Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE ISTORIE
B-dul Regina Tel: 0040-21-314
Elisabeta nr.4-12 53 89
(fost Carol I, 13) Fax: 0040-21-310
030018 ,Bucureşti, 06 80
România

ADMITERE ÎN PROGRAMELE DE MASTER

GHID PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI DE CERCETARE

I. Evaluarea proiectului de cercetare prezentat pentru concursul de


admitere la studii de master va lua în considerare următoarele aspecte:
1. Relevanţa şi originalitatea subiectului propus;
2. Sursele istorice prezentate şi relevanţa lor pentru cercetarea propusă;
3. Metoda de lucru anunţată şi adecvarea acesteia la subiectul propus;
4. Calitatea informaţiilor prezentate, inclusiv bibliografia;
5. Structura proiectului.

II. Structura proiectului de cercetare:


Candidaţii au libertatea de a structura proiectul în funcţie de stilul de lucru al fiecăruia
şi de perspectiva pe care o au asupra subiectului. Având în vedere exigenţele
ştiinţifice cărora trebuie să le răspundă, candidaţii sunt consiliaţi să includă în
proiectele prezentate cel puţin următoarele aspecte:
1. Definirea temei şi motivaţia;
2. Conceptele fundamentale şi metodologia cercetării
3. Prezentarea surselor
4. Stadiul cercetării
5. Planul cercetării
6. Bibliografie orientativă

S-ar putea să vă placă și