alexandru. 27-35. Alexandru. ROMANESCU. 320 p. City. Ileana. vol. 3570. Editura Didactică şi Pedagogică. 141. Bucureşti. Editura Helicon. 1934. 1994. Cristina.. 3557. penală a proprietăţii intelectuale. Iaşi. rezumate în limbile rusă. Eugen 3563. O. cu fig. „RPHB". Libertyville. 368-388. Prefaţă de Florian Ştefănescu-Goangă. 2005. Editura C. franceză şi engleză. Cuvânt înainte de John Mitchell. 1932. 1 (24). în Buletin de psihiatrie integrativă. Berlin. Bucureşti. Alcoolismul şi stilul de viaţă în familie.S. Dr. coin. II. 2004. şi facs. vol. 395 [398] p. Protecţia şi specifică. CONSTANTIN. f. Ciprian Raul. V. Incompatibilităţi cu funcţia de expert criminalist autorizat. Dana. 2002. 1 f. Bucureşti. 38 p. 3572.coordonator Rolf Rainer Jaeger.3.L. C. 3573. X. 1966. 6 année. 3554. nr. (Asociaţia Ştiinţifică de Dreptul Proprietăţii Intelectuale). 38). 1972. VII + 179 p. Editura Academiei R. Sorina. ROŞCA. Alexandru. Dr. Essen. ROMIŢAN.I. L’emploi de la coramine. în Buletin de psihiatrie integrativă. ROŞCA. ROŞCA. Societatea Comercială de Numismatică şi Filatelie „Impex Zimbrul Carpatin” S. no. (Consiliul pentru difuzarea culturii şi ştiinţei. ROMANESCU. vol. Editura Elit. 2005. Editura 3560. cadavrelor desfigurate în cursul unor evenimente deosebite. ROŞCA. în Ghidul procurorului criminalist. Bucureşti. Al. 3559. Etologie şi psihiatrie. Tratat de psihologie experimentală. Dreptul proprietăţii intelectuale.. p. 229-242. 227-240. 2(25). FLORESCU. p. 144 p. vol. 261-266. Cluj. Editura Semne. Cluj. Orizonturi. p.R.. Prof. ROŞCA. nr. (Sub 3556. Alexandru. ROŞCA. Roşca. X. Eugen. ROLLAND. 3574. ROMIŢAN. Bell. Alexandru. Bucureşti. Rosita Mădălina. rului. ROMANIAN PHILATELIC STUDIES - Psihologie generală. Ciprian Raul. În anexe. Bibliografie selectivă la p. Iaşi..Y. 1934. 1971. I. în Buletin de psihiatrie integrativă. 512 p. X. Lübeck. ROŞCA. Rezumat în limbile engleză şi rusă.a. Bibliografie la p. 3558. cu fig. Proc. p. 3564. Metodologie şi tehnici experimentale în psihologie. X. 2005. IL. (Sub redacţia). Bucureşti. 2003. CHIRIŢĂ. Al. 25 – 38. în Buletin de psihiatrie integrativă. Editura Ştiinţifică. p.Editor Robert M. Sorina. Roşca. p. an XI.. 328 p. cu fig.. pl. redacţia). Delincventul minor. Editura Institutului de Psihologie. Ordonanţe de poliţie. 652 p. nr. Stresul şi bolile psihice. Studiu psihofiziologic şi social. vol. ştiinţă şi magie.. Editura Academiei. Impactul imigraţiei şi adaptarea psihosocială. Iaşi. p. 1981. ROŞCA. nr. Numismatic catalogue. RONEY-DOUGAL. 1963. 3565. 359 [360] p. Schmidt Römhild. 3569. 4 (27). 3568. 272 p. 4 (27). Beck. ROMANIAN POSTAL HISTORY BULLETIN . an XI. gen. Bibliografie selectivă. Editor George Pataki. Iaşi. septembrie 1990. Creativitatea generală 3561. Serena. Londra. adj. 3571.R. Alexandru. Creativitatea. Bucureşti. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică.H. univ. Cu 232 . ROMANIA. Timişoara. cu fig. 3566. şi grafică + 3 anexe. Bibliografie la p. şi grafică. Psihologia marto- 3555. CIORNEI. ROMANESCU. 92-98. ROPOTĂ. 3567. Iuliu I. an XI. Cluj-Napoca. 2006. 2005. ROŞCA. 156 p. XI. Alexandru. Titlu şi în limbile engleză şi rusă.C. ROPOTĂ. Titlul original: Where Science and Magic Meet. Enciclopedică Română. 1977-1985 N. Masterand. vol. Prof. cu fig. 158-170. Adunate şi adnotate de Iuliu I. 1991. e în R. Stabilirea identităţii 3562. "RPS".

RUDICĂ. Editura Porto Franco. 192 p. Bogdan. Niveluri ale conduitei 233 . martie 2006. V. 5. Lucian. Nicolae. Iaşi. de criminalistică şi de penologie nr. 3590.32).un apendice şi un indice alfabetic. Tiberiu. Nicolae. Tiberiu. Managementul comunicării în structuri de tip ierarhic. Strafverfahrensrecht (Drept garea criminalistică la faţa locului în cazul producerii catastrofelor aeriene. Les signatures et 3589. Iaşi. (Pentru părinţi). (Humanitas 10). Curs de tehnica criminalistică. Lect. Criză şi dialog. 3940. RUIU. Lector univ. RUDICĂ. Inspector de poliţie. Tiberiu. 80 p. p. 1981. Bucureşti.P. RUIU. (Pentru părinţi). POPA. RUDICĂ. Urmele de la locul faptei. Vol. 1984. Paris.. Constantin. Octavian. I. Comisar de poliţie. în Revista de criminologie. de. Bucureşti. ROXIN. Vasile. XI. Bogdan. 2005. drd. 239 p. ROTARU. Editura RAO. 355 [-356] p. p. revăzută şi adăugită. Editura Didactică şi Pedagogică. volumul XIV. 25-27. 280-284. Maturizarea perso- nalităţii. 75 -81. VIII + 126 p. 1994. 255 p. p. Prefaţă: Acad. Eu şi celălalt (de la poziţia egocentrică la poziţia altruistă). RUJOIU. 186-191. 3580. 3581. Covasna. Marin. 320 p. Florin. ROUGEMONT. Editura Junimea. 3592. 3586. Bibliografie la p. Sexualitatea umană şi deviaţia sexuală în infracţiunile cu violenţă. (Menţiune despre Zilot – p. istorie a Literaturii Române.C. 388-389. 3591. Galaţi.J. Pantelimon. 3583. GHIORGHICI. 1887. 3576. STOIAN. în R. Covasna. RUDICĂ. Ştefan. Valorificarea ştiinţifică a expertiza medico-legală a leziunilor corporale. 1979. 2003. procesual penal). CREŢU. RUIU. Investi- marques secrêtes sur l’œuvre du Vinci et les sculptures du Moyen-Age et de la e Renaissance. 221-224. Lector univ.P. 2/2004. no. iulie 2004. 3579. + 90 anexe. Junimea. 2003. (Humanitas. în Criminalistica. 131-142. Universitatea Bucureşti [. RUIU. nr. Une nouvelle science sociale: la Graphologie. Viorel. Bucureşti. drd. Marin.4. 8 année. PETRICĂ. septembrie 2004. univ. Editura Luceafărul. în Revista Română de medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. în Criminalistica. ROTARU. II. ENACHE. Familia în faţa conduitelor greşite ale copilului. 1. Ilie. 316-319. 1990. Ediţia a II-a. 3578. Cercetarea la faţa locului. München. 3582. 3588. anul VI. Tiberiu. Bucuresci. Vasile Pavelcu. anul VI. 1996. Claus. 1998. 356 p. Tabla de materii şi în limba engleză. De la Epoca luminilor până la Junimea. Ştefan. în O urmelor infracţiunii. 1936. 2004. 231-234. Bucureşti. Omuciderea. p. Tulburări psihice în 3585. Dialogul familial.. p. ROŞU. RUJOIU. Cercetarea la faţa locului în cazul producerii catastrofelor feroviare. II. Ion. drd.] Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială. Drd. Bucureşti. Subcomisar de poliţie. în Investigarea criminalistică a locului faptei. nr. p. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Editura Didactică şi Pedagogică. 3584. umane [Probleme de psihologie medicală]. 4. RUDICĂ. Iaşi. Editura Little Star. Bibliografie la p. 3587. (Prefectura Poliţiei Capitalei). 38-45. vol. p. Ediţia a 25-a. 3575. p. Zilot Românul. 254-255. nr. formă a criminalităţii şi implicaţiile sale sociale. Editura Ministerului de Interne. 1977. ROUX-Champion. Bibliografie la p. 75) 3577. A. TAŞU. Bibliografie la p. Editura Junimea. RUJIOIU. MOROIANU. NEICU. Marin.I.J. I. 1932. 232 p. Tiberiu. Marin. Ed.

95 – 112. august 2006. Bibliografie la p. p. I. RUSU. 4. 3594. 234 . nr. O introducere în arta uzuală diplomatică şi de drept internaţional. 287 [288] p. 46-48. RUSU. 255257. jur. şef sector Inginerie Criminalistică. adjunct. 3596. Elemente autohtone în limba 3597. Simularea şi animaţia computerizată a accidentelor de circulaţie. 2004.. Aplicaţii software folosite în expertiza criminalistică a accidentelor de trafic rutier. Cornel. Cluj-Napoca. 1970. 3598. Polirom. Institutul Naţional de expertize Criminalistice. p. Editura Cartea Universitară. RUSU. Gabriel-Virgil. Bucureşti. Editura Academiei Republicii Socialiste România. Ing. Karin. Bucureşti. Dicţionar de terminologie uzuală diplomatică şi de drept internaţional. Petre. Bibliografie la p. RUŞITORU. 269 [-272] p.3593.. Comisar de poliţie. în Realităţi şi perspective în criminalistică. în Criminalistica. 287 [288] p. Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan”. 2003. 3595. p. Prefaţă: profesor universitar doctor Adrian Năstase. Pledarea şi respingerea argumentelor. Prefaţă: profesor universitar doctor Adrian Năstase.5-6 argumentării. Florin. 2004.5-6. Comisar de poliţie. română. RUSSU. Bucureşti. Ing. 2004. RYBACKI. + 3 hărţi. Substratul comun românoalbanez. Editura Alma Mater. Editura Cartea Universitară. 2003. Florin. [Iaşi]. Grigoraş. anul VIII. BEŢIU. Cluj-Napoca. director POP. Dicţionar de terminologie 3599. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Petre. Bucureşti. RUŞITORU.I. jur.

2005. Bucureşti. 319 p. Antonio [Dard. Cele o sută douăzeci de zile ale româneşti.. Frédéric]. 274-286. 92 [-96] p. Harcov. Tipografia „Moderna“. 209 p. SAFERSTEIN. SAN. Traducere din limba engleză de Dan Rădulescu. Am încercat. 475 [480] p. în e R. (Colecţia San Antonio. Editura Humanitas. Editura Forum. Gomoiu). 3615. 632 p. SAINT-EXUPÉRY. Frédéric]. Introducere în etimologia 3616. 1979. Medicina şi Sciense Consultant. 1985.a. Merge. Institutul de istoria medicinei. 443 p. 3610. Introducere de Michel Delon. Asistenţa publică în trecutul românesc până la 1834. no. 221-228 (Academia Română. Laurel. 604 [608] p. 1926. Titlul original Citadelle. 1998. SAN. Antoine de. 1938. Abrevieri bibliografice la p. Frédéric]. Bucureşti. SALBERG. 3612. II. 3605. 1). Traducere din limba italiană de Jeanne-Claire Lutic. Du latin au roumain. Omul care îşi confunda 3609. vol. (Colecţia Superpoliţiste). Traduction de Claude Dignoire. 1775-1834. R. Supliment al Almanahului literar). Frédéric]. I. 3604. 158 [-160] p. 3617. SAINT-EXUPÉRY. Bucureşti. Bucureşti. 140 [-143] p. M. Bucureşti. Bucureşti. 1999. 269 [272] p.a. Antonio [Dard. (Asociaţia Scriitorilor din Bucureşti. Barcelona. 3603. Traducere din limba franceză de Tristana Ir. . Marius. La Policia. RAO International Publishing Company. 187 [188] p. Ediţia a doua. f. Rosetti”. Richard. SAMARIAN.S 3600. 2002. 1948. Traducere din limba italiană de Matilda Banu şi George Anania. (Colecţia San Antonio nr. Paris şi Univers Enciclopedic. Traducere din limba italiană de Horia Tecuceanu.E. 3611. San-Antonio. Criminalistics.S. D. 3601. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. N. Bucureşti. SAN. 1992. 286 [288] p. Am onoarea să vă pun la punct! Versiunea românească [de] Alexandru Spânu.. se poate. 3606. de José. Manuel de Graphologie Sodomei sau şcoala libertinajului. L’enquête farmacia în trecutul românesc. prezentare şi comentarii de Anghel Ghiţulescu. Toronţiu. Marius. „Sade filosof” de Jean Deprun. 254 [256] p. SAN. director general dr. SAINTE-CLAIRE DEVILLE. V.V. Upper saddle River. Bibliografie la p. Traducere din limba italiană de Horia Tecuceanu. Bucureşti. Sistima de identificacion monodactilar. Vol. de. 3613. nr. 1930. 207 p. În misiune secretă. Librairie Hachette. 2005. Marius. Paul. SALTEVSKI. 1992.. Antonio [Dard. Antoine de. Vol. Forensic usuelle. SAGREDO. 3607. (Colecţia Enigma). Editura Forum. Bucureşti. Enseignée par l’exemple en dix léçons et par six cent quarante-neuf types d’écriture (cingt-deuxiéme mille). „Bucovina“ I.3. Ph. 3614. SACKS. 638 p. SADE. Oliver. culegere. p. Bibliographie selective p. Traducere din limba franceză de Şerban Florea. Tipografia Cultura. Antonio [Dard.I. Editura Ariane. SALA. 2). 1992. (Colecţia Cogito). Antonio [Dard. Univers Enciclopedică.164-197. 2005. Editura Albatros.C. 1992. Editura Academiei Române. Am onoarea să vă pun la punct. f. Etymologica 20).P. Principesa Elena. 718 p. NI 07458. Editions Gallimard. 1382-1775. 1938. Editura Univers. 3608. Frédéric]. L’Harmattan. Kriminalistika. Widener University School of law. Bucureşti. SALA. Aventurile unor cuvinte soţia cu o pălărie. SALA. Pompei Gh. Lecturer. III. 2005. Bucureşti. Călăraşi – Ialomiţa. An Introduction to Forensic Science.I. SAN. [1936]. Prentice Hall. Editura Trei. 1997. 116 [-119] p. Gânduri. 2 Anée. 185-186. (Aşezămintele A. Citadela. 3602. Bucureşti. Paris. limbii române. Mt. historique et les recherche policiére. Rybikon.

Traducere din limba italiană de Andrei Duşescu. Traducere din limba italiană de Michaela Banu şi George Anania. Arhipeleagul mitocanilor. 12). 160 p. SAN. nr. nr. 1993. Editura Forum. (Colecţia San Antonio. 8). Se îngroaşă gluma. 1994. (Colecţia „San Antonio“). 176 p. SAN. 13). Editura Forum. Bucureşti. 3622. (Colecţia San Antonio. Bucureşti. 1993. trage primul. Editura Forum. Editura Forum. Frédéric].17). Bucureşti. Traducere din limba italiană de Şerban Velescu. Traducere din limba italiană de Tania Siperco. 172 [-176] p. (Colecţia San Antonio. SAN. 19). 192 p. Frédéric]. Antonio [Dard. 1993. SAN. (Colecţia San Antonio. Traducere din limba italiană de Michaela Sergescu şi Eugen Mandric. 1994. SAN. Traducere din limba italiană de Dumitru Purnichescu. 3621. (Colecţia San Antonio. Antonio [Dard. Bucureşti. 1993. 3620. nr. Antonio [Dard. Frédéric]. Frédéric]. Editura Forum. în serai. 1993. Bucureşti. (Cronică a unor vremuri căcăcioase). Descalecă şi du-te. 10). Frédéric]. Lichidaţi- unde ştii tu. lumânarea pregătită. Antonio [Dard. Lichidăm 3627. 3633. Traducere din limba italiană de Dumitru Purnichescu. Cine 3624. (Colecţia San Antonio. Editura Forum. 176 p. Bucureşti. Bucureşti. Antonio [Dard. Editura Forum. SAN. Traducere din limba italiană de Tania Şiperco. (Colecţia San Antonio. Antonio [Dard. Berurier 3625. 1993. 220 [-223] p. 189 [-191] p.15) acţiunea. Frédéric]. nr. 236 . Editura Forum. nr. nr. nr. Traducere din limba italiană de Dumitru Purnichescu. Bucureşti. (Colecţia San Antonio. 4). (Colecţia San Antonio. suc propriu. SAN. Bucureşti. Urmăriţi. 204 [-207] p. Traducere din limba italiană de Iulian Drăghicescu. 7). SAN. nr. 1994.3618. Frédéric]. nr. Antonio [Dard. 255 p. prindeţi şi aduceţi whisky. 3629. Traducere din limba italiană de Matilda Banu şi George Anania. Sirop şi ne luăm valea. Galanterii părinţele. Bucureşti. l. Editura Forum. Frédéric]. Editura Forum. Începe Antonio [Dard. Traducere din limba italiană de Tania Siperco – San Antonio: Revelaţiile mele despre Frédéric Dard [numele real al scriitorului]. nr. Antonio [Dard. Pieptănând girafa. SAN. Editura Forum.15). nr. Sărutări Antonio [Dard. Editura Forum. Frédéric]. 1992. 1993. Editura Forum. Bucureşti. 203 [-208] p. Editura Forum. 190 [-192] p. Frédéric]. Editura Forum. Antonio [Dard. SAN. Bucureşti. Antonio [Dard. Bucureşti. Frédéric]. Frédéric]. SAN. 260 [-264] p. 5). 1993. SAN. nr. 9). Circul sifiliticilor. Editura Forum. Adevărul pentru viespi. (Colecţia San Antonio. 3632. 1994. 3619. Frédéric]. 14). Editura Forum. nr. 1992. SAN. 240 p. Antonio [Dard. Frédéric]. Traducere din limba italiană de George Anania. Bucureşti. 1993. Frédéric]. 3634. Traducere din limba italiană de Anca Boglea. SAN. Bucureşti. 3623. (Colecţia San Antonio. Frédéric]. 1993. 192 p. Bucureşti. SAN. SAN. Traducere din limba italiană de Michaela Sergescu şi Eugen Mandric. 221 [-224] p. (Colecţia San Antonio. 208 p. Antonio [Dard. nr. Antonio [Dard.6). 1994. SAN. Traducere din limba italiană de Tania Şiperco. pentru dame frivole. 3630. Traducere din limba italiană de Marie-Jeanne Vasiloiu. 174 [-176] p. 3628. Traducere din limba italiană de Michaela Sergescu şi Eugen Mandric. Salutare 3626. 3). Bucureşti. Splina în 3631. Bucureşti. 11). (Colecţia San Antonio. Editura Forum. Antonio [Dard. (Colecţia San Antonio. (Colecţia San Antonio. Frédéric]. SAN. 224 p. Vino cu făcut varză. Frédéric]. nr. Antonio [Dard. 1992. (Colecţia San Antonio nr. 3635. Antonio [Dard.

SAN. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Bucureşti. Antonio [Dard. Les marques particulieres et l’utilisation du signalment individuel. 203 [-207] p. IX. 1996. Ion-Eugen. univ. Ch. Ministerul de Interne. Alexandra. Frédéric]. Bibliografie la p. Hermann & Cie. De la „A datei întocmirii înscrisurilor. Bucureşti. 2001. Frédéric]. Ion Dogaru şi prof. Editura Forum. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Editura Forum. Editura Forum. 1995. 3648.. 219 [-224] p. Ion-Eugen. Elements de 3645. Editura Sylvi. SANDING. Bucureşti. SANDU. 1997. Editura Trei. Editura 2004. SANDU. (Colecţia San Antonio. univ. 185 [-191] p. Falsul în acte. SAN. Editura Forum. în Probleme de medicină legală şi criminalistică. dr. Constantin. Dumitru. Alexandra. 3653. D. (Colecţia San Antonio.m. Unora le banilor. SAN. Bibliografie la p. p. dr. Bucureşti. 3641. nr. 84-100. Editura Dacia. Traducere din limba italiană de George Anania. vol. 3640. (Colecţia San Antonio. Radu. 20-24. 3647. SAN. Stilistik der deutschen faţa locului. police scientifique. nr. (Colecţia San Antonio. Managementul resurselor umane şi grafologia. univ. 496 p. Gheorghe-Iulian. 219-226. Contrabanda şi albirea lui Nostradamus. SAN. prof. La signalment descriptif (Portrait parle). 3642. Câte ceva despre mass-media. 24). 247 p. 1976. 25). Ziauddin. 22). în Criminalistica. germane). Concluzii rezultate din investigarea criminalistică a locului faptei – 9 luni 2003 –. C. Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol. Universitaria. 232 p. div. 20-23. Referenţi: prof. Bibliografie la p. B. Florin. 127-128. dr. Frédéric]. Bucureşti. Institutul de Medicină Legală. vol. av. 88 p. Bucureşti. univ. nr. SANDU. Paris. dr. Antonio [Dard. 1979. Tumbăr. Traducere din limba italiană de Michaela Sergescu şi Eugen Mandric. C. 230 p. Asist. (p. 228 p. univ. 1997.). Florin. 3639. 1999. 3651. Florin. Integrarea canapea. Bucureşti. Conf. Antonio [Dard. Unele aspecte privind pe lumea ailaltă. SANDU. Sprache (Stilistica limbii Berlin. Bucureşti. 188 [-191] p. Mijloace de stabilire a spargere de nuntă. (Colecţia San Antonio. Intocmirea schiţei la verde. Cluj-Napoca. p. SANDU. 5. septembrie 2005. Florin. Bucureşti. SANDU. Curs. 1977. Antonio [Dard. nr. SANDU. dr. RADU.3636. 1971. Antonio [Dard.. Editura Forum. SANDU. Editeurs. 2004. GUERIN. SANDU. Traducere din limba italiană de Ştefan Iureş. nr. Ministerul Justiţiei. 3652. O cruntă 3646. VAN LOON. anul VII. Te-am trimis Dumitru. 1938. SANDU. 51-67. Prof. 1995. Frédéric]. Descoperire şi combatere prin mijloace tehnico-criminalistice. Frédéric]. Traducere din limba italiană de George Anania. IONIŢĂ. 3654. 3650. la Z“. Traducere din limba italiană de George Anania. New York. Paris. Bucureşti. Profeţiile interpretarea concluziei raportului de expertiză criminalistică. 20). Chestor principal de place cheală. SANDU. Traducere din limba italiană de Ştefan Ghivirigă. p. 253 [254] p. SARDAR. Infernul României în spaţiul de libertate. Management. 3655. Editura Forum. 3637. 237 . 223-230. Frédéric]. SAN. Criminologie. Dumitru. p. Editura Universitaria. 487-492. 23). în Tratat practic de criminalistică. CONSTANTIN. 2003. Gl. Bucureşti. Frédéric]. Antonio [Dard. SAN. 1995. Antonio [Dard. 254 [-256] p. 3649. p. Traducere din limba italiană de Mărgărit Vavi Petrescu. SANNIE. univ. nr. 1994. Editura Forum.. 559 p. 3644. Bulion pe poliţie. I. 3643. securitate şi justiţie. 1994. BORIN. 3638.

Dr. An oral History. 127 jours après inhumation. a known „paid" mark found to be private. Criminology in The Making: 3664. 3658. 1975. (r). Mihai. Teodor. Dr. Din experienţa miliţiei judiciare în combaterea infracţiunilor comise prin violenţă (uz intern). Gabriel. Romania. 44. No. 112 p. SAVIN. Cooperare criminalistică cu ţările vecine. SÂMBRIAN. 238 .63. anul VIII. 3667. Col. Valentin. SASSOWER.6. 1980. Expert criminalist. 3659. March / April 1980. Dobrudja and a few related matters. 1980. Octavian.. 128 p. 3656. p. Marcel. 7e année. Nicolae. de identificare la distanţă. Bucureşti. The Manuscript Octavian. The London Philatelist. UK. Austrian Army in Octavian. SASSOWER. 3660. Registrul internaţional 3674. Ministerul de Interne.L. 3663. NOVAC. July-Aug. 5. în Criminalistica. în Tratat practic de criminalistică. noiembrie 2005. în R. 6. Nicolae. Gheorghe. Inspector de poliţie. vol. 2005. SAVIN. 3671. Boston. p. Bucureşti. Valentin. 3657. Vol. Dactiloscopia în servi- ciul justiţiei. metode fizico-chimice şi perspectiva folosirii lor în criminalistică. Principii.1983. 108-112. Expertiza urmelor de produse petroliere. Bucureşti. p. 2001. Danubian Principalities. Ministerul de Interne. Editura Luceafărul. loscopie d’un cadavre non embaumé. 3661. Inspectoratul General al Miliţiei. Austrian Post Offices Abroad. 3666. NOVAC. III. 125-126. 383-394. p. 3675. p. SAVA. p. (Extras din Revista „Poliţia Modernă“ no. nr. III. SAVA. 25. PREDA. „AUSTRIA" No. 395-403. Imprimeria Penitenciarului Corecţional „Văcăreşti”. The latest recorded use ofthe Prince Cuza Issue. Casa de editură şi presă „Şansa“ S. Gabriel. Lt.Moroiu". 1978. anul VII. 1989. Iosif-Daniel. SASSOWER. Valentin. vol. Bibliografie la p. Drept roman.C. 1 /1981. Gabriel. RADU. SÂMPETRU. vol. Subcomisar de poliţie. 1994. The London Philatelist. nr. Imprimeria şi legătoria Peniten- Ion. instituţii şi texte celebre în dreptul roman. Mihai.Octombrie 1929). SASSOWER. SASSOWER. 24 p. 3670.. SAVIN. 3669. în Criminalistica. în Şcoala românească de criminalistică. Bucureşti. august 2006. Bucureşti. Editura Curtea Veche. 3673.col. Contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale la stabilirea adevărului în cauzele soluţionate de procurori. Securitatea paşapoartelor electronice (epassport): Implicaţii în privinţa documentelor de identitate electronice (e-ID)..Traducere din limba engleză de IrinaMargareta Nistor. Extras din Revista de Drept Penal şi Ştiinţă Penitenciară. in the Danube and the Black Sea. Catalogul C. 3672. 1935. 14 p.R. SAVU. no. Another position conquered? London. Philatelist May. 1943. 176 p. Gabriel. The London Philatelist 1213/1994. 4. Noi Gabriel. Northeastern University Press. Moroiu.M. 1983. SAVA. French Reflections POP. 26-31. 3668. prim-adjunct al 3665. Alexandru. Expertiza urmelor de materiale plastice. Bucureşti. Endorsements „Cu Vaporu". Valentin. Manual de dactiloscopie. SAVA. Serviciul Editorial şi Cinematografic. SASSOWER. SASSOWER.I. Bucureşti. Romanian Philatelic Studies. Gabriel. 2002. SAVU. Filatelia 1/1994 „Catalogue. 14-15. 3662. SAUB. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 1930. John. [1931]. p. ciarului Văcăreşti. II. 352-359. Gabriel. Ministerul de Interne. Identification par dacty- procurorului general al României. Direcţia judiciară). the Danubian Principalitiés. în Tratat practic de criminalistică. (Ministerul de Interne. SÂNTEA.

Editura Dacia. Aurelia (Sub redacţia). 1992. (Excelsior). (Biblioteca contemporană). Editura Eminescu. 217 [-220] p. 1980. Editura Adevărul. Bucureşti. (Aventura. SĂLCUDEANU. Ediţie necenzurată. SĂLCUDEANU. 1974. Editura Albatros. Hotico. Bucureşti. 2001. SĂLCUDEANU. 234 [-240] p. 239 . SĂLCUDEANU. Umbre. 202 [-204] p. Petre. SĂLCUDEANU. Biblioteca din Alexandria. Petre. 222 [-224] p. 1979. Bucureşti. 1984. 1974. SĂLCUDEANU. 3702. 365 [-368] p. 3). Bucureşti. Editura Cartea Românească. 222 [-224] p. Un bunic şi o 3701. 1992. [1999]. Bunicul şi doi Petre. 1972. Bunicul şi doi delincvenţi minori. 300 [-302] p. 1984. Un biet bunic şi o 3679. 1974. în Criminalistica. Vasile. Petre. Editura Militară. SAMSAN. 244 [-247] p. 581 [-584] p. Petre. Front fără tranşee. 462 [-464] p. Nunta cu garoafe Petre. lacrimă de fată. 3699. 480 [-483] p. SÂRBU. 444 [-447] p. Editura pentru literatură. 1963. SĂLCUDEANU. Petre. Petre. 3678. Asasinatele comise de Râmaru. Autori: B. SĂLCUDEANU. delincvenţi minori. Bucureşti. 292 [-295] p. Cluj. SĂLCUDEANU. 3693. 270 [-272] p. Psihiatrie clinică. Bucureşti. 1970. Cina cea de taină. 1989. Bucureşti. 3697. Editura „Ion Creangă“. Petre. Petre. De la legiune străină la jafuri şi crimă. Editura Cartea Românească. 3680. Ochiul şi marea. Bucureşti.R. Bunicul şi porunca Militară. Detectiv la paisprezece ani. biată aventură. 1971. Post-faţe de Gabriel Dimisianu. biată cinste. SĂLCUDEANU. SĂLCUDEANU. Bunicul şi o 3677. Petre. (Biblioteca contemporană). Bucureşti. (Clepsidra). 1980. Ediţia a II-a revăzută. (Colecţia „Caron“). Bucureşti. 1961. 368 p. 226 [-228] p. Petre. biată crimă.a. Editura „Ion Creangă“. Ovidiu. 3691. (Colecţia Clepsidra). Petre. Editura Minerva. Editura Eminescu. 552 p. SĂLCUDEANU. Biblioteca din Alexandria. 3692. Popescu. Biblioteca din Alexandria. Petre. Editura Cartea Românească. SĂLCUDEANU. SĂLCUDEANU. 372 p. Petre. 364 [-367] p. Editura pentru literatură. Bucureşti. SĂLCUDEANU. Albatros. LĂPĂDUŞI. Editura Dacia. 20). Editura Cartea Românească. SĂLCUDEANU. Bucureşti. 3689. tele lumii. Petre. 1992. 3682. Editura „Ion Creangă“. Editura 3685. p. 3687. Editura Dacia. 20-24.3676. Bucureşti. să nu ucizi. 404 [-408] p. 3681. Petre. Ghid alfabetic. SĂLCUDEANU. 3684. 195 [-200] p. SĂLCUDEANU. Editura Albatros. Biblioteca din Alexandria. Nopţi sângerânde. 3694. Tr. Ioan. SÂNTEA. Liviu. 181 p. Petre. Moartea mane- chinului. 1990. Editura Cartea Românească. Petre. Petre. Bucureşti. 3. Petre. 3683. Cuparencu. Păcatele lumii. (Colecţia Clepsidra). Ediţia a III-a. Bunicul şi păca- 3696. SĂLCUDEANU. 2 vol. Bucureşti. SÂRBU. Bucureşti. Rodica Macrea… Autorii nu sunt indicaţi pe copertă. Editura Fundaţiei Culturale Române. Un biet bunic şi o 3695. nr. Bucureşti. 1993. f. mai. SĂLCUDEANU. 3700. Editura Militară. Editura Metropol. 1970. Prefaţa de D. Bucureşti. 3686. SĂLCUDEANU. 237 [-240] p. Cluj-Napoca. 492 [-495] p. Petre. Bucureşti. Petre. 1987. Editura Eminescu. Ucenicie printre gloanţe. 1971. 1990. SĂLCUDEANU. Bucureşti. mov. SĂLCUDEANU. Judecata de apoi. Cluj-Napoca. Ediţia a II-a. Front fără tranşee. 1976. (Aventura. 333 [-335] p. Petre. 3690. Bucureşti. (Scorpionul). anul III. SĂLCUDEANU. Bucureşti. Judecata de apoi. 3688. 3698.

SBÂRCEA. 3714. 1987. SCHWARZ. 1995. II. Petre. Coordonarea secţiunii şi redactarea: Dr. 3711.Neue Wege zum Erfolg (Urmărirea publică cu noile mijloace media – noi căi spre succes). Bucureşti. 366 [-368] p. Editura. Tipografia Adevărul. TomescuAfiap. în R. Colaboratori: Marius Şerbănescu. MOGOŞ. A. SCALEŢCHI. CUPŞA. Kriminologie (Crimi- Editura Albatros. SCHNEIDER. Steinheil. Lübeck. TEIGE. Law and Order: Street Crime and Public Policy. New York. Bunicul şi lacrima 3712. SCHNEIDER. II. 2/2004. SCHLÜCHTER. caiet 3/1994. 3707. Editura Aius.. drd. 124-130. 124 [-127] p. Ştiinţe criminalistice. (Romanul poliţist). H. de criminalistică şi de penologie nr. 300 [-303] p. 1995.Die 3708. 200-212. BRINKMANN. 12 p. no. Traducere din limba germană. Bucureşti. Longamn. vol. 3713. N. p. K. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. SĂUCAN. R. Le Dr. E. Bibliografie la p. Bucureşti. EuWi. Principii de diagnostic şi tratament în bolile inflamatorii ale intestinului. după ediţia a doua revizuită şi completată. Petre. Gareis.. SCHERMANN. Kindlers Handbuch Psyhologie. Vasile Botiş şi Ramona Florica. 1994. Die Rekonstruktion der Sitzposition durch Mikrospurenanalyse (Reconstituirea poziţiei de şedere prin analiza microurmelor).I. Octavian Rujoiu. în: Stalmann. SCHNELL. Bucureşti. Fericiţilor! Strafrecht (Criminalistică şi drept penal). (Drept procesual penal). Öffentlichkeitsfahndung mit neuen Medien . 5e année. 213-218. 3709. 3717. Securitatea comunitară şi terorismul. Heiko. Editura BREN. Essen. SCHULZ. 1994. Henri. B. XVI + 350 [-352] p. Études cliniques sur les maladies des femmes. vol. culegerea datelor din dosarele penale şi centralizarea lor). Editura Schmidt Römhild. Heidelberg.4. Nürenberg. Fotografia în culori. SĂLCUDEANU. 1994. 3/1985. Stuart A. Serie nouă. Măi.. SCHEERER. Berlin. 1997. vol. coordonator Rolf Rainer Jaeger.. Florentin. Fotografiere – Laborator – ExperienţeProiecţie.. 3706. Prof. nologie). 276 p. Suizid durch 3710. Traducere din limba germană de dr. Hans. Femeia „criminal” – dimensiuni psihosociale. 208 p.C. The Politics of Erschießen im fahrenden Auto (Suicidul prin împuşcare în autovehiculul în mers).-J. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. ediţie revăzută şi adăugită. Ellen. p. SCHNEIKERT. SCHEINGOLD. 240 . 2002. consilieri juridici (redactarea fişelor criminologice. Ellen. I. 1976. O. p. Dan. în: Zeitschrift für Rechtsmedizin (Revista de medicină legală). psiholog. Editura Tehnică. dr. 189 [-192] p. 132 p. univ. Rafael. în Revista de criminologie. în: Kriminalistik (Criminalistica). München. Augustin. Scrisul nu minte! Amintiri. Editura Schmidt-Romhild.1994. Valeriu. 3703. p. Éditeur. 1886. Lübeck. 1931. 3715. Entdeckung des Unbewüssten (Psihologie profundă – Descoperirea subconştientului). Paris. 3720. Tiefenpsychologie . 207-208. 3705. Ediţia a 2-a. Craiova. (publ. Noaptea calomniei. F.). Doina Ştefana Săucan. Bibliografie la p. HOCKS. sociolog (analiza sociologică privind identitatea socială şi criminală). (Biblioteca pentru toţi. SĂLCUDEANU. 84-116. G. 3719. Berlin. 3704. 3718. SCHAFIER. 1984. SĂLCUDEANU.. 1933. 209-211. 189 p. 3716. 1982. Bucureşti. Bucureşti. Méthode de classification des écritures. Kriminalistik und din carburator. Petre. Editura Albatros. Lupaş şi ing. Editura Criminalistică. SCHLÜCHTER. Doina Ştefana. 2005. 171 p. G. Strafprozessrecht Editura Militară. 1435-1436).

2005. Evaluarea prejudiciilor morale în practica medico-legală. Medicina legală. Bucureşti. 3733. TERBANCEA M[oise]. SCRIPCARU. M. Kriminologie - în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. X. Iaşi. + 24 fig. Iaşi. SCRIPCARU. Gh[eorghe]. H. Katerina. Popa Iaşi. Călin. 3725. SCRIPCARU. 2006. 3730.. 290-293. volum 12. 551 p. 230-233. dr. 219 p. KANAKI. 1979. Heidelberg. 1979. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). C[ălin] Scripcaru. SCÎNTEI. Cristina. cu un cuvânt înainte de profesor Pierre H. Gh. BOTEZ. Oana. p. IANOVICI. Bucureşti. SCRIPCARU. Gheorghe.. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. 253 p. Universitatea de Medicină Gr. Anca Indrei. Universitatea din Lille-Franţa. 661 p. Iaşi. L. 1978. p. 3. Müller. 3728. SCRIPCARU. 1 (24). Ciornea. N. 3731. 3724. CHISTOL. Universitatea Mihail Au colaborat V. Bibliografie la p. vol. Bucureşti. Eine praxisorientierte Einführung mit Beispielen (Criminologie – Introducere orientată pe pratică. 3729. Simona. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Relaţia om-vehicul-stradă. GRĂMADĂ. coautori: V[asile] Astărăstoae. SCRIPCARU. Keterina. SCRIPCARU. 202-207. Kogălniceanu Iaşi. p. revăzută şi adăugită. Hans-Dieter. Medicină şi drept.I.. 1997. 1973. nr. Irina. Ştefan. TERBANCEA. CÂRLAN. BOTEZ. Patologie medico-legală. Ianovici. martie 2004. Bibliografie la p. 3726. volum 12. cu ilustr. nr. Călin. LEONTE. SCRIPACU. Bioetica – o perspectivă europeană.. SCRIPCARU. Veronica. septembrie 2004. 433-436. 3722. T. IANOVICI. Veronica. Manual pentru facultăţile de drept. 402-406. Editura Synposion. Heidelberg 1995. în Buletin de psihiatrie integrativă. Criminologie clinică şi relaţională. nr. 1983. Călin. 3723. Editura Junimea. Medicină şi drept (Sinteze aplicative medico-legale). 208 [-210] p. PIROZYNSKI. LEONTE. prelucrată şi extinsă. (Ministerul Învăţământului). T. 3735. 2. SCRIPCARU. Heidelberg. LEONTE. Universitatea de Medicină Ovidius Constanţa. în Revista Română de Medicină Legală / Romanian Journal of Legal Medecine. 3727. Editura Didactică şi Pedagogică. Ştefan. p. p. Indrei. 2004. 1998 SCHWIND. 241 . G[heorghe]. La lucrare au mai colaborat: T. HansDieter Schwind [. 1993.-D. Editura Didactică şi Pedagogică. volum 12. Roxana.. Kriminologie. SCHWIND. M[oise]. Eine prax isorientierte Einführung mit Beispielen.. Ştefan. PIROZYNSKI. ediţia a 9-a.L. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). SCHWIND. BOTEZ. 208 p. 251 [-253] p. 244 p. Editura Didactică şi Pedagogică. N. (Sinteze aplicative medico-legale). 6. SCRIPCARU. CIORNEA. 1995. Dr. Reconstrucţia facială – actualităţi medico-legale în România.. 149-153. Astărăstoaie şi C. AGROSOAIE. M[oise]. Expertiza medico-legală în evaluarea adevărului istoric (Masacrul de la Katyn). GH. 438 p. CHIRIŢĂ. KANAKU. SCRIPCARU. Iaşi. Bucureşti. nr. Editura Kriminalistik.3721. 1995. Modelul genetic în etiopatogenia schizofreniei. Bucureşti.. T. an XI. Editura Didactică şi Pedagogică. G[heorghe]. Pirozynski. Raluca. 1970.] Ruhr-Universität Bochum Kriminalistik Verlag. Gh[eorghe]. Orientarea sexuală şi drepturile omului. SCRIPCARU. Veronica. TERBANCEA. Patologie medico-legală. 3736. Scripcaru. Iaşi. Ediţia a II-a. 62-65. CIORNEA. 3732. 4. N. T[adeusz]. Hans-Dieter. 3734. Gh. Colecţia Bioetică4. Editura Junimea. Călin. cu exemple). Kriminologie (Criminologie). Iaşi. T. 537 [538] p. Dr. Medicină legală. FURNICĂ. Editura Junimea. Gh[eorghe]. neubearbeitete und erweiterte Auflage / won Prof.

4. 1978. D. SECOŞANU. BOTEZ. dr. 337-341. SCRIPCARU. Adrian. DUMITRACHE. Culture Conflict and Crime. 2000. expert criminalist. Unele aspecte ale dinamicii accidentelor rutiere. Editura PsihOmnia. ASTĂRĂSTOAE. Iaşi. Cornel. Editura Polirom. ISAC. 3742. 6-19. 1998. Universitatea de Medicină Ovidius Constanţa. SCRIPCARU. Epistemologie şi adevăr judiciar (Adevăr şi sens în medicina legală). univ. Monete greceşti. Identificarea unui violator pe baza particularităţilor dentiţiei. Martin’s Press. mai 2005. SURDEA HERNEA.J. Edward I. Buletinul nr. în Criminalistica. STRUGARIU. Călin. Tehnica... Corpul Experţilor Tehnici din România. 3747. anul VI. nr. 3738. Editura Ministerului de Interne.I. BOTEZ. Iaşi. Călin. drd. în Investigarea criminalistică a locului faptei. p. Psihiatrie medico-legală. 3740. 8 année. Popa Iaşi.. 197-203. FURNICĂ. Universitatea „Ovidius” Constanţa. Conf. 2002. iulie 2004. Vasile. PIROŻYŃSKI. DRAGOMIR. Dr. Gheorghe. SCRIPCARU. SĂLĂJAN. Tipografia ziarului Universul. Subcomisar de poliţie. Law and 3749. Iaşi. Consideraţii pe marginea unui caz de incest fraterno-fraternal urmat de omucidere. SCRIPCARU. 2006. 250 p. 15-16. Bibliografie la p. no. e în R. Bucureşti. Bibliografie la p. Timiş. Crimă şi psihanaliză. mai 2004. Gheorghe. Cristina. Prep. p. Universitatea de Medicină Gr. SCRIPCARU. St. 2004. 9-11. BOIŞTEANU. habilitat în drept. 1939. Raluca. 2005. Medicină legală expertală în România. SCROB. Subcomisar de poliţie drd.1. 397 p. DIMA. Bucureşti.I. SCROB. 3745. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. NAGY. Ghidul criminalistic. dr. New York. Remus. Bucureşti. Alexandru. SEIBOLT. 3751. Social Science Research Committee (Conflictul cultural şi infracţiunea. CHIRIŢĂ. Reconstrucţia facială – actualităţi medico-legale în România. p. SEIDMAN. p. Ioan. N. FURNICĂ. Liliana. Ballistic’s information. The State. SCRIPCARU. C. BOIŞTEANU. 3.. 3753. tactica şi metodica investigării infracţiunilor de omor şi a celor săvârşite cu intenţie. Editura Cugetarea. SCRIPCARU. nr. Gheorghe. anul VII. Manual de descarcerare. în Criminalistica. 3739. Sinaia. Corneliu. Editura Luceafărul.A. C. ISAC. Prof. Subcomisar de poliţie. care 242 . în Criminalistica. 20-24 noiembrie 2000. Moscova. şeful Serviciului Criminalistic Timiş. Remus. 1936. Corneliu. Robert. conducătorul colectivului de autori şi responsabil de redacţie. 306-317. Tadeusz. 79 p. 402-406. p. nr. T. „Justiţie şi ştiinţă” sau „Despre bazele epistemologice ale criminalisticii”. 3750. 293 p. SECARĂ. Gheorghe. şeful Serviciului Criminalistic al I. Dr. Development. 6-8. New York. Cristina.. Bibliografie la p.. 3743. Editura Norma. SELTZ. Aspecte evolutive şi metadeschideri. Vasile. Vladimir. p. SCRIPCARU. Călin. şeful Biroului Criminalistic profesor universitar. anul VI. 3746. Seminarul de perfecţionare profesională 3744. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. dr. a procurorilor criminalişti. 387-397. 2000. Dumitru. Cu o prefaţă de D-l Prof. Liliana. Petru... 41. VASILE. Prof. SCRIPCARU. CHISTOL.3737. Nicolae Iorga. Cercetarea locului faptei în cazul efracţiei încuietorilor sau a distrugerii acestora.C. Institutul de Medicină Legală Iaşi. N.P. Numismatica antică.. Comitetul de Cercetare pentru ştiinţe sociale). 727 p. Călin. 205 [-206] p. Universitatea Mihail Kogălniceanu Iaşi. 3752. 2001. 288-291. Timişoara. SELLIN. Dr. Bucureşti. p.. cuprinzând 68 ilustraţii în text şi o hartă geografică. SELIVANOV. Ştefan. Petru. Gheorghe. Ştefan. 2001. Asistent univ. OLARU. Ataşamentul şi proiecţia sa comportamentală. Bucureşti. 3. 3741. 3748.

3763. 3754.. SEPÚLVEDA. Curs practic de hipnotism. Grafologia. 235 – 240. Bucureşti. în Şcoala românească de criminalistică. Român. Lucien. Editura Univers Enciclopedic. 16 p. poing modernes. Traducere din limba italiană de Mihaela Gliga. Traducere de Irina Dogaru. 1996. Grigore P. Botoşani. Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului. 3765. Bad Homburg. 3768. 3764. Imperiul Mafiei. 1900. M. 3766. Iaşi. Traducere de Irina Dogaru. în Tratat practic de 243 . Luis. Ateneul Ion. Modelul pietonal PC – Crash – metodă de investigare şi simulare a accidentelor autovehiculpieton. 1975. p. Germany. Judecător de instrucţie al Tribunalului Ilfov. 113 [-117] p. Literarische Agentur. Biroul programe şi perfecţionare profesională. Criminalitate. 231. SIBIAN. Metoda de 3757. Cristaloterapia. 149 p. 3756. Cuprinzând: Influenţa personală. Editura N. 3760. Yacaré. SILAMY 3758. Eugen. SHORT. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. (Facultatea de Medicină din Iaşi. Dan. 1983. George Bernard. Drepturile şi îndatoririle sale. Nume de toreador. Bucureşti. RayGüde Mertin. Iaşi. (coordonator). RayGüde Mertin. Bucureşti. 227 p. SEVASTOS. SIDOR. SHAW. Al. corupţie şi politică în Italia 1943-1994. Auflage. Identitatea în medicina legală. Ministerul de Interne. University of Chicago Press.192). Germany. Secţia de studii. 2000. SEPÚLVEDA. Aforisme. Luis. Teza pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Asistance for the Development of the National Institute of Magistracy). SIMA. Bucureşti. + 55 p. 3767. ALDO PRESS. SERANDOUR. SIMA. Antologie şi traducere de Mihail Bogdan şi Horia Hulban. SILJ. Luis Sepúlveda. 193 [204] p.3/4. Yacaré. 3759. 1970. Andrée Balland. Prefaţă de Mihail Bogdan. Titlul original: Diario de un killer sentimental. Atelierele Grafice Socec & Co. Centrul de Resurse Juridice. Extras din Revista de Medicină Legală. Dicţionar de psihologie. nr. Paris. Ion. Modul de cercetare al crimelor şi delictelor celor mai obicinuite. Rainer. Editura Albatros. cunoaştere în medicina legală. 3762. Vollständiges Lehrbuch der Steindruckerey. 1997. Phare. Bucureşti. 173 [192] p. Published by arrangement with Dr. Published by arrangement with Dr. Bucureşti. SENOV. Unele probleme privind cercetarea urmelor exploziilor. Desvoltarea magnetismului personal. 2004. Titlul original: Nombre de torrero. Anul III. 1998. p. SEVESCU. 2003. München 1818. Ediţie îngrijită de Claudia Dumitriu. 1976. SEPIANU. 2. 1994. Dănuţ.au avut ca urmare moartea unei persoane (Ministerul Public. 139 [-142] p. Bad Homburg. 1996. Ediţie îngrijită de Horia Hulban. 148-152. Ing. 543 p. Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie. Chicago. Mesmerism şi magnetoterapia. tirea profesorului Fr. Bibliografie la p. SERACU. Alexandru. 3755. 1905. Jurnalul unui killer sentimental. Crime and Society. Editura Nemira. Alexandru. Editura Polirom. 1939/1940. paradoxuri. 196 p. 3761. Literarische Agentur. Bucuresci. Aloys. Editura Polirom. Fost intern al clinicei chirurgicale. James F. Iaşi. 2004. control şi reprezentare. Presentată şi susţinută în Noembrie 1904 de Alexandru Sepianu. S. Ofiţerul de poliţie judecătorească. nr. Cluj-Napoca. 2 f. 1946. (Colecţia Cogito). 231 [-240] p. Hipnotismul propriu-zis. În amin- 3770. Les armes de 3769. Scrisul delincvenţilor.. SENEFELDER.A. 1940. Unele particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul exploziilor. J. cugetări. Luis Sepúlveda. Editura Alma Mater.

Inelele de la Bicetre. Georges. Cătălina Hârceag şi Simona Constantinescu. SIMENON. 3781. (Biblioteca pentru toţi). (Enigma). Georges. Herbert A. de 3780. leneş. Directeur de L’Institut de Médecine Legale et de Medecine Sociale de L’Université de Strassbourg. C. Identification Expérimentale „0“.. 3773. Donald W. Maigret şi fantoma. Editura Univers. Prefaţă de Al. 1054 p.10. Câinele galben. BULUŢĂ. SMITHBURG. Editura Rombelion. 7 année. Editura Univers. Subsolurile Majesti- Georges. Bucureşti. Simon şi Victor A. Gallet décédé. 3782. 3779. Maigret. Manhattan. SIMENON. 204 [208] p. SIMENON. Editura Lucman. Traducere de Florica Eugenia Condurachi. 1965. 299 p. Traducere din limba franceză de Liviu Ţică. Georges. 3789. SIMENON. Georges. Thompson. Titlul original: L’Inspecteur Cadavre. 1971. (Aventura). Viorel. Editura pentru Literatura Universală. 150 p. Editura Tineretului. SIMENON. Dan. Georges. Georges. Titlul original în limba franceză: M. C. Georges. SIMONESCU.. Editura Tineretului. 2000. 118 [-119] p. 1992. 141 p. Editura Tineretului. Traducere din limba franceză de Nicolae Constantinescu. 1962. Prima anchetă a lui dulce. Paris. Editura pentru Literatură Universală. Comisarul Maigret a fost prădat. cului. Mirodan.C. Editura Ion Creangă. din limba franceză de Radu Vlăduţ.criminalistică. Georges. 3783. Motanul. 3788. decedat. no. THOMPSON. XXXIV + 357 p. (Seria Maigrét). Editura pentru Literatura Universală. 1970. 1996. Administraţie publică. SISERMAN. 2004. Maigret. Bucureşti. Bucureşti. Le Chat. SIMENON. Tudorică. 755 p. Traducere din limba franceză de S. Consideraţii privind evoluţia unor metode 244 . Georges. SIMONIN. 3777. SIMENON. vol. 1972. 1981. 3775. Traducere din limba engleză de Aurelia Anghel.. I. Şantajul agenţiei Imagini din istoria cărţii româneşti. 3787. Traducere din limba franceză de Paula Găzdaru. Bucureşti. Constantin. Bucureşti. 255 p. Traducere din limba franceză de Teodora Cristea. Traducere din limba franceză de Raul Joil. 151 p. 1976. 1969. (Enigma) Titlul original în limba franceză: Maigret et le fantome. Editura Minerva. Georges. Mirodan. Editura Polirom. 1966. Maigret şi hoţul A. Traducere Traducere din limba franceză de Raul Joil. Traducere din limba franceză de Al. 1935. 453-455. (Aventura). Inspectorul Cadavre. e în R. Professeur a la Faculté Traducere din limba franceză de Marga Cosaşu. SIMENON. 167 p. Victor 3776. p. SIMENON. Romane. 1966. Librairie Maloine. 3786. 190 p. Bucureşti. Trei camere în 3771. Médecine-légale judiciaire. SIMON. Titlul original în limba franceză: Trois chambres á Manhattan. SIMONIN. Iaşi. Titlul original în limba franceză: Le chien joume. Georges. 3772. 175 [-179] p. des traces de pneus d’automobile relevées sur les vêtements de la victime. Editura Albatros. SIMENON. SIMENON. Dl. Gallet. Cazul Louise Laboine. Cu o nouă introducere de Herbert A. 126 [-127] p. Bucureşti. Traducere din limba franceză de Al. 3778. Titlul original în limba franceză: Maigret et le coteur paresseux. Georges. Gheorghe.I. Traducere din limba franceză de Teodora Cristea. 232 p. SIMENON. Ministerul Interne. 191 p. Medecine. 1969. SIMENON. SIMENON. p. 1965. 582615. 3784. Colonel magistrat dr. 1970. Editura Cartier. 144 p. 1944 3785. Paris. Minerva.. Cadavrul în apă 3774. Georges.

Editura Amarcord. Genève.7. Harry. 90-110.. Dan. în R.1973. Stockholm. Kriminalistische Identifizierung und kriminalistische Diagnostik (Identificarea criminalistică şi diagnoza criminalistică) în: Forum der Kriminalistik.C. 3796. Petre. Sinaia. caiet special nr. p. iunie 2005. L’expertise des armes à feu courtes. no. 654 [-660] p. 1928. Aspecte psihosociale 3799. Harry. 434 [436] p. P. 2e année. yeri incelemesi. Accertamento di tăţii. Istanbul Polis Okulu ve Florya Polis Eğitim Merkezi Öğretim Üyesi. Editura Cartega. şi judiciare în conduita bolnavului psihic. Metodologia della Washington D. éditeur [. volum 13.8. Ediţia a II-a cu o postfaţă a autoarei la ediţia românească. 1961..G. 1893. în Criminalistica. Georg. Ştiinţe criminalistice. Bibliografie la p. vol. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 1re année.] avec 1 planche et 538 figures dans le texte.C. SPASSKI. Aspecte teoretice şi 3807. 757 p. 3790. Gn. Ugo. 1998. Hedrick.I. Essen.2.I. 3798.] Bale: Méme Maison. Ahmet..a. Schmidt Römhild. Edwin H. Jocul puterii: Politica la 3802.C. 20-24 noiembrie 2000. nr. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. Annick De. practice privind constatarea tehnicoştiinţifică şi expertiza criminalistică. indetita personale. Ministerium des Innern – Publikationsabteilung (Forumul criminalisticii. Iüçü Polis Laboratuvarlari Em. 2.] Grande-Augustin. Harry. K. SMITH. Bucureşti. SONTHERLAND.I. no. p. Charles. SMÂNTÂNESCU. 1996. no. corpului uman. SPANG. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. nr. 3793. Ministerium des 3806.şi tehnici criminalistice. Istanbul. ANDERS. SORRENTINO. perizia segnaletica applicata nei confronti de scriitture a machina.. 5 année. 2002. 1929. Handbuch für Kriminalisten (Manual pentru criminalişti). 3805. SŐDERMAN. Ministerul de Interne. Timişoara. Po cлegam ogнoŭ pedkoŭ moнmы (On the track of a rare coin). V. în R. no. Md.. p.I. Traducere de Daniela Mişcov şi Alexandru Petrea. SPĂTARU. p. 3804. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Proble- 3800. 1988. Holt. Ausländerkriminalität 3795. 2.C. 1964. (Infracţiuni săvârşite de cetăţeni străini). 82-88. 5. Adrian. Incendies de e tableaux. Simbolismul A. anul VIII. 55 p. FONTELL. 1930. Berlin. Crimele umani- physique par Charles Soret [. Renehort and Winston. SÖDERMAN. I. I. 359-365. 1982. Лeнuнгpad. Bucureşti. 521-544. SNETKOW. Crime. Lyon. p. Harry. Ernst. SÂRBU. Traducere din limba franceză de Margareta Gyurcsik. SÎRBU. 5 année. ediţia a 2-a. 3801. 1999.. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Berlin. 48-50. New York. 99-112.] Professeur a L’Université de Genève [. 278 p. 60 p. 3797. WIESBACHER. Ugo. H. 57. Handbok i Kriminalteknik. p. 3792. 456-476. SORET. Uzgateљsmbo „Sovetckuŭ нygomнuk“. Em. While Coolar 3808. SŐDERMAN. Dana. 64 p. 1930. SPECKHARDT. Thomas.H. Ministerul de Interne. p. 104 p. Direcţia Publicaţiilor). ediţie revăzută şi adăugită. în R. SOFIAN. Gheorghe. 1933. SŐDERMANN. SOUZENELLE. Serviciul Editorial şi Cinematografic. Détermination d’un système de pistolet à l’aide des Balles et des Douilles déchargées. F. aprilie 2006. ş. Éléments de cristallographie me etice şi juridice în identificarea medico-legală în catastrofe. Lübeck. Kriminalistik Uzmani.C. SÖYLEMEZ. 3791.] Gauthier-Villars [. 3803. 245 . Kriminalistik ve suc 3794. Mockba.. Desvignes. Paris [.1. Daire Başkani. 1933. Editura BIC ALL. SORRENTINO. în e R.

Cu un adaos: I. 1936. 1943. 1984. STAHL. şi Datoria Publică. VULCĂNESCU.F. STAHL. STAHL H. Cuvântări de masă. 333-340. Cuvântări omagiale. Résurection d’Écriture.C. no. Henri. (La limita cunoaşterii). Henri.I.T. Anonimul-falşul. 8 année. 3. Henri. no. 7e année. 131 [-137] p. Luigi. 1934. P. 48 p.. Institutul de Arte Grafice „Marvan“. 204-212. Editura Cartea Românească. p. STAHL. Henri. no. Henri. no. no. Berlin. Editura „Cartea românească din Cluj“. Un faux magistral. 726749. în R. Cornel. Seria A – 3832. Studiu asupra valorii mărcilor din emisiunea II-a „Cap de bour".C.. în Almanahul Filatelic '77 p.I. no. 1936. Iaşi. Corneliu.5. Grundlagen an verso des pièces de question. Bucureşti.I. STAHL. Henri. Bucureşti. STAHL. STAHL. 121 p. p. 183 p. STAHL. 1935.1. 4e année. (Institutul Social Român. 6e année. 6-7. p. fraude şi raze ultraviolete. 10e année.. Tactică şi Politică condusă de D.8-9.T. STAHL.I. 1933. STAHL. Eugeniu.. 3822.2. Henri. în e R. SPINEANU. L’hérédité dans l’écriture.. STAHL. vrăjitorul Abraxas.I. 134-142.. 116-143. Institutul de Arte Grafice E. 140-185. Henri. 1987. 3825. p. 273-275. Sibiu.. Implicite dans les postulats de toute counaissance possible. 3814. în R. 2006. 10 année. 370-406. e în R. D. p. II. no. p. 1938. 329 [-331] p. 2.. în e R.10.. Les Autographes..C.I.I. 1936.Innern – Publikationsabteilung (Ministerul de Interne – Direcţia Publicaţiilor). H[enri]. 303-309. 1938.. … [Bucureşti]. Gusti. p. STAHL. 3816. 1977. 1935.7. STAHL. SPERANŢIA. 1934. Signatures d’Associés. 1938. Biblioteca de Sociologie. 3810.R. 3826. 3820.C. H[enri] H. no. Bucureşti. Système de Métaphysique. în 3815. Editura Institutului Social Român. Falsuri amuzante şi falsuri artistice la B. + 8 f. SPRUNG H.I. STAHL. Henri. Henri. 1937.C. no. SPERANDIO. în e R. în R. STAHL. 1937. 96-108. 20-21. p. Bucureşti. no..6-7. 3817. Îndrumătorul Filatelistului. 390-398. 3812. 246 . L’écriture des aveugles. no. 1932. R. Henri. p. Henri. 3809. 3811. Editura Polirom. Un cas plus difficile de 3818. 272-276. 1938. Falsuri. 6. 221 [222] p.I. 1937.C. 3819. Eric Pier în colaborare cu Studii şi contribuţii). Henri. Traducere din limba franceză de Sergiu Ciocoiu. Grafologia şi expertizele în scrieri.C. 3824. 7e année. STAHL. Editura Germană a Ştiinţelor.C. SPRUNG. STAHL. Mircea.N. Institutul de Arte Grafice E. der Methodologie und Methodik der Psychologie (Bazele metodologiei şi metodicii în psihologie) Ediţia I-a. Marvan. 3831.C. Despre autografe. no. 3829. 70-76. Bucureşti. 1937. Iniţiere în magia albă şi în magia neagră. 1924. cu 204 autografe şi documente grafologice. Faux passeports. Tehnica monografiei sociale. 3828..C.. S. 3827. croisement de traits.C. 1936. 9 année. Faux par lavage proprement dit. p. Bucureşti.. Le leggi della scrittura.R. e 10 année.. 4. p. Date vraie d’une signature. în 3830.R. 345-347. 9 année. Henri. 28 p. Henri. Henri. în R. 9e année. + [24 pl] (XXV Ani de Învăţământ Universitar 1910-1935). Mărvan. în R. Berlin. în R.C.I. SPOTTI. e R. p. no.A. 1978. şi 56 schiţe grafologice. Faux dactylographique. Studiu asupra celor două emisiuni de mărci poştale „Principitale Unite" şi a „Poştei de Scrisori" din perioada anilor 18621864... H. Importance de l’examen 3813.I. SPINEANU. în R. 5. 8 année.I. STAHL. 3823.C. p. 3821. p.I. 8e année. Gusti şi şcoala sociologică de la Bucureşti. C.

3840. Henri H. 276 p. 235 p. investigaţiilor sociale. Editura Ştiinţifică. Henri [H]. II. 365 p. Henri [H]. 204 p. STAMATE. Editura Ştiinţifică. Vol. 457 p. Bucureşti.V. vechea şcoală a „monografiilor sociologice“. 425 [-428] p. IanuarieFebruarie 1939). Bucureşti. 1969. Arad. 3835. Metode şi tehnici. [Bucureşti]. Bucureşti. Editura Medicală. Minerva. II Trib. III. Victor I. Bucureşti. Emil. (Extras din Revista „Cursurilor şi Conferinţelor Universitare“. Teoria şi practica Editura „Concordia“ – Arad. Bucureşti. 3853. p. Henri H. Vol. Aparatele ortodontice. 215 p. Vicenţiu. STAHL. Editura Ştiinţifică. Probleme confuze în V. 510 p. Emil. 1997. Vol. Bucureşti. Dr. Emanuel. Studii de sociologie Noi dimensiuni ale schimbării – Informatizarea Ministerului de Interne. Organizarea administrativ- Unele consideraţii de ordin general privind investigarea infracţiunilor la regimul drepturilor de autor. 233 [235] p. Expertiza urmelor lăsate de dinţi pe obiecte. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. cu ilustr. 3851. Anul III. Tratat practic de criminalistică. 360 p. 1972. Lidia.. Henri H. BOBOC. Covurlui. 3843. Bucureşti. 1983. + 2 f. 3838. Bucureşti (Atelierele Grafice Socec & Comp. I. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Pătru. 1913. 197-203. Societate anonimă). 3836. 1975. BOIA. Editura Academiei. Galaţi. Comentarii sociologice. STANCIU. teritorială. 3846. Bucureşti. STAN. Contribuţii la studiul instrucţie.11-12. 3849. ciară. în Criminalistica. 338 [-340] p. Bucureşti. I. Iustin. cultura românească. Ministerul de Interne. Ordonanţă definitivă dată în crima de tîlhărie cu omor săvârşită asupra lui Stroe Belloescu din Bârlad şi a vizitiului său Nicu Oprişan. STAHL. Criminologie. p. CÎMPIAN. 3845. Bucureşti. 1974. STAHL. portr. Mircea. 1958. 3844. 2001. 165-169. Editura Tineretului. României.. Controverse de istorie socială românească. satelor devălmaşe româneşti. 94 [-96] p. STAN. STAHL. 328-332. ŢICAL. 3848. 1927. 1978. STAHL. Bucureşti. 3837. Bucureşti. 3839. Amintiri şi gânduri din Dragoş. 17 p. Editura de Stat. 1949. 1960. Horaţiu. 3841. 3850. STANCIU. 247 . Henri H. 1959. STANCIU. Urmele dinţilor. Editura Ştiinţifică. 2001. 3842. STAHL. Bucureşti. (Seria „Memorialistică“). Bibliografie la p. judecător de 3834. BOIA. Editura Militară. Vol.3833. STAHL. Vicenţiu. Henri H. FIRU. Henri. Vol. I. Emil. Manual de stenografie.cu ilustr. STAHL. N. Bucureşti. Teoria şi practica investigaţiilor sociale. STAN. 277 [-280] p. Eseuri critice despre 3852. cu ilustr. 2003. Cercetări interdisciplinare zonale. Aurel. vol. STAHL. Ortodonţie practică. 323-324. Investi- istorică. cab. 1976. 1969. 238 [-240] p. 75-79. Bucureşti. Pledoarii pentru criminalii din literatură. Ministerul de Interne.. Să scriem repede. Bucureşti. Vol. 1992. vol. II. Editura Academiei Române. în Tratat practic de criminalistică. II. George [Marius]. Investigaţiunea judi3847. STAN. I. Henri H. 84 [-88] p. 2002. 324 p. p. în istoria socială a României. MĂNDRĂŞESCU. 1981. Editura Minerva. (Sinteze sociologice). 1965. garea unui caz de pedofIlie şi probarea infracţiunii cu ajutorul calculatorului. STAHL. Mileniul III. Cum putem învăţa uşor stenografia. p. nr. STAHL. Grigore. STANCA. STAMATOPOL. Bucureşti. STANCIU. 374 p. Aurel.. 91 p. H[enri]. Conferinţă rostită în sala Dalles în ziua de 18 noiembrie 1938. Frontiera de stat a 3854. Henri [H]. 2003.

3857. Introducere în criminologia generală. vol. + 142 pl. 3869. 1994. 95-97. în Criminalistica. STANCU. 3870. noiembrie 2001. univ. Vol. Stancu. dr. 2001. Criminalistica. Probleme privind cercetarea criminalistică a omorurilor cu autori necunoscuţi..I. Criminalistica. Prof.. Bucureşti. 1. STANCU. Investigarea ştiinţifică Emilian. Universitatea 1 Bucureşti] . Emilian. Bucureşti. 376 p. 1994. 282 p. Tactica şi metodologia criminalistică. Bucureşti. II. ilustr. Bucureşti. Examinarea scrisului dactilografiat. 20-24 noiembrie 2000. Curs universitar. + 30 pl. [univ] dr. p. Bucureşti. Vol. STANCIU. 224 p. 6. 399 p. vol. Criminalistica.. III. STANCU. ştiinţa investigaţiei infracţiunilor. vol. Emilian. 3867. p. 1992. Bucureşti. II. anul III. Emilian. şi schiţe. Tehnica criminalistică. I. Timişoara. PERCIUN. nr. Introducere în criminologia generală. Vol. 376 p. STANCU. Tehnică criminalistică. în Criminalistica. 299 p. + 44 pl. Vol. vol. Ministerul de Interne. Tipografia Universităţii Bucureşti. Emilian. I. Editura Actami. Curs universitar. Timişoara.I. Ediţia 3859. 3861. Emilian. Curs de criminalistică pentru învăţământul juridic universitar şi postuniversitar. II. 3868. Prof. şi schiţe. Editura Proarcardia. I. Emilian. II. 380-385. Emilian 3864. nr. 1994. Emilian. 3866. 1997. Criminalistica. 5. 151-159. Bibliografie la p. + 36 pl. 1981. 495 p. Editura Helicon. Vol. 1993. în Analele Universităţii Bucureşti. STANCU. STANCU. Editura Actami. STANCU. Bibliografie la p. 709-714 (Universitatea din Bucureşti.3855. 1972. Emilian. Editura CARRO. 1971. Ioan. Ştiinţe juridice. + 44 pl. a infracţiunilor. Universitatea din Bucureşti. 10-11. STANCU. ANGHELESCU. [Facultatea de Drept. Bibliografie la p. Tipografia Universităţii Bucureşti. 736 p. Vol. Vicenţiu. p. 290 p. Crimi- 3863. ilustr. p. Tipografia Universităţii Bucureşti. [univ] dr. nr. 3872. Vol. a II-a. Emilian. Emilian. adăugită. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. STANCU. STANCU. Diomid. Bucureşti. 129-142. Noi 3860. 2000. p. Curs de criminalistică pentru învăţământul juridic universitar şi postuniversitar. STANCU. STANCU. Elemente de tactică şi de metodologie criminalistică. Sinaia. Emilian. Editura Metropol. Criminalistica. în Tratat practic de criminalistică. 3858. Emilian. STANCU. Timişoara. 248 . Pledoarie pentru criminalistică. STANCU. 310 p. nr. Investigarea ştiinţifică a infracţiunilor. Identificarea persoa- dologice privind cercetarea accidentelor de muncă şi avariilor din domeniile minier şi petrochimic. Editura Tempus. noiembrie 1999. 1983. II. 1-2. Particularităţi meto- 3856. Prof. vol. Editura Actami. Emilian. a III-a. 377 p. Criminalistica – tehnica criminalistică. 1980. Emilian.1. Prof. ştiinţa nalistica. p. 124-160. Emilian. Ştiinţa şi tehnica investigaţiilor penale. 1 În text: Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj (sic!) 3865. Editura nelor şi cadavrelor după semnalmentele exterioare. foto. Ion. STANCU. Partea I. Criminalistica. Ediţia 3862. Emilian. în Analele Universităţii Bucureşti. 1995. 3873. 3871. + 60 pl. 445-447. 330-347. Criminalistica. STANCU. orizonturi: Geologia legală. Partea a II-a şi a III-a. 224 p. univ.1986. STANCU. 1997. Ediţia a II-a. investigaţiei infracţiunilor. + 48 pl. 344 p. Tipografia Universităţii 1988. Emilian. Bucureşti. 349 p. 3874. p. 432 p. II. Emilian. STANCU. Editura Didactică şi Pedagogică. anul I. Facultatea de Drept). Ştiinţe juridice. VICOL. dr. în Ghidul procurorului criminalist. 446 p. Ştiinţa investigaţiilor penale. STANCU. Actami.

Ediţia a IV-a revăzută şi adăugită. în Criminalistica. STĂNOIU. 2003. 52-61. Mircea. Editura Academiei. conţinutul. Emilian. MATEI. Emilian. iulie 2000. Introducere în Emilian. STĂNOIU. protejate. Sumar şi tablă de materii şi în limba engleză. Emilian. p. tehnicile de analiză nucleară aplicate în investigaţiile criminalistice. Bucureşti. Editura Tehnică. anul III. GRIGA. 6.. în Criminalistica.P. 52-57. 3892. Partea generală. STANCU. dr. Importanţa entomologiei în investigaţia criminalistică. Editura Vremea. Metodă de prelevare a amprentelor papilare de la cadavrele aflate în fază avansată de putrefacţie. Mileniul III. Drd. 2006.3875.. Controlul ştiinţific al traducerii: ing. 387 p. STANCU. criminologie. Sălaj. Gabriela. Virgil Bălan. 3876. MATEI. Romanian Philatelic Studies No 4/1979 N. dr. Producţia. 2001. după ediţia a treia revizuită. 3889. univ. Documente privind instituţiile şi practicile. Culegere de studii. STANCU. Rodica Mihaela. Bucureşti. 14-16. noiembrie 2005. 3878. STANCU. 6. STANCU. Jac. 1958.Y. STĂNICĂ. Prof. dr. Prof. Bucureşti. 3882. univ. Dr. p. 3887. Bucureşti. STANCU.J. The Reprints 3877. 1992.. Tratat de criminalistică. 2005. 1994. Tiberiu. univ. Bucureşti. Editura S. Prof. p. Tratat de criminalistică. 2002. Bucureşti. Coordonator: STĂNOIU. Facultatea de Drept). Prof. Metode şi 3880. MATEI. Emilian.. STĂNOIU. STAPF. Rodica Mihaela.Leon Bedighian. 2004. revăzută şi adăugită. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. univ. 3890. MATEI. STANCU. Traducere din limba germană de ing. româneşti (1948-1965). DIANU. anul II. 184 p. Practica fotografică. Facultatea de Drept). STANCULESCU. 50-61 Gabriela. Rodica Mihaela. Emilian. Gabriela. Dr. Universul Juridic SRL. (Universitatea din Bucureşti. Colonel. DIANU. Universul juridic. Rodica Mihaela. Bucureşti. Ediţia a II-a. Bucureşti. Rodica Mihaela. 249 . 704 p. STĂNOIU. p. Editura Oscar Print. noiembrie 2001. Ministerul Public. dr. 1994. p. Bucureşti. Editura Luceafărul. Teroarea microscopică. în Realităţi şi perspective în criminalistică. anul VII. Emilian. 33-39. în Criminalistica. p. Bucureşti. dr. formele de manifestare şi de combatere a crimei organizate. 6-10. Ortansa..C. 3886. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Editura Academiei. Prof. MATEI. 3888. Emilian. 13-14. Drept penal. 3881. Tiberiu. 2003. MATEI. Tranziţia şi criminalitatea. Corneliu Silistrarianu. Consilier juridic. Profiling-ul criminal în investigaţiile criminalistice. Bucureşti. 543 p. 1989. nr. 4. univ. STĂNOIU. univ. nr. Mircea. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. p. 735 p. Criminalistic – I. Prof. Gabriela. 3884. Consideraţii privind Helmut. 1981. Evoluţii în sistemele de identificare biometrică nord americane. BREZEANU. 3885. STANCU. univ. Bibliografie la p. Ioan. Crima organizată. ing. of the First Romanian Postage Stamps. dr. Organismele politice Emilian. Traficul şi consumul ilicit de droguri. STANCU. STĂNESCU. p. 212 p. conceptul. în Criminalistica. Dr. Editura Hyperion XXI. şef Serviciul 3879. 689692 (Universitatea din Bucureşti. 29-31. Bucureşti. Metode de identificare criminalistică a traficului ilicit şi a braconajului cu specii rare şi Rodica Mihaela. Implicaţii asupra stabilităţii economice şi politice a ţărilor din estul Europei. Gabriela. Prof. Gabriela. dr. 3891. 2004. nr. 3883. tehnici de cercetare în criminologie.

Secrets”. 2002.. 111 [128] p. 43) (Expert. Ministerului de Interne. 104 Abbildungen der Originale u(nd) Fälschungen. Rodica Mihaela. E. Agenţi pe cont propriu pentru Imperiul Britanic). Massachusetts Avenue Boston. Naturwissenschaftlich-technische Kriminalistik (Tehnică criminalistică). Editura Oscar Print. p. în: MschKrim. STELLY. VI + 534 p. STEVENS. Rumanien II (România II). Sole Agents for the British Empire (104 reprezentări foto ale originalelor şi falsurilor. Mare manual Billig privind falsificările. Lieferung nr. Rodica Mihaela. 1938 (Expert. Ltd. London. Criminologie. Mare manual Billig privind falsificările. Editura Librăriei Socec. STERESCU. 1977. H. Rumanien I (România I) (MoldauWalachei) (Moldova. Traducere Ediţia a V-a revăzută şi adăugită. (Criminalistică socialistă) vol. Editura Tehnică. Sole Agents for the British Empire 129 imagini mărite privind originalele şi falsificările. (Maeştrii spiritului) 3905. Anthony. 3901. 2000. W1. Bucureşti. 1904. Sozialistische Krimmalistik (Criminalistică socialistă).-J. Published by arrangement with: Sanibala Publication. Inc. Editura Mix. I. Kontinuität und Diskontinuität sozialer Auffälligkeiten im Lebenslauf (Continuitatea şi discontinuitatea elementelor incidentale în cursul vieţii). vagabondaj şi cerşetorie de Ştefan Stătescu. Otto E. Învăţăturile marilor maeştrii în artele marţiale. Republicată în 1998. 3896. 1996. 1938 (Expert. Cazierul judiciar. 3899. W1. livrarea nr. 1895.. Billiq’s großes Handbuch der Fälschungen. THOMAS. livrarea nr. Editura Germană a Ştiinţelor. London. 1932. 42).. STELZER. Selfridge & Co. WEITKAMP. Aurel. E. Otto E. STELZER. Sole Agents for the British Empire (81 imagini mărite privind originalele şi falsificările. Dicţionar administrativ 3903. STĂNOIU.43). 2001. STECLACI. 3895. BILLIG. livrarea nr. + 8 pl. STĂTESCU. Strategia combaterii din limba engleză de Oana Vlad. 1967. Philatelia Departament. BILLIG. 1938 (Expert. Agenţi pe cont propriu pentru Imperiul Britanic). STIRLING. Ltd. Allgemeine Kriminalistische Theorie und Methodologie (Teorie şi metodologie criminalistică generală). vol. Vol. 1995.. I. Rumanien III (România II). Agenţi pe cont propriu pentru Imperiul Britanic). Editura Germană a Ştiinţelor. STÂNGACIU. Jung. (Colecţia „Alternative spirituale”). Sozialistische Kriminalistik 3907. Editura Oscar Print. Philatelia Departament. 3900. Humanitas. Valahia). STĂNOIU.C. Selfridge & Co. 350-355. Titlu original: „Budo 3908. Lieferung nr. Fritz. 189 [192] p. terorismului şi diversiunii. Bucureşti. Mare manual Billig privind falsificările. 3898. W1. Braşov. 1998.. BILLIG. 215 p. Berlin. în R.. 122 p. Fritz.. Criminologie. 3894.. Ltd. 3906. 42) (Expert. Selfridge & Co. Rodica Mihaela. Ediţie revăzută.44).I. Republicată în 2003. Billiq’s großes Handbuch der Fälschungen. 223 p. STIEDL. 3897. 44) (Expert. Adrian. London. Horticultural Hall. II. E. 300. taking impressions from the palms of the human hand. John. Berlin. William. Traducere din limba engleză de Cristian Hanu.. STEVENS. STIEDL. Bucureşti. 3902. Fritz. 224 p. Patronaj. pentru uzul ofiţerilor şi agenţilor de poliţie. A simple method of 250 .. 129 Vergrößerungen von Originalen und Fälschungen. medicilor comunali etc. Editura Oscar Print.3893. Otto E. J. 1999. 1994. KERNER. 2006. 81 Vergrößerungen von Originalen und Fälschungen. procurator de secţiune pe lângă Curtea de Apel. Fotografia color pentru amatori.5. 3904. W. 4e année. Editura Ştefan. STĂNOIU. Secretele Budoului. STIEDL. Philatelia Departament. primarilor. Lieferung nr. Billiq’s großes Handbuch der Fälschungen. Criminologie. Stan. no. 1979. 43 p.

2000. STIRLING. Istoria loviturilor de stat în România – 1821 – 1999. Lecţie de deschidere a cursului de medicină legală la Şcoala de ştiinţe de Stat.5. 4 année.. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică.8. p.C. Ştiinţe criminalistice. 3923. Tratat de drept procesual civil. Bucureşti. 3919. 96-98. STOCK. 2002. (Extras din Revista de Drept şi Sociologie. Eine kriminologische Untersuchung polizeilicher Rechtsanwendung (Droguri şi poliţie. STIRLING. Supliment. 3918. Timişoara. 3916. Drept procesual civil. Eşecul democraţiei române. Essen. Bucureşti. coordonator Rolf Rainer Jaeger. ediţie revăzută şi adăugită. 1996. în R.I. ediţie revăzută şi adăugită. 8e année. Lübeck. Editura Schmidt Römhild. STIRLING. 14 p. STOENESCU. Revoluţie şi francmasonerie. 2001. 1936. în R. Editura RAO.. 566-581.. 99-100. STOCK. STOCK. Judicial tattooing.C. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Schmidt Römhild... vol. Zusammenarbeit mit N[icolae]. II. Lübeck. Centrul de multiplicare al Universităţii din Bucureşti. PORUMB. p. 3920. Insanity and the lines of the hands. 764 p. 3922. Editura RAO. Vol. Arthur. p.C. în R.C. 28 p.2. William. vol. Timişoara. p. 251 . 12). 3911. 5 année. 380 p. în R. Stoenescu. 830 p. vol. STOENESCU. p. Besondere Arten der Verfahrenserledigung und –gestaltung. Drept procesual civil. STOENESCU. Essen. 4 (I). anul III.. STIRLING. William. 262-271.I. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică.I. p. 6 année.C. Jürgen. 6e année. STOENESCU. Mihai. Ştiinţe criminalistice. 2.I. Nicolae. vol. e (Tipuri speciale de configurare şi rezolvare a procedurii).. no. Medic expert al Parchetului Ilfov. Examinarea criminologică a utilizării legislaţiei poliţieneşti). 12 p. Jürgen. Asistent al cursului de medicină legală la Universitatea din Bucureşti. STONESCU..8. no. Bonn. vol. 811-828. Editura Didactică şi Pedagogică. Cele trei dictaturi. Ilie. Importanţa studiului medicinei legale. e année. Editura RAO. 1966. Savelly. Berlin. Bibliografie selectivă. 1901. 484-488. William. 46 p. 3921. KREUZER. STOCK. Schmidt Römhild. e 3910.3909... în R. Editura RAO.I. William. 2002. 3913. 70 p. Beweisführung (Administrarea probelor). Jürgen. 1934. 3917. 6 1934. 2004. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. no. Identification by the e palmar surface. nr. Ilie. II. 1932. Savelly. Berlin. 1973. „Revoluţia din decembrie 1989” – o tragedie românească.2. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 3924. as an aid to the furtherance of technical criminal research. 404 p. Essen. 3912. Berlin. 1934. A note on „forgery“ by tracing. no. Graţian. 12-20. Alex.1. (Extras din Revista de Drept şi Sociologie). 1933. 4 (2). der Staatsanwaltschaft (Cooperarea cu Procuratura). Ştiinţe criminalistice. 1901. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Lübeck. vol. Zilberştein. 464 p. Ilie. 639 p. Zilberştein.I. Drogen und Polizei. vol. STIRLING. I. Jürgen. Timişoara. STIRLING. 3. 3914. II. William. no. William. 1. 2002. Centrul de multiplicare al Universităţii din Bucureşti.C. vol. Bucureşti. Lecţiune de deschidere a cursului de medicină legală la şcoala de ştiinţe de stat ţinută de Doctor N. 1971. Rolf. 494 p. An ingenious case of cheque raising. ediţie revăzută şi adăugită. no. 2004. Some observances on the value of the lines and designs on the skin of the palms of the human hands. Jaeger. II. STOENESCU. vol. 14 p. 3915. 2002. coordonator Rolf Rainer Jaeger. p. în R.

N. 1905. dr. 2001. Teodor. (Comandamentul Corpuluĭ Jandarmerieĭ). STOENESCU. I. Profesor agregat 3927. 3929. medic expert al tribunalului Ilfov. Importanţa lucrărilor de laborator pentru studiul şi practica medicinei legale. 8 septembrie 1921. Nicolae. Lecţiune de deschidere a Cursului de medicină legală practică la Facultatea de medicină din Iaşi. Stonescu. 1903. Bucureşti.3-4). Nicolae. + 6 pl. 1921. + 223 p. Dr. 1918 [pe copertă: 1919]. Dr. Cunoştinţe practice asupra Medicinei Legale.. 3933. medic legist pe lângă Parchetul Tribunalului Ilfov... Drăgan. 3931. 2 f. Dr. 1921. dr. 1910. Mina Minovici. Saidman. ţinută la 5 martie 1905. Docent de medicină legală la Facultate. STOIANOVICI. N. Nicolae.. Stoenescu. 196 p. Consideraţiuni N[icolae]. Conferenţiar de Medicină Legală la Facultatea de Medicină din Bucureşti [. anul IV. Universitatea Transilvania. 3932. Medic legist. 48 p. docent universitar. Editura Enciclopedică Română. profesor la 3935. Botoşani. Logică generală. Prefaţa la prima ediţie de prof. Botoşani. Ilfov. vol. Medic expert al Parchetului Tribunalului Ilfov. produse pe oasele capului de arma Mannlicher (model românesc) cu 6 planche. Despre lesiunile 3930. Bibliotecarul Societăţii ştiinţelor medicale din Bucureşti. Tipografia B. Şcoala de oficerĭ şi jandarmi plutonieri majori. medic expert al Parchetului Tribunalului Ilfov. STOENESCU. Bucureşti. 3937. Moartea subită 3928. Bucureşti. medic legist. Bucureşti. Tipografia Jandarmeriei. Medic expert al Parchetului Ilfov. Curs predat la Şcoala jandarmeriei rurale. Societăţii ştiinţelor medicale din Bucureşti în octombre 1901 de Doctor N. Profesor agreat Universitatea de Medicină Legală. Assistent al cursului de medicină legală la Universitatea din Bucureşti.. Mihai. Bucureşti. anatomiei şi ajutor în caz de accidente pentru uzul şcoalelor jandarmeriei. 3936. Prefaţă de Prof. + 3 f. STOENESCU. Dr. Asistent la Universitatea Bucureşti. Sociologie şi Economie Politică). MARGA. (Extras din Revista de Drept şi Sociologie. 12 p. Braşov. DIMA.. Medic expert al Parchetului Ilfov. Dr. Cunoştinţe practice asupra medicinei legale. STOENESCU.. 271 p. STOENESCU. STOENESCU. Medic expert al Parchetului Tribunalului Ilfov şi asistent de medicină legală la Facultatea din Bucureşti. 42). Nicolae. 68 [-71] p. 206 [-298] p. N[icolae] Dr. STOENESCU. Nicolae. conferenţiar de medico-legale asupra otrăvirilor cu fosfor şi în special asupra noilor mijloace de căutare a fosforului de Doctorul N. STOIAN. 216 p. Editura Didactică şi Pedagogică. cu ilustr. Nicolae. STOENESCU. Dr. 216 p. STOENESCU. 3934. univ. STOICA. 248 p. Cunoştinţe practice asupra Medicinei Legale. STOENESCU. Cunoştinţe practice asupra medicinei legale. no.) de Doctor N. 1929. Bucureşti. din punct de vedere medico-legal (cu 10 pl. Bucureşti. 1902. Stoenescu. Coordonator prof. 1939.3925.] Medic legist pe lângă Parchetul Trib. 271 p. Comunicare făcută Onor. C. Tipografia B. universitar de medicină legală. Saidman. 1990. (Extras din Revista de Drept. medicină legală la Facultatea de Medicină din Bucureşti. Ediţia a II-a. Bucureşti. Andrei. (Orizonturi. cu ilustr. Bucureşti. asistent al cursului de medicină legală. 1972. Cunoştinţe practice asupra medicinei legale. + erata. Bucureşti. (Inspectoratul General al Jandarmeriei Rurale). 3926. cu ilustr. Teodor Dima. Dr. Tipografia Jandarmeriei. Cunoştinţe practice asupra medicinei legale. 12 p. Studii şi cercetări privind legăturile mecanice dintre vehicule rutiere remorcante şi remorcate. 88 p. Mina Minovici. 252 . docent de medicină legală la Facultate. Minori în derivă.

Bucureşti. 2002. p. 23-24 (I). STOICA. 37-40. 2005. Editura Helicon. Gheorghe. Comisar-şef 3941. anul II. ARON. Septimiu. STOICA. vol.3938. 14 p.„Phantombilder“/ Die Bildrekonstruktion gesuchter Personen zu Fahndungs. Timişoara. 1995. Ministerul Justiţiei. Sisteme de frânare cu ABS şi derivatele sale – Partea a II-a. p. p. anul VII. STOICA. în Expertiza Tehnică 47. STOICA. 3945. 226 [228] p. în Ghidul procurorului criminalist. vol. 3950. 2. Ion. 3940. p. Lothar. Unele consi- Mihai Gheorghe. 283-284. 302-307. Braşov. nr. Rolf. Preşedinte telor de circulaţie. Paşaport pentru mapa- mond. C. STOICA. Editura Mirador. în Ghidul procurorului criminalist. 217-253. Braşov. Vladimir. 28-30 (II). FIERBINŢEANU. Editura Societatea Ştiinţă şi Tehnică S. Mureş. ediţie revăzută şi adăugită. STRACHINA. telor deosebite (incendii şi explozii). martie 2000. p. STORM. 11. anul II. Repere şi mărturii. în Criminalistica. Infracţiuni specifice pieţe de capital. 1. Metamorfoza tehnologică a catehismului Medicinii Legale în reconstituirile ştiinţifice documentare. STOICA. Tudor. Colonel. Bucureşti. IONIŢĂ. 3948. 1979. Essen. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Nicolae. 6. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. şef 3954. STOICA.. Arheologia scrisului în Dacia. decembrie 1997. în Criminalistica. Buletin documentar editat de Corpul Experţilor Tehnici din România. Ion. 7-51. Petre. vol. Ştiinţe criminalistice. STOICA. Timişoara. Rolul Ştiinţei Criminalisticii în formarea profesională a juriştilor.P. Doctrină şi legislaţie internă şi internaţională. 2006. p. III. Bucureşti. p. nr. noiembrie 2003. 2-5. Olivia. Gheorghe. 3942. Diagnosticarea automobilului. Buletin documentar editat de Corpul Experţilor Tehnici din România. 2003. STOICULESCU. nr.J. 2-9. în Criminalistica. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 1998. Sisteme de frânare cu ABS şi derivatele sale – Partea I. nr. Fotografia cu vedere deasupra (aeriană). 3943. Montagebilder . 5. Droguri în drept. 37-39. Mircea. şeful Serviciului Criminalistic din I. M. p. Bibliografie la p. STRACHINĂ TULBURE. Editura Schmidt Römhild. Bucureşti. Folosirea câinilor de deraţii privind interrelaţiile dintre cercetarea ştiinţifică şi aplicarea legii în cazul accidentului de circulaţie.und Emittlungszwecken (Montaje foto – „Fotografii-fantomă“/ Reconstituirea fotografică a persoanelor urmărite). p. anul 6. anul 5. 1997. nr.J. STOICULESCU. 10-15. urmărire în cercetarea la faţa locului. 3951. vol. 284 p. Berlin. decembrie 1998. JAEGER. 3939. STOICULESCU. Serviciul Criminalistic – I. în Expertiza Tehnică 43. Gheorghe. 161-204. nr. II. 2001. Editura Detectiv. Mircea. 419-423. Cercetarea acciden- 3953.A. în 20 de ani de expertiză criminalistică. STOICA. 1994. 31. Lübeck. anul I. 333-338. Gheorghe. p. Vicepreşedinte al Comitetului Bursei de Valori Bucureşti. noiembrie 1999. 3947. 137 p. Editura AXA. Unele aplicaţii ale procedeelor fotografice în practica investigării tehnico-judiciare a accidentelor. Examinarea criminalistică a scrisului de mână la gemeni. p. 320 p. Cercetarea evenimen- 3952. Petre. Oliviu. ianuarie 2000. Editura Helicon. II. STRATULAT. II. martie 2005. Bucureşti. 2004. Editura Helicon. 2. nr. STOICULESCU. p. 3944. Bucureşti. ANDREESCU. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. anul V. p. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 3. Alexandru. de poliţie. coordonator Rolf Rainer Jaeger.P. Botoşani. 3949. 253 . 3946. Timişoara. Vladimir. 1994. în Ghidul procurorului criminalist. FIERBINŢEANU. p.. fondator al Centrului de Studii „Ioan Rus” -Habit.

116 [-120] p. Ion. în Analele Universităţii Bucureşti.125-135. Ştiinţe juridice. [Bucureşti]. 230 [-232] p. SUCEAVĂ. 1970. Vigot Prèges. Précis de graphologie pratique. 1999. + erată şi 33 ilustr.1. comentate şi adnotate. Bucureşti. adevărului: Memorii. Aplicaţiile practice ale Paradis iluzoriu. SUCEAVĂ.C. Locotenent-colonel dr. 3956. p. 1989. Profesor universitar doctor. Bucureşti. 1991. Ştiinţe juridice. Editura Militară. Prof. în Analele Universităţii Bucureşti. Asist. 242-244. Dr. În numele analizei spectrale în cercetările criminalistice. 3972. abilităţii deosebite a autorului. Editura Militară. Bucureşti. 458 p. STOICA. violenţă. 1928. Sinaia. 1963. Terorism. Camille. 2006. Rechtsextremismus bazelor de date criminalistice în probaţiunea judiciară. Mihaela Dragoş. Camil. 245 p. Les Edition universitaires. S. 3962. Camil. Expertise de l’écriture 3966. Lumea drogurilor – O lume a degradării umane. lt. Camelia. STRELETSKI. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. 3971. Asist. 1968. SUCEAVĂ. 1985. SUCIU. Metode criminalistice folosite în cercetarea urmelor în formă de striaţii. Ştiinţe juridice. Măsurătorile biometrice utilizate la sistemele de asigurare. 1969. 3958. Petre.129-141. Aspecte ale consumului şi traficului ilicit de stupefiante. SUCIU. 3967. Utilitatea de la main gauche (Aplication de la méthode Locard). Curs. Editura Cris-Book Universal. Bucureşti. Flagelul stupefiantelor. 1986. „Dosoftei“ S. Autori: Ştefan Mihai. 452 p. SUCIU. Ion. Maurice. 254 . 1997. 341 [-344] p. Cicerone Sbanţu. 3969. p. Strasbourg. OLARU. 3957. Ştiinţe juridice.. Didactică şi Pedagogică. General de divizie (r). Coordonare Mariana Iova şi Dan Matei. Bucureşti. Bibliografie la p. D. Bucureşti. Drept vamal. 3959. SUCIU. Ion.univ. Bucureşti. Drept vamal. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medicolegale în stabilirea adevărului”.117-124. în principal. nr. Ion. în Analele Universităţii Bucureşti.3955. dr. Robertina. Camelia. nr. SUCIU. 1936. 107-115. Cătălin Rînciog.A. SUCEAVĂ. Camil. p. 105-107.. Avec 500 specimen d’écritures. Metode fizice adoptate în cercetările criminalistice. dr. Cosmin. cu ilustr. p. (coordonator) Îndrumar privind controlul vamal antidrog. Mioara Botez. Editura Cris Book. 3973. Camil. Bibliografia de referinţă a cărţii vechi (manuscrisă şi tipărită). foto. SUCIU.. 408-414. Universal. 3965. 3961. SUCEAVĂ. (Ministerul de Interne Inspectoratul General al Miliţiei). OLARU. 1997. univ. Chavigny. 3963. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Gl. Editura Miraj şi realitate. Toxicomanie. 349-350. în Analele Universităţii Bucureşti. 2005. Partea I. Dificultăţi întâmpinate Ion.. SUCEAVĂ. STUDER. SUCEAVĂ. Ion. SUCIU. Venus. Bucureşti. Codul vamal şi Regulamentul vamal. Paris. Georgeta Mitroi. 3970. Editura Luceafărul.1. (uz intern) Serviciul Editorial şi Cinematografic. Capcanele technicoştiinţifice folosite în urmărirea penală. p. STROIE. 3964. 270 p. Petre. Academia in Brandenburg aus der Perspektive der Jugendforschung (Extremismul de dreapta în Branderburg din perspectiva cercetării juvenile). Ramona Marin. Facultatea de Ştiinţe Juridice). Camil. Thèse du laboratoire du Pr. univ. 20-24 noiembrie 2000. de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. nr. 3960. 304 p. STURZBECHER. 3968.. Ion. 15 f. p. (Universitatea Bucureşti. Bucureşti. în cercetarea unei infracţiuni de omor datorate. CIMEG – Institutul de Memorie Culturală.1. p. Dr. Tiberiu Popescu. 1995. Mihai Dragu. 1970.

1 f. cu ilustr. în Investigarea criminalistică a locului faptei. SUNGH. 255 . SUN Tzu. SUFRIN. 1996. 3. SURDU. Metode de cercetare empirică în identificarea criminalistică.. + 45 [48] p.. Dezvoltarea învăţământului criminalistic în România. Editura HERNEA. p. 28-29. Bucureşti. (Universitatea Bucureşti. Chestor de poliţie. Logică clasică şi secretă a codurilor şi a spargerii lor. în Criminalistica. Dinamica criminalităţii în domeniul transportului produselor petroliere prin conducte magistrale şi evoluţia „modusoperandi“ în producerea sustragerilor de produse petroliere. Traducere din engleză de Domnica Drumea. Ministerul de Interne. Căpitan. în Criminalistica. Editura Ştiinţifică. în Şcoala românească de criminalistică. 1972. SUCIU. anul V. 2004. dr. SURDEA logică matematică. p. Camil. Contribuţiune la studiu morţii subite şi în special a morţii subite prin inhibiţiune. Bucureşti. Unele aspecte ale utilizării tehnicii de calcul în tehnica criminalistică. Nici mănuşile nu mai ajută…. SURDU. 336). Bucureşti. Importanţa cercetării la faţa locului în cazurile de sinucidere atipică. Ion Oancea. Problematica cercetării interdisciplinare a locului faptei. Bucureşti. Rezumatul tezei de doctorat. (Logos–Colecţie îngrijită de Pompiliu Caraioan). Criminalistică. 3990. Camil. Rezumat în limba engleză. 3987. 2005. anul II. Istoria 3989. 6. Adrian. Conducător ştiinţific: Prof. şeful Biroului Criminalist – Poliţia Municipiului Timişoara. SURDU. Bucureşti. 23 p. 3988. SURDEA 3975. Studiu intro- ductiv şi îngrijirea ediţiei de generalmaior Constantin Antip [Versiunea românească Felicia Antip. Şeful Biroului Criminalistic – Poliţia Timişoara. Logică clasică şi limba franceză. Alexandru. Editura Academiei R. martie 2003. (Facultatea de Medicină din Iaşi. 2. 1976. 1910. SURDEA 3977. 2006. de poliţie drd. Traducere din de poliţie. şeful Biroului Criminalistic Timişoara. nr. 3985. 1971. Subcomisar 3978. Metode fizice adaptate în cercetările criminalistice. Elemente de logică intuiţionistă. 20. 351-361. 35-36. 3982. 3983. Subcomisar 3979. Arta războiului. expert criminalist. criminalistic şi medico-legal. p. 3980. SURDEA HERNEA. 394-405. Adrian. Constantin Antip]. Iaşi. Bucureşti. 3976. Bucureşti. 373 [376] p. modificate sau suprapuse cu ajutorul tehnicii de calcul. Didactică şi Pedagogică. mai 2000. decembrie 2000. Editura Aurelia. 3981. logică formală. 96 p.3974. nr. HERNEA. în Criminalistica. nr. Editura Ştinţifică. Identificarea textelor acoperite. SULTĂNESCU. martie 2001.. Adrian. anul III. Estera N. SURDEA HERNEA. 656 p. nr. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 318-329. şeful Biroului criminalistic – Poliţia municipiului Timişoara. p. 2004.S. Şeful Biroului Criminalistic – Poliţia Municipiului Timişoara. 3984. Simon. drd. anul II. Ion. (Documente de Medicină Legală şi de Criminologie). şeful Biroului Criminalist – Poliţia Municipiului Timişoara. p. Căpitan. Adrian. Valentin. 1975. SUCIU. Bucureşti. Facultatea de Drept). în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Adrian. Arta războiului. Editura Militară. SAFTA. 175 p. SUCIU. p. în Criminalistica. 95 p. SUN Tzu. Subcomisar 3986. p. 1971. 1976. 1971. 28-31. 199-200. Centrul de multiplicare al Universităţii Bucureşti. Alexandru. 2. Adrian. Bibliografie la p. Alexandru. Bucureşti. 204 p. Cartea codurilor. Camil. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie prezentată şi susţinută în Iunie 1910 de Estera H. SURDEA HERNEA. 14-16. Humanitas.R. HERNEA. p. Locotenent. no. Sufrin.

Neointuiţionismul. Identificarea criminalistică a mijloacelor de transport.S. 1965. SZABO. 1934. A. Prof. Cu răspunsul acad. Bucureşti. p. SYMONS.C. 190 p. Denis. 3. nr. 1966. Crimes et villes. A. Cuvânt de deschidere a şedinţei de acad. Vocaţii filosofice româneşti. 1965.. SWENSON. 1962. Denis. 3997. Alexandru. 256 . Bucureşti. SURDU. 1974. (Academia Română.. D. 4004. Criminologia în Europa şi America: diferenţe culturale. O. Catedra de Criminalistică. SURDU. 1995. SZABO. Valeria Maria. WENDELL. Editura Academiei R. în Criminalistica. Discursuri de recepţie). franceză şi rusă. Tablă de materii şi în limba engleză. Alexandru. Profesor emerit. Techniques of crime scene investigation. 3994. 6128. Criminology and Crime Policy. Alexandru. 3998. Identification of weapons e from wounds. criminelle. 3999. 565 p. Heath. Bucureşti.S. Rezumat şi în limba engleză. SZABO.. SURDU. 3992. Bucureşti. SWENSON. Metode 3996. Bucureşti. Denis. Prep. Actualitatea relaţiei Traducere din limba germană.P. Cujas. WENDELL. Rezumat în limba engleză. Mass.. Fotografii de Gheorghe Teodor.H. Editura Academiei R. 23-28. 4006. Vrin. Maria. Discurs rostit la 15 aprilie 1994 în şedinţă publică.. SZABO. p. 1978. SURDULEAC. p. 163 p. de criminalistică şi de penologie nr. Paris. Editura Tehnică.R. 4005.. Denis.. Les Presses de l’Universite de Montréal. American Elsevier Publishing Company Inc. New-York. 1994. Montréal. Principes de criminologie. Criminologie et politique 4003.T. Teoria formelor prejudicative. Karl. Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”. 3993. O. 2/2004. Titlul şi în limbile engleză. 365 p. E. Stockholm.6. Editura Academiei Române. Universitatea din Montreal [. 21 [-24] p. 296-301. Mihai Drăgănescu. Canada. Particularităţile ascultării victimei traficului de persoane. 1978 4002. Criminologie. univ. gândire-limbaj. Cujas. anul VII. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 1989.R. 2006. 239 p.I. C. moderne de investigare criminală. Editura Academiei Române.] Preşedinte onorific al Societăţii Internaţionale de Criminologie şi al Asociaţiei Criminologilor de limba franceză. SZABO. univ. Retuş când şi cum. SURDULEAC. Dan Rădulescu. no. în Revista de criminologie. C. Bucureşti. Lexington. Elogiul filozofiei româneşti. Paris. Alexandru. 4001. Denis. 1954.. 328-337. SURDU. Paris. SUTHERLAND. p.3991. 4000. mai 2005. Tabla de materii şi în limba engleză. 1960. 39-40. 3995. în R. Bucureşti. 6 année.. SUTTERLIN. Manuscris din limba rusă de Ghenadie Prusacov. CRESSEY.R.

Braşov. ŞOICA. (Ministerul Învăţământului. 4021. Ursula. ŞCHIOPU. (Ministerul Învăţământului. BOTOŞ. Editura Moldova. Bucureşti. Bibliografie la p. 1992. Bibliografie la p. Presă şi Editorial. Scrierea corectă. şi Vestala. Valeriu. Introducere şi blibliografie la Istoria dreptului român. Semne punctiforme. Vasile. 437 p. 2001.. Vasile Lăpăduşi. ŞAPIRA. Universitatea Transilvania. 271 p.Net. + 1 f. Dan. Reguli. 1963. Editura Sigma. Bucureşti. . 1966. revăzută şi completată. morfologia leziunii de impact în împuşcarea cu pistoletul. Urme tehnologice. Ursula. Anexă – Îndrumar privind aprecierea valorică a unor curiozităţi cu semne suplimentare.. Bucureşti. Radu-Nicolae. TEŞAN. Inspectoratul General al Miliţiei. II. Mihai.480/1964. Varietăţi de culoare. Bucureşti. 1975. 185-200. Sintaxa limbii române. ŞOTROPA. 464 p. Ursula. 331-346. 63 p. Editura Ştiinţifică. Editura Didactică şi Pedagogică. 4011. Tehnician criminalist. Editura Didactică şi Pedagogică. Varietăţi percepute pe verso mărcilor. ŞELARU. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Sigma.. 2002. Ediţia a II-a revăzută şi completată. Contribuţii la etiologia şi 4018. conducător ştiinţific Gheorghe Scripcaru. Varietăţi de dantelură. 50 p. Bucureşti]. 4023. A. ŞCHIOPU. Teză de doctorat. Emil.O. Semne lineare. Bucureşti. vol. 4013. anul VIII. 4008. 74 p. 1937. Universitatea Bucureşti). Psihologia vârstelor – ciclurile vieţii. 4022. Bucureşti. 1979. Vol I. 4009. în Şcoala românească de criminalistică. cu fig. în Criminalistica. Ursula. modele. Iaşi. Criza de originalitate la adolescenţi. Nicolae. imagine şi poziţionare. Curiozităţi cu semne suplimentare. copilului. Bucureşti. Subcomisar de poliţie. Curs de psihologia Monica. Ministerul de Interne. Coordonatori: Octavian Pop. GUŢ. vol. 1970. Editura Didactică şi Pedagogică. ŞCHIOPU. vol. tabel. Prof. 1864-2000. 2003. ŞCHIOPU. 4016. cu fig. Dumitru. 206 p. Ursula. Editura Didactică şi Pedagogică. 232 p. Bucureşti. 233 p. impactului autoturism-pieton. Editura Sigma. 1993. Ursula. vol. Semne aleatorii. Marius. 1858-1992. ŞCHIOPU. Ediţia a II-a. Tipografia Cartea Românească. Bibliografie la p. 1965. 400 p. nr. Ministerul de Interne. ŞOŞA. Bucureşti. ŞCHIOPU. Bucureşti. Erori. 140 p. 1865-1991. Bucureşti. 1858-1992. Catalogul mărcilor poştale româneşti atipice. Universitatea Bucureşti). 4010. Varietăţi ale supratiparelor. Editurile Saeculum I. 397 [-399] p. Institutul de Criminalistică. 208 p. Comisar de poliţie. Cercetări privind modelarea Manual pentru institutele şi şcolile pedagogice de învăţători [Elaborat pe baza programei aprobate de Ministerul Învăţământului cu nr. 1981. 366 p. III. Comportamentul sexual 4019. 4015. ŞCHIOPU. 4012. Marcel. Ion Anghelescu. Bucureşti. 217 p. Bucureşti. 4. Curs practic. Şcoala românească de criminalistică. Tritonic. 348 p. 4014. 1876-1991. 4017. Aspecte atipice ale orificiului de ieşire în împuşcarea cu pistolul TT. ŞERFEZEU. august 2006. 49 p. 98-103. Varietăţi percepute prin transparenţă. Institutul de Medicină şi Farmacie. 1975. Varietăţi de material. Iaşi. Dezvoltarea operativităţii gândirii copilului de 7 – 11 ani. Cluj. Bucureşti.Ş 4007. VERZA. 1993. 53. 168 p.O. Ilie. Dan. Psihologia copilului. Law & Crime . 1992. 1978. 1993. p. 4020. exerciţii.. 1997. Probarea vinovăţiei prin identificarea traseologică. 323-331. aberant. univ. 227-228. 11-13. ŞERBAN. 67 p. V. ŞERBĂNESCU. ŞCHIOPU. cu ilustr. Elisabeta. p. Psihologia copilului. ZAMFIR. IV. 165-168. Editura Didactică şi Pedagogică. Serviciul Cultural.

în Criminalistica. Misterul cadavrului de pe prundul râului Râmnic. adjunct al Inspectorului general al Poliţiei Române. în Criminalistica. drd.. 4038. ŞTEF. Un cerşetor ucide pentru 500. 3. martie 2002. în Criminalistica. nr. 22-24. în Criminalistica. Dicţionar de expresii juridice latine. 258 . 2004. Chestor. adjunct al inspectorului general al Poliţiei Române. Iancu. Reglementări juridice privind activitatea de cercetare la faţa locului. p. De la furt la crimă…. în Criminalistica. 1. anul V. Ioan. p. după ce şi-a văzut portofelul în ziar s-a predat. Un obsedat sexual a ucis cu sînge rece două fete. O Iancu. în Criminalistica. p. anul VI. anul IV. adjunct al Inspectorului general al Poliţiei Române. Chestor. ianuarie 2004. 4036. Felicia. 5-8. ŞTEFAN. CÂRJAN. anul V. mai 2004. 4028. 4025.4024. septembrie. nr. în Criminalistica. ŞTEFAN. Chestor de poliţie. adjunct al inspectorului general al Poliţie Române. Crimă inspirată din filme. 4. Vasile. PEŞTINĂ. nr.2. 1. ianuarie 2002. Inspectorului general al Poliţiei Române. 16-18. Organizarea şi 4032. LĂPĂDUŞI. 13-15. noiembrie 2004. Criminalul din Tântava. 5-6. Aspecte privind descrierea locului faptei şi identificarea martorilor. Comisar-şef. anul V. ŞTEFAN. ŞTEFAN. nr. General de brigadă. septembrie 2004.4.000 lei. Iancu. LĂPĂDUŞI. ŞTEFAN. 4029. Chestor. LĂPĂDUŞI. nr. Ucigaş în serie. 2. 213 p. p. o viitoare mamă a doi copii. septembrie 2003. nr. Iancu. 4037. 4039. anul VI. 6. adjunct al 4041. General de brigadă. iulie 2002. 25-28. ŞTEFAN. Iancu. Un alcoolic a ucis cu ferocitate şi a dezmembrat corpul victimei. Chestor de poliţie. ianuarie. 29-32. nr. în Criminalistica. 4034. ŞTEFAN. ŞTEFAN.1. Iancu. anul IV. în Criminalistica. Bucureşti.3. martie 2003. 2. în Criminalistica. nr. Bucureşti. Vasile. Chestor de poliţie. 4-7. Iancu. 38-40. Colonel. 5. Iancu. 5. anul VI. anul VI. p. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Iancu. Chestor de poliţie. Cadavrul din fântâna părăsită. Subcomisar de poliţie. Iancu. Vasile. p. Prof. 4027. mijloc de identificare a autorilor. Vasile. anul VI. adjunct al Inspectorului general al Poliţiei Române. anul VI. Chestor drd. în Criminalistica. Chestor.3. în Criminalistica. 2002. în Criminalistica. ŞTEFAN. 37-40. Constantin.. în Criminalistica. 2004. Becul care a făcut lumină într-un caz cu A. 4033. p. Iancu. Abominabila crimă din Pogoanele. iulie 2004. nr. p. ŞTEFAN. în Criminalistica. Chestor. 1995. Niculae. Chestor. Misterul cadavrului din atelajul hipo. Comisar-şef de poliţie. p. nr. 9-12. Urmele papilare descoperite la locul faptei. Iancu. Vasile. MARINESCU. Lazăr. p. nr. Chestor de poliţie. anul IV. p. anul V. 32-36. p. 4026. Iancu. p. funcţionarea poliţiei judiciare. ŞTEFAN. Iancu. Marius Daniel. Contribuţia criminaliştilor din Poliţia Română în examinarea şi interpretarea probelor. nr. CODIŢĂ. Chestor de poliţie. Iancu. ŞTEFAN. 4031. martie 2004. ŞTEFAN. ianuarie 2004.2-4. ŞTEFAN. GRECU. Iancu. LĂPĂDUŞI. p. 5. 21-23. mai 2003. nr. 10-12. Editura Oscar Print. 496-498. Vasile.N. în Criminalistica. Iancu.. p. 4040. anul VI. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 4042. 2003. 5.. ŞTEFAN. LĂPĂDUŞI. ŞTEFAN. anul IV. drd. Chestor de poliţie. General de brigadă. mai 2002. VRABIE. 4035. nr. Iancu. 31-33. nr.1. Marian. nr. p.. ŞTEFAN. Chestor de poliţie. Chestor de poliţie dr. General de brigadă. adjunct al inspectorului general al Poliţiei Române. bătrână a fost tăiată în bucăţi şi apoi incendiată. DINULESCU. ŞTEFAN. p. anul IV. p. 4030.

Avocat. 4051. Editura Luceafărul. nr. Bucureşti. 4 (27). p. Procesarea urmelor biologice în vederea stabilirii profilului ADN. L. anul VI. Iancu. Dr. LĂPĂDUŞI. 98-107. Iancu. adjunct al inspectorului general al Poliţiei Române. în Revista de Criminalistică şi Penologie nr. în Criminalistica. Prelevarea probelor – etapă critică în stabilirea profilelor ADN. 2005. adjunct al inspectorului general al Poliţiei Române. T. drd. George. p. vicepreşedinte al Asociaţiei Criminaliştilor din România. vol. Editura Tehnică. ŞTEFAN. BARBARII. profesor 4050. Chestor principal.. 2005. ŞTEFĂNESCU. Chestor de poliţie. nr. ianuarie 2005. nr. Consideraţii privind activitatea Poliţiei Române în anul 2004. Comisar-şef de poliţie. p. SPOREA. 35-38. Profesor – Institutul de Medicină-Legală. Delia. p.. ŞTEFĂNESCU. Iancu.. 21-23. în Criminalistica. 4049. LĂPĂDUŞI. Roxana. 4054. 19-30. şeful Departamentului de Genetică. 19-25. Dragoş. C. Utilizarea internetului de către copii şi adolescenţi – între normal şi patologie. STOICA.T. ŞTEFAN. nr... Probele criminalistice stabilesc adevărul. ŞTEFAN. nr. Gena – Un concept în continuă evoluţie. ŞTEFAN.. nr. 4045. ŞTEFĂNESCU. noiembrie 2004. Luminiţa-Loredana. Abominabila crimă din B-dul Petrochimiştilor. D. în Criminalistica. 25-26. ŞTEFĂNESCU. în Criminalistica. Fulvia. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. 4044. X.. 207-220. 207-220. drd.. 4. poliţie drd. 259 . 5-6. Chestor principal de – Institutul de Medicină-Legală. C. anul VIII. nr. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medicolegale în stabilirea adevărului”. Delia. ŞTEFĂNESCU. p. 4058. S. 2005. Vasile. în Revista Dreptul nr. D. Dragoş.T. T. în Criminalistica. 2001. D.. în Criminalistica. Avocat. Bucureşti. 9. p. 3. Prof. drd. iulie 2004. 192 p. Dr. Contribuţia criminaliştilor din Poliţia Română la examinarea şi interpretarea probelor. 4046. an XI. SPOREA. D.4043. Vasile. 2006. anul VII. Contribuţia poliţiştilor şi criminaliştilor la identificarea autorilor unor fapte deosebit de grave. p. Vasile. Bucureşti. D. S. 7-9. p. 1. p. Chestor principal.T. Posibilităţi şi limite ale constatărilor tehnico-ştiinţifice şi ale expertizelor în investigarea criminalistică a evenimentelor rutiere. anul VI. anul VII. Genetică medicală. 4. 4047. drd. SZALONTAY. în Rolul probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului. Prof. Iancu. 4057. 26-27. 4. Analiza ADN – mijloc de probă valoros al justiţiei. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 4. CĂLIN. 4055. ŞTEFAN. Gabriela. 4053. în Buletin de psihiatrie integrativă. 2. 2004. poliţie. LĂPĂDUŞI. 277-281. ŞTEFAN. anul VII. De la alcool la lovituri cauzatoare de moarte. Iancu. nr. Chestor de poliţie. Neînţelegeri între doi traficanţi de canabis. p. Editura Luceafărul. TOROIMAN. Dumitru. Un mijloc de probă revoluţionar – amprenta genetică. Chestor principal de T. CHELE. p. 1998. Iancu. ŞTEFĂNACHE. în Dreptul. Analiza ADN – mijloc de probă valoros al justiţiei. septembrie 2005. în Dreptul. ŞTEFAN. 205-210. ŞTEFĂNESCU. Chestor principal. univ. nr. 6. 2005. p. în Criminalistica. ŞTEFĂNESCU. poliţie drd. Chestor de poliţie drd. 2005. Drd. Şeful Departamentului de Genetică. ŞTEFAN. Iaşi. august 2006. Drumul morţii…. TOROIMAN. 215-222.. p. lector SPOREA. Andreea Silvana. Chestor principal de CHIRIŢĂ. (Capitolul 1. ŞTEFĂNESCU. 4052. mai 2005. 4048. Iancu. MOVILEANU. SPOREA. 5. 3-5.. Ion. Progrese recente. Iancu. soldate cu o abominabilă crimă. 13-47). 2005. lector univ. 4056. Dragoş. p. p. drd. p.

4069. Bucureşti. Enigme ale istoriei universale. Miracol. Enigme ale istoriei române. Dicţionar de termeni masonici. P. 1995. ŞTEFĂNESCU.O. 638 p. şi Paul. ŞTEFĂNESCU. 4082. Istorie. 2005. Editura Miracol. Bucureşti. 2001. Bucureşti. Paul.. 196 p. Editura Curtea Veche. Editura Saeculum Vizual. 366 p. Paul. celebre. ŞTEFĂNESCU. 2003. Vestala. Paul.O. 222 p. iulie 2001. şi Vestala. 403 p. 204 p. III-1985. 400 p. 4083. Vol. Bucureşti. Editura Saeculum I. Bucureşti. Editura Miracol. II. Editura Miracol. Bucureşti. Bucureşti. 4063. 4.p. Paul. Editura All. vol. Bucureşti. Paul. [Bucureşti]. Paul. 2003.O. 260 . 4080. Bucureşti. Dicţionarul marilor iniţiaţi. Bucureşti. ŞTEFĂNESCU. 1996. 4084. 206 [208] p. 4073. Istoria francma- ucide. ŞTEFĂNESCU. 2003. ŞTEFĂNESCU. 4078. 366 p. Editura Bucureşti. 2002. Simona. + 270 [-271] p. ŞTEFĂNESCU. Misterul otrăvurilor iniţiaţi. Definiţie. Aşii crimei. Simbolismul numerelor. II-1984. 2003. ŞTEFĂNESCU. Paul. Crime insolite. P. 4075. CÂRJAN. Paul. 351 p. şi Vestala. 2003. 2000. Otrăvuri şi otrăvitori celebri.. Criminalişti celebri. Paul. Editura Medicală. Editura Vestala.1992. T. ŞTEFĂNESCU. ŞTEFĂNESCU. Lazăr. Paul.4059. Paul. Bucureşti. Paul. Paul. 1998. Moarte naturală sau moarte provocată?. ŞTEFĂNESCU. ŞTEFĂNESCU. ŞTEFĂNESCU 4072. I-1981. 4060. dr. ŞTEFĂNESCU. 4076. 255 p. 223 p. 291 p. Bucureşti. ŞTEFĂNESCU. Delia. ŞTEFĂNESCU. nr.1991. Paul. 350 p. 224 p. în Criminalistica. 190 [192] p. Paul. Eliminarea adversarului. Asasinatele politice în istoria României. Lumea fenome- Paul. ŞTEFĂNESCU. Editura Saeculum Vizual. 302 [-303] p. Alte enigme neelu- cidate ale istoriei. Paul. ŞTEFĂNESCU. ŞTEFĂNESCU. ŞTEFĂNESCU. Editura Vestala. Craiova. Editurile Saeculum I. Bucureşti. CÂRJAN. 388 p. Ştiinţă versus crimă. 4062. Dragoş. Istoria mondială a Paul. În slujba vieţii şi a adevărului. ŞTEFĂNESCU. 4066. anul III. Editura Saeculum Vizual (Criminali celebri). ŞTEFĂNESCU. Prof. ŞTEFĂNESCU. Editurile Saeculum I. 206 p. Misterele francmasoneriei. 287 p. 4081. Magia înaltă. Paul. Editura Orizonturi.1997.. societăţilor secrete. 2001. Paul. Bucureşti. Editura Saeculum Vizual. dr. Pagini din istoria medicinii legale şi a criminalisticii. Conf. 2000. + 318 p. şi Vestala. Bucureşti. Editura Vestala. Enigme neelucidate ale istoriei. ŞTEFĂNESCU. 158 p. Prelevarea şi procesarea urmelor biologice în vederea stabilirii 4086. 264 [-267] p. Bucureşti. Vol. 1999. 174 p. Plăcerea de a 4071. „Nebunii“ istoriei. PAUL. Paul. 145 p. ŞTEFĂNESCU. 4067. Drama otrăvirilor. vol. SPOREA. ŞTEFĂNESCU. Editura Medicală. Continent XXI. Editura Saeculum Vizual. 1997. Bucureşti. Mari bolnavi. Chimist. 229 p. 4068. dr. 4074. I. Războaiele secrete. vol. Editura ALL. 4061. TOROIMAN. soneriei române. 4085. Editurile Saeculum I.1980. Bucureşti. Magia neagră. Bucureşti. Paul. Paul. ŞTEFĂNESCU. Prof. Bucureşti. Editura Vestala. Paul. Iniţiere în ocultism. nelor paranormale. Editura Vestala. Editura Obiectiv. 1995. 2002. 318 p. Afaceri criminale celebre. 4070. Plante de vrajă. Editura Vestala. 2001. Avocat. 239 p. Vol. 22-23 4077. ŞTEFĂNESCU. 4064. mari conducători de stat. 1998. Lazăr.O. 2006. 4079. Îngerii morţii.. I şi II. Paul. Bucureşti. 1997. Iniţiere şi mari 4065. De la Sherlock Holmes la Maigret. 270 p. Boală şi viciu la personalităţi celebre.

1986. 1978. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. în slujba aflării adevărului. 277-281. Traducere din limba germană de Egy Gerda. 261 . 140 p. Bucureşti. Serviciul Editorial. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Editura Luceafărul.profilului ADN. ŞUTEU. 2005. Etapele chimiei şi biologiei judiciare. Bucureşti. (Ministerul de Interne). Ştiinţa 4088. p. 4087. (Uz intern). Flora. 183 p. Dificultăţile ortografiei limbii române.

102-107. Editura 4092. Traian. Traian. Jargonul infractorilor. Sus mâinile.. Ucigaş Editura ZET. 210 p. Bucureşti. 1983. 4105. Criminali condamnaţi la Traian. Editura Paco. În duel cu căpitanul Roman. mijloc modern de investigare a unor comportamente criminale. BĂHNEAN. 1996. 4115. TANDIN. Enigmele căpitanului 4108. 4117. 710 p. NICOARĂ. Editura Ministerului de Interne. 1993. TANDIN. Editura Aldo Press. TANDIN. TANDIN. Bucureşti. Editura Paco. Editura Societatea. 210 p. Istoria 4093. Traian. TANDIN. Traian. 1997. Editura Ministerului de Interne. Editura marilor evadări din toate timpurile din închisorile româneşti şi străine. TANDIN. Traian. TANDIN. 1 (24). Editura Ministerului de Interne. 4. L. TANDIN. 223 p. 4110. Editura Militară. 235 p. 1991. 1992. 231 p. Analiză de caz: stabilirea paternului motivaţional infracţional într-un caz de omor deosebit de grav. 4098. TALAU. Bucureşti. 1993. 4101. Traian. 600 p. Erori judiciare.T 4089. Bucureşti. TANDIN. Bolidul verde. Traian. Editura Labirint. Editura Lider. TANDIN. 1994. Editura Roman. Traian. 4091. Editura Societatea. 6-7. TANDIN. 240 p. 220 p. 140 p. Cazul Rîmaru. Din jurnalul unui poliţist. Traian. TANDIN. 4111. 636 p. Traian. 190 p. Jafuri celebre în lume. Aspecte neurobiologice ale comportamentului suicidar. 4094.. Pedeapsă în stil american. Dilemele căpitanului Editura Militară. Traian. Gh. Traian. TANDIN. Isprăvile căpitanului Roman. Traian. 2005. 40 de hoţi. Bucureşti. Cum să ne ferim de 4090. 1990. Interviul de tip psihanalitic. TAIFAS. TANDIN. 2003. Traian. 2004. nr. infractori! Editura Labirint. Marian. R. 2002. Traian. 120 p. 4116. Cluj-Napoca. Traian. p. Editura Cartea Românească. Roman. TANDIN. Râmaru. în Criminalistica. nr. 430 p. Traian.D. Bucureşti. 290 p. urmaşul lui Ringo. 208 p. Traian. Jafuri celebre în România. 2001. Traian. O 100 cei mai odioşi 4102. vol. fără voie. Grind. TANDIN. 4095. 2003. 2002. TANDIN. Editura Societatea. domnilor infractori! Editura Societatea. 2001. Jos mâinile. p. 4112. Editura Aldo Press. Traian. 720 p. 1991. 2000. Traian. 284 p. an XI. 384 p. Traian. TANDIN. 4104. 102 p. Din arhiva unui comisar Dacia. Bucureşti. Galeria marilor criminali. 4106. TANDIN. TANDIN. 196 p. DUICĂ. 240 p. Bucureşti. 4114. 2002. criminali români. Ringo! Editura Militară. 420 p. 2004. Traian. 2003.. 158 p. . Traian. TANDIN. Roman. TANDIN. 4103. Cuvânt înainte de Eugen Teodoru. Traian. Un nou Editura Paco. Ne putem apăra cunoscând limbajul infractorilor. anul I. Phobos publishing house. D. TANDIN. 1992. Iaşi. 1978. 2004. SÂNTU. 4100. 1979. 2004. Pe urmele căpitanului Traian. TALAU. Bucureşti. TANDIN. infractori. 120 p. 4109. 4097. septembrie 1999. TANDIN. Editura Aldo Press. de poliţie.. Editura Aldo Press. 4107. 1995. Traian. 153 p. Editura Aldo Press. Editura Societatea. I. Bucureşti. Comisar la omoruri. moarte. Căpitanul Roman şi cei 4099. Aldo Press. TANDIN. 4113. TANDIN. 1981.. Editura Aldo Press. X. 4118. 550 p. Adio. Evadări celebre. Bucureşti. în Buletin de psihiatrie integrativă. 600 p. A. 4096. TANDIN. domnilor Antologia crimelor din România.

II. Elena.). Ambroise. TAPPER. IV. I –III. (Atel. III. Penal Philosophy. New York. vol. [1924].. TARDIEU. fost vicepreşedinte Curtea de Apel Bucureşti. anul V. 4128. Subinspector de I[on]. 2003. TANISLAV. 2 f. p. Londres [. Atelierele Grafice Socec & Co. Eliodor. Paris. vol. 215 p. C. avocat. + 5 pl. Crime and Community Dorel. Curs de drept penal. XI + 724 p. Jurisprudenţia de Eugen C. Editura Paralela 45. V. 627 p. 2003. Étude médicolégale / sur les / maladies produites accidentellement / ou involontairement / par imprudence. 779 p. jurisconsult Cluj.. Baillière et Fils 19. Crime. Paris [. Bucureşti.a. Tratat de drept şi procedură penală. criminali şi poliţişti. revăzut şi completat. A Handbook of European Software Law. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. 263 .C. TANOVICEANU. 1988. Ana Maria. Crima din strada Speranţei soluţionată după opt ani şi jumătate. Cluj-Napoca. Gabriel.] Librairie J. nr. vol. London. Étude médicolégale / sur / Atentats aux mœurs / Par/ Ambroise Tardieu / Professeur de médecine légale à la Faculté de Médecine de Paris. 1044 p. 199– 203. TANDIN. vol. doctor în drept. în Criminalistica. judiciară. Félix Alcan. [1925]. Colecţia Total. 2006. TANOVICEANU. poliţie. Press. Piteşti. Bucureşti. TARDIEU. 4122. 4131. LEHMANN. doctrina de Vintilă Dongoroz.] Carlos Bailly – Baillière.] Baillière. 1912. près le boulevard Saint-Germain. Paris . Comisar-şef de poliţie. „Curierul judiciar“. 1938 4124. 1894. 4132. doctor în Drept. Recidiva internaţională în materie de droguri. Decuseară.a. 2003. Ambroise. Cluj-Napoca. 25-26. Inspector principal psiholog. vol. 796 p.a. 4130. Profesor de legislaţiune penală la Universitatea din Iaşi.] près boulevard SaintGermain.B. noiembrie 2003. TARDE. cuprinzând şi indexul alfabetic pentru vol. TANISLAV. TANNENBAUM. p. 1913.6. 4123. f. 1896. Direcţia stats. Editeur. Corneliu Chiseliţă... Societate anonimă. Jr. Cauzele ei şi mijloacele de îndreptare. Editura Alma Mater. Cluj-Napoca. TANISLAV. f. 4127. vol. 346 [-352] p. F. f. p. TARASIUC. 4121. I. referinţe la legislaţiile din Bucovina şi Ardeal de dr. Schina. 194 – 198. Troisième édition revué. (Crimă şi comunitate). TARDE. Pantheon.. Baillière et Fils [. rue Hautefeuille. Septième édition / Accompagnée de cinq planches gravées. 4133. poliţie. 1878. 1879. Infracţiuni privind regimul protecţiei şi asistenţei martorilor.-B.. Subinspector de 4129. Protecţia penală a dreptului la intimitate în perspectiva noului Cod penal.a. 4120. IV-V. Cuvânt înainte de Eugen Teodoru. Curs de drept penal.4119. 204 – 208. 19 [. I[on]. Dr. Traian. 4125. + 100 p. I. 1994. vol. TANOVICEANU. Un pericol naţional – Creşterea criminalităţii în România. Tindall and Cox. 851 p. Ediţia a II-a a Cursului de drept şi procedură penală. II. cu o prefaţă de N. Grafice Socec & Co. f. (Tipografia Naţională). în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. Librairie J. 888 p. Madrid [. Profesor la Facultatea de Drept din Bucureşti. Eliodor [jr. p. f. M.. Oxford Univ. cuprinzând şi indexul alfabetic pentru vol.. 296 p. Ştefan Laday. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. GHERGHINEL. 4126. TANOVICEANU. Tip.] 19. Rue Hautefeuille.a.]. négligence ou transmission contagieuse / comprenant / l’histoire médico-legale de la syphilis / de ses divers modes de transmission / par/ Ambroise Tardieu / Professeur de médecine légale à la Faculté de médecine de Paris. La criminalité comparée. Editura Alma Mater. 868 p. Ion. G. Editura Alma Mater.. I. consilier Înalta Curte de Casaţie şi dr.

Colecţia Foto-Film. în Criminalistica. în Criminalistica. Londres [. MOROZAN. 1973. Tatăranu. Bujor. Rue Hautefeuille. Baillière et Fils [.] Carlos Bailly – Baillière. près le boulevard Saint-Germain. 1. TĂNĂSESCU.G. Consideraţii privind desfăşurarea fazei dinamice a cercetării locului accidentelor de circulaţie. Librairie J. – EFIAP. Madrid [. 4139. Prezidentul Tribunalului în legislaţia română. Baillière et Fils [. Comisar de poliţie. refăcută şi adăugită. Londres [. anul VII.] Carlos Bailly – Baillière. TARDIEU. L. Paris [. Paris. Comisar-şef. (Tip. ianuarie 2005.. 264 . 19. pl. la strangulation / Et la suffocation / Par/ Ambroise Tardieu / Professeur de médecine légale à la Faculté de Médecine de Paris. Editura INS. 124 p. 1.J. Bucurescĭ. Iancu. Paris [. Jan.-B. Étude médicolégale / sur / La pendaison. TARDIEU. TĂNĂSESCU. I. Vol. Alexandresco. Baillière et Fils [. 4135. I. vol. nr. Quatriéme editions. 4140. 4142. 37-40. vol. D. Tindall and Cox. în Criminalistica. anul VI.]Rue Hautefeuille. pl. Paris. Ambroise.P. Bucureşti. p. 39-40. 372 [376] p. nr. (Colecţia Exclusive). Editura Tehnică. Studii victimologice. Eugen. p. Iancu. TARDIEU. Madrid [. propr. 4136. psiholog. 1971. The New Criminology. Tindall and Cox. 356 p. Tipografia Buciumul Român Spiridon Gheorghiu. 4143. Efecte speciale cinematografice. 19 [.]Rue Hautefeuille. Comisar de poliţie. New York.] Librairie J. 1997. 1880.] Carlos Bailly – Baillière. F. drd. Ionel. Tindall and Cox. TĂTĂRANU.] près le boulevard Saint-Germain. 4141. Bucureşti.4134. TĂNASE. nr. TAYLOR. 4144.-B. Göbl Fiĭ). 1916. 289 [-295] p. TĂNĂSESCU. Apel din Galaţi). noiembrie 2005. Ioan Liviu. I. De la furt de animale la un „comportament animalic”.-B.] Baillière. WALTON. Satu Mare. 364 p.] 19. 4-8. Olt): INS. Ordonanţa D-lui JudeInstructor al Cabinetului 5 C N. TĂNĂSESCU. Efecte şi trucaje fotografice. TAŞU. Victima şi agresorul [Brâncovenii] (jud. 1881. Ambroise. 6. Deuxième édition augmentée. Ambroise. Étude médicolégale / sur / L’avortement / suivie d’une / Note sur l’obligation de déclarer a l’étatcivil / Les fœtus mort nés/ Et d’observations er recherches pour servir a l’historie médico-légale/ Des grossesses fausses et simulées /Par/ Ambroise Tardieu / Professeur de médecine légale à la Faculté de Médecine de Paris. 19. Paul. Ambroise. TĂTARU. + 6 f. 4146. Rue Hautefeuille. Efecte şi trucaje fotocinematografice. Crima din strada Soarelui. anul VII. Étude médicolégale / sur / L’infanticide / Par/ Ambroise Tardieu / Professeur de médecine légale à la Faculté de Médecine de Paris. Jock. 474 p. FLORESCU. 84 p. V. Bogdan. şeful 4138. Investigarea sinuciderilor. Curţeĭ Regale. Bujor. II. Inspector de poliţie. 1879. Constantin N. Vol. Londres [. Deuxième édition augmentée avec planches.] Baillière. 1879. Gabriel. FLORESCU.] Baillière. près le boulevard SaintGermain. 296 p.-B. Galaţi. Prefaţă de D.P.J.] Librairie J. / Avec 3 planches coriées. p. Étude médicolégale / sur / Les blessures / Comprenant / Les blessures en général / Et / Les blessures par imprudence / Les coups et l’homicide involontaires /Par/ Ambroise Tardieu / Professeur de médecine légale à la Faculté de Médecine de Paris. 1994]. + 10 f. Madrid [. revue et augmentée. doctor în drept de la Facultatea din Paris (Instrucţiune începută la 21 Decembrie 1888 şi terminată la 4 Aprilie 1889). Baillière et Fils [. 4145. YOUNG. GOLDON. II.] 19. I. ianuarie 2004. Ediţia a II-a. TARDIEU. (prezident la Curtea de 4137. TĂUT. conţinând şi o bogată colecţie de maxime juridice latine şi franceze. Librairie J.

Editura Cartea Românească. TECUCEANU. Timişoara. Răgaz – schiţe şi nului Apostolescu. TECUCEANU. Editura Eminescu. Bucureşti. Militară. 294 p. judecător pe lângă Tribunalul Ilfov. TECUCEANU. 1971. 1975. 1993.V. Contribution à lescu şi filiera. Doctor în drept nului Apostolescu. Introducere în cercetarea criminalistică. Prof. 151 p.A. 1934. 1978. Traducere din limba rusă. 557-574. TCHILINGHIRIAN. de pe corpurile delicte. Moartea boxerului. Ion.. 20-24 noiembrie 2000. Editura pentru Literatură. Horia. în Criminalistica.C. Bucureşti. A. 1973. Căpitanul Aposto- lescu şi cifrul D-237.. Unele procedee privind identificarea şi ridicarea urmelor papilare. Eugen. Editura Românească. Medicală. p. 1982. 1986. Eugen. 4161. 604-628. Editura Bucureşti. Horia. Afacerea Samoilescu- 4150. Editura Dacia. Căpitanul Aposto- S. 4154. Cartea 4170. Fraţii et Co. 4168. 324 p. TECUCEANU. 199 p. în R. p. Sinaia. anul VIII. Bucureşti. 1991. 4152. 37-38. 139 [-142] p. 271 p. lescu intervine. Căpitanul Aposto- povestiri. TECUCEANU. Ministerul Public. 1974. lescu şi piromanul. Greşeala Căpita- N. TCHERWAKOFF. 151 p. Cluj. TEODORU. Editura Cartea Românească. Bucureşti. 160 p. 1979. Austrian Post Offices Abroad.I. Tipografia „Gutenberg“. TEACĂ. 1981. Comisar-şef de poliţie. Editura Dacia. Editura Tineretului.. Bucureşti. Microbuzul de seară 4156. Căpitanul Aposto- LĂPĂDUŞI. R. Horia. Tipografia Direcţiunii Generale a Miliţiei. 181 p. Horia. 1964. W. TECUCEANU.D. Bucureşti. W. STEPHEN. no. Obstinaţia căpita- – povestiri. lescu şi spionii. TEODORU. Diana. 4169. profesor la Şcoala de Ştiinţe de Stat. Minoritatea în faţa legii penale. A. p. Cercetarea urmelor biologice Cozmici. 6 no. Horia. TECUCEANU. 1972. TECUCEANU. 1978. 20-24 noiembrie 2000. Căpitanul Aposto- lescu şi dubla enigmă. 4163. infracţiunilor de omor şi a celor săvârşite cu intenţie care au ca urmare moartea unei persoane. R. 4155. 288 p. 215 p. TEODORU. p. Horia. 4148. 265 . 4158. ClujNapoca. EISMAN. 331 p. 1969.C. Bucureşti. Horia. TERZIEV. Horia. Bucureşti. drd. Surprizele căpita- nului Apostolescu. Editura Timişoara. 4166.4147..I. 482-491. Tehnica.C. 323 p.. Iulian. TECUCEANU. Aberlour . Editura Militară. TEODORU. Editura Dacia.E.8. 199 p. Horia. 4160. Eugen. Bucureşti. 1904. Horia..F. e année. no. Horia. 4159. Editura 1965. 1969. Horia. 107 p. Căpitanul Aposto- Facla. Bucureşti. 1952. Part Six. 1. lescu şi identificarea. TĂUT. 4149. Căpitanul Aposto- 4153. 4165. Editura Cartea Românească. Liviu. nr. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. 270 p. Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie. Căpitanul Apostolescu anchetează. Horia. 4167. Bucureşti. Eugen.1966.S.10. Editura Militară. 1934. 4157.I. TECUCEANU. 383 p.9. 4164. 6e année. Tactica şi metodica investigării 4151. Editura Cartea Românească. TEODORESCU. Bucureşti. Căpitanul Aposto- l’étude criminalistique et médico-légale de la „pathologie“ du fusil. Studiu statistic şi de legislaţie comparată. p. februarie 2006. Seminarul de perfecţionare a procurorilor criminalişti. Bucureşti. Editura Facla. Joseph Göbl. lescu şi S. Vasile. Sinaia. TECUCEANU. 1934.I. e 6 année. Amprentarea persoanelor. 108-110. TECUCEANU. din Paris. Bucureşti. 4162. 463 p. TECUCEANU.

în Şcoala românească de criminalistică. TERBANCEA. p. 1 and 2 September 4190. Bihor. Bucureşti. Moise. TERBANCEA. 20-25.J. în Şcoala românească de criminalistică. Jean. Zori în ceaţă. Editura Medicală. p. 144-148 4187. 156 p. Comisar-şef. TERBANCEA. Subcomisar de poliţie dr. vol. Eugen. Contribuţia medi- cilor legişti la dezvoltarea şcolii de criminalistică din România. Timişoara. 1980. COTUŢIU. BALTAG. Comisar de poliţie. în 20 de ani de expertiză criminalistică. în Şcoala românească de criminalistică. ŢURAI. I. Bucureşti. 248 p. 1982. Anca. Moise. SIMIONESCU. ŢURAI. 4185. Moise. Moise. Editura Eminescu. London. Bihor. 4184. Consideraţii medicolegale şi criminalistice privind condiţiile reale în care s-a produs moartea violentă. Expertiza complexă I. p. p. TEŞAN. p. în Criminalistica. 1985. Editura Helicon. Florin. Eminescu. în Şcoala românească de criminalistică. 201-207. Ministerul de Interne. 310 p. 45-51. Moise. vol. Intro- 4179. A. Editura Sport-Turism. Ministerul de Interne. Istoricul descoperirii făptuitorului după urmele desenelor papilare în România. Ilie. TERBANCEA. 4181.P. oft The Society for the Study of Addiction. p. 1952. 1995. p. Implicaţiile criminalistice în practica medico-legală. Bucureşti. ROTESCU. Camelia. Lidia. TERBANCEA. TERBANCEA. EISMAN. în Criminalistica. noiembrie 2003. Elucidarea împrejurărilor negative sau controversate ale cercetării la faţa locului. Editura Eminescu. Mihăiţă. TERBANCEA. 4176. I. Nunta cu sănii. Eugen.I. 1975. C. 3-4. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. 4174. nr. p. III. Lidia. TERBANCEA. CONSTANTINESCU.P. VAIDA. 4186. 1983. 1975. Lidia. Editura Cartea Românească. Metodologia recoltării probelor pentru examenul biocriminalistic în infracţiunile de omor. 1994. SIMIONESCU. Pasagera. în Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică. 270 p. 31-35. 33-39. Editura Helicon. Tipografia Direcţiunii Generale a Miliţiei. p. Moise. Hadrian. Eugen. Eugen. 1979. 6. Corabia mistuită – COTUŢIU. Examinarea urmelor de intrare şi ieşire a proiectilelor. 4173. The Pharmacological and Epidemiological 266 . 1965. N. în Ghidul procurorului criminalist. Editura 4175. septembrie 2005.. 4188. Ministerul de Interne. Mihăiţă. ducere în cercetarea documentelor. 1975. TEODORU. 4189. TEODORU. Eugen. 91-97.. Moise. 162-165. Roman. Ministerul de Interne.A. Câteva precizări în legătură cu aspectele medico-legale şi criminalistice în identificarea traseologică. în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. TEODORU. 1980. Ministerul de Interne. STĂNESCU. 295 p. Aspecte ale orificiului de intrare în împuşcările cu arme de vânătoare. Beţie patologică cu consecinţe deosebit de grave. Constantin.J. 4177. erată. p. 1979. vol. Constantin. 4172.4171. în Ghidul procurorului criminalist. Bucureşti. Ministerul Justiţiei. anul VII. Anca. I. 4180. III. Bucureşti. Moise. anul V. TEODORU. 4182. 1975. TERBANCEA. p.. nuvele – povestiri. Bucureşti. 370 p. TEODOSIU. vol. Din legendele Dunării. VASILINIUC.V. Etica cercetării în echipă. Moise. COTUŢIU. fotografii alb-negru. III. în Tratat practic de criminalistică. TEŞAN. Dana. TERBANCEA. ENESCU. Unele consideraţii privind caracteristica generală a scrisului reprezentată prin poziţia rândurilor. 1989. Constantin. 57-59. TERZIEV. 47-48. nr. mijloc eficient de probă în procesul judiciar. p. TEODORU. ŢURAI. 182-199. Ministerul de Interne.. p. Moise. Ministerul de Interne. medico-legală şi criminalistică. 5. 4178. 1979. Timişoara. 121-125. 4183.

vol. 1976. Grigore. Grigore. Berlin. Cuza“ Iaşi. Wolfgang. Curs de 4202. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Ştiinţe criminalistice. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. II. Wolfgang. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. und Spurensicherung (Elemente practice de căutare şi asigurare a urmelor). 2002. Curs de Fotografie und Videografie (Fotografia criminalistică şi videografia). London. + XVIII + 354 p. I. Facultatea de ştiinţe juridice. 4194. vol. Lübeck. 4200. Praktische Spurensuche Grigore. II. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Ştiinţe criminalistice. 4192. V + 102 [-104] p. Bucureşti. 1945. Essen. Wolfgang. Universitatea „Al.]. Facultatea de ştiinţe juridice. coordonator Rolf Rainer Jaeger. ediţie revăzută şi adăugită. T[H]EODORU. Schmidt Römhild. Universitatea „Al. 2002. [1] f. 1989. 4201. Schmidt Römhild. Istoria biblio- tactică criminalistică pentru studiu şi practică. drept procesual penal. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Berlin. Bucureşti. Editura de Stat Didactică şi Pedogogică. THEODORU. 374 p. Editura Didactică şi Pedagogică. Essen. Kriminaltechnikeinsatz Wolfgang. Partea generală. Wilson. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului).]. Wolfgang. THIEL. ediţie revăzută şi adăugită. cu ilustr. 431 [-434] p. 8 p. 2002. Biblioteca documentară. 352 p. ediţie revăzută şi adăugită. 1986. Pe copertă: B. ediţie revăzută şi adăugită. Essen. Ministerul Învăţământului şi Culturii. 4203. THEODORESCU. vol. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi am Tatort (Acţiunea de tehnică criminalistică la locul faptei). Lübeck. 2 p. MOLDOVAN. I. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Barbu . Iaşi. Drept procesual penal. 1972. 4191. Cuza“. Grigore [Gr. New York.1966. Drept procesul 4199. Schmidt Römhild.+ 2 f. Fundaţia Regele Mihai I. Aufnahme des subjektiven Tatbefundes (Înregistrarea expertizei subiective). coordonator Rolf Rainer Jaeger. 1959. Die kriminalistische grafiei române. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 4197. Oxford. Ştiinţe criminalistice. Gr[igore Gr. penal. THEODORU. THIEL. 8 p. Tatortmessverfahren drept penal. Bucureşti. 4 p. II. Edited by C. 1996. M. Ştiinţe criminalistice. Drept procesual penal. Lübeck. Ştiinţe criminalistice. THEODORU. Theodorescu 267 . Bucureşti. Partea generală. Berlin. THEODORU.W. Lübeck. Barbu. Lucia. II. Partea generală. 490 p. Editura Cugetarea. 16 p. coordonator Rolf Rainer Jaeger. THIEL. Iaşi. Istoria biblio1 grafiei române. Iaşi. 2002. Drept comentat şi 1 4205. 1979. 4198. Partea specială. Essen. Wolfgang. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Lucia. Ştiinţe criminalistice. THEODORU. The United Nations and Ducq Abuse Control. Editura Didactică şi Pedagogică. 4196. Iaşi. MOLDOVAN. ediţie revăzută şi adăugită. THIEL. 4195. Berlin. THIEL. Lübeck. (United Nations Publication). 4193. THEODORESCU. Aufnahme des objektiven Tatbefundes (Înregistrarea expertizei obiective). 1960. THIEL. Drept procesual penal. Essen. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Editura Schmidt Römhild. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Pergamon Press. [1968]. (Măsurători la locul faptei). XVIII + 515 p. 2002. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. II. Berlin. Editura Enciclopedică Română. 4204. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Schmidt Römhild. Bucureşti. vol. 272 p. Grigore. vol.

în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Rolf.C. Berlin. Doris. Dorobăţ şi Gh. 4212. Wolfgang. THIEL. Spionii lui Ghedeon. II. Jurgen. pl. ediţie revăzută şi adăugită. 2002. Ştiinţe criminalistice. vol. Pascu şi Gh. Un secol de luptă cu delincvenţa. Traducere din limba engleză de Alexandru Dovăncescu. Brandermittlungen. Bellevue (Printed in Romania). + 1 f. p. [1973]. Roberto. I. ediţie revăzută şi adăugită. Lübeck.G.practică. II. ediţie revăzută şi adăugită. anul V.W. 1990. Schmidt Römhild. note. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Berlin. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Lübeck. 4217. Lübeck. vol. 276 [-279] p. 1936. LOADER. 4 p.A. şeful compartimentului materii explozive 1 din I. Cybercrime. THIEL. Beispiel für einen möglichen Tatbefundbericht (Exemplu posibil de raport de expertiză). JAEGER. G.R. în R. Understanding copyright. cazuistică). THOMAS. vol. Subcomisar de poliţie. Douglas.. 2003. vol. Explozivi şi Substanţe Toxice. London. Les grandes affaires 4208. Editura Allfa. în Criminalistica. II. vol. [Bucureşti]. 2004. 4214. nr. 4206. (Livre club des Tuileries. În româneşte de D. 368 p. Wolfgang. coordonator Rolf Rainer Jaeger. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Essen. ediţie revăzută şi adăugită. A Practical Guide. 4 p. 2002. Essen. E. Schmidt Römhild. Erstellung von Tatbefundberichten (Întocmirea rapoartelor de expertiză). 21-22. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Gordon. 4220. Constantin. Schmidt Römhild. Erori posibile în examinarea semnăturilor. Mihaela. Ştiinţe criminalistice.1. Wolfgang. Schmidt Römhild. în Investigarea criminalistică a locului faptei. ediţie revăzută şi adăugită. 4210. TILEA. THOMAS. Fichier monodactylaire 4219. Istoria secretă a Mossad-ului. [-557] + 2 f. 2002. – Serviciul Independent Arme. Iaşi. vol. mai 2003. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică.P. 3. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Tatrekonstruktion in 4216. Lübeck. 24-34. Berlin. coordonator Rolf Rainer Jaeger. no. Paris. TICU. 1981. Jay Books. 576 [-580] p. criminelles françaises. 4 p. [1987]. II.I. 2002. THOM. Ştiinţe criminalistice. Lübeck. (Bibliotheque Dumarais) [sic !]. Essen. Cybercrime: low Enforcement. ediţie revăzută şi adăugită. Bucureşti. Berlin. Paris. 4213. comentarii şi anexe de Victor Ionescu. 4207. II. Les grandes affaires criminelles françaises. 4211. security and surveillance in the information age. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 4218. THOMPSON. THIEM. THORWALD. Brandstiftung (Investigarea criminalistică a incendiilor). THUT. Essen. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Ştiinţe criminalistice. Bucureşti. 8e année. Junimea. France Inter Éditions (Imprimé en Roumanie). Schmidt Römhild. 1991. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 380 p. Scripcaru. Prefaţă. THORWALD. coordonator Rolf Rainer Jaeger. THIEL. Berlin. 2002. 119-129. W. 4 p. der Praxis (Reconstituirea faptei în practică). p. THIEL. pl. Les cent un chefs – doeuvre du génie humain). 47 p. Essen. 1 Inspectoratul General al Poliţiei Române 268 . Ştiinţe criminalistice. Scripcaru. XXIII + 553 p. 4215. 2002. Berlin. Cercetarea la faţa locului în cazurile post-explozie a dispozitivelor explozive. p. 2000. Brian. Editura Schmidt Römhild. Lübeck. Wolfgang. 2 p. G. basé sur la classification décimale. Essen. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Jürgen. 4209. THOMPSON. Crimă şi ştiinţă. Diebesfallen (Furturi - Traducere din engleză de Al.

III. p. nr. p. Paris. 3. TITULESCU. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. criminalist. Cu un 4230. Experimentul tehnico-ştiinţific – procedeu necesar şi indispensabil în efectuarea expertizelor şi constatărilor tehnico-ştiinţifice. Ministerul de Interne. 1967. anul VI. Bucureşti. 621 p. 4234. p. în Criminalistica. nr. 73 p. (Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Iaşi). în Criminalistica. specială. Alexandre. director prof. Leonard. Dr. Ion. col. Confesiuni jenante. Col. 894 p. p. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. F. Ştefănescu Goană). 3. Determinarea şi diagnosticarea temperamentului pe bază de experiment şi chestionar. Drd. 4231. Analiza minerală tisulară. în Tratat practic de criminalistică. TILMAN 4226. Mihai Horia. cere de Leontina Moga şi Gabriela Mantu. TILEA. Cugetarea – Georgescu Delafras. 5. mai 2004. Psihologia temperamentului.J. anul VII. TIRON. Dr. Tudorel. Discursuri. TIMARU. 37-39. 2003. TOCAN. procesul de formare a semnăturii. Mihaela. 4235. anul VI. Preparator univ. p. 23-24. Ştefan. Examinarea armelor Serviciul Criminalistic I. Şocul viitorului [Tradu- 269 . Victor. Bucureşti. Les influences étrangères sur le droit constitutionnel roumain. 403-407. Doctorand. în Criminalistica. pr. 2005. Ştefan. de foc atipice. 329-332. Documente diplo- matice. Bucureşti. 425 p. mai 2004. 4233. Dâmboviţa. mai 2005. 1946. Octavian. Nicolae. 6. Serviciul Criminalistic Dâmboviţa. jr. studiu introductiv de Robert Deutsch. anul IV. Aspecte practice de relevare a seriilor îndepărtate de pe caroseriile auto. Editura Tipografiei „Carmen-Sylva” M. Ştefan. Mihaela. p. Accidentul rutier şi cauzele care duc la producerea acestuia. Preparator univ.. 4222. în Criminalistica. 3. 119 p. 23-24. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 4229. iulie 2004. Consideraţii privind 4224.A. Insp. p. – TIMON. (Studii şi cercetări psihologice publicate de Institutul de psihologie experimentală. Dimitrie. RAŢĂ. în Criminalistica. practica judiciară şi literatura de specialitate la data de 1 martie 2003. 33-34. anul VI. 1998. 1980. Bucureşti. noiembrie 2002. Editura All Beck. nr. 203-210. Alvin. TILEA. Consideraţii privind răspunderea expertului judiciar.4221. Mihaela. Pagini de istorie contemporană: Doctorul Lupu. 9-10. 4228.. Culegere de probleme din practica judiciară – pentru uzul studenţilor – Cu modificările aduse Codului penal. 324 p. Drd. nr. tisulară. Editura Politică. Editura Ştiinţifică. 165-170. Expertiza criminalistică a semnăturii – factor determinant în stabilirea adevărului. Sirey. 170 p. cu un studiu introductiv de George Macovescu. 1932. Iaşi. TOCAN. Bucureşti. p. Nicolae. anul VI. 1967. Aspecte privind metode şi tehnici de identificare a semnăturii în cadrul expertizei criminalistice de gen. Editura Luceafărul. TOADER. 19-20. p. Drept Penal. 4225. Partea 4223. în Criminalistica. Analiza minerală 4238. Mihaela. TOFFLER. nr. TITULESCU. 4232. 2005. Cătălin.. Inspector de poliţie. TILEA. TODORANU. BRÎNZĂ.P. TOADER. Bibliografie la p. Leonard. 4237. 264-268. Bucureşti. Lt. Infracţiunile cu violenţă între prevenire şi combatere. TIRON. et Bucarest. 4. comparată şi aplicată al Universităţii din Cluj. Dr. 2006. TITA. specialist 4227. Cuvânt înainte de Silviu Brucan]. Editura Luceafărul. TOARBĂ. Editura Institutului de Psihologie al Universităţii din Cluj. vol. 4236. TILEA. septembrie 2004. Turneanu. nr. p.

684 p. p. Ministerul de Interne. Claudiu. Bibliografie la p. 1976. în Tratat practic de criminalistică. Cartoteca dactiloscopică monodactilară. 59-63. 480 p. 4250. Bucureşti. 516 p. 4245. p. 1996. Leg. 4254. TRANDAFIR. 250-256. 45-88.. S. Comisar-şef de poliţie dr. TOMA. 5. 4249. 1980. Alvin. p. Bucureşti. Procuror. Ing. Bucureşti. Ion R. p. 1066 p. Jurnalism radio. Tipografia Învăţământului. (Idei contemporane). Sofia. TOMESCU. lăsate de pistoalele cu bolţuri. Bucureşti. 273-279. TOFFLER. Antet. şi 22 fig. III. 216 p. Manual de drept privat roman. 56 p. Editura Ştiinţifică. Coordonatori: Octavian Pop. Titlul original în limba engleză: The third wave. Ion. [Bucureşti]. 1995. fotografie. Alexandru Hasnaş. Mod. Aspecte teoretice şi practice privind tactica cercetării la faţa locului în infracţiunile de omor. Antet. 1985. Ministerul de Interne. Al treilea val. 4256. 2003. 4243. anul V. Chestor de poliţie. Bucureşti. Bucureşti. în Tratat practic de criminalistică. Expertiza urmelor lăsate de obiecte şi a urmelor materie. POPA. vol. despre viitor]. Dâmboviţa. D. Titlul original în limba engleză: Future shock. Redarea mişcării în 4242. V. p. [1999]. 502 p. „Al treilea val“ şi „Powershift – Puterea în mişcare“. SIMA. Alvin. 216 p. Traducerea din limba engleză: Georgeta Bolomey şi Drăgan Stoianovici. 4244.T. Mircea. 4253. 481-508. Bucureşti. SĂVULESCU. TOFFLER. Antet. Alvin. Reguli ce trebuie respectate pentru efectuarea unei cercetări la faţa locului eficiente. Examinarea urmelor lăsate de armă pe tubul de cartuş. Mircea Constantinescu. bogăţia şi violenţa în pragul secolului XXI]. 4241. 4240. 256-259. 352 p. Ministerul Învăţământului. Alvin. ŞTEFĂNESCU. Alvin. Bibliografie la p. Ştiinţa conştiinţei.Editura Politică. şeful I. Serviciul Editorial. Ministerul de Interne. Editura Antet. 4246. Traducerea Mihnea Columbeanu. 4239. Bucureşti. 1956. Const[antin] Şt. vol. TOMESCU. Curs teoretic şi practic de parapsihologie. 347-349. 1980. Cercetarea la faţa locului. TOFFLER. Mihai. 2002. 37-40. 1971. I. Ministerul de Interne. Heidi. 2004. 4251. 9. Traducere din limba engleză de Mihnea Columbeanu. TOMA. + 20 pl. TOMESCU. III. în Criminalistica. 349 [352] p. TOROIMAN. Romică. Prefaţă: Ioniţă Olteanu. Ion Grigorescu. Constantin. 224 p. Război şi antirăzboi: Supravieţuirea în zorii secolului XXI. TOMESCU. 4248. în Investigarea criminalistică a locului faptei. 2003. Institutul de Criminalistică. Istoria cărţii româneşti de la începuturi până la 1918. [Studii 4247. Bucureşti. N. Vasile Lăpăduşi. Tratat practic de criminalistică. p. Examinarea urmelor în mişcare [Cunoaşterea.P. Presă şi Propagandă în rândul populaţiei. Traducere din limba engleză de Robert Adam. 20-24 noiembrie 2000. Inspectoratul General al Miliţiei. Mihai. Chestor de poliţie. Sinaia. TOFFLER. 1983. Corporaţia adaptabilă. Lupu Coman. Octavean. Ionel. Traducerea de Mihnea Columbeanu. 270 .. Previziuni şi premise: Interviu cu autorul cărţilor „Şocul viitorului“. 16 versus 9 str loci typing in paternity testing Romanian I. 1973.. p. (Idei contemporane). nr. 184 p. Editura Tritonic. Gheorghe. Răzbunare cu violenţă. vol. Powershift – Puterea Ion. lângă Tribunalul Suceava.J. CONSTANTINESCU. Bucureşti. Editura Tehnică. Vasile. 4252. Seminarul de perfecţionare a procurorilor criminalişti.. septembrie 2003. 1995. TOMESCU. TOMULESCU. TRACIUC. TOMESCU. 13-17. în Tratat practic de criminalistică. Editura Kamala. 1968. Vol. Ion Anghelescu. TOFFLER. GRIGORE. TOFFLER. Editura Politică. Marinela. Parchetul de pe C. 4255.

Vol.Bibliografie la p. 4259. TRONCOSO. Ion R. Mircea Constantinescu. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Bucureşti. 4258. 2004. Tablă de materii şi în limbile franceză. Lübeck. 72-89. p. Alte metode şi procedee de expertiză criminalistică. 4265. Anzeigenaufnahme bei Straftaten (Ridicarea de urme în cazul infracţiunilor). Ştiinţe criminalistice. fig. Bucureşti. studiu – Editura Sport-Turism. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 431 p. Ministerul de Interne. Constantin. Ministerul de Interne. Serviciul Editorial şi Cinematografic. Institutul de Criminalistică. Ştiinţe criminalistice. Editura Albatros. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 272 p. Schmidt Römhild. Bibliografie la p. vol. Wolfgang. 24 p. ediţie revăzută şi adăugită. Ministerul de Interne. Vol. Nicolae Dan. 2002. Jose M Duran. engleză. II. 4261. Moise Terbancea. 4262. 1934. Tratat practic de criminalistică. vol.2.. Sorin Ionescu.. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. p. TRENSCHEL. 215 p. engleză. Alexandru Radu. Aprecierea medico-legală a intervalului de timp de la deces în cadrul cercetării la faţa locului. TRENSCHEL. 547-549. Der Tatort (Locul faptei).. Essen. 1985. Nicolae. II. selecţie şi traduceri de Eugen B. Gegenüberstellung Expertiza urmelor de produse alimentare. vol. Serviciul Editorial şi Cinematografic. Serviciul Editorial şi Cinematografic. 40-49. Coordonatori: Octavian Pop. Wolfgang. IV. 481-482. Lupu Coman. 4260. germană şi rusă. Tratat practic de criminalistică. Institutul de Criminalistică. Tratat practic de criminalistică. 2002. Ministerul de Interne. Serviciul Editorial. Trei secole de paradox. 2002. 1982. 30 p. Bucureşti. engleză. engleză. Inspectoratul General al Miliţiei. ediţie revăzută şi adăugită. Essen. TRENSCHEL. 317 p. Bucureşti. 1983. Coordonatori: Octavian Pop. Ion R. Schmidt Römhild. Bibliografie la p. II. Coordonatori: Ion Anghelescu. 1978. Bucureşti. 25 p. no. Lübeck. 4267. 415-416. Bucureşti. Dr. 4263. Berlin. Schmidt Römhild. în Investigarea criminalistică a locului faptei. cosmetice. 1980. Lübeck. Ion Anghelescu. germană şi rusă. 1985. Inspectoratul General al Miliţiei. Filatelia – pasiune. Institutul Abdo. coordonator Rolf Rainer Jaeger. vol. (Confruntarea). Norme de deontologie ale expertului criminalist. Bucureşti. germană şi rusă. Silvian Iosifescu. (Colecţia Cogito). 4264. Ştiinţe criminalistice. 6 année. Prefaţă de Constatarea tehnico-ştiinţifică şi expertiza urmelor lăsate de om. III. ediţie revăzută şi adăugită. a celor lăsate de animale şi vegetale.I. Dr. Expertiza urmelor lăsate de obiecte şi a urmelor materie. 581 p. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Inspectoratul General al Miliţiei. 271 . Institutul de Criminalistică. Nicolae Dan. Berlin. 289-290. Constantin. de Criminalistică. Alexandru Hasnaş. Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici“ Bucureşti. Coordonator: Ion Anghelescu. e în R. Alexandra. TRÎMBIŢAŞU. Vasile Lăpăduşi. Constantin. 4266. Valeriu Manea. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 4257. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Tratat practic de criminalistică. Tablă de materii şi în limbile franceză. TRIPCOVICI. Wolfgang. Alexandru Radu. competiţie. Tablă de materii şi în limbile franceză. II. Ion Anghelescu. 306 p. Inspectoratul General al Miliţiei. germană şi rusă. Mircea Constantinescu. V. Essen. Tabla de materii şi în limbile franceză. Cartoteci şi colecţii de identificare criminalistică (uz intern). Valeriu Manea.C. Marian. Berlin. SALEM. Vol. Ion R. Un nuevo a método de clasificacion dactiloscopica. Bibliografie la p. coordonator Rolf Rainer Jaeger.

4269. TRONECI. 1984. 503 [-504] p. 249 – 254. Drept bancar. 4270. 480 p. TULBENDJIAN. 4277. 2003. 4281. dr. TURCU. 1994. TUCICOV-BOGDAN. TULBENDJIAN. Rusiei. Răzvan. 90 p.. anul V. vol. p. 282287. Tiberiu. Übersetzung ins Deutsche. Bibliografie la p. Editura Ministerului de Interne. Criminalistică. Cristian. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. judecător Curtea de Apel Cluj. Horaţiu. Cluj-Napoca. 4272. 2003. TRUŢĂ. Editura Elion.]. p. Bucureşti. TRONCOTĂ. 4. Copiii sunt răi sau înrăiţi? Societatea pentru răspândirea ştiinţei şi culturii. 4286. documente. Ioan. Postfaţă Ion Cristoiu. TRONCOTĂ. HURDUBAIE. Prof. Bibliografie la p. Careul de aşi. Septimiu.. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. S. Bucureşti. I. univ. 258. Universitatea din Wroclaw Polonia. I. Bucureşti. dr. Angela Maria. 4275.. Pe copertă subtitlul Memorii 1916-1944. Bucureşti. Comisar de poliţie. TRUŢĂ. nr. Serviciile secrete ale Marii Britanii. Filatelia 7/1974. 1999. Cu o prefaţă de dr. GOLU. Tratat elementar. Editura All Beck. 4280. mărturii. O istorie 4278. în Criminalistica. Prof. Onig. vol. 44 [-48] p. 244 p. Editura Didactică şi Pedagogică. [Nicolae I. Bucureşti. Mărci din a doua România în Interpol. vol. septembrie 2003. 312 p. Editura Lumina Lex. 1999. Petru. TULBURE. Tratat de drept procesual penal. 256 p.. Cristian. în Criminalistica. Vol. 4283. CHELCEA. TRZCIŃSKI. 4284. Adrian Ştefan. 651-652. 1928. Lector univ. Memorii.A. 456 p. Istoria serviciilor Ana. Bucureşti. Asul Serviciilor Secrete Româneşti. Agent principal de poliţie. 1958. Ioan. TATU. 5. avocat – Baroul Sibiu. PÂNZARU. Der Rumäniensammler 19/20 1975. TUCICOV-BOGDAN. „De la Cuza la Ceauşescu“. TRONCOTĂ. TULBENDJIAN. Le problème actuel de délinquance contre les biens culturels en Pologne/ Problema actuală a delincvenţii contra bunurilor culturale în Polonia. GOLU. 272 . Facultatea de Drept. Bucureşti. 4271. Contribuţii cu privire la prima emisiune Românească. Vasile. 1935. Cuvânt înainte: Florin Constantiniu. emisiune a Moldovei circulate în dauna Poştei. Ion. Dan Zamfirescu. Ana. 1981. II. Sistem de comparare a elementelor faciale. 2 vol. TURCU. Ioan. Psihologie generală şi psihologie socială. 652 p. anul V. O cronică a frontului secret la răspântie de milenii. III. 4274. Cartea ofiţerului de poliţie. cu fig. Ausgabe Rumäniens. Cristian.. 1973. Lugoj. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminalistică. 243-244. Onig. Interpolul intervine. Filatelia 1/1974.]. 287 [-288] p. TRONCOTĂ. Bucureşti. secrete româneşti.4268. Beiträge in Bezug aufdie I. Bibliografie la p. Roza Vânturilor. nr. p. 294 [-296] p. Editura Dacia Europa Nova. Mihai. Dicţionar de psihologie socială. TUCICOV-BOGDAN. Manual poliţienesc. 3 vol. 287-294. Catedra de Adrian Ştefan Tulbure. VI + 288 p.A. Bucureşti. Bibliografie la p. Universitatea „Babeş- Bolyai“.A.U. 2003.. 288 p. 4273. 4279.. 242 [-244] p. (Faţa nevăzută a istoriei). Bucureşti. TRONECI. Eugen Cristescu: 4276. 237-240. MAMALI. Avocat – Baroul Sibiu. Israelului. „Contribuţii“. BOGDAN. 1996. iulie 2003. Onig. a serviciilor de informaţii şi securitate ale regimului comunist din România. 137 [-139] p. S. Iosif. PETRESCU [Corvin M. 9-11. TURCU. Editura „Ion Cristoiu“. R. Dr. BLIDARU. Cameră portabilă de relevare a urmelor papilare latente cu ajutorul vaporilor de superglue. Duplicitarii.. Vasile. Maciej. 4282. II. 4285. Editura Alma Mater.I. vol. HURDUBAIE. 100 p. Cătălin. Cristian. Pantelimon. nr. Ana. 5. Bibliografie la p.

dr. Marc-A.I. Bucureşti. în R. Bucureşti. e no. La Crittografia. 237 p... Bucureşti. Austin. 464 p. London 1976 S/p 31. no. Contracte civile speciale. Corneliu. TURKEL. Dr. p. Milan. Răspunderea juridică pentru faptele penale săvârşite de minori. Dr. 2004. BISCHOFF.C. 4295. 176 p. Corneliu. 3 annèe. Coordonatorul seriei: prof. Their Lives and Works. 1930. Corneliu. no.C. demnităţii persoanei.Varro E. TURIANU. Legislaţia rutieră comentată şi adnotată. Corneliu. les 8. p.. Roud McNalby.10. TURIANU Corneliu. Philatelic Forgers. Prof. TYLER. Order. 9.4287. 215 p. 1995. Compte rendu officiel de la deuxième Assemblée Internationale de Criminalistique à Vienne. Bucureşti. Infracţiuni contra 4292.C. Criminality and Legal 4294. dr. 4290. Cristiana. TURIANU. Infracţiunile rutiere. 1897. Editura Ştiinţifică. 3 annèe. Napoli. e R. 4296. TURIANU.. Chicago. Pinguin Book. Practica judiciară comentată şi adnotată. 520 [528] p. Siegfried. 4288. 2000. 4289. 568-604. TURIANU. 254 p. TURIANU. 1988. 1931. Editura Continent XXI.I.I. 1968. Mazilu). 1986. TURK. 1974. R. Editura All Beck. Octobre. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. TURKHEIM di. 1931. Bucureşti. 273 . TURIANU. Infracţiuni contra siguranţei rutiere. 408-416. Bucureşti.7. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Corneliu. 4293.6. (Biblioteca juridică a cetăţeanului. 4291. Dumitru I. univ. Gioppi.

George-Marius. Prisma Quality Sistem SRL.G. 2005. . Editura Pildner & Pildner. iunie 2005. Expert principal. MIXICH. vol. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Dr. Parchetul 4300. anul VIII. Descoperirea autorilor necunoscuţi după urmele digitale lăsate la locul faptei. nr. + 58 fig. Cazierul dactiloscopic. 1937]. nr. George-Marius. ŢUCULEANU. 4307. ŢÎRU. 81-85. 4304. Editura Pildner & Pildner. Elemente de identificare şi efectele drogurilor. Institutul de Criminalistică – prezent şi perspective. Bucureşti. Mihai. volum 13. Bucureşti. surselor umane în Ministerul Administraţiei şi Internelor. DRESSLER. ŢICAL. MIXICH. p. 2. Identificarea armelor de foc după tuburile arse şi proiectilele găsite la locul faptei. Târgovişte. Expertiza dactiloscopică.R. DRESSLER. p. directorul Institutului de Criminalistică. A. Die ersten rumänischen Postmarken 1858 -1865. Valerian. 1966. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Reglementarea procedural penală a percheziţiei ca mijloc de investigaţie. anul VIII. directorul 4298. Evaluarea statistică în analiza ADN în scop medico-legal. 16-19. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. Gabriel. Gabriel. Bibliografie la p. 6-8. vol. Dactiloscopia. Elemente de criminalistică şi tehnica criminală (poliţie ştiinţifică).Ţ 4297. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”.C. 4301. 104 p. C. ŢÎRU. 1962. Metoda clasificării globale a dermatoglifelor. Bucureşti. Comisar-şef. nr. Târgovişte. Elemente de poliţie tehnică. Prevenirea şi combaterea traficului şi consumului de droguri. Descoperirea autorilor necunoscuţi prin identificarea modului caracteristic în care au operat. iunie 2005. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. 4302. specialiştilor şi tehnicienilor criminalişti din Poliţia Română. ŢÎRU. L. Primele mărci poştale Institutului de Criminalistică. 4311. Mihai. Curs universitar. Codul de conduită a experiţilor. 2. 31-32. ŢICAL. 3. directorul 4299. 4.. Tipuri şi frecvenţe la populaţia română în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. Dermatoglifele digi- director al Institutului de Criminalistică al I. Constantin. volum 13. în Criminalistica. 2006. Comisar-şef de poliţie. Managementul re- de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 241-244. 4308. 342-350. Bucureşti. 74-78. 213 p. ŢURAI. ŢEBEICA. Editura Luceafărul. Comisar-şef. Constantin. Editura Meridiane. p. 4306. Comisar-şef. Gabriel. 1947. 4312. 4303.P. Institutului de Criminalistică. 89-109. Milan. 163-167. româneşti 1858-1861. ŢICAL. 4310. p. Vol. iunie 2006. Bibliografie la p. C. Politici şi proceduri de management al calităţii stabilite pentru tale. iunie 2006. Constantin. Milan. Constantin. ŢĂŢULESCU. ŢURAI. p. 451 [-455] p. în Criminalistica. Vasile. A. 146-154.G. 188-192. ENACHE. 2003. 2003. [Bucureşti. Terorismul – ameninţare globală. în Criminalistica. 192 p. Vlad. Vlad. ŢURAI. 4305. II.P. 2005. + XXVI laboratoarele Institutului de Criminalistică al I.R. Combaterea crimei organizate – antidrog. 4309. Sanda. Manual antidrog. 264 p. George-Marius. Gabriel. Fişierul de identificare. director general al S. nr. Bukarest 1962. Terminologia ADN în identificarea de persoană. ŢĂŢULESCU. p. 159 p. Alexandru. ONU. p. 1965 p. Cu 35 clişee explicative în text. ŢURAI. 2003.. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. p. ŢÎRU. Sanda. în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. ŢEBEICA. 5. Val. 3. ENACHE. Tipografia Prefecturii Poliţiei Capitalei.

de poliţie. Ion. Editura Medicală. Bucureşti. 1968. ENESCU. ŢURAI. 1979. p. 1975. 4320. 250-254. Agentşef adj. ŢURAI. Elena. Bibliografie la p. Bucureşti. 208 [-212] p. 1971. 1957. p. Constantin. Constantin. 4316. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. ŢURLEA. 4322. MOCANU. în Şcoala românească de criminalistică. cu fig. 254 [-256] p. 4314. Bucureşti. Constantin. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. SIMIONESCU. Identificarea derma- Constantin. Constantin. Editura Luceafărul. Ministerul Justiţiei. 86-91. Ioan. p. Constantin. în Probleme de medicină judiciară şi criminalistică. Dermatoglifele palmare. 310 [-315] p. ŢURAI. 83-116. ŢURAI. COTUŢIU. şi tabele. de predicaţie. Tipuri şi frecvenţe la populaţia română. Silogistica judecăţilor 4317. traducere. LEONIDA. Bucureşti. Selecţia textelor. Amprentele papilare. p. 4315. Albatros. 483-487. Ministerul de Interne. 488 p. C. Ioan. HORNOIU. p. comparativ cu principiile şi tehnica identificării structurilor. + erată (Studii filosofice II). ŢURAI.4313. 197-202. 275 . 4319. Editura Medicală. Editura Academiei Române. în reproducerea ereditară a dermatoglifelor. 441-444. Bibliografie la p. Ion. 4318. Anca. Bucureşti. ŢURAI. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Comisar-şef toglifică criminalistică. univ. Editura Humanitas. 2005. LEONIDA. Florea. ENESCU. Constantin. Enigmele unor amprente. Dermatoglifologia – amprente palmoplantare. vol. Cercetarea eredobiologică a desenelor papilare în expertizele medico-legale şi studiile criminologice. Lidia. 1979. ŢURLEA. Bomba drogurilor. 6. Ministerul Justiţiei. Stelian. Despre posibilităţile şi necesitatea unei expertize antropologice-dermatoglifice în cunoaşterea personalităţii minorului infractor şi delincventului recidivist. ŢURAI. Alexandru. Octavian Ovidiu. 203-211. ŢUŢUGAN. 4321. de poliţie. 1984. Palmoscopia şi plantoscopia în medicină. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Importanţa examinării prealabile a urmelor papilare în identificarea criminalistică. 1991. 304 p. 1979. prep. C. comentarii şi note.

941 p. 180 p. Editura „Cartea Bucureşti. 486 p. Editura Lumina Lex. 160 p. 195 p. Drept penal Olimpian.. CIOPRAGA. 894 p. Editura „Junimea“. A. 4324. 1968. 213 p. 283 p. 1996-1998. MACARIE. Gh. UNGHEREA. URDĂREANU. Vol. Bucureşti. Bucureşti. UDRINSCHI. UNGHEREA. URECHE. N. vol. CANŢĂ. Bucureşti. N. 347 p. Editura „Scrisul Craiova. FRĂŢILĂ. 1993. 4338. UNGHEREA. 4347. Craiova. Text stabilit. E. 1987. UNGHEREA. Bucureşti. Editura TIPO-AKTIS. 2000. SELTZ. 199 p. Gh. Bucureşti. Dinamica autovehiculelor pe roţi. Agonia. 4332. Editura Lumina Lex. UNGHEREA. 4330. Diverse 4337. Clubul cocoşaţilor [policier politic].. 226 p. Statueta sfântului Leonard. Editura „Omega“. Editura Didactică şi Pedagogică. M. 128 p. Editura Didactică şi Pedagogică. 4341. Spovedania unui 4328. Editura Fundaţiei „României de Mâine“. 273 p. C. 230 p. CÂMPEANU. VIII. UNGHEREA. UNTARU.. 2004.. 1978. Gh. 210 p. 404 p. T. Editura „Scrisul Românesc“. 4331. 462 p.. I. 190 p. Postfaţă şi bibliografie de Mircea Scarlat. 4325. 1986... studiu introductiv. 2003. Pădurea cu plopi argintii. 1981.. Bucureşti.. TABACU. 1996. 1982. 311 p. 4335. 254 p.. Gh. Misterele Templului şoară n-are alibi. Testamentul. POŢINCU..U 4323. . Panaitescu. Calculul şi construcţia automobilelor. Editura „Junimea“. indice şi glosar de P. Bucureşti. Prizonierul spe- ranţelor. 1991.. vol. Olimpian. Iaşi. 4346. vol. Olimpian. 4336. 240 p. Olimpian. 431 p. Olimpian. vol. 1985. UNGHEREA. Olimpian. Braşov.II. metri. UNGHEREA. Editura Phobos. UNTARU. I. 1997. V. 4345. vol.. 2002. STOICESCU. vol. Egreta Brânco- venilor. I-IX. V. Dispoziţii penale din legi speciale române. UNGUREANU. 4344. SOARE. Olimpian. Scară către infern – Confesiunile criminalistului Andrei Zavera. II. I. Grigore. Partea generală. 862 p. vol. Bucureşti. TABACU.D. românesc“. T. Olimpian. I. III. IX. spion. Olimpian. UNGHEREA. Universitatea Transilvania.. Capcană pentru asasin.A. 4329. M. 1982. 4326. M. 170 p. Olimpian. 199 p. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.... Minerva.. Editura „Dacia“. Propulsia şi circulaţia autovehiculelor pe roţi.. 224 p. UNTARU.P. 1990.. vol. Iaşi. rului Vlad. 463 p. 1976.S. Bătrâna domni- Editura „Phobos“. Automobile.. Bucureşti. T. 767 p. vol. UNGUREANU.. IV. Olimpian. UNGHEREA. 4342.P. II. Letopiseţul Ţării Moldovei. român. Bucureşti. POŢINCU. Iaşi. Cercetări privind Editura „Junimea“. 4327. GORIANU. UNGUREANU. VI. 1983. Editura „Scrisul românesc“. Ediţia a II-a revăzută. 1995. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. Editura 4339. Aurel. Augustin. 4343. Craiova. Versiunea maio- Masonic. 4333. Agent secret. cu 66 ilustr. Editura „Junimea“. Volumul reproduce textul ediţiei: Letopiseţul Ţării Moldovei. dinamica accidentelor de circulaţie în vederea îmbunătăţirii securităţii rutiere. Iaşi.. „Phobos“. UNGHEREA. 4334. SELTZ. 578 p. E. 2 vol. UNGHEREA. PEREŞ. UNGHEREA.. 325 p. 1977. Craiova. PEREŞ. 555 p. Victor. UNGHEREA. Bucureşti. Olimpian. 628 p. vol.. M. Augustin. vol. 815 p. VASILIU. Criptografia. 9 vol. UNGHEREA.L. Olimpian.. 1987. Ultima sută de românescă“. Iaşi. Editura „Ion Creangă“. Olimpian. 1979. Olimpian. Editura „Juventus“. procedee de a coresponda cifrat. 4340. 440 [-448] p. I. 1997. UNGHEREA. Gh. Preţul tăcerii. Olimpian.

Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. Eugen. Bucureşti.. (Ministerul de Interne). FLORESCU. [Bucureşti]. Bibliografie la p. Comisar. 255 p. Expertiza Ion. UŢĂ URIŢESCU. p. p. Vasile. CRISTESCU Ioan Doru. Valorificarea semnelor particulare în identificarea criminalistică a persoanei prin sistemul de recunoaştere facială IMAGETRAK. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. [Traducere realizată de Egy Gerda]. Albatros. 1987. 241p. Eugen. 4354. p. Roman. 347 p. 336 p. Complotul sau Leonard Bîlbîie contra banditului Cocoş. Glorie. III. Eugen. 4350. 4359. Cristian. URECHEATU. vol. 4360. 2004. administrator baze de date. Bucureşti. 230 [-232] p. 285 [-287] p. Bucureşti. UŢICĂ. Ministerul Public şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş. Bucureşti. vol. Bucureşti. Ion. UŢĂ. inginer. Bucureşti. URECHEATU. Vasile. 453-465. 1981. (coordonatori). Dan. 4353. Dorin N. Editura Helicon. Subcomisar. 2003. despicătoare şi contondente. URICARU. Lucia. Eugen. Ghidul procurorului criminalist. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. URSU. 1886. URICARU. Investigarea şi cercetarea infracţiunilor de mare violenţă – omucideri. expert criminalist. medico-legală în procesul penal. mijloc modern destinat identificării persoanelor dispărute în condiţii suspecte. Cercetarea locului faptei în cazurile de omor comise prin folosirea obiectelor înţepător-tăietoare. Stăpânirea de sine. Aplicaţia CDN. Editura Eminescu. Complotul. noiembrie 2005. URICARU. a persoanelor şi cadavrelor cu identitate necunoscută.. 219-223. 2003. nr. II. 1 În prezent Direcţia de Investigaţii Criminale 277 . 28. 4356. 248 p. Bujor. 1986. 1994-1999. Eugen. JORA. Comisar-şef de poliţie. 4349.. Cartea Românească. URICARU. 464 p. în Investigarea criminalistică a locului faptei. Timişoara. URIŢESCU. Aspecte ortografice controversate. în Criminalistica. PĂUNACHE. 253-272. I. Urma care nu se şterge (uz intern). (Romanul românesc contemporan).. 248 p. 1973. Roman. Editura Lumina Lex. Rodica.Colecţia „Clasicii români“. 2003. adjunct al şefului Direcţiei Poliţiei Judiciare 1. anul VII. 4348. 2006. Bucureşti. Roman. Roman. expert criminalist. 314 p. Comisar de poliţie. 1958. 1990. 4351. 169 [-172] p. Viitorul Românesc. vol. Editura 4355. Bucureşti. 4358. Aspecte teoretice şi practice. Bucureşti. 6. URICARU. UŢICĂ. 4352. Aşteptându-i pe învingători. Editura Militară. I-III. vol. 4357. Ieronim. 292 [-295] p.

J. Ştefan. 176 p. de pe lângă Tribunalul Constanţa. nr. A. 4373. Situaţii şi moravuri ale presei de tranziţie. VALERIO. Hadrian. Bihor. Bucureşti. mutilarea. Vasile. martie 2005. VASILE. VALENTIN. 2005. VASILINIUC. Tudor. VASILIEV. Tabel cronologic. nr. Paris. 2 vol. BARA. Tactica audierii de către procuror a martorului şi autorului faptei. Parchetul de în Tratat practic de criminalistică. Ştefan. Ilie. Subcomisar. Nodurile şi legăturile. în Ghidul procurorului criminalist. MIHUŢ. Expertiza complexă medico-legală şi criminalistică. Simpozionul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. Cercetarea la faţa locului în cazul infracţiunilor îndreptate împotriva vieţii. VASILE.P. I.. Prof. VASILE. 1976. În româneşte (din limba franceză) de Ion Samarineanu. Bihor. Lector univ. Nicolae. Constantin. Investigaţiile ştiinţifice au contribuit la identificarea criminalului.. iulie 2005. 26-27.P. Crima în serie. Editura Curtea Veche. Fiul şi doi complici ucid cu ferocitate. Comisar-şef. 189-191. 4376. p. Cu vechea prefaţă de prof. VAIDA. în 20 de ani de expertiză criminalistică. Ministerul de Interne. Moskovskogo Universiteta. Ministerul Justiţiei. Editura Luceafărul. 2001. Mass-comedia. TEŞAN. p. Viorel. Comisar-şef de poliţie. 187 p. de criminalistică şi de penologie nr. VAIDA. în Criminalistica. VASCHIDE. VASILINIUC. p. Identificarea judiciară – o metodă ştiinţifică de stabilire a adevărului în procesul penal. 1979. cea mai Elena Ana. 2. 4362. 208-217. p. 4. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. 2003. Somnul şi visele Mircea. Viorel. Baudoin. Viorel.V 4361. Comisar-şef de poliţie. Kriminalistika.. Parchetul şeful Serviciului omucideri din Inspectoratul General al Poliţiei Române. în Revista Română de Medicină Legală/Romanian Journal of Legal Medecine. VASILE. C. cu portrete (Lucrări fundamentale de pedagogie) Titlul original în limba franceză: Le sommeil el les réves. Mihăiţă. Bucureşti. P. 4371. 183-187.N. Moise. nr. 1. p. poliţie. 21-25. Editura Didactică şi Pedagogică. vol. note marginale de Ion Biberi. 1896. Editura Helicon. LĂPĂDUŞI. Factori psihopatologici şi de mediu implicaţi în apariţia conduitelor dezadaptative la minori. Sinaia. Prof. 4363. I. Auto- LĂPĂDUŞI. 1994. 1977. în Criminalistica. în Criminalistica. Marius. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. VASILIU. Bucureşti. Ilie.. 4372.J. 1980. Timişoara. Hadrian. vol. 2005. 239-240. Bucureşti. Bucureşti. 4364. Procuror. în Revista de criminologie. TERBANCEA. Lia. 3. TĂNĂSESCU. 19-24. 4368. VASILESCU. Ridicarea urmelor create în suporturi de hârtie. 4367. Izdatelistvo 4374. VASILE. p. 190-195. 20-24 noiembrie 2000. . 163-165. p. volum 13. anul VIII. Dr. anul VIII. aprilie 2006. ANIŢAN. I. p. anul VII. Rădulescu-Motru. Procuror. nr. Editura Luceafărul. în Realităţi şi perspective în criminalistică. 4365. VARTIC. 7-12. I. 177-181. Aspecte noi privind identificarea instrumentelor folosite la comiterea infracţiunilor. dr. 198-203. 4370. pe lângă Tribunalul Bacău. p. iunie 2006. Comisar-şef de poliţie. studiu introductiv. p. Vasile. Iancu. Metodologia recoltării probelor pentru examen serologic în infracţiunile de omor. Viorel. Dr. 2/2004. Bibliografie la p. p. 4375. 4369. p. dr. [Studiu istoric-critic]. subcomisar de tulburătoare deformare de comportament. De la Cryptographie. 65-69. Comisar-şef de poliţie. 4366.

Criminalitatea informatică. Bibliografie la p. 2. Bibliografie la p. martie 2005. iulie 2005. I. Nicolae. Nicolae. nr. 2002. VASIU. Dr. 2004. Craiova. Hackerii. 4381. Partea specială (de) Teodor Vasiliu. Academia de 4378. Editura Nemira. Poliţie “Al. anul III. filozofie juridică. Craiova. 1972-1977. Metodologia cerce- tării infracţiunilor prevăzute de noul cod rutier. sau rebeli cu o cauză? Editura Nemira... Nicolae. 379-386. anul VI. în Criminalistica. Dr. 4. VASIU. II. 6-8. doctor în ştiinţe Poliţie „Al. (Business Club. Societatea română de filozofie. 386 p. VĂDUVA. Lucian. franceză şi română. rusă. Ioana. anul IV. 2001. 185 [192] p. Nicolae. p. 26-30. Lecţiuni de nalistice şi medico-legale ce se pot rezolva în cazul morţii violente prin împuşcare. p. 4389. Criminalitatea informatică. Cuza” Bucureşti. 2003. Conf. Constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale. VĂDUVA. nr. 5. 5. VASILIU. Bibliografie la p. Curs de tactică şi metodică. 4386. Deontologia experţilor. Vol. Colonel dr. Col. Activităţi specifice 4385. 337-339.P. Metodica cercetării infracţiunilor săvârşite la regimul armelor. VASIU. VĂDUVA. Nicolae. 4387. 4383. Nicolae. Particularităţi ale investigării criminalistice a locului faptei în cazul catastrofelor aeriene. VĂDUVA. George. 224 p. I. Nicolae. 1998. nr. Consideraţii privind armonizarea legislaţiei penale române cu cea europeană. Biblioteca economiei de piaţă. Bucureşti. Loredana. 31-32. 235-260. Doru Pavel. 2001. VĂDUVA. 583 p. în Criminalistica. nr. Ediţia a II-a. Poliţie „Al. univ. Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti. Academia de Expertizele. 1997.. VASIU. Doru. Dr. VECCHHIO. Comentat şi adnotat. Ioana. Nicolae. 292 p. I. 4391. 2. p. în Criminalistica. III. 362 p.. septembrie 2001. Ediţia a IV-a. VĂDUVA. 1943. VĂDUVA. 4390. Expertiza judiciară. Criminalistica. nr. 2002. nr. Dr. p. DANEŞ. în Criminalistica.. p. Probleme crimi- 4395. Nicolae. Editura Albastră. Bucureşti Particularităţi ale investigării criminalistice a locului faptei în cazul furturilor săvârşite în sistemul transporturilor feroviare. Cuza“. 4379. 4394. Editura Terathopius. Controverse privind valoarea probantă a expertizei amprentelor genetice. 34-36. cercetării locului faptei în cazul infracţiunilor la regimul materiilor explozive. Partea specială (de) Teodor Vasiliu. p. Craiova.. [Grupul microInformatica]. Editura Universitaria. în Criminalistica. PAVEL. 4388. Criminalitatea informatică. VĂDUVA. Ştefan. George Antoniu. I. Nicolae. Ioana. Bucureşti. Traducere de Constantin Drăgan. VASIU. Academia de 4380. George Dimitru. martie 2002. dr. Ştefan Daneş. Informa- tica juridică şi Drept Informatic. 3 volume: Vol. în Criminalistica. anul VII. septembrie 2004. 361-362. p.4377. Colecţie coordonată de Dana Moroiu). 4. VĂDUVA. ANTONIU. 696 p. anul VII. Cybercriminali. VĂDUVA. 418 p. Partea generală (de) Teodor Vasiliu. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Editura Nemira. Craiova. I. Bucureşti. în Criminalistica. Cluj-Napoca. VASIU. Ioana. del Giorgio. 4393. 25-26. Academia de 4382. Cuza” Bucureşti. p. 4384. George. Cu o introducere de Mircea Djuvara. juridice. Nicolae.. VĂDUVA. 16-18. DIMITRIU. Vol. Doru Pavel. Editura Nemira. 1998. Editura Universitaria. Codul Penal al Republicii Socialiste România. anul VI. 17-21.. muniţiilor şi a materiilor explozive. Teodor. iulie 2004. noiembrie 2004. Dr. anul VI. Editura Universitaria. 279 . în Investigarea criminalistică a locului faptei. VĂDUVA. Rezumat în limbile engleză. Craiova. 4392. Ioana. Nicolae dr. Bucureşti. 775 p. VĂDUVA. nr. Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”. 2000 [pe pagina de gardă 2001]. 6.T.

Psihologia vârstelor. Examinarea traseelor intersectate. Bucureşti. Ministerul de Interne. 399 p. 79-80. VERZA. penal. G. 34). No. vol. 484 p. Charles-Joseph. [1979]. Ioan. 4410. 1868. 46-47. cabluri. BARBUC. VIDOQ. 289-296. Éditeur. no. Editura Hyperion. 1980. 300-307. 4404.I. Ministerul de Interne. în Tratat practic de criminalistică. vol. 1993. 8e année. Coordonatul colecţiei Lumea în care trăim: Victor Ionescu. 4401. 48. Bibliografie la p. VENNER. Note la p. cu ilustr. 84-95. 4411. 4415. 1903. Ministerul de Interne.-Germain. 75006. 1977. + 1 f.. Emil. 1946]. Editura Pro Humanitate. 48. Pistolets et revolvers. Ioan. p. Editura Didactică şi Pedagogică. p. Bucureşti. 305-307. 908 p. 158 p. VERZA. Éditions de la Pensée moderne. 4399. Sixième édition revue et corrigée. Nouvelle édition illustrée. p.-B. în Tratat practic de criminalistică. Interpretarea de către expertul criminalist a modificărilor survenite în starea urmelor şi a mijloacelor materiale de probă în cursul procesului Vidocq. p. Dislalia şi terapia ei. VERZA. Bucureşti. Medecin stagiaire au Val-de Grâce. Eugène François. Editura ALLFA. de furtunuri. rue Monsieur-le-Prince. Paris. 91-121. în Şcoala românească de criminalistică. PERCIUN. 4397. Paris. Armes de combat individuelles. 4398. VICOL. 4407. Le Dr. 1891. Curs de medicină legală în acord cu legile ţării. 307 p.. Brouardel. Le livre des armes. 1974. 4413. chef de la police de sûreté jusqu’au 1827 publiés par lui même en 1828. 4405. 120. VICOL. 1985. Vasile. VIDAL. facs. 301 p. 2000. Ministerul de Interne. Paris. et 6 planches dessinees d’aprés naturer reproduites en chromotypographie. Examinarea actelor falsi- Léonce. boulevard St. 308 p. Emil. Traducere din limba engleză de Anastasia Stroia. 2004. Paul. Masson. 133 p. Thèse… [Roanne. Memoire de Ioan. VERZA. Eugène François.C. De la pendaison / incomplèou ratée / et des accidents consécutifs par… Lyon. 4402. 4409. Manipularea hologia vârstelor. creierelor. vol. HRISTEA. Index bibliographique p. 116 p. Armen. 80 p. 4406. în Tratat practic de criminalistică. Prodifu (Printed in Romania). Teodor.4396. BOERESCU. Baillière et fils. 1996. ficate prin contrafacerea scrisului sau a semnăturii. Éditions de la Pensée moderne. 155-192. VERSE. sticlă şi vopsele. VIBERT. Examinarea urmelor lăsate de instrumentele scripturale. 1891. Ministerul de Interne. Alexandru. f. E. Examinarea fragmentelor Dominique. VIDOQ. VEIL. 339-404. Librairie J. VICTORIAN. Précis de médecine légale. în Tratat practic de criminalistică. 1975. la sélection médico-psychologique au personnel de la police. III. 4408. III.7. p. în R. Dominique. V. 1980. Meridiane. 1980. Jean. în Tratat practic de criminalistică. Les mémoires de Vidocq. VENNER. Paris. VICOL. Editura 4400. Paris. 4403. (Faculté Mixte de Médecine et de Pharmacie de Marseille. Paris. Cartoteca dactiloscopică palmară. A. 78. avec 92 figures intercalées dans le texte. vol.a.. Ioan. Ch. 1980. Bucureşti. p. Storek. VICOL. Le livre des armes. 82-86. A. VIANU. Sectele. 4414. Diomid. VICOL. Ioan. (6e). Bucureşti. III. Essai d’identification des chevaux pur-sang par le moyen de la mèthode électrocardiographique. VERNETTE. Dr. III. Psi- 4412. rue Monsieur-lePrince. Éditeur. 280 . Ioan. VICOL. 192 p. Application de précédé d’une introduction par le professeur P. p. Florin Emil. vol. Gheorghe. MATACHE. Ministerul de Interne. 1936. rue de l’Hôtel-deVille.

Sao Paulo. Cluj. Centrul de Resurse Juridice). în localitatea Mihăileşti. 1975. 223 p.a. VIERU. Center for Advanced Legal Studies. 4419. Berlin. 1931. p. Bucureşti. anul IV. 363 p. Librairie Gründ. în R. VINBERG.R. Diario Officiál.I. 1998. Sorin. Traducere şi studiu introductiv: Sorin Vieru. Lübeck. BABOVIC. Editura Luceafărul. Dactyloscopie Anthropologie. Editura Amarcord. 4426. Drăgan. le soldat et le bagnard). 1910. Manuel. (secolele XVI-XX).R. Traducere din limba franceză de Beatrice Stanciu. Drăgan Stoianovici. VINTILEANU. VIGARELLO. Vasile. MARKOVIC.C. VIERU.10. ediţie revăzută şi adăugită. (Centrul de resurse pentru Diversitate Etnoculturală / Ethnocultural Diversity Resource Center). Vasile.. Georges. Traducere din limba rusă. Ioaneta. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. année. 20-24 noiembrie 2000. 4418. 352 p. VIOTTI. GÁBOR. Partie I (Le voleur. Sinaia. Sorin. 4428. f. 4424. Budimir. p. Centrul de logică). Traficul de persoane şi traficul de femei şi copii. 742-748. Bucureşti. Bucureşti. Paris. Eugène François. Hans-Peter. Crimi- nalistica. 14-15 (I). iulie 2002. 17-18 (II). Editura Politică. 4423.4416. Bucureşti. PLAZINIC. nr. mai 2002.I. FLESNER. STOIANOVICI. et e 3 281 . 2/2004. NIKOLOC-GAROTIC. 2002. p. dr. Schmidt Römhild. Selecţia textelor. Procuror. 122 p. de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Partea I. Bibliografie la p. 4422. 4427. Mémoires de Vidocq. coordonator Rolf Rainer Jaeger. MITRICEV. Dragana. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Adina. VINTILESCU. Besonderheiten bei der Vernehmung von Asiaten (Particularităţi în cazul participaţiei). Axiomatizări şi modele ale iulie 2001. Forumul regional România – Iugoslavia.. 223 p. (coordonatori). 3.. anul IV. Manuel. 352 p. 2003. chef de la police de sûreté jusqu’au 1827 écrits par lui même. Interferenţe de ordin procesual penal şi criminalistic în investigarea infracţiunilor de omor şi a celor săvârşite cu intenţie care au avut ca urmare moartea unei persoane. p. 3-6. Promovarea cooperării în prevenirea şi combaterea traficului de persoane. 21 – 23 iunie 2001. VINTILESCU. VINTILESCU. (Ministerul de Interne. 220 p. 15 p. 198-204. acţiune. Dragan. Ştiinţe criminalistice. Essen. Timişoara. Bucureşti. Parchetul 4421. nr. Partie II (Le chef de la sûreté). Cercetarea la faţa locului în echipă în cazul accidentelor de muncă. 4425. Margareta. condiţiilor şi împrejurărilor în care a avut loc evenimentul din 24 mai 2004. (Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice a R. cu aplicaţii în etică şi în drept. VIOTTI. Prevenirea şi gestionarea conflictelor la nivelul comunităţilor multiculturale.S. de criminalistică şi de penologie nr. Procuror. A. 119 p. Violeta – experţi români. Parchetul Norme. 4. Snezana – experţi iugoslavi.. VINTILESCU. (La Bibliotheque Precieuse) 4417. VINTILEANU. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. II. Procuror. 219-230. SECHELY. p. judeţul Buzău. Ioaneta. 4429. Ádám sistemelor silogistice. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. Istoria violului Vasile V. 1953. Vasile. no. Analiza logică a discursului practic. în Revista de criminologie.M.S. 4420. S. VIDOQ. VIETZE. + erată. de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie. vol. Secţia urmărire penală şi criminalistică. valori. Cercetarea la faţa locului în echipă în cazul accidentelor de muncă. PETRESCU. 115-116. (Teorie şi metodă în ştiinţe sociale). Editura Academiei R. 1979. Contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale la stabilirea cauzelor. în Criminalistica. Identificaças et filiaças. 2005. Poliţia şi comunităţile multiculturale din România. p.

Ioan. 287 p. 4438. Eminescu din punct de vedere psihanalitic. Bucureşti.. VOCHESCU. 20-24 noiembrie 2000. privind psihodiagnostice ale suicidului la pacienţii depresivi. UNGUREANU. Victor. 4437. 1968. 429 p. BUZEA. cu ilustr. Costică.. TOMA. Acţiunile teroristdiversioniste şi implicaţiile acestora asupra securităţii naţionale a României. V. Pédone. 4444. 1983. Bucureşti. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. Lupaş. 25-32. Préface par Michel Virally. Dr. Editura Tehnică. Paris. în Realităţi şi perspective în criminalistică. Ioan. Procuror. Costică. H. Cu un cuvânt înainte de prof. De l’interprétation authentique des traités internationaux. 4440. Tomescu-Afiap. 1976. 1997. Criterii de apreciere a 4442. CĂPĂŢÂNĂ. Circulaţia rutieră. Adrian. octombrie 2005. vol. 2002. Mihail 4441. VLĂDOIANU. 4447. 4446. Florin. Edit. Editura Academica. Metodica investigării şi Haralambie. Bibliografie la p. 3 (26). univ. [Bucureşti]. 4432. Bucureşti. Editura ACR. POPESCU. VLAI. Seminarul de perfecţionare profesională a procurorilor criminalişti. 232 p. Editura Bucureşti. 348 p. p. Editura Didactică şi Pedagogică. în Buletin de psihiatrie integrativă. VOICU. Ioan. XII + 245 p. Management organizaţional în domeniul ordinii publice. Criminalitatea aface- rilor. 393 p.. Bucureşti. I. 4436. Editura Sylvi. 2000. Adriana Camelia.L. Reinhard. O. 120 p. VOICU. Georgeta Ştefania. Editura Cartea Românească. A. I. director ştiinţific al Institutului de Cercetări Juridice. Alexandru. vol. Editura Ministerului de Interne. SANDU.. VOICULESCU. p. Editura Ministerului de Interne. Expunerea corectă. Ştiinţifică. Dr. VLĂSCEANU. Istoria statului şi dreptului românesc. Editura Ministerului de Interne. VOICU. Costică. An XI. PRUNĂ. N. L. C. 1996. Circulaţia rutieră modernă. Drum cu prioritate. Costică. 2003. 64-68. 4448. BERCHEŞAN. univ. 1968. Bucureşti. p.. BOROI. p.. Marin. 1977.R. 111-114. Drept penal al afacerilor. ŞERB. Bucureşti. II. [1932]. 2003. 2 vol. 4449. dr. VLAD.TOMA. Criminalistica. cu fig. Sinaia. Ion. Curs universitar. Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj. Florin. Autori: VOICU. VLĂSCEANU. Victor. Ion. dr. Vol. Casa de Editură şi Presă „Şansa“ S. Zaharia. VOICU. 158-164. politice. Vasile. Ştefan. Întrebări şi răspunsuri privind circulaţia rutieră. GURGUŞĂ. 458 p. 4450.4430. Constantin. MOLNAR. 1970. 336 p. George. Editura Lumina Lex. Traducere din limba germană de ing. 2002.. 4434. Haralambie. VOCHESCU. Tactica cercetării la faţa locului în infracţiunile de omor. Costică. Profesor universitar. „Sport-Turism“.. 334 p. univ. Editura Sport-Turism. univ. BEDA. Florin. VLĂSCEANU. Conf. SANDU. BUZEA. 4433.. VOICU. VOICU. Valeriu. VLĂSCEANU. 2002. Marius. 160 p. 4439. 1977. Bancnota şi falsificatorii de bancnote. Bucureşti. BADEA. Bucureşti. SANDU. coordo- leziunilor care pun viaţa în pericol. 1996. Bucureşti. Costică. Istoria doctrinelor 282 . N. docent universitar. VOICU. 437 p. Costică. Bucureşti. Particularităţi Costică. Teoria generală a dreptului. Bucureşti. VOICU. cercetării infracţiunilor financiar-bancare. Editura Polipress. Sinaia. George Antoniu. Drd. Conf. Bucureşti. cu fig. DASCĂLU. VOICU. nr. Marin. 407 [-408] p. X. 4445. 349 p. H. 4431. BEDA. Costică. dr. dr. natori. Stancu. dr. [Coperta de Constantin…]. 20-24 noiembrie 2000. 2001.. 398-400. V. 4435. VOGEL. VOICU. Bucureşti. 192 p. 4443. vol. Investigarea criminalităţii financiar-bancare. 36 p. Editura Rosetti. VLAD. Prof.

Crima din Tancodrom. 62-66. Beţia rece. nr.. Corupţia – formă a degradării morale. Dan. VOINEA. Dan. nr. General de brigadă magistrat. 2. Vasile. în Criminalistica. septembrie 2003. General de brigadă magistrat. 1-2. LĂPĂDUŞI. VOINEA. Dan. VOINEA. iulie 2002. VOINEA. magistrat dr. General maior magristrat 4456. General maior dr. Lovitură cauzatoare de moarte. anul V. 4454. 1. General maior magistrat Dan. Dan. anul VII. Dan. mai 2005. Cercetarea la faţa locului. dr. 15 p. martie 2000. 2001. 40-42. Dan. anul II. nr. anul V. IFTENIE. martie 2001. Victimele infracţiunilor dr. BOŞTINĂ. VOINEA.. Investigarea criminalistică a exploziilor (I). în Criminalistica. nr.5. V[asile]. 18-19. VOINEA. 20-21.4451. 4467. Cu o copertă colorată după Luchian şi cu numeroase figuri în text. Florin.. Stelea. 4453. nr. General de divizie magistrat. Victima – ca titular al plângerii prealabile. septembrie 2005. Terorismul legionar (I). Dan. 5. p. în Criminalistica. 4462. anul V. BUTOI. 20-21. Dan. VOINEA. 5-7. Bucureşti. Pantelimon. Dan. anul I. Conf. 73-83. 3. 4464. Asistent univ. anul VI. 4. Dosarul „Carlos“ – radiografia atacului de la Viena. p. Reconstituirea. anul I. 2003. nr. IFTENIE. nr. Mileniul III. p. VOINEA. în Criminalistica. Magistrat dr. p. în Criminalistica. iulie 2003. Dan. Prof.. anul V. p. VOINEA. în Criminalistica. Marcările chimice în probarea corupţiei. General maior dr. 5. p. anul VII. dr. în Criminalistica. în Criminalistica. dr. Toate leacurile COVEI. General de brigadă magistrat. 4469. 3. în Criminalistica. în Criminalistica. Dan. General-maior magistrat 4460. anul IV. 18-19. nr. 2. [Editura Fulgerul]. Bucureşti. Locotenentcolonel magistrat dr. STOIAN. Ilie. dr. anul III. Bucureşti. 4466. Aspecte procesual-penale. Tipografia Românească. Dan. Maior magistrate. de drept comun. General maior magistrat la îndemână. 2004.3-4. BOBIN. medic legist.. 73-79. nr. 4468. dr.. Prevenirea şi combaterea terorismului. Dan. în Criminalistica. 24-25. VOICULESCU. 4470. p. [1940]. p. 4465. 4452. VOINEA. Ioana Teodora. 17-18. Pantelimon. p. CIOBANU. Ravagiile stupefiantelor. mai 2004. Dan. în Realităţi şi perspective în criminalistică. „Carlos“ – actualitatea unui dosar „clasat“. 37. Brăila. anul VII. nr. 4459. General de brigadă magistrat. Tehnica portretului vorbit. Hoţi cu gulere albe. 4463. p. Fundaţia Culturală Regală <<Principele Carol>> (Cartea Satului). 16-17. 15-16. 1. VOINEA. în Criminalistica. LĂPĂDUŞI. Prof. univ. folosită pentru identificarea teroristului „CARLOS” în România. p. nr. nr. în Criminalistica. Dan. BOTOŞ. BOŞTINĂ. p. f. p. Victima – într-o nouă perspectivă [. 4458. 321 p. avocat. în Criminalistica. Dan. 4. Ordinea şi disciplina sub tirul armelor. Dan. 283 . ianuarie 2000. VOINEA. Colonel magistrat. mai 2003. Valentin. Identităţile „Şacalului”. anul VI.. univ.. General-maior. General maior magistrat 4455. Bucureşti. VOINEA. PEŞTINĂ. VOINEA. Asist.4. Măsuri ce se pot lua în cazul ameninţărilor cu bombe în Criminalistica. nr. p. 2. Valentin. Expert tehnic. Radu. VOINEA.] în Investigarea criminalistică a locului faptei. septembrie 1999. nr. p. ianuarie 2003. anul II. nr. 3.. General de brigadă magistrat. 4457. martie 2005. VOINEA. p.a. Maior magistrate. 24-26. p. VOINEA.. p. 4461.. Nelu. Dan. 29-30. Cătălin. Vasile. 1. VOICULESCU.. General magistrat dr. în Criminalistica. Dr. VOINEA. ianuarie 2004. noiembrie 1999.

1998. Dan. Nicolae. Ariton. mai 2005. Acte teroriste. 2006. De la Calul Troian la Internet. 4484. p. 3.. T. f. 4482. Prof. nr. 1997. Editura Facla.. I. VOINEA. număr aniversar – 35 de ani de la înfiinţarea Institutului de Criminalistică din Poliţia Română. Vol. Petre. 2005. LĂPĂDUŞI. Particularităţi metodologice ale investigării înşelăciunii. Nicolae. BOBIN. Prim-procuror. 1980. 4485. în Criminalistica. p. anul VII. LAZĂR. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. Editura Paideia. 505 p. Editura Luceafărul. New York. p. Nicolae. 1986. dr. François Marie). 4487. Drept procesual penal.a. Prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5. 4475. implicaţii deosebit de grave – prezentare de caz. revăzută şi adăugită. Thomas dr. 1972. Editura Didactică şi Pedagogică. în Criminalistica. Investigarea criminalistică a exploziilor (II). f. BARNARD.. Înşelăciunea învăluie întotdeauna delictul într-o aparentă legalitate. Drept procesual dr. Bucureşti. 1. Rezumat în limbile franceză. 4488. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Moscova. Editura Antet. VOLKOFF. anul VII. Nicolae. I. vol. General-maior magistrat mare. Particularităţi ale identificării criminalistice pe timpul investigării incendiilor şi exploziilor. Zadig. p. p. 29-31. vicepreşedinte al Asociaţiei Criminaliştilor din România. Dan. 2005. General-maior magistrat. VOLD. 284 . 4476. General maior.. Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice „Ogilvy”Vaida Aurel Dragoş. DABU. 543 p. Terorismul legionar (II). Vasile.. Bucureşti. nr. George B. dr. Tratat de proce- dură penală. 1962. VOLONCIU N[icolae]. 69-73. 184-210. Dan. vol. Tratat de proce- Valerică. 4481. 17-18. 4473. în Criminalistica. p. nalistică. p. Limba daco-geţilor. 332 p. General-maior. VOINEA. 2005. în Criminalistica. Tratat de dezinfor- LĂPĂDUŞI. 2 vol. Situalogia crimi- 4480.a. VOINESCU. magistrat. Prof. Traducere din limba franceză de Nicolae Năstase. Editura Paideia.U. Dan. Editura Minerva. Asociaţia Criminaliştilor din România – continuatoare a Şcolii de Criminalistică. germană şi rusă. General-maior magistrat 4478. Sub redacţia profesorului universitar N. Partea generală. VOLONCIU.. Florin. Petre. 2006. 4486. Caliningrad. 4477. Parte generală. VOLONCIU. Bucureşti. I. 391-396. penal. 4489. vicepreşedinte al Asociaţiei Criminaliştilor din România. Tratat de proce- dură penală. 204-218. Traducere din limba franceză de Alexandru Philippide. Vol. Parte specială. Bucureşti. 1988. 4479. Petre. 218 [-220] p. nr. S. Unele aspecte ale cercetării traficului de influenţă în lumina noului Cod penal. 369 [-372] p.4471. 1993.. Bucureşti. 4472. VOINEA. J. magistrat. Bucureşti. 248 p. februarie 2006. VOINEA. Vasile. Oxford University Press. în „Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului”. Bucureşti. II. Conf. Marian. Dan. Theoretical criminology. T. Lector univ. 39-40. Iablocov. Bibliografie la p. în Metode şi tehnici de identificare criminalistică. 5. 248 p. Timişoara. 4474. VOINEA.. VOLKOFF. Ediţia a treia. Prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5. Manualul corecti- tudinii politice.. anul VIII. Editura Antet. Traducere din limba franceză de Mihnea Columbeanu. VOLONCIU.univ. 4483. Editura Padeia. 24-27. Editura Luceafărul. Vladimir. 2003. septembrie 2005. VRACIU. Vol.P.B. Monografie. p. dură penală. Căpitan magistrat. VOLCEŢKAIA. VOLONCIU. II. VOINESCU. Vladimir. 108 p. VOLTAIRE (AROUET. Bucureşti. 168-174. VOINESCU.

Antologie de Mihai Pop şi Ioan Şerb. 285 . folclor. Bucureşti. VUCETICH. Juan. Romulus. Studii de etnografie şi Prefaţă de Mihai Pop. Text stabilit de Florica Şerb. II. Bibliografie şi comentarii de Ioan Şerb. 1980. La Plata. VUIA. 1901.4490. Vol. 4491. Editura Minerva. 607 [-612] p. Conferencia sobre et sistema dactiloscopico.

Măştile morţii. Editura Valahia. 1991. Edgar. WALZ. WALLACE. Victima care ucide. Editura Alutus. Traducere din limba engleză de Roxana Petcu. 127 p. 1991. Edgar. Renunţătorul. WALEY. Edgar. 4513. Traducere din limba engleză de Irina Pătraş. 1993. 4502. 104 p. WALLACE. 128 p. Edgar. 1991. 179 p. 4511. 159 p. 4506. FRAENKEL. DaEI. Edgar. Petrea. 4501. 4509. Traducere din limba engleză de Irina Cosma.J. Universität Zürich (Institutul de Medicină legală. Universitatea din Zürich). Arcaşul verde. to the Behind Cases. E. Edgar. 4504. Editura Valahia. Edgar. Nova. 144 p. 4498. Domaco SRL. 1974. Colecţia Argo. Barbu. 221 p. Editura Soc. 158 p. Iaşi. 176 p. Secretul cercului purpuriu. Colierul de diamante. Editura Excelsior. the Real Forensic the Great Detective’s Greatest John Wiley & Sons. Edgar. Traducere din limba engleză de Mirella Domniteanu. Gangsterul. WALLACE. 244 p. neric. 240 p. Heinrich. ratice. Edgar. 1991. From Baskerville Hall Valley of Fear. 4503. „Was ist ein schwerer Unfall'? din limba engleză de Mariana Ciobanu. 1991. Festschrift des Berliner Philatelisten-Club. . 4515. 164 p. Cristale care vindecă. 350 p. WALLACE. Castelana din Ascot. 1991. 1994. Traducere din limba engleză de Antoaneta Tănăsescu. 1991. Editura Milionul tăinuit. 1992. Misterul narcisei galbene. Berlin 1898. Secretul cheii de argint. WALLACE. 1991. Edgar. Bucureşti.W 4492. Traducere din limba engleză de Alexandra Dogaru. Arthur. Editura Sagittarius. WALLACE. Tradu- 4510. WASSERMANN. Tradu- 4496. 216 p. WALLACE. 1992. Dunăreanu. Traducere din limba engleză de Em. Edgar. Fantoma din întu- Traducere din limba engleză de Aurel Covaci. Omul de la „Carlton“. WALLACE. 1992. 4516. 4512. 4500. Crima din Maxfield. 455 p. 142 p. George Allen & Unwin. Edgar. cere din limba engleză de Constantin Badea. Editura Colocvii. Petrea. 1991. Editura Univers. WALLACE. Rumänien: Ausgaben 18661872. Editura Colocvii. 1993. WALLACE. Bibliography 218-234 p. Edgar. WALLACE. 4507. 4517. WALLACE. WALLACE. Institut Rechtsmedizin. Editura Omega. 2006. WALKER. Substituirea. Edgar. WAGNER. Inc. WALLACE. Tradu- cere din limba engleză de Sorin Moise. Valea fantomelor. Cei trei din Cordova. Trişorul. 1990. [1958]. Holmes. Cartea cristalelor. WALLACE. Editura Vremea. 1991. Traducere din limba engleză de C. Editura Vremea. Edgar. 1991. Otto. Edgar. Editura Garamond Internaţional. Edgar. WALLACE. 327 p. Misterul casei singu- 4493. 4499. 4495. 157 p. 160 p. Traducere din limba engleză de Al. F. 4494. Traducere din limba engleză de Romeo Pascu. 257 p. Vrăjitorul. 1993. cere din limba engleză de Aurel Cogean. Traducere din limba engleză de Al. Editura Flamingo. WALLACE. 4514. WALLACE. The Opiu war Through Chinese Eyes. London. Editura Nova. 174 p. 4508. Edgar. Editura Polis. Traducere Edgar. Editura Griu-Prospero. Edgar. 231 p. The Science of Sherlock 4505. Editura Vestala. Editura Realitatea. Cartea autoputerniciei. 1991. Definitionen aus biomechanischer Sicht" („Ce este un accident grav?“ Definiţii din punct de vedere biomecanic). Edgar. 4497. Un individ periculos. WALLACE. Vrăjitorul. 121 p. WALLACE. WALLACE. Editura Porto-Franco.

WIDLA. mentele poştei române. Oxford University Press. Editura Teora. Iaşi. 1996.I.5. Legea privind autoapărarea în ţările cu drept comun. Single finger print classification. Berlin. 4537.a. WATSON.C. 187 p. 1919. 4. L’expertise en écritures 4527.U. Dreptul penal: studiu comparat. (La limita cunoaşterii). 4521. Outline of e proceedure. 1968. 33-35. în Comunicări ştiinţifice la al 7-lea Simpozion naţional de Criminologie. p.4518. vol. WEHDE. 1936. WELLS. Graham. Michael. Badger. (1934). pentru dragoste. p. Editura Alma Mater. vol. în Criminalistica. Editura Polirom. Maxwell Ltd. Richard. Bucureşti. Rolf. Boston. WASIK. Graham. drept. 4522. DNA – Spurenkomplex (Complexul de urme ADN). 4523. Catedra de Criminalistică. FERGUSON. Iaşi.J. WEDDERBURN. M. Facultatea de Drept a Universităţii Sileziei. 27-28. 8e année. no. Investigarea şi răspunderea pentru prejudiciile aduse mediului înconjurător în Anglia şi S. Les Editions Universitaires. Michael. 1924. WERTHEIMER-GHIKA. sănătate. 287 . Katowice Polonia. 80-84. 1935. R. WARREN. anul V. Bath. LÉSNIAK.. Lübeck. WEDDERBURN. 203 [206] p. E. 2006. 214 [216] p. 2005. Personal identification. Forensic science. Cluj-Napoca. 472 p. WILLY. R. 1982. I Cartea mărcilor „Cap de bou”. conferenţiar în drept. Upper Saddle River. WATSON. p. 1976. Numerical code for the classification of single finger prints and main collections. Docu- Forensic odontology.7. Editura 4536. WHISENAND. Fred. Richard. HIRST. 4520. nr. Pauly. Manual de chiromanţie pentru începători. 1945. Protecţia mediului şi Albert and BEFFEL. conferenţiar în 4529. Traducere din limba engleză de Dorin Nistor. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 7 année. în R. anul V. Tadensz. (La limita cunoaşterii). WHARRY. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. 4534. Vol. Chicago. compatibilităţi. WIECZOREK. Traducere din limba engleză de Miruna Andriescu. Fire technology. 9-14. Prof. Ghiceşte-ţi viitorul în palmă. Strafverfahrensrecht (Drept procedural Boorberg. 2006. London.A. Michael. chez les suyet bilingues. New Jersey 07458.7. H. II. The Institute of Fire Engineers. Essen. Henry Nimpton. Editura Schmidt Römhild.I. noroc şi protecţie. D. 2003.. Prentice Hall. Finger prints can be forged. 1994. Paranormal explanations in forensic sciences / Argumentul paranormal în criminalistică. Finger impressions of persons affected by tuberculosis. Personalitate. 4535.. Cartea mărcilor „Principatele Unite“. nr. 4528. 4525.. p. 390-398. + 162 p. John Nicholas. Leicester. Wolfgang. 4524. Fourth edition.. coordonator Rolf Rainer Jaeger. Ştiinţe criminalistice. chemistry and combustion. The Managing of police organizations. WILDER and WENTWORTH.. WEBSTER. Dr. în R. ediţie revăzută şi adăugită. H. WEBSTER. WATSON. Traducere din limba engleză de Viorica Horga. 2002. no. carieră. Richard. WEBSTER. WENZEL. Marek. Dr. Marea Britanie. Paul M. p.. Dr. Strasbourg f. Sweet 4530. Editura Cartea Românească. Editura Polirom. Colegiul Universitar Bath Spa.. 4533. THIEL. 170 p. Dental Identification and JAEGER. Numerologie magică 4526. Colegiul universitar Bath Spa. 399-415.. 20 p. dr.C. 1993. Londra. 4532. II. septembrie 2003. Totul despre chiromanţie. 4531. iulie 2003. în Criminalistica. p. 4519. Jacques. Crime and the Computer. penal). Regatul Unit. hab.

16. 784/785/1958. 1928. 1904. Nr. Aug. Daktiloskopie. 4540. W. 4539. von. Sir John. Halbierte Maricen von Rumänien bis 1872. Braumuller. München-Wien.W. Wien 1928 bzw. 288 . 174.4538. Sammler-Woche. The Lithographs from 1866 to 1872. WINDT and KODICEK. The London Philatelist. J. No. WILSON. WITZLEBEN. Die Postmarke Nr. Wien. Romania. 811/1960.

ilustr. Istoria românilor în Dacia traiană. Istoria româ- nilor din Dacia Traiană. pl. 24 p. postfaţă şi indice de V. Dacia anteromană. Ediţie critică publicată sub îngrijirea lui Al. 1988. 2. Glosar de Maria Simionescu. De la întemeierea Ţărilor Române până la moartea lui Petru Rareş. Zub. vol.. De la moartea lui Petru Rareş până la Matei Basarab şi Vasile Lupu: Epoca lui Mihai Viteazu. I. portret. 1966. XENOPOL. pl.X 4541. comentarii. Text stabilit. (Conferinţele Ateneului Român). note. vol.. 10 f. Nicolae D. XENOPOL. III. I-IV. 4542. pl. . Tipografia „Voinţa Naţională“. comentarii. 580 p. Dacia romană şi năvălirile barbare: 513 înainte de Hristos – 1290. în parte color. 1546 [de] Text stabilit de Nicolae Stoicescu şi Maria Simionescu. indice şi ilustraţii de Nicolae Stoicescu. Bucureşti. 519 p. ilustr. Note. portret. Text stabilit de Nicolae Stoicescu şi Maria Simionescu. Alexandru D. Note. prefaţă. prefaţă. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. comentarii. 504 p. Vol. Mihăilescu-Bîrliba. 1985. 1895. Bucureşti. 22 f. ilustr. color. Psihologia mulţimii. [26] f. Ediţia a IV-a.. vol. indice şi ilustraţia de Nicolae Stoicescu. Zub.. Prefaţă şi studiu introductiv de Al..

Leung. 151 [-152] p. Editura NIM. GROSS. 4544.I. p. L’expertise des faux en Intterviewing. 597-612. 1930. NICULESCU-MAIER. Ştefan. Introducere în Relaţii Publice. 2 année. no.L.8. C. în R. Boston.C. 1998.. YODER. écriture chinoise. YUI FAN. The Art of Investigative 4545. USA. 1997. Ketherine. Bucureşti. e Sharon. MILO. Butterworth-Heinemann. Peter.Y 4543. YESCHKE. .

Vol. Editura Naţional. + Erată [-746] p. Vol. ZANNE. 4551. Editura Librăriei Socecŭ & Comp. 2003. 123 p. ALĂMOREANU. 1900. Erată + XXVIII + 759 [-762] p. + Erată. VLĂDUŢESCU. p. Bibliografie la p. 1. Psihocriminalistica. 10 volume. Ploieşti. Dumitru. 1900. 1901. . 4558. Bibliografie la p. Curs postuniversitar de poliţie judiciară. Editura Alma Mater. Bucovina. Cătălin. ZAMFIRESCU [Spirea]. IV. Editura Trei. FOARFECE. în Criminalistica. Vol. XXVI + 424 [426] p. 1901. XXIII + 772 p. 2003. Timişoara. 4557. Oana Maria. Contribuţii la metodologia de cercetare a infracţiunilor contra vieţii şi a unor evenimente deosebite în economie. Cercetarea la faţa locului – aspecte practice. Editura Expert. Interpretarea fenomenologică a urmelor. Zanne. Biodetecţia judiciară. VOINEA-POPESCU. 2002. Guniţă. Între logica Percepţie şi audiorecepţia. Neculai. Cu un cuvânt înainte de Constantin Noica. ZAMFIRESCU-SPIREA. dicétorĭ. 4548. Neculai. Iuliu A. Editura Didactică şi Pedagogică. Locotenent psihocriminalist. ZAMFIRESCU. II. XXVI + 776 + Erată [-782] p. BUTOI. 255-264. 1992. Bucureşti. 264 p.A. Introducere în interpretarea fenomenologică a urmelor. februarie 2001. O abordare cognitiv-constructiv-operaţională. 771 [-772] p. Entwicklung der polizeilichen Informations-technik (Dezvoltarea tehnicii informative poliţieneşti) în Kube / Storzer / Timm (publ. XIX + 939 [-942] p. Vol. 709 4547. Vol. Jürgen. în Ghidul procurorului criminalist.Z 4546. Editura Little Star Impex SRL. 4556.) Kriminalistik-Handbuch (Manual de criminalistică). 1994. Operă premiată de Academia Română. ZAMFIRESCU-SPIREA. IX. + Erată 954 [-956] p. Bucureşti. I. Vol.. Proverbe.V. Hans-Ludwig. Neculai. idiotisme şi cimilituri / cu un / Glosar româno-frances / de / Iuliu A. ABRAHAM. ZAMFIR. p.. povăţuirĭ. ZAMFIRESCU. Stabilimentul Grafic I. Bucuresci. / asemănări. Magdalena. Vol. I. Politici sociale. 360 p..R. ZAMFIRESCU-SPIREA. VI. Bucureşti. Logica probabilităţilor. Proverbele românilor / 4549. 4555. Neculai.. Spirea Neculai. ZEIGER. Imprimeria Statului. Breviar de psihologie.. Bucureşti. inimii şi logica minţii. 1947. dezvoltarea expertizei ipotezelor. 1995. XLIX + 780 [784] p. VII. 4554. XXVI + 740 [-742] p. Bucureşti. ZACHERT. Editura Printeuro. Ion. Editura Librărieĭ Socecŭ & Comp. BĂDESCU. Pavel. 4559. Ediţia a III-a. Tudorel. 326 p. Colonel dr. Ilie. Ungaria. XXVI + 949 p. 1900. ZAMFIRESCU. ZAMFIR. Carol Gőbl. Institutul de Arte Grafice. Sorin. Investi- garea ştiinţifică a infracţiunilor de omor rămase cu autori neidentificaţi. S. X. pag. Socecŭ. Ştefan. Vasile Dem. VIII. Cluj-Napoca. 4550. ZĂHĂRĂCHESCU. 1895. 4553. Bucuresci. 4552. Istria şi Macedonia. 72-201. Rolul enunţului ipotetic în investigarea infracţiunilor de omor rămase cu autori neidentificaţi. Bucureşti. Bucuresci. p. 739 p. Editura Ministerului de Interne.. vol. 2005. Ploieşti. cercetării criminale. revizuită. Editura Librăriei Socecŭ & Comp. Editura Helicon. 327 p. 27-28. Vol. 379 p. V. 121 p.. Neculai. nr. Mileniul III. în Criminalistica. Logica din / România. ZAMFIR. III. 1897. Vol. 1899. Colonel dr. cuvinte adevărate. Basarabia. Editura Socec & Co. 2001. 302 p. Vol. 1903. ZAMFIRESCU-SPIREA. Elena. Curs recapitulativ nivel masterat. 84-92. anul III. Studiu iniţial pentru Gheorghe. ZAMFIRESCU. 2000. ZDRENGHEA. Voicu. 171 p. anul universitar 2004-2005 (Centrul de Cercetări Psihocriminalistice Studii şi practici Universitare) Editura Printeuro. 103-114.

Editura pentru Literatură. Asistent. HAŞDEU. E. revăzută şi adăugită. 1997. Gheorghe Arădăvoaice. 1971. 4567. în: Kriminalistik (Criminalistica) nr. 168 p. Profesor universitar. ZINCĂ. Tanoviceanu.4560. 175 p. Un civil în tranşee. Laura-Anca Pacepa.1821). ZINCĂ. 4572. Haralamb. Essen. Schmidt Römhild. 319 p. Edited by John Walter. Bucuresci. Prof. Haralamb. ZINCĂ. Editura Militară. Lupta de stradă: procedee întrebuinţate de armată şi poliţie pentru contracararea actelor de violenţă. 118 p. [1913]. Zefirul. Lübeck. 4576. 4565. + III p. ZINCĂ. 1959. Lector dr. vol. 4579. Editura Militară. Editura Tineretului. Editura 1965.col. 4568. Militară. + Erată. Viorel [Mihai]. Greenhill Books. 1922. Constantin. ZGURIADESCU. 167 p. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică.26 (Înainte de Tudorŭ Vladimirescu. Du. ZILBERŞTEIN. Bucureşti. Haralamb. Şi a fost ora „H“. Ştiinţe criminalistice. dr. Savelly.. Bucureşti.B. ZINCĂ. Bucureşti. 4570. Îndreptar de practică judiciară. Dintre sute de catarge. 163 p. p. Editura Tineretului. coordonator Rolf Rainer Jaeger. 1959. [Bucureşti]. Licenţiat în ROMÂNUL] Ultima cronică română / din / Epoca Fanariotilorŭ / Reprodusă / După manuscriptulŭ din archiva statului din Bucurescĭ / Cu o inducere/De / B.A. 255-265. ediţie revăzută şi adăugită.Zur Frage der Verwertbarkeit von Zufallsfunden im Rahmen einer im Ausland angeordneten Telefonüberwachung (Supravegherea telefonică – Chestiunea posibilităţii de valorificare a descoperirilor accidentale în cadrul unei supravegheri telefonice dispuse în străinătate). Crima de la 217. 1967. London. 1963. Ediţia a III-a. Editura Militară. Bucureşti. Bucureşti. 157 p. CIOBANU. 1961. (Laboratori Români). Haralamb. ZINCĂ. în Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. 292 . Drept procesual civil. Bucureşti. ZECK. Melonul domnului comisar. The Illustrated Encyclopedia Haralamb. 1963. (Biblioteca juridică a cetăţeanului). Tipografia Academiei Române. Poliţia tehnică şi Ancheta judiciară ştiinţifică Cu 17 figuri în text şi 6 pl. Umweltkriminalität (Delicte ecologice). Dolenga. Editura Militară. (Imprimeria de Vest). Rolf. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). ZIETSCH.S. ZGURIADESCU. Bucureşti. 2 f. A. Haralamb. Poliţia tehnică şi ancheta judiciară ştiinţifică. 4571. O invitaţie după miezul nopţii. Curtea Veche. 4573. cu ilustr. (Stabiliment Grafic „Universala“ Iancu Ionescu). Poliţai. I. Bucureşti. Taina cavalerului de 4566. Sfârşitul spionului fantomă. ZECA. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1987. 296 p. 64 p. ZINCĂ. Daniela. Haralamb. 4569. 279 p. Drept. 1980. Palma lui Hercules. Antet. dr. 1970. JAEGER. 4578. of Handguns – Pistols and Revolvers of the World – 1870 to the Present. Savelly. Prefaţa: gl.N. 4563.P. [ZILOT 4562. 261 p. ZHENGAO. 208 p. 129-131. Haralamb. 2000. ZINCĂ. Bucureşti. Viorel Mihai. Traducere şi adaptare: lt. 4577. 227 p. Strada Academii No. 168 p. Prefaţă de Dl. 1800 . Editura Didactică şi Pedagogică. Haralamb. Telefonüberwachung . 2002. Jürgen. Bucureşti. 1964.. [Bucureşti]. Haralamb. Editura Militară. dv.P. 268 [272] p. Bobrov. (r) dr. Berlin. 4574. Constantin. 294 p. ZINCĂ. Repere într-o nouă poetică a romanului poliţist clasic. 1995. ZILBERŞTEIN. Imprimeria Statului. Bucureşti. Jurnal de front. 2/1996. 2005.. 4575. ZHUK. Bucureşti. CIOBANU. Bucureşti. 4564. 419 p. Recursul şi recursul extraordinar în procesul civil. ZINCĂ. Prof. 4561. Translated by N.L. Bibliografie la p. + 252 p.

1985. ZINCĂ. 4596. 1974. Toamna cu frunze 4605.. Bucureşti. Krimi- (Pe urmele agentului „B-39“). ZINCĂ. 303 p. ZINCĂ. Haralamb. Interpolul transmite: negre. Editura Militară. 4583. Ochii doctorului King. 1973. 1998. Editura Cartea Românească. Un glonte pentru Quintus. Editura Militară. ZINCĂ. Bucureşti. Editura Militară. W. 4602. 1982. 288 p. Militară. Marea confruntare. Haralamb. Un caz de dispariţie. 310 p. 1973. O crimă aproape Haralamb. 4604. 1991. Editura Politică. Supersonicul 01 decolează în zori. Militară. Dosarul aviatorului Haralamb. Editura 4600. Editura Militară. zori. 4597. Haralamb. (Pe urmele agentului B-39). ZINCĂ. 1986. Bucureşti. Tablă de materii 293 . 1989.L. ZINCĂ. Editura Cartea Românească. război. Editura Garamond. Eu. Bucureşti. Roman- Mielu. 231 p. Mario Campanella. 311 p. 1975. 1987. Destinul căpitanului Iamandi. 1977. Editura Cartea Bucureşti. Moartea miroase a „Christian Dior“.4580. 4608. 231 p. Temerarul. VORDERMAIER. ZINCĂ. Bucureşti. 95 p. Haralamb. aventu- arestaţi-l. Cartea întâi: Dincolo de întuneric. 161 p. Moartea vine pe bandă de magnetofon. 4593. ZINCĂ. E. ZINCĂ. Editura Militară. 273 p. Editura Militară. 179 p. ZINCĂ. 4601. Haralamb. ZINCĂ. ZINCĂ. 4610. Haralamb. 1972. ZINCĂ. 335 p.S. Haralamb. Editura Militară. Haralamb. Haralamb. Dispărut fără urmă. Haralamb. Dragul meu Sherlock 4589. Soarele a murit în K-05. Haralamb. Editura Cogito. 235 p. 4590. 4585. Ultima toamnă. Bucureşti. Dragoste moartă. Editura Holmes. 366 p. 336 p. 303 p. 93 p. H. lungă. ZIRK.P. 1993. Noaptea cea mai Anchete sociale. 4599. ZINCĂ. Românească. 4606. ZINCĂ. Bucureşti. rezident. Editura Militară. 299 p. Bucureşti. ZINCĂ. Haralamb. Bucureşti. 1972. Mapa cenuşie. 334 p. Haralamb. ZINCĂ. Editura 4587. Editura Militară. 4603.. „Odeon“. 221 p. Bucureşti. (Pe urmele agentului „B-39“). 1991. 1978. Editura Militară. Bucureşti. Militară. Haralamb. 1976. Haralamb. 4581. Editura Cogito. Editura Boorberg. ZINCĂ. Ion Creangă. Bucureşti. 4584. Haralamb. Haralamb. Limuzina neagră. 167 p. 1997. Stuttgart. Casa Editorială Bucureşti. 287 p. 161 p. ZINCĂ. 4607. Ultima noapte de document. 4582. ZINCĂ. Psihologia socială a grupurilor şcolare. 4592. ZLATE. Haralamb. Ultima noapte de naltechnik und Spurenkunde (Tehnică criminalistică şi traseologie). Editura Garamond. 328 p. Haralamb. Oradea. 219 p. Haralamb. Haralamb. Revelion ’45. Editura Garamond.1995. Haralamb. ZINCĂ. Bucureşti. ZINCĂ. ZINCĂ. ZINCĂ. 1979. 1993. 1984. ZINCĂ. „Spion“ prin arhive rierul. 239 p. 1985. 4594.A. 1972. perfectă. 4598. ZINCĂ. Militară. Bucureşti. Bucureşti. Z. 4591. Bucureşti. 339 p. Editura Bucureşti. 1993. 1991. ZINCĂ. Suspecta moarte a lui 4586. 1972. prima zi de pace. G. Haralamb. Oradea. Editura Militară. 4595. 415 p. Haralamb. 2 vol. Editura Militară. 285 p. 1991. ZINCĂ. singuratic. Haralamb. Editura Bucureşti. Editura 1975. secrete. Coşciugul agentului 4588. război. ZINCĂ. 351 p. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. 201 p. Bucureşti. Editura Militară. Operaţiunea „Soare“ 4609. Bucureşti. Haralamb. Haralamb. 148 p. 1983.

Lt. Călăuza jandarmului. Editura Polirom. anul VIII. Mielu.W.. cu fig. 1939 S 134. Fundamentele psihologiei. 2. 1-6/1937 şi 1-6/1938. Iaşi. 521 [-530] p. Introducere în psihologie. Iaşi. Secretele memoriei. Lt. Vasile. 4619. 137/1927 und folgende. expert criminalist la Poliţia Municipiului Topliţa. 330 p. ZLATE. ZLATE. ZLATE. SAMMLER-WOCHE München-Wien 1927-1942 cognitive. WTTZLEBEN J. 4618. 1936 S. 1999. Contribuţia grafoscopiei la aflarea adevărului. ZLATE. Editura Politică. Ediţia a III-a. [Bucureşti]. Bibliografie la p. ZORZOR. Editura Polirom. educaţie fizică şi profesională. 4617. Mielu. Rudolf. Bucureşti. Editura Trei. Psihologie socială şi organizaţională industrială. Bucureşti. ZORI. lumea. Nr. 4622. Wien 1927-1942. Bucureşti. mit besonderer Beräcksichtigung der Poststempel. Mielu. ZLATE. 296 p. ZOSCSAK. Constantin. instrucţie şi regulamente militare. 4621. BARBU. Postmarke. 224. 4620. MünchenWien. Omul faţă în faţă cu 4614. Comisar de poliţie.. SANDU. Grupul primar de muncă. Rudolf. 4616. Bibliografie la p. 519-521. 67. Agent de poliţie şi jandarm în termen. 2000. 2002. Mielu.. Constantin. adăugită. Cunoştinţe despre om şi societate). Nr. în Criminalistica. Psihologia mecanismelor Beiträge zur Geschichte der runänischen Post und deren Postwertzeichen. Col. „Beiträge". 4611. Mielu. Rudolf. (Ştiinţa pentru toţi. ZLATE. ZOSCSAK. franceză. ZLATE. 137/1927 ünd folgende Hefte bzw. 4612. Besonders: 1932 S. ZOSCSAK. 274 p. 99. 27-31. 1975. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. DIE POSTMARKE Wien. 313-325.W. 1988. 4613. 4615. Bibliografie la p.col. 413 p. 556 p. Ediţia a III-a. Die 294 . Eul şi personalitatea. germană şi rusă. Editura Pro Humanitate. Vasile. nr. WTTZLEBEN J. Editura Albatros. mit besonderer Berücksichtigung der Poststempel. Bucureşti. ANTON. 2000. Sammlerwoche.col. Educaţie şi cunoştinţe profesionale. 1939. Nr. Beiträge zur Geschichte der rumänischen Post und deren Postwertzeichen. Col. p. Bucureşti. 144 p. 1979. Cartea I. Paul. 412-413. aprilie 2006. Bucureşti. Mielu.şi în limbile engleză. Filatelia Română. Mielu.

PARTEA a II-a CRIMINALISTICĂ Clasificări tematice 295 .

Dr. Autori: A. G. New-York. Eisman. 567 p. 2005. Editura Carpaţi. 1922. Constantin. Practical Homicide Investigation. Pinguin Book. 326-328. Lazăr. G... Editura Ştiinţifică. 6. G. NINK.A. Emilian. Editura Bibliotheca Târgovişte. AIONIŢOAIE. F. Practical Homici de Investigation.B. Ion-Eugen. 376 p. London. 2 vol. Dr. Tablă de materii şi în limbile engleză. Vasiliev. BUTOI. S. Tratat de tehnică criminalistică. BIERTHER. Hans. SANDU. Constantin. TRATATE 1. and Forensic Techniques. 745-820. N. Jochen (Der Fotograf). Bibliografie la p.B. Graz.. I. Tratat de metodică criminalistică.P. 644 [646] p. 365-367. CÂRJAN. Taylor & Francis (CRC series in practical aspects of criminal and forensic investigations).. coordonatori. Mircea. Procedures. Constantin. Vol. 900 p. Rozemblet. 2006. 12. (sub redacţia). Bibliografie la p. Ion N. TACK. 2005. E. XXVII + 514 p. Lieutenant Commander (Retired) New Zork City Police Department. FBINA. 328 p.V. Vol. 1988. Constantin. Neunte Auflage.P. M. Marchal & Billard. II. Criminalistica. STANCU. 3. Vasile. 1899. AIONIŢOAIE. 896-900. Vogel. Eugen. Vernon I. Vasile. Ediţia a II-a.A. Vinberg. GEBERTH.A.A. franceză şi germană. Şevcenko. DUMITRAŞCU. Kriminal – Psychologie Zweite Auflage. Fischer. Publishing House. Stefanie. Craiova. ANNIKA. GROSS. 642-644. Bucureşti. 484 p. Manuel practique d’instruction judiciare à l’usage des Procureurs. 1898. I.C. GROSS. Tudorel. 1961. Craiova.M. BERCHEŞAN.S. Berlin. BERCHEŞAN. Procedures and Forensic Techniques.A. Ion-Eugen. Paul Langenscheidt).I. PLETEA. Bibliografie la p. Innenministerium des Landes Nordrheim-Westfalen (Polizei NRW. 728 p. 9. Patrick.. 2. Autori: AIONIŢOAIE. 13. 828 p. 1992. Sonder-edition.I. Samlung Von Einzelwerken Berufener Fachmänner. 110. Şelivanov. Erich. Preface de Gardeil. Herausgegeben Von Dr. Bibliografie la p. Second edition. S. BERCHEŞAN. des Juges d’Instruction. 1994. F. W. Terziev. XII + 721 p. 11.P.N. Bucureşti. Doliţki. Vasile. Tactics.. (ENZYKLOPÄ DIE DER MODERN KRIMINALISTIK.I. 999 p. 5. Der Sexualverbrecher. Amsterdam. S. Ilie. Autori: AIONIŢOAIE. Editura Little Star. M. 4. FIERBINŢEANU. B. A. Criminalpsychologie.A. SANDU. 226 p. Kocearov. V. GOLUNSKI. 8. [2005]. Kustanovici. 599 p. Bucureşti. Ştefan. Constantin. revăzută şi completată. Şalamov. Dr. Golunski. Ing. coordonatori. Karnovici. EULFFEN. Rechtstaatlich). Vasile.A. Bibliografie generală la p. 1905. 297 . 7. Bürgerorientierf. Leipzig. Tratat de Criminalistică. GROSS. Tratat de tactică criminalistică. PLETEA.1. 2004. Marin. Traduit de l’allemand par Boucart Wintzweiller. Paris. Editura Carpaţi. A. Hans. Minkovski. Professionell. M. Tactics. Expertiza tehnică auto judiciară şi criminalistică. Elsevier. Vernon J. Constantin. S. Hans. Terebilov. 10. SANDU. Traducere din limba rusă. RUIU. N.I. MARCU. XII + 701 p. IonEugen. BISPING.I. BERCHEŞAN.S. Erlag. Mitricev. Reportogen aus dem modernen Polizeialltag in Nordrhein-Westfalen. Fourth Edition. B. vol. GEBERTH. Tokyo. PĂLĂNCEANU.

Professeur à l’Université de Lausanne.-A. Springfield Illinois. Traité de Criminalistique. Işcenco. 1 2 Pe copertă: 1937 Număr pe cotorul cărţii 298 . Joannè Desvigne et ses Files.C. Edwin.P. MILLER T. Manuel de Police Scientifique (Technique). Upper saddle River. 27. Hans. Joannès Desvigne et Cie. Les empreintes et les traces dans l’enquete criminelle. 22. coordonator. A practical textbook for magistrates. vol. Traducere manuscris. Tratat de criminalistică: competenţă criminalistică. Charles C. I. Drept comentat şi tactică criminalistică pentru studiu şi practică. Manual. Edmond. E. 2002. 23. vol. 1932. Criminalistica. Henry. şi vol. La police et l’enguête judiciaire scientifique. 486 p. Paris. Librairie Payot & Cie.F. Singapore. USA. L’Enquête criminelle. Handbuch für Untersuchungsrichter. Lyon. Editura Schmidt Römhild. Lecturer. San Diego. 25. 350 p. Lyon. KUBE. p.I. Lübeck. Third edition. Berlin. Hejdellberg. Paris. 29. 1907. 1988. 19. Forensic Sciense Consultant. Criminalistics. Laurel. pl. I. Prentice Hall.. N. A. SELIVANOV. PANTELEEV. L’expertise des documentes écrits. 418 p. 1998. Elsevier Academic Press. GROSS. 432 [-440] p. avec 149 figures dans le texte. 1976. Alfredo. Moscova. Tome VII. 771 p. Charles E. SULLIVAN.A. Desvignes. Amsterdam. Boston. 28. Sweet & Maxwell. R. Sub redacţia E. Edited by Norman Kendal. Ph.. Félix Alcan. K. Les preuves de l’identité. Criminalistica. Criminalistics. Klaus Jürgen. 1931. 16. [2] file + VII + 445 [-447] p. 20. NICEFORO. An Introduction to Forensic Science..A. 515 p.14. 500 + 500 p. Les falsifications. fourth edition. 18. 1600 p. LOCARD. Tomes III-IV. D. Alfredo Niceforo avec préface du Docteur Lacassagne et nombreux documentes photographiques des services d’identité judiciarie de Paris. Entwicklungsbedingungen und Tendenzen der Kriminalistik (Condiţii de dezvoltare şi tendinţe în criminalistică). Thomas Publisher. 1934. 1976. Edmond. Docteur ès sciences. (V) [24 2] 1014 p. London. Mt. IŞCENCO. Lyon. REISS. Joannè Desvigne et ses Files. Traité de criminalistique. GROSS. 1939. Collyer Adam. Holbrook Press. Moscova. London. Avec 250 figures. Literatura juridică. Edmond. 1994. Timothy. LEE C. Sydney. préfet de police de Paris. 1566 p. NI 07458. Firma juridică „Contract“ – Infra. Vol. par Prof. Librairie Universelle. SAFERSTEIN. Ediţie revăzută şi adăugită. München. Louis Lépine. Traité de Criminalistique. N. (VI). 17. 15. în Kube / Störzer / Timm (publ. Lausanne. Manual. 638 p.P. 1911. Hans. Schweitzer. 2003. 748 p. Theory and practice. II. Préface de M. 21. 788.P. I. 1935-1936 1. New York. O’HARA. O’BRIEN. Rolf Rainer. Ştiinţe criminalistice. Tomes V-VI. London. Essen. Edmond.II. Dresde et Lausanne. PALMBACH M. 2005. Tokyo. LOCARD. Richard. TIMM. R. Criminal investigation. Traité de criminalistique. San Francisco. 672 p. Les correspondances secrètes. Oxford. avec 76 figures. Tomes I et II. Fundamentals of Criminals Investigation (Principiile fundamentale ale investigaţiei criminale). Henry Lee’s Crime SceneHandbook. 26. 1908. TOPORCOV. avec 180 figures. 24. Marilyn. Paris. Widener University School of law. police officers and lawyers of… by John Adam… and J. JAEGER. Berlin. LOCARD. Vols et homicides. + 1 f.) KriminalistikHandbuch für Praxis und Wissenschaft (Manual de criminalistică pentru practică şi ştiinţă). Lyon. LOCARD.

Editura Didactică şi Pedagogică. STANCU. 432 p. 2000. STELZER. Bibliografie la p. Criminalistica. Inspectoratul General al Miliţiei. Sozialistische Krimmalistik (Criminalistică socialistă). Vol. 44. univ. 689692. Constantin. engleză. 299 . 40. Ministerul de Interne.30.A. germană şi rusă. Tratat practic de criminalistică. 704 p. 35. Ştiinţa şi tehnica investigaţiilor penale. Nicolae Dan.. Criminalistica. Harcov. Coordonatori: Octavian Pop.. STELZER. Inspectoratul General al Miliţiei. Rybikon. Emilian. Universul Juridic SRL. + 36 pl. habilitat în drept. Alexandru Hasnaş. 376 p. Criminalistica. Criminalistica. 656 p. Kriminalistika. + 44 pl. dr. III. conducătorul colectivului de autori şi responsabil de redacţie. Vol. STANCU. Bucureşti. Constatarea tehnico-ştiinţifică şi expertiza urmelor lăsate de om. (Universitatea din Bucureşti. 736 p. + 44 pl. Ministerul de Interne. Vol. germană şi rusă. II. Ediţia a II-a. Inspectoratul General al Miliţiei. cosmetice. 1977. Bucureşti. Moise Terbancea. Ion R. Mircea Constantinescu. Norme de deontologie ale expertului 41. Bibliografie la p. 32. Bucureşti. Tratat de criminalistică. dr. 31. Constantin. II. Ion Angheelscu. 38. univ. Institutul de Criminalistică. 2004. Dr. Bibliografie la p. 1997. Serviciul Editorial. 735 p. II. 415-416. II. 1979. Alexandru Hasnaş. 36. STANCU. STANCU. Vol. Coordonatori: Octavian Pop. Expertiza urmelor de produse alimentare. 1980.A. 1997 SELIVANOV. Mircea Constantinescu. E. Facultatea de Drept). M. Ediţia a II-a. Editura Germană a Ştiinţelor. 34. Lupu Coman. Cercetarea la faţa locului. 581 p. Facultatea de Drept). (Universitatea din Bucureşti. STANCU. Tabla de materii şi în limbile franceză. 2000. Vol. 1972. Criminalistică. revăzută şi adăugită. Valeriu Manea. Bucureşti. Bucureşti. Moscova. Vol. germană şi rusă. Alte metode şi procedee de expertiză criminalistică. Bibliografie la p. Serviciul Editorial şi Cinematografic. 43. Vasile Lăpăduşi. 42. Ion R. Valeriu Manea. profesor universitar N. SALTEVSKI. Universul juridic. Nicolae Dan. Bibliografie la p. Tratat practic de criminalistică. Tablă de materii şi în limbile franceză. 431 p. Vol. 481-482. ilustr. Mircea Constantinescu. Editura Actami. Tratat de criminalistică. 547-549. 495 p. Tablă de materii şi în limbile franceză. Emilian. Vasile Lăpăduşi. engleză. 39. cu ilustr. Emilian. I. Prof. Editura Actami. vol. Bibliografie la p. Serviciul Editorial. 502 p. Constantin. 2001. Ediţia a III-a. Bucureşti. E. Editura S. IV. 37. Prof. 376 p. 709-714 (Universitatea din Bucureşti. Selivanov. Vol. Coordonatori: Octavian Pop. SUCIU. + 48 pl. Bucureşti. Ghidul criminalistic Editura Norma. 1976.I. Ion Anghelescu. Tactica şi metodologia criminalistică.V. 2002. adăugită. a celor lăsate de animale şi vegetale. vol. univ. vol. Ediţia a IV-a revăzută şi adăugită. II. 727 p. Facultatea de Drept). Editura Germană a Ştiinţelor. STANCU. 377 p. Bucureşti. Ion Anghelescu. Expertiza urmelor lăsate de obiecte şi a urmelor materie. 1978. Berlin. engleză. Institutul de Criminalistică. Editura Actami. Sozialistische Kriminalistik (Criminalistică socialistă). I.. Emilian. Institutul de Criminalistică. ilustr. N. Emilian. Vol. dr. Ion Grigorescu. Camil.. Lupu Coman. Berlin. Bucureşti. Ministerul de Interne. Tehnică criminalistică. 380-385.I. Tratat practic de criminalistică.C. 1995. Tratat practic de criminalistică. Presă şi Propagandă în rândul populaţiei. Alexandru Radu. Ion R. Editura Actami. Emilian. Prof. I. 399 p. Naturwissenschaftlich technische Kriminalistik (Tehnică criminalistică). Allgemeine Kriminalistische Theorie und Methodologie (Teorie şi metodologie criminalistică generală). 33.

Coordonator Ion Anghelescu. germană şi rusă. Coordonatori: Ion Anghelescu.. WELLS. Tratat practic de criminalistică. Forensic science. Kriminalistika. 47. 1968. Ministerul de Interne. V. engleză. Serviciul Editorial şi Cinematografic. Tablă de materii şi în limbile franceză. Ministerul de Interne. A. (Uz intern). Institutul de Criminalistică. London. Alexandru Radu. Bibliografie la p. 300 . 1985. VASILIEV. H. Inspectoratul General al Miliţiei. Vol. Ion R. Sorin Ionescu. 46. Bucureşti. 1980. Inspectoratul General al Miliţiei. Cartoteci şi colecţii de identificare criminalistică. Serviciul Editorial şi Cinematografic. 272 p. Institutul de Criminalistică. 1982. 289-290. Bucureşti. Izdatelistvo Moskovskogo Universiteta.criminalist.J. Constantin. 306 p. 45. Sweet Maxwell Ltd.N.

PLETEA. BADEA. CORA. Ion. Criminalistica. Colaborator Eugeniu Gacea. Petre Cravă. Ilie. AIONIŢOAIE. Cluj-Napoca. Ion Petre. STĂNICĂ. AIONIŢOAIE. Cluj-Napoca. Mircea Constantinescu. ALĂMOREANU.R. PĂLĂNCEANU. Ion Voinescu. Editura Risoprint. 62 p. Emilian. OLARU. BUTOI. Profesor de Criminalistică. Eugen. ALĂMOREANU.II. Vasile. Ministerul de Interne. Ediţia a 2-a. Inspectoratul General al Miliţiei. 221-224. Bibliografie la p. Note de curs. Constantin. S. Especialista en Balistica Forense. 195 p. Madrid. Ilie Vasiliniuc. Manual. 134 p. 204 p. BOŢOC. Ministerul de Interne. Ioan. BELKIN. 56. ROSSINSKAIA. FLOREA. I. Curs universitar. Ilie. SANDU. Ilie. MARCU. Craiova. Criminalistica. Constantin. 907-934. Constantin. 54. 224 p. BOŢOC. VASILE. Serviciul Editorial şi Cinematografic. Universitatea „Bogdan-Vodă”). CREŢU. Gheorghe. Anexă. 990 p. Documentoscopia y Lofoscopia.. Constanţa. MARCU.]. Tudor. BERCHEŞAN. Curs de criminalistică. Serviciul Editorial şi Cinematografic. 290 p. 49. Autori: AIONIŢOAIE. Ministerium des Innern der DDR (Manual pentru Criminalişti. Judecător la Tribunalul Romanaţi. MANDACHE. MARCU. 61. Sorin. 2000. Ion-Eugen. Stănică. 51. 60.S. 240 p. Ilie (coordonatori). Ilustrarea îndrumarului: Ion Petre. Gheorghe. Curs de criminalistică. T. CORUHOV. 55. 1987.G. 301 . Metodică. [Nicolae I. Bibliografie la p. Colectivul de autori: Ion Anghelescu. 379 p. Elemente de criminalistică. Curs de tactică criminalistică. Manualul ofiţerului de poliţie judiciară. Ioan. 296 p. Dionisie Păcurar. 58. Vasile. 264 p. SCARLET. 195. CORA. Constantin. Ioan. Ministerul de Interne. 140 p. 50. ANGHELESCU. (litografiat). Ion. Şcoala militară de ofiţeri activi.2. Tudorel. Ministerul de Interne. ALEXIU. Ovidiu. Catedra de criminalistică. AIONIŢOAIE. Lector universitar dr.. 59. Editura Norma. 2002. ALĂMOREANU. 2004. 1922. Nicolae. Ion. BOŢOC. Moscova. Gheorghe Gheorghe.. Criminalistica. Cluj-Napoca. COCA. vol. Elemente de criminalistică. Berlin. Bucureşti. 1983. VASILE. Payent et Ruby. 2001. Ion Sandu. 52. R. Tactica criminalistică. ALECU. Sorin. vol. Vasile. Handbuch fur Kriminalisten. Îndrumar practic de criminalistică pentru subofiţeri de miliţie. coordonatori. 2002. Belkin. Bibliografie la p. Paris. STANCU. Gheorghe. Bibliografie la p. SIMA. 1989. AUTORENKOLLEKTIV (COLECTIV). Apuntes de Criminalistica. 1971. 1985. Alexandru. 289-290. ALONSO. Bucureşti. Ion. Ion-Eugen.V. SANDU. Ministerul de Interne al RDG). Constantin. Bucureşti. 53. Iulio Nieto. Sorin. 57. TUDOR. Editura Alma-Mater. Ioan. Editura Ovidius.. BERCHEŞAN. 934 p. Gheorghe. Institutul de Criminalistică. 307 p. Publikationsabteilung (Direcţia Publicaţiilor). 2000. CURSURI ŞI MANUALE 48. University Pres. Gheorghe. Précis de police scientifique. Constantin. AVERIANOVA. (litografiat). AIONIŢOAIE. Ioan. Constantin. Eugen Dumitrescu. Sub redacţia profesorului universitar R. 199-202 (Fundaţia Universitatea „Bogdan-Vodă”. Iu. BERCHEŞAN. Editura Alma-Mater. Şcoala militară de ofiţeri activi. PLETEA. Ministerul de Interne. Secunda Edician. Bayle. 1984. 2 vol. Bibliografia consultada p. 1893. VASILINIUC. E. BALTHAZARD.

BERCHEŞAN. Bibliografie la p.. f. Bucureşti. Vol. Pierre Fernand. I. Baillière et Fils. Editura Dacia Europa Nova.A. 63. Iaşi. PH. Curs de tehnică criminalistică. + XXIV planşe. 2003. Editura Risoprint. 75. 450 p. Bucureşti. Vol. Matei. 266-267. Bibliografie la p. 79. Editura Boorberg. BÈROUD. pl. V. Préface de M. 1938. 73. 2003.F. Kriminalistik (Criminalistica). Editura Paralela 45. 69. Valorificarea ştiinţifică a urmelor infracţiunii. Bucureşti.. La sciense et la recherche de la preuve. 81. CORNEAN. 67. CHEVET. Bibliografie la p. Metodologia investigării infracţiunilor. 1994. Editura Curtea Veche. 377 p. Vasile.) Krimmalistik-Handbuch für Praxis und Wissenschaft. 420 p. Editura Ministerului de Interne. cu ilustr. 64.. BASARAB. P. Curs de criminalistică. Vol. Ioan. 253-257. Carl-Ernst. IACOBUŢĂ. Bucureşti. 76.-B. BOTOŞ. Criminalistica. Bucureşti. 437 p.-D. 66. Criminalistică. BERCHEŞAN. Les faux. III. Editura şi Tipografia Icar. 246 p. 2003. 68. Les homicides. A l’usage des magistrats. Les incendies criminels. 223-224. 131. CÂRJAN. 1934. 80. Traducere din limba franceză. Librairie. 2003. Lazăr. Dumitru. Curs de criminalistică. CECCALDI. Bibliografie la p. (Manual criminalistic pentru practică şi ştiinţă). a. Cercetarea penală (criminalistica – teorie şi practică). DUMITRAŞCU I. Editura Curtea Veche. Marc. 233-234. 77. Bucureşti. 236 p. Bibliografie la p. Presses Univeritaires de France. 224 p. Paris. Vasile. BRSACH. C. 74. 302 . 2002. Paris. 343-344. Aurel. 373-377. Compendiu de criminologie şi de poliţie ştiinţifică. Editura Little Star. Boorberg. Rol. 416-420. Note de curs. Editura Fundaţiei „Chemarea”. Criminalistica. + 1 f. Valorificarea ştiinţifică a urmelor infracţiunii. 1998. Bibliographie p. Universitatea Bogdan Vodă). 167 şi urm. Lazăr. 78. 290 p. Stuttgart. Cluj-Napoca. Dr. Kriminalistiche Handlungslehre în Kube / Störzer / Timm (publ. Lugoj. 1995. Presses Universitaires de France. V. Criminalistică. MARANO. 1997. 128 [-132] p. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. I. Alain. 146 [-152] p. 71. 267 p. Manuel de criminalistique moderne. BALTHAZARD. CECCALDI. BERCHEŞAN. 178 [-180] p. BUZATU Nicolae. 2002. médecins légistes. Criminalistique. 2004. Bibliografie la p. Cristian. Payot. 176-178 (Fundaţia „Universitatea Bogdan Vodă”. Litografia Universităţii „Babeş Bolyai”. CÂRJAN. La criminalistique. Editura R. BERCHEŞAN. Îndrumar complet de cercetare penală. W. Bibliografie la p. Georges. Compendiu de criminalistică. Lazăr. La Police scientifique. Probele şi mijloacele de probă (mic îndrumar de cercetare penală). Vasile. 72. p. + IV anexe. CÂRPINEAN. Les fausse maonuaie. BRODAG. 127 p. Bibliografie la p. Ilie. Bibliografie la p. Avec 45 figures hors texte. Vasile. Editura Little Star. gardiens de prisonns. officiers de police judiciaire. Bibliografie la p.. BISCHOFF. Compendiu de criminalistică. 82. 441-450. Bucureşti. Stuttgart 1992. Cluj-Napoca. 1980. Précis de Police Scientifique. J. Editura Fundaţiei România de Mâine. 1962. 344 p. N. Curs de tehnică criminalistică. Paris. 1938. 65. Georges. I. 1969. 425-431. BERCHEŞAN. Cu o prefaţă de Eugen Bianu. Tipografia Vremea. 264 p. Précis de criminologie et de police scientifique. Vol.62. 2002. Laboratorul de identificare judiciară a Prefecturii poliţiei din Paris. inspecteurs de la sureté. Paris. BÉROUD. CÂRJAN. BUQUET. Piteşti. 234 p. CIOPRAGA. 2002. 70.

profesor universitar interimar. 256 p. True crime scene investigations. 89. 97. 95. 427 [-428] p. 1969. Bibliografie la p. 220p. Jean. Bucureşti. 2000. Stuttgart. Traduit de l’americain par Paul Benita. 1998. Ministerul de Interne. I. Handbuch der Kriminalistik (Manual de criminalistică). 1994. Lübeck. Horst. Manual. 352 p. Ministerul de Interne. 168 p. 93. Introducere în criminalistică ULIM.N. CIOPRAGA. 350 p. Ion. Filipov. Pierre. DUMITRESCU. Partea a II-a. DUMITRESCU. Editura Schmidt-Römhild pentru literatură poliţienească de specialitate. În lumea criminalisticii. Doctor habilitat în 92. Paris. 2004. GENGE. Vol. Gheorghe. (Collection Criminalité internationale dirigée par Xavier Raufer). Partea a II-a. 1985. Doctor habilitat în 91. 256 p. Şcoala de ofiţeri activi. 2002. 2004. Chişinău. Tehnică criminalistică. Stuttgart. NIŢĂ. La criminalité internationale des faux documents. Partea I. Les expertises d’armes. Forensics. Ioan. SIMA. Kriminalistik-Lehrbuch für Ausbildung und Praxis (Manual de criminalistică pentru pregătire şi practică). (USCG International Trening Division). A. Tehnică criminalistică. 102. VOCHESCU. Barnes & Noble Books. BRATU. 193 p. CONOVALOVA. Criminalistica. 1977. CRÂLOV.E. Leningrad. 144 p. Constantin. Constantin. 98. Les incendies et les explosions. Editura Naţional. Manuel de police scientifique. CULCEA. Mimii Eugeniu. 2004. cu ilustr. 125 p. Presses Universitaires de France. GHEORGHIŢĂ.F. Zakaria. CORA. Aurel. Criminalistica. Manual. CORA. dossier. Şcoala militară de ofiţeri. 88. Friedrich. Avec 23 figures. Quand la science traque le crime. Bibliographie 161-165 p. IONETE. Payot. Éditions J’ai lu. Police scientifique: le 90. Sub redacţia profesorului universitar A. GHEORGHIŢĂ. Manual pentru pregătire şi practică). FILIPOV. 408-416. Paris. H. Jurisprudenţa.G. GEERDS. Partea I. Boorberg.G. 87. DELVAL. Partea I. Bucureşti. I. 101. 99. Drept. Gheorghe. Harkov (Ucraina). Criminalistică. 254 p. Kriminalistik (Criminalistică). 1997. 1980. CORA. profesor universitar interimar. Les traces. 1961. Faux et fraudes. Ioan. Mihai. 100. V. Nqaire E. 94. 96. Dumitru. Dumitru. Editura Richard Boorberg. Curs de pregătire anti-narcotice şi anticontrabandă. Bucureşti. GACEA. (USCG International Trening Division). Curs de Criminalistică. Curs de pregătire anti-narcotice şi anticontrabandă. 84. Editura Junimea. Gheorghe. NIŢĂ. Criminalistica. VOCHESCU. Les faux en écriture: textes dactylographiés et textes manuscrites. CLAGES. Bucureşti. GAYET. 1998. Vol. Paris. ERZINÇLIOGLU. 2001. Chişinău. CLAGES. Şcoala militară de ofiţeri. Tezele generale ale tacticii criminalistice Editura ARC. Mihai. 1975. GACEA. IACOBUŢĂ. Dr. Bucureşti. 121 p. Curs de Criminalistică. Groß. 303 . Ioan. Caracteristica criminalistică a infracţiunilor. Ion. 171 p. Note de curs. I. Drept. Ministerul de Interne. Gheorghe. Kriminalistik . 86. GEERDS. I şi II. Eugeniu [Mimii]. COLESNICENCO. 2003. Tehnică criminalistică.. Ediţia a 2-a. A. 266 p. Ion. 462 p. Préface de Jacques Bourret. Editura Universităţii din Leningrad. BRATU. Bucureşti. Curs de criminalistică. Vol. Iaşi. Ediţia a 3-a.83. (Bibliothéque Scientifique). Editura R. 85.Lehrbuch für Ausbildung und Praxis (Criminalistică. Ioan. 1980. 1995. Les fausses mounaies. 1975. Moscova.

P. I. Ediţie revăzută şi adăugită. 1992. II. 139. IOAN. Libraires de la cour de cassation. Manual. Paris. Lyon. Marchal & Billard. 2004. Bucureşti. Avec 43 figures. Alexandru. Bourcart [. 7. 117. Hans. Agents du service de la sûreté etc. LAZĂR. Profesor de „Poliţia Technică” la ofiţerii elevi ai Şcoalei Speciale de Jandarmerie Oradea. 484 p. 1899. Note de curs. Fonctionnaires de la Police. 1999. 115. 372 p. Criminalistica. Manuel élémentaire 113. Bucureşti. Profesor de Cursul de „Informaţii şi contra informaţii la secţiunile ofiţeri şi şefi de secţie” şi Maiorul George Belloiu [. 27. Paris. Aufsatz. Editura Global Print. E. şi recomandată de Comandamentul Corpului de Jandarmi cu Ord. Gesammelte Kriminalistiche 105. Serghie. 108. Traduit d’allemand par mm. Niţă Ion. technique. 397 p. LEFTER. [1926]. „Kriminalistik . Ion. 1994. Hanns. LOCARD.Handbuch fur Praxis und Wissenschaft" (Manual de criminalistică pentru practică şi ştiinţă). dr. Hanns Gross [. Manuel de police 114. Noţiuni policière (Les constats – Les empreintes digitales – Les traces – Les taches – L’ expertise des documents écrits – Les correspondances secrètes – La fausse mounaie – Les armes et les explosifs – Les drogues – L’identification des e récidivistes – L’expert et l’expertise. à l’usage des gens du monde et des auteurs de roman policiers. 1937. Leipzig. Constantin. de poliţie technică / Întocmite după programul Şcoalei Speciale de Jandarmerie. Lector univ. 349-353. DINU. 2001. Marcel. Mihai. Pentru folosinţa tuturor ofiţerilor de poliţie judiciară şi oricărui cetăţean. Ion. [De] dr. GROSS. Manuel de technique Valentin. Gendarmes. Editura Richard Boorberg Stuttgart. LOCARD. 141 p. 1902. E. Larcier. 107. LOCARD. Cu un cuvânt înainte al autorilor. Manuel pratique D’INSTRUCTION JUDICIARE / a l’usage / des procureurs. IABLOCOV. 232 p. 1931. No. Augustin. Bucureşti. Editura Police Revue. Bibliografie la p. 112. 344/1926). Edmond. Imprimeurs – éditeurs. 2 édition. GODDEFROY. Coordonatori: CÂRJAN. Bruxelles.] conseiller de justice a Graz (Autriche). De maiorul Mihai Ioan [. STAN. Lucian. 375-380. 111. TUN. Criminalistica. MIHĂLCIOIU. Tipografia Atheneum. Avec un Préface de M.103. Ştefan. Edwin. 1923. STÖRZER. Tome premier. 110. LE CLERE. 159 p. technique. 104. 2006. Paris. Paris.] professeur de droit criminel a la Faculté de Nancy. Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”. avec 43 figures. IFTENIE. 1934. IONESCU. KUBE. Editura ALTIP. Manuel de police de police scientifique. Sucursale Rue Soufflot. BELLOIU.] Ajutorul comandantului Şcoalei de Jandarmi. 304 . GODDEFROY.] professeur à la Faculté de droit de Nancy [et] Wintzweiller [. 116. Criminalistica. Vol. Klaus Jürgen (Hrsg). 291 p. Moscova. Tome deuxième. Hans Udo / Timm.] Licenţiat în drept. Editura Ştiinţelor Medicale. Cercetarea penală – aspecte teoretice şi practice. vol. Editura Norma. Desvigne. (Lucrare aprobată policière. GROSS. entièrement refondue et considérablement augmentée. Payot. N. Oradea.] professeur d’allemand au Lycée de Nancy. George. Edmond. Bibliografie la p. Lazăr. 2002. POPESCU. La Criminalistique. des juges d’instruction /*des Officiers et des Agents de police judiciaire. Bruxelles. Medicina Legală. POPA. Bibliografie selectivă p. Alba-Iulia. Gardeil [. Edmond. MANOLOIU. 1922. Ion. 106. 514 p. Manuel de technique 109. 1974. Payot. Maison principale: Place Dauphine. + 1 tab. 353 [360] p. 388 p.

Ion. litografiate. MITRICEV. 319 p. S. Şcoala militară de ofiţeri. Mimii Eugeniu. P. MANEA. candidat în ştiinţe juridice. [1940]. LOCARD. 351 p. SAVIŞCHII. cu fig. 305-314. Vol. Tradus după originalul din limba rusă: Institutul Panunional de cercetări Criminalistice al Procuraturii U. MIRCEA. MANEA. 1978. MIRCEA. Manual de 1 Poliţie technică. Ion. The University Press of Kentucky. e 4 édition corrigée. Bibliografie la p. GACEA. Iaşi. Curs de tehnică criminalistică. Curs de tehnică criminalistică. 120. avec 38 figures. L’expertise des documents écrits. DUMITRAŞCU. LOUWAGE. Edmond. 1983. Facultatea de Drept). John. ŞAVER. 1935.. Paris. tehnică criminalistică. Criminalistică. VOCHESCU. + 94 p. Mimii Eugeniu. 270 p.. Tiparul „Cartea Românească“. Prof. 1998. Manual de poliţie technică. B. Bucureşti. DUMITRESCU. 2 Medicina legală. 314 p. Vol. Valeriu. DUMITRESCU. SALAMANOV.118. 240 p. Curs de Ion. Bucureşti. Iaşi. 366 p. SIMA. 1992. Les taches. Criminalistica. (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului). 131. Kriminalistika. Tehnica şi tactica criminalistică.I. cu ilustr. 208 p. Ministerul de Interne. Manuel de technique policière. Cluj-Napoca. Les empreintes digitales. M. Autori: A. S. Metods of Forensic Detection. Mockva. Florin. Bucureşti. PLETEA. IONESCU. Ministerul de Interne. M. Ministerul de Interne. 2 vol. 121. 127. Crime 124. Editura Didactică şi Pedagogică. VINBE