SUBIECTE ORIENTATIVE - LIMBA ROMÂNĂ LICENŢĂ – IULIE 2010

MULTIPLE CHOICE 1. Cuvintele beizadea, dregător, firitisi, ipochimen, halima, politichie sunt: a) regionalisme b) arhaisme c) cuvinte moştenite 2. Cuvintele: buhai, copârşeu, hulub, laibăr, lubeniţă, piparcă, temeteu sunt: a) cuvinte din masa vocabularului b) arhaisme c) regionalisme 3. Cuvintele: argea, brad, coacăză, copil, mal, strungă, urdă, viezure, zimbru sunt: a) cuvinte împrumutate b) cuvinte din substrat c) cuvinte moştenite din latină 4. Cuvintele: blajin, brazdă, gol, a hrăni, izvor, mândru, a plăti, plug, scump, trup sunt: a) împrumuturi din slavă b) împrumuturi din greacă c) moştenite din latină 5. Cuvintele: aldămaş, bir, a cheltui, chin, a făgădui, hotar, meşteşug, oraş, viclean sunt: a) împrumuturi din turcă b) împrumuturi din slavă c) împrumuturi din maghiară 6. Cuvintele: berechet, cioban, doldora, halal, iaurt, liliac, musafir, pilaf, zevzec sunt: a) împrumuturi din maghiară b) împrumuturi din turcă c) împrumuturi din greacă 7. Cuvintele: 1. acquis, 2. baedeker, 3. bungalow, 4. föhn, 5. gadget, 6. joint-venture sunt: a) toate anglicisme b) 1, 2, 3, 5, 6 - anglicisme, 4 – germanism c) 1- franţuzism, 2, 4 - germanisme, 3, 5, 6 - anglicisme 8. Alegeţi seria în care toate cuvintele sunt scrise corect: a) adaus, brizbiz, filosof/filozof, cazinou, sacrosanct, aliură ulcior b) adaos, brizbiz, filosof/filozof, cazinou, sacrosanct, alură, urcior c) adaos, brizbriz, filosof/filozof, cazinou, sacrosant, alură, urcior

9. În care serie toate cuvintele sunt scrise corect: a) proces-verbal, blocnotes, nonprofit, indo-european, iudeospaniol, viceprim-ministru b) proces-verbal, bloc-notes, non-profit, indoeuropean, iudeospaniol, viceprim-ministru c) proces verbal, blocnotes, nonprofit, indo-european, iudeo-spaniol, vice-prim-ministru 10. Care serie cuprinde neologisme scrise incorect: a) angro, bypass, box-office, brain drain, imbroglio, feedback, dealer b) en gros, by pass, boxoffice, braindrain, imbrolio, feed-back, diler 11. Cuvintele: scherzoul, weekendul, lobby-ul, jiu-jitsul, lookul, mouse-ul sunt articulate a) corect b) incorect 12. Selectaţi forma gramaticală corectă de masculin plural a adjectivelor dârz, mofluz: a) dârzi, mofluzi b) dârji, mofluzi/mofluji 13. Selectaţi forma forma gramaticală corectă de feminin singular a adjectivelor: grotesc, pitoresc, bleumarin, violet, afon, omolog: a) grotească, pitorească, bleumarină, violetă, afoană, omoloagă b) grotescă, pitorească, bleumarin, violetă, afonă, omoloagă/omologă 14. Câte adjective invariabile se află în seria: motrice, rapace, tenace, vorace, vivace: a) unul b) două c) trei d) toate 15. Enunţul Fetiţa purta o haină nouă-nouţă este: a) corect b) incorect 16. Enunţul Salonul pentru noi-născuţi era foarte curat este: a) corect b) incorect 17. Enunţul Tinerii au întotdeauna vise îndrăzneţe este: a) corect b) incorect 18. Indicaţi seria cu forme corecte de plural: a) aragaze, bareme, boschete, cicatrice/cicatrici, diagnostice, maree b) aragazuri, bareme/baremuri, boscheţi, cicatrici, diagnosticuri, marei 19. În care serie sunt scrise corect toate numele proprii:

a) Istanbul, Brandenburg, New York b) Istambul, Brandemburg, New-York 20. Sunt scrise corect: 1. Sfânta Treime, 2. Cornul-Caprei, 3. Evul Mediu, 4. Facultatea de Litere, 5. Legiunea de Onoare, 6. Adunarea generală a Academiei Române, 7. Simfonia fantastică, 8. Majestăţile Lor Imperiale: a) toate sunt scrise corect b) 1,2,3,4,5 - corect, 6,7,8 – incorect c) 1,3,4,8 - corect, 2,5,6,7 – incorect 21. Enunţul Nici nu bănuie ce îl aşteaptă este corect? a) da b) nu 22. Care dintre enunţuri este corect? a) Evenimentele se succed cu repeziciune b) Evenimentele se succedă cu repeziciune 23. Este corect enunţul Pe zi ce trece, toate speranţele i se năruie? a) da b) nu 24. Enunţul Le trebuiesc multe într-o casă nouă este: a) corect b) incorect 25. Care dintre variante este corectă? a) Ele o să plece în vacanţă la ţară b) Ele or să plece în vacanţă la ţară c) Ambele 26. Alegeţi varianta corectă a) Acum suntem mai vulnerabili ca niciodată b) Acum suntem mai vulnerabili ca oricând 27. Alegeţi varianta corectă: a) Ca drept răsplată i-a adus un buchet de flori b) Drept răsplată i-a adus un buchet de flori 28. Alegeţi varianta corectă: a) Te-am rugat că să nu pleci b) Te-am rugat să nu pleci c) Ambele sunt corecte 29. Cum este corect? a) Copie după original

Enunţul A pretins şi primit o sumă necuvenită pentru serviciul prestat este: a) corect b) incorect 39. Alegeţi varianta corectă: a) Nu ştiu întru cât ar fi mai interesantă opinia dumneavoastră b) Nu ştiu întrucât ar fi mai interesantă opinia dumneavoastră 34. nu are nimic de comentat este: a) corect b) incorect 36. Enunţul Vizavi de acest subiect. Enunţul A urmat apoi o vizită scurtă la sediul central al partidului este: a) corect b) incorect 37. tura vura 31. Enunţul Omul a lucrat ca şi chirurg la un mare spital este: a) incorect b) corect 40. haidade. Este corect formulat enunţul Legea trebuie să specifice ce cetăţeni au dreptul la vot? a) da . hodoronc-tronc. hodoronc tronc. Care este varianta corectă? a) Este pentru prima dată că mi se întâmplă aşa ceva b) Este pentru prima dată când mi se întâmplă aşa ceva c) Ambele 33. tura-vura b) aoleo. În care serie sunt scrise corect interjecţiile: a) aoleu/aoleo/auleu. Enunţul Trebuie musai să să explicăm ce s-a întâmplat atunci este: a) incorect b) corect 38. Alegeţi varianta corectă: a) Sunt de acord întrutotul cu propunerea lor b) Sunt de acord întru totul cu propunerea lor 35.b) Copie de pe original c) Ambele 30. haida-de. Enunţul Nu mai mă supăra şi tu este: a) corect b) incorect 32.

Lor înşilor nu le venea să creadă că au câştigat doisprezece mii de lei? a) o greşeală b) două greşeli c) trei greşeli d) patru greşeli 47. Este corect enunţul Bolnavului i s-a aplicat tratamentul cel mai apropriat? a) da b) nu . fiecare au rostit scurte alocuţiuni? a) două greşeli b) trei greşeli c) patru greşeli d) cinci greşelil 46. Câte greşeli se află în enunţul Când au aniversat zece ani de la înfinţarea societăţii şi s-au reunit din nou toţi colegii. Câte greşeli se află în enunţul La catedra de istoria limbii române este d-na Maria Popescu? a) nicio greşeală b) două greşeli c) trei greşeli d) patru greşeli 44. Este corect formulat enunţul Cineva va valorifica tot ce e bun din acest material? a) da b) nu 43.b) nu 41. Câte greşeli se află în enunţul Ei au avut acordul vice-guvernatorului Băncii naţionale. drept pentru care au luat decizii cu repercursiuni serioase pe termen lung? a) o greşeală b) două greşeli c) trei greşeli d) patru greşeli 45. Enunţul Au aniversat şase luni de la căsătorie este corect? a) da b) nu 48. Enunţul În ultimii ani s-a produs un adevărat genocid cultural este: a) incorect b) corect 42. Câte greşeli se află în enunţul Cazul în speţă trebuia să aibe ecou.

nu ne făceam iluzii că va participa alături de noi la acel eveniment. O normă a limbii literare trebuie respectată: a) imediat ce a fost adoptată. dacă nu se prevede în alt mod b) după 5 ani de la adoptare c) după 10 ani de la adoptare 56. a) tautologie b) truism c) pleonasm 51. Cei mai mulţi lingvişti consideră că limba română literară s-a format: a) în secolul al XIX-lea b) în secolul al XVI-lea c) în secolul al XX-lea 53. Norma limbii literare este: a) varianta cea mai îngrijită a limbii naţionale b) expresia convenţională a unui anumit uzaj lingvistic. Proiectele sale de viitor includ o serie de concerte în capitale europene. Ce fenomen semantic poate fi identificat în următoarele enunţuri: Protagonistul principal al serii a fost un cunoscut artist plastic. când preţul ouălelor se scumpeşte foarte mult. Ion Gheţie. distinge: a) două mari epoci b) trei mari epoci c) patru mari epoci 54. încercând o periodizare a istoriei limbii române literare. Care dintre cele două variante este corectă: a) Declaraţia prefectului coroborată cu cea a preşedintelui b) Declaraţia prefectului o coroborează pe cea a preşedintelui 50.49. ne-a vizitat o mulţime de rude. În enunţul De paşti. Normele limbii române literare pot fi schimbate de: a) Universitatea din Bucureşti b) Ministerul Educaţiei şi Cercetării c) Academia Română 55. Prezumţios şi arogant cum îl ştiam. există: a) trei greşeli b) patru greşeli c) cinci greşeli . expresie obligatorie pentru toţi cei care folosesc respectiva limbă c) norma lingvistică 52.

b) Însuşirea limbii literare nu presupune un anumit grad de instrucţie şi de conştientizare a activităţii de comunicare lingvistică. Conform periodizării stabilite de Ion Gheţie. c) După anul 1990. Cei mai mulţi specialişti consideră că limba română literară are la bază graiul: a) muntean (muntenesc) b) moldovean (moldovenesc) c) ardelean (ardelenesc) 60. se produc modificări frapante ale vocabularului şi modificări stilistice. Limba literară este: limba literaturii artistice varianta cea mai îngrijită a limbii naţionale exclusiv o limbă scrisă altă interpretare 63. a) b) c) d) 62. Alegeţi afirmaţia corectă: a) În zilele noastre. privind raporturile dintre variantele limbii. Caracterul normat al limbii literare se evidenţiază la nivelurile: a) morfologic şi sintactic .57. Norma limbii literare este: a) naturală şi abstractă b) concretă şi convenţională c) naturală şi convenţională 64. epoca modernă a limbii române literare cunoaşte: a) două perioade b) trei perioade c) patru perioade d) cinci perioade 61. Normele ortoepice indică: a) scrierea corectă a cuvintelor b) pronunţarea corectă a cuvintelor c) altă interpretare 58. Normele ortografice indică: a) scrierea corectă a cuvintelor b) pronunţarea corectă a cuvintelor c) altă interpretare 59. nu există nicio diferenţă între limba română (limba generală) şi limba română literară.

anghina. bonfaier. apar în următoarea perioadă a epocii vechi: a) 1532-1640 b) 1640-1780 c) 1780-1840 68. angina. svastică. sintactic şi morfologic d) fonetic. svastică. I-am oferit flori sorei medicale.b) fonetic. Ostatecii au fost eliberaţi. Opere de referinţă pentru istoria limbii române literare. lexical şi morfologic c) lexical. carisma. lexical. 70. Anul 1780 delimitează. Alegeţi enunţul care nu conţine greşeli de exprimare: Mâine se vor înregistra doisprezece grade. angina. În anul 1780. epoca veche a istoriei limbii române literare de epoca ei modernă. în opinia lui Ion Gheţie. Miron Costin. Epoca veche a istoriei limbii române liteare are. islaz b. izlaz c. RADET cere să se refacă calculele. Au început lucrările de construire a Catedralei Mântuirii Neamului. Cei mai mulţi specialişti leagă începuturile limbii române literare de tipăriturile lui: a) Coresi b) Dimitrie Cantemir c) Ienăchiţă Văcărescu d) Ion Heliade Rădulescu a) b) c) d) a) b) c) d) 69. bomfaier. Ion Neculce. Poliţiştii au pus accidentul pe seama gheţei. zvastică. a apărut: a) prima gramatică tipărită a limbii române b) primul dicţionar explicativ al limbii române c) primul dicţionar etimologic al limbii române 66. bomfaier. Alegeţi enunţul care nu conţine greşeli de exprimare: Au fost discutate principalele priorităţi politice ale Guvernului. morfologic şi sintactic 65. Sunt corecte toate cuvintele din seria: a. Dimitrie Cantemir. I-am oferit flori sorei mele. datorate unor personalităţi precum Dosoftei. potrivit opiniei lui Ion Gheţie: a) două mari perioade b) trei mari perioade c) patru mari perioade 67. 71. islaz . carisma. charisma.

disident. premiză. premisă. Sunt corecte toate cuvintele din seria: a. Sunt corecte toate cuvintele din seria: a. oprobriu. chintal. Este corect: . mixandra 73. Evul mediu. Ursa-Mare. Istambul. evul mediu. mesadă. serviciu. Istanbul. erbivor 74. escavator. Anul Nou 75. minion c. chermesa. Sunt corecte toate cuvintele din seria: a. milieu c. Ursa Mare. minion b.72. proroc. Istanbul. chermeza. serviciu. whisky. oprobiu. presidentie. excavator. glasvant. cercevea. quintal. micsandra c. sanguin. misadă. wisky. Anul nou c. ketch-up. Anul Nou b. giurgiuvea. glasvand. micsandră. erbivor b. paradontoza. maiou b. escroc. ierbivor c. giuvaer. Sunt corecte toate cuvintele din seria: a. confort. service. ketchup. dizident. Sunt scrise corect toate cuvintele din seria: a. paliativ 78. mesadă. whisky. asterisc. comfort. sangvin. chirilic. Vincent van Gogh. prooroc. giuvaier. chermeza. giuvaer. chirilic. ketchup. Vincent Van Gogh. preerie. mixandră. proroc. prerie. parodontoza. Ursa mare. Evul Mediu. Sunt corecte toate cuvintele din seria: a. escroc. mignon 77. confort. parodontoza. Vincent Van Gogh. mileu b. chintal. excavator. sangvin. prerie. micsandră. excroc. maieu c. presedentie. disident. kirilic. micsandra b. galzvand. asterix. asterisc. Sunt corecte toate cuvintele din seria: a. oprobriu. maieu 79. cercevea. presedintie. milieu 76. paleativ c. paliativ b. premisă.

zigzag b.a. vacs b. kisch. vax 83. itinerar. concluziv. ataseaza. schizma c. blitz. afrodiziac. weekend b. oblojeala. piuneza/pioneza 84. luminescenţă/luminiscenţă. caramea. zig-zag c. asaza. conclusive. oblojeala. oblojala. disertatie. lugojan. repercusiune. week-end 85. a descongestiona. conclusive. grizonant. Este corecta forma: a. cherry-brandy c. schisma 80. lugojean. week-end c. sarma. camping. magazioner. kitsch. piuneza c. sarmala. itinerariu. sanda. magaziner. afrodiziac. grisonant. ataseaza. Sunt scrise corect toate cuvintele din seria: a. a deconspira. vacs c. repercusiune. a descongestiona. sanda. luminiscenţă. dizident. disertatie. sandala. Sunt scrise corect toate cuvintele din seria: a. a desghioca 82. Este corect: a. atasaza. bliţ. disident. aseaza. dizertatie. judo. caramela. dizident. pioneza b. itinerariu. luminescenţă. repercursiune. a dezghioca b. a decongestiona. ceribrendi 81. camping. ziler. Sunt scrise corect toate cuvintele din seria: a. cherry brandy b. bliţ. grizonat. schisma b. aphrodisiac. zilier. sarma. zig-zag 86. caramela. magazioner. Alegeti seria care contine numai dublete lexicale diferentiate semantic: . lugojean. camping. kitchs. ziler. giudo. asaza. a deconspira. judo. a dezghioca c. a desconspira. Sunt scrise corect toate cuvintele din seria: a.

Primul razboi mondial. garderob-garderoba 87. basorelief. conversie-conversiune. Declaratia universala a drepturilor omului 88. Institutul de lingvistica. destructibil. Cuvintele primare sunt: a Cuvintele moştenite din latină b Cuvintele moştenite din substrat . Catedra de filologie. mesada. Catedra de Filologie. Cele două planuri ale cuvântului sunt: a Sensul şi semnificaţia b Semnificatul şi semnificantul c Planul gramatical şi planul lexical 91.a. votca 89. vodca c. Dictionarul explicativ al limbii romane. basorelief. mesada. Facultatea de drept. cangrena. Declaratia universala a drepturilor omului c. Primul Razboi Mondial. creatie-creatiune. bazorelief. Institutul de Lingvistica. dicotomie-dihotomie. ambarcaţie-ambarcatiune. Dictionarul Explicativ al Limbii Romane. Facultatea de Drept. gangrena. destructibil. Institutul de Lingvistica. cangrena. Care este seria corecta: a. permisiepermisiune b. Facultatea de Drept. carafa. garafa. acceptie-accepţiune. dictie-dictiune. distructibil. profesie-profesiune. concesie-concesiune. Declaratia Universala a Drepturilor Omului b. carafa. dioceza-dieceza. misada. Catedra de filologie. obligatieobligatiune c. Primul Razboi Mondial. Indicati seria corecta: a. Cuvântul este unitatea de bază a: a Vocabularului b Frazeologiei c Gramaticii 90. Dictionarul Explicativ al Limbii Romane. votca/vodca b.

zeppelin c Seminariu. plenipotenţial.c Cuvintele moştenite şi împrumutate 92. faximil. peremtoriu. genoflexiune. a frustra. a dispera. Sunt scrise corect toate cuvintele din seria: a Plebicist. genuflexiune. facsimil. urcior. genuflexiune. zepelin b Seminariu. pauperitate. delincvent. wiking b Plebiscit. a despera. paupertate. a frustra. Sunt scrise corect toate cuvintele din seria: a Seminar. ulcior. transcendent. tomnatic b Brutto. paupertate. zepelin 97. a frusta. peremptoriu. Vocabularul fundamental este: a Identic cu vocabularul activ b Nucleul de bază al vocabularului c Identic cu vocabularul literar 94. peremptoriu. delicvent. tomnatec c Brutto. ulcior. tomnatic 95. transcendent. delicvent. transcendent. motto. moto. a dispera. a importuna b A adaugi. viking c Plebiscit. motto. Sunt scrise corect toate cuvintele din seria: a A adauga. a importuna c A adaugi. facsimil. plenipotenţiar. viching . Schimbarea valorii gramaticale se poate face prin: a Derivare b Calc lingvistic c Articulare sau distribuţie în context 93. a inoportuna 96. plenipotentiar. Sunt scrise corect toate cuvintele din seria: a Bruto.

98. nepotrivit 104. Cuvântul malgaş înseamnă: a Locuitor din Madagascar b Metis c Locuitor din Malaga 101. Cuvântul celeritate înseamnă: a Enevare b Selectare c Repeziciune . necuviincios b Care a fost expus timp indelungat la soare c Care este neobişnuit. Cuvântul exoteric înseamnă: a Confuz b Clar c Pitoresc 99. Cuvântul insolit înseamnă: a Obraznic. Cuvântul adagiu înseamnă: a In tempo rar b Adaugare c Maxima 103. Cuvântul advertising înseamnă: a Avertizare b Instiintare c Publicitate 102. impertinent. Cuvântul acrofobie înseamnă: a Teama de inăltimi b Teama de intuneric c Teama de spatii largi 100.

conducere manageriala. Este un virtuoz al pianului. ortografie corecta 107. Sunt corecte toate îmbinările: a Am citit primul fascicul din carte. ascet. Este o conjunctura favorabila pentru noi 108. perioada de timp. Debitorul este insolubil b A rostit un adagiu celebru. aducţiune. dar insa 106. A pătruns o fasciculă de lumină. Este un virtuos al pianului. perimat si demodat c Lapidariu de pietre. ziar cotidian b Orchestra de instrumentisti. Debitorul este insolvabil 110. Sunt corecte toate îmbinările: a A rostit un adagio celebru. vestigii din trecut. etnogeneza poporului roman c Hemoragie brusca. Are o privire glaciala. liliac b Acţiona. Avem pleonasme în toate îmbinările: a Optimism moderat. arbitru. A pătruns o fasciculă de lumină. lapsus momentan. lihnit de foame. altercatie verbala b A reveni din nou.105. afecţiune. Sunt numai cuvinte care au omonime în seria: a Acces. Are o privire glaciara. L-au prins în flagrant 109. a se intoarce inapoi. afină. Are o privire glaciala. Este o conjunctura favorabila pentru noi c Legea a fost elidata. Sunt corecte toate îmbinările: a Legea a fost eludata. aerodrom. Avem pleonasme în toate îmbinările: a Pilon principal. A pătruns un fascicul de lumină. L-au prins în fragrant b Am citit prima fasciculă din carte. acord c Acustică. Este un virtuoz al pianului. L-au prins în flagrant c Am citit primul fascicul din carte. panaceu iluzoriu. aristocrat . Este o conjectura favorabila pentru noi b Legea a fost eludata. Debitorul este insolvabil c A rostit un adagiu celebru.

apendice 112. Sunt toate perechi paronimice în seria: a Alteraţie-altercaţie. parol c Weekend. madame b Darling. 3. mişto.4. alfabet b Ataşat. Industrie petrolieră. monşer. aflux-eflux. a soili. badijona. Marsul nuptial i-a impresionat 114. Industrie petroliferă. auster. 2.se găseşte în toate cuvintele din seria: . arbitral-arbitrar c Apropia-apropiat. arrivederci. mişto.5 – antonime b 1. baie. luxurios-libertin. solicitudineînţelegere.4 – antonime 116. Sunt corect folosite cuvintele în enunţul: a Era solidar cu prietenii. acupunctură. 4.2 – sinonime.3. Industrie petrolieră. bonsoar.3. Sunt numai cuvinte care au omonime în seria: a Artificiu. şucar. temerar-intrepid.5 – sinonime. baterie c August. Marsul nuntial i-a impresionat b Era solitar cu prietenii. avar. fortuit-întâmplător sunt: a 1. aulă-aură 113. cucoană 117. 3. opulenţă-paupertate. 2 – antonime c 1. asculta-ausculta. Marsul nuntial i-a impresionat c Era solidar cu prietenii. În care dintre urmatoarele expresii apar elemente de argou: a Animalele au fost scoase la mezat b A manglit ceva din magazin si a fost prins c Face totul in dorul lelii 115. 2. avion. angrena-angrenaj b Flagrant-fragrant.4.111. Sunt elemente de jargon toate cuvintele din seria: a Mucles. 5. Prefixul de. audit-auditare. bonjour.5 – sinonime. Următoarele perechi de cuvinte: 1. ciao.

costarican. dejuna.3.5 123. deşira. prelungire. agorafobie. fruntas. 3. 5. 5. desăvârşi. decurge b Demers. 7. genocid. colegă. hulub c Cneaz. teolog. sincronie. 2. 6. româncă 119. cazarmament. avion. a 3. ceferist. poştaş. Care dintre seriile de mai jos contine numai arhaisme semantice: a Bucoavna. aragaz.7 c 1. Sinonimele neologice ale cuvintelor neiertător.3. deplânge 118. In care dintre seriile de mai jos figureaza numai cuvinte care s-au format cu sufixul -aş: a Gulaş. palmaş. 4. lupoaică. jitnicer.4 b 1.3. 2. laser. ameţit se află în seria: . Sunt derivate cu sufixe moţionale toate cuvintele din seria: a Acar.4.3. prinţesă. meloman sunt formate cu ajutorul: a sufixelor b prefixelor c sufixoidelor si prefixoidelor 124. pantece. cinovnic. 3. puştoaică c Veveriţă. curios.5 c 1. temeteu 120. puşcaş b Faraş. răspundere.2. malgaş.5 b 2. prelegere.calofilie. Sunt substantive compuse: 1. a 1. Sunt derivate parasintetice toate cuvintele din seria: 1. deochea. rost b Foale. sfetnic. paronim. depuncta. gâscan b Vulpoi. înşelător. Cuvintele mizantrop. 4. prestaţie. defunct c Dedulci. mireasă.6. izvoraş 122. oghial. înfricoşător.3 121.2.2. studentă. degrada. ciobanaş c Golaş.a Destul. islic.

conclusiv. mandarin. paparazzo.a Inexorabil. Cuvantul previzibil este antonim cu: a inexorabil b fortuit c prezumtios 130. calcio-vecchio. botez. insidios. baedeker. blestem. Precizati cate dintre urmatoarele grafii nu sunt conforme cu normele ortografice in vigoare: iceberg. cuget. grizat b Infatigabil. Substantivele alint. filigran a patru b cinci c şase 127. Sufixul –giu poate fi identificat numai în: a arpegiu b naufragiu c reclamagiu 126. Sinonimul cuvantului sarcasm este: a acrimonie . chermeza. bazorelief. luxurios c Inextricabil. joc sunt formate prin: a Schimbarea valorii gramaticale b Derivare regresiva c Derivare progresiva 131. specios. grizonat. grizat 125. Expresia a purta sâmbetele cuiva înseamnă: a A se distra b A vizita pe cineva sâmbăta c A face curte cuiva d A du măni pe cineva 128. brizbiz. Cuvântul public este sinonim cu: a cabalistic b ezoteric c exoteric 129. inexorabil.

b c profuziune parcimonie 132. orbire c cataractă 137. Marcaţi enunţul în care verbul a servi este corect folosit: a Masa pe care o servim seara trebuie sa fie cat mai frugala b Serviti-va cu fructe! c Servim micul dejun in camera 133. Cuvântul agrest înseamnã: a Bataios b Campenesc. brutal. Următoarele perechi de cuvinte: 1. impertinent/cuviincios 7. Sensul cuvântului aprehensiune este: a putere de înţelegere b anxietate c forţă de cuprindere 138. insolit/obişnuit 6. Marcati sensul corect al expresiei latinesti mutatis mutandis: a Mutand lucrurile b Mutarea mutarilor c Schimband ceea ce trebuie schimbat 136. rustic c Agresiv 134. concupiscent/luxurios 3. injurie/invectivă . Precizaţi sensul termenului catharsis: a purificare a sufletului prin artă b lipsă a vederii. o situatie dificila b A gasi o solutie simpla unei probleme (aparent) insolubile c A rezolva o situatie simpla cu mijloace complicate 135. cu repeziciune. cacofonie/eufonie 2. fastuos/somptuos 5. Expresia a taia nodul gordian inseamna: a A rezolva energic. libertin/obscen 4.

2. Indicaţi seria în care următoarele perechi de cuvinte sunt sinonime şi antonime: 1) ezoteric/exoteric 6) infirm/valid 2) parcimonios/generos 7) intransigent/ferm 3) scatologic/scabros 8) inexorabil/implacabil 4) luxuriant/abundent 9) inept/deştept 5) infatigabil/zelos 10) ineluctabil/evitabil a) 1.4.6.5. 6.3.10 – antonime. 139.8 – sinonime.3.2 – sinonime.6. 1. background.5. Au forme specifice pentru vocativ toate substantivele din seria: a) bărbat. 141. somptuos/simplu 4.7 – paronime.4 – sinonime. c) 1.6 – antonime.9. 3.8 – sinonime. infatuat/îngâmfat 3.7 – antonime. 6 – paronime. 1.5.8 – antonime.3.8 – sinonime. cumătru.4. shetland c) diseur.5.4 – sinonime. cumnat. nepot.4. coleg. .4.7 – sinonime.9.7. Sensul anglicismului performance este: a spectacol b întrecere c performanţă 142. cordial/afabil 2. Indicaţi seria în care următoarele perechi de cuvinte sunt sinonime.7. Sunt scrise conform normelor actuale toate neologismele din seria: a) badlands. horror b) board.2. deferenţă/diferenţă a) toate sunt sinonime b) 1. b) 1. tată. show-room.8 – antonime.5. bunică. café-frappé. 3. copil.4.5.6. cool. prieten.5.7. bunic. infatuare/modestie sunt: a) 2. baby-sitter 143.4.6.9.6. 140. 7 – paronime.6. 3.5.10 – antonime. taică. c) 1. copyright.5 – antonime.6 – antonime. c) neică. d) 1. week-end.8. intrepid/brav 5.10 – antonime. paronime: 1. b) socru.2. libertin/decent 6.8 – sinonime. cuscru. special/specios 7. antonime. 3. b) 1.7 – sinonime.3. c) 2. 3.2.4. 2.2. cumnată.

suvenire. sindroame. nuga (sorturi). b) ochelari. astrologă. esperanto. defileu. favorii. redactor-şef. 146. gogoaşei. ghişee. nobleţe. b) azalee. gogoşii. arici. orgii. cuişoare. zig-zag. orhidee. piţigoi. chitară. compatrioată. osanale. 145. addenda. c) itemuri. miezi/mieji. urdă. astroloagă. merinde. febră. b) după-amiezei. foioase. aldămaş. compatrioată. cosmetice. gură-cască. b) cuvânt înainte. ochi. teamă. vineri. c) nădejde. infarcte. nugi. amplorii. bluegeans. viţa de vie. cioroi. 148. infarcte. haz. ridichii. podgorie. 149. pive. pepsi. parai. espresso. b) admiratoare. ghilimele. infarct. pronosport. torace. foame. coate-goale. Indicaţi seria în care toate substantivele sunt de origine turcească: a) cioban. seminar. licurici. defilee. cioroi. joi. vogă. pive. monezi. epidemioloagă. sete. Substantivele: vraci. ninja. duzinii. papaia. Sânziene. suvenir. amploarei. cobai. broker. Indicaţi seria care conţine substantive invariabile după număr: a) dansatoare. c) avocado. piper. b) itemi. pedagogă. lady. sindromuri. căsoaie. apendice. b) mirodenie. ghişee. în variaţie liberă 150. crai. pive. Care serie conţine substantive cu forme numai de singular : a) nea. lapsus. rachiu. ciocănitoare. ridichiei. paparazzo. maree. miss. pedagoagă. citrice. suveniruri. baclava. lene. Alegeţi varianta corectă de N-Ac. Bermude. catrafuse. monede. 3) Ambele variante sunt corecte. epidemiologă. speze. miezi. nevralgie. . sindroame. mamă-soacră. chibrit. nugale. moaşte. baci. miss: a) itemi/itemuri/iteme. defileuri. piuă. hiat. sindrom. seminare. miez (de nucă). capelmaistru. mieji. seminarii. mamă-soacră. duzinei. miss. portavion. zigzag. Marcaţi seria în care substantivele feminine sunt corect folosite la genitiv singular: a) după-amiezii. bun-gust. nugi. onomatopee. ghişee. cotidian (ziar). redactor-şef. patrioată. codice. patriotă 2) filoloagă. cotidiane. pentru substantivele feminine: 1) filologă. cinste. b) au aceleaşi forme pentru singular şi plural. lignit. monedă. coacăză. 147. Alegeţi seria care conţine substantive cu forme numai de plural: a) rechizite. foale. seminarii.144. favorii. viţa-de-vie. monede. cataif. măruntaie. cotidiene. ghişeu. papă-lapte. orgăi. Indicaţi seria în care toate substantivele sunt scrise corect: a) cuvânt-înainte. tei sunt: a) defective de plural. 152. misse. 151. c) iele. cearşaf. plete. prenume. zgârie-nori. port-avion. missuri. infarcte. moravuri. pui. confetti. suveniruri. cobai. zacuştei. Precizaţi seria care conţine forme corecte de plural pentru cuvintele: item. cotidiene. zacuscăi. c) aplauze. optimism. izmă. defileuri.

În enunţul: Este un om de excepţie. b) adverbială. cumsecade. acquisul. mileu. ditamai. muche. b) salar. site-ul. nou-născut. 5. atotputernic. cultural. 2. Preda). acquis-ul. 8. supărat foc. a dormi buştean au valoare: a) substantivală. feedback-ul. milieu. b) happy-end-ul. . 154. 6. 9. serviciu. Adjectivele pronominale pot avea gradul de intensitate: a) comparativ. ranch-ul. misadă. box-office-ul. 7. cuvintele subliniate sunt: a) adverb b) substantiv format prin conversiune c) prepoziţie 160. În enunţul: Ce curată e apa mării! cuvântul subliniat este: a) pronume relativ b) adverb. plin ochi. Bruxelles-ul. itinerar. caramelă. muchie. gol-goluţ. cogeamite. 4. merlotul. intermezzoul. feedbackul. displayul. bleul. Indicaţi care dintre următoarele adjective sunt compuse: 1. verde-brotăcel. b) superlativ absolut. serviciu. binevoitor. c) nu pot avea grade de intensitate. caramea. În enunţul: Este nepot de frate surorii mele. 158. 3. singur cuc. 161. itinerariu. 10. Bruxellesul. cuvântul subliniat este în cazul: a) genitiv b) dativ c) nominativ 159. display-ul. Indicaţi seria în care forma de singular a substantivelor este cea corectă: a) salariu. bleu-ul. 156. ranch-ul. gol puşcă. Alegeţi seria în care substantivele sunt articulate corect: a) happy-endul. intermezzo-ul. Cuvintele subliniate din sintagmele: îngeţat tun. 155.153. merlot-ul.artistic. c) adjectivală. box-officeul. site-ul. c) adjectiv relativ. cuvântul subliniat are funcţie sintactică de: a) atribut substantival prepoziţional b) atribut adjectival 157. dumnezeiesc. a) toate. mesadă. În enunţul: Drumul nu avea decât un încoace şi un încolo (M.

nod în papură. într-o ureche. În enunţurile: Aşa e pe la noi (1).2. c) dragii mame. de bună credinţă. 168. adjectiv . lila. Indicaţi propoziţia în care adjectivul pronominal de întărire este incorect folosit: a) Ele înseşi au avut mari neplăceri. b) adverb. 167. Indicaţi seria care conţine numai locuţiuni adjectivale: a) de pomină. c) tot unul şi unul. ad-hoc. cuvântul subliniat este: a) adjectiv. Formele corecte de genitiv-dativ ale adjectivelor de mai jos sunt: a) dragei mame. niciunul.2. adâncii ape. otova. săracii fete. atroce. bej. . topless.8. oarecine. 6. săracei fete.3. forfetar. din topor. funcţia sintactică de complement circumstanţial de mod. 4. adâncii ape. propice. în floarea vârstei. 9. ceea ce. 169. de nimic. b) adjective formate prin conversiune. 166. cu sânge rece. ceea ce. b) Se bucură de încrederea a mulţi oameni.10. de duzină.1. cuvântul aşa este: a) adjectiv în toate situaţiile. doldora. careva. c) altcineva. Se folosesc numai ca pronume şi nu pot apărea ca adjective pronominale: a) nimeni. dibace. În expresiile: discurs ex cathedra. 164. 3. sadea. motrice. ce. fecundare in vitro. funcţia sintactică element predicativ suplimentar. roz. rapace. b) dragii mame. b) de ispravă. b) tenace. hippy. b) Ele înşile au avut mari neplăceri. 170. 165. b) niscaiva. Sa faci aşa cum ştii. cine. b) adverb în toate situaţiile.b) 1. În enunţul: El vine singur. săracei fete. Sunt invariabile toate adjectivele din seria: a) indigo. Aşa copii să tot fie pe lume (2). 8. nimic. nimic.6. c) proteic.5. orbul găinilor. c) 3. 162. cai verzi pe pereţi. c) adverb . Indicaţi răspunsul corect: a) Se bucură de încrederea a multor oameni.4. acord de facto. 163. burduf de carte. sexy. niciuna. sărac cu duhul. oricine. tare de cap. comentariu in extenso. cuvintele subliniate sunt: a) locuţiuni adverbiale culte. adâncii ape. gata. verzi şi uscate.

175. cazul N. c) adjective pronominale posesive. b) pronume personale. 3 în genitiv. cuvântul subliniat este: a) pronume negativ – complement direct. grădinile/copacii lor.3 în genitiv. cine. Cuvintele subliniate din construcţiile: 1. 173. băiatul ei. 4 în dativ. Formele: Maiestatea/Majestatea Sa. pronumele subliniate: a) ţin locul unui substantiv. b) substantiv provenit prin conversiune – complement direct. b) 1. Domnia Ta.c) Ele însele au avut mari neplăceri. b) cu verbe la persoana a III-a singular şi plural. sunt: a) în genitiv. cu funcţie de subiect se face: a) numai cu verbul la persoana a III-a singular. este: a) substantiv. deasupra-mi. 2 în acuzativ. c) 1. b) au valoare neutră. cazul V. În enunţul: Care este opinia ta?. 172. dar brânza e pe bani. 4.2. Excelenţa Sa.4 în dativ. b) locuţiuni pronominale de politeţe. Eminenţa Sa. Cuvântul subliniat din enunţul: Frate. împotriva mea. b) pronume interogativ – nume predicativ. c) cu verbe la toate persoanele. b) substantiv. sunt: a) pronume posesive. Le are cu fumatul. fără funcţie sinştactică 178. frate. c) pronume personale. asta e! A luat-o la sănătoasa. nume predicativ. apoziţie. dedesubtul lui. 3. Cuvintele subliniate din construcţiile: mama lui. . Magnificenţa Sa sunt: a) pronume de politeţe. în juru-ţi. În construcţiile Ce să-i faci. Acordul unui verb cu pronumele interogative care. cuvântul subliniat este: a) pronume interogativ – subiect. Sanctitatea Sa. 176. Alteţa Sa. c) substantiv. În versurile: Redeşteptând în faţă trecutele-i nimicuri (Eminescu). cazul N. 177. 171. 174. 2.

b) în cazul genitiv. 183 . Din lista următoare de enunţuri: 1) Cât am fost plecat. c) cazul acuzativ. În enunţul: A mers în galop kilometri. nici un coleg nu mi-a telefonat. ligă. niciun naiv. duzină. harem. funcţia sintactică de nume predicativ. brădet. funcţia sintactică de complement indirect. moravuri.. 184. În enunţul: A avut de aşteptat ani de zile. recif. stol. haită. nici mai multe. 186. brădet. c) cazul nominativ. . zmeuriş. Eminescu) cuvântul ieri este: a) substantiv. 187. ca să asculte tot ce se spune. (M. 2) Nu am nicio legătură cu ei. Indicaţi seria care cuprinde numai substantive colective: a) familie. funcţia sintactică de complement direct. cuvântul subliniat este în: a) cazul genitiv. b) neam. 181. funcţia sintactică de complement circumstanţial de loc. b) cazul acuzativ. arinişte. dinastie. Indicaţi construcţia corectă cu adjectiv de întărire: a) Lor înşilor nu le plăcea cum au lucrat. Indicaţi varianta corectă: a) Fiecare dintre ei a înţeles ce a vrut. b) cazul acuzativ. 180. zori a) nu există substantive defective de singular b) unul c) două d) trei 182. 4) Nici unul. b) Fiecare dintre ei au înţeles ce au vrut. b) adverb. funcţia sintactică de atribut substantival genitival. funcţia sintactică de complement direct.179. c) Ambele construcţii sunt corecte. funcţia sintactică de subiect. 185. 3) N-am nicio casă. În versurile Din sânul vecinicului ieri / Trăieşte azi ce moare. c) cireadă. conştiinţă. În enunţul: Maşina este a copiilor.. cuvântul subliniat este în: a) cazul acuzativ. b) Lor înşişi nu le plăcea cum au lucrat. funcţia sintactică de complement circumstanţial de timp. 5) Nu e niciun incult. flotă. juriu. cuvântul subliniat este în: a) cazul acuzativ. nici altul nu intenţionau să plece. c) adjectiv. Câte substantive defective de singular există în seria pui. vecinătate.

că e bine ce faci. niciunul nu a luat cuvântul. La o întrebare nu am ştiut să răspund. profit înzecit. adverbial. 189. 192. distributiv. altul este inginer. colectiv. 5. selectaţi-le pe cele recomandate de norma actuală: a) 1. adverbial. verbul subliniat este: a) predicativ. 194. par. c) De-i trece şi pe la noi. adjectiv. adverbial. tac. b) Poate repeta a zecea mia oară. plac. b) Obrazu-i palid trăda o sănătate precară. În enunţurile: l. A avut un profit îndoit. 2. 4. 191. ţin. c) colectiv. La concurs aleargă câte doi. 6 b) 2. beau. rămân. b) colectiv. În care dintre enunţuri –i are valoare morfologică de verb: a) Dă-i înainte. 4. M-a căutat o rudă din provincie. 190. prevăd. 5 c) 2. b) adverb. distributiv. adjectiv nehotărât 4 . b) copulativ. c) Ambele variante în variaţie liberă. cuvintele subliniate sunt: a) numeral cardinal în toate enunţurile. b) articol nehotărât în toate enunţurile. zac. substantiv. L-a sunat de două ori sunt. distributiv. multiplicativ. fac. ne-om bucura foarte mult. Numeralele din enunţurile Amândoi au participat la concurs. am. Am citit un studiu interesant. . Îi place să facă din ţânţar armăsar. identificaţi seria în care toate verbele sunt de conjugarea a II-a: a) bat. Cum este corect: a) Poate repeta a zece mia oară. Cum se face că n-ai aflat până acum?. 193. multiplicativ. Vinul se face din struguri. numeralele subliniate sunt multiplicative cu valoare de: a) adjectiv. 2. ţin. Pornind de la forma de prezent a indicativului. În seria de cuvinte Plăteşte întreit. b) scad. substantiv. 6 188. c) încap. îndoitul sumei. umplu. 4. adjectiv. În enunţurile: El se face că plouă. în ordine: a) colectiv. numeral crdinal 3. c) articol nehotărât în 1. 3.6) Dintre cei prezenţi în sală. 3. d) văd. Un frate al meu e doctor.

(eu) învii/înviez. Cuvintele subliniate din enunţurile: Se aude tunând. 132. verbul subliniat (ajunge) este: a) copulativ 2. pronume personal. personale. valoare neutră. c) intranzitive. pot fi: a) predicative. d) copulative. În enunţurile: 1. c) îndrumă-îndrumează. b) predicative. c) copulativ 1. nu fii!. Verbele a rămâne. a diverge. datorează-datoreşte. pronume personal. impersonale. c) subiect. să curăţe. să şovăiască. Am ajuns prea devreme. c) verb predicativ. învârteînvârteşte. piei! să şovăie. b) ghiceşte!. 5. intranzitive. 2. să şovăie. Alegeţi varianta corectă: a) Ei o să meargă împreună cu noi. mântuie-mântuieşte. 3. complement circumstanţial condiţional. tranzitive. N-am ajuns trenul. predicativ 1. cheltuie-cheltuieşte. 5. complement circumstanţial de mod. c) ghici!. 199.195. a converge. înseamnă-însemnează. b) Ei or să meargă împreună cu noi. piei!. (eu) enumăr. înfiripă-înfiripează. şchioapătă-şchiopătează. nu fi!. b) predicativ în toate enunţurile. pronume personal. în ordine.îndeplinesc. vrând să îi vadă pe toţi acasă: a) pronume personal. folosite la indicativ prezent. a desfide. a concede. 201. a se înnopta. 200. pieri!. a rage. 198. (eu) înviez. 197. b) a eradica. a deveni. impersonale. chinuie-chinuieşte. b) ignoră-ignorează. a uzita. 5. învârte-învârteşte. 4. b) complement direct. Nu ajungi întotdeauna ce vrei tu. Nu-ţi ajunge cât mai m-ai supărat? 4. Marcaţi seria în care toate verbele nu au forme la timpurile trecute: a) a divide. N-am ajuns acum la bătrâneţe mai interesant. c) a transcende. Selectaţi grupa în care cele două variante verbale sunt acceptate de limba literară: a) învie-înviază. 196. predicativ 3. nu fi! . funcţia sintactică de: a) subiect. dăinuie-dăinuieşte. Indicaţi valorile morfologice ale cuvintelor subliniate din următorul enunţ: Femeia îi singură şi îi dă cu vorba. b) verb copulativ. pronume personal. complement circumstanţial condiţional. să cureţe. a deferi. (eu) enumer. pronume personal. Exersând zilnic voi putea să mă înscriu la concurs . 3. (eu) învii. d) copulativ în toate enunţurile. a concede. Indicaţi care dintre următoarele serii conţine numai forme verbale corecte: a) ghiceşte/ghici! (eu) enumăr. 4. a consterna. 2. să curăţe.

de ispravă. 3. de azi pe mâine. 9. 7. conjuncţie coordonatoare 2. 205. pron. adânc. din răsputeri.6. frumos. a) 1. 204. 4) a trage cuiva un perdaf. ceas. 6. cuc. 4. d) adjectiv pronominal. Unii ne-am dus la teatru. covrig. 203. criţă. ca pe Tatăl nostru. 5. 8. d) 1. problemă. 3. Indicaţi unităţile frazeologice verbale sinonime: 1) a trage cuiva o cacealma. Ştiai că nici nu vrea să audă de voi? 4. 2. 5.4. 9. valoare adverbială: a) clar. 5.5. 3. c) adjectiv pronominal. b) conjuncţie. 4. conjuncţie coordonatoare 3. corabie. buştean. puşcă. şi. glonţ. ce. Se dau enunţurile:1. în funcţie de context. c) adverb. în ordine. c) 1.202. 3) a se lua în coarne cu cineva. 6) a-i face cuiva figura. 5. d) contra. Şi din enunţul: Se teme şi de umbra lui este: a) prepoziţie. adverb. a) 1. d) adverbe 1. una. 5. cât. adverb. 3. Indicaţi seria în care toate cuvintele pot avea. lulea. 4. 206. Sunt locuţiuni adverbiale: 1. 3. iar alţii la cinema. substantiv. deschis. 2) a-şi face de cap. b) 2. 9. 7. un du-te-vino. adverb.4. adjectiv. Iar ai venit la noi? 2. 5) a băga pe cineva sub covată. c) adverbe 1. relativ 4. cine ştie ce. cheie. b) adverb. 8. pe de rost. 2. adverb. 4. c) strună. pronume nehotărât. 8. . din joi în Paşti. eu tot n-am fost mulţumit: a) pronume relativ.3. a cuvintelor subliniate din enunţul: Cât bine mi-a făcut. b) 2. b) prost. substantiv. 2. b) adverbe în toate enunţurile. Ce vremuri frumoase trăim! Cuvintele subliniate sunt: a) conjuncţii în toate enunţurile. 8. c) 1. Precizaţi valoarea morfologică. te miri ce. 4. 207.

în susul. 212. 4. 6. c) nu are funcţie sintactică. Indicaţi enunţurile în care se întâlnesc forme de viitor popular: 1. în caz de. măcar de. 2. adverb. în caz de. că e bine! 4. c) 2. peste drum de. în legătură cu. b) 2. graţie. “Cine a face altă dată ca mine. În enunţul Ţi-ai găsit să asculte el de cineva! construcţia subliniată este: a) propoziţie.208. în afară de. 5. prepoziţie. în vederea. 4 – locuţiune adjectivală. O veni. a) 1. Are să fie mai atent după câte i s-au întâmplat. împotriva. să cerşesc/Dar mila voastră n-o primesc” (George Coşbuc). măcar de. înăuntrul. 2. pronume. n-o veni. deasupra. 2 – locuţiune conjuncţională. 3 – locuţiune adverbială. 210. O să apară în câteva minute. 5. Dă-i înainte. b) pe deasupra. vom vedea. c) de fapt. Indicaţi acuzativul: a) b) c) d) seria în care toate prepoziţiile pot fi folosite cu genitivul. 6. 209. 3. 5. peste drum de. b) prepoziţie cu genitivul. înăuntrul. ăsta mi-e norocul!. 3. dativul şi contrar. prepoziţie. 5. 214. d) de vreme ce. . chit că. cuvintele subliniate au valoarea morfologică. dedesubtul. 4. În enunţurile: Am aflat dedesubtul afacerii. b) locuţiune interjecţională. potrivit. conform. mulţumită. d) 1. prepoziţie. ce fel de. b) are funcţie sintactică de subiect. 6. Toţi au fost contra. pot fi: a) 1 – locuţiune prepoziţională. alături de. în dosul. 6. interjecţia: a) are funcţie sintactică de predicat verbal. 4. 213. Vara de vine va fi secetoasă. asupra. de: a) substantiv. datorită. 3. adverb. 2. “Voi merge. împreună cu. 211. în jos. în pofida. conform. paşă. înaintea. ca mine să păţească” (Ion Creangă) 3. 3. împotriva. În enunţul: Iacă. Locuţiunile: 1. în urma. în ordine. Indicaţi seria în care toate locuţiunile sunt prepoziţionale: a) faţă de. c) prepoziţie cu genitivul. înaintea.

predicative în 4. b) nume predicativ. nume predicativ. părea că totul e în ordine. În enunţul Este vai de noi interjecţia subliniată este: a) subiect. Precizaţi funcţiile sintactice ale cuvintelor subliniate din enunţurile: 1) Aici se face un parc. suntem gata de plecare. complement circumstanţial de mod. 2 – locuţiune prepoziţională. suntem gata de plecare. c) 1 – locuţiune prepoziţională. complement circumstanţial de mod. Se dau enunţurile: 1. Se pare că n-a învăţat nimic de la viaţă. suntem gata de plecare. 3. 2) Vrea să se facă actor. 217. 4) A ajuns singur. d) locuţiunile prepoziţionale. b) complement direct. 2. b) copulativ în 1. 4 – locuţiune adjectivală. c) subiect. c) conjuncţiile şi locuţiunile conjuncţionale. 2. c) Atât eu.b) 1 – locuţiune conjuncţională. b) Atât eu. Nu sunt mijloace de realizare a raportului de subordonare în frază: a) adverbele relative. b) adjectivele pronominale relative. nume predicativ. nume predicativ. ca şi fiica mea. c) copulativ în 1. 216. 4 – locuţiune adverbială. 6. 6. Alegeţi varianta pe care o consideraţi corectă ca analiză sintactică a cuvântului subliniat: Mi-am uitat caietul acasă a subiect b atribut pronominal . nume predicativ. 2. cât şi fiica mea. 218. 6. a) subiect. c) nu are funcţie sintactică. nume predicativ. Îmi pari cam trist. După cele întâmplate. Îmi pare că te ştiu de undeva. 5. 3 – locuţiune prepoziţională. complement circumstanţial de mod. nume predicativ. 3) Vezi cum sunt tinerii în ziua de azi. 3 – locuţiune prepoziţională. 2 – locuţiune conjuncţională. 215. 219. Folosirea corelativă a structurilor conjuncţionale este corectă în enunţul: a) Eu. 147. predicative în 3. 5. 4. 3. 5. cât şi fiica mea. 4. Tânărul nu pare ce este. Ţi se pare cumva că am exagerat? Verbul subliniat este: a) copulativ în toate enunţurile.

220. predicatele (P). (T. Identificaţi din text numai subiectele (S). A rămas cerul fierbinte şi gol” (N. Identificaţi din text numai subiectul (S). a predicat verbal b predicat nominal 224. Arghezi) a 1S + 1S (inclus .tu) + 1PN (cu NP multiplu) + 1PV b 1S + 1S (inclus) + 2PN + 1PV 226. menţionând numărul şi felul lor: . elementul predicativ suplimentar (EPS). Eminescu) a nume predicativ b subiect 221. Alegeţi varianta pe care o consideraţi corectă ca analiză sintactică a cuvântului subliniat: “Minciuni şi fraze-i totul” (M. Labiş) a nume predicativ b element predicativ suplimentar c atribut adjectival 222. Alegeţi varianta pe care o consideraţi corectă ca analiză sintactică a cuvântului subliniat: Clădirea era ascunsă de o perdea de pomi. predicatele (P). Distingeţi tipul corect de acord dintre subiect şi predicat: „Trăia odată un împărat şi o împărăteasă fără copii” (Folclor) a acord gramatical b acord prin atracţie 225. atributele (A). Alegeţi varianta pe care o consideraţi corectă ca analiză sintactică a cuvântului subliniat: „Seceta a ucis orice boare de vânt Soarele s-a topit şi a curs pe pământ. În versurile “Şi de crunta-mi vijelie tu te aperi cu un toiag?” (M. Eminescu) cuvântul subliniat este: b atribut pronominal în dativ b atribut pronominal în genitiv 223. menţionând numărul şi felul lor: „Ai născocit pe-ncetul uneltele cu care Ţi s-a făcut mai dârză voinţa şi mai tare”.

prep. Caragiale) a 2 S (1 S inclus) + 2 PV + 3 A s. plăcerii senzuale şi inferioare de a mânca şi a bea bine” (G. + 2 A verbale + 0 EPS b 1S + 1 PN + 5 A adj. menţionând numărul şi felul lor: “Vaporul spintecă netezişul apei. mentionand numarul si felul lor: “Singurul dusman de care nu poti scapa e cugetul tau care te stie si te osandeste” (N. Identificati din text subiectele (S) si predicatele (P). + 0 EPS 229. + 1 A pron. prep. prep. + 1 A s. (M. predicatele (P). + 2 A subst. atributele (A) şi elementul predicativ suplimentar (EPS). aurit de cele din urmă raze ale soarelui” (Al. I. Identificaţi din text numai subiectele (S).„Blându-i sunet se împarte Peste văi împrăştiet”. genitival 228. genitival + 1 A adv. Hogaş) a 2 A adj. genitival b 1 S + 1 PV + 1 A adj + 2 A subst. menţionând numărul şi felul lor: „A trăi sărac pentru a nu abjura o idee este a prefera plăcerea abstractă şi înaltă de a stărui în acea idee. + 3 A verbale + 1 EPS 231. Iorga) a 2 S (exprimate) + 2 neexprimate + 4 P b 2 S (exprimate) + 1 S inclus – tu) + 1 S (subanteles – care) + 1 PN + 3 PV . Ibrăileanu). + 1 EPS b 2 A adj. atributele (A). apoz. menţionând numărul şi felul lor: “Îl găseam în odaia lui de lucru. Identificaţi din text numai subiectele (S). atributele (A). 230. a 1S + 1P + 5 A adj.Vlahuţă) a 1S + 1 PV + 2 A adj. Eminescu) a 1S + 1PV + 1EPS + 1A adjectival +1A pronominal b 1S + 1PV + 0EPS + 2A adjectival + 1A pronominal 227. b 2S + 2 PV + 3 A s. menţionând numărul şi felul lor: „Pleoapele-mi căzură grele peste ochi ca o perdea neagră cu flori de lumină trandafirie” (C. + 1 A adv. + 1 A pron. + 2 A subst. Identificaţi din text numai atributele (A) şi elementul predicativ suplimentar (EPS). predicatele (P). în care nimic nu pătrundea din lumea din afară” (M. predicatele (P). lăcaş de linişte şi de reculegere. + 1 A subst. Identificaţi din text numai subiectele (S).prep. + 1 A pron.

o s-o vezi…dacă este adevărat că ce iese din pisică şoareci prinde…tot atât de adevărat e că ce se trage din neam bun.232. ruşii mistici şi orientalii fatalişti. (Folclor) a Regentul subordonatei este propozitia „S-asa canta cu jale” b Regentul subordonatei este verbul „canta” 237. e că orice om care munceşte este supus greşelii. Neamul Soimarestilor) a Raport de coordonare (nondependenta) copulativa b Raport de dependenta (determinare) . maică-sa. a 2 PR + 4 SB b 3 PR + 3 SB 234. / De stau apele in vale”. Indicati raportul dintre partile de propozitie subliniate: „Deodata insa isi facu loc prin ingramadeala un batran marunt. englezii pragmatici. a 2 P + 3 SB + 1 PR + 2 A b 2P + 2 SB + 1 PR + 3 A 233. însă tot atât de adevărat e că fiecare dintre noi ar trebui să înveţe din propriile şi fireştile sale greşeli ca şi din erorile altora. Identificaţi din text numai propoziţiile principale (PR) şi subiective (SB). indesat. indicând şi numărul lor: “Pe Catinca. a 3 SB + 7 CI b 2 SB + 5 CI 235. Care este regentul propozitiei subliniate? „Am venit in ziua cand m-ai chemat”. Al. germanii idealişti. indicând şi numărul lor: “Cei ce ştiu că francezii sunt raţionalişti. cu barba scurta si tepoasa” (M. de care nimeni n-ar trebui să se îndoiască. Identificaţi propoziţiile subiective (S) şi completive directe (CI) din următorul text. Sadoveanu. Indicaţi numărul propoziţiilor principale (P). a Regentul este substantivul ziua b Regentul este propozitia Am venit in ziua 236. subiective (SB). nu vor să admită că sufleteşte şi culturaliceşte trebuie să ne deosebim de alţii şi să avem şi noi specificul nostru” (G. bun o să fie” (I. Care este regentul propozitiei subliniate? „ S-asa canta cu jale. predicative (PR) şi atributive (A) din următorul text: Adevărul etern. Călinescu). Brătescu Voineşti).

Eram sa pierd trenul. 241. atribut pronominal genitival c atribut adjectival. subiectiva . predicativa b subiectiva. Precizati felul subordonatelor din enunturile urmatoare Se întâmplă să mai şi greşească. In enuntul Hai fiecare pe la casa cui ne are (Ion Creanga). cuvintele subliniate sunt a cuvant fara functie sintactica. atribut pronominal genitival 242. d Nimeni si nimic nu l-a abatut din drum.238. cuvintele subliniate sunt a atribut pronominal genitival. subiect d cuvant fara functie sintactica. predicativa c subiectiva. Niciunul dintre colegi n-a lipsit de la curs. atribut verbal. a completiva directa. Îmi place să ascult. Norocu-i după cum şi-l face omul. atribut pronominal genitival b atribut pronominal genitival. atribut pronominal genitival. b Nimeni si nimic nu l-au abatut din drum. c Niciunul dintre colegi n-au lipsit de la curs. oarecum prea blândă la fire şi-mi vine să râd când mi-o închipuiesc cârciumăriţă” (I. circumstantiala de mod. subiectiva. atribut adjectival. subiectiva. atribut pronominal 240. subiectiva. Identificaţi din text şi indicaţi numai numărul propoziţiilor principale (P). Ana îmi părea prea tânără. subiective (SB) şi atributive (A): „Mi-e greu să-mi părăsesc coliba în care mi-am petrecut viaţa şi mi-am crescut copiii… de aceea. predicativa d completiva directa. predicativa. atribut pronominal genitival. atribut verbal. Alegeti seria care contine numai enunturi corecte: a Era sa pierd trenul. Eram sa pierd trenul. Nimeni si nimic nu l-a abatut din drum. Indemnul de a pleca a fost ignorat. atribut verbal. circumstantiala de mod. circumstantiala de mod. Niciunul dintre colegi n-a lipsit de la curs. poate că mai ales de aceea. complement indirect b predicat verbal. In enunturile urmatoare Al cui caiet este pe masa? Masina sa este rosie. Prietena lui este ardeleanca. predicativa. a 2 P + 4 SB + 2 A b 3 P + 3 SB + 2 A 239. prea aşezată. Nimeni si nimic nu l-a abatut din drum. Slavici). atribut pronominal c predicat verbal. Niciunul dintre colegi n-a lipsit de la curs. Era sa pierd trenul. Ramane cum am stabilit.

Alegeţi varianta pe care o consideraţi corectă ca analiză sintactică a cuvântului subliniat: „Vibra de amărăciunea (I) de a fi înţeles şi căuta înverşunat în minte o hotărâre care să fie pentru Otilia un adio (II) sublim” (G. a) II. a) II. a complement circumstanţial de loc b complement indirect 248. Alegeţi varianta pe care o consideraţi corectă ca analiză sintactică a cuvântului subliniat: „Nu se vedea nici un om. Călinescu) I. Călinescu) a complement indirect b complement circumstanţial cumulativ . In enunţul Omul dă să se ridice avem: a un singur predicat b două predicate 245. Alegeţi varianta pe care o consideraţi corectă ca analiză sintactică a cuvântului subliniat: „Dormii somnul omului fericit”(Calistrat Hogaş) a complement direct b complement direct intern c complement circumstanţial de mod 246. a) d I. c) 247. b) II. c) e I. b) II. afară de insecte şi de stoluri de vrăbii” (G.243. b) c I. a) complement indirect b) complement circumstanţial de cauză II. Alegeţi varianta pe care o consideraţi corectă ca analiză sintactică a cuvântului subliniat din enunţul Aşterne-te drumului. a) II. a) b I. nici o vietate. a) nume predicativ b) subiect c) complement direct a I.

tot nu vei sosi la timp”. Alegeţi varianta pe care o consideraţi corectă ca analiză sintactică a cuvântului subliniat: „Mare de inimă. omul era cel mai activ dintre toţi”. a complement circumstanţial de cauză b complement circumstanţial consecutiv c complement circumstanţial concesiv 253. Creangă) a complement indirect b complement circumstanţial de mod c complement circumstanţial de relaţie 250. a complement circumstanţial de mod b complement circumstanţial concesiv c complement circumstanţial de cauză 252. nimeni n-ar putea fi altfel…”. a complement circumstanţial consecutiv b complement circumstanţial de cauză c complement circumstanţial de mod . Alegeţi varianta pe care o consideraţi corectă ca analiză sintactică a cuvântului subliniat: „În locul meu. Alegeţi varianta pe care o consideraţi corectă ca analiză sintactică a cuvântului subliniat: „Chiar fugind. (Cezar Petrescu) a complement circumstanţial de loc b complement circumstanţial opoziţional c complement circumstanţial condiţional 251. iar de gură şi mai mare. părintele Duhu…” (I. Alegeţi varianta pe care o consideraţi corectă ca analiză sintactică a cuvântului subliniat: „În pofida vârstei înaintate.c complement circumstanţial de excepţie 249. Alegeţi varianta pe care o consideraţi corectă ca analiză sintactică a cuvântului subliniat: „Am fost impresionat până la lacrimi”.

/ E ca în minte să te am / Şi-ncet să te apropii”(M. a complement circumstanţial de mod comparativ b complement circumstanţial de excepţie c complement circumstanţial de scop 257. a complement indirect b complement circumstanţial de mod c complement circumstanţial instrumental d complement circumstanţial sociativ 255. propoziţia subordonată subliniată este: a propoziţie completivă directă b propoziţie completivă indirectă . În enunţul: „Ne pune dracu’ de urnim o stâncă …” (Ion Creangă). În enunţul: „Şi dacă ramuri bat în geam / Şi se cutremur plopii. a complement circumstanţial cumulativ b complement circumstanţial de cauză c complement circumstanţial de mod 256. Alegeţi varianta pe care o consideraţi corectă ca analiză sintactică a cuvântului subliniat: „Nimic nu ţine mai strâns pe oameni decât respectul reciproc şi emulaţia în construcţie”. propoziţia subordonată subliniată este: a propoziţie circumstanţială finală b propoziţie predicativă c propoziţie completivă directă 258. (G. ai parte”. În enunţul: „Ai carte. Alegeţi varianta pe care o consideraţi corectă ca analiză sintactică a cuvântului subliniat: „Zilele de iarnă au sosit cu zăpadă şi frig”. Eminescu).254. Alegeţi varianta pe care o consideraţi corectă ca analiză sintactică a cuvântului subliniat: ”Pe lângă frumuseţe îţi mai trebuie şi minte”. Călinescu). propoziţia subordonată subliniată este: a propoziţie circumstanţială de cauză b propoziţie circumstanţială de mod c propoziţie circumstanţială condiţională 259.

propoziţia subordonată subliniată este: a propoziţie circumstanţială de timp b propoziţie circumstanţială opoziţională . În enunţul: „E maestru în ceea ce face”. ţi-am întins o mână prietenească”. altceva n-a făcut”. mai era şi deşteaptă”. dimpotrivă. În enunţul: „Când nimeni nu te mai cunoştea. În enunţul: „În afară că şi-a irosit tinereaţea degeaba. propoziţia subordonată subliniată este:. În enunţul:„Soarele. şi tot are pete” (Folclor). că e soare. propoziţia subordonată subliniată este: a propoziţie circumstanţială concesivă b propoziţie circumstanţială de mod c propoziţie circumstanţială condiţională 261. În enunţul: „Pe lângă că era frumoasă. a propoziţie circumstanţială de loc b propoziţie circumstanţială de timp c propoziţie circumstanţială de relaţie 263. propoziţia subordonată subliniată este:. a propoziţie completivă directă b propoziţie circumstanţială cumulativă c propoziţie circumstanţială de excepţie 266. a propoziţie circumstanţială de excepţie b propoziţie circumstanţială cumulativă 265. În enunţul: „Nu a vorbit altceva decât că va pleca în străinătate”. eu. propoziţia subordonată subliniată este:. a propoziţie circumstanţială de excepţie b propoziţie circumstanţială cumulativă 264. propoziţia subordonată subliniată este: a propoziţie circumstanţială de relaţie b propoziţie completivă indirectă 262.c propoziţie circumstanţială de scop 260. propoziţia subordonată subliniată este:. În enunţul: „A pierdut la ce calcule a fãcut” .

m. + 1c. + 1e. ochii i se umpleau de lacrimi şi credea că. propoziţia subordonată subliniată este: a propoziţie completivă indirectă b propoziţie subordonată instrumentală 269.d.comp.c. subiective (SB).p. tensiunea şi groaza.c. ar scoate-o din pământ” (I. a 2 P + 1 SB + 1 PR + 1 A b 2 P + 2 SB + 0 PR + 1 A . În versurile: „Vino mamă de mă vezi / Cât mai sunt grânele verzi” (Folclor). George simţi deodată că îi este peste putinţă să rămână cum fusese până acum. Identificaţi din text şi indicaţi numai numărul propoziţiilor principale (P). cărora le rezistase cum crezuse că e mai bine. Alegeţi răspunsul corect după ce identificaţi complementele şi elementele predicative suplimentare din texte. propoziţia subordonată subliniată este: a propoziţie circumstanţială de loc b propoziţie circumstanţială de timp c propoziţie circumstanţială opoziţională 268. menţionând numărul şi felul lor: „După gratii de fereastră o copilă el zări Ce-i zâmbeşte. Eminescu) a 1c.267.i. + 1c. moartă să fie.l 271.comp. a 6 PV + 2 PN b 7 PV + 1 PN 272. atributive (A) şi menţionaţi numărul lor: “După câteva săptămâni de lagăr.s + 1c.m.i. Identificaţi din text numai predicatele (P). indicând felul şi numărul lor: “Şi când se gândea cum s-ar bucura Safta dac-ar afla că feciorul ei are să fie dascăl. + 1c. În enunţul: “Supravieţuia din ceea ce îi rămăsese de la părinţi”.c. propoziţia subordonată subliniată este: a propoziţie completivă indirectă b propoziţie subordonată finală c propoziţie circumstanţială de loc 270. + 1c. Slavici).d + 1c. mlădioasă ca o creangă de alun” (M.l b 1c. mai bine ar fi mai atent”.c. Popovici). căzuseră” (T. În enunţul: „În loc să se supere pe toţi. predicative (PR).

+ c. cuvintele subliniate sunt: a c. Rebreanu). + 1c. + 1c. + c. + 1c. 279. b c. + 1c.273. + 4 A subst. + 1c.c. 274. a 3 S exprimate + 1 S inclus + 4 PV b 2 S exprimate + 1 S inclus + 4 PV 277.c.d. + 1c.l. menţionând numărul şi felul lor: „Se gândi mult la viaţa lui de până atunci şi o găsi stearpă şi ruşinoasă” (L.m.c.c. l-ai luat în sufletul tãu fãrã ca el sã piardã ceva” (N. spânzurătoarea nouă şi sfidătoare înfiptă la marginea satului. b 1c.d.l.p. + c. întindea braţul cu ştreangul spre câmpia neagră. de-mi pare că aud cum se izbesc de geamuri razele de lună” (L.m.c. a 7 A adj. + c.c.condit. b 8 A adj. prepoz.s.d. + 1c. ca un alergãtor sosit în fata unei prãpastii” (L. + 2e. 276.c. + 1c.l.c.c. a căror poale se pierd în valuri etern rebele. Rebreanu). menţionând numărul şi felul lor: “Sub cerul cenuşiu de toamnă ca un clopot de sticlă aburită. Eminescu). În enuntul “Vântul se oprise brusc. + 1c. Identificaţi din text numai atributele (A).c.i.d. Alegeţi răspunsul corect după ce identificaţi complementele din texte. + 1c.d. . a atribut verbal b atribut adjectival 275. 278. Rebreanu).m. + c.d.l. menţionând numărul şi felul lor: „Atâta linişte-i în jur.t. + 2c. + 4 A subst.t. înţepată ici-colo cu arbori arămii” (L.m.i. Blaga).c. a 1c. + 1c. Identificaţi din text subiectele (S) şi predicatele (P).c. a 1c. Blaga). menţionând numărul şi felul lor: „Câteodată prin fluier de os strămoşesc mă trimit în chip de cântec spre moarte” (L. Alegeţi varianta pe care o consideraţi corectă ca analiză sintactică a cuvântului subliniat: „Stelele mari şi aurite încunună frunţile munţilor de gheaţă. Alegeţi răspunsul corect după ce identificaţi complementele şi elementele predicative suplimentare din texte. etern spumegânde” (M.t.i. + c.c.c.t. cuvintele subliniate sunt. Iorga). + 1c. În fraza “Iubind pe cineva.instr. b 1c.d.d. prepoz.

cuvintele subliniate sunt: a complement circumstantial de loc b atribut adverbial 281. subiective (SB). În textul “Dupã aceea se trage cu dispret din fata episcopului si. Hogas). e că orice om care munceşte este supus greşelii. Creangã). predicative (PR) şi atributive (A): Adevărul etern. a Ş-aşa cânta cu jale b Cânta 285. Subiectul propoziţiei E greu de rezolvat această problemă este: a exprimat . subst. a 2 P + 3 SB + 1 PR + 2A b 2 P + 2 SB + 1 PR + 3A 282. Care este regentul propoziţiei subliniate din versurile: “Ş-aşa cânta cu jale. îsi continuã de drum” (I. 280. de care nimeni n-ar trebui să se îndoiască. În propozitia “Prin cerdacul larg din fatã stãpâna de casã nu mai trãbãluia nimic” (C. b complement circumstantial de loc 283. Identificaţi din text şi indicaţi numai numărul propoziţiilor principale (P). În ce raport se află propoziţiile din textul: “Caii porniseră. În fraza “Numai cine nu socoate iubirea de tarã drept o datorie e în stare sã se laude cu ea” (G. Topârceanu). iesind din bisericã. cuvintele subliniate sunt: a complement direct b complement circumstantial de mod c element predicativ suplimentar 284. Preda). cuvintele subliniate sunt: a complement circumstantial de loc + atr. însă tot atât de adevărat e că fiecare dintre noi ar trebui să înveţe din propriile şi fireştile sale greşeli ca şi din erorile altora. subst. / De stau apele în vale” (Folclor).a b complement circumstantial de loc complement circumstantial de loc + atr. dar femeia se ţinea mereu de căruţă” (M. a Raport de coordonare adversativă b Raport de coordonare disjunctivă 286. genit. genit.

Hotelul unde am stat la mare era confortabil. circ. predicativã d circ. cauzalã b principalã. de loc. habar n-am c e. unde stie că am multă treabă. de mod. Andrei s-a decis să plece. de mod. a principalã. completivã indirectã.circ. completivã directã. circ. habar n-am 292. indirectã. atributivã b compl. circ. de mod.b inclus c subînţeles 287. Stabiliti felul propozitiilor din fraza urmãtoare: Mă gândesc să plec de acasă să-mi caut un loc de muncă. de scop c principalã. să mă omori. asa vei dormi. de timp. n-am băgat. Precizaţi felul propoziţiilor subliniate din următoarele enunţuri: . completivã directã. de mod c circ. predicativã 289. habar n-am b e sete. atributivã c circ. conditionalã 290. completivã directã b conditionalã. subiectivã c concesivã. subiectivã 288. n-am băgat de seamă. de timp. completivã indirectã. Stabiliti felul subordonatelor introduse prin cum Cum îl vede. de mod. a cauzalã. de scop d principalã. Cum îti asterni. subiectivã d concesivã. completivã directã. Stabiliti felul subordonatelor introduse prin sã Nu mai pot mânca. circ. N-am băgat de seamă cadoul. completivã indirectã. Stabiliti felul subordonatelor introduse prin unde N-a venit la mine. a circ. Predicatele din enunţurile Mi-e sete. n-am băgat. de scop. circ. completivã directã. Habar n-am de bunica. de mod b circ. sunt următoarele: a mi-e. Nu i-a fost scris să o ducă mai mult. a toate . circ. Alex a rămas cum îl stii. o rupe la fugă. completivã directã. atributivã 291.

complement circumstanţial de mod d predicat verbal. directă c condiţională. subiectivă.Este ştiut un lucru: că Ion minte. subiectivă. circ. principală. a apozitivă. principală. directă. subiectivă. subiectivă b apozitivă. directă. complement direct b predicat verbal. condiţională. c-apoi atunci curat îţi spun că nu mai ai ce căuta la casa mea (I. indirectă. atributivă. dar mi-i nu cumva să te-ntâlneşti cu scârba-n drum şi să dai şi tu cinstea pe ruşine. Faptul că Ion minte ne irită pe toţi. completivă directă d predicativă. principală. compl. compl. compl. directă b condiţională. de timp. subiectivă. E clar că Ion minte. subiectivă. completivă directă. Stabiliţi structura frazei: Insă dacă vrei şi vrei numaidecât să te duci. atributivă. condiţională. principală. cauzală. Precizaţi funcţia sintactică a cuvintelor subliniate: Şi ursul haţ! pe vulpe de coadă… Se auzea cucu! cucu! a fără funcţie sintactică. subiect 294. subiectivă. complement direct c fără funcţie sintactică. condiţională. compl. completivă directă. Creangă). compl. compl. directă. subiectivă. directă . principală. directă. a condiţională. directă. subiectivă. compl. Se ştia că Ion minte. completivă directă 293. compl. consecutivă. compl. principală. compl. directă. eu nu te opresc. subiectivă c subiectivă. subiectivă.

. Considerată. Autobiografic c. un pedagog empiric extraordinar.. ampla povestire sau chiar un film memorialistic (V. ClermontFerrand: Presses Universitaires Blaise Pascal c.... având totuşi o foarte înalta consideraţie despre artă.... Niciun model popular nu i-a putut pluti înainte lui Creangă. . nedispreţuind băutura. Alain (2005). a unui auditoriu care asculta. a răsturna sacul cu minciuni fără reticenţe..” Aprecierea critică ii aparţine lui: a. Tudor (1970)... a.. Constantinescu. "Figures et représentations du vieillir et de la vieillesse dans les contes de Ion Creangă"... se renovează emoţional şi săvârşeşte un act de înregistrare istorică a evenimentelor. o ipostază de confirmare a maturităţii.. Călinescu. in Montandon. primele autobiografii si memorii ale Renaşterii”.. Vianu. desigur. Norman (2004). a. Subiectiv 3.... un epicurian în viaţa de toate zilele repudiind neliniştile metafizice. un polifag homeric.. George Călinescu c.. fiinţa care se întoarce cu gândul in universul copilăriei îşi recapătă vitalitatea.. Vianu... având mereu o parimie pe limba.... Şerban Cioculescu 2... afecte si atitudini proprii omului modern de cultură. Ornea.. Junimea si junimismul 5. a. Plicuri si scrisori b... George (1986). de a prezenta etapele unei formaţii. apoi sentimentul timpului... Streinu). înceata însumare a impresiilor vieţii. roman .. “Creangă e un cleric fără prejudecăţi religioase. Referitor la similitudinile dintre textul lui Creangă şi tradiţia renascentistă. observa: „Ideea de a se povesti pe sine însuţi. este în strânsă legătură cu satul său natal şi cu regiunea înconjurătoare... un anecdotist slobod la gura placându-i totdeauna a înveseli adunările. Descrierea universului copilăriei de către Creangă ca realitate atemporală... Alexandru Piru b.. În opinia lui . Istoria literaturii române de la origini pînă în prezent c. Manea... Scriitori români 4.. ca specie. Muguraş.. Scriitori români b.. Tudor (1970).... din perspectiva lui Creangă.. al farmecului retrăit în amintire sunt tot atâtea gânduri. Zigu (1998).. Memorialistic b.. al scurgerii lui ireversibile..... decorul „perfect recognoscibil” al naraţiunii surprinde „cicluri repetitive”......... jovial. Amintirile. lui Creangă reprezintă o operă de evocare a copilăriei (fixată intre anii 1848-1855). scriindu-si Amintirile. un ironist cu comportări nastratineşti.. al regretului pentru tot ce s-a pierdut în consumarea lui.. nici prototipurile culte ale genului. dar.SUBIECTE ORIENTATIVE – LITERATURA ROMÂNĂ 1.. Figures du vieillir.. Amintirea devine. Oralitatea stilului lui Ion Creanga este data de impresia de spunere a întâmplărilor in fata unui public. femeia care nu-i respectă. ca şi accentul pus pe tradiţie..

.... limbaj popular c. a..".. zboară cu dânsul în înaltul ceriului şi apoi.. Luminate împărate. apoi? Lasă-te în sama lor.. zise atunci Flămânzilă. daca vrei să rămâi fără cap". prin umorul debordant realizat cu jovialitate. a.Ei.... hai! in zori de ziua ajung la palat" ". cuvinte si expresii populare.. Păsărilă. "farmazoana" (vrăjitoare.". "arzuliu" (fierbinte)... regionalisme: b. moşule.Mai.Ia lăsaţi. ce mai zici? ... adresări directe 8.. In următoarele texte. prin oralitatea stilului. mărcile oralităţii stilului sunt reprezentate de.. "a se chiurchiului" (a se chercheli. "o lua în porneală" (se ducea la păscut ). mărcile oralităţii stilului sunt reprezentate de. interogaţii. dându-i drumul de-acolo........." modalitatea de realizare a oralităţii porneşte de la ...... "teleaga" (partea de dinainte a plugului) a. adresări directe 9. mărcile oralităţii stilului sunt reprezentate de.În fragmentele următoare: ".. se face spânul până jos praf şi pulbere.... a. Arta naraţiunii se conturează cu totul aparte in proza lui Ion Creanga prin ritmul rapid al povestirii. când aş avea eu o slugă ca aceasta. a se ameţi). data mai ales de erudiţia sa paremiologică.. clipocind mereu din gene. fără digresiuni sau descrieri suplimentare...... şireată)..: "Şi odată mi ţ-o înşfacă ei.. dativului etic b... exclamaţii. prin dialogul dramatizat. este o marca a oralităţii stilului: "Şi odată mi ţi I înşfacă cu dinţii de cap.... Repetiţii c.. Dialog b.. În fragmentul următor folosirea . .. nepoate! Ia. "a mâna porcii Ia jir" (a sforăi ). "hatârul" (plăcerea).Parca v-a ieşit un sfânt din gura. si hai.... unul de o mână şi altul de cealaltă....... exprimării populare c..D-apoi de ce mi 1-a dat tata de acasă? Numai de vrednicia lui . [] .: ..Ce sa zic. În următoarele texte.. ia!" "Ei. iacată-o-i.căci altfel nu-1 mai luam după mine ca să-mi încurce zilele. interjecţii b. nu i-aş trece pe dinainte. exprimării colocviale 7.. "n-ai cui bănui" (n-ai pe cine da vina ).... mai.. hai! hai... zise Ochilă.. numele proprii ale personajelor 6... Repetiţii c..: "m-ai băgat în toate grozile morţii" (m-ai îngrozit)... In următoarele texte.. "Atunci spânul zice îngâmfat: ..zise spânul .

"Nu-i după cum gândeşte omul. proverbe şi zicători b.../ înainte/ Şi la război/ înapoi. "vorba ceea". vestit prin meleagurile aceste pentru bunătatea lui cea nepomenita şi milostivirea lui cea neauzită. "Mă."... Modalităţile de realizarea umorului în următoarele fragmente se referă la..... "toate ca toate". cât poate el suferi"... Modalităţile de realizarea umorului în următoarele fragmente se referă la.: "Şi înălţimei voastre gând bun şi mână slobodă.. repetiţii. ce n-am avut. formule specifice oralităţii c... atunci oi mai vedea eu".../ Să mă mier ce m-a găsit" a.. diminutive.. vorbe de duh c..".. repetiţii.".. doamne. adresări directe. adresări directe..: "Capul de-ar fi sănătos. "vorba unei babe".... cal bătrân/ Greu se-ngăduie la drum! a.. "vorba cântecului"... că dacă are de gând a ne ospăta.. formule specifice oralităţii c.. Cuvinte şi expresii populare.. În următoarele texte. pentru că acolo stă toata puterea şi îndrăzneala". dativul etic 10. dativul etic 11.. În următoarele texte.: .. "de voie de nevoie". din sat de la Chitilă. "Şi dacă îi putea scoate la capăt trebuşoara asta. dativul etic 12. "Cine poate oase roade. adresare directă.. mărcile oralităţii stilului sunt reprezentate de. zise Setilă. "La plăcinte. nepot de sora lui Pândilă.. "frica păzeşte bostănăria"... diminutive. căruia îi lăsa gura apa. a. combinaţii neaşteptate de cuvinte 13. văr primare cu Chiorilă. adresare directă.. a..... ca sa ne daţi cât se poate mai multa mâncare şi băuturică.. apoi sa ne îndesească mai mult cu udeala. ci-i după cum vrea Domnul"."Ce-mi pasa mie? Eu sunt dator sa spun povestea şi vă rog să ascultaţi"... "aş ruga pe luminarea sa. adresări directe. regionalisme: b.. "omul sfinţeşte locul". fetişoara împăratului ne-a tras butucul [] s-a prefăcut în păsărică. adresare directă. cine nu....... formule specifice oralităţii c...... "Să nu dea Dumnezeu omului.: "Poate ca acesta-i vestitul Ochilă. "Voinic tânăr. exprimarea poznaşă.. frate cu Orbilă.. diminutive. nici carne moale"..... mărcile oralităţii stilului sunt reprezentate de. peste drum de Nimerilă...... "Doar unu-i împăratul Roş. numai la treabă nu ne prea punem cu toţi nebunii". a zburat ca săgeata pe lângă ceilalţi". ori din târg de la Să-1-caţi. după cum s-a hotărât.. ca belele curg gârlă"... repetiţii... mucalită.. "Vorba ceea: Dă-mi. megieş cu Căutaţi şi de urmă nu-i mai daţi.. că din mâncare şi băutură las dacă ne-a întrece cineva. şiretenia frazei b.. versuri populare sau fraze ritmate b.

"Tare-mi eşti drag! Te-aş vârî în sân, dar nu încapi de urechi"; "Dar amarnic mai eşti la viaţă; când te mânii, faci sânge-n baligă"; "Ia să-i faci chica topor, spinarea dobă şi pântecele cobză"; a. exprimarea poznaşă, mucalită, şiretenia frazei b. vorbe de duh c. combinaţii neaşteptate de cuvinte 14. Modalităţile de realizarea umorului în următoarele fragmente se referă la....................: fata împăratului Roş este "o zgâtie de fată", "un drac, bucăţică ruptă din tată-său din cap până în picioare, ba încă şi mai şi"; "care de care mai chipos şi mai îmbrăcat, de se târâiau aţele şi curgeau oghelele după dânşii"; "Vorba ceea: dă-i cu cinstea, să piară ruşinea"; "Crai, crăiese şi-mpăraţi,/ Oameni în samă băgaţi,/ Ş-un păcat de povestariu,/ Fără bani în buzunariu."

a. exprimarea poznaşă, mucalită, şiretenia frazei b. caracterizări pitoreşti cu ajutorul cuvintelor familiale, vorbe de duh, autopersiflarea c. combinaţii neaşteptate de cuvinte 15. Modalitatea de realizarea umorului în următoarele fragmente se referă la....................: "Se vede lucru, ca nici tu nu eşti de împărat, nici împărăţia pentru tine; şi decât să încurci numai aşa lumea, mai bine sa şezi deoparte cum zici, căci mila domnului: lac de-ar fi, broaşte sunt destule"; "Ei, dragul tatei, aşa-i că s-a împlinit vorba ceea: apără-mă de găini, că de câini nu mă tem.";

a. Ironie b. caracterizări pitoreşti cu ajutorul cuvintelor familiale c. combinaţii neaşteptate de cuvinte 16. Modalitatea de realizarea comicului în următoarele fragmente se referă la....................: - împăratul Ros are "inima haină, nu se mai satură de a vărsa sânge omenesc"; - fata lui este "o farmazoană cumplită";

- împăratul Verde este blând, vesel şi petrecăreţ, "prea intri în voia supuşilor"; a. caracterele personajelor b. caracterizări pitoreşti cu ajutorul cuvintelor familiale c. combinaţii neaşteptate de cuvinte 17. Modalitatea de realizarea comicului în următorul fragmente se referă la....................: "împăratul i-a fost de-a mirarea, văzând că nişte golani au asemenea îndrăzneală, de vin cu neruşinare să-i ceară fata, fie din partea oricui ar fi."; a. situaţiile şi întâmplările în care sunt puşi eroii: apariţia ciudatelor personaje în faţa împăratului Roş, care încercau să se poarte elegant şi protocolar, stârneşte nedumerirea acestuia: b. caracterizări pitoreşti cu ajutorul cuvintelor familiale c. combinaţii neaşteptate de cuvinte 18. Modalitatea de realizarea comicului în următorul fragmente se referă la....................: "băuturică" pentru cele "12 buţi pline cu vin din cel hrănit (vin tare - n.n.) [] băuturica mai este ce este" , "buzişoare" pentru "nişte buzoaie groase şi dăbălăzate" (lălâi, atârnând în jos - n.n.): "Atunci Gerilă sufla de trei ori cu buzişoarele sale cele iscusite"; a. situaţiile şi întâmplările în care sunt puşi eroii: apariţia ciudatelor personaje în faţa împăratului Roş, care încercau să se poarte elegant şi protocolar, stârneşte nedumerirea acestuia: b. diminutive cu valoare augmentativă c. combinaţii neaşteptate de cuvinte 19. "Creangă e un cleric fără prejudecăţi religioase, un pedagog empiric extraordinar, un epicurian în viata de toate zilele repudiind neliniştile metafizice, femeia care nu-l respectă, un polifag homeric, nedispreţuind băutura, un ironist cu comportări nastratineşti, jovial, având mereu o parimie pe limbă, un anecdotist slobod la gură plăcându-i totdeauna a înveseli adunările, a răsturna sacul cu minciuni fără reticenţe, având totuşi o foarte înaltă consideraţie despre artă." Afirmaţia îi aparţine lui: a. George Călinescu b. Tudor Vianu c. Jean Boutiere 20. După avarierea "cocioabei de pe malul stâng al Bistriţei" (casa Irinucăi), Nică revine la Humuleşti, face carte cu dascălul Simion Fosa din Ţuţuieni, de la biserica "Adormirea" din Tg. Neamţ, apoi la Şcoala Domnească din Tg. Neamţ, după 1 iunie 1853, cu profesorul .............., zis ........................

“Mare de inimă, iar de gură şi mai mare, părintele………….. nu se învrednicise de o viată mai bună; dar se vede că nici poftea el una aşa, de vreme ce nu-şi astâmpăra gura cătră mai-marii săi măcar să-l fi picat cu lumânarea”. Personajul despre care e vorba este............... a. Isaia Teodorescu, Popa Duhu b. Neculai Nanu c. profesorul Neofit Scriban 21. Activitatea didactică, Ion Creangă si-a început-o încă din mai 1864, când se afla în primul an de studii la Şcoala Preparandală "Vasile Lupu". În anul următor, Al. I. Cuza semnează decretul 1501 din 5 noiembrie, de numire provizorie a institutorului Ion Creangă la clasa întâia, secţiunea II de la Şcoala Primară "Trei Ierarhi". Scoate, în 1868, abecedarul ..........................., împreună cu V. Receanu, Gh. Ienăchescu, C. Grigorescu, pe care îl îmbunătăţeste cu includerea în ediţia a V-a (Iaşi, 1876) a povestirii Ursul păcălit de vulpe. Manualul Învăţătorul copiilor a crescut în importanţă prin introducerea povestilor Inul si cămesa, Poveste si Păcală. a. Metodă nouă de scriere si cetire b. Învăţătorul copiilor c. Povăţuitorul la cetire prin metoda fonetică 22. "Bărbat chipeş, bălan, aproape roşcovan, la fată şi la păr, cu glas limpede şi puternic, ochii verzui, pătrunzători, vorbind blând şi familiar cu oricine-i făcea cunoştinţă, Creangă devenea din primul moment simpatic tuturor celor cu care sfătuia ceva." Aceasta caracterizare a lui Ion Creanga îi aparţine lui: a. N.A. Bogdan b. Garabet Ibrăileanu c. George Călinescu 23. “În Creangă trăiesc credinţele, datinile, obiceiurile, limba, poezia, morala, filosofia poporului.” Aceasta afirmaţie îi aparţine lui: a. N.A. Bogdan b. Garabet Ibrăileanu c. George Călinescu 24. Monografia “Viata lui Ion Creangă” este o lucrare scrisă de a. George Călinescu b. Zoe Dumitrescu Buşulenga c. G.I. Tohăneanu 25. Monografia “Ion Creangă” este o lucrare scrisă de a. George Călinescu b. Zoe Dumitrescu Buşulenga c. G.I. Tohăneanu 26.

....... El spune că „industria română e admirabilă.... a. dar lipseşte cu desăvârşire” şi că „noi aclamăm munca....... a cărui operă este recitită adesea. iar în casa de bani a casierului cinstit Anghelache M..... Logica baroului 30. sfanţi.. Jertfe patriotice b. Logica baroului 31... le-a socotit până la suma de 5 galbeni.. Banii care circulau în veacul al XIX-lea pe teritoriul românesc sunt menţionaţi de Caragiale în .. a.Pentru posteritate. „Nenea Niţă a scos iar pungociul.......... personajul din ..... despre care nu se ştie din ce motiv s-a sinucis. Moneda de 20 de lei de aur care circulase în perioada 1870-1900 era echivalentă cu moneda de 1 leu din 1900.. În Republica lui Caragiale despre această schimbare monetară este vorba în ... Până în 1848 Ţările Române nu au avut o monedă naţională şi nici o instituţie care să se ocupe de politici monetare...Victoria Română” b.. Ion Luca Caragiale a devenit în lumea românească un fel de gūrū sau de vindecător... D'ale carnavalului c.. Prelegere populară 27... Inspecţiune b. Nae Caţavencu... firfirici şi gologani........care se pronunţă pentru „descentralizare”.. s-a găsit „un pol vechi de aur”.. D’ale carnavalului c. caracterizată de oscilări ale percepţiei.............. La 1 mai 1899 se introduce etalonul monometalist aur........ Caragiale însuşi nota în proza .. Despre cometă.. Aceste repetări exersate ale reprezentărilor îi produceau chiar autorului un fel de exaltare sau o depresie ciclotimică..... în discursul electoral cel mai cunoscut. Justiţia română c. nisifiele.. rămăşiţă a conversiei care limitase puterea de cumpărare a omului de rând. înfiinţată ulterior. O scrisoare pierdută b. Stefan Tipatescu O scrisoare pierduta 29. În acest sens. ca o mantra...... precum Banca Naţională. în preajma pregătirii evenimentelor din „10 fevruarie 1866”.. Grand Hôtel .: „Simt enorm şi văd monstruos”....... deşi cei mai mulţi o cunosc pe dinafară.. a. travaliul care nu se face deloc în ţara noastră”.... a. sfănţoaice........ Justiţia română c. Nae Girimea. .......... . e sublimă. i-a deschis baierile şi a vărsat pe masă un pumn de mărunţiş: icusari.” Investiţiile cele mai profitabile se fac în preajma revoltelor sau „revuluţiilor”.... Caracterizarea generală a economiei în Republica lui Caragiale o face clar...

“1907 Din primăvară până în toamnă Câteva note” c. de sporire de drepturi şi privilegii.. şcoala română. facultăţi de toate ramurile culturii înalte – toate dau mai mult sau mai puţin d’emblée absolvenţilor lor drepturi la dignităţi şi funcţiuni publice. Fagure”– 19 septembrie 1909 b... de muzică... În textul intitulat .... întrupându-le într-o operă. Presa din Republica lui Caragiale se bucură de multă credibilitate şi audienţă. tot degeaba spuse”. de popi.. comerciale. autorul scrie: „Să nu te miri că se potrivesc cuvintele înţeleptului de acu o sută treizeci de ani cu starea de azi a artei la noi. „Scrisoare către Emil D.. de la cele populare până la universităţi – şcoale primare. a. Ea are funcţia de a şcoli în sensul că formează şi informează gustul publicului de nivel mediu..... fără caractere.. profesionale.. „Gazeta este pâinea cotidiană a opiniei publice.. pentru că a reuşit să creioneze principalele repere ale societăţii româneşti... vorbind despre situaţia reală a învăţământului din ţara sa. în loc de a fi un mijloc de educaţiune şi cultură a poporului şi a claselor dirigente. Din primăvară până-n toamnă.. de alte arte. foarte mulţi «epitropi şi ctitori ai intelectualităţii române» cărora vor trebui spuse aceleaşi adevăruri– şi.. de moaşe.. de scutire de îndatoriri.. utilă umanităţii de pretutindeni şi de oricând pentru a descifra resorturile vieţii democratice în curs de perpetuă modernizare.. în egală măsură... vor fi mulţi.. secundare.. “Inspecţiune” 34. adevăraţi cavaleri de industrie intelectuală.... .... Inspecţiune c....Moftului român” c... a.... “Albina româneasca” ... "Răsboiul b. din gradul cel mai de jos până la cel mai de sus....... fără omenie..... “Inspecţiune” 33.. agricole. Ziarul în care Agamiţă Dandanache ameninţă cu publicarea scrisorii compromiţătoare se numeşte: a.Moftului român” c. Astfel. cărora le trebuiesc numaidecât onoruri cât de multe fără nici un merit şi câştig cât de mare fără multă osteneală”.. Şi din ce în ce... „Scrisoare către Emil D.... Succesul .. Caragiale nota: „Toate şcoalele. Ultima emisiune 32. Ion Luca Caragiale rămâne scriitorul a cărui operă a devenit longevivă.......... dar. Câteva note b.. de ieftină parvenire.. ea deformează minţile celor care lucrează în această branşă sau care se hrănesc necontenit cu produsele sale. Miră-te mai bine că şi peste alţi o sută treizeci de ani. Gazetarul prin urmare este brutarul inteligenţii!” Fragmentul citat face parte din: a. devine un canal de scurgere a poftelor de întâietate între cetăţeni.. şcoalele sunt nişte fabrici de funcţionari.În . Fagure”– 19 septembrie 1909 b. 1907.... de salariaţi publici şi de avocaţi – o pletoră de semidocţi..

Opinii libere b. Din foloasele tiparului 36. un individ din categoria unor „bieţi cronicari uşurei” aflaţi departe de „oftături şi istericale patriotice”. vedem impostura şi ticăloşia. Aşadar. Rinocerizarea sau complicitatea absurdului cu lumea cotidiană se explică prin teama oamenilor.35. neînregimentat politic.” Din ce opera face parte fragmentul citat? a. care generează aparenta economie de efort şi autoconservarea în faţa agresiunii. O invenţie mare c. se face după caz învoială cu ridicata. la coada versului.. Karkaleki 38. a. Pentru fiecare cuvânt schimbat: a. ca un ciudat teatru!” . cea mai lungă etapă de silenzio stampa din viaţa lui Caragiale a avut loc din . De câte ori şi la câţi dintre noi nu ne pare societatea noastră. ca la întâlnirea celor mai bune cunoştinţe. o sumă fixă. Cea de-a treia perioadă de tăcere jurnalistică... Pentru îndreptarea greşelilor de punctuaţiune. prin rectificarea sau. nu-i cerem să ne deformeze corpul. Unui tânăr poet b.... un intelectual care în mare măsură să respingă presa de senzaţie. Ion Luca Caragiale a inventat un sistem de taxe: „În principiu. şi nu ridicăm o sprânceană revoltată. Meşterul capătă de la client o dată cu înaintarea manuscriptului. Fragmentul citat face parte din: a. adică a cuvântării. . adică la rimă. şi nu zbârcim măcar dintr-o nară dezgustată. prin repararea unei bucăţi în versuri înţelegem prefacerea numai a exprimării materiale. în corpul versului 1 leu b. şi zâmbim frumos.. sunt următoarele A) TAXE: 1.. Grămătici si măscărici c. Pentru îndreptarea fiecărei greşeli de gramatică 25 de lei 3. 1902 – 1907 b. aceasta exploata cele mai mărunte detalii ce aveau darul de a-i atrage pe cititori pentru a vinde informaţii deformate... de la apariţia „Calendarul Moftului Român” până în aprilie .. iar nu a gândirii adică a poeziei în ea însăşi. când o privim în complexul ei de activitate.. ci numai să ne răscroiască pe corp.. haina rău croită. În opinia lui. altfel zis. auzim neghiobia. 1905. pentru repararea versurilor. indiferenţa cu care „trecem pe lângă absurditate.. de fapt. când ziarul vienez „Die Zeit” îi publică prima parte din articolul despre răscoalele ţărăneşti. poeţii 10 lei 2. aşa cum a crescut el. cum ziceţi dv. Caragiale şi-a dorit întotdeauna să fie un ziarist independent..1909 37. 1880 – 1900 c... socotită astfel: 20 de bani de fiecare vers = adică 20 de lei suta. Tot astfel când mergem la un meşter croitor să ne potrivească o haină ce nu ni se potriveşte.

..... dar nici învinşi. declasarea valorică.. Ion Luca Caragiale realizează pentru prima dată în istoria literaturii moderne radiografia embrionului societăţii în curs de democratizare.„o sumă de împrejurări politice (. luciditatea... demonul îi cere lui Dumnezeu custodia neamului omenesc. Impertinent.. Karkaleki 39. transformând teatrul şi proza în instrumente de analiză filosofică ale acestei lumi.... ca orice diavol.. atunci când află că tânărul este „redactor la .Moftul” şi politica b. el îi „creşte”... să nu crezi că spun mofturi...). Din primăvară până în toamnă. Fragmentul citat face parte din: a.. să nu fie cu supărare sfinţiei-tale”. se împotriveşte: „— Cum au să fie proşti.. dar iai greşit la cap.. Răsboiul c. spiritul onest nu au prea mare importanţă.. În mod amical.. O invenţie mare b.. pentru că amândoi sunt interesaţi de „ce mai spun gazetele.. nici în somn nu-i lasă”– insistă arătând că supuşii săi sunt cam „grei de cap”.... Câteva note” ... Dl Goe. Seriozitatea.. ....... Aghiuţă. Vorba tipărită în gazetă capătă o altă greutate... Ţal b... atâta vreme cât ziaristul este apreciat pentru capacitatea sa de a „combate bine” teatralitatea vieţii politice înţeleasă drept farsă... a.... autorul conturează un univers fără dimensiunea dramei. „Păcat că nu m-au dat la şcoală să-nvăţ filosofia! Eu ieşeam filosof. redactorul îndrăgostit se bucură instantaneu de statutul de vedetă.” Fragmentul citat din opera lui Caragiale face parte din: a. “1907. el stă „la ei şi cu ei ziua şi noaptea nelipsit. c. Ipingescu şi jupân Dumitrache îşi consolidează relaţia. aşa cum scrie Caragiale.. legăturile fără opţiuni şi opţiunile fără finalitate conturează o lume fără sens. . Subminând viziunea înaripată a romantismului.. fac totdeauna senzaţie”... „Scrisoare către Emil D... constatând diferenţele semantice: „— I-ai fi făcut după chip. folosind replicile din rolul unui precupeţ care ştie foarte bine ce marfă are.. Fugărit şi plin de var. filosof. Grămătici si măscărici c... Fagure”– 19 septembrie 1909 c.. Moftul 41... care-i cunoştea prea bine pe muritori – pentru că.. Moftul 40. Vocea patriotului naţionale b. în care personajele nu sunt nici învingători.. bre! Dacă i-am făcut eu întocmai după chipul şi asemănarea mea?! ai?”. În viziunea lui Caragiale... progresul umanităţii porneşte de la intriga lui Aghiuţă... o lume în care corupţia epidemică.. bine exploatate de o presă inteligentă. ci îşi motivează politicos pretenţiile. a. Aghiuţă nu cade în capcana echivocului din rostirea divină.. care se dovedeşte a fi format numai din „răi şi proşti”.. tocmai pentru că ea ajunge să devină subiect al conversaţiilor dintre personajele lumii lui Caragiale. Dumnezeu.. nene?” Pentru ei Rică Venturiano devine altceva decât un „coate-goale” şi un „bagabont”...”..este parabola istoriei tiparului. într-o enciclopedie a sufletului românesc..

. pentru care n-aveau vocaţie de loc? Poate că nici una din acestea multe. Banul e scump.. îi smulgi peste jumătate.. învârtit bine. Un pedagog de şcoală nouă 43. când vorbeşte despre felul în care esenţele sunt distruse de aparenţe.. nevoite să supravieţuiască..42. decât acel ce de foame mănâncă o baniţă de pâine..... din ce scapă pântre degete altora.. „Ştii ce?... după cum nici moralitatea nu implică neapărat inteligenţă...”.. vienezii fanfara.. Caragiale surprinde corupţia lumii româneşti. considerate palate în privinţa stilului lor arhitectonic.. du-te-ntr-o politie bogată. proprietarii îşi cheltuiseră uneori averile dobândite în vremea tranziţiei spre epoca modernă..... De ce scrisul este o meserie subţire explica autorul în.. „Europa e un vast teatru cu o mai vastă clacă: ar fi prea simplu acel ce dă o sută de ace cu gămălie să nu aplaude pe cel de la care ia în schimb o baniţă de grâu.... pe bună dreptate.... Bucureştiul lui Caragiale. vorba veche: dacă eşti sărac. câte o patimă.... Aşa se şi explică de ce. aduce peste sută la sută. din care citam următorul fragment: „Parizienii au aperitivul. Caragiale atrage atenţia asupra înrobirii minţilor inteligente la jugul politicii şi asupra consecinţelor acestui pact in... – Dar bucureştenii? E uşor de răspuns: – Muscalul!” a. a.. du-te-ntr-una săracă.... n-a scăpat de acest jug. O invenţie mare c... Am să mă duc la Bucureşti....” a. poţi culege destul. Slăbiciune 45. dar şi cu multe case boiereşti îndrăzneţe... în toate schiţele sale clivajul inteligenţă – moralitate ilustrează cu cinism faptul că în societatea românească inteligenţa nu este o garanţie a moralităţii... În această lume a salturilor şi a recuperării din mers a dezvoltării. unele minţi inteligente renunţă la standardele morale de dragul celor sociale.. căci pentru construirea lor.... era un orăşel pitoresc. ploeştenii politica. cunosc oraşul.. O invenţie mare c... Ironic. puţine câte le avem. (că mai umblase de multe ori pe acolo) e loc de petrecere.. Fireşte că e mai minunat şi merită mai multă admiraţie acel ce înghite o sută de ace cu gămălie fără nevoie. Politică şi cultură b. din orice firimitură dă s-aducă un nevoiaş la gură... obţinute prin prestaţii politice. Un pedagog de şcoală nouă 44. cu multe mahalale – cartiere răsfirate în parohiile bisericilor din vecinătate –...: „Câte inteligenţe frumoase şi cu adevărată vocaţie artistică n-au fost înjugate la carul politicii... Politică şi cultură b.. singurul care garantează sigur vreun succes bogat şi onorabil... Politică şi cultură b...” Din ce operă literară face parte fragmentul citat? . de acum mai bine de un veac.. Specificul acestui oraş este înfăţişat în.. alţii alta: locuitorii capitalelor mari au totdeauna câte o deosebită slăbiciune. O invenţie mare c... în care... dacă eşti bogat....

. şi poate chiar acolo trecut cu vederea.. Justiţia română c...... dar gândul acesta mă mâhneşte... Politică şi literatură b. dornică să vorbească cu „soră-mea care a murit”...”..... eu sunt un număr trecut la statistica populaţiei....... Din ce scriere face parte fragmentul citat? a. localurile din mahalale reprezintă crâşme parfumate de mirosul mititeilor şi al fripturilor.. Să te vezi.. Amicul X c.... într-o berărie populară... aşa de neînsemnat! Sub povara acestei gândiri... pentru oameni care nu mai au vreme pentru prânzul în familie... bodegile. vorbeşte despre puterea de cumpărare a beneficiarilor acestei pieţe cu produse ieftine.....a. dar retrasă a omului fără opţiuni politice.. şi să asculte cum pârâtul „spunea poezii de Iminescu şi de Victor Cucu” . „Moşii”. O invenţie mare c. despre promiscuitate şi despre alcoolism... Slăbiciune 46. dreptatea era încă o frază şi iluziile în legătură cu ea erau la fel de răspândite ca şi „învârtitul mesei”. pierdut în mulţime şi mă gândesc: eu nu sunt un cine..... în masa omenirii.. să intre în politică Caragiale aminteşte în ... la ultimul recensământ al populaţiei Capitalei... te vor opri la Academie.. al minuturilor. al măslinelor. la Universitate şi la Senat. să te înţelegi aşa de mic.. la mine n-au venit... Kir Ianulea b........ juxtapunerea produselor în „praf – noroi – murdărie – infecţie”. Amicul X c. la Mitropolie şi Cameră.. Kir Ianulea b... al mâncărurilor ieftine. Kir Ianulea b.. Imaginându-şi că-şi sfătuieşte prietenul dispărut..” a. Fragmentul următor face parte din. rămasă fără bijuterii şi ceas...: „Eu stau într-un local ieftin de consumaţiune.... de franzele şi de zahăr este adesea pomenit în schiţele lui Caragiale. al ţârilor. În . cu perne de catifea încărcate cu decoraţii.... Slăbiciune 49.reclamanta. ca să-ţi citească discursuri. Consumul de bere şi de băuturi spirtoase.... mai la toţi din mahalaua noastră au mers agenţii cu catastifele. eu sunt un ce..... Cinismul sărăciei provine din existenţa corectă. cârciumile. Nu sunt vreun ambiţios. fiindcă. când „cu vin”. îi dau când „cu bere”.... Mihai Eminescu.. a... ca într-o vitrină de bazar oriental. Slăbiciune 48.... căci personajele sale îşi fac adesea curaj cu „anghelică”. Fragmentele citate fac parte din: a.despre înmormântările „binefăcătorilor naţiei” pe „cheltuiala statului” „cu alai frumos.. cu „mastică prima”.. În lumea justiţiei româneşti........ Politică şi literatură . oftez şi-mi aplec jos fruntea cu umilinţă. de care aminteşte Ion Luca Caragiale în . Slăbiciune 47. preparate în grabă..

. Ca şi flori în poarta vieţii Bat la porţile gândirii. Caragiale" este o lucrare scrisa de a.. Ş-a lor glasuri a ta minte Sta pe toate să le-asculte.. Te duci.. Toate cer intrare-n lume. Un val pe ochii tăi fierbinţi: E-ntunecoasa renunţare.. a. s-am înţeles prea bine Sa nu mă ţin de pasul tău. Freamăt de codru 53. publicată în decembrie 1883. . "Viaţa lui I. Spăşi-voi visul de lumina Tinzându-mi dreapta în deşert. Următoarele versuri fac parte din poezia . Pierdută vecinic pentru mine. Cer vestmintele vorbirii. a.. Stefan Cazimir 51. Următoarele versuri fac parte din poezia. publicata la 1 septembrie 1879..L.... Barbu Cioculescu b. Moşii (Tablă de materii) 50. Crăiasa din poveşti c. Atât de fragedă b.. Următoarele versuri fac parte din poezia. Mireasa sufletului meu! Ca te-am zărit e a mea vina Şi vecinic n-o să mi-o mai iert. Atât de fragedă c.. “Dar când inima-ti frământă Doruri vii si patimi multe... şi abordează ideea poetică a credinţei... E umbra dulcilor dorinţi.b.. Mai am un singur dor 52.... Amicul X c. “Deodată trece-o cugetare.. Criticilor mei b.......... Alexandru Condeescu c.

.“Speranţa mea tu n-o lăsa să moară Deşi al meu e un noian de vina... Eu mă uitam prin ramuri Şi aşteptam să te arăţi La geamuri. Răsai asupra mea. Eu nu mai cred nimic şi n-am tărie. redă-mi credinţa Şi reapari din cerul tău de stele: Ca sa te-ador de-acum pe veci. antonomaza/ Scrisoarea IV ..” se numeşte..... Când amintirile.. Privirea ta de milă caldă. b.. antifraza/ Epigonii c. noi copii ai lumii mici... Versurile: "Când degerând atâtea dăţi... cât eram de fericit Să mergem împreună...... 55... Femeie!" fac parte din poezia eminesciană... Învierea 54. pierdut în suferinţa Adânca a nimicniciei mele. Pajul Cupidon b. Înduratoare-asupra mea coboară. Procedeul stilistic prezent in textul: „Iar in lumea asta mare.. Versurile din Mihai Eminescu fac parte din .. Adio....... Marie!” a. plină.. În veci alături să te am. Străin de toţi.. Sub acel farmec liniştit De lună! Şi când în taină mă rugam Ca noaptea-n loc să steie. a. O. Facem pe pământul nostru muşunoaie de furnici. Da-mi tinereţea mea. Colinde... antiteza/ Glossă b.: a..... c. colinde c....

.. Rima prezentă în textul: „Peste vârf de rămurele Trec în stoluri rândunele.” se numeşte.şi face parte din...... meditaţie/ trecerii ireversibile a timpului 61. care dezvolta tema. .. egloga/ iubirii c.... Versul dezvoltă motivul romantic al ..... atât de obişnuite în veacul său..: a.Versurile fac parte din. troheu/ epopeii/ Luceafărul c. monorima/ codrului/ Ce te legeni b... pe tema.................. iamb/ basmului/ Luceafărul b....... Ducând gândurile mele Şi norocul meu cu ele... interogaţie/ Scrisoarea III b...Versurile dezvoltă motivul romantic al........ cu un moto în proză este o satiră la adresa furtişagurilor literare.. dactil/ mitului/ Luceafărul 58...: a. 60..... I-e ruşine omenirii să vă zică vouă oameni!” se numeşte...... „autorul” comedioarei „Viclenie si amor” (1870).....şi face parte din............ Un poem postum eminescian intitulat .. elegie/ comuniunii dintre om şi natură b.. Procedeul stilistic subliniat în următorul text: „Voi sunteţi urmaşii Romei? Nişte răi şi nişte fameni.. vers iambic de 8 silabe/ apocatastazei/ Epigonii c. „Scrisoarea III” de Mihai Eminescu este o........... meditaţie/ raportului dintre înaintaşi şi posteritate b...56...... Poezia eminesciana „O............: a........ parodie/ liberalismului şi a politicianismului democratic 62........... Măsura versului prezentă în textul: „S-a stins lumina falnicei Veneţii” [Mihai Eminescu Veneţia] se numeşte.: a.... Cel vizat este nimeni altul decât Iacob Negruzzi.. ramâi” este o... imprecaţie/ Scrisoarea III c.......: a.. satira/ antitezei dintre trecutul glorios şi prezentul decăzut c............ Piciorul metric prezent in textul: „A fost odată ca-n poveşti” se numeşte...: a......Versul preia formula introductivă a...... endecasilab iambica/ morţii/ Veneţia b.... Îmbrăţişată/ naturii/ La mijloc de codru c......... inversiune/ Scrisoarea III 57......... vers trohaic de 5 silabe/ cosmogoniei/ Veneţia 59.....şi face parte din.. împerecheată/ norocului trecător/ Peste vârfuri......

care ar fi putut să-i atragă atenţia scriitorului argentinian... Icoana şi privaz 65. aşa cum reiese şi din versurile postumei .. eu sunt copilul nefericitei secte . ediţie de Petru Creţia.” (Mihai Eminescu „Poezii Proză literară” Editura Cartea Românească.... Versurile de mai jos aparţin postumei ……… „Shakespeare! adesea te gândesc cu jale. Atât de crud eşti tu... ş-atât de moale. vol.a. William Shakespeare este maestrul spiritual al lui Mihai Eminescu. Numit de poetul român „geniala acvilă a nordului” într-un articol publicat în revista „Familia” intitulat „Teatrul românesc si repertoriul lui”. Atât de crud eşti tu.” (Mihai Eminescu „Poezii Proză literară” Editura Cartea Românească.... Anglist prin formaţia intelectuală. 1978. Doña Sol 63. Prieten blând al sufletului meu. Romancero español b.. Memento mori c.. colecţia Mari scriitori români. înţelepciunea naturii este din nou preamărită în comparaţie cu truda şi jertfa creatorului de artă pentru ideal: „Si eu simt acest farmec si-n sufletu-mi admir Cum admira cu ochii cei mari odat-Shakespeare.. Şi eu. 359) Sublinierile din versurile eminesciene citate mai sus ne duc cu gândul la existenta unei metafore embrionare... vol.. p.. Cărţile b... s-atât de moale... Cărţile şi noaptea c. 1978. Prieten blând al sufletului meu.. ediţie de Petru Creţia.. Izvorul plin al gândurilor tale Îmi sare-n gând si le repet mereu.. colecţia Mari scriitori români. Povestea teiului c. p.. Despre o misterioasă scriere cifrată 64. Ca Dumnezeu te-arăţi în mii de feţe Şi-nveţi ce-un ev nu poate să te-nveţe. II.. Ca Dumnezeu te-arăţi în mii de fete Şi-nveţi ce-un ev nu poate să te-nveţe. 359) a.... II... Izvorul plin al gândurilor tale Îmi sare-n gând si le repet mereu.. Cărţile b.: „Shakespeare! adesea te gândesc cu jale.. care e intitulată Memoria lui Shakespeare apărută în 1980. a.. Furtună-i azi si linu-i glasul tău. Furtună-i azi si linu-i glasul tău. În . Jorge Luis Borges are o povestire..

„A firii dulce limbă” adesea invocată de Eminescu se aseamănă cu glasul naturii înţelepte din opera bardului de la Stratford-upon-Avon. vol.. Cărţile 67.Eminescu scrie în spirit shakespeare-ian...... Iar la fată e bălaie. Cărţile 66.... pădurea...... p.. Sakuntala 68. Povestea teiului b. a. colecţia Mari scriitori români... 1978. ediţie de Petru Creţia. amintind de povestea Ofeliei: „ Dansul. procedeu care se numeşte hipotipoză. Chipul feminin prezentat în cea de a doua strofa citata este conturat printr-o îmbinare gradată de epitete duble şi simple care fac mai vie zugrăvirea portretului.. a fost preocupat de realizarea unei gramatici sanscrite si chiar a tradus din „Vede” .... E subţire şi gingaşă şi din ochi revarsă pară.. “Un luceafăr. 420) a.. Un luceafăr c.. p... Trandafiri pe fată are şi cu zâmbetul isteţ. Următoarele versuri fac parte din poezia. colecţia Mari scriitori români. un luceafăr înzestrat cu mii de raze În viata-mi de-ntuneric a făcut ca să se vază. II. vol. Mahabbharata c. Icoană si privaz b...... părul galben cade creţ..” (Mihai Eminescu „Poezii Proză literară” Editura Cartea Românească.. muzica.Cuprins de-adânca sete a formelor perfecte...475) a... Pe acestea le-ndrăgii Nu chiliile pustii Unde plângi gândind aiurea.. Ca o zână din poveste ea e naltă şi uşoară. Făt-frumos din tei .. ediţie de Petru Creţia. 1978. Povestea teiului c.. În . Eu privind acea lumină ca din visuri mă deştept Şi cu braţele-amândouă cătră dânsa mă îndrept. Imnul creaţiunii b.. Se ştie astăzi cu certitudine că Eminescu a intenţionat să realizeze primul vocabular sanscritromân..” (Mihai Eminescu „Poezii Proză literară” Editura „Cartea Românească”.” a.. Admiraţia pentru opera lui William Shakespeare este o altă coincidentă biografică în cazul lui Mihai Eminescu si a lui Jorge Luis Borges. Povestea magului călător în stele c.. II.... pe care l-a integrat în celebrul episod cosmogonic din „Scrisoarea I”. Luceafărul b.

Copii eram noi amândoi c. Neputând să te ajungă. De-or trece anii b... Cu gândiri nemistuite Să negreşti mai multe topuri.. “Şi el citea pe Robinson. C-ai fost om cum sunt şi dânşii...... Iată tot ce te aşteaptă. Poet c.” a. Care s-o-ncerca s-arate că n-ai fost vreun lucru mare. “Să tot torni la rime rele. biografia subţire.. Măgulit e fiecare . neras să umbli. Şi când vezi vre o femeie Să te-nchini pân’ la pământ Şi de-a sta ca să-ţi vorbească Să înghiţi orice cuvânt. La balta mare ajungeam Şi l-al ei mijloc înotam La insula cea verde”.... a. Sonet III 70. Eu zideam Turnul-Vavilon Din cărţi de joc şi mai spuneam Şi eu câte-o prostie. Numai poetul b.. Nespălat... „Iar deasupra tuturora va vorbi vreun mititel. Ba să vezi... crezi c-or vrea să te admire? Ei vor aplauda desigur. Următoarele versuri fac parte din poezia. Următoarele versuri fac parte din poezia.. Nu slăvindu-te pe tine..... Fiind băiet păduri cutreieram 71..69.. Şi rufos şi deşuchiet Toate-acestea împreună Te-arat-a fi poet. -lustruindu-se pe el Sub a numelui tău umbră..... Adesea la scăldat mergeam În ochiul de pădure..... Mi-l povestea si mie. care din punctul de vedere al speciei lirice este o satira indirectă.. posteritatea este încă şi mai dreaptă.. Cu dactile în galopuri.

Vântul jalnic bate-n geamuri Cu o mână tremurândă.... Adio b.. Versurile de mai sus fac parte din poezia . Vino-ncoa să stăm de vorbă. . unice amic şi ornic. “Toamna frunzele colindă.. Să te vezi pe tine însăţi Visătoare. surâzândă... S-a înţeles de mai nainte. Cugetările sărmanului Dionis 73. Iară tu la gura sobei Stai ca somnul să te prindă. ori în pod. zău! că-n el te-aş pune vornic.din volumul Mihai Eminescu „Poesii” Editura Librăriei Socec & comp.. p..” a... Povestea codrului b.. Şi prostatecele nări Şi le umflă orişicine în savante adunări Când de tine se vorbeşte. Cugetările sărmanului Dionis c.. Bucureşti... Povestea teiului .. Sun-un grier sub o grindă. De-ar fi-n lume-un sat de mâţe.... Rendez-vous i-a dat în sură. Satira III [Scrisoarea III] 72.. Călin (file din poveste) c.. în găvăună?” a.Că n-ai fost mai mult ca dânsul..... Următoarele versuri fac parte din poezia. 242-243) a.Măi motane.... Ce tresari din vis deodată? Tu auzi păşind în tindă E iubitul care vine De mijloc să te cuprindă Si în fata ta frumoasă O să ţie o oglindă... 1884... “Şi motanul toarce-n sobă de blazat ce-i. iar ca specie literară sunt un gazel. Satira I [Scrisoarea I] b. Ca să ştii şi tu odată boieria ce-i.. Satira II [Scrisoarea II] c.. C-o ironică grimasă să te laude-n cuvinte”.... sărmane! Oare ce gândeşte hâtrul de stă ghem şi toarce-ntruna? Ce idei se-nşiră dulce în mâţeasca-i fantazie? Vreo cucoană cu-albă blană cu amoru-i îl îmbie. .. Următoarele versuri fac parte din poezia...

. se pare că timpul era foarte răbdător cu oamenii’’. “El veni.În Câmpia Dunării.. Puse-o floare-atunci-n arcu-i. Palmii risipiti în crânguri auriţi de-a lunei rază... copilul mândru... Precizaţi titlul romanului: a b c Risipitorii Moromeţii Marele singuratec . Mă lovi cu ea în piept.. cerurile-nşiră nori.. Cu săgeata-i otrăvită A sosit ca să mă certe Fiul cerului albastru S-al iluziei deşerte.. Naltă zveltele lor trunchiuri.. iar în tolbă-i El păstrează. “Râul sfânt ne povesteşte cu-ale undelor lui gure De-a izvorului său taină. despre vremi apuse..... Următoarele versuri fac parte din poezia. sure. Undele visează spume.. Kamadeva c.. Călin (file din poveste) 75. Scrisoarea III 76.. cu câţiva ani înaintea celui de-al doilea război mondial. luminoasă.” a.... Pajul Cupidon b.. Sufletul se-mbată-n visuri care-alunecă în zbor.. Kamadeva b.. Următoarele versuri fac parte din poezia. Primul volum al unui roman celebru scris de Marin Preda începe cu următoarea frază: . Cel desemnat prin pronumele personal el este “zeul indic”. Având zâmbetul făţarnic Pe-a lui buze de coral.74.. Numai flori înveninate De la Gangele măreţ...... Şi de-atunci în orice noapte Plâng pe patul meu deştept..” a. ca săgeţi.Noaptea-i clară. Călărind pe-un papagal.. Aripi are... Egipetul c..

autoritară a tatălui . fundamental. superioară. fără grabă şi fără scop": a ideea timpului rãbdãtor. Cărei viziuni artistice îi aparţine. În care parte din primul volum al romanului Moromeţii de M. locurile pe care le ocupă fiecare în jurul mesei rotunde joase şi scunde unde mănâncă zilnic? a poziţia unică. Achim şi Nilă să fugă cu oile şi caii la Bucureşti pentru a se îmbogăţi? a Ţugurlan b Guica. Preda este povestită celebra scenă a tăierii salcâmului? a în prima parte b în partea a doua c în ultima parte 78. Cine îi îndeamnă pe Paraschiv. Ce sugerează observaţia naratorului privitoare la Ilie Moromete în momentele când acesta stătea pe stănoaga podiştei: "din mâna lui fumul ţigării se ridica drept în sus. favorabil viziunii asupra vietii. în privinţa vieţii familiei Moromete. Preda? a expresionismului b realismului c naturalismului 83. Care este numele primei neveste a lui Ilie Moromete? a Catrina b Rădiţa c Polina 82. Cine este eroul celui de-al doilea volum al romanului Moromeţii de Marin Preda? a Ilie Moromete b Niculae Moromete c Achim 81. specifice personajului b presimtirea unor schimbãri în viata satului 79. sora lui Moromete c Botoghinã 80. proza lui M.77. Ce semnifică.

Personajul considerat de critica literarã tãranul-filozof sau ultimul tãran este: a Ion al Glanetasului b Ilie Moromete 88. provocate de transformarea vietii satului traditional sub imperiul noii istorii? a volumul întâi b volumul al doilea . tatãl scriitorului b Ionel Teodorescu. Care este boala de care suferã periodic cel mai mic copil al familiei Moromete? a frigurile b gãlbenarea 90. am avut totdeauna în fatã un model preexistent. simbolice pentru psihologia si destinul acestui personaj: “Domnule. învãtãtorul din sat c un personaj din literatura universalã 89. Cui îi spune Ilie Moromete celebrele cuvinte. Cine este acest model care dominã spatiul prozei morometiene? a Tudor Cãlãrasu. În care volum al Morometilor este naratã înstrãinarea lui Ilie Moromete..”.. Pe cine readuce în sat Moromete pentru a opri destrãmarea vechilor rânduieli ale civilizatiei tãrãnesti? a pe Giugudel b pe Matei Dimir c pe Tugurlan 86. eu totdeauna am dus o viatã independentã?” a lui Nicolae b învãtãtorului c doctorului 87. izolarea si cãderea sa la pat. O mãrturie a lui Marin Preda sunã astfel: “Scriind. În ce zi a sãptãmânii are loc celebra adunare din poiana lui Iocan? a luni b sâmbãtã c duminicã 85. o mãsurã a vietii morale.b egalitatea dintre membrii familiei Moromete (pãrinti si copii proveniti din douã cãsãtorii) 84.

În romanul lui Marin Preda. Cine o formuleazã? a Petricã Nicolau . de tip caragelian si înclinatia spre o viziune tragicã a vietii. produsã în conjucturi determinate de istorie sau accidental: a Achim b Niculae Moromete c Victor Petrini 96. Preda. rata la bancã si taxa scolarã pentru Niculae? a certurile cu fii sãi b fuga lui Paraschiv si Nilã c discutiile din poiana lui Iocan 93. înainte de cãderea sa la pat? a Niculae b Tita c un nepot 92. sã cumpere alti cai.91. Cine îl poartã în roabã pe Ilie Moromete. sã plãteascã fonciirea. rareori o valoare”. Care dintre urmãtoarele texte confirmã mai pregnant. prin constructia si destinul persoanjului principal. semnificativ pentru viziunea autorului asupra mitului fericirii prin iubire? a Cel mai iubit dintre pãmânteni b Delirul c Intrusul 97. personajul narator relateazã episoadele traumatizante ale propriei experiente în mediul abrutizat din închisoare sau de la serviciul de deratizare? a Intrusul b Marele singuratic c Cel mai iubit dintre pãmânteni 95. Care dintre persoanjele lui Marin Preda a fost arestat în douã rânduri pentru crimã. ludic. Cel mai iubit dintre pãmânteni apare o frecvent citatã asertiune: “Tineretea e o trufie. Critica a observat cã în opreta lui Marin Preda optiunea pentru un realism modern de tip clasic vine din coexistenta a douã trãsãturi aparent opuse: spiritul ironic. bãtrân si bolnav. În care dintre romanele lui M. aceastã obsevatie? a La câmp b Morometii c Colina 94. Ce îl determinã pe Moromete sã vândã mai mult de jumãtate din pãmânt. Care dintre romanele lui Marin Preda se încheie cu un mic citat.

Rebreanu apeleazã la o tehnicã narativã foarte modernã. relatare cronologica. În romanul Ion. mai întâi. Prin ce mijloace se realizeazã aceastã viziune? a prezentarea nudã a faptelor b insistenta asupra scenelor erotice c limbajul frust si redarea unor senzatii organice. Ce roman al lui L. potrivit lui T. Rebreanu care. instinctuale 104. cazuistica c Fantasticul. Victor Petrini? a Catedra de filosofia culturii b Catedra de istoria filosofiei 100. Care este aceasta? a tehnica contrapunctului . Rebreanu începe. ludicul. La ce catedrã universitarã este numit. În care dintre cele trei serii de procedee se încadreazã romanul Ion? a Creatia. omniscienta. dupã câteva imagini statice. omogenitate b Viziunea naratorialã subiectivã. Vianu (Arta prozatorilor români). L.b Victor Petrini c Matilda 98. obiectivare. un moment dinamic si exploziv? a Ciuleandra b Ion c Pãdurea spânzuratilor 103. tipologiile sociale si morale. Din romanul Ion transpare viziunea naturalistã a lui L. În care dintre romanele lui Liviu Rebreanu este dezvoltat cazul de constiintã tragicã a personajului principal. analiza. Unde se aflã eroul-narator din Cel mai iubit dintre pãmânteni când se declanseazã procesul anamnetic care va constitui subiectul romanului? a în apartamentul familiei Nicolau b în închisoare c în propria locuintã 99. cu „hora satului”. antimimetismul 102. retine în primul rând aspectul animalic al personajului. scindat între douã entitãti esentiale cãrora le apartine deopotrivã: cea nationalã si cea statalã? a Ion b Pãdurea spânzuratilor c Ciuleandra 101.

Precizati modalitatea prin care în romanul Ion autorul îsi împlineste ambitia de a da iluzia perfectã a pulsatiei vietii în curgerea ei fireascã: a relatarea subiectivã b recursul la anamnezã. se spune cã reprezintã începutul romanului românesc. obiectiv. L. modern? a Ion b Ciuleandra c Rãscoala 108. religiei. monolog interior b relatarea la persoana I 111. cu zonele mai profunde ale istoriei. Lovinescu) prin: a structura epopeicã b obiectivare naratorialã c subiectivitate narativã 110. Romanul Ion ilustreazã teoria modernistã a prozei (E. Romanul Pãdurea spânzuratilor are ca temã: a o dramã existentialã si nationalã din perioada Primului Rãzboi Mondial b sfârsitul rãscoalei din 1907 c Revolutia de la 1848 106. apãrut în 1920. gestul lui Apostol Bologa semnificã: a abandonarea de sine în fata mortii b speranta de a se salva c încercarea de a se sustrage hotãrârii Curtii Martiale 109. Cu ce este corelatã ideea de traditie în literatura interbelicã? 1. cu pitorescul etnografic 2. memoria involuntarã c relatarea succesivã. stilului 3. În scena finalã a romanului Pãdurea spânzuratilor. Despre ce roman scris de Liviu Rebreanu. cu viziunea miticã a A+C b B+C c A+B+C .b tehnica acumulãrii c tehnica introspectiei 105. În romanul Pãdurea spânzuratilor. Rebreanu îsi propune sã descifreze psihologia personajelor prin: a analiza proceselor psihice ale personajului. cronologicã a evenimentelor 107.

113. Care este. livrescul etc.. cum ar fi cel al Altei din Act venetian. Ce elemente diferentiazã proza poeticã de cea liricã? a caracterul sugestiv-simbolic. 115. Precizati cãrui personaj din romanul Patul lui Procust de Camil Petrescu îi sunt adresate urmãtoarele sfaturi anticalofile: „Arta n-are de-a face cu ortografia. Ce anume dã unitate celor douã pãrti ale romanului lui Camil Petrescu. stilizat . evaluarea faptelor si a atitudinii personajelor 118. în opinia lui Camil Petrescu.. întâia noapte de rãzboi? a perspectiva subiectivã apartinând aceluiasi personaj narator b locul si timpul naratiunii 116. sunt observate „posibilitãti de mare artistã”. Ultima noapte de dragoste. Cine creioneazã acest portret? a Fred Vasilescu b autorul c enigmaticul D. într-un portret al doamnei T. datoritã cãrora ar putea da „o viatã neobisnuitã rolurilor de femeie adevãratã”.112. În romanul Patul lui Procust. Prin ce formulã se realizeazã al doilea moment al sincronizãrii romanului românesc cu cel european? a realist-traditionalã b neoromanticã c clasicistã d subiectiv-analiticã 117. implicarea în relatare a naratorului. Care este principala caracteristicã a stilului lui Liviu Rebreanu? a podoabele stilistice b sobrietatea 114. Nu e obligatoriu decât pentru cei care nu sunt scriitori”: a Fred Vasilescu b Ladima c Emilia d Doamna T. stilul cel mai potrivit pentru a realiza ideea de autenticitate: a anticalofil b „caligrafic”. Scrisul corect e ca pâinea profesorilor de românã. ludicul.. b exprimarea (directã) a sentimentelor. rolul fanteziei.

Ultima noapte de dragoste. pasiunea. Călinescu . nunta.119. aici gelozia. Cine este autorul poeziei cu acelasi titlu ca al romanului (Patul lui Procust). moartea”? a E. ceea ce a gândit. Fãrã ortografie. întâia noapte de rãzboi de: a cãpitanul Floroiu b Stefan Gheorghidiu c cãpitanul Dimiu 124. acolo ambitia. naşterea. lui si celor pe care i-a cunoscut. sau chiar obiectelor neînsufletite. fãrã compozitie. Lovinescu b Vl. În ce formulã de roman se încadreazã romanul lui Camil Petrescu. În ce roman se face urmãtoarea pledoarie pentru autenticitate si experientã: „Un scriitor e un om care exprimã în scris cu o liminarã sinceritate ceea ce a simtit.”? a Ultima noapte de dragoste. reprodusã într-unul dintre subsolurile acestuia? a naratorul din subsol b Fred Vasilescu c George Demetru Ladima 123. ceea ce i s-a întâmplat în viatã. fãrã stil si chiar fãrã caligrafie.” (Istoria literaturii romane de la origini pana in prezent)? a Patul lui Procust b Ultima noapte de dragoste.îintâia noapte de rãzboi? a liric b obiectiv c subiectiv 120. La care dintre romanele lui Camil Petrescu se referã urmãtoarea observatie cãlinescianã: „Autorul a voit sã facã roman stendhalian (si sunt indicii în privinta aceasta). Streinu c G. Precizaţi care dintre cei trei critici a apreciat că romanul Ion de Liviu Rebreanu „e opera unui poet epic care cântă cu solemnitate condiţiile generale ale vieţii. Opinia potrivit cãreia “acei care se iubesc au drept de viatã si de moarte. întâia noapte de razboi c Un om între oameni 122. roman cãtând a fi monografia unui element psihic. întâia noapte de rãzboi b Patul lui Procust c Santier 121. unul asupra celuilalt” este exprimatã în romanul Ultima noapte de dragoste.

Prietenia iniţială dintre învăţătorul Herdelea şi preotul Belciug începe să se deterioreze din cauza neînţelegerilor legate de: a casa construită de învăţător b căsătoria Laurei Herdelea c lupta electorală 129. a subliniat caracterul exponenţial al personajului titular. Care dintre următorii critici interbelici. în interpretarea romanului Ion de Liviu Rebreanu. Despre ce personaj este vorba? a cârciumarul Avrum b Dumitru Moarcăş 130. simbolică pentru Ana. Într-o mărturie. singura martoră a momentelor respective. subliniind viziunea autorului asupra fatalităţii. Lovinescu 126. prin cunoscuta formulă: „Toţi flăcăii din sat sunt varietăţi de Ion”? a Pompiliu Constantinescu b G. Despre care dintre următoarele scene memorabile din roman este vorba? a hora (din primul capitol al romanului) b sărutul pământului (din capitolul Sărutarea) c nunta (din încheierea primei părţi a romanului) 127. Care dintre următoarele personaje ale romanului Ion de Liviu Rebreanu are implicaţii în destinul cuplului Ana-Ion. Modalitatea narativă caracteristică romanelor Ion şi Pădurea spânzuraţilor de Liviu Rebreanu este: a poziţia naratorială subiectivă . Călinescu c E. sfârşitul unui personaj şi vorbele lui anterioare despre moarte capătă valoare premonitorie. Într-o scenă din romanul Ion de Liviu Rebreanu. a predestinării tragice în existenţa lumii rurale? a George Bulbuc b Florica c Savista 131. în spiritul realismului clasic. Liviu Rebreanu afirma: „Realitatea cea mai vie din Ion este o scenă romantică […] Aceasta e chiar sursa romanului şi a fost văzută de mine”.125. Unde începe înfruntarea violentă dintre Ion al Glanetaşului şi George Bulbuc? a în ograda Teodosiei b acasă la Vasile Baciu c în cârciuma lui Avrum 128.

personaje. întâmplări.b apelul la fantastic c relatarea şi analiza neutre (obiective) 132. Care dintre personajele romanului Ion de Liviu Rebreanu. Care dintre cele două glasuri învinge. afirmă: „Când măriţi o fată e parcă ţi-ar arde casa”? a Vasile Baciu b mama Floricăi c învăţătorul Herdelea . locuri. E vorba de: a Titu Herdelea b Apostol Bologa c Ion al Glanetaşului 137. totodată. după căsătoria fiicei sale. Asupra destinului unuia dintre eroii romanelor rebreniene planează figura tatălui. ca simbol al legăturii ancestrale cu pământul. cu valenţe simbolice pentru viziunea asupra desfăşurării ciclice a existenţei şi a fatalităţii destinelor. Liviu Rebreanu utilizează o tehnică anume. Despre ce procedeu este vorba? a simetria la diferite paliere ale structurii operei (compoziţie. cele două părţi ale romanului Ion de Liviu Rebreanu sugerează simultaneitatea şi. sub semnul tragicului destinul personajului titular? a glasul pământului b glasul iubirii 134. Atât în romanul Ion. credinţa şi istoria neamului căruia îi aparţine. La care dintre cei trei autori se referea? a Hortensia Papadat-Bengescu b Camil Petrescu c Liviu Rebreanu 136. totodată.) b discursul indirect liber 133. Lovinescu afirma că pe „altarul” acestui creator „jertfim toată epica română de la Filimon la Sadoveanu”. E. În romanul Pădurea spânzuraţilor. Într-o judecată de valoare globală asupra unui romancier interbelic. autorul pătrunde în substratul adânc al crizei de conştiinţă pe care o trăieşte Apostol Bologa pe calea procedeelor specifice: a romanului psihologic tradiţional b romanului subiectiv 135. punând. zbaterea personajului (tipică operei rebreniene) între eros şi aspiraţia spre împlinire în planul existenţial concret. sau sugestivă în perspectiva relaţiei dintre viaţă şi literatură. trăiri interioare etc. cât şi în Pădurea spânzuraţilor. Intitulate simbolic.

gust pentru disimulare. ironie. În care dintre cele trei romane ale lui Marin Preda o temă fundamentală este cea a familiei ca nucleu vital al universului rural tradiţional? a Cel mai iubit dintre pământeni b Delirul c Moromeţii 139. Sadoveanu. Căruia dintre personajele romanului Moromeţii i se spune voiajorul? a lui Birică b lui Nilă c lui Victor 140. adaptare la schimbările vieţii satului. în a cărui opinie avea Ilie Moromete încredere: a Gheorghe Brătianu b Nicolae Iorga c Dumitru Madgearu . Ce anume declanşează schimbările treptate din viaţa Moromeţilor. bucurându-l pentru moment pe Niculae. Individualizarea sa în cadrul categoriei căreia îi aparţine pune în evidenţă trăsături caracteristice propriei personalităţi. Precizaţi numele personalităţii din Parlamentul epocii respective. În ce timp al istoriei începe nararea vieţii familiei Moromete? a în preajma celui de-al Doilea Război Mondial b imediat după încetarea Primului Război Mondial c la începutul secolului al XX-lea 141. morale).138. mezinul familiei? a plecările cu porumb la munte ale tatălui său b hotărârea lui Achim de a pleca la Bucureşti cu oile 142. spectacol 144. fiind sugestiv pentru avalanşa presiunilor istoriei asupra comunităţii şi a vieţii individuale din universul rural tradiţional? a în primul volum b în cel de-al doilea volum 143. În comparaţie cu ţăranii lui L. Marcaţi-le pe cele semnificative: a interes pentru îmbogăţire. Rebreanu sau M. În care dintre cele două volume ale romanului Moromeţii ritmul epic este mai precipitat. spirit independent. şi chiar cu cei din satul său. Ilie Moromete aduce o viziune aparte asupra lumii rurale şi a valorilor ei (sociale. contemplativ. familiale. la noile forme de câştig b inteligenţă.

despre facultăţile lui Victor Bălosu.”? a la tinereţe b în ultimii ani ai vieţii 148. Despre care dintre apropiaţii lui Ilie Moromete se spune că avea un glas neprietenos şi străin (Moromeţii.. volumul I. iubirea 4. de Marin Preda)? a lui Cocoşilă b lui Ţugurlan c lui Dumitru lui Nae . cu specifica-i ironie. Cui îi vorbeşte Moromete. de Marin Preda)? a Dumitru lui Nae b Ilie Ţugurlan c Ion al lui Miai 150.. nu eu?” a dialog b monolog adresat c monolog interior 147. familia ca centru vital al civilizaţiei rurale tradiţionale 2. Ilie Moromete face următoarea reflecţie: „Poate în clipa din urmă omul e dator să ţină la rostul lui. Teme principale ale romanului Moromeţii de Marin Preda sunt: 1. patima pentru pământ a A+D+E b B+C+D c A+B 149.145. chit ca rostul acesta cine ştie ce s-o alege de el!. Indicaţi procedeul utilizat de Marin Preda în momentul când Ilie Moromete exprimă următoarea reflecţie semnificativă pentru tema fundamentală a romanului: „Că tu vii şimi spui că noi suntem ultimii ţărani de pe lume şi că trebuie să dispărem… Şi de ce crezi că n-ai fi tu ultimul prost de pe lume şi că mai degrabă tu ar trebui să dispari. în timp ce se îndreaptă spre poiana lui Iocan (Moromeţii. Actorii principali ai „dezbaterilor” din poiana fierăriei lui Iocan (din romanul Moromeţii de Marin Preda) sunt Ilie Moromete şi a Ţugurlan b Iocan c Cocoşilă 146. obişnuind să vorbească singur. războiul 5. În ce momente ale existenţei sale. volumul I. satul tradiţional şi schimbările aduse de istorie în lumea sa 3.

această observaţie? a Delirul b Moromeţii c Cel mai iubit dintre pământeni 153. Care dintre următoarele texte confirmă mai pregnant. care se intersectează în cadrul convenţional al dosarului de existenţe (jurnal. Câte perspective naratoriale susţin structura compoziţională a romanului Patul lui Procust de Camil Petrescu? a una. prin construcţia şi destinul personajului principal. de tip caragialean şi înclinaţia spre o viziune tragică a vieţii. ideatică reprezintă o constantă tematică a întregii creaţii a lui Camil Petrescu: a ţărănimea b intelectualitatea c târgoveţii 154. aparţinând instanţei narative obiective 156. volumul I. corespondenţă. este probată de: a recunoaşterea explicită a acestuia b trimiteri la propriile cronici sau idei asupra teatrului şi la piesa Act veneţian (în „lămuririle” din subsolul romanului) 155. Călinescu b E. comentariu naratorial de subsol) c una. Precizaţi categoria socială a cărei problematică existenţială şi. Cine utilizează pentru întâia dată formula „dosar de existenţe” cu referire la tehnica narativă a romanului Patul lui Procust de Camil Petrescu? a G. mai ales. Care dintre fiii lui Moromete din prima căsătorie este numit prost şi bezmetic de către tatăl său (Moromeţii. Identificarea naratorului din subsolul romanului Patul lui Procust cu autorul (Camil Petrescu). Lovinescu c Camil Petrescu .151. aparţinând instanţei narative subiective b mai multe. Critica a observat că în opera lui Marin Preda opţiunea pentru un realism modern de tip clasic vine din coexistenţa a două trăsături aparent opuse: spiritul ironic. ludic. ca expresie a unui artificiu compoziţional. de Marin Preda)? a Achim b Nilă c Paraschiv 152.

În care dintre scrisorile doamnei T. Fără ortografie. personajul D. pentru prima dată.? a în prima b în cea de-a doua c în a treia 160. în ce parte a textului? a nu există această precizare b există. Perspectiva naratorială în romanul Patul lui Procust de Camil Petrescu este unitară? a da b nu 162. Se precizează undeva că dosarul de existenţe care alcătuieşte romanul Patul lui Procust de Camil Petrescu este doar o chestiune de tehnică narativă? Dacă da. la întâmplare”? a pe doamna T. lui şi celor pe care i-a cunoscut. ceea ce i s-a întâmplat în viaţă. ceea ce a gândit. Pe care dintre personajele romanului Patul lui Procust de Camil Petrescu îl îndeamnă autorul. din romanul Patul lui Procust de Camil Petrescu este introdus. fără stil şi chiar fără caligrafie”? a romanul de creaţie realistă b romanul autenticităţii şi experienţei c romanul mitic . b pe Emilia c pe Fred Vasilescu 161. fără compoziţie. sau chiar obiectelor neînsufleţite.157. să „povestească net. în spiritul autenticităţii. în Epilog II c există. Care dintre următoarele formule ale romanului european este teoretizată şi experimentată de Camil Petrescu? a romanul realist obiectiv b romanul fantastic c romanul analitic subiectiv 163. Ce formulă de roman susţine Camil Petrescu prin următoarea aserţiune: „Un scriitor e un om care exprimă în scris cu o liminară sinceritate ceea ce a simţit. în notele de subsol 159. În ce parte a romanului Patul lui Procust de Camil Petrescu se expun o serie de idei privitoare la arta teatrală? a în capitolul Într-o după amiază de august b în Epilog I c în notele de subsol 158.

Emilia îi dă să citească lui Fred Vasilescu scrisorile primite de la Ladima. Când se întâmplă acest lucru? a în timpul vieţii lui Ladima b după moartea lui Ladima . În care dintre piesele dosarului de existenţe din Patul lui Procust de Camil Petrescu sunt folosite şi scrisorile poetului Ladima? a în scrisorile doamnei T.164.. Pentru care dintre următorii romancieri inconfundabila viaţă psihică. b în jurnalul lui Fred Vasilescu c în subsolul romanului 167. constituie teme privilegiate? a Liviu Rebreanu b Camil Petrescu c Mircea Eliade 166. b procurorul c Fred Vasilescu 169. după moartea acestuia? a doamna T. Cui îi cere naratorul din Patul lui Procust de Camil Petrescu: „Povesteşte net. Cine găseşte scrisoarea poetului George Demetru Ladima adresată doamnei T.D. justiţie etc. În care dintre următoarele eseuri este teoretizată opţiunea pentru autenticitate şi experienţă? a Creaţie şi analiză b Noua structură şi opera lui Marcel Proust c Sensul clasicismului 165. totul ca într-un proces-verbal. Ladima 170. Care dintre cele trei personaje camilpetresciene se încadrează în această tipologie? a Emilia b Ladima c Nae Gheorghidiu 168. obsesia absolutului în iubire. Tudor Vianu dădea tipologiei intelectualului următoarea accepţie: „Natură reflexivă şi pătrunzătoare. b lui Fred Vasilescu c lui G. care suferă pentru că gândeşte şi analizează”. la întâmplare.”? a doamnei T. dramele de conştiinţă.

Soţul Vitoriei Lipan se numeşte: . Nicoară Potcoavă c. 1929 c. sora Emiliei c doamna T. 1930 b. Ce critic a spus despre M. 1928. Zodia Cancerului 178. Ciopraga b. Sadoveanu că „are realismul unui Balzac şi melancolia unui romantic”? a. C. 172. Crâşma lui Moş Precu b. În ce roman M. Iorga „anul Sadoveanu”? a. În care dintre cele două Epiloguri ale romanului Patul lui Procust de Camil Petrescu este reprodus anunţul morţii lui Fred Vasilescu într-un „groaznic accident de avion”? a în primul b în cel de-al doilea 174. Baltagul 177. Ţara de dincolo de negură c. 1904. Sadoveanu în: a. G. când apare Hanul Ancuţei 175. Mediul rural este înfăţişat de M. 1897. Cine a fost personajul feminin din romanul Patul lui Procust căruia îi adresează o ultimă scrisoare poetul Ladima? a Emilia b Valeria. Sadoveanu izbuteşte să realizeze „o sinteză desăvârşită a unui conţinut epico-eroic de aspect legendar”? a. Neamul Şoimăreştilor b.171. c Fred Vasilescu 173. Care an a fost numit de N. 1905 179. când publică patru volume c. Romanul Baltagul a fost publicat în anul: a. Mihai Ungheanu c. când debutează scriitorul b. Călinescu 176. Cine este naratorul primului epilog din romanul Patul lui Procust de Camil Petrescu? a autorul b doamna T.

după părerea lui Perpessicius: a. din 1933 c. tătarii b. din 1904 b. Mitrea din romanul Baltagul este: a. Romanul Nicoară Potcoavă. Romanul Baltagul este unul: a. ca un bărbat ce se află. baba Maranda c. un act justiţiar. de specific naţional b. la plecarea pe urmele soţului. o aventură b. o încăpăţânare pentru răzbunare c. din 1929 182. e chinuită de câteva întrebări. Călătoria în care Vitoria îşi caută soţul dispărut este. Daniil 180. care are o încărcătură morală 181. Cine îl ajută pe Nicoară Potcoavă să-l prindă pe Cigala. Vitoria.a. de un polonez căruia îi făcuse cândva un bine c. leşii c. grecul turcit care-l înjunghiase? a. conform rânduielilor gospodăreşti. este o reluare a romanului: a. omul căruia Vitoria îi lasă. ar putea zăbovi. de dragoste c. omului ei i s-a întâmplat ceva la care se îngrozeşte să se gândească 186. cu lăutari şi cu petreceri b. pe fundalul unei existenţe pastorale. Nechifor b. care merge cu vitele la păşune b. plecat după nişte oi la Dorna. Şoimii. argat. după datină 184. Creanga de aur. a uitat-o pentru o duşmancă cu ochi verzi. De cine e vândut Nicoară Potcoavă stăpânirii greceşti? a. cum o încredinţează vrăjitoarea satului. preot c. dintre care una se adevereşte: a. poliţist b. pe coordonatele mitului şi legendei c. îngrijorată de neîntoarcerea acasă a soţului ei. grecii 187. Povestea Vitoriei Lipan se desfăşoară: a. Gheorghiţă c. realist 183. Zodia cancerului. de un moldovean b. gospodăria 185. din 1953. de boierul trădător Irimia Golia .

Sadoveanu aparţine. 1961 c. şovăielnic b. noaptea. realismului socialist c. o ţiteră uriaşă cu mii de strune. 1944 192. Opera lui Sadoveanu descinde din: a. ceaţa c. asemenea stepei. În opera lui Sadoveanu. Neculce. virgulele cântă şi ele. sămănătorismului. apele b. Creangă şi eposul popular b. caracterizând simplitatea marii arte: „Asemenea lui Johan Sebastian Bach. toate acordate… În ea „toate gândurile. În 1933 Sadoveanu a publicat Creanga de aur. în genere. ca orientare estetică: a. punctele aşteaptă risipirea ecourilor”? a. la Paşcani. figurile sunt puse pe portativ. hotărât pentru pedepsirea crimei şi înjosirii omului c. Perpessicius b. mistic şi iertător 195. perioada celui de-al doilea război mondial b. Acţiunea operei se desfăşoară în: a. devin personaje apele. priveliştile. realismului critic b. Născut în 1880. cu reverberaţii mitizante. Paul Georgescu 190. ceaţa. câinele. Ce critic a afirmat. opera lui Mihail Sadoveanu pare simplă”? a. Vitoria Lipan este un personaj: a. justiţiar. Sadoveanu a murit în: a. Cine a afirmat că opera lui Sadoveanu este o harpă eoliană. Tudor Vianu b. poporanismului.188. la începuturile istoriei noastre . Călinescu 189. 1967 b. vântul. mitologie 193. Tudor Vianu c. Care dintre ele are un rol însemnat în Baltagul? a. Evul Mediu c. câinele 194. creaţia lui Balzac c. G. simbolismului 191. Eugen Simion c.

Volumul de povestiri Hanul Ancuţei. Gloaba b. muncitori. Macedonschi b. al lui Al. Galaţi b. cenaclul Literatorul.R. Toposul în care se desfăşoară acţiunea romanului Groapa este: a. În drum spre Hârlău b. Romanul Groapa a apărut în anul: a. România literară c.196. Turnu Măgurele 198. Debutul editorial al lui Eugen Barbu s-a făcut cu volumul de nuvele: a. deschide seria capodoperelor sadoveniene. lumpen proletari . Care dintre următoarele povestiri aparţine acestui volum? a. 1955 b. tâmplar la C. apărut în 1928. burghezi b. cenaclul Sburătorul. Balonul este rotund c. Tânărul scriitor b. Iapa lui Vodă c. Bucureşti c. 1957 203. Între 1962-1968 Eugen Barbu a fost redactor-şef la: a. Băile Herculane c. Domnul Trandafir 197. moşier c. În 1946 Eugen Barbu frecventează: a. ofiţer de jandarmi b. Tatăl lui Eugen Barbu era: a. Eugen Barbu s-a născut la 20 februarie 1924 în: a. 1962 c. Cercul literar de la Sibiu 200. Luceafărul 201. 199. poliţişti c. al lui Eugen Lovinescu c. oraşul Galaţi b. Romanul Groapa e compus din 24 de capitole care înfăţişează viaţa unor: a. Oaie şi ai săi 202.F. o mahala bucureşteană 204.

morali. dicteului automat 211. cârciumar b. Principele b. realismului socialist b. Cârciumarul Stere din romanul Groapa este: a. Marin Preda c. obiectiv-balzaciană c. Bozoncea – şeful hoţilor – este un personaj din romanul: a. Specificul limbii operei lui Eugen Barbu constă în folosirea: a. Eugen Barbu s-a născut în mahalaua de altădată a Cuţaridei. barbarismelor . Groapa c. arhaismelor şi a termenilor argotici b. blânzi şi făcători de bine 206. religioşi b. viaţa tineretului sportiv 207. însinguraţi c. Personajul Cristache Cuţu din romanul Groapa are meseria de: a. Zamfirescu b. În romanul Groapa autorul prezintă: a. Ascensiunea lui Stere cârciumarul e prezentată de Eugen Barbu după metoda: a. Geo Bogza 212. poliţist 209. viaţa politică c. Groapa 210. Personajele romanului Groapa sunt oameni: a. un luptător sindicalist 208.M. Prin universul social evocat în Groapa Eugen Barbu se înregimentează alături de: a. un boem c. Săptămâna nebunilor 213. un îmburghezit b.205. cruzi. lumea hoţilor b. neologismelor c. pe care a descris-o în romanul: a. necăjiţi. tramvaist c. Facerea lumii c. prozatorul şi dramaturgul G. Principele b.

1929 b. o elegie pe tema morţii 222. 1921 c. iubirea c. Principalul izvor de inspiraţie pentru Lucian Blaga în volumul Poemele luminii este: a. Debutul editorial al lui Lucian Blaga a avut loc în anul: a. cârciuma 217. patimă critică b. Răşinari b. 1919 221. mistică c. La curţile dorului c. Prin amintirile personajului Grigore. înţelegere. În poeziile din Poemele luminii se simte o pulsaţie: a. Sub raportul toposului eroul central al romanului Groapa este: a. realistă. o idee filozofică b. beţi şi răi”. Eugen Barbu scrie despre mahala şi despre aspectele ei degradante cu: a. concret-realistă 220. romancierul Eugen Barbu introduce cititorul într-un mediu: a. populat numai cu gunoieri „desculţi şi flămânzi. panteistică b. hoţi zdrenţăroşi c. un pastel b. natura . Poezia Gorunul din volumul Poemele luminii este: a. Satul „cu nume de lacrimă” din poezia lui Blaga este: a. naturaleţe firească.214. cum este Calea Victoriei la Cezar Petrescu b. Volumul de debut al lui Lucian Blaga este: a. cu oameni luminoşi şi generoşi b. Paşii profetului b. cu muncitori ceferişti şi un popă lacom de bani 216. foarte bine cunoscut c. Calea Griviţei. Lancrăm 218. Hordou c. sesizându-i poezia amară 215. o poezie de dragoste c. sănătos moral. intelectual. Cuţarida c. Poemele luminii 219. ca despre ceva familiar.

Din părul tău c. Noi şi pământul c.223. o Artă poetică. prozodia clasică. Vreau să joc b. Tudor Arghezi b. Nichifor Crainic 229. Fiorul 225. o concepţie filozofică 228. Noi şi pământul 227. Poezia Eu nu strivesc corola de minuni a lumii este: a. ca o integrare a subiectivităţii în marele Tot c. tradiţională b. ţâşneşte în poezia lui Lucian Blaga: a. Philippide c. Gorunul b. Din părul tău 224. Ce eseist-scriitor şi poet a afirmat: „Prima pagină a Poemelor luminii sună ca un manifest ce anunţă totodată pe poet şi filozof”? a. În ce poezie blagiană chipul iubitei. Sub raport prozodic Lucian Blaga foloseşte predominant: a. Al. în fiecare lucru. Izvorul nopţii b. o mărturisire etică b. Călinescu b. Ce comentator al poeziei lui Lucian Blaga scria în volumul Marca timpului: „Lucian Blaga a introdus în poezia noastră genul comparaţiei dezvoltate”? a. exprimând raportul dintre eul poetic şi univers. Vreau să joc c. ochii ei negri. A. În ce poezie din volumul Poemele luminii Lucian Blaga se simte „un rob în temniţă încătuşat”? a. G. versul liber c. Lumina b. poezia cu formă fixă 226. Vladimir Streinu 230. Linişte c. care sălăşluieşte în fiecare fiinţă. se proiectează peste tot pământul şi dirijează fenomenele misterioase ale naturii: a. Mi-aştept amurgul . Tudor Vianu c. Sentimentul tulburător al morţii. Poezia în care e cuprinsă în germen mai toată lirica erotică blagiană se numeşte: a.

exploziv. în 1895 235. în „Gând românesc” b. melancolic-pesimist 233. satul natal al lui Octavian Goga? a. Călinescu. Braşov . romantic c. Ion Chinezul. G. Tatăl lui Octavian Goga a fost: a. în „Sate şi oraşe din Transilvania” c. expresionist 234. cioban c. Lancrăm. clasic b. cu ritmuri interioare b.Octavian Goga a absolvit studiile liceale la: a. în 1866 b. dublat de un suport filozofic c. esenţial reflexiv. Lirismul lui Lucian Blaga este: a.231. Răşinari. versuri ascunse în proză 232. Poezia lui Lucian Blaga se eliberează de dogmele tradiţiei prozodice. Sibiu b. Octavian Goga s-a născut la: a. Ce istoric literar evocă magistral. în 1881 c. poezie cu formă fixă c. orientându-se spre: a. Volumul Poemele luminii se încadrează în curentul: a. ţăran b. Blaj c. cu talent de mare prozator. Hordou. în „Istoria literaturii române” 236. declarativ optimist b. Nicolae Iorga. verslibrism. preot 237.

cultivează-l cu diligenţă. Am vrea să purcedem cu jertfele laudei. Budapesta 242. O. „Viaţa românească” de la Iaşi b. Căci holdelor noastre cu spicul de aur Străinul le fură belşugul. Debutul editorial al lui O. Berlin b. Nicolae Iorga b.238. Paris c. Ilarie Chendi c. „Viaţa nouă” de la Bucureşti c. „Din larg” 241. Goga a avut loc cu volumul: a. tinere amic. la Academia Română: a. În ce revistă i se răspunde lui O. că poţi deveni mare”? a. Titu Maiorescu 243. „Tribuna literară” de la Sibiu 240. „Ne cheamă pământul” b. cu redacţia la Oradea c. Octavian Goga şi-a publicat mai toate poeziile din primul volum de versuri în revista: a. Goga îşi face studiile universitare. Raportul pentru premierea volumului Poezii de Octavian Goga l-a ţinut. „Luceafărul” de la Budapesta şi Sibiu 239. „Poezii” c. începând cu anul 1900 în: a. „Revista ilustrată”. Dar n-avem nimic la casă… Măria-ta! Toate străinii le duc . Goga la Telegraful redacţiei: „Ai talent. Din ce poezie fac parte versurile: „Măria-ta! Suntem bătuţi de nevoi! La noi în zadar ară plugul. „Familia” lui Iosif Vulcan. cu redacţia la Reteag b.

idilic c. sămănătorist b. Cum stăruind prin holdă-şi taie uliţi Cerşetorind cu ochii stinşi o dungă De nor pribeag în vânătul din zare”? . Titu Maiorescu b. o artă poetică 249. Eugen Lovinescu c. avangardist c.Poetul Octavian Goga a fost: a. Cine l-a numit prima dată pe O. „Aşteptare” b. „De la noi” 244. profesorul său de la Braşov 248. Poezia „Rugăciune” de O.Şi numai cu lacrimi ne lasă…”? a. Vasile Goldiş. Ţăranul din poeziile lui Octavian Goga este înfăţişat: a. protestatar b. Ce poet şi eseist a caracterizat poezia lui Octavian Goga drept o „elegie eroică”? a. o operă religioasă b. o modalitate artistică de a exprima un protest naţional şi social c. gândirist 246. Goga „Poetul pătimirii noastre”? a. „Plugarii” c. revoluţionar. G. Lucian Blaga b. Nichifor Crainic c. aşteptând un viitor mai bun 247. Călinescu 245. Goga este: a. La ce pătură socială se referă Goga în versurile: „Eu le vedeam înşiruirea lungă Cum gârbovită-ncet înaintează.

„Poezii” c. „Apostolul” b. Noţiunea de soartă. anistoric 252. social şi istoric c. în general. Goga fac parte poeziile „Apostolul”. are interferenţe vizibile cu: a. „Casa noastră” c. Goga un răscolitor tablou al casei părinteşti? a. În ce poezie este evocat „vechiul popă românesc”. Din ce volum de versuri al lui O. „Dăscăliţa”. „Dascălul” c. În ce poezie evocă O. îl apropie pe poet mai mult de: a. „Din larg” 253. „Apostolul” 251. al mijloacelor formale. Satul din poezia lui O. ce a fost şi un îndrumător politic al neamului? a. George Coşbuc . complexe şi variate. „Ne cheamă pământul” b. Sub raportul structurii prozodice şi.a. folclorul b. „Bătrâni” b. „Clăcaşii”? a. sat-personaj moral. mitic. poezia simbolistă c. precum la Blaga b. în înţelesurile ei multiple. plugari c. „De demult” 254. Goga. clăcaşi b. Goga este unul: a. naţională şi tradiţională în conţinut. poezia neoromantică-sămănătoristă 255. poezia lui O. ostaşi 250. cu o mare frecvenţă în universul liricii gogiene.

Bacovia a fost: a. trecutul legendar b. viaţa târgurilor monotone şi prăfuite de provincie . Goga – este: a. salvator 259. „Scântei galbene” b. 1946 261. „Plumb” c. „Apostolul” c. 1936 c. In care dintre poeziile închinate figurilor intelectuale ale satului întâlnim strofa: „La tine vin nevestele să-şi plângă Feciorii duşi în slujbă la-mpăratul. În alte ţări când le trimiţi oftatul”? a. „Stanţe burgheze” 260. Şi tu ascunzi o lacrimă-ntre slove. Volumul „Plumb” de G. Mihai Eminescu c. un trecut idilic. numai un locaş de închinăciune b. 1916 b. Bacovia a apărut în anul: a. Poezia bacoviană exprimă: a. şi una şi alta 257. se produce numai spre: a.O. „Dascălul” b. Iosif 256. Biserica – în viziunea lui O. viaţa oraşelor tentaculare b. sau şi spre un viitor mesianic. Fuga în timp a poeţilor „dezrădăcinaţi”. „Dăscăliţa” 258. o cetate de adăpostire a fiinţei noastre naţionale c. St. în viziuni semănătoriste c.b. Goga. inclusiv a lui O. Volumul de debut al lui G.

Numele din Registrul stării civile al poetului „Scânteilor galbene” este: a. cezură b. Botez 263. Ştefan Petică c. e vânt şi pe vânt Grăbite trec frunze liberate” este impusă de: a. Demostene Botez c. Vasiliu b. G. Din ce poezie fac parte versurile: „De-atâtea nopţi aud plouând. copacii negri. În parc regretele plâng iar. E ploaie de plumb. Theodorescu c. punctele de suspensie foarte caracteristice stilului bacovian 265. Versurile: „Copacii albi.c. Vasile Voiculescu b. Ion Minulescu b. pentru „case ce stau în dărâmare”. universul rural 262. mansarde igrasioase: a. Aud materia plângând…”? . copacii negri. repetiţie c. G. Cadenţa versurilor din strofa: „Tăcere…e toamnă în cetate… Plouă… şi numai ploaia dă avânt. Bacovia 264. Bacovia 266.” sunt scrise de: a. Stau goi în parcul solitar: Decor de doliu funerar… Copacii albi. Care poet simbolist are predilecţie pentru tristeţile autumnale.

Iacobescu 270. Ion Minulescu b. „Plouă” 268. „Nervi de primăvară” 269. „Bucăţi de noapte” b. „Epitaf” b. Traian Demetrescu c. Al. proletar intelectual b. „Lacustră” c. Versurile: „Figurile noastre erau palide şi tăcute. poet înnăscut . G. Corbii din poezia cărui poet simbolist socialist îi evocă G. Iaşi. „Baladă” c. iar peste noi plutea dezgustul unui veac” fac parte din poezia: a. Bucureşti. „Nervi de toamnă” b. Din ce poezie bacoviană face parte strofa: „Aici sunt eu. Bacău. pe 22 iunie 1956 271. pe 22 mai 1957 b. Bacovia a murit la: a.a. „Scântei galbene” c. „muncitor al visului” c. Un solitar. Plumb” 267. pe 5 iunie 1959 c. Ce-a râs amar Şi-a plâns mereu”? a. Bacovia s-a declarat un: a. Bacovia în poezia „Amurg”? a.

Al. Mihai Ralea b. Blaga 275. sămănătorist 274. „Amurg de toamnă” b. G. Arghezi că e poet al întrebărilor „aprins în focul lui Eminescu”? a. albastrul b. T. în planul spaţiului: a. Şerban Cioculescu . Ce mare poet a afirmat că G. T. „Decor”? 276. în planul timpului. Bacovia „a izvorât din mişcarea culturală şi de simţire a Literatorului”? a. Macedonski b. Călinescu b. Bacovia culoarea căreia poetul i-a acordat cea mai frecventă funcţie de simbol este: a. După propria mărturisire a lui G. Arghezi c. Eugen Simion c. simbolist b. „Lacustră” c. G. Cine a afirmat. galbenul c. că „Tudor Arghezi e cel mai mare poet al nostru de la Eminescu încoace”? a. L. printre primii. Vianu c. suprarealist c. Cine a afirmat despre T. In ce poezie structurează Bacovia starea de spirit pe coordonata târziului. negrul 273. Zoe Dumitrescu-Buşulenga 277. şi pe a pustiului.272. Bacovia a fost un poet: a.

Titu Maiorescu c. ca şef de şcoală… îşi amesteca pana cu a mea”? a. 1927 b. „Literatorul” b. „Vieaţa nouă” c. „Literatorul” b. „Convorbiri literare” 281. „Cuvinte potrivite” b. Arghezi a debutat în volum în anul: a. Coşbuc b. Primele poezii ale lui T. Strofa: „Vino. Arghezi au apărut în revista: a. Macedonski 282. G. Arghezi se numeşte: a. „Chemarea” c. Suntem singuri. „Flori de mucigai” c. Arghezi: . Volumul de debut al lui T. 1905 279. T. 1932 c. Arghezi este intitulat: a. joc de vorbe goale. Despre cine scria T. Principala revistă de autor condusă de T. In care poezie îndemna T. „Liga ortodoxă” c. „Graiul nopţii” 284. Arghezi: „acesta. „Bilete de papagal” 283. Ce să-i spun? Numai gura dumisale Se aude sub un prun” face parte din poezia: a. „Cântare omului” 280. „Creion” b.278. Al.

gingaş cumpănită. feţii mei. Cocea c. „Cugetul românesc” b. „Baroane” 287. Călinescu b. „Inscripţie pe un pahar” c. „Inscripţie pe amfora lui” b. „Chinezul interimar” b. şi cel mai teafăr Şi-a înmuiat condeiul de-a dreptul în luceafăr”? a. „Despărţire” 288. „Bilete de papagal” c.„Păşiţi încet. şi torcând uşure Am pus-o când să-mbie. despre care se scria că este „un ziar atât de mic. cu grijă tăcută. Din ce poezie face parte strofa: „Carte frumoasă. Arghezi. „Inscripţie pe un portret” 285. când să-njure”? a. Cum se numeşte revista scoasă de T.D. Din ce poezie fac parte versurile: „Am luat ocara. G. . Cum s-a numit pamfletul publicat împotriva lui Von Killinger (reprezentantul Germaniei hitleriste la Bucureşti)? a. Al. Să nu-i călcaţi nici umbra. Macedonski 286. Cine a scris despre T. nici la furnici”? a. nici florile de tei. „Testament” c. „Lumea” 289. „Vodă-Ţepeş” b. că n-a apărut niciodată. dintre toţi. N. „Tâlharul” c. Cel mai chemat s-aline. cinste cui te-a scris! Incet gândită. Arghezi că este „poetul cel mai revoluţionar al vremurilor noastre”? a.

Eşti ca o floare-anume înflorită Mâinilor mele, care te-au deschis”? a. „Testament” b. „Belşug” c. „Ex libris”
290. Ce poezie i-a publicat N.D. Cocea lui T. Arghezi în „Viaţa socială”, pe când poetul

se afla în Elveţia? a. „Testament” b. „Rugă de seară” c. „Tăcere”
291. In ce revistă a declarat T. Arghezi: „Nu am căutat să fac literatură, dar am căutat

cuvintele care sar şi frazele care umblă de sine stătătoare”? a. „Adevărul literar şi artistic”, din 1927 b. „Viaţa românească”, din 1913 c. „Ramuri”, din 1906
292. Versurile:

„Nu-ţi voi lăsa drept bunuri după moarte Decât un nume adunat pe-o carte” au fost scrise de: a. Nichifor Crainic b. Lucian Blaga c. T. Arghezi
293. Pamfletul pentru care T. Arghezi a fost închis în lagărul de la Târgu-Jiu era intitulat: a. „Hiena” b. „Baroane” c. „Fătălăul” 294. Versurile: „Cartea mea-i, fiule, o treaptă.

Aşeaz-o cu credinţă căpătâi” au fost scrise de: a. Adrian Maniu b. T. Arghezi

c. O. Goga 295. In ce publicaţie a definit T. Arghezi pamfletul în termenii următori: „Ca să-şi atingă

scopul, pamfletul trebuie neapărat să concretizeze vizual şi să corespundă egal cu obiectul: el se lucrează în adâncime, cu intuiţia şi cu imaginea”? a. „Lumea” b. „Cronica” c. „Revista Fundaţiilor Regale”
296. Versurile:

„Ca să schimbăm acum, întâia oară, Sapa-n condei şi brazda-n călimară Bătrânii-au adunat, printre plăvani, Sudoarea muncii sutelor de ani” au fost scrise de: a. Ion Barbu b. Al. Philippide c. T. Arghezi
297. Versurile:

„Din graiul lor cu-ndemnuri pentru vite Eu am ivit cuvinte potrivite Şi leagăne urmaşilor stăpâni Şi, frământate mii de săptămâni, Le-am prefăcut n versuri şi-n icoane” au fost scrise de: a. George Bacovia b. Lucian Blaga c. T. Arghezi
298. T. Arghezi a fost atacat barbar în broşura „Poezia putrefacţiei sau putrefacţia

poeziei” scrisă de: a. Miron Radu Paraschivescu b. Sorin Toma c. Ov. S. Crohmălniceanu

299. Ce critic a scris o lucrare despre poemul sociogonic „Cântare omului”? a. Şerban Cioculescu b. Tudor Vianu c. Mihai Ungheanu 300. Cum se numeşte estetica folosită de T. Arghezi? a. estetica romantică b. estetica simbolistă c. estetica urâtului 301. Ce critic şi istoric literar a afirmat că: „Poezia n-a fost pentru Arghezi o îndeletnicire

în marginea vieţii, un act de reculegere, un popas. A fost forma vieţii lui”? a. G. Călinescu b. Tudor Vianu c. G. Ibrăileanu
302. În care dintre volumele argheziene sunt cuprinşi majoritatea psalmilor? a. Flori de mucigai b. Frunze c. Cuvinte potrivite 303. Volumul „Flori de mucigai” e şi rodul detenţiei la: a. Văcăreşti b. Târgu-Jiu c. Jilava 304. Cine a scris versurile:

„El, singuratic, duce către cer Brazda pornită-n ţară de la vatră. Când îi priveşti împiedicaţi în fier Par, el de bronz şi vitele de piatră”? a. O. Goga b. T. Arghezi c. Ion Pillat
305. Care critic a scris, în 1940, prima carte despre Tudor Arghezi:

poezia românească a continuat să se dezvolte: . „Chemare” b. Al. „Psalmistul” b. străin. Arghezi solicită divinităţii un ultim răgaz: „Mai scapă-mă. G. Călinescu 306. să cate” fac parte din poezia: a. Atitudinea în faţa morţii din poezia „De-a v-aţi ascuns” este una exprimată prin: a. Cine a scris poezia „De-a v-aţi ascuns”? a. poetul T. „Cenuşa visărilor” c. In vălmăşagul de curente şi de mode care au dominat literatura mondială în secolul XX. dezbatere filozofică abstractă c. „Lumină lină” 309. totuşi. „Intoarcerea în ţărână” c. năpădit de „a toate frământare”. T. măcar de îndoială”? a. Macedonski 307.a. dogme religioase 308. Versurile de o mare spiritualitate – rămânând. „Rugă de vecernie” 310. în domeniul materiei – : „Din pietre sterpe şi uscate Un fir de iarbă s-a ivit Şi visul lui în infinit A cutezat. In ce poezie. Vladimir Streinu c. Ion Barbu b. Arghezi c. Pompiliu Constantinescu b. monolog-povestire în faţa copiilor b. Părinte.

pe teren propriu. sub imitaţia modelor trecătoare .a. în sincronie cu modernitatea europeană b. sub presiunea influenţelor străine c.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful