Sunteți pe pagina 1din 2

Circuite neliniare cu amplificatoare operaţionale

Circuitele neliniare se caracterizeză prin absenta buclei de reactie pentru unele sau toate regiunile de
functionare sau chiar prezenta reactiei pozitive. In aceste conditii, cele două tensiuni individuale de intrare ale
AO pot avea valori mult diferite.
La unele circuite neliniare, pentru anumite conditii de functionare, iesirea poate fi intr-una din cele două
stări de saturatie (pozitivă sau negativă) si chiar dacă circuitul contine reactie negativă, functionarea lui se
consideră neliniară deoarece iesirea este saturată.

Comparatoarele cu reactie pozitivă se mai numesc si circuite trigger Schmitt. Reactia pozitivă are ca
efect aparitia histerezisului, in urma căruia punctul de tranzitie din starea joasă in starea inaltă este diferit de
punctul de tranzitie din starea inaltă in starea joasă. Altfel spus, procesul de tranzitie este sensibil la sensul de
comutare a intrării.
Ce avantaje aduce histerezisul? Mai intai, prin histerezis se elimină tranzitiile nedorite, datorate unor
semnale de zgomot false. In al doilea rand, datorită reactiei pozitive, procesul de comutare se poate accelera. In
al treilea rand, efectul de histerezis este avantajos in cazul unor generatoare de forme de undă.

Comparatorul inversor.
Comparatorul inversor se prezintă in fig. 1, Divizorul rezistiv R1, R2 determină la intrarea neinversoare
o tensiune proportională cu tensiunea de iesire si numită tensiune de prag, Up. Aplicand regula divizorului de
tensiune in situatia saturării iesirii AO, tensiunea de prag are expresia:

Comparatorul neinversor.
Schema comparatorului neinversor este dată în figura 2. Pragurile de basculare sunt:

Fig. 1. Comparatorul inversor Fig. 2. Comparatorul neinversor


1. Desfăşurarea lucrării.

Aparate necesare:
− platformă de laborator
− sursă de tensiune continuă 2x20V
− generator de semnal sinusoidal 1KHz – 20KHz
− osciloscop cu două canale
− voltmetru de cc

1. Se realizează prima configuraţie (comparatorul inversor)


2. Se calculează valorile teoretice ale pragurilor de basculare.
3. Se alimenteaza circuitul cu tensiune bipolara +/-6V. Conectaţi canalul II al osciloscopului la ieşirea
circuitului şi canalul I la generatorul de semnal. Se aplică la intrarea comparatorului semnal sinusoidal
cu frecvenţa de 1KHz şi amplitudinea de 5V.
4. Se desenează formele de undă afişate pe osciloscop. Se configureaza osciloscopul in modul XY si se
vizualizeaza caracteristica de transfer a circuitului.
5. Se determină pragurile de basculare şi tensiunile de saturaţie.
6. Se determină valoarea parametrului slew rate (viteza de crestere) cu osciloscopul în modul Y-T
7. Se aplică semnal sinusoidal cu aceeaşi amplitudine şi se creste frecventa vizualizand semnalul de
iesire. Explicaţi diferenţa faţă de cazul în care frecvenţa este 1kHz.
8. Se repetă punctele 2-6 pentru comparatorul neinversor.

Fig. 3. Schema montajului experimental Fig. 4. Montajul experimental. Desen de cablaj