Sunteți pe pagina 1din 1

1.Se citeste de la tastatura matricea de adiacenta a unui graf neorientat cu n varfuri.

Sa se
scrie muchiile grafului in fisierul muchii.txt, pe fiecare rand se vor scrie extremitatile
unei muchii separate prin spatii (o procedura ptr citire matrice, o procedura ptr afisari)

2.Se citesc de la tastatura m perechi de numere intregi,reprezentand extremitatiile


muchiilor unui graf neorientat cu n varfuri si m muchii. Fiind date 3 varfuri a, b si c, sa se
afiseze acela care are gradul cel mai mic (o procedura ptr citirea datelor, o functie ptr det.
grad unui varf) .

3.Se citeste de la tastatura matricea de adiacenta a unui graf neorientat cu n varfuri. Sa se


afiseze varfurile al caror grad este egal cu o valoare p data (o procedura ptr citirea
datelor, o functie determinarea gradului unui varf)

4.Se citesc de la tastatura 2 numere intregi m si n, apoi m perechi de numere intregi


reprezentand extremitatile muchiilor unui graf neorientat cu m muchii si n varfuri. Sa se
construiasca si afiseze matricea de adiacenta, apoi sa se scrie gradele varfurilor in fisierul
graf.txt, pe fiecare rand se vor scrie un varf si gradul sau, separate prin spatii ( o
procedura ptr citirea matr, o functie ptr determinarea gradului unui varf, o procedura ptr
afisare)

5.Se citeste de la tastatura matricea de adiacenta a unui graf neorientat cu n varfuri. Sa se


afiseze varful(varfurile) de grad maxim in graf. (o procedura ptr citire, o functie ptr det
grad)

6.Dandu-se un graf neorientat cu n varfuri. Sa se determine si afiseze varfurile izolate din


graf

7.Dandu-se un graf neorientat cu n varfuri. Sa se calculeze gradul minim al varfurilor


grafului

8.Dandu-se un graf neorientat cu n varfuri. Sa se afiseze muchiile care au ambele


etremitati numere pare.

9(optional).Fiind dat un numar n natural. Sa se genereze toate grafurile neorientate cu n


varfuri
Explicatie : Matr de adiac a unui graf neor este simetrica, deci este suficient sa generam
portiunea aflata deasupra diag princip. Deasupra diag principale avem n(n-1)/2 elemente,
rezulta ca pb se transforma in generarea tututror vectorilor cu n(n-1)/2 elemente de 0 si 1.
Aceasta se face prin met backtracking. Dupa generarea unui astfel de vector, matr de
adiac se completeaza pe baza elementelor vectorului.Pentru a obtine solutia finala trebuie
sa completam toate cele n(n-1)/2 nivele ale stivei, corespunzatoare elementelor aflate
deasupra diagonalei principale.Numarul de solutii este a 2 n(n-1)/2