Sunteți pe pagina 1din 7

CONCURS CHIMEXPERT

Ediţia a VII-a, Etapa I, Seria III, 13 december 2010


Clasa a VIII-a

1. Este corectă asocierea dintre metal şi o proprietate remarcabilă a acestuia în cazul:


a) Mercurul este cel mai dens metal;
b) Fierul este cel mai răspândit metal în scoarţa terestră;
c) Wolframul este metalul cu cel mai ridicat punct de topire;
d) Manganul este cel mai dur metal;
e) Potasiul este metalul cu cel mai scăzut punct de topire.
2. Este posibilă reacţia care are loc între:
a) aluminiu şi soluţie de acid azotic;
b) cupru şi soluţie de acid clorhidric, în prezenţa oxigenului;
c) hidroxid de cupru (II) şi soluţie de clorură de sodiu;
d) fier şi soluţie concentrată de acid sulfuric;
e) iod şi soluţie de clorură de potasiu.
3) Afirmaţia corectă, referitoare la halogenurile metalelor, este:
a) toate sunt solubile în apă;
b) halogenurile tuturor metalelor tranziţionale sunt albe;
c) clorura feroasă se obţine prin reacţia clorului cu fierul, la rece;
d) halogenurile metalelor monovalente din grupa 11 (I B) sunt insolubile în apă;
e) halogenurile metalelor alcalino-pământoase sunt insolubile în apă.
4) Seria care conţine numai aliaje ale aluminiului este:
a) duraluminiul, magnaliul, siluminul, alama, bronzul de aluminiu;
b) duraluminiul, magnaliul, siluminul, aliajul pentru lipit, bronzul de aluminiu;
c) duraluminiul, magnaliul, siluminul, metal electronul, bronzul de aluminiu;
d) duraluminiul, aliajul tipografic, siluminul, alama, bronzul de aluminiu;
e) duraluminiul, magnaliul, siluminul, alpacaua, metalul monel.
5) Metoda prin care se poate obţine sodiu este:
a) electroliza topiturii de clorură de sodiu;
b) descompunerea termică a azotatului de sodiu;
c) reacţia magneziului cu bromura de sodiu;
d) electroliza soluţiei apoase de clorură de sodiu;
e) descompunerea termică a oxidului de sodiu.
6) Se formează precipitate albe în reacţiile dintre soluţiile următoarelor substanţe:
I) azotat de plumb şi acid sulfuric; V) clorură de fier (III) şi hidroxid de potasiu;
II) clorură de bariu şi carbonat de amoniu; V) azotat de argint şi acid clorhidric;
III) sulfat de cupru şi de amoniac; VI) clorură de aluminiu şi hidroxid de sodiu (în exces);
a) I, V, VI;
b) II, IV, V;
c) I, II, V, VI;
d) II, III, IV;
e) I, II, V.
7) Pentru obţinerea unei anumite mase de fier se supun prelucrării 400 kg hematit cu un conţinut
procentual masic de 80% oxid de fier(III) şi aluminiu tehnic de puritate 90%. Masa de metal
obţinută şi masa de aluminiu tehnic folosită sunt:
a) 224 kg Fe şi 108 kg Al;
b) 224 Kg Fe şi 120 kg Al;
c) 112 kg Fe şi 108 kg Al;

1
d) 112 kg Fe şi 118,8 kg Al;
e) 224 kg Fe şi 54 kg Al.
8) Afirmaţia incorectă referitoare la aliaje este:
a) duritatea aliajului este mai mare decât a fiecărui metal component luat separat;
b) rezistenţa la coroziune a aliajelor este mai mare decât a metalelor componente;
c) sunt amestecuri rezultate prin topirea împreună a două sau mai multe metale;
d) nu pot avea în compoziţia lor şi nemetale;
e) densitatea aliajului este intermediară între densităţile metalelor componente.
9) Raportul numerelor atomice a două elemente A şi B este ZA:ZB = 1:2. Cunoscând fatul că
elementul A se găseşte în sistemul periodic în perioada 3, grupa 13, nu este adevărată afirmaţia:
a) elementul B este un metal tranziţional;
b) elementul A este monoizotopic;;
c) elementul A este aluminiul;
d) elementul B este cel mai utilizat metal;
e) în atmosferă umedă elementul A suferă fenomenul de coroziune.
10) 22,1 g aliaj format din Al, Zn, Cu (fără impurităţi) se tratează cu o soluţie de acid clorhidric în
exces. În urma reacţiilor se degajă 7840 cm3 gaz (c.n.) rămânând un reziduu cu masa de 6,4 g.
Compoziţia procentuală molară a aliajului este:
a) 25% Al; 50% Zn; 25% Cu;
a) 50% Al; 25% Zn; 25% Cu;
a) 30% Al; 40% Zn; 30% Cu;
a) 40% Al; 30% Zn; 30% Cu;
e) 50% Al; 20% Zn; 30% Cu;
11) Aluminotermia este procesul de obţinere a unor metale prin reacţia aluminiului, sub formă de
pulbere, cu oxizii metalelor respective. Se supune acestui proces o tonă de magnetită cu 7,2% steril
şi se obţine fier de puritate 96%. Masa de fier obţinută este:
a) 700 kg;
b) 960 kg;
c) 560 Kg;
d) 11,2 kg;
e) 500 kg.
12) Dintre următoarele reacţii chimice sunt reacţii de neutralizare:
I. Na2O2 + 2H2O = 2NaOH + H2O2
II. 2NH3 + CO2 + H2O = (NH4)2CO3
III. CaCO3 + CO2 + H2O = Ca(HCO3)2
IV: Ba(OH)2 + H2SO4 = BaSO4↓ + 2H2O
V. Al(OH)3 + NaOH = Na[Al(OH)4]
a) I, II, IV;
b) II, III, IV;
c) I, III, V;
d) II, IV;
e) II, III, IV.
13) „x” g dintr-un element E cu masa atomică 31 din grupa 15, perioada 3, conţine 180,66 · 1019
electroni. Valoarea lui „x” este:
a) x = 6,2g;
b) x = 6,2 · 10-3 g;
c) x = 3,2 · 10-3 g;
d) x = 6,4 · 10-4 g;
e) x = 6,2 · 10-4 g.
14) Pentru a obţine 160 g soluţie de sodă caustică 40% se dizolvă total în „x”g apă, „y” g amestec
solid care conţine Na şi NaOH în raport molar 1:5. Relaţia matematică dintre x şi y este:
2
a) x = 1,695y;
b) x = 0,5y;
c) x = 1,234y;
d) x = 2,695y;
e) x = 0,875y.
15) Sunt aşezate în ordinea descrescătoare a răspândirii pe Pământ elementele din următoarea
serie:
a) azot, aluminiu, oxigen, fier;
b) oxigen, azot, aluminiu, fier;
c) fier, siliciu, aluminiu, azot;
d) oxigen, siliciu, aluminiu, fier;
e) azot, oxigen, fier, siliciu.
16) Procedeul industrial pentru fabricarea aluminiului constă în electroliza unei soluţii de oxid de
aluminiu în criolit topit (Na3[AlF6]). Amestecul obţinut conţine 18,15% (gravimetric) sodiu.
Conţinutul procentual masic de oxid de aluminiu în amestecul de topitură supus electrolizei este:
a) 30%;
b) 43,8%;
c) 44,7%;
d) 50%;
e) 37,2%.
17) Duraluminiul este aliajul uşor dar cu o mare rezistenţă mecanică şi serveşte la construirea
avioanelor şi a pieselor solicitate mecanic. Ştiind că în alcătuirea acestuia intră 5% cupru, 1%
magneziu, 0,8% mangan şi restul aluminiu (procente masice) numărul de atomi din 640 g aliaj este:
a) 138,2 · 1023 atomi;
b) 120,44 · 1024 atomi;
c) 276,4 · 1023 atomi;
d) 138,2 · 10224 atomi;
a) 120,44 · 1023 atomi.
18) Aluminiul se găseşte în natură cristalizat sub formă de oxid de aluminiu. Varietăţile diferit
colorate ale acestuia, datorită oxizilor metalici care îl impurifică, sunt:
a) diamant, safir, smarald, rubin;
b) safir, smarald, rubin, cuarţ;
c) cuarţ, corindon, safir, rubin;
d) corindon, pirită, cuarţ, diamant;
e) corindon, rubin, safir, smarald.
19) Alaunul de potasiu, KAl(SO4)2 · 12 H2O, se utilizează în vopsitorie ca fixator de culoare. Ştiind
că soluţia saturată a acestuia la 20 0 C are concentraţia procentuală masică 5,5%, solubilitatea
KAl(SO4)2 la această temperatură este:
a) 7,8;
b) 10,2;
c) 5,82;
d) 4,89;
e) 8.64.
20) Elementele A, X, Z (în această ordine) sunt vecine în sistemul periodic, se află în aceeaşi
perioadă şi media aritmetică a numerelor lor atomice este 13. Dintre cele trei elemente reacţionează
cu o soluţie de acid clorhidric:
a) A, X, Z;
b) A, X;
c) A, Z;
d) X, Z;
e) niciunul din cele trei elemente.
3
21) Se consideră următoarele metale: aluminiu, cupru, argint, sodiu, magneziu. Seria care conţine
elementele aşezate în ordinea crescătoare a caracterului metalic este:
a) sodiu, magneziu, aluminiu, cupru, argint;
b) magneziu, sodiu, aluminiu, argint, cupru;
c) cupru, argint, magneziu, aluminiu, sodiu;
d) sodiu, aluminiu, magneziu, argint, cupru;
e) argint, cupru, aluminiu, magneziu, sodiu.
22) La 200 g clorură de bariu de concentraţie 8,32% se adaugă 30 g soluţie de sulfat de sodiu de
concentraţie 28,4%. Masele ionilor existenţi în soluţia finală sunt:
a) 2,74 g Ba2+, 5,68 g Cl-, 2,76 g Na+;
b) 4,32 g Ba2+, 7,1 g Cl-, 4,6 g Na+, 9,26 g SO 24 − ;
c) 3,64 g Ba2+, 5,68 g Cl-, 4,6 g Na+;
d) 2,74 g Ba2+, 7,1 g Cl-, 2,76 g Na+;
e) 4,32 g Ba2+, 5,68 g Cl-, 2,76 g Na+, 9,26 g SO 24 − .
23) Oxidul de aluminiu nu se utilizează la fabricarea:
a) pietrelor de polizor;
b) materialelor refractare pentru căptuşirea cuptoarelor de temperaturi înalte;
c) laserelor;
d) lagărelor pentru ceasuri şi a altor aparate de precizie;
e) acumulatorilor auto.
24) Aluminiul este un metal uşor, având densitatea ρ = 2,7 g/cm3. Volumul unui atom de aluminiu
este:
a) 2,32 · 10-24 cm3;
b) 1,66 · 10-23 cm3;
c) 1,32 · 10-24 cm3;
d) 2,32 · 10-23 cm3;
e) 1,66 · 10-24 cm3.
25) Un metal trivalent reacţionează cu sulful rezultând 30 g sulfură care tratată cu o soluţie de acid
clorhidric în exces degajă 13,44 L (c.n.) gaz. Masa atomică a metalului este:
a) 56;
b) 69;
c) 27;
d) 52;
e) 48.
26) Pentru a obţine silumin, aliajul aluminiului cu siliciu, folosit pentru piesele turnate, metalele au
fost luate într-o proporţie asfel încât la 9 atomi de aluminiu corespund 2 atomi de siliciu. Procentul
masic de aluminiu din acest aliaj este:
a) 81,27%;
b) 70,25%;
c) 87,23%;
d) 91,12%;
e) 79,38%.
27) Seria care conţine numai substanţe care conduc curentul electric este:
a) clorură de sodiu(topită), aluminiu, diamant, crom;
b) clorură de sodiu(topită), aluminiu, soluţie apoasă de acid clorhidric, crom, grafit;
c) aluminiu, soluţie apoasă de acid clorhidric, crom, sulf;
d), aluminiu, soluţie apoasă de acid clorhidric,sulf, grafit;
e) clorură de sodiu, aluminiu, soluţie apoasă de acid clorhidric, crom, sulf;
28) Un minereu de bauxită conţine 40% oxid de aluminiu. Masa de aluminiu care poate fi obţinută
din 510 kg minereu, cu un randament total de 90% este:
4
a) 54 kg;
b) 161 kg;
c) 202 kg;
d) 97,2 kg;
e) 108 kg.
29) Referitor la aluminiu este adevărat că:
a) este cunoscut din antichitate;
b) există în natură în stare nativă;
c) intră în compoziţia argilelor;
d) are conductibilitate electrică mai mare decât cuprul;
e) nu reacţionează cu hidroxizii alcalini.
30) Se dizolvă 948 g KAl(SO4)2 · 12 H2O în 0,15 kmoli apă. Dacă din soluţia astfel obţinută se
evaporă 30,11 · 1024 molecule de apă, concentraţia soluţiei devine:
a) 10,34%;
b) 5,64%;
c) 4,86%;
d) 7,27%;
e) 18,77%.
31) ) Formează ioni izoelectronici cu Al3+ următoarea serie de elemente:
a) Na, S, F, Mg;
b) Mg, Na, F, O;
c) F, O, Ca, Na;
d) O, S, Mg, K;
e) Na, Mg, S, Cl.
32) Se dau reacţiile reprezentate prin următoarele ecuaţii:
I. 2Fe + 6H2O = 2Fe(OH)3 + 3H2↑ VI. Ca + 2H2O = Ca(OH)2 + H2↑
II. 2Ag + 2HCl = 2AgCl + H2↑ VII. 2Na + H2O = Na2O + H2↑
III. Mg + Cu(NO3)2 = Mg(NO3)2 + Cu↓ VIII. HgO + H2 = Hg + H2O
IV. 2Al + Cr2O3 = 2Cr + Al2O3 IX. Cu + H2SO4 = CuSO4 + H2↑
V. 2Ag + CuSO4 = Ag2SO4 + Cu↓ X. 2Al + 3CaCl2 = 2AlCl3 + 3Ca↓
Seria care conţine numai reacţii posibile şi exprimate corect prin ecuaţii este:
a) III, VII, IX;
b) III, IV, VI, VIII;
c) I, III, VIII, X;
d) II, IV, VI, VIII;
e) I, IV, VI, VII.
33) 11,5 g amalgam de sodiu (aliaj sodiu – mercur), formează în reacţie cu apa o soluţie care se
neutralizează cu 49 g soluţie de acid sulfuric de concentraţie 10%. Compoziţia procentuală masică a
aliajului este:
a) 24% sodiu, 76% mercur;
b) 40% sodiu, 60% mercur;
c) 23,72% sodiu, 76,28% mercur;
d) 20% sodiu, 80% mercur;
e) 42,64% sodiu, 57,36% mercur.
34) La obţinerea aliajului dintre magneziu şi aluminiu se formează de fapt o combinaţie chimică.
Dacă acest compus are compoziţia procentuală masică 45,77% aluminiu şi 54,23% magneziu, atunci
formula acestuia este:
a) Al3Mg4;
b) Al4Mg3;
c) Al2Mg3;
d) AlMg3;
5
e) AlMg3;
35) În 100 g soluţie 49% de acid sulfuric se introduc 5,4 g de aluminiu. După terminarea reacţiei
concentraţia procentuală a sării formate, în soluţia finală, este:
a) 42,78%;
b) 56,78%
c) 24,89%;
d) 12,78%;
e) 32,63%.
36) Se amestecă mase egale de soluţie de acid sulfuric, respectiv clorură de sodiu, rezultând 852 g
sulfat de sodiu. Ştiind că cele două soluţii au aceeaşi concentraţie procentuală, masa de reactant
luată în exces este:
a) 80 g hidroxid de sodiu;
b) 114 g acid sulfuric;
c) 49 g acid sulfuric;
d) 100 g hidroxid de sodiu;
e) 24,5 g acid sulfuric.
37) O soluţie conţine 9,58 g dintr-un amestec de clorură de sodiu, azotat de potasiu şi azotat de
bariu. Se adaugă 400 g azotat de argint de concentraţie 1,7% obţinându-se un precipitat care filtrat
şi uscat cântăreşte 5,74 g. În filtratul rezultat se adaugă 400 mL soluţie de acid sulfuric ce conţine
0,05 moli la 1L soluţie. Precipitatul obţinut, după filtrare şi uscare, cântăreşte 4,66 g. Raportul
molar al sărurilor din soluţia iniţială este:
a) NaCl:KNO3:Ba(NO3)2 = 3:1:2;
b) NaCl:KNO3:Ba(NO3)2 = 3:1:2;
c) NaCl:KNO3:Ba(NO3)2 = 2:1:1;
d) NaCl:KNO3:Ba(NO3)2 = 1:1:1;
e) NaCl:KNO3:Ba(NO3)2 = 2:2:1.
38) Aluminiul este un metal foarte maleabil fiind folosit la obţinerea unor foiţe subţiri de 0,005 mm
grosime. Numărul de protoni dintr-o astfel de foiţă cu suprafaţa de 0,25 m2, ştiind că ρAl = 2,7 g/cm3,
este:
a) 9785,75 · 1020;
b) 3456,25 · 1022;
c) 782,86 · 1023;
d) 391,43 · 1021;
e) 2348,58 · 1020.
39) Ultramarinul comercial, un pigment albastru, este un produs sintetic obţinut prin topirea unui
amestec de argilă, carbonat de sodiu şi sulf. Raportul de combinare al atomilor elementelor
componente ştiind că ultramarinul are următoarea compoziţie procentuală masică: 19,13% Na,
16,84% Al, 17,46% Si, 6,65% S, 39,92% O, este:
a) Na: Al: Si: S: O = 2:1:2:1:12;
b) Na: Al: Si: S: O = 3:2:2:1:12;
c) Na: Al: Si: S: O = 3:2:1:2:10;
d) Na: Al: Si: S: O = 4:3:3:1:12;
e) Na: Al: Si: S: O = 2:2:3:1:10.
40) Două plăcuţe identice dintr-un metal M se introduc simultan una într-o soluţie de azotat de
argint şi cealaltă în soluţie de sulfat de cupru. După un timp se scot plăcuţele şi după uscare şi
cântărire se constată că masa primei plăcuţe a crescut cu 16,304% iar a celei de a doua a scăzut cu
9,244%. Ştiind că în ambele reacţii metalul este divalent şi considerând că acestea au loc cu viteză
egală (numărul de moli de metal M care reacţionează într-un anumit interval de timp este acelaşi
pentru cele două reacţii) se poate determina că masa atomică a metalului este:
a)65;
b)88;
6
c)119;
d)112;
e) 56.