Sunteți pe pagina 1din 3

MAPAREA

Tansformarea modelului conceptual, a ERD-ului, in modelul fizic, adica in baza


de date propriu-zisa, se numeste mapare. Acest proces implica transformarea
fiiecarui element al ERD-ului.
Prima etapa a acestui proces consta in crearea tablelor bazei de date astfel:

 Fiecarei entitati ii va corespunde cate un table. Spre deosebire de entitate,


un tabel va avea numele un substantive la plural.
 Fiecare atribut al unei entitati va deveni o coloana a tabelei. Fiecare
coloana va memora date de acelasi tip.
 Fiecare instanta a unei entitati se va transforma intr-un rand (sau
inregistrare) a tabelului corespunzator.
 Unicul identificator al entitatii devine cheie primara a tabelei. Coloana sau
combinatia de coloane care identifica in mod unic toate liniile unui table
se numeste cheie primara.

Comenzile SQL pot fi grupate in cinci categorii:


 Limbajul de interogare permite regasirea liniilor memorate in tabelele
bazei de date. Vom scrie interogari folosind comanda select.
 Limbajul de manipulare a datelor( DML- Data Manipulation
Language) permite modificarea continutului tabelelor. Exista
urmatoarele comenzi DML:
INSERT – permite adaugarea de noi linii intr-o tabela
UPDATE – pentru modificarea valorilor memorate intr-o tabela
DELETE – pentru stergerea liniilor dinr-o tabela

 Limbajul de definire a datelor (DDL- Data Definition Language) va


permite sa definiti structura tabelelor care compun baza de date.
Comenzile din aceasta grupa sunt:

CREATE – va permite sa creati structurile bazei de date


ALTER – permite modificarea structurilor bazei de date
DROP – puteti sterge structuri ale bazei de date.
RENAME – puteti schimba numele unei table

 Comenzi de control al tranzactiilor (TC- Transaction Control)

COMMIT – va permite sa faceti ca modificare asupra bazei de date sa devina


permanente
ROLLBACK – va permite sa stergeti intregul continut al unei table
SAVEPOINT – va permite sa definiti un “punct de salvare” la care sa puteti
reveni, renuntand la modificarile facute dupa acel punct asupra bazei de date.
 Limbajul de control al datelor( DCL- Data Control Language)
permite definirea si modificarea drepturilor utilizatorilor asupra
bazei de date. Exista doua comenzi in aceasta categorie.

GRANT – va permite sa acordati drepturi altor utilizatori asupra structurilor


bazei de date
REVOKE – puteti sa anulati anumite drepturi utilizatorilor bazei de date

ELEMENTE DE BAZA ALE SQL

Principalele elemente care intra in componenta unei comenzi SQL sunt:


 NUME
Toate obiectele dintr-o baza de date, tabele, coloane, vizualizari, indecsi,
sinonime, etc. au un nume.
Numele poate fi orice sir de maxim 30 de litere, cifre si caractere specifice :
caracterul de subliniare (underscore_), diez(#) si dolar($), primul caracter fiind
obligatoriu o litera. Numele unui obiect din baza de date trebuie sa fie unic
 CUVINTE REZERVATE
Ca in orice limbaj, si in SQL exista o lista de cuvinte rezervate. Acestea sunt
cuvinte pe care nu pot fi folosite cu alt scop.
 CONSTANTE
O constanta este o valoare fix ace nu poate fi modificata. Exista constante
numerice (daca un numar real are partea intreaga egala cu 0 ea nu se mai
precizeaza), constante alfanumerice (sau sir de caractere. Acestea sunt scrise
intre apostrofuri si sunt case-senzitive)
 VARIABILE
Variabilele sunt date care pot avea in timp valori diferite. O variabila are
intotdeauna un nume pentru a putea fi referita. SQL suporta doua tipuri de
variabile:
- variabile associate numelor coloanelor din tabele;
- variabile system;
 EXPRESII
O expresie este formata din variabile, constante, operatori si functii.
Operatori aritmetici
Operatorii aritmetici permisi de SQL sunt: adunarea(+), scaderea(-),
inmultirea(*), impartirea(/). Ordinea de efectuare a operatiilor aritmetice este:
inmultire, impartire, adunare si scadere.
Operatori alfanumerici
Exista un singur operator alfanumeric si anume operatorul de concaternare a
doua siruri.( || ).
Operatori de comparatie
Pe langa operatorii obisnuiti de comparative: <, >, <=, >=, sau !=, = mai
implementeaza urmatorii operatori speciali:
Like – este folosit pentru a verifica daca un sir de caractere respcta un anumit
“model”.
Between – testeaza daca o valoare se gaseste intr-un interval definit de doua
valori – x BETWEEN a AND b.
In – testeaza daca o valoare apartine unei multimi de valori specificate – x IN
(a, b, c).
IS NULL si IS NOT NULL – se folosesc pentru a testa daca o expresie are
valoarea NULL sau nu. Comparatia cu NULL nu se poate face folosind
operatorii obisnuiti = si respectiv <>.
Operatorii logici
In ordinea prioritatii lor, acestia sunt:
NOT- negatia logica;
AND – expresia a AND b este adevarata daca si numai daca ambii operanzi a si
b au valoare adevarata.
OR – expresia a OR b este adevarata daca si numai daca cel putin unul dintre
operanzii a si b au valoarea adevarat.