Sunteți pe pagina 1din 1

GRUP ŞCOLAR „SF.

NICOLAE” DETA
DISCIPLINA: Limba şi literatura română Aviz director:
Clasa a XII-a S / Nr. ore săpt.: 3 / Anul 2010-2011 Aviz şef catedră:

A. PLANIFICARE ANUALĂ

SEMESTRUL UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. SĂPTĂMÂNA OBSERVAŢII


ORE
SEM. I RECAPITULARE 5 S1, S2
PERIOADA INTERBELICĂ VACANŢA DE
43 S3 - S16 IARNĂ
POEZIA 22.12.2010 -
04.01.2011
PRACTICĂ COMASATĂ S17 - S18

VACANŢA INTER-SEMESTRIALĂ

SEM. 6 S1, S2, S3, S4, S5, S6


AL II-LEA PERIOADA POSTBELICĂ: POEZIA
4 S7, S8, S9, S10
PERIOADA POSTBELICĂ: ROMANUL
5 S11, S12, S13, S14, S15
RECAPITULARE FINALĂ ÎN VEDEREA 2 S16, S17
EXAMENULUI DE BACALAUREAT