Sunteți pe pagina 1din 2

ORTOGRAFIA ŞI ORTOEPIA CUVINTELOR

DERIVATE
Prefixe şi derivate cu prefixe

Prefixele se scriu, de regulă, neseparate de cuvintele de bază:


antemeridian, antiunionist, (a) circumscrie, (a) dezvinovăţi, interregional,
nonviolenţă, neelucidat, *preaderare, (a) răsciti.

Se scriu cu cratimă între prefix şi cuvântul de bază


numai anumite derivate cu prefixe:

☺ obligatoriu
§ derivatele cu prefixul ex- (fost): ex-ministru, ex-director.Derivatele cu
prefixul ex- („în afară”) se scriu într-un cuvânt: !exînscriere, !
exorbitant, !(a se)expatria
§ unele derivate noi şi ocazionale care au la bază un pronume
substantivizat (non-eu), indicarea prescurtată a unui an
calendaristic(ante-89, post-89), un nume propriu(anti-Eminescu, pro-
Ionescu), o literă(non-a), o abreviere(pro-UE, anti-NATO);

☺ facultativ
§ se scriu cu cratimă, din raţiuni fonetice, pentru a reda rostirea lor în
tempo rapid, derivatele cu prefixele ne- şi re- de la teme care încep cu
îm-, în- ( ne-mpăcat, ne-ntors, re-nnoire, re-nviere), dar neîmpăcat,
neîntors, reînnoire, reînviere, (în tempo lent)
§ derivatele cu sensuri mai puţin obişnuite: ne-voie(„absenţa voinţei”),
pre-text(„ceea ce precede un text), a re-crea(„a crea din nou”),
deosebindu-se astfel de omonimele lor: nevoie(„necesitate”),
pretext(„motiv pretins”), a se recrea(„a se destinde”)
§ derivatele cu prefixe superlative: ultra-modernist, ultra-
progresist(Caragiale)
§ derivatele supraprefixate cu acelaşi prefix: extra-extrafin, răs-
răscitit
§ derivatele supraprefixate cu prefixe diferite: endo-exocrin, exo-
endocrin
§ formaţiile cu prefixe terminate cu aceeaşi literă ca iniţiala bazei:
hiper-retrograd
Se scriu separat prefixele folosite (accidental) cu rol de cuvinte,
devenite adjective invariabile: *extra, *super, *ultra.

Sufixe şi derivate cu sufixe

Se scriu într-un cuvânt majoritatea derivatelor cu sufixe, chiar dacă


sunt formate din cuvinte scrise cu cratimă (*albaiulian, burtăverzime,
târgujian, târgumureşean) sau separate (antonpannesc, băimărean,
camilpetrescian, costarican, *srilanken)
§ se scriu cu cratimă derivatele cu sufixe de la abrevieri
literale(R.A.T.B.-ist), sau de la litere (X-ulescu)
§ se pot scrie într-un cuvânt (cu căderea, uneori, a vocalei finale a
numelui), fie cu cratimă (cu păstrarea vocalei finale a numelui)
derivatele de la numele proprii străine a căror finală prezintă deosebiri
între scriere şi pronunţare: poeesc/poe-esc, rousseeauism/rousseau-ism,
*shakespearian/shakespeare-ian
§ se scriu separat numai sufixele folosite ocazional cu rol de cuvinte:
isme

!- schimbări făcute faţă de DOOM1


*- nou