Sunteți pe pagina 1din 7

SUBIECTE PROBA PRACTICĂ A EXAMENULUI DE LICENŢĂ - SESIUNEA SEPT.

2009
SPECIALIZAREA ASISTEN|{ MEDICAL{ GENERAL{

DISCIPLINA CHIRURGIE
1. Clisma evacuatorie – indicaţii, materiale necesare, tehnica.

2. Clisma exploratorie – indicaţii, materiale necesare, tehnică

3. Clasificarea pansamentelor din punct de vedere al utilităţii. Materiale necesare.

4. Efectuarea pansamentelor – tehnică de lucru.

5. Reguli practice generale de efectuare a bandajelor.

6. Bandajul circular. Indicaţii, materiale necesare şi tehnică cu exemplificare pentru bandajul braţului.

7. Bandajul răsturnat. Indicaţii, materiale necesare şi tehnică cu exemplificare pentru bandajul cefei.

8. Bandajul recurent. Indicaţii, materiale necesare şi tehnică cu exemplificare pentru bandajul degetelor.

9. Bandajul în spirală. Indicaţii, materiale necesare şi tehnică cu exemplificare pentru bandajul coapsei.

10. Bandajul în formă de calotă. Indicaţii, materiale necesare şi tehnică cu exemplificare pentru bandajul capului.

11. Spălătura gastrică – indicaţii, materiale necesare şi tehnică.

12. Aspiraţia digestivă superioară – indicaţii, materiale necesare şi tehnică.

13. Sondajul vezical - indicaţii, materiale necesare şi tehnică.

14. Tubajul duodenal - indicaţii, materiale necesare şi tehnică.

15. Urmărirea evoluţiei pacientului în perioada postoperatorie imediată. Obiective clinice.

16. Palparea abdomenului – obiective şi tehnică.

17. Inspecţia abdomenului – obiective şi tehnică.

18. Examenul clinic local în hernia inghinală (Inspecţie, palpare, percuţie).

19. Instrumente chirurgicale pentru tăiat şi sutură – enumerare, descriere, indicaţii.

20. Instrumente chirurgicale pentru hemostază, prindere şi prezentare a ţesuturilor – enumerare, descriere, indicaţii.

1
DISCIPLINA: NURSING OBSTETRIC{ - GINECOLOGIE

1. Anamneza @n obstetric[: Date generale, antecedente (AHC, APF, APP medicale ]i chirurgicale, A

obstetric[ ]i ginecologie

2. Investiga\iile necesare la o gravid[

3. Stabilirea v`rstei sarcinii ]i datei posibile a na]terii.

4. Interven\iile nursing @n perioadele na]terii

5. #ngrijirile imediate date nou n[scutului normal ]i cu suferin\[

6. Interven\iile nursing @n lehuzie

7. Categoriile de gravide cu risc obstetrical

8. Diagnosticul prezenta\iilor fetale

9. Mecanismul de na]tere @n prezenta\ia cranian[

10. Autoexaminarea s`nilor

11. Evaluarea nursing pentru contracep\ie

12. Evaluarea nursing @n boli sexual transmisibile

13. Evaluarea nursing @n boli neoplazice (cancer de s`n, de col ]i de corp uterin)

14. Evaluarea nursing @n boli neuroplazice (boala inflamatorie pelvin[, fibromul uterin, tulbur[ri de

menopauz[, prolaps genital, sterilitate ]i infertilitate).

2
BIBLIOGRAFIE

1. Cursurile ]i lucr[rile predate la disciplinele de Obstetric[ ]i Ginecologie ]i Nursing Obstetric[ -


Ginecologie
2. Curs Obstetric[ , N. R`c[, 1999
3. Curs Ginecologie, N. R`c[, 1998
4. Lucr[ri practice de Obstetric[ Ginecologie - N. R`c[, 2000

DISCIPLINA: PUERICULTUR{ - PEDIATRIE, PEDIATRIE, NURSING #N PEDIATRIE

I. NO|IUNI DE NEO-NATOLOGIE
1. SCORUL APGAR - evaluarea a 5 semne: respira\ia, frecven\a cardiac[, tonusul muscular,
reflexul de iritabilitate ]i culoarea tegumentelor
2. PARTICULARIT{|I ANATOMO-FIZIOLOGICE ALE NOU- N{SCUTULUI la TERMEN: greutate,
talie, perimetru cranian, sc[derea fiziologic[, icterul fiziologic, plaga ombilical[.

3
3. #ngrijirea nou-n[scutului la termen @n salonul de nou-n[scu\i: tehnica alimenta\iei, condi\ii
de microclimat, toaleta bontului ombilical, baia de cur[\enie, c`nt[rirea.
4. #ngrijirea ]i supravegherea nou n[scutului la domiciliu: camera nou n[scutului, baia
general[, termometrizarea, alimenta\ia ]i supravegherea cre]terii.
5. #ngrijirile speciale ]i supravegherea nou n[scutului prematur: alimenta\ia monitorizarea
func\iilor vitale protec\ia termic[, prevenirea hemoragiilor ]i a infec\iilor.
6. Vaccin[rile obligatorii la nou n[scut: tehnica vaccinarea BCG : indica\ii, administrare,
termen de utilizare, contraindica\ii postvaccinale.
II. CRE}TEREA }I DEZVOLTAREA
7. CRE}TEREA PONDERAL{ #N PERIOADA DE SUGAR greutatea copilului n[scut la termen,
sc[derea fiziologic[, ritm de cre]tere pe lun[ ]i trimestre ]i greutatea la v`rsta de un an.
8. CRE}TEREA STATURAL{ #N PERIOADA de SUGAR talia la na]tere, ritm de cre]tere pe lun[ ]i
trimestre, talia de v`rsta de un an.
9. CRE}TEREA PONDERAL{ }I STATURAL{ dup[ v`rsta de un an, formule de calcul aplicabile.
10. DEZVOLTAREA NEURO-PSIHIC{ @n perioada de sugar, etape importante la v`rsta de 3
luni, 6 luni, 9 luni, 1 an.
ALIMENTA|IA SUGARULUI
11. ALIMENTA|IA NATURAL{(LA S~N): definire, avantajele ]i calit[\ile laptelui matern, tehnica
alimenta\iei la s`n, dificult[\i ]i incidente.
12. ALIMENTA|IA ARTIFICIAL{: definire, reguli pentru o alimenta\ie artificial[ corect[, l[pturi
recomandate concentra\ii de lapte praf, materiale necesare pentru preparare.
13. Modul de preparare a decoctului mucilagiului de orez, concentra\ii, indica\ii.
14. Alimenta\ia prematurului ]i sugarului distrofic. Alimenta\ia pe sond[: tehnic[ indica\ii, tipuri
de nutri\ie, complica\ii.
15. Principiile alimenta\iei diversificate: momentul @nceperii diversific[rii, alimentele de
diversificare ]i v`rsta introducerii lor.
16. Modul de preparare a unor alimente folosite @n diversificarea alimenta\iei : supa de
zarzavat ]i piureul de legume, br`nza de vaci (urda calcic[).

TEHNICI DE PRELEVARE PENTRU INVESTIGA|II LA COPILUL SPITALIZAT


17. Tehnica punc\iei venoase: defini\ie, scop, locul punc\iei, preg[tirea pacientului ]i a fanoliei
accidentate
18. Tehnica recolt[rii urinii prin caracterizare ]i tehnica uroculturii
MODALIT{|I DE ADMINISTRARE A MEDICAMENTELOR

4
19. Administrarea medicamentelor pe cale parenteral[: definirea injec\iei, locul injec\iilor,
preg[tirea pacientului, m[suri pentru asigurarea asepsiei, tehnica injec\iei intramusculare.
20. Tipuri ]i modalit[\i de administrare a medicamentelor la copilul cu v`rsta mai mic[ de 4 ani:
tehnica administr[rii medicamentelor pe cale oral[, pe cale intrarectal[ ]i inhalatorie. (incidente,
accidente).
21. Aspirarea secre\iilor, oxigenoterapia,
SP{L{TURA GASTRIC{: tehnic[, indica\ii, contraindica\ii
22. Rolul nursei @n serviciul de terapie intensiv[ pediatric[: ]i dotarea necesar[ din unitatea de
terapie intensiv[, monitorizarea pacientului @n U.T.I., manevre de baz[ ]i @ngrijirea zilnic[ de rutin[.

BIBLIOGRAFIE

1. CARTE DE LUCR{RI PRACTICE - PEDIATRIE PUERICULTUR{ autori: D-tru Bulucea ]i Ligia


St[nescu, Ed. Craiova, 2001
2. PUERICULTUR{ (NO|IUNI ELEMENTARE), D-tru Bulucea, Eva Neme], Ed. Aius, Craiova,
1997
3. COPILUL S{N{TOS }I BOLNAV, }ERBAN CRE|IU, VOL II, Ed. Scrisul rom`nesc, Craiova, 1976
4. Cum s[ ne aliment[m corect copilul. Georm[neanu M, Ed. Med. Bucure]ti, 1990
5. TEHNICA #NGRIJIRII BOLNAVULUI, MOZES C., Ed. Med. Bucure]ti, 1968

DISCIPLINA: MEDICINĂ INTERNĂ ŞI NURSING CLINIC

1. Recoltarea urinei pentru examen bacteriologic ( uroculturi )


2. Recoltarea sputei ( cultură, citologie, BK etc.)
3. Recoltarea exudatului faringian (cultură)
4. Pregătirea pacientului, a materialelor necesare şi participarea la
paracenteză (investigarea de laborator a lichidului de ascită)
5. Pregătirea pacientului, a materialelor necesare şi participarea la
toracenteză (investigarea de laborator a lichidului pleural)

6. Pregătirea pacientului şi participarea la endoscopie digestivă superioară


( EDS )
7. Pregătirea pacientului şi participarea la rectocolonoscopie ( EDI )
8. Pregătirea pacientului şi efectuarea electrocardiogramei ( EKG )
9. Măsurarea tensiunii arteriale (tehnică, interpretare)
10. Pregătirea materialelor şi montarea unei perfuzii ( urmărirea apariţiei
eventualelor
incidente sau accidente )
11. Pregătirea materialelor şi montarea unei transfuzii de sânge ( urmărirea
incidentelor şi
accidentelor posibile )
12. Pregătirea pacientului pentru echografie abdominală generală
13. Pregătirea pacientului, a materialelor necesare şi efectuarea clismei
14. Resuscitarea cardiorespiratorie (indicaţii, tehnică)
5
15. Testul de toleranţă la glucoză orală ( TTGO )
• pregătirea pacientului, a materialelor necesare, tehnică, interpretare
16. Monitorizarea funcţiilor vitale ale pacientului
• temperatură, puls arterial, tensiune arterială, respiraţie, diureză etc.
17. Pregătirea pacientului pentru echografia aparatului uro-genital
18. Pregătirea pacientului pentru radiografie reno-vezicală simplă ( pe gol )
19. Pregătirea pacientului şi a materialelor necesare pentru efectuarea
urografiei iv
20. Efectuarea proteinuriei pe 24 ore
21. Efectuarea probei Addis - Hambuerger
22. Măsurarea şi notarea curbelor în foaia de temperatură
• respiraţie, puls arterial, tensiune arterială, temperatură, diureză, scaun, greutate

DISCIPLINELE: NURSING GENERAL, MEDICINA DE FAMILIE ŞI NURSING COMUNITAR

1. Definiţi sterilizarea şi enumeraţi tehnicile prin care aceasta se poate realiza.


2. Cum efectuaţi şi cu ce sterilizarea prin căldură umedă ? Descrieţi procedeul.
3. Cum efectuaţi şi cu ce sterilizarea chimică ? Descrieţi procedeul.
4. Metode de dezinfecţie. Tehnica.
5. Tehnica injecţiei intra dermice (definiţie, indicaţii şi contra indicaţii, materiale, metode, accidente,
incidente, intervenţie)
6. Tehnica injecţiei sub cutanate (definiţie, indicaţii şi contra indicaţii, materiale, metode, accidente,
incidente, intervenţie)
7. Tehnica injecţiei intra musculare (definiţie, indicaţii şi contra indicaţii, materiale, metode, accidente,
incidente, intervenţie)
8. Tehnica perfuziei endo-venoase (definiţie, indicaţii şi contra indicaţii, materiale, metode, accidente,
incidente, intervenţie)
9. Transfuzia (definiţie, indicaţii şi contra indicaţii, materiale, metode, accidente, incidente, intervenţie)
10. Tehnica efectuării tratamentelor pe cale inhalatorie
11. Tehnica administrării medicamentelor per os
12. Tehnica administrării medicamentelor la nivelul mucoaselor (definiţie, indicaţii şi contra indicaţii,
materiale, metode, accidente, incidente, intervenţie)
13. Programul vaccinărilor; lanţul de frig.
14. Vaccinarea BCG (definiţie, tehnică, calendarul vaccinării, recomandări pre şi post vaccinale, accidente şi
incidente la vaccinare şi intervenţia pentru aceste situaţii)
15. Vaccinarea AP (definiţie, tehnică, calendarul vaccinării, recomandări pre şi post vaccinale, accidente şi
incidente la vaccinare şi intervenţia pentru aceste situaţii)
16. Vaccinarea DTP şi DT (definiţie, tehnică, calendarul vaccinării, recomandări pre şi post vaccinale,
accidente şi incidente la vaccinare şi intervenţia pentru aceste situaţii)
17. Vaccinarea anti hepatitică (definiţie, tehnică, calendarul vaccinării, recomandări pre şi post vaccinale,
accidente şi incidente la vaccinare şi intervenţia pentru aceste situaţii)
18. Vaccinarea anti rujeolică (definiţie, tehnică, calendarul vaccinării, recomandări pre şi post vaccinale,
accidente şi incidente la vaccinare şi intervenţia pentru aceste situaţii)
19. Tehnica dispensarizării unui bolnav cardio – vascular
20. Tehnica dispensarizării gravidei

6
21. Reguli de administrare a medicamentelor
22. Circuite funcţionale în unităţile medicale: circuitul persoanelor, alimentelor, deşeurilor, lenjeriei şi
medicamentelor

Rezervă

23. Aparatul de medicamente al secţiei


24. Condica de medicamente
25. Programul de zi al secţiei
26. Bilanţul nou născutului
27. Tehnica administrării medicamentelor prin aplicaţii la nivelul tegumentelor