Sunteți pe pagina 1din 2

Stam sara la fereastă, Jos lacul se-ncreţise Şi cred pe înţeleptul

Iar stelele prin ceaţă Sub purpură târzie Ce-l văd că-n carte zice
Cu tainică dulceaţă Şi valuri verzi de Că-n lume nu-i ferice,
Pe ceruri izvorea. grâie Că toate-s năluciri...
Se legăna pe lan.
Citeam pe-o carte veche, Deodată la ureche-mi
Cu mii de negre gânduri O stea din cer Aud şoptind copila...
Şi literile-n rânduri albastru Iar vântu-ntoarce fila
Prinsese a juca. Trecu a ei icoană Cu negrele gândiri.
Din faţa apei plană
În fundul diafan...

Lectură, M. Eminescu
1. Motivează folosirea unui registru stilistic;
2. Comentează strofele in care apare descrierea de peisaj, relevând rolul acestul
mod de expunere;
3. Pornind de la titlul poeziei, formulează un punct de vedere personal privind funcţia de
cunoaştere a lecturii şi rolul ei modelator. Poţi valorifica şi afirmaţia lui M. Eliade:
«Lectura provoacă o rupere a duratei şi o ieşire din timp»

Stam sara la fereastă, Jos lacul se-ncreţise Şi cred pe înţeleptul


Iar stelele prin ceaţă Sub purpură târzie Ce-l văd că-n carte zice
Cu tainică dulceaţă Şi valuri verzi de Că-n lume nu-i ferice,
Pe ceruri izvorea. grâie Că toate-s năluciri...
Se legăna pe lan.
Citeam pe-o carte veche, Deodată la ureche-mi
Cu mii de negre gânduri O stea din cer Aud şoptind copila...
Şi literile-n rânduri albastru Iar vântu-ntoarce fila
Prinsese a juca. Trecu a ei icoană Cu negrele gândiri.
Din faţa apei plană
În fundul diafan...

Lectură, M. Eminescu
1. Motivează folosirea unui registru stilistic;
2. Comentează strofele in care apare descrierea de peisaj, relevând rolul acestul mod de
expunere;
3. Pornind de la titlul poeziei, formulează un punct de vedere personal privind funcţia de
cunoaştere a lecturii şi rolul ei modelator. Poţi valorifica şi afirmaţia lui M. Eliade:
«Lectura provoacă o rupere a duratei şi o ieşire din timp»

Stam sara la fereastă, Sub purpură târzie


Iar stelele prin ceaţă Şi valuri verzi de Şi cred pe înţeleptul
Cu tainică dulceaţă grâie Ce-l văd că-n carte zice
Pe ceruri izvorea. Se legăna pe lan. Că-n lume nu-i ferice,
Că toate-s năluciri...
Citeam pe-o carte veche, O stea din cer
Cu mii de negre gânduri albastru Deodată la ureche-mi
Şi literile-n rânduri Trecu a ei icoană Aud şoptind copila...
Prinsese a juca. Din faţa apei plană Iar vântu-ntoarce fila
Jos lacul se-ncreţise În fundul diafan... Cu negrele gândiri.
Lectură, M. Eminescu
1. Motivează folosirea unui registru stilistic;
2. Comentează strofele in care apare descrierea de peisaj, relevând rolul acestul
mod de expunere;
3. Pornind de la titlul poeziei, formulează un punct de vedere personal privind funcţia de
cunoaştere a lecturii şi rolul ei modelator. Poţi valorifica şi afirmaţia lui M. Eliade:
«Lectura provoacă o rupere a duratei şi o ieşire din timp»