P. 1
lb romana

lb romana

|Views: 740|Likes:
Published by trofinea

More info:

Published by: trofinea on Dec 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/12/2013

pdf

text

original

SUBIECTE ORIENTATIVE - LIMBA ROMÂNĂ LICENŢĂ – IULIE 2010

MULTIPLE CHOICE 1. Cuvintele beizadea, dregător, firitisi, ipochimen, halima, politichie sunt: a) regionalisme b) arhaisme c) cuvinte moştenite 2. Cuvintele: buhai, copârşeu, hulub, laibăr, lubeniţă, piparcă, temeteu sunt: a) cuvinte din masa vocabularului b) arhaisme c) regionalisme 3. Cuvintele: argea, brad, coacăză, copil, mal, strungă, urdă, viezure, zimbru sunt: a) cuvinte împrumutate b) cuvinte din substrat c) cuvinte moştenite din latină 4. Cuvintele: blajin, brazdă, gol, a hrăni, izvor, mândru, a plăti, plug, scump, trup sunt: a) împrumuturi din slavă b) împrumuturi din greacă c) moştenite din latină 5. Cuvintele: aldămaş, bir, a cheltui, chin, a făgădui, hotar, meşteşug, oraş, viclean sunt: a) împrumuturi din turcă b) împrumuturi din slavă c) împrumuturi din maghiară 6. Cuvintele: berechet, cioban, doldora, halal, iaurt, liliac, musafir, pilaf, zevzec sunt: a) împrumuturi din maghiară b) împrumuturi din turcă c) împrumuturi din greacă 7. Cuvintele: 1. acquis, 2. baedeker, 3. bungalow, 4. föhn, 5. gadget, 6. joint-venture sunt: a) toate anglicisme b) 1, 2, 3, 5, 6 - anglicisme, 4 – germanism c) 1- franţuzism, 2, 4 - germanisme, 3, 5, 6 - anglicisme 8. Alegeţi seria în care toate cuvintele sunt scrise corect: a) adaus, brizbiz, filosof/filozof, cazinou, sacrosanct, aliură ulcior b) adaos, brizbiz, filosof/filozof, cazinou, sacrosanct, alură, urcior c) adaos, brizbriz, filosof/filozof, cazinou, sacrosant, alură, urcior

9. În care serie toate cuvintele sunt scrise corect: a) proces-verbal, blocnotes, nonprofit, indo-european, iudeospaniol, viceprim-ministru b) proces-verbal, bloc-notes, non-profit, indoeuropean, iudeospaniol, viceprim-ministru c) proces verbal, blocnotes, nonprofit, indo-european, iudeo-spaniol, vice-prim-ministru 10. Care serie cuprinde neologisme scrise incorect: a) angro, bypass, box-office, brain drain, imbroglio, feedback, dealer b) en gros, by pass, boxoffice, braindrain, imbrolio, feed-back, diler 11. Cuvintele: scherzoul, weekendul, lobby-ul, jiu-jitsul, lookul, mouse-ul sunt articulate a) corect b) incorect 12. Selectaţi forma gramaticală corectă de masculin plural a adjectivelor dârz, mofluz: a) dârzi, mofluzi b) dârji, mofluzi/mofluji 13. Selectaţi forma forma gramaticală corectă de feminin singular a adjectivelor: grotesc, pitoresc, bleumarin, violet, afon, omolog: a) grotească, pitorească, bleumarină, violetă, afoană, omoloagă b) grotescă, pitorească, bleumarin, violetă, afonă, omoloagă/omologă 14. Câte adjective invariabile se află în seria: motrice, rapace, tenace, vorace, vivace: a) unul b) două c) trei d) toate 15. Enunţul Fetiţa purta o haină nouă-nouţă este: a) corect b) incorect 16. Enunţul Salonul pentru noi-născuţi era foarte curat este: a) corect b) incorect 17. Enunţul Tinerii au întotdeauna vise îndrăzneţe este: a) corect b) incorect 18. Indicaţi seria cu forme corecte de plural: a) aragaze, bareme, boschete, cicatrice/cicatrici, diagnostice, maree b) aragazuri, bareme/baremuri, boscheţi, cicatrici, diagnosticuri, marei 19. În care serie sunt scrise corect toate numele proprii:

a) Istanbul, Brandenburg, New York b) Istambul, Brandemburg, New-York 20. Sunt scrise corect: 1. Sfânta Treime, 2. Cornul-Caprei, 3. Evul Mediu, 4. Facultatea de Litere, 5. Legiunea de Onoare, 6. Adunarea generală a Academiei Române, 7. Simfonia fantastică, 8. Majestăţile Lor Imperiale: a) toate sunt scrise corect b) 1,2,3,4,5 - corect, 6,7,8 – incorect c) 1,3,4,8 - corect, 2,5,6,7 – incorect 21. Enunţul Nici nu bănuie ce îl aşteaptă este corect? a) da b) nu 22. Care dintre enunţuri este corect? a) Evenimentele se succed cu repeziciune b) Evenimentele se succedă cu repeziciune 23. Este corect enunţul Pe zi ce trece, toate speranţele i se năruie? a) da b) nu 24. Enunţul Le trebuiesc multe într-o casă nouă este: a) corect b) incorect 25. Care dintre variante este corectă? a) Ele o să plece în vacanţă la ţară b) Ele or să plece în vacanţă la ţară c) Ambele 26. Alegeţi varianta corectă a) Acum suntem mai vulnerabili ca niciodată b) Acum suntem mai vulnerabili ca oricând 27. Alegeţi varianta corectă: a) Ca drept răsplată i-a adus un buchet de flori b) Drept răsplată i-a adus un buchet de flori 28. Alegeţi varianta corectă: a) Te-am rugat că să nu pleci b) Te-am rugat să nu pleci c) Ambele sunt corecte 29. Cum este corect? a) Copie după original

Este corect formulat enunţul Legea trebuie să specifice ce cetăţeni au dreptul la vot? a) da . tura vura 31. Enunţul Trebuie musai să să explicăm ce s-a întâmplat atunci este: a) incorect b) corect 38. tura-vura b) aoleo.b) Copie de pe original c) Ambele 30. haida-de. Enunţul Omul a lucrat ca şi chirurg la un mare spital este: a) incorect b) corect 40. hodoronc tronc. haidade. Enunţul A pretins şi primit o sumă necuvenită pentru serviciul prestat este: a) corect b) incorect 39. Enunţul Vizavi de acest subiect. hodoronc-tronc. nu are nimic de comentat este: a) corect b) incorect 36. În care serie sunt scrise corect interjecţiile: a) aoleu/aoleo/auleu. Alegeţi varianta corectă: a) Sunt de acord întrutotul cu propunerea lor b) Sunt de acord întru totul cu propunerea lor 35. Enunţul A urmat apoi o vizită scurtă la sediul central al partidului este: a) corect b) incorect 37. Enunţul Nu mai mă supăra şi tu este: a) corect b) incorect 32. Care este varianta corectă? a) Este pentru prima dată că mi se întâmplă aşa ceva b) Este pentru prima dată când mi se întâmplă aşa ceva c) Ambele 33. Alegeţi varianta corectă: a) Nu ştiu întru cât ar fi mai interesantă opinia dumneavoastră b) Nu ştiu întrucât ar fi mai interesantă opinia dumneavoastră 34.

drept pentru care au luat decizii cu repercursiuni serioase pe termen lung? a) o greşeală b) două greşeli c) trei greşeli d) patru greşeli 45. Enunţul În ultimii ani s-a produs un adevărat genocid cultural este: a) incorect b) corect 42. Câte greşeli se află în enunţul Cazul în speţă trebuia să aibe ecou. Câte greşeli se află în enunţul Când au aniversat zece ani de la înfinţarea societăţii şi s-au reunit din nou toţi colegii. Este corect formulat enunţul Cineva va valorifica tot ce e bun din acest material? a) da b) nu 43. Câte greşeli se află în enunţul Ei au avut acordul vice-guvernatorului Băncii naţionale. Este corect enunţul Bolnavului i s-a aplicat tratamentul cel mai apropriat? a) da b) nu . Lor înşilor nu le venea să creadă că au câştigat doisprezece mii de lei? a) o greşeală b) două greşeli c) trei greşeli d) patru greşeli 47. fiecare au rostit scurte alocuţiuni? a) două greşeli b) trei greşeli c) patru greşeli d) cinci greşelil 46. Câte greşeli se află în enunţul La catedra de istoria limbii române este d-na Maria Popescu? a) nicio greşeală b) două greşeli c) trei greşeli d) patru greşeli 44.b) nu 41. Enunţul Au aniversat şase luni de la căsătorie este corect? a) da b) nu 48.

distinge: a) două mari epoci b) trei mari epoci c) patru mari epoci 54. Proiectele sale de viitor includ o serie de concerte în capitale europene. nu ne făceam iluzii că va participa alături de noi la acel eveniment. Normele limbii române literare pot fi schimbate de: a) Universitatea din Bucureşti b) Ministerul Educaţiei şi Cercetării c) Academia Română 55. Prezumţios şi arogant cum îl ştiam. încercând o periodizare a istoriei limbii române literare. Ion Gheţie. În enunţul De paşti. a) tautologie b) truism c) pleonasm 51. ne-a vizitat o mulţime de rude. Norma limbii literare este: a) varianta cea mai îngrijită a limbii naţionale b) expresia convenţională a unui anumit uzaj lingvistic. Care dintre cele două variante este corectă: a) Declaraţia prefectului coroborată cu cea a preşedintelui b) Declaraţia prefectului o coroborează pe cea a preşedintelui 50.49. dacă nu se prevede în alt mod b) după 5 ani de la adoptare c) după 10 ani de la adoptare 56. expresie obligatorie pentru toţi cei care folosesc respectiva limbă c) norma lingvistică 52. O normă a limbii literare trebuie respectată: a) imediat ce a fost adoptată. când preţul ouălelor se scumpeşte foarte mult. Cei mai mulţi lingvişti consideră că limba română literară s-a format: a) în secolul al XIX-lea b) în secolul al XVI-lea c) în secolul al XX-lea 53. există: a) trei greşeli b) patru greşeli c) cinci greşeli . Ce fenomen semantic poate fi identificat în următoarele enunţuri: Protagonistul principal al serii a fost un cunoscut artist plastic.

nu există nicio diferenţă între limba română (limba generală) şi limba română literară. Conform periodizării stabilite de Ion Gheţie. se produc modificări frapante ale vocabularului şi modificări stilistice. b) Însuşirea limbii literare nu presupune un anumit grad de instrucţie şi de conştientizare a activităţii de comunicare lingvistică. Limba literară este: limba literaturii artistice varianta cea mai îngrijită a limbii naţionale exclusiv o limbă scrisă altă interpretare 63. Normele ortografice indică: a) scrierea corectă a cuvintelor b) pronunţarea corectă a cuvintelor c) altă interpretare 59. Normele ortoepice indică: a) scrierea corectă a cuvintelor b) pronunţarea corectă a cuvintelor c) altă interpretare 58.57. Alegeţi afirmaţia corectă: a) În zilele noastre. Norma limbii literare este: a) naturală şi abstractă b) concretă şi convenţională c) naturală şi convenţională 64. privind raporturile dintre variantele limbii. Caracterul normat al limbii literare se evidenţiază la nivelurile: a) morfologic şi sintactic . c) După anul 1990. a) b) c) d) 62. Cei mai mulţi specialişti consideră că limba română literară are la bază graiul: a) muntean (muntenesc) b) moldovean (moldovenesc) c) ardelean (ardelenesc) 60. epoca modernă a limbii române literare cunoaşte: a) două perioade b) trei perioade c) patru perioade d) cinci perioade 61.

în opinia lui Ion Gheţie. sintactic şi morfologic d) fonetic. RADET cere să se refacă calculele. Cei mai mulţi specialişti leagă începuturile limbii române literare de tipăriturile lui: a) Coresi b) Dimitrie Cantemir c) Ienăchiţă Văcărescu d) Ion Heliade Rădulescu a) b) c) d) a) b) c) d) 69. datorate unor personalităţi precum Dosoftei.b) fonetic. Alegeţi enunţul care nu conţine greşeli de exprimare: Au fost discutate principalele priorităţi politice ale Guvernului. 71. bonfaier. Dimitrie Cantemir. potrivit opiniei lui Ion Gheţie: a) două mari perioade b) trei mari perioade c) patru mari perioade 67. Ion Neculce. Ostatecii au fost eliberaţi. bomfaier. Poliţiştii au pus accidentul pe seama gheţei. a apărut: a) prima gramatică tipărită a limbii române b) primul dicţionar explicativ al limbii române c) primul dicţionar etimologic al limbii române 66. islaz . Opere de referinţă pentru istoria limbii române literare. Au început lucrările de construire a Catedralei Mântuirii Neamului. Anul 1780 delimitează. zvastică. bomfaier. Miron Costin. Epoca veche a istoriei limbii române liteare are. lexical şi morfologic c) lexical. islaz b. anghina. I-am oferit flori sorei mele. angina. În anul 1780. 70. svastică. morfologic şi sintactic 65. apar în următoarea perioadă a epocii vechi: a) 1532-1640 b) 1640-1780 c) 1780-1840 68. charisma. lexical. epoca veche a istoriei limbii române literare de epoca ei modernă. Alegeţi enunţul care nu conţine greşeli de exprimare: Mâine se vor înregistra doisprezece grade. Sunt corecte toate cuvintele din seria: a. I-am oferit flori sorei medicale. carisma. izlaz c. angina. carisma. svastică.

wisky. mesadă. Sunt corecte toate cuvintele din seria: a. Vincent Van Gogh. Sunt corecte toate cuvintele din seria: a. Istanbul. confort. paradontoza. proroc. misadă. oprobiu. excavator. Evul mediu. whisky. chermeza. micsandra c. Este corect: . minion b. ketch-up. chirilic. escavator. Anul nou c. serviciu. milieu c. Ursa Mare. premisă. proroc. erbivor 74. milieu 76. giuvaer. paleativ c. comfort. chermeza. paliativ 78. paliativ b. kirilic. excavator. cercevea. presidentie. giuvaier. Vincent van Gogh. presedintie. prerie. chintal. mignon 77. chirilic. presedentie. chermesa. asterisc. erbivor b. disident. preerie. quintal. service. excroc. Vincent Van Gogh. maiou b. ierbivor c. giurgiuvea. ketchup. asterix. parodontoza. mesadă. galzvand. prooroc.72. micsandra b. sangvin. maieu 79. Sunt scrise corect toate cuvintele din seria: a. evul mediu. maieu c. glasvand. dizident. sanguin. oprobriu. Istambul. disident. oprobriu. cercevea. Ursa-Mare. micsandră. ketchup. mileu b. mixandră. Anul Nou 75. parodontoza. prerie. Sunt corecte toate cuvintele din seria: a. chintal. premisă. mixandra 73. Evul Mediu. Sunt corecte toate cuvintele din seria: a. confort. Sunt corecte toate cuvintele din seria: a. escroc. micsandră. escroc. Anul Nou b. serviciu. whisky. sangvin. Sunt corecte toate cuvintele din seria: a. asterisc. Istanbul. glasvant. giuvaer. premiză. Ursa mare. minion c.

lugojan. Sunt scrise corect toate cuvintele din seria: a. giudo. kitchs. Sunt scrise corect toate cuvintele din seria: a. dizertatie. a descongestiona. zig-zag 86. sanda. oblojala. a dezghioca c. bliţ. zigzag b. afrodiziac. schisma b. itinerariu. piuneza c. grizonant. repercursiune. Sunt scrise corect toate cuvintele din seria: a. grisonant. afrodiziac. Alegeti seria care contine numai dublete lexicale diferentiate semantic: . a decongestiona. concluziv. disident. weekend b. piuneza/pioneza 84. vacs c. repercusiune. sarma. ceribrendi 81. zig-zag c. magazioner. Sunt scrise corect toate cuvintele din seria: a. caramela. sarma.a. kitsch. camping. luminescenţă/luminiscenţă. ataseaza. oblojeala. conclusive. week-end c. lugojean. magaziner. disertatie. Este corect: a. cherry brandy b. dizident. grizonat. aseaza. camping. magazioner. sanda. aphrodisiac. pioneza b. sarmala. disertatie. caramea. bliţ. a deconspira. itinerariu. itinerar. ziler. camping. atasaza. asaza. judo. cherry-brandy c. kisch. a dezghioca b. oblojeala. caramela. a descongestiona. vacs b. Este corecta forma: a. a deconspira. schizma c. zilier. luminiscenţă. vax 83. blitz. ziler. dizident. luminescenţă. repercusiune. judo. ataseaza. a desconspira. a desghioca 82. asaza. sandala. week-end 85. lugojean. schisma 80. conclusive.

acceptie-accepţiune. basorelief. Catedra de filologie. permisiepermisiune b. votca 89. profesie-profesiune. Institutul de lingvistica. Institutul de Lingvistica. dicotomie-dihotomie. obligatieobligatiune c. Catedra de filologie. bazorelief. Dictionarul Explicativ al Limbii Romane. creatie-creatiune. dioceza-dieceza. Indicati seria corecta: a. Facultatea de drept. Institutul de Lingvistica. cangrena. cangrena. Facultatea de Drept. garafa. Dictionarul Explicativ al Limbii Romane. mesada. vodca c. conversie-conversiune. Declaratia universala a drepturilor omului 88. destructibil. Cele două planuri ale cuvântului sunt: a Sensul şi semnificaţia b Semnificatul şi semnificantul c Planul gramatical şi planul lexical 91. gangrena. Care este seria corecta: a. mesada. dictie-dictiune. Catedra de Filologie. ambarcaţie-ambarcatiune. carafa. concesie-concesiune. Cuvintele primare sunt: a Cuvintele moştenite din latină b Cuvintele moştenite din substrat . votca/vodca b. destructibil. carafa. basorelief. Primul Razboi Mondial. Cuvântul este unitatea de bază a: a Vocabularului b Frazeologiei c Gramaticii 90. distructibil. misada. Declaratia universala a drepturilor omului c. garderob-garderoba 87. Declaratia Universala a Drepturilor Omului b. Primul Razboi Mondial. Dictionarul explicativ al limbii romane. Primul razboi mondial.a. Facultatea de Drept.

viching . wiking b Plebiscit.c Cuvintele moştenite şi împrumutate 92. Sunt scrise corect toate cuvintele din seria: a A adauga. a importuna b A adaugi. a importuna c A adaugi. Schimbarea valorii gramaticale se poate face prin: a Derivare b Calc lingvistic c Articulare sau distribuţie în context 93. tomnatec c Brutto. Sunt scrise corect toate cuvintele din seria: a Bruto. tomnatic b Brutto. zeppelin c Seminariu. viking c Plebiscit. motto. transcendent. plenipotenţiar. plenipotentiar. delicvent. a frusta. ulcior. peremtoriu. delicvent. tomnatic 95. Vocabularul fundamental este: a Identic cu vocabularul activ b Nucleul de bază al vocabularului c Identic cu vocabularul literar 94. zepelin 97. Sunt scrise corect toate cuvintele din seria: a Seminar. a despera. Sunt scrise corect toate cuvintele din seria: a Plebicist. a dispera. peremptoriu. paupertate. paupertate. zepelin b Seminariu. facsimil. transcendent. a dispera. a inoportuna 96. transcendent. delincvent. genuflexiune. genuflexiune. motto. a frustra. moto. ulcior. faximil. facsimil. urcior. plenipotenţial. pauperitate. peremptoriu. a frustra. genoflexiune.

impertinent. Cuvântul advertising înseamnă: a Avertizare b Instiintare c Publicitate 102. Cuvântul malgaş înseamnă: a Locuitor din Madagascar b Metis c Locuitor din Malaga 101. Cuvântul adagiu înseamnă: a In tempo rar b Adaugare c Maxima 103. Cuvântul acrofobie înseamnă: a Teama de inăltimi b Teama de intuneric c Teama de spatii largi 100. nepotrivit 104. Cuvântul insolit înseamnă: a Obraznic. Cuvântul celeritate înseamnă: a Enevare b Selectare c Repeziciune .98. Cuvântul exoteric înseamnă: a Confuz b Clar c Pitoresc 99. necuviincios b Care a fost expus timp indelungat la soare c Care este neobişnuit.

aducţiune. arbitru. panaceu iluzoriu. Este o conjunctura favorabila pentru noi c Legea a fost elidata. liliac b Acţiona. conducere manageriala. lapsus momentan. Este un virtuoz al pianului.105. A pătruns un fascicul de lumină. Este un virtuos al pianului. acord c Acustică. Are o privire glaciala. Are o privire glaciara. perioada de timp. vestigii din trecut. dar insa 106. Debitorul este insolvabil c A rostit un adagiu celebru. A pătruns o fasciculă de lumină. Sunt corecte toate îmbinările: a A rostit un adagio celebru. L-au prins în flagrant c Am citit primul fascicul din carte. Este o conjunctura favorabila pentru noi 108. afecţiune. ziar cotidian b Orchestra de instrumentisti. altercatie verbala b A reveni din nou. L-au prins în fragrant b Am citit prima fasciculă din carte. ascet. Sunt corecte toate îmbinările: a Legea a fost eludata. aristocrat . afină. etnogeneza poporului roman c Hemoragie brusca. Avem pleonasme în toate îmbinările: a Pilon principal. Are o privire glaciala. Debitorul este insolubil b A rostit un adagiu celebru. Este o conjectura favorabila pentru noi b Legea a fost eludata. a se intoarce inapoi. A pătruns o fasciculă de lumină. Sunt corecte toate îmbinările: a Am citit primul fascicul din carte. L-au prins în flagrant 109. Sunt numai cuvinte care au omonime în seria: a Acces. ortografie corecta 107. aerodrom. Este un virtuoz al pianului. Debitorul este insolvabil 110. Avem pleonasme în toate îmbinările: a Optimism moderat. lihnit de foame. perimat si demodat c Lapidariu de pietre.

solicitudineînţelegere. 4. aulă-aură 113.4.3. alfabet b Ataşat.4. opulenţă-paupertate. aflux-eflux. Următoarele perechi de cuvinte: 1.5 – antonime b 1.4 – antonime 116. Sunt toate perechi paronimice în seria: a Alteraţie-altercaţie. audit-auditare. cucoană 117. Sunt corect folosite cuvintele în enunţul: a Era solidar cu prietenii. Marsul nuntial i-a impresionat c Era solidar cu prietenii. angrena-angrenaj b Flagrant-fragrant. 3. acupunctură. fortuit-întâmplător sunt: a 1. auster. Sunt numai cuvinte care au omonime în seria: a Artificiu. mişto. temerar-intrepid.5 – sinonime. 3. avar. monşer. Industrie petrolieră. Marsul nuptial i-a impresionat 114. arrivederci. Prefixul de. Industrie petroliferă. ciao.3. badijona. mişto. a soili. parol c Weekend. Sunt elemente de jargon toate cuvintele din seria: a Mucles. În care dintre urmatoarele expresii apar elemente de argou: a Animalele au fost scoase la mezat b A manglit ceva din magazin si a fost prins c Face totul in dorul lelii 115. apendice 112.111. 2. asculta-ausculta. baie. baterie c August. 2 – antonime c 1. bonsoar. 5. şucar. luxurios-libertin. bonjour.5 – sinonime. 2. madame b Darling. arbitral-arbitrar c Apropia-apropiat.2 – sinonime. Industrie petrolieră. Marsul nuntial i-a impresionat b Era solitar cu prietenii. avion.se găseşte în toate cuvintele din seria: .

prestaţie. puştoaică c Veveriţă. aragaz.3. oghial. cinovnic. Sunt substantive compuse: 1. In care dintre seriile de mai jos figureaza numai cuvinte care s-au format cu sufixul -aş: a Gulaş. gâscan b Vulpoi.6. palmaş. fruntas.2. lupoaică. sincronie.5 123.5 b 2. înfricoşător.2.2. izvoraş 122. teolog. 3. a 3.7 c 1. prelegere.3. deplânge 118. colegă. temeteu 120. răspundere. degrada. Cuvintele mizantrop.5 c 1. cazarmament. prinţesă. studentă.3. deşira. 2. poştaş. puşcaş b Faraş.4. ceferist.3 121. ciobanaş c Golaş. laser. depuncta. costarican.4 b 1. 5. Care dintre seriile de mai jos contine numai arhaisme semantice: a Bucoavna. curios. prelungire. rost b Foale. 6.calofilie. înşelător. islic. mireasă. avion. defunct c Dedulci. româncă 119. genocid. hulub c Cneaz.a Destul. 4. jitnicer. pantece. 3. malgaş. desăvârşi. 7. meloman sunt formate cu ajutorul: a sufixelor b prefixelor c sufixoidelor si prefixoidelor 124.3. sfetnic. agorafobie. decurge b Demers. a 1. dejuna. deochea. 5. Sunt derivate parasintetice toate cuvintele din seria: 1. Sinonimele neologice ale cuvintelor neiertător. 4. Sunt derivate cu sufixe moţionale toate cuvintele din seria: a Acar. paronim. ameţit se află în seria: . 2.

paparazzo. insidios. Sinonimul cuvantului sarcasm este: a acrimonie . brizbiz.a Inexorabil. grizat 125. Expresia a purta sâmbetele cuiva înseamnă: a A se distra b A vizita pe cineva sâmbăta c A face curte cuiva d A du măni pe cineva 128. mandarin. Precizati cate dintre urmatoarele grafii nu sunt conforme cu normele ortografice in vigoare: iceberg. joc sunt formate prin: a Schimbarea valorii gramaticale b Derivare regresiva c Derivare progresiva 131. bazorelief. calcio-vecchio. grizonat. Substantivele alint. cuget. Sufixul –giu poate fi identificat numai în: a arpegiu b naufragiu c reclamagiu 126. Cuvântul public este sinonim cu: a cabalistic b ezoteric c exoteric 129. filigran a patru b cinci c şase 127. botez. blestem. specios. baedeker. grizat b Infatigabil. luxurios c Inextricabil. Cuvantul previzibil este antonim cu: a inexorabil b fortuit c prezumtios 130. inexorabil. chermeza. conclusiv.

impertinent/cuviincios 7. Sensul cuvântului aprehensiune este: a putere de înţelegere b anxietate c forţă de cuprindere 138. Precizaţi sensul termenului catharsis: a purificare a sufletului prin artă b lipsă a vederii. orbire c cataractă 137. Marcaţi enunţul în care verbul a servi este corect folosit: a Masa pe care o servim seara trebuie sa fie cat mai frugala b Serviti-va cu fructe! c Servim micul dejun in camera 133. Cuvântul agrest înseamnã: a Bataios b Campenesc. cacofonie/eufonie 2. libertin/obscen 4. rustic c Agresiv 134. concupiscent/luxurios 3. cu repeziciune. brutal. Următoarele perechi de cuvinte: 1. Marcati sensul corect al expresiei latinesti mutatis mutandis: a Mutand lucrurile b Mutarea mutarilor c Schimband ceea ce trebuie schimbat 136. fastuos/somptuos 5. injurie/invectivă . insolit/obişnuit 6. Expresia a taia nodul gordian inseamna: a A rezolva energic. o situatie dificila b A gasi o solutie simpla unei probleme (aparent) insolubile c A rezolva o situatie simpla cu mijloace complicate 135.b c profuziune parcimonie 132.

deferenţă/diferenţă a) toate sunt sinonime b) 1. Au forme specifice pentru vocativ toate substantivele din seria: a) bărbat.7. horror b) board.4.4. b) socru.3.5. 6 – paronime.9.8 – sinonime.4.10 – antonime. c) 1. infatuare/modestie sunt: a) 2. b) 1. cumătru.6.7 – sinonime.10 – antonime.6 – antonime.7. 1.8. 141.8 – sinonime. bunică. prieten. 6. antonime. 3. b) 1. bunic.5. tată. cuscru.8 – antonime.4 – sinonime.2.3.5 – antonime.4. copyright. 139. shetland c) diseur. infatuat/îngâmfat 3.9. cool. cumnat. 3. 2.5. libertin/decent 6. Indicaţi seria în care următoarele perechi de cuvinte sunt sinonime. .7 – antonime. cordial/afabil 2.5.2 – sinonime.10 – antonime.6.5. 2. Indicaţi seria în care următoarele perechi de cuvinte sunt sinonime şi antonime: 1) ezoteric/exoteric 6) infirm/valid 2) parcimonios/generos 7) intransigent/ferm 3) scatologic/scabros 8) inexorabil/implacabil 4) luxuriant/abundent 9) inept/deştept 5) infatigabil/zelos 10) ineluctabil/evitabil a) 1. 140. 1. intrepid/brav 5. d) 1.6.2. c) 1. baby-sitter 143. somptuos/simplu 4.5. copil. background. paronime: 1. 3.8 – sinonime. c) 2.9.6.2. Sensul anglicismului performance este: a spectacol b întrecere c performanţă 142. 7 – paronime. c) neică. 3.7.8 – antonime.4.3.4. café-frappé.2.4 – sinonime.8 – sinonime. week-end. show-room. cumnată.7 – sinonime.6.5. taică.7 – paronime.3. special/specios 7. 3. nepot.5.6 – antonime. coleg.6. Sunt scrise conform normelor actuale toate neologismele din seria: a) badlands.4.

cearşaf. ninja. moravuri. cotidiene. missuri. în variaţie liberă 150. seminarii. căsoaie. pive. defileuri. cosmetice. suveniruri. ghişee. infarcte. vineri. speze. ghişeu. orhidee. plete. pedagogă. coate-goale. nevralgie.144. viţa-de-vie. miezi/mieji. bluegeans. mamă-soacră. cinste. miezi. monezi. chitară. miss: a) itemi/itemuri/iteme. ghişee. suveniruri. suvenir. ochi. redactor-şef. moaşte. vogă. favorii. epidemioloagă. compatrioată. b) itemi. sindrom. lapsus. pentru substantivele feminine: 1) filologă. osanale. foame. haz. cotidiane. Indicaţi seria în care toate substantivele sunt scrise corect: a) cuvânt-înainte. Indicaţi seria care conţine substantive invariabile după număr: a) dansatoare. 3) Ambele variante sunt corecte. amplorii. Substantivele: vraci. pive. nobleţe. parai. sindroame. amploarei. paparazzo. c) itemuri. citrice. izmă. zacuştei. hiat. 151. cuişoare. cotidiene. patrioată. addenda. crai. sete. Bermude. viţa de vie. zigzag. rachiu. defilee. monedă. teamă. . coacăză. onomatopee. miss. b) ochelari. Alegeţi seria care conţine substantive cu forme numai de plural: a) rechizite. joi. pepsi. portavion. compatrioată. Care serie conţine substantive cu forme numai de singular : a) nea. bun-gust. ridichii. monede. foioase. merinde. favorii. cioroi. c) avocado. măruntaie. b) mirodenie. 149. catrafuse. seminar. maree. piper. c) iele. optimism. orgăi. nugi. defileuri. suvenire. baclava. pui. papaia. seminare. ghilimele. confetti. b) admiratoare. 146. mieji. cobai. pedagoagă. 152. lignit. lady. podgorie. port-avion. redactor-şef. duzinii. ghişee. zacuscăi. patriotă 2) filoloagă. licurici. c) aplauze. cotidian (ziar). chibrit. urdă. papă-lapte. zig-zag. piuă. 145. pive. lene. nugi. gogoaşei. 147. torace. b) cuvânt înainte. 148. baci. orgii. miez (de nucă). epidemiologă. c) nădejde. capelmaistru. sindromuri. ridichiei. piţigoi. aldămaş. pronosport. b) au aceleaşi forme pentru singular şi plural. ciocănitoare. b) după-amiezei. defileu. monede. infarct. duzinei. febră. Sânziene. apendice. astroloagă. gură-cască. arici. nugale. seminarii. cioroi. mamă-soacră. infarcte. zgârie-nori. b) azalee. tei sunt: a) defective de plural. espresso. gogoşii. prenume. astrologă. Indicaţi seria în care toate substantivele sunt de origine turcească: a) cioban. nuga (sorturi). foale. cataif. miss. Precizaţi seria care conţine forme corecte de plural pentru cuvintele: item. broker. cobai. sindroame. codice. esperanto. Alegeţi varianta corectă de N-Ac. Marcaţi seria în care substantivele feminine sunt corect folosite la genitiv singular: a) după-amiezii. misse. infarcte.

ranch-ul. 10. b) salar. acquis-ul. supărat foc. c) adjectiv relativ. acquisul. bleul. caramelă. box-officeul. feedback-ul. 2. cuvântul subliniat are funcţie sintactică de: a) atribut substantival prepoziţional b) atribut adjectival 157. cuvintele subliniate sunt: a) adverb b) substantiv format prin conversiune c) prepoziţie 160. b) happy-end-ul. mileu. gol puşcă. site-ul. Indicaţi seria în care forma de singular a substantivelor este cea corectă: a) salariu. a dormi buştean au valoare: a) substantivală. itinerar. a) toate. plin ochi. b) adverbială. 7. Bruxellesul.153. nou-născut. caramea. singur cuc. c) adjectivală. feedbackul. 161. 9. verde-brotăcel. 156. bleu-ul. 3. site-ul. intermezzoul. box-office-ul. 8. dumnezeiesc. misadă. 6. Indicaţi care dintre următoarele adjective sunt compuse: 1. În enunţul: Este un om de excepţie. b) superlativ absolut. c) nu pot avea grade de intensitate. Preda). gol-goluţ. cultural. milieu. binevoitor. display-ul. intermezzo-ul. cuvântul subliniat este în cazul: a) genitiv b) dativ c) nominativ 159. 154. 5.artistic. 158. În enunţul: Ce curată e apa mării! cuvântul subliniat este: a) pronume relativ b) adverb. muchie. cumsecade. În enunţul: Este nepot de frate surorii mele. merlotul. itinerariu. 4. serviciu. În enunţul: Drumul nu avea decât un încoace şi un încolo (M. ranch-ul. ditamai. Cuvintele subliniate din sintagmele: îngeţat tun. Alegeţi seria în care substantivele sunt articulate corect: a) happy-endul. mesadă. Adjectivele pronominale pot avea gradul de intensitate: a) comparativ. merlot-ul. serviciu. 155. atotputernic. . displayul. muche. cogeamite. Bruxelles-ul.

Sunt invariabile toate adjectivele din seria: a) indigo.3. 165. Sa faci aşa cum ştii. acord de facto. cu sânge rece. b) adverb în toate situaţiile. ce. de bună credinţă. cuvintele subliniate sunt: a) locuţiuni adverbiale culte. b) Ele înşile au avut mari neplăceri.10. 163. propice. oarecine. 162. comentariu in extenso. sărac cu duhul. cine. 4. adâncii ape. în floarea vârstei. c) altcineva. niciunul.b) 1. ad-hoc. săracei fete. dibace. nimic. săracii fete. 169. atroce. În enunţul: El vine singur. niciuna. hippy. ceea ce. fecundare in vitro. burduf de carte.2. de duzină. cuvântul aşa este: a) adjectiv în toate situaţiile.8. b) adverb. adjectiv . de nimic. sadea. Indicaţi răspunsul corect: a) Se bucură de încrederea a multor oameni. b) de ispravă. lila. b) Se bucură de încrederea a mulţi oameni. funcţia sintactică element predicativ suplimentar. În enunţurile: Aşa e pe la noi (1). c) dragii mame. 8. Aşa copii să tot fie pe lume (2). b) dragii mame. cai verzi pe pereţi. adâncii ape. Indicaţi seria care conţine numai locuţiuni adjectivale: a) de pomină. săracei fete. c) proteic. b) adjective formate prin conversiune. 6. cuvântul subliniat este: a) adjectiv.6. nimic. 164. 167. 166. verzi şi uscate. motrice. 3. forfetar. oricine. într-o ureche. . c) 3. careva. Formele corecte de genitiv-dativ ale adjectivelor de mai jos sunt: a) dragei mame. topless. otova. 168. c) adverb . tare de cap. gata.5.4. b) tenace. 170. sexy. Indicaţi propoziţia în care adjectivul pronominal de întărire este incorect folosit: a) Ele înseşi au avut mari neplăceri. bej. ceea ce. Se folosesc numai ca pronume şi nu pot apărea ca adjective pronominale: a) nimeni. b) niscaiva. orbul găinilor. În expresiile: discurs ex cathedra. adâncii ape. roz. din topor. c) tot unul şi unul. funcţia sintactică de complement circumstanţial de mod. nod în papură. rapace.1. 9. doldora.2.

b) au valoare neutră. 177. sunt: a) în genitiv. 2 în acuzativ. dedesubtul lui. fără funcţie sinştactică 178. Cuvântul subliniat din enunţul: Frate.c) Ele însele au avut mari neplăceri. b) pronume personale. Domnia Ta. băiatul ei. Sanctitatea Sa. nume predicativ. b) substantiv provenit prin conversiune – complement direct. b) cu verbe la persoana a III-a singular şi plural. 175. Acordul unui verb cu pronumele interogative care.4 în dativ. b) pronume interogativ – nume predicativ. În enunţul: Care este opinia ta?. cazul N. asta e! A luat-o la sănătoasa. cine. Excelenţa Sa. . frate. împotriva mea. c) substantiv. cuvântul subliniat este: a) pronume interogativ – subiect. cuvântul subliniat este: a) pronume negativ – complement direct. cu funcţie de subiect se face: a) numai cu verbul la persoana a III-a singular. apoziţie. Eminenţa Sa. Magnificenţa Sa sunt: a) pronume de politeţe. cazul N. Cuvintele subliniate din construcţiile: 1. 4. dar brânza e pe bani. Alteţa Sa. 174. pronumele subliniate: a) ţin locul unui substantiv. în juru-ţi. b) 1. În construcţiile Ce să-i faci. b) substantiv. 176. 3.2. b) locuţiuni pronominale de politeţe. 2. În versurile: Redeşteptând în faţă trecutele-i nimicuri (Eminescu). grădinile/copacii lor. 173. Le are cu fumatul. c) pronume personale. 172. 4 în dativ. este: a) substantiv. Cuvintele subliniate din construcţiile: mama lui. cazul V. c) adjective pronominale posesive. deasupra-mi. sunt: a) pronume posesive. 171. 3 în genitiv. Formele: Maiestatea/Majestatea Sa. c) 1.3 în genitiv. c) cu verbe la toate persoanele.

c) Ambele construcţii sunt corecte. b) Lor înşişi nu le plăcea cum au lucrat. b) cazul acuzativ. b) neam. c) cazul nominativ. funcţia sintactică de complement circumstanţial de timp. ca să asculte tot ce se spune. zori a) nu există substantive defective de singular b) unul c) două d) trei 182. În enunţul: A avut de aşteptat ani de zile. conştiinţă. c) cireadă. 4) Nici unul. harem. Din lista următoare de enunţuri: 1) Cât am fost plecat. b) în cazul genitiv. funcţia sintactică de complement indirect. recif. moravuri. Indicaţi varianta corectă: a) Fiecare dintre ei a înţeles ce a vrut. duzină. În enunţul: A mers în galop kilometri. brădet. În versurile Din sânul vecinicului ieri / Trăieşte azi ce moare. 184. În enunţul: Maşina este a copiilor. b) cazul acuzativ. Indicaţi construcţia corectă cu adjectiv de întărire: a) Lor înşilor nu le plăcea cum au lucrat. juriu. brădet. 181. ligă. 2) Nu am nicio legătură cu ei.179. funcţia sintactică de nume predicativ. 3) N-am nicio casă. 180. nici un coleg nu mi-a telefonat. Câte substantive defective de singular există în seria pui. 187. stol. dinastie. flotă. niciun naiv. c) adjectiv. Eminescu) cuvântul ieri este: a) substantiv. (M. Indicaţi seria care cuprinde numai substantive colective: a) familie. cuvântul subliniat este în: a) cazul acuzativ. 186. nici mai multe. vecinătate.. b) Fiecare dintre ei au înţeles ce au vrut. . haită. cuvântul subliniat este în: a) cazul acuzativ. funcţia sintactică de complement direct. funcţia sintactică de atribut substantival genitival. 183 . 5) Nu e niciun incult. arinişte. funcţia sintactică de complement direct. funcţia sintactică de complement circumstanţial de loc.. cuvântul subliniat este în: a) cazul genitiv. funcţia sintactică de subiect. 185. zmeuriş. b) adverb. c) cazul acuzativ. nici altul nu intenţionau să plece.

adverbial. beau.6) Dintre cei prezenţi în sală. 191. par. Vinul se face din struguri. numeralele subliniate sunt multiplicative cu valoare de: a) adjectiv. d) văd. profit înzecit. zac. A avut un profit îndoit. 3. La o întrebare nu am ştiut să răspund. umplu. distributiv. 192. 194. În enunţurile: l. adjectiv nehotărât 4 . 190. b) articol nehotărât în toate enunţurile. îndoitul sumei. 6 b) 2. cuvintele subliniate sunt: a) numeral cardinal în toate enunţurile. adverbial. 2. 3. c) încap. distributiv. Pornind de la forma de prezent a indicativului. fac. b) Obrazu-i palid trăda o sănătate precară. c) colectiv. 5. 2. Numeralele din enunţurile Amândoi au participat la concurs. 4. c) articol nehotărât în 1. multiplicativ. În enunţurile: El se face că plouă. ţin. 5 c) 2. în ordine: a) colectiv. adjectiv. L-a sunat de două ori sunt. 189. substantiv. Un frate al meu e doctor. selectaţi-le pe cele recomandate de norma actuală: a) 1. distributiv. c) De-i trece şi pe la noi. colectiv. La concurs aleargă câte doi. b) adverb. 6 188. prevăd. verbul subliniat este: a) predicativ. ţin. 4. . b) Poate repeta a zecea mia oară. b) scad. c) Ambele variante în variaţie liberă. plac. Îi place să facă din ţânţar armăsar. b) colectiv. ne-om bucura foarte mult. b) copulativ. tac. În seria de cuvinte Plăteşte întreit. adverbial. niciunul nu a luat cuvântul. multiplicativ. Cum este corect: a) Poate repeta a zece mia oară. că e bine ce faci. M-a căutat o rudă din provincie. adjectiv. rămân. În care dintre enunţuri –i are valoare morfologică de verb: a) Dă-i înainte. identificaţi seria în care toate verbele sunt de conjugarea a II-a: a) bat. substantiv. Cum se face că n-ai aflat până acum?. Am citit un studiu interesant. altul este inginer. 4. numeral crdinal 3. am. 193.

b) ignoră-ignorează. 4. Nu ajungi întotdeauna ce vrei tu. a concede. Indicaţi valorile morfologice ale cuvintelor subliniate din următorul enunţ: Femeia îi singură şi îi dă cu vorba. 2. în ordine. 199. Exersând zilnic voi putea să mă înscriu la concurs . Marcaţi seria în care toate verbele nu au forme la timpurile trecute: a) a divide. pronume personal. c) verb predicativ.195. pronume personal. să curăţe. a desfide. impersonale. piei!. a diverge. 201. să cureţe. c) intranzitive. cheltuie-cheltuieşte. c) a transcende. b) Ei or să meargă împreună cu noi. a deveni. a consterna. piei! să şovăie. b) verb copulativ. 5. b) a eradica. c) îndrumă-îndrumează. datorează-datoreşte. complement circumstanţial condiţional. b) ghiceşte!. a uzita.îndeplinesc. învârte-învârteşte. (eu) înviez. să curăţe. 198. b) predicativ în toate enunţurile. b) complement direct. şchioapătă-şchiopătează. funcţia sintactică de: a) subiect. verbul subliniat (ajunge) este: a) copulativ 2. c) ghici!. vrând să îi vadă pe toţi acasă: a) pronume personal. Alegeţi varianta corectă: a) Ei o să meargă împreună cu noi. Indicaţi care dintre următoarele serii conţine numai forme verbale corecte: a) ghiceşte/ghici! (eu) enumăr. mântuie-mântuieşte. complement circumstanţial condiţional. impersonale. c) subiect. nu fii!. să şovăie. valoare neutră. înseamnă-însemnează. c) copulativ 1. d) copulativ în toate enunţurile. pot fi: a) predicative. 5. 2. 5. În enunţurile: 1. N-am ajuns trenul. pronume personal. dăinuie-dăinuieşte. 196. Selectaţi grupa în care cele două variante verbale sunt acceptate de limba literară: a) învie-înviază. 4. complement circumstanţial de mod. Verbele a rămâne. a rage. a converge. folosite la indicativ prezent. 200. N-am ajuns acum la bătrâneţe mai interesant. pronume personal. nu fi!. înfiripă-înfiripează. predicativ 1. (eu) învii/înviez. învârteînvârteşte. Am ajuns prea devreme. d) copulative. tranzitive. pronume personal. pieri!. a se înnopta. 197. (eu) enumăr. chinuie-chinuieşte. nu fi! . intranzitive. b) predicative. Nu-ţi ajunge cât mai m-ai supărat? 4. predicativ 3. să şovăiască. 3. a deferi. (eu) învii. personale. Cuvintele subliniate din enunţurile: Se aude tunând. 3. a concede. 132. (eu) enumer.

eu tot n-am fost mulţumit: a) pronume relativ. conjuncţie coordonatoare 3. adânc. 5.5. 4. din răsputeri. 2. cât. b) 2. 8. adverb. 3. covrig. 203. în funcţie de context. frumos. d) contra. 4. 8. 7. relativ 4. puşcă. din joi în Paşti.202. 3. adverb. b) adverbe în toate enunţurile. te miri ce. 6) a-i face cuiva figura. a) 1. 204. a cuvintelor subliniate din enunţul: Cât bine mi-a făcut. 4. a) 1. 4. 5. c) adverbe 1. 4. 9. Precizaţi valoarea morfologică. de ispravă.4. Iar ai venit la noi? 2. 207. Şi din enunţul: Se teme şi de umbra lui este: a) prepoziţie. d) adjectiv pronominal. 205. 4) a trage cuiva un perdaf. una. cuc. ceas. c) 1. conjuncţie coordonatoare 2. 206. b) adverb. 3. substantiv. adverb. un du-te-vino. pe de rost. . valoare adverbială: a) clar. criţă. 7. b) 2. c) strună. 9. pron. Indicaţi seria în care toate cuvintele pot avea. Se dau enunţurile:1. b) prost. c) adverb. Indicaţi unităţile frazeologice verbale sinonime: 1) a trage cuiva o cacealma. 8. de azi pe mâine. 2) a-şi face de cap. ca pe Tatăl nostru. 2. pronume nehotărât. iar alţii la cinema. substantiv. 6. 3. 3) a se lua în coarne cu cineva. Ştiai că nici nu vrea să audă de voi? 4. d) adverbe 1. c) adjectiv pronominal. ce. c) 1.4.3. adverb. 5) a băga pe cineva sub covată.6. problemă. 2. glonţ. lulea. deschis. 3. cine ştie ce. şi. 5. în ordine. d) 1. b) conjuncţie. cheie. 8. Ce vremuri frumoase trăim! Cuvintele subliniate sunt: a) conjuncţii în toate enunţurile. corabie. Sunt locuţiuni adverbiale: 1. Unii ne-am dus la teatru. 5. adjectiv. 9. buştean. 5.

în urma. c) de fapt. 5. d) 1. datorită. în ordine. în pofida. Vara de vine va fi secetoasă. să cerşesc/Dar mila voastră n-o primesc” (George Coşbuc). dativul şi contrar. împreună cu. în susul. în afară de. conform. în legătură cu. c) 2. înaintea. 5. graţie. de: a) substantiv. măcar de. în jos. În enunţurile: Am aflat dedesubtul afacerii. Locuţiunile: 1. b) pe deasupra. prepoziţie. dedesubtul. chit că. Indicaţi seria în care toate locuţiunile sunt prepoziţionale: a) faţă de. O să apară în câteva minute. 210. 2. împotriva. ca mine să păţească” (Ion Creangă) 3. interjecţia: a) are funcţie sintactică de predicat verbal. înaintea. d) de vreme ce. alături de. 6. Are să fie mai atent după câte i s-au întâmplat. în dosul. în caz de. prepoziţie. 213. peste drum de. Toţi au fost contra. în vederea. 5. paşă. 3. 6. “Voi merge. ce fel de. prepoziţie. conform. . 211. că e bine! 4. peste drum de. mulţumită. 209. pot fi: a) 1 – locuţiune prepoziţională. 4. înăuntrul. vom vedea. împotriva. 4. 3. potrivit. 6. adverb. 2 – locuţiune conjuncţională.208. În enunţul: Iacă. c) nu are funcţie sintactică. n-o veni. 4. b) 2. ăsta mi-e norocul!. 2. măcar de. a) 1. În enunţul Ţi-ai găsit să asculte el de cineva! construcţia subliniată este: a) propoziţie. 2. în caz de. cuvintele subliniate au valoarea morfologică. c) prepoziţie cu genitivul. pronume. Indicaţi acuzativul: a) b) c) d) seria în care toate prepoziţiile pot fi folosite cu genitivul. b) are funcţie sintactică de subiect. 3. deasupra. adverb. Indicaţi enunţurile în care se întâlnesc forme de viitor popular: 1. înăuntrul. 4 – locuţiune adjectivală. 3 – locuţiune adverbială. asupra. 214. b) locuţiune interjecţională. 5. Dă-i înainte. b) prepoziţie cu genitivul. 3. O veni. “Cine a face altă dată ca mine. 212. 6.

6. 3 – locuţiune prepoziţională. b) Atât eu. 215. predicative în 4. Îmi pari cam trist. complement circumstanţial de mod. b) copulativ în 1. nume predicativ. Alegeţi varianta pe care o consideraţi corectă ca analiză sintactică a cuvântului subliniat: Mi-am uitat caietul acasă a subiect b atribut pronominal . nume predicativ. nume predicativ. c) nu are funcţie sintactică. 217. 2) Vrea să se facă actor. nume predicativ. Îmi pare că te ştiu de undeva. Se pare că n-a învăţat nimic de la viaţă. predicative în 3. 2. Folosirea corelativă a structurilor conjuncţionale este corectă în enunţul: a) Eu. c) conjuncţiile şi locuţiunile conjuncţionale. părea că totul e în ordine. c) Atât eu. 2. 3. Precizaţi funcţiile sintactice ale cuvintelor subliniate din enunţurile: 1) Aici se face un parc. ca şi fiica mea. c) 1 – locuţiune prepoziţională. c) subiect. suntem gata de plecare. 4 – locuţiune adverbială. b) nume predicativ. 2. 218. 4. Ţi se pare cumva că am exagerat? Verbul subliniat este: a) copulativ în toate enunţurile. suntem gata de plecare. 5. 4) A ajuns singur. suntem gata de plecare. 6. cât şi fiica mea. a) subiect. 6. complement circumstanţial de mod. c) copulativ în 1. 147. 2 – locuţiune conjuncţională. cât şi fiica mea. Nu sunt mijloace de realizare a raportului de subordonare în frază: a) adverbele relative. b) adjectivele pronominale relative. În enunţul Este vai de noi interjecţia subliniată este: a) subiect. d) locuţiunile prepoziţionale. 3. Tânărul nu pare ce este. 4 – locuţiune adjectivală.b) 1 – locuţiune conjuncţională. 3) Vezi cum sunt tinerii în ziua de azi. nume predicativ. b) complement direct. 3 – locuţiune prepoziţională. 5. 4. După cele întâmplate. complement circumstanţial de mod. 219. Se dau enunţurile: 1. 216. 2 – locuţiune prepoziţională. nume predicativ. 5.

menţionând numărul şi felul lor: „Ai născocit pe-ncetul uneltele cu care Ţi s-a făcut mai dârză voinţa şi mai tare”. menţionând numărul şi felul lor: . predicatele (P). Alegeţi varianta pe care o consideraţi corectă ca analiză sintactică a cuvântului subliniat: „Seceta a ucis orice boare de vânt Soarele s-a topit şi a curs pe pământ.tu) + 1PN (cu NP multiplu) + 1PV b 1S + 1S (inclus) + 2PN + 1PV 226. Arghezi) a 1S + 1S (inclus . În versurile “Şi de crunta-mi vijelie tu te aperi cu un toiag?” (M. Labiş) a nume predicativ b element predicativ suplimentar c atribut adjectival 222.220. atributele (A). Identificaţi din text numai subiectul (S). Alegeţi varianta pe care o consideraţi corectă ca analiză sintactică a cuvântului subliniat: Clădirea era ascunsă de o perdea de pomi. a predicat verbal b predicat nominal 224. Eminescu) cuvântul subliniat este: b atribut pronominal în dativ b atribut pronominal în genitiv 223. (T. Alegeţi varianta pe care o consideraţi corectă ca analiză sintactică a cuvântului subliniat: “Minciuni şi fraze-i totul” (M. predicatele (P). elementul predicativ suplimentar (EPS). Identificaţi din text numai subiectele (S). Distingeţi tipul corect de acord dintre subiect şi predicat: „Trăia odată un împărat şi o împărăteasă fără copii” (Folclor) a acord gramatical b acord prin atracţie 225. A rămas cerul fierbinte şi gol” (N. Eminescu) a nume predicativ b subiect 221.

genitival b 1 S + 1 PV + 1 A adj + 2 A subst. + 2 A verbale + 0 EPS b 1S + 1 PN + 5 A adj. prep. Identificaţi din text numai atributele (A) şi elementul predicativ suplimentar (EPS). + 1 A pron. menţionând numărul şi felul lor: “Îl găseam în odaia lui de lucru. menţionând numărul şi felul lor: „Pleoapele-mi căzură grele peste ochi ca o perdea neagră cu flori de lumină trandafirie” (C. atributele (A). Iorga) a 2 S (exprimate) + 2 neexprimate + 4 P b 2 S (exprimate) + 1 S inclus – tu) + 1 S (subanteles – care) + 1 PN + 3 PV . + 1 EPS b 2 A adj. prep. predicatele (P). Hogaş) a 2 A adj.prep. (M. menţionând numărul şi felul lor: “Vaporul spintecă netezişul apei.„Blându-i sunet se împarte Peste văi împrăştiet”. Caragiale) a 2 S (1 S inclus) + 2 PV + 3 A s. predicatele (P). b 2S + 2 PV + 3 A s. atributele (A) şi elementul predicativ suplimentar (EPS). genitival + 1 A adv. 230. + 1 A adv. + 1 A s. plăcerii senzuale şi inferioare de a mânca şi a bea bine” (G. + 1 A pron. lăcaş de linişte şi de reculegere. prep. + 2 A subst. Identificaţi din text numai subiectele (S). Identificaţi din text numai subiectele (S). a 1S + 1P + 5 A adj.Vlahuţă) a 1S + 1 PV + 2 A adj. Identificati din text subiectele (S) si predicatele (P). + 2 A subst. în care nimic nu pătrundea din lumea din afară” (M. Ibrăileanu). + 0 EPS 229. Eminescu) a 1S + 1PV + 1EPS + 1A adjectival +1A pronominal b 1S + 1PV + 0EPS + 2A adjectival + 1A pronominal 227. mentionand numarul si felul lor: “Singurul dusman de care nu poti scapa e cugetul tau care te stie si te osandeste” (N. menţionând numărul şi felul lor: „A trăi sărac pentru a nu abjura o idee este a prefera plăcerea abstractă şi înaltă de a stărui în acea idee. aurit de cele din urmă raze ale soarelui” (Al. predicatele (P). I. genitival 228. + 1 A pron. apoz. + 3 A verbale + 1 EPS 231. atributele (A). + 1 A subst. Identificaţi din text numai subiectele (S).

nu vor să admită că sufleteşte şi culturaliceşte trebuie să ne deosebim de alţii şi să avem şi noi specificul nostru” (G. Care este regentul propozitiei subliniate? „ S-asa canta cu jale. a 2 P + 3 SB + 1 PR + 2 A b 2P + 2 SB + 1 PR + 3 A 233. e că orice om care munceşte este supus greşelii. Care este regentul propozitiei subliniate? „Am venit in ziua cand m-ai chemat”. Identificaţi din text numai propoziţiile principale (PR) şi subiective (SB). predicative (PR) şi atributive (A) din următorul text: Adevărul etern. subiective (SB). (Folclor) a Regentul subordonatei este propozitia „S-asa canta cu jale” b Regentul subordonatei este verbul „canta” 237.232. indicând şi numărul lor: “Pe Catinca. Brătescu Voineşti). a Regentul este substantivul ziua b Regentul este propozitia Am venit in ziua 236. de care nimeni n-ar trebui să se îndoiască. maică-sa. a 3 SB + 7 CI b 2 SB + 5 CI 235. Indicati raportul dintre partile de propozitie subliniate: „Deodata insa isi facu loc prin ingramadeala un batran marunt. a 2 PR + 4 SB b 3 PR + 3 SB 234. indicând şi numărul lor: “Cei ce ştiu că francezii sunt raţionalişti. Indicaţi numărul propoziţiilor principale (P). cu barba scurta si tepoasa” (M. / De stau apele in vale”. germanii idealişti. o s-o vezi…dacă este adevărat că ce iese din pisică şoareci prinde…tot atât de adevărat e că ce se trage din neam bun. Călinescu). indesat. ruşii mistici şi orientalii fatalişti. Al. Sadoveanu. însă tot atât de adevărat e că fiecare dintre noi ar trebui să înveţe din propriile şi fireştile sale greşeli ca şi din erorile altora. Neamul Soimarestilor) a Raport de coordonare (nondependenta) copulativa b Raport de dependenta (determinare) . Identificaţi propoziţiile subiective (S) şi completive directe (CI) din următorul text. englezii pragmatici. bun o să fie” (I.

atribut pronominal genitival c atribut adjectival. c Niciunul dintre colegi n-au lipsit de la curs. Slavici). Niciunul dintre colegi n-a lipsit de la curs. complement indirect b predicat verbal. predicativa d completiva directa. Alegeti seria care contine numai enunturi corecte: a Era sa pierd trenul. subiectiva. subiectiva. atribut verbal. atribut verbal. Nimeni si nimic nu l-a abatut din drum. Niciunul dintre colegi n-a lipsit de la curs. prea aşezată. atribut pronominal 240. atribut adjectival. subiectiva . a 2 P + 4 SB + 2 A b 3 P + 3 SB + 2 A 239. a completiva directa. d Nimeni si nimic nu l-a abatut din drum. Îmi place să ascult. subiect d cuvant fara functie sintactica. poate că mai ales de aceea. Prietena lui este ardeleanca. Niciunul dintre colegi n-a lipsit de la curs. Ana îmi părea prea tânără. circumstantiala de mod. Indemnul de a pleca a fost ignorat. Era sa pierd trenul. predicativa. circumstantiala de mod. cuvintele subliniate sunt a cuvant fara functie sintactica. atribut verbal. circumstantiala de mod. Ramane cum am stabilit. b Nimeni si nimic nu l-au abatut din drum. predicativa. Eram sa pierd trenul. Nimeni si nimic nu l-a abatut din drum. oarecum prea blândă la fire şi-mi vine să râd când mi-o închipuiesc cârciumăriţă” (I. atribut pronominal genitival b atribut pronominal genitival. predicativa b subiectiva. atribut pronominal genitival 242. In enuntul Hai fiecare pe la casa cui ne are (Ion Creanga). subiective (SB) şi atributive (A): „Mi-e greu să-mi părăsesc coliba în care mi-am petrecut viaţa şi mi-am crescut copiii… de aceea. atribut pronominal c predicat verbal. cuvintele subliniate sunt a atribut pronominal genitival. Eram sa pierd trenul. Identificaţi din text şi indicaţi numai numărul propoziţiilor principale (P). atribut pronominal genitival. subiectiva. In enunturile urmatoare Al cui caiet este pe masa? Masina sa este rosie. atribut pronominal genitival. Norocu-i după cum şi-l face omul. predicativa c subiectiva. Precizati felul subordonatelor din enunturile urmatoare Se întâmplă să mai şi greşească. 241.238.

Alegeţi varianta pe care o consideraţi corectă ca analiză sintactică a cuvântului subliniat: „Nu se vedea nici un om. a) nume predicativ b) subiect c) complement direct a I. Călinescu) I. a) II. Călinescu) a complement indirect b complement circumstanţial cumulativ . a) complement indirect b) complement circumstanţial de cauză II. nici o vietate. b) II. c) 247. a complement circumstanţial de loc b complement indirect 248. Alegeţi varianta pe care o consideraţi corectă ca analiză sintactică a cuvântului subliniat din enunţul Aşterne-te drumului. Alegeţi varianta pe care o consideraţi corectă ca analiză sintactică a cuvântului subliniat: „Dormii somnul omului fericit”(Calistrat Hogaş) a complement direct b complement direct intern c complement circumstanţial de mod 246. a) II. a) II. b) II.243. In enunţul Omul dă să se ridice avem: a un singur predicat b două predicate 245. b) c I. Alegeţi varianta pe care o consideraţi corectă ca analiză sintactică a cuvântului subliniat: „Vibra de amărăciunea (I) de a fi înţeles şi căuta înverşunat în minte o hotărâre care să fie pentru Otilia un adio (II) sublim” (G. a) b I. c) e I. a) d I. afară de insecte şi de stoluri de vrăbii” (G.

Alegeţi varianta pe care o consideraţi corectă ca analiză sintactică a cuvântului subliniat: „Chiar fugind. Alegeţi varianta pe care o consideraţi corectă ca analiză sintactică a cuvântului subliniat: „În pofida vârstei înaintate. nimeni n-ar putea fi altfel…”. a complement circumstanţial consecutiv b complement circumstanţial de cauză c complement circumstanţial de mod . Creangă) a complement indirect b complement circumstanţial de mod c complement circumstanţial de relaţie 250. părintele Duhu…” (I. Alegeţi varianta pe care o consideraţi corectă ca analiză sintactică a cuvântului subliniat: „Mare de inimă. a complement circumstanţial de mod b complement circumstanţial concesiv c complement circumstanţial de cauză 252. a complement circumstanţial de cauză b complement circumstanţial consecutiv c complement circumstanţial concesiv 253. tot nu vei sosi la timp”.c complement circumstanţial de excepţie 249. iar de gură şi mai mare. omul era cel mai activ dintre toţi”. Alegeţi varianta pe care o consideraţi corectă ca analiză sintactică a cuvântului subliniat: „În locul meu. (Cezar Petrescu) a complement circumstanţial de loc b complement circumstanţial opoziţional c complement circumstanţial condiţional 251. Alegeţi varianta pe care o consideraţi corectă ca analiză sintactică a cuvântului subliniat: „Am fost impresionat până la lacrimi”.

Alegeţi varianta pe care o consideraţi corectă ca analiză sintactică a cuvântului subliniat: „Nimic nu ţine mai strâns pe oameni decât respectul reciproc şi emulaţia în construcţie”. (G. Alegeţi varianta pe care o consideraţi corectă ca analiză sintactică a cuvântului subliniat: ”Pe lângă frumuseţe îţi mai trebuie şi minte”. În enunţul: „Ne pune dracu’ de urnim o stâncă …” (Ion Creangă). a complement circumstanţial cumulativ b complement circumstanţial de cauză c complement circumstanţial de mod 256. Alegeţi varianta pe care o consideraţi corectă ca analiză sintactică a cuvântului subliniat: „Zilele de iarnă au sosit cu zăpadă şi frig”. propoziţia subordonată subliniată este: a propoziţie circumstanţială de cauză b propoziţie circumstanţială de mod c propoziţie circumstanţială condiţională 259. Călinescu). propoziţia subordonată subliniată este: a propoziţie completivă directă b propoziţie completivă indirectă .254. propoziţia subordonată subliniată este: a propoziţie circumstanţială finală b propoziţie predicativă c propoziţie completivă directă 258. În enunţul: „Şi dacă ramuri bat în geam / Şi se cutremur plopii. Eminescu). / E ca în minte să te am / Şi-ncet să te apropii”(M. În enunţul: „Ai carte. a complement circumstanţial de mod comparativ b complement circumstanţial de excepţie c complement circumstanţial de scop 257. a complement indirect b complement circumstanţial de mod c complement circumstanţial instrumental d complement circumstanţial sociativ 255. ai parte”.

ţi-am întins o mână prietenească”. propoziţia subordonată subliniată este:. mai era şi deşteaptă”. eu. propoziţia subordonată subliniată este: a propoziţie circumstanţială de relaţie b propoziţie completivă indirectă 262. că e soare. a propoziţie completivă directă b propoziţie circumstanţială cumulativă c propoziţie circumstanţială de excepţie 266. propoziţia subordonată subliniată este:. În enunţul: „A pierdut la ce calcule a fãcut” . altceva n-a făcut”. În enunţul:„Soarele. dimpotrivă. şi tot are pete” (Folclor). În enunţul: „E maestru în ceea ce face”. propoziţia subordonată subliniată este:. propoziţia subordonată subliniată este:. În enunţul: „Nu a vorbit altceva decât că va pleca în străinătate”. În enunţul: „Pe lângă că era frumoasă. propoziţia subordonată subliniată este: a propoziţie circumstanţială de timp b propoziţie circumstanţială opoziţională . a propoziţie circumstanţială de excepţie b propoziţie circumstanţială cumulativă 265. În enunţul: „În afară că şi-a irosit tinereaţea degeaba. În enunţul: „Când nimeni nu te mai cunoştea. propoziţia subordonată subliniată este: a propoziţie circumstanţială concesivă b propoziţie circumstanţială de mod c propoziţie circumstanţială condiţională 261. a propoziţie circumstanţială de loc b propoziţie circumstanţială de timp c propoziţie circumstanţială de relaţie 263.c propoziţie circumstanţială de scop 260. a propoziţie circumstanţială de excepţie b propoziţie circumstanţială cumulativă 264.

c. moartă să fie. atributive (A) şi menţionaţi numărul lor: “După câteva săptămâni de lagăr.m. predicative (PR). ochii i se umpleau de lacrimi şi credea că. Eminescu) a 1c. mai bine ar fi mai atent”.267. căzuseră” (T.c. a 6 PV + 2 PN b 7 PV + 1 PN 272. + 1c. subiective (SB).d. George simţi deodată că îi este peste putinţă să rămână cum fusese până acum. + 1c. + 1e. tensiunea şi groaza.l 271. În versurile: „Vino mamă de mă vezi / Cât mai sunt grânele verzi” (Folclor).i.p. cărora le rezistase cum crezuse că e mai bine. Popovici). propoziţia subordonată subliniată este: a propoziţie completivă indirectă b propoziţie subordonată finală c propoziţie circumstanţială de loc 270. menţionând numărul şi felul lor: „După gratii de fereastră o copilă el zări Ce-i zâmbeşte. Alegeţi răspunsul corect după ce identificaţi complementele şi elementele predicative suplimentare din texte. Identificaţi din text numai predicatele (P).i. mlădioasă ca o creangă de alun” (M.comp. + 1c.m.c. ar scoate-o din pământ” (I. a 2 P + 1 SB + 1 PR + 1 A b 2 P + 2 SB + 0 PR + 1 A .l b 1c. Identificaţi din text şi indicaţi numai numărul propoziţiilor principale (P). indicând felul şi numărul lor: “Şi când se gândea cum s-ar bucura Safta dac-ar afla că feciorul ei are să fie dascăl.d + 1c.comp.c. propoziţia subordonată subliniată este: a propoziţie circumstanţială de loc b propoziţie circumstanţială de timp c propoziţie circumstanţială opoziţională 268. Slavici).s + 1c. propoziţia subordonată subliniată este: a propoziţie completivă indirectă b propoziţie subordonată instrumentală 269. + 1c. În enunţul: „În loc să se supere pe toţi. În enunţul: “Supravieţuia din ceea ce îi rămăsese de la părinţi”.

cuvintele subliniate sunt: a c.d.c. menţionând numărul şi felul lor: „Atâta linişte-i în jur. + 1c.d.c.d. a 7 A adj.m. înţepată ici-colo cu arbori arămii” (L. b 1c.c.t.c. Rebreanu). Blaga).c.i.i. 274. + 1c. prepoz. 276. b c.m. 278. + 1c.instr.c. + 1c.c. + 1c. + 2e. a 3 S exprimate + 1 S inclus + 4 PV b 2 S exprimate + 1 S inclus + 4 PV 277. Eminescu).c. Blaga). Identificaţi din text numai atributele (A). + 2c. + 1c. + c. + c.m.l. prepoz.d. Rebreanu). Alegeţi răspunsul corect după ce identificaţi complementele şi elementele predicative suplimentare din texte.c. Rebreanu). .l.t.t.c. de-mi pare că aud cum se izbesc de geamuri razele de lună” (L. + 1c. a atribut verbal b atribut adjectival 275. + c.c. + c. + 4 A subst.c.d. Iorga). + c. a 1c.c. + 1c.t. b 1c.l.m. Identificaţi din text subiectele (S) şi predicatele (P). + 1c. b 8 A adj.c. ca un alergãtor sosit în fata unei prãpastii” (L. etern spumegânde” (M. spânzurătoarea nouă şi sfidătoare înfiptă la marginea satului. + 1c. Alegeţi varianta pe care o consideraţi corectă ca analiză sintactică a cuvântului subliniat: „Stelele mari şi aurite încunună frunţile munţilor de gheaţă. + c. Alegeţi răspunsul corect după ce identificaţi complementele din texte.l.d. menţionând numărul şi felul lor: “Sub cerul cenuşiu de toamnă ca un clopot de sticlă aburită.s.d. întindea braţul cu ştreangul spre câmpia neagră. 279.273.p.d. + 1c. l-ai luat în sufletul tãu fãrã ca el sã piardã ceva” (N. menţionând numărul şi felul lor: „Câteodată prin fluier de os strămoşesc mă trimit în chip de cântec spre moarte” (L. În enuntul “Vântul se oprise brusc. În fraza “Iubind pe cineva. a căror poale se pierd în valuri etern rebele. menţionând numărul şi felul lor: „Se gândi mult la viaţa lui de până atunci şi o găsi stearpă şi ruşinoasă” (L.condit. a 1c. + 4 A subst. cuvintele subliniate sunt.i. + 1c.

îsi continuã de drum” (I. Identificaţi din text şi indicaţi numai numărul propoziţiilor principale (P). În textul “Dupã aceea se trage cu dispret din fata episcopului si. Subiectul propoziţiei E greu de rezolvat această problemă este: a exprimat . cuvintele subliniate sunt: a complement direct b complement circumstantial de mod c element predicativ suplimentar 284. a Raport de coordonare adversativă b Raport de coordonare disjunctivă 286. În propozitia “Prin cerdacul larg din fatã stãpâna de casã nu mai trãbãluia nimic” (C. În ce raport se află propoziţiile din textul: “Caii porniseră. genit. / De stau apele în vale” (Folclor). b complement circumstantial de loc 283. cuvintele subliniate sunt: a complement circumstantial de loc b atribut adverbial 281. Preda). subst.a b complement circumstantial de loc complement circumstantial de loc + atr. Topârceanu). Hogas). însă tot atât de adevărat e că fiecare dintre noi ar trebui să înveţe din propriile şi fireştile sale greşeli ca şi din erorile altora. e că orice om care munceşte este supus greşelii. a 2 P + 3 SB + 1 PR + 2A b 2 P + 2 SB + 1 PR + 3A 282. subst. Care este regentul propoziţiei subliniate din versurile: “Ş-aşa cânta cu jale. Creangã). a Ş-aşa cânta cu jale b Cânta 285. cuvintele subliniate sunt: a complement circumstantial de loc + atr. genit. predicative (PR) şi atributive (A): Adevărul etern. 280. de care nimeni n-ar trebui să se îndoiască. iesind din bisericã. În fraza “Numai cine nu socoate iubirea de tarã drept o datorie e în stare sã se laude cu ea” (G. dar femeia se ţinea mereu de căruţă” (M. subiective (SB).

de loc. sunt următoarele: a mi-e. completivã directã. completivã indirectã. atributivã 291. completivã indirectã. Alex a rămas cum îl stii. Stabiliti felul subordonatelor introduse prin cum Cum îl vede. Precizaţi felul propoziţiilor subliniate din următoarele enunţuri: . habar n-am c e. unde stie că am multă treabă. Cum îti asterni.b inclus c subînţeles 287. predicativã 289. de mod. a cauzalã. completivã directã b conditionalã. circ. o rupe la fugă. n-am băgat. de mod b circ. Habar n-am de bunica. subiectivã 288. N-am băgat de seamă cadoul. să mă omori. habar n-am 292. circ. de timp. de scop. circ. n-am băgat. indirectã. a toate . circ. de timp. de mod. de mod c circ. Stabiliti felul subordonatelor introduse prin sã Nu mai pot mânca. de mod. conditionalã 290. circ. cauzalã b principalã. subiectivã d concesivã. atributivã c circ. de mod. predicativã d circ. Predicatele din enunţurile Mi-e sete. subiectivã c concesivã. completivã directã. Andrei s-a decis să plece. Hotelul unde am stat la mare era confortabil. Stabiliti felul subordonatelor introduse prin unde N-a venit la mine. completivã directã. Stabiliti felul propozitiilor din fraza urmãtoare: Mă gândesc să plec de acasă să-mi caut un loc de muncă. n-am băgat de seamă. habar n-am b e sete. a principalã. atributivã b compl. a circ. asa vei dormi. de scop c principalã.circ. completivã indirectã. completivã directã. circ. de scop d principalã. completivã directã. Nu i-a fost scris să o ducă mai mult.

Stabiliţi structura frazei: Insă dacă vrei şi vrei numaidecât să te duci. directă. Creangă). principală. complement direct c fără funcţie sintactică. compl. E clar că Ion minte. complement circumstanţial de mod d predicat verbal. indirectă. Precizaţi funcţia sintactică a cuvintelor subliniate: Şi ursul haţ! pe vulpe de coadă… Se auzea cucu! cucu! a fără funcţie sintactică. cauzală. subiectivă. principală. atributivă. compl. subiectivă. atributivă. subiectivă c subiectivă. compl. completivă directă. compl. Faptul că Ion minte ne irită pe toţi.Este ştiut un lucru: că Ion minte. circ. directă. eu nu te opresc. compl. compl. Se ştia că Ion minte. directă. subiectivă b apozitivă. completivă directă. principală. dar mi-i nu cumva să te-ntâlneşti cu scârba-n drum şi să dai şi tu cinstea pe ruşine. directă b condiţională. principală. directă . condiţională. subiect 294. subiectivă. complement direct b predicat verbal. subiectivă. principală. compl. compl. subiectivă. subiectivă. consecutivă. completivă directă 293. directă. directă. a apozitivă. completivă directă d predicativă. directă c condiţională. c-apoi atunci curat îţi spun că nu mai ai ce căuta la casa mea (I. de timp. directă. subiectivă. subiectivă. compl. compl. condiţională. subiectivă. principală. condiţională. a condiţională.

. Descrierea universului copilăriei de către Creangă ca realitate atemporală. Referitor la similitudinile dintre textul lui Creangă şi tradiţia renascentistă. Amintirile. Vianu. femeia care nu-i respectă. a unui auditoriu care asculta... Tudor (1970)...... un epicurian în viaţa de toate zilele repudiind neliniştile metafizice.. al scurgerii lui ireversibile.. Istoria literaturii române de la origini pînă în prezent c. a. nedispreţuind băutura.. Tudor (1970). a.. George Călinescu c. Muguraş. jovial. se renovează emoţional şi săvârşeşte un act de înregistrare istorică a evenimentelor.. este în strânsă legătură cu satul său natal şi cu regiunea înconjurătoare. un anecdotist slobod la gura placându-i totdeauna a înveseli adunările. ca şi accentul pus pe tradiţie... scriindu-si Amintirile. având totuşi o foarte înalta consideraţie despre artă. ca specie.. Şerban Cioculescu 2.. din perspectiva lui Creangă.. Oralitatea stilului lui Ion Creanga este data de impresia de spunere a întâmplărilor in fata unui public. Subiectiv 3. "Figures et représentations du vieillir et de la vieillesse dans les contes de Ion Creangă"... in Montandon.. al regretului pentru tot ce s-a pierdut în consumarea lui... Memorialistic b. roman . “Creangă e un cleric fără prejudecăţi religioase. Alexandru Piru b.... a. fiinţa care se întoarce cu gândul in universul copilăriei îşi recapătă vitalitatea. apoi sentimentul timpului... Plicuri si scrisori b.... decorul „perfect recognoscibil” al naraţiunii surprinde „cicluri repetitive”... Manea... observa: „Ideea de a se povesti pe sine însuţi. George (1986)...... Autobiografic c.. o ipostază de confirmare a maturităţii. ampla povestire sau chiar un film memorialistic (V... dar. desigur. Norman (2004).SUBIECTE ORIENTATIVE – LITERATURA ROMÂNĂ 1. lui Creangă reprezintă o operă de evocare a copilăriei (fixată intre anii 1848-1855).. Figures du vieillir. Niciun model popular nu i-a putut pluti înainte lui Creangă. Scriitori români 4... În opinia lui . Constantinescu.. Vianu.. ClermontFerrand: Presses Universitaires Blaise Pascal c. un ironist cu comportări nastratineşti.. a răsturna sacul cu minciuni fără reticenţe. înceata însumare a impresiilor vieţii. Zigu (1998).... un polifag homeric.. Streinu).. Ornea.. Amintirea devine. Alain (2005).... al farmecului retrăit în amintire sunt tot atâtea gânduri... Călinescu. Scriitori români b. Considerată. afecte si atitudini proprii omului modern de cultură.. Junimea si junimismul 5.. nici prototipurile culte ale genului.. primele autobiografii si memorii ale Renaşterii”. având mereu o parimie pe limba.” Aprecierea critică ii aparţine lui: a.... . un pedagog empiric extraordinar... de a prezenta etapele unei formaţii.

.. .. In următoarele texte. "hatârul" (plăcerea)... moşule. "n-ai cui bănui" (n-ai pe cine da vina ).: "m-ai băgat în toate grozile morţii" (m-ai îngrozit). mărcile oralităţii stilului sunt reprezentate de. exprimării populare c.... exprimării colocviale 7.. mărcile oralităţii stilului sunt reprezentate de. "Atunci spânul zice îngâmfat: .căci altfel nu-1 mai luam după mine ca să-mi încurce zilele... dându-i drumul de-acolo.. a. prin umorul debordant realizat cu jovialitate..zise spânul . se face spânul până jos praf şi pulbere.. unul de o mână şi altul de cealaltă............. mărcile oralităţii stilului sunt reprezentate de. adresări directe 8... a se ameţi). În următoarele texte.. nepoate! Ia..Ce sa zic.... zise Ochilă. apoi? Lasă-te în sama lor.... ce mai zici? ." modalitatea de realizare a oralităţii porneşte de la ... a. Păsărilă.. hai! hai...Ia lăsaţi. mai.. interjecţii b... "teleaga" (partea de dinainte a plugului) a. zise atunci Flămânzilă...Parca v-a ieşit un sfânt din gura. fără digresiuni sau descrieri suplimentare.. Repetiţii c... clipocind mereu din gene.: "Şi odată mi ţ-o înşfacă ei.. "o lua în porneală" (se ducea la păscut ). regionalisme: b. ia!" "Ei.... prin dialogul dramatizat.Ei.. exclamaţii. prin oralitatea stilului.. data mai ales de erudiţia sa paremiologică.. si hai.... dativului etic b..".. numele proprii ale personajelor 6... "farmazoana" (vrăjitoare..: .. Repetiţii c.. cuvinte si expresii populare. "a se chiurchiului" (a se chercheli.Mai. adresări directe 9. zboară cu dânsul în înaltul ceriului şi apoi. In următoarele texte....D-apoi de ce mi 1-a dat tata de acasă? Numai de vrednicia lui . daca vrei să rămâi fără cap". Dialog b.. hai! in zori de ziua ajung la palat" ". limbaj popular c. Arta naraţiunii se conturează cu totul aparte in proza lui Ion Creanga prin ritmul rapid al povestirii. este o marca a oralităţii stilului: "Şi odată mi ţi I înşfacă cu dinţii de cap.. nu i-aş trece pe dinainte.. Luminate împărate.În fragmentele următoare: ". "a mâna porcii Ia jir" (a sforăi )... "arzuliu" (fierbinte)... [] . şireată). când aş avea eu o slugă ca aceasta.". În fragmentul următor folosirea ... a. interogaţii. iacată-o-i.

Cuvinte şi expresii populare.. peste drum de Nimerilă. versuri populare sau fraze ritmate b.. a zburat ca săgeata pe lângă ceilalţi"... "Voinic tânăr.... adresări directe. după cum s-a hotărât./ Să mă mier ce m-a găsit" a.. combinaţii neaşteptate de cuvinte 13.... vorbe de duh c.. "de voie de nevoie". repetiţii.. "Cine poate oase roade.. dativul etic 10. a.. "Nu-i după cum gândeşte omul./ înainte/ Şi la război/ înapoi. regionalisme: b... "Vorba ceea: Dă-mi... megieş cu Căutaţi şi de urmă nu-i mai daţi.: .."Ce-mi pasa mie? Eu sunt dator sa spun povestea şi vă rog să ascultaţi"..".. repetiţii.. exprimarea poznaşă. adresare directă. dativul etic 12.. În următoarele texte...... ca belele curg gârlă". "vorba cântecului". căruia îi lăsa gura apa.. nici carne moale".....: "Şi înălţimei voastre gând bun şi mână slobodă.. formule specifice oralităţii c. În următoarele texte.. "Şi dacă îi putea scoate la capăt trebuşoara asta.. "La plăcinte. atunci oi mai vedea eu".. fetişoara împăratului ne-a tras butucul [] s-a prefăcut în păsărică.: "Poate ca acesta-i vestitul Ochilă.. formule specifice oralităţii c. zise Setilă. repetiţii......".... "frica păzeşte bostănăria".. mărcile oralităţii stilului sunt reprezentate de. diminutive... "vorba ceea"... ori din târg de la Să-1-caţi. ce n-am avut. adresări directe. cal bătrân/ Greu se-ngăduie la drum! a. cât poate el suferi". doamne. apoi sa ne îndesească mai mult cu udeala.. formule specifice oralităţii c.. frate cu Orbilă.: "Capul de-ar fi sănătos. "omul sfinţeşte locul".. adresări directe. "aş ruga pe luminarea sa.. "vorba unei babe". nepot de sora lui Pândilă. "Să nu dea Dumnezeu omului. "Doar unu-i împăratul Roş.. vestit prin meleagurile aceste pentru bunătatea lui cea nepomenita şi milostivirea lui cea neauzită..... dativul etic 11. mucalită. pentru că acolo stă toata puterea şi îndrăzneala".. ci-i după cum vrea Domnul". că din mâncare şi băutură las dacă ne-a întrece cineva. diminutive. a. ca sa ne daţi cât se poate mai multa mâncare şi băuturică. adresare directă.. numai la treabă nu ne prea punem cu toţi nebunii". Modalităţile de realizarea umorului în următoarele fragmente se referă la.. văr primare cu Chiorilă.. şiretenia frazei b. diminutive. Modalităţile de realizarea umorului în următoarele fragmente se referă la.. că dacă are de gând a ne ospăta.. mărcile oralităţii stilului sunt reprezentate de. din sat de la Chitilă.... adresare directă. proverbe şi zicători b. cine nu..".. "Mă.... "toate ca toate".

"Tare-mi eşti drag! Te-aş vârî în sân, dar nu încapi de urechi"; "Dar amarnic mai eşti la viaţă; când te mânii, faci sânge-n baligă"; "Ia să-i faci chica topor, spinarea dobă şi pântecele cobză"; a. exprimarea poznaşă, mucalită, şiretenia frazei b. vorbe de duh c. combinaţii neaşteptate de cuvinte 14. Modalităţile de realizarea umorului în următoarele fragmente se referă la....................: fata împăratului Roş este "o zgâtie de fată", "un drac, bucăţică ruptă din tată-său din cap până în picioare, ba încă şi mai şi"; "care de care mai chipos şi mai îmbrăcat, de se târâiau aţele şi curgeau oghelele după dânşii"; "Vorba ceea: dă-i cu cinstea, să piară ruşinea"; "Crai, crăiese şi-mpăraţi,/ Oameni în samă băgaţi,/ Ş-un păcat de povestariu,/ Fără bani în buzunariu."

a. exprimarea poznaşă, mucalită, şiretenia frazei b. caracterizări pitoreşti cu ajutorul cuvintelor familiale, vorbe de duh, autopersiflarea c. combinaţii neaşteptate de cuvinte 15. Modalitatea de realizarea umorului în următoarele fragmente se referă la....................: "Se vede lucru, ca nici tu nu eşti de împărat, nici împărăţia pentru tine; şi decât să încurci numai aşa lumea, mai bine sa şezi deoparte cum zici, căci mila domnului: lac de-ar fi, broaşte sunt destule"; "Ei, dragul tatei, aşa-i că s-a împlinit vorba ceea: apără-mă de găini, că de câini nu mă tem.";

a. Ironie b. caracterizări pitoreşti cu ajutorul cuvintelor familiale c. combinaţii neaşteptate de cuvinte 16. Modalitatea de realizarea comicului în următoarele fragmente se referă la....................: - împăratul Ros are "inima haină, nu se mai satură de a vărsa sânge omenesc"; - fata lui este "o farmazoană cumplită";

- împăratul Verde este blând, vesel şi petrecăreţ, "prea intri în voia supuşilor"; a. caracterele personajelor b. caracterizări pitoreşti cu ajutorul cuvintelor familiale c. combinaţii neaşteptate de cuvinte 17. Modalitatea de realizarea comicului în următorul fragmente se referă la....................: "împăratul i-a fost de-a mirarea, văzând că nişte golani au asemenea îndrăzneală, de vin cu neruşinare să-i ceară fata, fie din partea oricui ar fi."; a. situaţiile şi întâmplările în care sunt puşi eroii: apariţia ciudatelor personaje în faţa împăratului Roş, care încercau să se poarte elegant şi protocolar, stârneşte nedumerirea acestuia: b. caracterizări pitoreşti cu ajutorul cuvintelor familiale c. combinaţii neaşteptate de cuvinte 18. Modalitatea de realizarea comicului în următorul fragmente se referă la....................: "băuturică" pentru cele "12 buţi pline cu vin din cel hrănit (vin tare - n.n.) [] băuturica mai este ce este" , "buzişoare" pentru "nişte buzoaie groase şi dăbălăzate" (lălâi, atârnând în jos - n.n.): "Atunci Gerilă sufla de trei ori cu buzişoarele sale cele iscusite"; a. situaţiile şi întâmplările în care sunt puşi eroii: apariţia ciudatelor personaje în faţa împăratului Roş, care încercau să se poarte elegant şi protocolar, stârneşte nedumerirea acestuia: b. diminutive cu valoare augmentativă c. combinaţii neaşteptate de cuvinte 19. "Creangă e un cleric fără prejudecăţi religioase, un pedagog empiric extraordinar, un epicurian în viata de toate zilele repudiind neliniştile metafizice, femeia care nu-l respectă, un polifag homeric, nedispreţuind băutura, un ironist cu comportări nastratineşti, jovial, având mereu o parimie pe limbă, un anecdotist slobod la gură plăcându-i totdeauna a înveseli adunările, a răsturna sacul cu minciuni fără reticenţe, având totuşi o foarte înaltă consideraţie despre artă." Afirmaţia îi aparţine lui: a. George Călinescu b. Tudor Vianu c. Jean Boutiere 20. După avarierea "cocioabei de pe malul stâng al Bistriţei" (casa Irinucăi), Nică revine la Humuleşti, face carte cu dascălul Simion Fosa din Ţuţuieni, de la biserica "Adormirea" din Tg. Neamţ, apoi la Şcoala Domnească din Tg. Neamţ, după 1 iunie 1853, cu profesorul .............., zis ........................

“Mare de inimă, iar de gură şi mai mare, părintele………….. nu se învrednicise de o viată mai bună; dar se vede că nici poftea el una aşa, de vreme ce nu-şi astâmpăra gura cătră mai-marii săi măcar să-l fi picat cu lumânarea”. Personajul despre care e vorba este............... a. Isaia Teodorescu, Popa Duhu b. Neculai Nanu c. profesorul Neofit Scriban 21. Activitatea didactică, Ion Creangă si-a început-o încă din mai 1864, când se afla în primul an de studii la Şcoala Preparandală "Vasile Lupu". În anul următor, Al. I. Cuza semnează decretul 1501 din 5 noiembrie, de numire provizorie a institutorului Ion Creangă la clasa întâia, secţiunea II de la Şcoala Primară "Trei Ierarhi". Scoate, în 1868, abecedarul ..........................., împreună cu V. Receanu, Gh. Ienăchescu, C. Grigorescu, pe care îl îmbunătăţeste cu includerea în ediţia a V-a (Iaşi, 1876) a povestirii Ursul păcălit de vulpe. Manualul Învăţătorul copiilor a crescut în importanţă prin introducerea povestilor Inul si cămesa, Poveste si Păcală. a. Metodă nouă de scriere si cetire b. Învăţătorul copiilor c. Povăţuitorul la cetire prin metoda fonetică 22. "Bărbat chipeş, bălan, aproape roşcovan, la fată şi la păr, cu glas limpede şi puternic, ochii verzui, pătrunzători, vorbind blând şi familiar cu oricine-i făcea cunoştinţă, Creangă devenea din primul moment simpatic tuturor celor cu care sfătuia ceva." Aceasta caracterizare a lui Ion Creanga îi aparţine lui: a. N.A. Bogdan b. Garabet Ibrăileanu c. George Călinescu 23. “În Creangă trăiesc credinţele, datinile, obiceiurile, limba, poezia, morala, filosofia poporului.” Aceasta afirmaţie îi aparţine lui: a. N.A. Bogdan b. Garabet Ibrăileanu c. George Călinescu 24. Monografia “Viata lui Ion Creangă” este o lucrare scrisă de a. George Călinescu b. Zoe Dumitrescu Buşulenga c. G.I. Tohăneanu 25. Monografia “Ion Creangă” este o lucrare scrisă de a. George Călinescu b. Zoe Dumitrescu Buşulenga c. G.I. Tohăneanu 26.

Logica baroului 30... Justiţia română c... despre care nu se ştie din ce motiv s-a sinucis... .... Moneda de 20 de lei de aur care circulase în perioada 1870-1900 era echivalentă cu moneda de 1 leu din 1900.. În acest sens... travaliul care nu se face deloc în ţara noastră”. a.... D'ale carnavalului c.. firfirici şi gologani... „Nenea Niţă a scos iar pungociul......... înfiinţată ulterior... Nae Girimea.: „Simt enorm şi văd monstruos”.. personajul din . caracterizată de oscilări ale percepţiei........... Aceste repetări exersate ale reprezentărilor îi produceau chiar autorului un fel de exaltare sau o depresie ciclotimică...... Stefan Tipatescu O scrisoare pierduta 29. i-a deschis baierile şi a vărsat pe masă un pumn de mărunţiş: icusari. Jertfe patriotice b. Despre cometă. precum Banca Naţională... Până în 1848 Ţările Române nu au avut o monedă naţională şi nici o instituţie care să se ocupe de politici monetare. a cărui operă este recitită adesea. O scrisoare pierdută b..... .. D’ale carnavalului c...... Justiţia română c.. rămăşiţă a conversiei care limitase puterea de cumpărare a omului de rând. Caracterizarea generală a economiei în Republica lui Caragiale o face clar... El spune că „industria română e admirabilă......... În Republica lui Caragiale despre această schimbare monetară este vorba în .. Logica baroului 31.. în preajma pregătirii evenimentelor din „10 fevruarie 1866”.. Caragiale însuşi nota în proza .. sfanţi. Nae Caţavencu...... Banii care circulau în veacul al XIX-lea pe teritoriul românesc sunt menţionaţi de Caragiale în .Victoria Română” b..... La 1 mai 1899 se introduce etalonul monometalist aur. dar lipseşte cu desăvârşire” şi că „noi aclamăm munca... nisifiele.... le-a socotit până la suma de 5 galbeni. Ion Luca Caragiale a devenit în lumea românească un fel de gūrū sau de vindecător.... Grand Hôtel ... Inspecţiune b...... sfănţoaice. deşi cei mai mulţi o cunosc pe dinafară.. Prelegere populară 27..... în discursul electoral cel mai cunoscut.... s-a găsit „un pol vechi de aur”.” Investiţiile cele mai profitabile se fac în preajma revoltelor sau „revuluţiilor”..Pentru posteritate.... a......... a...care se pronunţă pentru „descentralizare”...... iar în casa de bani a casierului cinstit Anghelache M. e sublimă. ca o mantra.. a..

.... de scutire de îndatoriri. de ieftină parvenire.. „Gazeta este pâinea cotidiană a opiniei publice. devine un canal de scurgere a poftelor de întâietate între cetăţeni. utilă umanităţii de pretutindeni şi de oricând pentru a descifra resorturile vieţii democratice în curs de perpetuă modernizare. “Inspecţiune” 34. Câteva note b... autorul scrie: „Să nu te miri că se potrivesc cuvintele înţeleptului de acu o sută treizeci de ani cu starea de azi a artei la noi.. “Albina româneasca” ... Ion Luca Caragiale rămâne scriitorul a cărui operă a devenit longevivă... Şi din ce în ce..Moftului român” c.... vorbind despre situaţia reală a învăţământului din ţara sa.. 1907. “1907 Din primăvară până în toamnă Câteva note” c.. „Scrisoare către Emil D. de alte arte..... vor fi mulţi. fără omenie.. Succesul . Inspecţiune c.. întrupându-le într-o operă. şcoala română.... Fagure”– 19 septembrie 1909 b. a........... Gazetarul prin urmare este brutarul inteligenţii!” Fragmentul citat face parte din: a. fără caractere.. adevăraţi cavaleri de industrie intelectuală... foarte mulţi «epitropi şi ctitori ai intelectualităţii române» cărora vor trebui spuse aceleaşi adevăruri– şi.. facultăţi de toate ramurile culturii înalte – toate dau mai mult sau mai puţin d’emblée absolvenţilor lor drepturi la dignităţi şi funcţiuni publice..... Presa din Republica lui Caragiale se bucură de multă credibilitate şi audienţă. de moaşe.... din gradul cel mai de jos până la cel mai de sus.. Miră-te mai bine că şi peste alţi o sută treizeci de ani..... ea deformează minţile celor care lucrează în această branşă sau care se hrănesc necontenit cu produsele sale.. secundare. de la cele populare până la universităţi – şcoale primare.. Ea are funcţia de a şcoli în sensul că formează şi informează gustul publicului de nivel mediu. "Răsboiul b. de sporire de drepturi şi privilegii..Moftului român” c. Din primăvară până-n toamnă. profesionale. cărora le trebuiesc numaidecât onoruri cât de multe fără nici un merit şi câştig cât de mare fără multă osteneală”. pentru că a reuşit să creioneze principalele repere ale societăţii româneşti. şcoalele sunt nişte fabrici de funcţionari... comerciale. Ultima emisiune 32. “Inspecţiune” 33. a. Astfel.. În textul intitulat . ..... Ziarul în care Agamiţă Dandanache ameninţă cu publicarea scrisorii compromiţătoare se numeşte: a.În . de popi..... în loc de a fi un mijloc de educaţiune şi cultură a poporului şi a claselor dirigente.. Fagure”– 19 septembrie 1909 b...... de salariaţi publici şi de avocaţi – o pletoră de semidocţi.. tot degeaba spuse”.. agricole. Caragiale nota: „Toate şcoalele. „Scrisoare către Emil D. dar.... de muzică. în egală măsură.

. prin rectificarea sau. ca la întâlnirea celor mai bune cunoştinţe.. . adică la rimă. Aşadar. Tot astfel când mergem la un meşter croitor să ne potrivească o haină ce nu ni se potriveşte.. şi zâmbim frumos. În opinia lui. nu-i cerem să ne deformeze corpul.. O invenţie mare c. de la apariţia „Calendarul Moftului Român” până în aprilie . Cea de-a treia perioadă de tăcere jurnalistică... şi nu ridicăm o sprânceană revoltată... aceasta exploata cele mai mărunte detalii ce aveau darul de a-i atrage pe cititori pentru a vinde informaţii deformate. Meşterul capătă de la client o dată cu înaintarea manuscriptului. poeţii 10 lei 2. un individ din categoria unor „bieţi cronicari uşurei” aflaţi departe de „oftături şi istericale patriotice”. aşa cum a crescut el. ca un ciudat teatru!” . Unui tânăr poet b. Fragmentul citat face parte din: a.. Pentru îndreptarea fiecărei greşeli de gramatică 25 de lei 3. un intelectual care în mare măsură să respingă presa de senzaţie.35. se face după caz învoială cu ridicata. vedem impostura şi ticăloşia. când o privim în complexul ei de activitate. pentru repararea versurilor. socotită astfel: 20 de bani de fiecare vers = adică 20 de lei suta... când ziarul vienez „Die Zeit” îi publică prima parte din articolul despre răscoalele ţărăneşti.. cum ziceţi dv. Ion Luca Caragiale a inventat un sistem de taxe: „În principiu. şi nu zbârcim măcar dintr-o nară dezgustată. Karkaleki 38. sunt următoarele A) TAXE: 1. de fapt.. care generează aparenta economie de efort şi autoconservarea în faţa agresiunii. Opinii libere b. cea mai lungă etapă de silenzio stampa din viaţa lui Caragiale a avut loc din .. indiferenţa cu care „trecem pe lângă absurditate.1909 37. la coada versului. în corpul versului 1 leu b. Pentru fiecare cuvânt schimbat: a. altfel zis. 1880 – 1900 c. ci numai să ne răscroiască pe corp. 1905. prin repararea unei bucăţi în versuri înţelegem prefacerea numai a exprimării materiale.. Grămătici si măscărici c. o sumă fixă. auzim neghiobia. neînregimentat politic.” Din ce opera face parte fragmentul citat? a. Rinocerizarea sau complicitatea absurdului cu lumea cotidiană se explică prin teama oamenilor. 1902 – 1907 b. Pentru îndreptarea greşelilor de punctuaţiune.. adică a cuvântării. iar nu a gândirii adică a poeziei în ea însăşi. Caragiale şi-a dorit întotdeauna să fie un ziarist independent.. Din foloasele tiparului 36. haina rău croită. De câte ori şi la câţi dintre noi nu ne pare societatea noastră. a.

... progresul umanităţii porneşte de la intriga lui Aghiuţă. ca orice diavol..„o sumă de împrejurări politice (. a. dar iai greşit la cap.. Fagure”– 19 septembrie 1909 c. autorul conturează un univers fără dimensiunea dramei.este parabola istoriei tiparului... constatând diferenţele semantice: „— I-ai fi făcut după chip. În mod amical... bine exploatate de o presă inteligentă.... fac totdeauna senzaţie”. Fugărit şi plin de var.... “1907. „Scrisoare către Emil D.. bre! Dacă i-am făcut eu întocmai după chipul şi asemănarea mea?! ai?”. spiritul onest nu au prea mare importanţă. Ipingescu şi jupân Dumitrache îşi consolidează relaţia. transformând teatrul şi proza în instrumente de analiză filosofică ale acestei lumi... care se dovedeşte a fi format numai din „răi şi proşti”. Impertinent.”. Subminând viziunea înaripată a romantismului. nene?” Pentru ei Rică Venturiano devine altceva decât un „coate-goale” şi un „bagabont”.... aşa cum scrie Caragiale..... o lume în care corupţia epidemică. . într-o enciclopedie a sufletului românesc... a. declasarea valorică... . să nu crezi că spun mofturi.. Moftul 41.... Ţal b.. nici în somn nu-i lasă”– insistă arătând că supuşii săi sunt cam „grei de cap”.. legăturile fără opţiuni şi opţiunile fără finalitate conturează o lume fără sens. dar nici învinşi.. Din primăvară până în toamnă. Câteva note” ... folosind replicile din rolul unui precupeţ care ştie foarte bine ce marfă are.. Aghiuţă nu cade în capcana echivocului din rostirea divină... atunci când află că tânărul este „redactor la .. O invenţie mare b. Vorba tipărită în gazetă capătă o altă greutate.. Aghiuţă... tocmai pentru că ea ajunge să devină subiect al conversaţiilor dintre personajele lumii lui Caragiale...... Karkaleki 39.. Vocea patriotului naţionale b..” Fragmentul citat din opera lui Caragiale face parte din: a.. se împotriveşte: „— Cum au să fie proşti. pentru că amândoi sunt interesaţi de „ce mai spun gazetele. Dl Goe..Moftul” şi politica b. atâta vreme cât ziaristul este apreciat pentru capacitatea sa de a „combate bine” teatralitatea vieţii politice înţeleasă drept farsă..... Fragmentul citat face parte din: a. c. Grămătici si măscărici c. filosof.. redactorul îndrăgostit se bucură instantaneu de statutul de vedetă..).... să nu fie cu supărare sfinţiei-tale”. care-i cunoştea prea bine pe muritori – pentru că.. în care personajele nu sunt nici învingători. În viziunea lui Caragiale. Seriozitatea.. el stă „la ei şi cu ei ziua şi noaptea nelipsit. el îi „creşte”. demonul îi cere lui Dumnezeu custodia neamului omenesc. „Păcat că nu m-au dat la şcoală să-nvăţ filosofia! Eu ieşeam filosof. Moftul 40... ci îşi motivează politicos pretenţiile. luciditatea. Răsboiul c. Dumnezeu. Ion Luca Caragiale realizează pentru prima dată în istoria literaturii moderne radiografia embrionului societăţii în curs de democratizare.....

– Dar bucureştenii? E uşor de răspuns: – Muscalul!” a. Slăbiciune 45.. (că mai umblase de multe ori pe acolo) e loc de petrecere... câte o patimă.” Din ce operă literară face parte fragmentul citat? .... aduce peste sută la sută.. vorba veche: dacă eşti sărac... considerate palate în privinţa stilului lor arhitectonic. cu multe mahalale – cartiere răsfirate în parohiile bisericilor din vecinătate –... Specificul acestui oraş este înfăţişat în. singurul care garantează sigur vreun succes bogat şi onorabil. O invenţie mare c. dar şi cu multe case boiereşti îndrăzneţe.... poţi culege destul.42. Politică şi cultură b.. Politică şi cultură b.. Fireşte că e mai minunat şi merită mai multă admiraţie acel ce înghite o sută de ace cu gămălie fără nevoie. Un pedagog de şcoală nouă 43... nevoite să supravieţuiască.. Un pedagog de şcoală nouă 44.. Am să mă duc la Bucureşti. cunosc oraşul....... Bucureştiul lui Caragiale........ du-te-ntr-una săracă. obţinute prin prestaţii politice... Politică şi cultură b. Ironic.... învârtit bine. Banul e scump.. în toate schiţele sale clivajul inteligenţă – moralitate ilustrează cu cinism faptul că în societatea românească inteligenţa nu este o garanţie a moralităţii.. Caragiale surprinde corupţia lumii româneşti. De ce scrisul este o meserie subţire explica autorul în.: „Câte inteligenţe frumoase şi cu adevărată vocaţie artistică n-au fost înjugate la carul politicii. din care citam următorul fragment: „Parizienii au aperitivul. îi smulgi peste jumătate.. n-a scăpat de acest jug. Aşa se şi explică de ce.... căci pentru construirea lor.” a.”.. du-te-ntr-o politie bogată.. din orice firimitură dă s-aducă un nevoiaş la gură. „Europa e un vast teatru cu o mai vastă clacă: ar fi prea simplu acel ce dă o sută de ace cu gămălie să nu aplaude pe cel de la care ia în schimb o baniţă de grâu.. era un orăşel pitoresc....... O invenţie mare c. O invenţie mare c... vienezii fanfara. „Ştii ce?.. în care..... puţine câte le avem. ploeştenii politica. pentru care n-aveau vocaţie de loc? Poate că nici una din acestea multe..... din ce scapă pântre degete altora... după cum nici moralitatea nu implică neapărat inteligenţă... Caragiale atrage atenţia asupra înrobirii minţilor inteligente la jugul politicii şi asupra consecinţelor acestui pact in... unele minţi inteligente renunţă la standardele morale de dragul celor sociale. a. pe bună dreptate. dacă eşti bogat.. proprietarii îşi cheltuiseră uneori averile dobândite în vremea tranziţiei spre epoca modernă.... decât acel ce de foame mănâncă o baniţă de pâine. de acum mai bine de un veac. În această lume a salturilor şi a recuperării din mers a dezvoltării. când vorbeşte despre felul în care esenţele sunt distruse de aparenţe. alţii alta: locuitorii capitalelor mari au totdeauna câte o deosebită slăbiciune.

...reclamanta. preparate în grabă. dar retrasă a omului fără opţiuni politice..... oftez şi-mi aplec jos fruntea cu umilinţă.. Din ce scriere face parte fragmentul citat? a..... Slăbiciune 49.. juxtapunerea produselor în „praf – noroi – murdărie – infecţie”.... despre promiscuitate şi despre alcoolism. Slăbiciune 47. Fragmentele citate fac parte din: a.. îi dau când „cu bere”. Să te vezi. pierdut în mulţime şi mă gândesc: eu nu sunt un cine. Mihai Eminescu..a. şi poate chiar acolo trecut cu vederea. vorbeşte despre puterea de cumpărare a beneficiarilor acestei pieţe cu produse ieftine... ca să-ţi citească discursuri......: „Eu stau într-un local ieftin de consumaţiune.... aşa de neînsemnat! Sub povara acestei gândiri. la ultimul recensământ al populaţiei Capitalei. bodegile... Slăbiciune 48. dornică să vorbească cu „soră-mea care a murit”..... Amicul X c. rămasă fără bijuterii şi ceas.. Slăbiciune 46. la Universitate şi la Senat.... să intre în politică Caragiale aminteşte în . cârciumile.. Amicul X c. Nu sunt vreun ambiţios. al măslinelor... eu sunt un număr trecut la statistica populaţiei.. pentru oameni care nu mai au vreme pentru prânzul în familie.. în masa omenirii. dreptatea era încă o frază şi iluziile în legătură cu ea erau la fel de răspândite ca şi „învârtitul mesei”. Kir Ianulea b.... al ţârilor. O invenţie mare c. dar gândul acesta mă mâhneşte. într-o berărie populară..... Justiţia română c. de franzele şi de zahăr este adesea pomenit în schiţele lui Caragiale.. Politică şi literatură ..” a... la mine n-au venit......... Cinismul sărăciei provine din existenţa corectă. să te înţelegi aşa de mic.despre înmormântările „binefăcătorilor naţiei” pe „cheltuiala statului” „cu alai frumos..... la Mitropolie şi Cameră.. te vor opri la Academie.. de care aminteşte Ion Luca Caragiale în .. În .. Politică şi literatură b.. Fragmentul următor face parte din. Kir Ianulea b... fiindcă..... al mâncărurilor ieftine. mai la toţi din mahalaua noastră au mers agenţii cu catastifele. şi să asculte cum pârâtul „spunea poezii de Iminescu şi de Victor Cucu” .... ca într-o vitrină de bazar oriental. cu perne de catifea încărcate cu decoraţii.. Consumul de bere şi de băuturi spirtoase........... căci personajele sale îşi fac adesea curaj cu „anghelică”. Kir Ianulea b.... „Moşii”.”. al minuturilor. cu „mastică prima”. a.. când „cu vin”. eu sunt un ce.. localurile din mahalale reprezintă crâşme parfumate de mirosul mititeilor şi al fripturilor.. În lumea justiţiei româneşti. Imaginându-şi că-şi sfătuieşte prietenul dispărut..

Cer vestmintele vorbirii... a.. "Viaţa lui I... “Dar când inima-ti frământă Doruri vii si patimi multe.. Freamăt de codru 53.. Ş-a lor glasuri a ta minte Sta pe toate să le-asculte. Moşii (Tablă de materii) 50....... Crăiasa din poveşti c..L.. Următoarele versuri fac parte din poezia. . Atât de fragedă b. publicata la 1 septembrie 1879. Criticilor mei b.. Alexandru Condeescu c.b... Te duci. Toate cer intrare-n lume. Stefan Cazimir 51. Mireasa sufletului meu! Ca te-am zărit e a mea vina Şi vecinic n-o să mi-o mai iert. Atât de fragedă c. Pierdută vecinic pentru mine. E umbra dulcilor dorinţi.. Un val pe ochii tăi fierbinţi: E-ntunecoasa renunţare. a. Ca şi flori în poarta vieţii Bat la porţile gândirii.... Amicul X c. Spăşi-voi visul de lumina Tinzându-mi dreapta în deşert.. publicată în decembrie 1883. Următoarele versuri fac parte din poezia .. “Deodată trece-o cugetare. Mai am un singur dor 52... Următoarele versuri fac parte din poezia.. Barbu Cioculescu b. s-am înţeles prea bine Sa nu mă ţin de pasul tău.. Caragiale" este o lucrare scrisa de a.. şi abordează ideea poetică a credinţei..

Pajul Cupidon b. noi copii ai lumii mici...... Străin de toţi.. antifraza/ Epigonii c. Versurile: "Când degerând atâtea dăţi. Eu nu mai cred nimic şi n-am tărie.. 55... Privirea ta de milă caldă. b. Înduratoare-asupra mea coboară.. Da-mi tinereţea mea..... plină.. pierdut în suferinţa Adânca a nimicniciei mele. În veci alături să te am. Adio.. Învierea 54. Sub acel farmec liniştit De lună! Şi când în taină mă rugam Ca noaptea-n loc să steie.. Procedeul stilistic prezent in textul: „Iar in lumea asta mare.. Versurile din Mihai Eminescu fac parte din .” se numeşte...: a. a. Răsai asupra mea. Colinde..“Speranţa mea tu n-o lăsa să moară Deşi al meu e un noian de vina.. Femeie!" fac parte din poezia eminesciană.... cât eram de fericit Să mergem împreună...... Eu mă uitam prin ramuri Şi aşteptam să te arăţi La geamuri. antonomaza/ Scrisoarea IV .. O.... Marie!” a. c. redă-mi credinţa Şi reapari din cerul tău de stele: Ca sa te-ador de-acum pe veci. Facem pe pământul nostru muşunoaie de furnici. antiteza/ Glossă b.. colinde c...... Când amintirile...

: a... inversiune/ Scrisoarea III 57...56..Versul preia formula introductivă a....: a. iamb/ basmului/ Luceafărul b................... vers trohaic de 5 silabe/ cosmogoniei/ Veneţia 59.. vers iambic de 8 silabe/ apocatastazei/ Epigonii c.......Versurile fac parte din. împerecheată/ norocului trecător/ Peste vârfuri.......... monorima/ codrului/ Ce te legeni b... imprecaţie/ Scrisoarea III c.. elegie/ comuniunii dintre om şi natură b.. Versul dezvoltă motivul romantic al ....... meditaţie/ trecerii ireversibile a timpului 61. ramâi” este o...” se numeşte....: a.: a... dactil/ mitului/ Luceafărul 58. interogaţie/ Scrisoarea III b. troheu/ epopeii/ Luceafărul c.. „autorul” comedioarei „Viclenie si amor” (1870)....... satira/ antitezei dintre trecutul glorios şi prezentul decăzut c.: a........... Măsura versului prezentă în textul: „S-a stins lumina falnicei Veneţii” [Mihai Eminescu Veneţia] se numeşte.....şi face parte din.... I-e ruşine omenirii să vă zică vouă oameni!” se numeşte. Procedeul stilistic subliniat în următorul text: „Voi sunteţi urmaşii Romei? Nişte răi şi nişte fameni. endecasilab iambica/ morţii/ Veneţia b....... cu un moto în proză este o satiră la adresa furtişagurilor literare....... care dezvolta tema...............şi face parte din..... parodie/ liberalismului şi a politicianismului democratic 62. „Scrisoarea III” de Mihai Eminescu este o. pe tema.: a....... Piciorul metric prezent in textul: „A fost odată ca-n poveşti” se numeşte.......... 60........... atât de obişnuite în veacul său.......... Cel vizat este nimeni altul decât Iacob Negruzzi.............. meditaţie/ raportului dintre înaintaşi şi posteritate b. ......... Poezia eminesciana „O. Ducând gândurile mele Şi norocul meu cu ele....şi face parte din.. Îmbrăţişată/ naturii/ La mijloc de codru c.Versurile dezvoltă motivul romantic al...... Un poem postum eminescian intitulat .. egloga/ iubirii c............ Rima prezentă în textul: „Peste vârf de rămurele Trec în stoluri rândunele....

Ca Dumnezeu te-arăţi în mii de feţe Şi-nveţi ce-un ev nu poate să te-nveţe. înţelepciunea naturii este din nou preamărită în comparaţie cu truda şi jertfa creatorului de artă pentru ideal: „Si eu simt acest farmec si-n sufletu-mi admir Cum admira cu ochii cei mari odat-Shakespeare. Prieten blând al sufletului meu.. Numit de poetul român „geniala acvilă a nordului” într-un articol publicat în revista „Familia” intitulat „Teatrul românesc si repertoriul lui”. Atât de crud eşti tu.. 1978.a. Ca Dumnezeu te-arăţi în mii de fete Şi-nveţi ce-un ev nu poate să te-nveţe...” (Mihai Eminescu „Poezii Proză literară” Editura Cartea Românească...... aşa cum reiese şi din versurile postumei . Povestea teiului c.. colecţia Mari scriitori români. Versurile de mai jos aparţin postumei ……… „Shakespeare! adesea te gândesc cu jale. Anglist prin formaţia intelectuală. 359) a.. Memento mori c. vol. Şi eu. vol. Cărţile b. a. care e intitulată Memoria lui Shakespeare apărută în 1980. Jorge Luis Borges are o povestire. Doña Sol 63.. ediţie de Petru Creţia. Furtună-i azi si linu-i glasul tău..... 1978. II.. Furtună-i azi si linu-i glasul tău. ş-atât de moale. William Shakespeare este maestrul spiritual al lui Mihai Eminescu. eu sunt copilul nefericitei secte .... ediţie de Petru Creţia.. p. p. Romancero español b.. Cărţile şi noaptea c.. 359) Sublinierile din versurile eminesciene citate mai sus ne duc cu gândul la existenta unei metafore embrionare. colecţia Mari scriitori români. s-atât de moale. Prieten blând al sufletului meu.... Izvorul plin al gândurilor tale Îmi sare-n gând si le repet mereu.” (Mihai Eminescu „Poezii Proză literară” Editura Cartea Românească..... care ar fi putut să-i atragă atenţia scriitorului argentinian.. Despre o misterioasă scriere cifrată 64. Cărţile b.. II.. Icoana şi privaz 65. Atât de crud eşti tu. Izvorul plin al gândurilor tale Îmi sare-n gând si le repet mereu. În .: „Shakespeare! adesea te gândesc cu jale....

.. vol.... ediţie de Petru Creţia.. un luceafăr înzestrat cu mii de raze În viata-mi de-ntuneric a făcut ca să se vază.... procedeu care se numeşte hipotipoză. p. muzica.” (Mihai Eminescu „Poezii Proză literară” Editura „Cartea Românească”.. “Un luceafăr.. „A firii dulce limbă” adesea invocată de Eminescu se aseamănă cu glasul naturii înţelepte din opera bardului de la Stratford-upon-Avon. Chipul feminin prezentat în cea de a doua strofa citata este conturat printr-o îmbinare gradată de epitete duble şi simple care fac mai vie zugrăvirea portretului. Povestea magului călător în stele c.. pădurea.. Mahabbharata c... 1978. Pe acestea le-ndrăgii Nu chiliile pustii Unde plângi gândind aiurea. a fost preocupat de realizarea unei gramatici sanscrite si chiar a tradus din „Vede” .Eminescu scrie în spirit shakespeare-ian. Un luceafăr c. II. Povestea teiului b.Cuprins de-adânca sete a formelor perfecte. Se ştie astăzi cu certitudine că Eminescu a intenţionat să realizeze primul vocabular sanscritromân.. Cărţile 66. Făt-frumos din tei . pe care l-a integrat în celebrul episod cosmogonic din „Scrisoarea I”... Luceafărul b.” a. II... Icoană si privaz b. părul galben cade creţ.” (Mihai Eminescu „Poezii Proză literară” Editura Cartea Românească.. Povestea teiului c.......... Ca o zână din poveste ea e naltă şi uşoară...... colecţia Mari scriitori români. Trandafiri pe fată are şi cu zâmbetul isteţ... ediţie de Petru Creţia. vol.. colecţia Mari scriitori români. 1978. p.. Admiraţia pentru opera lui William Shakespeare este o altă coincidentă biografică în cazul lui Mihai Eminescu si a lui Jorge Luis Borges... În . Iar la fată e bălaie.475) a. a. Următoarele versuri fac parte din poezia.. Sakuntala 68.. Cărţile 67.. Imnul creaţiunii b. Eu privind acea lumină ca din visuri mă deştept Şi cu braţele-amândouă cătră dânsa mă îndrept. amintind de povestea Ofeliei: „ Dansul.... E subţire şi gingaşă şi din ochi revarsă pară. 420) a.

. Sonet III 70. De-or trece anii b. Iată tot ce te aşteaptă... neras să umbli. biografia subţire... Eu zideam Turnul-Vavilon Din cărţi de joc şi mai spuneam Şi eu câte-o prostie..... C-ai fost om cum sunt şi dânşii.” a.... “Să tot torni la rime rele.... Şi când vezi vre o femeie Să te-nchini pân’ la pământ Şi de-a sta ca să-ţi vorbească Să înghiţi orice cuvânt. La balta mare ajungeam Şi l-al ei mijloc înotam La insula cea verde”. Fiind băiet păduri cutreieram 71... Numai poetul b... “Şi el citea pe Robinson.. „Iar deasupra tuturora va vorbi vreun mititel.. Cu dactile în galopuri. Copii eram noi amândoi c. crezi c-or vrea să te admire? Ei vor aplauda desigur.. Mi-l povestea si mie. Şi rufos şi deşuchiet Toate-acestea împreună Te-arat-a fi poet.. Care s-o-ncerca s-arate că n-ai fost vreun lucru mare.. Următoarele versuri fac parte din poezia. Ba să vezi. Adesea la scăldat mergeam În ochiul de pădure. Nespălat. Nu slăvindu-te pe tine. Următoarele versuri fac parte din poezia. Neputând să te ajungă... care din punctul de vedere al speciei lirice este o satira indirectă. Cu gândiri nemistuite Să negreşti mai multe topuri.. Poet c. Măgulit e fiecare .. a. posteritatea este încă şi mai dreaptă..69... -lustruindu-se pe el Sub a numelui tău umbră....

.. Să te vezi pe tine însăţi Visătoare. 242-243) a... Ce tresari din vis deodată? Tu auzi păşind în tindă E iubitul care vine De mijloc să te cuprindă Si în fata ta frumoasă O să ţie o oglindă. surâzândă. 1884.. Vântul jalnic bate-n geamuri Cu o mână tremurândă. p.Măi motane... sărmane! Oare ce gândeşte hâtrul de stă ghem şi toarce-ntruna? Ce idei se-nşiră dulce în mâţeasca-i fantazie? Vreo cucoană cu-albă blană cu amoru-i îl îmbie.. Versurile de mai sus fac parte din poezia .. Povestea teiului . Satira I [Scrisoarea I] b... S-a înţeles de mai nainte. “Toamna frunzele colindă..... Sun-un grier sub o grindă.... Bucureşti..din volumul Mihai Eminescu „Poesii” Editura Librăriei Socec & comp. Ca să ştii şi tu odată boieria ce-i. ori în pod. Şi prostatecele nări Şi le umflă orişicine în savante adunări Când de tine se vorbeşte. “Şi motanul toarce-n sobă de blazat ce-i..” a. C-o ironică grimasă să te laude-n cuvinte”.. .. Satira III [Scrisoarea III] 72.... unice amic şi ornic. Următoarele versuri fac parte din poezia... De-ar fi-n lume-un sat de mâţe.. Următoarele versuri fac parte din poezia... . Cugetările sărmanului Dionis 73.. Adio b.. zău! că-n el te-aş pune vornic...Că n-ai fost mai mult ca dânsul. Rendez-vous i-a dat în sură. în găvăună?” a. Iară tu la gura sobei Stai ca somnul să te prindă... Cugetările sărmanului Dionis c. Călin (file din poveste) c.. iar ca specie literară sunt un gazel. Povestea codrului b. Satira II [Scrisoarea II] c. Vino-ncoa să stăm de vorbă....

Aripi are. Undele visează spume.. “El veni..... Naltă zveltele lor trunchiuri..74. Călărind pe-un papagal.În Câmpia Dunării..” a. Şi de-atunci în orice noapte Plâng pe patul meu deştept.. Puse-o floare-atunci-n arcu-i. iar în tolbă-i El păstrează.. Egipetul c. Următoarele versuri fac parte din poezia... sure. Pajul Cupidon b....” a... Cel desemnat prin pronumele personal el este “zeul indic”. Având zâmbetul făţarnic Pe-a lui buze de coral. “Râul sfânt ne povesteşte cu-ale undelor lui gure De-a izvorului său taină.. ca săgeţi.. luminoasă. despre vremi apuse.. Scrisoarea III 76.. cerurile-nşiră nori.. copilul mândru. Kamadeva b.... Sufletul se-mbată-n visuri care-alunecă în zbor. Numai flori înveninate De la Gangele măreţ. cu câţiva ani înaintea celui de-al doilea război mondial.. Călin (file din poveste) 75. se pare că timpul era foarte răbdător cu oamenii’’. Primul volum al unui roman celebru scris de Marin Preda începe cu următoarea frază: .....Noaptea-i clară.... Precizaţi titlul romanului: a b c Risipitorii Moromeţii Marele singuratec . Următoarele versuri fac parte din poezia.. Mă lovi cu ea în piept. Palmii risipiti în crânguri auriţi de-a lunei rază. Cu săgeata-i otrăvită A sosit ca să mă certe Fiul cerului albastru S-al iluziei deşerte. Kamadeva c..

Achim şi Nilă să fugă cu oile şi caii la Bucureşti pentru a se îmbogăţi? a Ţugurlan b Guica. fundamental. specifice personajului b presimtirea unor schimbãri în viata satului 79. Care este numele primei neveste a lui Ilie Moromete? a Catrina b Rădiţa c Polina 82. superioară. Ce semnifică. Cine este eroul celui de-al doilea volum al romanului Moromeţii de Marin Preda? a Ilie Moromete b Niculae Moromete c Achim 81. autoritară a tatălui . sora lui Moromete c Botoghinã 80.77. Cărei viziuni artistice îi aparţine. Preda? a expresionismului b realismului c naturalismului 83. Ce sugerează observaţia naratorului privitoare la Ilie Moromete în momentele când acesta stătea pe stănoaga podiştei: "din mâna lui fumul ţigării se ridica drept în sus. favorabil viziunii asupra vietii. În care parte din primul volum al romanului Moromeţii de M. în privinţa vieţii familiei Moromete. locurile pe care le ocupă fiecare în jurul mesei rotunde joase şi scunde unde mănâncă zilnic? a poziţia unică. proza lui M. Cine îi îndeamnă pe Paraschiv. fără grabă şi fără scop": a ideea timpului rãbdãtor. Preda este povestită celebra scenă a tăierii salcâmului? a în prima parte b în partea a doua c în ultima parte 78.

Care este boala de care suferã periodic cel mai mic copil al familiei Moromete? a frigurile b gãlbenarea 90. provocate de transformarea vietii satului traditional sub imperiul noii istorii? a volumul întâi b volumul al doilea . o mãsurã a vietii morale. În care volum al Morometilor este naratã înstrãinarea lui Ilie Moromete. Cui îi spune Ilie Moromete celebrele cuvinte. tatãl scriitorului b Ionel Teodorescu.b egalitatea dintre membrii familiei Moromete (pãrinti si copii proveniti din douã cãsãtorii) 84. Pe cine readuce în sat Moromete pentru a opri destrãmarea vechilor rânduieli ale civilizatiei tãrãnesti? a pe Giugudel b pe Matei Dimir c pe Tugurlan 86. simbolice pentru psihologia si destinul acestui personaj: “Domnule.. izolarea si cãderea sa la pat.”. învãtãtorul din sat c un personaj din literatura universalã 89. Personajul considerat de critica literarã tãranul-filozof sau ultimul tãran este: a Ion al Glanetasului b Ilie Moromete 88. În ce zi a sãptãmânii are loc celebra adunare din poiana lui Iocan? a luni b sâmbãtã c duminicã 85. eu totdeauna am dus o viatã independentã?” a lui Nicolae b învãtãtorului c doctorului 87. Cine este acest model care dominã spatiul prozei morometiene? a Tudor Cãlãrasu.. O mãrturie a lui Marin Preda sunã astfel: “Scriind. am avut totdeauna în fatã un model preexistent.

înainte de cãderea sa la pat? a Niculae b Tita c un nepot 92. Critica a observat cã în opreta lui Marin Preda optiunea pentru un realism modern de tip clasic vine din coexistenta a douã trãsãturi aparent opuse: spiritul ironic. În romanul lui Marin Preda. aceastã obsevatie? a La câmp b Morometii c Colina 94. rareori o valoare”. semnificativ pentru viziunea autorului asupra mitului fericirii prin iubire? a Cel mai iubit dintre pãmânteni b Delirul c Intrusul 97.91. bãtrân si bolnav. prin constructia si destinul persoanjului principal. sã plãteascã fonciirea. de tip caragelian si înclinatia spre o viziune tragicã a vietii. Cel mai iubit dintre pãmânteni apare o frecvent citatã asertiune: “Tineretea e o trufie. Ce îl determinã pe Moromete sã vândã mai mult de jumãtate din pãmânt. Care dintre persoanjele lui Marin Preda a fost arestat în douã rânduri pentru crimã. În care dintre romanele lui M. personajul narator relateazã episoadele traumatizante ale propriei experiente în mediul abrutizat din închisoare sau de la serviciul de deratizare? a Intrusul b Marele singuratic c Cel mai iubit dintre pãmânteni 95. sã cumpere alti cai. ludic. Preda. produsã în conjucturi determinate de istorie sau accidental: a Achim b Niculae Moromete c Victor Petrini 96. rata la bancã si taxa scolarã pentru Niculae? a certurile cu fii sãi b fuga lui Paraschiv si Nilã c discutiile din poiana lui Iocan 93. Care dintre urmãtoarele texte confirmã mai pregnant. Cine îl poartã în roabã pe Ilie Moromete. Cine o formuleazã? a Petricã Nicolau . Care dintre romanele lui Marin Preda se încheie cu un mic citat.

obiectivare. relatare cronologica. La ce catedrã universitarã este numit. Vianu (Arta prozatorilor români). omogenitate b Viziunea naratorialã subiectivã. antimimetismul 102. În care dintre cele trei serii de procedee se încadreazã romanul Ion? a Creatia. Rebreanu începe. L. retine în primul rând aspectul animalic al personajului. Ce roman al lui L. cazuistica c Fantasticul.b Victor Petrini c Matilda 98. un moment dinamic si exploziv? a Ciuleandra b Ion c Pãdurea spânzuratilor 103. instinctuale 104. Rebreanu care. mai întâi. În romanul Ion. Unde se aflã eroul-narator din Cel mai iubit dintre pãmânteni când se declanseazã procesul anamnetic care va constitui subiectul romanului? a în apartamentul familiei Nicolau b în închisoare c în propria locuintã 99. Prin ce mijloace se realizeazã aceastã viziune? a prezentarea nudã a faptelor b insistenta asupra scenelor erotice c limbajul frust si redarea unor senzatii organice. ludicul. omniscienta. Victor Petrini? a Catedra de filosofia culturii b Catedra de istoria filosofiei 100. scindat între douã entitãti esentiale cãrora le apartine deopotrivã: cea nationalã si cea statalã? a Ion b Pãdurea spânzuratilor c Ciuleandra 101. tipologiile sociale si morale. În care dintre romanele lui Liviu Rebreanu este dezvoltat cazul de constiintã tragicã a personajului principal. cu „hora satului”. Rebreanu apeleazã la o tehnicã narativã foarte modernã. Care este aceasta? a tehnica contrapunctului . analiza. potrivit lui T. dupã câteva imagini statice. Din romanul Ion transpare viziunea naturalistã a lui L.

Romanul Ion ilustreazã teoria modernistã a prozei (E. religiei. gestul lui Apostol Bologa semnificã: a abandonarea de sine în fata mortii b speranta de a se salva c încercarea de a se sustrage hotãrârii Curtii Martiale 109. obiectiv. cu zonele mai profunde ale istoriei. Rebreanu îsi propune sã descifreze psihologia personajelor prin: a analiza proceselor psihice ale personajului. cu viziunea miticã a A+C b B+C c A+B+C . monolog interior b relatarea la persoana I 111. Lovinescu) prin: a structura epopeicã b obiectivare naratorialã c subiectivitate narativã 110. cronologicã a evenimentelor 107. memoria involuntarã c relatarea succesivã. Despre ce roman scris de Liviu Rebreanu. L. Romanul Pãdurea spânzuratilor are ca temã: a o dramã existentialã si nationalã din perioada Primului Rãzboi Mondial b sfârsitul rãscoalei din 1907 c Revolutia de la 1848 106. modern? a Ion b Ciuleandra c Rãscoala 108. apãrut în 1920.b tehnica acumulãrii c tehnica introspectiei 105. stilului 3. cu pitorescul etnografic 2. În romanul Pãdurea spânzuratilor. se spune cã reprezintã începutul romanului românesc. Precizati modalitatea prin care în romanul Ion autorul îsi împlineste ambitia de a da iluzia perfectã a pulsatiei vietii în curgerea ei fireascã: a relatarea subiectivã b recursul la anamnezã. Cu ce este corelatã ideea de traditie în literatura interbelicã? 1. În scena finalã a romanului Pãdurea spânzuratilor.

cum ar fi cel al Altei din Act venetian. 115. Scrisul corect e ca pâinea profesorilor de românã. evaluarea faptelor si a atitudinii personajelor 118. întâia noapte de rãzboi? a perspectiva subiectivã apartinând aceluiasi personaj narator b locul si timpul naratiunii 116. ludicul. Prin ce formulã se realizeazã al doilea moment al sincronizãrii romanului românesc cu cel european? a realist-traditionalã b neoromanticã c clasicistã d subiectiv-analiticã 117. Ultima noapte de dragoste. în opinia lui Camil Petrescu. într-un portret al doamnei T.. implicarea în relatare a naratorului. rolul fanteziei. datoritã cãrora ar putea da „o viatã neobisnuitã rolurilor de femeie adevãratã”. În romanul Patul lui Procust.112.. Ce elemente diferentiazã proza poeticã de cea liricã? a caracterul sugestiv-simbolic. Nu e obligatoriu decât pentru cei care nu sunt scriitori”: a Fred Vasilescu b Ladima c Emilia d Doamna T. 113. livrescul etc. b exprimarea (directã) a sentimentelor. Cine creioneazã acest portret? a Fred Vasilescu b autorul c enigmaticul D. stilizat . sunt observate „posibilitãti de mare artistã”. Ce anume dã unitate celor douã pãrti ale romanului lui Camil Petrescu. Care este. stilul cel mai potrivit pentru a realiza ideea de autenticitate: a anticalofil b „caligrafic”. Precizati cãrui personaj din romanul Patul lui Procust de Camil Petrescu îi sunt adresate urmãtoarele sfaturi anticalofile: „Arta n-are de-a face cu ortografia. Care este principala caracteristicã a stilului lui Liviu Rebreanu? a podoabele stilistice b sobrietatea 114..

nunta. naşterea. acolo ambitia. Cine este autorul poeziei cu acelasi titlu ca al romanului (Patul lui Procust). ceea ce i s-a întâmplat în viatã. În ce formulã de roman se încadreazã romanul lui Camil Petrescu.”? a Ultima noapte de dragoste. La care dintre romanele lui Camil Petrescu se referã urmãtoarea observatie cãlinescianã: „Autorul a voit sã facã roman stendhalian (si sunt indicii în privinta aceasta). În ce roman se face urmãtoarea pledoarie pentru autenticitate si experientã: „Un scriitor e un om care exprimã în scris cu o liminarã sinceritate ceea ce a simtit. întâia noapte de razboi c Un om între oameni 122. roman cãtând a fi monografia unui element psihic. Fãrã ortografie. fãrã compozitie. Lovinescu b Vl. Opinia potrivit cãreia “acei care se iubesc au drept de viatã si de moarte. aici gelozia. Streinu c G. unul asupra celuilalt” este exprimatã în romanul Ultima noapte de dragoste. ceea ce a gândit. moartea”? a E.” (Istoria literaturii romane de la origini pana in prezent)? a Patul lui Procust b Ultima noapte de dragoste. Precizaţi care dintre cei trei critici a apreciat că romanul Ion de Liviu Rebreanu „e opera unui poet epic care cântă cu solemnitate condiţiile generale ale vieţii.119.îintâia noapte de rãzboi? a liric b obiectiv c subiectiv 120. fãrã stil si chiar fãrã caligrafie. Ultima noapte de dragoste. pasiunea. lui si celor pe care i-a cunoscut. sau chiar obiectelor neînsufletite. întâia noapte de rãzboi de: a cãpitanul Floroiu b Stefan Gheorghidiu c cãpitanul Dimiu 124. Călinescu . întâia noapte de rãzboi b Patul lui Procust c Santier 121. reprodusã într-unul dintre subsolurile acestuia? a naratorul din subsol b Fred Vasilescu c George Demetru Ladima 123.

Într-o scenă din romanul Ion de Liviu Rebreanu. simbolică pentru Ana. Lovinescu 126. Despre ce personaj este vorba? a cârciumarul Avrum b Dumitru Moarcăş 130. Modalitatea narativă caracteristică romanelor Ion şi Pădurea spânzuraţilor de Liviu Rebreanu este: a poziţia naratorială subiectivă . Care dintre următoarele personaje ale romanului Ion de Liviu Rebreanu are implicaţii în destinul cuplului Ana-Ion. singura martoră a momentelor respective. Despre care dintre următoarele scene memorabile din roman este vorba? a hora (din primul capitol al romanului) b sărutul pământului (din capitolul Sărutarea) c nunta (din încheierea primei părţi a romanului) 127. a subliniat caracterul exponenţial al personajului titular. Într-o mărturie. prin cunoscuta formulă: „Toţi flăcăii din sat sunt varietăţi de Ion”? a Pompiliu Constantinescu b G. a predestinării tragice în existenţa lumii rurale? a George Bulbuc b Florica c Savista 131. Unde începe înfruntarea violentă dintre Ion al Glanetaşului şi George Bulbuc? a în ograda Teodosiei b acasă la Vasile Baciu c în cârciuma lui Avrum 128.125. Care dintre următorii critici interbelici. Liviu Rebreanu afirma: „Realitatea cea mai vie din Ion este o scenă romantică […] Aceasta e chiar sursa romanului şi a fost văzută de mine”. subliniind viziunea autorului asupra fatalităţii. în interpretarea romanului Ion de Liviu Rebreanu. în spiritul realismului clasic. Prietenia iniţială dintre învăţătorul Herdelea şi preotul Belciug începe să se deterioreze din cauza neînţelegerilor legate de: a casa construită de învăţător b căsătoria Laurei Herdelea c lupta electorală 129. sfârşitul unui personaj şi vorbele lui anterioare despre moarte capătă valoare premonitorie. Călinescu c E.

E. afirmă: „Când măriţi o fată e parcă ţi-ar arde casa”? a Vasile Baciu b mama Floricăi c învăţătorul Herdelea . Liviu Rebreanu utilizează o tehnică anume. trăiri interioare etc. ca simbol al legăturii ancestrale cu pământul.b apelul la fantastic c relatarea şi analiza neutre (obiective) 132.) b discursul indirect liber 133. Intitulate simbolic. cele două părţi ale romanului Ion de Liviu Rebreanu sugerează simultaneitatea şi. personaje. cu valenţe simbolice pentru viziunea asupra desfăşurării ciclice a existenţei şi a fatalităţii destinelor. Într-o judecată de valoare globală asupra unui romancier interbelic. cât şi în Pădurea spânzuraţilor. Care dintre personajele romanului Ion de Liviu Rebreanu. sub semnul tragicului destinul personajului titular? a glasul pământului b glasul iubirii 134. La care dintre cei trei autori se referea? a Hortensia Papadat-Bengescu b Camil Petrescu c Liviu Rebreanu 136. locuri. autorul pătrunde în substratul adânc al crizei de conştiinţă pe care o trăieşte Apostol Bologa pe calea procedeelor specifice: a romanului psihologic tradiţional b romanului subiectiv 135. totodată. Asupra destinului unuia dintre eroii romanelor rebreniene planează figura tatălui. totodată. sau sugestivă în perspectiva relaţiei dintre viaţă şi literatură. zbaterea personajului (tipică operei rebreniene) între eros şi aspiraţia spre împlinire în planul existenţial concret. punând. Despre ce procedeu este vorba? a simetria la diferite paliere ale structurii operei (compoziţie. În romanul Pădurea spânzuraţilor. E vorba de: a Titu Herdelea b Apostol Bologa c Ion al Glanetaşului 137. după căsătoria fiicei sale. Care dintre cele două glasuri învinge. Lovinescu afirma că pe „altarul” acestui creator „jertfim toată epica română de la Filimon la Sadoveanu”. întâmplări. Atât în romanul Ion. credinţa şi istoria neamului căruia îi aparţine.

În comparaţie cu ţăranii lui L. şi chiar cu cei din satul său. Sadoveanu. fiind sugestiv pentru avalanşa presiunilor istoriei asupra comunităţii şi a vieţii individuale din universul rural tradiţional? a în primul volum b în cel de-al doilea volum 143. Precizaţi numele personalităţii din Parlamentul epocii respective. Ilie Moromete aduce o viziune aparte asupra lumii rurale şi a valorilor ei (sociale. în a cărui opinie avea Ilie Moromete încredere: a Gheorghe Brătianu b Nicolae Iorga c Dumitru Madgearu . familiale. la noile forme de câştig b inteligenţă. Căruia dintre personajele romanului Moromeţii i se spune voiajorul? a lui Birică b lui Nilă c lui Victor 140. Marcaţi-le pe cele semnificative: a interes pentru îmbogăţire. În ce timp al istoriei începe nararea vieţii familiei Moromete? a în preajma celui de-al Doilea Război Mondial b imediat după încetarea Primului Război Mondial c la începutul secolului al XX-lea 141. ironie. bucurându-l pentru moment pe Niculae. spectacol 144. gust pentru disimulare. morale). În care dintre cele trei romane ale lui Marin Preda o temă fundamentală este cea a familiei ca nucleu vital al universului rural tradiţional? a Cel mai iubit dintre pământeni b Delirul c Moromeţii 139. Ce anume declanşează schimbările treptate din viaţa Moromeţilor. mezinul familiei? a plecările cu porumb la munte ale tatălui său b hotărârea lui Achim de a pleca la Bucureşti cu oile 142. contemplativ. spirit independent. Individualizarea sa în cadrul categoriei căreia îi aparţine pune în evidenţă trăsături caracteristice propriei personalităţi. În care dintre cele două volume ale romanului Moromeţii ritmul epic este mai precipitat.138. adaptare la schimbările vieţii satului. Rebreanu sau M.

Teme principale ale romanului Moromeţii de Marin Preda sunt: 1. cu specifica-i ironie. în timp ce se îndreaptă spre poiana lui Iocan (Moromeţii. obişnuind să vorbească singur. de Marin Preda)? a lui Cocoşilă b lui Ţugurlan c lui Dumitru lui Nae . În ce momente ale existenţei sale. volumul I. Cui îi vorbeşte Moromete. de Marin Preda)? a Dumitru lui Nae b Ilie Ţugurlan c Ion al lui Miai 150.145. războiul 5.. despre facultăţile lui Victor Bălosu. Actorii principali ai „dezbaterilor” din poiana fierăriei lui Iocan (din romanul Moromeţii de Marin Preda) sunt Ilie Moromete şi a Ţugurlan b Iocan c Cocoşilă 146. iubirea 4. familia ca centru vital al civilizaţiei rurale tradiţionale 2.”? a la tinereţe b în ultimii ani ai vieţii 148. Indicaţi procedeul utilizat de Marin Preda în momentul când Ilie Moromete exprimă următoarea reflecţie semnificativă pentru tema fundamentală a romanului: „Că tu vii şimi spui că noi suntem ultimii ţărani de pe lume şi că trebuie să dispărem… Şi de ce crezi că n-ai fi tu ultimul prost de pe lume şi că mai degrabă tu ar trebui să dispari. chit ca rostul acesta cine ştie ce s-o alege de el!. Ilie Moromete face următoarea reflecţie: „Poate în clipa din urmă omul e dator să ţină la rostul lui. satul tradiţional şi schimbările aduse de istorie în lumea sa 3. patima pentru pământ a A+D+E b B+C+D c A+B 149. Despre care dintre apropiaţii lui Ilie Moromete se spune că avea un glas neprietenos şi străin (Moromeţii. nu eu?” a dialog b monolog adresat c monolog interior 147. volumul I..

Care dintre fiii lui Moromete din prima căsătorie este numit prost şi bezmetic de către tatăl său (Moromeţii. Care dintre următoarele texte confirmă mai pregnant. ludic. Identificarea naratorului din subsolul romanului Patul lui Procust cu autorul (Camil Petrescu). această observaţie? a Delirul b Moromeţii c Cel mai iubit dintre pământeni 153. Lovinescu c Camil Petrescu . Precizaţi categoria socială a cărei problematică existenţială şi. mai ales. este probată de: a recunoaşterea explicită a acestuia b trimiteri la propriile cronici sau idei asupra teatrului şi la piesa Act veneţian (în „lămuririle” din subsolul romanului) 155.151. aparţinând instanţei narative obiective 156. comentariu naratorial de subsol) c una. prin construcţia şi destinul personajului principal. de Marin Preda)? a Achim b Nilă c Paraschiv 152. aparţinând instanţei narative subiective b mai multe. Câte perspective naratoriale susţin structura compoziţională a romanului Patul lui Procust de Camil Petrescu? a una. Călinescu b E. corespondenţă. ideatică reprezintă o constantă tematică a întregii creaţii a lui Camil Petrescu: a ţărănimea b intelectualitatea c târgoveţii 154. de tip caragialean şi înclinaţia spre o viziune tragică a vieţii. Cine utilizează pentru întâia dată formula „dosar de existenţe” cu referire la tehnica narativă a romanului Patul lui Procust de Camil Petrescu? a G. Critica a observat că în opera lui Marin Preda opţiunea pentru un realism modern de tip clasic vine din coexistenţa a două trăsături aparent opuse: spiritul ironic. ca expresie a unui artificiu compoziţional. volumul I. care se intersectează în cadrul convenţional al dosarului de existenţe (jurnal.

În ce parte a romanului Patul lui Procust de Camil Petrescu se expun o serie de idei privitoare la arta teatrală? a în capitolul Într-o după amiază de august b în Epilog I c în notele de subsol 158. Perspectiva naratorială în romanul Patul lui Procust de Camil Petrescu este unitară? a da b nu 162. în notele de subsol 159. Fără ortografie. Se precizează undeva că dosarul de existenţe care alcătuieşte romanul Patul lui Procust de Camil Petrescu este doar o chestiune de tehnică narativă? Dacă da. Ce formulă de roman susţine Camil Petrescu prin următoarea aserţiune: „Un scriitor e un om care exprimă în scris cu o liminară sinceritate ceea ce a simţit. să „povestească net. din romanul Patul lui Procust de Camil Petrescu este introdus. ceea ce a gândit. În care dintre scrisorile doamnei T. Care dintre următoarele formule ale romanului european este teoretizată şi experimentată de Camil Petrescu? a romanul realist obiectiv b romanul fantastic c romanul analitic subiectiv 163. fără stil şi chiar fără caligrafie”? a romanul de creaţie realistă b romanul autenticităţii şi experienţei c romanul mitic . sau chiar obiectelor neînsufleţite. în ce parte a textului? a nu există această precizare b există. lui şi celor pe care i-a cunoscut. b pe Emilia c pe Fred Vasilescu 161. pentru prima dată. fără compoziţie. ceea ce i s-a întâmplat în viaţă. la întâmplare”? a pe doamna T. Pe care dintre personajele romanului Patul lui Procust de Camil Petrescu îl îndeamnă autorul. în Epilog II c există.? a în prima b în cea de-a doua c în a treia 160.157. în spiritul autenticităţii. personajul D.

dramele de conştiinţă.”? a doamnei T. obsesia absolutului în iubire. care suferă pentru că gândeşte şi analizează”. justiţie etc. b lui Fred Vasilescu c lui G. Cine găseşte scrisoarea poetului George Demetru Ladima adresată doamnei T. b în jurnalul lui Fred Vasilescu c în subsolul romanului 167. totul ca într-un proces-verbal.. constituie teme privilegiate? a Liviu Rebreanu b Camil Petrescu c Mircea Eliade 166. după moartea acestuia? a doamna T. În care dintre următoarele eseuri este teoretizată opţiunea pentru autenticitate şi experienţă? a Creaţie şi analiză b Noua structură şi opera lui Marcel Proust c Sensul clasicismului 165. Emilia îi dă să citească lui Fred Vasilescu scrisorile primite de la Ladima. Cui îi cere naratorul din Patul lui Procust de Camil Petrescu: „Povesteşte net. Când se întâmplă acest lucru? a în timpul vieţii lui Ladima b după moartea lui Ladima . În care dintre piesele dosarului de existenţe din Patul lui Procust de Camil Petrescu sunt folosite şi scrisorile poetului Ladima? a în scrisorile doamnei T. Care dintre cele trei personaje camilpetresciene se încadrează în această tipologie? a Emilia b Ladima c Nae Gheorghidiu 168. Tudor Vianu dădea tipologiei intelectualului următoarea accepţie: „Natură reflexivă şi pătrunzătoare. Pentru care dintre următorii romancieri inconfundabila viaţă psihică. la întâmplare. Ladima 170.164.D. b procurorul c Fred Vasilescu 169.

Sadoveanu că „are realismul unui Balzac şi melancolia unui romantic”? a. Sadoveanu izbuteşte să realizeze „o sinteză desăvârşită a unui conţinut epico-eroic de aspect legendar”? a. Iorga „anul Sadoveanu”? a. 1904. Baltagul 177. G. Cine este naratorul primului epilog din romanul Patul lui Procust de Camil Petrescu? a autorul b doamna T. Sadoveanu în: a. 1928. când debutează scriitorul b. când apare Hanul Ancuţei 175. 1897. Nicoară Potcoavă c. Ţara de dincolo de negură c. În care dintre cele două Epiloguri ale romanului Patul lui Procust de Camil Petrescu este reprodus anunţul morţii lui Fred Vasilescu într-un „groaznic accident de avion”? a în primul b în cel de-al doilea 174. sora Emiliei c doamna T. Neamul Şoimăreştilor b. Soţul Vitoriei Lipan se numeşte: . 172. Crâşma lui Moş Precu b. C. Romanul Baltagul a fost publicat în anul: a. c Fred Vasilescu 173.171. Ce critic a spus despre M. Care an a fost numit de N. 1905 179. Ciopraga b. Mihai Ungheanu c. Cine a fost personajul feminin din romanul Patul lui Procust căruia îi adresează o ultimă scrisoare poetul Ladima? a Emilia b Valeria. Călinescu 176. Mediul rural este înfăţişat de M. când publică patru volume c. 1930 b. 1929 c. În ce roman M. Zodia Cancerului 178.

Gheorghiţă c. de dragoste c. din 1953. baba Maranda c. după datină 184. omul căruia Vitoria îi lasă. Nechifor b. Povestea Vitoriei Lipan se desfăşoară: a. dintre care una se adevereşte: a. a uitat-o pentru o duşmancă cu ochi verzi. tătarii b. pe coordonatele mitului şi legendei c. realist 183. Cine îl ajută pe Nicoară Potcoavă să-l prindă pe Cigala. gospodăria 185. de un moldovean b. Călătoria în care Vitoria îşi caută soţul dispărut este. ca un bărbat ce se află. cu lăutari şi cu petreceri b. din 1929 182. grecul turcit care-l înjunghiase? a. ar putea zăbovi. De cine e vândut Nicoară Potcoavă stăpânirii greceşti? a. cum o încredinţează vrăjitoarea satului. Romanul Nicoară Potcoavă. conform rânduielilor gospodăreşti. grecii 187. pe fundalul unei existenţe pastorale. argat. o încăpăţânare pentru răzbunare c. e chinuită de câteva întrebări. plecat după nişte oi la Dorna. Şoimii. de boierul trădător Irimia Golia . Romanul Baltagul este unul: a. care merge cu vitele la păşune b. care are o încărcătură morală 181. Zodia cancerului. poliţist b. este o reluare a romanului: a. Daniil 180. Mitrea din romanul Baltagul este: a. de specific naţional b. din 1904 b. Vitoria. de un polonez căruia îi făcuse cândva un bine c. după părerea lui Perpessicius: a. Creanga de aur. omului ei i s-a întâmplat ceva la care se îngrozeşte să se gândească 186. preot c. un act justiţiar. la plecarea pe urmele soţului. leşii c.a. o aventură b. îngrijorată de neîntoarcerea acasă a soţului ei. din 1933 c.

mistic şi iertător 195. Cine a afirmat că opera lui Sadoveanu este o harpă eoliană. Născut în 1880. şovăielnic b. cu reverberaţii mitizante. 1967 b. perioada celui de-al doilea război mondial b. G. creaţia lui Balzac c. apele b. Paul Georgescu 190. sămănătorismului. devin personaje apele. câinele 194. Tudor Vianu b. punctele aşteaptă risipirea ecourilor”? a. la Paşcani. Călinescu 189. Tudor Vianu c. În opera lui Sadoveanu. Ce critic a afirmat. noaptea. caracterizând simplitatea marii arte: „Asemenea lui Johan Sebastian Bach.188. În 1933 Sadoveanu a publicat Creanga de aur. Sadoveanu a murit în: a. toate acordate… În ea „toate gândurile. poporanismului. figurile sunt puse pe portativ. realismului socialist c. opera lui Mihail Sadoveanu pare simplă”? a. vântul. ceaţa c. asemenea stepei. Opera lui Sadoveanu descinde din: a. priveliştile. mitologie 193. o ţiteră uriaşă cu mii de strune. Care dintre ele are un rol însemnat în Baltagul? a. câinele. virgulele cântă şi ele. simbolismului 191. justiţiar. Creangă şi eposul popular b. 1944 192. Vitoria Lipan este un personaj: a. Evul Mediu c. 1961 c. ceaţa. realismului critic b. Sadoveanu aparţine. Neculce. în genere. ca orientare estetică: a. la începuturile istoriei noastre . hotărât pentru pedepsirea crimei şi înjosirii omului c. Perpessicius b. Eugen Simion c. Acţiunea operei se desfăşoară în: a.

Toposul în care se desfăşoară acţiunea romanului Groapa este: a. Gloaba b. 1962 c. Între 1962-1968 Eugen Barbu a fost redactor-şef la: a. moşier c. poliţişti c. România literară c. Băile Herculane c. o mahala bucureşteană 204. Balonul este rotund c. tâmplar la C. Eugen Barbu s-a născut la 20 februarie 1924 în: a. muncitori. Tânărul scriitor b. Volumul de povestiri Hanul Ancuţei. În drum spre Hârlău b. Luceafărul 201. oraşul Galaţi b. Cercul literar de la Sibiu 200. Macedonschi b. Romanul Groapa a apărut în anul: a. Galaţi b. lumpen proletari . Care dintre următoarele povestiri aparţine acestui volum? a. Oaie şi ai săi 202. Turnu Măgurele 198. deschide seria capodoperelor sadoveniene. Debutul editorial al lui Eugen Barbu s-a făcut cu volumul de nuvele: a. ofiţer de jandarmi b.F.R. Bucureşti c. cenaclul Literatorul. apărut în 1928. burghezi b. Domnul Trandafir 197. În 1946 Eugen Barbu frecventează: a. al lui Eugen Lovinescu c. Romanul Groapa e compus din 24 de capitole care înfăţişează viaţa unor: a. al lui Al. 1957 203. 1955 b. Tatăl lui Eugen Barbu era: a. cenaclul Sburătorul.196. Iapa lui Vodă c. 199.

necăjiţi. Principele b. Zamfirescu b. însinguraţi c. Bozoncea – şeful hoţilor – este un personaj din romanul: a. Groapa 210. prozatorul şi dramaturgul G. Groapa c.M. Personajul Cristache Cuţu din romanul Groapa are meseria de: a. Marin Preda c. În romanul Groapa autorul prezintă: a. Specificul limbii operei lui Eugen Barbu constă în folosirea: a. lumea hoţilor b. pe care a descris-o în romanul: a. Geo Bogza 212. Facerea lumii c. un îmburghezit b. cârciumar b. un luptător sindicalist 208. Prin universul social evocat în Groapa Eugen Barbu se înregimentează alături de: a. Personajele romanului Groapa sunt oameni: a. Cârciumarul Stere din romanul Groapa este: a. Principele b. morali. poliţist 209. viaţa tineretului sportiv 207. un boem c. cruzi. barbarismelor . obiectiv-balzaciană c.205. tramvaist c. dicteului automat 211. blânzi şi făcători de bine 206. viaţa politică c. realismului socialist b. arhaismelor şi a termenilor argotici b. Eugen Barbu s-a născut în mahalaua de altădată a Cuţaridei. Săptămâna nebunilor 213. Ascensiunea lui Stere cârciumarul e prezentată de Eugen Barbu după metoda: a. religioşi b. neologismelor c.

Satul „cu nume de lacrimă” din poezia lui Blaga este: a. ca despre ceva familiar. Răşinari b. cu muncitori ceferişti şi un popă lacom de bani 216. naturaleţe firească. Hordou c. sesizându-i poezia amară 215. Poezia Gorunul din volumul Poemele luminii este: a. o idee filozofică b. concret-realistă 220. 1921 c. iubirea c. Debutul editorial al lui Lucian Blaga a avut loc în anul: a. un pastel b. mistică c. populat numai cu gunoieri „desculţi şi flămânzi.214. realistă. foarte bine cunoscut c. cârciuma 217. sănătos moral. Volumul de debut al lui Lucian Blaga este: a. natura . În poeziile din Poemele luminii se simte o pulsaţie: a. Lancrăm 218. cu oameni luminoşi şi generoşi b. Poemele luminii 219. beţi şi răi”. Eugen Barbu scrie despre mahala şi despre aspectele ei degradante cu: a. Calea Griviţei. panteistică b. cum este Calea Victoriei la Cezar Petrescu b. La curţile dorului c. Cuţarida c. o poezie de dragoste c. hoţi zdrenţăroşi c. înţelegere. 1929 b. Prin amintirile personajului Grigore. 1919 221. o elegie pe tema morţii 222. Principalul izvor de inspiraţie pentru Lucian Blaga în volumul Poemele luminii este: a. patimă critică b. intelectual. Paşii profetului b. Sub raportul toposului eroul central al romanului Groapa este: a. romancierul Eugen Barbu introduce cititorul într-un mediu: a.

ţâşneşte în poezia lui Lucian Blaga: a. Vreau să joc c. Din părul tău c. Vladimir Streinu 230. Noi şi pământul 227. Tudor Vianu c. ochii ei negri. G. Vreau să joc b. Nichifor Crainic 229. Poezia Eu nu strivesc corola de minuni a lumii este: a. Philippide c. ca o integrare a subiectivităţii în marele Tot c. în fiecare lucru. se proiectează peste tot pământul şi dirijează fenomenele misterioase ale naturii: a. care sălăşluieşte în fiecare fiinţă. Mi-aştept amurgul . versul liber c. Din părul tău 224. Gorunul b. exprimând raportul dintre eul poetic şi univers. Linişte c.223. În ce poezie blagiană chipul iubitei. o Artă poetică. Al. o concepţie filozofică 228. Sub raport prozodic Lucian Blaga foloseşte predominant: a. poezia cu formă fixă 226. Fiorul 225. tradiţională b. Izvorul nopţii b. Ce eseist-scriitor şi poet a afirmat: „Prima pagină a Poemelor luminii sună ca un manifest ce anunţă totodată pe poet şi filozof”? a. În ce poezie din volumul Poemele luminii Lucian Blaga se simte „un rob în temniţă încătuşat”? a. prozodia clasică. Poezia în care e cuprinsă în germen mai toată lirica erotică blagiană se numeşte: a. Sentimentul tulburător al morţii. Călinescu b. Ce comentator al poeziei lui Lucian Blaga scria în volumul Marca timpului: „Lucian Blaga a introdus în poezia noastră genul comparaţiei dezvoltate”? a. o mărturisire etică b. Tudor Arghezi b. Noi şi pământul c. A. Lumina b.

melancolic-pesimist 233. Volumul Poemele luminii se încadrează în curentul: a. Lancrăm. în 1866 b. orientându-se spre: a. cu ritmuri interioare b. dublat de un suport filozofic c. Poezia lui Lucian Blaga se eliberează de dogmele tradiţiei prozodice. în 1895 235. ţăran b. în „Gând românesc” b. Tatăl lui Octavian Goga a fost: a. Răşinari. declarativ optimist b. Octavian Goga s-a născut la: a. în „Sate şi oraşe din Transilvania” c. Braşov . Ce istoric literar evocă magistral. cioban c. clasic b. în „Istoria literaturii române” 236. satul natal al lui Octavian Goga? a. Hordou.Octavian Goga a absolvit studiile liceale la: a. Ion Chinezul. expresionist 234. versuri ascunse în proză 232. Sibiu b. esenţial reflexiv. Călinescu. G. cu talent de mare prozator. preot 237. poezie cu formă fixă c.231. Nicolae Iorga. Blaj c. romantic c. în 1881 c. Lirismul lui Lucian Blaga este: a. verslibrism. exploziv.

cu redacţia la Reteag b. „Familia” lui Iosif Vulcan. începând cu anul 1900 în: a. În ce revistă i se răspunde lui O. Ilarie Chendi c. „Viaţa nouă” de la Bucureşti c. Budapesta 242. că poţi deveni mare”? a. cu redacţia la Oradea c. „Ne cheamă pământul” b. Titu Maiorescu 243. Goga a avut loc cu volumul: a. Goga îşi face studiile universitare. Din ce poezie fac parte versurile: „Măria-ta! Suntem bătuţi de nevoi! La noi în zadar ară plugul. „Viaţa românească” de la Iaşi b. Nicolae Iorga b. Paris c. Octavian Goga şi-a publicat mai toate poeziile din primul volum de versuri în revista: a. Dar n-avem nimic la casă… Măria-ta! Toate străinii le duc . tinere amic. „Luceafărul” de la Budapesta şi Sibiu 239. cultivează-l cu diligenţă. „Revista ilustrată”. la Academia Română: a. O. Căci holdelor noastre cu spicul de aur Străinul le fură belşugul. Goga la Telegraful redacţiei: „Ai talent. Raportul pentru premierea volumului Poezii de Octavian Goga l-a ţinut. „Poezii” c. Debutul editorial al lui O. Berlin b.238. Am vrea să purcedem cu jertfele laudei. „Din larg” 241. „Tribuna literară” de la Sibiu 240.

profesorul său de la Braşov 248. o modalitate artistică de a exprima un protest naţional şi social c. protestatar b. „De la noi” 244. o operă religioasă b. Titu Maiorescu b. Goga „Poetul pătimirii noastre”? a. Cum stăruind prin holdă-şi taie uliţi Cerşetorind cu ochii stinşi o dungă De nor pribeag în vânătul din zare”? . o artă poetică 249. gândirist 246. Lucian Blaga b. Vasile Goldiş. „Aşteptare” b. Călinescu 245. avangardist c.Şi numai cu lacrimi ne lasă…”? a. Eugen Lovinescu c. Ţăranul din poeziile lui Octavian Goga este înfăţişat: a.Poetul Octavian Goga a fost: a. aşteptând un viitor mai bun 247. Poezia „Rugăciune” de O. Ce poet şi eseist a caracterizat poezia lui Octavian Goga drept o „elegie eroică”? a. La ce pătură socială se referă Goga în versurile: „Eu le vedeam înşiruirea lungă Cum gârbovită-ncet înaintează. Nichifor Crainic c. Goga este: a. Cine l-a numit prima dată pe O. idilic c. revoluţionar. G. sămănătorist b. „Plugarii” c.

mitic. sat-personaj moral. poezia neoromantică-sămănătoristă 255. are interferenţe vizibile cu: a. complexe şi variate. „Ne cheamă pământul” b. Goga. Goga este unul: a. „Dascălul” c. social şi istoric c. clăcaşi b. „De demult” 254. „Clăcaşii”? a. În ce poezie evocă O. Goga un răscolitor tablou al casei părinteşti? a. Satul din poezia lui O. „Bătrâni” b. al mijloacelor formale. George Coşbuc . plugari c. Sub raportul structurii prozodice şi.a. precum la Blaga b. naţională şi tradiţională în conţinut. în înţelesurile ei multiple. în general. „Poezii” c. anistoric 252. ce a fost şi un îndrumător politic al neamului? a. Goga fac parte poeziile „Apostolul”. folclorul b. cu o mare frecvenţă în universul liricii gogiene. „Din larg” 253. Noţiunea de soartă. îl apropie pe poet mai mult de: a. Din ce volum de versuri al lui O. poezia lui O. „Casa noastră” c. „Apostolul” 251. În ce poezie este evocat „vechiul popă românesc”. „Apostolul” b. „Dăscăliţa”. poezia simbolistă c. ostaşi 250.

Poezia bacoviană exprimă: a. „Stanţe burgheze” 260. 1916 b. numai un locaş de închinăciune b. Bacovia a apărut în anul: a. „Dascălul” b. viaţa târgurilor monotone şi prăfuite de provincie . In care dintre poeziile închinate figurilor intelectuale ale satului întâlnim strofa: „La tine vin nevestele să-şi plângă Feciorii duşi în slujbă la-mpăratul. sau şi spre un viitor mesianic. Biserica – în viziunea lui O. viaţa oraşelor tentaculare b. „Apostolul” c. un trecut idilic. Goga. Mihai Eminescu c. 1936 c. salvator 259. „Scântei galbene” b. Fuga în timp a poeţilor „dezrădăcinaţi”. trecutul legendar b. inclusiv a lui O. Volumul de debut al lui G. Şi tu ascunzi o lacrimă-ntre slove. În alte ţări când le trimiţi oftatul”? a. „Plumb” c. „Dăscăliţa” 258. se produce numai spre: a. Iosif 256. 1946 261. Bacovia a fost: a. St. o cetate de adăpostire a fiinţei noastre naţionale c. şi una şi alta 257. în viziuni semănătoriste c. Volumul „Plumb” de G.b.O. Goga – este: a.

Vasiliu b. Botez 263. E ploaie de plumb. Cadenţa versurilor din strofa: „Tăcere…e toamnă în cetate… Plouă… şi numai ploaia dă avânt. Bacovia 266. Din ce poezie fac parte versurile: „De-atâtea nopţi aud plouând. Versurile: „Copacii albi. cezură b. copacii negri. mansarde igrasioase: a. Numele din Registrul stării civile al poetului „Scânteilor galbene” este: a. e vânt şi pe vânt Grăbite trec frunze liberate” este impusă de: a. universul rural 262. G. pentru „case ce stau în dărâmare”.” sunt scrise de: a. G. Vasile Voiculescu b. Ion Minulescu b. În parc regretele plâng iar. copacii negri. Care poet simbolist are predilecţie pentru tristeţile autumnale. Stau goi în parcul solitar: Decor de doliu funerar… Copacii albi. Bacovia 264.c. Theodorescu c. repetiţie c. punctele de suspensie foarte caracteristice stilului bacovian 265. Aud materia plângând…”? . Demostene Botez c. Ştefan Petică c.

Ce-a râs amar Şi-a plâns mereu”? a. „muncitor al visului” c. Bacovia în poezia „Amurg”? a.a. „Epitaf” b. „Lacustră” c. Plumb” 267. Versurile: „Figurile noastre erau palide şi tăcute. „Nervi de primăvară” 269. Bacovia s-a declarat un: a. Iacobescu 270. Al. Traian Demetrescu c. iar peste noi plutea dezgustul unui veac” fac parte din poezia: a. „Scântei galbene” c. Iaşi. Bacovia a murit la: a. pe 22 iunie 1956 271. „Plouă” 268. „Bucăţi de noapte” b. Bacău. G. pe 5 iunie 1959 c. Bucureşti. pe 22 mai 1957 b. Un solitar. Din ce poezie bacoviană face parte strofa: „Aici sunt eu. „Nervi de toamnă” b. proletar intelectual b. Corbii din poezia cărui poet simbolist socialist îi evocă G. Ion Minulescu b. „Baladă” c. poet înnăscut .

Bacovia „a izvorât din mişcarea culturală şi de simţire a Literatorului”? a. Arghezi că e poet al întrebărilor „aprins în focul lui Eminescu”? a. Blaga 275. G. Eugen Simion c. Zoe Dumitrescu-Buşulenga 277.272. că „Tudor Arghezi e cel mai mare poet al nostru de la Eminescu încoace”? a. T. negrul 273. In ce poezie structurează Bacovia starea de spirit pe coordonata târziului. în planul timpului. „Amurg de toamnă” b. „Lacustră” c. T. sămănătorist 274. Al. După propria mărturisire a lui G. Mihai Ralea b. Arghezi c. Vianu c. şi pe a pustiului. Călinescu b. Ce mare poet a afirmat că G. Macedonski b. Bacovia culoarea căreia poetul i-a acordat cea mai frecventă funcţie de simbol este: a. suprarealist c. Cine a afirmat. printre primii. Cine a afirmat despre T. galbenul c. Şerban Cioculescu . Bacovia a fost un poet: a. G. albastrul b. în planul spaţiului: a. L. „Decor”? 276. simbolist b.

„Literatorul” b. 1932 c. Titu Maiorescu c. Arghezi: „acesta. joc de vorbe goale. Suntem singuri. „Liga ortodoxă” c. Ce să-i spun? Numai gura dumisale Se aude sub un prun” face parte din poezia: a. Al. T. In care poezie îndemna T.278. „Cântare omului” 280. „Vieaţa nouă” c. Primele poezii ale lui T. Arghezi a debutat în volum în anul: a. Despre cine scria T. Macedonski 282. „Graiul nopţii” 284. Arghezi se numeşte: a. Arghezi: . „Cuvinte potrivite” b. G. Volumul de debut al lui T. „Chemarea” c. Principala revistă de autor condusă de T. „Bilete de papagal” 283. ca şef de şcoală… îşi amesteca pana cu a mea”? a. 1905 279. „Literatorul” b. Strofa: „Vino. „Convorbiri literare” 281. Coşbuc b. „Creion” b. Arghezi este intitulat: a. „Flori de mucigai” c. 1927 b. Arghezi au apărut în revista: a.

„Bilete de papagal” c. gingaş cumpănită.D. „Testament” c. „Tâlharul” c. feţii mei. „Despărţire” 288. Să nu-i călcaţi nici umbra. „Inscripţie pe un portret” 285. nici la furnici”? a. Cocea c. „Inscripţie pe un pahar” c. Din ce poezie face parte strofa: „Carte frumoasă. Cum s-a numit pamfletul publicat împotriva lui Von Killinger (reprezentantul Germaniei hitleriste la Bucureşti)? a. Arghezi. .„Păşiţi încet. Din ce poezie fac parte versurile: „Am luat ocara. Cine a scris despre T. „Inscripţie pe amfora lui” b. N. când să-njure”? a. dintre toţi. Al. Arghezi că este „poetul cel mai revoluţionar al vremurilor noastre”? a. Călinescu b. Cel mai chemat s-aline. „Baroane” 287. Macedonski 286. despre care se scria că este „un ziar atât de mic. că n-a apărut niciodată. cinste cui te-a scris! Incet gândită. G. şi cel mai teafăr Şi-a înmuiat condeiul de-a dreptul în luceafăr”? a. „Chinezul interimar” b. nici florile de tei. cu grijă tăcută. şi torcând uşure Am pus-o când să-mbie. „Vodă-Ţepeş” b. „Cugetul românesc” b. „Lumea” 289. Cum se numeşte revista scoasă de T.

Eşti ca o floare-anume înflorită Mâinilor mele, care te-au deschis”? a. „Testament” b. „Belşug” c. „Ex libris”
290. Ce poezie i-a publicat N.D. Cocea lui T. Arghezi în „Viaţa socială”, pe când poetul

se afla în Elveţia? a. „Testament” b. „Rugă de seară” c. „Tăcere”
291. In ce revistă a declarat T. Arghezi: „Nu am căutat să fac literatură, dar am căutat

cuvintele care sar şi frazele care umblă de sine stătătoare”? a. „Adevărul literar şi artistic”, din 1927 b. „Viaţa românească”, din 1913 c. „Ramuri”, din 1906
292. Versurile:

„Nu-ţi voi lăsa drept bunuri după moarte Decât un nume adunat pe-o carte” au fost scrise de: a. Nichifor Crainic b. Lucian Blaga c. T. Arghezi
293. Pamfletul pentru care T. Arghezi a fost închis în lagărul de la Târgu-Jiu era intitulat: a. „Hiena” b. „Baroane” c. „Fătălăul” 294. Versurile: „Cartea mea-i, fiule, o treaptă.

Aşeaz-o cu credinţă căpătâi” au fost scrise de: a. Adrian Maniu b. T. Arghezi

c. O. Goga 295. In ce publicaţie a definit T. Arghezi pamfletul în termenii următori: „Ca să-şi atingă

scopul, pamfletul trebuie neapărat să concretizeze vizual şi să corespundă egal cu obiectul: el se lucrează în adâncime, cu intuiţia şi cu imaginea”? a. „Lumea” b. „Cronica” c. „Revista Fundaţiilor Regale”
296. Versurile:

„Ca să schimbăm acum, întâia oară, Sapa-n condei şi brazda-n călimară Bătrânii-au adunat, printre plăvani, Sudoarea muncii sutelor de ani” au fost scrise de: a. Ion Barbu b. Al. Philippide c. T. Arghezi
297. Versurile:

„Din graiul lor cu-ndemnuri pentru vite Eu am ivit cuvinte potrivite Şi leagăne urmaşilor stăpâni Şi, frământate mii de săptămâni, Le-am prefăcut n versuri şi-n icoane” au fost scrise de: a. George Bacovia b. Lucian Blaga c. T. Arghezi
298. T. Arghezi a fost atacat barbar în broşura „Poezia putrefacţiei sau putrefacţia

poeziei” scrisă de: a. Miron Radu Paraschivescu b. Sorin Toma c. Ov. S. Crohmălniceanu

299. Ce critic a scris o lucrare despre poemul sociogonic „Cântare omului”? a. Şerban Cioculescu b. Tudor Vianu c. Mihai Ungheanu 300. Cum se numeşte estetica folosită de T. Arghezi? a. estetica romantică b. estetica simbolistă c. estetica urâtului 301. Ce critic şi istoric literar a afirmat că: „Poezia n-a fost pentru Arghezi o îndeletnicire

în marginea vieţii, un act de reculegere, un popas. A fost forma vieţii lui”? a. G. Călinescu b. Tudor Vianu c. G. Ibrăileanu
302. În care dintre volumele argheziene sunt cuprinşi majoritatea psalmilor? a. Flori de mucigai b. Frunze c. Cuvinte potrivite 303. Volumul „Flori de mucigai” e şi rodul detenţiei la: a. Văcăreşti b. Târgu-Jiu c. Jilava 304. Cine a scris versurile:

„El, singuratic, duce către cer Brazda pornită-n ţară de la vatră. Când îi priveşti împiedicaţi în fier Par, el de bronz şi vitele de piatră”? a. O. Goga b. T. Arghezi c. Ion Pillat
305. Care critic a scris, în 1940, prima carte despre Tudor Arghezi:

„Lumină lină” 309. totuşi. măcar de îndoială”? a. poetul T. „Psalmistul” b. Călinescu 306. Arghezi c. Versurile de o mare spiritualitate – rămânând. G. dogme religioase 308. „Intoarcerea în ţărână” c. străin. poezia românească a continuat să se dezvolte: . „Chemare” b. dezbatere filozofică abstractă c. Atitudinea în faţa morţii din poezia „De-a v-aţi ascuns” este una exprimată prin: a.a. In vălmăşagul de curente şi de mode care au dominat literatura mondială în secolul XX. să cate” fac parte din poezia: a. Pompiliu Constantinescu b. Ion Barbu b. Macedonski 307. Arghezi solicită divinităţii un ultim răgaz: „Mai scapă-mă. „Cenuşa visărilor” c. „Rugă de vecernie” 310. Vladimir Streinu c. Părinte. năpădit de „a toate frământare”. în domeniul materiei – : „Din pietre sterpe şi uscate Un fir de iarbă s-a ivit Şi visul lui în infinit A cutezat. T. Cine a scris poezia „De-a v-aţi ascuns”? a. In ce poezie. monolog-povestire în faţa copiilor b. Al.

pe teren propriu. sub imitaţia modelor trecătoare .a. sub presiunea influenţelor străine c. în sincronie cu modernitatea europeană b.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->