Sunteți pe pagina 1din 1

BIBLIOGRAFIE

1. Buzdugan Ghe. – Rezistenţa Materialelor, Editura Tehnicå, Bucureşti, 1974.


2. Buzdugan Ghe, M.Blumenfeld – Calculul de rezistenţå al pieselor de maşini,
Editura Tehnicå,
Bucureşti, 1979.
3. Dråghici I. ş.a. - Îndrumar de proiectare în construcţia de maşini, vol.I şi II, Editura
tehnicå,
Bucureşti, 1982.
4. Filipoiu I.D., A Tudor – Transmisii mecanice (îndrumar de proiectare), I.P.B., 1990.
5. Gafiţanu M ş.a. - Organe de Maşini, vol I, Editura Didacticå şi Pedagogicå, 1981.
6. Gafiţanu M. ş.a. - Organe de Maşini, vol II, Editura Didacticå şi Pedagogicå, 1983.
7. Gafiţanu M - Rulmenţi, - Proiectare şi tehnologie vol I, II Editura Tehnicå, 1985.
8. Manea Gh. - Organe de Maşini, vol I, Editura Tehnicå, 1970.
9. RabinoviciI. ş.a. - Rulmenţi, Editura Tehnicå, Bucureşti, 1972.
10. Rådulescu Gh. ş.a.-Îndrumar de proiectare în construcţia de maşini, Editura
Tehnicå,1986.
11. Rådulescu Gh. - Organe de Maşini, vol II, Angrenaje cilindrice, I.P.B., 1978.
12. W.J.Bartz – Getriebesthmierung, Expert Verlag, 1989.
13. E.Alåmoreanu, Gh. Buzdugan–Îndrumar de calcul în ingineria mecanicå, Editura
Tehnicå,
1996
14. A.Chişiu – Organe de maşini, Editura Didacticå şI Pedagogicå, Bucureşti, 1981
15. A.Jula, D.Velicu Proiectarea angrenajelor evolventice , Editura Scrisul
Românesc,1989
16. Sauer L. ş.a. - Angrenaje, vol I şi II, Editura Tehnicå, Bucureşti, 1970.
17Culegere de standarde de organe de maşini vol I a, Editura Tehnicå, Bucureşti,
1980.
18. Crudu I. ş. a., Atlas – Reductoare cu roţi dinţate, Editura Didacticå şi Pedagogicå,
1982.
19. Products Catalogue U.M.E.B.