Sunteți pe pagina 1din 1

PROCES VERBAL DE COMPENSARE

CANTITATIV – VALORIC

La gestiunea …………………………..

Comisia de inventariere alcatuita din :

*….…………………………………….

*……………………………………….

In prezenta gestionarului …………………………………………… am efectuat


inventarierea faptica a stocului de marfa existent la data de …………………….

Cu ocazia inventarierii s-au constatat lipsuri si minusuri la produse asemanatoare ( ex. :


acelasi produs la preturi de intrare diferite, aceleasi produse ci gramaj diferit, produse
asemanatoare ca ambalaje et. ) pentru care propunem compensarea acestora.
Plusurile-minusurile rezultate din compensare vor fi inregistrate in contabilitate sau
imputate gestionarului, dupa caz.

Comisia , Am luat la cunostinta,


…………………… ………………………….

…………………….