Sunteți pe pagina 1din 18
Investeste in oameni ! Universitatea Transilvania Braşov Facultatea de Medicină CAIET DE PRACTICĂ
Investeste in oameni ! Universitatea Transilvania Braşov Facultatea de Medicină CAIET DE PRACTICĂ

Investeste in oameni !

Universitatea Transilvania Braşov Facultatea de Medicină

CAIET DE PRACTICĂ

Obstetrică-Ginecologie

Programul de studiu:

Asistenţă Medicală anul IV

Realizat: Conf.univ.dr.Marius Alexandru MOGA

Student:

Coordonator de stagiu:

Codul Disciplinei: MD.AM.I.07 Total ore/ sem: 56 Credite: 5

CUPRINS

Introducere

1

Bibliografie

2

Fişa activitate zilnică

3

Introducere:

Disciplina de obstetrică-ginecologie are ca obiective studiul morfo- fiziologiei şi fiziopatologiei organelor genitale feminine ca parte a întregului organism, al proceselor biologice legate de reproducere şi tratamentul starilor patologice din sfera genitala. Obiectivele impuse programului de studiu asistenţă medicală iau în considerare specificul profesiei de asistentă medicală şi sunt axate pe următoarele priorităţi:

Însuşirea elementelor de dispensarizare corectă a gravidei şi lăuzei

Crearea abilităţii de triere şi îndrumare a cazurilor în funcţie de: vârstă, caracterul acut-cronic al patologiei obstetricale şi ginecologice, relaţia cu sarcina si patologia specifică acesteia, gravitatea cazului şi competenţa unităţii sanitare (dispensar, cabinet medical de specialitate, UPU, secţii de spital)

Sensibilizarea la manevrele necesare pentru asistenţa la naştere, măsuri de asistenţă ale nou-născutului normal şi prematur

Cunoştinţe sintetizate de diagnostic clinic şi paraclinic in patologia obstetricală şi ginecologică.

Prin caietul de practică propus studenţilor la asistenţă medicală, cadrele didactice de la Disciplina Obstetrică-Ginecologie, pe modelul “log-book”-urilor propuse de organizaţiile internaţionale academice şi profesionale de Obstetrică- Ginecologie, îşi doresc să îmbunătaţească calitatea stagiului practic în aceasta specialitate.

Bibliografie:

1. Berubi G.- Handbook of obstetric and gynecologic emergencies- Editura Lippincott Williams Wilkins, 2005, ISBN 0-7818-6236-7.

2. Bankowski B, Hearne A, et. al.- The John Hopkins Manual of Gynecology and Obstetrics, 2002

3. Crişan N., Nanu D.- Ginecologie – Ediţie revăzută şi adăugită, Soc. Ştiinţă şi Tehnică, Bucureşti, 1997.

4. Crişan N., Nanu D.- Obstetrică, Ed. Metropol, Bucureşti, 1995.

6.

Luca V., Moga M.- Urgenţe în obstetrică, Ed. Universităţii Transilvania, 2006

7. Moga M., Nanu D., Şamanschi L.- Obstetrică – pentru asistente şi studenţi la Medicină, Ed. Ştiinţă şi tehnică, Bucureşti, 1994.

8. Moga M. – Obstetrică- Ginecologie pentru Asistentă Medicală, Ed. Universităţii Transilvania, 2010.

9. Stamatian F.- Obstetrică şi Ginecologie.Vol. I Obstetrica, Vol. II Ginecologie. Editura Echinox. Cluj-Napoca, 2003.

10. Vlădăreanu R.- Obstetrică şi ginecologie clinică, Editura Universitară “Carol Davila” Bucureşti, 2006

Stagiul nr. 1: Igiena generalǎ a sarcinii. Sarcina cu risc crescut. Investigaţii paraclinice în sarcinǎ. Valorile normale comparative ale femeii gravide cu femeia negravidǎ.

Tema 1: Realizati un plan de supraveghere paraclinica a gravidei pe parcursul unei sarcini normale.

Stagiul nr. 2: Diagnosticul sarcinii în trimestrul I, II şi III.

1. Tema nr. 1. Care sunt semnele prezumptive în sarcină?

2. Tema nr. 2. Care sunt semnele de probabilitate şi de certitudine în sarcină?

3. Tema nr. 3. Precizati pentru fiecare trimestru de sarcina elementele de diagnostic clinic si paraclinic.

Stagiul nr. 3: Conduita la naşterea din prezentaţia cranianǎ. Supravegherea şi dirijarea travaliului Supravegherea în lǎuzia imediatǎ şi propriu-zisǎ. Conduitǎ în lǎuzia patologicǎ.

Travalii si nasteri observate:

Nr.

Initialele

Detalii esentiale observate in cursul travaliului, nasterii si lauziei

Semnatura

Crt.

pacientei/

indrumatorului

Numar FO

1

     

2

     

3

     
Evaluarea cunoştinţelor: 1. Cum se stabileşte diagnosticul de prezentaţie, poziţie, varietate de poziţie? 2. Care

Evaluarea cunoştinţelor:

1. Cum se stabileşte diagnosticul de prezentaţie, poziţie, varietate de poziţie?

2. Care sunt varietăţile de poziţie în prezentaţia craniană flectată?

3. Care sunt timpii naşterii în prezentaţia craniană flectată?

4. Descrieţi mecanismul naşterii în prezentaţia craniană flectată.

5. Descrieţi conduita la naştere în prezentaţia craniană flectată

6. Care sunt elementele de monitorizarea gravidei în timpul travaliului?

7. Cum se pregăteşte gravida pentru naştere?

8. Care este fiziologia delivrenţei?

9. Care sunt tipurile de delivrenţă?

10. Cum se recunoaste lauzia patologica?

Stagiul nr. 4: Naşterea în celelalte prezentaţii, altele decât craniana flectatǎ şi conduita în aceste naşteri:

prezentaţiile deflectate, varietǎţile posterioare, prezentaţia pelvianǎ, prezentaţiile transversale şi oblice.

Tema nr 1. Realizati un tabel in care sa precizati tipul prezentatiei, modul de diagnostic clinic si complicatiile nasterii.

Tipul prezentatiei:

Diagnostic clinic:

Complicatiile nasterii:

1.

   

2.

   
Stagiul nr. 5: Conduita în sângerǎrile de prim trimestru. Conduita în naşterea prematurǎ. Conduita în
Stagiul nr. 5: Conduita în sângerǎrile de prim trimestru. Conduita în naşterea prematurǎ. Conduita în
Stagiul nr. 5: Conduita în sângerǎrile de prim trimestru. Conduita în naşterea prematurǎ. Conduita în

Stagiul nr. 5: Conduita în sângerǎrile de prim trimestru. Conduita în naşterea prematurǎ. Conduita în sângerǎrile de trimestru al III-lea.

Tema nr. 1. Precizati cauzele de sangerare in primul trimestru si recunoasterea lor.

Tema nr. 2. Precizati riscurile induse de nasterea prematura.

Tema nr. 3. Precizati cauzele de sangerare in trimestrul al III-lea si modul lor de recunoastere.

Stagiul nr. 6: Nou-nǎscutul: primele îngrijiri şi supravegherea pe parcursul primelor 2 sǎptǎmâni. Noţiuni de igienǎ a nou-nǎscutului

Tema 1 :

Nr.

Nou-

Detalii esentiale privind primele ingrijiri acordate nou-nascutului

Semnatura

Crt.

nascut

indrumatorului

Nr. FO

1

     

2

     

3

     
Tema 2: Realizati un plan de supraveghere a nou-nascutului in primele 28 zile. Stagiul nr
Tema 2: Realizati un plan de supraveghere a nou-nascutului in primele 28 zile. Stagiul nr
Tema 2: Realizati un plan de supraveghere a nou-nascutului in primele 28 zile. Stagiul nr
Tema 2: Realizati un plan de supraveghere a nou-nascutului in primele 28 zile. Stagiul nr

Tema 2:

Realizati un plan de supraveghere a nou-nascutului in primele 28 zile.

Stagiul nr 7: Intervenţiile obstetricale: chiuretajul uterin, operaţia cezarianǎ, aplicaţiile de forceps, vidextracţia, versiunea internǎ, embriotomiile. Extracţia manualǎ a placentei, controlul manual al cavitǎţii uterine, controlul instrumentar al cavitǎţii uterine post-partum

Nr.

Pacienta

Detalii esentiale privind interventia obstetricala. Conduita asistentei medicale.

Semnatura

Crt.

Nr. FO

indrumatorului

1

     

2

     

3

     
Stagiul nr 8 : Anatomia organelor genitale feminine – aspecte practice normale şi patologice. Examenul

Stagiul nr 8: Anatomia organelor genitale feminine – aspecte practice normale şi patologice. Examenul clinic ginecologic al femeii adulte. Rolul asistentei într-un serviciu de ginecologie.

Tema 1. Precizati pe scurt principalele sindroame in ginecologie.

Tema 2. Precizati cauzele, semnele functionale si complicatiile menopauzei.

Tema 3. Realizati un plan de urmarire clinico-paraclinica in menopauza.

Stagiul nr 9: Explorǎri paraclinice în ginecologie. Chiuretajul uterin bioptic şi hemostatic. Puncţiile. Biopsia. Colposcopia. Histeroscopia. Laparoscopia.

Nr.

Pacienta

Detalii esentiale privind explorarea ginecologica. Precizati conduita asistentei medicale.

Semnatura

Crt.

Nr. FO

indrumatorului

1

     

2

     

3

     
Stagiul nr 10 : Infecţiile aparatului genital feminin - aspecte practice. Examenul cito- vaginal :
Stagiul nr 10 : Infecţiile aparatului genital feminin - aspecte practice. Examenul cito- vaginal :
Stagiul nr 10 : Infecţiile aparatului genital feminin - aspecte practice. Examenul cito- vaginal :
Stagiul nr 10 : Infecţiile aparatului genital feminin - aspecte practice. Examenul cito- vaginal :

Stagiul nr 10: Infecţiile aparatului genital feminin - aspecte practice. Examenul cito- vaginal : bacteriologic, hormonal, examenul Babeş-Papanicolau

Tipul infectiei de tract genital :

Manifestari clinice :

1.

 

2.

 

3.

 

Stagiul nr 11: Incontinenţa urinarǎ de efort

Tema 1. Precizati etiopatogenia incontinentei urinare de efort.

Stagiul nr 12: Cancerele genito-mamare – conduitǎ practicǎ, terapie complexǎ, supravieţuire. Îngrijiri paleative.

Tema 1.

Tip de cancer genito-mamar :

Tip de cancer genito-mamar : Manifestari :
Tip de cancer genito-mamar : Manifestari :
Tip de cancer genito-mamar : Manifestari :
Tip de cancer genito-mamar : Manifestari :

Manifestari :

Tip de cancer genito-mamar : Manifestari :
Tip de cancer genito-mamar : Manifestari :
Tip de cancer genito-mamar : Manifestari :
Tip de cancer genito-mamar : Manifestari :

Tema 2. Precizati strategiile de preventie ale cancerului de col uterin.

Stagiul nr 13: Contracepţia. Metode contraceptive. Aspecte practice.

Tema 1. Precizati avantajele si dezvantajele principalelor metode contraceptive.

Stagiul nr 14:

Sterilitatea cuplului : cauze, investigaţii, mijloace terapeutice.

Tema 1. Precizati care sunt cauzele si cum se investigheaza sterilitatea masculina si feminina.

Proiectul „De la teorie la practica in medicina”, cofinantat prin Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara:2 – “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii” ; Domeniul major de interventie: 2.1 – “Tranzitia de la scoala la viata activa”, in baza contractului de finantare nr.

POSDRU/22/2.1/G/36443.

„Continutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului

României”