Sunteți pe pagina 1din 1

Raportul substantivului cu alte clase lexico gramaticale:

treceri dinspre clasa substantivului. Treceri dinspre clasa


adj : conversiunea adj. Treceri inspre clasa adj : adj
provenite din substantive/ verbe/ adverbe. Adjectivizarea
unor sufixoide/prefixoide. Locutiuni adj. Raportul
pronume/ alte clase lexico gramaticale. Diverse tipuri de
numerale(cardinal, ordinal, multiplicativ, distributiv,
adverbial) si clasele lexici- gramaticale.