Sunteți pe pagina 1din 7

TIPURI DE TIPARE

III.3.1. Tipare metalice:

Tiparele metalice sunt executate integral din metal şi utilizate ca tipare fixe sau
mobile, pentru realizarea elementelor prefabricate de mare serie, eventual de
dimensiuni coordonate modular cu cele ale tiparelor.
Sunt cele mai utilizate tipuri de tipare, datorită avantajelor folosirii metalului:
- peste 1000 de reutilizări;
- precizie dimensională;
- rezistenţă la temperaturi ridicate;
- rezistenţă la solicitări statice şi dinamice.
Principalul dezavantaj îl constituie preţul de cost ridicat si greutatea proprie mare.
Tiparele metalice sunt rigide şi de greutate relativ redusă (în comparaţie cu cele
din beton), manipulându-se fără dificultăţi în fluxul tehnologic; decofrarea lor este uşoară
şi rapidă, operaţiile respective putându-se mecaniza, ca şi cele pentru cofrare;
compactarea se poate face în condiţii optime prin vibrarea întregului element, dar se pot
folosi şi celelalte procedee (cu pervibratoare sau cu vibratoare de cofraj); tratarea
termică se poate face prin orice procedeu.
Tiparele metalice se pot utiliza în orice tehnologie, oricât de complexă şi nu
reprezintă un consum efectiv de metal deoarece materialul folosit la confecţionarea lor
reintră total în circuitul economic după uzarea lor fizică sau morală, spre deosebire de
celelalte materiale, lemn sau beton care, prin casarea tiparelor, dispar din circuitul
economic.
Tiparele speciale, prin care se ridică nivelul tehnic al tehnologiilor de prefabricare,
sunt toate metalice. Ele se pot realiza ca tipare individuale, jumelate, baterii, casete etc.

Tiparele metalice pot fi împărţite în următoarele categorii:

III.3.1.1. Tipare metalice staţionare:

Sunt amplasate pe aceeaşi locaţie în permanenţă şi deci sunt prevăzute cu


sisteme proprii de tratare termică a betonului. Sunt folosite pentru prefabricate mari şi
foarte mari (peste 2 tone). Aceste tipare pot fi nedemontabile (cu sisteme ce asigură
decofrarea prin expulzare) sau demontabile cu pereţi rabatabili.

III.3.1.2. Tipare metalice mobile:

Acestea nu au sistem propriu de tratament şi sunt de regulă demontabile.


Manipularea şi deplasarea lor se realizează numai cu maşini de ridicat sau poduri
rulante. Sunt utilizate pentru elemente prefabricate mici şi mijlocii. Părţile principale sunt
constituite din pereţi laterali demontabili de regulă din profile laminate (până la 200mm)
sau din profile uşoare (peste 200mm) aşezaţi pe o structură–suport realizată din profile
metalice.
Fig. III.1: Tipare metalice staţionare:
a)– tipar jumelat cu pereţi rabatabili; b)– tipar nedemontabil; 1–suportul tiparului; 2–perete despărţitor fix;
3,12–perete rabatabil; 4,8,13–element prefabricat; 5–placa cofrantă; 6–nervură rigidizare pereţi laterali; 7–
spaţiu circulaţie agent încălzitor; 9–dispozitiv de decofrare; 10–izolaţie termică.

Fig. III.2: Tipar metalic mobil pentru panouri mari:


1–platforma; 2–perete lateral demontabil; 3–element prefabricat.
III.3.2. Tipare din lemn:

Sunt utilizate la sistemul de prefabricare prin preturnare (turnare la locul de


montaj) deoarece nu se pot transporta umplute cu beton, înainte de întărirea acestuia.
Nu se pot trata termic şi nu permit industrializarea, fiind folosite pentru un număr mic de
prefabricate netipizate. Se alcătuiesc fie integral din lemn ecarisat, fie cu placa cofrantă
din placaje rezistente la umiditate şi nervuri din lemn ecarisat. Interiorul lor poate fi
protejat cu tablă de oţel şi rigidizat cu profile uşoare. Sunt asamblate nedemontabil cu
excepţia pereţilor laterali.

Fig. III.3: Tipare din lemn:


a)– tipar jumelat demontabil; b)– tipar din cherestea cu tiranţi;
1–suportul tiparului; 2–perete demontabil; 3–chingă;
4–pană din lemn; 5–perete lateral; 6–tirant; 7–montant.

III.3.3. Tipare din beton:

Acestea sunt tipare fixe, orizontale, cu care se pot realiza, în general, elemente
prefabricate de forme mai complicate decât cu tiparele de lemn.
Materialele folosite sunt, în afară de beton, mozaicul, pentru finisarea suprafeţelor
şi metalul, pentru părţile laterale şi dispozitivele de asamblare.
Matriţele (tiparele fixe) se execută (fig. III.4.) pe un strat de beton de egalizare (1)
peste care se poate prevedea şi un strat de nisip îndesat (2) în vederea reducerii
cantităţii de beton (3). Peste beton se toarnă un strat de mozaic (4) bine frecat. De
beton se fixează o ramă metalică (5), iar de aceasta, părţile laterale ale tiparului,
realizate din profile laminate (6) asamblate cu eclise (7) şi şuruburi, pene metalice, dor-
nuri conice etc. (8).
Tiparele din beton se execută şi ele relativ uşor, nu necesită mijloace deosebite,
sunt indeformabile, iar dacă suprafaţa mozaicată este bine frecată şi unsă, elementele
prefabricate rezultă de calitate foarte bună. Utilizarea şi întreţinerea lor este uşoară şi
pot fi realizate şi ca tipare încălzitoare prin prevederea unor registre de ţevi în masa
tiparului şi acoperirea lor cu panouri metalice, termoizolate.
La aceste tipare vibrarea betonului se poate face însă numai cu pervibratorul şi
vibratorul placă, nu pot fi transportate şi au un număr relativ redus de folosiri (80÷100).
Domeniul de folosire este caracterizat prin realizarea unor elemente prefabricate
de suprafaţă mare, plăci curbe sau plăci plane casetate etc., care nu necesită
desfacerea tiparului la decofrare (cu excepţia părţilor laterale).

Fig. III.4: Tipare din beton:


a)– secţiune; b)– detaliu de îmbinare la colţ a părţilor laterale;
1–beton de egalizare; 2–nisip îndesat; 3–beton; 4–mozaic frecat; 5–bordura;
6–perete lateral; 7–eclisă; 8–pană metalică; 9–element prefabricat.

III.3.4. Tipare din beton şi metal:

La aceste tipare în afara unei platforme de beton, toate celelalte elemente sunt
metalice (fig. 7.17). Platforma (1) se realizează din beton armat, mozaicată şi frecată;
prin înglobarea unor registre din ţevi (2) prin care circulă mediul încălzitor, platforma
este încălzitoare.

Fig. III.5: Tipar din beton şi metal:

De platforma de beton se fixează o ramă metalică (3), de care se prind pereţii


laterali ai cofrajului (4), iar de aceştia diferitele cutii metalice (5) pentru golurile
prevăzute în elementul prefabricat. Tot cutii metalice, flotante, de formă
troncopiramidală se montează pentru formarea nervurilor şi a unor eventuale goluri.
Când elementele prefabricate au dimensiuni identice se poate reduce numărul
părţilor laterale prin utilizarea lor pentru mai multe platforme.
Fixarea pereţilor laterali şi a celorlalte elemente metalice se face cu eclise (6) şi
cu dornuri conice (7), pene metalice (8) etc.
Pot fi folosite ca tipare fixe dar şi ca tipare mobile. Se pot realiza şi sub formă de
cortine încălzitoare, verticale.
Numărul de folosiri al elementelor metalice (200—300) este mai mare decât al
platformelor de beton (80—100).

III.3.5. Tipare speciale:

Tiparele speciale cuprind o diversitate foarte mare de tipuri corespunzătoare


diferitelor funcţiuni şi moduri de alcătuire şi de exploatare.

III.3.5.1. Tipare verticale casetate, mecanizate.

Această categorie de tipare ilustrează complexitatea pe care o pot atinge aceste


mijloace prin perfecţionarea procesului tehnologic de prefabricare. Se folosesc pentru
turnarea simultană a panourilor mari interioare, pentru clădirile de locuit, în poziţie
verticală.
Condiţia tehnică de bază constă în asigurarea punerii corecte în operă a
betonului, condiţie care se poate satisface numai în cazul elementelor realizate într-un
singur strat.

Fig. III.6: Tipar vertical, casetat, mecanizat.

Ansamblul instalaţiei (fig. III.6) este alcătuit din două culei metalice (1) în care
sunt montaţi patru cilindri de forţă (2) pentru rezemarea grinzilor ( 3 ) ce preiau împingerea
laterală a betonului, transmisă de cortinele de margine, care sunt întotdeauna şi
încălzitoare. In ansamblul instalaţiei cortinele încălzitoare ( 4 ) alternează cu cortine
vibratoare ( 5 ) formând pereţii tiparului casetat. Cortinele se pot deplasa în lungul insta-
laţiei pe câte 4 role (6).
Fiecare cortină este realizată dintr-un cadru metalic, rigidizat pe două direcţii şi
placat pe ambele feţe cu tablă. De cortinele de capăt sunt fixate, în exterior, grinzile (5).
Marginile laterale ale casetelor sunt executate din două bucăţi pentru a permite
trecerea mustăţilor ce ies din cadrul panoului. Între acestea este prevăzută o bandă de
cauciuc care asigură etanşeitatea îmbinării şi serveşte ca element elastic la contactul
cortinelor vibratoare cu cele încălzitoare. Marginile inferioare ale casetelor sunt prinse,
de asemenea, de cortine.
Cortinele încălzitoare sunt prevăzute cu conducte şi racorduri elastice (furtune)
pentru admisia aburului şi evacuarea condensului.
Cortinele vibratoare sunt prevăzute în lung cu două axe cu excentric acţionate de
câte un motor electric.
Spaţiul dintre culei este mai mare decât cel corespunzător numărului de elemente
ce se realizează în instalaţie cu spaţiul necesar pentru lucru.
După întărirea betonului ansamblul cortinelor se găseşte mai depărtat de una
dintre culei. Se deblochează cilindrii de forţă şi cortina extremă, cea mai depărtată de
culeea vecină, se deplasează până lingă ea. În continuare se evacuează panoul
prefabricat, se curăţă şi se ung cortina încălzitoare şi cea vibratoare, se montează
armătura panoului şi apoi se deplasează cortina vibratoare lângă cea încălzitoare,
realizându-se cofrarea unui prim element. Se continuă în acelaşi fel până la decofrarea,
respectiv cofrarea, tuturor elementelor ce se realizează într-un ciclu de producţie şi care
se găsesc acum mai apropiate de culeea de care erau mai depărtate. Se blochează
cilindrii de forţă şi se toarnă betonul pe la partea superioară (beton plastic), în timp ce
cortinele vibratoare asigură atât umplerea casetelor, cât şi compactarea betonului.
Urmează tratarea termică, după care ciclul se reia deplasându-se cortinele în sens
invers.
Se pot folosi, eventual, şi cortine încălzitoare din beton armat, cu feţele
mozaicate, prin interiorul cărora circulă mediul încălzitor. În acest caz, din cauza inerţiei
termice ridicate, cortinele se încălzesc înainte de turnarea betonului, la 20÷30°C, iar în
perioada de coborâre a temperaturii se răcesc cu apă.
În vederea turnării betonului se poate monta, pentru muncitori, o platformă de
lucru mobilă (7) ce se deplasează eu ajutorul podului rulant sau, lateral, cu un
mecanism propriu.

III.3.5.1. Tiparele orizontale mecanizate.

Aceste tipare servesc la realizarea panourilor mari cu structură mixtă (în trei
straturi) care nu se pot turna în poziţie verticală (fig. III.7). Se realizează ca o platformă
basculantă (până la un unghi de 70° cu orizontala) pentru a evita bascularea panoului
prefabricat la care, în general, solicitarea la încovoiere în sens transversal apare numai
la decofrare, nu şi în timpul exploatării. Saşiul rigid şi încălzitor (2) este asamblat cu un
ax de basculare (2) rezemat de pereţii unei cuve ( 3 ) . O pernă încălzitoare ( 4 ) acoperă
tiparul şi poate fi ridicată tot prin basculare.
Părţile laterale ale tiparului (5) se deplasează faţă de marginile platformei (2) cu
ajutorul unor verine hidraulice ( 6 ) , permițând cofrarea şi decofrarea mecanizată, eventual
şi modificarea, în anumite limite, a dimensiunilor panoului prefabricat.
La începutul ciclului tehnologic perna se află în poziţie verticală ( 4 ) , iar tiparul în
poziţie orizontală (2).
După curăţirea şi ungerea tiparului se montează armătura şi elementele
înglobate, se toarnă primul strat de beton, se montează izolaţia termică şi armătura
stratului superior şi se toarnă betonul în acesta. Se aduce apoi perna încălzitoare în
poziţie orizontală ( 4 ' ) prin basculare cu ajutorul cilindrului hidraulic (7), etanșându-se
suprafaţa liberă a betonului. în acelaşi timp se introduce abur în instalaţia de încălzire a
platformei (2) şi a pernei (4'). După terminarea ciclului de tratare termică se aduce perna
încălzitoare din nou în poziţia verticală.
Tiparul se basculează la 70° cu ajutorul cilindrului hidraulic ( 8 ) , iar panoul este
ridicat cu podul rulant sau cu macaraua. După revenirea platformei în poziţie orizontală,
se începe ciclul următor.

Fig. III.7: Tipar orizontal basculant, mecanizat.

Variante la soluţia prezentată o poate constitui un tipar similar, la care bascularea


platformei se realizează cu utilajul de ridicat, sau un tipar la care, prin eliminarea cuvei,
bascularea se face în jurul marginii inferioare a tiparului. în ultima soluţie se simplifică
lucrările de instalare a tiparului, dar în schimb creşte foarte mult forţa de ridicare
necesară pentru cilindrul hidraulic.