Sunteți pe pagina 1din 2

Cursul 5 (F5)

Încurajarea - calea de ieşire din tulburarea


valorii de sine

Consolidarea valorii de sine şi a încrederii în sine.


Descurajarea în primii ani de viaţă. Sentimentul de
inferioritate, compensarea, echivalenţa şi sentimentul
de apartenenţă. Încurajarea. Noua identitate in Hristos.

CONSILIERE
Cursul 6 (F6)
Pentru mai multe informaţii, întrebări sau sugestii
Consilierea educaţională contactaţi-ne la adresa de e-mail:
Încurajarea - metodă educaţională în dezvoltarea
sănătoasă a copilului. Ţintele eronate ale copilului.
info@romania.icl-institut.org CREŞTINĂ
Experimentarea consecinţelor propriilor fapte/ propriului
comportament în locul pedepsei. Rolul încurajării,
În curând veţi putea utiliza pagina noastră web,
respectului, consecvenţei în dezvoltarea valorii de sine a
cu informaţii ulterioare:
copilului. Apartenenţă prin contribuţie. Asumarea
curajului din partea părintelui de-a fi imperfect. Educa-
rea copilului în lumina bibliei. www.romania.icl-institut.org

Cursul 7 (F7)
CURS INTRODUCTIV
FUNDAMENTELE CONSILIERII CREŞTINE
Gestionarea emoţiilor Pentru înscriere adresaţi-vă la

Sentimentele - energia acţiunilor noastre. Sentimentul info@romania.icl-institut.org


vinovăţiei. Furia şi mânia. Motivaţia şi intenţia propriilor
sentimente. Gestionarea emoţiilor în mod responsabil. cu următoarele date:
nume, prenume
Elaborarea proiectivă a stilului de viaţă. însoțit de partener?
adresă
Cursul 8 (F8) vîrstă
profesie
telefon
Vindecarea personalităţii prin rugăciune e-mail
biserică
Cauză şi finalitate. Voluptate şi perfecţionism. Vindeca-
rea emoţiilor. Împăcarea cu trecutul propriei vieți.
Îndrumare în rugăciune. sau la persoana locală de contact:
Practică în supervizare.
În curând în România
În vederea obţinerii certificatului de absolvire
pentru anul I de studiu este obligatoriu parcurgerea:
- cursului introductiv,
- cursurilor F1 - F8,
- 5 stagii de practică,
- 10 unităţi de studiu de autocunoaştere.
După parcurgerea cursului introductiv aveţi posibilitatea
KATHARINA SCHMIDT de a participa la următoarele cursuri de fundamente:

director fondator
terapeut, teolog, consultant
în psihologie individuală, Cursul 1 (F1)
ICL - INSTITUTUL DE CONSILIERE supervizor, mentor ICL,
CREŞTINĂ PENTRU VIAŢĂ ŞI CĂSNICIE Semnificaţia familiei de origine
docent în psihologie pastorală.
Influenţa familiei de origine. Succesiune în familia de
ICL este un institut creştin de consiliere, care origine. Roluri în familia de origine. Pattern relaţional.
abordează consilierea din prisma bibliei şi a psiho- Motto-ul familiei. Valori în familie. Atmosfera în familie.
logiei adleriene. ICL are o bogată experienţă în ANEMONE THALMANN
Imaginea mamei şi a tatălui. Comunicarea non-verbală
formarea consilierilor creştini, începându-şi activi- (mesaje) în familie. Conştiinţa. Dezvoltarea
tatea acum 20 de ani în Lörrach în sud-vestul născută în România (Codlea), personalităţii în lumina bibliei.
Germaniei. În prezent oferă cursuri în multe oraşe căsătorită , 4 copii
pe teritoriul Germaniei, Elveţiei şi Austriei. dipl. în Informatică Medicală Cursul 2 (F2)
(Heidelberg Germania)
Consilierii creştini formaţi în cadrul ICL îşi psihoterapeut şi formator în Structură şi caracter- Tipologie
desfăşoară activitatea de consilier în biserici, psihologie individuală,
organizaţii non-profit şi cabinete particulare de mentor ICL, lector. Descoperirea propriului comportament. Capacităţi şi
limite. Influenţa structurii personalităţii în relaţiile
consiliere. interpersonale/comunicare. Caracter şi organizare.
Libertate. Responsabilitate. Maturitate. Isus a zis:
Cursurile oferite în cadrul ICL se adresează persoa- „Eu sunt“. Cunoaşterea caracterului lui Dumnezeu.
nelor interesate în cunoaşterea şi dezvoltarea
propriilor abilităţi de relaţionare şi comunicare, cu
Curs introductiv:
Cursul 3 (F3)
răsunet pozitiv ulterior în relaţiile proprii (căsnicie,
familie, profesie, etc.). Cursurile se adresează de CREDINŢĂ-CONSILIERE-PSIHOLOGIE Demersul aplicativ al consultaţiei
asemenea persoanelor care doresc să-şi dezvolte
capacităţile de autocunoaştere, dar şi Bazele consultaţiei rogersiene. Ascultarea activă prin
- Omul ca întreg reflectare. Comunicarea non-verbală. Metode de lucru şi
oamenilor cu dorinţa de a sluji semenilor lor,
având astfel posibilitatea să ofere slujirii un plus,
- Cele cinci aspecte ale personalităţii greşeli în consiliere. Mesaj propriu şi personal.
- Fundamentele psihologiei creştine Empatie. Respect şi congruenţă terapeutică.
realizând-o la un nivel competent.
Tehnica lui Isus în consiliere.
- Conceptul despre lume şi despre om
în lumina bibliei Cursul 4 (F4)
- Planul lui Dzeu de mântuire a omului
- Aspectele stilului de viaţă Primii paşi în schimbarea stilului de viaţă
(imaginea de sine, valoarea de sine, Descoperirea potenţialului consiliatului şi încurajarea.
acceptarea de sine, motivaţia, caracterul Beneficiul şi preţul corijării. Corijarea atitudinii şi nu a
şi personalitatea, finalitatea). simptomatologiei. Semnificaţia iertării, căinţei şi
compensării în corijare. Posibilităţi de corijare.
- Insuşirea pattern-ului comportamental Tehnica de „a descoperi şi a trăi mijlocul“.
- Imaginea omului despre Dumnezeu
şi credinţă.