Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI RECTOR

FACULTATEA DE ISTORIE Prof.dr. Ioan Pânzaru

MASTER : ISTORIE ŞI CIVILIZAŢIE


4 SEMESTRE – VALABIL DIN ANUL UNIVERSITAR 2010-2011

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Cod Tip DISCIPLINA NR. ORE Finalizare ECTS
discipli discip Sem.1 Sem.2 Sem.3 Sem.4
na lina c s c s c s c s
MAIC DF - Istorie şi imaginar 2 1 2 1 2 1 E1, E2, 7x3
01- 03 DOB E3
MAIC DF – Teorie şi metodologie istorică 2 1 2 1 2 1 E1, E2, 7x3
04- 06 DOB E3
MAIC DF – Istorie regională * 2 2 2 2 2 2 2 2 E1,V2,V3 4X4
07- 23 DOP ,V4
MAIC DS – Istorie socială şi viaţă cotidiană* 2 1 2 1 2 1 2 1 E1,V2,E3, 4X4
24-40 DOP V4

MAIC DS – Istorie politică şi ideologia puterii∗ 2 1 2 1 2 1 2 2 E1,V2,V3 4x4


41-57 DOP ,E4
MAIC DS- Seminar practic** 4 V4 8
58 DOB
MAIC DF – Practică de specialitate*** 22 22 22 54 V1,V2, 4,4,4,10
59-60 DOB V3,V4
TOTALURI ore / forme de finalizare / credite 16 16 16 16 11 E ; 12 120
V
Susţinerea dizertaţiei 10
*Sunt oferite cursuri specializate grupate în module pentru epocile antică, medie, modernă şi contemporană, în funcţie de cifra de şcolarizare.
Cursurile specializate constituie filiere de specializare evidenţiate în suplimentul la diplomă. Pentru a primi atestarea specializării studenţii au
obligaţia de a urma minim 75% din modulul destinat filierei de specializare respective. Pentru filiera Istoria ideilor şi mentalităţilor modulul de
specializare se constituie dintr-o selecţie de discipline oferite în cadrul modulelor cronologice sau în alte programe de master ale facultăţii.
** Se lucrează în grupe de seminar pentru fiecare modul de specializare – în funcţie de cifra de şcolarizare.
**∗În total 4 săptămâni cu 6 ore de activitate pe zi.
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT: FILIERE DE SPECIALIZARE 2010-2012

a. Filiera: Istorie antică şi arhelogie

Discipline obligatorii pentru toate specializările:


Cod Tip DISCIPLINA NR. ORE Finalizare ECTS
discipli discip Sem.1 Sem.2 Sem.3 Sem.4
na lina c s c s c s c s
MAIC DF - Istorie şi imaginar 2 1 2 1 2 1 E1, E2, 7x3
01- 03 DOB E3
MAIC DF – Teorie şi metodologie istorică 2 1 2 1 2 1 E1, E2, 7x3
04- 06 DOB E3
Istorie regională
MAIC DF – Dobogea romană 2 2 E1 4
07 DOP
MAIC Spaţii urbane şi fotificaţii în spaţiul 2 2 V2 4
08 mediteranean
MAIC Coloniile vest-pontice 2 2 V3 4
09
MAIC Preistorie în S-E Europei 2 2 V4 4
10
Istorie socială şi viaţă cotidiană
MAIC DS – Familia romană în epoca clasică 2 1 E1 4
24 DOP

MAIC Elitele în societăţile tradiţionale 2 1 V2 4


25
MAIC Bunuri simbolice în preistorie 2 1 E3 4
26
MAIC Relaţii economice în MM şi MN în epoca 2 2 V4 4
27 romană
Istorie politică şi ideologia puterii
MAIC DS – Exerciţiul puterii în Imperiul târziu 2 1 E1 4
41 DOP
MAIC Sincretism religios şi putere politică în 2 1 V2 4
42 Egiptul roman
MAIC Arta şi iconografie în Imp. Roman 2 1 V3 4
43
MAIC Ideologia puterii în societăţile antice 2 2 E4 4
44
Discipline practice obligatorii
MAIC DS- Seminar practic 4 V4 8
58 DOB
MAIC DF – Practică de specialitate 22 22 22 54 V1,V2, 4,4,4,10
59-60 DOB V3,V4
TOTALURI ore / forme de finalizare / credite 16 16 16 16 11 E ; 12 120
V
Susţinerea dizertaţiei 10

b. Filiera : Istorie modernă

Discipline obligatorii pentru toate specializările:

Cod Tip DISCIPLINA NR. ORE Finalizare ECTS


discipli discip Sem.1 Sem.2 Sem.3 Sem.4
na lina c s c s c s c s
MAIC DF - Istorie şi imaginar 2 1 2 1 2 1 E1, E2, 7x3
01- 03 DOB E3
MAIC DF – Teorie şi metodologie istorică 2 1 2 1 2 1 E1, E2, 7x3
04- 06 DOB E3
Istorie regională
MAIC DF – Cultură şi societate în România 2 2 E1 4
11 DOP modernă. Marginalitatea socială
MAIC Influenţa occidentală asupra societăţii 2 2 V2 4
12 româneşti a doua jum. sec. 19
MAIC Universităţi şi universitari în România, a 2 2 V3 4
13 doua jumătate a sec. 19- prima jum. sec.
20
MAIC Emergenţa statelor naţionale în Europa 2 2 V4 4
14 centrală şi estică în sec. 19

Istorie socială şi viaţă cotidiană


MAIC DS – Modele de creştere economică şi mutaţii 2 1 E1 4
28 DOP sociale în Europa şi SUA (a doua jum. a
sec. 19 – 1914 )
MAIC Contrastele societăţii europene la sf. 18- 2 1 V2 4
29 incep. 19. Civilizaţie industrială şi
urbană
MAIC Modernizare, critică socială şi modele de 2 1 V2 4
30 dezvoltare a doua jum. 19 incep 20
MAIC Imaginarul european şi spaţiile extra- 2 2 V4 4
31 europene în epoca modernă

Istorie politică şi ideologia puterii


MAIC DS – Politica de putere în sistemul 2 1 E1 4
45 DOP internaţional de sec. 19
MAIC Război şi pace în istoria Europei 1853- 2 1 V2 4
46 1918
MAIC Politica externă italiană de la Berlin la 2 1 V2 4
47 Sarajevo: probleme şi posibilităţi
MAIC Catolicism şi putere de la Napoleon I la Ioan 2 2 V3 4
48 Paul al II-lea
Discipline practice obligatorii
MAIC DS- Seminar practic 4 V4 8
58 DOB
MAIC DF – Practică de specialitate*** 22 22 22 54 V1,V2, 4,4,4,10
59-60 DOB V3,V4
TOTALURI ore / forme de finalizare / credite 16 16 16 16 11 E ; 12 120
V
Susţinerea dizertaţiei 10

c. Filiera: Istorie contemporană

Discipline obligatorii pentru toate specializările:

Cod Tip DISCIPLINA NR. ORE Finalizare ECTS


discipli discip Sem.1 Sem.2 Sem.3 Sem.4
na lina c s c s c s c s
MAIC DF - Istorie şi imaginar 2 1 2 1 2 1 E1, E2, 7x3
01- 03 DOB E3
MAIC DF – Teorie şi metodologie istorică 2 1 2 1 2 1 E1, E2, 7x3
04- 06 DOB E3

Istorie regională
MAIC DF – Holocaust şi Gulag în istoria Europei. 2 2 E1 4
15 DOP Unicitate versus relativizare
MAIC Dezbateri ideologice şi culturale în 2 2 V2 4
16 România secolului 20
MAIC Mişcarea comunistă internaţională şi 2 2 V3 4
17 lupta pentru putere în partidele
comuniste est-europene
MAIC Război şi societate în România 1939-1948 2 2 V4 4
18
Istorie socială şi viaţă cotidiană
MAIC DS – Spaţii sociale şi viaţă cotidiană reflectate 2 1 E1 4
32 DOP în literatura din sec. 20

MAIC Sovietizarea sud-estului Europei 2 1 E3 4


33
MAIC Modele sociale şi comportamente cotidiene 2 1 E3 4
34 în lumea contemporană

MAIC România postbelică. Societate şi instituţii 2 2 V4 4


35 culturale şi politice

Istorie politică şi ideologia puterii


MAIC DS – România şi crizele comunismului 2 1 V2 4
49 DOP
MAIC Evoluţia sistemului pol. american sec. 19- 2 1 E1 4
50 21 între doctrine şi practici
MAIC Totalitarism şi democraţie în secolul XX 2 1 E4 4
51
MAIC Comunism versus fascism. Conflict 2 2 E4 4
52 politic şi competiţie academică

Discipline practice obligatorii


MAIC DS- Seminar practic 4 V4 8
58 DOB
MAIC DF – Practică de specialitate*** 22 22 22 54 V1,V2, 4,4,4,10
59-60 DOB V3,V4
TOTALURI ore / forme de finalizare / credite 16 16 16 16 11 E ; 12 120
V
Susţinerea dizertaţiei 10
d. Filiera: Istoria ideilor şi mentalităţilor

Discipline obligatorii pentru toate filierele


Cod Tip DISCIPLINA NR. ORE Finalizare ECTS
discipli discip Sem.1 Sem.2 Sem.3 Sem.4
na lina c s c s c s c s
MAIC DF - Istorie şi imaginar 2 1 2 1 2 1 E1, E2, 7x3
01- 03 DOB E3
MAIC DF – Teorie şi metodologie istorică 2 1 2 1 2 1 E1, E2, 7x3
04- 06 DOB E3

Istorie regională
MAIC DF – Cultură şi societate în România 2 2 E1 4
11 DOP modernă. Marginalitatea socială
MIIM Reprezentări simbolice ale spaţiului 2 2 V2 4
16 geografic naţional în istoriografia
românească
MAIC Universităţi şi universitari în România, a 2 2 V3 4
13 doua jumătate a sec. 19- prima jum. sec.
20
MSM Statutul femeii în Evul mediu în spaţiul 2 E4 4
23 central şi sud-est european

Istorie socială şi viaţă cotidiană


MSM DS – Constituirea şi evoluţia imaginii în Evul 1 1 E1 4
05 DOP mediu

MAIC Elitele în societăţile tradiţionale 2 1 V2 4


25
MAIC Modernizare, critică socială şi modele de 2 1 V2 4
30 dezvoltare în a doua jum. a sec. 19 –
incep. sec. 20
MAIC Imaginarul european şi spaţiile extra- 2 2 V4 4
31 europene în epoca modernă
Istorie politică şi ideologia puterii
MAIC DS – Filosofii politice moderne 2 1 4
41-57 DOP
MSM Mentalitati medievale. 2 4
10 Reprezentari ale
universului public si privat
MIAFC Africa Neagra: imagine 1 1 4
15 creata/imagine
reflectata
MAIC România postbelică. Societate şi instituţii 2 2 V4 4
35 culturale şi politice

Discipline practice obligatorii


MAIC DS- Seminar practic 4 V4 8
58 DOB
MAIC DF – Practică de specialitate 22 22 22 54 V1,V2, 4,4,4,10
59-60 DOB V3,V4
TOTALURI ore / forme de finalizare / credite 16 16 16 16 11 E ; 12 120
V
Susţinerea dizertaţiei 10

Sinteza: totalul orelor şi creditelor /semestru

Semestru I II III IV Dizertaţia


Nr. Săptămâni 14 14 14 14
Total ore /săptămână 16 16 16 16
Total credite 30 30 30 30 10
Media orelor / săptămână / 4 semestre: 16 Total credite : 120 / 4semestre + 10 dizertaţie = 130

Sinteza : conţinutul programului de învăţământ


Tipul disciplinei Standard ARACIS (%) Program master Istorie şi civilizaţie
% ECTS
DOB 60 – 80 % 60 % 72
DOP 20 – 40 % 40 % 48
DF 60 – 75 % 67 % 80
DS 20-35 % 33 % 40
Nr.ore curs/nr.ore seminar 1 :1 – abatere ±20% 36 / 28 - abatere + 12%
Practica de specialitate 4-6 săptămâni 4 săptămâni

Legenda: DOB – discipline obligatorii; DOP – discipline opţionale; DF – discipline fundamentale; DS – discipline de specialitate; E – examen; V
– colocviu. ; EP – evaluare pe parcurs.

DECAN
Prof.univ.dr. Gheorghe Vlad Nistor

S-ar putea să vă placă și