Sunteți pe pagina 1din 5

Cofrarea stâlpilor din beton armat utilizând sisteme PERI

Principalele operaţiuni efectuate pentru executarea stâlpilor din beton armat cu


înălţimi de maxim 3.00 (m), utilizând sistemul TRIO al firmei germane PERI sunt:
 curăţarea suprafeţei mustăţilor de armătură ieşite din suprafaţa suport (dacă situaţia
impune);
 nivelarea (dacă este necesar) şi curăţarea suprafeţei suport;
 trasarea stâlpului pe suprafaţa suport;
 fixarea blocajelor de scândură la nivelul suprafeţei suport, în exteriorul fiecărei laturi
a stâlpului şi la 12 (cm) distanţă faţă de conturul trasajului;
 preasamblarea în formă de vinclu a două panouri TRS 270x90 (funcţie de
dimensiunile secţiunii transversale a stâlpului) cu ajutorul buloanelor şi al piuliţelor
articulate, la nivelul intersecţiei acestora fixându-se profilele de colţ din PVC.
Operaţia se realizează în poziţie orizontală pe două capre;
 dacă este necesar, pe plăcile cofrante ale celor două panouri se trasează cu cretă
nivelul de oprire a betonarii stâlpului, după care acestea se gresează fin cu decofrol
(prin pulverizare);
 fixarea platformei de betonare la nivelul marginii superioare a ansamblului format;
 ridicarea în poziţie verticală a ansamblului format cu macaraua, după care acesta
este adus şi aşezat pe două din laturile trasajului astfel încât marginile inferioare ale
panourilor să atingă blocajele de scândură fixate pe suprafaţa suport ;
 ansamblul fiind asigurat în macara, la nivelul celor două panouri montate după
direcţii ortogonale se fixează sistemele de tensori având rol de verticalizare şi
stabilizare a cofrajului;
 se fixează plăcile de bază ale sistemelor de tensori de suprafaţa suport cu ajutorul
diblurilor CONEXPAND (fig. II.30), după care se procedează la verticalizarea şi
stabilizarea ansamblului montat, prin filetarea corpului central al tensorilor;

Fig. II.30: Fixarea plăcilor de bază


ale sistemelor de tensori pe
suprafaţa suport, cu ajutorul
diblurilor CONEXPAND sau al
şuruburilor speciale pentru beton.

 montarea carcasei de armătură a stâlpului cu ajutorul macaralei;


 curăţarea spaţiului de la baza cofrajului de eventualele impurităţi rezultate de pe
urma montajului armăturii;
 formarea vinclului de închidere a cofrajului prin preasamblarea (în poziţie orizontală)
a încă două panouri TRS 270x 90, după procedura indicată;
 gresarea plăcilor cofrante cu decofrol, după care ansamblul nou format este ridicat
cu macaraua şi adus la poziţie aşezându-se pe celelalte două laturi ale trasajului,
astfel încât marginile inferioare ale panourilor să atingă blocajele de scândură fixate
pe suprafaţa suport. De asemenea, în timpul montajului se procedează şi la fixarea
celorlalte două profile de colţ din PVC (cu rol de teşire a muchiilor verticale);
 solidarizarea celor două ansambluri de panouri (în formă de vinclu) montate cu
ajutorul buloanelor şi al piuliţelor articulate (fig. II.31).

Fig. II.31: Fixarea panourilor TRS din ansamblul cofrajului de stâlp, cu ajutorul
buloanelor şi al piuliţelor articulate.

Dacă înălţimea cofrajului pentru execuţia stâlpului depăşeşte 3.00 (m), atunci se
procedează:
 curăţarea suprafeţei mustăţilor de armătură ieşite din suprafaţa suport (dacă situaţia
impune);
 nivelarea (dacă este necesar) şi curăţarea suprafeţei suport ;
 trasarea stâlpului pe suprafaţa suport;
 fixarea blocajelor de scândură la nivelul suprafeţei suport, în exteriorul fiecărei laturi
a stâlpului şi la 12 (cm) distanţă faţă de conturul trasajului;
 preasamblarea în formă de vinclu a perechilor de panouri necesare alcătuirii
întregului cofraj pe două dintre laturile ortogonale ale stâlpului (funcţie de
dimensiunile secţiunii transversale) cu ajutorul buloanelor şi al piuliţelor articulate,
după care acestea se solidarizează între ele prin intermediul cleştilor BFD. Se are în
vedere ca la nivelul intersecţiei panourilor situate pe cele două feţe ortogonale să se
fixeze profilele de colţ din PVC. Operaţia se realizează în poziţie orizontală pe capre;
 dacă este necesar, pe plăcile cofrante ale celor două panouri se trasează cu cretă
nivelul de oprire a betonarii stâlpului, după care acestea se gresează cu decofrol;
 fixarea platformei de betonare la nivelul marginii superioare a ansamblului format;
 ridicarea în poziţie verticală a ansamblului format cu macaraua, după care acesta
este adus şi aşezat pe două din laturile trasajului astfel încât marginile inferioare ale
panourilor să atingă blocajele de scândură fixate pe suprafaţa suport;
 ansamblul fiind asigurat în macara, la nivelul celor două feţe ortogonale se fixează
sistemele de tensori având rol de verticalizare şi stabilizare a cofrajului. Pentru
fixarea capetelor superioare ale tensorilor, muncitorii urcă cu scara pe cofraj;
 se fixează plăcile de bază ale sistemelor de tensori de suprafaţa suport cu ajutorul
diblurilor CONEXPAND (vezi fig. II.30), după care se procedează la verticalizarea şi
stabilizarea ansamblului montat, prin filetarea corpului central al tensorilor;
 montarea carcasei de armătură a stâlpului cu ajutorul macaralei;
 curăţarea spaţiului de la baza cofrajului de eventualele impurităţi rezultate;
 formarea vinclului de închidere a cofrajului pe primul nivel de panouri (H = 2.70m)
prin preasamblarea (la orizontală) a două panouri TRS 270x 90, după procedura
indicată;
 gresarea plăcilor cofrante cu decofrol, după care ansamblul nou format este ridicat
cu macaraua şi adus la poziţie aşezându-se pe celelalte două laturi ale trasajului,
astfel încât marginile inferioare ale panourilor să atingă blocajele de scândură fixate
pe suprafaţa suport. De asemenea, în timpul montajului se procedează şi la fixarea
celorlalte două profile de colţ din PVC (cu rol de teşire a muchiilor verticale);
 solidarizarea ansamblurilor de panouri (în formă de vinclu) montate pe primul nivel
de pe înălţimea cofrajului cu ajutorul buloanelor şi al piuliţelor articulate;
 fixarea la partea superioară a primului nivel de panouri din structura cofrajului şi în
dreptul secţiunii libere a stâlpului, a două console TRG 80 pentru realizarea podinii
necesare betonării primilor 2.70 (m) de pe înălţimea elementului;

Notă: în paralel se procedează la preasamblarea restului de ansambluri de cofrare tip vinclu (utilizându-
se panourile indicate de proiect), pentru închiderea cofrajului de stâlp. Acestea se gresează şi se
pregătesc pentru montaj.

 de pe platforma situată la partea superioară a primului nivel de panouri, se


procedează la turnarea şi compactarea corespunzătoare a betonului pe primii 2.70
(m) de pe înălţimea stâlpului;
 montarea cu macaraua a următorului ansamblu de cofrare tip vinclu deasupra
porţiunii deja betonate, în vederea închiderii complete a următorului nivel de panouri.
Acestea se solidarizează între ele cu ajutorul buloanelor şi al piuliţelor articulate,
avându-se grijă ca la efectuarea montajului să se introducă şi profilele PVC
corespunzătoare. Solidarizarea pe verticală a nivelurilor de panouri se realizează cu
cleşti BFD;
 betonarea celui de-al doilea nivel al stâlpului se realizează de pe platforma montată
la partea superioara a cofrajului (dacă acesta este ultimul) sau de pe platforma
intermediară care se ridică pe structura cofrajului;
 procedura continuă până la betonarea completă a stâlpului (fig. II.32).
Fig. II.32:
Structuri de
cofrare etajate
pentru
realizarea unor
stâlpi din beton
armat monolit cu
sistemul de
cofraj PERI Trio.
Fig. II.33: Sisteme MEVA de cofraje pentru stâlpi:
a) sistemul CaroFalt pentru stâlpi dreptunghiulari (1-panou de cofraj; 2-caloţi de bază din oţel; 3-platformă
de lucru; 4-schelă suport; 5-suport suspendat unghiular; 6-balustradă frontală; 7-scară; 8-element de
fixare scară; 9-cuşcă de protecţie.) b) sistemul Circo pentru stâlpi circulari (1-panou circular; 2-platformă;
3-schelă; 4-balustradă; 5-şpraiţ; 6-balustradă pliabilă; 7-trapă acces; 8-podină.)