Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE EVALUARE PENTRU CLASA a V-a

ITEMI OBIECTIVI – Itemi cu alegere duală

Citeşte cu atenţie afirmaţiile de mai jos. Dacă vei considera că afirmaţia este
adevărată, încercuieşte litera A. Dacă tu crezi că este falsă, încercuieşte litera F.

A - F 1. Cuvântul subliniat din enunţul: Tatălui lui Ştefan îi place şahul, are funcţia
sintactică de atribut substantival genitival. (1p)
A - F 2. În enunţul: O tăcere şi o linişte solemnă acopereau întreaga fire, există un
singur atribut adjectival. (1p)
A - F 3. În enunţul: A fost odată un vânător care povestea o mulţime de întâmplări
minunate, nu există niciun atribut substantival. (1p)
A - F 4. În propoziţia: Stiloul de pe bancă este al Mariei.substantivul de pe bancă are şi
funcţia sintactică de atribut substantival prepoziţional. (1 p)
A- F 5. Pronumele lui din enunţul : Şi-a adus aminte de prietenii lui., are funcţia
sintactică de atribut pronominal. (1p)
A - F 6. Atributul adjectival exprimat prin adjectiv propriu-zis din propoziţia:
Pe cerul senin zburau păsările gonite de vânători, este gonite. (1p)
A-F 7. Atributul substantival genitival din enunţul următor : Legase sforile de un
stâlp al şopronului, este al şopronului.
(1p)
A - F 8. Adjectivul senin din propoziţia : Cerul este senin, are funcţie sintactică de
atribut adjectival. (1p)
A-F 9. În versurile: În taină, liliacul timpuriu/ Întredeschise buzele de muguri (N.
Labiş), cuvintele timpuriu şi de muguri sunt, în ordine, atribut adjectival şi atribut
substantival prepoziţional. (1p)
Din oficiu : 1p