Sunteți pe pagina 1din 1

S.C .......................................S.R.

L
SEDIUL SOCIAL ............................
NR.TELEFON .................................
CUI RO .....................
J13/............/............

DECIZIA NR....... /...............


de incetare a suspendarii a contractului individual de munca nr........... / ...................

1. Avand in vedere incetarea cercetarii disciplinare a dlui ................................


In temeiul Legii nr.31/1990,cu privire la societatile comerciale ,reprezentantul legal al
SC .............................. SRL emite urmatoarea:

DECIDE:

Art.1 incepand cu data de ............................... inceteaza suspendarea contractului


individual de munca nr.................. / .....................al salariatului ..........................................
CNP ............................................
Art.2.Prevederile prezentei decizii de suspendare urmeaza a fii executate si comunicate
salariatului si I.T.M Constanta

REPREZENTANT LEGAL,

Dovada comunicarii: