Sunteți pe pagina 1din 16

R O M Â N I A

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE


AGENŢIA NAŢIONALĂ ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE
PERSOANE

evaluarea statistică a traficului de persoane în


semestrul i 2010
-analiza populaţiei de victime-

Bucureşti 2010
Acest  document  aduce  în 
atenție  rezultatele  unei 
„radiografii”  a  populației  de 
victime  ale  traficului  de 
persoane,  pentru  primul 
semestru  al  anului  2010, 
punând  în  evidență 
caracteristici generale, concluzii 
referitoare  la  distribuții  ale 
populației  de  victime  pe  criterii 
de  tip  variabile  sociologice  (ex:  indicatori  demografici,  sociali)  şi  indicatori 
specifici (ex: relativ la procesul de recrutare sau exploatare a victimelor). 

 
CARACTERISTICI GENERALE 
 
Pentru primul semestru al anului 2010, statisticile oficiale cu privire la 
situația  victimelor  traficului  de  persoane  identificate,  prezintă  379  de 
victime identificate față de 343 de victime identificate în primul semestru 
al anului 2009.  
În cursul acestui semestru, din cele 379 de victime identificate, 44% 
(166  de  victime)  au  fost  traficate  în  cursul  perioadei  de  raportare  spre 
deosebire  de  46%  în  primul  semestru  al  anului  2009,  pentru  restul 
traficarea  având  loc  în  perioadele  anterioare.  Aproape  jumătate  din 
victimele  identificate  în  primul  semestru  al  acestui  an  au  fost  traficate  şi 
identificate în aceeaşi perioadă, ceea ce semnalează menținerea ridicată a 
ratei  de  identificare  timpurie  a  victimelor  şi  intrarea  în  evidențele 
structurilor judiciare.  
 
O rată ridicată de identificare a victimelor traficate reflectă eforturile 
eficiente ale specialiştilor din domeniile combaterii şi prevenirii traficului de 
persoane  (autorități  publice  şi  organizații  ale  societății  civile)  şi,  totodată 

2
conduce  la  diminuarea  timpului  petrecut  de  victime  în  trafic.  Cu  cât 
victimele petrec mai puțin timp în trafic cu atât: 
 traumele  suferite  de  către  acestea  sunt  mai  uşor  abordabile 
terapeutic, 
 apariția tulburărilor psihice sau a traumelor fizice foarte grave 
este  întârziată  şi  cu  atât  recuperarea  şi  reintegrarea  socială 
devine mai uşoară. 
.
1400

1281
1200

1000

936
800
775

600

400
379
343
200

0
sem I 2006 sem I 2007 sem I 2008 sem I 2009 sem I 2010

Fig.1.Tendinţa fenomenului traficului de persoane pentru prima jumătate a


anilor 2006-2010;

o Vârstă şi gen

Analiza specialiştilor ANITP, făcută pe criteriul apartenenței de gen şi 
a  apartenenței  la  grupe  de  vârstă  arată  faptul  că,  din  totalul  celor  379  de 
victime identificate, 33% au fost minori, dintre care 27  băieți şi 99 de fete. 
Numărul  total al minorilor identificați (126) în perioada de raportare este 
de  doar  două  ori  mai  mic  decât  al  adulților  (253  de  victime)  ceea  ce 

3
semnalează  în  continuare  amploarea  traficului  de  minori  români,  pentru 
această perioadă fiind traficați cu precădere intern. 

minori
33%

adulţi
67%

Fig.2. Distribuţia victimelor minori/adulţi pentru primul semestru al anului 2010

Vârstele  cu  cele  mai  mari  frecvențe  se  păstrează  în  intervalul  14‐60 
de  ani,  fără  a  putea  vorbi  pe  această  linie  de  schimbări  majore.  Pentru 
categoriile  14‐17  ani  şi  18‐25  ani,  victimele  de  sex  feminin  sunt  în  număr 
mult mai mare decât victimele de sex masculin. Începând cu vârsta de 26 de 
ani,  la  categoriile  26‐40  ani  şi  41‐60  ani,  situația  este  diferită,  fiind  mai 
numeroase victimele de sex masculin (fig.3). 

4
Fig.3.Piramida vârstelor pentru populaţia de victime identificate în primul semestru
2010 1
 
 
Comparația  cu  aceleaşi  perioade  ale  anilor  2008  şi  2009  prezintă 
creşterea  numărului  de  minori  cu  50%  față  de  primul  semestru  al  anului 
precedent şi cu 13,5% față de aceeaşi perioadă a anului 2008 (a se vedea 
reprezentarea grafică a acestor aspecte în fig.4). 
 Odată  cu  creşterea  cantitativă  a  numărului  de  minori  are  loc  şi 
creşterea  acestora  raportată  la  totalul  victimelor  identificate  în  această 
perioadă.  Astfel,  dacă  pentru  primul  semestru  al  anului  2009,  victimele 
minori reprezentau 18% din total, pentru aceeaşi perioadă în 2010 minorii 
reprezintă 33% din totalul victimelor identificate (figurile 2 şi 4). 

1
La categoriile de vârstă 10-13 ani avem 4 victime de sex masculin şi 2 victime de sex feminin şi la
categoria „peste 60 de ani” a fost identificată o victimă de sex masculin

5
666

253 280

126
63 109 adulţi

sem I 2010 minori


sem I 2009
sem I 2008

Fig.4. Distribuţia minori/adulţi pentru primele semestre ale anilor 2008-2010

o Recrutarea

Recrutarea  victimelor  a  fost  realizată,  în  82%  din  cazuri,  prin 


abordarea  directă  a  victimei  şi  convingerea  acesteia  în  sensul  acceptării 
unei oferte aparent avantajoase, cum ar fi promisiunea unui loc de muncă 
în  străinătate.  Recrutarea  prin  promisiuni  false  este  întâlnită  în  56%  din 
cazuri,  procent  mult  mai  mic  față  de  cel  înregistrat  în  aceeaşi  perioadă  a 
anului trecut, când pentru 75% din cazurile identificate, recrutorii au apelat 
la  recrutarea  prin  promisiuni  false.  Pentru  această  perioadă,  se  observă  o 
creştere  procentuală  a  victimelor  care  acceptă  recrutarea  pentru 
prostituție,  procentul  fiind  de  15%  din  totalul  victimelor  identificate.    Alte 
condiții  expuse  de  traficanți  pentru  determinarea  victimelor  în  sensul 
acceptării ofertei au însumat un procent de 27% 2 . 
În  ceea  ce  priveşte  relația  cu  recrutorul,  cele  mai  multe  victime  au 
fost înşelate de către prieteni sau persoane care făceau parte din cercul de 
2
Procentul însumează următoarele condiţii de recrutare: promiterea unui loc de muncă în ţară, călătorie,
tratament, răpire, pornografie, ofertă de studii, cerşetorie sau alte condiţii nespecificate sau determinate.

6
cunoştințe, următoarea categorie a recrutorilor fiind persoane necunoscute 
anterior  victimelor.  Alte  categorii  de  recrutori  din  punctul  de  vedere  ar 
relaționării cu victima sunt prezentate detaliat în graficul de mai jos:

Relaţia victimei cu RECRUTORUL

175

143

22
15 11 10
3

cunoştinţe/prieteni necunoscut vecin proxenet alte rude partener/soţ rude grad I

Fig.5. Natura relaţiei victimă-RECRUTOR în cazul victimelor identificate în primul


semestru 2010

o Educaţia

În  ceea  ce  priveşte  nivelul  de  educație  al  victimelor  traficului  de 
persoane  cele  mai  multe  victime  au  cel  mult  studii  gimnaziale, 
vulnerabilitatea  fiind  dată  de  prezența  unui  procent  de  62%  din  totalul 
victimelor.  Astfel,  prezența  cea  mai  mare  este  a  categoriei  de  victime  cu 
studii gimnaziale, 45% din total, fiind urmate de victimele cu studii liceale la 
momentul traficării (28,5%).  
Cifra femeilor cu educație gimnazială este cu 40% mai mare decât a 
populației de victime de gen masculin, pentru ca la studiile liceale cifrele să 
fie  egale  (54  de  victime).  Se  observă  o  mai  mare  prezență  a  populației 
masculine cu şcoli profesionale, cu 80% mai mult decât populația femină cu 
aceeaşi educație. 

7
MODALITĂȚI DE EXPLOATARE 

Pentru  perioada  primului  semestru  2010,  exploatarea  sexuală  a 


victimelor ocupă primul loc, fiind identificate 175 de victime, 46% din total, 
spre deosebire de aceleaşi perioade ale anilor precedenți când exploatarea 
prin muncă era principala modalitate de traficare a victimelor. Exploatarea 
pentru  muncă  înregistrează  în  această  perioadă,  144  de  victime,  un 
procent de 38%, iar cea pentru obligarea la cerşetorie, 41 de victime, 11% 
din total. Alte  modalități de exploatare  sunt  prezentate  detaliat  în tabelul 
comparativ 2007‐2010 pe modalități de exploatare a victimelor (fig.6).  
Pentru  prima  oară  în  evidențele  SIMEV  au  fost  înregistrate  18       
victime de sex masculin exploatate sexual. 
 
 
483

406 425

214

121
175 150
74
144 56
59 2 2 8 19
41 2 1 0
1 5 0 14
0 1
sem I 2007
0 3 2 9 sem I 2008
1 0 15 sem I 2009

t sem I 2010
rne ri
nte urt
u
ei f iv e
i ep de tat
raf rea Te
n
og ite
rn co
m
Po la
rea
ga
O bli

Fig.6. Modalităţi de exploatare comparate pentru semestrul I al anilor 2007-2010;

8
PROFILUL VICTIMELOR PE GEN, PENTRU PERIOADA PRIMULUI 
SEMESTRU AL ANULUI 2010 
 
o Femei 
 Categoria cea mai vulnerabilă la trafic pentru această perioadă, 211 
victime  (55%  din  populația  totală),  au  fost  femei,  dintre  care,  99 
victime (46%) au fost minore; 
 122 de victime femei (58%) au provenit din mediul rural, 1 victimă a 
provenit din capitală, restul provenind din mediul urban (88 victime); 
 Principalele  5  județe  de  proveniență  în  cazul  femeilor  au  fost  Dolj 
(18), Argeş (16), Timiş (13), Bistrița‐Năsăud (12) şi Bihor (11); 
 Exploatarea  sexuală  este  principala  modalitate  de  traficare  a 
femeilor,  74%  din  victimele  femei  fiind  exploatate  prin  această 
modalitate pe stradă, în locuințe, cluburi sau bordeluri; 
 31  de  victime  femei  au  fost  exploatate  prin  muncă  forțată  în 
agricultură,  construcții  sau  în  alte  sectoare  de  activitate;  pentru 
perioada  primului  semestru  al  anului  2010,  au  fost  identificate  şi 
victime  femei  exploatate  prin  obligarea  la  cerşetorie  (8  victime), 
furturi  (1  victimă)  sau  pentru  care  exploatarea  nu  a  mai  avut  loc 
existând  doar  elementele  de  recrutare  şi/sau  transport,  cazare  (14 
tentative la trafic de persoane); 
 Traficul  intern  este  principala  destinație    a  traficului  de  persoane 
pentru  victimele femei,  iar  în  trafic  extern  principalele  destinații  au 
fost Italia (40 victime), Spania (25 victime), Germania (21 victime) şi 
Cehia (10 victime); 

o Bărbați 
 
 Majoritatea victimelor de sex masculin au fost adulți, 83% din totalul 
de 168 victime; 
 Principalele  județe  de  proveniență  au  fost  Timiş  (31),  Bihor  (27), 
Satu‐Mare  (20),  Maramureş  (20),  Covasna  (14)  şi  Bistrița‐Năsăud 
(14); 
 Recrutarea  a  fost  realizată  în  mai  mult  de  50%  din  cazuri  de  către 
persoane necunoscute anterior victimelor, de cele mai multe ori prin  
promiterea unui loc de muncă în străinătate; 

9
 Modalitățile  de  exploatare.  Cea  mai  utilizată  exploatare  pentru 
victimele de gen masculin, a fost, şi pentru această perioadă, munca 
forțată  (67%  din  total),  cel  mai  uzual  sector  de  activitate  fiind 
agricultura, urmată de munca în costrucții; 
 Pentru obligarea la cerşetorie au fost traficate 20% din victimele de 
sex  masculin,    exploatarea  sexuală  fiind  prezentă  pentru  11%  din 
victime;  în  perioada  de  raportare  au  fost  înregistrate  3  victime 
exploatate pentru pornografie pe internet şi o tentativă la traficul de 
persoane;  
 Traficul  intern  a  reprezentat  principala  destinație  şi  în  cazul 
victimelor  de  sex  masculin,  cu  48  de  victime  traficate  pe  teritoriul 
țării  noastre;  în ceea ce  priveşte traficul  extern,  principalele  țări  de 
destinație  au  fost  Spania  (41  victime),  Italia  (26  victime),  Cehia  (21 
victime) şi Grecia (15 victime). 

o Minori  
 
 Spre  deosebire  de  aceeaşi  perioadă  a  anilor  anteriori,  numărul 
minorilor  victime  este  în  creştere  atât  cantitativ  cât  şi  ca  procent 
calculat din populația totală de victime, fiind identificate în acest an 
126 de victime minore, dintre care 99 fete şi 27 băieți; 
 Mediul  urban  a  fost  proveniență  pentru  mai  mult  de  50%  dintre 
minorii victime; 64% din total au provenit din familii biparentale; 
 Principalele  5  județe  de  proveniență  au  fost  Timiş  (18),  Dolj  (13), 
Hunedoara (9), Braşov (8), Bistrița‐Năsăud (8); 
 Traficul  intern  a  fost  în    mod  majoritar  destinație  a  traficului  de 
minori  cu  95  de  minori  traficați  în  interiorul  granițelor  țării  noastre, 
ceea ce reprezintă, 75% din totalul minorilor identificați; 
 În  cazul  traficului  extern,  Italia  şi  Spania  au  reprezentat  principalele 
destinații,  fiind  identificați  13,  respectiv  6  minori  victime,  în 
semestrul I 2010; 
 Recrutarea pentru trafic a fost realizată pentru un procent de 58% de 
către  cunoştințe,  prin  abordarea  directă  a  victimei  cu  oferte  pentru 
prostituție,  oferte  de  muncă  în  străinătate  sau  în  țară  sau  pentru 
cerşetorie, călătorie, etc; 
 În  cazul  minorilor  exploatarea  sexuală  este  predominantă,  94  de 
minori fiind exploatați astfel pe stradă, în locuințe, bordeluri, cluburi 

10
 
  
 
 
PROVENIENȚA VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE 
 
Conform  datelor  deținute  de  ANITP  în  SIMEV,  județele  din  zona  de 
Vest, Nord‐Vest a României au reprezentat principalele surse ale traficului 
de  persoane,  aşa  cum  se  observă  şi  din  harta  de  mai  jos.  Astfel,  județele 
Timiş,  Bihor,  Satu‐Mare,  Bistrița‐Năsăud  şi  Maramureş  au  însumat  un 
număr de 158 de victime, ceea ce reprezintă 42% din total. 
Proveniența victimelor pe județe a suferit mutații importante față de 
aceeaşi  perioadă  a  anului  trecut,  când  județele  sursă  ale  traficului  de 
persoane, erau, în ordinea amplorii,  Braşov, Botoşani, Teleorman, Bacău şi  
Iaşi. 

11
HARTA JUDEŢELOR DE PROVENIENŢĂ PENTRU VICTIMELE IDENTIFICATE ÎN SEMESTRUL I 2010

12
TRAFIC INTERN VERSUS TRAFIC EXTERN 

Traficul intern, exploatarea cetățenilor români în interiorul granițelor 
țării  noastre,  a  cunoscut  pentru  această  perioadă  o  expansiune  majoră, 
fiind traficate un procent de 34% de victime, poziționându‐l pe primul loc, 
în ordinea țărilor de destinație, spre deosebire de aceeaşi perioadă a anului 
trecut, când România ocupa locul 2. 
În primul semestru al anului 2010, în România, nu au fost înregistrate 
victime ale traficului de persoane cetățeni străini. 
 
Trafic intern versus trafic extern

Trafic intern
34%

Trafic extern
66%

Fig. 7 Comparaţia amplorii fenomenului traficului de persoane în trafic


internaţional şi intern.

13
Ţări destinaţie

130

66 66

31
24 24
9 7 4 4 3 3 3 2 1

aniaSpania Italia Cehiarmania Grecia FrantaAustriaIrlanda ngaria ritanieOlandaorvegiaPolonia Elvetia


Rom Ge U ea B N
Ma r

Fig.8. Ţările de destinaţie ale traficului intern şi extern pentru perioada


semestrului I 2010.

Traficul  extern,  a  cunoscut  şi  în  această  perioadă  cea  mai  mare 
reprezentare  în  rândul  victimelor  cetățeni  români.  Pe  primele  locuri  ale 
destinației externe se află  Italia  şi  Spania  cu  66 de  victime  traficate  după 
care urmează Republica Cehă (31 de victime), Germania şi Grecia cu 24 de 
victime şi altele, prezentate detaliat în Harta destinațiilor pentru semestrul I 
2010, de mai jos: 

14
HARTA ŢĂRILOR DE DESTINAŢIE PENTRU VICTIMELE IDENTIFICATE ÎN SEMESTRUL I 2010

15
 
CONCLUZII: 
 
 
 România (traficul intern) reprezintă principala destinație a victimelor 
traficului de persoane, identificate în primul semestru al anului 2010; 
 Exploatarea  sexuală  a  fost  principala  modalitate  de  traficare  în 
această perioadă, spre deosebire de primele semestre ale anilor 2007‐2009, 
când exploatarea prin muncă ocupa primul loc; 
 Creşterea  procentuală  a  victimelor  traficului  de  minori  din  totalul 
victimelor  identificate  în  perioada  de  raportare,  la  33%  spre  deosebire  de 
18% pentru aceeaşi perioadă a anului trecut. Creşterea victimelor minori s‐
a  făcut  simțită  nu  numai  la  nivel  procentual  din  total  ci  şi  în  termeni 
cantitativi, în sensul că pentru această perioadă au fost identificați 126 de 
minori  victime  spre  deosebire  de  63,  respectiv,    109  minori  identificați  în 
primele semestre ale anilor 2009, respectiv 2008; 
 La două victime adulte este identificat şi un minor, victimă a traficului 
de minori; 
 Pentru prima dată în evidențele SIMEV au fost înregistrate cazuri cu 
victime  de  gen  masculin  exploatate  sexual,  în  special  în  trafic  intern, 
majoritatea fiind minori; 
 Regiunea  Vestică  şi  Nord‐Vestică  a  reprezentat  principala  zonă  de 
proveniență a victimelor identificate pentru perioada primului semestru al 
anului 2010 ; 
 În România nu au fost înregistrate victime ale traficului de persoane 
cetățeni străini. 

16