Sunteți pe pagina 1din 6

Nr.

1, Decembrie 2010

Buletin informativ al Biroului de Coordonare Metodică, Formare Profesională, Centru Internet


din cadrul Bibliotecii Judeţene Gh. Asachi Iaşi
Str. Palat nr.1, Iasi

bibliopuls@biblioteciiesene.ro

Cuprins: De ce și un newsletter nanciar.


pe lângă site? Pentru că este mai ieftin să faci
publică și să stochezi informația în
format electronic. Și gândindu-mă
 Pe scurt, Pentru că și Biblioteca, în general la asta, cred că ar fi bine să putem
și noi (de la Asachi), în mod special, recupera într-o arhivă pe site-ul Bi-
din bibliotecile ieşene 2 suntem într-o perioadă în care nici blioteci ieșene conținutul din publica-
un mijloc de promovare nu este sufi- țiile metodice pe hârtie apărute din
cient, nici un mijloc de promovare nu 1990 și până azi. Măcar pentru o
 Exemple de bune practici 3 trebuie omis. comparație între ceea ce este acum și
Pentru că este o formă mai dina- punctul din care s-a plecat! Și pentru
mică de a comunica, formă care îți amintirea celor care au acceptat să
 Idei mari pentru bibliotecile permite să trimiți informația acasă își facă publice opiniile…
mici 4 la consumator, nu să aștepți o even- Pentru că… vă aștept pe voi, cei
tuală vizită a celui curios să o caute. care veți îmbogăți conținutul acestui
Pentru că regretăm cu toții că nu newsletter, să veniți cu noi argumen-
mai avem posibilitatea să ne expri- te, să justificați prin intervențiile
 În lumina reflectoarelor 4 măm opiniile cum se făcea odată, voastre necesitatea acestei publicații
demult, în Caietul metodic, scos pe electronice, care, sunt sigur, va per-
hârtie de ziar, cu articole aproape forma alături și împreună cu site-ul
 Resurse pentru Bibliotecari 5 numai pentru colegii de la biblioteci- Biblioteci ieșene.
le din rețeaua județeană, apoi în Bre- (Citiți mai mult aici:
viarul metodic, tot mai colorat și mai http://biblioteciiesene.ro/Bibliopuls-nr-1.php)
 Blogul, o pagină lucios, tot mai costisitor, împărțit
numai la Salonul de carte, invitaților Mihail Grinea
din viaţa bibliotecii 6 din alte zări, până la – din nou – Biblioteca Judeţeană
micul Breviar metodic pentru biblio- Gh. Asachi Iaşi
teci mici și mijlocii, care după 6 nu-
mere nu a mai putut fi susținut fi-

De ultimă oră:
Biblioteciiesene.ro tate, în mass-media și chiar în rândul gislative prin programul LEX Expert.
profesioniștilor din domeniu. Puteti solicita actele legislative căuta-
- Blogul s-a oprit, trăiască site-ul!-
Bogdan Ghiurco
te la adresa de e-mail:
Anunț important pentru cititorii Biblioteca Județeană metodica.legislatie@yahoo.com
fideli ai blogului serviciului nostru: Gheorghe Asachi Iași
www.biblioteciiesene.wordpress.com: sau prin yahoo messenger, la id-ul:
Ne-am mutat! De acum înainte ne metodica.legislatie
găsiți pe site: Un nou serviciu de bibliotecă: disponibil de luni până vineri, între
http://biblioteciiesene.wordpress.com/ Informaţii online din baza de orele 9-13.
date LEX Expert
unul mai potrivit pentru activitățile, Diana Ghiorghieș
planurile și ambițiile noastre de pro- Compartimentul metodic al Biblio- Biblioteca Județeană
tecii Judeţene “Gh. Asachi” Iaşi vă Gheorghe Asachi Iași
movare și încurajare a dezvoltării
bibliotecilor din județ și de întărire a oferă, începând cu luna noimbrie
rolului bibliotecii publice în comuni- 2010, acces gratuit la informaţii le-
2 Nr. 1, Decembrie 2010

Pe scurt, din bibliotecile ieşene


Popricani - Ziua internaţională pentru elimi- Holboca —
narea violenţei împotriva femeilor Sesiune de
informare și
comunicare:
Drepturile
Copilului

La vârsta când abia învață să scrie, 29 de copiii din


Holboca au aflat la bibliotecă în ce fel “statutul de copil”
este protejat de lege. Întâlnirea a fost organizată în parte-
Pe 25 noiembrie 2010, Biblioteca din Popricani a neriat cu Organizația Salvați Copiii, cu scopul de a-i infor-
reamintit comunității locale despre necesitatea de a lua ma pe copii asupra unor drepturi fundamentale ale lor și
atitudine împotriva violenței în familie. Un grup de asupra modului în care pot cere ajutor atunci când aces-
eleve voluntare au oferit locuitorilor comunei fundițe de tea sunt încălcate. Copiii au învățat prin joc, discuții și
culoare mov, gest simbolic prin care prin care au încer- vizionare de filme iar la final au fost rugaţi să scrie, pe
cat să le atragă atenția asupra acestui fenomen. bileţele de hârtie, impresiile lor despre activitate. Feed-
Mihaela Tănasă back-ul primit a fost unul pozitiv, informaţiile primite fi-
Biblioteca Publică Popricani ind ceva nou şi extrem de util pentru toţi participanţii.
Mai multe detalii pe blogul bibliotecii:
Mihaela Barnea
http://bibliotecapopricani.wordpress.com
Biblioteca Publică Holboca
http://bibliotecaholboca.blogspot.com/

Hârlău - Expoziţie numismatică: 143 de ani de emisiuni monetare


în România
Biblioteca orășenească Hârlău a ales
să marcheze într-un mod inedit ziua
de 1 decembrie. Cu o zi înainte, pe 30
decembrie 2010, aici a avut loc verni-
sajul unei expoziții numismatice: 143
de ani de emisiuni monetare în Ro-
mânia.
Exponatele provin din 2 colecții
personale( col.r. Dumitru Miron și
învățător Ion Mușei). Monedele şi
bancnotele prezentate sunt valoroase
și rare, unele fiind expuse pentru pri-
ma dată în orațul Hârlău.
Iuliana Voicu
Biblioteca Publică Hârlău
Mai multe detalii pe blogul bibliotecii:
http://bibliotecaharlau.wordpress.com/2
010/12/01/vernisajul-expozitiei/
3 Nr. 1, Decembrie 2010

Pe scurt, din bibliotecile ieşene Paşcani: Zilele Mihail


Sadoveanu
Târgu Frumos: Expoziţie de torii oraşului. Iniţiativa organizării acestei Pe 5 noiembrie multe biblioteci din
expoziţii a aparţinut bibliotecarelor de aici judeţ au comemorat 130 de ani de la naş-
obiecte artizanale care, timp de 2 luni, au colindat oraşul în terea scriitorului Mihail Sadoveanu.
Utilizatorii bibliotecii din Târgu Fru- căutarea artiştilor de toate vârstele. Această aniversare a fost una specială la
mos nu sunt doar cititori pasionaţi ci şi... La inaugurarea expoziţiei creatorii au Paşcani, locul de naştere al scriitorului.
artişti. Pe 1 noiembrie 2010 Biblioteca fost invitaţi să împărtăşească povestea Biblioteca publică a oraşului a oferit publi-
Orăşenească din Tărgu Frumos a inaugu- fiecărei lucrări. Ideea acestei galerii de cului o serie întreagă de evenimente spe-
rat o expoziţie ce cuprinde lucrări realiza- artă la bibliotecă a fost un succes, locuito- ciale, grupate sub genericul Zilele Mihail
te chiar de cetăţenii oraşului. Sub generi- rii oraşului având acum un motiv în plus Sadoveanu. Zilele de 6 şi 7 noiembrie
cul: “Răbdarea şi creativitatea mâinilor”, de a veni mai des la bibliotecă. (sâmbătă şi duminică) au atras la bibliote-
expoziţia a reunit lucrări de sculptură în ca din Paşcani sute de locuitori, de toate
lemn, lucrări realizate din lut, pietre pic- Dorina Radu vârstele. Programul a inclus o primă edi-
tate, tapiserii, costume populare, lucrări Biblioteca Publică Târgu Frumos ţie a unui concurs de proză, a patra ediţie
realizate în tehnica goblenului cu paie de a concursului de şah, un concurs de dese-
ovăz dar şi antichităţi adunate de la locui- ne, expoziţii şi vizionări de filme pentru
cei mici.
Aflate la a 39-a ediţie, Zilele Mihail Sa-
doveanu au avut, anul acesta, o amploare
deosebită, fiind reflectate pe larg în presa
locală: Ziarul Orizontul
(http://www.ziarulorizont.ro/2010/11/09
/22190.html)și News Pascani
(http://www.newspascani.com/index.php
?option=com_content&task=view&id=54
50).

Mihaela Cojocaru

Exemple de bune practici


Aroneanu: Festivalul Național de Poezie “ Ioanid Romanescu” Ioanid Romanescu
Biblioteca Comunei Aroneanu, în par- 1937-1996
teneriat cu primăria, şcoala din comu-
nă şi Biblioteca Judeţeană “Gh.
Pe numele său de
Asachi” Iaşi. Concursul s-a desfăşurat botez Valentin Tudose,
pe o perioadă de 2 luni (iunie-iulie Ioanid Romanescu s-a
2010) şi a avut drept scop atragerea născut în comuna
tinerilor spre creaţia literară şi, în ace- Voineşti, judeţul Iaşi.
laşi timp, promovarea operei poetului Debutează cu versuri
Ioanid Romanescu . în revista Iaşul literar
Festivitatea de premiere a avut loc (1961), iar în 1966
Deniz Otay, din Suceava, în data de 26 iulie 2010, la căminul publică primul său volum de versuri : Singu-
câştigătoarea locului I rătate în doi.
cultural “Aron-Vodă” din Aroneanu,
Redactor la revistele Ateneu şi Convor-
Aflat la cea de-a 6-a ediţie, festiva- în prezenţa a numeroşi scriitori ieşeni, biri literare, Ioanid Romanescu a publicat în
lul de poezie dedicat poetului ieşean oficilităţi din comună, profesori, bibli- cele mai importante reviste literare din Iaşi
Ioanid Romanescu a dobândit, în otecari, locuitori ai comunei. şi din ţară. Este autorul a 28 de volume de
acest an, caracterul de “naţional”, prin poezie, opera sa fiind tradusă şi publicată
participarea unui număr de 18 tineri Petronela Fălticeanu în mai multe ţări europene.
din 8 judeţe ale ţării. Biblioteca Publică Aroneanu
Evenimentul a fost organizat de
4 Nr. 1, Decembrie 2010

În lumina reflectoarelor
Un brad de
Crăciun...
mai
special
(inspirat de pe
http://www.squidoo.com/library-christmas-tree)

Fiecare bibliotecă are, de sărbători, un brad


împodobit. Anul acesta vă propunem să profi-
taţi de spiritul Crăciunului, care îi face pe oa-
meni mai darnici şi mai atenţi la nevoile altora
şi să trasformaţi bradul într-un program ce va
atrage donaţii în folosul bibliotecii.
Ca bibliotecar, ştiţi deja ce cărţi sunt solici-
Pe covorul roşu al acestei prime ediţii păşeşte (în drum spre
tate, ce titluri importante lipsesc din colecţiile
alte zări, din păcate pentru comunitatea unde a lucrat până bibliotecii. Căutaţi, pe site-urile editurilor, ima-
acum) Elena Gazea, bibliotecar comunal din Cepleniţa, judeţul gini cu coperta cărţilor cu care aţi dori să vă
Iaşi. completaţi colecţiile. Tipăriţi-le şi lipiţi imagi-
Pe 6 decembrie 2010 Elenei i s-a acordat, în cadrul festivi- nea pe un carton. Scrieţi pe verso preţul cărţii,
tăţilor prilejuite de Gala Voluntarului 2010 (eveniment organi- apoi agăţaţi aceste ornamente în pomul de Cră-
zat de Fundaţia Srviciilor Sociale Bethany şi TVR Iaşi), titlul de ciun.
Voluntar Senior al anului. De vină pentru această titulatu- Pe un afiş plasat într-un loc vizibil şi
ră este implicarea activă a bibliotecarei din Cepleniţa în proiec- cu ajutorul unor fluturași tipăriţi, invitaţi
utilizatorii bibliotecii să admire bradul de
tele şi iniţiativele derulate în comună de Asociaţia de
Crăciun şi să aleagă unul dintre titlurile pe
Dezvolatare Rurală Cepleniţa, în parteneriat cu organizaţia
care ar vrea să le dăruiască bibliotecii, do-
WorldVision şi alte ONG-uri din judeţul Iaşi. Cursuri de educa- nând suma de bani necesară pentru cum-
ţie parentală, prevenirea traficului de persoane, campania glo- părarea cărţii. Scrieţi pe verso numele
bală pentru educaţie, prevenirea îmbolnăvirii cu HIV/SIDA donatorului, pentru ca gestul acestu-
sunt doar cîteva din domeniile pe care s-a concentrat activita- ia să îi inspire şi pe alţii.
tea Elenei în ultimii 10 ani, în afară de îndatoririle zilnice (şi După ce aţi cumpărat cărţile, publi-
deloc uşoare) ale unui bibliotecar comunal. caţi lista donaţiilor pe blogul bi-
Spuneam că Elena Gazea urmează să plece din Cepleniţa, bliotecii, pe un afiş lipit la biroul
spre Canada, unde speră să poată face, în continuare, ce ştie bibliotecarului sau în apropierea
raftului, în aşa fel încât să îi
mai bine: voluntariat şi, mai apoi, muncă de bibliotecar impli-
încurajaţi şi pe alţi membri ai
cat în viaţa comunităţii. Felicitări, Elena, mult succes şi aştep- comunităţii să se implice, pe
tăm, cât mai curând, un articol despre cum e să fii bibliotecar… viitor, în astfel de campanii.
canadian. În același timp, publicarea
numelor este un mod de a
asigura transparența progra-
mului, dovedind comuni-
tății că sumele donate
au fost cheltuite pentru
scopul precizat inițial.
5 Nr. 1, Decembrie 2010

Resurse pentru bibliotecari


Prietenii bibliotecii
Capitolul 1:
Cum să organizezi un grup de Prieteni ai Bibliotecii

Orice bibliotecă are nevoie de prie- ambele obiective menţionate mai sus.
teni! Fie că eşti bibliotecar sau utiliza-
tor, dacă te gândeşti deja să întemeie- 6. Odată ce aţi stabilit structura or-
zi un grup de “Prieteni ai Bibliotecii“ ganizaţiei şi aţi rezolvat aspectele le-
meriţi felicitări, pentru că vei face un gale, e timpul să adunaţi membri.
dar important comunităţii! Acest lucru poate fi făcut prin expe-
dierea unei broşuri la contactele din
1. Daca esti bibliotecar, identifică-i baza de date a bibliotecii, broşură ce
pe cei mai entuziaşti voluntari, sau poate fi înmânată şi personal, la bi-
Cine sunt Prietenii bibliotecii? câţiva cititori foarte fideli pentru a blioteca, la cabinetele medicale, la
Teoretic, toţi membrii comunităţii care pune bazele unui comitet de formare. magazine şi în alte locuri unde puteţi
beneficiază de serviciile ei. Practic, este Dacă eşti un iubitor al bibliotecii care recruta membri.
rolul bibliotecarului şi al celor mai impli- vrea să fondeze un grup, ia legătura cu
caţi dintre utilizatorii săi să identifice şi bibliotecarii şi spune-le idea ta. Este 7. Broşura trebuie să aibă un design
să folosească orice sprijin din partea co- esenţial, pentru succesul grupului, ca profesional, fără a fi foarte scumpă.
munităţii. Acest sprijin poate veni sub bibliotecarii şi comitetul de înfiinţare Implicaţi-i imediat în activitatea de
formă de donaţii dar şi prin acţiuni de al grupului să colaboreze foarte recrutare de noi mebri pe cei care se
advocacy (pledoarie activă pe lângă auto- strâns. oferă voluntari.
rităţi şi factorii de decizie) pentru rezol-
varea celor mai stringente probleme cu 2. Comitetul de formare trebuie să 8. Imediat ce ați început să adunaţi
care se se confruntă biblioteca. reprezinte comunitatea. Acesta tre- membri, organizaţi o întâlnire a aces-
În Occident, în special în Statele buie să includă un bibliotecar şi un tora. Evenimentul trebuie să aibă în
Unite, multe biblioteci, fie ele şcolare, mic grup de voluntari sau utilizatori ai program şi un moment care să atragă
publice sau universitare sunt suţinute de bibliotecii. Este important să aveţi un public cât mai numeros şi divers.
grupuri de Prieteni ai Bibliotecii (Friends acces la un avocat, la persoane din În cadrul acestei prime întâlniri alege-
of the Library). Aceste grupuri sunt orga- domenii precum relaţii publice, publi- ţi comitetele şi responsabilii cu diver-
nizaţii non-guvernamentale ai căror citate, dar şi la lideri ai comunităţii. se activităţi din cadrul grupului.
membri au drept scop sprijinirea şi pro-
movarea bibliotecii. În mod tradiţional, 3. Stabiliţi scopul şi misiunea grupu- 9. Stabiliţi un plan pe termen lung ce
Prietenii bibliotecii adună fonduri pentru lui pentru ca, în funcţie de acestea, să va include şi participarea personalului
bibliotecă (prin campanii de donaţii, vân- proiectaţi o structură organizatorică bibliotecii, pentru a vă asigura că sco-
zări de cărţi, târguri de obiecte artizana- ce va servi acestui scop. Structura va purile grupului vor rămâne conver-
le) şi capital de imagine prin activităţi de include şi tipurile de comitete de care gente cu viziunea şi scopurile bibliote-
advocacy. aveţi nevoie pentru a vă indeplini cii.
Începând cu acest număr ne obiectivele propuse.
propunem să vă prezentăm un ghid des-
pre înfiinţarea şi organizarea unui astfel 4. Ocupaţi-vă de aspectele legale în
de grup de Prieteni ai bibliotecii. Ghidul ceea ce priveşte colectarea de fonduri Sursa:
este preluat de pe secţiunea ALA pentru ca acestea să fie deductibile. http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/altaff
(American Libraries Association), dedica- /index.cfm
tă Prietenilor Bibliotecii. 5. Stabiliţi tipul de cotizaţie pentru
Pentru că unele aspecte sunt membri, în aşa fel încât să atrageţi cât
strict legate de legislaţia sau de realităţile mai multe persoane şi să vă sporiţi
(Traducere: Diana Ghiorghieș)
americane, vom încerca, pe cât posibil ca, şansele de a strânge cât mai multe
odată cu traducerea, să adaptăm conţinu- fonduri din cotizaţii. Este recomanda-
tul la ceea ce se întâmplă la noi. bil să fixaţi o cotizaţie mică pentru
studenţi şi pensionari, o cotizaţie mai
mare pentru categoriile cu venituri
mai mari în aşa fel încât să atingeţi
6 Nr. 1, Decembrie 2010

Biblioteca trăieşte!

Blogul, o pagină din viaţa Biblioteca publică mo- Succesul acestei iniţiati-
bibliotecii dernă este inima ve depinde, în mare mă-
co mu ni tăţ i i. sură, de voi, cole-
Prin acest newsletter gii noştri biblio-
Cum utilizarea informaţiilor în format
vom încerca să demon- tecari. Mulţumim
electronic a devenit o sursă din ce în ce
mai atractivă şi mai la îndemână, chiar şi străm, luând celor care ne-au
în cele mai îndepărtate cătune, biblioteca pulsul biblioteci- trimis infor-
a trebuit să-şi modernizeze şi ea modul de lor din judeţul Iaşi, că această ini- maţii pentru această primă ediţie!
prezentare, de lucru cu cei in slujba căro- mă este sănătoasă, puternică şi op- Aşteptăm să ne împărtăşiţi succese-
ra este. timistă. le dar şi provocările din activitatea
Datorită acestei noi abordări, în care Există bibliotecari pentru care voastră, în aşa fel încât, făcându-le
biblioteca trebuie să fie şi o poarta vir- lipsa de spaţiu, lipsa de fonduri, publice prin intermediul acestui
tuală către noutăţile din viaţa ei, activită- indiferenţa sau chiar ostilitatea cu buletin informativ, să învăţăm unii
ţile desfăşurate, am hotărât că trebuie să care se mai confruntă nu va fi nicio- de la alţii şi să ne simţim, cu toţii,
intru şi eu, ca bibliotecar, în marea comu- dată un motiv de blazare. Există parte a unei comunităţi cu interese
nitate a bloggerilor. Eram hotărâtă ca, în bibliotecari la care oamenii vin cu şi preocupări comune. Comentarii-
timp de 2 săptămâni, să postez şi un prim încredere şi cu prietenie. Ei merită le, criticile, sugestiile sunt, de ase-
material pe propriul meu blog. Ştiind că încurajare şi recunoaştere. Există şi meni, binevenite. Le așteptăm cu
nu-mi va fi uşor, am luat-o pas cu pas,
alţii care au nevoie de o sursă de interes, pe adresa de e-mail:
întâi analizând diferite bloguri care sunt
inspiraţie, de o motivaţie, de un bibliopuls@biblioteciiesene.ro
pe internet, pentru a-mi face o idee despre
cum ar trebui să arate un blog, cum să îl imbold. Pentru toţi aceştia vom
personalizez pentru a mă reprezenta cât încerca, promovând lucrurile bune
Diana Ghiorghieș
mai bine şi cum să postez pe el poze, fil- care se întâmplă în biblioteci, să le
Biblioteca Județeană
muleţe, comentarii etc. oferim un motiv în plus de a se im- Gheorghe Asachi Iași
Am învăţat şi am lucrat şi la bibliotecă, plica în viaţa comunităţii.
şi acasă până seara târziu pentru a mă
putea încadra în termenul propus. Astfel, Buletin informativ editat de
după o tentativă soldată cu un rezultat nu
Biroul de Coordonare Metodică,
foarte mulţumitor, am reuşit, corectând
greşelile făcute în paşii urmaţi la prima Formare Profesională , Centru Internet
încercare, să-mi deschid blogul, noua mea din cadrul
fereastră către toţi utilizatorii de intenet Bibliotecii Judeţene “Gh. Asachi” Iaşi
din ţară şi din lume pasionaţi de cărţi, de
activităţile care au loc într-o bibliotecă.
Biblioteca Judeţeană “Gh. Asachi” Iaşi
Acum, scriind aceste rânduri realizez că
bibliopuls@biblioteciiesene.ro

nu a fost chiar atât de greu, trebuie doar Str. Palat nr.1,


să vrei şi să fii deschis către nou, către Iasi, Romania,
inovaţie, către viitor. Resursele pentru o Cod 700543
astfel de activitate le găseşti în comunita- Tel: 0232/213353
tea internautică, în cea a bloggerilor cu
http://www.bjiasi.ro/
experienţă, întreabă doar şi ţi se va
răspunde, îndrăzneşte şi vei reuşi!
Biroul de Coordonare Metodică,

Liliana Ungurianu, Formare Profesională , Centru Internet


Tel: 0232/213317
Biblioteca Stolniceni-Prăjescu, jud.
Iași http://biblioteciiesene.ro/

(articol preluat de pe blogul bibliotecii:


http:// Selecția materialelor, editare și design:
bibliotecamateimillo.blogspot.com/2010/11/blogul Diana Ghiorghieș
-o-pagina-din-viata-bibliotecii.html)
ghiorghiesdiana@gmail.com