Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DE LECŢIE

DATA:08.10.2009
CLASA :a VII-a
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Asia – caracteristici generale
SUBIECTUL: Vegetaţia, fauna şi solurile Asiei
TIPUL LECŢIEI : mixtă
PROFESOR: Buzilă Leon
MOTIVAŢIA:
Această lecţie este importantă deoarece elevii vor identifica şi reţine
principalele tipuri de vegetaţie, faună şi soluri din Asia.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
a) de cunoaştere şi analiză:
• să enumere tipurile de vegetaţie, faună şi soluri din Asia
• să identifice şi să localizeze pe hartă aceste tipuri;
• să caracterizeze fiecare zonă de vegetaţie cu fauna şi solurile caracteristice;

b)psihomotorii
• să localizeze pe hartă principalele zone de vegetaţie;
• să dezvolte exerciţiul de citire şi interpretare a hărţii ;
c)afectiv-atitudinale
• să manifeste interes (curiozitate)pentru specificul vegetaţiei, faunei şi
solurilor Asiei;
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a)RESURSE PROCEDURALE:
conversaţia observare descoperirea
expunerea explicaţie
lucrul cu harta expunere
b)RESURSE MATERIALE
harta fizică a Asiei
videoproiectorul
manualul
atlasul
fotografii
c)RESURSE TEMPORALE 1 oră

d) ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII:
frontală pe grupe
e) FORME DE EVALUARE:
formativă
SCHIŢA PE TABLĂ
Vegetaţia,fauna şi solurile Asiei
1.Tundra- se întâlneşte în nordul Asiei
-vegetaţia:muşchi, licheni, arbori pitici
-fauna: ren, élan, urs polar, vulpe polară, iepure polar,morsă
-solurile : de tundră îngheţate aproape tot timpul
Tundra alpină-se întâlneşte la peste 3500 de m în munţi şi podişul Tibet
-vegetaţia: ierburi scunde
-fauna:yac
2. Taigaua( pădurile de conifere)-este prezentă în sudul tundrei
-vegetaţia:molid, brad, pin, larice
-fauna:urs brun, râs, hermelină, zibelină
-solurile : podzoluri
3.Pădurile de foioase-apar în sudul şi sud-estul pădurilor de conifere
-vegetaţia:stejar, frasin, magnolia
-animale:lupul,vulpea
-solurile:brun-roşcate, brune de pădure
4.Stepa-cuprinde o fâşie de la Marea Caspică şi pănă la Marea Japoniei
- vegetaţia:ierburi mărunte
-fauna:rozătoare(iepure, hârciog, popândău), antilopa saiga
- soluri:cernoziomuri
5.Vegetaţia de deşert- se întălneşte la nord şi la sud de lanţul Himalaia
-vegetaţia:este foarte săracă în specii
-fauna:dromader, cămila cu două cocoaşe, vulpi de deşert, păianjeni
-solurile:nisipoase
6.Vegetaţia mediteraneană-prezentă în jurul mării mediterane
-vegetaţia: este formată din arbori veşnic verzi(stejarul de plută pinul de Alep,
măslinul).În urma defrişărilor apar formaţiuni secundare de tip maquis şi garriga.
-fauna:scorpionul,broasca ţestoasă,şacalul
-solurile:terra rosa
7.Pădurile musonice şi savanele-se întâlnesc în sudul şi sud-estul Asiei
-vegetaţia:savanele sunt formate din ierburi ce pot atinge şi 5 m, iar arborii sunt rari
în această zonă( Acacia), pădurile musonice sunt asemănătoare cu cele ecuatoriale
numai că nu sunt la fel de dese şi de înalte (bambusul, santalul,tekul)
-fauna:elefantul Indian, rinocerul Indian, panda
-solurile:lateritele
8. Pădurile ecuatoriale-prezente în sud-estul Asiei( peninsula Malacca, insulele
Sumatera, Borneo)
-vegetaţia:este cea mai bogată în specii de plante şi arbori: liane, mangrove(păduri ce
au rădăcini care datorită fluxului şi refluxului rămân la suprafaţă se întălnesc în zona
litorală)
Fauna; maimuţe,papagali, şerpi, căprioara axis
-solurile:lateritele
NR MOMENTELE ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA RESURSE RESURSE
CR LECŢIEI ELEVULUI MATERIALE PROCEDURA
T LE
1 MOMENT 1.Verifică prezenţa 1.Comunicarea
ORGANIZATORIC 2.Pregăteşte materialul necesar absenţilor
desfăşurării orei în condiţii optime 2.Pregătirea pentru
lecţie
2. REACTUALIZAREA 1. Se desfăşoară frontal pe baza Elevii răspund oral
CUNOŞTINŢELOR întrebărilor din lecţiile anterioare la întrebări
ANTERIOARE 2 . Profesorul cere elevilor să prezinte Conversaţia
factorii care influenţează hidrografia Manualul
Elevii răspund oral
Asiei.
la întrebări
Harta fizică
În continuare se cere elevilor să a Asiei dezbaterea
prezinte caracteristicile hidrografice
ale Asiei.

Profesorul cere elevilor să prezinte


principalele artere hidrografice după
mările în care se varsă.
Urmează o serie de întrebări din Elevii răspund oral Harta fizica a
recapitulare referitoare la limite, la întrebări Asiei
relief şi climă.
3. ANUNŢAREA Vegetaţia, fauna şi solurile Asiei Sunt atenţi Conversaţia
TEMEI ŞI A
Se scrie titlul pe tablă Notează
OBIECTIVELOR
expunerea
4. DOBÂNDIREA DE Expunerea
NOI CUNOŞTINŢE
• Având în vedere că unele Elevii lucrează pe
lucruri despre ce urmează a fi grupe ,fiecare Harta fizică a
predate se cunosc din lecţiile grupă având sarcini Asiei Conversaţia
anterioare ,voi folosim învăţarea diferite .
prin descoperire prin munca GRUPA 1: Manualul
elevilor cu manualul ,harta *caracterizează
• Se vor alcătui patru grupe vegetaţia, fauna si
,fiecăreia revenindu-I o sarcină de solurile
lucru diferită tundrei(tundra Expunerea
• Se acordă timp de lucru(10 alpină) şi taigalei
minute),activitatea fiind urmărită şi
supravegheată îndeaproape de GRUPA 2: Descoperirea
profesor ;voi corecta unde este * caracterizează
cazul sau voi aduce unele vegetaţia, fauna ţi
completări solurile pădurilor de
După expirarea timpului de lucru foioase şi stepei;
,fiecare grupă îşi prezintă tema şi
împreună cu profesorul şi celelalte GRUPA 3:
grupe se notează pe tablă ,ceea ce * caracterizează
este esenţial din realizarea elevilor vegetaţia, fauna şi Harta fizică a
Asiei
solurile deşerturilor
Se va caracteriza astfel toate şi vegetaţia Conversaţia
zonele de vegetaţie din Asia, la
mediteraneană
fiecare zonă de vegetaţie I se va
menţiona : unde este localizată, GRUPA 4:
specii de plante şi arbori, se vor da
caracterizează
exemple de animale şi tipuri de
soluri .Principalele zne vor vegetaţia, fauna şi Hărţile din
fi:tundra, taigaua,pădurile de manual
solurile pădurilor
foioase, stepa,
deşerturile,vegetaţia musonice şi
mediteraneană, pădurile musonice
pădurilor Dezbaterea
şi pădurile ecuatoriale,
ecuatoriale
5.OBŢINEREA Pentru fixarea cunoştinţelor • Elevii privesc Harta fizică a
PERFORMANŢEI
asimilate la videoproiector se foarte atenţi Asiei
vor derula fotografii ce cuprind • Elevii Atlasul
tipuri de zone biogeografice pe identifică Videoproiect
care elevii vor trebui să le or
identifice şi să le localizeze pe
continent.

6.TEMĂ DE • Pregătirea lecţiei • Notează. Expunere


CASĂ.INDICAŢII dupămanual, caietul de
PENTRU ÎNVĂŢARE notiţe. conversaţie
• Complectarea acestui
conţinut din alte surse, pentru
elevii care doresc mai multe
informaţii ( reviste, TV,
internet).