Sunteți pe pagina 1din 51

CAPITOLUL III

ECHIPAMENTE ŞI SISTEME INTELIGENTE ŞI


INFORMAŢIONALE DE MĂSURARE, VERIFICARE,
REGLARE ŞI CONTROL INTEGRONIC

3.1. SISTEME ROBOTICE INTELIGENTE PENTRU


TEHNICA MĂSURĂRII ÎN 3D ÎN INGINERIA
SISTEMELOR ŞI INFORMAŢIEI

Principalele componente ale maşinii mecatronice în coordonate


sunt prezentate în figura 3.1: placa de bază (1), servind ca masă fixă şi ca
purtător al căilor de ghidare, este executată dintr-o rocă vulcanică şi este
montată pe batiul (2) printr-o multitudine de dispozitive de fixare în puncte egal
distanţate (3); placa de bază (1) este o porţiune centrală mai înaltă în care
este realizat un canal, în acest canal un prim element de ghidare (10), din
acelaşi material ca şi placa şi care serveşte la ghidarea pe direcţia y, este fixat
cu şurub în centrul suprafeţei superioare a plăcii de bază (1) şi realizează
ghidarea principală; ghidarea secundară se realizează cu o pereche de
elemente (11) din acelaşi material ca şi placa, fixate simetric faţă de elementul
principal de ghidare (10), fixarea se face cu şuruburi pe suprafaţa plăcii de
bază (1) parţial în afara ei.

Fig.3.1

225
În figura 3.2 este prezentat modul de fixare al elementelor de ghidare
(10) şi (11) de placa de bază (1) cu ajutorul unor şuruburi (12) care trec cu joc
prin elementele (10), (11) şi sunt înşurubate în bucşa (13) lipită în placa de
bază (1).
Dispozitivul de poziţionare în plan orizontal al plăcii de bază faţă de
batiu în diferite puncte egal distanţate (3) este prezentat în figura 3.3. În
interiorul unei piese (4) cu profil „U” fixată de batiul (2) se poate deplasa o
piesă (6) având o suprafaţă înclinată (5) pe care se sprijină cu suprafaţa
înclinată (8) elementul (9) fixat pe placa de bază (1). Deplasarea piesei (6) se
realizează cu un şurub (7) ce este înşurubat în piesa (4) făcând posibilă
ajustarea poziţiei plăcii de bază (1) faţă de batiul (2).

Fig.3.2 Fig.3.3

Pentru poziţionarea corectă a elementului de ghidare (10) din figura


3.4 se foloseşte o piesă mobilă (16) şi o piesă (19) fixată în canalul plăcii de
bază (1) pe suprafaţa (14). Piesa mobilă (16) are contact cu suprafaţa
înclinată (15), cu suprafaţa înclinată (20) a piesei fixe (19) şi suprafaţa
verticală (17) în contact cu suprafaţa verticală (18) a elementului de ghidare
(10). Deplasarea piesei mobile (16) se face cu un şurub (21) ce trece cu joc
prin piesa (16) şi este înşurubat în bucşa (22) ce are o gaură filetată (23) şi
care este lipită în placa de bază (1).

Fig.3.4

226
Pentru ghidarea mesei metalice (25), din figura 3.1, în direcţia y se
folosesc lagărele gazostatice (24) (26) (27). Între masa (25) şi elementele de
ghidare secundare, ghidarea se face cu lagărele gazostatice (26) şi (27)
folosind brăţările (28) fixate de masa (25). Tot masa (25) sunt fixate şi brăţările
(29) care realizează ghidarea pe elementul de ghidare principal (10) prin
lagărele gazostatice (24).
Deplasarea mesei de măsurare (25) în direcţia y se realizează cu un
mecanism de acţionare (30) prevăzut între placa de bază (1) şi masa (25) în
figura 1.3. Mecanismul de acţionare este prezentat în figura 3.5 şi cuprinde:
un motor (31) fixat pe placa de bază prin intermediul unui suport (39); şurubul
de antrenare cu bile (35) care este cuplat la arborele motor cu ajutorul
cuplajului fix (32); piuliţa (38) are mişcare de translaţie în lungul şurubului (35)
fiind fixată de masa (25) şi realizează deplasarea acestuia în direcţia y.
Mecanismul de acţionare cuprinde şi un solenoid de frânare (33) cu un
disc rotativ fixat de şurubul (35) şi un sector de frânare care opreşte discul în
rotaţie, oprind astfel şurubul (35).

Fig.3.5

Un capăt al şurubului (35) este susţinut de un rulment (34) prevăzut


în suportul (39) iar celălalt capăt este susţinut de rulmentul (36) fixat în
interiorul canalului (37) realizat în elementul principal de ghidare (10).
Blocul circuitelor electronice (40) este montat în partea inferioară a
suportului (39) şi transmite semnalele electrice motorului (31).
Stâlpii de susţinere (47) ai traversei (48), din figura 3.6 sunt fixaţi în
placa de bază (1) prin şuruburi (42) în dispozitivul de fixare (43) cu două
capete, care este introdus în gaura (41) din placa de bază (1). Tot printr-un
astfel de dispozitiv de fixare (45) este fixată şi traversa (48) de stâlpii (47), în
traversă realizându-se găuri (44) în care se introduc dispozitive de fixare (45)
în care se înşurubează şuruburile (46).

227
Pe traversa (48) se deplasează în direcţia x coloana port-palpator
(49), deplasarea se realizează cu ajutorul unui motor fixat pe unul dintre stâlpii
de susţinere, motor care transmite mişcarea de rotaţie unui şurub de
antrenare cu bile pe care se află o piuliţă fixată la coloana port-palpator (49)
realizând deplasarea în direcţia x.
Pentru frânarea sistemului în direcţia x se foloseşte un solenoid de
frânare care cuprinde un disc ce se opreşte printr-o forţă electromagnetică.
Traversa (48) are formă rectangulară şi pe fiecare suprafaţă a sa se
realizează ghidarea coloanei port-palpator (49) prin lagăre gazostatice.
Deplasarea în direcţia z a unităţii z (50) se realizează cu un motor ce
transmite mişcarea de rotaţie prin intermediul unei curele, şurubului de
antrenare cu bile care are capetele susţinute de rulmenţi. Pe şurub se
deplasează vertical piuliţa de care este fixată unitatea z (50). Ghidarea unităţii
z se face cu lagăre gazostatice.
Capătul superior al şurubului de antrenare pe direcţia z este susţinut
de un rulment şi are fixat un disc care intră în contact cu două elemente
oscilante acţionate de un cilindru cu piston cu aer. În funcţie de poziţia
pistonului, elementele oscilante pot bloca discul împiedicând rotaţia şurubului
de antrenare pe direcţia z sau permit o rotaţie liberă a discului.
În interiorul unităţii z există un cilindru de echilibrare pe verticală care
realizează o forţă constantă de manevrabilitate pe toată cursa.
Maşina de măsurat este prevăzută, cum este arătat în figura 3.6, şi
cu o magazie proprie de palpatori (51) fixată pe masa maşinii (25) la o
distanţă stabilă; magazia cuprinde un postament (54) de fixare pe masa
maşinii cu o multitudine de plăcuţe (52) cu suprafeţe decupate (53) pentru
prinderea palpatoarelor (55).

Fig.3.6

228
În figura 3.6 este prezentată o maşină de măsurat în coordonate
prevăzută şi cu o masă rotativă automată (56) condusă cu un mecanism de
antrenare nefigurat; masa rotativă este situată pe masa maşinii. Protecţia
ghidajului pe direcţia y se realizează cu un burduf (57).
Semnalul de măsurare dat de palpator la contactul acestuia cu piesa
de măsurat, contact făcut în cadrul soft-ului de măsurare, este transmis la
unitatea electronică de afişare şi măsurare (58), selectat şi introdus în unităţi
periferice şi unităţi centrale de calcul unde este sintetizat în protocol de
măsurare şi histograme de control.
Maşina de măsurat în trei coordonate tip MITUTUOYO, Japonia, din
punct de vedere tehnologic, se caracterizează astfel:
- suportul mesei de măsurare este realizat dintr-un batiu
din fontă stabilizată sau din oţel de construcţii stabilizat,
fie natural fie artificial, pentru eliminarea variaţiilor
dimensionale în timp.
Batiul este turnat, are suprafeţe de sprijin prelucrate prin frazare pe
maşini de frezat cu CNC şi suprafeţe pentru ghidare, rectificate, după ce în
prealabil acestea au fost tratate termic.
- masa de măsurare este construită fie din oţel, prin
turnare, fie din rocă vulcanică prelucrată mecanic.
În cazul când este turnată se detensionează natural sau artificial, se
prelucrează prin frezare pe maşini unelte de frezat cu NC sau CNC, după
frezare se aplică tratament termic, apoi se rectifică pe maşini-unelte de
rectificat plan sau NC sau CNC.
În cazul când este realizată din rocă vulcanică, aceasta se debitează
pe maşini de debitat în coordonate, se rectifică pe maşini-unelte de rectificat,
apoi se lepuiesc, lepuirea se face mecanic apoi manual, până când se obţine
abaterea de la planeitate înscrisă în desenul de execuţie.
Indiferent dacă masa de măsurare este realizată din oţel sau rocă
vulcanică, se practică canale şi găuri pe suprafaţa de măsurare, pentru a
permite posibilităţi multiple de prinderea piesei de măsurare.
Când masa de măsurare se face din oţel, canalele se frezează, cu
freze tip T, găurile se dau pe maşini de găurit în coordonate după care se
filetează.
Când masa de măsurare se face din rocă vulcanică, canalele se
frezează, găurile se dau pe maşini de găurit tip cilindric, cu diamant; atât în
canale cât şi în găuri se lipesc şine metalice în profil T, respectiv bucşe
cilindrice filetate, acestea permiţând o multitudine de fixări şi prinderi pentru
piesele de măsurat de diferite configuraţii geometrice;
- coloanele verticale şi traversa sunt realizate din oţel sau
fontă, turnate sau sudate, detensionate natural sau
artificial, prelucrate pe suprafeţe corespunzătoare prin
strunjire, frezare, găurire, filetare, rectificare, lepuire pe

229
maşini unelte universale sau cu NC sau CNC şi respectiv
pe maşini de lepuit;
Asamblarea coloanelor verticale cu traversa se face mecanic fie prin
prindere mecanică prin intermediul şuruburilor cu piuliţă, fie prin intermediul
sudurii, în care caz prelucrarea finală a traversei se face după metodologia
iniţierii de săgeată preformantă, ca după prelucrare şi montaj a axului z,
săgeata să fie anulată;
- coloana z este realizată prin sudură a unor table din oţel
cu o structură în zig-zag şi punctată cu sudură într-o
ordine prestabilită astfel ca tensionările să se anuleze
reciproc; astfel ca în ansamblu coloana z să nu aibă
tensiuni de deformare geometrică;
Coloana z mai are prelucrări de frezare, strunjire, găurire, filetare,
tratament termic şi rectificare, toate aceste operaţii tehnologice efectuându-se
pe maşini-unelte clasice şi universale, sau pe maşini-unelte modernizate cu
NC sau CNC, după productivitatea cerută dar şi după dotarea tehnică pe care
o are întreprinderea constructoare.
- tehnologii speciale, specifice domeniului de mecanică
fină, se întrebuinţează la realizarea palpatorului cu
contacte electrice în coordonate, tehnologii executate pe
materiale din titan, aluminiu, alamă, oţel aliat, wolfram,
etc.
Aceste operaţii tehnologice se realizează numai pe maşini-unelte cu
NC şi CNC de mare precizie şi productivitate înaltă.
Principiul de funcţionare al maşinii mecatronice de măsurat în
coordonate tip MITUTUOYO, Japonia, se bazează pe un sistem de
coordonate x, y, z rectangular ce asigură baleierea spaţiului de control, sistem
care este materializat pe trei axe x, y, z cu deplasări gazostatice; măsurarea
propriu-zisă este asigurată de un palpator în coordonate cu contacte electrice
sau de un palpator electronic cu măsurare propriu-zisă în coordonate;
semnalul de măsurare dat de palpator la contactul acestuia cu piesa de
măsurat, contact făcut în cadrul soft-ului de măsurare, este transmis la
unitatea electronică de afişare şi măsurare, selectat şi introdus în unităţi
periferice şi în unităţi centrale de calcul unde este sintetizat în protocol de
măsurare şi histograme de control; în cadrul schemei cinematice a maşinii
există elemente şi subansambluri ce asigură frânarea, accelerarea şi
decelerarea pe cele trei deplasări precum şi sesizarea corectitudinii punctelor
de măsurare pentru desfăşurarea corectă a procesului.
Procesul de măsurare se desfăşoară în felul următor: piesa de
măsurat este fixată pe masa mobilă a maşinii, masă ce poartă originea
sistemului cod al maşinii; prin program se asigură deplasarea palpatorului în
punctele de măsurare prestabilite (prin program), se culeg datele şi sunt
introduse în unitatea de calcul, apoi prelucrate şi transmise unităţii centrale,

230
aceasta dând protocolul de măsurare. Întreg procesul de măsurare se
realizează în regim automat.
Principalele caracteristici ale maşinii de măsurat în trei coordonate
realizată de firma Mitutuoyo, Japonia, sunt:
- domeniul de măsurare: Model MXF203 x=200mm
y=300mm
z=150mm
- rezoluţia: 0.001mm;
- eroarea de măsurare: (2+L/100)µ m;
- mişcarea axelor: - manual;
- masa de măsurare:
• suprafaţa de măsurare: 300x400mm2;
• precizia planeităţii: 6µ m;
• posibilităţi de prindere: M8x1.25;
- palpatorul de măsurare: Φ 14mm;
- piesa de măsurat:
• înălţimea maximă: 247mm;
• greutatea maximă: 60kg;
- gabaritul maşinii
• lăţime: 483mm;
• adâncime: 610mm;
• înălţime: 903mm;
- greutate maşină: 120kg;
- electrică: 220V, 50Hz.
Principalele caracteristici ale maşinilor de măsurat în
coordonate model KN 815 şi MX 504:
- domeniul de măsurare: x=800; x=500mm;
y=1500mm; y=400mm;
z=600mm; z=300mm;
- rezoluţia: 0.0005mm; 0.0005mm;
0 .4 L 0.6 L
- eroarea de măsurare: (3+ )µ m; (5+ )µ m;
100 100
- mişcarea axelor: normal; normal;
- masa de măsurare:
• suprafaţa de măsurare 1040 x 1670mmm2 600 x 450mm2;
• precizia planeităţii: 6µ m 10µ m;
• posibilităţi de prindere: M8 x 1.25 M8 x 1.25;
- palpatorul de măsurare: Φ 14mm Φ 14mm;
- piesa de măsurat:
• înălţimea maximă: 847mm 419mm;
• greutatea maximă: 1760kg 250kg;
- gabaritul maşinii:
• lăţime: 1750mm 990mm;

231
• adâncime: 2490mm 960mm;
• înălţime: 3000mm 2025mm;
- greutate maşină: 4200kg 480kg;
- alimentare electrică: 220V, 50Hz 220V, 50Hz;
Din punct de vedere al aplicabilităţii industriale maşina
mecatronică de măsurat în coordonate tip Mitutuoyo conform prospectelor
este utilizată în cadrul laboratoarelor de metrologie pentru testarea finală şi
completă a unor piese complexe în vederea emiterii unor buletine metrologice
de atestare calitative. O altă aplicaţie este în cadrul liniilor şi sistemelor
flexibile de prelucrare fiind subansamblu terminal al liniilor şi sistemelor
flexibile şi care efectuează un control statistic al reperelor de pe linie sau
sistem prin care se ţine evidenţa calităţii producţiei.
O altă aplicabilitate o reprezintă formarea de centre automate de
inspecţie prin care maşina de măsurat reprezintă elementul de execuţie
calitativă, centrul având spaţii termostatate şi elemente senzoriale de punere
în evidenţă a factorilor perturbatori.
O altă aplicaţie este utilizarea maşinii în cadrul realizării unor linii
automate de control pentru întreaga producţie industrială asigurând controlul
bucată cu bucată a produselor şi deci nivelul calitativ al producţiei.
În mod concret, în fabricile automate japoneze această maşină
ocupă poziţii obligatorii prin care asigură obţinerea calitativă a produselor
pentru export.
Trebuie remarcat că aceste maşini au în dotare truse multiple şi
variabile cu accesorii ce asigură posibilitatea de măsurare.
Maşinile mecatronice de măsurat în coordonate tip Mitutuoyo,
Japonia sunt caracterizate astfel:
- construcţie rigidă şi stabilă;
- rezistenţă la vibraţii;
- ergonomie plăcută;
- design armonios;
- manipulare automată;
- aspect plăcut şi manevrabilitate ridicată.
Din punct de vedere al preţului, acesta variază între 100.000€/buc. şi
550.000€/buc.; preţul este şi în funcţie de nomenclatorul accesoriilor, de
nivelul şi generaţia soft-ului, de gradul de automatizare şi de termenul de
livrare solicitat.
Robotul inteligent de măsurare în coordonate 3D realizat de firma
DEA, Italia, cuprinde două braţe de măsurare care în condiţii de funcţionare
sunt controlate simultan de calculator.
În figura 3.7 este prezentat braţul de măsurare (2) care cuprinde
capul palpator (3) şi a cărui structură metalică cuprinde un cărucior mobil (4)
ce se deplasează pe ghidajul (6); ghidajul (6) are secţiune în formă de I şi este
fixat cu ajutorul unui distanţier (11) de placa (10) prinsă de batiul (7).
Căruciorul (4) se deplasează de-a lungul ghidajului (6) în direcţia x.

232
Coloana verticală (5) se deplasează după direcţia z, căruciorul (4)
servind ca suport şi ghidaj pentru coloană. La partea superioară a coloanei
mobile (5) se află fixat căruciorul (8) care serveşte ca suport şi ghidaj pentru
coloana orizontală (9) care poartă palpatorul (3) şi se deplasează în direcţia y.
Prin intermediul celor două cărucioare (4) şi (8) palpatorul (3) este
deplasat în direcţiile x, y, z.
Pe structura metalică (2) între capul palpator (3) şi coloana
orizontală (9) se pot monta suplimentar trei elemente de antrenare rotative (nu
sunt ilustrate în figura 3.7) pentru deplasări unghiulare ale capului palpator (3)
în jurul axelor x, y, z, obţinându-se rotaţiile R1, R2, R3.

Fig. 3.7
Deplasarea pe direcţia x este realizată de un motor de curent
continuu cu tahogenerator (12) fixat pe căruciorul (4). Arborele motorului
transmite mişcarea de rotaţie unui pinion prin intermediul unui reductor
existent într-o cutie de viteze (14). Pinionul intră în angrenare, prin intermediul
unui element elastic de preluare a jocului, cu o cremalieră (13) fixată pe
ghidajul (6) realizând deplasarea căruciorului (4) în direcţia x.
Pe o suprafaţă a coloanei verticale (5) mobile este fixată cremaliera
(15) cu care angrenează un pinion prin intermediul unui element elastic de
preluare a jocului, pinionul este antrenat de un motor (16) similar cu motorul
(12) şi care este fixat tot pe căruciorul (4).

233
Pe coloana orizontală (9) este fixată o cremalieră (17) cu care
angrenează un pinion antrenat de motorul (18) similar cu motorul (12) fixat pe
căruciorul (4).
Căruciorul (4) dispune de câte un picior pe fiecare din cele două părţi
ale ghidajului (6) şi poartă două perechi de role suport (20) poziţionate cu
axele lor orizontale deasupra şi sub ghidajul (6) şi patru perechi de role de
ghidare (19) poziţionate cu axele vertical pe fiecare parte a ghidajului (6) care
în secţiune are formă de I.
Coloana verticală (5), care se deplasează în direcţia z şi are secţiune
pătrată, este ghidată de căruciorul (4) care este prevăzut la partea superioară
şi la cea inferioară cu câte două perechi a câte patru role (21) dispuse
perpendicular faţă de suprafeţele coloanei (5).
În interiorul coloanei (5) există amplasat un cilindru cu rolul de a
menţine echilibrul în cazul perturbărilor excesive produse de motorul (16).
Căruciorul (8) este fixat la partea superioară a coloanei (5) şi
serveşte ca suport şi ghidaj pentru coloana orizontală (9) care se deplasează
în direcţia y. Coloana (9) are secţiune pătrată, căruciorul (8) fiind prevăzut cu
câte două perechi a câte patru role (22) dispuse perpendicular la partea
superioară şi la cea inferioară realizând ghidarea coloanei (9) în interiorul
căruciorului (8).
Coloana (9) este prevăzută la un capăt cu o flanşă (23) standardizată
pentru montarea capului palpator (3) şi a eventualilor senzori pentru
determinarea forţelor în lungul axelor y, şi z şi pot controla una sau mai multe
din rotaţiile R1, R2, R3.
În figura 3.8 este prezentată o vedere de sus a robotului inteligent de
măsurare în coordonate prevăzut cu o masă de lucru (24) pe care se fixat un
plan de măsurare (25) pe care se fixează piesele ce urmează a fi măsurate
(26) (23’) (în acest caz piesele sunt blocuri motoare).

234
Fig. 3.8
Pe planul de măsurare (25) există un cub etalon (27) care pune în
evidenţă originea sistemului de trei coordonate în cod maşină, origine ce este
introdusă în soft-ul de măsurare.
Între căruciorul (4) şi căruciorul (8) există un burduf de protecţie care
protejează coloana (5). Ghidajul (6) pe care se deplasează căruciorul (4) este
protejat de burdufurile (28) iar între căruciorul (8) şi flanşa de capăt (23) există
burduful (29) care protejează coloana orizontală (9).
Robotul are două braţe de măsurare (2) care lucrează simultan şi
care sunt controlate şi reglate simultan de un calculator la care sunt
conectate. Braţul drept (2) are capetele palpatoare (30) montate după
direcţiile +x, +y, +z, iar braţul stâng (2) are capetele palpatoare (30) montate
după direcţiile –x, -y, -z. Traseul palpatoarelor este de tip punct cu punct şi
porneşte de la o poziţie stabilită cu ajutorul cubului etalon (27).
Din punct de vedere tehnologic, robotul inteligent tip DEA se
caracterizează astfel:
- ghidajele x, y, z sunt realizate din oţel de calitate, prin
operaţii şi prelucrări tehnologice ce cuprind: sudură pentru
configurarea geometrică a ghidajelor, detensionări prin
tratament artificial (la 0o) sau îmbătrânire naturală,
strunjire (degroşare şi finisare), frezare (degroşare şi
finisare), găurire, rectificare, filetare şi lepuire. Aceste
operaţii tehnologice se realizează pe maşini-unelte cu NC

235
sau CNC pentru operaţii de finisare şi de precizie.
Ghidajele propriu-zise au operaţii tehnologice care
asigură condiţiile geometrice ale acestora şi anume:
rectilinitatea, planeitatea, aspectul microneregularităţilor,
etc.
- pe fiecare ghidaj sunt subansambluri de acţionare mecano-
electrică, materializate fie prin cremalieră-pinion, fie prin
şurub cu bile. Tehnologia de realizare a cestor
subansambluri presupune:
a) pentru cremaliere pe lungimi mari: semifabricatul ales din oţel de
calitate (Rul 1) se debitează pe lungimi standard (cca. 250mm) şi
se supune operaţiilor tehnologice: frezare, tratament termic,
stabilizare, rectificare, danturare prin frezare, danturare prin
rectificare (după ce tratamentul termic a fost realizat), lustruire
dantură, asamblare pe lungimea dată şi prinderea pe ghidaj;
b) pentru şurubul cu bile pe lungimi mari: semifabricatul ales din oţel
de calitate (Rul 1) se debitează la lungimea cerută şi se supun
operaţiilor tehnologice: strunjire, filetare, tratament termic,
rectificare şi rodare; se controlează geometria: diametrul,
lungimea, pasul filetului, eroarea de pas, rugozitatea, abaterea
de la profil şi coaxialitatea capetelor şuruburilor;
- construcţia incintei în care se fixează robotul presupune realizarea
unui spaţiu închis, din construcţii metalice şi geometrice,
din instalaţii de purificare aer, de termostatare, de legături
electrice; un rol îl are realizarea etanşeităţii incintei.
Robotul inteligent de măsurare în coordonate are următorul principiu
de funcţionare: deplasările în coordonate pe direcţiile x, y, z se realizează pe
baza ghidajelor mecanice cu elemente de rostogolire, cu sistem de echilibrare
greutate braţ la ieşirea acestuia în consolă; mişcarea spaţială a palpatorului
este realizată prin două grade de libertate de rotaţie ale port-palpatorului în
braţ şi de câmpul spaţial de deplasare a tijei palpatorului, a câmpului de
măsurare; măsurarea efectivă a robotului este realizată prin intermediul
semnalului dat de palpatorul de măsurare în coordonate la atingerea
suprafeţei de măsurare ale celor trei axe; principiul de măsurare propriu-zis se
explică astfel: pe direcţia de deplasare a robotului palpatorul atinge suprafaţa
de măsurare în care moment contactul electric e deschis, semnalul electric
transformat şi amplificat este transmis blocului electronic al sistemului de
măsurare propriu-zis aflat pe braţul robotului care se deplasează pe direcţia
indicată, blocul dând comanda electronică în acel moment pentru traductorul
de deplasare, acesta înregistrând măsurarea propriu-zisă; măsurarea propriu-
zisă conţine în fluxul său şi funcţii anexe: blocare pe axă, transmitere în buclă
de măsurare a valorii măsurate.
Principiul de măsurare al robotului DEA conţine un sistem cartezian
cu trei axe cu originea în cod maşină, origine care este pusă în evidenţă prin

236
intermediul unui cub etalon sau sferă etalon sau bară etalon, origine ce este
introdusă în soft-ul de măsurare.
Robotul inteligent de măsurare prezentat de firma DEA oferă soluţia
ideală pentru controlul dimensional al pieselor.
Viteza de deplasare a fiecărui braţ în lungul ghidajului este de până
la 40m/min. Acceleraţia maximă este de 1/5gg, iar frecvenţa de 5 Hz pentru
traseu punct cu punct şi de 100Hz pentru traseu continuu al palpatorului.
Utilizarea calculatorului şi existenţa a două braţe care lucrează
simultan au dus la micşorarea timpului de măsurare care poate fi de ordinul
unui minut. Acest avantaj a dus la combinarea sistemului de măsurare cu o
linie de producţie.
Caracteristicile principale sunt:
- cursa de măsurare: x=915...3250mm;
y=310...1250mm;
z=310...650mm;
- incertitudinea de măsurare pe direcţia axei x: M=2+6L/1000 µ m;
unde L – lungimea cursei de măsurare, în mm;
- incrementul deplasării: 2µ m;
- sistemul de palpare: palpator cu contact electric.
Robotul inteligent de măsurare realizat de firma DEA fie individual,
fie în tandem are ca arie de aplicabilitate:
- industria automobilului;
- industria maşinilor-unelte;
- industria bunurilor industriale de larg consum;
- industria aeronautică;
- industria constructoare de maşini;
Aplicabilitatea cuprinde: măsurări propriu-zise în regim automat şi în
buclă închisă dar printr-un supercontrol prin unitatea centrală de calcul,
histograme calitative ale producţiilor, protocoale de măsurare ca certificate de
calitate ale produselor măsurate şi controlate; decizii privind continuarea
fluxului de producţie.
O aplicabilitate ieşită în evidenţă este utilizarea robotului în liniile
automate de control pentru piesele de serii mari; liniile automate de control
cuprind fie un robot, fie mai mulţi cu funcţionare singulară sau multiplă,
individual sau în tandem, în conexiuni cu echipamente şi elemente periferice,
cu prelungiri ale funcţiilor anexă de măsurare ca: decizie metrologică, decizie
de ambalare, decizie de terminare flux.
Roboţii inteligenţi de măsurare, tip DEA, Italia sunt caracterizaţi
astfel:
- construcţie modulară şi robustă;
- ergonomie aleasă;
- design plăcut;
- manipulare şi acţionare rapidă;
- aspect armonios;

237
- spaţiu compact.
Din punct de vedere al preţului, se apreciază că la nivelul 2005,
acesta se situează între 250.000€/buc şi 950.000€/buc. Preţul variază şi în
funcţie de structura cerută şi de nivelul şi generaţia soft-ului.
Maşina inteligentă de măsurat în coordonate realizată de firma
MAUSER este de tip portal şi are în componenţă, în principiu, după cum se
poate vedea în figurile 3.9 şi 3.10, un portal cu două coloane de susţinere (1),
(1’) de-o parte şi de alta a mesei de măsurare (5), traversa (2) şi coloana
verticală port-palpator (3) pe care se montează palpatorul (4), coloana
verticală se poate deplasa în direcţiile y şi z.

Fig.3.9
Pe masa de măsurare se aşează piesa de măsurat şi cubul sau sfera
etalon care stabileşte originea sistemului de măsurare; în funcţie de punctele
de măsurare sunt acţionate axele corespunzătoare, în timp ce palpatorul
testează punctele de măsurare stabilite prin software; semnalele culese, la
contactul cu piesa de măsurat, sunt transmise traductoarelor de măsurare
existente pe ghidajele maşinii, acestea realizând măsurările propriu-zise, care
sunt afişate pe blocuri electronice şi introduse în unitatea de calcul a maşinii.

238
Fig.3.10
Deplasarea în direcţia x se realizează cu un motor de antrenare (6)
prezentat în figura 3.11, motor care este montat prin intermediul suportului (7)
în centrul traversei (2) între cele două coloane (1), (1’).

Fig.3.11
Motorul transmite mişcarea de rotaţie unui arbore care ajunge la
cele două coloane de susţinere (1), (1’). La fiecare capăt al arborelui se află
câte o roată de curea (8) care prin intermediul unei curele dinţate (9) transmite
mişcarea roţilor (10), (11) montate pe acelaşi arbore. De la roata (11) se
transmite printr-o curea (12) mişcarea la roata (13) şi pinionul (14) montate pe
acelaşi arbore.

239
Paralel cu căile de ghidare, ghidarea putând fi gazostatică sau de
rostogolire, există o curea dinţată (15) care intră în angrenare cu pinionul (14);
pentru a tensiona cureaua asigurând o angrenare corectă a curelei dinţate
(15) cu pinionul (14) se folosesc două role (16) amplasate de-o parte şi de alta
a pinionului, având axele de rotaţie sub axa pinionului.
Maşina inteligentă de măsurat în coordonate tip MAUSER din punct
de vedere tehnologic se caracterizează astfel:
- suporţii ghidajelor x sunt realizaţi prin turnare din oţel sau fontă
sau prin sudură din table din oţel; aceştia sunt detensionaţi prin vibraţii
mecanice, îmbătrânite natural în vederea eliminării totale a tensiunilor
interne, sunt prelucraţi: frezare, găurire, filetare şi rectificare;
- ghidajele mecanice ce materializează portalul maşinii sunt
realizate din subansambluri sudate sau turnate cărora li se aplică
operaţii tehnologice de prelucrare şi montare: debitare, sudură, frezare,
tratament termic, detensionare, filetare, rectificare, lepuire, preluare
săgeată mecanică prin soluţii constructive, acoperiri de protecţie; aceste
operaţii tehnologice se realizează pe maşini-unelte universale pentru
operaţii tehnologice grosiere şi pe maşini-unelte de precizie cu NC sau
CNC pentru operaţii tehnologice de finisare. În interiorul acestor ghidaje
se găsesc elemente de acţionare mecano-electrică, în general prin
cremalieră şi pinion.
- coloana z este realizată din elemente sudate, (tablă din oţel)
detensionată construcţia şi îmbătrânită natural, aceasta este supusă
următoarelor operaţii tehnologice: frezare, găurire, tratament termic,
detensionare, rectificare şi lepuire; un rol important îl are controlul
metrologic şi tehnic prin care se realizează obţinerea de rugozitate mică,
planeitate, rectilinitate, abateri de formă şi poziţie mici; în coloana z se
găseşte axa z purtătoare a palpatorului în coordonate şi are o formă
prismatică fiind construită din chesoane sudate cărora li se aplică
operaţii tehnologice: sudură, filetare, rectificare, frezare, tratament
termic, găurire, filetare, rectificare, lepuire; aceasta este supusă unui
control de calitate sever deoarece geometria acesteia are un rol
important în procesul de măsurare şi anume elimină eventualele erori
constructive; în coloana z se află sistemul de acţionare şi echilibrare;
- elementele de acţionare sunt realizate din cremaliere de lungime
standard asamblate pe ghidaje; realizarea tehnologică a cestora
presupune: alegerea materialului (oţel), debitare, frezare, găurire,
tratament termic, danturare, rectificare şi control de calitate. Pentru
realizarea acestor operaţii tehnologice sunt utilizate tehnologii specifice
mecanice de precizie acestea fiind realizate pe maşini-unelte moderne
cu NC sau CNC, acestea asigurând preciziile cerute.
Principiul de măsurare al maşinii inteligente de măsurat în
coordonate tip MAUSER, Germania, se bazează pe realizarea unui sistem
cartezian spaţial de coordonate materializat prin construcţii mecanice cu

240
ghidaje de rostogolire sau cu ghidaje gazostatice; sistemul de coordonate este
mobil faţă de masa de măsurare.
Principiul de măsurare, presupune în acelaşi timp, implementarea
palpatorului de măsurare în coordonate în axa z a maşinii.
Conform principiului de măsurare avem următoarea desfăşurare:
piesa de măsurat se fixează pe masa maşinii, pe masă fiind şi etalonul pentru
origine a sistemului de măsurare; în funcţie de punctele de măsurare sunt
acţionate axele corespunzătoare, în timp ce palpatorul testează punctele de
măsurare stabilite prin software; semnalele culese la contactul cu piesa de
măsurat sunt transmise traductoarelor de deplasare şi măsurare existente pe
ghidajele maşinii, acestea realizând măsurările propriu-zise, care sunt afişate
ca protocol de măsurare; acest proces se realizează de fiecare dată când este
testat fiecare punct de măsurare, până la terminarea numărului total de puncte
de măsurare, constituit pentru întregul proces de măsurare.
Principalele caracteristici ale maşinilor inteligente de măsurat în
coordonate MAUSER, Germania, sunt:
- cursa de măsurare: KMZ-S KMY-W
x=1200mm; x=1500mm;
y=1200mm; y=1200mm;
z=1000mm; z=1000mm;
- incrementul deplasării: 1µ m; 1µ m;
- sistem de palpare: palpator cu posibilităţi de măsurare;
- incertitudinea de măsurare pe direcţia x:
(1+L/250) µ m; (4+L/250)µ m;
- masa maximă a piesei: 2.5 tone;
- cursa de măsurare: KMZ-W KMZ-P
x=3000mm; x=2400mm;
y=2000mm; y=1600mm;
z=1600mm; z=1200mm;
- incrementul deplasării: 1µ m; 0.5µ m;
- sistem de palpare: palpator cu posibilităţi de măsurare;
- incertitudinea de măsurare pe direcţia axei x:
(2+L/250) µ m; (1,9+L/250) µ m;
- masa maximă a piesei: 3,5 tone; 3 tone;
Maşinile inteligente de măsurat în coordonate tip MAUSER,
Germania, sunt caracterizate astfel:
- design evoluat;
- ergonomie armonioasă şi plăcută;
- grad de automatizare şi flexibilitate înaltă;
- manevrabilitate uşoară şi automată;
- soluţii constructive modulare şi tipizate;
- grad de integrare în sisteme flexibile, în centre de inspecţie şi în
oricare întreprindere industrială;
- grad înalt de protecţie împotriva manevrării greşite.

241
Din punct de vedere al preţului, raportat la performanţele tehnice şi
calitative, acesta se înscrie în limitele: 200.000€ şi 1.100.000€. Preţul
cunoaşte variaţii şi din punct de vedere al structurii şi nivelului / generaţiei
software-ului. În acest sens, se poate exprima că numai pentru soft, preţul
cunoaşte limite între: 75.000€ şi 500.000€.
Maşina mecatronică de măsurat în coordonate Carl Zeiss,
Oberkochen, prezentată în figurile 3.12 şi 3.13, este de tip portal şi cuprinde
un portal (5) format din traversa (6) ce se deplasează în direcţia x; masa
maşinii (2) fixă pe batiul (1), pe masa maşinii se fixează piesa de măsurat (3)
şi sfera sau cubul etalon pentru stabilirea originii sistemului de coordonate,
sfera sau cubul etalon este dispus pe suprafaţa de măsurare a mesei de
măsurare în orice poziţie, poziţie ce se află în software-ul de măsurare;
coloana port-palpator (7) se deplasează în direcţia y pe traversa (6), iar tija
palpatoare se deplasează în direcţia z.

Fig.3.12
Deplasările în direcţiile x, y, z se fac pe ghidaje gazosttice (8), (10)
(fig.3.13), acestea realizându-se prin intermediul patinelor şi duzelor
gazostatice, deplasările făcându-se sub indicarea măsurării deplasării prin
intermediul traductoarelor fotoelectrice incrementale.

242
Deplasările pe cele trei direcţii sunt asigurate prin intermediul
acţionărilor mecano-electrice folosind şuruburi cu bile, iar căile de ghidare sunt
protejate cu burdufurile (9), (11).

Fig.3.13
Semnalele rezultate în urma contactului palpatorului cu piesa de
măsurat sunt transmise de traductoarele de măsurare la traductoarele de
palpatoare, iar acestea prin intermediul blocurilor electronice la calculatorul
instalaţiei.
Maşina mecatronică de măsurat în coordonate tip Carl Zeiss,
Oberkochen, din punct de vedere tehnologic, are aplicate următoarele
tehnologii:
- suportul mesei de măsurare este din fontă sau oţel şi este
prelucrat tehnologic prin strunjire, frezare, găurire, filetare, rectificare şi
lepuire pe maşini-unelte clasice şi universale; suportul mesei de
măsurare este detensionat şi asigură stabilizarea dimensională;
- masa de măsurare este realizată din oţel turnat; are ca operaţii
tehnologice: strunjire, frezare, tratament termic, detensionare, rectificare
şi lepuire; masa asigură şi prinderi multiple ale pieselor de măsurat;
- coloanele verticale sunt realizate prin sudură, din tablă de oţel,
sunt detensionate, apoi prelucrate mecanic: frezare, găurire, filetare,
rectificare şi lepuire; sunt asigurate stabilizările dimensionale ale
coloanelor prin îmbătrânire naturală;
- traversa este realizată prin sudură, i se aplică detensionare
artificială; operaţiile tehnologice aplicate sunt: strunjiri, frezări, rectificări

243
toate acestea efectuându-se pe maşini-unelte cu NC sau CNC.
Asigurarea geometriei traversei se face prin măsurări de rectilinitate şi
planeitate prin intermediul nivelelor electronice;
- ghidajele propriu-zise x, y şi z sunt realizate prin rectificări de
înaltă precizie, prin stabilitate dimensională, acestea efectuându-se pe
maşini-unelte foarte precise şi instalaţii de detensionare prin vibrare;
- elementele conducătoare pentru cele trei ghidaje, respectiv
şuruburile cu bile, sunt realizate prin tehnologii înalte: strunjire, tratament
termic, rectificare precisă cu păstrarea geometriei şi cu abateri de formă
foarte mici;
- alte operaţii tehnologice întâlnite la unele elemente componente
sunt:
a) rectificări în coordonate;
b) electroeroziune aplicată pentru obţinerea unor forme deosebite;
c) lepuire mecanică;
d) honuire mecanică.
Maşina mecatronică de măsurat tip Carl Zeiss, Oberkochen, are ca
principiu de funcţionare: deplasarea în direcţiile x, y, z se face pe ghidaje
gazostatice, acestea realizându-se prin intermediul patinelor şi duzelor
gazostatice, deplasarea făcându-se sub indicarea măsurării deplasării prin
intermediul traductoarelor fotoelectrice incrementale tip LIDA MINILIDA, iar
afişarea rezultatelor măsurătorilor făcându-se prin intermediul blocurilor
electronice, fie pentru fiecare axă, fie conţinând toate cele trei axe.
Realizarea punctelor de măsurare se face prin intermediul
traductorului de măsurare (palpare) prin contacte electrice în coordonate,
acestea transmiţând semnale de citire, traductoarelor fotoelectrice
incrementale de deplasare, acestea înregistrând măsurările respective.
Sistemul de coordonate x, y, z este realizat prin deplasările tijei axei
z a coloanei z, prin deplasările coloanei z pe traversă, în direcţia y şi prin
deplasările mesei de măsurare în direcţie x.
Posibilităţile de măsurare ale palpatorului de măsurare în coordonate
sunt definite prin prezenţa tijelor de măsurare dispuse pe câte 6 direcţii,
realizându-se penetrabilitatea la punctele de măsurare.
Semnalele rezultate prin contactarea punctelor de măsurare sunt
transmise de traductorul de măsurare la traductoarele de deplasare şi acestea
prin blocurile electronice la calculatorul instalaţiei.
Deplasările pe cele trei direcţii sunt asigurate prin intermediul
acţionărilor mecano-electrice şi controlate prin frâne pentru asigurările
poziţiilor de măsurare.
Principiul de măsurare, în sistem cod-maşină, este materializat şi
prin existenţa originii sistemului cartezian materializată printr-un cub etalon,
acesta este dispus pe suprafaţa de măsurare a mesei de măsurare şi poate
ocupa orice poziţie, poziţie ce se află în software-ul de măsurare.

244
Principalele caracteristici ale maşinii mecatronice de măsurat în
coordonate Carl Zeiss, Oberkochen, sunt:
Model DKM 1 – 300 DP
- cursa de măsurare: x=320mm;
y=220mm;
z=160mm;
- incrementul deplasării: 1µ m;
- sistemul de palpare: palpator cu contact electric,
palpator cu posibilităţi de măsurare;
- incertitudinea de măsurare pe direcţia axei x : (1.5+L/200) µ m;
- masa maximă a piesei: 0,15 tone;
Model ZKM 05 – 250 PC
- cursa de măsurare: x=250mm;
y=120mm;
z=100mm;
- incrementul deplasării: 0,5µ m;
- sistemul de palpare: palpator cu contact electric,
măsurare optică;
- incertitudinea de măsurare pe direcţia axei x : (1.5+L/200) µ m;
- masa maximă a piesei 0,15 tone;
maşina mecatronică de măsurat în coordonate tip Carl Zeiss,
Oberkochen, are ca aplicabilitate:
- domeniul reperelor tip carcasă pentru diferite industrii;
- domeniul reperelor turnate, de tip aeronautic, metalurgic, maşini
agricole, siderurgic, mecanic şi electrotehnic;
- domeniul reperelor tip palete, arbori, axe;
- domeniul reperelor tip roată dinţată;
- domeniul reperelor tip rotor, stator, etc.
Aplicabilitatea maşinii de măsurat în coordonate tip Oberkochen,
asigură:
- calitatea producţiei industriale;
- menţinerea productivităţii;
- gradul de automatizare, etc
Maşina de măsurat în coordonate poate fi utilizată fie în laboratoare
şi ateliere de producţie, fie în sisteme şi linii flexibile.
În acest caz, reprezintă mijlocul de măsurare ce asigură controlul
metrologic şi de calitate, prin protocolul de măsurare ce se elaborează.
Maşina de măsurat în coordonate poate fi utilizată şi ca centru de
inspecţie în întreprinderile constructoare de maşini ce produc repere în serie
mijlocie şi mare, realizând şi urmărirea calităţii producţiei prin realizarea
histogramelor de calitate, iar prin acestea realizându-se reglajul maşinilor
unelte şi echipamentelor de producţie.
Maşina de măsurat în coordonate poate fi utilizată şi ca echipare a
liniilor automate de control prin intermediul cărora se controlează piesă cu

245
piesă, toată producţia, urmărindu-se pe terminalele unităţii centrale de calcul,
calitatea producţiei, dar în acelaşi timp se realizează şi deciziile metrologice
asupra producţiei prin protocolul de măsurare elaborat în acest sens.
Maşinile mecatronice de măsurat în coordonate tip Zeiss, Germania,
sunt caracterizate astfel:
- ergonomie ridicată;
- design plăcut;
- structură şi destinaţie completă;
- manevrabilitate uşoară şi la îndemână;
- grad de automatizare înalt şi productiv;
- integrare în sisteme şi linii flexibile în centre de inspecţie şi în
laboratoare metrologice;
- atestare a calităţii prin protocoale de măsurare;
- grad de protecţie înalt împotriva factorilor perturbatori exogeni şi
endogeni;
- utilizare de software calificat şi profesional în structură calificată
şi completă.
Preţul acestor produse realizate de firma Zeiss , Germania se
găseşte în limitele a 100.000€/buc şi 350.000€/buc; preţul variază şi în funcţie
de termenul de livrare, de gradul de complexitate, de structura cerută, precum
şi de nivelul şi generaţia software-ului.
Maşina inteligentă de măsurat în coordonate (fig.3.14) realizată
de

Fig.3.14

firma CEFIN, Bucureşti are ca principale componente: masa-suport (1) din


oţel sau fontă pe care se fixează masa de măsurare (2) din diabaz; portalul (4)
format din grinzi verticale (5) şi traversa (6) se deplasează în direcţia x pe
ghidaje-suport din diabaz (3); unitatea z (7) se deplasează pe traversa (6) din
diabaz a portalului, traversa reprezentând calea de ghidare pentru ghidajele

246
gazostatice ale axei y; coloana z (7) purtătoare a palpatorului (8) se
deplasează în direcţia z.
Sistemul de ghidare x, y, z este format din grinzi de diabaz şi patine
gazostatice plane care asigură deplasări precise şi frecări neglijabile.
Sistemul de antrenare este cu motor de curent continuu care asigură
mişcarea pe cele trei coordonate prin mecanism şurub cu bile –piuliţă sau cu
pinion-cremalieră.
Maşina inteligentă de măsurat în coordonate poate fi prevăzută cu o
masă rotativă divizoare (9) cu traductor şi afişare digitală.
Maşina inteligentă de măsurat tip CEFIN, România se
caracterizează din punct de vedere tehnologic astfel:
- masa-suport a maşinii este turnată din oţel sau fontă cenuşie /
nodulară detensionată din punct de vedere al tensiunilor interne,
eventual îmbătrânită natural. În scopul eliminării instabilităţii
dimensionale, turnarea se face în rame la sol, utilizând modele de
turnare care trebuie să ţină cont de coeficienţii de contracţie ai
materialului şi de geometria complexă a mesei-suport; după turnare,
îmbătrânire şi detensionare, se aplică alte operaţii tehnologice de
prelucrare: frezare, găurire, filetare şi rectificare;
- masa de măsurare este realizată din rocă vulcanică (diabaz), prin
debitare, frezare, rectificare şi lepuire; materialul are stabilitate
dimensională foarte ridicată care îi conferă o proprietate metrologică
absolut necesară; un rol important îl are lepuirea finală care trebuie să
asigure o planeitate şi o rugozitate foarte precise; verificarea acestora se
face cu nivela electronică;
- ghidajele-suport ale axei x sunt din diabaz, prelucrate mecanic:
frezate, rectificate şi lepuite; frezarea şi rectificarea se fac pe maşini-
unelte Valdrich;
- ghidajele gazostatice se realizează din alamă (Am58t) cu operaţii
tehnologice foarte precise: freazare, găurire, filetare, rectificare şi
lepuire, acestea efectuându-se pe maşini-unelte cu NC sau CNC;
- portalul este format din grinzi verticale din oţel sudat şi din
traverse din diabaz, acestea fiind căile de ghidare pentru ghidajele
gazostatice ale axei y; grinzile se sudează, se frezează, se rectifică şi se
detensionează; li se aplică şi alte operaţii secundare: găurire şi filetare;
toate aceste operaţii se realizează pe maşini-unelte clasice sau
universale; traversele din diabaz se prelucrează prin frezare, rectificare
şi lepuire; acestea realizându-se pe maşini-unelte cu NC;
- coloana z se realizează în principiu din diabaz cu ghidaje
gazostatice, prin prelucrări specifice diabazului.
Maşina mecatronică de măsurat în coordonate, produsă de firma
CEFIN, Bucureşti, are ca principiu de funcţionare: utilizarea sistemului de
coordonate cartezian ca deplasări manuale sau automate pentru un palpator

247
în coordonate ce tastează fiecare punct de măsurare şi pentru un sistem de
măsurare a deplasărilor în coordonate.
Acest principiu de funcţionare este materializat prin ghidajele
gazostatice x, y, z şi ϕ , ce formează sistemul cartezian şi polar de axe
spaţiale; principiul de funcţionare, desfăşurat în soluţiile constructive ale
maşinii: deplasarea spaţială, x, y, z şi ϕ , astfel încât vârful de palpare al
traductorului în coordonate să poată pătrunde la fiecare punct de măsurare,
ajută la culegerea fiecărei cote de măsurat a piesei de verificat; dacă în
direcţia x, axa x a maşinii se deplasează pe ghidaje gazostatice, deci fără
contact mecanic între suprafeţele în mişcare relativă atunci sistemul de
acţionare mecanic, acţionează asupra mişcării axei prin acţionarea motorului
corespunzător; mişcarea se produce într-un regim accelerat, până când capul
de palpare se apropie de suprafaţa de măsurare, mişcarea executându-se
decelerat şi continuând chiar şi după ce s-a făcut contactul real cu piesa,
palpatorul în coordonate permiţând acest lucru, deoarece numai la atingerea
suprafeţei se deschide un contact electric ce marchează „momentul real” de
citire al traductorului de măsurare.
În momentul atingerii punctului de măsurare, deschizându-se unul
din cele trei contacte, circuitul electric este pus sub tensiune şi emite un
„ semnal luminos şi sonor” şi un semnal electric acţionează blocul electronic
de formare şi citire al traductorului de măsurare, acesta înregistrând valoarea
găsită în momentul contactării piesei, valoarea este formatată, transformată,
amplificată, dirijată electronic şi afişată dar şi prelucrată analitic şi statistic şi
transmisă echipamentelor periferice; în acest mod se procedează cu fiecare
palpare a punctelor de măsurare pe celelalte direcţii (y, z şi ϕ ).
Măsurarea punctelor se face fie manual, fie automat în care caz,
tehnologia măsurării automate foloseşte un soft adecvat. Această tehnologie
de măsurare este în aplicare printr-o tehnică de calcul adecvată şi
dimensionată acestor utilizări.
Principalele caracteristici ale maşinii de măsurat în coordonate
CEFIN sunt:
- tipul constructiv: portal;
- intervale de măsurare:
x=1600mm; 1000mm; 700mm;
y=1000mm; 800mm; 400mm;
z=1000mm; 600mm; 300mm;
- eroarea de bază la temperatura de referinţă pe cele trei direcţii:
± (5+0,006L)µ m;
- temperatura în timpul utilizării: 20o± 1oC;
- eroarea de fidelitate: ± 0.005mm;
- forţa de măsurare: 20÷ 25cN;
- rezoluţia pentru măsurări liniare: 0.01mm; 0.001mm;
- masa maximă a piesei de măsurat pentru masa de andezit:
500kg;

248
- interval de măsurare pentru măsurări unghiulare: 0÷ 360o;
- rezoluţia la măsurări unghiulare: 3.6’’;
- presiunea aerului de alimentare: 5÷ 10gf/cm2;
- debitul de aer la alimentare: 200l/min ± 5%;
- tensiunea de alimentare: 200V/50Hz;
Maşina inteligentă de măsurat în coordonate tip CEFIN este specifică
tehnologiilor de măsurare automată:
- pentru piese turnate;
- pentru piese prelucrate tip prismatic şi de revoluţie;
- pentru axe şi arbori;
- pentru roţi dinţate;
- pentru piese tip carcase.
În general, aceste utilaje sunt utilizate pentru măsurări automate în
linii şi sisteme flexibile, în linii de transfer şi acoperă următoarele domenii:
- industria constructoare de maşini;
- industria bunurilor industriale;
- industria aeronautică;
- industria auto;
- industria maşinilor şi utilajelor agricole.
Aceste tipuri de maşini sunt utilizate la dotarea laboratoarelor
metrologice.
Maşina mecatronică de măsurat în coordonate tip CEFIN, România,
se caracterizează astfel:
- aspect ergonomic;
- design ales;
- construcţie robustă;
- manipulare uşoară şi rapidă;
- manevrabilitate ridicată.
Din punct de vedere al preţului la nivelul 2005 valoarea este între
20.000€ şi 50.000€.

3.2. ECHIPAMENTE ŞI SISTEME INTEGRONICE DE


MĂSURARE SPAŢIALĂ PENTRU DIFERITE MEDII
INDUSTRIALE

3.2.1. Sistemul integronic multiarticulat pentru măsurarea


spaţială

Sistemul integronic multiarticulat pentru măsurarea spaţială este


realizat în scopul dezvoltării complementarităţii domeniilor pentru „tehnica
măsurării”, aducând un concept nou în „procesul de măsurare spaţială” prin
mărirea numărului de grade de libertate ale unui mecanism articulat.
Acest sistem integronic multiarticulat pentru măsurarea spaţială este

249
redat în figura 1.

Fig. 1

În conformitate cu figura menţionată, se identifică următoarea


structură:
(a) suportul ghidaj, de dimensiuni de ordinul a 1÷ 5 metri, care
asigură o rigiditate maximă , o deplasare lină şi fără înţepeniri şi
posibilităţi lărgite de bazare şi articulare a subansamblului
multiarticulat pentru măsurare spaţială ; pe acest suport se fixează
şi sistemul de măsurare al ghidajului (ex: sistemul fotoelectric
incremental de deplasare);
(b) ghidajul subansamblului multiarticulat, structurat pe elemente
de bazare şi orientare pe suportul de ghidaj , pe elemente de fixare
a senzorului fotoelectric vernier de citire a riglei fotoelectrice
divizoare fixată pe suportul ghidaj şi pe elemente de construcţie a
subansamblului de acţionare pe ghidajul subansamblului ; pe acest
ghidaj se realizează prima articulaţie a braţului multiarticulat, intr-o
soluţie constructivă care asigură rotaţia necesară dar şi integrarea
cablului de legătură. (electrică);în această articulaţie este integrat
sistemul fotoelectric incremental de rotaţie;
(c) subansamblul braţ articulat 1, caracterizat printr-o lungime
apreciabilă, de cca 1÷ 1,5 metri, printr-o construcţie suplă (tip tub),
care este purtătoare a articulaţiei următoare (a doua) şi care

250
asigură în continuare, integrarea cablului de legătură (electrică) şi a
sistemului fotoelectric incremental de rotaţie;
(d) subansamblul braţ articulat 2, caracterizat printr-o lungime
apreciabilă, de cca 1÷ 1,5 metri, printr-o construcţie suplă (tip tub)
care este purtătoare a articulaţiei următoare (a treia) şi care
asigură în continuare, integrarea cablului de legătură (electrică) şi a
sistemului fotoelectric incremental de rotaţie;
(e) subansamblul palpator electronic în 3 D, cu contacte electrice
sau cu trei miniaxe de măsurare, care este fixat rigid de
subansamblul braţ articulat 2 şi care asigură palparea suprafeţelor
de măsurare;
Un asemenea sistem integronic, îşi găseşte aplicaţiile în majoritatea
mediilor industriale.
În figura 2, este arătat modul de utilizare al acestui sistem integronic la
măsurarea unui reper din industria auto.

Fig. 2

În figura 3, este arătat modul de utilizare al acestui tip de sistem


integronic multiarticulat la măsurarea unor repere on -line .

251
Fig. 3
Parametrii tehnico – funcţionali ai sistemului integronic multiarticulat
sunt următorii :
• domeniul de lucru: spaţiul determinat de poziţiile maxime ale
„braţului” multiarticulat, pentru o deplasare a acestuia, pe o lungime
de 1÷ 5 metri;
• sistem de măsurare: traductor fotoelectric incremental sau
capacitiv, de deplasare (1÷ 5 metri);
• traductor fotoelectric incremental sau capacitiv, de rotaţie;
• palpator de măsurare: palpator 3D cu contacte electrice sau
palpator 3D cu trei coordonate de măsurare (ex: de tip Renishow;
de tip Heidenhain,etc);
• rezoluţie :0,001 mm; 2Π / 3600;
Domeniile cele mai răspândite pentru acest sistem integronic de
măsurare spaţială, sunt liniile flexibile de prelucrare / de montaj, sunt locurile
industriale cele înguste şi mai aglomerate, etc.

3.2.2. Sisteme mecatronice / integronice de măsurare in trei


coordonate

Sistemul mecatronic / integronic de măsurare in trei coordonate,


este realizat în prezent, de principalele firme specializate şi recunoscute pe
plan mondial, precum, Mitutoyo – Japonia, Mahr – Germania, Federal –
S.U.A., DEA – Italia, Tesa – Elveţia, Leitz – Germania, etc.
Sistemul mecatronic / integronic este destinat dotării laboratoarelor
metrologice, atelierelor de fabricaţie şi sistemelor flexibile de producţie pentru
realizarea de măsurători, verificări şi încercări metrologice, pentru realizarea
de procese de măsurare şi control şi respectiv pentru măsurători şi inspecţii
de control calitate a produselor industriale realizate prin diferite procese
tehnologice de fabricaţie.
Sistem mecatronic / integronic de măsurare in trei coordonate tip

252
„Mitutoyo” (figura 1), prezintă următoarea structură funcţională:
(a) subansamblul masă de măsurare, format, astfel:
• suport metalic stabilizat, din punct de vedere al
tensiunilor interne şi al variaţiei de temperatură;
• masă de măsurare din diabaz, ce asigură o stabilitate
dimensională totală, la variaţia temperaturii şi umidităţii;
• sistemul de alimentare cu aer instrumental, a ghidajelor
gazostatice;
• sistemul de protecţie a funcţionării ghidajelor
gazostatice, la alimentarea acestora cu aer instrumental sub parametrii limită;

Fig. 1

(b) subansamblul axei X de măsurare, format astfel:


• axa X de măsurare, cu ghidaje gazostatice;
• suportul metalic al axei X de măsurare;
• sistemul de reglaj micrometric şi de deplasare
micrometrică a axei X de măsurare;
• sistemul de frânare al axei X de măsurare;
• sistemul „patine gazostatice” integrat axei X de

253
măsurare;
• sistemul fotoelectric incremental de măsurare al axei X;
• sistemul de acţionare al axei X, fie cu motoare electrice fie
cu motoare pneumatice;
(c) subansamblul axei Y de măsurare, format astfel:
• axa Y de măsurare, cu ghidaje gazostatice;
• suportul metalic al axei Y de măsurare;
• sistemul de reglaj micrometric şi de deplasare
micrometrică a axei Y de măsurare;
• sistemul de frânare al axei Y de măsurare;
• sistemul „patine gazostatice” integrat axei Y de
măsurare;
• sistemul de acţionare al axei Y, fie cu motoare electrice,
fie cu motoare pneumatice;
• sistemul fotoelectric incremental de măsurare al axei Y;
(d) subansamblul axei Z de măsurare, format astfel:
• axa Z de măsurare, cu ghidaje gazostatice;
• suportul metalic al axei Z de măsurare;
• sistemul de reglaj micrometric şi de deplasare
micrometrică a axei Z de măsurare;
• sistemul de frânare al axei Z de măsurare;
• sistemul „patine gazostatice” integrat axei Z de
măsurare;
• sistemul fotoelectric incremental de măsurare (a
deplasării) al axei Z de măsurare;
• sistemul de acţionare al axei Z de măsurare, fie cu
motoare electrice, fie cu motoare pneumatice;
(e) subansamblul „palpator de măsurare în trei coordonate”,
format astfel:
(e1) ca subansamblu „palpator de măsurare în trei coordonate”
cu contacte electrice, astfel:
(e1.1) tija de palpare, interschimbabilă, cu set de vârfuri de
palpare;
(e1.2) sistemul de contacte electrice, triangular, cu deschidere
a contactelor pe cele trei direcţii ortogonale (x-y, y-z, z-
x);
(e1.3) sistemul de circuit imprimat / circuit cu fir, pentru
realizarea deschiderii / închiderii celor trei contacte,
corespunzătoare celor trei direcţii ortogonale;
(e1.4) sistemul de iluminare, la deschiderea, unui contact, două
contacte sau trei contacte electrice;

254
(e1.5) sistemul prelungitor, purtător de mufe electrice, pentru
mărirea „penetrabilităţii” palpatorului de măsurare în trei
coordonate, în funcţie de poziţia suprafeţei de măsurare –
palpare şi de configuraţia reperului de controlat / măsurat;
(e1.6) sistemul de conexare electrică, a „palpatorului de
măsurare în trei coordonate”, la unităţile electronice de
captare / detectare a semnalului electric.
(e2) ca subansamblu „palpator de măsurare în trei coordonate”
cu senzori / microsenzori de măsurare integraţi pe fiecare
din cele trei coordonate, astfel:
(e2.1) tija de palpare, interschimbabilă, cu set de vârfuri de
palpare;
(e2.2) sistemul de măsurare pe coordonata X;
(e2.3) sistemul de măsurare pe coordonata Y;
(e2.4) sistemul de măsurare pe coordonata Z;
(e2.5) sistemul forţă de măsurare;
(e2.6) sistemul de circuit electric;
(e2.7) sistemul de ghidaj al axei X;
(e2.8) sistemul de ghidaj al axei Y;
(e2.9) sistemul de ghidaj al axei Z;
(e2.10) sistemul de iluminare, pentru palparea în fiecare
coordonată X, Y, Z;
(e2.11) sistemul prelungitor, purtător de mufe electrice, pentru
mărirea „penetrabilităţii” palpatorului de măsurare în trei
coordonate, cu senzori / microsenzori de măsurare integraţi
pe fiecare din cele trei coordonate, în funcţie de poziţia
suprafeţei de măsurare-palpare şi de configuraţia reperului
de controlat / măsurat;
(f) sistemul interfaţă electronică pentru conexarea sistemelor de
măsurare aferente celor trei axe de coordonate X, Y, Z şi a sistemului de
palpare în trei coordonate;
(g) sistemul electronic de măsurare şi afişare digitală, integronic,
pentru cele tei coordonate ale sistemului de măsurare şi pentru cele trei
coordonate ale „palpatorului de măsurare în trei coordonate”;
(h) sistemul informatic de prelucrare şi procesare, a informaţiei
dată de sistemul electronic de măsurare şi afişare digitală pentru sistemele de
măsurare ale coordonatelor X, Y, Z ale sistemului de măsurare în trei
coordonate şi pentru palpatorul de măsurare / palpare în trei coordonate”;
(i) sistemul electronic integronic şi modular de prelucrare
superioară a datelor, format astfel:
(i1) modulul electronic pentru integrarea pachetului de
software „COSMOS”, prin care se asigură:
(i1.1) identificarea calităţii producţiei;
(i1.2) identificarea deviaţiilor şi neregularităţilor posibile să

255
apară în procesul de producţie;
(i1.3) comunicarea cu managerul producţiei;
(i1.4) compararea datelor tehnice, economice, psihico-
sociale şi de mediu, referitoare la reperul de verificat /
măsurat;
(i1.5) combinarea posibilităţilor de evidenţiere date privind
costurile de producţie şi costurile calităţii aferente
reperului controlat / măsurat;
(i2) modulul de bază pentru datele de management (fig. 2),
care asigură prin pachetul de software „PARTMANAGER”:

Fig. 2

(i2.1) date de management;


(i2.2) date necesare administrării şi informaţiilor
adiţionale;
(i2.3) opţional, protocolul de protejare şi operare, al
operatorului;

256
(i2.4) date relative privind impactul programului de control;

(i3) modulul electronic pentru măsurare şi evaluare (fig. 3),


prin integrarea pachetului de software „GEOPAK – Win” care
asigură:
(i3.1) programul software standard pentru sistemul
integronic de măsurare în trei coordonate;
(i3.2) executarea punctelor de măsurare;
(i3.3) evaluarea punctelor de măsurare;
(i3.4) aranjarea grafică de display;
(i3.5) exprimarea acurateţei măsurării;

Fig. 3

(i4) modulul electronic „3D – TOL – Win” (fig. 4), pentru calculul
formelor speciale, care asigură:
(i4.1) evaluarea şi testarea formelor speciale;
(i4.2) identificarea datelor de formă, după standardele
„IGES” şi „VDAFS”;

257
Fig. 4

(i5) modulul electronic de evaluare 2D (fig. 5), care integrează


pachetul de software „SKANPAK-Win” şi prin care asigură:
(i5.1) evaluarea profilului pentru reperul etalon;
(i5.2) compararea măsurătorilor executate;

Fig. 5

(i6) modulul de evaluare pentru parametrii roţilor dinţate (fig.


6), care asigură:

258
(i6.1) generarea şi măsurarea involuţiei şi evolventei la roţile
cilindrice;
(i6.2) generarea şi măsurarea involuţiei şi evolventei la roţile
conice;

Fig. 6
(i7) modulul pentru managementul statisticii datelor măsurate
(fig. 7), care integrează pachetul de software „STATPAK-Win”
care asigură:
(i7.1) stocarea şi analiza datelor măsurărilor;
(i7.2) intrarea datelor;
(i7.3) transmiterea datelor la prereglarea sculelor de
prelucrare;

Fig. 7

Performanţele tehnice ale sistemului integronic de măsurare în trei

259
coordonate, sunt identificate astfel:
• intervalul de măsurare: x = 500; 700 mm;
y = 400; 1000 mm;
z = 400; 600 mm;
• rezoluţia: 0,0005 mm;
• acurateţea, după VDI/VDE 2617: U1 = (3+0,4L*/100)µ m;
(*) L = în mm;
• acurateţea, după ISO 10360-2: E = (4+0,5L*/100)µ m;
(*) L = în mm;
• temperatura de lucru: 20°C ± 1°C;
• înălţimea maximă a reperului: 480; 710 mm;
• masa reperului: 160; 800 Kg;
• dimensiuni de gabarit: (1046x855x1558) mm;
(1380x1665x2739) mm;
• dimensiunile mesei de măsurare: (680x580) mm;
(900x1620) mm;
• viteză pe axă: 8÷250 mm/s;
• viteza maximă triaxială: 430 mm/s;
• viteza de măsurare: 1÷3 mm/s;
• acceleraţia maximă pe axă: 0,1 g;
• acceleraţia maximă triaxială: 1700 mm/s2;
• palpatorul de măsurare / palpare:
(a) pentru palpatorul cu contacte electrice, în 3 coordonate:
• cursa X = Y = 1,5 mm;
• cursa Z = ≤ 3,5 mm;
• forţa de măsurare: 10÷250 cN;
• fidelitate: ≤ 0,0001 mm;
(b) pentru palpatorul de măsurare în trei coordonate, cu
senzori / microsenzori integraţi fiecărei coordonate x, y, z:
• cursa X = Y = 4,5 mm;
• cursa Z = 3,5 mm;
• fidelitate: 0,0001 mm;
• forţa de măsurare: 50÷150 cN;
• acurateţea: 0,0002 mm;
Palpatorul în trei coordonate, fie cu contacte electrice, fie cu axe de
măsurare, asigură realizarea punctelor de măsurare, pentru varietatea
suprafeţelor de măsurare, printr-un set de tije de palpare, identificate ca formă
geometrică în figura 8.

260
Fig. 8

Procesul de măsurare în trei coordonate, exprimă:


• pregătirea reperului de măsurare / verificare;
• bazarea şi fixarea piesei de măsurare, pe masa sistemului
integronic;
• alinierea piesei de măsurare, în sistemul de coordonate al
sistemului integronic de măsurare în trei coordonate;
• identificarea şi evaluarea suprafeţelor de măsurare pentru
stabilirea planelor de bazare pentru măsurarea piesei;
• apelarea la software-urile de măsurare propriu-zisă şi a
software-urilor speciale şi/sau dedicate;
• desfăşurarea procesului de măsurare propriu-zisă;
• achiziţionarea şi înmagazinarea datelor rezultate în urma
procesului de măsurare;
• afişarea valorilor datelor măsurate;
• transmiterea datelor la unităţile sistemelor electronice de
prelucrare şi procesare;
• prelucrarea şi procesarea datelor şi informaţiilor;
• evaluarea şi monitorizarea rezultatelor şi informaţiilor;
• reprezentarea statistică a datelor;
• reprezentarea grafică / histogramică a datelor;
• obţinerea şi compararea datelor cu privire la aspectele
tehnice / tehnologice, la aspectele economice, sociale şi psihologice şi la
aspectele de mediu sau ecologiei;
• transmisia datelor pentru prelucrarea superioară a
acestora;
• transmisia datelor / rezultatelor, prin feedback, la

261
echipamentele tehnice / tehnologice, pentru prereglare / reglare a sculelor de
fabricaţie;
• prereglarea / reglarea echipamentelor tehnice /
tehnologice în vederea corectării şi îmbunătăţirii procesului de fabricaţie, dar
şi menţinerii lui, în câmpul de toleranţă corespunzător nivelului de calitate;
• evaluarea / monitorizarea permanentă a procesului de
fabricaţie, astfel corectat şi îmbunătăţit.

3.2.3. Sisteme integronice cu traductor interferometric cu


laser pentru măsurarea microgeometriei suprafeţelor
în diferite medii industriale

Sistemul integronic cu traductor interferometric cu laser pentru


măsurarea structurii (microgeometriei) suprafeţelor este realizat, de unele
firme specializate în produse mecatronice şi integronice, printre care şi firma –
Mahr – Germania , pentru dotarea laboratoarelor metrologice la măsurători şi
etalonări de înaltă precizie şi a liniilor flexibile de producţie, pentru repere cu
înalte caracteristici tehnico – funcţionale din mediul industrial.
Sistemul integronic cu traductor interferometric cu laser este
prezentat în figura 1, unde acesta realizează măsurarea în proces automat, a
suprafeţelor plane la discurile optice CD.

Fig. 1

În conformitate cu figura menţionată, sistemul integronic prezintă


următoarea structură:
• subsistemul mecatronic masă de poziţionare a reperului de
măsurat / verificat, care are în structura proprie, un subansamblu
în două sau trei coordonate carteziene de poziţionare precisă a

262
reperului de măsurat, un subansamblu suport de bază, prin care
se fixează de masa cadru a sistemului integronic şi un
subansamblu electronic de măsurare şi afişare digitală a
coordonatelor subansamblului în două sau trei coordonate
carteziene;
• subsistemul mecatronic cu traductor interferometric cu laser,
ataşat sistemului integronic, care reprezintă în fapt, subsistemul
mecatronic principal de măsurare propriu-zisă; structura şi
principiul de funcţionare, ale acestuia, sunt redate în figura 2.

Fig. 2
În conformitate cu figura menţionată, subsistemul mecatronic,
traductor interferometric cu laser, măsoară noncontact, suprafaţa reperului
de controlat, aceasta putând fi o suprafaţă plană sau curbă, ce aparţine unui
reper realizat din materiale precum: sticlă optică, material plastic, hârtie
specială, cauciuc lacuri, ceară, metale moi, materiale elastice etc.
Palpatorul noncontact al traductorului interferometric cu laser este
constituit dintr-un fascicul de raze laser, focalizat într-o rază laser cu „vârf
ascuţit”, asemănător vârfului de pick-ups, capabil să acopere un domeniu de
măsurare de ± 250μm (± 0,00984 in) cu posibilitate de extindere la ±300μm
(± 0.0118 in).
Focalizarea razei laser este o focalizare dinamică, a fasciculului
luminos emis de o diodă laser sub forma unui fascicul paralel, prin
intermediul unui obiectiv optic care realizează această focalizare pe un drum
optic de 1mm sau 10mm.
Diametrul vârfului razei laser focalizate ajunge la cca 2μm (80 μin) şi
reprezintă „palpatorul noncontact” al structurii suprafeţei.
Raza de lumină focalizată, în contact cu suprafaţa de măsurare, este
reflectată în obiectivul optic al traductorului şi transmisă direct în detectorul
de focalizare.
Detectorul de focalizare converteşte semnalul optic în semnal electric
purtător al informaţiei privind distanţa de la sistemul optic la structura
(microgeometria) suprafeţei de măsurat.

263
Reglarea obiectivului optic, astfel ca raza de lumină focalizată să
baleieze structura suprafeţei de măsurat, se face automat prin intermediul
unui motor care realizează mişcarea liniară necesară procesului de măsurare
şi respectiv focalizării corecte pe structura (microgeometrică) suprafeţei de
măsurat.
Acest principiu de măsurare, cu focalizarea razei laser, este identic cu
alte principii de măsurare cu senzori diferiţi, precum este senzorul inductiv,
care transformă semnalul de deplasare mecanică în semnal electric.
• subsistemul mecatronic de deplasare pe verticală (axa z), care
realizează în plan vertical, poziţionarea subsistemului mecatronic
traductor interferometric cu laser, în funcţie de înălţimea reperului
de măsurat / verificat şi care cuprinde în structura sa pe lângă
traductorul interferometric cu laser propriu-zis, subsistemul
mecanic de prindere şi bazare a traductorului pe axa z,
subsistemul de conexare electrică a traductorului, subsistemul
propriu-zis de acţionare electrică a traductorului, subsistemul de
taste şi butoane de reglaj, susbistemul de lăgăruire şi ghidare
pe cursa z şi susbsistemul coloană verticală;
• subsistemul mecanic suport pentru unităţile electronice de
interfaţă, de măsurare şi afişare digitală, de procesare şi calcul, de
înregistrare şi de vizualizare pe display;
• procedurile şi software-urile dedicate / specifice, pentru
procesele de măsurare / evaluare pe principiul noncontact, care
asigură realizarea / desfăşurarea / evaluarea şi monitorizarea lor
dar şi analiza şi evaluarea aspectelor economice, tehnologice,
sociale, psihologice şi de mediu;
• accesoriile mecanice şi electrice, care asigură pe deoparte,
optimizarea procesului de fixare, bazare şi poziţionare a reperului
de măsurat / verificat în funcţie de configurarea geometrică,
gabaritul şi tipul de material din care este executat reperul, iar pe de
altă parte conexarea şi compatibilitatea electrică între unităţile
electronice şi de procesare;
• procedurile, normele şi standardele europene şi internaţionale,
care asigură baza metrologică şi ştiinţifică pentru desfăşurarea
procesului de măsurare noncontact a structurii (microgeometriei)
suprafeţelor reperului de controlat;
Performanţele tehnico – funcţionale ale sistemului integronic cu
traductor interferometric cu laser pentru măsurarea microgeometriei
suprafeţelor, sunt sintetizate, astfel:
„vârful razei laser”: pe 1mm şi pe 10mm lungime;
domeniul de măsurare: ± 25; ± 250 (μm);
± 30; ± 300 (μm);
distanţa de măsurare: 1mm; 10mm;
diametrul spotului (vârfului) de măsurare:2 μm;

264
acurateţea linearităţii: <1%;
lungimea de undă a razei laser: 780nm (30,709 μin);
dimensiuni (L x l x h): (43,5 x 27 x 80)mm;
(43,5 x 27 x 137)mm;
masa reperului: 130g;(4,59 oz);
alimentare: 115 / 230V;
Protocolul de măsurare / verificare a structurii (microgeometriei)
suprafeţelor reperelor, este realizat într-un „sistem de prezentare MIX”, în
care sunt înscrise datele tehnice, sub formă de tabel cu valori digitale şi / sau
sub formă grafică, histogramică şi datele statistice, sub formă de parametrii
statistici, diagrame şi grafice, histograme şi sisteme de coduri .
De asemenea, prin utilizarea procedurilor şi software-urilor
speciale sau dedicate privind bazele de date tehnice, tehnologice,
economice, sociale, psihologice şi de mediu ca suport pentru reperul şi
produsul definit de acesta, se pot sintetiza, în continuarea protocolului de
măsurare / verificare a reperului şi date identificate şi evaluate cu privire la
menţinerea preciziei de execuţie şi de calitate în procesul de fabricaţie al
reperului şi impactul asupra produsului definit de acesta, cu privire la
corecţiile, prin procesul de feedback, a regimului de fabricaţie al reperului,
a maşinilor – unelte prelucrătoare şi a celorlalte echipamente tehnologice
aferente sistemului de fabricaţie, cu privire la aspectele legate de preţul de
fabricaţie al reperului şi implicit al produsului definit de acesta, şi de preţul
procesului de control şi / sau al fiecărei operaţii de control aferente, cu
privire la aspectele legate de necesitatea locului de muncă existent pentru
procesul de măsurare şi / sau de necesitatea creării unui alt loc nou de
muncă, cu privire la aspectele legate de satisfacţia activităţilor desfăşurate
şi de satisfacţia morală şi psihică a celui ce lucrează la realizarea propriu-
zisă a procesului de măsurare şi cu sistemul integronic şi cu privire la
aspectele de asigurare a unui mediu ecotehnic şi ecotehnologic.

3.2.4. Sisteme integronice modulare şi flexibile cu traductor


fotoelectric incremental pentru măsurarea abaterilor
de formă şi de poziţie la reperele industriale de
revoluţie

În anumite medii industriale, forma geometrică a unui reper, dar mai


ales abaterea de la forma geometrică, reprezintă condiţia de bază
(fundamentală) pentru asigurarea funcţionării reperului în ansamblul
produsului.
Pentru rezolvarea acestei cerinţe fundamentale s-au creat şi realizat
astfel de sisteme integronice modulare şi flexibile pentru măsurarea
abaterilor de formă şi de poziţie, rezolvându-se totodată şi extinderea
acestor sisteme, la marea diversitate a reperelor de acest tip. Astfel, unele
firme renumite şi specializate, pe plan mondial, printre care firma Mahr –

265
Germania, au realizat astfel de sisteme integronice, a căror soluţie
constructivă şi funcţională este redată în figura 1.

Fig. 1
În conformitate cu figura menţionată, sistemul integronic modular şi
flexibil pentru măsurarea abaterilor de formă şi de poziţie, cuprinde
următoarea structură:
• subansamblul mecanic de înaltă precizie, format din:
- subansamblul masă de rotaţie, pe lagăre gazostatice, care
cuprinde : dispozitivul de tip microuniversal de fixare şi
bazare a piesei de verificat şi traductorul fotoelectric
incremental de rotaţie;
- subansamblul de măsurare pe verticală (axa z) ce are
integrat traductorul fotoelectric incremental de deplasare şi
care cuprinde subansamblul de măsurare pe orizontală (axa
y);
- subansamblul de măsurare pe orizontală (axa y) ce are
integrat traductorul fotoelectric incremental de deplasare şi
subansamblul palpator de măsurare şi palpare;
- subansamblul de acţionare electrică pentru coordonata
polară (masa de rotaţie) şi pentru coordonatele carteziene
(axa z, axa y);
- subansamblul tablou de comandă cu tastele pentru funcţii şi
cu pârghia de manipulare / coordonare a mişcărilor necesare
funcţionării sistemului integronic ;
- subansamblul tablou de comandă cu tastele pentru funcţii şi

266
cu pârghia de manipulare / coordonare a mişcărilor necesare
funcţionării sistemului integronic;
• subansamblul unitate electronică de afişare, care preia semnalele
de la traductorul incremental de poziţie (rotaţie) integrat pe axul mesei
de rotaţie şi de la traductoarele incrementale de deplasare integrate pe
cele două axe de măsurare (axa z şi axa y), transformă, amplifică şi
afişează rezultatele măsurătorilor;
• subansamblul unitate interfaţă electronică, care asigură
compatibilitatea transmiterii datelor şi informaţiilor de la cele trei
traductoare şi respectiv de la unitatea electronică de afişare, la
unitatea microprocesorală;
• subansamblul unitate electronică de înregistrare grafică a
rezultatelor măsurătorilor, sub formă de grafice exprimate prin
diagrame – polare, ce exprimă abaterile de formă şi / sau de poziţie de
la o geometrie ideală, fără abateri;
• subansamblul unitate microprocesorală, care, prin hardware-ul şi
software-ul propriu, preia toate datele transmise de unitatea
electronică de afişare digitală, prin procesul de măsurare, prelucrează
datele în conformitate cu software-urile specializate, desfăşoară
această prelucrare prin procedurile anexate structurii şi afişează
diferitele rezultate (digitale, analogice, grafice, statistice, economice,
tehnice, tehnologice, sociale, psihologice, de mediu, etc.), sub formă
de protocol de măsurare / verificare, de tabel cu valori digitale, de
grafice (diagrame polare), de histograme (plane şi / sau spaţiale) şi de
alte forme în diferite coduri, după cum software-urile sunt de tipul
simplu – normal, de tipul complex sau de tipul complex – total.
Procesul funcţional al sistemului integronic de măsurare a abaterilor de
formă şi de poziţie, cuprinde o desfăşurare, ce poate fi redată în sinteză astfel:
• se fixează reperul de verificat pe masa de rotaţie,
astfel ca axa reperului să coincidă cu axa de rotaţie a mesei de
rotaţie;
• se stabilesc planele de secţiune, pentru determinarea
abaterilor de formă şi de poziţie ale reperului;
• se poziţionează axa y pentru măsurare, prin
manevrarea celor două axe, y şi z, împreună;
• se execută procesul de măsurare geometrică în primul
plan de secţiune ales (P1), prin rotirea mesei gazostatice în timp ce
traductorul de palpare baleiază întreaga circumferinţă a reperului, şi
fiecare punct palpat şi măsurat, este reţinut de unitatea electronică
de afişare;
• se transmit datele măsurate la unitatea de
întregistrare grafică, aceasta realizând graficul secţiunii circulare a
reperului pe diagrama polară ataşată;
• se execută acelaşi proces de măsurare geometrică şi

267
în celelalte plane de secţiune ale reperului, stabilite, înregistrându-
se grafic, toate secţiunile circulare ale reperului;
• se realizează, prin unitatea procesorală, toate
cerinţele procesului de măsurare, precum:
- prelucrarea statistică a datelor;
- sintetizarea parametrilor necesari realizării şi reprezentării tuturor
graficelor, histogramelor, etc;
- reprezentarea, pe display, a tuturor reprezentărilor menţionate;
- reprezentarea, pe display, a tabelelor cu valori digitale, ce
reprezintă abaterile geometrice de formă şi de poziţie ale
reperului, reţinându-se (la cerere) numai cele „periculoase” în
vederea efectuării prin „feedback”, în procesul tehnologic, la
echipamentele tehnologice ieşite din parametrii, a corecţiilor
necesare redresării procesului tehnologic;
- evaluarea procesului tehnologic corectat, prin realizarea altor
grupe de măsurători pentru determinarea abaterilor de formă şi
de poziţie şi interpretarea rezultatelor acestora;

Performanţele tehnico – funcţionale ale sistemului integronic pentru


măsurarea abaterilor de formă şi de poziţie, sunt următoarele:
pentru subansamblul masă de rotaţie (axa C):
• acurateţea la circularitate (a axei C): (0,07 + 0.001), [μm + μm / mm
de înălţime măsurată];
• acurateţea la axul de rotaţie (a axei C): (0,05+0.001), [μm + μm / mm
de rază măsurată];
• diametrul mesei: (160 ÷ 220)mm;
• forţa de centrare: (200 ÷ 600)N;
• rotaţie (1 / min) pentru (50 ÷ 60)Hz: 5 / 6 ÷ 1,66 – 5 – 10;
(b) pentru subansamblul de măsurare z (axa z):
• intervalul de măsurare: (350 ÷ 500) mm;
• acurateţea / 100mm, DIN ISO 1101: 0.25μm;
• acurateţea /cursa totală, după DIN ISO 1101: 0.7μm;
• acurateţea la paralelism, axa z faţă de axa C: (0,5 ÷ 0,8) μm;
• viteza de măsurare: 0,5 ÷ 1,5 mm /s;
• viteza de poziţionare : ≤ 30mm /s;
• acurateţea totală la axa z: 7μm;
(c) pentru subansamblul de măsurare x (axa x):
• intervalul de măsurare: (175 ÷ 280) mm;
• acurateţea / 100mm, DIN ISO 1101: 1μm;
• acurateţea /cursa totală, după DIN ISO 1101: 2μm;
• acurateţea la perpendicularitate, axa x faţă de axa C: 1μm;
• viteza de măsurare: 0,5 ÷ 1,5 mm /s;
• viteza de poziţionare : ≤ 30mm /s;
• acurateţea totală la axa z: 7μm;

268
(d) pentru partea electrică a sistemului integronic:
• tensiunea: 230V / 50 (60); 115V / 50 (60);
• puterea: 20VA; 60VA ;

Volumul de măsurare pentru sistemul integronic descris, este:


• diametrul reperului de măsurat: Φ (375 ÷620)mm;
• înălţimea de măsurare: (470 ÷ 640)mm;
• distanţa de la axa C la axa z: (190 ÷220)mm;

Sistemul integronic pentru măsurarea abaterilor de formă şi de


poziţie, prezentat, are următoarele caracteristici generale:
• lungime: (370 ÷700)mm,
• lăţime: (300 ÷ 420)mm;
• înălţime: (545 ÷ 850)mm;
• greutate: (28 ÷ 220)kg;

Sistemul integronic pentru măsurarea abaterilor geometrice de


formă şi de poziţie, prin unitatea procesorală şi prin procedurile şi software-
urile speciale / dedicate (FORM) şi în urma procesului de măsurare / verificare
şi a prelucrării rezultatelor măsurării, pentru o înţelegere veridică şi necesară
luării unor decizii manageriale privind derularea procesului de fabricaţie,
interpretează şi proiectează, forma geometrică reală a reperului verificat,
redând forma geometrică evaluată în timp real (fig. 2)

Fig. 2

Sistemul integronic prin unitatea procesorală şi prin procedurile şi


software-urile speciale / dedicate (FORM),în urma iniţializării procesului de
măsurare, poate să reproducă însăşi sistemul tehnic de măsurare cu funcţiile
pe care le poate să le execute, astfel încât operatorul execută procesul de
măsurare propriu-zis „într-un proces virtual” asemănător celui real, permiţând

269
eliminarea oricărei erori asupra procesului de măsurare, întrucât, sunt
vizualizate pe display, atât sistemul tehnic integronic cât şi fazele operaţionale
ale procesului de măsurare (fig. 3).

Fig. 3

În continuarea „procesului virtual de măsurare”, prin procedurile şi


software-urile speciale / dedicate, se vizualizează şi tabelele cu valori digitale,
rezultate în urma procesului de măsurare al reperului (fig. 4).

Fig. 4

Pentru proiectarea protocolului de măsurare, ca document oficial şi


responsabil, al procesului de măsurare asupra reperului de verificat, ca
urmare a utilizării sistemului integronic pentru măsurarea abaterilor
geometrice de formă şi de poziţie, sunt utilizate de asemenea, proceduri şi
software-uri speciale şi / sau dedicate, prin intermediul cărora, sistemul
integronic, realizează structura şi grafica astfel (fig.5):

270
Fig. 5

• identificarea protocolului şi la ce se referă;


• identificarea reperului de verificat, cu toate datele tehnice /
tehnologice / economice / sociale / psihologice / de mediu;
• identificarea timpului când se realizează protocolul;
• proiectarea şi identificarea formei geometrice a reperului de
verificat;
• proiectarea şi identificarea diagramelor polare, pe diferite
secţiuni ale reperului;
• proiectarea identificarea şi selecţionarea secţiunilor
măsurate, poziţionate ca fiind cu abaterile geometrice de
formă şi de poziţie, care ies în evidenţă prin valorile lor
maxime şi care trebuiesc analizate şi interpretate, în vederea
iniţializării „feedback-ului” pentru corectarea regimului de
prelucrare al maşinilor unelte şi a echipamentelor
tehnologice, din linia de fabricaţie a reperului verificat, pentru
ca acesta să se menţină în cadru câmpului de toleranţă al
preciziei de execuţie, indicat pe desenul de execuţie al
reperului.

3.2.5. Sisteme interferometrice integronice automate pentru


certificarea mărimilor terminale în laboratoare
metrologice

Sistemul interferometric integronic automat pentru certificarea şi


codificarea mărimilor terminale pe clase superioare de precizie, este construit

271
pe soluţii metrologice tip TESA, cuprinzând laser stabilizat în frecvenţă, pentru
asigurarea unei precizii foarte înalte.
Acest sistem interferometric integronic automat (fig.1) este comandat
prin ordinatorul superior de măsurare şi calcul, utilizând un pachet de
programe automate, o cameră CCD, etc.

Fig. 1
Parametrii globali ai acestui sistem interferometric integronic automat
sunt:
• precizia globală: (± 0,02 + 0,26 L)µm;
L = în mm;
• capacitate: jocuri cu 14 cale etalon;
• calibre pentru alezaje şi cale etalon;
• măsura planeităţii şi paralelismului;
• compensarea prin „umidităţii”, „presiunii” şi „temperaturii”;
• capacitate metrică: 100 ÷ 1275 mm;
• incertitudinea de măsurare: ± 0,5 µm;
• etc.
Odată cu realizarea sistemului informatic integronic automat,
pentru certificarea mărimilor terminale, se utilizează microcontrolerul pentru
alinierea rectilinie, orizontală şi verticală.

3.2.6. Macrosisteme integronice de inspecţie a abaterilor


geometrice de formă şi poziţie în 3 D în diferite medii
industriale

Macrosistemul integronic de inspecţie a abaterilor geometrice de


formă şi de poziţie în 3D este utilizat în general, pentru repere industriale de
dimensiuni mari, de tipul : piston; arbore cotit ; ax cu came ; buclă ; roată
dinţată ; pinion ; freză melc modul ; etc.
Macrosistemul integronic de inspecţie a abaterilor geometrice de

272
formă şi de poziţie în 3 D asigură verificarea dinamică a macrogeometriei de
formă şi de poziţie faţă de axa simetrică de rotaţie a fiecărui reper industrial.
Macrosistemul integronic de inspecţie este un macrosistem cu
CNC, care asigură măsurarea, cu precizie înaltă şi cu respectarea principiului
ABBE.
În figura 1, este prezentat un astfel de macrosistem integronic de
inspecţie a abaterilor geometrice de formă şi poziţie în 3 D.
În conformitate cu figura prezentată, se prezintă următoarea structură
a macrosistemului integronic de inspecţie :
(a) sistemul de bazare, al macrosistemului integronic , care
asigură o constantă dimensională, în condiţiile unei variaţii de
temperatură ;
(b) sistemul masă de rotaţie de precizie nanometrică, care
asigură o precizie foarte înaltă de rotire a piesei faţă de axa
proprie a piesei de verificat şi a mesei rotative;
(c) sistemul de măsurare Z , care asigură o precizie foarte înaltă
de măsurare / verificare a piesei, atât în rotirea piesei cât şi a
înălţimii piesei in direcţia Z;
(d) sistemul de măsurare Y, care asigură o precizie foarte înaltă
de măsurare / verificare a piesei de verificat , prin deplasarea
coloanei z, în ghidajul sistemului de bazare al macrosistemului
in direcţia Y;

Fig. 1

273
(e) sistemul de măsurare X, care asigură o precizie foarte înaltă
de măsurare / verificare a piesei de verificat in direcţia X ;
(f) sistemele de acţionare pe cele trei direcţii ale sistemului
xoyz;
(g) sistemul electronic de poziţionare şi de măsurare a
abaterilor propriu-zise ;
(h) sistemul electronic de poziţionare a reperului industrial faţă
de sistemul cartezian;
(i) sistemele de ghidare pentru axele x,y,z ;
(j) sistemele elctronice de măsurare , verificare, inspecţie şi
control;
(k) sistemele electronice pentru măsurare şi poziţionare a
macrogeometricii dependente;
(l) pachetele de programe pentru deservirea proceselor de
măsurare a abaterilor de formă şi de poziţie pentru diferitele
repere dimensionale ;
Prin intermediul acestui macrosistem integronic de inspecţie , se
poate asigura , în continuare, următoarele tipuri de măsurări / încercarări ;
(a) măsurarea / încercarea propriu-zisă ;
(b) măsurarea geometrică a formei şi poziţiei ;
(c) măsurarea completă a oricărui reper industrial, supus procesului
de măsurare;
(d) alte tipuri de măsurări complete destinate complementării
proceselor de măsurare ;
(e) alte tipuri de măsurări, etc;
Parametrii tehnici ai macrosistemului integronic, se pot identifica
astfel :
(a) deviaţia radială: (0,1 + 0,0008)µ m / mm de înălţime măsurată ;
(b) deviaţia axială: 0,07µ m / mm + 0,0008µ m / mm de rază
măsurată
(c) viteza axului: 0,1 ÷ 20 min –1 ;
(d) diametrul de centrare : 300 mm ;
(e) greutatea mesei :1000 N;
(f) domeniul de reglare / ajustare X/Y : ± 2 mm ;
(g) domeniul de reglare /ajustare a unghiurilor : ± 0,60 mm;
(h) viteza de măsurare : 0,1 ÷ 50 mm/s ;
(i) viteza de poziţionare : 0 ÷ 200 mm/s ;
(j) incertitudinea pe lungimea măsurată (VD÷ 2617 ) :
U1 : (1,2 +L*/500) µ m ; L* = în mm ;
U2: (1,5 +L*/300) µ m ; L* = în mm ;
U3: (2,0 *L/300) µ m ; L* = în mm ;

274
(k) acurateţea macrosistemului : clasa 1 , calitatea 2;
Pachetele de software-uri, utilizate de macrosistemul integronic, sunt
următoarele :
• pentru evaluarea profilelor :
- deviaţia totală a profilului (Fa);
- deviaţia unghiulară a profilului (f Ha);
- deviaţia formei profilului (f fa);
• pentru evaluarea liniei de flanc :
- deviaţia totală a liniei de flanc (Fb);
- deviaţia unghiulară a liniei de flanc (f Hb);
- deviaţia formei liniei de flanc (ffb) ;
• pentru evaluarea „petei”:
- deviaţia totală a „petei”(Fp);
- deviaţia parţială a „petei”(Fpk);
• pentru evaluarea specială;

Macrosistemul integronic, utilizează şi o „familie de software-uri”


pentru „comportarea internă” (alinierea CNC).

275