Sunteți pe pagina 1din 3

Tema – Funcţiile măduvei spinării

• Complement simplu

1. Neuronii din ganglionii spinali :


a) Pot face sinapsă cu neuronii din bulbul rahidian
b) Pot face sinapsă cu neuronii din coarnele posterioare ale măduvei spinării
c) Pot face sinapsă cu neuronii din coarnele anterioare ale măduvei spinării
2. Nervii spinali :
a) Sunt toţi micşti
b) Au cele patru ramuri : dorsală, ventrală, comunicantă, meningiană
c) Au în componenţa lor fibre vegetative
3. Primul şi ultimul segment al arcului reflex spinal sunt :
a) Receptorul respectiv efectorul
b) Axonul respectiv dendrita
c) Ramura dorsală respectiv ramura ventrală
d) Neuronul motor respectiv neuronul senzitiv
4. Nervul spinal conţine fibre motorii în :
a) Rădăcina anterioară
b) Rădăcina posterioară
c) Trunchi
d) Ramura dorsală
5. Au centrii în măduva spinării reflexele :
a) Sudorale
b) Deglutiţiei
c) Masticaţiei
d) Micţiunii
6. Nervul spinal conduce influxuri nervoase :
a) La segmentele superioare ale SNC
b) La organele de simţ
c) La organele efectoare
d) În interiorul creierului
7. Centrii de comandă medulari se găsesc :
a) Numai în substanţa albă
b) Numai în substanţa cenuşie
c) Atat în substanţa albă ,cat şi în substanţa cenuşie
8. Punerea în evidenţă a reflexelor medulare se face :
a) Pe o broască spinală
b) Pe o broască cu SNC distrus
c) Pe o broască spinalizată
9. Funcţia nervului spinal este arătată de următorul verb :
a) A inerva
b) A enerva
c) A se supăra
10. Nervul care determină contracţia muşchiului gambei la o broască este :
a) Nervul vizual
b) Nervul sciatic
c) Brahial
• Complement grupat
1. Pentru punerea în evidenţă a reflexelor medulare se folosesc următorii excitanţi :
a) Acid clorhidric în diferite concentraţii
b) Acid acetic în diferite concentraţii
c) Clorură de sodiu în diferite concentraţii
d) Curent electric de diferite intensităţi
2. Arcul reflex este format din :
a) Centrul nervos reflex
b) Receptori
c) Calea aferentă senzitivă
d) Calea eferentă motorie
3. Nervii spinali :
a) Sunt motori
b) Sunt micşti
c) Sunt asimetrici
d) Sunt simetrici
4. Arcul reflex este :
a) Reacţia de răspuns a organismului la un stimul
b) Substratul material al arcului reflex
c) Baza anatomică a reflexului
d) Drumul pe care se desfăşoară actul reflex
5. Trunchiurile nervilor spinali :
a) Este format din fibre senzitive
b) Este format din fibre motorii
c) Este mixt
d) Are doar fibre vegetative
6. Pentru ca un reflex medular să se producă este necesar :
a) Integritatea encefalului
b) Integritatea măduvei spinării
c) Nervilor spinali
d) Receptorilor stimulaţi
7. Ganglionul spinal se află :
a) pe rădăcina posterioară a nervului spinal
b) pe rădăcina anterioară a nervului spinal
c) pe rădăcina senzitivă a nervului spinal
d) pe rădăcina motorie a nervului spinal
8. Reflexele medulare sunt :
a) Reflexul salivar
b) Reflexul rotulian
c) Reflexul bicipital
d) Reflexul sudoral
e) Reflexul de micţiune
9. Pentru realizarea experimentului pe o broască spinalizată se procedează astfel :
a) Se decerebrează broasca
b) Se agaţă mandibula de un suport
c) Se introduc degetele membrelor anterioare în soluţie de oţet de diferite concentraţii
d) După introducerea în fiecare pahar ,se spală degetele cu apă
10. Excitanţii mecanici ce acţionează asupra receptorului sunt :
a) Curentul electric
b) Penseta
c) Acidul clorhidric
d) Focul
e) Bisturiu
Grila de corectare propusă pentru subiectele întocmite

Nr.întrebării Complement Complement Observaţii


simplu grupat
1. b a b d
2. b a b c d
3. a b d
4. a c d
5. a a b c
6. a b c d
7. b a c
8. c b c d
9. a a b d
10. b b e

Profesor Liliana Livinti


Şcoala cu clasele I-VIII Nr 1 „Al.I.Cuza „ din Fălticeni, jud. Suceava