Sunteți pe pagina 1din 1

……………………….. …………….

Fişa de evaluare nr. 1-matematică

„Politeţea este cheia de aur care deschide toate uşile.”

1.Calculează:

1+ 3 =☼ 2-☼=1
5- 1 =☼ ☼+ 3= 4
2+ 3 =☼ ☼-4=0
4- 2 =☼ 3+☼=5
2.Completează:
+1 -1
2 5

+1 -2

+0 +3

3.Compune o problemă , folosind desenul dat , şi scrie operaţia corespunzătoare:

… …