Sunteți pe pagina 1din 1

Nume: _______________

Data: ________________
Clasa: _______________

JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI
BIBLICE
CAUTĂ URMĂTOARELE NUME BIBLICE ÎN CAREU
1. Preot, fratele lui Moise _ _ _ _ _
2. Copil al lui David, a murit după ce s-a agăţat de un copac
_ _ _ _ _ _ _ ?(2 Samuel 18)
3. Tatăl lui Isaac _ _ _ _ _ _
4. Soţul Esterei _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Estera 1)
5. Fratele drept al lui Iosif _ _ _ _ _ _ _ _
6. Un copil al lui Iacov, numele lui înseamnă “A judecat” _ _
_ (Geneza 30)
7. Femeia care l-a convins pe Samson să spună de unde-i
vine puterea _ _ _ _ _ _ (Judecători 16)
8. Mama lui Ioan Botezătorul _ _ _ _ _ _ _ _ _
9. Prima mamă _ _ _
10. Preotul care slujea la templu, când a fost adus Samuel _ _
_
11. Cel care a vrut să-i omoare pe evrei, în timpul împărătesei
Estera _ _ _ _ _
12. Unul din fii lui Noe . Copilul său era Canaan. _ _ _ (Geneza 9)
13. Fratele geamăn al lui Esau _ _ _ _ _ (Geneza 25)
14. Numele celui care a condus poporul în Canaan după Moise _ _ _ _ _
15. Tatăl său este Avraam _ _ _ _ _
16. Prietenul lui David, fiul lui Saul _ _ _ _ _ _ _ (1 Samuel 18)
17. Soţiile lui Iacov se numeau: Rahela şi _ _ _ (Geneza 29)
18. Numele mamei Domnului Isus _ _ _ _ _
19. Numele lui înseamnă “Scos din apă” _ _ _ _ _ (Exod 2)
20. Sora Mariei şi a lui Lazăr din Betania _ _ _ _ _
21. Numele care şi l-a ales Naomi să i se spună la venire în Israel _ _ _ _ (Rut 1)
22. Soacra lui Rut _ _ _ _ _
23. Cel care a construit o corabie, supravieţuind potopului _ _ _
24. Împărat al Babilonului care a asediat Ierusalimul _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (2Împăraţi 25)
25. Căpetenia străjerilor, slujitor al lui Nebucadneţar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (2 Împăraţi 25)
26. Cealaltă noră a Naomei, care s-a întors la poporul ei _ _ _ _ (Rut 1)
27. Proroc al Vechiului Testament, a cărui carte are 14 capitole _ _ _ _
28. “Fiica ” Naomei, mai târziu soţia lui Boaz _ _ _
29. Soţie a lui Iacov, fiii ei se numesc Iosif şi Beniamin _ _ _ _ _ _ (Geneza 30)
30. Primul copil al Anei, judec[tor ]n Israel ( a fost adus de mic copil la templu) _ _ _ _ _ _
31. Domnul Isus l-a văzut pe el într-un dud _ _ _ _ _ _ (Luca 19)
32. Numele lui înseamnă “Locuinţă” _ _ _ _ _ _ (Geneza 30)
33. Tatăl lui Ioan Botezătorul _ _ _ _ _ _ _