Sunteți pe pagina 1din 2

CLASA.......................... DATA...................................

NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI


...................................................................

Lucrare scrisă la limba şi literatura română pe semestrul al II-lea

SUBIECTUL I
Citeşte cu atenţie textul următor:

,, De la mânăstirea Horez în sus, locurile se sălbăticesc, văile-s tot mai înguste şi mai
râpoase, dealurile acoperite de păduri se-ncolăcesc, se-ncalecă şi zarea o închid din toate
părţile. E aşa de adâncă şi de sfântă tăcerea, că înaintezi cu grijă, pare că ţi-e frică să nu
deştepţi cu zgomotul trecerii tale cine ştie ce fiinţi legendare adormite de mii de ani în liniştea
acestor pustietăţi. După vreun ceas de drum, auzi un vuiet, o gâlgâire de izvoare, îţi pare că o
stavilă s-ar fi abătut deodată din calea undelor nerăbdătoare, valea se deschide, codrii se trag
la o parte, o privelişte neaşteptată, negrăit de mândră se înfăţişează ochilor. Sus, pe brâul
muntelui din faţă, răsar dintre copaci turnuleţele mânăstirii Arnota.”
( Calistrat Hogaş, Pe drumuri de munte )

Redactează pe baza textului de mai sus, răspunsuri pentru următoarele cerinţe:

A.Limba română
1.Găseşte sinonime contextuale pentru cuvintele: frică, copaci, sfântă. 6p.
2.Precizează ce sunt ca părţi de propoziţie cuvintele marcate în text. 6p.
3.Corectează greşelile din următoarele enunţuri: 9p.
Am vorbit cu aceiaşi fată de ieri.
Se uita la mine cu ochi fixi.
E în clasa a doisprezecea.
4. Precizează trei termeni din familia lexicală a cuvântului pădure. 6p.
5. Menţionează mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului prin care s-au format
cuvintele: deodată, negrăit. 6p.

B. Înţelegerea textului
6. Identifică în text cele două clădiri descrise. 6p.
7. Numeşte modul de expunere predominant în text. 6p.
8. Motivează în 4-5 rânduri că fragmentul dat este o descriere literară. 15p.

SUBIECTUL AL II-LEA

Alege o operă epică studiată de tine în acest semestru. Scrie o compunere de 15- 20 de
rînduri în care să demonstrezi apartenenţa ei la acest gen literar.
30p.

Se acordă 10 puncte din oficiu.


Total 100 puncte.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și