Sunteți pe pagina 1din 2

Prefaţă

Ingineria Instrumentaţiei Inteligente şi Informaţionale a devenit


domeniul cu cel mai mare interes pentru Industria şi Economia Românească,
aceasta având un rol determinant şi decizional în calitatea totală a fabricaţiei
produselor industriale / tehnologiilor şi serviciilor.

Domeniul Ingineria Instrumentaţiei Inteligente şi Informaţionale are


la bază conexarea şi integrarea mai multor discipline tehnice, ştiinţifice,
tehnologice şi informaţionale, într-o nouă şi modernă filosofie şi concepţie,
caracterizată prin adaptabilitate, flexibilitate, mentenabilitate, viteză rapidă de
lucru şi reacţie înaltă, pentru perfecţionarea integrării informatice şi
informaţionale a produselor şi proceselor tehnologice şi de măsurare şi pentru
proiectarea simultană de produse noi integronice cu funcţii şi atribute noi şi
recent descoperite.

În prezent, Ingineria Instrumentaţiei Inteligente şi Informaţionale,


este un domeniu polivalent şi multidisciplinar cu un înalt potenţial conceptual,
structural şi aplicativ pentru produsele high-tech şi în special pentru produsele
inteligente, mecatronice şi integronice necesare unei societăţi informaţionale.

De aceea, Ingineria Instrumentaţiei Inteligente şi Informaţionale


este un domeniu mereu nou care utilizează tehnica ingineriei simultane,
tehnica programării cu software-uri extrem de puternice, tehnica modelării şi
simulării, tehnica fuzzy şi alte tehnici de mix-are, optimizare şi integronizare a
soluţiilor şi produselor noi şi modernizate.

Ingineria Instrumentaţiei Inteligente şi Informaţionale, prin


generalizarea şi informatizarea principiilor, metodelor şi soluţiilor constructive,
defineşte tehnicile inteligente şi procesele automate de măsurare, verificare,
reglare şi control, într-o interacţiune multifuncţională prin înnoirea şi
perfecţionarea produselor industriale şi de laborator, prin promovarea

15
pluridisciplinarităţii selective şi generative, prin îmbogăţirea structurii, scalării
şi mixarea reţelelor artificiale, prin dezvoltarea materialelor cu efecte
compatibile, prin dezvoltarea autodiagnosticării fenomenelor, proceselor şi
produselor etc.

Astfel, Ingineria Instrumentaţiei Inteligente şi Informaţionale în


noul concept integrator şi de perspectivă, reprezintă pentru prezent şi viitor,
siguranţa calităţii totale a produselor, proceselor şi serviciilor.

Prof. Univ. Dr. Ing. Valentin Pau

16