Sunteți pe pagina 1din 4

SUME

n(n + 1)
1) 1 + 2 + 3 + … + n =
2
2) 2 + 4 + 6 + … + 2n = n(n + 1)
Demonstratie:
2n( n +1)
2 + 4 + 6 + … + 2n = 2(1 + 2 + 3 + … + n) = = n(n + 1)
2
3) 1 + 3 + 5 + … + 2n – 1 = n 2 ( n 2 = n ⋅ n )
Demonstratie:
1 + 3 + 5 + … + 2n – 1 = (1 + 2 + 3 + 4 + … + 2n – 1 + 2n) – (2 + 4 + 6 + … + 2n) =
2n( 2n +1)
- n(n+1) = n(2n + 1) –n(n +1) = n(2n + 1 – n – 1) = n ⋅ n ;
2
Altfel :
1 + 3 + 5 + … + 2n – 1 = ( 2 ⋅ 1 − 1) + (2 ⋅ 2 − 1) + ... + (2n − 1) =
2 ⋅ 1 + 2 ⋅ 2 + ... + 2n − 1 − 1 − 1 − ... − 1 = n(n + 1) – n = n(n + 1 – 1) = n ⋅ n ;
n

Altfel:
1 + 3 + 5 + … + 2n – 1 = 1 + ( 2 ⋅1 +1) + (2 ⋅ 2 +1) + ... + 2(n −1) +1 =
[ 2 ⋅1 + 2 ⋅ 2 + ... + 2(n − 1)] + (1 + 1 + ... + 1) = n(n – 1) + n = n ⋅ n - n ⋅ n = n⋅n
n

kn( n + 1)
4) k + 2k + 3k + … + nk = k(1 + 2 + 3 + … + n) =
2
n( 2k + n +1)
5) k + 1 + k + 2 + … + k + n =
2
Demonstratie:
( )
k + 1 + k + 2 + … + k + n = k + k +n ... + k + (1 + 2 + 3 + … + n) = nk +
n(n +1)
=
2
2nk n( n +1) 2nk + n(n +1) n(2k + n + 1)
+ = =
2 2 2 2
(n + 1)(kn + 2r )
6) r + (k + r) + (2k + r) + (3k + r) + … + (nk + r) =
2

( )
Demonstratie:
r + (k + r) + (2k + r) + (3k + r) + … + (nk + r) = r + r n++1... + r + k(1 + 2 + 3 + … + n)= (n+1)r
kn ( +n +1) 2r ( n +1) kn (n +1) (n + 1)(kn + 2r )
++ = + = ;
2 2 2 2
Progresii aritmetice

a) Exemple:
Se dau secventele:
a) 1, 2 , 3 , …, 24; b) 3, 6, 9, …., 300 ; c) 12, 14, 16, …, 240 ; d) 7, 11, 15, 19, …, 123.
Aceste secvente se numesc progresii aritmetice.
Ele au urmatoarea proprietate :
« Fiecare termen al secventei se obtine adunand la precedentul un numar constant ».
In cazurile de mai sus numerele constante care se aduna constant sunt :
1 (pt. a), 3 (pt. b) ; 2( pt. c) , 4(pentru d). Acest numar se mai numeste ratie.
Fie a1 , a 2 , a3 ,..., a n termenii unei progresii aritmetice.
Atunci a 2 = a1 + r , a3 = a 2 + r ,..., a n = a n −1 + r .

b) Propozitie:
Termenul general al unei progresii aritmetice este dat de formula:
a n = a1 + ( n −1)r
Demonstratie :
a3 = a 2 + r = (a1 + r ) + r = a1 + r + r = a1 + 2r ; a 4 = a3 + r = ( a1 + 2r ) + r = a1 + 2r + r = a1 + 3r ;
efectuand un rationament analog pentru urmatorii termeni obtinem relatia ceruta.

c) Propozitie :
Daca a1 , a 2 , a3 ,..., a n termenii unei progresii aritmetice, atunci
a1 + a n = a 2 + a n −1 = a3 + a n −2 = ... = a k + a n −k −1 .
Demonstratie :
Folosim formula de la propozitia b). Intr-adevar a1 + a n = a1 + a1 + (n −1)r = 2a1 + (n −1)r ;
a 2 + a n −1 = a1 + r + a1 + ( n − 2) r = 2a1 + ( n −1) r etc.

d) suma unei progresii aritmetice:


Fie a1 , a 2 , a3 ,..., a n o progresie aritmetica. Ne propunem sa calculam suma
S = a1 + a 2 + a3 + ... + a n ;
Distingem doua cazuri:
i) n par (n =2k); atunci S = (a1 + a n ) + (a 2 + a n −1 ) + ... + ( a k + a k +1 ) ; dar, conform
( a + a n )n
propozitiei c) termenii sumei S sunt egali, deci S = k (a1 + a n ) = 1 ;
2
ii) n impar (n =2k); atunci S = (a1 + a n ) + (a 2 + a n −1 ) + ... + (a k + a k + 2 ) + a k ; dar, conform
a + an
propozitiei c) primii k termeni ai sumei S sunt egali (1); in plus avem a k +1 = 1 (aplic
2
propozitia b) (2); n = 2k +1 ⇒ 2k = n − 1 (3); din (1), (2) si (3) rezulta deci
2k (a1 + a n ) a1 + a n (a1 + a n )( 2k + 1) (a1 + a n )n
S = k (a1 + a n ) + a k +1 = + = =
2 2 2 2
(a1 + a n ) n
Din analiza acestor doua cazuri am ajuns la formula a1 + a 2 + a3 + ... + a n = ,
2
extrem de utila in calculul unor sume.

Exemple:

100 ⋅101
1.1) 1 + 2 + 3 + … + 100 = = 50 ⋅101 = 5050;
2
123 ⋅124
1.2) 1 + 2 + 3 + … + 123 = = 123 ⋅ 62 ;
2

2.1) 2 + 4 + 6 + … + 2200 = 2(1 + 2 + 3 + … + 1100) =1100 ⋅1101 ;


2.2) 2 + 4 + 6 + … + 246880 = 2(1 + 2 + 3 + … + 1100) = 123440 ⋅123441 ;
Observatie:
Este recomandabil sa dati factor comun (chiar daca ati inteles formula!!!) ;

3.1) 1 + 3 + 5 + … + 121 = 1 + 3 + 5 + … + (2 ⋅ 61 −1) = 61 ⋅ 61 ;


3.2) 1 + 3 + 5 + … + 445 = (2 ⋅ 222 −1) = 222 ⋅ 222 ;

3 ⋅ 40 ⋅ 41
4.1) 3 + 6 + 9 + … + 120 = 3(1 + 2 + 3 + … + 40) = = 3 ⋅ 20 ⋅ 41 = 2460;
2
7 ⋅ 111 ⋅ 112
4.2) 7 + 14 + 21 + … + 777 = 7(1 + 2 + 3 + … + 111) = = 7 ⋅ 111 ⋅ 56 ;
2
6 ⋅ 1020 ⋅ 1021
4.3) 6 + 12 + 18 + … + 6120 = 6(1 + 2 + 3 + … + 1020) = = 3 ⋅ 1020 ⋅ 1021 ;
2

5. 1) 5 + 6 + 7 + … + 2006 =
Solutie:
2002 ( 2 ⋅ 4 + 2003 )
5 + 6 + 7 + … + 2006 = (4 + 1) + (4 + 2) + … + ( 4 + 2002) = = 1001 ⋅ 2011 =
2
2013011
Altfel (fara formula):
2006 ⋅ 2007
5 + 6 + 7 + … + 2006 = 1 + 2 + 3 + … + 2006 – (1 + 2 + 3 + 4) = −10
2
(5 + 2006 ) ⋅ 2002
Altfel: Se observa ca suma are 2006 – 4 = 2002 termeni; atunci S =
2

5. 2) 101 + 102 + …. + 1234 ;


Solutie:
Suma are 1234 – 100 = 1134 termeni, deci n = 1134 (1); primul termen este 100 + 1, deci k = 100
1134 ( 2 ⋅100 + 1135 )
(2); aplicand (1) si (2) in formula obtinem S = = 567 ⋅1335 ;
2
Altfel:
101 + 102 + …. + 1234 = 1 + 2 + 3 + … + 1234 – (1 + 2 + 3 + … + 100) =
1234 ⋅1235 100 ⋅101
− ;
2 2

6. 1) 2 + 7 + 12 + 17 + … + 1997
Solutie:
S = 2 + (5 + 2) + (10 + 2) + … + (1995 + 2) = 2 + (5 ⋅1 + 2) + (5 ⋅ 2 + 2) + ... + (5 ⋅ 399 + 2) =
5 ⋅ 399 ⋅ 400
2 ⋅ 400 + = 2 ⋅ 400 + 5 ⋅ 399 ⋅ 200 = 800 + 399000 = 399800
2
Altfel:
Termenii sumei sunt termenii unei progresii aritmetice.
Avem a1 = 2, r = 5 , a n = 1997 (1); dar a n = a1 + ( n −1)r (2); din (1) si (2) rezulta 1997 = 2 + 5(n
( 2 + 1997 ) ⋅ 200
– 1) ⇒ n = 200; atunci S = = 399800;
2
6. 2) 201 + 209 + 217 + … + 1881
Solutie:
( 201 + 1881 ) ⋅ 201 2082 ⋅ 201
1881 = 201 + 8(n – 1) ⇒ n = 201 ; atunci S = = = 1041 ⋅ 201
2 2