Sunteți pe pagina 1din 6

 

Lucrarea de laborator nr. 1

REGLAREA MAȘINII DE FREZAT CU CONSOLA ORIZONTALĂ UNIVERSALĂ ȘI CU CAP


DIVIZOR
1.1. Scopul și sarcina lucrării
a) de studiat construcția și cinematica mașinii de frezat cu consolă orizontală universală;
b) de studiat construcția și cinematica capului divizor;
c) de efectuat reglarea capului di vizor universal la diferite metode de divizare;
d) de efectuat reglarea mașinii de frezat și a capului divizor pentru frezarea suprafețelor
elicoidale;
e) de făcut raport referitor la lucrul efectuat;

1.2. Ordinea de îndeplinire a lucrărilor.


1. A face cunoștință cu conținutul lucrării.
2. A răspunde la întrebările pentru autocontrol.
3. A studia construcția și schema cinematică a mașinii de frezat orizontală  cu consolă 6H81.
4. A fac cunoștință cu principiul de lucru a mașinii și reglării.
5. A efectua calculul reglării capului divizor de divizare directă, simplă și diferențial?
6. A efectua calculul reglării capului divizor pentru frezarea suprafețelor elicoidale.
7. A efectua reglarea mașinii de frezat și a capului divizor pentru  prelucrarea canalului în formă
 de spirală.
8. A efectua prelucrarea canalului elicoidal împreună cu conducătorul de lucrări.
9. A face ordine la locul de lucru.
 
1.3. Destinația și domeniul de aplicare a mașinii de frezat.
Mașina de frezat model 6H81 este predestinată  pentru efectuarea diverselor lucrări de
frezat cu freze cilindrice, profilate, frontale și deget în condițiile producției în serie și
individuale.
Capul de divizare este unul din dispozitivele de bază, care lărgește posibilitățile
tehnologice ale mașinilor de frezat. El este folosit pentru divizarea semifabricatelor la numărul
necesar de părți, cât și pentru transmiterea mișcării de rotație a semifabricatelor acordate cu
deplasarea longitudinală a capului divizor concomitent cu masa și tipul prelucrării canalelor
elicoidale. Cu ajutorul capurilor de divizare pot fi prelucrate prin frezare suprafețele plane ale
poliedrului, diverse canale, caneluri, canale de diferite profile, inclusiv prelucrarea roților dințate
de formă cilindrică și conică  cu dinți drepți, frezarea suprafețelor elicoidale pentru fabricarea
frezelor,  burghielor, alezoarelor, roților cu dinți oblici.
Părțile principale ale mașinii de frezat
Mașina de frezat 6H81 se compune din placa de bază 1, batiul 2 și brațul suport 3; pe
glisierele verticale ale batiului se deplasează în direcție verticală consola 4, care poartă masa
mașinii 5. Scula așchietoare 6 se montează pe dornul portsculă 7. Arborele principal 8 primește
mișcare de rotație prin intermediul cutiei de viteze 9 de la un motor electric (Figura 1).
 

Fig. 1. Mașina de frezat universală 6H81


Elementele principale care compun mașina de frezat orizontală sunt: batiul, brațul suport,
arborele principal, consola, sania transversală, masa mașinii, cutia de viteze, cutia de avansuri
precum și instalațiile: electrică, de ungere și de răcire.
Batiul este elementul de bază care susține toate ansamblurile mașinii, fiind executat din
fontă prin turnare. În batiu sunt montate cutia de viteze, motorul electric pentru antrenarea
mișcării principale, transmisiile. Celelalte elemente principale (brațul suport, consola, pompa de
răcire și mecanismele de comandă sunt montate în exteriorul batiului. Pentru susținerea
elementelor montate în batiu, precum și pentru asigurarea rigidității, batiul este prevăzut în
interior cu pereți transversali și nervuri.
Brațul suport, situat în partea superioară a batiului, are rolul de a menține capătul liber al
dornului portfreză care se montează în alezajul conic al arborelui principal.
Arborele principal servește la fixarea sculei așchietoare și la antrenarea acesteia în
mișcarea de rotație – mișcarea principală în procesul de frezare. Pentru fixarea sculei sau a
dornului portsculă, arborele principal este prevăzut la extremitatea anterioară cu un alezaj conic.
Consola este un ansamblu turnat, în interiorul căruia sunt montate mecanismele necesare
transmiterii mișcării de la cutia de avansuri la șuruburile conducătoare, care constituie
elementele finale la realizarea avansului longitudinal, transversal și vertical.
Consola se poate deplasa pe batiu, în direcție verticală, prin intermediul unor ghidaje în
formă de coadă de rândunică. În partea superioară a consolei se află sania transversală, prevăzută
cu ghidaje, pe care se deplasează masa mașinii.
Masa se poate deplasa în direcție transversală împreună cu sania transversală pe care este
montată și în direcție longitudinală, cu ajutorul ghidajelor în formă de coadă de rândunică,
executate în partea superioară a saniei transversale. Masa mașinii de frezat este prevăzută în
partea superioară cu canale T necesare fixării dispozitivelor sau direct al semifabricatelor. Masa
mașinii se poate roti în plan orizontal cu ±45°.
Cutia de viteze asigură reglarea în trepte a mișcării de rotație a arborelui principal,
necesară obținerii vitezei de așchiere indicată în documentația tehnologică.
Cutia de avansuri are rolul de a modifica sensul și mărimea turației primită de la
motorul electric de antrenare, în scopul obținerii mișcării de avans a mesei mașinii de frezat.
Reglarea turației se realizează, de asemenea, în trepte.

1.4. Principiile de lucru și schema cinematică.


Frezarea este prelucrarea prin așchiere a suprafețelor plane, cilindrice sau profilate cu
ajutorul unei scule prevăzuta cu mai mulți dinți, denumita freză.
Procesul de așchiere prin frezare se caracterizează prin faptul ca mișcarea principala de
așchiere este executata de scula, iar mișcările de avans sunt executate de semifabricat.
In funcție de sensul muscarii de avans fata de mișcarea  principala, in punctual de
contact, se disting doua metode de frezare: contra avansului și în sensul avansului.
La frezarea contra avansului, are loc o creștere treptata a forței pe dinte, deoarece
grosimea așchiei creste de la zero la maxim. Aceasta creștere treptata este favorabila din punct de
vedere al solicitării sculei si a organelor mașinii-unelte.
Frezarea contra avansului se recomanda la prelucrarea pieselor turnate sau forjate, care
au o crusta dura, deoarece dintele frezei  pătrunde in material sub crusta, reducându-se astfel
deteriorarea tăișului.
In cazul frezării în sensul avansului, forța pe dinte are o valoare maxima în momentul
intrării în așchie și apoi aceasta scade la valoarea zero, când așchia se desprinde. Aceasta
solicitare este defavorabila pentru dinte, iar prin aceasta se micșorează rugozitatea suprafeței
prelucrate și creste productivitatea prelucrării.
Folosind aceasta metoda de frezare, se pot obține rezultate favorabile numai daca
mașinile sunt prevăzute cu dispozitive pentru eliminarea jocului din mecanismul șurub-piulița de
antrenare a mesei, deoarece existenta jocului determina o frezare cu vibrații.
Scula așchietoare - freza este întărită pe un dorn rigid legat cu arborele principal al
mașinii-unelte. Alt capăt al dornului este susținut de lagărul fixat pe suport. Freza primește o
mișcare neîntreruptă de rotație - numită mișcarea principală de frezare Dv.
Piesa de prelucrare se fixează pe masă (pe menghine sau dispozitive), care este
instalată pe consola mașinii și poate primi o mișcare neîntreruptă independentă de avans Ds în
direcțiile longitudinală, transversală și verticală (ultima se realizează împreună cu consola). Masa
poate fi întoarsă în jurul osiei sale verticale cu un unghi de ±45°, ceea ce permite prelucrarea
canalelor elicoidale.
La mașină se poate efectua frezarea contra avans sau frezarea în sensul avansului.
Pentru realizarea mișcărilor generatoare în schema cinematică a mașinii sânt prevăzute
următoarele lanțuri reglabile: ale mișcării  principale de așchiere și a mișcării de avans.

1.4.1. Lanțul mișcării principale leagă rotația arborelui electromotorului cu rotația frezei.


 Elementele finale ale lanțului - arborele electromotorului - freza. Parametrii de calcul a
elementelor finale: nM→nfr 
 Mișcarea se realizează de la electromotorul cu puterea de 5,8 KW și nM =1500 rot/min
prin blocul B1 cu roțile 38 și 24, se transmite arborelui II prin blocurile B2 cu roțile 34și 38 și
B3 cu roțile 31și 28, apoi arborelui V prin transmisia cu curea cu roțile de curea ∅140 și ∅210
direct la arborele principal (domeniul vitezelor mari) sau prin grupul de angrenaj 30-64-85-69
(domeniul vitezelor mici) întrerupând cuplajul K1 (fig.1).
În dependență de comutarea blocurilor baladoare B1, B2, B3, și a grupului de angrenaj la
mașină se pot obține 16 turații diferite a arborelui principal în limitele de la 60 până la 1800
rot/min. Primind  viteza de așchiere în dependență de proprietățile materialului semifabricatului
și materialului sculei și diametrului frezei putem determina numărul necesar de rotații a arborelui

1000 v
principal după formula:   n¿ ,
πD
unde: v  - este viteza așchierii, m/min;
 D - diametrul exterior al frezei, mm.

1.4.2. Lanțul de avans leagă  rotația arborelui electromotorului cu deplasarea mesei.


  Elementele finale ale lanțului: arborele electromotorului - masa. Parametrii de calcul ale
elementelor finale nM → ρ și mesei mm/min.
Mișcarea se realizează de la electromotorul cu o putere de 1,7 KW și nM=1420 rot/min
prin blocurile B4, B5, B6, B7 - se transmite arborelui XII prin intermediul angrenajului melcat
cu un melc cu două începuturi și roată melcată 36, prin cuplajul de cursă liber ă k o la arborele
XIII, transmisiile constante 22-42-42 la arborele 14 cu cuplaj cu siguranță K S, mișcarea se
ramifică pentru realizarea: avansului vertical prin intermediul roților 42-42, cuplajul K3, roțile
conici 15-30 spre șurubul conducător t = 6 mm; avansului transversal prin intermediul roților 42-
42, cuplajul M4, spre șurubul conducător t = 6mm; avansului longitudinal prin intermediul
roților 42-30-30-42-33, transmisiile constante 35-27, roata lată, arborele 19, roțile 19-19, roțile
conice 14-28 spre inversorul conic cu cuplajul K5 și șurubul conducător t=6 mm.
În dependență de comutarea blocurilor B4, B5, B6, B7, la mașină  pot fi obținute 16
mișcări de avans diverse în limitele de la 30 până la 900 mm/min.
Mărimea avansului este aleasă în dependență de curățenia necesară a suprafeței de
prelucrare.
Schimbarea vitezelor de rotație a arborelui principal ai mișcărilor de avans se
realizează cu ajutorul mecanismelor de selecție, mânerele cărora sunt scoase pe carcasa cutiei de
viteze și cutiei de avansuri.

 
Fig. 1. Schema cinematică a mașinii unelte universale de frezat, modelul 6H81   12

 
1.7. Întrebări pentru autocontrol.
1. Destinația și domeniul de aplicare a mașinilor de frezat cu consolă.
2. Principiul de lucru a mașinii.
3. Care mișcări generatoare se realizează în mașină?
4. Care mișcări leagă lanțul mișcării principale?
5. Care mișcări leagă lanțul cinematic de avans?
6. În ce unități se măsoară mărimea avansului la mașina model 6H81 și de ce?
7. Destinația și domeniul de aplicare a capurilor divizoare.
8. Ce capuri de divizare există? Prin ce se deosebesc?
9. Ce metode de divizare se realizează la capurile de divizare
10. Cum se realizează divizarea directă?
11. Cum se realizează divizarea simplă?
12. Ce numim caracteristica capului?
13. Cum se definește numărul de rotații ale mânerului la divizarea simplă?
14. Când se folosește metoda diferențială de divizare?
15. În ce constă esența metodei diferențiale de divizare?
16. Cum este selectat Z1?
17. Din care mișcări se compune rotirea arborelui principal la divizarea diferențială?
18. Care sunt etapele de reglare a capului divizor în timpul divizării diferențiale?
19. Care condiții trebuie să  fie îndeplinite pentru frezarea canalelor elicoidale?
20. Cum se va realiza frezarea câtorva canale elicoidale

S-ar putea să vă placă și