Sunteți pe pagina 1din 7

UZINAREA UNEI HALE METALICE

1. Descrierea proiectului

1.1. Introducere

Proiectul constă in proiectarea fluxurilor tehnlogice pentru uzinarea unei hale metalice

1.2. Obiective şi domeniu de aplicare


Halele metalice uşoare sunt construcţii parter cu una sau mai multe deschideri, eventual
plus etaj, cu închideri şi elemente de compartimentare din materiale cu greutate redusă, fără
poduri rulante, eventual dotate cu echipamente de ridicat şi transport interior, cu capacitate
redusă (grinzi rulante, ).

În general structura principală de rezistenţă a acestor construcţii se realizează prin cadre


cu inimă plină, alcătuite din profile laminate sau având secţiuni formate din table sudate.
Pentru deschiderile mici se pot folosi soluţii structurale realizate în întregime din profile cu
pereţi subţiri formate la rece.

Elementele de închidere pentru pereţi şi învelitoare se realizează cu panouri din table


cutate în soluţie sandwich sau independente, în acest caz cu termoizolaţie din vată minerală
sau spumă poliuretanică. Panourile de învelitoare reazemă de regulă pe pane din profile Z
formate la rece.

Sistemele structurale pentru halele metalice uşoare împreună cu soluţiile de închidere


constituie de regulă soluţii de firmă, aceste construcţii livrându-se de cele mai multe ori « la
cheie » de către firma producătoare. Există însă cazuri în care se combină sisteme de închidere
de firmă cu soluţii structurale ce se proiectează şi execută independent.

1.3. Definiţii şi notaţii


Prin structuri în cadre din oţel se înţeleg structurile care au ca elemente principale stâlpi şi rigle din
oţel (Figura 1.) .
Prin element structural se înţelege o parte componentă a structurii (stâlp, riglă, contravântuire, pană), care
are rolul de a prelua încărcările şi a le transmite altor elemente.

Prin element structural se înţelege o parte componentă a structurii :

 stâlp
 riglă
 contravântuire
 pană
care are rolul de a prelua încărcările şi a le transmite altor elemente.
Figura 1 Hala metalica usoara cu structura metalica

1.4. Clasificări
Clasificarea structurilor în cadre se face :

După destinaţia construcţiei :

 cadre pentru construcţii civile ;


 cadre pentru construcţii industriale şi agrozootehnice.

După alcătuirea de ansamblu :

 structuri cu cadre transversale, la care fiecare cadru plan constituie un sistem geometric
indeformabil în planul lui (Figura 2)

Figura 2 : Structuri cu cadre transversale

 iar indeformabilitatea geometrică în direcţia longitudinală se realizează printr-un sistem de


contravântuiri şi/sau prin elemente de închidere (Figura 4) ;
Figura 3 : Structuri cu cadre longitudinale cu sistem de contravantuiri

 structuri cu stâlpi pendulari, la care toate legăturile dintre stâlpi şi rigle, precum şi cele
dintre stâlpi şi fundaţii sunt articulate, iar indeformabilitatea geometrică a ansamblului
spaţial poate fi asigurată numai prin introducerea unui sistem de contravântuiri şi/sau prin
elemente de închidere (Figura 1.4).

Figura 3 : Structuri cu stâlpi pendulari

În cazul primelor două categorii de structuri, indeformabilitatea geometrică se realizează prin


legături rigide între stâlpi şi rigle şi/sau între stâlpi şi fundaţii.

1.5. Sisteme constructive: Alcătuire şi conformare

Forma şi alcătuirea de ansamblu


La stabilirea formei şi alcătuirii de ansamblu halelor uşoare cu structură metalică se
recomandă forme cu contururi regulate în plan, cu una sau mai multe travei de regulă egale.

În vederea conformării antiseismice a construcţiei, la alegerea formei în plan trebuie


avute în vedere următoarele criterii :

 forme în plan pe cât posibil compacte şi simetrice cu distribuţii cât mai uniforme ale
maselor şi rigidităţilor pentru a evita solicitările puternice de torsiune.
Dacă este posibil, se recomandă ca rigidităţile de ansamblu la deplasarea laterală pe
direcţiile celor două axe principale să fie cât mai apropiate ;

La proiectarea halelor şi a altor construcţii de tip parter, trebuie avute în vedere


următoarele:
 asigurarea iluminării naturale (ferestre laterale, luminatoare);
 ventilaţia (naturală, artificială, climatizare);
 caracteristicile terenului de fundare (presiuni convenţionale, tasări);
 alegerea sistemului static şi a materialelor;
 acoperişul (panta minimă, scurgerea apelor).

O structură trebuie să răspundă la următoarele cerinţe principale:

 să fie aptă de a fi utilizată potrivit scopului pentru care a fost prevăzută, ţinând seama de
durata ei de viaţă şi cheltuielile antrenate;
 să reziste la efectele tuturor acţiunilor în timpul execuţiei şi exploatării şi să aibă o
durabilitate corespunzătoare;
 să nu fie grav avariată sau distrusă de evenimente ca explozii, şocuri, seism sau consecinţe
ale erorilor umane. În acest sens trebuie avute în vedere următoarele:

 eliminarea, evitarea sau reducerea degradărilor potenţiale la care poate fi expusă


construcţia;
 alegerea unui tip de structură puţin sensibilă la pericole potenţiale ;
 adoptarea unor legături adecvate între elementele structurii.

Pentru satisfacerea tuturor acestor cerinţe, trebuie alese în mod corespunzător


materialele, concepţia şi alcătuirea tuturor detaliilor constructive şi trebuie specificate
tehnologiile adecvate pentru punerea în operă şi exploatarea construcţiei.

1.6. Materiale pentru îmbinări

1.6.1. Materiale de adaos pentru îmbinările sudate

De regulă, materialele de adaus pentru îmbinările sudate se aleg de către executant la


recomandarea proiectantului.

Nivelele de acceptare ale îmbinărilor sudate se aleg de către proiectant în conformitate cu


normativul C 150-99, SR EN 729-1,2,3,4-1996 şi cu normativul P 100-92, pct. 8.3.5.
1.7. Materiale pentru şuruburi

Materialele pentru şuruburi vor fi cele prevăzute în STAS 2700/3-89. Pentru şuruburi de
înaltă rezistenţă pretensionate, se vor respecta şi condiţiile din normativele C 133-82, cap. 2 şi P
100-92, pct. 8.3.6.

Pentru şuruburi de ancoraj, se vor respecta condiţiile din normativul P 100-92, pct. 8.3.7.

2. Identificarea operațiilor

2.1. Proiectarea unei hale metalice conform normativelor in vigore

 Identificarea elementelor de rezistenta ale structurii (elementele halei metalice )


 Dimensionare elementelor de rezistenta ale structurii
 Calculul structurii
2.2. Executia unei hale metalice conform normativelor in vigore

Etapele realizarii structurii metalice de rezistenta compusa din stalpi, grinzi de acoperis
si planseu, pane, rigle de fatada, bare de rigidizare, contravantuiri:

 debitare bare metalice de diferite sectiuni cu fierastraie cu panza semiautomate cu


unghi mare de taiere
 gaurire bare metalice cu burghie de diferite diametre
 debitare placi metalice din table cu grosimi intre 5 si 35 mm realizate cu aparate CNC
cu oxigaz
 realizare subansamble din piese debitare, conform proiectului de executie
 preasamblare de hale metalice in antelierul propriu
 sudare confectii realizata de catre sudori autorizati TUV cu aparate de sudura MIG MAG
 curatire confectii metalice pana la obtinerea luciului metalic
 protejarea anticoroziva a confectiilor prin vopsirea lor utilizand diferite sisteme:
alchidic, clorcauciuc, epoxidic

Stalp HEA 260


Grinda IPE 330_O

Legaturi IPE 200

Pane IPE 200_O

Contravantuiri verticale / portal ( contravantuiri laterale) HFLeg 110x110x10

Contravantuiri orizontale ( contravantuia coperis) teava RO _70x16

http://structurimetalice.ro/wp-content/uploads/2015/03/Prezentare-RO.pdf
http://www.orioninvest.ro/echipamente/debitare/
http://www.h-metal.ro/ro/profil-ipe/103