Sunteți pe pagina 1din 3

Aplicatii liniare ale amplificatoarelor operationale

In aceasta lucrare se studiaza patru configuratii de baza pentru amplificatoarele operationale:


amplificatorul inversor, amplificatorul neinversor, sumatorul inversor si amplificatorul scazator.

Aparatelele necesare pentru executarea experimentarilor sunt: panou experimental, doua surse de tensiune
stabilizate duble, voltmetru de curent continuu si conductoare electrice.

I. Amplificatorul inversor

Numele de amplificator inversor provine de la faptul ca semnalul de iesire are polaritate inversa fata de
semnalul de intrare.
Expresia tensiunii de iesire este Ue = – (R2/R1)Ui.
Cu ajutorul cordoanelor cu banane se conecteaza componentele buclei de reactie la amplificatorul
operational in modul indicat in figura 1.

Figura 1 – Amplificatorul inversor

Cu sursa de alimentare simetrica de ± 15 V se alimenteaza panoul experimental.


Tensiunea de intrare Ui se ia de la o sursa stabilizata reglabila iar tensiunea de iesire U e se masoara cu un
voltmetru de curent continuu.
Pentru determinarea functiei de transfer a circuitului Ue = f(Ui) se regleaza tensiunea Ui din
potentiometrul sursei conectate la intrarea amplificatorului la valorile din tabelul 1. Se masoara tensiunea de
iesire si se trec valorile masurate in table. Dupa completarea tabelului, se reprezinta functia de transfer U e = f(Ui)
intr-un sistem de coordonate Ue – Ui .

Ui(V) 16 14 12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16


Ue(V)
Tabelul 1

Intrebari:
1. Cat este valoarea amplificarii obtinuta cu circuitul inversor daca cele doua rezistoare au valori egale ?
2. Care sunt valorile celor doua tensiuni de saturatie, pozitiva si negativa ?

II. Amplificatorul neinversor

Se cableaza schema din figura 2. Se fac masuratorile necesare pentru completarea tabelului 2 si se
traseaza functia de transfer in acelasi sistem de axe cu cel de la punctual precedent.
Expresia amplificarii este: Ue = (1+R2/R1)Ui .
Figura 2 – Amplificatorul neinversor

Ui(V) 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8
Ue(V)
Tabelul 2

III. Sumatorul inversor

Pentru cazul particular in care R1=R2=R3 amplificatorul din figura 3 da o tensiune de iesire egala cu suma
algebrica, cu semn schimbat, a tensiunilor U1 si U2 .

Ue= - (R1/R3)U1 - (R1/R3)U2 = - (U1+U2).

Se cableaza schema din figura 3; tensiunile U1 si U2 se iau de la cele doua sectiuni ale unei surse
stabilizate.

Figura 3 – Sumatorul inversor

Valorile tensiunilor U1 si U2, se gasesc in tabelul 3.

U1(V) 1 1 2 2 2 4 4 4 5
U2(V) 1 2 2 3 -5 -5 -6 -8 -8
Ue(V)
Ues(V)
Tabelul 3
IV. Amplificatorul scazator

Pentru cazul in care rezistentele R1, R2, R3 si R4 sunt egale sau indeplinesc conditia R1*R3=R2*R4, schema
din figura 4 are la iesire o tensiune egala cu diferenta tensiunilor aplicate la intrari.

Ues=U2 – U1
Figura 4 – Amplificatorul scazator

Se cableaza schema amplificatorului scazator si se testeaza buna functionare a circuitului cu valorile


tensiunilor de intrare din tabelul 3.

Fig. 5. Schema montajului experimental Fig. 6. Montajul experimental. Desen de cablaj